Azorerna 8 – 22 december 2003

Сomentários

Transcrição

Azorerna 8 – 22 december 2003
Azorerna 30 augusti – 13 september 2004.
Allmänt
Resan bokades genom Solresor och i samband med detta bokades även bil på öarna Sao Miguel och
Terceira. Via internet beställdes inrikes flygbiljetter för resorna mellan de olika öarna med det lokala
flygbolaget SATA.
Dagbok
30/8. Halvklart, +22 nästan vindstilla. Ankomstdag, flyg vidare till Terceira och hämtade ut hyrbilen,
körde direkt till Cabo da Praia. Området är kvar fast lite mer mark hade tagits i anspråk till industrier i
anslutning till befintliga byggnader, för närvarande endast markberedning. I pölarna fanns det gott om
sandlöpare, svartbent strandpipare och en flikstrandpipare
31/8. Klart, +25 nästan vindstilla även idag. På morgonen och halva förmiddagen i Cabo da Praia.
Betydligt mindre fågel än igår. Senare besökte vi dammarna vid sportplanen i Praia da Vitoria som har
förändrats från föregående år. Eftermiddagen tillbringades till havs. Hamnkaptenen hjälpte oss att få
tag på en båt för en delfinskådarresa som gick ner till staden Angra do Heroismo i söder och ön som
finns utanför. Rosentärna och gulnäbbad lira var de vanligaste arterna men även en kentsk tärna
kunde ses. Mot kvällen körde vi upp till den lilla sjön Lagoa do Gijal, som dessvärre var nästen helt
uttorkad, men vakteln kunde höras.
1/9. Mulet, +22, svag vind. Lagoa do Gijal på morgonen och sedan åter till Cabo da Praia. Betydligt
fler vadare i dag, bland dessa fanns ungfågel prärielöpare och tuvsnäppa. Dessvärre skrämdes de
flesta av en överflygande fiskgjuse. Eftermiddagsflyg till ön Flores. Hyrbil och rum ordnades på
benstationen vid flygplatsen. Havsutsikt från rummet, men den var ändå bättre från en restaurang i
närheten.
2/9. Klart vid kusten och mulet i inlandet, svag S vind ca +25 grader. Rundtur på ön. Lagoa da Branca
bjöd på svartand samt en brushane och i en liten pöl på väg till sjön rastade en hane i årta i
eklipsdräkt. Lagoa da Lomba bjöd på en enkelbeckasin, samt ett besök på VP:s västligaste udde Faja
Grande.
3/9. Mestadels mulet, på eftermiddagen lätta regnskurar, svag NO vind, ca +22 grader. Idag besökte
vi den norra delen av ön, byn Ponta Delgada och fyren vid Ponta do Albarnaz, här kunde vi se de
första mindre lirorna. Eftermiddagen tillbringades i Santa Cruz med spaning över havet, med en större
lira som det bästa.
4/9. Mulet, svag S vind, ca +23 grader. Resan i dag gick söderut till Lajes das Flores via sjöarna
Branca och Lagoa Rasa, eftermiddagen åter i Santa Cruz och havsfågelspaning, som gav både
dvärglira och grålira, större och mindre lira.
5/9. Regnskurar i inlandet och halvklart vid kusten, S vind, +20 grader. Som vanligt ett besök vid sjön
Branca för att avsluta dagen i Santa Cruz med havsfågelspaning. På vägen till Branca kom en
morkulla flygande. De flesta av svartänderna ser ut som hybrider men minst en är äkta.
6/9. Halvklart med tillfälligt duggregn, svag S vind, +25 grader. Som vanligt till Lagoa da Branca och
sedan via bergen till norra delen av ön. På väg nerför bergen mot Ponta Delgada upptäcker vi en
avvikande fågel, ljus undersida och mörka vingar, typ svala. Vi hinner se fågel ett par gånger till innan
den försvinner. Den såg ut som konstig backsvala men för stor. Medan vi letar vidare efter denna fågel
ser Svante en annan fågel komma insträckande från havet. Den gör ett par varv runt platsen där vi
står och ser att detta är en annan svala, ännu större och helt annorlunda tecknad. Den sätter sig på en
stolpe så vi kan studera den närmare, fotografera den och då kan den bestämmas till en Purple
Martin. Medhavd litteratur visar att detta är en. Vi kan studera denna i ca 15 minuter innan den flyger
vidare mot sydost in över ön. Svalans dag.
7/9. Växlande molnighet, svag S vind, ca +25 grader. Idag gick resan till Faja Grande och som vanligt
avslutades dagen med havsfågelspaning i Santa Cruz med fem olika arter lira. Lirans Dag.
8/9. Klart, svag S vind, +25 grader. Santa Cruz på morgonen där vi såg en gammal tretåig mås för att
sedan besöka några sjöar för sista gången. Kustsnäppa i Lagoa Lomba. På eftermiddagen flyg tillbaka
till Sao Miguel och incheckning på hotellet. Sena eftermiddagen tillbringades nere i hamnen i Ponta
Delagada, med dagens överraskning en rödbena.
9/9. Klart, nästan vindstilla, +25 grader. Idag gick färden till tvillingsjöarna Lagoa Verde och Lagoa
Azul. En bronsibis, ringmärkt i Spanien och en ung ringand. Kvällen i hamnen igen.
10/9. Mulet i öster och klart i väster, S vind +22 grader. Tidig avfärd för att leta efter domherrarna i
Serra da Tronqueira. Av det gamla skjulet efter 3 km finns inte mycket kvar, men domherrarna såg bra
här och även lite tidigare vid en avtagsväg till vänster. Resan gick sedan tillbaka till Lagoa das Furnas
men sjön var osedvanligt tom på fågel. Inga vadare inga änder bara tre sothönor. Halva dagen
återstod så vi bestämde oss för att köra bort till Mosteiros i väster. Nere i hamnen på den första slipern
höjdes pulsen igen – Sandsnäppa – ungfågel.
11/9. Växlande molnighet, frisk vind, +20 grader. Idag besökte vi tvillingsjöarna, denna gången
rastade både grönbena och brushane vid Lagoa Azul. Eftermiddagen i Mosteiros där sandsnäppan
var kvar, flera större och mindre lira passerade samt även dvärglira och långt ut gick en obestämd
labb.
12/9. Klart, nästan vindstilla, varmt. Tidig avfärd till Mosteiros. Även idag fanns sandsnäppan kvar,
men nu fanns det även en ung mindre gulbena på plats, som dock försvann efter ca 15 minuter då en
fiskebåt kom in i hamnen där gulbenan rastade. Eftermiddagen i hamnen i Ponta Delgada som bjöd
på en ny överraskning en ung småtärna. ”Vilda” halsbandsparakiter från hotellet.
13/9. Ösregn på morgonen senare uppehåll, småtärnan kvar i hamnen och halsbandsparakiterna sågs
även idag. Eftermiddag, flyg tillbaka till Sverige.
Artlista
F = Flores
SM = Sao Miguel
T = Terceira
Svartand / Black Duck / Anas rubripres
F
1 ex Lagoa da Branca 2/9 samt 3 ex som kan vara hybrider 5/9
Årta / Garganey / Anas querquedula
F
1 hane i eklipsdräkt Lagoa da Branca 2 - 7/9
Brunand / Common Pochard / Aythya ferina
SM
2 ex 1 par i Lagoa Verde 9 – 12/9
Ringand / Ring-necked Duck / Aythya collaris
SM
1 ex juv Lagoa Azul 9/9
Vaktel / Quail / Coturnix coturnix
SM
2 – 3 ex strax norr om Relva även spelande 12/9
T
1 ex spelande Lagoa do Gijal 1/9
Gulnäbbad lira / Cory’s Shearwater / Calonectris doimede
F
Mycket vanlig längs kusten, kan ses i tusentals
SM
Vanlig längs kusten ses i hundratals
T
Vanlig längs kusten ses i hundratals
Större lira / Greater Shearwater / Puffinus gravis
F
Totalt 18 ex i Santa Cruz under tiden 3 – 8/9
SM
31 ex Mosteiros 11/9, 4 ex Mosteiros 12/9
Grå lira / Sooty Shearwater / Puffinus griseus
F
Totalt 9 ex i Santa Cruz under tiden 4 – 8/9
Mindre lira / Manx Shearwater / Puffinus puffinus
F
3 ex Ponta do Albarnaz 3/9, totalt 28 ex Santa Cruz under tiden 4 – 8/9
SM
25 ex Mosteiros 11/9, 5 ex Mosteiros 12/9
Dvärglira / Little Shearwater / Puffinus assimilis
F
1 ex Santa Cruz 4/9
SM
5 ex Mosteiros 11/9
Silkeshäger / Little Egret / Egretta garzetta
SM
1 – 2 ex i hamnen i Ponta Delgada under tiden 8 – 12/9, 1 ex Mosteiros 10/9
Gråhäger / Grey Heron / Ardea cinera
F
1 ex Faja Grande 2/9, 1 ex Lagoa Rasa 4/9, 2 ex Lagoa Branca 5/9
SM
1 ex Lagoa Azul 11/9
T
1 ex Cabo da Praia 30/8 .- 1/9
Bronsibis / Glossy Ibis / Plegadis falcinellus
SM
1 ex Lagoa Verde 9/9
Ormvråk / Common Buzzard / Buteo buteo
SM
Finns i lämplig terräng
T
Finns i lämplig terräng
Fiskgjuse / Osprey / Pandion haliaetus
T
1 ad ruggande Cabo da Praia 1/9
Rörhöna / Moorhen / Gallinula chloropus
T
3 ad och 2 juv Praia da Vitoria 30/8
SM
3 ex Lagoa Azul 9 – 12/9
Sothöna / Europaen Coot / Fulica atra
SM
5 ex Lagoa Azul 9 – 12/9, 3 ex Lagoa Furnas 10/9
Större strandpipare / Common Ringed Plover / Charadrius hiaticula
T
1 ad Cabo da Praia 30/8 – 31/8
SM
2 ex Mosteiros 10/9
Flikstrandpipare / Semipalmated Plover / Charadrius semipalmatus
T
1 ad Cabo da Praia 30/8
Svartbent strandpipare / Kentish Plover / Charadrius alexandrinus
F
1 ex Santa Cruz 4/9
T
Ca 100 Cabo da Praia 30/8 – 1/9
Kustpipare / Grey Plover / Pluvialis squatarola
T
2 ex Cabo da Praia 30/8 - 1/9
Kustsnäppa / Red Knot / Calidris canutus
F
1 ex juv Lagoa Lomba 8/9
T
5 ex Cabo da Praia 30/8 – 1/9
Sandlöpare / Sanderling / Calidris alba
F
1 – 2 ex Santa Cruz 2 - 3/9
SM
1 ex hamnen Ponta Delgada 13/9
T
Ca 100 ex Cabo da Praia 30/8 – 1/9
Sandsnäppa / Semipalmated Sandpiper / Calidris pusilla
SM
1 ex juv Mosteiros 10 – 12/9
Tuvsnäppa / Pectoral Sandpiper / Calidris melanotos
T
1 ex juv Cabo da Praia 1/9
Prärielöpare / Buff-breasted Sandpiper / Tryngites subruficollis
T
1 ex juv Cabo da Praia 1/9
Brushane / Ruff / Philomachus pugnax
F
1 ex hane Lagoa da Branca 2/9,
SM
1 ex hane Lagoa Azul 11/9
Enkelbeckasin / Common Snipe / Gallinago gallinago
F
3 ex Lagoa da Branca 2/9 och 2 ex 5/9, 1 ex Lagoa da Lomba 2/9
SM
1 ex Lagoa Azul 9 - 10/9
T
1 ex Cabo da Praia 30/8 och 1/9
Morkulla / Eurasian Woodcock / Scolopax rusticola
F
1 ex Castanheiro 5/9
Småspov / Whimbrel / Numenius phaeopus phaeopus
F
3 ex Faja Grande 2/9
SM
3 ex hamnen Ponta Delgada 8/9, 2 ex Mosteiros 10/9
T
3 ex Cabo da Praia 30/8 – 1/9
Rödbena / Redshank / Tringa totanus
SM
1 ex ad hamnen Ponta Delgada 8/9
Mindre gulbena / Lesser Yellowlegs / Tringa flavipes
SM
1 ex juv Mosteiros 12/9
Grönbena / Wood Sandpiper / Tringa glareola
SM
1 ex Lagoa Azul 11/9
Roskarl / Ruddy Turnstone / Arenaria interpres
F
5 ex Santa Cruz 1/9 – 8/9,
SM
Ca 15 ex hamnen Ponta Delgada 8 – 13/9, upp 20 ex Mosteiros 10 – 12/9
T
Ca 40 ex Cabo da Praia 30/8 – 1/9
Skrattmås / Black-headed Gull / Larus ridibundus
SM
Dagligen hamnen Ponta Delgada upp till 8 ex 8 – 13/9
Silltrut / Lesser Black-backed Gull / Larus fuscus
F
1 ex Lagoa Rasa 4/9
SM
1 ex hamnen Ponta Delgada 9/9
T
7 ex Lagoa do Gijal 31/8 – 1/9
Gråtrut / Herring Gull / Larus argentatus
F
2 ad Santa Cruz 1/9
Medelhavstrut / Yellow-legged Gull / Larus argentatus atlantis
F
Vanlig längs kusten
SM
Vanlig längs kusten
T
Vanlig längs kusten
Tretåig mås / Black-legged Gull / Rissa tridactyla
F
1 ex ad Santa Cruz 8/9
SM
1 ex Mosteiros 12/9
Kentsk tärna / Sandwich Tern / Sterna sandvicensis
T
1 ex utanför Angra do Heroismo 31/8
Rosentärna / Roseate Tern / Sterna dougallii
T
Ca 50 ex blandat både juv och ad 30/8 – 1/9
SM
2 ex hamnen Ponta Delgada 8/9
Fisktärna / Common Tern / Sterna hirundo
F
Vanlig längs kusten
SM
10 ex hamnen Ponta Delgada 8/9, 2 ex Lagoa Azul 9 – 12/9, ca 40 ex Mosteiros 10/9
T
Ca 10 ex blandat juv och ad 31/8 – 1/9
Småtärna / Little Tern / Sterna albifrons
SM
1 ex juv hamnen Ponta Delgada 12 – 13/9
Tamduva/Klippduva / Feral/Rock Pigeon / Columba livia
F
Allmän
SM
Allmän
T
Allmän
Ringduva / Woodpigeon / Columba palumbus
SM
1 ex Lagoa Azul 9/9
T
2 ex vid Cabo da Praia 30/8
Halsbandsparakit / Rose-ringed Parakeet / Psittacula krameri
SM
7 ex Ponta Delgada 12/9 och 5 ex den 13/9
Purpursvala (Blå storsvala) / Purple Martin / Progne subis
F
1 ex juv vid Facho 6/9. Denna fågel kom likt fågel Fenix insträckande från havet och kunde
observeras under ca 15 minuter den flög omkring och även satt och vilade. Det är en stor
svala med stor och bred näbb och gråvattrad undersida och översidan mestadels grå,
blåaktiga stänk i fjäderdräkten på huvudet.
Forsärla / Grey Wagtail / Motacilla cinerea
F
Allmän
SM
Allmän
T
Allmän
Rödhake / European Robin / Erithacus rubelica
F
Finns i lämplig terräng
SM
Finns i lämplig terräng
T
Finns i lämplig terräng
Koltrast / Common Blackbird / Turdus merula
F
Allmän
SM
Allmän
T
Allmän
Svarthätta / Blackcap / Silvia atricailla
F
Finns i lämplig terräng
SM
Finns i lämplig terräng
T
Finns i lämplig terräng
Kungsfågel / Goldcrest / Regulus regulus
F
Finns i lämplig terräng, rasen inermis, grovnäbbad
SM
Finns i lämplig terräng, rasen azoricus
T
Finns i lämplig terräng, rasen inermis
Gråsparv / House Sparrow / Passer domesticus
F
Allmän
SM
Allmän
T
Allmän
Stare / Starling / Sturnus vulgaris
F
Allmän
SM
Allmän
T
Allmän
Helenaastrild / Common Waxbill / Estrilda astrild
T
5 ex Cabo da Praia 1/9
Bofink / Common Chaffinch / Fringilla coelebs
F
Allmän
SM
Allmän
T
Allmän
Kanariesiska / Atlantic Canary / Serinus canaria
F
Allmän
SM
Allmän
T
Allmän
Grönfink / European Greenfinch / Carduelis chloris
SM
1 ex ad hane Lagoa Azul 11/9
Steglits / Europaen Goldfinch / Carduelis carduelis
F
8 ex Ponta do Albarnaz 3/9, 2 ex Lajes 4/9, 2 ex Santa Cruz 8/9
SM
3 ex Lagoa Azul 9/9
T
3 ex Cabo da Praia 30/8
Domherre / Azores Bullfinch / Pyrrhula pyrrhula murina
SM
4 ex Serra da Tronqueira 10/9
Svante Åberg
Ingvar Torsson
e-post: [email protected]

Documentos relacionados

1 Tripreport Azores 25 October – 8 November 2007.

1 Tripreport Azores 25 October – 8 November 2007. 1 at Corvo Airport on the 1/11. 60. Grey Wagtail / Motacilla cinerea / Forsärla Common. 61. European Robin / Erithacus rubelica / Rödhake Seen almost every day on Terceira. 62. Northern Wheater / O...

Leia mais

1.3. Finalalfabetiskt ordnad lista Reverse

1.3. Finalalfabetiskt ordnad lista Reverse ARKA BARKA GUTTAPERKA BOTKYRKA SKA MAKARSKA ERUKA LA SCALA SVEDALA UPPSALA FLA LILA UDDE VALLA KULLA COCACOLA LOYOLA PLA HOPPLA MA SALAMA KULTU • RAMA PALMA SELMA BROMMA MUMMA NA ANA GHANA FÖSTERIANA

Leia mais