Українсько-шведсько-норвезько-данський словник 27 березня

Сomentários

Transcrição

Українсько-шведсько-норвезько-данський словник 27 березня
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
абажур
абат
абатиса
абатство
абдикація
аберація
абетка
абзац
аби
абиде
абихто
lampskärm
abbot
abbedissa
abbotsdöme, abbotsstift
abdikation
aberration
alfabet
stycke
bara
någonstans, nånstans,
någonstädes
var som helst
någon gång, nångång,
någonsin, nånsin, närhelst
någon
абищиця
абищо
bagatell, småting
någonting, nånting
абияк
på ett eller annat sätt,
någonledes, någonvägs
abessinier
abessinsk
abiturient
eller
abonnemang, prenumeration
abonnent, prenumerant
aborigin
aboriginsk
abort, fosterfördrivning
abrakadabra
abbreviation, abbreviatur,
förkortning
aprikos, aprikosträd
absolutism
absolut
absolut
absorbera
absorption, absorbering
abstrahering
abstrahera
abstrakt
abstraktion
absurditet, meningslöshet
absurd, förnuftsstridig,
meningslös
absurditet
böld
abskissa
abchazier
abchazisk
avantgarde, förtrupp
avantgardist, föregångsman
абиколи
абіссінець
абіссінський
абітурієнт
або
абонемент
абонент
абориген
аборигенний
аборт
абракадабра
абревіатура
абрикос
абсолютизм
абсолютний
абсолютно
абсорбувати
абсорбція
абстрагування
абстрагувати
абстрактний
абстракція
абсурд
абсурдний
абсурдність
абсцес
абсциса
абхазець
абхазький
авангард
авангардист
© 2011–2012 Георгій Чавчанідзе
27 березня 2012
lampekuppel, lampeskjerm
abbed
abbedisse
abbedi
abdikasjon
aberrasjon
alfabet
avsnitt
bare, kun
noensteds
hvor som helst
lampekuppel, lampeskærm
abbed
abbedisse
abbedi
abdikation
aberration
alfabet
afsnit
bare
nogensteds
noengang, noensinne
nogensinde
noen
hvem som helst
bagatell, småting
noe
hva som helst
på noen måte
nogen
bagatel, småting
noget, nogenting
nogenledes
abessinier
abessinsk
abiturient
eller
abonnement, subskripsjon
abonnent
aborigin
aboriginsk
abort
abrakadabra
abbreviasjon, forkortelse
abessinier
abessinsk
abiturient
eller
abonnement, subskription
abonnent
aboriginer
aborigin
abort
abracadabra
abbreviation, abbreviatur,
forkortelse
aprikos, aprikostre
abrikos, abrikostræ
absolutisme
absolutisme
absolutt
absolut
absolutt
absolut
absorbere
absorbere
absorpsjon
absorption
abstrahering
abstrahering
abstrahere
abstrahere
abstrakt
abstrakt
abstraksjon
abstraktion
absurditet, meningsløshet
absurditet
absurd, meningsløs,
absurd, meningsløs,
meningtom
fornuftløs, fornuftsstridig
absurditet
absurditet
byll
absces, byld
abscisse
abscisse
abkhaser
abkhaser
abkhasisk
abkhasisk
avantgarde, fortropp
avantgarde, fortrop
avantgardist, foregangsmann avantgardist, foregangsmand
1
авангардистка
авангардистка
аванс
авантюрист
аварія
авжеж
авіабагаж
авіабаза
авіабезпека
авіабудування
авіавиставка
авіадвигун
авіадиспетчер
авіазв'язок
авіакатастрофа
авіаквиток
авіакомпанія
авіаконструктор
авіалінія
авіамузей
авіаносець
авіапаливо
авіапальне
авіапарк
авіапасажир
авіаперевезення
авіаперевізник
авіапошта
авіарейс
авіатермінал
авіатехніка
авіатехнологія
авіатранспорт
авіація
авіашвидка
авітаміноз
авокадо
австралієць
австралійський
австрієць
австрійський
автентичний
автоаварія
автобіографічний
автобіографія
автобус
автовиставка
автовиставка
föregångarinna, föregångerska, foregangskvinne
föregångskvinna
förskott
forskudd
äventyrare
eventyrer
haveri, olycka
havari, ulykke
foregangskvinde
forskud
eventyrer
havari, uheld, ulykke,
ulykkestilfælde
säkerligen, visserligen
sikkert, virkelig
sikkert, virkelig
flygbagage
flybagasje
flybagage
flygbas
flybase, flystasjon
flyvebase
flygsäkerhet
flysikkerhet, luftfartssikkerhet flysikkerhed
flygbygge
flybygging
flybygning
flygutställning
flyutstilling
flyudstilling
flygplansmotor, flygmotor
flymotor
flymotor
flygledare
flygeleder
flyveleder
flygsamband
flysamband
flysamband
flygplanshaveri,
flykatastrofe, flyulykke,
flykatastrofe, flyulykke
flygplansolycka, flygkatastrof, flyhavari, flykrasj,
flygkrasch, flygolycka
luftfartsulykke
flygbiljett
flybillett
flybillet
flygbolag, luftfartsbolag
flyselskap, luftfartsselskap
flyselskab, luftfartselskab
flygkonstruktör
flykonstruktør
flykonstruktør
flyglinje
flyrute
flyrute
flygmuseum
flymuseum
flymuseum
hangarfartyg
hangarskip
hangarskib
flygbränsle
flybrensel, flydrivstoff
flybrændstof
flygbränsle
flybrensel, flydrivstoff
flybrændstof
flygplansflotte
flypark
flypark
flygpassagerare, flygresenär
flypassasjer, flyreisende
flypassager, flyrejsende
flygfrakt
flyfrakt, flytransport
flytransport
flygbolag, luftfartsbolag
flyselskap, luftfartsselskap
luftfartsselskab
flygpost, luftpost
flypost, luftpost
luftpost
flygning, flygtur
flyvning
flugt
flygterminal
flyterminal
flyterminal
flygteknik
flyteknikk
flyteknik
flygteknologi
flyteknologi
flyteknologi
flygtransport
flytransport
flytransport
luftfart
luftfart
luftfart
flyambulance
luftambulanse
flygambulans
vitaminbrist
mangelsykdom
mangelsygdom,
vitaminmangel
alligatorpäron, avokado
alligatorpære, avokado
avocado, avocadotræ
australiensare, australier
australier
australier
australisk, australiensk,
australsk
australsk
australiensisk
österrikare
østerriker
østriger
österrikisk
østerriksk
østrigsk
autentisk
autentisk
autentisk
bilolycka, trafikolycka,
bilulykke, trafikkulykke
færdselsuheld, færdselsulykke,
bilkollision
bilulykke, trafikulykke
självbiografisk
selvbiografisk
selvbiografisk
självbiografi
selvbiografi
autobiografi, selvbiografi
buss
buss
bus, rutebil
bilutställning
bilutstilling
biludstilling
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
2
автовідповідач
автострада
автовідповідач
автовласник
автовокзал
telefonsvarare
bilägare, bilist
busstation, bussterminal
telefonsvarer
bileier, bilist
busstasjon, bussterminal
автогонка
rally, bilrally, biltävling,
rallytävling
autograf
bilbana
expressbuss, snabbuss
billack
bilfabrik
trafikpolis
trafikolycka
bilklubb, automobilklubb
autokrat, självhärskare,
envåldshärskare
billøp, rally
автограф
автодром
автоекспрес
автоемаль
автозавод
автоінспекція
автокатастрофа
автоклуб
автократ
автократичний
автократія
автомагістраль
автомайстерня
автомарка
автомат
автоматизація
автоматичний
автомашина
автомобіліст
автомобіль
автоморфізм
автонавантажувач
автономія
автономний
автопілот
автопором
автопортрет
автопричіп
автопромисловість
автор
авторизація
авторизований
авторитарний
авторитет
авторка
авторство
автоспорт
автострада
autograf
bilbane
bussekspress, ekspressbuss
billak
bilfabrikk
trafikkpoliti
bilulykke, trafikkulykke
bilklubb
autokrat, alenehersker,
enehersker, enevoldshersker,
selvhersker, enevoldsstyrer
autokratisk, allenahärskande, autokratisk
allenarådande
autokrati, självhärskardöme autarki, autokrati,
enevoldsmakt
motorväg, huvudväg, riksväg, flerfeltsvei, motorvei
trafikpulsåder, trafikåder
hovedvei, riksvei, trafikkåre,
transportåre
bilverkstad
bilverksted
bilmärke
bilmerke
automat, maskinpistol
automat
automation
automatisk
bil, automobil
bilägare, bilist
bil, automobil
automorfi
gaffeltruck
autonomi
autonomisk
autopilot
bilfärja
självporträtt
släpvagn
bilindustri
upphovsman
författare
auktorisation
auktoriserad
auktoritär, autoritär
auktoritet
författarinna, författerska
författarskap
bilsport
motorväg, huvudväg, riksväg,
trafikpulsåder, trafikåder
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
automasjon
automatisk
bil
bileier, bilist
bil
automorfi
gaffeltruck
autonomi
autonomisk
autopilot
bilferge, bilferje
selvportrett
biltilhenger
bilindustri
autor, opphavsmann
forfatter
autorisasjon
autorisert
autoritær
autoritet
opphavskvinne
forfatterskap
bilsport
flerfeltsvei, motorvei
hovedvei, riksvei
telefonsvarer
bilist, bilejer
busstation, busterminal,
rutebilstation
race, rally
autograf
racerbane
ekspresbus
billak
bilfabrik
trafikpoliti
bilulykke, trafikulykke
bilklub
autokrat, enehersker,
selvhersker
autokratisk
autokrati, enevælde
hovedvej, motorvej, trafikåre
bilværksted
bilmærke
automat
maskinpistol
automation
automatisk
bil, automobil
bilist, bilejer
bil, automobil
automorfi
gaffeltruck
autonomi
autonomisk
autopilot
bilfærge
selvportræt
anhænger
bilindustri
autor, ophavsmand
autorisation
autoriseret
autoritær
autoritet
ophavskvinde
forfatterskab
bilsport
hovedvej, motorvej, trafikåre
3
автострахування
автострахування
агава
агат
агент
агентство
адже
агіограф
агіографічний
агіографія
агітатор
агітаційний
агітація
агітування
агітувати
агломерат
агломерація
аглютинація
агностик
агностицизм
агностичний
агонія
агорафобія
аграрний
агрегат
агресивний
bilförsäkring
agave
agat
agent
agentur
byrå
hagiograf
hagiografisk
hagiografi
agitator
agitatorisk
agitation
agitering
agitera
agglomerat
agglomeration
agglutination
agnostiker
agnosticism
agnostisk
agoni, dödskamp
agorafobi
agrarisk
aggregat
aggressiv
bilforsikring
agave
agat, agatstein
agent
agentur
byrå
hagiograf
hagiografisk
hagiografi
agitator
agitatorisk
agitasjon
agitasjon
agitere
agglomerat
agglomerasjon
agglutinasjon
agnostiker
agnostisisme
agnostisk
dødskamp, agoni
agorafobi
agrarisk
aggregat
aggressiv, angrepslysten
агресивність
aggressivitet
агресія
агресор
aggression
aggressor
angripare
agrikultur
agronom
agronomisk
aggressivitet
angrepslyst
aggresjon
aggressor
angriper
agrikultur
agronom
agronomisk,
landbruksvitenskapelig
agronomi, landbruksvitenskap agronomi
агрикультура
агроном
агрономічний
агрономія
аґрус
адаптація
адаптер
адаптований
адаптувати
адвент
адвокат
адгезія
адекватний
аденовірус
аджарець
аджарський
адже
agronomi, jordbrukslära,
lantbruksvetenskap
krusbär
adaptation, anpassning
adapter
anpassad
adaptera
advent
advokat, sakförare
adhesion
adekvat
adenovirus
adzjarier, adzjar
adzjarisk
men
ändå
dock
emellertid
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
stikkelsbær
adaptasjon, tilpasning
adapter
adaptert
adaptere
advent
advokat, sakfører
adhesjon
adekvat
adenovirus
adsjarer
adsjarisk
men
bilforsikring
agave
agat
agent
agentur
bureau
hagiograf
hagiografisk
hagiografi
agitator
agitatorisk
agitation
agitation
agitere
agglomerat
agglomeration
agglutination
agnostiker
agnosticisme
agnostisk
dødskamp, agoni
agorafobi
agrarisk
aggregat
aggressiv, angrebsivrig
angrebslysten
aggressivitet
angrebslyst
aggression, angrebskrig
aggressor
angriber
agrikultur
agronom
agronomisk
stikkelsbær
adaptation, tilpasning
adapter
adapteret
adaptere
advent
advokat, sagfører
adhæsion
passende, adækvat
adenovirus
adjarer
adjarisk
men
alligevel
imidlertid
dog
4
адитивний
айкідо
адитивний
адитивність
адіабата
адіабатичний
адміністративний
additiv
additivitet
adiabat
adiabatisk
administrativ
адміністратор
адміністрація
адміністрування
адмініструвати
адмірал
administratör
administration
administrering
administrera
amiral
amiralfjäril
amiralitet
desmeknopp
adonis
adrenalin
adress
adressant, avsändare, sändare,
skickare
adressat, mottagare
adressera
aerobics
aerodynamik
aerodynamisk
aerodrom
aerosol
aerologisk
aerologi
flygnavigering
aeronaut, luftseglare,
ballongfarare
aeronautik
aeroplan
flygplats, lufthamn
aerostat, ballong
aerostatik
aerostatisk
flygplansflotte, flygflotta,
luftflotta
flygfotografering,
luftfotografering
flygfoto
azalea
asbest
alfabet
azer, azerbajdzjanier
azerbajdzjansk, azerisk
asimut
asiat
asiatisk
kväve, nitrogen
kvitten
aikido
адміралтейство
адокса
адоніс
адреналін
адреса
адресант
адресат
адресувати
аеробіка
аеродинаміка
аеродинамічний
аеродром
аерозоль
аерологічний
аерологія
аеронавігація
аеронавт
аеронавтика
аероплан
аеропорт
аеростат
аеростатика
аеростатичний
аерофлот
аерофотозйомка
аерофотознімок
азалія
азбест
азбука
азербайджанець
азербайджанський
азимут
азіат
азіатський
азот
айва
айкідо
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
additiv
additivitet
adiabat
adiabatisk
administrativ,
administrasjonsmessig
administrator
administrasjon
administrasjon
administrere
admiral
additiv
additivitet
adiabat
adiabatisk
administrativ
admiralitet
moskusurt
adonis
adrenalin
adresse
adressant, avsender, sender
admiralitet
desmerurt
adonis
adrenalin
adresse
afsender, sender
adressat, mottaker
adressere
aerobic
aerodynamikk
aerodynamisk
aerodrom
aerosol
aerologisk
aerologi
flynavigasjon
aeronaut, ballongfarer,
luftskipper
aeronautikk, ballongsport
aeroplan
flyplass, lufthavn
aerostat, ballong
aerostatikk
aerostatisk
flyflåte
adressat
adressere
aerobic
aerodynamik
aerodynamisk
aerodrom
aerosol
aerologisk
aerologi
flynavigation
aeronaut
flyfotografering,
luftfotografering
flyfoto
asalea
asbest
alfabet
aserbajdsjaner
aserbajdsjansk
asimut
asiat
asiatisk
nitrogen, kvelstof
kvede
aikido
luftfotografering
administrator
administration
administrering
administrere
admiral
aeronautik
aeroplan
flyveplads, lufthavn
luftskib, ballon
aerostatik
aerostatisk
flyflåde
luftfoto
azalea
asbest
alfabet
aserbajdsjaner
aserbajdsjansk
azimut
asiat
asiatisk
kvælstof, nitrogen
kvæde
aikido
5
айсберг
айсберг
айстра
академік
академічний
академія
акація
аквавіт
акваланг
аквалангіст
аквамарин
акварель
акваріум
акваторія
акведук
акліматизація
акомодація
акомпанемент
акомпанування
акомпанувати
акорд
акордеон
акр
акредитація
акредитований
акредитування
акредитувати
акробат
акробатика
акробатичний
акронім
аксесуар
аксіальний
аксіома
аксіоматичний
акт
активізація
активізування
активізувати
активіст
активний
активність
актиній
актиноїд
актор
акторка
актриса
актуалізація
актуалізування
актуалізувати
актуальний
актуальний
isberg
aster
akademiledamot
akademisk
akademi
akacia, akacieträd
akvavit
scuba
grodman
akvamarin
akvarell, akvarellfärg,
vattenfärg
akvarium
sjöområde
akvedukt
acklimatisering
ackommodation
ackompanjemang
ackompanjering
ackompanjera
ackord
dragspel
acre
ackreditering
ackrediterad
ackreditering
ackreditera
akrobat
akrobatik, akrobatkonst
akrobatisk
akronym
tillbehör
axial
axiom
axiomatisk
akt
aktivering
aktivering
aktivera
aktivist
aktiv
aktivitet, verksamhet
aktinium
aktinoid
aktör, skådespelare
skådespelerska,
skådespelarinna
skådespelerska
aktualisering
aktualisering
aktualisera
aktuell, relevant
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
isberg, isfjell
asters
akademimedlem
akademisk
akademi
akasie, akasietre
akevitt
vannlunge
froskemann
akvamarin
akvarell, vannfarge,
akvarellfarge, akvarellmaling
akvarium
farvann, sjøområde
akvedukt
akklimatisasjon,
akklimatisering, tilpasning
akkommodasjon
akkompagnement
akkompagnering
akkompagnere
akkord
trekkspill, dragspill
acre
akkreditering
akkreditert
akkreditering
akkreditere
akrobat
akrobatikk, akrobatkunst
akrobatisk
akronym
tilbehør
aksial
aksiom, grunnsetning
aksiomatisk
akt
aktivering
aktivering
aktivere, aktivisere
aktivist
aktiv
aktivitet, virksomhet
actinium
actinoid
aktør, skuespiller
skuespillerinne
isbjerg
asters
akademimedlem
akademisk
akademi
akacie
akvavit
lungeautomat, scuba
frømand, svømmedykker
akvamarin
akvarel, vandfarve,
akvarelfarve
akvarium
farvand, vandområde
akvædukt
akklimatisering,
akklimatisation, tilpasning
akkommodation
akkompagnement
akkompagnering
akkompagnere
akkord
trækharmonika
acre
akkreditering
akkrediteret
akkreditering
akkreditere
akrobat
akrobatik
akrobatisk
akronym
tilbehør
aksial
aksiom, grundsætning
aksiomatisk
akt
aktivisering
aktivisering
aktivisere
aktivist
aktiv
aktivitet, virksomhed
actinium
actinid
aktør, skuespiller
aktrice, skuespillerinde
skuespillerinne
aktualisering
aktualisering
aktualisere
aktuell, relevant
aktrice, skuespillerinde
aktualisering
aktualisering
aktualisere
aktuel, relevant
6
актуальність
алфавітний
актуальність
aktualitet, relevans
aktualitet, relevans
акула
акумульований
акумулювати
акумулятор
haj
ackumulerad
ackumulera
ackumulator,
ackumulatorbatteri, bilbatteri
ackumulation
akupunktur
noggrann
försiktig
akustik
akustisk
ackuschörska, barnmorska,
jordemoder
accent
accentuerad
acceptor
accis, accisafgift
aktieägare, aktionär
aktie
aktion
alban, albaner
albansk
algebra
algebraisk
algoritm
algoritmisk
men
allegori
allergisk
allergi
allergolog
allergologi
alle, trädalle, lövgång
algerier
algerisk
körsbärsplommon
alibi
alligator
underhållsbidrag
hai
akkumulert
akkumulere
akkumulator, bilbatteri
акумуляція
акупунктура
акуратний
акустика
акустичний
акушерка
акцент
акцентований
акцептор
акциз
акціонер
акція
албанець
албанський
алгебра
алгебраїчний
алгоритм
алгоритмічний
але
алегорія
алергійний
алергія
алерголог
алергологія
алея
алжирець
алжирський
алича
алібі
алігатор
аліменти
алкалоїд
алкана
алкоголізм
алкоголь
алкогольний
алло
алмаз
алое
алфавіт
алфавітний
alkaloid
alkanna
alkoholism
alkohol
alkoholisk
alkoholhaltig
hallå
diamant
aloe
alfabet
alfabetisk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
aktualitet
relevans
haj
akkumuleret
akkumulere
akkumulator
akkumulasjon
akupunktur
forsiktig
ryddig
akustikk, lydlære
akustisk
jordmor
akkumulering
akupunktur
ryddelig
aksent
aksentuert
akseptor
aksise
aksjeeier, aksjonær
aksje
aksjon
albaner
albansk
algebra, bokstavregning
algebraisk
algoritme
algoritmisk
men
allegori
allergisk
allergi
allergolog
allergologi
alle
algerier
algerisk
kirsebærplomme
alibi
alligator
barnebidrag, ektefellebidrag,
underholdsbidrag
alkaloid
alkanna
alkoholisme
alkohol
alkoholisk, alkoholholdig,
spritholdig
hallo
diamant
aloe
alfabet
alfabetisk
accent
accentueret
acceptor
accise
aktionær, aktieejer
aktie
aktion
albaner
albansk
algebra, bogstavregning
algebraisk
algoritme
algoritmisk
men
allegori
allergisk
allergi
allergolog
allergologi
alle
algerier
algerisk
kirsebærblomme, mirabel
alibi
alligator
børnebidrag,
underholdsbidrag
alkaloid
alkanna
alkoholisme
alkohol
alkoholholdig, alkoholisk
akustik
akustisk
jordemor, jordemoder
hallo
diamant
aloe
alfabet
alfabetisk
7
алхімік
алхімік
алхімія
альбатрос
альбінос
альбом
альви
альголог
альгологія
альманах
альпака
альпійський
альпінізм
альпініст
альт
альтана
альтанка
альтернатива
альтернативний
альтиметр
альтруїзм
альтруїст
альтруїстичний
альянс
алювіальний
алювій
алюміній
амальгама
амальгамація
амариліс
аматор
аматорський
амбар
амбасада
амбасадор
амбівалентний
амбіційний
амбіційність
амбіція
амброзія
амбулаторний
амеба
американець
американський
аміак
амінокислота
амністія
амоніак
амоній
амоній
alkemist, guldmakare
alkemi, guldmakarkonst,
guldmakeri
albatross
albino
album
alver
algolog, fykolog
algforskning, algologi,
fykologi
almanacka
alpacka
alpin
alpinism, klättring,
fjällbestigning
alpinist, klättrare,
fjällbestigare
alt
lusthus
lusthus
alternativ
alternativ
höjdmätare,
höjdmätningsinstrument
altruism
altruist
altruistisk
allians
alluvial
alluvium
aluminium
amalgam
amalgamering
amaryllis
amatör
amatörmässig
lada
ambassad
ambassadör
ambivalent
ambitiös
ambitionsnivå
ambition
ambrosia
ambulatorisk
amöba
amerikan, amerikanare
amerikansk
ammoniak
aminosyra
amnesti
ammoniak
ammonium
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
alkymist, gullmaker
alkymi, gullmakeri
alkymist, guldmager
alkemi, alkymi
albatross
albino
album
alver
fykolog
fykologi
albatros
albino
album
elverfolk
fykolog
fykologi
almanakk
alpakka
alpin
fjellklatring, alpinisme,
klatresport
alpinist, fjellklatrer,
fjellbestiger
alt
lysthus
lysthus
alternativ
alternativ
høydemåler
almanak
alpaka
alpin
klatring, alpinisme
altruisme
altruist
altruistisk
allianse
alluvial
alluvium
aluminium
amalgam
amalgamering
amaryllis
amatør
amatørmessig
låve, stabbur
ambassade
ambassadør
ambivalent
ambisiøs, ambisjonsrik
ambisjonsnivå
ambisjon
ambrosia
ambulatorisk
amøbe
amerikaner
amerikansk
ammoniakk
aminosyre
amnesti, benådning
ammoniakk
ammonium
altruisme
altruist
altruistisk
alliance
alluvial
alluvium
aluminium
amalgam
amalgamering
amaryllis
amatør
amatøragtig
lade
ambassade
ambassadør
ambivalent
ambitiøs
ambitionsniveau
ambition
ambrosia
ambulatorisk
amøbe
amerikaner
amerikansk
ammoniak
aminosyre
amnesti
ammoniak
ammonium
alpinist, klatrer
alt
lysthus
lysthus
alternativ
alternativ
højdemåler
8
амоняк
амоняк
аморальний
аморальність
амортизатор
аморфний
аморфність
ампер
амперметр
амплітуда
ампула
ампутація
ампутування
ампутувати
амулет
амуніція
амфетамін
амфібія
амфітеатр
амфіума
амфора
анаболізм
анаболічний
анаероб
анаконда
аналіз
аналізувати
аналітик
аналітичний
аналогічний
аналогія
аналоговий
анальний
ананас
анархізм
анархіст
анархістський
анархія
анатом
анатомічний
анатомія
анафема
анахронізм
ангар
ангел
ангельський
ангіна
англієць
англійка
англійський
англійський
ammoniak
ammoniakk
amoralisk, omoralisk
amoralsk, umoralsk
amoralitet, amoralism, omoral, amoralitet, umoralitet,
omoralitet, omoraliskhet
amoralisme, amoralskhet,
umoral, umoralskhet
stötdämpare
støtdemper
amorf
amorf
formlös, strukturlös
formløs
formlöshet
formløshet
ampere
ampere
amperemätare, amperemeter amperemeter, strømmåler
amplitud
amplitude
ampull
ampulle
amputation, amputering
amputasjon, amputering
amputering
amputering
amputera
amputere
amulett
amulett
ammunition
ammunisjon
amfetamin
amfetamin
amfibie
amfibium
groddjur
amfiteater
amfiteater
ålsalamander
ålepadde
amfora
amfora
anabolism
anabolisme
anabol, anabolisk
anabol, anabolsk, anabolisk
anaerob
anaerob
anakonda
anakonda
analys
analyse
analysera
analysere, gjennomanalysere
analytiker
analytiker
analytisk
analytisk
analog
analog
analogi
analogi
analog
analog
anal
anal
ananas
ananas
anarkism
anarkisme
anarkist
anarkist
anarkistisk
anarkistisk
anarki
anarki
anatom
anatom
anatomisk
anatomisk
anatomi
anatomi
bannlysning
bannlysning
anakronism
anakronisme
hangar, flyghangar
hangar, flyhangar
ängel
engel
änglalik
engleaktig
halsfluss, halsesjuka
halsesyke
engelsman, engländare
engelskmann, englender
engländarinna
englenderinne
engelsk
engelsk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ammoniak
amoralsk, umoralsk
umoralitet, amoralitet,
umoral, umoralskhed
støddæmper
amorf
formløs
formløshed
ampere
amperemeter
amplitude
ampul
amputation
amputering
amputere
amulet
ammunition
amfetamin
amfibie, amfibium
amfiteater
congoål
amfora
anabolisme
anabolisk
anaerob
anakonda
analyse
analysere
analytiker
analytisk
analog
analogi
analog
anal
ananas
anarkisme
anarkist
anarkistisk
anarki
anatom
anatomisk
anatomi
bandlysning
anakronisme
hangar
engel
engleagtig
halsbetændelse
engelskmand, englænder
englænderinde
engelsk
9
англомовний
антикваріат
англомовний
андроген
анекдот
анекдотичний
анексія
анемія
анемометр
анероїд
анестезіолог
анестезіологія
анестезія
engelskspråkig
androgen
anekdot, vits
anekdotisk, anekdotartad
annektering, annektion
anemi
anemometer
aneroid, aneroidbarometer
anestesiolog
anestesiologi
anestesi, bedövning, narkos
анестезувати
анестетик
bedöva
bedövningsmedel
ані
анігіляція
аніж
анімація
аніон
анітрохи
аніхто
аніяк
анкета
анклав
анод
аномалія
аномальний
анонім
анонімний
анонімність
анонс
анорексія
ансамбль
антагонізм
антагоніст
антагоністичний
антарктичний
антена
антиамериканський
антибактеріальний
антибалістичний
антибіотик
антибюрократичний
антивірус
антигерой
антидемократ
антидемократичний
антидепресивний
антиімперіалізм
антиімперіаліст
антиімперіалістичний
антикваріат
varken
annihilation
än
animation
anjon
ingalunda, på intet vis
ingen
ingalunda, på intet vis
frågeformulär
enklav
anod
anomali, abnormitet
abnorm, anomalisk
anonym
anonym
anonymitet
annons, löpsedel
anorexi
ensemble
antagonism
antagonist
antagonistisk
antarktisk
antenn
antiamerikansk
antibakteriell
antiballistisk
antibiotikum
antibyråkratisk
antivirus
antihjälte
antidemokrat
antidemokratisk
antidepressiv
antiimperialism
antiimperialist
antiimperialistisk
antikvitet
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
engelskspråklig
androgen
anekdote
anekdotisk
anneksjon
anemi
anemometer
aneroidbarometer
anestesilege, anestesiolog
anestesiologi
bedøvelse, bedøving,
bedøvning, narkose, anestesi
bedøve
bedøvelsesmiddel,
bedøvingsmiddel
verken
annihilering, annihilation
enn
animasjon
anion
ingenlunde, på ingen måte
ingen
ingenlunde, på ingen måte
enket, enquete
enklave
anode
anomali
anomalisk, abnormal
anonym
anonym
anonymitet
annonse
anoreksi
ensemble
antagonisme
antagonist
antagonistisk
antarktisk
antenne
antiamerikansk
antibakteriell
antiballistisk
antibiotikum
antibyråkratisk
antivirus, virusdreper
antihelt
antidemokrat
antidemokratisk
antidepressiv
antiimperialisme
antiimperialist
antiimperialistisk
antikvitet
engelsktalende
androgen
anekdote
anekdotisk
anneksion
anæmi
anemometer
aneroidbarometer
anæstesiolog
anæstesiologi
anæstesi, bedøvelse
bedøve
bedøvelsesmiddel
hverken
annihilation
end
animation
anion, anjon
ingenlunde
ingen
ingenlunde
enquete
enklave
anode
anomali, abnormitet
abnorm, anomal
anonym
anonym, ansigtsløs
anonymitet
annonce
anoreksi
ensemble
antagonisme
antagonist
antagonistisk
antarktisk
antenne
antiamerikansk
antibakteriel
antiballistisk
antibiotikum
antibureaukratisk
antivirusprogram, antivirus
antihelt
antidemokrat
antidemokratisk
antidepressiv
antiimperialisme
antiimperialist
antiimperialistisk
antikvitet
10
антикварк
антикварк
антикварний
антиколоніальний
антикомунізм
антикомуніст
антикомуністичний
антилогарифм
антилопа
антилюдський
антиматерія
антимілітаризм
антимілітарист
антимілітаристський
антинацист
антинацистський
антинейтрино
антиномія
антиоксидант
антипатія
антрацит
антисемітський
antikvark
antikvarisk
antikolonialistisk
antikommunism
antikommunist
antikommunistisk
antilogaritm
antilop
antimänsklig
antimateria
antimilitarism
antimilitarist
antimilitaristisk
antinazist
antinazistisk, nazifientlig
antineutrino
antinomi
antioxidant
antipati, aversion, avsky,
förakt
antipod
antiproton
antirasism
antirasist
antirasistisk
antimateria
ryskfientlig
osanitär
antisemit
antisemitism, judefientlighet,
judehat
antisemitisk
антисіонізм
антисоціальний
антистатичний
антитіло
антитурецький
антифашизм
антифашист
антифашистський
антифедераліст
антифемінізм
антифемініст
антифранцузький
антифриз
antisionism
osocial
antistatisk
antikropp
antiturkisk
antifascism
antifascist
antifascistisk
antifederalist
antifeminism
antifeminist
franskfientlig
kylarvätska
антициклон
античастинка
античний
антологія
антонім
антрацит
anticyklon
antipartikel
antik
antologi
antonym, motsatsord
antracit
антипод
антипротон
антирасизм
антирасист
антирасистський
антиречовина
антиросійський
антисанітарний
антисеміт
антисемітизм
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
antikvark
antikvarisk
antikolonialistisk
antikommunisme
antikommunist
antikommunistisk
antilogaritme
antilope
antimenneskelig
antimaterie
antimilitarisme
antimilitarist
antimilitaristisk
antinazist
antinazistisk
antinøytrino
antinomi
antioksidant
antipati, aversjon, forakt,
avsky
antipode, andføtting
antiproton
antirasisme
antirasist
antirasistisk
antimaterie
antirussisk
usanitær
antisemitt
jødehat, antisemittisme,
jødefiendtlighet
antijødisk, antisemittisk,
jødefiendtlig
antisionisme
usosial, uselskapelig
antistatisk
antistoff
antityrkisk
antifascisme
antifascist
antifascistisk
antiføderalist
antifeminisme
antifeminist
antifransk
frostvæske, frysevæske,
antifrostmiddel
antisyklon, høytrykksområde
antipartikkel
antikk
antologi
antonym
antrasitt, antrasittkol
antikvark
antik, antikvarisk
antikolonialistisk
antikommunisme
antikommunist
antikommunistisk
antilogaritme
antilope
antimenneskelig
antistof
antimilitarisme
antimilitarist
antimilitaristisk
antinazist
antinazistisk
antineutrino
antinomi
antioxidant
antipati, aversion, afsky,
foragt
antipode
antiproton
antiracisme
antiracist
antiracistisk
antistof
antirussisk
usanitær
antisemit
antisemitisme
antijødisk, antisemitisk
antizionisme
uselskabelig, usocial
antistatisk
antistof
antityrkisk
antifascisme
antifascist
antifascistisk
antiføderalist
antifeminisme
antifeminist
antifransk
frostvæske
højtryksområde
antipartikel
antik
antologi
antonym
antracit, antracitkul
11
антрополог
арешт
антрополог
антропологічний
антропологія
анульований
анулювання
анулювати
antropolog
antropologisk
antropologi
annullerad
annullering
annullera, avlysa, inställa
аорта
апарат
aorta
apparat
апаратура
апартеїд
апатичний
апатія
апельсин
апелювати
апеляція
апендицит
apparatur
apartheid
apatisk
apati
apelsin
appellera, vädja
appell
appendicit,
blindtarmsinflammation
aptit, matlust
aptitlig, smaklig,
aptitväckande
applåd, handklapp
apokalyps
apokalyptisk
apostel
apostrof
apriorisk
approbation
approximation
apotek
apotekare
apotek
arab
arabisk
arabiskspråkig
jordnöt
armborst
armborstskytt
domare, kampdomare
апетит
апетитний
аплодисменти
апокаліпсис
апокаліптичний
апостол
апостроф
апріорний
апробація
апроксимація
аптека
аптекар
аптечка
араб
арабський
арабськомовний
арахіс
арбалет
арбалетник
арбітр
аргентинець
аргентинський
аргон
аргонавт
аргумент
аргументація
аргументований
ареал
арена
ареометр
арешт
argentinare
argentinsk
argon
argonaut
argument
argumentation
argumenterad
areal
område
arena
areometer
arrest
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
antropolog
antropolog
antropologisk
antropologisk
antropologi
antropologi
annullert
annulleret
annullasjon, annullering
annullering, annullation
annullere, kansellere,
annullere, ugyldiggøre
ugyldiggjøre
aorta, hovedpulsåre, livpulsåre aorta
apparat
apparat
anlegg
anlæg
apparatur
apparatur
apartheid
apartheid
apatisk
apatisk
apati
apati
appelsin
appelsin
anke, appellere
anke, appellere
appell, anke
appel, anke
appendisitt,
blindtarmsbetændelse,
blindtarmbetennelse
appendicit
appetitt, matlyst
appetit
smakelig, appetittlig,
appetitlig, appetitvækkende
appetittvekkende
applaus, håndklapp
applaus, håndklap, bifald
apokalypse
apokalypse
apokalyptisk
apokalyptisk
apostel
apostel
apostrof, apostroftegn
apostrof
apriorisk
apriorisk
approbasjon
approbation
approksimasjon
approksimation
apotek
apotek
apoteker
apoteker
apotek
apotek
araber
araber
arabisk
arabisk
arabiskspråklig
arabisksproget
jordnøtt, peanøtt
jordnød
armbrøst
armbrøst
armbrøstskytter
armbrøstskytte
dommer, kampdommer,
dommer, kampleder,
kampleder
kampdommer
argentiner
argentiner
argentinsk
argentinsk
argon
argon
argonaut
argonaut
argument
argument
argumentasjon
argumentation
argumentert
argumenteret
areal
areal
område
område
arena
arena
areometer
aræometer
arrest
arrest
12
арештований
арештований
арештовувати
аристократ
аристократичний
аристократія
аритмія
арифметика
арія
арка
аркан
арковий
аркоподібний
арктичний
аркуш
армада
армія
армрестлінг
аромат
ароматний
асимілюватися
аромотерапія
арсен
арсенал
артеріальний
артеріосклероз
артерія
артефакт
артикль
артикуляція
артилерія
артист
arrestant
arrestera
aristokrat
aristokratisk
aristokrati
arytmi
aritmetik
aria
båge
lasso
bågformig, bågig, båglik
bågformig, bågig, båglik
arktisk
ark
armada
arme, här
armbrytning
arom, doft, vällukt
aromatisk, doftande,
väldoftande, välluktande,
doftfull, doftfylld, doftig
aromaterapi
arsenik
arsenal
arteriell
arterioskleros
artär, pulsåder
artefakt
artikel
artikulation
artilleri
aktör, artist, skådespelare
артрит
арфа
арфіст
архаїзм
архаїчний
архангел
археолог
археологічний
археологія
археоптерикс
архів
архівіруваний
архієпископ
архіпелаг
архітектор
архітектура
асамблея
асиметричний
асиметрія
асимілюватися
gikt
harpa
harpist
arkaism
arkaisk
ärkeängel
arkeolog
arkeologisk
arkeologi
urfågel
arkiv
arkiverad
ärkebiskop
arkipelag, ögrupp
arkitekt
arkitektur
församling
asymmetrisk
asymmetri
assimilera
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
arrestert
arrestere
aristokrat
aristokratisk
aristokrati
arytmi
aritmetikk
arie
bue
lasso
bueformet
bueformet
arktisk
ark, blad
armada
arme, hær
håndbak
aroma, duft, velduft, vellukt
aromatisk, duftende,
velluktende, velduftende
arrestant
arrestere
aristokrat
aristokratisk
aristokrati
arytmi
aritmetik
arie
bue
lasso
bueformet
bueformet
arktisk
ark, blad
armada
arme, hær
armlægning
aroma, duft, velduft, vellugt
aromatisk, vellugtende,
duftende
aromaterapi
arsen
arsenal
arteriell
arteriosklerose
arterie, pulsåre
artefakt
artikkel
artikulasjon
artilleri
aktør, skuespiller
artist
gikt, leddgikt
harpe
harpist, harpespiller
arkaisme
arkaisk
erkeengel
arkeolog
arkeologisk
arkeologi
urfugl
arkiv
arkivert
erkebiskop
arkipelag, øygruppe
arkitekt
arkitektur
forsamling
asymmetrisk
asymmetri
assimilere
aromaterapi
arsen
arsenal
arteriel
arteriosklerose
arterie, pulsåre
artefakt
artikel
artikulation
artilleri
aktør, skuespiller, artist
ledbetændelse
harpe
harpespiller, harpist
arkaisme
arkaisk
ærkeengel
arkæolog
arkæologisk
arkæologi
øglefugl
arkiv
arkiveret
ærkebiskop
arkipelag, øgruppe
arkitekt
arkitektur
forsamling
asymmetrisk
asymmetri
assimilere
13
асиміляція
ательє
асиміляція
асимптота
асимптотичний
асинхронний
асистент
аскарида
аскетизм
аскетичний
асортимент
асоціальний
асоціативний
асоціація
аспарагус
аспект
аспірант
аспірин
ассірійський
ассіріянин
астероїд
assimilation
asymptot
asymptotisk
asynkron
assistent, medhjälpare
spolmask, spolorm
askes
asketisk
assortimang, sortiment
asocial
associativ
association
sparris
aspekt
doktorand
aspirin
assyrisk
assyrier
asteroid
астигматизм
астигматичний
астма
астролог
astigmatism
astigmatisk
astma
astrolog, planeteläsare,
planetetydare, stjärnetydare,
stjärnskådare
astrologisk
astrologisk
astrologi, planetetydning,
astrologi
stjärntydning
astrolabium
astrolabium
astrometri
astrometri
astronaut
astronaut
astronautik
astronautikk
astronom, stjärnforskare
astronom
astronomisk
astronomisk
astronomi, stjärnforskning,
astronomi
stjärnvetenskap
astrofysisk
astrofysisk
astrofysiker
astrofysiker
astrofysik
astrofysikk
astrofotografi, stjärnfotografi astrofotografi
astrofotometri, stjärnfotometri astrofotometri
asfalt
asfalt
asfalterad
asfaltert, asfaltbelagt,
asfaltdekket
angrepp, attack, offensiv
angrep, attakk, offensiv
angripa, attackera, bestorma angripe, attakkere, bestorme
attache
attache
ateism
ateisme
ateist, gudsförnekare,
ateist, religionsfornekter
religionsförnekare
ateistisk
ateistisk
atelje
atelier
астрологічний
астрологія
астролябія
астрометрія
астронавт
астронавтика
астроном
астрономічний
астрономія
астрофизичний
астрофізик
астрофізика
астрофотографія
астрофотометрія
асфальт
асфальтований
атака
атакувати
аташе
атеїзм
атеїст
атеїстичний
ательє
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
assimilasjon
asymptote
asymptotisk
asynkron
assistent, medhjelper
spolorm
askese
asketisk
assortiment, sortiment
asosial
assosiativ
assosiasjon
asparges
aspekt
doktorand
aspirin
assyrisk
assyrer
asteroide, planetoid,
planetoide
astigmatisme
astigmatisk
astma
astrolog, stjernetyder
assimilation
asymptote
asymptotisk
asynkron
assistent
spolorm
askese
asketisk
assortiment
asocial
associativ
association
asparges
aspekt
doktorand
aspirin
assyrisk
assyrer
asteroide, småplanet
astigmatisme
astigmatisk
astma
astrolog, stjernetyder
astrologisk
astrologi
astrolabium
astrometri
astronaut
astronautik
astronom
astronomisk
astronomi
astrofysisk
astrofysiker
astrofysik
astrofotografi
astrofotometri
asfalt
asfalteret
angreb, attak, offensiv
angribe, attakere, bestorme
attache
ateisme
ateist
ateistisk
atelier
14
атестат
бабуїн
атестат
атипічний
атлас
атлет
атлетичний
атмосфера
атмосферний
атож
атол
атом
атомний
атракціон
атрибут
атропін
атрофія
аудиторія
attest
atypisk, otypisk
atlas
atlet
atletisk
atmosfär
atmosfärisk
säkerligen, visserligen
atoll, korallö
atom
atomisk
attraktion
attribut
atropin
atrofi
auditorium, föreläsningssal
аудієнція
аудіовізуальний
аудіокнига
аудіоплівка
аукціон
аура
аутентичний
аутизм
аутист
аутистичний
афганець
афганський
афікс
афінний
афіша
афоризм
африкаанс
африканець
африканський
ахроматизм
ахроматичний
ацетилен
ацетон
аятола
баба
audiens
audiovisuell
ljudbok
ljudband, ljudfilm
auktion
aura
autentisk
autism
autist
autistisk
afghan
afghansk
affix
affin
affisch, plakat
aforism
afrikaans
afrikan
afrikansk
akromatism, färgfrihet
akromatisk, färgfri
acetylen
aceton
ayatollah
kärring, fruntimmer,
kvinnfolksmänniska,
kvinnomänniska
murmeldjur
flickjägare, flicktjusare,
kvinnfolkskarl, kvinnojägare,
kvinnotjusare, tjejtjusare,
fittjägare, horjägare
farmor, mormor
trollslända
fjärilsmygga
babian
бабак
бабій
бабка
бабочниця
бабуїн
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
attest
atypisk, utypisk
atlas
atlet
atletisk
atmosfære
atmosfærisk
sikkert, virkelig
atoll, koralløy
atom
atomisk, atomdrevet
attraksjon
attributt
atropin
atrofi
auditorium, foredragssal,
forelesningssal
audiens
audiovisuell
lydbok
lydbånd, lydfilm
auksjon
aura
autentisk
autisme
autist
autistisk
afghaner
afghansk
affiks
affin
plakat
aforisme
afrikaans
afrikaner
afrikansk
akromatisme
akromatisk
acetylen
aceton
ayatollah
kjerring, fruentimmer
murmeldyr
damevenn, kvinnejeger,
skjørtejeger, jentegal
bestemor, farmor, mormor
øyestikker
sommerfuglmygg
bavian
attest
atypisk, utypisk
atlas
atlet
atletisk
atmosfære
atmosfærisk
sikkert, virkelig
atol, koralø
atom
atomdrevet, atomisk
attraktion
attribut
atropin
atrofi
auditorium, foredragssal
audiens
audiovisuel
lydbog
lydbånd
auktion
aura
autentisk
autisme
autist
autistisk
afghaner
afghansk
affiks
affin
plakat
aforisme
afrikaans
afrikaner
afrikansk
akromasi, akromatisme
akromatisk
acetylen
acetone
ayatollah
kælling, fruentimmer,
damemenneske,
kvindemenneske
murmeldyr
kvindejæger, pigejæger,
skørtejæger, kvindekær,
pigeglad
bedstemor, bedstemoder
guldsmede
sommerfuglemyg
bavian
15
бабуся
багатоповерховий
бабуся
farmor, mormor
баварський
бавити
бавитися
бавовна
бавовник
багаж
багажник
bayersk
underhålla, förnöja, roa
roa sig
vadd
bomull
bagage, resgods
bagageutrymme, bagagelucka,
baklucka, bagagerum
rik
många, mycket
fleratomig
mångfärgad
багатий
багато
багатоатомний
багатобарвний
багатобічний
багатоборець
багатоборство
багатовалентний
багатовимірний
багатоголовий
багатоголосий
багатогранний
багатогранник
багатоденний
багатодітний
багатоетнічний
багатоженство
багатозірковий
багатозначний
багатозначність
багатокімнатний
багатоклітинний
багатокультурний
багатокутний
багатокутник
багатоликий
багатолітній
багатолюдний
багатолюдність
багатомовний
багатомоторний
багатонаціональний
багатоніжка
багатоповерховий
bestemor, farmor, mormor
bayersk
adsprede, underholde
ha det gøy
bomull, vatt
bomull
bagasje, reisegods
bagasjerom, bagasjebrett,
bagasjegrind
rik, pengesterk
mange, mye
fleratomig
flerfarget, flerfarvet,
mangefarget, mangefarvet
flersidig, mångsidig
flersidig, mangesidig,
multilateral
mångkampare
mangekampsutøver,
mangekjemper
mångkamp
mangekamp
flervärdig
flerverdig
flerdimensionell
flerdimensjonal
flerhövdad, månghövdad
flerhodet, mangehodet
flerstämmig, mångstämmig
flerstemt, flerstemmig
polyedrisk
polyedrisk
polyeder
polyeder
flerdagig
flerdagers
flerbarns
flerbarns
multietnisk
multietnisk, fleretnisk
polygami, månggifte
polygami, flergifte,
mangegifte, flerkoneri
flerstjärnig
flerestjerners, mangestjerners
flertydig, mångtydig
flertydig, mangetydig
flersiffrig
flerverdig
flervärdig
flersifret
flertydighet, mångtydighet
flertydighet, mangetydighet
flerrummig
flerroms, flerværelses
flercellig
flercellet
multikulturell, mångkulturell flerkulturell, multikulturell
månghörnig
flerkantet, mangekantet
månghörning, polygon
mangekant, polygon
flertydig
flertydig, mangeartet
mångårig, flerårig
mangeårig, flereårig, perenn
folksam, manstark
folksom
folksamhet
folksomhet
flerspråkig, mångspråkig
flerspråkelig, flerspråklig
flermotorig
flermotors
flernationell, mångnationell flernasjonal, multinasjonal
tusenfoting
tusenbein
sisselrot, stensöta
sisselrot
flervånings
fleretasjes
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
bedstemor, bedstemoder,
mormor, mormoder,
modermorder, farmor,
farmoder
bayersk
adsprede, underholde, more
more sig
vat
bomuld
bagage
bagagerum
rig, pengestærk
mange, meget
fleratomig
flerfarvet, mangefarvet
flersidet, flersidig, mangesidet,
mangesidig, multilateral
mangekæmper
mangekamp
flervalent
flerdimensional
flerhovedet
flerstemmig
polyedrisk
polyeder
flerdages
flerbørns
multietnisk
polygami, flerkoneri
flerstjerners
flertydig, mangetydig,
flerværdig
flercifret
flertydighed, mangetydighed
flerværelses
flercellet
flerkulturel, multikulturel
mangekantet
mangekant, polygon
flertydig, mangeartet
mangeårig, flerårig
folksom
folksomhed
flersproget
flermotors
multinational
tusindben
engelsød
fleretagers, fleretages
16
багатополюсний
байдужість
багатополюсний
багаторазовий
багаторічний
багатоскладовий
багатосторонній
flerpolig
mångdubbel
mångårig, flerårig
mångstavig
flersidig, mångsidig
багатоступінчастий
багатофазний
багатофункціональний
багаточлен
багатство
багаття
багач
багнет
багнистий
багно
багровий
багряний
бадмінтон
бадьорий
бадьорити
бадьорість
бажаний
бажання
flerstegs
flerfasig
flerfunktionell
polynom
rikedom
brasa, bål
rikeman
bajonett
sumpig, försumpad
myr
djupröd, mörkröd
djupröd, mörkröd
badminton, badmintonspel
spänstig
uppmuntra
spänst, spänstighet, vigör
önsklig, välkommen,
kärkommen
lust, önskan
бажати
önska, behöva
бажаючий
база
базальт
базар
базилік
базиліка
базис
önskande
bas
basalt
torg, marknad
basilika
basilika
basis, fundament
базисний
базіка
базікання
базікати
базовий
базука
байдарка
байдикування
байдужий
basisk
pratmakare, pratsjuk,
skvallare, skvallerbärare,
skvallermänniska,
skvallerspridare,
sladdermakare, sladdrare
sladder
sladdra
basisk
bazooka
kajak
dagdriveri
kallsinnig, likgiltig, liknöjd
байдужість
likgiltighet
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
flerpolet, multipolar
mangedobbelt
mangeårig, flereårig, perenn
flerstavelses
flersidig, mangesidig,
multilateral
flertrinns
flerfaset
multifunksjonell
polynom
rikdom
bål
rikmann
bajonett
sumpet, sumpig, vannsyk
myr, sump
dyprød, mørkerød
dyprød, mørkerød
badminton, fjærball
sprek
oppmuntre
sprekhet, vigør
ønskelig, ønskverdig,
velkommen
lyst
ønske
ønske
ville
ønskende
base
basalt
torg, basar, marked
basilikum
basilika
base, basis, bakgrunn,
grunnlag, fundament
basisk, basal
løsmunnet, pratesyk,
sladrehank
flerpolet
mangedobbelt
mangeårig, flerårig
flerstavelses
flersidet, flersidig, mangesidet,
mangesidig, multilateral
flertrins
flerfaset
flerfunktionel
polynomium
rigdom
bål
rigmand
bajonet
sumpet
myr, sump
dybrød, mørkerød
dybrød, mørkerød
badminton, fjerbold
vagtsom, spræk, vigil
opmuntre
vigør
velkommen, ønskelig,
ønskværdig
lyst, ønske, begær
sladder
sladre, sludre
basisk, basal
bazooka
kajakk
dagdriveri
følelseskald, likeglad,
likegyldig, likesæl
likegladhet, likegyldighet,
likesælhet
sludder
sludre
basal, basisk
bazooka
kajak
dagdriveri
følelseskold, ligeglad,
ligegyldig
ligegladhed, ligegyldighed,
følelseskulde
ønske
ville
ønskende
base
basalt
basar, marked
basilikum
basilika
base, basis, grund, baggrund,
fundament
basal
snakkehoved, sludrechatol,
åbenmundet
17
байка
байка
байкар
байстрюк
байт
бак
бакенбарди
баклага
баклажан
баклан
бактерицид
бактеріальний
бактеріолог
бактеріологічний
бактеріологія
бактеріофаг
бактерія
бал
балада
балакати
балакун
балакуха
балакучий
баланс
балансування
балансувати
баласт
балачка
балда
балерина
балет
балістика
балістичний
балка
балкон
балон
балтійський
балувати
бальза
бальзам
бальзамін
бальзамування
бальзамування
äventyr, fabel, fabelhistoria,
fabelsaga
fabeldiktare, fabelförfattare,
fabelskribent, fabelskrivare
bastard, horunge, frillbarn,
frillunge
byte
tank
polisonger
plunta, fickplunta
aubergine, äggplanta
skarv
baktericid
bakteriell
bakteriolog
bakteriologisk
bakteriologi
bakteriofag
bakterie
bal
ballad
sladdra
pratmakare, pratsjuk,
skvallare, skvallerbärare,
skvallermänniska,
skvallerspridare,
sladdermakare, sladdrare
skvallerbärerska, skvallerdam,
skvallerkona, skvallerkäring,
skvallerspriderska, skvallertös,
sladderkäring,
sladdermakerska, sladdrerska
pratsjuk
balans, jämnvikt, jämvikt
balansering, balansgång
balansera
ballast, barlast
prat
dum
ballerina, balettdansös
balett
ballistik
ballistisk
bjälke
balkong
ballong
baltisk
skämma bort
balsaträd
balsam
balsamin, springkorn,
springkornört, springfrö
balsamering
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
eventyr, fabel
eventyr, fabel
reglesmed, skrønemaker,
fabeldikter
bastard, horunge
fabeldigter
bastard, horeunge
byte
byte
tank
tank
bakkenbarter
bakkenbart
lommelerke
lommelærke
aubergine, eggfrukt, eggplante aubergine
skarv
skarv
baktericid, bakteriedreper
bakteriedræber, baktericid
bakteriell
bakteriel
bakteriolog
bakteriolog
bakteriologisk
bakteriologisk
bakteriologi
bakteriologi
bakteriofag
bakteriofag
bakterie
bakterie
ball
bal
ballade
ballade
sladre
sludre
løsmunnet, pratesyk,
snakkehoved, sludrechatol,
sladrehank
åbenmundet
løsmunnet, pratesyk,
sladrehank
snakkehoved, sludrechatol,
åbenmundet
pratesyk
balanse, ekvilibrium, likevekt
balansering, balansegang
balansere
ballast
prat
dum, tosket
ballerina, ballettdanserinne
ballett
ballistikk
ballistisk
bjelke
balkong
ballong
baltisk, østersjøisk
forkjæle
balsatre
balsam
flittiglise, springfrø
snaksom
balance, ligevægt, ekvilibrium
balancegang, balancering
balancere
ballast
prat
dum
ballerina, balletdanserinde
ballet
ballistik
ballistisk
bjælke
balkon
ballon
baltisk
forkæle
balsatræ
balsam
flittiglise, balsamin
balsamering
balsamering
18
бальзамувати
баронеса
бальзамувати
бальнеолог
бальнеологічний
бальнеологія
бамбук
бампер
банальний
банан
банда
бандаж
банджо
бандит
бандитський
банер
банк
банка
balsamera
balneolog
balneologisk
balneologi
bambu
buffert, stötfångare
banal
banan
gäng
bandage
banjo
bandit
banditaktig
fana
bank
burk
банківський
банкір
банкнота
банкомат
банкрут
банкрутство
бант
баня
баобаб
баптист
бар
bankmässig
bankir
sedel
bankomat
bankrutt
konkurs
rosett
bad, bastu
apbrödsträd, baobab,
baobabträd
baptist
bar
барабан
барабанщик
trumma
trumslagare
баракуда
баран
баранець
баранина
барбарис
барва
barracuda
bagge
dubbelbeckasin
fårkött
berberis
färg
baptist
bar
skjenk
tromme
tambur, trommeslager,
trommespiller
barrakuda
vær
dobbeltbekkasin
fårekjøtt
berberis
farge, farve, maling
бардак
барель
бар'єр
барикада
барило
баритон
барій
баріон
барліг
барометр
барометричний
барон
баронеса
oordning
fat
barriär, stängsel
barrikad
tunna, fat
baryton
barium
baryon
lya
barometer
barometrisk
baron
baronessa
uorden, kaos
fat
barriere
barrikade
tønne
baryton, barytonstemme
barium
baryon
hi
barometer, lufttrykksmåler
barometrisk
baron
baronesse
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
balsamere
balneolog
balneologisk
balneologi
bambus
støtfanger
banal
banan, bananplante
bande, gjeng
bandasje
banjo
banditt
bandittaktig
banner
bank
glass
boks
bankmessig
bankier
seddel
minibank
bankerott
fallitt, konkurs
sløyfe
bad, badstue
apebrødtre, baobab
balsamere
balneolog
balneologisk
balneologi
bambus
kofanger, stødfanger
banal
banan
bande
bandage
banjo
bandit
banditagtig
banner
bank
glas
dåse
bankmæssig
bankier
seddel, pengeseddel
pengeautomat
bankerot
fallit, konkurs
sløjfe
bad, badstue
abebrødtræ, baobab,
baobabtræ
baptist
bar
tromme
trommeslager
barracuda
vædder
tredækker
fårekød
berberis
farve, maling
farvestof
rod, uorden, røre, ståhej, kaos
tønde
barriere
barrikade
tønde
baryton
barium
baryon
hi
barometer
barometrisk
baron
baronesse
19
барс
барс
бартер
бархат
бархатистий
бархатистість
бас
басейн
баск
баскетбол
баскетболіст
баский
баскський
бастіон
баталія
батальйон
батарея
батат
батіг
батрак
батут
батьки
батьківство
батьківський
батьківщина
батько
батьковбивця
бацила
бачений
бачити
башта
бджільництво
бджола
бджоляр
бегемот
бегонія
бедринець
бедуїн
бежевий
безалкогольний
snöleopard
byteshandel
sammet
sammetslen, sammetartad,
sammetsaktig, sammetslik,
sammetsliknande,
sammetsmjuk
sammetsaktighet,
sammetsmjukhet
basröst, basstämma
bassäng
basker
basketboll, korgboll
basketbollspelare,
basketspelare
spänstig
baskisk
bastion
batalj
bataljon
batteri
sötpotatis, batat
piska
husman
studsmatta
föräldrar, föräldrapar
faderskap
faderlig
fosterland, fädernesland,
hemland, moderland
fader, far, pappa, förälder
без
безадресний
faderdråpare, fadermördare
bacill
sedd
se
torn
biodling
bi
biodlare
flodhäst
begonia
bockrot
beduin
beige, beigefärgad,
halmfärgad, strågul
utan
oadresserad
безакцентний
безакцизний
безалкогольний
accentfri, accentlös
accisfri
alkoholfri
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
snøleopard
byttehandel, tuskhandel
fløyel
fløyels, fløyelsaktig,
fløyelsmyk
sneleopard
byttehandel, tuskhandel
fløjl
fløjlsagtig
fløyelsmykhet
fløjlsagtighedhed
bass, basstemme, bassrøst
basseng
vassdrag
basker
basketball, kurvball
basketballspiller
bas, basstemme
bassin
sprek
baskisk
bastion
batalje
bataljon
batteri
søtpotet
pisk
husmann
springbrett
foreldre
farskap, paternitet
faderlig
fedreland, hjemland,
fosterland
far, fader, pappa
forelder
fadermorder
basill
sett
se
kastell, tårn
biavl, birøkt
bie
birøkter
flodhest
begonia
gjeldkarve
beduin
beige, strågul
vagtsom, spræk, vigil
baskisk
bastion
batalje
bataljon
batteri
sødkartoffel
pisk, piskeris
husmand
trampolin
forældre
faderskab, paternitet
faderlig
fædreland, hjemland,
moderland, fosterland
far, fader, papa
uten
adresseløs
uadressert
aksentfri
aksisfri
alkoholfri
uden
adresseløs
basker
basketball
basketballspiller
fadermorder
bacille
set
se, anskue, titte
tårn
biavl
bi
biavler
flodhest
begonia
pimpinelle
beduin
beige, beigefarvet, strågul
accentfri
accisefri
alkoholfri
20
безапетитний
бездна
безапетитний
aptitlös, oaptitlig
безапетитність
aptitlöshet, oaptitlighet
безбарвний
безбарвність
безбожний
безболісний
безбородий
безборонний
безвадний
färglös
färglöshet
gudlös, ogudlig
smärtfri, smärtlös
skägglös, oskäggad, oskäggig
problemfri, oproblematisk
felfri, prickfri, oklanderlig,
lytefri, lytelös
oklanderlighet
oskyldig
oskuld
olöslig
baklås
vibrationsfri
obestridd, obestridlig,
odiskutabel, oemotsäglig,
onekligen
ansvarslös, oansvarig
ansvarslöshet, uansvarighet
obesvarad
räntefri
visumfri
viljelöshet
viljelös
vindlös
vattenfri
hårlös
garantilös
talanglös, vettlös, hjärnlös
oförnuftig, oklok, ovettig
dumhet
hjärnlöshet, vettlöshet
talanglöshet
meningslöst
huvudlös
röstlös
herrelös
herrelöshet
syndfri, syndlös
utan pengar
grundlös
grundlöshet
dagdriveri
barnlös
barnlöshet
overksamhet
avgrund
безвадність
безвинний
безвинність
безвихідний
безвихідь
безвібраційний
безвідмовний
безвідповідальний
безвідповідальність
безвідповідний
безвідсотковий
безвізовий
безвілля
безвільний
безвітряний
безводний
безволосий
безгарантійний
безглуздий
безглуздість
безглуздо
безголовий
безголосий
безгосподарний
безгосподарність
безгрішний
безгрошовий
безґрунтовний
безґрунтовність
безділля
бездітний
бездітність
бездіяльність
бездна
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
appetittløs, uappetittelig,
appetitløs, uappetitlig
matlei
appetittløshet,
appetitløshed
appetittmangel,
uappetittlighet
fargeløs
farveløs
fargeløshet
farveløshed
gudløs
gudløs, ugudelig
smertefri
smertefri, smerteløs
skjeggløs
skægløs
problemfri, uproblematisk
problemfri, uproblematisk
lytefri, lyteløs, prikkfri, feilfri, fejlfri, lydefri, mangelfri,
upåklagelig
upåklagelig
upåklagelighet
upåklagelighed
skyldfri, uskyld, uskyldig
skyldfri, uskyldig
uskyldighet
uskyld, uskyldighed
uløselig
uløselig
baklås
baglås
vibrasjonsfri
vibrationsfri
ubestridt, ubetinget
ubetinget, ubestridt,
uimodsigelig, indiskutabel
ansvarsløs, uansvarlig
ansvarsløshet, uansvarlighet
ubesvart
rentefri
visafri, visumfri
viljeløshet, viljesvakhet
viljeløs, viljesvak
vindfri
vannfri
hårløs
garantiløs
talentløs, vettløs
ufornuftig, uklok
dumhet, vettløshet
ansvarsløs, uansvarlig
ansvarsløshed, uansvarlighed
ubesvaret, uimodsagt
rentefri
visumfri
viljeløshed
viljeløs, viljesvag
vindløs
vandfri
hårløs
garantiløs
talentløs
ufornuftig, uklog
dumhed
dumt, meningsløst
hodeløs
stemmeløs
herreløs, vandrevet, eierløs
herreløshet
syndfri, usyndig
pengeløs, tomlommet
grunnløs
grunnløshet
dagdriveri
barnløs
barnløshet
uvirksomhet
avgrunn, avgrunnsdyp
meningsløst
hovedløs
stemmeløs
herreløs, ejerløs
herreløshed
syndfri
pengeløs
grundløs
grundløshed
dagdriveri
barnløs
barnløshed
uvirksomhed
afgrund, afgrundsdyb
21
бездоганний
бездоганний
бездоганність
бездоглядний
бездоглядність
бездомний
бездонний
бездротовий
бездушний
бездушність
беземоційний
безжалісний
безжирний
безжиттєвий
безжурний
безжурність
беззаконний
беззастережний
беззахисний
беззахисність
беззбройний
беззвучний
безземельний
беззмістовий
беззмістовний
беззоряний
беззубий
беззубка
безідейний
безіменний
безініціативний
безкабельний
безкамерний
безкарний
безкарність
безквитковий
безкисневий
безклопітний
безколірний
безкомпромісний
безкомпромісний
prickfri, felfri, oklanderlig,
lytefri, lytelös
oklanderlighet
herrelös
herrelöshet
hemlös, bostadslös, huslös
bottenlös
trådlös
själlös, själstom, hjärtlös
hjärtlöshet
kallsinnig, känslolös
hänsynslös
fettfri
livlös
bekymmerslös, bekymmersfri,
obekymrad, sorgfri, sorglös
sorgfrihet, sorglöshet
laglös, olaglig, olovlig,
illegitim, lagstridig, rättslös
obetingad
lytefri, lyteløs, prikkfri, feilfri, fejlfri, upåklagelig, lydefri,
upåklagelig
mangelfri
upåklagelighet
upåklagelighed
herreløs, vandrevet, eierløs
herreløs, ejerløs
herreløshet
herreløshed
hjemløs, husløs, bostedsløs
hjemløs
bunnløs
bundløs
trådløs
trådløs
hjerteløs, sjelløs
sjælløs, hjerteløs
hjerteløshet
hjerteløshed
følelsesfattig
følelseskold
hensynsløs
hensynsløs
fettfri
fedtfri
livløs
livløs
bekymringsløs, bekymringsfri, sorgfri, sorgløs, ubekymret
ubekymret, sorgfri, sorgløs
sorgløshet
sorgløshed
ulovlig
lovløs, retsløs, ulovlig,
lovstridig
ubestridt, ubetinget
ubetinget, ubestridt,
uimodsigelig, indiskutabel
forsvarsløs, ubeskyttet,
forsvarsløs, ubeskyttet,
vergeløs
værgeløs
forsvarsløshet
forsvarsløshed
försvarslös, skyddlös,
skyddslös, värnlös
försvarslöshet, skyddslöshet,
värnlöshet
obeväpnad, oväpnad, vapenlös ubevæpnet, uvæpnet,
ubevæbnet, våbenløs
uarmert, våpenløs
ljudlös
lydløs
lydløs
jordlös
jordløs
jordløs
meningslös, meningstom,
meningsløs, meningtom,
meningsløs, betydningsløs,
betydelselös, innehållslös
betydningsløs, innholdsfattig indholdsløs
meningslös, meningstom,
meningsløs, meningtom,
meningsløs, betydningsløs,
betydelselös, innehållslös,
betydningsløs, innholdsfattig indholdsløs
innehållstom
stjärnlös
stjerneløs
stjerneløs
tandlös, otandad
tannløs
tandløs
dammussla
dammusling
dammusling
idelös, idetom
ideløs
ideløs
namnlös
navnløs
navnløs
initiativlös
initiativløs
initiativløs
kabellös
kabelfri, kabelløs
kabelløs
slanglös
slangeløs
slangeløs
ostraffad, straffri
straffri, ustraffet
straffri, ustraffet
ostraffbar
strafflöshet, straffrihet,
straffløshet, straffrihet,
straffrihed
ostraffbarhet
ustraffethet
biljettlös
billettløs
billetløs
syrelös, syrgasfri
oksygenfri
iltfri
bekymmerslös, bekymmersfri, bekymringsløs, bekymringsfri, sorgfri, sorgløs, ubekymret
obekymrad, sorgfri, sorglös
ubekymret, sorgfri, sorgløs
färglös
fargeløs
farveløs
kompromisslös, omedgörlig
kompromissløs, umedgjørlig kompromisløs, umedgørlig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
22
безкомпромісність
безкомпромісність
безперечний
безконечний
безконечність
безконтактний
безконтрактний
безконтрольний
безкорисливий
безкорисливість
безкорисний
безкоштовний
безкоштовно
безкровний
безкультурний
безкультурність
безкультур'я
безлад
безладдя
безладний
kompromisslöshet,
omedgörlighet
ändlös, oändlig
oändlighet, ändlöshet
kontaktlös
kontraktlös
okontrollerad
osjälvisk, oegennyttig
osjälviskhet, oegennyttighet
gagnlös, onyttig
gratis, kostnadsfri
gratis, kostnadsfritt
oblodig
kulturlös
okultur, kulturlöshet
okultur, kulturlöshet
oordning, oreda, kaos
oordning, oreda, kaos
oordentlig, kaotisk, oordnad
безліч
massvis, otalig
безмежний
безмін
безмірний
gränslös
fjädervåg
måttlös, omåttlig
безмовний
безнадійний
безнадійність
безневинний
безневинність
безнікотиновий
безногий
безобразний
безодня
безоплатний
безоплатно
безпам'ятний
безпардонний
безпартійний
безпека
безперервний
tyst
desperat, hopplös
desperation, hopplöshet
oskyldig
oskuld
nikotinfri
benlös
ful, oskön
avgrund
gratis, kostnadsfri
gratis
medvetslös
fräck, respektlös
partilös
säkerhet, trygghet
oavbruten, sammanhängig
безперервність
kontinuitet,
sammanhängenhet,
sammanhängighet
kontinuerligt
odiskutabel, obestridd,
obestridlig, obestridbar,
ostridbar, oemotsäglig,
oomtvistad, oomtvistbar,
oomtvistlig
безперервно
безперечний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kompromissløshet,
umedgjørlighet
endeløs, infinitt, uendelig
endeløshet, uendelighet
kontaktfri, kontaktløs
kontraktløs
ukontrollert
uselvisk, uegennyttig
uselviskhet, uegennyttighet
nytteløs, unyttig
gratis, kostnadsfri
gratis
ublodig
kulturløs
ukultur, kulturløshet
ukultur, kulturløshet
uorden, kaos, rot
uorden, kaos, rot
uordentlig, uordnet, kaotisk,
rotete
massevis
utellelig, utallet, talløs
grenseløs
fjærvekt
bunnløs, umåtelig
taus
desperat, håpløs
desperasjon, håpløshet
skyldfri, uskyld, uskyldig
uskyldighet
nikotinfri
beinløs
stygg, uskjønn
avgrunn, avgrunnsdyp
gratis, kostnadsfri
gratis
bevisstløs
respektløs
partiløs
sikkerhet, trygghet
uavbrutt, avbruddsfri,
kontinuerlig
kontinuitet
kontinuerligt
udiskutabel, uimotsigelig,
ubestridelig, ugjendrivelig,
unektelig
kompromisløshed,
umedgørlighed
endeløs, uendelig
uendelighed
kontaktløs
kontraktløs
ukontrolleret
uselvisk, uegennyttig
uselviskhed
nytteløs, nyttesløs, unyttig
gratis
gratis
ublodig
kulturløs
ukultur
ukultur
uorden, kaos, rod, ståhej
uorden, kaos, rod, ståhej
uordentlig, kaotisk
massevis
talløs
grænseløs
fjervægt
bundløs, umådeholden,
umådelig
tavs
desperat, håbløs, mistrøstig
fortvivlelse
skyldfri, uskyldig
uskyld, uskyldighed
nikotinfri
benløs
grim, styg
afgrund, afgrundsdyb
gratis
gratis
bevidstløs
respektløs
partiløs
sikkerhed, tryghed
uafbrudt
kontinuitet
kontinuerligt
ubestridelig, uimodsigelig
23
безперечно
безсимптомний
безперечно
visst, säkert
безперешкодний
problemfri, problemlös,
oproblematisk
problemfritt
perspektivlös, utsiktslös
utsiktslöshet
trygg, säker, ofarlig
säkerhet, trygghet
grundlös
grundlöshet
obemannad, pilotlös, förarlös
gratis, kostnadsfri
gratis
ofruktbar, obördig
ofruktbarhet, obördighet
luftfri, lufttom
oåterkallelig
rastlös
felfri
hjälplös
hjälplöshet
hjälplös, räddningslös
безперешкодно
безперспективний
безперспективність
безпечний
безпечність
безпідставний
безпідставність
безпілотний
безплатний
безплатно
безплідний
безплідність
безповітряний
безповоротний
безпокійний
безпомилковий
безпомічний
безпомічність
безпорадний
безпосередній
безпосередність
безпощадний
безправний
безправність
безпретензійний
безприкладний
безпринципний
безпринципність
безпритульний
безпритульність
безпричинний
безпутний
безрадісний
безрезультатний
безрезультатність
безрекламний
безресурсний
безризиковий
безробітний
безробіття
безсердечний
безсердечність
безсилий
безсимптомний
uimotsigelig, ubestridelig
absolutt
problemfri, uproblematisk
visselig
problemfri, uproblematisk
problemfrit
perspektivløs, udsigtsløs
udsigtsløshed
sikker, farefri, ufarlig, tryg
sikkerhed, tryghed
grundløs
grundløshed
førerløs, ubemandet
gratis
gratis
ufrugtbar
ufrugtbarhed
lufttom
ugenkaldelig
rastløs
fejlfri
hjælpeløs, uhjælpelig
hjælpeløshed
hjælpeløs, redningsløs,
uhjælpelig
omedelbar
umiddelbar
umiddelbar
direkt
direkte
direkte
omedelbarhet
umiddelbarhet
umiddelbarhed
obarmhärtig, nådelös,
nådeløs
nådeløs, ubarmhjertig,
obönhörlig
ubønhørlig
rättlös
rettløs
rettighedsløs
rättlöshet
rettløshet
rettighedsløshed
opretentiös, kravlös
upretensiøs, kravløs
uprætentiøs, fordringsløs
makalös, exempellös
makeløs
eksempelløs
principlös
prinsippløs
principløs
principlöshet
prinsippløshet
principløshed
hemlös, bostadslös, huslös
hjemløs, husløs, bostedsløs
hjemløs
hemlöshet
hjemløshet
hjemløshed
grundlös, orsakslös
grunnløs
grundløs
lösaktig
tøylesløs
tøjlesløs
glädjelös
gledeløs
glædeløs, glædesløs
fruktlös, resultatlös
fruktesløs, resultatløs,
frugtesløs, resultatløs,
virkningsløs
virkningsløs
resultatlöshet
resultatløshet
resultatløshed
reklamfri
reklamefri
reklamefri
resurslös
ressursløs
ressourceløs
riskfri
risikofri
risikofri
arbetslös, arbetsledig, sysslolös arbeidsfri, arbeidsledig,
arbejdsfri, arbejdsledig,
arbeidsløs
arbejdsløs
arbetslöshet
arbeidsledighet, arbeidsløshet arbejdsfrihed, arbejdsløshed
hjärtlös
hjerteløs
hjerteløs
hjärtlöshet
hjerteløshet
hjerteløshed
kraftlös, maktlös, vanmäktig kraftløs, maktløs
kraftløs, magtesløs
symptomfri
symptomfri
symptomfri
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
problemfritt
perspektivløs, utsiktsløs
utsiktsløshet
trygg, sikker, farefri, ufarlig
sikkerhet, trygghet
grunnløs
grunnløshet
førerløs, ubemannet
gratis, kostnadsfri
gratis
ufruktbar
ufruktbarhet
luftfri, lufttom
ugjenkallelig
rastløs
feilfri
hjelpeløs
hjelpeløshet
hjelpeløs, redningsløs
24
безсистемний
безсистемний
безслідний
безсловесний
безсмак
безсмертний
безсмертник
безсмертя
безсніжний
безсовісний
безсонний
безсоння
безсоромний
безсоромність
безспірний
безспірно
безстатевий
безсторонній
безсторонність
безстрашний
безстрашність
безстроковий
безсумнівний
безсумнівно
безтактний
безталанний
безталання
безтемпераментний
безтемпераментність
безтурботний
безтурботність
безтямний
безугавний
безумець
безумний
безумність
безумність
systemlös
spårlös
ordlös
osmak, smaklöshet
odödlig, immortell
hedblomster
odödlighet
snöfri, snölös
skamlös, hutlös, oförskämd,
samvetslös, blygsellös
sömnlös
sömnlöshet
skamlös, hutlös, oförskämd,
samvetslös, blygsellös
skamlöshet, hutlöshet,
samvetslöshet
odiskutabel, oemotsäglig,
obestridd, obestridlig,
obestridbar, ostridbar,
oomtvistad, oomtvistbar,
oomtvistlig
visst, säkert
könlös, okönad
opartisk, objektiv
opartiskhet
djärv, orädd, dristig, tapper,
fruktansfri, fruktanslös, ofeg,
rädsellös
oräddhet
tidsobegränsad
otvivelaktig, tvivelfri,
tvivelsfri, obestridd
systemløs
sporløs
ordløs
usmak
immortell, udødelig
evighetsblomst
udødelighet, immortalitet
snøfri, snøløs
skamløs, uforskammet,
samvittighetsløs, samvettsløs
søvnløs
søvnløshet
skamløs, uforskammet,
samvittighetsløs, samvettsløs
skamløshet,
samvittighetsløshet
udiskutabel, uimotsigelig,
ubestridelig
tvilløs, utvilsom
systemløs
sporløs
ordløs
usmagelighed, smagløshed
udødelig, immortel
evighedsblomst
udødelighed, immortalitet
snefri
skamløs, uforskammet,
samvittighedsløs
søvnløs
søvnløshed
skamløs, uforskammet,
samvittighedsløs
skamløshed,
samvittighedsløshed
ubestridelig, uimodsigelig
uimotsigelig, ubestridelig
visselig
kjønnsløs
kønsløs, ukønnet
upartisk, objektiv
upartisk, objektiv
upartiskhet
upartiskhed
fryktløs, uredd, dristig, modig, frygtløs, dristig, modig, tapper
tapper, vågsom
dristighed
tidsubegrænset
indiskutabel, ubestridelig,
ubestridt, ubetvivlelig,
uimodsigelig, unægtelig,
utvivlsom
visst, säkert
visst, helt sikkert, uten tvil
visselig
taktlös
taktløs
taktløs
olycklig
ulykkelig
ulykkelig
talanglöshet
ubegavethet
talentløshed
temperamentslös
temperamentsløs
temperamentsløs
temperamentslöshet
temperamentsløshet
temperamentsløshed
bekymmerslös, bekymmersfri, bekymringsløs, bekymringsfri, sorgfri, sorgløs, ubekymret
obekymrad, sorgfri, sorglös
ubekymret, sorgfri, sorgløs
bekymmerslöshet, sorgfrihet, bekymringsløshet,
ubekymrethed
sorglöshet
ubekymrethet
galen, vansinnig, vanvettig
gal, vanvittig
gal, vanvittig
orolig, rastlös
urolig, hvileløs, rastløs
urolig, hvileløs, rastløs
galning
gal, galning
gal, galning
talanglös, vettlös, hjärnlös
talentløs, vettløs
talentløs
oförnuftig, förnuftsstridig,
ufornuftig, uklok
ufornuftig, uklog
oklok
gal, vanvittig
gal, vanvittig
galen, vansinnig, vanvettig,
ovettig
dumhet
dumhet, vettløshet
dumhed
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
dristighet
tidsubegrenset
tvilløs, utvilsom
25
безумовний
безумовний
бетон
безформний
безхарактерний
obetingad, ovillkorlig,
villkorslös
galenskap, vanvettighet
oavbruten, hämningslös,
oförhindrad
kontinuerligt
misslyckad
tröstlös, otröstlig,
förtröstningslös
formlös, oformlig
viljelös
безхатній
безхвостий
безхмарний
безхребетний
безцільний
безцінний
hemlös, bostadslös, huslös
svanslös, stjärtlös
molnlös, molnfri, skyfri
ryggradslös, virvellös
mållös
ovärderlig
безчесний
безчестя
безшумний
бейсбол
бекас
бекерель
бекон
беладона
бельгієць
бельгійський
бенгалець
бенгальський
бензин
бензоколонка
бензол
бензопила
бенкет
бентежити
берег
берегти
береза
березень
березовик
берет
берилій
берлінець
берлінський
беручкий
бесіда
бесідувати
ärelös, hederslös
skam, vanära
ljudlös
baseboll
beckasin
becquerel
bacon
belladonna
belgare, belgier
belgisk
bengal, bengalier
bengalisk
bensin
bensinstation
bensen
motorsåg
bankett, fest, festmåltid,
festmiddag
ängsla, oroa, bekymra
kust, strand
bevara
björk
mars
björksopp
baskermössa
beryllium
berlinare
berlinsk
ivrig, iverfull, flitig
prat, konversation
prata, konversera
бестселер
бетон
bästsäljare
betong
безумство
безупинний
безупинно
безуспішний
безутішний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
betingelsesløs, ubetinget,
vilkårsløs
galskap, vanvidd
uavbrutt
betingelsesløs, ubetinget
kontinuerligt
mislykket, suksessfattig
trøstesløs, utrøstelig,
mistrøstig
formløs
viljeløs, viljesvak
humørløs
hjemløs, husløs, bostedsløs
haleløs
skyfri
virvelløs
målløs
ubetalelig
uvurderlig
æreløs
skam
lydløs, støyfri
baseball
bekkasin
becquerel
bacon
belladonna
belgier
belgisk
bengaler
bengali, bengalsk
bensin
bensinstasjon
bensol, benzen
motorsag
bankett, fest, festmåltid,
jubalong
engste, uroe, forurolige
kyst, strand
bevare
bjørk
mars
brunskrubb
alpelue, baskerlue, beret
beryllium
berliner
berlinsk
ivrig, flittig
prat, snakk, konversasjon
prate
snakke
bestseller
betong
kontinuerligt
mislykket
trøstesløs, utrøstelig
galskab, vanvittighed
uafbrudt
formløs, uformelig
viljeløs, viljesvag
hjemløs
haleløs
skyfri
hvirvelløs
målløs
ubetalelig
uvurderlig
æreløs
skam
lydløs, støjfri
baseball
bekkasin
becquerel
bacon
belladonna, galnebær
belgier
belgisk
bengaler
bengalsk
benzin
tankstation
benzol, benzen
motorsav
banket, fest, festmåltid,
festmiddag
forurolige
kyst, strand
bevare
birk, birketræ
marts
rufodet rørhat
baskerhue, beret, alpehue
beryllium
berliner
berlinsk
ivrig, flittig, beredvillig
prat, samtale, konversation
prate
snakke
bestseller
beton
26
бетоновоз
білет
бетоновоз
бешиха
бешкет
бивень
бик
бильце
бинт
бирючина
бистрий
бистрота
betongblandarbil, betongbil
erysipeloid, svinros
bråk
bete, huggtand
oxe, tjur
räcke, räckverk
gasbinda
liguster
snabb, snar, rask
fart, hastighet, snabbhet
битва
бити
битися
бич
біатлон
біб
бідність
бідовий
strid, kamp
slå, banka
slåss
piska
skidskytte
böna
baljfrukt, baljväxt
biblisk
bibliograf
bibliografisk
bibliografi
bibliotek
bibliotekarie
bibel
löpning
bigami, tvegifte
löpning
löpa, springa
jogga
beagle
löpa, springa
löpare
joggare
löpare
joggare
olycka
fattig, nödlidande
stackars
fattigdom
djärv, orädd, dristig, tapper
бієктивний
бієкція
біженець
бізнес
бізнесмен
бізон
бій
бійка
бік
бікіні
білет
bijektiv
bijektion
flykting
affärsverksamhet
affärsman
bison, bisonoxe
strid, kamp
slagsmål
sida
bikini
biljett
біблійний
бібліограф
бібліографічний
бібліографія
бібліотека
бібліотекар
біблія
біг
бігамія
біганина
бігати
бігль
бігти
бігун
бігунка
біда
бідний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
betongblandebil, betongbil
erysipeloid, rødsyke
bråk
støttann
okse, tyr
gelender, rekkverk
bind, bindsel
liguster
fort, hurtig, snar, rask, kjapp
fart, hastighet
hurtighet
strid, kamp
slå, banke, jule
slås
pisk
skiskyting
bønne
belgfrukt
bibelsk
bibliograf
bibliografisk
bibliografi
bibliotek
bibliotekar
bibel
løp
bigami, tvegifte
løp
løpe
jogge
beagle
løpe
løper
løper
betonblandemaskine
erysipeloid, svinerosen
rod, røre, ståhej
stødtand
okse, tyr
gelænder, rækværk
bind, gazebind
liguster
hurtig, snar, rask
fart, hastighed, hurtighed,
raskhed
strid, kamp, slag
slå
slås
pisk, piskeris
skiskydning
bønne
bælgfrugt
bibelsk
bibliograf
bibliografisk
bibliografi
bibliotek
bibliotekar
bibel
løb
bigami
løb
løbe
jogge
beagle
løbe
løber
jogger
løber
jogger
uheld, ulykke
fattig, nødlidende
uhell, ulykke
fattig, nødlidende, nødstilt
stakkars
fattigdom
fattigdom
fryktløs, uredd, dristig, modig, frygtløs, modig, dristig, tapper
tapper, vågsom
bijektiv
bijektiv
bijeksjon
bijektion
flyktning
flygtning
forretningsvirksomhet
erhvervsaktivitet
forretningsmann
forretningsmand
bison, bisonokse
bison, bisonokse
strid, kamp
strid, kamp, slag
slagsmål, slåsskamp
slag, slagsmål, slåskamp
side
side
bikini
bikini
billett
billet
27
білизна
білизна
білий
білінійний
білка
білобородий
білоголовий
білодушка
білозубка
білок
білокрівець
білорус
білоруський
білосніжка
білотка
білохвостий
білуватий
білченя
біль
більше
біоритм
sängkläder
underkläder
vithet
vit
bilinjär
ekorre
vitskäggad, vitskäggig,
silverskäggig
vithövdad
stenmård
näbbmöss
protein
біодизель
біоенергетика
біоетанол
біокаталізатор
біолог
біологічний
біологія
біомаса
біометричний
біометрія
біопаливо
leukocyt
vitryss
vitrysk
snövit
edelweiss
vitsvansad, vitsvansig
vitaktig
ekorrunge
smärta, värk
mer
snarare
större
flest, flertal, majoritet
biljard, biljardspel
nära
hos
däromkring
ljushårig, vithårig
binär
kikare
binom
binomial
biogas
levnadstecknare
biografisk
biografi, levnadsbeskrivning,
levnadsteckning
biodiesel
bioenergetik
bioetanol
biokatalysator
biolog
biologisk
biologi
biomassa
biometrisk
biometri
biobränsle
біоритм
biorytm
більший
більшість
більярд
біля
білявий
бінарний
бінокль
біном
біноміальний
біогаз
біограф
біографічний
біографія
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
sengeklær, sengetøy
undertøy
hvithet
hvit
bilineær
ekorn, trebjørn
hvitskjegget
sengeklæder, sengetøj
undertøj
hvidhed
hvid
bilineær
egern
hvidskægget
hvithodet
steinmår, strandmår
spissmus
protein
eggehvitestoff
leukocytt
hviterusser
hviterussisk
snøhvit
edelweiss
hvithalet
hvitaktig
ekornunge
pine, smerte, verk
mer, flere
hvidhovedet
husmår
spidsmus
protein
æggehvidestof
leukocyt
hviderusser
hviderussisk
snehvide
edelweiss
hvidhalet
hvidagtig
egernunge
pine, smerte
mere, flere
større
flest, flestepart, flertall
biljard
nær
ved
hos
lyshåret
binær
binokkel, kikkert
binom
binomial
biogass
biograf
biografisk
biografi
større
flest, flertal, flerhed
billard
nær
ved
hos
lyshåret
binær
kikkert
binom
binomial
biogas
biograf
biografisk
biografi
biodiesel
bioenergetikk
bioetanol
biokatalysator
biolog
biologisk
biologi
biomasse
biometrisk
biometri
biobrensel, biodrivstoff
biodiesel
bioenergetik
bioethanol, bioætanol
biokatalysator
biolog
biologisk
biologi
biomasse
biometrisk
biometri
biobrændsel,
biomassebrændstof
biorytme
biorytme
28
біорізноманітність
біорізноманітність
біосинтез
біосфера
біотехнолог
біотехнологічний
біотехнологія
біотоп
біофізик
біофізика
біофізичний
біохімік
біохімічний
біохімія
біоцид
біплан
бір
біржа
бірюзовий
біс
бісексуальність
бісектриса
бісеня
бісмут
біт
біфуркація
біфштекс
біцепс
благання
благати
благодійний
благодійність
благополучний
благородний
благословенний
благословення
благословляти
блаженний
блаженство
блазень
блакитний
блакитноокий
бланк
блекота
блеф
ближній
ближче
ближче
biodiversitet, biomångfald
biosyntes
biosfär
bioteknolog
bioteknologisk
bioteknik
biotop
biofysiker
biofysik
biofysisk
biokemist
biokemisk
biokemi
biocid
dubbeldäckare
biodiversitet
biosyntese
biosfære
bioteknolog
bioteknologisk
bioteknologi
biotop
biofysiker
biofysik
biofysisk
biokemiker
biokemisk
biokemi
biocid
biplan, dobbeltdækker,
todækker
barrskog
barskog, nåleskog
nåleskov
börs, aktiebörs
børs
børs
turkos, turkosblå, turkosfärgad turkis, turkisblå, turkisfarget turkis, turkisfarvet
djävul, fan, satan
djevel, faen, fanden, satan
djævel, fanden, satan
bisexualitet
biseksualitet
biseksualitet
bisektris, halveringslinje
halveringslinje
vinkelhalveringslinje
djävulunge
djevelunge, smådjevel
djævleunge
vismut
vismut
vismut
bit
bit
bit
bifurkation
bifurkasjon
bifurkation
biff
biff
bøf
biceps, bicepsmuskel
biceps
biceps
bönfallan, bönfallande
bønnfallelse
bønfaldelse
bönfalla, vädja
bønnfalle
bønfalde
välgörande
godgjørende, veldedig,
veldædig, godgørende,
velgjørende
velgørende
välgörenhet
veldedighet, velgjørenhet
veldædighed
problemfri, oproblematisk
problemfri, uproblematisk
problemfri, uproblematisk
ädel, nobel
edel, nobel, velbåren
ædel, nobel, velbåren
ädelmodig
edelmodig, høymodig
ædelmodig, højmodig
välsignad
velsignet
velsignet
välsignelse
velsignelse
velsignelse
välsigna
velsigne
velsigne
säll
salig
salig
salighet
salighet
salighed
narr
narr, hoffnarr
nar
ljusblå, himmelsblå,
himmelblå, lysblå, skyblå
himmelblå, lyseblå
himmelsfärgad
blåögd, blåögig
blåøyd
blåøjet
blankett, blankettformulär
blankett, formular
blanket
bolmört
bulmeurt
bulmeurt
bluff
bluff, bløff
bluff
nära
nær
nær, nærstående
närstående
nærstående
pårørende
anhörig
medmänniska
närmare
nærmere
nærmere
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
biodiversitet, biomangfold
biosyntese
biosfære
bioteknolog
bioteknologisk
bioteknologi
biotop, biotopområde
biofysiker
biofysikk
biofysisk
biokjemiker
biokjemisk
biokjemi
biocid
dobbeltdekker, todekker
29
близнюк
близнюк
близнюки
близький
близькість
близько
близькоспоріднений
блимавка
блимати
блиск
блискавиця
блискавичний
блискавка
блискання
блискати
блискучий
блискучість
блідий
бо
tvilling, tvillingsyskon,
tvillingbarn
tvillingpar
nära
närhet
nära
närbesläktad
blinkljus, blixtljus
blinka, blixtra, glimta, glittra,
skimmra
glans, glimmer, glitter, sken
glimt
blixt
blixtsnabb
blixt
blixtlås
skimmer
skimmra, glittra
glansfull, gnistrande,
glamorös, briljant
блокування
блокувати
блондин
блондинка
блоха
блощиця
блуза
блузка
блукання
блукати
блукаючий
блюдечко
блюдо
briljans, glansfullhet
blek, glanslös, färglös,
färgfattig
blekhudad
blixtkrig
blogg, webbdagbok,
webbjournal
block
blockad
anteckningsbok,
anteckningshäfte, notisbok,
skrivblock
blockering
blockera, spärra
blond
blondin
loppa
vägglus
blus, blusliv
blus, blusliv
vandring
vandra
vandrande
skål, fat
fat, serveringsfat
блюдце
блюз
блюзнірство
блякнути
бо
skål, fat
blues
blasfemi
blekna, avfärga
eftersom, emedan
блідошкірий
бліцкриг
блог
блок
блокада
блокнот
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
tvilling, tvillingsøsken
tvilling
tvillinger, tvillingpar
nær
nærhet
i nærhet
nærbeslektet
blinklys
blinke, flimre, glitre, skimre
tvillingepar, tvillingpar
nær, nærstående
nærhed
nær
nærbeslægtet
blink, blinklys
blinke, flimre, glimte
glans, glimmer, skinn
glimt
lynglimt
lynsnar, lynende, lynfort,
lynkjapp, lynrask
lyn
glidelås
skimmer
skimre, glimre
glansfull, glimrende,
gnistrende, skimrende,
briljant
glansfullhet
blek, glansløs, fargeløs,
blekfarget
blekhudet
lynkrig, blitzkrig
blogg
glans, glimmer, glitter
glimt
blokk
blokade
notatblokk, notatbok,
skriveblokk
blok
blokade
notesblok
sperring
blokkere, sperre
blond
blondine
loppe
veggedyr
bluse, bluseliv
bluse, bluseliv
vandring
vandre
vandrende
skål, fat
fat, serveringsbrett,
serveringsfat
skål, fat
blues
blasfemi
blakre, falme, blekne
siden, fordi, ettersom
blokering
spærre, blokere
blond
blondine
loppe
væggelus, væggedyr
bluse
bluse
vandring
vandre
vandrende
underkop
fad
lynsnar, lynende, lynhurtig
lyn
lynlås
glimmer
glimre
glamourøs, glimrende,
brillant, glansfuld
glansfuldhed
bleg, glansløs, farveløs
bleghudet
blitzkrig, lynkrig
blog
underkop
blues
blasfemi
falme, blegne
siden, eftersom, fordi
30
боа
боа
бобер
бобслей
бовдур
бог
богатир
богема
богемний
богиня
богомол
богослів'я
богослов
богослужіння
богоявлення
боєголовка
боєздатний
боєздатність
боєприпаси
боєць
божевілля
божевільний
божевільня
божественний
божество
бойкот
бойкотування
бойкотувати
бойовий
бокал
бокс
боксер
боксит
болван
болгарин
болгарський
болезаспокійливий
болеутоляющий
болід
болільник
болісний
боліти
болотистий
болото
болт
болт
boa, boaorm
bäver
bob, bobsleigh
fårskalle
gud
jätte
bohem
bohemaktig, bohemartad,
bohemisk
gudinna
bönsyrsa
teologi
teolog
gudstjänst
trettondagen, trettondedagen
stridsspets
kampduglig, stridsduglig,
krigsduglig
kampduglighet,
stridsduglighet, krigsduglighet
ammunition
kampare
galenskap, vanvettighet
galen, galning,
sinnesförvirrad, vanvettig
mentalsjukhus
gudomlig
gudom
bojkott
bojkotting
bojkotta
kampmässig
pokal
boxning
boxare
bauxit
fårskalle
bulgar
bulgarisk
smärtstillande
bedövande
bolid, formelvagn
anhängare
understödjare, sympatisör
smärtsam, smärtefull,
smärtefylld, smärtelig
värka
sumpig, försumpad
myr
skruv
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
boa, boaslange
bever
bobsleigh
fehode
gud
jette, jutul, gigant
bohem
bohemaktig, bohemisk
boa, kvælerslange
bæver
bobslæde
tosse, fæhoved
gud
jætte, kæmpe
boheme
bohemagtig, bohemisk
gudinne
kneler
teologi
teolog
gudstjeneste
trettendedagen
sprenghode, stridshode
kampdyktig, stridsdyktig
gudinde
knæler
teologi
teolog
gudstjeneste
helligtrekongersdag
sprænghoved
kampdygtig
stridsevne, kampevne
kampevne
ammunisjon
kjemper, forkjemper
kombattant
galskap, vanvidd
gal
ammunition
kombattant, kæmper,
bekæmper, forkæmper
galskab, vanvittighed
sindssyg
galehus, mentalsykehus
guddommelig
guddom
boikott
boikotting
boikotte, boikottere
kampmessig
pokal
boksing
bokser
bauxitt
fehode
bulgarer
bulgarsk
smertestillende
bedøvende
formelvogn
tilhenger
galehus, galeanstalt,
sindssygeanstalt
guddommelig
guddom
boykot
boykotning
boykotte
kampmæssig
pokal
boksning
bokser
bauxit
tosse, fæhoved
bulgarer
bulgarsk
smertestillende
bedøvende
formelvogn
tilhænger
smertelig, smertefull,
smertefylt
verke
sumpet, sumpig, vannsyk
myr, sump
bolt, skrue
smertefuld, smertefyldt,
smertelig, pinefuld
værke
sumpet
myr, sump
bolt, skrue
31
болючий
болючий
бомба
бомбардувальник
бомбардування
ботулізм
smärtsam, smärtefull,
smärtefylld, smärtelig
bomb
bombflyg, bombflygplan,
bombplan
bombardemang, bombanfall,
bombangrepp, bombraid
бомбардувати
бомж
бонго
бондар
bombardera
utomhusboende
bongotrumma
tunnbindare
бонус
бор
борг
бордель
bonus
bor
gäld, skuld
bordell, horhus, glädjehus,
otuktshus
bordeauxfärgad, vinröd,
blåröd
trottoarkant
kampare
brottare
бордовий
бордюр
борець
боржник
боривітер
боровик
борода
бородавка
бородавчатка
бородатий
борозна
боротися
боротьба
борошно
борсук
борщ
бос
босий
боснійський
босняк
босоніж
босоніжки
босоногий
ботанік
ботаніка
ботанічний
ботулізм
gäldenär
låntagare
tornfalk
stensopp
skägg
vårta
stenfisk
skäggig, skäggbeprydd,
skäggbevuxen
plogfåra
kämpa, strida
brottning
strid, kamp
mjöl
grävling
borsjtj
boss
barbent, barfött
bosnisk
bosnier
barfota
sandaler, sandalsko
barbent, barfött
botaniker
botanik
botanisk
botulism
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
smertelig, smertefull,
smertefylt
bombe
bombefly
smertefuld, smertelig
bombardement,
bombardering, bombeangrep,
bombeaksjon, bombeoffensiv,
bomberaid
bombardere
uteligger
bongo, bongotromme
bøkker, tønnebinder,
tønnemaker
bonus
bor
gjeld
bordell, horehus, gledeshus
bombardement,
bombardering, bombeangreb,
udbombning
bombe
bombefly
bombardere, udbombe
hjemløs
bongotromme
bødker
bonus
bor
gæld
bordel, horehus
vinrød, blårød, bordeauxfarget vinrød, bordeauxfarvet,
blårød
fortauskant
kantsten
kjemper, forkjemper
kombattant, bekæmper,
bryter
forkæmper, kæmper
bryder
skyldner, lånetaker
skyldner
tårnfalk
steinsopp
skjegg
papill, vorte
steinfisk
skjegget
tårnfalk
spiselig rørhat
skæg
vorte
stenfisk
skægget
plogfure
bryte, kjempe, stride
plovfure
bekæmpe, kæmpe
slås, strides
brydning
strid, kamp
mel
grævling
borsjtj
boss
barbenet, barfodet
bosnisk
bosnier
barbenet, barfodet
sandalsko
barbenet, barfodet
botaniker
botanik
botanisk
botulisme
bryting
strid, kamp
mel, mjøl
grevling
borsj
boss
barbeint, barføtt
bosnisk
bosnier
barbeint, barføtt
sandaler, sandalsko
barbeint, barføtt
botaniker
botanikk
botanisk
botulisme
32
бочка
бронежилет
бочка
боягуз
боягузтво
боязнь
боятися
бравий
бразилець
бразильський
брак
tunna, fat
feg, räddhare, skuggrädd
feghet
fruktan, skräck
frukta
modig
brasilianare
brasiliansk
defekt, fel
браконьєр
tjuvfiskare, tjuvskytt
браконьєрство
брама
бранець
браслет
брат
брати
братовбивця
братство
братський
браузер
tjuvfiske, tjuvskytte
krypskytteri
port
port
fånge
fange
armband
armbånd
bror, broder
bror, broder
ta
ta
brodermördare, broderdråpare brodermorder
broderskap
broderskap, brorskap
broderlig
broderlig
webbläsare
nettleser
брезент
брехати
брехливий
брехня
брехун
брехуха
бриз
бриль
бриніти
британець
британський
бритва
tältduk
ljuga
lögnaktig
lögn
lögnare, lögnhals, ljugare
lögnerska, ljugarinna,
ljugerska
brigad
bridge
äcklig, föraktfull, föraktlig,
kvalmig, vämjelig, stygg
bris
hatt
surra
britt
brittisk
rakhyvel, rakkniv
брифінг
брід
брова
броварня
briefing
vadställe
ögonbryn
bryggeri, ölbryggeri
бродяга
vagabond, landstrykare,
gatstrykare, lösgängare
sparriskål, broccoli
brom
pansarbrytande
skottsäker väst, skyddsväst
бригада
бридж
бридкий
броколі
бром
бронебійний
бронежилет
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
tønne
feig, feiging, reddhare
feighet
frykt, redsel, skrekk
frykte, være redd
modig
brasilianer
brasiliansk
defekt, feil, mangel
feilvare
krypskytter
teltduk, presenning
lyve
løgnaktig
løgn
løgner
løgnerske
brigade
bridge
ekkel, foraktelig, vammel,
vemmelig, avskyelig
bris
hatt
summe, surre
brite
britisk
barberblad, barberkniv
barberhøvel
briefing, briefingmøte
vad, vadested, vadeplass
bryn, øyebryn
bryggeri, ølbryggeri,
bryggerianlegg
vagabond, landstryker
aspargeskål, brokkoli
brom
panserbrytende
skuddsikker vest
tønde, fad
bange, bangebuks
fejghed
frygt, rædsel, skræk
frygte
modig
brasilianer
brasiliansk
defekt, fejl, mangel
krybskytte, krybskytter,
snigskytter
krybskytteri
port, gårddør
fange
armbånd
bror, broder
tage
brodermorder
broderskab
broderlig
browser, webbrowser,
internetbrowser
presenning, teltdug
lyve
løgnagtig
løgn
løgner, løgnhals
løgnerske
brigade
bridge
ækel, afskyelig, vammel,
væmmelig
brise, søbrise
hat
summe
brite
britisk
barberblad, barberkniv
barbermaskine
briefing
vad, vadested
bryn, øjenbryn
bryggeri, ølbryggeri
vagabond, landstryger,
løsgænger
broccoli, aspargeskål
brom
panserbrydende
skudsikker vest
33
бронемашина
бронемашина
броненосець
бронетехніка
бронетранспортер
бронза
бронтозавр
бронх
бронхіальний
бронхіт
бронхоскоп
бронхоскопія
бронювати
броня
брошка
брошура
бруд
брудний
брук
бруква
бруківка
брунатний
брунька
бруслина
брусниця
брутальний
брутальність
брутто
брухт
брюнет
брюнетка
бувати
бугай
бугор
бугорок
будда
буддизм
буддист
буддистський
будильник
будинок
будити
будівельник
будівля
будівництво
будка
будка
pansarvagn
panserbil, panserkjøretøy,
panservogn
bältdjur
beltedyr
pansarvagnar
panservogner
pansarskyttefordon
pansret personellkjøretøy
brons
bronse
åsködla, brontosaurus
brontosaur, brontosaurus
bronk
bronkie
bronkial
bronkial
bronkit
bronkitt
bronkoskop
bronkoskop
bronkoskopi
bronkoskopi
beställa, reservera
bestille, reservere
pansar
panser
brosch, bröstnål
brosje, brystnål
broschyr
brosjyre
smuts, gyttja
skitt, mudder, gytje, gjørme,
søle
smutsig, smutsad, smutsfylld, skitten, tilsølt
grisad
gatstensbelagd gata
steinsatt vei, brosteinsgate
kålrot
kålrabi, kålrot
gatstensbelagd gata
steinsatt vei, brosteinsgate
brun
brun
knopp
knopp
benved
beinved
lingon
tyttebær
brutal
brutal
brutalitet
brutalitet
brutto
brutto
skrot, skrotmetall
skrot
svarthårig, svarthårad,
svarthåret
mörkhårad
brunett, svarthårig,
brunette
svarthårad, mörkhårad
vara
være
oxe, tjur
okse, tyr
bergknalle
haug, knatt, knaus, bergknaus
bergknalle
haug, knatt, knaus, bergknaus
buddha
buddha
buddism
buddhisme
buddist
buddhist
buddhistisk, buddistisk
buddhistisk
alarmklocka, väckarklocka
alarmklokke, vekkerklokke
hus
hus, bolig
väcka
vekke
byggare, byggarbetare,
bygger, bygningsarbeider
byggnadsarbetare
byggnad
bygg, bygning
byggverksamhet,
bebyggelse, oppbygging,
byggnadsverksamhet
utbygging
hundkoja
kiosk
hundehus
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
panserkøretøj, panservogn
bæltedyr
panservogner
pansret mandskabsvogn
bronze
brontosaurus
bronkie
bronkial
bronkitis
bronkoskop
bronkoskopi
bestille, reservere
panser
broche
brochure
skidt, mudder, søle
beskidt, snavset
brostensvej
kålroe
brostensvej
brun, kaffebrun
knop
benved
tyttebær
brutal
brutalitet
brutto
skrot
mørkhåret, sorthåret
brunette
være
okse, tyr
bjergknold
bjergknold
buddha
buddhisme
buddhist
buddhistisk
alarmklokke, vækkeur
hus, bolig
vække
bygningsarbejder,
byggearbejder, bygger
bygning
bebyggelse, boligbebyggelse,
bygning
kiosk
hundehus
34
будоражити
бурштин
будоражити
будувати
будяк
бузина
бузок
буй
буйвіл
буйний
oroa
bygga
tistel
fläder, fläderbär, hyllebär
syren
boj
buffel
häftig, härjande, våldsam
бук
буква
буквар
буквоїд
буквоїдство
букет
букініст
буксир
булавка
булижник
булка
булочка
булочна
bok
bokstav
abcbok
bokstavsträl, hårklyvare
bokstavsträldom, hårklyveri
bukett
antikvariatsbokhandel
bogsertross
knappnål
kullersten
bulle, rundstycke
bulle, rundstycke
bagarstuga, bageri
бульба
бульвар
knöl, rotknöl
boulevard, gågata
бульдог
бульдозер
бульйон
булька
бум
бумеранг
бункер
бунт
бунтар
бунтівник
бунтувати
буревій
буревісник
буржуазія
бурити
буріння
буркотина
бурлака
бурмотати
бурулька
бурундук
бурхливий
бурчати
бурштин
engste, uroe, forurolige
bygge
tistel
hyll, hyllebær
syrin
bøye
bøffel, bøffelokse
heftig, herjende, voldsom
fyldig
bøk
bokstav
abcbok
bokstavtrell, hårkløver
bokstavtrelldom, hårkløveri
bukett
antikvarbokhandel
slep, slepetau
knappenål
kampestein
bolle, rundstykke
bolle, rundstykke
bakerbutikk, bakeri
knoll
bulevard, gågate,
promenadegate
bulldogg
bulldogg
bulldozer
doser, bulldoser
buljong
buljong
blåsa, bubbla
boble
boom
boom
bumerang
bumerang
bunker
bunker
uppror, revolt
opprør, revolt
rebell
rebell, opprører
rebell
rebell, opprører
revoltera
revoltere, gjøre opprør
orkan, orkanvind, orkanstorm orkan
stormfågel, stormsvala
stormfugl
bourgeoisie, borgerskap
borra
borrning
bockhornsklöver
vagabond, landstrykare,
gatstrykare, lösgängare
mumla
istapp
jordekorre
häftig, härjande, våldsam
mumla
bärnsten
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
forurolige
bygge, bebygge
tidsel
hyld, hyldetræ, hyldebær
syren
bøje
bøffel
heftig, voldsom
fyldig
bøg, bøgetræ
bogstav
abcbog
hårkløver
hårkløveri
buket
antikvarboghandler
bugserbåd, slæbetov
knappenål
kampesten
bolle, rundstykke
bolle, rundstykke
bageri, bagerbutik,
bagerforretning
knold
gågade
buldog
bulldozer
bouillon
boble
boom
boomerang
bunker
oprør, opstand
rebel, oprører
rebel, oprører
revoltere
orkan
mallemuk, stormfugl,
stormsvale
bursjoasi
borgerskab
bore, drille
bore
boring, borevirksomhet
boring
bukkehornkløver, ostekløver bukkehorn
vagabond, landstryker
vagabond, landstryger,
løsgænger
murre, mumle
murre, mumle
istapp
istap
stripeekorn, jordekorn
jordegern
heftig, herjende, voldsom
heftig, voldsom
murre, mumle
murre, mumle
rav
rav
35
буря
буря
буряк
бур'ян
бутан
бутель
бутерброд
бути
буття
буфер
буфет
бухгалтер
бухгалтерія
бухта
бушмен
бушувати
бюджет
бюджетний
бюлетень
бюро
бюрократ
бюрократизація
бюрократичний
бюрократія
бюст
бюстгальтер
в
вабити
вага
вагатися
вагінальний
вагініт
вагітний
вагітність
вагон
вада
вадити
важіль
важкий
важкість
важко
важливий
важний
важність
важність
storm, orkan, orkanvind,
orkanstorm
rödbeta
ogräs, ogräsväxt
butan
damejeanne
smörgås
vara
tillvaro
buffert
buffe
bokförare, bokhållare,
räkenskapsförare
ekonomiavdelning,
räkenskapsavdelning
bukt
bushman
härja
budget
budgetmässig
sjukpermission
byrå
byråkrat
byråkratisering
byråkratisk
byråkrati
byst
bh, behå, bysthållare,
brösthållare
i
attrahera
vikt
vackla
vaginal
slidkatarr
gravid, havande
graviditet
vagn
defekt, fel
lyte
bromsa, motarbeta
hävstång
tung, hård, svår, besvärlig,
vansklig
tyngd
svårighet, vansklighet
svårt
betydelsefull, betydlig,
signifikant, viktig
betydelsefull, betydlig,
signifikant, viktig
signifikans
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
storm, orkan, orkanvind
storm, orkan
bete, rødbete
ugress, ugressplante
butan
damejeanne, kurvflaske
smørbrød
være
tilværelse
buffer
buffet
bokholder, regnskapsfører
bede, rødbede
ugræs, ukrudt
butan
damejeanne, demijohn
smørrebrød
være
tilværelse
buffer
buffet
bogholder
regnskapsavdeling
regnskabsafdeling
bukt
buskmann
herje, rase
budsjett
budsjettmessig
sykemelding
byrå
byråkrat
byråkratisering
byråkratisk
byråkrati
byste
bh, behå, brystholder,
bysteholder
i
attrahere, tiltrekke
vekt
nøle, vakle
vaginal
vaginitt, skjedekatarr
gravid, svanger
graviditet, svangerskap
vogn
defekt, feil, mangel
lyte
hemme, bremse, motarbeide,
vanskeliggjøre
løftestang
tung, tøff, hard, vanskelig
bugt, vig
buskmand
rase
budget
budgetmæssig
sygemelding
bureau
bureaukrat
bureaukratisering
bureaukratisk
bureaukrati
byste, buste
bh, brystholder, bysteholder,
busteholder
i
tiltrække
vægt
nøle, vakle
vaginal
skjedebetennelse, vaginitt
gravid, svanger
graviditet, svangerskab
vogn, waggon
defekt, fejl, mangel
tyngde
vanskelighet
tungt
betydningsfull, signifikant,
viktig
betydningsfull, signifikant,
viktig
viktighet, signifikans
modarbejde
løftestang, vægtstang
tung, hård, svær, vanskelig,
besværlig
tyngde
vanskelighed, besvær
vanskeligt
betydelig, betydningsfuld,
signifikant, vigtig
betydelig, betydningsfuld,
signifikant, vigtig
signifikans, vigtighed
36
ваза
ватман
ваза
вазелін
вакансія
вакантний
вакації
вакуоля
вакуум
вакцина
вакцинація
валандатися
валентність
валеріана
валет
валити
валіза
вальс
валюта
вампір
ванадій
вандалізм
вандальський
ванілін
ваніль
ванна
vas
vaselin
vakans
ledig, obesatt, vakant
ferie, semester
vakuol
vakuum, tomrum
vaccin
vaccination
vandra
valens
vänderot
knekt
välta
koffert, resväska
vals
valuta
vampyr
vanadin
vandalism
vandalisk
vanillin
vanilj
bad, badkar, badrum
вантаж
lass, last
vikt
lassa, lasta
lastbil
godstrafik
godstrafik
kalk
kalksten
varan
barbar
barbarism
barbarisk
färdigkokt
sylt
koka
variant
variation
vakt
värdig
valör, värde
vakt, väktare
vakthållning
vasall
blåklint
watt
vadd
vattenpolospelare
spårvagnsförare
вантажити
вантажівка
вантажообіг
вантажопотік
вапно
вапняк
варан
варвар
варварство
варварський
варений
варення
варити
варіант
варіація
варта
вартий
вартість
вартовий
вартування
васал
васильок
ват
вата
ватерполіст
ватман
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
vase
vaselin
vakanse
ledig, vakant, ubesatt
ferie
vakuole
vakuum, tomrom
vaksine
vaksinasjon
vandre
valens
vendelrot
knekt
velte
koffert
vals
valuta
vampyr
vanadium
hærverk, vandalisme
vandalsk, vandalistisk
vanillin
vanilje
bad, badekar, baderom,
badeværelse
last
vekt
laste
lastebil
godstrafikk
godstrafikk
kalk
kalkstein
varan
barbar
barbarisme
barbarisk
kokt
syltetøy
koke
variant
variasjon
vakt
verdt, verdig
verdi
vakt, vekter, vokter
vakthold
vasall
kornblomst
watt
bomull, vatt
vannpolospiller
sporvognsfører
vase
vaselin
vakance
ledig, vakant, ubesat
ferie
vakuole
vakuum
vaccine
vaccination
vandre
valens
baldrian
knægt
fælde
kuffert
vals
valuta
vampyr
vanadium
vandalisme, hærværk
vandalsk
vanillin
vanilje
bad, badekar, badeværelse,
baderum
last
lade, laste, læsse
lastbil, lastvogn
godstrafik
godstrafik
kalk
kalksten
varan
barbar
barbarisme
barbarisk
kogt
syltetøj
koge
variant
variation
vagt
værd
værdi
vagt
vagthold
vasal
kornblomst
watt
vat
vandpolospiller
sporvognsstyrer
37
ватметр
ватметр
ватра
вафля
ваш
вберігати
вбивати
вбивство
вбиральня
вбрання
вважати
вегетаріанський
wattmeter
brasa, bål
våffla
er
behålla
bevara
dräpa, döda, mörda
dråp, mord
toa, toalett
kläder, klädsel
wattmeter
bål
vaffel
deres
beholde
bevare
drepe, myrde
drap, mord, drapshandling
do, toalett, vannklosett
klær, kledning, klesdrakt, tøy,
klesplagg
synes
mene
anse
вдалині
tycka
mena
anse
medräkna
inledning, introduktion
införing
upp, uppåt, uppöver
uppe
inbuktad, konkav
hövlig
hövlighet
introducera
införa
lugna
framgångsrik, framgångsfull,
vällyckad
bort
вдача
вдвоє
вдень
вдих
karaktär
två gånger
under dagen
andetag, inandning
karakter
dobbelt
på dagtid
åndedrag
вдихання
inandning
åndedrag
вдихати
вдівець
вдова
вдовольняти
inhalera
inandas
änkeman, änkling
änka, änkefru
tillfredsställa
inhalere
innånde
enke, enkemann
enke, enkefru
tilfredsstille
вдома
вдосталь
вдруге
вдягати
вдягнений
вдячний
вдячність
hemma
nog
för andra gången
klä
klädd
tacknämlig, tacksam
tacksamhet, tacknämlighet
hjemme
nok
for andre gang
kle
kledd
takknemlig
takknemlighet
вебдизайн
вегетаріанець
вегетаріанський
webbdesign
vegetarian
vegetariansk
webutvikling
vegetarianer
vegetariansk
введення
ввезення
вверх
вверху
ввігнутий
ввічливий
ввічливість
вводити
ввозити
вгамовувати
вдалий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
innledning, introduksjon
innførsel
opp, oppover
oppe, oppi
innbuet, konkav
høflig
høflighet
introdusere
innføre
berolige, betrygge, stille
vellykket, suksessfylt
borte, langt unna
wattmeter
bål
vaffel
deres, jeres
beholde
bevare
dræbe, myrde
drab, mord
toilet
klæder, tøj
synes
mene
anse
antage, medregne
indledning, introduktion
indføring
op, opad, opover
oppe
konkav
høflig
høflighed
introducere
indføre
berolige
succesfuld, succesfyldt,
succesrig, vellykket
bort, borte
fjernt, langt
karakter
dobbelt
på dagen
åndedrag
indånding
åndedrag
indånding
inhalere
indånde
enkemand
enke
tilfredsstille
indvilge
hjemme
nok
for andre gang
klæde
klædt
taknemlig, taknemmelig
taknemlighed,
taknemmelighed
webdesign
vegetarianer
vegetariansk
38
вегетативний
вельми
вегетативний
ведмедик
vegetativ
bamse
ведмедиця
björnhona
björnspinnare
björnunge
björnaktig
björn
programledare
torn
lycka
köra
vektor
gigant, jätte
påsk
stor
storskäggad, storskäggig
storörad
storhövdad, storhövdig
stornäbbad, stornäbbig
ädelmodig, storsint
givmild, generös, frikostig
godhjärtad, hjärtegod,
hjärtevarm, varmhjärtad
storsinthet
ведмежа
ведмежий
ведмідь
ведучий
вежа
везіння
везти
вектор
велетень
великдень
великий
великобородий
великовухий
великоголовий
великодзьобий
великодушний
великодушність
великоквітковий
великоколісний
великоносий
великоокий
великоплямистий
велич
величавий
величезний
величина
величний
величність
величчя
веління
веліти
велоаматор
велодоріжка
велокрос
веломагазин
веломайстерня
велосипед
велосипедист
велоспорт
велотрек
вельми
storblommig, storblomstrig
storhjulig
stornäsad, stornäsig
storögd
storfläckad, storfläckig
storhet
majestätisk, storartad, ärorik
enorm, väldig
diger, gigantisk, jättestor
storlek
majestätisk, storartad, ärorik
storhet, höghet
storhet
direktiv
beordra
amatörcyklist
cykelväg
cykelcross
cykelaffär
cykelverkstad
cykel, hoj
cyklist
cykelsport
cykelbana
ganska
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
vegetativ
bamse, kosebamse, kosebjørn,
lekebamse
binne, bjørnebinne
bjørnespinner
bjørnunge, bjørneunge
bjørneaktig
bjørn
programleder
kastell, tårn
hell, lykke
kjøre
vektor
jette, jutul, gigant
påske
stor
storskjegget
storøret
storhodet
stornebbet
edelmodig, høymodig
gavmild, generøs, sjenerøs
godhjertet, hjertegod,
hjertevarm, varmhjertet
høymodighet
vegetativ
bamse
bjørnespinder
bjørneunge
bjørneagtig
bjørn
programleder
tårn
held, lykke
køre
vektor
jætte, kæmpe, gigant
påske
stor
storskægget
storøret
storhovedet
stornæbet
ædelmodig, højmodig,
gavmild, generøs, godmodig
godhjertet, hjertevarm,
varmhjertet
generøsitet, generositet,
højmodighed
storblomstret
storblomstret
storhjulet
storhjulet
storneset
stornæset
storøyd
storøjet
storflekket
storpletet
storhet
storhed
majestetisk, ærerik
gloriøs
enorm, svær
enorm
kjempestor, gigantisk
gigantisk, diger, kæmpestor
størrelse
størrelse
majestetisk, ærerik
gloriøs
storhet, høyhet
storhed, højhed, majestæt
storhet
storhed
beordring, befaling, direktiv beordring, befaling
befale
befale
amatørsyklist
amatørcyklist
sykkelsti, sykkelvei
cykelsti
sykkelkross
cykelcross
sykkelbutikk
cykelbutik
sykkelverksted
cykelværksted
sykkel, tråsykkel
cykel
syklist
cyklist
sykkelsport
cykelsport
sykkelbane
cykelbane
meget, ganske, svært, veldig, ganske, meget
nokså
39
вельмишановний
вершник
вельмишановний
respektabel, respektfull,
venerabel, ärad
ærerik, ærefull
вена
венеричний
венеролог
венерологія
вентиль
вентилятор
ven
venerisk
venereolog
venereologi
ventil
ventilator
вентиляція
ventilation
vene
venerisk
venerolog
venerologi
ventil
vifte, ventilator,
ventilasjonsvifte
friskluftanlegg, ventilasjon
вепр
веранда
верба
вербена
верблюд
вербозілля
верболіз
вербувати
вердикт
вередливий
верес
вересень
вереск
веретено
веретільниця
vildsvin
villsvin
veranda
veranda
pil, vide, pilträd
pil, piletre
järnört, järnörtväxt
jernurt
kamel
kamel
strandlysing, videört
fredløs
pilevall
pilekratt, pilealle, vidjekjerr
rekrytera
rekruttere
dom
dom, straffedom
kapriciös
kaprisiøs, lunefull, ugrei
ljung
lyng, lyngbusk, lyngtre
september
september
skrik
skrik
slända
håndtein
kopparorm, kopparödla,
stålorm
ormslå
veronika
veronika
version
versjon
lager, stratum
lag, stratum, sjikt
återkomst, hemkomst,
tilbakekomst, hjemkomst
tillbakakomst, genkomst, retur
vända, återvända,
vende, komme tilbake
tillbakakomma, returnera
vertikal, lodrät, vinkelrät,
vertikal, loddrett, opprett,
upprättstående
loddrettstående,
opprettstående
lodrätt, vinkelrät
loddrett
helikopter
helikopter
båtbyggeri, skeppsvarv
båtbyggeri, verft,
skipsbyggeri,
skipsbyggingsverksted,
skipsverft
överkant
overkant
topp
topp
källflöde
kilde
övre
øverst, øvre
högsta
høyeste
topp
fjelltopp
fjälltopp
grädde
fløte
ryttare
rytter
вероніка
версія
верства
вертання
вертатися
вертикальний
вертикально
вертоліт
верф
верх
верхівка
верхів'я
верхній
верховний
вершина
вершки
вершник
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
agtværdig, respektabel,
respektfuld, ærefuld,
ærværdig
vene
venerisk
venerolog
venerologi
ventil
vifte, ventilator
friskluftsystem, ventilation,
ventilationsanlæg
vildsvin
veranda
pil, piletræ, vidje
jernurt
kamel
fredløs
pilekrat
rekruttere
dom
kapriciøs, lunefuld
lyng
september
skrig
håndten
stålorm
ærenpris, veronica
version
lag, stratum
tilbagekomst, hjemkomst,
retur
vende
vertikal, lodret, opret
lodret
helikopter
værft, bådeværft, bådværft,
skibsværft, skibsbyggeri
overkant
top
kilde
øverst, øvre
højeste
top
fløde
rytter
40
веселий
веселий
веселити
веселитися
веселість
веселка
весілля
весло
веслування
веслувати
весляр
весна
вести
вестибуль
весь
ветеран
ветеринар
ветеринарія
вето
ветхий
вечеря
вечір
вечірка
вечірниця
вечоріти
в'єтнамець
в'єтнамський
вже
вживання
вживати
вжитий
вжиття
взагалі
взаємини
взаємний
взаємовідносини
взаємовідношення
взаємодія
взаємозв'язаний
взаємозв'язок
взаємооднозначний
взаємопов'язаний
взаємопогоджуваний
взаєморозуміння
взамін
вздовж
взірець
взірець
glad, gladelig, glädjerik, lustig,
munter
underhålla, förnöja, roa
roa sig
nöje, glädje, fröjd
regnbåge
bröllop
åra, paddel, paddelåra
rodd
roddsport, paddelidrott
ro, paddla
paddlare
vår
föra, leda
förhall
hel
veteran
veterinär, djurläkare
veterinärmedicin
blid, glad, gledelig, munter
veto
gammal, uråldrig
aftonmåltid, kvällsmat,
kvällsmåltid
afton, kväll
fest
stor fladdermus
kvällna
vietnames
vietnamesisk
redan
användning, bruk
veto
gammel, eldgammel
aftensmat, kveldsmat,
aftenmåltid, kveldsmåltid
aften, kveld
fest
storflaggermus
kvelde
vietnameser
vietnamesisk
allerede
bruk, benyttelse
forbruk
anvende, benytte, bruke
forbruke
brukt
forbruk
generelt
forhold
gjensidig
använda, bruka
förbruka, konsumera
använd, brukad
förbruk, förbrukning
överhuvudtaget
förhållande
ömsesidig, gensidig,
bäggesidig, tvåsidig, tvåvägs
förhållande
förhållande
interaktion, växelverkan
sammankopplad
förhållande
bijektiv
sammankopplad
samordnad
samförståelse, samförstånd
istället
längs
exempel, mönster
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
adsprede, underholde
ha det gøy
gøy, moro
regnbue
bryllup
åre, paddel, padleåre
roing, rosport
ro, paddle
padler, roer
vår, forår
føre, lede
forhall
hel
veteran
dyrlege, veterinær
veterinærvitenskap
forhold
forhold, omgang
interaksjon, vekselvirkning
sammenkoblet
forhold
bijektiv
sammenkoblet
samordnet, samtykket
gjensidig forståelse
isteden, istedenfor
langs, bortover
eksempel, mønster
glad, glædelig, munter,
frydefuld
adsprede, underholde
more sig
moro
regnbue
bryllup
åre, padleåre
roning
ro, padle
roer, padler
forår, vår
føre, lede
forhal
hel
veteran
dyrlæge, veterinær
veterinærmedicin,
veterinærvidenskab
veto
gammel, ældgammel
aftensmad, aftensmåltid
aften, kvæld
fest, festaften
brunflagermus
kvælde
vietnameser
vietnamesisk
allerede
brug, benyttelse, anvendelse
anvende, benytte, bruge
forbruge, konsumere
brugt
forbrug
overhovedet
forhold
gensidig, reciprok, bilateral
forhold
sammenhæng
interaktion, vekselvirkning
sammenkoblet
forhold
bijektiv
sammenkoblet
samtykket
gensidig forståelse
i stedet, til gengæld
langs
mønster
41
взуття
взуття
взяти
ви
вибагливий
вибачати
вибачення
вибачите
вибирати
вибір
вибор
виборець
вибори
вибраковування
вибраковувати
вибраний
вибух
вибухати
вибухівка
вибухонебезпечний
вибухонебезпечність
виважувати
вивезення
виверження
вивихнути
вивід
вивільга
вивільнювати
вивіска
вивішувати
вивозити
вивчати
вигляд
sko
ta
ni
krävande, anspråksfull,
fordringsfull
förlåta
ursäkt, förlåtelse
tilgi, forlate
forlatelse, tilgivelse
undskyldning
ursäkt
unnskyld
välja, utvälja
velge, utvelge
utbud
valg
val
valg
väljare
velger
val
valg
nedskrivning
nedskriving, nedskrivning
kassera, nedskriva, utrangera kassere, nedskrive
utvald, vald
utvalgt, valgt
explosion, sprängning
eksplosjon, smell, sprengning
explodera, spränga
eksplodere, smelle, sprenge
explosiv
eksplosiv
explosionsfarlig
eksplosjonsfarlig
explosionsfara, explosivitet
eksplosivitet, eksplosjonsfare,
eksplosjonsrisiko
väga
veie
utförsel
bortkjøring
utførsel
eruption, utbrott
erupsjon, utbrudd
vricka
forvri, vrikke
konklusion, slutsats
konklusjon, slutning
sommargylling
pirol
befria, frigöra
fri, befri, frigjøre
frige, lösgöra
løsgi, løslate, frigi, slippe
skylt
uthengsskilt
utställa
uthenge
utföra
utføre
lära, studera
lære, studere
utforska
вивчений
utforskad
вигад
вигадка
вигадувати
виганяння
uppdiktning
uppdiktning
uppfinna
fördrivning
виганяти
fördriva, förvisa, utvisa
вигідний
lönande, lönsam, profitabel,
räntabel, vinstgivande
utsikt, utsiktspunkt,
utsiktsplats, utsiktspost
utseende
вигляд
sko, skotøy, fottøy
ta
dere
kravstor, krevende
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
lærd, utlært
utforsket
oppdikt
oppdikt
oppfinne
utdrivelse, utdriving,
utdrivning
bortvise, fordrive, forvise,
utdrive, utvise, jage ut
lønnsom, drivverdig, rentabel
sko, fodtøj, skotøj
tage
jer
fordringsfuld, krævende
tilgive, forlade, undskylde
forladelse, tilgivelse
undskyldning
undskyld
vælge, udvælge
valg
valg
vælger
valg
udrangering
kassere
udvalgt
eksplosion, sprængning
eksplodere
eksplosiv
sprængfarlig
eksplosionsfare,
eksplosionsrisiko
veje
udførsel
eruption, udbrud
forvride
konklusion, slutning
pirol
fri, befri, frigøre, frigive,
slippe
udhængsskilt
udhænge
udføre
lære, studere
undersøge
udforske
udforsket
opdigt
opdigt
opfinde
uddrivelse, uddrivning
fordrive, forvise, udvise,
uddrive
rentabel, lønsom
utsikt, utsiktspunkt,
udsigt
utsiktsplass, utsiktsplattform,
utsiktspost, utsiktssted
utseende
42
вигнаний
видобування
вигнаний
вигнутий
вигода
utvisad
konvex
vinst, profit, nytta
виготовлення
produktion, fabrikation,
tillverkning
producent, fabrikant
producera, fabricera, tillverka
produktion, fabrikation,
tillverkning
vinna
vunnen
vinning, vinst
rop, utrop
interjektion, utropsord
art, genus
slag
släkte
utsikt
utdela
ange
utgiva
виготовлювач
виготовляти
виготування
вигравати
виграний
виграш
вигук
вид
видавати
видавець
видавництво
видавничий
видаляти
виданий
видання
видатний
förläggare, utgivare
förlag, bokförlag
förlagsmässig
ta bort, avlägsna
publicerad, offentliggjord
utgåva
utgivning
framträdande, prominent
видаток
видворяти
kostnad, utgift
fördriva, förvisa, utvisa
виделка
виделковий
видержувати
видимий
видимість
видихати
виділений
виділення
виділяти
видний
видноколо
видобування
utvist
konveks
gevinst, profitt, nytte,
nytteverdi
produksjon, fabrikasjon
udvist
konveks
gevinst, profit, nytteværdi
produsent, fabrikant
produsere, fabrikkere
produksjon, fabrikasjon
fabrikant, tilvirker
producere, fabrikere, tilvirke
produktion, fabrikation
vinne
vunnet
vinning, gevinst
rop, utrop
interjeksjon, utropsord
art
slag, slekt
utsikt
vinde
vundet
gevinst
interjektion, udråbsord, udråb
utdele
utstede
utlevere
angi
forlegger, utgiver
forlag, bokforlag
forlagsmessig
fjerne
publisert, offentliggjort, utgitt
utgave
udgive, udstede
udlevere
angive
fremstående, fremragende
kostnad, utgift
bortvise, fordrive, forvise,
utdrive, utvise
gaffel
gaffel
gaffelformad, gaffelformig
gaffelformet
tåla, tolerera, fördra
tåle, fordra, tolerere
bestå, motstå
bestå, motstå, orke
siktbar, synbar, synlig, visibel siktbar, synbar, synlig
sikt, siktbarhet, synlighet,
sikt, siktbarhet
synbarhet
andas ut
puste ut
markerad
markert
adskilt
beviljelse
bevilgning, allokasjon
bevilja
allokere, bevilge
markera
markere
framträdande, prominent
fremstående, fremragende
produktion, fabrikation
art
forlægger, udgiver
forlag
forlagsmæssig
fjerne
offentliggjort
udgave
udgivelse
fremragende, fremstående,
prominent
omkostning, udgift
fordrive, forvise, udvise,
uddrive
gaffel
gaffelformet
tåle
bestå, modstå, orke, tolerere
sigtbar, synbar, synlig, visibel
sigtbarhed, sigt
synlighed
ånde ud
markeret
bevilling
bevilge
markere
synlig, synbar, sigtbar, visibel
fremstående, prominent
horisont, synrand, himlarand, synsrand, havbryn, havrand, horisont, synsrand
himmelrand, himmelsbryn
himmelrand, horisont
utvinning
utvinning
udvinde
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
43
видобувати
виклик
видобувати
видовище
видозміна
видозмінення
видра
видужувати
видумувати
виживання
виживати
вижидати
визволення
utvinna
syn
variation
variation
utter
friskna
uppfinna
fortlevnad
fortleva, överleva
vänta
befrielse
utvinne
syn
variasjon
variasjon
oter
friskne
oppfinne
overlevelse
overleve
vente
befrielse
визволитель
frälsare, räddningsman,
räddare
frigörande
befria, frigöra
frige, lösgöra
inkalla
öppna ögon
erkänna
tillstå
frelser
визвольний
визволяти
визивати
визирати
визнавати
befriende
fri, befri, frigjøre
løsgi, løslate, frigi, slippe
innkalle
åpne øyene
anerkjenne
innrømme
tilstå
anerkjenne
innrømme
tilstå
anerkjent
anerkjenning, anerkjennelse,
tilståelse, innrømmelse
визнаватися
erkänna
tillstå
визнаний
визнання
erkänd
erkännande
визначальний
determinativ
determinativ, bestemmende
визначати
definiera, fastställa, fastslå,
fastsätta
визначений
визначеність
визначення
визначник
визрівання
визрівати
визубрений
виїжджати
виїзд
виказувати
bestämd, bestämt, definitiv
bestämdhet
definition
determinant
mogning
mogna
pluggad
avresa
avfärd, avgång
uttala
uttrycka
pumpa ut
kasta
fosterfördrivning
bortkastad
undervisning
pedagog, undervisare
återkallelse
definere
bestemme, determinere,
fastlegge, fastsette, fastslå
bestemt, fastsatt
bestemthet
definisjon
determinant
modning
modne
pugget
avreise, bortreise, utreise
avgang
uttale
uttrykke
pumpe ut
kaste ut
fosterfordrivelse
bortkastet
undervisning
underviser, pedagog
utfordring
викачувати
викидати
викидень
викинутий
викладання
викладач
виклик
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
udvinde
syn
variation
variation
odder
blive frisk igen, komme sig
opdigte, opfinde
overlevelse
overleve
vente
befrielse, frigørelse
frigivelse
frelser
frigørende, befriende
fri, befri, frigøre
frigive, slippe
indkalde
åbne øerne
anerkende, erkende
indrømme
tilstå
anerkende, erkende
indrømme
tilstå
anerkendt
anerkendelse
indrømmelse
tilståelse
bestemmende, fastlæggende,
fastsættende
definere
bestemme, determinere,
fastlægge, fastsætte, fastslå
bestemt, fastsat
bestemthed
definition
determinant
modning
modne
terpet
afrejse, udrejse
afgang, afrejse
udtrykke, udsige
pumpe ud
kaste
fosterfordrivelse
bortkastet
undervisning
pædagog
udfordring
tilbagekaldelse
44
викликати
викликати
виключати
виключення
виключний
виключність
виключно
виконавець
виконавчий
виконаний
виконання
виконувати
викопаний
викопувати
використаний
використання
використовувати
викорінювання
викорінювати
викрадання
викрадати
викрадач
викрадений
викривати
викривлений
викривлення
викривляти
викрутка
викуп
викуплений
викуповувати
виламувати
вилаяний
вилаяти
вилизувати
вилитий
виліковний
виліковувати
вилітати
вилітати
återkalla, tillbakakalla
medföra, utlösa
hjemkalle, tilbakekalle
utfordre
medføre, fremkalle
eliminera, exkludera, utesluta eliminere, ekskludere,
utelukke
exklusion, uteslutning
eksklusjon
fremkalde, medføre, udløse
udfordre
hjemkalde, tilbagekalde
eliminere, ekskludere,
udelukke
eksklusion
ekskludering, udelukkelse
undtagelse
särskild, enastående,
sær, særskilt, enestående,
sær, særskilt, enestående,
uteslutande
utelukkende
udelukkende
särskildhet
særhet
særhed
särdeles
særdeles
særdeles
exekutör, utövare, framförare eksekutør, utøver
eksekutor, udøver
exekutiv, verkställande
eksekutiv
eksekutiv
genomförd, utförd
utført, gjennomført
fuldført, udført, gjort
utförande
utførelse, gjennomførelse,
udførelse, eksekution,
gjennomføring
eksekvering, fremførelse,
fremføring
fullborda, utföra, framföra,
fullføre, gjennomføre, utføre fuldføre, udføre
exekvera
oppfylle
fremføre, fremstille
uppfylla
opfylde, eksekvere
utgrävd
utgravd
udgravet
gräva ut
grave ut
grave ud
använd, brukad
brukt
brugt
användning, bruk
bruk, benyttelse
brug, anvendelse
använda, bruka
anvende, benytte, bruke
anvende, benytte, bruge
utnyttja
nyttiggjøre
udnytte
utnytte
utrotning
utryddelse
udryddelse, udslettelse
utrota
utrydde, utslette
udrydde, udslette
bortförande, bortföring,
bortførsel
bortførsel, bortførelse,
kidnappning
bortføring, kapring
bortföra
bortføre, kapre, kidnappe
kapre, kidnappe, bortføre
kapare, kidnappare
kaprer, kidnapper
kaprer, kidnapper, bortfører
tjuv
tyv
tyv
bortförd
bortført
bortført
avtäcka
avdekke
afsløre, opdage
skev
skjev
skæv
krum
förvrängning
forvrengning
forvrængning
förvrida, förvränga
forvrenge
forvrænge
skruvmejsel
skrutrekker
skruetrækker
lösen, lösesumma
løsepenger, løsesum
løsepenge, løsesum
lösköpt, friköpt
frikjøpt, løskjøpt
løskøbt
friköpa, lösköpa
løskjøpe, frikjøpe
løskøbe
bryta
bryte
bryde
utskälld
utskjelt
udskældt
skälla
skjenne, skjelle
skælde
slicka
slikke
slikke
påfallande lik
påfallende lik
påfaldende lig
läkbar, läklig
legelig
helbredelig, lægelig
läka, kurera
hele, helbrede
helbrede
lätta, flyga
lette, ta av
lette
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
45
вилка
вилка
вилога
вилуплювати
вилуплюватися
виляти
вимагання
вимагати
вимагач
вимазаний
вимазувати
вимерлий
вимикання
вимикати
вимикач
вимисел
вимір
вимірний
вимірювати
вимова
вимовляти
вимога
винороб
вимоїна
виморений
вимпел
вимушений
вим'я
вина
винайдення
винахід
винахідливий
винахідливість
винахідник
винесення
виникати
винити
винищувальний
gaffel
manschett
kläcka
kläcka
vifta
utpressning
kräva, erfordra
utpressare
smutsad, nedsmutsad, grisad
smutsa, nedsmutsa
utdöd
frånkoppling
frånkoppla, urkoppla
strömbrytare
uppdiktning
dimension
mätbar
mäta, utmäta
uttal
uttala
krav, anspråk, fordran,
fordring
krävande, anspråksfull,
fordringsfull
hål
övertrött, utsliten
fana, flagg
tvungen, nödtvungen
juver
skuld
fynd, uppfinning
fynd, uppfinning
påhittig, snabbtänkt
uppfinningsförmåga
uppfinnare
utförsel
uppstå
anklaga, beskylla
ödeläggande, destruktiv
винищування
tillintetgörelse
винищувати
винищувач
винний
винність
вино
виноград
виноградар
виноградарство
utrota, tillintetgöra
jaktflyg, jaktflygplan
skyldig
skyldighet
vin
druva, vindruva
vinodlare, vinbonde
vinodling
виноградник
винороб
vingård
vinodlare, vinbonde
вимогливий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
gaffel
mansjett
klekke
bryte seg ut av egget
veive, vispe
utpresning
kreve
utpresser
griset
tilgrise
utdød
utkobling
frakoble
lysbryter, strømbryter
oppdikt
dimensjon
målbar, målelig
måle, avmåle, utmåle
uttale
uttale
krav
fordring
kravstor, krevende
gaffel
manchet
klække
klække
vifte
afpresning
kræve
udpresser
griset
tilgrise, tilsmudse
uddød
udkobling, afkobling
frakoble, udkoble, afkoble
afbryder
opdigt
dimension
målbar, målelig
måle, afmåle, udmåle
udtale
udtale
krav, fordring
fordyping
overtrett, utslitt
vimpel
tvungen, nødtvungen
jur
skyld
funn, oppfinnelse
funn, oppfinnelse
oppfinnsom
oppfinnsomhet
oppdager, oppfinner
utførsel
oppstå
anklage, beskylde
knusende, ødeleggende,
destruktiv
utryddelse
hul
overtræt, udslidt
vimpel
tvungen, tvunget, nødtvungen
yver
skyld
fund, opdagelse, opfindelse
fund, opdagelse, opfindelse
opfindsom
opfindsomhed
opfinder, opdager
udførsel
opstå
anklage, beskylde
destruktiv, tilintetgørende,
knusende, ødelæggende
udryddelse, tilintetgørelse,
udslettelse
udrydde, udslette, tilintetgøre
jagerfly
skyldig
skyldighed
vin
drue, vindrue
vindyrker, vinbonde
vindyrkning
utrydde, utslette
jagerfly
skyldig
skyldighet
vin
drue, vindrue
vindyrker, vinbonde
vinavl, vindyrking,
vinlegging, druedyrking
vingård, vinberg
vindyrker, vinbonde
fordringsfuld, krævende
vingård
vindyrker, vinbonde
46
виноробство
виноробство
виносити
виноторговець
винуватий
винуватити
винятковий
винятково
виняток
випадання
випадковий
випадковість
випадково
випадок
випар
випаровуванний
випаровування
вир
vinavl, vindyrking, vinlegging vindyrkning
utføre
udføre
vinhandler
vinhandler
skyldig
skyldig
anklage, beskylde
anklage, beskylde
sær, særskilt, enestående
sær, særskilt, enestående
særdeles
særdeles
unntak
undtagelse
bortfall
bortfald
tilfeldig
tilfældig
tilfeldighet
tilfældighed
tilfeldigvis
tilfældigvis
tilfelle
tilfælde
damp, vanndamp
damp, vanddamp
fordampet
fordampet
fordampning
evaporation, fordampning,
forgasning
evaporere, fordampe, forgasse evaporere, fordampe, forgasse
випікати
виплачувати
vinodling
utföra
vinhandlare
skyldig
anklaga, beskylla
särskild, enastående, makelös
särdeles
undantag
bortfall
tillfällig
tillfällighet
tillfälligtvis
tillfälle
ånga, vattenånga
förångad
fördunstning, förångning,
evaporering
dunsta, evaporera, förgasa,
fördunsta, förånga
omköra
dricka
dryck
utskrift
abonnera, prenumerera
utskriva
baka
betala, utbetala, återbetala
виповнення
utförande
utførelse, oppfyllelse
виповнювати
fullføre, utføre
oppfylle
виправданий
виправдовувати
виправдування
fullborda, utföra, framföra,
exekvera
uppfylla
frikänd
frikänna
frikännelse
виправляти
виправний
випраний
rätta
förbätterlig
tvättad
випрасовувати
випробовувати
випробування
випромінювання
випромінювати
stryka
pröva
prov, prövning
strålning, utstrålning
stråla, utstråla
frikjent
frifinne, frikjenne
frifinnelse, frikjennelse,
frikjenning
rette, utrette
opprettelig
vasket
utvasket
stryke
prøve
prøve
stråling, utstråling
stråle, utstråle
випрямляти
випуклість
випускати
rätta
konvexitet
släppa ut
rette, utrette
konveksitet
slippe ut
вир
virvel
virvel
випаровувати
випереджати
випивати
випивка
виписка
виписувати
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
forbikjøre
drikke
drikk
utskrift
abonnere
utskrive
bake
betale, utbetale
forbikøre
drikke
drink
udskrift
abonnere
udskrive
bage
betale, udbetale, tilbagebetale,
indbetale
udførelse, eksekution,
eksekvering
fuldføre, udføre
opfylde
frikendt
frifinde
frifindelse
rette, udrette
forbederlig, oprettelig
vasket
stryge
prøve
prøve
stråling, udstråling, radiation
stråle, udstråle, radiere,
emittere
rette, udrette
konveksitet
fabrikere, producere
løslade
hvirvel
47
виражати
виражати
висліджування
вираз
виразний
ytre
uttrykke
uttryck
uttrykk
uttrycklig, uttrycksfull, tydbar uttrykksfull
виразно
tydligtvis, begripligtvis
вираховувати
виріб
вирівнювання
вирівнювати
beräkna
produkt
utjämning
jämna, utjämna
виріз
вирізувати
вирішальний
вирішений
urklipp
saxa
avgörande
bestämd, avgjord
вирішити
виродження
вироджуватися
виродливий
виродливість
вирок
виростати
вирощування
вирощувати
avgöra, bestämma, besluta
lösa
avgöra, bestämma, besluta
lösa
producent, fabrikant,
tillverkare
produktion, fabrikation,
tillverkning
urartning
urarta, vansläkta
ful, oskön
fulhet
dom
växa
odling
odla, kultivera
вирубаний
виручка
вирушати
виселений
виселення
виселяти
висилати
uthuggen
utbyte
avresa
utvisad
utvisning, avhysning
utvisa, avhysa
sända, skicka
висипка
висихати
висівки
висіти
виск
вискакувати
висланий
вислів
висліджування
hudutslag
torka
kli
hänga
skrik
hoppa ur
skickad
utlåtande
uppspårning
вирішувати
виробник
виробництво
uttrycka
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
øyensynlig
uttrykkelig
utregne
vare, produkt, fabrikat
utjevning
flatne, planere, jevne,
jevnføre, utjevne, utlikne,
likestille
utklipp
sakse, klippe ut
avgjørende, bestemmende
løst
bestemt, avgjort
avgøre, beslutte, bestemme
løse
avgjøre, bestemme, beslutte
løse
produsent, fabrikant
produksjon, fabrikasjon
ytre
udtrykke
udtryk
udtalt, udtrykkelig,
udtryksfuld
begribeligvis, tydeligvis,
øjensynlig
udregne
vare, produkt, fabrikat
udjævning
planere, udjævne, udligne,
udrette
udklip
sakse
bestemmende, afgørende
bestemt, afgjort
afgøre, beslutte, bestemme
løse
afgøre, beslutte, bestemme
løse
producent, fabrikant, tilvirker
produktion, fabrikation
utarting
utarte
stygg, uskjønn
stygghet
dom, straffedom
vokse, gro
dyrking
avle
dyrke, vokse, kultivere
udartning
udarte
styg
grimhed
dom
vokse
avl, dyrkning
avle
vokse, kultivere
opfostre
uthogd
udhugget
utbytte
udbytte
dra, avreise, utreise, bortreise udrejse
utvist
udvist
utvisning
udvisning
utvise
udvise
sende, avsende
sende
afsende, udsende
utslett
udslæt, hududslæt
tørke
tørre
kli
klid
henge
hænge
skrik
skrig
hoppe ut
springe ud
utsendt
udsendt
uttalelse
udtalelse
oppsporing
opsporing
48
висліджувати
висувний
висліджувати
висловлений
висловлювання
uppspåra
uttalad
utlåtande
spore, etterspore, oppspore
uttalt
uttalelse
висловлювати
uttala
uttrycka
bespottelse
håna, förhåna, bespotta
utsuga
uttömd
uttömma
konklusion, slutsats
förflytta
tinning
hög
högfjälls
högeffektiv
högkvalificerad
höglönad
högorganiserad
högpatriotisk
vördnadsfull, respektfull,
respektfylld
högpoetisk
ämbetsman
högproduktiv
högradioaktiv
högutvecklad
högteknologisk
högciviliserad
högfrekvent, högfrekvensig
vördnadsfull, respektfull,
respektfylld
högvärdig
höjd
uttale
uttrykke
forhånelse
bespotte, spotte
utsuge
uttømmt
uttømme
konklusjon, slutning
dra, trekke
tinning
høy
høyfjells
høyeffektiv
toppkvalifisert, velkvalifisert
høylønnet
høyorganisert
høypatriotisk
respektfull, respektfylt,
ærefull
høypoetisk
embetsmann
høyproduktiv
høyradioaktiv
velutviklet
høyteknologisk
høysivilisert
høyfrekvent
respektfull, respektfylt,
ærefull
høyverdig, høykvalitets
høyde
høydemål
fleretasjes
tørket, fortørket, uttørket
høyde
skuespill, forestilling
utstilling
utstille
være nok, strekke til
oppsporing
spore, etterspore, oppspore
undergå
skudd
opptre
utnevnelse, utnevning
dra, trekke, skyve
висміювання
висміювати
висмоктувати
виснажений
виснажувати
висновок
висовувати
висок
високий
високогірний
високоефективний
висококваліфікований
високооплачуваний
високоорганізований
високопатріотичний
високоповажаний
високопоетичний
високопосадовець
високопродуктивний
високорадіоактивний
високорозвинений
високотехнологічний
високоцивілізований
високочастотний
високошановний
високоякісний
висота
висотний
висохлий
височінь
вистава
виставка
виставляти
вистачати
вистежування
вистежувати
вистраждати
вистріл
виступати
висування
висувати
висувний
flervånings
torkad, uttorkad
höjd
skådespel, föreställning
utställning
utställa
räcka, vara tillräcklig
uppspårning
uppspåra
genomgå, undergå
skott
framträda
utnämning
dra, förflytta
nominera, utnämna
utdragbar, utskjutbar
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
spore, efterspore, opspore
udtalt
udsigelse
udtryk, vending
udtrykke, udsige
bespottelse, forhånelse
bespotte, spotte, håne
udsuge
udarmet, udtømmt
udpine, udtømme
konklusion, slutning
drage, trække
tinding
høj
højfjelds
højeffektiv
velkvalificeret
højtlønnet, velbetalt
højorganiseret
højpatriotisk
respektfuld, ærefuld
højpoetisk
embedsmand
højproduktiv
højradioaktiv
højtudviklet
højteknologisk
højciviliseret
højfrekvent
respektfuld, ærefuld
højkvalitets
højde
fleretagers, fleretages
tørret, udtørret
højde
skuespil, forestilling
udstilling
udstille
strække til, være tilstrækkelig
opsporing
spore, efterspore, opspore
undergå
skud
optræde
udnævnelse
drage, trække
udnævne, nominere
trekkbar, skyvbar, utdragbar, udskydelig, udtrækbar
uttrekkbar
49
висушити
вичерпувати
висушити
висушування
висушувати
висхідний
torka
uttorkning
torka
uppgående, uppstigande
tørke
uttørking
tørke
oppgående, oppstigende
висячий
витвір
вити
витирати
витікати
витісняти
витлумачувати
hängande
verk, skapelse, skapning
ryta, yla
rensa
flöda, strömma
fördriva
definiera
uppklara
fin, elegant
ömhet
kostnad, utgift
förbrukning
förbruk, förbrukning
förbruka
använd, nyttjad
kräva, erfordra
varaktig, hållbar, oslitbar,
oslitlig
hengende
verk, skapning
brøle, hyle, ule, yle
pusse, rense, renske
strømme ut, renne ut
utdrive, jage ut
definere
forklare
fin, forfinet, elegant
finhet
kostnad, utgift
витончений
витонченість
витрата
витрачання
витрачати
витрачений
витребувати
витривалий
витривалість
витримувати
витурювати
вихваляння
вихід
вихлоп
вихований
виховання
вихователь
виховати
виховувати
виходити
вихор
вичерпний
вичерпно
вичерпувати
forbruk
forbruke
utbrukt
kreve
varig, holdbar
motstandsdyktig
fordragelig
slitesterk, uslitelig
hållbarhet
holdbarhet
motstandsevne,
motstandsdyktighet
slitestyrke
tåla, tolerera, fördra
tåle, tolerere, fordra
bestå, motstå
bestå, motstå, orke
fördriva
utdrive, jage ut
lovprisning
lovprising, lovprisning
lösning
løsning
utgång
utgang
avgas, utsläpp, avgasutsläpp
avgass, eksos, eksosgass,
utslipp
uppfostrad
oppfostret
uppfostran, uppfostring
fostring, oppdragelse,
oppfostring
uppfostrare
oppdrager
uppfostra
oppdra
uppfostra
fostre, oppdra
gå ut
komme ut
gå ut
virvel, virvelvind, virvelstorm, virvel, virvelstorm, virvelvind
orkanvirvel
fullständig, detaljerad,
fullstendig
omständlig, utförlig
detaljert, ekstensiv,
omstendelig, utførlig
helt
fullstendig, fullt, helt
uttömma
uttømme
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
tørre
udtørring
tørre
opgående, opadgående,
opadstigende
hængende
værk, skaberværk, skabning
brøle, hyle
rense
flyde
fordrive
definere
fin, forfinet, elegant
finhed
omkostning, udgift
forbrug
forbruge
brugt
kræve
varig, holdbar
modstandsdygtig
slidstærk
holdbarhed
modstandsevne
tåle, bestå, modstå, orke,
tolerere
fordrive
lovprisning
udgang, udvej
afgas, udstødningsgas
opfostret
opdragelse, opfostring
opdrager
opdrage
opdrage
komme ud
gå ud
hvirvel, hvirvelstorm,
hvirvelvind
fuldstændig, ekstensiv,
omstændelig, udførlig
fuldstændigt, fuldt, helt
udtømme
50
вишивання
вишивання
відбілювач
вишивати
вишня
виштовхувати
вишуканий
вищевідзначений
broderi
brodering
brodera
surkörsbär, morell, morellträd
bortstöta
fin, smakfull, delikat
ovannämnd, ovanstående
вищезгаданий
ovannämnd, ovanstående
вищестоящий
ovanstående
вищий
вівтар
вівторок
вівцебик
вівця
вівчар
högre
högst
avslöjad
avslöja
uppklara
viadukt
vibrator
vibration
vibrationsmassage
gulsparv
havregryn
altare
tisdag
myskoxe
får
fåraherde
вівчарка
fårhund, herdehund
вівчарство
від
fåravel, fårskötsel
av
från
sedan
volleyboll
återspegling
виявлений
виявляти
виясняти
віадук
вібратор
вібрація
вібромасаж
вівсянка
відбиванка
відбивання
відбивати
відбивач
відбирати
відбиток
відбиття
відбілювання
відбілювати
відбілювач
broderi
broderi
brodere
kirsebær, morell, morelltre
frastøte
fin, smakfull
ovenfornevnt, ovennevnt,
forannevnt
ovenfornevnt, ovennevnt,
forannevnt
ovenstående, høyerestående
brodere
kirsebær, morel
frastøde
fin, smagfuld, delikat
ovennævnt, forannævnt,
ovenomtalt
ovennævnt, forannævnt,
ovenomtalt
ovenstående, overstående
højerestående
øverst, allerhøjest
øverst
avdekket, avslørt
avsløre
avklare, finne ut
viadukt
vibrator
vibrasjon
vibrasjonsmassasje
gulspurv
havregryn
alter
tirsdag
moskusdyr
sau, får
gjeter, hyrde, sauebonde,
sauegjeter, sauehyrde
fårehund, gjeterhund,
sauehund, sauebikkje
saueavl, sauedrift, sauehold
av
fra
siden
volleyball
speiling
afdækket, afsløret
afdække, afsløre, åbenbare
klarlægge, opklare
viadukt
vibrator
vibration
vibrationsmassage
gulspurv
havregryn
alter
tirsdag
moskusokse
får
fårehyrde
fårehund
fåreavl, fårehold
af
fra
siden
volleyball, volleybold
tilbagekastning
spejling
avspegla, återspegla, reflektera avspeile, gjenspeile, reflektere, afspejle, genspejle, reflektere,
parera
speile, speilvende
spejle, spejlvende
parere
parere
reflektor
reflektor
reflektor
fråntaga
frata
fratage, frarøve
selektera
avtryck
avtrykk
aftryk, genskin, spejlbillede,
återglans, återsken, spegelbild, gjenglans, gjenskinn,
spejling, refleks
reflex, genglans, återspegling speilbilde, speiling,
speilrefleks, refleks
återspegling
speiling
refleksion
vittvätt
hvitvasking
hvidvaskning
bleka
bleke, hvitvaske
hvidvaske
vittvätta
blekmedel, vitmedel
blekemiddel, hvittemiddel
blegemiddel
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
51
відбір
відділ
відбір
selektion
відбірний
відбуватися
відбудова
utvald
ske, pågå
återuppbyggnad
utvalg, seleksjon
uttak
utplukket, utvalgt
skje, foregå, pågå
gjenoppbygning
відбудований
відбудовування
återuppbygd
återuppbyggnad
gjenoppbygd, utbygd
gjenoppbygning
відбудовувати
återuppbygga
gjenoppbygge
відвага
dristighet, tapperhet, oräddhet dristighet, tapperhet,
ureddhet, vågsomhet
djärv, orädd, dristig, tapper, fryktløs, uredd, dristig, modig, frygtløs, dristig, tapper, modig
modig
tapper, vågsom
avkok
avkok, utkok
udkog, afkog
ärlig, innerlig, öppenhjärtlig, ærlig, inderlig, åpenhjertig,
ærlig, inderlig, åbenhjertet,
rättfram
åpenhjertet, endefram,
åbenhjertig, ligefrem, ligetil,
endefrem
oprigtig
innerlighet, öppenhjärtighet inderlighet, likefremhet,
inderlighed, åbenhjertighed
åpenhjertighet
besökt
besøkt
besøgt
besök
besøk
besøg
besök
besøk
besøg
besöka
besøke
besøge
besökande, besökare
besøkende, besøker
besøgende
äcklig, föraktfull, föraktlig,
ekkel, foraktelig, vammel,
ækel, afskyelig, vammel,
vämjelig, kvalmig, stygg
vemmelig, avskyelig
væmmelig
förgrening
forgrening, forgrenelse
forgrening
förgrena
forgrene
forgrene
genljud, genklang, återklang gjenlyd, gjenklang, etterklang genlyd, efterklang, genklang
genljud, genklang, återklang gjenlyd, gjenklang, etterklang genlyd, efterklang, genklang
ge
gi
give
avsides, avlägsen, fjärran,
avsides, avsidesliggende, fjern, afsides, afsidesliggende, fjern,
fjärranliggande
fjerntliggende
fjerntliggende
bort, långt
borte, langt unna, vekk
bort, borte, fjernt
långtifrån, fjärranfrån,
bortefra, fjerntfra, langveisfra langvejsfra
fjärranifrån
distans
avstand, distanse
afstand, distance
hängiven, trofast, trogen,
hengiven, trofast, usvikelig
hengiven, trofast, usvigelig
osviklig
trofasthet, trohet, trogenskap, troskap, hengivenhet
troskab, hengivenhed,
hängivenhet
trofasthed
speglad, spegelvänd
avspeilet, speilvendt,
spejlvendt, afspejlet,
gjenspeilet
genspejlet
återspegling
speiling
spejling, genspejling
avspegla, återspegla, reflektera avspeile, gjenspeile, reflektere, afspejle, genspejle, reflektere,
speile, speilvende
spejle, spejlvende
verbal
verbal
verbal
avdelning
avdeling
afdeling
відважний
відвар
відвертий
відвертість
відвіданий
відвідання
відвідування
відвідувати
відвідувач
відворотний
відгалуження
відгалужувати
відгомін
відгук
віддавати
віддалений
віддалено
віддалік
віддаль
відданий
відданість
віддзеркалений
віддзеркалення
віддзеркалювати
віддієслівний
відділ
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
selektion
udvælgelse
udplukket, udvalgt
ske, pågå, foregå, forekomme
genopbyggelse,
genopbygning, genoprettelse,
genskabelse, genskabning
genopbygget, udbygget
genopbyggelse,
genopbygning, genoprettelse,
genskabelse, genskabning
genopbygge, genoprette,
genskabe, genvinde
dristighed, mod, tapperhed
52
відділений
відкіля
відділений
åtskild
atskilt
tildelt
відділення
avdelning
avdeling
відділок
відділяти
відділятися
віддяка
avdelning
avskilja
allokera
avskilja
tack
avdeling
adskille, atskille
tildele
løsrive
takk
відео
відеоаматор
відеозапис
відеозйомка
video
videoamatör
videoupptagning
videoupptagning
відеокамера
відеокасета
відеоконференція
відеомагазин
відеомагнітофон
відеообладнання
відеоплівка
відеоспостереження
videokamera
videokassett
videokonferens
videobutik
videobandspelare
videoutrustning
videoband
kameraövervakning,
tvövervakning,
videoövervakning
videotelefon
videotelefoni
videoteknik
videofilm
frånkoppling
urkoppla, frånkoppla
negativ
avvänja
genljud, genklang, återklang
gensvar
inkallelse, inkallning
inkalla
differens, skillnad
markera
markerad
markering
berövad
öppen
öppen
avresa
avresa
avslag, vägran
avstyra
spåtistel
avvisa
varav, varifrån
video
videoamatør
videoopptak
videoopptak
videoovervåking
videokamera
videokassett
videokonferanse
videobutikk
videokassettspiller
videoutstyr
videobånd
fjernsynsovervåking,
kameraovervåking,
videoovervåking
videotelefon
videotelefoni
videoteknikk
videofilm
utkobling
koble ut
negativ
avlære, avvenne
gjenlyd, gjenklang, etterklang
tilbakemelding
відеотелефон
відеотелефонія
відеотехніка
відеофільм
від'єднання
від'єднувати
від'ємний
відзвичаювати
відзвук
відзив
відзивати
відзнака
відзначати
відзначений
відзначення
відібраний
відімкнений
відімкнутий
від'їжджати
від'їхати
відказ
відкараскатися
відкасник
відкидати
відкіля
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
innkalle
differanse, forskjell, skilnad
markere
markert
markering
berøvet, frarøvet, fratatt
åpen
åpen
dra, avreise, utreise, bortreise
dra, reise
avslag
avvende
stjernetistel
avvise
hvorav, hvorfra
adskilt
tildelt
bevilget
afdeling
uddeling
afdeling
adskille, løsrive
tildele
adskille, løsrive
tak
taknemlighed,
taknemmelighed
video
videoamatør
videooptagelse
videooptagelse
videokamera
videokassette
videokonference
videobutik
videooptager
videoudstyr
videobånd
videoovervågning
videotelefon
videotelefoni
videoteknik
videofilm
afkobling, udkobling
afkoble, udkoble
negativ
afvænne, fravænne
genlyd, efterklang, genklang
respons, tilbagemelding
indkalde
forskel, differens
markere
markeret
markering
frarøvet
åben
åben
udrejse
udrejse
afslag
afvende
bakketidsel
afvise
hvoraf, hvorfra
53
відкладання
відкладання
відкладати
відкладений
відкликання
відкликати
відкоректований
відкорковувати
відкривати
відкривач
відкритий
відкритість
відкриття
відображення
senareläggning
senarelägga
senarelagd
inkallelse, inkallning
inkalla
korrigerad
öppna
öppna
uppdaga, uppfinna, upptäcka
öppnare
öppen
uppdagad
öppenhet
fynd, uppfinning
öppning
відкупорювати
відлига
відлога
відлуння
öppna
töväder
hätta, kapuschong
genljud, genklang, återklang
відмикати
відміна
відмінний
відмінок
відмінювання
відмірений
відмова
відмовляти
відмовлятися
віднині
віднімання
віднімати
öppna
variation
utmärkt, ypperst
kasus
kasusböjning
utmätt
avslag, vägran
avslå
avstå
hädanefter, härefter
subtrahering
fråntaga, subtrahera
відновити
відновлений
відновлення
відновлювальний
відновлювати
förnya
förnyad
förnyelse
förnybar
förnya
uppdatera, modernisera
відновляти
förnya
uppdatera, modernisera
відносини
відносний
відносність
відношення
відняти
förhållande
relativ
relativism
förhållande
fråntaga, subtrahera
відображати
відображення
avspegla
spegelbild
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
utsettelse
utsette
utsatt
innkallelse, innkalling
innkalle
korrigert
åpne
åpne
oppdage
åpner
åpen
oppdaget
åpenhet
funn, oppfinnelse
udsættelse
udsætte, udskyde
udsat
indkaldelse
indkalde
korrigeret
åbne
åbne
opdage
åbner
åben
opdaget
åbenhed
fund
opdagelse, opfindelse
åbning
åpne
åbne
tøvær
tøvejr
hette
hætte
gjenlyd, gjenklang, etterklang genlyd, genklang, efterklang,
ekko
åpne
åbne
variasjon
variation
flott, utmerket
udmærket, yppig
kasus
kasus
kasusbøyning
kasusbøjning
avmålt
afmålt
avslag
afslag
avslå
afslå, afvise, nægte
avstå, takke nei
afstå
heretter
herefter
subtrahering
fratagelse, subtraktion
frata
fradrage, fratage, frarøve
subtrahere
fornye
forny
fornyet
fornyet
fornyelse
fornyelse
fornybar
fornyelig, vedvarende
fornye
forny
oppdatere
opdatere
modernisere
fornye
forny
oppdatere
opdatere
modernisere
forhold
forhold
relativ, forholdsmessig
relativ, forholdsmæssig
relativitet
relativitet
forhold
forhold
frata
fradrage, fratage, frarøve
subtrahere
gjenspeile
afspejle
speilbilde
afbildning
spejlbillede
54
відозва
відозва
відомий
відроджуватися
відомство
відомщення
uppmaning, uppfordring
känd
berömd, beryktad, välkänd,
världsberömd, famös
myndighet
hämnd, hämndaktion
відплата
відплачувати
utbetalning
betala, utbetala, återbetala
відплив
відповідальний
відповідальність
відповідати
lågvatten
ansvarig
ansvar, ansvarighet
svara
motsvara
svarare
adekvat
motsvarande,
överensstämmande
відповідач
відповідний
відповідність
motsvarighet
відповідно
enligt
відповідь
відпочивати
відпочилий
відпочинок
svar
vila
utvilad
vila, avslappning
відправляти
sända, skicka
відправлятися
відправник
відпуск
відпускати
відпустка
відраджувати
відраза
відразу
avresa
avsändare, sändare, skickare
ferie, semester
släppa ut
ferie, semester
överbevisa
antipati, aversion, avsky,
förakt
plötsligt, strax
відремонтувати
відрізняти
reparera
skilja, urskilja
відрізок
відрізувати
відро
відробляти
відроджений
відродження
відроджуватися
sträcka
skära
hink
tjäna
återuppstånden
återfödelse
återföda, återuppstå
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
oppfordring
kjent
berømt, beryktet, velkjent,
verdensberømt
etat, vesen, myndighet
hevn, hevnaksjon, hevnakt,
gjengjeldingsaksjon
utbetaling
betale, utbetale
lavvanne
ansvarlig
ansvar, ansvarlighet
svare
samsvare, motsvare
svarer
adekvat
tilsvarende, samsvarende
respektiv
passelig, passende
samsvar, samsvarighet
ifølge
følgelig, henholdsvis
svar
hvile
uthvilt
hvil
rekreasjon
sende, avsende
anmodning, opfordring
berømt, verdensberømt,
velkendt
etat, myndighed
hævn, hævnagt
udbetaling
betale, indbetale, udbetale,
tilbagebetale
ebbe, lavvande
ansvarlig, ansvarhavende
ansvar, ansvarlighed
svare, modsvare
svarer
tilsvarende, modsvarende,
samsvarende, respektiv,
adækvat
henhold, modsvar,
modsvarighed, samsvar,
samsvarighed,
overensstemmelse
ifølge
følgelig, henholdsvis
svar
hvile
udhvilet
hvil
sende
afsende, udsende
dra, avreise, utreise, bortreise udrejse
adressant, avsender, sender
afsender, sender
ferie
ferie
slippe ut
løslade
ferie
ferie
fraråde
fraråde
antipati, aversjon, forakt,
antipati, aversion, afsky,
avsky
foragt
plutselig
straks
straks
reparere, fikse
reparere, fikse
adskille, atskille
adskille
skille
skille
strekning
strækning
skjære, avskjære
skære, afskære
bøtte
spand
tjene
tjene
gjenoppstått
genopstået
gjenfødelse, gjenoppliving
genfødelse
gjenoppstå
genføde, genopstå
55
відрядження
відрядження
відчутний
відсвяткувати
відсилати
tjänsteresa, arbetsresa,
affärsresa
fira
sända, skicka
відсіч
відсмоктувати
відсотковий
відсотково
відсоток
відставання
відставка
відсталий
motstånd, resistans
suga ut
procentuell, procentmässig
procentvis
procent
eftersläp, eftersläpning
avsked
efterbliven
відстань
відстебнутий
відстороняти
відстоювати
відстрочення
відстрочувати
відступати
відсувати
відсутній
відсутність
відтак
відтворювати
відтепер
відтинок
відтіля
відтінок
відтоді
відучувати
відформатований
відхилення
відхилятися
відходи
відцентровий
відчай
відчайдушний
відчайдушність
відчинений
відчиняти
відчувати
відчужений
відчуження
відчужувати
відчутний
tjenestereise, arbeidsreise
tjenesterejse
feire, celebrere
sende, avsende
fejre
sende
afsende, udsende
modstand, resistans
udsuge
procentuel
procentvis
procent
efterslæb
afsked
tilbagestående
motstand, resistans
utsuge
prosentuel, prosentmessig
prosentvis
prosent
etterslep
fratredelse
tilbakeliggende,
tilbakestående
avstånd, distans
avstand, distanse
öppen
åpen
avskeda
oppsi
försvara
forsvare
senareläggning
utsettelse
senarelägga
utsette
tillbakaträda
trekke seg tilbake
förflytta
dra, trekke, skyve
frånvarande, obefintlig
absent, fraværende
ickeexisterande
ikkeeksisterende
frånvaro
fravær, uteblivelse, utebliving
mangel
efter, efteråt
etter, deretter
reproducera, återskapa
reprodusere, gjenskape
hädanefter, härefter
heretter
sträcka
strekning
därifrån
derav, derfra, derifra
färgton
fargetone
sedan
siden
avvänja
avlære, avvenne
formaterad
formatert
avvikelse
avvik, fravikelse
avvika
avvike
avfall
avfall
rester
centrifugal
sentrifugal
desperation
desperasjon, håpløshet
desperat, hopplös
desperat, håpløs
desperation
desperasjon
öppen
åpen
öppna
åpne
uppleva
føle, sanse, oppleve
alienerad
fremmedgjort
alienation
fremmedgjøring,
fremmedgjørelse, alienasjon
alienera
fremmedgjøre
handgriplig, märkbar, påtaglig følbar, følelig, håndgripelig,
sansbar, merkbar
sansningsmessig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
afstand, distance
åben
afskedige, opsige
forsvare
udsættelse
udsætte, udskyde
tilbagetrække
drage, trække
fraværende
ikkeeksisterende
fravær, fraværelse, udeblivelse
mangel
efter, derefter
reproducere, genskabe
herefter
strækning
derfra, deraf
farvetone
siden
afvænne, fravænne
formateret
afvig, afvigelse, fravigelse
fravige
affald
centrifugal
fortvivlelse, desperation
desperat, håbløs
fortvivlelse, desperation
åben
åbne
føle, sanse
fremmedgjort
fremmedgørelse, alienation
fremmedgøre
følbar, følelig, håndgribelig,
mærkbar
56
відчуття
відчуття
відшкодовувати
відшкодування
відштовхувати
відшукувати
відьма
віз
віза
візантієць
візантійський
візерунок
візит
візитка
візок
візуальний
війна
військо
військовий
військовополонений
вік
вікінг
вікно
віковий
вірити
känning
upplevelse
ersätta, kompensera
skadeersättning
bortstöta
uppspåra
häxa, trollhäxa, trollkvinna,
trollkäring
kärra
visum
bysantinare
bysantinsk
mönster
besök, visit
visitkort
kärra
visuell
krig
här
militär
krigsfånge
ålder
århundrade, sekel
віковічний
viking
fönster
hundraårig, sekelgammal,
sekellång
åldersmässig, åldersrelaterad
uråldrig, gammalgammal
віконце
вікторина
fönster
frågesport
вікунья
віл
вілла
вільний
vikunja
oxe, tjur
villa
fri
ledig
fritänkare
al
rödhake
han
krans
kvast
vinyl
krans
vigsel
hårddisk
cello, violoncell
tro
tro
вільнодумець
вільха
вільшанка
він
вінець
віник
вініл
вінок
вінчання
вінчестер
віолончель
віра
вірити
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
sans
opplevelse
erstatte, kompensere,
refundere
skadeserstatning
frastøte
spore, etterspore, oppspore
heks, trollkjerring,
trollkvinne, trollheks
kjerre
visum
bysantiner
bysantinsk
mønster
besøk, visitt
visittkort
tralle, kjerre
visuell
krig
hær
militær
krigsfange
alder
hundreår, århundre
viking
vindu
aldersmessig, sekular,
århundregammel
eldgammel, urgammel,
utgammel
vindu
gjettekonkurranse, gjettelek,
spørrekonkurranse, spørrelek
vikunja
okse, tyr
villa
fri
ledig, ubesatt
fritenker
or
rødstrupe
han
krans
kost, feiekost, lime, sopelime
vinyl
krans
vielse, vigsel
harddisk
cello, fiolonsell
tro
tro
sans
perception
erstatte, kompensere,
refundere
skadeserstatning
frastøde
finde, hitte, efterspore
heks, troldkvinde
kærre
visum
byzantiner
byzantinsk
mønster
besøg, visit
visitkort
bogie, kærre, trækvogn
visuel
krig
hær
militær
krigsfange
alder
hundredår, århundred,
århundrede
viking
vindue
aldersmæssig
århundredgammel,
århundredlang
ældgammel, urgammel
vindue
gættekonkurrence, gætteleg,
quiz
vicunja
okse, tyr
villa
fri
ledig
fritænker
el, elletræ
rødhals
han
krans
kost, fejekost
vinyl
krans
vielse
harddisk
cello, violoncel
tro
tro
57
вірмен
вірмен
вірменський
вірний
вірність
вірогідний
віроломний
віросповідання
віртуальний
віртуоз
віртуозний
вірування
вірус
вірусолог
вірусологічний
вірусологія
віруючий
вірш
вірьовка
вісім
вісімдесят
вісімдесятий
вісімковий
вісімнадцятий
вісімнадцять
вісімсот
віск
віскі
віслюк
вісник
віспа
вістка
вістря
вістун
вість
вісь
вітальня
вітамін
вітання
вітати
вітаю
вітер
вітерець
вітка
вітрило
вітрильник
вітрина
вітряк
вітряний
вітряний
armenier
armenisk
hängiven, trofast, trogen,
osviklig
trofasthet, trohet, trogenskap,
hängivenhet
trovärdig
förrädisk
religion
trosbekännelse
virtuell
virtuos
virtuos
tro
virus
virolog
virologisk
virologi
troende
dikt, vers
rep, snöre
åtta
åttio
åttionde
oktal
artonde
arton
åttahundra
vax
whisky
åsna
budbärare
smittkoppor
budskap
spets
budbärare
budskap
axel
vardagsrum
vitamin
hälsning
hälsa, säga goddag
hej
vind, blåst
luftdrag
gren, kvist
segel
segelbåt, segelfartyg,
segelfarkost, segelskuta,
segelyacht
butikfönster
väderkvarn
vindfull
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
armener, armenier
armensk
hengiven, trofast, usvikelig
armenier
armensk
hengiven, trofast, usvigelig
troskap, hengivenhet
troskab, trofasthed,
hengivenhed
troværdig
bedragerisk
religion
trosbekendelse
virtuel
virtuos
virtuos
tro
virus
virolog
virologisk
virologi
religiøs, troende
digt, vers
tov, reb
otte
firs
firsende
oktal
attende
atten
otte hundrede
voks
whisky
æsel
budbringer
kopper
budskab
æg, spids
budbringer
budskab
akse, aksel
stue, dagligstue, opholdsstue
vitamin
hilsen
hilse
hej, goddag
vind
luftning
gren, kvist
sejl
sejlskib, sejlbåd
troverdig
bedragersk
religion
trosbekjennelse
virtuell
virtuos
virtuos
tro
virus
virolog
virologisk
virologi, virusforskning
troende
dikt, vers
tau, reip
åtte
åtti
åttiende
oktal
attende
atten
åtte hundre
voks
whisky
esel
budbringer, budbærer
kopper
budskap
egg, spiss
budbringer, budbærer
budskap
akse, aksel
stue, dagligstue
vitamin
hilsen
hilse
hei
vind
luftdrag, luftning, trekk
grein, gren, kvist
seil
seiler, seilbåt, seglfartøy,
seglskip, seglskute, seilfartøy,
seilskip, seilskute
butikkvindu
butikvindue
vindmølle
vindmølle
vindfull
vindfull
58
вітрянка
вітрянка
вітчизна
вітчим
віха
віхола
вічний
вічність
вічнозелений
вішалка
вішати
віщун
вія
віяло
віяти
в'їзд
вказаний
вказівний
вказувати
вклад
вкладати
вкладка
вкладник
включати
включений
включно
вкорочувати
вкрай
вкрутити
вкручувати
вкупі
влада
власне
власний
власник
власниця
власність
власноручний
власноручний
vattenkoppor, vattkoppor
fosterland, fädernesland,
hemland, moderland
styvfar, adoptivfar, fosterfar
skoldkopper
fædreland, hjemland,
moderland, fosterland
stedfar, stedfader
adoptivfar, fosterfar,
fosterfader
milstolpe, milsten
milepæl, milestolpe, milestein milepæl
snöstorm
fokk, fokksnø
snestorm
evig, evinnerlig, evigvarande, evig, evinnelig, evigvarende, evig, evindelig, evigtgyldig,
livsvarig, oförgänglig, tidlös, livsvarig, tidløs
livsvarig, tidløs, uforgængelig
ständigtvarande
evighet, tidlöshet
evighet, evinnelighet,
evighed, evindelighed
tidløshet
städsegrön, eviggrön,
eviggrønn
stedsegrøn, vintergrøn
vintergrön, ständigtgrön
klädhängare
kleshenger, klesstativ
bøjle
hänga
henge
hænge
budbärare
kringkaster
budbringer
spåman
budbringer, budbærer
spåmand, sandsiger
spåmann, sannsiger
ögonhår
øyehår, øyenvipp
øjenhår, øjenvippe
solfjäder
vifte
vifte
blåsa
blåse
blæse
inkörning
innkjøring
indkøring
påpekad
påpekt, utpekt
påpeget
oppgitt
påpekande
påpekende
påpegende
påpeka
peke, påpeke, utpeke
påpege, udpege
insats, kontribution
depositum, innskudd,
depositum, indskud
bankinnskudd
bidrag, indbetaling, indsats
bidrag, innbetaling, innsats,
kontribusjon
investera
investere
investere
inlägg
innlegg
indlæg
sparare
sparer
sparer, indskyder
inkludera
inkludere
inkludere
inkluderad
inkludert
inkluderet
inklusive
inklusiv, medregnet, medtatt inklusiv, iberegnet,
medregnet
abbreviera, förkorta,
abbreviere, forkorte,
abbreviere, forkorte,
sammandra
sammendra
sammendrage
extremt, ytterst
ekstremt, ytterlig
ekstremt, yderlig
skruva
skru
skrue
skruva
skru
skrue
ihop, samman
sammen
sammen
regering
regjering
regering
nämligen
egentlig
egentlig
nemlig
nemlig
egen
egen
egen
ägare
eier, eiermann
ejer, ejermand
ägarinna
eierinne
ejerinde, indehaverske
äga, egendom, förmögenhet eie, eiendel, eiendom, formue eje, ejendel, ejendom, formue
egenhändig
egenhendig
egenhændig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
vannkopper
fedreland, hjemland,
fosterland
stefar, adoptivfar, fosterfar
59
властивість
вогнеборець
властивість
egenskap, karaktäristik
влаштований
влаштування
влаштувати
вливати
влітку
вложити
ordnad
organisering
ordna
hälla
på sommaren
investera
влучати
влучний
вмикати
вмикач
вмирати
вмирущий
вмить
вмілий
внесення
внесок
träffa
träffsäker
inkoppla
strömbrytare
dö
dödlig
plötsligt
duglig, duktig, skicklig,
kapabel, fingerfärdig,
konstfärdig, konstfull
färdighet, skicklighet
innehåll
reservoar, behållare
innehålla
rymma
införsel
insats, kontribution
вниз
внизу
вносити
вночі
внук
ned, ner
nere
införa
på natten
barnbarn, dotterson, sonson
внутрівенний
внутрідержавний
intravenös
inrikes
внутрішній
inre
inrikes
внутрішньополітичний
внучка
inrikespolitisk
barnbarn, dotterdotter,
sondotter
varg
ylle
djurhår
vargliknande
mullvadssyrsa
fukt, fuktighet
brandman
вміння
вміст
вмістище
вміщати
вовк
вовна
вовчий
вовчок
вогкість
вогнеборець
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
egenskap
karakteristikk
kvalitet
ordnet, arrangert
organisering
ordne
helle
om sommeren
legge inn
investere
treffe
treffsikker
innkoble
lysbryter, strømbryter
dø
dødelig
plutselig
dugelig, dyktig, kapabel
behendig, fingerferdig,
kunstferdig, evnerik
ferdighet, dyktighet
innhold
reservoar, beholder
romme, inneholde
egenskab
kvalitet
innførsel
depositum, innskudd,
bankinnskudd
bidrag, innbetaling, innsats,
kontribusjon
ned, nedad, nedover
nede, nedenfor
innføre
på nattid
barnebarn, dattersønn,
sønnesønn
intravenøs
innenriks, innenlandsk,
innenlands
indre, inner
innenriks, innenlandsk
indføring
depositum, indskud
bidrag, indbetaling, indsats
ordnet
organisering
ordne
hælde
om sommeren
indsætte
investere
træffe
træfsikker
indkoble
afbryder
dø
dødelig
pludseligt
dygtig, kapabel
fingerfærdig, kunstfærdig,
evnerig, fingernem
færdighed, dygtighed
indhold
reservoir, beholder
rumme, indeholde
innenrikspolitisk
barnebarn, datterdatter,
sønnedatter
ulv
ull
ned, nedover
nede, nedenfor
indføre
om nattid
barnebarn, dattersøn,
sønnesøn
intravenøs
indenrigs, indenrigsk,
indenlands
indre
indvendig
indenrigs, indenrigsk
indenrigspolitisk
barnebarn, datterdatter,
sønnedatter
ulv
uld
ulvaktig, ulveaktig
jordkreps
fukt, fuktighet
brannmann
ulvagtig
jordkrebs
fugt
brandmand
60
вогнегасник
водянка
вогнегасник
brandsläckare
вогнедишний
вогнемет
вогненебезпечний
вогненебезпечність
eldsprutande
eldkastare
brandfarlig, eldfarlig
brandfara, brandfarlighet,
eldfara, eldfarlighet
eldig, eldfull, flammig
elddyrkare
elddyrkan
brandsäker, brandfast,
brandhärdig, eldfast,
eldbeständig, eldsäker,
flamsäker, flammehärd
brandsäker, brandfast,
brandhärdig, eldfast,
eldbeständig, eldsäker,
flamsäker, flammehärd
eldbeständighet, eldfasthet
härd
eldstad
brasa, bål
eld, eldsvåda
vatten
väte, hydrogen
köra
förare, chaufför, körare
вогненний
вогнепоклонник
вогнепоклонство
вогнестійкий
вогнетривкий
вогнетривкість
вогнище
вогонь
вода
водень
водити
водій
водіння
водночас
водогін
водогінник
водограй
вододіл
водолаз
водолій
водомороз
водонепроникний
водопостачання
водорість
водосвинка
водоспад
водостійкий
водосховище
водянка
körsel, körning
samtidigt
vattenledning
rörarbetare, rörläggare,
rörmokare
fontän
vattendelare
dykare
vattumannen
isfågel
vattenbeständig, vattentålig,
vattentät
vattenförsörjning,
vattentillförsel
alg, vattenväxt, sjöplanta
kapybara, vattensvin
vattenfall, katarakt
brannslukker,
brannslukningsapparat,
eldsluker, flammesluker,
ildsluker
ildsprutende
flammekaster
brannfarlig, ildsfarlig
brannfare, ildsfare
ildslukker, brandslukker
fyrig, ildfull
eldtilbeder
eldtilbedelse
brannfast, brannsikker,
flammefast, flammesikker,
ildfast, ildsikker
fyrig, ildfuld
ilddyrker
ilddyrkelse, ildtilbedelse
brandsikker, ildfast
brannfast, brannsikker,
ildfast, flammefast,
flammesikker, ildsikker
brandsikker, ildfast
flammebestandighet
arne
arnested, ildsted
bål
ild, brann
vann
hydrogen, vannstoff
kjøre
fører, kjører, bilfører,
bilkjører, sjåfør
kjøring, kjørsel
samtidig
vannledning, vannanlegg
rørlegger,
vannledningsarbeider
fontene, vannfontene
vannskille
dykker
vannmannen
isfugl
vanntett
ildfasthed
arne
arnested, ildsted
bål
ild
vand
brint, hydrogen
køre
fører, chauffør
vanntilførsel, vannforsyning
vandforsyning, vandtilførsel
alge, vannplante, sjøplante
flodsvin, kapivar, kapybara
foss, fossefall, vannfall,
katarakt
vanntett
alge
flodsvin, kapivar
vandfald, katarakt
vattenbeständig, vattentålig,
vattentät
vattenreservoar,
vannbasseng, vannmagasin
vattenbassäng, vattenmagasin
kråkbär
krekling
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ildsprudende, ildspyende
flammekaster
brandfarlig
brandrisiko, brandfare
kørsel
samtidig
vandledning
rørlægger, blikkenslager
fontæne, springvand
vandskel
dykker, frømand
vandmand
isfugl
vandtæt, vandfast
vandtæt, vandfast
vandreservoir
sortbær, sortebær, revling
61
воєнізований
воєнізований
воєнний
вождь
возити
воїн
вокал
вокаліст
вокальний
вокзал
волан
волейбол
волейболіст
волинка
воління
волога
вологий
вологід
вологість
вологостійкий
володар
володарка
володілець
володіння
володіти
воложити
волокнина
волокно
волокти
волос
волохатий
волоцюга
волочити
волошка
вольєра
вольт
вольтаж
вольтметр
вольфрам
воля
вона
вони
воно
ворог
ворог
paramilitär
paramilitær
militär
militær
krigsmässig
krigsmessig
ledare
fører, leder
hövding
høvding
köra
kjøre
krigare
kriger, krigsmann
sångröst, sångstämma
sangstemme
vokalist
vokalist, refrengsanger
vokalisk
vokalmessig
station
stasjon, terminal
badmintonboll, fjäderboll
fjærball, badmintonball
volleyboll
volleyball
volleybollspelare
volleyballspiller
säckpipa
sekkepipe
vilja
vilje
fukt, fuktighet
fukt, fuktighet
väta
væte
fuktig, fuktighetsmättad,
fuktig, humid, våt
fuktmättad, våt, blöt
oxtunga
oksetunge
fukt, fuktighet, fuktighetsgrad, fukt, fuktighet
fukthalt, fuktighetshalt
fuktighetsgrad
fukttålig
fuktbestandig
herre, härskare
herre, hersker
härskarinna
herskerinne
ägare
eier, eiermann
egendom
eie
besittning
besittelse
äga
eie
väta, fukta
væte, fukte
fiber
fiber
fiber
fiber
dra, draga
dra, trekke
hår
hår
hårbeklädd, hårbevuxen,
behåret
behårad
hemlös, bostadslös, huslös
hjemløs, husløs, bostedsløs
dra, draga
dra, trekke
blåklint
kornblomst
voljär
voliere, flyvebur
volt
volt
spänning
spenning
voltmätare, voltmeter
voltmeter, spenningsmåler
volfram
wolfram
frihet
frihet
vilja, viljekraft, viljestyrka
vilje, viljekraft, viljestyrke
hon
de
den, det
fiende
ovän
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
hun
de
den, det
fiende
uvenn
paramilitær
militær
krigsmæssig
fører, leder
høvding
køre
kriger, krigsmand
sangstemme
vokalist
vokalmæssig
station, terminal, banegård
fjerbold
volleyball, volleybold
volleyboldspiller
sækkepibe
vilje
fugt
fugtig, våd
oksetunge
fugt, fugtighed
fugtighedsgrad
fugtbestandig
herre, hersker
herskerinde
ejer, ejermand
eje, besiddelse
eje, indehave
væde, fugte
fiber
fiber
drage, trække
hår
behåret
hjemløs
drage, trække
kornblomst
voliere
volt
spænding
voltmeter
tungsten, wolfram
frihed
vilje
viljekraft, viljestyrke
hun
de
den, det
fjende
uven
62
ворожий
ворожий
ворожити
ворожка
ворожнеча
ворон
ворона
ворота
воротар
ворушити
восени
воскрешати
восьмигодинний
восьмигранник
восьмиденний
восьмидесятирічний
восьмизначний
восьмий
восьмикутний
восьмикутник
восьминіг
восьмиповерховий
восьмиразовий
восьмирічний
восьмициліндровий
вотум
вочевидь
воша
вошивий
воювання
впевнений
впевненість
впевнено
вперед
впертий
впертість
впізнавати
впізнання
вплив
впливати
впливовий
вплутувати
вповні
впоперек
впоратися
вправа
вправлятися
вправлятися
fientlig, fiendsk
spå
spåkvinna, spådomsmö,
spåfru, spåkona, spåmö
fiendskap
fejd
fiendtlig
spå
spåkone, spåkvinne
fiendskap
feide
uvennskap
korp
ravn
kråka
kråke
port
port
målvakt
målvakt, målvokter
röra
bevege, røre
om hösten
om høsten
återuppliva
gjenopplive
åttatimmars
åttetimers
oktaeder
oktaeder
åttadagars
åttedagers
åttioårig
åttiårig
åttasiffrig
åttesifret
åttonde
åttende
åttahörnig, åttkantig
åttekantet
oktogon, åttkant
oktogon, åttekant
bläckfisk
blekksprut
åttavånings
åtteetasjes
åttadubbel
åttedobbel
åttaårig
åtteårig
åttacylindrig
åttesylindret
votum
votum
tydligtvis
klart, tydelig, åpenbart,
øyensynlig
lus, huvudlus
lus, hodelus
lössfull
luset
krigföring
krigføring
säker
sikker
säkerhet, visshet
sikkerhet, visshet
säkert, förvisso
sikkert, visst
fram
fram, frem
envis, enveten, egensinnig
sta, stri, trossig, egenrådig
envishet
stahet, stridighet
igenkänna
gjenkjenne
igenkänning
gjenkjennelse
inflytande, påverkning
innflytelse, påvirkning
påverka
influere, påvirke
inflytelserik
innflytelsesrik
blanda
blande
helt
fullstendig, fullt, helt
tvärs
tvers
hantera
greie, takle, klare
träning, övning, idrottsövning trim, trening, øving, øvelse,
mosjon
träna, öva
trene, øve, trimme
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
fjendtlig, fjendsk
spå
spåkone, spåkvinde
fjendskab, fejde
ravn
krage
port, gårddør
målmand, målvogter
bevæge, røre
om efteråret
genoplive
ottetimers
oktaeder
ottedages
firsårig
ottecifret
ottende
ottekantet
ottekant
blæksprutte
otteetages
ottedobbelt
otteårig
ottecylindret
votum
tydelig, øjensynlig, åbenbart
lus
luset
krigsførelse
sikker
sikkerhed, vished
sikkert
frem, fremover, forover
stædig
stædighed
genkende
genkendelse
indflydelse, påvirkning
influere, påvirke
indflydelsesrig
blande
fuldstændigt, fuldt, helt
tværs
klare
træning, øvelse
trimme, træne, øve
63
вправний
вправний
впродовж
всюди
duglig, duktig, skicklig,
kapabel, fingerfärdig,
konstfärdig
längs
вражаючий
враження
врешті
врівноважений
slående, spektakulär
intryck
slutligen
balanserad
behärskad, självbehärskad,
återhållsam, förbehållsam
врівноваженість
врівноважувати
врода
вродливий
jämnmod, sinnesjämvikt
balansera
skönhet
skön, snygg, vacker, fager,
ansiktsvacker, skönhetsfylld
gröda
räddad
allsidig
allmän
allvetande
allätande
allätare
allsmäktig, väldig, omnipotent
врожай
врятований
всебічний
всезагальний
всезнаючий
всеїдний
всемогутній
всемогутність
всеосяжний
dugelig, dyktig, kapabel
behendig, fingerferdig,
kunstferdig, evnerik
langs
utover
impressiv, spektakulær
inntrykk
til slutt
likevektig
balansert
behersket, forbeholden,
tilbakeholden
sinnslikevekt
balansere, avbalansere
skjønnhet
pen, vakker, skjønn, fager
høst, foll, grøde
reddet
allsidig
allmenn
allvitende
altetende
allmektig
всепоглинаючий
всередині
всесвіт
всесильний
allmakt, omnipotens
allmektighet
allomfattande, alltomfattande altomfattende,
altomspennende
allomfattande, alltomfattande altomfattende,
altomspennende
alltabsorberande
altabsorberende
inne
inne, inni
värld
univers, verden
allsmäktig, väldig, omnipotent allmektig
всілякий
всіляко
всмоктувати
вставати
вставка
вставляти
встановлення
встановлювати
allehanda, allsköns
alldeles
absorbera, suga upp
stå upp
inlägg
inskjuta
etablering
fastslå, fastställa, fastsätta
встигати
вступ
вступати
вступний
всупереч
всюди
hinna
inledning, introduktion
ingå, inträda
inledande
trots
allestädes, överallt
всеохоплюючий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
allslags, alskens
aldeles
suge inn, suge opp
stå opp
innlegg
sette inn
etablering
bestemme, determinere,
fastlegge, fastsette, fastslå
forordne
installere
nå
innledning, introduksjon
inngå
innledende
til tross for
allesteds, overalt
fingerfærdig, kunstfærdig,
evnerig, fingernem
langs
magnifik, spektakulær
indtryk
sluttelig
ligevægtig
behersket, forbeholden,
tilbageholden,
tilbageholdende
sindsligevægt
balancere
skønhed
smuk, skøn, vakker, fager,
ansigtsvakker
høst, grøde
reddet
alsidig
almen
alvidende
altædende
almægtig, magtfuld,
omnipotent, stormægtig
almægtighed
altomfattende,
altomspændende
altomfattende,
altomspændende
altabsorberende
inde
alverden, verden, univers
almægtig, magtfuld,
omnipotent, stormægtig
allehånde, alskens
aldeles
indsuge
stå op
indlæg
sætte ind
etablering
beslutte, bestemme,
determinere, fastlægge, fastslå
forordne
installere
nå
indledning, introduktion
indgå
indledende
trods
overalt, allesteds
64
всюдисущий
всюдисущий
всюдихід
всюдихідний
всякий
втикати
втікати
втікач
втілений
втілення
втілювати
втім
втіха
втішливий
втома
втомити
втомитися
втомлений
втопленик
вторгатися
вторгнення
вторинний
втрата
втрачати
втримувати
втручання
втручатися
втягувати
вуздечка
allestädes närvarande
terrängbil
terränggående
allehanda, allsköns
sticka
fly
bortlöpt
förkroppsligad
inkarnation, förkroppsling
allestedsnærværende
terrengbil, terrengkjøretøy
terrenggående
allslags, alskens
stikke
flykte, rømme
bortløpen
legemliggjort, personifisert
inkarnasjon, personifikasjon
legemliggjørelse,
legemliggjøring
gjennomførelse,
gjennomføring
förkroppsliga, fullborda,
fullbyrde, fullføre,
förverkliga, genomföra,
gjennomføre, virkeliggjøre,
verkliggöra, realisera
realisere
legemliggjøre
likväl, däremot
allikevel, derimot
nöje
gøy, moro
förtröstelig, förtröstningsfull, trøstende
tröstande
trötthet
tretthet
slita
slite
slita
slite
trött, utsliten
sliten, utslitt, trett
drunkningsdöd
drukningsoffer
invadera
invadere, trenge inn
invasion
invasjon
sekundär
sekundær
förlust
tap
mista, tappa
miste, tape
hålla, stoppa
holde, stoppe
inblandning, ingrepp,
innblanding, inngrep
intervention
intervensjon
вуаль
вугілля
вуглевод
blanda sig i
inveckla
absorbera
flor, slöja
kol
kolhydrat
вуглеводень
вуглеводи
вуглеволокно
вуглекоп
вуглець
вуглина
вугор
вудка
вуж
вуздечка
kolväte
kolhydrater
kolfiber
gruvarbetare
karbon
kol
ål
fiskespö
snok
betsel, tygel
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
blande inn, gripe inn
inndra, innvikle
slør
kull
karbohydrat, kullhydrat,
kolhydrat
hydrokarbon
karbohydrater, kullhydrater
karbonfiber
gruvearbeider
karbon
kull
ål
stang, fiskestang
buorm, snok, vannsnok
bissel, tøyle
allestedsnærværende
terrænbil
terrængående
allehånde, alskens
stikke
flygte, rømme
bortløben
legemliggjort
inkarnation, legemliggørelse
iværksættelse, realisering
legemliggøre, kropsliggøre
fuldføre, gennemføre,
virkeliggøre, realisere
alligevel, derimod
moro
trøstende
træthed
slide
slide
træt
druknet
invadere, indtage, rykke ind
invasion
sekundær
tab
miste, tabe
holde, stoppe
indgreb
indblanding
intervention
indblande, intervenere
inddrage, indvikle
slør
kul
kulhydrat
kulbrinte
kulhydrater
kulfiber
grubearbejder
karbon, kulstof
kul
ål
stang, fiskestang
snog
tøjle, bidsel
65
вузол
в'ялий
вузол
knut
knute, knutepunkt
вузький
smal, trång
вулик
вулиця
вулкан
вулканізація
вулканізм
вулканізувати
вулканічний
вулканолог
вулканологічний
вулканологія
вульва
вульгарний
вундеркінд
вус
вуста
вухо
вхід
вхідний
входити
bikupa
gata
vulkan
vulkanisering
vulkanism
regummera
vulkanisk
vulkanolog
vulkanologisk
vulkanologi
blygd, vulva
vulgär
underbarn
mustasch
mun
öra
ingång
inkommande
ingå
вхопити
вчасний
вчасно
вчення
вчинок
вчитель
вчителька
вчора
вчорашній
вшанований
gripa
passande
i tid
lära, studium
gärning, handling, dåd
lärare
lärarinna
igår
gårdags
respektabel, respektfull,
respektfylld, vördnadsfull,
vördnadsvärd, ärad
вшивати
вщент
вщухати
в'юнок
в'юрок
в'яз
в'язаний
в'язання
в'язати
в'язень
insy
sönder
stilla, minska
vinda, vindeväxt
bergfink, björkefink
alm, almträd
stickad
sticka
sticka
arrestant, fängelsefånge
в'язкий
в'язкість
в'язниця
в'ялий
seg, viskös
viskositet, seghet
fängelse
vissen
smal
trang, tett
bikube
gate
vulkan
vulkanisering
vulkanisme
regummiere
vulkansk
vulkanolog
vulkanologisk
vulkanologi
kuse, vulva
vulgær
vidunderbarn
bart, mustasje
munn
øre
inngang
innkommende
komme inn
inngå
fange, gripe
betimelig, tidsnok
i tide
lære, studium
gjerning
lærer, underviser
lærerinne
igår
gårdagens
aktet, aktverdig, respektabel,
respektfull, respektfylt,
venerabel, ærbødig, ærefull,
ærverdig
innsy
istykker, sønder
avta
vindel
bjørkefink
alm, almetre
strikket
strikking
strikke
arrestant, innsatt,
soningsfange, fengselsfugl,
fengselsinnsatt
seig, viskos, viskøs
viskositet, seighet
fengsel
vissen
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
knude
knudepunkt
smal, trang
bikube
gade
vulkan
vulkanisering
vulkanisme
vulkanisere
vulkansk
vulkanolog
vulkanologisk
vulkanologi
vulva
vulgær
vidunderbarn
overskæg
mund
øre
indgang
indkommende
indgå
gribe
betimelig, tidsnok
i tide, i rette tid
lære, studium
gerning, handling
lærer
lærerinde
i går
gårsdagens
agtværdig, respektabel,
respektfuld, ærefuld,
ærværdig
indsy
itu, sønder
aftage
snerle
kvækerfinke
elm
strikket
strikning
strikke
arrestant, fange, indsat
viskos, viskøs
viskositet
fængsel
vissen
66
в'янути
гальванопластика
в'янути
гавань
гавкання
гавкати
гавкіт
гага
гагара
гагарка
гад
гаданий
гадати
vissna
hamn
gläfs
gläfsa
gläfs
ejder
lom
tordmule, alka, alkfågel
kräldjur, krypdjur
antaglig
spå
visne
havn
bjeff, gjøing
bjeffe, gjø, glamme
bjeff, gjøing
ær, ærfugl, ederfugl
lom
alke
krypdyr
antakelig
spå
гадка
гадюка
гадючник
газ
газель
газета
газогін
газогінник
газон
газонепроникний
газоподібний
газопостачання
tanke
huggorm
mjödört
gas
gasell
tidning
gasledning, gasrörledning
gasledningsarbetare
gräsmatta
gastät
gasformig, gasaktig, gasartad
gasförsörjning
tanke
hoggorm, huggorm
mjødurt
gass
gasell
avis
gassledning, gassrørledning
gassledningsarbeider
plen, gressplen
gasstett
gassform, gassformig
gasstilførsel, gassforsyning
газопровід
газосховище
gasledning, gasrörledning
gasbehållare, gashållare,
gasreservoar, gastank
lund
råka
mutter, skruvmutter
hake, krok
galax
galant
stoj, bullerljud
galär
galleri
gallium
kaja
halo
halogen
gallon
galopp
halofyt
kravatt, slips
fackmässig
gren, kvist
bransch, sakområde, fält
gren, kvist
gassledning, gassrørledning
gasslager, gassreservoar
visne
havn
bjæf
glamme, gø, bjæffe
bjæf
edderfugl
lom
alk, alkefugl
krybdyr
antagelig
gætte
spå
tanke
hugorm
mjødurt
gas
gazelle
avis
gasledning, gasrørledning
gasledningsarbejder
græsplæne
gastæt
gasformig
naturgasforsyning,
gasforsyning
gasledning, gasrørledning
gasbeholder
lund
kornkråke
mutter, møtrik, skruemutter
huk, krok, hake
galakse
galant
bråk
galei
galleri
gallium
kaie
halo
halogen
gallon
galopp
saltplant, halofytt
slips
fagmessig
grein, gren, kvist
bransje, fagområde,
saksområde, felt
grein, gren, kvist
galvanisk
galvanometer
galvanoplastikk
lund
råge
møtrik
hage, krog, hægte
galakse
galant
støj, mislyd
galej
galleri
gallium
allike
halo
halogen
gallon
galop
halofyt, saltplante
slips
fagmæssig
gren, kvist
felt, branche, fagområde,
sagområde
gren, kvist
galvanisk
galvanometer
galvanoplastik
гай
гайворон
гайка
гак
галактика
галантний
галас
галера
галерея
галій
галка
гало
галоген
галон
галоп
галофіт
галстук
галузевий
галузка
галузь
гальванічний
гальванометр
гальванопластика
galvanisk
galvanometer
galvanoplastik
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
67
гальваноскоп
гальваноскоп
гальванотехніка
гальмо
гальмування
гальмувати
галюцинація
галявина
галявинка
гам
гамак
гаманець
гарпун
гаптувати
гараж
galvanoskop
galvanoteknik
broms
bromsning
bromsa
hallucination
glänta
glänta
stoj
hängmatta
pung, pengapung,
penningpung
gambit
stoj, bullerljud
lugna, stilla, beroliga
kallbrand
gangster
handboll, handbollspel
handbollsspelare
skamlig
klut
hut, skam, vanära
vanära
jaga
hake, krok
broderi
brodering
brodera
garage
гарант
гарантія
garant
garanti
гарантований
гарантувати
гарбуз
гардероб
garanterat
garantera
pumpa
garderob
гардеробник
гарем
гармата
гармонічний
гармонія
гарний
гарнізон
гарно
garderobsvakt
harem
kanon
harmonisk
harmoni, samklang
god
bra, fin
vacker, skön, fager, snygg,
skönhetsfylld
snäll
garnison
bra, väl, gott
гарпун
harpun
гамбіт
гамір
гамувати
гангрена
гангстер
гандбол
гандболіст
ганебний
ганчірка
ганьба
ганьбити
ганяти
гаплик
гаптування
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
galvanoskop
galvanoteknikk
brems
bremsing
bremse
hallusinasjon
glenne
glenne
støy
hengekøy, hengekøye
pung, pengebok, pengepung,
seddelbok
gambit
bråk
berolige, betrygge, stille
gangren, koldbrann
gangster
håndball
håndballspiller
skammelig
fille, klut
skam
skjemme, beskjemme
jage, forfølge
hake, krok
broderi
galvanoskop
galvanoteknik
bremse
bremsning
bremse
hallucination
skovlysning
skovlysning
støj
hængekøje
pung, pengepung
gambit
støj, mislyd
berolige
gangræn, koldbrand
gangster
håndbold
håndboldspiller
skammelig
klud
skam
beskæmme
jage, forfølge
hage, knage, krog
broderi
brodere
brodere
garasje, bilgarasje,
garage, bilgarage
garasjebygning, parkeringshus parkeringshus
garant
garant
garanti
garanti
kausjon
kaution
garantert
garanteret
garantere
garantere
gresskar
græskar
garderobe
garderobe
klædeskab
garderobevakt
garderobedame
harem
harem
kanon
kanon
harmonisk
harmonisk
harmoni, samklang
harmoni, samklang
deilig
dejlig
pen, vakker, skjønn, fager
pæn, vakker, skøn, smuk,
fin
fager
god, grei
fin
snill
flot, god
garnison
garnison
pent
vel, godt
bra, vel
harpun
harpun
68
гарячий
гарячий
гарячка
гас
гасити
гасло
гасниця
гастрит
гастроном
гастроскопія
гафній
гачок
гашиш
гвардієць
гвардія
гвинт
гвинтівка
гвинтокрил
гвіздок
гвоздика
гегемонія
гейзер
гейша
гекон
гексаедр
гектар
гелій
гелікоптер
геліограф
геліометр
геліоскоп
геліостат
геліосфера
геліотроп
геліотропізм
геліоцентричний
гелофіт
гематит
гематологія
гематома
гемоглобін
гемофіл
гемофілія
ген
гендеролог
гендерологія
гендерологія
het
varm
frossfeber
fotogen
släcka
slagord
fotogenkök
het
varm
koldfeber
parafin
slukke
løsen, slagord
parafinovn
magkatarr
matvaruaffär
gastroskopi
hafnium
hake, krok
angel, fiskekrok
hasch, haschisch
gardist, gardesoldat
garde
skruv
gevär
helikopter
spik
nejlika
hegemoni
gejser
geisha
gecko
hexaeder
hektar
helium
helikopter
heliograf
heliometer
helioskop
heliostat
heliossfär
heliotrop
heliotropism
heliocentrisk
helofyt
magekatarr, mavekatarr
matvarebutikk
gastroskopi
hafnium
huk, krok, hake
blodstensmalm, hematit,
järnglans
hematologi
hematom
hemoglobin
blödare, hemofil
blödarsjuka, blödaresjukdom,
hemofili
gen
genusforskare
genusvetenskap
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
hed
varm
koldfeber
petroleum
slukke
løsen, motto, slagord, slogan
petroleumskogeapparat,
petroleumskoger
mavekatar
dagligvarebutik
gastroskopi
hafnium
hage, knage, krog, hægte
hasj, hasjisj
gardist, gardesoldat
garde
skrue
gevær
helikopter
spiker
nellik
hegemoni
geysir
geisha
gekko
heksaeder
hektar
helium
helikopter
heliograf
heliometer
helioskop
heliostat
heliosfære
heliotrop
heliotropisme
heliosentrisk
helofytt, myrplante,
sumpplante
hematitt
hash
gardist
garde
skrue
gevær
helikopter
nagle
nellike
hegemoni
gejser, geyser
geisha
gekko
heksaeder
hektar
helium
helikopter
heliograf
heliometer
helioskop
heliostat
heliosfære
heliotrop
heliotropisme
heliocentrisk
sumpplante
hematologi
hematom
hemoglobin
bløder, hemofil
blødersykdom, blødersyke,
hemofili
arvestoff, gen
kjønnsforsker
kjønnsforsking,
kjønnsforskning
hæmatologi
hæmatom
hæmoglobin, blodfarvestof
hæmofil
blødersygdom, hæmofili
hæmatit, jernglans
gen
kønsforsker
kønsforskning
69
генеалог
генеалог
генеалогічний
генеалогія
генезис
генерал
генератор
генерований
генерувати
генетик
генетика
генетичний
геніальний
геніальність
геній
генмодифікований
геном
генотип
геноцид
географ
географічний
географія
геодезичний
геодезія
геолог
геологічний
геологія
геомагнетизм
геомагнітний
геометр
геометричний
геометрія
геоморфологічний
геоморфологія
геополітик
геополітика
геополітичний
геостаціонарний
геотектоніка
геотектонічний
геотермальний
геотропізм
геофізик
геофізика
геофізичний
геохронологічний
геохронологія
геоцентризм
геоцентричний
гепард
гепард
genealog, släktforskare
slektsforsker, slektsgransker,
genealog
genealogisk, släktvetenskaplig genealogisk
genealogi, släktforskning,
genealogi, slektsforskning,
släktvetenskap
slektsgranskning
genesis
genesis
general
general
generator
generator
genererad
generert
generera
generere
genetiker
genetiker
genetik, ärftlighetsforskning, genetikk
ärftlighetslära
genetisk
genetisk
genial
genial
genialitet
genialitet
geni, genius
geni, genius
genmodifierad
genmodifisert
genom
genom
genotyp
genotype
folkmord, genocid
folkemord
geograf
geograf
geografisk
geografisk
geografi
geografi
geodetisk
geodetisk
geodesi
geodesi
geolog
geolog
geologisk
geologisk
geologi
geologi
jordmagnetism
geomagnetisme,
jordmagnetisme
geomagnetisk
geomagnetisk
geometriker
geometer
geometrisk
geometrisk
geometri
geometri
geomorfologisk
geomorfologisk
geomorfologi
geomorfologi
geopolitiker
geopolitiker
geopolitik
geopolitikk
geopolitisk
geopolitisk
geostationär
geostasjonær
geotektonik
geotektonikk
geotektonisk
geoteknisk
geotermisk
geotermisk
geotropism
geotropisme
geofysiker
geofysiker
geofysik
geofysikk
geofysisk
geofysisk
geokronologisk
geokronologisk
geokronologi
geokronologi
geocentrisk världsbild
geosentrisme
geocentrisk
geosentrisk
gepard
gepard
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
genealog
genealogisk
genealogi, slægtsforskning
genesis
general
generator
genereret
generere
genetiker
arvelighedslære, genetik
genetisk
genial
genialitet
geni, genius
genmodificeret
genom
genotype
folkedrab, folkemord
geograf
geografisk
geografi
geodætisk
geodæsi
geolog
geologisk
geologi
geomagnetisme
geomagnetisk
geometer
geometrisk
geometri
geomorfologisk
geomorfologi
geopolitiker
geopolitik
geopolitisk
geostationær
geotektonik
geoteknisk
geotermisk
geotropisme
geofysiker
geofysik
geofysisk
geokronologisk
geokronologi
geocentrisk verdensbillede
geocentrisk
gepard
70
гепатит
гепатит
геральдика
герань
гігаджоуль
герб
гербарій
гербіцид
hepatit
heraldik
geranium, pelargonia,
storknäbb
vapen, vapensköld
herbarium
ogräsmedel, herbicid
гербологія
германій
германіст
германістика
германофіл
германофоб
гермафродит
герметичний
героїзм
örtlära
germanium
germanist, germanolog
germanistik
germanofil
germanofob
hermafrodit
hermetisk
heroism
героїн
героїня
героїчний
герой
геронтолог
heroin
hjältinna
heroisk, hjältemodig
hjälte
gerontolog
геронтологічний
геронтологія
gerontologisk
gerontologi,
ålderdomsforskning
герц
герцог
гетерозигота
гетто
геттоподібний
геть
гибель
гигантоманія
гидота
гикавка
гинути
гирло
hertz
hertig
heterozygot
getto
gettoliknande
bort
död, dödsfall
gigantomani
äcklighet
hicka
omkomma
mynning
гиря
гіацинт
гібон
гібрид
гібридний
vikt
hyacint, svibel
gibbon
blandras, hybrid
hybridaktig, hybridartad,
hybridisk
gigabyte
gigabit
gigawatt
gigahertz
gigajoule
гігабайт
гігабіт
гігават
гігагерц
гігаджоуль
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
hepatitt
heraldikk
geranium, pelargonia,
pelargonium, storkenebb
våpen, våpenskjold
herbarium
plantegift, ugressmiddel,
ugressdreper
urtologi
germanium
germanist
germanistikk
germanofil
germanofob
hermafroditt
hermetisk
heroisme
heltemot
heroin
heltinne
heroisk, heltemodig
helt, hero
alderdomsforsker,
aldersforsker, gerontolog
gerontologisk
gerontologi,
alderdomsforsking,
aldersforsking,
aldersgransking
hertz
hertug
heterozygote
getto, ghetto
gettolignende
unna, vekk
død, dødsfall
gigantomani
ekkelhet, vemmelse
hikke
omkomme
munn, munning,
elvemunning, os, utløp
vektlodd
hyasint, svibel
gibbon
blanding, hybrid
hybridisk
hepatitis
heraldik
geranium, pelargonie,
storkenæb
våben, våbenskjold
herbarium
herbicid, ukrudtsmiddel
gigabyte
gigabit
gigawatt
gigahertz
gigajoule
gigabyte
gigabit
gigawatt
gigahertz
gigajoule
urtologi
germanium
germanist
germanistik
germanofil
germanofob
hermafrodit
hermetisk
heroisme, heltemod
heroin
heltinde
heroisk, heltemodig
helt
gerontolog
gerontologisk
alderdomsforskning,
gerontologi
hertz
hertug
heterozygote
ghetto
ghettolignende
bort, væk
død, dødsfald
gigantomani
ækelhed
hikke
omkomme
munding
lod
hyacint, svibel
gibbon
hybrid, krydsning
hybridisk
71
гігант
гідрофіт
гігант
гігантський
гігієна
гігієнічний
гігрограф
гігрометр
gigant, jätte
gigantisk, jättestor
hygien
hygienisk
hygrograf
fuktighetsmätare, hygrometer
гігроскопічний
гігрофіт
гід
hygroskopisk
hygrofyt
vägvisare
гідний
гідність
värdig, vördnadsvärd,
hedervärdig
värdighet
гідра
гідравліка
гідравлічний
гідроаероплан
гідроаеропорт
гідробіологічний
гідробіологія
гідрогеологія
гідрограф
гідрографічний
гідрографія
гідродинаміка
гідродинамічний
гідроелектричний
гідроелектроенергія
гідроелектростанція
hydra
hydraulik
hydraulisk
hydroaeroplan
sjöflygplats
hydrobiologisk
hydrobiologi
hydrogeologi
hydrograf
hydrografisk
hydrografi
hydrodynamik
hydrodynamisk
hydroelektrisk
vattenkraftenergi
vattenkraftverk
гідроенергія
гідрокостюм
гідроксид
гідроліз
гідролітак
vattenkraft
våtdräkt
hydroxid
hydrolys
sjöflygplan, hydroaeroplan,
hydroplan, sjöflyg
hydrolog
hydrologisk
hydrologi
hydrometeorologisk
hydrometri
hydroplan
hydrokultur, vattenkultur
vattenresurs
hydrostatik
hydrostatisk
hydrosfär
hydroteknik
hydroteknisk
hydrotropism
vattenväxt, hydrofyt
гідролог
гідрологічний
гідрологія
гідрометеорологічний
гідрометрія
гідроплан
гідропоніка
гідроресурс
гідростатика
гідростатичний
гідросфера
гідротехніка
гідротехнічний
гідротропізм
гідрофіт
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
jette, jutul, gigant
kjempestor, gigantisk
hygiene
hygienisk
hygrograf
fuktighetsmåler, fuktmåler,
hygrometer
hygroskopisk
hygrofyt
kjentmann, reiseleder,
veileder, veiviser
verdt, verdig
gigant, jætte
gigantisk
hygiejne
hygiejnisk
hygrograf
fugtighedsmåler, hygrometer
verdighet
anstendighet
hydra
hydraulikk
hydraulisk
hydroaeroplan
sjøflyhavn
hydrobiologisk
hydrobiologi
hydrogeologi
hydrograf
hydrografisk
hydrografi
hydrodynamikk
hydrodynamisk
hydroelektrisk
vannkraftenergi
vannkraftverk,
vannkraftanlegg
vannkraft
våtdrakt
hydroksid
hydrolyse
sjøfly, hydroplan
anstændighed, værdighed
hydrolog
hydrologisk
hydrologi
hydrometeorologisk
hydrometri
hydroplan
hydroponi, vannkultur
vannressurs
hydrostatikk
hydrostatisk
hydrosfære
hydroteknikk
hydroteknisk
hydrotropisme
vannplante, hydrofytt
hydrolog
hydrologisk
hydrologi
hydrometeorologisk
hydrometri
hydroplan
dybvandskultur
vandressource
hydrostatik
hydrostatisk
hydrosfære
hydroteknik
hydroteknisk
hydrotropisme
vandplante, hydrofyt
hygroskopisk
hygrofyt
guide, rejseleder
værd, værdig, ærværdig
hydra
hydraulik
hydraulisk
hydroaeroplan
søflyveplads
hydrobiologisk
hydrobiologi
hydrogeologi
hydrograf
hydrografisk
hydrografi
hydrodynamik
hydrodynamisk
hydroelektrisk
vandkraftenergi
vandkraftanlæg,
vandkraftværk
vandkraft
våddragt
hydroxid
hydrolyse
vandfly, hydroplan
72
гідрофобія
гідрофобія
гієна
гілка
гілля
гілочка
гільйотина
гімн
гімназія
гімнаст
гімнастика
гінеколог
гінекологічний
гінекологія
гінкго
гіпербола
гіперболічний
гіперболоїд
гіперемія
гіперінфляція
гіперметропія
гіперплазія
гіперпосилання
гіпертрофія
гіпноз
гіпнотизер
гіпопотам
гіпотеза
гіпотенуза
гіпотетичний
гіпофіз
гіпс
гірка
гіркий
гіркокаштан
гіркота
гіркуватий
гірлянда
гірник
гірокомпас
гіроскоп
гірчак
гірчиця
гірше
гірший
гістограма
гістологічний
гістологія
гість
гітара
гітарист
гітарист
vattuskräck, hydrofobi
hyena
gren, kvist
gren, kvist
gren, kvist
giljotin
hymn, nationalsång
vannskrekk, hydrofobi
hyene
grein, gren, kvist
grein, gren, kvist
grein, gren, kvist
giljotin
hymne, fedrelandssang,
nasjonalsang
gymnasium
gymnasium
gymnast
gymnast
gymnastik
gymnastikk, kroppsøving
gynekolog, fruntimmersläkare gynekolog
gynekologisk
gynekologisk
gynekologi
gynekologi
tempelträd
tempeltre
hyperbel, hyperbol
hyperbel, hyperbol
hyperbolisk, hyperbelformig hyperbolsk
hyperboloid
hyperboloide
hyperemi
hyperemi
hyperinflation
hyperinflasjon
hypermetropi
hypermetropi
hyperplasi
hyperplasi
hyperlänk
hyperlenke
hypertrofi
hypertrofi
hypnos
hypnose
hypnotisör
hypnotisør
flodhäst
flodhest
hypotes
hypotese
hypotenusa
hypotenus
hypotetisk
hypotetisk
hypofys
hypofyse
gips
gips
bergknalle
haug, knatt, knaus, bergknaus
bitter
bitter
hästekastanje, hästkastanj
hestekastanje
bitterhet
bitterhet
bitteraktig
bitteraktig
girlang
girlander
gruvarbetare
gruvearbeider
gyrokompass
gyrokompass
gyroskop
gyroskop
trampört
tungras
senap
sennep
värre
verre
värst
verst
histogram
histogram
histologisk
histologisk
histologi
histologi
gäst
gjest
gitarr
gitar
gitarrist, gitarrspelare
gitarist, gitarspiller
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
vandskræk
hyæne
gren, kvist
gren, kvist
gren, kvist
guillotine
hymne, nationalhymne,
nationalsang, fædrelandssang
gymnasium
gymnast
gymnastik
gynækolog
gynækologisk
gynækologi
tempeltræ
hyperbel
hyperbolsk
hyperboloide
hyperemi
hyperinflation
hypermetropi
hyperplasi
hyperlink
hypertrofi
hypnose
hypnotisør
flodhest
hypotese
hypotenuse
hypotetisk
hypofyse
gips
bjergknold
bitter
hestekastanje
bitterhed
bitteragtig
guirlande
grubearbejder
gyrokompas
gyroskop
pileurt
sennep
værre
værst
histogram
histologisk
histologi
gæst
guitar
guitarist
73
глава
гляціолог
глава
kapitel
förman
гладіатор
гладіолус
гладкий
гладкість
гладун
gladiator
gladiolus, sabellilje
glatt
glatthet
kopparorm, kopparödla,
ormslå
glasyr
offentlig
offentlighet
glaukom
kruka
kruka
djup
djup
genomgripande,
djuptgripande, djuptgående,
djuptträngande
глазур
гласний
гласність
глаукома
глек
глечик
глибина
глибинний
глибінь
глибокий
djup
djup
глибочінь
глина
глиця
глід
глінтвейн
гліцерин
глобалізація
глобальний
глобус
глоксинія
глотка
djup
lera, lerjord
barr
hagtorn
glögg
glycerin
globalisering
global
jordglob
gloxinia
gap
käft
förnuft, förnuftighet, vett,
klokhet
bespottelse
dum
tjäder, storfågel
döv
avkrok
tjäder, storfågel
avkrok
ljuddämpare
глузд
глузування
глупий
глухар
глухий
глухомань
глушець
глушина
глушитель
глушити
глюкоза
глюон
глядач
гляціолог
dämpa
glukos, druvsocker
gluon
tittare, åskådare, skådare
glaciolog, glaciärforskare,
jökelforskare
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kapittel
formann, overhode
befalingsmann
gladiator
gladiolus
glatt
glatthet
stålorm
kapitel
formand
glasur
offentlig
offentlighet
grønn stær, glaukom
mugge
mugge
dybde
dyp, dyptliggende,
dypereliggende
dyptgripende,
gjennomgripende,
inngripende
dybde
dyp, dyptliggende,
dypereliggende
dybde
leire
bar, barnål
hagtorn
gløgg
glyserin, glyserol
globalisasjon, globalisering
global
globus
gloksinia
gap
kjeft
fornuft, vett
glasur
offentlig
offentlighed
grøn stær
kande
kande
dyb, dybde
dyb, dybtliggende,
dybereliggende,
gennemgribende, indgribende
forhånelse
dum, tosket
storfugl
døv, døvhørt
avkrok, ravnekrok
storfugl
avkrok, ravnekrok
lyddemper, lydpotte,
eksospotte
dempe
druesukker, glukose
gluon
seer, tilskuer, titter
glasiolog, breekspert,
breforsker
forhånelse
dum
tjur
døv
afkrog, ravnekrog
tjur
afkrog, ravnekrog
lyddæmper, lydpotte
gladiator
gladiolus
glat
glathed
stålorm
dyb, dybde
dyb, dybereliggende,
dybtliggende
dyb, dybde
ler
nål
tjørn, hvidtjørn
gløgg
glycerin, glycerol
globalisering
global
globus
sinningia
gab
kæft
fornuft
dæmpe
glukose, druesukker
gluon
seer, tilskuer, titter
glaciolog
74
гляціологічний
гляціологічний
гляціологія
гнати
гнида
гнилий
гнити
гнів
гнівливий
гнівний
гніздо
гніздування
гній
гніт
гнітити
гнобитель
гнобити
гноблення
гном
гнути
гнучкий
гнучкість
гоацин
говорити
гоголь
година
годинами
годинник
годинникар
годитися
годі
годівля
годівниця
годний
годувальник
годування
годувати
гойдалка
гол
голений
голизна
голий
голити
голівка
голівка
glaciologisk
glaciologi, glaciärforskning,
jökelforskning
jaga, förfölja
gnet
rutten
ruttna
ilska, raseri
ilsk, ilsken
ilsk, ilsken
rede, näste, bo
häckning, häckningstid
gödsel
press
förtryck, undertryckning
undertrycka
undertryckare
undertrycka
förtryck, undertryckning
gnom
böja, kröka
böjlig, flexibel
elastisk
flexibilitet
elasticitet
hoatzin, zigenarfågel
tala
knipa
timme
timmevis
klocka, ur
urmakare
duga
nog
matande
fågelmatare
glasiologisk
glasiologi, breforsking,
breforskning
jage, forfølge
luseegg
råtten
råtne
sinne, raseri
sint, arrig, ilsk
sint, arrig, ilsk
rede, reir
bol
hekketid
møkk, gjødsel
press
undertrykkelse
undertrykke, presse
undertrykker
undertrykke, presse
undertrykkelse
nisse, gnom
bende, bøye
bøybar, bøyelig, fleksibel
elastisk, tøybar, tøyelig
fleksibilitet, elastisitet,
tøyelighet
hoatsin, sigøynerfugl
snakke
kvinand
time
timevis
klokke, ur
urmaker
egne
nok
mating
forkasse
fuglemater
giltig
gjeldende, gyldig
användbar, användlig, brukbar brukbar, egnet
försörjare
forsørger
matande
mating
mata, bespisa
mate, nære, bespise
gunga
gynge
mål
mål
rakad
barbert
nakenhet
nakenhet
avklädd
avkledd
bar, naken, blottad,
bar, naken
blottnaken
raka
barbere
huvud
hode
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
glaciologisk
glaciologi
jage, forfølge
luseæg
rådden
rådne
vrede, raseri, arrigskab
arrig, hidsig, vred
arrig, hidsig, vred
rede
bo
ynglesæson
møg, gødning
tryk
undertrykkelse
undertrykke, presse
undertrykker
undertrykke, presse,
underkue
undertrykkelse
gnom
bøje
elastisk, fleksibel
fleksibilitet
elasticitet
hoatzin
snakke
hvinand
time
timevis
klokke, ur
urmager
egne
nok
madning, bespisning
fuglefoderbræt
gyldig
brugbar, brugelig, egnet
forsørger
madning, bespisning
bespise, made
gynge
mål
barberet
nøgenhed
bar, nøgen
barbere, rage
hoved
75
гоління
гондольєр
гоління
голка
rakning
nål, synål
barbering
nål
голкоподібний
nålformad, nålformig,
nålliknande
holländare, nederländare
nåleaktig, nålelignende
голландець
голландський
голландськомовний
голова
holländsk, nederländsk
holländskspråkig,
nederländskspråkig
förman
huvud
головка
головний
головнокомандуючий
головоломка
головоріз
головування
голограма
голографічний
голографія
голод
голодний
голодомор
голодування
huvud
huvud
överstkommanderande
huvudbryderi
halslös
förmanskap
hologram
holografisk
holografi
svält, hunger
hungrig
holodomor
svält, hunger
голодувати
svälta, hungra
голодуючий
голос
голосний
svältande, hungrande
röst, stämma
vokal, självljud
högstämmig
omröstning, votering
rösta, votera
duva
ljusblå, himmelsblå,
himmelsfärgad
duvslag
kåldolme
holmium
golf, golfspel
homeopat
homeopatisk
homeopati
skenben
enhetlig, ensartad,
homogenisk
homogenitet
homotopi
gondol
gondolförare, gondoljär
голосування
голосувати
голуб
голубий
голубник
голубці
гольмій
гольф
гомеопат
гомеопатичний
гомеопатія
гомілка
гомогенний
гомогенність
гомотопія
гондола
гондольєр
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
barbering
nål, synål
kanyle
nåleformet
hollender, nederlender,
nederlending
hollandsk, nederlandsk
hollandskspråklig,
nederlandskspråklig
formann, overhode
befalingsmann
ordstyrer
hode
hode
hoved
øverstkommanderende
hodebry
halsløs
formannskap
hologram
holografisk
holografi
sult, hunger
sulten
holodomor, sulteholocaust
sult, hunger
sultestreik
sulte, hungre
sultestreike
sultende
stemme, røst
selvlyd, vokal
lydlig
avstemning, votering
stemme, votere
due
himmelblå, lysblå, skyblå
hollænder, nederlænder
duehus, dueslag
kålrulett, kålrull
holmium
golf
homeopat
homeopatisk
homøopati
skinneben, skinnebein
ensformig, ensartet, likeartet
dueslag
kåldolme
holmium
golf
homøopat
homøopatisk
homøopati
skinneben
ensartet, ensformig
homogenitet, ensartethet
homotopi
gondol
gondolfører, gondolier
homogenitet, ensartethed
homotopi
gondol
gondoliere
hollandsk, nederlandsk
hollandsksproget
formand
hoved
hoved
hoved
øverstkommanderende
hovedbrud
halsløs
formandskab
hologram
holografisk
holografi
sult, hunger
sulten, hungrig
holodomor, sultholocaust
sult
sulte, hungre
hungrende, sultende
stemme, røst
vokal, selvlyd
afstemning, votering
stemme, votere
due
himmelblå, lyseblå
76
гонець
гонець
гонитва
гонка
гонор
гонорар
гонорея
гончак
гончар
гора
горб
горбатий
горбач
гордий
гордість
гордовитий
горе
горець
горизонт
горизонтальний
горила
горихвістка
горицвіт
горище
горілиць
горілка
горох
budbärare
förföljelse
biltävling, tävlingskörning,
kappkörning, rally
heder
belöning, honorar
gonorre
spårhund, sökhund
krukmakare
berg, fjäll
puckel
puckelryggig, puckelryggad,
krumryggad
knölval
stolt
stolthet
egenkär, självgod
olycka
bergsbo
horisont, synrand, himlarand,
himmelrand, himmelsbryn
горілочка
горіння
горіти
горіх
горіхівка
горішник
горлиця
горло
гормон
гормональний
горн
горностай
горобець
горобина
город
horisontal, vattenrätt
gorilla
rödstjärt
adonis
loft
bakpå
brännare
brännvin
brännvin
förbränning
brinna
nöt
nötkråka
hassel
turturduva
hals
hormon
hormonell
horn, trumpet
hermelin, lekatt, röskatt
sparv
rönn, rönnbär
köksträdgård
городина
городянин
grönsak
stadsbo, stadsmänniska
горожа
гороскоп
горох
gärdesgård
horoskop
ärta
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
budbringer, budbærer
forfølgelse
billøp, rally
bud, budbringer
forfølgelse
race, rally
heder, honnør, ære
belønning
honorar
gonore
fuglehund, sporhund
pottebrenner, pottemaker
berg, fjell
pukkel
krumrygget, pukkelrygget
honnør, ære, hæder
honorar
gonore
sporhund
pottemager
bjerg, fjeld
pukkel
krumrygget, pukkelrygget
knølhval
pukkelhval
stolt
stolt
stolthet
stolthed
selvglad, selvtilfreds
selvglad, selvgod, selvtilfreds
uhell, ulykke
uheld, ulykke
fjellbu
bjergboer
havbryn, havrand,
horisont, synsrand
himmelrand, horisont,
synsrand
horisontal, vannrett
horisontal, vandret
gorilla
gorilla
rødstjert
rødstjert, rødstjært
adonis
adonis
loft
loft
bakpå
bagpå
brenner
brændevin
brennevin
brennevin
brændevin
forbrenning
forbrænding
brenne
brænde
nøtt
nød
nøttekråke
nøddekrige
hasselkjerr
hassel
turteldue
turteldue
hals
hals
hormon
hormon
hormonal, hormonell
hormonal
horn, trompet
horn, trompet
hermelin, røyskatt
hermelin, lækat
spurv, gråspurv
spurv
asal, asalbær, rogn, rognebær røn
grønnsakhage, kjøkkenhage, køkkenhave
urtehage
grønnsak
grønsag, grøntsag
byboer, bymann, bymenneske bybo, byboer, bymenneske,
bymand
gjerde, inngjerding
gærde, hegn
horoskop
horoskop
ert
ært
77
горошок
горошок
гортензія
горщик
горювання
горювати
горянин
госпіталізація
госпіталь
господар
господарка
господарство
господарський
гостинний
гостинність
гострий
гострозорий
гострозорість
гострозубий
гострокутний
гостролист
государ
готель
готика
готичний
готівка
готовий
готовити
готовність
готування
готувати
готуватися
гра
граб
грабельки
грабіж
грабіжник
граблі
грабування
грабувати
гравець
гравець
ärta
ert
vicker
vikke
hortensia
hortensia
kruka
potte, krukke
sorg
sorg
sörja
sørge
bergsbo
fjellbu
sjukhusvistelse, hospitalisering hospitalisering,
sykehusinnleggelse
sjukhus, hospital
sykehus, hospital
värd
vert, husvert
värdinna
vertinne, husvertinne
hushåll, hushållning
husholding
hushållningsmässig
husholdningsmessig
gästfri, gästvänlig
gjestevennlig, gjestfri,
gjestmild
gästfrihet, gästvänskap,
gjestfrihet
gästvänlighet
akut
akutt
skarp
skarp
skarpsynt, loögd, skarpögd
skarpsynthet, skarpögdhet
skarptandad
spetsvinklig, skarpvinklig
järnek
herre
hotell
gotik
gotisk
kontant
färdig
färdiglagad
villig
laga
beredskap, villighet
förberedelse, tillberedning
matlagning
förbereda
laga
förbereda
lek, spel
avenbok
kamnäva, skatnäva, tranhals
rån
röveri
plundrare, rånare, rövare,
rånsman
kratta
rån
röveri
råna, röva, plundra
spelare
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
skarpsynt, skarpøyd
skarpsynthet, skarpøydhet
skarptannet
spissvinklet
kristtorn
herre
hotell
gotikk
gotisk
kontant
ferdig, ferdiglaget, rede
villig
lage
beredskap, villighet
forberedelse, tilberedelse
forberede
lage
forberede
lek, spill
agnbøk
tranehals
ran
røveri
plyndrer, røver
raner, ransmann
rive, rake
ran
røveri
rane, røve, plyndre
spiller
ært
vikke
hortensia
krukke, potte
sorg
sørge
bjergboer
hospitalisering, indlæggelse
sygehus, hospital
vært
værtinde
husholdning
husholdningsmæssig
gæstfri, gæstmild
gæstfrihed
akut
skarp
krydret
skarpsynet
skarpsynethed
skarptandet
spidsvinklet
kristtorn
herre
hotel
gotik
gotisk
kontant
færdig
rede
villig
lave
beredskab, villighed
forberedelse
madlavning
forberede
lave
forberede
leg, spil
avnbøg
hejrenæb
ran
røveri
plyndrer, røver
rive
ran
røveri
rane, røve, plyndre
spiller
78
гравірувати
грибниця
гравірувати
гравітація
гравітропізм
гравюра
град
градація
градієнт
градус
градуювання
градуювати
грак
грам
граматика
граматичний
грамота
ingravera
gravitation, tyngdkraft
geotropism
gravyr
hagel
gradation
gradient
grad
gradering
gradera
råka
gram
grammatik
grammatisk
diplom
грамотний
грамотність
грамофон
гранат
boklärd
boklärdom
grammofon
granat, granatäpple
granatträd
granatmineral, granatsten
handgranat
grandios
gräns
närgränsande, tillgränsande
granit
granulera
granulation
leka, spela
greve
grafem
karaff, karaffin
graf, linjediagram
grafik
grafit
grafisk
grafolog
grafologi
gratie
kam, hårborste
граната
грандіозний
границя
граничний
граніт
гранулювати
грануляція
грати
граф
графема
графин
графік
графіка
графіт
графічний
графолог
графологія
грація
гребінець
гребля
гребти
грейпфрут
грек
гренландець
гренландський
грецький
гречка
гриб
грибниця
damm, dammbyggnad
ro, paddla
grapefrukt
grek
grönländare, grönländing
grönländsk
grekisk
bovete
svamp
mycel, mycelium,
svampmycel
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
inngravere
gravitasjon, attraksjon
geotropisme
gravyr
hagl
gradasjon
gradient
grad
gradering
gradere, skalere
kornkråke
gram
grammatikk
grammatisk
vitnemål
diplom
boklærd
boklærdom
grammofon
granat, granateple
granatmineral
indgravere
gravitation
geotropisme
gravure
hagl
gradation
gradient
grad
gradering
gradere, skalere
råge
gram
grammatik
grammatisk
diplom
håndgranat
grandios
grense, grenselinje
grensende, tilgrensende
granitt
granulere
granulasjon
leke, spille
greve
grafem
karaffel
graf
grafikk
grafitt
grafisk
grafolog
grafologi
gratie
kam
hårbørste
dam, demning, dike
ro, paddle
grapefrukt
greker
grønlender, grønlending
grønlandsk
gresk
bokhvete
sopp
mycel, mycelium
håndgranat
grandios
grænse
tilgrænsende
granit
granulere
granulation
lege, spille
greve
grafem
karaffel
graf
grafik
grafit
grafisk
grafolog
grafologi
gratie
kam, hårbørste
boglærd
boglærdom
grammofon
granat, granatæble
dige, dæmning
ro, padle
grapefrugt
græker
grønlænder
grønlandsk
græsk
boghvede
svamp
mycelium
79
грива
грузькість
грива
гривня
григоріанський
грижа
гризти
гризун
грим
гринда
грип
грипозний
гриф
man
hryvnja
gregoriansk
bråck
gnaga
gnagare
smink, teatersmink
grindval
influensa
influensaartad
gam, gamfågel
грізлі
грізний
грім
гріти
гріх
грішний
грішник
грішниця
гробар
гробниця
гроза
грозити
громада
громадський
громадянин
громадянство
громадянський
громовиця
громовідвід
гроно
гронянка
грот
грошевий
гроші
грошовий
грубий
grizzly, grizzlybjörn
hotande
tordön
värma
synd
syndfull, syndig
syndare
synderska, syndarinna
kyrkogårdsarbetare
grav
åska, åskväder
hota
gemenskap
offentlig
medborgare
medborgarskap
civil
blixt
blixtafledare, blixtfångare
klase
låsbräken
grotta
monetär
pengar
monetär
rå
grov
ofin
grovhet
ohövlig, respektlös
грубість
грубіян
грубка
груда
грудень
груди
груздь
грузин
грузинський
грузький
грузькість
ugn, kamin
spis
hop
december
barm, bröst
riska
georgier
georgisk
seg, viskös
viskositet, seghet
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
manke
hryvnia
gregoriansk
brokk
gnage
gnager
sminke, teatersminke
grindhval
influensa
influensalignende
gribb
skivestang
grizzly, grizzlybjørn, gråbjørn
truende
torden
varme
synd
syndefull, syndig
synder
synderinne
graver, kirkegårdsarbeider
gravkammer
tordenvær
true
fellesskap
offentlig
borger, statsborger
statsborgerskap
borgerlig, sivil
lyn
lynavleder
klase
marinøkkel
grotte
monetær, pengemessig
penger
monetær, pengemessig
rå
grov
ufin
grovhet
uhøflig, uoppdragen,
respektløs
ovn, kamin
komfyr
bunke
desember
barm, bryst
melkesopp
georgier
georgisk
seig, viskos, viskøs
viskositet, seighet
manke
hryvnia
gregoriansk
brok
gnave
gnaver
sminke
grindehval
influenza
influenzalignende
grib
grizzly, grizzlybjørn
truende
torden
varme
synd
syndefuld, syndig
synder
synderinde
graver
gravkammer
tordenskylle
true
fællesskab
offentlig
borger, statsborger
statsborgerskab
borgerlig, civil
lyn
lynafleder
klase
månerude
grotte
monetær
penge
monetær
rå
grov
ufin
grovhed
uhøflig, uopdragen, respektløs
ovn, kamin
komfur
bunke
december
barm, bryst
mælkehat
georgier
georgisk
viskos, viskøs
viskositet
80
група
група
групувати
груша
грушанка
грушоподібний
грязь
грястиця
гуахаро
губа
губернатор
губити
губка
губоподібний
гувернантка
гудок
гудрон
гукати
гуляти
гума
гуманізм
гуманіст
гуманітарний
гуманний
гуманність
гумка
гумоподібний
гумор
гуморист
гумористичний
гумус
гуньба
гуркіт
гуркотати
гурман
гурт
гурток
гуру
гусак
гусениця
гусеничний
густий
густий
grupp
gruppera
päron, päronträd
vintergrön
päronaktig, päronlik,
päronliknande
smuts, gyttja
gruppe
gruppere
pære, pæretre
vintergrønn
pæreliknende
gruppe
gruppere
pære
vintergrøn
pærelignende
skitt, mudder, gytje, gjørme, skidt, mudder, gytje
søle
hundäxing
hundegras
hundegræs
oljefågel, fettfågel
fettfugl
fedtfugl
läpp
leppe
læbe
guvenör
guvernør
guvernør
tappa
tape
tabe
svamp
svamp
svamp
läppformig
leppeformet
læbeformet
guvernantinna, guvernantska guvernante
guvernante
bilhorn, signalhorn
bilhorn, signalhorn
signalhorn
tjära
tjære
tjære
ropa
rope
råbe
spatsera
spasere
spadsere
gummi
gummi
gummi
humanism
humanisme
humanisme
humanist
humanist
humanist
humanitär
humanitær
humanitær
humanistisk
humanistisk
human, medmänsklig
human, medmenneskelig
human, medmenneskelig
medmänsklighet
medmenneskelighet
medmenneskelighed
radergummi
radergummi, viskelær
viskelæder
tuggummi
tyggegummi
tyggegummi
gummiaktig
gummiaktig
gummiagtig
humor
humor
humor
humorist
humorist
humorist
komiker
komiker
komiker
humoristisk
humoristisk
humoristisk
humus
humus
humus
bockhornsklöver
bukkehornkløver, ostekløver bukkehorn
brak, dunder, skräll, tordön
brak, drønn, dunder, skrall, torden
torden
dundra
brake, drønne, dundre, tordne tordne
gastronom, gourmet
gastronom, gourmet
gourmet
grupp
gruppe
gruppe
krets
krets
krets
kreds
guru
guru
guru
gäss, gås
gjess, gås
gås
larv
larve
larve
larvfötter
belte
larvefødder
larveføtter
banddrivet
beltedrevet, beltegående
bæltedrevet
tjock
tykk
tyk
yvig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
81
густина
далекий
густина
densitet, volymmassa
densitet, massetetthet
гучномовець
ґаблі
ґава
ґазда
ґандж
högtalare
kratta
kråka
värd
defekt, fel
lyte
kvalitet
våldta
bromsen
giljotin, fallbila
veke
galler
høyttaler
rive, rake
kråke
vert, husvert
defekt, feil, mangel
lyte
kvalitet
voldta
klegg
giljotin, guillotin
lunte, veke
gitter
inngjerding
gitter
sedelig
jord
grunn
ґатунок
ґвалтувати
ґедзь
ґільйотина
ґніт
ґрати
ґратка
ґречний
ґрунт
ґрунтовний
ґрунтознавець
ґрунтознавство
ґудзик
ґуля
давальний
давати
давній
давність
давньобалтійський
давньобританський
давньогрецький
давньодатський
давньоєвропейський
давньоєгипетський
давньоісландський
давньонорвезький
давньоперський
давньопортугальський
давньоримський
давньоскандинавський
давньослов'янський
давньофранцузький
давньохристиянський
давньошведський
далекий
galler
sedlig
jord
jordmån
grund
fundamental, grundlig
jordmånsforskare
jordartslära, jordmånslära,
jordmånsforskning
knapp
bula
dativ
ge
forn, uråldrig
fundamental, grundig
jordbunnsforsker
jordbunnslære, jordfag
densitet, massefylde,
vægtfylde, massetæthed,
tæthed
højttaler, højttaleranlæg
rive
krage
vært
defekt, fejl, mangel
kvalitet
voldtage
klæg
guillotine
lunte, væge
gitter
gitter
sædelig
jord
jordbund
grund
fundamental, grundig
jordbundsforsker
jordbundslære
knapp
knap
bule, kul
bule
dativ
dativ
gi
give
eldgammel, urgammel,
ældgammel, urgammel
utgammel
gammalhet
gammelhet
gammelhed
urbaltisk
urbaltisk
urbaltisk
urbritisk
urbritisk
urbritisk
forngrekisk
urgresk
urgræsk
gammaldansk, forndansk
gammeldansk
gammeldansk
gammaleuropeisk
gammeleuropeisk
gammeleuropæisk
uregyptisk, fornegyptisk
uregyptisk
uregyptisk, urægyptisk
gammalisländsk, fornisländsk gammelislandsk
gammelislandsk
fornnorsk
gammelnorsk
gammelnorsk
gammalpersisk, fornpersisk
gammelpersisk
gammelpersisk
urportugisisk
urportugisisk
urportugisisk
gammalromersk
gammelromersk
gammelromersk
urnordisk, fornnordisk,
gammelnordisk, norrøn
norrøn
gammalnordisk
oldnordisk, urnordisk
fornskandinavisk
norrön
urslaviskm fornslavisk
gammelslavisk, urslavisk
urslavisk
fornfransk
gammelfransk
gammelfransk
fornkristlig, gammalkristlig
gammelkristelig
gammelkristelig
gammalsvenskm fornsvensk gammelsvensk
gammelsvensk
avlägsen, avsides, fjärran,
avsides, avsidesliggende, fjern, afsides, afsidesliggende, fjern,
fjärranliggande
fjerntliggende
fjerntliggende
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
82
далеко
далеко
далекоглядність
далекозорий
далекозорість
далекосяжний
далеч
далина
далі
даль
дальній
дальтонік
дальший
дама
дамба
дамський
даний
данина
дані
даннеброґ
данський
данськомовний
дантист
дар
дарвінізм
даремний
даремність
даремно
дармоїд
даром
дарувати
дарунок
дата
датований
датський
датування
датувати
датчанин
дах
дача
дбайливий
дбайливий
bort
långt
långsynthet
långsynt, hypermetropisk
långsynthet, hypermetropi
långsiktig
fjärran, distans, avstånd
fjärran, distans, avstånd
vidare
fjärran, distans, avstånd
avlägsen, avsides, fjärran,
fjärranliggande
färgblind
ytterligare
följande
vidare
dam
damm, dammbyggnad
kvinnlig, feminin
given
tribut
data
dannebrog
dansk
danskspråkig
odontolog, tandläkare
förmåga
talang
gåva, present
darwinism
bortkastad, fruktlös, fåfäng,
resultatlös
fåfänglighet
förgäves
snyltare, snyltgäst,
tallriksslickare
förgäves
donera
gåva, present
datum
daterad
dansk
datering, tidfästning
datera, tidfästa
dansk
tak, yttertak
fritidshus, fritidsstuga,
fritidsgård, sommarhus
omsorgsfull
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
bort
bort
borte
borte
langsynthet
langsynethed
langsynt
langsynet
langsynthet, hypermetropi
langsynethed, hypermetropi
langsiktig
langsigtet
fjernhet
fjernhed
fjernhet
fjernhed
videre
videre
fjernhet
fjernhed
avsides, avsidesliggende, fjern, afsides, afsidesliggende, fjern,
fjerntliggende
fjerntliggende
fargeblind
farveblind
ytterligere
yderligere
følgende
følgende
videre
videre
dame
dame
fru
fru
frøken
dam, demning, dike
dige, dæmning
kvinneaktig
kvindelig, kvindagtig, feminin
gitt
given, givet
tributt
tribut
data
data
dannebrog
dannebrog
dansk
dansk
danskspråklig
dansksproget
odontolog, tannlege
tandlæge, odontolog
gave, presang
begavelse, talent
begavelse, givnad, talent
gave
darwinisme
bortkastet, forfengelig
fruktesløs, resultatløs,
virkningsløs
forfengelighet
forgjeves
snylter, snyltegjest,
gratispassasjer
forgjeves
donere
gave, presang
dato, datum
datert
dansk
datering
datere, tidfeste
dane, danske
tak
hytte, fritidshytte, fritidshus,
sommerhus, sommerbolig,
feriehus, feriehytte
omsorgsfull, omhyggelig
darwinisme
forfængelig, frugtesløs,
resultatløs, virkningsløs
forfængelighed
forgæves
snylter, snyltegæst
forgæves
donere
gave
dato
dateret
dansk
datering
datere
dansker
tag
sommerbolig, sommerhus,
feriebolig, feriehus, fritidshus
omsorgsfuld
83
дбання
двомоторний
дбання
дбати
два
двадцятий
двадцятирічний
двадцять
дванадцятигодинний
дванадцятий
дванадцятирічний
дванадцять
двері
двигати
двигун
двійка
двійковий
двійник
двір
omsorg, sköt, skötsel
sörja, sköta, vårda
två
tjugonde
tjugoårig
tjugo
tolvtimmars
tolfte
tolvårig
tolv
dörr
driva
motor
tvåa
binär
dubbelgångare
gård
двірник
двірський
двісті
двобій
двовалентний
двоввігнутий
двовимірний
двогодинний
двоголовий
двогорбий
дводенний
дводюймовий
двоєборство
двоєдушний
двоєженство
двозначність
двоїстість
двокімнатний
gatsopare
hovman
tvåhundra
tvekamp
tvåvärdig, bivalent
bikonkav
tvådimensionell
tvåtimmars
tvehövdad, tvåhövdad
tvåpucklig
tvådagars
tvåtums
tvåkamp
trolös, dubbelhjärtad
bigami, tvegifte,
dubbeläktenskap
tvåstjärnig
tostjerners
tvåsiffrig
dobbelttydig, tosifret
tvetydig, tvåtydig, dubbeltydig tvetydig
tvetydighet, dubbeltydighet tvetydighet
dubbelhet
dobbelthet
tvårummig, tvårums
toroms, toværelses
двоколійний
двоколірний
двоколісний
двокрапка
дволичний
дволітній
дволітровий
двомісячний
двомовний
двомовність
двомоторний
dubbelsporrad, dubbelspårig
tvåfärgad
tvåhjulad
kolon
tvåtungad, tvetalig
tvåårig
tvåliters
tvåmånaders
tvåspråkig, bilingval
tvåspråkighet
tvåmotorig
двозірковий
двозначний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
omsorg, stell, pleie
sørge, stelle, pleie
to
tjuende
tjueårig, tyveårig
tjue, tyve
tolvtimers
tolvte
tolvårig
tolv
dør
drive
motor
toer
binær
dobbeltgjenger
gård
hoff
gatefeier
hoffmann
to hundre
tvekamp
bivalent, toverdig
bikonkav
todimensjonal
totimers
tohodet
topuklet, tvepuklet
todagers
totoms
tvekamp
troløs
bigami, tvegifte, tvekoneri
omsorg, pleje, omhu
sørge, pleje
to
tyvende
tyveårig
tyve
tolvtimers
tolvte
tolvårig
tolv
dør
drive
motor
toer
binær
dobbeltgænger
gård, gårdsplads
hof
gadefejer
hofmand
to hundrede
tvekamp
bivalent
bikonkav
todimensional
totimers
tohovedet
topuklet
todages
totoms
tvekamp
troløs, utro
bigami
dobbeltsporet, tosporet
tofarget
tohjulet, tohjuls
kolon
tvetunget
toårig
toliters
tomåneders
bilingval, tospråklig
tospråklighet
tomotors
tostjerners
dobbelttydig, tvetydig
tocifret
tvetydighed, dobbelttydighed
dobbelthed
toværelsers, toværelses,
torums
dobbeltsporet, tosporet
tofarvet
tohjulet
kolon
tvetunget
toårig
toliters
tomåneders
tosproget, tosproglig
tosproglighed
tomotors
84
двоногий
двоногий
дев'ятиповерховий
tvåbent, tvåbenad, tvefotad,
tvåfotad
tvåögd
dioxid
bikonvex
tvåvånings
tvåpolig
gård
tvåårig
byracka
byracka
tvåarmad
adelsman, herreman
adel
adelig
tvåstavig, bisyllabisk
bilateral, dubbelsidig, tvåsidig,
bäggesidig, tvåvägs
tobeint
tobenet
toøyet
dioksid
bikonveks
toetasjes
topolet
gård
toårig
løshund
løshund
toarmet
herremann, adelsmann
adel
adelig
tostavelses, bisyllabisk
bilateral, dobbeltsidig, toveis
двощогловий
двоякий
tvåsträngad
tvåstegs
tvåtakts, tvåtaktig
tvåveckors
tvåfasig
tvåatomig
tvåsvansad, tvåsvansig
tvåcylindrig
binom
bigami, tvegifte,
dubbeläktenskap
tvåmastad
tvetydig, dubbeltydig
де
дебат
дебет
дебіл
дебют
дебютант
девальвація
девальвувати
девіз
девонський
дев'яностий
дев'яносто
дев'яносторічний
дев'ятигодинний
дев'ятиденний
дев'ятизначний
дев'ятий
дев'ятикутний
дев'ятикутник
дев'ятиповерховий
var
debatt
debet
dumbom
debut
debutant
devalvering, devalvation
devalvera, sänka i värde
devis, motto, valspråk
devonisk
nittionde
nittio
nittioårig
niotimmars
niodagars
niosiffrig
nionde
niohörnig
niohörning
niovånings
tostrenget
totrinns
totakts
toukers
tofaset
toatomig
tohalet
tosylindret
binom
bigami, tvegifte,
dobbeltekteskap
tomastet
tveformet, tvetydig,
dobbelttydig
hvor
debatt
debet
debil
debut
debutant
devaluering
devaluere
motto
devonisk
nittiende
nitti
nittiårig
nitimers
nidagers
nisifret
niende
nikantet
nikant
nietasjes
toøjet
dioxid
bikonveks
toetagers, toetages
topolet
gård
toårig
køter
køter
toarmet
adelsmand
adel, adelsfolk
adelig
bisyllabisk
bilateral, dobbeltsidet,
dobbeltsidig, tosidet, tosidig,
tovejs
tostrenget
totrins
totakts
tougers
tofaset
toatomig
tohalet
tocylindret
binom
bigami
двоокий
двоокис
двоопуклий
двоповерховий
двополюсний
дворище
дворічний
дворняга
дворняжка
дворукий
дворянин
дворянство
дворянський
двоскладовий
двосторонній
двострунний
двоступінчастий
двотактний
двотижневий
двофазний
двохатомний
двохвостий
двоциліндровий
двочлен
двошлюбність
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
tomastet
tvetydig, dobbelttydig
hvor, hvorved
debat
debet
debil
debut
debutant
devaluering
devaluere
motto
devonisk
halvfemsindstyvende
halvfems
halvfemsårig
nitimers
nidages
nicifret
niende
nikantet
nikant
nietages
85
дев'ятиразовий
дев'ятиразовий
дев'ятирічний
дев'ятисил
дев'ятнадцятий
дев'ятнадцятирічний
дев'ятнадцять
дев'ятсот
дев'ять
дегенерація
дегідратація
деградація
деградований
дегресивний
дегресія
дегустатор
дегустація
дедалі
дедуктивний
дедукція
дезертир
дезінфекція
дезінфікувати
дезінформація
дезодорант
дезорієнтувати
деінде
дейтерій
декада
декан
деканат
декілька
декларація
декларування
декларувати
деклінація
декодування
декомпресія
декоративний
декорація
декотрий
декрет
декриміналізація
делегат
делегація
делікатес
делікатний
делікатність
дельтаплан
дельфін
дельфінарій
дельфінарій
niodubbel, niofaldig
nioårig
alantrot, ålandsrot
nittonde
nittonårig
nitton
niohundra
nio
degeneration
dehydrering
degradering, degradation
degraderad
degressiv
degression
smakprovare, vinprovare
vinprovning
vidare
deduktiv
deduktion
desertör
desinfektion
desinficiera, desinfektera
desinformation
deodorant
desorientera
nånstans, någonstans,
någonstädes
deuterium
dekad
dekan, dekanus
dekanat
någon
flera
deklaration, angivelse,
angivning
deklarering
deklarera
deklination
dechiffrering
dekompression
dekorativ
dekoration
någon
dekret
avkriminalisering
delegat
delegation
delikatess
delikat, kinkig
finkänslighet
glidflyg, hängglidare
delfin, springare
delfinarium
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
nidobbel
niårig
alantrot
nittende
nittenårig
nitten
ni hundre
ni
degenerasjon, utarting
dehydrering
degradasjon, degradering
degradert
degressiv
degresjon
vinsmaker
vinsmaking
videre
deduktiv
deduksjon
desertør
desinfeksjon
desinfisere
desinformasjon
deodorant, luktfjerner
desorientere
noensteds
nidobbelt
niårig
læge-alant
nittende
nittenårig
nitten
ni hundrede
ni
degeneration
dehydrering
degradering, degradation
degraderet
degressiv
degression
vinsmager
degustation, vinsmagning
videre
deduktiv
deduktion
desertør
desinfektion
desinficere
desinformation
deodorant, lugtfjerner
desorientere
nogensteds
deuterium
dekade
dekan, dekanus
dekanat
noen
flere
deklarasjon
angivelse
deklarering
deklarere
deklinasjon
dekryptering
dekompresjon
dekorativ
dekorasjon
noen
dekret, fødselspermisjon
avkriminalisering
delegat
delegasjon
delikatesse, lekkerbisken
delikat, kilden, kinkig
finfølelse
glider, seglfly
delfin, springer
delfinarium
deuterium
dekade
dekan
dekanat
nogen
flere
deklaration
deklarering
deklarere
deklination
dekryptering
dekompression
dekorativ
dekoration
nogen
dekret
afkriminalisering
delegat
delegation
delikatesse, lækkerbisken
delikat, kilden
finfølelse
glider
delfin, springer
delfinarium
86
демагог
держати
демагог
демагогічний
демагогія
демаркація
демобілізація
demagog
demagogisk
demagogi
avgränsning
demobilisering
демобілізування
демобілізувати
демографічний
демографія
демократ
демократизація
демократичний
демократія
демон
демонстрант
демонстрація
демонструвати
демонтування
демонтувати
деморалізація
деморалізований
деморалізування
деморалізувати
демотивація
демпінг
дендрарій
дендролог
дендрологічний
дендрологія
дендрохронологічний
дендрохронологія
день
департамент
депеша
депозит
demobilisering
demobilisera
demografisk
demografi
demokrat
demokratisering
demokratisk
demokrati
demon
demonstrant
demonstration
demonstrera
demontering
avmontera, demontera
demoralisering
demoraliserad
demoralisering
demoralisera
demotivation
dumpning
arboretum
dendrolog
dendrologisk
dendrologi
dendrokronologisk
dendrokronologi
dag
departement
depesch
depositum
депортація
депресивний
депресія
депутат
deportation
depressiv
depression
parlamentsledamot,
riksdagsrepresentant
trä, ved
деревина
деревій
дерево
деревоподібний
дереза
держава
державний
rölleka, röllika
träd
trädaktig, trädartad,
trädformad, trädformig
bocktörne, fasanbuske
stat
statlig
держати
hålla
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
demagog
demagogisk
demagogi
avgrensning, demarkasjon
demobilisasjon,
demobilisering
demobilisering
demobilisere
demografisk
demografi
demokrat
demokratisering
demokratisk
demokrati
demon
demonstrant
demonstrasjon, protesttog
demonstrere
demontering
demontere
demoralisering
demoralisert
demoralisering
demoralisere
demotivasjon
dumping
arboret
dendrolog
dendrologisk
dendrologi
dendrokronologisk
dendrokronologi
dag
departement, etat
depesje
depositum, innskudd,
bankinnskudd
deportasjon
depressiv, nedstemmende
depresjon
parlamentsmedlem,
stortingsrepresentant
tre
ved
ryllik
tre
treaktig
demagog
demagogisk
demagogi
demarkation, afgrænsning
demobilisering,
demobilisation
demobilisering
demobilisere
demografisk
demografi
demokrat
demokratisering
demokratisk
demokrati
dæmon
demonstrant
demonstration, protesttog
demonstrere
demontering
demontere
demoralisering
demoraliseret
demoralisering
demoralisere
demotivation
dumping
arboret
dendrolog
dendrologisk
dendrologi
dendrokronologisk
dendrokronologi
dag
departement, etat
depeche
depositum
bukketorn
stat
statlig
bukketorn
stat
statslig, statsdreven,
statskontrolleret
holde
holde
deportation
depressiv
depression
parlamentsmedlem
træ
ved
røllike
træ
træagtig
87
дерматолог
дерматолог
дерматологічний
дерматологія
дертися
десерт
деспот
деструктивний
десь
десятиборець
десятиборство
десятигодинний
десятиденний
десятизначний
десятий
десятикратний
десятикутний
десятикутник
десятилітній
десятилітровий
десятиліття
десятиповерховий
десятиразовий
десятирічний
десятиріччя
десятка
десятковий
десяток
десять
деталь
детальний
детектив
детектор
детермінант
детермінізм
детермініст
детерміністський
детонатор
детонація
детонувати
дефект
дефектний
дефіс
дефіцит
дефлорація
дефляція
деформація
деформований
деформувати
дехто
дехто
dermatolog, hudläkare,
dermatolog, hudlege,
hudspecialist
hudspesialist
dermatologisk
dermatologisk
dermatologi
dermatologi
slåss
slås
dessert, efterrätt
dessert
despot
despot
destruktiv
destruktiv
nånstans, någonstans,
noensteds
någonstädes
tiokampare
tikjemper
tiokamp
tikamp
tiotimmars
titimers
tiodagig
tidagers
tiosiffrig
tisifret
tionde
tiende, tier
tiodubbel, tiofaldig
tidobbel, tifold
tiohörnig
tikantet
tiohörning
tikant
tioårig
tiårig
tioliters
tiliters
årtionde, decennium
tiår, årti, decennium
tiovånings
tietasjes
tiodubbel, tiofaldig
tidobbel
tioårig
tiårig
årtionde, decennium
tiår, årti, decennium
tiotal
titall
decimal
desimal
tiotal
titall
tio
ti
detalj
detalj, enkelthet
detaljerad, omständlig, utförlig detaljert, ekstensiv,
omstendelig, utførlig
deckare, kriminalroman
detektiv
detektiv
krimbok, kriminalroman
detektor
detektor
determinant
determinant
determinism
determinisme
determinist
determinist
deterministisk
deterministisk
detonator
detonator
detonation
detonasjon
detonera
detonere
defekt, fel
defekt, feil, mangel
bristfällig
mangelfull
bindestreck
bindestrek
brist, deficit, underskott
mangel, deficit
defloration
deflorasjon
deflation
deflasjon
deformation
deformasjon
deformerad
deformert
deformera
deformere
någon
noen
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
dermatolog
dermatologisk
dermatologi
slås
dessert, efterret
despot
destruktiv
nogensteds
tikæmper
tikamp
titimers
tidages
ticifret
tiende, tier
tidobbelt, tifold
tikantet
tikant
tiårig
tiliters
tiår, årti, decennium
tietagers
tidobbelt
tiårig
tiår, årti, decennium
tital
decimal
tital
ti
detalje
dyberegående, ekstensiv,
omstændelig, udførlig
detektiv
krimi, kriminalroman
detektor
determinant
determinisme
determinist
deterministisk
detonator
detonation
detonere
defekt, fejl, mangel
mangelfuld
bindestreg
mangel, deficit
defloration
deflation
deformation
deformeret
deformere
nogen
88
децентралізація
децентралізація
децентралізувати
децибел
дециметр
дешевий
дещо
деякий
джаз
джем
джентльмен
джентльменський
джерело
джин
джинси
джип
джміль
джокер
джоуль
джунглі
дзвін
дзвіниця
дзвінкий
дзвінок
дивний
decentralisering,
decentralisation
decentralisera
decibel
decimeter
billig, lättköpt
nånting, någonting
någon
jazz
sylt
gentleman
gentlemanlik
källa
gin
jeans
jeep
humla
joker
joule
djungel, djungelskog
klang
klocktorn
klingande
klocka, dörrklocka
desentralisering
decentralisering
desentralisere
desibel
desimeter
billig, lavpriset
noe
noen
jazz
syltetøy
gentleman
gentlemansk
kilde
gin
dongeribukse, olabukse
jeep
humle
joker
joule
jungel
klang
kirketårn
klingende
bjelle
dørklokke
anrop
klokker
blåklokke
ringeklokke
decentralisere
decibel
decimeter
billig, letkøbt
noget, nogenting
nogen
jazz, jazzmusik
syltetøj
gentleman
gentlemansk
kilde
gin
jeans, cowboybukser
jeep
humlebi
joker
joule
jungle
klang
kirketår
klingende
klokke
дзвонар
дзвоник
klockare
blåklocka
klocka, ringklocka
дзвонити
дзеркало
дзиґа
дзижчати
дзьоб
дзюдзюцу
дзюдо
диби
диван
дивергенція
диверсант
диверсифікація
диверсифікувати
диверсія
ringa
ringe
spegel
speil
snurra
snurrebass
surra
summe, surre
näbb, fågelnäbb
nebb, fuglenebb
jiujitsu
jiujitsu, jujutsu
judo
judo
styltor
stylter
divan, soffa, bäddsoffa
divan, sofa
divergens
divergens
sabotör
sabotør
diversifiering
diversifikasjon
diversifiera
diversifisere
sabotage, sabotageaktion,
sabotasje
sabotagedåd, sabotagehandling
kika, skåda
kikke, skue
underbar, underfull, underlig, forunderlig, underbar,
förundersam, förundransfull, underfull, underlig,
vidunderlig, märklig,
vidunderlig, merkelig
förvånande, häpnadsväckande forbausende, rar
överraskande, rar, bisarr
дивитися
дивний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
klokker
blåklokke
klokke
dørklokke, ringeklokke
bjælde
ringe
spejl
snurretop
summe
næb
jiujitsu
judo
stylter
divan, sofa
divergens
sabotør
diversifikation
diversificere
sabotage
kigge, skue
forunderlig, underbar,
underfuld, underlig,
vidunderlig
mærkelig
forbavsende, rar, sær, prægtig,
overraskende, påfaldende
89
дивність
дивність
диво
дипломат
дидактика
дизайн
дизайнер
дизель
дизентерія
дикий
underlighet
mirakel, under,
undergjerning, underverk,
vidunder
underbar, underfull, underlig, forunderlig, underbar,
förundersam, förundransfull, underfull, underlig,
vidunderlig, märklig,
vidunderlig, merkelig
förvånande, häpnadsväckande
alantrot, ålandsrot
alantrot
överraskning, förundran,
overraskelse, forbauselse,
förvåning, häpnad
forundring
förvåna, överraska, undra
forbause, overraske, undre,
forundre
didaktik
didaktikk
design
design, formgiving
designer, formgivare
designer, formgiver
diesel
diesel
dysenteri
dysenteri
vild
vill
дикість
дикобраз
диктант
диктатор
vildhet
piggsvin, pinnsvin
diktamen
diktator
диктаторський
диктатура
diktatorisk
diktatur, diktatorskap,
diktatorsvälde
hallåman
diktafon
diktera
дивовижний
дивосил
дивування
дивувати
диктор
диктофон
диктувати
дикція
дилатація
дилема
дилетант
дилетантський
дим
димар
димити
динаміка
динаміт
динамічний
динамо
динамометр
динар
династія
динозавр
диня
диплом
дипломат
underlighet
mirakel, under, underverk,
vidunder
diktion
dilatation
dilemma
dilettant
dilettantisk, dilettantmässig,
dilettantaktig
rök
skorsten, skorstenspipa,
skorstensrör
ryka, bolma
dynamik
dynamit
dynamisk
dynamo
dynamometer
dinar
dynasti
dinosaurie
melon
diplom
diplomat
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
villskap
hulepinnsvin
diktat
diktator, enevoldshersker,
enevoldsstyrer
diktatorisk
diktatur
underlighed
mirakel, under, underværk,
vidunder
forunderlig, underbar,
underfuld, underlig,
vidunderlig
læge-alant
overraskelse, forbavselse,
forundring
forbavse, forundre, overraske,
undre
didaktik
design
designer, formgiver
diesel, dieselolie
dysenteri
vild, vildtlevende,
vildtvoksende
vildskab
hulepindsvin
diktat
diktator
diktatorisk
diktatur
hallomann
diktafon
diktere
sufflere
diksjon
dilatasjon
dilemma
dilettant
dilettantisk, dilettantmessig
speaker
diktafon
diktere
sufflere
diktion
dilatation
dilemma
dilettant
dilettantisk
røyk
skorstein, skorsteinspipe
røg
skorsten, skorstensrør,
skorstenspibe
ryge
dynamik, bevægelseslære
dynamit
dynamisk
dynamo
dynamometer
dinar
dynasti
dinosaur
melon, honningmelon
diplom
diplomat
ryke
dynamikk
dynamitt
dynamisk
dynamo
dynamometer
dinar
dynasti
dinosaur
melon
diplom
diplomat
90
дипломатичний
дипломатичний
дипломатія
диполь
директива
директор
дирекція
диригент
дирижабль
дисбаланс
дисгармонія
дисертація
дисидент
диск
диференціал
дискотека
дискредитування
дискредитувати
дискретний
дискримінація
diplomatisk
diplomati
dipol
direktiv
direktör
direktion
dirigent
luftskepp
obalans
disharmoni
avhandling
dissident
skiva
platta, plåt
disk
diskvalifikation
diskett
diskografi
skivformad, skivformig,
diskformig
diskotek
diskreditering
diskreditera
diskret
diskriminering
дискримінувати
diskriminera
дискусія
дискутувати
дислексія
дислектик
дисонанс
дисоціація
дисперсія
диспропорційний
диспропорція
дистанція
дистиляція
дистрибуція
дистриб'ютор
дисципліна
дисциплінарний
дисциплінований
дитина
дитинство
дитинча
дитя
дитячий
diskussion, ordskifte
diskutera
dyslexi, ordblindhet
ordblind
dissonans, missljud
dissociation
dispersion
disproportionerad,
disproportionerlig
disproportion
distans
destillation, destillering
distribution, distribuering
distributör
disciplin
disciplinar, disciplinarisk
disciplinerad
barn
barndom
unge, djurunge
barn
barnslig, barnaktig
диференціал
differential
дискваліфікація
дискета
дискографія
дископодібний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
diplomatisk
diplomati
dipol
beordring, befaling, direktiv
direktør
direksjon
dirigent
luftskip
ubalanse
disharmoni
avhandling
dissident
skive
disk
plate
diskvalifikasjon
diskett
diskografi
skiveformet
diplomatisk
diplomati
dipol
beordring, direktiv
direktør
direktion
dirigent
luftskib
ubalance
disharmoni
afhandling
dissident
skive
disk
diskos
diskvalifikation
diskette
diskografi
skiveformet
diskotek
diskreditering
diskreditere
diskret
forskjellsbehandling,
diskriminasjon,
diskriminering
diskriminere,
forskjellsbehandle
diskusjon, ordskifte
diskutere
dysleksi, ordblindhet
ordblind
dissonans, mislyd
dissosiasjon
dispersjon
disproporsjonal
diskotek
diskreditering
diskreditere
diskret
diskrimination,
diskriminering,
forskelsbehandling
diskriminere,
forskelsbehandle
diskussion, ordskifte
diskutere
dysleksi
ordblind
dissonans
dissociation
dispersion
disproportional
disproporsjon
avstand, distanse
destillasjon, destillering
distribusjon
distributør
disiplin, kustus
disiplinær
disiplinert
barn
barndom
unge, dyreunge
barn
barnaktig, barnslig,
barnelignende
differensial
disproportion
afstand, distance
destillation, destillering
distribution, distribuering
distributør
disciplin
disciplinær
disciplineret
barn
barndom
unge
barn
barnagtig
differential
91
диференціальний
диференціальний
диференційований
диференційованість
диференціювання
диференціювати
дифракція
дифтерія
дифтонг
дифузія
дихальний
дихання
дихати
дичина
диявол
диявольський
діабет
діагноз
діагностика
діагональ
діагональний
діаграма
діалект
діалектолог
діалектологічний
діалектологія
діаліз
діалог
діамагнетизм
діамагнітний
діамант
діаметр
діаметральний
діапазон
діапозитив
діапроектор
діаскоп
діаспора
діафільм
діафрагма
діброва
діва
дівер
дівич
дівоцтво
дівочий
дівча
дівча
differentiel
differensiell
differentierbar
deriverbar, differensierbar
differentierbarhet
deriverbarhet
differentiering
derivasjon, differensiering
differentiera
differensiere
diffraktion
diffraksjon
difteri
difteri
diftong, tveljud, diftongljud, diftong, tvelyd
dubbelljud
diffusion
diffusjon
respiratorisk
respiratorisk
pust, andedräkt, andhämtning, pust, ånding, åndedrett
respiration
andas, pusta
puste
vilt, jaktbyte
vilt, jaktbytte
djävul, fan, satan
djevel, faen, fanden, satan
diabolisk, djävulsk
diabolsk, djevelsk
diabetes, sockersjuka
diabetes, sukkersyke
diagnos
diagnose
diagnostik
diagnostikk
diagonal
diagonal
diagonal
diagonal
diagram
diagram
dialekt, målföre
dialekt, målføre
dialektolog
dialektolog
dialektologisk
dialektologisk
dialektologi
dialektologi
dialys
dialyse
dialog
dialog
diamagnetism
diamagnetisme
diamagnetisk
diamagnetisk
diamant
diamant
diameter
diameter
diametral
diametral
band
bånd
diabild, ljusbild, diapositiv,
lysbilde, diapositiv
diapositivbild
diabildsprojektor, diaprojektor diaskop, lysbildeapparat,
lysbildeframviser
diabildsprojektor,
diaskop, lysbildeapparat,
bildbandspelare, diaskop
lysbildeframviser
diaspora
diaspora
diabild, bildband
billedbånd, lysbildeforedrag,
lysbildeserie
diafragma
diafragma
ekskog
eikeskog
mö, fröken, jungfru
mø, møy, frøken, jomfru
svåger
svoger, svigerbror
ungkarl
ungkar
mödom, jungfrudom
mødom, møydom
flickaktig, tjejaktig,
jomfruelig, jomfrunalsk
frökenaktig, jungfruaktig
mö, fröken, jungfru
mø, møy, frøken, jomfru
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
differentiel
differentierbar
differentierbarhed
differentiering
differentiere
diffraktion
difteri
diftong, tvelyd
diffusion
respiratorisk
pust, åndedræt, ånding,
respiration
puste, ånde
vildt
djævel, fanden, satan
diabolsk, djævelsk
diabetes, sukkersyge
diagnose
diagnostik
diagonal
diagonal
diagram
dialekt
dialektolog
dialektologisk
dialektologi
dialyse
dialog
diamagnetisme
diamagnetisk
diamant
diameter
diametral
bånd
lysbillede, diapositiv
lysbilledapparat
lysbilledapparat, diaskop
diaspora
lysbilledserie,
lysbilledforedrag, billedbånd
blænder
egeskov
mø, frøken, jomfru
svoger
ungkarl
mødom
piget, pigelig, pigeagtig
jomfruelig, jomfrunalsk
mø, frøken, jomfru
92
дівчатко
діод
дівчатко
дівчина
дівчинка
дід
flicka, jänta, tjej
flicka, jänta, tjej
flicka, jänta, tjej
farfar, morfar
lillejente
jente, pike
lillejente
bestefar, farfar, morfar
дідок
farfar, morfar
bestefar, farfar, morfar
дідько
діелектрик
дієвідміна
дієздатний
djävul, fan, satan
djevel, faen, fanden, satan
dielektrikum
dielektrikum
böjning
bøyning, deklinasjon
duglig, duktig, skicklig,
dugelig, dyktig, kapabel,
kapabel, handlingsduglig,
handlekraftig,
handlingskapabel,
handlingsdyktig, virkekraftig,
handlingskraftig
virkningskraftig
duglighet, handlingsduglighet, handleevne, dyktighet,
handlingsförmåga,
handlekraft, handlekraftighet,
handlingskapacitet,
handlingsevne
handlingskraft
particip
partisipp
verb
verb
diet, kosthåll
diett, kosthold, slankekur
dietisk
dietisk
dietetiker, dietist
dietetiker, dietist
dietetik, dietlära
dietetikk
tunna, fat
tønne
tunna, fat
tønne
plåga
bry, mase, plage
verksam, funktionsduglig
fungerende, funksjonsdyktig,
operasjonell
virksom, virkningsfull
gjeldende, gyldig
äkta
ekte
verkligen
virkelig
amurjärpe
amurjerpe
dividend
dividend
delning, division
deling, divisjon
spaltning
dela, dividera
dele
indela
dividere
splitte
sak
sak
affär
affære
søksmål
saklig
saklig
divisor
divisor
jordstycke
jordstykke
strøk
дієздатність
дієприкметник
дієслово
дієта
дієтичний
дієтолог
дієтологія
діжа
діжка
діймати
дійовий
дійсний
дійсно
дікуша
ділене
ділення
ділити
діло
діловий
дільник
дільниця
ділянка
jordstycke
jordstykke
дім
дінго
діод
hem
dingo
diod
hjem
dingo
diode
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
lillepige, pigebarn
pige
lillepige, pigebarn
bedstefar, bedstefader, farfar,
farfader, morfar, morfader
bedstefar, bedstefader, farfar,
farfader, morfar, morfader
djævel, fanden, satan
dielektrikum
bøjning, fleksion, konjugation
dygtig, kapabel, handledygtig,
handlekraftig
handleevne, handlekraft
participium
udsagnsord, verbum
diæt, slankekur
diætetisk
diætetiker, diætist
diætetik
tønde, fad
tønde, fad
mase, plage
funktionsdygtig, operationel
virksom, virkningsfuld
gyldig
ægte, reel
virkelig
amurhjerpe
dividend
deling, division
spaltning
dele
dividere
splitte
sag
affære
søgsmål
saglig
divisor
distrikt
jordstykke
del
jordstykke
del
hjem
dingo
diode
93
діоксин
діоксин
діоптрія
діра
дірка
дірявити
діставати
діти
діючий
дія
діяльний
діяльність
діяння
діяти
для
днина
днище
дно
до
доба
добавка
добавлення
добавляти
доберман
добір
добірний
доблесний
доблесть
добриво
добрий
добрість
добро
добробут
добровільний
доброволець
добродійник
добродійниця
добродійність
добродушний
доброзичливий
доброзичливий
dioxin
dioptri
hål
hål
genomborra
dra ut
skaffa
barn
verksam
aktion, verkning
verksam
aktivitet, verksamhet
gärning, handling, dåd
verka, agera
för
dag
grund, botten
grund, botten
till
intill
dygn
tid, tidsålder, tidsepok, epok,
era
tillskott
tillsättning
tillsätta
dobermannpinscher
dioksin
dioptri
hull, hol
hull, hol
gjennombore
skaffe
trekke ut
barn
virksom, virkningsfull
aksjon
virkning
dioxin
dioptri
hul
hul
gennembore, lave hul
skaffe
børn
virksom, virkningsfuld
akt
aktion
virkning
virksom, virkningsfuld
aktivitet, virksomhed
dåd, handling
handle, virke
for
dag, dagtid
grund, bund
grund, bund
til
indtil
døgn
tid, tidsalder, epoke, æra
virksom, virkningsfull
aktivitet, virksomhet
gjerning
virke
for, til, mot
dag
grunn, bunn
grunn, bunn
til
inntil
døgn
tid, tidsalder, tidsepoke,
epoke, æra
tilskudd
tilskud
tilsetning
tilsætning
tilsette
tilsætte
dobermann,
dobermann,
dobermannpinsjer
dobermannpincher
urval
utvalg
udvalg
utvald, bäst, ypperst
utplukket, utvalgt
udplukket, udvalgt, yppig
djärv, dristig, modig, orädd,
fryktløs, uredd, dristig, modig, frygtløs, dristig, modig, tapper
tapper
tapper, vågsom
dristighet, tapperhet, oräddhet dristighet, tapperhet,
dristighed, mod, tapperhed
ureddhet, vågsomhet
gödsel, gödselmedel
gjødsel
gødning, gødningsstof
god
god, grei
god
godmodig
godmodig
välgärning
velgjerning
godhed
välgärning
beste, gode
gode
velgjerning
välfärd, välgång, välstånd
velferd, velstand
velfærd, velstand
frivillig
frivillig
frivillig
frivillig, volontär
frivillig
frivillig
välgörare
velgjører
velgører
välgörarinna
velgjørerinne
velgørerinde
välgörenhet
veldedighet, velgjørenhet
veldædighed, godgørenhed,
velgørenhed
godhjärtad, godhjärtig,
godhjertet, hjertegod,
godhjertet, godmodig,
hjärtegod, hjärtevarm,
hjertevarm, varmhjertet
hjertevarm, varmhjertet,
varmhjärtad
blødhjertet
välmenande, välvillig
velmenende, velvillig
velmenende, velvillig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
94
доброзичливість
доброзичливість
добросовісний
добросусідство
доброта
доброчинство
доброякісний
добувати
добудова
довгий
довго
довгобородий
довговічний
довговолосий
довговухий
довгодзьобий
довгокрил
довгоногий
довгоносий
довгорукий
довгостроковий
довгота
довготривалий
довгохвильовий
довгохвостий
довгошерстий
довгуватий
довжина
довідка
довідник
довільний
довіра
довіреність
довірливий
довірливість
довір'я
довіряти
довічний
довічно
довкола
доводити
довоєнний
дог
догадуватися
догана
догана
välvilja
samvetsgrann, samvetsfull
godt naboskap
godhet
välgärning
välgärning
godartad
velvilje
samvittighetsfull, samvettsfull
godt naboskap
snillhet, godhet
velgjerning
velgjerning
godartet, høykvalitets
utvinna
påbyggnad
lång
länge
långskäggad, långskäggig
långvarig, varaktig
långhårad
långörad, långörig
långnäbbad, långnäbbig
miniopterus
långbent, långbenad,
långbenig
långnosig, långnosad
långarmad
långsiktig
längd
longitud
långvarig, varaktig
långvågig
långsvansad, långsvansig
långhårig
långaktig
längd
intyg
hänvisning, upplysning
handbok, uppslagsbok
arbiträr, godtycklig
tillit
fullmakt, fullmaktbrev
godtroende, godtrogen,
tillitsfull, trohjärtad,
troskyldig, trohjärtig
godtrogenhet, troskyldighet
tillit
betro
evig, evinnerlig, livsvarig,
tidlös
för alltid
runt, omkring
bevisa
förkrigs
dogg
gissa
förebråelse, klander
utvinne
påbygg, tilbygg
lang
lenge
langskjegget
langvarig
langhåret
langøret
langnebbet
schreibers flaggermus
langbeint
velgerning
godartet
højkvalitets
udvinde
udbyg
lang
længe
langskægget
langvarig
langhåret
langøret
langnæbet
schreibers flagermus
højbenet, langbenet
langneset
langarmet
langsiktig
lengde
lengdegrad, longitude
langvarig
langbølget
langhalet
lodden, langpelset
langaktig
lengde
bevis
langnæset
langarmet
langsigtet
længde
længdegrad
langvarig
langbølget
langhalet
lodden, langhåret
langagtig
længde
bevis, attest
håndbok, oppslagsbok
arbitrær, vilkårlig
tillit
fullmakt
godtroende, tillitsfull,
trohjertig, troskyldig
håndbog, opslagsbog
arbitrær, vilkårlig
tillid
fuldmagt
godtroende, tillidsfuld,
troskyldig, trohjertet
godtroenhet, troskyldighet
tillit
tiltro
evig, evinnelig, evigvarende,
eviggyldig, livsvarig, tidløs
for evig
rundt, omkring
bevise
førkrigs
dogge
gjette
bebreidelse
troskyldighed
tillid
have tillid
evig, livsvarig, tidløs
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
velvilje
samvittighedsfuld
godt naboskab
godhed
for evigt, for altid
rundt, omkring
bevise
førkrigs
dogge
gætte
bebrejdelse
95
догляд
догляд
доктрина
догма
догматик
догматика
договір
договірний
sköt, vård
underhåll
barnflicka, barnsköterska,
barnvakt, vårdare, vårdarinna
sköta, passa, vårda, tillvarata,
tillvarataga
underhålla
dogm
dogmatiker
dogmatik, dogmlära
avtal, kontrakt
kontraktsmässig
догори
додавання
upp, uppåt, uppöver
addition, sammanräkning
додавати
додатково
додаток
addera
bifoga
tillägga
addend
extra
ytterligare
supplementär
extra, i tillägg
tillägg, bilaga, appendix
додержуватися
додолу
додому
дожидати
доза
дозвіл
дозвілля
följa
ned, ner
hemåt, hemöver
vänta
dos
lov, tillåtelse, koncession
fritid
доглядальниця
доглядати
доданок
додатковий
дозволений
дозволяти
дозування
доісторичний
доїння
доїти
доказ
доказовий
доки
докір
докладний
доконаний
доконче
докоряти
доктор
доктрина
pleie
vedlikehold
barnepike
pleierske
pleie, besørge, passe, stelle
vedlikeholde
pleje
vedligehold
barnepige
dogme, trossetning
dogmatiker
dogmatikk, dogmelære
avtale, kontrakt
kontraktmessig,
kontraktsmessig
opp, oppover
addisjon, sammenlegging
vedlegging
addere
vedlegge
tillegge
addend
ekstra
ytterligere
dogme, trossætning
dogmatiker
dogmatik
aftale, kontrakt
kontraktmæssig
ekstra
tillegg, vedlegg, bilag
ekstra
tillæg, tilskud
vedlæg
fastholde
ned, nedover
hjem, hjemover
vente
dosis
lov, tilladelse, koncession
fritid
fastholde
ned, nedad, nedover
hjemover
vente
dose, dosis
tillatelse
fritid
rekreasjon
tillåten
tillat
låta, tillåta
la, tillate
dosering
dosering
förhistorisk, prehistorisk
forhistorisk, førhistorisk
mjölkning
melking
mjölka
melke
bevis
bevis, prøve
bevisbar, bevislig
beviselig
till, intill
til
inntil
förebråelse, klander
bebreidelse
detaljerad, extensiv,
detaljert, ekstensiv,
omständlig, utförlig, grundlig omstendelig, utførlig
grundig
fullkomlig, komplett
fullstendig, komplett
extremt, ytterst
ekstremt, ytterlig
klandra, förebrå
bebreide
doktor, läkare
doktor, lege
doktrin
doktrine
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
pleje, passe
vedligeholde
op, opover
addition
addere
vedlægge
addend
ekstra
yderligere
tilladt
tillade
dosering
forhistorisk, præhistorisk
malkning
malke
bevis
beviselig, påviselig
til
indtil
bebrejdelse
ekstensiv, omstændelig,
udførlig, grundig
fuldstændig, komplet
ekstremt, yderlig
bebrejde
doktor, læge
doktrin
96
документ
документ
документальний
документація
документований
документування
документувати
докучати
докучливий
долар
долати
долина
долівка
долоня
долучати
доля
дома
домашній
домен
доміно
домінуючий
домішка
домкрат
домовина
домовлятися
домогосподарка
домогосподарство
домробітниця
донизу
донор
доносити
донощик
донька
доня
допит
допитливий
допитливість
допитувати
допитувати
dokument
dokumentarisk, dokumentär
dokumentation
dokumenterad
dokumentering
dokumentera
plåga
gnällig, tjatig
dokument
dokumentarisk
dokumentasjon
dokumentert
dokumentering
dokumentere
bry, mase, plage
kjedelig, kjedsommelig,
brysom, maset, plagsom,
masende
dollar
dollar
bekämpa, besegra, övervinna, bekjempe
tackla
takle
overvinne, overkomme
dal, dalgång, dalföre
dal, dalføre
golv
gulv
handflata
håndflate
ansluta, införliva
innlemme
öde, livsöde, försyn
skjebne
forsyn
hemma
hjemme
inomhus
huslig
hjemlig, huslig
inhemsk
innendørs
domän
domene
domino, dominospel
domino
dominant, dominerande
dominant, dominerende
tillsats, tillsättning,
tilsats, tilsetning,
tillsatsmedel, tillsatsämne
tilsetningsstoff
domkraft
donkraft, jekk
kista, likkista
kiste, likkiste, likbåre
avtala
avtale
husfru, husmoder, husmor,
husfrue, husmor
matmor
hushåll, hushållning
husholding
hembiträde, husjungfru,
stuepike, værelsepike,
tjänsteflicka, frökenjungfru, kammerpike
frökenpiga
ned, ner
ned, nedad, nedover
blodgivare
blodgiver, donor
givare
giver
ange
angi
angivare
angiver
dotter
datter
dotter
datter
förhör
avhør, forhør
nyfiken, frågvis, skådelysten nyfiken, nysgjerrig,
skuelysten, spørrelysten,
vitebegjærlig
nyfikenhet
nysgjerrighet, spørrelyst,
vitebegjær, vitelyst
förhöra
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
avhøre, forhøre
dokument
dokumentarisk
dokumentation
dokumenteret
dokumentering
dokumentere
kede, mase, plage
kedelig, kedsommelig,
plagsom
dollar
bekæmpe
overvinde, overkomme
dal, dalstrøg
gulv
håndflade
indlemme
skæbne, forsyn
hjemme
indendørs
hjemlig, huslig
indendørs
domæne
domino
dominant, dominerende
tilsats, tilsætning,
tilsætningsstof
donkraft
kiste, ligkiste, ligbåre
aftale
husfrue, husmor, husmoder,
madmoder, madmor
husholdning
stuepige, husassistent,
hushjælp
ned, nedover
donor, bloddonor
angive
angiver
datter
datter
forhør, afhøring
nyfigen, nysgerrig,
spørgelysten, videbegærlig
nysgerrighed, nyfigenhed,
spørgelyst, videbegær,
videbegærlighed, videlyst
afhøre, forhøre
97
допінг
допінг
доповідати
доповідач
доповідь
доповнювати
допоки
дослідження
doping, dopingmedel,
dopingpreparat
föredrag
föredragshållare
föredrag, föreläsning, lektion
tillägga
till, intill
допомагати
допомога
допуск
допускати
допустимий
доречний
hjälpa, bistå, biträda
hjälp, bistånd, biträde
tillåtelse
låta, tillåta
tillåtlig
adekvat
passande
доріжка
дорікати
дорога
дорогий
stig, gångstig, gångväg
klandra, förebrå
väg, bana
dyr, kostbar, värdefull
дороговказ
дорогоцінний
дорожити
дорослий
vägledare, vägvisare
kostbar, värdefull
skatta
vuxen, fullvuxen, färdigvuxen
досвід
досвідчений
erfarenhet
befaren, erfaren, livserfaren,
berest, världserfaren
erfarenhet
gryning, daggryning
досвідченість
досвіт
досить
досі
досконалий
досконалість
доскональний
дослівний
дослівно
дослід
дослідження
doping, dopingmiddel,
dopingpreparat
foredra
foredragsholder
foredrag, forelesning, leksjon
tillegge
før
til
inntil
hjelpe
hjelp
tillatelse
la, tillate
tillatelig
ordentlig, skikkelig
adekvat
passende, passelig
samsvarende
sti, gangsti, gangvei
bebreide
vei, veg, bane
dyr
kostbar, verdifull, dyrebar
veileder, veiviser
kostbar, verdifull, dyrebar
sette pris på, påskjønne
voksen, fullvoksen,
ferdigvokst
erfaring, ekspertise
befaren, erfaren
doping, dopingmiddel,
dopingpræparat
foredrage
foredragsholder
foredrag, forelæsning, lektion
tilføje
før
til
indtil
hjælpe
hjælp
tilladelse
tillade
tilladelig, tænkelig
ordentlig, passende,
hensigtsmæssig, adækvat,
modsvarende
sti, gangsti
bebrejde
vej, bane, vejbane
dyr
kostbar, værdifuld
kær
vejleder, vejviser
kostbar, værdifuld
værdsætte, påskønne
voksen, fuldvoksen
erfaring
befaren, erfaren, livserfaren,
fuldbefaren, verdenserfaren
erfaring, ekspertise
erfaring
gry, grynning, daggry,
daggry, gry, morgendæmring,
morgengry
morgengry
nog
nok
nok
basta
basta
basta
ännu, hittills, fortfarande
ennå, hittil
endnu, fremdeles, hidtil
formfulländad, fullkomlig,
fullkommen, perfekt, fullendt fuldkommen, perfekt,
perfekt
formfuldendt, fuldendt
perfektion
fullkommenhet, perfeksjon
fuldkommenhed, perfektion,
formfuldendthed
detaljerad, omständlig,
detaljert, ekstensiv,
ekstensiv, omstændelig,
utförlig, grundlig
omstendelig, utførlig
udførlig
noggrann
grundig
grundig
nøye, nøyaktig
nøjagtig
bokstavlig, ordagrann, ordrätt bokstavelig, ordlyd, ordrett
bogstavelig, ordret
bokstavligen
bokstavelig, ordlyd, ordrett
bogstavelig, ordlyd
försök, experiment
prøve, forsøk, eksperiment
prøve, eksperiment
forskning
forskning
forskning
undersökning
undersøkelse
undersøgelse
efterforskning, granskning
etterforsking, gransking
efterforskning
udforskning
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
98
досліджувати
доцільний
досліджувати
дослідний
дослідник
undersöka
forskningmässig
forskare
granskare
дослідницький
доставати
доставка
forskningmässig
dra ut
skaffa, framskaffa
leverans
доставляти
достатній
достаток
leverera
tillräcklig
överflöd
достигати
достиглий
достовірний
mogna
mogen
äkta
sann, sannfärdig
ofelbarhet
värdighet
värdig, hedervärdig
värdighet
достовірність
достоїнство
достойний
достойність
достоту
доступ
доступний
доступність
досьє
досягати
досягнення
досяжний
досяжність
дотепер
дотепний
дотик
дотичний
доторкнутися
дотримуватися
дохід
дохідний
дохнути
доцент
доцентровий
доцільний
egentligen
verkligen
åtkomst, tillgång
tillgänglig
tillgänglighet
dossier
nå, uppnå
uppnående
uppnåelig
tillgänglig
tillgänglighet
ännu, hittills, fortfarande
flink, rådsnar, snartänkt
beröring
tangent
röra, beröra, vidröra
följa
intäkt, inkomst
lönsam, lönande,
inkomstbringande,
vinstbringande, vinstgivande,
profitabel, räntabel,
fördelaktig
dö
docent
centripetal
målinriktad, hänsiktsmässig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
forske, undersøke
forskningsmessig
forsker
gransker, etterforsker,
forskingsarbeider
forskningsmessig
skaffe
forske, undersøge
forskningsmæssig
forsker, forskningsarbejder
gransker
leveranse
levering
levere
tilstrekkelig
fylde, fyldighet, overflod,
overflødighet
modne
moden, fullmoden
ekte
sann, sannferdig
ufeilbarhet, ufeilbarlighet
verdighet
verdt, verdig
verdighet
anstendighet
egentlig
virkelig
adgang, adkomst, tilgang
tilgjengelig
tilgjengelighet
dossier
oppnå
oppnåelse
oppnåelig
tilgjengelig
tilgjengelighet
ennå, hittil
flink, rådsnar
berøring, føling
tangent
berøre, beføle
fastholde
innkomst, inntekt
lønnsom, inntektsgivende,
profitabel, utbytterik
leverance
aflevering, levering
aflevere, levere
tilstrækkelig
fylde, fyldighed, overflod,
overflødighed
modne
moden, fuldmoden
ægte
sand, sandfærdig
ufejlbarhed, ufejlbarlighed
værdighed
værd, værdig
værdighed, anstændighed
dø
dosent
sentripetal
målrettet
dø
docent
centripetal
målrettet, formålsrettet,
formålstjenlig
forskningsmæssig
skaffe
egentlig
virkelig
adgang, adkomst, tilgang
tilgængelig
tilgængelighed
dossier
nå, opnå
opnåelse
opnåelig
tilgængelig
tilgængelighed
endnu, fremdeles, hidtil
rådsnar
berøring, føling
tangent
røre, berøre, vedrøre, beføle
fastholde
indtægt, indkomst
indtægtsgivende, profitabel,
udbytterig, lønsom
99
доцільність
доцільність
дочка
дошка
дошкільник
дошкуляти
дошлюбний
дощ
дощовий
доярка
драговина
драже
дражнити
драйвер
дракон
драконівський
драма
драматизація
драматизувати
драматичний
драматург
драматургія
дратівливий
дратівний
дратувати
драхма
древній
древоточець
дренаж
дресирувальник
дресирування
дресирувати
дрижати
дриль
дріб
дрібний
дрібниця
дрібнозернистий
дріжджі
дрізд
дрімати
дрімаючий
дрімаючий
målmedvetenhet,
hänsiktsmässighet,
ändamålsenlighet
dotter
tavla
planka
formålstjenlighet,
hensiktsmessighet
målbevissthet, tilsiktethet
datter
brett
tavle
förskolebarn
plåga
föräktenskaplig
regn
regnrik
mjölkerska, mjölkflicka,
mjölkjungfru, mjölkpiga
myr
drage
förarga, enervera, irritera
mobba
drivrutin
drake
drakonisk
drama
dramatisering
dramatisera
dramatisk
dramatiker
dramaturgi
förarglig, förargelseväckande,
enerverande, irriterande
förarglig, förargelseväckande,
enerverande, irriterande
förarga, enervera, irritera
drakma
forn, uråldrig
forskolebarn
plage
førekteskapelig
regn
regnfull
melkepike
träfjäril
dränage
dressör
dressyr
dressera
darra, skälva
drillborr
bråk
hagel
fin
bagatell, småting
finkornig
jäst
trast
dåsa, halvsova, slumra,
småsova
dåsig, sömnig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
myr, sump
drasje
ergre, forarge, irritere
mobbe
driver
drage
drakonisk
drama
dramatisering
dramatisere
dramatisk
dramatiker
dramaturgi
ergerlig, forargelig,
enerverende, irriterende
ergerlig, forargelig,
enerverende, irriterende
ergre, forarge, irritere
drakme
eldgammel, urgammel,
utgammel
tredreper
drenasje
dressør
dressur
dressere
beve, bevre, skjelve
drillbor
brøk, brøkdel
hagl
fin
bagatell, småting
finkornet, finkornig
gjær
trost
blunde, dorme, døse,
halvsove, slumre, småsove
døsig
hensigtsmæssighed,
målbevidsthed, tilsigtethed
datter
bræt
planke
tavle
førskolebarn
plage
førægteskabelig
regn
regnfuld, regnfyldt
malkepige
myr, sump
drage
forarge, irritere, ærgre
mobbe
driver
drage
drakonisk, monstrøs
drama
dramatisering
dramatisere
dramatisk
dramatiker
dramaturgi
ærgerlig, irritabel, irriterende
ærgerlig, irritabel, irriterende
forarge, irritere, ærgre
drakme
ældgammel, urgammel
træborer
dræning
dressør
dressur
dressere
dirre, gyse, skælve
drilbor, håndbor
brøk
hagl
fin
bagatel, småting
finkornet
gær
drossel
blunde, døse, halvsove,
slumre, småsove
døsig
100
дріт
дріт
дрова
дрохва
друг
другий
другорядний
дружба
дружелюбний
дружина
дружка
дружко
дружний
друк
друкар
друкарка
друкарня
друкарський
друкований
друкування
друкувати
дрюк
дрючок
дряпати
дряпоштан
дуалізм
дуб
дубасити
дубина
дубити
дублювати
дубоніс
дуга
дугастий
дугоподібний
дуель
дует
дуже
дужий
дужка
думати
думка
думка
tråd, ledning, ledningstråd,
trådledning
ved
stortrapp
vän, kamrat
andra, annan
övrig
andragrads
vänskap
vänskaplig
fru, hustru, maka
brudtärna, brudjungfru,
brudmö
marskalk
vänlig
tryck
boktryckare
maskinskriverska,
skrivmaskinsflicka,
skrivmaskinsfröken
tryckeri, boktryckeri,
typografi
typografisk
tryckt
tryck
trycka
batong, klubba, bollträ, slagträ
pinne
rispa, klösa
guldazalea
dualism, dualitet
ek, ekträd
slå, banka
klubba
garva
dubblera
stenknäck
båge
bågelik, bågformig, bågig,
båglik, cirkelbågformig
bågelik, bågformig, bågig,
båglik, cirkelbågformig
duell
duett
ganska
tråd, ledning
tråd, ledning
ved
trappe, stortrappe
venn, kamerat
andre, annen, annet
øvrig
annengrads
vennskap
vennlig, vennskapelig
kone, hustru, frue
brudepike, forlover
ved
stortrappe
ven, kammerat
anden, andet
øvrig
andengrads
venskab
venlig, venskabelig
kone, hustru, frue
brudepige, forlover
forlover
vennlig
trykk
typograf, boktrykker
maskinskriverske,
skrivemaskindame
forlover
venlig, venskabelig
tryk
bogtrykker
maskinskriverske
trykkeri, boktrykkeri,
typografi
typografisk
trykt
trykk
trykke
batong, kølle
pinne, stokk
ripe, rispe, klore
gullasalea
dualisme, dualitet
eik
slå, banke
kølle, batong
garve
dublere
kjernebiter
bue
sirkelbue
bueformet
trykkeri, bogtrykkeri,
typografi
typografisk
trykt
tryk
trykke
kølle, boldtræ
pind, stok
skrabe, ridse
guldazalea
dobbelthed, dualisme, dualitet
eg, egetræ
slå
kølle
garve
dublere
kernebider
bue
bueformet
bueformet
bueformet
duell
duel
duett
duet
meget, ganske, svært, veldig, meget, ganske
nokså
kraftig, kraftfull, stark, mäktig kraftig, kraftfull, sterk, mektig kraftig, stærk, mægtig, solid
parentes, parentestecken
parentes, parentestegn
parentes
tänka, grubbla
tenke, gruble
tænke
gruble
tanke
tanke
tanke
mening, opinion, åsikt
mening
mening
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
101
дупель
екваторіальний
дупель
дурень
dubbelbeckasin
dumbom, dummerjöns
дурисвіт
dumbom, dummerjöns
дурити
дурість
дурман
дурний
дурниця
дурнуватий
дути
дух
духмяний
духовенство
lura
dumhet
spikklubba, taggäpple
dum
absurditet
dum
blåsa
ande
aromatisk, doftande,
väldoftande, välluktande,
doftfull, doftfylld, doftig
prästerskap
духовний
духовність
душ
душа
душити
дьоготь
дюжина
дюйм
дягель
дяглиця
дядько
дякувати
дякую
дятел
ебоніт
евакуація
евакуювати
евкаліпт
евклідовий
еволюційний
еволюціоністський
еволюція
евристика
егіда
егоїзм
егоїст
егоїстичний
егоцентризм
егоцентрист
егоцентричний
едельвейс
едем
ейфорія
екватор
екваторіальний
andlig
andlighet
dusch
själ
kväva
tjära
dussin
tum
kvanne
kvanne
onkel, farbror, morbror
tacka
tack
hackspett
ebonit
evakuering, evakuation
evakuera
eukalyptus
euklidisk
evolutionär
evolutionistisk
evolution
heuristik
egid
egoism
egoist
egoistisk
egocentricitet
egocentriker
egocentrisk
edelweiss
eden
eufori
ekvator
ekvatorial, ekvatorisk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
dobbeltbekkasin
dum, tulling, dumrian, fjols,
tosse
dum, tulling, dumrian, fjols,
tosse
lure
dumhet, vettløshet
piggeple, spikklubbe
dum, tosket
tull, tullprat
dum, tosket
blåse
ånd
aromatisk, duftende,
velluktende, velduftende
tredækker
dumrian, tosse
presteskap
præsteskab, præstestand,
gejstlighed
åndelig
åndelighed
brusebad, styrtebad
sjæl
kvæle
tjære
dusin
tomme
kvan
kvan
onkel, farbror, morbror
takke
tak
spætte
ebonit
evakuering
evakuere
eukalyptus, eukalyptustræ
euklidisk
evolutionær
evolutionistisk
evolution
heuristik
ægide
egoisme
egoist
egoistisk
egocentricitet
egocentriker
egocentrisk
edelweiss
eden
eufori, begejstringsrus
ækvator
ækvatorial
åndelig
åndelighet
dusj
sjel
kvele
tjære
dusin, tylft
tomme
kvann
kvann
onkel, farbror, morbror
takke
takk
spett, hakkespett
ebonitt
evakuasjon, evakuering
evakuere
eukalyptus, eukalyptustre
euklidsk
evolusjonsmessig
evolusjonistisk
evolusjon
heuristikk
ægide
egoisme
egoist
egoistisk
egosentrisitet, egosentrisme
egosentriker
egosentrisk
edelweiss
eden
eufori, begeistringsrus
ekvator
ekvatorial
dumrian, tosse
lure
dumhed
pigæble
dum, tosset
absurditet
dum
blæse
ånd
aromatisk, vellugtende,
duftende
102
еквівалент
екскурсія
еквівалент
еквівалентний
ekvivalent
ekvivalent, likbetydande
jämgod, jämngod
еквівалентність
еквілібрист
ekvivalens
ekvilibrist, balanskonstnär
еквілібристика
екзальтація
екзамен
екзаменатор
екзема
екземпляр
екзистенціалізм
екзосфера
екзотеричний
екзотичний
екіпаж
balanskonst, ekvilibristik
exaltation
examen
examinator
eksem
exemplar, exempel
existentialism,
existentialfilosofi
existentialfilosof,
eksistensialist
existentialfilosofisk,
existentialistisk
exosfär
exoterisk
exotisk
ekipage, manskap
екліптика
екобаланс
екокатастрофа
еколог
екологічний
екологія
ekliptika
ekobalans
ekokatastrof
ekolog
ekologisk
ekologi, miljöforskning
економити
економіка
економіст
економічний
економічність
економія
spara
ekonomi
ekonom
ekonomisk
sparsamhet
sparsamhet
економка
економний
husjungfru
sparande, sparsam,
kostnadseffektiv
екосистема
екотуризм
екран
ексгібіціонізм
ексгібіціоніст
ексгібіціоністський
екскаватор
ексклюзивний
екскремент
екскурсія
ekosystem
ekoturism
skärm
exhibitionism
blottare, exhibitionist
exhibitionistisk
grävmaskin
exklusiv
exkrement
tur, exkursion
екзистенціаліст
екзистенціальний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ekvivalent
ekvivalent, ensbetydende,
likebetydende
jevngod, likeverdig, jamgod,
jamverdig
ekvivalens
ekvilibrist, balansekunstner
ækvivalent
ækvivalent, ensbetydende,
ligeværdig, jævngod
ækvivalens
ekvilibrist, ækvilibrist,
balancekunstner
balancekunst
eksaltation
prøve, eksamen
eksaminator
eksem
eksemplar
eksistentialisme
balansekunst
eksaltasjon
prøve, eksamen
eksaminator, utprøver
eksem
eksemplar, eksempel
eksistensfilosofi,
eksistensialisme
eksistensfilosof, eksistensialist eksistentialist
eksistensfilosofisk,
eksistensialistisk
eksosfære
eksoterisk
eksotisk
ekvipasje, mannskap,
bemanning, besetning
ekliptikk
økobalanse
økokatastrofe
økolog
økologisk
økologi, miljøfag,
miljøforsking
spare
økonomi, økonomikk
økonom
økonomisk
sparsomhet, sparsommelighet
besparelse, sparsomhet,
sparsommelighet
husjomfru
besparende, sparsom,
sparsommelig
kostnadseffektiv
økosystem
økoturisme
skjerm
ekshibisjonisme
blotter, ekshibisjonist
ekshibisjonistisk
gravemaskin
eksklusiv
ekskrement
tur, ekskursjon, omvisning
eksistentialistisk
exosfære
eksoterisk
eksotisk
ekvipage, mandskab,
bemanding, besætning
ekliptika
økobalance
økokatastrofe
økolog, miljøforsker
økologisk
økologi, miljøforskning,
miljølære
spare
økonomi
økonom
økonomisk
sparsomhed
besparelse
husjomfru
sparsom, sparsommelig,
besparende
økosystem
økoturisme
skærm
ekshibitionisme
blotter, ekshibitionist
ekshibitionistisk
gravemaskine
eksklusiv
ekskrement
tur, ekskursion, omvisning
103
екскурсовод
екскурсовод
екслібрис
експансіонізм
експансія
експедиція
експеримент
експериментальний
експериментатор
експерт
експертиза
експлуатація
експлуатування
експлуатувати
експозиція
експонат
експонента
експонентний
експонометр
експонування
експонувати
експорт
експортер
експортний
експортувати
експрезидент
експрес
експресіонізм
експресіоніст
експропріація
екстаз
екстер'єр
екстра
екстравагантний
екстракт
екстраординарний
екстраполювати
екстраполяція
екстремальний
екстремізм
екстреміст
екстремістський
ексцентрик
ексцентричний
еластичний
еластичність
елегантний
елегантність
елегантність
vägledare, vägvisare
kjentmann, reiseleder,
ekskursionsleder, guide
veileder, veiviser
bokägarmärke, exlibris
bokeiermerke, ekslibris
ekslibris
expansionism
ekspansjonisme
ekspansionisme
expansion
ekspansjon
ekspansion
expedition, färd
ekspedisjon, ferd
ekspedition
försök, experiment
prøve, forsøk, eksperiment
prøve, forsøg, eksperiment
experimentell
eksperimental, eksperimentell eksperimental, eksperimentel
experimentator
eksperimentator
eksperimentator
expert, fackman
ekspert, fagmann
ekspert, fagmand
expertis
ekspertise
ekspertise
exploatering
utnyttelse
udnyttelse
exploatering
utnyttelse, utnytting,
udnyttelse
eksploatering
exploatera
eksploatere
udnytte
exposition
eksposisjon
eksposition
exempel, utställningsföremål eksponat, utstillingsgjenstand, eksponat, udstillingsgenstand
eksempel
exponentialfunktion
eksponentfunksjon
eksponentialfunktion
exponentiell
eksponential
eksponentiel
exponeringsmätare
eksponeringsmåler
belysningsmåler,
eksponeringsmåler, lysmåler
exponering
eksponering
eksponering
exponera
eksponere
eksponere
utförsel, export
utførsel, eksport
udførsel, eksport
exportör
eksportør
eksportør
exportmässig
eksportmessig
eksportmæssig
utföra, exportera
utføre, eksportere
udføre, eksportere
expresident
ekspresident
ekspræsident
express
ekspress
ekspres, ekspresbus
expressionism
ekspresjonisme
ekspressionisme
expressionist
ekspresjonist
ekspressionist
expropriation
ekspropriasjon
ekspropriation
extas
ekstase
ekstase
exteriör
eksteriør
eksteriør
extra
ekstra
ekstra
extravagant
ekstravagant
ekstravagant
extrakt
ekstrakt
ekstrakt
extraordinär
ekstraordinær
ekstraordinær
extrapolera
ekstrapolere, framskrive
ekstrapolere
extrapolation
ekstrapolasjon
ekstrapolation
extrem
ekstrem
ekstrem
extremism
ekstremisme
ekstremisme
extremist
ekstremist
ekstremist
extremistisk
ekstremistisk
ekstremistisk
excentriker
eksentriker
excentriker
excentrisk
eksentrisk
excentrisk
elastisk, töjbar
elastisk, tøybar, tøyelig
elastisk, strækbar
strekkbar
elasticitet, töjbarhet,
elastisitet, strekkbarhet,
elasticitet
töjningsförmåga, sträckbarhet tøyelighet
fin, elegant
fin, forfinet, elegant
fin, forfinet, elegant
elegans, finhet
eleganse
elegance
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
104
електрик
електрик
електрика
електропровідність
електроінженер
електрокабель
електрокардіограма
електроліз
електроліт
електролічильник
електромагнетизм
електромагніт
електромагнітний
електромережа
elektriker, elmontör
elektricitet, elektricitetslära,
elektricitetsteori
elektrificering
elektrificera
elektrisk
elsäkerhet
rakapparat
elbuss
elmast
ellok, motorvagn
strömsgenerator
elkraftproduktion,
elkraftsproduktion,
elproduktion
elgitarr
elektrod
elmotor, elektromotor
elektrodynamik
elektrodynamisk
ljusbåge
elkraft
elektroencefalogram
elektroencefalografi
bågsvetsning,
ljusbågssvetsning
elektroingenjör
elkabel
elektrokardiogram
elektrolys
elektrolyt
elmätare
elektromagnetism
elektromagnet
elektromagnetisk
kraftnät, elektricitetsnät
електромобіль
електрон
електронвольт
електроніка
електронний
електропередача
elbil
elektron
elektronvolt
elektronik
elektronisk
kraftledning, ledningsgata
електропоїзд
електропостачання
eltåg
strömtillförsel,
elkraftförsörjning,
elkraftsförsörjning
eltåg
ledningsförmåga, admittans,
konduktans
електрифікація
електрифікувати
електричний
електробезпека
електробритва
електробус
електровежа
електровоз
електрогенератор
електрогенерація
електрогітара
електрод
електродвигун
електродинаміка
електродинамічний
електродуга
електроенергія
електроенцефалограма
електроенцефалографія
електрозварювання
електропотяг
електропровідність
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
elektriker
elektrisitet
elektriker, elinstallatør
elektricitet
elektrifisering
elektrifisere
elektrisk
elsikkerhet
barbermaskin
elbuss
elmast
trekkvogn, ellok
elektrisitetsgenerator
elektrisitetsproduksjon,
elproduksjon
elektrificering
elektrificere
elektrisk, eldreven, eldrevet
elsikkerhed
barbermaskine
elbus
elmast
ellokomotiv, motorvogn
elektrisk generator
elektricitetsproduktion
elektrisk gitar
elektrode
elmotor, elektromotor
elektrodynamikk
elektrodynamisk
lysbue
elkraft
elektroencefalogram
elektroencefalografi
lysbuesveising
elguitar
elektrode
elmotor, elektromotor
elektrodynamik
elektrodynamisk
lysbue
elkraft
elektroencefalogram
elektroencefalografi
elektrodesvejsning
elektroingeniør
elektroingeniør, elingeniør
elkabel
elkabel
elektrokardiogram
elektrokardiogram
elektrolyse
elektrolyse
elektrolytt
elektrolyt
elektrisitetsmåler
elmåler
elektromagnetisme
elektromagnetisme
elektromagnet
elektromagnet
elektromagnetisk
elektromagnetisk
strømnett, elektrisitetsnett,
elektrisk ledningsnet,
elektrisitetsnettverk, kraftnett elektricitetsnet
elbil, elektrobil
elbil, elektrobil
elektron
elektron
elektronvolt
elektronvolt
elektronikk
elektronik
elektronisk
elektronisk
kraftoverføring
kraftoverførsel,
kraftledning, kraftlinje,
kraftoverføring
kraftoverføringslinje,
kraftledning
kraftgate
eltog
eltog
elektrisitetsforsyning,
elektricitetsforsyning,
elforsyning, strømforsyning, elforsyning, strømforsyning
strømtilførsel
eltog
eltog
ledeevne, ledningsevne
ledningsevne, konduktans
105
електропроводка
електропроводка
електрорушійний
електростанція
електростатика
електростатичний
електрострум
електротехніка
електротехнічний
електрофорез
електрохімічний
електрохімія
електрочайник
електрошок
елемент
елементарний
еліпс
еліпсоїд
еліпсоїдальний
еліптичний
еліта
елітарний
ельф
емаль
емансипація
емансипований
ембарго
емблема
ембріолог
ембріологічний
ембріологія
ембріон
ембріональний
емігрант
еміграція
емігрувати
емір
емірат
емісія
емоційний
емоція
емпіричний
ему
емульсія
емулятор
ендемік
ендемічний
ендемічний
ledningsnät
ledningsnett,
ledningstrekking
elektromotorisk
elektromotorisk
kraftstation, kraftverk, elverk elverk, kraftverk, kraftstasjon,
kraftverksanlegg,
kraftverkstasjon
elektrostatik
elektrostatikk
elektrostatisk
elektrostatisk
elektrisk ström
elektrisk strøm
elektroteknik
elektroteknikk
elektroteknisk
elektroteknisk
elektrofores
elektroforese
elektrokemisk
elektrokjemisk
elektrokemi
elektrokjemi
vattenkokare
vannkoker
elektrochock
elektrosjokk
element
element
elementär
elementær
ellips
ellipse
ellipsoid
ellipsoide
ellipsoidformig, ellipsoidisk
ellipsoidisk
elliptisk, ellipsformad,
elliptisk, ellipseformet
ellipsformig
elit
elite
elitär
elitær
alv, alf
alv
emalj
emalje
emancipation, frigöring,
emansipasjon, frigjøring
frigörelse
frigjord
frigjort
embargo
embargo
emblem, kännemärke
emblem, kjennemerke
embryolog
embryolog
embryologisk
embryologisk
embryologi
embryologi
embryo, foster
embryo, foster
embryonal, embryonisk
embryonal, embryonisk
emigrant, utvandrare
emigrant, utvandrer
emigration, utvandring
emigrasjon, utvandring
emigrera, utvandra
emigrere, utvandre
emir
emir
emirat
emirat
emission
emisjon
emotionell, känslobetonad,
emosjonell, følelsesbetont,
känsloladdad, känslofylld
følelsesladd, følelsesladet
følelsesfull, følelsesfylt
emotion
emosjon
empirisk
empirisk
emu
emu
emulsion
emulsjon
emulator
emulator
endemisk art
endemisk art
endemisk
endemisk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ledningsnet
elektromotorisk
kraftstation, kraftværk, elværk
elektrostatik
elektrostatisk
elektrisk strøm
elektroteknik
elektroteknisk
elektroforese
elektrokemisk
elektrokemi
vandkoger
elektrochok
element
elementær
ellipse
ellipsoide
ellipsoidisk
elliptisk, ellipseformet
elite
elitær
alf
emalje
emancipation
frigjort
embargo
emblem, kendemærke
embryolog
embryologisk
embryologi
embryo, foster
embryonal, embryonisk
emigrant, udvandrer
emigration, udvandring
emigrere, udvandre
emir
emirat
emission
følelsesbetonet, følelsesfuld,
følelsesladet, emotionel
emotion
empirisk
emu
emulsion
emulator
endemisk art
endemisk
106
ендокринний
енциклопедичний
ендокринний
ендокринолог
ендокринологічний
ендокринологія
енергетика
енергетичний
енергійний
енергія
енергобаланс
енерговиробник
енерговитрати
енергогенерація
енергоекспорт
енергоекспортер
енергоефективний
енергоефективність
енергоємний
endokrin, inresekretorisk
endokrinolog
endokrinologisk
endokrinologi
energetik
energetisk
energisk
energi
energibalans
kraftproducent
energiförlust
kraftproduktion
energiexport
energiexportör
energieffektiv
energieffektivitet
energikrävande
енергозберігаючий
енергокриза
енергоносій
енергополітика
енергопопит
energisparande
energikris
energibärare
energipolitik
energibehov, kraftbehov
енергопостачальник
енергопостачання
energileverantör
energitillförsel,
energiförsörjning
енергопроект
енергоресурс
енергоринок
енергорозвиток
енергосектор
енергосистема
енергоспоживання
energiprojekt
kraftresurs, energiresurs
elmarknad
energiutveckling
energisektor
energisystem
energiförbrukning,
energikonsumtion
energiförbrukare
entalpi
enterovirus
entomolog, insektkännare
енергоспоживач
ентальпія
ентеровірус
ентомолог
ентомологічний
ентомологія
ентропія
ентузіазм
ентузіаст
енцефаліт
енцефалограма
енцефалографія
енциклопедичний
entomologisk
entomologi, insektlära,
insektologi
entropi
entusiasm
entusiast
hjärninflammation
encefalogram
encefalografi
encyklopedisk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
endokrin, indresekretorisk
endokrin
endokrinolog
endokrinolog
endokrinologisk
endokrinologisk
endokrinologi
endokrinologi
energetikk
energetik
energetisk
energetisk
energisk
energisk, spræk
energi
energi
energibalanse
energibalance
kraftprodusent
kraftproducent
energitap
energitab
kraftproduksjon
kraftproduktion
energieksport, krafteksport
energieksport
energieksportør
energieksportør
energieffektiv
energieffektiv
energieffektivitet
energieffektivitet
energikrevende, kraftintensiv, energiintensiv,
kraftkrevende
energikrævende
energisparende
energibesparende
kraftkrise, energikrise
energikrise
energibærer
energibærer
energipolitikk
energipolitik
energibehov,
energibehov
energietterspørsel,
kraftetterspørsel, kraftbehov
energileverandør
energileverandør
energiforsyning,
energiforsyning
energileveranse,
energitilførsel, kraftforsyning,
kraftlevering
energiprosjekt
energiprojekt
energiressurs, kraftressurs
energiressource
kraftmarked
kraftmarked
energiutvikling
energiudvikling
energisektor
energisektor
energisystem, kraftsystem
energisystem
energibruk, energiforbruk,
energiforbrug
energikonsum, kraftforbruk
energibruker
energiforbruger
entalpi
entalpi
enterovirus
enterovirus
entomolog, insektforsker
entomolog, insektforsker,
insektkyndig
entomologisk
entomologisk
entomologi, insektlære
entomologi
entropi
entusiasme
entusiast
hjernebetennelse
encefalogram
encefalografi
encyklopedisk
entropi
entusiasme
entusiast
hjernebetændelse
encefalogram
encefalografi
encyklopædisk
107
енциклопедія
енциклопедія
еоцен
епіграф
епідеміолог
епідеміологічний
епідеміологія
епідемічний
епідемія
епізод
епізодичний
епілепсія
епілептичний
епіляція
епітет
епіфіт
епіцентр
епоха
етилен
ергономіка
ере
ерекція
еріка
ерогенний
ерозія
еротика
еротичний
ескадрон
ескалатор
ескалація
encyklopedi, lexikon
eocen
epigraf
epidemiolog
epidemiologisk
epidemiologi
epidemisk
epidemi
episod
episodisk
epilepsi
epileptisk
epilering, hårborttagning
epitet
epifyt
epicentrum
tid, tidsålder, tidsepok, epok,
era
epokgörande, epokbildande,
epokskapande
tid, tidsålder, tidsepok, epok,
era
ergonomi
öre
erektion
ljung
erogen
erosion, erodering
erotik
erotisk
skvadron
rulltrappa
eskalation, upptrappning
encyklopedi, leksikon
eocen
epigraf
epidemiolog
epidemiologisk
epidemiologi
epidemisk
epidemi
episode
episodisk, episodeaktig
epilepsi
epileptisk
epilasjon
epitet
epifytt
episenter, episentrum
tid, tidsalder, tidsepoke,
epoke, æra
epokedannende,
epokegjørende
tid, tidsalder, tidsepoke,
epoke, æra
ergonomi
øre
ereksjon
lyng, lyngbusk, lyngtre
erogen
erosjon
erotikk
erotisk
eskadron, skvadron
rulletrapp
eskalasjon, opptrapping
ескапада
ескіз
ескімос
ескорт
ескортувати
есперанто
естафета
естетика
естетичний
естонець
естонський
естрагон
етажерка
етанол
етап
етика
етикет
етикетка
етилен
eskapad
skiss
eskimå
eskort
eskortera
esperanto
stafett
estetik
estetisk
estländare
estländsk
dragon
reol, bokreol
etanol
etapp
etik, morallära, sedlighetslära
etikett
etikett
etylen
eskapade
skisse
eskimo, inuit
eskorte
eskortere
esperanto
stafett
estetikk
estetisk
ester, estlender, estlending
estisk, estlandsk
estragon
reol
etan
etappe
etikk, morallære
etikette
etikette
etylen
епохальний
ера
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
encyklopædi, leksikon
eocæn
epigraf
epidemiolog
epidemiologisk
epidemiologi
epidemisk
epidemi
episode
episodisk
epilepsi
epileptisk
epilering, hårfjerning
epitet
epifyt
epicenter, epicentrum
tid, tidsalder, epoke, æra
epokegørende, epokeskabende
tid, tidsalder, epoke, æra
ergonomi
øre
erektion
lyng
erogen
erosion
erotik
erotisk
eskadron
rulletrappe
eskalation, eskalering,
optrapning
eskapade
skiss
eskimo
eskorte
eskortere
esperanto
stafet
æstetik
æstetisk
ester, estlænder
estisk
estragon
reol, bogreol
ethanol, ætanol
etape
etik, morallære
etikette
etikette
ætylen
108
етимологічний
етимологічний
етимологія
етичний
етнічний
етнограф
етнографічний
етнографія
етноісторичний
етноконфлікт
етнолог
етнологічний
етнологія
етночистка
ефект
ефективний
ефективність
ефемерний
ефіоп
ефіопський
ефір
ехінокактус
ехо
ешафот
євнух
євразієць
євразійський
єврей
єврейський
євро
євроатлантичний
єврозона
європарламент
європеєць
європеїзований
європейський
євроскептик
євроспівробітництво
євроцентричний
єгипетський
єгиптянин
єдиний
єдиновірець
єдиновірний
єдиноріг
єднати
єдність
ємкість
ємкість
etymologisk
etymologi
etisk
etnisk
etnograf
etnografisk
etnografi, folkbeskrivning
etnohistorisk
etnisk konflikt
etnolog
etnologisk
etnologi
etnisk rensning
effekt
effektfull, effektiv
effektivitet, effektfullhet
efemär
etiopier
etiopisk
eter
igelkottskaktus
eko, återklang, genljud
schavott
eunuck
eurasier
eurasisk, eurasiatisk
jude
judisk
euro
euroatlantisk
euroområde, eurozone
europaparlament
europe
europeiserad
europeisk
euroskeptiker
eurosamarbete
eurocentrisk
egyptisk
egyptier
enda
enhetlig
trosbröder
trosbröder
enhörning
narval, havsenhörning,
sjöenhörning
förena
enhet
enhetlighet
endräkt
kapacitet
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
etymologisk
etymologi
etisk
etnisk
etnograf
etnografisk
etnografi
etnohistorisk
etnisk konflikt
etnolog
etnologisk
etnologi
etnisk rensning
effekt
effektfull, effektiv
effektivitet
efemer
etiopier
etiopisk
eter
pinnsvinkaktus
ekko, gjenklang, gjenlyd
skafott
eunukk, evnukk, gjelding
eurasier
eurasisk
jøde
jødisk
euro
euroatlantisk
euroområde, eurosone
europaparlament
europeer
europeisert
europeisk
euroskeptiker
eurosamarbeid
eurosentrisk
egyptisk
egypter
eneste
enhetlig
trosbror, trosfelle
trosbror, trosfelle
enhjørning
narhval
etymologisk
etymologi
etisk
etnisk
etnograf
etnografisk
etnografi
etnohistorisk
etnisk konflikt
etnolog
etnologisk
etnologi
etnisk udrensning
effekt
effektiv, effektfuld
effektivitet
efemer, efemerisk
etioper, etiopier
etiopisk
æter
pindsvinekaktus
ekko, genlyd, genklang
skafot
eunuk
eurasier
eurasisk
jøde
hebraisk, jødisk
euro
euroatlantisk
euroområde, eurozone
europaparlament
europæer
europæiseret
europæisk
euroskeptiker
eurosamarbejde
eurocentrisk
egyptisk, ægyptisk
egypter, ægypter
eneste
forene
sammenslå
enhet
forene
kapasitet
kapacitans
trosfælle
trosfælle
enhjørning
narhval
enhed
109
ємний
жанр
ємний
ємність
єна
єнот
єнотоподібний
єпархія
єпископ
єресь
єретик
єхидна
жаба
rymlig
kapacitans
yen
tvättbjörn, halvbjörn
tvättbjörnliknande
biskopsdöme, biskopsstift
biskop
kätterskhet
heretiker, kättare
myrpiggsvin
groda
padda
rommelig
kapasitans, kapasitet
yen
halvbjørn, vaskebjørn
vaskebjørnlignende
bispedømme
biskop
kjetteri
heretiker, kjetter, fritenker
maurpinnsvin, maurpiggsvin
frosk
padde
жабка
жабоподібний
жага
groda
grodlik
törst
begär
törstig
het
lidelsefull, passionerad,
passionfull, passionfylld
jade
begärlig
önsklig, välkommen,
kärkommen
begär
lust
önska
girig
frosk
froskelignende
tørst
begjær
tørst
het
lidelsesfull
жагучий
жад
жаданий
жадання
жадати
жадібний
жадний
жадність
жадоба
жайворонок
жакет
жалити
жалісний
жалітися
жалкий
жало
жалоба
жалобний
жалувати
жаль
жалюгідний
жандарм
жанр
jade, nefritt
ønskelig, ønskverdig,
velkommen
begjær
lyst
ønske
begjærlig, gjerrig, grådig,
grisk, havesyk
girig
begjærlig, gjerrig, grådig,
grisk, havesyk
girighet, omättlighet
gjerrighet, umettelighet
girighet, omättlighet
gjerrighet, umettelighet
lärka
lerke
jacka
jakke
bita
bite
stikke
stackars
stakkars
klaga
klage
stackars
stakkars
gadd
brodd
klagan, klagomål
klagemål
sorgfull, sorgmodig, nedstämd sorgfull, sorgfylt, sorgtynget,
sorgmodig, sørgelig
gynna
begunstige
dessvärre, tyvärr
dessverre
beklageligvis
stackars
stakkars
eländig, miserabel
gendarm
gendarm
genre
genre, sjanger
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
rummelig
kapacitans, kapacitet
yen
halvbjørn, vaskebjørn
vaskebjørnlignende
bispedømme
biskop
kætteri
kætter, hæretiker
myrepindsvin
padde
frø
tudse
skrubtudse
frø
frølignende
tørst
tørstig
hed
lidenskabelig
jade
ønskelig, ønskværdig
velkommen
begær
lyst
ønske
begærlig, gerrig, grisk, grådig,
havesyg
begærlig, gerrig, grisk, grådig
gerrighed, umættelighed
gerrighed, umættelighed
lærke
jakke
bide
stikke
stakkels
klage
stakkels
brod
klage, klagemål
sorgfuld, sørgmodig, sorgfyldt,
sørgelig
begunstige
desværre, beklageligvis
stakkels
elendig, miserabel
gendarm
genre
110
жар
живодайний
жар
жара
жаргон
feber
hetta
jargong, slangspråk
жарити
жаркий
жарознижувальний
steka
het
varm
febernedsättande
жарт
жартівливий
жартівний
жартівник
жартувати
жасмин
жати
жах
vits
skämtsam
skämtsam
skämtare
skämta
jasmin
klämma
fasa, förfäran, förskräckelse
жахливий
förfärlig, förfäransfull, faslig,
fasansfull, anskrämlig,
skrämselfull, skrämselfylld,
fruktansvärd, horribel,
eländig, rädselfull, rädselfylld
spänstig, vaksam
vigör
vänta
tiggare
жвавий
жвавість
ждати
жебрак
жевріти
желатин
желе
желеподібний
женити
женитися
жених
жеребець
жерех
жертва
жертвопринесення
жертвувати
жерти
жест
жестикулювання
жестикулювати
жестикуляція
жетон
живий
glittra
gelatin
gele
geleaktig, geleartad, gelelik
gifta
gifta
brudgum, fästman, fästekarl,
fästeman
hingst
asp
offer
offring
offra
äta
gest
gestikulering
gestikulera
gestikulation, gestikulering
jetong
levande, livlig
живильний
живіт
живлення
живодайний
närande
mage
näring
livgivande
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
feber
hete
jargon
slang
steke
het
varm
febernedsettende,
feberstillende
spøk, vits, skjemt
spøkefull
spøkefull
skøyer
spøke
jasmin, sjasmin
klemme
gru, forskrekkelse, forferdelse
forferdelig, fryktelig,
redselsfull, grufull, grusom,
horribel
feber
hede
jargon, slang
stege
hed
varm
febernedsættende,
feberstillende
skæmt, spøg, vits
spøgefuld
spøgefuld
spøgefugl
spøge
jasmin, jasminblomst
klemme
gru, forskrækkelse,
forfærdelse, grusomhed
forfærdelig, frygtelig,
rædselsfuld, rædsom, grufuld,
grusom, horribel, skrækkelig,
skræmmende, elendig
sprek
sprekhet, vigør
vente
fattigmann
tigger
glitre
gelatin
gele
geleaktig
gifte
gifte
brudgom
livlig, spræk, vigil
vigør
vente
fattigmand
tigger
glitre
gelatine
gele
geleagtig
gifte
gifte
brudgom
hingst
asp
offer
ofring
ofre
spise
gest, gestus
gestikulering
gestikulere
gestikulasjon
sjetong
levende, livaktig
livlig
næringsrik
mage, mave
næring
livgivende
hingst
asp
offer
ofring
ofre
spise, æde
gestus
gestikulering
gestikulere
gestikulation
jeton
levende, livagtig, livlig
næringsrig
mave
næring
livgivende
111
живокіст
живокіст
живопис
живописець
живопліт
жила
жилет
жилець
жим
жимолость
жир
жираф
жирний
жиро
житель
жити
житло
житловий
жито
життєвий
життєздатний
життєздатність
життєпис
життєрадісний
життєрадісність
життя
жінка
жінконенависник
жінконенависництво
жіночий
жіночність
жменя
жмут
жовтень
жовтець
жовтизна
жовтий
жовтіти
жовтіти
vallört
målarkonst
målare, konstnär, tecknare,
bildkonstnär, konstmålare
häck
åder
väst
boende, inbyggare,
innebyggare
bänkpress
kaprifol
fett
giraff
fet, fetthaltig
giro
boende, inbyggare,
innebyggare
bo
leva
bostad, bopäl
bomässig
råg
livsmässig
livsduglig, livskraftig,
levnadsduglig, levnadskraftig
livsduglighet, levnadskraft
biografi, levnadsbeskrivning,
levnadsteckning
livlig, livsglad
livsglädje, levnadsglädje
liv
kvinna
dam
kärring, fruntimmer,
kvinnfolksmänniska,
kvinnomänniska
fru, hustru, maka
kvinnoföraktare,
kvinnohatare,
fruntimmershatare
kvinnoförakt, kvinnohat,
fruntimmershat
feminin, kvinnlig,
kvinnoaktig, tjejaktig,
fruntimmersaktig, käringaktig
kvinnlighet
handfull
klut, tygstycke
oktober
ranunkel, smörblomma
gulhet
gul
gulna
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
valurt
kunstmaling, malerkunst
maler, kunstner, kunstmaler,
tegner, billedkunstner
hekk
åre
vest
beboer, innbygger
kulsukker
malerkunst
maler, kunstner, kunstmaler,
billedkunstner
hæk
åre
vest
beboer, indbygger
benkpress
kaprifol, vivendel
fett, fettstoff
giraff, sjiraff
fet, fettfylt, fettrik
giro
beboer, innbygger
bænkpres
gedeblad
fedt, fedtstof
giraf
fed, fedtrig
giro
beboer, indbygger
bo
leve
bolig
bomessig
rug
livsmessig
levedyktig, levekraftig,
livsdyktig, livskraftig
levedyktighet
biografi
bo
leve
bolig
bomæssig
rug
livsmæssig
levedygtig, livskraftig,
livsduelig
bæredygtighed, levedygtighed
biografi
livlig, livsglad
livsglede
liv
kvinne
dame
kjerring, fruentimmer
kone, hustru, frue
livlig, livsglad, oppegående
livsglæde
liv
kvinde
dame
kælling
kone, hustru, frue
kvinnehater
kvindehader
kvinneforakt, kvinnehat
kvindeforagt, kvindehad
feminin, kvinnelig,
kvinneaktig
feminin, kvindelig, kvindagtig
kvinnelighet
håndfull
fille
oktober
ranunkel, soleie
gulhet
gul
gulne
kvindelighed
håndfuld
klud, laset tøj
oktober
ranunkel, smørblomst
gulhed
gul
gulne
112
жовтогарячий
жовтогарячий
забіяка
жовтозілля
жовток
жовтуватий
жовтуха
orange, orangefärgad,
orangegul
korsört
äggula
gulaktig
gulsot
жовтяниця
gulsot
жовч
жодний
жолудь
жонатий
жонглер
жонглерство
жонглювання
жонглювати
жоржина
жорсткий
жорсткість
жорстокий
жорстокість
жостір
жувати
жуйка
жук
журавель
журавлина
журба
журі
журнал
galla
ingen
ekollon
gift
jonglör
jongleri, jongleringskonst
jonglering
jonglera
dahlia
hård
hårdhet
brutal
brutalitet
getapel, vägtorn
tugga
tuggummi
skalbagge
trana
tranbär
vemod
jury
tidskrift, journal, magasin
журналіст
журналістика
журналістський
журний
journalist
journalistik
journalistisk
trist, vemodig, vemodsfull,
bedrövlig
з
за
заарештовувати
забава
забавляти
забавний
забаганка
забарвлення
забезпечений
забезпечення
med
bakefter
arrestera
nöje, underhållning
underhålla, förnöja, roa
rolig
kapris, nyck
färgton
bemedlad, förmögen
säkring
tillförsel, försörjning
säkra
försörja
hämta
orosstiftare, bråkmakare
забезпечувати
забирати
забіяка
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
oransje, oransjefarget,
orangegul
svineblom
eggegule, eggeplomme
gulaktig
gullviva
gulsot
gullpudra
gulsot
galle
ingen, intet
eikenøtt
gift
sjonglør
sjongleringskunst
sjonglering
sjonglere
georgine
hard
hardhet
brutal
brutalitet
geitved
tygge
tyggegummi
bille
trane
tranebær
tristhet, vemod
jury
blad, journal, magasin,
tidsskrift
bladmann, journalist, spaltist
journalistikk
journalistisk
trist, nedstemt, bedrøvelig,
vemodig, vemodsfull,
vemodsfylt
med
baketter
arrestere
gøy, moro
adsprede, underholde
morsom
kaprise, lune, nykk
fargetone
bemidlet, velstående
sikring
sikre
underholde, forsørge
hente
slagsbror, slåsskjemper
orange, orangefarvet
brandbæger
æggeblomme
gulagtig
gulsot
gulsot
galde
ingen, intet
agern
gift
jonglør
jongleringskunst
jonglering
jonglere
dahlia, georgine
hård
hårdhed
brutal
brutalitet
vrietorn
tygge
tyggegummi
bille
trane
tranebær
vemod
jury
blad, journal, magasin,
tidsskrift
bladmand, journalist
journalistik
journalistisk
trist, nedstemt
sorgfuld, sorgfyldt, vemodig
bedrøvelig
med
bagefter
arrestere
moro, adspredelse, fornøjelse
adsprede, more, underholde
morsom
kaprice, lune
farvetone
bemidlet
sikring
forsørgelse
sikre
underholde, forsørge
hente
slagsbror
113
заблокований
заблокований
заблокувати
забобон
заболочувати
заборгованість
заборона
заборонений
заборонити
заборонний
забороняти
забраковувати
забруднений
забруднення
забруднювати
завіт
завдання
завдаток
завезений
завершений
avspärrat
blockera, spärra
fördom
försumpa
gäld
förbud
förbjuden
förbjuda
prohibitiv
förbjuda
kassera, utrangera
förorenat, nedsmutsad, grisad
förorening
nedsöla, smutsa
förorena, kontaminera
förorenare
förorenande
glömma
glömd
glömsk
glömskhet
självförglömmelse
hinder
förhindra
inlastad
lastning
inmatning
lasta, inlasta
försiktig, långsiktig,
omtänksam
uppdrag
förskott
införd
färdig, avslutad, fullförd
завершення
färdiggörande
забруднювач
забруднюючий
забувати
забутий
забутливий
забутливість
забуття
завада
заважати
завантажений
завантаження
завантажувати
завбачливий
завершувати
завжди
завзятий
завидна
завидний
завищений
завищувати
завідувати
завідувач
завірюха
завіса
завіт
blokkert
blokkere, sperre
fordom, overtro, folketro
forsumpe
gjeld
forbud
forbudt
forby
forbydende, prohibitiv
forby
kassere, utrangere
forurenset
forurensning
grise, skitne
forurense
forurenser
forurensende
glemme
glemt
glemsk, glemsom
glemsomhet
selvforglemmelse
hindring, forhindring
forhindre
innlastet
innlasting
afspærret
spærre, afspærre
fordom, overtro
forsumpe
gæld
forbud
forbudt, forbuden
forbyde
forbydende, prohibitiv
forbyde
kassere, udrangere
forurenet
forurening
grise, tilgrise, tilsøle
forurene, kontaminere
forurener
forurenende
glemme, forglemme
glemt
glemsom
glemsomhed
glemsel, selvforglemmelse
hindring, forhindring
forhindre
belastet
belastning
innlaste
forutseende, framsynt
losse
forudseende
oppdrag, oppgave
forskudd
innført
ferdig, fullført
avsluttet
opgave, opdrag
forskud
indført
færdig
afsluttet
fuldført
udførelse
gjennomførelse,
gjennomføring, utførelse
avsluta, sluta
avslutte, slutte
fullborda, fullända, färdiggöra ferdiggjøre, unnagjøre,
fullføre, fullende
alltid
alltid
ivrig, iverfull, flitig
ivrig, flittig
under dagen
på dagtid
avundsvärd
misunnelsesverdig
ökad
øket
öka, höja
øke
styra
styre
styresman
bestyrer
snöstorm, stormkast
fokk, fokksnø
förhänge, gardin
forheng, gardin
testamente
testament, testamente
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
afslutte, slutte
færdiggøre, fuldføre, fuldende
altid
ivrig, flittig
på dagen
misundelsesværdig
øget
forøge
styre, forvalte
bestyrer
snestorm
forhæng, gardin
testamente
114
завітати
загортати
завітати
besöka, gästa
завод
заводити
завозити
завойовник
завойовувати
заворушення
fabrik
starta, igångsätta
införa
erövrare
erövra
oro, orolighet
uppror
erövring
imorgon
preliminär
i förväg
snöra
завоювання
завтра
завчасний
завчасно
зав'язувати
загадка
загадковий
загадковість
besøke
gjeste
fabrikk
starte, igangsette, iverksette
innføre
erobrer
erobre, hærta
uro, urolighet
opprør, opptøyer
erobring
i morgen
preliminær
på forhånd
snøre
загальновизнаний
gåta
gåtfull, gåtaktig, mysteriös
mysterium, gåtfullhet,
gåtaktighet
massa
överhuvudtaget
bromsa
bromsning
allmän
generell
allmängiltig, universell
загальновідомий
загальнолюдський
välkänd, allmänt känd
allmänmänsklig
загальнонауковий
загальноосвітній
allmänvetenskaplig
allmänbildande
загальнотеоретичний
загальхристиянський
загарбаний
allmänteoretisk
allmänkristlig
erövrad
загарбник
загата
загибати
загиблий
загинути
загін
заглушати
заглядати
загнивати
заголовок
erövrare
ockupant
damm
omkomma
död
omkomma
trupp
dämpa
kika
ruttna
titel, överskrift
gåte
gåtefull, mysteriøs
mysterium
hemmelighetsfullhet
masse
i det hele tatt
bremse
bremsing
allmenn
generell, generisk, alminnelig
allmenngyldig, universal,
universell
allmenn kjent
allmennmenneskelig,
fellesmenneskelig
allmennvitenskapelig
allmenndannende,
allmenutdanningsmessig
allmennteoretisk
felleskristelig
erobret
okkupert
erobrer
okkupant
dam, vanndam
omkomme
fallen
omkomme
tropp
dempe
kikke
råtne
tittel, overskrift
загорнений
загорнутий
загородження
загортати
inpackad
inpackad
gärdesgård
packa, inpacka
innpakket
innpakket
gjerde, inngjerding
pakke, innpakke
загал
загалом
загальмовувати
загальмування
загальний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
besøge, gæste
fabrik
starte, igangsætte, iværksætte
indføre
erobrer
erobre
uro
oprør, optøjer
erobring
i morgen
præliminær
på forhånd
snøre
knytte
gåde
gådefuld, mysteriøs
mysterium
masse
overhovedet
bremse
bremsning
almen
generel, generisk, almindelig
almengyldig, universal
almenkendt
almenmenneskelig
almenvidenskabelig
almendannende
almenteoretisk
almenkristelig
erobret
erobrer
okkupant
dam
omkomme
falden
omkomme
trop
dæmpe
kikke
rådne
titel
overskrift
indpakket
indpakket
gærde, hegn
pakke, indpakke
115
загострювати
займання
загострювати
заграниця
загрожувати
загроза
зад
spetsa
utland
hota
hot
rumpa
заданий
задарма
задаток
задача
задержувати
задіювати
given
gratis, kostnadsfritt
förskott
uppgift
gripa
börja, starta, igångsätta
задля
задній
задовільний
задоволений
задоволення
spisse
utland
true
trussel
rumpe, ræv
gitt
gratis
forskudd
oppgave
pågripe
begynne, starte, igangsette,
iverksette
för
for
bakerst
bakerst
tillfredsställande
tilfredsstillende
belåten, förnöjd, tillfredsställd fornøyd, tilfreds, tilfredsstilt
fornøyelse, tilfredshet
задовольняти
belåtenhet, förnöjelse,
tillfredsställelse
tillfredsställa
задом
задум
задуманий
baklänges
tanke
tankfull, tankfylld
задумливий
tankfull, tankfylld
задумуватися
задушувати
заєць
зажерливий
зажура
зазвичай
заздалегідь
заздрий
заздрити
заздрісний
заздрість
заземлений
заземлення
заземлювати
зазіхання
зазіхати
зазначати
заінтересований
betänka
kväva
hare
storätare
vemod
vanligen, vanligtvis
i förväg
avundsjuk, missunnsam
avundas
avundsjuk, missunnsam
avund
jordad
jordning
jorda
kränkelse
kränka
märka
intresserad
engagerad
stammare
onödig, obehövlig
överflödig
baklengs
tanke
betenksom, tenksom,
tankefull
betenksom, tenksom,
tankefull
betenke
kvele
hare, harepus
slukhals, storeter, storspiser
tristhet, vemod
vanligvis
på forhånd
misunnelig
misunne
misunnelig
misunnelse
jordet
jording
jorde, jordforbinde
krenkelse
krenke
bemerke
interessert
engasjert
kleis, stammer
redundant, unødig,
unødvendig
overflødig, eksessiv
halsløs
antennelse
заїка
зайвий
зайдиголова
займання
halslös
antändning
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
tilfredsstille
spidse
udland
true
trussel
bag
rumpe, røv
given
gratis
forskud
opgave
pågribe
starte, igangsætte, iværksætte
for
bagerst
tilfredsstillende
tilfreds, tilfredsstillet,
veltilfreds
fornøjelse, tilfredsstillelse
indvilgelse
tilfredsstille
indvilge
baglæns
tanke
tænksom, tankefuld
tænksom, tankefuld
betænke
kvæle
hare
slughals, storetæer
vemod
vanligvis, sædvanligvis
på forhånd
misundelig, avindsyg
misunde
misundelig
misundelse, avind, avindsyge
jordet
jordforbindelse
jordforbinde, jorde
krænkelse
krænke
bemærke
engageret, interesseret
stammer
unødig, unødvendig
overflødig
halsløs
antændelse
116
займати
закордонний
займати
займатися
займенник
займистий
besätta
antända, tända, elda
pronomen
antändlig, antändbar,
brännbar, eldfängd, flambar
besette, oppta
fenge, oppildne
pronomen
antennelig, brennbar,
fengelig, tennbar
займистість
зайнятий
antändbarhet, antändlighet
upptagen
antennelighet
opptatt, travel
зайчик
hare
harunge, kaninunge
förstenad
förstening
droppa, drypa
färdig, avslutad, fullförd
hare, harepus
hareunge, kaninunge
forsteinet
forstening
dryppe
ferdig, fullført
avsluttet
закам'янілий
закам'янілість
закапувати
закінчений
закінчення
закінчувати
закінчуватися
заклад
закладання
закладати
закладка
заклик
закликати
заключний
закляклий
заколот
заколотник
закон
законний
законність
законодавець
законодавство
законодавчий
закономірний
закономірність
законопроект
законослухняний
законослухняність
законсервований
законсервувати
закордон
закордонний
avslutning
ändelse
avsluta, sluta
fullborda, fullända, färdiggöra
besætte, optage
fænge
pronomen, stedord
brændbar, fængbar, fængelig,
antændelig, brandbar,
tændbar
antændelighed
besat
optaget
hare
forstenet
forstening
dryppe
færdig
afsluttet
fuldført
endelse
færdiggørelse
afslutte, slutte, færdiggøre,
fuldføre, fuldende
avslutning
endelse
avslutte, slutte
ferdiggjøre, unnagjøre,
fullføre, fullende
sluta
slutte
slutte
institution
institusjon
institution
pantsättning
pantsettelse
pantsættelse
grunda, grundlägga, upprätta, fundere, grunnlegge, opprette, fundere, grundlægge, oprette,
stifta
stifte
stifte, pante, pantsætte
pantsätta
pantbinde, pante, pantsette
bokmärke
bokmerke
bogmærke
uppfordring, uppmaning
oppfordring
opfordring
mana, anmana, uppmana,
oppfordre, anmode
anmode, opfordre
uppfordra
avslutande
avsluttende
afsluttende
känsellös
følelsesløs, nummen
følelsesløs
uppror, revolt
opprør, revolt
oprør, opstand
rebell
rebell, opprører
rebel, oprører
lag
lov
lov
laglig, legitim, rättmätig,
lovlig, lovmessig, rettmessig lovlig, lovmæssig, retmæssig
lagmässig
laglighet, lagmässighet
lovlighet, lovmessighet
lovmæssighed, lovlighed
lagstiftare
lovgiver
lovgiver
lagstiftning
lovgivning, lovskaping
lovgivning
lagstiftande, laggivande
lovgivende, lovgivingsmessig lovgivende
regelbunden
regelbundet
regelbundet
regel
regel
regelmæssighed
lagförslag
lovforslag
lovforslag
laglydig
lovlydig
lovlydig
laglydighet, laglydnad
lovlydighet
lovlydighed
konserverad
konservert
konserveret
konservera
konservere, hermetisere
konservere
utland
utland
udland
utrikes, utländsk
utenriks, utenlandsk,
udenlandsk, udenrigs
utenlands
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
117
закордоном
замикати
закордоном
закоханий
закоханість
закохатися
закреслювати
закривавлений
закривати
utomlands
förälskad
förälskelse
förälska
stryka
blodig
stänga
utenlands
forelsket
forelskelse
forelske
stryke, overstryke
blodig
lukke, stenge
закритий
закріплювати
закупівля
закупляти
закуток
зал
залагоджувати
залежний
stängt
befästa, hårdna, förstärka
inköp, uppköp
köpa, inköpa
hörn
hall, sal
ordna
avhängig, beroende,
osjälvständig
avhängighet, beroende,
beroendeförhållande,
osjälvständighet
tillbedjare
efterlämna, kvarlämna
förbehålla, kvarbehålla
lukket
fastne, befeste
oppkjøp
kjøpe
krok
hall, sal
ordne
avhengig, uselvstendig
udenlands
forelsket
forelskelse
forelske
overstryge
blodig
lukke
stænge
nedlægge
lukket
befæste
køb, indkøb, opkøb
købe, indkøbe
krog
hall, sal
ordne
afhængig, uselvstændig
avhengighet,
avhengighetsforhold
afhængighed,
afhængighedsforhold
beundrer, tilbeder
forlate
etterlate
forbeholde
forbli
gjenværende
forbli
rest, residuum
jernbane
jernbanemessig
jernbaneansatt,
jernbanearbeider
jern
stålbetong
gissel
kjertel
brytning, refraksjon
tilbeder
forlade
efterlade
forbeholde
forblive
tiloversbleven
forblive
rest
jernbane
jernbanemæssig
jernbanearbejder
skudd
involvere
gjerne, gladelig
skremme, forskrekke
forføre, friste, lokke
maskert
attentat
frysing
fryse
frossen
fokk, fokksnø
kortslutning
låse
skud
involvere
gerne, gladelig
skræmme, forskrække
friste, lokke
maskeret
attentat
frysning
fryse
frossen
snestorm
kortslutning
låse
залежність
залицяльник
залишати
залишатися
залишений
залишитися
залишок
залізниця
залізничний
залізничник
förbli, kvarbliva, stanna
kvarvarande, kvarbefintlig
förbli, stanna
rest
järnväg, järnbana
järnvägmässig
järnvägsarbetare
залізо
залізобетон
заложник
залоза
заломлення
järn
armerad betong
gisslan
körtel
brytning
refraktion
skott
rekrytera
gärna
skrämma
förföra, fresta, locka
maskerad
attentat
frysning
frysa
frusen
snöstorm
kortslutning
låsa
залп
залучати
залюбки
залякувати
заманювати
замаскований
замах
замерзання
замерзати
замерзлий
заметіль
замикання
замикати
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
jern
jernbeton
gidsel
kirtel
brydning, refraktion
118
замислений
замучений
замислений
tankfull, tankfylld
замислюватися
заміжня
заміна
замінимий
tänka, grubbla
gift
substitution
ersättlig
замінник
substitut
заміновувати
замінювати
underminera
byta, skifta
ersätta
substituera
byta, skifta
ersätta
substituera
istället
anmärkning, anteckning
заміняти
замість
замітка
замічати
замішання
заміщати
заміщення
замкненість
märka
förvirring
ersätta
substituera
substituering
inneslutenhet
замкнутий
stängt
innesluten
замкнутість
inneslutenhet
замова
замовкший
замовлений
замовлення
замовляти
замовник
beställning
tyst
beställt
beställning
beställa
beställare
uppdragsgivare
tiga
bemedlad, besutten, förmögen
замовчувати
заможний
заможність
замок
заморожений
заморожування
заморожувати
заморський
замучений
välgång, välstånd
borg
lås
dörrlås
hänglås
frusen
frysning
frysa
översjöisk
plågad
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
betenksom, tenksom,
tankefull
tenke, gruble
gift
substitusjon
erstattelig
utskiftbar
erstatter, substitutt
stedfortreder
underminere
bytte, skifte
erstatte
substituere
bytte, skifte
erstatte
substituere
isteden, istedenfor
bemerkning
merknad
merke, bemerke
forvirring, konfusjon
erstatte
substituere
substituering
innesluttethet
låst
innesluttet
usosial, uselskapelig,
menneskesky
innesluttethet
bestilling
taus
bestilt
bestilling
bestille
bestiller
tænksom, tankefuld
tænke
gift
substitution
erstattelig, substituerbar
stedfortræder
minere
bytte, skifte
erstatte
substituere
bytte, skifte
erstatte
substituere
i stedet, til gengæld
bemærkning
mærke, bemærke
forvirring, konfusion
erstatte
substituere
substituering
indesluttethed,
uselskabelighed
uselskabelig, menneskesky,
usocial
låst
indesluttethed,
uselskabelighed
bestilling, opdrag
tavs
bestilt
bestilling
bestille, booke
bestiller
tie
bedrestilt, velhavende,
velholden, velstående,
formuende
velstand
kastell, borg
lås, dørlås
tie, fortie
formuende, velhavende,
velstående
frossen
nedfrysing
fryse
oversjøisk
plaget, forpint
frossen
nedfrysning
fryse
oversøisk
forpint
velstand
borg
lås
119
замучувати
запилення
замучувати
занавіска
занадто
занапащений
занедбаний
занепад
plåga
förhänge, gardin
alltför, ganska
herrelös
herrelös
förfall
nedgång, tillbakagång
занепокоєння
занесений
заносити
занотовувати
занудитися
заняття
заохочення
заохочувальний
заохочувати
заощадження
ångest
bekymmer
införd
införa
nedteckna, notera
tråka
aktivitet, verksamhet
uppfordring
uppmuntrande
uppfordra
besparing, sparpengar
заощаджувати
западина
западня
spara
djup
fälla
запаковувати
запалений
запалення
запальний
запальничка
запалювання
запалювати
packa, inpacka
antänd
inflammation, katarr
inflammatorisk
tändare, cigarettändare
antändning
antända, tända, elda
запаморочення
запаморочиться
запаморочливий
запановувати
запас
запевнений
запевнювати
запевняти
заперечувати
запечатувати
запилений
svimning
hissna, svimna
hissnande
härska
förråd
reserv
hamstring
hamstra
patentera
doft, lukt, odör
aromatisk, doftande,
väldoftande, välluktande,
doftfull, doftfylld, doftig
säker
försäkra
försäkra
bestrida
försegla
dammfylld
запилення
pollinering
запасання
запасати
запатентувати
запах
запашний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
plage, pine
forheng, gardin
altfor, ganske, meget
herreløs, eierløs, vandrevet
herreløs, eierløs, vandrevet
forfall, forfallstid
nedgang, tilbakegang,
tilbakeskritt
angst
bekymring
innført
innføre
nedtegne, opptegne, notere
kjede seg
aktivitet, virksomhet
oppfordring
oppmuntrende
oppfordre, anmode
sparepenger, sparebeløp,
sparemidler
spare
fordyping
grav, dyregrav, felle,
dyrefelle, fallgruve
pakke, innpakke, emballere
antent
betennelse, katarr
inflammatorisk
fyrtøy, sigarettenner
antennelse
antenne, fenge, tenne, sette
fyr på
besvimelse, svimmelhet
svimle
svimlende
herske
forråd
reserve, lagerbeholdning
hamstring
hamstre
patentere
duft, dunst, lukt, odør
aromatisk, duftende,
velluktende, velduftende
udpine
forhæng, gardin
altfor, ganske, meget, vældig
herreløs, ejerløs
herreløs, ejerløs
forfald
nedgang, tilbagegang
sikker
forsikre, forvisse
forsikre, forvisse
bestride
forsegle
nedstøvet, tilstøvet
støvfull, støvfylt
bestøvning, pollinering
sikker
forsikre, forvisse
forsikre, forvisse
bestride
forsegle
støvfyldt
bekymring
indført
indføre
optegne, notere
kede sig
virksomhed
opfordring, opmuntring
opmuntrende
opfordre
sparepenge
spare
dyb
fælde
pakke, indpakke, emballere
antændt
betændelse, inflammation
inflammatorisk
fyrtøj, lighter, cigarettænder
antændelse
antænde, fænge, tænde,
opflamme, opildne
besvimelse, svimmelhed
svimle
svimlende
herske
forråd
reserve
hamstring
hamstre
patentere
duft, dunst, lugt, odør
aromatisk, vellugtende,
duftende
bestøvning
120
запилювати
запроваджувати
запилювати
pollinera
запис
not, anteckning
записка
записувати
запит
запитання
запитувати
запізнення
запланований
запланувати
запліднення
запліднювати
запломбовувати
заплутаний
not, anteckning
nedteckna, notera
förfrågan
fråga, läsa, läsning
fråga
försening
planerad
planera, planlägga
befruktning
befrukta
plombera
förvirrad
invecklad
kaos, oordning, oreda
blunda
fläcka
prevention
förebygga
hindra
förebyggande, preventiv
testamenterad
naturreservat, naturpark
заплутаність
заплющувати
заплямувати
запобігання
запобігати
запобіжний
заповіданий
заповідник
заповіт
заповнений
заповнювати
запозичати
заполонювати
запона
запопадливий
запорука
започаткований
започатковувати
започаткування
запроваджений
запровадження
запроваджувати
bestøve
nedstøve
notat
opptak
notat
nedtegne, notere
forespørsel
spørsmål
spørre
forsinkelse
planlagt
planlegge
befruktning
befrukte
fylle, plombere
innfløkt, innviklet
kaos, rot, uorden
lukke
flekke, plette
forebygging
forebygge
hindre
forebyggende
testamentert
fredningsområde,
naturvernområde, naturpark,
naturreservat, fredningssone,
miljøvernområde,
miljøvernreservat,
naturvernreservat,
reservatområde
testamente
testament, testamente
fylld
fylt
bräddfull, bräddfylld, välfylld velfylt
ferdigutfylt
fylla
fylle
helle
låna
låne
fånga, tillfångata
fange
förhänge, gardin
forheng, gardin
ivrig, iverfull, flitig
ivrig, flittig
borgen
kausjon
igångsatt
igangsatt, iverksatt
begynna, börja, starta,
begynne, starte, igangsette,
igångsätta
iverksette
igångsättning
igangsetting, igangsettelse
införd
innført
introduktion
introduksjon
implementering
introducera
implementera
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
introdusere, implementere,
innarbeide
bestøve
not, notat
optag
notat, antegnelse
notere
forespørgsel
spørgsmål
spørge
forsinkelse
planlagt
planere, planlægge
befrugtning
befrugte
plombere
indviklet
kaos, uorden, rod, røre
lukke
plette
prævention
forebygge
forhindre, hindre
forebyggende
testamenteret
nationalpark, naturpark,
naturreservat
testamente
fyldt, udfyldt
fylde
låne
fange
forhæng, gardin
ivrig, flittig
kaution
igangsat
begynde, påbegynde, starte,
igangsætte, iværksætte
igangsætning, igangsættelse
indført
introduktion
implementering,
indarbejdelse, indarbejdning
introducere, implementere
indarbejde
121
запроданець
запроданець
запросити
запрохувати
запрошений
запрошення
запрошування
запрошувати
запуск
запускати
заселяти
зараження
angivare, förrädare, svikare
inbjuda
inbjuda
inbjuden
inbjudan
inbjudan
bjuda, inbjuda, invitera
start
starta, igångsätta
köra
handled
anbefalla, rekommendera
för
smitta
kontaminera
kontamination
зараз
заразливий
nu
nå
smittfarlig, smittsam, smittbar smittefarlig
зараховування
immatrikulering
immatrikulering
зараховувати
зареєстрований
зарезервований
заробіток
заробляти
зародок
зарозумілий
immatrikulera
registrerad
reserverad
belöning, arbetslön
tjäna
embryo, foster
högmodig
immatrikulere
registrert
reservert
belønning
tjene
embryo, foster
overlegen, storaktig, hoven
зарозумілість
зарплата
зарплатний
зарплатня
зарубіжжя
зарубіжний
hovmod
lønn, lønning
lønnsmessig
lønn, lønning
utland
utenriks, utenlandsk
засвоювати
засекречений
arrogans
lön, arbetslön
lönsmässig
lön, arbetslön
utland
utrikes
utländsk
förlovning
förlovning
gisslan
laddning
ladda
laddad
laddning
bakhåll
grundval
smälta
hemlig
заселений
заселення
заселяти
inhyst
inhysing
inkvartera, inlogera
innlosjert
innkvartering
innlosjere, innkvartere,
bosette
зап'ясток
зараджувати
заради
заражати
заручення
заручини
заручник
заряд
заряджати
заряджений
зарядка
засада
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
angiver
innby
innby
invitert
invitasjon
innbydelse
innby, invitere
start
starte, igangsette, iverksette
kjøre
håndledd
anbefale, tilråde
for
smitte
kontaminasjon
forlovelse
forlovelse
gissel
ladning
lade
ladet
ladning
bakhold
grunnlag
fordøye
hemmelig, hemmeligstemplet
angiver, forræder, udsteder
indbyde
indbyde
budt, inviteret
indbydelse
indbydelse
byde, indbyde, invitere
start
starte, igangsætte, iværksætte
køre
håndled
anbefale, tilråde
for
smitte
kontaminere, forpeste
kontamination,
kontaminering
nu
smitsom, smittefarlig,
smittende
immatrikulation,
immatrikulering
immatrikulere
registreret
reserveret
løn, lønning
tjene, optjene
embryo, foster
overlegen, storagtig, hoven,
arrogant, hovmodig
arrogance, hovmod
løn, lønning, arbejdsløn
lønsmæssig
løn, lønning, arbejdsløn
udland
udenrigs, udenlandsk
forlovelse
forlovelse
gidsel
ladning
lade, oplade
ladt, opladt
ladning, opladning
baghold
base
fordøje
hemmelig, hemmeligholdt,
hemmeligstemplet
indlogeret
indkvartering, indlogering
indkvartere, indlogere
122
засилати
застерігати
засилати
засинати
засипати
засихати
засіб
засідання
засідка
засланець
засланий
заслання
förvisa, landsförvisa
somna
somna
torka ut
medel
församling
bakhåll
utvisad
utvisad
exil, förvisning
landsforvise
forsove, sovne
forsove, sovne, søvne
tørke ut
middel
forsamling
bakhold
utvist
utvist
eksil, forvisning
засліплювати
заслоняти
заслуга
заслуговувати
заслужений
blända, förblinda
övertäcka
förtjänst
förtjäna
förtjänt, välförtjänt,
förtjänstfull
avhöra
sola sig
solbränd, solbrun
stekt
steka
förorenat
förorena
absorbera, suga upp
bedröva, gräma
trist, uttråkad, vemodig,
vemodsfull, nedstämd
blinde, forblinde
overdekke
fortjeneste
fortjene
fortjent, fortjenestefull
заслуховувати
засмагати
засмаглий
засмажений
засмажувати
засмічений
засмічувати
засмоктувати
засмутити
засмучений
засмучувати
заснований
засновник
засновування
засновувати
засоромлений
заспокійливий
заспокоєння
заспокоювання
заспокоювати
заспокоюватися
застава
застарілий
застережений
застереження
застерігати
bedröva
etablerad
grundare, grundläggare,
upphovsman
etablering, grundläggning
etablera
grunda, grundlägga, upprätta,
stifta
skamfull, skamfylld, skamsen
høre, lytte
høre, lytte
sole seg
sole sig
solbrun
solbrun, solbrændt
stekt
stegt
steke
stege
forsøplet
forurenet
forsøple
forurene
suge inn, suge opp
indsuge
bedrøve, gremme
græmme
trist, nedstemt, bedrøvelig,
trist, nedstemt, vemodig,
vemodig, vemodsfull,
bedrøvelig, sorgfuld, sorgfyldt
vemodsfylt
bedrøve
bedrøve
etablert, grunnlagt
grundlagt
grunnlegger, stifter,
grundlægger, stifter,
opphavsmann
ophavsmand
grunnleggelse
grundlæggelse, etablering
etablere
etablere
fundere, grunnlegge, opprette, fundere, grundlægge, oprette,
stifte
stifte
skamfull, beskjemmet
skamfuld, slukøret,
beskæmmet
beroligende
beroligende, betryggende
trøstefull, trøsterik
tröstande, trösterik, tröstefull,
förtröstningsfull, förtröstelig,
betryggande
förtröstning
beroligelse
förtröstning
beroligelse
trösta, beroliga
berolige, betrygge, stille
godsnakke, trøste
stilla
stilne, lugne
pant
pant
borgen
kausjon
föråldrad, gammalmodig
foreldet, gammelmodig
varnad
advart, varslet
varsel, varning
advarsel
varna, varsla
advare, varsle
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
forvise, landsforvise
sovne
sovne
tørre ud
middel
forsamling
baghold
udvist
udvist
eksil, forvisning,
landsforvisning
blinde, blænde, forblinde
overdække
fortjeneste
fortjene
fortjenstfuld, velfortjent
betryggelse
beroligelse
betrygge, trøste
stilne
pant
kaution
forældet, gammelmodig
varslet
advarsel, varsel
advare, varsle
123
застій
затоплювати
застій
застосований
застосовувати
застосування
застрайкувати
застрахований
застраховувати
застрявати
застряглий
застувати
застуда
застуджений
заступник
orörlighet
använd
använda, bruka
användning, bruk
strejka
försäkrad
försäkra
fastna
fastnad, fastklämd
blunda
förkylning
förkyld
ställföreträdare
заступництво
засуджений
засудження
засуджувати
beskydd
dömd
fördömelse
döma, fördöma
засумувати
засуха
засухостійкий
затвердження
затверджувати
зате
tråka
torka, torkperiod
torktålig, torkresistent
stadfästelse
fastsätta, stadfästa
men
затемнений
mörklagd, förmörkad
затемнення
затемнювати
förmörkelse, mörkläggning
förmörka
mörklägga
överskugga
efter, efteråt, därefter
затим
затискати
затиснутий
затихати
затишний
затишність
затишок
затишшя
затінений
затінок
затінювати
затока
затоплений
затоплення
затоплювати
klämma
fastnad
stilla
lugn, stilla
trevlig, hemtrevlig
lugn, frid, ro
trivsel
lugn, frid, ro
trivsel, trevnad
lugn, frid, ro
överskuggad
skugga
överskugga, skugglägga
golf
översvämmad
översvämning
översvämma
sänka
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ubevegelighet
brukt
anvende, benytte, bruke
bruk, benyttelse
streike, gå til streik
forsikret
forsikre
klemme seg fast
fastklemt
lukke
forkjølelse
forkjølet
stedfortreder, nestformann,
nestleder
patronasje
domfelt, dømt, idømt
fordømmelse
dømme, fordømme
ubevægelighed
brugt
anvende, benytte, bruge
brug, anvendelse
strejke
forsikret
forsikre
klemme fast
fastklemt
lukke
forkølelse
forkølet
stedfortræder
hygge, kos, trivsel
hygge
ro
hygge
ro
ro, stilhed, fred
overskygget
skygge
overskygge, tilsløre
beskyttelse
dømt, idømt
fordømmelse
dømme
fordømme
kjede seg
kede sig
tørke, tørketid, tørkeperiode tørke
tørkeherdig, tørkebestandig tørkebestandig, tørketålende
fastsettelse
fastsættelse
fastsette, fastslå, vedta
fastsætte, fastslå
derimot
derimod
men
men
formørket
mørkelagt, mørklagt,
formørket
formørkelse
formørkelse
formørke, tilsløre
formørke, mørklægge
overskygge, overstråle
tilsløre
overskygge, overstråle
efter, etter, etterpå, deretter, efter, derefter, derpå, så
så
klemme
klemme
fastklemt
fastklemt
stilne, lugne
stilne
koselig, trivelig
behagelig, bekvem, hyggelig
hygge, kos, trivsel
ro, stillhet
overskygget, skyggelagt
skygge
overskygge, tilsløre,
skyggelegge
golf, havbukt
oversvømt
oversvømmelse
oversvømme
senke
golf, havbugt
oversvømmet
oversvømmelse
oversvømme
124
затопляти
затопляти
затоптувати
затрата
затриманий
затримати
затримка
затримувати
затуляти
затьмарення
затьмарювати
зацькований
översvämma
trampa
kostnad
utgift
försenad
oversvømme
trampe ned
kostnad, utgift
oversvømme
trampe ned
omkostning, udgift
hindret, stanset
pågripet
pågripe
forsinkelse
forsinke
lukke
formørkelse
formørke, tilsløre
overskygge, overstråle,
skyggelegge
inndra, innvikle
forhale, drøvtygge
flittig, ivrig
anmerkning
fast
begeistring
sykdom, sjukdom
forsvarsmessig, beskyttende
forsinket, hindret, standset
затягувати
gripa
hinder
fördröja
blunda
förmörkelse, mörkläggning
förmörka
mörklägga
överskugga, skugglägga
förhala
затятий
зауваження
зафіксований
захват
захворювання
захисний
flitig, ivrig
anmärkning
fast
begeistring
sjukdom
försvarsmässig
захисник
försvarare, beskyddare,
skyddare, värnare
beskydd, värn, försvar
forsvarer, verner, beskytter
västerlänning
dölja, gömma, bortgömma
åtgärd
begeistrad
kapat, bortförd
begeistring
begeistring
bortföring, kidnappning
spännande
bedåra, betaga, förtrolla
bortföra
bedåra, betaga, förtrolla
intresserad
engagerad
intressera
engagera
plågad
vesterlending
gjemme, skjule
tiltak
begeistret
bortført, kapret
begeistring
begeistring
захист
захисток
захищати
захищений
захід
західний
західчанин
заховувати
заходи
захоплений
захопленість
захоплення
захопливий
захоплювати
захоплюватися
зацікавлений
зацікавлювати
зацькований
beskyttelse, vern
forsvar
asyl
asyl
försvara, skydda, freda, värna forsvare
beskytte, frede, verne,
fredlyse
skyddad
beskyttet, vernet
solnedgång
solnedgang
väst, väster
vest
västerländsk, västlig
oksidental, vestlig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
spennende, begeistrende
begeistre
bortføre, kapre, kidnappe
begeistre
interessert
engasjert
interessere
engasjere
forpint
pågribe
forsinkelse
forsinke
lukke
formørkelse
formørke, mørklægge
tilsløre
overskygge, overstråle
inddrage, indvikle
forhale, drøvtygge
flittig, ivrig
anmærkning
fast
begejstring
sygdom
forsvarsmæssig
beskyttende
forsvarer, beskytter
beskyttelse, værn, fredning
forsvar
asyl
forsvare
beskytte, frede, fredlyse,
værne
beskyttet, værnet
solnedgang
vest
occidental, vestlig,
vesterlandsk
vesterlænding
gemme, skjule
tiltag
begejstret
bortført, kapret
begejstring
begejstring
bortføring, kapring
spændende, begejstrende
begejstre
kapre, kidnappe
begejstre, beundre
engageret, interesseret
interessere
engagere
forpint
125
зачарований
зачарований
зачаття
зачим
зачинатель
зачинати
зачинений
зачиняти
зачіпати
зачіска
зачісувати
збіжність
charmerad, förtrollad, bedårad sjarmert, bedåret, fortryllet,
trollbunden
konception
konsepsjon, unnfangelse
varför
hvorfor
igångsättare
igangsetter
begynna, börja, starta,
begynne, starte, igangsette,
igångsätta
iverksette
stengt
lukke, stenge
vedrøre
frisyre, hårfrisyre
frisere
gre, kjemme
løkke
søknad
збавляти
збагачений
збагачення
збагачувати
збагнення
збагнути
stängt
stänga
vidröra
frisyr, hårfrisyr
frisera
kamma
slinga
ansökan
kungörelse
ansökan
ansökan
kungöra, bekantgöra,
förkunna
minska
berikad
anrikning
anrika, berika
förståelse
fatta, begripa
збалансований
збанкрутілий
збентежений
balanserad
bankrutt
ängslig
збереження
besparing
sparpengar
behålla
lagra
spara
störta
balansert
fallent
engstelig
flau
oppbevaring, sparebeløp,
sparemidler
beholde
lagre, oppbevare
spare
styrte
зашморг
заява
заявка
заявлення
заявляти
зберігати
збивати
збирання
збирати
збиток
samling
samla, ansamla, insamla
plocka
sammanblandad
olönsam, ofördelaktig,
förlustbringande
förlust
збіг
збіднілий
збіжжя
збіжність
sammanfall
nödställd
sädesslag
konvergens
збитий
збитковий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
søknad
søknad
erklære
minske
beriket
berikelse, anrikning
anrike, berike, rikgjøre
forståelse
forstå, skjønne, begripe, fatte
samling
samle, plukke
vispet, sammenvispet
ulønnsom, ufordelaktig,
uøkonomisk
underskudd
tap
sammenfall, sammentreff
nødstedt
korn
konvergens
charmeret, bedåret
undfangelse
hvorfor
igangsætter
begynde, starte
igangsætte, iværksætte,
påbegynde
lukket
lukke, stænge
vedrøre
frisure
frisere
kæmme
løkke
ansøgning, applikation
påstand
ansøgning
ansøgning
erklære
mindske
beriget
berigelse
berige
forståelse
fatte
indse
ligevægtig, balanceret
fallent
ængstelig, angstfuld,
bekymret
opbevaring, bevaring
beholde
lagre, opbevare
spare
styrte
sammenblande
samling, indsamling
samle, indsamle, plukke,
indhøste
sammenblandet
ufordelagtig, tabsgivende
underskud
tab
sammenfald
nødstedt
korn
konvergens
126
збільшення
звитяга
збільшення
växt, ökning
förstoring
збільшувальний
збільшувати
збір
förstorande
öka
förstora
avgift
збірка
збірна
збірний
збочення
збройний
зброя
збруя
збувати
збуджений
збудження
збуджувати
збудований
збурювати
зваба
зваблювання
зваблювати
звабний
samling
landslag
samlad
avvikelse
beväpnat, väpnad
vapen
rustning
avsätta
upphissad
upphissning
egga, upphetsa
byggd
förarga, irritera
frestelse, förförelse
förförelse
fresta, förföra, locka
förförisk, förförlig
звабниця
звада
зважений
зважувати
звання
förförerska, frestarinna,
fresterska
fejd
viktad
väga
rang, tjänstegrad
зварений
зварник
зварювання
зварювати
звати
зведення
звернення
звертання
звертатися
зверху
звивистий
sammansvetsad
svetsare
svetsning, sammansvetsning
svetsa, sammansvetsa
heta
upplysning
hänvändelse, hänvisning
hänvändelse, hänvisning
hänvända
ovanifrån
krusad
звикати
звиклий
звинувачення
звинувачувати
vänja
vand
anklagelse, beskyllning
anklaga, beskylla
звироднілий
звитяга
urartat, vansläktad
seger
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
vekst, stigning
økning
forstørrelse
forstørrende
øke
forstørre
avgift
gebyr
samling
landslag
samlet
avvik, fravikelse
armert, væpnet, bevæpnet
våpen
rustning
avsette, selge
opphisset
opphisselse
hisse
ferdigbygd
ergre, forarge, irritere
fristelse, forførelse, tillokkelse
fristelse, tillokkelse
forføre, friste, lokke
fristende, tillokkende,
forførerisk
forførerske
stigning, øgning
forstørrelse
feide
avveid
veie
rang
tjenestegrad
sammensveiset
sveisearbeider
sveisearbeid
sveise
hete
opplysning, etterretning
henvendelse, henvisning
henvendelse, henvisning
henvende
ovenfra
bølgeformig
kruset, krøllet
bli vant til
vant, tilvant
anklagelse, beskyldning
anklage, beskylde
tiltale
påtale
utartet, vanslektet
seier
fejde
afvejet
veje
rang
forstørrende
øge, forøge, forhøje
forstørre
gebyr
samling
landshold, landslag
samlet
afvig, afvigelse, fravigelse
bevæbnet
våben
rustning
afsætte
ophidset
ophidselse
ægge, ophidse
udbygget
forarge
fristelse, tillokkelse
fristelse, forførelse, tillokkelse
forføre, friste, lokke, forlokke
forførerisk, forførisk,
fristende, tillokkende
forførerske
sammensvejset
svejser
svejsning, sammensvejsning
sammensvejse, svejse
hedde
oplysning
henvendelse, henvisning
henvendelse, henvisning
henvende
ovenfra, oppefra
kruset, krøllet
vænne sig
vant, tilvant
beskyldning
anklage, beskylde
tiltale
udartet
sejr
127
звитяжець
звитяжець
звичай
звичайний
звичайно
звичка
звичний
звід
звіддалік
звідки
звідси
звіздар
звільнений
звільнення
звільнювати
звір
звірення
звіринець
звіробій
звіроподібний
звірство
звіряти
звірячий
звісно
звістка
звіт
зволікання
зволікати
зворот
зворотний
звужувати
звук
звук
vinnare, segrare, segerherre,
segerman, segervinnare
sed, sedvana, sedvanerätt
vinner
vinder, sejrherre
skik, sæd, sædvane,
sædvaneret
vanlig, sedvanlig
vanlig, ordinær, alminnelig
vanlig, sædvanlig
ordinär, konventionell
ordinær, almindelig, normal
naturligtvis, givetvis, vanligen, naturligvis, selvfølgelig,
naturligvis, selvfølgelig,
vanligtvis, självsagd
selvsagt
sædvanligvis, vanligvis,
vanligvis
selvsagt
vana
vane
vane
vanlig, sedvanlig
vanlig, ordinær, alminnelig
vanlig, sædvanlig
ordinär, konventionell
ordinær, almindelig
set, samling
samling
sæt
bortifrån, långtifrån,
bortefra, fjerntfra, langveisfra langvejsfra
fjärranfrån, fjärranifrån
varav, varifrån
hvorav, hvorfra
hvoraf, hvorfra
härifrån
herav, herfra, herifra
herfra, heraf
stjärntydare, stjärnekikare,
stjernekikker
stjernekigger
stjärnskådare
frigjord
frigjort
frigjort, løsladt
løslatt
befrielse
frigjørelse
befrielse
fritagelse
opsigelse
avskeda, sparka
oppsi
afskedige, opsige
fritage
djur, best
dyr, beist
dyr
jämförelse, komparation
sammenligning,
sammenligning, jævnførelse,
sammenlikning
jævnføring, komparation
djurpark
dyrehage
dyrehave
johannesört, perikum
perikum, johannesurt
perikon
bestialisk, bestaktig, djurisk, bestialsk, dyrisk, dyrelignende bestialsk, dyrisk
djuraktig, djurartad, djurlik,
djurliknande
bestialitet, bestaktighet,
bestialitet
bestialitet
djuriskhet
jämföra, komparera
sammenligne, sammenlikne sammenligne, jævnføre,
komparere
bestialisk, bestaktig, djurisk, bestialsk, dyrisk, dyrelignende bestialsk, dyrisk
djuraktig, djurartad, djurlik,
djurliknande
naturligtvis, givetvis, självsagd naturligvis, selvfølgelig,
naturligvis, selvfølgelig,
selvsagt
selvsagt
budskap
budskap
besked
rapport, räkenskap
rapport, regnskap
rapport
försening
forsinkelse
forsinkelse
försena
forsinke
forsinke
sväng
innkjøring, sving
sving, vejsving
omvänd, invers, resiprok
invers
invers
omvendt
modsat
omvendt
smalna
smalne
smalne
ljud
lyd
lyd
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
skikk
128
звуковий
здалека
звуковий
звукооператор
звучати
звучний
звучність
зв'язаний
зв'язка
зв'язний
зв'язок
sonisk
ljudtekniker, ljudsättare
ljuda, klinga
klangfull, klangfager, klangrik
klang
bunden
ledband, ligament
sammanhängande
förbindelse, koppling,
samband
bindning
kontakt
sonisk, lydlig, lydmessig
lydtekniker
lyde, klinge
klangfull
klang
tilknyttet
leddbånd, ligament
sammenhengende
forbindelse, kobling,
samband, tilknytning
binding
kontakt
зв'язувати
förbinda
knyta
törst, begär
halsbränna
forbinde
tilknytte
tørst
begjær
halsbrann
nevnt
minne
nevne
згага
згаданий
згадувати
згаслий
згинати
згідний
згідно
зговір
згода
nämnd
minnas
omtala
nämna
slocknad
böja
enig
enligt
konspiration,
sammansvärjning
enighet
samtycke
samstämmighet, överens
згодом
зголоднілий
згорання
згорілий
згорток
зграя
згруповувати
згублений
efter
uthungrad
förbränning
utbränd
packe
flock
gruppera
bortkommen
згубний
згуртовувати
зґвалтований
зґвалтування
зґвалтувати
здавання
здавати
здавлювати
здалека
ödeläggande, katastrofal
gruppera
våldtagen
våldtäkt
våldta
leverering
leverera
klämma
bortifrån, långtifrån,
fjärranfrån, fjärranifrån
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
utslukket
bende, bøye
brette, folde
enig
ifølge
konspirasjon,
sammensvergelse
enighet
samtykke
forlik
samstemmighet,
overensstemmelse, overens
etter
uthungret, utsultet
forbrenning
utbrent
pakke
horde
gruppere
bortkommet, bortkommen,
tapt
ødeleggende, katastrofal
gruppere
voldtatt
voldtekt, voldtektshandling
voldta
innlevering
innlevere
klemme
bortefra, fjerntfra, langveisfra
lydlig, lydmæssig
lydtekniker
lyde, klinge
klangfuld
klang
tilknyttet
ledbånd, ligament
sammenhængende
forbindelse, kobling,
tilknytning
samband
kontakt
binding
forbinde, sammenkoble
knytte, tilknytte
tørst, halsbrand
nævnt
minde
nævne
omtale
udslukket
bøje
folde, brætte
enig
ifølge
konspiration,
sammensværgelse
enighed, samtykke
samstemmighed,
overensstemmelse, overens
efter
udhungret
forbrænding
udbrændt
pakke
sværm
gruppere
bortkommen, bortkommet
katastrofal
gruppere
voldtagen
voldtægt
voldtage
indlevering
indlevere
klemme
langvejsfra
129
здатний
здатний
здатність
здебільше
здебільшого
здивований
здібний
здібність
здійсненний
землетрус
duglig, duktig, skicklig,
kapabel
duktighet, skicklighet,
förmåga
mest
huvudsakligen
övervägande
mest
huvudsakligen
övervägande
förvånad, häpen, överraskad
duktig
färdighet, förmåga
realiserbar
genomförd, utförd
brukbar, egnet
dugelig, dyktig, kapabel
dyktighet, evne
brugbar, brugelig, egnet
dygtig, kapabel
dygtighed, evne
mest
hovedsakelig
hovedsageligt
mest
hovedsakelig
hovedsageligt
здобуток
здогад
forbauset, overrasket
dyktig
ferdighet, evne
realisabel, gjørlig
utført, fullbyrdet,
gjennomført
genomföring, utföring
virkeliggjørelse, utførelse,
gjennomførelse,
gjennomføring
fullborda, framföra, fullgöra, fullbyrde, fullføre,
genomföra, verkliggöra,
gjennomføre, virkeliggjøre,
förverkliga, realisera, exekvera realisere
byte
bytte
utvinna
utvinne
förtjäna
förtjänst
fortjeneste
gissning
gjetning, gjettverk
здолати
здороватися
здоровий
здорово
övervinna
hälsa, säga goddag
hälsosam
bra, väl
здоров'я
зебра
зелений
зеленоокий
зеленуватий
зеленушка
зелень
hälsa
sebra, zebra
grön
grönögd
grönaktig
grönfink
köksört
grönska
jordägande
jordbruk, lantbruk, åkerbruk
näbbmus
jordbrukare, lantbrukare,
jordarbetare,
jordbruksarbetare,
åkerbrukare
здійснення
здійснювати
здобич
здобувати
землеволодіння
землекористування
землерийка
землероб
землеробство
землетрус
overvinne
hilse
sunn, sykdomsfri
bra, vel
sunt
helse
sebra
grønn
grønnøyd
grønnaktig
grønnfink
kjøkkenurt
forbavset, overrasket
dygtig
dygtighed, evne
realisabel
fuldført, gennemført, udført
udførelse, gennemførelse,
gennemføring, gennemførsel,
iværksættelse, realisering
fuldbyrde, fuldende, fuldføre,
gennemføre, virkeliggøre,
realisere
bytte
udvinde
fortjeneste
gætning, gætteværk
antagelse
overvinde
hilse
sund, sygdomsfri
vel
helse
zebra
grøn
grønøjet
grønagtig
grønirisk
køkkenurt
jordeierskap
jordejerskab
åkerbruk
markbrug
spissmus
spidsmus
jordbruker, landarbeider,
landbruger, landarbejder,
jordarbeider,
landmand
jordbruksarbeider, jorddyrker,
landbruksarbeider,
åkerbruker
jordbruk, lantbruk, åkerbruk jordbruk, landbruk,
jordbrug, landbrug, agerbrug,
jorddyrking
markbrug
jordbävning
jordskjelv
jordrystelse, jordskælv
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
130
земля
земля
зіткнення
зіставляти
jord, jordklot
jord
mark
mark
land
land
jordisk
jordisk, verdslig, dennesidig
världslig
landlevande
landlevende
zenit, höjdpunkt, middagshöjd senit, middagshøyde
frö
kornfrø
korn
korn
sefyr
sefyr
förenad
forenet
kopplad
förening, sammanslutning
forening
förena
forene
bakifrån
bakenfra, bakfra
utifrån
utenfra
sicksack
sikksakk
sicksackartad, sicksackformad, sikksakkformet
sicksackformig
julkaktus
julekaktus
zygot
zygote
bröstbär, jujubär
brystbær, jujuber
vinter
vinter
övervintring
overvintring
kall, kylig
kald, kjølig
vinterhärdig
vinterherdig
övervintra
overvintre
vinst, profit
gevinst, profitt, nytte,
gagn, nytta
nytteverdi
önska
ønske
välmenande, välvillig
velmenende, velvillig
med
med
monterad
montert
möte, sammanträde
møte
vissen
vissen
ignorerad
ignorert
erkänna, tillstå
anerkjenne
innrømme
läkemedel
legemiddel
pupill
pupill
ödelagd, fördärvad
fordervet, ødelagt
ödelägga
bederve, forderve, ødelegge
syn, synförmåga
syn, synsevne, synssans
stjärna
stjerne
diva, kändis
diva, kjendis
skarpsynt, loögd, skarpögd
skarpsynt, skarpøyd
stjärna
stjerne
stjärnblomma
stjerneblom
jämförelse, komparation
sammenligning,
sammenlikning
jämföra, komparera
sammenligne, sammenlikne
зіткнення
kollision, sammanstötning
земний
земноводний
зеніт
зернина
зерно
зефір
з'єднаний
з'єднання
з'єднувати
ззаду
ззовні
зигзаг
зигзагоподібний
зигокактус
зигота
зизифус
зима
зимівля
зимний
зимостійкий
зимувати
зиск
зичити
зичливий
зі
зібраний
зібрання
зів'ялий
зігнорований
зізнаватися
зілля
зіниця
зіпсований
зіпсувати
зір
зірка
зіркий
зірочка
зірочник
зіставлення
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kollisjon, krasj, sammenstøt
jord
jordklode
land
jordisk, verdslig, dennesidig
landlevende
zenit
frø
korn
zefyr
forenet
forening
forene
bagfra
udefra
siksak
siksakformet
helligdagskaktus, julekaktus
zygote
jujubær
vinter
overvintring
kold
vinterbestandig
overvintre
gevinst, profit, nytte,
nytteværdi
ønske
velmenende, velvillig
med
monteret
forsamling
vissen
ignoreret
indrømme
lægemiddel
pupil
ødelagt
ødelægge
syn, synsevne, synssans
stjerne
diva
skarpsynet
stjerne
fladstjerne
sammenligning, jævnførelse,
jævnføring, komparation
sammenligne, jævnføre,
komparere
kollision
131
зітхати
зітхати
з'їдати
з'їдений
з'їзд
з'їсти
злагода
злато
злегка
злива
зливати
злигодні
злидар
злидень
злий
злинка
злити
злитий
злиття
зліва
злісний
злісність
злість
злітати
зліченний
зліченність
зло
злоба
злобний
злободенний
зловживання
зловживати
зловмисний
зловтіха
зловтішний
злодій
злодійство
злодійський
злодюга
злочин
злочин
sucka
äta
äten
församling
landsmöte
äta
enighet
samtycke
samstämmighet, överens
guld
knappt, lite
skur
sammanslå
nöd
fattig
tiggare
fattig
tiggare
ond, maliciös
binka
förarga, irritera
sammanslagen
fusion, sammanslagning
vänsterifrån
ond, maliciös
ondska
ondska
lätta, flyga
uppräknelig, beräkenbar,
beräkningsbar
uppräknelighet,
beräkenbarhet,
beräkningsbarhet
ondska
ondska
ond, maliciös
högaktuell
missbruk
utnyttja
ond, maliciös
skadeglädje
skadeglad
tjuv
tjuveri
tjuvaktig
tjuv
brott, förbrytelse, ogärning,
illgärning
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
sukke
spise, spise opp
spist
forsamling
landsmøte
oppspise
enighet
samtykke
forlik
samstemmighet,
overensstemmelse, overens
gull
litt
regnbyge, regnskyll
sammenslå
nød, nødssituasjon, trengsel
fattigmann
sukke
spise, æde
spist
forsamling
landsmøde
spise, æde
enighed
samtykke
samstemmighed,
overensstemmelse
fattigmann
fattigmand
ond, ondskapsfull, malisiøs
bakkestjerne
ergre, forarge, irritere
sammenslått
fusjon, sammenslutning,
sammenslåing
fra venstre
ond, ondskapsfull, malisiøs
ondskapsfullhet
ondskapsfullhet
lette
beregnbar, tellbar, tellelig
ond, ondskabsfuld, maliciøs
bakkestjerne
forarge
sammensluttet
fusion, fusionering,
sammenslutning
fra venstre
ond, ondskabsfuld, maliciøs
ondskabsfuldhed
ondskabsfuldhed
lette
tællelig
tellbarhet, beregnbarhet
tællelighed
ondskap
ondskapsfullhet
ond, ondskapsfull, malisiøs
høyaktuell
ondskab
ondskabsfuldhed
ond, ondskabsfuld, maliciøs
dagsaktuel, døgnaktuel,
højaktuel
misbrug
udnytte
ond, ondskabsfuld, maliciøs
skadefryd
skadefro
tyv
tyveri
tyvagtig
tyv
forbrydelse, ugerning
misbruk
utnytte
ond, ondskapsfull, malisiøs
skadefryd
skadefro
tyv, tjuv
tyveri, tjuveri
tyvaktig, tjuvaktig
tyv
forbrytelse, illgjerning,
ugjerning
guld
lidt
regnbyge, regnskyl
sammenslutte
nød
fattigmand
132
злочинець
злочинець
змія
змагати
змазувати
змарнований
змащений
змащення
змащування
зменшувальний
зменшувати
besegra
smörja
bortkastad
smord
smörjning
smörjning
diminutiv
reducera
minska, förminska
forbryter
gjerningsmann
kriminalitet
malign, ondartet
forbund, union, samvelde
forening, samlag
skremt
kamp
konkurranse
beseire
smøre
bortkastet, forfengelig
smurt
smøring
smøring
diminutiv
redusere
minske
змерзлий
змієголовник
змієїд
змієносець
змієхвістка
змій
зміна
frusen
drakblomma
ormörn
ormbärare
ormstjärna
drake
ändring, förändring
skifte
frossen
dragehode
slangeørn
slangebæreren
slangestjerne
drage
endring, forandring
skift
змінений
змінення
змінювати
змінюватися
зміст
förändrad
ändring, förändring
ändra, förändra
förändra
betydelse, betydelseinnehåll
змістовий
innehållsmässig
endret, forandret
endring, forandring
endre, forandre
forandre
betydning,
betydningsinnhold,
begrepsinnhold
innholdsmessig
змістовний
meningsfull, betydelsefull,
meningsfull, meningsfylt,
betydelserik, innehållsrik,
meningsbærende,
innehållsfull, innehållsmättad betydningsfull,
betydningsbærende,
betydningsrik, innholdsfylt,
innholdsmettet
förstärkt
forsterket
forstærket
befästa, hårdna, styrka,
fastne, befeste, hardne, styrke, befæste, styrke, bestyrke
förstärka
bestyrke, forsterke
blandad, uppblandad,
blandet, oppblandet,
blandet, sammenblandet
sammanblandad
sammenblandet
blanding
blanding
blanding
blanda, sammanblanda, mixa blande, mikse
blande, sammenblande, mikse
blandare
blander, blender
blender
orm
slange, orm
slange
злочинність
злоякісний
злука
зляканий
змагання
зміцнений
зміцнювати
змішаний
змішування
змішувати
змішувач
змія
brottsling, gärningsman,
illgärningsman
brottslighet, kriminalitet
elakartad, ondartad
förbund, union, samvälde
förening, stiftelse
förskräckt, rädd
tävling, idrottstävling
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
forbryder, ildgerningsmand
kriminalitet
malign, ondartet
forbund, union
forening
skræmt, forskræmt
kamp
konkurrence
besejre, nedkæmpe
smøre
bortkastet
smurt
smøring
smøring
diminutiv
reducere
formindske
nedsætte
frossen
dragehoved
slangeørn
slangeholderen
slangestjerne
drage
ændring
forandring
skift
forandret, ændret
ændring, forandring
forandre
forandre
betydning
indholdsmæssig,
meningsmæssig
meningsbærende,
betydningsbærende,
betydningsfuld,
betydningsladet,
indholdsmættet, indholdsrig
133
змова
змова
зморений
зморшка
зморшкуватий
зморшок
змушений
змушення
змушувати
зм'якшувати
знавець
знада
знаджувати
знайдений
знайомий
знайомити
знайомство
знайти
знак
знаменитий
знаменний
знаменник
знамено
знання
знаряддя
знати
знать
знахабнілий
знахар
знахарство
знахідка
знаходити
значення
значимий
значити
значний
значний
konspiration,
sammansvärjning
trött
rynka, fåra
rynkig, rynkad, fårad
murkla
tvungen
tvång
tvinga
mjukna
kunnig, sakkunnig
konspiration,
sammensværgelse
træt
fure, rynke
furet, rynket
morkel
tvungen, nødtvungen
tvang
tvinge
mildne, blødgøre
kyndig, sagkyndig,
kundskabsrig
frestelse, förförelse
fristelse, forførelse, tillokkelse fristelse, tillokkelse, forførelse
förföra, fresta, förtrolla, locka forføre, friste, lokke
forføre, friste, lokke, forlokke
hittad
funnet
fundet, opdaget
bekant
bekjent, kjenning
bekendt
känd
kjent
presentera, introducera
presentere, introdusere
præsentere, introducere
bekantskap
bekjentskap, kjennskap
bekendtskab
finna, hitta
finne
finde
märke, skylt
merke, skilt
mærke
tecken
tegn
skilt
tegn
berömd, beryktad, välkänd,
berømt, beryktet, velkjent,
berømt, verdensberømt
världsberömd
verdensberømt
märklig, anmärkningsvärd,
merkelig, bemerkelsesverdig, nævneværdig,
märkvärdig, nämnvärd,
merkverdig, nevneverdig,
opsigtsvækkende,
beaktansvärd, beaktningsvärd, hørverdig, oppsiktsvekkende mærkværdig
beskådansvärd, betraktansvärd
nämnare
nevner
nævner
fana, flagga
fane, flagg
fane, flag
kunskap, vetskap, insikt
kunnskap, ekspertise
kundskab, kendskab
redskap
redskap
redskab, værktøj
känna, veta
kjenne, vite
kende, vide
kunna
kunne
adel
adel
adel, adelsfolk
fräck, respektlös
frekk
fræk, næsvis, respektløs,
uforskammet
kvacksalvare
kvakksalver
kvaksalver
kvacksalveri
kvakksalveri
kvaksalveri
fynd
funn
fund
finna, hitta
finne
finde
påträffa
signifikans
viktighet, signifikans
betydning, signifikans
betydelsefull, betydlig,
betydningsfull, signifikant,
betydelig, betydningsfuld,
signifikant, viktig, angelägen, viktig
signifikant
avsevärd
betyda
bety
betyde
beteckna
betegne
betydelsefull, betydlig,
betydningsfull, signifikant,
betydelig, betydningsfuld,
signifikant, viktig, angelägen, viktig
signifikant
avsevärd
essensiell, substansiell,
essentiel, substantiel,
substantiell, väsentlig
vesentlig
væsentlig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
konspirasjon,
sammensvergelse
sliten, trett
fure, rynke, skrukk
furet, rynket, skrukket
morkel
tvungen, nødtvungen
tvang
tvinge
mildne, mykne
sakkunnig
134
значність
значність
значно
значок
знаючий
знос
betydenhet
väsentligt
märke, skylt
tecken
kunnig, sakkunnig,
kunskapsrik
знебарвлювання
знебарвлювати
зневажання
зневажати
avfärgning
avfärga
ringaktning
negligera, ringakta
зневажливий
зневіра
зненависть
зненацька
знесилений
nedsättande
desperation
hat
plötsligt
försvagad, kraftlös, maktlös,
vanmäktig
maktlöshet, kraftlöshet,
vanmakt
motvillig, ogärna
ringaktning
försmå, negligera, ringakta
знесилля
знехотя
знехтування
знехтувати
знецінений
знецінення
знешкоджений
знешкоджування
знешкоджувати
знижений
зниження
знижка
знижувати
знижуватися
знизу
зникання
зникати
зниклий
знищений
знищення
знищувати
знімати
знімок
зніт
знов
знову
знос
värdelös
devalvering
ofarliggjord, oskadliggjord
oskadliggöring
oskadliggöra, ofarliggöra
nedsatt
nedgång, fall
rabatt
prisnedsättning
reducera
sjunka
nedifrån, nedanfrån,
nedanifrån
försvinning
försvinna
försvunnen
tillintetgjord, utrotad
destruktion, tillintetgörelse
betydelighet
betydningsfuldhed
betydelig
betragtelig
merke, skilt
mærke, skilt
tegn
tegn
kunnskapsrik, kunnskapsfull, kyndig, kundskabsrig,
kyndig, sakkyndig, sakkunnig, vidende
vitende
fargetap
affarvning
avfarge
affarve
neglisjering
negligering
ignorere, neglisjere, overse, forsmå, forsømme, negligere,
overhøre, forsmå
ringeagte
nedsettende
nedsættende
desperasjon, håpløshet
fortvivlelse
hat
had
plutselig
pludseligt
svekket, maktløs, kraftløs
svækket, kraftløs, magtesløs
maktløshet, kraftløshet
magtesløshed
motvillig, ugjerne
neglisjering
ignorere, neglisjere, overse,
overhøre, forsmå
verdiløs
verditap
ufarliggjort, uskadeliggjort
ufarliggjøring
ufarliggjøre, uskadeliggjøre
nedsatt, redusert
nedgang, fall, synking
rabatt, tilbud, salg,
prisnedsettelse
nedsette
redusere
synke
nedefra, nedenfra
ugerne
negligering
forsmå, forsømme, negligere,
ringeagte
værdiløs
devaluering
uskadeliggjort
uskadeliggørelse
uskadeliggøre
nedsat
nedgang, fald
rabat, tilbud, salg
prisnedsættelse
nedsætte
reducere
synke
nedefra, nedenfra
forsvinning
forsvinne
forsvunnet
tilintetgjort, utryddet
destruksjon
forsvinding
forsvinde
forsvundet
tilintetgjort, udryddet
destruktion, tilintetgørelse,
udslettelse
udrydde, udslette, destruere,
tilintetgøre
filme
utrota, destruera, tillintetgöra, utrydde, utslette, ødelegge,
ödelägga
destruere, tilintetgjøre
filma
filme
ta ned
bild
bilde
mjölke
mjølke
igen, åter, återigen
igjen
igen, åter, återigen
igjen
slitage
slitasje
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
billede
dueurt
igen, atter
igen, atter
slid, slitage
135
зношений
зношений
зношування
зношувати
знущання
знущатися
зобов'язаний
зобов'язання
зобов'язувати
зображати
зображення
зображувати
зовиця
зовнішній
зоолог
utsliten
slitage
slita
mobbing
plåga
mobba
pliktig, förpliktad
förpliktelse, plikt,
skyldighetsplikt
förplikta
uttrycka
bild
uttrycka
svägerska, svärsyster,
svågerinna
utrikes, utländsk
extern
yttre, utvändig
utseendemässig
зовнішність
зовсім
utseende
helt, alldeles
зодіак
зозулинець
зозуля
зойк
зокрема
зола
золотар
золотарство
djurkrets
sankt pers nycklar
gök
skrik
särdeles, särskilt
aska
guldsmed
guldsmedskonst,
guldsmedsyrke
gyllen
guldfärgad
förgylla
guld
kungsfågel
guldöga
dvärgarun, tusengyllen
guldgrävare, guldsökare
gullris
förgylld
zon
золотий
золотистий
золотити
золото
золотомушка
золотоочка
золототисячник
золотошукач
золотушник
золочений
зона
зонд
зондування
зонт
зонтик
зонтоподібний
зоолог
utslitt, tynnslitt
slitasje
slite
mobbing
plage
mobbe
pliktig
forpliktelse, plikt
tyndslidt
slid, slitage
slide
mobning
plage
mobbe
pligtig, pligtskyldig
pligt
forplikte
avbilde
bilde
uttrykke
svigerinne, svigersøster
forpligte
afbilde
afbildning
udtrykke
svigerinde
utenriks, utenlandsk
ekstern, utendørs
ytre
utvendig, utvortes
utseendemessig
utseende
fullstendig, fullt, helt, alldeles
udenrigs, udenlandsk
ekstern, udendørs
ydre
udvendig, udvortes
dyrekrets, stjernetegn
vårmarihånd
gauk, gjøk
skrik
især, særlig, særdeles
aske
gullsmed
gullsmedfag, gullsmedkunst
gyllen
gullfarget
forgylle
gull
fuglekonge
gulløye
dverggylden
gulljeger
gullris
forgylt
sone
belte
sonde, prøveballong
sondere
paraply, parasoll
sond
sondera
paraply
parasoll
paraply
paraply, parasoll
parasoll
paraplylik, paraplyliknande, paraplylignende
paraplyformad, paraplyformig
zoolog
zoolog
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
udseende
fuldstændigt, fuldt, helt,
aldeles
dyrekreds, stjernetegn
tyndakset gøgeurt
gøg
skrig
især, særlig, særdeles
aske
guldsmed
guldsmedekunst
gylden
gylden, guldfarvet
forgylde
guld
fuglekonge
guldøje
liden tusindgylden
guldgraver
gyldenris
forgyldt
zone
bælte
sonde
sondere
paraply
parasol
paraply
parasol
paraplyliknende
zoolog
136
зоологічний
зоологічний
зоологія
зоомагазин
зоопарк
зоопланктон
зорепад
зруйнування
зорепоклонник
зорепоклонництво
zoologisk
zoologi
djuraffär
djurpark, zoo
djurplankton
stjärnfall, meteorregn,
meteorskur
stjärndyrkare
stjärndyrkan, uranolatri
зорепоклонство
stjärndyrkan, uranolatri
зоряний
stjärnefull, stjärnefylld,
stjärnfull, stjärnfylld
stjärnformad, stjärnaktig,
stjärnformig, stjärnlik,
stjärnliknande
koncentrerad
koncentrera
satsa
häfte, skrivbok
svek
förräderi
fanflykt
äktenskapsbrott
bedra, svika
otrogen
förrädare, svikare
зосереджений
зосереджувати
зосереджуватися
зошит
зрада
зраджувати
зрадливий
зрадник
зразковий
зразок
зрештою
зрідка
зрілий
зрілість
зріст
зробити
зроблений
зрозумілий
зрозуміло
зрозуміти
зрошення
зрошування
зрошувати
зруйнований
зруйнування
exemplarisk
exempel, mönster
förebild, föredöme
slutligen
sällan
mogen
mognad, mogenhet
uppsving
göra
gjord
begriplig, förståelig, fattbar,
fattlig, lättfattlig, tydbar
tydligtvis, begripligtvis
förstå, begripa, fatta
irrigation, vattning,
bevattning, konstbevattning
irrigation, vattning,
bevattning, konstbevattning
vattna, konstbevattna
förfallen, ödelagd
förödelse, ödeläggelse
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
zoologisk
zoologi, dyrelære
dyrebutikk
dyrehage, dyrepark
dyreplankton, zooplankton
stjernefall, stjerneregn,
stjerneskudd
stjernedyrker
astrolatri, stjernedyrkelse,
stjernedyrking, uranolatri
astrolatri, stjernedyrkelse,
stjernedyrking, uranolatri
stjerneformet
stjernefull, stjernefylt
zoologisk
zoologi
dyrehandel
dyrepark, dyrehave, zoo
dyreplankton, zooplankton
stjerneskud
konsentrert
konsentrere
satse
hefte, skrivebok
utroskap, troskapsbrudd,
ekteskapsbrudd
svik, bedrag, bedrageri,
forræderi
bedra
utro
bedrager, forræder, sviker
angiver
eksemplarisk
eksempel, mønster
koncentreret
koncentrere
satse
hefte, skrivebog
forræderi, landsforræderi,
faneflugt
svig
utroskab
bedrage
utro
forræder
endelig
sjelden
moden, fullmoden
modenhet
høyde
framvekst
oppgang
gjøre
gjort
begripelig, fattelig, lettfattelig
endelig
sjældent
moden, fuldmoden
modenhed
fremvækst
opgang
stjernedyrker
stjernedyrkelse
stjernedyrkelse
stjerneformet
stjernefuld
eksemplarisk
eksempel, mønster
gøre
gjort
begribelig, fattelig, letfattelig,
forståelig
tydeligvis
forståelig, klart, tydelig,
tydeligvis
forstå, skjønne, begripe, fatte forstå, begribe, fatte
irrigasjon, vanning
kunstvanding, vanding
irrigasjon, vanning
kunstvanding, vanding
irrigere, vanne
forfallen
ødeleggelse
vande
forfalden, ruineret
ødelæggelse
137
зручний
ідеаліст
зручний
bekväm, händig, behändig
зручність
bekvämlighet
зсередини
зсковзувати
зскрібати
зсув
inifrån
glida
skrapa
förskjutning
skred, stenras, jordras,
jordskred
skredfarlig
skredrisk
tand
tandpetare, tandstickare
visent
plugga
tandad
förorsaka
stoppa
hållplats
stoppa
strävan, ansträngning
möte, sammankomst
möta, bemöta, träffa
зсувонебезпечний
зсувонебезпечність
зуб
зубочистка
зубр
зубрити
зубчастий
зумовлювати
зупинитися
зупинка
зупиняти
зусилля
зустріч
зустрічати
зустрічатися
зухвалий
зшивати
зштовхуватися
зяблик
зябра
з'ясований
з'ясовувати
з'ясування
зять
і
іберієць
іберійський
ібіс
іволга
іглиця
ігнорувати
іграшка
ігуана
ігуменя
ідеал
ідеалізація
ідеалізм
ідеалізувати
ідеаліст
bekvem, bekvemmelig,
hendig
anvendelighet,
bekvemmelighet
innefra, innenfra
gli, skli
skrape
forskyvning
steinras, steinskred, stenras,
stenskred, jordskred, leirskred
rasfarlig, skredfarlig
rasfare, skredfare
tann
tannpirker, tannstikker
visent
pugge, terpe
tannet
forårsake, forutsette
stanse, stoppe
holdeplass, stopp, stoppested
stanse, stoppe
bestrebelse
møte
møte
treffe
møtes, treffes
frekk, nesevis
behændig, bekvem,
lethåndterlig, håndterlig
bekvemmelighed
indefra
glide
skrabe
skred, jordskred
skredfarlig
skredfare
tand
tandstikker
visent
terpe
tandet
forårsage
standse, stoppe
holdeplads, stop, stoppested
standse, stoppe
anstrengelse, bestræbelse
møde
møde
træffe
träffas
mødes
respektlöst
fræk, næsvis, respektløs,
uforskammet
sammansy
sammensy
sammensy
kollidera, krocka
kollidere, krasje
kollidere
bofink
bokfink
bogfinke
gälar
gjelle
gælle
uppklarad, klarlagd, klargjord klargjort
forklaret
förklara, uppklara, klarlägga, forklare, oppklare, klarlegge, forklare
tydliggöra, klargöra, klarna
tydeliggjøre, klargjøre, klarne klarne
klargöring
oppklaring
klarlæggelse, klarlægning
svärson
svigersønn
svigersøn
och
og
og
iber
iberer
iberer
iberisk
iberisk
iberisk
ibis, ibisfågel
ibis
ibis
sommargylling
pirol
pirol
nålfisk
nålefisk
nålefisk
ignorera, negligera, förbise,
ignorere, neglisjere, overse, ignorere, negligere, overse,
ringakta
overhøre
overhøre, ringeagte
leksak
leketøy
legetøj
leguan, iguan, iguanödla
iguan
leguan
abbedissa
abbedisse
abbedisse
ideal
ideal
ideal
idealisering
idealisering
idealisering
idealism
idealisme
idealisme
idealisera
idealisere
idealisere
idealist
idealist
idealist
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
138
ідеалістичний
ізострічка
ідеалістичний
ідеальний
ідеальність
ідейний
ідентифікація
idealistisk
idealisk
idealitet
idemässig
identifikation, identifiering
ідентифікувати
ідентичний
identifiera
identisk
ідентичність
ідеолог
ідеологізований
ідеологічний
ідеологія
ідея
ідилічний
ідилія
ідіома
ідіоматичний
ідіот
ідіотизм
ідіотський
ідо
ідол
ідолопоклонник
identitet
ideolog
ideologiserad
ideologisk
ideologi
ide
idyllisk
idyll
idiom
idiomatisk
idiot
idioti
idiotisk
ido
avgud, idol
hedning, avgudadyrkare
ідолопоклонницький
ідолопоклонство
hednisk
hedendom, avgudadyrkan,
hedenskap, idolatri,
idoldyrkan
hierarkisk
hierarki, rangordning
hieroglyf
från
utifrån
isobar
isobarisk
isoklin
isolerad
isolering
isolera
isolator
isolationism
isolationist
isolationistisk
isolation
isomeri
isometrisk
isometri
isomorfi
bijektiv, isomorf
eltejp, isolationstejp, plasttejp
ієрархічний
ієрархія
ієрогліф
із
іззовні
ізобара
ізобаричний
ізокліна
ізольований
ізолювання
ізолювати
ізолятор
ізоляціонізм
ізоляціоніст
ізоляціоністський
ізоляція
ізомерія
ізометричний
ізометрія
ізоморфізм
ізоморфний
ізострічка
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
idealistisk
ideell
idealitet
idemessig
identifikasjon
identifisering
identifisere
identisk
enslydende
identitet
ideolog
ideologisert
ideologisk, ideologibasert
ideologi
ide
idyllisk
idyll
idiom
idiomatisk
idiot
idioti, idiotisme
idiotisk
ido
avgud, idol
hedning, idoldyrker,
avgudsdyrker
hedensk
hedenskap, idoldyrkelse,
avgudsdyrkelse, idolatri
idealistisk
ideal, ideel
idealitet
idemæssig
identifikation, identificering
hierarkisk
hierarki, rangordning
hieroglyf, ideogram
fra
utenfra
isobar
isobarisk
isoklin
isolert
isolering
isolere
isolator
isolasjonisme
isolasjonist
isolasjonistisk
isolasjon, isolering
isomeri
isometrisk
isometri
isomorfi, isomorfisme
bijektiv, isomorf
elektroteip, isolasjonsteip,
plastteip
hierarkisk
hierarki, rangordning
hieroglyf, ideogram
fra
udefra
isobar
isobarisk
isoklin
isoleret
isolering
isolere
isolator
isolationisme
isolationist
isolationistisk
isolation, isolering
isomeri
isometrisk
isometri
isomorfi, isomorfisme
bijektiv, isomorf
isoleringstape
identificere
identisk
enslydende
identitet
ideolog
ideologiseret
ideologisk
ideologi
ide
idyllisk
idyl
idiom
idiomatisk
idiot
idioti, idiotisme
idiotisk
ido
afgud, idol
hedning
hedensk
hedenskab, idoldyrkelse,
afgudsdyrkelse, idolatri
139
ізотерма
ізотерма
ізотермічний
ізотоп
ізотопічний
ізотопний
ізохронізм
ізохронний
ізумруд
ізюм
ікло
ікона
іконка
ікра
імперіалістичний
ілюзіоніст
ілюзія
isoterm
isotermisk
isotop
isotopisk
isotopisk
isokronism
isokronisk
smaragd
russin, korint
huggtand, rovtand
ikon
ikon
rom, fiskrom, fiskägg
kaviar
illusionist
illusion, bländverk
isoterm
isotermisk
isotop
isotopisk
isotopisk
isokronisme
isokronisk
smaragd
korint, rosin
hoggtann, huggtann, rovtann
ikon, helgenbilde
ikon
rogn, fiskerogn, fiskeegg,
kaviar
illusjonist
illusjon, sansebedrag
ілюмінація
ілюстративний
illumination, illuminering
illustrationsmässig
ілюстрація
ілюстрований
ілюструвати
імам
імбир
illustration
illustrerad
illustrera
imam
ingefära, ingefärsplanta,
ingefärsväxt
namnsdag
nominativ
substantiv
namn, förnamn
nämna, namnge, kalla,
uppkalla
image
imitatör
imitation
imiterad
imitera
dimma, dis
immigrant, invandrare
immigration, invandring
immigrera, invandra
sannolik, antaglig, sannsynlig
sannolikhet
antagligen, antagligtvis,
sannoliktvis, sannolikt,
förmodligen, gissningsvis
impedans
imperator, kejsare
imperatorisk
kejsarinna
imperialism
imperialist
imperialistisk
illuminasjon
illustrerende
illustrasjonsmessig
illustrasjon
illustrert
illustrere
imam
ingefær, ingefærplante
іменини
іменний
іменник
імення
іменувати
імідж
імітатор
імітація
імітований
імітувати
імла
іммігрант
імміграція
іммігрувати
імовірний
імовірність
імовірно
імпеданс
імператор
імператорський
імператриця
імперіалізм
імперіаліст
імперіалістичний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
navnedag
nominativ
substantiv, navnord
navn
nevne, navngi, kalle, oppkalle
image
imitator
imitasjon
imitert
imitere, etterligne, herme
dis, tåke
immigrant, innvandrer
immigrasjon, innvandring
immigrere, innvandre
sannsynlig
sannsynlighet
antakelig, antagelig,
antakeligvis, antageligvis,
sannsynligvis
impedans
imperator, keiser
imperatorisk
keiserinne
imperialisme
imperialist
imperialistisk
isoterm
isotermisk
isotop
isotopisk
isotopisk
isokronisme
isokronisk
smaragd
rosin
hugtand, rovtand, stødtand
ikon
ikon
rogn, kaviar
illusionist
illusion, blændværk,
sansebedrag
illumination
illustrerende
illustration
illustreret
illustrere
imam
ingefær
navnedag
nominativ
navneord, substantiv
fornavn, navn
nævne, kalde, navngive,
opkalde
image
imitator
imitation, efterligning
imiteret
imitere, efterligne
dis, tåge, tågedis
immigrant, indvandrer
immigration, indvandring
immigrere, indvandre
sandsynlig
sandsynlighed
antagelig, antageligvis,
sandsynligvis
impedans
imperator, kejser
imperatorisk
kejserinde
imperialisme
imperialist
imperialistisk
140
імперія
імперія
імплантація
імпорт
імпортер
імпортний
імпортування
імпортувати
імпотент
імпотенція
імпресаріо
імпресіонізм
імпресіоніст
імпресіоністський
імпровізатор
імпровізація
імпровізувати
імпульс
імпульсивний
імунізація
імунітет
імунолог
імунологічний
імунологія
імунотерапія
ім'я
інакше
інаугурація
інбридинг
інвалід
інвалідність
інвентар
інверсія
інвестиція
інвестор
інвестувати
інволюція
інгалятор
інгаляція
інгредієнт
індекс
індивід
індивідуалізм
індивідуаліст
індивідуалістський
індивідуальний
індивідуальність
індиго
індиго
imperium, kejsardöme,
kejsarrike
implantation
import
importör
importerad
importering
importera
impotent
impotens
impressario
impressionism
impressionist
impressionistisk
improvisatör
improvisation
improvisera
rörelsemängd, impuls
impulsiv
immunisering
immunitet
immunolog
immunologisk
immunologi, immunitetslära
immunoterapi
namn, förnamn
annars, annorledes,
annorlunda
eljest
inauguration
inavel
invalid, vanför, handikappad,
rörelsehindrad
oförhet
inredning
inversion
investering
investerare
investera
involution
inhalator, inhalationsapparat
inhalation
ingrediens, blandningsdel
index
individ
individualism
individualist
individualistisk
individuell
individualitet
indigo, indigoplanta,
indigoväxt, indigoört
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
imperium, keiserdømme,
keiserrike
implantasjon
import, innførsel
importør
importert
importering
importere
impotent
impotens
impresario
impresjonisme
impresjonist
impresjonistisk
improvisator
improvisasjon
improvisere
bevegelsesmengde, impuls
impulsiv
immunisering
immunforsvar, immunitet
immunolog
immunologisk
immunologi
immunoterapi
navn, fornavn
annerledes
ellers, forøvrig
imperium, kejserdømme,
kejserrige
implantation, implantering
import, indførsel
importør
importeret
importering
importere, indføre
impotent
impotens
impresario
impressionisme
impressionist
impressionistisk
improvisator
improvisation
improvisere
impuls, bevægelsesmængde
impulsiv
immunisering
immunitet, immunforsvar
immunolog
immunologisk
immunologi
immunoterapi
navn, fornavn
anderledes
ellers
inaugurasjon
innavl
invalid, ufør, vanfør
inauguration
indavl
invalid, handicappet, vanfør
uførhet
innredning, inventar
inversjon
investering
investor
investere
involusjon
inhalator
inhalasjon
blandingsdel, ingrediens
indeks
individ
individualisme
individualist
individualistisk
individual, individuell,
individbasert
individualitet
indigo
vanførhed
inventar
inversion
investering
investor
investere
involution
inhalator
inhalation
ingrediens
indeks
individ
individualisme
individualist
individualistisk
individuel
individualitet
indigo
141
індиговий
іноді
індиговий
індик
індикатор
індиферентний
indigoblå, indigofärgad
kalkon
indikator
likgiltig, liknöjd
індиферентність
індичка
індіанець
індіанка
індієць
індій
індійський
індоєвропеєць
індоєвропейський
індонезієць
індонезійський
індуїзм
індуктивний
індуктивність
індукція
індульгенція
індус
індустріалізація
індустріалізм
індустріалізувати
індустріальний
індустрія
інертний
інертність
інерція
ін'єкція
інженер
інжир
іній
ініціал
ініціатива
ініціатор
інквізитор
інквізиція
інки
інкогніто
інколи
likgiltighet
kalkon
indian
indiankvinna
indier
indium
indisk
indoeurope
indoeuropeisk
indonesier
indonesisk
hinduism
induktiv
induktans
induktion
avlatsbrev
hindu
industrialisering
industrialism
industrialisera
industriell
industri
trög
tröghet, inertsi
tröghet
injektion
ingenjör
fikon, fikonträd
rimfrost
initial
initiativ
initiativtagare
inkvisitor
inkvisition
inka, inkafolk
inkognito
glimtvis, ibland, periodvis,
stundom, stundvis
інкубатор
kläckeri, kläckningsapparat,
kläckningsmaskin
inkubation
innovatör
innovativ
innovation
glimtvis, ibland, periodvis,
stundom, stundvis
інкубація
інноватор
інноваційний
інновація
іноді
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
indigoblå
kalkun
indikator
følelseskald, likeglad,
likegyldig, likesæl
likegladhet, likegyldighet
kalkun
indianer
indianerkvinne
inder
indium
indisk
indoeuropeer
indoeuropeisk
indonesier
indonesisk
hinduisme
induktiv
induktans
induksjon
avlat, indulgens
hindu
industrialisering
industrialisme
industrialisere
industriell
industri
treg
treghet, inerti
treghet, treghetskraft
injeksjon, innsprøytning
ingeniør
fiken, fikentre
rim, rimfrost
initial
initiativ
initiativtager, initiativtaker
inkvisitor
inkvisisjon
inka
inkognito
glimtvis, inniblant,
innimellom, tidvis,
undertiden
klekkeri, rugemaskin,
utrugningsmaskin
inkubasjon
innovatør
innovativ
innovasjon
glimtvis, inniblant,
innimellom, tidvis,
undertiden
indigoblå
kalkun
indikator
følelseskold, ligeglad,
ligegyldig
ligegladhed, ligegyldighed
kalkun
indianer
indianerkvinde
inder
indium
indisk
indoeuropæer
indoeuropæisk
indoneser
indonesisk
hinduisme
induktiv
induktans
induktion
aflad, afladsbrev
hindu
industrialisering
industrialisme
industrialisere
industriel
industri
træg
træghed
inerti, træghed
injektion, indsprøjtning
ingeniør
figen, figentræ
rim, rimfrost
initial
initiativ
initiativtager
inkvisitor
inkvisition
inka
inkognito
glimtvis, periodevis, tidvis,
iblandt, indimellem, stundom
rugemaskine
inkubation
innovatør
innovativ
innovation
glimtvis, periodevis, tidvis,
iblandt, indimellem, stundom
142
іноземець
іноземець
іноземний
інтернаціоналізм
інопланетянин
інсектарій
інсектицид
інсектолог
utlänning, främling
utländsk
främmande
utomjording
insektarium
insekticid, insektsmedel
entomolog, insektkännare
utlending
utenlandsk
fremmed
alien, romvesen
insektarium
insekticid, insektmiddel
entomolog, insektforsker
інсектологія
інспектор
insektlära, insektologi
inspektör
інспектувати
інспекція
інспірація
інспірований
інсталювати
інсталяція
інстанція
інстинкт
інстинктивний
інститут
інституційний
інституціоналізація
інструктор
інструктувати
інструкція
inspektera
inspektion
inspiration
inspirerad
installera
installation
instans
instinkt
instinktiv, instinktmässig
institut
institutionell
institutionalisering
instruktör
instruera
anvisning, bruksanvisning,
föreskrift, instruktion
insektlære
inspektør
førstebetjent, overbetjent
inspisere
inspeksjon
inspirasjon
inspirert
installere
installasjon
instans
instinkt
instinktiv, instinktmessig
institutt
institusjonell
institusjonalisering
instruktør
instruere
anvisning, instruks,
veiledning, forskrift
інструмент
інструменталіст
інструментальний
інсулін
інсульт
інтеграл
інтеграція
інтегрований
інтегрувати
інтелект
інтелектуалізм
інтелектуальний
інтелігенція
інтенсивний
інтенсивність
інтерактивний
інтервал
інтервенція
інтерв'ю
інтерес
інтересний
інтер'єр
інтернат
інтернаціоналізація
інтернаціоналізм
udlænding
udenlandsk
fremmed
alien
insektarium
insekticid, insektmiddel
entomolog, insektforsker,
insektkyndig
entomologi
inspektør
inspicere
inspektion
inspiration
inspireret
installere
installation
instans
instinkt
instinktiv, instinktmæssig
institut
institutionel
institutionalisering
instruktør
instruere
instruks, instruktion,
vejledning, anvisning,
forskrift
instrument, verktyg, redskap instrument, verktøy, redskap instrument, værktøj
instrumentalist
instrumentalist
instrumentalist
instrumental
instrumental
instrumental
insulin
insulin
insulin
hjärnblödning
hjerneblødning, hjerneslag
hjerneblødning
integral
integral
integral
integration, integrering
integrasjon, integrering
integration, integrering
integrerad
integrert
integreret
integrera
integrere
integrere
intellekt
intellekt
intellekt
intellektualism
intellektualisme
intellektualisme
intellektuell
intellektuell
intellektuel
intelligentia
intellektuelle, intelligentsia intelligentsia
intensiv
intens, intensiv
intens, intensiv
intensitet
intensitet
intensitet
interaktiv
interaktiv
interaktiv
intervall, mellanrum
intervall, mellomrom
interval, mellemrum
intervention
intervensjon
intervention
intervju
intervju
interview
intresse
interesse
interesse
intressant
interessant
interessant
interiör
interiør
interiør
internat
internat
internat
internationalisering
internasjonalisering
internationalisering
internationalism
internasjonalisme
internationalisme
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
143
інтернаціоналізований
інфузорія
інтернаціоналізований
інтернаціоналіст
інтернаціональний
інтернет
інтерпеляція
інтерполювати
інтерполятор
інтерполяція
інтерпретатор
інтерпретація
internationaliserad
internationalist
internationell, mellanfolklig
internet
interpellation
interpolera
interpolator
interpolation
interpretator
interpretation, tolkning
інтерпретувати
інтерскандинавський
інтерфейс
інтерференція
інтерферометр
інтерферометрія
інтимний
інтимність
interpretera, tolka
interskandinavisk
gränssnitt
interferens
interferometer
interferometri
intim, förtrolig
intimitet, förtrolighet
інтоксикація
інтонація
інтранет
інтрига
інтриган
інтродукція
інтуїтивний
інтуїція
інфантилізм
інфаркт
інфекційний
інфекція
інфікований
інфільтрація
інфінітив
інфінітозимальний
інфляційний
інфляція
інформатика
інформатор
інформація
інформування
інформувати
інфразвук
інфраструктура
інфрачервоний
інфузорія
internasjonalisert
internasjonalist
internasjonal, mellomfolkelig
internett
interpellasjon
interpolere
interpolator
interpolasjon
fortolker, interpreter
interpretasjon, tolkning
interpretere, tolke
interskandinavisk
grensesnitt
interferens
interferometer
interferometri
intim, fortrolig
intimitet
fortrolighet
intoxikation
intoksikasjon
intonation, intonering
intonasjon
intranät
intranett
intrig
intrige
intrigmakare
intrigemaker
introduktion
innføring
intuitiv
intuitiv
intuition
intuisjon
infantilism
infantilisme
infarkt
infarkt
infektiös
infeksiøs
infektion
infeksjon
smittad
infisert, smittet
infiltration
infiltrasjon
infinitiv
infinitiv
infinitesimal
infinitesimal
inflatorisk
inflatorisk
inflation
inflasjon
datavetenskap, datalogi,
datalogi, datafag,
informatik
datavitenskap, informatikk,
informatikkfag,
informasjonsvitenskap,
informasjonsfag
informator
informant, informator
information, upplysning
info, informasjon, opplysning,
etterretning
informering
informering
informera, underrätta, upplysa informere, opplyse
infraljud
infralyd
infrastruktur
infrastruktur
infraröd
infrarød
infusionsdjur, flimmerdjur,
infusjonsdyr, flimmerdyr
toffeldjur
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
internationaliseret
internationalist
mellemfolkelig
internet
interpellation
interpolere
interpolator
interpolation
fortolker
interpretation, tolkning,
fortolkning
interpretere, tolke, fortolke
interskandinavisk
grænseflade
interferens
interferometer
interferometri
intim, fortrolig
intimitet
intoksikation
intonation
intranet
intrige
intrigemager
indføring
intuitiv
intuition
infantilisme
infarkt
infektiøs
infektion
inficeret, smittet
infiltration
infinitiv
infinitesimal
inflatorisk
inflation
datalogi, datalære,
informationsvidenskab,
informatik
informant, informator
info, information, oplysning,
efterretning
informering
informere, oplyse
infralyd
infrastruktur
infrarød
infusionsdyr
144
інцидент
інцидент
інший
іспанськомовний
інші
іншомовний
іон
іонізація
іонізувати
іонний
іоносфера
іоносферний
іподром
olycka
andra, annan
övrig
andra
utländsk
jon
jonisation, jonisering
jonisera
jonisk
jonosfär
jonosfärisk
galoppbana, hippodrom
іпохондричний
іпохондрія
іракець
іракський
іранець
іранський
ірбіс
іржа
іржавий
іржавіння
hypokondrisk
hypokondri
irakier
irakisk
iranier
iransk
snöleopard
rost
rostig
korrosion, frätning
іржавіти
іригація
ірландець
ірландський
іронічний
іронія
ірраціональний
іскра
іскрити
іслам
ісламіст
ісламістський
ісламський
ісландець
ісландський
існування
існувати
rosta, korrodera
irrigation, vattning,
bevattning, konstbevattning
iridium
regnbågshinneinflammation
iris
regnbågshinna
irländare
irländsk
ironisk
ironi
irrationell
gnista
gnistra
islam, muhammedanism
islamist
islamistisk
islamisk
islänning
isländsk
existens
existera
існуючий
existerande, befintlig
eksisterende
іспанець
іспанський
іспанськомовний
spanjor
spansk
spanskspråkig
spanier, spanjol
spansk
spanskspråklig
іридій
іридоцикліт
ірис
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ulykke
andre, annen, annet
øvrig
andre
fremmedspråklig
ion
ionisasjon
ionisere
ionisk
ionosfære
ionosfærisk
galoppbane, veddeløpsbane,
hippodrom, hesteløpsbane,
hesteveddeløpsbane
hypokondrisk
hypokondri
iraker
irakisk
iraner
iransk
snøleopard
rust
rusten
rusting, rustdannelse,
rustdanning
ruste, korrodere
irrigasjon, vanning
ulykke
anden, andet
øvrig
andre
fremmedsproglig
ion
ionisation, ionisering
ionisere
ionisk
ionosfære
ionosfærisk
galopbane, hippodrom,
travbane, væddeløbsbane
iridium
regnbuehinnebetennelse
iris, sverdlilje
regnbuehinne
ire, irer, irlender
irsk
ironisk
ironi
irrasjonal
gnist
gnistre
islam
islamist
islamistisk
islamsk
islending
islandsk
eksistens
eksistere
iridium
regnbuehindebetændelse
iris, sværdlilje
regnbuehinde
irer, irlænder
irsk, irlandsk
ironisk
ironi
irrational
gnist
gnistre
islam, muhamedanisme
islamist
islamistisk
islamisk
islænding, islænder
islandsk
eksistens
eksistere
foreligge
eksisterende
foreliggende
spanier, spaniol
spansk
spansksproget
hypokondrisk
hypokondri
iraker
irakisk
iraner
iransk
sneleopard
rust
rusten
iltning, oxidation, korrosion
ruste, korrodere
kunstvanding, vanding
145
іспит
іспит
істерика
істеричний
істерія
істина
істинний
ймовірність
історик
examen
gråtanfall
hysterisk
hysteri
sanning
äkta
sann, sannfärdig
historiker, historieforskare
історичний
historisk
історіограф
історіографічний
історіографія
історія
істота
істотний
historiograf
historiografisk
historiografi
historia
varelse
substantiell, väsentlig
істотність
істотно
італієць
італійський
італійськомовний
ітеративний
ітерація
іти
ітрій
іхтіозавр
іхтіологічний
іхтіологія
ішіас
іще
їда
їдальня
їжа
їжак
їжачок
їжовик
їзда
їздити
betydenhet
betydande, väsentligt
italienare
italiensk
italienskspråkig
iterativ
iteration
gå
yttrium
fisködla
iktyologisk
iktyologi
ischias
mer
måltid
cafeteria, matsal
mat
igelkott
igelkott
taggsvamp
körning
köra
resa
färdas
hennes
äta
ätlig, ätbar
dem
köra
deras
och
sannolik, antaglig, sannsynlig
sannolikhet
її
їсти
їстівний
їх
їхати
їхній
й
ймовірний
ймовірність
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
prøve, eksamen
gråteanfall
hysterisk
hysteri
sannhet
ekte
sann, sannferdig
historiker, historieforsker,
historiegransker
historisk, historiemessig,
historievitenskapelig
historiograf
historiografisk
historiografi
historie
vesen
essensiell, substansiell,
vesentlig
betydelighet
betydelig
italiener
italiensk
italienskspråklig
iterativ
iterasjon
gå
yttrium
fiskeøgle
iktyologisk
iktyologi
isjias
mer, flere
måltid
kantine, spisesal, spisestue
mat, næringsmiddel
piggsvin, pinnsvin
piggsvin, pinnsvin
piggsopp
kjøring, kjørsel
reise
prøve, eksamen
grådanfald
hysterisk
hysteri
sandhed
ægte
sand, sandfærdig
historiker
hennes
spise
spiselig
dem
kjøre
deres
og
sannsynlig
sannsynlighet
hendes
spise, æde
spiselig
dem
køre
deres
og
sandsynlig
sandsynlighed
historisk
historiograf
historiografisk
historiografi
historie
væsen
essentiel, substantiel,
væsentlig
betydningsfuldhed
betragtelig
italiener
italiensk
italiensksproget
iterativ
iteration
gå
yttrium
fiskeøgle, hvaløgle
iktyologisk
iktyologi
iskias
mere
måltid
kantine, spisesal, spisestue
mad
pindsvin
pindsvin
pigsvamp
kørsel
rejse
146
ймовірно
ймовірно
кайма
йогурт
йод
йорж
кабан
кабарга
кабаре
кабачок
кабель
кабіна
antagligen, antagligtvis,
sannoliktvis, sannolikt,
förmodligen, gissningsvis
yoga
hans
honom
yoghurt
jod
gärs
vildsvin
myskhjort
kabare
squash, zucchini
kabel, kabelledning
kabin
кабінет
каблучка
кабріолет
кава
кавалер
кавалерія
кавказець
кавказький
кавник
kontor
ring, fingerring
cabriolet
kaffe, fika
kavaljer
kavalleri, hästfolk
kaukasier
kaukasisk
kaffekanna
кавоварка
kaffekanna
кавун
кав'яр
vattenmelon
kaviar, rom, fiskrom, fiskägg
кав'ярня
кадет
кадмій
кадри
кажан
кажаноподібний
kaffestuga, kaffehus
kadett
kadmium
personal
fladdermus, fladdermöss
fladdermusliknande
казан
казарма
казати
казеїн
казино
казка
kittel
kasern
säga
kasein
kasino
äventyr, fabel, fabelhistoria,
fabelsaga
fabeldiktare, fabelförfattare,
fabelskribent, fabelskrivare
fabelaktig, sagolik,
legendarisk, mytisk
йога
його
казкар
казковий
кайдани
кайма
boja
knyppling
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
antakelig, antagelig,
antakeligvis, antageligvis,
sannsynligvis
yoga
hans
antagelig, antageligvis,
sandsynligvis
jogurt, yoghurt
jod
hork
villsvin
moskushjort
kabaret
squash, zucchini
fødeledning, kabel
kabin
lugar
kontor
ring
kabriolet
kaffe
kavaler
hestfolk, kavaleri
kaukasier
kaukasisk
trakter, kaffekjele,
kaffetrakter
trakter, kaffekjele,
kaffetrakter
vannmelon
rogn, fiskerogn, fiskeegg,
kaviar
kafe, kaffehus, kaffestue
kadett
kadmium
personale
flaggermus
flaggermusaktig,
flaggermusliknende
gryte
kaserne
si
kasein
kasino
eventyr, fabel
yoghurt
jod
hork
vildsvin
moskushjort
kabaret
squash, zucchini
kabel
kabine
reglesmed, skrønemaker,
fabeldikter
eventyrlig, eventyraktig,
fabelaktig, sagnaktig,
sagalignende, legendarisk,
mytisk
bånd
blonde, knipling
fabeldigter
yoga
hans
kontor
ring
cabriolet
kaffe
kavaler
hestfolk, kavaleri
kaukasier
kaukasisk
kaffekande
kaffekande
vandmelon
rogn, kaviar
kafe
kadet
kadmium
personale
flagermus
flagermuslignende
gryde
kaserne
sige
kasein
kasino, spillekasino
eventyr, fabel
fabelagtig, legendarisk,
mytisk, sagnagtig
kæde, lænke
blonde
147
кайман
каменепад
кайман
какаду
какао
какофонічний
какофонія
кактус
кактусоподібний
кал
каламутний
kajman
kaiman
kakadua
kakadue
kakao
kakao
kakofonisk
kakofonisk
kakofoni
kakofoni
kaktus
kaktus
kaktusartad
kaktusaktig
avföring
avføring
ogenomskinlig, ogenomskådlig ugjennomsiktig
калан
калатати
калейдоскоп
калейдоскопічний
havsutter
slå, banka
kalejdoskop
kalejdoskopisk,
kalejdoskopaktig,
kalejdoskopartad,
kalejdoskopsaktig
kalender
kalendarisk
olvon, skogsolvon,
snöbollsbuske
olvon, skogsolvon,
snöbollsbuske
kaliber
kalibrering
kalibrera
kalligrafisk
kalligrafi, skönskrift,
skönskrivningslära
kalium
lemlästad
lemlästa
kalorimeter
kalorimetri
kaloririk
kaloriinnehåll
kalori
galosch
kalkerpapper
miniräknare
havoter
slå, banke
kaleidoskop
kaleidoskopisk
kaiman
kakadue
kakao
kakofonisk
kakofoni
kaktus
kaktusagtig
afføring
ugennemsigtig,
uigennemsigtig
havodder
slå
kalejdoskop
kaleidoskopisk, kalejdoskopisk
kalender
kalendarisk
krossved, viburn
kalender
kalendarisk
snebolle
krossved, viburn
snebolle
kaliber
kalibrering
kalibrere
kalligrafisk
kalligrafi, skjønnskrift
kaliber
kalibrering
kalibrere
kalligrafisk
kalligrafi, skønskrift
kalium
lemlestet
lemleste
kalorimeter, varmemåler
kalorimetri
kaloririk
kaloriinnhold
kalori
kalosje
kalkerpapir
kalkulator, lommeregner
bläckfisk
toffelblomma
kalcium
vattenpipa
pöl, vattenpöl
kabbeleka, kabbeleksört
kålrabbi
flundra
rödspätta
tungevar
kamelia
stenskred
blekksprut
tøffelblomst
kalsium
vannpipe
pytt, regnpytt
bekkeblom, soleihov
knutekål, kålrabi
flyndre
rødspette
kalium
vanfør, lemlæstet
lemlæste
kalorimeter, varmemåler
kalorimetri
kalorierig
kalorieindhold
kalorie
galoche
kalkerpapir
kalkulator, lommeregner,
regnemaskine
blæksprutte
tøffelblomst
kalcium
vandpibe
pyt, vandpyt
kabbeleje
kålrabi
rødspætte
календар
календарний
калина
калинка
калібр
калібрування
калібрувати
каліграфічний
каліграфія
калій
каліка
калічити
калориметр
калориметрія
калорійний
калорійність
калорія
калоша
калька
калькулятор
кальмар
кальцеолярія
кальцій
кальян
калюжа
калюжниця
калярепа
камбала
камелія
каменепад
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kamelia
steinskred
kamelia
stenskred
148
каменяр
капіталізм
каменяр
камера
murare
kamera
kammare
камертон
камікадзе
камін
каміння
камінь
кампанія
камуфляж
камфора
кам'янистий
кам'яниця
кам'яніти
канава
канавка
канадець
канадський
канал
каналізація
stämgaffel
kamikaze
eldstad, kamin
sten
sten
kampanj
kamouflage
kamfer
stenig
stenbär, jungfrubär,
jungfrubärsreva, stenhallon
förstena
dike
dike
kanadensare
kanadensisk
kanal
avloppsledning, kloak
канапа
канарейка
канат
divan, soffa, bäddsoffa
kanariefågel, kanariesiska
lina
кандидат
кандидатура
кандик
канібал
канібалізм
канікули
каністра
каное
канонерка
канонізація
канонічний
канцелярія
канцерогенний
kandidat
kandidatur
hundetand
kannibal, människoätare
kannibalism
ferie, semester
dunk
kanot
kanonbåt
kanonisering
kanonisk
kansli
cancerframkallande,
tumörframkallande
kansler
kanjon
fjällvråk
fjällvråk
droppa, drypa
kapell
hatt, mössa
kapybara, vattensvin
kapillär
kapillär
kapital
kapitalism
канцлер
каньйон
канюк
каня
капати
капела
капелюх
капібара
капіляр
капілярний
капітал
капіталізм
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
murer
fengselscelle
slange
murer
kamera
kammer, fængselscelle
slange
stemmegaffel
stemmegaffel
kamikaze
kamikaze
peis, ildsted, kamin
pejs, arnested, kamin
stein, sten
sten
stein, sten
sten
kampanje
kampagne
kamuflasje, forsvinningsdrakt kamuflage
kamfer
kamfer
steinig
stenig
teiebær
fruebær
forstene
dike, grøft
dike, grøft
kanadier
kanadisk
kanal
avløpsledning, avløpssystem,
kloakk
divan, sofa
kanarifugl
tau, klatretau
trosse
kandidat
kandidatur
hundetann
kannibal, menneskeeter
kannibalisme, menneskeeteri
ferie
kanne, jerrykanne
kano
kanonbåt
kanonisering
kanonisk
kanselli
kreftfremkallende
forstene
grøft, rende
grøft, rende
canadier
canadisk
kanal
kloak, kloakanlæg, kloakafløb,
afløbsledning
divan, sofa
kanariefugl
reb, tov
trosse, line
kandidat
kandidatur
hundetand
kannibal, menneskeæder
kannibalisme
ferie
dunk, jerrycan
kano
kanonbåd
kanonisering
kanonisk
kancelli
kræftfremkaldende
kansler
canyon
fjellvåk
fjellvåk
dryppe
kapell
hatt
flodsvin, kapivar, kapybara
kapillar
kapillær
kapital
kapitalisme
kansler
canyon
fjeldvåge
fjeldvåge
dryppe
kapel
hat
flodsvin, kapivar
kapillar, kapillær
kapillær
kapital
kapitalisme
149
капіталіст
карий
капіталіст
капіталістичний
капітальний
капітан
капітулювання
капітулювати
капітуляція
капкан
kapitalist
kapitalistisk
grundlig, utförlig
kapten
kapitulering
kapitulera
kapitulation, kapitulering
fälla
каплиця
каприз
капризний
капсула
каптур
капуста
капустянка
капюшон
кара
карабін
bönehus
kapris, nyck
kapriciös
kapsel
hätta, kapuschong
kål
mullvadssyrsa
hätta, kapuschong
straff
karbin
караван
каракал
карамель
карантин
карась
карат
карате
карати
караул
карафа
карб
карбід
карбованець
карбонат
карбюратор
кардан
кардинал
кардинальний
karavan
ökenlo
karamell
karantän
ruda
karat
karate
straffa
vakt
karaff, karaffin
märke
karbid
rubel
karbonat
förgasare, karburator
kardan
kardinal
genomgripande
кардіограма
кардіографія
кардіолог
кардіологічний
кардіологія
карета
кар'єр
кар'єра
кар'єрист
kardiogram
kardiografi
kardiolog
kardiologisk
kardiologi
vagn
stenbrott
karriär
karriärist
карий
kastanjebrun
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kapitalist
kapitalistisk
grundig, utførlig
kaptein
kapitulering
kapitulere
kapitulasjon
grav, dyregrav, felle,
dyrefelle, fallgruve
bedehus
kaprise, lune, nykk
kaprisiøs, lunefull, ugrei
kapsel
hette
kål, kålhode
jordkreps
hette
straff, straffedom
karabin
karavane
ørkengaupe
karamell
karantene
karuss
karat
karate
straffe
vakt
karaffel
merke
karbid
rubel
karbonat
forgasser, karburator
kardang
kardinal
dyptgripende,
gjennomgripende,
inngripende
kardiogram
kardiografi
kardiolog
kardiologisk
kardiologi
karet, vogn
pukkverk
karriere
karrierejeger, karrieremann,
karrieremenneske
brun
brunøyd
kapitalist
kapitalistisk
grundig, udførlig
kaptajn
kapitulation
kapitulere
kapitulation
fælde
kapel, bedehus
kaprice, lune
kapriciøs, lunefuld
kapsel
hætte
kål
jordkrebs
hætte
straf
karabin
karabinhage
karavane
ørkenlos
karamel
karantæne
karusse
karat
karate
straffe
vagt
karaffel
mærke
karbid
rubel
karbonat
karburator
kardanled
kardinal
gennemgribende, indgribende
kardiogram
kardiografi
kardiolog
kardiologisk
kardiologi
karet
stenbrud
karriere
karrieremand, karrierejæger
brunøjet, kastanjebrun,
kastanjefarvet
150
карикатура
карикатура
карикатурист
карикатурний
карієс
карколомний
карлик
карликовий
карнавал
карниз
карний
карність
кароокий
карта
картатий
картвельський
картезіанський
картель
карти
картина
картинка
картка
картограф
картографічний
картографія
картон
картопля
картотека
карусель
каса
касатка
касація
касета
касир
касирка
каска
каскад
каста
кастрат
кастрація
каструвати
каструля
каструля
karikatyr, karikatyrbild,
karikatyrteckning,
skämtteckning
karikatyrtecknare,
karikatyrist, skämttecknare
karikatyraktig, karikatyrartad,
karikatyrlik, karikatyrmässig,
karikatyrisk
karies, tandröta, tandkaries
halsbrytande, halsbräckande
dvärg
dvärg, dvärgaktig, dvärgartad,
dvärgformig, dvärglik
karneval
gesims
straffbar
straffbarhet
brunögd
karta
rutig, rutmönstrad,
rutmönstring
kartvelsk
kartesiansk
kartell
kortspel
bild
måleri
bild
måleri
kort
kartograf
kartografisk
kartografi
kartong, papp
potatis
kartotek
karusell
kassa
späckhuggare
kassation
kassett
kassör
kassörska
hjälm
katarakt, vattenfall
kaskad
kast
kastrat
kastrering
kastrera
gryta, kastrull
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
karikatur, karikaturtegning,
vrengebilde
karikatur, vrangbillede,
vrængbillede
karikaturtegner
karikaturtegner
karikaturaktig,
karikaturmessig
karikaturagtig,
karikaturmæssig
karies, tannkaries, tannråte
halsbrekkende
dverg
dverg
karies
halsbrækkende
dværg
dværg, dværgagtig
karneval
gesims
straffbar
straffbarhet
brunøyd
kart
brokete, rutet, rutemønstret
karneval
gesims
strafbar
strafbarhed
brunøjet
kort, landkort
ternet
kartvelsk
kartesiansk
kartell
kortspill
bilde
maleri
bilde
maleri
kort
kartograf
kartografisk
kartografi
kartong
potet
kartotek
karusell
kassa, lønningskontor
spekkhogger
kassasjon
kassett
kasserer
kassadame, kassedame
hjelm
foss, fossefall, vannfall,
katarakt
kaskade
kaste
kastrat
kastrasjon
kastrere
gryte, kasserolle
kartvelsk
cartesiansk, kartesiansk
kartel
kortspil
billede
maleri
billede
maleri
kort
kartograf
kartografisk
kartografi, kortlægning
karton, pap
kartoffel
kartotek
karrusel
kasse
spækhugger
kassation
kassette
kasserer
kassererske, kassedame
hjelm
katarakt
kaskade
kaste
kastrat
kastration
kastrere
kasserolle
151
кат
кат
каштан
катаклізм
каталанський
каталізатор
каталог
каталонець
катамаран
катапульта
катапультування
катапультувати
катар
катаракта
катарець
катарський
катастрофа
катастрофічний
катафалк
категоризація
категоричний
категорія
катер
катет
катіон
катод
каток
католик
католицизм
католицький
каторга
катування
катувати
каучук
кафе
кафедра
кахель
кахикання
кача
качалка
качан
каченя
качка
качкодзьоб
качур
каша
кашалот
bödel, skarprättare
plågare, plågoande
kataklysm
katalansk
katalysator
katalog
katalan, katalonier
katamaran
katapult
katapultering
katapultera
katarr
katarakt, grå starr
qatarier
qatarisk
katastrof
katastrofal
likbil, likvagn
kategorisering
kategorisk
kategori
motorbåt
katet
katjon
katod
skridskobana
katolik
katolicism
katolsk
straffarbetsfängelse
tortyr
tortera
kautschuk, latex
kafe
lärestol
kakel
hosta
andunge, ankunge
kavel
kålhuvud
andunge, ankunge
and, anka
näbbdjur
andrik
gröt
kaskelott, spermacetival
bøddel, skarpretter
plageånd, torturist
kataklysme
katalansk
katalysator
katalog
katalonier
katamaran
katapult
katapultering
katapultere
katarr
katarakt
qatarer
qatarsk
katastrofe
katastrofal
likbil, likvogn
kategorisering
kategorisk
kategori
kutter, motorbåt
katet
kation
katode
skøytebane
katolikk
katolisisme
katolsk
tung straffearbeid
tortur
torturere
kautsjuk, lateks
kafe
lærestol
flis
host
andunge
kjevle
kålhode
andunge
and
nebbdyr
andrik
grøt
kaskelott
кашель
кашкет
кашляти
кашне
каштан
hosta
hatt, mössa
hosta
scarf, halsduk
kastanj, kastanje, kastanjeträd
host
hatt
hoste
skjerf, halstørkle
kastanje, kastanjetre
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
bøddel, skarpretter, torturist,
plageånd
kataklysme
catalansk
katalysator
katalog
catalonier
katamaran
katapult
katapultering
katapultere
katar
katarakt, grå stær
qatarer
qatarsk
katastrofe
katastrofal
ligvogn
kategorisering
kategorisk
kategori
motorbåd
katete
kation, katjon
katode
skøjtebane
katolik
katolicisme
katolsk
hårdt straffearbejde
tortur
torturere
kautsjuk, latex
kafe
lærestol
flise
host
ælling
kagerulle
kålhoved
ælling
and
næbdyr
andrik
grød
kaskelot, kaskelothval,
spermacethval
host
hat
hoste
halstørklæde
kastanie, kastanje
152
каштановий
квота
каштановий
kastanjebrun, kastanjefärgad
каюта
каяк
каятися
квадрант
квадрат
квадратний
квадрильйон
квадруполь
квазар
квазілінійний
квазінаука
квазінауковий
квазіфілософія
квакати
кваліфікація
кваліфікований
kajuta, fartygsrum
kajak
ångra
kvadrant
kvadrat
kvadratisk
biljard
quadrupol
kvasar
kvasilinjär
kvasivetenskap
kvasivetenskaplig
kvasifilosofi
kväka
kvalifikation
kvalificerad, facklärd,
fackkunnig
kvantum
kvantisering
förhasta, påskynda,
framskynda
hastig
kvark
kvartal, kvarter
kvartalsmässig
kvartett
lägenhet, våning
hyresgäst
hyra
kvarts
harsyra, göksyra, surklöver
försura, surna
böna
fönster, glugg
pensel
försurning
kvitto
biljett
kvintett
triljon
april
blomma
blomsterodlare,
blomsterplockare
blomodling, blomsterodling,
blomsterskötsel
blommande, blomstrande
blomsterrik
svag, vek
kvorum
kvot
квант
квантування
квапити
квапливий
кварк
квартал
квартальний
квартет
квартира
квартирант
квартплата
кварц
квасениця
квасити
квасоля
кватирка
квач
квашення
квитанція
квиток
квінтет
квінтильйон
квітень
квітка
квіткар
квітництво
квітучий
квітчастий
кволий
кворум
квота
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kastanjebrun, kastanjefarvet,
kastanjefarget
lugar
kajakk
angre
kvadrant
kvadrat
kvadratisk
billiard
quadrupol
kvasar
kvasilineær
kvasivitenskap
kvasivitenskapelig
kvasifilosofi
kvekke
kvalifikasjon
fagkyndig, fagkunnig, faglært,
kvalifisert
kvant
kvantisering
forhaste, framskynde,
påskynde
hastig
kvark
kvartal, kvarter
kvartalsmessig
kvartett
leilighet
leieboer
husleie
kvarts
gaukesyre, gjøkesyre
forsure
bønne
luke
pensel
forsuring
kvittering
billett
kvintett
trillion
april
blomst
blomsterdyrker
kastanjebrun, kastanjefarvet
blomsterdyrking
blomsterdyrkning
blomstrende
blomsterrik
svak
quorum
kvote
blomstrende, florissant
blomsterrig
svag
quorum
kvote
kahyt
kajak
angre
kvadrant
kvadrat
kvadratisk
billiard
quadrupol
kvasar
kvasilineær
kvasividenskab
kvasividenskabelig
kvasifilosofi
kvække
kvalifikation
fagkyndig, faglært
kvant
kvantisering
forhaste, påskynde
hastig
kvark
kvartal, kvarter
kvartalsmæssig
kvartet
lejlighed
lejer
husleje
kvarts
skovsyre
forsure
bønne
vindue
pensel
forsuring
kvittering
billet
kvintet
trillion
april
blomst
blomsterdyrker
153
квочка
кислототривкий
квочка
värphöna
кебаб
кегля
кеди
кедр
келерія
келих
кельнер
кемпінг
кенгуру
кентавр
кепкування
кераміка
керамічний
кератит
kebab
kägla
gymnastiksko
ceder, cederträd
tofsäxing
pokal
kypare, servitör
camping
känguru
kentaur
bespottelse
keramik
keramisk
hornhinneinflammation,
keratit
ledare
förvaltare
regerare
regering
керівник
керівництво
керманич
кермо
керований
керованість
керосин
керування
керувати
кефір
кивати
кидати
кизил
кийок
килим
кинджал
кипарис
кипарисовик
кипіння
кипіти
киплячий
кип'ятильник
кип'ятити
кип'яток
киргиз
киргизький
кисень
кислий
кислота
кислотний
кислотність
кислототривкий
hønemor, rugehøne,
verpehøne
kebab
kjegle
lett joggesko
seder, sedertre
kambunke
pokal
kelner, servitør
camping
kenguru
kentaur
forhånelse
keramikk
keramisk
hornhinnebetennelse
leder
forvalter
styrer
regjering
ledelse
båtförare
båtfører, fartøyfører
ratt
ratt
styrbar
styrbar
styrbarhet
styrbarhet
fotogen
parafin
regering
styring
styra, regera
styre, bestyre, regjere
kefir
kefir
nicka
nikke
kasta
kaste
kornell
kornell
batong, klubba, bollträ, slagträ batong, kølle, balltre
matta
teppe, rye
dolk
dolk
cypress
sypress
ädelcypress
dvergsypress
kokprocess
kokeprosess
koka
koke
kokande
kokende
kokare
koker
koka
koke
kokande vatten
kokende vann
kirgiz, kirgizistanier
kirgiser
kirgizisk, kirgizistansk
kirgisisk
oxygen, syre, surstoff
oksygen, surstoff
oxygengas, syrgas
sur, syrlig
sur, syrlig
syra
syre
sur
sur, syrlig
surhet
surhet
syrabeständig
syrebestandig, syresikker
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
hønemor
kebab
kegle
gymnastiksko
ceder, cedertræ
kambunke
pokal
kelner
camping
kænguru
kentaur
forhånelse
keramik
keramisk
hornhindebetændelse
leder
forvalter
styrer
regering
ledelse, førerskab
bådfører
rat
styrbar
styrbarhed
petroleum
styring
styre, bestyre, regere
kefir
nikke
kaste
kornel
kølle, boldtræ
tæppe
dolk
cypres
ædelcypres
kogeproces
koge
kogende
koger
koge
kogende vand
kirgiser
kirgisisk
ilt, oxygen
sur
syre
sur
surhed
syrebestandig
154
кислуватий
кінетичний
кислуватий
кисляк
кисть
кит
китаєць
китайський
китиця
китичка
китник
китобій
кишеня
кишечник
кишка
кіберзлочинність
syrlig
kefir, surmjölk
klase
val
kines
kinesisk
tofs
tofs
rävrumpa, rävsvans
valfångare
ficka
tarmkanal
tarm
databrottslighet
кібернетика
кіберпростір
ківі
ківш
кіготь
кізка
кілобайт
кілобіт
кіловат
кіловольт
кілогерц
кілограм
кілоджоуль
кілокалорія
кілометр
кілометрами
кілометровий
кіль
кільватер
кілька
cybernetik
cyberrymd
kiwi, kiwifrukt
skopa
klo
get
oktett, kilobyte
kilobit
kilowatt
kilovolt
kilohertz
kilogram
kilojoule
kilokalori
kilometer
kilometervis
kilometerlång
köl
kylvatten
flera
skarpsill, vassbuk, brisling
kvantitativ
antal, kvantitet
ring
cirkelformig, cirkelformad,
cirkelkretsig, cirkellik,
ringformig, ringformad,
kretsformig
cirkelvis, kretsvis
rum, kammare
kimono
kinematik
kinematisk
kinematograf
kinematografisk
kinematografi
kinetik
kinetisk
кількісний
кількість
кільце
кільцевий
кільцево
кімната
кімоно
кінематика
кінематичний
кінематограф
кінематографічний
кінематографія
кінетика
кінетичний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
syrlig
kefir, surmelk
klase
hval
kineser
kinesisk
dusk
dusk
reverumpe
hvalfanger
lomme
tarmene
tarm
datakriminalitet,
internettkriminalitet
kybernetikk
kyberrom
kiwi, kiwifrukt
øse
klo
geit
kilobyte
kilobit
kilowatt
kilovolt
kilohertz
kilo, kilogram
kilojoule
kilokalori
kilometer
kilometervis
kilometerlang
kjøl
kjølvann, kjølstripe
flere
brisling
kvantitativ
antall, kvantitet
ring
ringformet, sirkelformet
syrlig
kefir, surmælk
klase
hval
kineser
kinesisk
dusk
dusk
rævehale
hvalfangerskib
lomme
tarmene
tarm
datakriminalitet
sirkelvis
rom, værelse
kimono
kinematikk
kinematisk
kinematograf
kinematografisk
kinematografi
kinetikk
kinetisk
cirkelvis
rum, værelse, kammer, hybel
kimono
kinematik
kinematisk
kinematograf
kinematografisk
kinematografi
kinetik
kinetisk
kybernetik
kyberrum
kiwi, kiwifrugt
øse
klo
ged
kilobyte
kilobit
kilowatt
kilovolt
kilohertz
kilo, kilogram
kilojoule
kilokalorie
kilometer
kilometervis
kilometerlang
køl
kølevand
flere
brisling, skarpsild
kvantitativ
antal, kvantitet, mængde
ring
cirkelformet, ringformet
155
кінець
клаптик
кінець
ände, slut
ende, slutt
кіннота
кіно
кіноактор
кіноактриса
кіноаматор
кіноархів
кіногерой
кінозірка
кінозйомка
кінокамера
кінокласик
кіноклуб
кінокомедія
кінокритик
кінокритика
кіномистецтво
кіномузей
кіномузика
кінопрем'єра
кінорежисер
кіностудія
кіносценарист
кіносценарій
кінотеатр
кінофестиваль
кінофільм
кіноцензура
кінцевий
кінцівка
кінчати
hestfolk, kavaleri
kino
filmskuespiller
filmskuespillerinne
filmelsker
filmarkiv
filmhelt
filmdiva, filmstjerne
filmopptak
filmkamera
filmklassiker
filmklubb
filmkomedie
filmanmelder, filmkritiker
filmanmeldelse, filmkritikk
filmkunst
filmmuseum
filmmusikk
filmpremiere, kinopremiere
filmregissør
filmstudio
filmmanuskriptforfatter
filmmanuskript
kino
filmfestival
film
filmsensur
sist
slutt
avslutte, slutte
кінчик
кінь
кіоск
кіптява
кір
кірка
кіска
кіста
кістка
кісточка
кістяк
кіт
кішечка
kavalleri, hästfolk
bio, biograf
filmskådespelare
filmskådespelerska
filmälskare
filmarkiv
filmhjälte
filmstjärna
filmupptagning
filmkamera, kinokamera
filmklassiker
filmklubb
filmkomedi
filmkritiker
filmkritik
filmkonst
filmmuseum
filmmusik
filmpremiär
filmregissör
filmstudio
filmsförfattare
filmmanuskript
bio, biograf
filmfestival
film
filmcensur
sista
slut
avsluta, sluta
färdiggöra
spets
häst
kiosk
sot
mässling, mässlingssjukdom
bark
fläta, hårpiska
ben
ben
ben
benrangel, skelett
hankatt
katta
кішка
клавіатура
клавіша
кладовище
клан
клаптик
katta
klaviatur, tangentbord
tangent
kyrkogård, gravstad
klan
stycke, tygstycke
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
spiss
hest
kiosk
sot
meslinger
bark
flette, pisk, hårpisk
bein, ben, knokkel
bein, ben, knokkel
bein, ben, knokkel
beinrangel, skjelett
hankatt
hunnkatt
kattepus, pusekatt
hunkatt
klaviatur, tastatur
tast
gravlund, kirkegård
klan
tøystykke
ende, slut
endeligt
hestfolk, kavaleri
kino, biograf
filmskuespiller
filmskuespillerinde
filmelsker
filmarkiv
filmhelt
filmstjerne
filmoptagelse
filmkamera
filmklassiker
filmklub
filmkomedie
filmanmelder
filmanmeldelse
filmkunst
filmmuseum
filmmusik
filmpremiere
filmregissør
filmstudio
filmmanuskriptforfatter
filmmanuskript
kino, biograf
filmfestival
film
filmcensur
sidst
ende
afslutte, slutte
spids
hest
kiosk
sod
mæslinger
bark
fletning, pisk, hårpisk
ben, knogle
ben, knogle
ben, knogle
skelet
hankat
mis, missekat, pus
hunkat
keyboard, klaviatur, tastatur
tast
kirkegård, gravsted
klan
stykke
156
кларнет
клумба
кларнет
клас
класик
класифікація
klarinett
klass
klassiker
klassifikation, klassificering
klarinett
klasse
klassiker
klassifikasjon
класифікувати
класицизм
класичний
класовий
класти
клаустрофобія
клаустрофобський
клацати
клеїти
клей
клейкий
клеймо
клен
клептоман
клептоманія
кликати
кликнути
клин
клиноподібний
кличка
klassificera
klassicism
klassisk
klassbetonad
lägga, sätta
klaustrofobi
klaustrofobisk
klicka
limma
lim
klibbig
brännmärke
lönn, lönnträd
kleptoman
kleptomani, tjuvsjuka
kalla
kalla
kil
kilformad, kilformig
smeknamn, öknamn
клієнт
клієнтура
клізма
клімакс
клімактерій
клімат
кліматичний
кліматолог
klient, kund
kundkrets
lavemang
klimakterium
klimakterium
klimat
klimatisk
klimatolog
кліматологічний
кліматологія
клініка
клінічний
кліпати
клітина
клітка
klimatologisk
klimatologi, klimatlära
klinik
klinisk
blinka
cell
bur, fågelbur
ruta
kittlare, klitoris, blygdtunga
kliche
klo
fästing
kloak
kloning
vägglus
clown
klubb
blomstersäng
klassifisere
klassisisme
klassisk
klassemessig
legge, sette
klaustrofobi
klaustrofobisk
klikke
klebe
klebemiddel, klebestoff, lim
klebrig, klisset
brennemerke, svimerke
lønn, lønnetre
kleptoman
kleptomani
kalle
anrope
kile
kileformet
kallenavn, klengenavn,
økenavn
klient, kunde
kundekrets, kunder
klyster
klimakterium
klimakterium
klima
klimatisk, klimamessig
klimatolog, klimaekspert,
klimaforsker
klimatologisk
klimatologi, klimaforsking
klinikk, legesenter
klinisk
blunke
celle
bur, fuglebur
клітор
кліше
клішня
кліщ
клоака
клонування
клоп
клоун
клуб
клумба
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kildrer, klitoris
klisje
klo, knipetang
flått, midd
kloakk
klone
veggedyr
klovn
klubb
blomsterbed
klarinet
klasse
klassiker
klassifikation, kategorisering,
klassificering
klassificere, kategorisere
klassicisme
klassisk
klassemæssig
lægge, sætte
klaustrofobi
klaustrofobisk
klikke
klæbe
klæbemiddel, lim
klæbrig
brændemærke
løn, navr
kleptoman
kleptomani
kalde, tilkalde
kalde
kile
kileformet
øgenavn, kaldenavn
klient, kunde
kundekreds, klientel
klyster
klimakterium
klimakterium
klima
klimatisk
klimatolog
klimatologisk
klimatologi
klinik
klinisk
blinke
celle
bur
klitoris
kliche
klo
mide, skovflåt
kloak
kloning
væggelus, væggedyr
klovn
klub
blomsterbed
157
ключ
когерентність
ключ
ключиця
nyckel
nyckelben
ключовий
substantiell, väsentlig
клястися
клятва
клятий
кмітливий
svära
ed
förbannad, jävlig
flink, klartänkt, rådlig,
rådsnar, snartänkt,
skarpsinnad, skarpsinnig,
snabbtänkt
skarpsinne, skarpsinnighet,
klartänkthet
bok
bokhandel
boklager
häfte
bok
häfte
knapp
häftstift
furstedöme
furste
koagulation
koaxial
koala, pungbjörn
koalition
kobolt
sto
kobra, glasögonorm
кмітливість
книга
книгарня
книгосховище
книжечка
книжка
кнопка
князівство
князь
коагуляція
коаксіальний
коала
коаліція
кобальт
кобила
кобра
nøkkel
kragebein, kraveben,
kravebein
essensiell, substansiell,
vesentlig
sverge, beedige
ed
forbannet, jævlig
flink, forstandig, skarpsindig,
snartenkt
nøgle
kraveben, nøgleben
skarphet, skarpsindighet
skarphed, skarpsindighed
bok
bokhandel
boklager
hefte
bok
hefte
knapp
bog
boghandel
boglager
hefte
bog
hefte
knap
essentiel, substantiel
sværge, beedige
ed
forbandet
forstandig, skarpsindig
ковадло
ковалентний
коваль
ковбаса
fyrstedømme
fyrste
koagulasjon
koaksial
koala, koalabjørn, pungbjørn
koalisjon
kobolt
merr
kobra, kobraslange,
brilleslange
smide
smie
kovalent
kovalent
smed, grovsmed, hammarsmed smed, grovsmed
salami
salami, salamipølse
ковбой
ковдра
ковзан
ковзани
ковзанка
ковзання
cowboy
sängtäcke
skridsko
skridskopar
skridskobana
skridskoåkning
cowboy
dyne
skøyte
skøyter, skøytepar
skøytebane
skøyteløp
ковзаняр
skridskoåkare
konståkare, figuråkare
glida
fjädergräs
lock
sluka, svälja
ark
koherent
koherens
skøyteløper
fyrstedømme
fyrste
koagulation
koaksial
koala, koalabjørn
koalition
kobolt
hoppe
kobra, kobraslange,
brilleslange
smedje
kovalent
smed, grovsmed
salami, spegepølse,
salamipølse
cowboy
dyne
skøjte
skøjtepar
skøjtebane
glid
skøjteløb
skøjteløber
gli, skli
fjærgress
lokk, deksel
sluke, svelge
ark
koherent
koherens
glide, løbe på skøjter
fjergræs
låg, dæksel
svælge, sluge
ark
kohærent
kohærens
ковзати
ковила
ковпак
ковтати
ковчег
когерентний
когерентність
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
158
код
коліща
код
кодекс
кодола
kod
kodex, lagbok, lagsamling
lina
коефіцієнт
кожний
коза
козак
козарик
козел
козеріг
козир
козуля
коїти
коїтися
койка
койот
кокаїн
кокетка
кокетувати
кокос
кокс
коктейль
колаж
колапс
колба
колготки
koefficient
var, envar, varje
get
kosack
björksopp
get
stenbocken
trumf
rådjur
begå, bedriva
ske
koj
prärievarg, coyote
kokain
kokett
kokettera
kokos, kokosnöt
koks
cocktail
collage
kollaps
kolv
strumpbyxor
колега
колегіальний
колегіальність
коледж
колектив
колективний
колекціонер
колекція
колесо
коли
kollega
kollegial
kollegialitet
college
kollektiv
kollektiv
samlare
kollektion, samling
hjul
då, när
ifall
svängning
pendling
oscillation
pendla
vagga
vaggsång, vaggvisa
nångång, nånsin, någonsin,
nåntid
närhelst
tidigare
kolibri
knä
färg, kulör
hjul
коливання
коливатися
колиска
колискова
колись
колишній
колібрі
коліно
колір
коліща
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kode
kodeks, lovbok
tau, klatretau
trosse
koeffisient
hver, enhver
geit
kosakk
brunskrubb
geit
steinbukken
trumf
rå, rådyr
begå
skje, foregå
køye
coyote, prærieulv
kokain
flane, flokse, kokette
kokettere
kokos, kokosnøtt
koks
cocktail
collage
kollaps
kolbe
strømpebukse
fagfelle, kollega
kollegial
kollegialitet
college
kollektiv
kollektiv
samler
kolleksjon, samling
hjul
da, når
dersom, hvis
svinging
oscillasjon
kode
kodeks
reb, tov
trosse, line
koefficient
hver, enhver
ged
kosak
rufodet rørhat
ged
stenbukken
trumf
rå, rådyr
begå
ske
køje
prærieulv
kokain
kokette
kokettere
kokos, kokosnød
koks
cocktail
collage
kollaps
kolbe
strømpebukser,
buksestrømper
kollega, fagfælle
kollegial
kollegialitet
college
kollektiv
kollektiv
samler
kollektion, samling
hjul
da, når
dersom, hvis
svingning
pendling
pendle
vugge
vuggesang, bånsull
engang, noengang, noensinne
pendle
vugge
godnatsang, vuggevise
engang, nogensinde
tidligere
kolibri
kne
farge, farve, kulør
hjul
tidligere
kolibri
knæ
farve, kulør
hjul
159
колія
колія
коло
коловорот
колодязь
колона
колоніалізм
колоніаліст
колоніалістичний
колоніальний
колонізатор
колонізація
колонія
колонка
колорит
колос
колоти
колотити
кольє
кольоровий
кольрабі
колючий
колючка
коляска
кома
комерціалізація
spårväg
krets
ring
strömvirvel
brunn
kolonn
kolonialism
kolonialist
kolonialistisk
kolonial
kolonisatör
kolonisation
koloni
kolonn
spalt
kolorit
ax
sticka
slå, banka
halsband
färgad
kålrabbi
taggig, tornig, piggad
törne, tagg
командувати
командувач
комар
комароподібний
комаха
комахознавець
vagn
komma, kommatecken
koma, komatillstånd
lag
kommando
förman
befälhavare, befallningsman
kommandera
befälhavare, befallningsman
mygga
mygglik, myggliknande
insekt
entomolog, insektkännare
комахознавство
комахоїд
комахоїдний
комашка
комбінаторика
комбінаторний
комбінація
комбінований
комбінувати
комедія
коментар
коментатор
коментувати
комерціалізація
insektlära, insektologi
insektsätare
insektsätande
insekt
kombinatorik
kombinatorisk
kombination
kombinerad
kombinera
komedi
kommentar
kommentator
kommentera
kommersialisering
команда
командир
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
sporvei, sporveg
krets
ring
strømvirvel
brønn
kolonne
kolonialisme
kolonialist
kolonialistisk
kolonial
kolonisator
kolonisasjon
koloni
spalte
sporvej
kreds
ring
hvirvel
brønd, vandbrønd
kolonne
kolonialisme
kolonialist
kolonialistisk
kolonial
kolonisator
kolonisation
koloni
spalte
koloritt
aks
stikke
slå, banke
halsbånd
farget
knutekål, kålrabi
pigget, tagget, tornet
torn
stingsild
vogn
koma
komma
lag
kolorit
aks
stikke
slå
halsbånd
farvet
kålrabi
pigget, tornet, tornefuld
torn, pig
hundestejle
vogn
komma
formann, overhode
befalingsmann
kommandere
befal
moskito, mygg
myggliknende
insekt
entomolog, insektforsker
befalingsmand
formand, hovedmand
kommandere
befalingsmand
moskito, myg
myglignende
insekt
entomolog, insektforsker,
insektkyndig
entomologi
insektæder
insektædende
insekt
kombinatorik
kombinatorisk
kombination
kombineret
kombinere
komedie
anmærkning, kommentar
kommentator
kommentere
kommercialisering
insektlære
insekteter
insektetende
insekt
kombinatorikk
kombinatorisk
kombinasjon
kombinert
kombinere
komedie
anmerkning, kommentar
kommentator
kommentere
kommersialisering
hold
160
комерціалізований
комерціалізований
комерційний
комерція
комета
коминок
комиш
комік
комікс
комір
комірець
комісар
комісія
комітет
комічний
комічність
комод
комора
компактний
компактність
компанія
комунізм
компаньйон
компас
компенсація
компенсувати
kommersialiserad
kommersiell
kommers
komet
kamin, eldstad
skogssäv
komiker
tecknad serie
krage
krage
kommissarie
kommission, utskott
kommitte, utskott
komisk
komik
byrå
lada, bod, lagerrum, matbod
kompakt
kompakthet
bolag, företag
kompani
kompanjon
kompass
ersättning, kompensation
ersätta, gengälda, kompensera
компетентний
компетентність
компетенція
компілювати
компілятор
компіляція
комплекс
комплексність
комплект
комплектувати
комплімент
композитор
композиція
компонент
компост
компостувати
kompetent
kompetens
kompetens
kompilera
kompilator
kompilation
komplex
komplexitet
set
bemanna
komplimang
kompositör, komponist
komposition
komponent, blandningsdel
kompost
klippa
компот
компресія
компресор
компроміс
комп'ютер
kompott
kompression
kompressor
kompromiss
dator, datamaskin
kompanjong
kompass
erstatning, kompensasjon
erstatte, kompensere,
refundere
kompetent
kompetanse
kompetanse
kompilere
kompilator
kompilasjon
kompleks
kompleksitet
sett
bemanne
kompliment
komponist
komposisjon
blandingsdel, komponent
kompost
stemple
klippe
kompott
kompresjon
kompressor
kompromiss
datamaskin
комп'ютерний
комуна
комунальний
комунізм
datorbaserad
kommun
kommunal
kommunism
datamaskinbasert
kommune
kommunal
kommunisme
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kommersialisert
kommersiell
handelsfag
komet
peis, ildsted, kamin
sivaks
komiker
tegneserie
krage, krave
krage, krave
kommissær
kommisjon
komite
komisk
komikk
kommode
bod, matbod, lagerrom
kompakt
kompakthet
bedrift, kompani, selskap
kommercialiseret
kommerciel
handel
komet
pejs, arnested, kamin
kogleaks
komiker
tegneserie
krave
krave
kommissær
kommission
komite
komisk
komik
kommode
lade, spisekammer
kompakt
kompakthed
bedrift, firma, kompagni,
selskab
kompagnon
kompas
erstatning, kompensation
erstatte, kompensere,
refundere
kompetent
kompetence
kompetence
kompilere
kompilator
kompilation
kompleks
kompleksitet
sæt
bemande
kompliment
komponist
komposition
komponent
kompost
stemple
kompot
kompression
kompressor
kompromis
computer, datamaskine,
datamat
computerbaseret
kommune
kommunal
kommunisme
161
комунікабельний
конопельник
комунікабельний
комунікабельність
konversabel, meddelsam
meddelsamhet
комунікаційний
комунікація
комуніст
комуністичний
комутативний
комутатор
комфорт
kommunikationsmässig
kommunikation
kommunist
kommunistisk
kommutativ
kommutator
komfort, bekvämlighet
комфортабельний
конати
конвалія
конвеєр
конвекція
конвенція
конверт
конвертований
конвой
конгломерат
конгрес
конгресмен
komfortabel
dö
liljekonvalj
löpande band
konvektion
konvention
konvolut, kuvert
konvertibel
konvoj
konglomerat
kongress
kongressledamot,
kongressman
kondensat
kondensator
kondensation
kondensering
kondensera
konditor, sockerbagare
konditori
luftkonditioneringsaggregat
конденсат
конденсатор
конденсація
конденсування
конденсувати
кондитер
кондитерська
кондиціонер
кондиціонування
кондиціонувати
кондор
кондуктор
конечність
коник
конкордат
конкретизувати
конкретний
конкретність
конкурент
конкурентноздатний
конкурентноздатність
конкуренція
конкурс
конкурувати
конопельник
konditionering
konditionera
kondor
konduktör, biljettör
ytterlighet
gräshoppa
konkordat
konkretisera
konkret
konkrethet
konkurrent
konkurrensduglig,
konkurrenskraftig
konkurrenskraft,
konkurrensförmåga
konkurrens
tävling
konkurrera
hampflockel
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
konversabel, meddelsom
kommunikasjonsevne,
meddelsomhet
kommunikasjonsmessig
kommunikasjon
kommunist
kommunistisk
kommutativ
kommutator
komfort, luksus
bekvemmelighet
komfortabel
dø
liljekonvall
samlebånd
konveksjon
konvensjon
konvolutt
konvertibel
konvoi
konglomerat
kongress
kongressmann
meddelsom, udadvendt
meddelsomhed
kondensat
kondensator
kondensasjon, kondensering
kondensering
fortette, kondensere
konditor
konditori, bakerbutikk
klimaanlegg,
luftkondisjoneringsanlegg
kondisjonering
kondisjonere
kondor
billettør, konduktør
ytterlighet
gresshoppe
konkordat
konkretisere
konkret
konkrethet
konkurrent
konkurransedyktig,
konkurransekraftig
konkurranseevne,
konkurransedyktighet,
konkurransekraft
konkurranse
konkurranse
konkurrere
hjortetrøst
kondensat
kondensator
kondensation, kondensering
kondensering
kondensere
konditor
konditori, bagerbutik
airconditionanlæg,
klimaanlæg
konditionering
konditionere
kondor
billettør, konduktør
yderlighed
græshoppe
konkordat
konkretisere
konkret
konkrethed
konkurrent
konkurrencedygtig
kommunikationsmæssig
kommunikation
kommunist
kommunistisk
kommutativ
kommutator
komfort, luksus,
bekvemmelighed
komfortabel
dø
liljekonval
samlebånd
konvektion
konvention
konvolut
konvertibel
konvoj
konglomerat
kongres
kongresmedlem
konkurrencekraft,
konkurrenceevne
konkurrence
konkurrence
konkurrere
hamp-hjortetrøst
162
коноплі
коноплі
коноплянка
консенсус
консервант
консервативний
консерватизм
консерваторія
консерви
консервування
консервувати
консиліум
консолідація
консолідований
консолідувати
консоль
консорціум
конспект
конспіративний
конспіратор
конспірація
континентальний
конструктивізм
конструктор
конструкційний
hampa
hämpling
konsensus, samstämmighet
konserveringsmedel
konservativ
konservatism
konservatorium
konserv
konservering
konservera
läkarråd
konsolidering, konsolidation
konsoliderad
konsolidera
konsol
konsortium
referat
konspirativ, konspiratorisk
konspiratör
konspiration,
sammansvärjning
konstant
grundlagsenlig, grundlaglig,
författningsenlig,
konstitutionell,
konstitutionsenlig,
konstitutionsmässig
författningsenlighet,
grundlagsenlighet
grundlag, författning,
konstitution
konstruktivism
konstruktör
saklig, konstruktiv
конструкція
konstruktion
консул
консульство
konsul
konsulat
консульський
консультант
консультативний
консультація
konsulär
rådgivare, konsult
rådgivande
rådgivning, konsultation
контакт
контактний
контейнер
контекст
контингент
континент
континентальний
kontakt
meddelsam
behållare
kontext, sammanhang
kontingent
fastland, kontinent
kontinental
константа
конституційний
конституційність
конституція
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
hamp
tornirisk
konsensus, samstemmighet
konserveringsmiddel
konservativ
konservatisme
konservatorium
boksemat, hermetikk
konservering
konservere, hermetisere
legeråd
konsolidasjon, konsolidering
konsolidert
konsolidere
konsoll
konsortium
referat
konspirativ, konspiratorisk
konspirator
konspirasjon,
sammensvergelse
konstant
grunnlovsmessig,
konstitusjonell,
forfatningsmessig
hamp
tornirisk
konsensus, samstemmighed
konserveringsmiddel
konservativ
konservatisme
konservatorium
hermetik, konserves
konservering
konservere
lægeråd
konsolidering
konsolideret
konsolidere
konsol
konsortium
referat
konspiratorisk, konspirativ
konspirator
konspiration,
sammensværgelse
konstant
konstitutionel,
forfatningsretlig,
grundlovsmæssig
grunnlovsmessighet
grundlovsmæssighed
grunnlov, konstitusjon
grundlov, forfatning,
konstitution
konstruktivisme
konstruktør
konstruktiv
saglig
anlæg
konstruktion
konstruktivisme
konstruktør
konstruktiv
saklig
anlegg
konstruksjon
bygg
konsul
konsulat, konsulær,
utenriksstasjon
konsulær
rådgiver, konsulent
rådgivende
rådgiving, rådgivning,
konsultasjon
kontakt
meddelsom, selskapelig
beholder
kontekst, sammenheng
kontingent
fastland, kontinent
kontinental
konsul
konsulat
konsulær
rådgiver, konsulent
rådgivende
rådgivning, konsultation
kontakt
meddelsom, selskabelig
beholder
kontekst
kontingent
fastland, kontinent
kontinental
163
контора
контора
контрабанда
контрабандист
контрабас
контракт
контраст
контрастний
контратака
контрацепція
контркультура
контробвинувачення
контролер
контроль
концентрат
kontor
smuggling
smugglare
basfiol, kontrabas
kontrakt
kontrast
kontrastrik
motanfall, motangrepp,
motattack
prevention
motkultur
motanklagelse
kontrollör
inspektion
kontroll
undersökning
контрольований
kontrollerbar, kontrollerad
контролювати
контрпереворот
контрпропозиція
контрреволюційний
контрреволюціонер
контрреволюція
контррозвідка
kontrollera
motkupp
motförslag
kontrarevolutionär
kontrarevolutionär
kontrarevolution
kontraspionage
контур
конура
конус
конусоподібний
конфедерація
конференція
конфесія
конфігурація
конфіденціальний
kontur
hundkoja, hundehus
kon
konformad
konfederation
konferens
konfession
konfiguration
konfidentiell, förtrogen,
förtrolig
förtrolighet
beslag, konfiskation
beslagta, konfiskera
konflikt
konfliktfylld
konfliktfylldhet
konfliktforskare
konfliktforskning
konformism
konformist
konformistisk
konform
konfrontation
koncentrat
конфіденційність
конфіскація
конфіскувати
конфлікт
конфліктний
конфліктність
конфліктолог
конфліктологія
конформізм
конформіст
конформістський
конформний
конфронтація
концентрат
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kontor
kontrabande
smugler
kontrabass
avtale, kontrakt
kontrast
kontrastfylt, kontrastrik
motangrep
kontor
smugling, kontrabande
smugler
kontrabas
kontrakt
kontrast
kontrastrig
modangreb, modoffensiv
prevensjon
motkultur
motanklage
kontrollør
styring
inspeksjon
kontroll, sjekk
undersøkelse
kontrollerbar
kontrollert
kontrollere
motkupp
motforslag
kontrarevolusjonær
kontrarevolusjonær
kontrarevolusjon
kontraspionasje,
kontraetterretning,
kontraetterretningstjeneste,
kontraspionasjetjeneste
kontur, omriss
hundehus
kon, konus, kjegle
kjegleformet
konføderasjon
konferanse
konfesjon
konfigurasjon
konfidensiell, fortrolig
prævention
modkultur
modanklage
kontrollør
inspektion
kontrol
fortrolighet, konfidensialitet
beslagleggelse, konfiskasjon
beslaglegge, konfiskere
konflikt
konfliktfull, konfliktfylt
konfliktfylthet
konfliktforsker
konfliktforskning
konformisme
konformist
konformistisk
konform
konfrontasjon
konsentrat
fortrolighed
beslaglæggelse, konfiskation
beslaglægge, konfiskere
konflikt
konfliktfyldt
konfliktfyldthed
konfliktforsker
konfliktforskning
konformisme
konformist
konformistisk
konform
konfrontation
koncentrat
kontrollerbar
kontrolleret
kontrollere
modkup
modforslag
kontrarevolutionær
kontrarevolutionær
kontrarevolution
kontraspionage
kontur
hundehus
kegle, konus
kegleformet
konføderation
konference
konfession
konfiguration
konfidentiel, fortrolig
164
концентрація
концентрація
концентрований
концентрувати
концептуальний
концепція
концерн
концерт
концесія
концтабір
кончина
коньяк
кон'юнктива
кон'юнктивіт
корейський
конюх
конюшина
конярство
кооперація
koncentration
koncentrerad
koncentrera
konceptuell
koncept
koncern
konsert
koncession
koncentrationsläger
död, dödsfall, bortgång
konjak
bindhinna, bindehinna
bindhinneinflammation,
bindehinneinflammation,
bindhinnekatarr,
bindehinnekatarr
konjunktur
konjunkturell,
konjunkturbetingad,
konjunkturberoende,
konjunkturbetonad
stallkarl
klöver
hästavel, hästskötsel
samarbete, kooperation
координата
координатор
координація
координований
координування
координувати
копалина
копальня
копання
копати
копитняк
копито
копіювання
копіювати
копія
коптити
копуляція
копчений
кора
корабель
корал
коран
кордон
кордонний
корегування
кореєць
корейський
koordinat
koordinator, samordnare
koordination
koordinerad
koordinering
koordinera
fossil
gruva
utgrävning
gräva
hasselört
hov
kopiering
kopiera
kopia, genpart
röka
kopulation
rökt
bark
båt, farkost, fartyg, skepp
korall, koralldjur
koranen
gräns
tillgränsande
korrigering
korean
koreansk
кон'юнктура
кон'юнктурний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
konsentrasjon
konsentrert
konsentrere
konseptuell
konsept
konsern
konsert
konsesjon
konsentrasjonsleir
død, dødsfall
konjakk
bindehinne
bindehinnekatarr
koncentration
koncentreret
koncentrere
konceptuel
koncept
koncern
koncert
koncession
koncentrationslejr
død, dødsfald, bortgang
konjak
bindehinde
bindehindebetændelse
konjunktur
konjunkturmessig,
konjunkturell
konjunktur
konjunkturbestemt,
konjunkturel
stallkar
kløver
hesteavl
samarbeid, kooperasjon,
kollaborasjon
koordinat
koordinator, samordner
koordinasjon
koordinert
koordinering
koordinere
fossil
forekomst
utgraving
grave
hasselurt
hov
kopiering
kopiere
kopi, avskrift, gjenpart
røyke
kopulasjon
røykt
bark
båt, fartøy, skip
korall, koralldyr
koranen
grense
tilgrensende
korrigering
koreaner
koreansk
staldkarl
kløver
hesteavl
kooperation, kollaboration
koordinat
koordinator
koordination
koordineret
koordination, koordinering
koordinere
fossil
forekomst
udgravning
grave
hasselurt
hov, klov
kopiering
kopiere
genpart, kopi
ryge, røge
kopulation
røget
bark
båd, fartøj, skib
koral, koraldyr
koranen
grænse
grænsende, tilgrænsende
korrigering
koreaner
koreansk
165
корейськомовний
корейськомовний
коректний
коректор
коректувати
короткозорість
користь
koreanskspråkig
korrekt
korrekturläsare
rätta, korrigera, korrekturläsa
trimma
korrektur
korrektion
korrelation
jordstam
korrespondent
korrespondens
korg
tjurfäktning
korridor
egennyttig
egennyttighet
nyttig, gagnelig, gagnerik
användning, bruk
bruka, njuta
brukare, förbrukare,
användare, konsument
vinst, gagn, profit, nytta
коритися
кориця
коричневий
коричнюватий
коріандр
корівник
коріння
корінь
коркотяг
корм
кормушка
hörsamma
kanel
brun
brunaktig
koriander
ladugård
rot
rot
korkskruv
mat, föda, foder
fågelmatare
коробка
корова
корозія
корок
королева
королик
королівство
королівський
король
корона
коронація
короп
коропозуб
короткий
короткозорий
ask, dosa
ko
korrosion
kork, propp
drottning
kungsfågel
rike, kungarike, kungadöme
kunglig
kung
krona
kröning
karp, karpfisk
tandkarp
kort
kortsynt, närsynt
korttänkt
myopi, närsynthet
коректура
корекція
кореляція
кореневище
кореспондент
кореспонденція
корзина
корида
коридор
корисливий
корисливість
корисний
користування
користуватися
користувач
короткозорість
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
koreanskspråklig
korrekt
korrekturleser
korrigere, rette
trimme
korrektur, feilretting
korreksjon
korrelasjon
jordstokk, rotstokk
korrespondent
korrespondanse, brevveksling
kurv
tyrefektning
korridor
egennyttig
egennytte, egennyttighet
nyttig
bruk, benyttelse
anvende, benytte, bruke
bruker, forbruker
koreansksproget
korrekt
korrektør, korrekturlæser
korrigere, rette
trimme
korrektur
korrektion
korrelation
rodstok, rodstængel
korrespondent
korrespondance, brevveksling
kurv
tyrefægtning
korridor
egennyttig
egennytte
nyttig
brug, anvendelse
anvende, bruge
bruger, forbruger, konsument
gevinst, profitt, nytte,
nytteverdi
adlyde
kanel
brun
brunaktig
koriander
fjøs
rot
rot
korketrekker, vinkorkåpner
mat, næringsmiddel
forkasse
fuglemater
boks, eske
ku
korrosjon
kork, propp
dronning
fuglekonge
rike, kongerike, kongedømme
kongelig
konge
korona
kroning
karpe, karpefisk
tannkarp
kort
kortsynt, nærsynt
gevinst, gavn, profit, nytte,
nytteværdi
adlyde
kanel
brun
brunagtig
koriander
kostald
rod
rod
proptrækker, optrækker
foder, føde
fuglefoderbræt
myopi, nærsynthet
kortsynthet
kortsynethed, nærsynethed
boks, kasse, æske
ko
korrosion
kork, prop
dronning
fuglekonge
rige, kongerige
kongelig
konge
korona
kroning
karpe, karpefisk
tandkarpe
kort
kortsynet, nærsynet
166
коротконогий
коротконогий
короткостроковий
короткохвильовий
короткочасний
короткошерстий
корпоративний
корпорація
корпускула
корпускулярний
корсет
корт
кортеж
корумпований
корунд
корупція
коршак
коса
косарка
косий
косинка
косинус
косичка
косметика
косметичний
косметолог
косметологічний
космічний
космогонія
космограф
космографічний
космографія
космодром
космолог
космологічний
космологія
космонавт
космонавтика
космополіт
космополітизм
космополітичний
космос
косоокий
косоокість
костогриз
костур
костюм
костюм
kortbent
kortvarig
kortsiktig
kortvågig
kortvarig
kortsiktig
korthårig
korporativ
korporation
partikel
korpuskulär
korsett
bana, tennisbana
kortege
korrupt
korund
korruption
glada
fläta, hårpiska
lie
landtunga
gräsklippare
skev
skelögd, skevögd
huvudduk
cosinus
fläta, hårpiska
kosmetik
kosmetisk
kosmetolog
kosmetologisk
kosmisk
kosmogoni
kosmograf
kosmografisk
kosmografi
kosmodrom, rymdbas,
rymdhamn
kosmolog
kosmologisk
kosmologi
kosmonaut, rymdfarare
rymdfart
kosmopolit, världsborgare
kosmopolitism
kosmopolitisk
kosmos
skelögd, skevögd
skelögdhet, skevögdhet
stenknäck
krycka
dräkt, dress, kostym
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kortbeint
kortsiktig
kortbenet
kortsigtet
kortbølget
kortsiktig, kortvarig
kortbølget
kortsigtet, kortvarig
korthåret, kortpelset
korporativ
korporasjon
partikkel
partikulær
korsett
tennisbane
kortesje
korrupt
korund
korrupsjon
glente
flette, pisk, hårpisk
ljå
landtunge
gressklipper
skrå, skjev
skjeløyd, skjevøyd
skaut, hodeplagg
cosinus
flette, pisk, hårpisk
kosmetikk
kosmetisk
kosmetolog
kosmetologisk
kosmisk
kosmogoni
kosmograf
kosmografisk
kosmografi
kosmodrom, romhavn
korthåret
korporativ
korporation
partikel
partikulær
korset
tennisbane
kortege
korrupt
korund
korruption
glente
fletning, pisk, hårpisk
le
landtange
plæneklipper
skrå, skævøjet, skeløjet
kosmolog
kosmologisk
kosmologi
kosmonaut, romfarer
romfart
kosmopolitt, verdensborger
kosmopolitisme
kosmopolitisk
himmelrom, kosmos
skjeløyd, skjevøyd
skjele, skjelling, skjeløydhet
kjernebiter
krykke
drakt, dress
kosmolog
kosmologisk
kosmologi
kosmonaut, rumfarer
rumfart
kosmopolit, verdensborger
kosmopolitisme
kosmopolitisk
kosmos
skævøjet, skeløjet
skeløjethed
kernebider
krykke
dragt, dress, kostume
tørklæde
cosinus
fletning, pisk, hårpisk
kosmetik
kosmetisk
kosmetolog
kosmetologisk
kosmisk
kosmogoni
kosmograf
kosmografisk
kosmografi
rumhavn
167
костяниця
костяниця
кравець
stenbär, jungfrubär,
jungfrubärsreva, stenhallon
rådjur
stim, svärm
cotangens
gryta, kastrull
kattunge
rulla, trilla
kotlett
katteört, kattmynta
kattaktig, kattlik, kattliknande
som
vem
vilken
spole
kaffe, fika
koffein
kofta
kofta
käresta, älskarinna, frilla
käresta, älskare
älskad
käresta, älskarinna, flickvän,
frilla
kärlek
älska
eldare
nomad, vandrare
nomadisk
kattunge
korg
basketboll, korgboll
korglik
mara, mardröm
förfärlig, faslig, fasansfull,
anskrämlig, fruktansvärd,
horribel, mardrömsaktig,
mardrömslik
teiebær
fruebær
rå, rådyr
sverm
cotangens
gryte, kasserolle
kattunge
rulle, trille
kotelett
kattemynte, katteurt
katteaktig
som
hvem
hvilke, hvilken, hvilket
spole, snelle, trådsnelle
kaffe
koffein
kofte
kofte
kjæreste, elskerinne, frille
kjæreste, elsker
elsket
kjæreste, elskerinne, frille
rå, rådyr
sværm, stime, flok
cotangens
gryde, kasserolle
killing, kattekilling
rulle, trille
karbonade
katteurt
katteagtig
som
hvem
hvilken
spole
kaffe
koffein
kofte
kofte
kæreste, elskerinde, frille
kæreste, elsker
elsket
kæreste, elskerinde, frille
kjærlighet, elskov
elske
fyrbøter
nomade, vandrer
nomadisk
kattunge
kurv
basketball, kurvball
kurvaktig
mareritt, maredrøm
forferdelig, fryktelig,
redselsfull, grufull, grusom,
horribel, marerittaktig,
marerittfylt
коштовний
dyr, kostbar, värdefull
коштовність
кошторис
dyrgrip
räkenskap, kostnadsräkning,
kostnadsberäkning,
kostnadskalkyl
kosta
skinnmager
krabba
kravatt, slips
skräddare
dyr
kostbar, verdifull, dyrebar
kostbarhet
regnskap
kærlighed, elskov
elske
fyrbøder
nomade, vandrer
nomadisk
killing, kattekilling
kurv
basketball
kurvagtig
mareridt
frygtelig, rædselsfuld,
rædsom, skrækkelig,
skræmmende, grufuld,
grusom, horribel, elendig,
mareridtagtig
dyr
kostbar, værdifuld
kostbarhed
regnskab
косуля
косяк
котангенс
котел
котеня
котити
котлета
котовник
котоподібний
котрий
котушка
кофе
кофеїн
кофта
кофточка
кохана
коханець
коханий
коханка
кохання
кохати
кочегар
кочівник
кочовий
кошеня
кошик
кошиківка
кошикоподібний
кошмар
кошмарний
коштувати
кощавий
краб
краватка
кравець
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
koste
radmager, skinnmager
krabbe
slips
skredder, syer
koste
radmager
krabbe
slips
skrædder, skræddermester,
syer
168
кравчиня
кравчиня
крадений
крадіж
крадіжка
краєвид
країна
край
крайній
крайність
крам
крамниця
кран
крапелька
крапка
крапля
краса
красивий
красильник
красний
краснокорень
красоля
красота
красти
красуня
кратер
кратероподібний
кратний
крах
крачун
краще
кращий
креативність
креветка
кредит
кредитор
кредитувати
кредо
крейда
крейсер
крейсер
sömmerska, syflicka,
skrädderska, syfru, syfröken,
syjungfru
stulen
tjuveri
tjuveri
utsikt, vy
land
landsdel
rand
kant
extrem, ytterliggående
ytterlig
ytterlighet
vara
butik, affär
kran
lyftkran
droppe
punkt
prick
droppe
skönhet
skön, snygg, vacker, fager,
skönhetsfylld
färgämne
skön, snygg, vacker, fager,
skönhetsfylld
oxtunga
krasse
skönhet
stjäla
skön kvinna, skönhet,
skönjungfru
krater
kraterformad, kraterformig,
kraterliknande
multipel
nederlag
ormörn
bättre
bättre
kreativitet
räka
kredit
kreditor, kreditgivare,
långivare
kreditera
credo
krita
kryssare
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
syerske, sydame
syerske, sypige
stjålen
tyveri, tjuveri
tyveri, tjuveri
utsikt
land
landsdel
kant
stjålen
tyveri
tyveri
udsigt, vy
land
landsdel
rand
kant
ekstrem, yderligtgående
ekstrem, ytterliggående
ytterst, allerytterst
ytterlighet
vare
butikk
kran, spring
byggekran, heisekran,
løftekran
dråpe
punkt, punktum
yderlighed
vare, kram
butik
hane, vandhane
kran
oksetunge
karse
skjønnhet
stjele
bråvakker, smellvakker
dråbe
punkt, punktum
prik
dråbe
skønhed
smuk, pæn, skøn, vakker,
fager
farver
farvestof
smuk, pæn, skøn, vakker,
fager
oksetunge
karse
skønhed
stjæle
skønjomfru
krater
kraterformet
krater
kraterformet
multiplum
nederlag
slangeørn
bedre
bedre
kreativitet
reke
kreditt
kreditor, kredittgiver
multiplum
nederlag
slangeørn
bedre
bedre
kreativitet
reje
kredit
kreditor, långiver
godskrive, kreditere
credo
kritt
krysser
godskrive, kreditere
credo
kridt
krydser
dråpe
skjønnhet
pen, vakker, skjønn, fager
fargestoff
pen, vakker, skjønn, fager
169
крем
крем
крематорій
кремація
кремінь
кремній
кремовий
кренитися
креслення
креслити
крива
кривавий
кривда
кривдити
кривизна
кривий
крига
криголам
крижень
крижина
криза
кризовий
крик
крикет
крикливий
крикун
крилан
крилатий
крило
криміналізація
криміналіст
криміналістика
кримінальний
кримінолог
кримінологічний
кримінологія
криниця
криптографічний
криптографія
криптон
кристал
кристалізація
кристалізувати
кристалічний
кристалограф
кристалографічний
кристалографія
кристалографія
kräm
krematorium,
likbränningsanstalt,
likförbränningsanstalt
likbränning, likförbränning,
kremation
flinta, flintesten
kisel, silicium
krämfärgad
böja
teckning
teckna, rita
kurva
blodig, blodfull, blodfylld
orättfärdighet
förnärma
krökning
kurva
flak
isbrytare, isbrytarefartyg,
isbrytarefärja, isbrytarfartyg,
isbrytarfärja, isbrytningsfartyg
gräsand
isflak
kris
krisig, krisartad
skrik
cricket, kricket
skrikande
skrikhals
flyghund
bevingad
vinge
kriminalisering
kriminalist
kriminalistik
kriminell
kriminolog
kriminologisk
kriminologi
brunn
kryptografisk
kryptografi
krypton
kristall
kristallisation, kristallisering
kristallisera
kristallisk, kristallform,
kristallformig
kristallograf
kristallografisk
kristallografi
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
krem
krematorium
creme
krematorium
likbrenning, kremasjon
ligbrænding, kremation
flint, flintestein
kisel, silisium
kremfarget
bøye, skråne
tegning
plotte, tegne
kurve
blodig, blodfull, blodfylt
urettferdighet
fornærme
krumning
kurve
isflak
isbryter
flint, flintesten, flintsten
kisel, silicium
kremfarvet
bøje, skråne
tegning
tegne, plotte
kurve
blodig
uretfærdighed
krænke
krumning
kurve
is
isbryder
stokkand
gråand
vildand
isflate
isflage
krise
krise
krisepreget
krisepræget
skrik
skrig
cricket
kricket
skrikende
skrighals
skrikhals
skrighals
flygehund
flyvehunde
bevinget
bevinget
vinge
vinge
kriminalisering
kriminalisering
kriminalist
kriminalist
kriminalistikk
kriminalistik
forbrytersk, kriminal
kriminal
kriminolog
kriminolog
kriminologisk
kriminologisk
kriminologi
kriminologi
brønn
brønd, vandbrønd
kryptografisk
kryptografisk
kryptografi
kryptografi
krypton
krypton
krystall
krystal
krystallisasjon, krystallisering krystallisation, krystallisering
krystallisere
krystallisere
krystallisk
krystallisk
krystallograf
krystallografisk
krystallografi
krystallograf
krystallografisk
krystallografi
170
критерій
критерій
крити
критик
критика
критикування
критикувати
критичний
крихкий
крихта
криця
кричати
крохмаль
кріп
кріпак
кріпацтво
кріпкий
kriterium
täcka
kritiker
kritik
kritisering
kritisera
kritisk
brytbar
smula
stål
ropa
skrika
skrikande
lock
kristall, blyglas, blykristall,
kristallglas
förbi, genom, via
kanin
frånsett
förutom, utom, utöver
dill
livegen
livegenskap
bergfast, fast
кріпосний
кріпосництво
крісло
кріт
кров
кровожер
кровожерливий
кровообіг
livegen
livegenskap
fåtölj, länstol, armstol
mullvad
blod
blodsugare
blodsugare
blodcirkulation
кровопивець
кровопролиття
blodsugare
blodbad, blodspillan,
blodspillning
blodsugare
blödning, blodströmning
steg
krokodil
krokus, saffran
kanin
krona
trädkrona
kronprins
kronprinsessa
nässla, brännässla
gärdsmyg
nässelfjäril
korsord
stärkelse
кричущий
кришка
кришталь
крізь
кріль
крім
кровосос
кровотеча
крок
крокодил
крокус
кролик
крона
кронпринц
кронпринцеса
кропива
кропив'янка
кросворд
крохмаль
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kriterium
dekke
kritiker
kritikk
kritisering
kritisere
kritisk
lettknuselig
bit, grann, smule
stål
rope
skrike
skrikende
lokk, deksel
krystallglass, blyglass
kriterium
dække, bedække, tække
kritiker, boganmelder
kritik
kritisering
kritisere
kritisk
skrøbelig
smule
stål
skrige
forbi, gjennom, via
kanin
unntatt
utenom, utover
dill
livegen
livegenskap
beinhard, bergfast, urokkelig
fast
livegen
livegenskap
armstol, lenestol
muldvarp
blod
blodsuger
blodsugende
blodomløp
forbi, gennem, igennem, via
kanin
undtagen, bortset, udover
blodsuger
blodbad
blodsuger
blødning
skritt, trinn
krokodille
krokus, safran, safrankrokus
kanin
krone
trekrone
kronprins
kronprinsesse
brennenesle, brennesle
gjerdesmett
neslesommerfugl
kryssord
stivelse
skrigende
låg, dæksel
krystal, krystalglas
dild
livegen
livegenskab
fast
livegen
livegenskab
armstol, lænestol
muldvarp
blod
blodsuger
blodsugende
blodcirkulation, blodkredsløb,
blodomløb
blodsuger
blodbad
blodsuger
blødning
skridt, trin
krokodille
krokus, safran
kanin
krone
trækrone
kronprins
kronprinsesse
nælde, brændenælde
gærdesmutte
krydsord
stivelse
171
круг
круг
кубічний
кружок
krets
ring
rund, rundformig
paddhuvudsagam
rundaktig, rundartad
cirkelformig, cirkelformad,
cirkelkretsig, cirkellik,
kretsformig
kretsgång, kretslopp,
cirkulation, omlopp
synfält
runt, omkring
kretsgång, kretslopp,
cirkulation, omlopp
cirkel
круїз
крук
крупа
крупний
крупнозернистий
крупнокаліберний
крутиголовка
крутий
крутити
kryssning
korp
gryn
grov
grovkornig
grovkalibrig
göktyta
brant
vrida
крутитися
snurra, spinna, rotera
крутіння
крутість
крушина
крючок
кряква
крячок
ксенон
ксенофоб
ксенофобія
vridning
inklination, lutning
brakved
hake, krok
gräsand
tärna
xenon
främlingshatare
främlingsfientlighet,
främlingsrädsla, främlingshat,
xenofobi
xerografisk
xerografi
kopieringsmaskin,
kopieringsapparat
xerofyt
xylograf
xylografisk
xylografi, träskärarkonst
xylofon
förresten
kub
kuban
kubisk
круглий
круглоголовка
круглястий
круговий
круговорот
кругозір
кругом
кругообіг
ксерографічний
ксерографія
ксерокс
ксерофіт
ксилограф
ксилографічний
ксилографія
ксилофон
кстати
куб
кубинець
кубічний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
krets
ring
rund
paddehodeagam
rundaktig
sirkelformet
kreds
ring
rund
tudsehovedagam
rundagtig
cirkelformet
kretsgang, kretsløp,
sirkulasjon, rundgang, omløp
synskrets
rundt, omkring
kretsgang, kretsløp,
sirkulasjon, rundgang, omløp
sirkel
ring
krets
cruise
ravn
gryn
grov
grovkornet
grovkalibret
vendehals
bratt
dreie
vri
vende, snurre, spinne
kredsløb, cirkulation, omløb
torsjon
helning
trollhegg
huk, krok, hake
stokkand
terne
xenon
fremmedhater
fremmedhat, fremmedfrykt,
xenofobi
synskreds
rundt, omkring
kredsløb, cirkulation, omløb
cirkel
ring
kreds
krydstogt
ravn
gryn
grov
grovkornet
grovkalibret
vendehals
stejl
dreje
vride
vende
snurre
torsion, vridning
skråning
tørst
knage, hægte
gråand
terne
xenon
fremmedhader
fremmedhad, fremmedfrygt,
xenofobi
xerografisk
xerografisk
xerografi
xerografi
kopimaskin, kopieringsmaskin kopimaskine,
fotokopieringsmaskine
xerofytt
xerofyt
xylograf
xylograf
xylografisk
xylografisk
treskjærerkunst, xylografi
xylografi
xylofon
xylofon
forresten
forresten
kube, kubus
kubus
cubaner, kubaner
cubaner
kubisk
kubisk
172
кубок
кубок
кубушка
кугуар
куди
кузня
кузов
кукурудза
кулак
кулемет
куленепробивний
купівельноспроможний
кульгавий
кульгати
кулька
кульмінація
культ
культивація
культивований
культивування
культивувати
skål
gul näckros
puma
var, vart, vartill
smide
kaross
majs
näve, knytnäve
maskingevär
kulavstötande, kulbromsande,
skottsäker
matlagning, matlagningskonst
kulinarisk
coulomb
maskros, lejontand,
lejontandgräs
halt
halta
kula
klimax, kulmination
kult
kultivation
odlad
kultivation
kultivera, odla
культура
культуризм
культурист
культурний
культуролог
культурологія
куля
кулястий
кумедний
kultur
kroppsbyggnad
kroppsbyggare
kulturell
kulturforskare
kulturforskning
kula
ballongformad
rolig
кулінарія
кулінарний
кулон
кульбаба
кумир
кумулятивний
кунжут
куниця
куняти
купальник
купальниця
купання
купатися
купе
купець
купина
купити
купівельноспроможний
skål, beger
gul nøkkerose
kuguar, puma
hvor, hvorhen, hvortil
smie
karosseri
mais, maisplante
neve, knyttneve
maskingevær
skuddsikker
skål
åkande
puma
hvor, hvorhen, hvortil
smedje
karosseri
majs
næve, knytnæve
maskingevær
skudsikker
matlaging
kulinarisk
coulomb
løvetann, løvetannblomst
madlavning
kulinarisk
coulomb
løvetand, mælkebøtte
halt
halte
kule
klimaks, kulminasjon
kult, kultus
kultivering
dyrket, kultivert
kultivering
avle, dyrke, kultivere
halt
halte
kugle
klimaks, kulmination
kult, kultus
kultivering
dyrket
kultivering
avle, dyrke, rendyrke,
kultivere
kultur
bodybuilding
bodybuilder
kulturel
kulturforsker
kulturforskning
kugle
ballonformet
latterlig, lattervækkende,
morsom
afgud
kumulativ
sesam
mår
blunde, døse, halvsove,
slumre, småsove
badedragt
engblomme
badning
bade
kupe
handelsmand, købmand
kultur
kroppsbygging
kroppsbygger
kulturell
kulturforsker
kulturforsking
kule
ballongformet, blæreformet
latterlig, lattervekkende,
morsom
avgud
avgud
kumulativ
kumulativ
sesam
sesam
mård, mårddjur
mår, mårdyr
dåsa, halvsova, slumra,
blunde, dorme, døse,
småsova
halvsove, slumre, småsove
baddräkt, badkläder, simdräkt badedrakt
smörboll
ballblom, eggeblomme
badning
bading
bada
bade
kupe
kupe
handelsman, handlare,
handelsmann, kjøpmann
köpman
getrams
konvall, kantkonvall
köpa
kjøpe
köpkraftig, köpduglig
kjøpedyktig, kjøpekraftig,
kjøpesterk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
konval
købe
købedygtig, købekraftig,
købestærk
173
купівельноспроможність
купівельноспроможність
купівля
куплений
купол
купольний
купон
купорос
купування
купувати
купюра
куратор
курд
курдський
курець
кур'єр
кури
курити
курінь
куріпка
курйоз
курка
курний
куховар
köpkraft, köpduglighet,
köpförmåga
köpa, handla
köpt
kupol
kupolartad, kupolformad,
kupolformig
kupong
vitriol
köpa, handla
handla
köpa
sedel
kurator
kurd
kurdisk
rökare
kurir, tidningspojke,
expressbud, sändebud
höns
röka
tält
rapphöna, stenhöna, åkerhöna
курник
курок
курорт
курс
курсант
курсив
курсор
куртизанка
куртка
курча
kuriositet
höna
dammfylld, dammfull,
dammig
hönshus
avtryckare
kurort
kurs
kadett
kursiv
markör, pekare
kurtisan
jacka
kyckling
курява
курятник
кусати
damm
hönshus
bita
кусатися
кусок
кут
bita
bit, stycke
hörn
vinkel
hörn
gradskiva
kock
kokerska
kök
kock
куток
кутомір
кухар
кухарка
кухня
куховар
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kjøpeevne, kjøpekraft
købekraft
kjøp
kjøpt
kuppel
kuppelformet
køb
købt
kuppel
kuppelformet
kupong
vitriol
kjøp
handle
kjøpe
pengeseddel
kurator
kurder
kurdisk
røyker
bud, kurer
kupon
vitriol
køb
handle
købe
pengeseddel
kurator
kurder
kurdisk
ryger
bud, ilbud, kurer
høns
røyke
telt
rapphøne, stenhøne,
steinhøne
kuriositet, kuriosum
høne
støvfull, støvfylt, støvholdig,
tilstøvet
hønsehus
avtrekker, avfyringsavtrekker
kursted
kurs
kadett
kursiv, kursivskrift
markør, peker
kurtisane
jakke
kylling, hønekylling,
hønekjukling
støv
hønsehus
bite
stikke
bite
bit, stykke
hjørne
vinkel
krok
vinkelmåler
kokk
kokkepike
kjøkken
kokk
høns
ryge
telt
agerhøne
kuriositet, kuriosum
høne
støvfyldt
hønsehus
aftrækker
kursted
kurs
kadet
kursiv
markør
kurtisane
jakke
kylling, hønekylling
støv
hønsehus
bide
stikke
bide
bid, stykke
hjørne
vinkel
krog
vinkelmåler
kok
kogekone
køkken
kok
174
куховарка
лаконічний
куховарка
кухоль
кучер
кучерявий
kokerska
mugg, kopp
kusk
krusad, krushårad, krushårig
kokkepike
krus, mugge
kusk, kjører
kruset, krushåret, krøllet
кучугура
куштувати
кущ
кущовий
snøhaug
smake
busk
buskaktig, buskformet
labial
labyrint
labyrintisk
labial
labyrint
labyrintisk
лаванда
лавандовий
лавина
snödriva
smaka
buske
buskaktig, buskformad,
buskformig
labial
labyrint
labyrintartad, labyrintisk,
labyrintlik, labyrintliknande,
labyrintformig
laborant
laboratorium
laboratorisk
bänk
lava
lavendel
lavendelblå, lavendelfärgad
lavin, skred, snöskred
kogekone, kokkepige
krus
kusk
kruset, krøllet, krushåret,
krølhåret
snebunke
smage
busk
buskagtig
laborant
laboratorium
laboratorisk
benk
lava
lavendel
lavendelblå
lavine, snøras, snøskred
лавинонебезпечний
лавинонебезпечність
lavinfarlig
lavinrisk, skredrisk
лавиноподібний
лавка
лавочка
лавр
лаврак
лагідний
лагідність
лагодження
лагодити
лагуна
лад
лазарет
лазенька
лазер
лазерний
лазня
лазур
лазурний
лазуровий
лайка
lavinartad, lavinlik
bänk
bänk
lager, lagerbär
havsabborre, sjöabborre
lydig, ödmjuk
ödmjukhet
reparation
reparera
lagun
disciplin
lasarett
bad, bastu
laser
laserbaserad
bad, bastu
azur
azurblå, azurfärgad
azurblå, azurfärgad
bråk
husky, polarhund
grälsjuk
fernissa, lack
lackmus
lakonism
lakonisk
rasfarlig, skredfarlig
rasfare, skredfare,
snøskredfare
lavineartet, skredlignende
benk
benk
laurbær
havabbor
lydig, hørig
ydmykhet
reparasjon
fikse, reparere
lagune
orden
lasarett
bad, badstue
laser
laserbasert
bad, badstue
asur
asurblå
asurblå
husky, polarhund,
polarspisshund
kranglevoren, trettekjær
ferniss, lakk
lakmus
lakonisme
lakonisk
laborant
laboratorium
laboratorisk
bænk
lava
lavendel
lavendelblå, lavendelfarvet
lavine, skred, lavineskred,
sneskred
skredfarlig
skredfare
лабіальний
лабіринт
лабіринтовий
лаборант
лабораторія
лабораторний
лава
лайливий
лак
лакмус
лаконізм
лаконічний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
lavinelignende
bænk
bænk
laurbær
havaborre
lydig, hørig, ydmyg
ydmyghed
reparation
fikse, reparere
lagune
orden
lazaret
bad, badstue
laser
laserbaseret
bad, badstue
azur
azurblå
azurblå
skænderi
husky
trættekær
fernis, lak
lakmus
lakonisme
lakonisk
175
лактація
лактація
лактоза
лама
ламати
латвійський
laktation
laktos
lama, lamadjur
bryta
krossa
lambada
laminär
laminering
laminera
brytbar
lampa
glödlampa
laktasjon
laktose
lama
brekke
knuse
lambada
laminær
laminering
laminere
lettknuselig
lampe
lyspære, glødelampe
felt, åker, mark
landskap
lantan
lantanoid
lantanoid
sekk
lansett
lansettformet
kjede, kjetting
kjedeformet, kjedeliknende
dådyr
laot
laotisk
labb, pote
laparoskopi
anførselstegn, sitattegn
ласкавий
ласо
ласощі
ласт
ластівка
ластовинка
латаття
fält, åker, mark
landskap
lantan
lantanoid
lantanoid
säck
lansett
lansettformig
kedja
kedjelik, kedjeliknande
dovhjort
laotier
laotisk
tass
laparoskopi, titthålsoperation
anföringstecken,
citationstecken
lappländare
lappländsk
halsinflammation
laryngolog
laryngologisk
laryngologi
laryngoskop
laryngoskopisk
laryngoskopi
välsmakande, läcker, smakrik
vessla
smekning
vessla
smeksam
lasso
godis, gottis, sötsaker
simfot
svala
fräkne
näckros
латвієць
латвійський
lett, lettländare
lettisk
ламбада
ламінарний
ламінування
ламінувати
ламкий
лампа
лампочка
лан
ландшафт
лантан
лантанід
лантаноїд
лантух
ланцет
ланцетоподібний
ланцюг
ланцюговий
лань
лаосець
лаоський
лапа
лапароскопія
лапки
лапландець
лапландський
ларингіт
ларинголог
ларингологічний
ларингологія
ларингоскоп
ларингоскопічний
ларингоскопія
ласий
ласиця
ласка
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
lapplender
lapplandsk
halsbetennelse
laryngolog
laryngologisk
laryngologi
laryngoskop
laryngoskopisk
laryngoskopi
velsmakende, deilig
vesel
kjærtegn
vesel
kjælen, kjærlig
lasso
godteri, slikkeri, søtsaker
svømmefot
svale
fregne
vannlilje, nøkkerose,
nøkkeblom, nøkkeblomst
latvier
latvisk, lettisk
laktation
laktose
lama
bryde
knuse
lambada
laminær
laminering
laminere
skrøbelig
lampe
glødelampe, glødepære,
elpære
felt, ager, mark
landskab
lanthan
lanthanid
lanthanid
sæk
lancet
lansettformet
kæde
kædeformet, kædelignende
dådyr
laot
laotisk
lab, pote
laparoskopi
anførelsestegn, anførselstegn,
citationstegn
laplænder
laplandsk
halsbetændelse
laryngolog
laryngologisk
laryngologi
laryngoskop
laryngoskopisk
laryngoskopi
lækker
væsel
kærtegn
væsel
kælen, kærlig
lasso
slikkeri
svømmefod
svale
fregne
nøkkerose
lette
lettisk
176
латекс
лейкоцит
латекс
латинський
латунь
лауреат
лахтак
лаштунки
лаяти
лебідь
лев
левеня
левиця
левурда
легалізація
легалізований
легалізування
легалізувати
легальний
легенда
легендарний
latex
latin, latinsk
mässing
pristagare
storkobbe
kulisser
skälla
svan
lejon
lejonunge
lejoninna
ramslök
legalisation, legalisering
legaliserad
legalisering
legalisera
legal
legend
fabelaktig, sagolik,
legendarisk, mytisk
легенький
легеня
легінь
легіон
легіонельоз
легіонер
легітимний
легітимність
легкий
легкість
легкоатлет
lätt
lunga
pojke
legion
legionärssjuka
legionär
legitim
legitimitet
lätt, enkel, simpel
lätthet, enkelhet
friidrottare
легковажний
lättfärdig, lättsinnig, tanklös
легковажність
ледар
ледачий
ледве
lättfärdighet, lättsinnighet,
tanklöshet
godtroende, godtrogen,
tillitsfull, trohjärtad,
trohjärtig, troskyldig
dagdrivare, lediggångare
lat
knappt, lite
ледь
knappt, lite
лежати
лежачий
ligga
sängliggande
liggande
tjockfot
blad
leukemi, blodcancer
leukocyt
легковірний
лежень
лезо
лейкемія
лейкоцит
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
lateks
latin, latinsk
messing
prismottaker, pristaker
bartesel, blåsel, storkobbe
kulisser
skjelle
svane
løve
løveunge
løvinne, hunnløve
ramsløk
legalisasjon
legalisert
legalisering
legalisere
legal
sagn, legende
eventyrlig, fabelaktig,
sagnaktig, legendarisk,
legendeaktig, mytisk
lett, enkel, simpel
lunge
gutt
legion
legionærsyke
legionær
legitim
legitimitet
lett, enkel, simpel
letthet, enkelhet
friidrettsmann,
friidrettsutøver
lettferdig, lettsindig, tankeløs,
korttenkt, fåtenkt
lettferdighet, lettsindighet,
tankeløshet
godtroende, tillitsfull,
trohjertig, troskyldig
latex
latinsk
messing
prisvinder
remmesæl
kulisser
skælde
svane
løve
løveunge
løvinde, hunløve
ramsløg
legalisation
legaliseret
legalisering
legalisere
legal
sagn, legende
fabelagtig, legendarisk,
mytisk, sagnagtig
dagdriver, lediggjenger, lat
arbeidssky
nettop
knapt, litt
nettop
knapt, litt
ligge
liggende
dagdriver, lediggænger
arbejdssky
lidt
triel
blad
blodkreft, leukemi
leukocytt
triel
blad
blodkræft, leukæmi
leukocyt
let
lunge
dreng
legion
legionærsyge
legionær
legitim
legitimitet
let, enkel, simpel
lethed, enkelhed
atletikudøver
letfærdig, letsindig, tankeløs
letsindighed, tankeløshed
godtroende, tillidsfuld,
troskyldig, trohjertet
lidt
ligge
sengeliggende
177
лейтенант
лейтенант
лексикограф
лексикографічний
лексикографія
лексиколог
лексикологічний
лексикологія
лексичний
лектор
лекція
лелека
лема
лемент
лемінг
лемур
леопард
лептон
лесбіянка
лестощі
летіти
леткий
летовище
летучий
лещата
лещети
лжесвідок
лжесвідчення
либонь
лижви
лижі
лижник
лизати
лизун
лико
лимон
лимонад
линва
липа
липень
липкий
лис
лисий
лисиця
лисичка
лисохвіст
лист
лист
löjtnant
lexikograf
lexikografisk
lexikografi
lexikolog
lexikologisk
lexikologi
lexikalisk
föreläsare, lektor
föreläsning, lektion,
undervisningstimme
stork, storkfågel
lemma
skrik
lämmel
lemur
leopard
lepton
lesbisk, tribad
smicker
flyga
flyktig
aerodrom
flygande
skruvstycke, skruvstäd
skida
menedare, lögnvittne
mened, lögnvittnesbörd
kanske
skida
skida
skidlöpare, skidkörare,
skidåkare
slicka
slickare
bast
citron
lemonad
rep, snöre
lind
juli
klibbig
räv
skallig, flintskallig
räv
räv
kantarell
harsyra, göksyra, surklöver
rävrumpa, rävsvans
ark, blad
brev
löv
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
løytnant, betjent
leksikograf
leksikografisk
leksikografi
leksikolog
leksikologisk
leksikologi
leksikalsk
foreleser, lektor
foredrag, forelesning, leksjon
time, undervisningstime
stork
lemma
skrik
lemen, lomhund
lemur
leopard
lepton
lesbisk
smiger
fly, flyve, flyge
flyktig
aerodrom
flygende, flyvende
skrustikke
ski
meneder
mened
kanskje
ski
ski
skiløper, skisportutøver,
skiutøver
slikke
slikker
bast
sitron
brus, limonade
tau, reip
lind, lindetre
juli
klebrig, klisset
rev
skallet
rev
rev
kantarell
gaukesyre, gjøkesyre
reverumpe
ark, blad
brev
løv, løvblad
løjtnant
leksikograf
leksikografisk
leksikografi
leksikolog
leksikologisk
leksikologi
leksikalsk
lektor, forelæser
foredrag, forelæsning, lektion
time
stork
lemma
skrig
lemming
lemur
leopard
lepton
lesbisk, tribade
smiger
flyve
flygtig
flyveplads, aerodrom
flyvende
skruestik
ski
meneder
mened
måske
ski
ski
skiløber
slikke
slikker
bast
citron
brus, limonade
tov, reb
lind
juli
klæbrig
ræv
skaldet, flenskaldet
ræv
ræv
kantarel
skovsyre
rævehale
ark, blad
brev
løv
178
листівка
листівка
листовик
листок
листоноша
листопад
листоподібний
листування
лити
литка
литовець
литовський
лихо
лиховісний
лиходій
лихоліття
лихоманка
лицар
лицарство
лицарський
лицемір
лицемірство
личинка
лиш
лишайник
лишати
лише
лишень
ліана
лібераіліст
лібераілістський
ліберал
лібералізм
ліберальний
лібідо
лібрето
лівий
ліворуч
лівша
ліга
лігво
лід
лідер
ліджи
ліжко
ліжник
лійка
лійка
vykort
postkort, brevkort,
prospektkort
gaffelbräken
olavsskjegg
blad
blad
brevbärare, postbud, postman postbud, postmann
november
november
bladfällning
bladfelling
bladformig
bladformet
korrespondens, brevväxling korrespondanse, brevveksling
hälla
helle
ösa
øse, pøse, skylle
vad
tykklegg
litauer
litauer
litauisk
litauisk
olycka
uhell, ulykke
katastrof
katastrofe
illavarslande, olycksvarslande illevarslende, uhellvarslende,
ulykkevarslende
ogärningsman
ugjerningsmann
förfallstid, förfallsperiod
forfallstid, forfallsperiode
frossfeber
koldfeber
riddare
ridder
ridderlighet
ridderlighet
ridderlig, riddarmässig
ridderlig
hycklare
hykler
hyckleri
hykleri
larv
larve
bara
bare, kun
lav
lav
beröva
frata
bara
bare, kun
bara
bare, kun
lian
lian
liberalist
liberalist
liberalistisk
liberalistisk
liberal
liberaler
liberalism
liberalisme
liberal
liberal
libido
libido
libretto
libretto
vänster
venstre
vänsterorienterad
venstreorientert
till vänster
til venstre
vänsterhänt
keivhendt, venstrehendt
liga
liga
lya
hi
is
is
ledare
fører, leder
litchi
kjærlighetsfrukt
säng
seng
överkast
teppe
tratt, kökstratt
trakt, kjøkkentrakt
vannkanne
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
brevkort, postkort,
prospektkort
radeløv
blad
postbud, postmand
november
løvfald, løvfaldstid
bladformet
korrespondance, brevveksling
pøse, skylle
læg
litauer
litauisk
uheld, ulykke
katastrofe
ildevarslende,
uheldsvarslende
gerningsmand
forfaldsperiode
koldfeber
ridder
ridderlighed
ridderlig
hykler
hykleri
larve
bare, kun
lav
fratage, frarøve
bare, kun
bare, kun
lian
liberalist
liberalistisk
liberal
liberalisme
liberal
libido
libretto
venstre, venstremand,
venstreorienteret
til venstre
venstrehåndet
liga
hule
is
fører, leder
kærlighedsfrugt
seng
tæppe, sengetæppe
tragt
179
лік
лік
лікар
лікарня
ліквідація
ліквідований
ліквідування
ліквідувати
лікер
ліки
лікоть
лікувальний
лікування
лікувати
лілійник
ліліпут
лілія
ліловий
ліміт
лімнолог
лімнологічний
лімнологія
лімузин
лімфа
лімфоцит
лінгвіст
ліс
räkning, beräkning
läkare, doktor
sjukhus, hospital
likvidation, likvidering
likviderad
likvidering
likvidera
upphäva
likör
medicin, läkemedel
armbåge
hälsobringande, kurativ
kur, behandling,
läkarbehandling,
medicinering, kurering,
sjukdomsbehandling
läka, kurera, medicinera
лінгвістика
daglilja
lilleputt
lilja
lila, syrenfärgad
limit
limnolog
limnologisk
limnologi
limousin
lymfa
lymfocyt
lingvist, språkforskare,
språkkännare
lingvistik, språkvetenskap
лінгвістичний
лінеаризувати
лінза
лінивець
лінивий
лінійка
лінійний
лінія
лінкор
лінолеум
лінощі
лінь
ліпший
ліра
лірика
ліричний
лірохвіст
ліс
lingvistisk
linearisera
lins
sengångare
lat
linjal
linjär
linje
linjeskepp, linjefartyg
linoleum
lättja
lättja
bäst, ypperst
lira
lyrik
lyrisk
lyrfågel
skog
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
regning, kalkulasjon, telling
doktor, lege
sykehus, hospital
likvidasjon, opphevelse
likvidert, tilintetgjort
likvidasjon
likvidere
avlyse, avskaffe, oppheve
likør
medisin, legemiddel
albue
helbredelig, helbredende,
helsebringende, kurativ
helbredelse, kur,
legebehandling,
sykdomsbehandling
regning, beregning
læge, doktor
sygehus, hospital
likvidation
likvideret
likvidering
likvidere
hele, helbrede
kurere, behandle
daglilje
lilleputt
lilje
lilla
limit
limnolog
limnologisk
limnologi
limousin
lymfe
lymfocytt
lingvist, språkforsker,
språkviter
lingvistikk, språkvitenskap
helbrede, kurere, behandle
likør
medicin
albue
helsebringende, helbredende
helbredelse, kur, behandling,
lægebehandling, lægehjælp
daglilje
lilleput
lilje
lilla
limit
limnolog
limnologisk
limnologi
limousine
lymfe
lymfocyt
lingvist, sprogforsker
lingvistik, sprogforskning,
sprogvidenskab
lingvistisk, språkvitenskapelig lingvistisk
linearisere
linearisere
linse
linse
dovendyr
dovendyr
doven, lat
doven
linjal, målestokk
lineal
lineær
lineær
linje
linje
linjeskip
linjeskib, slagskib
linoleum
linoleum
latskap, dovenskap
dovenskab
latskap, dovenskap
dovenskab
best
bedst, allerbedst, ypperst
lire
lire
lyrikk
lyrik
lyrisk
lyrisk
lyrehale
lyrehale
skog
skov
180
лісистий
лісистий
лісівництво
лісник
лісоруб
літа
літак
літати
літаючий
літера
література
літературний
літій
літній
літо
літограф
літографічний
літографія
літопис
літописець
лоб
skogig, skogrik, skogfull,
skogfylld
skogsbevuxen, skogklädd,
skogbeklädd
skogsbruk
skogvaktare, forstman
skogshuggare, vedhuggare,
trädfällare
ålder
flyg, flygplan
flyga
flygande
bokstav
litteratur
litteraturmässig
litium
äldre
sommar
skogrik
skogbevokst, skogkledd
skogbruk
skovbrug
skogbruksfag
forstmann, skogbruker
skovløber, forstmand
hugger, vedhugger, vedhogger hugger
alder
fly
fly, flyve, flyge
flygende, flyvende
bokstav
litteratur
litteraturmessig
litium
eldre
sommer
sommerstid
litograf
litografisk
litografi
krønike
krønikeskriver
alder
fly, flyvemaskine
flyve
flyvende
bogstav
litteratur
litteraturmæssig
litium
ældre
sommer
lithosfære
lithosfærisk
liter
enliters
liturgi
elevator, lift, hejs
elevatorfører
bh, brystholder, busteholder,
bysteholder
lanterne, lommelygte
lommelygte
ліхтар
ліхтарик
litograf
litografisk
litografi
krönika
krönikör, krönikeförfattare,
krönikeskrivare
litosfär
litosfärisk
liter
enliters
liturgi
hiss
hisspojke
bh, behå, bysthållare,
brösthållare
lanterna, lykta
lykta, ficklampa
ліхтарник
ліцензійний
ліцензія
lykttändare
licensierad
licens
ліцензований
ліцензування
лічба
licensierad
licensiering
räkning, beräkning
litosfære
litosfærisk
liter
enliters
liturgi
elevator, heis
heismontør
bh, behå, brystholder,
bysteholder
lantern, lykt
lantern, lykt
lommelykt
lyktetenner
lisensiert
bevilling, konsesjon, lisens,
løyve
lisensiert
lisensiering
regning, kalkulasjon, telling
лічення
räkning, beräkning
regning, kalkulasjon, telling
лічильник
лічити
mätare
räkna, beräkna, kalkylera
måler, teller
regne, kalkulere, telle
ліщина
лоб
hassel
panna
hassel
panne
літосфера
літосферний
літр
літровий
літургія
ліфт
ліфтер
ліфчик
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
skovklædt, skovbevokset,
skovrig
litograf
litografisk
litografi
krønike
krønikeskriver
lygtetænder
licenseret
bevilling, licens
licenseret
licensering
regning, beregning,
kalkulation, tælling
regning, beregning,
kalkulation, tælling
måler, tæller
regne, beregne, kalkulere,
tælle
hassel
pande
181
лобода
лобода
лобок
лов
ловити
логарифм
логарифмічний
логіка
логічний
логічність
логопед
логотип
ложка
ложкоподібний
лозунг
локалізований
локальний
локомотив
локон
локшина
лом
ломикамінь
ломиніс
лопавка
лопата
лопатень
лопатися
лопатка
лопух
лорд
лорнет
лоскотати
лосось
лось
лотерея
лото
лотос
лохина
лоцман
лоша
лояльний
лояльність
лубрикант
луг
лужний
лук
лука
луна
лунати
лункий
лункий
målla
blygdben, skamben
fångst
fånga
logaritm
logaritmisk
logik
logisk
logiskhet
logoped
logo, logotyp
sked, matsked
skedformad, skedformig,
skedlik, skedliknande
slagord
lokaliserad
lokal
lokomotiv
lock
nudel
bräckjärn
bräcka
klematis
flugsmälla
spade
tangmelde
skamben, skambein
fangst
fange
logaritme
logaritmisk
logikk
logisk
logiskhet
logoped
logo
skje, spiseskje
skjeliknende
mælde
skamben
fangst
fange
logaritme
logaritmisk
logik
logisk
logiskhed
logopæd
logo
ske, spiseske
skelignende
løsen, slagord
lokalisert
lokal
lokomotiv
lokk, krøll
nudler
brekkjern
sildre
klematis
fluesmekke
spade
skedsnäppa
brista, spricka, spräcka
skulderblad
kardborre, kardborregräs,
kardborrört
lord
lornjett
kittla
lax
älg
lotteri
lotto
lotus, lotusblomma
odon
lots
föl, hästföl
lojal
lojalitet
glidmedel
alkali, lut
äng
alkalisk
båge, pilbåge
äng
eko, genljud, återklang
ljuda, klinga
klingande
skjesnipe
briste, sprekke
skulderblad
borre
løsen, motto, slagord, slogan
lokaliseret
lokal
lokomotiv
lok, hårlok, krølle
nudler
brækjern
stenbræk
klematis
fluesmækker
spade
skovl
skeryle
briste, sprække
skulderblad
burre
lord
lorgnett
kile
laks
elg
lotteri
lotto
lotus
blokkebær
los
fole, folunge, føll, hesteføll
lojal
lojalitet
glidemiddel
alkali, lut
eng
alkalisk
bue
eng
ekko, gjenlyd, gjenklang
lyde, klinge
rungende
lord
lorgnet
kildre
laks
elg, elsdyr
lotteri
lotto
lotus
mosebølle
lods
fole, føl
loyal
loyalitet
glidecreme
alkali, lud
eng
alkalisk
flitsbue, langbue
eng
ekko, genlyd, genklang
lyde, klinge
klingende
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
182
лунь
лунь
лупа
луска
лушпайка
льодовик
льодяний
льодяник
льон
льотчик
льох
любий
любимий
любитель
любити
любов
любовний
люб'язний
люб'язність
люди
людина
людиноподібний
людожер
людожерство
людство
людський
людяність
люмінесценція
люстра
лютеран
лютеранство
лютеранський
лютий
лютувати
люцерна
лядвенець
лякати
лялечка
лялька
лялькоподібний
ляпас
ляпка
лящ
мабуть
мавзолей
мавка
мавпа
мавпоїд
мавпоїд
kärrhök
mjäll
förstoringsglas
fiskfjäll
skal
glaciär, jökel, isjökel
isbelagd, isfull, isfylld
slickepinne
lin
flygare, pilot, flygförare
källare
vinkällare
älsklig
älsklig
amatör
älska
kärlek
amorös
hövlig
hövlighet
folk
människa
människolik,
människoliknande
kannibal, människoätare
kannibalism
mänsklighet
mänsklig, medmänsklig
kjerrhauk
flass
lupe
skjell
skall
bre, isbre, snøbre, gletsjer,
jøkel, isjøkel
isbelagt, isdekket
slikkepinne
lin
flyfører, flyger, flyver, pilot
kjeller, kjellerbod
vinkjeller
elskelig
elskelig
amatør
elske
kjærlighet, elskov
amorøs, elskovsfull
høflig
høflighet
folk
menneske
menneskeliknenede
kannibal, menneskeeter
kannibalisme, menneskeeteri
menneskehet
menneskelig,
medmenneskelig
mänsklighet, medmänsklighet menneskelighet,
medmenneskelighet
luminiscens
luminescens
ljuskrona, lampkrona
lysekrone
lutheran
lutheraner
lutheranism, lutherdom
lutheranisme, lutherdom
luthersk
luthersk
februari
februar
härja
herje, rase
alfalfa, lusern
alfalfa, lusern
käringtand
tiriltunge
skrämma
skremme, forskrekke
puppa, fjärilspuppa
puppe
docka
dukke
dockaktig, docklik
dukkeliknende
örfil
kilevink, ørefik, lusing
fläck, prick
flekk, plett, spette
braxen
brasme
kanske, sannoliktvis
kanskje
mausoleum
mausoleum
nymf
nymfe
apa
ape, apekatt
apörn
apeørn
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kærhøg
skæl
forstørrelsesglas
skæl
skal
gletsjer, bræ, isbræ, jøkel
isbelagt, isdækket
slikkepinde, slikpinde
lin
flyver, pilot
kælder
vinkælder
elskelig
elskelig
amatør, ynder
elske
kærlighed, elskov
amourøs, elskovsfuld
høflig
høflighed
folk
menneske
menneskelignende
kannibal, menneskeæder
kannibalisme
menneskehed
menneskelig,
medmenneskelig
menneskelighed,
medmenneskelighed
luminescens
lysekrone
lutheraner
lutheranisme, lutherdom
luthersk
februar
rase
lucerne
kællingetand
skræmme, forskrække
puppe
dukke
dukkelignende
lussing
plet
brasen
måske
mausoleum
nymfe
abe, abekat
abeørn
183
мавпятник
мавпятник
мавпячий
маг
магазин
магістр
магістраль
магічний
магія
магма
магнат
магнезія
магнетизм
магній
магніт
магнітний
магнітосфера
магнітофон
магнолія
магометанство
магометанський
маєток
мазь
майбутнє
майбутній
майбуття
майдан
майданчик
майже
майка
майно
майонез
майор
майоран
майстер
майстерний
майстерня
майстерство
мак
макака
макарони
македонець
македонський
макіяж
маклер
макраме
макрель
макроекономічний
макроекономічний
apbur
apaktig, aplik, apliknande
apebur
apeaktig, apekattlignende,
apelignende
magiker
mager, magiker
butik, affär
butikk
magister
magister
huvudväg, riksväg
hovedvei, riksvei
ferdselsåre
magisk
magisk
magi
magi
magma
magma
magnat
magnat
magnesiumoxid
magnesia
magnesiumoksid
magnetism
magnetisme
magnesium
magnesium
magnet
magnet
magnetisk
magnetisk
magnetosfär
magnetosfære
bandspelare
båndopptaker, båndspiller,
lydbåndopptaker
magnolia
magnolia
muhammedanism
muhammedanisme
islamisk
muhammedansk
gård, bondgård, lantegendom gård, bondegård
salva
salve
framtid
framtid, fremtid
framtida, framtidsinriktad
framtidig, fremtidig
framtid
framtid, fremtid
torg, plats
torg, plass
bana
bane
torg, plats
torg, plass
nästan
nesten
skjorta, tröja
skjorte
äga, egendom, förmögenhet eie, eiendel, eiendom, formue
majonnäs
majones
major
major
mejram
merian
mästare
mester
mästerlig
mesterlig
verkstad
verksted
mästerskap
mesterskap
vallmo
valmue
makak
makak
makaroner, pasta
makaroni, pasta, spagetti
makedonier
makedonier
makedonisk
makedonisk
smink
sminke
mäklare, egendomsmäklare
megler, mekler,
eiendomsmegler
makrame
makrame
makrill
makrell, makrellfisk
makroekonomisk
makroøkonomisk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
abebur
abelignende
magiker, troldmand
butik
magister
hovedvej, færdselsåre
magisk
magi
magma
magnat
magnesia, magnesiumoxid
magnetisme
magnesium, magnium
magnet
magnetisk
magnetosfære
båndoptager, båndspiller
magnolia
muhamedanisme
muhamedansk
gård, bondegård
salve
fremtid
fremtidig
fremtid
torv, plads
bane
torv, plads
næsten
skjorte
eje, ejendel, ejendom, formue
majonæse
major
merian
mester
mesterlig
værksted
mesterskab
valmue
makak
makaroni, pasta, spagetti
makedonier
makedonisk, makedonsk
sminke
mægler, ejendomsmægler
makrame
makrel
makroøkonomisk
184
макроклімат
макроклімат
макрокультура
макромолекула
макропод
макроскопічний
максималіст
максималісткий
максимальний
максимум
макулатура
малаєць
малайський
малахіт
малахітовий
маленький
мандоліна
makroklimat
makrostruktur
makromolekyl
paradisfisk
makroskopisk
maximalist
maximalistisk
maximal
maximum
makulatur, pappersavfall
malaysier
malaysisk
malakit
malakitgrön
liten, små
jätteliten, pytteliten, bitteliten
liten, små
hallon
hallon
hallonfärgad
hallonlik, hallonliknande
knappt, lite, litegrann
aning, lite
obetydlig, oviktig
makroklima
makrostruktur
makromolekyl
paradisfisk
makroskopisk
maksimalist
maksimalistisk
maksimal
maksimum
makulatur, papiravfall
malaysier
malaysisk
malakit
malakitgrønn
liten, lille, små
makroklima
makrostruktur
makromolekyle
paradisfisk
makroskopisk
maksimalist
maksimalistisk
maksimal
maksimum
makulatur, papiraffald
malaysier
malaysisk
malakit
malakitfarvet
liden, lille, små
liten, lille, små
bringebær
bringebær
bringebærfarget
bringebæraktig
knapt, litt, litegrann
anelse
ubetydelig, uviktig, lite viktig
ukjent, lite kjent
ukjent, lite kjent
usannsynlig, lite sannsynlig
småkalibret
mindreårig, underårig
ordknapp, ordfattig, fåmælt,
fåordig
ordknapphet
kattost
мальок
малювання
малювати
малюнок
маля
маляр
okänd
okänd
osannolik
småkalibrig
minderårig, underårig
fåordig, fåmäld, ordfattig,
ordknapp
ordknapphet
kattost, kattostgräs,
kattostväxt
yngel, fiskyngel
teckning
måla, teckna
teckning
unge
målare
liden, lille, små
hindbær
hindbær
hindbærfarvet
hindbæragtig
lidt
lidt
bagatelagtig, ubetydelig,
uvigtig
ukendt
ukendt
usandsynlig
småkalibret
mindreårig
fåmælt, ordfattig, ordknap
малярія
мама
мамографія
мамонт
манган
манго
мангри
мангуста
мандарин
мандат
мандоліна
malaria, malariasjukdom
mor, moder, mamma
mammografi
mammut
mangan
mango
mangrove
mungo, mangust
mandarin
mandat
mandolin
malaria
mor, mamma
mammografi
mammut
mangan
mango
mangrover, mangrovetrær
mungo
mandarin
mandat
mandolin
малий
малина
малинка
малиновий
малиноподібний
малість
мало
маловажний
маловідомий
малознайомий
малоймовірний
малокаліберний
малолітній
малослівний
малослівність
мальва
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
yngel
tegning
male, tegne
tegning
unge
maler
ordknaphed
katost
yngel
tegning
male, tegne
tegning
unge
maler, malearbejder,
malerarbejder
malaria
mor, moder, mutter, mamma
mammografi
mammut
mangan
mango
mangrove
mungo
mandarin
mandat
mandolin
185
мандолініст
мандолініст
мандрівка
мандрівник
маневр
маневреність
маркетинговий
маневрування
маневрувати
манеж
манекен
mandolinist, mandolinspelare
resa
resande, resenär, vägfarande
manöver
manövrerbarhet,
manöverduglighet,
manöverfärdighet,
manöverförmåga,
manöverskicklighet
manövrering
manövrera
manege
mannekäng, modelldocka
манера
maner, handlingsmönster
манжета
маніакальний
манікюр
маніпулювання
маніпулювати
маніпуляція
маніфест
маніфестація
манія
манометр
мансарда
мантиса
мантія
мантра
мануфактура
мапа
мара
марабу
маразм
маракуйя
марафон
марафонець
маргарин
маргаритка
маргінальний
марево
manschett
manisk
manikyr
manipulering
manipulera
manipulation
manifest
manifestation
mani
manometer, tryckmätare
loftvåning
mantissa
mantel
mantra
manufaktur
karta
spöke, gengångare, fantom
marabu, marabustork
meningslöshet
passionsfrukt
maraton
maratonlöpare
margarin
tusensköna
marginal
dimma, dis
марення
feberdröm, feberfantasi
manøvrering
manøvrere
manesje
mannekeng, modellfigur,
utstillingsfigur
maner
måte, vis
mansjett
manisk
manikyr
manipulering
manipulere
manipulasjon
manifest
manifestasjon
mani
manometer, trykkmåler
loftsetasje
mantisse
mantel
mantra
manufaktur
kart
synsbedrag
marabu
meningsløshet
pasjonsfrukt
maraton
maratonløper
margarin
margeritt
marginal
dis, tåke
synsbedrag
feberfantasi, ørskedrøm
маріонетка
marionett, nickedocka,
marionettdocka
marionettaktig
marijuana
frimärke
mark
marknadsföring
marknadsföringsmässig
marionett, nikkedukke,
brikke
marionettaktig
marihuana
frimerke
mark
markedsføring, marketing
markedsføringsmessig
маріонетковий
маріхуана
марка
маркетинг
маркетинговий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
mandolinist
reise
reisende, ferdesmann
manøver
manøvrerbarhet
mandolinist
rejse, færd
rejsende, vejfarende
manøvre
manøvrerbarhed
manøvrering
manøvrere
manege
mannequin
maner
måde, vis
manchet
manisk
manicure
manipulering
manipulere
manipulation
manifest
manifestation
mani
manometer, trykmåler
loftsetage
mantisse
kappe
mantra
manufaktur
kort, landkort
synsbedrag
marabu
meningsløshed
passionsfrugt
maraton, maratonløb
maratonløber
margarine
marguerit, tusindfryd
marginal
dis, tåge, tågedis
synsbedrag
feberdrøm, feberfantasi,
febervildelse
marionet, marionetdukke,
nikkedukke
marionetagtig
marihuana
frimærke
mark
markedsføring, marketing
markedsføringsmæssig
186
маркетолог
мастурбація
маркетолог
marknadsförare
марля
мармелад
мармур
марний
gasa
marmelad
marmor
bortkastad
fruktlös, fåfäng, resultatlös
марно
марновір
марновірний
förgäves
fördomsfull
fördomsfull, fördomsfylld
markedsfører,
markedsføringsspesialist
gas
marmelade
marmor
bortkastet, forfengelig
fruktesløs, resultatløs,
virkningsløs
forgjeves
fordomsfull, overtroisk
fordomsfull, overtroisk
марновірство
марнославний
марнославство
марнослів'я
марнотратник
марнотратність
марнувати
мародер
мартин
марципан
марш
маршал
марширувати
маршрут
маса
масаж
масажист
масажистка
масив
масивний
масивно
маска
маскарад
маскування
маскувати
маскультура
маслина
маслиновий
масло
маслоробня
масляний
масмедіа
масний
масовий
масово
масон
масонство
масонський
мастиф
мастодонт
мастурбація
fördomsfullhet
äregirig, ärelysten
äregirighet
äregirighet
slösare
slöseri
slösa
marodör
mås
marsipan
marsch
marskalk
marschera
resrutt
massa
massage
massör
massös
massiv
massiv
massvis
mask
maskerad
maskering
maskera, kamouflera
masskultur
oljeträd
olivfärgad, olivgrön
smör
mejeri
oljeaktig
massmedium
fet, fetthaltig
massiv
massvis
frimurare
frimureri
frimurerisk
mastiff
mastodont
masturbation
fordom, overtro, folketro
ærekjær, æresyk, ærgjerrig
ærgjerrighet
ærgjerrighet
sløser
sløseri, sløsing
sløse
marodør
måke
marsipan
marsj
marskalk, marsjall
marsjere
rute
masse
massasje
massør
massøse
massiv
massiv
massevis
maske
maskerade
maskering
maskere, kamuflere
massekultur
oliven
olivenfarget, olivengrønn
smør, meierismør
meieri
oljeaktig
massemedium
fet
massiv
massevis
frimurer
frimureri
frimurerisk
mastiff
mastodont
masturbasjon
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
markedsfører
gaze
marmelade
marmor
frugtesløs, resultatløs,
virkningsløs, bortkastet
forgæves
fordomsfuld, overtroisk
fordomsfuld
overtroisk
fordom, overtro
ærgerrig
ærgerrighed
ærgerrighed
ødeland, ødsel
sløseri, ødselhed
sløse, ødsle
marodør
måge
marcipan
march
marskal
marchere
rute
masse
massage
massør
massøse
massiv
massiv
massevis
maske
maskerade
kamuflering, maskering
maskere, kamuflere
massekultur
oliven
olivenfarvet, olivengrøn
smør
mejeri
olieagtig
massemedia
fedtrig
massiv
massevis
frimurer
frimureri
frimurerisk
mastiff
mastodont
masturbation
187
масштаб
масштаб
мат
математик
математика
математичний
материк
материнка
материнство
материнський
матеріал
матеріалізм
матеріалізований
матеріалізувати
матеріаліст
матеріалістичний
матеріальний
матерія
мати
мегаджоуль
måttstock
skala, omfång
matt, schackmatt
matematiker
matematik
matematisk
fastland, kontinent
mejram
moderskap, maternitet
машиніст
moderlig, moderlik
stoff, material
materialism
materialiserad
materialisera
materialist
materialistisk
materiell
materia
mor, moder, mamma
ha
inneha
äga
livmoder
pistill
madrass
matris
matriarkalisk
matriarkat, kvinnodöme,
kvinnovälde
matros
kamp, spel
svära
maffia
makaonfjäril, svalstjärt
vifta
fusk, svindel
beröra
styvmor
bil
maskin
lokförare, lokomotivförare
машинний
маяк
маятник
меблі
мегабайт
мегабіт
мегават
мегавольт
мегагерц
мегаджоуль
maskinell
fyr, fyrtorn
pendel
möbel
megabyte
megabit
megawatt
megavolt
megahertz
megajoule
матка
маточка
матрац
матриця
матріархальний
матріархат
матрос
матч
матюкатися
мафія
махаон
махати
махінація
мацати
мачуха
машина
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
målestokk
målestok
matt, sjakkmatt
matematiker
matematikk
matematisk
fastland, kontinent
merian
maternitet, moderskap,
morskap
moderlig
stoff, materiale
materialisme
materialisert
materialisere
materialist
materialistisk
materiell
materie
mor, mamma
ha
eie
mat, skakmat
matematiker
matematik
matematisk
fastland, kontinent
merian
moderskab, morskab,
maternitet
moderlig
stof, materiale
materialisme
materialiseret
materialisere
materialist
materialistisk
materiel
materie
mor, moder, mutter, mamma
have
livmor
støvvei
madrass
matrise
matriarkalsk
matriarkat, morsherredømme
livmor, livmoder
støvvej
madras
matrix
matriarkalsk
matriarkat
matros
spill
banne, skjelle, sverge
mafia
svalestjert
veive, vispe
svindel
beføle
stemor
bil, kjøretøy
maskin
togfører, lokomotivfører,
lokfører, vognfører
maskinell
fyr, fyrtårn, lykt, fyrlykt
pendel
møbel
megabyte
megabit
megawatt
megavolt
megahertz
megajoule
matros
spil
skældsord
mafia
svalehale
vifte
fusk, juks, svindel
beføle
stedmoder, stedmor
bil
maskine
lokomotivfører, lokofører,
togfører
maskinel
fyr, fyrtårn
pendul
møbler
megabyte
megabit
megawatt
megavolt
megahertz
megajoule
188
мегазірка
мегазірка
мегапарсек
мегатонна
мегафон
мед
медаліст
медаль
медик
медикамент
медитація
медицина
медичний
медіа
медіана
медіацентр
медовказчик
медсестра
медуза
межа
мезоліт
мезон
мезосфера
мексиканець
мексиканський
меланхолійний
меланхолія
меліорація
мелодичний
мелодія
мелодрама
мельник
мембрана
меморандум
меморіал
мемуар
мене
менеджер
менінгіт
менопауза
менструальний
менструація
менталітет
ментальний
ментол
менше
менший
менший
megastjärna
megaparsec
megaton
megafon
honung
mjöd
medaljör
medalj
medicinare
medikament, läkemedel
meditation
medicin, läkarvetenskap
megastjerne
megaparsec
megatonn
ropert, megafon
honning
mjød
medaljevinner
medalje
medisiner
medikament
meditasjon
medisin, legevitenskap,
helsefag
medicinsk
medisinsk, helsefaglig
media
medium
median
median
mediacenter
mediasenter
honungsgök
vokseter
sjuksyster, sköterska,
helsesøster, hjelpepleier,
sjuksköterska, sjukvårdarinna, sykepleier, sjukepleier
sjukvårderska, hälsosyster
manet
manet, meduse
gräns
grense
mesolitikum
mesolitikum
meson
meson
mesosfär
mesosfære
mexikan, mexikanare
meksikaner, mexicaner
mexikansk
meksikansk, mexicansk
melankolisk
melankolsk
melankoli
melankoli
melioration, grundförbättring, jordforbedring
jordförbättring
melodisk, melodiös, melodirik melodisk, melodiøs
melodi
melodi
melodrama
melodrama
mjölnare
møller
membran
membran
memorandum
memorandum
äreminne
æreslund
memoar
memoar
mig
meg
manager
manager
hjärnhinneinflammation,
hjernehinnebetennelse,
meningit
meningitt
menopaus
menopause
menstruell
menstruell
menstruation
mens, menstruasjon
mentalitet
mentalitet, tenkesett
folkkaraktär
mental
mental
mentol
mentol
färre, mindre
færre, mindre
mindre
mindre
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
megastjerne
megaparsec
megaton
megafon
honning
mjød
medaljetager, medaljevinder
medalje
mediciner
medikament, lægemiddel
meditation
medicin, lægevidenskab
medicinsk, lægevidenskabelig
medium
median
mediacenter
honninggøg
sygeplejerske,
sundhedsplejerske
meduse, gople, vandmand
grænse
mesolitikum
meson
mesosfære
mexicaner
mexicansk
melankolsk
melankoli
jordforbedring
melodisk, melodiøs
melodi
melodrama
møller
membran
memorandum
mindelund
erindringsbog
mig
manager
hjernehindebetændelse,
meningitis
menopause
menstruel
menstruation
mentalitet, tænkesæt
mental
mentol
færre, mindre
mindre
189
меншина
метод
меншина
меншість
меню
minoritet, mindretal
minoritet, mindretal
meny, matsedel
mindretall, minoritet
mindretall, minoritet
meny, spisekart, spiseseddel
мер
мережа
мереживо
мережівник
borgmästare
nät, nätverk, väv, webb
knyppling
webbläsare
borgermester
nett, nettverk, vev
blonde, knipling
nettleser
мерехтіти
мерзенний
мерзляк
мерзнути
меридіан
меритократ
меритократичний
меритократія
меркантилізм
мертвий
мертвонароджений
мета
метааналіз
метаболізм
метагалактика
метаінформація
метал
металевий
glittra
äcklig, föraktfull, föraktlig,
kvalmig, vämjelig
fryslort
frysa
meridian, meridiancirkel
meritokrat
meritokratisk
meritokrati
merkantilism
död
dödfödd
mål, sikte
metaanalys
metabolism
metagalax
metainformation
metall
metallaktig, metallisk
металург
металургійний
металургія
метаморфізм
метаморфоз
метан
метанол
метастаз
метати
метафізика
метафізичний
метафора
метафоричний
метелик
метеликоподібний
метеор
метеорит
метеоролог
метеорологічний
метеорологія
метеостанція
метеосупутник
метис
метод
metallurg
metallurgisk
metallurgi
metamorfism
metamorfos
metan, metangas
metanol
metastas
skjuta
metafysik
metafysisk
metafor
metaforisk
fjäril
fjärillik
meteor
meteorit
meteorolog
meteorologisk
meteorologi
väderstation
vädersatellit
mestis
metod
glitre
ekkel, foraktelig, vammel,
vemmelig, avskyelig
kuldskjær
fryse
lengdesirkel, meridian
meritokrat
meritokratisk
meritokrati
merkantilisme
død
dødfødt
mål, formål
metaanalyse
metabolisme
metagalakse
metainformasjon
metall
metallaktig
metallisk
metallurg
metallurgisk
metallurgi
metamorfisme
metamorfose
metan, metangass
metanol
metastase
kaste
metafysikk
metafysisk
metafor
metaforisk
sommerfugl
sommerfuglaktig
meteor
meteoritt
meteorolog
meteorologisk
meteorologi
værobservasjonsstasjon
værsatellitt
mestis
metode
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
mindretal, minoritet
mindretal, minoritet
menu, menukort, spisekort,
spiseseddel
borgmester
net, netværk, væv, web
blonde, knipling
browser, webbrowser,
internetbrowser
glitre
ækel, afskyelig, vammel,
væmmelig
kuldskær
fryse
længdekreds, meridian
meritokrat
meritokratisk
meritokrati
merkantilisme
død
dødfødt
mål, formål, hensigt
metaanalyse
metabolisme
metagalakse
metainformation
metal
metallisk
metallurg
metallurgisk
metallurgi
metamorfisme
metamorfose
metan
metanol
metastase
kaste
metafysik
metafysisk
metafor
metaforisk
sommerfugl
sommerfuglagtig
meteor
meteorit
meteorolog
meteorologisk
meteorologi
vejrstation
vejrsatellit
metis
metode
190
методика
мимовільний
методика
методичний
методологія
метр
метрами
метрика
метро
metodik, metodlära
metodisk
metodologi
meter
metervis
metrik
metro, tunnelbana
метровий
метрополітен
метушня
механізація
механізм
механізований
механік
механіка
механічний
меценат
меч
мечет
мечоподібний
meterlång
meterlang
tunnelbana
tunnelbane
oreda
oppstyr
mekanisering
mekanisering
mekanism
mekanisme
mekaniserad
mekanisert
maskinist, mekaniker
mekaniker, maskinist
mekanik, maskinlära
mekanikk
mekanisk
mekanisk
mecenat
mesen, mesenat
svärd
sverd
moske
moske
svärdformad, svärdformig,
sverdformet
svärdlik, svärdliknande
dolksvans
dolkhale, hesteskokrabbe
boende, inbyggare,
beboer, innbygger
innebyggare
bo
bo, bebo
duggregn, småregn
yr, småregn, yreregn
vi
vi
blinka, blixtra, glimta, glittra, blinke, flimre, glitre, skimre
skimmra
mandelformad, mandelformig, mandelformet
mandelaktig, mandelartad,
mandellik, mandelliknande
mandel
mandel, mandeltre
blinka, blixtra, glimta, glittra, blinke, flimre, glitre, skimre
skimmra
blinkande
blinkende, skimrende
kär
kjær
krycka
krykke
nåd
nåde
såpa, tvål
såpe
trovärdig
troverdig
nådefull, nådelig
nådefull
nåd
nåde
nådig, barmhärtig
nådig, barmhjertig
nådegåva
nådegave
benåda
benåde
tvålkopp, tvålfat
såpekopp
såpört
såpeurt
engelsk mil
mile
förbi, genom, via
forbi, gjennom, via
ofrivillig
ufrivillig
мечохвіст
мешканець
мешкати
мжичка
ми
мигати
мигдалеподібний
мигдаль
миготіти
миготливий
милий
милиця
милість
мило
миловидний
милосердний
милосердя
милостивий
милостиня
милувати
мильниця
мильнянка
миля
мимо
мимовільний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
metodikk, metodelære
metodisk
metodologi
meter
metervis
metrikk
metro, tunnelbane,
undergrunnsbane
metodik, metodelære
metodisk
metodologi
meter
metervis
metrik
metro, tunnelbane,
undergrundsbane,
undergrundstog
meterlang
undergrundsbane
røre, ståhej, uorden
mekanisering
mekanisme
maskindreven
maskinist, mekaniker
mekanik
mekanisk
mæcen, mæcenat
sværd
moske
sværdformet
dolkhale
beboer, fastboende, indbygger
bo
finregn, støvregn
vi
blinke, flimre
mandelformet
mandel, mandeltræ
blinke, flimre
blinkende
kær
krykke
nåde
sæbe
troværdig
nådig
nåde, barmhjertighed
nådig, barmhjertig
nådegave
benåde
sæbeskål
sæbeurt
engelsk mile
forbi, gennem, igennem, via
ufrivillig
191
мимовільність
міждержавний
мимовільність
мимохідь
минати
минуле
ofrivillighet
förbi
passera
preteritum
минулий
мито
миттєвий
миття
мить
миша
мишавка
мишка
förfluten, förgången,
förbigången
fred
värld
förlika, försona
fredlig, fredfull
fredsbevarande
fredsbevarande
myrten, myrtenbuske,
myrtenväxt
udde
skål
tänkande, tankeverksamhet,
tankearbete
jägare
jakt
tänkare
tänka, grubbla
konst
konstkännare
konstvetenskap
konstnär
tvätta
diska
bada
tullare, tulltjänsteman,
tullbetjänt
tull, tullhus, tullstation,
tullväsen
tull, tullavgift
ögonblicklig
tvätt
ögonblick, stund
mus, möss
muserumpa, råttsvans
mus, möss
мишоловка
миш'як
міграція
мігрень
мігрувати
musfälla
arsenik
migration, folkflyttning
migrän
migrera
мідія
мідь
мідянка
між
міждержавний
blåmussla
koppar
hasselsnok, slätsnok
bland, mellan, emellan
mellanstatlig
мир
миритися
мирний
миротворний
миротворчий
мирт
мис
миска
мислення
мисливець
мисливство
мислитель
мислити
мистецтво
мистецтвознавець
мистецтвознавство
митець
мити
митися
митник
митниця
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ufrivillighet
forbi
passere, forbigå
datid
fortid, preteritum
forgangen, forbigangen,
forløpen
fred
univers, verden
forlike, forsone
fredelig, fredfull, fredfylt
fredsbevarende
fredsbevarende
myrte
ufrivillighed
forbi
passere, forbigå
fortid, præteritum
kapp, nes, odde
skål
tenkning, tankearbeid,
tankevirksomhet
jeger
jakt
tenker
tenke, gruble
kunst
kunstkjenner
kunstvitenskap
kunstner
vaske, lauge
næs, odde
skål
tankevirksomhed
bade
tollbetjent, tollfunksjonær
bade
toldbetjent
toll, tollstasjon
told
toll, tollavgift
øyeblikkelig
vask
øyeblikk, stund
mus
muserumpe
mus
museunge
musefelle, rottefelle
arsen
migrasjon, flytning
migrene
migrere
flytte
blåskjell
kobber, kopper
slettsnok
blant, mellom
mellomstatlig
told
øjeblikkelig
vask
øjeblik, stund
mus
musehale
mus
forbigangen, forgangen,
forløbet
fred
verden
forsone
fredelig
fredsbevarende
fredsbevarende
myrte
jæger
jagt
tænker
tænke, gruble
kunst
kunstkender
kunstvidenskab
kunstner
vaske
musefælde
arsen
migration, flytning
migræne
migrere, flytte
musling, blåmusling
kobber
glatsnog, hasselsnog
blandt, mellem, imellem
mellemstatlig
192
міжкультурний
міліграм
міжкультурний
міжльодовиковий
міжнародний
міжпланетний
interkulturell
interglacial
internationell, mellanfolklig
interplanetarisk
міжрелігійний
міжцерковний
мізантроп
мізантропія
мізинець
мій
мікроавтобус
мікроаналіз
мікроб
мікробіолог
мікробіологічний
мікробіологія
мікроброварня
мікрограм
мікроекономічний
мікроелектроніка
мікроелемент
мікроклімат
tvärreligiös
mellankyrklig
misantrop
misantropi
lillfinger
min, mitt
minibuss, småbuss
mikroanalys
mikrob
mikrobiolog
mikrobiologisk
mikrobiologi
mikrobryggeri
mikrogram
mikroekonomisk
mikroelektronik
mikroelement
inomhusmiljö,
inomhusklimat, mikroklimat
mikrodator
mikrokredit
mikrometer
mikron, mikrometer
mikroorganism
smålån
mikroprocessor
mikrovärld
mikrosekund
mikroskop
mikroskopisk
mikroskopi
mikrostruktur
mikrofarad
mikrofauna
mikrofilter
mikroflora
mikrofon
mikrofotografering
mikrovågig
mikrovåg
mikrokirurgi
chip
mixer
grund
milliampere
milliwatt
millivolt
milligram
мікрокомп'ютер
мікрокредит
мікрометр
мікрон
мікроорганізм
мікропозика
мікропроцесор
мікросвіт
мікросекунда
мікроскоп
мікроскопічний
мікроскопія
мікроструктура
мікрофарад
мікрофауна
мікрофільтр
мікрофлора
мікрофон
мікрофотографія
мікрохвильовий
мікрохвиля
мікрохірургія
мікрочіп
міксер
мілина
міліампер
міліват
мілівольт
міліграм
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
interkulturell
interglasial
internasjonal, mellomfolkelig
interplanetarisk,
mellomplanetlig
tverreligiøs
mellomkirkelig, tverrkirkelig
misantrop
misantropi
lillefinger
min, mitt, mi
minibuss, mikrobuss
mikroanalyse
mikrobe
mikrobiolog
mikrobiologisk
mikrobiologi
mikrobryggeri
mikrogram
mikroøkonomisk
mikroelektronikk
mikroelement
inneklima, mikroklima
interkulturel
interglacial
international, mellemfolkelig
interplanetarisk
mikrodatamaskin
mikrokreditt
mikrometer
mikron, mikrometer
mikroorganisme
smålån
mikroprosessor
mikroverden
mikrosekund
mikroskop
mikroskopisk
mikroskopi
mikrostruktur
mikrofarad
mikrofauna
mikrofilter
mikroflora
mikrofon
mikrofotografering
mikrobølget
mikrobølge
mikrokirurgi
mikrobrikke
mikser
grunn
milliampere
milliwatt
millivolt
milligram
mikrocomputer
mikrokredit
mikrometer
mikron, mikrometer
mikroorganisme
smålån
mikroprocessor
mikroverden
mikrosekund
mikroskop
mikroskopisk
mikroskopi
mikrostruktur
mikrofarad
mikrofauna
mikrofilter
mikroflora
mikrofon
mikrofotografering
mikrobølget
mikrobølge
mikrokirurgi
mikrochip
mikser
grund
milliampere
milliwatt
millivolt
milligram
mellemreligiøs
mellemkirkelig
misantrop
misantropi
lillefinger
min, mit
minibus
mikroanalyse
mikrobe
mikrobiolog
mikrobiologisk
mikrobiologi
mikrobryggeri
mikrogram
mikroøkonomisk
mikroelektronik
mikroelement
indeklima, mikroklima
193
мілілітр
міркувати
мілілітр
міліметр
мілісекунда
мілітаризація
мілітаризм
мілітарист
мілітаристський
міліціонер
milliliter
millimeter
millisekund
upprustning
militarism
militarist
militaristisk
polisman, polisbetjänt
milliliter
millimeter
millisekund
opprustning
militarisme
militarist
militaristisk
politimann
міліція
мілкий
міль
мільйон
мільйонами
мільйонер
мільярд
мільярдер
міміка
мімоза
міна
мінарет
мінерал
мінералізація
мінералогічний
мінералогія
мінеральний
мініальбом
мінікомп'ютер
мінікухня
мінімалізм
мінімаліст
мінімалістський
мінімальний
мінімум
міністерство
міністр
мінливий
polis
fin
nattfjäril
miljon
millionvis, milliontals
miljonär
miljard
miljardär
mimik
mimosa
mina
minaret
mineral
mineralisering
mineralogisk
mineralogi
mineralsk
minialbum
minidator
minikök
minimalism
minimalist
minimalistisk
minimal
minimum
ministerium
minister
varierande
politi
fin
møll
million
millionvis
millionær
milliard
milliardær
mimikk
mimose
mine, landmine
minaret
mineral
mineralisering
mineralogisk
mineralogi
mineralsk
minialbum
minidatamaskin
minikjøkken
minimalisme
minimalist
minimalistisk
minimal
lavmål, minimum
ministerium
minister
varierende
мінливість
мінога
міномет
міноносець
мінувати
мінус
міняти
міопія
міоцен
міра
міраж
föränderlighet
niöga, nejonöga
granatkastare
torpedobåt, minbåt
passera
minus
byta, skifta
ändra, förändra
myopi, närsynthet
miocen
mått
luftspegling, luftbild
міркувати
tänka, grubbla
foranderlighet
niøye
bombekaster, granatkaster
torpedobåt
passere, forbigå
minus
bytte, skifte
endre, forandre
myopi, nærsynthet
miocen
mål
luftbilde, luftspeiling
synsbedrag
tenke, gruble
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
milliliter
millimeter
millisekund
oprustning
militarisme
militarist
militaristisk
politimand,
polititjenestemand,
politibetjent
politi
fin
møl
million
millionvis
millionær
milliard
milliardær
mimik
mimose
mine
minaret
mineral
mineralisering
mineralogisk
mineralogi
mineralsk
minialbum
minicomputer
minikøkken
minimalisme
minimalist
minimalistisk
minimal
lavmål, minimum
ministerium
minister
foranderlig, variabel,
vekslende, skiftende
foranderlighed
niøje
morter
torpedobåd
passere, forbigå
minus
bytte, skifte
ændre, forandre
nærsynethed
miocæn
mål
synsbedrag, luftspejling
tænke, gruble
194
мірошник
мірошник
міряти
місіонер
місія
міст
містечко
містика
містити
містичний
місткий
місткість
місто
місце
місцевий
місцезнаходження
місцеперебування
місцеположення
міський
місяцеподібний
місяцепоклонник
місяцепоклонство
місяцехід
місяць
місяцями
місячний
мітинг
мітла
міф
міфічний
міфолог
міфологічний
міфологія
міхур
міцний
міцніти
міць
мішень
мішечок
мішок
млин
млинець
млинчик
млявий
млявий
mjölnare
mäta
missionär
mission
bro
ort, stad
mystik
innehålla
mystisk
rymlig
kapacitet
ort, stad
ställe
plats
säte, sittplats
lokal
tillhåll, tillhållsplats
tillhåll, tillhållsplats
belägenhet
urban, stadsmässig
månformig, månlik
måndyrkare
måndyrkan
månfordon
måne
månad
månadsvis
månatlig
massmöte, demonstrationståg
kvast
myt
fabelaktig, sagolik,
legendarisk, mytisk
mytolog, mytforskare,
fabellärare
mytologisk
mytologi, mytforskning,
mytlära, fabellära
blåsa
bergfast
fast
befästa, hårdna, styrka,
förstärka
kraft, styrka, makt
mål, sikte
kasse, bärkasse, påse
säck
kvarn
pannkaka
pannkaka
motvillig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
møller
måle
misjonær
misjon
bro
by, stad
mystikk
inneholde, innebære
mystisk
rommelig
kapasitet
by, stad
sted
plass
sete
stedlig, lokal
oppholdssted, tilholdssted
oppholdssted, tilholdssted
beliggenhet
urban, bymessig
måneliknende
månedyrker, månetilbeder
månedyrkelse
månefartøy
måne
måned
månedsvis
månedlig
folkeforsamling, folkemøte,
massemøte
kost, feiekost, lime, sopelime
myte
eventyrlig, fabelaktig,
sagnaktig, legendarisk, mytisk
mytolog
møller
måle, udmåle
missionær
mission
bro
by, stad
mystik
indeholde, indebære
mystisk
rummelig
kapacitans
by, stad
sted
plads
sæde
stedlig, lokal
tilholdssted
tilholdssted
beliggenhed
urban, bymæssig
månelignende
månedyrker
månedyrkelse
månefartøj
måne
måned
månedsvis
månedlig
massemøde, folkemøde,
folkeforsamling
kost, fejekost
myte
fabelagtig, mytisk, sagnagtig
mytologisk
gudelære, mytologi
mytologisk
gudelære, mytologi
mytolog
blære
blære
beinhard, bergfast, urokkelig stærk
fast
solid, bestandig
fast
fastne, befeste, hardne, styrke, befæste, styrke, bestyrke
bestyrke, forsterke
kraft, styrke, makt
kraft, styrke
mål, skyteskive
mål, sigte, skydeskive
pose, bærepose
pose, bærepose
sekk
sæk
mølle, kvern, kvernhus
mølle, kværn
pannekake
pandekage
pannekake
pandekage
motvillig
modvillig
195
млявість
млявість
мляво
мнимий
многочлен
множення
множина
множити
множник
мобілізація
мобілізований
мобілізовувати
мобільний
мобільність
мов
мова
мовби
мовлення
мозаїка
motvilja, ovilja
ogärna
imaginär
polynom
multiplikation
mängd
gånga, multiplicera,
mångdubbla
faktor, multiplikator
mobilisering
mobiliserad
mobilisera
mobil
mobilitet
som
språk, mål, tungomål
som
utsändning
motvilje, ulyst, uvilje
motvillig, ugjerne
imaginær
polynom
multiplikasjon
mengde
gange, multiplisere
мовознавчий
мовчання
мовчати
могила
могти
мода
модальність
модель
модельований
модем
модернізація
модернізм
модернізований
модернізувати
модерніст
модерністський
модифікація
модифікований
модрина
модуль
модуляція
може
можливий
multiplikator
mobilisering
mobilisert
mobilisere
mobil
mobilitet
som
språk, mål
som
kringkasting,
kringkastingsvirksomhet
tala
tale
språklig
språklig, språkmessig
lingvist, språkforskare,
lingvist, språkforsker,
språkkännare, språkgranskare språkgransker, språkviter
lingvistik, språkvetenskap,
lingvistikk, språkvitenskap,
språkforskning,
språkforskning,
språkgranskning
språkgransking
språkvetenskaplig
språkvitenskapelig
tysthet, tystnad
taushet
tiga
tie
grav
grav
kunna
kunne
mode
mote
modalitet
modalitet
modell, mönster
modell, mønster
modellerad
modellert
modem
modem
modernisering
modernisering
modernism
modernisme
moderniserad
modernisert
modernisera
modernisere
modernist
modernist
modernistisk
modernistisk
modifikation
modifikasjon
modifierad
modifisert
lärk, lärkträd
lerk, lerketre
modul
modul
modulation
modulasjon
kanske
kanskje
eventuell, möjlig, tänkbar
eventuell, mulig, tenkbar
можливість
можливо
мозаїка
möjlighet
möjligen, möjligvis
mosaik
мовляти
мовний
мовознавець
мовознавство
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
mulighet
muligens, muligvis
mosaikk
ulyst, uvilje
ugerne
imaginær
polynomium
multiplikation
mængde
gange, multiplicere
faktor, multiplikator
mobilisering
mobiliseret
mobilisere
mobil
mobilitet
som
sprog, mål
som
mæle
tale
sproglig
lingvist, sprogforsker
lingvistik, sprogforskning,
sprogvidenskab
sprogvidenskabelig
tavshed
tie
grav
kunne
mode
modalitet
model
modelleret
modem
modernisering
modernisme
moderniseret
modernisere
modernist
modernistisk
modifikation
modificeret
lærk, lærketræ
modul
modulation
måske
mulig, gørlig, tænkbar,
tænkelig
mulighed
muligvis
mosaik
196
мозок
мозок
мозолистий
мозоля
мозочок
мокрий
мокриця
молдаванин
молдавський
молекула
молекулярний
молитва
молити
молитися
молібден
молодий
молодик
молодило
молодіжний
молодість
молодше
молодший
молодь
молоко
молокоподібний
молот
молоти
молоток
молочай
молочний
моль
молюск
молярний
момент
монарх
монархіст
монархістський
монархія
монастир
монах
монахиня
монгол
монгольський
монета
монетаризм
монітор
моногамія
монограма
монографія
монографія
hjärna
skavsårad
skavsår
lillhjärna
våt
tusenfoting
moldavier
moldavisk
molekyl
molekylär
bön, andakt
bönfalla
be, bedja
molybden
ung
yngling
nymåne
taklök
ungdomlig
ungdom, ungdomsålder
yngre
yngre
ungdom
mjölk
mjölkaktig, mjölklik,
mjölkliknande
slägga, storslägga
mala, mjöla
hammare
törel, euforbia
mjölkfull, mjölkrik
mol
blötdjur, mollusk
molär
moment, stund
monark
monarkist
monarkistisk
monarki
kloster
munk
nunna, klosternunna,
klosterjungfru, klosterkvinna,
klostermö
mongol
mongolisk
mynt
monetarism
monitor
engifte, monogami
monogram
monografi
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
hjerne
trælet
gnagsår, træl
lillehjerne
våt
tusenbein
moldover
moldovsk
molekyl
molekylær
bønn
bønnfalle
be
molybden
ung
yngling
nymåne
takløk
ungdommelig
ungdom, ungdomsalder,
ungdomstid
yngre
yngre
ungdom
melk, mjølk
melkeaktig
hjerne
gnavsåret
gnavsår
lillehjerne
våd
bænkebider, tusindben
moldover
moldovisk
molekyle
molekylær
bøn, andagt
bede, bønfalde
bede
molybdæn
ung
yngling
nymåne
husløg
ungdommelig
ungdom
slegge, storslegge
kverne, male
hammer
vortemelk
melkefylt
mol
bløtdyr, mollusk
molar
moment, stund
monark
monarkist
monarkistisk
monarki
kloster
munk
nonne
mukkert
male, kværne
hammer
vortemælk
mælket
mol
bløddyr, mollusk
molær
moment, stund
monark
monarkist
monarkistisk
monarki, kongedømme
kloster
munk
nonne
mongol
mongolsk
mynt
monetarisme
monitor
engifte, monogami
monogram
monografi
mongol
mongolsk
mønt
monetarisme
monitor, skærm
monogami
monogram
monografi
yngre
yngre
ungdom
mælk
mælkeagtig
197
монодія
морозиво
монодія
моноетнічний
монозигота
монокль
моноліт
монолітний
монолог
мономанія
мононуклеоз
monodi
monoetnisk
monozygot
monokel
monolit
monolitisk
monolog
monomani
kyssjuka, körtelfeber
моноплан
монополізація
монополізований
монополізувати
монополіст
монополістичний
монополія
монотеїзм
монотеїст
монотеїстичний
монотонний
монофізит
монохорд
монохроматичний
монохромія
моноцикл
монстр
монтаж
монтер
монтувати
монумент
монументальний
мопед
мопс
моралізм
мораліст
моралістичний
мораль
моральний
мораторій
морг
моргати
морда
море
морена
мореплавець
monoplan
monopolisering
monopoliserad
monopolisera
monopolist
monopolistisk
monopol
monoteism
monoteist
monoteistisk
monoton, monotonisk
monofysit
monokord
monokromatisk
monokromi
enhjuling
monster
montering, montage
montör, reparatör
montera
monument
monumental
moped
mops
moralism
moralist
moralistisk
moral, sedlighet
moralisk, sedlig
moratorium
bårhus, likhus
blinka
tryne
sjö, hav
morän
sjöfarare, sjöman, sjöfarande
мореплавство
sjöfart, sjösamfärdsel,
skeppsfart
valross
morot
frost, kyla
glass, iskräm
морж
морква
мороз
морозиво
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
monodi
monoetnisk
monozygote
monokkel
monolitt
monolittisk
enetale, monolog
monomani
kjertelfeber, kyssesjuke,
kyssesyke
monoplan
monopolisering
monopolisert
monopolisere
monopolist
monopolistisk
monopol
monoteisme
monoteist
monoteistisk
enstonig, monoton
monofysitt
monokord
monokromatisk
monokromi
etthjulssykkel
monster
montasje, montering
montør, reparatør
montere
monument
monumental
moped, knallert
mops
moralisme
moralist
moralistisk
moral, sedelighet
moralsk, sedelig
moratorium
likhus
blunke
snute, tryne
sjø, hav
morene, ra
sjøfarer, sjømann
monodi
monoetnisk
monozygote
monokel
monolit
monolitisk
enetale, monolog
monomani
kyssesyge
sjøfart, sjøfartvirksomhet
monoplan
monopolisering
monopoliseret
monopolisere
monopolist
monopolistisk
monopol
monoteisme
monoteist
monoteistisk
enstonig, monoton
monofysitt
monokord
monokromatisk
monokromi
unicykel
monster
montering, montage
montør, reparatør
montere
monument
monumental
knallert
mops
moralisme
moralist
moralistisk
moral, sædelighed
moralsk, sædelig
moratorium
lighus
blinke
snude, tryne
sø, hav
moræne
sømand, havmand, søfarende,
søfarer
søfart
hvalross
gulrot
frost, kulde
is, iskrem
hvalros
gulerod
frost, kulde
is, iskrem
198
морозильник
мудрець
морозильник
frys, frysbox, frysskåp
морок
морський
морфема
морфій
морфініст
морфологічний
морфологія
моряк
skymning
marin, nautisk
morfem
morfin
morfinist
morfologisk
morfologi
sjöfarare, sjöman, sjöfarande
мотив
мотивація
мотивований
мотика
мотор
моторний
моторошний
motiv
motivation
motiverad
hacka
motor
motorisk
förfärlig, förfäransfull, faslig,
fasansfull, anskrämlig,
fruktansvärd, horribel,
hårresande, rädselfull,
rädselfylld, skräckfull,
skräckfylld
motorcykelsport
мотоспорт
мотоцикл
мотоцикліст
motorcykel
motorcykelförare,
motorcyklist
мотузка
мотузочка
мох
мохуватка
мочалка
rep, snöre
rep, snöre
mossa
mossdjur
badsvamp, tvättsvamp
мочити
мочитися
мрець
мрійник
мрячити
мрячний
мстивий
fukta
kissa, pinka, urinera
död
drömmare, dagdrömmare,
fantast
dröm, dagdröm, önskedröm
drömmeri
drömma, dagdrömma,
fantisera
dimma, dis
duggregn, småregn
dugga, regna
disig
hämndlysten, hämndtörst
мстити
мудрець
hämnas
visman
мрія
мріяння
мріяти
мряка
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
dypfryseboks, fryseanlegg,
fryseboks, fryser, fryserom,
isboks
tussmørke
marin, nautisk, sjøbasert
morfem
morfin
morfinist
morfologisk
morfologi
sjøfarer, sjømann
motiv
motivasjon
motivert
hakke
motor
motordrevet
forferdelig, fryktelig,
redselsfull, grufull, grusom,
horribel
motorsykkelidrett,
motorsykkelsport
motorsykkel
motorsykkelfører,
motorsykkelkjører,
motorsyklist
tau, reip
tau, reip
mose
mosdyr
vaskefille, vaskesvamp,
badesvamp
væte, fukte
tisse, urinere
død
drømmer, dagdrømmer,
fantast
drøm, dagdrøm, ønskedrøm
drømmeri
drømme, dagdrømme
fantasere
dis, tåke
yr, småregn, yreregn
yre, regne
dim, disig, tåket, omtåket
hevnlysten, hevnsøkende,
hevntørst
hevne
vismann
fryser, dybfryser, fryseboks,
fryseskab
skumring, tusmørke
marin, nautisk
morfem
morfin
morfinist
morfologisk
morfologi
sømand, havmand, søfarende,
søfarer
motiv, bevæggrund
motivation
motiveret
hakke
motor
motordreven, motordrevet
forfærdelig, frygtelig,
rædselsfuld, rædsom, grufuld,
grusom, horribel, skrækkelig,
skræmmende, elendig,
hårrejsende
motorcykelsport
motorcykel
motorcyklist
tov, reb
tov, reb
mos, mosplante
mosdyr
vaskesvamp, badesvamp
væde, fugte
tisse, urinere
død
drømmer, dagdrømmer,
fantast
drøm, dagdrøm
dagdrømmeri, drømmeri
drømme, dagdrømme
dis, tåge, tågedis
finregn, støvregn
småregne
diset, omtåget
hævnlysten, hævntørst
hævne
vismand
199
мудрий
мудрий
мудрість
муж
мужик
мужній
мужність
мужчина
муза
музей
музика
музикальний
музикант
м'який
музикознавство
музичний
мул
мулат
мультимедіа
мультимільйонер
мультимільярдер
мультиплікаційний
мумія
муніципальний
мур
мураха
мурахоїд
мурашник
мусити
мускат
мускулистий
мусон
мусульманин
мусульманський
мутант
мутація
мутний
vis, gammalklok
vis
visdom
visdom
man
ektemann, mann
karl
kar
manhaftig, manlig
mandig, mannlig
manlighet
mandighet
man, karl
mann
sångmö, diktmö, konstgudinna muse
museum
museum
musik
musikk
musikalisk
musikalsk
musikant, musiker
musikant, musiker,
spillemann
musikvetenskap
musikkfag, musikkvitenskap
musikalisk
musikalsk
mula, muldjur
muldyr
mulatt
mulatt
multimedia
multimedia
mångmiljonär
mangemillionær
mångmiljardär
mangemilliardær
multiplikativ
multiplikativ
mumie
mumie
municipal
munisipal
mur, vägg
mur, vegg
myra
maur
myrslok
maursluker
myrstack
maurbol
måste
måtte
muskot
muskat
muskelstark, muskulös
muskelsterk, muskuløs
monsun, monsunvind
monsun, monsunvind
muslim
muslim
muslimsk
muslimsk
mutant
mutant
mutation
mutasjon
ogenomskinlig, ogenomskådlig ugjennomsiktig
муха
мухобійка
мухоловка
мухомор
мученик
мучення
мучитель
мучити
fluga
flugsmälla
flugsnappare
flugsvamp
martyr, trosvittne
lidande
plågare, plågoande
pina, plåga, tortera
мучитися
мучниця
мушмула
мчатися
м'яз
м'язистий
м'який
lida
mjölbär
mispel
löpa
muskel
muskelstark, muskulös
mild, mjuk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
flue
fluesmekke
fluesnapper
fluesopp
martyr, trosvitne
lidelse
plageånd, torturist
plage
torturere
lide
melbær
mispel
løpe
muskel
muskelsterk, muskuløs
bløt, mild, myk, mjuk
vis
visdom
mand
mand, fyr, karl
mandig, mandlig
mandighed
mand, fyr, karl
muse
museum
musik
musikalsk
musikant, musiker,
spillemand
musikvidenskab
musikalsk
muldyr
mulat
multimedia
mangemillionær
mangemilliardær
multiplikativ
mumie
municipal
mur, væg
myre
myresluger
myrebo, myretue
måtte
muskat, muskatnød
muskelstærk, muskuløs
monsun
muslim
muslimsk
mutant
mutation
ugennemsigtig,
uigennemsigtig
flue
fluesmækker
fluesnapper
fluesvamp
martyr
lidelse
torturist, plageånd
plage
torturere
lide
melbær
mispel
løbe
muskel
muskelstærk, muskuløs
blød, mild
200
м'якість
навмисний
м'якість
м'ясний
м'ясник
м'ясо
м'ясоїд
м'ясоїдний
м'ясорубка
mildhet, mjukhet
köttfull
slaktare
kött
köttätare
köttätande, karnivor
köttkvarn
mildhet, mykhet, mjukhet
kjøttfull
slakter
kjøtt
kjøtteter
kjøttetende, karnivor
kjøttkvern
м'ята
м'яч
на
mynta
boll
i
uppå, ovanpå
på
över
väsentligt
kustväg, kustlandsväg
fylla
plocka
mynte
ball
i
oppå, ovenpå, på
over
angrepp, överfall
set
närma
nära
approximation
tillnärmning
gudfruktig
gudfruktighet
plåga
skaffa, anskaffa
overfall
sett
nærme, tilnærme
nær
approksimasjon
tilnærmelse, tilnærming
gudfryktig
gudfryktighet
bry, mase, plage
kjøpe
skaffe
anskaffet
driste, tore, våge
invasjon
belastet
belastning
belaste
opp, oppover
oppe, oppi
om våren
bakpå
kruse, krølle, vinde
kruset
vane
navigatør
navigasjon
gal, sinnsforvirret, vanvittig
набагато
набережна
набивати
набирати
набіг
набір
наближатися
наближений
наближення
набожний
набожність
набридати
набувати
набутий
наважуватися
навала
навантажений
навантаження
навантажувати
наверх
наверху
навесні
навзнак
навивати
навитий
навичка
навігатор
навігація
навіжений
навіщо
навколо
навмисне
навмисний
anskaffad
våga, djärvas, töras
invasion
belastad
belastning
belasta
upp, uppåt, uppöver
uppe
på våren
bakpå
krusa
krusad
vana
navigatör
navigation
galen, sinnesförvirrad,
vanvettig
varför
runt, omkring
målinriktad, överlagd
medveten, överlagd,
målinriktad
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
langt
kystvei
fylle
plukke
taste, inntaste
hvorfor
rundt, omkring
bevisst
bevisst, medviten, tilsiktet
mildhed
kødfuld
slagter
kød
kødæder
kødædende
kødhakker, kødmaskine,
kødhakkemaskine
mynte
bold
i
ovenpå, på
over
langt, betragtelig
kystvej
fylde
plukke
taste, indtaste
rekruttere
angreb, overfald
sæt
nærme, tilnærme
nær
approksimation
tilnærmelse
gudfrygtig
gudfrygtighed
mase, plage
skaffe, fremskaffe
anskaffet
driste, turde, vove
invasion, indfald
belastet
belastning
belaste
op, opad, opover
oppe
om foråret
bagpå
krølle, vinde
kruset
vane
navigatør, skibsfører
navigation
gal, sindsforvirret, vanvittig
hvorfor
rundt, omkring
bevidst
bevidst, medviden, tilsigtet
201
навмисно
нагрівник
навмисно
наводнення
målinriktad, överlagd
översvämning
наволока
навпаки
навпіл
навпростець
kuddvar, kuddöverdrag,
örngott
usling
kuddvar, kuddöverdrag,
örngott
omvänt
halv
rakt
навпроти
навпрошки
tvärsöver
rakt
навряд
osannolik
навсправжки
навушники
egentligen
verkligen
hörlur, hörtelefon
навчальний
utbildningsmässig
навчання
lära, studie, studium
undervisning
навчати
навчатися
нагадування
нагадувати
нагальний
нагідки
наглядання
наглядач
нагода
lära, undervisa
lära, studera
påminnelse
påminna
akut
ringblomma
uppsyn
uppsyningsman
möjlighet
наголос
наголошення
наголошування
наголошувати
нагорі
нагорода
нагородження
нагороджувати
нагору
нагота
нагрівати
accent
betoning
betoning
betona, accentuera
uppe
belöning
belöning
belöna
upp, uppåt, uppöver
nakenhet
upphetta
нагрівник
värmare
наволоч
наволочка
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
bevisst
flom, flod
oversvømmelse
putevar
bevidst
højvande, oversvømmelse
usling
putevar
usling
pudebetræk, pudevår
tvert imot
halvt
straks
likefrem
rett overfor, på det andre side
straks
likefrem
lite sannsynlig, usannsynlig,
usikkert
egentlig
virkelig
hodetelefon, øretelefon,
høretelefon
utdannende,
utdannelsesmessig,
utdanningsmessig,
undervisningsmessig,
læremessig
lære, studium
opplæring
undervisning
opplære, undervise
lære, studere
påminnelse
påminne
akutt
ringblomst
overoppsyn
oppsynsmann
anledning
mulighet
aksent
betoning
betoning
betone
oppe, oppi
belønning
belønning
belønne
opp, oppover
nakenhet
lunke
tvært imod
halvt
straks
varmer, varmeovn,
varmeanlegg
pudebetræk, pudevår
overfor
straks
usikkert
egentlig
virkelig
hovedtelefon, høretelefon,
øretelefon
studiemæssig,
undervisningsmæssig
lære, læring, studium
undervisning
undervise
lære, studere
påmindelse
påminde
akut
morgenfrue
overopsyn
opsynsmand, overopsynsmand
mulighed
accent
betoning
betoning
betone
oppe
belønning
belønning
belønne
op, opad, opover
nøgenhed
lunke
ophede
varmeanlæg
202
нагрітий
нагрітий
над
надавати
надавлювати
надалі
наданий
надбаний
надбання
надсучасний
наділяти
надія
надколінник
надлишок
upphettad
över
ge
trycka
vidare
given
anskaffad
anskaffning
köp
överbyggnad
överproduktion,
överskottsproduktion
överskott
överflöd
supermakt
speciell, exceptionell,
utomordentlig, osedvanlig
särdeles, särskilt, synnerligen
supersonisk
överjordisk
nadir
attrahera, tilltala, locka
inspirera
iklä
pålitlig, trovärdig, säker
hängiven, trofast, osviklig
säkerhet, pålitlighet,
trovärdighet
begåva
hopp
knäskål
överskott, överflöd
надлюдина
надлюдський
надмір
övermänniska
övermänsklig
överskott, överflödighet
надмірний
onödig, obehövlig
överflödig
надмірно
надокучати
надокучливий
alltför, ganska
plåga
plågsam
надпатріот
надпис
надплинність
надприродний
надпровідник
надпровідність
superpatriot
inskrift, inskription, påskrift
suprafluiditet
övernaturlig
supraledare
supraledning
oppvarmet
over
oppgi
presse
videre
gitt
anskaffet
anskaffelse
kjøp
overbygg
overproduksjon,
overskuddsproduksjon
overskudd
overflod, overflødighet
supermakt
spesiell, eksepsjonell,
overordentlig, usedvanlig
særlig
overlyds, supersonisk
overjordisk
nadir
attrahere, tiltrekke
beånde, inspirere
ikle, iføre
pålitelig, troverdig, sikker
hengiven, trofast, usvikelig
sikkerhet, pålitelighet,
troverdighet
begave
håp
kneskjell, kneskål
overskudd
overflod, overflødighet
overmenneske
overmenneskelig
overskudd, overflod,
overflødighet
redundant, unødig,
unødvendig
overflødig, eksessiv
altfor, ganske, meget
plage, mase
kjedelig, kjedsommelig,
brysom, maset, plagsom
superpatriot
innskrift, påskrift
superfluiditet, suprafluiditet
overnaturlig
superleder, supraleder
superledning, supraledning
надсекретний
надсучасний
superhemlig
ultramodern
superhemmelig
ultramoderne
надбудова
надвиробництво
надвишок
наддержава
надзвичайний
надзвичайно
надзвуковий
надземний
надир
надити
надихувати
надівати
надійний
надійність
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
opvarmet
over
opgive
presse
videre
given, givet
anskaffet
anskaffelse
overbyg
overproduktion
overflod, overflødighed
supermagt
speciel, exceptionel,
overordentlig
især, særdeles, særlig
supersonisk
overjordisk
nadir
tiltrække
inspirere, beånde
iklæde, iføre
pålidelig, troværdig, sikker
trofast, usvigelig
sikkerhed, pålidelighed,
troværdighed
begave
håb, forhåbning
knæskal
overflod, overflødighed
overmenneske
overmenneskelig
overflødighed
unødig, unødvendig
overflødig, overdreven
altfor, ganske, meget
plage
plagsom, forstyrrende,
foruroligende
superpatriot
påskrift, indskrift
superfluiditet
overnaturlig, oversanselig
superleder
supraledning,
superkonduktivitet
superhemmelig
ultramoderne
203
надто
надто
надувати
надувний
надутий
надчутливість
надчуттєвий
надшвидкісний
наживати
назавжди
назад
назва
названий
наземний
називати
накоїти
називний
назовні
alltför, ganska
blåsa upp
uppblåsbar
uppblåst
överkänslighet
överkänslig
blixtsnabb
skaffa
för alltid
tillbaka
namn
nämnd
överjordisk
nämna, namnge, kalla,
uppkalla
nominativ
ute, utomhus
наївний
наївність
наїзник
найбідніший
найбільш
найбільше
найбільший
найближчий
naiv
naivitet
ryttare
lusfattig, utfattig
mest
mest
störst
närmast, hiterst
найвищий
найдавніший
найкращий
найліпший
найманець
наймання
наймати
högst
uråldrig, urgammal
bäst, ypperst
bäst, ypperst
anställd
anställning
anställa
наймач
найменування
найменувати
arbetsgivare
namn
nämna, namnge, kalla,
uppkalla
minst
hyresvärd
anställd
blixtsnabb
befallning, direktiv
befallande
överfalla
klistermärke
baktaleri
baktalare
найменший
наймодавець
найнятий
найшвидший
наказ
наказовий
накидатися
наклейка
наклеп
наклепник
наклеювати
накоїти
limma, klibba
begå
göra
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
altfor, ganske, meget
blåse opp
oppblåsbar
oppblåst
overfølsomhet
overfølsom
superrask, ultrarask
skaffe
for evig
tilbake
navn
nevnt
overjordisk
nevne, navngi, kalle, oppkalle
nominativ
ut
ute
naiv, lettroende
naivitet
rytter
lutfattig
mest
mest
størst
nærmest
altfor, ganske, meget, vældig
opblæse
opblæsbar
opblæst
overfølsomhed
overfølsom, superfølsom
lynhurtig, lynsnar, kometagtig
skaffe
for evigt, for altid
tilbage
navn, benævnelse
nævnt
overjordisk
nævne, navngive, kalde,
opkalde
nominativ
ud
ude
naiv, lettroende
naivitet
rytter
ludfattig
mest
mest
størst, allerstørst
nærmest, allernærmest,
nærmestliggende
højest, allerhøjest
urgammel, ældgammel
bedst, allerbedst, ypperst
bedst, allerbedst, ypperst
ansat
ansættelse
ansætte
høyest
urgammel, utgammel
best
best
ansatt, sysselsatt
ansettelse
ansette
hyre
arbeidsgiver
arbejdsgiver
navn
navn
nevne, navngi, kalle, oppkalle nævne, navngive, kalde,
opkalde
minst
mindst, allermindst
utleier
udlejer
ansatt, sysselsatt
ansat
lynrask, lynkjapp, lynsnar
lynhurtig, lynsnar, kometagtig
beordring, befaling, direktiv beordring, befaling
befalende, bydende
befalende, bydende
overfalle
overfalde
klistremerke
klistermærke
baktale
bagtalelse, bagvaskelse
baktaler, bakvasker,
bagtaler, bagvasker
ærekrenker
lime, klistre
lime, klistre
bedrive, begå
begå, bedrive
gjøre
gøre
204
накопичений
накопичений
накопичення
накопичувати
наперсток
накренятися
накривати
ackumulerad
ackumulation
ackumulera
samla
böja
övertäcka
akkumulert
akkumulasjon
akkumulere
samle
bøye, skråne
lukke
накручений
накручувати
налагоджений
налагоджування
krusad
krusa
ordnad
adaptering, anpassning
налагоджувати
налаштований
належати
належний
ordna
stämd
tillhöra
adekvat, passande,
motsvarande
kruset
kruse, krølle, vinde
ordnet
adapsjon, adaptering,
tilpasning
ordne, fikse
stemt
tilhøre
ordentlig, skikkelig
adekvat
passende, passelig
tilsvarende, samsvarende
належність
наливати
tillhörighet
fylla, hälla
наліт
намагатися
намагнічений
намагнічування
намагнічувати
намет
намисто
намір
намордник
намотаний
намотувати
наниз
нанизу
наново
нанометр
наносекунда
нанотехнологія
наодинці
наочний
напад
нападати
beläggning
pröva, försöka
magnetiserad
magnetisering
magnetisera
tält
halsband
avsikt, syfte
munkorg
krusad
krusa
ned, ner
nere
igen, ånyo
nanometer
nanosekund
nanoteknologi
allena
synlig
angrepp, attack, offensiv
överfall
angripa, attackera, bestorma
нападник
angripare
напалм
напам'ять
напевно
napalm
utantill
säkert, säkerligen, visst,
visserligen, förvisso
fingerborg
наперсток
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
akkumuleret
akkumulation, akkumulering
akkumulere
samle
bøje, skråne
lukke
overdække
kruset
krølle, vinde
ordnet
adaptation, tilpasning
tilhørighet
fylle
skjenke
belegg
prøve, forsøke
magnetisert
magnetisering
magnetisere
telt
halsbånd
hensikt
munnkurv
kruset
kruse, krølle, vinde
ned, nedad, nedover
nede
igjen
nanometer
nanosekund
nanoteknologi
alene
anskuelig
angrep, attakk, offensiv
overfall
angripe, attakkere, bestorme
overfalle
angriper
overfallsmann
napalm
utenat
sikkert, visst
ordne, fikse
stemt
tilhøre
ordentlig, passende,
tilsvarende, adækvat,
modsvarende,
overensstemmende,
samsvarende
tilhørighed
fylde, hælde
skænke
belægning
prøve, forsøge
magnetiseret
magnetisering
magnetisere
telt
halsbånd
hensigt
mundkurv
kruset
vinde
ned, nedover
nede, derunder
igen
nanometer
nanosekund
nanoteknologi
alene
anskuelig
angreb, attak, offensiv,
overfald
angribe, attakere, bestorme,
overfalde
angriber
overfaldsmand
napalm
udenad
sikkert
fingerbøl
fingerbøl
205
наперстянка
наперстянка
напилок
напис
написаний
написати
напівбог
напіввоєнізований
напівдемократичний
напівдорогоцінний
напівзакритий
напівкримінальний
напівкущ
напівлисий
напівофіційний
напівпровідник
напівсолодкий
напівсон
напівсферичний
напівтаємний
напівтемний
напівтінь
напівфабрикат
напівчагарник
напій
наплив
наповнювати
наполегливий
наполовину
наполягати
направлений
направлення
направляти
направо
наприкінці
наприклад
напроти
напруга
напружений
напруженість
напруження
напружувати
напрямок
напрямок
fingerborgsblomma,
fingerborgsört, fingerhatt,
fingerhattgräs
fil
inskrift, inskription, påskrift
skriven
skriva
halvgud
paramilitär
halvdemokratisk
halvädel
halvstängt
halvkriminell
halvbuske
halvskallig
halvofficiell
halvledare
halvsöt
halvsömn
hemisfärisk, halvsfärisk,
halvklotformad,
halvklotformig
halvhemlig
halvmörk
halvskugga
halvfabrikat
halvbuske
dryck
tillströmning
fylla, hälla
påståelig
halv
insistera
riktat
riktning
hänvisa
vägleda
till höger
sist
exempelvis
tvärsöver
spänning
revebjelle
fingerbøl
fil
innskrift, påskrift
ferdigskrevet
skrive
halvgud
halvmilitær, paramilitær,
militærlignende
halvdemokratisk
halvedel
halvstengt
halvkriminell
halvbusk
halvskallet
halvoffisiell
halvleder
halvsøt
halvsøvn
hemisfærisk
fil
påskrift, inskription
skrevet
skrive
halvgud
paramilitær
halvhemmelig
halvmørk
halvskygge
halvfabrikat
halvbusk
drikk
tilstrømming
fylle
helle
påståelig
halvt
insistere, påstå
rettet
retning
henvise
rettlede
til høyre
til slutt
eksempelvis
rett overfor, på det andre side
spenning
halvhemmelig
halvmørk
halvskygge
halvfabrikat
halvbusk
drik, drink
tilstrømning
fylde
halvdemokratisk
halvædel
halvlukket
halvkriminel
halvbusk
halvskaldet
halvofficiel
halvleder
halvsød
halvsøvn
hemisfærisk
påståelig
halvt
insistere, påstå
rettet
retning
henvise
retlede, vejlede
til højre
sidst, til sidst, til slut
eksempelvis
overfor
anstrengelse
spænding
spänningsfull, spänningsfylld, spent, anspent, spenningsfylt, spændingsfyldt,
spänningsladdad,
spenningsladet,
spændingsladet,
spänningsmättad
spenningsmettet
spændingsmættet, spændt
spänning
spenning
spænding
spänning
spenning
anstrengelse
spænding
anspänna, anstränga, spänna anspenne, anstrenge, spenne anspænde, anstrenge
riktning
retning
retning
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
206
нарада
нарада
нараховувати
нарвал
наркоманія
нарешті
нарис
нарізно
наркобанда
наркобарон
наркоборотьба
råd
räkna
narval, havsenhörning,
sjöenhörning
backgammon
brud, fästmö, fästejungfru,
fästekona, fästekvinna,
fästepiga
brudgum, fästman, fästekarl,
fästeman
slutligen
skiss
separat
narkotikaband
narkotikabaron
narkotikabekämpning
нарковиробництво
narkotikaproduktion
нарковійна
наркогніздо
narkotikakrig
narkotikarede
наркодебат
наркодіяльність
narkotikadebatt
narkotikaverksamhet
наркоексперт
narkotikaexpert
наркоз
наркозалежність
bedövning, narkos
narkotikaberoende
наркозлочин
narkotikabrott
наркозлочинець
narkotikabrottsling
наркозлочинність
наркокартель
наркоклініка
narkotikabrottslighet,
narkotikakriminalitet
narkotikakartell
narkotikaklinik
наркоконвенція
narkotikakonvention
наркоконтрабанда
narkotikasmuggling
наркоконтрабандист
narkotikasmugglare
наркоконтроль
narkotikakontroll
нарколепсія
наркоман
narkolepsi
narkoman
наркоманія
narkomani
нарди
наречена
наречений
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
råd
beregne
narhval
råd
beregne
narhval
backgammon
brud, ekteskapskandidat,
festemø, festemøy
backgammon
brud, fæstemø
brudgom, ekteskapskandidat brudgom, fæstemand
endelig
skisse, fortegning
adskilt, separat
narkobande, narkotikabande
narkobaron, narkotikabaron
narkobekjempelse,
narkotikabekjempelse
narkoproduksjon,
narkotikaproduksjon
narkokrig, narkotikakrig
narkorede, narkoreir,
narkotikarede, narkotikareir
narkodebatt, narkotikadebatt
narkotikavirksomhet,
narkovirksomhet
narkoekspert,
narkotikaekspert
bedøvelse, narkose
narkoavhengighet,
narkotikaavhengighet
narkoforbrytelse,
narkotikaforbrytelse
narkoforbryter,
narkotikaforbryter
narkokriminalitet,
narkotikakriminalitet
narkokartell, narkotikakartell
narkoklinikk,
narkotikaklinikk
narkokonvensjon,
narkotikakonvensjon
narkosmugling,
narkotikasmugling
narkosmugler,
narkotikasmugler
narkokontroll,
narkotikakontroll
narkolepsi
narkoman, rusmisbruker,
narkomisbruker,
narkotikamisbruker,
stoffmisbruker
narkomani
endelig
fortegning, skiss
adskilt, separat
narkotikabande
narkotikabaron
narkotikabekæmpelse
narkotikaproduktion
narkotikakrig
narkotikarede
narkotikadebat
narkotikavirksomhed
narkotikaekspert
bedøvelse, narkose, anæstesi
narkotikaafhængighed
narkotikaforbrydelse
narkotikaforbryder
narkotikakriminalitet
narkotikakartel
narkotikaklinik
narkotikakonvention
narkotikasmugling
narkotikasmugler
narkotikakontrol
narkolepsi
narkoman, stofmisbruger
narkomani
207
наркомафія
наркомафія
наркоорганізація
наркопекло
наркополітика
наркополіція
наркопроблема
наркопроблематика
наркопродавець
наркопродаж
наркосередовище
наркотик
наркотичний
наркоторгівець
наркотранспорт
народ
народження
народжуваність
народжувати
народний
наростаючий
насичений
narkotikamaffia
narkotikaorganisation
narkomafia, narkotikamafia
narkoorganisasjon,
narkotikaorganisasjon
narkotikahelvete
narkohelvete,
narkotikahelvete
narkotikapolitik
narkopolitikk,
narkotikapolitikk
narkotikapolis
narkopoliti, narkotikapoliti
narkotikaproblem
narkoproblem,
narkotikaproblem
narkotikaproblematik
narkoproblematikk,
narkotikaproblematikk
narkotikahaj, narkotikasäljare, narkohandler, narkoselger,
narkotikahandlare
narkotikaselger
narkotikahandel
narkohandel, narkosalg,
narkotikahandel,
narkotikasalg
narkotikamiljö
narkomiljø, narkotikamiljø
berusningsmedel, narkotikum, rusmiddel, berusningsmiddel,
rusmedel
narkotikum
narkotisk
narkotisk
narkotikahaj, narkotikasäljare, narkohai, narkohandler,
narkotikahandlare
narkoselger, narkotikahai,
narkotikaselger
narkotikatransport
narkotikatransport,
narkotransport
folk
folk
födsel, födelse
fødsel
födelsetal, nativitet,
fødselshyppighet, natalitet
nativitetstal
föda
føde
folklig
folkelig
stigande, växande, ökande
stigende, voksende, økende,
oppadgående, tiltakende
наручники
нарцис
наряджати
нас
насадження
handbojor, handjärn
narciss, pingslilja, påsklilja
pryda
oss
plantering
насаджувати
насамперед
населений
населення
hängsla
först
befolkad
befolkning
населяти
насилля
насилувати
насильний
насильство
насичений
bebo, bosätta, befolka
våld
våldta
tvångsmässig
våld
mättad
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
håndjern
narsiss, pinselilje, påskelilje
pryde, pynte, utsmykke
oss
grøntanlegg, grøntareal,
grøntområde
beplantning
hengsle
først
befolket, bosatt
befolkning
bosetting
befolke, bosette
vold, voldsutøvelse
voldta
voldelig
vold, voldsutøvelse
mettet
narkotikamafia
narkotikaorganisation
narkotikahelvede
narkotikapolitik
narkotikapoliti
narkotikaproblem
narkotikaproblematik
narkotikasælger
narkohandel
narkotikamiljø
rusmiddel, narkotikum
narkotisk
narkohandler,
narkotikahandler
narkotikatransport
folk
fødsel
fødselshyppighed, fødselstal,
natalitet
føde
folkelig
stigende, opgående,
opadgående, opadstigende,
tiltagende, øgende
håndjern
narkissos, pinselilje, påskelilje
pryde, pynte, udsmykke
os
beplantning
beplante
først
befolket
befolkning
befolke, bosætte, bebo
vold, voldshandling, overgreb
voldtage
voldelig
vold, voldshandling, overgreb
mættet
208
насичувати
натураліст
насичувати
насичуватися
насіння
наскільки
наскрізний
mätta
mätta
frö, säd
huruvida
genomtränglig
mette
mette
frø, sæd
hvorvidt
gjennomtrengelig
наскрізь
наслідок
genom
konsekvens, efterverkning,
implikation
efterlikning
härma, efterlikna
gjennom
følge, konsekvens,
ettervirkning
etterligning
imitere, etterligne, herme,
etterape
forhånelse
forhånelse
velbehag
pumpe
nede
egentlig
virkelig
komme
mentor
direktiv
komme, ankomme
sta, stri, trossig, egenrådig
påståelig
såpass
humør
stemning
innstilling
innstilling
innstille
angrep, attakk, offensiv
offensiv
наслідування
наслідувати
насміх
насмішка
насолода
насос
насподі
насправді
наставати
наставник
настанова
настати
настирливий
настійливий
настільки
настрій
настройка
настроювати
наступ
наступальний
наступати
наступаючий
наступний
bespottelse
bespottelse
behag, välbehag
pump
nere
egentligen
verkligen
komma
mentor
direktiv
komma, ankomma
enveten, envis, egensinnig
påståelig
såpass
humör
stämning
inställning
inställning
ställa
angrepp, attack, offensiv
offensiv
наступник
angripa, attackera, bestorma
kommande
följande, påföljande
nästa
efterföljare, efterträdare
настурція
насущний
krasse
högaktuell
натирач
натовп
golvpolerare
folkmängd
натомість
наточувати
натрій
натура
натуралізація
натуралізм
натураліст
istället
slipa
natrium
natur
naturalisation
naturalism
naturalist
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
angripe, attakkere, bestorme
kommende
følgende
neste
suksessor, etterfølger,
arvefølger
karse
høyaktuell
mætte
mætte
frø, såsæd, sæd
hvorvidt, såvidt
gennemtrængelig,
gennemtrængende
igennem
følge, konsekvens,
eftervirkning
efterligning, imitation
efterabe, efterligne
forhånelse
forhånelse
behag, velbehag, fornøjelse
pumpe
nede
egentlig
virkelig
komme
mentor
direktiv
komme, ankomme
stædig
påståelig
således, sålænge, såpas, såvidt
humør
stemning
indstilling
indstilling
indstille
angreb, attak, offensiv
offensiv, angrebsmæssig,
angribende
attakere, bestorme
kommende
følgende
næste
efterfølger, arvefølger
karse
dagsaktuel, døgnaktuel,
højaktuel
bonemaskin
bonemaskine
folkemengde,
menneskevrimmel,
menneskemengde
folkemængde
isteden, istedenfor
i stedet, til gengæld
skjerpe
skærpe
natrium
natrium
natur
natur
naturalisering, naturalisasjon naturalisering, naturalisation
naturalisme
naturalisme
naturalist
naturalist
209
натуралістичний
нахилятися
натуралістичний
натуральний
натуризм
naturalistisk
naturell
naturism, nudism
натурист
натуристський
натурфілософія
натхненний
naturist, nudist
nudistisk
naturfilosofi
begeistrad
натхнення
натюрморт
натяг
натягати
натягувати
натяк
натякати
наука
науковець
науковий
inspiration
stilleben
sträckning
sträcka
sträcka
häntydning, indikation
antyda, häntyda
vetenskap
vetenskapsman
vetenskaplig
научати
нафта
нафталін
нафтобіржа
нафтогін
нафтодепартамент
нафтоексперт
нафтозалежність
нафтокартель
нафтокомпанія
нафтоконфлікт
нафтокриза
нафтоплатформа
нафтопостачання
нафтоприбуток
нафтопровід
нафтопродукт
lära, undervisa
olja, petroleum
naftalen
oljebörs
oljeledning
oljedepartement
oljeexpert
oljeberoende
oljekartell
oljebolag
oljekonflikt
oljekris
oljeplattform
oljetillförsel, oljeförsörjning
oljeintäkt
oljeledning
oljeprodukt
нафтопромисловість
нафторесурс
нафтосховище
нафтотермінал
нафтотранспорт
нафтохімічний
нахабний
oljeindustri
oljeresurs
oljebehållare, oljereservoar
oljeterminal
oljetransport
petrokemisk
respektlöst
нахил
böjelse
inklination
nedböjd
böjelse
inklination
böja
böja
нахилений
нахилення
нахиляти
нахилятися
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
naturalistisk
naturalistisk
naturell
naturel
nakenkultur, naturisme,
naturisme, nudisme
nudisme
naturist, nudist
naturist, nudist
nudistisk
nudistisk
naturfilosofi, vitenskapsfilosofi naturfilosofi
begeistret
begejstret
beåndet, høystemt, åndfull
beåndet, åndfuld
inspirasjon
inspiration
stilleben
stilleben
strekking, tensjon
tension
strekke
strække
strekke
strække
hentydning
hentydning, antydning
antyde, hentyde
antyde, hentyde
vitenskap
videnskab
vitenskapsmann
videnskabsmand
vitenskapelig,
videnskabelig
vitenskapsbasert
opplære, undervise
lære, undervise
olje, petroleum
olie, råolie, nafta
naftalen, naftalin
naftalin, naftalen
oljebørs
oliebørs
oljeledning, oljerørledning
olierørledning
oljedepartement
oliedepartement
oljeekspert
olieekspert
oljeavhengighet
olieafhængighed
oljekartell
oliekartel
oljeselskap
olieselskab
oljekonflikt
oliekonflikt
oljekrise
oliekrise
oljeplattform
olieplatform
oljeforsyning, oljetilførsel
olieforsyning
oljeinntekt
olieindtægt
oljeledning, oljerørledning
olierørledning
oljeprodukt,
olieprodukt
petroleumsprodukt
oljeindustri
olieindustri
oljeressurs
olieressource
oljereservoar
oliereservoir
oljeterminal
olieterminal
oljetransport
olietransport
petrokjemisk
petrokemisk
frekk, nesevis
fræk, næsvis, respektløs,
uforskammet
helning
skråning
nedbøyd
helning
nedadbøjet
tilbøjelighed
bøye
bøye
bøje
bøje
210
находити
находити
нацизм
нацист
нацистський
націлювати
націоналізація
націоналізм
націоналізувати
націоналіст
націоналістичний
національний
національність
нація
начало
начальник
наче
начебто
начерк
начинка
начитаний
наш
нашатир
нашвидку
нашестя
нашийник
нащадок
наявний
наявність
не
неавторизований
неадекватний
неакадемічний
неактивний
неактивність
неактуальний
неакцентований
неамбіційний
неамериканський
неанглійський
неандерталець
неасфальтований
небагато
небажаний
небажання
небачений
небезпека
небезпечний
небезпечний
finna, hitta
påträffa
nazism
nazist
nazistisk
sikta
nationalisering
nationalism
nationalisera
nationalist
nationalistisk
nationell
nationalitet, folkeslag
nation
början, begynnelse, upphov,
ursprung, upprinnelse
chef
som
som
skiss
innehåll
beläst
vår
salmiak
hastig
invasion
halsband
descendent, ättling
befintlig, existerande
existens
icke, inte
oauktoriserad
inadekvat
oakademisk
inaktiv
inaktivitet
inaktuell
oaccentuerad
oambitiös
oamerikansk
oengelsk
neandertalare
oasfalterad
få
oönskad, oönsklig,
okärkommen
olust, motvillighet
usedd
fara
farlig, farofull, farofylld,
otrygg
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
finne
finde, hitte
nazisme
nazist
nazistisk
sikte
nasjonalisering
nasjonalisme
nasjonalisere
nasjonalist
nasjonalistisk
nasjonal
nasjonalitet
nasjon
begynnelse, opphav,
opprinnelse
sjef
som
som
skisse, fortegning
innhold
belest
vår
salmiakk
hastig
invasjon
halsbånd
descendent, etterkommer,
ætling
eksisterende
eksistens
ikke
ikkeautorisert, uautorisert
inadekvat
uakademisk
inaktiv
inaktivitet
uaktuell
uaksentuert
uambisiøs
ikkeamerikansk, uamerikansk
uengelsk
neandertaler
uasfaltert
få
uønsket, uønskverdig
nazisme
nazist
nazistisk
sigte
nationalisering
nationalisme
nationalisere
nationalist
nationalistisk
national
nationalitet
nation
begyndelse, ophav, udspring
ulyst
usett
usikkerhet, fare
farefull, farefylt, faretruende,
farlig
utrygg, usikker
ulyst
uset
usikkerhed, fare
farefuld, faretruende, farlig,
utryg, usikker
chef
som
som
fortegning, skiss
indhold
belæst
vor
salmiak
hastig
invasion
halsbånd
efterkommer, ætling,
descendent
eksisterende
eksistens
ikke
uautoriseret
inadækvat
uakademisk
inaktiv
inaktivitet
uaktuel
uaccentueret
uambitiøs
uamerikansk
uengelsk
neandertaler
uasfalteret
få
uønsket, uønskelig
211
небезпечність
небезпечність
небеса
небесний
невикопаний
небилиця
небиткий
небіж
fara
himmel
himmelsk
överjordisk, utomjordisk
äventyr, fabel
obrytbar
nevö, brorson, systerson
небіжчик
небо
небога
avdöd
himmel
brorsdotter, systerdotter
небоєздатний
kampoduglig, stridsoduglig
небоєздатність
stridsoduglighet
небокрай
himlarand, himmelrand,
synrand, horisont,
himmelsbryn
obroderlig
ubroderlig
ubroderlig
osäglig
usigelig
usigelig
obyråkratisk
ubyråkratisk
ubureaukratisk
viktlös, tyngdlös
vektløs
vægtløs
viktlöshet, tyngdlöshet
vektløshet
vægtløshed
oviktig, obetydlig,
uviktig, ubetydelig, uvesentlig ubetydelig, uvæsentlig
obetydande, oväsentlig
okokt
ukokt
ukogt
ohövlig, respektlös
uhøflig, respektløs
uhøflig, respektløs, ignorant
ohövlighet
uhøflighet
uhøflighed, uopdragenhed
rastlös
rastløs, hvileløs
rastløs, hvileløs
misslyckad
mislykket
mislykket
motgång, nederlag, olycka
uhell, ulykke
uheld, ulykke
olycklig
uheldig, ulykkelig, vanhellig uheldig, ulykkelig
snart
snart
snart
missnöje
misnøye, utilfredshet
utilfredshed, mishag, misnøje
oklädd
ukledd
uklædt
otacksam, otacknämlig,
utakknemlig
utaknemlig
tacklös
otacksamhet, otack,
utakknemlighet
utaknemmelighed,
otacknämlighet
utaknemlighed, utak
liten, små
liten, lille, små
liden, lille, små
barbent, barfota, barfött
barbeint, barføtt
barbenet, barfodet
kravlös, anspråkslös,
fordringsløs, kravløs
fordringsløs
fordringslös
outforskad
uutforsket
uudforsket, ustuderet
osynlig, osynbar
usynlig
usynlig
omärkt
umerket
umærket
oerkänd
uanerkjent
uanerkendt
obestämd
ubestemt, udefinert, ufastsatt ubestemt, ufastsat
obestämdhet
ubestemthet
ubestemthed
ogenomförd, ogjord, ouppfylld ugjort
ugjort, urealiserbar
outgrävd
uutgravd
uudgravet
небратський
небувалий
небюрократичний
невагомий
невагомість
неважливий
неварений
неввічливий
неввічливість
невгамовний
невдалий
невдача
невдачливий
невдовзі
невдоволення
невдягнений
невдячний
невдячність
невеликий
невзутий
невибагливий
невивчений
невидимий
невиділений
невизнаний
невизначений
невизначеність
невиконаний
невикопаний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
usikkerhet, fare
himmel
celest, himmelsk
overjordisk, utenomjordisk
eventyr, fabel
uknuselig
nevø, brorsønn, søstersønn
usikkerhed, fare
himmel
himmelsk
overjordisk
eventyr, fabel
ubrydelig
nevø, brorsøn, brodersøn,
søstersøn
avdød
afdød
himmel
himmel
niese, brordatter, søsterdatter niece, brordatter,
broderdatter, søsterdatter
ukampdyktig, kampudyktig, ukampdygtig, kampudygtig
stridsudyktig, ustridsdyktig
kampudyktighet,
kampudygtighed
stridsudyktighet
himmelrand, havbryn,
horisont, synsrand
havrand, horisont, synsrand
212
невикористаний
невмирущий
невикористаний
oanvänd, obrukad
невиліковний
невимовний
oläkbar, oläklig
outsäglig, obeskrivlig
невимогливий
невимушений
kravlös, anspråkslös,
fordringslös
otvungen, tvånglös
невимушеність
невинний
невинність
невинуватий
невинуватість
невиплачений
невиразний
невирішений
невирішеність
невисокий
невисохлий
невихований
невичерпний
otvungenhet
oskyldig
oskuld
oskyldig
oskuld
obetald
otydlig
oavgjord, olöst
obestämdhet
låg
otorkad
ohövlig, respektlös
outtömlig, oförbrännelig
невиявлений
невіглас
oavslöjad
ohövlig, respektlös
невід
невідвертий
невідвіданий
невід'ємний
garn
oärlig
obesökt
oskiljaktig, oskiljbar,
ofrånskiljelig
oskiljbarhet
omärkt
okorrigerad, oredigerad
okänd
oöverensstämmande,
opassande
oöverensstämmande,
diskrepans
oformaterad
oöppnad
ofri
fel, felaktig
osann
otrogen
felaktighet
okyrklig
svärdotter, svägerska,
svärsyster, sonfru, sonkvinna,
svågerinna
vindlös
oordentlig, oordnad
odödlig, immortell
невід'ємность
невідзначений
невідкоректований
невідомий
невідповідний
невідповідність
невідформатований
невідчинений
невільний
невірний
невірність
невіруючий
невістка
невітряний
невлаштований
невмирущий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ubrukt
uutnyttet
uhelbredelig, ulegelig
usigelig, uutsigelig,
ubeskrivelig
fordringsløs, kravløs
ubrugt
uudnyttet, ubenyttet
uhelbredelig, ulægelig
usigelig, uudsigelig,
ubeskrivelig
fordringsløs
utvungen, tvangløs
utvungen, tvangfri, tvangløs,
uforpligtet
utvungenhed
skyldfri, uskyldig
uskyld, uskyldighed
skyldfri, uskyldig
uskyld, uskyldighed
ubetalt
utydelig
uafgjort, uløst
ubestemthed
lav
utørret
udannet, uopdragen
uudtømmelig, uopslidelig
utvungenhet
skyldfri, uskyld, uskyldig
uskyldighet
skyldfri, uskyld, uskyldig
uskyldighet
ubetalt
utydelig
uavgjort, uløst
ubestemthet
lav
utørket
udannet, uoppdragen
uoppslitelig, uuttømmelig,
uutførlig
uavdekket, uavslørt
ignorant, udannet, uhøflig,
uoppdragen
garn
uærlig
ubesøkt
uadskillelig, uatskillelig
uafdækket, uafsløret
ignorant
garn
uærlig
ubesøgt
uadskillelig
uatskillelighet
umerket
ukorrigert, uredigert
ukjent
uoverensstemmende,
diskrepant
misforhold,
uoverensstemmelse
uformatert
uåpnet
ufri
feil, feilaktig
usann
utro
feilaktighet
kirkefremmed
svigerdatter, svigerinne,
svigersøster
uadskillelighed
umærket
uredigeret
ukendt
uoverensstemmende
upassende
uoverensstemmelse
vindfri
uordnet
immortell, udødelig
vindløs
uordnet
udødelig, immortel
uformateret
uafsløret, uåbnet
ufri
fejl, fejlagtig
usand, utro
fejlagtighed
kirkefremmed
svigerdatter, svigerinde
213
невмисний
неграмотний
невмисний
невмілий
oöverlagd
oduglig, oförmögen
невоєнний
неволя
невпевнений
невпевненість
невпинний
невпізнаний
невпізнанний
невпізнанність
неврівноважений
ickemilitär
fångenskap, ofrihet
oviss
ovisshet
oavbruten
oigenkännlig
oidentifierad
oigenkännlighet
obalanserad, obehärskad,
oförbehållen, oförbehållsam
neuros
neurolog
neurologisk
neurologi
tröstlös, otröstlig,
förtröstningslös
otröstlighet, tröstlöshet
trøstesløshet, utrøstelighet
otrött, otröttlig, outtröttlig
utrettelig
otrötthet, otröttlighet
utrettelighet
hämningslös
ustoppelig
ickeinblandning
ikkeinnblanding
otidig
utidig, utidsmessig
ögonblicklig
uoppholdelig
strax, genast
straks
omedelbart
umiddelbart
oharmonisk
uharmonisk
dålig
ill, dårlig
elak, stygg
fæl, slem, vond
ful, oskön
stygg, uskjønn
illa
ille, uvel
negativ
negativ
otät
utett
ohygienisk
uhygienisk
dålig
ill, dårlig
elak
fæl, slem, vond
oanvändbar, obrukbar,
elendig
obruklig
ubrukelig, uegnet
usling
usling
ärelöshet
æreløshet
oböjlig
ubøyelig, ufleksibel
oväder, hundväder, styggväder illvær, styggevær, uvær
orakad
ubarbert
inhomogen, olikartad
uensartet, uenhetlig,
uensformet, ulikeartet,
inhomogen
ogästfri, ogästvänlig
ugjestfri, ugjestmild
ogästfrihet, ogästvänlighet
ugjestfrihet, ugjestmildhet
oberedskap
uberedskap
neger
neger
analfabet
analfabet
невроз
невролог
неврологічний
неврологія
невтішний
невтішність
невтомний
невтомність
невтримний
невтручання
невчасний
негайний
негайно
негармонічний
негарний
негарно
негативний
негерметичний
негігієнічний
негідний
негідник
негідність
негнучкий
негода
неголений
негомогенний
негостинний
негостинність
неготовність
негр
неграмотний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
utilsiktede, utilsiktet
udugelig, udyktig, uegnet,
evneløs
ikkemilitær
fangenskap
uviss
uvisshet
uavbrutt
ugjenkjennelig, ukjennelig
uidentifisert
ugjenkjennelighet
ubalansert
ubehersket
neurose, nevrose
neurolog, nevrolog
neurologisk, nevrologisk
neurologi, nevrologi
trøstesløs, utrøstelig
utilsigtet
uduelig
ikkemilitær
fangenskab
uvis
uvished
uafbrudt
ugenkendelig, uigenkendelig
uidentificeret
ugenkendelighed
ubalanceret
neurose
neurolog
neurologisk
neurologi
trøstesløs, utrøstelig
trøstesløshed, utrøstelighed
utrættelig
utrættelighed
ustoppelig
ikkeindblanding
utidig, ubetimelig
uopholdelig
straks
uharmonisk
dårlig
fæl, slem
styg
dårligt
negativ
utæt
uhygiejnisk
dårlig
fæl, slem
elendig
ubrugelig, uegnet
usling
æreløshed
ubøjelig
uvejr, hundesvær
ubarberet
uensartet, uhomogen,
inhomogen
ugæstfri, ugæstmild
ugæstfrihed
uberedskab
neger
analfabet
214
неграмотність
недосвідченість
неграмотність
недавно
недалеко
недатований
недбалий
недбалість
analfabetism
nyss, nyligen
nära
odaterad
oaktsam
oaktsamhet, förseelse
недвозначний
недвозначність
недемократичний
недержавний
недетальний
недипломатичний
недисциплінований
недисциплінованість
otvetydig
otvetydighet
odemokratisk
privat
odetaljerad
odiplomatisk
odisciplinerad, disciplinlös
disciplinlöshet
недієздатний
oduglig
недієздатність
недійовий
oduglighet
fruktlös, resultatlös
недійсний
неділовий
неділя
недіючий
недоброзичливий
недобросовісний
недобросовісність
недовіра
недовірливість
недовір'я
недоглянутий
недозволений
недокладний
недокрівний
недокрів'я
ogiltig, verkningslös
osaklig
söndag
overksam
ovänlig
ohederlig
ohederlighet
misstro, vantro, misstillit
misstro, vantro, misstillit
misstro, vantro, misstillit
ovårdad
otillåtlig, otillåten
outförlig
blodfattig
blodbrist, blodfattigdom,
blodlöshet
defekt, fel
lyte
недолік
analfabetisme
nylig, nettop
i nærheten
udatert
uaktsom
forseelse, uaktsomhet,
forsømmelighet
utvetydig
utvetydighet
udemokratisk
privat
udetaljert
udiplomatisk
udisiplinert, disiplinløs
disiplinmangel, disiplinløshet
udugelig, udyktig, uegnet,
evneløs, tiltaksløs
evneløshet, tiltaksløshet
fruktesløs, resultatløs,
virkningsløs
ugyldig
usaklig
søndag
uvirksom
uvennlig, uvennskapelig
forsømmelig, uhederlig
forsømmelighet
mistillit, mistro
mistillit, mistro
mistillit, mistro
upleid
utillatelig
uutførlig
blodfattig, blodløs
blodmangel, blodløshet
analfabetisme
nylig
nær
udateret
uagtsom
uagtsomhed, forsømmelighed
utvetydig
utvetydighed
udemokratisk
privat
udetaljeret
udiplomatisk
udisciplineret, disciplinløs
disciplinløshed,
disciplinmangel
uduelig, udygtig
udygtighed
frugtesløs, resultatløs,
virkningsløs
ugyldig
usaglig
søndag
uvirksom
uvenlig, uvenskabelig
forsømmelig
forsømmelighed
mistro, mistillid, vantro
mistro, mistillid, vantro
mistro, mistillid, vantro
uplejet
utilladelig
uudførlig
blodfattig
blodmangel
недолюдок
недооцінка
omänniska
undervärdering
ulempe
defekt, feil, mangel
lyte
umenneske
undervurdering
недооцінювання
undervärdering
undervurdering
недооцінювати
nedvärdera, underskatta,
undervärdera
otillåtlig
otillåtlighet
opassande
ofullvuxen, ovuxen
obefaren, oerfaren
oerfarenhet
nedvurdere, undervurdere
umenneske
nedvurdering,
undervurdering
nedvurdering,
undervurdering
nedvurdere, undervurdere
utillatelig
utillatelighet
upassende
ufullvoksen
uerfaren
uerfarenhet
utilladelig
utilladelighed
upassende
ufuldvoksen
uerfaren
uerfarenhed
недопустимий
недопустимість
недоречний
недорослий
недосвідчений
недосвідченість
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ulempe
defekt, mangel
215
недосконалий
недосконалий
недосконалість
недоскональний
недостатній
недосяжний
недосяжність
недоторканий
незайнятий
imperfekt
bristfällighet, ofullkomlighet
outförlig
otillräcklig
oåtkomlig, ouppnåelig,
otillgänglig
otillgänglighet, ouppnåelighet
недоцільний
недоцільність
недремний
недруг
недружній
недрукований
недуга
недуховний
неегоїстичний
нееквівалентний
неекономний
нееластичний
intakt, orörd, oberörd,
oförgriplig
oändamålsenlig
oändamålsenlighet
sömnlös
ovän
ovänlig, ovänskaplig
otryckt
sjukdom
oandlig
oegoistisk
olikvärdig
osparsam
oelastisk, otöjbar
неелегантний
неелектричний
нееротичний
неестетичний
неетичний
неефективний
неефективність
нежданий
неживий
нежиттєздатний
нежиттєздатність
нежить
нежіночний
нежіночність
незабаром
незаборонений
незабруднений
незабудка
незабутній
незавершений
незадовільний
незадоволений
oelegant
oelektrisk
oerotisk
oestetisk
oetisk
ineffektiv
ineffektivitet
oväntad
livlös
livsoduglig
livsoduglighet
snuva, näskatarr, rinit
okvinnlig
okvinnlighet
snart
oförbjuden
oförorenat
förgätmigej
oförglömlig, oförgätlig
oavslutad
otillfredsställande
missnöjd, otillfredsställd
незадоволення
незаземлений
незаймана
незайманість
missnöje
ojordad
jungfru
jungfrulighet, jungfrudom,
mödom
oupptagen
незайнятий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
imperfekt
mangelfullhet
uutførlig
utilstrekkelig
utilnærmelig, uoppnåelig,
utilgjengelig
utilgjengelighet,
uoppnåelighet
intakt, urørt, uberørt
imperfekt
mangelfuldhed
uudførlig
utilstrækkelig, utiltrækkende
utilnærmelig, uopnåelig,
utilgængelig
utilgængelighed,
uopnåelighed
urørt, intakt, uberørt
uhensiktsmessig
uhensiktsmessighet
søvnløs
uvenn
uvennlig, uvennskapelig
utrykt
sykdom
uåndelig
uegoistisk
ulikeverdig
usparsom
uelastisk, ustrekkbar, utøybar,
utøyelig
uelegant
uelektrisk
uerotisk
uestetisk
uetisk
ineffektiv
ineffektivitet
uventet
livløs
livsudugelig
livsudugelighet
snue, neseforkjølelse
ukvinnelig
ukvinnelighet
snart
uforbuden
ubesmittet, uforurenset
forglemmegei
uforglemmelig
uferdig, ufullendt
utilfredsstillende
misnøyd, misfornøyd,
utilfreds, utilfredsstilt
misnøye, utilfredshet
ujordet
jomfru
jomfrudom
uhensigtsmæssig
uhensigtsmæssighed
søvnløs
uven
uvenlig, uvenskabelig
utrykt
sygdom
uåndelig
uegoistisk
oligeværdig
usparsom
uelastisk, ustrækbar
uopptatt
uoptaget
uelegant
uelektrisk
uerotisk
uæstetisk
uetisk
ineffektiv
ineffektivitet
uventet
livløs
livsuduelig
livsuduelighed
snue
ukvindelig
ukvindelighed
snart
uforbuden
forureningsfri
forglemmigej
uforglemmelig
ufærdig, ufuldendt
utilfredsstillende
misfornøjet, utilfreds,
utilfredsstillet
utilfredshed, mishag, misnøje
ujordet
jomfru
jomfrudom
216
незакінчений
незвичайний
незакінчений
ofärdig, oavslutad
незаконний
laglös, olaglig, olovlig,
illegitim, lagstridig, rättslös
laglöshet, olaglighet,
rättslöshet
oregelmässig
oregelmässighet
självständig, oavhängig,
oberoende, opåverkad
незаконність
незакономірний
незакономірність
незалежний
незалежність
незаляканий
незамаскований
незаміжня
незамінний
незамінність
незаможний
oavhängighet, oberoende,
självständighet
orädd
omaskerad
ogift, singel
oersättlig
oersättlighet
obemedlad
незаморожений
незапалений
незапам'ятний
незапланований
незапліднений
незаплямований
незаповнений
незареєстрований
незарезервований
незаряджений
незасвоєний
незасекречений
незаслужений
незастарілий
незастрахований
незасуджений
незафіксований
незахищений
ofrusen
oantänd
urminnes
planlös, oplanerad
obefruktad
fläckfri, fläcklös
ofylld
oregistrerad
oreserverad
oladdad
oanvänd, onyttjad
ohemlig
oförtjänt, förtjänstslös
oföråldrad
oförsäkrad
odömd
ofixerad
försvarslös, skyddlös, värnlös
незахищеність
försvarslöshet, skyddslöshet,
värnlöshet
ointresserad, intresselös
intresselöshet
olåst
ochiffrerad
obegriplig, ofattbar, ofattlig,
oförståelig
obalanserad
oavsett, trots
oviktad
ovand
ovanlig
незацікавлений
незацікавленість
незачинений
незашифрований
незбагненний
незбалансований
незважаючи
незважений
незвиклий
незвичайний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
uferdig, uavsluttet, ufullført
ufullendt
ulovlig
urettmessig
ulovlighet, lovløshet
ufærdig, ufuldendt, uafsluttet
uregelmessig, uregelbunden
uregelmessighet
selvstendig, uavhengig,
uberoende
upåvirket, upåvirkelig
uavhengighet, selvstendighet
uregelmæssig
uregelmæssighed
selvstændig, uafhængig,
upåvirkelig
ulovlig, uretmæssig, lovløs,
retsløs, illegitim, lovstridig
ulovlighed, retsløshed
ufrossen
uantent
uminnelig
uplanlagt
ubefruktet
flekkfri, plettfri
ufylt
uregistrert
ureservert
uladet
ubenyttet
uhemmelig
uforskyldt, ufortjent
uforeldet
uforsikret
udømt
ufiksert
forsvarsløs, ubeskyttet,
vergeløs
forsvarsløshet
uafhængighed,
selvstændighed
frygtløs
umaskeret
ugift
uerstattelig
uerstattelighed
ubemidlet, mindrebemidlet,
uformuende
ufrossen
uantændt
umindelig
uplanlagt, planløs
ubefrugtet
pletfri, uplettet
ufyldt
uregistreret
ureserveret
uladt
ubenyttet
uhemmelig
uforskyldt, ufortjent
uforældet
uforsikret
udømt
ufikseret
forsvarsløs, ubeskyttet,
værgeløs
forsvarsløshed
uinteressert
interesseløshet
ulåst
ukryptert
ubegripelig, ufattelig,
uforståelig
ubalansert
uansett
uveiet
uvant
ualminnelig
uvanlig
uinteresseret
interesseløshed
ulåst
ukrypteret
ubegribelig, ufattelig,
uforstandig, uforståelig
ubalanceret
uanset, trods
uvejet
uvant
ualmindelig
usædvanlig, ukonventionel
fryktløs, uredd
umaskert
singel, ugift
uerstattelig
uerstattelighet
ubemidlet, uformuende
217
незвичний
незвичний
незв'язаний
незв'язний
незгасний
незгода
незгодний
незграбний
нездатний
незроблений
ovanlig
okopplad
osammanhängande,
diskontinuerlig
osläckbar, osläcklig
oenighet, stridighet, tvedräkt
нездійсненність
oenig
oböjlig
oduglig, oförmögen,
vanmäktig, inkapabel,
fåkunnig
oduglighet, oförmögenhet,
fåkunnighet
ogenomförbar, ogenomförd,
outförd, orealisabel,
orealiserad, orealiserbar
ogenomförbarhet
нездоланний
oövervinnelig, oöverkomlig
нездоровий
неземний
osund, ohälsosam
överjordisk, utomjordisk,
ojordisk
oförenat
osamlad
ofördärvad
oäten
oenighet, stridighet, tvedräkt
нездатність
нездійсненний
нез'єднаний
незібраний
незіпсований
нез'їдений
незлагода
незламний
незліченний
незлічимий
незляканий
незмащений
незмінний
незміцнений
незнайдений
незнайомець
незнайомий
незнання
незначний
незнаючий
незрівнянний
незрілий
незрілість
незроблений
bergfast
oräknelig, tallös
oräknelig, tallös
oförskräckt, oförskrämd
osmord
oföränderlig
oförändrad
oförstärkt
ouppdagad, oupptäckt
obekant
okänd
obekant
okunnighet, ovetenhet,
okunskap, ovetskap
oviktig, obetydlig, oväsentlig
ovetande, aningslös
oförliknelig, ojämförbar,
ojämförlig, inkommensurabel,
makalös
omogen
omogenhet, omognad
ogjord
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
uvanlig
urelatert, utilknyttet
usammenhengende,
diskontinuerlig
uslokkelig
uenighet, uoverensstemmelse,
uoverenskomst
uenig
ufleksibel
udugelig, udyktig, uegnet,
evneløs, evnefattig
usædvanlig, uvanlig
utilknyttet
diskontinuerlig,
usammenhængende
uslukkelig
uenighed,
uoverensstemmelse, dissens
uenig
ubøjelig
uduelig, inkapabel, magtesløs
udugelighet, udyktighet,
evneløshet
ugjennomført, ufullbyrdet,
ufullført, uutført
uduelighed, udygtighed
ugjennomførbarhet,
ugjennomførlighet
uslåelig, uovervinnelig,
uoverkommelig
usunn
overjordisk, utenomjordisk
ugennemførlighed
uforenet
usamlet
ufordervet
uspist
uenighet, uoverensstemmelse,
uoverenskomst
beinhard, bergfast, urokkelig
utellelig, utallig, utallet, talløs
utellelig, utallig, utallet, talløs
uskremt
usmurt
uendret, uforandret
uforenet
usamlet
ufordærvet
uspist
uenighed,
uoverensstemmelse, dissens
urokkelig
utællelig, utallig, talløs
utællelig, utallig, talløs
uforskræmt
usmurt
uforandret, uforanderlig,
uændret
uforstærket
uopdaget
ukendt
ukendt
uforsterket
uoppdaget
ukjent mann
ukjent
ugennemførlig,
uigennemførlig, ugørlig
ubesejret, uoverkommelig,
uovervindelig
usund
overjordisk, ujordisk
uvitenhet, kunnskapsmangel, uvidenhed, ukyndighed
uvett
uviktig, ubetydelig, uvesentlig ubetydelig, uvæsentlig
intetanende, uvitende
uvidende, intetanende
uforholdsmessig, uforlignelig, uforholdsmæssig, uforlignelig,
uforliknelig, usammenlignbar, usammenlignelig,
makeløs
inkommensurabel,
uovertruffen
umoden
umoden
umodenhet, umodenskap
umodenhed
ugjort
ugjort
218
незрозумілий
незрозумілий
неконвенціональний
obegriplig, ofattbar, ofattlig,
oförståelig
obekväm, obehändig,
ohanterlig, ohandgriplig,
oläglig
obehändighet, obekvämlighet
blind, synskadad
ubegripelig, ufattelig,
uforståelig
ubekvem, uhåndgripelig,
uhåndterlig
ubegribelig, ufattelig,
uforståelig, uforstandig
ubekvem, uhåndgribelig,
uhåndterlig
ubekvemmelighet
blind, synshemmet
uisolert
utreg
usmittet
fravær
неіснуючий
неісторичний
неістотний
oisolerad
otrög
osmittad
frånvaro
ickeexistens
ickeexisterande, obefintlig
ohistorisk
oväsentlig
ubekvemmelighed
blind, synshandicappet,
synshæmmet
uisoleret
utræg
usmittet
fravær
неїстівний
нейлон
неймовірний
нейробіологічний
нейробіологія
нейрон
нейрофізіологічний
нейрофізіологія
нейрохірург
нейрохірургічний
нейрохірургія
нейтралізація
нейтралізування
нейтралізувати
нейтралізуючий
нейтральний
нейтральність
нейтрино
нейтрон
некалорійний
неканонічний
некатолицький
некваліфікований
неквапливий
oätlig, oätbar
nylon
otänkbar
neurobiologisk
neurobiologi
neuron
neurofysiologisk
neurofysiologi
neurokirurg
neurokirurgisk
neurokirurgi
neutralisering
neutralisering
neutralisera
neutraliserande
neutral
neutralitet
neutrino
neutron
kalorifattig
okanonisk
okatolsk
okvalificerad
trög, långsam
неквапливо
некерований
некласичний
неколегіальний
некомерційний
некомпенсований
некомпетентний
некомпетентність
некомфортний
неконвенціональний
långsamt, sakta
ostyrig, ostyrbar
oklassisk
okollegial
okommersiell
oersättlig
inkompetent
inkompetens
obekväm, okomfortabel
okonventionell
uspiselig
nylon
utenkelig
neurobiologisk
neurobiologi
neuron
neurofysiologisk
neurofysiologi
neurokirurg
neurokirurgisk
neurokirurgi
nøytralisering
nøytralisering
nøytralisere
nøytraliserende
nøytral
nøytralitet
nøytrino
nøytron
kalorifattig
ukanonisk
ukatolsk
ufaglært, ukvalifisert
treg, langsom, saktmodig,
saktegående
langsomt, sakte
ustyrlig, ustyrbar
uklassisk
ukollegial
ukommersiell
uerstattelig
inkompetent
inkompetanse
ukomfortabel
ukonvensjonell
незручний
незручність
незрячий
неізольований
неінертний
неінфікований
неіснування
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ikkeeksisterende
uhistorisk
uvesentlig
ikkeeksisterende
uhistorisk
ubetydelig, uvigtig,
uvæsentlig, bagatelagtig,
betydningsløs
uspiselig
nylon
utænkelig
neurobiologisk
neurobiologi
neuron
neurofysiologisk
neurofysiologi
neurokirurg
neurokirurgisk
neurokirurgi
neutralisering
neutralisering
neutralisere
neutraliserende
neutral
neutralitet
neutrino
neutron
kaloriefattig
ukanonisk
ukatolsk
ufaglært, ukvalificeret
træg, langsom, langsommelig
langsomt, sagte
ustyrlig
uklassisk
ukollegial
ukommerciel
uerstattelig
inkompetent
inkompetence
ukomfortabel
ukonventionel
219
неконституційний
неметодичний
неконституційний
författningsstridig,
grundlagsstridig
неконституційність
неконструктивний
неконтрастний
неконтрольований
неконфліктний
неконцентрований
некоординований
некоректний
некоректність
некорисний
некорумпований
некрадений
некрасивий
некритичний
некроз
некролог
некруглий
нектар
нектарин
нектарниця
некурець
некурящий
нелегалізований
нелегальний
нелегітимний
нелегкий
grundlagsstridighet
osaklig, okonstruktiv
kontrastlös
okontrollerbar
konfliktfri
okoncentrerad
okoordinerad
okorrekt
okorrekthet
gagnlös, onyttig
okorrumperad
ostulen
ful, oskön
kritiklös, okritisk
nekros
nekrolog
orund
nektar
nektarin
solfågel
ickerökare
ickerökare
olegaliserad
olaglig, olovlig, illegal
illegitim
tung, svår, hård, vansklig
forfatningsstridig,
grunnlovsstridig,
ukonstitusjonell
grunnlovsstridighet
usaklig
kontrastløs
ukontrollerbar
konfliktfri
ukonsentrert
ukoordinert
ukorrekt
ukorrekthet
nytteløs, unyttig
ukorrupt
ustjålen
stygg, uskjønn
kritikkløs, ukritisk
nekrose
nekrolog
urund
nektar
nektarin
solfugl
ikkerøyker
ikkerøykende
ulegalisert
ulovlig, illegal
ulegitim
tung, tøff, hard, vanskelig
нелегко
нелицарський
нелінійний
неліцензійний
нелогічний
нелогічність
нелояльний
нелюд
нелюдимий
svårt
oridderlig
ickelinjär
olicensierad
ologisk
ologiskhet
illojal, olojal
omänniska
folktom
tungt
uridderlig
ikkelineær, ulineær
løyveløs, ulisensiert
ulogisk
ulogiskhet
illojal, ulojal
umenneske
folketom, mennesketom
нелюдський
нелюдяність
omänsklig, inhuman
omänsklighet, inhumanitet
немарновірний
немарновірство
нематематичний
нематеринський
нематеріальний
немелений
немелодійний
неметалевий
неметафізичний
неметодичний
fördomsfri, fördomslös
fördomsfrihet
omatematisk
omoderlig
immateriell
omald
omelodisk, omelodiös
ometallisk
ometafysisk
ometodisk
umenneskelig, inhuman
umenneskelighet,
inhumanitet
fordomsfri
fordomsfrihet
umatematisk
umoderlig
immateriell, umateriell
umalt
umelodisk
umetallisk
umetafysisk
umetodisk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
forfatningsstridig,
grundlovsstridig
grundlovsstridighed
usaglig, ukonstruktiv
kontrastløs
ukontrollerbar
konfliktfri
ukoncentreret
ukoordineret
ukorrekt
ukorrekthed
nytteløs, nyttesløs, unyttig
ukorrupt
ustjålen
grim, styg
kritikløs, ukritisk
nekrose
nekrolog
urund
nektar
nektarin
solfugl
ikkeryger
ikkeryger
ulegaliseret
ulovlig, illegal
illegitim
tung, hård, svær, vanskelig,
besværlig
vanskeligt
uridderlig
ikkelineær, ulineær
ulicenseret
ulogisk
ulogiskhed
illoyal
umenneske
folketom, mennesketom,
menneskesky
umenneskelig, inhuman
umenneskelighed,
inhumanitet
fordomsfri
fordomsfrihed
umatematisk
umoderlig
immateriel
umalet
umelodisk
umetallisk
umetafysisk
umetodisk
220
неминучий
необдуманий
неминучий
ofrånkomlig
ufrakommelig, uunngåelig
неминучість
немитий
немічний
ofrånkomlighet
otvättad
kraftlös, maktlös, vanmäktig,
inkapabel, fåkunnig
immobil
baby, dibarn, spädbarn,
bröstbarn
omodellerad
omöjlig, ogörlig,
ogenomförbar, ogenomförlig
uomgjengelighet
uvasket
kraftløs, maktløs
неможливість
немонтований
немотивований
немужній
omöjlighet
omonterad
omotiverad
omanhaftig, omanlig
umulighet
umontert
umotivert, motivasjonsløs
umandig, umannlig
немузикальний
немузичний
ненавидіти
ненависний
omusikalisk
omusikalisk
hata
hatad, föraktansvärd,
föraktvärd
hat
oöverlagd
oupphettad
opålitlig
osäker
otrovärdig
osäkerhet, opålitlighet
omättlig
omättlighet
onämnd
omagnetiserad
obebodd, obefolkad
tvångslös
omättlig
omättlighet
omättad
ovetenskaplig
oneutral
onormal
oregelbunden, oregelmässig
mor, moder, mamma
mor, moder, mamma
obetänksam
oförsiktig
obetänksamhet
oförsiktighet,
ouppmärksamhet
ogrundad, obegrundad
ogenomtänkt, oövervägd
umusikalsk
umusikalsk
hate
forhatt
немобільний
немовля
немодельований
неможливий
ненависть
ненавмисно
ненагрітий
ненадійний
ненадійність
ненажерливий
ненажерливість
неназваний
ненамагнічений
ненаселений
ненасильний
ненаситний
ненаситність
ненасичений
ненауковий
ненейтральний
ненормальний
ненька
неня
необачний
необачність
необґрунтований
необдуманий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
immobil
baby, pattebarn, spedbarn,
diebarn, vuggebarn
umodellert
umulig, ugjørlig,
ugjennomførlig
hat
utilsiktet
uoppvarmet
upålitelig
usikker
upålitelighet, usikkerhet
umettelig
griskhet, grådighet
unevnt
umagnetisert
ubebodd, ubefolket
ikkevoldelig, tvangløs
umettelig
umettelighet
umettet
uvitenskapelig
unøytral
anormal, unormal
uregelmessig
mor, mamma
mor, mamma
ubetenksom
uforsiktig
uforsiktighet,
uoppmerksomhet,
ubetenksomhet
ubegrunnet, ugrunnet
ubetenkt, ugjennomtenkt,
fåtenkt
uundgåelig, uomgåelig,
uomgængelig
uomgængelighed
uvasket
kraftløs, magtesløs
immobil
baby, pattebarn, spædbarn,
brystbarn, diebarn
umodelleret
umulig, ugørlig,
ugennemførlig,
uigennemførlig
umulighed
umonteret
umotiveret
umandig
umandlig
umusikalsk
umusikalsk
hade
forhadt
had
utilsigtet
uopvarmet
upålidelig
usikker
utroværdig
upålidelighed, usikkerhed
umættelig, begærlig, grisk
umættelighed
unævnt
umagnetiseret
ubeboet, ubefolket
ikkevoldelig, tvangløs
umættelig, begærlig, grisk
umættelighed
umættet
uvidenskabelig
uneutral
abnorm, unormal, anormal
uregelmæssig
mor, moder, mutter, mamma
mor, moder, mutter, mamma
ubetænksom
uforsigtig
uforsigtighed,
uopmærksomhed,
ubetænksomhed
ubegrundet, ugrundet
ugennemtænkt,
uigennemtænkt, uovervejet
221
необ'єднаний
необ'єднаний
необ'єктивний
необ'єктивність
необмежений
необмеженість
необміркований
необов'язковий
неоімпресіонізм
oförenat
partisk
partiskhet
obegränsad, obunden,
restriktionsfri
gränslöshet
ogenomtänkt, oövervägd
uforenet
partisk
partiskhet
ubegrenset
uforenet
partisk
partiskhed
ubegrænset, ubunden
grenseløshet
ubetenkt, ugjennomtenkt,
fåtenkt
valgfri
grænseløshed
ugennemtænkt,
uigennemtænkt, uovervejet
valgfri
необоротний
необоротність
необразливий
необраний
необроблений
необтесаний
необтяжений
необумовлений
необхідний
valfri
opliktig
irreversibel
irreversibel
irreversibilitet
irreversibilitet
oskadlig, ofarlig
uskadelig, ufarlig
ovald
uvalgt
obehandlad, obearbetad
ubehandlet
rå
rå
obelastad
ubetynget
oförorsakad
uforårsaket
nödvändig, behövlig, förnöden nødvendig, fornøden
необхідність
nöd, nödvändighet
nød, nødvendighet
неоген
неоглядний
neogen
oöverskådlig, oöverskådbar,
oöverblickbar
oavklädd
oannonserad
neogen
uoversiktlig, uoverskuelig
неоголений
неоголошений
неодим
неодмінний
неодмінно
неодноголосний
неоднозначний
неоднозначність
неодноколірний
неоднокольоровий
неоднорідний
неоднорідність
неодомашнений
неодружений
неозаглавлений
неозброєний
неозорий
неозорість
неоімперіалізм
неоімперіаліст
неоімперіалістичний
неоімпресіонізм
uavkledd
uanmeldt, uannonsert,
uerklært
neodym
neodym
behövlig, nödvändig
nødvendig
nödvändigvis
nødvendigvis
oenstämmig
uenstemmig
oentydig
uentydig
oentydighet
uentydighet
olikafärgad, olikfärgad
uensfarget
olikafärgad, olikfärgad
uensfarget
oenhetlig, inhomogen,
uensartet, uenhetlig,
olikartad
uensformet, ulikeartet,
inhomogen
oenhetlighet, inhomogenitet uensartethet, inhomogenitet
otämjd
utemmet
ogift, singel
singel, ugift
titellös
overskriftsløs, tittelløs
obeväpnad, oväpnad, vapenlös ubevæpnet, uvæpnet,
uarmert, våpenløs
oöverskådlig, oöverskådbar, uoversiktlig, uoverskuelig
oöversiktlig, oöverblickbar
oöverskådlighet
uoverskuelighet
nyimperialism
nyimperialisme
nyimperialist
nyimperialist
nyimperialistisk
nyimperialistisk
neoimpressionism
neoimpresjonisme
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
irreversibel
irreversibilitet
uskadelig, ufarlig
uvalgt
ubehandlet, ubearbejdet
ru
ubetynget
uforårsaget
fornøden, nødvendig,
påkrævet
nød, nødvendighed,
fornødenhed
neogen
uoverskuelig
uafklædt
uanmeldt, uannonsert,
uerklæret
neodym
nødig, nødvendig
nødvendigvis
uenstemmig
uentydig
uentydighed
uensfarvet
uensfarvet
uensartet, uhomogen,
inhomogen
uensartethed, inhomogenitet
utæmmet
ugift
overskriftløs, titelløs
ubevæbnet, våbenløs
uoverskuelig
uoverskuelighed
nyimperialisme
nyimperialist
nyimperialistisk
neoimpressionisme
222
неоімпресіоніст
неоімпресіоніст
неокласицизм
неокласичний
неоколоніалізм
неоконсервативний
неоконсерватизм
неокруглений
неокупований
неоліберальний
неоліт
неологізм
неон
неонацизм
неонацист
неонацистський
неоплатонізм
неоподатковуваний
неопублікований
неорганізований
неорганізованість
неорганічний
неординарний
неореаліст
неосвітлений
неосвічений
неотенія
неотрутний
неофашизм
неофашист
неофашистський
неофемінізм
неофемініст
неофеміністичний
неофеміністський
неофіт
неофіційний
неоформлений
неохайний
неохайність
неохоче
неоцінений
неощадливий
непарламентський
непарний
непарнокопитий
непартійний
непартійність
непатріотичний
непедагогічний
непедагогічний
nyimpressionist,
nyimpresjonist
neoimpressionist
nyklassicism, neoklassicism
nyklassisisme, neoklassisisme
neoklassisk
neoklassisk
nykolonialism, neokolonialism nykolonialisme
nykonservativ
nykonservativ
neokonservatism
nykonservatisme
orundad
urundet
oockuperad
uokkupert
nyliberal
nyliberal
neolitikum
neolitikum
neologism
neologisme, nydannelse
neon
neon
nynazism
nynazisme
nynazist
nynazist
nynazistisk
nynazistisk
neoplatonism
neoplatonisme
obeskattad, beskattningsfri
ubeskattet
opublicerad
upublisert, uutgitt
oorganiserad
uorganisert
oreda
uorden
oorganisk
anorganisk, uorganisk
speciell, exceptionell,
spesiell, eksepsjonell,
osedvanlig
overordentlig, usedvanlig
nyrealist
nyrealist
oupplyst
uopplyst
oupplyst, obildad
uopplyst
uutdannet
neoteni
neoteni
giftfri, giftlös, ogiftig
giftfri, ugiftig
nyfascism, neofascism
nyfascisme
nyfascist
nyfascist
nyfascistisk
nyfascistisk
nyfeminism
nyfeminisme
nyfeminist
nyfeminist
nyfeministisk
nyfeministisk
nyfeministisk
nyfeministisk
neofyt
neofyt
inofficiell, oofficiell,
uoffisiell
ickeofficiell
outformad
uutformet
orenlig
urenslig
orenlighet
urenslighet
motvillig, ogärna
motvillig, ugjerne
obelönad
uverdsatt
osparsam
usparsom
oparlamentarisk
utenomparlamentarisk
udda, opar, oparig
odde, upar
uddatåig, opartåig
upartået
partilös
partiløs
partilöshet
partiløshet
opatriotisk
upatriotisk
opedagogisk
upedagogisk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
nyimpressionist
nyklassicisme
neoklassisk
nykolonialisme
nykonservativ
nykonservatisme
urundet
uokkuperet
nyliberal
neolitikum
neologisme
neon
nynazisme
nynazist
nynazistisk
neoplatonisme
ubeskattet
uoffentliggjort
uorganiseret
uorden
uorganisk
speciel, exceptionel,
overordentlig
nyrealist
uoplyst
uoplyst, uuddannet
neoteni
giftfri, ugiftig
nyfascisme
nyfascist
nyfascistisk
nyfeminisme
nyfeminist
nyfeministisk
nyfeministisk
neofyt
uofficiel
uudformet
urenlig
urenlighed
ugerne
uværdsat
usparsom
uparlamentarisk
ulige, umage
uparrettået
partiløs
partiløshed
upatriotisk
upædagogisk
223
неперевдягнений
непокоїти
неперевдягнений
неперевірений
непередбачений
непередбачуваність
oomklädd
uprövad
oförutsedd
oförutsägbarhet
непереможний
oövervinnelig, oöverkomlig
непереможність
oövervinnelighet,
oövervinnlighet
sammanhängande,
sammenhengende,
sammanhängig, kontinuerlig, kontinuerlig
oavbruten
uavbrutt
osmält
ufordøyet
osmältbar
ufordøyelig
operiodisk
uperiodisk
oskriven
uskrevet, uskreven
analfabet
analfabet
analfabetism
analfabetisme
oförberedd
uforberedt
obesticklig, omutlig, omutbar ubestikkelig
osignerad, oundertecknad
usignert
oberäknad
uberegnet
oförfalskad
uforfalsket
oförstärkt
uforsterket
obekräftad
ubekreftet, uverifisert
oplastisk
uplastisk
betalningsuduglig
betalingsudyktig
betalningsoduglighet
betalingsudyktighet
ofruktbar, obördig
ufruktbar
usedd
usett
ohängd
uhengt
inkomplett
ukomplett, ufullstendig
omyndig
umyndig
mindervärdig, ofullkomlig,
mindreverdig, ufullkommen
ofullständig
ofullständighet
ufullkommenhet,
mindervärdighet
mindreverdighet
ovardaglig
uhverdagslig
makalös
makeløs
god
god, grei
oväder, hundväder, styggväder illvær, styggevær, uvær
nära
i nærheten
odelad
udelelig
oanständighet
uanstendighet
oförlängd
uforlenget
opoetisk
upoetisk
omärkt
umerket
ångest
angst
bekymmer
bekymring
oroa, farhåga
bekymre, engste, uroe,
forurolige
bry, plage
forstyrre
неперервний
неперетравлений
неперетравлюваний
неперіодичний
неписаний
неписьменний
неписьменність
непідготовлений
непідкупний
непідписаний
непідрахований
непідроблений
непідсилений
непідтверджений
непластичний
неплатоспроможний
неплатоспроможність
неплідний
непобачений
неповішений
неповний
неповнолітній
неповноцінний
неповноцінність
неповсякденний
неповторний
непоганий
непогода
неподалік
неподільний
неподобство
неподовжений
непоетичний
непозначений
непокоєння
непокоїти
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
uomkledd
uprøvd
uforutsett
uforutsigbarhet,
uforutsigelighet
uslåelig, uovervinnelig,
uoverkommelig
uovervinnelighet
uomklædt
uprøvet
uforudseelig, uforudset
uforudsigelighed
uoverkommelig,
uovervindelig
uovervindelighed
sammenhængende,
kontinuerlig, uafbrudt
ufordøjet
ufordøjelig
aperiodisk, ikkeperiodisk
uskrevet, uskreven
analfabet
analfabetisme
uforberedt
ubestikkelig
usigneret
uberegnet
uforfalsket
uforstærket
ubekræftet
uplastisk
betalingsudygtig
betalingsudygtighed
ufrugtbar
uset
uhængt
ukomplet, ufuldstændig
umyndig
mindreværdig, ufuldkommen
ufuldkommenhed
uhverdagslig
mageløs, uforlignelig
god
uvejr, hundesvær
nær
udelelig
uanstændighed
uforlænget
upoetisk
umærket
bekymring, forstyrrelse
bekymre
forstyrre, forurolige
plage
224
непокора
непокора
неполітичний
непольовий
непоміркований
непомітний
непомічений
непоправний
непопулярний
непопулярність
непорівнянний
непорівнянність
непорозуміння
непослідовний
непослідовність
непотопаючий
непохитний
непохований
непоцуплений
неправда
неправдоподібний
неправильний
неправомірний
неправомірність
неправославний
непрактичний
непрактичність
непраний
непрасований
непрацевлаштований
непрацездатний
непрацездатність
непретензійний
неприборканий
неприборканість
неприбутковий
непривабливий
непривілейований
непридатний
непридатність
неприємний
неприємність
неприйнятний
неприйнятний
ohörsamhet, olydighet,
ulydighet
ulydighed
olydnad
opolitisk
ikkepolitisk, upolitisk
upolitisk
ofältmässig
ufeltmessig
ufeltmæssig
omåttlig
umåteholden
umådeholdende
obemärkt, omärklig, omärkbar ubemerket, umerkelig
ubemærket
obemärkt, omärkt
ubemerket
ubemærket
ohjälplig, oförbätterlig
uforbederlig, uopprettelig
uforbederlig, uoprettelig
impopulär, opopulär
upopulær
upopulær
opopularitet
upopularitet
upopularitet
oförliknelig, ojämförbar,
uforholdsmessig, uforlignelig, uforholdsmæssig, uforlignelig,
ojämförlig, inkommensurabel, uforliknelig, usammenlignbar, usammenlignelig
makalös, exempellös
makeløs
ojämförbarhet
uforholdsmessighet
uforholdsmæssighed
missförstånd, oförstånd
misforståelse, uforstand
uforstand, misforståelse
inkonsekvent, inkonsistent, inkonsistent
inkonsistent, inkonsekvent
sammanhangslös
inkonsekvens, inkonsistens, inkonsekvens, inkonsistens, inkonsekvens
sammanhangslöshet
inkonsekventhet
osänkbar
synkefri, usenkelig
synkefri
bergfast, obeveklig
beinhard, bergfast, urokkelig urokkelig
obegravt
ubegravet
ubegravet
ostulen
ustjålen
ustjålen
lögn
løgn
løgn
osannolik, otrolig
usannsynlig, utrolig
utrolig, usandsynlig
okorrekt, oriktig, orätt
gal
ukorrekt, urigtig
ukorrekt, urett, uriktig
orättmätig
urettmessig
uretmæssig
orättmätighet
urettmessighet
uretmæssighed
oortodox
uortodoks
uortodoks
opraktisk
upraktisk
upraktisk
opraktiskhet
upraktiskhet
upraktiskhed
otvättad
uvasket
uvasket
ostruken
ustrøket
ustrøget
sysslolös, arbetsledig
arbeidsledig, arbeidsløs
arbejdsløs
arbetsoduglig,
arbeidsudyktig
arbejdsudygtig, uarbejdsdygtig
arbetsoförmögen
arbetsoduglighet
arbeidsudyktighet
arbejdsudygtighed
opretentiös
upretensiøs
uprætentiøs
lösaktig, ostyrig, otämjd
tøylesløs, utøylet
utæmmet, tøjlesløs, utøjlet
lösaktighet
tøylesløshet
tøjlesløshed
olönsam, ofördelaktig,
ulønnsom, ufordelaktig,
ufordelagtig, uøkonomisk
oräntabel
uøkonomisk, profittløs
otilldragande, oattraktiv
utiltrekkende, uatraktiv
utiltalende, uattraktiv
oprivilegierad, privilegielös
uprivilegert
uprivilegeret
oanvändbar, oanvändlig,
ubrukelig, uegnet,
ubrugelig, uegnet,
obrukbar, obruklig
uanvendelig
uanvendelig
obrukbarhet, obruklighet
uanvendelighet, ubrukbarhet, uegnethed
ubrukelighet, uegnethet
kuslig, obehaglig, ohygglig
ubehagelig, uhyggelig
ubehagelig, uhyggelig
obehaglighet
ubehagelighet
ubehagelighed
oantaglig, oacceptabel
uakseptabel, uantagelig,
uacceptabel, uantagelig,
uantakelig, urimelig
urimelig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
225
неприкритий
неприкритий
непримиренний
непримиренність
непринадний
неприпустимий
неприрівняний
неприродний
непристойний
непристойність
неприступний
неприступність
непритаманний
неприязнь
неприятель
непровітрений
непровокований
непрогнозований
нерафінований
odäckad, obeslöjad, otäckt,
udekket, utilslørt, utildekket,
odold, ofördold
utilhyllet
oförsonlig
uforsonlig, uforlikelig
oförsonlighet
uforsonlighet
oattraktiv
uatraktiv
otillåtlig, otillåten
utillatelig
ojämställd
ulikestilt
onaturlig
unaturlig
oanständig, opassande, ovärdig uanstendig, upassende
oanständighet, oförskämdhet,
osmaklighet
oangripbar, otillgänglig,
otillnärmlig
otillnärmlighet
okarakteristisk
fiendskap
ovän
oluftad
oprovocerad
oberäknelig, oförutsebar,
oförutsägbar
непрогнозованість
oförutsägbarhet
непродуктивний
непрозорий
oproduktiv
opak, ogenomskinlig,
ogenomskådlig
непрозорість
ogenomskinlighet,
ogenomskådlighet, oklarhet
непроникний
ogenomtränglig,
ogenomträngbar
ogenomtränglighet
onumrerad
oproportionell,
oproportionerlig
oproportionerlighet
oprofessionell
ofarbar, oframkomlig,
ogenomtränglig, otrafikabel
obedd, objuden
ovälkommen
oförlåtlig
oelastisk, ospänstig
indirekt
opsykologisk
neptunium
opunktlig
många gånger
oraffinerad
непроникність
непронумерований
непропорційний
непропорційність
непрофесійний
непрохідний
непрошений
непрощенний
непружний
непрямий
непсихологічний
нептуній
непунктуальний
нераз
нерафінований
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
uanstendighet
uangripelig, utilnærmelig,
ubestigelig
utilnærmelighet
ukarakteristisk
uvennskap
uvenn
uutluftet
uprovosert
uforutsigbar, uforutsigelig,
uberegnelig
uforventet
uforutsigbarhet,
uforutsigelighet
uproduktiv
opak, ugjennomsiktig,
ugjennomskinnelig,
ugjennomskuelig
udækket, utildækket,
utilsløret
uforsonlig, uforligelig
uforsonlighed
uattraktiv
utilladelig
uligestillet
unaturlig
uanstændig, upassende,
usmagelig, uværdig
uanstændighed,
uforskammethed
uangribelig, utilnærmelig
utilnærmelighed
ukarakteristisk
fjendskab
uven
uluftet
uprovokeret
uforudsigelig, uberegnelig
uforudsigelighed
uproduktiv
opak, ugennemsigtig,
uigennemsigtig,
ugennemskuelig,
uigennemskuelig
opasitet, ugjennomsiktighet, ugennemsigtighed,
ugjennomskinnelighet,
uigennemsigtighed,
ugjennomskuelighet
ugennemskuelighed
impenetrabel,
ugennemtrængelig,
ugjennomtrengelig
uigennemtrængelig
ugjennomtrengelighet
ugennemtrængelighed
unummerert
unummereret
uproporsjonal, uproporsjonert uproportioneret
uproporsjonalitet
uprofesjonell
ufarbar, ufremkommelig
uproportionalitet
uprofessionel
ufarbar, ufremkommelig
ubedt, ubuden
ubuden, uindbudt
uvelkommen
utilgivelig
uelastisk
indirekte
upsykologisk
neptunium
upunktlig
gentagne gange
uraffineret
utilgivelig
uelastisk
indirekte
upsykologisk
neptunium
upunktlig
flere ganger, mange ganger
uraffinert
226
нераціональний
несанкціонований
нераціональний
нерв
нервовий
нервовість
нервопатолог
нереалістичний
нереальний
orationell
nerv
nervös
rastlöshet
nervläkare, nervspecialist
orealistisk
orealistisk, overklig
urasjonell
nerve
nervøs
nervøsitet
nervelege
urealistisk
urealistisk, uvirkelig
нерегульований
нерегулярний
oreglerad
oregelbunden, oregelmässig,
irreguljär
otillrådlig
oreligiös
ickerelativistisk
olönsam, ofördelaktig,
oräntabel
orestaurerad
oreformerad
rostfri, korrosionsbeständig,
korrosionsfri
orytmisk
ojämn, ojämlik
olikhet, ojämlikhet
ojämnt
ojämnviktig, jämviktslös
ojämnt
ofta
obeslutsam, odristig, omodig
obeslutsamhet
dagdrivare, lediggångare
dagdriveri
ofödd
vag, oläsbar, oläslig
utvecklingshämmad
outvicklad
uregulert
uregelmessig, irregulær
urationel
nerve
nervøs
nervøsitet
nervelæge
urealistisk
urealistisk
uvirkelig
ureguleret
uregelmæssig, irregulær
utilrådelig
ikkereligiøs
ikkerelativistisk
ulønnsom, ufordelaktig,
uøkonomisk, urentabel
urestaurert
ureformert
rustfri, korrosjonsbestandig
utilrådelig
irreligiøs
ikkerelativistisk
ufordelagtig, uøkonomisk,
urentabel
urestaureret
ureformert
rustfri
urytmisk
ujevn
ulikhet
ujevnt
ulikevektig
ujevnt
ofte
ubesluttsom
ubesluttsomhet
dagdriver, lediggjenger, lat
dagdriveri
ufødt
vag, obskur
underutviklet
utviklingshemmet
uutviklet
uavkledd
uavkledd
ikkespredning
ufordelt
uutarbeidet
ustrekket
ufornuftig, uklok
uklokhet, uklokskap
uløselig
uoppløselighet
ubevegelig, urørlig,
bevegelsesløs
eiendom
inhabil, utilregnelig
inhabilitet, utilregnelighet
uselvstendig
usanksjonert
urytmisk
ujævn
ulighed
ujævnt
uligevægtig
ujævnt
ofte
ubeslutsom
ubeslutsomhed
dagdriver, lediggænger
dagdriveri
ufødt
vag, obskur
underudviklet, uudviklet
нерекомендований
нерелігійний
нерелятивістський
нерентабельний
нереставрований
нереформований
нержавіючий
неритмічний
нерівний
нерівність
нерівно
нерівновагий
нерівномірно
нерідко
нерішучий
нерішучість
нероба
неробство
нероджений
нерозбірливий
нерозвинутий
нероздягнений
нероздягнутий
нерозповсюдження
нерозподілений
нерозроблений
нерозтягнений
нерозумний
нерозумність
нерозчинний
нерозчинність
нерухомий
oavklädd
oavklädd
ickespridning
ofördelad
outarbetad
osträckt
oförnuftig, oklok
oklokhet, oklokskap
oupplöslig
oupplöslighet
orörlig, rörelselös
нерухомість
несамовитий
несамовитість
несамостійний
несанкціонований
egendom
otillräknelig
otillräknelighet
osjälvständig
osanktionerad
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
uafklædt
uafklædt
ikkespredning
ufordelt
uudarbejdet
ustrakt
ufornuftig, uklog
uklogskab
uopløselig
uopløselighed
ubevægelig, urørlig
ejendom
inhabil, utilregnelig
inhabilitet, utilregnelighed
uselvstændig
usanktioneret
227
несвідомий
несвідомий
несвідомість
несвоєчасний
несенсаційний
несентиментальний
несерйозний
несерйозність
несертифікований
несиметричний
несимпатичний
несинхронізований
несистематичний
несказанний
нескінченний
неспроможність
несолідарний
несолоний
несонячний
несортований
неспілий
несподіваний
несподіванка
неспокій
omedveten
omedvetenhet
otidig
osensationell
osentimental
oseriös
oseriöshet
ocertificerad
osymmetrisk
osympatisk
osynkroniserad
osystematisk
outtalad, osagd
ändlös, oändlig
oavslutad
oändlighet, ändlöshet
okomplicerad
oavkortad, oabbrevierad
oförnärmad
agelös, oblygsam
agelöshet, oblygsamhet
olydig, ohörsam, oljudig
ohörsamhet
smaklös, smakfri, osmaklig,
smakfattig
osolidarisk
osaltad
sollös
osorterad
omogen
oväntad
överraskning
oro, orolighet, rastlöshet
неспокійний
orolig, ängslig, rastlös
неспокійність
oro, orolighet, rastlöshet
неспоріднений
неспортивний
неспоруджений
несправедливий
несправедливість
несправжній
несправжність
несприятливий
неспроможний
obesläktad
osportlig, osportslig
obyggd
orättfärdig, orättvis
orättfärdighet
oäkta
oäkthet
ogynnsam
oduglig, oförmögen,
vanmäktig, inkapabel,
fåkunnig
oduglighet, oförmögenhet,
vanmakt, fåkunnighet
нескінченність
нескладний
нескорочений
нескривджений
нескромний
нескромність
неслухняний
неслухняність
несмачний
неспроможність
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ubevisst, umedviten
ubevissthet
utidig, utidsmessig
usensasjonell
usentimental
useriøs
useriøsitet
usertifisert
usymmetrisk
usympatisk
usynkronisert
usystematisk
usagt, uuttalt
endeløs, infinitt, uendelig
ufullendt, uavsluttet, ufullført
endeløshet, uendelighet
ukomplisert
uavkortet
ufornærmet
ubeskjeden, usjenert
ubeskjedenhet, usjenerthet
ulydig
ulydighet
smakløs, usmakelig
ubevidst, umedviden
ubevidsthed
utidig, ubetimelig
usensationel
usentimental
ualvorlig, useriøs
useriøshed
ucertificeret
usymmetrisk
usympatisk
usynkroniseret
usystematisk
usagt, uudtalt, ufortalt
endeløs, uendelig
ufuldendt
uendelighed
ukompliceret
uforkortet
ufornærmet
ubeskeden
ubeskedenhed, ugenerthed
ulydig
lydighedsnægtelse
smagløs, usmagelig
usolidarisk
usaltet
solløs
usortert
umoden
uventet
overraskelse
uro, urolighet, rastløshet,
hvileløshet
urolig
engstelig
rastløs, hvileløs
uro, urolighet, rastløshet,
hvileløshet
ubeslektet
ikkesportslig
ubygd
urettferdig
urettferdighet
uekte
uekthet
ubeleilig, ugunstig
udugelig, udyktig, uegnet,
evneløs, evnefattig
usolidarisk
usaltet
solløs
usorteret
umoden
uventet
overraskelse
uro
udugelighet, udyktighet,
evneløshet, kraftløshet
uduelighed, udygtighed,
magtesløshed
urolig
ængstelig
rastløs, hvileløs
uro
ubeslægtet
usportslig
ubygget
uretfærdig
uretfærdighed
uægte
uægthed
ugunstig
uduelig, inkapabel, magtesløs
228
неспростовний
неспростовний
нестабільний
нестабільність
нестандартизований
нестаток
нестача
нестерилізований
нестерпний
нести
нестисливий
нестиснений
нестійкий
нестійкість
нестрижений
нестриманий
нестриманість
неструктурований
несумісний
нетренований
onekligen, ostridbar,
obestridbar, oomtvistad,
oomtvistbar, oomtvistlig
instabil, ostabil
instabilitet
ostandardiserad
brist, avsaknad
brist, avsaknad
osteriliserad
odräglig, ofördraglig,
ofördragsam, olidlig
bära
inkompressibel,
osammantryckbar,
osammantrycklig
okomprimerad,
osammantryckt
instabil, ostadig, obeständig,
ohållbar, ostabil
instabilitet
oklippt
obehärskad, oförbehållen,
oförbehållsam, oåterhållsam
obehärskning,
oförbehållsamhet
ostrukturerad
oförenlig, inkompatibel
unektelig
unægtelig
ustabil
ustabilitet
ustandardisert
mangel, knapphet, deficit
mangel, knapphet, deficit
underskudd
usterilisert
utålelig, ufordragelig
ustabil
ustabilitet
ustandardiseret
mangel, deficit, knaphed
mangel, deficit, knaphed
underskud, utilstrækkelighed
usteriliseret
utålelig, ufordragelig, ulidelig
bære
inkompressibel,
usammentrykkbar
bære
usammenpresselig
ukomprimert, usammentrykt usammentrykt
ustabil, ustadig, ustø
ubestandig, uholdbar
ustabilitet
uklippet
ubehersket
ustabil, ustadig
ubestandig, uholdbar
ustabilitet
uklippet
ubehersket
umåteholdenhet
umådeholdenhed
несуттєвий
ustrukturert
uforenelig, uforlikelig,
inkompatibel, ukompatibel
oförenlighet, inkompatibilitet uforenelighet, uforlikelighet,
inkompatibilitet
okontroversiell, oomstridd,
motsigelsesfri,
motsägelsefri, motsägelselös ukontroversiell, uomstridt
oväsentlig
uvesentlig
несучасний
несхитний
несхожий
несхожість
нетвердий
нетверезість
omodern
bergfast, obeveklig
olik
olikhet
ohållbar
rus, berusning, dryckenskap
нетенденційний
нетерпеливий
нетерпець
нетерпіння
нетовариський
нетоксичний
нетоксичність
неточний
нетрадиційний
нетренований
otendentiös
otålig, otålmodig
otålighet, otålmodighet
otålighet, otålmodighet
osocial
atoxisk, giftfri
ogiftighet
oprecis, oexakt
otraditionell
otränad
несумісність
несуперечливий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ustruktureret
uforenelig, uforligelig,
inkompatibel
uforligelighed, uforenelighed,
inkompatibilitet
modsigelsesfri, ukontroversiel
uvæsentlig, ubetydelig,
uvigtig, bagatelagtig,
betydningsløs
umoderne
umoderne
beinhard, bergfast, urokkelig urokkelig
ulik
forskellig
ulikhet
ulighed, forskellighed
ustø
uholdbar
rus, beruselse, drukkenskap rus, alkoholrus, beruselse,
drukkenskab
utendensiøs
utendentiøs
utålmodig
utålmodig
utålmodighet
utålmodighed
utålmodighet
utålmodighed
usosial, uselskapelig
uselskabelig
atoksisk, giftfri
giftfri
ugiftighet
ugiftighed
unøyaktig, upresis
unøjagtig, upræcis
utradisjonell
utraditionel
utrenet
utrænet
229
нетрі
нетрі
нетто
неуважний
нещадний
неузаконений
неук
tät skog
netto
ouppmärksam, oförsiktig,
opåpasslig
oförsiktighet,
ouppmärksamhet,
opåpasslighet
olagfäst
olärd, okunnig
неукомплектований
неулаштований
неупакований
obemannad
oordentlig, oordnad
opackad
неурівноважений
нечесний
нечисленний
нечистоплотний
нечистоплотність
нечитаний
нечуваний
нечуйвітер
нечуйний
нечутливий
нечутливість
нечуттєвість
нешановний
нешведський
нешкідливий
obalanserad, obehärskad,
oförbehållen, oförbehållsam
ohögtidlig
omedveten
opreciserad
ofalsk
ofärgad
ofysiologisk
ofilosofisk
ofonetisk
oformell
jade, nefrit
okarismatisk
gråbo, gråboört
odöpt
ickekristen, okristen
okristlig
ocentral
ociviliserad
ointressant
intresselös
oärlig
fåtalig
orenlig
orenlighet
oläst
ohörd, ohörlig
flockfibbla
hänsynslös
okänslig
ofinkänslighet, okänslighet
ofinkänslighet, okänslighet
vanvördig
osvensk
oskadlig, ofarlig, harmlös
нешкідливість
нешляхетний
нещадний
harmlöshet
oädel, oädelmodig
nådelös
неуважність
неурочистий
неусвідомлений
неуточнений
нефальшивий
нефарбований
нефізіологічний
нефілософічний
нефонетичний
неформальний
нефрит
нехаризматичний
нехворощ
нехрещений
нехристиянин
нехристиянський
нецентральний
нецивілізований
нецікавий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
tykning
netto
uoppmerksom, uforsiktig,
upåpasselig
uforsiktighet,
uoppmerksomhet,
upåpasselighet
ulovfestet
ukyndig, ulærd, uskolert,
kunnskapsløs
ubemannet
uordnet
uemballert, uinnpakket,
upakket
ubalansert
ubehersket
uhøytidelig
umedviten
upresisert, uspesifisert
ufalsk
umalt
ufysiologisk
ufilosofisk
ufonetisk
uformell, uformelt
jade, nefritt
ukarismatisk
burot
udøpt
ikkekristen
ukristelig
usentral
usivilisert
interesseløs, uinteressant
tykning
netto
uopmærksom, uforsigtig
uærlig
fåtallig
urenslig
urenslighet
ulest
uhørt
hårsveve
hensynsløs
følelsesløs, ufølsom
ufølsomhet
ufølsomhet
uærbødig
usvensk
uskadelig, ufarlig
harmløs
harmløshet
uedel
nådeløs
uærlig
fåtallig
urenlig
urenlighed
ulæst
uhørt
smalbladet høgeurt
hensynsløs
følelsesløs, ufølsom
ufølsomhed
ufølsomhed
uærbødig
usvensk
uskadelig, ufarlig, harmløs
uforsigtighed,
uopmærksomhed
ulovfæstet
ulærd, ukyndig
ubemandet
uordnet
uindpakket
ubalanceret
uhøjtidelig
umedviden
upræciseret
ufalsk
ufarvet, umalet
ufysiologisk
ufilosofisk
ufonetisk
uformel, informel
jade
ukarismatisk
gråbynke
udøbt
ikkekristen
ukristelig
ucentral
uciviliseret
interesseløs, uinteressant
harmløshed
uædel
nådeløs
230
нещасливий
нещасливий
нещасний
нещастя
нещеплений
неявка
неякісний
неясний
неясність
нива
нижній
нижчезгаданий
нижчестоящий
нижчий
низина
низка
низовина
низький
низькість
низькокалорійний
низькооплачуваний
низькочастотний
нині
нинішній
нирка
ниркоподібний
нитка
нитковидний
нищити
нищівний
ні
ніацин
ніби
нібито
нівечити
нівідкіля
нігілізм
нігіліст
нігілістичний
ніготь
ніде
нідерландський
ніж
ніжка
ніжний
ніжний
olycklig
olycklig
olycka
ovaccinerad
frånvaro
kvalitetslös
oklar
vaghet, oklarhet
fält, åker, mark
nedre
nedannämnd
lägrestående, nedanförstående
nederst
slätt, slättland,
slättlandsområde,
slättlandsregion
rad
lågland
låg
nedrig
nedrighet
kalorifattig
låglönad
lågfrekvent
nu, numera
nuvarande
njure
njurformad, njurformig
tråd
trådaktig, trådartad,
trådformad, trådformig,
trådlik, trådliknande
utrota, tillintetgöra, ödelägga,
destruera
ödeläggande, destruktiv
ej, nej
niacin, nikotinsyra
som
som
lemlästa
från ingenstans
nihilism
nihilist
nihilistisk
nagel
ingenstans
nederländsk
kniv
än
fot, ben
fin
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
uheldig, ulykkelig, vanhellig
ulykkelig
uhell, ulykke
ikkevaksinert, uvaksinert
frafall, uteblivelse, utebliving
lavkvalitets
uklar
uklarhet
felt, åker, mark
nederst, nedre
nedennevnt
inferiør, laverestående
nederst
slette, sletteland
uheldig, ulykkelig
ulykkelig
uheld, ulykke, ulykkestilfælde
uvaccinert
udeblivelse
kvalitetsløs
uklar
uklarhed
felt, ager, mark
nederst, nedre
nedennævnt, nedenstående
inferiør, laverestående
nederst, allernederst
slette
rad, rekke
lavland, lavslette,
lavlandsområde
lav
rad, række
lavland, lavslette
nederdrektighet
kalorifattig
lavtlønnet
lavfrekvent
nå, nu
nåværende
nyre
nyreformet
tråd, sytråd
trådaktig
lav
nederdrægtig
nederdrægtighed
kaloriefattig
lavtlønnet
lavfrekvent
nu
nutidig, nuværende
nyre
nyreformet
tråd, sytråd
trådagtig
utrydde, utslette, ødelegge,
destruere, tilintetgjøre
knusende, ødeleggende,
destruktiv
nei
niacin, nikotinsyre
som
som
lemleste
ingenstedsfra
nihilisme
nihilist
nihilistisk
negl
ingensteds
nederlandsk
kniv
enn
fot, bein, ben
fin
udrydde, udslette, destruere,
tilintetgøre
destruktiv, knusende,
ødelæggende
nej
niacin
som
som
lemlæste
fra ingensteds, ingensteds fra
nihilisme
nihilist
nihilistisk
negl
ingensteds
nederlandsk
kniv
end
fod, ben
fin
231
нізвідки
новозареєстрований
нізвідки
ніздря
нікель
ніколи
нікотин
нікуди
нікчемний
från ingenstans
näsborre
nickel
aldrig
nikotin
ingenstans
oduglig, oförmögen, inkapabel
німець
німецький
німецькомовний
німий
німота
німфа
ніобій
ніпель
нірвана
ніс
нісенітниця
tysk
tysk
tyskspråkig
stum, mållös
stumhet
nymf
niob, niobium
nippel
nirvana
nos, näsa
absurditet, meningslöshet
ніскільки
нітрат
нітрит
нітрішки
нітробензол
нітрогліцерин
нітрохи
ніхто
ніч
нічим
нічия
ingalunda
nitrat
nitrit
ingalunda
nitrobensen
nitroglycerin
ingalunda
ingen
natt
på intet sätt
remi
нічліг
нічого
ніша
ніщо
ніяк
ніякий
нобелій
новатор
новаторський
новачок
новела
новизна
новий
övernattningsställe
ingenting
nisch
ingenting
ingalunda, på intet vis
ingen
nobelium
pionjär, banbrytare
banbrytande
novis, nybegynnare
novell
nyhet
ny
färsk
nyhet
nyheter
nyhet
nyrekryt
nyinfört
nyregistrerad
новина
новини
новинка
новобранець
новозапроваджений
новозареєстрований
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ingenstedsfra
nesebor
nikkel
aldri
nikotin
ingensteds
udugelig, udyktig, uegnet,
evneløs
tysker
tysk
tyskspråklig
stum, målløs
stumhet
nymfe
niob, niobium
nippel
nirvana
nese
absurditet, meningsløshet
tull, tullprat
ingenlunde, på ingen måte
nitrat
nitritt
ingenlunde, på ingen måte
nitrobenzen
nitroglyserin
ingenlunde, på ingen måte
ingen
natt
på ingen måte
remis, remisparti,
poengdeling, uavgjortkamp,
uavgjortresultat
overnattingssted
ingenting
nisje
ingenting
ingenlunde, på ingen måte
ingen, intet
nobelium
pioner, banebryter
banebrytende
novise
novelle
nyhet
ny
fersk
nyhet
dagsnytt
nyhet
nyrekrutt
nyinnført
nyregistrert
fra ingensteds, ingensteds fra
næsebor
nikkel
aldrig
nikotin
ingensteds
uduelig, uegnet
tysker
tysk
tysksproget
stum, målløs, umælende
stumhed
nymfe
niobium
nippel
nirvana
næse
absurditet, meningsløshed
ingenlunde
nitrat
nitrit
ingenlunde
nitrobenzen
nitroglycerin
ingenlunde
ingen
nat
på ingen måde
remis
overnatningssted
ingenting
niche
ingenting
ingenlunde
ingen, intet
nobelium
banebryder
banebrydende
novice
novelle
nyhed
ny
fersk
nyhed
nyheder
nyhed
nyrekrut
nyindført
nyregistreret
232
новозеландець
нудист
новозеландець
новозеландський
новонароджений
новообраний
новоприбулий
новопридбаний
новорічний
новосел
новосілля
новостворений
нога
nyzeeländare
nyzeeländsk
nyfödd
nyvald
nyankommen
nyköpt, nyanskaffad
nyårs
nybyggare
inflyttningsfest
nyskapad
fot, ben
ножиці
номенклатура
номер
sax
nomenklatur
nummer, nummerskylt
номінальний
номінація
нонсенс
нора
норвежець
норвезький
норвезькомовний
норка
nominell
nominering
nonsens
lya
norrman
norsk
norskspråkig
flodiller
норма
нормалізація
нормалізувати
нормальний
нормально
нормативний
norm
normalisering
normalisera
normal
normalt
normativ, normgivande
nyzealender, nyzealending
nyzealandsk
nyfødt
nyvalgt
nyankommet
nyanskaffet, nykjøpt
nyttårs
nybeboer
innflytningsfest
nyopprettet
fot, bein, ben
legg
saks
nomenklatur
nummer, nummerskilt
hotellværelse
nominell
nominasjon
nonsens
hule
nordmann
norsk
norskspråklig
flodilder
mink
norm
normalisering
normalisere
normal
normalt
normativ, normgivende
нормований
норовірус
носик
носилки
носити
носовий
носок
normerad
vinterkräksjuka
nos, näsa
sjukbår
bära
nasal
socka
normert
omgangssjuke, omgangssyke
nese
båre, sykebåre
bære
nasal
sokk
носоріг
ностальгійний
ностальгічний
ностальгія
нота
нотаріальний
нотаріус
нотатка
ночівля
нуга
нудизм
noshörning
nostalgisk
nostalgisk
hemlängtan, nostalgi
not
notarial
notarius
not
övernattning
nougat
naturism, nudism
нудист
naturist, nudist
neshorn
nostalgisk
nostalgisk
hjemlengsel, nostalgi
note
notarial
notar, notarius
notat
overnatting
nougat
nakenkultur, naturisme,
nudisme
naturist, nudist
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
newzealænder
newzealandsk
nyfødt
nyvalgt
nyankommen
nykøbt
nytårs
nybeboer
indflytningsfest
nyskabt
fod, ben
saks
nomenklatur
nummer
nominel
nomination
nonsens
hule
nordmand
norsk
norsksproget
flodilder
norm
normalisering
normalisere
normal
normalt
normativ, normgivende,
normsættende
normeret
roskildesyge
næse
båre
bære
nasal
sok, halvstrømpe,
ankelstrømpe
næsehorn
nostalgisk
nostalgisk
nostalgi, hjemlængsel
note
notarial
notar
not, notat, antegnelse
overnatning
nougat
naturisme, nudisme
naturist, nudist
233
нудистський
обдурювати
нудистський
нудитися
нудний
nudistisk
tråka
gnällig, tjatig
нудота
нудьга
vemod
vemod
нудьгувати
нужда
tråka
nöd
нуклеосинтез
нуклон
нуль
нумерувати
нумізматика
нумізматичний
нутрія
kärnfusion
nukleon
noll
numrera
numismatik
numismatisk
sumpbäver, nutria
нутрощі
нюанс
нюх
нявкати
нянька
оаза
оазис
об
обачний
обачність
обвал
обвалюватися
обвинувальний
обвинувач
обвинувачений
обвинувачення
обвинувачувати
обвінчати
обвінчатися
обганяти
обгортка
обґрунтований
обґрунтовувати
обдарований
обдарованість
обдаровувати
обдуманий
обдумувати
обдурювати
nudistisk
kjede seg
kjedelig, kjedsommelig,
brysom, maset, masende,
plagsom
tristhet, vemod
tristhet, vemod
kjede seg
nød, trengsel
nødssituasjon
kjernefusjon
nukleon
null
enumerere, nummerere
numismatikk
numismatisk
beverrotte, nutria
nudistisk
kede sig
kedelig, kedsommelig
plagsom
vemod
vemod
kedsomhed
kede sig
nød, trængsel, nødsituation
kernefusion
nukleon
nul
nummerere
numismatik
numismatisk
bæverrotte, nutria,
sumpbæver
innanmäte
innmat
indmad
nyans
nyanse
nuance
luktsinne
luktesans, sporsans
sporsans, lugtesans
jama
mjaue
mjave
dagmamma
dagmamma
dagplejemor
oas
oase
oase
oas
oase
oase
om
om
om
aktsam, försiktig, omtänksam, aktsom, forsiktig, omtenksom, agtsom, forsigtig, omtænksom,
varsam
varsom
varsom
aktsamhet, försiktighet,
aktsomhet, forsiktighet,
agtsomhed, forsigtighed,
varsamhet
varsomhet
varsomhed
stenras
steinras, steinskred
stenskred
kollaps
kollaps
störta, falla, rasa
kollapse
kollapse
anklagande
anklagende, påtalende
anklagende
åklagare
aktor, anklager
aktor, anklager
anklagad, tilltalad, åtalad
tiltalt, anklaget
anklaget, tiltalte
anklagelse, åtal
anklagelse
beskyldning
anklaga, beskylla
anklage, beskylde
anklage, beskylde
tiltale
tiltale, påtale
påtale
viga
vie
vie
via
vie
vie
köra om, köra förbi
forbikjøre
forbikøre
omslag
omslag
omslag
begrundad
begrunnet
begrundet
berättiga
begrunne
begrunde
begåvad, talangfull
begavet, talentfull
begavet, talentfuld
begåvning
begavelse
begavelse
belöna, begåva
begave
begave
uttänkt, genomtänkt
uttenkt, gjennomtenkt
udtænkt
betänka, uttänka, genomtänka betenke, uttenke
betænke, udtænke
lura
lure
lure
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
234
обезглавити
обезглавити
обезглавлення
обезглавлювати
обезголовлений
обеззброєння
обеззброювати
обеліск
обережний
обережність
оберігати
оберт
обертання
обертати
обертатися
обертовий
об'єднаний
об'єднання
об'єднувати
об'єднуючий
об'єкт
об'єктив
об'єктивний
об'єктивність
об'єм
обидва
обираний
обирати
обіг
обігрів
обігрівати
обід
обідати
обізнаний
обіймати
обіцяний
обіцяння
обіцяти
обкатування
обкладинка
облава
облагородження
облагородження
halshugga
halshuggning
halshugga
halshuggen
avväpning, avrustning,
desarmering
avväpna, avrusta, desarmera
obelisk
aktsam, försiktig, omtänksam,
varsam
aktsamhet, försiktighet,
varsamhet
bevara, freda, värna
halshugge
halshugning
halshugge
halshugget
afvæbning, afrustning,
desarmering
avvæpne, desarmere
afvæbne, afruste, desarmere
obelisk
obelisk
aktsom, forsiktig, omtenksom, agtsom, forsigtig, omtænksom,
varsom
varsom
aktsomhet, forsiktighet,
agtsomhed, forsigtighed,
varsomhet
varsomhed
bevare
bevare
beskytte, frede, verne
beskytte, frede, fredlyse,
bevokte
værne
vändning
vending
vending
rotation
rotasjon
rotation
vrida, vända
dreie
dreje, rotere, vende
snurra, spinna, rotera
vende, snurre, spinne
vende
vridbar, vändbar
vendbar, vribar
svingbar, vendbar
förenad
forenet
forenet
förening, sammanslutning
forening
forening
förena
forene
forene
gjenforene
genforene
förenande
forenende, samlende
forenende
objekt
objekt
objekt
objektiv
objektiv
objektiv
opartisk, objektiv
upartisk, objektiv
upartisk, objektiv
objektivitet
objektivitet, upartiskhet
objektivitet
volym
volum, rominnhold
volumen, rumfang
bägge, båda, bådadera
begge, både
begge, både
valbar, väljbar
valgbar
valgbar
välja, utvälja
velge, utvelge
vælge, udvælge
kåre
kåre
kretsgång, kretslopp,
kretsgang, kretsløp,
kredsløb, cirkulation, omløb
cirkulation, omlopp
sirkulasjon, rundgang, omløp
rotasjon
uppvärmning
oppvarming
opvarming, opvarmning
värma upp
oppvarme
opvarme
lunch, middag, huvudmåltid, lunsj, middag, middagsmat,
frokost, middag, middagsmad
middagsmat, middagsmåltid middagsmåltid
äta
spise middag
spise
informerad, kunnig,
opplyst, informert
kyndig, kundskabsrig,
sakkunnig, kunskapsrik
kunnskapsrik, kyndig,
vidende
sakkyndig
famna, omfatta, omfamna
omfatte, omfavne
omfatte, omfavne, favne
lovat
lovet, løftet
lovet
löfte
løfte
løfte
lova
love
love
inkörning
innkjøring
indkøring
omslag
bind
bind
belägring
beleiring
belejring
förädling
foredling
forædling
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
halshugge
halshogging, halshugging
halshugge
halshugd
avvæpning
235
облагороджування
облагороджування
облагороджувати
обладнаний
обладнання
область
обожнювати
облаштовувати
облизувати
облисілий
обличчя
облігація
облік
förädling
förädla
utrustad
utrustning
område, omnejd
län
landsdel
inreda
slicka
flintskallig
ansikte
obligation
bokföring
foredling
foredle
utstyrt
innretning, utstyr
område
fylke
landsdel
innrette
slikke
snau
ansikt
obligasjon
bokføring
обліпиха
обліт
облога
облудний
облямований
havtorn
rundflygning
belägring
bedräglig
inringad
обмаль
обман
обманний
обманутий
обманщик
обманювати
обмацувати
обмежений
aning, lite
lögn
bedräglig
lurad
lögnare, lögnhals, ljugare
bedra, lura
beröra
begränsad
trångsynt
begränsning, restriktion
tindved
rundflyvning
beleiring
bedragersk
innringet, innsirklet,
omringet
anelse
løgn
bedragersk
lurt
løgner
lure
beføle
begrenset
обмеження
обмежовувати
begrensning
avgränsa, begränsa, inskränka,
limitera
begränsande, restriktiv
kringgå
växling, utväxling
växla, utväxla
byta
utväxla
uttänkt, genomtänkt
betänka, uttänka, genomtänka
begrense, innskrenke
baktale, bakvaske
fornye
snuse
bindende, obligatorisk
nødvendigvis
forpliktelse, plikt
обожнювання
baktala
förnya
snusa
bindande, obligatorisk
nödvändigvis
förpliktelse, plikt, skyldighet,
skyldighetsplikt
förgudelse
обожнювати
tillbedja, beundra, avguda
обмежувальний
обминати
обмін
обмінювати
обмінюватися
обміркований
обмірковувати
обмовляти
обновляти
обнюхувати
обов'язковий
обов'язково
обов'язок
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
begrensende, restriktiv
kringgå, omgå
veksling
veksle, utveksle
bytte
utveksle
uttenkt, gjennomtenkt
betenke, uttenke
forædling
forædle
udrustet
indretning
område
amt
landsdel
indrette
slikke
skaldet, flenskaldet
ansigt
obligation
bogføring, bogholderi,
regnskab
havtorn
rundflyvning
belejring
bedragerisk
omringet
lidt
løgn
bedragerisk
luret
løgner, løgnhals
bedrage, lure
beføle
begrænset
begrænsning, afgrænsning,
indskrænkning
begrænse, indskrænke
restriktiv, begrænsende
omgå, undvige
veksling
veksle, udveksle
bytte, udskifte
udveksle
gennemtænkt, udtænkt
betænke, gennemtænke,
udtænke
bagtale, bagvaske
forny
snuse
bindende, obligatorisk
nødvendigvis
pligt
forgudelse
forgudelse,
guddommeliggørelse
tilbe, beundre, forgude, dyrke beundre, forgude,
guddommeliggjøre
guddommeliggøre
236
оболонка
оболонка
обопільний
обопільно
оборона
оборонний
обороноздатний
обороноздатність
оборотний
оборотність
обрадувати
ображання
ображати
ображений
образа
образливий
обранець
обраний
обривок
обрис
обрисовувати
обрізання
обрізати
обрій
обсяг
skal
ömsesidig, gensidig, tvåsidig,
tvåvägs, bäggesidig
tvåsidigt
försvar
försvarsmässig, defensiv
försvarsduglig
försvarsförmåga,
försvarsduglighet
inverterbar, reverserbar,
reversibel
reversibilitet
glädja
förnärmelse
förnärma, ärekränka, kränka
förnärmad
förnärmelse, kränkning
skall
gjensidig
tosidigt
forsvar
forsvarsmessig,
forsvarsrelatert
forsvarsdyktig
forsvarsdygtig
forsvarsevne, vernedyktighet forsvarsdygtighed
invertibel, reversibel,
reverserbar
reversibilitet
fryde
fornærmelse
fornærme, ærekrenke
fornærmet
fornærmelse
обробка
sårbar, ärekränkande
utvald
utvald
utdrag
omkrets
kretsa, omskriva
omskärelse
omskära
synrand, himlarand,
himmelrand, horisont,
himmelsbryn
behandling, bearbetning
fornærmelig, ærekrenkende
utvalgt
utvalgt, valgt
utdrag, utsnitt
omkrets
kretse, omskrive, sirkle
omskjæring
omskære
havbryn, havrand,
himmelrand, horisont,
synsrand
bearbeidelse, behandling
оброблений
обробляти
обряд
обсерваторія
обсихати
обслідування
обслідувати
обслуговування
bearbetad
bearbeta, behandla
skick
observatorium
torka
undersökning
undersöka
betjäning
bearbeidet
bearbeide, behandle
skikk
observatorium
tørke
undersøkelse
undersøke
betjening, tjeneste
обслуговувати
обслужування
обставина
betjäna, servera, expediera
betjäning
villkor, förhållande,
omständighet
обстановка
situation, omständighet,
förhållande, läge, tillstånd
undersökning
undersöka
beskjuta
obstruktion
omfång
betjene, servere
betjening, tjeneste
vilkår, forhold
omgivelse, omstendighet,
omstendelighet
situasjon, omstendighet
обстеження
обстежувати
обстрілювати
обструкція
обсяг
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
skal
gensidig, tosidet, tosidig,
tovejs
tosidigt
forsvar, værn
forsvarsmæssig, defensiv
undersøkelse
undersøke
beskyte
obstruksjon
omfang
reversibel, invertibel
reversibilitet
fryde
fornærmelse
fornærme, ærekrænke
fornærmet
fornærmelse, ærekrænkelse,
æreskrænkelse
fornærmelig, ærekrænkende
valgt, udvalgt
udvalgt
uddrag
omkreds
omskrive
omskæring, omskærelse
omskære
horisont, synsrand
bearbejdelse, bearbejdning,
behandling
bearbejdet
bearbejde, behandle
skik, sædvane, sædvaneret
observatorium
tørre
undersøgelse
undersøge
betjening, tjeneste, service,
beværtning
betjene, servere, ekspedere
betjening, tjeneste, service
vilkår, forhold,
omstændelighed,
omstændighed
situation, omstændighed,
forhold, stand, tilstand
undersøgelse
undersøge
beskyde
obstruktion
omfang
237
обтяжений
обтяжений
обтяжувати
обумовлений
обумовлювати
обурений
обурливий
оголошення
belastad
belasta
förorsakad
förorsaka
upprörd
förarglig
upprörande
uppröra
kringgång
behandling
kringgå
behandla
rum
visitation, kroppsvisitation,
kroppsvisitering
betynget
bebyrde, tynge
forårsaket
forårsake, forutsette
forarget, harmfull, opprørt
ergerlig, forargelig
opprørende
forarge, harme
omgåelse
behandling
kringgå, omgå
behandle, håndtere
rom
ransakelse
обшукувати
genomsöka
община
об'ява
gemenskap
anslag, kungörelse
ransake, gjennomgranske,
gjennomsøke
fellesskap
erklæring
об'явлення
kungörelse
об'являти
bekantgöra, kungöra,
förkunna
oval
oval
ovation
änka, änkling
vädur
havre
får
grönsak
ägglossning, ovulation
antipati, aversion, avsky,
förakt
äcklig, föraktfull, föraktlig,
kvalmig, vämjelig
обурювати
обхід
обходження
обходити
обходитися
обшир
обшук
овал
овальний
овація
овдовілий
овен
овес
овечка
овоч
овуляція
огида
огидний
огірок
оглушливий
огляд
оглядати
gurka
öronbedövande
översikt
revy
beskåda, överskåda
огненний
оголений
оголення
оголошений
eldig, eldfull, flammig
avklädd, blottad, blottnaken
blottläggning
annonserad, kungjord
оголошення
kungörelse, offentliggörelse
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kunngjøring, kunngjørelse,
bekjentgjørelse
bekjentgjøre, kunngjøre,
erklære
oval
oval, ovalformet
ovasjon
enke
vær
havre
sau, får
grønnsak
eggløsning, ovulasjon
antipati, aversjon, forakt,
avsky
ekkel, foraktelig, vammel,
vemmelig, avskyelig
forhatt
agurk
øredøvende
oversikt, revy
bese, besiktige, beskue,
overskue
fyrig, ildfull
avkledd
blottlegge
annonsert, bekjentgjort,
kunngjort
kunngjøring, kunngjørelse,
bekjentgjørelse
erklæring
betynget
bebyrde, tynge
forårsaget
forårsage
oprørt
ærgerlig, forargelig, oprørende
forarge, harme
omgåelse
behandling, håndtering
omgå
behandle, håndtere
rum
ransagelse, ransagning
kropsvisitation,
kropsvisitering
gennemsøge, ransage
kropsvisitere
fællesskab
erklæring
opslag
kundgørelse, bekendtgørelse
kundgøre, erklære
oval
oval
ovation
enke
vædder
havre
får
grønsag, grøntsag
ægløsning, ovulation
antipati, aversion, afsky,
foragt
ækel, afskyelig, vammel,
væmmelig
agurk
øredøvende
revy
beskue, overskue
fyrig, ildfuld
nøgen
blotlæggelse
erklæret, kundgjort
bekendtgørelse, kundgørelse,
meddelelse
erklæring
238
оголошувати
оголошувати
однодюймовий
оголювати
bekantgöra, förkunna,
kungöra
blotta, blottlägga
огонь
огороджування
огороджувати
огорожа
ограбувати
ода
одвірок
одвічний
eld, eldsvåda
ingärdning
ingärda
gärdesgård
bestjäla
ode
tröskel, dörrtröskel
uråldrig
одежа
одержування
одержувати
одержувач
один
одинадцятигодинний
одинадцятий
одинадцятирічний
одинадцять
одиниця
kläder
mottagelse, mottagning
få
mottagare
en, ett
elvatimmars
elfte
elvaårig
elva
etta
enhet
ensam, enslig, singel,
ensamstående, ensamboende,
ensamlevande
kläder
odiös
klädsel
däremot
likväl
men
ändå
lik
lika
däremot
likväl
men
ändå
singularis
enatomig
envärdig, monovalent
trosbröder
enörad
timlång
enstämmig, endräktig
enighet, endräktighet,
enstämmighet
enpucklig
endags
meningsvän
entums
одинокий
одіж
одіозний
одіяння
однак
однаковий
однаково
одначе
однина
одноатомний
одновалентний
одновірець
одновухий
одногодинний
одноголосний
одноголосність
одногорбий
одноденний
однодумець
однодюймовий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
bekjentgjøre, kunngjøre,
erklære
avkle
blotte
ild, brann
inngjerding
inngjerde
gjerde, inngjerding
bestjele
ode
dørterskel
eldgammel, urgammel,
utgammel
klær, kledning, klesdrakt, tøy
mottakelse
få
mottaker
en, ett
ellevetimers
ellevte
elleveårig
elleve
ener, ettall
enhet
enslig, ensom, singel
kundgøre, erklære
klær, kledning, klesdrakt, tøy
odiøs
antrekk
likevel, allikevel
klæder, beklædning
odiøs
antræk, påklædning
derimod
alligevel
men
dog
lig
lige
derimod
alligevel
men
dog
ental
enatomig
monovalent
trosfælle
enøret
timelang
enstemmig, endrægtig
enighed, enstemmighed,
endrægtighed
enpuklet
endags
meningsfælle
entommes
lik
like
likevel, allikevel
entall
enatomig, enatomisk
enverdig, monovalent
trosbror, trosfelle
enøret
timelang
enstemmig
enstemmighet, endrektighet
enpuklet
endags
meningsfelle, åndsfelle
entoms
blotte, blotlægge
ild
indhegning
indhegne
gærde, hegn, indhegning
bestjæle
ode
dørtrin, dørtærskel
ældgammel, urgammel
klæder, beklædning
modtagelse
få, modtage
modtager
en, et
ellevetimers
ellevte
elleveårig
elleve
ener, ettal, etter
enlig, ensom
239
однозірковий
однозірковий
однозначний
однозначність
однокімнатний
однокласник
одноклітинний
одноколірний
одноколісний
однокольоровий
однократний
однокурсник
однолітній
одноліток
одружити
однорідність
однорічний
однорукий
односкладовий
односторонній
enstjernes
entydig
entydighet
enværelses, ettroms
klassekamerat
encellet
ensfarget
etthjuls
ensfarget
engangs, til engangsbruk
kurskamerat
årsgammel, ettårig
jevnaldrende, jevngammel,
jamgammel, jevnårig
ensartet
ensartethet
endimensjonal
månedlang
ettspråklig, enspråklig
enmotors
enbeint, enbent
enøyd
enerådig
partifelle, partikollega,
partikamerat
envånings
enetasjes
enpolig
enpolet
engångs
engangs, til engangsbruk
enspårig
enskinnet, ensporet,
enkeltsporet
enahanda, enhetlig, ensartad, ensformig, ensartet, likeartet
homogenisk
homogenitet
ensartethet, homogenitet
årsgammal, ettårig
årsgammel, ettårig
enarmad, enarmig
enarmet
enstavig, monosyllabisk
enstavelses
ensidig, envägs, unilateral
ensidig, enveis
однострунний
одноступінчатий
однофазний
одночасний
одночасно
ensträngad
enstegs
enfasig
samtidig, simultan
samtidigt
одношлюбність
однощогловий
однояйцевий
одомашнений
одомашнювати
одружена
одружений
одруження
одружити
engifte, monogami
enmastad
enäggig
tam, tämjd
tämja
gift
gift
giftermål
gifta
одноманітний
одноманітність
одномірний
одномісячний
одномовний
одномоторний
одноногий
одноокий
одноосібний
однопартієць
одноповерховий
однополюсний
одноразовий
однорейковий
однорідний
enstjärnig
entydig
entydighet
enrums
klasskamrat
encellig
enfärgad
enhjulig
enfärgad
engångs
kurskamrat
årsgammal, ettårig
jämgammal, jämngammal,
jämnårig
enformig
enformighet
endimensionell
månadslång
enspråkig
enmotorig
enbent
enögd
självrådig
partikamrat, partikollega
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
enstrenget
ettrinns
enfaset
samtidig
samtidig
imens
engifte, monogami
enmastet
enegget
tam, temmet
temme
gift
gift
giftermål
gifte
enstjernes
entydig
entydighed
etværelses
klassekammerat
encellet
ensfarvet
enhjulet, ethjulet
ensfarvet
engangs
kurskammerat
årgammel, etårig
jævnaldrende, jævngammel
ensartet, ensformig, ensfarvet
ensartethed
endimensional
månedlang
ensproglig
enmotors
enbenet
enøjet
enerådig
partikollega, partifælle
enetages
enpolet
engangs
ensporet
ensartet, ensformig
homogenitet, ensartethed
årgammel, etårig
enarmet
enstavelses
ensidig, envejs, ensidet,
unilateral
enstrenget
ettrins
enfaset
samtidig
samtidigt
imens
monogami
enmastet
enægget
tam, tæmmet
tæmme, domesticere
gift
gift
giftermål
gifte
240
одружитися
окрилений
одружитися
одуд
одужувати
одурілий
одурманений
одяг
gifta sig
gifte
härfågel
hærfugl
friskna
friskne
dumbom, dummerjöns, vettlös hestedum
berusad
beruset
kläder
klær, kledning, klesdrakt, tøy
одягати
одягатися
ожеледь
оживляти
klä
klä
halka, glattis
uppliva, återuppliva
ожика
ожина
озброювати
fryle
björnbär, björnhallon,
blåhallon
fetma
beväpnad, väpnad
beväpning, rustning,
upprustning
beväpna, väpna
оздоба
оздоблений
оздоблювати
оздоровлювати
оздоровчий
prydnad, pynt
dekorerad
pryda
läka, kurera
hälsobringande, kurativ
озеро
озлоблювати
ознака
означати
озон
озоносфера
океан
океанограф
океанографічний
океанографія
insjö, tjärn, inlandssjö
förarga, irritera
tecken
betyda
beteckna
ozon
ozonlager, ozonskikt
hav, ocean
oceanograf
oceanografisk
oceanografi
окис
окликати
око
окови
оковита
околиця
oxid
anropa, kalla
öga
boja
akvavit
område, omnejd, närområde
окоп
окраса
окремий
окремо
окрилений
skyttegrav
prydnad, pynt
enskild, enstaka
separat
bevingad
ожиріння
озброєний
озброєння
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kle
kle
glattis, hålke
gjenopplive, opplive,
oppvekke
frytle
bjørnebær, blåbringebær
fedme
armert, væpnet, bevæpnet
bevæpning, rusting,
opprustning
armere, bevæpne, væpne,
oppruste
pynt
pyntet
pryde, pynte, utsmykke
sanere, helbrede
helbredelig, helbredende,
helsebringende, kurativ
innsjø, tjern, innlandssjø
forarge
tegn
bety
betegne
ozon, ozongass
ozonosfære
hav, osean
havforsker, oseanograf
oseanografisk
havforsking, havforskning,
oseanografi
oksid
anrope, kalle
øye
bånd
akvavit
område
utkant, utkantdistrikt,
utkantområde, utkantstrøk
skyttergrav
pynt
enkelt
adskilt, separat
bevinget
gifte
hærfugl
blive frisk igen, komme sig
hjernetom
beruset
klæder, beklædning
klædningsstykke, tøj
klæde
klæde
glatføre
genoplive, oplive
frytle
bjørnebær
fedme
bevæbnet
bevæbning, oprustning
væbne, bevæbne, opruste
pynt
pyntet
pryde, pynte, udsmykke
sanere
helsebringende
indsø, sø
forarge
tegn
betyde, denotere
ozon
ozonlag
hav, verdenshav, ocean
havforsker, oceanograf
oceanografisk
havforskning, oceanografi
oxid
kalde
øje
kæde, lænke
akvavit
område, omegn
udkant, udkantområde
skyttegrav
pynt
enkelt, enkeltstående
adskilt, separat
bevinget
241
окрім
окрім
омбудсмен
unntatt
utenom, utover
kokende vann
fylke
rundet
avrunding
rund
avrunde, runde
sirkel
fløyel
fløyels
undtagen, bortset, udover
fløyelsmykhet
fløjlsagtighedhed
оксид
октава
октаедр
окуліст
окуляр
окуляри
окунь
окупант
окупація
окупований
окупувати
олеандр
олениця
олень
оленя
оленярство
олива
оливка
олівець
олігарх
олігархічний
олігархія
олігополія
олігофренія
олігоцен
олімпіада
олімпійський
олія
олово
олтар
олюднення
олюднювати
ом
омана
frånsett
förutom, utom, utöver
kokande vatten
län
rundad
avrundning
rund, rundformig
avrunda
cirkel
sammet
sammetslen, sammetartad,
sammetsaktig, sammetslik,
sammetsliknande,
sammetsmjuk
sammetsaktighet,
sammetsmjukhet
oxid
oktav
oktaeder
ögonläkare
okular
glasögon
abborre
ockupant
ockupation
ockuperat
ockupera
oleander
hind, hjorthona
hjort
hjortkalv
renskötsel, renavel
oljeträd
oliv, oljeträd
blyertspenna
oligark
oligarkisk
oligarki
oligopol
oligofreni
oligocen
olympiad
olympisk
olja
tenn
altare
mänskliggöring
mänskliggöra
ohm
fel, misstag, tabbe, blunder
oksid
oktav
oktaeder
øyelege, øyespesialist
okular
briller
abbor
okkupant
okkupasjon
okkupert
okkupere
oleander
hind, hjortehunn
hjort
hjortekalv
reindrift
oliven
oliven
blyant
oligark
oligarkisk
oligarki
oligopol
oligofreni
oligocen
olympiade
olympisk
olje
tinn
alter
menneskeliggjøring
menneskeliggjøre
ohm
feil, tabbe
омар
омбудсмен
hummer
ombudsman
hummer
ombudsmann
oxid
oktav
oktaeder
øjenspecialist, øjenlæge
okular
brille
aborre
okkupant
okkupation
okkuperet
okkupere
nerie, oleander
hind
hjort
hjortekalv
rensdyravl
oliven
oliven
blyant
oligark
oligarkisk
oligarki
oligopol
oligofreni
oligocæn
olympiade
olympisk
olie
tin
alter
menneskeliggørelse
menneskeliggøre
ohm
fejl, bommert, fejltagelse,
lapsus
hummer
ombudsmand
окріп
округ
округлений
округлення
округлий
округлювати
окружність
оксамит
оксамитовий
оксамитовість
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kogende vand
amt
rundet
afrunding
rund
afrunde, runde
cirkel
fløjl
fløjlsagtig
242
омела
омела
омелюх
омметр
омнібус
омолодження
омолоджування
омолоджувати
омонім
онанізм
онаніст
ондатра
онімілий
онколог
онкологічний
онкологія
оновлення
оновлювати
опит
mistelten
sidensvans
ohmmeter
omnibus
föryngring
föryngring
föryngra
homonym
onanism
onanist
bisamråtta, myskråtta,
småbäver
känsellös
onkolog
onkologisk
cancerforskning, onkologi
förnyelse, uppdatering
uppdatera
uppgradera
modernisera
оновляти
förnya
uppdatera
modernisera
онтологія
онук
ontologi
barnbarn, dotterson, sonson
опади
опалення
nederbörd
uppvärmning
опалювання
uppvärmning
опалювати
опановувати
опера
оператор
операційний
операція
оперета
оперізувати
värme upp
behärska, bemästra, mästra
opera
operator, operatör
operativ
operation
operett
omringa
оперний
оперувати
опинятися
опис
описання
описовий
описувати
operamässig
operera
hamna
beskrivning, deskription
beskrivning, deskription
beskrivande, deskriptiv
beskriva
kartlägga
opinionsundersökning,
rundfrågning
опит
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
misteltein
mistelten
sidensvans
silkehale
ohmmeter
ohmmeter
omnibus
omnibus
foryngelse
foryngelse
foryngelse
foryngelse
forynge
forynge
homonym, forvekslingsord
homonym
onanisme
onani
onanist
onanist
bisam, bisamrotte, muskbever, bisam, bisamrotte,
muskrotte, moskusrotte
moskusrotte
følelsesløs, nummen
følelsesløs
onkolog
onkolog
onkologisk
onkologisk
kreftforskning, onkologi
onkologi, kræftforskning
fornyelse, oppdatering
opdatering, opgradering
fornye
opdatere
oppdatere
opgradere
oppgradere
modernisere
modernisere
fornye
opdatere
oppdatere
oppgradere
modernisere
ontologi
ontologi
barnebarn, dattersønn,
barnebarn, dattersøn,
sønnesønn
sønnesøn
nedbør
nedbør, nedfald
fyring, oppvarming
fyring, opvarming,
opvarmning
fyring, oppvarming
fyring, opvarming,
opvarmning
oppvarme
fyre
beherske, mestre
beherske, mestre
opera
opera
operator, operatør
operatør
operativ
operativ
operasjon
operation
operette
operette
innringe, innsirkle, kringsette, omgive, omringe
omringe
operamessig
operamæssig
operere
operere
havne
havne
beskrivelse, deskripsjon
beskrivelse
beskrivelse, deskripsjon
beskrivelse
beskrivende, deskriptiv
beskrivende, deskriptiv
beskrive
beskrive
skildre
rundspørring, utspørring,
udspørgning, meningsmåling,
meningsmåling,
opinionsundersøgelse
spørreundersøkelse
243
опитування
опромінювання
опитування
opinionsundersökning,
rundfrågning
опік
опіка
brännsår, brännskada,
brandsår
förmynderi, förmynderskap
опікун
опікунство
förmyndare
förmynderi, förmynderskap
опікунський
опір
опісля
опіум
оплакувати
оплата
оплачений
оплачувати
оплески
оповідальний
оповідання
förmyndersk
motstånd, resistans
efter
opium
begråta
betalning
betald
betala, utbetala
applåd, handklapp
narrativ
berättelse
оповіщання
kungörelse
оповіщати
оповіщення
meddela, notifiera, kungöra,
förkunna
kungörelse
опоганювання
опоганювати
оподатковування
оподатковувати
опозиційний
опозиціонер
опозиція
ополоник
опонент
опонувати
опора
опортунізм
опортуніст
опортуністичний
опосум
опочивальня
оправдання
kränkning
kränka, vanhelga
beskattning
beskatta
oppositionell
oppositionspolitiker
opposition
slev
opponent
opponera
stöd, stödpunkt
opportunism
opportunist
opportunistisk
pungråtta, opossum
sovrum, sängkammare
frikännelse
оприлюднення
оприлюднювати
опріч
offentliggörelse
offentliggöra
frånsett
förutom, utom, utöver
bestrålning
bestrålning
опромінення
опромінювання
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
rundspørring, utspørring,
meningsmåling,
spørreundersøkelse
brannsår, forbrenning
udspørgning, meningsmåling,
opinionsundersøgelse
formynderi, vergemål,
formynderskap
formynder
formynderi, vergemål,
formynderskap
formyndersk
motstand, resistans
etter
opium
begråte
betaling
betalt
betale, utbetale
applaus, håndklapp
fortellende, narrativ
beretning
fortelling
kunngjøring, kunngjørelse,
bekjentgjørelse
melde, notifisere, kunngjøre,
tilkjennegi
kunngjøring, kunngjørelse,
bekjentgjørelse
krenkelse
krenke, vanhellige
beskatning, skattlegging
beskatte, skattlegge
opposisjonell
opposisjonspolitiker
opposisjon
øse
opponent
opponere
støtte
opportunisme
opportunist
opportunistisk
opossum, pungrotte
soverom, soveværelse
frifinnelse, frikjennelse,
frikjenning
offentliggjørelse
offentliggjøre
unntatt
utenom, utover
bestråling
bestråling
formynderi, formynderskab
brandsår, forbrænding
formynder
formynderi, formynderskab
formynderisk
modstand, resistans, modgang
efter
opium
begræde
betaling
betalt
betale, udbetale, indbetale
applaus, bifald, håndklap
narrativ, fortællende
beretning, fortælling
kundgørelse, meddelelse,
bekendtgørelse
melde, meddele, notificere,
kundgøre, bekendtgøre
meddelelse, notifikation
vanhelligelse
vanhellige
beskatning
beskatte
oppositionel
oppositionspolitiker
opposition
øse
opponent
opponere
støtte
opportunisme
opportunist
opportunistisk
opossum, pungrotte
sovekammer, soveværelse
frifindelse
offentliggørelse
offentliggøre
undtagen, bortset, udover
bestråling
bestråling
244
опромінювати
опромінювати
опротестовувати
оптик
оптика
оптимальний
оптимізм
оптиміст
оптимістичний
оптичний
оптовий
опублікований
опублікування
опудало
опуклий
опунція
опускати
опускатися
опція
оральний
орангутанг
оранжевий
оранжерея
оратор
ораторство
ораторський
орбіта
оргазм
орган
організатор
організаторський
організація
організм
організований
організовувати
органіст
органічний
оргія
орда
орден
ордината
орел
оренда
орендувати
оригінал
оригінальний
оригінальний
bestråla, belysa
strålbehandla
protestera
optiker
optik
optimal
optimism
optimist
optimistisk
optisk
engros
publicerad, offentliggjord
publicering
fågelskrämsel
konvex
fikonkaktus, opuntia
sänka
sjunka
val
oral
orangutang
orange, orangefärgad,
orangegul
drivhus, växthus
orator, talare, vältalare,
folktalare
vältalighet, talekonst
oratorisk
bana, omloppsbana
orgasm
organ
orgel
arrangör, organisatör
organisatorisk
organisation
organisering
organism
organiserad
förbereda, organisera,
arrangera
organist
organisk
orgie
hord
orden
ordinata
örn
hyra
arrendera
original
källskrift
originell
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
bestråle, gjennomlyse
bestråle, gennemlyse
protestere
optiker
optikk
optimal
optimisme
optimist
optimistisk
optisk
engros
publisert, offentliggjort, utgitt
publisering
skremsel
konveks
opuntia
senke
synke, gå ned
valg
oral
orangutang
oransje, oransjefarget,
orangegul
drivhus, veksthus
orator, taler, folketaler
protestere
optiker
optik, lyslære
optimal
optimisme
optimist
optimistisk
optisk
engros, en gros
offentliggjort
publicering
skræmsel, fugleskræmsel
konveks
figenkaktus, opuntia
sænke
synke
valg
oral
orangutang
orange, orangefarvet
talekunst
oratorisk
bane, omløpsbane
orgasme
organ
orgel
arrangør, organisator
organisasjonsmessig,
organisatorisk
organisasjon, organisering
talekunst
oratorisk
bane, omløbsbane
orgasme
organ
organisme
organisert
forberede, organisere,
arrangere
organist
organisk
orgie
horde
orden
ordinat
ørn
leie
leie
original, originaldokument,
kildeskrift
original
organisme
organiseret
forberede, organisere,
arrangere
organist
organisk
orgie
horde
orden
ordinat
ørn
leje
leje
original, originaldokument,
kildeskrift
original
drivhus, væksthus
taler, folketaler, orator
arrangør, organisator
organisatorisk
organisation
245
оригінальність
осика
оригінальність
оріґамі
орієнталістика
орієнтація
орієнтований
орієнтувати
оркестр
орлан
орлиний
originalitet
origami
orientalistik
orientering
orienterad
orientera
orkester
havsörn, havörn
örnaktig
орнамент
орнітоз
орнітолог
ornament
papegojsjuka
ornitolog, fågelkännare
орнітологічний
орнітологія
ортогональний
ортонормований
ортопед
ортопедія
орфографічний
орфографія
орфоепія
орхідея
оса
осад
ornitologisk
ornitologi
ortogonal
ortonormal
ortoped
ortopedi
ortografisk
ortografi, rättskrivning
ortoepi
orkide
geting
bottensats, bottenfall,
avlagring
bottensats, bottenfall,
avlagring
förnya
förfriska
avkylande
förnya
förfriska
läska
bildning, utbildning
belysning
belysning
belysa
utbildningsmässig
осадок
освіжати
освіжаючий
освіжувати
освіта
освітлення
освітлювання
освітлювати
освітній
освічений
informerad
bildad, välutbildad
освіченість
осел
оселедець
оселя
осетер
осетин
осетинський
осика
bildning, utbildning
åsna
sill
bostad
stör, störfisk
osset
ossetisk
asp
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
originalitet
origami
orientalistikk
orientering
orientert
orientere
orkester
havørn
ørnaktig, ørneaktig,
ørnelignende
dekor, ornament
papegøyesyke
ornitolog, fugleekspert,
fugleforsker, fuglekjenner
ornitologisk
ornitologi, fugleforsking
ortogonal
ortonormal
ortoped
ortopedi
ortografisk
ortografi, rettskrivning
ortoepi
orkide
veps
bunnfall, avleiring
originalitet
origami
orientalistik
orientering
orienteret
orientere
orkester
havørn
ørnelignende
bunnfall, avleiring
bundfald, aflejring, sediment
fornye
forny
forfriske
forfriskende
forny
forfriske
forfriskende
forfriske
dekor, ornament
papegøjesyge
ornitolog
ornitologisk
ornitologi
ortogonal
ortonormal
ortopæd
ortopædi
ortografisk
ortografi, retskrivning
ortoepi
orkide
hveps, gedehams
bundfald, aflejring, sediment
utdannelse, utdanning
belysning
belysning
belyse
utdannende,
undervisningsmessig
dannelse, uddannelse
belysning
belysning
belyse
uddannelsesmæssig,
undervisningsmæssig,
uddannende
opplyst, informert
dannet, uddannet,
opplærd, utdannet, velskolert, veluddannet, færdiguddannet
velutdannet
utdannelse, utdanning
uddannelse
esel
æsel
sild
sild
bosted
bosted
stør
stør
osseter
osseter, ossetier
ossetisk
ossetisk
asp, osp
asp
246
осиротілий
осиротілий
осідати
осінь
оскаженілий
острівець
оскаржений
оскаржувати
föräldralös
avlagra
höst
ilsken, rasande,
sinnesförvirrad
överklagad
klaga, överklaga
оскільки
осколок
ослаблений
ослаблювати
ослін
осліплений
ослюк
осмисленість
осмій
оснащений
оснащення
eftersom
brottstycke
försvagad
försvaga
stol
blind
mulåsna
medvetenhet
osmium
utrustad
utrustning
anket
klage
anke, appellere
siden, fordi, ettersom
splint
svekket
svekke
stol
blind
mulesel
bevissthet
osmium
utstyrt
innretning, utstyr
оснащувати
utrusta, utstyra
innrette, utstyre
основа
bas, fundament
grundlinje
основний
grundläggande
huvudsaklig
grundläggande
base, basis, bakgrunn,
grunnlag, fundament
grunnflate, grunnlinje
basisk, basal
hoved
underliggende
основоположний
особа
особистий
особистість
особливий
особливість
особливо
особняк
осоїд
осока
оспорювати
останній
остаточний
остаточно
остача
осторога
осторонь
острів
острівець
person
personlig
identitet
särskild, enastående
speciell, exceptionell,
osedvanlig
egenart, egenhet, särskildhet,
säregenhet, särhet
särdeles, särskilt, synnerligen
herrgård
bivråk
starr, starrgräs
bestrida
sista
slutgiltig
slutligen
rest
aktsamhet, försiktighet,
varsamhet
separat
ö, holme
småö
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
foreldreløs
avleire
høst, etterår
sint, rasende
forældreløs
aflejre
efterår
rasende, sindsforvirret
anket
klage
anke
siden, fordi
brudstykke, splint
svækket
svække
stol
blind
mulæsel
bevidsthed
osmium
udrustet
udstyr
ekvipering, udrustning
indretning
udstyre, ekvipere, udruste
indrette
base, baggrund, grund,
fundament, grundlag,
grundflade, grundlinje
basal, grundlæggende
hoved
underliggende,
grundlæggende
person
personlig
identitet
sær, særskilt, enestående,
speciel, exceptionel,
overordentlig
egenart
person
personlig
identitet
sær, særskilt, enestående
spesiell, eksepsjonell,
overordentlig, usedvanlig
egenhet, preg
især, særlig, særdeles
enebolig
vepsevåk
starr
bestride
sist
endegyldig
final
endelig
rest
aktsomhet, forsiktighet,
varsomhet
adskilt, separat
øy, holme
småøy
især, særlig, særdeles
herregård
hvepsevåge
star
bestride
sidst
endegyldig
final
endelig
rest
agtsomhed, varsomhed
adskilt, separat
ø, holm
småø
247
острога
охолодження
острога
осуджений
осуджувати
осучаснений
осушувати
осцилограма
осцилограф
осцилятор
осциляція
осягати
осягти
отвір
отець
отже
отож
оточений
sporre
utskälld
döma, fördöma
moderniserad
torka
oscillogram
oscillograf
oscillator
oscillation
inse
inse
hål
far, fader, pappa
alltså
alltså
inringad, belägrad
оточення
belägring
närmiljö, umgängeskrets,
omgivning
belägra, omringa
оточувати
отримання
отримування
отримувати
отруєний
отруєння
отруйний
отруйність
отрута
отрутний
офарблювати
офіс
офіцер
офіціальний
офіціант
офіціантка
офіційний
оформлений
оформлення
оформляти
офтальмія
офтальмолог
офтальмологічний
офтальмологія
офтальмоскоп
офтальмоскопія
охайний
охайність
охолоджений
охолодження
mottagning
mottagning
få
förgiftad
förgiftning
giftig
giftighet
gift
giftig
färga, färglägga, måla
kontor
officer
officiell
kypare, servitör
barflicka, servitris, servitös,
serveringsflicka,
serveringsfröken
officiell
utformad
formgivning
utforma
snöblindhet, oftalmi
oftalmolog
oftalmologisk
oftalmologi
oftalmoskop
oftalmoskopi
prydlig
renhet
förkyld
avkylning, nedkylning
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
spore
fordømt
dømme, fordømme
modernisert
tørke
oscillogram
oscillograf
oscillator
oscillasjon
innse
innse
hull
far, fader, pappa
altså
altså
innringet, innsirklet,
omringet, beleiret
beleiring
omgangskrets
omgivelser
beleire, kringsette, innringe,
innsirkle, omringe
mottakelse
mottakelse
få
forgiftet
forgiftning
giftig
giftighet
gift, eiter
giftig, giftholdig
farge, farve, fargelegge, male
kontor
offiser
offisiell
kelner, servitør
serveringsdame, servitrise
spore
fordømt
dømme, fordømme
moderniseret
tørre
oscillogram
oscillograf
oscillator
oscillation
fatte, indse
fatte, indse
hul
far, fader
altså
altså
belejret, omringet
offisiell
utformet
formgivning
formgi, utforme
snøblindhet, oftalmi
oftalmolog
oftalmologisk
oftalmologi, synsvitenskap
oftalmoskop
oftalmoskopi
renslig
renhet
forkjølet
nedkjøling
officiel
udformet
formgivning
formgive
sneblindhed, svejseøjne
oftalmolog
oftalmologisk
oftalmologi
oftalmoskop
oftalmoskopi
ren
renhed
forkølet
nedkøling
belejring
omgivelse, omgangskreds
belejre, omgive, omringe
modtagelse
modtagelse
få, modtage
forgiftet
forgiftning
giftig
giftighed
gift, giftstof
giftig
farve, farvelægge, male
kontor
officer
officiel
kelner, opvarter
serveringsdame, opvarterske,
servitrice
248
охолоджувати
охолоджувати
охолодний
охорона
охоронець
охороняти
охота
охоче
оцелот
оцет
оцінка
оцінний
оцінювати
оцінювач
очанка
очевидець
очевидний
очевидно
очерет
очиток
очікуваний
очікування
очікувати
очко
очолювати
ошуканий
ошукувати
ощадливий
ощасливити
пава
павич
павіан
павільйон
паводок
павук
павукоподібний
павутина
пагорб
пагорок
пагубний
падаль
падати
падати
nedkyla
läskande, avkylande
vakt
försvarare, värnare, skyddare
vakt, väktare
bevaka, vakta
jakt
gärna
ozelot
ättika
vinäger
karaktär
uppskattning, värdering
bedömning
skönsmässig
evaluera, uppskatta, värdera
bedöma
bedömare
nedkjøle
avkjølende, forfriskende
vakt
forsvarer, verner, beskytter
vakt, vekter, vokter
bevokte
jakt
gjerne, gladelig
ozelot
eddik
nedkøle
afkølende
vagt
forsvarer, beskytter
vagt, vogter, vægter
bevogte
jagt
gerne, gladelig
ozelot
eddike
karakter
anslag, estimat, vurdering
verdsettelse
skjønnsmessig
estimere, evaluere, vurdere
karakter
estimat, vurdering,
bedømmelse, evaluering
skønsmæssig
estimere, evaluere, vurdere,
værdsætte
bedømme
skønsmand, vurderingsmand
skjønnsmann,
vurderingsmann
ögontröst
øyentrøst
ögonvittne
øyenvitne
klar, tydlig, uppenbar, evident klar, tydelig, åpenbar,
åpenlys, evident
tydligtvis
klart, tydelig, åpenbart,
øyensynlig
vass
takrør
fetknopp
bergknapp
förväntad
ventelig
förväntning
ekspektanse, forventning
förvänta
forvente, avvente
poäng
poeng
föra, leda
føre, lede
befale
lurad
lurt
lura, svindla
lure, svindle
sparande, sparsam
besparende, sparsom,
sparsommelig
lyckliggöra
lykkeliggjøre
påfågel
påfugl
påfågel
påfugl
babian
bavian
paviljong
paviljong
översvämning
flom, flod
spindel
edderkopp, kingel
spindelaktig, spindelartad,
edderkopplignende
spindelformig, spindellik
väv, spindelnät, spindelväv
vev, spindelvev
bergknalle
haug, knatt, knaus, bergknaus
bergknalle
haug, knatt, knaus, bergknaus
ödeläggande, katastrofal
ødeleggende, katastrofal
as
åtsel
falla, stupa
falle
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
øjentrøst
øjenvidne
klar, tydelig, åbenlys, evident
tydelig, øjensynlig, åbenbart
tagrør
stenurt
ventelig, forventelig
forventning, venten
forvente
bal
føre, lede
luret
lure, svindle
sparsom, sparsommelig,
besparende
lykkeliggøre
påfugl
påfugl
bavian
pavillon
højvande, oversvømmelse
edderkop
edderkoplignende
væv, spindelvæv
bjergknold
bjergknold
ødelæggende, katastrofal
ådsel
falde
249
падіння
паління
падіння
fall
fall
падло
падуб
падчерка
пазур
пай
пайовик
пака
пакет
пакистанець
пакистанський
пакт
пакувальник
пакувальниця
пакування
пакувати
пакунок
as
järnek
styvdotter
klo
andel
delägare
packe
kasse, bärkasse, påse
pakistanare
pakistansk
pakt
packare
packerska
emballering
packa, inpacka
packe
åtsel
kristtorn
stedatter
klo
andel
andelshaver, parthaver
pakke
pose
pakistaner
pakistansk
pakt
pakker
pakker
innpakning, emballering
pakke, innpakke, emballere
pakke
паладій
палата
палатка
палахкотати
палац
палаючий
палеоантропологія
палеобіологія
палеоботаніка
палеоботанічний
палеоген
палеогеографія
палеограф
палеографічний
палеографія
палеозоологія
палеокліматологія
палеоліт
палеонтолог
палеонтологічний
палеонтологія
палеоцен
палестинець
палестинський
палець
palladium
palladium
sjukrum, sjukkammare
sykeværelse
tält
telt
blossa, flamma
brenne, flamme
palats, slott
palass, slott
brandhärjad
brennende
paleoantropologi
paleoantropologi
paleobiologi
paleobiologi
paleobotanik, fytopaleontologi paleobotanikk
paleobotanisk
paleobotanisk
paleogen
paleogen
paleogeografi
paleogeografi
paleograf
paleograf
paleografisk
paleografisk
paleografi
paleografi, kirografi
djurpaleontologi, paleozoologi paleozoologi
paleoklimatologi
paleoklimatologi
paleolitikum
paleolitikum
paleontolog
paleontolog
paleontologisk
paleontologisk
paleontologi
paleontologi
paleocen
paleocen
palestinier, palestinensare
palestiner
palestinsk
palestinsk
finger
finger
tå
tå
bränsle, drivmedel
brennstoff, brensel, drivstoff
паливо
палити
палиця
паличка
палій
паління
bränna
röka
stav
pinne
anstiftare
rökning
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
brenne
røyke
stokk, stav
pinne, stokk
brannstifter
røyking
fald
nedtur
ådsel
kristtorn
steddatter
klo
andel
andelshaver, parthaver
pakke
pose, bærepose
pakistaner
pakistansk
pagt
pakker
pakker
indpakning
pakke, indpakke, emballere
bundt
pakke
palladium
sygeværelse
telt
brænde
palads, slot
brændende
palæoantropologi
palæobiologi
palæobotanik
palæobotanisk
palæogen
palæogeografi
palæograf
palæografisk
palæografi
palæozoologi
palæoklimatologi
palæolitikum
palæontolog
palæontologisk
palæontologi
palæocæn
palæstinenser
palæstinensisk
finger
tå
brændstof, brændsel,
drivmiddel
brænde
ryge
stok, stav
pind, stok
anstifter
rygning, tobaksrygning
250
палітра
паплюжити
палітра
палітурка
палкий
паломник
палуба
пальма
пальне
palett
omslag
hetsig
pilgrim
däck
palm
bränsle, drivmedel
palett
bind
hissig, opphetet
pilegrim
dekk
palme, palmetre
brennstoff, brensel, drivstoff
пальник
пальто
brännare
kappa, yllekappa, ulster,
ytterrock
påle, pelare
rimfrost
minnas
minne
minnesmärke, minnesvård
minne
brenner
kåpe, ytterfrakk, ulster,
vinterfrakk
pæl, påle, pilar, søyle
rim, rimfrost
huske, minne
minne
minnesmerke
minne, lagerenhet
hukommelse
панівний
паніка
панікер
панічний
панкреатит
панорама
пансіонат
пантеон
herr
dödsmässa
myrkott
panda, pandabjörn
pandemi
panel
fru
fröken
härskande
panik
panikspridare
panisk, panikartad
bukspottkörtelinflammation
panorama
pensionat
kyrkogård, panteon
пантера
пантограф
пантоміма
пантофля
панування
панувати
panter
pantograf
pantomim
toffel, toffelsko
herradöme, herravälde
härska
пануючий
панцерник
панцир
панчоха
папа
папарацці
папір
папірус
папка
паплюжити
härskande
bältdjur
pansar
strumpa
far, fader, pappa
smygfotograf
papper
papyrus
mapp
skälla
herre
dødsmesse, sjelemesse
skjelldyr
panda, pandabjørn
pandemi
panel
fru
frøken
herskende
panikk
panikkmaker
panisk, panikkpreget
bukspyttkjertelbetennelse
panorama
pensjonat
kirkegård, panteon,
æresgravlund, æreskirkegård
panter
pantograf
pantomime
tøffel
herredømme
råde
herske
herskende
beltedyr
panser
strømpe
far, fader, pappa
snikfotograf
papir
papyrus
mappe
skjelle
паля
паморозь
пам'ятати
пам'ятка
пам'ятник
пам'ять
пан
панахида
панголін
панда
пандемія
панель
пані
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
palet
bind
hed
pilgrim
dæk
palme, palmetræ
brændstof, brændsel,
drivmiddel
brænder
kåbe, frakke, ulster
pæl
rim, rimfrost
huske
minde
mindesmærke
minde
hukommelse
erindring
herre
dødsmesse, sjælemesse
skældyr
panda, pandabjørn
pandemi
panel
fru
frøken
dominant, herskende
panik
panikmager
panisk
bugspytkirtelbetændelse
panorama
pensionat
kirkegård, panteon
panter
pantograf
pantomime
tøffel
herredømme
herske
dominant, herskende
bæltedyr
panser
strømpe
far, fader, papa
smugfotograf, snigfotograf
papir
papyrus
mappe
skælde
251
папороть
папороть
папуга
пар
пара
парабола
парламент
паразитизм
паралакс
паралелепіпед
паралелізм
паралелограм
паралель
ormbunke, ormbunksväxt
papegoja
ånga, vattenånga
par
parabel, parabelkurva,
parabellinje
parabolisk, parabelformad,
parabelformig
paraboloid
paragraf
parad
paradigm
paradox
paradoxal, paradoxartad
parasit, skadedjur, snyltdjur,
snyltare, ohyra, ogagnsdjur
parasitism, snylteri
parallax
parallellepiped
parallellism
parallellogram, romboid
parallell, latitudcirkel
паралельний
паралізований
паралізувати
параліч
парамагнетизм
парамагнетичний
параметр
параметричний
параноїк
параноїчний
параноя
параплан
парапсихолог
парапсихологічний
парапсихологія
парасоль
парасолька
парафін
парашут
парашутист
парик
парило
парі
парк
parallell, jämlöpande
förlamad
lamslå, paralysera
förlamning
paramagnetism
paramagnetisk
parameter
parametrisk
paranoiker
paranoid
paranoia
flygskärm
parapsykolog
parapsykologisk
parapsykologi
paraply, parasoll
paraply, parasoll
paraffin
fallskärm
fallskärmshoppare
peruk
småborre
vad
park
паркан
паркет
паркінсонізм
парламент
gärdesgård
parkett
parkinsonism
parlament, riksdag
параболічний
параболоїд
параграф
парад
парадигма
парадокс
парадоксальний
паразит
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
bregne
papegøye
damp, vanndamp
par
parabel
bregne
papegøje
damp, vanddamp
par
parabel
parabolsk, parabolisk,
parabelformet, parabolformet
paraboloide
paragraf
parade
paradigme
paradoks
paradoksal
parasitt, skadedyr, snylter,
snyltedyr, utøy, ugagnsdyr
snylteri, parasittisme
parallakse
parallellepiped
parallellisme
parallellogram
parallell, breddesirkel,
breddeparallell
parallell, likeløpende
lamslått
lamme, lamslå, paralysere
lammelse, paralyse
paramagnetisme
paramagnetisk
parameter
parametrisk
paranoiker
paranoid
paranoia
paraglider
parapsykolog
parapsykologisk
parapsykologi
paraply, parasoll
paraply, parasoll
parafin
fallskjerm
fallskjermhopper
parykk
åkermåne
veddemål
park
grøntanlegg, grøntareal
gjerde, inngjerding
parkett
parkinsonisme
parlament, storting,
nasjonalforsamling
parabolsk, parabolisk
paraboloide
paragraf
parade
paradigme
paradoks
paradoksal
parasit, skadedyr, snylter,
utøj, snyltedyr
snylteri
parallakse
parallelepipedum
parallelisme
parallelogram
parallel, breddekreds
parallel
lamslået
lamme, lamslå, paralysere
lammelse, paralyse
paramagnetisme
paramagnetisk
parameter
parametrisk
paranoiker
paranoid
paranoia
paraglider
parapsykolog
parapsykologisk
parapsykologi
paraply, parasol
paraply, parasol
paraffin
faldskærm
faldskærmsudspringer
paryk
agermåne
vædde, væddemål
park
gærde
parket
parkinsonisme
parlament, folketing,
nationalforsamling
252
парламентаризм
парламентаризм
парламентарій
парламентський
парний
парник
парнокопитий
паровоз
пародія
пароль
пароплав
пароплавство
парость
парсек
парта
партеногенез
партизан
пасти
parlamentarism
parlamentariker,
parlamenterare,
parlamentsmedlem,
riksdagsledamot,
riksdagsmedlem
parlamentarisk
jämn
drivbänk, drivhus, växthus
partåig
ånglok
parodi
lösenord
ångare, ångbåt, ångfartyg
rederi
gren, kvist
parsec
skolbänk
jungfrubörd, jungfrufödelse,
jungfrufödsel
partisan, gerillakrigare,
gerillasoldat
партійний
partimässig
партійність
партія
партнер
partitillhörighet
parti
partner, sambo
партнерство
парубок
парування
парус
парусина
парфумерія
парфуми
пасажир
пасат
пасивний
пасивність
пасинок
пасифлора
паскудний
паслін
пасмо
пасовище
partnerskap
pojke
parning
segel
kanvas, segelduk
parfymeri
parfym
passagerare
passadvind, passad
passiv
passivitet
styvson
passionsblom
vulgär
nattskatta
lock
betesmark
пасок
паспорт
паста
пастель
пастеризація
пасти
bälte
pass
pasta
pastell
pastörisering
valla
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
parlamentarisme
parlamentariker,
stortingsmann
parlamentarisme
parlamentariker,
parlamentsmedlem,
folketingsmand
parlamentarisk
par
drivhus, veksthus
partået
damplokomotiv, damplok
parodi
passord
dampbåt, damper
rederi
grein, gren, kvist
parsec
pult, benk, skolebenk
jomfrufødsel, partenogenese
parlamentarisk
par
drivhus
parrettået
damplokomotiv
parodi
adgangskode
damper, dampskib
rederi
gren, kvist
parsec
pult
jomfrufødsel, partenogenese
partisan, gerilja,
geriljakjemper, geriljakriger,
geriljasoldat
partisk
partimessig
partitilhørighet
parti
partner, samboer
partisan, guerilla,
guerillakriger
partnerskap
gutt
parring, kopulasjon
seil
kanvas, seglduk, seilduk
parfymeri
parfyme
passasjer
passat, passatvind
passiv
passivitet
stesønn
pasjonsblomst
vulgær
søtvier
lokk, krøll
beite, beiteland, beitemark,
beiteområde, beiteplass
belte
pass
pasta
pastell
pasteurisering
gjete
partisk
partiskhed, partitilhørighed
parti
partner
sambo
partnerskab
dreng
parring, kopulation
sejl
kanvas, sejldug
parfumeri
parfume
passager, rejsende
passat, passatvind
passiv
passivitet
stedsøn
passionsblomst
vulgær
natskygge
lok, hårlok, krølle
græsning
bælte
pas
pasta
pastel
pasteurisering
vogte husdyr
253
пастка
педіатричний
пастка
fälla
пастор
пастух
пастушка
пасувати
pastor
herde
herdinna
passa
пасьянс
патент
патентування
патентувати
патогенний
patiens
patent
patentering
patentera
patogen
патологічний
патологія
патріарх
патріархальний
патріархат
патріот
патріотизм
патріотичний
патрон
патронаж
патруль
патрулювання
патрулювати
пауерліфтинг
пауза
пахва
пахвина
пахнути
пахощі
пацифізм
пацифіст
пацифістський
пацієнт
пацюк
пачка
паштет
паща
певний
певно
patologisk
patologi
patriark
patriarkalisk
patriarkat
patriot, fosterlandsvän
patriotism
patriotisk
patron
patronage
patrull
patrullering
patrullera
styrkelyft
paus
armhåla
ljumske
lukta
arom, doft, vällukt
pacifism
pacifist, fredsaktivist
pacifistisk
patient
råtta
packe
pastej
gap
viss, bestämd
säkert, säkerligen, visst,
visserligen, förvisso
pedagog, undervisare
pedagogik
pedagogisk
pedal
pedant
pedantism
pedantisk
pedikyr
barnläkare
pediatrisk
педагог
педагогіка
педагогічний
педаль
педант
педантизм
педантичний
педикюр
педіатр
педіатричний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
grav, dyregrav, felle,
dyrefelle, fallgruve
pastor
gjeter, hyrde
hyrdinne, gjeterjente
egne
kabal
patent
patentering
patentere
patogen,
sykdomsfremkallende
patologisk
patologi
patriark
patriarkalsk
patriarkat
patriot, fedrelandsvenn
patriotisme
patriotisk
patron
patronasje
patrulje
patruljering
patruljere
styrkeløft
pause
armhule
lyske
dufte, lukte
aroma, duft, velduft, vellukt
pasifisme
pasifist, fredsaktivist
pasifistisk
innlagt, pasient
rotte
pakke
postei
gap
viss, bestemt
sikkert, visst
underviser, pedagog
pedagogikk, pedagogikkfag
pedagogisk
pedal
pedant
pedantisme
pedantisk
pedikyr
barnelege, pediater
pediatrisk
fælde
pastor
hyrde
hyrdinde, hyrdepige
egne
passe
kabale
patent
patentering
patentere
patogen
patologisk
patologi
patriark
patriarkalsk
patriarkat
patriot
patriotisme
patriotisk
patron
patronat
patrulje
patruljering
patruljere
styrkeløft
pause
armhule
lyske
lugte
aroma, duft, velduft, vellugt
pacifisme
pacifist
pacifistisk
indlagt, patient
rotte
pakke
postej
gab
vis, bestemt
sikkert
pædagog
pædagogik
pædagogisk
pedal
pedant
pedantisme
pedantisk
pedicure
børnelæge, pædiater
pædiatrisk
254
педіатрія
педіатрія
пейзаж
перевантажувати
первісток
первоптах
первоцвіт
pediatri
landskapsmåleri,
landskapsmålning,
landskapsbild, naturlandskap
bagare
bageri, bagarstuga
infernalisk
pekines, pekineshund,
pekingese
helvete, inferno
baka
brännande
geranium, pelargonia,
storknäbb
pelikan, pelikanfågel
ark
blöja
pimpsten
pennskrin, pennal, pännfodral
pensel
pensel, målarpänsel
penicillin
pensionsmässig
pensionär, pensionist,
pensionstagare
pension
pincene
pentagram
pentameter
pentatonik
stubbe
ursprunglig
primär
första barn
urfågel
primula, viva, viveväxt
пергамент
переадресовувати
pergament
eftersända, vidarebefordra
перебільшити
перебільшувати
перебування
перебувати
överdriva
överdriva, överstiga
uppehåll
vara
komma, ankomma
fördel, förmån, försteg,
preferens
överlägsen
huvudsakligen, övervägande
bergspass
överbelastad
överbelastning
överbelasta
пекар
пекарня
пекельний
пекінес
пекло
пекти
пекучий
пеларгонія
пелікан
пелюсток
пелюшка
пемза
пенал
пензель
пензлик
пеніцилін
пенсійний
пенсіонер
пенсія
пенсне
пентаграма
пентаметр
пентатоніка
пень
первісний
перевага
переважний
переважно
перевал
перевантажений
перевантаження
перевантажувати
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
pediatri
landskapsbilde,
landskapsmaleri
naturlandskap
baker
bakeri
infernalsk
pekingeser
pædiatri
landskabsbillede
helvete, inferno
bake
sviende
geranium, pelargonia,
pelargonium, storkenebb
pelikan
blomsterblad
bleie
pimpstein
pennal
pensel
pensel
penicillin
pensjonsmessig
pensjonær, pensjonist
helvede, inferno
bage
sviende
geranium, pelargonie
fordel, fortrinn, preferanse,
forrang
fortrinnlig
hovedsakelig, fortrinnsvis
fjellovergang, fjellpass
overbelastet
overbelastning
overbelaste
fordel, forrang, fortrin
bager
bageri, bagerforretning
infernalsk
pekingeser
pelikan
blomsterblad
ble
pimpsten
penalhus
pensel
pensel
penicillin
pensionsmæssig
pensionær, pensionist,
pensionsmodtager
pensjon
pension
pincenez
pincenez
pentagram
pentagram
pentameter
pentameter
pentatonikk
pentatonik
stubbe, stuv
stub
opphavlig, opprinnelig
oprindelig
primær
primær
første barn
første barn
urfugl
øglefugl
primula, kusymre, nøkleblom, primula
nøkleblomst
pergament
pergament
ettersende, videresende,
videresende, omadressere
omadressere
overdrive
overdrive
overstige
overdrive, overstige
opphold
ophold
være
være, opholde
fortrinlig
hovedsageligt, fortrinsvis
bjergpas
overbelastet
overbelastning
overbelaste
255
переварювати
переварювати
перевдягання
перевдягатися
перевдягнений
переведення
перевезення
перевертати
перевертатися
перевертень
перевершити
перевершувати
перевибори
перевиробництво
перевитрата
перевищувати
перевід
перевізник
перевірений
перевірка
перегрівати
smälta
förklädning
klä om
omklädd
överföring
frakt, transportering
vända
välta, ändvända
invertera
vända
varulv
överdriva, överstiga
överdriva, överstiga
återval
överproduktion
överflödskonsumtion,
överkonsumtion
överstiga
överföring
transportbolag, transportfirma
efterprövad
inspektion
kontroll
undersökning
перевіряти
inspektera
kontrollera
undersöka
testa
dubbelchecka
переводити
перевозити
переворот
перевтома
перевтомлений
перевтомлювати
перев'язувати
перегляд
överföra
frakta, transportera
junta, kupp
övertrötthet
övertrött
överanstränga
binda
revision
переглядати
revidera
omprioritera
переговори
перегорілий
перегородка
перегортати
samtal
utbränd
skiljare, skiljevägg
bläddra
перегрів
överupphettning
перегрівати
överupphetta
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
fordøye
forkledning
forkle
forkledd, omkledd
overføring, overførsel
frakt, transportering
snu, vende
endevende, kapseise
velte
snu, vende
endevende, kapseise, kantre
varulv
overstige, overgå
overstige
gjenvalg
overproduksjon
overforbruk
fordøje
omklædning
omklæde
omklædt
overføring, overførsel
fragt, transportering
vende
invertere
overstige
overføring
transportfirma
etterprøvd
inspeksjon
etterprøve
kontroll, sjekk
undersøkelse
testing
etterprøve
kontrollere, etterkontrollere
inspisere
sjekke, dobbelsjekke
undersøke
teste
overføre
frakte, transportere
junta, kupp
overtretthet
overtrøtt
overanstrenge
forbinde
revisjon
overstige
overføring
transportselskab
efterprøvet
inspektion
efterprøve
kontrol
omvurdere, revurdere,
overvurdere, overhale,
overveie
samtaler
utbrent
skillevegg
bla
snu
overopphetelse,
overoppheting
overopphete
vende
varulv
overstige, overgå
overstige, overgå
genvalg
overproduktion
overforbrug
efterprøve
kontrollere
inspicere
teste
overføre
transportere, fragte
junta, kup
overanstrengelse, overtræthed
overtræt
overanstrenge
forbinde
revision, revidering,
revurdering
omvurdere, overveje,
revidere, omprioritere
samtale
udbrændt
skillevæg
blade, bladre
overophedning
overophede
256
перегрітий
переінакшування
перегрітий
перегруповувати
перегрупування
перегузня
перед
överupphettad
omgruppera
omgruppering
tigeriller
framför
overopphetet
omgruppere, regruppere
omgruppering
marmorilder, tigerilder
foran
før
передавання
передавати
передавач
передача
överföring
överföra
överge
sändare, transmitter
överföring
overføring
overgi, videreformidle,
overføre
sender, transmitter
overføring
передбачати
förutse, genomskåda
передбачливий
förutseende, framsynt
försiktig, långsiktig
förutseende, framsynthet
försiktighet
förutsägbarhet
port, ingång
rast, vilopaus
rast, vilopaus
förindustriell
förhistoria
premenstruell
förort, förstad
förord
främre, främst
avancerad, framstående,
ledande
främst
överlåta, överlämna
vila
abonnemang, prenumeration
underarm
förstuga, förstugokammare
prenatal
förmak
förord
förutsättning
forutse, gjennomskue,
tilgodese
forutseende, framsynt
передбачливість
передбачуваність
переддвер'я
передих
передишка
передіндустріальний
передісторія
передменструальний
передмістя
передмова
передній
передовий
передоручати
передохнути
передплата
передпліччя
передпокій
передпологовий
передсердя
передслово
передумова
передумувати
передчасний
передчування
передчувати
передчуття
переживати
ändra sig
tidig
förväntan
förvänta
förväntan
förkänsla
överleva
перезимовувати
перезимувати
переінакшування
övervintra
övervintra
omgöring
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
overophedet
omgruppere, regruppere
omgruppering
marmorilder, tigerilder
foran
forud
før
overføring
overgive, videreformidle,
overføre
sender, transmitter
overføring, overførsel
gear
forudse
forudseende
forutseenhet, framsyn,
framsynthet
forutsigbarhet
port, inngang
hvilepause
hvilepause
førindustriell
førhistorie
premenstruell
forstad
forord, fortale
forrest, fremst
avansert, framstående,
ledende
forrest, fremst
overlate, overlevere
hvile
abonnement, subskripsjon
underarm
forstue
prenatal
forkammer
forord, fortale
forutsetning,
forhåndsbetingelse
ombestemme
tidlig
forutfølelse
forvente
forutfølelse
forudseenhed
overleve
være bekymret
overvintre
overvintre
omdannelse, omgjøring
overleve
forudsigelighed
port, indgang
hvilepause
hvilepause
førindustriel
forhistorie, præhistorie
premenstruel
forstad
forord, fortale
forrige, foregåede
allerforrest, ledende
overlevere, overlade
hvile
abonnement, subskription
underarm
forstue
prænatal
forkammer
forord, fortale
forudsætning, præmis
ombestemme
tidlig
forudfølelse
forvente
forudfølelse
overvintre
overvintre
omdannelse, omgørelse
257
переінакшувати
переінакшувати
переїжджати
переїзд
перейменовувати
переказ
переклад
перекладання
перекладати
перекладач
переключати
переконаний
переконливий
переконувати
перекривати
перекупник
переламувати
переливання
переливати
перелік
переліт
перенапруга
förändra, omdana, omforma,
omgöra, omstrukturera
flytta
flyttning
omdöpa
transaktion
forandre, omdanne, omforme,
omgjøre
flytte
flytting
omdøpe
overførsel
transaksjon
översättning
oversettelse, tolking
översättning
oversettelse, tolking
översätta, tolka
oversette, tolke
översättare, tolk
oversetter, tolk
skifta
skifte
säker
sikker
tillförlitlig
tillitvekkende
övertygande, överbevisande overbevisende
överbevisa, övertyga, övertala overbevise, overtyde, overtale
avspärra, stänga
avsperre, demme, stenge
vidareförsäljare
videreselger
bryta
brekke
transfusion
transfusjon
hälla
helle
lista, förteckning
liste, fortegnelse
omregning
överflygning
overflyging, overflyvning
forandre, omdanne, omforme,
omgøre
flytte
flytning
omdøbe
overførsel
transaktion
oversættelse, tolkning
oversættelse
oversætte, tolke
oversætter, tolk
skifte
sikker
tillidsvækkende
overbevisende
overbevise, overtyde, overtale
afspærre, dæmme
videresælger
brække
transfusion
hælde
liste, fortegnelse
omregning
overflyvning
træk
overfly
overflyve
omregne
omregne
brudd
brud
frykt, redsel, skrekk
frygt, rædsel, skræk
overvinne, overkomme
overvinde
beseire
vinde
vinne, seire
sejre
overtale
overtale
bryter
afbryder
våpenhvile
våbenhvile, våbenstilstand
endring, forandring
ændring, forandring
alternerende, foranderlig,
foranderlig, variabel,
variabel, varierbar, vekslende vekslende
blandet, oppblandet,
blandet
sammenblandet
blande, mikse
blande, sammenblande, mikse
forflytte, omstille
forflytte
omstille
перелітати
перелічувати
перелом
переляк
перемагати
flyga
omräkna
benbrott
fruktan, skräck, skrämsel
övervinna, besegra
vinna, segra
переманювати
перемикач
перемир'я
переміна
перемінний
övertala, övertyga
strömbrytare
vapenvila, vapenstillestånd
ändring, förändring
föränderlig, variabel,
varierbar, växlande
blandad, uppblandad,
sammanblandad
blanda, sammanblanda
flytta
permutera
omställa
flytta
forflytte, omstille
permutera
omställa
seger
seier
övervinna, nedkämpa
beseire, overvinne
vinnare, segrare, segervinnare, vinner
segerherre, segerman
överansträngning
overanstrengelse,
overanstrenging
перемішаний
перемішувати
переміщати
переміщувати
перемога
перемогти
переможець
перенапруга
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
forflytte
omstille
sejr
besejre, overvinde
vinder, sejrherre
overanstrengelse
258
перенапружувати
пересвідчений
перенапружувати
перенаселений
перенаселеність
перенесений
перенесення
переносити
переносний
överanstränga
överbefolkad
överbefolkning
överförd
överföring
överföra
bärbar, portabel, överförbar
переодягання
переодягатися
переоформляти
переохолоджений
переоцінювати
förklädning
klä om
omforma
underkyld
överskatta
перепел
переписування
перепідготовка
перепідготовляти
переплутування
переповнений
перерозподіл
перерозподілений
перерозподіляти
vaktel
korrespondens, brevväxling
omskolning
omskola
förväxling
överfylld, sprängfull,
tätpackad, packfull,
sprängfylld, stoppfull
överfylla
oordning
hinder
rast, vilopaus
rätta, korrigera
passerkort, passersedel
omräkna
omräkning
paus
omarbetning
omgjord
återvinning
omarbetning
återvinna
genomarbeta, upparbeta,
omarbeta
omgöra
återvinna
genomarbeta, upparbeta,
omarbeta
omgöra
omfördelning
omfördelad
omfördela
пересаджувати
пересадка
пересвідчений
переповняти
переполох
перепона
перепочинок
переправляти
перепустка
перераховувати
перерахування
перерва
переробка
перероблений
перероблення
перероблювати
переробляти
overanstrenge
overbefolket
overbefolkning
omplassert, overført
overføring
overføre
bærbar, portabel
overførbar
forkledning
forkle
omforme
underkjølt
omvurdere, revurdere,
overvurdere, overhale,
overveie
vaktel
korrespondanse, brevveksling
omskolering, etterutdannelse
omskolere, etterutdanne
forveksling
overfylt, pakkfull, fullstappet,
stappfull, tettpakket
overanstrenge
overbefolket
overbefolkning
omplaceret
overføring
overføre, omplacere
bærbar, portabel, flytbar
overførbar
omklædning
omklæde
omforme
underafkølet
omvurdere, overveje
overvurdere
overfylle
oppstyr
hindring, forhindring
hvilepause
rette, korrigere
adgangskort, adgangsbevis
omregne
omregning
pause
omarbeiding, omarbeidelse
omgjort
gjenvinning
gjenvinne
omgjøre
overfylde
uorden, røre, ståhej
hindring, forhindring
hvilepause
rette, korrigere, berigtige
adgangskort, passerseddel
omregne
omregning
pause
omarbejdelse
omgjort
genvinding
omgørelse
genvinde
omgøre
gjenvinne
omgjøre
genvinde
omgøre
omfordeling
omfordelt
omfordele
omplantera
transplantation
omfordeling
omfordelt
omfordele, omdisponere,
redistribuere
omplante, ompotte
omstigning
övertygat
overbevist
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
vagtel
korrespondance, brevveksling
omskoling, efteruddannelse
efteruddanne
forveksling
propfyldt, sprængfyldt,
pakfuld, sprængfuld, stopfuld
omplante, ompotte
ompotning
omstigning
overbevidst
259
переселення
перикард
переселення
exil, förvisning
переселяти
пересилати
landsförvisa
eftersända, vidaresända,
översända
eftersändning
övervinna
пересилка
пересилювати
пересікати
пересічний
перескакувати
переслідування
переслідувати
пересмішник
перестановка
пересторога
перестрілка
переступень
пересування
пересуватися
пересунення
перетворювання
перетворювати
перетворювач
перетин
перетинати
перетравлювати
переучувати
перефарбований
перефарбовувати
перехід
перехідний
переходити
перехожий
перехрестя
перехрещувати
перець
перечниця
перешийок
перешкода
перешкоджати
перигей
перигелій
перикард
korsa
vanlig
hoppa
förföljelse
jaga, förfölja
spottefågel
permutation
omställning
varsel, varning
skottväxling
hundrova
förflyttning, ställförflyttning
befordran
förflytta
förflyttning
omgöring
förändra, omdana, omforma,
transformera, omgöra,
omstrukturera, omskapa
transformator, omformare
snitt
korsa
överlappa
smälta
omskola
ommålad
ommåla
övergång
flyttning
transitiv
flytta
övergå
förbipasserande, förbigående,
trafikant
korsväg, vägkorsning
korsa
paprika, peppar
pepparbössa
näs
hinder
hindra, förhindra
perigeum
perihelium
hjärtsäck, perikardium
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
eksil, forvisning
utflytting
forvise
ettersende, videresende,
omadressere
ettersending
bekjempe
overvinne, overkomme
krysse
vanlig, alminnelig
hoppe over
forfølgelse
jage, forfølge
spottefugl
permutasjon
eksil, forvisning,
landsforvisning
forvise, landsforvise
videresende, eftersende,
oversende, omadressere
eftersending
overvinde, overkomme
forflytte
forflytning
omdannelse, omgjøring
forandre, omdanne, omforme,
omgjøre
omskape, transformere
transformator, omformer
snitt
krysse
forflytte
forflyttelse
omdannelse, omgørelse
forandre, omdanne, omforme,
omgøre, transformere,
konvertere
omformer
snit
krydse
fordøye
omskolere, etterutdanne
ommalt
ommale
gangefelt, overgang
flytting
transitiv
flytte
fordøje
efteruddanne
ommalet
ommale
overgang
krydse
almindelig, sædvanlig, vanlig
hoppe
forfølgelse
jage, forfølge
spottefugl
permutation
transposition
advarsel
advarsel, varsel
skuddveksling
skudveksling
gallbær, gallebær
galdebær
ferdsel, forflytning, forflytting forflytning, forflyttelse
transitiv
flytte
forbigående, forbipasserende forbipasserende, forbigående
gatekryss, veikryss, korsvei
krysse
paprika, pepper
pepperbøsse
eid
hindring, forhindring
hindre, forhindre
perigeum
perihelium
hjertepose
gadekryds, korsvej, vejkryds
krydse
paprika, peber
peberbøsse
tange
hindring, forhindring
hindre, forhindre
perigæum
perihelium
hjertesæk, perikardium
260
перикардит
перикардит
периметр
перина
перископ
перитоніт
периферійний
периферія
період
періодика
періодичний
періодичність
періодично
періодонт
періодонтит
перли
перлина
перлоподібний
перманентний
перо
пероксид
перон
перпендикуляр
перпендикулярний
перс
персик
персиковий
персона
персонаж
персонал
персоніфікація
перспектива
перспективний
перстенець
перстень
перський
перськомовний
перука
перукар
перукарня
перший
першість
першоджерело
пес
песець
песик
песимізм
песиміст
песимістичний
пестити
пестити
hjärtsäcksinflammation,
perikardit
omkrets, perimeter
madrass
periskop
bukhinneinflammation
periferisk
periferi
period
press
periodisk
periodiskhet
periodvis
rothinna
parodontit,
rothinneinflammation
pärla
pärla
pärllik, pärlliknande
permanent
fjäder, fågelfjäder
peroxid
perrong, plattform
perpendikulär
vinkelrät, perpendikulär
perser
persika, persikoträd
persikfärgad
person
personage
personal
personifikation
utsikt, perspektiv
perspektivisk
linsilke
ring, fingerring
persisk
hjerteposebetennelse,
perikarditt
omkrets, perimeter
madrass
periskop
bukhinnebetennelse
periferisk
utkant
periode
presse
periodisk
periodiskhet
periodevis
rothinne
rotbetennelse,
tannrotbetennelse
perle
perle
perleliknende
permanent
fjær
peroksid
perrong, plattform
perpendikulær
perpendikulær
perser
fersken, ferskentre
ferskenfarget
person
personasje
personal
personifikasjon
utsikt, perspektiv
perspektivisk
linsilke
ring
farsi
persisk
persiskspråkig
persiskspråklig
peruk
parykk
frisör, hårfrisör, frisörmästare frisør
frisersalong
frisørsalong
först
først, første
mästerskap
mesterskap, tittelkamp
det å være først
primärkälla
primærkilde
hund
hund, bikkje
fjällräv, polarräv
fjellrev, polarrev
hund
hund, bikkje
pessimism
pessimisme
pessimist
pessimist, neimenneske
pessimistisk
pessimistisk
smeka
kjæle, kjærtegne
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
hjertesæksbetændelse,
perikarditis
omkreds, perimeter
madras
periskop
bughindebetændelse
periferisk
udkant, periferi
periode
presse
periodisk
periodiskhed
periodevis
rodhinde
paradentose, parodontose,
tandkødsbetændelse
perle
perle
perlelignende
permanent
fjer
peroxid
perron, platform
perpendikulær
perpendikulær
perser
fersken, ferskentræ
ferskenfarvet
person
personage
personale
personifikation
udsigt, perspektiv
perspektivisk
nældesilke
ring
persisk, farsi
persisksproget
paryk
frisør, barber
frisørsalon
først
mesterskab
primærkilde
hund
polarræv
hund
pessimisme
pessimist
pessimistisk
kærtegne
261
пестицид
пестицид
пестливий
пестощі
петелька
петиція
петля
петрогліф
петрушка
петунія
печаль
печальний
печатати
печать
печера
печериця
печиво
печінка
печія
п'єдестал
п'єзоелектрика
п'єзоелектричний
п'єса
пиво
пивовар
пивоваріння
пижмачка
пижмо
пика
пил
пила
пилок
пилонепроникний
пилоподібний
пилосос
пильний
пильність
пильно
пиляти
пиріг
писанка
писання
писар
писати
писемність
писемність
pesticid
smeksam
smekning
slinga
petition
slinga
gångjärn, dörrhängsel
hällristning
persilja
petunia
vemod
trist, uttråkad, vemodig,
vemodsfull
pesticid
kjælen, kjærlig
kjærtegn
løkke
petisjon
løkke
gangjern, hengsel
bergskurd, helleristning
persille
petunia
tristhet, vemod
trist, nedstemt, bedrøvelig,
vemodig, vemodsfull,
vemodsfylt
trycka
trykke
sigill
segl
grotta
grotte
champinjon
sjampinjong
kaka, kex
kake, kjeks
lever
lever
halsbränna
halsbrann
piedestal
pidestall
piezoelektricitet
piezoelektrisitet
piezoelektrisk
piezoelektrisk
pjäs, teaterstycke, teaterpjäs teaterstykke
öl, bira, bärs
øl
bryggare
brygger
bryggeri, ölbryggeri
bryggeri, ølbryggeri
desmeknopp
moskusurt
renfana
reinfann
fejs, fysionomi
fjes, fysiognomi
damm
støv
såg
sag
pollen, frömjöl
pollen, støv
dammskyddad, dammtät
støvtett, støvsikker
sågformad, sågformig
sagformet
dammsugare
støvsuger
uppmärksam, påpasslig,
oppmerksom, påpasselig
vaksam, vaken
vaktsom, vigil, våken,
edruelig
uppmärksamhet, påpasslighet, oppmerksomhet,
iakttagelseförmåga,
påpasselighet,
iakttagningsförmåga,
iakttagelsesevne,
observationsförmåga
iakttakelsesevne,
observasjonsevne, vaktsomhet
sobert
sobert
såga
sage
kaka
kake
påskägg
påskeegg
skrivning
skriveri
skrivare
skriver, skribent
skriva
skrive
skrift
skrift
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
pesticid
kælen, kærlig
kærtegn
løkke
bønskrift, petition
løkke
hængsel, dørhængsel
helleristning
persille
petunia
vemod
trist, nedstemt, vemodig,
bedrøvelig, sorgfuld, sorgfyldt
trykke
segl
grotte, hule
champignon
kage
lever
halsbrand
piedestal
piezoelektricitet
piezoelektrisk
skuespil, teaterstykke
øl
brygger
bryggeri, ølbryggeri
desmerurt
rejnfan
fysiognomi, fjæs
støv
sav
pollen, støv
støvtæt
savformet
støvsuger
opmærksom, påpasselig,
vagtsom, vågen, årvågen,
agtpågivende, ædru, ædruelig
opmærksomhed,
påpasselighed,
observationsevne
sobert
save
kage
påskeæg
skrivning
skriver
skrive
skrift
262
писк
писк
пискливий
письменний
письменник
письменність
письмовий
питальний
питання
питати
пити
пишання
пишний
пищати
пищуха
пияцтво
піала
піаніно
піаніст
піаністка
пів
піввісь
півгодини
півгодинний
південний
південноазіатський
південноамериканець
південноамериканський
південноафриканець
південноафриканський
південноєвропеєць
південноєвропейський
південноіталійський
південнокореєць
південнокорейський
південноукраїнський
південь
півень
півколо
півкуля
півкущ
півлітровий
півмісяць
півморок
півники
півничанин
північ
північний
північний
skrik
skrikande
boklärd
författare
skribent
skrift
boklärdom
skriftlig
interrogativ
fråga
sak
fråga
dricka
stolthet
ärorik
skrika
piphare, pika
fylleri
bål
piano
pianist, pianospelare
pianistinna
halv
halvaxel
halvtimme
halvtimmeslång
sydländsk, sydlig, söderlig
sydasiatisk
sydamerikanare
sydamerikansk
sydafrikanare
sydafrikansk
sydeurope
sydeuropeisk
syditaliensk
sydkorean
sydkoreansk
sydukrainsk
middag
syd, söder
tupp
halvcirkel, semicirkel
halvklot, hemisfär, halvsfär
halvbuske
halvliters
halvmåne
halvmörker
iris
nordbo
nord, norr
midnatt
nordisk, nordlig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
skrik
skrikende
boklærd
forfatter
skribent
skrift
skrig
skrigende
boglærd
forfatter
skribent
skrift, boglærdom
skriftlig
interrogativ, spørrende
spørsmål
sak
spørre
drikke
stolthet
ærerik
skrike
pipehare
fylleri
bolle
piano
pianist
pianistinne
halv, halvdel
halvakse
halvtime
halvtimelang
sydlandsk, sydlig, sørlig,
søndre
sørasiatisk
søramerikaner
søramerikansk
sydafrikaner, sørafrikaner
sydafrikansk, sørafrikansk
sydeuropeer, søreuropeer
sydeuropeisk, søreuropeisk
syditaliensk, søritaliensk
sydkoreaner, sørkoreaner
sydkoreansk, sørkoreansk
sørukrainsk
middag
syd, sør
hane
halvsirkel
halvkule, hemisfære
halvbusk
halvliters
halvmåne
halvmørke
iris, sverdlilje
nordbo, nordboer
nord
midnatt
nordisk, nordlig, nordre
skriftlig
interrogativ, spørgende
spørgsmål
sag
spørge
drikke
stolthed
gloriøs
pibe
pibehare
drukkenskab
bolle
piano
pianist
pianistinde
halv
halvakse
halvtime
halvtimelang
sydlandsk, sydlig
sydasiatisk
sydamerikaner
sydamerikansk
sydafrikaner
sydafrikansk
sydeuropæer
sydeuropæisk
syditaliensk
sydkoreaner
sydkoreansk
sydukrainsk
middag
syd
hane, kok
halvcirkel
hemisfære
halvbusk
halvliters
halvmåne
halvmørke
iris, sværdlilje
nordbo, nordboer
nord
midnat
nordisk, nordlig, nordre
263
північноамериканець
північноамериканець
північноамериканський
північноатлантичний
північноафриканець
північноафриканський
північноєвропеєць
північноєвропейський
північнокореєць
північнокорейський
північноскандинавський
північноукраїнський
півонія
півострів
піврічний
півріччя
півтінь
півтора
півфінал
півфіналіст
пігмент
пігулка
під
підалгебра
підбадьорливий
підбадьорювати
підбадьорюючий
підберезовик
підбіл
підбор
підборіддя
підбурювати
підважувати
підвал
підвалина
підвид
підвищений
підвищувати
підвіконня
підвіска
підвладний
підводний
підглядати
підготовка
підготовлений
підготовляти
підготовчий
підготовчий
nordamerikan,
nordamerikanare
nordamerikansk
nordatlantisk
nordafrikan
nordafrikansk
nordeurope
nordeuropeisk
nordkorean
nordkoreansk
nordskandinavisk
nordukrainsk
pion
halvö
halvårig
halvår
halvskugga
en och en halv, halvander,
halvannan
semifinal
semifinalist
pigment
piller, tablett
under
delalgebra, underalgebra
uppmuntrande, uppfriskande
nordamerikaner
nordamerikaner
nordamerikansk
nordatlantisk
nordafrikaner
nordafrikansk
nordeuropeer
nordeuropeisk
nordkoreaner
nordkoreansk
nordskandinavisk
nordukrainsk
peon, pion, bonderose
halvøy
halvårig, halvårlig
halvtår
halvskygge
en og halv, halvannen
nordamerikansk
nordatlantisk
nordafrikaner
nordafrikansk
nordeuropæer
nordeuropæisk
nordkoreaner
nordkoreansk
nordskandinavisk
nordukrainsk
pæon, bonderose
halvø
halvårlig
halvår
halvskygge
halvanden
semifinale
semifinale, halvfinale
semifinalist
semifinalist
pigment
pigment
pille, tablett
pille, tablet
under
under
underalgebra
delalgebra
oppkvikkende, oppmuntrende opkvikkende, opfriskende,
opmuntrende
uppmuntra
oppmuntre
opmuntre
hoppgivande, uppmuntrande håpbringende, oppmuntrende opmuntrende
björksopp
brunskrubb
rufodet rørhat
hästhov, hästhovsört
hestehov, leirfivel
følfod
häl, skohäl
hæl, skohæl
hæl
haka
hake
hage
egga
egge, anspore
ægge
hissa, höja, lyfta
heise, heve, løfte
hejse, hæve, løfte
källare
kjeller, kjellerbod
kælder
stöd, pelare
støtte, pilar, søyle
støtte, søjle
underart
avart, underart
underart, afart
ökad
øket
øget
öka, höja
øke, heve
forhøje, forøge, hæve
fönsterbräda
vindusbrett, vinduskarm
vindueskarm
hjulupphängning
oppheng, hjuloppheng
hjulophæng
underordnad
underordnet
underordnet
undervattens, subakvatisk
undervanns, submarin
undervands, submarin,
undersøisk
smygtitta
smugtitte
smugkigge
förberedelse
forberedelse, tilberedelse
forberedelse
beredd
beredt, forberedt
beredt, forberedt
förbereda, organisera,
forberede, organisere,
forberede, organisere
arrangera, preparera
arrangere
klargøre, præparere
klargjøre
förberedande
forberedende
forberedende
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
264
підготування
піднесений
підготування
förberedelse, förberedning
forberedelse, klargjøring
підготуватися
підгузок
підданий
піддержувати
піддомен
підзаголовок
підземелля
förbereda
blöja
underordnad
bistå, undsätta
subdomän
underrubrik, undertitel
underjorden
forberede
bleie
underordnet
støtte, understøtte
subdomene
undertittel
undergrunn
підземний
підігрівати
underjordisk
upphetta
underjordisk
varme opp
під'їзд
uppgång
oppgang
підказувати
підкатегорія
підключати
підключений
підкова
підковдра
підковоподібний
sufflere
underkategori
koble, kople
tilkoblet
hestesko
dynetrekk
hesteskoformet
підкорятися
підкреслений
підкреслювання
підкреслювати
підкуповувати
підлабузник
підлеглий
підлива
підлий
підлісник
підлісок
підлість
підліток
підлога
підлота
підмаренник
підмет
підмінювати
підмітати
підмножина
підмога
підмурівок
sufflera
underkategori
koppla
kopplad
hästsko
påslakan
hästskoformad, hästskoformig,
hästskoliknande
trädkrypare
underordna, underkasta,
underkuva
underordna sig
understucken
understreckning
understryka
muta
smickrare
underordnad
sås
nedrig
sanikel, sårläka
skogkratt, underskog
nedrighet
tonåring
golv
nedrighet
måra
subjekt
byta, ersätta, skifta
sopa
delmängd
hjälp, bistånd, biträde
fundament
підмурок
fundament
fundament
піднебіння
піднесений
gom
sublim
gane
sublim
підкоришник
підкоряти
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
trekryper
underordne, underkaste,
underkue
underordne seg
understreket
understreking
understreke
bestikke
smigrer
underordnet
saus
nederdrektig, nedrig
sanikel
underskog, skogkratt
nederdrektighet
tenåring
gulv
nederdrektighet
maure
subjekt
skifte, bytte, erstatte
feie, sope, koste
delmengde
hjelp
fundament
klargørelse, klargøring,
præparation
forberede
ble
underordnet
støtte, understøtte, bistå
subdomæne
undertitel
undergrund
underverden
underjordisk
opvarme
ophede
opgang
tilkørselsvej
sufflere
underkategori
koble
tilkoblet
hestesko
dynebetræk, dynevår
hesteskoformet
træløber
underordne, underkue
underordne sig
understreget
understregning
understrege
bestikke
smigrer
underordnet
sovs
nederdrægtig, sjofel
sanikel
kratskov, underskov
nederdrægtighed
teenager
gulv
nederdrægtighed
snerre
subjekt, grundled
erstatte
feje
delmængde
hjælp
fundament,
bygningsfundament
fundament,
bygningsfundament
gane
sublim
265
піднімати
підсилювання
піднімати
höja, hissa, lyfta
підніматися
stiga, bestiga, klättra
heve, heise, løfte
підпілля
підплигувати
підпора
підпорядковувати
підприємець
stige
bestige, klatre
bringa
bringe
upprest
oppreist
påslakan
dynetrekk
vänta
vente
misstanke
mistanke
misstänksam, tvivelaktig
mistenkelig, tvilsom
misstanke
mistanke
misstänkt
mistenkt
misstänka
mistenke
sula
såle
mordbrand
brannstiftelse
antända, tända på, sätta eld på antenne, fenge, tenne, sette
fyr på
mordbrännare
brannstifter
signatur, underskrift
signatur, underskrift
undertecknad, signerad
underskrevet, signert
signering
signering
signera, underteckna
signere, undertegne,
underskrive
underground
undergrunn
hoppa
springe
stöd
støtte
underordna
underordne
affärsman
næringsdrivende
підприємництво
näringsliv
næringsliv
підприємство
підрахований
підраховувати
підрахунок
підрегіон
підробка
підроблений
підроблення
підробляти
підродина
підрозділ
підручник
företag
beräknad
beräkna
beräkning
underregion
förfalskning
förfalskad
förfalskning
eftergöra, förfalska
underfamilj
underavdelning
lärobok, läsebok, textbok
підрядний
підрядчик
підсвідомий
підсилений
підсилювання
underordnad
entreprenör
undermedveten
förstärkt
förstärkelse, förstärkning,
bestyrkelse, bestyrkning
bedrift
beregnet
beregne
beregning
subregion, underregion
forfalskning
forfalsket
forfalskning
ettergjøre, forfalske
underfamilie
underavdeling
lærebok, tekstbok, fagbok,
lesebok, undervisningsbok
underordnet
entreprenør
underbevisst
forsterket
styrking, forsterkning
підносити
піднятий
підодіяльник
підождати
підозра
підозрілий
підозріння
підозрюваний
підозрювати
підошва
підпал
підпалювати
підпалювач
підпис
підписаний
підписання
підписувати
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
hæve, løfte, forhøje, hejse,
oprejse
stige
bestige, klatre
bringe
oprejst
dynebetræk, dynevår
vente
mistanke
mistænkelig, tvivlsom
mistanke
mistænkt
mistænke
fodsål
brandstiftelse
antænde, fænge
brandstifter
signatur, underskrift
underskrevet, signeret
signering
signere, underskrive,
undertegne
undergrund
springe
støtte
underordne
forretningsmand,
erhvervsmand,
erhvervsdrivende,
næringsdrivende,
forretningsdrivende
næring
erhvervsliv, næringsliv
bedrift, foretag
beregnet
beregne
beregning
underregion
forfalskning
forfalsket
forfalskning
eftergøre, forfalske, falsificere
underfamilie
underafdeling
lærebog, fagbog, læsebog,
undervisningsbog
underordnet
entreprenør
underbevidst
forstærket
forstærkning
266
підсилювати
пізньоцвіт
підсилювати
підсилювач
підсистема
підслуховування
підслуховувати
підстава
styrka, förstärka, bestyrka
förstärkare
delsystem
avlyssning
avlyssna
anledning
fundament
styrke, bestyrke, forsterke
forsterker
delsystem
avlytting
avlytte, smuglytte
base, basis, bakgrunn,
grunnlag, fundament
підставка
підстанція
підстилка
підстрибувати
підступний
підсудний
підсумковий
підсумовування
підсумовувати
underlägg
understation
underlägg
hoppa
förrädisk
straffbar
kumulativ, summarisk
summering
summera
sammanfatta
summa
bekräftad
godkänd
bekräftelse, konfirmation
underlag
substasjon, understasjon
underlag
springe
forrædersk
straffbar
kumulativ, summarisk
summering, oppsummering
summere
oppsummere, sammenfatte
sum
bekreftet
godkjent
bekreftelse, verifikasjon
godkjennelse, godkjenning
bekrefte, verifisere
godkjenne
підсумок
підтверджений
підтвердження
підтверджувати
підтверджуючий
підтекст
підтечія
підтип
підтримка
підтримувати
підхід
bekräfta, verifiera
bejaka
godkänna
bekräftande, affirmativ
jakande, samtyckande
undertext
underström
undertyp
assistans, bistånd, biträde,
stöd, medstånd
bistå, undsätta
tillfartsväg
tillvägagångssätt,
handlingsmönster
bekræftelse, verifikation
godkendelse
bekræfte, verificere
affirmativ, bekreftende
bekræftende
undertekst
understrøm
undertype
assistanse, bistand, støtte
undertekst
understrøm
undertype
assistance, bistand, støtte,
medhold
bistå, støtte, understøtte
adkomst
fremgangsmåde
підходити
підходящий
passa
passande, lämplig
støtte, understøtte
adkomst, adkomstvei,
framkomstvei
tilnærmingsmåte,
tilnærmelsesmåte
egne
passende, passelig
підхожий
passande, lämplig
passende, passelig
підшипник
підшкірний
підшукувати
піжама
пізнавальний
пізнавати
пізній
пізніше
пізно
пізньоцвіт
kullager
underhuds
uppspåra
nattdräkt
kognitiv
erfara
sen
senare
sent
tidlösa
kulelager
underhuds
spore, finne
nattkjole
erkjennelsesmessig, kognitiv
erfare, erkjenne
sein, sen
senere
seint, sent
tidløs
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
styrke, bestyrke, forstærke
forstærker
subsystem
aflytning
aflytte
anledning, foranledning
base, baggrund, grund,
fundament, grundlag
underlag
understation
underlag
springe
forræderisk
strafbar
kumulativ, summarisk
opsummere
summere
sammenfatte
sum
bekræftet
egne
passende, modsvarende,
samsvarende
passende, modsvarende,
samsvarende
kugleleje
underhuds
finde, efterspore
natdragt, natkjole
kognitiv, erkendelsesmæssig
erfare
sen
senere
sent
tidløs
267
піймати
піймати
пік
пікантний
пікантність
піклувальник
піклування
піклуватися
піктограма
пікша
піл
пілігрим
пілот
пільга
пільговий
пілюля
піна
пінгвін
пінистий
пінитися
пінка
пінопласт
пінцет
пінчер
піонер
піп
піпетка
піраміда
пірамідальний
піранья
пірат
піратство
пір'їна
пірнання
пірнати
піроман
піроманія
пірометр
пірометрія
піротехнік
піротехніка
пір'я
пісенька
піскар
пісковий
пісковик
пісковик
fånga, gripa
höjdpunkt
pikant
pikanteri
beundrare, dyrkare
fange, gripe
høydepunkt, toppunkt
pikant
pikanteri
beundrer, dyrker, tilbeder,
tilhenger
omsorg, sköt, skötsel
omsorg, stell, pleie
sörja, sköta, vårda
sørge, stelle, pleie
piktogram
piktogram
kolja
hyse, kolje
golv
gulv
pilgrim
pilegrim
flygare, pilot, flygförare
flyfører, flyger, flyver, pilot
förmån
forrett, privilegium,
særrettighet
fradrag
privilegierad
privilegert
piller, tablett
pille, tablett
skum
skum
pingvin
pingvin
skummig, skumfull, skummad skummet
skumma
skumme
skum
skum
skumplast
skumplast
pincett
pinsett
pinscher
pinsjer
pionjär, banbrytare
pioner, banebryter
präst
prest
pipett
pipette, dråpeteller
pyramid
pyramide
pyramidal, pyramidalformig, pyramideformet, pyramidal
pyramidformad, pyramidartad,
pyramidformig, pyramidlik,
pyramidliknande
piraya
pirahna, piratfisk
pirat, sjörövare
pirat, sjørøver
sjöröveri
pirateri, piratvirksomhet,
sjørøveri, sjørøverivirksomhet
fjäder, fågelfjäder
fjær
dykning
dykking
dyka
dykke
pyroman
pyroman
pyromani
pyromani
pyrometer
pyrometer
pyrometri
pyrometri
pyrotekniker
pyrotekniker
pyroteknik
pyroteknikk
fjäder, fågelfjäder
fjær
sång, visa
sang, vise
sandkrypare
grunnling
sandig, sandad, sandhaltig
sandet, sandfylt, sandholdig
sandsten
sandstein, sandsten
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
fange, gribe
højdepunkt, toppunkt
pikant
pikanteri
beundrer, dyrker, tilbeder,
tilhænger
omsorg, omhu
sørge
piktogram
kuller
gulv
pilgrim
flyver, pilot
forrettighed, særrettighed,
privilegium
privilegeret
pille, tablet
skum
pingvin
skummet
skumme
skum
skumplast
pincet
pincher
pioner
præst
pipette
pyramide
pyramideformet, pyramidal
piratfisk
pirat, sørøver
pirateri, piratvirksomhed,
sørøveri
fjer
dykning
dykke
pyroman
pyromani
pyrometer
pyrometri
pyrotekniker
pyroteknik
fjer
sang, vise
grundling
sandet
sandsten
268
після
плазуни
після
efter, efteråt, därefter
післязавтра
післямова
пісня
пісок
піст
пістолет
пістон
піт
пітбуль
пітбультер'єр
піти
пітливість
övermorgon
efterord
sång, visa
sand
fasta
pistol
pistong
svett
pitbull
pitbullterrier
gå
svettning, transpiration
svettighet
svettig, svettefull, svettvåt
pyton, pytonorm
mörker
vagina, slida, moderslida, fitta
slida, svärdslida, hölster
пітний
пітон
пітьма
піхва
піхви
піхота
піхотинець
піца
піцерія
піч
пічкур
пічник
пішак
пішохід
піщаний
infanteri
fotsoldat, infanterist,
infanterisoldat
pizza
pizzeria
ugn, kamin, spis
плаваючий
плавець
sandkrypare
ugnsfågl
bonde
fotgängare, gångtrafikant
sandig, sandblandad, sandad,
sandhaltig
ökenråtta
segling
simma
flyta
segla
simmare
simmare
плавити
плавка
плавлення
плавник
плавунець
плавучий
плагіат
плазма
плазувати
плазун
плазуни
smälta
smältning
smältning
fena
dykare
simmande, flytande
plagiat
plasma
kravla, kräla, krypa
kräldjur
kräldjur
піщаник
плавання
плавати
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
efter, etter, etterpå, deretter,
så
overmorgen
etterord
sang, vise
sand
faste
pistol
fenghette
svette
pitbull
pitbullterrier
gå
transpirasjon
efter, herefter, derefter, så
utsvettet
pyton, pytonslange
mørke
vagina, skjede, fitte
skjede, hylster, sverdhylster,
sverdskjede, sverdslire
infanteri
fotsoldat, infanterist,
infanterisoldat
pizza
pizzeria
ovn, kamin
komfyr
grunnling
ovnfugl
brikke
fotgjenger
sandet, sandfylt
sandblandet, sandholdig
ørkenrotte
svømning
svømme
flyte
seile
svømmende
svømmer
finne
smelte
smelting, smeltning
smelting, smeltning
finne, svømmefinne
vannkalv
svømmende
plagiat
plasma
krabbe, kravle, krype
krypdyr
krypdyr, reptiler
udsvedt
pyton, pytonslange
mørke
vagina, skede, fisse, kusse
skede, hylster
overmorgen
efterord
sang, vise
sand
faste
pistol
fænghætte
sved
pitbull
pitbullterrier
gå
transpiration
infanteri
infanterist
pizza
pizzeria
ovn, kamin
komfur
grundling
ovnfugl
bonde
fodgænger
sandet
ørkenrotte
sejlads, svømning
svømme
flyde
sejle
svømmende
svømmer
finne
smelte
smeltning
smeltning
finne
vandkalv
svømmende, flydende
plagiat
plasma
krabbe, kravle, krybe
krybdyr
krybdyr
269
плакат
плакат
плакати
план
планер
планета
планетарій
планетарний
планетний
планетоїд
планіметричний
планіметрія
планктон
плановий
плановість
плантація
планування
планувати
пластик
пластилін
пластинка
пластир
пластичний
пластичність
плед
plakat
gråta
plan
glidflygplan, segelflyg,
segelflygplan, glidflyg,
hängglidare
planet
planetarium
planetarisk, planetär
planetarisk, planetär
planetoid
plangeometrisk, planimetrisk
planimetri, plangeometri
plankton
planmässig
planmässighet
plantage
planläggning, planlösning
planera, planlägga
plast
plastilina
platta
plåster
plastisk
plasticitet, plastiskhet
plakat
gråte
plan
glidefly, seilfly, svevefly,
hengefly, hengeglider, seglfly
plakat
græde
plan
svævefly, glider
planet
planetarium
planetarisk
planetarisk
planetoide
plangeometrisk
plangeometri
plankton
planmæssig
planmæssighed
plantage
planlægning
planere, planlægge
plast
plastilin
plade
plaster
plastisk
plasticitet
plaid
плаття
платформа
плацента
плач
плащ
plast
betalning
platan
platina
betala, inbetala, utbetala
platta
betald
betalare
lön
platå
platonisk
betalningsduglig
betalningsduglighet,
betalningsförmåga
klänning
perrong, plattform
moderkaka, placenta
gråt
regnkappa
плебісцит
плевра
plebiscit
brösthinna
planet
planetarium
planetarisk, planetær
planetarisk, planetær
planetoide
planimetrisk
planimetri, plangeometri
plankton
planmessig
planmessighet
plantasje
planlegging
planlegge
plast
plastilin
plate
plaster
plastisk
formbarhet,
formendringsevne, plastisitet
plast
betaling
platan
platina
betale, utbetale
plate
betalt
betaler
lønn, lønning
platå, høyslette
platonisk
betalingsdyktig
betalingsdyktighet,
betalingsevne
kjole
perrong, plattform
morkake, placenta
gråt
regnfrakk, regnkappe,
regnjakke
plebisitt
brysthinne
плеврит
brösthinneinflammation,
pleurit
pläd
pledd
пластмаса
плата
платан
платина
платити
платівка
платний
платник
платня
плато
платонічний
платоспроможний
платоспроможність
плед
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
plast
betaling
platan
platin
betale, udbetale, indbetale
plade
betalt
betaler
løn, lønning
plateau
platonisk
betalingsdygtig
betalingsdygtighed,
betalingsevne
kjole
perron, platform
moderkage, placenta
gråd
regnfrakke, regnjakke
plebiscit
brysthinde, lungehinde,
lungesæk
pleuritt, brysthinnebetennelse brysthindebetændelse
270
племінник
площадка
племінник
nevö, brorson, systerson
племінниця
brorsdotter, systerdotter
плем'я
пленарний
пленум
плескатий
плести
плетений
плетінка
плече
пливти
stam
plenar
plenum
flack, flat, plan, slät
fläta
flätad
flätverk
axel, skuldra
simma
flyta
hoppa, jumpa
ström, flöde
löpande
ärla
simma
flyta
spis
hinna
film
hinna
frukt
fertil, bördig, fruktbar
плигати
плин
плинний
плиска
плисти
плита
пліва
плівка
плід
плідний
плідність
пліоцен
пліснявіти
пліт
плітка
пловчиха
плодючий
пломба
пломбування
пломбувати
пломінь
плоский
плоскість
плоскогір'я
плоскогубці
плоскодонний
плоскостопий
плоскостопість
плотський
плоть
площа
площадка
fertilitet, fruktbarhet
pliocen
mögla
flotte
sladder, sladderhistoria,
skvaller, skvallerhistoria
simmareflicka, simmerska
fertil, bördig, fruktbar
plomb
plombering
plombera, fylla
fyr, brasa, eld
flack, flat, plan, slät
plan
högslätt
tång
flatbottnad, flatbottnig
plattfotad
plattfot
köttslig
kött
torg, plats
yta, kvadratinnehåll,
arealinnehåll
bana
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
nevø, brorsønn, søstersønn
nevø, brorsøn, brodersøn,
søstersøn
niese, brordatter, søsterdatter niece, brordatter,
broderdatter, søsterdatter
stamme
stamme
plenar
plenar
plenum
plenum
slett, flat, plan
flad, plan
flette
flette
flettet
flettet
flettverk
fletværk
skulder
skulder
svømme
svømme
flyte
flyde
hoppe, jumpe, springe
hoppe, springe
strøm, strømning
strøm, strømning
flyttende
fluid
erle
vipstjert
svømme
svømme
flyte
flyde
komfyr
komfur
hinne
hinde
film
film
hinne
hinde
frukt
frugt
fertil, fruktbar
fertil, frodig, frugtbar,
grødefuld
fruktbarhet
frugtbarhed, fertilitet
pliocen
pliocæn
mugne
mugne
flåte
flåde, tømmerflåde
sladder, folkesnakk
sladder
svømmerske
fertil, fruktbar
plombe
plombering
plombere, fylle
flamme, fyr, bål, ild,
ildflamme
slett, flat, plan
plan
høyslette
tang, nebbetang
flatbunnet
plattfotet
plattfot
kjødelig
kjød
torg, plass
flate, flateinnhold,
arealstørrelse
bane
svømmerske
fertil, frodig, frugtbar
plombe
plombering
plombere
flamme, ild
flad, plan
plan
højslette
tang
fladbundet
platfodet
platfod
kødelig
kød
torv, plads
flade, fladeindhold
bane
271
плуг
плуг
плутанина
плутати
плутократ
плутократичний
плутократія
плутоній
плювати
плювок
плюндрування
плюндрувати
плюралізм
плюраліст
плюралістичний
плюс
плющ
пляж
пляма
плямистий
пляшка
пляшковидний
пневматичний
пневмонія
по
побажання
побачення
побачити
поверхневий
plog
oordning, oreda, kaos
förväxla
plutokrat
plutokratisk
plutokrati
plutonium
spotta
loska, spottloska
plundring
plundra
pluralism
pluralist
pluralistisk
plus, additionstecken
murgröna
strand, badplats, badstrand,
sandstrand
fläck, prick
fläckig, fläckfull
flaska
flaskformig, flasklik
pneumatisk
lunginflammation
över
önskan
möte, kärleksmöte
побіля
поблизу
побожний
побратим
möta, träffa
se
inse
kust
ytlig
svepande
nära
nära
gudfruktig
blodsbroder, fosterbroder
побут
побутовий
повага
повар
поведінка
hushåll
hushållningsmässig
vördnad, respekt
kock
beteende
повелитель
повернений
повернутий
повертати
повертатися
herre, härskare
tillbakavänd
tillbakavänd
återge, returnera
vända, återvända,
tillbakakomma, hemkomma
våning
ytlig
побережжя
побіжний
поверх
поверхневий
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
plog
uorden, kaos
forbytte, forveksle
plutokrat
plutokratisk
plutokrati
plutonium
spytte
spyttklyse
plyndring
plyndre
pluralisme
pluralist
pluralistisk
pluss, addisjonstegn
bergflette, eføy, vedbend
badeplass, badested,
badestrand, sandstrand
flekk, plett, spette
flekket, plettet, spettet
flaske
flaskeaktig, flaskeformet
pneumatisk
lungebetennelse
over
ønske
møte, stevnemøte,
rendezvous, kjærlighetsmøte
møte, treffe
se
innse
kyst
overfladisk
plov
uorden, kaos, rod, røre
forbytte, forveksle
plutokrat
plutokratisk
plutokrati
plutonium
spytte
spytklat
plyndring, udplyndring
plyndre, udplyndre
pluralisme
pluralist
pluralistisk
plus, plustegn, additionstegn
efeu, vedbend
strand, badested, sandstrand,
badestrand
plet
plettet
flaske
flaskeformet
pneumatisk
lungebetændelse
over
ønske
møde, stævnemøde,
rendezvous
møde, træffe
se
indse
kyst
overfladisk
i nærheten
i nærheten
gudfryktig
blodsbror, fostbror
nær
nær
gudfrygtig
blodbroder, blodsbroder,
fostbroder
husholdning
husholdnings
agtelse, respekt
kok
adfærd, opførsel
hushold
husholdningsmessig
aktelse, respekt
kokk
adferd, atferd, atferdsmåte,
oppførsel
herre, hersker
hjemvendt, tilbakevendt
hjemvendt, tilbakevendt
gi tilbake, gjengi
vende, hjemkomme
etasje
overfladisk
herre, hersker
hjemvendt, tilbagevendt
hjemvendt, tilbagevendt
gengive, tilbagegive, returnere
vende
etage
overfladisk
272
поверхня
поверхня
поверховий
поверховість
повз
повзик
повинний
повитиця
повіддя
повідомлення
повідомляти
повіка
повільний
повільність
повільно
повінь
повітання
повітроплавальний
повітроплавання
повітроплавець
повітря
повітряний
повішання
повішений
повішення
повія
повіяти
повний
повністю
повно
повноваження
повнолітній
повнота
повноцінний
повноцінність
повня
поводження
поводження
överyta
ytlig
ytlighet
längs
nötväcka
pliktig, förpliktad
linsilke
översvämning
besked, meddelande, budskap,
notifikation
meddela, kungöra, notifiera,
underrätta
ögonlock
trög, trögrörlig, långsam,
långsamgående, saktmodig,
dorsk
saktmodighet
sakta
översvämning
hälsning
aeronautisk
luftfart, aeronautik
flate, overflate
overfladisk
overfladiskhet
langs
spettmeis
pliktig
linsilke
flom, flod
beskjed, melding, budskap,
notifikasjon
melde, notifisere, kunngjøre,
tilkjennegi
øyelokk
treg, langsom, saktmodig,
saktegående
saktmodighet
langsomt, sakte
flom, flod
hilsen, hilsning
aeronautisk
luftfart, aeronautikk,
ballongsport
aeronaut, luftseglare,
aeronaut, ballongfarer,
ballongfarare
luftskipper
luft
luft
luftig
luftig
hängning
hengning
hängd
hengt
hängning
hengning
hora, luder, prostituerad,
hore, ludder, prostituert, tøs,
gatflicka, horkona, horkvinna, gatetøs, horkone
glädjeflicka, glädjekvinna,
löskona, löskvinna
blåsa
blåse
hel
hel
full, komplett
full, komplett
total
fullstendig
total
alldeles, helt
fullstendig, fullt, helt
alldeles, helt
fullstendig, fullt, helt
myndighet
myndighet
befogenhet
fullmakt
fullmakt
myndig
myndig
fullständighet
kompletthet, fullstendighet
frodighet
frodighet
fullkomlig, fullvärdig
fullverdig
fullkomlighet
fullverdighet
fullmåne
fullmåne
behandling
behandling
uppförande, uppträdande
adferd, atferd, oppførsel
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
flade, overflade
overfladisk
overfladiskhed
langs
spætmejse
pligtig, pligtskyldig
nældesilke
højvande, oversvømmelse
besked, meddelelse, melding,
notifikation
melde, meddele, notificere,
kundgøre, bekendtgøre
øjelåg, øjenlåg
træg, langsom,
langsomgående,
langsommelig,
langsomtgående, sagtmodig
sagtmodighed
langsomt, sagte
højvande, oversvømmelse
hilsen
aeronautisk
luftfart, aeronautik
aeronaut
luft
luftig
hængning
hængt
hængning
hore, luder, ludder,
prostitueret, skøge, gadeluder,
gadepige, gadetøs, glædespige
blæse
hel, fuld, komplet
fuldstændig
total
fuldstændigt, fuldt, helt
fuldstændigt, fuldt, helt
myndighed
fuldmagt
myndig
fuldstændighed
fedme
fuldkommen, fuldværdig
fuldkommenhed
fuldmåne
adfærd
273
поволі
поволі
поворот
повстання
повсть
повсюди
повсякденний
погроза
langsomt, sakte
innkjøring, sving
opprør, revolt, oppstand
filt
allesteds, overalt
daglig, hverdagslig
langsomt, sagte
sving, vejsving
oprør, opstand
filt
overalt, allesteds
daglig, dagligdags, hverdagslig
hverdagslighet
gjentakelse
dagligdag
gentagelse
погано
погіршення
погіршувати
поглиблення
sakta
sväng
uppror, revolt, folkresning
filt
allestädes, överallt
daglig, vardaglig, alldaglig,
dagligdags
alldaglighet, vardaglighet
repetition, gentagning
repris
gentagande
gentagande
repetition, gentagning
repetera, upprepa
bunden
bindel
dålig
elak, stygg
eländig
illa
försämring
förvärra, försämra, försvåra
fördjupning
gjentatt, gjentagende
gjentagende
gjentakelse
gjenta
tilknyttet
bind, bindsel
ill, dårlig
fæl, slem, vond
elendig
ille, uvel
forverring
forverre
fordypning
поглиблювання
fördjupning
fordypning
поглиблювати
поглинання
поглинати
поглинаючий
погляд
fördjupa
absorbering, absorption
absorbera
absorberande
blick, anblick
ståndpunkt, syn, vision
mening, åsikt
fordype, utdype
absorpsjon, absorbering
absorbere
absorberende
blikk
standpunkt, visjon, syn
mening
поглядати
поговір
kika, skåda
sladder, sladderhistoria,
skvaller, skvallerhistoria
väder
samordnad, avtalad
samtycka
svängning
pendling
sumphöna
förföljelse
kikke, skue
sladder, folkesnakk
gentagende
gentagende
gentagelse
gentage
tilknyttet
bind, bandage
dårlig
fæl, slem
elendig
dårligt
forværring
forværre
fordybning, uddybning,
uddybelse
fordybning, uddybning,
uddybelse
uddybe
absorption, absorbering
absorbere
absorberende
blik, øjekast
standpunkt, vision, syn,
betragtningsmåde
mening, holdning
kigge, skue
sladder
rånad
rån
röveri
råna, röva, plundra
vinkällare
mätfel, mätningsfel
hot
hot
ranet, ransoffer
ran
røveri
rane, røve, plyndre
vinkjeller
feilmargin
trussel
trussel
повсякденність
повторення
повторний
повторюваний
повторювання
повторювати
пов'язаний
пов'язка
поганий
погода
погоджений
погоджуватися
погойдування
погонич
погоня
пограбований
пограбування
пограбувати
погріб
погрішність
погрожування
погроза
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
vær
avtalt
samtykke
svinging
pendling
myrrikse
jakt, forfølgelse, forfølgning
vejr
aftalt
samtykke
svingning
pendling
rørvagtel
jag, jagt, forfølgelse,
forfølgning
ranet
ran
røveri
rane, røve, plyndre
vinkælder
fejlmargin
trussel
trussel
274
погруддя
подружжя
погруддя
подавати
подалі
byst
leverera
borta
byste
levere
borte, bortenfor
подальший
ytterligare
följande, påföljande
vidare
ge, donera
ytterligere
følgende
videre
gi
donere
gave, presang
skattemessig
avgift
skatt
heltemot
dobbel, dobbelt
gård
fordobling
fordobling
doble, fordoble
sommesteds
подарувати
подарунок
податковий
податок
подвиг
подвійний
подвір'я
подвоєння
подвоювання
подвоювати
подекуди
подесятеряти
подив
подих
подібний
подібно
поділ
поділяти
подіум
подія
подоба
подобати
подовжений
подовження
подовжування
подовжувати
подовжувач
подоланий
подолувати
подорож
подорожник
подорожування
подорожувати
подорожчання
подробиця
подруга
подружжя
gåva, present
skattemässig
avgift
skatt
bedrift
dubbel
gård
fördubbling
fördubbling
duplicera, fördubbla
någonstädes
tiodubbla
överraskning, förvåning,
förundran
pust, andedräkt, andhämtning
lik, liknande, likadan
liksom
indelning
dela, indela, uppdela
podium
begivenhet, händelse,
evenemang
likhet
duga, passa
förlängd
förlängning
förlängning
förlänga
fortsätta
förlängningssladd, skarvsladd
övervunnen
besegra
resa
groblad
resa
resa
prisökning
detalj
väninna
maka, hustru
make, man
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
tidoble
overraskelse, forbauselse,
forundring
pust, ånding, åndedrett
lik, lignende, liknende
liksom, likesom
deling
dele
podium
begivenhet, hendelse
likhet
egne
forlenget
forlengelse
forlengelse
forlenge
fortsette
skjøteledning
overvunnet
bekjempe
reise
groblad
reise
reise
prisoppgang, prisøkning,
prisvekst
detalj, enkelthet
venninne
ektefelle, ektemake
buste, byste
levere
bort, borte
fjernt, langt
væk
yderligere
følgende
videre
give, donere
gave
skattemæssig, ligningsmæssig
afgift
skat
bedrift
dobbelt
gård
fordobling
fordobling
doble, fordoble, duplikere
nogensteds, indimellem,
stundom
tidoble
overraskelse, forbavselse,
forundring
pust, åndedræt
lig, lignende, ligedannet
ligeledes
deling
dele
podium
begivenhed, hændelse
lighed
egne
forlænget
forlængelse
forlængelse
forlænge
fortsætte
forlængerledning
overvundet
besejre, nedkæmpe, overvinde
rejse
vejbred
rejse
rejse
prisstigning
detalje
veninde
ægtefælle, ægtemage
275
подряпина
подряпина
подужувати
подути
подушка
подяка
поезія
поема
поет
поетапний
поетапно
поетеса
поетичний
поєднання
поєднування
поєднувати
пожадливий
пожадливість
пожвавлювати
пожежа
пожежник
пожертвування
пожертвувати
пожива
пожиток
поза
позавчора
позад
позаду
позаторік
позашлюбний
позаяк
позбавлений
позбавлення
позбавляти
позвати
поздовж
поздовжній
поздоровлення
поздоровляти
позивач
позика
позитивний
позитрон
позитрон
klösmärke
övervinna
blåsa
kudde, huvudkudde, puta,
dyna
tacksamhet
kloremerke, rift
bekjempe
blåse
pute, hodepute
hynde
takknemlighet
rift
besejre, nedkæmpe, overvinde
blæse
pude, hovedpude, sovepude
taknemlighed,
taknemmelighed
diktkonst, diktning, poesi
diktekunst, diktning, poesi
digtekunst, digtning, poesi
poem
poem
poem
diktare, poet
dikter, poet
digter
poet
etappvis, stegvis, gradvis
skrittvis, trinnvis, gradvis
etapevis, trinvis, gradvis
etappvis, stegvis, gradvis
etterhvert, skrittvis, trinnvis, efterhånden
gradvis, stadig, etappevis
diktarinna, poetessa, poetinna dikterinne
digterinde
poetisk
poetisk
poetisk
förening
forening
forening
förening
forening
forening
förena
forene
forene
girig
begjærlig, gjerrig, grådig,
begærlig, gerrig, grisk, grådig,
grisk, havesyk
havesyg
girighet, girighetssjuka
griskhet, grådighet, havesyke griskhed, grådighed, havesyge
uppfriska
oppfriske
opmuntre
brand
brann
brand
brandman
brannmann
brandmand
donation, nådegåva
donasjon, nådegave
donation, nådegave
ofring
offra
ofre
ofre
föda, foder
mat
føde, foder
vinst, profit, nytta
gevinst, profitt, nytte,
gevinst, profit, nytte
nytteverdi
ställning
stilling
stilling
utanför
utenfor
udenfor
i förrgår
i forgårs
i forgårs
bak
bak
bag
bak, bakefter, bakom
bak, bakover, baketter, tilbake bag, bagom, tilbage
i förfjol
i forfjor
i forfjor
utomäktenskaplig
utenekteskapelig,
uægteskabelig
utenforekteskapelig
uektefødt
emedan
siden, fordi, ettersom
siden, fordi, eftersom
berövad
berøvet, frarøvet, fratatt
frarøvet
beslag, konfiskation
beslagleggelse, konfiskasjon beslaglæggelse, konfiskation
beslagta, konfiskera
beslaglegge, konfiskere
beslaglægge
kalla
kalle
kalde
längs
langs
langs
längsgående
langsgående
langsgående
gratulation
gratulasjon
gratulation
gratulera
gratulere
gratulere
saksökare
saksøker
sagsøger
lån
lån
lån
positiv
positiv
positiv
positron
positron
positron
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
276
позиція
позиція
покоління
позичати
position
attityd
låna
позичка
позіхати
познайомити
позначений
позначення
позначка
позов
позування
поінформований
поїзд
поїздка
поїхати
показ
показання
lån
gäspa
presentera, introducera
markerad
beteckning
tecken
rättssak
posering
informerad
tåg
resa
resa
visning
visning
показний
skenbar
показник
показувати
покалічений
покараний
покарання
покарати
покваплювати
indikator
visa, framvisa
lemlästad
straffad
straff
straffa
förhasta, påskynda,
framskynda
poker
ännu
medan
lämna
lämnad
frid, ro
död
hörsamhet
lydig, ödmjuk
hörsamhet
hörsam
lägga, sätta
uppfordring
uppmaning, uppfordring
bock
beundran, tillbedjan
beundrare, dyrkare
покер
поки
покидати
покинутий
покій
покійник
покірливість
покірний
покірність
покладливий
покласти
поклик
покликання
поклін
поклоніння
поклонник
поклонятися
покоївка
покоління
tillbedja, beundra, dyrka
kammarpiga, kammartärna,
kammarjungfru, husjungfru,
kammarflicka
generation, släktled
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
posisjon
låne
utlåne
lån
gjespe
presentere, introdusere
markert
betegnelse
tegn
rettssak
posering
opplyst, informert
tog
reise
dra, reise
visning
angivelse
tilsynelatende
proforma
indikator
vise
lemlestet
straffet
straff, straffedom
straffe
forhaste, framskynde,
påskynde
poker
ennå, fremdeles
mens
forlate
forlatt
fred, ro
død
lydighet
lydig, hørig
lydighet
lydig
legge, sette
oppfordring
oppfordring
bukk
beundring, tilbedelse
beundrer, dyrker, tilbeder,
tilhenger
tilbe, beundre, forgude, dyrke
stuepike, værelsepike,
kammerpike, kammerjomfru
position
holdning
låne
lån
gabe
introducere
markeret
betegnelse
tegn
retssag
posering
informeret
tog
rejse
rejse
visning
visning
angivelse
indikation
proforma
tilsyneladende
indikator
vise
lemlæstet
straffet
straf
straffe
forhaste, påskynde
poker
endnu, fremdeles, mens
forlade, levne
forladt
fred, ro
død
lydighed
lydig, hørig, ydmyg
lydighed
lydig
lægge, sætte
opfordring
anmodning, opfordring
buk
beundring, tilbedelse
beundrer, dyrker, tilbeder,
tilhænger
beundre, tilbede
stuepige, kammerpige,
kammerjomfru
generasjon, slektledd, ættledd generation, slægtled
277
покохати
полірувати
покохати
покращання
покращати
покращення
покращувати
покрив
förälska sig
bättring, förbättring
förbättra
bättring, förbättring
förbättra
täcke
покривайло
покривати
överkast
täcka
покриваючий
покритий
покриття
täckande
täckt
täcke, täckning
покрівля
покров
tak
täcke
покровитель
beskyddare, protektor,
skyddspatron
köpare
köp
biten
bita
reparera
krossad
fält, åker, mark
lindrad, lättad
lättnad, lindring
underlätta, lindra
polemik
vattenkanna
vattna
malört
hylla
polyandri
polygami, månggifte,
gruppäktenskap
polyglott
skyttebana
polygrafi
polyeten
poliklinik
polymer
polymorfi, polymorfism
polynom
polio
polyp, polypdjur
förbättrad
bättring, förbättring
förbättra
blanka, polera, blankpolera
покупець
покупка
покусаний
покусати
полагодити
поламаний
поле
полегшений
полегшення
полегшувати
полеміка
поливальниця
поливати
полин
полиця
поліандрія
полігамія
поліглот
полігон
поліграфія
поліетилен
поліклініка
полімер
поліморфізм
поліном
поліомієліт
поліп
поліпшений
поліпшення
поліпшувати
полірувати
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
forelske seg
bedring, forbedring
forbedre
bedring, forbedring
forbedre
overtrekk
teppe
teppe
dekke
heldekkende
dekt, tildekt, tilhyllet
dekning
overtrekk
teppe
tak
overtrekk
teppe
beskytter
kjøper
kjøp
forbitt, skambitt
bite
fikse, reparere
knust
felt, åker, mark
lettet
lettelse, lindring
lette, lindre
polemikk
vanningskanne, vannkanne
irrigere, vanne
malurt
hylle
polyandri
polygami, flergifte,
mangegifte, flerkoneri
polyglott
skytefelt, skytebane
polygrafi
polyetylen
poliklinikk
polymer
polymorfi, polymorfisme
polynom
polio, poliomyelitt
nesledyr, polypp, polyppdyr
forbedret
bedring, forbedring
forbedre
polere, blankpusse,
blankpolere
forelske sig
bedring, forbedring
forbedre
bedring, forbedring
forbedre
tæppe
tæppe, sengetæppe
dække, bedække, tække,
belægge
heldækkende
dækket, tildækket, tilhyllet
dækning
tag
dække, tæppe
skytshelgen
køber
køb
skambidt
bide
fikse, reparere
knust
felt, ager, mark
lettet
lettelse, lindring
lette, lindre
polemik
vandkande
vande
malurt
hylde
polyandri
polygami, flerkoneri
polyglot
skydebane
polygrafi
polyethylen, polyætylen
poliklinik
polymer
polymorfi, polymorfisme
polynomium
polio
polyp, polypdyr
forbedret
bedring, forbedring
forbedre, udbedre
polere, blanke, bone
278
поліс
поліс
політ
політв'язень
політеїзм
політеїст
політехнічний
політизація
політик
політика
політичний
політолог
поляна
політологічний
політологія
försäkringsbrev
flygning, flygresa
politisk fånge
polyteism, månggudadyrkan
polyteist, månggudadyrkare
polyteknisk
politisering
politiker
politik
politisk
statsvetenskapsman,
statsvetare
statsvetenskaplig
statsvetenskap
polise
flukt
politisk fange
polyteisme, flerguderi
polyteist
polyteknisk
politisering
politiker
politikk
politisk
statsvitenskapsmann,
statsviter
statsvitenskapelig
statsvitenskap
поліфонічний
поліфонія
поліхромія
поліцейський
polyfonisk
polyfoni
polykromi
polisman, polisbetjänt
polyfonisk
polyfoni
polykromi
politibetjent, politimann
поліція
полк
полковник
поло
половина
пологи
положення
полон
полонений
полонина
полонити
полоній
полоскати
полотнина
полотно
полохати
полохливий
полудень
полум'я
polis
regemente
överste
polo, hästpolo
halv
födsel
läge, situation, förhållande
fångenskap
fången, tillfångatagen
vall
fånga, tillfångata, tillfångataga
polonium
skölja
kanvas, kanvasduk
kanvas, kanvasduk
skrämma
feg
middag
fyr, brasa, eld
полум'яний
полуниця
полуничний
польовий
польовиця
польський
польськомовний
полюбити
полювання
полювати
полюс
поляк
поляна
politi
regiment
oberst
polo
halv, halvdel
barsel, fødsel
situasjon, forhold
fangenskap
fangen, ifangetatt
seter
fange
polonium
skylle
kanvas, lerret
kanvas, lerret
skremme, forskrekke
fryktsom, feig
middag
flamme, fyr, bål, ild,
ildflamme
eldig, eldfull
flammeaktig
jordgubbe
hagejordbær
smultronfärgad, smultronröd jordbærfarget
fältmässig
feltmessig
ven
kvein
polsk
polsk
polskspråkig
polskspråklig
förälska sig
forelske seg
jakt
jakt
jaga
jage, jakte
pol
pol
polack
polakk
glänta
glenne
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
police
flugt, flyvning, flyrejse
politisk fange
polyteisme, flerguderi
polyteist
polyteknisk
politisering
politiker
politik
politisk
politolog
politologisk
statskundskab, statsvidenskab,
politologi
polyfonisk
polyfoni
polykromi
politimand, politibetjent,
polititjenestemand
politi
regiment
oberst
polo
halv, halvdel, halvpart
barsel, fødsel
tilstand, forhold
fangenskab
fangen, tilfangetagen
sæter
fange
polonium
skylle
kanvas, lærred
kanvas, lærred
skræmme
frygtsom
middag
flamme, ild
fyrig, ildfuld
jordbær, havejordbær
jordbærfarvet
feltmæssig
hvene
polsk
polsksproget
forelske sig
jagt
jage, jagte
pol
polak
skovlysning
279
поляризатор
поляризатор
поляризація
поляризований
поляризувати
полярний
полярність
помада
помазок
помаранч
помаранчевий
понеділок
поменшувати
померлий
помилка
polarisator, polarisationsfilter
polarisation
polariserad
polarisera
polar
polaritet
läppstift
pensel
apelsin
orange, orangefärgad,
orangegul
minska, förminska, reducera
död
fel, blunder, misstag, tabbe
помилковий
помилування
помилувати
помилятися
поминати
помідор
поміж
поміркований
fel, felaktig
amnesti, benådning
benåda
göra fel
minnas
tomat
mellan, emellan
moderat, måttfull, måttlig
поміркованість
помірний
måttlighet
moderat, måttfull, måttlig
помісь
помітний
blandning
synbar, synlig, märkbar,
handgriplig, iögonfallande
поміч
помічати
помічник
поміщати
hjälp, bistånd, biträde
märka
assistent, medhjälpare
placera
помноження
помножувати
поморник
помпа
помпезний
помпезність
помпувати
помста
multiplikation
gånga, multiplicera,
mångdubbla
labb
pump
pompös
pompöshet
pumpa
hämnd, hämndaktion
пом'якшати
пом'якшувати
понад
поневолений
поневолення
поневолювати
понеділок
mjukna
mjukna
över
trälbunden, slavbunden
trälbindning
förslava, trälbinda, slavbinda
måndag
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
polarisator, polariseringsfilter
polarisasjon
polarisert
polarisere
polar, polær
polaritet
lebestift, leppestift
pensel
appelsin
oransje, oransjefarget,
orangegul
minske, nedsette
død
feil, tabbe
polariseringsfilter
polarisation
polariseret
polarisere
polar, polær
polaritet
læbestift
pensel
appelsin
orange, orangefarvet
jo
pumpe
pompøs
pompøshet
pumpe
hevn, hevnaksjon, hevnakt,
gjengjeldingsaksjon
mildne, mykne
mildne, mykne
over
trellbundet
trellbinding
trellbinde, slavebinde
mandag
kjove
pumpe
pompøs
pompøshed
pumpe
hævn, hævnagt
mindske, nedsætte, reducere
død
fejl, bommert, fejltagelse,
lapsus
feil, feilaktig
fejl, fejlagtig
amnesti, benådning
amnesti
benåde
benåde
ta feil
begå fejl
minne
minde
tomat, tomatplante
tomat
mellom
mellem
moderat
moderat, mådeholden,
mådeholdende, mådelig
måtehold
mådehold
måteholden
moderat, mådeholden,
moderat
mådeholdende, mådelig
blanding
blanding
synbar, synlig, følbar, følelig, synbar, synlig, følbar, følelig,
sansbar, merkbar, betraktelig håndgribelig, iøjefaldende,
mærkbar
hjelp
hjælp
merke, bemerke
mærke, bemærke
assistent, medhjelper
assistent, medhjælper, hjælper
plassere
rumme
romme
multiplikasjon
multiplikation
gange, multiplisere
gange
mildne, blødgøre
mildne, blødgøre
over
trælbundet
trælbinding
trælbinde, slavebinde
mandag
280
пониження
популяція
пониження
nedsättning
nedsettelse
понижувати
поні
поновлення
поновлювання
поновлювати
понос
поняття
пообіцяти
поодаль
попелюшка
поперед
попереджати
dämpa, reducera, sjunka
ponny
förnyelse
förnyelse
förnya
diarre, lös mage, magsjuka
begrepp
lova
borta
askunge
förut
varna, varsko, varsla
попереджений
попередження
varnad
varning, varsel
попереджувати
varna, varsko, varsla
попередник
попередній
föregångare, förlöpare
tidigare
förra
preliminär
nedsette
ponni
fornyelse
fornyelse
fornye
diare, magesyke
begrep
love
borte, bortenfor
askepott
foran
advare
varsle
advart, varslet
advarsel
varsel, varsling
advare
varsle
forløper, forgjenger
tidligere
forrige
preliminær
попереду
поперемінний
förut
växlande
foran
avvekslende
поперемінно
växelvis, omväxlingsvis,
skiftesvis, skiftvis
tvär, tvärsgående, transversal
efterfrågan
under
aska
askfat, askkopp
flöte, flottör
fylla
korrektion, justering, rättelse
avvekslende, skiftevis,
vekselvis
transversal, tverrstilt
etterspørsel
under
aske
askebeger
bøye, dobbe, flottør
fylle
korreksjon
поправний
korrigera, rätta
trimma
förbätterlig
попри
поприще
популізм
популіст
популістський
популяризація
популяризувати
популярний
популярність
популяція
oavsett, trots
arena
populism
populist
populistisk
popularisering
popularisera
populär
popularitet
bestånd, population
korrigere, rette
trimme
forbederlig
opprettelig
uansett
arena
populisme
populist
populistisk
popularisering
popularisere
populær
popularitet
bestand, populasjon
поперечний
попит
попід
попіл
попільничка
поплавець
поповнювати
поправка
поправляти
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
nedsættelse, reducering,
reduktion
nedsætte, reducere, synke
pony
fornyelse
fornyelse
forny
diarre
begreb
love
borte
askepot
foran
advare
varsle
varslet
advarsel, varsel
varsling
advare
varsle
forgænger, forløber
tidligere
forrige
forudgående
præliminær
foran
vekslende, afvekslende,
alternerende
skiftevis, vekselvis
transversal
efterspørgsel
under
aske
askebæger
flåd
fylde
korrektion, berigtigelse,
justering, rettelse
korrigere, rette
trimme
forbederlig, oprettelig
uanset, trods
arena
populisme
populist
populistisk
popularisering
popularisere
populær
popularitet
bestand, population
281
пора
пора
порада
порадити
порадник
поразка
поранений
поранення
поранити
порей
порекомендувати
порівнювання
порівнювати
порівняльний
порівнянний
порівнянність
порівняно
поріг
поріз
порічки
порнографічний
порнографія
порножурнал
порнозірка
порнознімок
порноіндустрія
порнофільм
порода
породілля
порожнина
порожній
порок
пором
порося
поросятко
порох
порочний
порочність
порошок
порт
порт
tid, tidsålder, tidsepok, epok,
era
por, hudpor
råd
anbefallning
anbefalla, rekommendera
rådgivare, konsult
nederlag
sårad
sår
tid, tidsalder, tidsepoke,
epoke, æra
pore, hudpore
råd
anbefaling
anbefale, tilråde
rådgiver, konsulent
nederlag, vanhell
såret
sår
skade
såra
såre
purjolök
purre, purreløk
anbefalla, rekommendera
anbefale
jämförelse, komparation
sammenligning,
sammenlikning, jamførelse,
jamføring, jevnførelse,
jevnføring
jämföra, komparera
sammenligne, sammenlikne,
jamføre
jämförande, komparativ
komparativ, sammenlignende
jämförbar, jämförlig,
komparabel, sammenlignbar,
komparabel, kommensurabel jamførbar, jevnførbar,
kommensurabel
jämförbarhet, jämförlighet,
sammenlignbarhet,
kommensurabilitet
jamførbarhet
jämförelsevis
forholdsvis,
sammenligningsvis
dörrtröskel, tröskel
dørstokk, terskel, dørterskel
sår
kutt, sår
vinbär, vinbärsbuske
rips, ripsbusk, ripsbær
pornografisk
pornografisk
pornografi, porr
pornografi
pornomagasin
pornoblad
pornostjärna
pornostjerne
pornobild, porrbild
pornobilde
pornoindustri, porrindustri
pornobransje, pornoindustri
pornofilm, porrfilm
pornofilm
släkte, ras
slekt
födande
barselkvinne, fødende,
barselkone
tomrum, tomhet
tomrom, tomhet
tom
tom
lyte
lyte
legemsfeil
färja, färjbåt
ferge, ferje
grisunge, smågris
grisunge, smågris
grisunge, smågris
grisunge, smågris
krut, sprängstoff
krutt, sprengstoff
lastfull
lastefull
lastfullhet
lastefullhet
pulver
pulver
hamn
havn
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
tid, tidsalder, epoke, æra
sæson
pore
råd
anbefaling
anbefale, tilråde
rådgiver, konsulent
nederlag
tilskadekommet
sår
skade
såre
porre
anbefale
sammenligning, komparation
sammenligne, jævnføre,
komparere
komparativ, sammenlignende
sammenlignelig,
kommensurabel, komparabel
sammenlignelighed
forholdsvis
dørtrin, dørtærskel, tærskel
sår
ribs, solbær
pornografisk
pornografi
pornoblad
pornostjerne
pornobillede
pornoindustri
pornofilm
slægt
barselskvinde, fødende
tomhed
tom
skavank, misdannelse
færge
smågris
smågris
krudt
lastefuld
lastefuldhed
pulver
havn
282
портативний
посилювати
портативний
портрет
португалец
португальський
портфель
порука
поруч
bärbar, portabel
porträtt
portugis
portugisisk
portfölj
borgen
bredvid
поручень
поруччя
räcke, räckverk
räcke, räckverk
порушення
порушник
порушувати
порцеляна
порція
поршень
поряд
överträdelse
brottsling, förbrytare
bryta, överträda
porslin
portion
kolv
bredvid
порядний
snäll
ärlig, hederlig
ärlighet, hederlighet
порядність
порядок
посаг
посада
посадовий
посвідка
ordning
hemgift
ämbete
befattning
ämbetsmässig
vittnesbörd
посвідчення
поселенець
testimonium
bosättare, inbyggare,
innebyggare, invånare
поселення
поселятися
посеред
посередник
bygd, bosättning
bosätta
bland, mellan, emellan
förmedlare, mäklare
посередництво
mäkling, förmedling
посилання
посилати
посилений
посилення
länk
sända
förstärkt
förstärkelse, förstärkning,
bestyrkelse, bestyrkning
kolli, paket, förpackning
посилка
посилювання
посилювати
förstärkelse, förstärkning,
bestyrkelse, bestyrkning
styrka, förstärka, bestyrka
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
bærbar, portabel
portrett
portugiser
portugisisk
portefølje
kausjon
med
ved
gelender, rekkverk
håndtak, hank
gelender, rekkverk
brudd
forbryter
bryte
porselen
porsjon
stempel
med
ved
snill
ærlig, ærbar, hederlig
ærlighet, ærbarhet,
hederlighet
orden
medgift
embede, embete
stilling, embetsstilling
embetsmessig
vitnemål
bevis
bevis, attest, vitnemål
beboer, innbygger, innvåner
nybygger
bærbar, portabel
portræt
portugiser
portugisisk
portefølje
kaution
med
ved
gelænder, rækværk
håndtag
gelænder, rækværk
forbrydelse, overtrædelse
forbryder, overtræder
bryde, overtræde
porcelæn
portion
stempel
med
ved
artig
ærlig, ærbar, hæderlig
ærlighed, ærbarhed,
hæderlighed
orden, størrelsesorden
medgift
embede
stilling
embedsmæssig
attest
bevis
bevis, attest
beboer, bosætter, indbygger,
indvåner
nybygger
bygd, bosetting
bosætning
bosette
bosætte
blant, mellom
blandt, mellem
formidler, mellommann,
formidler, mellemmand,
megler, mekler
mægler
formidling, megling, mekling formidling, mægling,
mellemkomst
lenke
hyperlink
utsende
udsende
forsterket
forstærket
styrking, forsterkning
forstærkelse
kolli, pakke, postpakke,
sending, forsendelse
styrking, forsterkning
pakke, postpakke, sending,
forsendelse
forstærkelse
styrke, bestyrke, forsterke
styrke, bestyrke, forstærke,
hærdne
283
посібник
посібник
посів
послаблювати
послабляти
послання
послідовний
послідовність
послуга
послужливий
посміхатися
посмішка
посол
посольство
поспіль
поспішний
пост
поставати
постанова
постать
постачальник
постачання
постачати
постеля
постійний
постійно
постіль
постімпресіонізм
постіндустріальний
постколоніалізм
посткомуністичний
постмодернізм
постмодерніст
постмодерністський
постригати
постулат
постулювати
поступка
поступлення
поступливий
поступливість
поступовий
поступовий
lärobok, läsebok, textbok
lærebok, tekstbok, fagbok,
lærebog, fagbog, læsebog,
lesebok, undervisningsbok
undervisningsbog
gröda
utsæd
udsæd
försvaga
svekke
svække
försvaga
svekke
afkræfte
besked, meddelande, budskap, beskjed, melding, budskap,
besked, melding, meddelelse,
notifikation
notifikasjon
budskab, notifikation
följdriktig, sammanhängig,
følgeriktig, sammenhengende, følgerigtig,
sammanhängande, sekventiell, sekvensiell, konsekvent,
sammenhængende,
konsekvent
konsistent, suksessiv
konsekvent, konsistent
följd, ordningsföljd, sekvens orden
orden, følge, rækkefølge,
konsekvens
følge, rekkefølge, sekvens
sekvens
konsekvens
konsekvens
tjänst
tjeneste
tjeneste
hjälpsam, tjänstvillig,
beredvillig
tjenesteivrig, hjælpsom
beredvillig
le
le
le
smila
smile
smile
smil, leende
smil
smil
ambassadör
ambassadør
ambassadør
ambassad
ambassade
ambassade
i rad
på rad
på rad
hastig
hastig
hastig
vaktpost
stilling
stilling
vaktpost
vagtpost
uppstå
oppstå
opstå
resolution
vedtak, vedtekt, resolusjon
vedtægt, resolution
figur
figur, skikkelse
figur, skikkelse
leverantör
leverandør
leverandør
tillförsel, försörjning
forsyning
forsyning, tilførsel
försörja
forsyne
forsyne
säng, bädd
seng
seng
fast
fast
fast
ständig, beständig, permanent permanent, bestandig
permanent
ständigt
stadig
stadig
säng, bädd
seng
seng
postimpressionism
postimpresjonisme
postimpressionisme
postindustriell
postindustriell
postindustriel
postkolonialism
postkolonialisme
postkolonialisme
postkommunistisk
postkommunistisk
postkommunistisk
postmodernism
postmodernisme
postmodernisme
postmodernist
postmodernist
postmodernist
postmodernistisk
postmodernistisk
postmodernistisk
klippa, trimma
klippe, trimme
klippe, trimme
postulat
postulat
postulat
postulera
postulere
postulere
eftergift
ettergivelse
eftergivelse
eftergift
ettergivelse
eftergivelse
eftergiven
ettergivende, medgjørlig
eftergivende, eftergivelig,
medgörlig
medgørlig
eftergivenhet
ettergivenhet
eftergivenhed
stegvis, etappvis, gradvis
skrittvis, trinnvis, gradvis
trinvis, gradvis
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
284
поступово
поступово
посуд
посуха
потайний
потворний
потворність
потенціал
потенціальний
потенційний
потенція
потепління
потерпілий
потилиця
потік
потім
потіти
потічок
потомство
потому
потоп
потопельник
поточний
потрапляти
потреба
потребувати
потрібний
потрійний
потроху
потужний
потужність
потяг
пофарбований
похилий
похиляти
похід
похмілля
похмурий
похований
поховання
поховання
stegvis, etappvis, gradvis
efterhånden, trinvis, etapevis,
stadig, skridtvis
kärl
kar
torka, torkperiod
tørke
hemlig, hemlighållen, sekret
hemmelig
äcklig, föraktfull, föraktlig,
grim, styg, uskøn
vämjelig, kvalmig, stygg
ækel, vammel, afskyelig,
ful, oskön
væmmelig
fulhet
grimhed
potential
potential
potentiell
potentiel
potentiell
potentiel
potens
potens
uppvärmning
ophedning
tö, töväder
tøvejr
drabbad
tilskadekommen,
tilskadekommen,
tilskadekommet
tilskadekommet
nacke
nakke
nakke
flöde, ström
flod, fluks, strøm
flom, strøm
efter, efteråt, därefter
efter, etter, etterpå, deretter, efter, herefter, derefter, så
så
svettas
svette
svede
bäck, småbäck
bekk, småbekk
bæk
eftersläkt
avkom, etterslekt,
afkom, efterslægt
etterkommere
därför
derfor, fordi
derfor, fordi
översvämning
flom, flod
oversvømmelse
drunkningsdöd
drukningsoffer
druknet
löpande, pågående
igangværende, pågående
pågående, igangværende
hamna
havne
havne
behov, behövlighet
behov
behov
kräva, erfordra
kreve
trænge
nödvändig, behövlig,
nødvendig, fornøden
fornøden, nødvendig,
erforderlig
påkrævet
tredubbel, trefaldig
trefoldig, tredobbel
trefoldig
småningom, steg för steg
litt etter litt
trinvis, skridtvis
kraftig, kraftfull, stark, mäktig kraftig, kraftfull, sterk, mektig kraftig, stærk, mægtig,
kraftfuld, magtfuld
effekt
yteevne, ytelse, effekt
ydeevne
åtrå, längtan, trängtan, begär, attrå, lengsel, begjær, lyst
attrå, begær, lyst, drift,
lusta
tog
længsel
tåg
tog
färgad
malt
malt
skev
nedbøyd, nedoverbøyd, skrå bøjet, nedadbøjet, skrå
nerböjd
böja
bøye
bøje
tåg, fälttåg
tokt, tog
tog, felttog
bakrus
bakrus
bagrus
molntäckt
tilskyende
overskyet
begravt
begravet, gravlagd
begravet
begravning, gravläggning,
begravelse, gravferd, likferd, begravelse, gravfærd, ligfærd,
jordfästning, likfärd
jordferd, jordfestelse,
gravlæggelse, jordefærd,
jordfesting
jordfæstelse
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
etterhvert, skrittvis, trinnvis,
gradvis, stadig, etappevis
kar
tørke, tørketid, tørkeperiode
hemmelig
stygg, uskjønn
ekkel, foraktelig, vammel,
vemmelig, avskyelig
stygghet
potensiale
potensiell
potensiell
potens
oppvarming
285
поховати
поховати
походження
похолодання
похорон
похоронити
поцілунок
поцупити
поцуплений
початковий
початок
почерк
почесний
починати
починатися
починаючий
почуття
пошана
пошесть
поширений
поширення
поширювати
пошкодження
пошкоджувати
пошта
поштар
поштовий
поштовх
поштучно
пошук
пошуковик
пощадити
пощастити
появлятися
пояс
пояснення
пояснювати
поясохвіст
правда
правдивий
правий
правий
begrava, gravlägga, jordfästa
härkomst
upprinnelse, ursprung
kylning
begravning, gravläggning,
jordfästning, likfärd
begrave, gravlegge, jordfeste
avstamning, herkomst, ætt
opprinnelse
kjøling
begravelse, gravferd, likferd
begrava, gravlägga, jordfästa
kyss
stjäla
stulen
ursprunglig
början, begynnelse, upphov,
upprinnelse, ursprung
kolv
handstil
respektabel, respektfull,
venerabel, vördnadsvärd, ärad
begrave, gravlegge, jordfeste
kyss
stjele
stjålen
opphavlig, opprinnelig
begynnelse, opphav,
opprinnelse, utspring
begrave, gravlægge, jordfæste
herkomst
køling
begravelse, gravfærd, ligfærd,
gravlæggelse, jordefærd,
jordfæstelse
begrave, gravlægge, jordfæste
kys
stjæle
stjålen
oprindelig, igangsættende
begyndelse, ophav, oprindelse
håndskrift
agtværdig, respektabel,
respektfuld, ærefuld,
ærværdig
börja, begynna, starta,
begynde, påbegynde, starte,
igångsätta
igangsætte, iværksætte
börja, begynna, starta
begynde, starte
nybörjare
begynder, nybegynder
känsel, sans
følelse, sans
heder
honnør, ære, hæder
sjukdom
sygdom
utbredd
spredt, udbredt
spridning, utbredning
spredning, udbredelse,
udbredning
sprida, utbreda
spre, utbre
sprede, udbrede
vidareföra
videreføre
videreføre
skada
skade
skade
skada
beskadige
beskadige
post, postanstalt, postkontor, post, postkontor, posthus
post, postvæsen
posthus, postväsen
posthus, postkontor
brevbärare, postbud, postman postbud, postmann
postbud, postmand
postal
postal
postal
stöt
støt
stød
styckevis, styckvis
stykkevis
stykkevis
sök, sökning, letning
søk, leting, søkeaktivitet
søg, søgen
sökmotor, söktjänst
søkemotor, søketjeneste
søgemaskine
benåda
benåde
benåde
lyckas
lykkes
lykkes
visa sig
dukke opp
dukke frem
bälte
belte
bælte
förklaring, klargöring
forklaring
forklaring
förklara, uppklara, klarlägga, forklare, oppklare, klarlegge, forklare, klarlægge,
förtydliga, tydliggöra, klargöra tydeliggjøre, klargjøre, klarne tydeliggøre, klarne
gördelsvans
belteøgle
bælteøgle
sanning
sannhet
sandhed
sannfärdig
sannferdig
sandfærdig
höger
høyre
højre
högerman
højreorienteret
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
håndskrift
aktet, aktverdig, respektabel,
respektfull, venerabel,
ærbødig, ærefull, ærverdig
begynne, starte, igangsette,
iverksette
begynne, starte
begynner, nybegynner
følelse, sans
heder, honnør, ære
sykdom
spredt, utbredt
spredning, utbredelse
286
правило
правило
правильний
правильність
правитель
правити
правління
правлячий
правник
правнук
право
правовий
правознавець
правознавство
правопис
правопорушення
правопорушник
правопорядок
праворуч
православний
православ'я
правосуддя
правота
прагматизм
прагматик
прагматика
прагматичний
прагнення
прагнути
прадавній
практика
практичний
пральня
прамова
прання
прапор
прапорець
прапороносець
праска
прасований
прасувати
прати
працевлаштований
працевлаштовувати
працевлаштування
працездатний
працездатність
працелюбний
працелюбний
regel
rät, riktig, korrekt
riktighet
styresman, regerare
styra, regera
regering
ledande
jurist, rättsvetenskapsman
barnbarnsbarn
rätt
rättighet
rättslig
jurist, rättsvetenskapsman
rättsvetenskap
ortografi, rättskrivning
lagbrott, lagöverträdelse
brottsling, förbrytare
lagbrytare, lagöverträdare
rättsordning
till höger
ortodox
ortodoxi
justis, rättsväsen
riktighet
pragmatism
pragmatiker
pragmatik
pragmatisk
aspiration
sträva
uråldrig
regel
rett, riktig, korrekt
riktighet
styrer
styre, bestyre, regjere
regjering
herskende, regjerende
jurist
oldebarn
rett
rettighet
rettslig
jurist
jus, rettsvitenskap
ortografi, rettskrivning
lovbrudd, rettsbrudd,
rettskrenkelse
forbryter
lovbryter
rettsorden
til høyre
ortodoks
ortodoksi
rettsvesen
riktighet
pragmatisme
pragmatiker
pragmatikk
pragmatisk
aspirasjon, streben
strebe
eldgammel, urgammel,
utgammel
praksis
praktisk
vaskeri
urspråk
vask
fane, flagg
fane, flagg
fanebærer, flaggbærer,
bannerfører, bannerbærer
praktik
praktisk
tvätteri
moderspråk, urspråk
tvätt
fana, flagga
fana, flagga
fanbärare, banerbärare,
banerförare, stångbärare,
stångförare
strykjärn
strykejern
struken
strøket
stryka
stryke
tvätta
vaske, lauge
anställd, sysselsatt
ansatt, sysselsatt
sysselsätta
sysselsette
sysselsättning
ansettelse
arbetsduglig, arbetskunnig
arbeidsdyktig
arbetsförmåga, arbetsduglighet arbeidsevne, arbeidsdyktighet
arbetsam, arbetsvillig
arbeidsom, arbeidsvillig
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
regel
ret, rigtig, korrekt
rigtighed
styrer
styre, bestyre, regere
regering
herskende
jurist
oldebarn
ret
rettighed
retlig, retslig
jurist
retsvidenskab
retskrivning
retsbrud
forbryder, lovbryder
retsorden
til højre
ortodoks
ortodoksi
retsvæsen
rigtighed
pragmatisme
pragmatiker
pragmatik
pragmatisk
aspiration, stræben
stræbe, efterstræbe
ældgammel, urgammel
praksis
praktisk
vaskeri
ursprog
vask
fane, flag
fane, flag
fanebærer, bannerfører
strygejern
strøget
stryge
vaske
ansat, sysselsat
sysselsætte
ansættelse
arbejdsdygtig
arbejdsevne
arbejdsivrig, arbejdsom
287
працелюбність
працелюбність
працівник
працьовитий
працьовитість
працювати
праця
прачка
пред
предикат
предмет
предок
представляти
при
arbetsamhet, arbetsiver,
arbetslust
arbetare
arbetstagare
arbetsam, arbetsvillig
arbetsamhet, arbetsiver,
arbetslust
arbeta, jobba
arbete
tvätterska, tvättkvinna
framför
predikat
ting, föremål
прелюдія
прем'єра
förfader
framställa
presentera, introducera
representera
representant, talesman,
talesperson
representation
representativ
presentera, visa
presentation
kondom
president
presidentskap
presidium
presumtion
skön, snygg, vacker, fager
fin, läcker
preludium
premiär
премійований
премія
препарат
прерія
прерогатива
прес
преса
престиж
престижний
престо
престол
пресування
претендент
претензійний
претензія
префікс
прецедент
при
prisbelönad
pris, premie, premium
preparat
prärie
prerogativ
press
press
prestige
prestigefylld
presto
tron, kungatron
pressning
pretendent
pretentiös
anspråk
prefix, förstavelse
prejudikat, precedens
hos
представник
представництво
представницький
пред'являти
презентація
презерватив
президент
президентство
президія
презумпція
прекрасний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
arbeidsiver, arbeidslyst,
arbeidsomhet
arbeider
arbeidstager, arbeidstaker
arbeidsom, arbeidsvillig
arbeidsiver, arbeidslyst,
arbeidsomhet
arbeide, jobbe
arbeid
vaskekone, vaskedame
foran
predikat
ting, gjenstand
fag
ane, forfader
forestille
presentere, introdusere
representant, talsmann,
tillitsmann, talsperson
representasjon
representativ
presentere, vise
presentasjon
kondom
president
presidentskap
presidium
presumpsjon
pen, vakker, skjønn, fager
preludium
premiere, førsteoppførelse,
åpningsforestilling,
premiereforestilling
premiert, prisbelønt
pris, premie
preparat
prærie
prerogativ
press
presse
prestisje
prestisjefylt, prestisjefull
presto
trone, kongetrone
presse
pretendent, utfordrer
fordringsfull, pretensiøs
fordring
prefiks, forstavelse
presedens
ved
arbejdsiver, arbejdslyst,
arbejdsomhed
arbejder, arbejdsmand,
arbejdstager, medarbejder
arbejdsivrig, arbejdsom
arbejdsiver, arbejdslyst,
arbejdsomhed
arbejde, jobbe
arbejde
vaskekone
foran
prædikat
ting, genstand
fag
forfader
forestille, præsentere,
introducere
repræsentere
repræsentant, talsmand,
tillidsmand
repræsentation
repræsentativ
vise
præsentation
kondom
præsident
præsidentskab
præsidium
presumtion
smuk, yndig
fin, flot, lækker
præludium
premiere, førsteopførelse,
uropførelse, urpremiere,
åbningsforestilling
prisbelønnet
pris, præmie
præparat
prærie
prærogativ
press
presse
prestige
prestigefyldt
presto
trone
presse
prætendent
prætentiøs
fordring
præfiks, forstavelse
præcedens, præjudikat
ved
288
прибавляти
прибавляти
прибережний
прибиральник
прибиральниця
прибирання
прибирати
прибічник
приблизний
приблизно
прибор
приборканий
приборкувати
приборкувач
прибування
прибувати
прибудова
прибудовувати
прибулець
прибулий
прибутковий
прибутковість
прибуток
прибуття
привабливий
привабливість
приваблювати
приватизація
приватизований
приватизувати
приватний
привид
привід
привілей
привілейований
привілейований
lägga till
kustnära
städare, renhållare, rengörare,
rengöringshjälp
städerska, rengörerska,
renhållerska
renhållning, rengörning,
rengöringsarbete
rengöra, städa
anhängare, efterföljare,
efterträdare, förespråkare
legge til
kystnær
rengjører, renholder,
renholdsarbeider
vaskedame, vaskekone
rengjøring
rengjøre, rydde
forkjemper, etterfølger,
tilhenger, understøtter,
fortaler
ungefärlig
approksimativ, omtrentlig,
skjønnsmessig
cirka, ungefär, tillnärmelsevis cirka, omtrent, rundt
apparat
apparat
anlegg
tämjd, tyglad
temmet, tøylet
tygla
tøyle
tämja
temme
tämjare
temmer
ankomst
ankomst
ankomma
ankomme
anlända
påbyggnad
påbygg, tilbygg
påbygga
tilbygge
utlänning
utlending
ankommen
frammøtt, ankommet,
ankommen
lönsam, lönande,
lønnsom, inntektsgivende,
inkomstbringande,
profitabel, utbytterik
vinstbringande, vinstgivande,
profitabel, räntabel,
fördelaktig
lönsamhet
lønnsomhet, profitabilitet
intäkt, inkomst, avkastning
innkomst, inntekt
ankomst
ankomst
attraktiv, tilldragande,
attraktiv, tiltrekkende
tilltalande
attraktion, attraktionsförmåga, attraksjon, tiltrekning,
dragningskraft
tiltrekningskraft
attrahera
attrahere, tiltrekke
privatisering
privatisering
privatiserad
privatisert
privatisera
privatisere
privat, privatägd
privat
fantom, gengångare, spöke
dødning, fantom, gjenganger,
spøkelse
orsak, grund, skäl,
årsak, grunn
förevändning
privilegium
forrett, privilegium,
særrettighet, særfordel
privilegierad
privilegert
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
lægge til, lægge sammen
kystnær
rengøringshjælp, rengører,
renholder
rengøringsdame,
rengøringskone
oprydning
rengøre, rydde
efterfølger, tilhænger,
understøtter, fortaler
omtrentlig, skønsmæssig
cirka, omtrent, ungefær
apparat
anlæg
tæmmet, tøjlet
tæmme
tæmmer
ankomst
ankomme
udbyg
tilbygge, udbygge
udlænding
ankommen
indtægtsgivende, profitabel,
udbytterig, fordelagtig,
lønsom
lønsomhed
indtægt, indkomst, afkast
ankomst, hjemkomst
attraktiv, tiltrækkende
attraktion, tiltrækning,
tiltrækningskraft
tiltrække
privatisering
privatiseret
privatisere
privat
dødning, fantom, spøgelse,
genganger
årsag, grund
anledning
forret, forrettighed,
særrettighed, privilegium
privilegeret
289
привілля
привілля
привіт
привітати
привласнювати
привозити
призупиняти
приємний
frihet
frihet
hälsning
hilsen
hälsa
hilse
tillägna
tilegne
bringa
hjemføre
hemföra
daggkåpa
marikåper
offentlig
offentlig
offentlig
offentlig
vänja
venne, tilvenne
fäst
bunden, festet
binda, fästa
binde, feste
minnas
minne
äventyr
eventyr
äventyrlig
eventyrlig
förfärad
lamslått
förfära
lamslå, sjokkere
konsonant, medljud
konsonant, medlyd
förbereda
forberede
förberedelse
forberedelse, tilberedelse
hemgift
medgift
giltig
gjeldende, gyldig
brukbar, användbar, användlig brukbar, egnet
giltighet
handleevne, dyktighet
brukbarhet, användbarhet,
användlighet
tillskott
tilskudd
köpa
kjøpe
skaffa
skaffe
uppfinna
oppfinne
tänka ut
dum
dum, tosket
införliva, inkorporera
affiliere
innlemme
behaglig, hygglig, trivsam
behagelig, hyggelig
приємність
приживлюваність
behag, välbehag
anpassningsförmåga
приз
приземлення
приземлюватися
приземлятися
призер
pris, premie, premium
landning
landa
landa
pristagare
призма
призмоподібний
признаватися
prisma
prismaformad, prismaformig
erkänna, tillstå
призначення
призов
призовник
призупиняти
syfte, ändamål
uppfordring, uppmaning
rekryt
stanna, pausera
приворотень
привселюдний
привселюдно
привчати
прив'язаний
прив'язувати
пригадувати
пригода
пригодницький
приголомшений
приголомшувати
приголосний
приготовляти
приготування
придане
придатний
придатність
придаток
придбавати
придумувати
придуркуватий
приєднувати
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
behag, velbehag
tilpasningsdyktighet,
tilpasningsevne
pris, premie
landing
lande
lande
prisvinner, prismottaker,
pristaker
prisme
prismeformede
anerkjenne
innrømme
formål, hensikt
oppfordring
rekrutt
pause
frihed
hej
hilse
tilegne
hjemføre
løvefod
offentlig
offentlig
venne, tilvænne
bunden, fæstet
binde
minde
eventyr
eventyrlig
chokeret
chokere, forfærde
konsonant, medlyd
forberede
forberedelse
medgift
brugbar, brugelig, gyldig,
egnet
gyldighed
tilskud
købe
skaffe, anskaffe
opfinde, opdigte
dum
indlemme, inkorporere,
tilkoble
behagelig, velbehagelig,
hyggelig
behag, velbehag
tilpasningsevne
pris, præmie
landing
lande
lande
prisvinder
prisme
prismeformet
indrømme
formål
opfordring
rekrut
pause
290
приїжджати
примерзлий
приїжджати
приїзд
ankomma
ankomst
ankomme
ankomst
прийдешній
приймальня
приймання
приймати
framtida
reception
mottagelse
acceptera
motta, mottaga
överta
adressat
mottagare, mottagareapparat,
mottagningsapparat
preposition
godkänd
acceptabel, godtagbar, rimlig
mottagelse
befallning, direktiv
ordspråk
avslutande
framtidig, fremtidig
resepsjon
mottakelse
akseptere
motta
приймач
прийменник
прийнятий
прийнятний
прийняття
приказ
приказка
прикінцевий
приклад
прикладений
прикладний
приклеювати
прикмета
прикметник
прикомірок
прикордонний
прикордонник
прикраса
прикрашати
прикрашений
прикрий
прикріплений
прикріплювати
прикрість
прилавок
прилад
прилеглий
прилучати
прилягаючий
приманка
exempel
förebild
gevärskolv
bifogad
tillämpad
limma, klibba
tecken
adjektiv
bod, matbod, lagerrum
närgränsande, tillgränsande
gränsvakt
smycke
dekorera, försköna
pryda
dekorerad
ful
fäst
binda, fästa
obehaglighet
disk
apparat
angränsande, näraliggande,
närliggande, omkringliggande
ansluta, införliva, inkorporera
runtliggande
примара
agn, bete, lockemat,
lockmedel
fantom, gengångare, spöke
примат
примерзати
примерзлий
herredjur, primat
förfrysa
förfrusen
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ankomme
ankomst
hjemkomst
fremtidig
reception
modtagelse
acceptere
modtage
adressat, mottaker
mottakerapparat
adressat, modtager
preposisjon
vedtatt, godkjent
akseptabel, godtakbar, rimelig
mottakelse
beordring, befaling, direktiv
ordspråk, ordtak
oppsummerende
avsluttende
eksempel
geværkolbe
forholdsord, præposition
godkendt
antagelig, rimelig
modtagelse
beordring, befaling
ordsprog
afsluttende, færdiggørende
vedlagt
anvendt
lime, klistre
tegn
adjektiv
bod, matbod, lagerrom
tilgrensende, grensenær
grensevakt, grensesoldat
pryd, prydelse, smykke
dekorere, forskjønne
pryde, pynte, utsmykke
pyntet
fæl
festet
binde, feste
ubehagelighet
disk
apparat, anlegg
hosliggende, nærliggende
innlemme
omkringsliggende,
rundtliggende
agn, beite, lokkemat,
lokkemiddel
dødning, fantom, gjenganger,
spøkelse
primat, herredyr
forfryse
tilfrosset
eksempel
forbillede
geværkolbe
vedlagt
anvendt
lime, klistre
tegn
adjektiv, tillægsord
spisekammer
tilgrænsende
grænsevagt
pryd, prydelse, smykke
dekorere, forskønne
pryde, pynte, udsmykke
pyntet
fæl
fæstet
binde
ubehagelighed
disk
apparat, anlæg
hosliggende, nærliggende,
nærtliggende
indlemme, inkorporere
omkringliggende
agn, lokkemiddel, lokkemad
dødning, fantom, spøgelse,
genganger
primat
fryse
nediset
291
примирення
примирення
примиритель
припускати
förlikning, försoning
förhandlare, förlikare,
förlikningsman
exempelvis
primitiv
anteckning
synbar, synlig, märkbar,
handgriplig, iögonfallande
forsoning
brobygger, forhandler,
forliker, forsoner
eksempelvis
primitiv
merknad
synbar, synlig, følbar, følelig,
sansbar, merkbar
merke, bemerke
mangedobling
mangfoldiggjøre
приморський
примор'я
примула
märka
mångdubbling
gånga, multiplicera,
mångdubbla
kustnära
kustområde
primula, viva, viveväxt
примусовий
примушений
tvångsmässig
tvungen
примушення
примушувати
примха
примхливий
принада
tvång
tvinga
kapris, nyck
kapriciös
agn, bete, lockemat,
lockmedel
attraktiv, tilldragande,
tilltalande
minst
förnedrad
förnedring
förnedring
förnedra
nedsättande
приміром
примітивний
примітка
примітний
примічати
примноження
примножувати
принадний
принаймні
принижений
приниження
принижування
принижувати
принизливий
приносити
принтер
принц
принцеса
принцип
принциповий
принциповість
припадок
припинений
припинення
припиняти
приписування
приписувати
приплив
приправа
bringa
printer, skrivare
prins
prinsessa
princip
principiell, principfast
principfasthet
anfall
hindrad, förhindrad
avbrytning
avbryta, avsluta, sluta
stanna, stoppa, suspendera
tillskrivning
tillskriva
högvatten
krydda
припускати
anta
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
forsoning
forhandler, brobygger,
forsoner
eksempelvis
primitiv
anmærkning, bemærkning
synbar, synlig, følbar, følelig,
håndgribelig, iøjefaldende,
mærkbar
mærke, bemærke, anmærke
mangedobling
mangfoldiggøre
kystlig
kystnær
kystområde
kystområde
primula, kusymre, nøkleblom, primula
nøkleblomst
tvangsmessig
tvangsmæssig
tvungen, nødtvungen,
tvungen, tvunget, nødtvungen
tvangspreget
tvang
tvang
tvinge
tvinge
kaprise, lune, nykk
kaprice, lune
kaprisiøs, lunefull, ugrei
kapriciøs, lunefuld
agn, beite, lokkemat,
agn, lokkemiddel, lokkemad
lokkemiddel
attraktiv, tiltrekkende
attraktiv, tiltrækkende
minst
nedverdiget, fornedret
fornedrelse, nedverdigelse
fornedrelse, nedverdigelse
nedverdige, ydmyke
nedverdigende, ydmykende
bringe
printer, skriver, trykker
prins
prinsesse
prinsipp
prinsipiell, prinsippfast
prinsippfasthet
anfall
hindret, stanset, forsinket
avbrytelse
avbryte, avslutte, slutte
stanse, stoppe
tilskrivning
attribuere, tilskrive
høyvann
krydder, krydderi,
kjøkkenkrydder
innrømme
mindst
nedværdiget
ydmygelse, nedværdigelse
ydmygelse, nedværdigelse
nedværdige, ydmyge
nedsættende, nedværdigende,
ydmygende
bringe
printer, trykker
prins
prinsesse
princip
principiel, principfast
principfasthed
anfald
hindret, standset
afbrydelse
afbryde, slutte
stoppe
tilskrivning
attribuere, tilskrive
tidevand
krydderi
antage
292
припустимий
припустимий
припущення
прирівнювати
прирівняний
прирікати
приріст
природа
природний
природно
природознавець
пристрахати
природознавство
природознавчий
tillåtlig
antagning
jämställa
jämställd
döma
ökning, tillväxt
natur
naturlig, naturell
givetvis, naturligtvis
naturforskare,
naturvetenskapsman
naturvetenskap
naturvetenskaplig
природоохоронний
naturskyddande
присвоєння
присвоювати
присвячувати
присилати
присилувати
присідання
прискорений
прискорення
прискорювати
присмак
присмерк
приспів
пристань
пристойний
tillägnelse
tillägna sig
dedicera, tillägna
sända, skicka
tvinga
knäböj
hastig
acceleration
accelerera
hasta, skynda
accelerator
adverb
ordspråk
betjänt, tjänare, tjänarinna,
tillhandaflicka,
tillhandafröken, tjänstekvinna
bismak
skymning
refräng
kaj, brygga, båtbrygga
anständig
пристойність
пристойно
anständighet
anständigtvis
пристосований
пристосовувати
пристосування
anpassad
anpassa, adaptera
anpassning, adaptation
пристрасний
пристрасті
пристрасть
lidelsefylld, passionerad,
passionfull, passionfylld
sinnesrörelse
passion, begär, lidelse
пристрахати
skrämma
прискорювач
прислівник
прислів'я
прислуга
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
tillatelig
antakelse, antagelse
likestille
likestilt
dømme
økning, tilvekst
natur
naturlig, naturell
naturlig
naturforsker,
naturvitenskapsmann
naturhistorie, naturvitenskap
naturfaglig,
naturvitenskapelig
naturvernende,
naturvernsmessig,
miljøvernende,
miljøvernsmessig
tilegnelse
tilegne seg
dedisere, tilegne
sende
tvinge
knebøying
hastig
akselerasjon
akselerere
haste, skynde
akselerator
adverb, adverbium
ordspråk, ordtak
betjent, tjener, tjenerinne
tilladelig, tænkelig
antagelse
ligestille
ligestillet
dømme
tilvækst, forøgelse
natur
naturlig, naturel
naturligvis
naturforsker,
naturvidenskabsmand
naturvidenskab
naturfaglig,
naturvidenskabelig
naturfredningsmæssig
bismak
tussmørke
omkved, refreng
brygge, kai
ærlig, ærbar, hederlig
anstendig
anstendighet
skikkelig
anstendigvis
tilpasset
tilpasse, tilrettelegge
tilpasning, adapsjon,
adaptering
pasjonert, lidelsesfull
bismag
skumring, tusmørke
omkvæd, refræn
kaj
ærbar, ærlig, anstændig,
hæderlig
anstændighed
anstændigvis
sinnsbevegelse
pasjon, lidenskap, streben,
begjær
skremme, forskrekke
sindsbevægelse
passion, lidenskab
tilegnelse
tilegne sig
dedicere, tilegne
sende
tvinge
squat, knæbøjning
hastig
acceleration
accelerere
haste, skynde
accelerator
adverbium, biord
ordsprog
tjener, tjenerinde, tjenestepige
tilpasset
tilpasse, tilrettelægge
tilpasning
lidenskabelig
skræmme, forskrække
293
пристрій
пристрій
приступ
приступний
присуджений
присуджувати
присудок
присутній
присутність
присяга
присяжний
притаманний
прізвисько
apparat
anfall
tillgänglig
dömd, tilldömt
tilldöma
predikat
närvarande
närvaro, tillstädesvarelse,
tillstädesvaro
ed
edbunden
karaktäristisk, kännetecknad
притока
притулок
притуляти
притулятися
притягати
притягувати
прихильний
прихильник
biflod
asyl
hysa
luta
attrahera
attrahera
gunstig, gynnsam
anhängare, efterföljare,
efterträdare, förespråkare
прихильність
прихований
favör
undangömd
приховувати
gömma, dölja
приходити
причал
komma
kaj, brygga, båtbrygga
причаровувати
bedåra, förtrolla, charmera,
trollbinda
причастя
причеп
причина
причинний
причинність
particip
släpvagn
orsak, grund, skäl
orsaksmässig
orsakssamband,
orsakssammanhang
släpvagn
förtöja
binda, fästa
dessutom
hastig
förhastelse
finne
vaccinera
vän, kamrat, kompis
vänlig
smeknamn, öknamn
причіп
причіплювати
причому
пришвидшений
пришвидшення
прищ
прищеплювати
приятель
приятельський
прізвисько
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
anlegg, apparat
anfall
tilgjengelig
domfelt, dømt, idømt
idømme
predikat
tilstedeværende, nærværende
tilstedeværelse, frammøte
apparat, anlæg
anfald
tilgængelig
dømt, idømt
idømme
prædikat
tilstedeværende, nærværende
tilstedeværelse, nærvær
ed
edsvoren
kjennetegnet, særpreget,
karakteristisk
bielv, tilløp
asyl
huse
lene
attrahere, gravitere, tiltrekke
attrahere, gravitere, tiltrekke
favorabel
forkjemper, etterfølger,
tilhenger, understøtter,
fortaler
favør
gjemt, bortgjemt
tildekt, tilhyllet
gjemme, skjule
ed
edsvoren
særpræget, karakteristisk,
kendetegnet
biflod
asyl, tilflugtsrum, tilflugtssted
huse
læne
gravitere, tiltrække
gravitere, tiltrække
favorabel
efterfølger, tilhænger,
understøtter, fortaler
komme
brygge, kai
fortøyning, fortøyningsplass
bedåre, besnære, beta,
fortrylle, sjarmere, trollbinde,
tryllebinde
partisipp
tilhenger, tilhengervogn
årsak, grunn
årsaksmessig
årsaksforhold,
årsakssammenheng
tilhenger, tilhengervogn
fortøye
binde, feste
dessuten
hastig
forhastelse, framskyndelse
akne, finne, kveise, kvise
vaksinere
venn, kamerat
vennlig
kallenavn, klengenavn,
økenavn
favør, gunst
bortgemt, gemt
gemme, skjule
hemmeligholde
tilsløre
komme, ankomme
kaj
bedåre, betage, fortrylle,
besnære, troldbinde, trylle,
tryllebinde
participium
anhænger, bivogn
årsag, grund
årsagsmæssig
årsagssammenhæng,
årsagsforhold
anhænger, bivogn
fortøje
binde
desuden
hastig
forhastelse
akne, filipens
vaccinere
ven, kammerat
venlig, venskabelig
øgenavn, kaldenavn
294
прізвище
провокаторський
прізвище
efternamn
etternavn, familienavn
пріоритет
прірва
прісний
prioritet
avgrund
färsk
osaltad, saltlös
om
analyserad
prov, prövning
förlåta
mellanrum
provrör, reagensglas
prioritet
avgrunn, avgrunnsdyp
fersk
usaltet
om
analysert
prøve
tilgi, forlate
mellomrom
prøverør, reagensglass,
reagensrør
kork, propp
problem
problematikk
problematisk, problemfylt
про
проаналізований
проба
пробачати
пробіл
пробірка
пробка
проблема
проблематика
проблематичний
пробний
пробувати
пробудження
пробуджувати
провал
провалля
провина
провід
провідний
провідник
провідність
провізія
kork, propp
problem
problematik
problematisk, problemfylld,
problemartad
experimentell
pröva
försöka
väckning
väcka
nedgang
nederlag
avgrund
skuld
tråd, ledning, ledningstråd,
trådledning
ledande
ledare
konduktor
ledningsförmåga
kork, prop
problem
problematik
problematisk, problemfyldt
eksperimental, eksperimentell eksperimental, eksperimentel
prøve
prøve
forsøke
forsøge
vekkelse
vækkelse
vekke
vække
nedgang, nedtur
nedgang
nederlag
nederlag
avgrunn, avgrunnsdyp
afgrund, afgrundsdyb
skyld
skyld
tråd, ledning
tråd, ledning
ledende
programleder
leder
ledende
ledeevne, ledningsevne
ledningsevne, ledeevne,
konduktans
madvarer, dagligvarer
proviant
провінціал
провінціалізм
провінціалка
провінціальний
провінція
провітрений
провітрювання
провітрювати
matvaror, dagligvaror
proviant
provinsbo
provinsialism
provinsbo
provinsiell
provins
utluftad
genomluftning, ventilering
lufta, genomlufta, ventilera
провіщати
проводити
förutsäga, spå, profetera
tillbringa
проводка
ledningsnät
провокатор
провокаторський
provokatör
provokatorisk
forutsi, spå, predikere
holde
tilbringe
ledningsnett,
ledningstrekking
provokatør
provokatorisk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
efternavn, slægtsnavn,
familienavn
prioritet
afgrund, afgrundsdyb
fersk
usaltet
om
analyseret
prøve
tilgive, forlade
mellemrum
reagensglas
provinsboer
provinsialisme
provinsboer
provinsiell
provins
utluftet
utlufting, utluftning
lufte, utlufte, ventilere
leder
provinsboer
provinsialisme
provinsboer
provinsiel
provins
udluftet
udluftning
lufte, udlufte, ventilere,
gennemlufte
forudsige, spå
tilbringe
ledningsnet
provokatør
provokatorisk
295
провокація
продюсер
провокація
провокований
провокувати
провулок
прогноз
provokation
provocerad
provocera
tvärgata, tvärväg
prognos, förutsägelse, spådom
provokasjon
fremprovosert
provosere
tverrgate
prognose
прогнозований
förutsägbar
прогнозованість
прогнозувати
förutsägbarhet
förutsäga, prognosera
проголошувати
програвати
програвач
annonsera, proklamera
tappa, förlora
mediaspelare
forutsigbar, forutsigelig,
prediktabel
forutsigbarhet
forutsi, fremskrive,
prognosere
erklære
tape
multimedieavspiller
програма
програміст
program
programmerare
програмний
програмувальний
програмування
programmässig
programmerbar
programmering,
programutveckling,
programvaruutveckling,
programmeringsarbete
програмувати
програний
прогрес
programmera
förlorad, tappad
framgång, framsteg
прогресивний
progressiv, framstegsvänlig
прогресія
прогресуючий
progression
progressiv, växande
прогулюватися
прогулянка
продавати
продавець
продавщиця
продаж
проданий
продовження
продовжування
продовжувати
spatsera
tur, fottur, promenad
sälja
expedit, handlare, säljare
butiksbiträde, expeditris
sälja
utsåld
fortsättning
fortsättning
förlänga
fortsätta
dagligvaror
produkt, fabrikat
dagligvaror
produktiv
produktivitet
varor
produsent
продовольство
продукт
продукти
продуктивний
продуктивність
продукція
продюсер
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
provokation
provokeret
provokere
tværgade
prognose, forudsigelse,
spådom
forudsigelig
forudsigelighed
forudsige, fremskrive
erklære
tabe
medieafspiller,
multimedieafspiller
program
programmør
program
programmerer,
programutvikler,
programvareutvikler
programmessig
programmæssig
programmerbar
programmerbar
programmering,
programmering,
programutvikling,
programudvikling,
programvareutvikling,
softwareudvikling
dataprogramutvikling,
programmeringsarbeid
programmere
programmere
tapt
tabt
framgang, fremgang,
fremgang, fremskridt
framskritt, framdrift, framsteg
progressiv, framskrittsvennlig, progressiv, fremskridtsvenlig
fremskrittsvennlig
progresjon
progression
progressiv, voksende,
progressiv, omsiggribende
omseggripende
spasere
spadsere
tur, fottur, promenade
tur, gåtur, spadseretur, fodtur
selge
sælge
ekspeditør, selger
ekspedient, sælger, ekspeditør
ekspeditrise
ekspeditrice
salg
salg
utsolgt
udsolgt
fortsettelse
fortsættelse
fortsettelse
fortsættelse
forlenge
forlænge
fortsette
fortsætte
dagligvare, matvare
dagligvarer
vare, produkt, fabrikat
vare, produkt, fabrikat
dagligvare, matvare
dagligvarer
produktiv
produktiv
produktivitet
produktivitet
varer
varer
produsent
producer
296
проект
проект
проектор
проектування
проектувати
проекція
прожектор
проживати
прожогом
проза
прозорий
прозорість
проігнорувати
пройдисвіт
прокидатися
прокинутися
прокламація
проклинати
проклін
проклятий
прокляття
прокурор
пролетар
пролетаріат
пролісок
пролог
пролом
промахуватися
променеподібний
промисловець
промисловий
промисловість
проміж
проміжний
проміжок
проміле
промінь
промова
промова
projekt
prosjekt
projektor, projektionsapparat framviser, framviserapparat,
projeksjonsapparat
diaskop, lysbildeapparat
projektering
prosjektering
projektera
prosjektere
projektion
projeksjon
strålkastare, ljuskastare,
prosjektør, søkelys, lykt
sökarljus
bo
bo
hastig
hastig
prosa
prosa
genomskinlig, genomsynlig, gjennomsiktig, transparent,
genomskådlig, transparent
gjennomskinnelig,
gjennomskuelig
genomsiktighet,
gjennomsiktighet,
genomskinlighet,
gjennomskinnelighet
genomskådlighet
ignorera, negligera, förbise
ignorere, neglisjere, overse,
overhøre
vagabond, landstrykare,
vagabond, landstryker
gatstrykare, landsstrykare,
lösgängare
vakna
våkne
vakna
våkne
proklamation
proklamasjon
förbanna
forbanne
förbannelse
forbannelse
förbannad, jävlig
forbannet, jævlig
förbannelse
forbannelse
åklagare
aktor, anklager
proletär
proletar
proletariat
proletariat
snödroppe, snöklocka
snøklokke
prolog
prolog
bräsch
bresje
bomma
bomme
strålformad, strålformig,
radiel, stråleformet
strålaktig, strålelik
affärsman
næringsdrivende
industriell
industri
näringsliv
mellan, emellan
mellanliggande
intervall, mellanrum
promille
stråle
tal
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
industriell
industri
næringsliv
mellom
mellomliggende
intervall, mellomrom
promille
stråle
tale
projekt
projektor, fremviser
projektering
projektere
projektion
projektør, søgelys, lyskaster
bo
hastig
prosa
gennemsigtig,
gennemskinnelig,
gennemskuelig, transparent
gennemsigtighed
ignorere, negligere
overse, overhøre
vagabond, landstryger,
løsgænger
vågne
vågne
proklamation
forbande
forbandelse
forbandet
forbandelse
aktor, anklager
proletar
proletariat
vintergæk
prolog
breche
kikse
stråleformet
erhvervsmand,
erhvervsdrivende,
næringsdrivende,
forretningsdrivende
industriel
industri
næring
mellem
mellemliggende
interval, mellemrum
promille
stråle
tale
297
промовець
промовець
прославлений
прополіс
пропонований
пропонування
пропонувати
пропорційний
пропорційність
пропорція
пропуск
пропускати
orator, talare, vältalare,
folktalare
menande, skarptungad
genomtränga, genomströmma
genomträngning
penetrera
genomtränglighet,
genomträngningsförmåga,
penetrationsförmåga,
penetreringsförmåga,
permeabilitet
genomtränglig
propaganda
propagandistisk,
propagandamässig
propan, propangas
frossfeber
propeller
propellerdriven
missionär
predika
predikan
förslag, erbjudande, anbud,
utbud
propolis
föreslagen
förslag, erbjudande
föreslå, förespråka, erbjuda
proportionell
proportionalitet
proportion
passerkort, passersedel
utebli, utebliva, utelämna
пропустити
utebli, utebliva
пропущений
проректор
прорив
пророк
utelämnad
prorektor
genombrott
spåman
profet
förutsägelse, spådom
profetisk
genomborrad
utbildningsmässig
промовистий
пронизувати
проникання
проникати
проникливість
проникний
пропаганда
пропагандистський
пропан
пропасниця
пропелер
пропелерний
проповідник
проповідувати
проповідь
пропозиція
пророкування
пророчий
просвердлений
просвітній
просити
просівати
прославлений
be, bedja
sikta
berömd, ryktbar, välkänd,
världsberömd
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
orator, taler, folketaler
taler, orator
megetsigende, veltalende
gjennomtrenge
gjennomtrengning
penetrere
gjennomtrengelighet,
permeabilitet
megetsigende, veltalende
gennemtrænge
gennemtrængning
gennemtrænge
gennemtrængelighed,
permeabilitet
gjennomtrengelig, permeabel
propaganda
propagandamessig,
propagandistisk
propan, propangass
koldfeber
propell
propelldrevet
misjonær
preke
preken
forslag, proposisjon
tilbud
propolis
foreslått
forslag, proposisjon
foreslå, proponere, tilby
proporsjonal
proporsjonalitet
proporsjon
adgangskort, adgangsbevis
slippe inn
utebli
uteglemme, utelate
slippe inn
utebli
uteglemt
prorektor
gjennombrudd, gjennomslag
spåmann, sannsiger
profet
forutsigelse, spådom
profetisk
gjennomboret
utdannende,
undervisningsmessig
erkjennelsesmessig
gennemtrængelig
propaganda
propagandistisk
be
sile, sikte
berømt, beryktet, velkjent,
verdensberømt
propan, propangas
koldfeber
propel
propeldrevet
missionær
prædike, præke
prædiken, præken
forslag, tilbud
propolis
foreslået
forslag, tilbud
foreslå, proponere, tilbyde
proportional, proportionel
proportionalitet
proportion
adgangskort, passerseddel
udeblive
udelade
udeblive
udelade
udeladt
prorektor
gennembrud
spåmand, sandsiger
profet
forudsigelse, spådom
profetisk
gennemboret
uddannelsesmæssig,
undervisningsmæssig,
erkendelsesmæssig,
uddannende
bede
sigte
verdensberømt
298
просо
просо
просочувати
проспект
простата
простий
протиріччя
проституція
hirs
genomtränga
aveny, huvudgata
blåshalskörtel, prostata
lätt, enkel, simpel,
osammansatt
lakan
hora, luder, prostituerad,
gatflicka, horkona, horkvinna,
glädjeflicka, glädjekvinna,
löskona, löskvinna
prostitution, horeri
простір
просто
просторий
просторовий
простота
прострочений
простувати
простуда
просьба
просянка
проте
протез
протеїн
протекторат
протекціонізм
протекціоніст
протекціоністський
протекція
протест
протестант
протестантизм
протестантський
проти
rum, rymd
lätt
rumslig
rumslig, spatial, rumsmässig
lätthet, enkelhet
förfallen, ogiltig
gå, åka
förkylning
anmodan
kornsparv
däremot
protes
protein
protektorat
protektionism
protektionist
protektionistisk
protektion
protest
protestant
protestantism
protestantisk
mot, emot
протиборство
противага
противитися
противний
motstånd, motsägelse
motvikt
motsäga
äcklig, föraktfull, föraktlig,
vämjelig
motståndare
gasmask
motkraft
olaglig, olovlig, lagstridig
lagstridighet
antikonceptionell
motsatt
motgift
kontraindikation
kontradiktion, kontrovers,
motsägelse
простирадло
проститутка
противник
протигаз
протидія
протизаконний
протизаконність
протизаплідний
протилежний
протиотрута
протипоказання
протиріччя
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
hirse
gjennomtrenge
aveny, hovedgate
blærehalskjertel, prostata
lett, enkel, simpel
hirse
gennemtrænge
avenue, hovedgade
blærehalskirtel, prostata
let, enkel, ligetil, simpel
laken, sengelaken
lagen
hore, ludder, prostituert, tøs, hore, luder, ludder,
gatetøs, horkone
prostitueret, skøge, gadeluder,
gadepige, gadetøs, glædespige
horeri, prostitusjon,
prostitusjonsvirksomhet
rom
lett, enkelt
romslig
romlig, spatial
letthet, enkelhet
forfallen, utdatert
gå, spasere
forkjølelse
anmodning
kornspurv
derimot
protese
protein
protektorat
proteksjonisme
proteksjonist
proteksjonistisk
proteksjon
protest, motmæle
protestant
protestantisme
protestantisk
mot
versus
motstand, motstrid
motvekt
imøtegå, motsi
ekkel, foraktelig, vammel,
vemmelig, avskyelig
motstander
gassmaske
motkraft, tilbakevirkning
ulovlig, lovstridig
lovstridighet
antikonsepsjonell
motsatt
motgift
kontraindikasjon
kontrovers, motsetning,
motsigelse
prostitution
rum
let
rummelig
rumlig
enkelhed
forfalden
gå, spadsere
forkølelse
anmodning
bomlærke, kornværling
derimod
protese
protein
protektorat
protektionisme
protektionist
protektionistisk
protektion
protest
protestant
protestantisme
protestantisk
mod, imod
versus
modstrid
modvægt
imødegå
ækel, vammel, væmmelig
modstander
gasmaske
modvirkning
ulovlig, lovstridig
lovstridighed
antikonceptionel
modsat
modgift, antidot
kontraindikation
kontrovers, modsætning,
modsigelse
299
протиставлення
протиставлення
протиставляти
протистояння
протистояти
протифаза
протока
протокол
протон
протоплазма
прототип
протягом
професійний
професійність
професіонал
професіоналізм
професіональний
професія
професор
професура
профілактика
профілактичний
профіль
профспілка
прохання
прохати
прохід
прохідний
проходити
прохолоджувати
прохолодний
процедура
процедурний
процент
процентний
процес
процесія
процесор
процесуальний
прочан
прочитаний
прошений
прощання
прояв
проявлення
проявляти
прудкий
прудкий
konfrontation
konfrontasjon
konfrontera
konfrontere
konfrontation
konfrontasjon
konfrontera
konfrontere
motfas
motfase
sund
strede, sund
protokoll
protokoll
proton
proton
protoplasma
protoplasma
prototyp
prototype
under
utover
professionell
profesjonell
professionalitet
profesjonalitet
fackman, professionist
fagutdannet, profesjonist
professionalism,
profesjonisme, profesjonalitet
professionalitet
professionell
profesjonell
yrke, profession
yrke, profesjon
professor
professor
professorat
professorat
profylax
profylakse
profylaktisk
profylaktisk
profil
profil
fackförening,
fagforening, fagorganisasjon,
fackorganisation, fackförbund, fagforbund
arbetarfackförening
anmodan
anmodning
be, bedja
be
gång
gang
gångbar, framkomlig
framkommelig,
fremkommelig, gangbar
genomgå, passera
gjennomgå, undergå
passere, forbigå
avkyla
avkjøle, forfriske
kylig, sval
kjølig
läskande
procedur
prosedyre
procedurmässig
prosedural, prosedyremessig
procent
prosent
procentuell, procentmässig
prosentuel, prosentmessig
process
prosess
tåg, procession
tog, prosesjon
processor
prosessor
processuell
prosessuell
pilgrim
pilegrim
läst
lest
inbjuden
invitert
avsked, farväl
farvel
manifestation
manifestasjon
manifestation
manifestasjon
visa
vise
framkalla
framkalle
vaksam
sprek
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
konfrontation
konfrontere
konfrontation
konfrontere
modfase
stræde, sund
protokol
proton
protoplasma
prototype
igennem
professionel
professionalisme
faguddannet
professionalisme
professionel
erhverv, profession, yrke
professor
professorat
profylakse
profylaktisk
profil
fagforening, fagforbund
anmodning
bede
gang, passage
fremkommelig, gangbar
gennemgå, undergå
passere
afkøle, forfriske
kølig
procedure
proceduremæssig
procent
procentuel
proces
tog, procession
processor
processuel
pilgrim
læst
budt, inviteret
afsked, farvel
manifestation
manifestation
vise
vagtsom, vigil
300
пружина
пружина
пружний
пружність
прядиво
пряма
прямий
прямодушний
псувати
fjäder
töjbar, flexibel
fjädrande
fjädring, fjädringsförmåga
töjbarhet, töjningsförmåga
elasticitet,
spänstighetsförmåga
garn
linje
direkt
rak
rät
ärlig, innerlig, öppenhjärtlig,
rättfram
прямодушність
innerlighet, öppenhjärtighet
прямокутний
rätvinklad, rektangulär,
rektangelformad,
rektangelformig
rektangel
jämlöpande
proportionell, direkt
proportionell
pepparkaka
psalm
pseudodemokratisk
pseudovetenskap
pseudovetenskaplig
pseudonym
pseudomodern
psykiater
psykiatrisk
psykiatri
psyke
psykisk
psykoanalys
psykoanalytiker
psykoanalytisk
psykos
psykolog
psykologisk
psykologi
psykopat
psykopatisk
psykopati
psykopatolog
psykopatologisk
psykopatologi
psykoterapeut
psykoterapi
psoriasis
fördärva, förstöra, ödelägga
прямокутник
прямолінійний
прямопропорційний
пряник
псальма
псевдодемократичний
псевдонаука
псевдонауковий
псевдонім
псевдосучасний
психіатр
психіатричний
психіатрія
психіка
психічний
психоаналіз
психоаналітик
психоаналітичний
психоз
психолог
психологічний
психологія
психопат
психопатичний
психопатія
психопатолог
психопатологічний
психопатологія
психотерапевт
психотерапія
псоріаз
псувати
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
fjær
fjeder
bøybar, bøyelig, fleksibel
bøjelig, elastisk, fleksibel
fjærende
fjæring, elastisitet, tøyelighet elasticitet
garn
linje
direkte
rett
endefrem
ærlig, inderlig, åpenhjertig,
endefram, endefrem,
åpenhjertet
inderlighet, likefremhet,
åpenhjertighet
rektangulær, vinkelrett,
rettvinklet
garn
linje
direkte
rektangel
rettlinjet
proporsjonal
rektangel
retlinjet
proportional, ligefrem
proportional
peberkage
salme
pseudodemokratisk
pseudovidenskab
pseudovidenskabelig
pseudonym
pseudomoderne
psykiater
psykiatrisk
psykiatri
psyke
psykisk
psykoanalyse
psykoanalytiker
psykoanalytisk
psykose
psykolog
psykologisk
psykologi
psykopat
psykopatisk
psykopati
psykopatolog
psykopatologisk
psykopatologi
psykoterapeut
psykoterapi
psoriasis
ødelægge
pepperkake
salme
pseudodemokratisk
pseudovitenskap
pseudovitenskapelig
pseudonym
pseudomoderne
psykiater
psykiatrisk
psykiatri
psyke
psykisk
psykoanalyse
psykoanalytiker
psykoanalytisk
psykose
psykolog
psykologisk
psykologi
psykopat
psykopatisk
psykopati
psykopatolog
psykopatologisk
psykopatologi
psykoterapeut
psykoterapi
psoriasis
bederve, forderve, ødelegge
ærlig, inderlig, åbenhjertig,
åbenhjertet, ligefrem, ligetil,
oprigtig
inderlighed, åbenhjertighed
rektangulær, retvinklet,
vinkelret
301
птах
птах
птахівництво
пухнастий
fugl
fjærfeavl, fjærfebransje
fugl
fjerkræavl
птахолов
пташа
пташеня
пташка
птеродактиль
публіка
публікація
публікувати
публіцист
публічний
публічність
пугач
пуголовок
пудель
пудра
пузир
пузо
пульс
пульсар
пума
пункт
пунктуальний
пунктуальність
пуп
пуповина
пупок
пуп'янок
пурпурний
fågel
fjäderfäavel, fjäderfäodling,
fjäderfäskötsel, fågelavel
fågelfångare
unge, fågelunge
unge, fågelunge
fågel, småfågel
flygödla
publik
publikation
utgiva, publicera
publicist
offentlig
offentlighet
berguv
grodyngel
pudel
puder
blåsa
hängmage
puls
pulsar
puma
plats
punktlig
punktlighet
navel
navelsträng
navel
blomknopp, blomsterknopp
purpurröd, purpurfärgad
fuglefanger
unge, fugleunge
unge, fugleunge
fugl, småfugl
flygeøgle
publikum
publikasjon
utgi, publisere
publisist
offentlig
offentlighet
bergugle, hubro
rumpetroll
puddel
pudder
blære
hengemage, hengemave
puls
pulsar
kuguar, puma
plass, sted
punktlig
punktlighet
navle
navlestreng
navle
blomsterknopp
purpurrød, blodrød
пустеля
öken
пустий
пустинний
tom
ödslig
folktom
tomrum, tomhet
vägledare, vägvisare
ørken, ørkenområde,
ørkenterreng
tom
øde, ødslig
folketom, mennesketom
tomrom, tomhet
veileder, veiviser
fuglefænger
unge, fugleunge
unge, fugleunge
fugl
flyveøgle
publikum
publikation
udgive, publicere
publicist
offentlig
offentlighed
hornugle
haletudse
puddel, puddelhund
pudder
blære
hængemave
puls, pulsslag
pulsar
puma
plads, sted
punktlig
punktlighed
navle
navlestreng
navle
blomsterknop
purpurrød, purpurfarvet,
blodrød
ørken, ørkenområde
пустота
путівник
путч
путь
пух
пухир
пухирець
пухівка
пухлина
пухнастий
kupp
väg, bana
dun, fjun, dunhår, fågeldun
blåsa
blåsa
ejder
kärull, myrull
svulst, tumör
dunklädd, dunbeklädd,
fjunbeklädd, fjunbetäckt,
fjunig, fjunklädd,
fjäderbeklädd, fjäderbärande,
fjäderklädd
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
kupp
vei, veg, bane
dun, dunfjær
blære
blære
ærfugl, ederfugl
myrull, myrfivel
svulst
dunkledd
tom
øde
folketom, mennesketom
tomhed
rejseleder, rejsefører
vejleder, vejviser
kup
vej, vejbane
dun
blære
blære
edderfugl
kæruld
svulst, tumor
dunet, dunklædt
302
пухнатий
пухнатий
пучок
пушняк
пшениця
пшоно
пюре
п'явка
п'ядун
п'яний
п'яниця
п'янство
п'ята
п'ятдесят
п'ятдесятий
п'ятдесятирічний
п'ятиборець
п'ятиборство
п'ятигодинний
п'ятигранник
п'ятиденний
п'ятидюймовий
п'ятизірковий
п'ятизначний
п'ятий
п'ятикімнатний
п'ятикратний
п'ятикутний
п'ятикутник
п'ятилітровий
п'ятиліття
п'ятимісячний
п'ятиповерховий
п'ятиразовий
п'ятирічний
п'ятиріччя
п'ятиструнний
п'ятициліндровий
п'ятищогловий
п'ятка
п'ятнадцятий
п'ятнадцятирічний
п'ятнадцять
п'ятниця
п'ятсот
п'ять
раб
рабин
рабин
dunklädd
bunt
knippe
binka
vete
hirs
mos
igel
mätare
berusad, drucken
drinkare, fyllo, druckenbolt
fylleri
häl
femtio
femtionde
femtioårig
femkampare
femkamp
femtimmars
pentaeder
femdagars
femtums
femstjärnig
femsiffrig
femte
femrums
femdubbel
femkantig
femhörnig
femhörning, femkant,
pentagon
femliters
femårsperiod
femmånaders
femvånings
femdubbel
femårig
femårsperiod
femsträngad
femcylindrig
femmastad
häl
femtonde
femtonårig
femton
fredag
femhundra
fem
slav, träl
rabbin
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
dunkledd
bunt
dunet, dunklædt
bundt
bakkestjerne
hvete
hirse
mos, stappe
igle, blodigle
måler
drukken, alkoholpåvirket
fyllebøtte, dranker,
drukkenbolt, alkoholiker,
alkoholmisbruker
fylleri
hæl
femti
femtiende
femtiårig
femkjemper
femkamp
femtimers
pentaeder
femdagers
femtoms
femstjerners
femsifret
femte
femroms, femværelses
femdobbelt
femkantet
bakkestjerne
hvede
hirse
mos
igle, blodigle
måler
drukken
dranker, drukkenbolt,
spritter, alkoholiker,
fyldebøtte
drukkenskab
hæl
femti, halvtreds
halvtredsindstyvende
halvtredsårig
femkæmper
femkamp
femtimers
pentaeder
femdages
femtoms
femstjerners
femcifret
femte
femværelsers
femdobbelt
femkantet
femkant
femkant, pentagon
femliters
femårsperiode
femmåneders
femetasjes
femdobbel
femårig
femårsperiode
femstrenget
femsylindret
femmastet
hæl
femtende
femtenårig
femten
fredag
fem hundre
fem
slave, trell
rabbiner
femliters
femårsperiode
femmåneders
femetages
femdobbelt
femårig
femårsperiode
femstrenget
femcylindret
femmastet
hæl
femtende
femtenårig
femten
fredag
fem hundrede
fem
slave, træl
rabbiner
303
рабиня
рабиня
рабовласник
рабовласництво
работоргівля
рабство
рабський
равлик
равликоподібний
раґнарок
рада
радар
радикал
радикалізм
радикальний
радикально
радити
радитися
радіальний
радіан
радіатор
радіація
радій
радіо
радіоактивний
радіоактивність
радіоаматор
радіоантена
радіоастрономічний
радіоастрономія
радіобіологія
радіоведуча
радіоведучий
радіовиробник
радіограма
радіографія
радіодебат
радіодискусія
радіожурналіст
радіожурналістика
радіозавод
радіозв'язок
радіозв'язок
slavinna, trälkvinna,
slavflicka, slavkvinna
slavägare
slaveri
slavehandel
slaveri, träldom
trälaktig, trälisk
snigel
snigelaktig, snigelartad,
snigelformig, snigellik
ragnarök
råd
anbefallning
ting
radar
radikal
slavinne, trellkvinne
slavinde
slaveherre
slavehold
slavehandel
slaveri, trelldom
trellsom
snegl
alfakrøll, krøllalfa
sneglliknende
slaveherre
slaveri
slavehandel
slaveri, trældom
trælsom
snegl
snegllignende
ragnarok
råd
anbefaling
ting
radar
radikal
rodtegn
radikalist
radikalism
radikalisme
radikalisme
drastisk, radikal
drastisk, radikal, radikalistisk drastisk, radikal
genomgripande, djupgripande dyptgripende,
gennemgribende, indgribende
gjennomgripende,
inngripende
radikalt
radikalt
radikalt
anbefalla, rekommendera
anbefale, tilråde
anbefale
diskutera
diskutere
diskutere
radiell
radial, radiell, radiæl
radial
radian
radian
radian
radiator
radiator, panelovn
radiator
radioaktiv strålning
radiasjon
radioaktiv stråling, radiation
radium
radium
radium
radio
radio
radio
radioaktiv
radioaktiv
radioaktiv
radioaktivitet
radioaktivitet
radioaktivitet
radioamatör, radiointresserad radioamatør
radioamatør
radioantenn
radioantenne
radioantenne
radioastronomisk
radioastronomisk
radioastronomisk
radioastronomi
radioastronomi
radioastronomi
radiobiologi
radiobiologi
radiobiologi
radiovärdinna
radiovertinne
radioværtinde
radiovärd
radiovert
radiovært
radiofabrikant,
radioprodusent
radiofabrikant,
radioproducent
radioproducent
radiogram
radiogram
radiogram
radiografi
radiografi
radiografi
radiodebatt
radiodebatt
radiodebat
radiodiskussion
radiodiskusjon
radiodiskussion
radiojournalist, radioreporter radiojournalist, radioreporter radiojournalist
radiojournalistik
radiojournalistikk
radiojournalistik
radiofabrik
radiofabrikk
radiofabrik
radiokommunikation,
radioforbindelse,
radioforbindelse
radioförbindelse
radiosamband
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
ragnarok
råd
anbefaling
ting
radar
radikaler, radikalist
rottegn
304
радіозонд
радіохімічний
радіозонд
радіоінженер
радіоінтерв'ю
радіокерований
радіоклуб
радіокоментатор
радіокомпанія
радіокомпас
радіокомунікація
радіоконцерт
радіокритик
радіокурс
радіолампа
радіолог
радіологічний
радіологія
радіолуна
радіомагазин
радіомайстерня
радіомаяк
радіомережа
радіометр
радіомовлення
радіомонтер
радіонавігація
радіоновина
радіопеленгація
радіопередавач
радіопередача
радіоперешкоди
радіоп'єса
radiosond
radioingenjör
radiointervju
radiostyrd
radioklubb
radiokommentator
radiobolag
radiokompass
radiokommunikation
radiokonsert
radiokritiker
radiokurs
radiolampa
radiolog
radiologisk
radiologi
radioeko
radioaffär
radioverkstad
radiofyr
radionät
radiometer
radioutsändning
radioreparatör
radionavigation
radionyhet
radiopejling
radiosändare
radioprogram, radiosändning
radiostörningar
radioteaterstycke
радіоприймач
radiomottagare,
radiomottagningsapparat
radioreklam
radiosignal
radiolyssnare
radioskådespel
radiostation
radiostudio
radioteater
radiotelegraf
radioteleskop
radiotelefon
radiotelefoni
radioterapi, strålbehandling
radioteknik
radioutsändning
radiofysik
radiofysisk
radiofoni
radiovåg
radiokemisk
радіореклама
радіосигнал
радіослухач
радіоспектакль
радіостанція
радіостудія
радіотеатр
радіотелеграф
радіотелескоп
радіотелефон
радіотелефонія
радіотерапія
радіотехніка
радіотрансляція
радіофізика
радіофізичний
радіофонія
радіохвиля
радіохімічний
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
radiosonde
radioingeniør
radiointervju
radiostyrt
radioklubb
radiokommentator
radioselskap
radiokompass
radiokommunikasjon
radiokonsert
radiokritiker
radiokurs
radiolampe
radiolog
radiologisk
radiologi
radioekko
radiobutikk
radioverksted
radiofyr
radionett
radiometer
radiokringkasting
radiomontør, radioreparatør
radionavigasjon
radionyhet
radiopeiling
radiosender
radioprogram
radioforstyrrelser, radiostøy
hørespill, radiohørespill,
radioteaterstykke
radiomottaker, radiomottager
radiosonde
radioingeniør
radiointerview
radiostyret
radioklub
radiokommentator
radioselskab
radiokompas
radiokommunikation
radiokoncert
radiokritiker
radiokurs
radiolampe
radiolog
radiologisk
billeddiagnostik, radiologi
radioekko
radiobutik
radioværksted
radiofyr
radionet
radiometer
radioudsendelse
radioreparatør
radionavigation
radionyhed
radiopejling
radiosender
radioprogram
radiostøj
hørespil
radioreklame
radiosignal
radiolytter
radioskuespill
radiostasjon
radiostudio
radioteater
radiotelegraf
radioteleskop
radiotelefon
radiotelefoni
strålebehandling, radioterapi
radioteknikk
radiokringkasting
radiofysikk
radiofysisk
radiofoni
radiobølge
radiokjemisk
radioreklame
radiosignal
radiolytter
radioskuespil
radiostation
radiostudio
radioteater
radiotelegraf
radioteleskop
radiotelefon
radiotelefoni
radioterapi, strålebehandling
radioteknik
radioudsendelse
radiofysik
radiofysisk
radiofoni
radiobølge
radiokemisk
radiomodtager
305
радіохімія
радіохімія
радіочастота
радіощогла
радісний
радість
радіус
радник
радон
радощі
радувати
радуватися
радянський
раз
разом
рай
райдерево
райдуга
райдужка
райдужний
район
райський
рак
ракета
ракетка
раковина
ралі
рама
рамадан
рамка
рана
ранг
рандеву
ранений
ранець
раніш
ранній
рано
ранок
рапіра
рапорт
рапс
рапсодія
раптовий
раптово
раптом
раса
раса
radiokemi
radiofrekvens
radiomast
glad, gladelig, glädjerik,
munter
glädje
radie
rådgivare
radon, radongas
glädje, fröjd
glädja
glädja
sovjetisk
gång
tillsammans
paradis
perukbuske
regnbåge
iris, regnbågshinna
regnbågsfärgad
stadsdel, distrikt
paradisisk
cancer, cancersjukdom,
cancersvulst, cancertumör,
kräftsjukdom, kräftsvulst
kräfta, kräftdjur
missil, raket, robot
racket, tennisracket
vask
rally, rallytävling, biltävling
ram
ramadan
ram
sår
grad
rang
rendezvous
sårad
ränsel, ryggsäck
förr
tidigare
tidig
tidigt
morgon, morse, förmiddag
florett
rapport
raps
rapsodi
abrupt, plötslig
plötsligt
plötsligt
strax, genast
ras
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
radiokjemi
radiofrekvens
radiomast
blid, glad, gledelig, munter
radiokemi
radiofrekvens
radiomast
glad, glædelig, munter,
frydefuld
glede, fryd
glæde
radius
radius
rådgiver, konsulent
rådgiver, konsulent
radon, radongass
radon
glede, fryd
glæde
fryde
fryde
glede
glæde
sovjetisk
sovjetisk
tur, gang
tur, gang
med en gang
tilsammen
paradis
paradis
parykkbusk
parykbusk
regnbue
regnbue
iris, regnbuehinne
iris, regnbuehinde
regnbuefarget
regnbuefarvet
bydel, distrikt
bydel, distrikt
paradisaktig, paradisisk
paradisisk
kreft, kreftsvulst, kreftsykdom cancer, kræft, kræftsvulst
kreps, krepsdyr
krebs, krebsdyr
missil, rakett
racket
vask, håndvask
rally, billøp
ramme
ramadan
ramme
sår
grad
rang
rendezvous, stevnemøte
såret
ransel, ryggsekk
før
tidligere
tidlig
tidlig
morgen
florett
rapport
raps
rapsodi
abrupt, brå
plutselig
plutselig
straks
rase, menneskerase
missil, raket
ketsjer
vask
rally
ramme
ramadan
ramme
sår
grad
rang
rendezvous, stævnemøde
tilskadekommet
ransel, rygsæk
før
tidligere
tidlig
tidligt
morgen
floret, fleuret
rapport
raps
rapsodi
pludselig
pludseligt
pludseligt
straks
race
306
расизм
расизм
расист
расистський
расовий
ратифікація
ревіння
rasisme
rasist, rasehater
rasistisk
rasemessig
ratifikasjon, ratifisering
racisme
racist
racistisk
racemæssig
ratifikation
ратифікований
ратифікування
ратифікувати
ратиця
ратуша
раунд
рафінований
рафінування
рафінувати
рахкавка
рахувати
rasism
rasist
rasistisk
rasmässig
ratifikation
ratificering
ratificerad
ratifikation
ratificera
hov
rådhus
rond
raffinerad
raffinering
raffinera
lövgroda, trädgroda
räkna, beräkna, kalkylera
ratifisert
ratifisering
ratifisere
hov
rådhus
runde
raffinert
raffinering
raffinere
løvfrosk, trefrosk
regne, kalkulere, telle
рахунок
konto
konto
раціон
раціоналізм
раціональний
ranson
rationalism
rationell
рвати
реабілітація
riva
rehabilitering, rehabilitation
реабілітувати
реагувати
реактив
реактивний
реактор
реакція
реалізація
реалізм
реалізований
реалізувати
rehabilitera
reagera
reagens
jetdriven, reaktionsdriven
reaktor
reaktion
realisation, realisering
realism
realiserad
fullborda, genomföra,
förverkliga, verkliggöra,
realisera
realist
realistisk
reell
realitet
egentligen
intensivvårdsavdelning
revben
kammanet
rebus
revansch
revanschist, revanschivrare
revision
revisor
vrål
rasjon
rasjonalisme
rasjonal, rasjonell,
fornuftsstyrt
rive
attføring, rehabilitasjon,
rehabilitering
rehabilitere
reagere
reagens
jetdrevet, reaksjonsdrevet
reaktor
reaksjon
realisasjon
realisme
realisert
fullbyrde, fullføre,
gjennomføre, virkeliggjøre,
realisere
realist
realistisk
real, reell
realitet
egentlig
intensivavdeling
ribben, ribbein
ribbemanet
rebus
revansj
revansjist
revisjon
revisor
brøl
ratificeret
ratificering
ratificere
hov, klov
rådhus
runde
raffineret
raffinering
raffinere
løvfrø
regne, beregne, kalkulere,
tælle
konto
bekostning
ration
rationalisme
rationel
реаліст
реалістичний
реальний
реальність
реально
реанімація
ребро
реброплав
ребус
реванш
реваншист
ревізія
ревізор
ревіння
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
rive
rehabilitation, rehabilitering
rehabilitere
reagere
reagens
jetdrevet
reaktor
reaktion
realisation
realisme
realiseret
fuldføre, gennemføre,
virkeliggøre, realisere
realist
realistisk
real
realitet, virkelighed
egentlig
intensivafdeling
ribben, sideben
ribbegople
rebus
revanche
revanchist
revision
revisor
brøl
307
ревінь
ревінь
ревіти
ревматизм
ревматичний
ревматолог
ревматологічний
ревматологія
ревнивий
резеда
реєструвати
rabarber
vråla
reumatism
reumatisk
reumatolog
reumatologisk
reumatologi
svartsjuk, misstankefull,
misstankesjuk
svartsjuka
revolver
revolutionär
banbrytande
revolutionär
revolution
revy
regatta
rugby
rugbyspelare
regeneration
landsdel
region
regional
register
gapskratt
dagordning
gapskratta
regressiv
regression
reglerad
reglering
justera, reglera
regelmässig
regulator
redigerad
redigering
redigera
redaktör
redaktionell
redaktion
rädisa
reduktion
rättika
register
reception
incheckning, registrering,
inskrivning
registrera
режим
режисер
режисура
резеда
regim
regissör
regi
reseda
ревнощі
револьвер
революційний
революціонер
революція
ревю
регата
регбі
регбіст
регенерація
регіон
регіональний
регістр
регіт
регламент
реготати
регресивний
регресія
регульований
регулювання
регулювати
регулярний
регулятор
редагований
редагування
редагувати
редактор
редакційний
редакція
редиска
редукція
редька
реєстр
реєстратура
реєстрація
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
rabarbra
vræle
reumatisme, revmatisme
reumatisk, revmatisk
reumatolog, revmatolog
reumatologisk, revmatologisk
reumatologi, revmatologi
sjalu
rabarber
hyle, vræle
reumatisme
reumatisk
reumatolog
reumatologisk
reumatologi
jaloux, skinsyg
sjalusi
revolver
revolusjonær
banebrytende
revolusjonær
revolusjon
revy, oversikt
regatta
rugby
rugbyspiller
regenerasjon
landsdel
region
regional
register
skoggerlatter
dagsorden
gapskratte, skoggerle
regressiv
regresjon
regulert
regulering
justere, regulere
regelmessig, regulær
regulator
redigert
redigering
redigere
redaktør
redaksjonell
redaksjon
reddik, hagereddik
reduksjon
åkerreddik
register
resepsjon
innsjekking, påmelding,
registrering, journalføring
registrere
bokføre
regime
regissør
regi
reseda
jalousi, skinsyge
revolver
revolutionær
banebrydende
revolutionær
revolution
revy
regatta
rugby
rugbyspiller
regeneration
landsdel
region
regional
register
skoggerlatter
dagsorden
skoggerle
regressiv
regression
regulært
regulering
justere, regulere
regelmæssig, regulær
regulator
redigeret
redigering
redigere
redaktør
redaktionel
redaktion
radise
reduktion
ræddike
register
reception
registrering, opførelse
registrere, bogføre, opføre
regime
regissør
regi
reseda
308
резерв
резерв
резервіст
резервуар
резидент
резинка
резистентний
резистор
резолюція
резонанс
резонатор
результат
релятивізм
reserv
reservsoldat
reservoar, behållare
boende
gummi
resistent
resistor
resolution
resonans
resonator
konsekvens
efterverkning
resultat
resultatrik, resultatbringande,
resultatgivande, resultativ,
verkningsfull
resume, sammandrag
reinkarnation
reintegrering
raid, räd
skena, räls
flygning, flygtur
rating, ranking
rekviem
annons, reklam
reklamerad
reklamera
anbefallning,
rekommendation
referens
rekommendabel, tillrådlig
reserve, lagerbeholdning
reservesoldat
reservoar, beholder
beboer
gummi
resistent
resistor
resolusjon
resonans, gjenklang
resonator
følge, konsekvens,
ettervirkning
resultat, utfall
resultatrik
reserve
reservesoldat
reservoir, beholder
beboer, indbygger
gummi
resistent
resistor
resolution
resonans
resonator
følge, konsekvens,
eftervirkning
resultat, udfald
resultatrig
resyme, sammendrag
reinkarnasjon
reintegrering
raid
skinne, jernbaneskinne
flyvning
ranking
rekviem
annonse, reklame
reklamert
reklamere
anbefaling
referanse
sammendrag
reinkarnation
reintegrering
raid
skinne, jernbaneskinne
flyvning
rating
rekviem
annonce, reklame
reklameret
reklamere
anbefaling, rekommandation
rådelig, tilrådelig
anbefale, tilråde
rekonstruksjon
rekord
rekordartet, rekordmessig
rekordholder
rekordholder
ректор
рекурсивний
рекурсія
релаксація
реле
релігієзнавство
anbefalla, rekommendera
rekonstruktion
rekord
rekordartad, rekordaktig,
rekordmässig
rekordhållare, rekordsättare,
rekordtagare
rektor
rekursiv
rekursion
relaxation
relä
religionsvetenskap
anbefalelsesværdig, rådelig,
tilrådelig
anbefale
rekonstruktion
rekord
rekordstor
rektor
rekursiv
rekursion
relaksation
relæ
religionsvidenskab
релігійний
релігійність
релігія
реліквія
релікт
рельєф
релятивізм
religiös
religiositet
religion
relik
relikt
relief
relativism
rektor
rekursiv
rekursjon
relaksasjon
rele
religionsfag,
religionsvitenskap
religiøs
religiøsitet
religion
relikvie
relikt
relieff
relativisme
результативний
резюме
реінкарнація
реінтеграція
рейд
рейка
рейс
рейтинг
реквієм
реклама
рекламований
рекламувати
рекомендація
рекомендований
рекомендувати
реконструкція
рекорд
рекордний
рекордсмен
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
religiøs
religiøsitet
religion
relikvie
relikt
relief
relativisme
309
релятивістський
релятивістський
ремесло
ремінь
ремісник
ремонт
ремонтувати
ремствувати
ренесанс
реній
рента
рентабельний
рентген
рентгенограма
рентгенографія
рентгенодіагностика
рентгенолог
рентгенологічний
рентгенологія
рентгеноскопія
рентгенотерапія
реорганізація
реорганізований
реорганізовування
реорганізовувати
репатріація
репертуар
репетиція
репліка
репортаж
репортер
репресивний
репресія
репродукція
рептилія
репутація
реп'ях
респіраторний
респондент
республіка
республіканець
республіканський
реставрація
реставрований
реставрувати
реституція
ресторан
реструктуризація
реструктуризація
relativistisk
hantverk, handtvärksyrke
bälte
band, rem
hantverkare, handtvärkare
renovering, reparation
reparera
klaga
renässans
rhenium
ränta
lönande, lönsam, räntabel
röntgen
röntgenfotogram,
röntgenogram
röntgenografi
röntgendiagnostik
röntgenläkare
röntgenologisk
röntgenologi
röntgenoskopi
röntgenterapi
omorganisering,
reorganisering, reorganisation
omorganiserad
omorganisering
omorganisera, reorganisera
repatriation
repertoar
övning
replik
reportage
reporter
repressiv
repression
reproduktion
kräldjur, krypdjur, reptil
rykte, reputation
kardborre, kardborrgräs,
kardborrört
respiratorisk
respondent
republik
republikan
republikansk
restauration
restaurerad
restaurera
restitution
restaurang
omstrukturering
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
relativistisk
håndverk
belte
bånd, rem
håndverker
reparasjon
renovasjon
reparere, fikse
klage
renessanse
rhenium
rente
lønnsom, drivverdig, rentabel
røntgen
røntgenogram
relativistisk
håndværk
bælte
rem
håndværker
reparation, renovation
røntgenografi
røntgendiagnostikk
røntgenlege, røntgenolog
røntgenologisk
røntgenologi
røntgenoskopi
røntgenterapi
omorganisering, omstilling,
reorganisasjon, reorganisering
omorganisert
omorganisering
omorganisere, reorganisere
repatriasjon
repertoar
prøve
replikk
reportasje
reporter
repressiv
represjon
reproduksjon
krypdyr, reptil
reputasjon, rykte
borre
røntgenografi
røntgendiagnostik
røntgenlæge
røntgenologisk
røntgenologi
røntgenoskopi
røntgenterapi
omorganisering, omstilling,
reorganisation
reorganiseret
reorganisering,
omorganisering
reorganisere
repatriering
repertoire
prøve
replik
reportage
reporter
repressiv
repression
reproduktion
krybdyr, reptil
reputation, rygte, omdømme
burre
respiratorisk
respondent
republikk
republikaner
republikansk
restaurasjon
restaurert
restaurere
restitusjon
restaurant
omstrukturering
respiratorisk
respondent
republik
republikaner
republikansk
restauration
restaureret
restaurere
restitution
restaurant
omstrukturering
reparere, fikse
klage
renæssance
rhenium
rente
rentabel
røntgen
røntgenogram
310
реструктурування
реструктурування
реструктурувати
ресурс
ресурсомісткий
рибалочка
ретельний
ретина
ретривер
ретроград
ретроспектива
ретроспекція
реферат
референдум
рефлекс
рефлектор
реформа
реформатор
реформаторський
реформіст
реформістський
реформований
реформування
реформувати
рефрактор
рефракція
рефрижератор
рецензент
рецензія
рецепт
omstrukturering
omstrukturere
ressurs
resurskrevende,
ressursintensiv
omständlig, utförlig
nøye, nøyaktig
näthinna, retina
retina, netthinne
retriever
retriever
retrograd
retrograd
retrospektiv
retrospektiv
retrospektion
retrospeksjon
referat
referat
folkomröstning, referendum folkeavstemning, referendum
reflex
refleks
reflektor
reflektor
reform
reform
reformator
reformator
reformatorisk
reformatorisk
reformist
reformist
reformistisk
reformistisk
reformerad
reformert
reformering, reformation
reformasjon, reformering
reformera
reformere
refraktionsteleskop, refraktor refraktor, refraktorteleskop
brytning, refraktion
brytning, refraksjon
frysbil
kjølebil, frysebil
recensent
recensent
recension
recensjon
recept
forskrift, oppskrift, resept
рецептор
рецесія
рецидив
receptor
recession
återfall, recidiv
рецидивіст
recidivist, återfallsförbrytare
речення
речник
sats
representant, talesman,
talman, talesperson
taleskvinna
ämne, grundämne, stoff
reseptor
resesjon
gjentakstilfelle, residiv,
tilbakefall
residivist,
tilbakefallsforbryter,
fengselsfugl
setning
representant, talsmann,
tillitsmann, talsperson
talskvinne
stoff, grunnstoff
galler
rest
fisk
fiskeprodukt
fiskare
fiska
isfågel
gitter
rest
fisk
fiskeprodukt, fiskevare
fisker
fiske
isfugl
речниця
речовина
решітка
решта
риба
рибак
рибалити
рибалочка
omstrukturering
omstrukturera
resurs
resurskrävande
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
omstrukturering
omstrukturere
ressource
resursekrævende,
ressourcekrævende
omstændelig, udførlig
nethinde
retriever
retrograd
retrospektiv
retrospektion
referat
folkeafstemning, referendum
refleks
reflektor
reform
reformator
reformatorisk
reformist
reformistisk
reformert
reformering
reformere
refraktor, refraktorteleskop
refraktion
kølebil, kølevogn
recensent
recension, anmeldelse
forskrift
opskrift, madopskrift
recept
receptor
recession
recidiv, tilbagefald
recidivist
sætning
repræsentant, talsmand,
tillidsmand
talskvinde
stof, grundstof, substans,
materiale
gitter
rest
fisk
fiskeprodukt
fisker
fiske
isfugl
311
рибальство
рибальство
рибка
рибний
рибоводство
риборозплідник
рибосома
рибофлавін
ривок
ридати
рижий
ризик
ризикований
рикошет
рило
рима
римлянин
римський
ринковий
ринок
ринологічний
ринологія
ринопластика
риноскоп
рис
риса
риск
риска
рискований
рискувати
рисунок
рись
рити
ритм
ритмічний
риторика
риторичний
ритуал
ритуальний
риф
рицар
ричати
рів
рівень
рівень
fiskeri, fiskfångst
fiskeri, fiskefangst,
fiskefangstvirksomhet,
fiskerivirksomhet
fisk
fisk
fiskrik
fiskerik
fiskavel, fiskodling
fiskeavl
fiskodlingsanstalt
fiskefarm,
fiskeoppdrettsanlegg
ribosom
ribosom
riboflavin
riboflavin
ryck
rykk
gråta
gråte
rödhårig, rödhårad, rödblond rødhåret
risk, fara
risiko, fare
riskabel, riskfylld
risikabel, risikobetont,
risikofylt
rikoschett
rikosjett
tryne
snute, tryne
rim
rim
romare
romer
romersk
romersk
marknadsmässig
markedsbasert,
markedsmessig
torg, marknad
torg, basar, marked
rinologisk
rinologisk
rinologi
rinologi
rinoplastik
rinoplastikk
rinoskop
rinoskop
ris
ris
drag
strek
drag, trekk
risk, fara
risiko, fare
bindestreck
bindestrek
farlig
farefull, faretruende, farlig
riskera
risikere
teckning
tegning
lo, lodjur, lokatt
gaupe
trav
trav
gräva
grave
rytm
rytme
rytmisk
rytmisk
retorik
retorikk
retorisk
retorisk
ritual
rite, ritus, ritual
rituell
rituell
rev
rev
riddare
ridder
morra
knurre, snerre
dike
dike, grøft
nivå
nivå
trinn
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
fiskeri, fiskefangst
fisk
fiskerig
fiskeavl
fiskefarm
ribosom
riboflavin
træk
græde
rødhåret, rødblond
risiko, fare
risikabel, risikobetonet,
risikofyldt
rikochet
snude, tryne
rim
romer
romersk
markedsmæssig
marked
rinologisk
rinologi
rinoplastik
rinoskop
ris
streg
træk, drag
risiko, fare
bindestreg
farefuld, faretruende, farlig
risikere
tegning
los
trav
grave
rytme
rytmisk
retorik
retorisk
rite, ritual, ritus
rituel
rev
ridder
knurre, snerre
dige, grøft
niveau
312
рівний
рівний
рівнина
рівність
рівнобіжний
рівновага
рівнодення
рівнодіючий
рівнокутний
рівномірний
рівноправний
рівноправність
рівноправ'я
рівносторонній
рівноцінний
рівняння
ріг
рід
рідина
рідиноподібний
рідкий
рідкісний
рідкість
рідко
рідний
рідня
різати
різдво
різдвяник
різеншнауцер
різка
різкий
різкість
різний
різниця
різнобарвний
різнобічний
різновидність
різновидність
slät, flat, plan
jämn
lika
jämlik
slätt, slättland,
slättlandsområde,
slättlandsregion
jämlikhet, jämställdhet
likhet
slett, flat, plan
jevn
lik
plan
jævn
lig
flatland, flatmark
slette, sletteland
fladland
slette, sletteland
ligestilling
ligeværd
lighed
parallell, jämlöpande
parallell, likeløpende
parallel
balans, jämnvikt, jämvikt
balanse, ekvilibrium, likevekt, balance, ligevægt, ekvilibrium
jamvekt
dagjämning
jevndøgn
jævndøgn
resultant
resultant
resultant
likhörnig
likevinklet
ligevinklet
jämn
jevn
jævn
jämnberättigad, likaberättigad, likeberettiget
ligeberettiget
likberättigad
jämställdhet
likestilling
ligestilling
jämlikhet, jämställdhet
likestilling
ligestilling
liksidig
likesidet, likesidig
ligesidet
likvärdig, likbetydande
likeverdig
ligeværdig
ekvation
ligning, likning
ligning
horn
horn
horn
drikkehorn
art, genus
art
art
slag, släkt
slag, slekt
slægt
ätt
ætt
genus
genus
vätska
væske
væske
vätskeliknande
væskeaktig
væskeformig
flytande
væskeformig
væskeformig
sällsynt
sjelden, sjeldsynt
sjælden
sällsynthet
sjeldenhet, særsyn,
særsyn, sjældenhed
sjeldsynthet
sällan
sjelden
sjældent
huslig
hjemlig, huslig
hjemlig, huslig
släktingar
slektninger, skyldfolk
slægtninge
skära, hacka
skjære, hakke
skære, hakke
jul
jul
jul
julkaktus
julekaktus
helligdagskaktus, julekaktus
riesenschnauzer
riesenschnauzer
riesenschnauzer
ris
ris
ris
abrupt
abrupt, brå
abrupt, pludselig
upplösning
oppløsning
opløsning
skiljaktig
forskjellig, ulik
forskellig, forskelligartet, ulig
differens, skillnad
differanse, forskjell, skilnad forskel, differens
färgrik
flerfarget, flerfarvet,
flerfarvet, mangefarvet,
mangefarget, mangefarvet
farverig
mångfaldig, flerfaldig
mangfoldig, flersidig
mangfoldig, flersidig
flersidig
variationm varietet
variasjon, varietet
variation, varietet
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
likestilling
likhet
313
різноманітний
різноманітний
різноманітність
різносторонній
рій
рік
ріка
ріпа
ріпак
ріст
річ
річка
річний
річниця
рішати
рішення
родич
mångfaldig, flerfaldig,
mångformig, mångartad,
flersidig
mångfald
mangfoldig, flersidig
forskjelligartet, mangeartet,
versatil
diversitet
mangfold
mångfaldig, flerfaldig, flersidig mangfoldig, flersidig
svärm
sverm
år
år
flod, älv, vattendrag
elv
rova
nepe
raps
raps
växt
vekst, stigning
ting, grej
ting
flod, älv, vattendrag
elv
årlig, annuell
annuell, årlig
årsdag
årsdag
avgöra, bestämma, besluta
avgjøre, bestemme, beslutte
lösa
løse
beslut, bestämmelse, avgörelse avgjørelse, beslutning,
lösning
bestemmelse
løsning
рішучий
avgörande
djärv, dristig, modig, tapper
рішучість
mod, dristighet, tapperhet
робити
робітник
робот
робота
göra
arbetstagare
robot
arbete
jobb
verk
arbetsgivare
arbetsam, arbetsvillig
arbetare, arbetskarl,
arbetsmänniska
arbetsam, arbetsvillig
arbetande
arbetare, arbetskarl
funktionsduglig
hornad
slangbella
arv
hornhinna
brednäbb
hornblad
född
födelsemärke, leverfläck
familj
förälder
föda
släkting
роботодавець
роботяга
роботящий
робочий
рогатий
рогатка
роговик
роговиця
рогодзьоб
роголистник
роджений
родимка
родина
родитель
родити
родич
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
mangfoldig, flersidig
mangeartet, forskelligartet
diversitet
mangfoldig, flersidig
sværm
år
elv, flod, vandløb
majroe
raps
vækst, stigning
ting
elv, flod, vandløb
årlig
årsdag
afgøre, bestemme, beslutte
løse
afgørelse, beslutning,
bestemmelse, vedtag
facit
løsning
frygtløs, dristig, modig, tapper
avgjørende
fryktløs, uredd, dristig, modig,
tapper, vågsom
dristighet, tapperhet,
mod, dristighed, tapperhed
ureddhet, vågsomhet
gjøre
gøre
arbeidstager, arbeidstaker
arbejdstager, medarbejder
robot
robot
arbeid
arbejde
jobb
job
verk
værk
arbeidsgiver
arbejdsgiver
arbeidsom, arbeidsvillig
arbejdsivrig, arbejdsom
arbeidsmann
arbeidsom, arbeidsvillig
arbeider
fungerende, funksjonsdyktig,
operasjonell, arbeidende
hornet
sprettert
arve
hornhinne
brednebb
hornblad
født
føflekk
familie
forelder
føde
slektning
arbejdsivrig, arbejdsom
arbejder
funktionsdygtig, operationel,
fungerende
hornet
slangebøsse
hønsetarm
hornhinde
brednæb
hornblad
født
modermærke
familie
forælder
føde
slægtning
314
родій
родій
родовик
родовище
родовід
рододендрон
родючий
родючість
рожевий
роза
розарій
розбещений
розвід
rodium
blodtopp, blodtoppsört
malmbärg, malmdeposition,
malmfyndighet, malmkropp,
malmlager
ätt, ättetavla, släkttavla,
stambok, familjestambok
rhododendron, rododendron
fertil, fruktbar, bördig
fertilitet, fruktbarhet,
bördighet
rosa, rosafärgad, rosenfärgad,
rosenröd, ljusröd
ros
rosarium, rosenträdgård
rosenkrans
розбіжний
розбірливий
розбірливість
розбомблений
розбрат
розбудження
розбуджувати
розбурханий
розбурхувати
розвага
розважальний
lösaktig, pervers, osedlig,
otuktig
lösaktighet, perversitet,
otuktighet
perversion, osedlighet, otukt
pervertera
avmontera
uppklara
krossad
buse
bandit
plundrare, rövare, rånsman
divergent
läsbar, läslig
läsbarhet, läslighet
utbombad
tvedräkt
väckning
väcka
upprörd
uppröra
nöje, underhållning
underhållande
розважати
розвантажений
розвантаження
розвантажувати
розведення
розвивати
розвинутий
розвиток
розвід
underhålla, förnöja, roa
avlastad
avlastning
lossa, avlasta
avel
utveckla
utvecklat
utveckling
skilsmässa
розбещеність
розбещення
розбещувати
розбирати
розбиратися
розбитий
розбишака
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
rhodium
blodtopp
forekomst
rhodium
læge-kvæsurt
forekomst
slektstavle, stambok, ætt
slægtstavle, stambog
alperose, rhododendron
fertil, fruktbar
fruktbarhet
rhododendron, alperose
fertil, frodig, frugtbar
frugtbarhed, fertilitet
rosa, rosafarget, rosenrød,
lyserød
rose
rosarium, rosebed, rosehage,
rosenhage
rosenkrans
løsaktig
rosa, rosafarvet, rosenfarvet,
rosenrød, lyserød
rose
rosarium
rosenkrans
løsaktighet
løsagtighed
usedelighet
pervertere
demontere
avklare, oppklare
knust
bølle
banditt
plyndrer, røver
divergent
lesbar, leselig
lesbarhet
utbombet
splittelse
vekkelse
vekke
opprørt
opprøre
underholdning
underholdende,
underholdningsmessig
adsprede, underholde
avlastet
avlastning
avlaste
avling
utvikle
utviklet, ferdigutviklet
utvikling
skilsmisse
perversion, perversitet
pervertere
demontere
afklare, opklare
knust
bølle
bandit
plyndrer, røver
divergent
læsbar, læselig
læsbarhed
udbombet
splittelse
vækkelse
vække
oprørt
oprøre
fornøjelse, underholdning
underholdende
løsagtig, pervers, utugtig
adsprede, more, underholde
aflastet
aflastning
aflaste, losse
avling
udvikle
udviklet
udvikling
skilsmisse
315
розвідка
роззброєння
розвідка
underrättelse,
underrättelseverksamhet
etterretning,
etterretningstjeneste,
etterretningsvesen
etterretningsvirksomhet
розвідник
agent, spanare
розвішувати
розганяти
розгляд
розглядання
розглядати
розгнузданий
hänga
sprida
behandling
behandling
betrakta
behandla
lösaktig, ostyrig
etterretningsagent,
etterretningsmann
henge
spre
behandling
behandling
betrakte
behandle
tøylesløs, utøylet
розгнузданість
розголошувати
lösaktighet
utropa
tøylesløshet
røpe
розгортати
розграбовувати
розгублений
розгубленість
розгулювати
utfolde
bestjele
forvirret
forvirring, konfusjon
vandre
husere
utdele
todelt
deling
розділення
роздільно
розділяти
розділятися
роздолля
роздратований
роздратованість
роздруківка
роздруковувати
роздум
utbreda
bestjäla
förvirrad
förvirring
vandra
husera
utdela
tvådelad
del, part
avdelning
delning
delning
separat
dela
dela
frihet
irriterad
irritation
utskrift
trycka
tänkande, tankeverksamhet
роздумувати
роздягальня
tänka, grubbla
avklädningsrum
роздягання
роздягати
роздягатися
роздягнений
роздягнутий
розетка
avklädning
avkläda
avkläda
avklädd
avklädd
vägguttag, eluttag
роз'єднувати
роззброєння
separera
avväpning, avrustning,
desarmering
роздавати
роздвоєний
розділ
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
deling
adskilt, separat
dele
dele
frihet
irritert
irritasjon
utskrift
trykke, utskrive
tenkning, tankearbeid,
tankevirksomhet
tenke, gruble
avkledningsrom,
omkledningsrom
avkledning
avkle
avkle
avkledd
avkledd
rosett, stikkontakt, vegguttak
adsplitte, separere
avvæpning
efterretning,
efterretningsvæsen,
efterretningsaktivitet,
efterretningsorganisation,
efterretningstjeneste
spion, efterretningsagent,
efterretningsmand
hænge
sprede
behandling
behandling
betragte
behandle
utæmmelig, utæmmet
usædelig
tøjlesløshed
røbe
forsnakke
udbrede, udrulle
bestjæle
forvirret, konfus
forvirring, konfusion
vandre
husere
uddele
todelt
deling
deling
adskilt, separat
dele
dele
frihed
irriteret
irritation
udskrift
trykke, udskrive
tænkning
tænke, gruble
omklædningsrum
afklædning
afklæde
afklæde
afklædt
afklædt
stikkontakt
roset
adsplitte, separere
afvæbning, afrustning,
desarmering
316
роззброювання
роззброювання
роззброювати
розиграш
розізлити
роз'їдати
розказувати
розкаюватися
розкаяння
розквіт
розквітати
розкіш
розкішний
розклад
розкопувати
розкривати
розлад
розладдя
розливати
розлучати
розлучений
розлучення
розлютований
розмаїття
розмитнення
розмінювати
розмір
розпещений
avväpning, avrustning,
desarmering
avväpna, avrusta, desarmera
lottdragning, lotteridragning
förarga
etsa
förtälja, berätta
ångra
ånger
blomstring, uppblomstring
blomstra
lyx
luxuös
schema, tidtabell, tidsplan,
timplan
gräva ut
avslöja, uppenbara
stridighet, tvedräkt
stridighet, tvedräkt
hälla
ösa
spilla
separera
separerad, frånskild
skilsmässa
ilsken, rasande
mångfald
förtullning, tullbehandling
розмноження
växla
mått
storlek
avel
розмножувати
odla
розмова
розмовляти
prat, konversation
prata
tala
muntlig, verbal
parlör
tina
konkurs
fission, klyvning
nedbrytning
upplösning
nedbryta
upplösa
desperation
brännhet, glödande
bortskämd
розмовний
розмовник
розморожувати
розорення
розпад
розпадатися
розпач
розпечений
розпещений
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
avvæpning
afvæbning, afrustning,
desarmering
avvæpne, desarmere
afvæbne, afruste, desarmere
loddtrekning
lodtrækning
erte
forarge
etse
ætse
fortelle
fortælle
angre
angre
anger
anger
oppblomstring
opblomstring
blomstre
blomstre
luksus
luksus
luksuriøs
luksuriøs
timeplan, tidsplan, timetabell timeplan, tidsplan, tidsskema,
tidstabel
grave ut
grave ud
meddele
afdække, åbenbare
åpenbare
splittelse
splittelse, dissens
splittelse
splittelse, dissens
helle
øse
øse
spilde
skjenke
adsplitte, separere
adsplitte, separere
fraseparert, fraskilt
fraskilt
skilsmisse
skilsmisse
sint, rasende
rasende
mangfoldighet
mangfoldighed
fortolling, tollbehandling,
toldbehandling
tollklarering
veksle
veksle
mål
mål
størrelse
størrelse
avl
avl
mangfoldiggjørelse
mangfoldiggørelse
avle
avle
forflere
prat, snakk, konversasjon
prat, konversation
prate
prate
snakke
snakke
muntlig, verbal
mundtlig
parlør
parlør
avise
afise
fallitt, konkurs
fallit, konkurs
fisjon
fission
oppløsning
nedbrydning
spalte
spalte
desperasjon, håpløshet
brennheit, gloheit, glødende
bortskjemt
forkjælt
fortvivlelse, desperation
glohed, glødende
forkælet
317
розпещувати
розривати
розпещувати
розпитувати
розплавляння
розплавляти
розплющувати
розповідати
розповідь
skämma bort
fråga ut
smältning
smälta
öppna
berätta, förtälja
berättelse
розповсюджений
розповсюдження
utbredd
spridning, utbredning
forkjæle
rundspørre
smelting, smeltning
smelte
åpne
fortelle
beretning
fortelling
spredt, utbredt
spredning, utbredelse
розповсюджувати
розповсюджувач
розподіл
sprida, utbreda
spridare
distribution, distribuering,
fördelning
fördelad
distribution, distribuering,
fördelning
fördelare
spre, utbre
spreder
distribusjon
fordeling
fordelt
distribusjon
fordeling
fordeler
розподіляти
розпорошування
розпорошувати
distribuera, fördela
pulverisering
finmala
pulverisera
розпоряджатися
disponera, förfoga, förvalta,
råda
direktiv
förvaltning
igångsatt
börja, begynna, starta,
igångsätta
börja, begynna, starta
desperation
upplösa
lösaktig, pervers, osedlig,
otuktig
lösaktighet, perversitet,
horeri, osedlighet, otukt,
otuktighet
lösaktig, osedlig, otuktig
lösaktighet, osedlighet, otukt,
otuktighet
distribuere, fordele
pulverisering
finmale
forstøve
pulverisere
disponere, forvalte
råde
beordring, befaling, direktiv
розподілений
розподілення
розподільник
розпорядження
розпочатий
розпочинати
розпочинатися
розпука
розпускати
розпусний
розпусність
розпущений
розпущеність
розп'ятий
розп'яття
розрада
розраджувати
розрахований
розраховувати
розрахунок
розривати
korsfäst
krucifix, korsfästelse
tröst
trösta
beräknad
beräkna
uppgörelse
riva
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
forkæle
rundspørge, udspørge
smeltning
smelte
åbne
fortælle
beretning, fortælling
spredt, udbredt
spredning, udbredelse,
udbredning, udvidelse
sprede, udbrede
spreder
distribution
fordeling
fordelt
distribution, distribuering
fordeling
fordeler
strømfordeler
distribuere, fordele
pulverisering
forstøve, pulverisere
disponere, forvalte, råde
beordring, befaling, direktiv
igangsatt
begynne, starte, igangsette,
iverksette
begynne, starte
desperasjon, håpløshet
oppløse
løsaktig
igangsat
begynde, påbegynde, starte,
igangsætte, iværksætte
begynde, starte
fortvivlelse
afskedige, opsige
løsagtig, pervers, utugtig
løsaktighet
løsagtighed, perversion,
perversitet, usædelighed,
utugt
løsagtig, pervers, utugtig
løsagtighed, perversion,
perversitet, usædelighed,
utugt
korsfæstet
krucifiks, korsfæstelse
trøst
trøste
beregnet
beregne
opgør
rive
løsaktig
løsaktighet
korsfestet
krusifiks, korsfestelse
trøst
trøste
beregnet
beregne
oppgjør
avbryte
rive
318
розріджувач
розтяжність
розріджувач
lösningsmedel
розріз
розрізнювати
розрізняти
розрізувати
розроблений
розробляти
розруха
розряд
розряджати
розрядження
розселяти
розсердити
розсіювати
розсіяний
snitt
skilja
skilja
skära
utarbetad
utarbeta, upparbeta
förfall
urladdning
urladda
urladdning
inhysa, inkvartera, inlogera
förarga
skingra, strö
diffus, ofokuserad
розслаблений
розслідування
avslappad
efterforskning, granskning,
utredning
розслідувати
розставання
розстібати
розстрілювати
розсудливий
розсудливість
розташований
efterforska, granska
separation
öppna
skjuta
förnuftig
förnuftighet
placerad
liggande
placera
utplacera
sönderriven
розташовувати
розтерзаний
розтерзувати
розтинати
розтлумачувати
sönderriva
dissekera
definiera, uppklara, klargöra,
tydliggöra
розторопша
розтривожений
розтривожити
розтривожувати
розтрощений
розтрощувати
розтуляти
розтягати
розтягнений
розтягувати
розтяжний
розтяжність
mariatistel
upprörd
uppröra
uppröra
krossad, sönderkrossad
krossa, splittra, sönderkrossa
öppna
sträcka
sträckt
sträcka
sträckbar
sträckbarhet
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
løsemiddel, løsningsmiddel,
oppløsningsmiddel, solvent,
fortynningsvæske,
tynningsmiddel
snitt
skille
skille
kutte
utarbeidet
utarbeide
forfall, forfallstid
utladning
utlade
utladning
innkvartere, innlosjere
erte
spre, strø
diffus
spredt
avslappet
etterforsking, gransking,
etterforskingsarbeid,
etterforskingsvirksomhet
etterforske, granske
samlivsbrudd, separasjon
åpne
skyte
fornuftig
fornuftighet
plassert, utplassert,
utstasjonert
plassere
utplassere, utstasjonere
istykkerrevet, sønderrevet
rive i stykker
dissekere
definere
forklare, klargjøre,
tydeliggjøre
mariatistel
opprørt
opprøre
opprøre
istykkerslått, sønderknust
splintre, finknuse
åpne
strekke
strekket
strekke
strekkbar
strekkbarhet
fortyndingsmiddel,
opløsningsmiddel
snit
skille, adskille, skelne
skille, adskille, skelne
skære
udarbejdet
udarbejde
forfald
udladning
udlade
udladning
indkvartere, indlogere
forarge
sprede, strø, drysse
diffus
spredt
afslappet
udredning
efterforske, granske
separation
åbne
skyde
fornuftig
fornuftighed
liggende
placeret
udstationere
itureven, iturevet,
sønderrevet
iturive
dissekere
definere
marietidsel
oprørt
oprøre
oprøre
ituslået, sønderknust
splintre, ituslå, sønderknuse
åbne
strække
strakt
strække
strækbar
strækbarhed
319
розум
ромбоедр
розум
förnuft, vett
förstånd, intelligens
розуміння
розуміти
розумний
förståelse
förstå, begripa, fatta
klok, vettig, förståndig,
resonabel, meningsfull,
meningsfylld
розфарбовувати
розфасований
розхвалювати
розходження
розцінка
розчарований
розчарування
розчин
розчинення
розчинний
розчинник
färga, färglägga, måla
färdigpackad
lovsjunga, lovprisa
divergens
prissättning
besviken
besvikelse
lösning
upplösning
upplöslig
lösningsmedel
розчинність
upplöslighet,
upplösningsförmåga
upplösa
dela
dissekera, fraktionera,
segmentera
utvidgad
expansion
expandera, utvidga
dechiffrering
dechiffrera, dekryptera
efterlysning
leta, söka
nedbryta
ilsken, rasande
förarga
rock
rockad
roll
rom
kärleksaffär, kärlekshistoria,
roman
romantism
romantiker
romantik
romantisk
kamomill
romb
rombformad, rombformig
romboeder
розчиняти
розчленовувати
розширений
розширення
розширювати
розшифровування
розшифровувати
розшук
розшукувати
розщеплювати
роз'ярений
роз'яряти
рок
рокіровка
роль
ром
роман
романтизм
романтик
романтика
романтичний
ромашка
ромб
ромбічний
ромбоедр
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
fornuft, vett
fornuft
forstand, klokskap, intelligens forstand, intelligens
klogskab
forståelse
forståelse
forstå, skjønne, begripe, fatte forstå, begribe, fatte
klok, vettig
klog, forstandig
forstandig
fornuftig, ræsonnabel
resonnabel, fornuftmessig
meningsfull, meningsfylt
farge, farve, fargelegge, male farve, farvelægge, male
ferdigpakket
færdigpakket
lovsynge, lovprise
rose, prise, lovprise, berømme
divergens
divergens
prisfastsettelse
prisfastsættelse
skuffet
skuffet
skuffelse
skuffelse
løsning
opløsning
oppløsning
opløsning
oppløselig
opløselig
løsemiddel, løsningsmiddel, fortyndingsmiddel,
oppløsningsmiddel, solvent, opløsningsmiddel
fortynningsvæske,
tynningsmiddel
løsningsevne, oppløselighet, opløselighed, opløsningsevne
oppløsningevne
oppløse
opløse
segmentere, fraksjonere
segmentere
utvidet
utvidelse
ekspandere, utvide
dekryptering
dekode, desifrere, dekryptere
etterlysning
etterlyse
nedbryte
sint, rasende
forarge
rock
rokade
rolle
rom
kjærlighetsaffære,
kjærlighetshistorie
romantisme
romantiker
romantikk
romantisk
kamille
rombe
rombeformet
romboeder
udvidet
ekspansion, udvidelse
ekspandere, udbrede, udvide
dekryptering
dekode, dekryptere
efterlysning
efterlyse
nedbryde
rasende
forarge
rock
rokade
rolle
rom
kærlighedsaffære, roman
romantisme
romantiker
romantik
romantisk
kamille
rombe
rombisk
romboeder
320
ромбоїд
ромбоїд
роса
росичка
російський
російськомовний
росіянин
рослина
рослинка
рослинний
рослинність
росомаха
рости
ростити
росяний
рот
ротатор
ротики
ротор
рохкати
рояль
ртуть
рубанок
рубати
рубець
рубіж
рубін
рубіновий
рубрика
руда
рудий
рудник
руїна
руйнування
руйнувати
рука
рукав
рукавиця
рукавичка
рукодільний
рукопис
рукописний
рукостискання
рукоятка
рулон
руль
румун
румунський
румунський
romboid
dagg
sileshår
rysk
ryskspråkig
ryss
växt
växt, planta
vegetabilisk
vegetation
järv
växa
stiga
kultivera
romboid
dugg
soldogg
russisk
russiskspråklig
russer
plante
plante
vegetabilsk
vegetasjon
jerv
vokse, gro
stige
dyrke, vokse, kultivere
daggig, daggbefuktad,
daggfuktad, daggfull,
daggfylld, daggvåt
mun
rotator
lejongap, lejongapsväxt
rotor
grymta
flygel
kvicksilver
hyvel
hugga
ärr
gräns
rubin
rubinröd
rubrik
dugget, duggvåt
malm
rödhårig, rödhårad, rödblond
gruva
ruin
ödeläggelse, destruktion,
förödelse
ruinera, ödelägga
arm, hand
ärm
tumvante
handske
handgjord
handskrift, manuskript
handskriven
handskakning
handtag
rulle
ratt
rumän
rumänsk
erts, malm
rødhåret
gruve
ruin
ødeleggelse, ødelegging
mund
rotator
løvemund
rotor
grynte
flygel
kviksølv
høvl
hugge, hakke
ar
grænse
rubin
rubinfarvet, rubinrød
overskrift
rubrik
erts, malm
rødhåret, rødblond
grube
ruin
ødelæggelse
ødelegge, ruinere
arm, hånd
erme
vott
hanske
håndlaget
håndskrift, manuskript
håndskreven, håndskrevet
håndtrykk
håndtak, hank
rull
ratt
rumener
rumensk
ruinere, ødelægge, udplyndre
arm, hånd
ærme
luffe, vante
handske
håndgjort
håndskrift, manuskript
håndskreven, håndskrevet
håndtryk
håndtag
rulle
rat
rumæner
rumænsk
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
munn
rotator
løvemunn
rotor
grynte
flygel
kvikksølv
høvel
hogge, hugge
arr
grense
rubin
rubinrød, rubinfarget
rubrikk
romboid
dug
soldug
russisk
russiskspråkig
russer
plante
plante
vegetabilsk
vegetation
jærv
vokse
stige
vokse, kultivere
opfostre
dugfuld, dugvåd, dugvædet
321
рупор
рупор
русалка
садиба
рута
рутеній
рутинний
megafon
havsfru, havfru, havjungfru,
havsjungfru, sjöjungfru
stickmyrten
flodbädd
rysshatare
ryskfientlighet, ryskhat,
rysshat
vinruta
rutenium
rutinmässig
рух
рухати
руховий
рухомий
rörelse
driva
drivande
rörlig
ручка
hand
handtag
penna
avresa
handduk
gevär
ränsel, ryggsäck
järpe
järpe
rad
рускус
русло
русофоб
русофобія
рушати
рушник
рушниця
рюкзак
рябець
рябчик
ряд
рядовий
рядок
рядом
рясний
ряст
рятівник
рятувальник
рятування
рятувати
саботаж
савана
сага
сад
саджанець
саджати
садиба
genomsnittlig
rad
linje
bredvid
riklig
nunneört
frälsare
livräddare
räddningsman, räddare
livräddare
ropert, megafon
havfrue
megafon
havfrue
ruskus
leie
russofob
russofobi
musetorn
flodseng, leje
russofob
russofobi
vinrute
ruthenium
rutinemessig, rutinepreget
rude
ruthenium
rutinemæssig, rutinepræget,
rutineret
bevegelse
bevægelse, rørelse
drive
drive
drivende
drivende
bevegelig, rørlig
bevægelig, rørlig
bevægende
arm, hånd
arm, hånd
håndtak, hank
hank, håndtag
penn
pen
dra, avreise, utreise, bortreise udrejse
håndkle
håndklæde
gevær
gevær
ransel, ryggsekk
ransel, rygsæk
jerpe
hjerp, hjerpe, jærpe
jerpe
hjerp, hjerpe, jærpe
rad, rekke
rad, række
bænkerad
gjennomsnittlig
gennemsnit
rad, rekke
rad, række
med
ved
fyldig, overflødig
lerkespore
redningsmann,
redningsarbeider, livredder
med
ved
fyldig, overflødig
lærkespore
frelser
livredder, redningsmand
redningsmann,
redningsarbeider, livredder
frelse
redning
redde, berge
sabotasje
livredder, redningsmand,
hjælpearbejder
frelse
redning
redde
sabotage
frälsning
räddning
rädda
sabotage, sabotageaktion,
sabotagedåd, sabotagehandling
savann
savanne
saga
saga
trädgård
hage, have
fruktträdgård
planta
setteplante
plantera
plante
sätta
sette
gård, bondgård, lantegendom gård, bondegård
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
savanne
saga
have
udplantningsplante
plante, forplante, udplante
sætte
gård, bondegård
322
садизм
садизм
садист
садистський
садівник
садівництво
сажа
сажотрус
сайгак
сайда
сакральний
саксофон
саксофоніст
салака
саламандра
саламандроподібний
салат
сало
салон
салфетка
сальдо
сальмонела
сальса
сальто
салют
сам
самба
саме
самець
самий
самиця
самітник
самоаналіз
самоблокада
самобутність
самовбивство
самовдоволений
самовдоволення
самовизнаний
самовизнання
самовираження
самовираження
sadism
sadisme
sadist
sadist
sadistisk
sadistisk
trädgårdsmästare,
gartner, fruktdyrker,
trädgårdsarbetare,
hagebruker, gartnerarbeider,
trädgårdsodlare
hagedyrker
trädgårdsodling, trädgårdsbruk gartneri, fruktdyrking,
hagebruk
sot
sot
skorstensfejare
feier, skorsteinsfeier
saiga, saigaantilop,
stäppantilop
sej
sakral
saxofon
saxofonist
strömming
stjärtgroddjur, salamander,
salamanderödla
salamanderlik,
salamanderliknande
sallad
fläsk
salong
servett
saldo
salmonella
salsa
salto, saltomortal,
saltomortalhopp,
saltomortalsprång,
saltomortalvändning
salut
själv
samba
nämligen
hane, handjur
själv
hona
ensling
självanalys
självblockad
ursprunglighet
självmord
självbelåten, självtillfreds
självbelåtenhet,
självtillfredställelse
själverkänd
själverkännande
självuttryck
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
sadisme
sadist
sadistisk
gartner, havebruger
gartneri, frugtavl, havebrug
saiga, steppeantilope
sod
skorstensfejer,
skorstensfejermester
saigaantilope
sei
sakral
saksofon
saksofonist
strømming
halepadde, salamander
sej
sakral
saxofon
saxofonist
strømming, østersøsild
halepadde, salamander
salamanderaktig,
salamanderliknende
salat
flesk
kabin
salong
serviett
saldo
salmonella
salsa
rundkast, salto
salamanderagtig,
salamanderlignende
salat
flæsk
salon
salutt
selv, sjøl
samba
egentlig
hann, hanndyr
selv, sjøl
hunn, hunndyr
eneboer
selvanalyse
selvblokade
opprinnelighet
selvmord
selvglad, selvtilfreds
selvtilfredshet
salut
selv
samba
egentlig, nemlig
hane, handyr
selv
hun, hundyr
eneboer
selvanalyse
selvblokade
oprindelighed
selvmord
selvglad, selvtilfreds
selvtilfredshed
serviet
saldo
salmonella
salsa
salto, saltomortale, rundkast
selvanerkjent
selvanerkendt
selverkjennelse, selverklæring selverkendelse
selvuttrykk
selvudtryk
323
самовідданий
саморегульований
самовідданий
uppoffrande
oppofrende, selvoppofrende
самовідданість
offervilja
offervilje, selvoppofrelse
самовілля
самовільний
självrådighet, egenrådighet
egenmäktig, egensinnig,
egenrådig
självmedveten, självsäker
egenrådighet, selvrådighet
egenmektig, egenrådig,
selvrådig
selvbevisst, selvsikker,
suffisant
selvbevissthet, selvsikkerhet
selvstyre
selvmorder
selvmord
selvdisiplin
selvdiagnose
selvforsyning, sjølforsyning
selvforglemmelse
selvantennelse
navlebeskuende, selvopptatt
selvbestøving, selvpollinering
самовпевнений
самовпевненість
самоврядування
самогубець
самогубство
самодисципліна
самодіагноз
самозабезпечення
самозабуття
самозаймання
самозайнятий
самозапилення
самозапліднення
самозахист
самозбагачення
самозбереження
самозваний
самознищення
самоідентифікація
самоізоляція
самоіндукція
самоіронія
самокат
самоконтроль
самокритика
самокритичний
самоліквідація
самолікування
самолюбний
самолюбство
самонавідний
самообмеження
самообслуговування
самооновлення
самоорганізація
самоосвіта
самоототожнення
самооцінка
самопроголошений
самореалізація
саморегульований
självsäkerhet
självstyre, självstyrelse
självmördare
självmord
självdisciplin
självdiagnos
självförsörjning
självförglömmelse
självantändning
självupptagen
självpollinering,
självpollination
självbefruktning
självförsvar
självberikning
självräddning
själverkänd
självtillintetgörelse
självidentifiering
självisolering
självinduktion
självironi
sparkcykel
självkontroll
självkritik
självkritisk
självtillintetgörelse
självbehandling, självkur
egenkär
egenkärlek
målsökande
självbegränsning
självbetjäning
självförnyelse
självorganisering
självutbildning
självidentifiering
självbedömning,
självuppskattning,
självvärdering
själverkänd
självrealisation
självreglerande
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
opofrende, selvopofrende,
offervillig
offervilje, opofrelse,
selvopofrelse
egenrådighed
egenmægtig, egenrådig
selvbevidst, selvsikker
selvbevidsthed, selvsikkerhed
selvstyre
selvmorder
selvmord
selvdiciplin
selvdiagnose
selvforsyning
selvforglemmelse
selvantændelse
navlebeskuende
selvbestøvning
selvbefruktning
selvforsvar
selvberikelse
selvoppholdelse
selverklært
selvdestruksjon,
selvødeleggelse
selvidentifisering
selvisolering
selvindukjon
selvironi
sparkesykkel
selvkontroll, sjølkontroll
selvkritikk
selvkritisk
selvødeleggelse
egenbehandling
egenkjærlig, selvgod
egenkjærlighet
målsøkende
selvbegrensning
selvbetjening
selvfornyelse
selvorganisering
selvutdanning
selvidentifisering
egenvurdering
selvbefrugtning
selvforsvar
selvberigelse
selvopholdelse
selverklæret
selvødelæggelse
selverklært
selvrealisering
selvregulerende
selverklæret
selvrealisering
selvregulerende
selvidentificering
selvisolering
selvinduktion
selvironi
løbehjul
selvkontrol
selvkritik
selvkritisk
selvødelæggelse
egenbehandling
egenkærlig
egenkærlighed
målsøgende
selvbegrænsning
selvbetjening
selvfornyelse
selvorganisering
selvuddannelse
selvidentificering
egenvurdering
324
саморегуляція
саморегуляція
самореклама
саморобний
самородний
саморозвиток
самосвідомість
самоскид
самосприйняття
самоспряжений
самостійний
самостійність
самостраховка
самота
самотній
самотність
самотужки
самоучка
самофінансування
самохідний
самоцензура
самоціль
самурай
самшит
санаторій
сани
санітарний
санки
санкціонований
санкціонувати
санкція
сантехник
сантиметр
санчата
сапер
сапрофіт
сапфір
сарана
сарделька
сардина
сарказм
саркастичний
саркофаг
сарна
сарна
självregulation
självreklam
självgjord, självlagad
gedigen
egenutveckling,
självutveckling
självmedvetenhet
dumper
självuppfattning,
självupplevelse
hermitesk
självständig, oberoende,
oavhängig
oavhängighet, oberoende,
självständighet
självförsäkring
ensamhet
enslig, ensam, singel,
ensamstående, ensamboende,
ensamlevande
ensamhet
själv
självlärd
självfinansiering
självgående
självcensur
självmål
samuraj
buxbom
sanatorium
släde
sanitär
släde
sanktionerad
sanktionera
sanktion
rörarbetare, rörläggare,
rörmokare
centimeter
måttband
släde
minsvepare
saprofyt
safir
vandringsgräshoppa
korv
sardin
sarkasm
sarkastisk
sarkofag
gems
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
selvregulering
egenreklame
selvgjort, selvlaget
gedigen
egenutvikling, selvutvikling
selvregulering
egenreklame
selvgjort
gedigen
egenudvikling
selvbevissthet
selvbevidsthed
dumper
dumper
selvoppfattelse, selvopplevelse selvopfattelse, selvoplevelse
selvadjungert
selvstendig, uavhengig
hermitesk
selvstændig, uafhængig
uavhengighet, selvstendighet selvstændighed,
uafhængighed
selvassuranse, selvforsikring selvforsikring
ensomhet
ensomhed
enslig, ensom, singel
enlig, ensom
ensomhet
ensomhed
selv, sjøl
selv
selvlært
selvlært
egenfinansiering,
egenfinansiering,
selvfinansiering,
selvfinansiering
sjølfinansiering
selvdrevet, selvgående
selvgående
selvsensur
selvcensur
selvmål, sjølmål
selvmål
samurai
samurai
buksbom
buksbom
sanatorium
sanatorium
slede
slæde
sanitær
sanitær
kjelke
slæde
sanksjonert, autorisert
sanktioneret
sanksjonere
sanktionere
sanksjon
sanktion
rørlegger,
rørlægger, blikkenslager
vannledningsarbeider
centimeter
centimeter
båndmål, målebånd, metermål båndmål, metermål, målebånd
kjelke
slæde
minearbeider, minerydder
minerydder
saprofytt
saprofyt
safir
safir
gresshoppe
græshoppe
pølse
pølse
sardin
sardin
sarkasme
sarkasme
sarkastisk
sarkastisk
sarkofag
sarkofag
gemse
gemse
325
сатана
сатана
сатанізм
сатаніст
сатаністський
сатира
сатирик
сауна
свідоцтво
свекор
свекруха
свердлити
свердління
свердло
свердловина
свердляк
светр
свинарник
свинарство
djävul, fan, satan
satanism
satanist, satansdyrkare
satanistisk
satir
satiriker
bastu, sauna, ångbad,
ångbastu, finnbastu
safari
safflor, safflorört
håv
fjärilshåv
självrådighet
egenmäktig, egensinnig,
självrådig, egenrådig
skälla
bråka
gräl
hakkors, svastika
äktenskapsmäklerska,
kopplarekona,
kopplaremadam, kopplarinna,
kopplerska, kopplingskona
svärfar
svärmor
borra
borrning, genomborrning
borr, borrmaskin, drill
brunn
varvsfluga
tröja
svinstia, grisehus
svineavel
свинець
свинина
свинка
свинство
свиня
свинячий
bly
fläskkött, svinkött
påssjuka
svineri
gris, svin
svinaktig
свистіти
vissla
свисток
свідок
свідомий
pipa
vittne
medveten
свідомість
свідомо
свідоцтво
medvetande, medvetenhet
överlagd
vittnesbörd, certifikat
сафарі
сафлор
сачок
свавілля
свавільний
сварити
сваритися
сварка
свастика
сваха
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
djevel, faen, fanden, satan
satanisme
satanist
satanistisk
satire
satiriker
badstue, dampbad, sauna
fanden, satan
satanisme
satanist
satanistisk
satire
satiriker
badstue, dampbad, sauna
safari
fargetistel, saflor
håv
sommerfuglhåv
egenrådighet, selvrådighet
egenmektig, egenrådig,
selvrådig
skjelle
krangle
krangel
hakekors, svastika
ekteskapsformidler
safari
safflor
ketsjer
svigerfar
svigermor
bore, drille
boring
bor, drill
brønn, borehull
verftsbille
genser
grisehus, svinesti, grisefjøs
griseavl, grisehold,
griseoppdrett, svineavl,
svinehold
bly
svinekjøtt
kusma
svineri, svinaktighet
gris, svin
griselignende, svinaktig,
svinsk
plystre
fløyte
fløyte
vitne
bevisst, medviten, tilsiktet,
velberådd
bevissthet
bevisst
attest
vitnemål
svigerfar, svigerfader
svigermor, svigermoder
bore
boring
bor
brønd
værftbille
sweater
svinestald, svinesti
svineavl, svinehold
egenrådighed
egenmægtig, egenrådig
skælde
skændes
skænderi
svastika, hagekors
ægteskabsformidler
bly
svinekød
fåresyge
svineri
gris, svin
svinagtig, svinsk
fløjte
fløjte
vidne
bevidst, medviden
bevidsthed
bevidst
attest, vidnesbyrd
326
свідчення
свідчення
свідчити
свіжий
свіжина
свіжість
свіжовипечений
свій
свійський
світ
світання
світанок
світати
світити
світлий
світлиця
світло
світловолосий
світлодіод
світлолікування
світлофор
світлячок
світобачення
світогляд
світський
свіча
свічення
свічка
свічник
свобода
своєрідний
своєрідність
своєчасний
сволота
святий
святковий
святкування
святкувати
святкувати
vittnesmål, testimonium
vitnemål
vidnesbyrd
bevitnelse
vittna, bevittna
bevitne
vidne
ny
ny
ny
färsk, fräsch
fersk
fersk
frisk
frisk
frisk
svalka
kjølighet, svalhet, friskhet
svalhed, kølighed
svalka
kjølighet, svalhet, friskhet
svalhed, kølighed
nybakad
nybakt
nybagt
sin, sitt
sin, sitt
sin, sit
egen
egen
egen
tam
tam
tam
värld
univers, verden
verden
ljus
lys
lys
gryning, daggryning,
gry, grynning, daggry,
gry, daggry, morgengry,
morgongry, morgongryning morgengry
morgendæmring
gryning, daggryning,
gry, grynning, daggry,
gry, daggry, morgengry,
morgongry, morgongryning morgengry
morgendæmring
gry, ljusna, morgna
gry, lysne, morgne
gry, lysne
lysa
lyse
lyse
ljus, ljusfull, ljusfylld
lys
lys
rum
rom, værelse
værelse
ljus
lys
lys
ljushårig
lyshåret
lyshåret
lysdiod
lysdiode
lysdiode
fototerapi
fototerapi
fototerapi
trafikljus, trafikfyr
lyskryss, trafikkfyr, trafikklys lyskurv, trafiklys
eldfluga
lysbille, ildflue
ildflue
livsåskådning,
verdensanskuelse, verdenssyn, verdensanskuelse,
världsåskådning,
verdensoppfatning,
livsanskuelse, livssyn,
världsuppfattning
verdensoppfattelse,
verdensopfattelse
livsanskuelse, livssyn
livsåskådning,
verdensanskuelse, verdenssyn, verdensanskuelse,
världsåskådning,
verdensoppfatning,
livsanskuelse, livssyn,
världsuppfattning
verdensoppfattelse,
verdensopfattelse
livsanskuelse, livssyn
sekulär, världslig
sekulær, verdslig
sekulær, verdslig
ljus, vaxljus
lys
lys
sken
skinn
skin
ljus, vaxljus
lys
lys
ljusstake
lysestake
lysestage
frihet
frihet
frihed
särskild, egenartad,
sær, særskilt, særegen,
sær, særegen, egenartet
egendomlig, säregen
egenartet
särskildhet, säregenhet, särhet særegenhet, særhet, preg
særhed
läglig, passande
betimelig, tidsnok
betimelig, tidsnok
usling
usling
usling
helgon
helgen
helgen
helig
hellig
hellig
festlig, högtidlig
festlig, høytidelig
festlig, højtidelig
fest
fest
fejring
fira, festa
feire, celebrere
fejre
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
327
свято
свято
священик
священний
себе
сегмент
сегментація
сегрегація
седан
седиментологічний
седиментологія
сезам
сезон
сезонний
сейсмічний
сейсмограма
сейсмограф
сейсмографічний
сейсмолог
сейсмологічний
сейсмологія
сейсмометр
сейсмометричний
сейф
секанс
секвойя
секвоядендрон
секрет
секретар
секретаріат
секретарка
секретний
секреція
секс
сексизм
сексист
сексистський
сексогічний
сексолог
сексологія
секстант
секстет
секстильйон
сексуальний
сексуальність
секта
сектор
секуляризація
секуляризація
fest, festlighet
helg, helgdag
högtid, högtidsdag
präst
helig
sig
segment
segmentation
segregation
sedan
sedimentologisk
sedimentologi
sesam
säsong
säsongmässig
høytid
helg, helgedag, helligdag,
høytidsdag
prest
hellig
seg
segment
segmentasjon
segregasjon
sedan
sedimentologisk
sedimentlære, sedimentologi
sesam
sesong
sesongavhengig, sesongbasert,
sesongbetinget, sesongmessig
seismisk
seismisk
seismogram
seismogram
seismograf
seismograf
seismografisk
seismografisk
seismolog
seismolog
seismologisk
seismologisk
seismologi
seismikk, seismologi
seismometer
seismometer
seismometrisk
seismometrisk
kassaskåp, säkerhetsskåp
safe, pengeskap,
sikkerhetsskap
sekant
secans
sequoia
sequoia
mammutträd
kjempesequoiatre,
mammuttre
hemlighet, sekret
hemmelighet
sekreterare
sekretær
sekretariat
sekretariat
sekreterare
sekretær
sekret, hemlighållen
hemmelig
sekretion
sekresjon
sex
sex
sexism
sexisme
sexist
sexist
sexistisk
sexistisk
sexologisk, sexualvetenskaplig sexologisk
sexolog
sexolog
sexologi, sexualvetenskap,
sexologi, seksualvitenskap,
sexualforskning, sexuallära
seksuallære
sextant
sekstant
sextett
sekstett
triljard
trilliard
sexuell
seksuell
sexualitet
seksualitet
sekt
sekt
sektor
sektor
sekularisering
sekularisering
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
fest
højtid
helligdag, højtidsdag
præst
hellig
sig
segment
segmentering
segregation
sedan
sedimentologisk
sedimentologi
sesam
sæson
sæsonmæssig
seismisk
seismogram
seismograf
seismografisk
seismolog
seismologisk
seismologi
seismometer
seismometrisk
pengeskab
sekant
sequoia
mammuttræ
hemmelighed
sekretær
sekretariat
sekretær
hemmelig
sekretion
sex
sexisme
sexist
sexistisk
sexologisk
sexolog
sexologi
sekstant
sekstet
trilliard
seksuel
seksualitet
sekt
sektor
sekularisering
328
секуляризм
секуляризм
секуляризований
секуляризувати
секулярист
секунда
секундомір
секція
селезень
селезінка
селекція
селен
селера
селище
село
селянин
селянський
семантика
семантичний
семафор
семестр
семигодинний
семиденний
семиповерховий
семиразовий
семирічний
семінар
сенат
сенатор
сенбернар
сенс
сенсаційний
сенсація
сентименталізм
сентименталіст
сентиментальний
сентиментальність
сепаратизм
сепаратист
сепаратистський
серб
сербський
сервер
серветка
сервіз
сервіс
серга
сердешний
сердешний
sekularism
sekulariserad
sekularisera
sekularist
sekund
stoppur, sekundmätare
sektion
andrik, andrake, ankhanne
mjälte
selektion
selen
selleri, selleriört
by
by
bonde
bondeaktig
betydelselära, semantik
semantisk
semafor
termin
sjutimmars
sjudagig, sjudags
sjuvånings
sjudubbel
sjuårig
seminarium
senat
senator, senatsledamot,
senatsmedlem
sanktbernhardshund,
bernhardiner,
bernhardinerhund
mening
sensationell, sensationsartad,
sensationsbetonad,
sensationsfylld
sensation
sentimentalism
sentimentalist
sentimental
känslofull, känslosam
sentimentalitet
separatism
separatist
separatistisk
serb
serbisk
server, värddator
servett
servis
tjänst
örhänge
stackars
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
sekularisme
sekularisert
sekularisere
sekularist
sekund
stoppeklokke
seksjon
andrik
milt
seleksjon
selen
selleri
landsby
landsby
bonde
bondeaktig
betydningslære, semantikk
semantisk
semafor
termin, semester
sjutimers, syvtimers
sjudagers, syvdagers
sjuetasjes, syvetasjes
sjudobbel, syvdobbel
sjuårig, syvårig
seminar
senat
senator
sekularisme
sekulariseret
sekularisere
sekularist
sekund
stopur
sektion
andrik
milt
selektion, avling
selen
selleri
landsby
landsby
bonde
bondeaktig, bondsk
semantik, betydningslære
semantisk
semafor
semester
syvtimers
syvdages
syvetages
syvfold
syvårig
seminar
senat
senator
bernhardiner,
sanktbernhardshund
sanktbernhardshund
mening
sensasjonell
mening
sensationel
sensasjon
sentimentalisme
sentimentalist
sentimental
følelsesfull, følelsesfylt
sentimentalitet
separatisme
separatist
separatistisk
serber
serbisk
server, tjener
serviett
servise
tjeneste
øredobbe, ørering, øresmykke
stakkars
sensation
sentimentalisme
sentimentalist
sentimental
følelsesfuld
sentimentalitet
separatisme
separatist
separatistisk
serber
serbisk
server
serviet
spisestel
tjeneste
ørenring, ørering
stakkels
329
сердешник
сердешник
сердити
сердитий
серед
середа
середина
середній
середньовічний
середньовіччя
середньохвильовий
середовище
серенада
сержант
серіал
серійний
серія
серйозний
серйозність
серйозно
серна
серп
серпень
серпій
серпоклюв
серпокрилець
серпокрилка
серпоподібний
сертифікат
сертифікація
сертифікований
сертифікувати
серце
серцебиття
серцевина
сесія
сестра
сестричка
сеттер
сеча
сечівник
сечогінний
сибірка
сибірський
сибіряк
сибіряк
hjärtstilla
förarga, irritera
arg, ilsken
bland, mellan, emellan
onsdag
center, centrum
medelpunkt, mittpunkt,
mellanpunkt
genomsnitt
mellerst, medelmåttig
hjerteurt, løvehale
ergre, forarge, irritere
sint, arrig, ilsk
blant, mellom
onsdag
senter, sentrum, middelpunkt
hjertespand
forarge
arrig, hidsig, vred
blandt, mellem
onsdag
midtpunkt
gjennomsnitt
gennemsnit, gennemsnitlig
mellomst, middels, midterst, middelmådig
middelmådig
midterst
medeltida
middelalderlig, middelaldersk, middelalderlig
mellomalderlig,
mellomaldersk
medeltid
middelalder
middelalder
mellanvågig
mellombølget
mellembølget
miljö, medium
miljø
miljø, medium
serenad
serenade
serenade
sergeant
sersjant
sergent
såpopera, tvålopera
såpeopera
sæbeopera
seriell
seriell
seriel
serie
serie
serie
allvarlig, allvarsfylld, seriös
alvorlig, alvorsfull, alvorsfylt alvorlig, alvorsfuld, seriøs
allvar
alvor
alvor, alvorlighed, seriøsitet
allvarligt
alvorligt
alvorligt
gems
gemse
gemse
skära
sigd
segl
augusti
august
august
ängsskära
jærtistel
skær
ibisnäbb
ibisnebb
ibisnæb
tornseglare
seiler, tårnseiler, tårnsvale
mursejler
sikelvinge
sigdvinge
seglvinge
sikelformad, sikelformig
sigdformet
seglformet
certifikat
sertifikat
certifikat
certifikation
sertifisering, sertifikasjon
certificering, certifikation
certificerad
sertifisert
certificeret
certifiera
sertifisere
certificere
hjärta
hjerte
hjerte
hjärtslag, hjärtklappning,
hjertebank, hjerteklapp,
hjertebanken, hjerteklap,
hjärteklapp
hjerteslag
hjerteslag
kärna
kjerne
kerne
session
sesjon
session
syster
søster
søster
syster, lillsyster
søster
søster
setter
setter
setter
urin
urin
urin
urinrör, urinväg
urinrør, urinvei
urinrør
urindrivande, vätskedrivande, urindrivende, vanndrivende urindrivende
vattendrivande
mjältbrand, mjältbrandssjuka miltbrann
miltbrand
sibirisk, sibirsk
sibirsk
sibirsk
sibirier
sibirer
sibirer
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
330
сивий
сивий
сивина
сивіти
сигара
сигарета
сигнал
сигналізація
сидіння
сидіти
сидр
сидячий
сизий
сила
силач
силікон
силовий
силогізм
силует
сильний
сильно
сильнодіючий
сильце
симбіоз
символ
символізм
символіка
символічний
симетричний
симетрія
симпатичний
симпатія
симпозіум
симптом
симптоматичний
симульований
симулювання
симулювати
симулятор
симуляція
симфонічний
симфонія
син
синагога
сингл
сингулярний
сингулярність
синдром
синестезія
синиця
синій
синій
gråhårig, silverhårad,
silverblond, silverhårig
gråhår
gråna
cigarr
cigarett
signal
tecken
alarmsystem, larmsystem
säte, sittplats
sitta
cider
sittande
duvblå
kraft, styrka, makt
tyngdlyftare
silikon
tvångsmässig
syllogism
silhuett
kraftig, kraftfull, stark, mäktig
alltför, ganska
starkverkande
fälla
symbios, symbiosförhållande
symbol
tecken
symbolism
symbolik
symbolisk
symmetrisk
symmetri
sympatisk
sympati
symposium
symptom
symptomatisk
simulerad
simulering
simulera
simulator
simulering
symfonisk
symfoni
son
synagoga
singelskiva
singulär
singularitet
syndrom
färghörsel, synestesi
mes
blå
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
gråhåret, hvithåret, sølvhåret gråhåret, hvidhåret, sølvhåret
gråhår
gråhår
gråne
gråne
sigar
cigar
sigarett
cigaret
signal
signal
tegn
tegn
alarmsystem
alarmanlæg, alarmsystem
sete
sæde
sitte
sidde
sider
cider
sittende
siddende
dueblå
dueblå
kraft, styrke, makt
kraft, styrke, magt
løfter, vektløfter
vægtløfter
silikon
silicone, silikone
styrkemessig
tvangsmæssig, voldelig
syllogisme
syllogisme
silhuett
silhuet
kraftig, kraftfull, sterk, mektig kraftig, stærk, mægtig
altfor, ganske, meget
altfor, ganske, meget
kraftigvirkende
kraftigtvirkende
felle
fælde
symbiose
symbiose
symbol
symbol
tegn
tegn
symbolisme
symbolisme
symbolikk
symbolik
symbolsk
symbolsk
symmetrisk
symmetrisk
symmetri
symmetri
kjekk, sympatisk, tiltalende sympatisk
sympati
sympati
symposium
symposium
symptom, sykdomstegn
symptom
symptomatisk
symptomatisk
simulert
simuleret
simulering
simulering
simulere
simulere
simulator
simulator
simulasjon, simulering
simulation
symfonisk
symfonisk
symfoni
symfoni
sønn
søn
synagoge
synagoge
singelplate
single
singulær
singulær
singularitet
singularitet
syndrom
syndrom
fargehørsel, synestesi
synæstesi
meis, meisefugl
mejse
blå
blå
331
синод
синод
синолог
синологічний
синологія
синонім
синтаксис
синтез
синтезатор
синтетичний
синус
синусит
синусоїда
синусоїдальний
синхронізація
синхронізм
синхронізований
синхронізувати
синхронний
синхротрон
синхроциклотрон
синюватий
сип
сипуха
сир
сирена
сирий
сирівець
сирієць
сирійський
сирість
сироватка
сировина
сироп
сиропоподібний
сирота
система
систематизований
систематика
систематичний
системний
ситий
ситник
сито
ситуація
сифіліс
сифіліс
synod
sinolog
sinologisk
sinologi
synonym
syntax
syntes
synthesizer
syntetisk
sinus, sinusfunktion
bihåla
bihåleinflammation, sinusit
sinuskurva
sinusformad, sinusoidal
synkronisering
synkronism
synkroniserad
synkronisera
synkronisk
synkrotron
synkrocyklotron
blåaktig
gåsgam
tornuggla
ost, ostmassa, kvarg
sjöko
fuktig, fuktighetsmättad,
fuktmättad
blöt, våt
rå
kvass
syrier
syrisk
fukt, fuktighet
vassla
serum
råvara, råmaterial, råstoff,
råprodukt
sirap
sirapartad, sirapsaktig,
sirapslik, sirapsliknande
föräldralös
system
systematiserad
systematik
systematisk
systemisk
mätt, stoppmätt
tågväxt
såll
situation, förhållande
syfilis
Українсько-шведсько-норвезько-данський словник
synode
sinolog
sinologisk
sinologi
synonym
syntaks
syntese
synthesizer
syntetisk
sinus, bihule
bihulebetennelse
sinuskurve
sinusformet
synkronisering
synkronisme
synkronisert
synkronisere
synkronisk
synkrotron
synkrosyklotron
blåaktig
gåsegribb
tårnugle
ost, ostemasse
sirene
sjøku
fuktig, humid, våt
rå
kvass
syrer
syrisk
fukt, fuktighet
myse
serum
råstoff, råvare, råprodukt
synode
sinolog
sinologisk
sinologi
synonym
syntaks
syntese
synthesizer
syntetisk
sinus, sinusfunktion
bihule
bihulebetændelse
sinuskurve
sinusformet
synkronisering
synkronisme
synkroniseret
synkronisere
synkronisk
synkrotron
synkrocyklotron
blåagtig
grib
slørugle
ost, ostemasse
sirene
søko
fugtig, våd
rå
sirup
sirupsaktig
kvass
syrer
syrisk
fugt, fugtighed
valle
serum
råstof, råvare, råmateriale,
råprodukt
sirup
sirupsagtig
foreldreløs
system
systematisert
systematikk
systematisk
systemisk
mett, stappmett
siv
sil
situasjon, forhold
syfilis
forældreløs
system
systematiseret
systematik
systematisk
systemisk
mæt
siv
sigte
situation, forhold
syfilis
332
сифон
сифон
сич
сівалка
сівач
сідати
скажений
hevert
kirkeugle
såmaskin
såmann
benke, sette seg
vandlås, hævert
kirkeugle
såmaskine
såmand
bænke
сідло
сідлоподібний
сідниця
сієста
сік
сіль
сільниця
сім
сімдесят
сімдесятий
сімдесятирічний
сімейний
hävert
minervauggla, kyrkuggla
såmaskin
såare
sätta sig, ta plats
landa
sadel
sadelformad, sadelformig
rumpa
siesta
juice, saft
salt
saltkar, saltekar, saltbössa
sju
sjuttio
sjuttionde
sjuttioårig
huslig
sal, sadel
sadelformet
rumpe, ræv, rumpeball
siesta
jus, saft
salt
saltbøsse, saltkar
sju, syv
sytti
syttiende
syttiårig
hjemlig, huslig, familiemessig
сімейство
сімнадцятий
сімнадцятирічний
сімнадцять
сімсот
сім'я
сім'янин
familj
sjuttonde
sjuttonårig
sjutton
sjuhundra
familj
familjekär
сіно
сіонізм
сіоніст
сіоністський
сірий
сірка
сірководень
hö
sionism
sionist
sionistisk
grå, askfärgad, askfärgig
svavel
svavelväte, vätesulfid,
vätesvavla
tändsticka, svavelsticka
gråögd
gråaktig
svavelblandad, svavelhaltig,
svavelrik
nät
näthinna, retina
nät
webb
sicilianare
siciliansk
januari
sekant
glittra, skina
flisa
galen
familie
syttende
syttenårig