O Apalpador - BIBLOS.Clube de lectores

Сomentários

Transcrição

O Apalpador - BIBLOS.Clube de lectores
novembro-decembro 2010
Revista Galega de Información Literaria - Ano 8 N.º 47
pvp
3€
Manuel Pereira Valcárcel mergúllanos
con Malas cartas nas grandes miserias
da posguerra
Atope neste número todas as
novidades en libros e discos para
os mellores agasallos do Nadal
Chega O Apalpador, agora,
ademais do libro, con dous
xogos crebacabezas
Biblos
C L U B E D E L E C TO R E S
A mesa e manteis e Onde houbo lume,
protagonistas de concorridas presentacións
Carta aos lectores
2
Biblos Clube de Lectores naceu para
contribuir á divulgación dunha
bibliografía galega abundante, variada
e chea de calidade; para achegar o seu
propio esforzo na edición de libros, e
para sumar camiños de visibilidade
para os autores de todas esas obras.
Logo nove anos levamos nesa teima. E
con esa filosofía vimos de facer unha
edición especial desta revista que,
con textos en galego, castelán e inglés
e grazas á colaboración da dirección
xeral de Creación e Difusión Cultural
da Consellería de Cultura e Turismo,
pretende incidir nesa liña e abrir unha
porta cara ao exterior.
Malia a axuda recibida, a iniciativa
representa un importante esforzo para nós,
toda vez que non podemos contar cun
incremento de vendas derivadas da revista
que nos axuden a cubrir os seus custos.
Con tal esforzo, cifrado nunha edición de
15.000 exemplares para cuxa distribución
contamos tamén co apoio da Secretaría
Xeral para o Turismo, tentamos ofrecer
un escaparate, forzosamente parcial pero
significativo, do traballo dos editores
galegos sobre aquelas materias que poidan
resultar máis atractivas para a maioría de
quen se acheguen por primeira vez a nós
dende o exterior.
Queremos chegar ao gran público porque
sabemos da calidade tanto dos nosos
creadores (narradores, poetas, ilustradores
e escritores de literatura infantil e xuvenil,
dramaturgos...) coma dos investigadores
das máis diversas materias. É preciso que
tal recoñecemento, moitas veces expresado
polos especialistas e polos xurados de
importantes premios, se espalle para
sentar as bases do desenvolvemento
futuro.
Carmela González
Directora
Tucho Calvo
Director Literario
O Clube
O Clube
Para facérmonos
visibles
3
Ao longo do bimestre pasado,
A mesa e manteis, de Xavier
Castro, e Onde houbo lume, de
Marica Campo, protagonizaron
actos de presentación moi concorridos e críticas ben favorables en diversos lugares de Galicia e dende diversos medios.
Ponteareas acolleu unha das
Faga
canto antese
os pedidos dpreto
ará
Nadal. Atopferencias
de 7.000 re les en
dispoñib
ube.com
l
c
s
o
l
b
i
b
.
w
ww
Biblos Clube de Lectores, S. L.
Quintá N.º 8 - Mandaio
15391 Cesuras - A Coruña
Teléfono: 981 777 207 Fax: 981 790 039
www.biblosclube.com
email: [email protected]
Depósito Legal: C 285-03
ISSN: 1697-7440
A Portada
Foto: Alberte Peiteavel
No ano en que celebramos o 160 aniversario de
R. L. Stevenson, Manel Cráneo rinde a súa particular
homenaxe a este escritor que inmortalizou o xénero
da novela de piratas. O autor amosa unha visión dunha
particular illa do tesouro onde o tesouro encontrado vai
máis alá do materialismo dun feixe de ouro.
presentacións con máis público da primeira historia sobre
a alimentación en Galicia. Foi
nun acto que contou na súa organización coa Federación de
Mulleres Rurais A Peregrina de
Pontevedra, cuxa presidenta,
Conchita González Ojea, fixo
de anfitrioa. Tanto Los Domingos de La Voz como Faro da Cul-
tura dedicaron varias páxinas a
glosar a importancia desta obra.
Tamén tivo unha gran acollida da crítica Onde houbo lume, obra que Marica Campo
presentou na compaña de Pilar
García Negro na galería Sargadelos de Ferrol e na Asociación
Alexandre Bóveda da Coruña.
O novo título da colección Mandaio mergúllanos con
certeira concisión nas grandes miserias da posguerra
Manuel Pereira Valcárcel amosa a realidade das vilas
e aldeas galegas de mediados do XX en Malas cartas
Edición especial de
Biblos en galego,
castelán e inglés
para a promoción
exterior
Biblos vén de lanzar unha edición especial desta
revista destinada á promoción exterior do libro
galego que, presentada nos idiomas galego, castelán e inglés, conta cunha achega económica da dirección xeral de Creación e Difusión Cultural da
Consellería de Cultura e coa colaboración da Secretaría Xeral para o Turismo na súa distribución.
A revista, que os socios que a desexen recibirán
de balde con só solicitárnola ao facer o pedido do
bimestre, ofrece unha panorámica da edición galega con especial referencia aos temas relacionados co Camiño de Santiago e os libros que dan a
coñecer a nosa realidade tanto xeográfica como
histórica, a gastronomía, os éxitos máis notables
da literatura infantil e xuvenil do país ou as últimas novidades no campo na creación literaria.
A colección Mandaio de Biblos achega este
bimestre aos socios a novela curta Malas cartas
do escritor, mestre en Madrid e activista cultural
a prol do galego Manuel Pereira Valcárcel
(Ouzande, A Estrada-Pontevedra, 1955).
Estamos ante unha novela breve na que é difícil
anticipar algo sen destruír algúns dos fíos que
a sosteñen. Poderiamos dicir, simplemente, que
Malas cartas xorde dun suceso distante. Dun
feito trivial que desencadea unha historia onde
o azar vai construíndo un pano sobre o que se
desenvolve a vida dos personaxes.
O relato dos feitos serve de pretexto para que
o autor amose a vida nunha aldea e nunha vila
galegas de mediados do século pasado. Detrás,
Galicia na España da posguerra.
Novela que posúe suficiente vida interior como
para que os lectores e lectoras poidan achegarse
a diversos escenarios, a pasaxes con matices e
sensibilidades diferentes ou observar retratos
que gocen do aprecio ou do rexeitamento.
Pereira participou nos libros colectivos Intifada
(Fundación Araguaney, Santiago, 1989 e
2003), Homenaxe a Miguel González Garcés
(Deputación da Coruña, 1991), Comercial
(Río Xuvia Edicións, Neda-A Coruña, 1998),
Muller de doce sal. Homenaxe a Inés Canosa
(vtp, Madrid, 2000), 47 poetas de hoxe cantan
a Curros Enríquez (Xerais, Vigo, 2001), O trazo
aberto (Deputación de Pontevedra, 2002),
Narrativa Contemporánea Tabeirós-Terra de
Montes (Edicións Fervenza, A Estrada, 2005),
Poesía Contemporánea Tabeirós-Terra de
Montes Montes (Edicións Fervenza, A Estrada,
2005) e Pontevedra Literaria (Concello de
Pontevedra, 2007). Coordinou, xunto con
Vicente Araguas, a edición de En tránsito.
Poesía galega en Madrid (Ediciós do Castro,
O Castro-Sada, 2001). En narrativa, gañou a
novena edición (1992) do premio de relatos
Casa de Galicia en León por Día de inverno; e
en 1999 concedéronlle un accésit no concurso
Modesto R. Figeuiredo pola narración
Sobremesa.
Como poeta é autor de Poemas de cinza
(Edición do autor, Madrid, 1990) ; Todo morte
(Edicións Río Xuvia, Neda-A Coruña, 1998,
reeditado en 2006 por Ediciós do Castro,
Sada-A Coruña); Rosa íntima (Espiral Maior,
A Coruña, 2000); Inventario de fragmentos
(Libros da Frouma-Librería Follas Novas,
Santiago de Compostela, 2001) co que
conseguiu o premio Rosalía de Castro, na
modalidade de galego, da Casa de Galicia en
Córdoba, e o Libro das viaxes (Editorial Litoral
das Rías, Pontevedra, 2003). E no eido da
narrativa, Traxectos curtos (Editorial TresCTres,
Santa Comba, 2005) e Días do final (Editorial
Galaxia, Vigo, 2007).
Manuel Pereira
Valcárcel
Malas Cartas
Biblos
Cartonado
16,5 × 22 cm 96 páxinas
ISBN: 978-84-15086-05-5
14 €
4
Para contrarrestar un corisco
que non cesa de soprar,
cuxa orixe está na mente
de todos, o certo é que,
alén dunha ampla resposta
social, produciuse unha
intensa revitalización dun
xénero como é o ensaístico,
e máis concretamente aquel
que ten que ver cos estudos
sobre a historia, presente e
perspectivas de futuro da
nosa lingua… Esa parte
da sociedade galega que
abandeira a defensa do noso
principal sinal de identidade
veu, e vén, dando a coñecer
un apreciable caudal reflexivo
en forma de monográficos
e colectáneas: propostas
todas elas unidas por unha
recorrente vontade explicativa,
razoada e argumentada
cientificamente, respecto dos
despropósitos que supoñen
as medidas coercitivas contra
o idioma propio.Talvez o
que máis éxito acadou foi 55
mentiras sobre a lingua galega,
coordinado polo profesor
Xosé-Henrique Costas e
publicado por Prolingua e
Laiovento: un volume ao
que lle cabe o timbre de
gloria de ter sido presentado
simultaneamente en máis
de sesenta lugares de todo
o mundo, constituíndo un
evento sen precedentes, no que
se desbaratan esas cincuenta e
cinco afirmacións, prexuizosas
e tópicas, sobre a lingua galega.
Nunha liña semellante sitúanse
abondosas colectáneas como
as que coordinaron Pilar G.
Negro, Goretti Sanmartín e
Xosé M. Álvarez Cáccamo
cos títulos Racismo lingüístico,
Lingua e futuro e Feijóo, o
galego e nós, respectivamente.
A esta nómina aínda cumpriría
engadir traballos individuais
de prestixiosos sociolingüistas
que, en solitario, contribuíron
a que percibamos a dimensión
verdadeira desas desatinadas
decisións. Entre esta
produción, alén do que veu
da man das devanditas Pilar
G. Negro e G. Sanmartín,
non esquezo os traballos de
Henrique Monteagudo, Núñez
Singala, X.R. Freixeiro Mato
ou Carlos Callón, entre outros.
Só cómpre agradecer os seus
traballos iluminadores.
Víctor F. Freixanes
Víctor Fernández Freixanes
(Pontevedra, 1951) é xornalista
e director da editorial Galaxia.
Doutor en Filoloxía Románica,
profesor da Facultade de Ciencias
da Información da Universidade de
Santiago, membro da Real Academia
Galega e tamén do Consello da
Cultura Galega. Os seus primeiros
libros foron escritos desde o
xornalismo: Unha ducia de galegos
(1976), con entrevistas; Manuel
González Fresco. Memorias dun
fuxido (1980), finalista do Premio
Internacional de Prensa de Niza.
Como narrador ten publicado: A
caza das cascudas (1979), relato
gañador do Premio Pedrón de
Ouro; O triángulo inscrito na
circunferencia (1982), Premio
Blanco Amor de novela (1981),
Premios da Crítica Galega e
Española; e as novelas O enxoval da
noiva (1988) e A cidade dos Césares
(1993, 2002). Foi o director da obra
ensaística-divulgativa Galicia.
Unha luz no Atlántico (2001).
Iolanda Zúñiga (Vigo 1975) é mestra
de Educación Musical. Forma parte
do grupo Murmel-bruxas de música
para nenos. Como escritora publicou
o libro de relatos Vidas pos-it, pezas
concisas e veloces, que alimentan un
receitario de tropezos na vida, e o
poemario Amor amén, un monólogo
en verso dunha muller enganchada a
unha relación destrutiva.
TÍTULOS ANTERIORES
Vidas post-it
Relatos curtos, concisos e veloces nos que predominan as
situacións cotiás guiadas por
condimentos universais: incomunicación, soidade, desamor, abismo, sexo, rutina,
violencia, melancolía, drogas, medo e outras miserias.
Escritos cunha prosa directa
e rotunda.
Xerais
Rústica
14,5 × 22,5 cm136 páxinas
PREMIO XERAIS DE
NOVELA 2010
ISBN: 978-84-9914-181-7
15,80 €
Periferia
Cabalo de
ouros
Amor amén
Na vida deshabitada pálpase
o medo á soidade. Cando fracasa o entendemento, prende o odio, o desamor. Amor
amén, primeiro poemario da
autora, é un monólogo fragmentado, un berro, que fala
das lesións, dos golpes amargos, do desencanto.
Xerais
Rústica
14,5 × 22 cm 56 páxinas
«Un relato compacto, potente, extenso e verdadeiramente fascinante, cun enorme poder de sedución», en palabras do xurado do Premio Xerais de
Novela 2010. Nesta primeria novela da autora, Luciana e Brown xuntan os seus destinos, marcados
polo amor, o narcotráfico e a violencia, nos lindeiros dunha das favelas de São Paulo. Narración polifónica, escrita ao ritmo do rap.
Xerais
Rústica
16,5 × 22 cm 504 páxinas
Na Galicia da posguerra, nun lugar
apartado das serras, dous bandos enfróntanse nunha partida de naipes que
dura tres días e outras tantas noites, na
que se xogan a vida. Un envite, unha
historia de amor e un fondo musical cos
vellos cantares da tradición oral engadan desta volta esta nova aposta literaria de Víctor Freixanes.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm XXX páxinas
ISBN: 978-84-9914-170-1
ISBN: 978-84-9782-935-9
21,38 €
14,15 €
ISBN: 978-84-9865-328-1
18 €
PREMIO TORRENTE
BALLESTER 1992
VARIOS AUTORES
VÍCTOR F. FREIXANES
VÍCTOR F. FREIXANES
VÍCTOR F. FREIXANES
A negra e outras
narracións
O triángulo inscrito
na circunferencia
O enxoval da noiva
A cidade dos césares
IV certame dos premios Pedrón de Ouro. Martínez Oca
con A negra. Freixanes con A
caza das cascudas. López Arias
con As augas toldas. Riveiro
Loureiro con Terra sequeira
Ediciós do Castro Rústica
12,3 × 18,5 cm100 páxinas
A epopea, verdadeira e fantástica, dos vellos navegantes
galegos. Unha ambiciosa metáfora que pretende explicar
algúns dos momentos máis
transcendentais de Galicia e
a súa historia.
Galaxia
Rústica
13 × 19,5 cm 444 páxinas
O Renacemento italiano é o
marco onde se sitúa esta historia na que se contan as solemnes vodas de Lucrecia, a
filla de Alexandre VI, o Papa
Borgia, co vinculeiro de Ferrara. A furia, a vaidade e a ambición dos humanos perfectamente retratadas.
Galaxia
Rústica
13 × 19,5 cm 266 páxinas
Viaxe da man dun difunto, o
piloto Basilio Vilariño, polos
episodios máis fascinantes e
menos coñecidos da Historia
de Galicia. É o caso da marcha
de case catrocentas familias
galegas que entre 1776 e 1783
puxeron rumbo á Patagonia
para levantar alí poblacións.
Xerais
Rústica
14,5 × 22 cm 408 páxians
ISBN: 978-84-7154-604-3
ISBN: 978-84-8302-841-4
ISBN: 84-7492-019-1
Ramón Nicolás
Iolanda Zúñiga
5€
Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 9 €
ISBN: 978-84-7154-416-2
24,61 €
15,96 €
22,28 €
PREMIO BLANCO
AMOR DE NOVELA
2010
SEGUNDA EDICIÓN
PREMIO GARCÍA
BARROS 2010
Iván García Campos
Antón Lopo
Cun novo e sorprendente xeito de narrar, Iván García Campos (A Coruña,
1974) deixa que o lector se mergulle na historia dunha familia de hoxe
para descubrir a verdade que hai detrás dos xestos e as medias palabras,
para compartir sentimentos e desvelar silencios.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 216 páxinas
Segundo o xurado do Premio García
Barros, a novela destaca pola capacidade para trasladar aos lectores a
unha Galicia do futuro que resulta
moi verosímil. O autor bota man da
linguaxe das matemáticas, do cine
de ciencia ficción e dunha trama intrigante con personaxes ben definidos, entre eles a protagonista, que é
unha muller.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 352 páxinas
O imposible
de desatar
ISBN: 978-84-9865-313-7
15 €
Obediencia
ISBN: 978-84-9863-318-2
18,05 €
PREMIO ÁLVARO
CUNQUEIRO 1999
Antón Riveiro
Coello
Homónima
Protagonizada polo escritor Suso Paradela, personaxe de A quinta de Saler e Os ollos de K. Paradela descobre
a través da Internet que en México
vive alguén co seu mesmo nome e
apelidos e decide viaxar ata alí para esculcar na identidade do seu homónimo.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 220 páxinas
ISBN: 978-84-9865-299-4
15 €
Xulia Alonso Díaz
Xerardo Méndez
Narra a historia máis importante da
súa vida: o seu amor por Nico e a experiencia da súa perda. Durante as
décadas de 1980 e 1990, moitos mozos descubriron ao tempo o amor e a
droga. As consecuencias desa vivencia marcáronos para sempre. Este libro é un reencontro con ese tempo.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 248 páxinas
Historia de primeiros amores, primeiros amigos, primeiros inimigos, fortunas e desgrazas, unha historia de
arrabalde. Unha xeración que agromou nas cidades agardando que o
tempo trouxera algo que non chegaba e que encontra o amargo prezo da
vida estampado na fronte.
Toxosoutos
Rústica
13 × 20 cm
96 páxinas
Futuro
imperfecto
ISBN: 987-84-9865-317-5
15 20 €
Que cara
trae o día
ISBN: 978-8492792-63-4
12 €
Breviario - Narrativa
O Clube
Breviario
5
Xosé Carlos Caneiro
Narrativa
Marica Campo
Narrativa
Narrativa para todos os gustos
Manuel Rivas
6
7
Todo é silencio
Onde houbo lume
Narra o irresistible ascenso social de Mariscal, un capo contrabandista, e as vicisitudes das almas que habitan Brétema, o universo dunha vila imaxinaria da costa atlántica que domina ao seu antollo. Tamén a vida dun grupo
de amigos que na infancia andaban ás crebas, á procura de restos de naufraxios no escenario sempre sorprendente do mar de Galicia.
Xerais
Rústica
280 páxinas
ISBN: 978-84-9914-169-5
ISBN: 978-84-9865-301-4
18,53 €
14 €
VÍTOR VAQUEIRO
JORGE EMILIO BÓVEDA
MIGUEL SUÁREZ ABEL
XOÁN MANUEL CASADO
XURXO BORRAZÁS
O soño (re)dirixido
A vila das ánimas
Nunca te vin chorar
Volta e revolta
Vinte relatos nos que o autor (Vigo,
1948) retoma as obsesións que caracterizan a súa obra poética e narrativa: o tempo, o mito, a inxustiza inherente ao poder, a memoria,
a infancia e, por riba de todo, a morte inevitable.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 240 páxinas
Xan Ferreira dirixe o seu vello coche
nunha noite de trebón cara a casa da
súa ex muller para recoller a última
caixa de libros, tras do divorcio. Detense preto da súa aldea de orixe para pensar e recapacitar sen saber que
está a piques de vivir a noite más estraña da súa existencia.
Toxosoutos
Rústica
13 × 20 cm 200 páxinas
Relata o destino novelesco e misterioso dunha vida marcada pola busca desesperada de perdón.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 188 páxinas
Xoán Manuel Casado, o gran escritor
galego falecido aos 52 anos, deixou
unha novela inédita. A narración
dunha volta ás orixes a fin de restaurar unha historia familiar oculta.
A Nosa Terra
Rústica
116 páxinas
Covalladas.
Prosa vertical
17,10 €
Relata a estancia de Elisardo Buenaventura en Dalmara, a
vila dos seus antepasados. Epílogo dunha serie de novelas
que o autor iniciou en 1992 con O infortunio da soidade e
co que quere prestar unha homenaxe literaria a algúns dos
seus autores de referencia, de Hermann Broch a Cunqueiro
Galaxia
Rústica
14 × 21 cm 392 páxinas
ISBN: 978-84-15086-01-7
16,63 €
ISBN: 978-849865-285-7
Un último destino
Novela que explora o complexo universo das vidas femininas contadas non como decorado, senón desde dentro
delas mesmas e desde o afán por as comprender na súa
especificidade. É, tamén, unha novela da memoria histórica, declinada en feminino e que atende a unha intrahistoria moito menos cantada e contada da nutrida polo protagonismo ou a óptica masculina.
Biblos
Cartonado
16,5 × 22 cm 112 páxinas
ISBN: 978-84-92792-42-9
13 €
ISBN: 978-84-9865-281-9
15,20 €
ISBN: 978-84-8341-465-1
12 €
Ademais de ser o subtítulo, «prosa vertical» di moito do xeito novidoso co que Xurxo Borrazás (Carballo, 1963) achega unha historia que
salta por riba das palabras. A editorial defíneo como un libro que produce «asombro»: «Asombro polo
que conta e polo xeito asombroso
en que o fai».
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 168 páxinas
ISBN: 978-84-9865-287-1
15 €
MANUEL RODRÍGUEZ
TRONCOSO
Contos, lerias e
rexoubas
O autor trata de reflectir moitas das
supersticións que escoitou durante a infancia a xeración de avoas e
bisavoas do rural galego, convencido de que só escribíndoas chegan
ás xeracións vindeiras. Ao tempo é
unha homenaxe sentida e amorosa
ás aldeas doentes de Galicia.
Ir Indo
Rústica
15 × 24 cm 224 páxinas
ISBN: 84-7680-662-3
21,85 €
MARILAR ALEIXANDRE
ÁNGEL VÁZQUEZ DE LA CRUZ
XABIER LÓPEZ LÓPEZ
DIEGO AMEIXEIRAS
O coitelo en novembro
Luz de tebra
Os libros prestados
Unha presada de relatos, onde o
auténtico se mestura sabiamente
co inventado. En palabras do editores, este libro é «un canto ao poder das palabras que, como na historia de Alí Babá, poden chegar a
fender montes».
Xerais
Rústica
14,5 × 22 cm 272 páxinas
Libro de relatos de escrita doce e lúcida, no que os personaxes son tratados con esquisito aloumiño e respeto. Desta pequena xoia dixo Manuel
Rivas: «Cando un le este libro sente o
calorífico levedar desa luz da escuridade. E sente a inconfundíbel felicidade clandestina de quen é agasallado co bisbar da boca da mellor
literatura».
Xerais
Rústica
14,5 × 22 cm 128 páxinas
Volume de relatos que non trata directamente sobre libros. En todo caso, intenta responder á incómoda
pregunta de se os libros nos fan libres
ou, pola contra, son unha condena.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 144 páxinas
Asasinato no Consello
Nacional
ISBN: 978-84-9914-150-3
16,72 €
ISBN:978-84-9914-151-0
15,80 €
ISBN: 978-84-9865-302-1
13,50 €
Novela de intriga na que un elegante detective con ínfulas taoístas debe
investigar o crime dun parlamentario do BNG, asasinado logo de rematar unha reunión do Consello Nacional na que a executiva presentou
a dimisión, logo da derrota electoral que devolveu a maioría ao Partido Popular.
Xerais
Rústica
14,5 × 22 cm 376 páxinas
ISBN: 978-84-9914-171-8
18,05 €
Edgar Allan Poe
PREMIO NOVELA
EUROPEA DO CASINO
DE SANTIAGO 2009
Narrativa
Caos calmo
8
Aparentemente, a historia dun home cun traballo bo, unha muller que
o quere e unha filla de dez anos debería ser a historia dun home feliz.
Mais non o é. Porque un día a Pietro Paladini, o protagonista de Caos
calmo, acontécelle o imprevisible e
todo cambia.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 456 páxinas
ISBN: 978-84-9865-327-4
23,75 €
MENCIÓN ESPECIAL DO
PREMIO JUNTURAS 2004
Alessandro
Baricco
Emaús
Cormac Mccarthy
Un grupo de rapaces de dezaseis e
dezasete anos e educación católica
quedan engaiolados por André, unha
moza cuxa personalidade e capacidade de atracción sexual vai condicionar o resto das súas vidas. Cunha
prosa límpida e directa Baricco escribe unha novela sobre a perda da
inocencia e a descuberta arrepiante do verdadeiro. A tradución é de
Carlos Acebedo.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 132 páxinas
A estrada
Contos completos III
Terceiro e derradeiro volume da edición en galego da obra contística do escritor norteamericano Edgar Allan Poe (Boston, 1809-Baltimore, 1849), un dos fundadores da narrativa moderna. Recolle relatos tan singulares como O enterro prematuro, A carta dourada, O
poder das palabra, A esfinxe e O faro. A tradución é de Eva Almazán.
Galaxia
Cartonado
14 × 21,5 cm 404 páxinas
ISBN: 978-84-9865-322-9
14 €
ISBN: 978-84-9865-231-4
19 €
Contos
completos I
Contos
completos II
ISBN: 978-84-9865-229-1
ISBN: 978-84-9865-230-7
418 páxinas
19 €
Un pai e un fillo camiñan sós por un
mundo frío empurrando un carriño coas
poucas pertenzas que lles quedan. Foi
levada ao cine co título The road. Tradución de Eva Almazán.
Faktoría K
Rústica
14,5 × 21 cm 194 páxinas
ISBN: 978-84-96957-80-0
17,10 €
398 páxinas
Milena Agus
Mal de
pedra
Comeza coa voda da avoa en 1943, e
remata coa inminente voda da súa neta. A primeira protagonista casa aos 30
anos, cando todo o mundo pensaba que
ía quedar solteira. Será un enlace sen
amor. Debido ao seu mal de pedras, a
muller acode a un balneario, onde coñecerá a outro home co que si vivirá ese
sentimento. Tradución de Carlos Acevedo
Faktoría K
Rústica
14,5 × 21 cm 96 páxinas
ISBN: 978-84-96957-90-0
19 €
14 €
DO AUTOR DE
O NENO DO PIXAMA A RAIAS
Martin Amis
A viúva
preñada
Verán de 1970. Nun castelo italiano,
media ducia de mozos aboian nun
mar de cambios, apreixados no interior da historia da revolución sexual.
Un estudante de literatura inglesa
tenta tirar proveito do feminismo,
malia que lle traerá consecuencias.
A viú­va preñada é unha comedia de
costumes que a prosa afiada de Martin Amis converte nunha novela destemida e arriscada.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 504 páxinas
ISBN: 978-84-9865-324-3
21,85 €
Paul Auster
Anónimo
A narración desenvólvese desde novembro de 2008 ata maio de 2009.
Auster volta de novo a Nova York
(Sunset Park está no barrio de Brooklin) como escenario e recorre tamén de novo a múltiples narradores para contar a trama, o mesmo
número de homes que de mulleres.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 320 páxinas
Cae a noite sobre Heorot, a corte de Hrothgar, rei dos daneses. Na casa de altos
tellados, cada vez que os nobres daneses se reúnen para beber cervexa e soa
música, aparece o monstro Grendel e
devora moitos guerreiros. Estes ataques
prolónganse ata que o relato dos feitos
chega a oídos de Beowulf. A tradución
é de Jorge L. Bueno Alonso.
Rinoceronte
Rústica
13,5 × 21,5 cm166 páxinas
Sunset park
ISBN: 978-84-9865-306-9
17,58 €
Beowulf
ISBN: 978-84-92866-17-5
17,10 €
Luciano de Samósata
Relatos
verídicos
Neste divertimento novelesco o barco no
que navega Luciano chega á Lúa tras ser
arrastrado por unha tempestade e viaxar
polo aire durante sete días. Alí o autor
válese da súa fecunda imaxinación para narrar as súas aventuras entre os selenitas. A obra está na cerna da Historia cómica dunha viaxe á lúa, de Cyrano
de Bergerac, ou As Viaxes de Gulliver, de
Jonathan Swift. Tradución de Xurxo Pereira e Xosé Abilleira.
Rinoceronte
Rústica
13,5 × 21,5 cm 98 páxinas
ISBN: 978-84-92866-15-1
15,20 €
Alan Bennett
Unha
lectora fóra
do común
Cunha ironía da mellor escola inglesa,
Alan Bennett amosa o poder que posúe
a literatura para cambiar a vida das persoas, mesmo a dunha Isabel II educada
para o deber. Grazas á transformación
interior que a paixón pola lectura provoca na protagonista, esta comeza a facerse preguntas. Tradución do inglés de
Moisés Barcia.
Rinoceronte
Rústica
13,5 × 21,5 cm 92 páxinas
ISBN: 978-84-92866-04-5
14 €
David Albahari
John Boyne
George Orwell
Albahari traza cículos concéntricos arredor da persecución dos xudeus na cidade de Belgrado, antes da posta en marcha do programa nazi da Solución Final.
Faino a través dos ollos de Götz, ou de
Meyer, dous soldados que as circunstancias converten en executores do exterminio. Traducido do serbio por Jairo
Dorado Cadilla.
Rinoceronte
Rústica
13,5 × 21,5 cm136 páxinas
En 1787, a Bounty parte cara a Tahití. No
tempo que pasan na illa, a tripulación
tece lazos sentimentais coas nativas e ao
pouco de zarpar amotínase para volver
co barco. Tradución de Carlos Acevedo.
Faktoría K
Rústica
14,5 × 21 cm 480 páxinas
Novela satírica publicada en 1945. Protagonizada por un grupo de animais que
expulsan aos humanos e crean un goberno propio que se acaba convertendo nunha tiranía. Alentados polo porco Mayor, os animais da granxa Manor
crean as súas propias regras, entre elas,
que todos os animais son iguais. Traducida por Fernando Moreiras.
Faktoría K
Rústica
14,5 × 21 cm 112 páxinas
Götz e
Meyer
ISBN: 978-84-92866-01-4
14 €
Motín na
Bounty
ISBN: 978-84-96957-87-9
20,90 €
A Granxa
dos animais
ISBN: 987-84-96457-91-6
10 €
Narrativa
Sandro Veronesi
PREMIO PULITZER DE
FICCIÓN 2007
9
Teresa González Costa
+3
+5
+11
PREMIO MERLÍN DE
LITERATURA INFANTIL
E XUVENIL 2010
10
Infantil e Xuvenil
Infantil e Xuvenil
Teresa González Costa (O Grove, 1975) é licenciada en
Filoloxía Inglesa e Italiana, con estudos de Teoría da
Literatura e Literatura Comparada. Realizou en paralelo
unha formación teatral, tanto en Galicia como en Italia e
Francia, como actriz e mesmo impartindo cursos de teatro
en centros de ensino. É autora de pezas de teatro publicadas
en Fervenza e Laiovento. Despois de ser mención especial no
certame Barriga Verde 2004, e finalista no Rafael Dieste 2005,
acadou no 2008 o XVII Premio Álvaro Cunqueiro con Sempre
quixen bailar un tango (Xerais 2009) e o III Premio Manuel
María de literatura dramática infantil con Pingueiras e
tarteiras (Xerais 2009).
11
A filla do
ladrón de
bicicletas
Pablo Albo
Andrés cabeza abaixo
Esta historia acumulativa recorre á fórmula dos contos tradicionais nos
que un monstro garda dentro a outro ser e así sucesivamente, ata chegar a liberar ao que está no interior. Un percorrido divertido, onde as
ilustracións do catalán Roger Olmos ofrecen múltiples lecturas e gargalladas, para demostrar tamén que o que pode mellorar, mellora.
OQO
Cartonado
25 × 23 cm
40 páxinas
O xurado da XXVª edición do Premio Merlín de
Literatura Infantil salientou «a perfecta combinación de tenrura e humor dunha historia cuxo
fío condutor é unha bicicleta que se converte en
personaxe, á beira da protagonista, e que guía
con eficacia o desenvolvemento da historia».
Xerais
Cartonado
13,5 × 19 cm 176 páxinas
ISBN: 978-84-9871-234-6
12,90 €
ISBN: 978-84-9914-165-7
12,50
Antón Cortizas, Carlos Coira e
Jacobo Fernández Serrano
Abrapalabra!
Un libro singular pola súa forma, de atril de sobremesa, e polo contido, un
carreiro para entrar de cheo no mundo da maxia. Está feito, ademais, por tres
magos: un mago das palabras e a poesía, Antón Cortizas; un mago dos trucos, Carlos Coira, e un mago da ilustración, Jacobo Fernández Serrano. O libro xoga coa maxia das palabras ao tempo que aprende sinxelos trucos para
que os lectores se convertan en Supermagos diplomados.
Galaxia
Con espiral 60 páxinas
ISBN: 978-84-9865-311-3
15,20 €
+5
+5
+5
+5
OBRAS GAÑADORAS DAS ÚLTIMAS EDICIÓNS:
PREMIO MERLÍN DE
LITERATURA INFANTIL
E XUVENIL 2007
ASUN ESTÉVEZ
Bicos de sol
PREMIO MERLÍN DE
LITERATURA INFANTIL
E XUVENIL 2009
FINALISTA DO PREMIO
MERLÍN 2009
AMALIA PÉREZ OTERO
A xanela
Texto elaborado para tentar
desdramatizar o impacto que
supón unha grave enfermidade no seo de calquera familia. Sofía e a súa nai axudarán a comprender que cando
un problema é asumido con
naturalidade, comeza a resolverse. E que, por suposto, un
bico de sol é unha gran menciña. Ilustracións de María Xosé Fernández.
Ir Indo Rústica 13 × 20 cm 40 páxinas
A xanela é a ventá máis ben
posta de todas cantas hai. Ten
unhas vistas espectaculares.
Case todos a admiran e queren estar a carón dela... aínda que hai unha nena, a nova
inquilina da casa, que nin sequera se lle achega. Esta meniña ten unhas condutas moi
raras. Un conto sobre a tolerancia. Ilustrado por Nieves
González Prado.
Ir Indo Rústica 13 × 20 cm 32 páxinas
ISBN: 978-84-7680-669-2
ISBN: 978-84-7680-664-7
10 €
PREMIO MERLÍN DE
LITERATURA INFANTIL
E XUVENIL 2008
9€
Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 9 €
+7
Mariné Lorenzo
Corcoba
Rosa Llorente
Un soño na bandexa é un fermosao soño, ou
non? Cóntanos o que pasaría se un día se nos
dese por pedir cousas moi especiais a un camareiro disposto a soñar connosco.
Galaxia
Rústica
15,5 × 19 cm 24 páxinas
A súa nai e o seu pai non o levan nada ben. Pero eles saben como facer para que a pequecha
entenda que a auga e o xabón son importantes… incluso para as nécoras.
Galaxia
Rústica
15,5 × 19 cm 24 páxinas
Un soño na
bandexa
Carlos López Gómez
Mar Guerra
Minimaladas
Xenaro e o misterio
da mochila verde
Xerais
Cartonado
20,5 × 18,5 cm 64 páxinas
ISBN: 978-84-9782-672-3
13,10 €
Xerais
Cartonado
18,5 × 20,5 cm168 páxinas
ISBN: 978-84-9782-895-6
12,80 €
Jacobo Fernández
Serrano
Mil cousas poden
pasar. Libro I
Xerais
Cartonado
13,5 × 19 cm 232 páxinas
ISBN: 978-84-9914-048-3
12,80 €
ANTONIO YÁÑEZ CASAL
Xoa
Xerais
Rústica
13,5 × 19 cm 136 páxinas
ISBN: 978-84-9914-164-0
12 €
ISBN: 978-84-9865-304-5
6,50 €
Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 9 €
Un baño de
gargalladas
ISBN: 978-84-9865-305-2
6,50 €
Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 9 €
+6
+5
+6
+6
Infantil e Xuvenil
Infantil e Xuvenil
Á VENDA A PARTIR
DE DECEMBRO
12
PORTUGUÉS
Gianni Rodari
Que fai falta?
Relato que segue unha sucesión lóxica sobre a orixe dun obxecto cotián. Para facer unha mesa, precísase madeira; para facer
madeira, unha árbore; para ter unha árbore, semente; para ter
unha semente, unha flor. Para facer unha mesa, precísase unha
flor. Ilustracións de Silvia Bonanni.
Kalandraka
Cartonado
23 × 33 cm 32 páxinas
13
An Leysen
Tanneke
Tanneke é unha bruxiña de verdade, con roupa de bruxa, pelo
de bruxa, sombreiro de bruxa e que fai todo o que fan as bruxas:
feitizos, pocións máxicas e voar cunha vasoira. Máis ela soña
con outras cousas: castelos no aire, carrozas douradas, vestidos
de festa e príncipes con coroa. Debuxos infantís de Louise, a filla pequena da autora.
Linteo
Rústica
21,5 × 29,5 cm 28 páxinas
ISBN: 978-84-8464-753-9
15 €
POESÍA
Manuel Maria du Bocage
Bocage. Antologia
poética
ISBN: 978-84-96067-54-7
13,95 €
Treze poemas em cada livro, treze poemas como treze luas, como os treze poemas do calendário lunar. A lua, esse ser cambiante que muda a sua face de espelho circular. Senhora das
marés, astro da fecundidade. Ritmos lunares para dar medida ao tempo, ao tempo poético. Ilustração de André da Loba.
Factoria K
Cartonado
15 × 23,5 cm
44 páginas
+7
+6
ISBN: 978-989-8205-54-4
15,20 €
Marco Carrara
Fálame
Aproximación poética ao fenómeno
do autismo. O narrador ou narradora conta en primeira persoa como é
a súa irmá, Sara. As ilustracións de
Chiara Carrer son trazos, sombras,
que transmiten o que o texto expón
de forma literaria: abstracción, ausencia, misterio, afecto... traducido
por Xosé Ballesteros.
Kalandraka
Cartonado
22 × 22 cm
32 páxinas
ISBN: 978-84-8464729-4
13 €
Judith Kerr
O tigre que
veu tomar
o té
Clásico editado por vez primeira en
1968 que narra a historia dun tigre
que se presenta por sorpresa nunha
casa para tomar o té pero que logo
acaba por devorar a despensa enteira. Traducido por Xosé Manuel González. Ilustracións figurativas de estilo clásico.
Kalandraka
Cartonado
22 × 28 cm
32 páxinas
En galego
ISBN: 978-84-8464-738-6
En portugués
ISBN: 978-989-8205-47-6
15 €
Antón Fortes
Á sombra
dos
anacardios
Álbum que pretende contribuír á
educación en valores e invitar á colaboración para mellorar as condicións de vida da poboación infantil
máis desfavorecida. Aborda o grave problema da SIDA en Guinea Bissau. As ilustracións son de Simona
Mulazzani.
OQO
Cartonado
24 × 30 cm
40 páxinas
ISBN: 978-84-9871-284-1
19 €
Chema Eras
Cando
Martiño
tivo ganas
de mexar
na noite de
Reis
Menuda lea. Martiño espertou no
medio da noite con ganas de facer
pis, pero o seu pai dixéralle que os
Reis non entran nas casas dos nenos
que non están a durmir. As ilustracións son de Kiko Dasilva.
Kalandraka
Cartonado
22 × 22 cm
40 páxinas
ISBN: 978-84-8464-612-9
13 €
PORTUGUÉS
Eric Carle
Sonho de
neve
Numa pequena quinta vivia um agricultor. Ele tinha tão poucos animais
que até que os conseguia contar polos dedos dunha mão. Então, o agricultor chamou aos seus animais Um,
Dois, Três, Quatro e Cinco. Tradução
de Ana M. Noronha. (Incorpora dispositivo sonoro para hacer sonar una
melodía).
Kalandraka
Cartonado
26 × 26 cm
46 páxinas
ISBN: 978-989-8205-42-1
16,15 €
Robert Louis
Stevenson
A illa do
tesouro
Un día de moito vento, alguén peta na porta
do «Almirante Benbow», a pousada dos pais
de Jim Hawkins. É Billy Bones, un vello pirata
que garda no seu cofre un gran segredo: o mapa do capitán Flint! O mapa da illa do tesouro!
Para Jim e os seus amigos a aventura só acaba
de comezar. Tradución ao galego de ASLI Santiago, SC. Ilustracións de Sandrine Gambart.
Baía
Cartonado
26,7 × 30,8 cm 32 páxinas
ISBN: 978-84-92630-78-3
12 €
Jules Verne
20.000
leguas baixo
dos mares
Mortos de frío e case sen folgos, Pierre Aronnax, Conseil e Ned Land atópanse na auga a
lombos dun monstro. So entón se decatan de
que non se trata nin dunha balea nin dunha
criatura mariña, senón dunha estraña máquina submarina, o Nautilus! Tradución ao galego de ASLI Santiago, SC. Ilustracións de Sandrine Gambart.
Baía
Cartonado
26,7 × 30,8 cm 32 páxinas
ISBN: 978-84-92630-77-6
12 €
POESÍA
Florbela Espanca
Florbela
Espanca.
Antologia
poética
Trece poemas de Florbela Espanca (Portugal, 18941930). Ilustração de Joana Rêgo.
Factoría K
Cartonado
15 × 23,5 cm 44 páginas
ISBN: 978-989-8205-53-7
15 €
14
A bruxa
O vampiro
O home do saco
O zombi
A pantasma
A bruxa Maruxa non para de
meterse en leas. A última foi
na casa de chocolate de Hansel e Gretel, despois de pedir
o traslado. Que fará a bruxa
mandona cando saiba que
deixou o conto patas arriba?
Ilustracións: Óscar T. Pérez
O vampiro Ladislau ten un
problema: os seus cairos
non están afiados e sen eles
nin dá medo nin pode morder suculentos pescozos. E é
que a vida de vampiro tamén
pode ser moi dura! Ilustrado
por Fernando Falcone.
Escoller un bo zombi servente é máis difícil do que parece.
Iso foi o que pensou o bruxo
ao comprobar o zoupón que
lle saíu o zombi que lle tocou
en sorte. Con ilustracións de
Oriol Hernández.
O conde de Lemos necesita
unha pantasma que coide do
seu castelo e traia o seu demo de fillo ao rego. O candidato perfecto resultará ser un
inquilino do máis lambón e
rabudo. Ilustracións de Rodrigo Luján.
ISBN: 978-84-92630-65-3
ISBN: 978-84-92630-66-0
O oficio de home do saco xa
non é o que era. Nin o aspecto
desaliñado nin a cara de malo
abondan para asustar os nenos revoltosos de máis. E por
riba están demasiado fracuchos para comelos! As ilustracións son de Miguel Ángel Díez.
ISBN: 978-84-92630-68-4
ISBN: 978-84-92630-67-7
Colección O Baúl dos Monstros
Baía
Rústica
17 × 22,5 cm 32 páxinas
6,50 € cada título
Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 9 €
Colección completa, os
10 títulos e mais o baúl
ISBN: 978-84-96526-91-4
57 €
ISBN: 978-84-92630-69-1
+6
Os protagonistas desta nova colección son criaturas
ou monstros do imaxinario infantil relacionados
co medo como a bruxa, o vampiro, o home do saco, o
zombi, a pantasma, a momia, o ogro, o esqueleto, o
monstro do armario e o home lobo. Os libriños están
ilustrados por profesionais de recoñecido prestixio
internacional e os textos, cheos de humor, son de
Enric Lluch. A intención da colección, ademais de
entreter, é desdramatizar, con gran sentido do
humor e fantasía, o papel que tradicionalmente
exerceron estes seres terroríficos.
Ao final de cada conto, o lector atopa, ao xeito
dunha clásica enciclopedia visual, unha divertida
descrición do monstro en cuestión.
Os dez títulos, que se presentan individualmente,
tamén aparecen reunidos nun curioso baúl contedor
de cartón ilustrado a toda cor.
A momia
O ogro
O esqueleto
A noticia do posible pechamento do museo levantou
un bo rebumbio entre os
seus ocupantes. Tras escapar co león disecado, a momia decidiu volver a Exipto.
Pero, alguén lle poderá indicar por onde ir? Os debuxos
son de Pablo Tambuscio.
Trasladarse a unha nova cova pode ser un problema se
o ogro Comenenos non encontra máis cativos que devorar... Pero quizais un cambio de dieta podería resolvelo
todo. Con ilustracións de Cecilia Varela.
Mercè López ilustrou a Osiños, quen quere ser futbolista como as persoas de carne.
A súa familia, alarmada, tratou de facerlle ver que para
un esqueleto non é posible.
Pero, aínda así, por que non
intentalo?
ISBN: 978-84-92630-71-4
ISBN: 978-84-92630-72-1
ISBN: 978-84-92630-70-7
CORNELIA FUNKE
Reckless. Carne de
pedra
Primeira obra da autora alemá traducida ao galego. Coñecida como a «Rowling
alemá», Cornelia Funke foi
elixida pola revista Times
como unha das cen persoas
máis influentes do planeta, xa vendeu máis de 14
millóns de exemplares das
súas obras, entre as que destaca Tintenwelt (Mundo de
Tinta). A tradución é de María Xesús Bello Rivas.
Xerais
Rústica
14,5 × 21,5 cm360 páxinas
MANUEL RIVAS
Todo ben
M. NÚÑEZ SINGALA
FRANCISCO CASTRO
M.ª TERESA ANDRUETTO
Menú de enganos
O segredo de Marco
Polo
Stefano
Título que, 25 anos despois,
acada unha segunda vida,
revisado polo autor. Unha
historia de «serie negra»
ambientada no Brasil e coa
corrupción no fútbol e na política como temas principais.
Xerais
Rústica
13 × 21 cm 136 páxinas
Para a editora este volume é
«un dos libros máis sorprendentes de todos cantos se teñen publicado na nosa lingua nos últimos anos». Fala
de «historias gorentosas, para
darlle gusto ao noso padal».
Galaxia Rústica
14 × 21 cm 116 páxinas
ISBN: 978-84-9782-631-0
ISBN: 978-84-9865-290-1
10 €
11,80 €
Unha historia de amor na
Venecia do século XIII entre
un soldado e unha pricipesa. O idilio semella imposible ata que entra en xogo
Marco Polo.
Galaxia
Rústica
14 × 21 cm 212 páxinas
A viaxe dun adolescente desde Xénova a Bos Aires na procura de fortuna, a comezos do
século XX. Novela conmovedora sobre o camiño que debe emprender un neno para
se converter en home.
Galaxia
Rústica
13,8 × 21 cm 104 páxinas
ISBN: 978-84-9865-297-0
ISBN: 978-84-9865-165-2
9,50 €
9,30 €
ISBN: 978-84-9914-161-9
20,90 €
FINALISTA DO PREMIO
FUNDACIÓN CAIXA
GALICIA DE LITERATURA
XUVENIL 2009
PREMIO
LAZARILLO 2009
O monstro do
armario
O monstro do armario fíxose maior e chegoulle a hora
de atopar un bo armario para vivir só. Buscarao con tanta fortuna que irá parar a un
sitio cheo da súa comida favorita. Con debuxos de Pablo Zamboni.
ISBN: 978-84-92630-73-8
O home lobo
Hai días que Fermín non ve
a lúa chea por mor das nubes e a chuvia. Sen a lúa non
pode conseguir un ouveo digno dun lobo de primeira división. Será quen de conseguilo antes de que se faga de
día?Ilustrado por Pere meján.
ISBN: 978-84-92630-74-5
MARCOS CALVEIRO
PERE TOBARUELA
ELENA GALLEGO ABAD
XESÚS M.MARCOS
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ
O pintor do
sombreiro de malvas
A cripta do Apóstolo
Dragal
O esconxurador
A rúa das preguntas
Un grupo de rapaces percorrerán o Camiño desde Somport. Mais no comezo, un dos
monitores que os acompaña,
un personaxe moi peculiar,
alértaos de que un perigo sobrevoa a cidade compostelá.
Xerais
Rústica
13,5 × 21,5 cm 344 páxinas
Acaroado na fachada da igrexa de San Pedro, o dragón de
pedra agarda que chegue o
tempo no que Dragal recobre a vida. Hadrián é o elixido
para conseguir que se cumpra a profecía.
Xerais
Rústica
14 × 22 cm 264 páxinas
A editorial preséntaa como
unha novela que «arrecende a medo, intriga e pasado, tres dos mellores ingredientes para manter o lector
preso a unha cadeira, co libro aberto».
Galaxia
Rústica
14 × 21 cm 108 páxinas
ISBN: 978-84-9914-081-0
ISBN: 978-84-9914-134-3
ISBN: 978-84-9865-253-6
Os habitantes dunha vila saben gardar os segredos. Mais
non poden evitar que desde
distintas frontes se procuren resolver uns crimes e a
identidade dos protagonistas dunha historia debullada entre preguntas e medos.
A Nosa Terra
Rústica
15 × 23 cm 226 páxinas
Un adolescente é enviado de
París a Auvers, en 1890. Coñecerá a Vincent, un pintor
do que se fará inseparable,
acompañándoo na súa loita
contra os convencionalismos.
Xerais
Rústica
14 × 22 cm 184 páxinas
ISBN: 978-84-9914-135-0
12,70 €
12,70 €
10,70 €
11 €
ISBN: 978-84-8341-474-3
15,20 €
Infantil e Xuvenil
Infantil e Xuvenil
2.ª Edición
15
Francisco X.
Fernández
Naval
Lucía Novas
Poesía e Teatro
X PREMIO DE POESÍA FIZ
VERGARA VILARIÑO DO
CONCELLO DE SARRIA
Uxío Novoneyra
XIII PREMIO DE POESÍA
JOHÁN CARBALLEIRA
Varios Autores
Á VENDA EN DECEMBRO
Euloxio R. Ruibal
Azos de
esguello
VIII PREMIO
CAIXANOVA 2009
16
Deserto
diamantino
O personaxe poemático é un viaxeiro, un descubridor abraiado polo contraste entre a rexión vizosa
da Chapada Diamantina, no estado brasileiro de Bahía (onde o autor mora parte do ano), e o Sertao.
Segundo di Luciano Rodríguez no limiar, «este é un
libro ... exento de dramatismos e artificos, pleno de
luz, onde o autor asume a finitude da materia vitalmente, con serena percepción».
Centro PEN de Galicia
Cartonado
12,5 × 20,5 cm
100 páxinas
TEATRO
Bater de
sombras
Neve
En todos nós habita a sombra. Ás veces ésta loita por
nos posuír e nós, rexeitámola. Pero nesta ocasión, o
autor, decidiu mirarlle aos ollos por mellor coñecela, por se facer forte diante dela. O resultado é este
Bater de sombras, viaxe ás tebras, cun retorno esperanzado que se afirma na confianza no ser humano.
Espiral Maior Rústica 14 × 21 cm 64 páxinas
ISBN: 978-84-92646-44-9
13 €
ISBN: 978-84-92764-46-4
O xurado do premio salientou «a capacidade da autora para crear unha obra orixinal a partir de técnicas compositivas clásicas». Lucía Novas (Bueu,
1979) é Licenciada en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo. Gañou os seus primeiros premios literarios na adolescencia (Minerva de poesía 1996, 1997) e o seu primeiro libro, Epiderme de
estío (Espiral Maior, 2001) viu a luz grazas ao Certame Concello de Carral. Ten tamén no seu haber o
Premio Universidade de Vigo de poesía (2000) e o
Faustino Rey Romero (2000).
Espiral Maior Rústica 14 × 21 cm 88 páxinas
Gran Lugo
de nebra
Poetas
con Valente
Reunidos por vez primeira os poemas (38) e textos
en prosa (13) que o poeta dedicou á cidade de Lugo.
Inclúe varios inéditos. Introdución e estudo a cargo
de Pilar García Negro. Ilustracións interiores de Xesús Blas Lourés, Tino Grandío e do propio Novoneyra.
AlvarellosCartonado 13 × 21 cm 126 páxinas
Coidada edición dirixida por Claudio Rodríguez Fer.
Participan neste volume Luz Pozo Garza, Antonio
Gamoneda, Pere Gimferrer, Claudio Rodríguez Fer,
Olga Novo e Tera Blanco de Saracho. Inclúe retratos
dos seis poetas participantes feitos por Sara Lamas.
USC
Cartonado 16 × 22 cm 196 páxinas
ISBN: 978-84-89323-64-3
ISBN: 978-84-9887-392-4
14 €
Volume co que a editora abre unha nova colección
coa que recupera títulos clásicos da literatura galega en edicións preparadas por estudosos de recoñecida traxectoria. Neste, a introdución é de Laura Tato Fontaíña.
Toxosoutos Rústica 13 × 21 cm 82 páxinas
ISBN: 978-84-92792-50-4
10 €
20,90 €
ISBN: 978-84-92646-45-6
15,60 €
14 €
Phillip B. Zarrilli (Ed.)
X. H. Rivadulla Corcón
Os papeis do
vagabundo
O poeta viaxa ao ano 1940 para transformase nun vagabundo,
que cada día entra nunha taberna para agasallar cun poema á
camareira que o convida ao café. Son poemas cargados da desesperación de quen non soporta ver perdida a liberdade do seu
pobo e só o amor pode traerlle un mínimo de consolo
Espiral Maior
Rústica
14 × 21 cm
88 páxinas
ISBN: 978-84-92646-36-4
14 €
Marga Do Val
A cidade sen roupa
ao sol
Espiral Maior
Rústica
ISBN: 978-84-92646-37-1
14 €
14 × 21 cm 92 páxinas
Asun Estévez
Noites, amenceres…
e algo máis
Logo do éxito de Pel de muller, Asun Estévez achega este segundo poemario coa seguranza de non defraudar. Ilustracións
de Luis Davila.
Ir Indo
Rústica
12 × 20 cm 76 páxinas
ISBN: 978-84-7680-668-5
10 €
Claudio Rodríguez Fer
Unha tempada no
paraíso
A poética do sedentarismo paradisíaco, a suspensión extática
dunha viaxe vital marcada polo nomadismo profundo. Introdución de Olga Novo e ilustracións de Sara Lamas.
Toxosoutos
Rústica
13 × 21 cm 110 páxinas
ISBN: 978-84-92792-58-0
10 €
Edelmiro Vázquez Naval
As luces de
noutrora
Espiral Maior
nas
Rústica
ISBN: 978-84-92646-46-3
15 €
14 × 21 cm 100 páxi-
A interpretación
(Re)considerada
Libro que contén unha xeira de achegas que mostran a riqueza do pensamento, da reflexión e da investigación sobre a interpretación; un conxunto de
traballos elaborados por creadores e/ou profesores
que tamén proveñen do mundo da creación. Tradución de Manuel F. Vieites.
Galaxia Cartonado 21 × 25 cm 404 páxinas
ISBN: 978-84- 9865-300-7
28,50 €
Poesía e Teatro
Xavier
Rodríguez
Baixeras
17
Novas receitas
de Benigno Campos
XAVIER CASTRO
FINA CASALDERREY E
MARIANO GARCÍA
A mesa e manteis.
O libro da empanada
Gastronomía
Historia da
alimentación en Galicia
Viaxe fascinante que arrinca no
Pórtico da Gloria e nos cancioneiros medievais para rematar
nos nosos días e amosar 107
receitas sobre a empanada,
ese manxar que é tamén signo de identidade.
Xerais
Rústica
14,5 × 22,5 cm 304 páxinas
A alimentación dos galegos,
desde a época castrexa ata os
nosos días. Presta particular
atención á situación da muller na cociña.
Biblos
Cartonado
16,5 × 22 cm 200 páxinas
ISBN: 978-84-937323-8-7
ISBN: 84-9782-418-0
18 €
23,61 €
18
Benigno Campos
VV AA
Santiago (é) tapas.
Libro de receitas
Recolle 109 receitas das tapas
que participaron no concurso
da cidade de Compostela. Con
ficha de elaboración e ingredientes de cada tapa. Texto
en galego, castelán e inglés.
Baía
Rústica
15 × 18 cm 296 páxinas
ISBN: 978-84-92630-79-0
A cociña de
larpeiros. 150
receitas de
Benigno Campos
O popular cociñeiro do programa «Larpeiros» da TVG
propón un percorrido saboroso pola cociña galega de
sempre, ao que engade unha
achega persoal en cada un
dos pratos propostos e a recomendación dun viño axeitado
para os acompañar.
Galaxia
Cartonado
17,5 × 20,5 cm178 páxinas
O popular cociñeiro do programa «Larpeiros», da TVG, Benigno Campos achega agora unha segunda oportunidade
para recuncar do éxito na cociña e disfrutar da gastronomía. Con receitas para os mellores peixes, carnes e sobremesas, Campos pon ao alcance dos lectores todo o sabor
da súa cociña, fácil e saborosa. A edición inclúe un prólogo de Xosé Cermeño e un CD cunha ducia de Cantigas populares interpretadas polo propio cociñeiro.
Galaxia Cartonado 14,5 × 20,5 cm 152 páxinas
ISBN: 978-84-9865-309-6
ISBN: 978-84-9865-202-4
19 €
19 €
18,05 €
Albino Mallo
Unha biografía
de Xesús Canabal
1897-1985
O derby de Vigo
1921-1968
A Galicia de
Montevideo.
A través da biografía do empresario galeguista Xesús Canabal (Amenal, 1897-Montevideo, 1985), o autor repasa a historia
da comunidade galega en Montevideo.
Galaxia
Rústica
14 × 21 cm 304 páxinas
BENIGNO CAMPOS
Novas receitas
da cociña de
Larpeiros
Manuel Losa Rocha
ISBN: 978-84-9865-291-8
20,90 €
Algo máis que
un café.
Páxinas que abranguen os case cincuenta anos de historia do Café Bar Derby, de
Vigo, que foi punto de encontro para artistas, escritores, empresarios e persoeiros
moi diversos. O xornalista Albino Mallo, fillo do propietario, escribe unhas memorias
que son ao tempo as da cidade de Vigo.
Galaxia
Rústica
14 × 21 cm 232 páxinas
ISBN: 978-84-9865-270-3
19 €
FINA CASALDERREY E
MARIANO GARCÍA
Repostería en
Galicia
Repasa a historia da repostería en Galicia e mais 219 receitas de canas, roscón, melindres, bica, amendoados,
papas de millo...
Xerais
Rústica
14,5 × 22,5 cm 360 páxinas
ISBN: 84-9782-419-9
Conmemórase este outono o noventa aniversario da aparición do primeiro
número da revista Nós, dirixida na parte literaria por Vicente Risco e na
artística por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, publicación arredor da
cal tomou corpo a máis importante xeración da nosa cultura, aínda que
as súas páxinas estiveron sempre abertas aos escritores novos e, tamén,
a autores doutras linguas e outros ámbitos. Vicente Risco, Otero Pedrayo,
Castelao, pero tamén Ben-Cho-Sey, Filgueira Valverde, Fraguas ou Xaquín
Lourenzo deixaron nas súas páxinas algúns dos traballos que forman
parte do noso patrimonio cultural máis esencial.
Entre eles, o manifesto asinado por Risco, Nós os inadaptados, publicado
no número 115, do que quizais conviría tomar nota de novo e facelo noso,
xa que segue sendo vixente nos tempos que corren e cando pensabamos
que había cousas que xa para sempre estarían superadas, avances que
non terían volta atrás, velaí senón e como proba este parágrafo: «Pra
salvármonos do vulgar, pra evadírmonos do filisteismo, pra redimírmonos
do habitual, non cumpría ollar ao longe, cumpría ollar ben perto, arredor
de nós, en nós mesmos, adentro de nós mesmos» para engadir pouco
despois: «Adentro de nós, constituíndo o máis fondo do noso ser, estaba a
y-alma de Galiza».
Os 144 números da revista constitúen un fondo e rico patrimonio no
que se perder, cheo de marabillosas sorpresas, de artigos fascinantes,
de felices aparicións, como as de Blanco Amor, Cunqueiro ou Ánxel Fole.
Neles poderemos ler esas dúas pezas que tan próximas fan a nós o Ulises
de Joyce, xa que no número 32 aparece da man de Otero, a tradución
dun anaco da novela, e no número 67 a pseudoparáfrase Dedalus en
Compostela, de Risco, pero ademais, no número 8, dedicado a Irlanda,
tamén en traducción de Otero, podemos ler a peza dramática de W.B.
Yeats Cathleen ni Houlihan.
Cumpriuse tamén, por estes días, o bicentenario da publicación do
primeiro libro en galego, aquel Proezas de Galicia, de Xosé Fernández e
Neira, que narraba a resistencia galega contra as tropas de Napoleón,
aniversario celebrado cunha exposición moi interesante, da que é
comisario Pepe Barro, patrocinada pola RAG e a Concellaría de Cultura do
concello da Coruña. Nela dáse conta do decorrer da actividade editorial da
cidade ao longo deses douscentos anos, destacándose a figura de Ánxel
Casal, quen co apoio da súa dona María Miramontes, crea a editorial que
levará o mesmo nome da revista e que editará esta a partires do número
19 ata o final.
Francisco X. Fernández Naval
24,70 €
PREMIO
GOURMAND
2006
VARIOS AUTORES
Botica de la real Abadía de San
Xulián de Samos
Alfonso Iglesias
Amorín
MARTÍN ÁLVAREZ
GÓMEZ
Guía secreta da
gastronomía
galega: Ourense
Percorrido por romarías e
mercados onde o autor recolle tradicións, receitas e
usos culinarios.
Alvarellos
Rústica
18 × 18 cm 138 páxinas
ISBN: 978-84-89323-43-8
15,20 €
NIEVES FEROS
MARIONA QUADRADA
MARONA QUADRADA
VV AA
MARTÍN ÁLVAREZ
Cociña caseira
galega
Peixes e Mariscos.
Aperitivos e tapas.
Un cento de receitas con base
na cociña do mar. A autora fai
unha selección de pratos fáciles e saborosos da cociña costeira, para elaborar na casa.
Fotografías de Josep Borrell.
Baía
Rústica
15,5 × 16 cm 176 páxinas
Son 103 receitas de aperitivos
en copa, con pan e pastas, e
de tapas, que fan un percorrido pola tradición e a modernidade da cociña galega.
Fotografías de Josep Borrell.
Baía
Rústica
15,5 × 16 cm 176 páxinas
50 recetas con
filloas. El dulce más
emblemático de la
gastronomía gallega
45 recetas con
ortigas
ISBN: 978-84-92630-40-0
ISBN: 978-84-92630-41-7
Completísimo abano de receitas para todo tipo de pratos:
entrantes, cociña con carnes,
peixes e postres. En castelán.
Alvarellos
Rústica
18 × 18 cm 100 páxinas
Todo un tratado sobre a ortiga como ingrediente con calidades excepcionais para a cociña doce e salgada, ben rica
en revoltos, empanadas, cremas, potaxes, xeados...
Alvarellos
Rústica
18 × 18 cm 100 páxinas
ISBN: 978-84-89323-17-9
ISBN: 84-89323-07-0
Máis de 300 receitas de fácil
execución cos produtos habituais nas prazas e mercados,
fuxindo de tecnicismos e ao
alcance de todos. Fotografías
de Manuel Varela Feros.
Baía
Rústica
15,5 × 16 cm 296 páxinas
ISBN: 978-84-96893-82-5
15,20 €
A cociña do mar
14,90 €
Caprichos dos sentidos
14,90 €
15,20 €
15,20 €
A Galicia da
II República
O autor, licenciado en Historia pola Universidade de Santiago e Máster en Historia Contemporánea pola mesma Universidade, ofrece unha visión xeral do que o
lustro republicano (proclamación da II República en 1931 e o comezo da Guerra Civil, en 1936) supuxo para Galicia.
Lóstrego
Rústica
12 × 19 cm 134 páxinas
ISBN: 978-84-937915-0-6
14,95 €
Estudo dos doutores José de Vicente, Isaac G.
Arias, María Teresa Miras e Antonio Doadrio
sobre unha das boticas monacais mellor provistas de herbas e prantas curativas. Desde o
século XVI, atendeu as necesidades dos enfermos de preto de 200 aldeas e dun hospital de
peregrinos. En castelán.
Manuel Lamas
As
manifestacións
relixiosas
ao longo da
historia
ISBN: 978-84-92727-15-5
10 €
VARIOS AUTORES
Botica de la imperial Abadía de
Santa María la Real de Oseira
A través das súas catro grandes partes, este manual pretende que o lector teña claro como foi evolucionando o pensamento
relixioso, o que o axudará a coñecer as claves e dinámicas dos diferentes movementos relixiosos na actualidade.
TresCtres
Rústica
19 × 25 cm 158 páxinas
ISBN: 978-84-92727-08-7
12 €
Percorrido polos saberes da arte e da historia
da farmacia centrado no estudo da antiga botica monacal que arestora tenta recuperarse.
Textos dos doutores en Farmacia José de Vicente, Isaac G. Arias, María Teresa Miras e Antonio Doadrio. En castelán.
TresCtres
15 × 21 cm
Rústica
104 páxinas
ISBN: 978-84-92727-16-2
10 €
Historia e Ensaio
Nós e o libro galego,
dúas celebracións
19
Manuel Castelao
Xoán López Viñas,
Cilha Lourenço Módia
e Marisa Moreda Leirado
20
Manual para quen desexen
ampliar, consolidar e sistematizar o seu coñecemento
do galego e resolver dúbidas de tipo teórico-práctico a nivel oral e escrito. Está concibida como unha guía
de contidos para as aulas, se
ben pode utilizarse como un
instrumento de autoformación que permite ao lector
seguir itinerarios diferentes
segundo os seus intereses e
necesidades, favorecendo a
autonomía na aprendizaxe.
Con abundante exemplificación e cadros-resumo orientados a facilitar a adquisición
e sistematización da materia.
Baía
Rústica
15,5 × 23 cm 548 páxinas
CAMIÑO NOIA CAMPOS
Catálogo tipolóxico
do conto galego
de tradición oral.
Clasificación, antoloxía
e bibliografía
Antoloxía que contén preto de setecentos contos (tipos e subtipos),
clasificados segundo o contido: de
animais, de maxia ou marabillososo, relixiosos, realistas, do ogro estúpido (demo, xigante), de anécdotas e chistes e contos de fórmula. O
resultado é unha obra que recupera un mundo imaxinario creado pola fantasía do pobo.
Universidade de Vigo Cartonado
17,5 × 25 cm
1.014 páxinas
ISBN: 978-84-92630-63-9
28,50 €
De varia materia
Lingua e Revistas
Gramática práctica
da lingua galega.
Comunicación e expresión
RED TEMÁTICA DE
INVESTIGACIÓN «LIJMI»
Reescrituras do conto
popular (2000-2009)
Traballo coordinado por Blanca-Ana
Roig Rechou, Isbael Soto López e
Marta Neira Rodríguez. Recolle un
conxunto de estudos destinados fundamentalmente aos mediadores. O
volume complétase cunha selección
de obras, que recolle un total de cen
títulos, e mais cunha bibliografía.
Xerais
Rústica
17 × 24 cm
248 p áxinas
ISBN: 978-84-9914-153-4
17,10 €
ISBN: 978-84-8158-483-7
47,50 €
Xosé Luís Regueira
Dicionario de
pronuncia da
lingua galega
Editado conxuntamente pola Universidade de Santiago de Compostela e a Real Academia Galega, este
dicionario prové transcricións fonéticas para 47.000
palabras. Para a súa preparación, Xosé Luis Regueira, investigador do Instituto de Lingua Galega e profesor do departamento de Filoloxía galega, partiu
das formas contidas no Vocabulario ortográfico da
lingua galega e tivo en conta a información fonética coñecida da lingua galega.
Instituto da Lingua Galega e Real Academia Galega
Rústica
15 × 21 cm
710 páxinas
ISBN: 978-84-87987-77-8
19 €
21
TÍTULOS ANTERIORES
Manoel-Antonio.
De catro a catro
RAÚL VEIGA
Fascinante Manoel-Antonio, ben máis admirado do que lido. A orixinalidade deste volume consiste en facer accesible, intelixible e apaixonante un texto, De catro
a catro, que arrastra unha infeliz reputación de difícil, ata tornar evidente por que
constitúe unha das obras maiores da vangarda peninsular no S. XX. A tal fin, son
percorridos os dezanove poemas do libro e esa intensa circunnavegación é complementada con achegas de carácter máis ensaístico para arredondar a interpretación
e permitir un xogo de ida e volta entre a análise dos textos e a reflexión sobre o literario, a esclarecer a estética das vangardas históricas (e o sutil modo en que Manoel-Antonio as vampiriza) ou a non advertida conexión de De catro a catro co proxecto emancipatorio galeguista. Por tanto, este ensaio tórnase de enorme interese para
os amantes da literatura, os profesionais do ensino, os investigadores e, en xeral, todos os que queiran viaxar até o ámago da experiencia literaria en que o rianxeiro esgotou a súa vida para nos deixar un legado de inconmensurable abertura. M. Castelao continúa así a publicación do seu percorrido pola literatura do S. XX, iniciado
co volume dedicado a Novoneyra/Celso Emilio, tamén dispoñible.
Laiovento
Rústica 14 × 21 cm
350 páxinas
ISBN: 978-84-8487-183-5
Número titulado Ciencia,
tecnoloxía, bioloxía e sociedade. Retos para o noso futuro, con diversos traballos
sobre ciencia e sociedade,
progreso, reflexións sobre a
ética e a preocupación ambiental, o cambio climático,
a bioloxía evolutiva e a selección natural.
TresCtres
Rústica
20 × 19 cm 178 páxinas
Referencia: 06-0155-61
20,90 €
Tempo Exterior
Nº 20
China vive a súa cuarta revolución, un intenso proceso de
modernización e Galicia está practicamente ausente do
espazo do xigante asiático.
Varios autores analizan neste número a proxección do
país asiático sobre o resto do
mundo e Marola Padín asevera que «Galicia non debe demorar por máis tempo a súa
implicación clara e decidida
en relación a China».
IGADI
Rústica
17 × 24 cm 182 páxinas
Referencia: 06-0156-97
10 €
Grial Nº 186
No centenario do nacemento
de Luís Seoane en Bos Aires,
este número da revista homenaxea a unha das figuras máis
universais de Galicia, con tres
ensaios asinados polo profesor Ramón Villares, a doutora
Silvia Dolinko e o deseñador
Xosé Díaz. Inclúe tamén, entre outros, traballos sobre lingua, de Henrique Monteagudo, Xacobe Bastida Freixedo e
Fernando Venâncio.
Galaxia
Rústica
18 × 26,5 cm 152 páxinas
Referencia: 06-0154-14
12 €
VV AA
Arraianos Nº VIII.
Vivir na raia
Máis de sesenta colaboradores (Méndez Ferrín, Santiago
Lamas, Fermín Bouza, Álvaro
Negro, Juan J. Moralejo, Baldo
Ramos, Xavier Cordal, Franck
Meyer, Mercedes Queixas, Miguel Dantas da Gama, Xulio
Ríos, Samuel Solleiro, Alberto Lema, Nuria Araúxo e Xerardo Pereiro, entre outros).
Rescata parte da obra inédita
de Antonio Covarsí (Badajoz,
1951-2006).
Alvarellos
Rústica
17 × 21 cm 292 páxinas
Referencia: 06-0153-194
10 €
Terra e tempo Nº
153-154
Número que abre cunha entrevista a Manuel Rodríguez
Viqueira, galego nacido no
exilio, e contén un amplo
estudo sobre Prisciliano, con
textos de Óscar Fernández Refoxo, Xosé Chao Rego, Francisco Carballo, Victoriano Pérez
Prieto, Millán Picouto, Marcos
Maceiras Eiras e Manuel Vázquez Cabo. Inclúe outros traballos sobre economía, cultura, pensamento, política
internacional e viaxes.
Fund. B. Álvarez Rústica
21 × 29,5 cm 122 páxinas
Ref.: 06-0153-352
9€
María
Rosa Lojo e
Leonor
Beuter
O libro
das
seniguais
e do único
Senigual
Suxestivo e curioso volume dirixido a todas as
idades. A autora, filla dun
galego republicano exiliado na
Arxentina, está considerada unha
das voces literarias máis poderosas en Hispanoamérica. Neste libro
plantexa un xogo lírico de gran beleza
arredor dunha especie (imaxinaria ou
non), as seniguais, que existen por todo o mundo pero que teñen a súa orixe
en determinadas figuras do imaxinario tradicional galego: as meigas, as
bruxas, e as fadas dos bosques.
Galaxia
Cartonado 30 × 22,5 cm 52 páxinas
ISBN: 978-84-9865-319-9
17,10 €
VV AA
Pel con pel
J. A. Caride Gómez e F.
Trillo Alonso (Dir.)
Escolma das imaxes que se
presentaron ao II Concurso
de Fotografía sobre Lactancia
Materna de Fedegalma xunto cun mollo de textos de escritoras e escritores seducidos
polo camiño da vida.
Galaxia Cartón 24 × 21 cm
52 páxinas
Dicionario galego
de Pedagoxía
ISBN: 978-84-9865-310-6
ISBN: 978-84-9865-308-3
14 €
Concibida con criterio científico e vontade divulgativa
abrangue a Pedagoxía desde unha perspectiva galega,
mais cun alcance universal.
Galaxia Cartonado
15,5 × 22,5 cm 632 páxinas
38 €
Biblos
16 × 22 cm
Cartonado
224 páxinas
ISBN: 84-934126-3-5
12 €
MANUEL CASTELAO
Novoneyra/
Celso Emilio
Dous ensaios sobre Os eidos,
de Uxío Novoneyra, e Longa
noite de pedra, de Celso Emilio Ferreiro.
Laiovento
Rústica
14 × 21 cm 240 páxinas
ISBN: 978-84-8487-180-0
23,75 €
Roteiros Nº 4
Esta noite no
cinema
18,05 €
Emilio de Gregorio e
Armando Sendín
Dicionario de arte
Obra de consulta para achegar unha explicación clara e
breve, contextualizada e global dos termos claves da arte
e da súa historia. Con 92 láminas e varios centos de imaxes.
Xerais
Cartonado
16,5 × 23 cm 448 páxinas
ISBN: 978-84-9914-127-5
38 €
M.ª DOLORES CABRERA
E H. MONTEAGUDO (ED.)
Fermín Penzol. Unha
obra para un país
Unha perspectiva plural sobre
a personalidade de Penzol e
a significación do seu legado bibliográfico e documental. Con abundantes imaxes.
Galaxia
Rústica
24 × 21 cm 178 páxinas
ISBN: 978-84-9865-312-0
19 €
ENRIQUE BANDE
Institucións
docentes e grandes
mestres en Ourense
O papel dos mestres, a incorporación da muller á docencia e a documentación e
as publicacións dos centros
de ensino.
Galaxia
Rústica
13,5 × 21 cm 434 páxinas
ISBN: 978-84-9865-314-4
20,90€
Árbores, aves e cogomelos
Árbores, Aves e Cogomelos son os tres
títulos dunha nova colección de guías
prácticas editada por Baía. Trátase
de libros de pequeno formato, moi
manexables, pensados para acompañar
aos amantes da natureza nos seus paseos
de observación polo campo.
+6
+13
Baía
Rústica
11 × 15, 5 cm 134 páxinas
9,95 € cada título
22
Guía
ilustrada
da Galicia
invisible
David Pintor
Compostela
Unha guía para viaxar por lugares que
son froito da fantasía, ilustrada por Noemí López. A Galicia invisible está inzada
de reinos, cidades, vilas, illas, covas, camiños, montes e outros moitos lugares
onde disque fan vida xentes anfibias e
outros seres capaces de circular entrambos os mundos, o que vemos e o que
temos que imaxinar. Este libro é unha
guía práctica para viaxar por un cento
destes lugares.
Xerais
Cartonado
23,5 × 25 cm 104 páxinas
Caderno de viaxe, no que David Pintor comparte a súa visión máis persoal dunha das cidades históricas máis fermosas do mundo. Os fíos
conductores son unha bici como medio de locomoción, unha libreta e
un lápis como medio de expresión e un café como incentivo no paseo.
Imaxes cun pequeno texto en galego, castelán e inglés.
Kalandraka
Cartonado 25 × 17 cm
64 páxinas
VV AA
Henrique Niño
Ricoi e Calros
Silvar
Árbores
Textos e debuxos para dar a coñecer as cincuenta especies de árbores máis comúns
en Europa Occidental, os seus usos e beneficios que proporcionan. Detalles sobre
as súas follas, flores, froitos e aspecto xeral nas distintas estacións.
ISBN: 978-84-92630-76-9
Xosé M. Penas
Patiño, Carlos
Pedreira López e
Calros Silvar
Marisa Castro,
Alfredo Justo, Puri
Lorenzo e Calros
Silvar
Manual de iniciación para quen queiran introducirse no mundo da ornitoloxía. Amosa características e costumes de cincuenta especies comúns na Europa Occidental.
Guía de axuda para aprender a recoñecer
cincuenta especies de cogomelos. Cadansúa delas está acompañada de dous ou
tres debuxos doutras tamén comúns coas
que comparten algunahs características.
Aves
ISBN: 978-84-92630-75-2
Cogomelos
ISBN: 978-84-92630-81-3
31,35 €
Antón Pardo
Volume monográfico estruturado arredor de tres enfoques
ben diferentes. A primeira parte, dedicada á orixe e evolución do botafumeiro, con textos de José María Díaz Fernández, deán da catedral, e Xosé M. Sánchez Sánchez, tamén do
arquivo catedralicio. Nunha segunda parte, Antón Santamarina enfoca a etimoloxía dos instrumentos de afumar e,
para rematar, Juan R. Sanmartín, do departamento
de Física Aplicada da ETS de Enxeñeiros Aeronáuticos da Politécnica de Madrid, estuda as particularidades deste rito.
Hércules
Rústica
22 × 22 cm 136 páxinas
Episodios históricos, monumentos e personaxes descritos todos eles de xeito ameno, pensando en nenos e nenas a partir
dos 6 anos. Unha guía «chula» para percorrer con ela na man unha cidade de fama universal. Imaxes en branco e negro.
Lóstrego
Rústica
12 × 19 cm 144 páxinas
Episodios históricos, monumentos e personaxes descritos todos eles de xeito ameno, pensando en nenos e nenas a partir
dos 13 anos que queiran coñecer e gozar
dunha cidade de fama universal. Imaxes
en branco e negro.
Lóstrego
Rústica
12 × 19 cm 144 páxinas
Edición en galego
ISBN: 978-84-92715-25-1
Edición en castelán
ISBN: 978-84-92715-24-4
ISBN: 978-84-937915-1-3
11,95 €
Santiago de
Compostela
contado aos
rapaces
ISBN: 978-84-936613-6-6
11,95 €
24,90 €
A Terra de
Soneira no
corazón da
Costa da
Morte
ISBN: 978-84-9914-163-3
Antón Pardo
Santiago de
Compostela
contado aos
nenos
O botafumeiro. Estudos e evocacións
24,70€
Máis que faceren unha guía turística ao
uso, os autores achegan máis de mil anos
de historia desta comarca desde diversos enfoques. Así, logo de definir o espazo xeográfico, analizan a forma de falar
dos soneiráns e os apelidos máis frecuentes. Ofrecen unha visión da historia da
comarca, do seu rico patrimonio etnográfico e falan tamén de persoeiros nacidos nos tres concellos que a integran
(Camariñas, Vimianzo e Zas). Gastronomía, festas e unha oferta de rutas complementan esta viaxe ao corazón dunha
das zonas máis enigmáticas de Galicia.
Xerais
Rústica
15 × 23,5 cm 352 páxinas
23
ISBN: 978*84*8464-751-5 15 €
ISBN: 978-84-9914-162-6
Xosé Mª Lema
Suárez (Coord.)
Camiño de Santiago
Viaxes e Natureza
Antonio Reigosa
Llerena Perozo
Santiago
en 24 horas
LINO PAZOS
MANUEL GARRIDO
Faros de Galicia
A Ribeira Sacra.
Guía práctica
Viaxe luminosa a través de cinco
rotas para coñecer as sentinelas
do mar: desde a Insua da Foz do
Miño, ata o más setentrional, en
Ribadeo. Percorrido pola orixe, a
historia e a situación actual destas construcións.
Galaxia
Rústica
12 × 22 cm 170 páxinas
ISBN: 84-8288-636-3
18,91 €
Excursións, consellos, turismo rural, rutas, arte, historia, cultura,
todo tipo de información práctica, mapas e fotografías abren
esta guía para amosar unha das
comarcas máis fermosas do país.
Xerais
Rústica
14,6 × 22,5 cm320 páxinas
ISBN: 978-84-9782-917-5
22,33 €
JAVIER GUITIÁN, LUÍS
GUITIÁN E JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ VILAR
Guía do Courel
Un grupo de naturalistas expertos nesta serra guían ao lector
ou viaxeiro polo corazón verde
de Galicia, a través de 22 fantásticas rutas.
Xerais
Rústica
14,5 × 22,5 cm páxinas
ISBN: 978-84-9914-022-3
22,33 €
MARÍA ISABEL FRAGA
(COORD.)
Guía verde de Santiago
de Compostela
Percorrido polas zonas verdes de
Compostela, a cidade da Península
con máis metros cadrados de parques e xardíns por habitante. Con
fotografías, ilustracións e mapas.
Alvarellos
Rústica
12 × 22 cm 216 páxinas
ISBN: 978-84-89323-37-7
12 €
CESÁREO SÁNCHEZ
IGLESIAS
A escrita do Camiño
primitivo
O autor concédelle a voz a lugares tan íntimos como singulares nunha aposta literaria
e diferente sobre os primitivos Camiños.
A Nosa terra Cart./sobrec.
16 × 25 cm
96 páxinas
ISBN: 978-84-8341-165-0
17,10 €
Guía para descubrir
Santiago en só 24
horas, sen que ao
lector visitante lle
quede nada esencial por coñecer. Arte, cultura, historia,
lendas, gastronomía, lugares de ocio
e zonas comerciais.
Orixinal percorrido, cronometrado e
apoiado por rueiros.
En castelán.
Ir Indo
14 × 23 cm
Rústica
168 páxinas
ISBN: 84-7680-407-5
16,36 €
MANUEL MANDIANES
El camino del
peregrino
Unha peregrinaxe case sempre remata por ser unha experiencia que transforma o
xeito de ver o mundo. Nestas
páxinas recóllense reflexións
filosóficas e antropolóxicas,
confesións e pensamentos
sobre o Camiño. En castelán.
Sotelo Blanco
Rústica
184 páxinas
ISBN: 978-84-7824-602-1
14 €
FERNANDO FRAGA LÓPEZ
SIMÓN VICENTE LÓPEZ
E JULIO PRADO SEIJAS
Mi sombra en el
camino
Compostela, una
historia entretenida.
Diario gráfico dun peregrino,
profesor de Debuxo en Arquitectura na UDC, que percorreu
o Camiño Francés en agosto
do 2009. Lese de dereita a esquerda, igual que o camiño se
fai de Leste a Oeste.
UDC
Rústica
20 × 21 cm 124 páxinas
Atlas histórico ilustrado
de la ciudad de Santiago
Nacemento e o posterior desenvolvemento urbano da cidade de Compostela. Ilustrado por José Luis Serrano Silva.
En castelán.
Sotelo Blanco
Rústica
184 páxinas
ISBN: 978-84-9749-417-5
ISBN: 978-84-7824-604-5
15 €
28,50€
24
Polifonia de personagens esculpidas em pedra, segurada
com fita de aço final em que a presença ficcional de autor
amarra verosimilhanças. E história, política, guerrilha,
diplomacia, teologia. E até artes marciais, cartografia,
botânica. E aventura. Se a Peregrinação de Mendes Pinto foi
o primeiro best-seller das letras lusas há vários séculos,
esta de Pedro Rosa Mendes merece igual sorte, porque é
talvez o melhor romance moderno de um português sobre
o Oriente. O autor, atual correspondente da Agência Lusa
em Paris, já assinara um sucesso na virada do século, a Baía
dos Tigres, premiado, traduzido e celebrado por crítica e
público. Nele oferecia uma travessia do continente africano
de Angola à Contracosta, seguindo o trajeto de Capello e
Ivens um século depois. Percurso de mais de
10 .000 quilómetros como repórter de guerra, entre minas e
violências, juntando histórias vividas e ouvidas. Realidade
e ficção. Numa dimensão ficcionalmente mais elaborada,
apresenta agora Peregrinação de Enmanuel Jhesus. A
história de fundo apresenta Alor, um jovem arquiteto
que chega da Indonésia para projetar a casa do líder da
resistência timorense, ainda durante a ocupação que
terminou em 1999 com o referendo organizado pela ONU e
culminou na independência de 2002.
—Na Peregrinação de Mendes Pinto foram-se descobrindo cada vez mais fundamentos de verdade, a contradizer o
«mentes-minto». Se alguém te pergunta acerca da tua, a resposta é mais um
«Minto», por causa da elaboração romanesca, ou mais um «Não, quase tu-
Pedro Rosa Mendes
com romance
extraordinário
A carreira de Rosa Mendes iniciou-se na velha
universidade coimbrã. Os estudos de Direito
foram deixando espaço aos primeiros passos como jornalista na Rádio Universidade e
no Jornal de Coimbra. Acabou por abandonar
o curso no 4º ano e seguir o rumo da escrita. Um concurso para estagiários situa-o no
corpo redatorial e fundador do Público. Começou a sua colaboração na área da cultura
em 1995, em 96 é correspondente em Luanda, e em 97 premiado pelo conjunto de reportagens sobre Angola. Uma bolsa permitiu-lhe efetivar o projeto do livro de viagens
que viria a ser a Baía dos Tigres (1999). Seguem Ilhas de Fogo (2002), com o ilustrador
francês Alain Corbel, reportagem que descreve a organização das sociedades civis dos
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP); Atlântico (2003), romance com
o fotógrafo João Francisco Vilhena; o álbum
de reportagem Madre Cacau – Timor (2004)
de novo com Corbel; também com este, o romance Lenin Oil (2006); e com outro fotógrafo, o alemão Wolf Boewig, o livro de reportagem Schwarz.Licht (2006). Nos próximos
meses vai ser falado por causa do novo livro, de título ecoante nas letras lusas. É sobre ele especialmente que mantivemos uma
conversa telefónica.
—Será inevitável começar com paralelismos a respeito da Baía. As estratégias ficcionais estão agora mais em
primeiro plano.
—Sim, a Peregrinação tem pouco a ver com
a Baía dos Tigres. Neste a experiência de África e sobretudo de Angola ainda está muito
presente, e daí que se tivesse discutido se era
ficção ou reportagem. Na Peregrinação até a
minha participação é um engano romanesco. Não há nele nada da minha experiência
do é verdade», veja-se a densidade documental...? É para ti imprescindível a
realidade para ficcionar?
—Para mim é óbvio que se pode construir
ficção sobre uma realidade histórica concreta. Agora, quanto à tua pergunta, e parafraseando o Mentes Minto, a resposta honesta
seria «intento mas não minto». E é que há
duas ou três coisas importantes que foram
decididas à partida e não à chegada. Uma,
que o tempo da história não seria o atual, a
outra que não haveria nenhuma das três figuras históricas de Timor: Ramos Horta, atual
presidente; Xanana Gusmão, ex-comandante
e líder da resistência; e Mari Alkatiri, o terceiro pai da nação. Felizmente este romance não
é reportagem nem atualidade política timorense escrita disfarçadamente. O que eu tinha que atender sobre o Timor como jornalista já o fiz, uma determinada altura em que
achei como jornalista profissional que tinha
que dizer «o rei vai nu». E o rei neste caso é
o mito do Timor independente, e sobretudo
o mito da boa causa timorense. Isso eu disse-o em novembro de 2008, ao fim de dois
anos em Timor. Fiz um balanço jornalístico,
com escândalo de Lisboa e Díli, enquanto
estava em Timor, não depois pelas costas.
Teve uma consequência importante para o
romance: quando o comecei não tinha contas a ajustar com nada nem ninguém, estava livre para ficcionar não sobre Timor ou a
Indonésia como atualidade política, mas sobre uma coisa para mim mais interessante: o
espaço cultural que é o arquipélago malaio. E
aí há uma referência óbvia na literatura portuguesa, o Fernão Mendes Pinto. É um espaço
cultural, literário, um espaço de aventura, no
qual Portugal e a literatura portuguesa tem
longa história. Portanto, e para concluir, «invento mas não minto».
—Com efeito, Timor-Leste é cenário
principal, mas entra em foco todo o arquipélago Malaio e até Portugal, e há realidades simultâneas, vários tempos históricos, geografias, vozes, exigindo uma
profundidade de leitura pouco habitual.
Há público alargado para este mergulho?
do; a tua língua não era o indonésio, era fataluku, uma língua do leste do Timor». Temos
aqui uma fratura total da identidade, que eu
acho muito interessante e me levou a pensar.
A narrativa oficial até hoje cristalizou, depois
de 30 anos em que ser timorense é ser próindependência, e ser timorense é uma identidade construída contra ser indonésio. Ora
bem, isto é uma ficção, antropológica, política, cultural, isto não existe. Portanto interessou-me construir um romance em que a
história não estivesse escrita à partida, porque Timor-Leste é o sítio onde a História está sempre pré-escrita.
—Essa é uma questão que eu nunca tenho
presente quando escrevo. Neste romance há
vários níveis de leitura. Eu tentei muito que
funcione para um leitor que está a chegar pela primeira vez a qualquer dos espaços, um
leitor que não seja nem português nem timorense nem indonésio, e ao mesmo tempo dar um nível de profundidade que possa
surpreender quem conhece essa realidade.
Como é uma realidade complexa, tu tens
um romance que várias críticas chamaram
de «romance erudito» –erudito mas espero
que não críptico. É um romance que obriga
o leitor a mergulhar num espaço que não é
habitual. Agora, há muitos romances eruditos e longos que felizmente foram e são sucessos de leitura. É impossível tu tentares
uma receita. Se calhar o Umberto Eco nunca imaginou o êxito –aliás ele disse em várias entrevistas– d e O nome da rosa, um livro extremamente erudito e muito exigente.
Portanto, vamos ver. É um romance difícil no
sentido em que não é óbvio, mas acho que é
também um romance que pode apaixonar o
leitor. É um romance muito cívico, tem aquele lado Sandokan, alimenta a ação, portanto não é um romance conceptual, é filosofia prática, se quiseres.
—Talvez nem o Ruy Cinatti nem o Luís Cardoso, nem ninguém de dentro ou
de fora, tenha dado ao mundo um friso
épico de tal altura não só do Timor Leste mas desse Oriente em que andaram
portugueses 500 anos atrás. É a minha
visão exótica ou quem se deu a uma recolha tão exaustiva para escrever este
livro também concorda?
—Há um lado épico aí mas se calhar de
contra-epopeia. A presença portuguesa
no extremo Oriente é a parte mais interessante da história da expansão portuguesa,
a mais aventurosa, a mais imprevisível –a
mais interessante para mim e para muitos
historiadores como Luís Filipe Tomás. Há um
lado aí que me fascina, não na parte política nem na realização colonial, não tem nada a ver com isso, e aliás já passou o tempo
também em que não se podia falar destas coisas em Portugal. O extremo Oriente
é na história portuguesa o espaço não colonial, fora de Timor-Leste, precisamente.
É um espaço em que não houve colónias. A
nossa relação com Java, por exemplo, que é
a mais antiga de toda Europa, não passou
por domínio político, como a relação com
Malásia, Camboja, Tailândia, nunca houve
colonização, repressão. E isso está na Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, tens nela uma nação que chega aí, ao arquipélago,
e é só mais uma, apesar de europeia. Ainda hoje, Portugal tem dez milhões de habitantes, só a ilha de Java 180, e Indonésia
240. Uma diferença absurda de escala que
os portugueses insistem em desconsiderar.
—Não escreveste uma vírgula do romance em Timor, mas como foi a disciplina
de escrita de um livro que parece tão sólido e denso depois, foi aos poucos, foi
num mergulho contínuo e alucinado?
Foto: Pedro Loureiro
de Portugal com a Indonésia, e sobre Timor.
Sobre este triângulo. Um bombardeamento
constante, intencional.
—Realmente quem lê o livro fica de
olhar transformado e seguramente
mais aberto para essa outra escala.
Não sei em Portugal.
—Eu espero pelo menos que a ficção sirva
para questionar as verdades feitas. Em Portugal é óbvio que o primeiro impulso seja,
«olha, o romance timorense do Rosa Mendes». Ora, é um livrito sobre Portugal e um
livrito indonésio, não só timorense. O que o
leitor tem que fazer é pelo menos admitir
que está sentado em três cadeiras diferentes, o que é uma conquista porque até agora toda a gente esteve sentada numa cadeira só, a do quem não solta é indonésio. Ouvi a
expressão em Setembro de 99 num concer-
to pró-timorense, ou seja anti-indonésio, na
alameda da Universidade em Lisboa. Portugal continua a viver com vários mitos muito frágeis. Isso eu já tratei como jornalista.
Em 2004 estive pela primeira vez em Timor
para fazer o álbum chamado Madre Cacau:
na altura, aquilo que mais me surpreendeu
foi o conflito de identidades, a formação
conflitual das identidades em Timor. Isto
porque conheci algumas histórias, como a
central, jornalística, de Madre Cacau, a história de um bebé timorense que foi levado
para a Indonésia, educado como indonésio,
muçulmano, numa família de um general,
e que vinte e poucos anos depois recebe a
visita dos seus pais biológicos, timorenses,
que lhe dizem «tu não és filho do general tal;
tu não és indonésio, és timorense; tu não te
chamas Abd ar-Rahmān, chamas-te Tomás;
não és muçulmano, és católico, foste batiza-
Os libros de Pedro Rosa Mendes
—Este livro pode mudar o olhar português sobre Timor e o Oriente?
—Muito contente ficaria. Eu gosto de muitas coisas em ficção que são exercícios puramente literários e fúteis, digamos. Não é
o caso desta Peregrinação. Há um programa
nela. Mas atenção, o romance não propõe
nada, não estou a vender nada; pelo contrário, estou, desde a primeira à última página, a questionar e a bombardear as verdades feitas sobre a Indonésia, sobre a relação
Baía dos tigres
Lenin oil
Dom Quixote Rústica
15,5 × 23,5 cm 400 páginas
Dom Quixote
Rústica
15,5 × 23,5 cm 160 páginas
ISBN: 978-972-20-4049-5
ISBN: 972-20-3133-3
16 €
13,30 €
Peregrinaçặo de
Enmanuel Jhesus
Dom Quixote Capa mole
15,5 × 23,5 cm352 páginas
ISBN: 978-972-20-4067-9
16,90 €
—Acho (risos) que nalguns capítulos podes
ver que foi alucinado, mas foi em dois ou três
só. Há uma coisa de que eu fico contente, e
não tenho de parecer imodesto: estou muito
contente com o que tu dizes, a solidez dos resultados, fruto de uma disciplina férrea. Durante alguns meses, após ter saído de Timor,
fechei-me durante três-quatro meses e trabalhei que nem um cão (risos). Eu escravizeime, fui o meu próprio carrasco, durante dias
e semanas. Foi muito intenso, concentrado, a
cabeça estava completamente lá, com grande disciplina, furiosa mesmo. E isso tem a ver
com coisas que não estão no livro. Tem a ver
com algo que foi muito importante para os
resultados, como a enorme pressão em que
o livro foi escrito. Eu escrevi seis livros e para muitos leitores é como se só tivesse escrito um. Não vamos discutir se isso é justo ou
injusto, o facto é que eu andei a fazer muitas
coisas de que me orgulho, depois da Baía dos
Tigres, e que são invisíveis. Havia uma expectativa boa sobre este romance que me obrigou
a exigir o máximo. O leitor pode se calhar rejeitar o livro porque é difícil, ou porque é filosófica ou politicamente incorreto ou qualquer
coisa, mas acho que não vai dizer «ele escreveu
às três pancadas», como se diz em Portugal.
—A diferenciação identitária das vozes está graduada, evita o extremo de
verosimilhança que se podia tornar ridículo e fica na justa convenção narrativa para funcionar bem: acho um efeito nivelado e conseguido. Foi esta uma
preocupação especial?
—Fico feliz de dizeres isso. O livro tem um
lado muito cerebral em relação ao processo
de escrita. Há muitas coisas de filigrana do
texto que é exatamente aquilo que eu queria. Por exemplo, aquilo que tu acabaste de
dizer, que é muito importante para o livro,
foi das primeiras coisas na minha cabeça. A
linguagem neste livro existiu antes da história. E havia uma dificuldade. Eu não gosto quando a diferença das identidades é feita a traço grosso. A fala é óbvia, exótica, e eu
não queria que fosse assim, queria que fosse
suficientemente real para corresponder à diferença, que a diferença existisse para o leitor e não para mim, que o leitor sinta que há
vozes que são diferentes mas isso fosse delicado. E há um nível que eu tive de trabalhar
bastante, e que era o fio da navalha em termos de linguagem, que é a zona de intersecção entre a língua portuguesa –aquela em
que estou a trabalhar– e o indonésio. Não podia ser muito, porque então ficava uma coisa
ilegível para o leitor português, ou para o leitor não indonésio.
—As pitadas ficam no ponto.
—Mas olha, eu aprendi artes marciais para
poder escrever sobre artes marciais. Eu nunca
pratiquei nem me apeteceu praticar nenhuma
arte marcial, mas no fim de 2008 comecei por
causa do romance. Eu e um amigo meu, que
já praticava outras artes javanesas, arranjamos três mestres de Pajajaran e fazíamos dez
horas por semana –e digo-te que é muito calo. E voltando à linguagem, toda a linguagem
nas artes marciais, mesmo quando nós tentávamos falar em tetum, os termos técnicos
são indonésios. Mesmo para quem fala língua portuguesa em Díli, há uma zona de intersecção de línguas timorenses, do indonésio
e de português, que era uma filigrana muito
delicada para trabalhar.
—A identidade timorense revela-se um
conglomerado invulgar. Havia propósito
explícito de deixar a nu tal polivalência?
—Timor é mais rico e complexo do que a sua
independência. Também em termos de identidade. Mas isso é algo que a narrativa convencional não aceita, e que combate ativamente.
Portugués
Portugués
Entrevista: Carlos Quiroga
timorense ou indonésia e é um livro muito
cerebral nesse aspeto. Há uma forte ligação
minha à realidade dos dois livros, mas à realidade da Peregrinação é uma ligação em termos de conhecimento, estudo, eu não estou
ali dentro do romance, construo uma ficção.
Não conheço ninguém concretamente que
corresponda com o Dalboekerk, o oficial indonésio, nem conheço um equivalente ao
Padre Belteran. O Baía dos Tigres é um livro feito de paixão por um sítio, na Peregrinação não há paixão, há uma grande distância analítica. Isso talvez tenha influenciado o
resultado, no sentido de que é um livro cru.
A Baía dos Tigres é quente, emotivo, a Peregrinação cru. Há aqui também dez anos de
crescimento pessoal que provavelmente influencia as coisas.
—Na tua gaveta há um livro interrompido. Será o próximo a sair?
25
—Em 2006 estava muito adiantado num livro
passado na Guiné Bissau, um romance sobre
a herança do Amílcar Cabral. Por causa da saída para Timor, não toquei durante três anos
em nada. Isso para responder quem acha que
a Lusa me paga para escrever romances: durante três anos não escrevi uma única vírgula de ficção. Timor caiu como uma pedra na
minha vida, há um antes e um depois, e nesse aspecto também.
—Sobre a Galiza, que sabes da mátria
da Lusofonia, tens estado, conheces a
sua realidade?
—Conheço desde há vinte anos. Tenho um
grande amigo que influenciou a minha relação
com a Galiza, que não é fraca, o jornalista e
escritor galego Alfonso Armada. Conhecemonos em África há muito tempo, quinze anos,
e depois ele foi para Nova Iorque. Mas para
além de conhecer a Galiza (bem as cidades,
o interior é que não), conheço uma boa parte da Espanha. Desde os seis anos comecei a
ir a Barcelona a um oftalmologista sempre de
carro, duas ou três vezes por ano, e até ter 17
ou 18 anos. No regresso ou à ida para Barcelona, fui conhecendo com os meus pais e depois
continuei. Mas voltando à tua pergunta, conheço sobretudo em Espanha a Galiza, o País
Vasco e a Catalunha, e não sei se é causa ou
consequência mas tenho um fascínio por Espanha como espaço. A Espanha é o arquipélago malaio na Europa. Tem as mesmas coisas
que me interessam por exemplo na Indonésia, como a diversidade, mesmo quando conflitual. Há um mosaico, relações, até a política das identidades, a dimensão cultural, isso
é muito interessante.
—Certamente há no sub-texto da tua
Peregrinação proximidades que nos remetem à nossa questão identitária.
—Faz sentido. Aquilo que existe na Espanha é um jogo permanente, que está na vossa
história, de tensão da diversidade identitária
e a gestão política dessas identidades. Umas
vezes bem, outras vezes mal. E isso é muito
interessante. As fortes periferias da Espanha
são para mim muito interessantes. E a dupla
tensão da Galiza, em relação a Portugal e em
relação a Castela, muito mais.
Rui Cardoso Martins
Gonçalo M. Tavares
Rubém Fonseca
Luísa Costa Gomes
Rui Cardoso Martins (Portalegre,1967) é escritor,
jornalista e argumentista. Repórter internacional e
cronista desde a fundação do jornal Público (dois prémios
Gazeta de Jornalismo), fundador das Produções Fictícias
(co‑criador e autor de Contra-Informação e Herman
Enciclopédia, entre outros programas). No cinema, é autor
do guião de Zona J e co-autor da longa metragem Duas
Mulheres. O seu primeiro romance, E se eu gostasse muito de
morrer (Dom Quixote 4ª Edição), foi publicado em Espanha
e na Hungria. Tem contos editados em diversas revistas
letrárias (Ficções, Egoísta, Magyar e Lettre Internationale).
Portugués
Portugués
Luísa Costa Gomes (Lisboa,1954) licenciou-se em Filosofia e é
professora do Ensino Secundário. Publicou romances, contos
e peças de teatro, entre as quais Nunca Nada de Ninguém,
o libretto da Ópera Corvo Branco e O Último a Rir. O seu
primeiro romance, O Pequeno Mundo, ganhou o Prémio Dom
Dinis da Casa de Mateus e Olhos Verdes o Prémio Máxima de
Literatura. A colecção de contos Contos Outra Vez venceu
o Grande Prémio de Conto da Associação Portuguesa de
Escritores. Publicou, mais recentemente, na Dom Quixote
A pirata (romance), Setembro e outros contos (contos) e os
livros infantis A galinha que cantava ópera (2005) e Travalínguas (2006).
26
27
Deixem passar
o homem
invísivel
GRANDE PRÉMIO DE
ROMANCE E NOVELA DA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESCRITORES
PRÉMIO LITERÁRIO
FERNANDO NAMORA/
ESTORIL SOL
Uma viagem
à Índia
Conta-nos a história de um homem, cego desde os oito anos, advogado, que, durante uma
grande enxurrada em Lisboa, cai numa caixa
de esgoto aberta. Na mesma altura, um escuteiro que regressava de uma actividade é
também arrastado para o mesmo esgoto. É a
viagem de ambos, através de uma Lisboa subterrânea. Mas é também a entreajuda e a cumplicidade entre o cego e criança que sobressaem neste romance.
Dom Quixote Capa mole
15,5 × 23,5 cm240 páginas
Um dos mais conceituados escritores portugueses da actualidade, propõe uma epopeia portuguesa para o séc. XXI. Com o melhor da argúcia, lucidez e ironia a que Gonçalo M. Tavares
já nos habituou, Uma Viagem à Índia relata-nos
a viagem existencial de um homem -um herói,
Bloom -, um português que «procurará o impossível: encontrar a sabedoria enquanto foge; fugir enquanto aprende.» Ou uma mulher...
Caminho
Capa mole
13,5 × 21 cm 480 páginas
ISBN: 978-972-20-3828-7
ISBN: 978-972-21-2130-9
16 €
ALAN PAULS
O passado
Tratado moderno de educação sentimental, um relato exemplar sobre as metamorfoses por que passam
as paixões quando entram
no buraco negro da sua posteridade. Um romance de
amor-horror.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5 cm 592 páginas
ISBN: 978-972-20-4161-4
22 €
O seminarista
Ilusão ou o
que quiserem
Para o protagonista de O seminarista, matar não
causa remorso, mas também não causa prazer.
É apenas o seu trabalho, que lhe permite dedicar-se àquilo que realmente ama: livros, filmes e mulheres. Quando decide que já é hora
de abandonar a profissão, descobre que não é
tão imune aos efeitos dos seus trabalhos e das
suas escolhas como acredita ser…
Porto
Capa mole
15,2 × 23,5 cm136 páginas
História de uma separação, mas também de
uma paixão obsessiva, de uma viagem patética, de um projecto que corre bem demais, e
de outras peripécias. Trata-se de um romance satírico sobre um homem à procura da realidade, no meio de tantos, tantos fantasmas,
vozes sem corpo, corpos sem voz, e da multidão de desconhecidos que faz parte da nossa
vida de todos os dias.
Dom Quixote Capa mole
15,5 × 23,5 cm192 páginas
ISBN: 978-989-676-023-6
13,90 €
ISBN: 978-972-20-3893-5
25 €
MONS KALLENTOFT
Sangue vermelho
em campo de neveinverno
MILAN KUNDERA
SALMAN RUSHDIE
PHILIP ROTH
SHUSAKU ENDO
CLAUDE CHADROL
VV AA
CASS SUNSTEIN
MARTIN GILBERT
A identidade
Luka e o fogo da
vida
Pastoral americana
Silêncio
Dos rumores
É a história de um idealista jesuíta português, padre Sebastião Rodrigues,
que em 1640 embarca rumo ao Japão determinado
a ajudar os cristãos japoneses, brutalmente oprimidos.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5 cm 272 páginas
Como fazer
um filme
Publicitor
Este é um livro sobre amar
–e odiar– a América; sobre o desejo de pertencerlhe e recusar pertencer-lhe;
sobre o desejo de uma vida
respeitável contra o louco
guerreiro que há em cada
americano.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5 cm 416 páginas
Actualização de um manual
fundamental para todos os
gestores e, em particular,
para os profissionais da comunicação, onde também
se retrata o mercado português. Inclui diversos case-studies demonstrativos.
Dom Quixote Capa mole
19 × 24cm 576 páginas
O director do Gabinete de
Informação de Obama explica como diferentes grupos, e até países, acreditam
em coisas diferentes e demonstra como alguns rumores se espalham mais
depressa do que outros
Dom Quixote Capa mole
13 × 21 cm 104 páginas
História
do século XX
ISBN: 978-972-20-4109-6
ISBN: 978-972-20-4135-5
ISBN: 978-972-20-4329-8
ISBN: 978-972-20-4030-3
No inverno mais frio de que
há memória na Suécia, um
homem, nu e obeso, é encontrado pendurado num
carvalho solitário no condado de Östergötland.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5 cm 488 páginas
Chantal e Jean-Marc vivem
em Paris, e amam-se tanto que por vezes parecem
confundir-se e nenhum dos
dois se reconhece, em que a
identidade do outro se dissolve e cada um duvida da
sua própria identidade.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5 cm 144 páginas
ISBN: 978-972-20-4168-3
ISBN: 978-972-20-4163-8
19 €
12,95 €
14,95 €
Rashid mergulhou num sono tão profundo que não
havia quem conseguisse
acordá-lo. Para o salvar, o
seu filho Luka tem de empreender uma jornada pelo Mundo Mágico.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5 cm 232 páginas
ISBN: 978-972-20-4333-5
16,50 €
18,90 €
18 €
Reedição revista e com prefácio de António-Pedro Vasconcelos.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5 cm 108 páginas
ISBN: 972-20-2809-X
11,90 €
37,5 €
10,50 €
Uma obra magistral escrita
pelo mais prestigiado historiador britânico da actualidade. Uma análise ao «século do homem comum»,
como lhe chamou Churchill.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5cm 680 páginas
ISBN: 978-972-20-4006-8
33 €
NOURIEL ROUBINI E
STEPHEN MIHN
Economia de crise
O futuro da finança de modo a evitar, –não apenas
como nos metemos nesta
crise, mas ainda como sair
dela– e mantermo-nos longe. Contado pelo único economista que a previu.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5cm 424 páginas
ISBN: 978-972-20-4346-5
23,20 €
JARDO MUEKALIA
Angola-a segunda
Revolução
«Quero partilhar com os leitores desta obra parte da
experiência que vivi quando jovem, durante o processo de independência
do país». Jardo Muekalia,
Preâmbulo.
Porto Editora Capa mole
15,3×23,5 cm 368 páginas
ISBN: 978-989-676-022-9
17,50 €
David Remnick
Portugués
Soldadiño de
chumbo
O DVD contén a curtametraxe de animación con plastilina
dirixida por Virginia Curiá e Tomás Conde, e coproducida por
Continental e Algarabía. As voces dos protagonistas son de
Luís Piedrahita e Manuel Manquiña, con música de Emilio
Aragón. Achega o conto de H. C. Andersen e a música sinfónica
de mans dunha técnica tan apaixonante para maiores e
cativos como é a da stop motion.
Galaxia Cartonado
29 × 22cm 48 páxinas
28
Sôbolos rios
que vão
Entre os últimos dias de março e os primeiros de abril de 2007, depois de uma
operação grave, o narrador, entre as dores
e a confusão provocada pela anestesia e
pelos medicamentos, recupera fragmentos da sua vida e das pessoas que a atravessaram: os pais e os avós, a vila da sua
infância, a natureza da serra, os amores
e os desamores. Como um rio que corre,
vamos vivendo com ele as humilhações
da doença, a proximidade da morte, e o
chamamento da vida.
Dom Quixote
Capa mole
15,5 × 23,5 cm 200 páginas
A ponte
ISBN: 978-84-9865-323-6
Pirilampo
Abracadabras
Con letras da escritora Marica Campo e interpretado polo
grupo Pirilampo. O CD inclúe catorce temas, oito dos cales
aparecen tamén no DVD con imaxes. Temas: A tía María, A
cidade, A randea, O semáforo, Os farois, O colexio, A casa, O
mago da frauta de prata, O esquío, Don Grilo, O elefante, O can
lacazán, A señora Lúa e Romance de Pinocho.
ASPG
Referencia: 02-0099-253
15 €
22,80 €
Á venda en
decembro
A vida e a
ascensão de
Barack Obama
«Uma biografia brilhante, uma escrita perfeita», disse o Los Angeles Times sobre este retrato de Obama editado em Portugal numa altura em que o presidente dos EUA visita o país
Dom Quixote
Capa mole
15,5 × 23,5 cm
800 páginas
ISBN: 978-972-20-4347-2
30 €
ISBN: 978-972-20-4144-7
15,50 €
Mamá Cabra
MIGUEL REAL
JOSÉ EDUARDO
AGUALUSA
Milagrário pessoal
Iara, jovem linguista portuguesa, faz uma incrível descoberta: alguém, ou alguma coisa, está a subverter
a nossa língua, a nível global, de forma insidiosa, porém avassaladora e irremediável. A jovem procura a
ajuda de um professor, um
velho anarquista angolano,
e os dois partem em busca
de uma colecção de misteriosas palavras, que teriam
sido roubadas à «língua dos
pássaros». Um romance de
amor e, ao mesmo tempo,
uma viagem através da história da língua portuguesa.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5 cm 192 páginas
ISBN: 978-972-20-4170-6
15 €
As mémorias
secretas da rainha
D. Amélia
MÁRIO LÚCIO SOUSA
PRÉMIO CARLOS
DE OLIVEIRA 2009
O novíssimo
testamento
Neste manuscrito, o autor
ficciona a vida da Rainha
D. Amélia em doze pequenos capítulos, equivalente a um por cada mês do
ano, or­ganizados em quatro grandes partes, seguindo o ritmo das esta­ções do
ano, da Primavera, na infância, ao Inverno triste
da sua velhice. Um documento pungente, doloroso
e comovente, forte­mente
crítico de Portugal e dos
Portugueses, permanentemente iludidos pelas artimanhas de elites ineptas
e ignorantes.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5 cm 256 páginas
Se o Antigo Testamento
anuncia a vinda do Messias e o Novo Tes­tamento
narra a vida, a morte e a
ressurreição de Jesus, este Novís­simo Testamento é
uma autêntica revolução:
pois dá testemunho da
reencarnação de Jesus no
corpo de uma mulher –ilhéu e africana– que parece ter vindo inaugurar a
Terceira Idade do Mundo,
mas não está livre de enfrentar os preconceitos sociais, religiosos e políticos
do seu tempo. Irónico, satírico e, por vezes, profun­
damente hilariante.
Dom Quixote Capa mole
15,5×23,5 cm 328 páginas
ISBN: 978-972-20-4322-9
ISBN: 978-972-20-4169-0
14,50 €
16 €
Ola, ola, la!
Ola, ola, la! é un libro-disco cunha proposta global de
divertimento. A través das melodías do grupo infantil Mamá
Cabra e coa axuda dun DVD-Karaoke que se entrega co libro,
ademais do CD de audio, os nenos e nenas aprenderán a
cantar as cancións coma se formasen parte da banda. A
maiores, un sorprendente conto de Gloria Sánchez, ilustrado
por Kristina Sabaite.
Galaxia
Referencia: 978-84-9865-323-6
23,75 €
Mercedes Prieto
e Montse Rivera
Na punta do pé
Libro disco que enlaza, de xeito ameno e divertido, o baile e
mais as músicas tradicionais galega e portuguesa. Pés de Lá
xorde en 2008 da unión de prestixiosos bailadores, mestres
e músicos de formacións de Galicia e Portugal: Leilía, Susana
Seivane Grupo, Xochilmica, Montelunai e Pulalle-o-pe.
Contén un glosario de palabras, unha descrición dos pasos de
baile e mesmo unha demostración de cómo facelos.
Kalandraka Cartonado 16 × 16 cm 84 páxinas
En galego, ISBN: 978-84-8464-752-2
En portugués, ISBN: 978-989-8205-56-8
23,75 €
Música Infantil e Animación
António Lobo Antunes
29
SÓS
ROCK
Soas
A Banda das Crechas
Música
Abdc
30
Cuarto disco de Mercedes Peón no que se amosa
coma unha cantante e compositora global na
vangarda da creación artística. Traspasa as fronteiras
da música etiquetada como world music para
ofrecer con tódolos matices, sen pudor, a electrónica
tratada como acústico e o acústico coma electrónica.
Dez temas: Elas, Derorán, São Paulo, Anacos, Babel,
Desaparecer, Nana meus, Falar mellor, Máis dará e
Ciumes. En estoxo de aluminio.
Do Fol Música
Ref.: 10002048
18,95 €
Rosa Cedrón, coa voz, e Critina Pato, ao piano, buscan
neste traballo achegar a música clásica a tódolos públicos e
amosar á audiencia máis esixente que a tradición galega está
dotada dun rexistro tan amplo que permite a incorporación
de elementos orquestais de xeito natural e homoxéneo.
Existe tamén neste proxecto a intención de destacar o papel
feminino ó longo da historia da música galega. Cristina e Rosa
escolleron para isto algunhas das pezas máis sigificativas:
María Soliña, Unha noite na eira do trigo, Heicho de dar,
encaixaban perfectamente co seu obxetivo de aproximación á
música clásica.
Do Fol Música
Temas: Negro
caravel, Maria
Soliña, Mirabella,
Interludio azul,
Lágrima, Mis Amor,
Interludio violeta,
Pomba dourada,
Soedades, Interludio
añil, Unha noite na
eira do trigo, Os teus
ollos, Heicho de dar
e Epílogo.
A casa das Crechas é un lugar de encontro
e de axitación de Santiago de Compostela
desde o século XIX. Tamén o escenario
preferido da Banda das Crechas, un conxunto
aberto, con músicos habituais e outros
ocasionais. Deles, xuntáronse para este
traballo Chus Bello (banjolina), Pablo Dalama
(saxo / gaita), Antón Guillen (violino), Roi
Vázquez (frautas), Manuel Amigo (Gaita,
djembé e percusións tradicionais), Davide
Salvado (voz e pandeireta), Santiago Cribeiro
(acordeón), Pepa Yáñez (voz e pandeireta),
Quin Fariña (violino), Gonzalo Goás
(guitarra), Carlos Freire (percusións) e Xan
Pampín (bombo con pratos). O disco «ABDC»
contén 15 temas, gardados nun digi-pack
cun libreto explicativo con letras en galego,
castelán e inglés. Digipack.
Do Fol Música
Varios Autores
Música galega
hoxe
Recompilación de temas incluidos nos
últimos lanzamentos do selo Do Fol Música.
Derorán, de Mercedes Peón; Heicho de dar,
Cristina pato e Rosa Cedrón; Estroupelear,
da Banda das Crechas; Barlovento, Sondeseu
Orquestra Folk; Licantropía, de Bellón
Maceiras Quinteto; Cantiga do berce, de
Fuxan os Ventos; Dum paterfamilias, de
Guadi Galego & Vaamonde, Lamas e Romero;
Sexta, de Bonovo; A moxenas, de Susana
Seivane, e A tribu máxica, de Uxía. Digipack.
Do Fol Música
Ref.: 100FOL1050
12,95 €
Renato Spencer
e Café Caxaça
Magritte
Peneirando
O primeiro traballo discográfico de Renato
Spences e Café Caxaça, resultado de cinco
anos de convivencia entre Renato e músicos
de diversas orixes tanto xeográficas como
musicais que residen en Galicia. Rumba
e forró, tamboril e zabumba, muiñeira e
afoxé, gaita e cavaquiño, mestúranse de
forma natural en Peneirando con ritmos
e sons, temas propios e versións de
músicas populares brasileiras e galegas.
A participación de Renato Spencer no XV
Festival Janeiro de Grandes Espectáculos en
2009 en Recife foi o impulso definitivo para a
realización deste traballo.
Zouma Records
Vendaval.ep
Logo da gravación da maqueta Viaxe á Lúa,
en 2008, e dun considerable número de
actuacións, Magritte entra nos Estudios
Abrigueiro para facer o seu primeiro EP, coa
colaboración de Eladio Santos, de Eladio y los
Seres Queridos, poñendo a voz na canción
titulada Varsovia, e de Arturo Vaquero
gravando todos os teclados que aparecen no
EP. Seis temas: Enerxía Equivocada, Varsovia,
Vendaval O´Neil, Vida dun escaparatista, Esta
Canción non din nada e Definarea.
Arteficción discos
Ref.: 00110CDAF
9€
Ref.: 8437004262639
14,15 €
Ref.: 10002047
15,95 €
Ref.: 10FOL1049
16,75 €
SOUL
BOSSA
WORLD MUSIC
FOLK
CLÁSICA
POP
WORLD MUSIC
CARMEN SOUZA
VVAA
VVAA
JÚLIO PEREIRA
IRTIO
MINE KAWAKAMI
EMILIO RÚA
MARFUL
BANDA CREBINSKY
Verdade
Best of Bossa
lounge
Best of Bossa
lounge Vol. 2
Graffiti
Vórtice
O meu camiño
Interior
Con versións de U2,
Rolling Stones, Rod
Stewart, Madonna, Duran
Duran, Supertramp, INXS,
Roxette…
Boa Music
Título co que a banda de
folk galego retoma a súa
actividade discográfica
despois dunha pausa de
case sete anos. Cunha
formación máis asentada e
experimentada, incorpora
unha novidade substancial:
a voz masculina de Rodrigo
Cuevas. Este remuíño de
sonoridades é o froito de
anos de laborioso traballo
e reflexión, no que se
amosan a sensibilidade
e a particular forma
de entender a música
tradicional e as músicas
actuais.
Irtio
Inspirada no Camiño
de Santiago, Kawakami
pon melodía e música
a todo o que leva e
transmite o Camiño, o
esforzo do peregrino, a
súa espiritualidade, as
súas xentes, paisaxes,
cheiros e sabores. A
pianista retoma neste CD
a súa formación clásica, en
plena madurez creativa.
Interpreta con soltura as
súas composicións New
Clasic de gran dificultade
interpretativa, envolvidas
na influencia das súas
raíces xaponesas. Formato
digipack.
Icaria
Traballo gravado e
mesturado en Casa de
Tolos e producido pola
cantante galega Uxía e o
músico brasileiro Sérgio
Tannus onde se exploran
novos rexistros nunca antes
utilizados por Rúa. Conta
con coñecidos músicos
de Galicia e Portugal e
colaboracións destacadas
coma a de Luís Tosar, Guadi
Galego, Toni Lomba, Quin
Farinha, Marcos Teira,
Budiño e a mesma Uxía. Se
ten de ser, Todo está por vir,
A primeira vista, Non sempre
chove en Santiago, Cantiga
da amiga, Alguén que soña,
Lela, Interior, Cine Buenos
Aires, 100% e Caroza.
PAI-Música
Banda sonora
Crebinsky
As cancións máis populares
de todos os xéneros pasan
por un filtro bossanova
e easy listenig. Un disco
relaxante fronte ao estrés
da vida moderna con temas
de Guns & Roses, Culture
Club, Bob Marley, Cindy
Lauper, Simply red, Police,
Michael Jackson, etcétera.
Boa Music
O compositor, produtor
e multi-instrumentista
portugués Júlio Pereira
presenta neste traballo
unha colección de temas
musicais compostos por
el mesmo e feitos para
seren interpretados por
grandes voces do panorama
musical actual. Contou
para isto coas voces de Sara
Tavares, María Joao, Dulce
Pontes, Marisa Liz, Nancy
Vieira, Manuela Acevedo,
Sofía Vitória, Filipa Pais,
Luanda Cozetti e a española
Olga Cerpa. As letras son
de Tiago Torres Da Silva.
Formato digipack.
Discmedi
Manual de
sedución
Este segundo disco de
Marful gábase de ser un
manual para seducir de
principio a fin. Un disco
que seduce en sosego,
fai preguntas e acepta
a contradición porque a
sedución non é explícita, é
imaxinación. Grazas a uns
arranxos e unhas letras
que non deixan a ninguén
impasible, este traballo
é un novo desafío no que
participan tres músicos
con maiúsculas e unha voz
de intelixencia cativadora:
Marcos Teira, Pedro Pascual,
Ugia Pedreira e Pablo
Pascual.
A música do filme
Crebinsky mestura as
paisaxes cinematográficas
cos ritmos frenéticos
do Leste de Europa. O
grupo responsable desa
banda sonora é a Banda
Crebinsky, que salta da
pantalla ás rúas e teatros.
Os responsables de darlle
vida a esta proposta son
oito músicos de amplas
carreiras, comandados por
Pablo Pérez e o bielorruso
Vadim Yukhnevich.
Falcatruada
Reedición dun traballo
editado pro vez primeira
en 2008, que supuxo
o debut da cantante
portuguesa. O disco recibiu
unha excelente crítica
no ámbito internacional,
tanto de parte da prensa
especializada como doutros
artistas, entre eles, David
Sylvian, quen cualificou a
música de Carmen Souza
como «World Soul Music for
the XXI Century».
Boa Music
Ref.: 394GMC1037
17,95 €
Ref.: 419CHE1012
19,50 €
Ref.: 419CHE1013
19,50 €
Ref.: JBJ0064-02
15,75 €
Ref.: 8436030492973
14,15 €
Ref.: 8436530120260
18,90 €
Ref.: 8437006898461
13,10 €
Ref.: 8436030493161
16,50 €
Ref.: 8436030493130
12,95 €
Música
Mercedes Peón
Cristina Pato e Rosa Cedrón
31
+5
Para o Nadal
+3
Crebacabezas
As castañas
do Apalpador
Xogo composto de dúas partes, unha delas son 5
castañas nos ourizos, que as nenas e nenos terán que
encaixar segundo os tamaños, e a outra son outras 5
castañas con diferentes perfís de encaixe. Reforza os conceptos de tamaños, máis grande que... menor que... así como os espaciais e de forma. Todas as pezas son pintadas a man
con pinturas á auga aptas para a manipulación infantil. Este produto conta co selo Artesanía de Galicia
Por se tratar de produtos de artesanía, as cores e mais as formas
poden ter diferenzas coas das imaxes amosadas
20 pezas
Medidas das pezas: aprox. 10 cm
32
Crebacabezas
O Apalpador
Peza que reúne o entretenemento infantil, o carácter
educativo dos crebacabezas e mais o carácter cultural da recuperación da figura do Apalpador. Todas as
pezas son pintadas a man con pinturas á auga aptas
para a manipulación infantil. Este produto conta co
selo Artesanía de Galicia
Por se tratar de produtos de artesanía, as cores e mais
as formas poden ter diferenzas coas das imaxes amosadas
32 pezas
Medidas 21 × 25 cm
Referencia: 07-00018-313
20 €
Referencia: 07-00017-313
15 €
2.ª Edición
Xoán G.
O Apalpador
O Apalpador é un personaxe mítico galego que vive
nas devesas do Courel e na Noiteboa baixa a apalparlles a barriguiña a todas as nenas e nenos por ver se
cearon ben e se están durmidiños, entón déixalles os
xoguetes e mais unha presa de castañas. Xoán G. recolle a esencia da tradición e anova a imaxe dun personaxe navideño practicamente perdido que noutros
tempos debeu encher de ledicia as casas galegas.
Biblos
Cartonado
21,5 × 23,5 cm 24 páxinas
ISBN: 978-84-15086-04-8
Unha revista bimestral
As novidades editoriais galegas ou sobre Galicia
Unha selección de excelentes obras de Portugal e os
países lusófonos
A mellor música galega, portuguesa, brasileira...
O cine galego e o internacional con audio en galego ou
portugués
E ademais...
Os mellores prezos en todos os títulos
Co pedido de cada bimestre, un volume da colección
Mandaio exclusiva para os membros do clube
E os gastos de envío a tan só 1€ dentro do conxunto
do Estado español
Quintá Nº 8 - Mandaio 15391 Cesuras - A Coruña
Teléfono: 981 777 207 Fax: 981 790 039
email: [email protected]
www.biblosclube.com
9 771697 744034
Fágase socio/a de Biblos e só por 15 euros ao ano recibirá:
Biblos N.º 47-NOV-DEC 10 ISSN: 977-1697-7440
00047
12,95 €