Kurslitteratur – Portugisiska II, PO2200 Delkurs 1. Språkstruktur och

Сomentários

Transcrição

Kurslitteratur – Portugisiska II, PO2200 Delkurs 1. Språkstruktur och
Kurslitteratur – Portugisiska II, PO2200
Om inget annat anges avses senaste utgåva.
Delkurs 1. Språkstruktur och skriftlig uttrycksfärdighet
Hedin, L. Portugisisk grammatik/kompendium/ anteckningsunderlag.
Hedin, L. Övningshäfte i portugisisk grammatik. Kompendium. Hedin, Lars. Modus i
bisatser. Kompendium Stencilerat material
Delkurs 2. Samtida portugisiskspråkiga litteratur
Amado, J. / A Morte e a Morte de Quincas Berro D’Água. Ed. Europa-América (eller annat
förlag).
Cavaliere, M. / Samtida portugisiskspråkig litteratur PORTUGAL och AFRIKA
(kompendium)
Cavaliere, M. / Samtida portugisiskspråkig litteratur BRASILIEN (kompendium)
Saramago, J. /A Noite. Lisboa: Caminho
Kompedierna köps på expeditionen, Amados och Saramagos bok kan köpas online t ex på
Hedengrens
Delkurs 3. Muntlig färdighet och interkulturell kommunikation
I. Fonetik
Hedin, L. Portugisisk fonetik. Kompendium.
Hedin, L. Kontrastiv och portugisisk fonetik. Kompendium.
Hedin, L. Artikulatorisk fonetik. Kompendium.
II. Interkulturell kommunikation
Allwood, Jens (1984): Finns det svenska kommunikationsmönster? In: Forskningsgruppen
Invandrare och svenskar, kulturkonflikt och kulturförändring (ed.) (1984), Vad är svensk
kultur: uppsatser från ett symposium i Göteborg maj 1981. Göteborg: Göteborgs Universitet,
Institutionen för lingvistik, 6-50.
Online: http://www.ling.gu.se/~jens/publications/docs001-050/029a.pdf
Bodin, Brita & Lars Fant (1995): Från kultur till kultur. Stockholm: Bonnier Utbildning.
[SUB 7 ex.] (särskilt 1-68).
1
Hofstede, Geert/ Hilal, Ardiana V. Garibaldi/ Malvezzi, Sigmar/ Tanure, Betania/ Vinken,
Henk (2010): “Comparing Regional Cultures within a Country: Lessons from Brazil”, in:
Journal of Cross- Cultural Psychology 41 (3), 336-352.
Kelm, Orlando R. (2000): « Cultural Interviews with Brazilian Executives ». Austin :
University of Texas, <http://www.laits.utexas.edu/orkelm/brasil/culture.htm>
Kelm, Orlando R./ Risner, Mary E. (2007) : Brazilians Working with Americans: Cultural
Case Studies . Austin : University of Texas,
<http://www.laits.utexas.edu/orkelm/casos/intro.html>.
Oliveira, Maria do Carmo Leite de/ Pereira, Maria das Graças Dias/ Oliveira, Lúcia Pacheco
de Oliveira (1999): “Brasil e Portugal: até que ponto iguais, até que ponto diferentes”, in
Anais do Sexto Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas, <
http://www.oocities.org/ail_br/brasileportugualatequeponto.html >.
Rekommenderas också:
Berger, Peter L./ Luckmann, Thomas (1966): The social construction of reality: a treatise in
the sociology of knowledge. Garden City, N.Y. : Doubleday
Eller senare upplag eller svensk eller portugisisk översättning:
Berger, Peter L. /Luckmann (1998): Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar
sin sociala verklighet . Stockholm : Wahlström & Widstrand;
Berger, Peter L./ Luckmann (1973 eller senare upplage): A construção social da realidade:
tratado de sociologia do conhecimento. Petrópolis: Vozes.
(Finns på engelska och svenska i kurslitteraturavdelningen i SUB)
Hinnekamp, Volker (2001): “Constructing misunderstanding as a cultural event”, in: Di
Luzio, Aldo/ Günthner, Susanne/ Orletti, Franca (eds.): Culture in communication: analyses
of intercultural situations. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins (Pragmatics and Beyond;
81), 211-243.
(Finns som e-bok i SUB)
Rehbein, Jochen (2006): “The cultural apparatus: thoughts on the relationship between
language, culture and society”, in: Bührig, Kristin/ Thije, Jan D. ten (eds.) (2006), Beyond
misunderstanding: linguistic analysis of intercultural communication. Amsterdam;
Philadelphia: Benjamins, 42- 96.
(finns som e-bok i SUB)
Rodrigues, Isabel Galhano (2010) : «Gesture Space and gesture Choreography in European
Portuguese and African Portuguese Interactions : A Pilot Study of Two Cases », in : Kopp,
2
Stefan/ Wachsmuth, Ipke (eds.) : Gesture in Embodied Communication and HumanComputer Interaction : 8th International Gesture Workshop, GW 2009, Bielefeld, Germany,
February 25-27, 2009 ; Revised selected papers. Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer
(Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 5934), 23-33. (finns som e-bok i SUB)
III Teletandem (rekomenderas)
Moiteiro, Nicole Martins (2009): “Action Research on Teletandem: An Analysis of Virtual
Intercultural Communication between Students from Brazil and Germany.” Diplomarbeit.
Germersheim: Universität Mainz in Germersheim,
http://www.teletandembrasil.org/site/docs/MOITEIRO.pdf
Delkurs 4. Områdeskunskap
Gonçalves da Silva, V. Candomblé e Umbanda: caminhos da devoção brasileira. SP: Selo
Negro Edições.
Sardica, J. M. (2011). O Século XX Português. Afragide: Texto Editores.
Eget framställt material eller material tillgängligt på Mondo.
3

Documentos relacionados

Kurslitteratur Portugisiska V13 - Romanska och klassiska institutionen

Kurslitteratur Portugisiska V13 - Romanska och klassiska institutionen Hedin, L. Portugisisk fonetik. Kompendium. Hedin, L. Kontrastiv och portugisisk fonetik. Kompendium. Hedin, L. Artikulatorisk fonetik. Kompendium. II. interkulturell kommunikation Allwood, Jens (19...

Leia mais