partitura

Сomentários

Transcrição

partitura
Txoria txori
# 3
& 8 j œ œ œ
œ
He - go - ak e
Em
8
&
#
Em
zen,
# j
& œœ œœ
23
&
31
&
39
&
47
&
55
&
œœ ..
#
#
Bai - na
ho - rre
œœ œœ œ
œ
Em
#
G
œœ
-
nik)
j j
œœ œœ œœ
-
œ œœ œœ
# œ.
# œ.
la
j
œœ œœ œœ œœ
D
txo - ri - a
œ. œ œ
la la
D
œ.
la
œœ
œœ ..
zen
j
œœ œœ œœ œœ
ez
nik)
j
œœ œœ
txo - ri - a
-
la la
ra
la
œ
la
œœ ..
j
œœ œœ
zen
œœ
te.
Em
œ œ œ
la ra ra
œ
ra
go
œœ œœ œ
œ
j
œœ œœ œœ œœ
.. œ
œ
G
Bai
D
œœ ..
œ
ra
œ
Em
Em
-
‰
œœ ..
te.
j
œ œ. œ œ
La
la
la ra
j
œ œ. œ œ
la
œ.
ra.
Hegoak ebaki banizkion
neria izango zen,
ez zuen aldegingo.
Hegoak ebaki banizkion
neria izango zen,
ez zuen aldegingo.
Baina horrela
ez zen gehiago txoria izango.
Baina horrela
ez zen gehiago txoria izango.
Eta nik txoria nuen maite.
Eta nik txoria nuen maite.
La la la ra la...
œœ œ
œ œœ
G
-
œœ
j
œœ
na
‰
D
œœ ..
gehi - a - go txo - ri - a_i - zan - go.
nu - en mai
Em
œ œ œ
œ œ
œœ
D
œœ
la
-
i - zan - go
gehi - a - go txo - ri - a_i - zan - go.
œœ ‰ œœ
la
ne - ri - a
œ.
j
œœ œœ œœ œœ
G
B7
Em
œ.
j
œ œ
j
œ œ œ œ
Œ
œ.
al - de - gin
ez
nu - en mai
D
la
j
œœ
zu - en
Em
E - ta - nik (e - ta
œœ
œ œ œ
œœ
la
j
œ œ
B7
ez
ho - rre
Em
- ba - ki ba - niz - ki - on
Bm
15
œ
œ œ œ
œ ‰ œ
œ.
j
œ
B7
Musika: B.Lertxundi
Hitzak: J. A. Artze
la
la la
œ.
œ œ
E - ta
D
œ œ œ
la
la
la
D
œ œ œ
la
la
la
G
œ œœ œœ
nik (e - ta
œ
œ œ
G
la ra - ra
œ
œ œ
G
la ra
ra
..

Documentos relacionados

BERRIA, 2012-06-22 - datu

BERRIA, 2012-06-22 - datu dakigu zehaztapen horiek zer dioten». Hargatik azterketa «mugatua» besterik ezin duela egin azalduta, baikor aritu da abokatua. Asteazkeneko epaiarekin, Alderdien Legearekin lotuta Auzitegi Gorenak...

Leia mais

idatzi gutunak, oharrak... N Wiron 2

idatzi gutunak, oharrak... N Wiron 2 Pentsiodunen Egoitza . . . .86 17 00 Musika eskola . . . . . . . . . . . . . . . . 86 I 1 83 _ 1996kn urria - 28. zk.

Leia mais

Aita Jose Anchieta (s.j.) dohatsua

Aita Jose Anchieta (s.j.) dohatsua idazleak. Antxietatarrei buruz idatzitako liburuan * dioenez, Jose Antxieta nutnduan zehar ezaguna, Juan de Antxieta eta Maria D las de Clavijoren semea izan zen. Coimbran ikasketak egin ondoren, J...

Leia mais

Ficha técnica

Ficha técnica 9A 4S .135 .8J .A 4

Leia mais

Direitos Autorais (Músicas Reproduzidas - ECAD)

Direitos Autorais (Músicas Reproduzidas - ECAD) ZÉ H E N RRIQ U E & G A BRIE L C O M JO Ã O BO S C O E V IN IC IU S

Leia mais