LCP dlaha

Сomentários

Transcrição

LCP dlaha
Implantáty Synthes ve Vaší nemocnici.
Pro traumatologii, ortopedii a pediatrii.
Nemocnice:
Počet výtisků velkých (A2):
Počet výtisků malých (A3):
Vybrané systémy zakroužkujte, případně vyznačte velikosti např. kanylovaných šroubů. Můžete vyznačit i materiál implantátu (titan/ocel).
LCP a úhlově stabilní dlahy
Indikace:
ramenní kloub a humerus
loketní kloub a předloktí
ruka a zápěstí
pánev a femur
kolenní kloub a tibie
distální tibie a noha
LCP dlahy na velké
fragmenty
LCP dlahy na malé
fragmenty
LCP klavikulární
dlaha s háčkem
LCP dlahy
na diafýzu
klavikuly
LCP periartikulární
dlaha na proximální humerus
Dlaha Philos
s perkutánním
cíličem
Dlaha Philos
na proximální
humerus
LCP dlahy
na distální
humerus
LCP extraartikulární dlaha na distální
humerus
LCP metafyzární
dlaha na distální
humerus
LCP dlaha
na olekranon
LCP háčková dlaha
LCP dlahy
na proximální
radius
LCP dlaha pro
osteotomii ulny
LCP dlaha
na diafýzu
a distální část
radia
VA-LCP TCP
dvoupilířová dlaha
na distální radius
VA-LCP extraartikulární dlaha
na distální radius
LCP VCP volární
dlaha na distální
radius
LCP dlahy
na distální radius
LCP dlaha
na distální ulnu
LCP dlahy pro
artrodézu zápěstí
VA-LCP dlaha
pro interkarpální
fúzi
Systém LCP dlah
Compact Hand
Dlahy pro korekci
rotace
Pánevní dlahy
s nízkým profilem
Předpružená dlaha
LCP dlahy
na proximální
femur
LCP pediatrické
kyčelní dlahy
Přídavné úhlově
stabilní dlahy
LCP dlaha
na distální femur
LCP dlaha
na proximální tibii
LCP/LISS dlahy
na distální femur
LCP/LISS dlahy
na proximální tibii
LCP kondylární
dlaha s cíličem
LCP kondylární
dlaha
LCP dlaha
na laterální
proximální tibii
s cíličem
LCP dlaha 3.5
na laterální
proximální tibii
LCP dlaha 4.5/5.0
na laterální
proximální tibii
LCP dlaha 3.5
na mediální
proximální tibii
LCP dlaha 4.5/5.0
na mediální
proximální tibii
LCP dlaha
na zadní mediální
proximální tibii
Tomofix dlahy
pro osteotomie
LCP anterolaterální
dlaha na distální
tibii
LCP dlaha
na distální tibii
LCP dlaha
na distální tibii,
s výběžkem
LCP metafyzární
dlahy
LCP a úhlově stabilní dlahy
LCP dlahy
na distální fibulu
LCP dlaha na pylon
tibie
LCP dlaha
na kalkaneus
Systém LCP dlah
Compact Foot
Úhlově stabilní
tarzální dlahy
Úhlově stabilní
X-dlahy
LC-DCP a DCP
dlahy na velké
fragmenty
LC-DCP a DCP
dlahy na malé
fragmenty
Klavikulární dlaha
s háčkem
Knoflíková dlaha
Systém Humerus
Block
Systém dlah
Compact Hand
Dlahy pro
artrodézu zápěstí
Úhlové čepelové
dlahy
DHS dlahy
DHS/DCS dlahy
Kanylované
pediatrické
čepelové dlahy
Kondylární
čepelové dlahy
Starší dlahy
Zahloubené šrouby, kanylované šrouby, čepy
HCS zahloubené
kompresní šrouby
1.5/2.4/3.0/4.5/6.5
Kanylované šrouby
2.4/3.0/3.5/4.0/
4.5/6.5/7.0/7.3
Čep pro fúzi
středonoží
ASLS úhlově
stabilní zajišťovací
systém
Titanové elastické
hřeby
EHN Expert
humerální hřeby
UHN humerální
hřeby
OleON hřeb
na osteotomie
olekranu
PFNA proximální
femorální hřeb
PFN proximální
femorální hřeb
LFN Expert
laterální femorální
hřeb
A2FN Expert
femorální hřeb pro
drobné pacienty
ALFN Expert
femorální hřeb
pro adolescenty
UFN nepředvrtaný
femorální hřeb
UFN nepředvrtaný
femorální hřeb
Univerzální
femorální hřeb
R/AFN Expert
retrográdní/antegrádní femorální
hřeb
DFN distální
femorální hřeb
ETN Expert tibiální
hřeb
Hřeby
Hřeby
UTN nepředvrtaný
tibiální hřeb
Univerzální tibiální
hřeb
HAN Expert hřeb
pro artrodézu
hlezna
ModAD distální
cílič pro starší
hřeby
SureLock distální
cílič pro PFN, TFN
a PFNA
PAD proximální
cílič pro krátké
DFN
DAD distální cílič
pro UTN
SynReam systém
pro frézování
Nitrodřeňové frézy
na humerus
Nitrodřeňové frézy
AO
Ruční nitrodřeňové
frézy
Cerklážní dráty
Sakrální tyče
Pánevní C-svorka
Pánevní C-svorka
Velký zevní fixátor
Střední zevní
fixátor
Zevní fixátor
MEFiSTO
Zevní fixátor
Pinless
Zevní fixátor
pro distrakční
osteogenezi
Malý zevní fixátor
Malý zevní fixátor,
rtgtransparentní
Mini zevní fixátor
Cíliče hřebů
ModAD distální
cílič pro Expert
hřeby
Frézování
RIA systém
pro frézování
a výplach
Cerkláž, pánevní systémy
Systém lankové
cerkláže
Zevní fixátory
Hybridní zevní
fixátor
Kloubový fixátor
na loket
Zevní fixátor
na distální radius
Biomateriály
Syntetická náhrada
kosti chronOS
Syntetická náhrada
kosti chronOS
s perfuzním
systémem
Syntetická náhrada
kosti chronOS
Inject
chronOS Strip
Epoca Resurfacing
Náhrada glenoidu
Epoca Reco
Revizní set Epoca
Syntetická náhrada
kosti Norian
Syntetická náhrada
kosti Norian FSP
Viskozimetr
Traumacem
Endoprotetika
Systém ramenních
endoprotéz Epoca
Speciální nástroje
Obecné nástroje
pro chirurgii
ramene
Nástroje pro
ortopedii nohy
Sada pro odběr
kostních štěpů
Vyměnitelné
rašple, dláta
a impaktory
SHS šroubovák
Kolineární
repoziční svorka
Perkutánní
repoziční kleště
Periartikulární
repoziční kleště
Distraktor
F-páka pro repozici
MIPPO repoziční
rukojeti
MIPPO nástroje
pro podvlékání
dlah
Rozvěrač měkkých
tkání
Držák Hohmannových retraktorů
Nástroje pro
podvlékání
cerkláže
Pánevní retraktory
Nástroje pro
repozici pánve
Kanylovaný
perkutánní
vodicí systém
Perkutánní vodicí
systém
Pomůcka pro
stanovení osy
končetiny
Cílič pro
osteotomie
Nástroje pro
extrakci šroubů
Karbidové vrtáky
pro odvrtání
zalomených
šroubů a nástrojů
Sada pro extrakci
vrtulky PFNA
proximálního
femorálního hřebu
Úložné systémy
Pokud potřebujete s vyplněním formuláře poradit, prosím
kontaktujte Tomáše Jedličku, tel. +420 731 412 940,
anebo svého obchodního zástupce:
Skříň SIMS pro
implantáty
Syntainer zásobník
pro biomateriály
Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
www.synthes.com
Zastoupení: Synthes, s. r. o.
Radlická 740/113
CZ-15800 Praha 5
Tel. +420 220 515 006
Obchodní zástupci pro traumatologii:
Dagmar Fialová
Miroslav Hladký
Iveta Petrů
David Poukar
Alena Řeháková
Martin Šmídek
+420 605 295 855
+420 605 295 854
+420 605 500 388
+420 605 295 852
+420 731 412 935
+420 605 295 857
Obchodní zástupci pro ortopedii:
Ondřej Fasura
Jan Šerhant
+420 731 127 830
+420 731 691 575

Documentos relacionados