.,n t}\

Сomentários

Transcrição

.,n t}\
.l
tn n
-I;'.1 r,
vuy
hlå
tIItl\rl' oln
'Jtalr/fl,
I
i min pipa
Arrangemang: Anders Nyberg
Hupplek från Ftoda
V
Jaq
2.Seit
1.
blä:Lc
i
.
la
pa, da
kom en lr - trn
Dl
's2o
rr.d
bössan odt pis
ffå
,---,-
min
yÅ;gr jag titl
J
heL-[c
skjula
R.ännar
unga
ram
5ti
F-
tq
na,
vor Ja9
mcn
du
di la di drdi
di
da di
darn
danr
di la didadi Åa di
ram
da
ta
di
ta di da
di
didadi
dam
di
di
q4)
mln
nyttja
di
la
didadi da
ram di la di da di
rd'
Di
len atb
g
r
na I
säf - lan
fram. Hon
t}\
{'l
.,n
da
ladi
da
la di dadi
da di
la
didadi
da
'a.

Documentos relacionados