Vlamingen op de Azoren sinds de 15 eeuw

Сomentários

Transcrição

Vlamingen op de Azoren sinds de 15 eeuw
1
Vlamingen op de Azoren sinds de 15de eeuw
Volume II
Genealogische geschiedenis van 17 Luso-Bourgondisch-Vlaamse
families Azorianen
Genealogieën deel II, 4 – 16.
2011 Brugge
André L. Fr. Claeys
2
Genealogieën deel II, 4-16.
Genealogie van een tak ‘de Hurtere’ in Vlaanderen, 4.
4. Joost de Hurtere/Joz de Utra (1466 prospectiereis,1468 emigratie), 10.
5. Josine de Hurtere/D. Josina de Utra (1468), 25.
6. Boudewijn de Hurtere/Balduíno de Utra (1468), 63.
6a. Tak D. Maria de Utra, 68.
6b. Tak José Dutra Vital, 71.
7. Bulscamp (1468)/Gaspar Gonçalves Bulcão, 74.
8. Pieter Van de Roos/Pedro da Rosa (1468), 99.
8a. D. Maria da Rosa, geboren rond 1608 in Pico, 100.
8b. Gonçalo da Rosa, geboren rond 1615 in Pico, 101.
8c. Sebastião da Rosa Toledo, geboren rond 1617 in Pico, 102.
8d. D. Maria da Rosa, geboren rond 1620 in Pico, 107.
8e. Geslacht Nunes da Rosa, geboorte rond 1645 in Pico, 113.
8f. Manuel da Rosa Ferreira, geboren rond 1660 in Pico, 120.
8g. Francisco Vieira Bezerra, geboren rond 1670 in Pico, 129.
8h. D. Catarina da Rosa, geboren rond 1699 in Faial, 142.
8i. João da Rosa, geboren rond 1700 in Pico, 142.
8j. João da Rosa, leefde in Graciosa rond 1700, 146.
8k. António Leal da Rosa, woonachtig in Pico in 1712,148.
8l. Silvestre da Rosa, geboren rond 1725 in Pico, 153.
8m. Francisco Vieira da Rosa geboren rond 1730 in Lajes, 157.
8n. João Valadão geboren in Flores rond 1740, 161.
8o. José da Rosa Álvares, geboren rond 1800, 162.
8p. Costa Rosa, 164.
9. Antonius Cornelius/Cornelis x Christina de Hurtere, 166.
10. Louis Govaert (1468)/ Luís Goulart, 168.
10a.Stamboom van Luís Goulart, 171.
10b. Veertien takken Goulart, 172.
Tak 1. F…. Goulaert, Faial, 172.
Tak 2. D. Águeda Goulart, Pico, 172.
Tak 3.João Silveira Goulart, Pico, 180.
Tak 4. Francisco Rodrigues, Pico, 181.
Tak 5. Manuel da Silveira Goulart, Pico, 186.
Tak 6. Francisco Silveira Goulart, Pico, 187.
Tak 7. D. Maria Goulart, Pico, 193.
Tak 8. D. Maria Goulart, Pico, 199.
Tak 9. Manuel Cardoso, Faial, 207.
3
Tak 10. Francisco Silveira Goulart, Pico, 213.
Tak 11. Silvestre de Andrade, Faial, 221.
Tak 12. Mateus Goulart, Pico, 222.
Tak 13. Francisco Dutra Goulart, Faial, 228.
Tak 14. José Goulart da Silva, Faial, 229.
10c.Goularts van het eiland S. Jorge, 227.
10d.Negen en dertig aanknooppunten, 229.
11. De nobele familie Van Aertrycke, 237.
11a. Genealogie Van Aertrycke in Vlaanderen (1470), 246.
11b. Stamboom Josse Van Aetrycke/ Joz da Terra (1470), 251.
11c. Tak Manuel Inácio da Terra, rond 1730 in Pico, 304.
11d. Tak João Pereira da Terra, rond 1743 in Pico, 306.
12. Willem Vander Bruyn (ca 1480), 312.
12a. Stamboom van Guilherme de Brum, 312.
12b. Tak van Manuel José de Brum da Silveira, 357.
12c. Tak van José Ferreira de Brum, 358.
12d. Tak van Úrsula de Brum, 361.
13. Ferdinand Van Olm(en)/ Fernão Dulmo (1486), 372.
14. Rudolf Bormans/Dolfos Burmão, 376.
15. André Nolet/André Nolete (1700), 378.
16. Jan Petrus de Cort/João Pedro de Korth (1780), 381-389.
Illustrations:
Wapen ‘De Hurtere’, 5.
Wapen ‘De Groote’, 15.
Wapen ‘Cornelis’, 66.
Wapen ‘Gouvaert’ Brugge, 170.
Wapen ‘Van Aertrycke’, 252.
Foto Manuel José de Arriago Brum da Silveira e Peyrelongue, 267.
Foto Tancredo de Almeida Neves, verkozen president van Brazilië, 269.
Wapen ‘Bormans, Limburg’, 381.
Wapen ‘Nolet’, Vlaanderen, 383.
4
4a. Genealogie van een tak van ‘de Hurtere’ in Vlaanderen.
Van alle Vlaamse kolonisten op de Azoren kennen we alleen met zekerheid, naast de Brugse
familie Van Aertrycke, de afstamming van de Brugse “de Hurtere” die zich op de Azoren
vestigden en daar de familienaam “de Utra” of ‘Dutra’ verwierven.
Gegevens uit diverse archieven van Brugge en Brussel:
Bronnen: brieven van de heren Jules Colens van het Rijksarchief te Brugge, L. Gilliodts van
Severen van het Stadsarchief te Brugge, Jules Jalhay, F. Priem, Henri Hauttecoeur, Dr. Jules
Mees, E. Cantineau, A. Flamant, P. Destroy, Jules Finot en C. Ourself.
Rijksarchief register 632 en F. Priem, document 1352 uit de 2de reeks, volume VII: lijst van
alle schepenen van het Brugse Vrije vanaf 1228:
Jan de Hurtere, schepen van het Brugse Vrije 1346-1347.
Hugo de Hurtere, schepen van het Brugse Vrije van 1354 tot 1368.
Bartolomeu de Hurtere, schepen van het Brugse Vrije in 1367, 1368, 1371, 1373; 1374 en
1377.
Bertelmeus de Hurtere, baljuw van het Proosse te Brugge, 05.02.1460 (Schouteet).
Nicolau de Hurtere, schepen van het Brugse Vrije in 1367.
Lucas de Hurtere, schepen van het Brugse Vrije.
Brief van L. Gilliodts van Severen van 04.06.1907.
In het register van de ‘civiele sententies’ (1465-1471), pg. 28 Nr. 1 komen in de
rekeningen van de gemeente volgende namen van familieleden ‘de Hurtere’ voor.
Willem de Hurtere in 1314, 1351 en 1352.
Boudewijn de Hurtere in 1337, 1340, 1342 en 1343.
Joos de Hurtere in 1349, Bartolomeu in 1367, Nicolau in 1440 en 1442.
Schouteet:
23.08.1354: Hughe de Hurtere, schepen van het Brugse Vrije.
23.07.1356, 30.09.1367, 25.01.1360: Bertolomeus de Hurtere.
01.07.1374: schepen van het Brugse Vrije.
11.09.1377: Bertolomeus de Hurtere, baljuw van het Proosse te Brugge.
05.02.1460: Bertolomeus de Hurtere, baljuw van het Proosse te Brugge.
Op de poortersboeken komen twee ‘de Hurtere’ voor:
De Hurtere Victoor, zoon van Jan, ingeschreven in Brugge op 08.07.1421, geboren in
Kortemark.
De Hurtere Jacop, zoon van Clais, ingeschreven in Brugge op 22.11.1457, eveneens geboren
in Kortemark.
5
Stadsarchief Brugge, “Inventaire des Chartres” door L. Gilliodts-Van Severen, 1873.
Volume II, document 627 van 30.06.1374: het wapenschild van Bertelomeus de Hurtere werd
als volgt beschreven: “écu à trois besants chargés d’une molette, brisé d’un lamel de trois
pendants. Encadrement en trefle”. Dit is de enige verwijzing naar een wapenschild van de “de
Hurtere”. Van dat schild heb ik eigenaardig genoeg geen afbeelding gevonden bij Rietstap,
die wel buitenlandse “Hurt” en “Hurter” afbeeldt (Westfalie, Elzas, Prov Rhen,
Schaffhausen).
Afbeelding van het ‘Wapen van de familie Utra” verschenen in een tekst van 23 bladzijden,
met als titel “Azoren, Vlaemsche Eylanden”, uitgegeven door Dr. André Vandewalle,
voormalig Hoofdarchivaris van de stad Brugge ter gelegenheid van een Tentoonstelling
Azoren, Vlaemsche Eylanden, Provinciaal Hof, Brugge, van 07 tot 29 september 1991.
6
Volume II, document 631 van 30.05.1377, pg (264-285): Claeis de Hurtere van de
wezenkamer was crichouder, een rechterlijke ambtenaar, die de debatten leidde.
Volume III, document 825 van 31.08.1396: Jean de Hurtere, stadsontvanger, nam op
31.08.1396 voor Ieper een som geld in ontvangst, uitgekeerd door het beheer van het Brugse
Vrije.
Rijksarchief te Brussel:
Nr 2339 (1409-1410), art. 17, tribunaal van Handzame, afhankelijk van de Burg te Brugge.
Betreft een eigendom in Handzame van Germeyne, dochter van Jan Verbechten, weduwe van
Louis de Hurtere.
Nr 2348 (1420-1421), art. 13: Clara, dochter van Louis de Hurtere, erft het eigendom te
Handzame van haar moeder.
Nr 17368 (1438-1439), art. 17: Na de dood van Clara de Hurtere erft haar nicht Joana,
weduwe van Joris de la Flie, dat eigendom in Handzame.
Een document van 28.09.1469 vermeldt:
Vergezelden Filips de Goede naar Frankrijk, waar de hertog de moord op zijn vader ging
wreken:
- Lodewijk, heer van Moerkerke.
- Jean de Flandre, heer van Praet.
- Nicolau de Hurtere, heer van Haegebrouck.
- Jacob de Hurtere, zoon van Nicolau.
- Een andere Jacob, zoon van Bartholomeu.
- Jan Van Aertrycke.
- Josse Vanden Berghe.
- Josse van Halewyn, heer van Uytkerke.
- Lodewijk van Themseke.
- Jan Wittem, heer van Oostkamp.
- Josse de Bruine.
Een document van 08.02.1492 heeft het over een Jacques, zoon van Boudewijn.
Bruges et le Franc, volume II, pg. 22, J. Gaillard:
Boudewijn de Hurtere (+ 26.03.1535), begraven in het klooster van de Karmelietessen. Hij
was getrouwd met Joana Van Vlaeminckpoorte (+ 11.07.1532), dochter van Roland en Joana
Viseric.
Boudewijn was:
Schepen in 1517, 1525, 1526 en 1529.
Raadsman in 1519, 1522, 1531 en 1534.
Hoofdman in 1527, raadsman in 1509, 1514 en 1529, hoofdman in 1531.
Broer van Jacques de Hurtere.
7
Inschrijvingen van begrafenissen en grafstenen in West-Vlaanderen:
Volume I, OLV-kerk te Brugge, pg 494, auto de 20.01.1513: Boudewijn van Hurtere bezat
goederen in Ouckevliete, genaamd Guite Rieters Capelle.
Pg 522, auto de 04.05.1503: zitplaats in de OLV-kerk te Brugge voorbehouden aan Jacqueline
de Hurtere, dochter van Boudewijn de Hurtere en zijn echtgenote Jacoba van Eyghene.
Dr. Frans Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en NoordFrankrijk:
(de) Horter, de H(e)urter(e) komt van horten, stoten, duwen. Bv. 1166 Arnoldus Hurtre, Gent;
1268 Willelmus Hurtere; 1326 Heinric de Huerter, Ieper; 1409 Paesschaert de Hurtre,
Kortrijk. Ook in Frankrijk komt de naam voor: Hurter, Hurtere, Hurthre, Hurther en Horter.
Parochieregisters van Brugge:
Geboorten: 10.07.1577: Dhuttere, Hurdere 1631, de Hurdere 1658.
Sterfgevallen: 1621 Duttere, 1631 Hurtren, Hurte 1679, Dhurt 1767.
Gegevens uit familiale bron in Vlaanderen.
Uit een brief op 01.07.1527 geschreven door Jacques de Hurtere in Vlaanderen aan zijn neef
Joos II de Hurtere op de Azoren, weten we dat Léon de Hurtere zes kinderen had. Het bestaan
van deze brief kennen we uit “de Archivo dos Açores, Phenix Angrensis”, volume 276, pg
162 van Manuel Luís Maldonado. Die zes kinderen waren Bartolomeu, Boudewijn, Joost,
Vincent, Jacques en Josine.
Aan de hand van de gegevens uit deze Vlaamse archieven en brieven van familieleden uit het
Brugse zullen we eerst trachten een genealogie samen te stellen van een tak van het geslacht
“de Hurtere”. Daarna volgt een aparte genealogie van het geslacht “de Utra” op de Azoren.
Dat een Portugese genealoog de stamvader Nicolau de Hurtere een de Utra noemde, de
aangenomen familienaam op de Azoren, terwijl zijn nakomelingen nog niet eens een voet
gezet hadden op de Azoren, komt mij anachronistisch over. In Vlaanderen woonden toch
helemaal geen de Utra.
De familie de Hurtere in Vlaanderen:
Tussen 1346 en 1377 waren Jan, Hugo, Bartolomeu, Nicolau en Lucas de Hurtere
verschillende malen schepenen van het Brugse Vrije. Het is niet te achterhalen hoe hun
verwantschap was met de volgende Nicolau de Hurtere.
1. Nicolau de Hurtere is het oudste lid van deze familie die we kennen.
Hij was Heer van Haegebrouck, een heerlijkheid bij Gits. Samen met andere Vlaamse ridders
vergezelde hij Filips de Goede (30.01.1396 Dijon-15.06.1467 Brugge), sinds 10.09.1419 de
3de hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen, Artesië en Franche-Comté toen deze de
dood van zijn vader, Jan zonder Vrees in Montereau/Louret/ vermoord, ging wreken. Het 3de
huwelijk van Filips de Goede met D. Isabel van Portugal had plaats op 07.01.1430.
8
De naam van Nicolau de Hurtere kwam nog voor in de civiele sententies (1465-1471) de
rekeningen van de gemeente in 1440 en 1442. De naam van zijn ouders, de data van zijn
geboorte, zijn huwelijk, zijn overlijden, de naam van zijn echtgenote en haar afstamming zijn
ons onbekend.
Twee zonen van Nicolau:
1.1. Jacob de Hurtere trok met zijn vader op naar Frankrijk.
1.2. Léon de Hurtere volgde zijn vader op als Heer van Haegebrouck en als baljuw en
voorzitter van de raad van Wynendaele voor Adolf III van Kleef, Heer van Wynendaele en
Ravenstein, ridder van het Gulden Vlies, neef van Filips de Goede en bevelhebber van diens
leger.
Het kasteel van Wynendaele werd in de 11de eeuw gebouwd onder Robert de Vries (10291093), graaf van Vlaanderen. Het was achtereenvolgens de residentie van de graven van
Vlaanderen van de XIde tot de XIIIde eeuw, de graven van Namen in de XIVde eeuw, de
hertogen van Bourgondië en de graven van Kleef in de XV-XVIde eeuw, de graven van PaltsNeuburg in de XVII-XVIIIde eeuw. Het kasteel is sinds de XIXde eeuw eigendom van de
familie ‘de Wynendael’. De huidige bewoner van een deel van het kasteel is Jean-Jacques
Matthieu de Wynendaele.
Om alle misverstanden te vermijden bevestigde de heer Jules Colens reeds in zijn brief van
19.03.1902 dat nooit één ‘de Hurtere’ heer geweest is van Wynendaele. De Hurtere vader en
zoon zijn alleen baljuw en voorzitter van de raad van Wynendaele geweest voor de eigenaars
van het kasteel, die tot de hoge adel behoorden. Twee beroemde Portugese genealogen
hebben in 2006 met emotie het kasteel bezocht dat hun voorouders de Hurtere zo dikwijls
gefrequenteerd hebben, … in dienstverband, niet als eigenaars.
Wij weten niet wie de echtgenote was van Léon de Hurtere.
In ‘Tentoonstelling Vlaamse Eylanden 1991’ werd D. Beatrix van Coimbra verkeerdelijk
geciteerd als echtgenote van Léon.
Zes kinderen van Léon:
1.2.1. Bartolomeu de Hurtere (+1527) volgde zijn vader op als Heer van Haegebrouck. Hij
diende in de legers van Filips de Goede (31.07.1396 Dijon-15.06.1467), 3de hertog van
Bourgondië, en die van zijn zoon Karel de Stoute (10.11.1455 Dijon-05.01.1477 Nancy), 4de
een laatste hertog van Bourgondië. Hij was baljuw van het Proosse te Brugge in 1460
Een zoon van Bartolomeu:
1.2.1.1. Jacob de Hurtere leefde in 1492. Ook hij ging naar Frankrijk, samen met Nicolau (1)
en Jacques (1.2).
1.2.2. Boudewijn de Hurtere (+ 26.03.1535) volgde zijn broer Bartolomeu op als Heer van
Haegebrouck. Boudewijn was schepen in 1517, 1525, 1526 en 1529, raadsman in 1519, 1522,
1531 en 1534, hoofdman in 1527 en 1531. Hij was getrouwd met Jacoba Van Eyghene.
9
Boudewijn de Hurtere had drie kinderen:
1.2.2.1. Jacob de Hurtere volgde zijn vader op als Heer van Haegebrouck Dit werd schriftelijk
bevestigd door van Adolf van Kleef III in een attest van 08.02.1492.
Jacques werd achtereenvolgens raadsheer van Wynendaele in 1509, 1514 en 1529,
schepen in 1516 en 1520, en chef-homme in 1531.
Op 01.07.1527 schreef hij een brief naar zijn neef Josse de Hurter/Jorge de Utra op het eiland
Faial, om hem mede te delen dat zijn vader Léon overleden was.
1.2.2.2. Boudewijn de Hurtere was schepen in 1517, 1525, 1526 en 1529, raadsheer in 1519,
1522, 1531 en 1534, en hoofdman in 1527 en 1531. Begraven op 26.03.1535.
Hij was getrouwd met Joana van Vlaeminckpoorte (+ 11.07.1532), dochter van Roland en van
Joana Viseric.
Boudewijn bezat op 20.01.1513 goederen in Ouckevliete, genaamd Guite Rieters Capelle.
Volgens ‘Bruges et le Franc’, volume II, pg. 22, van J. Gaillard werd Boudewijn de Hurtere,
zoon van Boudewijn, begraven in het klooster van de Karmelietessen.
1.2.2.3. Jacqueline de Hurtere, dochter van Boudewijn en Jacoba. Ze leefde in 1503. Zij had
een voorbehouden zitplaats in de OLV-kerk te Brugge.
1.2.3. Joost de Hurtere: 1466, 1468 > Azoren, Joz de Utra.
1.2.4. Vincent de Hurtere en
1.2.5. Jacob de Hurtere: over die beide zonen zijn geen gegevens bekend.
1.2.6. Josine de Hurtere. 1468 > Azoren, Josina de Utra.
Een natuurlijke zoon van Léon de Hurtere:
1.2.7. Boudewijn de Hurtere: 1468 > Azoren, Balduino de Utra.
Ik weet niet of er nog familieleden van dat geslacht leven in Vlaanderen en of er ergens
genealogieën bestaan van deze familie. Nabestaanden zouden aan hun genealogieën
honderden Azoriaanse afstammelingen kunnen toevoegen, verspreid over gans de wereld.
Stambomen van ‘de Utra’ op de Azoren.
Na een eerste prospectiereis van Joost in 1466, vestigde de groep van Joost de Hurtere, zijn
zuster Josina de Hurtere en hun halfbroer Boudewijn de Hurtere zich definitief op het eiland
Faial in 1468.
In Portugal troffen we vele vertalingen aan van de Vlaamse voornaam Joost: Jos, Joz, Jooz.
We noteren terloops dat Jorge Georges betekent in het Frans, Joris, ook George(s) in het
Nederlands, George in het Engels en Georg in het Duits. Het Portugese José noemt in het
Nederlands Jozef. Het Vlaamse Josine werd in het Portugees Josina. Er waren ook vele
varianten op de familienaam ‘de Hurtere’, namelijk de Utra en Dutra, eerder zelden Hutra en
Huerta.
10
4b. Joost de Hurtere/Joz de Utra de Oude.
A. Joz de Utra de Oude, geboren in Vlaanderen ca 1435, overleden in Faial in 1495, zoon van
Léon de Hurtere, was een edelman uit het Brugse Vrije, daar in dienst van de hertogin van
Bourgondië, D. Isabel van Portugal.
In 1465 kwam de Franciscaan Pedro, biechtvader van João I, koning van Portugal, vader van
D. Isabel, naar Vlaanderen om met de hertogen van Bourgondië enkele problemen te
bespreken. Manifest moest hij proberen zoveel mogelijk Vlamingen op de Azoren te krijgen
om er samen met Portugese emigranten de eilanden te bevolken. Hij liet doorschemeren dat in
de grond op de eilanden veel zilver en zink stak.
In 1466 vertrok Joz samen met 15 mannen, die enthousiast waren daar op korte tijd te kunnen
rijk worden. Zij bleven een jaar op het eiland Faial. Daar hebben ze keihard gewerkt, maar
geen zilver of zink gevonden. Zijn gezellen voelden zich bedrogen en wilden Joz vermoorden.
Dank zij Portugese militairen kon Joz aan de dood ontsnappen.
Ref: ‘Revolta de Flamengos’, Boletim de Sociedade de Geografia, reeks 22, Nr 4, Lissabon.
Op het eiland Faial had Joz vele illegale kolonisten aangetroffen van een vroegere
bevolkingsgroep uit 1452. Zij leefden er in erbarmelijke omstandigheden, zonder enige
leiding. Joz legde die alarmerende toestand voor aan de hoven van Portugal en Vlaanderen.
Er was een vroeger akkoord tussen de 12de koning D. Afonso V van Portugal en D. Isabel van
Portugal (1397-1471), sinds 1430 hertogin van Bourgondië, om Bourgondische en Portugese
veroordeelden naar Faial over te brengen als gedwongen kolonisten. Er werd inderdaad een
document teruggevonden in de kanselarij van D. Afonso V waarin in het boek 12, pg 50 staat
dat op 28.03.1452 koning Afonso V aan de Vlaamse zeevaarder Miguel Armão (Michel
Herman), woonachtig in Lissabon, de opdracht gaf een groep gevangen naar Faial te brengen.
Het was D. Fernando (1433-1470) die de eilanden van de Azoren, Madeira en Cabo Verde
beheerde tot aan zijn dood. Dank zij een brief met aanbevelingen van D. Isabel in Vlaanderen
voor haar broer D. Fernando in Portugal verleende deze het gouverneurschap over het eiland
Faial op 19.02.1468 aan Joz de Utra.
Met de ervaring van zijn eerste jaar op het eiland Faial, rekruteerde Joz de Utra in Vlaanderen
honderden vrijwillige kolonisten, sprak invloedrijke personen aan en verkocht zijn goederen.
Hij deed al het nodige om zijn opdracht te doen slagen.
Met de opbrengst van zijn gronden kocht hij materiaal, dieren, zaden. Om hem te helpen bij
zijn taak van beheerder van de twee eilanden kreeg hij in1468 de hulp van familieleden en
vrienden.
Hij bracht zelfs zoveel Vlamingen over naar de Azoren dat de Portugese koning achteraf een
magistraat met een extra groep Portugese kolonisten naar het eiland stuurde om het evenwicht
Portugezen/Vlamingen te herstellen.
Op 28.03.1481 werd Álvaro de Ornelas Saavedra, ridder van het Koninklijke huis, met
residentie op het eiland Madeira, benoemd tot gouverneur van het eiland Pico. De licentie
verviel echter omdat het eiland niet binnen de vastgestelde termijn bevolkt werd. Daarop
verleende de infante D. Beatrix van Portugal (1430-1506), weduwe van D. Fernando, op
29.12.1492 ook het gouverneurschap over Pico aan Joz de Utra, de Oude.
11
Bovendien schonk de koning aan Joz de Utra, de Oude de hand van de hofdame D. Beatrix de
Macedo. Ook kreeg hij de onderscheiding van ridder van het Koninklijke huis en werd hij dus
in de Portugese adel opgenomen op 15.10.1484. Deze vier gunsten tonen voldoende aan dat
de koning de hulp van de Vlamingen apprecieerde.
Op 05.03.1491 werden de beide erfelijke licenties toegekend aan Joz de Utra, de Oude
bevestigd door D. Manuel, hertog van Beja, meester van de Orde van Christus, kapitein van
de Azoren en Madeira, die op 25.10.1495 de 14de koning werd van Portugal.
Rond 1468-1469 trouwde Joz de Utra, de Oude met Brites de Macedo, dochter van Jerónimo
Fernandes, in dienst van D. Afonso I (1377-1461), die de eerste hertog van Bragança werd op
30.12.1442. (Ref: brief van 17.12.1468 van D. Afonso V).
De naam van haar vader kennen we alleen uit het testament van Jorge de Utra (A1), de zoon
van Beatrix de Macedo. D. Beatrix de Macedo was eredame van de hertogin D. Beatrix
(1430-1506), echtgenote van D. Fernando (1433-1470) en moeder van koning Manuel I
(1469-1521).
D. Beatrix de Macedo had blijkbaar twee zusters:
- D. Concordia de Macedo, die vermeld staat in het testament van Beatrix.
- D. Isabel. Over haar heeft het Jorge Pock, de correspondent in Lissabon van de Behaim uit
Nürenberg, die haar verschillende keren ontmoette en zich over haar uitliet als de meest
gerespecteerde en virtuoze vrouwen van Portugal. De zoon van Martim Behaim werd
opgenomen door zijn tante D. Isabel. Zou zij die zuster Isabel van D. Beatrix zijn?
D. Beatrix de Macedo, geboren ca 1451, moet ongeveer 15 jaar jonger geweest zijn dan haar
echtgenoot, die ze 36 jaar overleefde. Zij stierf in 1531 op de ouderdom van ongeveer 80 jaar.
Haar grafsteen staat in de kapel van Santa Cruz de Porto-Pim, de huidige parochiale kerk van
Angústias. In haar testament vroeg D. Beatrix de Macedo in 1531 H. Missen op te dragen
voor de zielenrust van Balduino ( C ), halfbroer van haar overleden echtgenoot.
Sinds 30.08.1675 worden haar stoffelijke resten bewaard in de nieuwe kerk opgericht onder
bisschop D. Fr. Lourenço de Castro. Na het overlijden van haar man ging ze afgezonderd
wonen in Porto-Pim. Bij haar dood was haar oudste zoon al 36 jaar gouverneur en leefde hij
als een kleine koning in de manor van zijn vader, de beste residentie van Horta.
De realisaties van Joz de Utra, de Oude als kolonisator zijn merkwaardig. Door het werk en
de toewijding van de eerste bewoners van het eiland werd de bodem vruchtbaar.
Verschillende culturen ontwikkelden zich snel, zoals die van de tarwe en de pastel, deze
laatste ingevoerd door Louis Govaert. De handel in landbouwproducten, de huizenbouw en
enkele kleine huiselijke industrieën ontwikkelden zich zienderogen. Meer mensen vloeiden
toe.
De gouverneur bouwde zijn residentie op een hoogte in het centrum van de nederzetting.
Naast zijn manor liet hij een kapel bouwen gewijd aan St. Jacobus, waar de doden begraven
werden. De Vlamingen hadden een speciale devotie voor deze heilige.
De plaats kreeg eerst de naam van Vila de Hortere. De stad ontwikkelde zich en werd later
Viladorta genaamd en is nu de hoofdstad Horta geworden van het eiland Faial.
12
Boven Horta ligt een dorp ‘Flamengos’ genaamd. Wel overdacht leidde Joz de Utra, de Oude
alles ijverig in goede banen. Hij heeft Vlaanderen eer aangedaan.
Op de plaats waar voorheen de woonst stond van de eerste gouverneur, kwam er later het
majestueuze College van de Jezuïeten en staat nu de hoofdkerk van St. Salvator. Aan de
zuidkant kwamen later de prefectuur van het departement en het ministerie van Financiën en
ten noorden het stadhuis en het Justitiepaleis. De zuidkant diende als koninklijk paleis waar
koning Carlos en zijn echtgenote koningin Amélia resideerden.
Joz de Utra verbleef ook regelmatig in Lissabon. In 1494 verbleef hij in het paleis van de
buitenlandse ambassadeurs, in een groot huis dicht bij het klooster van S. Domingos.
Joz de Utra, de Oude is overleden in 1495. Hij werd begraven in de kleine kapel van het
Heilige Kruis, die D. Beatrix liet verbouwen op 24.05.1527, vier jaar voor haar dood.
De inventaris van de goederen van de familie ‘de Utra’ besloeg in het jaar 1647 1.300
bladzijden. Kapitein Francisco de Utra de Quadros, laatste eigenaar van de bezittingen van de
familie ‘de Utra’, schonk deze aan de Paters Jezuïeten op 10.06.1648.
Tien kinderen van Joz de Utra, de Oude en D. Brites de Macedo:
1. Jorge de Utra.
2. Francisco de Utra.
3. Fernão (of Nuno) de Macedo.
4. Catarina de Macedo.
5. Isabel de Macedo
6. Beatrix de Macedo
7. Joana de Macedo.
8. Bárbara de Macedo.
9. Maria de Macedo.
10. Rosa de Macedo.
A1. Jorge de Utra (ca 1468-1549). Als oudste zoon van Joz de Utra de Oude erfde hij de
goederen en de titel van zijn vader en werd hij op 31.05.1509 de 2de gouverneur van Faial en
3de gouverneur van Pico, bevestigd door D. João III op 22.10.1528. Hij werd ook de
gouverneur van het gerecht. Hij beheerde beide eilanden gedurende 54 jaar, van 1495 tot
1549.
De titel van ridder van het Koninklijke huis werd hem op 22.10.1528 toegekend door de 15de
koning van Portugal, D. João III (1521-1557).
Hij liet een kapel bouwen ter ere van St. Jacobus en beschikte op 15.03.1549 dat hij moest
begraven worden in het midden van deze kerk, rechtover het altaar. Deze kapel werd samen
met alle officiële gebouwen in 1597 vernietigd door het Engelse leger van de graaf van Essex.
Tussen 1712 en 1714 werd de kapel afgebroken om er de kerk te bouwen van het College van
Horta, nu de hoofdkerk.
Van 1580 tot 1640 was Portugal, en dus ook de eilanden, ingelijfd bij Spanje dat in oorlog
was met Engeland.
13
In 1851, bij opgravingen voor de constructie van de prefectuur van het departement van Horta
waar zich het oude ministerie van Financies van Horta bevond, werd het graf van Jorge de
Utra Jr blootgelegd. Zo kent men met zekerheid de plaats waar hij in 1549 begraven werd.
Vóór 1500 trouwde Jorge de Utra Jr op Terceira met D. Isabel Côrte-Real (ca 1464-1534), de
jongste dochter van de gouverneur van Angra op het eiland Terceira, namelijk João Vaz
Côrte-Real en zijn vrouw D. Maria Abarca, een Spaanse van Vigo. Tot in de 17de eeuw bleven
zijn erfgenamen gouverneur van de eilanden Terceira en S. João.
In zijn testament van 15.03.1549 drukte hij de wens uit begraven te worden in de kapel van
Santiago, gelegen rechtover zijn woonst. In dat testament heeft hij het over de kapellen van,
André Lopes en João Fernandes.
Hun zonen Miguel (ca 1450-overleden na 10.05.1503) en Gaspar (ca 1450/55- 1501) waren
zeevaarders en zijn beiden overleden in de Noord-Atlantische Oceaan. Gaspar zou ‘Terra
Verde’, het Groene Land ontdekt hebben. Waar dit “Terra Nova” ligt, is niet bekend.
We halen de “Côrte-Real” hier aan omdat zij in deze genealogie een grote rol zullen spelen.
João Vaz Côrte-Real, belastingontvanger van de Infante D. Fernando, zou geboren zijn in de
Algarve ca 1410 en bekwam zijn benoeming van gouverneur van het eiland Terceira op
02.04.1474 en die van het eiland S. Jorge op 19.05.1495, waar hij stierf op 02.07.1496 en
begraven werd in de hoofdkapel van het oorspronkelijke klooster van S. Francisco.
De vader van João Vaz Côrte-Real was Vasco Anes Côrte-Real, geboren ca 1365. Hij was
grenswachter in de Algarve en heeft deelgenomen aan de inname van Ceuta op 21.08.1415 in
dienst van de Infante D. Duarte. João was een natuurlijke zoon van Vasco en Mor Afonso
Escudeiro.
De grootvader van João was Vasco Annes da Costa, een ridder uit Tavira ten tijde van de
koningen D. Fernando en D. João II.
Maria Abarca stierf in Angra in 1512. Zij was een dochter van D. Pedro Abarca uit Tui in
Spanje. Hij was in dienst bij D. Sancho ‘Abarca’, koning van Navarra.
Vier kinderen van Jorge de Utra Jr en D. Isabel:
1. Manuel de Utra Côrte-Real.
2. Francisca de Utra Côrte-Real.
3. [António de Utra Côrte-Real volgens de genealoog Andrade Leitão (geen documenten
gevonden).]
4. D. Genebra de Utra (volgens Felgueiras Gayo).
Een bastaardzoon met de ongehuwde Iseu Pinheiro:
5. Jorge de Utra de Macedo.
14
Jorge de Utra Jr was cholerisch in zijn privéleven, een echte tiran:
Hij trad hardhandig op tegen de overspelige verhoudingen van zijn zuster Francisca na de
dood van haar eerste echtgenoot Martinho Behaim in 1507, mogelijk omdat de koning en
Jorge goed bevriend waren geweest met Behaim.
Jorge de Utra Jr nam de nieuwe vriend van Francisca, Fernão de Évora, gevangen en liet hem
geboeid overbrengen naar Lissabon om hem te laten berechten door de koning. Niet schuldig
bevonden voor de koning, stuurde hij Fernão terug naar Faial. Jorge de Utra Jr respecteerde
het recht van de koning niet om genade te verlenen en zond Fernão naar het eiland Terceira
om hem daar te laten doden. Daar stuurde de ‘ouvidor’, de dienstdoende beheerder van de
gouverneur, Diogo Álvaro’ Fernão opnieuw naar Lissabon. Eigenaardig genoeg werd deze
opstandige houding van Jorge tegen de beslissing van de koning niet bestraft.
Jorge de Utra Jr was ongemeen streng tegenover zijn zuster Francisca, maar hijzelf had ook
betrekkingen met de ongehuwde Iseu Pinheira. Hij beschermde en bevoordeelde zijn bijzit en
zijn bastaardzoon Jorge de Macedo.
Zijn vrouw Isabel en zijn legitieme kinderen waren uiteraard ongelukkig met een dergelijke
toestand. Voor zijn vrouw had hij niet het minste respect. Slachtoffer van jarenlange slechte
behandelingen en misprijzen stierf zij van verdriet. Zijn vrouw had gevraagd begraven te
worden in de hoofdkerk van S. Francisco voor het hoofdaltaar van OLV do Rosário en wenste
dat haar gebeente later zou overgebracht worden naar het klooster van S. Francisco te Angra,
in het graf van haar ouders. Terecht wilde zij zelfs na haar dood niet in de nabijheid haar
echtgenoot blijven.
Na de dood van zijn vrouw Isabel bracht hij zijn bijzit en haar zoon in huis. Hij bedreigde en
mishandelde dagelijks zijn dochter Francisca. Zij moest zwijgen en gehoorzaam zijn of er
zouden nog doden vallen. Hoewel hij goed wist dat een zwarte huisbediende een natuurlijke
dood gestorven was, beschuldigde hij zijn dochter ervan haar te hebben vermoord. Francisca
werd een tijd gevangen genomen. Later is ze het huis ontvlucht en kwam ze er nooit meer
terug. In die onmogelijke levensomstandigheden verliet ook de oudste zoon Manuel het
ouderlijke huis.
In zijn testament van 15.03.1549 vermelde Jorge de Utra alleen zijn bastaardzoon Jorge de
Macedo. Noch zijn echtgenote, noch zijn wettige kinderen kwamen er in voor.
Door dit document weten we dat zijn grootvader langs moederskant, dus de vader van Brites
de Macedo, een zekere Jerónimus Fernandes was, die een kapel opgericht had, beheerd door
Jorge de Utra Jr.
De haat van Jorge de Utra tegen zijn vrouw en wettige erfgenamen was zo groot dat hij als
laatste beheerder van het majoraat José da Cunha Brum Terra e Silveira benoemde hoewel
deze slechts een kleinzoon in de achtste rang was van D. Isabel de Macedo, getrouwd met
Francisco da Silveira.
A1.1. Manuel de Utra Côrte Real (geboren in Faial, overleden in Santarém ca januari of
februari 1553).
Door het erfenisrecht werd hij in 1549 de opvolger van zijn vader als de 3de licentiehouder
van Faial en de 4de van Pico. Dit werd op 15.06.1550 schriftelijk bevestigd door koning
15
D. João III.
Manuel trouwde ca 1530 met D. Maria Vicente, enig kind van João Annes das Grotas en van
Catarina Vicente. Maria Vicente was een sterke persoonlijkheid, soeverein, intelligent,
dynamisch. Manuel was zwakker. Hij ging fluitend door het leven en zette de bloemetjes
buiten.
De familie das Grotas was blijkbaar van lage afkomst in de ogen van de Côrte-Real, en dat
paste niet in het plaatje van de adellijke familie, gouverneur van het eiland. Dat was helemaal
niet naar de zin van de oude hoogadellijke familie Côrte-Real die verwant was met het
Koninklijke huis. Voor hen ging het om een flagrante mesalliance. Hun reactie was hevig en
snel kort na de dood van Manuel de Utra Côrte- Real.
De naam Grotas komt van het Vlaamse De Groote. Van die familie bestaat geen eigen
stamboom.
Er was een familie De Groote van lage landadel gekend in Brugge.
De Groote/Grotas. De Groote, naar de gestalte: Jan de Grote, 1326 Ieper, Wouter De Groote,
Brugge. Hieronder één van de drie Vlaamse wapenschilden De Groote. Deze hier is van een
Brugse adellijke familie.
Er bestond waarschijnlijk al tientallen jaren lang een rivaliteit tussen de Portugese
licentiehouder van het eiland Terceira, die Jácome de Bruges opvolgde en die Vlaamse
licentiehouder de Utra van de eilanden Faial en Pico. Die wrevel nam zeker nog toe door de
schandelijke manier waarop Jorge de Utra zijn vrouw Isabel, hun dochter, ene Côrte-Real,
behandeld had en dan bovendien na haar dood nog zijn bijzit Iseu Pinheira, ook al niet van
adel, in huis durfde te halen.
Vooraleer we de volgende tragedie aanhalen, moeten we vermelden dat Manuel het ouderlijke
huis verlaten had, niet kapitaalkrachtig was, bij zijn schoonouders inwoonde en dat Maria
Vicente hem zeven kinderen geschonken had.
16
Na het overlijden van zijn vader begaf Manuel zich naar Lissabon om zijn rechten op het
erfelijke gouverneurschap te vrijwaren. Daar liep hij in de volgende valstrik opgezet door de
familie Côrte-Real.
Een neef van Manuel, namelijk Bernardo Côrte-Real, zoon van zijn oom langs moeders kant,
Vasco Annes Côrte- Real was getrouwd met D. Maria de Menezes, dochter van Gabriel de
Brito en zijn tweede vrouw D. Margarida de Menezes. Deze D. Maria had een zuster
D. Ângela de Menezes. Manuel moet met haar geflirt hebben. Haar obsessie was ‘getrouwd te
zijn’. Willens nillens moest en zou Manuel de Utra Côrte-Real haar echtgenoot worden.
D. Ângela en haar moeder vroegen en verkregen een audiëntie bij de koning. In de Paço dos
Reis, het Koninklijk paleis, waren de Côrte-Real machtig. Zij vroegen aan de koning, Manuel
te doen trouwen met D. Ângela en in geval van weigering tegen hem alle mogelijke druk uit
te oefenen. Het werd een erezaak. De koning kon moeilijk weigeren.
Manuel verklaarde dat hij gelukkig getrouwd was met een lieve vrouw, een zonnetje in huis,
en die hartelijk, voorkomend en vlijtig was. Hij had een schoon gezin met zeven kinderen en
kon dus, en wilde ook niet hertrouwen met wie dan ook. Manuel kreeg bedenktijd en werd
gevangen genomen. Na verloop van tijd werd hem die vraag opnieuw gesteld. Hij volharde en
wilde niet trouwen. Daarop werd hij gedurende drie jaar opgesloten in het kasteel van
Santarém.
Tweede, gedwongen, huwelijk van Manuel met D. Ângela de Menezes: op het laatst, moreel
gekraakt, ziek met zware koorts, kregen ze hem zover dat hij in februari 1553 toch trouwde
met D. Ângela in de kerk van S. Salvador in Santarém, terwijl Maria Vicente nog leefde.
Manuel stierf vier dagen later. De weduwe D. Ângela trok zich in het klooster terug.
Manuel was bigamist geworden onder druk van koning João III de Gelovige, de koning die de
Inquisitie invoerde, die in Portugal 185 jaar duurde en vele duizenden slachtoffers maakte.
Van machtswellustelingen gesproken. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Kroon
en van de Kerk.
Na de dood van Manuel gingen de intriges van de Côrte-Real door en werd de leugen
verspreid dat Maria Vicente niet getrouwd was met Manuel en dat haar bastaardkinderen dus
geen recht hadden op de licentievergunning. Daardoor werd de kolonisatielicentie voor Faial
en Pico toegekend aan D. Álvaro de Castro, zoon van de beroemde onderkoning van India,
D. João de Castro.
Maria Vicente is met haar kinderen naar Lissabon getrokken en heeft aan het gerecht het
bewijs geleverd dat zij de legitieme echtgenote was van Jorge de Utra Côrte-Real. Dat heeft
niets opgeleverd. Vele van haar afstammelingen zijn in Carnide in de omgeving van Lissabon
blijven wonen. Maria Vicente keerde later met enkele dochters naar Faial terug. Zij
hertrouwde iets vóór 1584.
Zeven kinderen van Manuel en D. Maria Vicente:
1. Gaspar de Utra Côrte-Real.
2. Antónia de Utra Côrte-Real.
3. Bárbara de Utra Côrte-Real.
4. Catarina de Utra Côrte-Real.
17
5. Isabel de Abarca.
6. Salvador de Utra Côrte-Real.
7. Jerónimo de Utra Côrte-Real.
A1.1.1. Gaspar de Utra Côrte-Real, geboren in Faial en overleden in Lissabon ca 1558.
Hij kreeg de voornaam van Gaspar naar de zeevaarder Gaspar Côrte-Real, broer van zijn
grootmoeder. Hij trouwde in Lissabon met zijn nicht D. Helena Nunes Homen (A9.1), dochter
van João Nunes Homem en van D. Maria de Macedo.
Maria Vicente diende voor haar oudste zoon Gaspar een aanvraag in om het gouverneurschap
te verwerven, maar hij stierf vóór de uitspraak gedaan werd. Het gouverneurschap dat
D. Álvaro de Castro in 1553 verworven had, schonk hij in 1559 terug aan de Kroon.
Gaspar bezat nooit het majoraat van de familie en de licentie voor het beheer van de eilanden
ging later naar zijn jongste broer Jerónimo de Utra Côrte-Real.
Twee kinderen van Gaspar en D. Helena:
A1.1.1.1. José Côrte-Real, broeder in het klooster van O.L.V. van het Licht in Carnide.
A1.1.1.2. D. Luisa de Utra Côrte-Real (* ca. 1557) erfde de eigendommen van haar
voorouders in Faial, Pico en Terceira. Op 10.01.1611, ca 54 jaar oud, was ze nog steeds
ongehuwd en kinderloos, onbekwaam om alleen al die goederen te beheren.
Zij schonk al haar bezittingen aan haar neef Francisco de Utra de Quadros (1590-1648), die
later trouwde met D. Isabel da Silveira, dochter van Jerónimo de Utra Bulção en van
D. Margarida da Silveira (C1.5.1.1.). Zij stond haar eigendommen af voor een bedrag van
20.000 reis (50.000 cruzados) tegen een uitermate lage levensrente van 65$000, waarvan ze
nauwelijks kon leven. Later schonk Francisco de Utra de Quadros zijn eigendommen aan de
Jezuïeten.
A1.1.2. Antónia de Utra Côrte-Real, geboren in Horta, ongehuwd. Begraven in de kapel van
de kerk van S. Francisco. Getuigschrift op 08.09.1616. Samen met haar zuster Bárbara stichtte
zij de hoofdkapel van de kerk van S. Franciscus.
A1.1.3. Bárbara Côrte-Real (ook: Macedo) stichtte in 1616 de kapel van O.L.V. van de
Rozenkrans in de kerk van São Francisco van Horta. Samen met haar zuster Catarina waren
zij de eersten die in het klooster van Glória intraden.
A1.1.4. Catarina de São Salvador overleden in Horta op 02.09.1617. Samen met haar zuster
Bárbara stichtte zij het klooster van de Glória in Horta. Voor die stichting schonk ze gans haar
bezit op 09.01.1608. Ze trad in dat klooster in 1611.
A1.1.5. Isabel de Abarca (ook: Ana Côrte-Real volgens Ferreira de Serpa).
A1.1.6. Salvador de Utra Côrte-Real, student theologie aan de universiteit van Coimbra.
Geboren in Faial en gestorven aan boord van een schip tussen Terceira en het continent.
Ongehuwd, kinderloos.
A1.1.7. Jerónimo de Utra Côrte-Real, geboren ca 1546/1549, overleden in Horta in 1610,
begraven naast zijn moeder in de kapel van de oude kerk van S. Francisco.
18
Vooruitziende diende zijn moeder, Maria Vicente, voor hem in 1558 een aanvraag in voor het
beheer van Faial en Pico als opvolger van zijn broer, die geen zonen naliet bekwaam om die
erfenis op te nemen. Aan die aanvraag werd pas 24 jaar later, op 11.04.1582, door koning
Felipe II een gunstig gevolg gegeven. Zo werd Jerónimo de 6de kapitein van Faial en de 7de
van Pico op 11.04.1582.
De 4de en 5de kapiteins waren D. Álvaro de Castro van 1553 tot 1559 en dan van10.03.1573
tot in 1582 aan D. Francisco de Mascarenhas, verdediger van de stad Chaul in India, die op
10.03.1573, vicegouverneur van India en van graaf van Viladorta werd.
De tijd vloog voorbij, het politieke kader veranderde. De Spaanse Felipes kwamen aan de
macht in 1580.
Minister en gouverneur van het nieuwe regime werd Cristovão de Moura, getrouwd met
D. Margarida Côrte-Real, nicht in de 3de graad van Jerónimo door de grootmoeder langs zijn
moeders kant.
Jerónimo de Utra Côrte-Real trouwde ca 1584 in Lissabon met D. Margarida Figueira de
Azevedo Coutinho, dochter van Francisco Figueira de Azevedo en D. Isabel de Abreu, zuster
van António de Abreu, de grote vriend van Luís de Camões. D. Margarida stierf in
Angra/wijk kathedraal op 16.4.1616.
Op 28.08.1584 kreeg Jerónimo de toelating om Diogo Gomes da Silveira aan te stellen als
zijn plaatsvervanger op de eilanden. Jerónimo had jarenlang aan het hof geleefd en wenste
niet naar het eiland terug te keren.
Op 15.10.1584 werd hij ridder van het Koninklijke huis. Op 27.02.1586 werd hem een
blazoen toegekend.
Op 11.04.1592 beklaagden de gemeentebesturen van Horta en Lages do Pico zich bij de
koning over de langdurige afwezigheid van Jerónimo. De eerste 16 jaar van zijn
gouverneurschap had hij de eilanden laten beheren door zijn auditeurs. Pas in april 1600
kwam hij met zijn gezin in Faial aan en nam hij gedurende 10 jaar zijn taak van beheerder op
zich tot kort voor zijn dood.
Ten slotte verzaakte hij aan zijn bevoegdheden ten voordele van zijn familielid Franciscus de
Utra de Quadros. Jerónimo werd in 1610 begraven in de hoofdkapel van het klooster van
S. Francisco, in hetzelfde graf als zijn moeder Maria Vicente. Volgens haar testament van
08.09.1616 wenste ook haar dochter D. Antónia de Utra Côrte-Real daar begraven te worden.
Op 27.10.1614 schonk koning Felipe II het gouverneurschap aan de neef van Jerónimo,
namelijk aan Manuel de Moura Côrte-Real, 1ste graaf van Lumiares en 2de markies van
Castelo Rodrigues, die ook de 6de kapitein werd van Angra en van Praia, en de 6de kapitein
van het eiland S. Jorge.
Twee kinderen van Jerónimo en D. Margarida:
1. D. Luisa of D. Luzia Côrte-Real.
2. Luís de Utra Côrte-Real, overleden in India.
19
A1.1.7.1. D. Luisa Coutinho (ook: D. Luisa Côrte-Real). Zij werd op 06.06.1586 gedoopt in
de parochiale kerk van Carnide bij Lissabon. Zij is nooit op het eiland Faial geweest. Zij heeft
in India gewoond, waar ze op 09.12.1624 gestorven is.
Zij trouwde op 13.05.1603 in Sta. Catarina te Lissabon met Pedro Coelho da Silva, geboren in
Lissabon/Carnide op 06.06.1586 en gestorven op 29.04.1642), zoon van Bras Coelho da Silva
en D. Inês de la Barrera. Hij was een kleinzoon in de 6de graad van deze Pedro Coelho, die
medeplichtig was aan de moord op D. Inês de Castro (ca 1325-1355). Inês was in 1346 in het
geheim getrouwd met D. Pedro (1320-1367), zoon van koning D. Afonso IV (1290-1357) die
haar liet vermoorden omdat hij vreesde dat haar bastaarddochters conflicten zouden kunnen
veroorzaken bij de troonsbestijging van een van de wettige kinderen van D. Pedro.
Op 11.02.1612 werden Luisa en Pedro erfgenamen van Jerónimo de Utra Côrte-Real. Na het
overlijden van zijn echtgenote, omdat hun kinderen nog jong waren, wisselde Pedro de
goederen in Faial, Pico en Terceira uit met zijn neef Francisco de Utra de Quadros.
Vier kinderen van D. Luisa en Pedro:
A1.1.7.1.1. Luís de Utra Côrte-Real, geboren in Lissabon rond 1605 en overleden in Goa in
1678. Daar hij geen kinderen meer had, liet hij al zijn bezittingen na aan de Jezuïeten.
Ridder van het Koninklijke huis sinds 22.03.1629, bevestigd op 27.03.1648, voor bewezen
diensten aan het leger en in Cochim. In 1645 kreeg hij de titel van onderkoning van India,
graaf van Aveiras. Ridder van de Orde van Christus sinds 20.09.1648
In 1624 embarkeerde hij op de vloot die het spoor zocht van het oorlogsschip “S. Tomé” op
het traject naar India. Het zelfde jaar vertrok hij om Bahia te veroveren. In 1626 liep zijn
schip averij op in La Rochelle. In 1629 vertrok hij naar India en van daar uit naar de kust van
Malabar waar hij bleef tot in 1630. Hij vertrok ter verdediging van Colombo in Ceylon. Daar
verbleef hij tot in 1632 en werd er benoemd tot kapitein van de infanterie van Cochim. Tussen
1633 en 1638 ondernam hij verschillende missies in Cochim, Goa, Kaap Camori, Ceylon, de
straat van Ormuz, Maskate, enz…
Op 25.12.1644 kreeg hij van de vicekoning, graaf van Aveiras, de toelating naar Portugal
terug te keren om persoonlijke zaken af te handelen in betrekking met zijn goederen op het
eiland Faial en om te pogen zijn grootvader op te volgen als gouverneur van Faial en Pico.
Dat gelukte hem niet en hij keerde terug naar India.
Hij embarkeerde op het galjoen “S. Jorge”, in een zeemacht van vier galjoenen en een
karveel, die de vicekoning João da Silva Telo aan boord had en Lissabon verliet op
29.04.1650. In India heeft hij zich bijzonder onderscheiden.
In 1671 had hij als militair meer dan 40 jaar o.a. in India en Brazilië de Kroon gediend.
Twee huwelijken in India. Eerste huwelijk met D. Margarida Cardoso de Pina, zonder
nageslacht. Dochter van João Cardoso de Pina.
Tweede huwelijk in India met D. Maria de Lucêna, wettige dochter van João Rodrigues de
Lucêna en van zijn vrouw D. Maria do Vale.
20
Hij stierf in 1678 In India. Hij liet zijn bezittingen na aan de paters Jezuïeten.
Twee kinderen van Luís met D. Maria de Lucêna:
A1.1.7.1.1.1. Jerónimo Côrte-Real , geboren in Goa en er overleden in 1659. Hij diende in
India van 1651 tot aan zijn dood. Hij nam actief deel aan twee gevechten van generaal Luis
Furtado de Mendonça tegen de Hollanders vóór de haven van Goa.
Voorgesteld voor het ridderschap in de militaire orde van Christus. Omdat hij langs zijn
grootvader van moeders kant, João Rodrigues de Lucêna, behoorde tot de Joodse
gemeenschap mocht hij van de Orde van Christus, de eretitel die de Koning hem verleend had
voor bewezen diensten, niet aanvaarden.
In 1655 werd hij gevangen genomen in het fort van Caleture, gedurende de oorlogen van
Ceylon, en naar Nederland overgebracht. In 1656 lieten ze hem vrij en keerde hij naar
Portugal terug, getekend door de slechte behandeling in gevangenschap.
Jerónimo Côrte-Real was in India getrouwd met D. Madalena Xavier de Morais, dochter van
Donato de Morais Supico en van zijn eerste echtgenote D. Leonor Pereira In India, waar hij
woonde en D. António de Almeida doodde wegens smaad. Hij liet een fortuin achter liet van
meer dan 600.000 cruzados.
A1.1.7.1.1.2. D. Maria Côrte-Real. Zij stierf nog tijdens het leven van haar vader in India
tussen 1671 en 1678. Getrouwd met Vicente de Araújo, geboren in Sta Maria de Labrujó,
Ponte de Lima, ridder van het Koninklijke huis sinds 08.03.1669 op voorwaarde naar India te
gaan. Zoon van Domingo Esteves de Araújo. Geen nageslacht.
A1.1.7.1.2. Jerónimo de Utra Côrte-Real geboren in Lissabon/S.Sebastião op 14.01.1610.
Broeder Benedictijn in het klooster van Tibães. Hij profeste op 12.04.1636 onder de naam van
Frei João do Rosário.
A1.1.7.2. Luís de Utra Côrte-Real, overleden in India.
A.1.1.1.3. Braz Coelho, broeder Benedictijn.
A.1.1.1.4. Antónia, religieuze.
A1.2. D. Francisca Côrte-Real (? – 1538), legitieme dochter van Jorge de Utra en Isabel
Côrte- Real. Wegens slechte behandeling van haar vader ontvluchtte ze het ouderlijke huis.
Zij trouwde in het geheim of ze had een verhouding met Heitor Rodrigues, een handelaar.
Zij stichtte de kapel van de engel Custódio in de kerk van São Francisco in Horta.
Haar testament van 29.12.1538 zinspeelde op weinig flaterende handelingen voor de
nagedachtenis van haar vader.
Zij en haar kindje stierven bij haar eerste bevalling, ziek van ellende.
A1.3 António de Utra Côrte-Real, legitieme zoon van Jorge Utra, jong gestorven. Geen
documenten gevonden.
21
A1.4. D. Genebra de Utra, getrouwd met Pedro Álvares de Carvalho, heer van het patronaat
van S. Miguel de Carvalho, in Celorico de Basto, zoon van Álvaro Rodrigues de Carvalho en
van D. Maria Soares da Cunha.
Een natuurlijke zoon:
A1.4.1. Jorge de Utra de Macedo, leefde in Lajes van Pico. Hij trouwde met D. Apolónia
Faleiro, dochter van Simão Fernandes Faleiro, notaris van Lajes van Pico op 21.22.1567, als
opvolger van Francisco Soares. Apolónia erfde het recht op opvolging.
Jorge en Apolónia hadden een zoon:
A1.4.1.1. Paulo de Utra de Macedo werd de nieuwe notaris van Lajes.
A1.5. José de Macedo, natuurlijke zoon van Jorge de Utra met de ongehuwde D. Iseu Pinheiro
volgens een getuigenis van 1573 en die aangeeft dat zij de tante was van Martim Álvernas en
van D. Juliana de Utra.
José was mogelijk de stamvader van de Macedo die nu nog voorkomen op de eilanden Faial
en Pico. Hij was auditeur van Faial en Pico gedurende drie jaar (boek 16 van de kanselarij van
D. Sebastião, pg. 324).
A2. Francisco de Utra, zoon van Joz de Utra, de Oude en Brites de Macedo. Ongehuwd
gestorven nog tijdens het leven van zijn moeder, vóór 1527.
A3. Nuno of Fernão of Nuno Fernão de Macedo, zoon van Joz de Utra, de Oude en D. Brites
de Macedo. Getrouwd met D. Ana Gonçalves Botelho, van het eiland São Miguel, dochter
van Gonçalo Vaz Botelho.
Nuno en D. Ana hadden vier kinderen:
A3.1. Jerónimo Teixeira getrouwd met D. Margarida Barbosa, zonder nageslacht. Dochter
van Rui Lopes Barbosa, inwoner van Calheta de Pero de Teive in Ponta Delgada, een zeer
rijke man, en van D. Guiomar Fernandes Tavares.
A3.2. Manuel de Macedo was heimelijk getrouwd in Ponta Delgada. Twee dochters stierven
ongehuwd, zonder nageslacht.
A3.3. D. Isabel de Macedo getrouwd met haar neef Nuno Gonçalves Botelho, zoon van Jorge
Nunes Botelho en D. Margarida Travessos Cabral, die zeven kinderen hadden. Nuno erfde de
majoraten. Hij had eveneens zeven kinderen in het geslacht Botelho
A3.4. D. Beatrix de Macedo in S. Miguel getrouwd met Gaspar Homem da Costa, ridder,
woonachtig in Vila Franca do Campo, zoon van Luis Fernandes da Costa, O Velho, afkomstig
van Viseu. Eerst was hij op het eiland Madeira waar hij trouwde met D. Isabel Dias, geboren
op dat eiland. Daarna vertrok hij naar Vila da Praia/Terceira waar hij enkele jaren doorbracht
als plaatsvervanger van de gouverneur. Daarna trok hij naar het eiland S. Miguel waar de
gouverneur hem een groot landbouwbedrijf bezorgde in Maia, genaamd Lombas dos Costas.
Negen kinderen bij het geslacht Costa.
22
A4. D. Catarina de Macedo overleden vóór 13.02.1531, dochter van Joz de Utra de Oude en
D. Brites de Macedo. Ze was hofdame van de Infante D. Beatrix.
Zij trouwde met Rui de Barros, geboren in Madeira, een zeer rijke grootgrondbezitter.
Hij was de 3de zoon van Pedro Gonçalves da Clara en D. Isabel de Barros.
Hij diende met zijn beide broers Pedro Gonçalves de Barros en Diogo de Barros in Afrika.
Beiden hadden afstammelingen.
Drie kinderen van D. Catarina en Rui de Barros:
A4.1. Tristão de Barros getrouwd met D. Leonor Chamôrro.
Twee kinderen:
A4.1.1. Rui de Barros getrouwd met D. Leonor Martins. Nageslacht uitgestorven.
A4.1.2. D. Catarina de Barros getrouwd met haar neef Tristão of Fernão de Macedo d’ Utra.
A4.2. António de Utra trouwde in de kathedraal van Funchal op 20.5.1550 met D. Francisca
de Figueiredo.
António en D. Francisca hadden twee kinderen:
A4.2.1. Luzia geboren in de wijk kathedraal in 1542.
A4.2.2. Tristão of Fernão de Macedo de Utra getrouwd met zijn nicht D. Catarina de Barros
Leme (A4.1.2.), dochter van Rui Leme, overleden op 04.11.1566, en van zijn tweede
echtgenote Maria Franca Cabrera, overleden op Madeira op 03.04.1591. Zij waren getrouwd
op het eiland Lanzarote/Canarische eilanden.
A4.2.2.1. D. Joana de Barros Leme op 17.05.1614 getrouwd met Álvaro de Ornelas de
Vasconcelos, de 3de zoon van Diogo de Ornelas de Vasconcelos en D. Ana Ferrás.
A4.3. D. Isabel de Barros de Macedo getrouwd met João Rodrigues Cabral, O Mourário,
geboren op 22.08.1540, zoon van João Rodrigues Cabral en D. Inês Miranda.
Twee kinderen van D. Isabel en João:
A4.3.1. Rui Cabral getrouwd met D. Antónia Delgada, dochter van Pedro Gomes de Galdo,
Velho, en van D. Constança Delgada. Zonder nageslacht.
A4.3.2. Ana Cabral.
A5. D. Isabel de Macedo, dochter van Joz de Utra de Oude en D. Brites de Macedo.
Eerste huwelijk met Francisco da Silveira, zoon van Willem Vander Haeghen en
D. Margarida (zie stamboom Silveira).
Tweede huwelijk met Rodrigo de Meneses, commandeur van Grândola, zoon van D. João de
Meneses, senhor de Cantanhede, en van D. Leonor da Silva. Na het overlijden van haar
tweede echtgenoot kende de koning haar een levensrente toe. Ze was een gedistingeerde
dame, één van de meest virtueuse vrouwen van het rijk. Het zoontje Martinho Behaim Jr. van
haar overleden zuster D. Joana de Macedo (A7) werd door haar opgevoed en beschermd.
23
Een zoon van D. Isabel en Rodrigo:
A5.1.Vicente de Menezes, overleden in India, zonder nageslacht.
A6. D. Beatrix de Macedo II, dochter van Joz de Utra de Oude en D. Beatrix de Macedo I.
Zij trouwde met de bastaardzoon Álvaro Pessanha, weduwnaar, heer van het majoraat Santa
Catharina de Alenquer, zoon van João Pessanha.
A7. D. Joana de Macedo (* 1475), dochter van Joz de Utra de Oude en D. Beatrix de Macedo.
De 13-jarige Joana trouwde in 1486 in Faial met de 29-jarige Martinho Behaim II (van
Bohemen) (* 06.10.1459 Nürenberg-29.07.1507), zoon van Martinho Behaim I (* ca 1430)
en Agnès Schopper de Schopperhof, rijke handelaars.
In zijn jonge jaren was hij ook handelaar. Na diverse reizen in Europa vestigde Martinho
Behaim (ook: da Boémia) zich in 1483 in Antwerpen. Hij was toen al gekend als navigator en
kosmograaf. In Vlaanderen leerde hij Portugezen kennen. Zo kwam Martinho naar Portugal
rond 1484. Hij werd er goed ontvangen door koning D. João II, die door zijn eigen
belangstelling voor astronomie en navigatie Behaim waardeerde voor zijn adelstand en zijn
wetenschappelijke kennis, die later ietwat overdreven bleek te zijn. Op 18.02.1485 benoemde
koning D. João II hem tot ridder in de Orde van Christus.
Martinho Behaim vergezelde Portugese zeevaarders op hun reizen naar Afrika en India. Zijn
beroemde wereldbol was klaar in 1492. Dankzij een kaart getekend door Martinho Behaim
ontdekte Magalhães de straat naar zijn naam genaamd en die toegang gaf tot de Stille Oceaan.
In 1494 gaf koning D. João II hem een belangrijke en geheime opdracht. Hij moest van
Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519), Rooms keizer, trachten te bekomen dat de Heilige
Stoel in Rome zijn natuurlijke zoon Jorge zou legaliseren zodat die hem later op de troon van
Portugal zou kunnen opvolgen.
Op zee werd Behaim gevangen genomen, beschouwd als een vrijbuiter. Hij werd drie
maanden in Engeland opgesloten, kon naar Frankrijk ontvluchten op een piratenschip en
vertrok via Vlaanderen naar Portugal waar hij op 07.06.1495 aankwam.
Van zijn opdracht was niets in huis gekomen. Verder weten we alleen dat hij zeer arm stierf in
een hospitaal van Lissabon en op 29.07.1507 begraven werd in de kerk van São Domingo.
Tweede huwelijk tussen 1507 en 1518 van D. Joana de Macedo met Henrique de Noronha,
van Madeira. Hij was de 4de kleinzoon van D. Henrique II van Castela. Henrique was weinig
gewetensvol. Hij eiste van zijn schoonvader een royale bruidsschat, ten nadele van de andere
kinderen.
Het majoraat van H. Henrique de Noronha kwam in het bezit van D. Francisco de
Mascaranho, die kapitein werd van Faial en Pico. Hij kreeg de titel van graaf van de Vila van
Horta. Na dit huwelijk werd D. Joana de Macedo inwoonster van Madeira.
A7.1. Eén kind uit het eerste huwelijk: Martinho Behaim Jr., geboren op 06.04.1489.
Hij verbleef afwisselend bij zijn moeder Joana in Madeira en in Lissabon in een huis van zijn
tante Isabel (of van een zuster Isabel van zijn grootmoeder D. Brites de Macedo).
24
In 1519 bezocht hij familieleden van de kant van zijn vader in Nürenberg. In 1520 keerde hij
al terug naar Lissabon. Hij was blijkbaar beleefd en goed opgevoed. Over zijn contacten met
zijn vader en over zijn later leven, mogelijke huwelijk en zijn overlijden is er niets gekend.
Op een reis van Madeira naar Lissabon doodde hij een man en werd hij gevangen gehouden.
De senatoren van Nürenberg schreven op 07.06.1518 en op 12.05.1520 brieven naar de
Koning D. Manuel, met de vraag hem willen vrijlaten.
A7.2. Eén kind uit het tweede huwelijk: Francisco de Noronha. Hij stierf ongehuwd bij
gevechten tegen de Moren in Ceuta. Daardoor gingen de goederen van het huis van zijn vader
over naar zijn neven Matos en Noronha.
A8. D. Bárbara de Macedo getrouwd met Nuno de Macedo, geboren in Setúbal.
Twee kinderen:
A8.1. Martin de Macedo
A8.2. Nuno de Macedo geboren in Praia/Terceira, getrouwd met D. Beatrix de Sousa
Cardoso. Zonder nageslacht.
A9. D. Maria de Macedo getrouwd met João Nunes Homem, die in 1492 kapitein was van
een schip met bestemming India. Zoon van Gonçalo Nunes Homem. Eén dochter:
A9.1. D. Helena Nunes Homem (of: de Macedo) getrouwd met haar neef Gaspar de Utra
Côrte- Real (zie A1.1.1.).
A10. D. Rosa de Macedo getrouwd met Domingos Martins Homem da Câmara, afkomstig
van het eiland Terceira. Zoon van de kapitein van Praia de Vitória/Terceira Antão Martins
Homem en D. Isabel de Ornelas, dochter van Álvares da Câmara en D. Catarina de Ornelas
Saavedra Antónia de Apolónia. Zij stichtten het klooster van Chagas in Praia in 1543.
Vier kinderen van D. Rosa en Domingos:
A10.1. Manuel Homem da Câmara.
A10.2. D. Antónia da Cruz en
A10.3. D. Antónia dos Anjos, beiden zusters in het klooster van Chagas (Praia da Vitória).
A10.4. Apolónia da Cruz.
5. Josine de Hurtere/D. Josina de Utra, geboren in Vlaanderen, op de Azoren
getrouwd met Nuno Fernandes, handelaar. Zij is gestorven in Feteira op Faial, vroeger dan
haar echtgenoot.
Fernandes is geboren op het eiland Madeira en stierf eveneens in Feteira. Daarvan bestaat een
getuigenis, gedateerd op 20.02.1549. Hij werd begraven in het graf van zijn vrouw, in de kerk
van Feteira. Het voorgeslacht van Fernandes is onbekend.
Drie kinderen van D. Josina en Nuno:
António de Utra Nunes B1, met B2. Águeda Nunes en B3. Beatrix Nunes gans achteraan de
stamboom.
25
B1. António de Utra Nunes (geboren en gestorven in Horta), plaatsvervangend gouverneur
van het eiland Pico in 1535. Op 20.01.1550, door koning D.João III, opnieuw voor 6 maanden
benoemd tot plaatsvervangend gouverneur van de eilanden Faial en Pico tot Manuel de Utra
Côrte-Real er op 15.06.1550 bevestigd werd als gouverneur.
Op het eiland Faial getrouwd met D. Francisca Gaspar Machado, dochter van Gaspar
Gonçalves Machado (ook: Ribeira Seca), van het geslacht Machado, en van zijn tweede
vrouw D. Clara Gil Fagundes, van het geslacht Fagundes. Hij zou geboren zijn aan boord van
een boot die zijn ouders naar Terceira bracht. Hij werd gedoopt in de kapel van Sant’Ana in
S. Sebastião. Hij leefde nog in 1551. Hij heeft strijd gevoerd in Afrika. Ridder van het
Koninklijke huis en rechter van de wezen van Praia in 1510. Hij leefde in Ribeira Seca. Hij
was één van de belangrijkste kolonisten van het eiland Terceira.
Zeven kinderen van António en D. Francisca:
1. Gaspar.
2. Domingos.
3. António.
4. D. Violante.
5. D. Josina.
6. Estácio.
7. Bartolomeu.
B1.1. Gaspar Gonçalves de Utra, overleden in Angra/wijk kathedraal op 24.08.1613. Ridder
van het Koninklijke huis, legersergeant en plaatsvervangend kapitein van Faial en Pico voor
een periode van drie jaar. Ridder van de Orde van Christus. In 1583 ingedeeld bij het leger
van de markies van Sta Cruz, tijdens de Spaanse bezetting van het eiland Faial.
Getrouwd in 1580 met D. Catarina Garcia Pereira Madruga van het geslacht Pereira, dochter
van Gaspar Garcia Pereira Sarmento, geboren in Horta rond 1480 en overleden in Cedros na
1568. Hij was ridder van het Koninklijke huis. Hij trouwde op het eiland Faial met D. Beatrix
Gonçalves Madruga, van het geslacht Madruga. Als weduwe profeste zijn in het klooster van
de Esperança van Angra, gesticht door haar dochters.
Drie kinderen van Gaspar en D. Catarina:
B1.1.1. D. Francisca Gaspar de Utra, in 1580 getrouwd met Lopo Gil Fagundes da Sousa van
het geslacht Fagundes, van het eiland Terceira. Het huwelijkscontract werd opgesteld door
notaris Pedro Álvares, van Angra. Met nageslacht bij Fagundes. Zij is overleden in
Angra/wijk kathedraal op 04.02.1624.
B1.1.2. Josina de Utra, geprofest onder de kloosternaam moeder Catarina do Espírito Santo,
kloosterzuster, later abdis van het klooster van São João, van Faial. Zij werd door haar ouders
gedoteerd op 07.01.1580.
B1.1.3. D. Beatrix Pereira de Utra, in Faial getrouwd met Francisco de la Rua, gouverneur
van het Castiliaanse presidium op het eiland, en interim-gouverneur van het kasteel van
S. Filipe van Angra, wegens het overlijden van D. Diogo de Miranda op 13.11.1607.
26
Twee kinderen van D. Beatrix en Francisco:
B1.1.3.1. Gabriel, geboren in de wijk kathedraal op 1.01.1606.
B1.1.3.2. D. Ana, gedoopt in dezelfde wijk op 29.06.1608. De dooppeter was bisschop
Jerónimo Teixeira Cabral.
B1.2. Domingos de Utra Machado.
B1.3. António de Utra Machado.
B1.4. D. Violante de Utra, kleindochter van D. Josina de Utra, getrouwd met Gaspar
Gonçalves Bulcão, allicht een op het eiland Faial geboren kleinzoon van de stamvader
Bulcão. Gaspar’s vader moet getrouwd geweest zijn met ene Gonçalves. Anders is Gaspar’s
eerste familienaam (die van de moeder) niet te verklaren.
Deze tak behoort normaal bij de Utra. Maar omdat het om een huwelijk gaat met de oudste
gekende Bulcão, erkennen we Gaspar Gonçalves als voorlopige stamvader van de Bulcão, en
kennen wij hem logischerwijze een eigen stamboom toe.
B.1.5. D. Josina de Utra, ook gekend als Lusyna Dutra, getrouwd met Bartolomeu de VilaNova de Mercado, van het geslacht Vila-Nova. Op 27.07.1584 werd haar een staatspensioen
toegekend omwille van de diensten die haar overleden echtgenoot verleende aan de Spaanse
zaak. Zonder nageslacht.
B1.6. Estácio de Utra Machado, geboren in Faial rond 1535 en circa 1602 gestorven. Samen
met zijn broer Gaspar was hij in Angra toen Manuel da Silva, hertog van Torres Vedras
heerste over het eiland. Zij werden gevangen genomen omdat vermoed werd dat ze de
Spaanse bezetter gezind waren, en dit was ongelukkiglijk ook zo. Maar zij deden zich zo
overtuigend pro D. António, prior van Crato, voor, dat ze vrijgelaten werden door Manuel da
Silva en in naam van D. António bedankt werden met het religieuze kleed van Christus en
een jaarlijks pensioen van 100$000 reis.
In mei 1597 ontving Estácio van Filipe I van Portugal (Felipe II van Spanje) een provisie van
25.000 reis voor de heropbouw van de afgebrande kerken tijdens de vernieling van Faial in
1597 door het Engels leger onder leiding van ‘Sir’ Walter Raleigh.
Eerste huwelijk met D. Paula da Silveira van het geslacht Silveira, van het eiland Graciosa.
Zij hadden twee dochters en zes zonen, die we niet allen kennen. Tweede huwelijk met
D. Antónia de Utra, van het geslacht Machado. Zonder nageslacht.
Vijf kinderen uit het eerste huwelijk van Estácio en D. Paula:
1. Gregório.
2. Paula.
3. Francisco.
4. António.
5. Estácio Machado de Utra.
27
B1.6.1. Gregório de Utra Machado, geboren tussen 1566 en 1570. Pater van de hoofdkerk van
Horta in 11.01.1592, kerkelijke auditeur van Faial in 1607 en vicaris van de hoofdkerk sinds
20.12.1618. Hij was een groot moraaltheoloog, hoog in aanzien bij de bisschop. Tussen 1646
en 1650 was hij op zijn tachtigste levensjaar.
B1.6.2. Paula da Silveira, zuster in het klooster van de Glória.
B1.6.3. Francisco de Utra, getrouwd met D. Lucrécia Gaspar Machado, van het geslacht
Machado.
Drie kinderen van Francisco en D. Lucrécia:
B1.6.3.1. Amaro de Utra Machado.
B1.6.3.2. D. Antónia de Utra trouwde met Estácio Machado de Utra, haar oom. Met
nageslacht.
B1.6.3.3. D. Violante de Utra Machado getrouwd met Francisco de Figueiroa, met nageslacht
bij Drummond. Na het huwelijk vestigden zij zich op het eiland Madeira.
B1.6.4. António de Utra Machado, overleden op 24.01.1664.
Volgens Frei Diogo das Chagas zou hij de eerstgeboren zoon zijn, die zijn vader na zijn dood
opvolgde als legersergeant, met benoeming op 30.07.1602.
Getrouwd met D. Joana de Escobar Gouveia, geboren in Castelo-Branco/Faial, dochter van
Francisco Fernandes en van D. Maria da Silveira de Escobar.
Zes kinderen van António en D. Joana de Escobar Gouveia:
B1.6.4.1. Francisco de Utra Machado, overleden rond 1659. Als legersergeant werd hij
opgevolgd door Joz de Terra da Silveira. Francisco was getrouwd met D. Joana de Utra.
Eén zoon van Francisco en D. Joana:
B1.6.4.1.1. Domingos de Utra Machado. Eerste huwelijk op 14.10.1677 met D. Águeda
Pereira de Mendonça. Tweede huwelijk op 09.05.1680 met D. Francisca Pereira.
Eén zoon uit het eerste huwelijk van Domingos met D. Águeda:
B1.6.4.1.1.1. António Furtado de Mendonça, priester.
B1.6.4.2. Gregório de Utra Machado.
B1.6.4.3. Manuel Machado.
B1.6.4.4. Joana de Escobar de Utra, overleden na 1654.
B1.6.4.5. Aurélia da Cruz, zuster in het klooster van de Glória.
B1.6.4.6. Estácio de Utra Machado, geboren op 24.04.1630. In Horta getrouwd met
D. Águeda Garcia.
28
Twee kinderen van Estácio en Águeda:
B1.6.4.6.1. D. Paula da Silveira, geboren in Faial. Op 06.01.1674 in Terceira/Sta Bárbara
getrouwd met José Fernandes, zoon van Pedro Fernandes en van D. Catarina Gonçalves.
B1.6.4.6.2. Pascoal Machado, geboren in Faial rond 1650/1655 en arm overleden in Terceira/
Sta Bárbara op 28.08.1711, zonder getuigschrift.
Op 17.02.1675 in Sta Bárbara getrouwd met D. Bárbara de Jesus (ook: Gonçalves), in Sta
Bárbara geboren op 08.12.1652, dochter van Manuel Lucas en van D. Maria Pereira, in Sta
Bárbara getrouwd op 30.01.1650. Kleindochter langs moeders kant van Domingos Pereira en
van D. Bárbara Gonçalves
Zes kinderen van Pascoal met D. Bárbara:
1. João.
2. Isabel.
3. José.
4. Francisco.
5. Luis.
6. Manuel
B1.6.4.6.2.1. João Machado de Utra, gedoopt in Sta Bárbara op 11.05.1679.
Op 07.03.1707 in Sta Bárbara getrouwd met D. Maria de Santiago, geboren in Sta Bárbara op
24.03.1686, dochter van Lourenço Cardoso, geboren in Agualva en overleden in Sta Bárbara
om 06.02.1678, en van D. Maria de Santiago, geboren in Sta Bárbara op 25.07.1663.
Drie kinderen van João en Maria:
1. Francisco.
2. Gregório.
3. D. Rosa.
B1.6.4.6.2.1.1. Francisco de Machado de Utra, geboren in Sta. Bárbara in 1719 en er
overleden op 15.04.1803. Getrouwd met D. Apolónia do Rosário, geboren in Urzelina/S.
Jorge in 1710 en overleden in Sta Bárbara op 08.06.1790. Het ging in beide gevallen om arme
mensen.
Vijf kinderen van Francisco en Apolónia:
B1.6.4.6.2.1.1.1. Isabel, geboren in Sta Bárbara op 10.05.1749.
B1.6.4.6.2.1.1.2. Inácio Machado de Utra, geboren in Sta Bárbara op 13.12.1750. In Sta
Bárbara getrouwd op 25.5.1783 met D. Bárbara Maria, geboren in Sta Bárbara, dochter van
António Ferreira Coelho en van D. Bárbara Maria Belém.
Vier kinderen van Inácio en Bárbara:
B1.6.4.6.2.1.1.2.1. Francisco Inácio de Utra, geboren in Sta Bárbara op 07.01.1787. Getrouwd
in Sta Bárbara op 08.09.1811 met D. Rosa Maria, geboren in Sta Bárbara, dochter van
Francisco Ferreira de Costa en van D. Isabel Joaquim.
29
Eén dochter:
B1.6.4.6.2.1.1.2.1.1. D. Gertrudes Cândida, geboren in Sta Bárbara op 24.03.1833 Getrouwd
in Sta Bárbara in 13.04.1861 met José Inácio Mendes. Met nageslacht bij Mendes.
B1.6.4.6.2.1.1.2.2. António, geboren in Sta Bárbara op 07.01.1788.
B1.6.4.6.2.1.1.2.3. João, geboren in Sta Bárbara op 11.03.1790.
B1.6.4.6.2.1.1.2.4. Maria, geboren in Sta Bárbara op 20.09.1793.
B1.6.4.6.2.1.1.3. Francisco, geboren in Sta Bárbara op 21.01.1753.
B1.6.4.6.2.1.1.4. Ana, geboren in Sta Barbara op 21.10.1755.
B1.6.4.6.2.1.1.5. António Machado de Utra, geboren in Sta Bárbara. Daar getrouwd op
15.07.1787 met D. Maria Eugénia, dochter van Manuel Machado Martins en van D. Maria
Luisa.
Vijf kinderen van António en Maria:
B1.6.4.6.2.1.1.5.1. Francisco Machado de Utra de Melo, geboren in Sta Bárbara op
28.04.1788. Daar getrouwd op 17.11.1817 met D. Jacinta Rosa, dochter van José Machado de
Barcelos en van D. Rosa de São José.
Eén zoon:
B1.6.4.6.2.1.1.5.1.1. Luis Machada Dutra de Melo, geboren in Sta Bárbara in 1833. Daar op
27.04.1868 getrouwd met D. Maria de Jesus, geboren in Sta Bárbara in 1830, weduwe van
João Machado Gomes, en dochter van José Cardoso Belerique en van D. Maria do Carmo.
Twee zonen van Luis en Maria:
B1.6.4.6.2.1.1.5.1.1.1. José Machado Dutra de Melo, geboren in Sta Bárbara op 27.02.1869
en daar op 03.12.1902 getrouwd met D. Francisca Augusta, met nageslacht bij Rocha omdat
de familienaam van de moeder verkozen werd.
B1.6.4.6.2.1.1.5.1.1.2. Francisco Machado Dutra de Melo, geboren in Sta Bárbara op
17.12.1 870 en daar overleden op 14.05.1955. Getrouwd in Sta Bárbara op 19.12.1947 met
D. Maria José, geboren in Furnas/S. Miguel, in 1903,dochter van Eugénio da Silva en van
D. Francisca da Conceição.
B1.6.4.6.2.1.1.5.2. Bárbara, geboren in Sta Bárbara op 17.06.1790.
B1.6.4.6.2.1.1.5.3. Maria, geboren in Sta Bárbara op 19.05.1792.
B1.6.4.6.2.1.1.5.4. António, geboren in Sta Bárbara op 25.02.1795.
B1.6.4.6.2.1.1.5.5. José Machado de Utra, geboren in Sta Bárbara en er getrouwd op
04.10.1822 met D. Rosa Mariana, geboren in Sta Bárbara, dochter van José da Rocha de
Freitas en van D. Rosa Mariana.
B1.6.4.6.2.1.2. Gregório Machado de Utra, geboren in Sta Bárbara in 1713 en er overleden op
19.08.1796. Eerste huwelijk in Sta Bárbara op 25.03.1748 met D. Maria Perpétua de São
Boaventura van het geslacht Rebelo. Tweede huwelijk met D. Rosa Antónia.
30
Zes kinderen van Gregório en Maria:
B1.6.4.6.2.1.2.1. José Machado Dutra, geboren in Sta Bárbara op 20.12.1749. Onderluitenant
van de ordonnantie diensten. Op 08.08.1802 in Sta Bárbara getrouwd met D. Francisca Josefa,
dochter van Mateus José Gomes en D. Josefa Bernarda.
B1.6.4.6.2.1.2.2. Francisco, geboren in Sta. Bárbara op 19.05.1752.
B1.6.4.6.2.1.2.3. João Machado, geboren in Sta Bárbara op 06.01.1754. Hij vertrok naar
Maranhão, waar hij overleed vóór 1796.
B1.6.4.6.2.1.2.4. D. Rosa, geboren in Sta Bárbara en nog in leven in 1796.
B1.6.4.6.2.1.2.5. D. Teresa, geboren in Sta Bárbara en nog in leven in 1796.
B1.6.4.6.2.1.2.6. D. Bárbara, geboren in Sta Bárbara en nog in leven in 1796.
B1.6.4.6.2.1.3. D. Rosa Francisca Mariana, geboren in Sta Bárbara op 31.05.1728. Daar
getrouwd op 0.03.1748 met Francisco Lourenço Rebelo. Met nageslacht bij Rebelo.
B1.6.4.6.2.2. Isabel, gedoopt in Sta Bárbara op 18.06.1684.
B1.6.4.6.2.3. José Machado de Barcelos, gedoopt in Sta Bárbara op 11.5.1687. Eerste
huwelijk in Sta Bárbara op 23.03.1715 met D. Bárbara Cota, van het geslacht Toledo.
Tweede huwelijk in S. Bartolomeu op 02.07.1719 met D. Brigida da Conceição, geboren in
S. Bartolomeu op 13.02.1695, dochter van José da Rocha en van D. Maria de Borba Vieira
(getrouwd in S. Bartolomeu op 29.01.1695). Kleindochter langs vaders kant van Braz Gil en
D. Catarina da Rocha. Kleindochter langs moeders kant van Gregório Rodrigues Pavão en
D. Francisca Vieira Machado.
B1.6.4.6.2.4. Francisco Machado, gedoopt in Sta Bárbara op 04.06.1690. Daar getrouwd op
19.05.1710 met D. Maria do Espírito Santo, geboren in de Doze Ribeiras, dochter van
António Coelho en van D. Maria de Santiago.
B1.6.4.6.2.5. Luis Machado, gedoopt in Sta Bárbara op 26.10.1694 en daar getrouwd op
15.06.1721 met D. Maria da Conceição, geboren in S. Mateus, dochter van Mateus Gonçalves
en van D. Maria Coelho.
B1.6.4.6.2.6. Manuel Machado de Utra, geboren in Sta Bárbara en er getrouwd op 16.11.1699
met D. Apolónia Machado, geboren in Sta Bárbara, dochter van António Machado, smid, en
van D. Iria Cota (in Sta Bárbara getrouwd op 19.01.1674). Kleindochter langs vaders kant van
Manuel Machado en D. Luzia Gonçalves. Kleindochter langs moeders kant van Bartolomeu
Vaz en D. Maria Gonçalves (getrouwd in Sta. Bárbara op 15.01.1654).
Twee kinderen van Manuel en D. Apolónia:
B1.6.4.6.2.6.1. Joana, geboren in Sta Bárbara op 2.09.1711.
B1.6.4.6.2.6.2. Domingos Machado de Utra, geboren in Sta Bárbara op 1709 en er overleden
op 06.11.1784. Eerste huwelijk in Sta Bárbara op 28.02.1734 met D. Francisca Antónia van
het geslacht Toledo.
31
Tweede huwelijk in Sta Bárbara op 18.07.1751 met D. Isabel Margarida, geboren in Sta
Bárbara, weduwe van António Machado.
Eén dochter uit het tweede huwelijk van Domingos en D. Isabel:
B1.6.4.6.2.6.2.1. Ana Vicência de Utra, geboren in Sta Bárbara op 11.12.1757. Getrouwd in
Sta Bárbara op 22.09.1785 met António Pires de Fonseca. Met nageslacht bij Fonseca.
Vier kinderen uit het eerste huwelijk van Domingos en Francisca:
B1.6.4.6.2.6.2.2. Mateus Machado de Utra, geboren in St. Bárbara. Op 28.11.1763 in
Sta. Bárbara getrouwd met D. Josefa Mariana van het geslacht Santos. Eén dochter:
B1.6.4.6.2.6.2.2.1. Eugénia, geboren in Sta Bárbara op 24.03.1765.
B1.6.4.6.2.6.2.3. D. Antónia Josefa, geboren in Sta Bárbara in 1746 en er overleden op
20.08.1796. Daar ook getrouwd op 01.02.1767 met Gregório Machado Bretão. Met nageslacht
bij Bretão.
B1.6.4.6.2.6.3.4. D. Bárbara Josefa (ook: Maria Josefa), overleden in Sta Bárbara op
06.01.1807. Daar in december 1750 of januari 1751 getrouwd met Manuel Ferreira Pires. Met
nageslacht bij Ferreira.
B1.6.4.6.2.6.4 5. José Machada de Utra, geboren in Sta Bárbara in 1745, er gestorven op
29.01.1816, zonder testament, dus arm. Op 08.12.1768 in de Doze Ribeiras getrouwd met
D. Ana Josefa, daar geboren in 1746 en overleden in Sta Bárbara op 23.08.1819, dochter van
António Fagundes en van D. Maria do Rosário.
Vier kinderen van José en Ana Josefa:
B1.6.4.6.2.6.4 5.1. Maria, geboren in Sta Bárbara op 22.01.1776.
B1.6.4.6.2.6.4 5.2. Alexandre, geboren in Sta Bárbara op 12.12.1778.
B1.6.4.6.2.6.4 5.3. Manuel, geboren in St. Bárbara op 17.08.1783.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4. Francisco Machado de Utra (ook: Francisco Machada Fagundes), geboren
in Sta. Bárbara op 27.04.1781.
Eerste huwelijk in Sta Bárbara op 02.01.1817 met zijn nicht in de vierde graad D. Antónia
Joaquina, geboren in St. Bárbara in 1783 en er overleden op 29.12.1819, dochter van Manuel
Tomás en van D. Rosa Mariana.
Tweede huwelijk in Sta Bárbara op 30.07.1821 met D. Gertrudes Vitorina van het geslacht
Fonseca.
Vijf kinderen van Francisco en Gertrudes Vitorina:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.1. António, geboren in Sta Bárbara op 06.04.1824.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.2. Francisca, geboren in Sta Bárbara op 16.10.1827.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.3. Balbina, geboren in Sta Bárbara op 21.06.1829.
32
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.4. Angélica, geboren in Sta Bárbara op 10.08.1832.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5. Manuel Machada de Utra Pires da Fonseca geboren in Sta Bárbara op
07.10.1830 en er overleden op 08.10.1903. Hij leefde enkele jaren in Brazilië en keerde naar
Terceira terug na het overlijden van zijn eerste echtgenote. Eigenaar en burgerlijk officier van
de gemeente van Sta. Bárbara.
Eerste huwelijk met D. Mariana Pereira Dutra, geboren in Praia en overleden in Rio de
Janeiro, Sta Rita rond 1875.
Tweede huwelijk in Sta Bárbara op 02.10.1879 met D. Maria Agusta Romeiro Enes, van het
geslacht Romeiro.
Vier kinderen uit het eerste huwelijk van Manuel en D. Mariana:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.1. Manuel Teodorico Dutra, geboren in Rio de Janeiro. Luitenant van de
oorlogsmarine van Brazilië op de datum van het overlijden van zijn moeder (ca 1875).
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.2. D. Faustina Vitorina Dutra Pires da Fonseca, geboren in Rio de
Janeiro/S. Francisco Xavier do Engenho Velho op 11.02.1866 en overleden in Angra/wijk
kathedraal op 08.02.1935. Op 01.09.1886 in Sta Bárbara getrouwd met Alexandre Sebastião
Borges da Costa. Met nageslacht bij Borges.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.3. D. Maria Pereira Dutra, geboren in Rio de Janeiro in 1871. Zij leefde
daar nog in 1887.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4. D. Mariana Pereira Dutra, geboren in Rio de Janeiro in 1873 waar ze
nog verbleef in 1887.
Tien kinderen uit het tweede huwelijk van Manuel en D. Maria:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.1. D. Senhorinha Dutra, geboren in Sta Bárbara op 22.08.1881 en
overleden in Humboldt, Californië op 05.10.1929. Geëmigreerd naar de USA in 1901.
In Humboldt, Ca., in juli 1902 getrouwd met Jacinto Rocha, geboren in de Doze Ribeiras op
15.07.1872 en overleden in Humboldt, Ca., op 06.07.1955. Hij emigreerde naar de USA in
1891
Acht kinderen van D. Senhorinha Dutra en Jacinto
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.1.1. Carlos Dutra Rocha, geboren op 08.05.1903. Vrijgezel.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.1.2. D. Laurentino Dutra Rocha, geboren op 02.03.1906, Getrouwd,
met kinderen.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.1.3. João Dutra Rocha, geboren op 26.05.1908, Getrouwd, met
kinderen.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.1.4. D. Lena Dutra Rocha, geboren op 18.10.1912, getrouwd in Eureka,
Californië op 16.01.1932 met Manuel Louro Fernandes, met nageslacht in Californië.
33
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.1.5. D. Laura Dutra Roche, geboren op 14.02.1917, getrouwd met
nageslacht.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.1.6. D. Eva Dutra Roche, geboren op 23.11.1920. Op 30.07.1939
getrouwd met Frank Costa, geboren in Arcata, Californië, op 15.05.1914 en overleden in
Arcata op 29.10.1999, zoon van Cipriano Costa en D. Serafina Costa van de Cinco Ribeiras,
met nageslacht.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.1.7. Maria Dutra Rocha, overleden 9 maanden oud.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.1.8. Filipe Dutra Rocha.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.2. João Baptista Coelho Dutra, geboren in Sta. Bárbara op 29.08.1883
en overleden in Modesto, Californië op 04.11.1963. Vrijgezel.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.3.D. Alexandrina Dutra, geboren in Sta. Bárbara op 04.06.1888 en
overleden in Humboldt, California, op 20.10.1966.
In Humboldt op 29.06.1916 getrouwd met João Rodrigues Caires, geboren in Madeira op
14.12.1883 en in Humboldt overleden op 16.08.1963.
Vier kinderen van D. Alexandrina en João:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.3.1. D. Eva Caires, geboren op 28.04.1917, getrouwd, met kinderen.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.3.2. Adam Rodrigues Caires, geboren op 17.04.1918, getrouwd, met
kinderen.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.3.3. D. Ida Caires, geboren op 08.10.1916, getrouwd, met kinderen.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.3.4. D. Patrícia Caires, geboren op 27.06.1921, getrouwd, met kinderen.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4. D. Rosa de Lourdes Dutra, geboren in Sta. Bárbara op 27.08.1890 en
overleden in Patterson, Californië, op, 03.03.1959. Getrouwd in Numano, Californië, op
08.01.1912 met Francisco Mendes Pereira, geboren in Praia op 15.07.1889 en overleden in
Patterson, Californië op 13.03.1962, zoon van Francisco Mendes Pereira Jr en van
D. Adelaide Júlia Gonçalves. Kleinzoon langs vaders kan van Francisco Mendes Pereira,
landbouwer, en van D. Maria Jacinta. Kleinzoon langs moeders kant van Francisco Gonçalves
de Ávila en van D. Maria Inácia.
Twee kinderen van D. Rosa en Francisco:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.1. Manuel Dutra Mendes, geboren in Numano, Californië, op
16.07.1914. Getrouwd in Numano op 26.11.1944 met D. Carolina E. Mendes, geboren in
Gustine, Californië, op 19.11.1921.
Twee kinderen van Manuel en D. Carolina:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.1.1. D. Delores E. Mendes, geboren in Turlock, Californië op
23.02.1946. Op 10.06.1968 getrouwd met Charles Kasch, geboren in Freeport op 26.03.1942.
34
Eén dochter van D. Delores en Charles:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.1.1.1. D. Karoline Kasch, geboren in Oneonta, NY op 28.05.1976.
Getrouwd met Jason Archibald, geboren in Richland, Washington op 25.04.1974.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.1.2. Manuel E .Dutra Mendes Jr., geboren in Patterson, Californië, op
20.02.1951. Getrouwd op 01.06.1980 met Diane Scheleck, geboren op 24.07.1949.
Twee kinderen van Manuel en Diane:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.1.2.1. Mateus Dutra Mendes, geboren op 28.07.1981.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.1.2.2. Maria Dutra Mendes, geboren op 20.02.1983.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.2. D. Maria Dutra Mendes, geboren in Numano, Californië op
31.08.1915. In Patterson, Californië, op 20.09.1939 getrouwd met José Relvas, geboren in
Californië op 04.11.1916.
Twee kinderen van D. Maria en José:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.2.1. Steve João Mendes Relvas, geboren in Modesto, Californië op
25.06.1941. Getrouwd in Modesto op 08.10.1961 met D. Beverty Relvas op 16.02.1943.
Drie kinderen van Steve en D. Beverty:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.2.1.1. D. Kristine Relvas, geboren op 25.11.1962. Getrouwd, zonder
nageslacht.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.2.1.2. Kimberley Relvas, geboren op 03.01.1964, Getrouwd, met
nageslacht.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.2.1.3. Khris Relvas, geboren op 27.02.1969, getrouwd, met
nageslacht.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.2.2. D. Maria Bernardina Mendes Relvas, geboren in Modesto,
California,op 12.07.1944. In Modesto getrouwd op 01.11.1964 met Fernando Dias Silva,
geboren in Faial op 03.10.1941 en overleden in Tracy, Californië op 02.04.2000.
Een zoon van D. Maria en Fernando:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.4.2.2.1. Roberto Silva, geboren in Tracy op 08.07.1972.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.5. Maria geboren in Sta Bárbara en overleden 18 jaar oud.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.6. Florinda, geboren in Sta Bárbara op 09.11.1891.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.7. Justino, geboren in Sta Bárbara.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.8. Francisco Carlos Enes Dutra, geboren in Sta Bárbara op 03.05.1900
en overleden in Patterson, Californië op 31.10.1983. Hij emigreerde naar de USA en diende
daar in het leger van 1932 tot 1941. Getrouwd in Patterson, Californië met Leona Olison.
Geen nageslacht.
35
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9. D. Balbina Augusta Enes Dutra, geboren in Sta Bárbara op
07.05.1885 en overleden in Sta Bárbara op 11.11.1959. Daar getrouwd op 22.07.1905 met
José Cardoso dos Santos Rocha.
Zeven kinderen van D. Balbina met José:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.1. D. Maria Dutra Rocha, geboren in Sta Bárbara op 25.06.1906 en
overleden in Pismo Beach,Californië, op 27.08.2004. In Sta Bárbara op 20.09.1930 getrouwd
met Mateus Cardoso da Rocha. Nageslacht bij Rocha.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.2. D. Eva Dutra Rocha, geboren in Sta. Bárbara op 19.08.1909 en
overleden in S. Pedro op 16.12.1993. In Sta Bárbara getrouwd op 08.05.1931 met António
dos Santos Mendes. Nageslacht bij Mendes.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.3. D. Laura Dutra Rocha, geboren in Sta Bárbara op 19.04.1912 en
overleden in Conceição op 22.08.2003. Ongehuwd.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.4. D. Alexandrina Augusta Dutra, geboren in Sta Bárbara op
11.05.1914 en overleden in Humboldt, Californië op 01.11.2003.
Getrouwd in Sta Bárbara op 03.11.1949 met Álvaro Gonçalves de Freitas, geboren in Sta
Bárbara op 17.04.1917 en overleden in Humboldt, Californië op 27.11.1988, zoon van
António Gonçalves dos Santos en van D. Josefina dos Santos Freitas.
Twee kinderen van D. Alexandrina en Álvaro:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.4.1. Victor Carlos Dutra Freitas, geboren in Sta Bárbara op
18.10.1950. Op 21.02.1976 getrouwd met D. Luisa Goulart, geboren in Horta/Angústias op
23.08.1951. Eén zoon:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.4.1.1. Paulo Miguel Freitas, geboren in San Leandro, Californië op
25.08.1980.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.4.1. Ademar Dutra Freitas, geboren in Sta Bárbara op 29.11.1955.
Getrouwd in Humboldt, California, op 26.9.1982 met Dee Ann Wagner, geboren in Humboldt
op 06.06.1962.
Twee kinderen van Ademar en Dee:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.4.1.1. Adam Dutra Freitas, geboren in Humboldt op 08.10.1987.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.4.1.2. Cody Dutra Freitas, geboren in Humboldt op 11.05.1990.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.5. D. Balbina de Lourdes Dutra Rocha, geboren in Sta Bárbara op
02.12.1916 en overleden in Sta. Bárbara op 19.07.2006. Getrouwd in Sta Bárbara met João da
Rocha Coelho, geboren in Sta Bárbara op 18.12.1915 en er overleden op 19.04.2004.
36
Eén dochter van D. Balbina en João:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.5.1. D. Délia Maria Dutra Rocha, geboren in Sta Bárbara op
09.06.1945. Eerste huwelijk in Sta Bárbara op 17.12.1967 met Dimas Mendes Dias, geboren
in Sta Bárbara op 12.10.1942 en overleden in Lajes op 15.07.1970, zoon van António de
Sousa Dias en van D. Cecilia Cândida Mendes.
Tweede huwelijk in de kathedraal op 06.10.1990 met Eleutério Dias Nunes, geboren in Lajes
op 20.01.1934, weduwnaar van D. Teresina de Jesus Simas Lopes, en dochter van Manuel
Dias Nunes en van D. Francisca Adelaide de Barcelos, Zonder nageslacht.
Eén zoon uit het eerste huwelijk:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.5.1.1. Délio Dutra Dias, geboren in Sta Bárbara op 05.10.1969.
Getrouwd in Cabo da Praia op 12.07.1997 met D. Leticia de Fátima Flores Machado, geboren
in Cabo da Praia op 03.10.1972.
Eén dochter:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.5.1.1.1. D. Sofia Machado Dias, geboren in Sta Bárbara op
09.01.2005.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.6. D. Lívia Dutra Rocha, geboren in Sta Bárbara op 06.09.1918. Daar
getrouwd op 08.01.1939 met António Sousa Mendes. Met nageslacht bij Mendes.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.7. José Emílio Dutra Rocha, geboren in Sta Bárbara op 13.07.1908 en
er overleden op 24.3.1972. Daar ook getrouwd in 1939 met D. Cesaltina de Lourdes.
Drie kinderen van José en D. Cesaltina:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.7.1. Silvino Mendes Dutra, geboren in Sta Bárbara op 28.07.1941 en
er overleden op 27.09.1941.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.7.2. D. Aida Mendes Dutra, geboren in Sta Bárbara op 04.03.1946 en
er op 24.11.1968 getrouwd met Donald Lee Ormonde, geboren in Gardenia, Californië op
20.11.1939, zoon van António Ormonde en van D. Maria Gomes, afkomstig van Sta Bárbara.
Eén zoon:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.7.2.1. Mark António Mendes Dutra Ormonde, geboren in Lakewood,
Californië in1971. In Californië getrouwd met Catarina Jane.
Eén dochter:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.7.2.1.1. D. Anabela Jane Ormonde, geboren in Artesia, Californië op
27.11.2006.
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.7.3. Delmar Mendes Dutra, geboren in Sta Bárbara op 15.12.1942 en
daar getrouwd op 24.09.1967 met D. Zuraida Machado Furtado, geboren in Faial op
08.01.1943.
37
Eén zoon:
B1.6.4.6.2.6.4 5.4.5.4.9.7.3.1. Miguel Sidney Furtado Dutra, geboren in Turlock, Californië,
op 07.10.1969 en overleden in Hilmar, Californië op 27.03.1988.
B1.6.5. Estácio Machado de Utra, zoon van Estácio de Utra Machado en van D. Paula da
Silveira. Geboren in Faial tussen 1570 en 1580 en overleden tussen 06.7.1640 en 15.02.1641.
Hij was griffier van de douanediensten en opzichter van de Koninklijke domeinen, door een
koninklijk besluit van D. Felipe II op 13.11.1614. Hij oefende deze taken uit tot aan zijn dood.
Eerste huwelijk met zijn nicht D. Antónia de Utra die haar erfdeel overmaakte aan haar
echtgenoot en na zijn dood aan haar vier dochters kloosterzusters. Na hun overlijden ging de
helft van hun bezit naar de Santa Casa da Misericórdia, de andere helft naar de OLV do
Livramento.
Tweede huwelijk na 1620 met D. Margarida Neto, van het geslacht Araz. Derde huwelijk met
D. Maria da Silveira, geboren in Cedros, dochter van Gaspar da Silveira.
Vijf kinderen uit het eerste huwelijk van Estácio met D. Antónia:
B1.6.5.1. D. Inês de Utra,
B1.6.5.2. D. Isabel de Utra,
B1.6.5.3. Antónia de Utra en
B1.6.5.4. Violante de Utra, zusters in het klooster van de Glória. Zij waren de eersten die daar
intraden dadelijk na de stichting van het klooster.
B1.6.5.5. Manuel de Utra Machado, overleden in Cedros op 27.05.1656 volgens Marcelino
Lima. Dit is niet bevestigd omdat de parochieregisters ontbreken. Hij was mentaal niet
bekwaam de diensten van zijn vader over te nemen. Getrouwd met D. Águeda (ook: Bárbara)
Pereira, geboren in Cedros.
Eén zoon van Manuel en Águeda:
B1.6.5.5.1. Estácio Machado de Utra, geboren na 1615 en overleden vóór 10.09. 1655. Hij
volgde op 01.06.1643 tot aan zijn dood zijn grootvader op in al zijn functies, d.i. griffier van
de douanediensten en opzichter van de Koninklijke domeinen. Getrouwd met D. Inês Pereira
van het geslacht Simas.
Drie kinderen van Estácio en D. Inês:
B1.6.5.5.1.1. Águeda Pereira Machado.
B1.6.5.5.1.2. Jerónima, kloosterzuster in S. João van Horta.
B1.6.5.5.1.3. Estácio Machado de Utra Jr rond 1643 geboren in Horta en overleden op
31.10.1681 in Horta/wijk hoofdkerk, begraven in de kerk van het College. Hij nam alle
functies over van zijn vader vanaf 20.02.1667 tot aan zijn dood.
Op 20.02.1667 in de hoofdkerk van Horta getrouwd met D. Apolónia Valadão. Na het
overlijden van haar echtgenoot bleef zij zeer arm achter met haar minderjarige kinderen.
38
Zes kinderen van Estácio en D. Apolónia:
B1.6.5.5.1.3.1. D. Brites Teles da Silveira (ook: da Silveira Teles en Machado Teles), geboren
in de wijk hoofdkerk/Horta o 04.02.1669, overleden in Angra/wijk kathedraal op 11.01.1708
en begraven in de kathedraal. In Faial getrouwd met João da Silva Pereira. Met nageslacht bij
de familie Ourique.
B1.6.5.5.1.3.2. Branca, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 07.01.1674.
B1.6.5.5.1.3.3. Eusébio Teles, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 07.09.1677.
B1.6.5.5.1.3.4. Jerónimo de Teles, begunstigd in de hoofdkerk.
B1.6.5.5.1.3.5. D. Jerónima Teles de Simas, geboren in Horta. In de hoofdkerk van Horta
getrouwd op 03.01.1695 getrouwd met Domingos de Chegaray. Hij was afkomstig van
Bayonne, zoon van Domingos en Placencie de Velos. Met nageslacht bij deze familie.
B1.6.5.5.1.3.6. António Machado de Utra Teles (ook: Teles Machado), geboren in de wijk
hoofdkerk van Horta in 1675 en er overleden op 21.09.1745, begraven in de kerk van het
klooster van S. João. Kapitein van de ordonnantiediensten. Pas bij zijn meerderjarigheid op
10.07.1698 oefende hij de diensten uit van vader en dit gedurende nog meer dan 25 jaar.
Getrouwd met D. Inês Antónia Pereira da Silveira, van het geslacht Silveira.
Dertien kinderen van António en D. Inês:
Antónia, Tomás, António, Maria, Francisca, Manuel, José, Filipa, José II, Inês, Catarina,
Úrsula en Estácio.
B1.6.5.5.1.3.6.1. Antónia, geboren in 1701 en overleden in Horta/wijk hoofdkerk op
04.07.1703.
B1.6.5.5.1.3.6.2. Tomás de Brum Teles.
B1.6.5.5.1.3.6.3. António de Pádua, broeder Franciscaan.
B1.6.5.5.1.3.6.4. D. Maria Úrsula Teles, geboren in 1707. Getrouwd met João Pereira
Cardoso, met nageslacht bij de familie Garcia da Rosa in Horta.
B1.6.5.5.1.3.6.5. Francisca, geboren in 1709 en overleden in de wijk hoofdkerk op
29.07.1709.
B1.6.5.5.1.3.6.6. Manuel de Brum da Silveira de Utra Teles, geboren op 25.03.1713.
B1.6.5.5.1.3.6.7. José, geboren in 1716 in de wijk hoofdkerk en er overleden op 14.04.1717.
B1.6.5.5.1.3.6.8. Filipa Benigna de Jesus, geboren op 10.09.1718, kloosterzuster bij
S. João.
B1.6.5.5.1.3.6.9. José, geboren in de wijk hoofdkerk in 1719 en er overleden op 31.07.1720.
B1.6.5.5.1.3.6.10. Inês Gertrudes, geboren op 01.09.1721, kloosterzuster bij S. João.
B1.6.5.5.1.3.6.11. Catarina Bernarda, kloosterzuster bij S. João.
B1.6.5.5.1.3.6.12. Úrsula Francisca, kloosterzuster bij S. João.
B1.6.5.5.1.3.6.13. Estácio Machado de Utra Teles, geboren in de wijk hoofdkerk in 1704 en er
overleden op 01.08.1784. Begraven in de kerk van S. Francisco.
39
Kapitein bij de ordonnantiediensten en griffier van de douane vanaf 08.11.1746 tot
26.06.1775. In deze diensten werd hij opgevolgd door zijn zoon Tomás Teles.
Ridder in de Orde van Christus in 1734.
In Horta/Angústias op 14.06.1730 getrouwd met D. Maria Luisa Bernarda de Milão, geboren
in de wijk hoofdkerk en er overleden op 30.05.1775, dochter van Bartolomeu Gaspar de
Milão, geboren in Pico/S. Roque, en van Catarina Garvan, geboren in La Rochelle/Frankrijk.
Kleindochter langs vaders kant van Bartolomeu Gaspar Godinho en van de ongehuwde
D. Maria Vieira.
Dertien kinderen van Estácio en D. Maria:
1. Tomásia.
2. Margarida.
3. João Teles.
4. Francisco.
5. Jacinta.
6. Francisca.
7. Catarina.
8. Tomás.
9. José Teles de Utra Machado.
10.. D. Mariana.
11. D. Ana.
12. D. Inácia.
13. António Teles de Utra Machado.
B1.6.5.5.1.3.6.13.1. Tomásia, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 03.11.1732.
B1.6.5.5.1.3.6.13.2. Margarida, overleden in dezelfde wijk op 12.04.1734, twee maanden oud.
B1.6.5.5.1.3.6.13.3. João Teles Machado, geboren wijk hoofdkerk op 01.11.1738 en
overleden op 20.05.1787. Hij liet zijn deel van de erfenis aan zijn broer José en de rest van
zijn goederen, plus jaarlijks 5$000 reis aan zijn zusters, kloosterzusters en aan zijn broer
António. Pater vicaris van de gemeente Angústias.
B1.6.5.5.1.3.6.13.4. Francisco Inácio Xavier, geboren in de wijk hoofdkerk op 25.11.1740 en
er overleden op 28.05.1759, begraven in S. Francisco.
B1.6.5.5.1.3.6.13.5. Jacinta Mariana Teles, geboren wijk hoofdkerk op 29.02.1744.
B1.6.5.5.1.3.6.13.6. Francisca Mariana Teles, geboren wijk hoofdkerk op 07.01.1745 en
overleden in 1836. Zuster in het klooster van S. João in Horta.
B1.6.5.5.1.3.6.13.7. Catarina Teles, geboren wijk hoofdkerk op 06.02.1749.
B1.6.5.5.1.3.6.13.8. Tomás Teles de Utra Machado, geboren wijk hoofdkerk op 13.05.1751 en
er overleden op 13.02.1808. Inspecteur van de douanediensten van Horta sinds 15.03.1789
Eerste huwelijk op 05.07.1782 met D. Maria Luisa Bernarda de Lacerda, overleden op
27.10.1782, dochter van Francisco Peixoto da Silveira en van D. Joana Baptista de Lacerda.
Zonder nageslacht. Tweede huwelijk in de hoofdkerk op 27.08.1784 met zijn nicht D. Luisa
Francisca da Silveira Bettencourt, van het geslacht Soares de Sousa.
40
Vier kinderen uit het tweede huwelijk van Tomás met D. Luisa:
B1.6.5.5.1.3.6.13.8.1. Bernardo Teles de Utra Machado, geboren in de wijk hoofdkerk op
17.06.1785 en er overleden op 06.03.1862. Vrijgezel.
B1.6.5.5.1.3.6.13.8.2. Maria Úrsula Teles de Noronha, geboren in de wijk hoofdkerk op
07.11.1786.
B1.6.5.5.1.3.6.13.8.3. Estácio Teles de Utra Machado (ook: Machado de Utra Teles, geboren
in de wijk hoofdkerk op 03.11.1787 en overleden in Salão op 30.06.1840.
Getrouwd met D. Jacinta Isabella de Bettencourt van het geslacht Toledo.
Drie kinderen van Estácio en D. Jacinta:
B1.6.5.5.1.3.6.13.8.3.1. Luisa Teles de Bettencourt, geboren in Lajes do Pico op 08.01.1809.
B1.6.5.5.1.3.6.13.8.3.2. Tomás Teles de Utra Machado, geboren in Lajes do Pico op
05.01.1811.
B1.6.5.5.1.3.6.13.8.3.3. D. Maria Aurora Teles, geboren in Lajes do Pico op 05.09.1813 en
overleden op 22.11.1891. Eerste huwelijk in de hoofdkerk van Horta op 19.09.1833 met João
Gonçalves do Nascimento, geboren in Porto/wijk kathedraal, zoon van Manuel Gonçalves, O
Novo, en van D. Maria Rosa do Nascimento.
Tweede huwelijk op 26.09.1852 met António Lourenço da Silveira Macedo, geboren in Horta
op 11.09.1818 en overleden op 18.12.1891. Hij was een van de eerste professoren van het
lyceum van Horta en bekende auteur van de ‘História das Quatro Ilhas’, zoon van Lourenço
António da Silveira Macedo en van D. Maria Delfina da Silveira Goulart, afkomstig van
Madalena do Pico, met nageslacht.
Eén zoon uit het eerste huwelijk van D. Maria met João:
B1.6.5.5.1.3.6.13.8.3.3.1. António Teles de Macedo (1612.1845-18.12.1891), getrouwd met
D. Maria Otília de Melo Azevedo. Eén dochter:
B1.6.5.5.1.3.6.13.8.3.3.1.1. D. Maria Isaura Teles Macedo, overleden op 11.05.1893.
B1.6.5.5.1.3.6.13.8.4. Francisco Teles Machado, geboren op 19.11.1794 en overleden op
02.11.1816.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9. José Teles, zoon van Estácio Machado de Utra Teles en van D. Mariana
Luisa Bernarda de Milão. Geboren in Horta/wijk hoofdkerk op 28.01.1754 en er overleden op
04.12.1833. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Coimbra in 1826. Vrijgezel. Kolonel
van de milities en gouverneur van de eilanden Faial en Pico. Ridder in de Orde van Christus.
41
Van een onbekende moeder had hij twee erkende natuurlijke zonen:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1. José Inocêncio Teles de Utra Machado, geboren in Faial/Salão op
2712.1800, geboren als zoon van onbekende ouders en toevertrouwd aan D. Maria Felícia,
echtgenote van Mateus Furtado. Gelegaliseerd op 25.09.1820 en ingeschreven in een nieuw
doopregister in de hoofdkerk op 06.01.1824. Overleden op 30.11.1874.
Cadet bij de compagnie van de artillerie van het garnizoen van Faial op 04.04.1823. Hij werd
aangehouden door de Miguelisten en overgebracht op 24.06.1830 naar de kerkers in VilaFranca. Op 01.08.1831 werd hij bevrijd door de liberale troepen. Benoemd tot 2de luitenant in
september 1832. Eerste luitensant in1837. Medaille N° 9 van de vrijheidscampagnes.
Hij studeerde Latijn en Frans in Horta en Logica aan de Universiteit van Coimbra, studies die
hij opgaf om te integreren in het militaire leven.
In Horta/Angústias op 26.06.1826 getrouwd met D. Ana Guilhermina Silveira Bettencourt,
geboren in Faial/Castelo-Branco op 16.1.1802 en overleden in Horta/wijk hoofdkerk op
14.05.1854, dochter van António Silveira Bettencourt, onderluitenant, en van D. Angélica
Felícia Laureana de Jesus.
Negen kinderen van José Inocêncio en D. Ana:
1. D. Maria.
2. D. Angélica.
3. D. Luisa.
4. José.
5. Emilia.
6. Leonor.
7. José.
8. Emília.
9. António.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.1. D. Maria Leonor Teles de Utra Machado, geboren in Angústias op
19.04.1827 en overleden op 24.04.1914 in Horta/hoofdkerk. Ongehuwd.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.2. D. Angélica Adelaide Teles, geboren in Angústias op 28.09.1830 en
er overleden op 09.08.1903. In Horta/Angústias getrouwd op 28.08.1845 met José Hilário
Lopes Ameno (+ 23.02.1898). Met nageslacht bij Lopes.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.3. D. Luisa Amélia Bettencourt Teles, tweelingzuster van voorgaande,
overleden in Horta/hoofdkerk op 05.02.1858. Getrouwd met José Moniz de Medeiros.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.4. José, geboren in Angústias op 24.05.1832 en er overleden op
07.07.1832.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.5. Emilia, geboren in Angústias op 14.12.1833.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.6. Leonor Teles de Utra Machado, tweelingzuster van voorgaande.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.7. José geboren op 29.09.1835 in Angústias en er overleden op
03.09.1837.
42
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.8. Emília Teodolinda Teles de Utra Machado, geboren op 03.09.1837 in
Angústias en er overleden op 14.12.1837.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9. António Teles de Utra Machado, geboren in Horta/Angústias op
15.04.1828 en overleden in Lissabon/Sta Isabel op 17.12.1893. Kapitein van de
handelsmarine. Getrouwd met D. Maria Luisa Rodrigues Hentey, geboren o 12.10.1834 en
overleden op 03.11.1900.
António en D. Maria hadden één zoon:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1. António Teles de Utra Machado Jr, geboren in Lissabon/S. Paulo op
29.11.1866 en er overleden op 15.09.1943. Secretaris van de directie van de C.U.F
(Companhia União Fabril). In Lissabon/Sta. Isabel op 23.01.1895 getrouwd met D. Maria
Emília da Silva van het geslacht Pinheiro.
Twee kinderen van António en D. Maria:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.1. D. Maria Luisa da Silva Teles de Utra Machado, geboren in
Lissabon/wijk kathedraal op 02.01.1902 en overleden in Paço Arcos op 19.03.1980.
In Lissabon/Pena op 10.04.1930 getrouwd met José Fernando Teles de Castro Mexia Salema,
geboren in Lissabon/Anjos op 26.05.1901, viceadmiraal van het leger, zoon van Fernando de
Magalhães Mexia Salema, kapitein van de Infanterie, en van zijn tweede echtgenote D. Maria
José Codina Teles de Castro e Silva. Zonder nageslacht.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2. Alberto Teles de Utra Machado, geboren in Lissabon/wijk
kathedraal op 19.04.1897 en overleden in Caxias/Quinta de Sta Joana, Alto do Lagoa op
18.06.1969.
Hij was een van de meest briljante geesten van zijn tijd. Hij volgde een cursus van burgerlijk
ingenieur. Hij was een dichter en een schilder. Hij wijdde zich aan de christelijke iconografie.
Hij was een artiest en een gentleman. Hij markeerde de tijdsgeest van het toenmalige
Lissabon.
Op 19.01.1924 in Sôsa/Vagon getrouwd met D. Albertina Fernandes Claro, geboren in Sôsa
op 18.04.1906, dochter van João Fernandes Claro en van D. Maria Pereira da Rosa.
Twee dochters van Alberto en D. Albertina:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.1. D. Maria Joana Teles de Utra Machado geboren in
Lagoa/Caxias op 07.11.1928. In de kerk van OLV das Dôres, Laveiras, Caxias op 07.01.1971
getrouwd met Guy Nuno Álvaro de Brée, geboren in de Quinta do Monte, Barcarena, Oeiras,
op 16.12.1936, burgerlijk ingenieur (U. Leicester), zoon van de beeldhouwer Álvaro João
Velle de Brée, geboren in Lissabon op 06.08.1903, officier in de Orde van Santiago, en van
Marcella Justine Madaleine Monestier. Echtscheiding. Met nageslacht.
Álvaro stamt af van een Franse familie die zich in Oostenrijk vestigde ten tijde van de
Revolutie. Van daaruit kwam zijn overgrootvader naar Portugal geïntegreerd in het gevolg
van koning D. Fernando II.
43
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2. D. Maria Emília Teles de Utra Machado, geboren in
Coimbra/Almedina op 22.01.1925. Getrouwd in de kerk van OLV das Dores, Laveira, Caxias,
op 09.09.1956 met José António de Ayala Monteiro Pimentel Fragoso, geboren in Lissabon/
Santos-o-Velho op 21.02.1933, technisch landbouwingenieur, zoon van Jaime Marçal
Pimentel Fragoso, grote grondbezitter, en van D. Isabel Maria de Ayala Monteiro.
Vijf kinderen van D. Maria en José:
1. António.
2. D. Maria Teresa.
3. D. Maria Rita.
4. Miguel José.
5. D. Maria da Conceição.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.1. António José de Utra Machado Pimentel Fragoso, geboren in
1958.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.2. D. Maria Teresa de Utra Machado Pimentel Fragoso, geboren
ca 1959. In Caxias op 22.10.1983 getrouwd met Ricardo Guilherme de Castelo-Branco
Schedel, geboren in Lissabon op 03.01.1958, zoon van João Ferrão Castelo-Branco en van
D. Maria Isabel de Visitação de Siqueira de Castelo-Branco.
Twee kinderen van D. Maria en Ricardo:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.2.1. D. Mariana Pimentel Fragoso Schedel.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.2.2. Ricardo Pimentel Fragoso Schedel.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.3. D. Maria Rita de Utra Machado Pimentel Fragoso, geboren in
Lissabon op 07.09.1960. Getrouwd op 30.09.1995 met Luís Maria da Cunha Folque de
Mendonça, geboren in Lissabon op 13.10.1960, zoon van João Pedro José Rita Feyo Folque
de Mendonça en van zijn tweede echtgenote D. Ana Mafalda José d’Orey da Cunha de
Mendonça e Menezes.
D. Maria en Luís hadden drie dochters:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.3.1. D. Ana de Jesus Maria Pimentel Fragoso Folque de
Mendonça, geboren in Lissabon op 07.11.1996.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.3.2. D. Mafalda Pimentel Fragoso Folque de Mendonça, geboren
in Lissabon op 25.11.1997.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.3.3. D. Terese Pimentel Fragoso Folque de Mendonça, geboren
in Lissabon op 21.12.1998.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.4. Miguel José de Utra Machado Pimentel Fragoso, geboren in
1968.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.5. D. Maria da Conceição de Utra Machado Pimentel Fragoso
getrouwd met Manuel Arnold dos Santos e Silva, zoon van Randolfo Augusto Correia
Mendes dos Santos e Silva en van Luce Margerith Marie Arnold.
44
Twee kinderen van D. Maria en Manuel:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.5.1. D. Rita Maria Pimentel Fragoso Santos e Silva, geboren in
1984.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9.1.2.2.5.2. Manuel Pimentel Fragoso Santos e Silva, geboren in 1988.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2. José Prudêncio Teles de Utra Machado, tweede natuurlijke zoon van
José Teles de Utra Machado. Geboren in Horta/wijk hoofdkerk op 22.08.1804 en gedoopt de
dag van zijn geboorte als zoon van onbekende ouders, gewettigd op 29.05.1819 en
ingeschreven in een nieuw geboorteregister in de hoofdkerk op 08.01.1824.
Hij was langs vaders kant de kleinzoon van Estácio Machado de Utra Teles en van D. Maria
Luisa Bernarda en langs haar moeders kant afstammeling van António de Utra Nunes,
auditeur op het eiland Faial, en van Francisco Gaspar Machado, van wie hij de 7de kleinzoon
was.
Baccalaureaat rechten (U.C. 1826), rechter op het eiland Faial in 1827. In Angra richtte hij
een advocatenkantoor op. Hij was afgevaardigde van de procureur des Konings in Angra op
13.07.1846, rechter in Pico in 1859, in Angra op 30.04.1860. Gepromoveerd tot rechter eerste
klas in 1860 en overgeplaatst naar het Continent waar hij in pensioen ging.
In Angra/S. Pedro, in het huis van zijn verloofde die bedlegerig was, op 07.09.1833 getrouwd
met zijn nicht D. Violante de Utra Teles.
Drie kinderen van José en D. Violante:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.1. Guilherme, geboren in Conceição op 01.10.1834 en overleden in de
wijk kathedraal op 29.03.1837.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2. Augusto Teles de Utra Machado, geboren in Angra/S. Pedro op
11.04.1845 en overleden in Lissabon. Eerste huwelijk met D. Felismina da Costa.
Tweede huwelijk met D. Fábia Simões de Carvalho.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk van Augusto en D Felismina:
1. D. Ofélia.
2. D. Francisca.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1. D. Ofélia Madalena de Utra Teles Machado, geboren in Lissabon in
1876 en er overleden in de wijk kathedraal op 30.12.1956. Getrouwd met Pierre Louis
Godefroy.
Zes kinderen van D. Ofélia en Pierre:
1. D. Ernestine.
2. D. Vitaline.
3. D. Ofélia.
4. D. Jeanne.
5. Pierre.
6. Hector.
45
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.1. D. Ernestine Teles Machado Godefroy.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.2. D. Vitaline Teles Machado Godefroy.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.3. D. Ofélia Madalena Teles Machado Godefroy, geboren in 1897 en
overleden in 1986. Getrouwd met Francisco Lemos, geboren in Lagos op 28.11.1888,
burgerlijke ingenieur (I.S.T.), directeur van de dienst openbare werken en de diensten van de
havens en de spoorwegen van Angola, directeur van de Montepio Ferroviário van Angola,
directeur van de dienst openbare werken van S. Tomé, Principe en Guinee, vicepresident van
de administratieve commissie van de Fundo de Fomento en president van de gemeente van
Luanda, zoon van José Vitorina de Sande e Lemos, geboren in Sertã op 20.03.1845 en
overleden in Faro op 27.07.1915, brigadegeneraal van de Infanterie.
Twee zonen van D. Ofélia en Francisco:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.3.1. Afonso Godefroy Sande Lemos, geboren in 1925.
Eerste huwelijk met D. Amélia da Conceição Alves Salgueiro, dochter van Manuel dos Santos
Salgueiro en van D. Lucinda Alves.
Tweede huwelijk met D. Branca de Andrade Corvo de Melo Sales, geboren in 1929, dochter
van Múario de Andrade Corvo de Melo Sales en van D. Maria Celeste.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.3.1.1. Francisco Manuel Salgueira de Sande Lemos, geboren in
1947. In Lissabon/S. Mamede getrouwd op 16.03.1968 met D. Maria Marta da Silva
Soromenho, geboren in Lissabon/Alfama op 01.06.1945, dochter van Dr. Paula Gustavo
Caratão Soromenho en van D. Alda do Patrocínio Pereira da Silva. Uit de echt gescheiden.
Eén dochter:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.3.1.1.1. D. Bárbara Soromenho de Sande Lemos, geboren in
Lissabon/Arroios op 11.03.1972. Licentiate psychologie.
Getrouwd met Miguel Olivia Correia Antunes, geboren in 1970. Studeerde filosofie (U.N.L),
zoon van Gualter Germano Correia Antunes en van D. Maria de Lourdes Oliveira de
Almeida.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.3.1.2. D. Maria Emília Salgueiro de Sande Lemos, geboren in 1950.
Getrouwd met Raúl Pereira de Andrade, geboren in Madeira/Ribeira Brava in 1945.
Twee zonen van D. Maria en Raúl:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.3.1.2.1. Mário Paulo Lemos de Andrade, geboren in 1976.
Getrouwd met D. Sandra Maria da Conceição Ferreira, geboren in 1975, dochter van Sérgio
de Conceição en van D. América da Conceição.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.3.1.2.2. Rui Manuel Lemos de Andrade, geboren in
Lissabon/Campo Grande op 27.12.1984.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.3.2. Francisco José Godefroy Sande Lemos, getrouwd, met
nageslacht.
46
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.4. D. Jeanne Teles Machado Godefroy (ook: Joana da Conceição),
geboren in Caxias op 08.12.1901 en overleden in Paço de Arcàs in 1982. Getrouwd met Luís
Augusto Celestino Soares Moreira Rato, geboren in Lissabon op 21.07.1902 en overleden op
20.07.1962, legerofficier, zoon van Augusto Moreira Rato en van D. Maria Laura Celestino
Soares, geboren in Tavira/Sta Maria do Castelo op 30.09.1879 en overleden in
Lissabon/Santos-o-Velho op 23.10.1959.
Vier kinderen van D. Jeanne met Luís:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.4.1. D. Maria de Lourdes Godefroy Moreira Rato, getrouwd met
Telmo Rodrigues Teixeira, ingenieur.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.4.2. D. Maria Luisa Godefroy Moreira Rato , getrouwd met
Martiniano Homen de Figueiredo, generaal van de Portugese luchtmacht.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.4.3. D. Maria Fernanda Godefroy Moreira Rato, geboren in
Lissabon/Santos-os-Ratos en 1933. Getrouwd met Francisco José Rosa, geboren in
Beja/Salvador in 1926, brigadier van de Portugese luchtmacht, commandant van de
Luchtbasis N° 4 van Lajes/Terceira.
Eén dochter van D. Maria en Francisco:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.4.3.1. D. Luísa Maria Moreira Rato Rosa, geboren in
Lissabon/Santos-o-Velho op 21.03.1953. Getrouwd in Lissabon/7de C.R.C. op 22.12.1987
met Tristão Manuel Ferreira Freire de Andrade, geboren in Lissabon/Belém op 2L5.06.1944,
grafisch technicus, functionaris bij de regionale directie Culturele Zaken van de Azoren.
Echtscheiding. Zoon van August Eduardo de Oliveira Ferraz de Noronha e Menezes Freire de
Andrade, kolonel van de cavalerie, en van zijn eerste echtgenote D. Maria da Assunção de
Sequeira Casanova Dias Ferreira.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.4.4. Luís Filipe Godefroy Moreira Rato, getrouwd met D. Maria
Helena, met nageslacht.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.5. Pierre Hipólito Teles Machado Godefroy, getrouwd met D. Júlia
de Sousa, met nageslacht.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.6. Hector Teles Machado Godefroy, getrouwd met D. Elisa Costa.
Eén zoon:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.1.6.1. Victor Manuel Costa Godefroy.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.2. D. Francisca Teles de Utra Machado, geboren in Horta/Angústias
rond 1880. Getrouwd met Plínio Manuel da Silva, geboren in Porto, zoon van Mateus Samuel
da Silva.
47
Eén zoon:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.2.1. Henrique de Utra Machado Samuel da Silva, geboren in Lissabon
op 21.09.1907 en er overleden op 23.02.1990. Getrouwd met D. Aldina Concha Morgado
Barreto, geboren in Moçâmedes/Angola op 22.10.1910 en overleden in Lissabon op
10.05.1978, zoon van Manuel Gomes Barreto, geneesheer in Moçâmedes, en van
D. Margarida Morgado.
Twee kinderen van Henrique en D. Aldina:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.2.1.1. Pedro Barreto Samuel da Silva, geboren in Lissabon/Anjos op
07.03.1933. Gehuwd, met nageslacht.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.2.1.2. D. Alice Barreto Samuel da Silva., geboren in Lissabon op
10.01.1938. Getrouwd met Luís Filipe do Carmo Pinto Coelho, geboren in Lissabon/Sta
Isabel op 21.08.1934, decorateur van interieurs en administrateur van ondernemingen, zoon
van Duarte de Azevedo Pinto Coelho, kolonel van de infanterie, en van D. Margarida Maria
da Veiga Pinto Coelho. Met nageslacht.
Eén zoon uit het tweede huwelijk van Augusto Teles en D. Fábia:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.3. Augusto Teles de Utra Machado, geboren in Lissabon/Sta. Isabel op
02.11.1908 en overleden in Lissabon/Alcântara op 12.12.1987. Functionaris van de
Compagnie van de Angolese Spoorwegen.
Eerste huwelijk met D. Isidora Carrilho Coelho, geboren in Portalegre/wijk kathedraal op
05.01.1906, dochter van João Tavares Coelho en van D. Catarina Carrilho.
Tweede huwelijk met D. Odete da Conceição da Silva. Zonder nageslacht.
Twee zonen uit het eerste huwelijk:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.3.1. Victor Coelho de Utra Machado, geboren in Porto/Massarelos op
31.10.1948. Uitgeweken naar Toronto/Canada waar hij elektricien is. In Lissabon getrouwd
met D. Joaquina Rosa Nunes de Matos, geboren in Ponte de Sôr. Gescheiden.
Drie kinderen van Victor en S. Joaquina:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.3.1.1. Victor de Matos de Utra Machado, geboren in Lissabon rond
1975.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.3.1.2. D. Catarina de Matos de Utra Machado.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.3.1.3. D. Melanie de Matos de Utra Machado.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.3.2. Rui Manuel Coelho de Utra Machado, geboren in Porto/Cedofeita
op 21.01.1950. Functionaris van De Munt in Lissabon.
In Lissabon op 10.08.1985 getrouwd met D. Maria Fernanda de Jesus Dias, geboren in Chãos,
Ferreira do Zêzere op 21.01.1963, dochter van Joaquim Dias en D. Maria de Jesus.
48
Eén dochter:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.2.3.2.1. D. Catarina Maria Dias de Utra Machado, geboren in
Lissabon/S. Sebastião op 16.06.1988.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3. Alberto Teles de Utra Machado, geboren in S. Pedro op 24.01.1840
en overleden in Dafundo/Oeiras op 12.01.1923. Hij studeerde rechten aan de U.C. Directeur
bij het Ministerie van Justitie.
Eerste huwelijk met D. Marie José de Campos Paes. Tweede huwelijk in Oeiras op
02.04.1916 met D. Maria Augusta Gonçalves, geboren in Funchal.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk van Alberto en D. Marie José:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.1. Fernando País de Utra Machado, geboren in Lissabon op
01.05.1882 en er overleden op 25.09.1949. Hij was luitenant-kolonel op 15.01.1928. In
Angola was hij compagnon van Alves Roçadas bij de campagne van Cuamato in 1907.
Gouverneur van Luanda op 28.11.1910 tot 1915. Gouverneur-generaal van Angola. Directeur
van het Ministerie van Koloniën, later zelf minister in het kabinet gevormd door kolonel
António Maria Baptista op 08.03.1920 tot 26.06.1920. Professor in de Oorlogsschool. Lid van
de Hoge Raad van de Koloniën en president van de Junta da Moeda de Angola.
Hij integreerde de C.E.P. in Frankrijk en nam deel aan het gevecht aan de Leie (La Lys) op
09.04.1918. Hij nam deel aan de opstand van 1931 en werd gedeporteerd naar Timor, waar hij
ontvluchte op18.02.1932, en met acht medegevangenen, in een kleine roeiboot en aan boord
genomen werden door een Nederlands schip. Ze vertrokken samen naar Marseille begin april
waar ze de hulp kregen van Afonso Costa en andere uitgewekenen. Enkelen bleven in Spanje
tot aan het einde van de burgeroorlog, maar Utra Machado keerde terug naar Portugal, waar
hij opnieuw gevangen genomen werd en op een woonplaats van Angra gedurende ongeveer
twee jaar vastgehouden werd.
Opnieuw in Lissabon leefde hij van privélessen. Na de 25ste april werd hij gere-integreerd in
de weermacht en posthum bevorderd tot kolonel. Zijn erfgenamen erfden zijn pensioen.
Zilveren militaire medaille van koningin D. Amélia, ridder in de Orde van Torre e Espada op
09.04.1908, ridder op 09.04.1918, commandeur met palm in de Orde van Santiago da Espada
op 29.04.1922. Commandeur in de Orden van Christus (28.06.1919) en Avis (31.12.1920),
medaille van de Overwinning.
Eerste huwelijk op 17.10.1918 met D. Armanda Ferreira Marques, geboren in Mangualde in
1898, dochter van José Marques en D. Maria Clementina Pessoa Ferreira.
Twee huwelijk met D. Hermina Santos Mendes Rolão, geboren in Castelo Branco/wijk
kathedraal op 26.11.1900 en overleden in Lissabon op 11.07.1980, dochter van António Rolão
en van D. Maria da Piedade Mendes.
Twee kinderen uit het tweede huwelijk:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.1.1. D. Maria da Graça Santos de Utra Machado, geboren in
Lissabon/S. Sebastião op 26.04.1929. Ongehuwd.
49
Functionaris van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Op 21.06.1978 werden aan haar
en haar moeder een pensioen toegekend voor uitzonderlijke diensten verleend door hun vader
aan het vaderland.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.1.2. João Luís dos Santos de Utra Machado, geboren in 1930 en
overleden in Madrid in 1934.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.2. Jorge Pais Teles de Utra Machado, geboren in Canas de
Senhorim/Nelas op 06.10.1883. Hij studeerde rechten in 1906. Auditeur van het Fiscaal
Tribunaal in 1919 en van het Hoger Tribunaal Fiscaal in 1940.
Getrouwd met D. Doris Vida Vivienne, geboren in Plymouth op 20.12.1899, schrijfster en
musicologe, die in Londen een cursus gaf aan het Muziekcollege. Zonder nageslacht.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3. Alberto Teles de Utra Machado, geboren in 1884. Functionaris van
de Companhia Comercial de Angola, en nadien gerant van de handelszaak “Matos e Teles” in
Luanda. Getrouwd met D. Laura Maria da Conceição de Freitas, geboren in 1905.
Vier kinderen van Alberto en D. Laura:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.4.1. D. Maria José Teles de Utra Machado, geboren in
Cadima/Cantanhede op 19.08.1922. Getrouwd met Manuel Augusto Serra e Costa, geboren
in Lissabon op 14.04.1919, dokter orthopedist, zoon van Augusto Serra e Costa en van
D. Maria Inês. Zonder nageslacht.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.2. Alberto Teles de Utra Machado Jr. geboren in
Cadima/Cantanhede op 23.08.1928. Licentiaat rechten (U.L), topfunctionaris van de
verzekeringsmaatschappij ‘Império’. In Trevões/Paredes de Beira, op 24.04.1965 getrouwd
met D. Maria Luisa de Almeida Coutinho Pinto Leito (Olivais), geboren in Cascais op
06.06.1935, dochter van Eduardo Correia de Sá Pinto Leite (Olivais) en van D. Maria
Benedita de Portocarrero de Almeida Coutinho.
Twee dochters van Alberto en D. Maria:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.2.1. Luísa Maria Pinto Leite de Utra Machado, geboren in Lissabon
op 27.01.1966. Kloosterzuster karmelietes.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.2.2. D. Maria Benedita Pinto Leote de Utra Machado, geboren in
Lissabon op 29.06.1968. Licentiate in Germaanse talen.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.3. D. Maria Teresa Freitas de Utra Machado, geboren in Lissabon op
31.05.1935. Getrouwd in Canas de Senhorim op 29.10.1955 met José Pedro Maria Anjos
Pinto Leite. Met nageslacht bij de familie Joyce.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4. Jorge de Freitas de Utra Machado, geboren in Lissabon op
04.12.1933. Beeldhouwer. Op 18.09.1957 in Lissabon getrouwd met D. Maria João de
Medeiros Morais.
50
Zes kinderen van Jorge en D. Maria:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.1. D. Ana Rita de Aragão Morais de Utra Machado, geboren in
Lissabon op 12.06.1958. Daar getrouwd op 16.10.1982 met José Lopo de Pinho Cancela de
Abreu, geboren op 06.11.1954, functionaris op de Algemene Sportdirectie, zoon van Dr. Lopo
de Carvalho Cancela de Abreu en van D. Maria Emília de Andrade Roque de Pinho (Alto
Marim).
Twee kinderen van D. Ana Rita en José:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.1.1. Francisco de Lopo de Utra Machado Cancela de Abreu,
geboren in Lissabon op 06.09.1985.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.1.2. D. Maria de Utra Machado Cancela de Abreu, geboren in
Lissabon op 03.04.1988.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.2. João de Aragão Morais de Utra Machado.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.3. D. Maria João de Aragão Morais de Utra Machado, geboren in
Lissabon op 31.07.1959. In Lissabon getrouwd op 07.07.1984 met Gonçalo Archer de
Carvalho, geboren in Leça da Palmeira op 07.02.1959, zoon van José Alexandre Archer de
Carvalho en van D. Maria Francisca Teles de Silva Pacheco de Carvalho. Met nageslacht.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.4. Jorge Teles de Utra Machado, geboren in Lissabon op
03.07.1961.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.5. D. Ana Mafalda de Aragão Morais de Utra Machado, geboren in
Lissabon/Alvalade op 23.09.1962. In Lissabon/Mercês op 30.11.1984 met José de Almeida e
Vasconcelos Pinto Coelho, geboren in Lissabon/Campo Grande op 27.09.1960, tekenaar,
professor aan het College Planalto in Lissabon, dochter van José Gabriel Braamcamp Freire
Pinto Coelho en van D. Maria Pia Penalva de Almeida e Vasconcelos.
Vijf kinderen van D. Ana en José:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.5.1. Pedro de Utra Machado Pinto Coelho, geboren in
Lissabon/Alvalade op 04.02.1986.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.5.2. D. Madalena de Utra Machado Pinto Coelho, geboren in
Lissabon/Alvalade op 23.06.1987.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.5.3. Frederico de Utra Machado Pinto Coelho, geboren in
Lissabon/Alvalade op 18.04.1989.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.5.4. José de Utra Machado Pinto Coelho, geboren in Lissabon/S.
Domingos de Benfica op 14.10.1993.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.5.5. Luís de Utra Machado Pinto Coelho, geboren in Lissabon/S.
Domingos de Benfica op 09.09.1998.
51
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.6. Luís de Aragão Morais Teles de Utra Machado, geboren in
Lissabon op 21.02.1965. Getrouwd met D. Paula Alexandra Palminha Ferrador.
Twee kinderen van Luís en D. Paula:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.6.1. Maria Ferrador Teles de Utra Machado.
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.3.4.6.2. João Maria Ferrador Teles de Utra Machado.
Eén zoon uit het tweede huwelijk van Alberto met D. Maria Augusta:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.4.1. José Teles de Utra Machado, gewettigd door het huwelijk van zijn
ouders. Functionaris. Getrouwd met D. Catarina…
Eén dochter van José en D. Catarina:
B1.6.5.5.1.3.6.13.9.2.3.4.1.1. Teresa de Utra Machado.
B1.6.5.5.1.3.6.13.10. D. Mariana Úrsula Teles, geboren op 28.02.1757 en overleden op
17.05.1819. Getrouwd op 26.07.1779 met João Peixoto da Silveira Guterres. Met nageslacht
bij Valadão.
B1.6.5.5.1.3.6.13.11. Ana Isabel Felícia, kloosterzuster van de Glória in Horta, door haar
vader gedoteerd op 04.07.1748.
B1.6.5.5.1.3.6.13.12. Inácia Catarina Jerónima, kloosterzuster van de Glória, gedoteerd op
09.12.1754.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13. António Teles de Utra Machado, geboren in Faial op 10.04.1735 en
overleden in Angra/S. Pedro op 08.11.1821. In de kathedraal van Angra op 22.10.1769
getrouwd met D. Úrsula Delfina Pereira de Lacerda.
Ridder met blazoen sinds 04.07.1763. Inner van de aangeslagen goederen van de markies van
Castelo Rodrigo in 1775.
Zeven kinderen van António en D. Úrsula:
1. D. Violente.
2. António.
3. Agostinho.
4. José.
5. Francisca.
6. D. Margarida
7. Estácio.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.1. D. Violante Margarida Teles de Lacerda, geboren in Horta/Conceição
op 27.07.1770 en overleden in Angra/S. Pedro op 01.12.1853.
Getrouwd in het auditorium van het huis van José Leite Botelho de Teive in Angra/wijk
kathedraal op 21.06.1788 met António de Almeida Tavares do Canto. Met nageslacht bij
Almeida.
52
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.2. António Teles de Lacerda, geboren in Angra/wijk kathedraal op
08.06.1775 en overleden in Angra/S. Pedro op 16.09.1838. Getrouwd in Velas/S. Jorge op
04.02.1822 met D. Vitorina Brum da Silveira. Zonder nageslacht.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.3. Agostinho Teles, geboren in Angra/wijk kathedraal op 12.01.1778. Hij
ging wonen in Horta in de straat van S. Francisco, rechtover het huis van zijn broer Estácio.
Hij was extravagant in zijn kledij. Zonder economische noodzaak ging hij van deur tot deur
bedelen. Hij bedankte tevreden en hoffelijk voor het ontvangen stuk brood, en gaf het aan zijn
tientallen kippen.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.4. José Joaquim Teles de Lacerda, geboren in de wijk kathedraal op
15.09.1779 en overleden in S. Pedro op 08.01.1838. Vrijgezel.
Van Albertina Rosa, geboren in Sta Luzia, ongehuwd, had hij de drie volgende
natuurlijke kinderen:
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.4.1. António Teles de Lacerda, geboren in S. Pedro op 23.10.1828,
geboren als kind van onbekende ouders. De opvoeding werd toegewezen aan D. Maria do
Carmo. Hij werd door zijn vader erkend op 29.09.1833 en gewettigd op 25.06. 1851.
Een nieuw geboorteregister werd geopend in de parochieregisters van S. Pedro op 25.06.1851.
Samen met zijn broers kwam hij onder de voogdij te staan van zijn kozijn Dr. José Prudêncio
Teles de Utra Machado.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.4.2. José Inocêncio Teles de Lacerda, geboren in S. Pedro op 26.05.1832,
gedoopt als zoon van onbekende ouders. Priester.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.4.3. Estácio Teles de Utra Machado, geboren in S. Pedro op 13.03.1837,
gedoopt als zoon van onbekende ouders. Later erkend door zijn vader. Overleden in
S. Sebastião op 23.10.1914. In Sta Luzia op 30.08.1883 getrouwd met D. Maria José, geboren
in S. Bartolomeu in 1842, dochter van Eusébio Ferreira en van D. Felicidade Rosa.
Twee kinderen van Estácio en Maria:
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.4.2.1. José Teles, geboren in 1874 en overleden in Sta Luzia op
02.03.1882.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.4.2.2. D. Ideltrudes Teles de Lacerda, geboren in Sta Luzia op
25.05.1884. In S. Sebastião getrouwd op 29.01.1915 met Luis Cardoso de Sequeira, geboren
in S. Sebastião, zoon van Narciso Cardoso de Sequeira en van D. Gertrudes Cândida.
Twee kinderen van D. Ideltrudes en Luis:
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.4.2.2.1. Silvina Teles de Sequeira, geboren in S. Sebastião en 1915 en
overleden in het hospitaal op 20.12.1920.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.4.2.2.2. D. Silvina Sequeira de Lacerda, geboren in S.Sebastião op
25.04.1926. In Porto Martins getrouwd op 26.02.1949 met José Simões Pamplona.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.5. Francisca, geboren in de wijk kathedraal op 08.02.1781.
53
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.6. D. Margarida Teles de Lacerda, geboren in de wijk kathedraal op
04.04.1783. Van haar neef (Sobrinho) Estácia de Almeida Tavares do Canto had zij een
natuurlijke dochter. Bij het geslacht Almeida.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7. Estácio Machado de Utra Teles de Lacerda, geboren in de wijk
kathedraal op 7.05.1773 en overleden op 09.10.1825.
Luitenant-kolonel van de militie en kolonel van de infanterie. Hij gaf dit beroep op in 1825
wegens gezondheidsproblemen. Getrouwd in de kapel van OLV da Piedade op de plaats
Barca in Madalena de Pico op 26.11.1797 met D. Francisca Mariana Cordélia de Sousa (of:
de Lacerda Sarmento), geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 29.03.1781, dochter van
Manuel Inácio de Sousa, kapitein van de ordonnanties, raadgever van de gemeente van Horta,
en van zijn echtgenote en nicht D. Luisa Francisca Sarmento de Lacerda.
Tijdens het leven van de kolonel werden rijke banketten gegeven, na zij dood verviel het huis
in relatieve armoede. D. Francisca overleefde haar echtgenote vele jaren. Zij was een
gedistingeerde dichteres. Zij kende verschillende talen en maakte van vele geschriften
vertalingen.
Tien kinderen van Estácio en D. Francisca:
1. D. Luisa.
2. D. Úrsula.
3. Francisca.
4. António.
5. Margarida.
6. D. Violante.
7. D. Leonor.
8. Estácio.
9. D. Bárbara.
10. António Teles de Utra Machado.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.1. D. Luisa Teles, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op
30.12.1798 en in Angústia/Horta overleden op 20.09.1862. Getrouwd in het oratorium van het
huis van haar schoonvader in Horta/wijk hoofdkerk op 30.09.1824 met Guilherme Ribeiro.
Met nageslacht in die familie.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.2. D. Úrsula Teles de Lacerda, geboren in de wijk hoofdkerk op
17.03.1801. Op 24.09.1824 getrouwd met João Aurélio Ramos da Silveira Coutinho. Met
nageslacht bij Ramos.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.3. Francisca, geboren in Madalena do Pico op 20.07.1802.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.4. António op 12.03.1804 geboren in de wijk hoofdkerk en als kind
gestorven.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.5. D. Margarida Leonor Teles, geboren in Horta/Conceição op
04.07.1805 en overleden op 06.03.1888. Getrouwd met António da Silveira de Lacerda, met
nageslacht bij Pereira.
54
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7. 6. D. Violante de Utra Teles, geboren in Horta/Conceição op
26.06.1808. In haar huis, liggend in bed, getrouwd in Angra/S. Pedro op 07.09.1833 met haar
neef José Prudêncio Teles de Utra Machado, met nageslacht.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.7. D. Leonor Teles de Utra Machado, geboren in 19.03.1811 en
overleden op 21.04.1890. Ongehuwd.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.8. Estácio, geboren in Horta/wijk hoofdkerk op 14.11.812.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.9. D. Bárbara Guilhermina Teles, geboren in de wijk hoofdkerk van
Horta op 06.09.1814 en daar overleden op 06.01.1858.
Eerste huwelijk in de hoofdkerk op 23.02.1832 met José António de Mendonça Falcão VanZeller, geboren in Lissabon/Anjos en overleden in Batalha de Souto Redondo in de vroege
morgen van 06.08.1832, onderluitenant van de 2de compagnie Jagers nr 12 gestationeerd in
Horta, zoon van José António de Mendonça en van D. Maria do Carmo de Mendonça Falcão
Van-Zeller, zonder nageslacht.
Tweede huwelijk in de hoofdkerk op 20.2.1841 met José Alexandre de Barcelos Merens. Met
nageslacht bij Machado.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.10. António Teles de Utra Machado, geboren in Madalena do Pico op
06.08.1809. Getrouwd in de hoofdkerk op 19.11.1836 met D. Ana Adelaide Ramos da
Silveira.
Drie kinderen van António en D. Ana:
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.10.1. D. Ana geboren in de wijk kathedraal van Angra op 21.02.1838.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.10.2 D. Amélia José de Teles Machado, geboren in de wijk hoofdkerk
van Horta op 05.05.1842 en overleden in Lissabon/Lumiar op 12.08.1857.
B1.6.5.5.1.3.6.13.13.7.10.3. Carlos, geboren in Horta/wijk hoofdkerk op 12.03.1848.
Drie dochters uit het tweede huwelijk van Estácio B.1.6.5. met D. Margarida:
B1.6.5.6. Beatrix de Conceição, leefde in 1698 als zuster in het klooster van de Glória.
B1.6.5.7. Francisca da Assunção, zuster in het zelfde klooster.
B1.6.5.8. Jerónima do Nascimento, ook kloosterzuster in de Glória.
Twee dochters uit het derde huwelijk van Estácio met D. Maria da Silveira:
B1.6.5.9. Ana, zuster in het klooster van S. João.
B1.6.5.10. Clara de Jesus, ook kloosterzuster in S. João.
B1.7. Bartolomeu de Utra Machado, zoon van António de Utra Nunes en van Francisca
Gaspar Machado. Getrouwd met Inês Pereira Carauta, van het geslacht Pereira.
55
Vijf kinderen van Bartolomeu en Inês:
1. André.
2. Amaro.
3. D. Joana
4. Estácio de Utra Machado.
5. Bartolomeu de Utra Machado.
B1.7.1. André Pereira de Utra, geboren in Horta en overleden in Angra, wijk kathedraal op
19.05.1659. Kapitein van een compagnie edelen die deelnamen aan de omsingeling van het
kasteel S. Filipe van Angra in 1641, met 45 man.
In de kathedraal getrouwd op 10.06.1619 met D. Ana Rangel Cabral, overleden in de wijk
kathedraal op 20.08.1652.
André en D. Ana lieten beiden per testament een majoraat na aan hun neef (sobrinho) priester
Bartolomeu de Utra de Utra Machado.
André en D. Angel hadden één zoon:
B1.7.1.1. José, geboren in de wijk kathedraal op 27.02.1623 en overleden toen zijn ouders nog
leefden.
B1.7.2. Amaro de Utra Machado.
B1.7.3. D. Joana da Silveira, overleden in Horta/hoofdkerk op 11.12.1661, begraven in het
klooster van de Glória. Ongehuwd.
B1.7.4. Estácio de Utra Machado, overleden in Feteira (?) tussen 1641 en 1647. Kapitein van
de ordonnanties, woonachtig in Feteira. Eerste huwelijk met zijn nicht D. Isabel de Faria
Bulcão. Tweede huwelijk met D. Maria de Lacerda da Silveira, die voor haar huwelijk
gedoteerd werd met 3.000 cruzados. Dochter van Sebastião Luis de Vargas en van
D. Violante Pereira.
Vijf kinderen uit het eerste huwelijk van Estácio en D. Isabel:
1. Bartolomeu.
2. Gaspar.
3. Francisco.
4. André.
5. Gregório de Utra Machado.
B1.7.4.1. Bartolomeu de Utra Machado, geboren op 30.07.1625 en overleden in de wijk
kathedraal op 03.09.1686. Begraven in Conceição. Hij was priester van Altares en
Conceição/Terceira. Hij was de eerste administrateur van het majoraat ingesteld door zijn
oom André Pereira de Utra.
56
B1.7.4.2. Gaspar de Faria Machado, overleden op 06.10.1682. Kapitein, woonachtig in
Feteira. Eerste huwelijk in de hoofdkerk van Horta op 12.10.1665 met D. Catarina da Silveira
Vilalobos, van het geslacht Silveira. Tweede huwelijk op 19.6.1676 met D. Bárbara de
Azevedo da Silveira, van het geslacht Silveira.
In Faial nam hij deel aan de burgeroorlog als kapitein van de artillerie. Die beroemde
beweging van 04.11.1828 was bekend onder de naam van “Opstand van het kasteel”. Hij werd
gevangen genomen en opgesloten in Vila Franca van S. Miguel tot op O2.08.1831, toen het
eiland bezet werd door de divisie van de Liberalen.
B1.7.4.3. Francisco de Utra Machado, getrouwd met D. Ana de Utra.
Twee zonen van Francisco en D. Ana:
B1.7.4.3.1. Estácio de Utra getrouwd met D. Maria Goulart.
B1.7.4.3.2. Gregório de Utra getrouwd met D. Catarina Pereira Bulcão. Met nageslacht bij
Bulcão.
B1.7.4.4. André de Utra Machado (ook: André Pereira de Utra). Geboren in Horta op
05.12.1637 en overleden voor 1695. Ordonnantie kapitein. Rond 1656 getrouwd met
D. Águeda Vieira Castanho, geboren in Pico.
Negen kinderen van André en Águeda:
1. Estácio.
2. António.
3. D. Isabel.
4. D. Águeda.
5. D. Ana.
6. D. Francisca.
7. D. Catarina.
8. D. Violante.
9. D. Maria
B1.7.4.4.1. Estácio de Utra Machado, overleden in Horta/hoofdkerk op 08.11.1691 en
begraven in de kapel van S. Braz in de kerk van S. Francisco. Eerste huwelijk met D. Inês da
Silveira Bettencourt, dochter van Francisco da Silveira Peixoto.
Tweede huwelijk met D. Águeda Pereira de Utra.
Eén zoon uit het eerste huwelijk met D. Inês:
B1.7.4.4.1.1. Gregório Machado.
Drie kinderen uit het tweede huwelijk met D. Águeda:
B1.7.4.4.1.2. António Silveira Machado getrouwd met D. Francisca Teresa.
B1.7.4.4.1.3. Matias Silveira Machado, priester.
B1.7.4.4.1.4. Jacinta Bernarda Vitória, kloosterzuster bij São João.
57
B1.7.4.4.2. António Machado de Utra, getrouwd met D. Maria de Utra, dochter van João
Fagundes de Utra.
Twee kinderen van António en D. Maria:
B1.7.4.4.2.1. Estácio de Utra.
B1.7.4.4.2.2. Ana da Silveira getrouwd met José de Bettencourt.
Twee kinderen van Ana en José:
B1.7.4.4.2.2.1. Francisco Peixoto da Silveira, in Cedros getrouwd met Inês Duarte.
B1.7.4.4.2.2.2. António da Silveira de Utra.
B1.7.4.4.3. D. Isabel de Utra (ook: de Faria), rond 1685 getrouwd met João de Ornelas da
Câmara. Met nageslacht bij Paim.
B1.7.4.4.4. D. Águeda Pereira, in Horta/hoofdkerk getrouwd op 25.07.1695 met Jean de
Olives, geboren in Bayonne en overleden in Pico/S. Mateus op 30.08.1702, zoon van Jean de
Olives en van Grâcia Chastenaut.
B1.7.4.4.5. D. Ana da Silveira.
B1.7.4.4.6. D. Francisca da Silveira getrouwd met haar neef Gaspar da Silveira Machado.
Eén dochter:
B1.7.4.4.6.1. D. Rosa da Silveira.
B1.7.4.4.7. D. Catarina Pereira, getrouwd in Pico met kapitein António de Serpa, met
nageslacht.
B1.7.4.4.8. D. Violante de Utra Pereira, geboren ca 1668 en overleden op 02.10.1753,
getrouwd met Francisco de Utra Bulcão. Met nageslacht bij Bulcão.
B1.7.4.4.9. D. Maria de Faria da Silveira, geboren ca 1656 en overleden op 01.12.1726.
In Horta ca 1675 getrouwd met Gedeão de Labath, geboren ca 1644 en overleden in Horta op
08.12.1707, zoon van Jacques de Labath, geboren in Larochelle, handelaar in Horta, en van
Anne Viette.
Zeven kinderen van D. Maria en Gedeão:
B1.7.4.4.9.1. António de Labath, geboren in Horta op 02.07.1677.
B1.7.4.4.9.2. Jerónimo de Labath, geboren in Horta.
B1.7.4.4.9.3. Ana Maria da Vitória, kloosterzuster bij S. João van Horta.
B1.7.4.4.9.4. Pedro de Labath, geboren in Horta in 1687 en overleden op 12.12.1698.
B1.7.4.4.9.5. Teodósia Pereira.
B1.7.4.4.9.6. André de Labath, geboren in Horta en overleden in Angra/wijk kathedraal op
17.12.1770. Hij stichtte een majoraat ten voordele van zijn neef sobrinho) André Francisco.
58
Licentiaat in canoniek recht aan de universiteit van Coimbra (1714-1720). Aartsdeken en
domheer van de kathedraal van Angra.
B1.7.4.4.9.7. Diogo de Labath, geboren in Horta in 1684 en overleden op 13.04.1744.
Getrouwd met D. Isabel Felícia de Lacerda, van het geslacht Pereira.
O.a. één zoon:
B1.7.4.4.9.7.1. André Francisco Vandraga Forjaz Labath, geboren in Horta in 1733 en
overleden op 05.01.1792. In Angra/Conceição op 19.06.1757 getrouwd met zijn nicht
D. Maria Feliciana de Bettencourt Marramaque de Lacerda, van het geslacht Pereira.
André en D. Maria hadden o.a. volgende drie kinderen:
B1.7.4.4.9.7.1.1. Manuel Jacinto de Labath, geboren in Horta/wijk hoofdkerk en overleden op
10.11.1829. Getrouwd met D. Luisa Emília de Ornelas Frazão Figueiroa op 01.08.1791.
Eén zoon.
B1.7.4.4.9.7.1.1.1. Diogo de Labath, geboren in Horta/wijk hoofdkerk op 09.07.1801. In het
oratorium van het huis van Joaquim José Pinheiro, in de Rua Direita, in Angra/wijk
kathedraal op 10.07.1831 getrouwd met D. Maria Luisa Teixeira de Sampaio, van het geslacht
Teixeira de Sampaio. Zonder nageslacht.
B1.7.4.4.9.7.1.2. D. Isabel Josefa Forjaz de Lacerda, geboren in Horta o 30.05.1758 en
overleden op 01.08.1791. In Horta op 26.07.1789 getrouwd met Manuel Garcia da Rosa. Met
nageslacht bij de familie Garcia da Rosa.
B1.7.4.4.9.7.1.3. António Labath de Lacerda, geboren in Horta op 19.11.1763 en overleden
op 06.03.1836. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Coimbra. In Angra/Conceição
op 07.01.1801 getrouwd met D. Mariana Clemência Moniz Barreto do Couto, van het
geslacht Moniz.
António en D. Mariana hadden o.a. volgende drie kinderen:
B1.7.4.4.9.7.1.3.1. D. Mariana Paula de Labath, geboren in Horta op 01.06.1806 en er
overleden op 09.04.1888. Zij trouwde in Horta/hoofdkerk op 05.09.1840 met João Pedro da
Silveira Mesquita. Met nageslacht bij Mesquita Pimentel.
B1.7.4.4.9.7.1.3.2. António de Labath e Lacerda werd geboren in Horta op 07.01.1808 en
stierf er op 04.03.1838. Hij erfde het huis van zijn vader. Maar hij stierf reeds twee jaar later.
Het huis ging naar zijn zuster D. Maria Leonor. Hij was in Horta op 10.05.1837 getrouwd
met D. Maria Madalena da Silveira Linhares,van het geslacht Silveira. Zonder nageslacht.
B1.7.4.4.9.7.1.3.3. D. Maria Leonor do Carmo de Labath, geboren in Horta op 15.07.1802 en
overleden op 23.04.1880. Door het afsterven van haar broer erfde zij het belangrijke huis
Labath. Op 24.02.1825 getrouwd met haar neef Manuel Inácio de Brum de Ataíde. Met
nageslacht bij Pereira.
59
B1.7.4.5. Gregório de Utra Machado, zoon de Estácio de Utra Machado en van D. Isabel de
Faria Bulcão. Getrouwd met D. Maria da Silveira.
Eén dochter:
B1.7.4.5.1. Ana da Silveira, getrouwd met Pedro Pires Casado, geboren rond 1674 en
overleden voor 1711.
Eén zoon:
B1.7.4.5.1.1. Francisco Pires Casado, geboren in Horta/Conceição rond 1693.
Getrouwd in Feteira/Faial op 28.09.1723 met D. Filipa Antónia da Silveira, geboren in
Horta/wijk hoofdkerk rond 1702, dochter van Diogo da Costa Branco, geboren in Castelo
Branco/Faial en overleden in Horta/wijk hoofdkerk op 09.02.1729, en van D. Maria de
S. António, geboren in Horta/hoofdkerk in 1672 en er overleden op 12.07.1717..
Eén zoon:
B1.7.4.5.1.1.1. Francisco Pires Casado Jr, geboren in Sta Luzia van Pico op 26.09.1726 en
overleden in Rio Grande do Sul, Brazilië op 1803. Getrouwd met D. Mariana Eufràsia da
Silveira, geboren in Horta/wijk hoofdkerk in 1732, dochter van António Furtado de
Mendonça, geboren in Horta/wijk hoofdkerk in 1690 en overleden in Rio Grande, Rio Grande
do Sul op 03.06.1760, luitenant, en van D. Isabel da Silveira, geboren in Castelo-Branco/Faial
op 12.07.1696, in Castelo-Branco getrouwd op 07.06.1723 en overleden in Rio Grande, Rio
Grande do Sul op 06.11.1754. Kleindochter langs vaders kant van José Furtado de Mendonça,
gevormd in de hoofdkerk van Horta op 11.01.1666, en van D. Engrácia da Silveira, overleden
in de wijk hoofdkerk van Horta op 05.07.1704. Kleindochter langs moeders kant van kapitein
Amaro de Utra de Andrade, geboren in Castelo-Branco op 03.02.1669 en er overleden op
13.10.1718, en van D. Luzia da Silveira, gevormd in Flamengos op 19.12.1665 en daar
overleden op 18.01.1742.
Eén dochter:
B1.7.4.5.1.1.1.1. D. Joana Margarita Pires da Silveira, geboren in Viamão, Rio Grande do Sul,
in 1773. Getrouwd met Baltazar Gomes Viana, geboren in Viana do Castelo/Assunção en
overleden in Rio Grande do Sul, dochter van Manuel Gomes Vieira, geboren in Celroico de
Basto, en van D. Maria dos Passos, geboren in Viana do Castelo/Assunção.
Eén zoon:
B1.7.4.5.1.1.1.1.1. Mateus Gomes Viana, geboren in Rio Grande do Sul in 1809 en overleden
in 1839. Majoor. In 1833 getrouwd met D. Maria Francisca Antunes Maciel, geboren in 1815
en overleden in 1858, dochter van Francisco Antunes Maciel, geboren in Porto Alegre, en van
D. Maria Vicência Henriques, geboren in Porto Alegre op 12.07.1791, getrouwd in Porto
Alegre op 29.02.1808.
Kleindochter langs vaders kant van Bernardo Rodrigues Antunes Maciel, geboren in S. Paulo
in 1748, en van D. Maria Francisca do Nascimento, geboren in Parnaíba, SP (getrouwd in
Triumfo/ RS, op 15.04.1771).
60
Kleindochter langs moeders kant van José Manuel Henriques, geboren in Rio de Janeiro in
1751, en van D. Josefa Maria de Jesus, gedoopt in Rio grande op 10.12.1752 (getrouwd in
Porto Alegre, RS in 1786), dochter van António Moniz Leite, geboren in Fenais de Ajuda/S.
Miguel op 26.02.1708 en overleden in Porto Alegre op 14.12.1810, waar hij naartoe
geëmigreerd was, en van D. Francisca Fagundes de Oliveira, gedoopt in Mariana, Minas
Gerais, op 18.04.1724 en overleden in Porto Alegre op 18.06.1815.
Eén zoon:
B1.7.4.5.1.1.1.1.1.1. Francisco Antunes Gomes da Costa, geboren in Pelotas, RS, op
08.06.1838 en er overleden in Pelotas op 13.07.1912. Provinciaal afgevaardigde,
vicepresident van de provincie Rio Grande do Sul in1879, journalist en dichter. Baron de
Arroio Grande, per decreet van 05.07.1884. Op 08.04.1865 getrouwd met D. Flora Felismina
Antunes Maciel, van het geslacht Silveira.
Zij hadden o.a. volgende dochter:
B1.7.4.5.1.1.1.1.1.1.1. D. Maria Francisca Antunes Gomes da Costa, geboren in Pelotas op
04.04.1908. Eerste huwelijk met Dr. José Júlio de Albuquerque Barros, baron van Sobral,
sinds 19.01.1889, weduwnaar van D. Marfieta Rajá Gabaglia, zonder nageslacht, en zoon van
Dr. João Fernandes de Barros en van D. Luisa Amélia de Albuquerque.
Tweede huwelijk met Francisco de Paula Rodrigues da Silva, zoon van Joaquim Rodrigues da
Silva. Zonder nageslacht.
B1.7.4.6. Clara de Jesus, zuster van het klooster van de Glória in Horta. Zij werd gedoteerd
door haar ouders o 03.08.1641 en dan nog eens door haar moeder als weduwe op 21.02.1647.
B1.7.5. Bartolomeu de Utra Machado, zoon van Bartolomeu de Utra Machado en van D. Inês
Pereira Carauto. Hij leefde in Sta Bárbara das Ribeiras, in Poco. Getrouwd met D. Maria
Pereira Alvernaz, geboren in 1638, dochter van Sebastião Gonçalves Alvernaz de Jonge, en
zijn eerste vrouw D. Catarina Pereira.
Eén zoon van Bartolomeu en D. Maria:
B1.7.5.1. Jordão Álvares Carauto, geboren in Ribeiras en overleden vóór 1737.
Notaris en griffier van de gemeente S. Roque do Pico vanaf 26.2.1671. Onderluitenant van de
ordonnantiediensten. Eerste huwelijk in Horta/wijk hoofdkerk op 11.02.1669 met D. Maria
Pereira da Silveira, van het geslacht Simas. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk in S. Roque do Pico, per procuratie, op 08.05.1689, met D. Maria Madalena
de Oliveira, geboren in S. Roque, dochter van Pedro Gomes Vieira, hoofdkapitein van
S. Roque en van D. Maria de Oliveira.
Jordão had o.a. volgende kinderen uit zijn tweede huwelijk met D. Maria:
1. António.
2. D. Bárbara.
3. D. Mariana.
4. Jordão.
61
B1.7.5.1.1. António da Silveira Carauta, kapitein van de ordonnanties. Zijn vader kende hem
de functie toe van notaris en griffier van de gemeente van S. Roque van Pico in 1717.
Getrouwd met D. Maria do Rosário, dochter van João das Neves Vieira, ordonnantiekapitein,
en van D. Margarida Gonçalves, allen van S. Roque.
Eén zoon van António en Maria:
B1.7.5.1.1.1. António José da Silveira Carauta, geboren in S. Roque. Griffier en notaris van
de gemeente S. Roque vanaf 13.03.1758.
B1.7.5.1.2. D. Bárbara da Silveira Carauta, in S. Roque getrouwd op 12.04.1706 met José
Pereira de Bettencourt, geboren in Lajes do Pico, ordonnantieofficier en griffier van de wezen
van S. Roque op 03.06.1721, zoon van Manuel da Silveira de Bettencourt, hoofdkapitein van
Lajes, en van D. Maria do Espírito Santo.
B1.7.5.1.3. D. Mariana Teles de Oliveira, op 25.11.1709 in S. Roque getrouwd met Manuel
Teles da Silva. Met nageslacht bij Ourique.
B1.7.5.1.4. Jordão Álvares da Silveira Carauta, getrouwd met D. Ana Pereira de Simas,
beiden inwoners van Ribeiras.
Vier kinderen van Jordão en D. Ana:
B1.7.5.1.4.1. D. Ana Josefa, geboren in Ribeiras op 16.05.1707 en overleden op 16.10.1782.
Ongehuwd.
B1.7.5.1.4.2. Francisco de Simas, geboren in Ribeiras op 22.09.1714. Getrouwd met
D. Maria Francisca, geboren in Ribeiras op 24.12.1718, dochter van Francisco Vieira Goulart
en D. Maria do Encarnação. Met nageslacht.
B1.7.5.1.4.3. Amaro, geboren in Ribeiras op 20.04.1762.
B1.7.5.1.4.4. João de Simas Carauta, geboren in Ribeiras op 16.06.1709 en er overleden op
04.01.1783. Getrouwd met D. Ana Pereira.
Zij hadden o.a. volgende zoon:
B1.7.5.1.4.4.1. João de Simas Jr, geboren in Ribeiras op 11.08.1748 en er overleden op
04.10.1823. In Ribeiras op 12.10.1779 getrouwd met D. Isabel Josefa, geboren in Ribeiras op
03.10.1758 en er overleden op 13.11.1809, dochter van Tomé da Silveira Macedo en van
D. Isabel Josefa.
João en D. Isabel hadden één zoon:
B1.7.5.1.4.4.1.1. João de Simsas Machado, geboren in Ribeiras op 08.01.1782 en er overleden
op 07.11.1860. Daar ook getrouwd op 27.02.1812 met D. Rosalinda Tomásia Clara, geboren
in Ribeiras op 08.10.1785 en er overleden op 27.05.1868, dochter van João António, geboren
in Piedade, en van D. Maria Clara, geboren in Ribeiras.
62
João en Rosalinda hadden o.a. een zoon:
B1.7.5.1.4.4.1.1.1. Manuel de Simas Machado, geboren in Ribeiras op 27.2.1813, 2de sergeant
van de compagnie veteranen. Eerste huwelijk met D. Maria Cupertina.
Tweede huwelijk in Angra/Sta Luzia op 23.07.1868 met D. Escolástica Emília, geboren in
Horta/hoofdkerk in 1844, dochter van Manuel Joaquim, geboren in Silves/S. Bartolomeu, en
van D. Gertrudes Emília da Mota, geboren in Angra/S. Pedro.
Twee kinderen uit het tweede huwelijk van Manuel en Escolástica:
B1.7.5.1.4.4.1.1.1.1. Maria das Mercês Simas, geboren in Sta Luzia en ongehuwd overleden.
B1.7.5.1.4.4.1.1.1.1.2. José Machado Simas, geboren in Angra/Sta Luzia op 23.08.1870 en er
overleden op 25.09.1936. Eerste huwelijk met D. Isabel Maria Ferreira.
Tweede huwelijk in Angra (C.R.C.) op 10.10.1931 met D. Francisca da Conceição de Sousa,
van het geslacht Ornelas. Zonder nageslacht.
De twee laatste kinderen van Josina de Utra en Nuno Fernandes:
B2. D. Águeda Nunes.
B3. D. Beatrix Nunes.
6. Boudewijn de Hurtere/Balduíno de Utra.
C. Balduíno de Utra, buitenechtelijke zoon van Léon de Hurtere, geboren in Vlaanderen, is
aangekomen op Faial in 1468 samen met zijn halfbroer, de gouverneur Joz de Utra en zijn
halfzuster D. Josina de Utra.
De echtgenote van Balduino de Utra was D. Brites de Macedo. Van haar kennen we alleen de
naam. Zij komt niet voor in het deel van de Azoriaanse stamboom Macedo, die wij tot op
heden kennen. Niet alleen is de afkomst van de vroege Vlaamse kolonisten op de Azoren
meestal onbekend. Dit is ook dikwijls het geval voor Portugese kolonisten..
Balduino en D. Brites hadden drie kinderen. Over António de Utra, de Oude weten we veel.
Van hem zijn acht kinderen gekend. Van Diogo kennen we alleen de naam. Van Cristina de
Utra vernemen we dat ze in Vlaanderen getrouwd was met Antonius Cornelis. Dat doet
vragen oprijzen. Was D. Brites de Macedo ook al in Vlaanderen getrouwd met Balduíno? Zijn
hun drie kinderen daar geboren? Of alleen maar Cristina, die dan de oudste zou zijn. Of had
Balduino al in Vlaanderen één of meerdere kinderen met een Vlaamse moeder en is hij pas in
Faial getrouwd met D. Brites de Macedo. Brites of Beatrix de Macedo is een veel
voorkomende naam. Geen enkele historicus, noch genealoog, geeft antwoorden op deze
vragen.
Drie kinderen van Balduino: António, Diogo en Cristina.
C1 António de Utra de Oude, overleden in Horta, vóór 1562 getrouwd met D. Bárbara Dias.
Haar geboorteplaats en datum is onbekend. Zij is eveneens overleden in Horta, met
getuigschrift van 08.05.1562.
63
Acht kinderen van António en D. Bárbara:
1. D. Bárbara.
2. D. Maria.
3. Francisco.
4. D. Rosa.
5. Gregório.
6. António.
7. D. Margarida.
8. Bartolomeu.
C1.1. D. Bárbara de Utra (+ 1553), getrouwd met Bartolomeu de Nóia.
C1.2. D. Maria de Utra getrouwd in Horta met Sebastião Pereira Sarmento, van het geslacht
Pereira.
Hij was de zoon van João Garcia Pereira, geboren in Portugal tussen 1440 en 1450, en
overleden in Horta na 1519. Die João was rond 1472 getrouwd met zijn nicht D. Isabel
Pereira Sarmento, de weduwe van Gabriel de Bruges. Die João had een bewogen leven. In
1474 in de regio van Guimarães doodde hij tijdens een vechtpartij een ridder van de familie
van de graven van Marialva.
Om aan de Koninklijke straf te ontsnappen vluchtte hij naar Faial waar hij een teruggetrokken
leven leidde. In 1486 na een nieuw duel in Tanger met opnieuw een dode trok hij zich weer
terug op Faial.
D. Maria en Sebastião hadden geen nageslacht. Zij doteerde haar zuster Margarida.
C1.3. Francisco de Utra (+ 1605).
C1.4. D. Rosa de Utra (+ 1612).
C1.5. Gregório de Utra Machado getrouwd met D. Águeda Nunes de Quadros, van het
geslacht Quadros. Hij was een voorstander van Felipe van Spanje. Het gevolg was dat zijn
huis geplunderd werd.
Gregório en D. Águeda hadden twee kinderen: Francisco en Maria da Cruz.
C1.5.1. Francisco de Utra de Quadros (01.09.1570-25.11.1648) Horta, getrouwd met zijn
nicht D. Isabel da Silveira, met nageslacht in Faial (zie da Silveira A1.2).
Hij was rijk, machtig en werd gerespecteerd. Hij was 13 jaar oud toen het eiland Faial
ingenomen en vernietigd werd door de Spanjaarden die al heersten over Terceira. Later
volgden de invasies van de Fransen afgescheurd van de Prior van Crato. Nog later volgden de
invasies eerst door de graaf van Cumberland en dan door de graaf van Essex.
In zijn leven heeft hij volgende regeringen gekend:
D. Sebastião (1570-1578), De kardinaal D. Henrique (1570-1580),
D. António, Prior de Crato (1580-1589).
Tijdens de Spaanse bezetting: Felipe I (1580-1598), Felipe II (1598-1621),
Felipe III (1621-1640).
64
Het huis van Bragança: D. João IV (1640-1648).
Op 28.01.1611 werd Francisco hoofdkapitein van het eiland Faial. Op 02.11.1618 werd hij
ridder in de Orde van Christus. Op 09.07.1626 werd hij hoofdkapitein van Angra. Zijn vader
Gregório was genegen aan het Spaanse gouvernement. Van het vorige regime ondervonden de
gouverneurs of kapiteins geen respect. Het was dan ook normaal dat ze overhelden naar de
Felipes, die hen steunden.
In 1611 had Francisco in Lissabon belangrijke financiële onderhandelingen die zijn fortuin
aanzienlijk deden toenemen. Op 10.01.1611 stond zijn nicht D. Luisa de Utra Côrte Real, met
residentie in Coimbra,alle patrimoniale eigendommen van het Huis van de Utras, die ze
geërfd had van haar vader, af aan Francisco.
Op 09.12.1624 onderschreef Francisco een ander akkoord met Pedro Coelho da Silva,
weduwnaar van D. Luisa Coutinho. Zo kwamen hun eigendommen op de eilanden Faial, Pico
en Terceira in het bezit van Francisco, die op deze wijze heer werd van het luisterrijk huis van
Huis van de Utra. In 1647 werd het persoonlijk fortuin van Francisco de Utra de Quadros
geschat op ongeveer 31 miljoen reis.
In Angra was het hem opgevallen dat de Jezuïeten, die zich op Terceira vestigden in 1570,
zijn eigen geboortejaar, daar bewonderenswaardige diensten verleenden aan de lokale
bevolking.
In 1636 werd pater Luís Lopes aangesteld als de eerste rector van een college te openen in
Ponta Delgada. Door een hevige storm werd het schip van de rector uit de koers geslagen en
belandde hij op het eiland Faial. Francisco had contacten met hem en zegde dat hij eraan
dacht een college te bekostigen in Horta. Dat project werd pas jaren later gerealiseerd.
Op 10.6.1648, enkele maanden voor zijn dood, schonk bij aan de Jezuïeten een substantieel
deel van zijn fortuin voor de stichting van het College van Horta.
Dat College opende zijn poorten in Horta in 1652, eerst in het paleis van de Utra. Toen was
Francisco al 4 jaren overleden. De constructie van de nieuwe gebouwen voor het College
begonnen in 1680. De bouw werd nooit volledig zoals gepland afgewerkt, want de Jezuïeten
moesten het eiland op 01.08.1760 verlaten in het kader van de Portugese uitdrijving van de
Jezuïeten. De Jezuïeten werden om 2u ‘s nachts naar de haven begeleid door de hoofdkapitein
Tomás Francisco Brum.
Francisco en Isabel werden begraven in de Ermitage van OLV do Livramento. Deze werd op
05.11.1896 vernietigd door een hevige brand. Er bleef alleen puin over.
Op 18.11.1896 werden op aanvraag van Sr. Marcelino d’Almeida Lima, auteur van de studie
‘Famílias faialensis’ uit de ruines van de ermitage op 1 meter diepte de stoffelijke resten
opgegraven van Francisco en Isabel. Ze werden ondergebracht in de hoofdkapel van de
hoofdkerk van Horta in tegenwoordigheid van o.a. luitenant-kolonel Manuel de Serpa Bulcão,
pater José Osório Goulart, de Jezuïet Carlos da Silveira en João Pereira de Lacerda Forjaz,
allen afstammelingen van de Vlamingen die in de tweede helft van de 15de eeuw de Azoren
kwamen koloniseren.
C1.6. António de Utra de Jonge in Funchal/kathedraal getrouwd op 26.12.1549 met
65
D. Francisca de Figueiredo, dochter van João da Cunha.
António en D. Francisca hadden één dochter:
C.1.6.1. D. Susana de Utra, geboren rond 1560. In de kerk van S. Bartolomeu in Funchal/wijk
kathedraal op 03.06.1585 getrouwd met Francisco de Castro, zoon van Mundos de Castro en
van D. Leonor Fernandes.
Drie zonen van D. Susana en Francisco:
C.1.6.1.1. Manuel de Figueiredo de Utra geboren rond 1595. In Funchal/kathedraal op
08.12.1619 getrouwd met D. Cecilia de Moura, van het geslacht Ornelas.
C.1.6.1.2. Jerónimo de Utra.
C.1.6.1.3. Francisco de Castro getrouwd met D. Maria de Escobar, die de vrouw van Jerónimo
Carmelo was of werd. Eén dochter:
C.1.6.1.3.1. Susana do Rosário, zuster in het klooster van de Glória in Horta.
C1.7. D. Margarida de Utra, overleden in 1564. Rond 1561 in Horta getrouwd met Álvaro
Pereira Sarmento. Met nageslacht bij Pereira.
C1.8. Bartolomeu de Utra, geboren tussen 1535 en 1550, en overleden in Horta in 1586
Hij was boekhouder op het eiland Faial. Hij verwierf het eigendom van die functies op
19.07.1574. We hebben reeds gezien dat sommige beroepen overgingen van vader op zoon.
Getrouwd met F…. (Mendonça,).
Hij had drie kinderen:
C1.8.1. António de Utra, voorstander van Filipe I op 14.06.1586. Dat bracht hem jaarlijks
15.000 reis op voor bewezen diensten op de eilanden Faial en Terceira. Op 13.06.1568 nam
hij de functies van zijn vader over. Ondertussen was hij priester geworden en kreeg de
toelating die taken over te dragen aan zijn schoonbroer Manuel Pestana de Ataíde.
C1.8.2. Amaro de Utra de Mendonça nam op 06.07.1613,voor het gerecht de taken zolang de
dochter van zijn zuster Margarida niet getrouwd was. Toen dit gebeurd was, nam haar
echtgenoten deze taken over op 01.04.1626
C1.8.3. D. Margarida de Mendonça leefde nog in 1604. Ze was getrouwd met Manuel Pestana
de Ataíde, van het geslacht Freitas. Met nageslacht. Na haar huwelijk ging het beroep op
01.04.1626 over op de echtgenoot van haar dochter.
C2. Diogo de Utra.
C3. D. Cristina de Utra.
6. Christina de Hurtere getrouwd in Vlaanderen met de Vlaming António Cornelius.
Cornelis, van de heiligennaam: Cristiano Cornelis, 1276 Ieper. Hieronder een wapenschild
van een familie Cornelis of Cornelius in Brugge.
66
Antonius Cornelis was een gezel van de eerste kapitein Joz de Utra. Beiden stichtten de kapel
do Bom Jesus in de primitieve kerk do Conceição in Horta. Hij was getuige in 1527 bij het
testament van Brites de Macedo. D. Cristina en António lieten een deel van hun erfenis na aan
hun twee kleindochters, waarvan we maar één kennen, kinderen van Cornélio de Utra.
Drie kinderen van D. Cristina met António:
C3.1. Jua Cornelius.
C3.2. D. Isabel de Utra overleden als weduwe volgens een testament van 1599.
Eerste huwelijk na 14.05.1542 met João Velosa, overleden op 23.02.1564, zoon van Francisco
Velosa en van D. Catarina Vaz Tavares. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk met Tomás de Pórras, van een familie uit León. Hij zou geboren zijn in
Setúbal. Hij kwam naar Faial vóór 1527 en is er overleden in Faial vóór 1550. Tomás inde de
invoerrechten bij de douanediensten van Horta in 1532. Hij was een broer van Braz de
Montoso. Met nageslacht bij Pórras. Namelijk vier kinderen: Aires, Catarina en Maria de
Pórras getrouwd met Jorge da Terra de Jonge.
C3.3. Cornélio de Utra getrouwd met F….?
Een zoon:
C3.3.1. António of Cláudio de Utra, die volgens Gayo, trouwde met zijn nicht S. Cristina de
Utra Côrte-Real, dochter van Jorge de Utra en van D. Isabel Côrte-Real. Geen enkele
genealoog signaleert in dit gezin een dochter met deze naam.
Eén dochter:
C3.3.1.1. D. Bárbara de Utra, eerste huwelijk op het eiland Pico met Sebastião Nunes de
Gouveia, zoon van Nuno Fernandes Cardoso en D. Isabel de Almeida.
Eén zoon:
C3.3.1.1.1. Henrique Nunes de Gouveia, geboren in Horta en 1516, overleden in 1570.
Als vrijgezel zette hij gretig de bloemetjes buiten. Maar na een reeks donderpreken in Porto
van Pater Francisco Estrade SJ veranderde hij zijn levenswijze volledig.
67
Geestelijk gerijpt, beoefende hij vele caritatieve werken. Hij werd broeder van de Santa Casa
de Misericórdia in Porto en bezocht dagelijks gevangenen en zieken. Gedurende een jaar
herbergde hij in zijn woning S. Francisco de Borja en had nauw contact met Gonçalo da
Silveira en Pater Santo Inácio de Azevedo.
Hij trouwde in Porto met D. Beatrix de Madureira, dochter van João Fernandes da Mota en
Maria de Madureira. Zij stierf in Porto in 1570 op dezelfde dag die hij had voorspeld dat ook
hij zou sterven, namelijk op 21.03.1570. Op zijn 45ste was hij ingetrokken bij de Jezuïeten met
zijn twee zonen en had voorzien dat zijn vrouw zou intreden in het klooster van Santa Clara.
Daartoe had hij in Rome een licentie aangevraagd, maar deze kwam pas toe na zijn overlijden.
Twee zonen:
C3.3.1.1.1.1. Cristovão de Gouveia, pater Jezuïet.
C3.3.1.1.1.2. João Madureira, eveneens pater Jezuïet.
Ref: Genealogias das Quatro Ilhas Faial, Pico, Flores en Corvo, volume I, Jorge Forjaz en
António Ornelas Mendes, Dislivro Histórica, Lisboa, 2009, Corneliuis Pg 639-640.
6a. Tak D. Maria de Utra.
D. D. Maria de Utra, geboren ca 1665 en overleden ca 1739. Getrouwd met Pascoal
Rodrigues Pais de Medeiros, overleden in Madalena do Pico op 11.08.1732.
Eén zoon:
D1. Paulo Dutra Pais, geboren in Madalena op 06.06.1685 en er overleden op 01.11.1751.
Daar getrouwd op 08.10.1719 met D. Maria de S. José, geboren in Madalena op 28.05.1698
en er overleden op 08.12.1769, dochter van Manuel Jorge en D. Domingas de Azevedo.
Eén zoon:
D.1.1. Manuel Dutra Pais, overleden in Madalena op 08.02.1709. Hij was daar getrouwd op
21.01.1754 met D. Teresa Maria, daar ook geboren op 26.05.1723 en overleden op
17.01.1803, dochter van Manuel Dutra Maciel en D. Beatrix Garcia.
Eén zoon:
D.1.1.1. António de Utra Pais, geboren in Madalena op 08.12.1764 en er overleden op
27.05.1843. Daar op 26.09.1801 getrouwd met D. Ana Jacinta Joaquina, geboren in Madalena
op 12.12.1773 en er overleden op 30.04.1859, dochter van Manuel Garcia da Rosa en van
D. Francisca Jacinta.
Eén zoon:
D.1.1.1.1. António de Utra Pais Jr., geboren in Madalena op 18.09.1812 en overleden in
Angra op 21.08.1873. Vrijgezel. Op 27.12.1831 sloot hij zich als vrijwilliger aan bij het 12de
regiment Jagers, waarmee hij landde op de stranden van Mindelo en deelnam aan alle acties
tot aan de conventie van Évora-Monte.
68
Hij werd onderluitenant op 26.11.1840, luitenant op 19.04.1847, kapitein op 29.04.1851 en
werd gepensioneerd met de graad van majoor op 18.07.1868. Hij was militair gouverneur van
het kasteel van S.Sebastião van Angra.
Ridder in de militaire Orde van Torre e Espada op 08.08.1834, voor zijn actie en houding bij
de slag van Asseiceira. Ridder in de Orde van S. Bento de Aviz op 25.05.1858, medaille van
D. Pedro en D. Maria.
Hij had twee natuurlijke kinderen van een onbekende moeder:
D.1.1.1.1.1. D. Maria Leonor de Utra, geboren in de wijk kathedraal in 1843 en overleden in
Sta Luzia op 05.02.1903. Getrouwd met Manuel Francisco de Ávila Jr. Met nageslacht bij de
familie Ávila.
D.1.1.1.1.2. Estácio Garcia de Utra, geboren in Angra/wijk kathedraal op 07.02.1851 en er
overleden op 18.03.1873. Leerling van het Militaire College vanaf 16.06.1867. Bevorderd tot
onderluitenant op 09.02.1873, luitenant op 03.12.1879, kapitein op 21.1.1885, majoor op
10.09.1896, luitenant-kolonel op 23.05.1901, kolonel op 23.05.1907. Op rust gesteld op
02.08.1911. Commandeur in de Orde van Aviz op 01.01.1908.
In S. Mateus op 03.09.1881 getrouwd met zijn nicht D. Ana Rosa de Ávila.
Dertien kinderen van Estácio en D. Ana:
Wilt noteren dat de familienaam Utra hier geëvolueerd is tot U l t r a.
D.1.1.1.1.2.1. Adolfo Ultra, geboren in de wijk kathedraal op 18.06.1881 en gedoopt op
06.08.1891. Eerste huwelijk met D. Beatrix Felice. Tweede huwelijk in de kathedraal op
07.07.1940 met D. Maria Noémia Gomes, van het geslacht Duarte. Zonder nageslacht.
Eén dochter uit het eerste huwelijk. Haar naam is ons onbekend. Zij is getrouwd.
Namen van haar echtgenoot en mogelijke kinderen zijn eveneens niet gekend.
D.1.1.1.1.2.2. Estácia Garcia de Ultra, geboren in de wijk kathedraal op 04.05.1882 en er
overleden op 18.08.1922.
D.1.1.1.1.2.3. D. Hilda Ultra, geboren in de wijk kathedraal op 13.02.1883. Lerares in het
lager onderwijs.
D.1.1.1.1.2.4. Amilcar Garcia de Ultra, geboren in Sta Luzia op 24.01.1884 en overleden in
de wijk kathedraal op 05.03.1962. Gerant van het agentschap van de Bank van Portugal in
Angra do Heroísmo.
Eerste huwelijk in Sta Luzia op 28.01.1911 met D. Mariana Amélia Franco de Lemos, van het
geslacht Lemos. Tweede huwelijk in Praia op 02.06.1918 met D. Evarista de Lourdes Ribeiro,
geboren in Praia in 1893, dochter van António Francisco Peixinho en van D. Maria Silveira.
Zonder nageslacht.
69
Eén zoon uit het eerste huwelijk van Amilcar met D. Evarista:
D.1.1.1.1.2.4.1. Álvaro Franco Lemos de Ultra, geboren in Angra op 06.04.1917 en er
overleden op 25.12.1995. Functionaris van de Bank van Portugal. In Sta Luzia op 01.09.1947
getrouwd met D. Osvalda Couto de Sousa, van het geslacht Couto.
Eén dochter van Álvaro en D. Osvalda:
D.1.1.1.1.2.4.1.1. D. Mariana Couto Lemos Ultra, geboren in Coimbra/wijk nieuwe
kathedraal op 02.03.1951. In de kapel van St. António do Monte Brasil op 21.11.1971
getrouwd met Henrique de Ávila de Sousa Barcelos. Met nageslacht bij Barcelos. Gescheiden.
D.1.1.1.1.2.5. Quirino, geboren in de wijk kathedraal op 10.02.1886 en overleden in S. Pedro
op 20.08.1886.
D.1.1.1.1.2.6. Quirino (2),geboren in Conceição op 02.05.1887.
D.1.1.1.1.2.7. D. Aida Ultra, geboren op 14.01.1890, gedoopt op 06.08.1891 en ongehuwd
overleden.
D.1.1.1.1.2.8. Sebastião Garcia de Ultra, geboren in de wijk kathedraal op 20.01.1891,
gedoopt op 06.08.1891 en er overleden op 16.11.1921. Ongehuwd.
D.1.1.1.1.2.9. Ana, geboren in Conceição op13.04.1892, gedoopt op 10.11.1893.
D.1.1.1.1.2.10. Maria, geboren in Conceição op 09.08.1893, gedoopt op 31.07.1894.
D.1.1.1.1.2.11. Virgínia de Ascensão Ultra, geboren in Sta Luzia op 27/05.1897. Ongehuwd
overleden. Functionaris van de Montepio van Terceira.
D.1.1.1.1.2.12. Een nieuw geboren kind zonder naam, geboren op 08.12.1899 en overleden op
07.01.1900.
D.1.1.1.1.2.13. D. Maria Ultra, geboren op 06.10.1904 en in de wijk kathedraal ongehuwd
overleden op 04.06.1963. Zij was eigenares van een schooltje voor jonge kinderen.
6b. Tak José Dutra Vital.
E. José Dutra Vital getrouwd met D. Ana Francisca.
Eén zoon:
E1. António Dutra Vital, geboren in Horta/Angústias of Flamengos, rond 1760 en overleden
in Angra. Op 17.12.1789 in Angra/Conceição getrouwd met D. Clara Vitorina, geboren in
Sta. Luzia, dochter van Mateus da Sousa en van D. Rosa do Sacramento.
Twee kinderen van António en D. Clara:
E1.1. Maria, geboren in Conceição op 24.11.2802.
70
E1.2. Teodoro Dutra Pacheco, geboren in Conceição op 05.08.1796 en overleden in de wijk
kathedraal op29.06.1880. In 1817 leefde hij in S. Pedro do Rio Grande do Sul in Brazilië.
Eigenaar op het eiland Terceira.
In de kathedraal op 20.01.1819 getrouwd met D. Jacinta Teodora Pacheco, geboren in
Conceição rond 1799 en overleden in 1861, dochter van Joaquim José Pacheco en D. Antónia
Mariana, inwoners van de Rua de Santo Espírito.
Vier kinderen van Teodoro en D. Jacinta:
E1.2.1. António, geboren in de wijk kathedraal op 02.05.1822.
E1.2.2. D. Maria Augusta Dutra, geboren rond 1827. Tussen 1852 en 1853 getrouwd met
Casimiro Maria Lobo, geboren rond 1820, marinier. Ze waren afwezig in 1860, kwamen terug
in 1861 en vertrokken opnieuw in 1863. D. Maria kwam hier definitief wonen in 1881 als
weduwe, en woonde er in gezelschap van haar broer.
Eén zoon:
E1.2.2.1. Filipe Dutra Lobo.
E1.2.3. José Dutra Pacheco, geboren in de wijk kathedraal op 29.03.1832 en overleden in Sta.
Luzia op 06.08.1870. Ere-kanunniek van de kathedraal van Angra. Parochiepriester van Sta.
Luzia bij zijn dood.
E1.2.4. Joaquim José Pacheco Dutra, geboren in de wijk kathedraal op 26.10.1819 en
overleden in Conceição op 13.07.1897. Portier bij de douane van Angra op 22.12.1854, eerste
controleur van dezelfde douane op 10.10.1865, comitélid van het district, lid van de
districtscommissie. Zilveren medaille voor verdienste, filantropie en generositeit. Ridder in de
orde van OLV de Conceição van Vila Viçosa op 08.06.1876. Hij had een groot huis. Hij werd
burggraaf van Vinha Brava per decreet van 29.04.1893.
Eerste huwelijk in de kathedraal op 03.08.1844 met D. Maria José da Silveira, geboren in
Conceição rond 1825 en overleden in de wijk kathedraal op 16.04.1866, dochter van João
Silveira Macho, geboren in S. Jorge en van D. Gertrudes Clarinda do Carmo.
Tweede huwelijk in de kapel van OLV da Natividade/wijk kathedraal op 15.02.1873 met
D. Leopoldina Boquete, geboren in Faro/wijk kathedraal in 1831 en overleden in
Angra/Conceição op 28.02.1907, dochter van Joaquim António Boquete, geboren in Elvas en
van D. Teresa Ravenha Xapim Bretanheza, geboren in Faro. Zonder nageslacht.
Eén dochter uit het eerste huwelijk:
E1.2.4.1. D. Adelaide Carolina Dutra, geboren in de wijk kathedraal op 10.12.1847 en na
1897 ongehuwd overleden.
71
Van de gezellen van de De Hurtere’s op Faial (1468) zijn vooral volgende Vlamingen
bekend:
Louis Govaert (Goulaert), de Groote (Grotas), Pieter Van de Roos (Pedro da Rosa), Bulscamp
(Bulcão), Speldemaeckere, Antonius Cornelius getrouwd met Christina de Hurtere, en
Laemert.
Nu nog hebben vele bewoners van de Azoren een gestalte van ca 1,75 m. Ze hebben een
blekere huid, blond haar en blauwe ogen. Dat is een erfenis uit West-Europa, uit Vlaanderen,
waar we tussen 879 en 918 regelmatig van op zee bizarre toeristen uit het Noorden op bezoek
kregen, die de eigenaardige gewoonte hadden goederen te kopen als zij in de minderheid
waren waar ze aan land kwamen, maar alles roofden als zijzelf in de meerderheid waren.
Deze Vikingen stichtten een rijk in onze buurt, namelijk Normandië. Van daar dus die grote
gestalte en blekere huid, blond haar en blauwe ogen.
De inwoners van de Azoren, die afstammen van het moederland Portugal of van de Spaanse
bezetters (1580-1640), zijn iets kleiner, ca 1,65 m, hebben een donkerkleurige huid en zwart
haar. Dit is eigen aan de bevolking van het Iberische schiereiland, dat eeuwen lang bezet
werd door de Moren, die huwden met de lokale bevolking. De Moren hielden Portugal bezet
van 714 tot 1250-3 in de Algarve. In Spanje verbleven ze van 711 tot 1211 en hielden ze
Andalusië nog bezet van 1237 tot 1492.
Nu nog, na bijna 800 jaar, is ca 60 % van de bevolking, vooral van de provincie van de
Algarve, nog steeds drager van die genen.
Trouwens, ook in de Westhoek in Vlaanderen, heeft nog een klein procent van de inwoners
die iets donkerdere huidskleur en kleinere gestalte, erfelijk nagelaten door de Spaanse
bezetters. Uitgebreid DNA-onderzoek in de Westhoek zou dit kunnen bevestigen.
Van de negen eilanden is op de centrale eilanden Faial, Pico, Graciosa en S. Jorge de Vlaamse
invloed het best merkbaar in het uitzicht van de afstammelingen, het karakter, de gewoonten,
de folklore, de kunst en de eenvoudige manier van leven. Duizenden Vlaamse kolonisten
hebben hun stempel gedrukt op de cultuur van de eilanden
Bibliografie:
Nobiliário da Ilha Terceira, hoofdstuk 31 en volume III (supplémente), Eduardo de Campos
de Castro de Azevedo Soares, Porto 1945. Árvore genealógica dos de Hurtere (UTRA). Titulo
CII : Utras, pg 323-427.
Famílias faialensis, hoofdstuk XXXI : Utra, pg 643-714.
Os Flamengos na Ilha do Faial, A família Utra (Hurtere), António Ferreira de Serpa, Centro
Tipográfico Colonial, Lissabon 1929.
Tentoonstelling Vlaamse Eylanden, 1991, Brugge.
Enciclopédia Lexicoteca, volume XVIII, pg 99 en volume X, pg 127.
Genealogias da Ilha Terceira, António Ornelas Mendes & Jorge Forjaz, Dislivro Histórica,
volume IX, pg 553-612, Lissabon, 2007.
Genealogias de São Miguel e Santa Maria, Rodrigo Rodrigues, deel 3, pg 1621, Dislivro
Histórica, Lissabon, 2008.
72
Ik heb niet kunnen consulteren de Dultras in de ‘Genealogia Paulistana, volume IX, pg 37-46;
van Luiz Gonzaga Silva Da Leme, herdruk 2010.
7. Bulscamp.
Bulscamp was een heerlijkheid gelegen in de parochie van Wingene onder Beernem, al
gekend sinds 1149. In de archieven van het Brugse stadsarchief komt volgende naam voor:
Clais van Bulscamp was schepen van het ambacht van Orscamp (Oostkamp). Zijn naam komt
bij de verkoop van gronden voor in een Oorkonde van 14.12.1332. Het zegel van Clais van
Bulscamp hangt aan de oorkonde.
Bulscamp is ook de naam van een gemeente in het arrondissement van Veurne. De oudste
bekende inwoners waren: Wilhelmo de Bulscamp, 1176. Bernardus de Bulscamp, 1239.
Willems de Bulscamp, 1328. Jan Bulscamp, 1339. Willaume Bulscamp, 1365.
Guilhaume de Bulscamp, 1450
Eén van varianten van de schrijfwijze van de naam is Buulscamp. De plaatsnaam Bulscamp
kwam ook voor in Estaires, Esquebecq en Reninghe.
Bij gebrek aan genealogische gegevens uit deze periode in Vlaanderen kunnen we geen
verwantschap aanhalen met de afstammeling Gaspar Gonçalves Bulcão op de Azoren.
Gaspar Gonçalves Bulcão.
De eerste Bulscamp, van wie wij de voornaam niet kennen, was een metgezel van Joz de Utra,
en een afstammeling van een Vlaams adellijk geslacht. Gaspar Gonçalves kan niet de eerste
van dit geslacht zijn, die zich vestigde op het eiland Faial in 1468. Geboren rond 1500, 42 jaar
na de emigratie moet hij een kleinzoon zijn van die Bulscamp die Joz de Utra, leider van de
emigratiegolf van 1468, vergezelde.
Gaspar Gonçalves Bulcão is wel de eerste Bulscamp die onder zijn Portugese naam voorkomt
in de annalen van het eiland Faial. De familienaam Bulcão komt nu ook nog voor op Madeira
en in de USA. Zij moeten afstammelingen zijn van de Azoriaanse Bulcão.
A. Gaspar Gonçalves Bulcão (geboren rond 1500 - + ?) trouwde met D. Violante de Utra
(B1.4), dochter van António de Utra Nunes en D. Francisca Gaspar Machado, en kleindochter
van D. Josina de Utra, de zuster van Joz de Utra, de Oude.
Gaspar was een persoon van adel, bezat een hoge sociale positie, was gefortuneerd. Hij en
zijn kinderen hadden huwelijksrelaties in hoge middens.
Zeven kinderen van Gaspar Gonçalves en D. Violante:
1. António de Utra Bulcão.
2. D. Isabel de Utra.
3. D. Violante de Utra.
4. D. Ana de Utra.
5. D. Luzia de Utra.
73
6. D. Francisca de Utra.
7. Jerónimo de Utra Bulcão.
De meisjes dragen alleen de naam van de moeder, de jongens die van moeder eerst, dan die
van de vader.
A1. António de Utra Bulcão, gevormd in de kathedraal van Angra op 27.07.1572. Hij stichtte
een kapel, waarvan de opbrengst bedoeld was om een vrouwelijk familielid een bruidschat te
kunnen schenken, als die profeste in één van de kloosters van Horta.
A2. D. Isabel de Utra, in Faial getrouwd met haar neef Domingos Machado Ribeira Seca,
zoon van Manuel Machado Ribeira Seca, jonker van het Koninklijke huis en erfgenaam van
het majoraat van zijn ouders, onder de voorwaarde dat hij de benaming Ribeira Seca zou
behouden. Zijn vader was rechter van de wezen van Vila de Praia, en van Isabel de Azevedo
Neto. Een van haar achterkleinzonen werd een beroemd militair, admiraal van de vloot op het
Oosten. Hij kreeg de bijnaam “de schrik van de Arabieren”. Hij kreeg de titel van generaal
van de straat van Ormus. Over hem schreef António Ferreira da Serpa een gedetailleerde
biografie. Met nageslacht op Terceira.
A3. D. Violante de Utra, overleden op 27.08.1645. Getrouwd met Gaspar de Faria, overleden
in 1620. Met nageslacht bij Faria.
A4. D. Ana de Utra, getrouwd met Braz Rodrigues.
A5. D. Luzia de Utra getrouwd met F…….
Eén dochter van D. Luzia:
A5.1. D. Antónia de Utra, getrouwd met João Silveira Vilalobos, van het geslacht Vilalobos.
A6. D. Francisca de Utra, getrouwd met Pedro Ferreira de Luna, van het eiland Madeira . Met
nageslacht bij Luna.
A7. Jerónimo de Utra Bulcão was getrouwd met D. Margarida da Silveira, van het
geslacht Terra. Zij woonden in Feteira. Zij moet gestorven zijn vóór 06.10.1612 want het
testament vermeldt dat de bruidsschat voor haar dochter D. Margarida da Silveira bij haar
intrede in het klooster van S. João, door haar vader uitbetaald, een erfdeel was van haar
moeder. Dit is de oudste gekende datum in de genealogie Bulcão.
Jerónimo en D. Margarida hadden vijf kinderen:
1. D. Isabel da Silveira.
2. Antónia da Ressurreição.
3. Catarina da Silveira.
4. Margarida da Silveira.
5. António de Utra da Silveira Bulcão.
A7.1. D. Isabel da Silveira, overleden rond 1638. Getrouwd met haar neef Francisco de Utra
de Quadros. Met nageslacht bij Utra
74
A7.2. Antónia da Ressurreição, geprofest in het klooster van St. Jan. Gedoteerd op
04.07.1608.
A7.3. Catarina da Silveira, geprofest in het klooster van St. Jan. Gedoteerd op 04.07.1608.
A7.4. Margarida da Silveira, geprofest in hetzelfde klooster. Bruidschat op 06.10.1612.
A7.5. António de Utra da Silveira Bulcão trouwde met D. Maria Leal Pereira, van het
geslacht Bettencourt. Zij was afkomstig van de wijk Ribeiras op het eiland Pico.
Hij overleed met een testament opgesteld op 09.07.1654 door de notaris Jorge da Silveira
Goulart. Haar vader was Francisco Pereira Sarmento getrouwd met D. Maria Leal de Ávila.
De familie Pereira de Lacerda was één van de hoogadellijke families van het eiland. Zij
woonden in Feteira.
António en D. Maria hadden elf kinderen:
1. Jerónimo de Utra Pereira.
2. Diogo Pereira de Lacerda.
3. Álvaro Pereira Bulcão.
4. Luís Pereira de Lacerda.
5. Ana de Deus.
6. Catarina de Sena.
7. Margarida da Piedade.
8. Filipa da Candelária.
9. D. Violante de Utra.
10. Francisco Pereira de Lacerda.
11. Manuel Pereira Bulcão.
A7.5.1. Jerónimo de Utra Pereira, overleden in de wijk hoofdkerk op 22.12.1667 en begraven
in het klooster van de Glória. Priester van Feteira op 09.01.1630.
A7.5.2. Diogo Pereira de Lacerda getrouwd met D. Catarina de Ávila.
Twee dochters van Diogo en D. Catarina:
A7.5.2.1. D. Catarina de Sena, overleden op 25.06.1730.
A7.5.2.2. D. Maria de Ávila, geboren in 1677 en overleden op 08.10.1749.
A7.5.3. Álvaro Pereira Bulcão, geboren in Horta en overleden vóór 04.04.1685, de datum
waarop de inventaris gemaakt werd van zijn goederen ten voordele van zijn dochter.
Priester van de hoofdkerk van Horta op 20.03.1662. Hij was testamentair van zijn broer
Jerónimo.
Hij had een natuurlijke dochter van D. Catarina Nunes:
A7.5.3.1. D. Maria Leal, geboren in de wijk hoofdkerk rond 1648 en er overleden op
21.07.1733.
Eerste huwelijk in de hoofdkerk op 16.01.1674 met Gaspar da Costa Ramalho, geboren in
Ribeiras, Pico, zoon van Braz Pires, overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 12.07.1676,
en van D. Bárbara Ramalho.
75
Tweede huwelijk op 19.01.1694 met Amaro de Utra, geboren in Castelo Branco in 1639 en
overleden in de wijk hoofdkerk op 08.07.1704, kapitein, weduwnaar van Águeda Ferreira
(met nageslacht) en zoon van Francisco Fernandes, gedoopt op 09.08.1626, en van
D. Georgina de Utra, overleden in Castelo Branco op 06.6.1674.
Een zoon uit het tweede huwelijk van D. Maria met Amaro:
A7.5.3.1.1. João Pereira de Lacerda.
A7.5.4. Luís Pereira Bulcão, overleden in de wijk hoofdkerk op 04.05.1674, begraven in de
hoofdkerk aan de voet van de trede van het altaar van S. Pedro. Priester van de hoofdkerk van
Horta op 09.01.1630. Hij werd tot kerkelijk auditeur benoemd in 1648.
Van een ongetrouwde moeder had hij een zoon die hij op 10.02.1658 erkende vóór
notaris Francisco Homem Cardoso, van Faial:
A7.5.4.1. Jerónimo de Utra de Lacerda (ook: de Utra Pereira), overleden in de wijk hoofdkerk
op21.04.1678 en daar begraven, met een testament waarin hij priester Gaspar Pereira de
Lacerda benoemde tot zijn testamentaris. Priester.
A7.5.5. Ana de Deus, kloosterzuster.
A7.5.6. Catarina de Sena, kloosterzuster.
A7.5.7. Margarida da Piedade, kloosterzuster.
A7.5.8. Filipa da Candelária, kloosterzuster.
A7.5.9. D. Violante de Utra,getrouwd met Francisco Rodrigues, geboren in Castelo Branco
en daar overleden op 24.07.1652.
D. Violante en Francisco hadden vier kinderen:
1. Bartolomeu da Piedade.
2. D. Maria Sarmento de Utra.
3. Manuel Pereira Bulcão.
4. D. Catarina Pereira de Lacerda.
A7.5.9.1. Bartolomeu da Piedade, broeder franciscaan.
A7.5.9.2. D. Maria Sarmento de Utra, gedoopt in Castelo Branco op 22.07.1692.
Getrouwd met Bartolomeu Jorge, geboren in Feteira.
D. Maria en Bartolomeu hadden drie kinderen:
A7.5.9.2.1. Lourenço Pereira Jorge Bulcão, getrouwd met D. Maria de Santo António,
geboren in Castelo Branco op 12.06.1716, dochter van Francisco Goulart de Souto en van
D. Maria Goulart de Souto. Met nageslacht.
A7.5.9.2.2. D. Inês de Conceição, getrouwd met Mateus Silveira, zoon van José de Andrade
en van D. Maria Silveira.
76
A7.5.9.2.3. Manuel de Ávila Pereira.
Eerste huwelijk met D. Maria Pereira, dochter van Luís Pereira en van D. Maria Pereira.
Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk met D. Anastácia Maria, dochter van João Garcia Pereira en van
D. Beatrix Serpa. Met nageslacht.
Derde huwelijk met D. Teresa Maria de Jesus, gestorven in Feteira op 13.08.1803, dochter
van Manuel da Silva en van D. Josefa da Luz.
Vijf kinderen uit het derde huwelijk van Manuel met D. Teresa:
A7.5.9.2.3.1. D. Rosa Francisca, geboren in Feteira op 01.03.1754. Daar ^24.05.1776
getrouwd met José Dutra de Andrade, geboren in Feteira op 2110.1752, zoon van D. Antónia
Maria en een onbekende vader. Met nageslacht.
A7.5.9.2.3.2. José, geboren in Feteira op 04.11.1756.
A7.5.9.2.3.3. Joana, geboren in Feteira op 07.04.1759.
A7.5.9.2.3.4. António de Ávila Pereira, geboren in Feteira op 23.01.1763 en overleden in
Castelo Branco op 21.09.1841.
Op 10.01.1791 in Castelo Branco getrouwd met D. Mariana Tomásia, geboren in Castelo
Branco op 07.08.1768 en er overleden op12.01.1828, dochter van Manuel Pereira da Silva en
D. Catarina Dutra.
António en D. Mariana hadden twaalf kinderen:
A7.5.9.2.3.4.1. Francisco, geboren in Castelo Branco op 29.06.1791.
A7.5.9.2.3.4.2. D. Catarina Maria de Jesus, geboren in Castelo Branco op 12.02.1793 en eer
overleden op 25.01.1817. In Castelo Branco getrouwd op 04.02.1811 met António Francisco
Pereira, geboren in Castelo Branco op 24.04.1783 en daar begraven op 10.2.1872.
Landbouwer.
A7.5.9.2.3.4.3. José, geboren in Castelo Branco op 05.11.1794 en daar overleden op
02.09.1795.
A7.5.9.2.3.4.4. D. Ana Tomásia do Coração de Jesus, geboren in Castelo Branco op
28.06.1796. In Castelo Branco op 29.06.1816 getrouwd met António Francisco de Matos,
geboren in Castelo Branco op 05.07.1772.
A7.5.9.2.3.4.5. António de Ávila Pereira Mancebo, geboren in Castelo Branco op
23.12.1798.
Daar getrouwd op 08.10.1831 met D. Maria Luísa do Coração de Jesus, van het geslacht
Faria.
A7.5.9.2.3.4.6. Manuel, geboren in Castelo Branco op 30.10.1800 en er overleden op
14.11.1800.
A7.5.9.2.3.4.7. D. Tomásia do Coração de Jesus, geboren in Castelo Branco op 09.11.1801
en er overleden op 07.09.1835. Getrouwd met Joaquim José da Fonte.
77
A7.5.9.2.3.4.8. D. Francisca Mariana Tomásia, geboren in Castelo Branco op 21.04.1803.
Getrouwd met Francisco Furtado de Mendonça.
A7.5.9.2.3.4.9. José, geboren in Castelo Branco op 07.03.1805.
A7.5.9.2.3.4.10. Manuel, geboren in Castelo Branco op 12.10.1807.
A7.5.9.2.3.4.11. Joaquim, geboren in Castelo Branco op 23.07.1810 en overleden op
07.09.1810.
A7.5.9.2.3.4.12. Joaquim de Ávila, geboren in Castelo Branco op 07.02.1812. Daar getrouwd
op 23.05.1836 met D. Policena Luísa, geboren in Castro Branco op 24.05.1810.
A7.5.9.2.4.5. Tomásia Rosa de Jesus, geboren in Feteira op 03.07.1766. Daar op 08.08.1791
getrouwd met José de Souto Machado de Freitas, geboren in Castelo Branco rond 1768 en
overleden in Feteira op 05.11.1808, zoon van Francisco José de Souto Freitas en van
D. Mariana Rosa da Silveira. Met nageslacht.
A7.5.9.3. Manuel Pereira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 25.12.1632 en overleden in
de wijk hoofdkerk op 02.11.1692. Begraven in het kapittel van de tertiaris van S. Francisco.
Op 10.11.1674 in de hoofdkerk getrouwd met D. Maria Jorge, weduwe van Gaspar
Gonçalves.
Manuel en D. Maria hadden twee dochters:
A7.5.9.3.1. D. Bárbara de Utra, geboren in Castelo Branco. Getrouwd met Sebastião da
Silveira Vilalobos.
A7.5.9.3.2. D. Violante de Utra Pereira, geboren in Feteira en overleden in Castelo Branco op
02.101.1753.
Eerste huwelijk met haar neef Francisco Dutra de Faria Bulcão, van het geslacht Faria. Met
nageslacht daar.
Tweede huwelijk met Manuel de Ávila da Silveira, van het geslacht Bettencourt. Zonder
nageslacht.
A7.5.9.4. D. Catarina Pereira de Lacerda, gedoopt op 01.03.1637 in Castelo Branco.
Getrouwd met Gaspar Furtado de Mendonça. Met nageslacht bij Furtado de Mendonça.
A7.5.10. Francisco Pereira de Lacerda, overleden in Castelo Branco op22.03.1694.
Getrouwd met D. Catarina Duarte.
Francisco en D. Catarina hadden twee dochters:
A7.5.10.1. D. Brites Pereira de Lacerda, geboren rond 1625 en overleden in de wijk
hoofdkerk op 26.01.705, met testament. Begraven in S. João.
Getrouwd met Manuel Cabral de Brito, met nageslacht bij Valadão.
A7.5.10.2. D. Catarina Pereira Bulcão, overleden op 30.03.1711. Getrouwd met Gregório de
Utra, van het geslacht Sarmento. Met nageslacht.
78
A7.5.11. Manuel Pereira de Bulcão, overleden op 18.05.1630. Getrouwd met D. Isabel de
Andrade, overleden in Castelo Branco op 02.12.1667.
Negen kinderen van Manuel en D. Isabel:
1. Margarida.
2. D. Maria Pereira.
3. D. Bárbara Pereira.
4. Mateus Pereira.
5. D. Isabel Pereira.
6. D. Luzia Pereira.
7. Manuel Pereira.
8. D. Catarina Pereira.
9. D. Margarida Pereira.
A7.5.11.1. Margarida Pereira, gedoopt in Castelo Branco op 06.06.1626. Jong overleden.
A7.5.11.2. D. Maria Pereira, overleden in Castelo Branco o 12.02.1673. Getrouwd met
Manuel Rodrigues, gedoopt in Castelo Branco op 23.04.1634, zoon van Pedro Gaspar en van
D. Maria Rodrigues.
A7.5.11.3. D. Bárbara Pereira, geboren in 1642 in Castelo Branco op 06.12.1702. Getrouwd
met Gregório Dutra. Zonder nageslacht.
A7.5.11.4. Mateus Pereira, overleden in Castelo Branco op 15.06.1652, verdronken op zee.
A7.5.11.5. D. Isabel Pereira, overleden in Castelo Branco op06.06.1669. Getrouwd met Pedro
da Silveira. Met nageslacht.
A7.5.11.6. D. Luzia Pereira, overleden in Castelo Branco op 09.09.1644. Getrouwd met
Amaro Ferreira, overleden in Castelo Brancoop 13.01.1644.
D. Luzia en Amaro hadden drie zonen:
A7.5.11.6.1. Amaro Ferreira getrouwd met Águeda Rodrigues. Met nageslacht.
A7.5.11.6.2. Bartolomeu Ferreira, geboren in Castelo Branco in 1625 en daar overleden op
21.10.1661. Getrouwd met D. Catarina Duarte, dochter van João Luís en van D. Águeda
Duarte. Met nageslacht.
A7.5.11.6.3. Diogo Bartolomeu Pereira Sarmento, gedoopt in Castelo Branco op 21.11.1626
en daar overleden op 13.11.1681. Getrouwd met D. Maria da Cunha, geboren in Castelo
Branco en daar overleden op21.02.1695, dochter van Manuel da Rosa en van D. Maria da
Cunha.
Diogo en D. Maria hadden een zoon:
A7.5.11.6.3.1. Diogo Pereira da Costa de Lacerda, gedoopt in Castelo Branco op 05.12.1648
en daar overleden op 02.04.1705. Getrouwd met Catarina de Ávila, van het geslacht Faria.
79
Diogo en D. Catarina hadden vijf kinderen:
A7.5.11.6.3.1.1. D. Maria de Ávila, geboren in 1677 en overleden in Castelo Branco op
19.10.1749. Ongehuwd.
A7.5.11.6.3.1.2. D. Ana Pereira da Silveira, gedoopt in Castelo Branco op 12.10.1679 ener
overleden op 05.09.1759.
Getrouwd met Manuel Dutra Leão Camacho, van het geslacht Leão. Met nageslacht.
A7.5.11.6.3.1.3. D. Catarina de Sena, gedoopt in Castro Branco op 24.08.1682 en er
overleden op 25.06.1739. Ongehuwd.
A7.5.11.6.3.1.4. D. Isabel de Ávila, gedoopt in Castelo Branco op06.03.1685 en er overleden
op 11.01.1758. Ongehuwd.
A7.5.11.6.3.1.5. D. Violante da Silveira, gedoopt in Castelo Branco op07.07.1688. Getrouwd
met Manuel de Vargas da Rosa.
Vier kinderen van D. Violante en Manuel:
A7.5.11.6.3.1.5.1. Manuel, geboren in Castelo Branco op 23.08.1709 en er overleden op
01.10.1709.
A7.5.11.6.3.1.5.2. Catarina, tweelingzuster van voorgaande, overleden in Castelo Branco
op12.04.1714.
A7.5.11.6.3.1.5.3. Francisco da Silveira, geboren in Castelo Branco op 05.1711.
Eerste huwelijk met D. Ana Maria.
Tweede huwelijk in Castelo Branco op 16.01.1747 met D. Inês das Candeias, geboren in
Castelo Banco op 28.11.1711,dochter van Manuel Machado en van D. Ana Pereira. Met
nageslacht.
A7.5.11.6.3.1.5.4. D. Isabel do Espírito Santo, geboren in Castelo Branco op 21.02.1715.
Getrouwd met José Rodrigues de Lemos, met nageslacht daar.µ
A7.5.11.7. Manuel Pereira, overleden in Castelo Branco op 25.02.1655.
A7.5.11.8. D. Catarina Pereira, geboren in Castelo Branco, getrouwd met Sebastião
Gonçalves Alvernaz, de Jonge. Met nageslacht bij Furtado de Mendonça.
A7.5.11.9. D. Margarida Pereira, gedoopt in Castelo Branco op 02.11.1628 en daar overleden
op 12.04.1705. Getrouwd met Manuel Rodrigues do Souto, gedoopt in Castelo Branco
op23.09.1644 en er overleden op 14.03.1703, luitenant van de ordonnanties, zoon van
Francisco do Souto en D. Catarina Duarte.
Zes kinderen van D. Margarida en Manuel:
1. D. Maria Pereira Bulcão.
2. José Silveira Bulcão.
3. Manuel Silveira Bulcão.
80
4. Mateus Silveira Pereira Bulcão.
5. Lourenço Pereira Bulcão.
6. Manuel Ávila Pereira Bulcão.
A7.5.11.9.1. D. Maria Pereira Bulcão, geboren in Castelo Branco in 1649 en overleden in de
wijk hoofdkerk op19.12.1719. Getrouwd met haar neef Jorge Furtado de Mendonça. Met
nageslacht daar.
A7.5.11.9.2. José Silveira Bulcão getrouwd met D. Catarina da Silveira, gedoopt in Castelo
Branco op 01.12.1699, dochter van Manuel da Silveira en van D. Maria da Silva. Met
nageslacht.
A7.5.11.9.3. Manuel Silveira Bulcão.
A7.5.11.9.4. Mateus Silveira Pereira Bulcão, geboren in Feteira rond 1657 en overleden in
Castelo Branco op 01.05.1722.
Eerste huwelijk met D. Isabel Dutra, geboren in Castelo Branco in 1659 en er overleden op
01.06.1705. Met nageslacht.
Tweede huwelijk met D. Maria da Silveira, geboren in Feteira in 1671 en overleden in Castelo
Branco op 10.08.1746.
Zeven kinderen van Mateus met D. Maria:
A7.5.11.9.4.1. Francisco, geboren in Castelo Branco op 02.07.1706.
A7.5.11.9.4.2. Lourenço, geboren in Castelo Branco op 15.10.1707 en daar overleden op
09.10.1708.
A7.5.11.9.4.3. Tomás da Silveira Bulcão, geboren in Castelo Branco op21.02.1712 en er
overleden op 17.02.1789. Ongehuwd.
A7.5.11.9.4.4. Pedro, in Castelo Branco geboren op 20.04.1713. Daar overleden op
10.10.1713.
A7.5.11.9.4.5. D. Isabel da Silveira, geboren in 1713 en overleden in Castelo Branco op
31.03.1769. Ongehuwd.
A7.5.11.9.4.6. António da Silveira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 01.07.1715 en daar
overleden op 10.01.1790. In Castelo Branco op 15.09.1757 getrouwd met D. Mariana Rosa
de Jesus, geboren in Castelo Branco op 18.4.1738 en daar overleden op 26.6.1762.
António en D. Mariana hadden een zoon:
A7.5.11.9.4.6.1. José Silveira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 17.03.1748 en daar
overleden op 30.11.1828.
Op 27.04.1788 getrouwd met D. Ana Silveira de Ávila, geboren in Capelo rond 1769 en
overleden in Castelo Branco op 04.09.1833, dochter van Francisco Pereira de Faria en van
D. Ana da Silveira de Ávila. Kleindochter langs vaders kant van Manuel Gomes de Faria en
van D. Maria Garcia. Kleindochter langs moeders kan van Francisco Dutra de Souto en van
81
D. Ana da Silveira Ávila. Met nageslacht.
A7.5.11.9.4.7. Maria, geboren in Castelo Branco op 29.10.1717.
A7.5.11.9.5. Lourenço Pereira Bulcão, gedoopt in Castelo Branco op 23.03.1662.
Getrouwd met D. Maria Bettencourt.
Lourenço en D. Maria hadden drie kinderen:
A7.5.11.9.5.1. D. Maria Ana Bettencourt, geboren in Castelo Branco op12.11.1696.
Op 29.06.1716 in Castelo Branco getrouwd met Francisco de Lemos de Faria, van het
geslacht Faria.
A7.5.11.9.5.2. D. Margarida Josefa da Conceição, geboren in Castelo Branco op 29.11.1698
en overleden in Castelo Branco op 10.12.1781. Getrouwd in Castelo Branco op 27.11.1724
met Manuel de Ávila Silveira Peixoto, van het geslacht Bettencourt. Met nageslacht daar.
A7.5.11.9.5.3. Lourenço Pereira Bulcão, getrouwd met D. Maria de Freitas, gedoopt in
Castelo Branco op21.07.1692, dochter van Manuel de Vargas en van D. Madalena de Freitas.
Lourenço en D. Maria hadden twee kinderen:
A7.5.11.9.5.3.1. Isabel, geboren in Castelo Branco op 23.07.1713.
A7.5.11.9.5.3.2. José Pereira Bulcão, geboren in Feteira. Op 08.02.1773 in Castelo Branco
getrouwd met D. Josefa Inácia, geboren in Castelo Branco en overleden op 06.04.1803,
dochter van José de Andrade en van D. Isabel Silveira.
José en D. Josefa hadden vier kinderen:
A7.5.11.9.5.3.2.1. D. Ana Josefa, geboren in Castelo Branco op 25.01.1781. Getrouwd met
Manuel Silveira Machado.
A7.5.11.9.5.3.2.2. D. Rosa Felícia de Jesus, geboren in Castelo Branco op 11.09.1789.
Getrouwd met Vicente José da Silveira.
A7.5.11.9.5.3.2.3. Eugénia, geboren in Castelo Branco op 10.02.1794.
A7.5.11.9.5.3.2.4. José Pereira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 19.09.1778.
Getrouwd met D. Ana Maria.
Twee zonen van José en D. Ana:
A7.5.11.9.5.3.2.4.1. João Pereira Bulcão, geboren op 27.01.1813.
A7.5.11.9.5.3.2.4.2. José Pereira Bulcão, geboren op 24.06.1817 en overleden op 21.09.1847.
Op 20.05.1839 getrouwd met D. Maria Felizarda.
82
A7.5.11.9.6. Manuel Ávila Pereira Bulcão, zoon van D. Margarida Pereira en van Manuel
Rodrigues de Souto. Geboren in 1665 en overleden in Castelo Branco op 11.04.1720.
Eerste huwelijk met D. Margarida de Serpa, geboren in 1665 en overleden in Castelo Branco
op 03.05.1705.
Tweede huwelijk met D. Luzia da Silveira.
Zeven kinderen uit het eerste huwelijk van Manuel met D. Margarida:
A7.5.11.9.6.1. D. Madalena do Nascimento, geboren in 1693 en overleden in Castelo Branco
op 10.02.1731.
A7.5.11.9.6.2. Manuel, gedoopt in Castelo Branco op 06.03.1695.
A7.5.11.9.6.3. D. Leonarda Pereira do Nascimento, geboren in 1700 en overleden in Castelo
Branco op 16.09.1784. In Castelo Branco getrouwd op 10.01.1729 met Jorge Pereira Dutra,
van het geslacht Leão.
A7.5.11.9.6.4. Pascoal Pereira Bulcão, gedoopt in Castelo Branco op 10.05.1691 en overleden
in Castelo Branco op 29.02.1769.
Getrouwd met D. Isabel Dutra op 15.10.1718, gedoopt op 19.02.1692 en overleden in Castelo
Branco op 18.10.1767, dochter van Bartolomeu da Costa Machado en D. Isabel Dutra.
Pascoal en D. Isabel hadden zes kinderen:
A7.5.11.9.6.4.1. Een zoon geboren in Castelo Branco op 14.07.1719.
A7.5.11.9.6.4.2. D. Ana Maria, geboren in Castelo Branco op 23.07.1720 er daar overleden
op 07.09.1804. Ongehuwd.
A7.5.11.9.6.4.3. José Pereira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 20.03.1723 en daar
overleden op 20.05.1806. Getrouwd in Castelo Branco op 26.02.1778 met D. Maria Jacinta
Brum da Silveira, geboren in Flamengos in 1724 en overleden in Castelo Branco op
20.08.1802, dochter van Gaspar Rodrigues de Castro en van D. Jacinta de Brum da Silveira.
A7.5.11.9.6.4.4. D. Joana Francisca, geboren in Castelo Branco op 25.02.1725 en er
overleden op 11.03.1791. Ongehuwd.
A7.5.11.9.6.4.5. Vicente, geboren in Castelo Branco op 17.01.1727.
A7.5.11.9.6.4.6. João Pereira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 20.07.1728 en daar
overleden op 19.06.1800.
In Castelo Branco getrouwd op 24.07.1778 met D. Ana Maria de Jesus, geboren in Castelo
Branco op 08.03.1740 en daar overleden op 22.09.1804, dochter van José de Souto Machado
en van D. Maria de Utra.
83
João Pereira en D. Ana Maria hadden twee dochters:
A7.5.11.9.6.4.6.1. D. Ana Maria Luísa de Jesus, geboren in Castelo Branco op 03.11.1778.
In Castelo Branco op 06.11.1800 getrouwd met Vitorino José da Silveira, zoon van Tomás
Francisco da Silveira en van D. Ana Josefa (ook: Ana Luísa de Jesus).
D. Ana en Vitorino hadden drie kinderen:
A7.5.11.9.6.4.6.1.1. D. Rita Emília da Silveira, geboren in Castelo Branco op 23.02.1807.
Getrouwd met José Vieira de Faria, zoon van Manuel Vieira Pereira en van D. Quitéria Maria
Perpétua do Coração de Jesus. Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.4.6.1.2. António, geboren in Castelo Branco op 13.11.1809 en overleden in
Castelo Branco op 07.10.1811.
A7.5.11.9.6.4.6.1.3. D. Ana Luísa de Jesus, geboren in Castelo Branco op 13.11.1804.
Getrouwd in Castelo Branco op 30.11.1816 met Francisco Silveira de Faria Simas, van het
geslacht Silveira, met nageslacht daar.
A7.5.11.9.6.4.6.2. D. Miquelina Bernarda Vitória de Jesus, geboren in Castelo Branco op
21.02.1781. Daar getrouwd op 21.06.1798 met Manuel Rodrigues Pinheiro, met nageslacht bij
Pinheiro.
A7.5.11.9.6.4.7. D. Luísa Clara de São José, geboren in Castelo Branco op 16.03.1734 en daar
overleden op 14.04.1805. In Castelo Branco getrouwd op 0805.1784 met José Silveira
Peixoto, van het geslacht Bettencourt.
A7.5.11.9.6.5. José Pereira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 01.05.1697 en overleden in
Madalena op 28.03.1768. Vaandrig van de ordonnanties.
In Sta Luzia van Pico op 19.09.1746 getrouwd met D. Águeda Maria da Silveira, van het
geslacht Vilalobos.
José en D. Águeda hadden zes kinderen:
A7.5.11.9.6.5.1. Isabel, geboren in Madalena op 14.11.1747.
A7.5.11.9.6.5.2. Tomásia Francisca do Amor Divino, geboren in Madalena van Pico op
12.09.1749. Kloosterzuster van S. João, met bruidschat op 29.10.1768.
A7.5.11.9.6.5.3. José, geboren in Madalena van Pico op 03.07.1752 en daar overleden op
26.07.1753.
A7.5.11.9.6.5.4. Ana Perpétua de Jesus, kloosterzuster van St. João.
A7.5.11.9.6.5.5. D. Rosa Jacinta da Silveira, geboren in Madalena op 19.04.1759 en er
overleden op 26.12.1796. In Madalena op 04.05.1775 getrouwd met António da Silveira
Pereira do Amaral, van het geslacht Silveira. Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.5.6. António Silveira Bulcão, geboren in Madalena op 05.07.1755 en overleden
op Madalena op12.10.1789. Kapitein van de ordonnanties.
84
In Madalena op 21.07.1779 getrouwd met D. Maria Madalena Úrsula, geboren in Madalena
op 18.11.1752 en er overleden op 18.02.1817, dochter van António da Silveira Amaral,
geboren in Ribeirinha en overleden in Madalena op 13.02.1783, en van D. Rosa Maria da
Conceição, geboren in Madalena.
António en D. Maria hadden vijf kinderen:
A7.5.11.9.6.5.6.1. D. Mariana, geboren in Madalena op22.05.1780 en er overleden op
07.10.1873.
A7.5.11.9.6.5.6.2. José, geboren in Madalena o 08.09.1781.
A7.5.11.9.6.5.6.3. Estulano, geboren in Madalena op 08.11.1786.
A7.5.11.9.6.5.6.4. D. Isabel Henriqueta da Silveira Bulcão, geboren in Madalena op
09.11.1788. Daar getrouwd op 01.01.1816 met Fortunato José da Silveira, van het geslacht
Silveira. Met nageslacht daar.
A7.5.11.9.6.5.6.5. António Silveira Bulcão, geboren in Madalena op 08.09.1781
(tweelingbroer van José) en overleden in de hoofdkerk op 05.06.1842
Griffier van de douane van Horta, advocaat en afgevaardigde van de procureur van Horta
(184-1843). Hij liet in interessante poëtische productie na.
In de hoofdkerk op 08.01.1816 getrouwd met D. Maria de Lacerda Labath.
Twee kinderen uit het huwelijk van António met D. Maria:
A7.5.11.9.6.5.6.5.1. José de Labath de Lacerda Bulcão, geboren in de wijk hoofdkerk op
14.12.1819 en er overleden op 06.02.1844. Vrijgezel.
A7.5.11.9.6.5.6.5.2. António de Lacerda Bulcão, geboren in de wijk hoofdkerk op 18.06.1817
en er overleden op 21.02.1897. Luitenant van het 2de Bataljon Vrijwilligers van de Koningin
(1831-1840), klerk van het secretariaat van het Burgerlijk Gouvernement van Horta op
21.07.1836. Bevorderd tot 2de klerk op 20.12.1872, viceconsul van Spanje in Faial. Als
journalist schrijf hij in verschillende dagbladen van de Azoren. Hij schreef ook 49 romans.
Ridder in de Orde van Christus en de Orde van O.L.V. da Conceição van Vila Viçosa.
In de kathedraal op 17.08.1836 getrouwd met D. Maria Prisca de Sousa, van het geslacht
Sousa.
António en D. Maria Prisca hadden vier kinderen:
A7.5.11.9.6.5.6.5.2.1. D. Domitília de Lacerda Bulcão, geboren in de wijk hoofdkerk op
29.08.1837 en er overleden op 31.01.1918. Ongehuwd. Professor talen.
A7.5.11.9.6.5.6.5.2.2. José de Lacerda Bulcão, geboren in de wijk hoofdkerk op 18.06.1845
ener overleden op 31.12.1929. Ongehuwd. Vertegenwoordiger.
85
José had drie natuurlijke kinderen:
A7.5.11.9.6.5.6.5.2.2.1. José, geboren in de wijk hoofdkerk op 10.10.186 8. Zoon van
D. Maria José da Conceição, geboren in Sta Cruz van Flores, ongehuwde dochter van Manuel
Rodrigues Armas en van D. Maria de Jesus.
A7.5.11.9.6.5.6.5.2.2.2. Raúl, geboren in de wijk hoofdkerk op 22.12.1870, eveneens zoon
van bovenvermelde D. Maria José da Conceição.
A7.5.11.9.6.5.6.5.2.2.3. D. Luísa Adelaide Bulcão, geboren in de wijk hoofdkerk op
16.09.1877. Zij werd door haar vader gewettigd op 14.12.1903 met een document opgemaakt
door notaris Artur Vieira. Zij was de dochter van D. Rosa Emília da Silva, die haar dochter
erkende op 27.01.1890, door een document opgemaakt door notaris Pompeu Marques da
Silva.
A7.5.11.9.6.5.6.5.2.3. João, geboren in de wijk hoofdkerk op 23.07.1847 en er overleden op
24.04.1851.
A7.5.11.9.6.5.6.5.2.4. António de Lacerda Bulcão Jr., geboren in de wijk hoofdkerk op
06.07.1841 er overleden op 27.11.1884. Viceconsul van Spanje in Faial, commandeur in de
Orde van de ‘Merito Naval’, van Spanje.
In Rio de Janeiro/S. José op 03.06.1865 getrouwd met D. Januária Maria Carlota da
Conceição, geboren in Rio de Janeiro/S. José op 08.11.1847 en overleden in de wijk
hoofdkerk van Horta op 15.02.1918, dochter van onbekende ouders. Mogelijk was haar
dooppeter haar vader.
Drie kinderen van António en D. Januária:
A7.5.11.9.6.5.6.5.2.4.1. José, geboren in de wijk hoofdkerk op 02.12.1865 en gedoopt op
05.11.1866.
A7.5.11.9.6.5.6.5.2.4.2. D. Alice de Lacerda Bulcão, geboren in de hoofdkerk op 02.12.1866
en er overleden op 15.01.1897. Op 20.10.1883 trouwde zij met Francisco Pereira Ribeiro.
A7.5.11.9.6.5.6.5.2.4.3. Eduardo Laemmert Bulcão, geboren in de wijk hoofdkerk op
18.11.1870, gedoopt op 09.05.1876 en overleden in Lissabon/Camões op 06.02.1946.
Hij viel op door zijn buitengewone persoonlijkheid, zijn positie, zijn fortuin, zijn gastvrijheid,
zijn fijngevoeligheid en zijn menslievendheid. Hij steunde alle goede werken ten voordele van
zieken, gebrekkigen, ongelukkige kinderen, ouderen in nood, religieuze festiviteiten en het
onderhoud van de kerk.
Hij was de zaakvoerder van het Huis Bensaúde van Horta, een van de voornaamste
handelszaken in Horta. Verder was hij directeur van Faial Coal en agent van de Lloyd’s in
Horta. Viceconsul van Denemarken in Horta op 07.05.1901, consulair agent van Frankrijk op
14.08.1901, viceconsul van Griekenland op 19.07.1901, viceconsul van Rusland op
17.07.1901, viceconsul van Zweden op 30.12.1907.
Commandeur in de Orde van O.L.V. da Conceição van Vila Viçosa op 19.05.1909,
commandeur van de Orde van Christus, ridder van de Orde van Danenborg van Denemarken,
86
ridder in de Orde van Wasa, van Zweden, officier van de Orden van de Kroon en van
Leopold II van België, commandeur in de Orde van de Fénix, van Griekenland, commandeur
in de Orde van de Polónia Restituta, van Polen, medaille van Verdun en ridder en officier van
het Franse Erelegion.
Op 10.03.1917 besliste het gemeentebestuur van Horta zijn naam toe te kennen aan een straat
in Horta.
In de hoofdkerk van Horta getrouwd op 19.11.1904 met D. Maria de Bettencourt. Zonder
nageslacht.
António had een natuurlijke zoon met de ongetrouwde D. Clara Feliciana Álvares:
A7.5.11.9.6.5.6.5.3. Marcelo José Álvares da Silveira Bulcão, geboren in de wijk hoofdkerk
op 14.12.1819 en daar overleden op 06.02.1844. Bediende.
In de hoofdkerk getrouwd op 24.11.1836 met zijn nicht D. Ana Henriqueta da Silveira
Bulcão, van het geslacht Silveira.
Vier kinderen van Marcel en D. Ana:
A7.5.11.9.6.5.6.5.3.1. Clara, geboren in de wijk hoofdkerk op 12.04.1837 en daar overleden
op 19.06.1837.
A7.5.11.9.6.5.6.5.3.2. D. Maria Adelaide Bulcão, geboren in Feteira op 22.09.1838.
A7.5.11.9.6.5.6.5.3.3. D. Mariana Adelaide da Silveira Bulcão, geboren in de wijk hoofdkerk
op15.02.1843. In de hoofdkerk op 11.05.1865 getrouwd met Sebastião Pereira de Lacerda,
van het geslacht Pereira.
A7.5.11.9.6.5.6.5.3.4. Augusto Bulcão, geboren in de wijk hoofdkerk op 24.11.1857 en
overleden in Angústias op 01.12.1890. Bediende bij de openbare werken in Horta.
Eerste huwelijk in de hoofdkerk op 12.05.1879 met D. Maria Aurora de Lacerda Évora, van
het geslacht Évora.
Tweede huwelijk op 01.09.1883 met D. Francisca Alice da Silveira.
Eén dochter uit het eerste huwelijk van Augusto met D. Maria:
A7.5.11.9.6.5.6.5.3.4.1. D. Maria Augusta Bulcão, geboren in Conceição op 18.02.1880 en
overleden op 29.01.1903. Getrouwd in de hoofdkerk op 20.07.1898 met António Xavier
Baptista, met nageslacht bij Baptista.
Eén dochter uit het tweede huwelijk van Augusto met D. Francisca:
A7.5.11.9.6.5.6.5.3.4.2. D. Maria do Carmo Bulcão.
In de hoofdkerk van Horta getrouwd op 08.01.1816 met D. Maria de Lacerda Labat.
87
Twee kinderen uit het tweede huwelijk van Manuel met D. Luzia:
A7.5.11.9.6.6. D. Ana Maria das Candeias, geboren in Castelo Branco op 31.01.1712.
Getrouwd met Inácio Nunes de Vale, zoon van Pedro Cardoso do Vale en van D. Maria
Pereira.
A7.5.11.9.6.7. Lourenço Silveira Bulcão, zoon van Manuel Pereira Bulcão en zijn tweede
echtgenote D. Luzia Silveira. Geboren in Castelo Branco op 23.10.1709.
Eerste huwelijk in Castelo Branco op 28.11.1744 met D. Inês Francisca de Bettencourt, van
het geslacht Furtado de Mendonça.
Tweede huwelijk in Castelo Branco op 13.04.1750 met D. Maria Francisca, dochter van
Francisco Pereira de Vargas en van D. Maria de Utra.
Eén zoon uit het EERSTE huwelijk van Lourenço en D. Inês:
A7.5.11.9.6.7.1. Manuel Silveira Bulcão, overleden in Castelo Branco op 08.11.1824.
In Castelo Branco getrouwd op 08.06.1767 met D. Isabel Francisca, van het geslacht Faria.
Manuel en D. Isabel hadden vijf kinderen:
1. Helena.
2. D. Francisca.
3. Ana.
4. D. Rosa.
5. D. Mariana.
A7.5.11.9.6.7.1.1. Helena Tomásia Bulcão, overleden in Feteira op 13.05.1823.
A7.5.11.9.6.7.1.2. D. Francisca Cristina da Silveira Bulcão, getrouwd met Clemente Inácio de
Melo, geboren in Feteira, landbouwer, zoon van José van Inácio de Melo en van D. Catarina
Felícia.
D. Francisca en Clemente hadden een zoon:
A7.5.11.9.6.7.1.2.1. Francisco Inácio de Melo Bulcão, geboren in Feteira in 1808 en
overleden in de wijk hoofdkerk op 08.05.1861, twee maanden na zijn tweede huwelijk.
Eerste huwelijk in Feteira op 10.10.1836 met D. Maria Eugénia dos Santos
Tweede huwelijk in de wijk hoofdkerk op 28.03.1861 met D. Maria Rosa, geboren in
Madalena do Pico op 16.02.1833, dochter van Manuel Francisco, landbouwer, en D. Rosa
Maria.
A7.5.11.9.6.7.1.3. Ana Francisca Bulcão, overleden in Feteira op 27.02.1836.
A7.5.11.9.6.7.1.4. D. Rosa Feliciana Maxima Bulcão, geboren in Feteira op 01.03.1775.
Getrouwd in Feteira op 20.10.1805 met Jacinto Manuel da Silveira, zoon van Vicente José da
Silveira en van D. Ana Perpétua.
88
D. Rosa en Jacinto hadden vijf kinderen:
A7.5.11.9.6.7.1.4.1. António, geboren in Feteira op 19.08.1806 en daar overleden op
29.10.1811.
A7.5.11.9.6.7.1.4.2. José, geboren in Feteira op 19.08.1806 en er overleden op 04.11.1811.
A7.5.11.9.6.7.1.4.3. Maria, geboren in Feteira op 05.05.1812.
A7.5.11.9.6.7.1.4.4. António Estácio da Silveira, geboren in Feteira op 27.04.1817.
Getrouwd in Castelo Branco op 28.09.1840 met D. Mariana Emília do Coração de Jesus,
geboren in Castelo Branco op 27.01.1818, dochter van António Silveira Xavier en van
D. Vitorina Inácia de Jesus.
António en D. Mariana hadden drie kinderen:
A7.5.11.9.6.7.1.4.4.1. Rosa, geboren in Feteira op 29.07.1841.
A7.5.11.9.6.7.1.4.4.2. José, geboren in Feteira op 05.08.1844.
A7.5.11.9.6.7.1.4.4.3. Joaquim, geboren in Feteira op 14.08.1846.
A7.5.11.9.6.7.1.4.5. José Estácio da Silveira Bulcão, geboren in Feteira. Getrouwd met
D. Ana Guilhermina de Lemos do Coração de Jesus, geboren in Feteira op21.06.1824, dochter
van José Silveira de Lemos en van D. Maria Felícia do Amaral.
José en D. Ana hadden één dochter:
A7.5.11.9.6.7.1.4.5.1. D. Maria Guilhermina Correia Bulcão, geboren in Feteira op
07.02.1844. Getrouwd in Feteira op24.07.1861 met Manuel Correia Garcia. Met nageslacht
bij Faria.
A7.5.11.9.6.7.1.5. D. Maria Rosa Bulcão, geboren in Castelo Branco op 20.06.1771.
Getrouwd in Castelo Branco op 22.02.1789 met Francisco Dutra Garcia, zoon van João
Garcia Pereira en van D. Maria de Santo António. Kleinzoon langs vaders kant van Filipe
Pereira en van D. Ana Pereira. Kleinzoon langs moeders kan van Felipe de Utra Caldeira en
van D. Maria Rodrigues.
D. Maria Rosa en Francisco hadden zeven kinderen:
A7.5.11.9.6.7.1.5.1. José Dutra Garcia Bulcão, geboren in Feteira op 01.04.1792. Getrouwd
met D. Teresa Mariana Felícia, dochter van António de Sousa e van D. Maria Francisca.
Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.1.5.2. Ana, geboren in Feteira op 11.02.1793.
A7.5.11.9.6.7.1.5.3. D. Ana Delfina Bulcão de Jesus, getrouwd in Castelo Branco op
29.10.1815 met José Silveira de Faria, geboren ion Castelo Branco op 18.07.1796, zoon van
Inácio José de Faria en van D. Rosa Maria.
A7.5.11.9.6.7.1.5.4. Bárbara, geboren in Feteira op 09.01.1804.
89
A7.5.11.9.6.7.1.5.5. D. Maria Teresa de Jesus, geboren in Feteira op 08.02.1806. Getrouwd in
Feteira op 13.02.1825 met Guilherme Dutra de Faria, van het geslacht Castro. Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.1.5.6. D. Francisca Mariana Bulcão, getrouwd met José Silveira Pereira,
geboren in Feteira op 09.06.1779, zoon van Manuel Silveira Pereira en van D. Ana Rosa. Met
nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7. António Dutra Bulcão, geboren in Feteira op 23.10.1795 en overleden in
Feteira op 16.03.1856. Getrouwd in Feteira op 19.08.1827 met D. Teresa Joaquina, van het
geslacht Serpa.
António en D. Teresa hadden vijf kinderen:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.1. António Dutra Bulcão, geboren in Feteira op 11.08.1831 en overleden
in Castelo Branco op 27.09.1856.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.2. Maria, geboren in Feteira op 07.08.1834.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.3. D. Maria Aurora Teresa Bulcão, geboren in Feteira op 10.06/1837.
Getrouwd met Manuel Francisco de Serpa. Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.4. António, geboren in Feteira op 23.06.1839.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5. Manuel Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 16.05.1829, landbouwer.
In Castelo Branco op 27.11.1862 getrouwd met zijn nicht D. Rosa Guilhermina Pinheiro
Bulcão.
Manuel en D. Rosa hadden tien kinderen:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.1. D. Maria Capitolina Silveira Bulcão, geboren in Feteira op
29.01.1864. Getrouwd in Feteira met José Dutra Silveira de Lemos. Met nageslacht bij
Lemos.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.2. D. Teresa Lucília Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 18.03.1866.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.3. Manuel, geboren in Feteira op 24.09.1868.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.4. José Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 16.08.1870 en er
overleden op 15.11.1939. In Feteira getrouwd op 27.05.1909 met D. Maria Madalena do
Amaral, van het geslacht Serpa.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.5. Rosa, geboren in Feteira op 27.06.1872. Jong overleden.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.6. D. Rosa Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 06.02.1877.
Getrouwd in Castelo Branco op 24.11.1898 met haar neef José Silveira Bulcão, met
nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.7. Francisco, geboren in Feteira op 26.07.1879.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.8. Mariana, geboren in Feteira op 04.09.1882.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.9. Alfredo, geboren in Feteira op 11.10.1885.
90
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10. António Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 18.04.1874 en
overleden in Horta op 28.03.1929. Getrouwd met D. Luísa Augusta Brum, geboren in Castelo
Branco, op 27.01.1885 en er overleden op 21.05.1964.
Elf kinderen van António en D. Luísa:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.1. D. Lucília Augusta Brum, geboren in Castelo Branco op
27.01.1885 en er overleden op 25.05.1964.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.2. António Silveira Bulcão, geboren in Castelo Branco op
09.12.1908 en overleden in Castelo Branco op 02.03.1989. Getrouwd met D. Maria Carmen
Goulart Ramalho, geboren in Castelo Branco en overleden op 08.09.1989. Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.3. Alberto Silveira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 15.06.1910
en overleden in Horta op 08.04.1987. Handelaar. In Castelo Branco getrouwd met
D. Albertina Aurora Caldeira, geboren in Castelo Branco op 22.11.1910 en overleden in
Angra/Conceição p 22.08.1993, dochter van António Caldeira en van D. Isilda Caldeira.
Alberto en D. Albertina hadden een dochter:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.3.1. D. Maria de Fátima Caldeira Bulcão, geboren in Castelo Branco
op 20.02.1948. Professor van het Lager onderwijs.
In Ponta Delgada/S. Pedro op 10.08.1978 getrouwd met José Joaquim Pereira, geboren in
Velas op S. Jorge, op 11.11.1943, professor van het Lager Onderwijs, zoon van Joaquim
Sabino en van D. Ana do Espírito Santo.
D. Maria en José hebben twee kinderen:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.3.1.1. D. Ana Albertina Bulcão Pereira, geboren in Angra/Conceição
op 03.04.1971. Licenciaat Geschiedenis (UA), professor in het Secundair Onderwijs;
In Angra/S. Pedro getrouwd op 21.08.1998 met Luís João da Costa Borba, geboren in Angra
op 10.12.1968, reisagent, zoon van João Gabriel de Noronha Borba, handelaar en
stierenvechtamateur, en van D. Ana Maria de Sousa Costa, reisagente.
D. Ana en Luís hebben twee kinderen:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.3.1.1.1. Tiago Luís Pereira Borba, geboren in Conceição op
16.10.2003.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.3.1.1.2. Natasha Maria Pereira Borba, geboren in Conceição op
29.01.2008.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.3.1.2. Joaquim Alberto Bulcão Pereira, geboren in Angra/Conceição
op 06.08.1974. Licenciaat Ingenieur Scheikunde. Professor van het Secundair Onderwijs.
Getrouwd in Setúbal op 22.09.2002 met D. Susana Isabel Pereira Simões, geboren in Setúbal,
Licenciate Ingenieur Scheikunde.
91
Joaquim en D. Susana hebben één dochter:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.3.1.2.1. D. Rita Bulcão Simões Pereira, geboren in Angra/Conceição
op 16.06.2004.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.4. D. Alice Bulcão, geboren in Castelo Branco op 12.03.1912 en
overleden in Castelo Branco op 01.10.1992. Ongehuwd.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.5. Manuel Silveira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 12.01.1914
en overleden in Castelo Branco op 21.02.1995. Landbouwer. Getrouwd met D. Helena de
Sousa Garcia
Manuel en D. Helena hebben een zoon:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.5.1. Manuel Garcia Bulcão, geboren op 19.02.1949. Getrouwd met
D. Alda Maria Souto.
Manuel en D. Alda hebben een dochter:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.5.1.1. Mónica Maria Souto Garcia Bulcão, geboren op 23.02.1980.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.6. D. Gabriela Bulcão, geboren in Castelo Branco op 15.02.1916 en
er overleden op 09.03.1998. Ongehuwd.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.7. D. Maria Bulcão, geboren in Castelo Branco op 27.06.1917 en er
overleden op 03.09.2003. Ongehuwd.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.8. D. Rosa Bulcão, geboren in Castelo Branco op 08.12.1921 en
Overleden op 22.09.1962. Ongehuwd.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.9. Alfredo Silveira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 08.12.1921
en overleden in Angústias op 20.09.2005. Professor van het Primair Onderwijs, administratief
beambte bij de firma Costa & Martins.
In Horta op 25.09.1955 getrouwd met D. Maria Helena Pinheiro Stattmiller de Saldanha e
Albuquerque, van het geslacht Stattmiller de Saldanha.
Alfredo en D. Maria hebben één zoon:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.9.1. António Henrique da Saldanha e Albuquerque Bulcão, geboren
in de hoofdkerk van Horta op 09.08.1956. Functionaris van de Caixa Económica da Santa
Casa da Misericórdia da Horta.
Op 01.05.1982 in Angústias getrouwd met D. Maria da Graça Maciel Pereira da Silva,
geboren in de hoofdkerk van Horta op 26.12.1956, openbare functionaris, dochter van Manuel
Pereira da Silva en van D. Maria de Lourdes Maciel. Zonder nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.10. Carlos Bulcão, geboren in Castelo Branco op 05.11.1926.
Getrouwd met D. Esmeralda Lourenço Correia, overleden op 010.03.1995.
92
Carlos en D. Esmeralda hebben een dochter:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.10.1. D. Ana Cristina Correia Bulcão, geboren op 16.06.1960.
Ongehuwd.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11. José Silveira Bulcão, geboren in Castelo Branco op 17.06.1907
en overleden in Lissabon/S. Sebastião op 15.08.1981. Handelaar.
Getrouwd met D. Maria Olívia de Vargas, geboren op 29.03.1908 en overleden in Castelo
Branco op 30.09.1999.
José en D. Maria hebben vier kinderen:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.1. José de Vargas Bulcão, geboren in Castelo Branco op
04.11.1938 en overleden in Lissabon op 11.09.2008. Licentiaat in Overzeese Sociale en
Politieke Wetenschappen, directeur van het personeel van de Banco Espirito Santo e
Comercial de Lisboa, afgevaardigde van het parlement voor de Azoren, PSD, 1980-19911,
stichter en voorzitter van de algemene vergadering van de oud-leerlingen van het Lyceum van
Horta.
In Lissabon/Anjos op 25.12.1964 getrouwd met D. Maria Angélica de Morais Liberato,
geboren in Évora/S. Antão op 17.12.1939, professor van het basisonderwijs, dochter van José
de Conceição Liberato, geboren in Évora, beheerder van de Caixa Geral de Depósitos in
Horta, en van D. Marta da Conceição Morais.
Twee kinderen van José en D. Maria:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.1.1. José Miguel Liberato de Vargas Bulcão, geboren in Lissabon
op 26.11.1965. Licenciaat Architectuur. Getrouwd in Palmela op 15.05.1993 met D. Maria de
Fátima Alves.
Een zoon van José en D. Maria:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.1.1.1. Pedro Alves Bulcão, geboren in Lissabon.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.1.2. D. Márcia Liberato de Vargas Bulcão, geboren in Lissabon
op 14.02.1970. Ongehuwd. Licenciate Toerisme. Bankfunctionaris.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.2. D. Maria Luísa de Vargas Bulcão, geboren in Castelo Branco
op 28.08.1940.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.3. Manuel de Vargas Bulcão, geboren in Castelo Branco op
11.06.1943. verzekeringsbemiddelaar.
Getrouwd in Castelo Branco op 09.09.1963 met D. Maria Hortense de Lima, geboren in
Castelo Branco op 07?06.1943, dochter van Eduardo Maciel de Lima en D. Rosa Amélia
Baptista.
Manuel en D. Maria hebben drie kinderen:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.3.1. Eduardo José de Lima Bulcão, geboren in de wijk hoofdkerk
op 11.12.1969. Ongehuwd. Hardwaretechinicus.
93
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.3.2. Gonçalo Manuel de Lima Bulcão, geboren in de hoofdkerk
op21.06.1971.Licentiaat Rechten (U.C), advocaat, inspecteur bij de dienst Financies.
Getrouwd in Resende/Viseu op 31.01.2004 met D. Maria La Salette Monteiro Cardoso,
geboren in S. Martinho de Mouros, Resende, op 10.11.1970, dochter van Aníbal Pinto
Cardoso en van D. Agostinha da Conceição Monteiro.
Gonçalo en D. Maria hebben twee dochters:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.3.2.1. D. Carolina Cardoso Bulcão, geboren in Cuba, Beja op
09.05.2004.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.3.2.2. D. Madalena Cardoso Bulcão, geboren in Cuba, Beja op
26.11.2007.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.3.3. D. Mafalda Patrícia de Lima Bulcão, geboren in de wijk
hoofdkerk op 29.01.1973. Burgerlijk huwelijk in Angra op 01.05.2004, kerkelijk huwelijk in
de kapel van O.L.V. da Saúde in Varadouro, Horta, op 01.08.2004 met Francisco Alberto
Soares Codorniz, geboren in Porto Judeu op 24.01.1969, licentiaat Geschiedenis en Sociale
Wetenschappen (U.A), professor van de Secundaire School Francisco de Ornelas da Câmara
in Praia da Vitória, zoon van João Machado Borges Codorniz en van D. Rosa Amélia Toledo
Soares.
D. Mafalda en Francisco hebben een zoon:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.3.3.1. João Manuel Bulcão Codorniz, geboren in Angra do
Heroísmo op 07.01.2007.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.4. António de Vargas Bulcão, geboren in Castelo Branco op
10.09.1930 en overleden in Angústias op 31.01.2000. Handelaar in Horta.
Getrouwd in Castelo Branco met D. Eugénia Augusta Gonçalves, geboren in Castelo Branco
op 15.12.1933, dochter van Casimiro Gonçalves, geboren in Óbidos, en van D. Maria Augusta
de Freitas, geboren in Castelo Branco.
António en D Eugénia hebben twee kinderen:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.4.1. António Manuel Gonçalves Bulcão, geboren in de wijk
hoofdkerk op 20.01.1959. Licentiaat Rechten (U.L). Advocaat.
In de hoofdkerk getrouwd op 05.08.1984 met D. Cecilia Maria de Freitas Terra Nunes, van
het geslacht Terra.
António en D. Cecília hebben een zoon:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.4.1.1. Henrique Rodrigo Terra Nunes Bulcão, geboren in Horta op
07.05.1985. Universiteitsstudent.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.4.2. Ruben Manuel Gonçalves Bulcão, geboren in de wijk
hoofdkerk op 07.05.1969. Zakenman.
94
Op 28.12.1991 in de hoofdkerk van Horta getrouw met D. Celina Maria Baptista Chaves,
geboren in Urzelina/S. Jorge op 31.10.1965, functionaris bij de Casa da Misericórdia van
Horta, dochter van Lino Chaves Macedo en van D. Helena Baptista Cabral.
Ruben en D. Celina hebben twee dochters:
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.4.2.1. D. Joana Catarina Chaves Bulcão, geboren in Angústias op
25.06.1992.
A7.5.11.9.6.7.1.5.7.5.10.11.4.2.2. D. Helena Sofia Chaves Bulcão, geboren in Angústias op
31.05.1996.
Vier kinderen uit het TWEEDE huwelijk van Lourenço met D. Maria Francisca:
1. José.
2. Rosália.
3. António.
4. Laureana.
A7.5.11.9.6.7.2. José Silveira Bulcão geboren in Feteira op 13.03.1753 en er overleden op
15.01.1802. Getrouwd in Feteira op 02.3.1778 met D. Catarina Felícia da Conceição, geboren
in Feteira op 19.11.1752 en er overleden op 16.04.1805, dochter van Francisco Tomás da
Silveira en van D. Luzia Teresa da Conceição.
José en D. Catarina hadden vier dochters:
A7.5.11.9.6.7.2.1. Luísa, geboren in Feteira op 27.02.1781.
A7.5.11.9.6.7.2.2. D. Luísa Feliciana Bulcão, geboren in Feteira op 21.11.1782.
Eerste huwelijk in Feteira op 18.05.1801 met Francisco José Garcia, geboren in Angústias in
1779 en overleden in Feteira op 30.10.1809, zoon van José Garcia Duarte en van D. Catarina
Tomásia de São José. Met nageslacht.
Tweede huwelijk in Feteira op 26.02.1811 met António Dutra de Mendonça, geboren in
Feteira op 13.11.1764, zoon van João Dutra de Mendonça en van D. Ana Felícia da
Conceição. Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.2.3. D. Elísia Feliciana, geboren in Feteira op 15.05.1797. Getrouwd met José
Garcia Duarte.
A7.5.11.9.6.7.2.4. D. Isabel Felícia do Coração de Jesus, geboren in Feteira op 25.05.05.1797.
Geboren in Feteira op 23.10.1815 met António Francisco de Faria. Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.3. Rosália Jacinta da Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 24.03.1756/
Getrouwd met José de Ávila de Bettencourt, van het geslacht Pereira. Met nageslacht daar.
A7.5.11.9.6.7.4. António Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 26.07.1759 en er overleden
op 26.041836. Getrouwd in Feteira op 19.02.1792 met D. Maria Joaquina Felícia de Jesus,
van het geslacht Serpa.
95
Zeven kinderen van António en D. Maria:
1. D. Ana Felícia.
2. José Silveira Bulcão.
3. António Silveira Bulcão.
4. Teresa.
5. Manuel Silveira Bulcão.
6. D. Maria Guilhermina Bulcão.
7. Francisco Silveira Bulcão.
A7.5.11.9.6.7.4.1. D. Ana Felícia de Jesus Bulcão, geboren in Feteira op 20.01.1796.
In Feteira op 06.11.1820 getrouwd met haar neef António de Serpa da Silveira, van het
geslacht Serpa. Met nageslacht daar.
A7.5.11.9.6.7.4.2. José Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 12.04.1798. In Feteira getrouwd
op 10.11.1851 met D. Maria Isabel de Faria, van het geslacht Faria.
Vijf kinderen van José en D. Maria:
A7.5.11.9.6.7.4.2.1. D. Maria Isabel Bulcão, geboren in Feteira op 15.10.1852 en overleden in
de wijk hoofdkerk op 21.04.1919. Getrouwd in Feteira met António Furtado da Silva. Met
nageslacht bij Furtado.
A7.5.11.9.6.7.4.2.2. José Silveira Bulcão Jr., geboren in Feteira op 17.11.1855. Getrouwd met
D. Francisca da Glória Peixoto, dochter van Manuel Pereira Peixoto en van D. Francisca
Tomásia.
José en D. Francisca hadden drie dochters:
A7.5.11.9.6.7.4.2.2.1. D. Maria Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 16.01.1877 en
overleden in de wijk hoofdkerk op 13.09.1937. In Angústias getrouwd met Tomás Ávila
Boim, geboren in Conceição, zoon van Manuel de Ávila Boim en van D. Maria do Céu Boim.
D. Maria en Tomás hadden vier dochters:
A7.5.11.9.6.7.4.2.2.1.1. Maria do Céu Bulcão Boim, geboren in Angústias op 26.09.1902.
A7.5.11.9.6.7.4.2.2.1.2. Laura Bulcão Boim, geboren in Angústias op 05.12.1903.
A7.5.11.9.6.7.4.2.2.1.3. Georgina Bulcão Boim, geboren in Angústias op 03.12.1905.
A7.5.11.9.6.7.4.2.2.1.4. D. Helena Bulcão Boim, geboren in Angústias op 03.12.1905.
Getrouwd in Angústias op 11.07.1925 met José Carvalho de Lacerda Azevedo, met
nageslacht bij Azevedo.
A7.5.11.9.6.7.4.2.2.2. D. Francisca Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 07.04.1878.
A7.5.11.9.6.7.4.2.2.3. D. Laura Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 05.05.1879.
A7.5.11.9.6.7.4.2.3. António Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 16.05.1799.
Getrouwd in Feteira op 30.05.1831 met D. Maria Isabel do Coração de Jesus, van het geslacht
Castro.
96
Vier kinderen van António en D. Maria:
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.1. José Silveira Bulcão Terra, geboren in Feteira op 28.03.1832.
Getrouwd in Feteira op 05.04.1875 met D. Rosa Leonor de Faria.
Vijf kinderen van José en D. Rosa:
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.1.1. D. Maria da Glória Bulcão Terra, geboren in Feteira op 27.02.1876.
Getrouwd met Francisco Duarte Luís, van het geslacht Pinheiro.
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.1.2. Rosa, geboren in Feteira op 16.10.1876.
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.1.3. D. Maria Clotilde Bulcão, geboren in Feteira op 14.05.1879.
Getrouwd met Manuel Silveira Goulart, zoon van Tomás Silveira Goulart en D. Maria
Emiliana da Silveira.
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.1.4. D. Isabel Palmira Bulcão Terra, geboren in Feteira op 21.10.1881.
Getrouwd met Luís de Camões, zoon van João Jacinto Ventura en van D. Filomena Luísa.
D. Isabel en Luís hadden een zoon:
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.1.4.1. Eduviges Camões, geboren in Feteira op 12.11.1901.
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.1.5. José, geboren in Feteira op 03.03.1886.
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.2. D. Maria Isabel Bulcão, geboren in Feteira op 20.09L.1834.
Getrouwd in Feteira op 09.02.1870 met Manuel Dutra de Lemos, van het geslacht Lemos.
Met kinderen daar.
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.3. D. Ana Emília Bulcão, geboren in Feteira op 18.05.1836.
Getrouwd in de hoofdkerk met Isidoro Inácio Luís, geboren ion Candelária, Pico, op
02.12.1831, landarbeider, zoon van Manuel Inácio Gonçalves Luís, overleden in Candelária
op 04.10.1859, en van D. Maria Josefa, geboren in Candelária op 29.12.1790 en er overleden
op 28.03.1850 (getrouwd in Candelária op 06.08.1810).
D. Ana en Isidoro hadden twee kinderen:
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.3.1. Manuel, geboren in de wijk hoofdkerk op14.06.1871.
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.3.2. Maria, geboren in de wijk hoofdkerk op 30.04.1873.
A7.5.11.9.6.7.4.2.3.4. Manuel, geboren in Feteira op 04.09.1842.
A7.5.11.9.6.7.4.2.4. Teresa, geboren in Feteira op 08.08.1804.
A7.5.11.9.6.7.4.2.5. Manuel Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 03.05.1807.
Getrouwd in Angústias op 17.01.1853 met D. Rosa Tomásia, geboren in Feteira, dochter van
João Silveira de Abreu en van D. Luísa Tomásia.
Manuel en D. Rosa hadden vier kinderen:
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.1. Manuel, geboren in Feteira op 10.03.1845.
97
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.2. D. Beatrix do Carmo Bulcão, geboren in Feteira op 07.10.1847.
Getrouwd in Feteira op 14.10.1867 met Jacinto José da Rosa, geboren in Feteira op
17.01.1827, huis- en landeigenaar, zoon van José da Rosa da Silveira en van D. Rosália
Policena do Coração de Jesus.
D. Beatrix en Jacinto hadden acht kinderen:
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.2.1. José, geboren in Feteira op 04.09.1868 en overleden op 28.09.1868.
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.2.2. D. Maria, geboren in Feteira op 17.11.1869 en er overleden op
12.05.1961 (?).
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.2.3. António, geboren in Feteira op 03.06.1872.
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.2.4. D. Rosa Zulmira Bulcão, geboren in Feteira op 20.12.1874 en
overleden in Lissabon. In Feteira getrouwd op 24.10.1900 met José Terra de Lacerda Cabral,
geboren in Igarapé-Mirum en 1871, zoon van José Terra de Lacerda Cabral, geboren in
St. Amaro/S. Jorge, en van D. Mariana Vitalina Pena. Met nageslacht;
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.2.5. Manuel, geboren in Feteira op 23.10.1876.
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.2.6. Jacinto José da Rosa, geboren in Feteira op 20.10.1878 en er
overleden op 21.03.1956.
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.2.7. Beatrix, geboren in Feteira op 13.10.1883.
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.2.8. Margarida, geboren in Feteira op 15.07.1889.
A7.5.11.9.6.7.4.2.5.3. António Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 11.06.1852. Huis- en
landeigenaar.
Eerste huwelijk met D. Filomena Augusta Jorge, dochter van Inácio Francisco Roque de
Oliveira en van D. Maria da Luz Jorge. Met nageslacht.
Tweede huwelijk met D. Catarina Augusta da Silva, dochter van Francisco José Leal Pereira
en van D. Inácia Felícia de Jesus.
A7.5.11.9.6.7.2.4.5.4. D. Teresa Mariana Bulcão, geboren in Feteira op 09.01.1810.
Getrouwd in Feteira op 07.07.1874 met Jacinto Silveira do Amaral Serpa. Met nageslacht bij
Faria.
A7.5.11.9.6.7.2.4.6. D. Maria Guilhermina Bulcão, geboren in Feteira op 09.01.1810.
Getrouwd in Feteira op 09.05.1842 met Manuel Pereira do Amaral. Met nageslacht bij Castro.
A7.5.11.9.6.7.2.4.7. Francisco Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 09.02.1813.
Getrouwd in 2.Castelo Branco op 21.11.1842 met zijn nicht D. Mariana Guilhermina
Pinheiro, van het geslacht Pinheiro.
Zes kinderen van Francisco en D. Mariana:
A7.5.11.9.6.7.2.4.7.1. Maria, geboren in Feteira op 08.12.1843.
98
A7.5.11.9.6.7.2.4.7.2. D. Rosa Guilhermina Pinheiro Bulcão, geboren in Feteira op
11.05.1846.
Getrouwd in Castelo Branco op 27.11.1862 met Manuel Silveira Bulcão. Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.2.4.7.3. D. Luísa Aurora Bulcão, geboren in Feteira op 03.03.1848.
Getrouwd in Castelo Branco op 27.04.1874 met José Pereira da Costa, van het geslacht
Martins. Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.2.4.7.4. José Silveira Bulcão, geboren in Feteira op 10.123.1849.
Getrouwd in Castelo Branco op24.11.1898 met zijn nicht D. Rosa Silveira Bulcão. Met
nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.2.4.7.5. Francisca, geboren in Feteira op 10.02.1852.
A7.5.11.9.6.7.2.4.7.6. Francisco Silveira Bulcão, geboren in Feteira op14.04.1854.
Getrouwd in Castelo Branco op 03.05.1866, dochter van José Silveira Goulart en van
D. Maria Clementina Pinheiro. Met nageslacht.
A7.5.11.9.6.7.2.5. Laureana, geboren in Feteira op 22.01.1766.
Bibliografie:
- Famílias Faialensis, Lima Marcelino, hoofdstuk VIII, Pg 187-203, Horta/Faial, Minerva
Insulana, 1922.
- História dos Açores Visão Geral (sécs. XV-XX), 2de uitgave 2000, Luís Mendonça.
- Internationaal Historisch Colloquium Vlaanderen-Portugal 15de-18de eeuw, Brugge, 1996.
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, ed. A. Vandewalle.
-Woordenboek der Toponomie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesië, het Land van den
Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap
Pontihieu, deel II, kol. 1026-1030, door Karel de Flou, Gent, 1921, drukkerij W. Siffer.
- Pol. Oorkonden, dl I, nr.385. Zie L. Gilliodts-van Severen, Inventaire des archives de la ville
de Bruges, d. I, pg. 455.
- Genealogias das Quatro Ilhas Faial, Pico, Flores e Corvo, Jorge Forjaz & António Ornelas
Mendes, Dislivro Histórica, Lissabon 2009, pg 543-563.
99
8. Pieter Van de Roos/Pedro da Rosa.
Dhr. De Brabandere (2003) haalt volgende varianten van de familienaam aan:
De Rose, de Roos, Roose, van de Rose = da Rosa, de naam van de ziekte, de bloem en een
huisnaam. Jacobi Van Rosen = Jacobus de Rosa, 1300, Terveuren.
1300 Gosuini Rose, Kortrijk. Idem 1394.
Clais Van Roesen, 1377, 1398.
Loywich in de Roose, Diest 1525.
1604: Jan de Rose, de Roose, Roosen, Aartselaar.
De regesten oorkonden van Schouteet (1080-1500) signaleren:
Pieter Roose: 15.03.1336, schepen van het ambacht van Oostkamp.
Pieter Roose: 20.03.1406: overdracht van een huis om er een godshuis van te maken voor
arme weduwen. Adriaan Roos: 31.01.1498, schepen van Oostkamp.
14.05.1498; Pieter Roose, zijn vrouw Maria Braderic en hun zoon Guido.
Uit de poortersboeken van Brugge halen we volgende gegevens:
Roos Gillis, zoon van Jan, ingeschreven in Brugge op 27.08.1434, geboren in Oostkamp.
Roos Herman, zoon van Daneels, ingeschreven op 02.09.1424, geboren te Brugge.
Roos Jan, zoon van Gillis, ingeschreven in Brugge op 16.07.1422, geboren in Oostkamp.
De Roose Pieter, zoon van Willem, geboren in Saffelare bij Gent.
Roose Willem, zoon van Willem, ingeschreven op 23.03.1444, geboren in Kortrijk.
De Roose Heinric, zoon van Willem, ingeschreven op 30.06.1435, geboren in Bassevelde.
Van Roose Jan, zoon van Jan, ingeschreven in Brugge op 05.04.1440, geboren in Ardooie.
Van Roose Jan, zoon van Lexus, ingeschreven op 03.07.1445, geboren in Gent.
Roos Pauwels, zoon van Christiaen, ingeschreven op 31.08.1471, geboren in Miekelbeke.
Roose Cazijn, zoon van Jan, ingeschreven, in Brugge, 28.10.1473,geboren te Rijsel.
Roose Willem, zoon van Heindric, ingeschreven in Brugge 23.03.1459, geboren in Kortrijk.
Bij gebrek aan genealogische gegevens zowel van uit Vlaanderen als van de Azoren uit de
periode van de 15de en de 16de eeuw, kunnen we geen verwantschap aantonen tussen de
Vlaamse stamvader Pedro da Rosa en zijn oudste bekende afstammelingen Azorianen.
Volgens Gaspar Frutuoso in zijn Saudades da Terra, was Pieter getrouwd met een Vlaamse
vrouw met de voornaam Maria. Haar Vlaamse familienaam en de namen van hun kinderen en
kleinkinderen kennen wij niet. Zij zijn de Vlaamse voorouders van het Azoriaanse geslacht da
Rosa. In een privé familiestamboom hebben werd een Paula da Rosa vermeld, geboren tussen
1545 en 1580 in Capelo op het eiland Faial.
Pas tegen het einde van de 17de eeuw duiken de eerste namen “da Rosa” in de geconsulteerde
genealogieën op.
100
Van de ‘da Rosa’ zijn ons volgende takken bekend.
8a. D. Maria da Rosa geboren rond 1608 in Pico.
A. D. Maria da Rosa in S. Roque op 19.11.1628 getrouwd met Fernando Rodrigues, geboren
in S. Roque op 16.03.1603.
Eén gekende zoon:
A1. Sebastião Ferreira da Rosa Pimentel, ka pitein, geboren in S. Roque op 14.12.1629 en in
S. Roque op 12.11.1651 getrouwd met D. Catarina Vaz.
Eén gekende dochter:
A1.1. D. Beatrix da Rosa, geboren in S. Roque op 06.04.1662 en daar op 17.01.1684
getrouwd met João de Simas de Oliveira, kapitein van de ordonnanties.
D. Beatrix en João de Simas de Oliveira hadden drie kinderen:
1. Sebastião Ferreira de Simas.
2. João de Simas de Oliveira Pereira.
3. Maria de Simas da Rosa.
A1.1.1. Sebastião Ferreira de Simas (ook: Sebastião Ferreira da Rosa), geboren in S. Roque.
Luitenant van de ordonnanties. In S. Luzia do Pico op 18.08.1721 getrouwd met D. Isabel
Garcia de Serpa, geboren in St. Luzia, dochter van de kapitein Domingos Vieira de Serpa en
van D. Luzia do Espírito Santo.
Sebastião en D. Isabel hadden vijf kinderen:
A1.1.1.1. D. Maria de Teresa de Jesus de Simas in S. Roque geboren en overleden in Lagos
do Pico op 10.01.1798. Op 23.09.1741 in S. Roque getrouwd met Manuel Machado da
Silveira, van het geslacht Fagundes. Met nageslacht bij Fagundes.
A1.1.1.2. João de Simas Garcia da Rosa, geboren in S. Roque, luitenant van de ordonnanties.
In S. Roque op 02.06.1752 getrouwd met zijn nicht D. Josefa Bernarda Maria da Ascenção de
Melo, geboren in S. Roque, dochter van António Vieira Maciel en van D. Águeda de Rosa.
João de Simas Garcia da Rosa en D. Josefa hadden drie kinderen:
A1.1.1.2.1. D. Vicência Rosa de Simas, geboren in S. Roque en daar getrouwd op 23.07.1770
met Manuel Cardoso Machado, met nageslacht bij Toledo.
A1.1.1.2.2. D. Rosa Vicência de Simas, geboren in S. Roque op 30.03.1755 en daar ook
getrouwd op 17.10.1774 met José Pereira da Cunha e Silveira, met nageslacht bij Cunha.
A1.1.1.2.3. D. Josefa Teresa Rosa de Simas, geboren in S. Roque en er getrouwd op
24.04.1786 met José Silveira Vilalobos, geboren in S. Luzia, dochter van Pedro Silveira
Serpa, en van D. Maria Teresa. Nageslacht bij Simas.
101
A1.1.1.3. Leandro de Simas, priester.
A1.1.1.4. António de Simas, priester.
A1.1.1.5. Manuel de Simas, priester. Geboren in S. Roque de Pico in 1727 en overleden in
Angra/Conceição op 19.08.1751.
A1.1.2. João de Simas de Oliveira Pereira, geboren in S. Roque op 24.10.1695, kapitein van
de ordonnanties. In S. Roque op 26.01.1713 getrouwd met D. Margarida do Espirito Santo,
geboren in S. Roque op 17.11.1695, dochter van kapitein João das Neves Vieira, geboren in
S. Roque op 29.07.1657, en van D. Margarida Gonçalves (getrouwd in S. Roque op
15.10.1685). Eén zoon in het geslacht Simas.
A1.1.3. D. Maria de Simas da Rosa, geboren in S. Roque en er getrouwd op 15.08.1712 met
de broer van Margarida, namelijk João Pereira Alvernaz, kapitein van de ordonnanties, zoon
van João das Neves Vieira en D. Margarida Gonçalves. Twee zonen bij het geslacht Simas.
8b. Gonçalo da Rosa geboren rond 1615 in Pico.
A. Gonçalo da Rosa, geboren rond 1615, getrouwd met D. Catarina Pereira de Mendonça, van
het geslacht Furtado de Mendonça. Gonçalo was hoofdkapitein van Madalena/Pico.
Gonçalo en D. Catarina hadden een zoon:
A1. Gonçalo da Rosa Vieira, geboren in Bandeiras rond 1640. Hij was ook hoofdkapitein van
Madalena. Hij trouwde met D. Isabel Garcia, van het geslacht Garcia.
Gonçalo en D. Isabel hadden drie kinderen:
A1.1. Sebastião Garcia da Rosa, geboren in Bandeiras rond 1670, hoofdsergeant van de
ordonnanties. Op 26.10.1693 in Madalena getrouwd met D. Isabel Garcia Pereira, van het
geslacht Garcia.
A1.2. Francisco Garcia da Rosa, priester.
A1.3. José Garcia da Rosa, geboren op het eiland Faial. Getrouwd met D. Ângela Rosa de
Almeida.
José en D. Ângela hadden een dochter:
A1.3.1.Ângela, geboren in Madalena op 05.07.1706..
Een afstammeling van de tak Gonçalo da Rosa, namelijk Henrique Figueiredo Pinto,
signaleerde me dat in zijn familie veel mannen en vrouwen voorkomen van het het WestEuropese type, groot van gestalte met blauwe ogen. Deze tak heeft afstammelingen in
Argentinië en Uruguay. In de stamboom komen volgende namen voor: De Schelde (uit
Vlaanderen) en Van Viermaal (uit Nederland). Er werd niet opgegeven in welke periode die
daar terecht gekomen zijn.
102
8c. Sebastião da Rosa Toledo, geboren rond 1617 in Pico.
A. Sebastião da Rosa Toledo, geboren rond 1617 en overleden in Madalena/Pico op
12.10.1665. Getrouwd met D. Maria da Rocha, overleden in Madalena op 13.11.1682.
Sebastião en D. Maria hadden vier kinderen:
A1. D. Bárbara da Rocha, geboren in Madalena op 24.11.1667 met João Garcia, zoon van
João Luís en van D. Maria João. Met nageslacht.
A2. Sebastião da Rosa, getrouwd in Madalena op 20.08.1668 met D. Ana Dutra.
Sebastião en D. Ana hadden drie kinderen:
A2.1. D. Maria Dutra, geboren in Madalena op 25.03.1669. Eerste huwelijk in Madalena op
19.05.1868 met Domingos Gonçalves de Morais, met nageslacht bij het geslacht Morais.
Tweede huwelijk in Madalena op 19.06.1701 met António da Rosa Gomes, geboren in
Madalena op 06.03.1672 en daar overleden op 28.02.1720, zoon van Francisco Gomes,
geboren in Madalena op 20.03.1686 en van D. Luzia Rosa, overleden in Madalena op
12.06.1704. Met nageslacht.
Kleinzoon langs vaders kant van Pedro Nunes en D. Violante Gomes.
Kleinzoon langs moeders kant van Brás de Freitas en D. Águeda Rosa.
A2.2. Manuel da Rosa, geboren in Madalena op 16.04.1671 en er overleden op 01.01.1714.
In Madalena getrouwd op 01.02.1693 met D. Isabel Duarte, geboren in Madalena op
10.01.1672 en er overleden op 30.01.1734, dochter van Pedro Vieira Cardoso, overleden in
Madalena op 02.02.1688 en van D. Maria Duarte. Met nageslacht
Kleindochter langs vaders kant van Manuel Feio en D. Catarina Manuel.
Kleindochter langs moeders kant van Pedro Fialho en D. Bárbara Duarte.
A2.3.1. Sebastião, geboren in Madalena op 23.04.1673.
A3. D. Maria da Silveira, getrouwd in Madalena op 23.04.1673 met António Ferreira, zoon
van Gaspar Manuel en van D. Grâcia Ferreira.
A4. Manuel Rocha da Rosa Oliveira, overleden in Madalena op 06.10.1703.
Eerste huwelijk in Madalena op 11.06.1668 met D. Luzia Rodrigues, overleden in Madalena
op 26.03.1684, dochter van Paulo País, overleden in Madalena op 27.03.1665 en van D. Ana
Luís, overleden in Madalena op 04.05.1674.
Tweede huwelijk in Madalena op 29.10.1684 met Domingas Garcia, overleden in Madalena
op 10.11.1688, dochter van Manuel Garcia en D. Madalena de Sousa.
Derde huwelijk op 20.11.1689 in Madalena met D. Apolónia Gaspar Pereira, geboren in
S. Roque do Pica op 04.01.1671, dochter van Bartolomeu Pereira Maciel, geboren in S.Roque
op 16.03.1635 en D. Maria dos Reis Dias, geboren in S. Roque op 10.01.1650.
Kleindochter langs vaders kant van António Vieira Maciel en D. Apolónia Dias.
Kleindochter langs moeders kant van Manuel Gonçalves Pereira en D. Andreza Pereira.
103
Zes kinderen uit het eerste huwelijk van Manuel:
A4.1.Manuel, geboren in Madalena op 16.03.1669.
A4.2. Maria, geboren in Madalena op 07.11.1671.
A4.3. António, geboren in Madalena op 28.01.1674.
A4.4. Ana, geboren in Madalena op 17.02.1675.
A4.5. António, geboren in Madalena op 15.01.1679.
A4.6. Maria, geboren in Madalena op 22.09.1680.
Een dochter uit het tweede huwelijk van Manuel:
A4.7. D. Maria Rosa, geboren in Madalena op 04.03.1686 en er overleden op 30.04.1713.
Getrouwd in Madalena op 28.10.1703 met Inácio de Andrade, geboren in Madalena op
11.06.1680 en overleden in Madalena op 28.09.1748, zoon van Mateus de Sousa Sera,
overleden in Madalena op 07.06.1693 en D. Maria do Amaral (getrouwd in Madalena op
07.07.1670). Met nageslacht.
Kleinzoon langs vaders kant van Diogo Gomes de Andrade en D. Inês Serpa.
Kleinzoon langs moedes kant van João de Matos en D. Maria Amaral.
Vijf dochters uit het derde huwelijk van Manuel:
A4.8. Teresa, geboren in Madalena op24.05.1691.
A4.9. Luzia, geboren in Madalena o 14.12.1693.
A4.10. Domingos, geboren in Madalena op 03.02.1695.
A4.11. João, geboren in Madalena op 09.10.1701.
A4.12. Manuel Pereira da Rosa Oliveira, geboren in Madalena op 24.10.1698 en overleden in
Madalena op 19.08.1757. Getrouwd met D. Beatrix de Sousa, geboren in S. João do Pico op
24.09.1697 en overleden in Madalena op 30.03.1751, dochter van António de Sousa op
27.05.1715 en van D. Isabel Garcia Pereira, geboren in S. João o 21.02.1664 en er overleden
op 13.01.1705.
Zes kinderen van Manuel en D. Beatrix:
A4.12.1. D. Rosa Maria, geboren in Madalena op 16.12.1731 en er overleden op 09.09.1774.
In Madalena op 21.03.1751 getrouwd met Pedro Rodrigues Serpa, geboren in Madalena op
19.3.1728 en er overleden op 10.10.1812, zoon van Manuel Rodrigues Serpa, overleden in
Madalena op 18.02.1749 en van zijn tweede echtgenote D. Bárbara da Conceição.
A4.12.2. António da Rosa, geboren in Madalena op 1.01.1735. Daar getrouwd op 31.02.1756
met D. Ana Maria, geboren in Madalena op 02.02.1731 en er overleden op 19.02.1773,
dochter van André Vieira en van D. Maria Dutra, geboren in Bandeira en overleden in
Madalena op 07.10.1777. Met nageslacht.
A4.12.3. Maria, geboren in Madalena op 28.12.1737 en er overleden op 15.08.1757.
Ongehuwd.
A4.12.4. Beatrix, geboren in Madalena op 29.11.1740.
104
A4.12.5. Agostinho da Rosa, geboren in Madalena op 25.11.1742 en er overleden op
16.07.1797. Eerste huwelijk in Madalena op 19.08.1764 met D. Ana Rosa, geboren in
Madalena op 24.12.1743 en er overleden op 24.07.1769, dochter van Pedro Gaspar en
D. Isabel Rosa de Jesus, zonder nageslacht.
Tweede huwelijk in Madalena op 23.10.1769 met D. Josefa, geboren in Madalena op
20.01.1748 en er overleden op 24.07.1769, dochter van Amaro Ferreira, geboren in Madalena
op 16.10.1798 en D. Francisca Rosa. Met nageslacht.
A4.12.6. Manuel, geboren in Madalena op 19.08.1749.
A4.12.7 José da Rosa Oliveira, geboren in Madalena op 19.03.1745 en er overleden op
02.08.1823. Daar getrouwd op 25.12.1771 met D. Ana Maria, geboren in Madalena op
30.01.1746 en er overleden op 23.11.1823, dochter van Manuel Vieira en D. Maria Garcia,
overleden in Madalena op 21.03.1770.
Zeven kinderen van José en D. Ana Maria:
A4.12.7.1. Manuel da Rosa Oliveira, geboren in Madalena op 16.01.1773 en er overleden op
07.10.1858. Getrouwd in Madalena op 07.08.1811 met D. Águeda Francisca, geboren in
Madalena op 25.1.1786 en er overleden op 23.09.1878, dochter van Manuel Rodrigues Vieira
en van Francisca Rosa. Met nageslacht.
A4.12.7.2. Francisco, geboren in Madalena op 28.10.1788.
A4.12.7.3. D. Mariana Luísa op 25.02.1805 met José Furtado Jorge, geboren in Madalena op
15.03.1761 en overleden in Madalena op 21.09.1843, zoon van Manuel Furtado Jorge en
D. Rosa Maria de São José. Met nageslacht.
A4.12.7.4. Antónia, geboren in Madalena op 19.07.1779 en er overleden op 27.07.1779.
A4.12.7.5. Joaquim, geboren in Madalena op 10.07.1780 en er overleden op 20.07.1780.
A4.12.7.6. António da Rosa Oliveira, geboren in Madalena op 10.04.1783. Getrouwd in
Madalena op 28.09.1818 met D. Maria Feliciana, geboren in Madalena op 17.12.1786 en er
overleden op 05.06.1853, dochter van António Rodrigues Gaspar en D. Maria Francisca. Met
nageslacht.
A4.12.7.7. Joaquim da Rosa Oliveira, geboren in Madalena op 09.10.1885 en er overleden op
10.04.1897. Getrouwd in Madalena op 12.07.1817 met D. Pulquéria Jacinta, geboren in
Madalena op 06.02.1788 en er overleden op 28.12.1860, dochter van José Inácio da Silveira
en van Jacinta Clara. Kleindochter langs vaders kant van Manuel da Silveira de Andrade en
D. Isabel Inácia de Jesus. Kleindochter langs vaders kant van André Vieira Garcia en D. Ana
Maria.
105
Zes kinderen van Joaquim en D. Pulquéria:
A4.12.7.7.1. Manuel da Rosa Oliveira, geboren in Madalena op 09.04.1818 en er overleden
op 10.04.1897. Getrouwd in Madalena op 23.03.1848 met D. Joana Teresa, geboren in
Madalena op 25.10.1822 en er overleden op 04.04.1900, dochter van José Faia da Costa,
geboren in Bandeira en overleden in Madalena op 06.03.1845 en van D. Maria Teresa,
geboren in Madalena op 28.12.1783 en er overleden op 02.03.1879. Met nageslacht.
A4.12.7.7.2. José, geboren in Madalena op 15.06.1819.
A4.12.7.7.3. Francisco, geboren in Madalena op 23.03.1821.
A4.12.7.7.4. Maria, geboren in Madalena op 07.06.1823.
A4.12.7.7.5. Ana, geboren in Madalena op 08.09.1829 en er overleden op 15.12.1846.
A4.12.7.7.6. João da Rosa Oliveira, geboren in Madalena en daar getrouwd op 13.08.1874
met D. Ana Aurora Jacinta, geboren in Madalena op 21.08.1824 en er overleden op
13.8.1908, dochter van Manuel António Pereira en D. Jacinta Luísa Joaquina.
João en D. Ana hadden vier kinderen:
Allen werden gewettigd door het huwelijk van hun ouders.
A4.12.7.7.6.1. D. Maria, geboren in Madalena op 07.06.1854 en er overleden op 25.02.1925.
A4.12.7.7.6.2. José, geboren in Madalena op 23.07.1860 en er overleden op 01.01.1868.
A4.12.7.7.6.3. António, geboren in Madalena op 05.07.1863.
A4.12.7.7.6.4. Manuel da Rosa Oliveira, geboren in Madalena op 01.08.1857 en er overleden
op 13.02.1929. Professor onderricht in filharmonische muziek. Getrouwd in Madalena op
22.09.1906 met D. Rosa da Conceição Silva, geboren in Madalena op 13.03.1884 en er
overleden op 08.12.1957, professor in het lager onderwijs, dochter van José Silveira Homem
en van D. Emerenciana Conceição Oliveira (getrouwd in Madalena op 17.06.1880).
Kleindochter langs vaders kant van Francisco José Homen en D. Inácia Francisca.
Kleindochter langs moeders kant van José Manuel de Oliveira en D. Rosa da Conceição;
Manuel en D. Rosa hadden een zoon:
A4.12.7.7.6.4.1. António Silveira da Rosa, geboren in Bandeiras op 16.09.1908 en overleden
in Ponta Delgada op 12.10.1975. Hij was met een plezierboot uitgevaren met vrienden. De
boot werd beschadigd. Hij probeerde al zwemmend de kust te bereiken om hulp te halen,
maar verdween op zee. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden.
In de kapel van O.L.V. da Conceição in Capelas trouwde hij op 24.04.1935 met D. Maria
Luísa de Medeiros Tavares, geboren in Ponta Delgada op 14.03.1911 en overleden in
Lissabon op 25.01.1979, dochter van Francisco Luís Tavares, licentiaat Rechten, conservator
van het Burgerlijk register van Ponta Delgada, afgevaardigde van de ‘Assembleia Nacional
Constituante’ van 1911, burgerlijk gouverneur van Ponta Delgada,
administrateurafgevaardigde van de ‘Companhia de Navegação Carregadores Açorianos, en
D. Maria Francisca Tavares de Medeiros, overleden in Ponta Delgada op 16.09.1948.
106
António en D. Maria hadden twee dochters:
A4.12.7.7.6.4.1.1. D. Maria Luísa Tavares Silveira da Rosa, geboren in Ponta Delgada,
S. Pedro op 01.21.1944. Getrouwd in de kapel van Cântaro/Batalha op 09.06.1977 met Luís
Jacinto Pedrosa Diniz dos Pinheiros, geboren in Pelariga/Pombal op 12.02.1937, burgerlijk
ingenieur.
D. Maria en Luís hebben een dochter:
A4.12.7.7.6.4.1.1.1. D. Rita Silveira da Rosa dos Pinheiros, geboren in Lissabon op
02.07.1980. Licentiate Economie (UL). Getrouwd in Lissabon/S. Pedro de Alcântara op
21.06.2003 met Alexandre Dionísio Monteiro País, geboren in Lissabon op 15.07.1977, zoon
van Pedro Manuel Lagoas Monteiro País en D. Maria Pargana Dionísio.
D. Rita en Alexandre hebben een dochter:
A4.12.7.7.6.4.1.1.1.1. Maria Diniz dos Pinheiros Monteiro País, geboren in Lissabon op
09.06.2007.
A4.12.7.7.6.4.1.2. D. Maria Manuela Tavares Silveira da Rosa, geboren de wijk hoofdkerk in
Ponta Delgada, op 16.12.1938. Zij is getrouwd in het klooster van Belém op 16.12.1961 met
Eugénio da Câmara Soares de Albergaria, geboren in Lissabon/ S. Mamede op 08.09.1938,
licentiaat Geneeskunde, gespecialiseerd in chirurgie, dochter van Eduardo Soares de
Albergaría en van D. Leonar Ataíde da Câmara.
D. Maria en Eugénio hebben vier kinderen:
A4.12.7.7.6.4.1.2.1. D. Maria Cristina Silveira da Rosa Soares de Albergaría, geboren in
Lissabon/Alvalade op 21.07.1965. Baccalaureaat Engels/Duits. Getrouwd in Ponta Delgada,
S. Pedro op 08.09.1987 met Vasco Matias Tavares Ivens Brandão, geboren in de wijk
hoofdkerk van Ponta Delgada op 01.02.1960, licentiaat ingenieurswetenschappen mechanica
(Boston), zoon van Luís Guilherme Cogumbreiro Ivens Brandão, zeekapitein, en D. Maria
Fernanda de Soares Matias Tavares (getrouwd in de kerk van het klooster van S. André in
Ponta Delgada op 13.04.1959.
D. Maria en Vasco hadden drie kinderen:
A4.12.7.7.6.4.1.2.1.1. Francisco Soares de Albergaria Ivens Brandão, geboren in Ponta
Delgada/S. José op 17.10.1988.
A4.12.7.7.6.4.1.2.1.2. Vasco Soares de Albergaria Ivens Brandão, geboren in Ponta Delgada,
S. José op 30.05.1991.
A4.12.7.7.6.4.1.2.1.3. Mariana Soares de Albergaría Ivens Brandão, geboren in Ponta
Delgada/S. José op 03.04.1995.
A4.12.7.7.6.4.1.2.2. João Silveira da Rosa Soares de Albergaría, geboren in de wijk
hoofdkerk van Ponta Delgada op 31.08.1967. Licentiaat in ingenieurswetenschappen
zoötechniek.
107
Getrouwd in Ponta Delgada/S. Pedro op 13.01.2001 met D. Leonor Balcó Amaral, geboren in
Ponta Delgada/S. Pedro op 27.06.1978, licentiate Economie (UL), dochter van Roberto de
Sousa Rocha Amaral, geboren op 24.07.1941, economist, regionale secretaris van de
Economie en Financies, afgevaardigde (PS) van de Regionale Vergadering van de Azoren,
enz…, en van D. Maria Angelina da Naíal Balacó, geboren in Aveiro op 18.09.1943,
licentiate Portugees en Engels, professor van het secundair onderwijs.
João en D. Leonor hebben drie kinderen:
A4.12.7.7.6.4.1.2.2.1. D. Sara Amaral Soares de Albergaría, geboren in Ponta Delgada,
S. José op 11.04.2003.
A4.12.7.7.6.4.1.2.2.2. Diogo Amaral Soares de Albergaría, geboren in Ponta Delgada,
S. José op 07.04.2005.
A4.12.7.7.6.4.1.2.2.3. D. Isa Amaral Soares de Albergaría, tweelingzuster van vorige.
A4.12.7.7.6.4.1.2.3. Filipe Silveira da Rosa Soares de Albergaría, geboren in Lissabon,
Alvalade op 19.10.1971. Licentiaat Psychologie (UL).
A4.12.7.7.6.4.1.2.4. Miguel Silveira da Rosa Soares de Albergaría, geboren in Lissabon,
Alvalade op 04.02.1963. Licentiaat Filosofie, meester in Filosofie, gedoctoreerd in 2009.
In Oeiras op 16.02.1990 getrouwd met D. Gertrudes Maria Santos Silva, geboren in Lissabon,
Alvalade op 14.01.1963, licentiaat Portugees en moderne literaturen (UL), dochter van
Franklin Álvaro Silves en van D. Fernanda Augusta Santos.
Miguel en D. Gertrudes hebben twee dochters:
A4.12.7.7.6.4.1.2.4.1. Madalena Silva Soares de Albergaría, geboren in Lissabon/Alvalade
op 10.03.1994.
A4.12.7.7.6.4.1.2.4.2. D. Carolina Silva Soares de Albergaría, geboren in Ponta Delgada,
S. José op 25.02.1997.
8d. Tak D. Maria da Rosa geboren rond 1620 in Pico.
A. D. Maria da Rosa, geboren rond 1620, in Madalena rond 1643 getrouwd met João Luís
Garcia, geboren in Madalena op Pico.
Vier kinderen van João en D. Maria:
1. Francisco.
2. João.
3. Isabel.
4. Brites.
A1. Francisco Garcia Pereira, geboren in Madalena rond 1645. Ordonnantiekapitein. Rond
1670 getrouwd met D. Águeda Pereira de Simas, van het geslacht Simas.
108
Francisco en D. Águeda hadden o. a volgende dochter:
A1.1. D. Maria Ana Francisca, gedoopt in Madalena op 30.12.1688 en overleden in de wijk
hoofdkerk van Horta op 21.06.1746. Op 20.07.1712 getrouwd met Francisco Pereira Cardoso,
gedoopt in de hoofdkerk van Horta op 20.04.1681, legersergeant van de ordonnanties van
Horta sinds 26.03.1726, naast lid van de ‘Santo Ofício’ op 23.06.1716, ridder van de Orde
van Christus. Zoon van Francisco Pereira Cardoso, geboren in Bandeiras,
ordonnantiekapitein, rechter van de wezen van Madalena en rechter bij het gemeentebestuur
van Madalena, en van D. Maria Pereira Machado, geboren in Cedros.
Kleinzoon langs vaders kant van João Pereira Cardoso, hoofdkapitein van Madalena en van
D. Isabel Garcia. Kleinzoon langs moeders kant van João Machado Pereira, geboren in
Cedros, ordonnantiekapitein en zijn tweede echtgenote D. Bárbara de Utra, geboren in
Bandeiras en daar getrouwd op 12.01.1647.
D. Maria Ana en Francisco hadden o.a. volgende zoon:
A1.1. João Pereira Cardoso, geboren in 1707. Ordonnantiekapitein in Madalena.
Eerste huwelijk met D. Maria Úrsula Teles, van de familie Utra.
Tweede huwelijk in Praia da Graciosa op 01.10.1731 met zijn nicht D. Ana Maria Teles de
Bettencourt.
Twee dochters o.a. uit het tweede huwelijk van João met D. Ana:
A.1.1.1. D. Joana Felícia Teles, geboren in Bandeiras/Pico. In Sta Cruz da Graciosa op
04.10.1758 getrouwd met haar neef João Caetano da Cunha, met nageslacht bij Cunha.
A1.1.2. D. Ana Vitória Leite Ataíde de Bracamonte, geboren in Praia da Graciosa en 1752 en
overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 02.09.1810. Getrouwd met Vicente António da
Silveira Peixoto Pereira. Nageslacht bij de familie Valadão.
A2. João Garcia Pereira, kapitein van de ordonnanties.
A3. D. Isabel Garcia, getrouwd met Gonçalo da Rosa Vieira, hoofdkapitein van de
ordonnanties van Madalena, zoon van Gonçalo da Rosa, hoofdkapitein en van D. Catarina
Pereira de Mendonça. Met nageslacht.
A4. D. Brites Garcia getrouwd met João Francisco Pavão, overleden in Madalena op
10.11.1692.
D. Brites en João hadden drie kinderen:
A4.1. João, geboren in Madalena in 1665.
A4.2. Joana, geboren in Madalena en 1673 en er overleden in 1686.
A4.3. D. Isabel Garcia, geboren in Madalena in 1669. In Madalena op 15.05.1690 getrouwd
met Sebastião Rodrigues Gil, overleden in Madalena op 03.07.1754.
109
D. Isabel en Sebastião hadden negen kinderen:
A4.3.1. D. Bárbara de Josefa da Conceição, geboren in Madalena op 25.02.1691. Daar
getrouwd op 14.06.1733 met Inácio Pereira de Melo, geboren in Lages do Pico en overleden
in Madalena op 01.11.1735. Met nageslacht.
A4.3.2. D. Águeda, geboren in Madalena op 25.01.1693 en er ongehuwd overleden op
28.02.1724.
A4.3.3. Isabel Maria dos Anjos, geboren in Madalena op 18.05.1695. Zuster in het klooster
van de Glória in Horta, waar ze profeste met een gift van haar broer António op 27.03.1741.
Als religieuze nam de naam Isabel Josefa de Santo António aan.
A4.3.4. Sebastião Garcia da Rosa, geboren in Madalena op 01.10.1696 en er overleden op
09.04.1747. In Madalena op 10.08.1738 getrouwd met D. Teresa de Jesus, geboren in
Madalena op 04.03.1701 en er overleden op 10.02.1774. Dochter van Mateus Rodrigues
Pereira en van D. Maria de Medeiros. Met nageslacht.
A4.3.5. Maria da Glória, in Madalena geboren op 15.11.1700 en over ongehuwd overleden op
07.04.1718.
A4.3.6. Francisco, geboren in Madalena op 07.10.1705.
A4.3.7. Manuel, geboren in Madalena op 15.04.1713.
A4.3.8. António Garcia da Rosa, geboren in 1716 en overleden in Horta op 27.01.1788. Als
priester emigreerde hij naar Brazilië, waar hij vicaris werd van de kerk van O.L.V. da Glória
in Minas Gerais. Hij betaalde de studies van zijn neef Manuel Garcia da Rosa aan de
universiteit van Coimbra.
A4.3.9. José Garcia da Rosa, geboren in Madalena op 13.10.1713 en er overleden op
15.03.1767. Getrouwd in Madalena op 07.03.1734 met D. Maria Teresa, geboren in Madalena
op 15.08.1704 en er overleden op 24.12.1781, dochter van Matias Ferreira geboren in
Madalena op 30.12.1668 en van D. Maria Rodrigues, overleden in Madalena op23.08.1740.
Vijf kinderen van José en D. Maria:
A4.3.9.1. António Garcia da Rosa, geboren in Madalena op 17.02.1735. Professor Latijn in
Faial op 28.01.1779.
A4.3.9.2. Maria, geboren in Madalena op 8.04.1737. Zuster in het klooster van Jesus da Praia
op het eiland Terceira.
A4.3.9.3. Rosália, geboren in Madalena op 28.02.1740. In hetzelfde klooster als haar zuster.
A4.3.9.4. José, geboren in Madalena op 27.02.1743.
A4.3.9.5. Manuel Garcia da Rosa, geboren in Madalena op 12.03.1750 en er overleden op
22.05.1837. Baccalaureaat Rechten in Coimbra (1778). Rechter in Faial op 12.09.1780. Later
overgeplaatst naar Pico. Daarna benoemd tot magistraat voor de eilanden Faial en Pico.
Rechter bij de Casa da Suplicação en ridder in de Orde van Christus. In Horta op 26.07.1789
getrouwd met D. Isabel Josefa Forjaz de Lacerda, van het geslacht Utra.
110
Twee kinderen van Manuel en D. Isabel:
A4.3.9.5.1. D. Isabel Josefa Forjaz de Lacerda Brum de Labath, geboren in de wijk hoofdkerk
van Horta en overleden in Praia da Graciosa op 06.06.1844. Getrouwd in het oratorium van de
huizen van zijn vader getrouw in de wijk hoofdkerk van Horta op 25.01.1812 met António da
Cunha e Silveira Bettencourt, baron van Fonte do Mato. Met nageslacht bij Silveira.
A4.3.9.5.2. António Garcia da Rosa, geboren in Angra op 25.08.1790 en overleden in Horta.
Luitenant-kolonel van het regiment van de milities van Faial, raadgever van de municipaliteit,
onderprefect van Horta in 1833 en intermediair burgerlijke gouverneur van het district van
Horta. Eerste baron van Areia Larga, per decreet van 22.02.1854 en ridder van het
Koninklijke huis. Op 21.01.1815 getrouwd met D. Maria Isabel de Lacerda van het geslacht
Pereira.
António en D. Maria hadden o.a. de drie volgende zonen:
1. António.
2. Manuel.
3. Luís.
A4.3.9.5.2.1. António Garcia da Rosa, geboren op 20.10.1819 en in de wijk hoofdkerk van
Horta overleden op 04.01.1867. Ridder van het Koninklijke huis, Commandeur van de Orde
van Christus op 27.03.1854.
Op 18.07.1843 getrouwd met D. Maria Isabel de Sá, dochter van de raadgever Manuel
Rodrigues de Sá en van D. Maria Constância Maurícia. Nageslacht uitgestorven.
A4.3.9.5.2.2. Manuel Garcia da Rosa, geboren in Areio Larga/Pico op 14.10.1825 en
overleden in Lissabon/Braço de Prata op 10.03.1905, begraven in het oostelijk kerkhof van
Lissabon.
Baccalaureaat Rechten (U.C.), diplomaat, op dienst in Washington, Brussel en Rio de Janeiro.
Hij had nauwe contacten met de Braziliaanse keizerlijke familie, en begeleide de hertog van
Eu, schoonbroer van de keizer, tijdens diens bezoek aan Lissabon. Ridder van het
Koninklijke huis, commandeur van de Orde van Christus, ridder in de Orden van O.L.V. van
Conceição van Vila Viçosa, van Carlos III van Spanje, van Isabel de Katholieke van Spanje,
van Leopold van België, en van de Orde van de Roos van Brazilië, afgevaardigde van de
wetgevende kamers voor de kring van Horta (1857-1858).
In Londen getrouwd op 19.06.1849 met D. Ana Isabel de Sá, geboren in Porto op 04.08.1828,
dochter van de raadsheer Manuel Rodrigues de Sá en van D. Maria Constância Maurícia,
hierboven reeds vermeld.
Manuel en D. Ana hadden twee kinderen:
A4.3.9.5.2.2.1.D. Julia Garcia da Rosa, geboren op 05.10.1851. In Rio de Janeiro in de jaren
1870 getrouwd met João Pinto Guedes, zoon van Rodrigo Pinto Guedes en van D. Maria da
Silveira Pereira.
111
D. Julia en João hadden één zoon:
A4.3.9.5.2.2.1.1. José Garcia da Rosa Pinto Guedes, geboren in Brazilië.
A4.3.9.5.2.2.2.2. Manuel Maria Garcia da Rosa, geboren in Horta op 19.05.1871.
Baccalaureaat Rechten (U.C.), diplomaat tot bij de invoering van de Republiek. Tweede baron
van Areio Larga per decreet van 02.07.1892. Getrouwd met D. Rita Pereira Horta e Costa.
Zonder nageslacht.
A4.3.9.5.2.3. Luís Garcia da Rosa, geboren op 14.08.1833 en overleden op 02.3.1906.
Eigenaar. Conciërge van de douane van Horta (1864, 1878). Eerste huwelijk in de hoofdkerk
van Horta op 08.05.1884 met D. Maria da Glória Moreira, overleden op 10.05.1884, dochter
van Manuel Mareira Barroso, geboren in Chaves en van D. Isabel dos Anjos, geboren in Pico.
Tweede huwelijk op 10.09.1888 met D. Ana Eulália Serrão, overleden op 14.04.1904.
Vier kinderen uit het eerste huwelijk van Luís met D. Maria:
1. António.
2. D. Júlia.
3. D. Laura.
4. D. Júlia Garcia Ávila de Melo.
A4.3.9.5.2.3.1. António Garcia da Rosa, geboren in1865. Commandeur in de Orden van
Christus, Carel II en Isabel de Katholieke van Spanje.
Eerste huwelijk met D. Maria do Carmo Amaral, geboren op 10.07.1870 en overleden op
18.05.1909. Tweede huwelijk op 12.06.1913 met D. Conceição Mac-Mahon de Wrem,
geboren op 18.12.1880, dochter van Jos Zuzarte Wrem, geboren in Barcelona op 08.1.1850,
consul van Portugal in Barcelona op 30.12.1848, burggraaf van Wrem per decreet van
07.12.1888, en van D. Maria Luisa de Mac-Mahon y Sachi, geboren in Mayasil in Cuba op
29.12.1852.
A4.3.9.5.2.3.2. D. Júlia Garcia da Rosa, geboren op 19.12.1870. In de hoofdkerk van Horta
getrouwd op 29.04.1889 met Manuel Silveira Ávila de Melo, geboren in Pico/S. Mateus op
07.02.1861, eigenaar. Zoon van Manuel Silveira Ávila de Melo, geboren in S. Mateus op
28.2.1815 en er overleden op 31.01.1883, en van D. Ana Tomásia, geboren in S. Mateus op
03.11.1837 en getrouwd in S. Mateus op 01.01.1868. Kleinzoon langs vaderskant van
Francisco da Silveira Goulart (1792-1870) en van D. Jacinta Bernarda (1784-1866).
Kleinzoon langs moeders kant van Bento da Rosa Madrugada (1792-1878) en D. Ana
Tomásia (1798-1886).
Twee dochters van D. Júlia en Manuel:
A4.3.9.5.2.3.2.1. D. Laura Garcia Ávila de Melo, geboren op 04.08.1893. In Madalena op
25.05.1917 getrouwd met Francisco Rodrigues dos Santos Costa, geboren in Figueira da Foz
op 02.07.1888 en overleden in Angra/S. Pedro op 04.07.1953, apotheker van Madalena do
Pico, waar hij de apotheek “Santos Costa” oprichtte en gedurende de pestepidemie uitweek
naar Sta Cruz da Graciosa waar hij opnieuw een apotheek “Santos Costa” stichtte.
Hij was ondernemer, industrieel, wijnboer, administrateur van de gemeente en president van
de stad Sta Cruz.
112
D. Laura en Francisco hadden één zoon:
A4.3.9.5.2.3.2.1.1. Ruben Garcia de Melo dos Santos Costa, geboren in Sta Cruz da Graciosa
rond 1920 en overleden in Lissabon ca 2003. Radiotelegrafist van de handelsmarine.
Getrouwd met D. Maria de Lourdes Monteiro. Gescheiden.
Eén dochter uit het eerste huwelijk van Ruben en D. Maria:
A4.3.9.5.2.3.2.1.1.1. D. Elsa Monteiro dos Santos Costa, gehuwd met nageslacht in Lissabon.
A4.3.9.5.2.3.4.2.2. D. Júlia Garcia Ávila de Melo, geboren op 02.10.1908. In Horta getrouwd
met Hugo de Azevedo Xavier de Mesquita, met nageslacht bij Mesquita Pimentel.
Bibliografie: Genealogías da Ilha Terceira, António Ornelas Mendes & Jorge Forjaz, volume
IV pg 733-737, Dislivro Histórica, Lissabon 2007.
8e. Geslacht Nunes da Rosa, doopsel rond 1640 op het eiland Pico.
A. Bartolomeu Nunes, geboren in Madalena rond 1640 en er overleden op 16.11.1707.
Rond 1670 getrouwd met D. Maria Luís.
Bartolomeu en D. Maria hadden acht kinderen:
A1. D. Ana Nunes, geboren in Madalena op 03.07.1672 en er overleden op 12.11.1754.
In Madalena getrouwd op 12.02.1691 met João Fialho do Amaral Martins, van het geslacht
Martins. Met nageslacht.
A2. D. Domingas Nunes, geboren in Madalena op 24.05.1674 en er overleden op 30.07.1745.
Getrouwd in Madalena op 06.05.1697 met Manuel Fialho Martins, van het geslacht Martins.
Met nageslacht.
A3. D. Catarina Nunes, geboren in Madalena op 09.08.1676 en er overleden op 11.11.1742.
A4. Manuel Nunes da Costa, geboren in Madalena op 03.06.1678 en er overleden op
10.05.1745. Getrouwd in Madalena op 19.11.1719 met D. Luzia Pereira, geboren in Madalena
op 01.06.1679 en overleden op 13.12.1752, dochter van Diogo Pereira en D. Madalena
Rodrigues.
Manuel en D. Luzia hadden twee zonen:
A4.1. João, geboren in Madalena op 27.12.1720 en er overleden op 26.10.1746. Ongehuwd.
A4.2. Pedro Rodrigues Pereira, geboren in Madalena op 23.07.1723 en er overleden op
08.06.1809. Getrouwd in Madalena op 2808.1747 met D. Francisca Inácia de Oliveira van het
geslacht Oliveira. Met nageslacht daar omdat de naam van de moeder verkozen werd.
A5. D. Beatrix Jerónima de Santo António, geboren in Madalena op 08.05.1680 en overleden
in Madalena op 30.08.1751. In Madalena getrouwd op 01.08.1717 met Pedro João Jorge.
A6. Maria, geboren in Madalena op 28.2.1684 en er overleden op 05.03.1687.
113
A7. Maria, overleden in Madalena op 21.02.1696.
A8. D. Isabel Nunes, geboren in Madalena op 06.07.1670 en overleden in Madalena op
25.05.1705. Getrouwd in Madalena op 20.05.1691 met Manuel Rodrigues Dutra, van het
geslacht Ferreira.
D. Isabel en Manuel hadden vijf kinderen:
A8.1. D. Josefa Nunes, geboren in Madalena op 19.03.1692. Getrouwd in Madalena op
27.10.1720 met Manuel Vieira, geboren in Madalena op 20.11.1685, zoon van Manuel Vieira
Cardoso en D. Domingas Rosa.
A8.2. Maria, geboren in Madalena op 15.02.1694.
A8.3. Manuel, geboren in Madalena op 24.10.1699.
A8.4. António Nunes, geboren in Madalena op 11.06.1702 en overleden in Madalena op
18.05.1758. Geboren in Madalena op 24.08.1727 met D. Teresa Rodrigues, geboren in
Madalena op 08.01.1710 en overleden in Madalena op 19.06.1753, dochter van Manuel da
Rocha Garcia en van D. Joana Alvernaz Rodrigues.
António en D. Teresa hadden acht kinderen:
A8.4.1. D. Maria Nunes, geboren in Madalena op 15.10.1728 en er overleden op 25.01.1764.
In Madalena getrouwd op 30.10.1752 met José Vieira Pereira, geboren in Madalena o
27.10.1721 en er overleden op 17.01.1769, zoon van Manuel Vieira Pereira en D. Joana Faria
D. Maria en Jos hadden een zoon:
A8.4.1. Manuel Vieira Faria, geboren in Madalena op 06.01.1754 en er overleden op
17.09.1817.
Eerste huwelijk in Madalena op 19.01.1778 met D. Luzia Rosa, geboren in Madalena op
24.01.1758 en er overleden op 24.01.1794, dochter van Manuel da Rosa en D. Jerónima
Maria da Silveira.
Tweede huwelijk in Madalena op 12.05.1797 met D. Luzia de Faria, geboren in Madalena op
30.01.1756 en er overleden op 11.12.1841, dochter van João da Silveira Tavares en D. Maria
de Faria.
Eén dochter uit het eerste huwelijk van Manuel met D. Luzia Rosa:
A8.4.1.1. D. Jerónima Rosa, geboren in Criação Velha op 06.12.1785 en daar overleden op
03.02.1866. In Criação Velho op 18.09.1808 getrouwd et Manuel Faria Jorge, daar geboren
op 13.12.1784 en er overleden op 06.01.1871, zoon van Manuel Jorge en D. Luzia Faria.
D. Jerónima en Manuel hadden negen kinderen:
A8.4.1.1.1. D. Maria Rosa, geboren in Criação Velha op 20.03.1809 en er overleden op
14.04.1986. Getrouwd in Criação Velho op 22.02.1829 met Manuel José Pereira do Amaral.
Met nageslacht.
A8.4.1.1.2. Manuel, geboren in Criação Velho op 22.01.1812 en er overleden op 30.10.1812.
114
A8.4.1.1.3. Manuel Faria Jorge Júnior, geboren in Criação Verde op 01.01.1814 en er
overleden op 13.05.1877. Daar op 16.11.1838 getrouwd met D. Maria Madalena, geboren in
Criação Velho op 22.02.1819 en er overleden op 04.01.1906. Met nageslacht.
A8.4.1.1.4. Sérgio, geboren in Criação Velha op^17.10.1816 en er overleden op 31.01.1817.
A8.4.1.1.5. Leocádia Rosa, geboren in Criação Velha op 16.02.1818 en er overleden op
21.12.1901. Getrouwd in Criação Velho op 29.5.1825 met António José Amaral Pereira,
overleden in Criação Velha op 14.08.1869. Met nageslacht.
A8.4.1.1.6. Cláudio Faria Jorge, geboren in Criação Velho op 15.06.1821 en er overleden op
15.03.1913. Daar getrouwd op 28.11.1846 met D. Joana da Conceição, geboren in R. Roque
en overleden in Criação Velha op 17.02.1848. Met nageslacht.
A8.4.1.1.7. Isabel, geboren in Criação Velha op 17.02.1824 en er overleden op 05.08.1826.
A8.4.1.1.8. Guilherme, geboren in Criação Velha op 21.09.1825 en daar overleden op
05.08.1826.
A8.4.1.1.9. Rosália Luísa da Conceição, geboren in Criação Velha op 29.09.1829 en er
overleden op 22.02.1876. Daar getrouwd op 27.07.1849 met Francisco Rodrigues Ferreira,
met nageslacht bij het geslacht Ferreira.
A8.4.2. D. Teresa Maria, geboren in Madalena op 18.05.1732 en er overleden op 26.11.1776.
Getrouwd in Madalena op 10.05.1761 met Manuel Lourenço Jorge, geboren in Madalena op
09.10.1725 en er overleden op 05.02.1809, zoon van Manuel Lourenço Jorge en D. Maria
Garcia. Met nageslacht.
A8.4.3. Manuel Nunes Dutra, geboren in Madalena op 21.09.1734 en er overleden op
15.05.1797. Eerste huwelijk in Madalena op 19.05.1760 met Rosa Maria, geboren in
Madalena op 14.11.1741 en overleden in Madalena o 23.05.1807, dochter van Manuel Faria
Martins en D. Maria Josefa. Met nageslacht.
Tweede huwelijk in Madalena op 18.05.1780 met zijn schoonzuster D. Isabel Inácia, geboren
in Madalena op 14.11.1741 en er overleden op 23.05.1807. Met nageslacht.
A8.4.4. D. Francisca Maria, geboren in Madalena op 22.12.1736 en er overleden op
27.12.1766. In Madalena getrouwd op 18.12.1765 met António Rosa, geboren in Madalena op
17.04.1723, dochter van Paulo Luís en D. Margarida Rosa. Met nageslacht.
A8.4.5. António, geboren in Madalena op 14.11.1739 en jong overleden.
A8.4.6. António, geboren in Madalena op 01.03.1741.
A8.4.7. José Nunes Dutra, geboren in Madalena op 27.02.1743 en er overleden op
28.02.1797. Getrouwd in Madalena op 06.07.1769 met D. Catarina Jacinta, geboren in
Madalena op 28.12.1749 en er overleden op 03.09.1793, dochter van Simão Faria en D. Maria
Jacinta. Met nageslacht.
A8.4.8. António Nunes, geboren in Madalena op 18.08.1747 en er overleden op 16.01.1795.
Getrouwd in Madalena op 28.10.1777 met D. Ana Maria, geboren in Madalena op 23.06.1753
en er overleden op 20.07.1824, dochter van João Dutra Faria Rodrigues en van D. Maria
Amaral. Met nageslacht.
115
A8.5. Tomás Nunes, gedoopt in Madalena op 04.03.1697 en er overleden op 09.05.1768.
Eerste huwelijk in Madalena op 25.10.1722 met D. Teresa Rosa, geboren in Madalena op
06.12.1691 en er overleden op 13.09.1746, dochter van Manuel Vieira Cardoso en van
D. Domingas Rosa.
Tweede huwelijk op Madalena op 17.12.1746 met D. Teresa Rosa, overleden in Madalena op
24.06.1785.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk van Tomás:
A8.5.1. Bernardo Nunes, geboren in Madalena en er overleden op 05.02.1795. Getrouwd in
Madalena op 07.11.1750 met D. Ana Maria, geboren in Madalena op 25.02.1722 en er
overleden op 11.03.1803, dochter van Marcos Nunes de Oliveira en van D. Águeda Rodrigues
Pereira. Met nageslacht.
A8.5.2. Manuel, geboren in Madalena op 15.01.1727, vrij jong gestorven.
A8.5.3. Manuel Nunes da Rosa, die we vijf nummers verder weer opnemen, na de kinderen
uit het tweede huwelijk van Tomás Nunes.
Vier kinderen uit het tweede huwelijk van Tomás:
A8.5.4. Maria, geboren in Madalena op 13.11.1750 en er overleden op 14.01.1751.
A8.5.5. D. Teresa, geboren in Madalena op 20.09.1752 en er overleden op 06.12.1782.
Ongehuwd.
A8.5.6. D. Jacinta Tomásia de Jesus, geboren in Madalena op 03.02.1760 en er overleden op
14.05.1824. Getrouwd in Madalena op 15.02.1779 met António José Pereira Goulart,
geboren in Madalena op 14.01.1741 en, er overleden op 0112.1819, zoon van José Pereira
Goulart en D. Maria Francisca. Met nageslacht.
A8.5.7. Manuel, geboren in Madalena op 01.12.1764.
A8.5.3. Manuel Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 18.10.1730 en er overleden
op 19.04.1806. Eerste huwelijk met D. Jacinta Teresa, overleden in Madalena op 08.05.1771.
Tweede huwelijk in Madalena op 27.10.1776 met D. Catarina Tomásia, geboren in Madalena
op 27.12.1746 en er overleden op 21.05.1822., dochter van Domingos Gaspar en D. Rosa
Maria.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk van Manuel met. D. Jacinta:
A8.5.3.1. Manuel, geboren in Madalena op 27.08.1761.
A8.5.3.2. D. Maria Jacinta de Jesus, geboren in Madalena op 17.02.1763.
Eerste huwelijk in Madalena op 08.02.1784 met João Garcia da Rosa, geboren in Madalena
op 03.11.1749, zoon van João Garcia en D. Rosa Maria.
Tweede huwelijk in Madalena op 08.02.1802 met Manuel Lourenço Ferreira, geboren in
Candelária, Pico, op 13.08.1762 en overleden in Madalena op 30.08.1827, zoon van Manuel
Ferreira de Matos Mancebo en D. Rosa Maria.
116
Drie kinderen uit het eerste huwelijk van D. Maria en João:
A8.5.3.2.1. D. Rosa Mariana, geboren in Madalena op 10.03.1787 en er overleden op
29.03.1879. Getrouwd op 02.09.1811 in Madalena met José Rodrigues Caetano, geboren in
Madalena op 17.08.1870 en er overleden op 01.10.1851, zoon van José Rodrigues Caetano en
D. Maria Teresa.
D. Rosa en José hadden een dochter:
A8.5.3.2.1.1. D. Rosa Mariana do Amor Divino, geboren in Madalena op 04.09.1819 en er
overleden op 23.05.1890. Getrouwd in Madalena op 18.04.1853 met Manuel Rodrigues do
Amaral, geboren in Madalena op 03.06.1823 en er overleden op 19.03.1905, zoon van
Manuel Rodrigues do Amaral en D. Mariana Rosa.
D. Rosa en Manuel hadden drie dochters:
A8.5.3.2.1.1.1. Maria, geboren in Madalena o 07.06.1854.
A8.5.3.2.1.1.2. D. Jerónima da Glória, geboren in Madalena op 18.5.1856. Daar getrouwd op
03.11.1879 met João Rodrigues do Amaral, overleden in Madalena op 29.04.1900, zoon van
José Rodrigues do Amaral en D. Rosa Maria. Met nageslacht.
A8.5.3.2.1.1.3. D. Mariana Augusta, geboren in Madalena op 07.01.1862 en er overleden op
22.0.1933. Getrouwd in Madalena op 19.11.1883 met Manuel Fereira de Serpa Jr., geboren in
Madalena op 30.01.1858, zoon van Manuel Fereira de Serpa en D. Maria Madalena.
D. Mariana en Manuel hadden drie kinderen:
A8.5.3.2.1.1.3.1. D. Maria Palmira de Serpa, geboren in Madalena op 26.08.1884. Getrouwd
in Madalena op 16.06.1900 met Emílio Soares de Avelar, van het geslacht Avelar.
A8.5.3.2.1.1.3.2. Manuel, geboren in Madalena op 13.11.1886 en er overleden op 20.11.1886.
A8.5.3.2.1.1.3.3. Violante, geboren in Madalena op 18.01.1888.
A8.5.3.2.2. António Garcia da Rosa, geboren in Madalena op 17.09.1790 en er overleden op
22.02.1869. Getrouwd in Madalena op 11.02.1820 met D. Mariana Jacinta, geboren in
Madalena op 07.12.1787 en er overleden op 08.10.1869, dochter van José Rodrigues Caetano
en van D. Maria Teresa. Met nageslacht.
Een zoon uit het tweede huwelijk van D. Maria Jacinta en Manuel:
A8.5.3.2.3. José Garcia da Rosa, geboren in Madalena op 06.04.1805 en er overleden op
16.09.1883. Vrijgezel.
A8.5.3.3. Manuel Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 18.07.1766 en er overleden op
04.08.1857.
Eerste huwelijk in Madalena op 11.02.1790 met D. Ana Clara de Jesus, geboren in Madalena
op 24.07.1770 en overleden in Madalena op 16.12.1801, dochter van Manuel Dutra Garcia
País en D. Rosa Maria.
117
Tweede huwelijk in Madalena op 28.04.1802 met Tomásia Rosa, geboren in Madalena op
21.06.1764, dochter van António Dutra Alvernaz en D. Águeda Maria.
Vijf kinderen uit het eerste huwelijk van Manuel en D. Ana:
A8.5.3.3.1. Manuel, geboren in Madalena op 14.08.1791 en overleden in Madalena op
04.12.1791.
A8.5.3.3.2. Rosa, geboren in Madalena op 13.03.1793 en er overleden op 19.03.1793.
A8.5.3.3.3. Manuel Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 27.06.1794 en er overleden op
20.07.1849. Getrouwd in Madalena op 26.02.1826 met Luísa Francisca, geboren in Madalena
op 18.06.1802, dochter van Manuel Rodrigues Jorge en D. Isabel Francisca.
Manuel en Luísa hadden een dochter:
A8.5.3.3.3.1. D. Maria Luísa, geboren in Madalena op 16.12.1826. Geboren in Madalena op
19.05.1851 met Manuel Pereira do Amaral, van het geslacht Amaral, met nageslacht.
A8.5.3.3.4. António Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 23.09.1797 en er overleden op
07.03.1862. Getrouwd in Madalena op 11.07.1831 met D. Maria Delfina, geboren in
Madalena op11.12.1816 en er overleden op 21.06.1836, dochter van Tomás José da Silveira
en D. Maria Francisca. Met nageslacht.
A8.5.3.3.5. José Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 30.09.1800 en er overleden op
10.04.1875. Getrouwd met D. Maria Bernarda, van het geslacht Ferreira, met nageslacht.
Een zoon uit het tweede huwelijk van Manuel en Tomásia:
A8.5.3.3.6. Sebastião Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 27.06.1803 en er overleden op
14.07.1890. Getrouwd in Madalena op 32.11.1831 met D. Maria Isabel, geboren in Madalena
op 29.02.1808 en er overleden op 12.12.1876, dochter van Manuel Silveira de Andrade en van
D. Joana Margarida. Met nageslacht.
A8.5.3.4. Jacinta, geboren in Madalena op 09.11.1769 en er overleden op 25.11.1769.
A8.5.3.5. José Nunes da Rosa. Dit nummer verder herhaald.
Vier kinderen uit het tweede huwelijk van Manuel Nunes da Rosa en D. Catarina
Tomásia.
A8.5.3.6. Tomás Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 25.10.1778 en er overleden op
05.08.1854. Getrouwd in Madalena op 16.04.180 met D. Tomásia Joaquina, geboren in
Madalena en er overleden op 16.04.1839, dochter van José da Rosa Lourenço en van
D. Ana Maria de Jesus. Met nageslacht.
A8.5.3.7. António Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 05.10.1782 en er overleden op
19.08.1856. Eerste huwelijk in Madalena op 26.09.1809 met D. Rosa Jacinta, geboren in
Madalena op 19.05.1781 en er overleden op 16.10.1822, dochter van Manuel Rodrigues
Vicente en D. Ana Rosa. Met nageslacht.
118
Tweede huwelijk in Madalena op 12.04.1825 met D. Estácia Jacinta, geboren in Bandeira en
overleden in Madalena op 08.03.1869. Met nageslacht.
A8.5.3.8. João, geboren in Madalena op 24.03.1786.
A8.5.3.9. Francisco Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 05.05.1789 en er overleden op
30.07.1868. Getrouwd in Madalena op 05.015.1818 met D. Rosa Margarida, geboren in
Madalena op 31.10.1791 en er overleden op 23.06.1858, dochter van Francisco de Matos en
D. Rosa Margarida do Nascimento.
Zes kinderen van Francisco en D. Rosa Margarida:
A8.5.3.9.1. Manuel, geboren in Madalena op 02.05.1818.
A8.5.3.9.2. Francisco Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 22.09.1820. In Californië
getrouwd met D. Rosa Margarida Nunes, geboren in Madalena. Zij keerden naar Pico terug
rond 1876.
Francisco en D. Rosa hadden een zoon:
A8.5.3.9.2.1. Francisco Nunes da Rosa, geboren in Rio Vista, Solano Co., Californië op
22.02.1871 en overleden in Bandeiras, Pico op 13.09.1946. Hij was 5 jaar oud toen hij met
zijn ouders terugkeerde naar de Azoren. Hij studeerde aan het Lyceum van Horta en aan het
Seminarie van Angra. Hij werd tot priester gewijd in Angra in 1893. Hij was parochiepriester
van Mosteiro/Flores (1893)1896) en van Bandeira/Pico van 1896 tot aan zijn dood. Hij was
een verdienstelijk verhalenschrijver en journalist, hij werkte samen met vele dagbladen van de
Azoren. Hij publiceerde oa. ‘Gentes das Ilhas’. Hij werd kapelaanridder van het Koninklijke
huis in 1908 Het Regionaal Gouvernement van de Azoren stichtte ter zijner nagedachtenis de
Literaire Prijs Nunes da Rosa.
A8.5.3.9.3. José Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 15.11.1823. In Madalena op
28.01.1847 getrouwd met D. Bernarda Jacinta, van het geslacht Ferreira, met nageslacht.
A8.5.3.9.4.Tomásia, geboren in Madalena op 01.11.1826 en er overleden op 23.09.1847.
Ongehuwd.
A8.5.3.9.5. António, geboren in Madalena op 02.07.1830.
A8.5.3.9.6. Maria, geboren in Madalena op 04.04.1832.
A8.5.3.5. José Nunes da Rosa, geboren in Madalena in 1770 en er overleden in 1851.
Getrouwd in Madalena op 11.10.1795 met D. Ana Maria de Jesus.
Tien kinderen van José Nunes da Rosa en D. Ana Maria de Jesus:
A8.5.3.5.1. D. Maria Magdalena, geboren in Madalena op 13.07.1796. Getrouwd in Madalena
op 08.11.1824 met João Furtado de Mendonça, geboren in Faial.
119
A8.5.3.5.2. D. Ana Ermelinda da Glória, geboren in Madalena op 28.09.1797 en er overleden
op 21.07.1876. Getrouwd in Madalena op 31.10.1822 met Francisco Pereira Ribeiro, geboren
in Madalena op 19.04.1794 en er overleden op 21.12.1858, zoon van Francisco José Pereira
en van D. Inácia Rosa.
D. Ana en Francisco hadden zeven kinderen:
A8.5.3.5.2.1. Maria, geboren in Madalena op 03.04.1824 en er overleden op 11.04.1898.
A8.5.3.5.2.2. Francisco Pereira Ribeiro Júnior, geboren in Madalena op 10.12.1825 en er
overleden op 25.07.1866. Eigenaar. Getrouwd met D. Joana Inocência Ribeira, geboren in Rio
de Janeiro/S. José. Met nageslacht.
A8.5.3.5.2.3. Maria, geboren in Madalena op 06.03.1828.
A8.5.3.5.2.4. Manuel, geboren in Madalena op 03.05.1830 en er overleden op 14.10.1830.
A8.5.3.5.2.5. Manuel Francisco da Silva Ribeiro, geboren in Madalena op 05.02.1832.
Getrouwd me D. Ermelinda Rosa de Azevedo, geboren in Rio de Janeiro. Met nageslacht.
A8.5.3.5.2.6. António Mariano César de Oliveira Ribeiro, geboren in Madalena op
02.06.1838 en er overleden op 08.12.1901. Brigadegeneraal van het Overzeese legers.
Eerste huwelijk in Madalena o 27.07.1878 met D. Amélia Ernestine de Avelar, van het
geslacht Avelar.
Tweede huwelijk in Conceição op 04.06.1888 met D. Elvira Amância Cordeiro, van het
geslacht Goulart. Zonder nageslacht.
A8.5.3.5.2.7. João Baptista Ribeiro, geboren in Madalena o 19.06.1843. Eigenaar. Getrouwd
in Madalena op 15.01.1885 meet D. Elvira dos Santos, van het geslacht Santos.
João Baptista Ribeira en D. Elvira hadden zes kinderen:
A8.5.3.5.2.7.1. Maria, geboren in Madalena op 03.10.1885.
A8.5.3.5.2.7.2. João, geboren in Madalena op 26.12.1886.
A8.5.3.5.2.7.3. Ana, geboren in Madalena op 11.11.1892.
A8.5.3.5.2.7.4. Margarida, geboren in Madalena op 20.07.1895.
A8.5.3.5.2.7.5. Justino, geboren in Madalena op 26.12.1898.
A8.5.3.5.2.7.6. D. Julia, geboren in Madalena op 01.10.1903.
A8.5.3.5.3. Manuel Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 25.10.1799 en er overleden op
23.12.1850. Getrouwd in Madalena op 10.12.1832 met D. Ana Emília do Coração de Jesus,
geboren in Madalena op 22.08.1799 en er overleden op 26.05.1878, dochter van Joaquim da
Rosa Silveira en van D. Águeda Francisca de Jesus. Met nageslacht.
A8.5.3.5.4. D. Jacinta Felizarda da Glória, geboren in Madalena op 28.11.1801 en er
overleden op 29.11.1864. Geboren in Madalena op 09.04.1824 met José Rodrigues Serpa,
geboren in Madalena o 05.11.1795 en overleden in Madalena op 03.08.1880, zoon van José
Rodrigues Serpa en D. Francisca de São José. Met nageslacht.
A8.5.3.5.5. D. Rosa Luciana, geboren in Madalena op 22.02.1804. Getrouwd in Madalena op
22.10.1829 met António Silveira Duarte.
120
A8.5.3.5.6. José Nunes da Rosa, geboren in Madalena op 28.01.1806 en er overleden in
Madalena op 09.06.1874. Vrijgezel.
A8.5.3.5.7. D. Rita Isabel, geboren in Madalena op 11.06.1808 en er overleden op 20.11.1895
Getrouwd in Madalena op 10.05.1849 met José Bernardo da Fonseca, geboren in S. Mateus
do Pico op 25.07.1823, zoon van José Bernardo da Fonseca en van D. Rosália Felícia.
A8.5.3.5.8. Francisca, geboren in Madalena op 06.05.1812.
A8.5.3.5.9. D. Luísa Emília do Coração de Jesus, geboren in Madalena op 05.04.1814 en er
overleden op 13.12.1891.
Eerste huwelijk in Madalena op 21.04.1836 met Domingos Vieira de Simas, geboren in Sta
Luzia do Pico en overleden in Madalena op 2907.1840. Met nageslacht.
Tweede huwelijk in Madalena op 08.02.1849 met José Vieira Garcia, geboren in Madalena op
10.08.1818 en overleden in Madalena op 01.05.1898, zoon van Manuel Vieira Garcia en
D. Maria Inácia de Jesus.
A8.5.3.5.10. Francisco José Nunes da Silva, geboren in Madalena op 15.09.1810 en er
overleden op 13.10.1892. Eigenaar. Getrouwd in Madalena op 06.06.1857 met D. Doroteia
Luna Ribeira, van het geslacht Terra.
Francisco en D. Doroteia hadden drie kinderen:
A8.5.3.5.10.1. D. Maria, geboren in Madalena op 21.12.1862.
A8.5.3.5.10.2. Francisco Nunes da Silva, geboren in Madalena op 03.05.1865 en overleden in
Madalena op 20.12.1926.
A8.5.3.5.10.3. D. Olívia Ribeira Silva, geboren in Madalena op 09.12.1867. Getrouwd in
Horta/Angústias met Escolástico Maciel Cunha, met nageslacht bij het geslacht Cunha.
Bibliografie: Genealogías das Quatro Ilhas, Jorge Forjaz en António Ornelas Mendes,
Dislivro Histórica, Lissabon 2009, volume III, pg 1923-1930.
8f. Manuel da Rosa Ferreira geboren rond 1660 in Pico.
A. Manuel da Rosa Ferreira, geboren in Madalena do Pico rond 1660 en er overleden op
18.10.1699. Getrouwd met D. Ana do Amaral.
Manuel en D. Ana hadden twee kinderen:
A1. Inácio, geboren in Madalena op 01.05.1695.
A2. D. Maria da Rosa, geboren in Madalena op 27.04.1699 en er overleden op 10.01.1771.
Zij trouwde op 08.05.1718 met Francisco Rodrigues do Porto, geboren in Madalena op
06.04.1694 en er overleden op 30.04.1751, zoon van João Rodrigues Porto en D. Ana
Rodrigues, overleden in Madalena op 13.11.1730.
121
D. Maria en Francisco hadden vijf kinderen:
A2.1. António, geboren in Madalena op 20.04.1727.
A2.2. Antónia, geboren in Madalena op 24.09.1728.
A2.3. Francisco Rodrigues do Santos, geboren in Madalena op 01.11.1730 en er overleden op
23.12.1802. Eerste huwelijk in Madalena op 13.11.1752 met D. Maria Francisca, overleden in
Madalena op 27.12.1775, dochter van Sebastião Garcia, geboren in Bandeiras en overleden in
Madalena op 24.10.1767, en van D. Isabel Silveira. Met nageslacht.
Tweede huwelijk in Madalena op 20.09.1779 met D. Jerónima Inácia, geboren in Madalena
op 26.02.1741 en er overleden op 12.08.1809, dochter van Inácia Furtado en D. Luzia Pereira,
met nageslacht.
A2.4. José, geboren in Madalena op 01.02.1736.
A2.5. Manuel da Rosa, geboren in Madalena op 19.01.1723 en er overleden op 09.04.1781.
In Madalena getrouwd op 16.06.1748 met D. Luzia da Trindade, geboren in Madalena op
28.05.1719 en er overleden op 14.11.1793, dochter van Pedro da Rosa, geboren in Madalena
op 20.06.1686 en er overleden op 12.11.1759, en D. Madalena do Nascimento de Santo
António, geboren in Madalena op 03.01.1697 en er overleden op 31.12.1781 (getrouwd in
Madalena op 04.11.1714).
Kleindochter langs vaders kant van Bartolomeu da Rosa Amaral, overleden in Madalena op
10.12.1707 en van D. Madalena Luís, overleden in Madalena op 24.1.1712.
Manuel en D. Luzia hadden zeven kinderen:
A2.5.1. D. Elisa da Rosa, geboren in Madalena op 12.04.1749 en er overleden op 13.04.1826.
Getrouwd in Madalena op 03.07.1775 met Manuel Ferreira Romão, geboren in Lajes do Pico
op 03.07.1747 en overleden in Madalena op 18.10.1836, zoon van Francisco Ferreira en
D. Maria da Conceição. Met nageslacht.
A2.5.2. Francisco geboren in Madalena op 03.09.1752, gestorven op 10.09.1752.
A2.5.3. Manuel da Rosa Porto, geboren in Madalena op 08.09.1753 en er overleden op
21.1.1795. Ongehuwd.
A2.5.4. D. Rosa Luísa, geboren in Madalena op 16.03.1763. Daar getrouwd op 04.08.1790
met Tomás Francisco, geboren in Madalena op 13.07.1762, zoon van José Duarte, overleden
in Madalena op 22.08.1765 e van D. Maria Inácia, geboren in Madalena op 21.02.1740 en er
overleden op 17.10.1807. Kleinzoon langs moeders kant van José Rodrigues Alvernaz en
D. Rosa Inácia. Met nageslacht.
A2.5.5. Francisco, geboren in Madalena op 23.12.1761 en er overleden op 30.06.1762.
A2.5.6. D. Josefa Luísa de Trindade, overleden in Madalena op 02.03.1847. Daar getrouwd
op 110.07.1801 met Jacinto José Rodrigues, geboren in Madalena op 19.05.1773 en er
overleden op 13.03.1850, zoon van José Rodrigues Porto en D. Teresa Maria de Jesus.
Kleinzoon langs vaders kant van António Rodrigues Porto en D. Ana Maria.
Kleinzoon langs moedes kant van Manuel da Silveira Cardoso en D. Isabel da Conceição.
122
A2.5.7. D. Maria da Trindade da Rosa, geboren in Madalena op 03.05.1757 en overleden in
Madalena op 01.09.1832. Daar getrouwd op 15.07.1787 met José Francisco Ferreira, geboren
in Angra/S. Pedro en overleden in Madalena op 25.10.1842, dochter van D….Ferreira en
D. Maria de Santo António.
Vijf kinderen van D. Maria en José:
A2.5.7.1. Manuel Francisco Ferreira, geboren in Madalena op 20.02.1789 en overleden in
Madalena op 10.09.1860. Overleden in Madalena op 04.07.1853 met D. Ana Francisca,
geboren in Madalena op 09.03.1813 en er overleden op 12.05.1860, dochter van Matias Jorge
en D. Ana Francisca, met nageslacht.
A2.5.7.2. Maurício José da Rosa, geboren in Madalena op 17.12.1803 en overleden in
Madalena op 03.03.1892. Geboren in Madalena op 28.04.1836 met zijn nicht D. Vitória
Luísa. Met nageslacht.
A2.5.7.3. António Francisco Ferreira, geboren in Madalena op 28.11.1881. Daar getrouwd op
23.11.1831 met D. Maria da Glória, geboren in Madalena op 28.09.1806 en er overleden op
22.12.1882, dochter van José de Medeiros en D. Teresa Luiísa. Met nageslacht.
A2.5.7.4. Francisco José Ferreira, geboren in Madalena op 27.05.1796 en er overleden op
07.08.1827. Vrijgezel.
A2.5.7.5. José Francisco da Rosa, geboren in Madalena op 19.09.1792 en er overleden op
22.12.1866. Eigenaar. Getrouwd in Madalena op 22.10.1829 met D. Maria Madalena Xavier
de Sampaio, van het geslacht Sampaio.
José en D. Maria hadden vier kinderen:
A2.5.7.5.1. José, geboren in Madalena op 03.10.1830.
A2.5.7.5.2. António Francisco da Rosa, geboren in Madalena op 08.03.1838 en er overleden
op 22.07.1906. In Madalena getrouwd op 22.02.1886 met D. Maria Leonor Furtado, geboren
in Madalena OP 16.06.1857 en er overleden op 24.10.1925, dochter van João Furtado de
Miranda en D. Rosa Madalena.
António en D. Maria hadden twee kinderen:
A2.5.7.5.2.1. António Francisco da Rosa, geboren in Madalena op 20.09.1876 en er overleden
op 18.06.1939. Daar getrouwd op 18.11.1916 met D. Gertrudes Madruga, van het geslacht
Madruga. Zonder nageslacht.
A2.5.7.5.2.2. Manuel Maria Pereira da Rosa, geboren in S. Caetano, Pico op 08.01.1889 en
overleden in Madalena op 19.06.1951. Vrijgezel.
A2.5.7.5.3. Francisco Xavier da Rosa Sampaio, geboren in Madalena op 15.02.1838 en er
overleden op 15.02.1889. Daar getrouwd met D. Cândida Augusta de Amaral, geboren in
Madalena op 15.02.1832 en er overleden op 13.05.1912, dochter van Pascoal Tomás Pereira
en D Rosa Felicia do Amaral.
123
D. Cândida had een natuurlijke zoon:
A2.5.7.5.3.1. Manuel Maia da Rosa Sampaio, geboren in Madalena in 1871 en overleden in
Madalena op 14.01.1950. Getrouwd in Bandeiras op 07.07.1897 met D Maria Leonor de
Melo, van het geslacht Melo. Zonder nageslacht.
A2.5.7.5.4. Manuel Maria de Rosa, geboren in Madalena op 20.09.1833 en overleden in Ponta
Delgada. Baccalaureaat Geneeskunde (UC). Hij begon zijn loopbaan in Vila Franca do
Campo en werd nadien benoemd tot geneesheer van de stadsraad van Ponta Delgada op
19.02.1867. Hij werd afgevaardigde van de gezondheidsdiensten in Ponta Delgada op
21.06.1886, hoofdopzichter van de gezondheidsdienst van Ponta Delgada op 20.03.1889,
ridder van de Orde van Santiago (1899), eregeneesheer van de Koninklijke raad in 1901, bij
gelegenheid van het Koninklijk bezoek aan de Azoren.
In Ponta Delgada/Livramento getrouwd met D. Jacinta Carlota Botelho, geboren in
Livramento, dochter van António Jacinto Jorge Botelho, handelaar en zijn tweede echtgenote
D. Jacinta Emília de Oliveira Vale.
Manuel en D. Jacinta hadden twee dochters:
A2.5.7.5.4.1. D. Maria Madalena Botelha da Rosa, geboren in Vila Franca do Campo en
overleden in Ponta Delgada op 13.01.1920.
In de wijk hoofdkerk van Ponta Delgada getrouwd met Francisco José Coelho e Sousa,
geboren in Ponta Delgada op 10.06.1859 en er overleden op 25.09.1915, zoon van Francisco
Jerónimo Coelho e Sousa, geboren in Sta Cruz da Graciosa op 18.10.1801 en overleden in
Fajã de Baixo, Ponta Delgada op 01.09.1888, baccalaureaat Rechten, rechter van het
arrondissement Angra o 03.09.1849, rechter van het Westelijk arrondissement van Funchal,
voorzitter van het Verbond van de Azoren in 1872, raadgever bij het Opperste Tribunaal van
het Gerecht in 1882, afgevaardigde op de Cortes voor de Azoren (1842), commandeur van de
Orde van OLV da Conceição van Vila Viçosa op 21.11.1872, ridder van het Koninklijke huis
op 28.10.1873, en van zijn tweede echtgenote D. Maria Francisca Apolónia, geboren in S.
António das Vendas, Montemor-o-Novo, rond 1837 en overleden in Ponta Delgada op
17.04.1900 (getrouwd in de kathedraal van Ponta Delgada op 04.09.1882).
Vijf kinderen van D. Maria en Francisco.
A2.5.7.5.4.1.1. D. Eulália da Rosa Coelho e Sousa, geboren in Ponta Delgada op 03.08.1885
en er overleden in de wijk S. Vicente Ferreira, op 31.07.1942.
In Ponta Delgada op 05.02.1916 getrouwd met Nuno de Gusmão Tavares do Canto Taveira,
geboren in Ribeira Grand/Conceição op 03.06.1875 en overleden in de wijk hoofdkerk in
Ponta Delgada op 18.12.1969, zoon van Leonel Tavares do Canto Taveira, heer van het
herenhuis do Vencimento in Ribeira Grande, en D. Maria Amália Botelho de Gusmão.
124
Eén dochter van D. Eulália en Nuno:
A2.5.7.5.4.1.1.1. D. Adriana Coelho de Gusmão Tavares do Canto Taveira, geboren in de
wijk hoofdkerk van Ponta Delgada op 19.01.1920 en overleden in Ponta Delgada/S. José op
21.01.1985.
Getrouwd in Capelas op 30.07.1938 met Francisco Maria Pimentel Rebelo, geboren in Ponta
Delgada/S. José op 26.02.1917 en overleden in Ponta Delgada/S. José op 01.08.1986,
zaakleider, zoon van Luís Francisco Rebelo Bicudo, baccalaureaat Rechten (UC), en van D.
Alice Maria de Paíva Pimentel, geboren in Ponta Delgada/S. José op 28.02.1885 en daar
overleden op 07.10.1971 (getrouwd in Londen op 26.08.1914).
Kleinzoon langs vaders kant van Francisco Borges Bicudo en D. Ana Rebelo Borges de
Castro. Kleinzoon langs moeders kant van João Maria Pimentel, handelaar in Ponta Delgada,
en van D. Olívia da Silva Paíva.
Drie kinderen van D. Adriana en Francisco:
A2.5.7.5.4.1.1.1.1. José Manuel Tavares Rebelo, geboren in de wijk hoofdkerk van Ponta
Delgada op 05.05.1939. Licentiaat in Geschiedenis (UC), professor van het Secundair
onderwijs, medeoprichter (1980) en voorzitter (1993-2008) van de Casa dos Açores do Norte,
medeoprichter (1997) en voorzitter van de Wereldraad van de Casas dos Açores,vanaf 2001,
en medestichter en eerste president van de Confreria Atlântico do Chá (2007-2008).
Getrouwd in de kathedraal van Porto op 05.04.1969 met D. Olivia Silva Oliveira Valença,
geboren in Porto/Cedofeita op 28.04.1939, licentiaat Geschiedenis (UC), professor van het
Secondair onderwijs, dochter van Arthur de Oliveira Valença en D. Maria Teresa Ferreira
Santos Silva.
Twee zonen van José en D. Olímpia:
A2.5.7.5.4.1.1.1.1.1. Jorge Manuel Valença Rebelo, geboren in Coimbra op 21.12.1969.
Vrijgezel. Licentiaat in Sociale Diensten, meester in Sociale Re-integratie, doctoraat in
Sociale Economie, assistent aan de Universiteit Fernando Pessoa.
A2.5.7.5.4.1.1.1.1.2. Pedro Manuel Valença Rebelo, geboren in Porto op 22.05.1971.
Licentiaat Toegepaste Wiskunde, Informatica. Beheerder informatica. Getrouwd in Lamego,
OLS de Cambres, op 04.03.2000 met D. Vanda Sofia de Moura Silva Ferreira, geboren in
Lourenço Marques, Mozambique in 1973, licentiate in Beheersinformatica (UM), dochter van
Armando da Silva Ferreira en D. Aldina dos Anjos Jorge de Moura.
Pedro en D. Vanda hebben twee kinderen:
A2.5.7.5.4.1.1.1.1.2.1. Gonçalo de Moura Ferreira Valença Rebelo, geboren in Porto op
05.06.2004.
A2.5.7.5.4.1.1.1.1.2.2. D. Maria de Moura Ferreira Valença Rebelo, geboren in Porto, Vitória
op 23.08.2007.
A2.5.7.5.4.1.1.1.2. D. Maria Eduarda Tavares Rebelo, geboren in Ponta Delgada op
02.08.1940 en er overleden op 20.07.2008. Ongehuwd.
125
A2.5.7.5.4.1.1.1.3. António Luís Tavares Rebelo, geboren in S. Vicente Ferreira, S. Miguel op
04.02.1947. Getrouwd in de kapel van St. António van de Monte Brasil in Angra op
07.01.1971 met D. Lúcia Tavares de Sousa, geboren in Ribeirinha, Ribeira Grande, op
22.05.1950, dochter van José de Sousa Salgado en D. Gilda de Lourdes Tavares Leite.
António en D. Lúcia hebben twee zonen:
A2.5.7.5.4.1.1.1.3.1. Paulo de Sousa Rebelo, geboren in Sarnia, Ontário, Canada, op
10.07.1974.
A2.5.7.5.4.1.1.1.3.2. Paulo de Sousa Rebelo, geboren in Brompton, Ontário, Canada, op
26.01.1878. Op 02.09.2006 getrouwd met D. Maria João dos Reis Tavares, geboren in Ponta
Delgada/S. José op 04.09.1975, dochter van João Manuel Nunes Tavares en D. Maria do
Livramento Raposo Medeiros Reis.
Paulo en D. Maria hebben een zoon:
A2.5.7.5.4.1.1.1.3.2.1. Rodrigo Tavares Rebelo, geboren in Ponta Delgada op 06.07.2007.
A2.5.7.5.4.1.2. D. Jacinta, gestorven in de wijk hoofdkerk van Ponta Delgada op 29.01.1892,
vier jaar oud.
A2.5.7.5.4.1.3. D. Maria Elvira da Rosa Coelho e Sousa, geboren in Ponta Delgada op
24.01.1892 en er overleden op 01.08.1943. Getrouwd op 04.01.1888 in Ponta Delgada met
Luís de Benevides Jr., geboren in Ponta Delgada op 04.01.1888 en overleden in Fajã de Baixo
op 22.02.1946, zoon van Luís de Benevides en D. Isabel Maria da Luz Miranda (getrouwd in
S. José van Ponta Delgada op 01.08.1883).
D. Maria en Luís hadden twee kinderen:
A2.5.7.5.4.1.3.1. D. Maria Elvira da Rosa Coelho de Benevides, overleden in Ponta Delgada
op 13.01.1932 met Leonel de Gusmão Tavares do Canto Taveira Jr., geboren in 1907,
functionaris van de Banco do Portugal, zoon van Leonel de Gusmão Tavares de Canto
Taveira en van zijn eerste echtgenote D. Emília Tavares Neto. Gescheiden.
D. Maria en Leonel hebben een dochter:
A2.5.7.5.4.1.3.1.1. D. Sónia Maria Benevides Taveira, geboren in Ponta Delgada op
20.10.1945. Eerste huwelijk in Luanda, Angola op 25.11.1964 met D. Domingos de Sousa
Coutinho, geboren in Lissabon op 15.12.1934, zoon van Domingos António de Sousa
Coutinho, 4de markies van Funchal, en van D. Maria Rita de Matos Fernandes.
Tweede huwelijk met António Correia Arouco Antunes, gescheiden (met nagelacht) van
D. Maria da Conceição Correia Arouco.
Een dochter uit het eerste huwelijk van D. Sónia met Domingos:
A2.5.7.5.4.1.3.1.1.1. D. Maria Leonor Benevides de Sousa Coutinho, geboren in Luanda,
Sagrada Família, op 07.11.1966. Getrouwd met Pedro Manuel Bastos Rabaça, geboren in
Lissabon op 08.06.1961, zoon van António Emílio Bastos Rabaça en D. Maria Maxima Alves
de Castro. Gescheiden.
126
D. Maria en Pedro hebben twee kinderen:
A2.5.7.5.4.1.3.1.1.1.1. Sebastião Maria de Sousa Coutinho de Bastos Rabaça.
A2.5.7.5.4.1.3.1.1.1.2. Francisco Maria de Sousa Coutinho de Bastos Rabaça.
Een zoon uit het tweede huwelijk van D. Sónia met António:
A2.5.7.5.4.1.3.1.1.2. Gustavo Benevides Arouco.
A2.5.7.5.4.1.3.2. Luís Jaime Coelho de Benevides, geboren in Ponta Delgada en overleden in
Lissabon. Vrijgezel.
A2.5.7.5.4.1.4. Adolfo da Rosa Coelho e Sousa, geboren in Ponta Delgada op 19.01.1896.
Op 02.03.1929 getrouwd met D. Jardelina dos Anjos de Bettencourt Galvão Raposo, geboren
in Salga/S. Miguel, dochter van José Raposo de Benevides en van D. Antónia Adelaíde de
Medeiros Galvão.
Twee kinderen van Adolfo en D. Jardelina:
A2.5.7.5.4.1.4.1. D. Maria Madalena Galvão Raposo Coelho e Sousa, geboren in Ponta
Delgada. Op 29.04.1954 getrouwd met João Guilherme Fischer Berquó de Aguiar, van het
geslacht Berquó. Met nageslacht in S. Miguel.
A2.5.7.5.4.1.4.2. José Francisco Galvão Raposo Coelho e Sousa, getrouwd met D. Maria
Manuela Machado Ferreira, geboren op 02.08.1944.
Vier kinderen van José en D. Maria:
A2.5.7.5.4.1.4.2.1. Jorge Adolfo Machado Ferreira Coelho e Sousa, technisch
landbouwingenieur. Getrouwd met D. Ana Mafalda Oliveira, Kinderopvoedster. Met
nageslacht.
A2.5.7.5.4.1.4.2.2. D. Maria da Conceição Machado Ferreira Coelho e Sousa, lerares
lichamelijke opvoeding.
A2.5.7.5.4.1.4.2.3. José Manuel Machado Ferreira Coelho e Sousa.
A2.5.7.5.4.1.4.2.4. D. Maria Manuela Machado Ferreira Coelho e Sousa, geboren in Ponta
Delgada op 23.05.1975.
A2.5.7.5.4.1.5. Eduardo da Rosa Coelho en Sousa, geboren in Ponta Delgada op 08.07.1898
en er overleden op 25.10.1957. Bankbediende. Getrouwd met D. Honória de Sequeira Forjaz
de Lacerda, van het geslacht Sousa de Lacerda.
Eduardo en D. Honória hadden twee kinderen:
A2.5.7.5.4.1.5.1. Eduardo de Lacerda Coelho en Sousa, geboren in Ponta Delgada/S. Pedro op
14.03.1935. Getrouwd in Ponta Delgada met D. Maria Liseta de Melo Pacheco Ferreira,
geboren in Lomba do Loução, Povoação.
127
Eduardo en D. Maria hebben een dochter:
A2.5.7.5.4.1.5.1.1. D. Maria Isabel de Lacerda Coelho e Sousa, geboren in Ponta Delgada op
04.12.1962. Daar getrouwd in S. Pedro op 12.07.1987 met Carlos do Rego Pimentel, van het
geslacht Mesquita. Met nageslacht daar.
A2.5.7.5.4.1.5.2. D. Maria Ricarda de Lacerda Coelho e Sousa, geboren in Ponta Delgada op
28.06.1936. Ongehuwd. Bediende bij SATA.
A2.5.7.5.4.2. D. Mariana Botelho da Rosa, geboren in Ponta Delgada op 21.05.1874 en er
overleden op 27.07.1913. Daar getrouwd op 09.02.1893 met Agostinho Cimbron Machado de
Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada/S. Pedro op 13.08.1865 en er overleden op
20.05.1916, zoon van António Caupers Machado de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada
op 14.07.1834 en er in S. Pedro overleden op 26.01.1916, baccalaureaat Rechten (UC), ridder
van het Koninklijke huis op 08.04.1874, en van zijn eerste vrouw D. Maria da Conceição
Cimbron Borges de Sousa.
Twee kinderen van D. Mariana en Agostinho:
A2.5.7.5.4.2.1. D. Natália da Rosa Cimbron de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada op
24.11.1898 en er overleden in S. José op 28.03.1986.
Getrouwd met Artur do Canto e Castro Resendes, geboren in Vila Franco do Campo op
07.08.1897 en overleden op het eiland Alor, in Timor, tijdens een Japanse concentratie op
23.02.1945.
Ingenieur geografie en licentiaat wiskunde (UC), toegevoegd aan de Geografische Missie van
Timor in 1937, administrateur van het district Dili,Timor (1942-1945), officier in de Orde van
Torre e Espada, ten postume titel (26.03.1952à, zoon van Artur da Horta Resendes en D.
Maria José Coutinho do Canto e Castro. Zonder nageslacht.
A2.5.7.5.4.2.2. Manuel da Rosa Cimbron de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada/S. José
in 1894 en er overleden op 15.12.1932. Legerofficier, die gestreden heeft tijdens de eerste
wereldoorlog, verschillende medailles, ridder in de Ordes van Cristo, Avis en Torre e Espada.
In Ponta Delgada/S. José op 22.11.1919 getrouwd met zijn nicht D. Ester Simbron Barbosa,
geboren in Ponta Delgada/S. Pedro op 16.10.1896 en daar overleden op 04.07.1978, dochter
van Anibal de Bettencourt Barbosa en D. Maria do Carmo Machado Cimbron.
Kleindochter langs vaders kant van Francisco Barbosa Furtado en D. Maria Bernarda de
Bettencourt. Kleindochter langs moeders kant van Agostinho Cimbron Borges de Sousa en D.
Maria do Carmo Caupers Machado de Faria e Maia.
Manuel en D. Ester hadden twee kinderen:
A2.5.7.5.4.2.2.1. Carlos Barbosa de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada/S. José op
2.11.1925 en overleden in Ponta Delgada op 24.10.1975. Functionaris van de Azoriaanse
Verzekeringsmaatschappij. Getrouwd in de kapel van Sant’Ana in Ponta Delgada op
06.02.1949 met D. Margarida Maria Cardoso da Costa, geboren in Ponta Delgada op
28.02.1926, dochter van João Augusto da Costa, licentiate in Farmacie (UC), eigenares van de
Farmacie Costa, en D. Maria Georgina Cardoso Silva.
128
Carlos en D. Margarida hadden twee kinderen:
A2.5.7.5.4.2.2.1.1. João Manuel da Costa de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada op
21.12.1950. Functionaris bij SATA.
In de kapel van het College van S. Francisco Xavier in Ponta Delgada/S. José op 19.07.1980
getrouwd met D. Maria de Deus Carvalho da Silva, geboren in Ponta Delgada/S. José op
10.04.1961, bankbediende, dochter van António da Silva, directeur van de Caixa Económica
da Misericórdia de Ponta Delgada, en D. Maria Germana Carvalho.
João en D. Maria hebben twee kinderen:
A2.5.7.5.4.2.2.1.1.1. Miguel da Silva de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada/S. José op
25.04.1982.
A2.5.7.5.4.2.2.1.1.2. Tiago da Silva de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada/S. José op
14.09.1988.
A2.5.7.5.4.2.2.1.2. Carlos Alberto da Costa de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada/S. José
op 15.04.1955. Getrouwd in Ponta Delgada op 24.06.1978 met D. Madalena Vaz do Rego
Pacheco, geboren in Ponta Delgada op 28.12.1955, onderwijzeres van het voorbereidend
onderwijs, dochter van Alberto Soares de Albergaria da Silva Pacheco en zijn 1ste echtgenote
D. Luísa Olívia de Medeiros e Câmara Vaz do Rego.
Carlos en D. Madalena hebben twee kinderen:
A2.5.7.5.4.2.2.1.2.1. D. Ana Vitória Pacheco de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada,
S. José op 18.02.1980
A2.5.7.5.4.2.2.1.2.2. Francisco Pacheco de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada/S. José op
15.04.1983.
A2.5.7.5.4.2.2.2. Duarte Manuel Barbosa de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada/S. José
op 20.11.1920 en er overleden op 09.01.1985. Functionaris bij de Azoriaanse
Verzekeringsmaatschappij, ridder in de Orde van Malta en ridder van de Orde van S. Lázaro
de Jerusalém.
Getrouwd in Água de Pau, S. Miguel, op 28.07.1945 met D. Maria de Lourdes Botelho do
Amaral Borges, geboren in Ponta Delgada/S. José op 07.04.1923, dochter van Floriano Victor
Borges, technisch ingenieur, en D. Maria Ricarda Botelho de Amaral.
Een dochter van Duarte en D. Maria:
A2.5.7.5.4.2.2.2.1. D. Maria da Graça Borges de Faria e Maia, geboren in Ponta Delgada/S.
Pedro op 09.05.1948. Licentiaat Moderne talen (UA), professor in het Secundair Onderwijs.
Getrouwd in . Roque de Rosto do Cão op 31.07.1975 met António Maria Velho Pacheco de
Medeiros, geboren in Ponta Delgada/S. Joé op 12.09.1946, functionaris bij de Azoriaanse
Verzekeringsmaatschappij, zoon van Manuel Jacinto Pacheco de Medeiros, geboren in Pico
op 08.06.1902, functionaris van de gemeenteraad van Ponta Delgada, en D. Violante Nunes
Rodrigues Velho Arruda, geboren in Povoação op 28.02.1908 (getrouwd in Vila Franca do
Campo). Natuurlijke kleindochter langs vaders kant van Dr. Arsénio Leonel de Medeiros,
129
overleden in Pico, geneesheer. Kleindochter langs moeders kant van Dr. Manuel Monteiro
Velho Arruda en D. Irene Rodrigues.
A2.5.7.5.4.2.2.2.1.1. Violante de Faria e Maia Pacheco de Medeiros, geboren in Ponta
Delgada.-
8g. Francisco Vieira Bezerra geboren rond 1670 in Pico.
A. Francisco Vieira Bezerra, geboren rond 1670 in Pico, was getrouwd met D. Domingas
Goulart, overleden in S. Mateus do Pio op 06.01.1747.
Zoon van Francisco en D. Domingas:
A1. António da Rosa Carvão Bezerra, geboren in Lajes do Pico rond 1700 en er overleden op
14.06.1753.
Eerste huwelijk in S. Mateus op 05.02.1725 met D. Inês de St. António, geboren in S. Mateus
op 20.01.1691 en overleden in S. Mateus op 04.12.1725, de tweede dag na een moeilijke
geboorte, dochter van Sebastião de Mendonça, overleden in S. Mateus op 09.10.1179 en D.
Maria Ferreira Maciel, overleden in S. Mateus op 15.02.1745.
Tweede huwelijk in S. Mateus op 07.10.1726 met D. Rosa Maria, geboren in S. Mateus op
01.09.1703 en er overleden op 02.02.1771, dochter van Manuel Rodrigues Frade, overleden in
S. Mateus op 05.07.1745, en D. Maria Garcia, overleden in S. Mateus op 07.10.1746.
Eén dochter uit het eerste huwelijk van António met D. Inês:
A1.1. Francisco, geboren in S. Mateus op 02.12.1725.
Zes kinderen uit het tweede huwelijk van António met D. Rosa Maria:
A1.2. D. Esperança Rosa, geboren in S. Mateus op 21.12.1728 en er overleden op 16.02.1804.
Getrouwd in S. Mateus op 08.01.1751 met Manuel Rosa Goulart Garcia, geboren in S. Mateus
op 10.03.1728 en er overleden op 15.11.1802, zoon van Braz da Rosa en D. Teresa de Jesus.
Met nageslacht.
A1.3. Francisco da Rosa Garcia, geboren in S. Mateus op 31.10.1731. Getrouwd in S. Mateus
op 01.05.1752 met D. Rosa Maria de São José, geboren in S. Mateus op 03.02.1714. Met
nageslacht.
A1.4. D. Águeda da Rosa: zie de volgende genealogie 9g.
A1.5. D. Rosa Maria, geboren in S. Mateus op 05.02.1744.
Eerste huwelijk in Candelária op 08.09.1761 met João Inácio de Melo, geboren in Candelária
op 27.03.1730, dochter van João de Melo en D. Isabel Dutra. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk in Candelária op 16.05.1763 met Manuel Rosa Vieira, geboren in
Candelária op 13.04.1738, zoon van António Rosa Vieira en D. Maria Sousa. Met nageslacht.
Derde huwelijk in Candelária op 04.07.1793 met João Pereira Maciel Goulart, van het
geslacht Goulart. Zonder nageslacht.
130
A1.6. D. Isabel Maria Francisca, geboren in S. Mateus op 22.02.1748 en er overleden op
16.04.1834. Getrouwd in S. Mateus op 02.05.1768 met Francisco Rosa Garcia, geboren in
S. Mateus op 23.11.1740 en overleden in S. Mateus op 13.11.1802, zoon van Braz da Rosa en
D. Teresa de Jesus. Met nageslacht.
A1.7. D. Inês de Rosa, geboren in S. Mateus op 23.09.1735 en er overleden op 09.09.1816.
Getrouwd in S. Mateus op 04.02.1754 met Mateus Pereira da Rocha, geboren in S. Mateus op
21.09.1728 en overleden in S. Mateus op 06.02.1792, zoon van Bernardo Pereira, geboren
rond 1700 en overleden in S. Mateus op 06.01.1767, en van D. Francisca Vieira, geboren in
S. Mateus op 26.10.1707 en overleden op S. Mateus op 29.01.1763 (getrouwd in S. Mateus op
04.01.1726).
D. Inês en Mateus hadden zeven kinderen:
A1.7.1. Manuel Pereira da Rosa, geboren in S. Mateus op 08.05.1755 en er overleden op
30.10.1824. Getrouwd in S. Mateus op 22.04.1781 met D. Maria Francisca, geboren in
S. Mateus op 27.06.1760 en er overleden op 11.09.1832, dochter van Manuel Francisco Jorge
en D. Maria de Conceição. Met nageslacht.
A1.7.2. José, geboren in S. Mateus op 27.11.1760 en er overleden op 06.12.1760.
A1.7.3. António, geboren in S. Mateus op 08.05.1766.
A1.7.4. Maria Teresa Francisca, geboren in S. Mateus op 09.11.1770.
A1.7.5. João Pereira de Rosa, getrouwd in S. Mateus op 21.05.1795 met D. Teresa Rosa,
geboren in S. Mateus op 18.05.1767, dochter van Francisco José da Silveira en D. Teresa
Rosa.
A1.7.6. D. Rosa Maria, geboren in S. Mateus op 01.01.1776 en er overleden op 23.12.1828.
In S. Mateus op 02.09.1799 getrouwd met António Leal Goulart, geboren in S. Mateus op
11.06.1769 en er overleden op 14.01.1844, zoon van Manuel Leal en D. Isabel Francisca.
Met nageslacht.
A1.7.7. José Pereira da Rosa, geboren in S. Mateus op 18.01.1762 en er overleden op
05.11.1824. Getrouwd met D. Teresa Rosa, geboren in S. Mateus op 23.04.1774 en er
overleden op 10.11.1842, dochter van Francisco Xavier Frade en D. Teresa Rosa Francisca.
José en D. Teresa hadden vier kinderen:
A1.7.7.1. Francisco José Pereira da Rosa, geboren in S. Mateus op 20.12.1803 en er overleden
op 07.03.1890. Getrouwd in S. Mateus op 20.01.1843 met D. Isabel Jacinta, geboren in
S. Mateus op 22.01.1809 en er overleden op 06.09.1879, dochter van Manuel Rodrigues de
Sousa en D. Ana Jacinta. Met nageslacht.
A1.7.7.2. D. Maria Teresa do Coração de Jesus, geboren in S. Mateus op 12.02.1808 en er
overleden op 17.07.1885. Getrouwd in S. Mateus op 01.02.1845 met Manuel Pereira
Evangelho, geboren in S. Mateus op 18.01.1819, zoon van João Pereira Evangelho en van
D. Ana Francisca. Met nageslacht.
131
A1.7.7.3. José Pereira da Rosa, geboren in S. Mateus op 19.12.1808 en overleden in
S. Mateus op 08.02.1860. Getrouwd in S. Mateus met D. Maria Francisca op 05.09.1825
geboren in S. Mateus op 03.11.1796 en er overleden op 29.09.1862., dochter van Manuel
Francisco da Silveira en Joaquina Rosa.
A1.7.7.4. Manuel Pereira da Rosa, geboren in S. Mateus op 09.02.1798 en overleden in
S. Mateus op 12.10.1884. Eigenaar, met een belastbaar rendement van 24$410 reis.
Eerste huwelijk op 22.12.1825 in S. Mateus met D. Maria Rosa, geboren op 03.11.1796 in
S. Mateus en er overleden op 11.10.1826, tien dagen na de geboorte van haar enige zoon,
dochter van Manuel Goulart Jorge en D. Maria Rosa.
Tweede huwelijk op 14.10.1827 in S. Mateus op 14.10.1827 met D. Maria Joaquina do
Nascimento, geboren in S. Mateus op 09.02.1805 en er overleden op 13.10.1892,
kleermaakster, dochter van Manuel Francisco da Silveira en van D. Joaquina Rosa.
Eén zoon uit het eerste huwelijk van Manuel met D. Maria Rosa:
A1.7.7.4.1. Manuel Pereira, geboren op 01.10.1826 en er overleden op 19.05.1910.
Zeven kinderen uit het tweede huwelijk van Manuel met D. Maria Joaquina:
A1.7.7.4.1.2. D. Maria Joaquina, geboren in S. Mateus op 17.07.1826 en er overleden op
17.11.1910. Getrouwd op 05.01.1865 met António Cardoso Pimentel, geboren in S. Mateus
op 28.08.1821 en er overleden op 28.01.1907, zoon van João Pereira Cardoso en D. Maria
Teresa de Jesus. Met nageslacht.
A1.7.7.4.1.3. José, geboren in S. Mateus op 23.09.1830.
A1.7.7.4.1.4. D. Rosália Joaquina, geboren in S. Mateus op 16.12.1832. Getrouwd op
04.11.1881 in S. Mateus met António Pereira Cardoso Pimentel, geboren in S. João op
30.06.1822 en overleden in S. Mateus op 19.08.1908, zoon van Manuel da Roa da Silveira en
D. Maria de Simas.
A1.7.7.4.1.5.D. Luzia Tomásia, geboren op 11.09.1835 in S. Mateus en er overleden op
12.08.1926. Getrouwd in S. Mateus op 04.09.1875 met António Silveira Ribeiro, geboren in
S. Mateus op 10.01.1833 en er overleden op 18.02.1910, zoon van André Ribeiro en D. Maria
de São Francisco. Met nageslacht.
A1.7.7.4.1.6. D. Isabel da Conceição, geboren in S. Mateus op 06.03.1840 en overleden in
S. João op 19.08.1925. Getrouwd in S. Mateus op 27.04.1869 met Francisco José de Sousa,
geboren in S. João op 21.02.1833 en er overleden op 04.01.1896, zoon van Manuel da Rosa
da Silveira en D. Maria de Simas.
D. Isabel en Francisco hadden twee dochters:
A1.7.7.4.1.6.1. D. Maria da Conceição de Simas, geboren op 17.04.1870 in S. Mateus en er
overleden op 06.02.1958. In S. Mateus getrouwd op 04.11.1899 met Manuel Rodrigues
Maciel, geboren in S. Mateus op 26.07.1871 en er overleden op 22.1.1949, zoon van José
Rodrigues Maciel en D. Maria Rita. Met nageslacht.
132
A1.7.7.4.1.6.2. D. Ana da Conceição de Simas, geboren in S. João op 23.06.1874 en er
overleden op 16.01.1964. Getrouwd in S. João op 18.09.1897 met José Silveira de Melo, van
het geslacht Melo. Met nageslacht daar.
A1.7.7.4.1.7. João Pereira da Rosa, geboren in S. Mateus op 16.10.1843. Getrouwd in S.
Mateus op 30.04.1877 met D. Maria Joaquina, geboren in S. Mateus op 01.01.1861, dochter
van José Francisco Manuel en D. Maria Joaquina. Met nageslacht.
A1.7.7.4.1.8. António Pereira da Rosa, geboren in S. Mateus op 12.04.1846 en overleden in
Horta. Eigenaar. Hij emigreerde naar Brazilië. Na zijn huwelijk keerde hij welgesteld terug
naar Horta/Conceição, waar hij zich vestigde.
Getrouwd in Rio de Janeiro, Santissimo Sacramento op 10.10.1878 met D. Ana Joaquina da
Rosa, geboren en S. Mateus op 11.04.1848, dochter van José Ferreira da Silva, geboren in
S. Mateus op 21.05.1808 en overleden in S. Mateus op 11.08.1860, en D. Maria Joaquina do
Amor Divino, geboren in S. Mateus op 10.10.1807 en er overleden op 20.10.1889 (getrouwd
in S. Mateus op 16.11.1836).
Kleindochter langs vaders kant: Manuel Ferreira en D. Francisca Teresa.
Kleindochter langs moeders kant: António Francisco Evangelho en D. Maria Joaquina.
Twee kinderen van António en D. Ana:
A1.7.7.4.1.8.1. António Pereira da Rosa, geboren in S. Mateus do Pico op 25.06.1880 en
overleden in Horta. Functionaris van de raad van het autonome district van Horta.
Eerste huwelijk met D. Albertina Etelvina da Silva.
Tweede huwelijk met D. Adelina Zulmira da Costa Rosa, geboren in Angústias.
Eén dochter uit het eerste huwelijk van António:
A1.7.7.4.1.8.1.1. D. Albertina Silva da Rosa, geboren in Conceição op 17.10.1915 en er
overleden op 26.03.1984.
D. Albertina had van Francisco Teixeira, geboren in Celorico de Basto een zoon:
A1.7.7.4.1.8.1.1.1. Francisco da Rocha Teixeira, geboren in Conceição op 01.01.1944.
Functionaris bij de CTT. In Conceição getrouwd op 02.10.1976 met D. Maria da Conceição
Almeida Santos, daar geboren op 04.12.1951, dochter van Vicente Correia dos Santos,
timmerman, en van D. Maria dos Anjos Pacheco de Almeida. Zonder nageslacht.
Een aangenomen dochter:
A1.7.7.4.1.8.1.1.1.1. D. Claudia Sofia Santos Teixeira, geboren in Faro op 25.04.1997.
Twee kinderen uit het tweede huwelijk van António met D. Adelina:
A1.7.7.4.1.8.1.2. D. Zulmira Pereira da Rosa, geboren in Conceição. Ongehuwd.
A1.7.7.4.1.8.1.3. António Pereira da Rosa, geboren in Conceição. Hij emigreerde naar de
USA. Zonder nadere gegevens.
133
A1.7.7.4.1.8.2. D. Maria Rosa, geboren in Horta/Conceição op 04.07.1882 en overleden in
Ponta Delgada/S. José op 17.05.1963.
Geboren in de hoofdkerk van Horta op 3.04.1910 met Jaime Ferreira da Gama, geboren in
Vale de Espinhal, Penela, Coimbra, op 15.07.1877 en overleden in Ponta Delgada op
17.05.1963. Aspirant bij de douanediensten van Horta, onderinspecteur van de douane,
directeur van de Douane van Ponta Delgada, commandant van het korps van de vrijwillige
pompiers van Horta (19121917, voorzitter van de directie van de club “Amor da Pátria”.
Zoon van José Ferreira da Gama Jr., geboren in Carapinhal, Miranda do Corvo, Coimbra,
handelaar op het eiland S. Tomé, administrateur van het raadshuis van Penela, Coimbra,
directeur en stichter van het dagblad “Pela Verdade” van Penela, en van D. Maria Luísa
Fontes e Silva.
D. Maria Rosa en Jaime hadden acht kinderen:
A1.7.7.4.1.8.2.1. D. Maria Luísa Rosa Ferreira da Gama, geboren in Conceição op 10.11.1911
en overleden in Ponta Delgada op 23.11.1984. Ongehuwd.
A1.7.7.4.1.8.2.2. Jaime Rosa Ferreira da Gama, geboren in Conceição op 12.01.1914 en
overleden in Ponta Delgada op 29.07.2003. Luitenant-kolonel van het leger.
Getrouwd in Ponta Delgada op 12.12.1939 met D. Lucília Vaz do Rego de Matos, geboren in
Ponta Delgado op 12.09.1916 en overleden in Lissabon, hospitaal da Estrela, op 21.09.1987,
dochter van João Maria Caetano de Matos en D. Ana Nunes Ferreira. Kleindochter langs
vaders kant van Nicolau Tolentino Vaz do Rego en D. Brasilina Dias.
Jaime en D. Lucília hebben een zoon:
A1.7.7.4.1.8.2.2.1. Jaime José Matos da Gama, geboren in Fajã de Baixo, S. Miguel op
08.06.1947. Licentiaat Filosofie (UL), aanvullende studies Pedagogische Wetenschappen,
professor van het secondair en universitair onderwijs, journalist.
Hij was nog vrij jong toen hij een hevig opstand voerde tegen de dictatuur van de Nieuwe
Staat. Hij bestaat een solide culturele en politieke vorming, zonder afwijking van zijn
ideologie. Hij werd gerespecteerd zowel door zijn tegenstanders als door zijn geestesgenoten.
Hij werd een van de meest invloedrijke politiekers van zijn tijdgenoten. Hij was één van de
stichters van de Portugese Socialistische Partij. Hij was afgevaardigde voor de Azoren vanaf
1975, voor Lissabon vanaf 982, president van verschillende parlementaire commissies,
minister van Buitenlandse Zaken (1983-1985, 1995-2002, minister van Landsverdediging
(2002), minister van Staat (1999-2002), voorzitter van de Vergadering van de Republiek.
Groot-kruis in de Orden van Christus, de Infante D. Henrique en de Vrijheid, Groot-kruis van
de Orden van S. Miguel en S. Jorge, van Groot-Brittannië, van Carlos III van Spanje, van de
Cruzeiro do Sul (Brazilië), de Pro Merito Melitensi, de Orde van Malta, groot officier in de
Nationale Orde van het Franse Erelegion.
Getrouwd in Lissabon op 18.09.1971 met D. Alda Maria Figueiredo Taborda, geboren in Vila
Real/S. Pedro op 28.02.1948, licentiate en Romaanse Filologie (UL), professor van het
Secondaire Onderwijs, dochter van João Augusto de Morais Taborda, professor van het Vrij
Onderwijs, en WD. Odete Maria de Carvalho Figueiredo, licentiate in Klassieke Filologie
(UL), professor van het Secondaire Onderwijs.
134
Kleindochter langs vaders kant van João Correia Taborda en van D. Augusta Pereira de
Morais. Kleindochter langs moeders kant van Anibal de Carvalho Figueiredo, legerofficier en
D. Alda Conde Rodrigues.
Jaime en D. Alda hebben een zoon:
A1.7.7.4.1.8.2.2.1.1. João da Borda da Gama, geboren in Lissabon/S. Sebastião op
18.02.1977. Meester in de Rechten, assistent aan de Faculteit Rechten in Lissabon.
Getrouwd op 17.02.2007 in Lissabon met D. Joana Riquito de Seabra Baptista, geboren in
Viseu/Sta Maria op 01.07.1978, licentiate Rechten (UNL), dochter van Ademar de Sousa
Baptista en van D. Maria Olinda Nunes Gonçalves Riquito.
João en D. Joana hebben een dochtertje:
A1.7.7.4.1.8.2.2.1.1.1. Laura Riquito Batista Taborda da Gama, geboren in Lissabon op
31.08.2007.
A1.7.7.4.1.8.2.3. D. Maria Hortense Rosa Ferreira da Gama, geboren in de wijk hoofdkerk
van Ponta Delgada en overleden in Ponta Delgada/S. Pedro op 11.06.2003.
Getrouwd in Ponta Delgada/S. José op 15.07.1944 met Fernando Rego Costa Matos, licentiaat
in Economische en Financiële Wetenschappen, directeur van de douanediensten van Ponta
Delgada, zoon van José Maria Caetano de Matos en van D. Maria Carolina Rego Costa.
D. Maria en Fernando hebben een zoon:
A1.7.7.4.1.8.2.3.1. Fernando Eduardo Rosa Ferreira da Gama, geboren in Ponta Delgada op
27.11.1953. Licentiaat in ingenieurswetenschappen mechanica, hoger technicus van de EDA.
Getrouwd met D. Maria da Graça Estrela Roque, geboren in Ponta Delgada/S. Pedro op
22.03.1953, licentiate in architectuur.
Fernando en D. Maria hebben drie kinderen:
A1.7.7.4.1.8.2.3.1.1. D. Carolina Roque Costa Matos, geboren in Lissabon/Campo Grande op
24.07.1983. Licentiate lichamelijke opvoeding.
A1.7.7.4.1.8.2.3.1.2. Francisco Roque Costa Matos, geboren in Ponta Delgada/ S. José op
27.07.1986.
A1.7.7.4.1.8.2.3.1.3. D. Joana Roque Costa Matos, geboren in Ponta Delgada/S. José op
08.12.1900.
A1.7.7.4.1.8.2.4. João Rosa Ferreira da Gama, geboren in de wijk hoofdkek op 21.03.1919 en
overleden in Ponta Delgada op 03.03.2004. Bankbediende. Getrouwd in Ponta Delgada/S.
José op 24.05.1947 met D. Maria Zulmira Raposa de Lima, geboren in Ponta Delgada op
12.01.1921, professor.
135
João en D. Maria hadden een dochter:
A1.7.7.4.1.8.2.4.1. D. Luísa Isabel Lima Ferreira da Gama, geboren in Ponta Delgada op
02.02.1950. Getrouwd in de kapel do Carmo in Ponta Delgada op 02.04.1972 met Manuel de
Aguiar Velho Arruda, geboren in Ponta Delgada/S. Pedro op 01.08.1946, licentiaat in
ingenieurswetenschappen, zoon van José António Monteiro Baptista Velho Arruda en van
D. Maria Teresa de Faria e Maia de Aguiar.
D. Luísa en Manuel hebben twee dochters:
A1.7.7.4.1.8.2.4.1.1. D. Maria Luísa Ferreira da Gama Velho Arruda, geboren in Ponta
Delgada/S. José op 26.06.1978. Licentiate Fysica, gedoctoreerd in ingenieurswetenschappen.
Getrouwd in de kapel van O.L.V. do Desterro, Ponta Delgada, op 23.08.2089 met Rui Manuel
Nunes Cardoso, geboren in Coruche op 21.09.1976, licentiaat in ingenieurswetenschappen
fysica (UL), zoon van João Manuel Fonseca Cardoso en D. Clarisse Emília Nunes.
A1.7.7.4.1.8.2.4.1.2. D. Ana Maria Ferreira Gama Velho Arruda, geboren in Ponta Delgada
op 05.05.2004. Licentiate in verpleegkunde.
A1.7.7.4.1.8.2.5. D. Maria Hermínia Rosa da Gama, geboren in Ponta Delgada op 19.06.1921
en er overleden op 05.05.2004. In Ponta Delgada/S. José getrouwd op 10.09.1949 met
Francisco Manuel Raposo Velho Quintanilha, geboren in Ponta Delgada op 31.03.1915 en
overleden in Lissabon op 27.06.1968, licentiaat Architectuur, functionaris van het
gemeentehuis van Ponta Delgada, zoon van Ângelo do Rego Quintanilha, postbediende in
Ponta Delgada, en van D. Maria Cremilde Raposo.
A1.7.7.4.1.8.2.5.1. D. Maria Eduarda da Gama Velho Quintanilha, geboren in Lissabon op
20.07.1950. Bankbediende. Getrouwd met João Alberto Quental Flor de Lima, bankbediende.
D. Maria en João hebben twee kinderen:
A1.7.7.4.1.8.2.5.1.1. D. Ana Cristina Quintanilha Flor de Lima, geboren in Ponta Delgada/
S. José op 18.06.1972. Designer.
A1.7.7.4.1.8.2.5.1.2. Miguel Quintanilha Flor de Lima, geboren in Ponta Delgada/S. José op
18.10.1977. Licentiaat Publiciteit en Marketing.
A1.7.7.4.1.8.2.5.2. D. Maria Gabriela da Gama Velho Quintanilha, geboren in Ponta Delgada
op 18.02.1859. Licentiate Geschiedenis. Getrouwd met João Rodrigues Pavão Nunes,
bankbediende.
D. Maria en João hebben een dochter:
A1.7.7.4.1.8.2.5.2.1. Joana Quintanilha Pavão Nunes, geboren in Ponta Delgada/S. José op
19.08.1991.
A1.7.7.4.1.8.2.6. D. Maria Elisa Rosa Ferreira da Gamal, geboren in Ponta Delgada op
04.11.1924. Daar getrouwd op 16.09.1944 met Armando Guilherme Goyanes Machado, boer,
zoon van Jorge Henrique dos Santos Machado en van D. Maria de los Dolores Goyanes
Losado, geboren in Sta Eulália de Sileda, Tuiriz, Pontevedra, Spanje op 08.10.1898 en
overleden in Ponta Delgada op16.05.1978.
136
D. Maria en Armando hebben een dochter:
A1.7.7.4.1.8.2.6.1. D. Maria Margarida da Gama Goyanes Machado, geboren in Ponta
Delgada op 22.02.1946. Daar getrouwd op 05.08.1967 met José Maria Álvares Cabral Jr.,
geboren in Candelária, S. Miguel, op 17.06.1941, beheerder van een bank in Ponta Delgada,
zoon van José Maria Álvares Cabral, landbouwingenieur, en van D. Maria Clotilde Pavão.
D. Maria en José hebben drie kinderen:
A1.7.7.4.1.8.2.6.1.1. D. Ana Isabel Machado Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada op
27.04.1968. Functionaris bij de ambassade van de USA in Ponta Delgada.
A1.7.7.4.1.8.2.6.1.2. Rui Machado Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada, S. José op
07.04.970. Daar op 20.12.2005 getrouwd met D. Patrícia Teles Resendes da Costa, van het
geslacht Teles.
Rui en D. Patrícia hebben een dochter:
A1.7.7.4.1.8.2.6.1.2.1. D. Alice Teles da Costa Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada op
08.01.2007.
A1.7.7.4.1.8.2.6.1.3. André Machado Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada/S. José op
04.02.1975. Getrouwd in Ponta Delgada op 29.07.2000 met D. Laura Isabel Pavão Teixeira,
professor.
André en D. Laura hebben een dochter:
A1.7.7.4.1.8.2.6.1.3.1. D. Madalena Teixeira Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada op
12.02.2001.
A1.7.7.4.1.8.2.7. D. Maria Manuela Goyanes Machado, geboren in Ponta Delgada op
11.11.1947. Professor van het Secondair Onderwijs. Getrouwd in Lissabon op 21.01.1983 met
Luís Machado Cortes Pinto. Zonder verdere gegevens.
A1.7.7.4.1.8.2.8. Mário da Gama Goyanes Machado, geboren in Ponta Delgada op
14.12.1950. Bankbediende. Op 05.06.1976 in Ponta Delgada getrouwd met D. Isabel Maria
Castanheira da Silva Mendonça, dochter van Gustavo Luís da Silva Mendonça en van
D. Maria de Deus Castanheira.
Mário en D. Isabel hebben drie kinderen:
A1.7.7.4.1.8.2.8.1. D. Rita Mendonça Goyanes Machado, geboren in Ponta Delgada op
18.02.1977. Bureelbediende.
A1.7.7.4.1.8.2.8.2. Miguel Mendonça Goyanes Machado, geboren in Ponta Delgada op
18.02.1977. Voedingsspecialist.
A1.7.7.4.1.8.2.8.3. D. Maria do Pilar Mendonça Goyanes Machado, geboren in Ponta Delgada
op 24.09.1983. Licentiate Rechten. Advocate.
137
A1.7.7.4.1.8.3. D. Carolina da Rosa, geboren in Conceição. Getrouwd in Horta met Alfredo
Soares da Silva, geboren op het Continent en overleden in Horta, schatbewaarder van de
douane van Horta.
D. Carolina en Alfredo hadden een dochter:
A1.7.7.4.1.8.3.1. D. Maria Estela Soares da Silva, geboren in Conceição op21.04.1921.
In Cedros op 23.11.1946 getrouwd met Manuel Gomes de Lacerda, van het geslacht Pereira.
Met nageslacht daar.
A2. D. Águeda da Rosa, geboren in Pico in 1739.
Dochter van Francisco da Rosa Carvão Bezerra en zijn tweede echtgenote D. Rosa Maria (zie
9f), geboren in S. Mateus op 04.10.1739 en er overleden op 19.01.1773.
In S. Mateus op 13.04.1760 getrouwd met António Manuel Evangelho, geboren in S. Mateus
op 02.11.1734 en er overleden op 13.04.1760, zoon van Braz da Rosa en D. Teresa de Jesus.
D. Águeda en António hadden acht kinderen:
A2.1 Manuel, geboren in S. Mateus op 01.12.1762 en er overleden op 19.01.1773.
A2.2. Rosa, geboren op 04.01.1765 en dezelfde dag gestorven.
A2.3. António, geboren op 06.04.1766 en er overleden op 16.04.1766.
A2.4. António Manuel Evangelho, geboren op 07.06.1767 en er overleden op 26.12.1831.
Vrijgezel.
A2.5. D. Águeda Rosa de Jesus, geboren in S. Mateus op 29.12.1773 en er overleden op
10.09.1859. Daar getrouwd op 05.10.1801 met Francisco Homem da Silveira, geboren in
S. Mateus op 05.03.1755 en er overleden op 31.01.1834, zoon van Amaro Homem de Faria en
D. Catarina Francisca de Jesus, Met nageslacht.
A2.6. Braz, geboren in S. Mateus op 03.02.1776 en eer overleden op 26.01.1792.
A2.7. Manuel António da Silveira Sarmento, geboren in S. Mateus op 16.02.1779 en
overleden in Madalena op 11.08.1858.
Eerste huwelijk in Madalena op 01.11.1802 met D. Inácia Tomásia Joaquina, geboren in
Madalena op 11.08.1858. Tweede huwelijk in Madalena op 02.05.1815 met D. Cristina
Jacinta da Silveira, van het geslacht Faria.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk van Manuel met D. Inácia:
A2.7.1. D. Delfina Tomásia da Silveira, geboren in Madalena op 25.03.1804 en er overleden
op 01.05.1856. Daar getrouwd op 21.11.1825 met Manuel Francisco da Silveira Andrade, met
nageslacht bij Ferreira.
A2.7.2. Prudenciana, geboren in Madalena op 27.10.1805.
A2.7.3. Manuel, geboren in Madalena op 02.11.1807 en er overleden op 15.02.1840.
138
A2.8. D. Rosa Maria de Jesus, geboren in S. Mateus op 16.12.1770 en er overleden op
12.06.1840. Getrouwd in S. Mateus op 13.02.1792 met Manuel Ferreira Goulart, geboren in
S. Mateus op 30.03.1765 en er overleden op 23.10.1837, zoon van João Vieira Goulart en
D. Rosa Maria de Jesus.
Acht kinderen van D. Rosa en Manuel:
A2.8.1. Maria, geboren in S. Mateus op 08.12.1792 en er overleden op 31.01.1793.
A2.8.2. D. Maria Inácia de Jesus, geboren in S. Mateus op 29.01.1794 en er overleden op
07.05.1893. Getrouwd in S. Mateus op 18.10.1819 met José Sebastião Silveira, geboren in S.
Mateus op 15.10.1803 en overleden in S. Mateus op 13.10.1870, zoon van José Sebastião da
Silveira en D. Isabel Tomásia. Met nageslacht.
A2.8.3. Águeda, geboren in S. Mateus op 14.11.1799 en er overleden op 20.08.1801.
A2.8.4. D. Águeda Teresa, geboren in S. Mateus op 26.06.1802 en er overleden op
23.09.1871. In S. Mateus getrouwd op 09.01.1826 met José Francisco Pimentel, geboren in
S. Mateus op 06.07.1806 en er overleden op 03.06.1867, zoon van José Francisco Pimentel en
D. Ana Rosa, met nageslacht.
A2.8.5. D. Rosa Maria de Jesus, geboren in S. Mateus op 04.11.1805. In S. Mateus getrouwd
op 29.08.1839 met João Francisco António, geboren in S. Mateus op 08.05.1804 en overleden
in S. Mateus op 15.02.1859, zoon van José Francisco António en D. Isabel do Rosário. Met
nageslacht.
A2.8.6. Manuel Ferreira Goulart, geboren in S. Mateus op 30.09.1808 en er overleden op
14.12.1901. Eerste huwelijk in S. Mateus op 03.06.1830 en er overleden op 12.09.1808 en
overleden in S. Mateus op 17.11.1839, dochter van José Rodrigues Ferreira en D. Maria
Francisca. Met nageslacht.
A2.8.7. António Manuel Silveira, geboren in S. Mateus op 11.08.1813 en er overleden op
14.04.1898. Getrouwd in S. Mateus op 18.01.1842 met D. Ana Josefa, geboren in S. Mateus
op 21.04.1819 en er overleden op 09.01.1895, dochter van Manuel Rodrigues Vieira en
D. Ana Josefa. Met geslacht.
A2.8.8. Inácio Ferreira Goulart, geboren in S. Mateus op 20.11.1796 en er overleden op
31.01.1869. Getrouwd in S. Mateus op 10.05.1819 met D. Rosália Maria, geboren in
S. Mateus op 11.02.1799 en er overleden op 17.08.1876, dochter van José Francisco en
D. Maria do Rosário.
Inácio en D. Rosália hadden zes kinderen:
A2.8.8.1. D. Delfina Tomásia dos Anjos, geboren in S. Mateus op 20.10.1822 en er overleden
op 19.04.1903. Daar getrouwd op 24.04.1842 met Francisco Garcia de Melo, geboren in
S. Marcus op 17.05.1821 en er overleden op 23.03.1907, zoon van Francisco Garcia de Melo
en D. Teresa Alvernaz. Met nageslacht.
139
A2.8.8.2. D. Águeda Maria da Silva, geboren in S. Mateus op 24.03.1825 en er overleden op
11.10.1881. Getrouwd in S. Mateus op 07.01.1855 met Manuel Francisco da Silveira, geboren
in S. Mateus op 10.05.1821 en er overleden op 04.10.1912, zoon van Manuel Francisco da
Silveira en D. Antónia Teresa de Jesus, met nageslacht.
A2.8.8.3. Manuel, geboren in S. Mateus op 21.05.1821 en dezelfde dag overleden.
A2.8.8.4. D. Rosália Margarida, geboren in S. Mateus op 13.09.1836 en er overleden op
02.04.1916. In S. Mateus op 17.11.1856 getrouwd met Manuel Inácio Garcia de Lemos, van
het geslacht Lemos. Met nageslacht aldaar.
A2.8.8.5. D. Maria Henriqueta, geboren in S. Mateus op 03.05.1839 en er overleden op
04.11.1911. Geboren in S. Mateus op 05.05.1862 met Francisco Silveira Ribeiro, geboren in
S. Marcus op 07.10.1836 en er overleden op 04.12.1919, zoon van André Ribeiro en D. Maria
de São Francisco. Met nageslacht.
A2.8.8.6. D. Maria do Rosário, geboren in S. Mateus op 12.05.1820 en er overleden op
18.11.1872. Getrouwd in S. Mateus op 24.04.1842 met José Francisco Pinheiro en D.
Francisca Perpétua de Jesus.
D. Maria en José hadden acht kinderen:
A2.8.8.6.1. Manuel, geboren in S. Mateus op 02.02.1843.
A2.8.8.6.2. Carlos, geboren in S. Mateus op 19.01.1845.
A2.8.8.6.3. Francisco, geboren in S. Mateus op 15.07.1849.
A2.8.8.6.4. António, geboren in S. Mateus op 09.08.1852.
A2.8.8.6.5. D. Rosária Adelaíde Pinheiro, geboren in S. Mateus op 6.10.1854 en er overleden
op 07.04.1891. Ongehuwd.
A2.8.8.6.6. João, geboren in S. Mateus op 29.07.1858.
A2.8.8.6.7. D. Maria Adelaíde Pinheiro, geboren in S. Mateus op 30.4.1863 en er overleden
op 17.09.1944. Getrouwd in S. Mateus op 18.05.1885 met António Francisco de Melo,
geboren in S. Mateus op 26.07.1861 en overleden in S. Mateus op 05.04.1953, zoon van José
Francisco de Melo en D. Rosa Francisca. Met nageslacht.
A2.8.8.6.8. José Francisco Pinheiro de Oliveira, geboren in S. Mateus op 17.12.1846 en er
overleden op 28.12.1896. Getrouwd in S. Mateus op 28.10.1872 met D. Maria Jacinta,
geboren in S. Mateus op 03.03.1850 en overleden in S. Mateus op 01.12.1926, dochter vn
Manuel Francisco Vieira en D. Antónia Jacinta.
Kleindochter langs vaders kant van Manuel Francisco Vieira en D. Maria Teresa.
Kleindochter langs moeders kant van António de Matos Goulart Machado en D. Maria
Jacinta.
Vier kinderen van José en D. Maria:
A2.8.8.6.8.1. Manuel, geboren in S. Mateus op 28.02.1877.
140
A2.8.8.6.8.2. José Francisco Pinheiro de Oliveira, geboren in S. Mateus op 30.10.1878 en er
overleden op 22.08.1968. Getrouwd in S. Mateus op 28.11.1903 met D. Maria Carolina
Bezerra, geboren in S. Mateus op 15.04.1881 en overleden in S. Mateus op 19.03.1967,
dochter van António Inácio Bezerra en D. Ana Carolina
A2.8.8.6.8.3. Carolina, geboren in S. Mateus op 21.03.1880 en er overleden op 19.08.1882.
A2.8.8.6.8.4. D. Teresa Jacinta de Jesus, geboren in S. Mateus op 17.06.1875 en er overleden
op 29.05.1954. Getrouwd in S. Mateus op 22.04.1895 met José Rodrigues da Costa, geboren
in S. Mateus op 16.11.1875 en er overleden op 19.02.1954, dochter van José da Costa
Coucelos en D. Maria do Espírito Santo.
Twee dochters van D. Teresa en José:
A2.8.8.6.8.4.1. Manuel Rodrigues da Costa, geboren in S. Mateus op 26.01.1896 en er
overleden op 13.03.1961. Getrouwd in S. Mateus op 26.02.1920 met D. Maria Silvina
Machado, geboren op 06.03.1900, dochter van Manuel Rodrigues Machado en D. Maria
Josefa da Glória. Met nageslacht.
A2.8.8.6.8.4.2. António Rodrigues da Costa, geboren in S. Mateus op 22.04.1898. Getrouwd
in S. Mateus op 08.11.1920 met D. Silenciana de Matos, geboren op S. Mateus op 28.03.1900
en er overleden op 30.07.1978, dochter van João José de Matos en D. Rosária Maria Felícia.
António en D. Silenciana hadden een zoon:
A2.8.8.6.8.4.2.1. D. Arquimínio Rodrigues da Costa, geboren in S. Mateus op 08.07.1924. Hij
studeerde aan het Seminarie van S. José in Macau en werd priester gewijd in 1949, licentiaat
in canoniek Recht (U. Gregoriana, Rome), professor, vicerector (1955-1961), rector (1961)
van hetzelfde seminarie, gouverneur van het bisdom van Macau (1963-1965), professor van
de Dizimário van Aberdeen in Hong Kong, polyglot, met een uitgesproken voorkeur voor het
Cantonees, dat hij vloeiende spreekt in zijn preken, hoofdvicaris van de diocees van Macau
(1984), doctor honoris causa voor de Universiteit van Macau (1986), groot-kruis in de Orde
van de Verdienste. Hij vroeg de resignatie aan van bisschop van Macau en trok zich terug in
zijn geboortedorp. Hij was de laatste Portugese bisschop van dit diocees.
8h. D. Catarina da Rosa geboren rond 1699 in Faial,
A. D. Catarina da Rosa geboren ca. 1699. Woonachtig te Castelo-Branco, Faial. Ouders
onbekend. Ongehuwde moeder.
D. Catarina had één zoon:
A1.. Matias da Rosa geboren in Castelo-Branco, Faial ca. 1720. Hij trouwde op 20.08.1744 in
Praia da Graciosa met D. Catarina de Espinola, dochter van Domingos Nunes en van
D. Catarina Lourenço.
141
Matias en D. Catarina hadden één zoon:
A1.1. José Inácio da Rosa geboren in Angra/S. Mateus op 18.01.1757. In S. Pedro getrouwd
op 22.11.1778 met D. Josefa de Jesus geboren in Sta Luzia, dochter van Luis Gonçalves en
van ((F)?… Caetano.
José en D. Josefa hadden één zoon:
A1.1.1. Tomás José da Rosa geboren in S. Pedro op 16.03.1782. Bij zijn huwelijk was hij
soldaat van het Bataljon van Angra. Op 22.09.1806 getrouwd met D. Gertrudes Margarida
geboren in S. Pedro, dochter van Mateus Homem en D. Delfina Rosa.
Tomás en D. Gertrudes hadden één zoon:
A1.1.1.1. Manuel José da Rosa geboren in S. Pedro op 28.06.1809. In S. Pedro op 08.03.1830
getrouwd met D. Maria Júlia, geboren in S. Pedro, dochter van Manuel Godinho en van
D. Antónia de Jesus.
Manuel en D. Maria hadden één zoon:
A1.1.1.1.1. João da Rosa geboren in S. Pedro in 1851 en daar op 31.01.1878 getrouwd met
Joana do Sacramento, van de familie Toste.
João en D. Joana hadden één zoon:
A1.1.1.1.1.1. Manuel da Rosa geboren in S. Pedro op 05.04.1893 en in Conceição overleden
op 26.10.1973. Hij was functionaris bij de CTT. Op 27.04.1919 trouwde hij in S. Pedro met
D. Luzia Augusta Palhinha, van het geslacht Palhinha.
Manuel en D. Luzia hadden drie kinderen:
A1.1.1.1.1.1.1. Américo da Rosa geboren in Sta. Luzia op 20.02.1919 en overleden in
S. Pedro op 25.03.2004. Functionaris van de CTT. Op 21.01.1946 in Sta. Luzia getrouwd met
D. Marília Ilda Borges Pimentel van het geslacht Pimentel.
Américo en D. Marília hadden één zoon:
A1.1.1.1.1.1.1.1. Rui Duarte Pimentel da Rosa geboren in Sta Luzia op 16.05.1950.
Functionaris in het hospitaal van Angra. In 1978 in Conceição getrouwd met D. Lúcia de
Almeida Oliveira geboren in Praia op 28.01.1953, licentiaat in de verpleegkunde, dochter van
António Augusto Rodrigues de Oliveira, geboren in Canelas, Estarreja, Aveiro en van
D. Joana Pereira de Almeida, geboren in Salril, Estarreja.
Rui en D. Lúcia hebben drie dochters:
A1.1.1.1.1.1.1.1.1. D. Ana Paula Oliveira da Rosa geboren in Conceição op 25.08.1976.
Op 19.04.1997 in Sta Luzia getrouwd met Nuno Miguel Nascimento Vaz geboren in
Alcantarilha op 14.12.1975, 2de sergeant mechanicus elektricien van de Portugese
Luchtmacht, zoon van Raúl António Vaz en van D. Maria Vitória dos Santos Nascimento.
142
D. Ana en Nuno hebben één dochter:
A1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. D. Bruna Alexandra da Rosa Vaz geboren in Sta Luzia op 29.09.1997.
A1.1.1.1.1.1.1.1.2. D. Carla Cristina Oliveira da Rosa geboren in Conceição op 14.04.1980.
Licentiaat Germaanse talen.
A1.1.1.1.1.1.1.1.3. D. Susana Margarida Oliveira da Rosa geboren in Conceição op
14.12.1985. Studente radiologie.
A1.1.1.1.1.1.2. Manuel Evaristo da Rosa geboren in Sta Luzia op 14.10.1921 en overleden in
Conceição op 08.01.2003. Hij was functionaris bij het Algemeen Comité van Angra.
Op 01.09.1945 trouwde hij met D. Maria Fernanda Gonçalves, van het geslacht Leonardo.
Manuel en D. Maria hadden drie kinderen:
A1.1.1.1.1.1.2.1. D. Maria Dolores Gonçalves da Rosa geboren in S. Pedro op 13.01.1947.
Ongehuwd.
A1.1.1.1.1.1.2.2. Duarte Manuel Gonçalves da Rosa geboren in S. Pedro op 07.02.1952 en er
overleden op 06.12.1955.
A1.1.1.1.1.1.2.3. Duarte Manuel Gonçalves da Rosa geboren in S. Pedro op 26.11.1957.
Presbyter van de kathedraal van Angra op 28.06.1987, secretaris van de bisschop van Angra,
D. Aurélio Granada Escudeiro, parochiepriester van Sta Luzia en Porto Santo (1988-1991),
diocesaan directeur van de Migraties (1989-1991), licentiaat in Portugese studies, cursus van
de Portugese muziek, koordirigent (Hogere muziekschool van Catalonië) en professor van het
hoger secundair onderwijs. Aan de publieke Bibliotheek en Archieven van Angra do
Heroísmo bestudeerde en inventariseerde hij het archief en de muzikale werken van priester
Tomás de Borba.
A1.1.1.1.1.1.3. D. Maria Dolores da Rosa geboren in Sta Luzia op 30.10.1923. Ongehuwd.
Bibliografie: Genealogías da Ilha Terceira, António Ornelas Mendes & Jorge Forjaz, Dislivro
Histórica, volume VIII, pg 555-560,Lissabon, 2007.
8i. João da Rosa geboren rond 1700 in Pico.
A. João da Rosa, geboren rond 1700 en overleden in Lajes do Pico op 25061767. Getrouwd
met D. Isabel dos Santos, overleden in Lajes op 26.12.1773.
João en D. Isabel hadden zes kinderen:
A1. D. Rita Francisca, geboren met José Francisca da Rosa, overleden in Lajes op 09.10.1775.
Met nageslacht.
A2. D. Vicente da Rosa, geboren in Lajes op 15.06.1733 en er overleden op 06.10.1810.
Getrouwd met D. Maria Rita, geboren in Lajes o 30.07.1742 en er overleden op 18.11.1804,
dochter van António Machado Homen, overleden in Lajes op 07.04.1787, en van D. Maria do
Rosário, geboren in Lajes op 14.03.1791. Met nageslacht.
143
A3. Francisco, geboren in Lajes op 21.03.1737.
A4. Francisco, geboren in Lajes op 17.10.1740.
A.5.Maria, geboren in Lajes op 23.081744 en er overleden op 25.01.1773.
A6. Manuel da Rosa, geboren in Lajes en er overleden op 26.08.1824. Getrouwd met D. Ana
do Espírito Santo, overleden in Lajes op 27.04.1745, dochter van António Álvares Torres en
van D. Luísa do Espírito Santo., overleden in Lajes op 25.01.1773.
Manuel en D. Ana hadden acht kinderen:
A6.1. Manuel, geboren in Lajes op 27.10.1771.
A6.2. António, geboren in Lajes op 04.01.1775.
A6.3. Francisca, geboren in Lajes op 29.10.1778.
A6.4. Manuel, geboren in Lajes op 16.01.1780.
A6.5. João, geboren in Lajes op 17.05.1782.
A6.6. Mariana, geboren in Lajes op 23.03.1785 en er overleden op 09.5.1785.
A6.7. Ângela, tweelingzuster van voorgaande, overleden in Lajes op 25.05.1785.
A6.8. José da Rosa Álvares, geboren in Lajes op 15.10.1766 en in Horta gestorven op
21.10.1843. Getrouwd in Horta op 16.01.1793 met D. Luísa Joaquina de Bettencourt, geboren
in 1766 en overleden in Horta op 27.09.1840, dochter van onbekende ouders.
José en D. Luísa hadden elf kinderen:
A6.8.1. António, geboren in Horta op 04.04.1794.
A6.8.2. D. Maria Benedita de Pazzi, geboren in Horta op 21.07.1796 en er overleden op
23.02.1885. Zuster in het klooster van S. João.
A6.8.3. Eugénio, geboren in Horta op 15.11.1798.
A6.8.4. João, geboren in Horta op 30.11.1802.
A6.8.5. Felizarda, geboren in Horta op 21.11.1804.
A6.8.6. Silvério, geboren in Horta op 11.10.1806.
A6.8.7. Luísa, geboren in Horta op 11.10.1806.
A6.8.8. Francisco Silveira da Rosa Álvares, geboren in Horta op 21.04.1810 en er overleden
op 19.02.1870. Eigenaar. Eerste huwelijk in de hoofdkerk op 26.01.1843 met D. Maria
Guilhermina Gomes, geboren in Horta op 08.09.1822 en er overleden op 25.09.1844, dochter
van Manuel Gomes Leal, geboren in Piedade do Pico, en van D. Ana Joaquina, geboren in
S. Mateus do Pico. Met nageslacht.
Tweede huwelijk in de hoofdkerk van Horta op 21.04.1849 met D. Cândida Ermelinda de
Sousa, van het geslacht Bica. Zonder nageslacht.
A6.8.9. Manuel Homem da Rosa, geboren in Horta op 14.01.1812. Getrouwd met D. Maria
Isabel, geboren in Feteira, dochter van Manuel dos Santos en van D. Maria Isabel. Met
nageslacht.
A6.8.10. Luísa, geboren in Horta op 17.06.1814 en er overleden op 24.06.1814.
144
A6.8.11. José da Rosa Álvares, geboren in Horta op 10.11.1800 en er overleden op
01.03.1870. Houder van een agentschap. Getrouwd in de hoofdkerk van Horta met D. Luísa
Constância, van het geslacht Morais.
José en D. Luísa hadden dertien kinderen:
A6.8.11.1. José Álvares da Rosa, geboren in Horta op 11.01.839 en overleden in de wijk van
het Koninklijk Paleis, op het eiland Gorée, Senegal, op 19.01.1885 (register van Horta op
31.12.1887). Hij was werknemer in de handel in Dakar, Senegal. In Dakar getrouwd met
Laurence Rishop.
A6.8.11.2. D. Maria José da Rosa, geboren in Horta op 28.08.1840 en overleden in Bordeaux,
Frankrijk. Zij was getrouwd in Horta op 31.03.1857 et Guillaume Labescat, met nageslacht
daar.
A6.8.11.3. D. Luísa, geboren in Horta op 01.10.1841 en daar gestorven op 22.01.1842.
A6.8.11.4. D. Maria, geboren in Horta op 15.09.1843.
A6.8.11.5. D. Rosa, geboren in Horta op 12.08.1847.
A6.8.11.6. D. Ana, geboren in Horta op 17.01.1849 en daar overleden op 1861.
A6.8.11.7. D. Emília, geboren in Horta op 25.05.1850 en er overleden op 03.02.1861.
A6.8.11.8. D. Rita, geboren in Horta op 27.04.1852.
A6.8.11.9. Manuel, geboren in Horta op 17.01.1855.
A6.8.11.10 D. Rosa Hermina da Rosa Álvares, geboren in Horta op 05.08.1856. Getrouwd in
de hoofdkerk van Horta met Joaquim Carlos de Moura, met nageslacht bij Moura.
A6.8.11.11. D. Henriqueta Emília da Rosa Álvares, geboren in de hoofdkerk op 17.04.1858.
Getrouwd in Horta op 26.04.1883 met António Rufina Bastos da Costa Caldas, geboren in
Aldeia Galega de Merceana, Alenquer, in 1860, toen tweede sergeant van het bataljon Jagers
10, zoon van António Rufino da Costa Caldas en D. Maria José do Nascimento.
A6.8.11.12. D. Rita, geboren in Horta op 16.09.1860.
A6.8.11.13. D. Luísa da Rosa Álvares, geboren in Horta op 29.07.1845. Daar getrouwd op
24.02.1879 met Hipólito Pereira, geboren in Ponta Delgada/S. Pedro, tweede sergeant van het
bataljon Jagers 10, zoon van Manuel Pereira en D. Ana Isabel.
D. Luisa en Hipólito hadden drie kinderen:
A6.8.11.13.1. D. Maria, geboren in Horta op 18.12.1879 en er overleden op 10.10.1967.
Ongehuwd.
A6.8.11.13.2. José da Rosa Álvares Pereira, geboren in de wijk kathedraal van Angra, 2de
sergeant van de Infanterie. In Angra/Conceição getrouwd met D. Maria Idalina Correia de
Melo en van D. Maria da Conceição.
145
José en D. Maria hadden drie kinderen:
A6.8.11.13.2.1. D. Manuela Melo Pereira, geboren in de wijk kathedraal van Angra op
18.13.1909. In de kathedraal getrouwd op 24.12.1927 met Pedro Severiano dos Reis , geboren
in Angra op 04.09.1902, zoon van Luís Carlos dos Reis, legerkapitein, en van D. Maria
Augusta Machado, met nageslacht in Terceira.
A6.8.11.13.2.2. Albertino Hermínio de Melo Pereira, geboren in Angra op 20.01.1916 en er
overleden op 28.08.1936.
A6.8.11.13.2.3. D. Maria Luísa Melo Pereira, geboren in Angra op 14.06.1923.
A6.8.11.13.3. Hipólito da Rosa Álvares Pereira, geboren in Angra op 19.01.1882 en
overleden in Leiria op 01.07.1939.
Legerkapitein, de reserve vanaf 31.12.1937, met verschillende medailles o.a. voor de
campagnes van het Portugese Leger in Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog.
In Angra/Sta Luzia getrouwd op 08.09.1910° met D. Berta Franco de Lemos, geboren in
Lissabon/St. Justa, in 1885, dochter van Álvaro Franco de Lemos, geboren in Angra/Sta.
Luzia op 19.10.1863 en D. Amália da Purificação Nunes, geboren in Lissabon.
Hipólito en D. Berta hadden vier kinderen:
A6.8.11.13.3.1 Gualter de Lemos Álvares Pereira, geboren in de wijk kathedraal op
05.05.1911. In Leiria op 29.06.1940 getrouwd in de kathedraal met D. Maria Alice Rocha
Marques.
A6.8.11.13.3.2. D. Maria Amélia de Lemos Álvares Pereira, geboren op 12.10.1916.
Ongehuwd.
A6.8.11.13.3.3. Óscar Manuel de Lemos Álvarez Pereira, geboren in Leiria op 05.12.1930.
Daar getrouwd met D. …..?
Twee kinderen van Óscar:
A6.8.11.13.3.3.1. Óscar Álvares Pereira.
A6.8.11.13.3.3.2. Pedro Álvares Pereira.
A6.8.11.13.3.4. Jaime de Lemos Álvares Pereira, geboren in Leiria op 13.04.1924 en
overleden in Lissabon op 20.10.1982. Technicus bij de EDP.
Eerste huwelijk met D. … Godinho. Tweede huwelijk op 04.08.1955 met D. Rita de Carvalho
Esteves, geboren in Sacavém op 25.11.1918, dochter van José Esteves en van D. Maria da
Conceição. Zonder nageslacht.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk van Jaime:
A6.8.11.13.3.4.1. Carlos Alberto Godinho de Lemos Álvares Pereira, geboren in Leiria.
146
A6.8.11.13.3.4.2. Rui Manuel Godinho de Lemos Álvares Pereira, geboren in Leiria op
31.10.1946 en overleden bij een auto-ongeval in Rio Maior op 31.01.1984.
Getrouwd met D. Maria José….
Drie kinderen van Rui en D. Maria José:
A6.8.11.13.3.4.2.1. D. Carla Cristina Álvarez Pereira.
A6.8.11.13.3.4.2.2. Ricardo Álvares Pereira.
A6.8.11.13.3.4.2.3. Edgar Álvares Pereira.
8j. João da Rosa leefde op het eiland Graciosa rond 1710.
A. João da Rosa (van onbekende ouders) woonde in de stad Praia van Graciosa in het begin
van de 18de eeuw. Hij was getrouwd met D. Maria Nunes (van onbekende ouders).
Zij hadden één zoon:
A1. Manuel Correia da Rosa, geboren rond 1730. Getrouwd in Praia da Graciosa op
01.10.1757 met D. Teresa de Jesus, dochter van Francisco Pais en van D. Catarina Pereira de
Quadros in Praia, getrouwd op 22.02.1721.
Eén dochter van Manuel en D. Teresa:
A1.1. D. Teresa de Jesus da Rosa, geboren ca. 1765. Zij trouwde op 13.02.1797 in Praia da
Graciosa met José Correia, een visser, zoon van António José en van D. Maria dos Reis.
D. Teresa en José hadden één zoon:
A1.1.1. Francisco José Correia, geboren in Praia da Graciosa. Daar op 30.01.1826 getrouwd
D. Delfina Rosa, van het geslacht Silva.
Francisco en D. Delfina hadden één zoon:
A1.1.1.1. Mateus José da Rosa Sr. Geboren in Praia op 20.09.1825, vóór het huwelijk van de
ouders. Hij vestigde zich in Angra ca. 1840, als bediende in een handelszaak. Later werd hij
zelf handelaar in de Rua da Esperança 6. Mateus stierf in zijn huis in de Rua do Barcelos 30
in Angra/kathedraal op 07.08.1895.
Eerste huwelijk in de kathedraal van Angra op 08.10.1849 met zijn nicht D. Francisca Emília
Pacheco geboren in Praia da Graciosa in 1810 en begraven in Angra/kathedraal op
30.06.1850, dochter van António de Sousa Pacheco en D. Maria Josefa. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk in de kathedraal van Angra op 17.01.1852 met D. Bárbara Augusta da Silva
Sieuve, van het geslacht Silva.
Zes kinderen uit het tweede huwelijk van Mateus met D. Bárbara:
A1.1.1.1.1. D. Maria Teodora da Silva, gedoopt in de kathedraal op 16.12.1852 en er
ongehuwd begraven op 13.08.1881.
147
A1.1.1.1.2. Fulana overleden in Angra/kathedraal, één dag oud op 04.01.1854.
A1.1.1.1.3. Mateus José da Rosa gedoopt in de kathedraal van Angra op 13.11.1854 en
overleden in zijn huis Rua da Rosa 48 op 13.11.1936, op zijn 82ste verjaardag.
Hij was eigenaar van de Café Matezinho. Hij was een goede ruiter, die deelnaam aan veel
stiergevechten. Op 22.05.1903 in Sta Bárbara trouwde hij met D. Maria Elvira da Silva
Mendes, van het geslacht Mendes.
Mateus en D. Maria hadden één zoon:
A1.1.1.1.3.1. Virgílio Mendes da Rosa, gedoopt in de kathedraal van Angra op 23.06.1906 en
overleden in zijn huis van Canada Nova in S. Carlos op 14.10.1968. Hij was functionaris bij
de Montepio, de Berg van Barmhartigheid. Hij nam deel aan zeer veel stiergevechten in
Terceira. Op 21.09.1929 in Terra-Chã getrouwd met D. Felisbela da Conceição Machado, van
het geslacht Mendes.
Virgílio en D. Felisbela hadden één zoon:
A1.1.1.1.3.1.1.1. Ricardo Jorge Machado Mendes da Rosa, geboren in Conceição op
22.07.1930 en overleden in Angra op 12.05.2007. Functionaris van de bank Caixa Geral de
Depósitos.
Op 20.09.1969 in Conceição getrouwd met D. Maria Angra Laureano Simões.
Geboren in Sta Luzia op 11.08.1932, dochter van Amadeu Simões en D. Durvalina Laureano.
Twee dochters van Ricardo en D. Durvalina:
A1.1.1.1.3.1.1.1.1. D. Maria do Pilar Simões Mendes da Rosa, geboren in Conceição op
11.09.1970. Opvoedster van de jeugd, functionaris van de Santa Casa da Misericórdia van
Angra. In S. Pedro op 24.07.1993 getrouwd met Jorge Henrique Costa Belerique, geboren in
S. Mateus op 01.07.1967, landbouwingenieur, lid van de gemeenteraad van Angra, zoon van
Jorge Ferreira Ramos Belerique en D. Filomena Maria dos Santos Costa.
D. Maria en Jorge hebben één zoon:
A1.1.1.1.3.1.1.1.1.1. Bernardo Rosa Belerique, geboren in S. Mateus op 13.08.2001.
A1.1.1.1.3.1.1.1.2. Carla Madalena Simões Mendes da Rosa, geboren in Conceição
op 04.11.1976.
A1.1.1.1.4. D. Emília Augusta da Silva, gedoopt in Angra/kathedraal op 23.10.1856. Zij
trouwde op 08.11.1873 met Teodoro Bonifácio Lopes. Met nageslacht bij de familie Lopes.
A1.1.1.1.5. António José da Rosa gedoopt in de kathedraal van Angra op 14.01.1859 en er
ongehuwd begraven op 20.09.1880. Bediende in een handelszaak.
A1.1.1.1.6. D. Maria José da Silva gedoopt in de kathedraal van Angra op 07.01.1861 en er
ongehuwd begraven op 27.09.1886.
148
8k. António Leal da Rosa geboren rond 1712 in Pico.
A. António Leal da Rosa van het geslacht Leal, getrouwd met D. Rosa Maria, inwoners van
Piedade van Pico.
Eén zoon gekend:
A1. Manuel Leal da Rosa, geboren in Piedade in 1740. Getrouwd met D. Maria dos Anjos,
dochter van Domingo de Ávila en van D. Maria dos Anjos.
Eén zoon gekend:
A1.1. Joaquim José Leal da Rosa, geboren in Piedade en 1792. Getrouwd met D. Rosa Maria,
geboren in Piedade in 1795, dochter van Manuel de Sousa Azevedo en van D. Maria António.
Kleindochter langs moeders kant van José Leal Ferreira en van D. Rosa Maria.
Eén zoon gekend:
A1.1.1. Manuel Joaquim Leal da Rosa, geboren in Piedade op 01.02.1819. Daar op
04.09.1845 getrouwd met D. Antónia Emília do Coração de Jesus, van het geslacht Ávila.
Negen kinderen van Manuel en D. Antónia:
1. Antónia.
2. Joaquim.
3. D. Maria.
4. Guilherme.
5. José.
6. António.
7. João.
8. D. Emília.
9. Manuel.
A1.1.1.1. Antónia, geboren in Piedade op 01.02.1848.
A1.1.1.2. Joaquim Leal da Rosa, geboren in Piedade op 03.11.1849. Uitgeweken naar de
USA, waar hij handel dreef in hout in Californië. Getrouwd, met nageslacht.
A1.1.1.3. D. Maria Leal da Rosa, geboren in Piedade op 15.01.1853. Getrouwd met António
Martins, geboren in Fonte Bastardo/Terceira. Met nageslacht in Californië.
A1.1.1.4. Guilherme Leal da Rosa, geboren in Piedade op 25.02.1854. Uitgeweken naar de
USA. Getrouwd met nageslacht.
A1.1.1.5. José Leal da Rosa, geboren in Piedade op 30.03.1856. Geëmigreerd naar de USA.
Als wijnboer verzamelde hij een enorm fortuin in Elke Grove, Sacramento, Californië. Na de
aanvaarding van de wet op de ‘Lei seco’ tegen het alcohol gebruik, sloot hij zijn zaak en
verdeelde zijn kapitaal over al zijn kinderen, die elk 80.000 dollars van toen ontvingen.
Getrouwd met nageslacht.
149
A1.1.1.6. António Leal da Rosa, geboren in Piedade op 21.03.1858. Uitgeweken naar Brazilië
en van daaruit later naar de USA. Getrouwd met D. Elisa Florinda.
Eén dochter gekend:
A1.1.1.6.1. D. Rosa Leal, geboren in Rio de Janeiro/Glória. Getrouwd in de kerk van
S. António dos Pobres, Rio de Janeiro, met José Francisco do Amaral. Met nageslacht bij
Amaral.
A1.1.1.7. João, geboren in Piedade op 29.03.1860.
A1.1.1.8. D. Emilia Leal da Rosa, geboren in Piedade en overleden in de USA. Daar
getrouwd met José Dias, geboren in Faial. Met nageslacht.
A1.1.1.9. Manuel Joaquim Leal, geboren in Piedade op 08.06.1846 en overleden in
Providence, RI, USA op 27.11.1886 waar hij geopereerd werd aan een maagoperatie. Hij
emigreerde naar de USA, geëngageerd op een schip van de walvisvangst. Van daaruit vertrok
hij eerst naar Brazilië en vervolgens naar Chili. Daar maakte hij fortuin in de huizenbouw.
Later keerde hij terug naar Terceira, waar hij leefde van de handel en de opbrengst van zijn
eigendommen.
In San José de Talcahuano/Chili trouwde hij op 06.01.1870 met D. Margarita Vasquez,
geboren in San José de Talcahuano op 04.12.1850 en overleden in Angra/Conceição op
07.08.1930, dochter van Juan de Dios Vasquez en van D. Maria del Pilar Arriagada.
Manuel Joaquim Leal keerde naar Terceira terug enkele jaren na zijn huwelijk, samen met
zijn drie dochters. Hier verklaarde hij dat hij jonggezel was en dat hij drie dochters had van
een alleenstaande moeder, wiens naam hij niet vrijgaf. Hij liet zijn dochters wettigen op
12.01.1882. Zo werden nieuwe doopregisters geopend op 07.08.1882. Het is niet te begrijpen
waarom hij zijn wettige kinderen opnieuw liet wettigen. Het is een feit dat hij op Terceira
doorging als een vrijgezel tot zijn echtgenote bij zijn dood naar Angra kwam, waar zij ook
overleden is.
Manuel en D. Margarita hadden drie dochters:
A1.1.1.9.1. D. Maria Henriqueta Leal, geboren in Hualqué/Chili op 14.05.1872 en overleden
in de wijk kathedraal van Angra op 03.06.1932. Zij was professor van de officiële school van
de kathedraal. Getrouwd met Jácome Augusto Borges, geboren in de wijk kathedraal en er
overleden op 14.06.1924. Secretaris van de burgerpolitie van Angra, natuurlijke zoon van
D. Maria Adelaíde, geboren in S. Mateus. Zonder nageslacht.
A1.1.1.9.2. D. Antónia Emília Vasquez Leal, geboren in Coronell/Chili op 02.08.1878.
In Angra/Conceição getrouwd met Luís Martins Pinto. Met nageslacht bij de familie Pinto.
A1.1.1.9.3. D. Luisa Ester Leal, geboren in Conceição, Val Paraíso/Chili op 28.11.1874 en
overleden in Oakland/USA. In Conceição op 28.01.1888, nauwelijks 13 jaar oud, getrouwd
met Francisco da Rocha Homem, van het geslacht Leonardo.
150
D. Luisa en Francisco hadden acht kinderen:
A1.1.1.9.3.1. Manuel da Rocha Homen, geboren in Conceição op 07.01.1889 en er overleden
op 14.10.1972. Eerste huwelijk in Sacramento/Californië op 03.10.1915 met D. Maria Agnes
Silveira, geboren in Californië, dochter van Joseph Francis Silveira en van D. Emília Cândida.
Met nageslacht in Californië.
Tweede huwelijk in Angra (CRC) op 29.04.1948 met D. Maria Margarida Bettencourt do
Amaral, van het geslacht Bettencourt, zonder nageslacht.
Manuel en D. Maria hadden vier kinderen:
1. Elmar.
2. Lionel.
3. Harold.
4. Dolores.
A1.1.1.9.3.1.1. Elmar Holmes, overleden.
A1.1.1.9.3.1.2. Lionel Rocha Holmes, geboren in 1919 in Tulare, Californië (tijdelijke
verblijfplaats). Getrouwd met Irene Specht, van New-York.
Lionel en Irene hebben zeven kinderen:
A1.1.1.9.3.1.2.1. Gregory Holmes.
A1.1.1.9.3.1.2.2. Lucille Holmes.
A1.1.1.9.3.1.2.3. Steven Holmes.
A1.1.1.9.3.1.2.4. Donald Holmes.
A1.1.1.9.3.1.2.5. Virginia Holmes.
A1.1.1.9.3.1.2.6. Douglas Holmes (ook: Doug da Rocha Holmes). In 1959 geboren in
Sacramento, CA. Getrouwd met Jana Cuková, van Slowakije.
Douglas en Jana hebben twee kinderen:
A1.1.1.9.3.1.2.6.1. Milan Miguel da Rocha Holmes.
A1.1.1.9.3.1.2.6.2. Natália Irena da Rocha Holmes.
A1.1.1.9.3.1.2.7. William Holmes.
A1.1.1.9.3.1.3. Harold Holmes.
A1.1.1.9.3.1.4. Dolores Holmes, overleden.
A1.1.1.9.3.2. Jacinto da Rocha Homen, geboren in Conceição op 16.10.1891 en overleden in
Californië. Gehuwd, zonder nageslacht.
A1.1.1.9.3.3. Mário, geboren in Conceição op 26.11.1892.
151
A1.1.1.9.3.4. D. Maria da Conceição Leal da Rocha, geboren in Conceição op 01.01.1894 en
er overleden op 01.11.1957. Lerares in het lager onderwijs. Getrouwd in de kathedraal op
10.12.1917 met João Jacinto Armas do Amaral. Met nageslacht bij Armas.
A1.1.1.9.3.5. José geboren in Conceição op 09.12.1897. Jong gestorven.
A1.1.1.9.3.6. José da Rocha Homem, geboren in Conceição op 20.01.1902 en overleden in
Californië. Daar getrouwd, met nageslacht.
A1.1.1.9.3.7. Luís, geboren in Conceição op 5.10.1906.
A1.1.1.9.3.8. Francisco da Rocha Homem Jr., geboren in Conceição op 29.09.1890 en
overleden in Arco de S. Jorge, Madeira op 17.01.1963. Bediende bij de C.T.T. in Funchal.
In Funchal getrouwd met D. Maria Amélia de Abreu Cardoso, geboren in Arco de S. Jorge,
Madeira op 23.02.1898 en overleden in Funchal op 15.01.1952, dochter van Francisco
António de Abreu Cardoso en van D. Maria de Jesus.
Acht kinderen van Francisco en D. Maria:
A1.1.1.9.3.8.1. D. Maria Luisa Ester Leal de Abreu Cardoso Rocha Homen getrouwd met
José Procópîo Gomes de Andrade, zonder nageslacht.
A1.1.1.9.3.8.2. D. Amélia de Abreu Cardoso Rocha Homem getrouwd met Alberto Gomes
Jardim, zonder nageslacht.
A1.1.1.9.3.8.3. Francisco António de Abreu Cardoso Rocha Homem getrouwd met D. Maria
Laurinda Camacho, zonder nageslacht.
A1.1.1.9.3.8.4. Ontbreek: …, zonder nageslacht.
A1.1.1.9.3.8.5. Luís Gonzago de Abreu Cardoso Rocha Homen, als vrijgezel overleden
ca 30 jaar oud.
A1.1.1.9.3.8.6. D. Teresa Maria do Céu de Abreu Cardoso Rocha Homem, getrouwd met
Carmen Paul Mastroieni. Met nageslacht geadopteerd in Californië.
A1.1.1.9.3.8.7. Gabriel Maria de Fátima de Abreu Cardoso Rocha Homen, overleden 10 jaar
oud.
A1.1.1.9.3.8.8. Silvano de Abreu Cardoso Rocha Homem, geboren in Ponta Delgada/Madeira
op 16.06.1917. Licentiaat in geneeskunde en chirurgie (U.L). Getrouwd in Vila Chã de
Ourique, Cartaxo, op 08.12.1951 met D. Maria Celestina Camilo Ribeiro, geboren in Vila Chã
de Ourique op 05.09.1925 en overleden in Cartaxo op 30.03.1999. Dochter van Francisco
Ribeiro (1890-197), grooteigenaar en wijnboer in Cartaxo en Valada, en van D. Carolina
Camilo Rodrigues (1891-1976).
152
Zes kinderen van Silvano en D. Maria:
1. Maria Amélia.
2. D. Maria Isabel.
3. D. Maria Teresa.
4. D. Ana Cristina.
5. D. Ana Luisa.
6. Luís Filipe Ribeira Rocha Homen.
A1.1.1.9.3.8.8.1.Maria Amélia Ribeiro Rocha Homen, geboren op 16.10.1952, overleden op
16.06.1954.
A1.1.1.9.3.8.8.2. D. Maria Isabel Ribeiro Rocha Homen, geboren in Lissabon/Socorro op
10.11.1953. In Fátima getrouwd op 08.12.1984 met Rudgero Maria Gaspar, geboren in
Maceira Lis, Leiria op 16.07.1948, kopiist. Zonder nageslacht.
A1.1.1.9.3.8.8.3. D. Maria Teresa Ribeira Rocha Homem, geboren in Lissabon/Alvalade op
18.11.1956. Licentiate geneeskunde en filosofie, doctores in het hospitaal Júlio de Matos in
Lissabon. Getrouwd in Cartão op 08.05.1989 met António Augusto de Oliveira Melo, geboren
in Figueira da Foz op 09.01.1943, licentiaat in filosofie (U.L), D.E.A. in moderne filosofie
(U. Parijs I, Sorbonne), universiteitsprofessor. Zonder nageslacht.
A1.1.1.9.3.8.8.4. D. Ana Cristina Ribeiro Rocha Homem, geboren in Lissabon/Alvalade op
24.09.1958. Licentiate Rechten, advocate in Santarém. Getrouwd in het Paleis van Seteais in
Sintra op 11.08.1976 met João Maria Pinto Basto Mascarenhas, geboren in Lissabon/Lapa op
28.04.1956, technisch landbouwingenieur, zoon van D. António Mascarenhas en van
D. Madalena Luisa Souto-Maior de Sousa Coutinho Ferreira Pinto Basto.
Twee kinderen van D. Ana en D. João:
A1.1.1.9.3.8.8.4.1. D. Ana Cristina Ribeiro Rocha Homem de Mascarenhas, geboren in
Lissabon/Benfica op 18.12.1977. Licentiate bosbouw ingenieur.
A1.1.1.9.3.8.8.4.2. D. João Maria Rocha Homem de Mascarenhas, geboren in
Lissabon/Benfica op 15.02.1985. Student landbouwingenieur.
A1.1.1.9.3.8.8.5. D. Ana Luisa Ribeiro Rocha Homem, geboren in Lissabon/Alvalade op
30.07.1965. Licentiate in het beheer van ondernemingen (U. Lusíada, Lissabon), beheer van
investeringen bij de Caixa Geral de Depósitos in Lissabon.
In Cartaxo op 14.06.1986 getrouwd met José Manuel Couceiro da Costa Pizarro Beleza,
geboren in Lissabon/Camp Grande op 25.05.1959, zoon van José Júlio Pizarro Beleza,
professor van het Hoger Instituut voor Overzeese studies, en van D. Maria dos Prazeres
Lançarote Couceiro da Costa. Gescheiden.
Eén zoon van D. Ana en José:
A1.1.1.9.3.8.8.5.1. José Maria da Rocha Homem Pizarro Beleza, geboren in Lissabon/Arroios
op 28.11.1987.
153
A.1.1.9.3.8.8.6. Luís Filipe Ribeiro Rocha Homem, geboren in Lissabon/Alvalade op
21.12.1959. Licentiaat zootechnisch ingenieur (U.E.) Hogere technicus van de Ifada in
Santarém. In het klooster van Christus in Tomas getrouwd op 05.08.1988 met D. Maria
Margarida Ramos Barata Teixeira Lino, geboren in Tortosendo/Covilhã, op 12.02.1963.
Licentiaat in geografie en regionale projecten. Directeur van de regionale administratie van de
gezondheidsdiensten van Lissabon en Vale do Tejo, afdeling Santarém.
Twee kinderen van Luís en D. Maria:
A1.1.1.9.3.8.8.6.1. Francisco Maria Teixeira Lino Rocha Homem, geboren in Lissabon/
S. Sebastião op 03.06.1990.
A1.1.1.9.3.8.8.6.2. D. Maria Teresa Teixeira Lino Rocha Homem, geboren in Santarém op
19.05.1996.
Bibliografie: Genealogias da Ilha Terceira, António Ornelas Mendes & Jorge Forjaz, Dislivro
Histórica, volume V, pg 255-259, Lissabon 2007.
8l. Silvestre da Rosa, geboren rond 1725 in Pico.
A. Silvestre da Rosa, geboren in S. Mateus van Pico rond 1725.
Getrouwd met D. Helena Clara, geboren in S. Mateus.
Silvestre en D. Helena hadden een zoon:
A1. Francisco da Rosa, geboren rond 1760 in S. Mateus. Daar op 26.11.1784 getrouwd met
D. Maria Josefa, geboren in S. Mateus, dochter van Manuel Vieira Fagundes en D. Josefa
Maria.
Francisco en D. Maria hadden een dochter:
A1.1. D. Maria Josefa, geboren in S. Mateus op 26.08.1788 en er overleden op 29.10.1877.
Getrouwd in S. Mateus op 14.01.1819 met António Alves, geboren in S. Mateus op
26.03.1781 en er overleden op 05.07.1829, zoon van Manuel Álvares Melo en D. Rita Jacinta
de Jesus. Kleinzoon langs vaders kant van João Álvares en D. Maria Homem da Costa..
Kleinzoon langs moeders kant van António Garcia do Amaral en D. Teresa de Jesus.
D. Maria en António hadden vier kinderen:
A1.1.1. D. Maria Josefa, geboren in S. Mateus op 17.3.1820 en er overleden op 06.02.1898.
A1.1.2. Manuel, geboren in M. Mateus op 23.09.1821.
A1.1.3. Teresa, geboren in S. Mateus op 02.01.1824.
A1.1.4. Francisco da Rosa Alves, geboren in S. Mateus o 01.11.1827. Getrouwd in Madalena
do Pico op 3.09.1856 met D. Laureana Francisca de Medeiros, geboren in Madalena op
07.04.1834, dochter van António de Medeiros en van D. Mariana Francisca.
154
Francisco en D. Laureana hadden zeven kinderen:
A1.1.4.1. Guilherme Medeiros da Rosa, geboren in Horta op 03.07.1857. Getrouwd met D.
Maria Leonor de Medeiros, geboren in Angústias, dochter van José Moniz de Medeiros en
van D. Maria Leonor de Medeiros. Getrouwd ergens rond 1880 misschien in Angústias (geen
huwelijksakte gevonden?). Geen José Moniz de Medeiros en D Maria Leonor de Medeiros
gevonden op de vier eilanden.
Guilherme en D. Maria hadden elf kinderen:
A1.1.4.1.1. D. Helena Medeiros da Rosa, geboren in Horta op 28.11.1882 en er overleden op
14.06.1984. In Horta getrouwd met Augusto Capaz, met nageslacht in het geslacht Capaz.
A1.1.4.1.2. Guilherme, geboren in Horta op 07.04.1884 en er overleden op 10.05.1886.
A1.1.4.1.3. Luísa, geboren in Horta op 29.10.1886. Zonder nadere gegevens.
A1.1.4.1.4. Guilherme, geboren in Horta op 19.06.1888. Zonder verdere gegevens
A1.1.4.1.5. José, geboren in Horta op 12.01.1890 en er overleden op 17.08.1890.
A1.1.4.1.6. António, geboren in Horta op 13.07.1891 en er overleden op 15.07.1892.
A1.1.4.1.7. Maria, geboren in Horta op 20.12.1893. en er overleden op 18.06.1893.
A1.1.4.1.8. Alice, geboren in Horta op 20.10.1894 en er overleden op 21.10.1894.
A1.1.4.1.9. Teresa, tweelingzuster van voorgaande, overleden in Horta op 21.10.1894.
A1.1.4.1.10. Mariana, geboren in Horta op 06.10.1896 en er overleden op 08.08.1897.
A1.1.4.1.11. Artur, geboren in Horta op 13.02.1899 en er overleden op 03.07.1899.
Het is opvallend dat op 11 kinderen er 8 zeer jong stierven, terwijl de eerste dochter meer dan
101 jaar oud werd. Twee kinderen blijven spoorloos, zonder verdere gegevens. Hopelijk
komen er nog inlichtingen vanuit het buitenland, als zij ooit geëmigreerd zijn.
A1.1.4.2. Francisco, geboren in Horta op 13.10.1859.
A1.1.4.3. Maria, geboren in Horta op 09.10.1861.
A1.1.4.4. José, geboren in Horta op 26.09.1861.
A1.1.4.5. Mariana, geboren in Horta op 13.03.1868.
A1.1.4.6. Teresa, geboren in Horta op 24.05.1870.
A1.1.4.7. Francisco da Rosa, geboren in Angústia. Handwerker bij de douane.
Getrouwd met D. Ana Augusta, geboren in Angústia, dochter van Jacinto Maranhão en
D. Rosa Luísa do Coração de Jesus.
Drie kinderen van Francisco en D. Ana:
A1.1.4.7.1. Maria, geboren in Angústias op 03.12.1893.
A1.1.4.7.2. Jacinto, geboren in Angústias op 19.11.1894.
A1.1.4.7.3. Eduardo Medeiros da Rosa, geboren in Angústia op 08.06.1891 en er overleden
op 26.07.1963. Functionaris bij de Compagnies van de Onderzeese Kabels van Horta.
Getrouwd in Topo, S. Jorge op 03.09.1927 met D. Olívia de Lourdes Medina Pacheco,
geboren in Capelo op 19.06.1909 en overleden in Angra, dochter van António Silveira
Pacheco en van D. Isaura Celeste Medina.
155
Eduardo en D. Olívia hadden twee kinderen:
A1.1.4.7.3.1. Helder da Conceição Rosa, geboren in Angústias op 08.12.1931. Superviseer
van de Dienst Onderhoud van het Vervoer naar de Amerikaanse Basis in Lajes.
Eerste huwelijk op 08.30.1935 in Praia da Vitória met D. Maria Valentina da Silva Sequeira,
geboren in Fonte do Bastardo op 08.03.1935 en overleden in Angra//Conceição op
08.06.1982, dochter van Manuel Cardoso de Sequeira en D. Maria da Conceição Silva.
Tweede huwelijk in 1986 in Praia da Vitória met D. Maria João Vieira Cunha Borges,
geboren in Praia da Vitória op 09.08.1949, dochter van Francisco de Assis Cunha Borges en
van D. Paulina Borges Vieira.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk van Helder:
A1.1.4.7.3.1.1. D. Maria da Conceição Sequeira Rosa, geboren in Praia da Vitória
op07.03.1957. Assistente in de spreekkamer. Getrouwd in Biscoitos op 25.12.1976 met
Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, daar geboren op 20.06.1952, licentiaat Geschiedenis
(UL), professor van het Secondaire Onderwijs, afgevaardigde van de socialistische partij voor
de Azoren op de Vergadering van de Republiek en de Legislatieve Regionale vergadering van
de Azoren voor de kring van Terceira. Voorzitter van de Vergadering van Angra,
vicevoorzitter van de Regionale Pompiers en de Burgerlijke Bescherming van de Azoren,
medeoprichter van de Stichting ResPública, zoon van Francisco Fernandes de Barros en
D. Francisca Nunes Rodrigues.
D. Maria en Ricardo hebben een zoon:
A1.1.4.7.3.1.1.1. Pedro Miguel Rosa Barros, geboren in S. Julião da Barra, Oeiras, op
06.07.1977. Licentiaat in Architectuur (UL).
A1.1.4.7.3.1.2. Helder da Conceição Sequeira Rosa, geboren in Praia da Vitória op
13.12.1961. Functionaris bij het Departement Voertuigen van de Amerikaanse Basis op
Lajes. In Praia da Vitória getrouwd op 20.07.1985 met D. Felisberta Amália Borges da Silva
Veiga, geboren in Lajes op 09.02.1960, zoon van Victor Manuel da Silva Veiga en
D. Leonesa de Menezes.
Helder en D. Felisberta hebben twee kinderen:
A1.1.4.7.3.1.2.1. André Veiga Rosa, geboren in Praia da Vitória op 08.05.1989.
A1.1.4.7.3.1.2.2. D. Andreia Veiga Rosa, geboren in Praia da Vitória op 09.09.1994.
Een zoon uit het tweede huwelijk van Helder:
A1.1.4.7.3.1.2.1. Marco Paulo Borges Rosa, geboren in Praia da Vitória op 23.05.1978.
Pompier op de Amerikaanse Basis van Lajes.
In Praia da Vitória getrouwd met D. Laurénia Tavares, geboren in Praia da Vitória, dochter
van Laurénio Tavares en D. Natalina Tavares.
A1.1.4.7.3.2. Eduardo da Rosa Junior, geboren in Angústias op 12.08.1929 en overleden in
Praia da Vitória op 06.08.2003. Handelaar en industrieel van de hotellerie en de restauratie
van Praia da Vitória.
156
Getrouwd in Praia da Vitória op25.10.1953 met D. Maria Eduarda de Lima Ferraz, geboren in
Praia da Vitória op 14.01.1932 en overleden in Conceição op 06.12.12003, schilderes,
dichteres, dochter van Francisco Ferraz de Menezes en zijn tweede echtgenote D. Maria
Domingas de Lima Soares.
Zes kinderen van Eduardo en D. Maria:
A1.1.4.7.3.2.1. Eduardo Manuel Ferraz da Rosa, geboren in Praia da Vitória op 02.10.1954.
Licentiaat in Filosofie (1988), doctoraat in Biomedische Wetenschappen, assistent aan de
universiteit van de Azoren (1988-1999), voorzitter van het Historisch Instituut van Terceira.
Hij publiceerde meerdere filosofische, etnografische, biografische en historische studies.
In Angra op 11.04.1996 getrouwd met D. Berta Maria Mancebo do Couto, geboren in Doze
Ribeiras op 22.03.1962, baccalaureaat Secretariaat en Publieke Relaties, professor aan de
Secondaire school van Angra, dochter van António Gonçalves do Couto en D. Lídia de
Lourdes Mancebo.
Eduardo en D. Berta hebben een zoon:
A1.1.4.7.3.2.1.1. Tiago Manuel Mancebo do Couto Ferraz da Rosa, geboren in Angra op
24.11.1996.
A1.1.4.7.3.2.2. D. Ana Maria Ferraz da Rosa, geboren in Praia da Vitória op 11.12.1955.
Licentiate in Educatieve Wetenschappen, professor in de voorbereidende cyclus.
Getrouwd in Praia da Vitória op 02.05.1976 met Alvarino de Menezes Pinheiro, geboren in
Praia da Vitória op 22.04.1950, licentiate Economie, directeur van het Regionaal Departement
Planning, afgevaardigde voor de kring van Terceira bij de Regionale Vergadering van de
Azoren, voorzitter van de stadsraad van Praia de Vitória, vicepresident van de Regionale
Vergadering (196-2000), voorzitter van de politieke partij CDS, zoon van Manuel Ferraz
Mendes Pinheiro, handelaar, voorzitter van de gemeenteraad van Praia, en van D. Maria
Martins Menezes.
D. Ana en Alvarino hebben twee zonen:
A1.1.4.7.3.2.2.1. Alvarino Ferraz da Rosa de Menezes Pinheiro, geboren in Praia da Vitória
op 31.01.1977. Licentiaat in Psychologie. Getrouwd in S. Sebastião, Terceira op 18.10.12008
met D. Mónica Falcão Oliveira, geboren in Praia op 23.12.1979, licentiate in Neurofysiologie,
dochter van António José de Almeida Coelho de Oliveira en D. Maria Ermelinda Picanço
Falcão.
A1.1.4.7.3.2.2.2. Manuel Ferraz da Rosa de Menezes Pinheira, geboren in Praia op
27.09.1982. Licentiaat Rechten (UC), advocaat.
Getrouwd in Praia op 27.12.2008 met D. Joana Cristina Areias Codorniz, geboren in Biscoitos
op 22.07.1982, licentiate Psychologie, dochter van Paula Manuel Silva Codorniz en
D. Eduarda Maria Pereira Areias.
157
A1.1.4.7.3.2.3. Paulo Jorge Ferraz da Rosa, geboren in Praia da Vitória op 11.08.1957.
Bankfunctionaris in Angra. Getrouwd in Conceição o 30.07.1988 met D. Lúcia Margarida
Ávila da Costa, geboren in Angra op 04.07.1965, licentiate Economie, chef van de
douanedelegatie van Angra, dochter van Darlos Alberto de Sousa Costa, handelaar, eigenaar
van de “Magazijnen Zeferino”, en D. Eduarda Margarida Pereira Ávila.
Paulo en D. Lúcia hebben twee kinderen:
A1.1.4.7.3.2.3.1. Filipa de Ávila Ferraz da Rosa, geboren in Conceição op 31.03.1996.
A1.1.4.7.3.2.3.2. Paula Francisco de Ávila Ferraz da Rosa, geboren in Sta. Luzia op
27.10.1999.
A1.1.4.7.3.2.4. D. Maria Eduarda Ferraz da Rosa, geboren in Praia op 11.04.1959. Daar
getrouwd op 18.10.1981 met Carlos António Ávila da Rosa, van het geslacht Ávila. Met
nageslacht daar.
A1.1.4.7.3.2.5. Francisco Pedro Ferraz da Rosa, geboren in Praia op 26.02.1966. Vrijgezel.
Functionaris op de Amerikaanse Basis.
A1.1.4.7.3.2.6 Ricardo António Ferraz da Rosa, geboren in Praia op 17.06.1967.
Baccalaureaat Economie en Beheer, technicus gespecialiseerd in de Informatica.
Op 27.07.2008 in Angra getrouwd met D. Maria Cristina Pereira Fantasia, geboren in Angra
Op 24.07.1975. Licentiaat Rechten, advocate. Dochter van António Fernandes Fantasia,
licentiaat Rechten, advocaat, en D. Maria da Graça Dias Pereira Fernandes.
Bibliografie: Genealogías das Quatro Ilhas Faial, Pico, Flores, Corvo, volume 3, door Jorge
Forjaz en António Ornelas Mendes, Dislivro 2009, Lissabon.
Het is eigenaardig dat veel huwelijken eindigen met de melding ‘met nageslacht’, maar dat
waar het bestudeerde geslacht doorgaat, het nageslacht van de bewuste gezinnen niet
opgegeven wordt. Het aantal kinderen, van wie we enkel de geboortedatum kennen en verder
niets meer, ligt veel hoger dan bij vorige werken. Zo kunnen ons honderden afstammelingen
ontbreken. Dit voor wat betreft de auteurs.
Dan werden in de drukkerij, waarschijnlijk onder tijdsdruk, behoorlijk veel fouten getypt in de
jaartallen. Fouten van het type van ‘geboren in 1840, getrouwd in 1782’. Ik hoop dat ik die
allen heb kunnen corrigeren. Haast en spoed zijn zelden goed, maar daar heeft de doelgroep
van de afstammelingen van Azorianen in het buitenland, die hun voorgeslacht opzoeken, geen
boodschap aan.
8m. Francisco Vieira da Rosa geboren rond 1730 in Lajes
A. Francisco Vieira da Rosa, geboren in Lajes rond 1730, overleden in Ribeiras op
13.12.1783. Getrouwd met D. Isabel Pereira, overleden in Ribeiras op 25.06.1789.
158
Francisco en D. Isabel hadden zeven kinderen:
A1. Francisco Vieira da Rosa, geboren in Ribeiras op 01.08.1757 en daar overleden op
20.12.1823. Daar getrouwd op 08.11.1790 met D. Bárbara Rosa, geboren in Ribeiras op
24.10.1766 en er overleden op 15.12.1851, dochter van Manuel Silveira Leal Vieira en
D. Maria da Silveira. Met nageslacht.
A2. D. Madalena da Rosa, geboren in Ribeiras op 08.05.1759 en er overleden op 23.03.1789.
In Ribeiras op 18.10.1778 getrouwd met João Silveira Carauta.
A3. Maria, geboren in Ribeira op 26.03.1764 en er overleden op 07.07.1767.
A4. D. Maria Isabel, geboren in Ribeira op 04.07.1768 en er overleden op 09.10.1848.
Getrouwd in Ribeiras op 11.10.1789 met Mateus António Brum Arrenega, geboren in
Ribeiras op 23.03.1752 en er overleden op 25.07.1833, zoon van António Brum en D. Joana
Inácia. Met nageslacht.
A5. Matias, tweeling met voorgaande, vroeg gestorven.
A6. Matias Francisco da Rosa, geboren in Ribeiras op 21.08.1772 en er overleden op
18.01.1859. Eerste huwelijk op 06.09.1794 in Ribeiras met D. Isabel da D. Conceição,
geboren in Ribeiras op 03.08.1755 en er overleden op 16.09.1815, dochter van Pedro Homem
da Silveira en D. Bárbara da Conceição. Met nageslacht.
Tweede huwelijk met D. Teresa de Jesus, geboren in Lajes en overleden in Ribeiras op
21.03.1882. Met nageslacht.
A7. Manuel Francisco da Rosa, geboren in Ribeiras op 10.10.1761 en er overleden op
19.05.1813. Daar getrouwd op 29.10.1791 met D. Catarina Leal, geboren op Ribeiras op
19.04.1762 en er overleden op13.11.1837, dochter van João José Sebastião en D. Rita
Leonarda.
Manuel en D. Catarina hadden twee zonen:
A7.1. Matias Francisco de Rosa, geboren in Ribeiras op 20.05.1797 en er overleden op
22.07.1873. Getrouwd in Ribeiras op 14.09.1818 et D. Maria Silveira, geboren in Ribeiras op
18.3.1798 en er overleden op 13.94.1882, dochter van Sebastião Machado en D. Maria da
Silveira. Met nageslacht.
A7.2. Manuel Francisco da Rosa Jr., geboren in Ribeiras op 07.04.1793 en er overleden op
14.09.1880. Getrouwd in Ribeiras op 01.10.1826 met D. Mónica Bernarda, van het geslacht
Porto.
Manuel en D. Mónica hadden zeven kinderen:
A7.2.1. Maria Bernarda, geboren in Ribeiras op 17.10.1827 en er overleden op 16.02.1892.
Ongehuwd.
A7.2.2. D. Catarina Leal, geboren in Ribeira op 03.10.1830 en er overleden op 0909.1895.
Getrouwd in Ribeiras op 19.11.154 met José de Simas Machado. Met nageslacht bij Simas.
159
A7.2.3. D. Isabel Bernarda, geboren in Ribeiras op 02.05.1833 en er overleden op 17.11.1886.
Getrouwd et José de Simas Machado de Melo. Met nageslacht bij Simas.
A7.2.4. Ana Bernarda, geboren op 01.06.1836 en er overleden in Ribeiras op 06.08.1909.
Ongehuwd.
A7.2.5. Bárbara Bernarda, geboren in Ribeiras op 08.05.1839 en er overleden op 23.02.1853.
A7.2.6. D. Maria Antónia, geboren in Ribeiras o 09.11.1846 en overleden in Ribeiras op
16.12.1908. Getrouwd in Ribeiras op 20.11.187 met Manuel Pereira da Silva, geboren in
Ribeiras op 13.10.1846 en er overleden o 03.11.1928, zoon van Manuel Pereira da Silva en
D. Ana Josefa Laureana. Met nageslacht.
A7.2.7. Manuel Francisco da Rosa (III), geboren in Ribeiras op 28.11.1843 en er overleden op
23.10.1917. In Ribeiras op 29.09.1881 getrouwd met D. Maria Isabel, van het geslacht
Carauta.
Twee kinderen van Manuel en D. Maria:
A7.2.7.1. José Francisco da Rosa, geboren in Ribeiras op 19.02.1886 en er overleden op
06.11.1911. Ongehuwd.
A7.2.7.2. Manuel Francisco da Rosa (IV), geboren in Ribeiras op 20.11.1883 en er overleden
op 09.06.1947. Getrouwd in Ribeiras op 17.05.1909 met D. Maria do Carmo Ávila, geboren
in Ribeiras op 23.04.1887 en er overleden op 10.05.1974, dochter van José de Ávila Pimentel
en D. Maria do Carmo.
Eén zoon van Manuel en D. Maria:
A7.2.7.2.1. Francisco Ávila da Rosa, geboren in Ribeiras op 11.09.1924. Getrouwd in
Ribeiras op 16.05.1953 met D. Maria Adelaíde Teles, van het geslacht Teles.
Zeven kinderen van Francisco en D. Maria:
A7.2.7.2.1.1. D. Maria de Fátima Teles da Rosa, geboren in Ribeiras op 17.03.1954.
Functionaris. Getrouwd in Lajes met Raúl António Brum Jorge, geboren in Lajes op
21.11.1954, technisch landbouwingenieur, functionaris, zoon van Raúl Simas Jorge en van D.
Maria de Lourdes Brum da Silveira.
D. Maria en Raúl hebben drie kinderen:
A7.2.7.2.1.1.1. Sandro Miguel Teles Jorge, geboren in Lajes op 14.02.1978.
Licentiaat Sociologie, functionaris van de Santa Casa da Misericórdia van Madalena.
Getrouwd in St. Luzia do Pico met D. Madalena de Jesus Ávila da Rosa, geboren op
28.01.1976, dochter van Manuel Oliveira da Rosa en D Maria Elvina Lima Ávila.
Sandro en D. Madalena hebben een dochter:
A7.2.7.2.1.1.1.1. D. Beatrix Maria da Rosa Jorge, geboren in Horta op 04.04.2008.
160
A7.2.7.2.1.1.2. D. Lisete de Fátima Teles Jorge, geboren in Lajes o 13.10.1982. Licentiate in
verpleegkunde.
A7.2.7.2.1.1.3. Ivan Teles Jorge, geboren in Lajes op 31.10.1986. Marinier.
A7.2.7.2.1.2. D. Carmen Teles da Rosa, geboren in Ribeiras op 19.07.1958. Getrouwd in
Lajes met Artur Manuel Ferreira Xavier Soares, geboren in Lajes op 25.01.1955, technicus bij
de administratie van de belastingen in Leiria, zoon van Manuel Xavier Soares en D. Maria
Lígia Rodrigues Botelho Ferreira da Silva.
Twee dochters van D. Carmen en Artur:
A7.2.7.2.1.2.1. D. Zita Alexandra da Rosa Soares, geboren in Lajes op 03.03.1983. Professor.
A7.2.7.2.1.2 2. D. Ana Margarida da Rosa Soares, geboren in Lajes op 15.12.1987.
A7.2.7.2.1.3. D. Margarida Maria Teles da Rosa, geboren in Ribeiras op 08.10.1971.
Technica van de klinische analyses in het hospitaal van Horta.
In Ribeiras getrouwd met José António Oliveira Garcia Dutra, geboren in Salão, Faial, op
17.04.1961, zoon van sergeant José da Rosa da Silveira Dutra, geboren in Salão/Faial op
21.02.1931 en D. Laura Alexandrina Oliveira Garcia, geboren op 15.03.1933 (getrouwd op
06.02.1959).
D. Margarida en José hebben een dochter:
A7.2.7.2.1.3.1. D. Joana Laura Rosa Dutra, geboren in Horta op 05.11.1992.
A7.2.7.2.1.4. D. Nélia Teles da Rosa, geboren in Ribeiras op 12.02.1974. Getrouwd in
Ribeiras met Norberto João Amaral Resendes, geboren in Macedo de Cavaleiros, Bragança,
op 21.07.1957, technicus van restauraties, zoon van Norberto Joaquim Resendes en D. Violeta
Figueiredo Amaral.
D. Nélia en Norberto hebben een zoon:
A7.2.7.2.1.4.1. David João Teles da Rosa Amaral Resendes, geboren in Lissabon op
28.02.1995.
A7.2.7.2.1.5. D. Teresa de Jesus Teles de Rosa, geboren in Ribeiras op 04.10.1966. In
Ribeiras getrouwd met Manuel Alberto Silveira Laranjo, geboren in Candelária do Pico op
02.07.1963, zoon van Manuel Joaquim Laranjo, geboren in Candelária do Pico op 04.06.1915
en D. Catarina Francisca da Silveira.
D. Teresa en Manuel hebben twee dochters:
A7.2.7.2.1.5.1. D. Alexandra Teles da Rosa Laranjo, geboren in Criação Velha op
08.03.1994.
A7.2.7.2.1.5.2. D. Catarina Teles da Rosa Laranjo, geboren in Criação Velho op 08.03.2003.
A7.2.7.2.1.6. Francisco Xavier Teles da Rosa, geboren in Ribeiras op 26.04.1972. Vrijgezel.
161
A7.2.7.2.1.7. Manuel Flamínio Teles da Rosa, geboren in Ribeiras o 19.12.1955. Functionaris
bij de afvaardiging van het Regionaal Secretariaat voor de Economie in Pico.
In de hoofdkerk van Horta getrouwd op 05.01.1991 met D. Margarida Maria de Morais
Salvador, geboren in Lajes das Flores op 26.01.1967, dochter van Manuel dos Santos
Salvador, geboren in Sta Cruz das Flores, vuurtorenwachter, en van D. Maria Cândida da
Silva Morais, geboren in St. Amaro do Pico.
Manuel en D. Margarida hebben twee zonen:
A7.2.7.2.1.7.1. Gonçalo Morais Salvador Teles da Rosa, geboren in Horta op 11.06.1991.
A7.2.7.2.1.7.2. Rodrigues Morais Salvador Teles da Rosa, tweelingbroer met voorgaande.
8n. João Valadão geboren in Flores rond 1740.
A. João Valadão, geboren in Flores, getrouwd met D. Maria da Trindade, geboren in Sta Cruz
das Flores en overleden in Horta op 28.11.1815.
João en D. Maria hadden een zoon:
A1. José Francisco, geboren in Sta. Cruz das Flores rond 1770 en overleden in Horta.
Op 05.02.1792 in Horta getrouwd met D. Joaquina Luísa, geboren in St. António do Pico en
overleden in Horta op 07.12.1833, dochter van Manuel Fialho en D. Micaela Rosa.
José en D. Joaquina hadden twee zonen:
A1.1. Manuel, geboren in Horta op 01.05.1796 en er overleden op 31.07.1796.
A1.2. Manuel José Fialho, geboren in Horta op 16.07.1797, daar op 09.08.1815 getrouwd met
D. Rosa Máxima, dochter van onbekende ouders.
Manuel en D. Rosa hadden vier kinderen:
A1.2.1. Jerónimo, geboren in Horta op 05.09.1817 en er overleden op 23.07.1818.
A1.2.2. José, geboren in Horta op 27.10.1822.
A1.2.3. Inocêncio, geboren in Horta o 02.09.1824 en er overleden op 10.10.1833.
A1.2.4. Manuel da Rosa, geboren in Horta op 25.02.1820 en er overleden op 16.01.1892.
Getrouwd met D. Maria José Rodrigues, geboren in Lissabon en overleden in Horta.
Manuel en D. Maria hadden vier kinderen:
A1.2.4.1. Carlos, geboren in Horta op 12.02.1838.
A1.2.4.2. Manuel, geboren in Horta op 25.02.1841.
A1.2.4.3. D. Isabel Adelaíde, geboren in Angústias in 1844 en overleden in Horta op
06.05.1892. Getrouwd in Horta op 14.05.1877 met António Pereira de Lacerda, van het
geslacht Pereira. Zonder nageslacht.
162
A1.2.4.4. José Maria da Rosa, geboren in Angústias op 18.07.1846 en overleden in Horta op
23.07.1907. Redacteur van “O Atlántico”, advocaat, voorzitter van de stadsraad van Horta,
professor en rector van het Lyceum van Horta, administrateur van het gemeentehuis, regent
van de kapel van de hoofdkerk van Horta, lid van de loge van de vrijmetselaars in 1878.
Getrouwd in de hoofdkerk van Horta op 21.10.1874 met D. Luísa de Sequeira de Bettencourt,
geboren in Rosais/S. Jorge, dochter van José Joaquim de Sequeira en D. Maria de Jesus
Bettencourt.
José en D. Luísa hadden elf kinderen geboren in Horta:
A1.2.4.1. Leovegilda da Rosa, geboren op 16.04.1873 en gelegaliseerd door het huwelijk van
haar ouders. Overleden op 28.02.1954.
A1.2.4.2. José, geboren op 19.05.1874, gewettigd door het huwelijk van zijn ouders
A1.2.4.3. Luísa, geboren op 13.07.1875.
A1.2.4.4. Mariana, geboren op 24.02.1877.
A1.2.4.5. Rudolfo, geboren op 10.02.1879.
A1.2.4.6. Adolfo, geboren op 23.07.1880 en jong gestorven.
A1.2.4.7. Adolfo, geboren op 09.11.1881.
A1.2.4.8. Maria, geboren op 13.12.1883.
A1.2.4.9. Manuel, geboren op 26.10.1884.
A1.2.4.10. Elisa, geboren op 17.02.1886.
A1.2.4.11.D. Teófila da Rosa, geboren op 21.12.1887 en overleden op 31.01.1980.
Zonder enige uitleg werden geen verdere gegevens verschaft over de kinderen van dat gezin,
en hun afstammelingen.
8o. Tak José da Rosa Álvares geboren rond 1800.
A. José da Rosa Álvares getrouwd met D. Luisa Constância. Van beiden zijn de ouders
onbekend.
Drie dochters van José en D. Luisa:
A1. D. Luisa da Rosa Álvares, geboren in Horta/Faial. In de hoofdkerk van Horta getrouwd
met Hipólito Pereira geboren in Ponta Delgada/S. Pedro, 2de sergeant bij het bataljon Jagers,
zoon van Manuel Pereira en D. Ana Isabel.
D. Luisa en Hipólito Pereira hadden twee zonen:
A1.1. Hipólito da Rosa Álvares Pereira gedoopt in de kathedraal van Angra op 19.01.1882 en
overleden in Leiria op 01.07.1939. Hoofdkapitein in de reserve sinds 31.12.1937, zilveren
medaillon van de Campagnes van het Portugese leger in Frankrijk (15.06.1918-15.02.1919),
medaillon van de overwinning op 30.10.1919 en militaire zilveren medaillon voor
voorbeeldig gedrag (06.03.1939). In Angra/Sta Luzia op 08.09.1910 getrouwd met D. Berta
Franco de Lemos, van het geslacht Lemos.
163
Hipólito en D. Berta hadden vier kinderen:
A1.1.1. Gualter de Lemos Álvares Pereira gedoopt in de kathedraal van Angra op 05.06.1911.
In de kathedraal van Leiria op 29.06.1940 getrouwd met D. Maria Alice Rocha Marques.
AB1.1.2. D. Maria Amélia de Lemos Álvares Pereira geboren op 12.10.1916. Ongehuwd.
A1.1.3. Jaime de Lemos Álvares Pereira geboren in Leiria op 13.04.1924 en in Lissabon
overleden op 20.10.1982. Technicus bij de EDP. Eerste huwelijk met D. F.. Godinho.
Tweede huwelijk op 04.08.1955 met D. Rita de Carvalho Esteves geboren in Sacavém op
25.11.1918, dochter van José Esteves en van D. Maria da Conceição. Zonder nageslacht.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk van Jaime:
A1.1.3.1. Rui Manuel Godinho de Lemos Álvares Pereira geboren in Leiria op 31.10.1946 en
overleden bij een auto-ongeluk in Rio Maior op 31.01.1984. Getrouwd met ene D. Maria
José….
Drie kinderen van Rui en D. Maria:
A1.1.3.1.1. Carla Cristina Álvares Pereira.
A1.1.3.1.2. Ricardo Álvares Pereira.
A1.1.3.1.3. Edgar Álvares Pereira.
A1.1.3.2. Carlos Alberto Godinho de Lemos Álvares Pereira geboren in Leiria. Getrouwd met
nageslacht.
A1.1.4. Oscar Manuel de Lemos Álvares Pereira geboren in Leiria op 05.12.1930. In Leiria
getrouwd met D. (F)..
Zij hebben twee zonen:
A1.1.4.1. Oscar Álvares Pereira.
A1.1.4.2. Pedro Álvares Pereira.
A1.2. José da Rosa Álvares Pereira, gedoopt in de kathedraal, 2de sergeant van de Infanterie.
Hij trouwde in Conceição met D. Maria Idalina Correia de Melo geboren in Conceição,
dochter van José Correia de Melo en van D. Maria da Conceição.
José en D. Maria hadden drie kinderen:
A1.2.1. D. Maria Manuela Melo Pereira gedoopt in de kathedraal op 18.12.1909, getrouwd in
de kathedraal op 24.12.1927 met Pedro Severiano dos Reis. Met nageslacht bij de familie
Fisher.
A1.2.2. Albertino Hermínio de Melo Pereira, gedoopt in de kathedraal op 20.01.1916 en
overleden op 28.08.1936.
A1.2.3. Maria Luisa Melo Pereira gedoopt in de kathedraal op 14.06.1923.
164
A2. D. Rosa Hermínia da Rosa Álvares geboren in Faial in 1848. In de hoofdkerk van Horta
op 24.07.1875 getrouwd met Joaquim Carlos de Moura, ook geboren in de hoofdkerk van
Horta in 1856, eigenaar, zoon van João Zeferino de Moura geboren in Horta/Angústias en van
D. Maria Madalena gedoopt in de hoofdkerk van Horta.
A3. D. Maria José da Rosa, gedoopt in de hoofdkerk van Horta en daar op 31.03.1857
getrouwd met Guilherme Labescat geboren in Cap Breton, Frankrijk, natuurlijke zoon van
Jeanne Labescat.
D. Maria en Guilherme hadden één dochter:
A3.1. D. Margarida Labescat geboren op het eiland Gorée, Senegal. Zij trouwde in de
hoofdkerk van Horta op 19.11.1892 met António Cristiano da Silva Jr., in de wijk van de
hoofdkerk van Horta geboren in 1854, klerk bij de Caixa Económica Faialense, zoon van
António Cristiano da Silva en van D. Bárbara Luisa.
8p. Costa Rosa, geboorten 1897/8 in Terceira.
A. Adriana da Costa, geboren in Gáfete in 1898, getrouwd met Manuel da Rosa, geboren in
Gáfete in 1897.
Vier kinderen van Adriana da Costa en Manuel da Rosa
A1. Andriano da Costa Rosa geboren in Gáfete in 1921 en overleden in Coimbra in 1981.
Licentiaat geneeskunde. Getrouwd, zonder nageslacht.
A1.2. D. Rosa Maria da Costa Rosa, geboren in Gáfete in 1923, getrouwd met Joaquim Luís
Coelho.
Een zoon:
A1.2.1. António José da Costa Rosa Coelho, geboren in Gáfete in 1946. Handelaar in Angra.
Getrouwd met D. Maria Augusta Fontes, geboren in Calheta van S. Jorge in 1944.
António en D. Maria hebben drie dochters:
A1.2.1.1. D. Rosa Maria Fontes Coelho, geboren in Angra in 1973.
A1.2.1.2. D. Sofia Margarida Fontes Coelho, geboren in Angra in 1979.
A1.2.1.3. D. Ana Carina Fontes Coelho, geboren in Angra in 1981.
A1.3. Orlando da Costa Rosa, geboren in Gáfete op 30.11.1925, handelaar in Angra.
In S. Pedro op 18.09.1955 getrouwd met D. Maria Guiomar da Silveira, geboren in St. Antão,
S. Jorge, op 08.09.1932, lerares van het basisonderwijs, dochter van José Inácio da Silveira en
van zijn tweede echtgenote D. Maria Perpétua Baptista.
165
Vier kinderen van Orlando en D. Maria:
A1.3.1. José Manuel da Silveira Rosa, geboren in Conceição op 08.03.1957. Licentiaat
geneeskunde (U.C.). Getrouwd in Praia op 28.07.1984 met D. Fernanda Maria Leal Rocha,
licentiate geneeskunde, dochter van José dos Reis Silveira da Rocha, kapitein bij de
Luchtmacht en van D. Fernanda Borges Leal.
Twee kinderen van José en D. Fernanda:
A1.3.1.1. Adriano Leal Rocha Silveira Rosa, geboren in Conceição op 29.06.1985.
A1.3.1.2. Alexander Leal Rocha Silveira Rosa, geboren in Conceição op 17.07.1991.
A1.3.2. Adriano Manuel Silveira Rosa, geboren in Conceição op 16.01.1960
Burgerlijk ingenieur. Getrouwd in Angra (C.R.C.) op 17.07.1986 met D. Paula Cristina Ferraz
Pereira geboren in Tomar op 18.03.1968, dochter van Alberto Pereira en D. Juvenália Maria
Ferraz Figueira
Adriano en D. Paula hebben een dochter:
A1.3.2.1. D. Bárbara Pereira da Rosa, geboren in Conceição op 10.11.1987.
A1.3.3. D. Adriana Maria Silveira Rosa, geboren in Conceição op 12.01.1963. Functionaris
bij de Financies. Getrouwd in Biscoitos op 24.09.1983 met Jorge Marques Machado Correia,
geboren in Brazzaville, Congo (F), op 10.02.1954, licentiaat geneeskunde (U.P.), oogarts,
zoon van Jorge Marques Correia en van D. Maria Olinda Machado Correia.
D. Adriana en Jorge hebben een zoon:
A1.3.3.1. Ricardo Jorge Rosa Correia, geboren in Conceição op 10.12.1985.
A1.3.4. D. Maria Isabel Silveira Rosa, geboren in Conceição op 18.10.1971.
Getrouwd in Conceição op 29.01.1993 met Paulo Alexandre Rocha Lopes Quinto, van het
geslacht Pinheiro. Met nageslacht.
A1.4. Manuel da Costa Rosa, geboren in Gáfete en overleden in Toronto, Canada.
Handelsbediende in Angra. Getrouwd met D. Orlanda Ávila.
Drie kinderen van Manuel en D. Orlanda:
A1.4.1. António Manuel Ávila da Rosa, geboren in Angra.
A1.4.2. D. Adriana Maria Ávila da Rosa, geboren in Toronto.
A1.4.3. Alexandre Ávila da Rosa, geboren in Toronto.
A1.5. António da Costa Rosa, geboren in Gáfete. Handelaar in Angra. Getrouwd met D. Dina
Maria Sousa Melo.
166
Twee kinderen van António en D. Dina:
A1.5.1. Paulo Adriano de Sousa Rosa, geboren in Angra in 1970.
A1.5.2. Miguel Ângelo de Sousa Rosa, geboren in Angra op 1974.
Bibliografie: Genealogias da Ilha Terceira, António Ornelas Mendes en Jorge Forjaz,
Dislivro Histórica, Lissabon 2007, volume III pg 587-588.
9. Antonius Cornelis/Cornelius getrouwd met Christina de Hurtere.
Schouteet vermeldt volgende naamgenoten:
Cornelis van Aeltre, 10.10.1395 en 01.03.1401: dismeester van de OLV-kerk te Brugge.
Jan, zoon van Cornelis Lones.
Cornelius, vicaris van het Karmelietenklooster: 07.09.1484.
In de poortersboeken van Brugge (1418-1478) vonden we volgende namen:
Cornelis Pieter, zoon van Jan, ingeschreven in Brugge op 03.11.1420, geboren in Bergen-opZoom.
Cornelis Trystram, zoon van Clais, ingeschreven in Brugge op 17.03.1431, geboren in
Beveren.
Cornelis Willem, zoon van Olivier, ingeschreven op 02.10.1433, geboren in Bieselinge in
Zeeland.
Cornelis Maerten, zoon van Zeghers, ingeschreven op 24.01.1445, geboren in Lovendegem.
Cornelis Jacop, zoon van Jan, ingeschreven op 04.02.1458, geboren te Brugge.
Cornelis Willem, zoon van Hubrecht, ingeschreven op 23.09.1447, geboren in Bergen-opZoom.
Genealogie Cornelis/Cornelius op de Azoren:
A. António Cornelis kwam in 1468 in Faial aan als gezel van Jorge d’ Utra. Hij was getuige
in 1527 bij het testament van D. Brites de Macedo.
Hij stierf in Horta. Samen met zijn echtgenote stelde hij op 10.03.1532 een testament op,
waarbij ze de kapel do Bon Jesus oprichtten in de primitieve kerk van de Conceição.
Hij was getrouwd met D. Cristina de Utra, dochter van Balduino de Utra en D. Brites de
Macedo (opzoeken).
Drie kinderen zijn gekend van António en D. Cristina:
A1. Jua Cornelis.
A2. D. Isabel de Utra is overleden op 07.06.1578. Er bestaat een testament, goedgekeurd op
09.03.1577, waarbij ze het derde deel van haar eigendom overmaakte aan haar dochter Joana
de Pórras. Zou die sterven, dan kwam het in het bezit van haar zoon Aires de Pórras. Aires en
zijn zoon werden ter dood veroordeeld. De naam Cornelius komt nergens meer in een
genealogie voor.
167
A3. Cornélio de Utra getrouwd met ..? (naam onbekend).
Cornelio had een zoon:
A3.1. António of Cláudio de Utra. Volgens Felgueiras Gayo was hij getrouwd met zijn nicht
D. Cristina de Utra Côrte-Real, dochter van Jorge de Utra en D. Isabel Côrte-Real.
António en D. Cristina hadden een dochter:
A3.1.1. D. Bárbara de Utra, in Pico getrouwd met Sebastião Nunes de Gouveia, zoon van
Fernandes Cardoso en D. Isabel de Almeida.
D. Bárbara en Sebastião hadden een zoon:
A3.1.1.1. Henrique Nunes de Gouveia, geboren in Horta in 1516 en overleden op 21.03.1570.
Na een jeugd van uitspattingen, wijdde hij zich; na een donderpreek van priester Francisco
Estrada, aan devotie en barmhartigheid. Hij werd broeder in de Santa Casa da Misericórdia, in
Porto. Hij bezoek de zoeken en bood bijstand waar het kon. Hij ging bedelen en voordele van
zieken en gevangenen. Hij werd bespot met de edelen, met wie hij vroeger omging. Hij
herbergde in zijn huis gedurende een jaar S. Francisco de Borja en had nauw contact met
Beato Gonçalo da Silveira en priester Santo Inácio de Azevedo.
Op de ouderdom van 45 jaar ging hij met zijn zonen bij de Compagnie van Jezus, terwijl zijn
echtgenote zich terugtrok in het klooster van Santa Clara. Hij stierf op de dag en het uur dat
God hem veropenbaard had.
In Porto trouwde hij met D. Beatrix de Madureira, dochter van João Fernandes de Mota en
D. Maria de Madureira. Zij stierf op dezelfde dag als haar echtgenoot zoals hij het voorspeld
had.
Henrique en D. Beatrix hadden twee zonen:
A3.1.1.1.1. Cristovão de Gouveia, priester bij de Compagnie van Jezus.
A3.1.1.1.2. João Madureira, eveneens priester bij de Compagnie van Jezus.
Bibliografie:
Genealogías das Quatro Ilhas Faial-Pico-Flores, Corvo, volume I, pg 639-640, Jorge Forjaz &
António Ornelas Mendes, Dislivro Histórica, Lisboa, 2009.
168
10. Louis Govaert.
In zijn Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk
Noord Frankrijk geeft
Dr. Frans Debranbandere volgende synoniemen en de betekenis op van de familienaam
Govaert. Het woord komt voor van het Germaanse guda-frihu,
guda
godsvrede.
Gekende varianten zijn: Govaerts, Govaart(s), Govard, Govaert(s), Goverts, Goverde(n),
Geud-e-vert,
vert, Gueudevert, Geudewert, Goevaert(s), Goovaer(t)s, Gouvart, Gouvars,
Gouvaert(s), Goeyvaert(s), Go –r-ijvaerts,
ijvaerts, Goovers, Goverse(n), Goevers, Goeffers,
Goffaert(s),
ert(s), Goffard(d), Gowaerts, Govoorts, Gowoerts.
Ook: Goven, Goeven, Goovens, Govoeerts, Govo(o)orts, Gowaerts en Gowoerts.
Vander Hovaerde Gillis en Willem (08.07.1332), (Schouteet).
Jan Goffaerts, 1406 Overheembeek
Jan Govaerts, provoost van de werklieden,
werkl
16.12.1493 (bij Schouteet).
11.08.1475: oorkonde betreffende een overdracht van Lodewijk Van Brugge, heer Van
Gruuthuyse aan Govaert van Bremen.
In het stadsarchief van Brugge: x 1558 Govardus, x 1571 Govaert, x 1566 Govart,
+ 1587 Govaerdt, + 1605 Govaert. Andere varianten in de Brugse parochieregisters waren
Govaerts,Govaers, Govarts en Govaerdts. Overdracht door Gerard Govaert van een
hypothecaire rente op in huis in de ’s Graverstraat aan Marie Minnegheer.
In Brugge woonde een tak van de familie Govaert, die behoordee tot de landadel. Of er van die
tak familieleden naar de Azoren vertrokken zijn, is niet te achterhalen.
In de poortersboeken van Brugge vonden we twee Govaerts:
Govaerts Jan, ingeschreven in Brugge op 15.01.1444, geboren in Bergen-op
op-Zoom.
Govaerts Gillis, zoon van Veemaert, ingeschreven in Brugge op 20.01.1451, geboren in
Arrenboghe.
Govaerts Jehanekin, zoon van Jacop, ingeschreven in Brugge op 21.04.1469, geboren in
Doornik.
Wapen Govaert, Brugge
169
10a. Stamboom van Luís Goulart.
Govaert Louis, Lodewijk of Ludovicus, de Vlaamse stamvader van dit geslacht is op de
Azoreneilanden aangekomen in het gevolg van de Hurtere in 1468. Hij moet geboren zijn in
Brugge rond 1440/1445. De naam van zijn echtgenote is onbekend. Was ze een Vlaamse of
een Portugese, had hij reeds kinderen in Vlaanderen, niemand die het weet.
Het enige dat we zeker weten is dat hij de cultuur van de pastel op de eilanden ingevoerd
heeft, die voor het Rijk, de gouverneurs van de eilanden, de familie Goulart en de handelaars
veel geld opgebracht heeft.
Frutuoso schreef dat Goulart Luís vele kinderen had, jongens en meisjes, en nochtans zijn er
amper drie of vier gekend. We hebben al wel een behoorlijk aantal takken van de familie,
maar een complete genealogie komt er niet. De genealogische bronnen van de Azoren over de
16de en de 17de eeuwen zijn zo schaars, dat het onmogelijk is met 14 losse takken van deze
eilanden een solide genealogie Goulart op te bouwen.
De afstammelingen van Goulart Luís treffen we hoofdzakelijk aan verspreid over de eilanden
Faial, Pico en S. Jorge. Volgens Marcelino Lima ging de evolutie van Govaert over Govarte
en Gouvarte naar Gouarte en voorts naar Gularte om tegen het einde van de 18de eeuw Goulart
te worden.
De oudste bekende Goulart Luís in de genealogieën van de Azoren is:
a. Luís, die geacht wordt geboren te zijn rond 1500. Dan moet die al een kleinzoon zijn van de
stamvader geboren in Brugge.
Van Goulart Luís op Faial zijn drie kinderen gekend:
b. José da Rosa, getuige bij het testament van D. Catarina da Silveira. Deze ‘da Rosa’ zou er
kunnen op wijzen dat de stamvader Goulart Luís of een van zijn zonen, zou getrouwd geweest
zijn met een dochter van de Vlaamse mede-emigrant Pieter de Roos/Rosen.
c. D. Maria Goulart was getrouwd met Pedro Anes da Serra. Op 19.04.1520, toen reeds
weduwe, verkocht ze aan Duarte Fernandes een grondstuk in Ponta do Espartal, op Pico.
d. Sebastião Luís Goulart, geboren in Faial en overleden in Goa. Geen enkele datum is
bekend. Vrijgezel. Hij diende verschillende jaren in India en kwam rekening afleggen in
Portugal. De koning was tevreden met zijn diensten en stuurde hem naar India terug als
accountant. Hij stierf er als een geëerd man.
Alle Goularts van de Azoren stammen af van de generatie van de broers en zusters van
Sebastião Luís, die we nooit zullen kennen. We missen twee generaties Goulart.
170
10b. 14 takken Goulart:
Tak 1. F…… Goulart.
A. F……. Goulart.
Twee zonen:
A1. João Rodrigues Goulart, geboren in Horta rond 1600. Notaris in Faial sinds 11.06.1655,
met betaling van zijn diensten door zijn schoonvader. Getrouwd met D. Inês de Aguiar,
geboren in Terceira in 1624 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 08.12.1714,
dochter van António de Aguiar, die stierf bij de bestorming van het kasteel van Angra.
A2. Manuel Rodrigues Goulart, geboren in Horta. Getrouwd met D. Isabel de Utra.
Een zoon van Manuel en D. Isabel:
A2.1. José Rodrigues Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk in 1646 en er overleden op
26.10.1726. Getrouwd met D. Maria de Utra, geboren in 1647 en overleden in de wijk
hoofdkerk van Horta op 3012.1719. Samen hadden ze een testament opgesteld op 20.04.1718
waarin ze hun zoon Francisca aanduidden als administrateur van de majoraat die ze opgericht
hadden , met de verplichting 5.000 Missen op te dragen voor hun zielenrust en jaarlijks
20$000 reis uit te keren aan zijn zusters in het klooster van Glória, zolang ze in leven waren.
José en D. Maria hadden meerdere kinderen:
A2.1.1. Francisco Rodrigues Goulart, geboren in Madalena/Pico op 08.09.1687 en overleden
in Horta in de wijk hoofdkerk op 30.01.1734, begraven in de Glória, zonder testa ment omdat
hij onverwachts plots gestorven is. Hij was op 08.05.1719 getrouwd met D. Ana Josefa
Whitton, met nageslacht bij Whitton omdat de moederlijke lijn verkozen werd.
Tak 2. D. Águeda Goulart.
A. D. Águeda Goulart, geboren rond 1610. Getrouwd met Bartolomeu Gato, woonachtig in
S. Roque do Pico.
D. Águeda en Bartolomeu hadden 4 kinderen:
A1. Mateus, geboren in S. Roque op 25.09.1621.
A2. João, geboren in S. Roque op 29.07.1625.
A3. Águeda, geboren in S. Roque op 11.11.1628.
A4. D. Maria Goulart, geboren op 24.04.1632 in S. Roque, getrouwd in S. Roque op
08.09.1655 met Bartolomeu Ferreira, geboren in St. António do Pico, zoon van Bartolomeu
Ferreira en D. Águeda Rodrigues.
171
D. Maria en Bartolomeu hadden vijf kinderen:
A4.1. D. Maria Ferreira, geboren in S. Roque op 11.06.1656. In S. Roque op 07.10.1681
getrouwd et Diogo Pereira, geboren in St. António do Pico, zoon van Gaspar Pereira en
D. Marta Fialho.
A4.2. D. Beatrix Ferreira Goulart, geboren in S. Roque op 19.03.1664. In S. Roque op
04.11.1686 getrouwd met Manuel Gomes, geboren in S. Roque op 11.02.1654, zoon van
Francisco de Barros en D. Catarina Gomes. Met nageslacht
A4.3. D. Francisca Ferreira Goulart, geboren in S. Roque op 07.06.1667 en overleden in
S. Roque op 20.09.1732. Getrouwd in S. Roque op 07.08.1695 met Sebastião Martins,
overleden in S. Roque op 20.03.1725, zoon van Sebastião Martins da Fonseca en
D. Margarida Alves Ferreira. Met nageslacht.
A4.4. Bartolomeu Ferreira Goulart, geboren in S. Roque. Daar getrouwd op 25.11.1696 met
D. Luzia da Rosa, geboren in S. Roque, dochter van João Gonçalves Santana en D. Maria da
Rosa.
A4.5. D. Águeda Ferreira Goulart, geboren in S. Roque op 21.04.1660 en overleden in
S. Roque op 27.05.1728. Getrouwd in S. Roque op 26.11.1685 met António Ferreira Pavão,
geboren in Sta Luzia, weduwnaar (met nageslacht) van D. Madalena Dias, en zoon van Simão
da Silva en D. Águeda Faria.
D. Águeda en António hadden zeven kinderen:
A4.5.1. D. Maria Goulart, geboren in S. Roque op 15.12.1696 en daar overleden op
30.12.1772. Getrouwd in S. Roque op 09.01.1713 met Manuel Dias, geboren in S. Roque op
28.11.1677, zoon van António Faria Dias en Domingas Dias, met nageslacht.
A4.5.2. D. Maria, geboren in S. Roque op 21.12.1687.
A4.5.3. Pascoal, geboren in S. Roque op 07.01.1693.
A4.5.4. Manuel, geboren in S. Roque op 19.10.1695.
A4.5.5. Águeda, geboren in S. Roque op 12.11.1699.
A4.5.6. António Ferreira Pavão Goulart, geboren in S. Roque op 12.07.1703 en er overleden
op 23.07.1778. In S. Roque op 19.10.1739 getrouwd met D. Maria Vieira, overleden in S.
Roque op 20.06.1787, dochter van Pascoal Vieira Maciel en D. Luzia Vieira, met nageslacht.
A4.5.7. José Ferreira Goulart, geboren in St. António do Pico en overleden in S. Roque op
27.10.1758. Eerste huwelijk in S. Roque op 20.01.1711 met D. Madalena Perreira, geboren in
S. Roque op 24.02.1686, dochter van Manuel Gonçalves Pereira Bica en D. Maria Dias.
Tweede huwelijk in S. Roque op 01.07.1725 met D. Luzia Pereira, geboren in Piedade do
Pico, dochter van João Dias en D. Francisca Pereira.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk:
A4.5.7.1. Madalena, geboren in S. Roque op 29.10.1716.
A4.5.7.2. José, geboren in S. Roque op 25.02.1721.
172
Vijf kinderen uit het tweede huwelijk:
A4.5.7.3. Manuel Ferreira Goulart, overleden in S. Roque op 01.04.1802. Getrouwd in S.
Roque op 12.04.1752 met D. Luzia Teresa, geboren in S. Roque op 12.01.1728, dochter van
Manuel Cardoso en Teresa da Rosa. Met nageslacht.
A4.5.7.4. Francisco, geboren in S. Roque op 03.02.1738.
A4.5.7.5. António Ferreira Goulart, overleden in S. Roque op 27.10.1758. In S. Roque
getrouwd op 20.02.1752 met D. Helena da Rosa, geboren in S. Roque op 08.10.1735, dochter
van Manuel Cardoso en van D. Teresa de Rosa.
A4.5.7.6. João Ferreira Pereira Goulart, geboren in S. Roque en er overleden op 20.12.1789.
In S. Roque getrouwd op 28.05.1754 met D. Teresa da Rosa, geboren in S. Roque op
08.03.1732 en er overleden op 30.12.1793, dochter van Manuel Cardoso en D. Teresa de
Rosa.
Drie zonen van José Ferreira Goulart getrouwd met drie dochters van D. Teresa da Rosa!
João en D. Teresa hadden zeven kinderen:
A4.5.7.6.1. D. Maria Clara, geboren in S. Roque op 04.11.1754. Daar getrouwd op
07.09.1778 met Bartolomeu Vieira Goulart, geboren in Lajes do Pico, zoon van Feliciana
Vieira en D. Teresa Vieira.
A4.5.7.6.2. Manuel José Goulart Pavão, geboren in S. Roque op 13.12.1760 en er overleden
op 20.09.1822. In S. Roque op 21.04.1788 getrouwd met D. Joaquina Bernarda, geboren in
S. Roque op 17.03.1766 en er overleden op 03.01.1835, dochter van António José Maciel en
D. Maria Sebastiana. Met nageslacht.
A4.5.7.6.3. D. Vicência Rosa, overleden in S. Roque op 07.04.1842. Ze was er getrouwd op
31.01.1788 met Bernardo Dutra, overleden in S. Roque op 18.04.1811, tweemaal weduwnaar,
zoon van Manuel Dutra en D. Margarida de Oliveira. Met nageslacht.
A4.5.7.6.4. Catarina Tomásia, geboren in S. Roque op 25.11.1757.
A4.5.7.6.5. D. Mariana Tomásia de Santo António, geboren in S. Roque op 22.02.1767. Daar
ook getrouwd op 02.06.1788 met António José de Melo, geboren in S. Roque op 22.10.1760
en eer overleden op 26.04.1796, zoon van João Soares de Melo en D. Catarina Maria. Met
nageslacht.
A4.5.7.6.6. D. Marília, geboren in S. Roque op 22.09.1771.
A4.5.7.6.7. José Francisco Goulart Pavão, geboren in S. Roque op 09.02.1769 en er overleden
op 11.08.1845.
Eerste huwelijk in S. Roque op 24.04.1789 met D. Isabel de São José, overleden in S. Roque
op 13.09.1804.
173
Tweede huwelijk in S. Roque op 30.04.1805 met D. Isabel de São José, geboren in Ribeira in
Pico op 19.09.1782 en overleden in S. Roque op 02.05.1829, dochter van Sebastião Francisco
en D. Antónia Maria.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk:
A4.5.7.6.7.1. João, geboren in S. Roque op 16.11.1792.
A4.5.7.6.7.2. Maria de São José, geboren in S. Roque op 18.11.1796.
A4.5.7.6.7.3. Emerenciana, geboren in S. Roque op 10.09.1803.
Negen kinderen uit het tweede huwelijk:
A4.5.7.6.7.4. Mateus, geboren in S. Roque op 21.09.1806.
A4.5.7.6.7.5. Vicente, geboren in S. Roque op 10.09.1807 en er overleden op 28.07.1808.
A4.5.7.6.7.6. Francisco, geboren in S. Roque op 24.02.1812.
A4.5.7.6.7.7. D. Brigida de São José, geboren in S. Roque op 19.12.1814 en overleden in
S. Roque op 27.11.1878. Daar getrouwd op 10.11.1834 met Francisco José de Oliveira,
geboren in S. Roque op 01.10.1799 en overleden in S. Roque op 23.03.1879, zoon van José
Inácio de Oliveira en D. Luzia de São José. Met nageslacht.
A4.5.7.6.7.8. Joaquim Francisco Pavão, geboren in S. Roque op 12.01.1818 en er overleden
op 12.08.1851. Vrijgezel.
A4.5.7.6.7.9. D. Angélica Rosa, geboren in S. Roque op 02.06.1821. Getrouwd met Manuel
Vieira Francisco, geboren in St. António do Pico, zoon van João António Gregório en van
D. Maria do Rosário. Met nageslacht.
A4.5.7.6.7.10. Emília de São José do Coração de Jesus, geboren in S. Roque op 20.08.1824
en overleden op 26.04.1907. In S. Roque getrouwd op 06.05.1873 met José Francisco da
Silveira Gomes, geboren in S. Roque op 05.12.1824 en overleden in S. Roque op 21.11.1903,
zoon van Tomás Francisco Gomes en van D. Maria Josefa. Met nageslacht.
A4.5.7.6.7.11. Rita, geboren in S. Roque op 31.01.1829 en er gestorven op 24.11.1849.
Ongehuwd.
A4.5.7.6.7.12. José Francisco Goulart, geboren in S. Roque op 23.06.1809 en er overleden op
31.01.1895. Eerste huwelijk met D. Rita Tomásia de Lima, geboren in S. Roque op
19.01.01.1835 en er overleden op 28.11.1907, dochter van Francisco Pereira de Lima en
D. Tomásia Bernarda. Tweede huwelijk in S. Roque op 25.01.1875 met D. Pulquéria
Joaquina, van het geslacht Melo.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk:
A4.5.7.6.7.12.1. D. Maria, geboren in S. Roque op 04.07.1836.
A4.5.7.6.7.12.2. José Francisco Goulart Jr., geboren in S. Roque op 31.10.1840.
Getrouwd in S. Roque op 08.02.1869 met D. Maria José, geboren in S. Roque, dochter van
José Maria Fialho en D. Felícia Constância. Met nageslacht.
174
A4.5.7.6.7.12.3. Isabel, geboren in S. Roque op 08.0.1843.
Eén zoon uit het tweede huwelijk:
A4.5.7.6.7.12.4. Manuel Francisco Goulart, geboren in S. Roque op 08.05.1876. Houder van
een agentschap. Getrouwd in S. Roque op 2106.1903 met D. Ema da Costa Torres, van het
geslacht Torres.
Manuel en D. Ema hadden twee zonen:
A4.5.7.6.7.12.4.1. Herculano da Costa Torres Goulart, geboren in S. Roque en in Horta
getrouwd in 1929 met D. Irene Medeiros da Rosa Cunha, geboren in Horta o 20.05.1908,
dochter van José Machado Ferreira da Cunha, handelaar, en van D. Ana Medeiros da Rosa.
Herculano en D. Irene hadden een dochter:
A4.5.7.6.7.12.4.1.1. D. Maria Ema da Cunha Goulart, geboren in Ponta Delgada/S.Miguel.
Getrouwd op 25.01.1953 in de kapel van Sant’Ana in de hoofdkerk van Ponta Delgada met
José Miguel de Carvalho Jr., handelaar, zoon van José Miguel de Carvalho en van
D. Bárbara de Melo Moniz. Zij leven in Toronto.
D. Maria en José hebben zes kinderen:
A4.5.7.6.7.12.4.1.1.1. João Manuel Goulart de Carvalho, geboren in Ponta Delgada op
08.12.1953. In Toronto op 07.06.19755 getrouwd met Violet Mabel Hayley, geboren in Terra
Nova/Canada, dochter van Tobias Hayley en Melida Matheuws. Met nageslacht in Toronto.
A4.5.7.6.7.12.4.1.1.2. José Herculano Goulart de Carvalho, geboren in Ponta Delgada op
20.12.1954, trouwde op 27.11.1973 in Toronto met Elizabeth Ann Maria Docherty, dochter
van Martins Docherty en Elspeth Connachan. Gescheiden in 1975. Met nageslacht in Toronto.
A4.5.7.6.7.12.4.1.1.3. Eduardo Jorge Goulart de Carvalho, geboren in Ponta Delgada op
17.03.1955.
A4.5.7.6.7.12.4.1.1.4. D. Maria da Conceição Goulart de Carvalho, geboren in Ponta Delgada
op 15.08.1956. In Toronto getrouwd op 19.01.1981 et Mark Cammilleri, zoon van Charlie
Cammilleri en Maria Cammilleri. Met nageslacht in Toronto.
A4.5.7.6.7.12.4.1.1.5. Duarte Miguel Goulart de Carvalho, geboren in Ponta Delgada op
18.01.1965.
A4.5.7.6.7.12.4.1.1.6. D. Ana Dora Goulart de Carvalho, geboren in Toronto op 15.01.1971.
A4.5.7.6.7.12.4.2. Gustavo da Costa Torres Goulart, geboren in S. Roque op 31.10.1904 en
overleden in Lissabon in 1938. Licentiaat Rechten, advocaat en journalist.
Eerste huwelijk in Madalena op 09.12.1926 met zijn nicht D. Maria da Conceição Goulart de
Mesquita, van het geslacht Mesquita.
175
Tweede huwelijk in S. Roque met D. Maria Luísa da Silveira, geboren in S. Roque op
04.02.1906 en overleden in Coimbra op 11.11.1948, chef van de CTT, dochter van Manuel
Francisco da Silveira en van D. Luísa Amélia Vieira.
Een zoon uit het eerste huwelijk van Gustavo met zijn nicht:
A4.5.7.6.7.12.4.2.1. Mário Mesquita Torres Goulart, geboren in S. Roque op 10.01.1927 en
op jeugdige leeftijd overleden.
Twee dochters uit het tweede huwelijk van Gustavo:
A4.5.7.6.7.12.4.2.2. D. Marília Torres da Silveira Goulart, geboren in S. Roque op 14.12.1932
en overleden in Marinha Grande op 11.12.1982. Professor in het lager onderwijs, licentiate in
Filosofie ((UC) en professor in het secundair onderwijs.
In Marinha Grande getrouwd met José Duarte Quaresma, geboren in Manteigas op
03.12.1927, zoon van Germano Duarte Quaresma en van D. Maria Rosária Duarte Cleto.
D. Marília en José hebben twee kinderen:
A4.5.7.6.7.12.4.2.2.1. Gustavo José Torres Duarte Quaresma, geboren in Marinha Grande op
28.09.1957. Licentiaat Geneeskunde (UC), specialiteit familiegeneeskunde.
Getrouwd in Marinha Grande op 19.04.1982 met D. Maria Eduarda Cruz de Carvalho,
geboren in Marinha Grande op 22.06.1958, licentiate Economie (UL), bankbediende, dochter
van José António Duarte de Carvalho en van D. Conceição Cruz Alexandre.
Gustavo en D. Maria hebben twee kinderen:
A4.5.7.6.7.12.4.2.2.1.1. José Nuno Carvalho Quaresma, geboren in Marinha Grande op
02.10.1987. Ingenieur informatica.
A4.5.7.6.7.12.4.2.2.1.2. D. Maria Marta Carvalho Quaresma, geboren in Marinha Grande op
16.10.1922.
A4.5.7.6.7.12.4.2.2.2. Paulo Miguel Torres Duarte Quaresma, geboren in Marinha Grande op
24.05.1967. Licentiaat in ingenieurswetenschap informatica (UNL), doctor in de informatica,
professor aan de universiteit van Évora.
Getrouwd in S. Pedro de Moel op 05.01.1991 met D. Catarina Rolo Alexandre, geboren in
São Paulo, Brazilië, op 05.05.1967, licentiate in Geologie toegepaste economie (UI), dochter
van Lenine de Jesus Alexandre en van D. Maria Aldina Rolo Grazina.
Paulo en D. Catarina hebben twee dochters:
A4.5.7.6.7.12.4.2.2.2.1. Maria Beatrix Alexandre Quaresma, geboren in Leiría op 03.08.1993.
A4.5.7.6.7.12.4.2.2.2.2. Maria Francisca Alexandre Quaresma, geboren in Pragal op
29.01.1996.
176
A4.5.7.6.7.12.4.2.3. D. Maria Fernanda Torres da Silveira Goulart, geboren in S. Roque op
14.02.1932 en overleden in London op 01.02.1993. Professor in het lager onderwijs, licentiate
in Geschiedenis (UL, 1977), doctoraat en Geschiedenis (UL), professor aan de faculteit
letteren aan de universiteit van Lissabon, specialiste in de geschiedenis van de Portugese
middeleeuwse geschiedenis. Zij heeft verschillende werken gepubliceerd.
Getrouwd in Marinha Grande op 22.12.1960 met Adelino Marques Maurício, geboren in
Pombal op 17.05.1928, eigenaar, zoon van Joaquim Marques Maurício Jr. en D. Maria da
Conceição Gameiro.
D. Maria en Adelino hebben een zoon:
A4.5.7.6.7.12.4.2.3.1. Paulo Jorge Torres Goulart Marques Maurício, geboren in Luanda,
Conceição op 08.11.1961. Licentiaat Rechten (UL), procureur van de Republiek.
In Fátima op 16.05.1992 getrouwd met D. Laura Maria Peixoto, geboren in Bragança op
03.02.1961, licentiate Rechten (U.C), rechter, dochter van Olímpio Augusta Peixoto en van
D. Beatrix dos Anjos Faria.
Paulo en D. Laura hebben een dochter:
A4.5.7.6.7.12.4.2.3.1.1. D. Mariana Torres Goulart Peixoto Maurício, geboren in Porto op
20.02.1997.
Tak 3. João Silveira Goulart.
A. João Silveira Goulart, leefde in Madalena/Pica het laatste kwartaal van de 17de eeuw. Hij
was getrouwd met D. Luísa do Amaral.
João en D. Luísa hadden een dochter:
A1. D. Maria Úrsula, geboren in Madalena op 11.03.1704. Daar trouwde zij op 24.06.1742
met Manuel Garcia da Rosa, van het geslacht Garcia.
D. Maria en Manuel hadden twee kinderen:
A1.1. Luísa, geboren in Madalena op 21.03.1745 en er overleden op 26.04.1767. Ongehuwd.
A1.2. João Silveira Goulart, geboren in Madalena op 29.07.1743 en daar overleden op
15.02.1796. In Madalena getrouwd op 11.08.1772 met D. Isabel Luísa da Silveira, van het
geslacht Ferreira.
João en D. Isabel hadden vijf kinderen:
A1.2.1. D. Luísa Feliciana de Jesus, geboren in Madalena op 23.03.1773 en er overleden op
20.05.1818. Getrouwd in Madalena op 07.06.1795 met José Inácio de Oliveira Pereira, van
het geslacht Oliveira. Met nageslacht.
A1.2.2. Joaquim, geboren in Madalena op 07.10.1775 en er overleden op 25.05.1778.
A1.2.3. Ana, geboren in Madalena op 23.04.1778.
177
A1.2.4. Joaquim da Silveira Goulart, geboren in Madalena op 26.04.1780 en overleden in
Madalena op 20.09.1815. Hij trouwde in Madalena op 15.06.1812 met D. Isabel Mariana de
Melo, geboren in Madalena op 26.01.1786 en er overleden op 28.08.1829. Zonder nageslacht.
A1.2.5. João Silveira Goulart, geboren in Madalena op 14.02.1783. Getrouwd met D. Teresa
Mariana da Silveira, geboren in Fajãzinha, Flores, dochter van Francisco de Freitas Estevão,
geboren in Fajãzinha op 15.12.1751 en van D. Bárbara de Freitas Henriques (in Fajãzinha
getrouwd op 09.06.1772).
João en D. Teresa hadden drie kinderen:
A1.2.5.1. Isabel, geboren in Angústias op 25.05.1815.
A1.2.5.2. Miguel, geboren in Angústias op 29.09.1818.
A1.2.5.3. Carlos Vieira Goulart, geboren in Angústias op 09.03.1817 en in de wijk hoofdkerk
overleden op 04.12.1866. Eigenaar. Professor Engels en Frans aan het Lyceum van Horta.
Op 12.11.1859 in de hoofdkerk getrouwd met D. Maria Amélia de Bettencourt.
Carlos en D. Maria hadden drie kinderen:
A1.2.5.3.1. Luís, geboren in de wijk hoofdkerk op 24.01.1862.
A1.2.5.3.2.Júlia Augusta Bettencourt Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op 05.08.1863 en
er overleden op 23.08.1874.
A1.2.5.3.3. Tomás José de Bettencourt Goulart, geboren in Angústias op 18.12.1860 en in
Lissabon/Belém overleden op 02.04.1905. Doctor in de geneeskunde, professor en
inspecteur.
Tomás had van D. Maria do Nascimento de Sequeira een geadapteerde dochter:
A1.2.5.3.3.1. D. Maria Amélia de Bettencourt Goulart, geboren in Lissabon/Carnaxide op
19.09.1892. Zij trouwde in Lissabon/S. Julião met Carlos Henrique Müller Kjölner, met
nageslacht bij Kjölner.
Tak 4. Francisco Rodrigues.
A. Francisco Rodrigues, getrouwd met D. Águeda Ferreira. Inwoners van Lajes do Pico.
Eén zoon:
A1. João Homem Goulart, in Lajes geboren rond 1690 en overleden in S. Mateus van Pico op
30.03.1749. In S. Mateus getrouwd op 16.05.1712 met D. Maria Ferreira, geboren in S.
Mateus op 27.09.1685 en daar overleden op 05.03.1767, dochter van José Alves Ferreira,
gestorven in S. Mateus op 08.11.1737 en van diens eerste echtgenote Águeda Garcia
Rodrigues, overleden in S. Mateus op 23.01.1687.
178
João en D. Maria hadden acht kinderen:
A1.1. José, geboren in S. Mateus op 06.05.1713 en er overleden op 05.01.1736. Vrijgezel.
A1.2. Águeda Josefa, geboren in S. Mateus op 14.02.1716 en er overleden op 08.10.1779.
Eerste huwelijk in S. Mateus op 11.02.1745 met Manuel Rosa Bezerra, gestorven in
S. Mateus op 17.09.1753. Met nageslacht.
Tweede huwelijk in S. Mateus op 06.02.1758 met Manuel Francisco Pimentel, overleden in S.
Mateus op 06.12.1771. Met nageslacht.
A1.3. Sebastião, geboren in S. Mateus op 15.01.1718, jong overleden.
A1.4. Sebastião, geboren in S. Mateus op 02.08.1720 en er overleden op 30.10.1736.
A1.5. João Homem Goulart, geboren in S Mateus op 01.6.1723 en er overleden op
07.11.1784. Getrouwd met D. Águeda Maria de St. António, geboren in S. Mateus op
23.10.1731 en er overleden op 07.12.1782, dochter van António Rodrigues Costa en
D. Águeda Rodrigues.
João en D. Águeda hadden zes kinderen:
A1.5.1. Manuel, geboren in S. Mateus op 23.04.1749.
A1.5.2. Maria, geboren in S. Mateus op 22.02.1751 en er overleden op 17.07.1751.
A1.5.3. João Homem Goulart, geboren in S. Mateus op 27.04.1752 en er overleden op
18.04.1820. Getrouwd in S. Mateus op 06.05.1787 met D. Isabel Felícia, geboren in
S. Mateus op 17.06.1765 en er overleden op 27.03.1850, dochter van António Rosa Goulart
en D. Catarina Garcia.
João en D. Isabel hadden negen kinderen:
A1.5.3.1. D. Francisca Mariana, geboren in S. Mateus op 01.03.1788 en er overleden op
20.09.1869. In S. Mateus getrouwd op 09.11.1807 met Joaquim Silveira Goulart, geboren in
S. Mateus op 11.09.1785 en er overleden op 29.11.1853, zoon van António Goulart Garcia en
D. Rosa Francisca.
A1.5.3.2. João, geboren in S. Mateus op 11.12.1789 en er overleden op 17.01.1792.
A1.5.3.3. João, geboren in S. Mateus op 02..06.1792.
A1.5.3.4. Manuel Homem Goulart, geboren in S. Mateus op 31.01.1795 en er overleden op
28.04.1877. In S. Mateus getrouwd op 05.12.1820 met D. Maria Francisca, geboren in
S. Mateus op 19.07.1805 en er overleden op 22.12.1865, dochter van Manuel Dutra Macedo
en D. Isabel Francisca da Conceição. Met nageslacht.
A1.5.3.5. António Homem Goulart, geboren in S. Mateus op 13.11.1797 en overleden in
Porto Judeu, Terceira op 16.08.1874. Prof A7.5.11.9.6.6. Ana Maria das Candeias, geboren in
Castelo Branco op 31.01.1712.
Getrouwd meet Inácio Nunes de Vale, zoon van Pedro Cardoso do Vale en van D. Maria Per
179
A7.5.11.9.6.7. Lourenço Silveira Bulcão, zoon van Manuel Pereira Bulcão en zijn tweede
echtgenote D. Luzia Silveira. Geboren in Castelo Branco op 23.10.1709.
Eerste huwelijk op 28.11.1744 in Castelo Branco op 28.11.1744 met Inês Francisca de
Bettencourt, van het geslacht Furtado de Mendonça.
Tweede huwelijk in Castelo Branco op 13.04.1750 met D. Maria Francisca, dochter van
Francisco Pereira de Vargas en van D. Maria de Utra.
Getrouwd in Porto Judeu op 21.09.1834 met D. Adriana do Carmo, ook Adriana Máxima,
geboren in Porto Judeu op 04.04.1814 en er overleden op 04.04.1894, dochter va n Manuel
Simões da Rocha en D. Antónia Josefa.
António en D. Adriana hadden twee kinderen:
A1.5.3.5.1. António Homem Goulart, geboren in Porto Judeu in 1844 en overleden in Sta
Luzia op 07.09.1909. Eerste klerk van da Repartição da Fazenda Pública. Getrouwd in Angra,
Conceição op 16.01.1868 met D. Jesuina Teles Peixoto Palhinha, met nageslacht bij Palhinha.
A1.5.3.5.2. D. Maria José Goulart, geboren in Porto Judeu in 1850. In Angra/Conceição op
12.08.1874 getrouwd met Manuel Inácio da Silveira Jr. en D. Maria de Santo António. Met
nageslacht in Terceira.
A1.5.3.6. José, geboren in S. Mateus op 13.05.1801.
A1.5.3.7. Bernardo, geboren in S. Mateus op 23.10.1804 en er overleden op 02.09.1815.
A1.5.3.8. Maria, geboren in S. Mateus op 10.10.1809 en er overleden op 01.01.1810.
A1.5.3.9. D. Maria Isabel dos Anjos, geboren in S. Mateus op 15.05.1811. Daar getrouwd op
04.11.1839 met Bento José Vieira Goulart, geboren in S. Mateus op 26.03.1813 en er
overleden op 19.10.1878, dochter van Francisco Vieira Goulart en van D. Antónia de Jesus.
Met nageslacht.
A1.5.4. António Homem Goulart, geboren in S. Mateus op 07.10.1754 en er overleden op
22.10.1819. Getrouwd n S. Mateus op 21.11.1785 met D. Ana Francisca, geboren in
S. Mateus op 10.08.1757 en er overleden op 12.10.1849, dochter van Francisco Vieira Goulart
en D. Antónia de Jesus. Met nageslacht.
A1.5.5. Francisco Homem Goulart, geboren in S. Mateus in 24.12.1756 en er overleden op
14.11.1839. Getrouwd in S. Mateus op 19.11.1787 met D. Ana Felícia, geboren in S. Mateus
op 29.12.1756 en er overleden op 09.08.1800, dochter van Pedro de Bettencourt en D. Rosa
Maria.
Francisco en D. Ana hadden drie kinderen:
A1.5.5.1. D. Maria Luísa, geboren in S. Mateus op 22.03.1789 en er overleden op 21.08.1881.
Eerste huwelijk in S. Mateus op 12.03.1812 met João Goulart de Lemos, geboren in S.
Mateus op 02.02.1800 en er overleden op 29.12.1818, zoon van João Goulart de Lemos en D.
Águeda Maria. Met nageslacht.
180
Tweede huwelijk in S. Mateus op 20.05.1819 met Francisco Peixoto da Silveira, van het
geslacht Peixoto.
A1.5.5.2. António Homem de Bettencourt, geboren in S. Mateus op 11.07.1791 en er
overleden op 12.01.1877. In S. Mateus getrouwd op 09.08.1818 met D. Maria do Espírito
Santo, geboren in S. Mateus op 23.09.1797 en overleden in S. Mateus op 12.01.1884 ,dochter
van José da Silva Goulart en D. Maria do Rosário. Met nageslacht.
A1.5.5.3. D. Ana Felícia, geboren in S. Mateus op 06.12.1793 en er overleden op 12.11.1849.
Geboren in S Mateus op 03.11.1817 met José Bernardo da Silveira, geboren in S. Mateus op
30.01.1764 en overleden in S. Mateus op 13.03.1855, zoon van Paulo Homem da Silveira en
Jacinta Bernarda de Bettencourt. Met nageslacht.
A1.5.6. D. Ana Maria, geboren in S. Mateus op 20.02.1759 en er overleden op 28.10.1836.
Ongehuwd.
A1.5.7. André Homem Goulart, geboren in S. Mateus op 26.11.1760 en overleden in S.
Mateus op 06.05.1807. Getrouwd in S. Mateus op19.02.1797 met D. Maria Inácia, geboren in
S. Mateus op 16.12.1770 en er overleden op 21.08.1806, dochter van Martinho Ribeiro en
D. Inácia Maria. Met nageslacht.
A1.5.8. Sebastião, geboren in S. Mateus op 11.02.1763.
A1.5.9. D. Rosa Felícia, geboren in S. Mateus op 17.12.1764 en er overleden op 09.08.1795.
Ongehuwd.
A1.5.10. Miguel Homem Goulart, geboren in S. Mateus op 23.10.1766 en er overleden op
19.08.1853. Getrouwd in S. Mateus op 05.02.1807 met D. Maria Inácia, geboren in S. Mateus
op 02.07.1773 en er overleden op 11.09.1830, dochter van António Bezerra en van D. Josefa
Inácia, Met nageslacht.
A1.5.11. D. Maria Bernarda, geboren in S. Mateus op 18.01.1769 en er overleden op
20.11.1791. Ongehuwd.
A1.5.11. Rita, geboren in S. Mateus op 19.10.1771.
A1.5.13. Tomé, geboren in S. Mateus op 27.02.1774.
A1.6. Manuel, geboren in S. Mateus op 28.12.1729 en er overleden op 01.04.1742.
A1.7. Tomé Homem Goulart, geboren in S. Mateus op 08.10.1734 en er overleden op
02.09.1797. In S. Mateus getrouwd op 12.01.1756 met D. Inês da Conceição, geboren in
S. Mateus op 23.12.1733 en er overleden op 06/04.1809, dochter van Vicente Rodrigues
Costa Cabral en D. Ana Garcia. Met nageslacht.
A1.8. António Homem Goulart, geboren in S. Mateus op 11.05.1726 en er overleden op
17.09.1805. In S. Mateus getrouwd op 22.05.1752 met D. Teresa da Silveira Alvernaz,
geboren in S. Mateus op 08.10.1730 en er overleden op 04.12.1796, dochter van Manuel
Silveira Ávila de Bettencourt, geboren in S. Mateus op 15.04.1697 en overleden in S. Mateus
op 13.02.1784 en D. Maria Alvernaz, overleden in S. Mateus op 02.06.1754 (getrouwd in
S. Mateus op 17.01.1730).
181
António en D. Teresa hadden een zoon:
A1.8.1. Sebastião da Silveira Goulart, geboren in S.Mateus op 25.10.1753 en er overleden op
22.01.1837. Ordonnantiekapitein. In S. Mateus getrouwd op 26.02.1775 met D. Ana do
Nascimento, van het geslacht Melo.
Sebastião en D. Ana hadden tien kinderen:
A1.8.1.1. Manuel Silveira de Ávila, geboren in S. Mateus op 01.01.1776 en er overleden op
07.09.1855. In S. Mateus getrouwd op 03.11.1803 met D. Maria Madalena, geboren op
11.11.1784, dochter van António Pereira Madruga en D. Maria Madalena.
A1.8.1.2. Maria, geboren in S. Mateus op 04.03.1779 en er overleden op 30.11.1779.
A1.8.1.3. Maria, geboren in S. Mateus op 11.10.1780 en er overleden op 09.05.1782.
A1.8.1.4. Sebastião, geboren in S. Mateus op 30.07.1783.
A1.8.1.5. Teresa, geboren in S. Mateus op 17.02.1787 en er overleden op 30.09.1787.
A1.8.1.6. António João da Silveira, geboren in S. Mateus op 24.02.1789 en er overleden op
21.12.1858.
A1.8.1.7. José Sebastião de Melo, geboren in S. Mateus op 15.03.1795 en er overleden op
25.09.1869. In S. Mateus getrouwd op 23.11.1823 met D. Rita Tomásia, geboren in S. Mateus
op 20.01.1797 en er overleden op 30.12.1870, dochter van António Pereira Madruga en van
D. Maria Madalena.
José en D. Rita hadden een dochter:
A1.8.1.7.1. D. Rita Tomásia, geboren in S. Mateus op 28.10.1835 en er overleden op
17.10.1897. Daar getrouwd op 29.01.1866 met António Silveira de Melo, van het geslacht
Melo. Met nageslacht.
A1.8.1.8. D. Teresa Alvernaz, geboren in S Mateus op 25.01.1797 en er overleden op
07.05.1855. Daar getrouwd op 24.11.1817 met Francisco Garcia de Melo, geboren in S.
Mateus op 07.05.1855 en er overleden op 15.07.1858, zoon van José Garcia de Sousa Melo en
D Iria Antónia.
A1.8.1.9. João, geboren in S. Mateus op 16.10.1800 en er overleden op 07.11.1802.
A1.8.1.10. Francisco da Silveira Goulart, geboren in S. Mateus op 05.01.1792 en er overleden
op 07.09.1870. Arbeider. Getrouwd met D. Jacinta Bernarda, geboren in S. Mateus op
18.03.1784 en overleden in S. Mateus op 19.03.1866, dochter van Mateus Ávila Raposo da
Silveira en D. Leonarda Cristo.
Francisco en D. Jacinta hadden vier kinderen:
A1.8.1.10.1. D. Maria Bernarda, geboren in S. Mateus op 31.1.1818 en er overleden op
29.10.1898. In S. Mateus getrouwd op 04.02.1847 met Francisco Ferreira de Melo, geboren
in S. Mateus op 21.07.1812 en er overleden op 22.06.1880, zoon van Manuel Ferreira de
Melo en van D. Maria Clara. Met nageslacht.
182
A1.8.1.10.2. D. Jacinta Bernarda, geboren in S. Mateus op 28.02.1823 en er overleden op
08.12.1897. Getrouwd in S. Mateus op 29.04.1867 met José Inácio Serpa, geboren in
S. Mateus op 13.08.1831 en er overleden op 21.03.1904, zoon van João Inácio Serpa en
D. Maria Inácia.
A1.8.1.10.3. João Silveira Goulart Melo, geboren in S. Mateus op 20.11.1826 en er overleden
op 11.11.1898.
A1.8.1.10.4. Manuel Silveira Ávila de Melo, geboren in S. Mateus op 28.12.1815 en er
overleden op 31.01.1883. Hij emigreerde naar Brazilië waar hij fortuin maakte. Rond 1860
kwam hij terug naar S. Mateus do Pico en bouwde één van de grootste huizen van de
gemeente. Hij kocht eveneens grote stukken grond. Hij gaf een grote impuls aan de bouw van
de kerk, door de materialen aan te kopen en voor de voeding in te staan van de werkers op het
werf. Hij trouwde in S. Mateus op 01.01.1868 met D. Ana Tomásia, geboren in S. Mateus op
03.11.1837, dochter van Bento da Rosa Madruga, werker, en D. Ana Tomásia.
Manuel en D. Ana hadden drie kinderen:
A1.8.1.10.4.1. António Silveira Ávila de Melo, geboren in S. Mateus op 26.09.1865,
gelegaliseerd door het huwelijk van zijn ouders. Hij trouwde in de hoofdkerk van Horta op
05.07.1870 met D. Júlia Garcia Monteiro, geboren in Horta , dochter van José Leal Monteiro,
geboren in Piedade do Pico op 25.10.1819, en van D. Maria Joaquina de Piedade, geboren in
Calheta do Nesquim, Pico (getrouwd in de hoofdkerk van Horta op 29.07.1858). Kleindochter
langs vaders kant van José Leal Monteiro en D. Rosa Mariana. Kleindochter langs vaders kant
van Francisco Garcia da Silveira en D. Ana Joaquina da Silveira.
António en D. Júlia hadden vier kinderen:
A1.8.1.10.4.1.1. Maria, geboren in S. Mateus op 29.03.1888 en er overleden op 02.06.1888.
A1.8.1.10.4.1.2. Alfredo Ávila de Melo, geboren in S. Mateus op 17.02.1890.
A1.8.1.10.4.1.3. Maria, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 16.08.1892.
A1.8.1.10.4.1.4. António Ávila de Melo, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op
14.03.1897.
A1.8.1.10.4.2 D. Jacinta Alice de Ávila, geboren in S. Mateus op 28.06.1869. Daar getrouwd
op 26.09.1885 met José Augusto Coelho de Magalhães. Met nageslacht bij Magalhães.
A1.8.1.10.4.3. Manuel Silveira Ávila de Melo, geboren in S. Mateus op 07.02.1861 en
gewettigd door het huwelijk van zijn ouders. Eigenaar. Verantwoordelijke voor het behoud in
goede staat van de Openbare gebouwen in Horta.
Getrouwd in Horta in de hoofdkerk op 29.04.1889 met D. Júlia Garcia da Rosa, van het
geslacht Garcia.
Manuel en D. Júlia hadden twaalf kinderen:
A1.8.1.10.4.3.1. Luís, geboren in S. Mateus op 27.05.1889.
A1.8.1.10.4.3.2. Manuel, geboren in S. Mateus op 05.12.1891.
A1.8.1.10.4.3.3. D. Julieta, geboren in S. Mateus op 28.01.1894..
183
A1.8.1.10.4.3.4. D Noémia, geboren in S. Mateus op 09.12.1896.
A1.8.1.10.4.3.5. D. Maria da Glória geboren in S. Mateus op 07.03.1898 en er overleden op
18.03.1898.
A1.8.1.10.4.3.6. D. Maria, geboren in S. Mateus op 11.04.1899.
A1.8.1.10.4.3.7. António, geboren in S. Mateus op 31.04.1903.
A1.8.1.10.4.3.8. Roberto Garcia Ávila de Melo, geboren in Horta op 15.09.1905. Functionaris
bij het kapiteinschap van Horta.
A1.8.1.10.4.3.9. D. Júlia Garcia Ávila de Melo, geboren in Horta op 02.10.1913. Getrouwd in
Horta met Hugo de Azevedo Xavier de Mesquita, met nageslacht bij Mesquita.
A1.8.1.10.4.3.10. D. Marieta Garcia Ávila de Melo, geboren in Horta op 15.02.1913.
Getrouwd met Amilcar ……… Zonder nageslacht.
A1.8.1.10.4.3.11. D. Adília Garcia Ávila de Melo, geboren in Horta op 10.07.1916.
Getrouwd met João Carvalho de Lacerda Forjaz Rodrigues, geboren in St. Amaro/S. Jorge op
17.01.1918 en overleden in Horta in 1964, zoon van Manuel Vieira Rodrigues en van
D. Maria da Conceição Forjaz.
D. Adília en Manuel hadden twee dochters:
A1.8.1.10.4.3.11.1. D. Maria Cecília de Melo Forjaz Rodrigues, geboren in de wijk van de
hoofdkerk in Horta. Getrouwd met nageslacht.
A1.8.1.10.4.3.11.2. D. Adília Maria de Melo Forjaz Rodrigues, geboren in de wijk hoofdkerk
van Horta op 11.05.1944. Getrouwd met Fernando Virgílio Leal Bettencourt, geboren in
Proença-a-Nova, Castelo-Branco, op 28.08.1939, dochter van Virgílio Correia Bettencourt Jr.
en D. António Rosa Leal, afkomstig van Pico.
D. Adília en Fernando hebben twee kinderen:
A1.8.1.10.4.3.11.2.1. D. Isabel Cristina de Melo Forjaz Leal Bettencourt, geboren op
10.06.1966. Ongehuwd. Functionaris van SATA in Lissabon.
A1.8.1.10.4.3.11.2.2. João Pedro de Melo Forjaz Leal Bettencourt, geboren in de wijk
kathedraal van Ponta Delgada op 25.08.1974.
A1.8.1.10.4.3.12. D. Laura Garcia Ávila de Melo, geboren op 04.08.1893 in S. Mateus. Daar
getrouwd op 25.05.1917 met Francisco Rodrigues dos Santos Costa, geboren in Figueira da
Foz op 02.07.1888 en overleden in Angra/S. Pedro op 04.07.1953, apotheker in Madalena do
Pico, waar hij de apotheek ‘Santos Costa’ vestigde, het de apotheek van Madalena, Tijdens de
epidemie van builenpest verhuisde hij naar Sta. Cruz van Graciosa, waar hij ook een apotheek
‘Santos Costa’ oprichtte. Hij was zakenman, industrieel en wijnverbouwer, administrateur van
de gemeente en voorzitter van de municipaliteit van Sta. Cruz.
184
D. Laura en Francisco hadden een zoon:
A1.8.1.10.4.3.12.1. Ruben Garcia de Melo dos Santos Costa, geboren in Sta. Cruz da
Graciosa rond 1920 en overleden in Lissabon rond 2003. Hij was officier radiotelegrafist bij
de handelsmarine. Eerste huwelijk met D. Maria de Lourdes Monteiro. Gescheiden.
Nageslacht. Tweede huwelijk met D. Doris……., zonder nageslacht.
Tak 5. Manuel da Silveira Goulart
A. Manuel da Silveira Goulart, getrouwd met D. Joana da Cruz. Inwoners van Pedro Miguel,
Faial.
Zij hadden een zoon:
A1. António da Silveira Goulart, geboren in Pedro Miguel op 08.06.1696 en overleden in
Araçariguama, capitanía van São Paul, Brazilië, in 1771, landeigenaar. In Araçariguama, SP,
op 18.01.1734 getrouwd met D. Maria Leite da Silva, geboren rond 1714 en nog in leven in
1779, dochter van João dos Santos Leite en D. Antónia Leme do Prado.
António en D. Maria hadden tien kinderen:
A1. Guilherme Silveira Leite, geboren in Araçariguama, SP, en overleden in Itú in 1790.
Eerste huwelijk met D. Escolástica de Oliveira Leme, overleden in Itú, SP in 1790,dochter
van Francisco Leme de Alvarenga en van D. Rosa de Oliveira. Met nageslacht.
Tweede huwelijk in Aratiguaba, SP, in 1780 met D. Maria Leite de Moraes, dochter van
Tomás Correia de Moraes en D. Isabel de Anhaya Leite. Met nageslacht.
A2. Inácio Leite da Silveira, geboren in Araçariguama, SP, en overleden in Itú, SP, in 1806.
Eerste huwelijk in 1764 met D. Maria da Silva, dochter van Luís da Silva de Cerqueira en van
D. Maria Leite do Prado, met nageslacht.
Tweede huwelijk in Itú, SP, in 1802 met D. Escolástica Ferraz de Camargo, dochter van
Bento de Camargo Paes, douane-inspecteur, en van D. Maria Ferraz, met nageslacht.
A3. Luís da Silveira Goulart, geboren in Araçariguama, SP. Getrouwd in Parnaíba, SP, in
1765 met D. Ana Ribeiro Pedroso, dochter van Inácio Gomes da Silva, de Paranaguá, en van
D. Marie Pedroso, met nageslacht.
A4. António da Silveira Vilas Boas, geboren in Araçariguama, SP. In Parnaíba getrouwd in
1768 met D. Isabel Vieira Pedroso, overleden in 1829, dochter van João Vieira Falcão,
geboren in het eiland Terceira, en van D. Lucrécia Pedroso (geboren in Parnaíba in 1745),
kleindochter van Bento Dias de Azevedo en van D. Fabiana Luís, met nageslacht.
A5. D. Ana Leite Goulart, geboren in Araçariguama, SP, getrouwd met Rafael Leme de
Oliveira, overleden in 1790, dochter van Francisco Leme de Alvarenga en van D. Rosa de
Oliveira.
185
D. Ana en Rafael hadden twee dochters:
A5.1. D. Justina Leite, ook Oliveira, getrouwd in Itú, SP, in 1790, met Manuel Garcia Leal,
van het geslacht Garcia.
A5.2. D. Ângela de Oliveira, geboren in Itú, SP, in 1790 met António Garcia Leal, van het
geslacht Garcia.
A6. D. Maria Francisca Leite, geboren in Araçariguama, SP, en overleden in Itú, SP en 1786.
Getrouwd met Bento Leme de Oliveira, zoon van Francisco Leme de Alvarenga en van
D. Rosa de Oliveira, met nageslacht.
A7. D. Justina Leite da Silveira, geboren in Araçariguama, SP, getrouwd met José Leme de
Oliveira, zoon van Francisco Leme de Alvarenga en D. Rosa de Oliveira, met nageslacht.
A8. José de Silveira Leite, geboren in Araçariguama, SP, op 20.03.1751, geboren in Itú, op
12.11.1771 met D. Maria de Oliveira do Prado, dochter van Félix António de Oliveira,
geboren in Araçariguama, SP, en van Domingas Maria de Oliveira (getrouwd in
Araçariguama op 04.04.1754), met nageslacht.
A9. Pedro de Silveira Goulart, geboren in Araçariguama, SP, in 1757 en overleden in Itú, SP,
in 1806. Kapitein. In Itú, SP, getrouwd in 1786 met D. Maria António de Oliveira. Met
nageslacht tot op heden.
A10. Joaquim da Silveira Leite, geboren in Araçariguama, SP, in 1758. Onderluitenant.
Eerste huwelijk in Parnaíba in 1776 met D. Ana Maria de Abreu Barbosa, dochter van
António Bernardino de Sena en van D. Joana Barbosa de Araújo. Met nageslacht.
Tweede huwelijk met D. Ana Joaquina de Oliveira.
4 afstammelingen van Francisco Leme x Rosa de Oliveira trouwden met afstammelingen van
Leite.
Tak 6. Francisco Silveira Goulart.
A1. Francisco Silveira Goulart, geboren rond 1660 en overleden in S. Mateus do Pico op
20.01.1717. Getrouwd met D. Maria Rosa Rodrigues, overleden in S. Mateus op 20.11.1714.
Francisco en D. Maria Rosa hadden zeven kinderen:
A1.1. António Silveira, geboren in S. Mateus op 13.12.1688 en er overleden op 03.11.1747.
Getrouwd in 20.11.1724 met D. Rosa Maria, geboren in S. Mateus op 13.09.1708 en
overleden in S. Mateus op 09.11.1779. Met nageslacht.
A1.2. D. Maria Silveira Rosa, geboren in S. Mateus op 21.12.1689 en er gestorven op
01.02.1759. Getrouwd in S. Mateus op 20.05.1715 met Amaro Homen, geboren in S. Mateus
op 03.07.1692 en overleden in S. Mateus op 29.09.1786. Met nageslacht.
A1.3. D. Inês Silveira Rosa, geboren in S. Mateus op 30.4.1693 en er overleden op
30.05.1776. In S. Mateus getrouwd op 09.02.1722 met Martinho Rodrigues Costa, geboren in
S. Mateus op 13.11.1692 en er overleden op 02.11.1777.
186
A1.4. Filipe Silveira, geboren in S. Mateus op 01.05.1695. Daar getrouwd op 24.10.1724 met
D. Isabel de Faria, geboren in S. Mateus op 29.01.1696 en over overleden op 10.02.1770. Met
nageslacht.
A1.5. D. Águeda Silveira, geboren in S. Mateus op 09.07.1698 en er overleden op
10.12.1778. In S. Mateus getrouwd op 24.06.1726 met André Ribeiro, overleden in S. Mateus
op 04.11.1778. Met nageslacht.
A1.6. D. Teresa Rosa, geboren in S. Mateus op 30.03.1701 en overleden in S. Mateus op
11.08.1768. Getrouwd met João Homem Goulart, geboren in S. Mateus op 21.07.1698.
A1.7. Manuel Silveira Goulart, overleden in S. Mateus op 13.11.1754. Getrouwd in S. Mateus
met 03.06.1715 met D. Bárbara Goulaert, geboren in S. Mateus op 01.05.1688 en overleden in
S. Mateus op 20.02.1760.
Manuel en D. Bárbara hadden vijf kinderen:
A1.7.1. Filipe Silveira, geboren in S. Mateus op 26.04.1718 en overleden in 11.08.1771 in
S. Mateus. Getrouwd in S. Mateus op 18.10.1756 met D. Ana Micaela Rosa, geboren in
S. Mateus op 07.04.1734.
A1.7.2. João, geboren in S. Mateus op 18.04.1724.
A1.7.3. D. Teresa Francisca, geboren in S. Mateus op 09.03.1726 en er overleden op
30.10.1785. In S. Mateus getrouwd op 02.11.1750 met João Garcia Sarmento, geboren in
S. Mateus op 06.11.1721 en er overleden op 20.12.1774.
A1.7.4. Francisco, geboren in S. Mateus op 16.02.1730 en er overleden op 17.03.1730.
A1.7.5. D. Francisca Teresa Goulart, geboren in S. Mateus op 11.08.1721 en er overleden op
12.11.1804. Eerste huwelijk in S. Mateus op 10.09.1742 met Caetano Silveira Cardoso,
overleden in S. Mateus op 06.02.1753, zoon van Francisco Silveira Cardoso en D. Luzia
Silveira.
Tweede huwelijk in S. Mateus op 25.08.1755 met João Rodrigues Costa, geboren in
S. Mateus op 23.12.1716 en overleden in S. Mateus op 01.11.1806.
Vier kinderen van D. Francisca met Caetano:
A1.7.5.1. D. Maria Francisca, geboren in S. Mateus op 30.12.1743 en er overleden op
08.12.1811. In S. Mateus getrouwd op 24.05.1768 met Francisco Azevedo, geboren in
S. Mateus op 17.04.1743 en er overleden op 13.07.1787, zoon van Francisco Azevedo en
D. Isabel Garcia. Met nageslacht.
A1.7.5.2. José Caetano da Silveira, geboren in S. Mateus op 21.04.1749 en er overleden op
07.07.1824. Eerste huwelijk in S. Mateus op 01.06.1772 met D. Josefa Francisca, geboren in
S. Mateus op 03.11.1747 en er overleden op 23.09.1798, dochter van António Vieira
Fagundes en van D. Maria Francisca. Met nageslacht.
187
Tweede huwelijk in S. Mateus op 19.05.1801 met D. Maria Inácia , geboren in S. Mateus op
10.05.1771 en overleden in S. Mateus op 23.03.1848, dochter van Caetano Fontes en
D. Maria Inácia. Met nageslacht.
A1.7.5.3. D. Francisca Rosa, overleden in S. Mateus op 02.09.1786. In S. Mateus getrouwd
op 18.05.1772 met António Vieira Fagundes, geboren in S. Mateus op 17.06.1740 en er
overleden op 22.11.1786, zoon van António Vieira Fagundes en van D. Maria Francisca.
Met nageslacht.
A1.7.5.4. Manuel Francisco da Silveira, geboren in S. Mateus op 07.12.1745 en getrouwd in
S. Mateus op 23.11.1767 met D. Natália Francisca, geboren in S. Mateus op 22.12.1743 en er
overleden op 02.05.1819, dochter van António Vieira Fagundes en D. Maria Francisca.
Manuel en D. Natália hadden negen kinderen:
A1.7.5.4.1. D. Maria Francisca de Jesus, geboren in S. Mateus op 02.12.1768 en er overleden
op 29.05.1809. In S. Mateus getrouwd op 12.07.1790 met José Rodrigues Maciel, geboren in
S. Mateus op 14.03.1760 en er overleden op 08.10.1836, zoon van António Vieira Martins
Maciel en D. Maria Rosa.
A1.7.5.4.2. Manuel Francisco da Silveira, geboren in S. Mateus op 13.11.1770 en er
overleden op 25.04.1833. In S. Mateus getrouwd op 14.01.179 met D. Mariana Francisca,
overleden in S. Mateus op 20.11.1860. Met nageslacht.
A1.7.5.4.3. Natália, in S. Mateus geboren op 17.12.1772 en er op 14.12.1793 gestorven.
A1.7.5.4.4. António, in S. Mateus geboren op 18.02.1775.
A1.7.5.4.5. Francisco Silveira, in S. Mateus geboren op 28.12.1777 en er overleden op
25.05.1828. Eerste huwelijk op 17.02.1806 met D. Rosa Maria, geboren in S. Mateus op
30.08.1773 en er overleden op 26.08.1807, dochter van António Vieira Martins Maciel en
D. Maria Rosa. Met nageslacht.
Tweede huwelijk in S. Mateus op 24.04.1809 met D. Maria Rosa, geboren in Mateus op
04.10.1787 en er overleden op 28.02.1879, dochter van João Rodrigues Rosa en van D. Isabel
Maria Melo. Met nageslacht.
A1.7.5.4.6. D. Catarina Francisca, geboren in S. Mateus op 31.12.1779 en er overleden op
22.02.1866. In S. Mateus getrouwd op 21.04.1800 met Manuel José da Rosa, geboren in
S. Mateus op 01.12.1775 en er overleden op 06.09.1853., zoon van Manuel José da Rosa en
D. Teresa Maria. Met nageslacht.
A1.7.5.4.7. José Francisco da Silveira, geboren in S. Mateus op 01.01.1782 en er overleden op
12.01.1846. In S. Mateus getrouwd op 18.11.1807 met D. Mariana Rosa, geboren in S.
Mateus op 21.11.1791 en er overleden op 25.04.1876, dochter van Manuel Silveira Madruga
en D. Ana Rosa, met nageslacht.
188
A1.7.5.4.8. D. Ana Francisca, geboren in S. Mateus op 08.01.1787 en er overleden op
07.09.1874. In S. Mateus getrouwd op 05.11.1804 met Francisco Rodrigues Goulart Fialho,
geboren in S. Mateus op 01.07.1783 en er overleden op 01.09.1853, dochter van Manuel
Goulart Rodrigues Fialho en van Teresa Francisca.
A1.7.5.4.9. Caetano Silveira Goulart, geboren in S. Mateus op 15.08.1784 en daar getrouwd
op 21.10.1816 met D. Madalena Rosa, geboren in S. Mateus in 1798 en er overleden in 1879,
dochter van José Brum da Silveira en D. Maria Francisca. Kleindochter langs vaders kant van
Manuel Brum da Silveira en D. Madalena Rosa. Kleindochter langs moeders kant van João
Vieira Garcia Maciel en D. Maria Goulart.
Caetano en D. Madalena Rosa hadden acht kinderen:
A1.7.5.4.9.1. Manuel, geboren in S. Mateus op 07.03.1819.
A1.7.5.4.9.2. Maria, geboren in S. Mateus op 24.12.1820 en er overleden op 30.12.1820.
A1.7.5.4.9.3. José, geboren in S. Mateus op 08.01.1822.
A1.7.5.4.9.4. Francisco Goulart da Silveira, geboren in S. Mateus do Pico op 24.02.1824.
Schoenmaker. Getrouwd met D. Maria Sebastiana, geboren in Madalena do Pico op
02.03.1816 en overleden in Salão/Faial op 29.09.1901, dochter van Manuel Rodrigues do
Amaral en D. Sebastiana Francisca.
Francisco en D. Maria hadden vier kinderen:
A1.7.5.4.9.4.1. Manuel, geboren in Salão op 10.06.1844.
A1.7.5.4.9.4.2. José Goulart da Silveira, geboren in Salão op 22.01.1846, landeigenaar.
Getrouwd in Salão op 17.09.1868 met D. Maria José da Silveira de Escobar, geboren in Salão
op 18.05.1849, dochter de José Silveira de Escobar en van D. Ana Emília Gomes.
José en D. Maria hadden op 26 jaar negentien kinderen:
A1.7.5.4.9.4.2.1. João, geboren in Salão op 29.06.1869.
A1.7.5.4.9.4.2.2. D. Maria, geboren in Salão op 25.06.1870 en er overleden op 20.12.1896.
Ongehuwd.
A1.7.5.4.9.4.2.3. D. Luísa da Glória de Escobar, geboren in Salão op 01.08.1871 en er
getrouwd op 29.01.1891 met Francisco Pinheiro da Rosa.
A1.7.5.4.9.4.2.4. José, geboren in Salão op 09.03.1873.
A1.7.5.4.9.4.2.5. Rosa, geboren in Salão op 05.05.1875 en er overleden op 30.10.1875.
A1.7.5.4.9.4.2.6. Manuel, geboren in Salão op 17.05.1876 en er overleden op 29.07.1876.
A1.7.5.4.9.4.2.7. Manuel, geboren in Salão op 19.05.1877 en er overleden op 25.05.1877.
A1.7.5.4.9.4.2.8. Manuel Sebastião Goulart, geboren in Salão op 11.06.1878 en er overleden
op 29.03.1954. Handelaar. Getrouwd met D. Maria Amélia de Medeiros, geboren in Salão op
16.03.1888, dochter van Manuel Furtado de Medeiros Jr, geboren in Salão, landeigenaar, en
van D. Rita Perpétua da Silveira, geboren in Salão. Kleindochter langs vaders kant van José
Furtado da Silveira en D. Maria Delfina. Kleindochter langs moeders kant van Jacinto Silveira
de Melo en D. Catarina Bernarda.
189
Manuel en D. Maria hadden vier kinderen:
A1.7.5.4.9.4.2.8.1. António Sebastião Goulart, geboren in Salão op 16.09.1918 en in Horta
overleden op 18.05.2007. Licentiaat Geneeskunde (UL), assistent in de burgerlijke hospitalen
in Lissabon (1946), chirurg, procureur, voorzitter van de directie van de Sociëteit van de
Liefde voor het Vaderland, vicevoorzitter van de Culturele Kern van Horta, voorzitter van
algemene vergadering van de sportclub van Horta, voorzitter van de delegatie van het Rode
Kruis van Horta, medaille van D. Afonso Henriques (1994) voor diensten bewezen aan
militaire instellingen, en commandeur van de Orde van de Verdienste (1994)
Getrouwd in Feteira op 23.01.1946 met D. Maria Ester da Fonseca Martins, van het geslacht
Martins.
Vijf kinderen van António en D. Maria Ester:
A1.7.5.4.9.4.2.8.1.1. D. Adélia Maria Martins Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op
16.02.1947. Licentiate Romaanse Filologie (UL), professor in het secundaire onderwijs.
In Lissabon/ S. Sebastião getrouwd op 27.01.1973 met José Cláudio Cabrita de Oliveira e
Costa, geboren in St. Antão, Beira, Mozambique op 21.02.1947 ingenieur elektrotechnicus,
zoon van Joaquim de Oliveira e Costa, directeur van de Spoorwegen van Beira, en van
D. Natália Martins Cabrita.
D. Adélia en José hebben een zoon:
A1.7.5.4.9.4.2.8.1.1.1. João André Goulart de Oliveira e Costa, getrouwd met D. Sónia
Cristina Vieira da Rosa.
João en D. Sónia hebben een dochter:
A1.7.5.4.9.4.2.8.1.1.1.1. D. Maria João Oliveira e Costa.
A1.7.5.4.9.4.2.8.1.2. D. Maria Ester Martins Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op
31.12.1949 en er gestorven op 18.03.1950.
A1.7.5.4.9.4.2.8.1.3. António Manuel Martins Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op
16.12.1954. Licentiaat Geneeskunde (UL), specialiste inwendige geneeskunde. Getrouwd in
Estoril/Cascais op 25.07.1980 met D. Ilda Maria Machado Fraião, van het geslacht Fraião.
António en D. Ilda hebben drie kinderen:
A1.7.5.4.9.4.2.8.1.3.1. D. Lia Cristina Fraião Goulart, geboren in Ponta Delgada op
20.11.1983.
A1.7.5.4.9.4.2.8.1.3.2. Miguel Nuno Fraião Goulart, geboren in Horta/Angústias op
16.06.1991.
A1.7.5.4.9.4.2.8.1.3.3. Ricardo Filipe Fraião Goulart, geboren in Horta/Angústias op
05.04.1992.
190
A1.7.5.4.9.4.2.8.1.4. D. Ana Paula Martins Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op
07.08.1958. Ongehuwd. Licentiate Geneeskunde, expert in preklassieke Geschiedenis en
Cultuur.
A1.7.5.4.9.4.2.8.1.1.5. José António Martins Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op
07.06.1948. Expert in Computerwetenschappen (Universiteit Santa Clara, Californië), doctor
in de toegepaste wiskunde (staatsuniversiteit van Californië), professor aan de universiteit van
de Azoren, voorzitter van de PS-Azoren, afgevaardigde van de regionale vergadering van de
Azoren, raadgever bij de Permanente Delegatie van Portugal bij de OCDE (1989-2000),
cultureel raadgever bij de ambassade in Washington (2000-2003), raadgever bij de
Permanente Missie van Portugal bij de UNESCO (vanaf 2006). Hij vertegenwoordigt de titel
van baron van Ribeirinha, toegekend aan zijn overgrootvader.
In de hoofdkerk getrouwd op 16.01.1971 met D. Maria Luísa Pacheco Goulart da Rosa,
geboren in de wijk kapel op 07.12.1948, licentiate Wiskunde en beheer van ondernemingen
(UA), expert in Economie, dochter van Tomás Pacheco da Rosa en D. Noémia Goulart.
Zonder nageslacht.
A1.7.5.4.9.4.2.8.2. D. Alice Amélia Goulart, geboren in Salão. In de hoofdkerk getrouwd met
Aníbal de Ávila Xavier Baptista. Met nageslacht bij Batista.
A1.7.5.4.9.4.2.8.3. José Sebastião Goulart, geboren in Salão.
A1.7.5.4.9.4.2.8.4. Manuel Sebastião Goulart, geboren in Salão. Handelaar.
A1.7.5.4.9.4.2.9. Rosa, geboren in Salão op 26.10.1879.
A1.7.5.4.9.4.2.10. António, geboren in Salão op 16.04.1881.
A1.7.5.4.9.4.2.11. Joaquim, geboren in Salão op 02.01.1883 en er overleden op 09.01.1883.
A1.7.5.4.9.4.2.12. Ana, geboren in Salão op 08.09.1884.
A1.7.5.4.9.4.2.13. Alexandrina, geboren in Salão op 08.09.1885.
A1.7.5.4.9.4.2.14. Joaquim, geboren in Salão op 20.02.1887.
A1.7.5.4.9.4.2.15. Francisca, geboren in Salão op 04.09.1888.
A1.7.5.4.9.4.2.16. Francisco, geboren in Salão op 05.09.1890 en er overleden op 06.05.1891.
A1.7.5.4.9.4.2.17. Francisco, geboren in Salão op 11.05.1891.
A1.7.5.4.9.4.2.18. Maria, geboren in Salão op 13.03.1893 en er overleden op 30.08.1893.
A1.7.5.4.9.4.2.19. Maria, geboren in Salão op 21.08.1895 en er overleden op 03.06.1897.
A1.7.5.4.9.4.3. D. Maria Leonor da Silveira, geboren in Salão op 21.12.1847 en daar
getrouwd op 03.08.1868 met Manuel da Rosa Pereira, geboren in Salão op 21.03.1824, zoon
van Manuel da Rosa Pereira en D. Maria Francisca.
A1.7.5.4.9.4.4. Rosa, geboren in Salão op 20.10.1849.
A1.7.5.4.9.5. Caetano Silveira Goulart, geboren in S. Mateus op 25.05.1828 en er overleden
op 18.10.1896. In S. Mateus getrouwd op 04.12.1854 met D. Maria Tomásia, geboren in
S. Mateus en er overleden op 31.05.1915, dochter van António José Caetano en D. Natália
Francisca. Met nageslacht.
191
A1.7.5.4.9.6.António Caetano da Silveira, geboren in S. Mateus op 25.01.1831 en er
overleden op 21.04.1911. Daar getrouwd op 01.10.1855 met D. Perpétua Maria, geboren in S.
Mateus op 10.01.1823 en er overleden op 24.02.1902, dochter van Tomás Félix de Aquino en
D. Perpétua Maria. Met nageslacht.
A1.7.5.4.9.7.João geboren in S. Mateus op 26.12.1833 en er overleden op 09.06.1836.
A1.7.5.4.9.8. D. Maria Madalena, geboren in S. Mateus op 31.10.1837 en er overleden op
21.04.1924. Getrouwd in S. Mateus op 28.02.1859 met João Bernardo Melo, geboren in
S. Mateus op 21.11.1834 en er overleden op 30.10.1918, zoon van José Bernardo Melo en van
D. Maria Rosa de Jesus. Met nageslacht.
Vier kinderen uit het tweede huwelijk van D. Francisca Teresa Goulart met João
Rodrigues Costa:
A1.7.5.5. João, geboren in S. Mateus op 10.07.1756.
A1.7.5.6. Teresa, geboren in S. Mateus op 12.09.1761 en er overleden op 26.10.1762.
A1.7.5.7. Quitéria, geboren in S. Mateus op 04.08.1764.
A1.7.5.8. D. Vitória Francisca, geboren in S. Mateus op 01.01.1766 en er overleden op
30.12.1832. In S. Mateus getrouwd op 08.05.1787 met Bernardo Pereira Rocha, geboren in
S. Mateus op 30.06.1762 en er overleden op 04.10.1811, zoon van Bernardo Pereira en
D. Teresa Rosa da Silveira.
Tak 7. D. Maria Goulart.
A. D. Maria Goulart, geboren in Madalena/Pico rond 1670 en getrouwd met José Martins,
geboren in Lages/Pico.
D. Maria en José hadden twee zonen:
A1. Francisco Goulart Teles
A2. António Nunes Goulart: zie verder.
A1. Francisco Goulart Teles, geboren in S. João nas Lages/Pico rond 1700 en overleden in
Madalena op 01.10.1770. Het is niet geweten hoe hij aan de naam Teles kwam. Hij trouwde
op 08.08.1729 met D. Maria Ana de Jesus, overleden in Madalena op 14.11.1777, dochter van
João Serpa en D. Maria do Amaral, beiden geboren in Madalena.
Francisco en D. Maria hadden zes kinderen:
A1.1. Manuel, geboren in Madalena op 22.01.1720.
A1.2. D. Rita Clara de Jesus, zie verder.
A1.3. Rosa, geboren in Madalena op 01.09.1731.
A1.4. António Garcia Goulart, geboren in Madalena op 11.07.1738 en er overleden op 1820.
Getrouwd met Manuel Faria Cardoso, met nageslacht.
A1.5. Maria Ana de Jesus, geboren in Madalena op 24.12.1743 en er overleden op
26.01.1820.
192
A1.6. Manuel Francisco Goulart, geboren in Madalena op 23.02.1735. Eigenaar op Pico en
Faial. Hij bezat eveneens boten die de verbinding Faial-Pico verzekerden. Hij trouwde op
15.07.1761 in Almoxarife met D. Maria Inácia de Jesus, geboren in Almoxarife, dochter van
D. Teresa Inácia en een onbekende vader..
Manuel en D. Maria hadden negen kinderen:
A1.6.1.1. João, geboren in de hoofdkerk op 22.06.1762. Vrij jong gestorven.
A1.6.1.2. D. Rita Aurélia Vitoriana de Jesus, geboren in de hoofdkerk op 08.05.1764 en
overleden in Angústias op 21.01.1790. In zijn testament benoemde zij haar dochter Rita
benoemde tot haar erfgename. Op 04.05.1785 in Angústias getrouwd met José Luís Carolus.
Zie 1, 5.
A1.6.1.3. Francisco Vieira Goulart, geboren in de hoofdkerk op 6.11.1765 en overleden in
Rio de Janeiro in 1830. Baccalaureaat Filosofie (U.C.). In 1789 vertrek hij naar Brazilië, waar
hij secretaris werd van Bisschop D. Mateus Pereira en nadien secretaris werd van kapiteingeneraal Castro Mendonça die hem belaste met de reorganisatie van de Algemene Apotheek
en de vestiging van een hospitaal en een botanische tuin. In 1805 keerde hij naar Portugal
terug en werd benoemd tot vicaris van de hoofdkerk van Horta, waartegen de bisschop van
Angra zich verzette, omdat hij nooit die plaat bezette en zich voor rekening van de gemeente
van Horta bezig hield met vaccinaties tegen de pokken. In 1810 besliste hij terug te keren naar
Rio de Janeiro en bleef er wonen als directeur van het Laboratorium Scheikunde. Zijn literaire
werken werden uitgegeven in Horta in 1961.
A1.6.1.4. João, geboren in de hoofdkerk op 14.11.1767.
A1.6.1.5. António Goulart da Silveira, geboren in de hoofdkerk op 22.05.1769 en overleden
in Macau op 21.08.1835. Hij arriveerde de eerste keer in Macau op 25.06.1803 en kapitein
van het schip ‘Colinas’ Hier wijdde hij zich aan de handel en transport van goederen. Hij was
inspecteur van maten en gewichten voor de gemeente in 1809. Hij was gemeenteraadslid in
1822 en 1828.. In 1829 werd hij verkozen tot broeder van de Santa Casa da Misericórdia. Hij
trouwde in Macau met D Rosa Perpétua de Viana Pereira.
António en D. Rosa hadden een dochter:
A1.6.1.5.. D. Maria Antónia Goulart da Silveira, geboren in Macau in de wijk kathedraal op
05.06.1812. Eerste huwelijk met Bernardo Duarte dos Santos. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk op 30.10.1837 in Macau meet Dr. Francisco José da Costa Amaral, geboren
in Portalegre, zoon van Alexander José do Amaral en van D. Luísa Rosa. Zij hadden een
zoon, wiens naam wij niet kennen.
A1.6.1.6. Manuel, geboren in de wijk hoofdkerk op 20.02.1772.
A1.6.1.7. Manuel, geboren in de wijk hoofdkerk op 19.04.1775.
A1.6.1.8. D. Maria Michiel Goulart, geboren in Angústias op 07.06.1778. Daar getrouwd met
haar neef José Bernardo Goulart. Zie tak 2.
193
A1.6.1.9. André Francisco Goulart, geboren in de hoofdkerk op 13.02.1773 en overleden in
Angústias op 31.03.1834. Hij was daar getrouwd met zijn nicht D. Rosa Micaela Goulart
Carolus.
André en D. Rosa hadden zes kinderen:
A1.6.1.9.1. Maria, geboren in Angústias op 07.11.1805. Jong gestorven.
A1.6.1.9.2. D. Rosa Leopoldina Goulart, geboren in Angústias op 30.12.1773 en daar
overleden op 15.02.1834. Daar ook getrouwd op 21.071834 met Mateus Pereira Machado
Hasse de Faria, met nageslacht daar.
A1.6.1.9.3. Rita, geboren in Angústias op 20.11.1809 en daar jong gestorven.
A1.6.1.9.4. D. Rita Clementina Goulart, geboren in Angústias op 21.07.1813 en overleden in
de wijk hoofdkerk op 01.08.1899. Op 11.10.1834 getrouwd met Bento Joaquim Cordeiro,
geboren in de wijk hoofdkerk van Ponta Delgada en overleden in Horta, Conceição op
10.06.1885, zoon van Bento Joaquim Cordeiro en D. Clara Luciana.
D. Rita en Bento hadden vier kinderen:
A1.6.1.9.4.1. Capitolina, geboren in Conceição op 22.03.1836 en daar overleden op
30.10.1836.
A1.6.1.9.4.2. D. Rita Júlia Cordeiro, geboren in Conceição op 02.07.1837 en er overleden op
30.10.1890. Ongehuwd. Eigenares.
A1.6.1.9.4.3.. D. Elvira Amância Cordeiro op 08.04.1840 in Conceição en overleden op
09.03.1924. Eigenares. Eerste huwelijk op 18.10.1866 met Francisco Dutra Nóbrega, geboren
in Conceição op 26.11.1826, eigenaar, zoon van Domingos António en D. Ana Aurélia.
Tweede huwelijk in Conceição op 04.06.1888 met António Mariano César de Oliveira
Ribeiro, van het geslacht Nunes da Rosa, zonder nageslacht.
A1.6.1.9.4.4. Simão, geboren in Conceição op 01.03.1842.
A1.6.1.9.5. Manuel Francisco Goulart, geboren in Angústias op 15.12.1811 en overleden in
de wijk hoofdkerk op 25.06.1871.
Hij was de zesde en laatste administrateur van het majoraat opgericht door Simão Luís Carolo
in 1676. Hij was, naar de mening van Silveira de Macedo, één der eerste eigenaars van het
eiland. Hij trouwde met D. Maria Alexandrina da Costa.
Manuel en D. Maria hadden elf d o c h t e r s:
A1.6.1.9.5.1. Maria, geboren in Angústias op 21.05.1836.
A1.6.1.9.5.2. Capitolina, geboren in de wijk hoofdkerk op 26.10.1838 en daar overleden op
09.10.1926.
A1.6.1.9.5.3. D. Rosa Adelaide Goulart, tweelingzuster van vorige, overleden op 13.10.1926.
Eigenares. Op 26.10.1859 getrouwd met João Carvalho de Medeiros, met nageslacht bij
Medeiros.
194
A1.6.1.9.5.4. D. Leonor Goulart, geboren in de hoofdkerk op 09.08.1841. Eigenares. In de
kerk van S. Francisco op 26.07.1862 getrouwd met Cristiano Frederico de Aragão Morais,
met nagelacht daar.
A1.6.1.9.5.5. D. Maria Leonor Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op 22.09.1844 en daar
overleden op 26.09.1923. Op 13.03.1869 getrouwd met José de Bettencourt de Vasconcelos
Correia e Ávila, met nageslacht bij Bettencourt.
A1.6.1.9.5.6. D. Capitolina Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op 07.04.1848 en
overleden in Madalena do Pico o 30.09.1892. Eigenares. Op 13.05.1871 i de kerk van S.
Francisco getrouwd et Augusto Carlos da Silva, geboren in Lissabon/S. Nicolau in 1835,
fregatkapitein en kapitein van de havens van Angra en Horta, zoon van João Gualberto da
Silva en D. Rosa Maria da Silva.
D. Capitolina en Augusto hadden een dochter:
A1.6.1.9.5.6.1. D. Aurélia, geboren in de wijk hoofdkerk op 12.05.1884 en daar overleden op
21.06.1885.
A1.6.1.9.5.7. D. Evarista Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op 22.101.1849 en daar
overleden op 06.06.1938. In de hoofdkerk getrouwd op 02.6.1868 met Edwiges Fernandes
Prieto, met nageslacht daar.
A1.6.1.9.5.8. D. Hermenagilda Goulart, tweelingzuster van voorgaande, overleden in de wijk
hoofdkerk op 22.03.1941. In de kapel van St. Ana op 27.11.1871 getrouwd met Francisco
Ribeira Pamplona Côrte-Real, met nageslacht bij Pamplona.
A1.6.1.9.5.9. D. Irene Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op 19.01.1853. In de kerk van
S. Francisco getrouwd op 30.09.1876 met Fulgêncio António da Costa e Brito, met nageslacht
bij Brito.
A1.6.1.9.5.10. D. Senhorinha, geboren in de wijk hoofdkerk op 07.04.1856.
A1.6.1.9.5.11. D. Maria Alexandrina Goulart, geboren in Angústias op 21.05.1836. Getrouwd
in een kapel van St. Francisco op 21.04.1860 met Manuel Francisco de Medeiros Jr, met
nageslacht bij Medeiros.
A1.2. D. Rita Clara de Jesus, dochter van Francisco Goulart Teles en D. Maria Ana de
Jesus, geboren in Madalena op 30.05.1828 en er overleden op 1870. Zij trouwde op
04.07.1757 met José Nunes, geboren in Madalena op 15.12.1727, zoon van Domingos
Furtado, geboren in Madalena op 08.05.1686 en daar overleden op 19.11.1748, en van
D. Helena do Rosário, geboren in Madalena op 12.10.1691 en er gestorven op 16.10.1767.
D. Rita en José hadden een zoon:
A1.2.1. José Nunes da Silveira, geboren in Madalena op 24.06.1754 en overleden in Lissabon,
Mártires, op 16.06.1833. Voor zaken ging hij vóór 1782 op zakenreis naar Macau, waar hij
een sociëteit oprichtte samen met een andere Azoriaan, José Inácio de Andrade, geboren op
het eiland Santa Maria. Zij hadden een schip dat de verbinding Macau-Lissabon verzekerde.
195
De zaken floreerden zo goed dat zij eigenaars werden van twintig schepen, waarmee ze tussen
1817 en 1820 een groot aantal negers vervoerden van Mozambique naar Macau.
In 1786 vestigde hij zich in Lissabon, waar hij een bureel en een huis had in de Rua Direita do
Corpo Santo, 33, die algauw een soort consulaat werd van Azorianen en inwoners van Macau
in Lissabon.
Zijn zaken hadden te leiden onder de gevolgen van de revolutionaire beweging van 1820.
Hij was nooit getrouwd maar had verschillende natuurlijke kinderen die hij erkende in
Lissabon op 25.08.1830 voor notaris Tomás Isídoro da Silva Freire.
In Macau had hij nog een zoon van D. Rita Clara Pereira, maar die erkende hij niet.
José Nunes erkende vier natuurlijke kinderen:
A1.2.1.1. José da Silveira, overleden in Lissabon, op hoge leeftijd. Ongehuwd.
A1.2.1.2. Francisco Silveira, onverleden kort na zijn vader.
A1.2.1.3. D. Capitolina da Silveira, geboren in Lissabon en overleden in Lissabon/S.
Sebastião op 21.01.1882.
Zij huwde op 21.04.1822 in Lissabon met Francisco Isidoro Viana, geboren in Lissabon, S.
Catarina op 21.04.1822 en overleden in Lissabon op 01.06.1900. Hij was
kapitaalkrachtig. Medestichtster van een bank waaruit de Banco Fonseca, Santos & Viana
ontstond, nadien opgenomen in de Banco Fonseca & Burnay. Hij was ook stichter en
president van de Companhia dos Tabacos de Lissabon, afgevaardigde van de Cortes, zoon van
Luís Manuel Gonçalves de Amorim Viana en D. Eugénia Maria Rodrigues Berganti.
D. Capitolina en Francisco hadden vier kinderen:
A1.2.1.3.1. D. Capitolina da Silveira, geboren in Lissabon, Santa Clara op 10.04.1840 en
overleden in Lissabon, Sagrada Coração de Jesus op 08.02.1922. Getrouwd met António
Pinto da Fonseca, medestichter en gerant van de Bank Fonsecas, Santos & Viana , de ‘Graaf
van Monte Cristo’, een gereputeerde slavenhandelaar, die zich niet alleen schuldig maakte aan
illegale handel, die hem op de lijst bracht van opgezochte personen bij de Braziliaanse politie,
maar ook van belang was voor de Portugese sociëteit bij hun terugkeer in het land.
A1.2.1.3.2. Francisco da Silveira Viana, geboren in Lissabon, Santa Catarina op 19.12.1841
en overleden in Lissabon, S. Sebastião op 26.11.1921. Baccalaureaat Rechten (U.C.), lid van
de Bank Fonseca, Santos & Viana, voorzitter van de Administratieraad van de Companhia dos
Tabacos, stichter van de Companhia dos Caminhos de Ferro do Mondego, afgevaardigde voor
Lissabon van de Cortes, commandeur in de Orde van N. Sra da Conceição de Vila Viçosa op
16.07.1900 en commandeur in de Orde de Carlos III van Spanje.
Op 27.01.1867 in de kapel van het Paleis do Campo Pequeno in Lissabon, trouwde hij met zin
nicht D. Eugénia Ludovina Gonçalves Viana de Lemos, geboren in S. Silvestre, Lousã,
Coimbra op 25.01.1849 en overleden in Lissabon/S. Sebastião op 10.10.1940, dochter van
João José Gonçalves de Lemos, geboren in Cernache, Coimbra op 11.04.1821 en overleden in
Lousã in december 1879, eigenaar van de Fabriek ‘de Papel do Penedo’, voorzitter van de
gemeenteraad van Lousã, en van D. Eugénia Isidora de Vasconcelos Viana. Met nageslacht.
196
A1.2.1.3.3. D. Eugénia da Silveira Viana, geboren in Lissabon op 12.10.1849 en overleden op
20.01.1930. Getrouwd met Bernardo Homem Machado de Figueiredo de Abreu CasteloBranco, geboren op 20.03.1856, 2de graaf van Caria, zoon van José Homem Machado
Figueiredo Leitão, 1ste graaf van Caria, en van D. Maria Matilde Amaral Abreu CasteloBranco. Met nageslacht bij de graven van Caria.
A1.2.1.3.4. José Nunes da Silveira Viana, geboren in Lissabon, S. Sebastião op 07.12.1855 en
overleden in Lissabon op 25.02.1925. Jurylid en ondervoorzitter van de Raad van de Crédito
Público, ridder van het Koninklijke huis, Par van het Rijk, commandeur in de Orde van N. Sra
da Conceição de Vila Viçosa op 23.05.1883, Groot-kruis van de Orde van Isabel de
Katholieke van Spanje en commandeur van het Erelegioen van Frankrijk.
Getrouwd in Lissabon, Mártires op 06.12.1879 met D. Maria Ernestina Lixa Iglésias, geboren
in Lissabon, Encarnação, dochter van José Iglésias, geboren in Pontevedra en overleden in
Lissabon, kapitalist, en van D. Maria Rufina da Cunha Lixa, geboren in Lissabon.
José en D. Maria hadden twee zonen:
A1.2.1.3.4.1. José, geboren in Lissabon, Mártires op 01.10.1880.
A1.2.1.3.4.2. Carlos, geboren in Lissabon,Mártires op 17.01.1883.
A1.2.1.4. Lino da Silveira, geboren in Lissabon, S. Nicolau, waar hij gedoopt werd als kind
van onbekende ouders op 20.10.1796.
Hij trouwde in het geheim in het oratorium van de huizen van Manuel Gregório de Seixas in
Lissabon, register Mártires op 13.07.1830 met D. Francisca de Castro Quartin Freire Zuzarte,
geboren in Lissabon, Encarnação, dochter van Rodrigo de Castro Freire Zuzarte en D. Maria
das Dores Quartin.
Lino en D. Francisca hadden een dochter:
A1.2.1.4.1. D. Francisca de Castro da Silveira Freire Zuzarte, geboren in Lissabon, Mártires
op 26.09.1830 en overleden in Lissabon op 01.02.1855.
In Abrantes/S. Vicente op 08.12.1851 getrouwd met D. Álvaro Henriques Rombo de Sousa
Tavares, geboren in Abrantes, S. Vicente op 07.05.1815 en overleden in Lissabon/Mártires op
03.12.1856, zoon van D. Manuel Henriques Rombo de Sousa Tavares en van D. Maria Teresa
de Castro e Ataíde.
D. Francisca en D. Álvaro hadden een dochter:
A1.2.1.4.1.1. D. Maria Eugénia Rombo de Castro e Ataíde, geboren op 22.07.1853 en
overleden op 28.04.1902. In Abrantes/S. Vicente op 27.10.1867 getrouwd met haar neef João
José Henriques Trigueiros de Castro e Ataíde, 1ste burggraaf van Abrançalha per decreet van
24.07.1869. Zonder nageslacht.
Buiten het huwelijk waren er twee natuurlijke zonen van José Augusta de Figueiredo:
A1.2.1.4.1.1.1. José de Figueiredo.
A1.2.1.4.1.2.2. Raúl de Figueiredo.
197
Een niet erkende zoon van José Nunes da Silveira:
A1.2.1.5. Joaquim Nunes da Silveira, geboren in Macau in 1876. Zijn vader bracht hem naar
Lissabon, en op zijn 10de levensjaar stuurde zijn vader hem naar de USA, waar hij zes jaar
verbleef. Getrouwd met F….?
Joaquim had twee zonen:
A1.1.1.5.1. José Nunes da Silveira, geboren in New-York. In 1861 in Lissabon opende hij
een fotoatelier, samen met zijn broer Joaquim. In 1867 werden beide broeders bij een proces
van vervalsing van bankbiljetten van de Bank van Lissabon betrokken. Zij werden
veroordeeld en in ballingschap gestuurd naar Luanda in 1869.
In S. Francisco in de Californië getrouwd met D. Luísa Maria Bontemps, geboren in
Frankrijk, dochter van Jacques René Bontemps en Marie Anne Bontemps.
José en D. Luísa hadden twee kinderen:
A1.1.1.5.1.1. D. Emma, geboren in Lissabon/Mártires op 27.02.1861.
A1.1.1.5.1.2. Jorge Ralf da Silveira, geboren in Lissabon/Mártires op 25.04.1862.
A1.1.1.5.2. Joaquim Goulart da Silveira, geboren in New-York, getrouwd met D. Josefina
Amélia Francem, met nageslacht.
Tak 8. D. Maria Goulart.
A. D. Maria Goulart, geboren in S. Mateus do Pico rond 1670 en er overleden op
14.11.17738. Getrouwd met Domingos Vieira Tristão, geboren in S. Mateus.
D. Maria en Domingos hadden zeven kinderen:
A1. Estácio, geboren in S. Mateus op 28.01.1694.
A2. D. Maria Goulart, geboren in S. Mateus op 29.05.1697 en er overleden op 14.12.1754.
In S. Mateus getrouwd op 20.11.1719 met Manuel Ferreira Pereira, geboren in Candelária en
overleden in S. Mateus op 26.07.1750, zoon van Sebastião Ferreira en D. Catarina Rodrigues
Luís.
A3. D. Luzia Goulart, geboren in S. Mateus op 05.01.1700 en er overleden op 21.12.1764.
Getrouwd in S. Mateus op 03.08.1723 met Miguel Pereira Pinheiro, geboren in Lajes do Pico
en overleden in S. Mateus op 05.11.1756. Met nageslacht.
A4. Manuel Goulart, geboren in S. Mateus op 14.10.1704 en er overleden op 28.12.1764.
Getrouwd in S. Mateus op 27.08.1731 met D. Maria Silveira, geboren in Mateus op
16.07.1710 en er overleden op 25.07.1778, dochter van Matheus Rodrigues Fialho en D.
Isabel Silveira. Met nageslacht.
A5. Boaventura, geboren in S. Mateus op 14.07.1709.
A6. Francisco, geboren in S. Mateus op 04.07.1713.
198
A7. D. Águeda Goulart, geboren in S. Mateus op 19.04.1702. Getrouwd in S. Mateus op
05.08.1726 met Francisco Costa Maciel, geboren in Candelária op 23.10.1687, weduwnaar
van D. Clara Rosa, en zoon van Manuel Costa Maciel en van D. Clara.
D. Águeda en Francisco hadden negen kinderen:
A7.1. José Pereira Goulart, geboren in Candelária op 10.10.1727. Daar getrouwd op
18.01.1751 met D. Ana Inácia, geboren in Candelária op 20.03.1730, dochter van António
Rodrigues Jorge en D. Beatrix Garcia, met nageslacht.
A7.2. Francisco Costa Goulart, geboren in Candelária op 07.06.1731. Daar op 07.11.1756
getrouwd met D. Antónia de Sousa, geboren in Candelária op 20.09.1729, dochter van João
Furtado de Sousa en D. Águeda Pereira, met nageslacht.
A7.3. D. Joana Francisca, geboren in Candelária op 07.11.1733 en daar overleden op
02.01.1806. Getrouwd in Candelária op 18.07.1757 met Manuel Inácio Jorge, geboren in
Candelária en er overleden op 04.10.1811. Met nageslacht.
A7.4. Antónia Francisca, geboren in Candelária op 09.03.1736 en er overleden op 08.01.1817.
Getrouwd in Candelária op 25.01.1761 met Isidoro Francisco Garcia Ferreira, geboren in
Candelária op 01.05.1735 en er overleden op 27.071816, zoon van Francisco Garcia Ferreira
en D. Josefa Maria da Paixão. Met nageslacht.
A7.5. Maria, geboren in Candelária op 20.02.1738.
A7.6. D. Maria Antónia, geboren in Candelária op 15.04.1740 en daar getrouwd op
02.03.1762 met José Garcia de Sousa, geboren in Candelária op 20.11.1739, zoon van
Ambrósio Garcia en van D. Teresa Maria Josefa. Met nageslacht.
A7.7. Manuel, geboren in Candelária op 17.03.1742.
A7.8. Águeda, geboren in Candelária op 20.12.1744.
A7.9. João Pereira Maciel Goulart, geboren in Candelária op 30.09.1729.
Eerste huwelijk in Candelária op 07.05.1758 met D. Águeda Inácia, geboren in Candelária op
29.01.1743, dochter van António Rodrigues Jorge en D. Beatrix Garcia.
Tweede huwelijk in Candelária op 04.07.1793 met D. Rosa Maria, van het geslacht Rosa.
Zonder nageslacht
Vijf kinderen uit het eerste huwelijk van João en D. Águeda:
A7.9.1. Francisco Costa Goulart, geboren in Candelária op 27.12.1759 en er overleden op
22.05.1829. Daar ook getrouwd op 04.12.1786 met D. Elisa Francisca, overleden in
Candelária op 01.06.1838, dochter van João Nunes da Costa en D. Maria Antónia de São
José. Met nageslacht.
A7.9.2. D. Rosa Inácia, geboren in Candelária op 20.01.1766 en er overleden op 08.11.1829.
Getrouwd in Candelária op 14.01.1793 met Francisco Furtado de Sousa, geboren in
Candelária op 13.12.1768 en daar overleden op 01.02.1838, zoon van João Furtado de Sousa
en D. Maria Rosa. Met nageslacht.
199
A7.9.3. António Inácio Goulart, geboren in Candelária op 15.02.1770. Daar op 04.10.1792
getrouwd met D. Rosa Maria, geboren in Candelária op 03.07.1770, dochter van Manuel da
Rosa Vieira en D. Rosa Maria. Met nageslacht.
A7.9.4. Manuel, geboren in Candelária op 28.06.1773.
A7.9.5. D. Maria Inácia Goulart, geboren in Candelária op 28.03.1763 en er overleden op
21.12.1846. Getrouwd in Candelária op 05.02.1781 met António Garcia Mancebo, geboren in
S. Mateus op 08.12.1742 en er overleden op 16.09.1809, zoon van José Rodrigues Ferreira
Mancebo en van D. Domingas da Conceição.
D. Maria Inácio en António hadden tien kinderen:
A7.9.5.1. D. Francisca Inácia, geboren in Candelária op 19.10.1811 met Manuel de Sousa
Dias, geboren in Candelária op 24.12.1785 en er overleden in 24.01.1863, zoon van Caetano
de Sousa Dias en D. Josefa Teresa, met nageslacht.
A7.9.5.2. Francisco Garcia Goulart Neves, geboren in Candelária op13.03.1787 en er
overleden op 23.10.1852. In Candelária getrouwd op 05.10.1807 met D. Francisca Margarida,
geboren in Candelária op 16.01.1788 en er overleden op 04.01.1871, dochter van Filipe
Furtado da Silveira en van D. Catarina Inácia.
Tien kinderen van Francisco en D. Francisca, allen geboren, getrouwd en gestorven in
Candelária:
A7.9.5.2.1. Francisco Garcia Goulart, geboren op 02.110.1809 en op 10.03.1853 getrouwd
met D. Francisca Isabel, geboren op 12.09.1826, dochter van Manuel Garcia da Rosa en
D. Ana Josefa. Het koppel leefde enkele jaren in de USA.
Drie kinderen van Francisco en D. Francisca:
A7.9.5.2.1.1. Maria, overleden in Candelária op 04.10.1857.
A7.9.5.2.1.2. D. Maria Isabel Goulart, geboren in Candelária op 24..02.1855. Daar getrouwd
op 02.08.1875 met Manuel Nunes da Costa, van het geslacht Costa Nunes, met nageslacht.
A7.9.5.2.1.3. Francisco Garcia Goulart da Rosa, geboren in de USA en overleden in
Candelária op 08.06.1929. In Candelária op 08.01.1878 getrouwd met Filomena dos Anjos,
geboren in Candelária op 31.03.1851, dochter van João Inácio das Neves en D. Cecília
Mariana.
A7.9.5.2.2. Manuel, geboren op 15.10.1811 en overleden op 15.07.1816.
A7.9.5.2.3. José Garcia Goulart, geboren op 03.10.1814 en overleden op 18.01.1871.
Getrouwd op 10.11.1840 met D. Maria Inácia dos Anjos, geboren op 08.03.1823 in
Candelária, dochter van António Rodrigues Pereira en D. Inacia Mariana, met nageslacht.
A7.9.5.2.4. D. Maria Margarida Goulart, geboren op 03.11.1817 en overleden op 12.10.1864.
200
Eerste huwelijk op14.04.1853 met José da Rosa Pereira, geboren op 25.10.1810 en overleden
in Candelária op 21.08.1857, zoon van Manuel da Rosa Pereira en D. Rosa Joaquina. Met
nageslacht.
Tweede huwelijk op 17.05.1858 met José Garcia da Rosa, geboren op 24.10.1831 en
overleden op 23.01.1903, zoon van António Garcia da Rosa en D. Ana Luísa. Met nageslacht.
A7.9.5.2.5. D. Ana Margarida Goulart, geboren op 10.02.1820 en overleden op 23.10.1852.
Getrouwd op 10.07.1842 met João Matos, geboren in Horta/Angústias.
A7.9.5.2.6. Águeda, geboren op 05.01.1823.
A7.9.5.2.7. Manuel Garcia Goulart, geboren op 14.12.1825 en overleden op 16.05.1904.
A7.9.5.2.8. João, geboren op 01.04.1828.
A7.9.5.2.9. João, geboren op 12.07.1829.
A7.9.5.2.10. António, geboren op 19.03.1832.
A7.9.5.3. D. Emerenciana Inácia, geboren in Candelária op 06.11.1789. Getrouwd in
Candelária op 16.01.1790, zoon van Manuel Rodrigues da Silva en D. Maria Francisca. Met
nageslacht.
A7.9.5.4. Manuel Garcia Goulart, geboren in Candelária op 05.04.1794 en er overleden op
01.09.1837.
A7.9.5.5. D. Ana Inácia, geboren in Candelária op 08.10.1798 en er overleden op 27.07.1890.
Getrouwd in Candelária op 12.05.1823 met José Garcia Neves Mancebo, geboren in
Candelária op 10.02.1794 en er overleden op 13.09.1870, zoon van José Garcia Neves en
D. Margarida Rosa. Met nageslacht.
A7.9.5.6. Estanislau, geboren in Candelária op 24.05.1801.
A7.9.5.7. D. Águeda Inácia de Jesus, geboren in Candelária en er getrouwd op 10.02.1825
met José Gonçalves de Matos, geboren in Candelária. Met nageslacht.
A7.9.5.8. D. Rosa Inácia, geboren in Candelária en daar getrouwd op 04.09.1834 met António
Vieira Nunes, geboren in Calheta do Nesquim, Pico, weduwnaar met nageslacht van D. Maria
Luísa de Jesus.
A7.9.5.9. António Garcia Goulart, geboren in Candelária op 22.01.1792 en er overleden op
16.05.1875. Daar ook getrouwd op 21.08.1815 met D. Francisca da Conceição, geboren in
Candelária op 14.06.1793 en er overleden op 22.02.1882, dochter van Francisco Garcia Luís
en D. Francisca da Conceição.
Twaalf kinderen van António en D. Francisca:
A7.9.5.9.1. Manuel, geboren in Candelária op 19.06.1816.
A7.9.5.9.2. Maria, geboren in Candelária op 05.10.1818.
A7.9.5.9.3. António, geboren in Candelária op 20.11.1819.
A7.9.5.9.4. José, geboren in Candelária op 23.05.1822 en er gestorven op 23.08.1823.
A7.9.5.9.5. José, geboren in Candelária op 25.02.1824.
A7.9.5.9.6. Maria, geboren in Candelária op 28.10.1826 en er gestorven op 23.03.1896.
201
A7.9.5.9.7. D. Ana de Conceição de Jesus, geboren in Candelária op 08.01.1829 en er
overleden op 02.12.1911. Daar getrouwd op 03.09.1860 met José Inácio Luís, geboren in
Candelária op 31.12.1824, dochter van Manuel Inácia Gonçalves Luís en D. Maria Josefa.
Met nageslacht.
A7.9.5.9.8. Francisca, geboren in Candelária op 29.03.1831 en er overleden op 07.08.1832.
A7.9.5.9.9. Francisca, geboren in Candelária op 27.01.1833.
A7.9.5.9.10. Helena, geboren in Candelária op 24.05.1835 en er overleden op 28.11.1836.
A7.9.5.9.11. D. Catarina, geboren in Candelária op 03.03.1839 en er overleden op
10.01.1918.
A7.9.5.9.12. Francisco Garcia Goulart, geboren in Candelária op 13.05.1837 en er overleden
op 14.02.1915. In Candelária getrouwd op 20.09.1875 met D. Isabel Emília da Costa, van het
geslacht Costa Nunes.
Francisco en D. Isabel hadden een zoon:
A7.9.5.9.12.1. João Francisco Garcia Goulart, geboren in Candelária op 11.01.1876 en er
overleden op 19.02.1934. Daar getrouwd op 04.02.1908 met D. Maria Felizarda Castro, van
het geslacht Peixoto.
João en D. Maria hadden vier kinderen:
A7.9.5.9.12.1.1. D. Jaime Garcia Goulart, geboren in Candelária op 10.01.1908, is overleden
in Ponta Delgada op 10.04.1997. Hij studeerde aan het Seminarie van Macau en
vervolledigde de cursus aan het Seminarie van Angra. Hij werd tot priester gewijd in de
kathedraal van Angra op 10.05.1931. Hij keerde terug naar Macau en werd in 1933
getransfereerd naar Timor, waar hij verbleef als tussenpersoon tot in 1937. Hij verbleef tot in
1940 opnieuw in Timor als vicaris-generaal van de Missies. In 1941 werd hij benoemd tot
apostolisch administrateur van net opgerichte diocesen van Dili, maar in 1942 moest hij
uitwijken naar Australië wegens de bezetting van het territorium door de Japanners. Als de
rust teruggekeerd was, ging hij terug naar Timor waar hij op 12.10.1945 benoemd werd tot de
eerste bisschop van Deli. Hij reorganiseerde de diensten van de diocese, de missionering en
de scholing. De Japanners hadden het grootste gedeelte van de pastorale structuren vernietigd.
In 1965 vroeg hij een hulpbisschop aan, met recht op opvolging. D. José Joaquim Ribeiro
werd aangeduid. Van 31.01.1967 tot 1971 was hij als titularis bisschop van Trofimiana. In
1971 werd hij bisschop emeritus van Dili.
Daarna keerde hij terug naar zijn geboortestreek, waar hij een poos het patronaat van het Huis
van São José beheerde, dat gesticht werd door zijn neef, de kardinaal D. José da Costa Nunes.
Op 03.11.1985 was hij een van de celebranten bij de inzegeningceremonie na de reconstructie
van de kathedraal van Angra, die geleden had onder de aardbeving van 01.01.1980. Wegens
gezondheidsredenen trok hij in bij familieleden in Rabo do Peixe tot zijn dood in Ponta
Delgada. In 1964 werd hij Officier van de Orde van de Infante D. Henrique.
A7.9.5.9.12.1.2. D. Isabel Emília Felizarda Goulart, geboren in Candelária op 11.07.1913 en
overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 11.02.1965. In de hoofdkerk van Horta trouwde
zij op 30.12.1939 met Alberto Fernandes Raposo de Oliveira, geboren in de wijk hoofdkerk
202
van Horta op 10.06.1914 en daar overleden op 09.10.1974. Hij was goudsmid. Zoon van João
Raposo de Oliveira, geboren in Nordeste/S.Miguel, eigenaar, en D. Maria da Luz Fernandes,
geboren in Viseu/S. Pedro.
Vier dochters van D. Isabel en Alberto:
A7.9.5.9.12.1.2.1. D. Maria Alberta Goulart Raposo de Oliveira, geboren in de wijk
hoofdkerk van Horta op 17.09.1941. Lerares van het Lager Onderwijs. Op 11.07.1960 in de
hoofdkerk van Horta getrouwd met Tomás Henrique Stattmiller de Saldanha e Albuquerque,
van het geslacht Stattmiller de Saldanha. Met nageslacht.
A7.9.5.9.12.1.2.2. D. Maria Isabel Goulart Raposa de Oliveira, geboren in de wijk hoofdkerk
van Horta op 30.19.1943.
A7.9.5.9.12.1.2.3. D. Maria de Lourdes Goulart Raposo de Oliveira, geboren in de wijk
hoofdkerk van Horta op 02.05.1945.
A7.9.5.9.12.1.2.4. D. Maria Felizarda Goulart Raposo de Oliveira, geboren in de wijk
hoofdkerk van Horta op 20.08.1947 en in Angústias overleden op 11.07.1998. In de
hoofdkerk van Horta op 25.08.1968 getrouwd met Francisco Manuel Pereira da Costa.
Twee dochters van D. Maria
A7.9.5.9.12.1.2.4.1. D. Sandra Isabel Goulart Pereira da Costa, geboren in de wijk hoofdkerk
van Horta op 13.03.1971. In de kapel van het College van St. António van Horta op
23.05.1998 getrouwd met Manuel Nunes Raposa Moniz.
A7.9.5.9.12.1.2.4.2. D. Claudia Marina Goulart Pereira da Costa, geboren op 12.09.1975 in de
wijk hoofdkerk van Horta.
A7.9.5.9.12.1.3. António Garcia Goulart, geboren in Candelária op 09.09.1909 en overleden
in Horta op 04.02.1943. Lid van de douanediensten. Op 10.07.1939 getrouwd met D. Maria
da Glória Vieira Garcia, geboren in Lajes do Pico op 13.05.1916 en in Lissabon overleden op
10.11.1977, dochter van António Vieira Pedro en D. Maia da Glória Garcia.
Vier kinderen van António en D. Maria:
A7.9.5.9.12.1.3.1. D. Maria de Fátima Garcia Goulart, geboren in S. Roque de Pico op
31.05.1942. Technisch ingenieur scheikunde. In Velas/S. Jorge op 15.07.1962 getrouwd met
Miguel Menezes Bettencourt Moniz, geboren in Angra/Sta Luzia op 08.10.1938, functionaris
van Mobil Portuguesa, zoon van José de Bettencourt de Morais Moniz, directeur van de dienst
Financies van Angra, en van D. Brites Maria Scoto de Menezes.
Drie zonen van D. Maria en Miguel:
A7.9.5.9.12.1.3.1. Luís Miguel Goulart Bettencourt Moniz, geboren in Angra/Conceição op
31.05.1963. Licentiaat Statistiek en Informaticabeheer ‘UNL), marketingdirecteur van
verschillende softwareondernemingen, journalist, marktanalist en docent op het gebied van de
marketing.
203
In Lissabon/S. João de Brito, op 19.09.1992 getrouwd met D Avelina Maria Cruz Pereira,
geboren in S. Jorge da Beira, Fundão, op 20.04.1960, licentiate Geneeskunde, gespecialiseerd
in familiegeneeskunde, dochter van José Nunes Simões Pereira, geboren in Cassegas,
Covilhã, en van D. Maria Helena da Cruz, geboren in S. Jorge da Beira, Fundão.
Eén zoon van Luís en D. Avelina:
A7.9.5.9.12.1.3.1.1. José Miguel Cruz Pereira Bettencourt Moniz, geboren in Lissabon/S.
Sebastião op 24.04.1995.
A7.9.5.9.12.1.3.1.2. Pedro Alexandre Goulart Bettencourt Moniz, geboren in Lissabon/
S. Sebastião op 28.11.1966 en in Lissabon overleden op 19.01.1968.
A7.9.5.9.12.1.3.1.3. Tiago Nuno Goulart Bettencourt Moniz, geboren in Lissabon/S.
Sebastião op 21.12.1969. Licentiaat Statistiek en Informaticabeheer, technicus van het
Departement Informatica van de PSP. In de kerk van N. Sr. Do Rosário en Lissabon/
S. Domingos de Benfica op 25.07.1998 getrouwd met D. Filipa Maria Brito de Melo Correia,
geboren in Lissabon/S. Sebastião op 05.01.1972, jeugdlerares (School Maria Ulrich), dochter
van José Luís Ahrens Teixeira de Melo Correia en van D. Simone Goyvaerts de Brito.
Twee dochters van Tiago en D. Filipa:
A7.9.5.9.12.1.3.1.3.1. D. Maria Francisca de Melo Correia Bettencourt Moniz, geboren in
Lissabon/S. Domingos de Benfica op 18.03.2003.
A7.9.5.9.12.1.3.1.3.2. D. Marta Maria de Melo Correia Bettencourt Moniz, geboren in
Lissabon/S. Domingos de Benfica op 01.03.2005.
A7.9.5.9.12.1.3.2. D. Maria da Conceição Garcia Goulart, geboren in S. Roque op
18.05.1946. In de kathedraal van Angra getrouwd op 22.10.1970 met Duarte Manuel Pimentel
Pereira da Costa, geboren in Angra/Conceição op 08.06.1941 en overleden in Moscavide,
Lissabon op 19.03.1990, functionaris van Móbil Portuguesa, zoon van Manuel Pereira da
Costa en D. Germana Pimentel Custódia.
Twee dochters van D. Maria en Duarte:
A7.9.5.9.12.1.3.2.1. D. Susana Maria Goulart Pereira da Costa, geboren in Angra/Conceição
op 10.07.1969. Licentiate Geschiedenis (UL 1991), doctoraat Geschiedenis (UA, 2001),
professor aan de Universiteit van de Azoren, onderzoekster van het centrum van de Overzeese
geschiedenis (UNL), auteur van diverse werken, o.a. “Azores: Nine Islands, One History
(Berkeley, 2008).
In de kerk van Sta Clara in Ponta Delgada op 10.07.1999 getrouwd met Rui Jorge Raposo
Ferreira, geboren in Ponta Delgada/S. José op 14.07.1967, licentiaat Geschiedenis (U.A),
professor.
Twee kinderen van D. Susana en Rui:
A7.9.5.9.12.1.3.2.1.1. Afonso Costa Ferreira, geboren in Ponta Delgada op 04.02.2004.
.
204
A7.9.5.9.12.1.3.2.1.2. D. Leonor Costa Ferreira, geboren in Ponta Delgada op 15.12.2005.
A7.9.5.9.12.1.3.2.2. D. Sandra Paula Goulart Pereira da Costa, geboren in Lissabon/S.
Sebastião op 30.09.1970 Licentiate Economie, functionaris van BP. Getrouwd in de kapel van
Hespanhol in Dois Portos, Torres Vedras, op 16.11.1996 met Paulo Manuel Gonçalves Lopes,
geboren in Luanda op 27.11.1968.
Twee dochters van D. Sandra en Paulo:
A7.9.5.9.12.1.3.2.2.1. D. Madalena Goulart Costa Gonçalves Lopes, geboren in Lissabon,
S. Sebastião op 10.10.1998.
A7.9.5.9.12.1.3.2.2.2. D. Maria Inês Goulart Costa Gonçalves Lopes, geboren in Lissabon,
S. Sebastião op 05.10.2000.
A7.9.5.9.12.1.3.3. João António Garcia Goulart, geboren in S. Roque op 26.05.1953.
Beheerder van een agentschap van de Montepio Geral in S. Roque. Op 04.09.1980 in Topo,
S. Jorge getrouwd met D. Teresa Maria Gomes, geboren in Topo op 15.05.1952, professor
van het Secundaire Onderwijs.
Drie zonen van João en D. Teresa:
A7.9.5.9.12.1.3.3.1. Gui Duarte Gomes Goulart, geboren in Angra op 09.06.1981.
A7.9.5.9.12.1.3.3.2. Luís Henrique Gomes Goulart, geboren in Lajes do Pico op 26.04.1983.
A7.9.5.9.12.1.3.3.3. João Pedro Gomes Goulart, tweelingbroer van voorgaande.
A7.9.5.9.12.1.3.4. Jaime António Garcia Goulart, geboren in Lajes op 16.08.1940. Handelaar
in S. Roque. Getrouwd in S. Amaro do Pico op 26.07.1964 met D. Maria de Fátima Morais
Terra, geboren in S. Amaro op 29.07.1943 en overleden in Moscavide, Lissabon, op
23.11.2007
Twee kinderen van Jaime en D. Maria:
A7.9.5.9.12.1.3.4.1. D. Isabel Margarida Terra Goulart, geboren in Lajes op 20.02.1969.
Licentiate in infirmerie. Getrouwd in S. Roque met Luís Alberto Cabral de Sousa, geboren in
Praia da Vitória/Terceira, op 17.03.1966, eveneens Licentiate in infirmerie.
Twee kinderen van D. Isabel en Luís:
A7.9.5.9.12.1.3.4.1.1. D. Ana Margarida Goulart de Sousa, geboren op 22.09.1992 in
S. Roque.
A7.9.5.9.12.1.3.4.1.2. Artur Goulart de Sousa, geboren in S. Roque op 25.03.1994.
A7.9.5.9.12.1.3.4.2. Paulo Jaime Terra Goulart. Geboren in S. Roque op 23.04.1965.
Functionaris. In S. Roque getrouwd op 09.12.1992 met D. Maria da Graça Bettencourt
Machado.
205
Twee kinderen van Paulo en D. Maria:
A7.9.5.9.12.1.3.4.2.1. Hugo Felipe Macedo Goulart, geboren in Velas, S. Jorge op
22.02.1988.
A7.9.5.9.12.1.3.4.2.2. D. Mariana Machado Goulart, geboren in S. Roque op 16.04.1993.
Tak 9. Manuel Cardoso.
A. Manuel Cardoso, getrouwd met D. Águeda da Silveira.
Manuel en D. Águeda hadden een dochter:
A1. D. Joana Goulart, geboren in Flamengos/Horta rond 1710. Daar getrouwd op 29.09.1736
met Manuel Furtado de Mendonça, zoon van Tomé Furtado de Mendonça en D. Leonor Vaz.
D. Joana en Tomé hadden een zoon:
A1.1. João Goulart, geboren in Flamengos op 30.03.1734 en gewettigd door het huwelijk van
zijn ouders. João trouwde op 25.04.1754 met D. Maria Josefa, geboren in Flamengos op
13.11.1723, dochter van Francisco Ferreira en D. Josefa Rosa (getrouwd in Flamengos op
28.10.1722). Kleindochter langs vaders kant van João Fernandes en D. Maria Teresa.
Kleindochter langs moeders kan van Manuel de Utra en D. Rosa Luisa
João en D. Maria hadden een dochter:
A.1.1.1. D. Francisca Josefa, geboren in Flamengos en er getrouwd op 06.06.1790 met
António Silveira da Cunha, zoon van Francisco Silveira da Cunha, geboren in Flamengos op
10.10.1727 er daar overleden op 02.03.1761, en D. Maria Inácia, geboren in Flamengos op
07.07.1728 (getrouwd in Flamengos op 07.08.1752). Kleindochter langs vaders kant van
Manuel da Cunha, geboren in Flamengos op 02.08.1687 en D. Susana da Silveira (getrouwd
in Angústias op 07.02.1717). Kleindochter langs moeders kant van Francisco Pereira en
D. Catarina Pereira.
D. Francisca en António hadden een zoon:
A1.1.1.1.1. José Silveira Goulart, geboren in Flamengos en daar getrouwd op 27.01.1820 met
D. Ana Maurícia Cardoso, geboren in Flamengos op 05.12.1798, dochter van José Francisco
Cardoso en D. Jacinta Bernarda.
José en D. Ana hadden een zoon:
A1.1.1.1.1.1. Manuel da Silveira Goulart Cardoso, geboren in Flamengos op 02.03.1836 en er
overleden op 10.12.1910. Timmerman. In Flamengos getrouwd op 30.01.1861 met D. Clara
Emília da Silva, geboren in Flamengos op 17.03.1830 en er overleden op 07.06.1899,
bakkerin, dochter van João Inácio da Silva, geboren in Flamengos op 14.02.1750 en van
D. Inácia Felícia, geboren in Flamengos op 01.12.1750 (getrouwd in Flamengos op
29.06.1775). Kleindochter langs moeders kant van Joaquim José Duarte, geboren in
Flamengos op 08.09.1755 en van D. Brigida Rosa, overleden in Flamengos op 05.03.1836
(getrouwd in Flamengos op 05.02.1784).
206
Manuel en D. Clara hadden zeven kinderen:
A1.1.1.1.1.1.1. D. Ana Olívia Goulart, geboren in Flamengos op 28.02.1862 en er overleden
op 25.06.1944. Getrouwd met Joaquim Inácio da Silva, o Cananas, geboren in 1859.
D. Ana en Joaquim hadden zeven kinderen:
A1.1.1.1.1.1.1.1. D. Maria Goulart da Silva.
A1.1.1.1.1.1.1.2. João Goulart da Silva, geboren op 08.12.1889.
A1.1.1.1.1.1.1.3. D. Ana Goulart da Silva, geboren op 21.10.1892 en er overleden op
18.01.1962. Ongehuwd.
A1.1.1.1.1.1.1.4. D. Albertina Goulart da Silva, geboren op 16.12.1894 en overleden op
03.09.1974. Zij trouwde met Manuel Dutra da Silva Goulart Jr., in de hoofdkerk op
04.04.1891, zoon van Manuel Dutra da Silva Goulart, geboren in Conceição op 09.11.1866 en
D. Eleonora Elisa da Costa, geboren in Flamengos (getrouwd in de hoofdkerk op 08.09.1888.
Kleindochter langs vaders kant van José Dutra Goulart en D. Inácia Emília da Conceição.
Kleindochter langs moeders kan van Manuel Inácia da Costa en D. Florinda Guilhermina de
Sousa. Gescheiden.
D. Albertina en Manuel hadden drie zonen:
A1.1.1.1.1.1.1.4.1. António da Rosa Dutra Goulart, geboren in Horta op 02.03.1915 en er
overleden op 03.04.1983. Getrouwd met D. Maria Evelina Gonçalves de Lima, geboren in
Horta op 12.09.1918 en er overleden op 28.05.1999, dochter van António Gonçalves de Lima
Jr. en D. Evelina Camacho.
António en D. Maria hadden twee kinderen:
A1.1.1.1.1.1.1.4.1.1. D. Maria Antónia de Lima Dutra Goulart, geboren in Angústias op
22.06.1942. In Lissabon op 03.05.1069 getrouwd met Carlos Manuel Antolin Teixeira,
geboren in Lissabon op 07.03.1945, piloot bij de burgerlijke luchtmacht TAP, zoon van José
Valentim Cardoso Teixeira en D. Maria Soares Antolin Hourmat.
D. Maria en Carlos hebben twee kinderen:
A1.1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.Filipe Nuno Dutra Goulart Antolin Teixeira, geboren in Luso, Angola,
op 21.04.1971. Getrouwd en gescheiden van D. Maria Luísa Braz Monteiro, dochter van
António Braz Monteiro, journalist, en D. Maria Luísa.
Filipe en D. Maria hebben twee kinderen:
A1.1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.1. Manuel Maria Braz Monteiro Antolin Teixeira, geboren in Lissabon
op 27.05.1996.
A1.1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.2. D. Beatrix Nogueira Pinto Antolin Teixeira, geboren in Lissabon op
08.01.2007.
207
A1.1.1.1.1.1.1.4.1.1.2. D. Madalena Dutra Goulart Antolin Teixeira, geboren in Lissabon op
11.05.1974. In Lissabon op 10.03.2001 getrouwd met Gonçalo Marques de Castro Nunes,
geboren in Lissabon op 06.07.1974, zoon van João Guimarães de Castro Nunes en van
D. Maria Marques.
D. Madalena en Gonçalo hebben een zoon:
A1.1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.1. Gonçalo Maria Antolin Teixeira de Castro Nunes, geboren in
Lissabon op 04.05.2002
A1.1.1.1.1.1.1.4.1.2. Raúl Manuel de Lima Dutra Goulart, geboren in Angústias op
25.09.1945. Getrouwd met D. Maria de Fátima Avelar de Freitas, geboren in Flores op
04.05.1949, dochter van José Eugénio Freitas en D. Vitória Santa Avelar.
Raúl en D. Maria hadden twee kinderen:
A1.1.1.1.1.1.1.4.1.2.1. D. Ana Catarina de Freitas Dutra Goulart, geboren op 01.03.1974.
Ongehuwd.
A1.1.1.1.1.1.1.4.1.2.2. Raúl Miguel de Freitas Dutra Goulart, geboren op 11.03.1976.
In Biscoitos/Terceira in juli 2006 getrouwd met D. Ana Terceira Andrade da Costa Neves,
geboren in Angra/Conceição op 06.03.1979, dochter van Carlos Henrique da Costa Neves,
licentiaat Rechten (UL), regionaal directeur van de Sociale Zekerheid, afgevaardigde van de
Regionale Vergadering van de Azoren voor de kring Terceira (1980-1988), secretaris generaal
van de Sociale Aangelegenheden (1981-1988), secretaris regionaal van de Interne
Administratie (1988-1992), voorzitter van de Administratieraad van SATA Air Açores (19921994), afgevaardigde bij het Europees Parlement (1999 tot op heden), staatssecretaris van
Europese Aangelegenheden van het gouvernement Durão Barroso (2002-2004), minister van
Landbouw van het gouvernement Santana Lopes (17.07.2004-10.12.2004), voorzitter van de
PSD-Azoren, en van zijn eerste echtgenote Dalila Manuela Pequeneza de Andrade.
Raúl en D. Ana hebben een zoon:
A1.1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.1. Frederico Costa Neves Dutra Goulart, geboren in Funchal in januari
2008.
A1.1.1.1.1.1.1.4.2. José Dutra da Silva Goulart, geboren in Horta op 23.03.1916 en er
overleden op 24.08.1999. Getrouwd, zonder nageslacht.
A1.1.1.1.1.1.1.4.3. Manuel Goulart Dutra, geboren in Horta op 27.04.1919 en er overleden op
01.08.1997. Ongehuwd.
A1.1.1.1.1.1.1.5. D. Maria Antoníeta Goulart da Silva, geboren op 31.10.1896 en er overleden
op 08.10.1954. Ongehuwd
A1.1.1.1.1.1.1.6. António Goulart da Silva.
A1.1.1.1.1.1.1.7. José Goulart da Silva
A1.1.1.1.1.1.2. D. Maria Alice Goulart Cardoso, geboren in Flamengos op 07.06.1864 en er
overleden op 14.08.1930.
208
A1.1.1.1.1.1.3. Manuel Goulart Cardoso, geboren in Flamengos op 13.02.1866 en overleden
in New Bedford, RI, USA, op 01.02.1946. Fotograaf in New Bedford. In de USA getrouwd
op 24.07.1899 met D. Flora Dimon, geboren op 05.03.1879.
Manuel en D. Flora hadden een zoon:
A1.1.1.1.1.1.3.1. Joseph Goulart, geboren in de US op 14.08.1900. Op 18.08.1925 getrouwd
met Clementine Jordan.
Joseph en Clementine hadden twee kinderen:
A1.1.1.1.1.1.3.1.1. Joan Goulart, geboren in de USA op 21.09.1926.
A1.1.1.1.1.1.3.1.2. David Goulart, geboren op 14.03.1929. Getrouwd met …….?
David had twee kinderen:
A1.1.1.1.1.1.3.1.2.1. Jonathan David Goulart, geboren op 03.02.1958.
A1.1.1.1.1.1.3.1.2.2. Caroleen Goulart, geboren op 01.07.1961.
A1.1.1.1.1.1.4. João Goulart Cardoso, geboren in Flamengos op 05.12.1867 en er overleden
op 09.02.1942. Hij werd tot priester gewijd op 24.08.1890. Hij diende eerste in Velas, werd
nadien overgeplaatst naar de hoofdkerk van Horta en in 1893 werd hij vicaris van Flamengos
en parochiepriester op 08.06.1898. Hij verbleef er tot 1940. Van 1903 tot 1909 werkte hij
samen met communiteiten emigranten en New Bedford, waar hij belangrijke sommen geld
verzamelde voor de restauratie van zijn parochiekerk.
Hij was een merkwaardige spreker, politiek actief voor de Partido Progressista, latinist en
organisator van het programmarooster van het Diocees. Hij was de stichter van de ‘Voz do
Campo’, het weekblad van de religieuze propaganda.. Hij was journalist en schreef de
memoires van de kerk van Flamengos. Na zijn dood kreeg de Rua da
Igreja van de
gemeente Flamengos zijn naam.
A1.1.1.1.1.1.5. José Goulart Cardoso, geboren ion Flamengos op 06.06.1870 en overleden in
Horta in 1955. Fotograaf. Hij opende een studie in Horta in 1900, die open bleef tot aan zijn
dood. Er wordt beweerd dat hij één der grootste kunstfotografen was van zijn tijd.
Op 25.05.1902 trouwde hij met D. Helena Evangelina Cordeiro, geboren in Flamengos op
24.09.1888 en overleden in Horta op 22.02.1968.
José en D. Helena hadden een dochter:
A1.1.1.1.1.1.5.1. D. Maria Helena Goulart, geboren in Horta op 03.04.1903 en overleden op
20.06.1989. Zij trouwde in de hoofdkerk van Horta met Manuel Augusto de Sequeira. Met
nageslacht bij Sequeira.
A1.1.1.1.1.1.6. D. Clara Goulart Cardoso, geboren in Flamengos op 10.12.1875 en overleden
op 09.12.1895. Ongehuwd.
A1.1.1.1.1.1.7. António Goulart Cardoso, geboren in Flamengos op 15.10.1872 en overleden
in Lissabon op 11.05.1963. Legerkapitein en eigenaar in Pico. In Angra/S. Mateus op
10.11.1907 getrouwd met D. Catarina Carvalho do Canto Brum, van het geslacht Brum.
209
António en D. Catarina hadden drie dochters:
A1.1.1.1.1.1.7.1. D. Clara Geneveva do Canto Goulart, geboren in Lissabon op 29.08.1910 en
overleden in Angra op 05.09.1993. Ongehuwd.
A1.1.1.1.1.1.7.2. D. Maria Guilhermina do Canto Goulaert, geboren in Lissabon op
28.02.1916 en overleden in Angra op 13.09.2005. Ongehuwd.
A1.1.1.1.1.1.7.3. D. Geneveva Alice do Canto Goulart, geboren in Lousã op 28.07.1917.
Zij trouwde in de kapel van de Apostolische Nuntiatuur in Lissabon, reg. S. Sebastião, op
15.12.1947 met João Homem Lemos de Menezes, geboren in de wijk kathedraal op
14.01.1920 en overleden in S. Pedro op 17.05.1996, licentiaat Geneeskunde, specialiteit
oftalmologie, brigadiermedicus van de Luchtmacht, directeur van de Gezondheidsdiensten
van de Luchtmacht (1969-1974), plaatsvervangend burgerlijk gouverneur van het district van
Angra, commandeur in de Orde van Avis, medaille van de Infante D. Henrique, zoon van
Manuel de Sousa de Menezes, licentiaat Geneeskunde, kolonelgeneesheer, directeur van het
Militair hospitaal van Évora, inspecteur van de gezondheidsdiensten van de militaire regio
Évora, directeur van de gezondheidsdiensten van de Azoren, commandeur in de Orden van
Avis en van Christus, voorzitter van de algemene raad van het autonoom district van Angra,
burgerlijk gouverneur van het district van Angra, vennoot van het Geschiedkundig Instituut
van het eiland Terceira, medailles voor de campagnes van Afrika (1914-1918, van Frankrijk
(1914-1918), en van D. Maria Adelaíde Amorim de Lemos Bettencourt.
D. Genoveva en João hadden zes kinderen:
A1.1.1.1.1.1.7.3.1. João Canto Goulart Lemos de Menezes, geboren in de wijk kathedraal in
1950 en overleden in S. Pedro op 11.02.1951.
A1.1.1.1.1.1.7.3.2. D. Maria Jacinta Goulart Lemos de Menezes, geboren in S. Pedro op
30.12.1952. Licentiate in Farmacologie (UL), chef van de Essentiële gezondheidszorgen en
primaire zorgen, afgevaardigde van de Regionale directie van het leefklimaat op Terceira,
voorzitter van de municipale vergadering van Angra (1993-1997), technische directrice van
de apotheek van de Misericórdia van Angra, eigenares en technische directrice van de
apotheek Menezes, de vroegere apotheek Oliveira.
In Lissabon/Lumiar op 03.11.1979 getrouwd met Pedro dos Reis Pedroso de Lima, geboren in
Lissabon/S. Sebastião op 08.11.1952, licentiaat Rechten, magistraat van de publieke
administratie, regionale directeur van de Lokale en de Openbare administratie, administrateur
van het hospitaal van Angra, directeur van de Economische Kas van het huis van Misericórdia
van Angra.
Zoon van Armando Rui Borges Matias Pedroso de Lima, landbouwingenieur, voorzitter van
de wetenschappelijke raad van de Landbouwschool van Coimbra, en van D. Maria Natália
Freire da Cruz dos Reis.
Drie zonen van D. Maria en Pedro:
A1.1.1.1.1.1.7.3.2.1. Afonso Lemos de Menezes Pedroso de Lima, geboren in Angra op
26.02.1981.
210
A1.1.1.1.1.1.7.3.2.2. João Homem de Menezes de Lima, geboren in Angra op 22.02.1984.
A1.1.1.1.1.1.7.3.2.3. Miguel Lemos de Menezes Pedroso de Lima, geboren in Angra op
13.02.1991.
A1.1.1.1.1.1.7.3.3. João Homem Lemos de Menezes, geboren in S. Pedro op 19.12.1953.
Hij is beheerder van agentschappen van de Banco Comercial dos Açores. Op 23.09.1978
trouwde hij in Ponta Delgada met D. Maria Antonieta Pimentel Falcão e Silva, geboren in
Ponta Delgada, functionaris bij SATA-Air Açores, dochter van João António Falcão e Silva
en D. Antonieta Maria Raposa Pimentel.
João en D. Maria hebben een dochter:
A1.1.1.1.1.1.7.3.3.1. D. Joana Falcão e Silva de Lemos de Menezes, geboren in Lissabon,
S. Domingos de Benfica, op 29.03.1983.
A1.1.1.1.1.1.7.3.4. D. Catarina Maria Goulart Lemos de Menezes, geboren in S. Pedro op
08.08.1955 en overleden in S. Pedro op 26.06.1992 Licentiate Geschiedenis, functionaris van
de ‘Fundação Oriente” in Lissabon.
In Lissabon (Lumiar), op 03.08.1980 getrouwd met José Manuel Donas Boto Braga da Cruz,
geboren in Portimão op 25.03.1955, licentiaat in autobouwtechniek (U. de Brighton), zoon
van José António Braga da Cruz, licentiaat Rechten, afgevaardigde van de Procureur van de
Republiek, rechter, en D. Maria Lídia de Sous Ferreira Donas Boto.
Twee kinderen van D. Catarina en José:
A1.1.1.1.1.1.7.3.4.1. José António Lemos de Menezes Braga da Cruz, geboren in Lissabon,
S. Sebastião, op 17.06.1981.
A1.1.1.1.1.1.7.3.4.2. D. Rita Maria Lemos de Menezes Braga da Cruz, geboren in Lissabon,
S. Sebastião op 12.01.1985.
A1.1.1.1.1.1.7.3.5. António Manuel Goulart Lemos de Menezes, geboren in S. Pedro op
16.10.1951. Licentiaat Rechten (UL), directeur generaal van het Openbare Ambt,
afgevaardigde van de Algemene Vergadering van de Republiek voor de Azoren,
afgevaardigde van de Wetgevende Vergadering van de Azoren voor de kring van Terceira,
secretaris-generaal van de Openbare Administratie, voorzitter van de Vergadering van de
Municipaliteit van Praia da Vitória.
Eerste huwelijk in Angra op 06.08.1979 met D. Maria de Fátima de Menezes Braz, geboren in
Angra/Conceição, functionaris bij SATA Air Açores, dochter van Manuel de Menezes Braz,
functionaris van Algemene Stadsraad van Angra, en van D. Irene de Sousa Brasil.
Tweede huwelijk in Angra op 08.03.1987 met D. Maria Madalena Borba Mont’Alverne de
Sequeira, van het geslacht Sequeira.
Twee dochters uit het tweede huwelijk van António met D. Maria Madalena:
A1.1.1.1.1.1.7..3.5.1. D. Catarina Mont’Alverne de Sequeira Lemos de Menezes, geboren in
Cabo da Praia op 24.05.1987.
211
A1.1.1.1.1.1.7.3.5.2. D. Margarida Mont’Alverne de Sequeira Lemos de Menezes, geboren in
S. Pedro op 26.09.1997.
Tak 10. Francisco Silveira Goulart.
A. Francisco Silveira Goulart, geboren in S. Mateus do Pico op 20.01.1717.
Getrouwd met D. Maria da Rosa Rodrigues, overleden in S. Mateus op 20.11.1714.
Francisco en D. Maria hadden zeven kinderen:
A1. D. Maria Silveira da Rosa, geboren in S. Mateus op 21.12.1689 en er overleden op
21.02.1759. Getrouwd in S. Mateus op 20.05.1715 met Amaro Homem, geboren in
S. Mateus op 03.07.1692 en er overleden op 04.12.1747. Met nageslacht.
A2. D. Inês Silveira da Rosa, geboren in S. Mateus op 30.04.1693 en er overleden op
30.05.1776. In S. Mateus, op 09.02.1722 getrouwd met Martinho Rodrigues da Costa,
geboren in S. Mateus op 13.11.1692 en er overleden op 02.11.1777, zoon van João Rodrigues
Cabral, geboren in S. Mateus op 15.12.1735 en van zijn eerste echtgenote D. Luzia da Cruz,
overleden in S. Mateus op 27.10.1721.
A3. Filipe da Silveira Goulart, geboren in S. Mateus op 01.05.1695. Daar getrouwd op
24.10.1724 met D. Isabel de Faria, geboren in S. Mateus op 29.01.1696 en er overleden op
10.02.1770, dochter van António de Sequeira, overleden in S. Mateus op 16.09.1732, en van
D. Maria de Faria, overleden op 30.09.1752. Met nageslacht.
A4. Manuel da Silveira Goulart, overleden in S. Mateus op 13.11.1754 en er getrouwd op
03.06.1715 met D. Bárbara, geboren in S. Mateus op 01.05.1689 en er overleden op
20.02.1720. met nageslacht.
A5. D. Ágada da Silveira, geboren in S. Mateus op 09.07.1698 en er overleden op 10.12.1778.
In S. Mateus op 24.06.1726 getrouwd met André Ribeiro, overleden in S. Mateus op
04.11.1778, zoon van António de Sequeira, overleden in S. Mateus op 16.09.1732 en van
D. Maria de Faria, overleden op 30.09.1752. Met nageslacht.
A6. D. Teresa Rosa, geboren in S. Mateus op 30.03.1701 en er overleden op 11.08.1768.
In S. Mateus getrouwd op 20.11.1724 met João Homem Goulart, geboren in S. Mateus op
21.07.1698.
A7. António Silveira Goulart, geboren in S. Mateus op 13.12.1688 en er overleden op
03.11.1747. In S. Mateus op 20.11.1734 getrouwd met D. Rosa Maria, geboren in S. Mateus
op 13.09.1708 en er overleden op 09.11.1779, dochter van Vital Ferreira de Melo en D.
Teresa de Jesus (getrouwd in S. Mateus op 25.01.1708).
Negen kinderen van António en D. Rosa:
A7.1. Manuel da Rosa Goulart, geboren in S. Mateus op 01.12.1727 en er overleden op
18.05.1797. In S. Mateus getrouwd op 28.10.1754 met D. Rosa Maria, geboren in S. Mateus
op 14.04.1735 en er overleden op 18.12.1803, dochter van Manuel Rodrigues da Rosa en van
D. Maria Rosa. Met nageslacht.
212
A7.2. D. Maria Rosa, geboren in S. Mateus op 06.10.1730 en er overleden op 31.10.1818. In
S. Mateus getrouwd op 29.09.1755 met António Vieira Martins Maciel, geboren in S. Mateus
op 24.05.1731 en er overleden op 15.04.1801, zoon van João Vieira Martins en van
D. Bárbara Garcia, met nageslacht.
A7.3. D. Mécia Rosa, geboren in S. Mateus op 28.08.1735 en er overleden op 20.12.1812.
Getrouwd in S. Mateus op 30.04.1764 meet Manuel Martins, geboren in S. Mateus op
28.06.1718 en er overleden op 15.04.1800, zoon van Domingos Martins en D. Maria Martins,
met nageslacht.
A7.4. D. Rosa Francisca, geboren in S. ateus op 17.05.1738 en er overleden op 30.12.1811.
Op 14.05.1780 getrouwd in S. Mateus met José Francisco Sarmento, geboren in S. Mateus op
05.01.1740 en er overleden op 11.05.1828, zoon van Manuel Pereira Sarmento, O Morno, en
van D. Maria do Rosário.
A7.5. D. Teresa, geboren in S. Mateus op 29.04.1741 en er overleden op 11.11.1741.
A7.6. José, geboren in S. Mateus op 31.08.1742.
A7.7. Caetano, geboren in S. Mateus op 08.02.1745.
A7.8. Francisco, geboren in S. Mateus op 30.09.1747 en er overleden op 05.11.1747.
A7.9. António Silveira Goulart, geboren in S. Mateus op 03.08.1733 en er overleden op
04.04.1803. In S. Mateus op 26.10.1761 getrouwd met D. Isabel Francisca, overleden in
S. Mateus op 10.11.1819.
António en D. Isabel hadden zeven kinderen:
A7.9.1. António, geboren in S. Mateus, geboren in S. Marcus op 11.04.1766 en er overleden
op 17.04.1766.
A7.9.2. D. Maria Francisca, geboren in S. Mateus op 16.04.1767 en er overleden op
30.04.1818. In S. Mateus getrouwd op 09.11.1795 met José Rodrigues Ferreira, geboren in S.
Mateus op 18.12.1772 en er overleden op 07.12.1855, zoon van António Rodrigues Ferreira
en D. Ana Rosa da Conceição, met nageslacht.
A7.9.3. António, geboren in S. Mateus op 03.10.1771.
A7.9.4. D. Isabel Francisca, geboren in S. Mateus op 06.11.1774 en er overleden op
11.05.1864. In S. Mateus op 17.10.1808 getrouwd met D. Francisco da Rocha, geboren in
S. Mateus op 28.04.1768 en er overleden op 15.03.1836, zoon van Manuel Rosa da Rocha en
D. Ana Francisca de Bettencourt. Met nageslacht.
A7.9.5. Francisco Goulart da Silveira, geboren in S. Mateus op 24.11.1778 en geboren in
S. Mateus op 30.04.1865.
Eerste huwelijk in S. Mateus op 22.04.1805 met D. Francisca Maria, geboren in S. Mateus op
03.10.1782 en er overleden op 19.11.1819, dochter van António Rodrigues Jorge en D. Maria
Antónia. Met nageslacht.
213
Tweede huwelijk in S. Mateus op 16.09.1820 met D. Isabel Francisca, geboren in S. Mateus
op 01.01.1795 en er overleden op 29.07.1848, dochter van Manuel Francisco da Costa en van
D. Francisca Inácia. Met nageslacht.
A7.9.6. João, geboren in S. Mateus op 17.04.1782.
A7.9.7. Manuel Francisco da Silveira, geboren in S. Mateus op 18.05.1763 en overleden in
Candelária op 23.04.1836. In Candelária op 19.02.1792 getrouwd met D. Josefa Teresa de
Lemos Rodrigues, ook Josefa Teresa de Jesus), geboren in Candelária op 11.08.1773 en er
overleden op 26.10.1830, dochter van Francisco de Lemos Goulart de Matos en van zijn
tweede vrouw D Maria da Rosa Rodrigues (getrouwd in Candelária op 13.12.1756
Kleindochter langs vaders kan van Manuel de Matos Goulart en D. Margarida Rosa.
Kleindochter langs moeders kant van António Gonçalves de Matos en van D. Maria
Rodrigues Neves.
Negen kinderen van Manuel en D. Josefa:
A7.9.7.1. Manuel, overleden in Candelária op 01.10.1793.
A7.9.7.2. D. Josefa Teresa, geboren in Candelária op 16.10.1796 en er overleden op
20.06.1832. Daar ook getrouwd op 22.06.1818 met José Ferreira Garcia, geboren in
Candelária op 15.12.1795 en er overleden op 22.10.1842, zoon van José Ferreira Garcia en D.
Ana Inácia. Met nageslacht.
A7.9.7.3. António, geboren in Candelária op 02.09.1803.
A7.9.7.4. Maria, geboren in Candelária op 30.12.1806.
A7.9.7.5. José Francisco da Silveira, geboren in Candelária op 16.07.1810 en er overleden op
21.10.1859. Daar getrouwd op 10.08.1835 met D. Ana Prudenciana Rosa, geboren in
Candelária op 11.06.1809 en er overleden op 08.12.1894, dochter van Bartolomeu Neves en
D. Prudenciana Rosa. Met nageslacht.
A7.9.7.6. Francisca, geboren in Candelária op 01.05.1815 en er overleden op 15.06.1835.
Ongehuwd.
A7.9.7.7. Inácia, geboren in Candelária op 11.01.1818 en daar overleden op 09.10.1818.
A7.9.7.8. Inácia, geboren in Candelária op 23.07.1821 en er overleden op 10.09.1831.
A7.9.7.9. Francisco Silva Goulart, ook Francisco Garcia Goulart, geboren in Candelária do
Pico op 28.02.1800 en overleden in S. Marcus op 22.09.1877. Getrouwd in S. Mateus do Pico
op 16.02.1824, of in Candelária (?), met D. Maria Inácia, geboren in S. Mateus op 16.01.1800
en overleden in S. Mateus op 03.07.1866, dochter van José Ferreira Jorge en D. Rita Inácia.
Negen kinderen van Francisco en D. Maria:
A7.9.7.9.1. João da Silva Goulart, geboren in S. Mateus op 29.02.1840 en er overleden op
12.02.1922. Daar getrouwd op 17.09.1863 met D. Maria Luisa Silva, geboren in S. Mateus op
13.08.1839 en er overleden op 31.03.1927, dochter van José Silveira Machado en D. Antónia
Jacinta.
214
Acht kinderen van João en D. Maria:
A7.9.7.9.1.1. Manuel, geboren in S. Mateus op 12.12.1863.
A7.9.7.9.1.2. D. Francisca Carolina da Silva, geboren in S. Mateus op 20.2.1865. Geboren in
S. Mateus op 23.01.1888 met Olímpio Fernandes, overleden op 10.06.1929. Met nageslacht.
A7.9.7.9.1.3. D. Maria Carolina da Silva, geboren in S. Mateus op 13.11.1866 en overleden
op 03.5.1956. Getrouwd in S. Mateus op 12.01.1899 met António Francisco Rodrigues,
geboren in S. Mateus op 04.08.1851, weduwnaar (met nageslacht) van D. Ana da Glória
Goulart, en zoon van José Rodrigues Homem en van D. Maria do Espírito Santo.
A7.9.7.9.1.4. Carolina, geboren in S. Mateus op 28.04.1868.
A7.9.7.9.1.5. João da Silva Goulart, geboren in S. Mateus op 31.10.1870 en er overleden op
22.09.1955. Getrouwd in S. Mateus op 01.03.1897 met D. Maria Lucinda, van het geslacht
Lemos, met nageslacht.
A7.9.7.9.1.6. D. Constança Belmira da Silva Goulart, geboren in S. Mateus op 20.05.1873 en
overleden op 25.06.1949.
A7.9.7.9.1.7. José da Silva Goulart, geboren in S. Mateus op 19.01.1876 en overleden op
14.01.1951. In S. Mateus op 15.10.1914 getrouwd met D. Júlia da Silva Goulart, overleden op
10.04.1962, dochter van Manuel Goulart da Silveira en D. Rosa Maria. Met nageslacht.
A7.9.7.9.1.8. António, geboren in S. Mateus op 22.12.1897.
A7.9.7.9.2. António da Silveira Goulart, geboren in S. Mateus op 21.08.1837. In Candelária
getrouwd op 21.12.1855 met D. Maria Inácia das Neves, geboren in Candelária do Pico op
15.02.1829 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 29.04.1908, dochter van José
Garcia das Neves Mancebo en van D. Ana Inácia. Zonder nageslacht.
A7.9.7.9.3. Ana, geboren in S. Mateus op 27.12.1835 en er overleden op 03.05.1836.
A7.9.7.9.4. António, geboren in S. Mateus op 15.02.1834 en er overleden op 15.02.1837.
A7.9.7.9.5. Eugénia, geboren in S. Mateus op 09.02.1833 en er overleden op 13.02.1833.
A7.9.7.9.6. João, geboren in S. Mateus op 28.02.1830 en er overleden op 05.12.1833.
A7.9.7.9.7. José, geboren in S. Mateus op 27.08.1828.
A7.9.7.9.8. D. Maria da Silva, geboren in S. Mateus op 01.01.1825 en er overleden op
10.08.1903. Getrouwd in S. Mateus op 14.09.1857 met João Bento de Lemos, van het
geslacht Lemos. Met nageslacht.
A7.9.7.9.9. Manuel Francisco da Silva Goulart , geboren in S. Mateus op 20.02.1827. Hij
emigreerde naar Rio de Janeiro. Nadien keerde hij teug naar de Azoren en vestigde zich in
Horta waar hij een huis verwierf op de Largo do Colégio en er rentenierde.
In Rio de Janeiro/ St. António dos Pobres, trouwde hij met zijn schoonzuster D. Maria Inácia
das Neves, geboren in Candelária do Pico op 15.02.1829 en overleden in de wijk hoofdkerk
van Horta op 29.04.1908, dochter van José Garcia das Neves Mancebo, geboren in Candelária
215
10.02.1794 en er overleden op 13.09.1870 en D. Ana Inácia, geboren in Candelária op
08.10.1798 en er overleden op 27.07.1890 (getrouwd in Candelária op 12.05.1823).
Kleindochter langs vaders kant van José Garcia das Neves, geboren in Candelária op
22.03.1754 en er overleden op 19.09.1836 en van D. Margarida Rosa, geboren in Candelária
op 22.03.1767 en er overleden op 02.06.1841. Kleindochter langs moederskant van António
Garcia Mancebo en D. Maria Inácia.
Manuel en D. Maria hadden vijf kinderen:
A7.9.7.9.9.1. D. Maria Alice Goulart, geboren in Rio de Janeiro/St. António in 1859 en
overleden in Angústias/Horta op 16.05.1933. Leerkracht. In de hoofdkerk van Horta getrouwd
op 06.05.1876 met João Carlos Romano de Freitas, geboren in Velas, S. Jorge, in 1856
professor, ridder in de Orde van Christus (1901) ter gelegenheid van het koninklijk bezoek
aan de Azoren, zoon van José Joaquim de Sousa Freitas en van D. Maria Máxima das Dores.
D. Maria en João hadden drie kinderen:
A7.9.7.9.9.1.1. João Romano de Freitas, geboren in de wijk hoofdkerk op 12.02.1877 en er
overleden op 02.01.1909. Leerkracht aan de school van het District van Horta. Op 17.11.1900
getrouwd met D. Maria João das Dores Nunes de Lacerda, van het geslacht Sousa de Lacerda.
João en D. Maria hadden een dochter:
A7.9.7.9.9.1.1.1. D. Maria, geboren in de wijk hoofdkerk op 28.04.1902 en er overleden op
30.05.1902.
A7.9.7.9.9.1.2. Jaime, geboren in Angústias op 15.09.1889.
A7.9.7.9.9.1.3. D. Lucília, geboren in Angústias op 26.07.1901.
A7.9.7.9.9.2. José Osório Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 12.12.1868 en
er overleden op 09.01.1960. Vrijgezel. Hij studeerde aan het seminarie van Angra en werd
priester gewijd in de kathedraal van Angra op 19.12.1891, licentiaat in Theologie en
Canonieke rechten. In 1942, toen hij al vijf natuurlijke kinderen had, vroeg hij en bekwam hij
van de Heilige Stoel de ontheffing van zijn priesterlijke functies. Hij was professor van de
Normaalschool van Horta (1900), van het hoger onderwijs in 1919 en van het lyceum van
Horta gedurende 20 jaren. Hij was enkele jaren advocaat, voorzitter van de Stadsraad van
Horta (1918-1926), secretaris van het burgerlijk gouvernement (1926-1928-), secretaris van
de Schoolinspectie (1928), voorzitter van de algemene raad van het district Horta (19331935), stichter en eerste directeur van de “Correia da Horta”, auteur van poëzie en proza,
medeoprichter en eerste voorzitter van het Cultureel Centrum van Horta (1956), dat in 1988,
ter gelegenheid van de 120ste verjaardag van zijn geboorte de buste kreeg in de Avenida
Marginal. Hij werd ridder kapelaan van het Koninklijke huis op 09.12.1902.
José Osório had vier natuurlijke kinderen:
A7.9.7.9.9.2.1. D. Maria Bernadette Goulart, geboren in Velas/S. Jorge op 28.03.1899 en
overleden in Horta op 19.04.1984. In de hoofdkerk op 06.10.1917 getrouwd met George
Guinod Dart, van het geslacht Dart. Met nageslacht.
216
A7.9.7.9.9.2.2. Amilcar Goulart, geboren op 26.11.1910 en overleden in Horta op 04.11.1994.
Hoofd van het secretariaat van de municipaliteit van Angra, Avis, Ribeira Grande en Horta.
Schrijver, auteur en theaterregisseur, met een immense activiteit bij theater, radio televisie en
cinema. Auteur van 12 politieromans en ontelbare theaterstukken.
Eerste huwelijk in de hoofdkerk van Horta op 08.07.1935 met D. Estela de Carvalho de
Lacerda Azevedo, van het geslacht Azevedo. Zonder nageslacht. Tweede huwelijk in Hora
met D. Maria Emília Cordeiro. Zonder nageslacht.
A7.9.7.9.9.2.3. Manuel Goulart, overleden op het continent.
A7.9.7.9.9.2.4. Abel Goulart.
A7.9.7.9.9.2. D. Maria Alice Goulaert, leerkracht in het lager onderwijs. Getrouwd met José
da Rosa, handelaar.
D. Maria en José hadden een zoon:
A7.9.7.9.9.2.1. Manuel Goulart da Rosa, geboren in Horta. Getrouwd met nageslacht in de
USA.
A7.9.7.9.9.3. Alfredo Gualberto Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op
04.12.1872 en er overleden op 03.11.1879.
A7.9.7.9.9.4. Manuel Francisco da Silva Goulart, geboren in Rio de Janeiro/S. António en
1963. Leider van openbare werken in Horta. In de hoofdkerk getrouwd op 27.11.1886 met
D. Maria Leonor Guerra, van het geslacht Guerra.
Manuel en D. Maria hadden vier kinderen:
A7.9.7.9.9.4.1. Rudolfo Guerra Goulart, geboren op 23.08.1887. Getrouwd met D. Beatrix
Pereira.
Rudolfo en D. Beatrix hadden twee kinderen:
A7.9.7.9.9.4.1.1. D. Ruth Pereira Goulart.
A7.9.7.9.9.4.1 2. Edgar Pereira Goulart.
A7.9.7.9.9.4.2. Alfredo Guerra Goulart, geboren in Angústias op 14.01.1889. Getrouwd met
D. Maria de Sousa.
Alfredo en D. Maria hadden twee kinderen:
A7.9.7.9.9.4.2.1. D. Ema de Sousa Guerra Goulart, geboren op 03.10.1912.
A7.9.7.9.9.4.2.2. Walter de Sousa Guerra Goulart, geboren op 16.06.1917.
A7.9.7.9.9.4.3. D. Alice Guerra Goulart, geboren in St. Amaro/S. Jorge op 30.11.1897,
gedoopt in Velas op 30.11.1898. Getrouwd in Horta met Ralph Harold Amiro.
D. Alice en Ralph hadden twee kinderen:
A7.9.7.9.9.4.3.1. Ralph Goulart Amiro.
217
A7.9.7.9.9.4.3.2 .D. Maria Alice Goulart Amiro.
Tak 11. Silvestre de Andrade.
A. Silvestre de Andrade, getrouwd met D. Maria da Luz (Goulart?).
Een zoon van Silvestre en D. Maria:
A1. Miguel Goulart de Andrade, geboren in Faial, uitgeweken naar Brazilië en daar gestorven
in de capitanía de Minas Gerais.
In de hoofdkerk van N. Sra da Conceição de Prados, MG, op 27.08.1753 getrouwde met
D. Bernardina Maria de Oliveira, geboren in Prados, MG, dochter van Luís Pinto da Costa,
geboren in de wijk kathedraal an Rio de Janeiro, en van D. Perpétua de Oliveira, geboren in
Guarulhos, SP.
Miguel en D. Bernardina hadden drie kinderen:
A1.1. José Goulart de Andrade, getrouwd in Prados, MG, op 27.11.1782 met D. Joana Rosa
de Jesus, dochter van Manuel Gomes Sandim en D. Francisca de Sousa Caldas. Met
nageslacht.
A1.2. D. Teresa de Paula Oliveira, geboren in Prados en getrouwd in Santana do Garambéu,
MG, op 25.06.1770 met Manuel José de Gouveia, zoon van José de Gouveia, geboren in de
wijk hoofdkerk van Horta, en D. Teodósia de Oliveira (getrouwd in Barbacena, MG, op
13.04.1744. Kleindochter langs vaders kant van Manuel de Gouveia en D. Maria de Santo
Inácia. Kleindochter langs moeders kant van Manuel de Oliveira Couto en van D. Maria da
Silva Brito. Met nageslacht.
A1.3. Inácio Goulart de Andrade, geboren in Santana do Garambéu, MG, op 19.06.1769.
Kapitein. Getrouwd met D. Teresa de Jesus Maria, dochter van Manuel Domingues Costa en
D. Teresa Maria de Jesus.
Inácio en D. Teresa hadden o.a. volgende vier kinderen:
A1.3.1. Inácio Goulart de Andrade, geboren in 1798 en overleden in Caiapônia, MG, op
09.03.1878. Op 25.01.1830 getrouwd in Boa Esperança, MG, met D. Teresa Ponciana de
Figueiredo, van het geslacht Garcia. Met nageslacht.
A1.3.2. Joaquina Cândida de Jesus, geboren in 1813 en getrouwd op 10.01.1828 met Joaquim
Alves de Figueiredo, van het geslacht Garcia.
A1.3.3. D. Francisca Maria de Jesus, getrouwd met Manuel Joaquim Vilela, van het geslacht
Garcia.
A1.3.4. José do Carmo Goulart de Andrade, overleden in 1881. Luitenant.
Hij was op 22.11.1836 getrouwd met zijn nicht D. Maria Leopoldina Vilela Junqueira, van het
geslacht Garcia.
218
Zij leefden in São João del Rei, maar in 1839, samen met een belangrijke groep familieleden,
vrienden en slaven, besloten zij zich te vestigen in het binnenland, in een gebied bewoond
door indianen caiapós, en namen met zich een kleine kudde runderen mee. In 1845 bouwden
zij de kapel van de Divino Espírito Santo, en als gevolg van de nieuwe wetten uitgevaardigd
door het keizerlijk gouvernement, solliciteerden zijn in 1856 formeel de concessie van
verschillende landgoederen. Aan José do Carmo kwam de grote ranch Torre do Rio Bonito
toe. Dit was het begin van de kolonisatie van die streek, toen genaamd Caiapônia, waarvan
José do Carmo de stichter was. Met nageslacht.
A1.4. D. Ana da Luz Goulart, getrouwd in Santana do Garambéu, op 08.06.1808 met Joaquim
José do Bem, weduwnaar van D. Rita Joaquina.
A1.5. Cipriano José da Costa, geboren in Barbacena, MG. Getrouwd in Prados, MG, op
22.2.1797 met D. Valentina Maria do Espírito Santo, dochter van Gomes Sandim en van
D. Francisca de Sousa Caldas.
A1.6. Matias Goulart da Luz, getrouwd op 08.11.1790 met D. Teresa Francisca de Jesus,
dochter van Manuel Gomes Sandim en D. Francisca de Sousa Caldas.
A1.7. João Pedro de Andrade, João Pedro de Andrade, getrouwd in de kapel van S. Miguel do
Cajuru en São João del Rei, MG, op 18.09.1794 met D. Mariana Antónia de Jesus, dochter
van Manuel Domingues en D. Teresa Maria de Jesus.
A1.8. Manuel Goulart de Andrade, geboren in de kapel van Santana do Garambéu, MG, op
30.06.1775 en overleden op het landgoed Rochedo, MG op 05.06.1850. Kapitein. Getrouwd
met D. Francisca Inácia Franco.
Twee van de zeven kinderen van Manuel en D. Francisca:
A1.8.1. D. Ana Maria de Andrade, overleden in 1864. Getrouwd met João António Tostes Jr.,
geboren in Santa Rita de Ipitipoca, MG, en overleden op 09.06.1872, zoon van kapitein João
António Tostes en van Francisca Teodora de Almeida.
D. Ana en João hadden o.a. een zoon:
A1.8.1.1. José António Tostes, ook José Augusto, geboren rond 1845. Majoor. Getrouwd met
zijn tante D. Maria Augusta Teixeira Tostes, geboren in Espírito Santo do Mar de Espanha,
MG, in 1844 en overleden in Dervedouro, Carangola, MG, op 24.07.1914.
José en S. Maria hadden een zoon:
A1.8.1.1.1. Cândido de Aguiar Tostes, functionaris bij het gerecht. Getrouwd met Zulma
Tostes.
Cândido en D. Zulma hadden een dochter:
A1.8.1.1.1.1. D. Adelaïde Tostes, zangeres (Stella Maris). Op 30.04.1940 getrouwd met
Dorival Caymmi, geboren in Salvadro, BA, op 30.04.1914 en overleden in Rio de Janeiro, RJ,
op 16.08.2008, beroemde zanger, compositeur en violonist, auteur van enkele van de
meesterwerken van de Braziliaanse muziek van de XXste eeuw.
219
Hij was officier in de Orde van Rio Branca, doctor honoris causa van de Federale Universiteit
van Bahia, zoon van Durvan Henrique Caymmi en D. Aurelia Cândida Soares. Zonder
nageslacht.
A1.8.2. Francisco Inácio de Andrade Goulart, geboren in Santana do Garambeu, MG, op
15.06.1817 en overleden in op het landgoed Boa Rote in Guarará, MG, op 23.10.1896. Baron
van Mar de Espanha, per decreet van Prinses Isabel (niet bevestigd).
Getrouwd met D. Ana Rita Carolina Tostes, geboren in Santa Rita de Ipitipoca, MG, in 1822
en overleden in Espírito Santo de Mar de Espanha, MG, dochter van kapitein João Tostes en
D. Francisca Teodora de Almeida.
Francisco en D. Ana hadden acht kinderen:
A1.8.2.1. D. Maria do Carmo de Andrade, overleden op 17.12.1876. Getrouwd met João
Evangelista de Almeida, geboren in 1848, zoon van João Evangelista de Almeida en van
D. Maria Inácia de Andrade.
D. Maria en João hadden o.a. volgende dochter:
A1.8.2.1.1. D. Maria Ana de Almeida, geboren rond 1870. Getrouwd in Espírito Santo de Mar
de Espanha, MG, op 03.01.1891 met Horácio de Avelar Corrêa, van het geslacht Avelor. Met
nageslacht.
A1.8.2.2. D. Ana Ricardina de Andrade.
A1.8.2.3. D. Teresa Cristina de Andrade.
A1.8.2.4. Honoré José de Andrade Goulart.
A1.8.2.5. D. Cândida Ernestina Firmiana de Andrade.
A1.8.2.6. D. Maria José Ernestina de Andrade.
A1.8.2.7. D. Mariana Esperaldina de Andrade.
A1.8.2.8. D. Emília Adelaíde de Andrade.
Tak 12. Mateus Goulart.
A. Mateus Goulart, getrouwd met Beatrix de Santo António.
Een zoon:
A1. Francisco Goulart da Silva, geboren in Candelária do Pico. Getrouwd in Praia do
Almoxarife op 20.04.1809 met D. Maria Laureana, geboren in Almoxarife, dochter van José
Silveira Cardoso en D. Isabel Inácio.
Francisco en D. Maria hadden twee zonen:
A1.1. Tomás Goulart da Silva, geboren in Praia do Almoxarife. Getrouwd in Conceição op
30.06.1851 met D. Maria Aurora Constança da Silva, geboren in Conceição op 15.11.1831,
dochter van Manuel Joaquim da Silva en van D. Maria Isabel.
220
A1.2. Francisco Goulart da Silva, geboren in Praia do Almoxarife op 04.03.1815. Daar
getrouwd op 16.02.1838 met D. Maria Cândida, geboren in Praia do Almoxarife, dochter van
José Francisco da Costa en van D. Claudina Cândida.
Francisco en D. Maria hadden een zoon:
A1.2.1. Tomás Goulart da Silva, geboren in Praia do Almoxarife op 28.12.1849. Meestermetser en werkleider. Hij bouwde alle gebouwen van de Commercial Cable Co van Horta, het
hospitaal van de Misericórdia van Horta (1901), de vuurtoren van de Capelinhos en het
fronton van de kerk van Madalena do Pico.
Hij trouwde in de hoofdkerk op 22.02.1873 met D. Margarida Adelaíde da Silveira, geboren
in Praia do Almoxarife in 1847, dochter van Manuel da Silveira Fialho en van D. Luisa
Mariana.
Tomás en D. Margarida hadden zes kinderen:
A1.2.1.1. João Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 23.11.1873 en er overleden
op 16.10.1947. Handelaar in ijzerbeslag en civiele bouw. Getrouwd in de hoofdkerk op
28.01.1905 met D. Lidia Honorina Faria, geboren in Angústia en 1880 en er overleden bij een
zware bevalling op 20.02.1916, dochter van António Silveira de Faria, geboren in de
hoofdkerk en van D. Maria José da Silveira, geboren in Feteira.
João en D. Lídia hadden zes kinderen:
A1.2.1.1.1. João Faria Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 24.10.1905 en
overleden in Horta op 28.06.1936. Getrouwd in de hoofdkerk o 16.11.1935 met D. Lúcia Lina
de Lemos, geboren in Feteira op 23.08.1910 en overleden in Angústias op 02.07.1991,
dochter van José Inácio de Lemos, geboren in Feteira op 29.06.1868, landbouwer, en van
D. Rosa Guilhermina Rodrigues, geboren in Feteira op 13.04.1880 (getrouwd in Feteira op
16.02.1898).
Kleindochter langs vaders kan van Manuel Inácio da Silva Bettencourt en van D. Maria
Eugénia Amaral de Lemos. Kleindochter langs moederskant van Joaquim Silveira Rodrigues,
geboren in Feteira op 19.11.1834, landbouwer, en van D. Rosa Guilhermina Bulcão, geboren
in Feteira op 23.12.1846.
D. Rosa Guilhermina Bulcão was een dochter van António Silveira Goulart en D Maria
Feliciana Bulcão, geboren in Feteira op 24.11.1817. Kleindochter langs vaders kant van
Francisco Silveira Goulart en D. Maria Feliciana. Kleindochter langs moeders kant van
António Dutra de Mendonça en D. Luísa Feliciana Bulcão, van het geslacht Bulcão.
(Bijna vier eeuwen na de emigratie een mengeling daar van veel Vlaams bloed: Goulart,
Bulcão, Silveira en Dutra).
João en D. Lúcia hebben een dochter:
A1.2.1.1.1.1. D. Lídia Maria de Lemos Goulart da Silva, geboren in Feteira op 28.12.1936.
Licentiate Opvoedingswetenschappen, professor in het basisonderwijs. In Feteira getrouwd
op 27.07.1957 met Jaime Baptista Peixoto, van het geslacht Baptista, met nageslacht daar.
221
Echtscheiding.
A1.2.1.1.2. D. Margarida Faria Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 15.09.1906
en overleden in Fazenda, Flores. Getrouwd met António Francisca Avelar, geboren in Sta
Cruz das Flores op 24.04.1907 en overleden in Angra/Conceição op 22.11.1971, zoon van
Manuel Avelar en D. Júlia Jacob.
D. Margarida en António hebben een zoon:
A1.2.1.1.2.1. Carlos Alberto Goulart da Silva Avelar, geboren in Flores op 11.07.1944.
Vuurtorenwachter. Getrouwd in Fazenda, Flores, op 07.05.1964 met D. Maria Francisca
Vieira de Freitas Silva, van het geslacht Freitas Pimentel.
Carlos en D. Maria hebben een zoon:
A1.2.1.1.2.1.1. António Carlos Vieira da Silva Goulart Avelar, geboren in de wijk hoofdkerk
van Horta op 24.08.1965. Operateur van machines van de autonome deelraad van de havens
van Flores.
Eerste huwelijk in Fazenda, Flores, met D. Gilda Nóia Pereira, geboren in Canada, dochter
van José Pereira en van D. Maria do Céu Nóia. Gescheiden. Tweede huwelijk met D. Sandra
Baptista, geboren in Feteira, Faial.
Twee dochters uit het tweede huwelijk van Antónia met D. Sandra: A1.2.1.1.4.
A1.2.1.1.2.1.1.1. D. Isabel Baptista Avelar, geboren in Horta op 24.01.2006.
A1.2.1.1.2.1.1.2. D. Carla Baptista Avelar, geboren in Horta op 01.12.2008.
A1.2.1.1.3. D. Maria Faria Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 13.10.1908 en
overleden in Lajes das Flores op 25.03.1977. Ongehuwd.
A1.2.1.1.4. D. Ema Faria Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 05.08.1910 en
overleden in Madalena op 25.03.1994. Getrouwd met João Pires Quaresma, geboren in
Madalena do Pico op 22.05.1911 en overleden op 03.08.1995. Medebeheerder van de
onderneming van speedboten van Pico en van de transportonderneming Cristiano Lda.
Gekend als één van de grootste verzamelaars van whisky ter wereld, met rond de 1500
flessen van verschillende merken.
D. Ema en João hebben twee kinderen:
A1.2.1.1.4.1. Amilcar Goulart Quaresma, geboren in S. Roque do Pico op 15.03.1943 en
overleden in Almada, Setúbal op 24.04.2009. In Sesimbra op 07.03.1970 getrouwd met
D. Lucília Mara da Conceição Mota Marques, geboren in Porto Santo, Madeira, op
09.08.1947, dochter van Valdemar Vidal Marques en van D. Palmira da Conceição Mota.
Amilcar en D. Lucília hebben twee kinderen:
A1.2.1.1.4.1.1. D. Sofia Mota Marques Goulart Quaresma, geboren in Lissabon/Arroios op
29.09.1975. Licenciate Biologie (UL).
222
A1.2.1.1.4.1.2. João Mota Marques Goulart Quaresma, geboren in Lissabon/Arroios op
26.11.1977. Skipper van ‘Whale Watching’ en fotograaf.
A1.2.1.1.4.2. Helder Goulart Quaresma, geboren in S. Roque op 07.12.1944. Getrouwd met
D. Maria Madalena Moniz, geboren in Madalena op 07.03.1952. Zij leven in S. José van
Californië.
Helder en D. Maria hebben een zoon:
A1.2.1.1.4.2.1. Helder Moniz Quaresma, geboren in California. Daar getrouwd met D. Anna
Quaresma.
Helder en D. Anna hebben een dochter:
A1.2.1.1.4.2.1.1. Sophie Quaresma, geboren in S. José de California en 2008.
A1.2.1.1.5. D. Albertina Faria Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 15.02.1914
en overleden in Lissabon op 30.10.1985. Getrouwd met João Gonçalves de Freitas, geboren in
Flores op 03.04.1912 en overleden in Angra op 09.07.1994.
D. Albertina en João hadden twee kinderen:
A1.2.1.1.5.1. António Luís Goulart da Silva Freitas, geboren in Flores op 04.05.1938 en
overleden in Nevada, USA op 06.08.2006. Functionaris bij de Financiën. Hij trouwde in
Lajes das Flores met D. Maria Teresinha Gomes, geboren in Lajes das Flores in 19.04.1935.
António en D. Maria hadden twee kinderen:
A1.2.1.1.5.1.1. D. Dora Maria Gomes Freitas, geboren in Flores op 15.03.1961. Getrouwd
met nageslacht in Riverside, Californië.
A1.2.1.1.5.1.2. Ricardo Gomes Freitas, geboren in Flores op 06.02.1962. Getrouwd met
nageslacht in Riverside, Californië.
A1.2.1.1.6. D. Maria Albertina Faria da Silva Freitas, geboren in Flores op 17.06.1939.
Zonder verdere gegeven.
A1.2.1.1.5.2. Lídia Honorina Faria da Silva, overleden in de wijk hoofdkerk op 17.02.1916,
één dag oud.
A1.2.1.2. D. Rosa Adelaíde Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 16.11.1875 en
er overleden op 21.03.1941. In de hoofdkerk getrouwd op 16.02.1901 met Manuel Ferreira
Goulart, geboren in Conceição op 26.12.1873 en overleden in de wijk hoofdkerk
op16.07.1937, bouwondernemer, zoon van António Ferreira Goulart, geboren in S. Mateus do
Pico en van D. Isabel Francisca da Conceição (getrouwd in Conceição op 16.01.1871).
Kleindochter langs vaders kant van João Ferreira Goulart en D. Maria Felícia. Kleindochter
langs moeders kant van Manuel da Sousa en D. Maria Francisca.
223
D. Rosa en Manuel hadden twee kinderen:
A1.2.1.2.1. Tomás Ferreira Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op 30.11.1901. In Horta
getrouwd op 20.08.1936 met D. Margarida Aurora de Rosa, geboren in Feteira.
Tomás en D. Margarida hebben een zoon:
A1.2.1.2.1.1. Manuel José da Rosa Ferreira Goulart, geboren in Castelo Branco op
07.12.1937, getrouwd in Californië in San Diego, met nageslacht.
A1.2.1.2.2. Manuel, geboren in de wijk hoofdkerk op 10.05.1903 en er overleden op
29.08.1903.
A1.2.1.3. D. Maria Adelaíde Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 21.01.1878 en
overleden in Horta in 1958. Getrouwd met Luís Palermo, geboren in Palermo, Italië, in 1888.
Zonder nageslacht.
A1.2.1.4. D. Ana, geboren in de wijk hoofdkerk op 28.03.1880.
A1.2.1.5. Tomás, geboren in de wijk hoofdkerk op 03.08.1882 en er overleden op 11.10.1882.
A1.2.1.6. Tomas Goulart da Silva Jr., geboren in de wijk hoofdkerk op 20.01.1884 en er
overleden op 16.03.1958. Handelaarster in Horta. Getrouwd in de hoofdkerk op 18.05.1907
met D. Maria Olivia de Lacerda, van het geslacht Pereira.
Vier kinderen van Tomás en D. Maria:
A1.2.1.6.1. Manuel de Lacerda Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 29.03.1909
en er overleden op 09.09.1979. Beheerder van de Economische Kas van de
werkvoorzienigheid.
Eerste huwelijk op 22.06.1933 met D. Hortense Garcia de Castro e Silva, van het geslacht
Silva. Tweede huwelijk op 05.02.1977 met D. Maria Agostinha da Palma, geboren in
Madalena do Pico in 1923, weduwe, dochter van José da Palma en D. Francelina Zulmira
Garcia, zonder nageslacht.
Een zoon uit het eerste huwelijk van Manuel met D. Hortense:
A1.2.1.6.1.1. Herberto de Castro Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op
10.05.1934. Licentiaat Economische en Financiële wetenschappen (U.L), afgevaardigde van
de Assemblee van de Republiek.
Op 09.06.1959 in Lissabon getrouwd met D. Maria Idília Viana Caetano, geboren in
Nampula, Mozambique op 31.03.1933 en overleden bij een verkeersongeluk op de baan van
´Évora naar Lissabon op 05.05.1999, dochter van José Caetano en D. Idília Viana Afonso.
Herberto en D. Maria hadden twee dochters:
A1.2.1.6.1.1.1. D. Ana Maria Caetano Goulart da Silva, geboren in Lissabon op 27.02.1963.
Licentiate Geschiedenis. Getrouwd met Rui José Martins Pinheiro, geboren in Sacavém op
20.11.1962, licentiaat Sociologie, zoon van José Teixeira Pinheiro en DL Maria Adelaíde
Ferreira Martins. Gescheiden.
224
Twee kinderen van D. Ana en Rui:
A1.2.1.6.1.1.1.1. Gonçalo Goulart da Silva Pinheiro, geboren in Lissabon op 20.08.1991.
A1.2.1.6.1.1.1.2. D. Beatrix Goulart da Silva Pinheiro, geboren in Lissabon op 15.05.1994.
A1.2.1.6.1.1.2. D. Paula Caetano Goulart da Silva, geboren in Lissabon op 04.09.1965.
Licentiate Ziekenverzorging. Getrouwd met António Manuel Corceiro de Barros, geboren in
Guarda in 1962.
A1.2.1.6.1.1.2.1. Alexandre Goulart da Silva Barros, geboren in Lissabon op 18.02.2001.
A1.2.1.6.2. D. Maria de Lacerda Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op
13.08.1913 en er overleden op 25.03.1986. Getrouwd in de hoofdkerk op14.07.1939 met
Antero da Silva Gonçalves. Zonder nageslacht.
A1.2.1.6.3. Alexandre de Lacerda Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk
op19.02.1917 en overleden in Londen op 14.11.1994. Licentiate Germaanse Filologie (UL),
afgevaardigde van TAP-Air Portugal in Londen, Parijs en Funchal. Getrouwd in Angra op
30.04.1943 met D. Maria Inês de Sampaio Lopes de Macedo Müller Elias, geboren in
Carcavelos, Cascais op 04.11.1921 en overleden in Ilminster, Somerset, Engeland op
14.06.2006, dochter van Edgar Müller Elias, geboren in Lissabon, S. Paulo, en D. Maria
Beatrix de Sampaio Lopes de Macedo, geboren in Lissabon, S. Isabel.
Twee dochters van Alexandre en D. Maria:
A1.2.1.6.3.1. D. Maria Cristina Elias Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op
07.02.1944. In London/St. Edward the Confessor getrouwd op 31.07.1965 met Robert
Graham Rainbow, geboren in Leicestershire, Engeland, zoon van Leslie Rainbow en Miriel
Rainbow.
D. Maria en Robert hebben drie kinderen:
A1.2.1.6.3.1.1. Thomas Edward Rainbow, geboren in Ilminster, Somerset, Engeland, o
14.11.1969. Professor wiskunde. In 2005 getrouwd met Karen …..
Thomas heeft twee kinderen:
A1.2.1.6.3.1.1.1. Tess Rainbow, geboren in Devonshire op 13.08.2002.
A1.2.1.6.3.1.1.2. Kit Rainbow, geboren in Devonshire op 28.01.2005.
A1.2.1.6.3.1.2. Benedict John Rainbow, geboren in Ilminster, Somerset, op 23.12.1971 en er
overleden op 06.02.2008. Vrijgezel.
A1.2.1.6.3.1.3. Anna Kate Rainbow, geboren in Ilminster, Somerset, op 18.08.1977. Designer
têxtil.
A1.2.1.6.3.2. D. Maria Beatriz Elias Goulart da Silva, geboren in Lissabon op 31.12.1948.
In London/St. Edward the Confessor getrouwd op 18.09.1971 met Malcolm John Turner,
geboren in Londen op 10.07.1948, boekhouder, zoon van John Turner en Katleen Walker.
225
Twee kinderen van D. Maria en Malcolm:
A1.2.1.6.3.2.1. Sarah Maria Turner, geboren in Hertfort, Hertfortshire, Engeland op
25.03.1975. Getrouwd in Hertfort, Hertfortshire, op 01.09.2001 met Simon Paul Grainge,
geboren op 08.11.1963, ingenieur elektronica, zoon van Rodney Grainge en Pamela Grainge.
Sarah en Simon hebben drie kinderen:
A1.2.1.6.3.2.1.1. Lian McKenzie Grainge, geboren in Andover, Hampshire, Engeland op
27.02.2003.
A1.2.1.6.3.2.1.2. Ryan Matthew Grainge, geboren in Andover, Hampshire, Engeland, op
25.10.2004.
A1.2.1.6.3.2.1.3. Harry Grainge, geboren in Andover, Hampshire, Engeland, op 11.10.2006.
A1.2.1.6.3.2.2. Paul Alexander Turner, geboren in Hertfort; Hertfortshire, Engeland, op
17.12.1976. Ongehuwd. Web designer.
Tak 13. Francisco Dutra Goulart.
A. Francisco Dutra Goulart, getrouwd met D. Inácia Maria.
Francisco en D. Inácia hadden een zoon:
A1. José Dutra Goulart, getrouwd met D. Maria Tomásia.
José en D. Maria hadden een zoon:
A1.1. José Dutra Goulart, geboren in Capelo en getrouwd in Conceição op 03.04.1862 met
D. Inácia Emília da Conceição, geboren in Praia do Norte, dochter van Francisco en D. Isabel
Inácia.
José en D. Inácia hadden negen kinderen:
A1.1.1. Maria, geboren in Conceição op 25.09.1859 en er overleden op 21.03.1861.
A1.1.2. José, geboren in Conceição op 02.03.1861 en er overleden op 16.03.1861.
A1.1.3. Maria, geboren in Conceição op 13.06.1862.
A1.1.4. Florinda, geboren in Conceição op 20.01.1864.
A1.1.5. Manuel Dutra da Silva, geboren in Conceição op 09.11.1866. In de wijk hoofdkerk
getrouwd op 08.09.1888 met D. Eleonora Elzira Costa, geboren in Flamengos, dochter van
Manuel Inácio da Costa en D. Florinda Guilhermina de Sousa, met nageslacht.
A1.1.6. António, geboren in de wijk hoofdkerk op 08.11.1871.
A1.1.7. Rita, geboren in de wijk hoofdkerk op 10.02.1873.
A1.1.8. Francisco, geboren in de wijk hoofdkerk op 31.10.1874.
226
A1.1.9. José Dutra Goulart, geboren in Conceição op 29.04.1865. Blikslager. Getrouwd in de
hoofdkerk met D. Madalena Teolinda da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 10.10.1864,
dochter van Adriano José de Silva en van D. Angélica Emília da Conceição.
José en D. Madalena hebben een zoon:
A1.1.9.1. Adolfo da Silva Goulart, geboren in Conceição op 31.10.1891 en overleden in
Santarém/Marvila op 19.07.1965. Chirurgiedentist. In Angra op 19.05.1921 getrouwd met
D. Gabriela da Conceição Ferreira, van het geslacht Ferreira.
Adolfo en D. Gabriela hebben een dochter:
A1.1.9.1.1. D. Maria Alice Ferreira Goulart, geboren in Angra,in de wijk kathedraal, op
18.02.1922. In Lissabon/S. Domingos de Benfica op 14.12.1946 getrouwd et D. Carlos Maria
de Mascarenhas, geboren in Lissabon/S. Domingos de Benfica, op 28.05.1914, erkende
natuurlijke zoon van D. Carlos de Mascarenhas en D. Palmira Ilda Pinto.
D. Maria en D. Carlos hebben twee kinderen:
A1.1.9.1.1.1. D. Ana Maria Goulart Mascarenhas, geboren in Lissabon/S. Sebastião op
10.01.1948. Eerste huwelijk in Santarém/Marvila op 07.08.1971 met José Joaquim Lima
Monteiro de Andrade, geboren in Vale de Santarém op 08.05.1948, landbouwingenieur, zoon
van José Manuel Martins Andrade en D. Maria Emília Jorge Lima Monteiro. Gescheiden.
Tweede huwelijk met Jaime Luizello Figueredo, geboren op 24.04.1933 en overleden in
Santarém op 11.08.1996, licentiaat Rechten, advocaat. Zoon van Luís Figueiredo,
legerkapitein en van D. Maria Sofia de Maia Luizello. Gescheiden, zonder nageslacht.
D. Ana Maria en José hebben twee kinderen:
A1.1.9.1.1.1.1. Diogo de Mascarenhas Andrade, geboren in Santarém/Marvila op 03.06.1973.
Gediplomeerd met een cursus Cinema, Video en Theater.
A1.1.9.1.1.1.2. D. Marta Maria de Mascarenhas Andrade, geboren in Santarém/Marvila op
18.02.1975. Directrice van een familiale onderneming van woontoerisme en Coruche.
A1.1.9.1.1.2. D. Carlos Maria Goulart Mascarenhas, geboren in Lissabon/S. Sebastião op
24.03.1950.
Tak 14. José Goulart da Silva.
A. José Goulart da Silva, geboren in Flamengos/Faial. Daar getrouwd met D. Maria José.
José en D. Maria hadden een zoon:
A1. José Goulart da Silva, geboren in Flamengos rond 1850. In de hoofdkerk getrouwd op
14.04.1877 met D. Paulina Augusta da Silva, geboren in S. Mateus do Pico op 06.02.1855,
dochter van Manuel Inácio Cardoso en D. Ana Maria.
227
José en D. Paulina hadden drie kinderen:
A1.1. Luís, geboren in de wijk hoofdkerk op 11.01.1878.
A1.2. D. Olivia Goulart, geboren in de wijk hoofdkerk op 11.01.1882. Getrouwd met
Francisco Garcia de Matos, van het geslacht Casado. Met nageslacht daar.
A1.3. Teófilo Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk op 06.03.1884. Getrouwd met
D. Maria Alice Goulart.
Téofilo en D. Maria hadden een zoon:
A1.3.1. Rogério Goulart da Silva, geboren in de wijk hoofdkerk in 1914. Eigenaar. Getrouwd
in Angústias op 18.05.1935 met D. Maria do Coração de Jesus Crisóstomo, van het geslacht
Silveira Armão.
Rogério en D. Maria hadden een zoon:
A1.3.1.1. Ludgero Crisóstomo Goulart da Silva, geboren in Angústias op 25.04.1937.
Op 07.02.1960 getrouwd in de hoofdkerk met D. Belmira Silveira Salvado.
10c. De Goularts van het eiland S. Jorge:
A. Govaart Luís geboren rond 1500 moet een kleinzoon van zijn de Vlaamse emigrant met
dezelfde naam. De naam van zijn echtgenote is niet gekend.
Er ontbreken ons twee generaties Govaert. Met Govaart Luís start de eerste gekende generatie
Goulart op S. Jorge.
Van deze Govaart Luís op S. Jorge worden drie afstammelingen gesignaleerd. Zij
vormen de tweede generatie op S. Jorge
1. Joz Goulart, geboren rond 1530.
2. Sebastião Luís.
3. Luís Govarte
A1. Joz Goulart, geboren rond 1530, getrouwd met D. Maria Alves in Topo/S. Jorge.
Joz en D. Maria hadden o.a. een dochter:
A1.1. D. Francisca de Oliveira Goulart, geboren rond 1560, getrouwd met Gonçalo de
Amarante, geboren rond 1550, zoon van de hoofdkapitein Gonçalo de Amarante O Velho en
D. Oliveira..
Francisca en Gonçalo hadden o.a. een dochter:
A1.1.1. D. Margarida de Oliveira Amarante, geboren rond 1580. Zij trouwde met Bartolomeu
de Ávila Bettencourt, geboren rond 1570 op het eiland Terceira, zoon van João Gomes de
Lemos en D. Francisca de Ávila Bettencourt.
228
D. Margarida de Oliveira Amarante en Bartolomeu de Ávila Bettencourt hadden twee
kinderen:
A1.1.1.1. D. Maria de Ávila Bettencourt, geboren rond 1600 op het eiland S. Jorge. Zij
trouwde met Francisco Evangelho Vieira.
D. Maria en Francisco hadden o.a. volgende zoon:
A1.1.1.1.1. Bartolomeu de Ávila Bettencourt II, geboren rond 1625 op S. Jorge, op
09.10.1650 in Velas getrouwd met D. Maria de Oliveira de Quadros, geboren rond 1630,
dochter van Domingos Quadrado de Quadros en D. Isabel Soares de Oliveira.
Bartolomeu en D. Maria hadden drie kinderen:
A1.1.1.1.1.1. Francisco de Bittencourt e Ávila, geboren rond 1651, getrouwd met D. Maria
Vieira Machado, dochter van João Teixeira de Sousa ‘ O Nuvem-Negra” en D. Maria
Machado, geboren rond 1650 op het eiland S. Jorge.
Zeven kinderen van Francisco en D. Maria:
A.1.1.1.1.1.1.1. D. Branca Vieira, geboren op 16.02.1670.
A.1.1.1.1.1.1.2. Bartolomeu Vieira, geboren op 20.01.1678 in Velas/S. Jorge. Eerste huwelijk
met D. Maria da Cunha op 01.08.1704 in Velas. Tweede huwelijk met D. Francisca de
Miranda.
A1.1.1.1.1.1.3. D. Catarina de Bettencourt, geboren rond 1685, getrouwd met Amaro
Teixeira de Bittencourt,Zoon van António Vaz Teixeira en D. Inês de Bittencourt.
A1.1.1.1.1.1.4. D. Francisca de Bittencourt e Ávila., getrouwd op 15.10.1714 in Velas met
António de Lacerda Pereira, zoon van António Vaz Teixeira en Paula de Sequeira.
A1.1.1.1.1.1.5. D. Úrsula de São Pedro, gedoopt o 26.10.1696 in Velas; getrouwd op
16/08.1716 met kapitein Francisco Machado Fagundes, geboren in 1692 in Calheta en
overleden op 28.09.1762 in Triomfo-RS. zoon van Brás Pereira de Lemos en D. Maria de
Lemos Machado.
A1.1.1.1.1.1.6. D. Maria Evangelho Vieira, getrouwd met Manuel Machado Pacheco.
A1.1.1.1.1.1.7. D. Bárbara, gedoopt op 24.12.1690 in Velas.
A1.1.1.1.1.2. D. Maria de Ávila de Bettencourt, geboren rond 1655. Zij trouwde op
28.04.1670 in Velas met kapitein Amaro Pereira de Lemos, geboren rond 1640, zoon van
Jorge Gomes Fagundes en van D. Maria Pereira.
D. Maria en Amaro hadden een dochter:
A1.1.1.1.1.2.1. D. Maria de Bettencourt e Ávila getrouwd met Mateus Teixeira, zoon van
Francisco de Oliveira Amarante en D. Vitória da Cunha.
A1.1.1.1.1.3. Domingos de Quadros, estudante.
229
A1.1.1.2. D. Francisca de Ávila de Bettencourt, getrouwd met Domingos Teixeira ‘O Velho’,
zoon van kapitein Baltazar Dias Teixeira en D. Francisca Gaspar Fagundes.
A2. Sebastião Luís.
A3. Luís Govart
De volgende gegevens werden mij op 12.09.2009 bezorgd door João S. Lopes,
[email protected]
Hij heeft het schitterend idee uitgewerkt om mettertijd tot een stamboom te komen van de
Goulart van S. Jorge. Hij werkt met 39 takken, die ik liever aanknooppunten voor verder
onderzoek noem, Punt (points of departure for further research; pontas de referênica por mais
pesquisa; points de départ pour de nouvelles recherches).
Naarmate nieuwe gegevens vrij komen kunnen de ouders van de gekende personen
(aanknooppunten) naar boven toe aangevuld worden, en onderaan de kinderen van de gekende
personen, aanknooppunten genoemd. Op die manier kan binnen enkele maanden, enkele jaren
een prachtige genealogie gegroeid zijn.
Ik vraag iedereen die bijkomende gegevens geeft, die te willen bezorgen aan João S. Lopes op
het hierboven aangehaald e-mailadres.
10d. Negen en dertig aanknooppunten:
Punt 1. D. Bárbara Goulart, geboren rond 1580, overleden op 01.01.1649 in Topo. Getrouwd
met António Luís Barreto, geboren rond 1570 en overleden op 01.01.1651 in Topo.
D. Bárbara en António hadden drie kinderen:
1. D. Ana Goulart, geboren rond 1596 en overleden op 20.11.1670 in Topo. Getrouwd met
kapitein Jorge da Cunha Teixeira, zoon van João Dias de Águeda en D. Maria da Cunha.
Jorge werd geboren rond 1590 en stierf op 10.11.1664 in Topo.
2. João Goulart, geboren rond 1602 en overleden op 14.11.1669 in Topo. Hij trouwde met
D. Ágada Dias, geboren rond 1612, dochter van een Dias.
3. Diogo Luís Goulart, geboren rond 1603. Overleden op 28.12.1666 in Topo. Hij was
getrouwd met D. Maria Álvares, geboren rond 1613, dochter van Pedro Quadrado en
D. Maria Álvares.
Punt 2. D. Ana Goulart, geboren rond 1705. Getrouwd met Manuel Silveira Pacheco, geboren
in Rosais/S. Jorge.
D. Ana en Manuel hadden vier kinderen:
1. Matias Pacheco, geboren rond 1728 in Topo, getrouwd in Enseada do Brito-SC op
06.02.1758 met D. Maria de Jesus, geboren rond 1738 in Topo.
2. António da Silveira Pacheco, geboren rond 1725 in Topo. Eerste huwelijk op 19.08.1755 in
Enseada do Brito-SC met D. Bárbara Rosa da Trindade, geboren in Bandeiras/Pico.
230
Tweede huwelijk op 15.05.1775 in Enseada do Brio-SC met D. Geneveva Rosa de Jesus,
dochter van José Garcia en D. Maria Josefa.
3. D. Rita Maria Pacheco, geboren op 25.12.1728 in Topo, getrouwd met Jorge Vieira da
Rosa.
4. D. Maria, geboren op 02.08.1731 in Topo.
Punt 3. D. Ana Goulart, geboren rond 1615 in Velas, getrouwd met Amaro Dias da Rosa,
geboren in Velas.
D. Ana en Amaro hadden een zoon:
Mateus Dias da Rosa, geboren rond 1635 in Velas, getrouw op 05.10.1665 met D. Bárbara de
Sousa, dochter van Baltazar Dias de Sousa en D. Isabel Pereira
Punt 4. António Goulart, geboren rond 1634 in Calheta/S. Jorge, getrouwd met D. Joana Dias
de Lemos, geboren rond 1644 in Calheta en overleden op 19.12.1695 in Topo.
António en D. Joana hadden drie kinderen:
1. Salvador Vieira de Lemos, geboren rond 1664 in Topo, op 14.06.1694 in Topo getrouwd
met D. Catarina de Sousa, geboren in Topo, dochter van Manuel Francisco de Sousa en
D. Maria de Oliveira
2. D. Catarina Vieira de Lemos, geboren rond 1669 in Calheta.
Eerste huwelijk op 28.09.1689 van D. Catarina met hoofdsergeant Belchior da Cunha
Teixeira; geboren rond 1636 en gestorven op 17.03.1695 in Topo, zoon van kapitein Jorge da
Cunha Teixeira en D. Ana Goulart.
D. Catarina was niet getrouwd met António João, gedoopt op 07.11.1662 in Topo, overleden
op 20.04.1698 in Topo, zoon van João Gonçalves Netto en D. Maria Cerveira.
Derde huwelijk op 02.11.1698 in Topo met Manuel Mendes de Sousa Vasconcelos, gedoopt
op 26.01.1659 in Topo, zoon van Pedro Mendes de Vasconcelos en D. Ágada Simoa de
Sousa.
3. D. Bárbara de Lemos, nog ongehuwd in 1696.
Punt 5. António de Sousa Goulart, geboren rond 1715 in Ribeira Seca, getrouwd met
D. Luzia Pereira, geboren in Topo.
António en D. Luzia hadden een zoon:
José Silveira de Lemos, geboren op 26.12.1753 in Topo, op 27.02.1775 getrouwd met
D. Maria Correia da Silveira, geboren op 28.11.1755 in Topo, dochter van een onbekende
vadert en D. Rosa da Conceição.
Punt 6. D. Bárbara Goulart, getrouwd met Gaspar Lourenço Machado, zoon van Jorge Gomes
en D. Maria Vieira Machado, op het eiland Pico.
Punt 7.-
231
Punt 8. D. Bárbara Goulart, geboren rond 1726, getrouwd met Mateus Teixeira Jordão,
geboren op 19.09.1705 in Topo, zoon van João Dias Marques Jordão, ook João Luís de Sousa.
D. Bárbara en Mateus hadden drie kinderen:
1. D. Maria Goulart, geboren rond 1746, getrouwd op 27.11.1766 in Topo, met Manuel de
Sousa de Mendonça, geboren rond 1736, zoon van António Silveira Esteves en D. Bárbara
Maria.
2. Manuel Teixeira Jordão, geboren op 16.02.1746 in Topo en er gedoopt op 18.02.1746.
Getrouwd op 11.07.1775 in Topo met D. Antónia Maria, dochter van onderluitenant Manuel
da Cunha Vieira, ook Manuel Vieira da Cunha, Manuel Teixeira, en D. Maria Álvares de
Oliveira.
3. D. Luzia, geboren op 09.10.1751 in Topo.
Punt 9. Brás Goulart, geboren rond 1669 in Ribeira Seca, getrouwd met D. Maria da Sousa.
Brás en D. Maria hadden twee kinderen:
1. D. Maria de Sousa, geboren op 20.12.1699 in Ribeira Seca en er gedoopt op 01.01.1700.
Getrouwd op 15.01.1719 in Ribeira Seca met Mateus da Cunha, gedoopt op 01.02.1683 in
Topo, zoon van João Vicente do Amaral “mariante” en D. Maria da Cunha.
2. Bernardo de Sousa, geboren op 17.08.1702 in Ribeira Seca en er gedoopt op 20.08.1702.
Getrouwd op 01.09.1732 in Calheta met D. Ana Pereira de Borba, dochter van onderluitenant
Cosme Correia da Cunha en D. Luzia Pereira de Borba.
Punt 10. Joz Goulart, geboren rond 1500, getrouwd met D. Maria Álvarez.
Joz en D. Maria hadden twee dochters:
1. D. Francisca de Oliveira Goulart, geboren rond 1520 en getrouwd met Gonçalo de
Amarante, zoon van Gonçalo de Amarante.
2. D. Maria Álvares de Oliveira, geboren rond 1540, getrouwd met Bartolomeu Simão,
geboren rond 1530.
Punt 11. Pedro Gonçalves Goulart, geboren rond 1643 in Piedade/Pico. Getrouwd met
D. Isabel Nunes, geboren in Piedade.
Pedro en D. Isabel hadden een zoon:
João Gonçalves Goulart, op 15.10.1703 in Calheta getrouwd met D. Maria de Sousa, geboren
rond 1676 en overleden op 06.02.1765 in Calheta, dochter van Brás Goulart en D. Catarina
Teixeira Leonardes.
Punt 12.-
232
Punt 13. João Pereira Goulart, geboren in Topo, was niet getrouwd met D. Maria Pereira,
geboren in Norte Grande.
João en D. Maria hadden een dochter:
D. Catarina, geboren op 26.04.1722 in Ribeira Seca.
Punt 14. João Pereira Goulart, geboren vóór 1700. Eerste huwelijk met D. Maria Álvares.
Tweede huwelijk op 19.06.1730 in Ribeira Seca/S. Jorge met D. Ágada Pereira, gedoopt op
11.01.1685 in Vila Nova do Topo/S. Jorge, dochter van João Pereira Dias Esteves en D. Inês
dos Santos Leal.
Punt 15.Punt 16.Punt 17. D. Maria de Sousa, geboren in Topo, trouwde met Manuel da Cunha Esteves,
geboren rond 1713 in Topo.
D. Maria en Manuel hadden vier dochters:
1. D. Maria de Sousa, geboren op 19.03.1726 in Topo, getrouwd op 10.11.1763 in Topo met
Manuel de Oliveira, geboren op 30.10.1731 in Topo, zoon van Manuel Fernandes en D. Maria
de Oliveira.
2. D. Rita da Conceição, geboren op 11.10.1728 in Topo, op 10.02.1766 in Topo getrouwd
met Simão de Oliveira Teixeira, zoon van onderluitenant João Gonçalves Netto en D. Ana
Vieira Goulart.
3. D. Luzia Goulart, geboren rond 1743, op 18.07.1763 in Topo getrouwd met António da
Silveira de Matos, zoon van Manuel da Silveira Coelho en D. Maria Silveira de Matos
Gonçalves.
4. D. Rosa Mariana, geboren rond 1743, op 18.10.1763 in Topo getrouwd met António
Silveira Brasil, zoon van Francisco Teixeira Brasil en D. Maria de Cruz
Punt 18.Punt 19. Manuel Goulart, geboren vóór 1650?
Manuel had een dochter met ….?
D. Luzia, overleden op 06.07.1690 in Topo.
Punt 20.Punt 21. D. Maria Goulart, geboren rond 1663 in Velas. Getrouwd met Bartolomeu Correia,
geboren in Velas.
233
D. Maria en Bartolomeu hadden een zoon:
José Correia Goulart, geboren rond 1683 in Velas. Eerste huwelijk op 15.02.1713 in Calheta
met D. Catarina de Sousa Fagundes, geboren rond 1693, dochter van Matias Pereira Gato da
Cunha en D. Apolónia Dias de Almeida. Tweede huwelijk op 07.04.1722 in Calheta met
D. Isabel Luís, geboren in Santo Amaro/S. Jorge, dochter van Manuel Luís en D. Maria
Simoa.
Punt 22. D. Maria Goulart, geboren rond 1727 in Topo. Zij trouwde met Caetano Pereira do
Conde, geboren op 08.01.1709 in Topo, zoon van João do Conde en D. Maria Pereira.
D. Maria en Caetano hadden vier kinderen:
1. Manuel, doopnaam Pascoal, geboren op 07.04.1743 in Topo.
2. D. Maria Antónia, geboren op 24.02.1745 in Topo, op 25.11.1767 in Topo getrouwd met
Manuel de Sousa da Cunha, geboren in Topo, zoon van Manuel da Cunha Netto Simões en
D. Maria de Sousa.
3. Maria, geboren op 24.02.1745 in Topo (tweelingzuster van vorige of dubbel gebruik?).
4. Francisco, geboren op 28.01.1749 in Topo.
Francisco Silveira Goulart, niet noodzakelijk de broer van Maria.
Punt 23. D. Bárbara Silveira getrouwd met een ons onbekende man.
Zij hadden een dochter:
D. Maria Goulart, getrouwd met Silvestre Pereira Gonçalves, geboren op 03.05.1722 in Topo,
zoon van een onbekende vader en D. Maria Francisca (slavin), op 25.10.1756 in Topo.
Punt 24. D. Luzia Pereira Homem, getrouwd met Melchior Gonçalves de Ávila, geboren vóór
1534, zoon van Damão Dia Picanço en D. Filipa Gonçalves de Ávila.
D. Maria en Melchior hadden twee kinderen:
1. Amaro de Ávila Pereira, getrouwd met D. Maria Machado, dochter van António Teixeira
Machado en D. Francisca Gaspar Boto.
2. D. Paula Correia de Ávila Goulart, getrouwd met João de Amarante de Oliveira, zoon van
Gonçalo de Amarante.
Punt 25. Pedro de Sousa Goulart, geboren rond 1707, was getrouwd met D. Luzia Pereira.
Pedro en D. Luzia hadden twee kinderen:
1. D. Maria de Sousa, geboren rond 1737, getrouwd op 03.05.1757 in Topo met José de Sousa
de Oliveira, geboren rond 1727, zoon van José de Oliveira Teixeira en D. Maria de Sousa.
234
2. António de Sousa Goulart, geboren op 30.08.1743 in Topo, trouwde op 12.01.1768 in Topo
met D. Maria Silveira, geboren op 03.02.1749 in Topo, dochter van sergeant Francisco Lopes
de Sousa en D. Maria Santa da Silveira.
Punt 26. Pedro Dias Goulart. Getrouwd met D. Beatrix Vieira, beiden geboren in Norte
Grande/S. Jorge.
Pedro en D. Beatrix hadden drie kinderen:
1. Manuel Vieira Goulart, geboren in Norte Grande, op 01.05.1726 in Ribeira Seca getrouwd
met D. Ana Maria de Santiago, gedoopt op 07.03.1688 in Ribeira Seca, dochter van Inácio
Martins en D. Isabel Martins
2. D. Ana das Neves, geboren in Norte Grande, op 22.05.1723 in Ribeira Grande getrouwd n
met António Álvares da Cunha de Sousa, geboren op 17.11.1699 in Ribeira Seca, zoon van
Manuel Álvares Pereira Bento en D. Maria de Cunha.
3. D. Margarida do Espírito Santo, op 02.05.1744 getrouwd in Ribeira Seca met Manuel
Vieira de Valença, zoon van Manuel de Sousa de Melo en D. Catarina Leal de Valença.
Punt 27. D. Isabel de Oliveira, geboren rond 1608 en overleden vóór 29.05.1634, getrouwd
met Manuel Fernandes de Morais, zoon van Baltazar Gregório en een nog niet gekende
vrouw. Manuel was geboren rond 1598 en stierf op 02.01.1657 in Topo
D. Isabel en Manuel hadden twee kinderen:
1. D. Maria de Oliveira, geboren rond 1628, getrouwd op 15.06.1648 in Topo, geboren rond
1618 en overleden op 17.09.1696 in Topo, zoon van Pedro Gaspar en D. Maria de Sousa.
2. Sebastião de Oliveira Goulart, geboren rond 1628, overleden op 19.08.1699 in Topo. Eerste
huwelijk op 25.11.1658 in Topo met D. Maria Luís Simoa, gedoopt op 01.02.1637 in Topo
Tweede huwelijk op 03.06.1674 in Topo met D. Bárbara do Espírito Santo, dochter van
Lázaro Cerveira en D. Apolónia Marques Cardoso.
Punt 28.Punt 29. D. Bárbara Goulart de Lemos, geboren in Lajes/Terceira, getrouwd et Amaro de
Mendonça Machado.
João en D. Bárbara hadden vier kinderen:
1. João de Mendonça Machado, geboren in Lajes/Terceira. Op 09.10.1679 getrouwd in
Manadas/S. Jorge met D. Luzia Pereira Netto, geboren in Manadas en er overleden op
04.02.1709, dochter van kapitein Bartolomeu Gonçalves Machado en D. Maria Nunes Pereira.
2. ? gedoopt in 1636 in Lajes.
3. ? gedoopt in 1638 in Lajes.
3. ? gedoopt in 1639 in Lajes.
235
Punt 30. Manuel Goulart de Oliveira, geboren rond 1679 en overleden op 26.04.1698 in
Topo.
Getrouwd met D. Maria Gregório de Lemos, geboren in Topo en er op 26.03.1721 overleden.
Manuel en D. Maria hadden drie dochters:
1. D. Isabel, gedoopt op 05.09.1686 in Topo.
2. D. Maria, gedoopt op 20.06.1688 in Topo.
3. D. Susana, gedoopt op 10.03.1690 in Topo.
Punt 31. D. Maria Goulart geboren in Topo en getrouwd met João Correia Borges, geboren in
Topo, zoon van Manuel Gonçalves Borges en D. Bárbara Silveira.
D. Maria en João hadden vier kinderen:
1. Maria, geboren rond 1737 in Topo en er overleden op 30.05.1746.
2. Ana, geboren op 05.08.1744 in Topo.
3. José, geboren op 06.11.1746 in Topo.
4. António, geboren op 20.12.1748 in Topo.
Punt 32. D. Maria Goulart, getrouwd met João Machado, geboren in Topo.
D. Maria en João hadden een zoon:
João, geboren op 25.01.1731 in Topo.
Punt 33.Punt 34. D. Maria Goulart, getrouwd met José de Oliveira, zoon van Simão Oliveira Teixeira
en D. Maria da Silveira.
D. Maria en José hadden twee kinderen:
1. Manuel, geboren op 03.03.1752 in Topo.
2. D. Maria Silveira, nog ongehuwd in 1731.
Punt 35.Punt 36. D. Ana Goulart, getrouwd met Manuel da Câmara Fagundes.
Punt 37. Mateus Goulart getrouwd met D. Maria Santa.
Mateus en D. Maria hadden zes kinderen:
1. Manuel, geboren op 08.05.1723 in Topo.
2. Angélica, geboren op 02.06.1756 in Topo.
3. Maria, geboren op 08.07.1757 in Topo.
4. Ana, geboren op 10.2.1760 in Topo.
5. Joaquim, geboren op 09.1762 in Topo.
6. Isabel geboren op 19.10.1765 in Topo.
236
Punt 38. Mateus Goulart geboren in Topo, trouwde met D. Maria de Sousa, geboren in Topo.
Mateus en D. Maria hadden twee kinderen:
1. Manuel Goulart trouwde op 12.03.1789 in Topo met D. Mariana de Espírito Santo, geboren
op 07.09.1755 in Topo, dochter van Caetano Goulart en D. Isabel do Espírito Santo.
2. José, geboren op 20.03.1772 in Topo.
Punt 39. André Francisco Velho, geboren in Candelária (?), trouwde met D. Francisca
Mariana da Conceição.
André en D. Francisca hadden een zoon:
1.D. Tomásia Joaquina de Jesus, geboren in februari 1750 in Rio de Janeiro-R..
Zij trouwde op 07.05.1771 in Rio de Janeiro-FJ met Brás Goulart de Oliveira, geboren in
Topo, zoon van onderluitenant João Gonçalves Netto en D. Ana Goulart.
D. Tomásia en Brás Goulart de Oliveira hadden een zoon:
1.1.Luís Goulart de Oliveira, geboren in Rio de Janeiro RJ, trouwde met D. Angélica Rosa de
Oliveira, geboren in Rio de Janeiro, dochter van Custódio de Sousa Coelho, geboren in
Candelária (?) en D. Rita de Carvalho.
Luís en D. Angélica hadden een zoon:
1.1.1. Laurindo, gedoopt op 19.10.1806 in Rio de Janeiro-FJ.
Bibliografie Goulart:
Genealogías da Quatro Ilhas Faial, Pico, Flores e Corvo, Jorge Forjaz en António Ornelas
Mendes, 2009, volume 2, pg 1189-1246.
E-mails van João S. Lopes, [email protected] van 01.09.2009.
Mateus Machado Fagundes de Azevedo, Manuscritos Genealógicos.
Persoonlijke opzoekingen van João Simões Lopes.
Persoonlijke archieven van Márcio Borba, Brazilië.
E-mail, João Bettencourt, [email protected]
E-mail, Edna Epps, [email protected]
Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, São José, batismos 5, 17.08.2004,
onderzoek door João Simões Lopes Filho.
11a. De nobele familie Van Aertrycke.
Introduction: The Posteriority Van Aertrycke/da Terra.
Two genealogies prepared by Forjaz and António Orneles Mendes have been published in
2007 en 2009. Without concrete factual knowledge, they claimed that Josse Van Aertrycke
237
was a common labourer, who travelled with the Flemish colonists motivated by the Utra to
“experience the colonisation of the Islands of the Açores”.
Furthermore they stated that they never viewed the escutcheon of the noble descent Van
Aertrycke. This is a strong statement, because in the volume IX from the “Genealogías da Ilha
Terceira”, within the genealogical tree of Brum, they stated that in the “Illustrations to
Rietstap’s Armoreal General”, part 6, a lot of escutcheons were found close to the name
Vander Bruyn and the variances. On picture XIIIA of that document you can find for example
the escutcheon of the Van Aertrycke (Bruges). It is impossible to miss it.
The truth is that the old, respectable and noble family Van Aertrycke was known for their
strong personalities. They had important responsibilities in Flanders and they negotiated
important treaties with people in the upper echelons of the community.
The family members Van Aertrycke had the following roles in Flanders, such as the noble
people of Tillegem: alderman, town mayor, guardian of the Potterie hospital, leader (which
was a highly executive appointment), treasurer, lord provost of the Whole Blood, advisor and
chamberlain of the Duke Filips de Goede, husband of D. Isabel of Portugal, advisor to
Flanders High Court, knight, orator of the lord provost, ...
They were considered rather wealthy and therefore it is normal that some of the family
members within the then international port of Bruges showed interest in the trade with
Portugal, just like Portuguese aristocratic nobles, such as the King of Portugal, had keen
interest in international trade. The Portuguese crown had even a factory in Bruges.
The genealogical tree of the family Van Aertrycke/da Terra has now been unruffled in
Flanders since 1209 until today. Their family members have nowadays spread over most of
the Portuguese speaking countries.
The family history spread over eight generations in Flanders is a great achievement, I think,
but one has to make the efforts in consciously and patiently analyzing the families archives.
With guesswork you can only achieve falsification of history and indignation for the
descendants of noble generations anywhere in the world.
*
In 2007 zijn de compleetste genealogieën ooit van het eiland Terceira verschenen,
samengesteld door twee beroepsgenealogen, die daar meer dan 40 jaar aan gewerkt hebben.
We kunnen ze niet genoeg bewonderen en bedanken voor hun inzet: een absoluut prachtig
levenswerk. Verschillende landen werden bezocht om ter plaatse documenten te consulteren.
Zo was één van deze genealogen ook in België. Een moeilijke opdracht als iemand misschien
niet voldoende het Nederlands en/of het Frans beheerst.
Om archiefdocumenten te consulteren, hoefden ze geen toeristische uitstap naar Wynendaele
te maken. Het ware logischer geweest die documenten in het stadsarchief van Brugge te
zoeken. Wie dat niet kan of wilt, onthoudt zich wijselijk van ‘gissingen’, die fataal leiden tot
‘vergissingen’.
238
Dat de Utra behoorden tot een nobele familie namen deze genealogen aan, maar het was een
grof onrecht, zonder aanleiding, te oordeelden dat Josse Van Aertrycke een gewone werkman
was, die met de Vlaamse kolonisten meekwam, daartoe aangezet door de Utra ‘om het
avontuur van het bevolken van de eilanden mee te beleven’.
Josse Van Aertrycke “pertencia ‘ao estrato popular’ (= la souche populaire, de volksklasse)
que integrou o grupo dos colonos flamengos”, en” “este apelido Van Aertrycke nunca se viu
associado qualquer representação heraldica”. Ze beweerden dus dat zij nooit een
wapenschild gezien hebben van het adellijke geslacht Van Aertrycke. Dat is wel een heel
straffe bewering, en dan druk ik me nog heel zacht uit, want in het volume IX van de
“Genealogias da Ilha Terceira” bij de stamboom Brum (Willem Vander Bruyn) melden zij dat
ze in de “Illustrations to Rietstap’s Armorial Général”, 6 delen” zeer veel wapenschilden
aangetroffen hebben bij de naam Vander Bruyn en varianten”. Op de plaat XIII A van dat
werk staat o.a. het wapenschild Van Aertrycke (Bruges). Ze kunnen er niet naast gekeken
hebben.
Die de naam ‘Terra’ draagt, de vertaling van ‘aarde’, - laag bij de grond - kan toch niet van
adel zijn! Dat was hun conclusie. Door hun minachtend toontje ontstemmen ze wel hun LusoVlaamse medeburgers, die afstammen van ‘da Terra’. Bij voorbeeld. de eerste president van
Portugal en een gekozen president van Brazilië.
Terloops, van aardrijkskunde hebben ze ook al geen kaas gegeten, want Brazzaville situeren
ze in Belgisch Kongo in plaats van in Frans Congo.
De oudste gekende Van Aertrycke leefde in 1209. De familieleden Van Aertrycke beoefenden
volgende topfuncties: heer van Tillegem, schepen, burgemeester, raadgever, voogd van het
hospitaal van de Potterie, hoofdman (een hoge bestuurlijke functie), schatbewaarder, prevoost
van het Heilig Bloed, raadgever en kamerheer van hertog Filips de Goede, echtgenoot van
D. Isabel van Portugal, raadgever in de Hoge Raad van Vlaanderen, ridder, cornet van de
hertog, redenaar van het provoostambt, enz…
Daar zit geen enkele persoon bij uit de volksklasse, zoals gesuggereerd werd door een auteur,
wiens eigen stamvader geboren werd in Continentaal Portugal tussen 1440 en 1450, en in
1474 moest vluchten naar de Azoren om aan de woede van de koning te ontsnappen, na een
tegenstander, ridder van de hertogelijke familie Marialva, dodelijk te hebben gekwetst.
In 1486 kwam het in Tanger tot een tweede dodelijk duel. Nu moest hij zich wel definitief
vestigen op de Azoren. Bij de familie Van Aertrycke trof ik geen enkele laaggeschoolde of
moordenaar aan.
Volgens de toenmalige Vlaamse gouverneur van het Gerecht in Faial en Pico, José Dutra, van
de Vlaamse familie de Hurtere, werd dat heetbloedig individu nooit ‘Dom’ genaamd.
Dit verklaart allicht best de onvriendelijke houding van bewuste auteur tegenover de Vlaamse
emigranten.
Ik zou me schamen de eerbare familie da Terra zo te vernederen. Als men niets weet over het
voorgeslacht van een persoon, onthoudt men zich van alle commentaar en spuit men vooral
geen gif over onbekenden. Zo’n houding is een genealoog of een geschiedkundige onwaardig.
Van hen wordt terecht correctheid, eerlijkheid en volstrekte neutraliteit verwacht.
239
In verband met een zekere susceptibiliteit van Portugese kant, was naar mijn oordeel de
benaming “Vlaamse Eilanden” van de Duitse kosmograaf Martim Behaim ongelukkig.
De Azoren hebben gedurende enkele decennia in de oude cartografie de naam van Vlaamse
eilanden gedragen, niet omdat ze door Vlamingen werden ontdekt, die eer komt de
Portugezen toe, maar omdat Vlamingen een aanzienlijke rol in de vroegste geschiedenis van
de Portugese Atlantische archipel hebben gespeeld. De Azoren zijn altijd Portugees geweest.
De honderden Vlaamse emigranten zijn er altijd in de minderheid geweest. Nu is eng
nationalisme van sommigen wel misplaatst.
Het huis van Bourgondië is een band geweest tussen het Iberisch Schiereiland, speciaal het
jonge Portugal en het 14de-15de eeuwse Brugge en het Brugse Vrije, dat zich toen uitstrekte
over bijna gans West-Vlaanderen, met uitzondering van het uiterste zuiden, en in het noorden
reikte tot Sluis en Breskens, dus Zeeland incluis.
Aertrycke bevindt zich op 3,5 km van Wynendaele : ‘de Utra en de Terra waren dus buren’,
oordeelt een Portugese genealoog. Hij heeft duidelijk nooit geweten dat de oorspronkelijke
heren van de heerlijkheid destijds wel degelijk in Aertrycke gewoond hebben, maar zich al
eeuwen geleden over West-Vlaanderen verspreid hebben. De stamvader Jan Van Aertrycke
woonde al in Brugge in 1209. De heerlijkheid Van Aertrycke werd in 1396 verkocht aan Jan
zonder Vrees, graaf van Vlaanderen. Beide adellijke families, de Hurtere en Van Aertrycke,
waren wel degelijk buren, maar dan in Brugge, en niet in Aertrycke of Wynendaele.
.
Om aan de lezer te bewijzen dat Van Aertrycke geen handarbeider was, zoals een Portugese
auteur beweerde, die trouwens recentelijk naast Vlaamse, ook Portugese families kleineerde,
wat locaal scherpe reacties veroorzaakte, haal ik hier de Vlaamse genealogie Van Aertrycke
aan, met kennis van zaken opgesteld door F. Van Dycke.
In Vlaanderen komt de familienaam ‘Vander Aerden” voort, verwijzend naar aarde en veld.
Van deze familienaam ware ‘da Terra’ een perfecte vertaling geweest. Maar een naam van
een gemeente of stad bvb. Aertrycke wordt toch niet vertaald in ‘da Terra (van de aarde). Wij
zeggen toch ook João de Lisboa, Pedro d’Albufeira, Manuel de Coimbra en Diogo de Silves.
Het is zo belachelijk dat ik me afvraag of die nieuwe Portugese benamingen niet opgelegd
werd, in plaats van door de betrokkenen zelf te zijn gekozen. De naam van de gemeente
Assebroek komt van ‘Osse’ = ‘wilde paard en’ en ‘brouck’ = ‘moerassig gebied’. Zou die
naam dan moeten vertaald worden als ‘Cavalos salvagens in Pântanos’ ?
Dr. Debrabandere haalt volgende schrijfwijzen aan van de familienaam:
Aertrycke, Aertrike, maar ook Aertery(c) k, Ertryck (x), Eirtryckx, Herteryck(x).Ook:
1340: Kathrine de Ertrike.
1367: Aleide de Ertrycke.
1368: Wautier Aertrijcs, Weerde.
1400: Goert Van Ertryck.
1401: Wouter Van Heertriken, Leuven.
1478: Willem Van Ertriken, Lier.
1560: Joost Van Eertryck, Diest.
1703: Jacobus Van Heyntrijck, Bekkevoort.
1714: Van Etterijck.
240
In de boeken van de vierschaar troffen we volgende Aertrike’s aan:
04.05.1315: Griete en Marie Van Aertrike: overdracht van een huis aan een klooster.
15.02.1329: Bernard Van Aertrike: terugbetaling van een leen.
12.02.1330: Gillis Van Aertrike, schepen van Brugge, veroordeelt een Wouter tot het aflossen
van een lijfrente.
21.01.1332: Gillis Van Aertrike, schepen van Brugge (politieke charters, 1e reeks, nr 370).
20.04.1351: Jan van Aertrike en Bernaerts, leenmannen van de graaf van Vlaanderen dat ze
tegenwoordig waren bij de bestraffing van Kateline de Rode.
01.05.1357: Simoen Van Aertrike krijgt van de Ontvanger van Brugge een som geld, die hij
tegoed had van de graaf van Vlaanderen wegens levering van wijn.
06.12.1357: Joris Van Aertrike, schepen van Brugge.
12.04.1371: Lysbette Van Aertrike, dochter van Jan: over de overdracht van land.
20.03.1381: Jacob Van Aertrike wordt gemachtigd de accijns op hoppebier te innen.
20.08.1389: Jan Van Aertrike, redenaar van het Proosse, bevestigt dat aan Jan VandenHaege
en Clays Wullpont een erfrente werd overgedragen.
09.12.1396: Filip Van Aertrike, schepen van Brugge: akte van overdracht van een erfrente.
23.10.1399: Filip Van Aertrike, schepen van Brugge, noteert dat Joris, Bernard en Beatrice,
kinderen van Jan Van Aertrycke de eigendom van een stuk grond hebben overgedragen aan
de stad Brugge.
28.03.1410: Bernard Van Aertrike erft een stuk land.
01.05.1411: Bernard Van Aertrike schenkt drie erfrechten aan de Sint-Donaaskerk te Brugge.
29.11.1418: akte over Jan Van Aertrike, kerkmeester van de Sint Jacobs kerk te Brugge.
20.08.1427 Jan Van Aertrike, zoon van Philips doet afstand van een waterloop die van de
parochie St. Michiels komt en uitmondt in het Minnewater.
Josse Van Aertrycke, de enige van zijn geslacht die emigreerde naar het eiland Faial.
Een Josse Van Aertrycke werd in de Brugse archieven niet vermeld, omdat hij vrij jong,
zonder in Brugge ooit een officiële functie te hebben vervuld, naar de Azoren is vertrokken.
Bij Jan Van Aertrycke, getrouwd met Barbara Fertyns, viel het me op dat haar vader ‘Josse’
noemde. Dit is de enige keer dat die voornaam in het geslacht Van Aertrycke voorkwam in de
15de eeuw. Het is redelijk aan te nemen dat moeder Barbara de naam van haar vader gaf aan
één van haar zonen. Dat hebben we in genealogieën al honderden keren gezien. Josse Van
Aertrycke past trouwens chronologisch perfect in die periode, de beginjaren van 1450. Ik heb
hem dus met een grote zekerheidsgraad in de hier volgende stamboom opgenomen. Zijn
eerste zoon kreeg de naam Jan/João, naar zijn vader, zijn derde zoon werd ook een Josse/Joz.
Ik neem de verantwoording voor deze aanvulling op mij. De afstammelingen Van
Aertrycke/da Terra hebben een stamboom, die teruggaat tot het jaar 1209. Van 1209 tot 2010,
801 jaar familiegeschiedenis! Alleen ‘de Bruges’ doet het beter.
241
11a. Genealogie Van Aertrycke in Vlaanderen:
A. Jan Van Aertrycke leefde in 1209.
Met zijn echtgenote had Jan twee kinderen.
A1. Maria Van Aertrycke werd begraven in Koolkerke-bij-Brugge, samen met haar
echtgenoot Jacob Gailliard, gestorven op 17.08.1224, zoon van Adriaan en Mabille de
Baenst.
A2. Een niet bij naam gekende zoon, die o.a. volgende zoon had:
A2.1. Jan Van Aertrycke, kleinzoon van Jan (A). Hij was schepen van het Brugse Vrije van
1278 tot 1281.
Jan had uit zijn huwelijk twee zonen:
A2.1.1. Gillis Van Aertrycke, heer van Tillegem, burgemeester van Brugge in 1329 en 1332,
raadgever in 1334 en schepen in 1333 en 1335.
A2.1.2. Simon Van Aertrycke, heer van Tillegem, schepen van Brugge in 1331.
Hij was getrouwd met een dochter van Bernard Dop.
Simon had vijf kinderen:
1. Simon.
2. Lutgarde.
3. Bernard.
4. Maria.
5. Catharina.
A2.1.2.1. Simon Van Aertrycke, heer van Tillegem, voogd van de Potterie in 1340,
burgemeester van Brugge in 1351, getrouwd met Isabella Van Maldegem, dochter van Filip,
heer van Leyschot en van Sybilla Van Borssele, dame van Pulsegem.
Deze Simon heeft in 1351 in Parijs een fijn lesje in beleefdheid gegeven aan de nieuwe
koning Jean II van Frankrijk, die de Vlamingen op een receptie een poets wilde bakken.
Er mochten geen kussens gelegd worden op de zitplaatsen van de Vlamingen. Die gebruikten
hun mantels als kussens, en lieten die na de maaltijd gewoon liggen. ’s Anderendaags zou er
een middagmaal zijn, maar de koning verbood in Parijs hout te verkopen aan de Vlamingen.
Die kochten beeldhouwwerken op voor het vuur, en de maaltijd ging wel door. Dit alleen
maar om aan te tonen dat een Vlaming zich nooit zo maar laat bespotten, zelfs niet door een
koning. Vlamingen zijn harde werkers, dat hebben zij ook op de Azoren bewezen. Maar ze
laten zich niet op de tenen trappen.
Simon en Isabella Van Maldeghem hadden vijf kinderen:
1. Jan.
2. Filip I.
3. Lodewijk.
242
4. Amand.
5. Beatrice.
A2.1.2.1.1. Jan Van Aertrycke, ongehuwd overleden.
A2.1.2.1.2. Filip I Van Aertrycke, raadgever van Brugge in 1389, 1395, 1401, 1403, schepen
in 1396, 1397, 1399, 1300, 1400, 1402, 1406 en 1407. Hoofdman in 1404 en 1405. Hoofdman
van de sociëteit van St. Joris in 1411. Hij nam deel aan het tornooi ingericht door Jan Van
Brugge, vader van Lodewijk Van Gruuthuyse, in Brugge in 1392.
In Ham/Vermandois, trad hij met hertog Willem zonder Vrees op, als hoofdman van een
afdeling van 84 kruisboogschutters. Hij trouwde met Marguerite Van Uutenhove.
Filip en Margaretha hadden twee zonen:
A2.1.2.1.2.1. Filip II Van Aertrycke, schepen van Brugge in 1411, 1412, 1419, burgemeester
in 1414, schatbewaarder in 1421. Hij trouwde met Louise Metteneye, dochter van Jan en Elisa
Breydel. Filip en Louise werden begraven in de Augustijnenkerk.
Filip en Louise hadden o.a. een zoon:
A2.1.2.1.2.1.1. Filip III Van Aertrycke, lid van de sociëteit van de Witte Beer in 1441.
Forestier van dezelfde sociëteit in 1447. Begraven in de O.L.V- kerk te Brugge, samen met
zijn vrouw.
Filip en zijn vrouw Anna Hendricx hadden o.a. een zoon:
A2.1.2.1.2.1.1.1. Filip IV Van Aertrycke, lid van de edele confrérie van Onze Lieve Vrouw
van l’Arbre-Sec. Prevoost van het Heilig Bloed in 1456. Raadgever van de stad in 1458 en
1461. Burgemeester van de gemeente in 1463 en van de schepenen in 1469. Getrouwd met
Maria Vander Woestijne, dochter van Eustache en Margaretha Coolbrant.. Zij hadden een
zoon Filip V die jong gestorven is. Zij hertrouwde met Vincent Van Elsen, die stierf in 1505.
Maria trok zich met twee van haar dochters terug in Argenteaux, die beiden kloosterzuster
werden.
A2.1.2.1.2.2. Jan Van Aertrycke, ridder, heer van Tillegem, raadgever en kamerheer van
Filips de Goede, lid van de sociëteit van de Witte Beer in 1418, heer van de sociëteit van
St. Joris in 1437, raadgever van Brugge in 1417 en 1431, schatbewaarder in 1422, schepen in
1418, hoofdman in 1417 en 1424.
Burgemeester van de gemeente in 1432 en van de schepenen in 1436. Begraven in de kerk
van St. Michiel, samen met zijn echtgenote Walburga Van de Walle, dochter van Segher,
overleden op 30.05.1436, en van …. Vande Vagheviere.
Jan en Walburga hadden vier kinderen:
A2.1.2.1.2.2.1. Lodewijk Van Aertrycke, die begraven werd bij zijn vader. Van zijn vrouw
had hij vijf kinderen: Filip, Tomas, Jan, Lodewijk en Bernard (zonder verdere gegevens).
243
A1.1.2.1.2.2.2. Isabella Van Aertrycke. Eerste huwelijk met Jan Vander Meersch, raadgever
in de Raad van Vlaanderen. Tweede huwelijk met André Van Hoorenbeke, van Cassel. Geen
kinderen gekend.
A1.1.2.1.2.2.3. Johanna Van Aertrycke, echtgenote van Walrand le Prévost, zoon van Jacob.
Hij stierf op 25.04.1484 en werd begraven in de kerk van Komen, samen met zijn vrouw die
gestorven was op 02.01.1469.
Zij lieten drie kinderen achter:
A2.1.2.1.2.2.3.1. Louis le Prévost.
A2.1.2.1.2.2.3.2. Pierre le Prévost.
A2.1.2.1.2.2.3.3. Bartholomée le Prévost, de vrouw van Eustache Van Hollebeke, zoon van
Wulfard en Catharina Van Lichtervelde.
A2.1.2.1.2.2.4. Jan I Van Aertrycke, heer van Tillegem, hoofdman van de stad in 1429 en
1439, schepen in 1437 en 1438, raadgever in 1447. Getrouwd met Catharine Metteneye,
dochter van Filip en Catharine Geerolf.
Jan en Catharine hadden een zoon:
A2.1.2.1.2.2.4.1. Jan II Van Aertrycke, lid van de sociëteit van de Witte Beer in 1472 en van
St. Joris in 1479. Hij was het die de heerlijkheid van Tillegem verkocht. Hij trouwde met
Anagrassi, dochter van Christophe, uit Italië.
.
A2.1.2.1.3. Lodewijk Van Aertrycke verkocht de heerlijkheid Aertrycke aan zijn oom Jan
Van Maldegem, die hem in 1396 op zijn beurt verkocht aan Jan zonder Vrees, hertog van
Bourgondië.
Lodewijk had van zijn vrouw een zoon:
A2.1.2.1.3.1. Jan Van Aertrycke, hoofdman van de stad Brugge in 1430, 1433 en 1435.
A2.1.2.1.4. Amand Van Aertrycke, schepen van Maldegem, lid van de sociëteit van de Witte
Beer in 1447, raadgever van Brugge in 1448, werd begraven in Loppem.
Hij was getrouwd met Anna de Vleeschhouwer. Zij werd begraven in St. Salvators, in de
grafkelder van haar vader.
Amand en Anna hadden twee kinderen:
A2.1.2.1.4.1. Adriaan Van Aertrycke, jong overleden in 1450 en bij zijn vader begraven.
A2.1.2.1.4.2. Margaretha Van Aertrycke, echtgenote van Lodewijk Vander Straeten.
A2.1.2.1.5. Beatrice Van Aertrycke. Eerste huwelijk met Andre Van Hooghelande, begraven
in de OLV-kerk. Tweede huwelijk met André Broederlam, raadgever van Brugge in 1362,
hoofdman in 1366, 1367. Overleden op 01.10.1368 en begraven in de Jacobijnenkerk, met
zijn vrouw die overleden was op 07.09.1392.
244
Beatrice en André hadden drie kinderen:
A2.1.2.1.5.1. Jan Van Hooghelande, overleden in 1415 en begraven met zijn vrouw, bij zijn
vader in de O.L.V.-kerk van Brugge.
Jan had drie kinderen:
A2.1.2.1.5.1.1. Jan Van Hooghelande, verbonden aan Margaretha.
A2.1.2.1.5.1.2. Isabella Van Hooghelande, getrouwd met Mathieu Gailliard, zoon van Jan en
Margaretha Van Axpoele (dochter van Gerard en Maria Van Stavelen).
A2.2.2.1.5.1.3. Beatrice Van Hooghelande, getrouwd met Jacob de Deckere, burgemeester
van Brugge in 1488, het jaar waarin hij stierf op 22 november. Hij werd begraven in de Onze
Lieve Vrouwkerk te Brugge.
A2.1.2.2. Lutgarde Van Aertrycke, echtgenote van Jan Van Alverdoen, zoon van Jacob,
raadgever in 1329, 1333, 1335, kleinzoon van Jacob, voogd van het hospitaal van de Potterie
in 1275.
A2.1.2.3. Bernard van Aertrycke. Eerste huwelijk met Maria Bonin, dochter van Lambert.
Tweede huwelijk met Clara van Hertsberghe, dochter van Gilles. Bernard werd begraven in
de OLV-kerk.
Bernhard had uit zijn twee huwelijken zes kinderen:
1. Jan.
2. Jeroom
3. Joris.
4. Jacob.
5. Simon.
6. Catharina.
A2.1.2.3.1. Jan Van Aertrycke, heer van Tillegem, schatbewaarder in 1377. Hij stierf in 1393
en was getrouwd met Isabella van Steelant, dochter van Robert en Catharina Van Axele. Zij
stierf in 1363 en werd, met haar echtgenoot, begraven in de kerk van St. Salvators.
Jan en Isabella hadden zes kinderen:
A2.1.2.3.1.1. Bernard Van Aertrycke, hoofdman van Brugge in 1415 en 1417. Met Isabella
Bonin, dochter van Tomas, had hij geen kinderen. Hij stierf in 1417. Hij werd begraven bij de
Minderbroeders, in de kapel van St. Sebastiaan. Op 01.05.1411deed in de kerk van SintDonaas een schenking van 39 ‘livres parisis’ ten voordele van de gevangenen van ‘de
Donckerkamer’.
Bernard had een natuurlijke dochter:
A2.1.2.3.1.1.1. Alexandrina Van Aertrycke werd kloosterzuster bij de Begijnen in Brugge.
245
A2.1.2.3.1.2. Joris Van Aertrycke, schepen van Brugge in 1366 en 1374. Hij huwde met
Cornelia Alsoens, dochter van Olivier. Hij oorkonde op 17.01.1366 dat François Van Belle
aan Jan van Aertrike, thesaurier van Brugge, een rente overgedragen heeft, gaande uit een
perceel land, waarop het huis genaamd ‘Groenevoorde’ staat, gelegenaande westzijde van de
Markt te Brugge.
Joris en Cornelia hadden twee zonen:
A2.1.2.3.1.2.1. Jacob Van Aertrycke, schepen in 1416.
A2.1.2.3.1.2.2. Joris Van Aertrycke, schepen in 1413.
A2.1.2.3.1.3. Jan Van Aertrycke, heer van Tillegem, schepen in 1370, 1373 en 1377,
raadgever in 1379. Hij is overleden in 1424. Hij was getrouwd met Johanna Van Eerneghem,
dochter van Pieter, raadgever van Filips de Goede. Zij stierf in 1415. Beiden werden in de
kerk van Sint Salvators begraven.
A2.1.2.3.1.4. Isabella Van Aertrycke. Eerste huwelijk met Michel Van Assenede, zoon van
Michel. Tweede huwelijk met Jacob Breydel, zoon van Jan en Clara de Pinckere. Zij stierf in
1395 en haar tweede echtgenoot in 1416. Beiden werden begraven in de kerk van
St. Walburga.
A2.1.2.3.1.5. Elisa Van Aertrycke, getrouwd met Nicolaas Bonin Vander Gaperie, zoon van
Nicolaas. Zij werden begraven bij de Minderbroeders.
Elisa en Nicolaas hadden een zoon:
A1.1.2.3.1.5.1. Lodewijk Bonin, ridder.
A2.1.2.3.1.6. Beatrice Van Aertrycke. Eerste huwelijk met Jacob Vande Vagheviere,
burgemeester van Brugge in 1386, zoon van Jacob. Tweede huwelijk met Gilles Van Loo,
zoon van Gauthier, raadgever in 1357. Derde huwelijk met Nicolaas Van Belle, heer van
Longhien, ridder in 1386, zoon van Nicolaas en Catharina Bonin, dochter van Jan.
Beatrice en haar tweede echtgenoot Gilles hadden een dochter:
A2.1.2.3.1.6.1. Jacqueline Van Loo, echtgenote van Tomas Bisschop.
A2.1.2.3.2. Jeroom Van Aertrycke, getrouwd met Margaretha Van Melanen.
A2.1.2.3.3. Joris Van Aertrycke, schepen van Brugge in 1356, voogd van de kinderen van
zijn broer Simon.
Joris had van zijn vrouw een zoon:
A2.1.2.3.3.1. Jan Van Aertrycke, raadgever in 1371.
A2.1.2.3.4. Jacob Van Aertrycke, hoofdman in 1385, raadgever in 1385, commandant van de
kruisboogschutters van St. Joris in 1380, één van de deelnemers aan het tornooi van Jan van
Brugge en sire van dezelfde sociëteit in 1387. Hij vertrok op 09.05.1380, aan het hoofd van
zijn kruisboogschutters tegen de Gentenaars, die hij versloeg en met volle macht, en daarop
Deinze en Geraardsbergen innam. Hij stierf op 03 Pietmaand 1405. Hij werd begraven in
246
Loppem. Hij trouwde met Maria Vande Walle, dochter van Gillis. Zij stierf op 11.04.1427 en
werd begraven in de kerk van St. Salvators.
Zeven kinderen van Jacob en Maria:
1. Jacob.
2. Jan.
3. Margaretha.
4. Joris.
5. Catharina.
6. Maria.
7. Barbe
A2.1.2.3.4.1. Jacob Van Aertrycke, raadgever van Brugge in 1407, 1408 en 1411. Hij werd
begraven in de kerk van St. Jacobs.
A2.1.2.3.4.2. Jan Van Aertrycke, hoofdman van de stad in 1415, redenaar van de prévoté,
cornet van Filips de Goede. Hij vergezelde de hertog naar Frankrijk, toen hij de dood van zijn
vader, Jan zonder Vrees, ging wreken, die vermoord werd in Montereau in 1419.
Hij trouwde met Barbara Ferteyns, dochter van Josse, en stierf in 1468. Hij werd met zijn
vrouw begraven in de St. Donaas hoofdkerk.
Vijf kinderen van Jan Van Aertrycke en Barbe Ferteyns:
1. Josse.
2. Petronella.
3. Anna.
4. Pieter.
5. Nicolaas.
A2.1.2.3.4.2.1. Josse Van Aertrycke, onbekend in Vlaanderen door het feit dat hij vrij jong
in 1470 vertrok naar de Azoren, samen met zijn vrouw Catharina Vander Haeghen, onder de
leiding van zijn schoonvader Willem Vander Haeghen.
A2.1.2.3.4.2.2. Petronella Van Aertrycke, abdis van St. Trond.
A2.1.2.3.4.2.3. Anna Van Aertrycke, echtgenote van Jan Bave.
A2.1.2.3.4.2.4. Pieter Van Aertrycke, hoofdman in 1487 en 1490, schepen in 1491. Getrouwd
met Catharina Despaers, geboren in 1446 en overleden op 17.01.1465, dochter van Marc en
Margaritha Canneel.
Pieter en Catharina hadden een zoon:
A2.1.2.3.4.2.4.1. Hector Van Aertrycke getrouwd met Cornelia Lieven, dochter van Jan.
247
Hector en Cornelia hadden vijf kinderen:
A2.1.2.3.4.2.4.1.1. Pieter Van Aertrycke, raadgever in 1508 en 1516, hoofdman in 1520,
1529, 1532, 1537 en 1541. Voogd van de school ‘Bogaerde’ in 1514. Getrouwd met
Margaritha Vanden Berghe van Gent.
A2.1.2.3.4.2.4.1.2. Filip Van Aertrycke, priester.
A2.1.2.3.4.2.4.1.3. Jacob Van Aertrycke, voogd van de school ‘Bogaerde’ in 1535.
Met Anna Ommejaegher had hij een dochter Josina Van Aertrycke, die trouwde met Pieter de
Boodt, zoon van Jacob.
A2.1.2.3.4.2.4.1.4. Margaretha Van Aertrycke trouwde met Cornelis Colins, van Oostende.
Zij hadden een dochter Cornelia Colins, getrouwd met Richard Maes, van Oostende.
A2.1.2.3.4.2.4.1.5. Cornelis Van Aertrycke had met zijn vrouw een dochter Maria Cornelia,
getrouwd met Charles d’Anatan, van Doornik, en een zoon Jan d’Anatan, die zich verbond
met Maria Van Baersdorp, dochter van Cornelis. Jan stierf in dienst van de koning van
Castille.
A2.1.2.3.4.2.5. Nicolaas Van Aertrycke, getrouwd met Johanna Versé, dochter van Gauthier
en Jacqueline Vande Velde.
Nicolaas en Jacqueline hadden twee kinderen:
A2.1.2.3.4.2.5.1. Margaretha Van Aertrycke, overleden in 1485. Zij was getrouwd met Jan
Coolbrant, overleden in 1497, zoon van Jacob en Cecile de Mil. Marguerite werd samen met
haar echtgenoot begraven in de kerk van St. Donaas.
A2.1.2.3.4.2.5.2. Pieter Van Aertrycke trouwde met Adriana Wyts, zoon van Frans.
Pieter en Adriana hadden een dochter:
A2.1.2.3.4.2.5.2.1. Barbara Van Aertrycke, getrouwd met Michel Van Quickelberghe, van
Oudenaarde.
Barbara en Michel hadden drie kinderen:
A2.1.2.3.4.2.5.2.1.1. Michel Van Quickelberghe, schepen van Brugge in 1540, hoofdman in
1541, raadgever in 1543.
A2.1.2.3.4.2.5.2.1.2. Adriaan Van Quickelberghe, raadgever van Brugge in 1546 en 1551,
schepen in 1549 en hoofdman in 1564.
A2.1.2.3.4.2.5.2.1.3. Cornelia Van Quickelberghe, echtgenote van Gerard Seclin, zoon van
Pieter, overleden vóór zijn vader, op 29.11.1540, en van Johanna Vander Schagen, dochter
van Pieter en Elisa de Nevele (de laatste met deze naam), kleinzoon van Jan, geboren op
03.07.1460 en overleden op 29.10.1541 en van Josina de la Motte, dochter van Adriaan en
Margaretha S Backers.
248
Cornelia en Gerard hadden twee kinderen:
A2.1.2.3.4.2.5.2.1.3.1. Michel Seclin, heer van Heyne, getrouwd met Françoise Van
Hembiese, dochter van Roland en Adriana de la Kethulle. Hij stierf op 05.06.1636 en werd
begraven in het klooster van de Augustijnen in Gent, samen met zijn vrouw, die overleden
was op 07.09.1599.
Michel en Françoise hadden drie kinderen:
A2.1.2.3.4.2.5.2.1.3.1.1. Pieter Seclin, priester in dat klooster in Gent.
A2.1.2.3.4.2.5.2.1.3.1.2. Jacob Seclin, gestorven aan de pest.
A2.1.2.3.4.2.5.2.1.3.1.3. Joris Seclin, ridder, heer van Heyne en Caprycke, echtgenoot van
Johanna de Schietere, dochter van Josse, heer van Malstaple en Peronne Damant.
A2.1.2.3.4.2.5.2.1.3.2. Johanna Seclin, echtgenote van Joris Sersanders, zoon van Jan.
A2.1.2.3.4.2.5.3. Barbara Van Aertrycke. Eerste huwelijk met Jacob Robe, schepen in 1499
en 1504, hoofdman in 1502, zoon van Jan. Tweede huwelijk met Jacob de Clercq. Zij stierf in
1512 en samen met haar eerste echtgenoot, overleden op 02.02.1506.
Barbe en Jacob hadden twee dochters:
A2.1.2.3.4.2.5.3.1. Anna Robe, overleden in 1529, begraven bij de Karmelietessen.
Zij was getrouwd met Jacob Vander Woestyne, zoon van Eustache en Margaretha Coolbrant.
A2.1.2.3.4.2.5.3.2. Barbara Robe, echtgenote van Cornelis Seclin, griffier van Brugge.
A2.1.2.3.4.3. Margaretha Van Aertrycke, echtgenote van Pieter Van Campen, raadgever bij de
stad in 1424 en 1444, schepen in 1431, 1433 en 1442, hoofdman in 1441.
Zij stierf kinderloos en werd begraven in de St. Walburga kerk te Brugge.
A2.1.2.3.4.4. Joris Van Aertrycke, priester in Bergues-St-Winoc.
A2.1.2.3.4.5. Catharina Van Aertrycke. Eerste huwelijk met Galis de Piastre, geboren in
Florence in Italië. Van hem had ze twee kinderen: Catharina en Madaleine.
Tweede huwelijk met Thierry Van Belzeele, van Vugereede. Zij hadden een dochter
Margaretha. Catharina stierf en 1429 en werd begraven in de kerk van de Jacobijnen.
A2.1.2.3.4.6. Maria Van Aertrycke, religieuze in St. Trond.
A2.1.2.3.4.7. Barbara van Aertrycke, echtgenote van Pieter de Witte, zoon van Jan en
Catharina van Wetteren. Zij stierf op 09.08.1415 en werd begraven in de OLV-kerk, met haar
echtgenoot die stierf op 25.09.1424.
A2.1.2.2.5. Simon Van Aertrycke, gestorven in 1371.
249
Simon had
ad van zijn vrouw twee kinderen:
A2.1.2.3.5.1. Pieter Van Aertrycke.
Aertrycke
A2.1.2.3.5.2. Filip van Aertrycke, getrouwd met Margaretha
Marg
Pietersoone,, weduwe van Jacob
Braederyck.
Filip en Margaretha hadden twee zonen:
A2.1.2.3.5.2.1.
2.1. Simon Van Aertrycke, raadgever van Brugge in 1430, tien keer schepen tussen
1433 en 1460.
A2.1.2.3.5.2.2. Jacob Van Aertrycke, schepen in 1420 en lid van de Witte Beer in 1425.
A2.1.2.3.6. Catharina Van Aertrycke, getrouwd
getrouwd met Jan Van Hertsberghe, zoon van
Bartholomeus, die stierf in 1345 en in het Begijnhof begraven werd met zijn echtgenote.
Catharina en Jan hadden een zoon Jan:
.1. Jan Van Aertrycke, die de voogd werd van de kinderen van zijn oom Simon.
Simon
A2.1.2.3.6.1.
A2.1.2.4. Maria van Aertrycke, religieuze bij Spermalie te Brugge.
A2.1.2.5. Catharina Van Aertrycke, religieuze bij de Arme Klaren.
Hier zien we het wapenschild van de Brugse tak van de Van Aertrycke waartoe Josse Van
Aertrycke behoorde. Bron: Rietstap Armorial General, Plaat XIII A.
Wapen Van Aertrycke
De geslachtswapens Van Aertrycke werden ook gevonden op sierramen, kerkversieringen en
begraafplaatsen.
graafplaatsen. Dit geslacht bestond uit vier takken, waarvan de oudste die van de heren van
Tillegem was. De vier takken hadden een licht gewijzigd wapenschild.
Van alle Vlaamse edellieden is Van Aertrycke de enige die in 2007 op de Azoren geen eigen
stamboom kreeg. Hij werd ondergebracht bij da Silveira, bij zijn vrouw Margarida,
Marg
manifest
omdat twee Portugese heraldici
ci meenden dat hij niet van adel was, omwille van de domme
redenering dat wie “da Terra” = “ Van Aarde”, dus laag bij de grond
grond noemt, toch geen
edelman kan zijn! In 2009 gaven dezelfde genealogen
genealog da Terra
erra dan wel zijn eigen stamboom.
250
Zelfs al ware Josse een gewone werkman geweest, dan nog had hij een eigen stamboom
moeten krijgen als stamvader van het geslacht da Terra op de Azoren. Al zijn kinderen,
jongens en meisjes kregen de naam da Silveira. Joz die hem later opvolgde nam de
familienaam van zijn vader aan. João da Silveira, die trouwde met D. Catarina de Brum,
kwam dan in sommige Portugese genealogieën weer in de stamboom Brum terecht. Alle
kinderen van Guilherme da Silveira bleven volgens onze Vlaamse gewoonten de familienaam
van de vader dragen. Vrije naamkeuze of genealogie à la carte noemen ze dat.
Als Vlaming en fiere Bruggeling vond ik dat het mijn plicht was, die respectvolle en edele
familie Van Aertrycke de plaats terug te geven, die haar toekwam in de genealogieën van de
Vlaamse Azorianen. Blijkbaar is de boodschap overgekomen want, in een nieuw werk van
dezelfde auteurs, dat twee jaar later verscheen nadat ik die opmerking maakte, kreeg de Terra
dan toch eindelijk zijn eigen stamboom. Maar nog steeds was het niet tot hen doorgedrongen
dat Josse Van Aertrycke behoorde tot een oerdegelijke landelijke adellijke familie.
Op de eilanden Faial en Pico hebben zich de meeste Vlamingen gevestigd. Pas in 2009
werden grondige genealogieën opgesteld van de geslachten die daar gewoond hebben.
In de ‘Genealogias de S. Miguel e Santa Maria’, 2008, van Rodrigo Rodrigues kreeg Josse
Van Aertrijke wel dadelijk een eigen stamboom.
Zoals dit het geval was bij Jacob van Brugge, gaat het ook bij Josse Van Aertrycke om een
jonge man van een welstellende, adellijke familie. Hij trok in 1470 met zijn vrouw
D. Margarida da Silveira en zijn schoonvader Willem Vander Haeghen/Guilherme da Silveira,
mee op naar de Azoren.
In Brugge was hij nog te jong om iets te hebben betekend voor onze vaderlandse geschiedenis
en staat hij bijgevolg nergens in Vlaamse officiële akten of genealogieën vermeld.
Dr. Frans Debrabandere signaleert nog volgende schrijfwijzen van de familienaam, afgeleid
naar de plaatsnaam Aertrijcke, Aertrike, Aertenryc, Aertenryk, Van Ertryck, Van Hertreyck,
Herteryckx.
Verder vonden wij nog:
Kathrine de Ertrike, 1367 de Ertrycke, 1440 van Ertrycke
1368-75: Aertrijcs, Weerde, 1401 Van Heertrike, Leuven, 1478 Van Artriken, Lier.
1560 Joost Van Eertryck, Diest; 1703 Van Heyntrijck, Bekkervoort.
Gegevens uit de ‘registen op de oorkonden’ door Schouteet:
04.01.1315: Greta en Marie van Aertrike bij de overdracht van een huis.
02.1329: Bernard van Aertrike.
12.02.1330, 29.01.1332, schepen van Brugge.
30.10.1348; 26.05.1365: Symoen van Aertrike, schepen van Brugge.
20.04.1351; 27.09.1354: Jan van Aertrike, leenman van de graaf.
17.01.1366: Jan van Aertrike, thesaurier van Brugge
06.12.1357; 17.06.1366; 20.02.1367; 05.09.1370; 06.12.1357, schepen van Brugge,
04.1371: Lysebete van Aertrike. 27.11.1397: Philips Van Etrike, schepen van Brugge.
30.03.1411: Bernaerd van Aertricke.
251
28.01.1413: Philips van Aertricke, schepen van Brugge.
08.12.1435: Jan van Aertricke, zoon van Jacob, leenman van Lodewijk van Moerkere
in zijn leenhof van Heist
13.08.1452: Symoen van Aertrike, schepen van Brugge
Parochieregisters Brugge:
Geboorten: Aertryck 1685, Artryck 1701. Huwelijken: Aertrycks 1697.
Sterfgevallen: Aertrycke 1679.
In de 18de eeuw kwam die familienaam niet meer voor in de parochies van Brugge en de
randgemeenten.
Het geslacht Van Aertrycke leeft tot op heden voort onder de Portugese benaming ‘da Terra’.
11b. Stamboom van Joz da Terra.
Op de Azoren werd de naam ‘da Terra’ aangenomen. De Vlaamse naam ‘Van Aertrycke’
betekent ‘Van de gemeente Aertrycke’. Aertrycke kreeg die naam eeuwen geleden omdat de
grond daar rijk was door leemachtige zandgronden op een kleiige ondergrond. Een zeearm
was tot daar in het binnenland doorgebroken en daar rijke kleigrond afgezet.
Aertrycke betekent dus ‘rijke grond, vruchtbare aarde’, in het Portugees Terra rica, Terra
fertil. De letterlijke vertaling van ‘Van Aertrycke’ ware in het Portugees geweest ‘da Terra
Rica of da Terra Fertil’. In de praktijk is de kortste naam het handigst. Het is dus Joz da Terra
geworden. Zo is het, maar een naam van een gemeente vertaal je eigenlijk niet.
Portugese genealogen verspelen daar een ganse bladzijde uitleg aan: Josse van Aaarde (sic).
Naar Van Aertrycke werd nooit enig genealogisch, noch geschiedkundig onderzoek verricht.
Zo werd gemakshalve aangenomen dat wie Van Aa(a)rde noemt, wel moest behoren tot de
“estrato popular”, la souche populaire, iemand uit het gewone volk. Daardoor maakten de
auteurs zich hopeloos belachelijk.
Dat Van Aertrycke net behoorde tot de fine fleur van de toenmalige lage landadel, snappen
hedendaagse genealogen, afstammelingen van vroegere Portugese ridders nog niet. Zou de
rijke ridder Willem Vander Haeghen geduld hebben dat zijn dochter Margarida zou trouwen
met een straatvegertje? Forget it.
*
De naamgeving van personen berust in Portugal op de vrije keuze. Ik vraag me af “vrije keuze
van wie”? Van de familieleden uit de 15de eeuw, van de 21ste eeuw of ergens daartussen? Of
van Portugese genealogen, meestal afstammelingen van ridders, en die nu eens een persoon
bij één familie onderbrengen, dan weer eens bij een andere. Sommige Portugese genealogen
brengen aangetrouwde Peixoto en Arriago bij Terra onder. Anderen ontmantelen de
stamboom Terra, omdat ze vermoeden dat het toch maar gaat om ‘volksmensen’. Voor
Portugese emigranten die hun voorouders zoeken, leidt dit tot een enorme verwarring. De
Portugese stamboom Terra is daar een typisch voorbeeld van, terwijl de Vlaamse stambomen
met één vaste familienaam van de vader, over de eeuwen heen, veel overzichtelijker zijn. Bij
ons loopt ge niet zo’n erg risico geestesgestoord te geraken door het opmaken van stambomen
(dit is louter een vaststelling en uitdrukkelijk geen insinuatie).
252
Zou een genealoog niet doodeerlijk zijn, dan zou dit kunnen leiden tot een verfraaiing van de
eigen stamboom en die van verwante families, maar ook tot een denigrerende voorstelling van
niet bepaald bevriende geslachten.*
Sommige Portugese genealogen vermoeden dat Josse Van Aertrycke in 1468 landde op het
eiland Faial, in het gezelschap van ridder Josse de Hurtere, die kapitein van dat eiland werd.
Ik heb enkele bedenkingen bij deze voorstelling van de feiten. Als Josse in 1468 zou
aangekomen zijn op Faial, een majoraat oprichtte in 1545 en stierf in 1546, dan zou hij 78 jaar
geleefd hebben op de Azoren. Bij zijn aankomst daar moet hij toch minstens 19 jaar oud
geweest zijn. Hij is dan in 1546 gestorven op de ouderdom van 93 jaar. Dan zou hij in Brugge
geboren zijn in 1451. Dat hij 93 jaar oud werd is niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk.
Het is trouwens weinig waarschijnlijk dat D. Margarida da Silveira, echtgenote van Josse Van
Aertrycke, twee jaren vroeger op de Azoreneilanden zou aangekomen zijn dan haar vader,
Willem Van der Haeghen.
Het is logischer aan te nemen dat Josse Van Aertrycke, van de Brugse tak Van Aertrycke, op
de Azoren aangekomen is in 1470, op de ouderdom van ca 19 jaar, dat D. Margarida da
Silveira geboren is in Brugge rond 1452, en dat Josse en D. Margarida reeds getrouwd waren
in 1470 vóór de afreis per zeilboot vanuit Brugge, bootreis geleid door D. Margarida’s vader,
Willem Vander Haegen. Joz da Terra heeft dan nog 76 jaar geleefd op Faial.
Joz da Terra vestigde zich definitief dichtbij de kust, op het noordelijke deel van het eiland
Faial beheerd door de Hurtere, op de plaats “Espalamaca” genaamd naar de Vlaming
Speldemaeckere. De overige leden van de groep trokken met Willem Vander Haeghen verder
naar het eiland S. Jorge.
Josse Van Aertrycke heeft, net zoals Willem Vander Bruyn, nooit de ambitie gehad om
gouverneur te worden van één van de eilanden.
Ter herinnering aan het verre vaderland, dat ze nooit meer zouden terug zien, gaven de
Vlamingen aan de rivier in hun gebied de naam van ‘Ribeira dos Flamengos’, tot aan de grens
van de gemeente met dezelfde naam “Flamengos”. Het gedeelte van de rivier verder naar de
zee toe, kreeg de naam van Ribeira do Salvador, die de patroonheilige is van de hoofdkerk
van Horta, zoals dat ook in Brugge de kerk van St. Salvator is.
A. Joz da Terra, O Velho (de Oude), geboren in Brugge, trouwde daar met D. Margarida
da Silveira, dochter van Guilherme da Silveira en D. Margarida Sabuia.
In de nabijheid van zijn woonst richtte Joz da Terra op Faial een kapel op ter ere van O.L.V.
van de Onbevlekte Ontvangenis (Conceição). Dit werd later een kerk, zetel van de parochie
met dezelfde naam.
In 1597 vernietigden Engelse troepen alle kerken, kloosters en particuliere woningen. Op de
ruïnes van de kerk en op het domein van de Utra’s bouwden de Jezuïeten later een majestueus
college, de grootste van de Azoren.
253
Joz da Terra, de Oude, stichtte een majoraat op 01.06.1545. Hij liet per testament van
01.06.1546 zijn deel na aan zijn zonen João (A1) en Manuel (A2), en in geval van overlijden
van beiden, aan zijn jongste zoon Joz da Terra, de Jonge (A3), en vervolgens aan diens oudste
Gaspar Homem da Silveira (A2.2.1.1.). Eigenlijk was het José de Arriaga, die langs moeders
kant afstamde van João da Silveira, die door bedrog eigenaar werd van de nalatenschap van
Joz da Terra de Oude. Zowel Joz da Terra als D. Margarida da Silveira zijn beiden overleden
in het gehucht dos Flamengos op Faial, dat nu nog bestaat.
Zeven kinderen van Joz da Terra, O. Velho en D. Margarida da Silveira:
A1. João da Silveira.
A2. Manuel da Silveira.
A3. Joz da Terra, O Moço.
A4. Francisco da Silveira.
A5. D. Bárbara da Silveira.
A6. D. Catarina da Silveira.
A7. António da Silveira.
A1. João da Silveira, de oudste zoon van Joz da Terra en D. Margarida da Silveira, op het
eiland Faial getrouwd met D. Catarina de Brum, de enige dochter van Guilherme de Brum en
van D. Violante Vaz Pereira Pimentel. Haar ouders zijn waarschijnlijk overleden op het eiland
Madeira.
João werd door zijn moeder aangesteld als eerste beheerder van de eerste kapel die zij gesticht
had op 12.06.1529. Hij erfde eveneens het majoraat van zijn vader.
João da Silveira is overleden tussen 26.05.1573, datum waarop hij de rekeningen voorlegde
van het majoraat van zijn vader en vóór 16.01.1583, datum waarop deze rekeningen werden
voorgelegd door zijn broer Manuel.
Vier kinderen van João en D. Catarina:
1. Guilherme de Brum.
2. António de Brum da Silveira (ook: da Silveira de Brum).
3. Antónia da Silveira.
4. Paula da Silveira.
A1.1. Guilherme de Brum. Hij was één van de getuigen bij de akte die het testament van zijn
grootvader Joz da Terra, O Velho, in 1553 vervolledigde. Meer weten we over hem niet.
A1.2. António de Brum da Silveira, geboren in Feteira op het eiland Faial. Hij was eveneens
getuige bij de akte die in 1553 ondertekend werd door Joz da Terra. Hij was kapitein.
Eerste huwelijk met zijn nicht D. Violante Luís.
Tweede huwelijk met D. Beatrix Evangelho, van het geslacht Peixoto.. Zij was de eerste
beheerster van het majoraat ingesteld door haar grootvader Gaspar Roiz Evangelho, die in de
gemeente “Espírito Santo de Feteira op het eiland Faial woonde. Zij was de dochter van Rui
Dias Evangelho en van D. Isabel de Carvalho Peixoto. De afstamming komt volgens andere
auteurs bij Peixoto omdat de familienaam langs vrouwelijke kant zou verkozen geweest zijn.
254
a. Twee zonen uit het eerste huwelijk van António en D. Violante:
1. Gaspar Homem de Brum da Silveira.
2. Braz da Silveira.
A1.2.1. Gaspar Homem de Brum da Silveira, ordonnantiekapitein.
Eerste huwelijk met D. Beatrix Machado, dochter van Nuno Machado en D. Bárbara Dias,
inwoners van Cedros, in het noorden van Faial. Tweede huwelijk met D. Luzia Furtado de
Mendonça, overleden in 1646.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk van Gaspar met D. Beatrix:
A1.2.1.1. Gaspar Homem da Silveira, in Horta getrouwd met D. Inês Paim da Câmara e
Silveira, van het geslacht Paim (ca 1637-19.01.1722). Zonder nageslacht.
Hij was een persoon die respect afdwong. Zo bijvoorbeeld bij aanvallen van vijanden op het
eiland, meestal Algerijnen, vergezelde hij de kloosterzusters, die zich terugtrokken in het fort
van Morea de Castelo Branco. Hij moest eigenlijk de erfenis ontvangen hebben van zijn
betovergrootvader Joz da Terra, de Oude en niet José Arriaga.
A1.2.1.2. António de Brum da Silveira, geboren in Cedros en er overleden op 20.06.1650.
A1.2.1.3. D. Ana da Silveira, overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 04.04.1676.
In Horta getrouwd met haar neef Gonçalo Pereira Machado. Met nageslacht bij Machado.
A1.2.2. Braz da Silveira, administrateur van de kapel van S. Pedro op het eiland Faial.
Eerste huwelijk met D. Maria de Vargas. Tweede huwelijk met D. Maria Goulart.
a. Vier kinderen uit het eerste huwelijk van Braz met D. Maria de Vargas:
A1.2.2.1. Luís da Silveira, overleden in Faial bij zijn terugkeer naar de Azoren. Hij voer op de
‘Espírito Santo’ ten noorden van Rio de Janeiro, waar het gekend is dat hij getrouwd was en
drie zonen had, en een dochter die overleden is in Pico. Namen zijn ons onbekend.
A1.2.2.2. António da Silveira getrouwd met D. Helena Lopes, Met nageslacht. Uitgestorven.
A1.2.2.3. Pedro da Silveira vestigde zich in Brazilië.
A1.2.2.4. D. Luzia da Silveira, op het eiland Faial getrouwd met João de Melo.
Zij hadden een zoon:
A.1.2.2.4.1. Pedro da Silveira de Melo, geboren in Faial, gemeenteraadslid van Horta in 1680.
Administrateur van de kapel van S. Pedro. Getrouwd met D. Maria Goulart da Silveira.
Zeven kinderen van Pedro en D. Maria:
1. António de Brum da Silveira, geboren op 21.08.1665.
2. D. Catarina de Brum da Silveira, geboren in 1667.
3. Maria Silveira, geboren op 14.01.1672.
4. Mateus da Silveira, geboren op 28.01.1677.
255
5. Bárbara de Brum da Silveira, geboren op 05.10.1677.
6. Amaro de Brum da Silveira, geboren in Flamengos op 19.01.1681 en overleden op
28.08.1745.
7. Manuel, geboren op 07.06.1684.
A.1.2.2.4.1.1. António de Brum e Silveira, geboren in Flamengos op 21.08.1665. Beheerder
van de kapel van S. Pedro. Op 13.11.1690 getrouwd in Flamengos met D. Josefa da Luz,
geboren in Horta, dochter van António Gomes en D. Margarida Luísa.
Zeven kinderen van António en D Josefa:
1. António.
2. Maria.
3. Manuel da Luz.
4. D. Catarina de Brum da Silveira.
5. Rosa Francisca.
6. Ana Maria.
7. João.
A1.2.2.4.1.1.1. António, geboren in Flamengos op 16.08.1691.
A1.2.2.4.1.1.2. Maria, geboren in Flamengos op 11.09.1692.
A1.2.2.4.1.1.3. Manuel da Luz, geboren in Flamengos op 19.04.1697. Broeder.
A1.2.2.4.1.1.4. D. Catarina de Brum da Silveira, geboren in Flamengos op 18.02.1694 en
overleden op 28.10.1758. In Flamengos getrouwd op 03.03.1710 met Francisco Silveira
Armão. Met nageslacht bij Silveira.
A1.2.2.4.1.1.5. Rosa Francisca, geboren in Flamengos op 01.03.1699. Zuster in het klooster
van da Glória, samen het haar zuster Ana Maria. Zij schonken hun eigendommen aan José de
Arriaga, als bedanking voor de begrafeniskosten van hun moeder, die hij betaalde (volgens
het testament van José).
A1.2.2.4.1.1.6. Ana Maria, geboren in Flamengos op 13.10.1701, geprofest in het klooster van
de Glória in Faial.
A1.2.2.4.1.1.7. João, geboren in Flamengos op 31.01.1704.
A1.2.2.4.1.2. D. Catarina de Brum da Silveira, geboren in de wijk dos Flamengos op
30.10.1667, overleden op 11.01.1705 en begraven in de hoofdkerk.
In Horta op 24.08.1688 getrouwd met João de Arriaga (Jean Dharriague), geboren in Bayonne
in 1652 en overleden in Horta op 30.06.1716. Zoon van Salvador de Arriaga, geboren in
Logar de Alza, nabij S. Sebastiaan de Biscaia/Spanje en van D. Maria Iribarren.
João vestigde zich op het eiland Faial gedurende het laatste kwartaal van de 17de eeuw, waar
hij handel dreef, consul was van Frankrijk en viceconsul van Republiek Génova. Hij richtte
een majoraat op.
*
Vier kinderen van D. Catarina en João de Arriaga: (andere auteurs brengen die onder
bij Arriaga, in naam van de vrije keuze).
256
1. João de Arriaga.
2. José de Arriaga Brum da Silveira.
3. João II
4. Bartholomeu.
A1.2.2.4.1.2.1. João de Arriaga, overleden zonder nageslacht.
A1.2.2.4.1.2.2. José de Arriaga, geboren in Bayonne op 04.03.1691 in Faial en overleden in
de wijk hoofdkerk van Horta op 14.11.1766. Hij was consul van Frankrijk in Horta voor
Lodewijk de XIVde op 10.10.1716, bevestigd door een koninklijk besluit van 09.06.1717,
rechter van de wezen van Faial op 18.11.1737, raadgever van de gemeente van Horta en
griffier van de Santa Casa da Misericórdia. Hij was een fervent katholiek. Hij volgde zijn oom
Amaro op als beheerder van de kapel en van dienst goederen. Hij stichtte zelf een majoraat.
In Lissabon, in de kerk van O.L.V. das Necessidades op 08.09.1713 getrouwd met D. Catarina
Naudin de Peyelongue, geboren in Bayonne. Dochter van Claude Gilles Naudin, geboren in
Parijs, ingenieur, en van Louise de Peyrelongue, eveneens van Bayonne.
José en D. Catarina hadden zes kinderen:
1. Maria Ángela de Jesus.
2. João de Arriaga Brum da Silveira.
3. Catarina Naudin Brum da Silveira.
4. Miguel.
5. D. Bárbara.
6. José de Arriaga Brum da Silveira.
A1.2.2.4.1.2.2.1. Maria Ángela de Jesus, geprofeste religieuze in het klooster van de Glória.
A1.2.2.4.1.2.2.2. João de Arriaga Brum da Silveira, jong overleden.
A1.2.2.4.1.2.2.3. Catarina Naudin Brum da Silveira, ongehuwd overleden.
A1.2.2.4.1.2.2.4. Miguel de Arriaga Brum da Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk van
Horta op 27.07.1716 en overleden in Lissabon op 25.02.1773.
Baccalaureaat Rechten (U.C), bij de magistratuur in 1742, rechter in Funchal sinds
29.04.1747, conservator van de universiteit van Coimbra op 24.11.1758, rechter van de Casa
da Suplicação op 02.09.1764.
Ridder van de Orde van Christus op 02.02.1765, directeur en voorlopige schatbewaarder van
de Munt op 07.09.1769 en koninklijk secretaris bij de graaf de Lippe.
Hij erfde het grote huis van zijn voorouders in Faial, die na zijn kinderloos overlijden,
overging naar zijn broer José.
Op 02.02.1769 in Lissabon/Ajuda getrouwd met D. Mariana Joaquina Apolónia de Vilhena
Coutinho, geboren in Arcos de Val-de-Vez op 16.08.1748 en overleden in Oeiras op
18.10.1820, dochter van D. Inácia Clara de Vilhena Coutinho, zuster van de eerste markies
van Soydos, geboren in Anjos/Lissabon en van Rodrigo António da Costa Pereira, geboren in
Arcos de Val-de-Vez/Salvador op 16.08.1722, luitenant-kolonel van de Infanterie, gouverneur
van Malgaço, legersergeant en meester van het kamp van de Auxiliares van Basto, majoor van
de milities in Braga, notaris van de Câmara Eclesiástica van Braga, ridder met wapenschild op
10.07.1733, ridder van het Koninklijk huis sinds 09.02.1761, ridder van de Orde van Christus.
257
Kinderloos huwelijk.
A1.2.2.4.1.2.2.5. D. Bárbara Naudin de Arriaga, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op
27.06.1717 en overleden in Angústias op 16.07.1772.
In de kapel van S. Pedro, in Feteira/ Faial getrouwd op 16.08.1745 met Guilherme Street,
geboren in Horta/Angústias op 15.11.1711 en er overleden op 10.06.1789. Hij zou consul van
Engeland geweest zijn op Faial. Zoon van John Street, geboren in Londen in 1687 en
overleden in Angústias/Horta op 09.06.1755, handelaar in Horta, en van D. Josefa dos Ramos
da Silveira Borges, geboren in Angústias en er getrouwd op 05.02.1708. Kleinzoon langs
vaders kant van William Street, geboren in Londen, handelaar in Horta, en van Elisabeth
Street, geboren in Londen in 1667 en overleden in Horta/Angústias op 25.09.1712. Kleinzoon
langs moeders kant van Bartolomeu da Silveira en van D. Maria Rodrigues.
D. Bárbara en Guilherme hadden vier kinderen:
1. José Street.
2. João Street de Arriaga Brum e Cunha.
3. D. Mariana Catarina Street de Arriaga.
4. Guilherme Street de Arriaga Brum da Silveira e Cunha.
A1.2.2.4.1.2.2.5.1. José Street, geboren 1700 op Faial. Rechter in Angra op het eiland
Terceira. Scheepslader op S. Miguel. In Lissabon getrouwd met D. Ana Joaquina Inácia da
Cunha. Hij richtte met haar een majoraat op van een kapitaal van 117.880§000 reis, dat o.a.
het landgoed van Carnide bevatte.
A1.2.2.4.1.2.2.5.2. João Street de Arriaga Brum e Cunha, geboren in Angústias op
15.04.1746 en er overleden op 21.03.1812, begraven in het klooster van S. Francisco.
Ordonnantiekapitein, gemeenteraadslid van de gemeente Horta en legerwacht van de douane
van Horta in 1776. Getrouwd met D. Francisca Xavier Borges da Câmara Arriaga. Zonder
nageslacht.
A1.2.2.4.1.2.2.5.3. D. Mariana Catarina Street de Arriaga, geboren in Angústias op
06.08.1754 en overleden in Lissabon/Carnide op 13.12.1832. In Angústias/Horta getrouwd op
15.09.1771 met João Inácio Pimentel de Mesquita. Met nageslacht bij de familie Mesquita
Pimentel.
A1.2.2.4.1.2.2.5.4. Guilherme Street de Arriaga Brum da Silveira e Cunha, geboren in
Angústias op 03.04.1757 en overleden in Lissabon/Lapa op 28.10.1826.
Tweede beheerder van het majoraat van Carnide. Op 12.09.1793 in Angústias getrouwd met
zijn nicht D. Maria Bárbara Street de Arriaga Pimentel de Mesquita, van het geslacht
Mesquita Pimentel.
Guilherme en D. Maria hadden drie kinderen:
1. D. Catarina.
2. D. Bárbara
3. José Street de Arriaga e Cunha.
258
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.1. D. Catarina Street de Arriaga e Cunha, geboren in Lissabon/Sta.Catarina.
Getrouwd in het oratorium van haar vader in de Rua das Trinas in Lissabon/Lapa op
21.06.1827 met José Luís Rangel de Quadros, geboren in Aveiro/S. Miguel rond 1800 en
overleden in Lissabon/S. Mamede op 29.01.1857, baccalaureaat kerkelijk recht (U.C.) ,
rechter in Alcácer do Sal op 23.06.1818, rechter in Mocambo op 09.03.1822, adjudant van de
Procureur generaal van de Kroon, ridder in de Orde van Christus op 06.04.1818, ridder van
het Koninklijke huis.
Zoon van Miguel Rangel de Quadros da Costa Monteiro, geboren in 1761, hoofdkapitein van
de Ordonnanties van Aveiro, Heer van de majoraten dos Santos Mártires de Aveiro en van de
kapel van S. José van Évora, en van D. Maria Bárbara Rangel de Quadros Borges de Queiroz.
O. a. hadden D. Catarina en José volgende dochter:
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.1.1. D. Maria do Carmo Street Rangel de Quadros, geboren in
Lissabon/Mamede op 15.05.1834. Getrouwd met Pedro Joyce op 30.06.1859. Met nageslacht
bij Joyce.
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.2. D. Bárbara Joaquina Street de Arriaga, geboren in Carnide op
05.03.1800 en overleden in Angústias op 07.11.1871.
Eerste huwelijk in Lissabon/Lapa op 22.02.1827 met haar neef Miguel Maria Borges da
Câmara. Met nageslacht. Tweede huwelijk met José Cury da Câmara Cabral. Met nageslacht
bij de familie Gago.
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.3. José Street de Arriaga e Cunha, geboren in Lissabon/Carnide op
18.08.1805 en daar overleden op 19.03.1885. Eerste burggraaf van Carnide sinds 17.05.1871.
In 1833 in Londen getrouwd met Jane Caroline Sterman, geboren in Lourdes en overleden n
Lissabon, protestanten, dochter van John Sterman en Margaret Sterman, beiden geboren in
London.
O.a. hadden José en Jane twee zonen:
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.3.1. Guilherme Street de Arriaga e Cunha, geboren in Lissabon/Carnide op
13.10.1835 en er overleden op 25.02.1898. Baccalaureaat Rechten (U.C.), eerste secretaris
van de Portugese legatie in Rome, Washington, Berlijn en Madrid, buitengewone
afgevaardigde minister bij de Heilige Stoel, 2de graaf van Carnide, Pair van het koninkrijk in
1895, 4de en laatste administrateur van het majoraat van Carnide.
Ridder van het Koninklijke huis, commandeur in de Orde van Christus, ridder in de Orde van
O.L.V. van Conceição de Vila Viçosa, enz...
In 1885 getrouwd met D. Sofia Lívia Ferrari Schindler, geboren in Lissabon/Sagrado Coração
de Jesus op 04.06.1856 en overleden op 19.05.1912, dochter van Gaspar Schindler en van
D. Maria Lívia Ferrari.
O.a. twee zonen van Guilherme en D. Sofia:
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.3.1.1. José Street de Arriaga e Cunha, geboren in Lissabon/Carnide op
23.09.1887 en overleden in Lissabon in 1961.
259
Burgerlijk ingenieur, lid van de Algemene Vergadering van de provincie van Estremadura en
raadgever van het gemeentebestuur van Lissabon. In de kapel van de Quinta da Vígia in
Sintra op 04.07.1916 getrouwd met D. Maria Teresa van Zeller Castra Pereira van de familie
Canto.
O.a. één zoon van José en D. Maria:
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.3.1.1.1. José Street de Arriaga e Cunha, overleden in Lissabon op
04.10.1903. Directeur van de Gasmaatschappij en van de Papiercompagnie van de Prado.
Getrouwd met D. Josefina Barragan y Molina, dochter van António Barragan en van D. Maria
Molina.
Een zoon van José en D. Josefina:
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.3.1.1.1.1 José Manuel Street de Arriaga e Cunha, geboren in Lissabon op
25.07.1924. Landbouwingenieur, 3de graaf van Carnide sinds 15.10.1965. In de kapel van het
Paleis Palmela in Lissabon/S. Mamede op 30.05.1950 getrouwd met D. Maria Luisa de Sousa
en Holstein Beck. Met nageslacht bij de familie Borges.
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.3.1.2. Guilherme Street de Arriaga e Cunha, geboren in Sintra op
31.08.1888. Getrouwd in de kapel van de Quinta da Vígia in Sintra op 11.08.1915 met
D. Maria Isabel van Zeller Castro Pereira, van de familie Canto. Met nageslacht.
O.a. één dochter van José en D. Josefina:
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.3.1.2.1. D. Maria Amália Street de Arriaga e Cunha, geboren in
Lissabon/Lapa op 28.07.1873 en overleden in Lissabon/Benfica op 18.11.1928.
Getrouwd in Lissabon/Mercês op 08.09.1902 met Fernando Manoel de Mendonça CôrteReal, geboren in Lissabon/S. Cristovão op 20.01.1867 en overleden in Lissabon/Benfica op
24.09.1932, heer van de Quintal do Portal Novo in Benfica, zoon van Duarte Manoel de
Noronha, 5de markies van Tancos en 11de graaf van Ataláia, en van D. Maria Bernardina de
Mendonça Côrte-Real de Sousa Tavares.
O.a. een dochter van D. Maria en Fernando:
A1.2.2.4.1.2.2.5.4.3.1.2.1.1. D. Maria de Lourdes Street Manoel, geboren in Lissabon/Benfica
op 03.04.1909.
In de kapel van de Quinta do Portal Novo in Lissabon/Benfica op 26.01.1929 getrouwd met
André Luís Francisco de Meireles do Canto en Castro. Met nageslacht bij de familie Meireles.
A1.2.2.4.1.2.2.6. José de Arriaga Brum da Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta
op 24.03.1721 en overleden in Horta/Angústias op 28.08.1792, begraven in de kerk van het
klooster van de Glória. Baccalaureaat Rechten (U.C.), directeur van de Koninklijke domeinen
op de Azoren sinds 19.02.1765, rechter van de Casa da Suplicação op 22.02.1779,
administrateur van de goederen van de Jezuïeten die het land uitgezet werden..
260
Hij was consul van Rusland op Faial, ridder in de Orde van Christus, sinds 12.07.1763.
Per procuratie in de register Sta Isabel van Lissabon getrouwd op 23.01.1765 met
D. Francisca Josefa Borges da Câmara, dochter van kapitein Inácio Ferreira de Sousa en zijn
vrouw D. Rosa Francisca Borges da Câmara, afkomstig van Angra.
Tien kinderen van José en D. Francisca Josefa:
A1.2.2.4.1.2.2.6. 1. João de Arriaga.
A1.2.2.4.1.2.2.6. 2. Ana de Arriaga.
A1.2.2.4.1.2.2.6. 3. Rosa de Arriaga en
A1.2.2.4.1.2.2.6. 4. Maria de Arriaga. Meer is er over hen voorlopig niet gekend.
5. Rita Emerenciana.
6. António de Arriaga Brum da Silveira.
7. D. Francisca Josefa Borges da Câmara (zelfde naam als haar moeder).
8. Manuel José de Arriaga Brum da Silveira.
9. Miguel José de Arriaga Brum da Silveira.
10. Sebastião José de Arriaga Brum da Silveira.
A1.2.2.4.1.2.2.6.5. Rita Emerenciana, geprofeste religieuze in S. João van Faial.
A1.2.2.4.1.2.2.6.6. António de Arriaga Brum da Silveira, luitenant-kolonel van de Artillerie.
Ongehuwd overleden.
A1.2.2.4.1.2.2.6.7. D. Francisca Josefa Borges da Câmara, geboren in Angústias op
20.01.1766 en er overleden op 08.08.1806, begraven in het klooster van St. Francisco.
Getrouwd met haar neef João Street de Arriaga Brum da Silveira, zonder nageslacht.
A1.2.2.4.1.2.2.6.8. Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, geboren in Angra op
05.01.1768 en overleden in Lissabon/Sta Isabel op 11.04.1833. Baccalaureaat Rechten,
raadsheer van het arrondissement Angra op 28.06.1790, provisor van de rechtbank het
arrondissement Santarém op 26.11.1798, raadsheer van het Hof van Beroep van Porto op
22.09.1801, raadsheer van de Casa da Suplicação op 06.03.1823, magistraat bij hoogverraad
op 24.03.1825, raadsheer van het panel van raadsheren van het Paleis op 21.06.1826..
Ridder in de Orde van Christus op 14.07.1804, ridder van het Koninklijke huis op 27.07.1825
en van de raad de S.M.F op 05.05.1826.
Door het afsterven van zijn schoonvader, kapitein-generaal Melo e Castro, werd hij samen
met de bisschop van Angra benoemd tot lid van het voorlopig gouvernement van de Azoren,
waar hij in dienst bleef tot 1795. Toen werd hij verplaatst naar het continent wegens
onenigheid met de bisschop.
In de kathedraal van Angra getrouwd met D. Francisca Maria de Assis de Melo e Castro,
geboren in Lissabon, dochter van Diniz Gregório de Melo e Castro,de tweede kapiteingeneraal van de Azoren (1774-1793), en van D. Ana Joaquina de Menezes. Zonder
nageslacht.
261
A1.2.2.4.1.2.2.6.9. Miguel José de Arriaga Brum da Silveira, geboren in Horta/Angústias op
22.03.1776 en overleden in Macau op 13.12.1824. Baccalaureaat Rechten (U.C.), rechter in
de wijk Ribeira in Lissabon op 09.05.1800, Rechter bij het Tribunaal van Beroep in India,
algemeen auditeur van Macau waar hij toekwam op 22.06.1802 en er resideerde tot aan zijn
dood in 1824, na een politieke loopbaan verbonden aan de geschiedenis van Macau, vooral in
verband met zijn functie van auditeur.
Hij was ridder van het Koninklijke huis, commandeur in de Orde van Christus, van O.L.V. da
Conceição van Vila Viçosa en da Torre e Espada. Lid van de staatsraad op 20.05.1811 en van
de raad van de Koninklijke domeinen op 29.11.1816. Burgemeester van Hortal op
25.06.1812. Hij was gedurende een periode plaatsvervangend gouverneur van Macau en
leidde de conservatieve partij, die opkwam tegen de liberale partij. Hij woonde in de wijk van
de kathedraal in een huis met privéoratorium.
In Macau in de kapel van de huizen van zijn schoonvader in 1808 getrouwd met D. Ana
Joaquina de Almeida, geboren in Macau/S. Lourenço op 21.08.1788 en overleden in de wijk
kathedraal in Macau op 13.06.1841, dochter van Januário Agostinho de Almeida, baron van
São José de Porto Alegre, en van D. Maria Josefa Gomes. Met nageslacht in Macau bij het
geslacht Arriaga. ‘Famílias Macaences’ van Jorge Forjaz hebben we niet kunnen consulteren.
Eén natuurlijke zoon van Miguel:
A1.2.2.4.1.2.2.6.9.1. Miguel Maria Borges da Câmara, geboren in Lissabon/S. José op
05.10.1800. Toen hij 10 jaar oud was werd hij gedoopt als zoon van onbekende ouders. Die
toestand duurde nog voort toen hij zij liet inschrijven aan de universiteit van Coimbra.
Baccalaureaat Rechten (1822), adjudant van zijn oom Manuel José bij de politiediensten.
Magistraat van Faial in 1826.
In Lissabon/Lapa getrouwd op 22.02.1827 met zijn nicht D. Bárbara Joaquina Street de
Arriaga.
Twee kinderen van Miguel en D. Bárbara:
A1.2.2.4.1.2.2.6.9.1.1. Miguel Street de Arriaga, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op
25.10.1828 en overleden in Lissabon o 22.10.1894. Baccalaureaat Rechten (U.C.), secretaris
van het burgerlijk gouvernement van Horta (1852-1882), journalist, poëet, dramaturg, stichter
van het dagblad “O Faialense”, samen met Dr. José Afonso Botelho de Andrade.
In de hoofdkerk van Horta getrouwd op 14.02.1854 met D. Carlota Jesuina de Oliveira,van
het geslacht Oliveira.
Twee kinderen van Miguel met D. Carlota:
A1.2.2.4.1.2.2.6.9.1.1.1. Guilherme de Oliveira Arriaga, geboren in de wijk hoofdkerk op
12.01.1858 en overleden op 14.06.1942. Eerste huwelijk met D. Maria James, overleden op
03.11.1884.
262
Tweede huwelijk in Lissabon/Alcântara op 08.04.1887 met D. Maria Joaquina Gonçalves
Zarco da Câmara, geboren op 16.10.1870 en overleden op 08.08.1889, dochter van Luís
Maria Gonçalves Zarco da Câmara (1848-1893) en van D. Maria Carlota da Cunha e Menezes
(Lumiares). Met nageslacht.
Derde huwelijk met D. Emília Laqui de Alcântara.
O.a. een dochter uit het derde huwelijk van Guilherme met D. Emília:
A1.2.2.4.1.2.2.6.9.1.1.1.1. D. Maria Luisa Alcântara, op 06.06.1921 getrouwd met Carlos
Ferin Cunha. Met nageslacht bij Ferin.
A1.2.2.4.1.2.2.6.9.1.1.2. D. Helena de Oliveira Arriaga, geboren in de wijk hoofdkerk in
1868. Getrouwd in Angústias op 01.11.1889 met Guilherme de Moura Lape van het geslacht
Lounet.
A1.2.2.4.1.2.2.6.9.1.2. D. Maria Bárbara, geboren op 16.04.1830.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10. Sebastião José I de Arriaga Brum da Silveira, geboren in de wijk
hoofdkerk van Horta/Angústias op 13.04.1774 en in Lissabon/Ajuda overleden op
08.02.1826. Generaal van de Artillerie. Hij nam deel aan de oorlog op het schiereiland,
namelijk in de slag om Vitória en de belegering van Bayonne. Hij was gouverneur van het
eiland S. Miguel en van het fort van S. Julião da Barra. Gedecoreerd met de Torre e Espada,
Orde van O.L.V. van Conceição van Vila Viçosa en het Spaanse kruis van Vitória.
In Lissabon/Sta Isabel op 18.07.1815 getrouwd met D. Maria da Piedade Cabral da Cunha
Godolfim, geboren in Torres Novas/Santiago op 20.03.1861., dochter van Inácio José Cabral
da Cunha Godolfim, ridder van het Koninklijke huis sinds 22.07.1787, en van D. Eugénia Rita
da Piedade Maia de Figueiredo.
Vier kinderen van Sebastião José I en D. Maria:
1. D. Eugénia.
2. D. Francisca.
3. D. Maria.
4. Sebastião José II
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.1. D. Eugénia Maria da Piedade de Arriaga Cabral da Cunha, gedoopt in
Lissabon/Sta. Isabel op 04.03.1815, vier maanden vóór het huwelijk van de ouders.
Getrouwd met João Carlos Mardel Ferreira, afstammeling van Karel Martel, ingenieur en
architect uit Hongarije, die naar Portugal kwam in 1733. Hij werd kolonel en overleed in
Lissabon in 1763.
Hij werkte aan een van de belangrijkste constructies van Lissabon, namelijk aan de
“Aqueduto das Águas Livres”. Hij was president van de Junta do Crédito Público en ridder
van de Orde van O.L.V. van Conceição van Vila Formosa.
263
O.a. hadden D. Eugénia en João twee kinderen:
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.1.1. Luís Carlos Mardel Ferreira, geboren op 04.09.1846.
Brigadegeneraal, 2de commandant van de Guarda Fiscal, commandeur van de Orde van Aviz,
ridder in de Orde van Christus. Auteur van verschillende werken over wapens en explosieven.
Getrouwd met D. Maria Augusta Infante de Lacerda Pereira de Eça van de familie Coelho.
Met nageslacht.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.1.2. Júlio Carlos Mardel de Arriaga Velho Cabral da Cunha, gekend als
Júlio Mardel, geboren op 03.06.1850 en overleden op 03.09.1928. Hij deed historische en
archeologische opzoekingen. Hij heeft veel werk verricht voor de Commissie van de
Nationale Monumenten. Hij deed opgravingen in het klooster van Tomar, en ontdekte het graf
van Afonso de Albuquerque in het klooster da Graça in Lissabon en signaleerde kostbare
siertegels van het klooster da Rosa. Hij collaboreerde actief met Júlio de Castilho in ‘Lissabon
Antiga’, wijdde zich aan de poëzie en de genealogie en was bekend voor zij sarcastische
humor die het Lissabon van zijn tijd markeerde. Hij was lid van het Italiaans Heraldisch
Instituut, de Associatie van Schrijvers en Artiesten van Spanje, Groot-kruis in de Orde van
Isabel de Katholieke, de Orde van Sta Cruz van Honduras en ridder in de Orde van Malta.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.2. D. Francisca do Carmo de Arriaga, geboren in Lissabon/Sta Isabel op
15.07.1824 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta o 07.06.1873. In de hoofdkerk op
08.05.1840, op de dag dat haar zoon geboren werd, met José da Cunha Brum Terra e Silveira,
met nageslacht daar.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.3. D. Maria de Piedade de Arriaga, ongehuwd.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4. Sebastião José II de Arriaga Brum da Silveira, geboren in Ponta
Delgada/S. Pedro op 15.10.1818 en overleden in Setúbal op 18.10.1881. Leerling van het
Militair College waar hij ingeschreven werd in 1827. Hij was de laatste beheerder van de
familiegoederen van de Arriaga.
In Lissabon/Lapa op 24.12.1834 met D. Maria Cristina Pardal Ramos Caldeira, dochter van
Pedro Maria Pardal, secretaris van de Koninklijke Academie van Fortificaties en Kunst.
Inspecteur, en van D. Leônencia Maria Teodora Ramos Caldeira.
Negen kinderen van Sebastião José II en D. Maria:
1. Maria Cristina 1835.
2. Sebastião 1837.
3. Maria Amélia 1838
4. Manuel José 1840.
5. João 1842.
6. José 1844.
7. Mariana 1846.
8. Miguel 1847.
9. Maria Adelaide 1854.
264
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.1. Maria Cristina de Arriaga, geboren in 1835.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.2. Sebastião de Arriaga Brum da Silveira (1837-1875), was
landbouwkundige in de school van Grignon.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.3. D. Maria Amélia de Arriaga, geboren in 1838, ongehuwd.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4. Manuel José de Arriaga Brum da Silveira e Peyrelongue, geboren in
Horta op 08.067.1840 en overleden in Lissabon/Santos-o-Velho op 05.03.1917. Hij was beter
bekend onder de afgekorte naam Manuel de Arriaga. Hij studeerde Rechten aan de U.C.
(1860-1865). Daar kwam hij in aanraking met het republikeins gedachtegoed.
Toen hij toetrad tot Republikeinse partij, werd hij door zijn vader onterfd. Hij werd leider van
de gematigde vleugel van de Republikeinse partij, maar onderhield goede relaties met de
Rooms-katholieke kerk. In 1910 werd hij rector van de Universiteit van Coimbra. Hij was een
schrijver, een poëet en een grote redenaar.
Op 04.10.1910 brak in Lissabon een staatsgreep los. Koning D. Manuel verliet het land en
vestigde zich in Engeland. Hij stierf er op 02.07.1932, zonder nageslacht.
Dr. Manuel was de eerste verkozen president van de Portugese Republiek na de goedkeuring
van de grondwet in 1911. Mandaat van 24.08.1911 tot 26.05.1915.
265
In die beginperiode van de Republiek heerste er een grote politieke instabiliteit met
kabinetswisselingen en 9 premiers in 5 jaar tijd.
Om zijn koloniën in Afrika veilig te stellen, besloot Portugal deel te nemen aan de oorlog
tegen Duitsland omdat Engeland, waar de afgezette koning naartoe gevlucht was, dreigde al
die annexeren als Portugal niet meedeed aan de strijd. Dat veroorzaakte een crisis. Op
28.01.1915 benoemde de president generaal Joaquim da Costa tot premier. De regeerde als
een dictator. Door die benoeming geraakte de president in diskrediet. Twaalf dagen na de val
van de generaal diende de president zijn ontslag in
Op 05.03.1917 werd Manuel da Arriaga bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats
Cemitério dos Prazeres in Lissabon. In 2005 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar
het Nationaal Pantheon.
Getrouwd met D. Lucrétia Augusta de Brito Berredo Furtado de Melo.
Manuel en D. Lucrétia hadden zes kinderen:
1. Manuel José.
2. D. Maria Maxima de Arriaga.
3. D. Maria Amélia.
4. D. Maria Cristina.
5. Roque Manuel.
6. Maria Adelaide.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.1. Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, geboren in Elvas/Sta.
Maria de Alcáçova op 24.03.1879 en overleden in Kaapstad, Zuid-Afrika.
Hij was consul van Portugal in Bonn op 12.04.1911, overgeplaatst naar Demerara, Engels
Guinee op 11.11.1911 en vervolgens naar Porto Alegre, Rio Grande do Sul in Brazilië, per
decreet van 25.05.1912. Op 04.06.1914 werd hij opnieuw getransfereerd naar Kaapstad. Op
15.05.1915 gepromoveerd tot consul eerste klasse, en getransfereerd naar Cadiz in Spanje op
10.01.1920, en vandaar opnieuw naar Kaapstad, waar hij stierf een maand na zijn benoeming
te hebben ontvangen van minister in Montevideo/Uruguay.
In Porto Alegre getrouwd met D. Maria Valentina Chagas Riet, geboren in Salto, Uruguay op
06.08.1889 en overleden in Uruguaina, RS, Brazilië op 29.06.1984, dochter van Delfino
Marques Riet en D. Carlota Chagas.
Manuel en D. Maria hadden o.a. twee kinderen:
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.1.1. Manuel José Riet de Arriaga Brum da Silveira, geboren in
Kaapstad op 02.09.1916 en overleden in Porto Alegre, RS, Brazilië op 19.06.2003.
Gynaecoloog, ereburger van Uruguaina, diploma en bronzen medaille van de gemeente
Uruguaina, diploma van Vriend van de Marine, enz… In Alegrete, RS, op 20.03.1943
getrouwd met D. Daisy Teresa Carvalho Dornelles van de familie Ornelas. Met nageslacht in
Rio Grande do Sul.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.1.2. D. Maria Helena Riet de Arriaga, geboren in Kaapstad op
03.05.1919 en overleden in Rio de Janeiro op 05.04.1981.
266
Getrouwd in Uruguainana, RS, met Oswaldo de Mello Schmidt, geboren in Jaboticabal, SP,
op 27.06.1913, pediater en algemene geneeskunde, ereburger van Uruguaina, zoon van
Carlos Schmidt Sobrinho en van D. Isaltina Silveira de Mello.
D. Maria en Oswaldo hadden o.a. een zoon:
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.1.2.1. Oswaldo António Arriaga Schmidt, geboren in Uruguainana op
30.05.1941. Ingenieur, directeur van de groep Bozzano Simonsen, ereburger van Barretos, SP.
In Rio de Janeiro getrouwd met D. Luisa Amália Cordeiro Guerra, geboren in Rio de Janeiro
op 21.11.1942, professor in de wiskunde, dochter van João Baptista Cordeiro Guerra, minister
en president van het opperste federale tribunaal, en van D. Stela Dodsworth.
Oswaldo en D. Stela hadden o.a. een zoon:
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.1.2.1.1. Guilherme Guerra de Arriaga Schmidt, tweelingbroer van
Oswaldo. Hij was advocaat. In Rio de Janeiro op 26.06.1993 getrouwd met D. Isabel Cristina
Neves do Valle Simões, van de familie Neves.
Guilherme en D. Isabel hadden twee dochters:
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.1.2.1.1.1.D. Júlia do Valle Simões de Arriaga Schmidt, geboren in Rio
de Janeiro op 31.12.1995.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.1.2.1.1.2. D. Helena do Valle Simões de Arriaga Schmidt, geboren in
Rio de Janeiro op 14.11.1997.
Het is een merkwaardige en enige omstandigheid dat beide dochters gelijktijdig
afstammelingen zijn van de eerste president van de Portugese Republiek en van een verkozen
president van Brazilië, die beiden afstammelingen zijn van Azorianen, waarvan één de
Vlaamse Azoriaan Josse Van Aertrycke is, van een illustere Brugse adellijke familie, en die
ironisch genoeg door twee overigens uitmuntende Portugese genealogen beschouwd werd als
een werkman.
Die president van Brazilië was Tancredo de Almeida Neves (04.03.1910-21.04.1985).
Hij stamde af van Manuel Pedro Gonçalves Ferreira die we alleen bij naam kennen. Zijn
echtgenote kennen we ook niet. Zij hadden een zoon, Manuel Ferreira, geboren rond 1620 en
overleden in Praia do Norte/Pico op 25.11.1665. Zijn affiliatie, zonder vermelding van de
naam van zijn moeder, kennen we alleen uit zijn overlijdensakte.
267
Vier generaties later werd een afstammeling geboren op 02.04.1779 in Sta. Bárbara, genaamd
José António das Neves. Hij emigreerde naar Brazilië in 1798, waar hij een fortuin verdiende
met handel.
Nog eens vier generaties later werd Tancredo de Aleida Neves geboren op 04.02.1910 in
S. João del Rei in de staat Minas Gerais. Licentiaat Rechten. In 1954 werd hij minister van
Justitie. In 1985 werd bij verkozen tot president van de republiek met 480 tegen 180 voor de
andere kandidaat. Hij werd ziek, moest zeven operaties ondergaan en stierf op 21.04.1985.
Alhoewel hij zijn taak niet had kunnen opnemen, besloot een wet van 1986 zijn naam op te
nemen in de galerij van de presidenten van Brazilië.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2. D. Maria Maxima de Arriaga getrouwd met João Carlos Távares
Cabral.
Vier kinderen van D. Maria en João:
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1. D. Maria Amélia de Arriaga Brum da Silveira, getrouwd met Luís
Xavier Barbosa da Costa, geboren op 24.04.1873 in Viana do Castelo. Datum van overlijden
onbekend. Commandeur in de Ode van S. Tiago da Espada, ridder van de Ode van Isabel de
Katholieke van Spanje, chirurg aan de universiteit van Porto. Corresponderend lid van de
Academie van de Wetenschappen te Lissabon.
Vijf kinderen van D. Maria Amélia en Luís:
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1.1. D. Maria Lucrécia de Arriaga Xavier da Costa, geboren op
19.09.1906 en getrouwd op 22.04.1929 met Luís José Braamkamp de Melo Breyner Cardoso
de Menezes, een sportman geboren op 14.07.1902 in Santarém, zoon van Dr. José Cardoso de
Macedo de Menezes en van D. Margarida Maria José Braamkamp de Melo Breyner.
Vijf kinderen van D. Maria Lucrécia en Luís:
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1.1.1. José Luís Xavier, geboren op 15.07.1930.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1.1.2. D. Maria Francisca, geboren op 18.04.1931.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1.1.3. João Tomás, geboren op 02.05.1932, overleden vóór 1942.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1.1.4. Luís Manuel, geboren op 14.07.1935.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1.1.5. Hermano, geboren op 21.07.1936.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1.2. D. Maria Cristina de Arriaga Xavier da Costa, getrouwd met
Dr. Paulo José de Castro, met nageslacht.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1.3. D. Mateus José de Arriaga Xavier da Costa.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1.4. João Manuel.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.1.5. Luís Maria.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.2. D. Maria Cristina de Arriaga, getrouwd met Henrique de Barros,
van Marinha Grande.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.3. Roque Manuel de Arriaga, inspecteur van de Openbare
Onderstand en in 1944 vertegenwoordiger van zijn vader. Getrouwd met D. Maria Isabel de
Almeida Pinheiro, overleden vóór 1944. Met nageslacht.
268
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.4.2.4. D. Maria Adelaide de Arriaga, getrouwd met Daniel Ferreira. Zij
resideren in Macau.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.5. João de Arriaga Brum da Silveira, geboren in Horta op 23.06.1842 en
overleden in Parede op 15.05.1920. Hij was leider van openbare werken en mijnen.
In de kerk van S. Francisco van Horta op 14.02.1870 getrouwd met D. Francisca Emília Terra
Brum da Bettencourt, van de familie Bettencourt. Zonder nageslacht.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.6. José de Arriaga Brum da Silveira, geboren in 1844. Hij studeerde
rechten aan de universiteit van Coimbra (1869). Excellente schrijver. Hij was de auteur
van de ‘História da Revolução de 1820’. Ongehuwd.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.7. Mariana de Arriaga, geboren in 1846. Ongehuwd.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.8. Miguel de Arriaga Brum da Silveira, geboren in 1847. Getrouwd met
D. Maria Amélia Brum do Canto
Miguel en D. Maria hadden één zoon:
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.8.1. Eugénio de Arriaga Brum da Silveira.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.9. D. Maria Adelaide de Arriaga, geboren in 1854. Getrouwd met
Augusto Cesar de Sá Linhares.
Twee kinderen van D. Maria en Augusto:
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.9.1. Berta.
A1.2.2.4.1.2.2.6.10.4.9.2. Luís.
Einde van de tak Terra-Arriaga
*
A1.2.2.4.1.3. Maria Silveira, geboren op 14.01.1672.
A1.2.2.4.1.4. Mateus da Silveira, geboren op 28.01.1677.
A1.2.2.4.1.5. D. Bárbara geboren in Flamengos op 05.10.1677.
A1.2.2.4.1.6. Amaro de Brum da Silveira, geboren in Flamengos op 19.01.1681 en overleden
op 28.08.1745. Hij volgde zijn broer António op in het beheer van het majoraat en de kapel
van S. Pedro, die liet hij die aan zijn neef José de Arriaga als vergoeding voor de bruidschat
die deze geschonken had aan zijn dochter om te kunnen geprofest worden.
Hij was getrouwd met D. Catarina de Bettencourt do Espírito Santo.
Eén dochter van Amaro en D. Catarina:
A1.2.2.4.1.6.1. Maria Clara da Encarnação, zuster geprofest in het klooster van de Glória in
Horta. Zij erfde van José de Arriago 20.000 reis, voor één uitdrukking: “ter herinnering aan de
diepe affectie die ik altijd voor U voelde”.
A1.2.2.4.1.7. Manuel, geboren op 07.06.1684.
269
b. Zeven kinderen uit het tweede huwelijk van Braz da Silveira met D. Maria Goulart:
5. Pedro.
6. Gaspar.
7. Jorge.
8. Violante.
9. Maria.
10. Catarina.
11. Braz de Matos Pereira.
A1.2.2.5. Pedro da Fonseca da Silveira, priester.
A1.2.2.6. Gaspar Homem da Silveira, die in geschil kwam met zijn nicht D. Maria de
Montojos omtrent het bezit van het majoraat en van de kapel van S. Pedro van zijn voorouder
Jorge da Terra. Bij een eerste uitspraak op 17.08.1651 kreeg D. Maria gelijk, maar Gaspar
ging in beroep bij het gerecht in Lissabon en daar bekwam hij een gunstig advies op
26.04.1654.
Eerste huwelijk met D. Ana Pereira da Silva. Tweede huwelijk met D. Margarida da Silveira.
Met nageslacht uit één of beide huwelijken, dat kon niet uitgemaakt worden.
Vier kinderen van Gaspar Homem da Silveira:
A1.2.2.6.1. Pedro de Brum da Silveira, overleden in 1683. Priester, vicaris van Praia de
Almoxarife sinds 18.02.1668, Administrateur van het majoraat ingesteld door Joz da Terra.
A1.2.2.6.2. António da Ressurreição, overleden in Horta in 1690. Broeder, en administrateur
van het majoraat van Joz da Terra, in opvolging van zijn broer Pedro.
A1.2.2.6.3. Manuel de Brum da Silveira. Zonder verdere gegevens.
A1.2.2.6.4.Vitória da Cruz, zuster van het klooster van de Glória.
A1.2.2.7. Jorge da Silveira Goulart, rechter van de wezen van Faial sinds 22.08.1642 in
opvolging van Luís de Lemos, die zijn post verloor wegens ernstige fouten. Getrouwd met
zijn nicht D. Margarida Gil da Silveira, van het geslacht Vilalobos.
Jorge is overleden in de wijk hoofdkerk op 05.01.1662. Sommige auteurs brengen de kinderen
onder bij Vilalobos.
O.a. hadden Jorge en D. Margarida volgende twee kinderen:
A1.2.2.7.1. D. Maria da Silveira Goulart, geboren rond 1648 en overleden op 18.02.1733.
Eerste huwelijk met Bernardo Soares de Sousa. Met nageslacht daar.
Tweede huwelijk met haar neef Inácio Nunes da Costa.
Derde huwelijk met Francisco Pereira de Melo.
A1.2.2.7.2. Francisco da Silveira Villalobos, priester en Licentiaat. Administrateur van de
eigendommen van Joz da Terra. Overleden in 1721.
A1.2.2.8. Violante Luís da Silveira, moeder Violante de Jesus.
270
A1.2.2.9. Maria da Silveira, zuster in het klooster van S. João da Horta.
A1.2.2.10. Braz de Matos Pereira (ook: Braz de Matos da Silveira).
Priester van Conceição de Horta sinds 20.12.1643, kanunnik sinds 23.05.1662.
Van zijn meid, D. Maria Santa, getrouwd, maar wiens echtgenoot in Brazilië vertoefde, had
hij volgende natuurlijke zoon:
A1.2.2.10.1. Policarpo da Silveira Vandraga. Hij werd op 11.05.1677 in Angra gelegaliseerd
door een akte opgesteld door notaris Inácio de Morais da Silveira Madruga, bevestigd door
een koninklijk schrijven van 01.07.1677. Hij was eigenaar van een huis in Angra.
Eerste huwelijk op 21.10.1679 in de kathedraal van Angra met D. Angela Furtado de
Mendonça, dochter van João Furtado de Mendonça en van D. Isabel da Rosa, met nageslacht
in Angra onder Silveira. Eigenaardig genoeg vermelde dit register nog dat hij een natuurlijke
zoon was.
Tweede huwelijk met Águeda Carvalho in Angra, met nageslacht onder Silveira.
Derde huwelijk in de kathedraal van Angra op 17.11.1715 met D. Catarina da Trindade,
geboren in de wijk kathedraal, dochter van João da Costa en van D. Ângela Teixeira.
Policarpo en D. Angela hadden vijf kinderen:
A1.2.2.10.1.1. Alexandre de Brum, gedoopt in de kathedraal op 02.03.1680 en ongehuwd
overleden.
A1.2.2.10.1.2. D. Jerónima Catarina da Silveira e Brum, gedoopt in de kathedraal op
05.05.1685 en overleden in de wijk van de kathedraal op 27.05.1763.
Op 19.06.1712 in de kathedraal getrouwd met Jose de Barcelos Machado Evangelho. Met
nageslacht bij Vasconcelos.
A1.2.2.10.1.3. D. Vicência Aurélia da Silveira, gedoopt in S. Bartolomeu op 21.09.1689 en
overleden volgens een akte opgesteld op 02.03.1748.
A1.2.2.10.1.4. Braz de Matos da Silveira, zonder verdere gegevens.
A1.2.2.10.1.5. D. Joana Catarina da Silveira, gedoopt in de kathedraal op 27.12.1692 en
getrouwd met José Machado de Barcelos.
A1.2.2.11. D. Catarina de Brum da Silveira, overleden op 15.03.1687 met testament en
begraven in de hoofdkerk. Zij was getrouwd met António da Terra de Medeiros, overleden in
de wijk hoofdkerk op 03.10.1679. Kapitein van de ordonnanties.
D. Catarina en António hadden drie kinderen:
A1.2.2.11.1. D. Paula de Brum da Silveira, gedoopt in de hoofdkerk en overleden op
20.09.1690. Op 14.06.1677 in de hoofdkerk getrouwd met António da Silveira Armão.
Zonder nageslacht.
271
A1.2.2.11.2. Francisco de Brum da Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk en er overleden op
24.01.1683. In de hoofdkerk getrouwd op 11.12.1672 met D. Susana da Hrã, overleden in de
wijk hoofdkerk op 01.08.1675, weduwe van kapitein Tomé Pereira de Lacerda,van het
geslacht Pereira.
A1.2.2.11.3. Pedro de Brum da Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk en daar ook overleden
op 26.09.1698. Getrouwd met D. Madalena da Silveira, geboren in Pedro Miguel, die een
tweede maal trouwde met Domingos da Silveira. Zij is in de wijk hoofdkerk overleden op
19.01.1704.
Pedro had één zoon:
A1.2.2.11.3.1. António de Brum Terra e Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk en er
overleden op 03.10.1751. Ordonnantiekapitein.
Hij trouwde met D. Maria Antónia de Benevides, geboren in Lissabon/Carnide en 1691 en is
overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 04.08.1751 en begraven in de Glória.
Dochter van Francisco Leitão Coelho en van D. Brites Doia de Benevides, afkomstig van
Carnide en overgekomen naar de Azoren.
António en D. Maria hadden tien kinderen:
A1.2.2.11.3.1.1. Pedro, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 01.05.1711 en daar
overleden op 25.10.1712.
A1.2.2.11.3.1.2. José de Brum Terra, geboren in de wijk Horta op 21.08.1713. In de
hoofdkerk van Ponta Delgada op 26.02.1739 getrouwd met D. Rosa Joana da Silveira, van het
geslacht Carrascosa.
José en D. Rosa hadden één zoon:
A1.2.2.11.3.1.2.1. Cosme de Brum Terra da Silveira, geboren in 1745 en overleden in Ponta
Delgada/S. Pedro op 07.08.1815. In de hoofdkerk van Ribeira Grande op 11.04.1763
getrouwd met D. Rosa Maria da Silva, geboren in 1744 en overleden in Ponta Delgada/
S. Pedro op 28.10.1811, dochter van José Pacheco da Mota en van D. Maria do Nasciento.
Cosme en D. Rosa hadden twee dochters:
A1.2.2.11.3.1.2.1.1. D. Teresa Jacinta Brum da Silveira Terra, getrouwd in de kathedraal van
Ponta Delgada op 09.07.1787 met Pedro José Garcia Pereira, zoon van António Garcia
Pereira en van D. Maria Teresa Xavier, gehuwd in S. Miguel. Met nageslacht daar.
A1.2.2.11.3.1.2.1.2. D. Ana Joaquina de Brum Terra, geboren in Rabo de Peixe, S. Miguel, en
daar op 20.03.1805 getrouwd met Adriano José de Medeiros Calisto, kapitein van de milities,
zoon van José Joaquim de Melo Calisto en van D. Ana Joaquina Rosa Francisca. Met
nageslacht in S. Miguel.
272
D. Ana en Adriano hadden drie kinderen:
A1.2.2.11.3.1.2.1.2.1. D. Joaquina Carolina (ook: Laura) de Chaves, op haar 18de getrouwd in
Fenais da Luz op 10.04.1837 met António Feliciano do Rego Clisto.
A1.2.2.11.3.1.2.1.2.2. D. Helena Emília de Medeiros Calisto, in Pico da Pedro en 1838
getrouw met Manuel Joaquim Pacheco.
A1.2.2.11.3.1.2.1.2.3. Lucio José Medeiros Calisto, getrouwd in Pico da Pedra op 06.02.1839
met zijn nicht D. Joaquina Teodora Calisto.
Lucio en D. Joaquina hadden vijf kinderen:
A1.2.2.11.3.1.2.1.2.3.1. D. Arabela Adelaide de Medeiros Calista, in Capelas op 14.07.1869
getrouwd met Francisco António de Sá Bettencourt.
A1.2.2.11.3.1.2.1.2.3.2. António Feliciana de Medeiros Calisto, geboren in Calheta op
21.12.1852 en die naar Brazilië vertrok.
A1.2.2.11.3.1.2.1.2.3.3. Maria.
A1.2.2.11.3.1.2.1.2.3.4. Henriqueta.
A1.2.2.11.3.1.2.1.2.3.5. Júlio de Medeiros Calisto.
A1.1.2.11.3.1.3. António, geboren in de wijk hoofdkerk op 27.06.1716.
A1.2.2.11.3.1.4. Antónia, geboren op 09.04.1718.
A1.2.2.11.3.1.5. Mariana Ana, geboren op 15.12.1720.
A1.2.2.11.3.1.6. Luís António de Brum Terra, geboren op 24.01.1723 en in de wijk hoofdkerk
gestorven op 10.07.1780, begraven in de Carmo. Ordonnantiekapitein.
In de hoofdkerk op 16.08.1757 getrouwd met D. Eugénia Isabel, geboren in Lajes de Pico en
1712 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 13.08.1789, en in de kerk begraven. Ze
was de dochter van Manuel de Medeiros de Mendonça en van D. Isabel do Espírito Santo,
overleden in de wijk hoofdkerk op 04.06.1756.
A1.2.2.11.3.1.7. Maria, geboren in de wijk hoofdkerk op 11.01.1724.
A1.2.2.11.3.1.8. Brites, geboren op 06.04.1725.
A1.2.2.11.3.1.9. Josefa, geboren op 10.12.1727.
A1.2.2.11.3.1.10. João Inácia de Brum, geboren in de wijk hoofdkerk. Hij trad op 25.11.1758
in een orde.
b. Twaalf kinderen uit het tweede huwelijk van António de Brum da Silveira en
D. Beatrix Evangelho (A.1.2.3-14): soms ondergebracht bij Peixoto en komen bv. niet
voor bij Forjaz en Mendes 2009 onder Terra.
3. Gregório da Silveira Evangelho.
4. Manuel de Brum.
5. D. Joana.
6 D. Inês da Silveira Peixoto
7. João da Silveira.
273
8. Ruy Dias Evangelho, priester.
9. Jorge Peixoto, priester.
10. António do Espirito Santo, broeder.
11. Jerónimo de Brum da Silveira.
12. Francisco Peixoto, zonder nageslacht.
13. Branca da Trinidade, kloosterzuster.
14. Isabel do Espirito Santo, kloosterzuster.
A1.2.3. Gregório da Silveira Evangelho, kapitein. Zoon van António de Brum da Silveira en
zijn 2de vrouw D. Beatrix Evangelho.
Getrouwd met D. Luzia Duarte Linhares, dochter van Duarte Fernandes de Linhares, die
komende van het continent, zich vestigde op Faial in Feteira, waar hij landbouwer werd en in
1534 een majoraat oprichtte, en van D. Isabel Braz.
Gregório en D. Luzia hadden drie zonen:
A1.2.3.1. João da Silveira Peixoto, geboren in Feteira en overleden in de wijk hoofdkerk van
Horta op 20.10.1689. Collecteur van de Koninklijke goederen van de eiland Pico en Faial.
Rechter van de wezen in Faial.
Eerste huwelijk met D. Maria de Almança de Utra, overleden in de wijk hoofdkerk op
13.07.1686, dochter van Mateus Garcia Luís en van D. Maria Almança de Utra, inwoners van
Bandeira/Pico. Kleindochter langs vaders kant van kapitein João Luís Garcia en D. Beatrix
Garcia. Kleindochter langs moeders kant van António de Almança en D. Margarida Vieira,
allen van Pico.
Tweede huwelijk met D. Ana de Santo António Brum (ook: Ana de Brum da Silveira). Met
nageslacht volgens andere auteurs bij Peixoto.
Zes kinderen uit het eerste huwelijk van João met D. Maria:
A1.2.3.1.1. António da Silveira Linhares Peixoto, geboren in Horta rond 1652 en overleden in
de wijk hoofdkerk op 21.08.1710. Lid van de gemeenteraad en rechter van de wezen op Faial
sinds 19.02.1682, na het overlijden van de vorige eigenaar Francisco da Silveira Vilalobos.
Oprichter en eerste beschermheer van het klooster van St. António dos Capuchos van Horta
en kapitein van het kasteel van St. António. Administrateur van de douane van Horta in 1664
en 1667.
Op 29.11.1674 in de hoofdkerk getrouwd met D. Joana Pereira de Ataíde, van het geslacht
Pereira. Zonder nageslacht.
A1.2.3.1.2. João da Silveira, ongehuwd overleden.
A1.2.3.1.3. Estevão da Silveira, ongehuwd overleden .
A1.2.3.1.4. Luzia do Espírito Santo,
A1.2.3.1.5. Maria dos Serafins en
A1.2.3.1.6. Isabel da Navidade, drie zuster in het klooster van de Glória.
274
Een zoon uit het tweede huwelijk van João met D. Ana:
A1.2.3.1.7. António da Silveira Linhares de Bettencourt, geboren in Horta op 1689 en
overleden in de wijk hoofdkerk op 05.01.1729. Kapitein van de ordonnanties.
In de kathedraal van Angra op 29.07.1711 getrouwd met D. Antónia Joana Luísa do
Carvalhal, van het geslacht Gato, die over verschillende majoraten beschikte.
António en D. Antónia hadden o.a. volgende zoon:
A1.2.3.1.7.1. João António da Silveira Linhares, geboren in de wijk hoofdkerk op 21.03.1719
en er overleden op 29.12.1776. Hoofdkapitein van S. Roque van Pico op 19.08.1756 en
beschermheer van het klooster van S. António van Horta.
Op 30.11.1737 in S. Roque do Pico getrouwd met D. Maria Margarida Sebastiana de
Bettencourt, geboren in Lajes van Pico in 1708 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta
op 22.09.1768, dochter van de kapitein Sebastião Homem da Costa en D. Margarida Vieira.
Kleindochter langs vaders kant van Manuel da Silveira Bettencourt, hoofdkapitein van Lajes
do Pico en van D. Maria do Espírito Santo.
João en D. Maria hadden o.a. volgende zoon:
A1.2.3.1.7.1.1. António Silveira Linhares Carvalhal (dit moest in feite zijn: Carvalho) Cota
Falcão e Noronha, geboren in S. Roque do Pico op 31.10.1743 en overleden in de hoofdkerk
van Horta op 11.08.1783. Hoofdkapitein van S. Roque do Pico. In de hoofdkerk van Horta op
30.11.1769 getrouwd met zijn nicht D. Francisca Luísa da Silveira, van het geslacht Soares de
Sousa.
O.a. zes kinderen van António en D. Francisca:
A1.2.3.1.7.1.1.1. António da Silveira Linhares, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op
10.07.1777 en er overleden op 28.11.1854.
Eerste huwelijk in Castelo-Branco op 16.11.1816 met D. Maria Teodolinda da Silveira,
overleden op 16.02.1824. Tweede huwelijk in Angústias op 29.11.1851 met D. Catarina
Tomásia de Oliveira. Zonder nageslacht.
O.a. vijf kinderen uit het eerste huwelijk van António en D. Maria:
A1.2.3.1.7.1.1.1.1. D. Maria Teodolinda Linhares, geboren in Castelo-Branco op 25.08.1821
en overleden in S. Roque do Pico op 04.04.1882. In de kerk van het klooster van S. Francisco
in S. Roque do Pico op 16.11.1846 getrouwd met Manuel Machado Soares, van het geslacht
Fagunda. Daar met nageslacht.
A1.2.3.1.7.1.1.1.2. Joaquim António Linhares, geboren in Castelo-Branco op 10.02.1824 en
overleden in S. Roque do Pico op 10.12.1883. In Lages do Pico op 10.11.1856 getrouwd met
D. Luísa Amália Soares de Bettencourt, van het geslacht Fagundes.
275
Joaquim en D. Luísa hadden acht kinderen:
A1.2.3.1.7.1.1.1.2.1. D. Ana Linhares Soares, geboren in S. Roque op 14.10.1857 en er
overleden op 20.03.1880. Ongehuwd.
A1.2.3.1.7.1.1.1.2.2. Manuel Linhares Soares, geboren in S. Roque op 06.01.1860 en er
overleden op 23.12.1880.
A1.2.3.1.7.1.1.1.2.3. D. Maria Linhares Soares, geboren in S. Roque op 26.12.1861 en er
overleden op 24.09.1905. Getrouwd met José Alexandre de Melo, geboren op 09.07.1857 en
overleden op 10.09.1882. Met nageslacht, uitgestorven.
A1.2.3.1.7.1.1.1.2.4. António Linhares Soares, geboren op 22.06.1866 en ongehuwd
overleden op 17.10.1896.
A1.2.3.1.7.1.1.1.2.5. D. Evangelina Palmira Soares Linhares, geboren in S. Roque op
02.10.1868 en overleden op 13.06.1903. Getrouwd met D. Venceslau Maria de Melo. Met
nageslacht bij de familie Furtado de Melo.
A1.2.3.1.7.1.1.1.2.6. Luzia Soares Linhares, geboren in S. Roque op 02.05.1870 en ongehuwd
overleden.
A1.2.3.1.7.1.1.1.2.7. Olímpia Soares Linhares, geboren in S. Roque op 01.08.1872, ongehuwd
overleden.
A1.2.3.1.7.1.1.1.2.8. Téofila Soares Linhares, geboren in S. Roque op 08.07.1875 en er
overleden op 07.07.1896. Ongehuwd.
A1.2.3.1.7.1.1.2 . Antónia, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 05.12.1778.
A1.2.3.1.7.1.1.3. Sebastião, geboren in de zelfde wijk op 13.03.1780.
A1.2.3.1.7.1.1.4. Bernardo, geboren in dezelfde wijk o 23.04.1781.
A1.2.3.1.7.1.1.5. João António da Silveira Linhares Carvalhal Cota Falcão e Noronha geboren
in de wijk hoofdkerk van Horta op 11.02.1776 en er overleden op 19.06.1836.
Ridder met wapenschild op 24.05.1784. Hij was de laatste patroonheer van het klooster van
S. António vaan Horta.
Eerste huwelijk in de kapel van Santo Cristo van Angra, regio Conceição, op 06.07.1800 met
D. Isabel Inácia de Sá. Tweede huwelijk in de Misericórdia van Horta op 03.05.1820 met zijn
nicht (prima) D. Francisca Ermelinda do Canto, van het geslacht Canto, zonder nageslacht.
O.a. volgende vier kinderen van João en D. Isabel:
A1.2.3.1.7.1.1.5.1. António da Silveira de Sá Linhares, geboren in de wijk hoofdkerk van
Horta op 25.11.1801 en overleden in Angra/ S. Pedro op 25.12.1863.
In Madalena/Pico op 24.12.1838 getrouwd met D. Ana Isabel Garcia de Miranda, geboren in
Madalena op 08.03.1814 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 30.06.1866, dochter
van Estácio Garcia de Miranda en van D. Maria Bernarda de Faria. Zonder nageslacht.
276
In zijn overlijdensakte stond dat hij gescheiden was van D. Catarina Ferraz, terwijl zij
getrouwd was met zijn broer João António da Silveira Sá Linhares, die vier maanden geleden
ook gestorven was. De verwarring wordt nog groter als we lezen dat zijn vrouw D. Isabel de
Miranda enkel drie jaren tevoren stierf. Het moet gaan om een vergissing van de
parochiepriester die de registers invulde.
Eén zaak is zeker dat António twee natuurlijke kinderen had, met wie is onbekend:
A1.2.3.1.7.1.1.5.1.1. Francisco Vieira de Andrade de Sá Linhares (ook: Francisco da Silveira
de Sá Linhares). Zonder nadere gegevens.
A1.2.3.1.7.1.1.5.1.2. D. Maria Margarida Andrade de Sá Linhares. Zonder verdere gegevens.
A1.2.3.1.7.1.1.5.2. D. Maria Isabel da Silveira Linhares, geboren rond 1804 en overleden op
09.01.1877. In de kapel van O.L.V. do Pilar van Horta op 13.09.1824 met António Manuel de
Sousa Sarmento, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 09.04.1796 en overleden op
21.01.1829, zoon van Inácio de Sousa, baccalaureaat Canoniek Recht (U.C.), ordonnantie
kapitein, groothandelaar in Horta, en van zijn vrouw en nicht D. Luisa Francisca Sarmento de
Lacerda. Met nageslacht in Faial.
Als weduwnaar had zij van Vicente Alexandrino da Mota, geboren in Ataláia do Campo,
Fundão in 1810, en overleden in Afrika, waar hij veroordeeld werd en levenslang verbannen,
een zoon. Vicente was een dochter van José da Fonseca da Mota.
Eén natuurlijke dochter:
A1.2.3.1.7.1.1.5.2.1. D. Amélia Cândida Linhares da Mota, geboren in 1838 en overleden in
de wijk hoofdkerk op 02.06.1891. In de kerk van het klooster van St. António van Horta op
31.01.1874 getrouwd met José Maria de Oliveira, van het geslacht Oliveira. Zonder
nageslacht.
A1.2.3.1.7.1.1.5.3. D. Maria Madalena da Silveira Linhares, geboren in de wijk hoofdkerk op
21.01.1804. In de hoofdkerk op 10.05.1837 getrouwd met António de Labath e Lacerda, van
het geslacht Utra. Zonder nageslacht.
A1.2.3.1.7.1.1.5.4. João António da Silveira Sá Linhares, geboren in de wijk hoofdkerk van
Horta op 17.11.1805 en overleden in Angra/Conceição op 19.08.1863.
Op 07.02.1841 getrouwd in S. Roque do Pico met D. Catarina Ferraz de Melo, geboren in
Pico//Bandeira op 13.10.1822 en overleden in S. Roque op 28.03.1914, dochter van José
Francisco Ferraz, geboren in 1778 en overleden in S. António de Pico op 24.12.1849, majoor,
en van D. Águeda Jacinta de Melo (getrouwd in S. Roque do Pico op 26.05.1805).
Kleindochter langs vaders kant van António Joaquim da Rosa, geboren op Terceira, griffier
van de wezen in S. Roque, en van D. Clara Mariana. Kleindochter langs moeders kant van
Vicente Ferreira de Melo, ordonnantiekapitein, en van D. Catarina Rosa da Silveira.
277
João en D. Catarina hadden o.a. volgende zoon:
A1.2.3.1.7.1.1.5.4.1. João António de Sá Linhares, geboren in S. Roque op 13.12.1843 en er
overleden op 16.11.1914. Daar ook getrouwd op 16.11.1874 met D. Joana Belmira Machado,
van het geslacht Cunha. Met nageslacht, uitgestorven.
A1.2.4. Manuel de Brum da Silveira, zoon uit het tweede huwelijk van António de Brum da
Silveira met D. Beatrix Evangelho.
Eerste huwelijk met D. Catarina de Ávila, dochter van Álvaro Pereira en van D. Filipa Vaz de
Ávila. Tweede huwelijk met D. Bárbara de Utra de Faria, dochter van Gaspar de Faria en van
D. Violante de Utra.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk van Manuel en D. Catarina:
A1.2.4.1. Sebastão de Brum da Silveira, overleden in 1644.
A1.2.4.2. Francisco de Brum da Silveira Bettencourt getrouwd met D. Inês Duarte.
O.a. volgende zoon van Francisco en Inês:
A1.2.4.2.1. Francisco da Silveira Peixoto getrouwd met D. Maria de Utra Medeiros.
O.a. twee kinderen van Francisco en Maria:
A1.2.4.2.1.1. D. Ana de Brum da Silveira (ook: Ana de St. António), gedoopt in Faial op
05.10.1664. Getrouwd met João da Silveira Peixoto. Met nageslacht bij Peixoto. Na het
overlijden van zijn echtgenote profeste João in het klooster van S. João van Horta.
A1.2.4.2.1.2. D. Inês Antónia Pereira da Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta in
1681 en overleden bij een bevalling in Horta op 08.09.1721. Ze was getrouwd met António
Machado de Utra Teles. Met nageslacht bij Utra.
Twee zonen uit het tweede huwelijk van Manuel en D. Bárbara:
A1.2.4.3. Gaspar de Faria da Silveira getrouwd met D. Ana Pereira de Mendonça. Met
nageslacht bij Pereira.
A1.2.4.4. Francisco de Brum da Silveira Bettencourt, getrouwd met D. Inês Duarte.
Francisco en D. Inês hadden één dochter:
A1.2.4.4.1. D. Catarina de Ávila, getrouwd met Francisco de Utra de Faria.
Zij hadden één zoon:
A1.2.4.4.1.1. Manuel de Ávila Peixote, getrouwd met D. Beatrix da Conceição.
278
Manuel en D. Beatrix hadden één dochter:
A1.2.4.4.1.1.1. D. Vitória Maria Peixoto da Silveira, getrouwd met António Rodrigues Rocha.
Twee kinderen van D. Vitória en António:
A1.2.4.4.1.1.1.1. Francisco Peixoto Bettencourt da Silveira, geboren in Horta. Hij was nog in
leven in 1781.
A1.2.4.4.1.1.1.2. D. Rita Tomásia Peixoto de Bettencourt, getrouwd met Vicente Pimentel de
Mesquita.
A1.2.5. D. Joana de Brum da Silveira getrouwd met haar neef João Rodrigues Leite (15591625), de oudste zoon met erfenisrechten op de goederen van zijn ouders. Huwelijkscontract
met testament op 25.04.1619, waarbij ze een derde deel van hun goederen legeerden aan hun
kinderen. Zij konden er elk achtereenvolgens drie jaar van genieten. Bij de dood van de laatste
overlevende moest het toekomen aan zijn kleinzoon Jorge da Terra da Silveira
D. Joana en António hadden vijf kinderen:
1. Francisco.
2. Gaspar.
3. Francisca.
4. João Rodrigues Leite.
5. António.
A1.2.5.1. Francisco Gil da Silveira, hoofdkapitein, gouverneur en auditeur van het gerecht
van de eilanden Faial en Pico. Erfgenaam van het majoraat van zijn vader. Francisco stierf op
08.04.1639 en werd begraven in de kapel do Santíssimo van de oude hoofdkerk van Horta.
Getrouwd met D. Helena Boim, van het geslacht Faria.
A1.2.5.2. Gaspar da Silveira Leite, getrouwd met D. Violante Dutra Alvernaz.
Hij stierf op 30.09.1632.
Gaspar en D. Violante hadden een dochter:
A1.2.5.2.1. Bárbara da Silveira Leite, overleden op 12.12.1657. Zuster in het klooster van
St. Jan. Geprofest op 03.02.1647 onder de naam van Bárbara de São Francisco.
A1.2.5.3. D. Francisca Nunes da Silveira, getrouwd met Fernão Furtado Mendonça, van het
geslacht Faria.
A1.2.5.4. João Rodrigues Leite.
A1.2.5.5. António de Brum da Silveira Leite volgde zijn oudste broer Francisco op als
hoofdkapitein van Faial en als beheerder van het majoraat. Volgens een getuigenis van
priester João Garcia de Utra
Getrouwd met D. Luzia da Terra da Silveira. Hij is overleden in de wijk hoofdkerk op
03.02.1647.
279
António en D. Luzia hadden twee zonen:
A1.2.5.5.1. Francisco Gil da Silveira, hoofdkapitein van Angra en ridder van het Koninklijke
huis. Hij was de 2de patroonheer van het klooster van de Carmo op het eiland Faial.
Getrouwd met D. Violante de Pimentel, zonder nageslacht.
A1.2.5.5.2. Jorge da Terra da Silveira getrouwd met zijn nicht D. Paula da Silveira, dochter
van de kapitein Matias da Silveira.
Door het Portugees gebruik van nu eens de mannelijke lijn, dan weer de vrouwelijk lijn,
komen Jorge da Terra en D. Paula da Silveira een tweede keer voor onder het nummer
A6.2.4.5.6. Daarom sluiten we de lijn A1.2.5.5.2 en verwijzen we voor Jorge en D. Paula en
hun afstammelingen Paula naar de tak A6.2.4.5.6.
A1.3. D. Antónia da Silveira, dochter van João da Silveira en van Catarina de Brum. Zij
trouwde met Gonçalo Velho de Medeiros, van Cedros op het eiland Faial.
A1.4. D. Paula da Silveira, dochter van João da Silveira en van D. Catarina de Brum.
Getrouwd met Belchior Barreiros, de Leça van Matasinhos, van waaruit zij naar het eiland
Faial kwam.
D. Paula en Belchior hadden vier kinderen:
1. D. Catarina da Silveira.
2. D. Aldonça Martins da Silveira.
3. Belchior Barreiros.
4. Ana de S. Francisco.
A1.4.1. D. Catarina da Silveira. Eerste huwelijk met António Goularte Pereira.
Tweede huwelijk met António Pereira Caralta, weduwnaar.
A1.4.2. D. Aldonça Martins da Silveira. Zij trouwde met Tomás Pórras Pereira.
Ze maakte een testament in 1622 en wilde begraven worden in het graf van haar grootmoeder
Catarina de Brum.
A1.4.3. Belchior Barreiros, die gedurende 16 jaar priester in de kerk van de Conceição van
Horta en een testament naliet in 1637.
A1.4.4. Ana de S. Francisco, zuster van het klooster van S. João van Horta. Zij werd
gedoteerd door haar schoonbroer Tomás Pórras Pereira.
A2. Manuel da Silveira, zoon van Josse da Terra en D. Margarida da Silveira. Zeevaarder.
Overleden tussen 1583 en 1590. Volgens Fructuoso vertrok hij op ontdekkingstocht van ‘a
Terra Nova’ (het Nieuwe Land).
Getrouwd met D. Isabel da Silveira, van het geslacht Pereira. Zijn oom António da Silveira
Pereira verzekerde in een document dat zij:
280
Vier kinderen hadden:
A2.1. Manuel da Silveira Pereira. Samen met zijn broers en bovenvermelde oom langs
moeders kant wettigden zij in Lissabon op 20.12.1578 hun adeldom.
A2.2. Pedro da Silveira.
A2.3. António da Silveira.
A2.4. D. Inês da Silveira, in Faial getrouwd met Gomes Pacheco de Lima, van het geslacht
Quadros. Gomes was fortcommandant, hoofdkapitein van de zee, commandant van een
compagnie vrijwilligers, commandant van het kamp en logeerde D. António, Prior van Crato.
Tijdens de periode van de strijd tegen Felipe II van Spanje voorzag hij bijna gans het eiland
van fortificaties. Op het strand van Almoxarife bouwde hij een fort voorzien van de nodige
artillerie. Nooit maakte hij misbruik van zijn macht. Hij was altijd in de weer om mensen te
helpen. Hij was een poëet en reisde veel in Spanje, Frankrijk en Italië. Met nageslacht bij de
familie Quadros.
A3. Joz da Terra da Silveira, zoon van Joz da Terra en D. Margarida da Silveira, overleden
tussen 1590 en 1592, was getrouwd met D. Maria de Pórras, van het geslacht Pórras,dochter
van Tomás de Pórras, na 1542 getrouwd met D. Isabel de Utra.
Door het overlijden van Francisco de Utra de Quadros werd Joz benoemd tot legersergeant
op 06.06.1659. Promotie tot hoofdkapitein in 1672 bij de dood van Jorge Goularte Pimentel
Hij was een uitstekende administrateur. Per testament van 09.11.1678 schonken hij en zijn
vrouw vier moios tarwe per jaar voor de bouw van een nieuwe kapel van “Senhor dos Alfitos”
in de kerk van do Carmo. Ze werden beiden afzonderlijk begraven elk in hun eigen grafkelder
in de hoofdkapel van de Carmo waarvan zij het patroonschap geërfd hadden.
Drie kinderen o.a. van Joz en D. Maria:
A3.1. António da Terra da Silveira, ordonnantiekapitein, administrateur van het majoraat van
Joz da Terra. Overleden tussen 19.07.1627 en 08.08.1628.
Hij was getrouwd met D. Isabel Pereira Goulart (een afstammelinge van de Vlaming
Govaert). Zij is gestorven vóór 02.09.1647, datum waarop haar schoonbroer Jorge Goulart
het majoraat van Jorge da Terra overnam.
Vijf kinderen van António en D. Isabel:
A3.1.1. D. Maria de Montojos, overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 11.11.1661 en
begraven in de kapel van S. Braz in het klooster van S. Francisco. Zij was getrouwd met haar
neef Jorge Goulart Pimentel. Nageslacht bij Pórras. Zij was een tijd administratrice van het
majoraat van Joz da Terra, dat ze verloor ten voordele van haar neef Gaspar Homem da
Silveira.
A3.1.2. Pedro Goulart da Silveira (ook: Pedro Tristão), kapitein. Ongehuwd gestorven.
A3.1.3. Maria da Conceição, zuster van het klooster van St. Jan, waar ze profeste met een
bruidschat geschonken door haar ouders op 09.02.1608. Ze was vicaris in 1633 en abdis vn
1643 tot 1647.
281
A3.1.4. Bárbara de Trinidade, zuster van het klooster van St. Jan, waar ze profeste met een
bruidschat van haar ouders op 11.09.1615.
A3.1.5. Jorge da Terra da Silveira, priester van de hoofdkerk van Horta op 22.03.1618 en
vicaris in Pedro Miguel op 29.07.1621.
A3.2. Francisco da Pereira e Silveira, priester.
A3.3. D. Luzia da Terra da Silveira, overleden op 06.10.1637, getrouwd met haar neef
António de Brum da Silveira Leite. Met nageslacht bij Brum.
A4. Francisco da Silveira, zoon van Josse da Terra en D. Margarida da Silveira. Zonder
verdere gegevens.
A5. D. Bárbara da Silveira, dochter van Josse da Terra en D. Margarida da Silveira. Geboren
op Faial en getrouwd met António de Brum, de Oude geboren in Madeira. Zie nageslacht bij
Brum.
A6. D. Catarina da Silveira, dochter van Josse da Terra en D. Margarida da Silveira.
Overleden in Horta op 1568, met een testament.. Zij ontving van haar vader per testament een
bedrag van 7.000 reis om te verdelen aan haar kinderen. Getrouwd met Diogo Gomes,
geboren op Graciosa en overleden in 1565.
Dochters van Guilherme da Silveira komen in de stamboom van hun vader. Ik acht het dan
ook normaal dat dochters van da Terra in de stamboom van hun vader blijven. De dochter
Bárbara breng ik dan wel onder bij António de Brum omdat hij de stamvader de Brum was op
de Azoren.
Zeven kinderen van D. Catarina en Diogo:
1. D. Aldonça Martins
2. D. Ana da Silveira.
3. D. Paula da Silveira.
4. D. Joana Vaz.
5. D. Inês da Silveira.
6. Diogo Gomes.
7. Lourenço Gomes da Silveira.
A6.1. D. Aldonça Martins getrouwd met Tomás de Pórras.
Zij hadden één zoon:
A6.1.1. Jorge Goulart Pimentel, edelman verbonden aan het Koninklijke hof, kapitein van
Faial, gouverneur van het eiland Pico, lid van de Orde van Christus. Overleden in Horta op
08.08.1678. Hij trouwde met D. Maria de Montojos, van het geslacht da Silveira.
Eén dochter:
A6.1.1.1. D. Maria de Montojos geboren in Horta op 07.01.1657 en overleden in
Lissabon/Encarnação op 17.12.1708. Ze volgde haar ouders op.
282
Eerste huwelijk op 01.07.1674 in het oratorium van de huizen van haar schoonvader, met
Jerónimo de Brum da Silveira e Frias (afstammelingen bij de Brum).
Tweede huwelijk met Dr. João de Soveral Barbuda, geboren in Lissabon/Carnide op
24.09.1657, licentiaat Rechten, magistraat. Zoon van Luís de Soveral Barbuda en van
D. Joana Baquemberg, geboren in Lissabon/S. Paulo. Zonder nageslacht.
A6.2. D. Ana da Silveira, geboren in Faial. Eerste huwelijk met António de Figueiredo.
Tweede huwelijk met João Rodrigues Leite, zoon van Rodrigo Afonso en van D. Margarida
Fernandes Leite. Door dit tweede huwelijk zette João het majoraat van de Peixote voort.
João was al getrouwd geweest met D. Francisca Nunes de Utra, zuster van D. Maria Nunes de
Utra, echtgenote van Francisco Gil.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk van D. Ana met António volgens Marcelino Lima:
A6.2.1. Manuel de Figueiró.
A6.2.2. D. Margarida da Silveira gehuwd met Jerónima de Utra Bulcão, met nageslacht bij
Bulcão.
A6.2.3. Catarina da Conceição, kloosterzuster bij São João. Haar moeder, als weduwe, schonk
de bruidsschat op 26.09.1589.
Eén zoon van D. Ana uit haar tweede huwelijk met João:
A6.2.4. João Rodrigues Leite, O Moço, geboren in 1559 en overleden op 03.05.1625.
Getrouwd met zijn nicht D. Joana de Brum da Silveira, van het geslacht Peixoto.
Op 25.04.1619 stelden João en D. Joana samen een testament op waarbij ze het derde deel
achtereenvolgens nalieten aan al hun kinderen, elk om de beurt om de drie jaar. Bij het
overlijden van hun laatste kind moest het erfdeel toekomen aan hun kleinzoon Jorge da Terra
da Silveira.
João en D. Joana hadden o.a. volgende kinderen:
A6.2.4.1. D. Francisca Nunes da Silveira getrouwd met Fernão Furtado de Mendonça. Met
nageslacht bij Faria.
A6.2.4.2. Francisco Gil da Silveira, overleden op 08.04.1639 en begraven in de kapel van de
Santissimo van de oude hoofdkerk van Horta. Hij was hoofdkapitein, gouverneur en auditeur
van beiden gerechten van de eilanden Faial en Pico vanaf 24.04.1620.
Getrouwd met D. Helena Boim, van het geslacht Faria.
A6.2.4.3. João Rodrigues Leite.
A6.2.4.4. Gaspar da Silveira Leite, overleden op 130.09.1632. Getrouwd met D. Violente de
Utra Alvarnez, van het geslacht Pereira.
Eén dochter van Gaspar en D. Violente:
A6.2.4.4.1. Bárbara da Silveira Leite, overleden op 12.12.1657. Zuster in het klooster van
283
S. Jan, waar ze profeste op 03.02.1654 onder de naam van Bárbara van S. Francisco.
A6.2.4.5. António de Brum da Silveira Leite, overleden in de wijk hoofdkerk op 18.02.1654.
Hoofdkapitein van Faial. Hij was volgens priester João Garcia de Utra tijdens de opleiding
van zijn kleinzoon António de Brum da Silveira een zeer ernstige persoon met een grote
autoriteit. Getrouwd met zijn nicht D. Luzia da Terra da Silveira.
António en D. Luzia hadden zes kinderen:
1. Francisco Gil da Silveira.
2. António de Brum.
3. Bárbara do Rosário.
4. Joana do Rosário.
5. João Rodrigues Leite.
6. Jorge da Terra da Silveira.
A6.2.4.5.1. Francisco Gil da Silveira, geboren in Horta en overleden in Angra in de wijk
kathedraal op 05.09.1665. Ridder van het Koninklijke huis en hoofdkapitein van Angra.
Eerste huwelijk met D. Violante Pimentel. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk in de kathedraal van Angra op 15.05.1658 met D. Ana Ferreira de
Bettencourt, van het geslacht Cimbron, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta en overleden
in de wijk kathedraal van Angra op 22.03.1674.
Begraven in de kapel van Sta. Teresa van het kollege. Ze was de weduwe (zonder nageslacht)
van D. Alonso Cimbron. Zij was de dochter van António Ferrera de Bettencourt, geboren in S.
Miguel en overleden in Angra op 03.09.1637, auditeur van de soldaten in Vlaanderen en van
zijn eerste echtgenote
D. Margarida de Lermont, geboren in Vlaanderen. Zonder nageslacht.
A6.2.4.5.2. António de Brum.
A6.2.4.5.3. Bárbara do Rosário, zuster in het klooster van St. Jan, waar ze profeste op
20.03.1617. Abdis.
A6.2.4.5.4. Joana do Rosário., zuster in het klooster van St. Ja, Geprofest op 11.0.1625. Abdis
van 1661 tot 1671.
A6.2.4.5.5. João Rodrigues Leite, geboren in Faial, overleden op 15.06.1666. Hij was priester
van de hoofdkerk van Horta op 24.04.1658. Hij heeft waarschijnlijk op den vreemde
gestudeerd.
Van een onbekende vrouw (volgens een uitspraak van 23.12.1725 waarschijnlijk D. Serafina
Cardoso, ook geboren in Faial) had hij een natuurlijke zoon:
A6.2.4.5.5.1. Bento Coelho Cardoso, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta. In Angra in de
kathedraal getrouwd op 13.01.1673 met D. Águeda de Lemos, geboren in de wijk kathedraal
van Angra, dochter van Francisco Dias de Lemos en van D. Catarina Rodrigues.
284
Bento en D. Águeda hadden twee kinderen:
A6.2.4.5.5.1.1. Joana Antónia de Sta Rosa, geprofest in het klooster van S. Gonçalo op
21.04.1723.
A6.2.4.5.5.1.2. Francisco de Lemos Machado, geboren in Angra/Conceição. Baccalaureaat
geneeskunde aan de universiteit van Coimbra (1705-1711). In Faial getrouwd met
D. Bernarda Francisca da Silveira Bettencourt, geboren in Lages do Pico. Overleden in Angra
Conceição op 12.07.1755.
Francisco en D. Bernarda hadden één dochter:
A6.2.4.5.5.1.2.1. D. Francisca Joaquina Mariana de Bettencourt Brum da Silveira, geboren in
Horta/Conceição rond 1730 en in de wijk hoofdkerk van Horta overleden op 26.08.1798.
Getrouwd in de hoofdkerk van Horta op 07.03.1768 met haar neef in de 3de graad Francisco
Peixoto da Silveira Guterres. Met nageslacht bij Valadão.
A6.2.4.5.6. Jorge da Terra da Silveira, geboren in Faial,daar overleden op 09.11.1678 en
begraven in de hoofdkapel van de kerk do Carmo, met getuigschrift.
Ridder van het Koninklijke huis op 09.03.1663, voor bewezen diensten op Faial.
Hoofdsergeant van de ordonnanties van Faial sinds 06.06.1659, bevorderd tot hoofdkapitein
van Pico in 1672, in opvolging van de overleden Jorge Goulart Pimentel. Beschermheer van
de kerk van de Carmo. Rechter van de koninklijke rechten op Faial. Superintendent van Pico
drie maanden voor zijn overlijden.
Getrouwd met zijn nicht D. Paula da Silveira, overleden in de wijk hoofdkerk op 16.06.1686,
begraven in de hoofdkapel van de kerk do Carmo. Dochter van kapitein Matias da Silveira en
van D. Maria Rodrigues, inwoners van Horta en eigenaars in Madalena do Pico. Op
19.06.1677 richtten ze voor elk van hun drie zonen een majoraten op.
Jorge en D. Paula hadden tien kinderen:
1. João da Silveira Leite.
2. D. Luisa do Carmo.
3. D. Maria do Carmo.
4. Francisco Brum da Silveira.
5. Estevão de Brum da Silveira (ook: Estevão de Brum Leite).
6. Manuel de Brum da Silveira (ook: Manuel de Brum Leite).
7. D. Joana de Brum.
8. D. Pedro da Silveira.
9. António de Brum da Silveira.
10. Jorge da Terra Brum da Silveira.
A6.2.4.5.6.1. João da Silveira Leite, die aan de universiteit van Coimbra studeerde in 1672 en
de graad van meester haalde.
A6.2.4.5.6.2. Luísa do Carmo, zuster in klooster van St. Jan.
A6.2.4.5.6.3. Maria do Carmo, zuster in het klooster van St. Jan
285
A6.2.4.5.6.4. Francisco Brum da Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk in 1656 en daar
overleden op 21.10.1722, met een testament. Daarin liet hij zijn derde part aan zijn neef
Jacinto Manuel de Brum. Het restant van de erfenis moest in vier delen verdeeld worden
tussen zijn broers. Hij was een religieus in het habijt van St. Petrus. Hij stichtte vijf majoraten.
Hij was ridder van het Koninklijk huis sinds 03.08.1688.
A6.2.4.6.5. Estevão de Brum da Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk op 01.01.1661 en er
overleden op 10.01.1730. Ongehuwd. Ridder van het Koninklijke huis vanaf 03.08.1688.
A6.2.4.6.6. Manuel de Brum da Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk op 15.04.1662 en er
overleden op 24.09.1735. Ongehuwd. Ridder van het Koninklijke huis sinds 03.08.1688.
A6.2.4.5.6.7. Joana, geboren in de wijk hoofdkerk op 10.02.1665.
A6.2.4.5.6.8. Pedro, geboren in de wijk hoofdkerk op 28.02.1669
A6.2.4.5.6.9. António de Brum da Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op
31.10.1646 en overleden op 26.12.1723. Ridder van het Koninklijke huis, ridder geprofest in
de Orde van Christus sinds 1687. Hij was de eerste rechter van de douanediensten en van de
Koninklijke rechten op Faial vanaf 01.08.1701. Beschermheer van de kerk van Carmo.
Volgens getuigenis van priester João Garcia de Utra was hij een van de rijkste mannen van
het eiland
Hij was zeer religieus en wijdde zich meer toe aan goede werken en godsdienstige praktijken
dan aan de administratie van zijn goederen, die hij in een belabberde toestand achterliet.
Hij was in de kathedraal van Angra op 13.10.1680 getrouwd met D. Catarina da Câmara e
Vasconcelos,van het geslacht Bettencourt. Zij werd geboren in Angra op 03.03.1663 en is
overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 17.01.1701, dochter van Vital de Bettencourt de
Vasconcelos, ridder van het Koninklijke huis, ridder van de Orde van Christus, legerkapitein
van Angra, rechter van Angra, en van zijn tweede echtgenote D. Maria do Carmo e Silveira.
Een week na het overlijden van zijn echtgenote trad hij in het klooster onder de naam van
broeder António do Carmo. Hij profest er op 22.11.1723.
António en D. Catarina hadden zes kinderen:
1. Francisco de Bettencourt.
2. José.
3. Pedro.
4. António.
5. D. Maria Úrsula de Brum de Bettencourt Côrte Real.
6. Jorge da Terra da Silveira Côrte-Real.
A6.2.4.5.6.9.1. Francisco de Bettencourt, geboren in Angra op 25.09.1681. Hij is jong
gestorven. Hij had reeds filosofie bestudeerd.
A6.2.4.5.6.9.2. José, geboren op 25.03.1684, jong overleden.
A6.2.4.5.6.9.3. Pedro, geboren op 03.05.1685, jong overleden.
A6.2.4.5.6.9.4. António, tweeling van voorgaande, jong overleden.
286
A6.2.4.5.6.9.5. D. Maria Úrsula de Brum de Bettencourt Côrte-Real, geboren in Horta.
In de hoofdkerk van Horta op 28.06.1707 getrouwd met Pedro Raposo Bicudo Correia, van
het geslacht Bicudo.
D. Maria en Pedro hadden een zoon:
A6.2.4.5.6.9.5.1. Francisco Manuel Raposo Bicudo Correia, geboren in de wijk hoofdkerk
van Ponta Delgada op 17.09.1711 en daar overleden op 24.12.1794.
Baccalaureaat canoniek recht, lid van het Santo Ofício op 19.02.1762. Hij liet enkele
genealogische studies na, die Ernesto do Canto gebruikte. Ridder met wapenschild op
23.05.1760.
Hij trouwde op 22.05.1741 in het oratorium van zijn schoonvader in Horta, per procuratie
toevertrouwd aan kapitein Tomás Brum da Silveira Porras, met zijn nicht D. Teresa Jacinta de
Montojos Paim da Câmara.
O.a. twee kinderen van D. Maria met Pedro:
A6.2.4.5.6.9.5.1.1. D. Flora Jacinta de Montojos Paim da Câmara, geboren in Ribeira Grande,
S. Pedro op 10.07.1746. In de hoofdkerk van Ponta Delgada op 05.12.1796 getrouwd met
Vitaliano José de Brum da Silveira.
A6.2.4.5.6.9.5.1.2. Joaquim José Raposo Bicudo Correia, geboren in Ponta Delgada in de
wijk hoofdkerk op 11.09.1752 en daar overleden op 10.08.1804. Kolonel van de milities.
In Angra/Conceição op 14.12.1801 getrouwd met D. Ana Matilde Moniz Barreto Côrte-Real,
geboren in de wijk kathedraal van Angra op 24.08.1788 en overleden in Brazilië, waar zij zich
vestigde eens ze weduwe was. Zij was een dochter van Francisco Moniz Barreto Côrte-Real,
administrateur van het huis van zijn voorouders, en van D. Mariana Felícia Josefa Vitória do
Rego Botelho.
Zij hadden o.a. een zoon:
A6.2.4.5.6.9.5.1.2.1. Ildefonso Climaco Raposo Bicudo Correia, geboren in de wijk
hoofdkerk van Ponta Delgada op 25.01.1803 en overleden in Lagoa op 22.10.1870. Hij was
de erfgenaam van de goederen van zijn vader.
Hij huwde thuis in de regio van Rosário/Lagoa op 15.01.1845 met D. Francisca Cândida de
Sequeira, geboren op 24.08.1806 en overleden op 19.12.1877, dochter van João dos Santos
Sequiera, geboren op het eiland S. Jorge, en van D. Maria Joaquina, geboren in S. Roque.
Ildefonso en D. Francisca hadden o.a. volgende dochter:
A6.2.4.5.6.9.5.1.2.1.1. D. Engrácia Raposo Bicudo Correia, geboren in Ribeira Grande.
Getrouwd in Lagoa/Rosário op 20.01.1881 met João Guilherme da Câmara Fisher Berquó.
Zonder nageslacht.
A6.2.4.5.6.9.6. Jorge da Terra da Silveira Côrte-Real (ook: Jorge de Frias e Silveira CôrteReal en Jorge da Terra Brum e Silveira). Geboren in Horta op 20.05.1686 en overleden op
30.09.1753.
287
Ridder van het Koninklijke huis vanaf 30.10.1703. Hoofdsergeant van de ordonnanties van
Faial op 16.05.1763.
Toen zijn vader in het klooster trad werd Jorge de administrateur van zijn huis. Onder de
talrijke bezittingen was daar het grote huis en de buitenverblijf van Areia Larga, in Madalena
do Pico met een grote wijngaard en de kapel van St. Bárbara. Areia Larga kwam in handen
van de handelaar José de Arriaga en bleef in het bezit van de Arriaga tot in de 19de eeuw.
Directeur van de douanediensten en van de Koninklijke rechten na de dood van zijn vader.
Beschermheer van de kerk van Carmo.
Eerste huwelijk in de hoofdkerk van Horta op 28.06.1704 met D. Maria Teresa da Câmara
Medeiros Côrte-Real, van Ponta Delgada. Zij was de dochter van Manuel Raposo Bicudo
Correia, geboren op S/ Roque de Rosto de Cão op 25.09.1650 en overleden in Ribeira Grande,
S. Pedro op 25.11.1738, kapitein van de ordonnanties, getrouwd met D. Maria da Câmara e
Medeiros. Hij bezat één van de grootste majoraten van het eiland S. Miguel bezat, als
afstammelingen van de eerste kolonisatoren van dit eiland.
Tweede huwelijk in Ribeira Seca/S. Jorge op 27.11.1741 met D. Rosa Maria de St. Agostinho
da Silveira Bettencourt, geboren in Ribeira Seca/S. Jorge rond 1682 en overleden in Calheta
op 01.11.1788, dochter van Tomé Gregório Teixeira, geboren in1685, legersergeant van
Velas, en van D. Bárbara Maria de Encarnação (gehuwd in 1717). Zij stierven beiden bij de
aardbeving van 1757 op het eiland S. Jorge. Kleindochter langs vaders kant van Pedro Luís de
Lemos en van D. Bárbara de Sousa Teixeira.
A. Vier kinderen o.a. uit het eerste huwelijk van Jorge met D. Maria:
1. D. Catarina Rosa.
2. Antónia Baptista Aurora de Jesus.
3. Maria Catarina Clara Angélica do Carmo.
4. António de Brum da Terra e Silveira Leite.
A6.2.4.5.6.9.6.1. D. Catarina Rosa da Câmara Côrte-Real (ook: Brum Côrte-Real), geboren
op 05.07.1713 en overleden op 09.05.1757. Op 15.5.1730 getrouwd met António Francisco da
Silveira Pereira, van het geslacht Pereira. Met nageslacht daar.
A6.2.4.5.6.9.6.2. Antónia Baptista Aurora de Jesus, geboren op 01.03.1707. Zuster van het
klooster van St. Jan.
A6.2.4.5.6.9.6.3. Maria Catarina Clara Angélica do Carmo. Zuster van het klooster van
St. Jan.
A6.2.4.5.6.9.6.4. António de Brum da Terra e Silveira Leite. Geboren in Horta/Conceição op
01.07.1710 en overleden in de wijk hoofdkerk op 11.07.1790. Ridder van het Koninklijke
huis op 22.05.1734. Rechter van de douane en koninklijke rechten op 11.02.1754. Op
09.04.1759 verzaakte hij aan die taak ten voordele van zijn zoon. Beschermheer van de kerk
van Carmo. Hij erfde een van de rijkste huizen van Faial. Maar door een slechte administratie
liet hij zijn goederen na in een belabberde staat.
Eerste huwelijk op 16.01.1727 met D. Ana Rosa do Canto (28.03.1709-03.02.1759).
288
Tweede huwelijk in Velas/S. Jorge op 16.07.1760 met D. Maria Ana Margarida da Silveira e
Cunha. Geboren in Velas/S. Jorge in 1728 en overleden in Horta op 02.04.1778, weduwe van
Gaspar Gonçalves Boto, geboren in Velas en dochter van kapitein Joé de Sousa Fagundes.
De laatste jaren van zijn leven was António een slechte beheerder van de goederen van zijn
familie. De familie zag zich verplicht hem onder voogdij te stellen. Curator werd zijn zoon
Manuel Inácio do Canto Brum.
a. Twintig kinderen uit het eerste huwelijk van António met D. Ana Rosa do Canto:
(een respectvolle gedachtenis aan deze moedige dame die alle records versloeg).
Om de leesbaarheid te verhogen, volgen we niet de juiste opvolging van de geboorten.
1. Gaspar.
2. Jorge.
3. Maria Francisca Xavier.
4. José.
5. Manuel Inácio.
6. José 1735.
7. José Brum da Silveira Castro Vasconcelos.
8. Joaquim.
9. Ana Antónia Luísa.
10. António Joaquim.
11. Joaquim da Cunha Canto Brum.
12. João, tweeling van voorgaande.
13. António.
14. Florêncio de Brum.
15. D. Francisca Joaquina do Canto Brum.
16. Gonçalo.
17. D. Emerenciana Doroteia Brum da Silva Côrte-Real.
18. Isabel.
19. Francisco Xavier Brum Terra e Silveira.
20. André Francisco de Meireles.
A6.2.4.5.6.9.6.4.1. Gaspar, geboren in de wijk hoofdkerk op 30.12.1727.
A6.2.4.5.6.9.6.4.2. Jorge, daar geboren in 1728.
A6.2.4.5.6.9.6.4.3. Maria Francisca Xavier, geboren op 27.02.1729. Zuster in het klooster van
de Glória.
A6.2.4.5.6.9.6.4.4. José, geboren op 28.10.1730, jong gestorven.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5. Manuel Inácio de Canto Brum (ook: Brum da Silveira), geboren op
19.06.1732 en overleden in de wijk hoofdkerk op 28.02.1791, begraven in de Carmo, met een
testament ondertekend door notaris António Francisco Medina. Hij was ridder van het
Koninklijke huis sinds 18.03.1759 en hoofdsergeant van de ordonnanties van Horta op
01.04.1773.
In de hoofdkerk op 08.01.1770 getrouwd met D. Inês Joaquina da Silveira Bettencourt e
Noronha, van het geslacht Soares
289
Manuel en D. Inês hadden 18 kinderen:
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.1. António do Canto, geboren in de wijk hoofdkerk op 04.02.1772, priester
van de hoofdkerk van Horta.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.2. Jorge da Terra Brum do Canto, geboren in de wijk hoofdkerk op
03.03.1773 en daar overleden op 04.04.1866.Ongehuwd. Adjudant.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.3. Maria, geboren op 31.03.1774 en overleden in de wijk hoofdkerk op
07.03.1778, begraven in de Carmo.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.4. D. Ana Flora do Canto, geboren op 13.06.1775 en overleden in de
hoofdkerk op 27.08.1861. Ongehuwd.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.5. D. Francisca Ermelinda do Canto, geboren op 21.10.1776 en overleden
in de wijk hoofdkerk op 03.08.1872. In de kerk van de Misericórdia op 03.05.1820 getrouwd
met haar neef João António da Silveira Linhares Carvalhal Cota Falcão e Noronha, van het
geslacht Linhares. Zonder nageslacht.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.6. Manuel do Canto, geboren op 28.09.1777 en overleden op 05.03.1778,
begraven in de Carmo.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.7. D. Maria do Canto, geboren op 04.01.1779 en overleden in de wijk
hoofdkerk op 10.09.1841. Ongehuwd.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.8. D. Úrsula do Canto, geboren op 10.07.1780 en overleden op 11.07.1826,
begraven in S. António. Ongehuwd.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.9. Luísa, geboren op 02.05.1782 en overleden op 29.03.1796, begraven in
de Carmo.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.10. D. Inácia do Canto, geboren op 21.03.1783 en overleden in de wijk
hoofdkerk op 09.12.1858. Ongehuwd.
A6.2.4.5.6.9.6.4.55.11. Josefa, geboren op 12.03.1784 en overleden op 27.03.1786, begraven
in de Carmo.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.12. Manuel Inácio do Carmo Brum, geboren op 04.07.1785 en overleden
op 12.11.1852. Hij profeste in het klooster van de Carmo en na de secularisatie werd hij
vicevicaris van de parochie van Conceição en kapelaan van de zusters, die kwamen leven in
het klooster van de Glória, nadat de klooster afgeschaft werden.
Eén natuurlijke dochter van Manuel en Felícia Rosa Cândida:
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.12.1. D. Ana Amélia do Canto, geboren in de hoofdkerk in 1826 en er
overleden op 6.04.1913. Getrouwd met José Garcia do Amaral. Met nageslacht bij Amaral.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.13. Carlota, geboren op 28.06.1786 en overleden op 11.11.1787, begraven
in de Carmo.
290
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.14. Tomás, geboren op 23.08.1787 en overleden op 01.01.1789.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.15. Mariana, geboren op 08.12.1788 en overleden op 23.03.1800, begraven
in de Carmo.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.16. D. Josefa Soares do Canto, geboren op 10.04.1790 en overleden op
21.06.1818. Ongehuwd.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.17. José, tweeling van voorgaande.
A6.2.4.5.6.9.6.4.5.18. Carlota Henriqueta, geboren op 17.09.1791 en overleden op
01.12.1791.
A6.2.4.5.6.9.6.4.6. José, geboren op 24.01.1735 en jong gestorven.
A6.2.4.5.6.9.6.4.7. José Brum da Silveira Castro Vasconcelos, geboren in de wijk hoofdkerk
op 28.11.1736. Ridder van het Koninklijke huis op 04.03.1763.
A6.2.4.5.6.9.6.4.8. Joaquim, geboren op 16.04.1738.
A6.2.4.5.6.9.6.4.9. Ana Antónia Luísa., geboren op 24.08.1739.
A6.2.4.5.6.9.6.4.10. António Joaquim, geboren op 19.09.1741, jong gestorven..
A6.2.4.5.6.9.6.4.11. Joaquim da Cunha Canto Brum, geboren op 01.01.1743 in de wijk
hoofdkerk en daar gestorven op 08.11.1764. Ongehuwd.
A6.2.4.5.6.9.6.4.12. João, tweeling van voorgaande.
A6.2.4.5.6.9.6.4.13. António, geboren op 27.01.1746.
A6.2.4.5.6.9.6.4.14. Florêncio de Brum, geboren op 21.07.1747. Hij zou de zekerheid gezocht
hebben in Amerika.
A6.2.4.5.6.9.6.4.15. D. Francisca Joaquina do Canto Brum, geboren op 26.10.1748. In 1775
leefde ze in Olinda bij haar broer Gonçalo. In de hoofdkerk op 06.06.1787 getrouwd met
Laureano José da Silveira, van het geslacht Silveira.
A6.2.4.5.6.9.6.4.16. Gonçalo de Brum Côrte-Real (ook: de Bettencourt Côrte-Real), geboren
in de hoofdwijk op 10.01.1750. Luitenant van de ordonnanties. Na het huwelijk zou hij het
eiland verlaten hebben en zijn vrouw achtergelaten hebben. In 1775 leefde hij evenwel in
Olinda, samen met zijn echtgenote, zijn zuster Francisca en drie jonge kinderen.
Gonçalo trouwde met D. Leonor de Castro, geboren in de wijk van het hoofdkerk van
Tracúnhaém, Pernambuco, dochter van kapitein António Pereira de Morais en van D. Teresa
de Campilho.
Gonçalo en D. Leonor hadden vijf kinderen:
A6.2.4.5.6.9.6.4.16.1. Jorge, geboren in de wijk hoofdkerk op 14.05.1772.
A6.2.4.5.6.9.6.4.16.2. Eugénia, geboren op 29.08.1773 en overleden op 05.03.1778.
A6.2.4.5.6.9.6.4.16.3. Isabel, geboren op 01.04.1775.
A6.2.4.5.6.9.6.4.16.4. António, geboren op 10.05.1776 en overleden op 25.10.1778.
A6.2.4.5.6.9.6.4.16.5. Tomás, geboren op 16.08.1777.
291
A6.2.4.5.6.9.6.4.17. D. Emerenciana Doroteia Brum da Silva Côrte-Real, geboren op
15.01.1752 en overleden op 11.10.1793 in de wijk van de hoofdkerk. Daar getrouwd op
25.05.1769 met Joaquim Pereira Proença de Lacerda e Cunha. Met nageslacht bij Pereira.
A6.2.4.5.6.9.6.4.18. Isabel is al haar laatste kind, zoals allen geboren in de wijk van de
hoofdkerk, op 02.02.1754.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19. Francisco Xavier Brum Terra e Silveira, geboren in de hoofdkerk op
09.01.1731 en overleden in Angra vóór 1790. Ridder van het Koninklijk huis sinds
18.03.1759, rechter van de douanediensten en de Koninklijke rechten tot in 1767 toen hij ‘juiz
de fora’ werd.
Op 10.09.1755 trouwde hij in Conceição met zijn nicht D. Maria Francisca Xavier de Brum.
Francisco werd een volledig gestoorde persoon toen zijn vrouw zich schandeloos in het
publiek lichtzinnig begon te gedragen en zelfs haar dochter Maria aanzette tot prostitutie. Vol
afkeer trok Francisco weg naar Angra.
Zeven kinderen van Francisco en D. Maria:
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.1. Maria Xavier de Brum, geboren op 17.07.1756.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.2. Rosa, geboren op 29.07.1757 en overleden op 25.03.1759.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.3. D. Ana Luísa de Brum Terra e Silveira, geboren in Conceição op
03.09.1758 en overleden in de wijk hoofdkerk op 24.03.1805, begraven in de Carmo.
In de hoofdkerk getrouwd op 03.05.1789 met haar neef Manuel Inácia Brum do Canto
Bettencourt e Silveira. Met nageslacht daar.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.4. Angélica, geboren in de wijk hoofdkerk op 04.04.1760.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.5. Francisca, geboren in Conceição op 25.09.1762.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.6. Joana, geboren op 08.04.1764.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7. Jorge da Cunha Brum Terra e Silveira, geboren in Conceição op
07.09.1766 en overleden in de wijk hoofdkerk op 17.04.1828. Begraven in de Carmo, zijn
lichaam omhuld met de kledij van de Orde van Christus.
Ridder van het Koninklijke huis op 15.06.1786, rechter van de douanediensten en de
Koninklijke rechten van Faial op 03.02.1795, hoofdkapitein van de ordonnanties van Faial
door een patent van kapitein-generaal D. Miguel António de Melo op 13.09.1809.
Op 23.02.1810 werd hij bevestigd tot luitenant-kolonel van het regiment miliciens van Vila da
Praia, van Terceira . Ridder in der Orde van Christus op 23.06.1812 en ridder in de Orde van
OLV da Conceição van Vila Viçosa op 01.10.1823.
Hij eiste en bekwam de titel van het ambt van ‘juíz do mar’ (rechter op zee?) die tot zijn
familie behoorde en die van zijn vader ontnomen was in 1767. Deze taak heeft hij een tijd
uitgevoerd tot de moderne legislatuur de juridische en de fiscale zaken splitste.
Hij gedroeg zich altijd correct en had vele relaties in hoge kringen van generaals en
bisschoppen. Hij was een eervolle persoon.
292
Eerste huwelijk in de kapel van Santana, aangebouwd aan zijn huis in Horta, in de wijk
hoofdkerk op 24.08.1789 met zijn tante D. Francisca Úrsula Brum da Terra.
Tweede huwelijk en de kapel van OLV da Luz, in S. Mateus (regio S. Pedro van Angra) op
11.09.1811 met D. Úrsula de Menezes de Lemos e Carvalho, geboren in S. Pedro op
04.04.1782 en overleden in Horta in de wijk kathedraal op 14.06.1850, dochter van José da
Sousa de Menezes de Lemos e Carvalho, geboren in Alquerubim, Albergaria-a-Velha, Aveiro.
Op 10.12.1738 en overleden in Angra/S. Pedro op 04.02.1808, ridder van het Koninklijke huis
op 2011.1777, adjudant van de orde van D. Antão de Almada, eerste gouverneur en kapiteingeneraal van de Azoren, en van D. Benedita Quitéria da Rocha de Sá Coutinho e Câmara.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk van Jorge en D. Francisca:
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.1. António, geboren in de wijk hoofdkerk op 18.07.1790, jong
gestorven.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.2. D. Maria Clementina Brum Terra da Silveira, geboren op 21.04.1792
en overleden op 22.12.1841. In de kerk van S. Francisco van Horta op 13.07.1806 getrouwd
met José Sebastião Zarco da Câmara Brum, van het geslacht Whitton, met nageslacht daar.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3. Jorge da Cunha, geboren in de wijk hoofdkerk op 30.05.1798. Hij
was blind, stom en dement. Hij is overleden in Angra na het tweede huwelijk van zijn vader in
1811.
Vijf kinderen uit het tweede huwelijk van Jorge en D. Úrsula:
1. José da Cunha Brum, Terra e Silveira.
2. D. Maria de Benedita da Cunha.
3. Jorge da Cunha Menezes Brum.
4. D. Maria Madalena da Cunha.
5. Simão de Roches da Cunha Brum.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.1. José da Cunha Brum, Terra e Silveira, geboren in de wijk
hoofdkerk op 02.09.1812 en overleden in Lissabon na 1860.
Administrateur van de majoraten van zijn voorouders, ridder van het Koninklijke huis op
05.05.1827, met alle eer en prerogatieven van alle ridders met functies aan het hof, sinds
25.08.1843.
Hij was een trouwe aanhanger van D. Miguel. Hij verliet het eiland toen de graaf van Vila
Flor het liberaal gouvernement weer kwam instellen. Hij kwam pas terug naar Faial toen de
vrede hersteld was.
Eerste huwelijk in de hoofdkerk op 30.07.1831 met zijn nicht D. Jerónima Jesuina do
Carvalhal, van het geslacht Brum. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk in het oratorium van het huis van zijn schoonvader in de regio hoofdkerk op
24.08.1834 met zijn nicht D. Francisca Maria do Carmo Whitton, van het geslacht Whitton.
293
Derde huwelijk in het huis van schoonmoeder op 08.05.1840 met D. Francisca do Carmo de
Arriaga (omdat zij in levensgevaar verkeerde na een bevalling). Gelukkig recupereerde zij en
kreeg het koppel de zegen in de hoofdkerk op 12.06.1840.
Een zoon uit het tweede huwelijk van José met D. Francisca Maria:
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.1.1. Jorge Cardoso Pereira, geboren in de hoofdkerk van Faial op
31.07.1837 en overleden in Angra/S. Pedro op 22.09.1837, waar zijn vader hem gebracht had
na het overlijden van zijn tweede vrouw.
Eén zoon uit het derde huwelijk van José met D. Francisca do Carmo de Arriaga:
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.1.2. Simão da Cunha Brum Terra e Silveira, geboren in de wijk
hoofdkerk op 08.05.1840 en overleden in Lissabon in september 1855.
Zijn vroegtijdig overlijden bracht de ontroostbare ouders tot een toestand van extreme
morale, fysische en economische degradatie, een totale verwaarlozing en overgave aan de
drank.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.2. D. Maria Benedita da Cunha, geboren op 27.10.1813 en overleden
na 1851. Ongehuwd.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.3. Jorge da Cunha de Menezes Brum, geboren in Angra op 18.03.1816
en overleden in de wijk hoofdkerk op 27.03.1865. Eigenaar, ridder van het Koninklijke huis
op 18.04.1861. Hij trouwde in het oratorium van zijn schoonmoeder op 23.04.1845 met zijn
nicht D. Maria José Brum Terra.
Twee kinderen van Jorge en D. Maria:
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.3.1. António da Cunha Menezes Brum, geboren in de wijk hoofdkerk
op 14.03.1846 en er overleden op 05.05.1912. Ridder van het Koninklijke huis op 20.04.1861.
Eigenaar en conducteur van Openbare Werken.
Eerste huwelijk in Feteira op 22.07.1876 met zijn nicht D. Luisa de Roches da Cunha Brum.
Tweede huwelijk met D. Maria Whitton Terra, van het geslacht Peixoto.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk van António en D. Luísa:
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.3.1.1. D. Maria, geboren in de wijk hoofdkerk op 25.02.1878, jong
overleden.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.3.1.2. Jorge da Cunha de Menezes Brum, geboren op 30.01.1881 en
overleden op 21.02.1934. Openbare ambtenaar. Op 12.01.1918 in de hoofdkerk getrouwd met
D. Maria Carmelina da Silveira, geboren in Conceição in 1896, dochter van Manuel Maria da
Silveira en van Rosa Adelaíde.
294
Van een onbekende moeder had hij een natuurlijke dochter:
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.3.1.2.1. D. Lucia da Cunha Brum, geboren in de wijk hoofdkerk op
14.04.1901. Zij werd wettelijk erkend door een geschrift van 27.11.1908 bij notaris
Guilhermino Forjaz de Lacerda. Zij trouwde met Alexandre Avelar de Lacerda van het
geslacht Pereira. Met nageslacht daar.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.3.2. Guilherme da Silveira da Cunha Brum, geboren op 08.02.1861 en
overleden op 22.11.1891. Ongehuwd. De overlijdens akte vermeldt ‘idioot’. Het zoveelste
geval van inteelt in die tak van de familie.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.4. D. Maria Madalena da Cunha (ook: da Câmara), geboren in Angra
in de wijk kathedraal op 25.05.1817 en overleden in Horta in de wijk hoofdkerk op
11.02.1884.
Getrouwd in de hoofdkerk op 30.06.1841 met haar neef Tomás José Brum Terra, met
nageslacht.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.5. Simão de Roches da Cunha Brum, geboren in de wijk kathedraal
van Angra op 26.12.1814 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 04.07.1883.
Hoofdbewaker van de douanediensten van Horta op 18.04.1850. Ridder van het Koninklijke
huis op 26.07.1859. Eerste baron van Roches op 03.05.1871. Hij was altijd elegant en
exclusief gekleed. Hij trouwde in 1860 met D. Luísa Read.
Simão en D. Luísa hadden twee kinderen:
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.5.1. D. Luísa de Roches da Cunha Brum, geboren in Angra in 1861 en
overleden in Horta op 15.3.1911. In Feteira op 22.07.1876 getrouwd met haar neef António da
Cunha Menezes Brum, met nageslacht.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.5.2. Simão de Roches da Cunha Brum, geboren in Angra op
21.12.1865 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 15.11.1934.
Baccalaureaat Wiskunde en Filosofie (UC, 1893), professor en rector van het Lyceum van
Horta, directeur van de Normaalschool en van de Primaire Hogere school van Horta, president
van het stadhuis van Horta (1897-1902), 1907 en 1908.
Tweede baron van Roches in 1901, als gevolg van het Koninklijke bezoek, ridder van het
Koninklijke huis op 22.11.1897, grootkruis en commandeur in de Orde van OLV van
Conceição van Vila Viçosa op 19.01.1901 waaraan hij verzaakte op 10.12.1909 om
onbekende redenen. Zijn naam werd toegekend aan “Alameda Barão de Rocha, waar zich het
huis van zijn familie bevond. In Conceição op 08.09.1888 getrouwd met D. Maria Amélia
Berredo Cardoso Machado, van het geslacht Machado.
Simão en D. Maria hadden drie kinderen:
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.5.2.1. Simão, geboren in Coimbra, in de Nieuwe kathedraal in 1889 en
overleden in Conceição op 13.09.1895.
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.5.2.2. Maria Amélia, geboren in Conceição op 15.11.1892 en er
overleden op 21.10.1897.
295
A6.2.4.5.6.9.6.4.19.7.3.5.2.3. D. Maria de Roches Cardoso Machado da Cunha Brum,
geboren in Conceição op 28.10.1893 en overleden in de wijk hoofdkerk op 13.05.1985.
Getrouwd in Conceição op 14.10.1918 met Jorge Whitton da Terra Lima, van het geslacht
Lima, met nageslacht daar.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20. André Francisco de Meireles (ook: André Francisco do Canto
Bettencourt e Silveira, zoon van António de Brum da Terra e Silveira Leite en van
D. Ana Rosa do Canto e Cunha, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 28.11.1733 en
overleden in Angra/ S. Pedro op 18.05.1780.
Ridder van het Koninklijke huis op 04.03.1763. Inspecteur van de maten, gewichten en
prijzen van de stad Angra in 1772.
In het oratorium van bisschop D. Frei do Sacramento, in Angra/wijk kathedraal op 17.04.1757
getrouwd met D. Joaquina Rosa de Sá, geboren in Angra, wijk kathedraal op 05.02.1741 en
overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 24.10.1807, dochter van Francisco Inácio de Sá
e Silveira Borges Côrte-Real, ridder van het Koninklijke huis sinds 09.09.1724, met blazoen
sinds 12.04.1725, en van D. Francisca Josefa Vitorina Côrte-Real.
Elf kinderen van André en D. Joaquina:
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.1. António de Brum Meireles do Canto, geboren in Angra/S. Pedro op
21.01.1758 en overleden in Angra/S. Pedro o 19.04.1780. Ongehuwd.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.2. Caetano, geboren in Angra/S. Pedro op 28.02.1759.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.3. Ana, geboren in Angra/Sta Luzia op 23.07.1762.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.4. Mariana, geboren in Angra/S. Pedro op 19.12.1764.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.5. Joaquim, geboren in Angra/S. Peddro op 02.06.1766.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.6. José, geboren in Angra/kathedraal op 12.11.1769.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.7. Francisco, geboren in Angra/kathedraal op 28.02.1771.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.8. Maria, geboren in Angra/S. Pedro op 21.04.1772.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.9. D. Francisca Vitória do Canto, geboren in Angra/S. Pedro op
13.06.1773 en overleden in Horta op 28.11.1849. Getrouwd in Horta/hoofdkerk op
27.02.1797 met haar neef João Pereira de Lacerda, met nageslacht bij Pereira.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.10. Maria, geboren in Angra/S. Pedro op 30.05.1775.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11. Manuel Inácio Brum do Canto Bettencourt e Silveira, geboren in
Angra/Sta Luzia op 01.06.1761 en overleden in Horta/hoofdkerk op 14.02.1815 en begraven
in de Carmo. Ridder van het Koninklijke huis sinds 07.01.1789.
Eerste huwelijk in de hoofdkerk van Horta op 03.05.1789 met zijn nicht D. Ana Luísa de
Brum Terra e Silveira, met nageslacht.
Tweede huwelijk in de hoofdkerk van Horta op 24.12.1814 met D. Teresa Emerenciana de
Lacerda van het geslacht Pereira, zonder nageslacht (Manuel was al minder dan 2 maanden na
zijn 2de huwelijk overleden.
296
Zeven kinderen uit het eerste huwelijk van Manuel met D. Ana:
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.1. André, geboren in 1790 en overleden in de wijk hoofdkerk op
13.01.1797 en begraven in de Glória.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.2. D. Mariana Emília Brum do Canto, geboren in de wijk hoofkerk op
24.11.1791. Op 20.05.1820 getrouwd in het oratorium van hoofdkapitein José Francisco da
Terra Brum in de wijk hoofdkerk met João Pereira Ramos da Silveira, met nageslacht bij
Ramos.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.3. Francisca Úrsula, geboren in de wijk hoofdkerk op 21.03.1794 en
daar overleden op 12.06.1816. Begraven in de Carmo. Ongehuwd.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.4. D. Maria Brum do Canto, geboren in de wijk hoofdkerk op
15.08.1795 en er overleden op 15.05.1877. Getrouwd in de hoofdkerk van Horta op
08.08.1827 met Alexandre Pereira de Lacerda. Met nageslacht bij Pereira.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.5. Ana, geboren in de hoofdkerk van Horta op 05.05.1797 en er
overleden op 04.09.1797, begraven in de Carmo
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.6. Ana, geboren in de hoofdkerk van Horta op 12.02.1800.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.7. Manuel Inácio do Canto Brum, geboren in de hoofdkerk van Horta
op 07.10.1798 en overleden in Conceição op 04.09.1883. Ridder van het Koninklijke huis
sinds 26.04.1862. In de hoofdkerk van Horta getrouwd op 08.08.1827 met D. Maria Pereira
de Lacerda.
Twee kinderen van Manuel en D Maria:
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.7.1. Jorge da Terra Brum, geboren in Conceição op 05.09.1836 en
overleden op 08.11.1879. Aspirant bij de douane van Horta op 06.07.1867, bevorderd tot 2de
verificateur op 30.08.1870.
In het oratorium van het huis van zijn schoonvader in de regio Conceição op 09.06.1859
getrouwd met D. Joana Garcia de Rosa Labat Forjaz de Lacerda, van het geslacht Garcia.
Twee kinderen van Jorge en D. Joana:
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.7.1.1. D. Maria Amélia Brum do Canto, geboren in Conceição op
12.06.1860. Getrouwd in de hoofdkerk van Horta op 19.07.1877 met Miguel de Arriaga Brum
da Silveira, met nageslacht bij Arriaga.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.7.1.2. D. Amélia Albertina Brum do Canto, geboren in Conceição
op30.07.1808 en overleden op 26.03.1891. In Conceição getrouwd op 19.11.1887 met João
Machado da Conceição, van het geslacht Machado.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.7.2. Manuel Inácio Brum do Canto, geboren in Conceição op
29.10.1834 en overleden op 22.07.1921. Baccalaureaat Rechten (U.C), afgevaardigde van de
procureur regio van Angra do Heroísmo sinds 25.11.1864, rechter van het arrondissement
297
Benavente sinds 11.05.1880 en raadsheer van de ‘Relação’ van Lissabon, ridder van het
Koninklijke huis sinds 22.11.1906.
Op 19.04.1860 in de hoofdkerk getrouwd met D. Maria Amélia Henriques.
Manuel en D. Maria hadden drie kinderen:
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.7.2.1. Pedro, geboren in de hoofdkerk op 01.09.1857 en daar dezelfde
dag gestorven.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.7.2.2. Maria Luísa Brum do Canto, geboren in de hoofdkerk op
08.03.1861.
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.7.2.3. Salvador Manuel Brum do Canto, geboren in Lissabon op
09.06.1885 en er overleden op 02.11.1918. Baccalaureaat Rechten (U.C.), advocaat in
Lissabon, afgevaardigde van de Cortes voor Madeira (1906-1907), ridder van het Koninklijke
huis sinds 22.03.1907.
In 1909 in Lissabon getrouwd met D. Berta Júdice Rocha Rosa-Limpo, geboren in
Quelimane, Mozambique in 1894 en overleden in Lissabon op 12.04.1976, lyrische zangeres,
dochter van F… da Rosa-Limpo, geboren in Lagoa/Algarve en van D. F… Júdice Rocha.
Kleinzoon langs vaders kant van Luís José da Rosa-Limpo en van D. Maria Amélia.
Kleinzoon langs moeders kant van André Aleixo do Carmo Rocha en van D. Maria Teresa
Júdice Guerra.
Salvador en D. Berta hadden één zoon:
A6.2.4.5.6.9.6.4.20.11.7.2.3.1. Jorge Manuel Júdice Rosa-Limpo Brum do Canto, geboren in
Lissabon/Anjos op 10.02.1910 en overleden in Lissabon op 07.02.1994. Ongehuwd.
Acteur, criticus van cinema, documentarist en regisseur van cinema, voorzitter van het
syndicaat van de Professionelen van de Film. Officier in de Orde van Santiago da Espada.
b. Vier kinderen uit het tweede huwelijk van António met D. Maria Ana Margarida da
Silveira e Cunha (A6.2.4.5.6.9.6.4):
A6.2.4.5.6.9.6.4.21. Florentino, geboren in Velas, S. Jorge, op 27.03.1761.
A6.2.4.5.6.9.6.4.22. Isabel, geboren in Horta op 26.02.1763.
A6.2.4.5.6.9.6.4.23. Mariana, geboren in Velas, S. Jorge. Zij leefde teruggetrokken in het
klooster van de Glória.
A6.2.4.5.6.9.6.4.24. D. Francisca Úrsula de Brum Terra, geboren in Horta op 15.03.1767 en
overleden op 04.01.1811, begraven in de Carmo. Zij leefde teruggetrokken in het klooster van
de Glória. Zij bekwam de toelating van de Heilige stoel om te trouwen op 24.08.1789 met
haar neef Jorge da Cunha Brum Terra e Silveira. Met nageslacht.
B. Vier kinderen uit het tweede huwelijk van Jorge da Terra da Silveira Côrte-Real en
D. Rosa Maria de Santo Agostinho da Silveira Bettencourt:
A6.2.4.5.6.9.6.5. D. Emerenciana de Brum, geboren in de wijk hoofdkerk op 30.07.1744.
298
A6.2.4.5.6.9.6.6. Raulino da Terra Brum e Silveira, geboren in Madalena do Pico op
06.08.1743 en overleden in Calheta van S. Jorge op 09.06.1822.
Kapitein van de ordonnanties. Ridder van het Koninklijke huis sinds 13.03.1810.
Hij trouwde op 04.03.1769 in Velas/S. Jorge met D. Luísa Clara Bettencourt e Lemos (ook:
Luísa Delfina), geboren in Velas, dochter van Paulo Machado Maciel, luitenant van de
ordonnanties, en van D. Quitéria Maria de Lemos Fagundes.
Raulino en D. Luísa hadden tien kinderen:
A6.2.4.5.6.9.6.6.1. Jorge da Terra Brum e Silveira, geboren in Velas op 22.12.1769 en
overleden in Angra/Conceição op 13.2.1800. Getrouwd met D. Rosa Joaquina.
A6.2.4.5.6.9.6.6.2. D. Rosa Maria da Silveira, geboren in Velas op 17.11.1770 in Ribeira Seca
op 24.02.1853, op dezelfde dag als haar zuster Rita. Ongehuwd
A6.2.4.5.6.9.6.6.3. D. Catarina Laureana Brum Terra e Silveira, geboren in Velas op
14.02.1772 en overleden in Rio de Janeiro. Ze was daarheen geëmigreerd in 1809.
A6.2.4.5.6.9.6.6.4. D. Rita Bettencourt Teixeira da Silveira, geboren in Velas op 11.07.1773
en overleden in Ribeira Seca op 24.02.1853. Ongehuwd.
A6.2.4.5.6.9.6.6.5. Francisco Leite de Vasconcelos Brum a Silveira (ook: Leite de
Vasconcelos e Bettencourt), geboren in Velas op 26.10.1774. Secretaris van de stadsdeelraad
van Calheta in 1833. In Calheta getrouwd op 11.05.1807 met D. Ana Rosa Faustina da
Silveira, geboren in Calheta, dochter van Francisco António da Silveira, luitenant, en van
D. Maria Faustina da Silveira. Met nageslacht in S. Jorge.
A6.2.4.5.6.9.6.6.6. Maria, geboren in Velas op 07.01.1776.
A6.2.4.5.6.9.6.6.7. Luísa, geboren in Velas op 01.11.1781.
A6.2.4.5.6.9.6.6.8. António Brum e Silveira, geboren in Velas op 26.02.1783. Overleden in
Brazilië.
A6.2.4.5.6.9.6.6.9. Joaquim Bettencourt de Lemos Maciel Brum.
A6.2.4.5.6.9.6.6.10. Luís Gregório da Terra Brum Côrte-Real, in Brazilië getrouwd met
D. Francisca Joaquina, die in 1836 de echtscheiding aanvroeg, wegens slechte behandeling
en zijn verlaten van het huis.
We hernemen hier de Jorge da Terra Brum da Silveira, die we verlaten hebben onder het
nummer A1.2.5.5.2.
A6.2.4.5.6.10. Jorge da Terra Brum da Silveira, zoon van Jorge da Terra da Silveira en van
D. Paula da Silveira. Geboren in de hoofdkerk van Horta op 03.03.1658 en er overleden op
07.04.1724, met een testament samen ondertekend met zijn echtgenote.
Hoofdsergeant van de ordonnantie, en opvolging van zijn vader, die hoofdkapitein werd op
12.10.1689. Ridder van het Koninklijke huis op 03.08.1688. Broeder van het Heilig Office.
Hij was overdreven devoot. Hij bad bij dag en nacht, waardoor hij geen tijd genoeg wijdde
aan de nodige arbeid om voor zijn kinderen goede vooruitzichten op te bouwen na zijn dood.
299
Hij trouwde in Horta op 16.11.1681 met D. Francisca de Lacerda da Mendonça, van het
geslacht Furtado de Mendonça.
Jorge en D. Francisca hadden veertien kinderen:
1. António.
2. D. Paula Josefa.
3. Maria Jacinta
4. André.
5. Luzia.
6. Manuel.
7. Josefa.
8. Úrsula Francisca.
9. Laura.
10. António.
11. Inácia.
12. Rosa Laura.
13. António.
14. Jacinto Manuel
A6.2.4.5.6.10.1. António de Brum da Terra, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op
17.12.1682 en er overleden op 03.10.1751. Kapitein van de ordonnanties. In S. Miguel
getrouwd met D. Maria António de Benvides, geboren in Lissabon/S. Lourenço de Carnide in
1691 en overleden de wijk hoofdkerk van Horta op 04.08.1751, begraven in de Glória.
Zeven kinderen van António en D. Maria:
A6.2.4.5.6.10.1.1. José de Brum Terra, geboren in de wijk hoofdkerk op 23.08.1713.
In de kathedraal van Ponta Delgada getrouwd op 26.02.1739 met D. Rosa Joana da
Silveira,van het geslacht Carrascosa. Met nageslacht in S. Miguel.
A6.2.4.5.6.10.1.2. António, geboren in de wijk hoofdkerk op 27.06.1716.
A6.2.4.5.6.10.1.3. Antónia, geboren o 09.04.1718.
A6.2.4.5.6.10.1.4. Maria Ana, geboren op 15.12.1720.
A6.2.4.5.6.10.1.5. Luís António de Brum Terra, geboren in de wijk hoofdkerk op 24.01.1723
en er overleden op 10.07.1780. Begraven in de Carmo.
Kapitein. Getrouwd in de hoofdkerk op 16.08.1757 met D. Eugénia Isabel, geboren in Lajes
do Pico in 1712 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 13.08.1789 en daar
begraven. Dochter van Manuel de Medeiros de Mendonça en van D. Isabel do Espírito Santo.
A6.2.4.5.6.10.1.6. Maria, geboren in de wijk hoofdkerk op 11.01.1724.
A6.2.4.5.6.10.1.7. Brites, geboren op 06.04.1725.
A6.2.4.5.6.10.2. D. Paula Josefa de Mendonça Terra da Silveira, geboren in de hoofdkerk van
Horta op 14.01.1684 en er overleden op 04.03.1761. Zij erfde het derde deel van haar vaders
bezit. In Faial getrouwd met Manuel José de Brum da Silveira, met nageslacht bij Brum. (Zie
Brum A1.1.8.7.11.1).
300
A6.2.4.5.6.10.3. Maria Jacinta, geboren op 27.03.1686 en overleden op 02.04.1764. Zuster in
het klooster van de Glória.
A6.2.4.5.6.10.4. André Furtado de Mendonça, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op
08.12.1687 en er overleden op 03.05.1701.
A6.2.4.5.6.10.5. Luzia, geboren in de hoofdkerk van Horta op 19.12.1688 en er overleden op
01.11.1698.
A6.2.4.5.6.10.6. Manuel, geboren op 13.02.1694.
A6.2.4.5.6.10.7. Josefa, geboren op 02.11.1697 en overleden in de wijk hoofdkerk op
03.08.1698.
A6.2.4.5.6.10.8. Úrsula Francisca da Conceição, geboren op 16.10.1699 en overleden op
05.02.1759. Zuster in het klooster van de Glória.
A6.2.4.5.6.10.9. Laura, geboren op 17.10.1702.
A6.2.4.5.6.10.10. António, geboren op 20.11.1704.
A6.2.4.5.6.10.11. Inácia Francisca da Conceição, geboren op 25.09.1706 en overleden op
14.07.1778. Zuster in het klooster van de Glória. Zij liet haar erfdeel na aan haar broer José
Francisco op 17.11.1725.
A6.2.4.5.6.10.12. Rosa Laura de Jesus, overleden op 07.03.1762. Zuster in het klooster van de
Glória. Zij liet al haar goederen na aan haar broer José Francisco op 05.05.1719.
A6.2.4.5.6.10.13. António, geboren op 18.05.1709 en overleden in de hoofdkerk op
05.08.1714. Begraven in de Glória.
A6.2.4.5.6.10.14. Jacinto Manuel Brum da Silveira Leite, geboren in de wijk hoofdkerk op
23.01.1692 en er overleden op 22.10.1743, begraven in de Carmo. Hij was ridder van het
Koninklijke huis sinds 02.11.1705. In feite weten we niet over zijn seculaire activiteiten
buitenshuis.
Jacinto trouwde in het oratorium van zijn schoonvader in Horta in de regio hoofdkerk op
26.02.1713 met zijn nicht D Maria Antónia de Montojos Paim da Câmara, van het geslacht
Brum, die behoorde tot een even illustere en nobele familie als Jacinto.
Als huwelijksgift bekwam hij vele goederen van zijn ooms, priester Francisco de Brum,
kapitein Estevão de Brum, kapitein Manuel de Brum en van zijn vader Jorge da Terra, die
hem een derde afstond van al zijn goederen.
De ouders van D. Maria schonken haar 5.000 cruzados. Uiteindelijk bezat Jacinto ‘een groter
huis’ (meer rijkdom) dan de chef van zijn familie.
Na het overlijden van haar echtgenoot zorgde D. Maria met integriteit voor het grote huis.
Op 20.06.1757 verleende de kerk haar de gratie in het klooster van de Glória te mogen
intreden, om daar van haar opbrengst te leven in haar wereldlijke kledij.
301
Jacinto en D. Maria hadden negentien kinderen, allen geboren in de wijk hoofdkerk van
Horta:
1. Teresa Jacinta.
2. Manuel.
3. Tomás José.
4. Jorge.
5. Francisca.
6. Joana
7. João.
8. D. Jerónima Tomásia.
9. António.
10. Eugénio.
11. Anacleto.
12. Vicente.
13. Violente.
14. D. Ana Tomásia Maria
15. Inácia Tomásia.
16. Rosa Feliciana.
17. D. Felícia Tomásia.
18. Joaquim.
19. João José.
A6.2.4.5.6.10.15.1. D. Teresa Jacinta de Montojos Paim da Câmara, geboren op 15.10.1714.
Zij trouwde op 22.05.1741 in het oratorium van het huis van haar vader, per procuratie
toegekend aan kapitein Tomás Brum da Silveira Porras, met haar neef Francisco Manuel
Raposo Bicudo Correia. Met nageslacht.
A6.2.4.5.6.10.15.2. Manuel de Brum Leite, geboren op 01.04.1716 en er overleden op
09.07.1728.
A6.2.4.5.6.10.15.3. Tomás José Brum da Silveira Leite, geboren op 24.11.1717 en er
overleden op 24.07.1784. Ridder van het Koninklijke huis op 02.05.1737. Broeder van het
Heilig Office sinds 31.08.1740. Ridder van de Orde van Christus op 05.08.1738.
Hij was heer van een groot huis, maar hij leefde er maar op los. Hij bekommerde zich niet in
het minst om de zaken. Hij stierf dan ook met immense schulden. De erfenis ging over op zijn
broer João José, die een voorzichtige en economische beheerder van de goederen die hij erfde
was. Zo kon hij de schade beperken.
Op 30.01.1758 trouwde hij in zijn huis in Horta op 30.01.1758 met zijn nicht D. Francisca
Mariana de Montojos Paim da Câmara, van het geslacht Brum, wat hem ook een belangrijk
majoraat op bracht. Het huwelijk werd ingezegend door de bisschop van Angra, D. António
Vieira Leitão. De datum van haar overlijden is ons onbekend.
Tomás en D. Francisca hadden één zoon:
A6.2.4.5.6.10.15.3.1. Jacinto, geboren 20.11.1758 en er overleden op 24.07.1760.
302
A6.2.4.5.6.10.15.4. Jorge, geboren op 30.04.1719.
A6.2.4.5.6.10.15.5. Francisca, geboren op 10.07.1721 en overleden op 02.08.1722.
A6.2.4.5.6.10.15.6. Joana, tweeling van voorgaande.
A6.2.4.5.6.10.15.7. João, geboren op 01.05.1722 en overleden op 13.08.1722.
A6.2.4.5.6.10.15.8. D. Jerónima Tomásia Paim da Câmara, geboren op 27.01.1723 en
overleden op 13.06.1808 in Angra/Conceição. Zij is met procuratie van hoofdkapitein Manuel
Inácia Borges Paim da Câmara de Ornelas de Ávila op 26.09.1745 in het oratorium van het
episcopaal paleis in Angra getrouwd met Francisco Vicente do Canto e Castro Pacheco in het
oratorium van het bisschoppelijk paleis in Angra. Francisco was geboren in Conceição op
14.01.1725 en stierf er op 28.01.1809. Hij werd begraven in de Remédios, het 9de majoraat
van de Remédios.
Jonker van het Koninklijke huis op 12.04.1737, broeder van het Heilige Office op 01.02.1754,
provisor eigenaar van de vloot van India naar de Azoren op 10.07.1757, rechter van het
stadhuis van Angra in 1760, zoon van José Francisco do Canto e Castro Pacheco de Sampaio
en van zijn tweede echtgenote D. Margarida Josefa de Noronha. Met nageslacht op Terceira.
A6.2.4.5.6.10.15.9. António, geboren op 11.05.1724 en overleden op 14.07.1724.
A6.2.4.5.6.10.15.10. Eugénio, geboren op 25.03.1728 en overleden op 16.12.1729.
A6.2.4.5.6.10.15.11. Anacleto Brum da Silveira, geboren op 13.07.1729 en overleden op oude
leeftijd. Ongehuwd. Ridder van het Koninklijke huis op 02.05.1737.
A6.2.4.5.6.10.15.12. Vicente Brum da Silveira, geboren op 15.05.1731. Ridder van het
Koninklijke huis op 02.05.1737. Ze werden destijds wel heel jong geridderd.
A6.2.4.5.6.10.15.13. Violente, tweeling van voorgaande.
A6.2.4.5.6.10.15.14. D. Ana Tomásia Maria Brum da Silveira, geboren op 28.12.1732.
Zij werd samen met haar moeder, reeds weduwe, opgenomen in het klooster van de Glória.
A6.2.4.5.6.10.15.15. Inácia Tomásia do Salvador, geboren op 21.04.1734. Kloosterzuster in
de Glória.
A6.2.4.5.6.10.15.16. Rosa Feliciana de Jesus, geboren op 07.06.1735. Kloosterzuster in de
Glória.
A6.2.4.5.6.10.15.17. D. Felicia Tomásia de Montojos Paim da Câmara, geboren op
22.05.1737 en overleden in Ponta Delgada op 20.10.1802.
Eerste huwelijk in Conceição, in de wijk hoofdkerk op 27.07.1752 met Gaspar de Medeiros
Dias Sousa da Câmara, geboren in Ponta Delgada op 04.10.1725 en overleden op 14.02.1771.
Ridder van het Koninklijke huis op 28.03.1737, zoon van Gaspar de Medeiros Dias e Sousa
da Câmara en van D. Joana Isabel do Canto Borges. Met nageslacht in S. Miguel.
Tweede huwelijk in S. José van Ponta Delgada op 06.12.1784 met Luís Manuel Raposo da
Câmara, overleden met testament op 06.3.1797, hoofdsergeant van de ordonnanties en ridder
van de Orde van Christus op 23.07.1767, zoon van Manuel Raposo Bicudo da Câmara en van
D. Maria Leonor da Câmara e Medeiros. Zonder nageslacht.
303
A6.2.4.5.6.10.15.18. Joaquim, geboren op 02.02.1739.
A6.2.4.5.6.10.15.19. João José de Brum da Silveira Terra Leite, geboren op 06.06.1725 en
overleden op 22.05.1800, met testament, begraven in de Carmo.
Baccalaureaat Wetten (U..C.), ridder van het Koninklijke huis op 02.03.1737.
Erfgenaam van zijn broer Tomás. Hij was een ernstige persoon, bescheiden, en een goede
administrateur. Hij vereffende alle schulden zie zijn broer José nagelaten had.
In 1774 trouwde hij met D. Mariana Vitória de Noronha, geboren in Angra/Conceição op
30.05.1749 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 18.01.1829 en begraven in de
Carmo.
Zij was een dochter van Manuel José Homem da Costa Noronha Ponce de Leão, 9de heer van
het majoraat van Vila Nova, ridder van het Koninklijke huis op 25.05.1719, kapitein,
hoofdsergeant en hoofdkapitein van de ordonnanties van Angra, gemeenteraadslid en rechter
van het stadsbestuur van Angra, en van D. Úrsula Quitéria Gertrudes do Canto.
Voor zijn huwelijk had João met D. Josefa Rosa de Vasconcelos een natuurlijke zoon:
A6.2.4.5.6.10.15.19.1.Vitaliano José de Brum da Silveira, geboren in Coimbra in 1768 en
overleden in Horta op18.04.1816. Hij was een poëet. Hij was steenrijk. Hij was joviaal,
genoot een fijne opvoeding, waardoor zijn gezelschap erg geapprecieerd werd, niet alleen in
de kringen van de sociëteit van Faial, maar ook bij het volk, bij jonge meisjes als bij
kloosterlingen. Hij leidde een leven van een Bohemer. Bij de Terra haalde hij zelfzeker,
zonder schroom, geld op uit het kantoor, ook in tegenwoordigheid van zijn schoonbroer.
In de hoofdkerk van Ponta Delgada op 05.12.1796 getrouwd met D. Flora Jacinta de
Montojos Paim de Câmara, van het geslacht Correia. Na zijn huwelijk veranderde zijn gedrag
volledig. Hij gedroeg zich als de rustigste mens ter wereld. Zonder nageslacht.
João en D. Mariana hadden een dochter:
A6.2.4.5.6.10.15.19.2. D. Francisca Paula da Terra Brum, geboren op 09.07.1787 en
overleden op 04.06.1857. Ze werd de erfgename van het grote huis van haar vader.
Op 14.08.1803 in de hoofdkerk van Horta getrouwd met haar neef José Francisco da Terra
Brum de Noronha. Met nageslacht. Dit gezin bezat de grootste rijkdom op het eiland Faial.
A6.3. D. Paula da Silveira, getrouwd met Estácio de Utra Machado, met nageslacht bij Utra.
A6.4. D. Joana Vaz, getrouwd met João Filgueiras.
Zij hadden een zoon:
A6.4.1. Francisco da Silveira, overleden vóór 1612. Getrouwd met D. Paula de Gouveia.
Francisco en D. Paula hadden twee kinderen:
A6.4.1.1. Francisco da Silveira.
304
A6.4.1.2. Joana Vaz, kloosterzuster van S. João van Horta, die de bruidschat van haar moeder
ontving op 02.12.1612.
A6.5. D. Inês da Silveira, getrouwd met João Gil.
Eén dochter:
A6.5.1. D. Francisca Gil, getrouwd met Manuel da Veiga.
A6.6. Diogo Gomes.
A6.7. Lourenço Gomes da Silveira, getrouwd met F…..
Eén zoon:
A6.7.1. António Lourenço da Silveira.
A7. António da Silveira, overleden op het eiland Graciosa. In zijn testament schonk hij zijn
erfdeel aan zijn broer Joz. Hij was priester van de hoofdkerk van Horta.
11c. Tak Manuel Inácio da Terra ca 1730 in Pico.
A. Manuel Inácio da Terra, getrouwd met D. Bernarda Teresa.
Van hen is één zoon gekend:
A1. Manuel Inácio da Terra, geboren in Bandeiras/Pico, rond 1760 en overleden in
Horta/Conceição op 27.07.1827.
Getrouwd met D. Rosa Francisca, geboren in Ribeirinha, dochter van António de Medeiros en
van D. Antónia Francisca.
Manuel en D. Rosa hadden zes kinderen:
A.1.1. Tomásia, geboren in Conceição op 17.04.1786 en daar overleden op 04.06.1786.
A1.2. Tomásia, geboren in Conceição op 25.08.1787 en daar overleden op 19.09.1787.
A1.3. Maria, geboren in Conceição op 21.03.1791.
A1.4. Rosa, geboren in Conceição op 20.01.1794.
A1.5. Manuel, geboren in Conceição op 08.03.1797.
A1.6. Jacinto Manuel Terra, geboren in Conceição op 07.10.1788 en in de wijk hoofdkerk
overleden op 05.08.1853. Kapitein van de infanterie.
Getrouwd met D. Tomásia Constança de Assis Viana, geboren in op 26.09.1779, dochter van
José Francisco Viana, geboren in de wijk hoofdkerk en overleden in Conceição op 09.05.1817
en van D. Antónia Jacinta, geboren in Conceição en daar overleden op 14.08.1807.
Kleindochter langs vaders kant vn Francisco Rodrigues Viana en van D. Joana Teresa da
Conceição. Kleindochter langs moeders kant van José Garcia en van D. Maria do Livramento.
305
Jacinto en D. Tomásia hadden drie kinderen:
A1.6.1. José, geboren in Conceição op 27.05.1811.
A1.6.2. Isabel, geboren in Conceição op 10.01.1816 en er overleden op 05.09.1818.
A1.6.3. António Jacinto Terra, geboren op Conceição op 03.09.1812 en overleden in de wijk
hoofdkerk op 26.01.1886. In dienst van het burgerlijk gouvernement van Horta.
In de hoofdkerk van Horta op 04.05.1848 getrouwd met D. Maria Inocência, geboren in de
wijk hoofdkerk op 26.11.1822 en er overleden op 22.12.1868, dochter van João Manuel dos
Santos, geboren in de wijk hoofdkerk op 21.10.1790 en er overleden op 19.12.1869. professor
en eigenaar, en van D. Ana Maria de Sousa, geboren in de wijk hoofdkerk op 26.12.1792 en
er overleden op 14.12.1855.
Kleindochter langs vaders kant van Manuel Inácio Pereira, schoenmaker, en D. Doroteia
Felícia. Kleindochter langs moeders kan van José Inácio da Silveira en van D. Rosa Bernarda
da Trindade.
António en D. Maria hadden zes kinderen:
A1.6.3.1. António, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 14.09.1848 en er overleden op
15.04.1849.
A1.6.3.2. Henrique, geboren in Horta op 22.03.1850 en er overleden op 24.08.1855.
A1.6.3.3. Etelvina, geboren in Horta op 08.01.1853.
A1.6.3.4. Idalino, geboren in Angústias op 08.06.1854.
A1.6.3.5. Alfredo Terra, geboren in Angústias op 17.04.1856 en overleden in de wijk
hoofdkerk op 21.02.1939
A1.6.3.6. Augusto Terra, geboren in de hoofdkerk van Horta op 30.04.1851. Klerk van het
secretariaat van het burgerlijk gouvernement van Horta.
Op 08.01.1872 in de hoofdkerk van Horta getrouwd met D. Amélia Augusta de Serpa, van het
geslacht Serpa.
Zeven kinderen van Augusto en D. Amélia:
A1.6.3.6.1. Francelina, geboren in de wijk hoofdkerk op 20.08.1873 en er overleden op
19.08.1882.
A1.6.3.6.2. Maria, geboren op 07.01.1874.
A1.6.3.6.3. Amélia Augusta Terra, geboren op 16.06.1875 en overleden op 25.09.1890.
A1.6.3.6.4. Júlio, overleden in de wijk hoofdkerk op 25.07.1879, 3 maanden oud.
A1.6.3.6.5. Júlio, geboren in de wijk hoofdkerk op 04.09.1880.
A1.6.3.6.6. Augusto, geboren in de wijk hoofdkerk op 09.01.1887.
A1.6.3.6.7. Alfredo, geboren op 09.08.1890 en overleden op 20.04.1891.
Tak uitgestorven.
306
11d. Tak João Pereira da Terra ca 1743 in Pico.
A. João Pereira da Terra, geboren in Bandeiras, Pico rond 1743. Getrouwd met D Clara
Jacinta da Silveira, geboren in Bandeiras/Pico en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta
op 15.01.1773.
Twee zonen van João en D. Clara:
A1. António, geboren in Bandeiras en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op
03.08.1798.
A2. José Francisco da Terra Pereira, geboren in Bandeiras/Pico in 1774. Tijdens een reis
overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 03.11.1834. Eigenaar in Pico.
In de hoofdkerk van Horta op 20.08.1798 getrouwd met D. Ana Florência Matilde de Simas,
van het geslacht Ribeiro.
Drie kinderen van José en D Ana:
A2.1. Dionísio, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 20.08.1799 en er overleden op
20.08.1802.
A2.2. D. Maria Jacinta Terra, geboren in de wijk hoofdkerk op 09.04.1805 en er overleden op
07.04.1876. Zij was eigenares van grote eigendommen in Pico. Nauwelijks 15 jaar oud, in
Angústias op 12.08.1820 getrouwd met Sérgio Ribeiro Jr., met nageslacht bij Ribeiro.
A2.3. António José Ribeira Terra, geboren in de wijk hoofdkerk op 17.02.1801 en overleden
in Madalena do Pico op 26.03.1876. Eigenaar. In S. António do Pico op 10.06/1823 getrouwd
met D. Ana Doroteia Luísa de Luna.
Buiten het huwelijk had António met D. Maria Clara geboren in Madalena op 04.02.1823
en er overleden op 03.05.195, ongehuwde dochter van Manuel Rodigues Pascoal en van D.
Clara Luísa een natuurlijke zoon, die we uitzonderlijk eerst vernoemen om verder de
opvolging van de kinderen uit zijn huwelijk niet te verstoren.
A2.3.1. Geraldo Ribeiro Terra, geboren in Madalena op 22.11.1850 en overleden in Ponta
Delgada/S.Miguel op 05.07.1902. Handelaar.
In Angra/Sta Luzia op 31.01.1874 getrouwd met D. Maria do Carmo Barreto Kilberg, geboren
in de wijk kathedraal in Angra op 30.03.1842 en er overleden op 28.06.1913, dochter van
António Carlos Kilberg en van zijn eerste echtgenote D. Maria Fortunata Barreto.
Geraldo en D. Maria hadden een dochter:
A2 3.1.1. D. Maria, geboren in de wijk kathedraal van Angra op 04.01.1876.
Vier kinderen uit het huwelijk van António en D. Ana:
A2.3.2. Manuel Ribeiro Terra, geboren in de hoofdkerk op 27.12.1825 en overleden in
Madalena do Pico op 12.07.1909. Eigenaar. In 1893 was hij wijnboer in de gemeente van
Madalena do Pico. Hij is daar op 25.05.1850 getrouwd met D. Clara Adelaíde da Silveira
Serpa, van het geslacht Silveira.
307
Manuel en D. Clara hadden twee dochters:
A2.3.2.1. D. Maria da Glória Ribeiro, geboren in Madalena op 02.05.1852 en overleden in de
wijk hoofdkerk van Horta op 06.06.1938. In Madalena op 22.08.1874 getrouwd met José
Prudêncio Teles de Bettencourt. Met nageslacht bij het geslacht Teles.
A2.3.2.2. D. Ana Ribeiro, geboren in Madalena op 12.02.1857 en overleden in de wijk
hoofdkerk van Horta op 02.10.1936. In Madalena getrouwd op 17.06.1889 met João Paulino
da Costa. Met nageslacht bij Costa.
A2.3.3. D. Doroteia Luna Ribeira, geboren in Madalena do Pico in 1833 en overleden in
Horta op 29.11.1891. In Madalena op 06.06.1857 getrouwd met Francisco José Nunes da
Silva, van het geslacht Nunes da Rosa. Met nageslacht daar.
A2.3.4. Cecília, geboren in de wijk hoofdkerk op 31.01.1835.
A2.3.5. António José Ribeiro Terra Jr, geboren in de wijk hoofdkerk op 20.02.1824 en er
overleden op 21.06.1884. Eigenaar. In de hoofdkerk op 26.07.1850 getrouwd met zijn nicht
D. Ana Adelaíde de Luna Correia, van het geslacht Correia.
António en D. Ana hadden twee zonen:
A2.3.5.1. José Ribeiro Terra, geboren in de wijk hoofdkerk op 02.08.1851 en er overleden op
20.10.1889. Eigenaar. Op 14.02.1883 getrouwd met D. Capitolina Hortense da Silveira, van
het geslacht Silveira Armão. Zonder nageslacht.
A2.3.5.2. Alfredo Augusto Ribeira, geboren in de wijk hoofdkerk op 02.08.1851, tweeling
van voorgaande, en er overleden o 21.08.1908. Eigenaar. In Feteira getrouwd met D. Amélia
Bettencourt, geboren in Sta. Cruz das Flores, natuurlijke dochter van José Maria Bettencourt
en een onbekende moeder.
Alfredo en D. Amélia hadden één zoon:
A2.2.5.2.1. Óscar de Bettencourt Ribeiro, geboren in de wijk hoofdkerk op 12.05.1875 en er
overleden op 25.09.1907. Handelsemployé. In de hoofdkerk op 25.11.1896 getrouwd met
D. Amélia Bettencourt Lima, van het geslacht Lima.
Óscar en D. Amélia hadden vier kinderen:
A2.2.5.2.1.1. D. Maria Bettencourt Ribeiro, geboren in de wijk hoofdkerk op 21.01.1897.
In de hoofdkerk getrouwd op 22.02.1919 met António Joaquim Soares, geboren in Rio de
Janeiro/S. Francisco Xavier do Engenho Velho in 1900. Eigenaar, zoon van António Joaquim
Sores, geboren in Aljubarrota, Alcobaça, en van D. Luísa Inácia Sores, geboren in S. João do
Pico.
D. Maria en António hadden vier kinderen:
A2.2.5.2.1.1.1. D. Maria Luísa Ribeiroa Soares.
A2.2.5.2.1.1.2. Joaquim Ribeiro Soares.
A2.2.5.2.1.1.3. Fernando Ribeiro Soares, geboren in de wijk hoofdkerk op 27.051925.
308
A2.2.5.2.1.1.4. F… Ribeiro Soares.
A2.2.5.2.1.2. Vasco Limo Ribeiro, geboren in de wijk hoofdkerk op 20.02.1899 en overleden
in 1925. Ongehuwd.
A2.2.5.2.1.3. Manuel, geboren in de wijk hoofdkerk op 20.01.1905 en er overleden op
18.08.1905.
A2.2.5.2.1.4. D. Júlia de Bettencourt Ribeiro, geboren in de wijk hoofdkerk op 04.08.1900 en
overleden in Lissabon op 14.08.1990. Getrouwd in Praia do Almoxarife met Luís Caldeira
Mendes Saraiva, geboren in Passos da Serra, Gouveau, in 1890 en daar overleden op
08.08.1978, licentiaat Rechten, conservator van het Burgerlijk Register van Horta, Castelo
Branco en Porto, zoon van Filipe Caldeira en van D. Margarida Mendes Saraiva. Gescheiden.
Vier kinderen van D. Júlia en Luís:
A2.2.5.2.1.4.1. Luís Ribeiro Caldeira Saraiva, geboren in de hoofdkerk van Horta op
19.02.1922 en overleden in Aveiro rond 1967 Ongehuwd. Fregatkapitein.
A2.2.5.2.1.4.2. Fernando Ribeiro Caldeira Saraiva, geboren in de hoofdkerk op 13.10.1925 en
overleden in Lissabon op 04.11.1949. Ongehuwd.
A2.2.5.2.1.4.3. D. Margarida Ribeiro Caldeira Saraiva, geboren in de hoofdkerk op
05.08.1927. Getrouwd in Lissabon/Arroios op 10.04.1948 met Fernando de Sousa Oliveira de
Mendes Nápoles Tudela, geboren in Ponte de Lima op 27.02.1917 en overleden in Port op
28.05.2006, licentiaat in Architectuur (U.P)., professor van de School Soares dos Reis, zoon
van António de Sousa Mendes en D. Aurora de Sousa Freitas.
Twee dochters van D. Margarida en Fernando:
A2.2.5.2.1.4.3.1. D. Maria Teresa Saraiva de Nápoles Tudela, geboren in Porto o 26.04.1950.
Licentiaat en Germaanse Filologie, professor van het Secundaire Onderwijs.
Eerste huwelijk in Porto met Paulo Jorge Mota de Pinho Gomes, licentiaat Wiskunde (UP),
doctor in de Pure Wiskunde (U. Montpellier), professor aan de faculteit Economie van Porto,
gastprofessor van de Universiteit van Montpellier, directeur van het Nationaal Instituut van
Statistieken. Gescheiden.
Tweede huwelijk in Porto op 10.07.1986 met Máio Mendes de Melo Duarte, geboren in
Lissabon/Santos-os-Velho op 17.08.1936, gescheiden (met nageslacht) van D. Maria da Graça
Valadas Marques, en zoon van Máio de Faria e Melo Ferreira Duarte en van D. Isabel
Mendes Rego. Kleinzoon langs vaders kant van Mário Ferreira Duarte en van D. Maria
Teresa de Faria e Melo, eerste barones van Recosta. Gescheiden. Zonder nageslacht.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk van D. Maria met Paulo:
A2.2.5.2.1.4.3.1.1. D. Catarina Tudela Pinho Gomes, geboren in Lissabon/S. Sebastião op
09.09.1974. Licentiaat Geneeskunde, specialiste in Klinische Psychologie.
Eerste huwelijk in 1994 met Afonso… Zonder nageslacht. Gescheiden.
309
Tweede huwelijk met Francisco Braga da Cruz, zoon van Luís Garcia Braga da Cruz,
burgerlijk ingenieur, voorzitter van de Commissie van Coördinatie van de Noordelijke Regio,
minister van Economie in het gouvernement António Guterres, en van zijn eerste vrouw F…..
Twee kinderen uit het tweede huwelijk van Francisco:
A2.2.5.2.1.4.3.1.1.1. Vicente Tudela Braga da Cruz, geboren in Londen op 21.04.2002.
A2.2.5.2.1.4.3.1.1.2. Bárbara Tudela Braga da Cruz, geboren in Porto op 05.06.2005.
A2.2.5.2.1.4.3.1.2. D. Mariana Tudela Pinho Gomes, geboren in Porto op 08.05.1978.
Licentiaat Geneeskunde, specialiste.
In Guimarães getrouwd op 09.06.2007 et Cristovão Matias, licentiaat geneeskunde,
anesthesist.
D. Mariana en Cristovão hebben één dochter:
A2.2.5.2.1.4.3.1.2.1. Eva Tudela Matias, geboren in Porto/Nevogilde op 09.01.2008.
A2.2.5.2.1.4.3.2. D. Maria Isabel Saraiva de Nápoles Tudela, geboren in Porto/St. Ildefonso
op 15.06.1956. Opvoedster van de jeugd. Getrouwd in Porto/St. António das Antas op
19.04.1980 met Delfim João Pereira Carvalho, geboren in Vassal, Vila Real op 11.01.1955,
licentiate in ingenieurswetenschappen Elektronica, dochter van Leonardo da Paz Carvalho en
van D. Agostinha Machado Pereira.
D. Maria en Delfim hebben twee kinderen:
A2.2.5.2.1.4.3.2.1. Diogo de Nápoles Tudela e Pereira Carvalho, geboren in Porto/Cedofeita
op 17.12.1987. Licentiaat Klank en Beel (UCP, Porto).
A2.2.5.2.1.4.3.2.2. Leonor de Nápoles Tudela e Pereira Carvalho, geboren in Porto/Cedofeita
op 0.50.7.1995.
A2.2.5.2.1.4.4. Carlos Ribeiro Caldeira Saraiva, geboren in de wijk hoofdkerk op 14.05.1923.
Schout bij nacht ingenieur scheepsbouwer, administrateur van het Arsenaal do Alfeite (19671974).
Getrouwd in Lissabon/Arroios op 10.08.1949 met D. Maria de Lourdes do Vale Monteiro de
Sousa Afonso, geboren in Macão op 10.11.1920, dochter van José Pedro Apolinário Nicéforo
Santa Alma Jesus Sousa Afonso, geboren in Goa, militair geneesheer (Medische School van
Goa), en van D. Maria Ana do Vale Monteiro, geboren in Lissabon.
Drie kinderen van Carlos en D. Maria:
1. Carlos.
2. D. Maria.
3. Fernando.
A2.2.5.2.1.4.4.1. Carlos José Afonso Caldeira Saraiva, geboren in Lissabon op 13.11.1951.
Raadgever in Informatica.
310
Eerste huwelijk in Lissabon met D. Maria Isabel Fora Viana, geboren in Lissabon op
13.11.1942. Gescheiden.
Tweede huwelijk met D. Bárbara Kittsteiner, geboren in Santiago de Chili op 20.071957.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk van Carlos met D. Maria:
A2.2.5.2.1.4.4.1.1. D. Ariana Fora Viana Caldeira Saraiva, geboren in Sintra op 06.06.1975.
Eerste huwelijk met Vasco Diogo Fernandes Maia Nogueira.
Tweede huwelijk met Guilherme Pintop Rodrigues.
Eén zoon uit het eerste huwelijk van D. Ariana met Vasco:
A2.2.5.2.1.4.4.1.1.1. Vasco Viana Maia Nogueira, geboren op 23.02.2002.
Eén zoon uit het tweede huwelijk van D. Ariana met Guilherme:
A2.2.5.2.1.4.4.1.1.2. Frederico Viana Pinto Rodrigues, geboren op 28.07.2008.
A2.2.5.2.1.4.4.1.2. Pedro Fora Viana Caldeira Saraiva, geboren in Cascais op 08.08.1977/
Getrouwd met D. Sónia Alexandra Gomes Carmeiro.
Pedro en D. Sónia hebben twee kinderen:
A2.2.5.2.1.4.4.1.2.1. Tomás Fora Carmeiro Caldeira Saraiva, geboren op 07.10.2005.
A2.2.5.2.1.4.4.1.2.2. D. Francisca Mei Viana Carneiro Caldeira Saraiva, geboren op
22.11.2008.
Een dochter uit het 2de huwelijk van Carlos en D. Bárbara:
A2.2.5.2.1.4.4.1.3. D. Camila Kittsteiner Caldeira Saraiva, geboren in Hongkong op
11.11.1992.
A2.2.5.2.1.4.4.1.4. D. Maria Margarida Afonso Caldeira Saraiva, geboren in Lissabon op
02.05.1953. Meester in Psychologie. Getrouwd met António Simões Couto, geboren in
Lissabon op 15.12.1946, eerste luitenant ingenieur scheepsbouw beschikbaar, zakenman in de
USA.
Twee kinderen van D. Maria en António:
A2.2.5.2.1.4.4.1.4.1. Jorge Caldeira Saraiva Couto, geboren in Lissabon op 04.06.1982.
Luitenantvliegenier van de Marine van de USA.
A2.2.5.2.1.4.4.1.4.2. Filipe Caldeira Saraiva Couto, geboren in Darien, Connecticut, USA, op
13.11.1985.
A2.2.5.2.1.4.4.2. D. Maria Leonor Afonso Caldeira Saraiva, geboren in Monte Estoril op
28.02.1955. Zakenvrouw.
Eerste huwelijk met João Vazão de Almeida, geboren op 07.03.1951. Gescheiden.
311
Tweede huwelijk met António Carlos Barrosa Fernandes Bravo, geboren in Marinha Grande
op 20.06.1944, zakenman. Zonder nageslacht.
A2.2.5.2.1.4.4.3. Fernando Luís Afonso Caldeira Saraiva, geboren in Woodwich, Greenwich,
Londen, op 08.05.1950. Doctor in de Ingenieurswetenschappen “Research Director, British
Maritime Technology Ltd (BMT)”.
Eerste huwelijk in Lissabon met D. Júlia Maria Milne e Carmo, geboren in Lissabon op
23.01.1953. Gescheiden.
Tweede huwelijk in Engeland met D. Maria José Carrapichano Carvalho, geboren in
Lourenço Marques, ingenieur, zakenvrouw.
Eén kind uit het eerste huwelijk van Fernando met D. Júlia:
A2.2.5.2.1.4.4.3.1. D. Patrícia Milne e Carmo Caldeira Saraiva, geboren in Cambridge,
Engeland, op 31.07.1975. Licentiate Beheer.
Eén kind uit het tweede huwelijk van Fernando met D. Maria:
A2.2.5.2.1.4.4.3.2. Fernando Luís Carrapichano Caldeira Saraiva, geboren in Cambridge op
11.06.1985.
Eén merkwaardige naam werd in de geconsulteerde genealogieën niet vermeldt, maar hebben
we wel gevonden op het internet. Namelijk Ricardo Azambuja Silveira op www.inf.ufsc.br.,
professor aan de Universiteit Santa Catarina, Departement Informatica en Statistieken,
gedoctoreerd in computerwetenschappen.
Emigranten kunnen tegen betaling namen en documenten laten opzoeken op
[email protected]
Bibliografie:
J. Gaillard, Bruges et le Franc, Brugge, volume I, 1857, pg 186-197.
F. Van Dyck, Recueil Héraldique, Brugge, 1851.
Famílias faialensis, Lima Marcelino, titel XXX, pg 609-641, Horta/Faial, Minerva Insulana,
1922.
Nobiliário da Ilha Terceira, Eduardo de Campas de Azevedo Soares, hoofdstuk 15, volume II,
pg 163-191 en volume III, pg 67-72, Porto 1944.
Genealogias da Ilha Terceira, António Ornelas Mendes & Jorge Forjaz, Dislivro Histórica,
volume IX, pg 33-58 onder “da Silveira”, Lissabon 2007.
Genealogias de São Miguel e Santa Maria, Rodrigo Rodrigues, Dislivro Histórica, volume 3,
kapittel 114, pg 1631-1642, Lissabon 2008.
Genealogias das Quatro Ilhas Faial-Pico-Flores-Corvo, volume 4, pg 2721-2765, Jorge Forjaz
en António Ornelas Mendes, Dislivro Histórica, 2009, Lisboa.
Silveiras de Topo/S. Jorge, Professora Doutora Ruti Gregório Silveira.
Database: João Simões Lopes Filho, Topo. [email protected]
312
12. Willem Vander Bruyn.
Zijn ouders zijn waarschijnlijk afkomstig van dat deel van Zeeuws-Vlaanderen dat behoorde
tot het Brugse Vrije. Waar en wanneer hij geboren werd, weten we niet. Hij stierf vóór 1553.
In Brugge in de regesten oorkonden van Schouteet (1080-1500) werd op 12.05.1479 een
Gillis de Bruyne vermeldt. Hij was afgevaardigde van de ambacht van de beeldmakers. In de
private oorkonden van Brugge en in de wezenregisters van de 17de eeuw komen vele de Bruyn
voor. De poortersboeken van Brugge (1418-1478) signaleren geen enkele de Bruyn, noch
Vander Bruyn.
Bij Rietstap vonden we 7 wapenschilden Vander Bruyn, namelijk van families uit
Amsterdam, De Venter, Dordrecht, Haarlem, Holland, Leiden en Utrecht. Tot welke tak van
de familie Willem Vander Bruyn behoorde, weten we niet.
De naam De Bruine, De Bruyne, de Brune naar de bruine kleur van het haar, is zeer verspreid
in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Vander Bruyn komt veel voort in Nederland. In alle
geval was Willem Nederlandstalig. Alleen van zijn directe afstammelingen op de Azoren
weten we dat Willem tot een adellijke familie behoorde.
Van de adellijke families De Brune kennen we 10 takken in Brugge en Gent. Velen waren
vertegenwoordigd in de magistratuur van Brugge (1342-1670) en het Brugse Vrije (12631671).
Circa 1480 emigreerde Willem Vander Bruyn van het Brugse Vrije naar het eiland Madeira,
waar hij trouwde met D. Violante Vaz Ferreira Pimentel, afstammelinge van een Portugese
adellijke familie. In Funchal vestigde hij zich als handelaar in suiker. Van in de 15de eeuw en
de eerste helft van de 16de eeuw hebben we geen genealogische gegevens van dit gezin.
Zou D. Violante, van adellijken bloede, getrouwd zijn met Willem als hij geen edelman was?
Zou D. Bárbara da Silveira getrouwd zijn met António Brum als hij geen lid was van een
adellijke familie? Zou João de Silveira getrouwd zij met D. Catarina Brum, als zij niet
behoorde tot de lage adel? Zou António de Brum hebben kunnen trouwen met D. Maria de
Frias Pimentel van een edele en één der rijkste families van S. Miguel?
Even heel in het kort enkele gegevens over de beginperiode van Madeira, het
bloemeneiland.
De Kelten hebben er menhirs opgericht (3.000-900 v. C). Feniciërs, Romeinen en NoordAfrikaanse zeevaarders zijn waarschijnlijk op het eiland geweest zijn. Manuel Pessandra
kende Madeira al in 1317-1336. Officieel werd het eiland herontdekt door de Portugezen in
1420 en gekoloniseerd in 1425. In 1430 schonk koning D. João I het kapiteinschap over
Funchal en de Westkust van Madeira aan de zeevaarder João Gonçalves Zarco, die in dienst
was van Hendrik de Zeevaarder. Het systeem van de capitanías hield op Madeira stand tot in
1501.
Het bewerken van de landerijen van 1460 tot 1484 gebeurde er door slaven uit Guinea en
gevangen genomen Berbers. In die periode lag de handel bij Genuezen en Florentijnen.
313
Op het einde van de eeuw waren er evenveel Vlaamse, Franse als Italiaanse handelaars in
Madeira. Brugge was de draaischijf van de Vlaamse-Portugese handel. Portugal was
leverancier van grondstoffen, Vlaanderen van afgewerkte producten.
De Brugse suikermarkt was van levensbelang voor Madeira vanaf 1472. Verschillende
Bruggelingen werden suikerbaron op Madeira. Eén had een enorm domain, waarop 80 slaven
werkten. Zij leverden 250 ton suiker per jaar.
In de loop van de jaren zijn vele inwoners van Madeira op de Azoren gaan wonen, waar meer
land vrij was en o.a. tarwe goed gedijde.
Zo vestigden Willem Vander Bruyn en zijn gezin, of alleen enkele van zijn kinderen zich op
Faial in de beginjaren van de 16de eeuw. Het jaartal van de overtocht is onbekend. Zij hadden
vele kinderen, zowel op Madeira als op de Azoren. Hun afstammelingen op de Azoren
bewonen vooral Faial, Terceira, Pico, S. Jorge en S. Miguel. In Faial kwam het al in de 2de
generatie tot huwelijken met Silveira. Daar ontstonden ook de takken Terra Brum, Brum do
Canto en Cunha Brum. Op het eiland Terceira kwamen er vooral huwelijken met Bettencourt,
Canto, Carvalhal, Menezes, Noronha, Pereira en Paim Bruges.
Net zoals Josse Van Aertrycke heeft ook Willem Vander Bruyn nooit de ambitie gehad om
eilanden van de Azoren te beheren. Toch hebben sommige van hun afstammelingen heel hoge
toppen bereikt op de sociale ladder in Portugeessprekende landen.
12a. Stamboom van Guilherme de Brum.
A. Guilherme de Brum, op Madeira gevestigd sinds ca 1480, trouwde daar met D. Violante
Vaz Ferreira Pimentel van de adellijke Schotse familie Drummond, met Hongaarse roots.
John Drummond verliet Schotland ca 1410 en vestigde zich op het eiland Madeira. Uit de 15de
eeuw zijn ons geen afstammingslijnen bekend. Guilherme stierf vóór 1553.
De vader van D. Violante noemde Fernão Pimentel. Zijn moeder was een dochter van
Gonçalo Aires Ferreira, van Madeira.
Vier kinderen van Guilherme en D. Violante zijn bekend op de Azoren:
1. António de Brum
2. Cosme Ferreira de Brum
3. D. Catarina de Brum
4. Gaspar de Brum.
*?-+1590
*?-+1592
*?-+?
*?-+?
A1. António de Brum, de Oude, geboren op het eiland Madeira. Overleden met testament op
het eiland S. Miguel, in de wijk kathedraal van Ponta Delgada op 22.03.1590, begraven in de
kapel van Alle Heiligen in de hoofdkerk.
Eerste huwelijk op het eiland Faial met D. Bárbara da Silveira, van het geslacht Terra, dochter
van Joz da Terra de Oude en D. Margarida da Silveira, dochter van Guilherme da Silveira en
D. Margarida Sabuia. Een huwelijk dus onder de drie Vlaamse families Van Aertrycke,
Vander Haeghen en Vander Bruyn.
314
Tweede huwelijk op het eiland S. Miguel met D. Inês Ferreira de Azevedo, overleden in de
wijk hoofdkerk van Ponta Delgada op 25.07.1640, dochter van Manuel Pires Machado,
overleden in de hoofdwijk van Ponta Delgada op 03.05.1590, met testament, en van
D. Beatrix Ferreira. Zonder nageslacht.
António werd gerespecteerd voor zijn virtualiteit. Hij was een gelovig en goed mens, en één
van de voornaamste en rijkste burgers van Faial. Volgens Gaspar Frutuoso werden zijn
vermogen geschat op meer dan 200.000 cruzados. Samen met D. Bárbara schonk bij op
19.07.1585 aan de Berg van Barmhartigheid van Horta zes moios (eenheidsmaat) tarwe.
Op 15.02.1590 onterfde hij zijn zoon Gaspar, die hem beschuldigd had van een zware
misdaad en zich verzet had tegen zijn tweede huwelijk.
Zes kinderen van António de Brum, de Oude uit zijn eerste huwelijk met D. Bárbara da
Silveira:
1. António.
2. Baltazar.
3. Gaspar.
4. Manuel.
5. Margarida.
6. Ana.
A1.1. António de Brum da Silveira werd geboren in Ponta Delgada en is overleden in
Lissabon op 14.05.1608. Ridder edelman van het Koninklijk huis en directeur van de Berg
van Barmhartigheid (Misericórdia) in Ponta Delgada in 1586. Met zijn echtgenote stichtte hij
de kapel van S. Roque in de hoofdkerk van Ponta Delgada, waar hij ook begraven werd.
Hij werd de erfgenaam en heer van de goederen van zijn ouders. Hij was een edelmoedige,
een machtige, een discrete en een bijzonder intelligente persoon. In 1586 was hij provisor van
de Misericórdia van Ponta Delgada. Hij had een eigendom in Porto Formoso.
Huwelijk in de hoofdkerk van Ponta Delgada met D. Maria de Frias Pimentel, overleden op
13.09.1614, met testament op 11.04.1612, waarin ze vroeg begraven te worden in de
hoofdkapel van de kerk van St. André, in het graf van haar oom Diogo Vaz Carreiro. Zij was
de dochter van de notabele jurist Bartolomeu de Frias, een edele en rijke man van Ponta
Delgada, en van zijn echtgenote D. Jordôa de Resende (+ 11.08.1568 in Ponta Delgada).
Bartolomeu de Frias was een zoon van Fernão Anes de Puga, van Ponte de Lima, en
D. Genebra de Frias, dochter van de Castiliaanse Rui de Frias en zijn echtgenote D. Leonor
Pires.
D. Maria was een kleindochter langs vaders kant van Fernandes Anes de Puga, geboren in
Ponte de Lima, en van D. Genebra de Frias. Kleindochter langs vaders kant van Domingos
Afonso Pimentel en van D. Beatrix Cabeceiras.
Door dit huwelijk met D. Maria de Frias Pimentel verwierven de Brums de rechten op het
beschermheerschap van de kerken van S. André en S. João, en van het klooster van S. Ana.
315
António had met D. Maria een opbrengst van twintig moios, voor een waarde van 20.000
cruzados.
Acht kinderen van António Jr. en D. Maria:
1. Manuel.
2. Pedro.
3. António.
4. Baltazar.
5. Bárbara.
6. Calixto da Trinidade, broeder.
7. D. Maria de Brum da Silveira.
8. Jerónimo.
A1.1.1. Manuel de Brum da Silveira geboren in Ponta Delgada in 1575 en op 12.02.1637
overleden in het hospitaal Alle Heiligen in Lissabon. Alhoewel hij een van de grootste
domeinen bezat van het eiland en het huis van zijn ouders zou erven, zowel als die van een
oom die in Sevilha resideerde, ging hij in het klooster. Hij profeste op 18.04.1604 in het
klooster van S. José de Riba-Mar. Als broeder nam hij de naam aan van Frei Manuel das
Chagas. Hij was secretaris van zijn orde, een grote latinist, een goede theoloog en humanist,
een uitstekende predikant, een historicus en een auteur van talrijke werken.
A1.1.2. Pedro de Brum da Silveira, die op 23.08.1623 zijn adellijke afstamming
rechtvaardigde voor de rechter Manuel de Brum da Silveira en de griffier Mateus Luís. Hij is
ongehuwd gestorven.
A1.1.3. António de Brum da Silveira Pimentel kreeg een bruidschat op 11.11.1609 in Ponta
Delgada om te huwen met D. Maria da Câmara da Sá, geboren in Nordeste, S. Miguel,
dochter van Bernardino da Câmara e Sá en van D. Luzia Correia Brandão, getrouwd in
Nordeste op 19.11.1585. Zonder nageslacht.
A1.1.4. Baltazar de Brum da Silveira (ook: Leite) die vertrok naar Spanje, werkte hij samen
met zijn vader en zijn broer Gaspar in de compagnie van zijn oom Baltazar, die resideerde in
Sevilha. In Sevilha stichtte hij het Dominicaans klooster van S. Jacinto, die hij per testament
van 27.08.1609 naliet aan zijn universele erfgenaam. Hij is in Sevilha overleden.
Baccalaureaat Rechten (U.C.). Met grote kosten herstelde hij de kapel van O.L.V. da
Consolação in Furnas.
Baltazar had met D. Maria Alvernaz een natuurlijke zoon:
A1.1.4.1. Manuel de Brum da Silveira, geboren in Horta en overleden in de wijk kathedraal
van Angra op 05.07.1606.
Getrouwd met D. Catarina de Gavilião, overleden in Conceição op 31.03.1644 en begraven in
Remédios. Zij stelde een rechtspraak in tegen haar schoonzoon Pedro Gonçalves betreffende
de erfenis van Gaspar de Brum da Silveira.
316
Manuel en D. Catarina hadden vier kinderen:
A1.1.4.1.1. Jerónimo de Brum da Silveira.
A1.1.4.1.2. Baltazar de Brum da Silveira.
A1.1.4.1.3. D. Bárbara da Silveira, die leefde in Angra. In 1639 eiste zij met haar eerste
echtgenoot van haar broer en haar zwager Jerónimo een deel van de erfenis van haar vader.
Eerste huwelijk met Pedro Gonçalves Picado, landarbeider, bewoner van Angra.
Tweede huwelijk in Conceição op 19.01.1649 met Domingos Machado Gato, inwoner van de
wijk kathedraal, weduwnaar van D. Inês Dias, van de gemeente van S. Sebastião.
A1.1.4.1.4. Ana Maria de Jesus.
A1.1.5. D. Bárbara de Brum da Silveira, gedoopt in de wijk hoofdkerk van Ribeira Grande op
17.09.1590 en overleden vóór 1659. In S. Miguel getrouwd met Luís do Canto de
Vasconcelos, geboren in de wijk kathedraal van Angra en overleden in de wijk hoofdkerk van
Ponta Delgada op 03.07.1630. Ridder van het Koninklijke huis, kapitein van de compagnie
van D. Duarte Lobo en Ponta Delgada, verkozen op 19.08.1626. Gemeenteraadslid van de
stad Ponta Delgada in 1626. D. Bárbara erfde van haar broer Calisto op 08.02.1612.
D. Bárbara en Luís hadden o.a. een dochter:
A1.1.5.1. D. Luísa do Canto, geboren in Ponta Delgada. Daar op 30.04.1644 in de hoofdkerk
getrouwd met António de Faria e Maia, gedoopt in Ponta Delgada op 22.09.1602 en in de
wijk hoofdkerk overleden op 19.04.1657.
António was eerste hoofdkapitein van Lagoa, ridder van de Orde van Christus,
gemeenteraadslid van het gemeentehuis van Ponta Delgada in 1647, provisor van het
koninklijk landgoed in 1649-1650, provisor van de Misericórdia van Ponta Delgada in 1647,
weduwnaar (met nageslacht) van D. Margarida Moniz, en zoon van António Lopes de Faria,
O Moço, gedoopt in S. Pedro de Alvito, Barcelos, op 19.05.1572 en overleden in
Lagoa/Rosário op 21.08.1640. Hij was de eerste administrateur van het majoraat opgericht
door mijn oom langs moeders kant António de Faria, en van D. Ana Pimentel de Melo,
overleden in Lagoa/Rosário op 06.12.1631, eerst beheerster van het majoraat opgericht door
haar neef João de Freitas Cabral (gehuwd in de hoofdkerk van Ponta Delgada op 04.06.1601).
D. Luísa en António hadden o.a. een dochter:
A1.1.5.1.1. D. Isabel do Canto e Faria, gedoopt in de hoofdkerk van Ponta Delgada op
21.02.1654 en er overleden op 24.01.1720.
Eerste huwelijk in Ponta Delgada op 26.07.1677 met haar neef José Francisco Taveira de
Neiva. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk in Ponta Delgada in de hoofdkerk op 24.04.1684 met André Diogo Dias da
Câmara e Medeiros (12.11.1643-08.08.1713) Ponta Delgada, ridder in de Orde van Santiago,
kapitein van de ordonnanties en accountant van het koninklijk landgoed. Zoon van Manuel
Raposo Bicudo en van zijn tweede vrouw D. Ana de Medeiros e Sousa. Met nageslacht in
S. Miguel.
317
A1.1.6. Calisto de Frias da Silveira, geboren in de wijk Ponta Delgada op 21.10.1587 en
overleden vóór 1659, met een testament ten voordele van zijn zuster D. Bárbara.
Hij profeste in het klooster van S. Francisco de Vila Franca do Campo op 17.02.1613. Als
broeder nam hij de naam aan van Frei Calisto da Trinidade.
A1.1.7. D. Maria da Silveira (ook de Brum da Silveira, en da Silveira e de Frias) werd
gedoopt in de kathedraal van Ponta Delgada op 08.03.1586.
Op 27.04.1610 in Ponta Delgada getrouwd met haar neef António da Fonseca Pinto da
Silveira, zoon van Afonso Fernandes da Fonseca en van D. Catarina Teixeira Rebelo. Hij was
een aanhanger van D. António, Prior van Crato, en stierf bij de slag van Alcântara.
D. Maria en António hadden één zoon die we kennen:
A1.1.7.1. Bernardo da Silveira Pinto, edelman van het Koninklijke huis, Heer van de Honra
de Nogueira. Geboren in 1631 en in Lamego getrouwd met D. Ana Teixeira da Fonseca.
Bernardo en D. Ana hadden één zoon:
A1.1.7.1.1. Manuel da Fonseca Pinto da Silveira op 15.05.1677 getrouwd met D. Isabel da
Silveira da Fonseca Pinto Rebelo Osório.
Manuel en D. Isabel hadden één zoon:
A1.1.7.1.1.1. Bernardo António da Silveira Pinto, ridder van het Koninklijke huis. Getrouwd
met D. Francisca Inácia Pereira Pinto Coutinho de Vilhena.
Eén zoon van Bernardo en D. Francisca:
A1.1.7.1.1.1.1. Manuel da Silveira Pinto da Fonseca, ridder van het Koninklijke huis.
Getrouwd met D. Antónia Joaquina Teixeira de Azevedo Salema.
Een zoon van Manuel en D. Antónia:
A1.1.7.1.1.1.1.1. Francisco da Silveira da Fonseca Teixeira, eerste hertog van Amarante,
ridder van het Koninklijke huis, grootkruis van de Orde van Christus en van ‘Tôrre en
Espada”, luitenant-generaal bij het leger, legergouverneur van de provincie Trás-as-Montes.
Hij was één van de meest prestigieuze en notabele generaals van zijn tijd, namelijk bij de
verdediging van Amarante. Geboren op 01.09.1763 in Canelas en gestorven op 27.05.1821 in
Vila Real. Hij was gehuwd met D. Maria Emília Teixeira de Magalhões e Lacerda.
Drie kinderen van Francisco en D. Maria:
A1.1.7.1.1.1.1.1.1. Manuel da Silveira Pinto da Fonseca, eerste markies van Chaves en
tweede hertog van Amarante. Hij had natuurlijke kinderen.
A1.1.7.1.1.1.1.1.2. Miguel da Silveira Pinto, luitenant, vermoord in het College dos Nobres.
A1.1.7.1.1.1.1.1.3. D. Mariana Pinto da Fonseca, burggravin van Varzea door haar huwelijk
met de eerste burggraaf Bernardo da Silveira Pinto. Met nageslacht.
318
A1.1.8. Jerónimo de Brum da Silveira overleden op 03.11.1641 in de wijk van de hoofdkerk
in Ribeira Grande, met een testament, dat daags voordien gewettigd werd. Hij was
hoofdkapitein van Rio Grande.
Hij was erfgenaam en heer van de goederen van zijn voorouders. Toen zijn broer Manuel het
klooster verliet, verliet hij het klooster van S. Francisco in Ponta Delgada, waar hij novice
was.
Hij trouwde op 28.04.1619 met D. Júlia Taveira de Neiva, geboren in Arcos de Valdevez,
Viana do Castelo, één van de rijkste erfgenamen van Ponta Delgada, dochter van Francisco
Taveira de Neiva, geboren in Arcos de Valdevez, edelman van het Koninklijke huis,
overleden in S. Miguel op 11.04.1624, en van zijn echtgenote D. Isabel Caldeira de
Mendonça, getrouwd op 22.06.1586 in Ribeira Grande.
D. Júlia was een kleindochter langs vaders kant van Rui Taveira de Neiva en van Juliana de
Aboim. Kleindochter langs moeders kant van Pedro Afonso Caldeira, overleden in Ribeira
Grande, begraven in de hoofdkerk, en van D. Jerónima Nunes.
Een broer van D. Júlia, ook Francisco genaamd naar zijn vader, richtte een majoraat op
bestemd voor de lijn van zijn zuster. Zou die tak uitsterven, dan zou dat majoraat over gaan op
de directe lijn van de Brum.
Zeven kinderen van Jerónimo en D. Júlia:
1. Bárbara de S. Jerónimo.
2. Jerónima de S. Miguel.
3. Júlia de Encarnação.
4. D. Luzia.
5. José Francisco.
6. D. Maria de Frias.
7. Manuel de Brum.
A.1.1.8.1. Bárbara de S. Jerónimo, kloosterzuster van St. André van Ponta Delgada.
A.1.1.8.2. Jerónima de S. Miguel, kloosterzuster van St. André van Ponta Delgada.
A.1.1.8.3. Júlia da Encarnação, kloosterzuster van St. André van Ponta Delgada.
A.1.1.8.4. D. Luzia da Silveira de Neiva, geboren in de hoofdwijk van Ribeira Grande op
25.03.1634 en overleden op 16.04.1696. Begraven in de hoofdkapel van de kerk van het
klooster van Jesus van Ribeira Grande in een graf met de wapen van de Taveiras.
In de hoofdkerk van Ribeira Grande getrouwd tegen de wil in van haar moeder (ze was het
huis ontvlucht) op 27.11.1652 met Rui Tavares Homem, overleden op 23.04.1670, zoon van
Francisco Tavares Homem en van D. Maria de Arruda. Met nageslacht in S. Miguel bij Rego.
A.1.1.8.5. José Francisco Taveira de Neiva, gedoopt in Ribeira Grande in de hoofdkerk op
22.03.1637. Kapitein van de ordonnanties en administrateur van het majoraat van zijn
moeder, deze van zijn grootvader Francisco Taveira de Neiva, van D. Isabel Caldeira de
Mendonça en van zijn oom Francisco Taveira de Neiva.
319
Op 26.07.1677 in de hoofdkerk van Ponta Delgada getrouwd met zijn nicht D. Isabel do
Canto e Faria, van het geslacht Machado. Zonder nageslacht.
A.1.1.8.6. D. Maria de Frias da Silveira, overleden in Ponta Delgada op 02.03.1692, met een
testament goedgekeurd op 07.04.1691.
Eerste huwelijk in de hoofdkerk van Ribeira Grande op 29.01.1648 met Duarte Borges da
Câmara (ook: Borges da Costa), gedoopt in S. José van Ponta Delgada op 14.05.162? en
overleden in de wijk hoofdkerk op 09.05.1666, zoon van António Borges da Costa, gedoopt in
de hoofdkerk van Ponta Delgada op 28.04.1598 en overleden in de wijk hoofdkerk van Ponta
Delgada op 25.03.1648, kapitein van een compagnie avonturiers, tijdens de Restauratie. Hij
was de 7de rechter van de zee en de douane van Ponta Delgada op 17.07.1635, en van
D. Maria da Câmara e Sá. Zonder nageslacht.
Duarte Borges da Câmara was kapitein van de ordonnantie, 8ste rechter van de zee en de
douane van Ponta Delgada sinds 26.04.1649.
Hij was erfgenaam van één van de grootste huizen van S. Miguel kreeg te kampen met de
Inquisitie. Hij werd aangegeven en werd betrokken in de beroemde nefaste zaak van
D. Rodrigo da Câmara, 3de graaf van Vila Franca (1594-1672). Ten tijde van de
gebeurtenissen waarvan hij beschuldigd werd, was Duarte nauwelijks 14 jaar oud.
[dat is fout. Hij mag nog geboren geweest zijn in 1629, dan was hij bij het proces minstens 23
jaar oud]. Hij werd gevangen genomen bij bevel van het tribunaal en naar Lissabon
overgebracht op 06.07.1652. Daar begon het pijnlijk proces van de beschuldiging van
homoseksualiteit. De beklaagde poogde aan te tonen dat de graaf, die hem aangaf, gedreven
was door een essentiële vijandigheid, omdat Duarte zich verzette tegen de onnatuurlijke
seksuele handelingen van de graaf, die bedreigde aan zijn vader en hemzelf grote schade toe
te brengen, indien hij weigerde.
Het gerecht besliste op 22.03.1653 dat van alle betrokkenen de goederen geconfisqueerd
werden en ze voor vijf jaar verbannen werden naar Brazilië. Dat werd twee dagen later
omgezet in een verbanning van drie jaar naar Castro Marim. Een pijnlijke zaak van gemeen
machtsmisbruik door leden van de hoogste adel.
Tweede huwelijk in Ponta Delgada op 06.06.1669 met António Ferreira de Bettencourt (ook:
de Bettencourt e Sá), van het geslacht Borges, gedoopt in de kathedraal van Angra op
10.07.1646 en overleden in de wijk hoofdkerk van Ponta Delgada op 15.11.1673.
Baccalaureaat aan de universiteit van Coimbra, waar hij studeerde van 1653 tot 1658, rechter,
ridder van het Koninklijke huis op 28.01.16678. Commandeur in de Orde van Christus, voor
bewezen diensten in Benavente, Salvaterra, Alentejo, Algarve, Mazagão en Ponta Delgada.
Zoon van Agostinho Borges de Sousa, de 20ste provisor van de Koninklijke landgoederen op
15.02.1645, ridder van de Orde van Christus op 22.09.1645, en van D. Maria Ferreira de
Bettencourt (getrouwd in de kathedraal van Angra op 08.03.1631). Zonder nageslacht.
A.1.1.8.7. Manuel de Brum da Silveira e Frias, de Patroon, gedoopt op 10.04.1622 en
overleden op 02.09.1677, met een goedgekeurd testament. Heer en erfgenaam van de
goederen van zijn ouders. Hoofdkapitein in Ribeira Grande.
Hij was intelligent en had een goed karakter. Hij had het patroonschap over verschillende
kloosters en rusthuizen op het eiland S. Miguel.
320
Op 21.03.1640 in S. Roque de Rosto de Cão getrouwd met D. Guiomar Soeiro Camelo, van
het geslacht Teive, geboren op 10.01.1627 in S. Roque, dochter uit het tweede huwelijk van
de ordonnantiekapitein António da Mota da Fonseca (ook: de Teive), (16.08.1572-17.03.1629
S. Roque) en van zijn tweede vrouw D. Ana (of Inês) da Costa Pimentel (getrouwd in S.
Roque op 10.09.1625), dochter van André de Viveiros en van D. Maria da Costa Pimentel.
D. Guiomar en Manuel erfden het patronaat van het klooster van St. André na het overlijden
van António de Frias.
Elf kinderen van Manuel en D. Guiomar:
1. Manuel.
2. Cosme.
3. Paulo.
4. Inácio.
5. Jerónima.
6. Bárbara.
7. Francisco Taveira.
8. António.
9. Alexandre.
10. D. Catarina.
11. Jerónimo.
A1.1.8.7.1. Manuel Taveira de Neiva, gedoopt in de hoofdkerk van Ribeira Grande op
10.04.1646 en er overleden op 10.05.1706. In zijn testament had hij beslist dat zijn majoraat
zou beheerd worden door José Francisco da Terra in Faial. Hij was de erfgenaam van het
majoraat van zijn oom José Francisco Taveira de Neiva. Priester.
A1.1.8.7.2. Cosme de Brum da Silveira (ook: Taveira de Brum), overleden in de wijk
hoofdkerk van Ribeira Grande op 24.02.1704, met testament, waarbij hij zijn echtgenote had
aangeduid als de uitvoerster van zijn wil. Hij was kapitein van de ordonnanties.
Hij erfde een majoraat opgericht door zijn tante D. Maria de Freitas da Silveira.
Op 22.02.1694 in de hoofdkerk van Horta getrouwd, per procuratie gegeven aan kapitein
Jacinto Furtado de Mendonça, met D. Ana Francisca Teixeira da Silveira, van het geslacht
Carrascosa van Faial. Zij trouwde nog in de hoofdkerk van Ribeira Grande in 1706 met
kapitein Jerónimo Botelho de Macedo.
Vier kinderen van Cosme en D. Ana:
A1.1.8.7.2.1. Francisco António Taveira e Neiva (ook: de Brum, op 13.03.1723 in Ribeira
Grande getrouwd met D. Mariana Inácia de Andrade Albuquerque de Bettencourt, van het
geslacht Andrade.
A1.1.8.7.2.2. Manuel de Brum de Frias, priester.
A1.1.8.7.2.3. Maria Madalena, zuster van St. André van Ponta Delgada.
A1.1.8.7.2.4. Luisa Maria da Assunção, zuster van St. Andre van Ponta Delgada.
A1.1.8.7.3. Paulo de Brum Taveira, priester, overleden vóór 1709.
A1.1.8.7.4. Inácio de Frias Brum, priester, overleden vóór 1706.
321
A1.1.8.7.5. Jerónima do Sacramento, zuster in het klooster van St. André in Ponta Delgada.
A1.1.8.7.6. Bárbara de S. Miguel, kloosterzuster van St. André in Ponta Delgada.
A1.1.8.7.7. Francisco Taveira, geboren in Ribeira Grande. Geprofest bij de Franciscanen
onder de naam van Frei Francisco de Santo António. Hij werd tot korist benoemd in
14.02.1681bij de oprichting van het klooster van Fenais da Ajuda.
A1.1.8.7.8. António de Brum.
A1.1.8.7.9. Alexandre de Brum.
A1.1.8.7.10. D. Catarina da Silveira de Neiva (ook: de Brum da Silveira), geboren in de wijk
hoofdkerk in Ribeira Grande in 1662. Zij werd door haar verloofde geschaakt in het huis van
haar ouders.
In Ponta Delgada, S. Pedro trouwde ze op 26.04.1682 met kapitein Manuel Tavares da Silva,
geboren in Ponta Delgada, S. Pedro op 08.11.1648 en daar overleden op 02.02.1720 met een
testament opgemaakt op 28.01.1720. Kapitein van de ordonnanties, gemeenteraadslid van het
stadhuis van Ponta Delgada, broeder van het Heilig Office op 14.03.1697, zoon van André
Álvares Cabral, die priester werd als weduwnaar, en van D. Catarina Tavares da Silva.
Manuel was een kleinzoon langs vaders kant van Manuel Álvares Senra, een rijke handelaar,
die aanvankelijk metser was, en van D. Isabel Cabral da Teive. Kleinzoon langs moeders kant
van André de Castro de Pina en van D. Clara Borges da Silva. Met nageslacht in S. Miguel.
D. Catarina en Manuel hadden onder andere volgende twee kinderen:
1. D. Bárbara da Silveira.
2. Manuel Álvares Cabral de Brum da Silveira.
A.1.1.8.7.10.1. D. Bárbara da Silveira (*?-+?). Op 16.07.1702 in Ponta Delgada/hoofdkerk
getrouwd met João Soares de Sousa Ferreira Borges de Medeiros van het geslacht Soares de
Albergaria. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.10.2. Manuel Álvares Cabral de Brum da Silveira geboren in Ponta Delgada
(*?-+?). Eerste huwelijk op 03.07.1716 in Ponta Delgada, S. Pedro met D. Branca Maria de
Bettencourt Borges, van het geslacht Borges. Tweede huwelijk in de kapel van O.L.V da
Piedade op zijn buitenverblijf in Capelas op 17.11.1737 met D. Felicia de Viveiros, dochter
van Manuel da Costa.
Manuel en D. Branca hadden o.a. volgende twee kinderen:
1. Nicolau
2. André
1724
1719
A1.1.8.7.10.2.1. Nicolau Francisco de Brum da Silveira, geboren op 14.09.1724.
Op 27.12.1797 trouwde hij thuis in de rua do Desterro van Ponta Delgada/S. José, ziek en in
levensgevaar, met D. Catarina do Espírito Santo, geboren in Capelas, dochter van António
Dias Machado en van D. Maria de Sousa Machado.
322
Door dit huwelijk werden volgende kinderen gewettigd:
1. Manuel Álvares Cabral.
2. António Francisco Álvares Cabral.
3. José Francisco Álvares Cabral.
A1.1.8.7.10.2.1.1. Manuel Álvares Cabral, geboren op 13.01.1766 en overleden in Ponta
Delgada, wijk kathedraal in januari 1815. Hij trouwde op 15.09.1793 in Ponta Delgada/S.
Pedro met D. Ana Josefa Jácome, van het geslacht Correia.
Manuel en D. Ana hadden vier dochters:
A1.1.8.7.10.2.1.1.1. D. Luísa Peregrina Álvares Cabral, geboren in de wijk kathedraal van
Ponta Delgada op 01.12.1803 en overleden in Lissabon op 18.09.1879.
Op 03.01.1828 getrouwd met Hermógenes José Gomes Machado, geboren in Lissabon en
overleden in Ponta Delgada op 25.12.1841, weduwnaar van D. Flora Peregrina de Macedo,
dochter van Manuel Gomes Machado en van D. Violante Rita de São José.
D. Luísa en Hermógenes hadden twee zonen:
A1.1.8.7.10.2.1.1.1.1. Herculano Gomes Machado, amateur schilder, in 1872 getrouwd met
een zekere Jacinta…..
A1.1.8.7.10.2.1.1.1.2. Carlos Maria Gomes Machado, op 04.11.1828 in Ponta Delgada/wijk
kathedraal geboren en er overleden op 22.04.1901. Baccalaureaat geneeskunde, professor en
rector van het Lyceum van Ponta Delgada, burgerlijk gouverneur van het district van Ponta
Delgada (1890-1892), stichter van het Museum dat nu zijn naam draagt, en van het
Azoriaanse Museum. Hij liet een belangrijke genealogische studie na, dat nu behoort tot de
Openbare Bibliotheek en het Regionaal Archief van Ponta Delgada.
Op 26.10.1861 trouwde hij in de oude kathedraal van Coimbra met D. Matilde Damásio de
Freitas, geboren in Coimbra, dochter van Dr. Manuel José de Freitas en van D. Maria Eugénia
Damásio.
Carlos en D. Matilde hadden een dochter:
A1.1.8.7.10.2.1.1.1.2.1. D. Maria da Conceição Gomes Machado, geboren op 21.12.1864 en
op 17.03.1887 in S. Pedro van Ponta Delgada getrouwd met Joaquim de Freitas da Silva.
Met nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.1.1.2. D. Maria Cândida Álvares Cabral, geboren in de wijk hoofdkerk van
Ponta Delgada op 31.08.1801. Op 01.09.1841 trouwde zijn met Francisco Manuel da Costa,
van Rabo de Peixe, dochter van Manuel da Costa de Sousa en D. Antónia do Sacramento.
A1.1.8.7.10.2.1.1.3. D. Margarida Carolina Álvares Cabral, op 26.11.1825 getrouwd in de
kathedraal van Ponta Delgada met José Maria do Rego Botelho de Faria, van het geslacht
Rego. Met nageslacht daar.
323
A1.1.8.7.10.2.1.1.4. D. Helena Emiliana Álvares Cabral, geboren op 12.05.1814 en getrouwd
in de hoofdkerk van Ponta Delgada op 18.05.1842 met Justino Duarte Fava, kolonel, van
Lisboa, zoon van veldmaarschalk Duarte José Fava en D. Maria Eduarda Fava.
D. Helena en Justino hadden drie kinderen:
A1.1.8.7.10.2.1.1.4.1. Duarte José Fava, geboren in de wijk hoofdkerk van Ponta Delgada op
17.02.1844 en op 10.04.1869 getrouwd met D. Mara da Madre de Deus de Melo Queirós, van
Lissabon, waar ze geboren werd op 02.01.1849 als dochter van António Maria de Queirós de
Melo Castro e Sousa en D. Maria Ludovina de Queirós.
A1.1.8.7.10.2.1.1.4.2. D. Helena Virgínia Fava, geboren op 30.01.1846 in S. José van Ponta
Delgada. Zij trouwde met Pedro Maria de Alcântara Harnah, geboren in Lissabon op
18.02.1841, zoon van Frederico Harnah en D. Juliana Isabel Harnah.
A1.1.8.7.10.2.1.1.4.3. D. Maria Eduarda Fava, geboren op 24.051848 in S. José van Ponta
Delgada. Op 29.04.1872 getrouwd met kapitein João Ribeiro de Almeida, Portugal, zoon van
brigadier José Ribeiro de Almeida en D. Ana Josefa de Jesus. Met nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.1.2. António Francisco Álvares Cabral, inwoner van Porto Formoso en
getrouwd met D Teresa Josefa Caetana.
A1.1.8.7.10.2.1.3. José Francisco Álvares Cabral, kapitein. Getrouwd in de hoofdkerk van
Ponta Delgada op 12.08.1790 met D. Ana Leonor Narcisa.
José en D. Ana hadden drie kinderen:
A1.1.8.7.10.2.1.3.1. João Borges Álvares Cabral, op 26.05.1817 in S. José van Ponta Delgada
getrouwd met D. Joana Felisberta do Prado, weduwe van Joaquim José da Silva.
A1.1.8.7.10.2.1.3.2. D. Helena Narcisa (ook: Ricarda) de Bettencourt trouwde op 15.11.1826,
19 jaar oud, met João Jacinto Moniz. Zij vertrokken naar Brazilië.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3. António Francisco Álvares Cabral, geboren op 09.05.1796, gedoopt in
S. José van Ponta Delgada.
Drie huwelijken van António:
Eerste huwelijk op 19.08.1818 in de hoofdkerk van Ribeira Grande met D. Teresa Emília de
Faria, dochter van Pedro de Faria Tavares en van D. Francisca Inácia (ook: Jacinta).
Tweede huwelijk op 16.03.1829 in Rosário de Lagoa met D. Vitória Inocência Jácome
Afonso Jacinta.
Derde huwelijk op 26.07.1837 in Conceição van Ribeira Grande met D. Gertrudes do
Patrocínio de Oliveira, dochter van José Firmino de Oliveira.
324
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1. André Manuel Álvares Cabral de Brum da Silveira (ook: Álvares
Cabral Taveira e Neiva). Geboren in Ponta Delgada/S. Pedro op 22.08.1719 en overleden in
de hoofdkerk op 17.08.1783. Hij was ridder van het Koninklijke huis,. Administrateur van 23
majoraten opgericht tussen 1568 en 1745.
In de hoofdkerk op 02.09.1749 getrouwd met D. Madalena Antónia do Canto Côrte-Real, van
het geslacht Rego (*?-+?).
André en D. Madalena hadden o.a. volgende vier kinderen:
1. Joaquim
2. D. Francisca
3. D. Teresa
4. André
1758
*?-+?
1772
1754
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.1. Joaquim José Álvares Cabral, geboren in Capelas op 06.10.1758 en
overleden in de wijk kathedraal op 07.10.1819. Ridder van het Koninklijke huis op
14.08.1777.
Op 23.01.1793 in de kapel van O.L.V. da Piedade in Capelas getrouwd met zijn nicht
D. Catarina Álvares Cabral. Met nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.2. D. Francisca Úrsula Isabel do Canto Álvares Cabral da Silveira, in de
kathedraal van Ponta Delgada getrouwd op 24.08.1786 getrouwd met haar neef António
Cimbron Borges de Sousa e Canto, van het geslacht Borges. Met nageslacht daar.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.3. D. Teresa Maria Álvares Cabral, geboren in 1722. In Ponta
Delgada/S. José op 17.07.1823 getrouwd met Pedro Nolasco Borges Bicudo da Câmara, van
het geslacht Botelho. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4. André Francisco Álvares Cabral geboren in Ponta Delgada/wijk
hoofdkerk op 03.04.1754 en daar overleden op 11.10.1780 toen zijn vader nog in leven was.
Hij trouwde in Ponta Delgada/S. Pedro op 25.11.1776 met D. Rosa Margarida Isabel do Canto
Cimbron Borges, van het geslacht Borges.
André en D. Rosa hadden één dochter:
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1. D. Catarina Álvares Cabral geboren in Ponta Delgada/S. Pedro op
24.05.1780 en overleden in de wijk van de hoofdkerk op 16.12.1806. Zij erfde het huis van
haar voorouders. Zij huwde in de kapel van O. L. V. van Piedade/Capelas op 23.01.1793, nog
geen 13 jaar oud, met haar oom Joaquim José Álvares Cabral.
D. Catarina en Joaquim hadden twee kinderen:
1. Maria Carlota
2. André Manuel
1798
1796
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.1. D. Maria Carlota Álvares Cabral geboren op 22.11.1798 en
overleden op 07.04.1869.
325
Eerste huwelijk in de hoofdkerk van Ponta Delgada op 02.08.1814 met Manuel de Mendeiros
da Costa Canto e Albuquerque. Met nageslacht bij Botelho.
Tweede huwelijk eveneens in de hoofdkerk van Ponta Delgada met João Botelho de Gusmão,
van het geslacht Botelho. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2. André Manuel Álvares Cabral geboren in Ponta
Delgada/hoofdkerk op 02.01.1796 en er overleden op 23.10.1855. Kolonel van het regiment
miliciens van Ponta Delgada, ridder van het Koninklijke huis sinds 09.07.1827 en ridder in
het Orde van Christus.
Eerste huwelijk in Lissabon/S. Catarina op 02.11.1814 met D. Matilde Carolina Moniz
Barreto Côrte-Real, van het geslacht Moniz.
Tweede huwelijk op 26.06.1844 met zijn nicht D. Maria Úrsula do Rego da Câmara Botelho,
van het geslacht Rego. Zonder nageslacht.
N.B. Het A.N.P. vol. 3, t, 1 pg. 121-133 in “Álvares Cabral, da ilha de S. Miguel” vermeldt
nog meer afstammelingen. Dit werk kon ik niet consulteren.
André en D. Matilde hadden o.a. volgende kinderen:
1. André Álvares Cabral
2. Joaquim José Álvares Cabral
3. João Álvares Cabral
1814
1816
1832
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.1. André Álvares Cabral geboren in Angra/S. Pedro op 18.02.1814
en overleden in Ponta Delgada/hoofdkerk op 26.05.1892. Ridder van het Koninklijke huis
vanaf 20.02.1863. Getrouwd in Ponta Delgada/hoofdkerk op 10.10.1842 met D. Helena
Vitória Caupers Machada de Faria e Maia, van het geslacht Machado..
Vijf kinderen van André en D. Helena:
1. José
2. D. Helena
3. D. Maria
4. António
5. D. Matilde
1843
1845
1845 (tweelingen).
1846
1851
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.1.1. José Maria Álvares Cabral geboren in Ponta
Delgada/hoofdkerk op 08.09.1843 en er overleden op 17.01.1908. In de kapel van St. Ana in
Ponta Delgada/hoofdkerk op 22.02.1873 getrouwd met D. Maria Teresa de Azevedo
Canavarro, van het geslacht Canavarro. Geen nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.1.2. D. Helena Machado Álvares Cabral geboren in Ponta
Delgada/hoofdkerk op 20.05.1845 en overleden in S. José op 16.06.1921. In de kapel van
Loreto, Fajão de Baixo op 04.05.1865 met haar neef Vincente Cimbron Borges de Sousa, met
nageslacht bij Borges.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.1.3. D. Maria do Carmo Álvares Cabral, tweelingzuster van D.
Helena
326
Overleden in Ponta Delgada/hoofdkerk op 16.03.1910. Zij was daar getrouwd op 05.03.1866
met haar neef José Machado de Faria e Maia. Nageslacht bij Machado.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.1.4. António Machado Álvares Cabral geboren in Capelas op
09.12.1846. In de kapel van St. Ana op 10.08.1874 getrouwd met D. Emilia Leite da Gama,
van het geslacht Botelho.
António en D. Emilia hadden o.a. twee kinderen:
1. Manuel
2. Maria
1875
1878
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.1.4.1. Manuel Álvares Cabral geboren in Ponta Delgada/hoofdkerk
op 21.07.1875 en overleden in Capelas op 26.08.1935. In Capelas op 19.02.1903 getrouwd
met D. Inácia Carolina Canavarro de Melo e Faro, van het geslacht Canavarro.
Manuel en D. Inácia hadden één dochter:
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.1.4.1.1. D. Manuela Canavarro Álvares Cabral geboren in Ponta
Delgada/hoofdkerk op 16.01.1912. In het klooster van Belém/Rosto de Cão op 30.04.1936
getrouwd met Álvaro António Barreiros Pais de Ataíde, van het geslacht Ataíde. Geen
nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.1.4.2. D. Maria Emilia Leite da Gama Álvares Cabral geboren in
Ponta Delgada/hoofdkerk op 02.09.1878 en overleden in Lissabon/S.Sebastião op 30.11.1951.
In Lissabon/Pena op 26.12.1902 getrouwd met Nicolau Anastácio de Bettencourt. Met
nageslacht bij de Bettencourt.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.1.5. D. Matilde Luisa Machado Álvares Cabral geboren in Ponta
Delgada/hoofdkerk op 18.11.1851 en overleden wijk hoofdkerk op 25.09.1878.
In Ponta Delgada/hoofdkerk op 11.05.1871 getrouwd met Hermano de Medeiros e Câmara.
Met nageslacht bij Câmara.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.2. Joaquim José Álvares Cabral, geboren in de wijk kathedraal
van Ponta Delgada op 08.05.1816 en daar overleden op 23.10.1878.
In de kathedraal van Ponta Delgada getrouwd op 19.01.1840 met D. Isabel Maria Rebelo
Raposo do Amaral.
Joaquim en D. Isabel hadden o.a. volgende kinderen:
1. Joaquim.
2. D. Maria.
3. José.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.2.1. Joaquim Álvares Cabral, geboren in de wijk kathedraal van
Ponta Delgada op 01.05.1845 en er overleden op 17.05.1923. Viceconsul van Chili op
13.08.1892 en van Rusland op 17.11.1910.
327
Op 05.04.1875 in de hoofdkerk van Ponta Delgada getrouwd met D. Mariana Machado de
Faria e Maia, van het geslacht Machado.
Twee kinderen van Joaquim en D. Mariana:
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.2.1.1. Joaquim Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada/S. Jose
op 30.12.1875 en overleden in Fajã de Baixo op 04.01.1955.
Getrouwd met D. Maria José Coelho Borges de Vasconcelos, van het geslacht Botelho.
Zonder nageslacht.
Joaquim en D. Maria hebben een meisje geadopteerd:
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.2.1.1.1. D. Maria de Lourdes Oliveira, geboren in Lagoa/Rosário
op 31.03.1898 en overleden in Ponta Delgada op 22.12.1984. Dochter van Manuel Pedro en
van D. Maria dos Anjos.
Zij erfde van haar adoptiemoeder het buitenverblijf van O.L.V. van Lourdes in Senhora da
Rosa, Fajã de Baixo.
Getrouwd met Duarte Cabral Amorim da Cunha, van het geslacht Silveira. Met nageslacht in
Ponta Delgada.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.2.1.2. Francisco Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada/S. José
op 06.05.1887 en overleden in de wijk hoofdkerk op 28.11.1947.
Op 12.01.1911 in de hoofdkerk getrouwd met zijn nicht D. Maria Luísa de Melo Raposo, van
het geslacht Amaral.
Francisco en D. Maria hadden o.a. een dochter:
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.2.1.2.1. D. Ângela Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada/ S.
José op 22.07.1913 en overleden in Lissabon op 01.09.1984.
Eerste huwelijk in S. José in 1929 met Diniz Afonso Gomes de Miranda, van het geslacht
Rego. Met nageslacht daar. Gescheiden.
Tweede huwelijk in Lissabon en 1949 met Clemente Pinto de Figueiredo, geboren in Chaves
op 04.07.1889, theateracteur. Met nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.2.2. D. Maria Isabel Raposo Álvares Cabral, geboren in Ponta
Delgada in de wijk hoofdkerk op 08.06.1849 en er overleden op 09.11.1919.
Op 18.12.1869 in Sintra getrouwd met Jacinto Fernandes Gil, geboren in Lissabon op
03.04.1823 en overleden in 1891, eigenaar, viceconsul van Zweden en Noorwegen in
S. Miguel op30.09.1847, commandeur in de Orde van Christus op 21.01.1865, ridder van het
Koninklijke huis op 14.07.1865, 1ste burggraaf van Porto Formosa op 15.01.1871 en par van
het Rijk, zoon van Joaquim Fernandes Gil, onderhandelaar in Lissabon, en van D. Maria
Isabel.
328
D. Maria en Jacinto hadden een zoon:
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.2.2.1. Jacinto Fernandes Gil, geboren in Lissabon op 01.09.1871
en overleden in Ponta Delgada op 13.06.1937. Tweede burggraaf van Porto Formoso op
05.08.1872, commandeur en grootkruis van de orde van O.L.V. van Conceição van Vila
Viçosa, jonker van het Koninklijke huis op 04.05.1903.
In de kapel van S. João Nepomuceno in Ponta Delgada/S. Roque op 16.03.1895 getrouwd met
D. Maria Andrade Albuquerque de Bettencourt, van het geslacht Andrade.
Jacinto en D. Maria hadden o.a. een dochter:
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.2.2.1.1. D. Isabel Maria Fernandes Gil, geboren in Ponta Delgada/
S. Pedro op 04.10.1900. Getrouwd in de kapel van O.L.V. van Penha de França in Ponta
Delgada/ Livramento op 29.12.1921 met zijn nicht Jacinto Inácio da Silveira de Andrade
Albuquerque Gago de Câmara, van het geslacht Gago, met nageslacht daar.
A1.1.8.7.10.2.1.3.3.1.4.1.2.2.3. José Raposo Álvares Cabral, geboren in de wijk kathedraal
van Ponta Delgada op 15.05.1851 en er overleden op 26.07.1925. Ongehuwd.
A1.1.8.7.10.2.2. André Manuel Álvares Cabral de Brum da Silveira (ook: Álvares Cabral
Taveira e Neiva). Geboren in Ponta Delgada/S. Pedro op 22.08.1719 en overleden in de wijk
hoofdkerk op 17.08.1783. Ridder van het Koninklijke huis, administrateur van 23 majoraten
gesticht tussen 1568 en 1745.
Op 02.09.1749 in de hoofdkerk getrouwd met D. Madalena Antónia do Canto Côrte-Real, van
het geslacht Rego.
André en D. Madalena hadden o.a. vier kinderen:
A1.1.8.7.10.2.2.1. Joaquim José Álvares Cabral, geboren in Capelas op 06.10.1758 en
overleden in de wijk hoofdkerk van Ponta Delgada op 07.10.1819. Ridder van het Koninklijke
huis sinds 14.08.1777.
Op 23.01.1793 in de kapel van O.L.V. da Piedade, Capelas getrouwd met zijn nicht
D. Catarina Álvares Cabral. Met nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.2.2. D. Francisca Úrsula Isabel do Canto Álvares Cabral da Silveira, op
24.08.1786 in de hoofdkerk van Ponta Delgada getrouwd met haar neef António Cimbron
Borges de Sousa e Canto, van het geslacht Borges. Met nageslacht daar.
A1.1.8.7.10.2.2.3. D. Teresa Maria Álvares Cabral, geboren in 1772. In Ponta Delgada/S. José
op 17.07.1823 getrouwd met Pedro Nolasco Borges Bicudo da Câmara, van het geslacht
Botelho. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.2.4. André Francisco Álvares Cabral, geboren in de hoofdwijk van Ponta
Delgada op 03.04.1754 en daar overleden op 11.10.1780, nog tijdens het leven van zijn vader,
waardoor hij het huis niet kon erven.
329
In Ponta Delgada/S. Pedro op 25.11.1776 getrouwd met D. Rosa Margarida Isabel do Canto
Cimbron Borges, van het geslacht Borges.
André en D. Rosa hadden een dochter:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1. D. Catarina Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada/S. Pedro op
24.05.1780 en overleden in de hoofdwijk op 16.12.1806. Erfgename van het huis van haar
voorouders.
In de kapel van O.L.V. da Piedade, Capelas, op 23.01.1793 getrouwd met haar oom Joaquim
José Álvares Cabral.
Twee kinderen van D. Catarina en Joaquim:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.1. D. Maria Carlota Álvares Cabral, geboren op 22.1.1798 en overleden
op 07.04.1869. Eerste huwelijk in de hoofdkerk van Ponta Delgada op 02.08.1815 met
Manuel de Medeiros da Costa Canto e Albuquerque, met nageslacht bij Botelho.
Tweede huwelijk in de hoofdkerk van Ponta Delgada met João Botelho de Gusmão, van het
geslacht Botelho. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2. André Manuel Álvares Cabral, geboren in de hoofdwijk van Ponta
Delgada op 02.01.1796 en er overleden op 23.10.1855. Kolonel commandant van het
regiment miliciens van Ponta Delgada, ridder van het Koninklijke huis sinds 09.07.1827 en
ridder van de Orde van Christus.
Eerste huwelijk in Lissabon/Sta. Catarina op 02.11.1814 met D. Matilde Carolina Moniz
Barreto Côrte-Real van het geslacht Moniz.
Tweede huwelijk op 26.06.1844 met zijn nicht D. Maria Úrsula do Rego da Câmara Botelho,
van het geslacht Rego. Zonder nageslacht.
O.a. vier kinderen van André en D. Matilde:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.1. Joaquim José Álvares Cabral, geboren in de hoofdwijk van Ponta
Delgada op 08.05.1816 en daar overleden op 23.10.1878.
In de hoofdkerk op 19.01.1840 getrouwd met D. Isabel Maria Rebelo Raposo do Amaral, van
het geslacht Amaral.
Joaquim en D. Isabel hadden o.a. drie kinderen:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.1.1. Joaquim Álvares Cabral, geboren in de hoofdwijk van Ponta
Delgada op 01.05.1845 en er overleden op 17.05.1923. Viceconsul van Chili op 13.08.1892
en viceconsul van Rusland op 17.11.1910.
In de hoofdkerk van Ponta Delgada getrouwd op 05.04.1875 met D. Mariana Machado de
Faria e Maia, van het geslacht Machado.
330
Joaquim en D. Mariana hadden twee zonen:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.1.1.1. Joaquim Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada/S. José op
30.12.1875 en overleden in Fajã de Baixo op 04.01.1955. Getrouwd met D. Maria José
Coelho Borges de Vasconcelos, van het geslacht Botelho. Zonder nageslacht.
Zij adopteerden een dochter:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.1.1.1.1. D. Maria de Lourdes Oliveira, geboren in Lagoa/Rosário op
31.03.1898 en overleden in Ponta Delgada op 22.12.12.1984. Zij erfde van haar
adoptiemoeder het buitenverblijf van O.L.V. van Lourdes in Senhora da Rosa, Fajã de Baixo.
Huwelijk met Duarte Cabral Amorim da Cunha, van het geslacht Silveira. Met nageslacht in
Ponta Delgada.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.1.1.2. Francisco Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada/S. José op
06.05.1887 en overleden in de hoofdwijk op 28.11.1947. Getrouwd in de hoofdkerk op
12.01.1911 met zijn nicht D. Maria Luísa D. Maria Luísa de Melo Raposo, van het geslacht
Amaral.
Francisco en D. Maria hadden o.a. een dochter:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.1.1.2.1. D. Ângela Álvares Cabral, geboren in Ponta Delgada/S. José op
22.07.1913 en overleden in Lissabon op 01.09.1984.
Eerste huwelijk in S. José in 1929 met Diniz Afonso Gomes de Miranda, van het geslacht
Rego. Met nageslacht daar. Uit de echt gescheiden.
Tweede huwelijk in Lissabon en 1949 met Clemente Pinto de Figueiredo, geboren in Chaves
op 04.071889. Theateracteur. Met nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.1.2. D. Maria Isabel Raposo Álvares Cabral, geboren in de wijk
hoofdkerk van Ponta Delgada op 08.06.1849 en daar overleden op 09.11.1919.
Getrouwd in Sintra op 18.12.1869 met Jacinto Fernandes Gil, geboren in Lissabon op
03.04.1823 en overleden in 1891, eigenaar, viceconsul van Zweden en Noorwegen in
S. Miguel op 30.09.1847, commandeur in de Orde van Christus op 21.01.1865, ridder van het
Koninklijke huis op 14.07.1865, 1ste burggraaf van Porto Formoso op 15.01.1871, ‘par’ van
het Rijk, zoon van Joaquim Fernandes Gil, handelaar in Lissabon, en van D. Maria Isabel.
D. Maria en Jacinto hadden een zoon:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.1.2.1. Jacinto Fernandes Gil, geboren in Lissabon op 01.09.1871 en
overleden in de wijk hoofdkerk van Ponta Delgada op 13.06.1937. 2de burggraaf van Porto
Formosa op 05.08.1872, commandeur en Groot-Kruis van de Orde van O.L.V. da Conceição
van Vila Viçosa op 07.11.1901, jonker van het Koninklijke huis op 04.05.1903.
Getrouwd in de kapel van S. João Nepomuceno in Ponta Delgada/S. Roque op 16.03.1895
met D. Maria de Andrade Albuquerque de Bettencourt, van het geslacht Andrade.
331
Jacinto en D. Maria hadden o.a. een dochter:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.1.2.1.1. D. Isabel Maria Fernandes Gil, geboren in Ponta Delgada/S.
Pedro op 04.10.1900. Getrouwd in de kapel van O.L.V. da Penha de França in Ponta Delgada,
Livramento op 29.12.1921 met haar neef Jacinto Inácio da Silveira de Andrade Albuquerque
Gago de Câmara, van het geslacht Gago. Met nageslacht daar.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.1.3. José Raposo Álvares Cabral, geboren in de wijk hoofdkerk van
Ponta Delgada op 15.05.1851 en er overleden op 26.07.1825. Vrijgezel.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2. José Álvares Cabral, geboren in de wijk kathedraal van Ponta
Delgada op 24.02.1832 en overleden in Furnas op 30.06.1903. Viceconsul van Italië in Ponta
Delgada op 18.08.1863. Begunstigd met de Orde van de Kroon van Italië.
In de kerk van de Carmo van Horta op 23.07.1859 getrouwd met D. Rita Adelaide Guerra.
João en D. Rita hadden o.a. twee kinderen:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.1. João Sérgio Álvares Cabral, geboren in de wijk hoofdkerk van
Horta op 20.05.1860 en overleden in Centerville, Californië op 01.03.1909. Baccalaureaat
Geneeskunde, chirurg, hoofdgeneesheer van de UPEC en van IDES, algemeen directeur van
de gezondheid in Alameda County, Californië, ereconsul van Portugal in San Louis Obispo.
Op 20.05.1883 getrouwd in de hoofdkerk van Horta met D. Luísa de Bettencourt Cardoso
Machado Soares, van het geslacht Fagundes.
João en D. Luísa hadden drie kinderen:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.1.1. Sérgio, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 04.05.1885.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.1.2. João, geboren in Horta op 01.03.1887.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.1.3. D. Luísa, geboren in Horta op 1889.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.2. Sérgio Augusto Álvares Cabral, geboren in de wijk hoofdkerk van
Ponta Delgada op 12.08.1863 en overleden in Capelas op 28.08.1917. Inspecteur van de
douanediensten, directeur van de douane van Porto en Ponta Delgada.
Eerste huwelijk met D. Olga Maria Amorim da Câmara, van het geslacht Câmara. Met
nageslacht.
Tweede huwelijk in Lissabon op 1912 met D. Ida Esther James Abohbot Anahory, van het
geslacht Davis. Met nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.3. André Álvares Cabral, geboren in Angra/S. Pedro op 18.02.1814 en
overleden in Ponta Delgada in de wijk hoofdkerk op 26.05.1892. Ridder van het Koninklijke
huis op 20.02.1863.
Getrouwd in de hoofdkerk van Ponta Delgada op 10.10.1842 met D. Helena Vitória Caupers
Machado de Faria e Maia, van het geslacht Machado.
332
Vijf kinderen van André en D. Helena:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.3.1. José Maria Álvares Cabral, geboren in de wijk hoofdkerk van
Ponta Delgada op 08.09.1843 en daar overleden op 17.01.1908. In de kapel van Sant’Ana in
Ponta Delgada op 22.02.1873 getrouwd met D. Maria Teresa de Azevedo Canavarro. Zonder
nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.3.2. D. Helena Machado Álvares Cabral, geboren in de wijk
hoofdkerk op 20.5.1845 en overleden in S. José op 16.06.1921.
In de kapel van Loreto, Fajã de Baixo op 04.05.1865 getrouwd met haar neef Vicente
Cimbron Borges de Sousa. Met nageslacht bij Borges.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.3.3. D. Maria do Carmo Machado Álvares Cabral, tweelingzuster van
voorgaande, overleden in de wijk hoofdkerk van Ponta Delgada op 16.03.1910.
In de hoofdkerk van Ponta Delgada op 05.03.1866 getrouwd met haar neef José Machado de
Faria e Maia, van het geslacht Machado. Met nageslacht daar.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.3.4. D. Matilde Luísa Machado Álvares Cabral, geboren in de wijk
hoofdkerk van Ponta Delgada op 18.11.1851 en er overleden op 25.09.1878.
Getrouwd in de hoofdkerk van Ponta Delgada op 11.05.1871 met Hermano de Medeiros e
Câmara, van het geslacht Câmara, met kinderen daar.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.3.5. António Machado Álvares Cabral, geboren in Capelas op
09.12.1846. In de kapel van Sant’Ana op 10.08.1874 getrouwd met D. Emília Leite da Gama,
van het geslacht Botelho.
António en D. Emília hadden o.a. twee kinderen:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.3.5.1. Manuel Álvares Cabral, geboren in de hoofdwijk van Ponta
Delgada op 21.07.1875 en overleden in Capelas op 26.08.1935. Getrouwd in Capelas op
19.02.1903 met D. Inácia Carolina Canavarro de Melo e Faro.
Manuel en D. Inácia hadden een dochter:
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.3.5.1.1. D. Manuela Canavarro Álvares Cabral, geboren in de
hoofdwijk van Ponta Delgada op 16.01.1912. Getrouwd in het klooster van Belém, Rosto de
Cão, op 30.04.1936 met Álvaro António Barreiros Pais de Ataíde. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.10.2.2.4.1.2.2.3.5.2. D. Maria Emília Leite da Gama Álvares Cabral, geboren in
Ponta Delgada, wijk hoofdkerk op 02.09.1878 en overleden in Lissabon/S. Sebastião op
30.11.1951.
Getrouwd in Lissabon/Pena op 26.12.1902 met Nicolau Anastácio de Bettencourt. Met
nageslacht bij Bettencourt.
333
A1.1.8.7.11. Jerónimo de Brum da Silveira e Frias, geboren in de wijk hoofdkerk van Ribeira
Grande en er overleden op 06.04.1690, met een testament daags voordien opgesteld. Ridder
van het Koninklijke huis, hoofdkapitein in Ribeira Grande en erfgenaam van het huis van zijn
grootouders en zijn ouders. Hij was de 4de patroon van de kloosters van St. André en S. João
van Ponta Delgada. Ridder in de Orde van Christus op 17.01.1689.
Op 01.07.1674 getrouwd in het oratorium van de huizen van zijn schoonvader in de wijk van
de hoofdkerk van Faial met D. Maria de Montojos, van de familie Pórras.
Hij bleef op dat eiland wonen. Zijn nageslacht verbleef daar tot in het eerste kwartaal van de
19de eeuw.
D. Maria de Montojos hertrouwde met João de Soveral Barbuda, van Carnide. Hij was
raadgever, magistraat en beheerder van fondsen op de Azoren. Zij vertrokken naar Lissabon,
waar zij stierf.
Vijf kinderen van Jerónimo en D. Maria:
1. Manuel José.
2. Jorge de Brum.
3. Jerónima.
4. António.
5. Tomas.
A1.1.8.7.11.1. Manuel José de Brum da Silveira, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta
rond 1679 en er overleden op 25.08.1749. Kapitein van de ordonnanties, broeder van het
Heilig Office op 27.02.1711. Voor zijn huwelijk kreeg hij van zijn ouders alle vrije goederen.
Hij trouwde in Horta met D. Paula Josefa de Mendonça Terra da Silveira (14.01.168404.02.1761), van het geslacht Terra.
Op 19.11.1756 deed D. Paula, toen al weduwe, een schenking aan haar drie zonen die priester
waren, namelijk aan José, Francisco en António. Op 15.08.1758 schonk zij bij het huwelijk
van haar dochter D. Francisca Mariana de Montojos het derde part van haar eigendommen.
Manuel en D. Paula hadden veertien kinderen: allen geboren en de meeste overleden in de
hoofdkerk van Horta.
A1.1.8.7.11.1.1. Jorge, geboren op 02.05.1701 en er overleden op 27.07.1702.
A1.1.8.7.11.1.2. Maria, geboren op 01.09.1703 en overleden op 13.06.1703. Begraven in S.
Francisco.
A1.1.8.7.11.1.3. Josefa, geboren op 12.07.1705 en overleden op 12.07.1706.
A1.1.8.7.11.1.4. Ana Jacinta da Boa-Nova, geboren in Horta op 12.05.1707 en er overleden
op 03.09.1779. Zuster geprofest in het klooster van de Glória met bruidschat op 17.08.1750.
A1.1.8.7.11.1.5. José Tomás da Silveira, geboren in Horta op 16.3.1710 en overleden op
09.12.1778. Priester.
334
A1.1.8.7.11.1.6. Antónia, geboren op 20.07.1712 en overleden op 24.07.1728.
A1.1.8.7.11.1.7. Tomás, geboren op 31.12.1713 en overleden op 08.06.1727.
A1.1.8.7.11.1.8. Francisco Manuel de Frias, geboren op 02.03.1716 , gestorven op
06.04.1784 en begraven in S. Francisco. Priester.
A1.1.8.7.11.1.9. António Inácio Taveira, geboren op 24.05.1717 en overleden op 04.11.1776.
Priester.
A1.1.8.7.11.1.10. Jerónimo, geboren op 29.05.1719 en overleden op 10.06.1727.
A1.1.8.7.11.1.11. D. Francisca Mariana de Montojos Paim da Câmara, geboren op
16.02.1712 en overleden op 05.2.1791. Op 15.08.1758 schonken haar moeder en haar broers,
de priesters António, Francisco en José haar al hun goederen ter gelegenheid van haar
huwelijk.
In het oratorium van de huizen van haar schoonvader in Horta in de wijk hoofdkerk trouwde
ze op 30.01.1758 met haar neef Tomás José Brum da Silveira Leite, met nageslacht bij Terra.
De huwelijksmis werd opgediend door D. António Vieira Leitão, bisschop van Angra.
Nageslacht bij Terra.
A1.1.8.7.11.1.12. Inácio, geboren op 17.07.1725 en overleden op 06.06.1727.
A1.1.8.7.11.1.13. Jorge, gedoopt op 09.01.1827.
A1.1.8.7.11.1.14. Francisca Margarida do Sacramento (*?-+?), kloosterzuster. Zij werd door
haar vader gedoteerd op 22.03.1741.
A1.1.8.7.11.2. Jorge de Brum, geboren op 11.02.1680, jong overleden.
A1.1.8.7.11.3. D. Jerónima Maria de Montojos da Silveira, geboren in Horta op 10.08.1681
en overleden in de wijk kathedraal van Angra op 30.04.1761.
Haar toekomstige schoonmoeder schreef een schenkingsbrief op 04.08.1697 bij notaris
Manuel Teixeira Toste, met effect op de dag van het huwelijk. Moest D. Jerónima weduwe
worden en niets erven, dan kreeg ze als alimentatiegeld de waarde van 55 moios tarwe en 3
moios gerst per jaar. Zou de zoon sterven vóór de schoondochter, hetgeen gebeurde, dan zou
ze verder hetzelfde alimentatiegeld ontvangen “até que tome estado” (??) (tot ze beviel??). De
moeder verplichtte er zich eveneens toe vanaf de huwelijksdag het vruchtgebruik en de
administratie te geven van de Quinta (buitenverblijf) van S. João de Deus. Ze schonk haar
bovendien het volle eigendom van het huis in de Rua da Sé, rechtover de kapel van S. João.
Eens ze weduwe was, kreeg ze van haar zoon Manuel Inácio de waarde van 80 moios tarwe
als alimentatiegeld voor haar en haar vijf overblijvende kinderen, omdat ze over geen andere
inkomsten beschikte.
Jerónima trouwde in de hoofdkerk op 12.03.1698 met Francisco Paim da Câmara Sousa e
Ávila, geboren in Angra op 08.12.1671, gedoopt in sta Luzia op 16.12.1671.
Jonker van het Koninklijke huis op 29.08.1680. Ridder in de Orde van Christus op
06.08.1685.Kapitein van de Ordonnanties van Angra op 10.03.1685 tot en met 11.11.1711.
Koning D. João benoemde hem tot hoofdkapitein van Praia.
335
Op 06.05.1724 werd hij in die hoedanigheid ontslagen wegens overdreven partijdigheid .
Francisco was de zoon van Manuel Paim da Sousa, hoofdkapitein van Praia op 28.02.1692,
hoofdprocurator van de gevangenen van Terceira, gemeenteraadslid van het stadhuis van
Angra in 1676 en ridder geprofest in de Orde van Christus, met 20$000 reis pensioen, en van
D. Maria Paula Borges de Ávila Pereira, eigenares van een uiterst belangrijk majoraat en van
ambten van griffier van de eilanden en kanselier van het eiland S. Miguel, eigendommen die
op 23.08.1688 overgingen op haar echtgenoot.
D. Jerónima en Francisco hadden o.a. vier kinderen:
A1.1.8.7.11.3.1. D. Josefa Maria Paim de Montojos, geboren in de wijk kathedraal van Angra
op 14.03.1700 en overleden in Horta in de wijk hoofdkerk op 12.09.1769.
Zij trouwde in Angra, S. Pedro op 17.06.1720 met haar neef Jerónimo Xavier de Brum da
Silveira Pórras Frias Taveira. Met nageslacht.
A1.1.8.7.11.3.2. Manuel Inácio de Ornelas Borges de Ávila Paim da Câmara, geboren in
Angra in de wijk kathedraal op 30.07.1701 en overleden in Angra, Sta. Luzia op 09.07.1757.
Het was een plotse dood. Hij heeft dan ook geen sacramenten kunnen ontvangen.
Op 09 juli was er een grote aardbeving en is hij verschrikt uit het venster op straat
gesprongen, waar honden hem verscheurden.
Hij was de erfgenaam van heel het grote huis van zijn vader en van het paleis van Santa Luzia
van de familie Paim. Die erfenis ging nu over op zijn broer Tomás, want Manuel had geen
erfgenamen. De weduwe maakte een inventaris van haar bezittingen op 30.07.1757.
Manuel was jonker van het Koninklijke hof sinds 16.09.1720, hoofdkapitein van Angra op
31.07.1741, broeder van het Heilig Office op 16.12.1742, ridder geprofest in de Orde van
Christus. Hij was eveneens provisor van de afvalproducten van het eiland Terceira,
gemeenteraadslid van Angra in 1745, 1750, 1754 en 1758. Als grote grondeigenaar en
producer van gerst had hij grote problemen met de gemeentediensten, die hem wilde beletten
die gerst uit te voeren naar het Continent. Pas op 08.11.1740 kreeg hij daartoe de toelating. In
1753 richtte hij de kapel op van de Heilige Rita in de Serra de Santiago.
Hij is op 22.11.1723 getrouwd met zijn nicht D. Jerónima Maria de Brum da Silveira. Zonder
nageslacht.
A1.1.8.7.11.3.3. Tomás José Paim de Bettencourt de Ornelas da Câmara Borges de Ávila
(ook: Tomás Montojos Paim da Câmara de Ornelas e Sousa), geboren in de wijk kathedraal
van Angra op 25.02.1706 en er overleden op 01.12.1767 zonder testament. Begraven in de
kerk van het klooster dos Capuchos.
Jonker van het Koninklijke huis op 02.05.1737, baccalaureaat Canonieke Rechten. Hij was
rechter van de raad van Angra in 1744, 1756 en 1762.
Hij trouwde in het oratorium van priester Manuel Paim de Frias in Horta op 06.08.1758 met
zijn nicht D. Francisca Efigénia de Montojos Paim da Câmara.
336
Tomás en D. Francisca hadden o.a. volgende zoon:
A1.1.8.7.11.3.3.1. Teotónio Manuel Inácio de Ornelas Borges de Ávila Paim da Câmara,
geboren in Angra in de wijk kathedraal op 01.01.1760, en werd gedoopt met zijn volledige
naam, hetgeen in die een zeldzaamheid was. In het algemeen werd de eigen naam opgegeven.
Zijn dooppeter was de aartsbisschop van Goa, D. António Taveira Brum da Silveira.
Hij is plotseling overleden op 24.11.1801 in Angra, Sta Luzia en werd begraven in de
Capuchos.
Hij was heer van het paleis van Sta Luzia en van gans het grote huis van zijn voorouders.
Jonker van het Koninklijke hof op 23.09.1776.
Op 18.08.1777 in het oratorium van de huizen van Manuel Tomás Brum da Silveira in Hora
getrouwd met zijn nicht D. Josefa Jerónima Paim da Câmara. Met nageslacht op het eiland
Terceira.
A1.1.8.7.11.3.4. D. Rita Inácia Eugénia Paim da Câmara Brum, geboren in 1728 en overleden
in Horta in de wijk hoofdkerk op 04.04.1798, met testament. Begraven in S. Francisco. Zij
was in de kathedraal van Angra op 28.01.1756 getrouwd met haar neef (oomzegger) Tomás
Francisco de Brum da Silveira Pórras Frias Taveira. Met nageslacht.
A1.1.8.7.11.4. António Xavier de Montojos da Silveira Pimentel, gedoopt op 28.10.1687.
Priester.
A1.1.8.7.11.5. Tomás de Brum da Silveira Pórras Taveira. Gedoopt op 29.08.1675 in Horta.
Ridder van het Koninklijke huis, broeder van het Heilig Office op 01.07.1695. Ridder van de
Orde van Christus sinds 26.06.1682, edelman van het Koninklijke huis sinds 15.07.1703, en
erfgenaam van het huis van zijn ouders en grootouders. Hoofdkapitein van Faial op
06.05.1743. Hij was gedurende 42 jaar korpscommandant van de infanterie van het eiland
Faial. Hij was de 5de beschermheer van het klooster van S. André in Ponta Delgada.
Overleden in de wijk hoofdkerk op 31.05.1752, met testament samen met zijn vrouw
ondertekend op 29.01.1749, waarbij hij 24$000 reis achterliet aan de Heilige Plaatsen van
Jeruzalem.
Uit zijn testament blijkt dat hij de stoffelijke resten van zijn moeder D. Maria overgebracht
heeft naar Faial. Zij kreeg een graf in de kapel van S. Braz, die hij liet bouwen in de kerk van
het klooster van S. Francisco, van Horta.
Op 10.11.1695 trouwde hij in de kerk van Santa Luzia van Angra met D. Jerónima Maria
Paim da Câmara e Sousa, van het geslacht Paim (04.10.1674 Angra-17.03.1751 Horta),
dochter van Manuel Paim da Câmara de Ornelas, hoofdkapitein van de stad Praia da Vitória
op het eiland Terceira, en van D. Maria Paula Borges de Ávila Pereira.
Negen kinderen van Tomás x D. Jerónima:
1. D. Maria.
2. D. Isabel.
3. D. Jerónima.
4. D. António.
337
5. Manuel.
6. D. Brigida.
7. Francisco, na enkele dagen overleden.
8. Inácia.
9. Jerónimo.
A1.1.8.7.11.5.1. D. Maria Antónia de Montojos Paim da Câmara, geboren in Horta op
07.01.1697 en overleden op 26.11.1760 in het klooster van de Glória. Zij was in het
oratorium van het huis van haar vader in Horta op 26.02.1713 getrouwd met haar neef Jacinto
Manuel de Brum da Silveira Leite, van het geslacht da Terra, met nageslacht daar.
A1.1.8.7.11.5.2. Isabel Inácia de Santa Rita, geboren op 23.06.1702, zuster in het klooster van
de Glória in Horta waar ze stierf op 15.11.1760. Op 10.07.1719 had ze al haar bezittingen
afgestaan aan haar broer Jerónimo de Brum.
A.1.1.8.7.11.5.3. D. Jerónima Maria de Brum da Silveira (ook: de Montojos Paim) geboren in
Horta op 11.05.1704 en overleden in Angra/Sta Luzia op 27.10.1775.
Zij trouwde op 22.11.1723 met haar neef Manuel Inácio de Ornelas Borges de Ávila Paim da
Câmara, van het geslacht Paim. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.4. D. António Taveira de Neiva Brum da Silveira geboren op 22.07.1706 in
Horta en op 02.06.1775 in het zuiden van de Kaap de Goede Hoop overleden tijdens zijn
terugkeer van Goa naar Portugal. Testament opgemaakt in 1769 en geopend in Horta op
24.08.1775.
Academische opleiding in de kerkelijke leerstellingen aan de universiteit van Coimbra
(11.06.1730), aartsbisschop van Goa, primaat van Oost-Indië op 15.10. 1749, bevestigd door
paus Benedictus XIV op 25.01.1750, gewijd door de kardinaal patriarch D. Tomás de
Almeida op19.03.1750. Hij werd zeer geapprecieerd door de markies van Pombal.
Aardse goederen interesseerden hem niet. Hij wilde leven in de perfecte christelijke
nederigheid, in een mystieke rust. Aan zijn broer, pater Manuel Paim gaf hij het vruchtgebruik
van de erfgoederen van zijn ouders. Die stierf echter op in 1769. Op 15.01.1773 schonk
António aan neef Tomás Francisco zijn erfdeel, zodat ze opnieuw het geheel vormden van het
patrimonium van de voorouders.
Hij schonk alles aan arme mensen en armere kerken, en leefde zelf armer dan diegenen die hij
geholpen had. Daarvan getuigde een neef van de aartsbisschop, D. Gaetano de N. Senhora da
Porto. Hij noemde hem een heilige man.
Eén deel van zijn bibliotheek schonk hij in Goa, het andere deel aan het Koninklijke college
van Coimbra, waar hij gestudeerd had. Hij deed eveneens een schenking aan het klooster van
de Carmo in Faial. Hij had de wens uitgesproken in de kapel van dat klooster begraven te
worden, maar die wens werd niet vervuld daar hij in open zee stierf, ver van huis.
A1.1.8.7.11.5.5. Manuel Paim de Frias (1711-16.01.1769), priester van S. Petrus. Hij
benoemde zijn broer de aartsbisschop tot zijn universele erfgenaam. Hij vroeg duizend missen
op te dragen voor zijn zielzaligheid. Op de dag van zijn begrafenis moesten 20$000 reis
verdeeld worden onder de armen.
338
Veertig duizend reis waren voorzien voor de weduwen en wezen. Hij liet een bruidsschat van
400.000 reis aan zijn petekind Catarina, de dochter van Guilherme Street. Zoals hij het
gewenst had, werd hij begraven in het klooster van S. Francisco.
A1.1.8.7.11.5.6. Brigida Josefa de S. António (02.05.1721-22.03.1797) Horta, kloosterzuster
in de Glória. Vooraleer geprofest te worden schonk zij op 09.06.1739 haar erfdeel aan haar
broer Manuel.
A1.1.8.7.11.5.7. Francisco, die stierf amper enkele dagen oud.
A1.1.8.7.11.5.8. Inácia, geboren in Horta, kloosterzuster van de Glória in Horta.
A1.1.8.7.11.5.9. Jerónimo Xavier Brum da Silveira Pórras Frias Taveira, geboren in Horta op
08.04.1700 in de wijk hoofdkerk en er overleden op 23.08.1757, met testament. Ridder van
de Orde van Christus en sinds 30.01.1745 hoofdkapitein van Faial en superintendant van het
eiland Pico. Ridder bij het Koninklijke huis sinds 30.05.1754.
Op 17.6.1720 in Angra/S. Pedro getrouwd met zijn nicht D. Josefa Maria Paim de Montojos,
ook wel Jerónima genoemd, van het geslacht Paim. Dochter van kapitein Francisco Paim de
Montojos Paim Câmara e Sousa en van D. Jerónima Maria de Montojos.
Twee kinderen van Jerónimo en D. Josefa:
1. D. Francisca.
2. Tomás.
A1.1.8.7.11.5.9.1. D. Francisca Efigénia de Montojos Paim da Câmara (ook: da Silveira
Paim), geboren in de hoofdkerk op 30.11.1722 en overleden in Angra/wijk kathedraal op
11.02.1794.
In het oratorium van priester Manuel Paim de Frias (ook: Bettencourt de Ornelas da Câmara
Borges de Ávila) op 06.08.1758 getrouwd met haar oom Dr.Tomás José Paim de Bettencourt
de Ornelas da Câmara Borges de Ávila, van het geslacht Paim.
D. Francisca en Manuel hadden o.a. een dochter:
A1.1.8.7.11.5.9.1.1. D. Jerónima Pulquéria Josefa de Montojos Paim da Câmara, geboren in
wijk van de kathedraal van Angra op 17.05.1762 en overleden in de wijk hoofdkerk van Horta
op 25.04.1827 en begraven in S. João.
Op 10.07.1780 in de kathedraal van Angra getrouwd met haar neef Jerónimo Sebastião de
Brum da Silveira Frias Taveira e Neiva. Met nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.9.2. Tomás Francisco Brum da Silveira Pórras Frias Taveira, geboren in de
wijk hoofdkerk van Horta op 03.12.1721, daar overleden op 05.12.1789 en begraven in
S. Francisco. Ridder van de Orde van Christus sinds 15.09.1749. Kapitein van het garnizoen
van Faial sinds 17.02.1757. Hoofdkapitein van Faial en superintendent van het eiland Pico
vanaf 06.07.1758. Ridder van het Koninklijke huis sinds 06.11.1760. Erfgenaam van de
goederen en titels van zijn ouders en voorouders.
339
Hij trouwde in Angra/kathedraal op 28.01.1756 met zijn tante D. Rita Inácia Eugénia Paim da
Câmara Brum, van de familie Paim. Na de dood van haar echtgenoot liet zij een inventaris
opmaken van alle roerende en onroerende goederen. Daarin waren o.a. meer dan 500 kostbare
voorwerpen uit de India. De totale waarde van de inboedel bedroeg ca 15.000$000 reis.
Zo’n rijkdom was enig in de analen van huizen van edellieden in Faial op het einde van de
18de eeuw.
Bewust van de duizend voorrechten verbonden aan hun rang, steeds op scherp om die
voorrechten te verdedigen, was een houding die veelvuldig voorkwam in de kring van de
hoofdkapiteins. Ze waren snel geïrriteerd en gedroegen zich als despoten, met misprijzen van
de wet en het recht van groot en klein. Alles en iedereen moest onderworpen zijn aan de ijdele
almacht van hun autoriteit. Hoofdkapitein Tomás was een machtswellusteling, die wie dan
ook zonder geldig motief liet aanhouden en gevangen zetten in het kasteel van Santa Cruz
voor de tijdsduur die hem beliefde, zonder het minste respect voor de gerechtelijke
autoriteiten, bij zover dat hij op 25.06.1764 een rogatoire commissie ontving waarbij hij er op
gewezen werd dat hij geen respect vertoonde voor de Justitie van Zijne Majesteit de Koning
en dat hij op een onwaardige wijze edellieden van het eiland liet opsluiten, waardoor hij de
vrede en de rust van de staat verstoorde (Bron: register van de gemeente Horta, boek IX, 232
en 255). Zo had hij eerst gedurende acht dagen kapitein Luís António de Brum Terra
vastgezet, en hem vijf dagen nadien opnieuw door militairen doen opsluiten in het fort van
Santa Cruz.
Een ander voorbeeld is dat van José de Melo, procurator van de kroon, die gevangen genomen
werd door militairen omdat hij bij verkiezingen weigerde zijn stem te geven aan de
hoofdkapitein.
Vijf kinderen van Tomás en D. Rita:
1. D. Josefa.
2. Manuel.
3. D. Maria.
4. António.
5. Jerónimo.
A1.1.8.7.11.5.9.2.1. D. Josefa Jerónima Paim de Câmara (ook: de Montojos), geboren in
Angra/Conceição op 26.02.1758 en overleden in Angra/Sta Luzia op 01.4.1822.
In het oratorium van de huizen van Manuel Tomás Brum da Silveira in Horta, in de wijk
Horta op 18.08.1777 getrouwd met haar neef Teotónio Manuel Inácio de Ornelas Bruges de
Ávila Paim da Câmara, van het geslacht Paim, afstammeling van de burggraven van
‘Bruges’, titel die hen toegekend werd door koning D. Pedro IV, als erkentelijkheid voor
bewezen diensten aan de constitutionele zaak. Met nageslacht bij Paim op Terceira.
A1.1.8.7.11.5.9.2.2. Manuel Inácio Brum da Silveira Taveira, geboren in de wijk hoofdkerk
op 01.11.1759 en overleden in zijn woonst in Pico/Candelária op 17.09.1812, waar hij de
zomer doorbracht. Begraven in het klooster van S. Francisco van Horta. Ongehuwd.
Ridder aan het Koninklijke huis vanaf 30.06.1775.
340
A1.1.8.7.11.5.9.2.3. D. Maria Tomásia de Montojos Paim da Câmara, geboren in de wijk
hoofdkerk op 07.03.1761 en overleden in Angústias op 18.03.1823. Begraven in S.
Francisco.
Op 28.02.1791 getrouwd in het oratorium van de huizen van haar moeders in Horta met José
Francisco da Câmara Berquó. Met nageslacht bij Berquó.
A1.1.8.7.11.5.9.2.4. António Taveira da Silveira e Neiva (ook: Taveira de Neiva),
(28.03.1762-27.03.1778 in de wijk hoofdkerk van Horta). Ridder van het Koninklijke huis op
30.06.1775, samen met zijn broer Manuel.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5. Jerónimo Sebastião Brum da Silveira Frias Taveira e Neiva,geboren in
de wijk Angra/kathedraal in 1757, daar ook overleden op 15.04.1806 en begraven in de
kathedraal. Zijn testament werd goedgekeurd door notaris Vicente Ferrer Pinheiro.
Erfgenaam van zijn ouders. Ridder van het Koninklijke huis vanaf 30.06.1775. Ridder van de
Orde van Christus sinds 09.10.1779. Hoofdkapitein van Faial sinds 20.01.1792.
Militair gouverneur van de eilanden Faial en Pico, en gouverneur van het kasteel van Santa
Cruz op 20.12.1796.
Hij was net een zo’n dispoot als zijn vader. Regelmatig kwam hij in ruzie met de rechter
Botelho de Almeida.
Op 10.0.1780 trouwde hij in de kathedraal van Angra met zijn nicht D. Jerónima Pulquéria
Josefa de Montojos Paim da Câmara, van het geslacht Paim.
Twee kinderen van Jerónimo en D. Jerónima:
1. D. Francisca.
2. António Francisco.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.1. D. Francisca Carlota de Montojos Taveira e Neiva (ook: de Montojos
Paim), (21.11.1786-09.12.1831) in de wijk hoofdkerk. Begraven in de Glória.
Op 12.07.1806 in Angra/S. Bento getrouwd met João do Carvalhal da Silveira de Noronha e
Frias, geboren in Angra/Conceição op 04.08.1786 en op 19.05.1873 overleden in zijn
buitenverblijf Vale de Lihares in Angra/S. Bento.
Hij was administrateur van diverse majoraten, kolonel van het regiment van de miliciens van
Angra in 1821 en ridder van het Koninklijke huis op 17.05.1825. Zoon van João do Carvalhal
de Noronha da Silveira, ridder van het Koninklijke huis op 2811.1801, heer van de huizen van
zijn voorouders, kolonel van de milities, en van D. Maria Genoveva da Costa Noronha.
Garcia do Rosário in de ‘Memória Genealógica das Famílias Faialensis’ gaf een weinig
flatterend beeld van João do Carvalho. Hij had verschillende maîtressen, verbraste de
opbrengst van zijn majoraten. Toen D. Francisco stierf, woonde hij al geruime tijd in
Lissabon. Er was zelfs sprake van een tweede huwelijk. Een schande voor de high society van
het eiland.
341
Drie kinderen van D. Francisca en João do Carvalho:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.1.1. D. Maria do Carmo Carvalhal da Silveira, geboren in de wijk
hoofdkerk van Horta op 17.11.1807, gedoopt in het oratorium van de grootouders langs
moeders kant, met de naam Maria Júlia, die bij het vormsel veranderde in Maria. Overleden
in de wijk hoofdkerk van Horta op 21.04.1871.
In Angra/Conceição getrouwd op 09.02.1832 met José Francisco da Terra Brum Jr., van het
geslacht Terra. Het eerste huwelijk werd geannuleerd omdat ze geen dispensatie aangevraagd
hadden wegens de graad van verwantschap. Nieuw huwelijk in Angra op 15.04.1832.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.1.2. João de Carvalhal da Silveira de Noronha e Frias, geboren in de wijk
hoofdkerk van Horta op 12.10.1809 en overleden in Angra in de wijk kathedraal op
30.12.1894. Ter gelegenheid van zijn overlijden verscheen in de ‘O Districto d’Angra’ een
artikel over zijn persoonlijkheid en zijn professioneel leven. Op zijn 18de nam hij deel aan de
liberale revolutie in oktober 1828 op het eiland Faial. Hij werd gevangen genomen en
overgebracht naar de gevangenis Limoeiro in Lissabon, waar hij twee jaren gemarteld werd.
Hij werd ter dood veroordeel en overgebracht naar S. Miguel. Een liberale expeditie op het
eiland redde zijn leven. Op 12.07.1832 werd hij luitenant van het bataljon vrijwilligers van de
Koningin. Op 2.10.1832 werd hij kapitein. In dit corps diende hij tot in juni 1837. Van 1837
tot 1840 leidde hij een bataljon artillerie. In 1840 werden de nationale bataljons ontbonden,
zonder de minste gratificatie. Op 07.10.1835 werd hij onderscheiden met het habijt de Orde
van O.L.V. da Conceição van Vila Viçosa. Op 15.05.1869 werd hij ridder ‘da Torre Espada
de Valor Lealdade e Mérito” voor de waardevolle diensten bewezen aan het vaderland.
In januari 1865 werd hij benoemd tot directeur van de douanediensten. Als chef van de
douane en de fiscale diensten heeft hij immer met volle inzet zijn taak nauwgezet uitgevoerd.
Hij trouwde in het oratorium van de huizen van zijn schoonvader op 15.02.1836 in Angra met
D. Genoveva Olímpia Leite, geboren in de wijk kathedraal van Angra op 24.11.1813 en er
overleden op 24.07.1878. Dochter van Francisco José Leite Botelho de Teive, administrateur
van het huis van zij voorouders, ridder van het Koninklijke huis sinds 23.09.1824, luitenantkolonel commandant van het Bataljon Miliciens van Angra op 19.06.1824, en van
D. Catarina Narcisa Borges e Noronha.
João en D. Genoveva hadden o.a. volgende dochter:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.1.2.1. D. Genoveva das Mercês Leite do Carvalhal, geboren in S. Bento
op 14.07.1846 en overleden in S. Pedro op 25.01.1918. Zij trouwde in het oratorium van het
Episcopaal paleis van Angra op 06.02.1875 met haar neef António do Canto Brum. Met
nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.1.3. D. Jerónima Jesuina do Carvalhal, geboren in Angra op 15.05.1811
en in de wijk hoofdkerk van Horta overleden op 02.05.1833 aan longproblemen. Zij werd
begraven in de hoofdkapel van de kerk van Carmo.
Zij was getrouwd in de hoofdkerk van Horta op 30.07.1831 met José da Cunha Brum Terra da
Silveira, van het geslacht Terra. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2. António Francisco Taveira de Brum da Silveira Neiva e Frias
(05.10.1795 op het eiland Faial/hoofdkerk-04.03.1827 in Ponta Delgada).
342
Hij was de erfgenaam van het grote huis van zijn voorouders. Ridder van het Koninklijke huis
sinds 12.12.1798. Ridder van de Orde van Christus vanaf 05.08.1809. Tweede luitensant van
het Fort van Angra. Beschermheer van de kloosters van Santo André en S. João de Ponte
Delgada.
Hij trouwde in Ponta Delgada/hoofdkerk op 02.08.1815 met D. Francisca Cândida de
Medeiros do Canto Costa e Albuquerque, van het geslacht Botelho. Zij werd geboren op
22.02.1800 in Ponta Delgada en is daar overleden op 30.10.1882.Dochter van Agostinho de
Medeiros da Canto Costa e Albuquerque en zijn echtgenote D. Joanna Ricarda Soares de
Albergaria, van het eiland S. Miguel.
Twee kinderen van António en D. Francisca:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.1. Maria do Carmo Taveira de Brum da Silveira (1825-23.12.1832).
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2. D. Maria Guilhermina Taveira de Brum da Silveira geboren op
07.12.1826 in Ponta Delgada, overleden in Parijs op 02.07.1887.
Zij werd de eerste vrouwelijke erfgename van gans het huis van haar voorouders door het
overlijden van haar zuster D. Maria do Carmo. Ze was de laatste patrones van het klooster van
St. André van Ponta Delgada. Op 06.08.1862 werd ze toegelaten elf majoraten op te heffen.
In het oratorium van het Huis van Taveira en Ponta Delgada/hoofdkerk trouwde zij op
17.08.1842 met José do Canto, van het geslacht Correia, geboren in Ponta Delgada/S. Pedro
op 20.12.1820 er daar overleden op 17.08.1898.
José do Canto was voorzitter van de algemene raad van het district Ponta Delgada. Hij was
buitengewoon competent. Hij was één van de grootste kenners van het werk van Camões.
Hij was de zoon van José Caetano Dias do Canto e Medeiros, commandeur in de Orde van
Christus, lid van de Algemene Raad, stemhebbend lid van het district, burgerlijk gouverneur
en provisor van de Raad van Ponta Delgada, en van zijn eerste echtgenote, D. Margarida
Isabel Botelho.
D. Maria en José hadden vijf kinderen:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.1. D. Maria Brum do Canto, geboren in Ponta Delgada/S. José op
08.10.1843 en overleden in Ponta Delgada/S. Pedro op 05.09.1882. In Ponta Delgada op
15.07.1869 getrouwd met haar oom Eugénio do Canto, geboren in Ponta Delgada op
17.10.1836 en er overleden op 07.09.1915, professor en rector van het Lyceum van Ponta
Delgada, eminente bibliograaf en uitgever van zeldzame folders aangaande de Azoren. Zoon
van José Caetano Dias do Canto e Medeiros, commandeur in de Orde van Christus, lid van de
Junto Geral, stemhebbend lid van de Districtsraad, burgerlijk gouverneur en provisor van de
raad van Ponta Delgada, en van zijn tweede vrouw D. Francisca Vicência Botelho. Zonder
nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.2. José do Canto Brum, geboren in Ponta Delgada op 07.01.1847 en
overleden in Lissabon op 03.01.1916.
Getrouwd in Ponta Delgada op 21.02.1870 met D. Clara Júlia de Medeiros e Albuquerque,
geboren in Ponta Delgada op 11.07.1849 en overleden in Lissabon, dochter van António
343
Manuel de Medeiros da Costa Canto e Albuquerque, ridder van het Koninklijke huis sinds
05.05.1825, commandeur van de Orde van Christus, Par van het Rijk door opvolgingsrecht,
2de baron van Laranjeiras op 27.10.1851 en 1ste burggraaf van dezelfde titel op 09.11.1868, en
van zijn eerste echtgenote D. Ana Júlia Borges de Câmara Medeiros.
José en D. Clara hadden een dochter:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.2.1. Clara Isabel Eugénia do Canto Brum, geboren in 1877.
Kloosterzuster in Frankrijk.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.3. D. Margarida Isabel do Canto Brum, geboren in Ponta Delgada op
26.07.1849 en overleden in Lissabon op 11.11.1937.
In de hoofdkerk van Ponta Delgada getrouwd op 20.08.1874 met Artur Hintze Ribeiro,
geboren in de wijk hoofdkerk van Ponta Delgada op 07.11.1846 en overleden in Sintra/S.
Martinho op 05.08.1916, baccalaureaat Geneeskunde (U.C.), stemhebbend raadgever van de
Rekenkamer en Par van het Rijk. Zoon van Manuel José Ribeiro, ridder van het Koninklijke
huis, en van D. Emília Carolina Hintze. Met nageslacht in Ponta Delgada.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.4. D. Maria Guilhermina Brum do Canto, geboren in Ponta Delgada
op 05.10.1851 en er overleden op 29.09.1934. Getrouwd in Ponta Delgada op 20.05.1896 met
Guilherme Fisher Berquó Poças Falcão. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5. António do Canto Brum, geboren in Ponta Delgada op 22.06.1845
en overleden in Lissabon op 09.08.1927. Erfgenaam van het grote majoraat van zijn moeder.
In de kapel van het Episcopaal paleis in Angra getrouwd op 06.02.1875 met zijn nicht
D. Geneveva das Mercês Leite do Carvalho.
Zes kinderen van António en D. Genoveva:
1. D. Maria Guilhermina.
2. D. Genoveva.
3. D. Catarina.
4. D. Margarida.
5. António.
6. João.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.1. D. Maria Guilhermina Carvalhal do Canto Brum, geboren in
Angra op 14.12.1875 en overleden in Lissabon op 26.01.1963.
In Angra/S. Pedro op 14.10.1900 getrouwd met Augusto de Almeida Monjardino, geboren in
Angra in de wijk kathedraal op 03.03.1871 en overleden in Lissabon/Benfica op 06.07.1941,
geneesheer, chirurg van de burgerlijke hospitalen van Lissabon, hoogleraar van de Faculteit
Geneeskunde van Lissabon, rector van deze universiteit, stichter en 1ste directeur van de
Materniteit “Alfredo da Costa” in Lissabon, ingehuldigd op 05.12.1932, titularis van de
Sociëteit van de Medische Wetenschappen van Lissabon, van de Associatie van de Portugese
Geneesheren en erelid van de Academie Geneeskunde van Rio de Janeiro. Afgevaardigde van
de Nationale Grondwetgevende Vergadering van 1911 en verkozen tot vicepresident van
dezelfde vergadering.
344
Zoon van Jorge de Lemos Bettencourt de Almeida Monjardino, penningmeester van het
district van Angra op 10.02.1880, en van D. Maria Ornelas Bruges Paim da Câmara. Met
nageslacht in Terceira.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.2. D. Genoveva Carvalhal do Canto Brum, geboren in de wijk
hoofdkerk van Ponta Delgada op 20.11.1876 en er overleden op 01.11.1958.
In Angra/Terra-Chã op 29.06.1899 getrouwd met Pedro Álvares da Câmara Paim de Bruges,
geboren in Angra/S. Pedro op 01.08.1872 en er overleden op 10.03.1910, baccalaureaat
Rechten (UC, 1895), notaris (1896), afgevaardigde van de procurator des Konings en
conservator in Lissabon (1896à, advocaat, lid van de uitvoerende commissie van de
Progressistische Partij, redacteur en eigenaar van het weekblad “O Angrense,
gemeenteraadslid, vicepresident (1899-1901) en president (1910) van het stadsbestuur van
Angra. Zoon van Teotónio Simão Paim de Ornelas Bruges en van D. Maria Clara Pereira
Forjaz de Lacerda. Met nageslacht in Ponta Delgada en Lissabon.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.3. D. Catarina Carvalhal do Canto Brum, geboren in de wijk
hoofdkerk van Angra op 02.10.1877 en overleden in Lissabon/S. Sebastião op 03.08.1961.
Getrouwd in Angra/S. Mateus op 10.11.1907 met António Goulart Cardoso, van het geslacht
Goulart. Met nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.4. D. Margarida Carvalhal do Canto Brum, geboren in Ponta
Delgada/S. Pedro op 01.04.1883 en er overleden op 06.06.1963.
Op 16.04.1904 in Angra/Terra-Chã getrouwd met Antero Homem de Noronha, geboren in
Angra/Conceição op 18.08.1878 en overleden in de wijk hoofdkerk van Angra op 16.06.1963,
kolonel van de Infanterie, zoon van André Avelino Homem de Noronha en van D. Emília
Amélia dos Santos Pais. Met nageslacht in S. Miguel.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5. António Taveira do Canto Brum, geboren in Ponta Delgada op
19.11.1885 en overleden in Ponta Delgada/S. José op 31.01.1963.
Op 15.02.1909 in Angra/Conceição getrouwd met D. Teotónia Pamplona Côrte-Real, geboren
in Sta Cruz da Graciosa op 27.02.1885 en overleden in Ponta Delgada op 16.12.1972,
natuurlijke dochter van Teotónio Martins Pamplona Côrte-Real, functionaris van de douane in
Angra op 28.04.1886.
Drie kinderen van António en D. Teotónia:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.1. Teotónio, geboren in Ponta Delgada/S. José op 13.03.1911.
Jong overleden.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.2. D. Maria Geneveva Pamplona Côrte-Real Taveira do Canto
Brum, geboren in Ponta Delgada/S. José op 04.06.1912.
Eerste huwelijk met Homero Júlio de Passos Lagido, geboren in Vila Praia de Âncora op
09.03.1901, Licenciaat in Economische en Financiële Wetenschappen, professor in
comptabiliteit. Gescheiden, met nageslacht.
Tweede huwelijk met António Nunes de Almeida, Licenciaat Geneeskunde, tandarts. Zonder
nageslacht.
345
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3. Teotónio Pamplona do Canto Brum, geboren in Ponta
Delgada/S. José op 08.02.1916 en overleden in Paço de Arcos op 12.01.1892.
Op 20.08.1937 getrouwd in de kapel dos Remédios in Lagoa met D. Fernanda Isabel Mota de
Alcântara, geboren in Lagoa/Sta Cruz op 30.08.1912, dochter van Fernando Gomes Borges de
Alcântara en van D. Luísa Maria Riley da Mota:
Vier kinderen van Teotónio en D. Fernanda:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.1. Miguel de Alcântara do Canto Brum, geboren in
Lissabon/Camões op 12.08.1938 en overleden in Ponta Delgada in 2007. Commissaris van
TAP Air Portugal.
In de Rossio ten Zuiden van de Tejo, Abrantes op 20.05.1969 getrouwd met D. Maria
Manuela Sequeira Camões Godinho, geboren in Lissabon/Lapa op 13.08.1944, dochter van
Manuel Godinho Camões Pimenta Beja en van D. Maria Herculana Sant Bárbara de Sequeira.
Drie kinderen van Miguel en D. Maria Manuela:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.1.1. José Miguel Camões Godinho do Cant Brum, geboren in
Lissabon/Fátima op 09.05.1970.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.1.2. D. Francisca Camões Godinho do Canto Brum, geboren in
Lissabon/S. Sebastião op 13.08.1971. In Abrantes op 25.05.1996 getrouwd met Nuno de
Meneses Rodrigues Pena, geboren in Lissabon op 06.081970.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.1.3. Bernardo Camões Godinho do Canto Brum, geboren in
Oeiras/Carnaxide op 16.4.1974.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.2. Fernando Camões de Alcântara do Canto Brum, geboren in
Ponta Delgada/S. José op 27.01.1940. Getrouwd in st. Amaro de Oeiras op 03.09.1966 met
D. Júlia Maria de Burgos Simas, van het geslacht Simas.
Fernando en D. Júlia hebben vier kinderen:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.2.1. D. Alexandra Burgos Simas do Canto Brum, geboren in
Lissabon op 18.06.1968. Op 22.01.1994 in Kopenhagen getrouwd met Júlio Gauguin da Silva
Fonseca, geboren in Ostrebo, Kopenhagen op 09.11.1971, functionaris in de hotelindustrie,
zoon van Eduardo Ribeiro da Silva Fonseca, geboren op 08.08.1940 en van Mette Gauguin,
geboren in Kopenhagen op 23.04.1944.
Twee kinderen van D. Alexandra en Júlio:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.2.1.1. Diogo Bartolomeu do Canto Brum Gauguin Fonseca,
geboren in Rosenvaenget, Kopenhagen op 04.10.1994.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.2.1.2. D. Inês Catarina do Canto Brum Gauguin Fonseca,
geboren in Estoril op 15.09.2000.
346
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.2.2. Nuno Burgos Simas do Canto Brum, geboren in
Lissabon/Arroios op 21.11.1970. Ingenieur elektrotechnicus.
Eerste huwelijk op 13.09.1996 in Cascais getrouwd met D. Isabel Chaves Pinto de Santana,
geboren in Cascais op 18.09.1972, dochter van Manuel de Jesus Santana en van D. Maria
Isabel de Chaves Pinto. Zonder nageslacht. Gescheiden.
Tweede huwelijk in Cascais op 26.07.203 met Viktoriya Ivanovna Labourets, geboren in
Minsk, Wit-Rusland op 18.02.1978, dochter van Ivan Federovich Labourets en van Leokadiya
Maksinova.
Twee kinderen van Nuno en Viktoriya:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.2.2.1. D. Verónica Labourets Brum, geboren in Cascais op
01.05.2004.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.2.2.2. D. Ana Labourets Brum, geboren in Lissabon/Olivais op
08.03.2007.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.2.3. Henrique Burgos Simas do Canto Brum, geboren in
Lissabon/Arroios op 28.03.1974. Licenciaat Economie.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.2.4. Francisco Burges Simas do Canto Brum, geboren in Ponta
Delgada/S. José op 26.11.1979. Licenciaat Informatica.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.3. D. Maria Luísa de Alcântara do Canto Brum, geboren in
Ponta Delgada op 06.10.1944. In Keulen geboren op 15.05.1971 met Hans-Christiaen
Haferstroh, geboren in Keulen op 22.04.1946, advocaat. Met nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.4. Pedro de Alcântara do Canto Brum, geboren in
Lissabon/Alvalade op 04.09.1955.
Getrouwd in de kapel van de Quinta do Mosteiro in Moreira da Maia op 27.07.1985 met
D. Maria da Conceição Magalhães da Mota Van Zeller, van het geslacht Morais.
Twee kinderen van Pedro en D. Maria:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.4.1. Frederico Magalhães Van Zeller do Canto Brum, geboren in
Moreira da Maia op 12.07.1987.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.5.3.4.2. Luís Teotónio Van Zeller Pamplona do Canto Brum,
geboren in Moreira da Maia op 21.05.1989.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6. João Dias Carvalhal do Canto Brum, geboren in Ponta Delgada in
de wijk hoofdkerk op 26.11.1897 en overleden in Angra/S. Pedro op 11.09.1959. Eigenaar.
In Angra/S. Pedro getrouwd op 03.07.1909 met D. Antonieta Ribeiro Pacheco, geboren in
Angra/S. Pedro op 03.05.1891 en daar overleden op 30.08.1969, dochter van António
Veríssimo dos Santo Pacheco.
347
Hij was groot grondeigenaar, heer van de edele huizen van S. Pedro, die hij verwierf als
erfgenaam van zijn tante D. Maria Paula de Ornelas Bruges, door publieke verkoop
gerealiseerd op 10.02.1884, en van D. Adelaide Elisa Lobão Ribeiro.
Zeven kinderen van João en D. Antonieta:
1. D. Grimanesa.
2. D. Branca.
3. Weber.
4. Henrique.
5. Raúl.
6. Carlos.
7. Guilherme.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.1. D. Grimanesa Pacheco do Canto Brum, geboren in Angra/S.
Pedro op 31.05.1910 en overleden in Tomar/S. João Baptista op 01.01.1961. Begraven op het
kerkhof van Livramento in Angra.
In S. Pedro op 26.07.1933 met Joaquim Inácio da Cunha Jr., geboren in Sta Cruz da Graciosa
op 20.09.1906 en overleden in Tomas op 26.04.1992, zoon van Joaquim Inácio da Cunha,
griffier van de rechtbank van Graciosa, en van D. Líbia Leonor da Silva. Met nageslacht in
Lissabon en de USA.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.2. D. Branca Pacheco do Canto Brum, geboren in Angra/S. Pedro
op 05.01.1912 en overleden in Lissabon op 01.12.1996.
Getrouwd in de kapel van Sta Catarina van het Episcopaal paleis van Angra/S. Pedro op
29.12.1938 met Joaquim José Gomes Belo, geboren in Retaxo, Castelo-Branco op 12.02.1909
en overleden in Lissabon, Licenciaat in Fysico-Biologische Wetenschappen (UL), professor
en rector van het Lyceum van Horta, directeur-generaal van het Secundair Onderwijs, zoon
van António Duarte Belo en van D. Maria Gomes. Met nageslacht in Lissabon.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.3. Weber Pacheco do Canto Brum, geboren in Angra/S. Pedro op
28.07.1913 en overleden in Agualva. Getrouwd op 19.10.1976 in Praia (CRCV) met D. Maria
Alzira Pacheco, geboren in Agualva in 1937, dochter van António Pacheco en van D. Maria
da Luz. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.4. Henrique Pacheco do Canto Brum, geboren in Angra/S. Pedro
op 26.12.1915. Functionaris van de Banco de Portugal.
Op 06.07.1947 in de kapel van de Sagrado Coração de Maria, in Estrela/Angra getrouwd met
D. Maria Coelho Borges, geboren in Angra/S. Pedro op 08.11.1918, dochter van João Coelho
Borges, kapitein Vande Infanterie, en van zijn eerste vrouw D. Elvira Santos Ferreira. Zonder
nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.5. Raúl Pacheco do Canto Brum, geboren in Angra/S. Pedro op
19.12.1918 en overleden in Pitville/Californië op 19.10.1995. Daar getrouwd op 18.12.1952
met D. Hilda Mónica Ribeiro, geboren op 29.10.1934. Zonder nageslacht.
348
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.6. Carlos Alberto Pacheco do Canto Brum, geboren in Angra/S.
Pedro op 21.01.1925 en overleden in Lissabon op 09.11.1991.
In Angra getrouwd met D. Antonina Maria da Silveira Santos Costa, geboren in Sta Cruz op
27.02.1932, licenciate in Farmacie (UC), technisch directeur en eigenares van de apotheek
“Santos Costa” in Sta Cruz da Graciosa. Gescheiden, met nageslacht, van Luís Ismael Castro
Pinto, en dochter van Francisco Rodrigues dos Santos Costa, geboren in Figueira da Foz op
02.07.1888 en overleden in Angra/S. Pedro op 04.07.1953, apotheker, zakenman, industrieel
en wijnboer, administrateur en de raad en president van de gemeenteraad van Sta Cruz da
Graciosa, en van zijn 2de vrouw D. Maria da Guadelupe da Cunha e Silveira.
Carlos en D. Antonina hebben een zoon:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.6.1. Carlos Silveira do Canto Brum, geboren in Angra/S. Pedro op
30.10.1969. Licenciaat in Farmaceutische Wetenschappen (UP), zakenman.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.7. Guilherme Pacheco do Canto Brum, geboren in Angra/S. Pedro
op 11.12.1920. Handelaar.
In de kapel van O.L.V. das Misericórdias van het huis van zijn schoonvader in S. Carlos op
29.09.1951 getrouwd met D. Maria Antonieta Bettencourt, geboren in Angra/Sta Luzia op
17.03.1926, dochter van Agostinho Raimundo de Bettencourt, geboren in Machico/Conceição
op 27.05.1893 en overleden in Angra, wijk kathedraal op 18.03.1950, industrieel van
borduursel in Angra, en van zijn 2de vrouw D. Bemvinda da Conceição Silva.
Guilherme en D. Maria hebben vier kinderen:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.7.1. João Bettencourt Carvalhal do Canto, geboren in Angra/S.
Pedro op 19.06.1953. Professor van de Secundaire school Manuele Werken in Praia da
Vitória. Hij is de huidige vertegenwoordiger van de Brum da Silveira op het eiland Faial.
In de kapel van O.L.V. das Misericórdias, in het huis van zijn grootvader in S. Carlos, Angra,
op 26.07.1981 getrouwd met D. Ana Natália Rocha da Silva, geboren in Câmara de
Lobos/Madeir a op 24.12.1957, dochter van José Madureira da Silva, industrieel van de
civiele bouw, en van D. Alcide Rocha Fagundes. Zonder nageslacht.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.7.2. D. Maria Antonieta Bettencourt Carvalha do Canto, geboren
in Angra/S. Pedro op 30.05.1954 en daar overleden op 07.06.1955.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.7.3. D. Maria Antonieta Bettencourt do Canto Brum, geboren in
Angra/S. Pedro op 07.03.1974. Licenciate in Economie, functionaris van de handelsraad van
Angra. Op 12.02.2005 getrouwd in de kerk van de Misericórdia van Angra met Rui Teixeira,
geboren in Ponta Delgada, zoötechnisch ingenieur, functionaris van de IAM.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.7.4. Guilherme Bettencourt Carvalhal do Canto, geboren in
Angra/S. Pedro op 02.05.1956. Directeur van ondernemingen van de Banco Comercial dos
Açores, gemeenteraadslid van de raad van Angra, directie van de Broederschap van O.L.V.
van Livramento.
349
Op 03.05.1986 in de kapel van O.L.V. das Misericórdias van het huis van zijn grootvader
getrouwd in S. Carlos/Angra met D. Maria Guilhermina Fernandes Falcão Toste, geboren in
Conceição op 28.06.1953, dochter van Francisco Toste en van D. Maria do Carmo Fernandes.
Guilherme en D. Maria hebben twee dochters:
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.7.4.1. D. Juliana Falcão Toste Carvalhal do Canto, geboren in
Angra/Conceição op 02.01.1987.
A1.1.8.7.11.5.9.2.5.2.2.5.6.7.4.2. Cristina Falcão Toste Carvalhal do Canto, geboren in
Angra.
A1.2. Baltazar de Brum da Silveira (ook: Leite), de tweede zoon van António de Brum, de
Oude, werd geboren in Ponta Delgada en stierf in Sevilha in 1609. Hij kreeg een vorming in
de rechten (U.C.). Hij herbouwde de kapel van OLV da Consolação in de Furnas.
Nadien ging hij in Sevilha wonen waar hij handel dreef met zijn vader en zijn broer Gaspar in
pastel en andere producties van de Azoren. In Sevilha had hij de grootste landbouwbedrijf van
de regio. Hij was ook de stichter en de beschermer van het Dominicaanse klooster S. Jacinto,
buiten de muren. Op 27.08.1609 werd zijn natuurlijke zoon zijn universele erfgenaam.
Met D. Maria Alvernaz had hij een natuurlijke zoon:
A.1.2.1. Manuel de Brum da Silveira, geboren in Horta en overleden in Angra/kathedraal op
05.07.1606. Hij trouwde met D. Catarina de Gavilão, overleden op 31.03.1644 in Conceição
en begraven n Remédios. Zij ging in proces tegen haar schoonzoon Pedro Gonçalves in
verband met de erfenis van Gaspar de Brum da Silveira.
Manuel en Catarina hadden vier kinderen:
A1.2.1.1. Jerónimo de Brum da Silveira.
A1.2.1.2. Baltazar de Brum da Silveira.
A1.2.1.3. D. Bárbara da Silveira die leefde in Angra.
Eerste huwelijk met Pedro Gonçalves Picado, landbouwer, woonachtig in Angra.
In 1639 eisten zij van een deel van de erfenis van Manuel en Jerónimo.
Tweede huwelijk in Conceição op 19.01.1649 met Domingos Machado Gato, inwoner van de
wijk kathedraal, weduwnaar van D. Inês Dias van de gemeente S. Sebastião.
A1.2.1.4. Ana Maria de Jesus.
A1.3. Gaspar de Brum da Silveira werd na jaren studies aan de UC priester op het eiland
Terceira. Als priester bleef hij in de zaak met zijn vader en zijn oom Baltazar de Brum. Het
kapitaal van Gaspar werd geschat op 20.000 cruzados. Hij vreesde dat hij, door het tweede
huwelijk van zijn vader, zou benadeeld worden bij de erfenis. Hij ging een proces aan om dit
tweede huwelijk te annuleren. Zijn vader beefde van woede. Op 15.02.1590 maakte hij een
nieuw testament op waarbij hij Gaspar onterfde. Gaspar stierf en werd begraven in de
kathedraal van Angra op 19.10.1602, met een testament opgesteld in augustus 1601.
350
A1.4. Manuel de Brum da Silveira, geboren in Faial en overleden in Angra, toen zijn vader
nog in leven was, dus vóór 1590. Hij had canonieke rechten gestudeerd in 1561 aan de
universiteit van Coimbra en werd kanunnik op 17.02.1567, vicaris-generaal op 21.11.1576, en
deken van de kathedraal van Angra. Hij was eveneens commissaris van het Heilig Officie.
A.1.5. D. Margarida de Brum da Silveira werd geboren in S. Miguel. Zij trouwde met Manuel
da Fonseca Pinto, geboren in Lissabon rond 1520 en op 25.08.1580 gesneuveld bij de veldslag
van Alcântara, doorboord door lanssteken, als partizaan van D. António. Hij was edelman van
het Koninklijke huis, ridder van de Orde van Christus, magistraat van de Azoreneilanden,
raadgever en rechter bij de processen van de koning. Manuel was de zoon van Afonso
Fernandes Correia, kanselier van de kroon, en van D. Maria Cardoso.
Manuel was de kleinzoon langs vaders kant van Fernão de la Plaçuela, geboren in Toledo en
overleden in Vila Real en van D. Leonor Dias Correia. Kleinzoon langs moeders kant van
Luís Pinto da Fonseca en van D. Brites Cardoso.
D. Margarida en Manuel hadden o.a. verschillende dochters die religieuzen werden in
Lissabon en één zoon:
A1.5.1. Afonso Fernandes da Fonseca, jonker van het Koninklijke huis. In Lamego getrouwd
met D. Catarina Teixeira Rebelo, van het geslacht Leite.
Zij hadden o.a. volgende zoon:
A.1.5.1.1. António da Fonseca Pinto da Silveira, jonker van het Koninklijke huis.
In Ponta Delgada/hoofdkerk op 27.04.1610 getrouwd met zijn nicht D. Maria da Silveira. Met
nageslacht. Van dit huwelijk stammen af: de hertogen van Amarante, de markiezen van
Chaves en de markiezen van Castelo Melhor.
A1.6. D. Ana de Brum da Silveira, getrouwd met haar neef Jorge de Utra da Silveira, van het
geslacht Silveira, A8.3.
A2. Cosme Ferreira de Brum, de 2de zoon van Guilherme de Brum en van D. Violante Vaz.
Geboren in S. Miguel. Hij woonde geruime tijd in Lissabon.Hij stierf op 28.12.1592 in zijn
buitenverblijf in Ribeira da Caparica. Hij was handelaar in Vila Franca do Campo en luitenant
van de ordonnanties. Later werd hij nog kapitein. Jonker van de raad van kardinaal
D. Henrique. Hij diende op eigen kosten in Noord-Afrika. Hij werd begiftigd met de titel van
ridder door Luís de Loureiro, kapitein en hoofdleider van Mazagão op 04.02.1542.
Getrouwd met D. Helena Ribeiro, geboren in Lissabon.
Cosme en D. Helena hadden zes kinderen:
1. Guilherme
2. D. Luísa.
3. Simão.
4. Helena.
5. António.
6. D. Ana.
351
A2.1. Guilherme de Brum Ferreira. Hij trok naar India en stierf bij een brand op een
oorlogsschip.
A2.2. D. Luísa de Brum, getrouwd met Francisco Misurado de Azevedo, geboren in
Portalegre.
A2.3. Simão Ferreira de Brum, getrouwd met Manuel do Couto.
A2.4. D. Helena de Brum, geboren rond 1550. Getrouwd met Diogo of Jerónimo Salgueiro.
D. Helena had vier kinderen:
1. Pedro.
2. Jerónimo.
3. D. Isabel.
4. Cosme de Brum.
A2.4.1. Pedro de Brum, priester in Vila Franca do Campo op 28.05.1567, in Rosto de Cão op
20.04.1589 en in Sta Clara van Ponta Delgada op 11.04.1592.
A2.4.2. Jerónimo de Brum, parochiepriester in Faial da Terra, sinds 25.08.1588 en in Água de
Pau op 18.01.1608. Hij doteerde zijn nicht D. Clara Raposo Pacheco met 3.000 cruzados en
schonk haar enkele nobele huizen in de straat das Chagas in Ponta Delgada, met de
verplichting op 22.04.1621 enkele H. Missen op te dienen ter nagedachtenis van zijn broer
priester Pedro de Brum.
A2.4.3. D. Isabel de Brum, geboren rond 1575 en overleden na 1612. Getrouwd met Gaspar
Pacheco Raposo, geboren in Vila Franca in de wijk hoofdkerk en inwoner van Porto Formoso,
zoon van Francisco Pacheco Raposo en van D. Catarina Manuel de Ataíde. Kleinzoon van
Manuel Vaz Pacheco en van D. Catarina Gomes Raposo.
D. Isabel en Gaspar hadden vier kinderen:
A2.4.3.1. Manuel de Brum Raposo (ook: Pacheco Raposo, geboren in 1600. Eenzaat in
Furnas.
A2.4.3.2. D. Bárbara Correia Raposo, overleden na 1644. Getrouwd met Bento da Fonseca de
Arruda, inwoner van Vila Franca en overleden na 1644, zoon van Manuel Favela da Costa en
van D. Violante Mendes Pereira.
D. Bárbara en Bento hadden zeven kinderen:
A2.4.3.2.1. João de Arruda da Costa, geboren in de wijk hoofdkerk van Via Franca op
20.10.1624. Kapitein en hoofdsergeant van de ordonnanties van Vila Franca.
Daar getrouwd in de hoofdkerk op 27.03.1645 met D. Maria Moniz de Teive, overleden in
Vila Franca op 06.12.1684, dochter van Bartolomeu Ferreira Moniz en van D. Clara de Teive
de Oliveira.
352
João en D. Maria hadden één zoon:
A2..4.3.2.1.1. Bento Pacheco da Fonseca, priester.
A2.4.3.2.2. D. Clara Raposo, gedoopt in Vila Franca in de hoofdkerk op 30.01.1628. Gehuwd
in Nordeste.
A2.4.3.2.3. D. Isabel de Brum Pacheco (ook Raposo). Op 21.11.1641 of 1642 getrouwd in de
hoofdkerk van Vila Franca met António da Costa Correia, overleden vóór 1673, zoon van Rui
Dias Correia, geboren in Nordeste, kapitein van de ordonnanties, en van D. Maria da Costa.
Met nageslacht, uitgestorven.
A2.4.3.2.4. Gaspar Pacheco, begunstigde in de hoofdkerk van Vila Franca op 26.04.1658.
A2.4.3.2.5. Maria da Cruz, kloosterzuster van St. João van Ponta Delgada.
A2.4.3.2.6. Manuel Pacheco Raposo.
A2.4.3.2.7. Úrsula do Espírito Santo, abdis van het klooster van St. André van Vila Franca.
A2.4.3.3 D. Inês, gedoopt in de hoofdkerk van Ponta Delgada op 08.12.1601. Meter en peter
waren D. Maria de Brum Pimentel en haar echtgenoot Jonas Litman.
A2.4.3.4. D. Clara Raposa Pacheco, die gedoteerd werd door haar onkel Jerónimo de Brum
Getrouwd met Manuel Gonçalves de Aguiar, die legeerde in Ponta Delgada
op20.03.1639,zoon van Sebastião Gonçalves de Aguiar, ridder, en van D. Beatrix Rodrigues,
gehuwd in Sta Cruz da Lagoa op 09.02.1609. Met nageslacht, uitgestorven.
A2.4.4. Cosme de Brum, getrouwd met D. Vitória de Teive, dochter van Sebastião de Teive
en van F…. Ferreira. Kleindochter langs vaders kant van Pedro de Teive en van D. Catarina
de Mesas. Kleindochter langs moeders kant van de procureur Álvaro Pires.
Cosme en D. Vitória hadden drie kinderen:
A2.4.4.1. D. Inês Ferreira Pimentel, getrouwd met haar neef Francisco de Araújo Raposo,
overleden vóór 1644, kapitein van de ordonnanties, zoon van Jerónimo de Araújo, overleden
in Vila Franca op 17.11.1588, en van D. Ana Pacheco Raposo. Kleinzoon langs vaders kant
van Lopo Anes de Araújo en van D. Guiomar de Medeiros. Kleinzoon langs moeders kant van
Manuel Vaz Pacheco en van D. Catarina Gomes Raposo.
D. Inês en Francisco hadden vier kinderen:
A2.4.4.1.1. Calisto, gedoopt in de hoofdkerk van Vila Franca op 05.12.1599. Peter: Pedro de
Brum da Silveira. Meter: D. Ana de Brum.
A2.4.4.1.2. .D. Clara Raposo de Araújo. Eerste huwelijk in Lagoa op 08.11.1638 met António
de Senra Teixeira, geboren in Nordeste, zoon van António Dias. Tweede huwelijk met Gaspar
Pacheco da Silveira, kapitein van de ordonnanties, zoon van Francisco Moniz Furtado en
D. Guiomar Pacheco.
353
Twee kinderen uit het eerste huwelijk van D. Clara met António:
A2.4.4.1.2.1. Manuel Brum de Teive.
A2.4.4.1.2.2. Maria da S. Bernardo, kloosterzuster van St. André van Vila Franca, gedoteerd
door haar broer, priester Francisco de Araújo en door haar oom, priester João de Brum, op
03.07.1674.
Twee kinderen uit het tweede huwelijk van D. Clara met Gaspar:
A2.4.4.1.2.3. Francisco de Araújo Raposo, priester van Porto Formoso.
A2.4.4.1.2.4. D. Vicente de Araújo.
A2.4.4.1.3. Cosme, gedoopt in de hoofdkerk van Vila Franca op 28.09.1614.
A2.4.4.1.4. D. Ana de Araújo, die legeerde in 02.12.1681.
A2.4.4.2. João de Brum de Teive, die legeerde in Lagoa op 01.07.1661.
A2.4.4.3. D. Maria de Teive Pimentel, ongehuwd in 1661.
A2.5. António Ferreira de Brum, overleden in Lissabon op 29.08.1618.
Jonker van het Koninklijke huis en ridder op 10.12.1608. Hij was vijf maal gehuwd.
Vijfde huwelijk met D. Mécia de Fontes Henriques, dochter van Diniz Mendes, jonker van het
Koninklijke huis, en van D. Maria de Fontes. Kleindochter langs vaders kant van João
Mendes, commandeur van de Orde van Santiago, en van Mécia Henriques, inwoners van
Coina. Kleindochter langs moeder kant van Gonçalo Fernandes de Almeida en van D. Grâcia
Fernandes de Fontes, stichters van de kapel van S. Sebastião in de kerk van de Espírito Santo
de Carnide, waar ze rusten, en die geadministreerd werd door Cosme Ferreira de Brum.
Drie kinderen van D. Mécia:
A2.5.1. Cosme Ferreira de Brum, geboren in Lissabon op 17.03.1608 en overleden na 1659.
Ridder van de Orde van Christus, broeder van de Misericórdia van Lisboa de Távara en auteur
van verschillende genealogische studies,o.a.. de familie de Brum.
Hij was aanwezig bij de inhuldiging van D. João op 01.12.1640 en vergezelde de
ambassadeur D. Francisco de Melo naar Frankrijk. In 1659 rechtvaardigde hij zijn
afstamming.
Eerste huwelijk met D. Luísa de Sousa e Vasconcelos. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk met D. Joana de Azevedo Pereira, dochter van João de Azevedo Pereira,
ridder van het Koninklijke huis, en van D. Isabel de Oliveira.
A2.5.2. D. Isabel de Brum Pimentel, getrouwd met F…..?
Twee kinderen van D. Isabel:
A2.5.2.1. D. Margarida de Brum da Silveira.
354
A2.5.2.2. D. Ana Pimentel, getrouwd met F…..?
D. Ana had één dochter:
A2.5.2.2.1. D. Maria de Brum Pimentel.
A2.5.3. António Ferreira de Brum, gevangenisbewaker van Lissabon op 20.09.1633.
Hij woonde in zijn buitenverblijf van Ponte in Penha de França in Lissabon.
Zoals zijn grootvader trouwde hij ook vijf maal. Zo trouwde hij tussen 1624 en 1633 met
D. Maria Ana Ferreira de Azevedo, dochter van Alexandre de Azevedo,
Buiten de huwelijk het hij nog kinderen met D. Crispina da Silva en Antíbia Ferreira da Silva,
de moeder van ten minste de twee laatste dochters hier vermeld.
Vijf kinderen van António:
A2.5.3.1. Maria de Brum profeste in het klooster van Sta Marta de Lisba, met een bruidschat e
op 04.04.1671.
A2.5.3.2. D. Maria de Brum Pimentel huwde een eerste keer met Dr. Valentim da Costa de
Lemos, weduwnaar, rechter in Vila Franca de Xira, raadsheer van Porto. Met nageslacht.
Tweede huwelijk met Bartolomeu Rebelo de Sousa, ridder van het Koninklijke huis, inwoner
van S. Bartolomeu da Praça van Lissabon.
A2.5.3.3. Manuel, geboren in Lissabon/Santiago op 22.06.1655.
A2.5.3.4. D. Antónia Maria, geboren in Lissabon/Santiago op 13.06.1675.
A2.5.3.5. Guilherme de Brum Pimentel, geboren rond 1585 en overleden vóór 1682, met testa
ment. Opzichter van de douanediensten in Lissabon sinds 10.06.1614,
Getrouwd met D. Joana de Queiroz, overleden vóór 1659, dochter van António de Araújo de
Aguilar, opzichter van de douane van Lissabon. Zonder nageslacht.
António Ferreira had een natuurlijke zoon:
A2.5.3.5.1. António Ferreira de Brum, gewettigd op 18.03.1659 door notaris António Cabral
Botelho.
A2.6. D. Ana de Pimentel, dochter van Cosme Ferreira de Brum en D. Helena Ribeiro.
Geboren rond 1550. Getrouwd met Manuel Amado Machado. Inwoners van Ponta Garça.
A2.6.1. D. Maria de Brum Pimentel, geboren in S. Miguel rond 1580.
Op 22.01.1602 in de hoofdkerk van Ponta Delgada getrouwd met Jonas Litman,
waarschijnlijk een fysicus of een dokter, geboren in Bratislava, inwoner van S. Michel,
overleden vóór 1553, zoon van Thomas Litman en van Eva Majorianna.
D. Maria en Jonas hadden drie kinderen:
A2.6.1.1. Isabel de Nascimento, die van haar broer de bruidschap kreeg om te kunnen
geprofest worden in het klooster van Sta Marta de Lisboa.
355
A2.6.1.2. D. Filipa de Brum Pimentel, geboren in Lissabon/Sta Justa, getrouwd met João
Carneiro Murzelo, geboren in Lissabon/Loreto, griffier van de wezen in Lissabon.
D. Filipa en João hadden vier kinderen:
A2.6.1.2.1. Manuel Carneiro Murzelo, geboren in Lissabon/Loreto. Hij diende in de Alentejo
als soldaat bij de infanterie en de cavalerie van 1611 en 1616. Getrouwd met D. Helena
Godinho da Costa, geboren in Alverca/S. Pedro, dochter van Filipe Queimado da Fonseca,
geboren in Alverca, die in India diende als soldaat en kapitein van 1580 tot 1596, en van
D. Ana Godinho da Costa, geboren in Santarém/Salvador, getrouwd in Alverca.
Manuel en D. Helena hadden twee kinderen:
A2.6.1.2.1.1. Filipe Queimado da Fonseca, geboren in Lissabon/Encarnação/Loreto en
overleden vóór 1713. Hij werd in 1647 priester en later kanunnik.
A2.6.1.2.1.2. João Carneiro de Brum, geboren in Lissabon/Loreto en overleden in
Lissabon/Socorro op 10.04.1713, met een testament van 01.04.1713, goedgekeurd oor notaris
Bernardo Carvalho da Silva.
Griffier van de Prinses. Hij diende in het paleis van 1666 tot 1672. Ridder van de Orde van
Christus op 06.07.1673, jonker van het Koninklijk huis in 1680, ridder in 1682, broeder van
het Heilig Officie in 1683.
Getrouwd met D. Maria Josefa da Silva, overleden vóór 1683, dochter van Manuel Coutinho
Durão, griffier van de wezen van Lissabon, en van D. Domingas dos Reis. Kinderloos
huwelijk.
A2.6.1.2.2. António Carneiro, priester, schatbewaarder van de Sta Justakerk van Lissabon.
A2.6.1.2.3. F.....?, Jésuite.
A2.6.1.2.4. D. Mariana de Brum Pimentel.
A2.6.1.3. João Moniz Pimentel, geboren in S. Miguel. Diende tijdens de Restauratie.
Schatbewaarder van de ‘Mesa do Desembargo’ van het paleis in 1644.
Op 03.03.1639 in Lissabon/S. José getrouwd met D. Maria das Neves Pestana, weduwe van
António Carneiro, dochter van Manuel Jorge Pestana, geboren Telha/St. André en overleden
in Lissabon/S. José, en van D. Bárbara Ribeiro da Silva, overleden in Lissabon/Loreto.
João en D. Maria hadden een zoon:
A2.6.1.3.1. António de Brum Pimentel, geboren in Lissabon/S. José op 25.09.1639.
Opzichter van de uitladingen van de douane van Lissabon op 1659.
Eerste huwelijk met D. Ana da Silva, geboren in Lissabon/Madalena, dochter van Domingos
da Silva, geboren in Belide, Condeixa-a-Nova, opzichter bij de douane van Lissabon, en van
D. Maria Quaresma, geboren in Lissabon.
Tweede huwelijk met D. Joana Teresa Suarez, geboren in Galicië.
356
Drie kinderen uit het eerste huwelijk van António met D. Ana.
A2.6.1.3.1.1. João Moniz Pimentel, overleden in India.
A2.6.1.3.1.2. D. Margarida Inês de Brum Pimentel, getrouwd met Manuel de Brito, van adel.
D. Margarida en Manuel hadden drie dochters:
A2.6.1.3.1.2.1. D. Francisca.
A2.6.1.3.1.2.2. D. Margarida Inês de Brum Pimentel.
A2.6.1.3.1.2.3. D. Antónia, die samen met haar zuster Margarida opgenomen werd in het
testament van haar broer.
A2.6.1.3.1.3. Bento de Brum Pimentel, geboren in Lissabon/Sacramento.
Opzichter bij de douane van Lissabon, zoals zijn vader. Ook bij werd opgenomen in het
testament van João Carneiro de Brum.
Getrouwd in Frankrijk met Isabelle Chalier, geboren in O.L.V. van Pavora, in Montpellier,
dochter van Jacques Chalier en van Isabella Aldrana, geboren in Clermont de Ludena, in de
provincie Montpellier.
Bento en Isabelle hadden een zoon:
A2.6.1.3.1.3.1. Pedro Caetano de Brum Pimentel, geboren in Lissabon/Sta Catarina op
09.08.1702. Opzichter bij de douane van Lissabon op 17.12.1740. Ridder van de Orde van
Christus op 01.02.1741.
Getrouwd na 08.01.1725 met D. Mariana Catarina Antónia Pristori, geboren in Wenen/St.
Estevão in 1707, in dienst van koningin Mariana van Oostenrijk, dochter van Francisco Carlos
Pristori, geboren in Wenen, en van D. Benigna Antónia.
Vier kinderen uit het tweede huwelijk van António met D. Joana:
A2.1.6.1.3.1.4. Inácio de Brum de Suarez.
A2.1.6.1.3.1.5. João de Brum de Suarez.
A2.1.6.1.3.1.6. Mariana da Assuncão, zuster van het klooster van Chelas, in Lissabon.
A2.1.6.1.3.1.7. Madalena da Encarnação, kloosterzuster van Chelas, in Lissabon.
A3. D. Catarina de Brum, de 3de afstammelinge van Guilherme de Brum, ging leven op het
eiland Faial, waar ze getrouwd was met João da Silveira, de oudste zoon van Jorge da Terra,
O Velho en van D. Margarida da Silveira. Zie de stamboom da Terra, A1.
Eén Portugese genealoog bracht die tak onder bij Brum, één andere dan weer bij Silveira,
terwijl ik acht dat de oude zoon van Jorge da Terra thuishoort in de stamboom van zijn vader.
Tot zo’n toestanden komt men als er geen vaste regels zijn. De afstammelingen die hun roots
zoeken, zijn er het slachtoffer van.
A4. Gaspar de Brum, de 4de gekende afstammeling van Guilherme de Brum leefde in
Funchal in 1538 volgens Fernando de Menezes Vaz.
Examinado e ordenado, “ad primam clericalem tonsuram”.
357
12b. Tak Manuel José Brum da Silveira.
B. Manuel José (ook: Jorge) Brum da Silveira getrouwd met D. Maria Francisca da Silveira.
Eén dochter:
B1. D. Maria Isabel Brum da Silveira volgens haar huwelijksakte geboren in Angra/wijk
kathedraal rond 1795. Daarover is in de doopregister van de kathedraal niets te vinden tussen
1780 en 1800. Zij is in Lissabon overleden na 1858.
In de kapel “do Hospício dos Confessores do Mosteiro de OLV dos Dores” in Lissabon
getrouwd op 07.06.1839 met Dr. Francisco Roberto da Silva Ferrão de Carvalho Martens,
geboren in Porto/Vitória, zoon van Francisco Ribeiro da Silva Ferrão, rechter van het bestuur
van de Koninklijke eigendommen, en van D. Joana Maria de Carvalho Martens.
Drie kinderen van D. Maria en Dr. Francisco:
B1.1. Francisco, geboren in Lissabon/S. José op 02.07.1811 van “een onbekende moeder”,
gewettigd door het huwelijk van zijn ouders. Hij was reeds overleden in 1848.
B1.2. José Maria da Silva Ferrão de Carvalho Martens, geboren in Lissabon/S. José
op.03.1815, eveneens gelegaliseerd door het huwelijk van zijn ouders. Overleden in
Portalegre op 19.11.1884. Hij was ridder kapelaan van het Koninklijke huis sinds 27.06.1857.
Hij werd bisschop van Braga op 10.10.1875 en bisschop van Portalegre op 13.07.1884.
B1.3. João Baptista da Silva Ferrão de Carvalho Martens, geboren in Lissabon op 28.01.1824.
Hij werd thuis gedoopt omdat hij zich in levensgevaar bevond. Gelegaliseerd door het
huwelijk van zijn ouders. Overleden op 15.11.1895 in Florence/Italië.
Hij studeerde rechten aan de U.C. Procureur-generaal van de Kroon en de Tresor,
afgevaardigde van het parlement, minister op verschillende posten, ambassadeur van Portugal
bij het Vaticaan.
In Lissabon/S. Justa op 18.06.1856 getrouwd met D. Mariana Margarida de Sequeira Barreto,
geboren in S. Maria de Alcáçova, Elvas, dochter van João Miguel Francisco de Assis de
Sequeira Barreto en van D. Maria Amália da Costa Sardinha Mergulhão. Zij was eredame van
koningin D. Maria Pia.
Drie kinderen van João en D. Mariana:
B1.3.1. D. Mariana da Silva Ferrão de Carvalho Martens, geboren op 15.3.1857. Getrouwd
met Manuel António Maria da Serra Freire Belford Gomes da Mata de Sousa Coutinha,
markies van Penafiel.
B1.3.2. D. Maria Amália da Conceição da Silva Ferrão de Carvalho Martens, geboren in
Lissabon/Encarnação op 01.12.1858. Getrouwd met Pedro Maria Lobo de Almeida Melo e
Castro, zoon van de graven van Gaveias. Hij maakte deel uit van de Derde Orde van
S. Francisco in Lissabon.
358
B1.3.3. Francisco Roberto da Silva Ferrão, geboren op 05.11.1860 in De Haag op 28.03.1928.
Eerste graaf van Martens Ferrão, diplomaat en pair van het Rijk. In Rome getrouwd met D.
Alice Ana Maria Sidónia Caprara, dochter van graaf Eduardo Caprara de Montalba en van D.
Helena de Lurin.
12c. Tak José Ferreira de Brum.
C. José Ferreira de Brum. Hij was cipier van de gevangenis van Angra, waar hij woonde in
het begin van de 18de eeuw. Hij was getrouwd met D. Maria Baptista.
Hij zou een zoon of een neef kunnen zijn van de António Ferreira de Brum,
gevangenisbewaarder tijdens de Inquisitie in Lissabon van 1654 (ref: Anselmo Braamcamp
Freire, O Conde de Vila Franca e a Inquisição, pg 62).
José en Maria hadden zeven kinderen:
C1. Isabel, geboren in Conceição op 06.09.1705.
C2. Úrsula, geboren in Conceição op 21.10.1707.
C3. Teodósia, geboren in Conceição op 05.05.1716.
C4. Jacinto José, geboren in Conceição op 13.10.1719 en er overleden op 29.08.1739.
Begraven in S. Francisco.
C5. Joanna, geboren in Conceição op 31.01.1723.
C6. Josefa, geboren in Conceição op 09.04.1725.
C7. Narciso Xavier de Brum de Chaves geboren in de wijk kathedraal 14.10.1717 en
overleden in Conceição op 11.05.1776. Kapitein van de artillerie op het eiland Terceira Op
22.05.1742 in Conceição getrouwd met D. Rosa Bernarda Xavier, eveneens geboren in
Conceição, dochter van Manuel Fernandes Vieira en van D. Francisca Josefa.
Narciso en D. Rosa hadden elf kinderen, allen geboren in Conceição:
C7.1. Vicente, geboren op 03.08.1743.
C7.2. Ana, geboren op 25.01.1746.
C7.3. Jacinto, geboren op 09.08.1750.
C7.4. Joaquim, geboren op 03.11.1752.
C7.5. Francisco, geboren op 24.11.1757.
C7.6. Maria, geboren op 03.04.1760.
C7.7. Maria, geboren op 08.12.1765.
C7.8. Vicência, geboren op 24.02.1769.
C7.9. Vicente, geboren op 03.08.1773.
C7.10. Franciscus Xavier de Brum, geboren op 14.01.1763. Getrouwd met D. Ana Vitorina,
geboren in Santa Luzia.
359
Franciscus en D. Ana hadden drie kinderen:
C7.10.1. D. Maria Carlota de Brum, geboren in de wijk kathedraal in 1805 en overleden in
S. Pedro op 27.09.1869. In S. Pedro getrouwd op 15.10.1853 met António Borges Leal CôrteReal. Met nageslacht bij Leal.
C7.10.2. Francisca, geboren in S. Pedro op 19.01.1789.
C7.10.3. Francisco Xavier de Brum, geboren in S. Pedro op 06.02.1793. Op Funchal in de
wijk kathedraal op 25.11.1813 getrouwd met D. Angélica Cândida, daar geboren als dochter
van António João de Gouveia en van D. Josefa Maria do Nascimento.
Francisco en D. Angélica hadden één dochter:
C7.10.3.1. Júlia, geboren in Funchal/kathedraal op 17.09.1814.
C.11.Leonardo Francisco de Brum da Silveira, geboren in Conceição op 05.03.1755 en er
overleden op 02.12.1826. Hij leefde op zijn goederen. Hij was notaris en griffier van de
rechter tussen 1819 en 1826. Vaandeldrager van het regiment van de milities van Angra.
Eerste huwelijk in de kapel van S. Luis/S. Pedro op 12.02.1776 met D. Rosa Narcisa
Joaquina, geboren in 1748 en overleden in S. Bento op 16.06.1785, dochter van Francisco
Gonçalves en van D. Isabel de Jesus.
Tweede huwelijk in Conceição op 28.12.1788 met D. Catarina Bernarda Ludovica, geboren in
S. Bento en 1748 en er overleden op 16.06.1785, dochter van Manuel Martins Maio,
landbouwer, en van D. Josefa Maria.
Vier kinderen uit het eerste huwelijk met D. Rosa:
C11.1. D. Rosalinda Áurea Brum, geboren in S. Bento op 01.04.1778 en overleden in de wijk
kathedraal op 24.03.1861. Religieuze uit het klooster getreden van S. Sebastião in Angra.
C11.2. José geboren in S. Bento op 10.09.1781.
C11.3. Joaquim, geboren in S. Bento op 29.06.1783 en er overleden op 01.09.1783, afgelegd
in de kledij van een koorknaap.
C11.4. Narciso Xavier de Brum geboren rond 1780. Zeekapitein. In 1803 was hij stuurman
van de galei “Bela Menina”. Op 24.03.1802 getrouwd met D. Bibiana Áurea, dochter van
Filipe Vicente de Andrade en van D. Rita Joaquina Inácia.
Zeven kinderen van Narciso en D. Bibiana:
C11.4.1. Carlota geboren in Conceição op 25.12.1802 en er overleden op 30.07.1811.
C11.4.2. Maria geboren in Conceição op 04.01.1806.
C11.4.3. Narciso Xavier de Brum geboren in Conceição op 23.01.1807.
C11.4.4. Ana geboren in Conceição op 05.03.1809.
C11.4.5. Luis geboren in Conceição op 08.01.1812.
360
C11.4.6. D. Maria Rosa de Brum geboren in Conceição op 24.07.1813 en overleden in de
wijk kathedraal op 06.10.1852. In Conceição op 05.07.1834 getrouwd met haar oom Narciso
Xavier de Brum, met nageslacht.
C11.4.7. José Filipe de Brum da Silveira geboren in Conceição op 29.04.1818 en er overleden
op 21.01.1860. Daar ook getrouwd op 23.01.1841 met D. Matilde Quintanilha de Menezes do
Rego.
José en D. Matilde hadden vier kinderen:
C11.4.7.1. Carlos de Brum da Silveira, geboren in Conceição op 11.08.1841 en overleden in
Lissabon op 04.08.1907. Priester en baccalaureaat rechten (UC 1871), parochiepriester van
Sta Maria de Alcoutim en van Sta Marta de Alcanhões sinds 01.08.1880.
C11.4.7.2. D. Carlota Quintanilha de Brum, geboren in Conceição op 23.10.1842. In de
kathedraal getrouwd op 02.09.1865 met João Alberto Rebelo. Nageslacht bij Rebelo.
C11.4.7.3. D. Maria Rosa de Brum da Silveira, geboren in Conceição op 11.06.1850 en
overleden ongehuwd.
C11.4.7.4. José Filipe de Brum da Silveira (II), geboren in Conceição op 21.01.1856.
Getrouwd met D. Emília Peres.
Eén zoon van José en D. Emília:
C11.4.7.4.1. Augusto Peres de Brum da Silveira, amateur toreador. Getrouwd met D. Luzia de
Jesus de Oliveira Vitorino, geboren in 1883, dochter van Manuel Ventura Vitorino (18581935) en van D. Luisa da Conceição Oliviera.
Drie kinderen van Augusto en D. Luisa:
C11.4.7.4.1.1. Manuel Vitorino Brum da Silveira.
C11.4.7.4.1.2. José Vitorino Brum da Silveira.
C11.4.7.4.1.3. Manuel Maria Vitorino Brum da Silveira.
Elf kinderen uit het tweede huwelijk van Leonardo met D. Catarina:
C11.5. D. Maria Rufina Xavier de Brum, geboren in Conceição op 07.09.1789 en overleden
in de wijk kathedraal op 19.01.1883. In Conceição in 04.01.1824 getrouwd met António
Leonardo Pires Toste. Met nageslacht bij Pires Toste.
C11.6. D. Maria Mateusa de Brum, geboren in 1790 en overleden in Conceição op
23.01.1873. Religieuze die het klooster der Capuchas verliet.
C11.7. Francisca, geboren in Conceição op 24.07.1791.
C11.8. João, geboren in Conceição op 15.02.1794.
C11.9. António, geboren in Conceição op 13.06.1796.
C11.10. D. Francisca Carlota de Brum geboren op 14.11.1779 en onverleden in de wijk
kathedraal op 27.01.1869. Uitgetreden religieuze.
361
C11.11. Narciso Xavier de Brum geboren in Conceição op 25.02.1800 en overleden in de
wijk kathedraal op 17.03.1852. Notaris in Angra tussen 1826 en 1852.
In Conceição op 05.07.1834 getrouwd met zijn nicht D. Maria Rosa Brum.
Een zoon van Narciso en D. Maria:
C11.11.1. Fernando Clemente de Brum geboren in de wijk kathedraal in 1840 en overleden in
Conceição op 06.01.1884. Bediende bij de districtscommissie. Eigenaar.
Op 15.06.1872 in de kathedraal getrouwd met D. Elisa Ramos Moniz Côrte-Real, van het
geslacht Ramos.
Fernando en D. Elisa hadden één zoon:
C11.11.1.1. Fulano geboren in S. Pedro op 07.05.1874 (11 m).
C11.12. Bibiana geboren in Conceição op 10.04.1802.
C11.13. Maria geboren in Conceição op 15.02.1804.
C11.14. Libânia geboren in Conceição op 22.08.1806.
C11.15. Teodora geboren in Conceição op 31.03.1809.
12d. Tak Úrsula de Brum.
D. Úrsula de Brum getrouwd met Lourenço Jorge. Inwoners van de gemeente S. Pedro in
Angra op het einde van de 17de eeuw.
Eén zoon van D. Úrsula en Lourenço:
D1. Mateus de Brum geboren in S. Pedro. In Ponta Delgada/hoofdkerk op 19.04.1730
getrouwd met D. Bárbara de Conceição geboren in Ponta Delgada/hoofdkerk, dochter van
Baltazar Pacheco en van D. Ana de Medeiros.
Eén zoon van Mateus en D. Bárbara:
D1.1. José de Brum geboren in Ponta Delgada rond 1740. Daar getrouwd in de hoofdkerk op
30.07.1764 met D. Apolónia dos Anjos, geboren in Ponta Delgada/hoofdkerk, dochter van
João da Costa Vultão en van D. Apolónia de Oliveira.
Eén zoon van José en D. Apolónia:
D1.1.1. António José de Brum geboren in Ponta Delgada/hoofdkerk en overleden in Angra.
Op 20.11.1786 in Angra/Conceição getrouwd met D. Angélica Rosa do Coração de Jesus,
geboren in Conceição, dochter van António Rodrigues Dias en van D. Josefa Maria da Boa
Nova.
Eén zoon van António en D. Angélica:
D1.1.1.1. António Maria de Brum geboren in Conceição op 02.06.1793. Daar op 13.02.1819
getrouwd met D. Rosa Cândida, geboren in Conceição en 1797, dochter van António José de
Freitas en van D. Maria de Conceição.
362
Eén zoon van António en D. Rosa:
D1.1.1.1.1.Joaquim Maria Brum geboren in de wijk kathedraal op 26.07.1820 en overleden in
Agualva op 20.11.1885. Eigenaar, president van de parochie van Agualva. Op 30.01.1850 in
Fontinhas getrouw met D. Rosa Augusta de Menezes.
Zes kinderen van Joaquim en D. Rosa:
1. Joaquim * 07.09.1851 in Agualva.
2. Joaquim * 20.06.1858 in Agualva.
3. António Brum.
4. Francisco Maria Brum.
5. Manuel Maria Brum.
6. D. Maria Augusta de Menezes.
D1.1.1.1.1.1. Joaquim geboren in Agualva op 07.09.1851 en daar vrij jong gestorven.
D1.1.1.1.1.2. Joaquim (2) geboren in Agualva op 20.06.1858 en er gestorven op 15.11.1858.
D1.1.1.1.1.3. António Brum, jong overleden.
D1.1.1.1.1.6. Francisco Maria Brum geboren in Agualva op 02.02.1860 en overleden in
Biscoitos op 29.06.1928. Grote eigenaar, landbouwer en wijnbouwer, een der stichters in
1911 van de sociëteit ter promotie van de landbouw op Terceira, procureur van het district,
president van het gemeentebestuur van Praia en rechter van Praia in 1907.
Op 24.09.1887 in Fontinhas getrouwd met zijn nicht D. Francisca Augusta Borges de
Menezes, van het geslacht Toledo.
Zeven kinderen van Francisco en D. Francisca:
D1.1.1.1.1.6.1. Maria geboren in Fontinhas op 07.05.1890 en er overleden op 28.08.1890.
D1.1.1.1.1.6.2. D. Maria das Mercês Brum, geboren in Fontinhas op 03.09.1891.
In Biscoitos op 11.04.1912 getrouwd met Henrique Pereira da Silva, met nageslacht bij Silva.
D1.1.1.1.1.6.3. Francisco geboren in Fontinhas op 09.03.1894 en er overleden op 19.08.1894.
D1.1.1.1.1.6.4. Francisco (2) geboren en gestorven in Fontinhas (05.01.1896-19.07.1896).
D1.1.1.1.1.6.5. Rosa geboren en overleden in Fontinhas (19.02.1899-26.09.1899).
D.1.1.1.1.1.6.6. Rosa (2) geboren en overleden in Fontinhas (04.11.1900-03.12.1900).
D1.1.1.1.1.6.7. Manuel Gonçalves de Toledo Brum, geboren in Fontinhas op 24.10.1897 en
overleden in Conceição op 20.03.1959. In de kapel van de Espírito Santa in Biscoitos op
08.2.1922 getrouwd met D. Rita de Cássia Linhares, geboren in S. Braz op 08.02.1902 en
overleden in Biscoitos, dochter van Manuel Caetano Linhares, grote grondeigenaar en van
D. Rosa Vitorina de Azevedo.
Eén zoon van Manuel en D. Rita:
D1.1.1.1.1.6.7.1. Fernando Maria Linhares de Brum, geboren in Biscoitos op 01.09.1924.
Wijnboer in Biscoitos ,waar hij een interessant museum van de wijn oprichtte. Commandeur
in de Orde van de Landbouwverdienste.
363
Op 30.05.1948 in de kapel van de Espírito Santo/Biscoitos getrouwd met D. Maria do Carmo
de Barcelos Maria da Silva Mendes, van het geslacht Mendes.
Fernando en D. Maria hebben twee kinderen:
D1.1.1.1.1.6.7.1.1. D. Fernanda Maria Mendes Brum, geboren op 16.09.1949, lerares in de
lagere school. In de kapel van de Espírito Santo in Biscoitos getrouwd in 1977 met haar neef
Manuel Adão Brum da Silva, van het geslacht Brito. Geen nageslacht.
D1.1.1.1.1.6.7.1.2. Luís Manuel Mendes Brum, geboren in Biscoitos op 04.09.1953. Wijnboer
in Biscoitos. In de kapel van OLV van Fátima in Cedros/Faial op 04.12.1976 getrouwd met D.
Maria de Lourdes Garcia Pinheiro, geboren in Cedros/Faial op 28.02.1953, dochter van Luís
da Rosa Pinheiro en van D. Maria Garcia.
Drie kinderen van Luís en D. Maria:
D1.1.1.1.1.6.7.1.2.1. D. Ana Isabel Pinheiro Brum, geboren in Conceição op 07.10.1977.
D1.1.1.1.1.6.7.1.2.2. D. Maria Cristina Pinheiro Brum, geboren in Conceição op 18.01.1984.
D.1.1.1.1.1.6.7.1.2.3. Luís Fernando Pinheiro Brum, geboren in Biscoitos op 08.07.1985.
D1.1.1.1.1.7. Manuel Maria Brum, zoon van Joaquim Maria Brum en van D. Rosa Augusta de
Menezes, geboren in Agualva op 05.06.1862. Daar op 24.11.1880 getrouwd met D. Maria
Isabel Duarte, geboren in Vila Nova op 28.04.1865 en overleden in Biscoitos op 07.04.1955,
natuurlijke dochter van José Cardoso Duarte, geboren in Vila Nova, eigenaar en landbouwer,
en van D. Isabel do Coração de Jesus, geboren in Biscoitos, ongehuwd.
Vijf kinderen van Manuel en D. Isabel Duarte:
1. D. Amélia.
2. D. Rosa.
3. D. Francisca.
4. D. Paulina.
5. Manuel Maria Brum Jr.
D1.1.1.1.1.7.1. D. Amélia de Menezes Brum, geboren in Agualva op 03.3.1882. Daar
getrouwd op 22.07.1912 met José Caetano de Menezes, van het geslacht Rego.
Vijf kinderen van D. Amélia en José:
1. Manuel Maria.
2. D. Maria Dolores.
3. D. Maria Ilda.
4. D. Maria Angélica.
5. Carlos.
D1.1.1.1.1.7.1.1. Manuel Maria de Menezes Brum, geboren in Agualva en overleden in
Biscoitos. Getrouwd met D. Maria Natália Fagundes.
Twee kinderen van Manuel en D. Maria:
D1.1.1.1.1.7.1.1.1. D. Marília Fagundes Brum, ongehuwd. Leeft in Los Angeles.
364
D1.1.1.1.1.7.1.1.2. D. Maria Amélia Fagundes Brum, getrouwd met Francisco Lourenço, met
nageslacht in Los Angeles.
D1.1.1.1.1.7.1.2. D. Maria Dolores de Menezes Brum, geboren in Agualva in 1916. Getrouwd
met António Henrique de Barros, zoon van José Maria de Barros en van D. Ana de Barros.
Drie kinderen van D. Maria en António:
D1.1.1.1.1.7.1.2.1. Ricardo António Brum de Barros, geboren en overleden in Biscoitos.
Getrouwd, zonder nageslacht.
D1.1.1.1.1.7.1.2.2. Carlos Brum de Barros, geboren in Biscoitos. Getrouwd met D. Maria de
Lourdes Lucas. Met nageslacht in de USA.
D1.1.1.1.1.7.1.2.3. D. Ana Maria Brum de Barros, geboren in Biscoitos. Getrouwd, zonder
nageslacht.
D1.1.1.1.1.7.1.3. D. Maria Ilda de Menezes Brum, geboren in Agualva in 1918. Getrouwd in
Biscoitos op 04.06.1945 met Manuel Adão da Silva. Nageslacht bij de familie Brito.
D1.1.1.1.1.7.1.4. D. Maria Angélica de Menezes Brum, geboren in Agualva. Ongehuwd.
D1.1.1.1.1.7.1.5. Carlos de Menezes Brum, geboren in Agualva op 11.02.1920, overleden in
Funchal. Operateur van de aeronautische stations in de vlieghavens van Sta Maria en Porto
Santo. In Biscoitos op 18.05.1947 getrouwd met D. Maria Leonor de Menezes Fonseca, van
het geslacht Borges.
Twee kinderen van Carlos en D. Maria:
D1.1.1.1.1.7.1.5.1. D. Isabel Maria Menezes da Fonseca, geboren in Biscoitos. Functionaris in
het hospitaal van Funchal. Getrouwd met Carlos André, functionaris bij de TAP. Zonder
nageslacht.
D1.1.1.1.1.7.1.5.2. D. Armanda Menezes Brum da Fonseca, geboren in Biscoitos. Licentiaat
economie. Met nageslacht.
D1.1.1.1.1.7.2. D. Rosa Augusta Duarte de Menezes (ook) Brum, geboren in Agualva op
01.06.1886 en overleden in de wijk kathedraal in 1957.
In Agualva getrouwd met Francisco Ferreira Pacheco Jr, geboren in Agualva op 07.05.1882
en overleden in Conceição op 20.08.1948. Eigenaar, zoon van Francisco Ferreira Pacheco en
van D. Maria Emília, getrouwd in Agualva op 01.06.1878. Kleinzoon langs moeders kant van
Manuel Caetano de Lemos en D. Maria de Belém
Drie kinderen van D. Rosa en Francisco:
1. Francisco.
2. D. Maria.
3. Manuel Maria Brum.
365
D1.1.1.1.1.7.2.1. Francisco Maria Brum Pacheco, geboren in Agualva op 01.01.1905 en
overleden in Conceição op 26.08.1984. Licentiaat farmacie (U.C.), technisch directeur en
eigenaar van de “Farmácia Lissabon” in Angra. Op 28.10.1937 in Praia gehuwd met zijn nicht
D. Maria Jerónima Alves Toste.
Twee kinderen van Francisco en D. Maria:
D1.1.1.1.1.7.2.1.1. Francisco Maria Toste Pacheco, geboren in S. Pedro op 21.02.1946,
vrijgezel. Eigenaar van het “Centro Dietética Internacional” in Angra do Heroísmo.
D1.1.1.1.1.7.2.1.2. D. Maria da Conceição Toste Brum Pacheco, geboren in de kathedraal op
22.10.1950. Apothekeres, specialiste in scheikundige en biologische analyses. Eigenares en
technisch directeur van de “Farmácia de Lissabon” in opvolging van haar vader.
In de kapel van OLV dos Milagres, in Pesqueiro, S. Bartolomeu op 04.09.1975 getrouwd met
João Pedro Gomes Toste de Freitas, geboren in Conceição op 29.06.1953, licentiaat farmacie
(U.C.), specialist in scheikundige en biologische analyses, eigenaar van het laboratorium van
klinische analyses “Brum e Freitas” in Angra. Zoon van João Toste de Freitas en van
D. Maria José Gomes.
Twee kinderen van D. Maria en João:
D1.1.1.1.1.7.2.1.2.1. Pedro Brum Pacheco Toste de Freitas, geboren in Conceição op
15.03.1981.
D1.1.1.1.1.7.2.1.2.2. André Brum Pacheco Toste de Freitas, geboren in Conceição op
16.11.1984.
D1.1.1.1.1.7.2.2. D. Maria das Mercês Brum Pacheco geboren in Agualva op 19.10.1907.
Lerares lagere school. Op 31.07.1930 in Agualva getrouwd met Guilherme Dias Rego,
geboren in Ponta Delgada/hoofdkerk. Hij was functionaris van de stad Ponta Delgada. Zoon
van Maximino Dias Rego en van D. Elisa Sofia de Medeiros.
Twee kinderen van D. Maria en Guilherme:
D.1.1.1.1.1.7.2.2.1. Victor Pacheco Dias Rego, geboren in Ponta Delgada/S. José op
04.06.1932. Leraar van de lagere school. Op 01.09.1956 in Ponta Delgada getrouwd met
D. Maria Glória de Lima, geboren in Ribeira Quente/Povoação op 24.02.1928, dochter van
João Inácio de Lima en van D. Maria do Carmo de Lima.
Eén dochter van Victor en D. Maria:
D1.1.1.1.1.7.2.2.1.1. D. Maria de Conceição Lima Dias Rego, geboren in Ponta Delgada/
S. José op 25.01.1962. Getrouwd in Capelas op 01.09.1985 met Vasco Manuel Melo Sousa,
geboren in Relva op 13.01.1956, functionaris van SATA Air Açores, zoon van Gabriel de
Sousa en van D. Maria Joana Silvestre Cordeiro.
Twee zonen van D. Maria en Vasco Manuel:
366
D1.1.1.1.1.7.2.2.1.1.1. Nuno Dias Rego Melo Sousa geboren in Ponta Delgada/S. José op
21.02.1986.
D1.1.1.1.1.7.2.2.1.1.2. Miguel Dias Rego Melo Sousa geboren in Ponta/Delgada/S José op
24.04.1989.
D1.1.1.1.1.7.2.2.2. Guilherme Dias Rego Jr, geboren in Ponta Delgada/S. José op 14.05.1933.
Functionaris bij de “Banco Português do Atlántico”. Op 23.12.1962 in de kapel van Sta
Filomena in Angra getrouwd met D. Maria Manuela de Noronha da Silveira Bretão.
Twee kinderen van Guilherme en D. Maria:
D1.1.1.1.1.7.2.2.2.1. Pedro de Noronha Bretão Dias Rego geboren in Conceição op
10.10.1963. Licentiaat rechten (U. Luís de Camões), advocaat in Angra. Op 01.04.1989
getrouwd in de kapel van S. João do Porto Martins met D. Maria da Graça Martins Carmo,
van het geslacht Coelho.
Twee kinderen van Pedro en D. Maria:
D1.1.1.1.1.7.2.2.2.1.1. João Carmo Rego geboren in Conceição op 03.10.1989.
D1.1.1.1.1.7.2.2.2.1.2. D. Juliana Carmo Rego geboren in Conceição op 17.11.1990.
D1.1.1.1.1.7.2.2.2.2. D. Paula de Noronha Bretão Dias Rego geboren in Conceição op
09.06.1972. Licentiaat wiskunde en informatica (U.A.). Op 22.03.1997 in de kathedraal
getrouwd met Rui Manuel dos Santos Monteiro, geboren in Luanda/Angola in 1969, zoon van
Manuel dos Santos Monteiro en van D. Rosa Peixoto.
Twee kinderen van D. Paula en Rui Manuel:
D1.1.1.1.1.7.2.2.2.2.1. D. Maria Bretão dos Santos Monteiro geboren in Braga op 10.11.1999.
D1.1.1.1.1.7.2.2.2.2.2. Rui Guilherme Bretão Rego dos Santos Monteiro geboren in Angra op
17.05.2001.
D.1.1.1.1.1.7.2.3. Manuel Maria Brum geboren op 17.11.1913 en overleden in Sta Luzia op
14.05.1987. In de kapel van S. Carlos in S. Pedro op 19.12.1943 getrouwd met D. Maria
Mercedes de Sousa Mendes, van het geslacht Mendes.
Twee kinderen van Manuel en D. Maria:
D1.1.1.1.1.7.2.3.1. Paulo Tadeu Mendes Brum Pacheco geboren in S. Pedro op 10.09.1945.
Ondernemer. Stichter in Angra van de “Radio Horizonte” of “Radio Insular”.
Op 19.01.1969 getrouwd in S. Pedro met D. Vivina Maria Miranda Pereira, geboren in
Conceição op 19.11.1947. Lerares lager onderwijs. Dochter van José Pereira en van D. Maria
da Costa Miranda.
367
Twee kinderen van Paula en S. Vivina:
D1.1.1.1.1.7.2.3.1.1. João Paulo Pereira Brum Pacheco geboren in Conceição op 05.03.1970.
Ondernemer zoals zijn vader.
D1.1.1.1.1.7.2.3.1.2. Jorge Manuel Pereira Brum Pacheco geboren in Tracy/Californië op
16.04.1971. Zoals zijn vader en zijn broer ondernemer in radiofonie. Op 05.04.1997 getrouwd
met D. Mariana Bettencourt Silva Pereira Braz.
Twee kinderen van Jorge en D. Mariana:
D1.1.1.1.1.7.2.3.1.2.1. Rodrigo Braz Pacheco, geboren in Angra op 04.12.2000.
D1.1.1.1.1.7.2.3.1.2.2. Francisco Braz Pacheco, geboren in Angra op 10.04.2005.
D1.1.1.1.1.7.2.3.2.3. Manuel Alberto Mendos Brum Pacheco geboren in S. Pedro op
15.07.1953. Landbouwer en handelaar. Op 15.07.1978 getrouwd met D. Maria Elvira
Fernandes Falcão Toste.
Twee kinderen van Manuel en D. Maria:
D1.1.1.1.1.7.2.3.2.3.1. D. Catarina Falcão Toste Brum Pacheco geboren in Conceição op
03.09.1981.
D1.1.1.1.1.7.2.3.2.3.2. D. Maria Falcão Toste Brum Pacheco geboren in Conceição op
17.09.1985.
D1.1.1.1.1.7.3. D. Francisca Engrácia Brum geboren in Agualva en ongehuwd overleden.
D1.1.1.1.1.7.4. D. Paulina Brum de Menezes, geboren in Agualva. In Agualva getrouwd met
José Cardoso Duarte, geboren in Agualva.
Drie kinderen van D. Paulina en José:
D1.1.1.1.1.7.4.1. D. Marília Brum Duarte getrouwd met Carlos Louro. Gescheiden.
D. Marília en Carlos hebben één dochter:
D1.1.1.1.1.7.4.1.1. D. Vera Lúcia Duarte Louro geboren in S. Paulo/Brazilië. Licentiate
geneeskunde. Met nageslacht.
D1.1.1.1.1.7.4.2. Humberto Maria Brum Duarte. Drie maal getrouwd met kinderen uit de drie
huwelijken in S. Paulo.
D1.1.1.1.1.7.4.3. Armando Brum Duarte getrouwd met D. Maria do Céu, geboren in Porto.
Met nageslacht in S. Paulo.
D1.1.1.1.1.7.5. Manuel Maria Brum Jr. Geboren in Agualva. Getrouwd met zijn nicht
D. Rosa Madalena Brum de Menezes.
368
Acht kinderen van Manuel en D. Rosa:
D1.1.1.1.1.7.5.1. D. Maria Manuela de Menezes Brum, geboren in Agualva, getrouwd met
António Castelo. Met nageslacht in S. Paulo.
D1.1.1.1.1.7.5.2. Arnaldo de Menezes Brum, geboren in Agualva in 1923 en overleden in
S. Paulo. Op 25.03.1951 in Conceição getrouwd met D. Maria de Jesus Ferreira, geboren in
Ribeirinha in 1920, dochter van Alfredo Luís Ferreira en van D. Maria de Jesus. Zonder
nageslacht.
D1.1.1.1.1.7.5.3. D. Maria do Carmo de Menezes Brum, geboren in Agualva, getrouwd met
Manuel Pacheco, geboren in Agualva. Met nageslacht in S. Paulo.
D1.1.1.1.1.7.5.4. D. Maria Gabriela de Menezes Brum, geboren in Agualva. Ongehuwd.
D1.1.1.1.1.7.5.5. D. Maria de Fátima de Menezes Brum, geboren in Agualva. Ongehuwd.
D1.1.1.1.1.7.5.6. Orlando de Menezes Brum getrouwd in Brazilië.
D1.1.1.1.1.7.5.7. Fernando de Menezes Brum getrouwd met nageslacht in S. Paulo.
D1.1.1.1.1.7.5.8. Manuel Maria de Menezes Brum, geboren in Agualva. Getrouwd met
D. Maria Aldegundes, geboren in Lages. Met nageslacht in S. Paulo.
D1.1.1.1.1.8. D. Maria Augusta de Menezes, dochter van Joaquim Maria Brum en D. Rosa de
Menezes, geboren in Agualva op 06.11.1867 en overleden in Conceição op 27.11.1957.
Op 09.01.1881 getrouwd met Francisco Martins Codorniz, geboren in Agualva in 1850,
eigenaar en landbouwer, zoon van Manuel Martins Codorniz en van D. Maria Madalena,
geboren in Vila Nova.
Zes kinderen van D. Maria en Francisco:
1. Francisco.
2. Joaquim.
3. D. Maria.
4. D. Rosa.
5. D. Paulina.
6. Manuel Martins Brum.
D1.1.1.1.1.8.1. Francisco Martins Codorniz Jr, geboren in Agualva op 08.12.1881 en
overleden in Angra op 08.02.1925. In Fontinhas getrouwd met D. Maria Narcisa da
Encarnação, geboren in Fontinhas op 24.03.1884 en overleden in Guimarães op 05.07.1959,
professor, dochter van Salvador Lourenço Coelho, professor, en van D. Mariana Narcisa de
Ávila.
Vijf kinderen van Francisco en D. Maria:
1. D. Maria de Lourdes.
2. D. Maria do Natal.
3. D. Maria Amélia.
4. Salvador.
5. Alberto.
369
D1.1.1.1.1.8.1.1. D. Maria de Lourdes de Ávila Brum, geboren in Fontinhas op 17.12.1910.
Eerste huwelijk in Conceição op 23.11.1929 met João Vieira de Borba Jr., geboren in
S. Bartolomeu op 30.08.1907 en overleden in Furnas/S. Miguel op 11.11.1988, inspecteur van
financies, zoon van João Vieira de Borba en van D. Maria da Glória Reis. Gescheiden op
09.2.1956. Tweede huwelijk met Joaquim Bernardo. Zonder nageslacht.
Zes kinderen uit het eerste huwelijk van D. Maria met João:
D1.1.1.1.1.8.1.1.1. Fernando Henrique Brum e Borba, geboren in Conceição op 03.09.1930.
Technicus bij de TAP.
Eerste huwelijk in Lissabon/S. Marmede met D. Maria Luísa Segaro. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk in Lissabon op 24.09.1982 met D. Maria Amélia Ferreira Vieira, geboren in
Mazarefes, Viana do Castelo op 30.08.1943, dochter van Justino de Jesus Vieira en van
D. Maria de Jesus Ferreira Parente, zonder nageslacht.
D1.1.1.1.1.8.1.1.2. D. Maria Alaide Brum e Borba, geboren in Conceição op 07.02.1935. In
Lissabon/Fátima op 30.03.1957 getrouwd met Fernão Lopes Simões de Carvalho, geboren in
Luanda/Remédis op 27.10.1929, architect (ESBAL) en urbaniste (Sorbonne), dochter van
José Simões de Carvalho en van D. Libertina Martins Lopes.
Twee dochters van D. Maria en Fernão:
D1.1.1.1.1.8.1.1.2.1. D. Anabela Borba Simões de Carvalho, geboren in Lissabon/
S. Cristovão op 16.05.1958. Licentiate in psychologie (ISPA). Op 17.09.1983 getrouwd met
José Carlos Pereira de Sousa, geboren in Porto op 20.11.1958, burgerlijk ingenieur (IST).
Drie kinderen van D. Anabela en José:
D1.1.1.1.1.8.1.1.2.1.1. Pedro Simões de Carvalho de Sousa, geboren in Porto/Trindade op
29.08.1985.
D1.1.1.1.1.8.1.1.2.1.2. André Filipe Simões de Carvalho de Sousa, geboren in Porto/Trindade
op 19.12.1987.
D1.1.1.1.1.8.1.1.2.1.3. D. Marta Simões de Carvalho, geboren in Lissabon/S. Cristovão op
14.05.1989.
D1.1.1.1.1.8.1.1.2.2. D. Cristina Borba Simões de Carvalho, geboren in Lissabon/
S. Cristovão op 14.05.1959. Architect (ESBAL). Op 22.09.1985 in Santo Amaro de Oeiras
getrouwd met João Alberto Pereira Faria Blanc, geboren in Lissabon/Lapa op 04.01.1959,
zoon van José Manuel Augusto Parreira de Faria Blanc, luitenant-kolonel vliegtuigpiloot, en
van D. Maria Manuela Rolin Pereira Barata.
Eén dochter van D. Cristina en João:
D1.1.1.1.1.8.1.1.2.2.1. D. Carolina de Simões de Carvalho de Faria Blanc, geboren in
Lissabon/Alvalade op 22.03.1988.
370
D1.1.1.1.1.8.1.1.3. Paulo Jorge Brum e Borba, geboren in Velas/S. Jorge op 10.11.1938,
bureelbediende. Op 27.11.1971 getrouwd in Amadora met D. Maria de Conceição Alegrias
Correia, geboren in Vila Viçosa/S. Bartolomeu op 24.10.1938, dochter van Raul de Santana
Nunes Correia en van D. Joaquina Rosa Alegrias. Zonder nageslacht.
D1.1.1.1.1.8.1.1.4. D. Maria do Natal de Ávila Brum, geboren in Fontinhas op 28.11.1912.
Eerste huwelijk in Terra-Châ op 26.05.1934 met José das Neves de Sousa Pimentel. Uit de
echt gescheiden.
Tweede huwelijk in Guimarães op 16.05.1943 met Manuel da Costa Lameiras, geboren in
S. Pedro de Merelin/Braga, op 27.03.1897 en overleden in Guimarães op 21.09.1969.
Derde huwelijk in Queluz op 23.12.1973 met Joaquim Dias Cardoso, geboren in Sobreira
Formosa/Castelo-Branco op 01.09.1898 en overleden in Cacém op 05.01.1991. Zonder
nageslacht.
Eén zoon uit het eerste huwelijk:
D1.1.1.1.1.8.1.1.4.1. Alberto Manuel Brum da Costa geboren in Vizela op 09.01.1948.
In Matasinhos op 03.01.1970 getrouwd met D. Maria de Fátima Martins, geboren in Selhariz,
Chaves op 10.02.1944, dochter van Aurino Bernardo en van D. Lucinda Martins
Twee dochters van Alberto en D. Maria:
D1.1.1.1.1.8.1.1.4.1.1. D. Carla Susana Martins Brum da Costa, geboren in Porto/Santo
Ildefonso op 10.03.1974.
D1.1.1.1.1.8.1.1.4.1.2. D. Raquel Martins Brum da Costa, geboren in Porto/S. Ildefonso op
25.02.1978.
D1.1.1.1.1.8.1.1.5. D. Maria Amélia Martins Brum, geboren in Rio de Janeiro op 20.07.1915.
Getrouwd in de kapel van het paleis van Queluz op 21.01.1945 met António Guedes Vilhegas
Quinhones de Matos Cabral, weduwnaar van D. Maria da Conceição Monteiro, en zoon van
António Guedes Vilhegas Quinhones Cabral, legerkolonel, en van D. Genoveva Cabral,
zonder nageslacht.
D1.1.1.1.1.8.1.1.6. Salvador Martins de Ávila Brum, geboren in Quatro Ribeiras op
29.11.1915 en overleden in Sintra op 05.04.1981. Getrouwd in Ponta Delgada/S. José met
D. Marieta Judite Carvalho Ferreira, dochter van Virgílio Ferreira en van D. Maria Augusta
Carvalho.
Twee kinderen van Salvador en D. Maria:
D1.1.1.1.1.8.1.1.6.1. D. Laurette da Encarnação Ferreira Ávila Brum, geboren in Ponta
Delgada/S. José op 22.06.1939. Licentiate Sociale Bijstand (ISSS).
Op 10.11.1962 in Rio de Mouro, Sintra getrouwd met José Gaspar Dias Urbano, geboren in
Janeiro de Baixo, Pampilhosa da Serra op 05.11.1935 inspecteur van de “Apostas Múltiplas
Desportivas da Santa Casa da Misericórdia” van Lissabon, zoon van Eugénio Dias Urbano en
van D. Maria de Jesus Dias.
371
D. Laurette en José hebben één dochter:
D1.1.1.1.1.8.1.1.6.1.1. D. Ana Cristina Brum Dias Urbano, geboren in Lissabon/Alvalade op
17.06.1964, danslerares. Op 13.12.1985 in Sintra/Santa Maria getrouwd met Jorge Manuel de
Lemos Magalhões de Castro Quaresma, geboren in Lissabon/S. Sebastião op 31.12.1960,
technicus van informatica bij het Europees parlement, zoon van Jorge de Sá e Castro
Quaresma en van D. Maria Francisca Leite de Magalhões. Zonder nageslacht.
D1.1.1.1.1.8.1.1.6.2. Nelson Jorge Ferreira Ávila Brum, geboren in Ponta Delgada/S. Roque
op 02.04.1945, vrijgezel. Verzekeringsmakelaar.
D1.1.1.1.1.8.2. Joaquim Maria Brum, geboren in Agualva in 1888 en overleden in Praia.
Eigenares. Op 03.01.1912 getrouwd met D. Guilhermina Gomes da Costa, geboren in Rio de
Janeiro/S. Ana, dochter van José Vieira da Costa, geboren in Cabo da Praia en van D. Júlia
Gomes da Costa, geboren in Rio de Janeiro.
Twee dochters van Joaquim en D. Guilhermina:
D1.1.1.1.1.8.2.1. D. Irene Brum getrouwd in Brazilië.
D1.1.1.1.1.8.2.2. D. Maria do Carmelo Brum, getrouwd in Brazilië.
D1.1.1.1.1.8.3. D. Maria Amélia Brum, op 25.11.1889 geboren in Agualva en op 22.02.1980
overleden in Agualva, Ongehuwd.
D1.1.1.1.1.8.4. D. Rosa Madalena Brum de Menezes geboren in Agualva. Getrouwd met haar
neef Manuel Maria Brum Jr. Zie daar voor nageslacht.
D1.1.1.1.1.8.5. D. Paulina da Eucaristia de Menezes Brum, geboren in Agualva en overleden
in S. Paulo/Brazilië. In Agualva getrouwd met José Borges de Menezes. Met nageslacht in de
familie Rego.
D1.1.1.1.1.8.6 . Manuel Martins Brum geboren in Agualva op 19.04.1894. In Agualva op
22.05.1919 getrouwd met D. Rosa Etelvina Toledo geboren in Agualva op 27.01.1896 en er
overleden op 08.04.1965, dochter van João Machado Toledo en D Maria Emília da Rocha.
Twee zonen van Manuel en D. Maria:
D1.1.1.1.1.8.6.1. Manuel Toledo Brum geboren in Agualva op 20.01.1922. In 1948 getrouwd
met zijn nicht D. Iva Lopes da Rocha, geboren in Agualva, dochter van Francisco Vicente da
Rocha en van D. Maria de São José Vieira.
Vijf kinderen van Manuel en D. Iva, allen geboren in Agualva:
D1.1.1.1.1.8.6.1.1. D. Maria Alaíde da Rocha Brum.
D1.1.1.1.1.8.6.1.2. Fernando Henrique da Rocha Brum.
D1.1.1.1.1.8.6.1.3. D. Iva Maria da Rocha Brum.
D1.1.1.1.1.8.6.1.4. D. Maria Goretti da Rocha Brum.
D1.1.1.1.1.8.6.1.5. Paulo Jorge da Rocha Brum.
372
D1.1.1.1.1.8.6.2. Alberto Basílio Toledo Brum, geboren in Agualva op 23.05.1920.
Landbouwer. Op 05.02.1950 getrouwd met D. Maria Martins Gil.
Alberto en D. Maria hadden drie kinderen:
D1.1.1.1.1.8.6.2.1. Jorge Alberto Martins Brum, geboren in S. Pedro op 01.06.1951 en
overleden in hospitaal van S. Maria op 09.07.1976. In augustus 1975 in Ponta Delgada
getrouwd met D. Maria Emília Castelo, zonder nageslacht.
D1.1.1.1.1.8.6.2.2. D. Maria Angelina Martins Brum geboren in S. Pedro op 13.11.1953.
Ongehuwd.
D1.1.1.1.1.8.6.2.3. Manuel Henrique Martins Brum geboren in S. Pedro op 29.07.1952.
Gerant van de filiale van de Banco Espírito Santo in Angra op de Azoren. Op 26.12.1977 in
de kathedraal getrouwd met D. Natália do Carmo Ourique Martins, geboren in Conceição op
25.12.1953, functionaris van de Banco Pinto & Souto Maior, dochter van Trelmo de Sousa
Martins en van D. Etelna Borges Ourique.
Manuel en D. Natália hebben twee kinderen:
D1.1.1.1.1.8.6.2.3.1. Henrique Jorge Martins Brum geboren in S. Pedro op 23.03.1978.
D1.1.1.1.1.8.6.2.3.2. Luís Manuel Martins Brum geboren in S. Pedro op 21.11.1984.
Bibliografie Brum:
Famílias Faialensis, Marcelino Lima, Horta, 1922, Minerva Insulana, pg. 135-186.
A Família Brum, António Ferreira da Serpa, Lisboa, 1923.
Nobiliário da Ilha Terceira, Eduardo de Campas de Castro de Azedo Soares, hoofdstuk 15,
volume II pg. 163-191 en volume III, pg 67-72, Porto 1944.
Saudades da Terra, Gaspar Fructuoso.
Genealogías da Ilha Terceira, A. Ornelas Mendes & Jorge Forjaz, Dislivro Histórica, volume
II, pg 627-659, Lisboa 2007.
Genealogías das Quatro Ilhas Faial, Pico, Flores, Corvo, volume I, pg 507-542, Jorge Forjaz
& António Ornelas Mendes, Dislivro Histórica, Lisboa, 2009.
Bruges et le Franc, J. Gaillard, 1864, supplément Pg 164-181.
13. Ferdinand Van Olm(en) – Fernão Dulmo (*/1486).
Dhr. Fr. De Brabandere, 2003 signaleert volgende schrijfwijzen van de plaatsnaam
Olmen:
1340 Art Van Olmele, Herentals.
1400 Jan Van Olmeen, Terveuren.
1430: Van Olmele.
1461: Filip d’Olmen, baron van Poederlé.
Parochieregisters Brugge:
Geboorten: Olmanus, 1696. Van Olm, 1772
Huwelijken: Olme, 1705. Olmans, 1755.
373
Sterfgevallen: Olmes, 1680. Olme, 1788.
In 1476 is Columbus als schipbreukeling aangeland in Portugal. Vanaf 1477 vestigde hij zich
bestendig in Lissabon. Columbus stelde koning D. João II voor schepen langs het westen naar
Azië te sturen. Een technische Commissie onderzocht dit voorstel, maar wees het van de
hand. Eén vraag bleef echter van toen af de koning interesseren. Hij wilde namelijk de juiste
afstand kennen tussen de Azoren en het legendarische Antília, dat als belangrijke
pleisterplaats nuttig zou zijn op de westelijke zeeweg naar Azië.
Dulmo is op de Azoren gekend als een zeevaarder, die een tijd op Terceira gewoond heeft.
Volgens een geschrift van 18.05.1487 moet Dulmo kapitein geweest zijn van het gebied
“Quatro Ribeiras”, gelegen in het noorden van Terceira tussen Biscoitos, Santa Cruz en
Ribeira de Aguálva. Geen datum werd opgegeven. Het kan om een toelating gaan, zich daar te
vestigen om de reis voor te bereiden. Een andere officiële functie, die hij zou kunnen
uigeoefend hebben, is ons onbekend. Hoe lang hij daar gewoond heeft, weten we niet.
Er bestaat op het eiland Terceira geen genealogie Dulmo. Toch moet hij er kinderen gehad
hebben, want de naam Dulmo komt wel voor in samengestelde familienamen van andere
geslachten. Tijdens deze periode werd Terceira beheerd door de licentiehouder João Vaz
Côrte-Real in Angra. In Praia da Vitória, waar ook Jácome de Bruges gewoond heeft, was dat
Álvaro Martins Homem, overleden na 06.09.1482.
Op 12.06.1486 werd een contract afgesloten tussen Fernão Dulmo en João Afonso do
Estreito, een rijke Portugees uit Madeira. Met het koninklijk document van 24.07.1486
bekrachtigde D. João II van Portugal dit contract van 12.06.1486 van Fernão Dulmo, “ridder
van de koninklijke hofhouding en kapitein op het eiland Terceira”, met Estreito. Of hij ook in
Vlaanderen geridderd werd, weten we niet.
Volgens dit koninklijk diploma van 24.07.1486 moest Dulmo voor de Portugese koning het
“Eiland der Zeven Steden” (a Ilha das Sete Cidades) gaan ontdekken, één van de
legendarische eilanden, ook Antília genaamd, die voorkwamen op de Laatmiddeleeuwse
wereldkaarten. Wellicht ging het om een archipel waarop ze ter velde een zevental vuren
gezien hadden. De koning wilde weten welke de juiste afstand was tussen de Azoren en
Antília, die een belangrijke pleisterplaats zijn kunnen worden op de westelijke zeeweg naar
Azië. Er werd verondersteld dat Antília ongeveer halfweg lag tussen het Iberisch Schiereiland
en Azië.
Volgens dat document van 24.07.1846 heeft Dulmo aan de koning verklaard dat hij, strikt op
zijn eigen kosten, voor hem een groot eiland, een archipel of de kust van een vasteland wenste
te vinden, waarvan men denkt dat dit het “eiland der Zeven Steden” is.
Die tekst duidt er op dat omtrent deze tijd Portugese vaarten naar Centraal Amerika waren
ondernomen, waarbij er blijkbaar wel aan de horizon kusten werden gezien, maar zonder dat
een landing of een inbezitneming was gevolgd.
In 1486 sprak men niet meer van een eiland der Zeven Steden, maar veronderstelde men dat
het ook een archipel of een continent kan wezen. Het ging niet meer om een legendarisch
eiland. Men wist dat er ‘iets’ was, maar niet wat of waar.
374
Dat belooft Dulmo na te gaan. Dulmo zal de expeditie bekostigen, maar in ruil vraagt hij de
schenking van het land dat hij zou vinden. De koning zou het tiend hebben van al de rechten
en renten op die gebieden.
De kosten waren te zwaar voor Dulmo, die de helft van de capitanía over de te vinden
gebieden afstond aan Estreito. Daarvoor moest hij wel twee goede karvelen uitrusten,
voorzien van al het nodige. Dulmo zelf zal de twee karvelen zoeken en bemannen met
degelijke loodsen en matrozen. Dit toont aan dat Dulmo nautisch deskundig was, vermits hij
schepen en zeelui naar waarde wist te schatten. Dulmo betaalde de soldij van de bemanning,
Estreito betaalde de huur voor de vaartuigen. Alles moest klaar zijn vóór maart 1487 op
Terceira.
Dit wijst er duidelijk op dat het er werkelijk om ging de eerste pleisterplaats op de westelijke
weg naar Azië te bereiken vanuit de Azoren, het plan van Colombus zoals het was voorgelegd
aan de Portugese koning tien jaar voordien, in 1477.
Dulmo en Estreito zullen elk het bevel voeren over een der twee vaartuigen. Dulmo zal 40
dagen naar het westen varen en Estreito zal hem volgen. Dit bewijst eens te meer dat Dulmo
de werkelijke leider en de nautische technicus der expeditie was. Na 40 dagen zal Estreito het
bevel overnemen. Dulmo zal hem volgen tot ze op de Azoren teruggekeerd zijn.
In de ontdekte gebieden zal de ene zonder toelating van de andere geen bestuursordonnantiën
mogen uitvaardigen. Estreito verplicht er zich toe onmiddellijk 6.000 blanke realen ter
beschikking van Dulmo te stellen. Deze bepalingen komen voor in de documenten van
12.06.1486 en van 24.07.1486.
Een tweede koninklijk diploma, ondertekend op 04.08.1486, verleent aan Estreito de
gebieden die hij zou vinden gedurende het tweede deel van de reis, d.i. na de 40 dagen
gedurende dewelke Dulmo het bevel zal voeren. Dit voorrecht bekomt hij omdat hij de
schepen uitrust voor een periode van 6 maanden en omdat hij na de eerste 40 dagen onder het
bevel van Dulmo de ontdekking tot het einde van de bedoelde zes maanden wilt voortzetten.
In geen andere van de talrijke Portugese concessies van te ontdekken gebieden komt een
dergelijke tijdsbepaling voor. Waarom werd Columbus door de Portugese koning afgewezen
voor deze taak, en bekwam Dulmo een ontdekkingslicentie en allerlei voorrechten?
Eenvoudig omdat Dulmo aanbood zelf zijn expeditie te financieren, zoals al de Portugezen,
die in die tijden reizen naar het westen ondernamen. De koning financierde wel reizen
langsheen de Zuid-Afrikaanse kust, maar niet die dwars door de Atlantische Oceaan, die hij
terecht als veel gewaagder beschouwde.
Dat het risico groot was, werd door Dulmo zelf bewezen. Het staat vast dat hij inderdaad
uitgevaren is. Twee omstandigheden verklaren waarom Dulmo niet slaagde. Die reis heeft
plaats gehad tegen het einde van de winter 1486, en ze mislukte. Die periode van het jaar is
een zeer slechte tijd om de Atlantische Oceaan over te steken, zeker in westelijke richting en
met kleine karvelen, die gewoonlijk niet meer dan 50 tot 60 ton verplaatsten. Daarbij komt
dat, juist in dat seizoen, de Azoren een veel te noordelijk vertrekpunt waren. Van de
passaatwinden, die in de late zomer en eerste drie weken van de herfst schepen kalm en
gedwee over de oceaan helpen, heeft Dulmo geen gebruik kunnen maken. Nochtans werd de
archipel van Cabo Verde, dat zuidelijker ligt dan de Azoren, reeds ontdekt in 1456.
375
Ten tweede moet hij de koers ook volop naar het noordwesten hebben gezet, zoals het de
traditie was bij de Azoriaanse Amerikavaarders als Diogo de Teive voor hem, tot bij João
Fernandes en de gebroeders Côrte-Real na hem. Allen zijn ze terecht gekomen in de wateren
van het bekken van Newfoundland, waar verscheidene onder hen de dood vonden.
Nu wist de Portugese koning dat de Afrikaanse weg de goede was. Maar dat Dulmo werd
uitgezonden om de poging in westelijke richting te wagen is, niettegenstaande zijn
mislukking, een afdoende bewijs van zijn hoge waarde als zeeman en als durvend mens.
Was hij in zijn poging geslaagd, en had hij de Caribische ruimte bereikt, dan zou wellicht
door zijn toedoen de Portugese taal niet alleen gesproken geworden zijn in het later door
Portugal gekoloniseerde Brazilië, maar in het geheel van Latijns Amerika. Zo kan de
geschiedenis van gans een vasteland soms afhangen van één enkele mens!
In december 1488 poogde Columbus opnieuw zijn kans bij de Portugese koning. Maar net
toen stevende Bartholomeus Dias de Taag binnen na Kaap de Goede Hoop te hebben ontdekt.
De kans van Columbus in Portugal was verkeken, want de Portugese koning wist nu dat de
zuidoostelijke weg naar India open lag. De zeeweg langs het westen interesseerde hem niet
meer. Wanneer de koning er opnieuw belang zal in stellen, zal Columbus de Nieuwe Wereld
reeds hebben ontdekt, maar dan voor rekening van Spanje!
Koning João II verleende aan Fernão Dulmo een kolonisatielicentie voor het noordelijke deel
van het eiland Terceira, dat de naam draagt van “Quatro Ribeiras”. Daar had Willem Vander
Haegen zijn residentie van 1473 tot 1478.
Nautische kaarten van het Noord-Amerikaanse bekken in de Atlantische Oceaan heb ik niet.
Zelfs een goede wereldatlas toont onvoldoende details. Op Google Earth 2009 is er veel meer
te zien, tot een eenvoudige rots toe, de Rockall. Vertrekkend van Terceira in westelijke
richting zien we de Bermuda archipel, gelegen op 1.100 miles ten N-O van Florida en op 840
miles ten Z.O van Halifax, Nova Scotia.
Die Bermuda eilanden werden pas in 1512 ontdekt door de Spaanse zeevaarder Juan de
Bermudez. Later moeten zich daar Portugese kolonisten gevestigd hebben, want de twee
officiële landstalen zijn er Engels en Portugees.
De Bermuda liggen op 1.100 nm van N-O van Florida.
Zo’n karveel, dat tot 60 ton verplaatste, kon in 1487 gemiddeld 3 nm per uur halen; hetzij
72 nm per etmaal en 2880 nm in veertig dagen. De schatting van een reis van 40 dagen was
dus realistisch.
Bibliografie:
‘História Insulana’, priester António Cordeyro, Uitgever Lissabon Occidental, 1717, pg 9.
Enciclopédia Lexicoteca, volume VII, pg 72.
‘Os Silveiras dos Açores’, Dr. João Teixeira Soares de Sousa, 1920, Minerva Calhetense,
aanvullingen door João Silveira Forjaz de Lacerda e Carvalho.
J. Mees, ‘Histoire de la découverte des îles Açores et de l’origine de leur dénomination d’îles
flamandes’, Rijksuniversiteit te Gent, Werken uitg. Fac. Let. En Wijsb., 27ste aflevering, 1901.
376
‘Een Vlaamse voorloper van Columbus Ferdinand Van Olmen’ (1487), door Dr.
Ch. Verlinden, Tijdschrift van Geschiedenis, jaargang 74 (1961), pg 506-516.
‘Portugese en Spaanse feodale en domaniale kolonisatievormen in de Atlantische ruimte’,
Verhandelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone kunsten van België. K1. Letteren, ca 1902.
14. Rudolf Bormans/Dolfos Burmão.
Bormans, Borremans (de), Borman. Afleiding van “man Van den Borne, van den Borre”.
1396 Jan van den Borre vel Borremans, St. Blasius-Boekel.
.
Wapen Bormans
Lours, van het Franse L’ours, de beer.
1317 Kateline Lours, Kortrijk.
Tak Bormans, in het Portugees eerst Burmão, dat later Gusmão werd.
A. Johan Bormans in de 15de eeuw getrouwd met Catherine van Lours. De Bormans
behoorden tot de Vlaamse adel, met een familiewapen. Varianten van die familienaam zijn :
Borman, de Borman, Borreman, Borremans en Boremans.
Zij hadden o. a. volgende zoon:
A1. Lambrecht Bormans getrouwd met Dorothee Vander Kerckhove, dochter van Martin van
der Kerckhove en Barbara Stoops.
Zij hadden o.a. volgende zoon:
A1.1. Antoine Bormans getrouwd met Ursule Simmex, dochter van Rombouel De Munck en
van Barbel Caluwaerts.
377
Zij hadden o.a. volgende zoon:
A1.1.1. Rudolf Bormans geboren in Mechelen en overleden op het eiland S. Miguel. Hij was
bekend als Luís Dolfos Burmão. In 1575 was hij broeder van de Misericórdia van Ponta
Delgada.
Hij was bekend als een zeer geëerde en rijke Vlaamse handelaar en zou volgens Gaspar
Frutuoso in zijn “Saudades da Terra” iets te maken te hebben gehad met landbeheer.
Eerste huwelijk met D. Maria Álvares, dochter van Martim Álvares.
Tweede huwelijk met D. Margarida Sipimão, (ook: Xipimão) van de familie Caidado.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk van Rudolf met D. Maria:
A1.1.1.1. Úrsula Burmão. De familienaam Burmão geraakte geleidelijk in ongebruik en werd
de familienaam Gusmão. De naam Gusmão maakte opgang toen de 8ste hertog van
Bragança, de latere koning D. João IV van Portugal en de Algarven, in 1633 trouwde met de
Spaanse D. Luisa Francisca de Gusmão (1613-1666). De familie Botelho, burggraven en
graven van Botelho bleven de familienaam Botelho de Gusmão bewaren.
Op het eiland Terceira bestond er een andere familie Gusmão, afkomstig van D. Elvira de
Gusmão, geboren in Sevilha, die trouwde met Martim Gonçalves de Vargas.
Hun dochter trouwde met Diogo de Teive. Van hem stammen de ‘Canto e Teive de Gusmão’
af van Vila da Praia.
Testament in Ribeira Grande op 12.07.1624, aangevuld op 03.09.1624. In Ribeira Grande
getrouwd op 16.11.1590 met António Bicudo Carneiro, ordonnanskapitein van Ribeira
Grande.
Eén dochter uit dit huwelijk:
A1.1.1.1.1. D. Maria Carneiro Bicudo, geboren in Ribeira Grande en er getrouwd in de wijk
hoofdkerk op 01.12.1604 met Pedro da Ponte Raposo. Met nageslacht bij de familie Correia
o.a. ene D. Úrsula (1625-1692).
A1.1.1.2. Miguel de Burmão, overleden in 1627. Als procureur van zijn tante Bárbara
Benavides huurde hij op 30.05.1603 volgens de geschriften van de notaris Manuel de Andrade
(boek1603-1604).
A1.1.1.3. Francisco de Burmão, getrouwd met Margarida Cabral. Op 31.05.1614 verhuurde
hij in Ponta Delgada een eigendom in Fenais de Luz die hij erfde van zijn grootvader Martim
Álvares. De pachter was Francisco Lopes de Sousa, zoon van Manuel Fernandes de Sousa
(geschriften van de notaris Pedro Cabral van 1613-1614).
Op 31.03.1627, als hoofd van de goederen van zijn overleden vader Luís Dolfos en zijn
overleden broer Miguel, verkocht Francisco de rechten op enkele stukken grond in de straat
van het College om de kosten te betalen van de begrafenis van zijn broer, en de bijbehorende
kerkelijke diensten (geschriften van de notaris Manuel Fernandes de Sousa in het boek van
1627-1628).
378
Twee kinderen uit het tweede huwelijk van Rudolf met D. Margarida:
A1.1.1.4. João Burmão, geboren in Ponta Delgada rond 1577. Vrijgezel in 1621. Correcteur.
Hij werd door de Inquisitie op 20.08.1619 gevangen genomen onder de beschuldiging van
heresie en werd op 09.12.1620 veroordeeld “a sair em auto de fé, abjurando de leve,
cumprindo penitências espirituais “ en tot het betalen van de onkosten van het proces (dossier
nr 7869).
A1.1.1.5. Catarina de Burmão, op 03.07.1628 in de hoofdkerk van Ponta Delgada getrouwd
met kapitein João Velho Cabral, zonder nageslacht.
Bibliografie:
Genealogías da Ilha Terceira, volume II, pg 445-446, António Ornelas Mendes en Jorge
Forjaz, Dislivro Histórica, Lissabon 2007.
Genealogias de S. Miguel e Santa Maria, Rodrigo Rodrigues, volume 3, kapittel 1667, pg
1667.
15. André Nolet/André Nolete.
Nolet(e), Nolette, Nollet. Vleivorm voor de voornaam Arnol.
1307 Arnus Nolet, Luik. 1368 Jhan Nolet, Kortrijk.
Brunel, Bruniel, Bruneel is een Vlaamse adoptie van het Franse Brunel = de Bruine.
1397 Fierin Bruniel, Kortrijk. 1398 Wauter Bruneel, Bellegem.
We beschikken over een afbeelding van een tak van de ridders Nolet uit Vlaanderen.
Het is niet te achterhalen of de onderhavige André Nolet behoorde tot deze familie.
Wapen Nolet, Vlaanderen
379
A. André Nol(l)et, geboren in Vlaanderen, kwam naar Portugal ca 1625, samen met zijn
echtgenote Ana Maria de Brunel en hun zoontje Remigio. Zij vestigden zich in Vila Nova da
Rainha, termo de Alenquer.
Twee kinderen van André en Ana Maria:
A1. Remigio Nol(l)et, geboren in Brugge (?) ca 1624, overleden in Angra/wijk Sta Luzia op
07.10.1705.
Tot zover gegevens uit Portugese bronnen. Uit nieuwe opzoekingen in het Stadsarchief van
Brugge op 21.10.2008 blijkt dat noch André, noch zijn zoon Remigio onder geen enkele
variante van de naam Nolet ingeschreven werden in een van de Brugse parochies. De auteurs
hebben blijkbaar hun bronnen niet gecontroleerd. Het kan zijn dat ze geboren werden in één
van de gemeenten van het Brugse Vrije. Laten we het erbij houden dan ze ‘ergens’ in
Vlaanderen geboren zijn.
Remigio werd onder de naam Nolet groothandelaar in tabak in Angra, waar hij zich
gevestigd had ca 1650. Hij trouwde in de kathedraal van Angra in1656 met D. Beatrix Duarte,
overleden in de wijk kathedraal op 02.08.1684. Zonder nageslacht. Rond 1680 liet hij in
Terra-Chã de kapel van O.L.V. dos Prazeres bouwen.
Remigio had één natuurlijke dochter:
A1.1. D. Ana dos Prazeres Nolete, in de kathedraal van Angra getrouwd met José da Silva
Rebelo op 12.01.1688. Met nageslacht bij Franco.
A2. Henrique Nol(l)et, geboren in Vlaanderen ca 1625 en overleden in de wijk kathedraal in
Angra op 22.02.1672. Hij kwam naar Angra rond 1640. Hij was handelaar en onderluitenant
van de ordonnantiediensten. Hij was de doopvader van priester Manuel Luís Maldonado, de
befaamde kroniekschrijver van Angra.
Op 22.11.1644 trouwde hij onder de naam van Henrique Nolete in de kathedraal van Angra
met D. Susana da Fé, van de familie Duarte.
Henrique en Susana hadden twee zonen:
1. Diogo.
2. André.
A2.1. Diogo Nolete, geboren in de wijk kathedraal op 09.10.1646 en er overleden op
23.04.1692. Hij werd begraven in S. Francisco. Per testament liet hij een derde part van zijn
eigendommen over aan zijn echtgenote. Hij haalde het baccalaureaat Rechten (1672) en
Theologie (1678) aan de universiteit van Coimbra. Hij ging in het leger in 1680. Hij werd
secretaris van de municipaliteit van Angra in 1679, titel die hij afkocht van de vorige eigenaar
Inácio de Toledo de Sousa.
In Lissabon/Sta Catarina op 23.12.1681 getrouwd met D. Isabel Josefa Souto-Maior, geboren
in Lissabon/Mercês en overleden in Angra/S. Pedro op 15.07.1724, dochter van Simão
Mateus.
380
Hij was luitenant-generaal, ridder in de Orde van Christus sinds 07.04.1666. Zijn moeder was
D. Madalena Antónia da Silva. Na het overlijden van haar eerste echtgenoot, hertrouwde
D. Isabel met Nicolau Pereira de Vasconcelos.
Diogo en D. Isabel hadden vijf kinderen:
1. D. Francisca.
2. Manuel.
3. André.
4. D. Luísa.
5. António.
A2.1.1. D. Francisca Catarina Josefa Souto-Maior, gedoopt in de kapel van O.L.V. dos
Prazeres/wijk S. Pedro op 01.10.1684 en overleden in S. Pedro op 02.10.1731. In de
kathedraal getrouwd op 01.5.1704 met Bartolomeu de Távora da Silveira. Met nageslacht bij
de Távora.
A2.1.2. Manuel Francisco Nolete, gedoopt in de kathedraal op 22.04.1686 en in de wijk
kathedraal overleden op 17.1.1737. Eerste huwelijk in de kathedraal op 07.08.1710 met
D. Antónia Felícia de Menezes Côrte-Real. Zonder nageslacht.
Tweede huwelijk in Conceição op 01.01.1731 met D. Francisca Clara Pereira de Lacerda.
Zonder nageslacht.
A2.1.3. André Francisco Nolete, gedoopt in de kathedraal op 11.08.1689 en overleden in
Conceição op 02.01.1773. Vrijgezel. Secretaris van de municipaliteit van Angra.
André had één natuurlijke dochter:
A2.1.3.1. D. Maria Vitória Nolete, geboren ca 1725 en ongehuwd overleden in de wijk
kathedraal op 28.04.1770.
A2.1.4. Luísa, gedoopt in de kathedraal op 14.02.1693.
A2.1.5. António gedoopt in de kathedraal op 23.04.1693, tweeling met voorgaande.
A2.2. André Nolete, thuis geboren, later geëxorciseerd in de kathedraal op 19.02.1649.
Geprofest in het klooster van S. Francisco, onder de naam van broeder André da Assunção
Nolete. Hij werd benoemd tot provinciaal van zijn Orde door de Heilige Stoel te Rome door
de algemene overste Pedro Marino Sormano de Milão, die deelnam aan het algemeen kapittel
van Toledo. Tijdens het dertiende kapittel werd hij in 1686 benoemd tot provinciale minister.
Toen de broeders van het klooster van Luz da Praia introkken in hun nieuwe klooster, leidde
broeder André als provinciaal van de Orde de inwijdingsmis op 03.07.1683.
Bibliografie: Genealogías da Ilha Terceira, volume VI, pg 465, António Ornelas Mendes en
Jorge Forjaz, Dislivro Histórica, Lissabon 2007.
381
16. Jan Petrus de Kort/João Pedro de Korth.
Betekenis van de familienaam ‘De Cort’: de Kordt, de Korte.
a. Het gezin de Cort-de Backer in Vlaanderen:
A. Christiaan De Cort, geboren rond 1720. Er werden in de registers van de Antwerpse
St. Andriesparochie geen geboortedatum en geboorteplaats gevonden. Hij huwde te
Antwerpen in de St. Andriesparochie op 29.10.1748 met Marie Theresia De Backer. Getuigen
waren Joannes Verbraken en Joannes Petrus De Cort. Christiaan moet overleden zijn na
oktober 1793.
Er werd vooropgezet dat hij van Amsterdam naar Antwerpen uitweek, maar uit de peters en
meters blijkt dat Christiaan van Antwerpen afkomstig moet zijn er nog broers en zusters moet
gehad hebben, die mogelijk in een andere Antwerpse parochie geboren zijn.
Marie Theresia De Backer werd geboren in de O.L.Vrouw Zuid parochie van Antwerpen in
1725 en is overleden in de St. Andriesparochie op 26.10.1793 om 7u ’s morgens. Zij was toen
68 jaar . De overlijdensakte vermeldt uitdrukkelijk dat zij de vrouw was van Christiaan De
Cort, niet de weduwe.
Christiaan en Anna hadden in Antwerpen zes, mogelijk zeven kinderen (1749-1765).
Zes werden geboren te Antwerpen te St. Andries.
1. Joannes Petrus De Cort, geboren op 02.11.1749, (bladzijde 55).
Peter: Joannes Petrus de Cort. Meter: Maria Catharina Verbraecken. Vrij jong gestorven.
2. Josephus de Kort, geboren op 21.03.1752 blz 79).
Peter: Josephus Geerts. Meter: Elisabeth De Kort.
3. Joannes Petrus de Kort, geboren op 12.12.1754, (blz 1000 jong gestorven.
Peter: Joannes Petrus De Kort. Meter: Maria…..?
4. Anna Therese de Kort, geboren op 23.04.1755 (blz.114).
Peter: Joannes De Kort. Meter: Anna Maria Verbraecken.
5. Jan Petrus De Kort, geboren op 16.08.1758 (blz 12).
Peter: Joannes Petrus De Kort. Meter: Maria Theresia Jonckers.
6. Maria Theresia de Cort, geboren op 16.08.1761 (blz 28).
Peter: Petrus Josephus Melchior Baerts. Meter: Maria Theresia Bal.
Onder voorbehoud:
7. Maria Theresia de Kort, geboren op 12.10.1765. Zij staat niet in de index, er werd dus geen
geboorteakte gevonden in de doopregisters van St. Andries. Waar ze dan wel geboren werd,
weten we niet.
382
b. De genealogie van het geslacht de Korth op de Azoren begint bij Jan
Petrus rond 1784:
A. Jan Petrus De Kort werd geboren in Antwerpen op 16.08.1758 en er gedoopt in de kerk
van St. André. Hij kwam in Horta aan rond 1784. Volgens een licentie van 06.02.1792 was hij
chirurgijn van de Admiraliteit van de Verenigde Provincies. Hij moest, voor een speciale
commissie Portugese geneesheren, testen ondergaan vooraleer op de Azoren zijn beroep te
mogen uitoefenen
Hij is in Horta/wijk hoofdkerk overleden op 24.11.1833 onder de naam João Pedro de
Korth.
Eerste huwelijk in de hoofdkerk van Horta op 13.06.1785 met D. Leocádia Vitorina
Bettencourt, geboren in de wijk hoofdkerk op 09.12.1768 en daar overleden op 08.11.1793 ,
dochter van João José de Bettencourt en van D. Jerónima Inácia, geboren in 1725 en
overleden in de wijk hoofdkerk van Horta op 12.10.1802, met een testament waarin ze haar
kleinkinderen Vicente en Cristiano aanduidde als haar erfgenamen.
Tweede huwelijk in de hoofdkerk van Horta op 22.08.1796 (vóór het overlijden van zijn
eerste vrouw) met D. Águeda Elisa de Sequeira. Zonder nageslacht.
Derde huwelijk in de hoofdkerk van Horta op 20.05.1831 met D. Joana Francisca, geboren in
1772 en in de wijk hoofdkerk van Horta overleden op 20.02.1839, weduwe van António José
Silva, en dochter van João Pereira en D. Maria Pereira. Zonder nageslacht.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Vicente.
2. Cristiano.
A1. Vicente Pedro de Korth, geboren op 03.11.1786 in de wijk hoofdkerk van Horta en
overleden in Angra/Sta Luzia op 22.11.1852. In de overlijdensakte staat letterlijk dat hij de
Heilige Sacristie niet ontving omdat zijn ziekte het niet toeliet.
Na een praktijk in het Koninklijk hospitaal van S. José, werd hij op 10.09.1807 gemachtigd
zijn beroep als chirurgijn uit te oefenen aan het Militair Hospitaal da Boa-Nova in Angra
(1820-1821). Hij was chirurgijn van de municipaliteit van Angra (1821-1825).
Op 10.05.1815 in de hoofdkerk van Horta getrouwd met D. Isabel Cândida de Bettencourt,
geboren in Praia/Terceira rond 1786 en overleden in Angra/Sta Luzia op 08.06.1846, dochter
van José Manuel Quadrado en D. Vitória Luísa Borges, geboren in Praia.
Vier kinderen van Vicente en D. Isabel:
1. Vicente.
2. João.
3. D. Teresa.
4. João Cristiano.
383
A1.1. Vicente Pedro de Korth, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 08.10.1816.
Van Ana da Jesus Peguinho, had hij volgende natuurlijke dochter:
A1.1.1. D. Leocádia Vitorina de Korth, geboren in de wijk van de kathedraal in Angra en
overleden in Flores. Zij trouwde in Caveira/Flores met Francisco José de Freitas Coelho,
geboren in Lomba/Flores, landbouwer, zoon van Manuel de Freitas Coelho en van D. Maria
Vitória.
D. Leocádia en Francisco hadden vijf kinderen:
A1.1.1.1. João, geboren in Caveira op 05.08.1872.
A1.1.1.2. D. Teresa Isabel Cândida, geboren in Caveiro op 25.08.1873. Getrouwd in Caveiro
op 11.01.1892 met João José Fialho Jr., geboren in1863, zoon van João José Fialho en van
D. Isabel de Jesus.
A1.1.1.3. D. Maria, geboren in Caveiro op 06.05.1877 en overleden in Lajes das Flores op
28.05.1946.
A1.1.1.4. José Cristiano de Korth, geboren in Caveira en 1880. Daar getrouwd op 16.02.1905
met D. Júlia Vitória de Sousa, geboren in 1887, dochter van António José de Sousa en van D.
Maria Vitória de Sousa.
A1.1.1.5. Francisco Cristiano de Korth, geboren in Caveira op 11.07.181 en overleden in
Fazenda op 16.01.1946. Hij trad in het seminarie van Angra in op 1897 en werd priester in
1905. Hij celebreerde in Caveira op 28.01.1906. Hij werd parochiepriester van Fazenda das
Lajes van 13.02.1906 tot aan zijn dood. Hij was auditeur van Lajes en president van
administratieve raad van de municipaliteit van Lajes in 1927.
A1.2. João, overleden in de wijk van de kathedraal van Angra op 27.01.1818, 43 dagen oud.
A1.3. D. Teresa Isabel, geboren in 1820 en overleden in Angra/ Sta. Luzia op 06.03.1842.
Ongehuwd.
A1.4. João Cristiano de Korth, geboren in Angra/Sta Luzia op 07.11.1825 en overleden in
Montevideo/Uruguay op 10.08.1888. Hij was geneesheer en professor in homeopathie. In
1860 trok hij zich terug in Montevideo waar hij op 07.06.1865 de licentie behaalde voor de
uitoefening van de geneeskunde.
In O.L.V. do Carmo del Cordon/Montevideo trouwde hij met D. Nicodema Estrazúlos,
dochter van D. Francisco Lício Estrazúlos en van D. Vitória Falson.
Drie zonen van João en D. Nicodema:
1. Francisco.
2. Luís.
3. João.
A1.4.1. Francisco Lúcio de Korth, geboren in Angra/Sta. Luzia op 30.09.1854.
A1.4.2. Luís Gonzaga de Korth, geboren in Angra/Sta. Luzia op 09.11.1857.
384
A1.4.3. João Gregório de Korth, geboren in Angra/Sta. Luzia op 12.03.1853 en overleden in
Lissabon. Geneesheer (Medische school van Porto).
Eerste huwelijk met D. Arminda Gonçalves, zonder nageslacht.
Tweede huwelijk met D. Henriqueta de Carvalho, zonder nageslacht.
Derde huwelijk met D. Mariana da Conceição Basto Castanha.
Drie kinderen uit het derde huwelijk van João met D. Mariana:
A1.4.3.1. D. Maria Henriqueta Castanha de Korth, geboren in Lissabon op 01.05.1892 en er
overleden in 1975. Ongehuwd.
A1.4.3.2. João Cristiano Castanha de Korth, geboren in Lissabon op 02.05/1893 en er
overleden in 1975. Ongehuwd.
A1.4.3.3. D. Arminda Mariana Castanha de Korth, geboren in Lissabon/Sacramento op
02.06.1894 en overleden in Lissabon. In Lissabon/Jerónimo op 16.11.1929 getrouwd met
António José de Carvalho Brandão en van D. Rosa dos Reis.
Drie kinderen van D. Arminda en António:
1. D. Mariana.
2. D. Rosa.
3. João.
A1.4.3.3.1. D. Mariana Augusta de Korth Brandão, geboren in Lissabon/S. Sebastião op
09.10.1930. In Lissabon/S. Domingo de Benfica getrouwd op 30.11.1957 met António de
Azevedo Gomes, geboren in Sintra/S. Martinho op 14.07.1929, architect (ESBAL), directeur
van de diensten Architectuur van Cascais, zoon van Dr. Alberto de Azevedo Gomes en van D.
Isabel Maria Hensler de Azevedo Gomes.
Vier kinderen van D. Mariana en António:
1. António.
2. Bernardo.
3. Francisco.
4. João.
A1.4.3.3.1.1. António Maria de Korth Brandão de Azevedo Gomes, geboren in
Lissabon/S.Sebastião op 27.03.1959. Licentiaat in beheer van ondernemingen (U. C van
Lissabon).
A1.4.3.3.1.2. Bernardo de Korth Brandão de Azevedo Gomes, geboren in Lissabon/
S. Sebastião op 12.07.1960. Licentiaat Muziek (U. Nova de Lissabon). In Cascais op
23.04.1994 getrouwd met D. Teresa Maria Areal Rothes Marques Vicente, geboren in
Porto/Paranhos op 14.10.1963, dochter van João José Marques Vicente en van D. Luisa Filipa
Areal Rothes.
385
Bernardo en D. Teresa hebben één zoon:
A1.4.3.3.1.2.1. Sebastião Areal Vicente de Azevedo Gomes, geboren in Cascais op
20.05.1996.
A1.4.3.3.1.3. Francisco Manuel Korth Brandão de Azevedo Gomes, geboren in Cascais op
10.01.1962. Ingenieur automechanicus (Chelsea College, Brighton).
A1.4.3.3.1.4. João Pedro Korth Brandão de Azevedo Gomes, geboren in Cascais op
12.03.1964.
A1.4.3.3.2. D. Rosa Maria de Korth Brandão, geboren in Lissabon op 14.03.1937.
Getrouwd met Henrique Burnay Bastos, zoon van D. Henrique Burnay Bastos. Met
nageslacht.
A1.4.3.3.3. João Augusto de Korth Brandão, geboren in Lissabon op 16.10.1931. Licentiaat
Rechten, advocaat. Eerste huwelijk in 1958 met D. Maria Helena Neves Lopes e Silva.
Tweede huwelijk in 1974 met D. Maria Raquel Santos Fernandes.
Derde huwelijk in 1981 met D. Maria José de Castro e Sofa. Zonder nageslacht.
Vier kinderen uit het eerste huwelijk:
1. D. Ana.
2. D. Teresa.
3. Pedro.
4. João.
A1.4.3.3.3.1. D. Ana Helena Lopes e Silva de Korth Brandão, geboren in Lissabon.
Op 08.08.1981 getrouwd met Luís Manuel da Rocha Soares Nunes da Silva, geboren in
Lissabon op 09.10.1956, licentiaat geneeskunde (U.L), zoon van António Acácio Nunes da
Silva, doctor in de geneeskunde, professor aan de universiteit van Lissabon, en van
D. Maria de Assunção Pereira Gomes da Rocha Soares.
Twee kinderen van D. Ana en Luís:
A1.4.3.3.3.1.1. Francisco de Korth Brandão Nunes da Silva, geboren in Lissabon op
21.05.1983.
A1.4.3.3.3.1.2. D. Ana de Korth Brandão Nunes da Silva, geboren in Lissabon op 27.09.1988.
A1.4.3.3.3.2. D. Teresa Maria Lopes e Silva de Korth Brandão, geboren in Lissabon op
05.05.1962 en overleden in Lissabon op 05.05.1984.
A1.4.3.3.3.3. Pedro Lopes e Silva de Korth Brandão, geboren in Lissabon op 05.05.1962 en
overleden in Lissabon op 05.05.1984.
A1.4.3.3.3.4. João Cristiano Lopes e Silva de Korth Brandão, geboren in Lissabon op
29.01.1968.
386
Twee kinderen uit het tweede huwelijk van João met D. Maria Raquel:
A1.4.3.3.3.5. D. Rita Fernandes de Korth Brandão, geboren in Lissabon op 21.10.1977.
A1.4.3.3.3.6. D. Carolina Fernandes de Korth Brandão, geboren in Lissabon.
A2. Cristiano de Korth, zoon van João Pedro de Korth en van D. Leocádia Vitorina
Bettencourt, geboren in de wijk hoofdkerk van Horta op 25.02.1788 en overleden in de wijk
hoofdkerk op 23.03.1817. Getrouwd met D. Teresa de Jesus, dochter van onbekende ouders.
Eén zoon gekend:
A2.1. Cristiano de Korth Jr., geboren in Conceição/Horta op 28.05.1816. In de hoofdkerk
getrouwd op 28.05.1843 met D. Rosa de Lacerda Bettencourt, geboren in Horta op
08.05.1825, dochter van José Silveira de Bettencourt en van D. Francisca de Bettencourt
Lacerda.
Eén zoon gekend:
A2.1.1. António Cristiano de Korth, geboren in Castelo-Branco op 12.03.1844 en overleden
in de U.S.A. Landbouwer. In Castelo-Branco op 10.09.1866 getrouwd met D. Maria
Madalena ook gekend als Maria Cirilo, (de naam van de grootvader langs vaders kant),
geboren in Castelo-Branco op 11.03.1835, dochter van António Silveira Goularte en van
D. Ana Emília Constância (getrouw in Castelo-Branco op 17.05.1834), kleindochter langs
vaders kant van Cirilo Francisco Goulart en van D. Vitória Jacinta; kleindochter langs
moeders kant van Manuel Rodrigues Pinheiro en van D. Miquelina Bernarda Vitória de Jesus.
Eén zoon gekend:
A2.1.1.1. António Cristiano de Korth Jr., geboren in de wijk van de hoofdkerk in Horta op
02.10.1867 en overleden in Castelo-Branco rond 1936. Landbouwer en eigenaar op het eiland
Pico. In Madalena do Pico op 25.07.1894 getrouwd met zijn nicht D. Ana Amélia de Lacerda,
geboren in Madalena op 19.08.1862 en overleden in Castelo-Branco, dochter van António da
Silveira Lacerda Bettencourt en van D. Maria Violante da Silveira in Madalena getrouwd op
25.01.1847.
Zeven kinderen van António en D. Ana:
1. D. Maria.
2. D. Ana.
3. António.
4. Domingos
5. D. Maria das Dôres.
6. D. Gabriela.
7. D. José de Lacerda Korth.
A2.1.1.1.1. D. Maria Amélia de Lacerda Korth, geboren in Castelo-Branco op 12.08.1898 en
overleden in Angra. Ongehuwd.
A2.1.1.1.2. D. Ana de Lourdes de Lacerda Korth, geboren in Castelo-Branco o 29.10.1900.
Getrouwd met Justino Gonçalves da Rosa. Met nageslacht in de USA
387
A2.1.1.1.3. António Oscar de Lacerda Korth, geboren in Castelo-Branco op 07.05.1902 en
overleden in Californië. Met nageslacht in de USA.
A2.1.1.1.4. Domingos de Lacerda Korth, geboren in Castelo-Branco op 07.10.1903 en er
overleden. Landbouwer en landeigenaar? Daar getrouwd met D. Rosalina Alice Moitoso,
dochter van José Silveira Moitoso en van D. Maria Emília Moitoso.
Domingos en D. Rosalina hadden één dochter:
A2.1.1.1.4.1. D. Maria Genuína Korth, geboren in Castelo-Branco op 27.12.1928. Daar
getrouwd met José Dutra Caldeira, zoon van José do Souta Caldeira en van D. Maria Dutra.
D. Maria en José hadden één zoon:
A2.1.1.1.4.1.1. Isildo José Korth Caldeira, geboren in Castelo-Branco op 1510.1948.
Functionaris bij de Casa do Povo van Castelo-Branco en President van de gemeenteraad van
Castelo-Branco gedurende vele legislaturen. Getrouwd met D. Maria Manuela dos Santos
Goulart, dochter van Manuel Francisco Goulart en van D. Eugénia Lourdes dos Santos.
Isildo en D. Maria hadden twee zonen:
A2.1.1.1.4.1.1.1. Rui Alexandre Goulart Korth Caldeira.
A2.1.1.1.4.1.1. Nuno Filipe Goulart Korth Caldeira getrouwd met D. Márcia Ferreira
Andrade, dochter van António Garcia Maciel Andrade en D. Maria Evelina Ferreira Moitoso.
Nuno en D. Márcia hadden één dochter:
A2.1.1.1.4.1.1.1. D. Júlia Andrade Caldeira.
A2.1.1.1.5. D. Maria das Dôres de Lacerda Korth, geboren in Castelo-Branco op 31.03.1906.
Getrouwd met Eduardo Vargas. Met nageslacht in de USA.
A2.1.1.1.6. D. Gabriela de Lourdes de Lacerda Korth, geboren op 24.09.1908. Getrouwd met
Manuel Francisco de Vargas.
D. Gabriela en Manuel hadden twee kinderen:
A2.1.1.1.6.1. D. Maria Madalena Korth Vargas, getrouwd met nageslacht in Faial.
A2.1.1.1.6.2. José Rafael Korth Vargas, getrouwd met kinderen in de SA.
A2.1.1.1.7. José de Lacerda Korth, geboren in Castelo-Branco op 13.05.1895 en er overleden
in 1975. Handelaar, boer en functionaris bij de stad Horta. Getrouwd met D. Ana da Gloria
Vargas, geboren in Castelo-Branco op 05.09.1900 en er overleden in 1972, dochter van João
Vargas Pereira, geboren in Castelo Branco op 26.04.1874 (getrouwd in Castelo Branco op
14.06.1891). Kleindochter langs vaders kant van António de Vargas Periera en D. Clara
Florinda do Coração de Jesus. Kleindochter langs moeders kant va José Joaquim de Lemos en
D. Maria José de Melo.
388
José en D. Ana hadden acht kinderen:
1. D. Maria.
2. D. Ana.
3. D. Ana de Vargas.
4. António.
5. D. Lúcia.
6. José.
7. D. Ana Bernadette.
8. Leonel.
A2.1.1.1.7.1. D. Maria de Lourdes Korth, geboren in Castelo-Branco op 15.08.1920. Daar
getrouwd met António Francisco Caldeira, daar geboren in 1917, zoon van José Francisco
Caldeira en van D. Rita Zulmira Caldeira.
D. Mara en Antónia hadden één zoon:
A2.1.1.1.7.1.1. José Korth Caldeira, geboren in Castelo-Branco op 08.50.1941. Technicus van
elektrische huisapparatuur. In Feteira op 31.10.1964 getrouwd met D. Maria Geraldina
Gomes, geboren in Feteira op 15.04.1941, dochter van José Silveira Gomes en
D. Lúcia Geraldina Gomes.
José en D. Maria hadden vier kinderen:
A2.1.1.1.7.1.1.1. D. Margarida Maria Gomes Caldeira, geboren in Horta op 12.01.1967.
Functionaris van de Regionale Directie van Sport van Horta. Getrouwd met Francisco Manuel
da Rosa Medeiros, functionaris van het Regionaal Conservatorium van Horta.
D. Margarida en Francisco hadden twee kinderen:
A2.1.1.1.7.1.1.1.1. D. Sofia Catarina Caldeira Medeiros, geboren in Horta op 27.09.1988.
A2.1.1.1.7.1.1.1.2. Paulo Miguel Caldeira Medeiros, geboren in Horta op 02.01.1990.
A2.1.1.1.7.1.1.2. Paulo José Gomes Caldeira, geboren in Horta op 10.04.01.1968.
Onderdirecteur van de PS.P. van Ponta Delgada. Getrouwd met D. Maria Manuela Dias,
agente van de P.S.P.
Paulo en D. Maria hadden één zoon:
A2.1.1.1.7.1.1.2.1. Paulo José Dias Caldeira, geboren in Ponta Delgada op 28.12.1993.
A2.1.1.1.7.1.1.3. D. Maria José Gomes Caldeira, geboren in Horta op 22.01.1971.
Kleuteronderwijzeres.
A2.1.1.1.7.1.1.4. D. Tânia Marisa Gomes Caldeira, geboren in Horta op 30.01.1978.
Baccalaureaat verpleegkunde.
A2.1.1.1.7.2. D. Ana Bernadette Korth, overleden op de ouderdom van 8 maanden.
389
A2.1.1.1.7.3. D. Ana Vargas Korth, geboren in Castelo-Branco op 05.08.1924. Getrouwd met
José Pereira. Met nageslacht in de USA.
A2.1.1.1.7.4. António de Vargas Korth, geboren in Castelo-Branco op 05.08.1926. Getrouwd
met D. Isabel Rodrigues. Met nageslacht in de USA.
A2.1.1.1.7.5. D. Lúcia de Vargas Korth, geboren in Castelo-Branco op 16.09.1930. Getrouwd
met Manuel da Rosa. Met nageslacht in de USA.
A2.1.1.1.7.6. José de Vargas Korth, geboren in Castelo-Branco. Getrouwd met nageslacht in
de USA.
A2.1.1.1.7.7. Ana Bernardete de Vargas Korth, tweelingzuster van José. Overleden vier
maanden oud.
A2.1.1.1.7.8. Leonel Óscar de Lacerda Korth. Geboren in Faial/Castelo-Branco in 1920.
Getrouwd in Angra/S./ Bento op 23.04.1944 met D. Alice Bettencourt Monteiro, geboren in
S. Bento in 1924, dochter van Manuel Inácio Monteiro en van D. Joaquina Augusta de
Bettencourt.
Leonel en D. Alice hebben een zoon:
A2.1.1.1.7.8.1. Manuel José Monteiro Korth, geboren in Horta. Getrouwd met nageslacht in
Toronto.
Bibliografie: Genealogías da Ilha Terceira 2007, volume V, pg 215-221 e das Quatro Ilhas,
2009, volume II, pg 1317-1320, António Ornelas Mendes en Jorge Forjaz, Dislivro Histórica.
Opzoekingen in de Antwerpse archieven , uitgevoerd door de VVF-Antwerpen in 2010.

Documentos relacionados

Vlamingen op de Azoren sinds de 15 eeuw 17. Willem De

Vlamingen op de Azoren sinds de 15 eeuw 17. Willem De Een week nadien vertrok ik na het buitenland. In januari 2011 heb ik die studie weer opgenomen en me vlug gerealiseerd dat het wel degelijk een beroepsnaam was die in de 13de eeuw familienaam gewor...

Leia mais

Geschiedenis van de Brugse Lem/Lems

Geschiedenis van de Brugse Lem/Lems de moeilijke periode 1531-1583 van vóór de parochieregisters. d. Ook de akten van de vierschaar leverden nog enkele namen op van families Lem uit de periode van vóór 1580. Sommige iets minder relev...

Leia mais