Het leven is mij Christus

Сomentários

Transcrição

Het leven is mij Christus
Nov. - Dec. / 2014
Het leven is mij Christus
“Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.” (Filippenzen 1:18)
Door het lezen van deze Bijbeltekst, zien we dat Paulus in levensgevaar
was. Maar wat hier opvalt, is dat het niet een einde maakte aan zijn geluk.
De kerk was verenigd in gebed en wachtte op Paulus. En koesterden de
hoop op zijn vrijlating.
Maar als dat niet zou gebeuren? En als zijn gebed niet werd verhoord?
Hoe zou Paulus reageren als alles wat hij en de kerk hoopten niet zou
gebeuren?
Op dat moment zien wij dat Paulus zegt dat hij bereid is om Christus in zijn
dood te verheerlijken, zoals hij deed in het leven. Paulus heeft maar één
wens: zijn Heer verheerlijken.
Hier wil Paulus niet zeggen dat hij plezier heeft in de dood, of dat wat
hem betreft hij niet meer zou willen leven. Wat de apostel hier wil laten
zien, is dat voor iedereen die in Christus is, de dood niet het laatste woord
heeft, want de overwinning op de dood is het leven. In die zin, is er voor
hen die met Christus leven geen groot verschil tussen sterven of blijven
leven. Sterven betekent met Christus zijn en vrij zijn van zorgen en gevaar.
Leven betekent in dienst te staan om broeders en zusters te helpen om te
groeien in geloof.
Op zondag 2 november in de ochtenddienst werden broeders en zusters,
familieleden en vrienden herdacht, die in het afgelopen jaar zijn gestorven.
Maar wij vinden het vaak moeilijk om te denken als Paulus. We hebben zelfs
moeite om over de dood te praten.
Waarom? Omdat in deze wereld, de dood scheiding betekent, verlies en
einde.
Het is op dit moment dat het Woord tot ons komt om ons te troosten en
ons te laten zien dat we in Christus “overwinning” hebben op de dood.
Dood betekent niet het einde “scheiding”, maar de ontmoeting met God.
Dood betekent niet "verlies", maar de winst van het eeuwige leven; De
dood is niet het einde maar het begin van de volheid van de eeuwigheid.
Zoals we samen zongen: Bij Jezus wonen waar altijd vreugde is, naar de
belofte voor eeuwig veilig wonen. In het woord en door het geloof in Hem
mogen wij nu al iets proeven van de zalige toekomst bij de Heer.
Pr. João Los
KERKDIENSTEN
Diensten
16/11
09:30uur
Voorgangers
Diensten met Heilig Avondmaal
Ds. João Los
Lezing: Christa
09:30uur
19:30uur
09:30uur
19:30uur
09:30uur
Afsluiting Kerkelijk Jaar
Ds. Geraldo da Silveira (IPB BH)
Ds. Jan Hardeman
09:30uur
19:30uur
14/12
09:30uur
19:30uur
Evangelisatie
H
P Zendingsprojecten
van de Synode
H
Morsink
3de Adventszondag
Ds. João Los
Uitreiking Bijbels Zondagschool
Lezing: Hendrikus
09:30uur
P
Kassies
2de Adventszondag
Ds. Jan Hardeman
Dienst met Belijdenis en Doop
Ds. João Los
Lezing: Jantje
P
AASC: CAC
H PROSAR en CDC
Petter
Ds. Jan Hardeman
Lezing: Jantje
07/12
H
H
Barkema
1ste Adventszondag
Ds. João Los
Installatie nieuwe ambtsdragers
Lezing: Doroti
19:30uur
Diaconie
H.A.:
Evangelisatie
Nienhuys
Lezing: Janny
30/11
P
Bouwman
Dienst in Lar Eben Haëzer
Ds. Jan Hardeman
Ds. Jan Hardeman
Lezing: Ina
23/11
Collectes
Sociedade
Bíblica do Brasil
Salomons
Dienst in Lar Eben Haëzer
Ds. Jan Hardeman
Ev. Ezequiel de Carvalho
Lezing: Geraldo
P
H
P
Morsink
-2-
21/12
09:30uur
4de Adventszondag
Ds. João Los
Lezing: Henriette
19:30uur
P
Morsink
Ds. Jan Hardeman
Lezing: Jenneken
AASC: CAC
PROSAR en CDC
H
Greidanus
VAN DE KERKENRAAD
We zijn bijna aan het einde van het kerkelijk jaar en het valt op dat de
mensen het druk hebben, en kerkelijk dat er veel bijzondere diensten en
activiteiten op het programma staan. In twee avonddiensten mochten wij
genieten van zang en muziek: ten eerste van het ABC Mannenkoor en
op een ander moment met zang en muziek van het jeugdkoor. Een groep
dames maakte een patchworkkleed voor de vrouwendag, met het kruis,
en gaven dit werkstuk aan de kerk als cadeau. Het is op de houten
achterwand in de kerk geplaatst en staat daar heel mooi. Hartelijk dank!
De medewerking van verschillende mensen en groepen in de kerkelijke
activiteiten laat zien hoe de leden ook meedenken en bezig zijn. De
kerkenraad is dankbaar voor de hulp en het werk dat door vrijwilligers
gedaan word. De dankdienst van de afgelopen zondag was voorbereid
door een bijbelstudie groep samen met Ds. João en Evangelist Ezequiel,
de kerk was voor deze speciale dienst mooi versierd. Betrokkenheid bij
diverse activiteiten weerspiegelen een actieve kerk, en we zijn dankbaar
voor deze activiteiten en presentaties waarvan we mogen genieten. Ook
waren er bijeenkomsten met een andere christelijke kerk, een goede
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Dat wij in al deze
activiteiten onze schepper God mogen prijzen, die ons in staat stelt om
dit werk te doen.
Nieuwe leden voor de kerkenraad
Na afloop van de dienst op zondag 9 november, in de Algemene
Ledenvergadering, werden verkozen voor de kerkenraad voor een
periode van 3 jaar als Ouderlingen: Hans Groenwold, Tietsia Loman,
Geraldo Morsink en Bernard van de Riet, en als Diaken Albert J. Strijker.
Wij waarderen de bereidheid van deze nieuwe ambtenaren om in dienst
te staan voor de kerk, de bevestiging zal zo de Here wil plaatsvinden in
de ochtenddienst op 30 november a.s.
-3-
Ledenbestand
Op 08/11/14 trouwden in de IER Castrolanda Rémon en Ryanne
Rabbers Hoogenboom.
Overgekomen met doop attestatie van de Paróquia Santa Cruz Joseli de
Oliveira Wolters.
Openbare Geloofsbelijdenis
Gedurende dit jaar bereidde een groep jongeren zich voor om hun
Openbare Geloofsbelijdenis af te leggen in de kerk. De kerkenraad stelt
de volgende namen aan u voor: Mariana Petter Baldissera, Guy Canto,
André Leonardo Loman, Gustavo Eltjan Loman, Renata Thaís Loman,
Jéssica Los, Rafael Machado, Artur Henrique Mittelstedt, Beatriz Nicole
Moreira, Carolina Victoria Rabbers, Marianna Rabbers, Maykel
Resende, Alice de Souza Strijker, Joseli de Oliveira Wolters en Yasmin
Martina Wolters. Dat wij als gemeente deze jongeren ondersteunen en
met blijdschap ontvangen als nieuwe belijdende leden in ons midden.
Deze dienst zal zo de Here wil plaats vinden op 07 december in de
ochtenddienst.
FATESUL
Sinds enkele jaren werken de IER kerken samen met de
Presbyteriaanse Theologische School “Fatesul” in Curitiba. Tijdens deze
periode is het opgevallen dat de gereformeerde opvattingen in
verschillende aspecten de studie aldaar aanvullen en verrijken. Om
vooruitgang te vinden wordt er overwogen om Ds. Pieter Boom uit
Nederland uit te nodigen, om in samenwerking met de Theologische
Universiteit van Kampen, les te geven op de Fatesul en om het
zendingswerk in Curitiba meer of verder te ontwikkelen. Op een speciaal
Synode vergadering op zaterdag 29 november in Carambei hopen de
IER´s tot een besluit te komen om dit plan goed te keuren. Laten we
bidden dat God dit werk zal verlichten en zegenen.
Gebeden
Laten wij danken voor de regen die viel, die nodig is voor de gewassen
en de overleving van mens en dier. Laten wij bidden voor hen die met
moeiten en zorgen moeten leven. Ook voor de onrustige wereld, en om
de ware rust en vrede te mogen vinden die alleen Christus kan geven.
-4-
GEMEENTE
Notícias do CAC Jardim Colonial
No dia 11 de novembro os adolescentes do CAC irão
visitar a Cooperativa Castrolanda para conhecer as
diferentes funções que poderão ser exercidos pelos
aprendizes.
No dia 14 de novembro será realizada uma Gincana com o tema
Bairros, na Colônia Castrolanda, para mostrar aos adolescentes que
existem bairros diferentes e organizados de outras formas do que
aqueles onde vivem. Por meio de fotos serão registradas casas e locais
que os adolescentes julgarem como modelo para eles.
Campanha Natal Sem Fome
Pedimos a colaboração da comunidade para a Campanha Natal Sem
Fome 2014. Para este ano, gostaríamos de montar de 30 a 35 cestas
para as famílias mais numerosas e carentes. A cesta será constituída
dos alimentos da cesta básica e gostaríamos de complementá-la com
algum alimento festivo como panetone, chocolate, doces ou outros. O
ponto de coleta será na secretaria da Associação, embaixo do Lar Eben
Haëzer, no período da manhã. A entrega das cestas está prevista para
15/12. Desde já agradecemos de coração a colaboração de todos!
Programação de apresentações de final de ano do Coral Hosanna:
> 13 de dezembro (sábado) - Coral Hosanna, juntamente com outros
Corais, se apresentará em Carambeí, Natal no Parque;
> 21 de dezembro (domingo) - cantaremos em Castrolanda, no "Memorial
do Imigrante”;
> 25 de dezembro (quinta-feira) - apresentação de Natal, às 09h30 na IER
de Castrolanda.
-5-
Projeto “Leitura Enriquece”
O Departamento de Evangelização convida toda a comunidade a
participar do Projeto “Leitura Enriquece”, que tem como objetivo
alcançar o maior número possível de leitores.
Isto acontecerá da forma de rodízio, em que os leitores poderão ler e
devolver os livros que serão encontrados em pontos estratégicos da
cidade. Todos poderão colaborar com a doação de livros cristãos
usados, em português, adulto ou infantil.
Quem tiver livros disponíveis poderá entrar em contato com a Jomaly
Socela no telefone 9915-1995, que providenciará a coleta, ou então, os
livros poderão ser deixados na secretaria da igreja ou numa caixa, que
se encontrará na saída dos cultos até final deste ano.
“Cada um contribua segundo propôs o seu coração; não com tristeza,
ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.”
2 Coríntios 9:7
Desde já agradecemos,
Dep. de Evangelização
BLOEMEN IN DE KERK
16/11
23/11
Fam. Geert de Boer
Fam. Jan de Boer
Advent en Kerst
(Kerk en Lar Eben Haëzer):
Famílias Fernando, Reinaldo en Roberto de Boer en
Famílias Pablo, Richard en Roberto Borg.
28/12 Fam. Ricardo de Boer
31/12 en 01/01/15 Fam. Sirlei de Boer
-6-
OPPAS
16/11
Natália Moreira
Leonardo Los
23/11
Jeanne Hey
Lais Hey
30/11
Elisabeth Godoi
Jeremy v/d Vinne
07/12
Leticia Fanha
Suzanna Los
14/12
Raquel Los
Rebecca Greidanus
21/12
Johanna B. Moura
Michel Bosmüller
28/12
Natália Moreira
Leonardo Los
KOFFIE
IN LAR EBEN HAËZER
(09:30 uur – 10:30 uur)
Nov.
13/11
18/11
20/11
25/11
27/11
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Jan en Catrien Noordegraaf
Jan en Geesje Rabbers
Jan en Netta Deen
Rein en Janny Barkema
Teun en Alie Groenwold
Dec.
02/12
04/12
09/12
11/12
16/12
18/12
23/12
30/12
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Ubel en Trijntje Salomons
Wybe en Manny de Jager
Anita Pals en Henrietta Rabbers
Fokje de Jager en Hennie Kiers
Ina Nienhuys en Rina de Boer
Tea Pandorf en Tineke de Jager
Wieneke Salomons en Klaasje Bouwman
Ben en Hilda van Arragon
-7-
GEFELICITEERD JARIGEN !
24/11
24/11
29/11
Stella Swart Bösmüller
Murilo Nouhuys
Alida Aurelia van Gastel
10
9
9
03/12
07/12
Isadora Borg Gonçalves
Daniel Carvalho Petter
5
4
17/11
18/11
21/11
21/11
25/11
Mevr. Antje Loman Rabbers
Dhr. Frans de Jager
Mevr. Truus Bouwsema Barkema
Mevr. Regine Hana Noordegraaf
Mevr. Geesje Enting Rabbers
83
75
74
65
81
10/12
Mevr. Wimmy B. Greidanus
74
SECRETARIAAT
Het secretariaat is op woensdagmorgen open.
Kopij voor het volgende kerkblad inleveren tot 05 december.
Adressen en telefoon nummers:
Igreja: Praça Concórdia, s/no
Escritório: Rua Juliana, 203 (fundos)
Loja Agropec. Castrolanda
Pr. João Los
Pr. Jan Hardeman
Ev. Ezequiel de Carvalho
Zelador Luiz do Prado
Secretaria da Igreja
E-mail
Site
Castrolanda
Castro - PR
Castrolanda
Castro - PR
C.P. 120
CEP 84.196-200
C.P. N 46
3234-1141
C.P. N 51
3234-1125
C.P. N 28
3234-1187

Cel. 8859-4471
Cel. 8402-0497
3234-1428
[email protected]
castrolanda.ierb.org.br
-8-

Documentos relacionados

Wij zijn zendelingen... “Maar gij zult kracht

Wij zijn zendelingen... “Maar gij zult kracht Rebecca Greidanus Johanna B. Moura Michel Bosmüller Natália Moreira Leonardo Los Jeanne Hey Lais Hey Elisabeth Godoi Jeremy v/d Vinne

Leia mais

Wij zijn zendelingen - IER Castrolanda

Wij zijn zendelingen - IER Castrolanda ook Ds. Jan Hardeman en zijn vrouw Rolien, en langzamerhand word de draad weer opgepakt en veel scholen zijn ook alweer gestart. Een warme zomer die ons in de gelegenheid stelt om te genieten aan h...

Leia mais

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor “Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.” - Psalmen 111:9 “Vrijheid”.... wat is echte vrijheid? Ik geloof dat je het verha...

Leia mais

En na het te hebben afgenomen, wikkelde hij het

En na het te hebben afgenomen, wikkelde hij het de warmte snel afneemt, en dat het vuur bijna uitgaat. Snel druk je het weer terug op het vuur en verneem je dat deze kool snel weer begint te gloeien. Geen enkele kool overleefd zonder de andere, ...

Leia mais