Anfahrtsskizze Bosch - Zentrum am Feuerbach Anfahrtsskizze

Сomentários

Transcrição

Anfahrtsskizze Bosch - Zentrum am Feuerbach Anfahrtsskizze
Anfahrtsskizze
Bosch - Zentrum am Feuerbach
Autobahn A81
Anschlussstelle
Stuttgart - Feuerbach
W
N
S
O
0
200m
50
nel
Tun
Leoben
er Stra
ße
B295
aße
Str
er Straße
ärk
BOSCH
Werk Feuerbach
eg
Steie
rm
ärker
ße
tra
rS
ze
aße
rstr
rne
e
W
n
Haupteingang - Vorfahrt
aß
P
e
8800P
PP
P
6600P
Tu
n
2200
aße
Bosch-Zentrum
am Feuerbach
Bo
rsi
Ha
Ko hn
lb +
Si
em
en
ss
tra
ße
e
raß
lst
ps
tr
Siem
ensstr
des
rce
Me um
For
tra
ße
B10/27
Links abbiegen nicht möglich
ile
Kr a
B10/27
ße
Stra
ner
gs
Autobahn A81
Anschlussstelle
Stuttgart - Zuffenhausen
on
ilbr
He
B295
Autobahn A81
Anschlussstelle
Stuttgart - Zuffenhausen
über Neuwirtshaus /Porsche
PP
4040
up
ne
22
Af
fal
ter
str
aß
e
Kr
Wern
erstra
ße
Einfahrt Tiefgarage
hof
Bah
ße
tra
rgs
e
lb
ge
Sie
en
e
traß
er S
Straß
e
St
ra
ße
Br
Bl
nz
ude
rm
Leo
Br
eg
en
ze
r
Am Bo
schwe
rk
ie
Ste
er
ben
ns
ha
lde
nst
raße
Verkehrsführung
vorzugsweise
B27
Innenstadt
l
tte
sa
ag
Pr
Verkehrsführung
alternativ
Adresse:
Bosch-Zentrum am Feuerbach
B10
Stuttgart - Bad Cannstatt
Borsigstraße 14
D-70469 Stuttgart
Tel. +49(711)811-40550