Parteneriate internationale

Сomentários

Transcrição

Parteneriate internationale
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU“ DIN ARAD
2900 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR
tel / fax : 0040-57- 280070; tel. 0040-57- 283010; [email protected]
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
Arad, str.Elena Drăgoi, nr.2-4, Tel.0257-219555
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
A încheiat parteneriate de colaborare cu următoarele instituţii internaţionalei:
1. University of Bergen, Faculty of Education,
http://www.uib.no/
2. Academia de educatoare Vârset, SerbiaUniversity of Belgrad,
http://www.bg.ac.rs/en/
3. Instituto de Educasao Lisboa, Portugal,
http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
4. Instituto de Estudos Superiores de Fafe- IESF, Portugal,
http://www.iesfafe.pt/
5. Universidade de Coimbra, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação,
http://www.uc.pt/fpce
6. Facultad de Ciencias de la Educación, Universida d Cordoba, Spain,
http://www.uco.es/educacion/
7. University of Marmara, Ataturk Faculty of Education
http://www.marmara.edu.tr/en/academic/faculties/ataturk-faculty-of-education/
8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Stat din Moldova,
http://usm.md/?page_id=1901
9. Instituto Politecnico de Bragança, Escola Superior de Educação de Bragança,
www.ipb.pt
10. Liepaja University, The Faculty of Education, Psychology and Art,
www.liepu.lv
11. Matej Bel University Banska Bystrica, Slovacia, Faculty of Education,
www.pdf.umb.sk/en
12. Universidad De Vigo, Faculty of Education Sciences,
http://www.uvigo.es/uvigo_en/Centros/ourense/ciencias_educacion.html

Documentos relacionados

Acordos Bilaterais com a Escola Superior de Educação de

Acordos Bilaterais com a Escola Superior de Educação de Acordos Bilaterais com a Escola Superior de Educação de Fafe Contacto: [email protected]

Leia mais

ÎN AȘTEPTARE – Toate specializările - Admitere

ÎN AȘTEPTARE – Toate specializările - Admitere Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  Universitatea „Ovidius” Constanţa Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul: Specializarea:

Leia mais