Acompanhas- -me? Revistas Livros Música Filmes Jornais Clubes

Сomentários

Transcrição

Acompanhas- -me? Revistas Livros Música Filmes Jornais Clubes
M'hi
acompanyes?
Revistes
Llibres
Música
Pel·lícules
Diaris
Club de Lectura
Internet
Cursos
portuguès / português
www.bcn.cat/biblioteques
Acompanhas-me?
Revistas
Livros
Música
Filmes
Jornais
Clubes de leitura
Internet
Cursos
Benvingut
a la Biblioteca
La Biblioteca
és un servei públic obert a tothom
Disposem de
 Llibres
 Revistes i diaris
 Discs
 DVD
 Materials d’aprenentatge d’idiomes
que podeu consultar a les sales
o bé endur-vos a casa en préstec.
Oferim altres serveis
 Consulta a Internet
 Ús d’ordinadors multimèdia
 Connexió Wi-Fi
També organitzem
 Activitats culturals (exposicions,
conferències, presentacions de llibres…)
 Visites guiades per la biblioteca
 Sessions de formació bàsica en ofimàtica
i Internet.
Els nens tenen un espai especialment
dedicat a ells.






Per utilitzar alguns serveis de la biblioteca,
és necessari tenir el carnet.
Per obtenir-lo només cal que presenteu
un document original d’identificació:
DNI, passaport o targeta de resident.
El carnet és personal i no pot ser utilitzat
per altres persones
Els menors de 14 anys necessiten
una autorització dels pares
Tenir el carnet significa que s’accepten
les normes de la biblioteca, les principals
de les quals són les següents:
Retornar la documentació en el termini indicat
Tractar correctament el material
Evitar actituds que molesten altres usuaris
Préstec de llibres i altres documents:
 Podeu endur-vos en préstec els llibres,
els discs, els DVD i les revistes, presentant
el carnet de la biblioteca.
 El préstec és gratuït i el carnet serveix
per a totes les biblioteques públiques.
 El període de préstec és de 30 dies.
 Podeu renovar el préstec anant a la biblioteca,
trucant per telèfon o a través d’Internet,
sempre que els documents no hagin estat
reservats per altres persones.
Bem-vindo
à Biblioteca
A Biblioteca
é um serviço público aberto a todos
Dispomos de
 Livros
 Revistas e jornais
 Discos
 DVD
 Materiais de aprendizagem de línguas
que se podem consultar nas salas ou
levá-los para casa de empréstimo.
Oferecemos outros serviços
 Consulta na Internet
 Uso de computadores multimédia
 Ligação Wi-Fi






Para utilizar alguns serviços da biblioteca,
é necessário ter o cartão.
Para obter o cartão basta apresentar um
documento original de identificação:
DNI, passaporte ou cartão de residente.
O cartão é pessoal e não pode ser utilizado
por outras pessoas
Os menores de 14 anos necessitam de uma
autorização dos pais
Ter o cartão significa que se aceitam as
normas da biblioteca. As principais normas
são as seguintes:
Devolver a documentação no prazo indicado
Tratar correctamente o material
Evitar atitudes que incomodem outros utentes
Empréstimo de livros e outros documentos:
 Pode levar de empréstimo os livros, os discos,
os DVD e as revistas, apresentando o cartão
Também organizamos
 Actividades culturais (exposições,
da biblioteca.
 O empréstimo é gratuito e o cartão serve para
conferências, apresentações de livros…)
 Visitas guiadas pela biblioteca
todas as bibliotecas públicas.
 Sessões de formação básica em ofimática
 O período de empréstimo é de 30 dias.
 Pode renovar o empréstimo indo à biblioteca,
e Internet.
telefonando ou através da Internet, desde que
os documentos não tenham sido reservados
As crianças têm um espaço especialmente
por outras pessoas.
dedicado a elas.
Podeu demanar llibres d’altres biblioteques.
Pode pedir livros de outras bibliotecas
El personal de la biblioteca està a la vostra
disposició per ajudar-vos a resoldre
qualsevol dubte que tingueu.
La biblioteca és també una porta d’accés
per conèixer la cultura i la llengua d’un país.
Aquí trobareu nombrosos documents per
aprendre català i castellà.
O pessoal da biblioteca está à sua
disposição para o ajudar a resolver
qualquer dúvida que tenha.
A biblioteca é também uma porta de acesso
para conhecer a cultura e a língua de um país.
Aqui encontrará numerosos documentos para
aprender catalão e castelhano.