SPORTSKO NATJECANJE (ŠKOLSKA GODINA 2013./2014.)

Сomentários

Transcrição

SPORTSKO NATJECANJE (ŠKOLSKA GODINA 2013./2014.)
SPORTSKO NATJECANJE (ŠKOLSKA GODINA 2013./2014.)
REZULTATI PO RAZREDIMA:
I. RAZRED – BUDROVCI (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
1.
IME I PREZIME
MATEO PAVIČIĆ
2. DAVID BLAŽEVIĆ
3. NOA GJALIĆ
4. MISLAV SABOLSKI
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
10,0
r.b.
IME I PREZIME
GABRIJEL
MILOŠEVIĆ
PATRIK KRETONIĆ
NOA GJALIĆ
MATEO PAVIČIĆ
1.
12,0
11,3
14,0
2.
3.
4.
47,3 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
1.
IME I PREZIME
MISLAV SABOLSKI
2. PATRIK KRETONIĆ
3. DAVID BLAŽEVIĆ
4. NOA GJALIĆ
54,1 UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
11
1.
16
11
10
48
2.
3.
4. MISLAV SABOLSKI
UKUPNO:
IME I PREZIME
GABRIJEL
MILOŠEVIĆ
MATEO PAVIČIĆ
PATRIK KRETONIĆ
rez.
7
7
18
13
45
I. RAZRED – BUDROVCI (DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
KATRINA KUTJEVAC
INES ERDELJIĆ
DORA JURIĆ
NATALI IVANKO
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
11,1
12,0
12,3
12,4
r.b.
IME I PREZIME
MIRNA TADIĆ
LEA ERDELJIĆ
NATALI IVANKO
KATRINA KUTJEVAC
1.
2.
3.
4.
47,8 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
LEA ERDELJIĆ
KATRINA KUTJEVAC
MIRNA TADIĆ
DORA JURIĆ
1.
2.
3.
4.
50,1 UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
12
10
9
8
39
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
IME I PREZIME
NATALI IVANKO
INES ERDELJIĆ
DORA JURIĆ
LEA ERDELJIĆ
rez.
9
0
0
14
23
I. RAZRED – ĐURĐANCI (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
1. TEO BIRKIĆ
2. MATEJ MILIČIĆ
3. ELVIS BIRKIĆ
4.
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
11,8
12,5
16,4
r.b.
IME I PREZIME
-
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
1. TEO BIRKIĆ
2. MATEJ MILIČIĆ
3. ELVIS BIRKIĆ
4.
UKUPNO:
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
10
14
8
1. TEO BIRKIĆ
2. MATEJ MILIČIĆ
3. ELVIS BIRKIĆ
4.
UKUPNO:
32
IME I PREZIME
rez.
1
0
0
1
I. RAZRED – ĐURĐANCI (DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
LORENA BARBARIĆ
1.
2. LANA ŽIVKOVIĆ
3. SARA MARKIĆ
4. KRISTINA BIRKIĆ
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
12,3
11,8
12,5
11,2
r.b.
IME I PREZIME
LORENA BARBARIĆ
1.
LANA ŽIVKOVIĆ
2.
SARA MARKIĆ
3.
KRISTINA BIRKIĆ
4.
47,8 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
LORENA BARBARIĆ
1.
2. LANA ŽIVKOVIĆ
3. SARA MARKIĆ
4. KRISTINA BIRKIĆ
52,8 UKUPNO:
rez.
5
10
8
8
31
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME
LORENA BARBARIĆ
1.
2. LANA ŽIVKOVIĆ
3. SARA MARKIĆ
4. KRISTINA BIRKIĆ
UKUPNO:
rez.
0
0
0
0
0
II. RAZRED – BUDROVCI (DJEČACI I DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
TIN
PATRIK
ADAM
NIKA
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
9,9
10,4
9,9
10,5
r.b.
IME I PREZIME
BORNA
DRONK
ANDRIĆ
ANA B.
1.
2.
3.
4.
40,7 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
LEO
ADAM
PATRIK
TIN
1.
2.
3.
4.
47,1 UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
13
17
22
15
67
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
IME I PREZIME
MATEA
VALENTIN
ANA R.
MATEJ
rez.
22
0
0
12
34
II. RAZRED – ĐURĐANCI (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
1.
IME I PREZIME
GABRIJEL
BOŠNJAKOVIĆ
2.
GABRIEL FLORIJAN
3.
4.
-
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
r.b.
11,1
1.
10,0
2.
3.
4.
IME I PREZIME
GABRIJEL
BOŠNJAKOVIĆ
GABRIJEL
BOŠNJAKOVIĆ
GABRIEL FLORIJAN
GABRIEL FLORIJAN
UKUPNO:
UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
PIKADO
IME I PREZIME
GABRIJEL
BOŠNJAKOVIĆ
rez.
r.b.
17
1.
2.
GABRIEL FLORIJAN
17
3.
4.
-
r.b.
1.
47,5
UKUPNO:
IME I PREZIME
GABRIJEL
BOŠNJAKOVIĆ
rez.
2.
GABRIEL FLORIJAN
0
3.
4.
-
34
UKUPNO:
19
19
III. RAZRED – BUDROVCI (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
MISLAV MALJARIĆ
MATEAS KUTJEVAC
MARKO DORIĆ
GABRIJEL KRISTEK
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
8,9
9,9
9,7
10,5
r.b.
IME I PREZIME
ANTONIO SIVAK
LUKA GOMBOŠ
GABRIJEL KRISTEK
MATEAS KUTJEVAC
1.
2.
3.
4.
39,0 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
MARKO DORIĆ
MISLAV MALJARIĆ
LUKA GOMBOŠ
ANTONIO SITO
1.
2.
3.
4.
41,9 UKUPNO:
rez.
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME
DOMAGOJ GJALIĆ
ANTONIO SIVAK
LUKA GOMBOŠ
MARKO DORIĆ
25 1.
34 2.
24 3.
23 4.
106 UKUPNO:
rez.
4
0
0
61
65
III. RAZRED – BUDROVCI (DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
LEA ZETOVIĆ
MIA KRISTEK
IVA KRETONIĆ
EVA PEKIĆ
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
10,2
9,6
11,2
11,2
r.b.
IME I PREZIME
LEA ZETOVIĆ
MARTINA TILLI
MIA KRISTEK
EVA PEKIĆ
1.
2.
3.
4.
42,2 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
LEA ZETOVIĆ
MIA KRISTEK
MARTINA TILLI
IVA KRETONIĆ
1.
2.
3.
4.
44,6 UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
26
18
12
13
69
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
IME I PREZIME
MARTINA TILLI
MIA KRISTEK
IVA KRETONIĆ
EVA PEKIĆ
rez.
0
12
53
15
80
III. RAZRED – ĐURĐANCI (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
FILIP MARKIĆ
1.
2. GABRIEL MARKIĆ
3.
4.
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
11,2
9,8
r.b.
IME I PREZIME
FILIP MARKIĆ
1.
2. GABRIEL MARKIĆ
3. ANDRIJANA BIRKIĆ
4. TEO BIRKIĆ
UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
FILIP MARKIĆ
1.
2. GABRIEL MARKIĆ
3.
4.
44,6 UKUPNO:
rez.
16
26
42
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME
FILIP MARKIĆ
1.
2. GABRIEL MARKIĆ
3.
4.
UKUPNO:
rez.
7
33
40
III. RAZRED – ĐURĐANCI (DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
ANDRIJANA BIRKIĆ
-
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
10,7
r.b.
IME I PREZIME
-
rez.
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
ANDRIJANA BIRKIĆ
-
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
12
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
12
IME I PREZIME
ANDRIJANA BIRKIĆ
-
rez.
1
1
IV. RAZRED – BUDROVCI (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
1.
IME I PREZIME
MATEO KOVAČEVIĆ
2. IVAN PEKIĆ
3. LUKA PETROVIĆ
4. PETAR REBIĆ
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
10,0
r.b.
1.
IME I PREZIME
MATEO KOVAČEVIĆ
11,1
9,5
9,4
2. IVAN PEKIĆ
3. LUKA PETROVIĆ
4. PETAR REBIĆ
40,0 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
1.
IME I PREZIME
MATEO KOVAČEVIĆ
2. IVAN PEKIĆ
3. LUKA PETROVIĆ
4. PETAR REBIĆ
39,5 UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
22
1.
IME I PREZIME
MATEO
KOVAČEVIĆ
IVAN PEKIĆ
LUKA PETROVIĆ
PETAR REBIĆ
25 2.
34 3.
31 4.
112 UKUPNO:
rez.
0
45
44
21
110
IV. RAZRED – BUDROVCI (DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
1.
2.
IME I PREZIME
NELA ANDRIĆ
ANA TILLI
3. SANJA GOMBOŠ
4. LANA PERKOVIĆ
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
9,4
9,9
r.b.
1.
2.
IME I PREZIME
rez.
ANA TILLI
3. SANJA GOMBOŠ
4. NIKOLINA RUČEVIĆ
39,1 UKUPNO:
r.b.
1.
2.
GABRIJELA ANA JONA
9,4
10,4
BACANJE LOPTICE U DALJ
IME I PREZIME
RENATA NEMET
KRISTINA TILLI
3. NELA ANDRIĆ
4. SANJA GOMBOŠ
41,3 UKUPNO:
rez.
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME
PETRA SIVAK
22
19
1.
2.
26
17
84
3.
4. IVONA JURIĆ
UKUPNO:
MAGDALENA
VUKOVIĆ
NIKOLINA RUČEVIĆ
rez.
22
11
35
11
79
IV. RAZRED – ĐURĐANCI (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
1.
IME I PREZIME
EMANUEL
FLORIJAN
PAVO MARINOVIĆ
-
2.
3.
4.
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
9,6
9,8
r.b.
1.
IME I PREZIME
EMANUEL
FLORIJAN
PAVO MARINOVIĆ
INES JAKŠIĆ
ANAMARIA TADIĆ
2.
3.
4.
UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
1.
IME I PREZIME
EMANUEL
FLORIJAN
PAVO MARINOVIĆ
-
2.
3.
4.
43,1 UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
20
1.
18
2.
3.
4.
UKUPNO:
38
IME I PREZIME
EMANUEL
FLORIJAN
PAVO MARINOVIĆ
-
rez.
67
10
77
IV. RAZRED – ĐURĐANCI (DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
INES JAKŠIĆ
1.
2. ANAMARIA TADIĆ
3.
4.
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
11,7
12,3
r.b.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
-
-
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
INES JAKŠIĆ
1.
2. ANAMARIA TADIĆ
3.
4.
UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
17
11
1.
2. ANAMARIA TADIĆ
3.
4.
UKUPNO:
28
IME I PREZIME
INES JAKŠIĆ
rez.
31
1
32
V. RAZRED (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
1.
IME I PREZIME
JOSIP ZETOVIĆ
2.
FILIP MAROŠI
3. PATRICK LUCIĆ
4. LUKA DORIĆ
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
8,4
r.b.
9,7
2.
1.
9,3
9,5
IME I PREZIME
ŠIMO ZETOVIĆ
TOMISLAV
ANTUNOVIĆ
LUKA DORIĆ
JOSIP ZETOVIĆ
3.
4.
36,9 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
1.
2.
IME I PREZIME
TOMISLAV
ANTUNOVIĆ
ŠIMO ZETOVIĆ
3. ANTONIO REICH
4. FILIP MAROŠI
37,7 UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
36
40
rez.
1.
IME I PREZIME
DENIS BLAŽEVIĆ
2.
NIKOLA TADIĆ
30
37 3. DARKO PAVLOVIĆ
34 4. PATRIK BAĆANI
147 UKUPNO:
17
0
69
116
V. RAZRED (DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
ŠTAFETA 4x50 METARA
IME I PREZIME
MIA SLOBOĐANAC
rez.
9,6
r.b.
IME I PREZIME
1.
SOFIJA SLOBOĐANAC
ZETOVIĆ
2.
3.
BARBARA VUKOVIĆ
10,3
9,8
2.
3.
4.
MATEA SIVAK
9,1
4.
1.
SOFIJA SLOBOĐANAC
ZETOVIĆ
UKUPNO:
BACANJE LOPTICE U DALJ
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME
rez.
r.b.
1.
SOFIJA SLOBOĐANAC
ZETOVIĆ
30
1.
MIA SLOBOĐANAC
2.
3.
MATEA SIVAK
IVANA KRETONIĆ
18
19
BARBARA VUKOVIĆ
4.
BARBARA VUKOVIĆ
38,8
UKUPNO:
rez.
8,5
10,1
8,6
9,2
r.b.
rez.
39,6 UKUPNO:
IME I PREZIME
IVANA KRETONIĆ
rez.
2.
3.
MIA SLOBOĐANAC
BARBARA
VUKOVIĆ
0
13
14
4.
SOFIJA SLOBOĐANAC
ZETOVIĆ
38
81
UKUPNO:
3
54
VI. RAZRED (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
1. IVAN MALETIĆ
2. MATEO SITO
3. KARLO SITO
4. IVAN ANDRIĆ
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
IME I PREZIME
1. IVAN ANDRIĆ
2. IVAN MALETIĆ
3. KARLO SITO
4. KRISTIAN KEMEC
36,4 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
1. KRISTIAN KEMEC
2. MARKO PAVLOVIĆ
3. ZVONIMIR NEMET
4. MATEO SITO
36,2 UKUPNO:
rez.
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME
44 1. MARKO PAVLOVIĆ
35 2. ZVONIMIR NEMET
29 3. MATEO SITO
30 4. KARLO SITO
138 UKUPNO:
rez.
44
28
80
0
152
VI. RAZRED (DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
1.
2.
IME I PREZIME
ANA LABAK
EMA ERDELJIĆ
3. MARINA PERKOVIĆ
4. MARIJA RUČEVIĆ
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
9,7
9,3
10,8
8,4
r.b.
IME I PREZIME
1.
2.
MARTINA SLOBOĐANAC
LORA JURIĆ
3. VALENTINA BATORI
4. MARIJA RUČEVIĆ
38,2 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
1.
2.
IME I PREZIME
MARTINA KEDAČIĆ
VALENTINA BATORI
3. ANA LABAK
4. LORA JURIĆ
36,9 UKUPNO:
PIKADO
rez.
r.b.
20
25
1.
2.
16
24
85
3.
4. EMA ERDELJIĆ
UKUPNO:
IME I PREZIME
MARTINA KEDAČIĆ
MARTINA
SLOBOĐANAC
MARINA PERKOVIĆ
rez.
32
64
0
0
96
VII. RAZRED (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
1.
IME I PREZIME
PETAR MAROŠI
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
9,2
r.b.
1.
IME I PREZIME
JOSIP PAVIĆ
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
1.
IME I PREZIME
MATEJ TADIĆ
rez.
51
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME
rez.
1.
TOMISLAV
BRATALJENOVIĆ
0
2.
TOMISLAV
BRATALJENOVIĆ
9,8
2.
PETAR MAROŠI
2.
TOMISLAV
BRATALJENOVIĆ
39
2.
JOSIP PAVIĆ
18
3.
MATEJ TADIĆ
7,9
3.
TOMISLAV
BRATALJENOVIĆ
3.
JOSIP PAVIĆ
23
3.
MATEJ TADIĆ
6
4. JOSIP PAVIĆ
UKUPNO:
8,7
4. MATEJ TADIĆ
35,6 UKUPNO:
4. PETAR MAROŠI
36,7 UKUPNO:
30 4. PETAR MAROŠI
143 UKUPNO:
16
40
VII. RAZRED (DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
1. KLARA MAROŠI
2. JOSIPA ZDUNIĆ
3. EVA KRETONIĆ
4. NIKOLINA KOVAČEVIĆ
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
9,3
8,8
10,8
10,3
r.b.
IME I PREZIME
ANTONELA JURIĆ
PETRA ZETOVIĆ
RUŽICA MALETIĆ
JOSIPA ZDUNIĆ
1.
2.
3.
4.
39,2 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
1. KLAUDIJA ŠUPUKOVIĆ
2. ANTONELA JURIĆ
3. PETRA ZETOVIĆ
4. SNJEŽANA ŽIVIĆ
37,1 UKUPNO:
rez.
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME
NIKOLINA KOVAČEVIĆ
23 1.
31 2. EVA KRETONIĆ
21 3. KLARA MAROŠI
28 4. SNJEŽANA ŽIVIĆ
103 UKUPNO:
rez.
0
0
30
0
30
VIII. RAZRED (DJEČACI)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
DARKO SITO
TIHOMIR RUČEVIĆ
TOMISLAV SITO
ANTUN KRETONIĆ
1.
2.
3.
4.
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
9,7
8,9
7,4
7,9
r.b.
IME I PREZIME
JAKOV SITO
MATEO ANDRIĆ
IVAN BALA
TOMISLAV SITO
1.
2.
3.
4.
33,9 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
MIHAEL MALETIĆ
IVAN BALA
VALENTIN SITO
STJEPAN RUČEVIĆ
1.
2.
3.
4.
32,3 UKUPNO:
rez.
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME
KRISTIAN SITO
TIHOMIR RUČEVIĆ
STJEPAN RUČEVIĆ
MATEO ANDRIĆ
56 1.
42 2.
55 3.
35 4.
188 UKUPNO:
rez.
16
25
22
0
63
VIII. RAZRED (DJEVOJČICE)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME
SARA JURIĆ
BARBARA KEMEC
1.
2.
3. KLAUDIJA ANTUNOVIĆ
4. INES MARTINOVIĆ
UKUPNO:
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
8,8
8,5
9,7
9,1
r.b.
IME I PREZIME
INES MARTINOVIĆ
SARA JURIĆ
1.
2.
3. KLAUDIJA ANTUNOVIĆ
4. BARBARA KEMEC
36,1 UKUPNO:
rez.
BACANJE LOPTICE U DALJ
r.b.
IME I PREZIME
INES MARTINOVIĆ
SARA JURIĆ
1.
2.
3. KLAUDIJA ANTUNOVIĆ
4. BARBARA KEMEC
40,4 UKUPNO:
rez.
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME
INES MARTINOVIĆ
SARA JURIĆ
ARIANA ŠTRK
BARBARA KEMEC
27 1.
25 2.
22 3.
26 4.
100 UKUPNO:
rez.
36
7
30
118
191
EKIPNI POREDAK DJEČACI - RAZREDNA NASTAVA (OD I. DO IV. RAZREDA)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
RAZRED
1.
2.
3.
4.
III. (BUDROVCI)
IV. (BUDROVCI)
II. (BUDROVCI)
I. (BUDROVCI)
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
39,0
40,0
40,7
47,3
BACANJE LOPTICE U DALJ
PIKADO
r.b.
RAZRED
rez.
r.b.
RAZRED
rez.
r.b.
RAZRED
rez.
1.
2.
3.
4.
IV. (BUDROVCI)
III. (BUDROVCI)
IV. (ĐURĐANCI)
III. (ĐURĐANCI)
39,5
41,9
43,1
44,6
1.
2.
3.
4.
IV. (BUDROVCI)
III. (BUDROVCI)
II. (BUDROVCI)
I. (BUDROVCI)
112
106
67
48
1.
2.
3.
4.
IV. (BUDROVCI)
IV. (ĐURĐANCI)
III. (BUDROVCI)
I. (BUDROVCI)
110
77
65
45
EKIPNI POREDAK DJEVOJČICE - RAZREDNA NASTAVA (OD I. DO IV. RAZREDA)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
RAZRED
1.
2.
3.
3.
IV. (BUDROVCI)
III. (BUDROVCI)
I. (BUDROVCI)
I. (ĐURĐANCI)
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
39,1
42,2
47,8
47,8
BACANJE LOPTICE U DALJ
PIKADO
r.b.
RAZRED
rez.
r.b.
RAZRED
rez.
r.b.
RAZRED
rez.
1.
2.
3.
4.
IV. (BUDROVCI)
III. (BUDROVCI)
I. (BUDROVCI)
I. (ĐURĐANCI)
41,3
44,6
50,1
52,8
1.
2.
3.
4.
IV. (BUDROVCI)
III. (BUDROVCI)
I. (BUDROVCI)
I. (ĐURĐANCI)
84
69
39
31
1.
2.
3.
4.
III. (BUDROVCI)
IV. (BUDROVCI)
IV. (ĐURĐANCI)
I. (BUDROVCI)
80
79
32
23
NAJUSPJEŠNIJI RAZRED U KATEGORIJI OD I. DO IV. RAZREDA (DJEČACI I DJEVOJČICE):
1.
2.
3.
4.
IV. RAZRED - BUDROVCI (76 bodova)
III. RAZRED - BUDROVCI (66 bodova)
I. RAZRED - BUDROVCI (34 boda)
IV. RAZRED - ĐURĐANCI (14 bodova)
EKIPNI POREDAK DJEČACI – PREDMETNA NASTAVA (OD V. DO VIII. RAZREDA)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
RAZRED
1.
2.
3.
4.
VIII.
VII.
VI.
V.
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
33,9
35,6
36,4
36,9
BACANJE LOPTICE U DALJ
PIKADO
r.b.
RAZRED
rez.
r.b.
RAZRED
rez.
r.b.
RAZRED
rez.
1.
2.
3.
4.
VIII.
VI.
VII.
V.
32,3
36,2
36,7
37,7
1.
2.
3.
4.
VIII.
V.
VII.
VI.
188
147
143
138
1.
2.
3.
4.
VI.
V.
VIII.
VII.
152
116
63
40
EKIPNI POREDAK DJEVOJČICE – PREDMETNA NASTAVA (OD V. DO VIII. RAZREDA)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
RAZRED
1.
2.
3.
4.
VIII.
VI.
V.
VII.
ŠTAFETA 4x50 METARA
rez.
36,1
38,2
38,8
39,2
BACANJE LOPTICE U DALJ
PIKADO
r.b.
RAZRED
rez.
r.b.
RAZRED
rez.
r.b.
RAZRED
rez.
1.
2.
3.
4.
VI.
VII.
V.
VIII.
36,9
37,1
39,6
40,4
1.
2.
3.
4.
VII.
VIII.
VI.
V.
103
100
85
81
1.
2.
3.
4.
VIII.
VI.
V.
VII.
191
96
54
30
NAJUSPJEŠNIJI RAZRED U KATEGORIJI OD V. DO VIII. RAZREDA (DJEČACI I DJEVOJČICE):
1.
2.
3.
4.
VIII. RAZRED (66 bodova)
VI. RAZRED (60 bodova)
VII. RAZRED (50 bodova)
V. RAZRED (46 bodova)
POJEDINAČNI POREDAK DJEČACI - RAZREDNA NASTAVA (OD I. DO IV. RAZREDA)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
1.
MISLAV MALJARIĆ
(III.)
2.
3.
PETAR REBIĆ (IV.)
4.
EMANUEL FLORIJAN
(IV.Đ)
LUKA PETROVIĆ (IV.)
ŠTAFETA 4x50 METARA
BACANJE LOPTICE U DALJ
rez.
8,9
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
1.
-
1.
9,4
9,5
2.
3.
-
2.
3.
9,6
4.
-
4.
rez.
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
LUKA PETROVIĆ (IV.)
MISLAV MALJARIĆ
(III.)
PETAR REBIĆ (IV.)
GABRIEL MARKIĆ
(III.Đ)
MARKO DORIĆ (III.)
IVAN PEKIĆ (IV.)
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
rez.
34
1.
EMANUEL FLORIJAN
(IV.Đ)
67
31
26
2.
3.
MARKO DORIĆ (III.)
IVAN PEKIĆ (IV.)
61
45
25
4.
LUKA PETOVIĆ (IV.)
44
rez.
POJEDINAČNI POREDAK DJEVOJČICE - RAZREDNA NASTAVA (OD I. DO IV. RAZREDA)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
1.
NELA ANDRIĆ (IV.)
SANJA GOMBOŠ (IV.)
MIA KRISTEK (III.)
2.
3.
4.
ANA TILLI (IV.)
LEA ZETOVIĆ (III.)
ŠTAFETA 4x50 METARA
BACANJE LOPTICE U DALJ
rez.
9,4
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
1.
-
1.
9,6
2.
-
2.
NELA ANDRIĆ (IV.)
LEA ZETOVIĆ (III.)
RENATA NEMET (IV.)
9,9
10,2
3.
4.
-
3.
4.
KRISTINA TILLI (IV.)
rez.
-
MIA KRISTEK (III.)
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
rez.
26
1.
IVA KRETONIĆ (III.)
53
22
2.
35
19
18
3.
4.
NIKOLINA RUČEVIĆ
(IV.)
INES JAKŠIĆ (IV.Đ)
rez.
MATEA (II.)
PETRA SIVAK (IV.)
31
22
POJEDINAČNI POREDAK DJEČACI – PREDMETNA NASTAVA (OD V. DO VIII. RAZREDA)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
1.
TOMISLAV SITO (VIII.)
2.
ŠTAFETA 4x50 METARA
BACANJE LOPTICE U DALJ
rez.
7,4
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
1.
-
1.
7,9
2.
-
2.
3.
MATEJ TADIĆ (VII.)
ANTUN KRETONIĆ
(VIII.)
JOSIP ZETOVIĆ (V.)
MIHAEL MALETIĆ
(VIII.)
VALENTIN SITO (VIII.)
8,4
3.
-
3.
4.
IVAN MALETIĆ (VI.)
8,5
4.
-
4.
rez.
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
rez.
56
1.
MATEO SITO (VI.)
80
55
2.
PATRIK BAĆANI (V.)
69
MATEJ TADIĆ (VII.)
51
3.
44
KRISTIAN KEMEC (VI.)
44
4.
MARKO PAVLOVIĆ
(VI.)
NIKOLA TADIĆ (V.)
rez.
30
POJEDINAČNI POREDAK DJEVOJČICE – PREDMETNA NASTAVA (OD V. DO VIII. RAZREDA)
TRČANJE 50 METARA
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
1.
MARIJA RUČEVIĆ (VI.)
2.
3.
4.
ŠTAFETA 4x50 METARA
BACANJE LOPTICE U DALJ
rez.
8,4
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
1.
-
1.
BARBARA KEMEC
(VIII.)
JOSIPA ZDUNIĆ (VII.)
SARA JURIĆ (VIII.)
8,5
2.
-
2.
8,8
3.
-
3.
ANTONELA JURIĆ
(VII.)
SOFIJA SLOBOĐANAC
ZETOVIĆ (V.)
SNJEŽANA ŽIVIĆ (VII.)
MATEA SIVAK (V.)
INES MARTINOVIĆ
(VIII.)
9,1
4.
-
4.
INES MARTINOVIĆ
(VIII.)
rez.
PIKADO
r.b.
IME I PREZIME (raz.)
rez.
31
1.
118
30
2.
28
3.
27
4.
BARBARA KEMEC
(VIII.)
MARTINA
SLOBOĐANAC (VI.)
SOFIJA
SLOBOĐANAC
ZETOVIĆ (V.)
INES MARTINOVIĆ
(VIII.)
rez.
64
38
36
Branimir Popović (TZK)

Documentos relacionados

BUD 2013 - Osnovna škola Budrovci

BUD 2013 - Osnovna škola Budrovci veći naglasak stavljen je na učeničke radove, literarne i likovne, te pregled događanja kroz školsku godinu u rubrici U našoj školi i oko nje. Ističemo također i Svaštaru u kojoj donosimo istraživa...

Leia mais