CIN Company Name 28-AUG-2013 First Name

Сomentários

Transcrição

CIN Company Name 28-AUG-2013 First Name
CIN
L01542KA1995PLC019046
Date Of AGM(DD-MON-YYYY)
Company Name BLANK
28-AUG-2013
Sum of unpaid and unclaimed dividend
3707724
Sum of interest on unpaid and unclaimed dividend
0
Sum of matured deposit
0
Sum of interest on matured deposit
0
Sum of matured debentures
0
Sum of interest on matured debentures
0
Sum of application money due for refund
0
Sum of interest on application money due for refund
0
First Name
Middle Name Last Name
JAISHANKAR
PRATEEK
PRIYANK
AVINASH
SHARAD
MAYUR
AWADHESH
JAGDISH
MANOJ
NAND
NEERAJ
SUDESH
MOHAMMAD
BRAJ
SUHAIL
DARSHAN
GEETIKA
ANUPAM
AMRITA
JAI
MUNNAUR
SUNIL
ARCHANA
KRISHNA
REKHA
SUNIL
HARBANS
ANANDA
VIJAY
KAMAL
SATYA
TANVEER
KUSUM
NIRMESH
VINOD
ATUL
RAKESH
DEEPAK
NAMITA
SANJEEV
RAM
CHHOTE
KANCHAN
PAWAN
AMAR
KALPNATH
PRASAD
TANDON
TANDON
KUMAR
CHANDRA
RAITANI
KUMAR
PRASAD
KUMAR
LALL
KUMAR
GULATI
ANWAR
BHOOSHAN
AHMAD
LAL
GULATI
KHARE
TIWARI
SHANKAR
KHAN
KUMAR
SRIVASTAVA
CHANDRA
AGARWAL
KUMAR
LAL
SVAROOP
KUMAR
AGARWAL
RAM
AHMAD
LATA
DUTT
KUMAR
BHANUDAS
KUMAR
MISHRA
JOSHI
KUMAR
ROOP
LAL
RASTOGI
KUMAR
NATH
CHAUHAN
MISHRA
Father/Husb Father/Husb Father/Husband Address
and First
and Middle Last Name
Name
Name
RAM
CHANDRA
MISHRA
PRAMOD
KUMAR
TANDON
VINOD
KUMAR
TANDON
TEWARI
SHRI
J
P TEWARI
RADHESHYAM
SANTOSH
KUMAR
RAITANI
GUPTA
NA
AGRAWAL
RAMESHWAR PRASAD
AGARWAL
SINHA
RAJESWAR PRASAD
SINHA
KAUSAL
SRI
SWAMI
NATH KAUSAL
GUPTA
SURANDRA KUMAR
GUPTA
SHRI
DHARAMVEER GULATI
BASHIR
AHMAD
SHARMA
OM
PRAKASH
SHARMA
KHAN
NA
GULATI
SARDARI
LAL
DARSHAN
LAL
GULATI
IQBAL
BAHADUR
KHARE
PREM
NARAYAN
TIWARI
PRASAD MISHRARAM
CHANDRA
MISHRA
SHAMEEULLAHKHAN
RADHEY
LAL
PRADEEP
KUMAR
SRIVASTAVA
RASTOGI
RADHE
MOHAN
PREM
KUMAR
AGARWAL
AGRAWAL
KEDAR
NATH
AGRAWAL
GUPTA
MUNNA
LAL
CHANDRA
SHEKHAR
AGARWAL
MOHAN
LAL
CHOUDHAREY
PRABHU
DAYAL
LATE
SRI
RAM JEET
SHAFEEQ
AHMAD
JAISWAL
RAM
NARAIN
JAISWAL
PANDEY
AMRISH
DUTT
PANDEY
DEWARARI
BISHAN
DATT
DEWARARI
CHAUDHARY BHANUDAS SHAMRAV
CHAUDHARY
BATHLA
GOPAL
DASS
BATHLA
NA
DINESH
CHANDRA
JOSHI
JAIN
CHAND
KUMAR
JAIN
MITTAL
CHANDGI
RAM
GULAB
SINGH
GHANSHYAM DAS
RASTOGI
SINGH
KAILASH
SINGH
MAURYA
RAM
BRICH
MAURYA
NA
Country
State
District
PINCode
Folio Number of Investment Type
Securities
Amount
Due(in Rs.)
Proposed Date of
transfer to IEPF
(DD-MON-YYYY)
KAHLA LAL NAGAR POST
INDIA
BISNAPUR GONDA
UTTAR UTTAR
PRADESH
PRADESH GONDA
271001 IN30051315108220
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
M 64 AWAS VIKAS GONDA
INDIA
UTTAR PRADESH
GONDA
271001 IN30177415642818
Amount for unclaimed and unpaid dividend
99.00 03-DEC-2018
644 AWAS VIKAS GONDA
INDIA
UTTAR PRADESH
GONDA
271001 IN30177415666136
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO-59 AWAS VIKASINDIA
COLONY BHARATPURI
UTTAR PRADESH
GONDA
GONDA
271001 IN30039417253489
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KANCHARVILL POST BISHESWAR
INDIA
GANJ
UTTAR
BAHRAICH
PRADESH
GONDA
271001 IN30039417648170
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
KANISHKA COLLECTIONS
INDIA
NEAR GUDDUMAL
UTTAR CHOWRAHA
PRADESH MALVIYA
GONDA
NAGAR GONDA UTTAR PRADESH
271001 IN30051318599399
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
BHARAT MILAP CHAURAHA
INDIA GONDA GONDA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH GONDA
271001 IN30051319492839
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
RANI BAZAR BARGAON
INDIA
GONDA
UTTAR PRADESH
GONDA
271002 IN30165310170694
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
E 5 B RAILWAY OFFICER
INDIA
COLONY GONDA
UTTAR PRADESH
GONDA
271002 IN30311610352214
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 415 AVAS VIKASINDIA
COLONY GONDA
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
GONDA
271002 IN30051311852973
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BALRAMPUR CHINI MILLS
INDIA BALRAMPUR
UTTAR PRADESH
GONDA
271201 IN30165310114727
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
PURANIA TALAB BALRAMPUR
INDIA
BALRAMPUR
UTTAR PRADESH
GONDA
271201 IN30165310138638
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
86/A NAI BAZAR BALRAMPUR
INDIA
UTTAR PRADESH
GONDA
271201 IN30165310273606
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BALRAMPUR CHINI MILLST
INDIA LTD BALRAMPUR
UTTAR PRADESH
GONDA
271201 IN30165310276643
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
INSIDE SARAI GATE BALRAMPUR
INDIA
BALARAMPUR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESHGONDA
271201 IN30051310659352
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 3 MOTISAGAR BALRAMPUR
INDIA
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
GONDA
271201 IN30051311246027
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
GULATI CLOTH STOREINDIA
BALRAMPUR UTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
GONDA
271201 IN30051311990036
Amount for unclaimed and unpaid dividend
24.00 03-DEC-2018
A2 POWER PLANT COLONY
INDIA BALRAMPUR
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
GONDA
271201 IN30051313069870
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MOHALLA PURABTOLA
INDIA
BALRAMPURUTTAR PRADESH
GONDA
271201 IN30039417765332
Amount for unclaimed and unpaid306.00
dividend
03-DEC-2018
VILL BARGADHI POSTINDIA
BISHUNAPUR BELBHARIA
UTTAR PRADESH
BAHRAICH
GONDA
271204 IN30177415565939
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
VILL LAMUIYA HARRIYA
INDIA
SAIGHARVA PO
UTTAR
GUGAULY
PRADESH
BALRAMPUR GONDA
UTTER PRADESH
271302 IN30051311446897
Amount for unclaimed and unpaid302.00
dividend
03-DEC-2018
SUNIL KUMAR TRADERS
INDIA
PATEL NAGAR
UTTAR
MAINPRADESH
ROAD MANKAPURGONDA
GONDA (UP)
271302 IN30039417280188
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SD 5 SANCHAR VIHARINDIA
ITI LTD MANAKAPUR
UTTARGONDA
PRADESH
GONDA
271308 IN30133020638831
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PARASPUR BAZAR GONDA
INDIA
UTTAR PRADESH
GONDA
271504 IN30311610543977
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
C/O PREM TRADING CO
INDIA
GULAM ALI PURA
UTTARBAHRAICH
PRADESH UP
BAHRAICH
271801 IN30051310640826
Amount for unclaimed and unpaid700.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 9 MEERAKHER
INDIAPURA BAHRAICH
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH BAHRAICH
271801 IN30169611686163
Amount for unclaimed and unpaid171.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 240 GULAM
INDIA
ALI PURA BAHRAICH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH BAHRAICH
271801 IN30169611771600
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 56 THAKURAGANNJ
INDIA GONDA UTTAR PRADESH
BAHRAICH
271801 IN30177415996453
Amount for unclaimed and unpaid dividend
21.00 03-DEC-2018
C/O PREM KUMAR S/O
INDIA
SRI MOHAN LAL
UTTAR
C/O PRADESH
M/S PREM KR VIJAYBAHRAICH
KR GULAM ALI PURA BAHRAICH UTTAR PRADESH
271801 IN30051319647751
INDIA
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
C/O M/S PREM KR VIJAI
INDIA
KR GULAM ALI
UTTAR
BAHRAICH
PRADESH
UTTAR PRADESH
BAHRAICH
INDIA
271801 IN30051319676215
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KHIRI GHAT NANAK NAGAR
INDIA GANDHI NAGAR
UTTAR PRADESH
BASTI
BASTI
272001 IN30055610321879
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MOH MALI TOLA POST
INDIA
GANDHI NAGAR
UTTAR
BASTI
PRADESH
BASTI UTTAR PRADESH
BASTI INDIA
272001 IN30226913357977
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
Mehdawal Road Purani
INDIA
Basti Basti UTTAR PRADESH
BASTI
272002 IN30177410267082
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
H NO 177 MEWATIYAAN
INDIA
GONDA UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
GONDA
271001 IN30169610527999
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAM RETAVLI THANAINDIA
BAIG NATH JANPAD
UTTAR
BAGHESWAR
PRADESH BAGESHWAR
ALMORA
UTTARAKHAND,INDIA
263635 IN30290249212040
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
GALI NO 01 MODEL COLONY
INDIA U S NAGAR
UTTAR
RUDRAPUR
PRADESHUTTRANCHAL,INDIA
HALDWANI
263153 IN30290245866766
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NEAR HOTEL RAJMAHAL
INDIA
KASHIPUR BY
UTTAR
PASS PRADESH
ROAD SUBASH COLONY
HALDWANI
NEAR SUVIDHA HOTEL RUDRAPUR 263153 IN30105510752057
Amount for unclaimed and unpaid750.00
dividend
03-DEC-2018
MOHALLA AVAS VIKAS
INDIA
WARD NO 3 PUTTAR
O KICHHA
PRADESH
DIST RUDRAPURHALDWANI
KICHHA UTTRAKHAND
263148 IN30051318998357
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
CMI COLONY DAHARIYA
INDIA
NEAR SKM PUBLIC
UTTARSCHOOL
PRADESH
PO MANPUR
HALDWANI
HALDWANI
263139 IN30039416864699
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PURANA BAZAR PALIA
INDIA
KALAN SIDHAULI
UTTAR
LAKHIMPUR
PRADESHKHERI PALIA
KHERI
KALAN UTTAR PRADESH INDIA
262902 IN30226912534012
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VASTRA VIKRETA PALIA
INDIA
NAGAR PALIKA
UTTAR
ROADPRADESH
ZILA LAKHIMPUR KHERI
262902 IN30311610027326
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VILL AND POST KUMBHI
INDIA
KUMBHI CHINI
UTTAR
MILLPRADESH
LAKHIMPUR UTTARKHERI
PRADESH,INDIA
262804 IN30290249894777
Amount for unclaimed and unpaid280.00
dividend
03-DEC-2018
MO BAZAR KHURD KASBA
INDIAMOHAMDIUTTAR
DISTT LAKHIMPUR
PRADESH KHERI PUTANND
KHERI
CHAURAHA MOHAMDI UTTAR 262804
PRADESH
IN30051318458995
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VILL PAKARI CHAUHAN
INDIA
POST DUBAULIYA
UTTAR
BAZAR
PRADESH
BASTI UTTAR PRADESH
BASTI INDIA
272141 IN30226913377575
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
NATIONAL INTER COLLAGE
INDIA HARRAIYAUTTAR
BASTI PRADESH
BASTI
BASTI
272155 IN30150810088500
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VILL DULAMPUR CHHAPARA
INDIA MAGARBI
UTTAR
DHANGHATA
PRADESHSANT KABIR
BASTI
NAGAR
272162 IN30311610340037
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
AJEET
SINGH
RATNESH
KUMAR
DR
BIRENDRA
SHYAMAVATI DEVI
VINOD
PRASAD
RAHUL
KUMAR
ABHINAV
BANSAL
ANUPAMA
RAMOLA
SUSHIL
KUMAR
SHOAIB
AHMED
PRATEEK
PRANAV
TAPEN
KUMAR
SANTOSH
KUMAR
SUNITA
SWAIN
ARUN
BAKSHI
BIJASBABU
MB
SUMAN
PRASAD
ROHIT
KAUL
DINESH
TIWARI
RAKHI
GAUTAM
SWATI
S
SHARAD
JAIN
GAURAV
VISHAL
VIKAS
KUMAR
SAJJAN
SINGH
CHARAN
SINGH
SURENDER
KUMAR
PRADEEP
SHAKYA
ANANT
P
POORAN
KARAN
HEMANG
DHOLAKIA
PUNEET
KUMAR
SNEHA
GOENKA
ANAND
KUMAR
ATUL
BHASIN
AMIT
GOEL
VIVEK
AGARWAL
SUDHANSHU KUMAR
MANISHA
AGGARWAL
MADHU
BANSAL
SUDHA
RANI
PARVEEN
YADAV
SHIKSHA
SANDEEP
REHANI
BHAGWAN DASS
YASHPAL
SINGH
RAJESH
MITTAL
SAPNA
GUPTA
SUBHASH
MAHESHWARI
SUNIL
KUMAR
SARITA
RANI
JAGBIR
GAURAV
SINGLA
MUKESH
MITTAL
ANGADI
APPASAHEB
MUJAWAR
HANIPSAB
VADEKANNAVAR
MARUTI
HALLI
VENKANNA
NARAGUND DUNDAPPA
SANGOLLI
BALAPPA
SAVANUR
GURAPPA
MEESHI
SHANKRAPPA
ARALIKATTI LAXMAPPA
NAND
KISHOR
NA
JAGANNATH SINGH
ANAND
KUMAR
MAMGAIN
GOVIND
RAM
SINHA
RATAN
KUMAR
VISHNU
BANSAL
SATYA
PRASAD
GUPTA
NA
SIDDIQI
MOHAMMED AHMED
SANJOY
KUMAR
PAL
LATE
SH
AKELA
RAM
NARAYAN
HARENDRA SWAIN
KUNDAN
LAL
BAHULEYANMK
NA
RAVI
KAUL
KEDAR
NATH
M
K
TEWARI
NA
HUF
NA
NA
SUBHASH
PRASAD
MUNSHI
RAM
NA
DAYANAND
NA
DESHPANDE
PARSHURAM NARSINH
SHARDA
NA
J
K
SHIV
DAYAL
ARUN
GOENKA
PANDA
RAMESH
CHANDRA
SHIVE
KUMAR
BHUSHAN
GOEL
PAWAN
KUMAR
CHANDRA
SHEKHAR
NEERAJ
KUMAR
NA
MITTAL
BALAK
RAM
NA
SAT
NARAIN
KRISHAN
LAL
BAHETI
BABU
LAL
TANWAR
SANWALIA SINGH
RAGHUNATH MITTAL
RATTAN
LAL
BRIJ
MOHAN
NATHU
RAM
NARIAN
DASS
JASWANT
SINGH
VIJAY
SINGLA
PHOOL
CHAND
DEVENDRAPPA DEVENDRAPPA
DASTAGIRSAB DASTAGIRSAB
SHIDDAPPA
SHIDDAPPA
BASAPPA
BASAPPA
MARIYAPPA
MARIYAPPA
VEERAPPA
VEERAPPA
PRABHAPPA
PRABHAPPA
GANGAPPA
GANGAPPA
HANAMAPPA HANAMAPPA
YADAV
SINGH
SINGH
GOLA BAZAR KHALILABAD
INDIA SANT KABIR
UTTAR
NAGAR
PRADESH
BASTI
272175 IN30311610260544
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 53 BANJARIA
INDIA
PURVI KHALILABAD
UTTAR PRADESH
SANT KABIR NAGAR
BASTI
272175 IN30311610260594
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEHRU CHOWK KHALILABAD
INDIA KHALILABAD
UTTARSANT
PRADESH
KABEER NAGARBASTI
272175 IN30311610367290
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ANAND KUMAR GOLA
INDIA
BAZER SANT KABIR
UTTAR
NAGAR
PRADESH
SANT KABIR NAGAR
BASTI
272175 IN30311610374615
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
MAMGAIN
PLOT NO 248 PATPARGANJ
INDIA INDUSTRIAL
DELHI
AREA NEW DELHI
NEW DELHI
110092 IN30177413502774
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
SINHA
I 4A 1ST FLOOR GADWALI
INDIAMOHALLA LAXMI
DELHI NAGAR DELHI
NEW DELHI
110092 IN30177415348257
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
3/115 GALI NO 2 LALITA
INDIA
PARK LAXMI DELHI
NAGAR LAND MARK GURDWARA
NEW DELHI
DELHI
110092 IN30051315945752
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
C 41, TARANG APARTMENTS
INDIA PLOT NODELHI
19, PATPARGANJ I P EXTENSION
NEW DELHI
MOTHER DAIRY DELHI
110092 IN30115124231373
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
D 14/G 1 EAST JYOTI NAGAR
INDIA SHAHDARA
DELHI
DELHI
NEW DELHI
110093 IN30177414200361
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
SIDDIQI
H NO. B-1042 GULLY INDIA
NO 5 NR FATIMADELHI
MASJID 33 FOOT ROAD KABIR
NEW NAGAR
DELHI BABAPUR SAHADRA NEW DELHI
110094 IN30290243724498
Amount for unclaimed and unpaid750.00
dividend
03-DEC-2018
ROY
A78/S 3 DILSHAD COLONY
INDIADELHI DELHI,INDIA
DELHI
NEW DELHI
110095 IN30290249064534
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
GOPENDRA KRISHNA
C- 278,
PAL EAST END APPARTMENTS
INDIA
MAYUR
DELHIVIHAR PHASE 1 EXTENSION
NEW DELHI
DELHI DELHI
110096 IN30231610284441
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SINGH
B 171 NEW ASHOK DELHI
INDIADELHI DELHI
DELHI
DELHI
NEW DELHI
110096 IN30371910658541
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
15/704 EAST END APPARTMENTS
INDIA
MAYUR
DELHIVIHAR PHASE I NEW DELHI
NEW DELHI
110096 IN30051311635973
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
BAKSHI
H NO 5 VILL. NOGAWAN
INDIA
TEH. NARAINGARH
HARYANA
DISTT. AMBALA AMBALA CITY
134203 IN30070810550858
Amount for unclaimed and unpaid204.00
dividend
03-DEC-2018
MANAKKAPARAMBILINDIA
HOUSE CHAMBOKKADAVO
KERALA
ROAD EDAPPALLY
ERNAKULAM
TOLL, ERNAKULAM DIST KERALA
IN30226911688697
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 612 SECTOR 8 FARIDABAD
INDIA
HARYANA
FARIDABAD
121001 IN30177417004776
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
H NO 1609 SEC 9 FARIDABAD
INDIA HARYANA
HARYANA
FARIDABAD HARYANA,INDIA
FARIDABAD
121002 IN30267937492202
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
TIWARI
HOUSE NO DE 503 WARD
INDIANO 5 AGGARWAL
HARYANA
C OLONY HODAL NEAR
FARIDABAD
RADHA KRISHNA MANDI R PALWAL HARYANA
121106 IN30051319033404
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
GAUTAM
1077 SECTOR 17-B GURGAON
INDIA
HARYANA
GURGAON
122001 IN30105510258236
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
B/151 BELVEDERE TOWER
INDIADLF PHASEHARYANA
II GURGAON HARYANA GURGAON
122001 IN30223610283296
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
403, TOWER 2, TGHEINDIA
CLOSE NORTH, NIRWANA
HARYANA COUNTRY, NEARGURGAON
SOUTH CITY - 2 GURGAON
122001 IN30021410708662
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
MAX NEW YORK LIFEINDIA
INSURANCE CO HARYANA
LTD 11TH FLOOR, DLF SQUARE
GURGAON
JACARANDA MARG, DLF CITY, PHASE-122001
II GURGAON,
IN30223611050357
HARYANA Amount for unclaimed and unpaid900.00
dividend
03-DEC-2018
SINGH
L 29/2 DLF CITY PHASE
INDIA
2 GURGAON HARYANA
GURGAON
122001 IN30177412903389
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B 64 SF SECTOR 52 ARDEE
INDIACITY GURGAON
HARYANA
GURGAON
122001 IN30177413782885
Amount for unclaimed and unpaid127.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 42 VILLAGE MANESAR
INDIA GURGAON
HARYANA
GURGAON
122001 IN30177415864676
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
1500 MARUTI KUNJ BHONDSI
INDIA
GURGAON
HARYANA
GURGAON
122001 IN30177416729189
Amount for unclaimed and unpaid dividend
72.00 03-DEC-2018
A 1/302 GROUND FLOOR
INDIASECTOR 55 HARYANA
GURGAON
GURGAON
122001 IN30177417177845
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DESHPANDE
G 501 MAPLE HEIGHTS
INDIA
BEHIND GOLDHARYANA
SOUK SUSHANTLOK I GURGAON
GURGAON
GOLD SOUK GURGAON HARYANA INDIA
122009 IN30051319677159
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H No L 13/19 Phase 2INDIA
Block 2 Extn Gurgaon
HARYANA
Teh Gurgaon Distt Gurgaon
GURGAON
Haryana
122001 IN30287120773954
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
DHOLAKIA
GSK CH INDIA LTD DLF
INDIA
PLAZA TOWERHARYANA
DLF CITY PHASE I GURGAON
GURGAON
HARYANA
122002 IN30371910497247
Amount for unclaimed and unpaid211.00
dividend
03-DEC-2018
KUMAR
C-82, TECHNICAL PARADISE,
INDIA PLOT-61,HARYANA
SUSHANT LOK-2, SECTOR-56,
GURGAON
GURGAON, HARYANA
122002 IN30226911716459
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
K7/31 SECOND FLOOR
INDIA
DLF CITY PHASE
HARYANA
2 GURGAON HARYANA GURGAON
122002 IN30051311987725
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
PANDA
FLAT NO 302, 3RD FLOOR
INDIAODINA APARTMENT,
MAHARASHTRA
10, CENTRAL AVENUE,
MUMBAI
SANTACRUZ W MUMBAI
400054 IN30021415036848
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
BHASIN
H NO - D - 11 / 4, G F INDIA
EXCLUSIVE FLOOR
HARYANA
GURGAON, HARYANA GURGAON
122009 IN30154918676715
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO- 202 AGRIMINDIA
APARTMENTS, SECTORHARYANA
43 NEAR PARK PLAZA
GURGAON
HOTEL GURGAON
122003 IN30223610410473
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
AGARWAL
H NO 316 SECTOR 23INDIA
GURGAON
HARYANA
GURGAON
122017 IN30177416152944
Amount for unclaimed and unpaid dividend
27.00 03-DEC-2018
PRASAD
BLOCK I HOUSE NO 19/1/B
INDIA ANSALS PALAM
HARYANA
VIHAR CHEERANJIVI GURGAON
BHARTI SCHOOL GURGAON GURGAON HARYANA
122017 IN30051318570727
INDIA
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A 589 ANSALS PALAMINDIA
VIHAR GURGAON
HARYANA
HARYANA
GURGAON
122017 IN30133019801036
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
WARD NO 18 BAHADURGARH
INDIA
HAVELIHARYANA
MOH MISHARWARA NARNAUL
NARNAUL
123001 IN30302850547050
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
6271 CHIPPET WARAINDIA
REWARI
HARYANA
NARNAUL
123401 IN30020610273867
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
194 VILLAGE LOHANAINDIA
TEH REWARI REWARI
HARYANA
NARNAUL
123411 IN30177413591999
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SHARMA
H.NO.166, OLD HOUSING
INDIABOARD COLONY
HARYANA
NEAR DOUBLE PHATAK
ROHTAK
ROHTAK
124001 IN30267933360218
Amount for unclaimed and unpaid280.00
dividend
03-DEC-2018
REHANI
329/18 MODEL TOWN
INDIA
BAHADURGARH
HARYANA
JHAJJAR
BAHADURGRH
124507 IN30155722254059
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BAHETI
H.NO -8, GALI NO. 3 SAHIL
INDIA SADAN, NEAR
HARYANA
SEEMA SCHOOL DRESSHISSAR
MAIN GALI AZAD NAGAR HISAR, HARYANA
125001 IN30310810074748
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
TANWAR
H NO 3 CANAL COLONY
INDIA
NEAR CANAL HARYANA
REST HOUSE HISAR
HISSAR
125001 IN30177417188190
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 3 D AGGARWALINDIA
COLONY FATEHABAD
HARYANA
HARYANA,INDIA BHIWANI
125050 IN30290249468586
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
GOYAL
396 NEW HOUSING BOARD
INDIA COLONY HARYANA
SIRSA
SIRSA
125055 IN30177412817522
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
H NO 3178 WARD NOINDIA
15 GALI NO 6 KIRTI
HARYANA
NAGAR SIRSA
SIRSA
125055 IN30177417243012
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 121 RAM NAGAR
INDIA
COLONY MANDI
HARYANA
DABWALI
SIRSA
125104 IN30177416282795
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 237 WARD NO INDIA
5 KALAN WALI SIRSA
HARYANA
SIRSA
125201 IN30177415933745
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO 556 RAMRAI JIND
INDIA
HARYANA
SIRSA
126102 IN30177415558808
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
H.NO - 685/7 ARYA NAGAR
INDIA NARWANA
HARYANA
(HARYANA)
SIRSA
126116 IN30094010289215
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
S/O PHOOL CHAND BICHALA
INDIA BAZAR HARYANA
BHIWANI
BHIWANI
127021 IN30294310034163
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
KATKOL RAMDURG BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591123 SRS0003922
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
PT: SUNNAL KANKANWADI
INDIA RAMDURG
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591123 SRS0005113
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
CHUNCHNOOR RAMDURG
INDIA BELGAUMKARNATAKA
BAILHONGAL
591123 SRS0006186
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
PT: NARASAPUR NARSAPUR
INDIA RAMDURG
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591123 SRS0010133
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
MULLUR RAMDURG BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591123 SRS0010917
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
HOSUR(S) SAUNDATTI
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 SRS0002120
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
H.NO. 648, PRABHUNAVAR
INDIA ONI, SAUNDATTI
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591126 SRS0003900
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
KADABI SAUNDATTI BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 SRS0005643
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
PT: TALLUR JEEVAPURINDIA
SAUNDATTI BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 SRS0006301
Amount for unclaimed and unpaid
30000.00
dividend
03-DEC-2018
BUDIHAL
DEMAPPA
GOUDAPPA
GOUDAPPA
PT: MARKUMBI HIREKOPPA
INDIA SAUNDATTI
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591126 SRS0008591
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
SADARE
EKANATH
BABURAO
BABURAO
C/O P.S.MIRAJKAR MANOLI
INDIA SAUNDATTI
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591126 SRS0008665
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
BARIGIDAD ALLABAKSH
KAMALSAB
KAMALSAB
YAKKUNDI SAUNDATTI
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 SRS0008808
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
YARADDI
BASAPPA
DODDAFAKIRAPPA
DODDAFAKIRAPPA
PT: TALLUR JEEVAPURINDIA
SAUNDATTI BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 SRS0008891
Amount for unclaimed and unpaid
50000.00
dividend
03-DEC-2018
MATTIKOPP DODDASOMAPPA
MALLAPPA
MALLAPPA
HOSUR(S) SAUNDATTI
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 SRS0010057
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
KALAL
MANJUNATH SABANNA
SABANNA
PT:MURGOD MURGOD
INDIA
SAUNDATTI BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 SRS0010203
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
JADHAV
SIDDAPPA
YALLAPPA
YALLAPPA
ARATAGAL SAUNDATTI
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 SRS0010266
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
VISHWANATH RESHMI
SIDRAMAPPA SIDRAMAPPA
MANOLI SAUNDATTI INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 SRS0010872
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
ABITKAR
SANJAY
BIKAJI
BIKAJI
C/O:SHREE RENUKA SUGARS
INDIA LTD,MANOLI
KARNATAKA
MANOLI SAUNDATTI BAILHONGAL
BELGAUM
591126 SRS0011234
Amount for unclaimed and unpaid
30000.00
dividend
03-DEC-2018
ASHIROTTI
NINGAPPA
BHIMAPPA
BHIMAPPA
MASAGUPPI GOKAK BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
RAIBAG
591504 SRS0000493
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
WALI
SATTEPPA
LAXMAN
LAXMAN
SATTEPPA LAXMAN WALI,
INDIAMUDALGI GOKAK
KARNATAKA
BELGAUM
RAIBAG
591504 SRS0000968
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
JANMATTI
SUBHASH
CHANNAPPA CHANNAPPA
MAMADAPUR GOKAKINDIA
BELGAUM
KARNATAKA
RAIBAG
591504 SRS0003546
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
NANDI
MUDAKAPPA LAXMAPPA
LAXMAPPA
TALAKATNAL GOKAKINDIA
BELGAUM
KARNATAKA
RAIBAG
591504 SRS0008052
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
KANKANAWADIBASAVARAJ
BHIMAPPA
BHIMAPPA
KALLOLI(G) GOKAK BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
RAIBAG
591504 SRS0010113
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
MATHAD
CHANDRASHEKHAR
SHANKAR
SHANKAR
MAHALINGESHWAR NAGAR-FALLS
INDIA
ROAD
KARNATAKA
GOKAK BELGAUM
RAIBAG
591504 SRS0010186
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
GANAPATI
KEDAREPPA
MANDROLI
NA
TQ-GOKAK DIST-BELGAUM
INDIA NEAR GANDHI
KARNATAKA
CHOWK A/P-MUDALGI
HUKERI
KARNATAKA
591312 SRS0090519
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
KAUSHLENDRAKUMAR
NA
C/O SRI RAJENDRA PRASAD
INDIA B D O PROFESSOR
BIHAR COLONY GARHPAR
BIHARSHARIF
WARD NO 14 MIHARSHARIF BIHAR
803101 SRS9500139
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SAUNSHI
SHAMBULINGAPPA
GADGEPPA
GADGEPPA
ONION MERCHANT, AINDIA
P M C MARKETKARNATAKA
YARD, HUBLI DHARWAD HUBLI
580020 SRS0001320
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
TILAGANJI
SIDDAPPA
FAKEERAPPA FAKEERAPPA
SHOP NO. B-9, APMCINDIA
YARD, AMARGOL
KARNATAKA
HUBLI DHARWAD
HUBLI
580020 SRS0004003
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
BOMMANNAVAR
VEERANGAOUDA
FAKKIRAPPA FAKKIRAPPA
GUDIKOTABAGI BAILHONGAL
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0010950
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
JUBEDA
BABUSAB
TASED
NA
C/O A S PATHAN ZIDDI
INDIA
GALLI AT POSTKARNATAKA
MUNAVALLI TQ SAUNDATTI
BAILHONGAL
DIST BELGAUM
591117 SRS0090626
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
SANIKOPPA MALLIKARJUN BASAPPA
BASAPPA
C/O SANIKOP KRISHI INDIA
UDYOG SOMAWAR
KARNATAKA
PETH KITTUR TAL BAILHONGAL
BELGAUM
DIST BELGAUM
SRS0001060
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
HABIB
SURESH
ANNASA
ANNASA
C/O. A T HABIB & CO.INDIA
ONION POTATOKARNATAKA
COMMISSION AGETN, A PDHARWAD
M C YARD, AMARGOL, HUBLI DHARWAD
SRS0001315
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAYKUMAR H
A
A
JAYANAGAR, 1ST CROSS,
INDIA
6TH MAIN KOMAL
KARNATAKA
NIVAS, GANGAVATHI,
KOPPAL
KOPPAL
SRS0001344
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
PATEL
RATANSHI
DEVAJI
DEVAJI
SHRI MAHALAXMI TIMBER,
INDIA NO. 221, GOODS
KARNATAKA
SHED ROAD, BELGAUM
BELGAUM
SRS0002440
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
DEVANAL
VEERASANGAPPA
RUDRAPPA
RUDRAPPA
PLOT NO. 19, VIDYANAGAR
INDIA MRUTYANJAYA
KARNATAKA
NIVAS BAILHONGAL,BELGAUM
BELGAUM
SRS0006065
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
JOSHI
NARAYAN
KRISHNAJI
KRISHNAJI
PT: SURASHETTIKOPPA
INDIA
NAGANUR KALGHATAGI
KARNATAKADHARWAD
DHARWAD
SRS0008237
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
NANNESABANNAVAR
DAVALSAB
MODINSAB
MODINSAB
KOTUR(D) DHARWADINDIA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0001353
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
SHINDE
DATTATREYA DHONDIBA
DHONDIBA
BENACHI DHARWADINDIA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0001457
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
SALLAKE
LAKSHMANRAOSHIVAJIRAO
SHIVAJIRAO
KELAGERI DHARWADINDIA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0002486
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
MUTALIKDESAIRANGARAO
BHIMARAO
BHIMARAO
WRITER GALLI, DHARWAD
INDIA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0003521
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
HIREMATH
VIMALADEVI SHRIKANTHAYYASHRIKANTHAYYA
SWASATI APATMENTS,
INDIA
NO. 32, KELGERI
KARNATAKA
ROAD, DHARWAD
DHARWAD
580001 SRS0004487
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
KAVALI
SHIDRAMAPPA NEELAPPA
NEELAPPA
KAVALGERI DHARWAD
INDIA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0005233
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
ABBAR
SHRISHAIL
BALAPPA
BALAPPA
TADAKOD DHARWADINDIA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0007434
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
JIDDIMANI
RAMARAYA
FAKEERAPPA FAKEERAPPA
MUTTALAMURI HALIYAL
INDIA
DHARWAD KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0008544
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
MONI
ISHWARAPPA CHANNAPPA CHANNAPPA
NAGANUR KALGHATAGI
INDIA
DHARWAD KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0008714
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
CHINCHORE GIRISH
SHANKARAO SHANKAR
RAO
MARATHA COLONY SHIVAPPA
INDIA
CHAWL
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580001 SRS0090513
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
CHIKKAMATH BASAYYA
RACHAYYA
RACHAYYA
B R CHIKKAMATH AKKIHOND
INDIA HUBLI DHARWAD
KARNATAKA
HUBLI
580020 SRS0000064
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
PALATANKAR VIJAY
ANAND
ANAND
C/O V A PALATANKARINDIA
AKKIHOND HUBLI
KARNATAKA
DHARWAD
HUBLI
580020 SRS0000224
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
PATIL
MANGALA
VEERNAGOUDA VEERNAGOUDA
M V PATIL, PATIL GALLI
INDIA
, VIDYANAGAR,
KARNATAKA
HUBLI DHARWAD
HUBLI
580020 SRS0000735
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
D
AJITHA
BHASKARA NAIDU
DADDALA
2 808/3B K R PALLI PADMAVATHI
INDIA
NAGAR
ANDHRA
CHITTOOR
PRADESH
ANDHRA PRADESH
CHITTOOR
INDIA
517001 IN30226912618183
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
SASI
KUMAR
P
ADENNA
PASAM
D NO 23 1801/A SANJAY
INDIA
GANDHI NAGAR
ANDHRA
NEARPRADESH
INDUSTRIAL ESTATE
CHITTOOR
CHITTOOR ANDRA PRADESH
517001 IN30051317376423
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
DUGANAPALLIREDDY
SIVA MOHAN REDDY
LAKSHMANA REDDY
DUGANAPALLI REDDY
7/39/7 CROSS ROAD INDIA
KALIKIRI CHITTOOR
ANDHRA
DT KALIKIRI
PRADESH
ANDHRA PRADESH
CHANDRAGIRI
INDIA
517234 IN30226913350179
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
G
SADASIVA
PRASAD
MUNASWAMYGANDIKOTA
23 136 NAGAPALYAMINDIA
PUNGANUR ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
PRADESH
INDIA CHANDRAGIRI
517247 IN30226912509484
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
Y
NATARAJA
YADALAM
NANJAIAH
HOUSE NO 5 70 KANDUKURU
INDIA ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
PRADESH
INDIA
MADANAPALLE
517391 IN30226912586914
Amount for unclaimed and unpaid dividend
39.00 03-DEC-2018
R
GOPINADHA REDDY
R
NARAYANA REDDY
JOULI STREET PALAMANER
INDIA CHITTOOR
ANDHRA
DIST PRADESH
PALAMNER
517408 IN30232410359804
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
NAGESWARIGH
HEMAGIRIGV
NO.17.81, JAVILI STREET
INDIAPALAMANER
ANDHRA PRADESH
PALAMNER
517408 IN30169610371912
Amount for unclaimed and unpaid994.00
dividend
03-DEC-2018
PASUPARTHY DWARAKANATH
NA
169 T P AREA TIRUPATI
INDIA
CHITTOOR ANDHRA PRADESH
TIRUPATI
517501 IN30023911992377
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B
MADHAVA
SAISARAN
VENKATASUBBAIAH
BEEGALA
DOOR NO 64 G CAR STREET
INDIA TIRUPATIANDHRA
ANDHRAPRADESH
PRADESH INDIA TIRUPATI
517501 IN30226913210865
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
K
A
RIYAZALI
A
JABBAR
KAMBAM
3 6 151 KATIKARANGADI
INDIASTREET TIRUPATI
ANDHRA PRADESH
TIRUPATI
517501 IN30102221486162
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PRAKASH
KP
PRABHAKARAN
NAIR
KN
INSPECTOR CISF TIRUPATI
INDIA AIRPORT RENIGUNTA
ANDHRA PRADESH
P O CHITTOORTIRUPATI
DIST ANDHRA PRADESH
517520 IN30023910656866
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MADDELA
SUDHAKAR
MADDELA
AUDINARAYANA
NO 18/42 GOWRI NAGAR
INDIA3RD STREETANDHRA
RENIGUNTA
PRADESH
TIRUPATI
517520 IN30023913333967
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
P
JAYA
SANKAR
PUVENDULA VENKATARATHNAM
1 13 A PALLMANGALAM
INDIA
UTHARPU KANDRIGA
ANDHRA PRADESH
NARAAYANAVANAM
TIRUPATI
MANDAL CHITTOOR
517551 IN30154930851731
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
JYOTHI
KUMARC
BOJA
RAJU
6/P/79, SHIVA GIRI MAJARA
INDIA S.R.KANDRIGA
ANDHRA
VILLAGE
PRADESH
AND POST PUTTUR
SATYA VEDU
CTR
517589 IN30169610175012
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SANKAR
NARAYANA
KASULA
RAMA
SWAMY
KASULA
CO ASWINI OIL TRADER
INDIA
MANDYA BAZAR
ANDHRA
SHNOPRADESH
NO 13 228A KURNOOL
KURNOOL
518001 IN30307710118292
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
S
BHAGYAVATHI BAI
PAKHEERSN SINGH
44/104, 1ST FLOOR,AMBIKA
INDIA SISHU VIHAR
ANDHRA
GURUMURTHI
PRADESH HOUSE,KURNOOL
3RD LINE, PRAKASH NAGAR, KURNOOL, 518001
A.P., KURNOOL,
IN30226911263124
ANDHRA PRADESH
Amount for unclaimed and unpaid dividend
49.00 03-DEC-2018
MEDUM
GOUTHAM
NA
H NO 1-333 MEDAM INDIA
STREET, KURNOOL,
ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
PRADESH
KURNOOL
518001 IN30226911347371
Amount for unclaimed and unpaid133.00
dividend
03-DEC-2018
USHANATH
C
V
S MANJUNATH 67 - 6, VISWESWARAIAH
INDIA
STREET SAI SREE
ANDHRA
CASTLE,FLATNO.102
PRADESH
BEHIND
KURNOOL
HAJIRA COLLEGE,KURNOOL
518001 IN30023911450210
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DAVID
K
R SUPPOGU
NA
MR K R SUPPOGU DAVID
INDIA
D NO MIG 39
ANDHRA
DOCTORS
PRADESH
COLONY BCAMP
KURNOOL
P O KURNOOL ANDHRA PRADESH
518002 IN30021415241014
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
YAJAMANAM JAYACHANDRA
LATEYSREERAMULU
FLAT NO 25 C/O DR BHAVANI
INDIA PRASADANDHRA
CLINIC GAYATHRI
PRADESH ESTATES
KURNOOL
KURNOOL
518002 IN30102220474119
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
Y
OBUL
REDDY
Y
KRISHNA
REDDY
H NO 50/764 1 DEVAINDIA
NAGAR KURNOOL
ANDHRA PRADESH
KURNOOL
518002 IN30102221326125
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
REDDEPPA
VATIKALI
SIDDAIAH
VATIKALI
APTWR JR COLLEGE SSLMPTS
INDIA
SRISAILAM
ANDHRA
MD, PRADESH
KURNOOL DT KURNOOL
518102 IN30169611496329
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
K
MANOHARA REDDY
BALAVENKATAREDDY
KASIREDDY
NO 1-117 RAGHAVA RAJAPURAM
INDIA
GUNDLA
ANDHRA
SINGAVARAM
PRADESH OWK KURNOOL
KURNOOL ANDHRA PRADESH
518124 IN30021415881993
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
G
VIJAYA
BHARATHI
VENKATA
REDDY
VANAM
KANALA POST SANJAMALA
INDIA MDL KOILAKUNTLA
ANDHRA PRADESH
TQ KURNOOL KURNOOL
518165 IN30290244276762
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
CHUNCHU
SUGUNA
SOMA
BRAHMANANDAM
H NO 6/305 29 A LAKSHMINARAYANA
INDIA
ANDHRA
WARD NO
PRADESH
6 ADONI ADONI
ADONI
518301 IN30177417189535
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
JAGADISWARAGOUD
MUNDARINTI BASAVANA GOUD
MUNDARINTI
H NO 1/70 MANTRALAYAM
INDIA YEMMIGANUR
ANDHRA PRADESH
ADONI
518345 IN30169612182186
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PRAKASH
REDDY
K
REDDY
K
N
NO 1 166 2 O C COLONY
INDIA
SADAPURAMANDHRA
V MANDAGIRI
PRADESH
POST ADONI
ADONI
M KURNOOL DIST ANDHRA PRADESH 518380 IN30307710314717
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
V
VINEELA
REDDY
V
PRATAP
REDDY
2-388 NK ROAD NANDYAL
INDIA
ANDHRA PRADESH
NANDYAL
518501 IN30232410328022
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
KALVA
KALAVATHI
NA
H NO 79/22-B KRISHNA
INDIA
NAGAR KURNOOL
ANDHRA
KURNOOL
PRADESH
NANDYAL
518502 IN30286310166658
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GELIVI
VENKATA
KRISHNA
G
SESHAIAH
H NO 5-9-8 MAIN BAZAR
INDIA
ALLAGADDAANDHRA
TOWN KURNOOL
PRADESH
ALLA GADDA
518543 IN30039416057219
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
SRINIVASA
RAO
MAYA
NARASIMHA RAO
MAYA
D NO 19 8 15A KAMSALIPETA
INDIA OLD POST
ANDHRA
OFFICEPRADESH
ROAD WARD 22VIJAYAWADA
VIJAYAWADA ANDHRA PRADESH
520001 IN30051319493090
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VINNAKOTA RAMAKRISHNA RAJU
NA
S/O HANUMANTHA RAO,
INDIA33-12-9A, KADIYALAVARIST,
ANDHRA PRADESH
SEETARAMAPURAM,
VIJAYAWADAVIJAYAWADA ANDHRA PRADESH
520002 IN30021415968874
Amount for unclaimed and unpaid225.00
dividend
03-DEC-2018
DINESH
SINGH
B
NA
H NO 24/11/1/14 BAVAJIPET
INDIA 2ND LINE
ANDHRA
NR DURGA
PRADESH
TEMPLE VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
ANDHRA PRADESH,INDIA
520003 IN30290247906543
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
SRIKAR
S
NA
AF-2, MY HOME COMPLEX
INDIA BESIDE S RANDHRA
R COMPLEX
PRADESH
VIJAYAWADAVIJAYAWADA
ANDHRA PRADESH
520004 IN30226912141776
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
K
PURNACHANDRA
BABU
LAKSHMANACHARYULU
KOGANTI
FLAT NO 4/A SRI SURYA
INDIA
ENCLAVE A SANDHRA
RAO ST MARUTHI
PRADESHNAGAR VIJAYAWADA ANDHRA PRADESH
520004 IN30051314824312
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
DEEPAK
P
KRISHNAN
NA
18 90 SOUPARNIKA KALPANE
INDIA KULSHEKAR
ANDHRA
MANGALORE
PRADESH KARNATAKA,INDIA
VIJAYAWADA
520005 IN30290249864312
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
G
VENKATA
RAMBABU
GARIKIPATI NAGESWARA RAO
20.8/1.3 AYODHYA NAGAR
INDIA VIJAYAWADA
ANDHRA
VIJAYAWADA
PRADESH
VIJAYAWADA
520010 IN30023912378373
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SOMISETTY VENKATESWARLU
NARAYANA
8-73/2 DEENADAYAL INDIA
ROAD NAGAYALANKA
ANDHRA
KRISHNA
PRADESH
DT
AVANIGADDA
521120 IN30039415632915
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
CH
KOTESWARA RAO
VEERA
PRASAD
CHINTHOTI
DNO.9/62 CHANDARLAPADU
INDIA (VILLAGE)
ANDHRA
CHANDARALAPADU
PRADESH
( POST
JAGGAYAPETH
/MANDAL) KRISHNA DIST
521182 IN30023913038694
Amount for unclaimed and unpaid295.00
dividend
03-DEC-2018
T
KOTESWARA RAO
NA
NANDIGAMA ST NANDIGAMA
INDIA
V NANDIGAMA
ANDHRA U
PRADESH
P NANDIGAMANANDIGAMA
M KRISHNA DT NANDIGAMA ANDHRA PRADESH
521185 IN30021415153194
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MIDDE
MAHESWARA RAO
NA
H NO 1-87/1 PARVATHAPURAM
INDIA
KOTHURU
ANDHRA
BAZAR
PRADESH
KRISHNA DT NUZVID
KRISHNA ANDHRA PRADESH
521215 IN30021414920775
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
JUVVANAPUDIRATNAKARA RAO
BHASKARA RAO
JUVVANAPUDI
9-222 VISSANNAPET INDIA
KRISHNA DT VISSANNAPETA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
NUZVID
521215 IN30021415661018
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KANCHARLA RAJENDRA
PRASAD
NA
D NO 6-103-A APPARAOPETTAH
INDIA
PEDAPUTLAPUDI
ANDHRA PRADESH
AREA KRISHNA
TIRUVURU
KRISHNA ANDHRA PRADESH
521263 IN30021415333983
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PARDHA
SARADHI
GUMMADI
NA
D.NO-17/9-2, MANDAPADU,
INDIA GUDIVADA,
ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
PRADESH GUDIVADA
521301 IN30226911150860
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
B
A
KOMALESWARI RADHAKISHNAMURTHY
CHALLAGULLA
H NO 1/608 3A RITESET
INDIA
AUTO NAGARANDHRA
GUDIVADA
PRADESH
GUDIVADA ANDHRA
GUDIVADA
PRADESH INDIA
521301 IN30226913396649
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
N
B
S VARA PRASADNA
17/261 MANDAPADUINDIA
VINAYAKAGUDIANDHRA
WARD NO
PRADESH
17 GUDIVADAGUDIVADA
521301 IN30039417308390
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
PRAKASH
BABU
DASARI
NA
H NO 17/274 SLATERPET
INDIAGUDIVADA ANDHRA PRADESH
GUDIVADA
521301 IN30039417526665
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
GUNTURU
SRINIVASU
VENKATARAMAIAH
GUNTURU
16/256 7 2 SATYANARAYANA
INDIA PUR WARD
ANDHRA
16 KRISHNA
PRADESH
DISTRICT GUDIVADA
521301 IN30154933248643
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KOLLA
LALITHA
KOLLA
CHANDRASEKHARA
RAO
H NO 4-133-2 OLD REGISTRAR
INDIA
OFFICEANDHRA
ROAD BANTUMILI
PRADESH KRISHNA
GUDIVADA
521324 IN30039417326615
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
NALLAGACHU P
NVS
PANDU
RANGA
RAO NALLAGACHUH NO 2 -84 C KONDANGI
INDIAKRISHNA DIST
ANDHRA PRADESH
KAIKALUR
521344 IN30039416134516
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
RAJAN
CHAUDHARY
DAYARAM CHAUDHARY
VILL AND PO MUNDERWA
INDIA BASTI UTTAR PRADESH
BASTI
272178 IN30290244977617
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VISHNU
SRIVASTAVA
NA
VILLAGE DHAURAHRA
INDIA
POST BHAWANI
UTTAR
GANJ
PRADESH
DISTT........SIDDHARTH
BASTI NAGAR
272189 IN30070810541926
Amount for unclaimed and unpaid dividend
49.00 03-DEC-2018
NEETA
SINGH
SHRI
R
P SINGH
C/O SHEO BIHARI SINGH
INDIA
NEAR JESUSUTTAR
AND MERY
PRADESH
SCHOOL TULSIPARK,
BASTI BALRAMPUR
272201 IN30133018917819
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MISHRI
LAL
NA
VILL AND PO BAHADURPUR
INDIA BASTI UTTAR PRADESH
BASTI
272302 IN30267935738328
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
RAKESH
KUMAR
NA
VILL AMKOTWA POSTINDIA
LAKHPEDA GUNJ
KARNATAKA
LAKHIMPUR KHERI (UP) KHERI
272701 IN30155721587935
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ARVIND
KUMAR
PATHAK
NA
C/O AJAY COMMERCIAL
INDIA
INSTITUTE GORAKHNATH
UTTAR PRADESH
ROAD UNDERGORAKHPUR
OVER BRIDGE GORAKHPUR
273001 IN30112715430732
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
SADANANDA PANDEY
KRISHAN
KUMAR
PANDEY
24 PA BHARAVALIYA INDIA
KHURDA GORAKHPUR
UTTAR PRADESH
GORAKHPUR
273001 IN30177416547910
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IRFANULLAH
SUBHANULLAH
BASANTPUR KHAS NEAR
INDIA
MACHLI MANDI
UTTAR
BACK
PRADESH
GALI PS RAJGHAT
GORAKHPUR
POST GEETA PRESS GORAKHPUR
273001 IN30133019536625
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
NAND
KISHORE
GUPTA
NA
VILL NAUDA POST LALINDIA
PUR TIKAR GORAKHPUR
UTTAR PRADESH
GORAKHPUR
273001 IN30133019577631
Amount for unclaimed and unpaid211.00
dividend
03-DEC-2018
ASHUTOSH SHAHI
NA
C 184 MALVIYA NAGAR
INDIA
SINGHARIYA UTTAR
GORAKHPUR
PRADESH
UTTAR PRADESH
GORAKHPUR
273001 IN30051320058657
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
KAMAL
SINGH
ROOP
SINGH
C/O SARAF TRADINGINDIA
CO GANDHI NAGAR
UTTAR
GOLGHAR
PRADESH
NEAR SARAFGORAKHPUR
HOSPITAL GORAKHPUR
273001 IN30155720127238
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MOHD
TARIQ
MOHIBULLAH
BRIGHT STUDENT CENTRE
INDIA BUXIPUR, UTTAR
GORAKHPUR
PRADESH
GORAKHPUR
273001 IN30133020300182
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
ANOOP
KUMAR
TRIPATHI
SURYA
PRAKASH
TRIPATHI
H NO 265 NIRALA NAGAR
INDIABASHARATPUR
UTTAR
LAVKUSH
PRADESH
BALVIDYA MANDIR
GORAKHPUR
GORAKHPUR UTTER PRADESH 273004 IN30051317762719
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
KESHAVA
PRASAD
AGRAWAL
SHRI
MAHABIR
AGRAWAL
SHREE SECURITIES DCM
INDIA
KATRA, GITAUTTAR
PRESS ROAD
PRADESH
GORAKHPURGORAKHPUR
U.P.
273005 IN30165310008469
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
RAJ
KUMAR
GULAB
CHAND
GUPTA
M/S SEWA MEDICAL INDIA
HALL RIKAN GANJ
UTTAR
LALDIGGI
PRADESH
CHOWK GORAKHPUR
GORAKHPUR
273005 IN30133019536617
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
GIRDHARI
LAL
AGRAWAL
KANHAIYA LAL
AGRAWAL
GIRDHARI LAL AGRAWAL
INDIAS/O KANHAIYA
UTTAR
LALPRADESH
AGRAWAL MOHADDIPUR
GORAKHPUR
NORTH GORAKHPUR UP
273008 IN30112716621515
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KAMALAWATI PANDEY
AWADHESH PANDEY
BACK OF THE HAPPY INDIA
SCHOOL NEAR RAMGARH
UTTAR PRADESH
TAL MOHADDIPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR UP
273008 IN30133018927283
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ASHISH
KUMAR
SINHA
RAVINDRA KUMAR
SINHA
C/102/583 RAM KRISHAN
INDIABHAWAN PRABHAT
UTTAR PRADESH
GALI MOHADDIPUR
GORAKHPUR
NEAR RAM MANDIR GORAKHPUR UTTAR
273008
PRADESH
IN30051319714177
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
SURENDRA NATH
DUBEY
BRAHM
DEO
DUBEY
PATTAN NATHMALPUR
INDIA
GORAKHNATH
UTTAR
GORAKHPUR
PRADESH
GORAKHPUR
273015 IN30133018882906
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
MURARI
LAL
GUPTA
LATE
MOTI
LAL
10 NO. BORING NEARINDIA
JUGAL KISHOREUTTAR
JALANPRADESH
GORAKHNATH GORAKHPUR
GORAKHPUR
273015 IN30155720084396
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
SARASWATI SINGH
RAM
RAJ
SHAHI
KAILASHPURI COLONY
INDIA
NEW SHIVPURIUTTAR
COLO PRADESH
NY NEAR TARAMANDAL
GORAKHPUR
BHAGAT CHOWAK TAR AMANDAL GORAKHPUR
273016 IN30051320105703
UTTAR PRADESH
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SURESH
KUMAR
PANDEY
SATYA
DEV
PANDEY
JYOTI NIKETAN BHIKAMPUR
INDIA ROAD DEORIA(U.P)
UTTAR PRADESH
DEORIA
274001 IN30210510318606
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
ANIL
TRIPATHI
SABHAPATI TRIPATHI
HOUSE NO. 512, NEWINDIA
COLONY DAKSHINI
UTTAR
WARD-10
PRADESH
DEORIA UTTAR
DEORIA
PRADESH
274001 IN30148510651305
Amount for unclaimed and unpaid dividend
46.00 03-DEC-2018
RAM
NARAIN
MISHRA
SHREE
DHAR
MISHRA
572/1 TULSI BHAWAN
INDIA
SHASTRI NAGAR
UTTAR
BHIKHAMPUR
PRADESH ROAD DEORIA
DEORIA
UTTAR PRADESH
274001 IN30051312908062
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
LAV
KUMAR
BERNWAL
HIRA
LAL
BERNWAL
HANUMAN MANDIR INDIA
C C ROAD DEORIA
UTTAR PRADESH
DEORIA
274001 IN30039417413755
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAJESH
VERMA
BALINDA
PRASAD
W NO 14 H NO 336 2ND
INDIA
GARULPAR NEW
UTTAR
COLONY
PRADESH
DEORIA
DEORIA
274001 IN30155722092367
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PARMILA
DEVI
KHETAN
JEEVAN
PRASAD
SARAF
SAHABGANJ SOUTH NEAR
INDIAPUNJAB NATIONAL
UTTAR PRADESH
BANK MAIN BRANCH,
DEORIA
PADRAUNA KUSHINAGAR (U.P)
274304 IN30176610096073
Amount for unclaimed and unpaid185.00
dividend
03-DEC-2018
BRIJESH
KUMAR
GOEL
PURUSHOTTAM
PRASAD
GOEL
GOEL BRIJESH & ASSOCIATS
INDIA OMKAR MANJUSA
UTTAR PRADESH
KATRA PADRAUNA
DEORIA
KUSHINAGAR (U.P)
274304 IN30176610096799
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
MANJARI
KHAITAN
SHIV
KUMAR
BHUWALKA
PADRAUNA NEAR PUNJAB
INDIA NATIONALUTTAR
BANK MAIN
PRADESH
BRANCH KUSHINAGAR
DEORIA (U.P)
274304 IN30176610099716
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
NAGENDRA KUMAR
TIWARI
BHAW
NATH
TIWARI
VILLAGE KARCHO POST
INDIA
OFFICE NADOALI
UTTAR
TEHSIL
PRADESH
SALEMPUR DEORIA
DEORIA
274501 IN30169612084397
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SHIV
KUMAR
PANDEY
GIRISH
PANDEY
TUBEWELL COLONY SALEM
INDIA PUR DEORIA
UTTAR
(U.P.)
PRADESH
DEORIA
274509 IN30341110002069
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
RAJAN
NA
CHMRAUTI DOHARIGHAT
INDIAMAU MAUUTTAR
UP PRADESH
BHEANJAN
275303 IN30021415223385
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
RAJESH
KUMAR
PURAN
MAL
BARAGONW GHOSI NEAR
INDIABUS STANDUTTAR
MAU PRADESH
UTTAR PRADESH BHEANJAN
275304 IN30051317837525
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
PANKAJ
JI
VERMA
BHUPENDRA KUMAR
VERMA
97, ARAZIBAGH AZAMGARH,
INDIA U.P. UTTAR PRADESH
AZAMGARH
276001 IN30020610987677
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RADHIKA
PRASAD
MAHGI
RAM
VILL AND POST - JAMALPUR
INDIA SADAR, PALHNI,
UTTAR PRADESH
AZAMGARH DISTT,AZAMGARH
AZAMGARH, UTTAR PRADESH
276001 IN30020610998151
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
DEONATH
RAM
BIHARI
RAM
VILL- LACHIRAMPUR INDIA
POST- HEERA PATTI
UTTAR
DISTTPRADESH
AZAMGARH AZAMGARH
276001 IN30020611005789
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHARDA
GUPTA
SUJIT
KUMAR
RAI
ANOOP
HARI
PRAKASH
JAISWAL
MORMUKUK AGARWAL
RUKMA
DEVI
LOHIA
TANU
GUPTA
LAXMI
KANT
SHARMA
RAJ
VERMA
KAMLESH
PAYAL
RAMESH
CHANDRA
GUPTA
RAVINDRA
KUMAR
YADAV
PSS
ANJANI
KUMAR
LATA
SHANKAR
BADRIKE
KALPANA
S
SHETTY
RAJU
APPASAHEB
BHAGATE
ABHINANDAN APPASAHEB
IRSALE
GORE
SUHAS
SHANKAR
CHANDRAKANTAPPA
KHOT
SAGAR
N
KOLHAPURE
AVINASH
BALRAM
LALWANI
SHRIKANT
BHAUSAHEB CHOUGULE
ANNASO
KUBER
CHOUGULE
NANDALAL KARSAN
BHAGAT
SATISH
BABURAO
CHOUGALE
NAMRATA
RAMCHANDRA CHODANKAR
DEEPAK
RAGHUNATH PATIL
GUNDOPANT RAGHUNATH DESHPANDE
SUNIL
VITHAL
GAVANKAR
SANTOSH
BHIKAJI
MORBALE
NIRMALA
JINDATTA
THOTE
SUNIL
SURENDRA
RUKADE
SANJAY
DAGADU
KARANDE
VISHAL
TALAP
RAJENDRA
RAKATE
NAGNATH
SHIVAJI
MALI
SANTOSH
ANANDA
SHINDE
REKHA
KRISHNATH
YADAV
DEEPAK
RAJARAM
PATIL
SURESH
ANNA
PIMPALE
AMRUTSAGARPANDURANG THORAT
ASHOK
MISHRILAL
BOTHARA
SHRIKANT
BHIMARAO
NAVALE
PATIL
SURESH
GANPATRAO
PRASHANT
SITARAM
RANKHAMBE
VINAYAK
JOSHI
SANDIP
RAJARAM
KOSHTI
SUNITA
V
HALINGALE
MANSOORALI HANAGI
NARENDRA VIJAY
JADHAV
SHANKAR
GURAPPA
MIRAJE
SATISH
VILAS
KHADE
ASHOK
D
PUTTEWAR
VIJAY
MANE
REVATI
PISE
KANT
SHAMACHARYAKATTI
PRAKASH
ANNASO
AITWADE
NAVID
SHAIKH
PRAVIN
ANANDA
RAJMANE
BABAR
SANGRAM
SURESH
MANOHAR
VISHNU
NAYAK
RAMCHANDRAMAHADEV
DESHPANDE
SHIVPUJAN RAM
NA
RAM
SEVAK
KANHAIYA LAL
JAISWAL
NA
SH
NATH
MAL LOHIA
KAILASH
CHAND
DATT
NA
MAHESH
CHANDRA
VERMA
VIRENDRA SINGH
CHATURVEDI PANKAJ
LAL
CHAND
NA
NA
BHUPAL
BHAU
HERWADE
NA
APPASAHEB BHUJAPPA
BHAGATE
APPASAHEB KALLAPA
IRSALE
SHANKAR
DATTATRAY GORE
APPA
PARISA
KHOT
N
T
KOLHAPURE
BALRAM
HARBAKSHRAYLALWANI
BHAUSAHEB ANNA
CHOUGULE
KUBER
ANNASO
CHOUGULE
KARSAN
R
BHAGAT
BABURAO
RAU
CHOUGALE
RAMCHANDRAVITTHAL
CHODANKAR
RAGHUNATH SHANKAR
PATIL
RAGHUNATH G
DESHPANDE
NA
BHIKAJI
LAXMAN
MORBALE
JINDATTA
ANNA
THOTE
SURENDRA SHRIPAL
RUKADE
NA
JAGANNATH
SAMBHJI
NA
NA
NA
RAJARAM
NARAYAN
PATIL
ANNA
MARUTI
PIMPALE
NA
MISHRILAL
BHIMARAO BAPU
NAVALE
GANPATRAO PARSU
PATIL
SITARAM
DAMODAR
RANKHAMBE
YASHWANT
RAJARAM
SHIVRUDRA KOSHTI
KUMAR
DEVGONDA PATIL
DAWELSAB HUSSAINSAB HANAGI
VIJAY
NARAYAN
JADHAV
GURAPPA
KALLAPPA
MIRAJE
VILAS
TAYAPPA
KHADE
NA
VISHWANATH
VIJAY
SHAMACHARYA
SHRINIVASACHARYA
KATTI
ANNASO
LAGMANNA AITWADE
KHUDBUDDIN
ANANDA
RAJMANE
SURESH
SADASHIV
BABAR
NA
NA
MATWAR GANJ BESIDES
INDIA
BADA DEV TEMPLE
UTTAR AZAMGARH
PRADESH UTTARAZAMGARH
PRADESH,INDIA
276001 IN30290248531412
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VILL AND PO SARAY MOHAN
INDIA PS-BAROAHA
UTTARDISTT.AZAMGARH
PRADESH
AZAMGARH
276303 IN30020610993583
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VILL AND POST. THEKMA
INDIAAZAMGARHUTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
AZAMGARH
276303 IN30020611009281
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
VILL AND PO THEKMAINDIA
AZAMGARH UTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
AZAMGARH
276303 IN30020611013616
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAY NAGAR MOHALI
INDIA
ROAD MATHURA
UTTAR
UP PRADESH
MATHURA
281001 IN30262010033708
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ROOM NO - 93 VEISHYA
INDIA
ASHRAM GANDHI
UTTARMARG,
PRADESH
VRINDAVAN, MATHURA UTTAR PRADESH
281001 IN30020610929254
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
KOYALA WALI GALI - INDIA
232 - B DALPAT KHIRKI
UTTAR MATHURA
PRADESH UTTAR PRADESH
MATHURA
281001 IN30020610975256
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
48 VIJAY NAGAR MAHOLI
INDIAROAD MATHURA
UTTAR PRADESH
MATHURA
281001 IN30177416480902
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
1830 GALI RAMPAL MANDI
INDIA RAM DASUTTAR
MATHURA
PRADESH
MATHURA
281001 IN30155722165761
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KRISHNA KUNJ NEARINDIA
RAM BHAWAN UTTAR
BHARATPUR
PRADESH
GATE MATHURA
MATHURA
MATHURA
281001 IN30115125036771
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
399 GUJRANA GALI ININDIA
FRONT OF KAUTWALI
UTTAR PRADESH
ROAD MATHURA MATHURA
281001 IN30267935754054
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
GALI MANOHAR LAL INDIA
MANDI RAM DAS
UTTAR
MATHURA
PRADESH
MATHURA
281001 IN30290243447726
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
TOO7144 /1 CORPS GRID
INDIASIGNAL 15683335X
UTTAR PRADESH
REGIMENT AREN 56
MATHURA
APO MATHURA UTTAR PRADESH,INDIA 281001 IN30290247446167
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
EMP NO 15673531 K INDIA
I CARD NO E147509
UTTAR
1 CORPS
PRADESH
GRID SIG REGT
MATHURA
AREN C/O 56 APO MATHURA UTTAR PRADESH,INDIA
281001 IN30290248485690
Amount for unclaimed and unpaid280.00
dividend
03-DEC-2018
7/89, MOTE TALE, ICHALKARANJI,
INDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416115 IN30226911564926
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
FLAT NO 3 RAHUL B APPT
INDIAAWADE NAGAR
MAHARASHTRA
ICHALKARANJI MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416115 IN30021411883965
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VERDHMAN CHOWK INDIA
ICHALKARANJI MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416115 IN30177413213952
Amount for unclaimed and unpaid170.00
dividend
03-DEC-2018
VASUNDHARA 17 439INDIA
PANCHVAT TOKJ
MAHARASHTRA
ICHALKARANJI MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416115 IN30051314627327
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
4/64 TILAK ROAD ICHALKARANJI
INDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416115 IN30051318603073
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
W NO 9, R S NO 644 1103,12A
INDIA
39A ADINATH
MAHARASHTRA
HSG SOCIETY,SAHAKAR
ICHALKARANJI
NAGAR ICHALKARANJI, KOLHAPUR 416115 IN30133018719987
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
16/43 SAMBHAJI CHOWK
INDIAHULGESHWARI
MAHARASHTRA
M NEAR IMANI GADI WORK
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI MAHARASHTRA
416115 IN30051319113488
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PLOT NO 39/3 NEAR SAI
INDIA
MANDIR GANDHI
MAHARASHTRA
TAL- KARVEER KOLHAPUR
ICHALKARANJI
KOLHAPUR
416119 IN30311610726438
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT POST TARDAL TALINDIA
HATKANANGALE
MAHARASHTRA
TARDAL TARDAL
ICHALKARANJI
416121 IN30021413889595
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NR GRAMPANCHAYAT
INDIA
UDGAON TAL SHIROL
MAHARASHTRA
KOLHAPUR
ICHALKARANJI
416136 IN30177416548289
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT SABALEWADI POST
INDIA
KHUPIRE TAL KARVEER
MAHARASHTRA
KOLHAPUR
ICHALKARANJI
416205 IN30039417541099
Amount for unclaimed and unpaid265.00
dividend
03-DEC-2018
A/P MAJGAON TAL PANHALA
INDIA DIST KOLHAPUR
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA,INDIA
ICHALKARANJI
416205 IN30290249388226
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NAMRATA BUNGLOWINDIA
NEAR MAHADEV
MAHARASHTRA
TEMPLE SAROJINI COLONY
ICHALKARANJI
A/P GARGOTI TAL BHUDARGAD KOLHAPUR
416209 IN30051312757587
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
221 KUMBHAR GALLIINDIA
BAMBAVADE GRAM
MAHARASHTRA
SANGLI
ICHALKARANJI
416213 IN30177416511347
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
SENAPATI KAPSHI TAL
INDIA
KAGAL KAGALMAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416218 IN30177412832450
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 123-2, MAHATMAINDIA
GANDHI ROADMAHARASHTRA
MURUGUD, M GANDHI ROAD
ICHALKARANJI
PATIL COLONY, KAPASHI ROAD KOLHAPUR,
416219MAHARASHTRA
IN30189510946232
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
AT POST NIDHORI TALINDIA
KAGAL DIST KOLHAPUR
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416219 IN30021414908255
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A/P ASHTA TAL WALVA
INDIA
DIST SANGLI MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416301 IN30177413232958
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
714 KADAM VES CHOWK
INDIA
ASHTA TAL WALVA
MAHARASHTRA
SANGLI
ICHALKARANJI
416301 IN30177415510506
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
A/P ASHTA TAL WALWA
INDIA
SANGLI
MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416301 IN30177416486698
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
AT PO BAVACHI TAL WALWA
INDIA DIST SANGLI
MAHARASHTRA
WALWA MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416301 IN30051319380482
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
188 2 BAVACHI POKHARNI
INDIA ROADCHYA
MAHARASHTRA
PURVEKADIL V GRAM SACHIV
ICHALKARANJI
BAVACHI TAL VALAVA DIST SANGLI SANGLI
416301 MAHARASHTRA
IN30051319735288
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
22 BIROBA DEVALAY INDIA
MALWADI TAL PALUS
MAHARASHTRA
SANGLI
ICHALKARANJI
416303 IN30177416519265
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
KHANDOBACHI VADIINDIA
TAL PALUS SANGLI
MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416303 IN30177416540121
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
AT CHOPADEWADI POST
INDIA
BHILAWADI MAHARASHTRA
TAL PALUS SANGLI
ICHALKARANJI
416303 IN30177416680951
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
AT POST BISUR TALUKA
INDIA
MIRAJ DIST SANGLI
MAHARASHTRA
BISUR MAHARSHTRA
ICHALKARANJI
416304 IN30051315173375
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1405 HIGH SCHOOL PATHIBHAGACHA
INDIA
MAHARASHTRA
PARASAR K DIGRAJ GRAMICHALKARANJI
KASBE DIGRAJ SANGLI
416305 IN30177416214927
Amount for unclaimed and unpaid dividend
58.00 03-DEC-2018
AP BASTVADE TAL TASGAON
INDIA DIST SANGLI
MAHARASHTRA
TASGAON MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416312 IN30021415305480
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
H NO 86 GURUWAR PETH
INDIA TASGAON MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416312 IN30154917873147
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
A/P WALWA HALBHAG
INDIA
TAL WALWA MAHARASHTRA
SANGLI
ICHALKARANJI
416313 IN30177415680644
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHREE MAHESH BUILDING
INDIA BEHIND SHREE
MAHARASHTRA
GARAGE GOTEWADI ROAD
ICHALKARANJI
TASGAON
416314 IN30048413715076
Amount for unclaimed and unpaid295.00
dividend
03-DEC-2018
A/P MANJARDE TAL TASGAON
INDIA
SANGLI
MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416317 IN30177416643630
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT PO PED TALUKA TASGAON
INDIA
PED MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416321 IN30051318909355
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
155 KAROLI T TEHSIL INDIA
KAVATHEMAHANKAL
MAHARASHTRA
SANGLI
MIRAJ
416405 IN30177416015342
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
497 RAVIWAR PETH MADHAVNAGAR
INDIA
MAHARASHTRA
DIST SANGLI MAHARASHTRA
MIRAJ
416406 IN30021412423404
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
FATIMA BUNGLOW BHARATH
INDIA
NAGAR,
MAHARASHTRA
100 FEET ROAD DARGAHMIRAJ
ROAD, MIRAJ SANGLI, MAHARASHTRA 416410 IN30189510791534
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SAIRAM JADHAVWADA,
INDIA
MIRAJ KILLABHAG,
MAHARASHTRA
MIRAJ, MIRAJ
MIRAJ
416410 IN30226911187707
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
D 7I VAKHARBHAG AREA
INDIA
TIMBAR AREA
MAHARASHTRA
MIRAJ SANGLI MAHARASHTRA
MIRAJ INDIA
416410 IN30226912454256
Amount for unclaimed and unpaid dividend
21.00 03-DEC-2018
WANLESS HOSPITAL JUNIOR
INDIA DOCTORS
MAHARASHTRA
QUTR NO 3 MIRAJ
MIRAJ
416410 IN30177413495739
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KILLA BHAG ,, MIRAJINDIA
MAHARASHTRAMAHARASHTRA
INDIA
MIRAJ
416410 IN30051316632647
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
GORE MALA PANDHARPUR
INDIA ROAD MIRAJ
MAHARASHTRA
DIST SANGLI MIRAJ MAHARASHTRA
MIRAJ
416410 IN30051317934993
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
A/P NEAR LAXMI MARKET
INDIASHIVPARVATI
MAHARASHTRA
APPT 2ND FLOOR FLAT MIRAJ
NO S 1 HINDMATA CHOWK DIST SANGLI MIRAJ
416410
MAHARASHTRA
IN30051318325787
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
H NO 694 SHRINIVASINDIA
VIJAYNAGAR EAST
MAHARASHTRA
WANLESSWADI 416414MIRAJ
TAL MIRAJ DIS SANGLI SANGLI
416414 IN30039416240357
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
4/201 NEAR MANGALDHAM
INDIA ICHALKARANJI
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA INDIA
MIRAJ
416415 IN30226912844094
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
A/P P NO 04 SWAPNNAGARI
INDIA GOVT COLONY
MAHARASHTRA
VISHRAMBAG SANGLI
MIRAJ
DIST SANGLI SANGLI MAHARASHTRA 416415 IN30051319574540
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GEETA SAINAGAR PAILWAN
INDIA HOU SOCMAHARASHTRA
YASHWANTNAGAR SANGLI
SANGLI
416416 IN30177410515347
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
GURUMAULI MSEB ROAD
INDIATANVADE PLOT
MAHARASHTRA
JAVAL VISHRAMBAG SANGLI
SANGLI
416416 IN30311610807594
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
GULMOHAR COLONYINDIA
VIBHAV APARTMENT
MAHARASHTRA
SOUTH SHIVAJI NAGAR
SANGLI
SANGLI
416416 IN30051310963714
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
PLOT NO 1 AAROHI APARTMENT
INDIA
GOVERMENT
MAHARASHTRA
HOUSING COLONY
SANGLI
VISHRAMBAG SANGLI
416416 IN30021411572397
Amount for unclaimed and unpaid dividend
64.00 03-DEC-2018
MANOJ
RUPCHAND
BOHARA
RUPCHAND MANGILAL
BOHARA
42 VAKHARBHAG SANGLI
INDIA
MAHARASHTRA
SANGLI
416416 IN30021411689910
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
MAHADEVAPPA
CHANABASAPPABALLODI
CHANABASAPPA
MALLESHAPPABALLODI
H.NO 86 NEAR NEW PANCHAYAT
INDIA
JANATA
KARNATAKA
FLAT DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30113526714685
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DUNDAPPA NAGAPPA
TOTAGI
NAGAPPA
A
TOTAGI
KUMBARKOPPA AT POST
INDIAARAVATAGIKARNATAKA
TALUK DHARWAD DISTRICT
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30113526717487
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
MANGALESH BALAMUKUNDSHASTRI
JOSHI
B
N
JOSHI
NO 43 OLD TALUKA OFFICE
INDIA GALLI OLDKARNATAKA
TALUKA OFFICE GALLI DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30113526801379
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SAVITRI
RACHAPPA
HUGAR
RACHAPPA IRAPPA
HUGAR
HOSA ONI GULAGANJI
INDIA
KOPPA GULAGANJI
KARNATAKA
KOPPA DHARWAD DHARWAD
580001 IN30113526801668
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VENKATESH DATTATRAYA KALASAPUR
DATTATRAYA KALASAPUR
SRI SAI BUILDING BESIDE
INDIA
BENAKOPPANAVAR
KARNATAKA
CHAWL ATTIKOLLADHARWAD
ROAD NO 4 MALAMADDI DHARWAD 580007 IN30113526821194
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
SMITHA
JAGADISH
HEGADI
JAGADISH
MAHADEVAPPA
HEGADI
NO 17 KAMANKATTIINDIA
DHARWAD DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30113526835964
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
ANANDKUMARN
PATIL
NEELKANTHGOUDA
PATIL
PATIL ELECTRONICS TIKARE
INDIA ROAD DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
580001 IN30192630568645
Amount for unclaimed and unpaid dividend
29.00 03-DEC-2018
BASAPPA
S
MUNDINMANI SHANKARAPPAMUNDINMANI
AMMINBHAVI DHARWAD
INDIA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 IN30192630739834
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
SIRAJ
TASED
MEHEBOOBSAB
SIRAJ M TASED BEHIND
INDIA
INDIAN OVERSEAS
KARNATAKA
BANK 8TH CROSS SAPTAPUR
DHARWAD
DHARWAD
580002 IN30311610037009
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
MAMMADARAFIQ
HASHIMSAB TASED
HASHIMSAB TASED
PATVEGAR GALLI MUNAVALLI
INDIA
SAUNDATTI
KARNATAKA
BELGAUM, KARNATAKA
DHARWAD
580002 IN30189510400509
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
SANTOSH
H
HOSAMANI
NA
PUROHIT NAGAR H NO
INDIA
11 DHARWAD
KARNATAKA
KARNATAKA
DHARWAD
580002 IN30021414428855
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
S
D
KULKARNI
DEVAJI
KULKARNI
55/7 4TH MAIN 2ND INDIA
CROSS RAJATAGIRI
KARNATAKA
DHARWAD DHARWAD DHARWAD
580002 IN30113526472290
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SHIVANAND CHOUGALA
CHANABASAPPA
3rd CROSS, HOUSE NO
INDIA
61 JUGANNAVAR
KARNATAKA
HOUSE SRINAGAR EXTNDHARWAD
DHARWAD, KARNATAKA
580003 IN30189510383855
Amount for unclaimed and unpaid430.00
dividend
03-DEC-2018
ANAND
SREEKANT
BENNI
SHREEKANT KALLAPPA
BENNI
BASAVANAGAR HALIYALA
INDIAROAD DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD,KARNATAKA
DHARWAD
STATE
580003 IN30169611361378
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SANTOSH
B
CHAKRASALI B
R
CHAKRASALI
C/O SANTOSH NIVASINDIA
IIND MAIN SHRINAGAR
KARNATAKA
DHARWAD KARNATAKA
DHARWAD
INDIA
580003 IN30226912271901
Amount for unclaimed and unpaid170.00
dividend
03-DEC-2018
MANOHAR
G
HALLKATTI
GURUSHANTAPPA
HALKATTI
H NO 41 B 5TH MAININDIA
GANDHI NAGARKARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580004 IN30169612007503
Amount for unclaimed and unpaid dividend
95.00 03-DEC-2018
RAMESH
B
DONGAREKARA NA
243 NIVEDITA BLDG KALAGHATAGI
INDIA
ROAD
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580004 IN30177416165683
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
G
VIJAYA
LEELA
G
VENKATESHWAR
RAO
NO8 IST FLOOR KRUPANIDHI
INDIA NEW DSOUZA
KARNATAKA
LAYOUT KEREKODI ROAD
BANGALORE
HOSAKEREHALLI BSK 3RD STAGE BANGALORE
560085 IN30113526751607
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BABU
SOMAPPA
GADADAVAR S
G
GADADAVAR
H NO 151, KERI ONI MADANABHAVI
INDIA
DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
580005 IN30023911669166
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SAVITA
BABU
BAHUGUNI
KRISHNAJI PANDITRAO
SMT SAVITA BABU BAHUGUNI
INDIA
H NO 21
KARNATAKA
SRI PAWAMAN BASAVADHARWAD
COLONY OPP AIRTECH P B ROAD DHARWAD
580005
KARNATAKA
IN30021415180854
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ANAND
M
JADHAV
MADHAVRAORAMACHANDRA
JADHAV
GANGARAM NILAYA INDIA
MRITUYANJAYA KARNATAKA
NAGAR DHARWAD KARNATAKA
DHARWAD
580006 IN30021415431136
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
SAVITRI
HUDDAR
NA
SMT S M HUDDAR SHIVAGANGA
INDIA
C B NAGAR
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580007 IN30311610014445
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHOBHA
V
K
NA
HOUSE NO 61/A/2/12INDIA
KULKARNI LAYOUT
KARNATAKA
OPP PANAN SCHOOL, DHARWAD
BARAKOTI ROAD DHARWAD, KARNATAKA580007 IN30189510415964
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
SOMSHEKAR BACHGOUDAR
SHIVANGODDA
BEHIND TULJABHAVANI
INDIA
TEMPLE SRIRAM
KARNATAKA
NAGAR AJJIKOLLA DHARWAD
DHARWAD
580007 IN30214810453802
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KULKARNI
KASHIBAYI
SOMASHEKHARAPPA
PLOT NO 22 4TH CROSS
INDIA
SHIVGIRI MANJUNATH
KARNATAKA
COLONY DHARWAD
DHARWAD
KARNATAKA
580007 IN30223610515343
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
SUMIT
D
SURYAVANSHI DATTATREYA
PUSHPANJALI BLDG OPP
INDIA
KAMADHENU
KARNATAKA
APT JAMAKHANDI LAYOUT
DHARWAD
NARAYANPUR DHARWAD
580007 IN30214810987405
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
SHIVAPPA
N
ALAGAVADI
NARAYAN
K
ALAGAVADI
AT,POST,RAMAPUR TQ,DHARWAD
INDIA
DIST,DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
580007 IN30023912017752
Amount for unclaimed and unpaid
1400.00
dividend
03-DEC-2018
GANGAPPA S
CHAWAN
SHEDEPPA CHAWAN
AT,GULADAKOPPA POST,TEGUR
INDIA
TAL,DHARWAD
KARNATAKA
DIST,DHARWADDHARWAD
580007 IN30023912201832
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
RANAPPA
PEERAPPA
CHAVHAN
PEERAPPA RANAPPA
CHAVHAN
AT KALLAPUR POST RAMAPUR
INDIA
TAL,DHARWAD
KARNATAKA
DIST,DHARWAD DHARWAD
580007 IN30023912299493
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
GAMANNA T
AMBLI
TIPPANNA M
AMBLI
156,TOWN,/ VILL, RAMAPUR
INDIA TALUK,DHARWAD
KARNATAKA
DIST,DHARWADDHARWAD
580007 IN30023912335630
Amount for unclaimed and unpaid320.00
dividend
03-DEC-2018
BABU
RAMACHANDRAPATIL
RAMACHANDRA
N
PATIL
H NO 30 ALANAVARAINDIA
DHARWAD DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580007 IN30023912402537
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
NAGARAJ
H
BEELAGI
HANUMANTHAPPA
F
BEELAGI
MARATHA COLONY NEAR
INDIAGANAPATHIKARNATAKA
TEMPLE DHARWAD DHARWAD
DHARWAD
580007 IN30023912486942
Amount for unclaimed and unpaid580.00
dividend
03-DEC-2018
BHIMAPPA
N
KAMATAR
NINGAPPA S
KAMATAR
AT,HALE TEGUR POST,TEGUR
INDIA TALUK,DHARWAD
KARNATAKA
DIST,DHARWADDHARWAD
580007 IN30023912509537
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
RUDRAPPA T
MADANABAVI TIPPANNA K
MADANABAVI
AT POST, TEGUR TALUK,
INDIA
DHARWAD DIST,
KARNATAKA
DHARWAD DHARWADDHARWAD
580007 IN30023912510242
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MADIVALAPPASHIVASANKAR INCHAL
SHIVANAIK INCHAL
AT HALETEGUR POSTINDIA
TEGUR DIST,DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580007 IN30023912516447
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
RAJASHEKHARAGOUDA
MAHADEVAGOUDA
PATIL
MAHADEVAGOUDA
PATIL
S/O M Y PATIL SAPATRADI
INDIABUILDING KARNATAKA
OPP RAILWAY STATION ANAND
DHARWAD
NAGAR DHARWAD
580007 IN30113526333260
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAGHAVENDR SHRIPADHRAO KULKARNI
SHRIPADHRAOKULAKARNI
VANASHREE BUILDING
INDIA
GOULIGALLI MAIN
KARNATAKA
ROAD DHARWAD KARNATAKA
DHARWAD
580007 IN30113526746713
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KRISHNAGOUDA
MARIGOUDA
MARIGOUDA H
TIMMANAGOUDARTIMMANAGOUDAR CLASS
INDIA NEAR SAPTAPUR
KARNATAKA
CROSS DHARWAD DHARWAD
DHARWAD
580007 IN30113526769033
Amount for unclaimed and unpaid295.00
dividend
03-DEC-2018
HASENASAHEBP
JAKATI
P
M
JAKATI
ANANT LAXMI BUILDING
INDIA
SALGAVANKAR
KARNATAKA
COMPOUND BEHIND TRIVENI
DHARWAD
BAR SAPTAPUR DHARWAD
580008 IN30311610054132
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
PRAKASH
C
YADAL
CHANNABASAPPA
MAHATMA BASAVESHWAR
INDIA NAGAR KOPPA
KARNATAKA
TANK DHARWAD DHARWAD
580008 IN30214810929582
Amount for unclaimed and unpaid dividend
43.00 03-DEC-2018
MAHADEV
S
BANNIGIDAD SHANKRAPPA NAGAPPA
BANNIGIDAO
C/O SRI S M INAMDAR
INDIA
44, M B NAGAR
KARNATAKA
1ST MAIN, KOPPAD KERI DHARWAD
DHARWAD, KARNATAKA
580008 IN30189510934702
Amount for unclaimed and unpaid325.00
dividend
03-DEC-2018
JAMBANNA BHEEMANNA UNDAVALI
BHEEMANNA KASHEEMANNAUNDAVALI
GOUDER ONI GULAGANJI
INDIAKOPPA DHARWAD
KARNATAKA
KARNATAKA
DHARWAD
580008 IN30169611034518
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
RAMANNA
S
NARVEKAR
S
F
NARVEKAR
AT DIMBAVALLI PO SULIKATTI
INDIA
TQ KALGHATGI
KARNATAKA
DHARWAD, KARNATAKA
DHARWAD
580008 IN30189511115373
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NAGARAJ
DEVARU
HEGADE
DEVARAU
GANAPATI
HEGADE
O O KNNL WALMI BUILDING
INDIA BELUR DHARWAD,
KARNATAKA
KARNATAKA DHARWAD
580008 IN30189511117061
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAGHAVENDRAM
UGARE
MOHANKUMAR
UGARE
C/O MOHANKUMAR INDIA
UGARE OPP . T V
KARNATAKA
TOWER NARAYANPUR DHARWAD
DHARWAD
580008 IN30023911117955
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PRABHU
ANDANAPPA KANAVALLI
NA
H NO.4, KHB COLONYINDIA
M B NAGAR DHARWAD,
KARNATAKA
KARNATAKA INDIA
DHARWAD
580008 IN30226912137356
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
PANCHAYYA R
HONGALMATH RUDRAYYA P
HONGALMATH AT,POST,KELGERI TALUK,DHARWAD
INDIA
DIST,DHARWAD
KARNATAKA DHARWADDHARWAD
580008 IN30023912431660
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHRIPAD
HAMPIHOLI
SURESH
HAMPIHOLI
H NO MIG, 1ST 37-A CHAITANYA
INDIA
NAGAR
KARNATAKA
VINAYAK NAGAR , KELGERI
DHARWAD
ROAD DHARWAD
580008 IN30023912725247
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PRASHANT
B
YALAWATTIMATH
NA
108 YALLAWATTIMATH
INDIA
CHAWL GULAGANJI
KARNATAKA
KOPPA HOSA ONI DHARWAD
DHARWAD
580008 IN30021413100094
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
ANAND
S
SURYAVANSHI SHANKAR
RAO
SURYAVANSHI
M B NAGAR PLOT NO-16
INDIA
KOPPAD KERI
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580008 IN30177413138249
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
TODKAR
SHRIKANT
SHIVAMURTI SHIVAMURTI
FLAT NO. 11 CENTRALINDIA
APARTMENT, SHIVAJI
KARNATAKA
PARK, KOLHAPUR KOLHAPUR
SRS0000436
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
VAGGAR
MUDAKAPPA BHIMAPPA
BHIMAPPA
MUDAKAPPA BHIMAPPA
INDIAVAGGAR PT:KARNATAKA
AMINBHAVI TIMAPUR DHARWAD
DHARWAD
SRS0000454
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
D
COSTA
WALLACE WALLYWALLACE
ABISHAKE APPARTMENT
INDIA
BLOCK NO.8KARNATAKA
NANAWADI BELGAUM BELGAUM
SRS0000597
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
MAMADAPUR SHANKAR
SIDDARAMAPPASIDDARAMAPPA
AMULLYA, SCHEME NO.
INDIA
33, PLOT NO.KARNATAKA
84, TILAKWADI, BELGAUM
BELGAUM
SRS0000864
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
HOTTIGIMATHPARAMESHWARMAHESHWAR MAHESHWAR
C/O. SMT. MAMATA INDIA
M HOTTIGIMATHKARNATAKA
H NO. 73/3, KAKAR STREET,
BELGAUM
CAMP, BELGAUM
SRS0002192
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
YARAZARVI SHANTANAND BASAVANTAPPANA
*** *** ***
INDIA
KARNATAKA
BELGAUM
SRS0002334
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
GOPASHETTI SHIDHARAMAPPA
CHANABASAPPACHANABASAPPA
SECOND MAIN, II CROSS,
INDIA
SADASHIV NAGAR,
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
SRS0002476
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
PATIL
DESAIGOUDA SANGANAGOUDA
SANGANAGOUDA
POST CHIKKANARGUNDA
INDIABENAKANAKOPPA
KARNATAKA
NARGUND GADAGGADAG
SRS0010242
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
PRAKASH
MP
NA
BANGALORE
INDIA
KARNATAKA
BANGALORE
SRS0011283
Amount for unclaimed and unpaid
20000.00
dividend
03-DEC-2018
GOUDANNAVARA
AVVANNA
GOUDAPPA
GOUDAPPA
POST : HIREKOPPA ADAHLATTI
INDIA
ATHANI
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
SRS0010596
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
CHANDANI PRASAD
H
H
W/O H R D PRASAD NO
INDIA
605 IST FLOORKARNATAKA
IST CROSS 60FT ROAD BANAGIRI
BANGALORE
NAGARA BSK IIIRD STAGE BANGALORE
560085 SRS0000061
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
MUKTI
ALLABAKASH MUKTUMHUSSIAN
MUKTUMHUSSIAN
COURT ROAD, LINE BAZAAR,
INDIA DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0000380
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
SANGLIKAR HANMANTHRAOKRISHNAJI
KRISHNAJI
DESHANNAVARMADIWALAPPABASAVANEPPA BASAVANEPPA
YELLUR
BALAPPA
KUBERAPPA
KUBERAPPA
SANGOLLI
SHANTA
GANGADHAR GANGADHAR
KAMBLYAL
SHARNABASAPPA
VEERBHADRAPPA
VEERBHADRAPPA
DEVALAPUR IRAPPA
GYANAPPA
GYANAPPA
PATIL
CHANNABASANAGOWDA
LIGANAGOWDALIGANAGOWDA
MAHADEVAPPA
RUDRAPPA
GUDAKATTI
NA
KORISHETTY ANILKUMAR SHANKAR RAO SHANKAR
KORISHETTI SURESH
SHANKAR RAO SHANKAR
METGUD
CHIDANAND HOLEBASAPPA HOLEBASAPPA
RAJOLI
ANIL
SHIVARAM
SHIVARAM
KURANGI
PARASHURAM DEVAPPA
DEVAPPA
KHAN
MAHUMMADSAB
ISMAELSAB
ISMAELSAB
GALABI
SHIVANAND BHIMAPPA
BHIMAPPA
SAITH
FIROZ
NURUDDIN
NURUDDIN
NERLEKAR
APARNA
SHRIPAD
SHRIPAD
SHRISHAIL
BONGUL
NINGAPPA BONGUL
LAKKANGOUDAVEERBHADRAPPA
P
P
LOKUR
VENKANNA
AMBANNA
AMBANNA
SIDDANNAVARSHIVAPPA
IRAPPA
IRAPPA
NARAGUND MAHANTESH SHANKAREPPA SHANKAREPPA
PATIL
PARAVATAGOUDA
DODDABASANAGOUDA
DODDABASANAGOUDA
ADLIMATH
VISHWANATHSWAMY
GURUCHARANMURTISWAMY
GURUCHARANMURTISWAMY
PATIL
MALLANGOUD MELGIRIGOUD MELGIRIGOUD
DASANKOPP NINGAPPA
GHATIGEPPA GHATIGEPPA
PATIL
KENCHANGOUDA
GANGADHAR GANGADHAR
MALANNAVARGULAPPA
BASAVANTAPPABASAVANTAPPA
MALANNAVARBASAPPA
CHANNABASAPPA
CHANNABASAPPA
BIDARI
ISHWARAPPA BASALINGAPPA BASALINGAPPA
PATIL
KALLABASAPPAGOUDA
NINGANAGOUDA
NINGANAGOUDA
MUTAGI
RAJENDRA
ANAND
ANAND
GUDDADMATHRUDRAYYA
VEERAYYA
VEERAYYA
BADIGER
SHRISHAIL
VITTAL
VITTAL
BHARATI
MOHAN
AMATHE
NA
BARIGIDAD SANGEETA
RAJENDRA
RAJENDRA
YADWAD
MAHADEVAPPASHIVALINGAPPASHIVALINGAPPA
ANAMIKA
NA
SAVITA
CHAUHAN
MR
CS
CHAUHAN
SEEMA
SHARMA
MADAN
MOHAN
SHARMA
SHYAM
SUNDER
AGARWAL
MANGEE
LAL
AGARWAL
NEELAM
AGRAWAL
VINOD
KUMAR
AGRAWAL
BANKEY
BIHARI
GOYAL
KISHAN
PRASAD
LAL
DHARMENDRAJAIN
NA
SAURABH
MALHOTRA
PRADEEP
MALHOTRA
SHAIL
MITTAL
AMI
PRAKASH
MITTAL
ROHIT
YADAV
JALIM
SINGH
YADAV
SHYAM
SUNDER
PURI GOSWAMINA
SHASHI
AGRAWAL
GIRISH
KUMAR
AGRAWAL
RENU
LAMBA
RAJ
KUMAR
LAMBA
PUNIT
DIXIT
HARI
KISHORE
DIXIT
PANKAJ
GUPTA
M
L
GUPTA
SAURABH
AGRAWAL
KRISHAN
KUMAR
AGRAWAL
JATIN
DHARNA
KISHAN
LAL
DHARNA
MANISHA
GUPTA
NA
SUBBIAH
IYYAPPAN
MADASAMY SUBBIAH
AJAY
KR
SAHU
RAM
SWAROOP
SAHU
INDIRA
TIWARI
DHANIRAM AWASTHI
PANKAJ
CHATURVEDI
BHAGWATI PRASAD
CHATURVEDI
INDRESH
KUMAR
SAHU
NA
NEELESH
RAI
NA
AMIT
KUMAR
SAHU
KULDEEP
KUMAR
SAHU
SIDHARODHA MALLAPPA
PATIL
MALLAPPA SHIVANAGOUDDIA
PATIL
PT: KAVALGERI CHANDARMATTI
INDIA
DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0005575
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
NARENDRA DHARWAD
INDIA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0008243
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
PT: ARAVATAGI KOGILGERI
INDIA DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
580001 SRS0010148
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
S G SANGOLLI M H BINDIA
COLONY 16 HUBLI
KARNATAKA
DHARWAD
HUBLI
580020 SRS0000270
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
MIG-40, NAVA NAGAR,
INDIA
HUBLI DHARWAD
KARNATAKA
HUBLI
580020 SRS0002526
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
VEERABHADRESHWAR
INDIA
ONI, GARAG DHARWAD
KARNATAKA
HAVERI
581105 SRS0004122
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
GARAG DHARWAD INDIA
KARNATAKA
HAVERI
581105 SRS0004342
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
AT & POST KALLUR TQ
INDIA
& DIST DHARWAD
KARNATAKA
KARNATAKA
RANEBENNUR
581206 SRS0090483
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
22/1, PATIL GALLI, M.INDIA
VADAGAON BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 SRS0000610
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
221/1, PATIL GALLI, M.
INDIA
VADAGAON BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 SRS0000611
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
C H METGUD, A/12/6,INDIA
STAFF QUATERS
KARNATAKA
J N M C, BELGAUM
BELGAUM
590001 SRS0000612
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
74/5, UDAY NIWAS, HINDWADI
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 SRS0000949
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
47, OPPOSITE ISHWAR
INDIA
TEMPLE,SHAHUNAGA
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590001 SRS0001771
Amount for unclaimed and unpaid
20000.00
dividend
03-DEC-2018
AZAM NAGAR, 5TH CROSS,
INDIA H NO. 24,KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590001 SRS0003255
Amount for unclaimed and unpaid
50000.00
dividend
03-DEC-2018
SANKONATTI ATHANIINDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 SRS0008819
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
RACE COURCE DOUBLE
INDIA
ROAD, BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 SRS0011240
Amount for unclaimed and unpaid
50000.00
dividend
03-DEC-2018
VATAR GALLI BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
BELGAUM
590001 SRS0090372
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
BC-105 HAVELOCK ROAD
INDIACAMP BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 SRS0090645
Amount for unclaimed and unpaid
6000.00
dividend
03-DEC-2018
NEGINHAL BAILHONGAL
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0000160
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
V A LOKUR UDAKERI INDIA
BAILHONGAL BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0000164
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
BELWADI BAILHONGAL
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0001435
Amount for unclaimed and unpaid
20000.00
dividend
03-DEC-2018
BUDARKATTI BAILHONGAL
INDIA BELGAUMKARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0002453
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
ASUNDI BAILHONGALINDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0002706
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
TIGADI BAILHONGALINDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0002869
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
PT: AMTUR BEVINKOP
INDIA
BAILHONGAL BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0002981
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
HIRENANDIHALLI BAILHONGAL
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0003134
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
C/O.SHRI KALMESHWAR
INDIA
COMPOSIT JUN.COL
KARNATAKA
M K HUBLI BAILHONGAL
BAILHONGAL
BELGAUM
591102 SRS0003552
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
G B MALANNAVAR B INDIA
SC LLB(SPL) ADVOCAT
KARNATAKA
NESARGI BAILHONGAL
BAILHONGAL
BELGAUM
591102 SRS0003585
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
WATER TANK ROAD, INDIA
NESARGI BAILHONGAL
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591102 SRS0003709
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
DEVARSHIGIHALLI BAILHONGAL
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0008527
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
AMBADGATTI BAILHONGAL
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0008828
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
KITTUR BAILHONGALINDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0009779
Amount for unclaimed and unpaid
20000.00
dividend
03-DEC-2018
BAILHONGAL BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 SRS0010956
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
C/O SHREE RENUKA SUGARS
INDIA LTD., MANOLI
KARNATAKA
SAUNDATTI BELGAUM
BAILHONGAL
591117 SRS0011250
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
AT & POST MUNAVALLI
INDIA
TA SAUNDATTI
KARNATAKA
BAZAR ROAD DIST BELGAUM
BAILHONGAL
KARNATAKA STATE
591117 SRS0090344
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
C/O UDAY V YAKKUNDI
INDIA
PLOT NO 23 PAVAMAN
KARNATAKA
UDAY NAYAR KALYAN
BAILHONGAL
ROAD DHARWAD .
591123 SRS0000371
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
M/S. PRASHANT TRADERS,
INDIA A P M C YARD,
KARNATAKA
RAMDURG BELGAUMBAILHONGAL
591123 SRS0000879
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
222/40 Sukhdeo Nagar
INDIA
Mathura
UTTAR PRADESH
MATHURA
281004 IN30223612091592
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
Q.NO 1/283 MATHURA
INDIA
REFINERY NAGAR
UTTAR
MATHURA
PRADESH
MATHURA
281006 IN30155720970619
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
178 SEVAKUNJ VRINDAVAN
INDIA MATHURA
UTTAR
U.P PRADESH
MATHURA
281121 IN30020611001559
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
76 GYAN GUDADI VRINDAVAN
INDIA
MATHURA
UTTAR PRADESH
MATHURA
281121 IN30155722249675
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
78 GYAN GUDRI VRINDAVAN
INDIA MATHURA
UTTAR PRADESH
MATHURA
281121 IN30155722252501
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1228, ARYA NAGAR, KOSI
INDIAKALAN MATHURA,
UTTAR PRADESH
U.P.
MATHURA
281403 IN30020610988444
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KHESWARAI BHAVANINDIA
MOH SAINE INFRONT
UTTAR VDO
PRADESH
OFFICE BUS STAND
MATHURA
GOVERDHAN MATHURA UTTAR PRADESH,INDIA
281502 IN30290247338250
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
33/22 ADARSH NAGAR
INDIA
RAKAB GANJ THANA
UTTAR PRADESH
AGRA
AGRA
282001 IN30282210264137
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SE 6 SOAMI BAGH DAYAL
INDIABAGH ROADUTTAR
AGRAPRADESH
AGRA
282005 IN30112716001622
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
89 PP GARDEN AMARINDIA
VIHAR ROAD DAYAL
UTTARBAGH
PRADESH
AGRA UTTAR PRADESH,INDIA
AGRA
282005 IN30290247414699
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
KRISHANA COLONY SIKANDRA
INDIA
AGRAUTTAR PRADESH
AGRA
282007 IN30105510738975
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
42 VISHNU COLONY SHAH
INDIAGANJ AGRA
UTTAR PRADESH
AGRA
282010 IN30011810299548
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
11, PARK VIEW RESENDENCY
INDIA OPP. SHAHGANJ
UTTAR PRADESH
DISPENSARY PACHKUIYAN
AGRA
ROAD AGRA
282010 IN30011810586472
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
131, MAHARASHI PARASHURAM
INDIA
PURAM,
UTTAR
NEW
PRADESH
COLONY NEAR REHNA
AGRA FIROZABAD (U. P.)
283203 IN30245310011873
Amount for unclaimed and unpaid550.00
dividend
03-DEC-2018
C/O. M/S. BAJRANG PACKING
INDIA INDUSTRIES
UTTARMATHURA
PRADESH NAGAR FIROZABAD
AGRA
U.P
283203 IN30245310013895
Amount for unclaimed and unpaid275.00
dividend
03-DEC-2018
1/328 SUHAG NAGARINDIA
FIROZABAD UTTAR PRADESH
AGRA
283203 IN30165310261130
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
14 358 ARYA NAGAR INDIA
FIROZABAD UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
INDIA
AGRA
283203 IN30226912610754
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
34 CHANDWAR GATEINDIA
FIROZABAD UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
INDIA
AGRA
283203 IN30226913068425
Amount for unclaimed and unpaid dividend
61.00 03-DEC-2018
667 COY ASC TKTPTRINDIA
56 APO JHANSI UTTAR PRADESH
JHANSI
284001 IN30177412007832
Amount for unclaimed and unpaid174.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 85 MEWATI PURA
INDIA
INSIDE UNNAO
UTTAR
GATEPRADESH
JHANSI
JHANSI
284001 IN30177417150618
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
376 / 2 CHANDRA VIHAR
INDIA
COLONY CIVIL
UTTAR
LINESPRADESH
JHANSI
JHANSI
284001 IN30290242691294
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
PURANA M NO 13 NAYA
INDIA
996/1011 RAYGANJ
UTTAR PRADESH
NEAR HEROES GROUND
JHANSI
JHANSI UTTAR PRADESH,INDIA
284001 IN30290249246492
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEAR S.B.I KANCHANPURA
INDIA TIKAMGARH,
UTTAR
NIWARI
PRADESH
NIWARI (M.P)JHANSI
284002 IN30167010245826
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
JAG MOHAN RAI 84 MEWATI
INDIA PURA JHANSI
UTTAR PRADESH
JHANSI
284002 IN30177414428429
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
583 KA BAHAR DATIYA
INDIA
GET 4 JHANSIUTTAR PRADESH
JHANSI
284002 IN30177415934658
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HQ 5 QN 31 ARMD DIV
INDIA
56 APO JHANSI
UTTAR PRADESH
JHANSI
284003 IN30177411520311
Amount for unclaimed and unpaid697.00
dividend
03-DEC-2018
RITA
MITHALESH
BRIJENDRA
SANGEETA
OM
JEET
M
S
PRASHANTH
RAJAN
SHIV
DEVENDRA
RAJENDRA
RAJESH
SHYAM
CHIRAG
NEETU
SUJIT
PREM
JETENDRA
ANSHU
SURENDRA
HEMENDRA
INDRA
SATISH
SUSHILA
RAMESH
VIJAY
SHASHI
ASHOK
SUSHIL
RACHNA
YOGESH
VIJAY
SUSHIL
NEELAM
SATPAL
HARISH
JITENDRA
JAHAR
AJAY
NACHIKETA
MOHAMMAD
ANIL
SHIV
LAKHBIR
BALDEV
PAWAN
VIJAY
VINEET
SARITA
SATYA
RAMA
DURGA
ASHA
ASHU
KANTA
ANIL
RAJINDER
DINESH
SUMAN
PARDEEP
PARVEEN
TEHALYANI
MOHAN
RAJA
RAM
BHAROSE
SINGH
SHRI
YASHWANT
AGRAWAL
LAXMI
PRASAD
PRAKASH
SONI
SHRI
MOHAN
BAHADUR
NA
C
MARANDI
HEMO
CHANDRA
N
RAI
LATE
C
C
CHOWRAPPA
AGNIHOTRI
LAJJARAM AGNIHOTRI
KUMAR
SINGH
DEENA
NATH
SINGH
YASHWANT SINGH
KUMAR
SRIVASTAVA RAM
BAHADUR
BHATIA
PREM
PRAKASH
LAL
GARG
KAPOOR
CHAND
KALRA
NA
RANI
BRIJESH
GUPTA
KUMAR
NA
CHAND
GUPTA
SHRI
MURARI
JOHRI
NA
KUMAR
PUROHIT
NA
BHATI
NA
SINGH
KAN
SINGH
GUPTA
HARI
CHAND
KUMAR
MANGE
RAM
DEVI
BELI
RAM
KUMAR
AMI
LAL
KUMAR
BHUTRA
NA
BHUTRA
NA
KUMAR
NA
KUMAR
SH
NATHIRAM
SUNIL
GUPTA
KUMAR
NA
KUMAR
CHAUDHRY
NA
KUMAR
NA
SURESH
PAL
SETHI
NA
KUMAR
NA
KUMAR
NONU
SHARMA
LAL
BEHERA
HARI
HAR
AGGARWAL
RAMESHWAR PRASHAD
MOHANTY
NA
AIKBAL
ZAHIR
ASH
MOHAMMAD
KUMAR
SINGLA
SH
SHANTI
RAJ
RAJENDER
KUMAR
SINGH
NA
SINGH
BANARSI
DASS
KUMAR
RAM
NATH
PARKASH
UPPAL
RAM
LAL
KUMAR
MAHESHWARI KISHAN
RAM
KUMARI
NA
PARKASH
GOYAL
SATISH
CHAND
MAHESHWARI
OM
PARKASH
PRASAD
DWIVEDY
PARSU
RAM
KIRAN
AGGARWAL
NA
GUPTA
SH
SHYAM
SHARMA
NA
KUMAR
NA
SHARMA
GOBIND
RAM
KUMAR
NA
MOHAN
LAL
KUMAR
LAL
CHAND
KUMAR
SOM
DUTT
TEHALYANI
SHARMA
SINGH
AGRAWAL
LAL SONI
20 WAREN GANJ SIPRI
INDIA
BAZAR JHANSIUTTAR
ANDHRA
PRADESH
PRADESH
JHANSI
284003 IN30051314308199
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
A 123 DEEN DAYAL NAGAR
INDIA SIPRI BAZAR
UTTAR
JHANSI
PRADESH
JHANSI
284003 IN30177416425724
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
B 205, DINDADYAL NAGAR
INDIA SIPRI BAZAR
UTTAR
JHANSI
PRADESH
JHANSI
284003 IN30155720926745
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
632 A RB 11 RANI LAXMI
INDIANAGAR RLYUTTAR
COLONY
PRADESH
JHANSI
JHANSI
284003 IN30267934705799
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
TYPE II/602, BHEL JHANSI
INDIA
UTTAR PRADESH
JHANSI
284129 IN30100610044231
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
588 SHAKTI NAGAR BHEL
INDIAP S BABINA UTTAR
DIST JHANSI
PRADESH
UTTAR PRADESH
JHANSI
284129 IN30169611731362
Amount for unclaimed and unpaid133.00
dividend
03-DEC-2018
MARANDI
7 TYPE IV SECTOR 1 BHEL
INDIATOWN SHIPUTTAR
JHANSIPRADESH
JHANSI
284129 IN30290244314183
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C RAI
S/O LATE CHUNCHUNINDIA
RAY VILL GOAIRIPUR
BIHAR THANA BIHPUR NEAR
BIHPUR
CENTRAL BANK GAURIPUR BHAGALPUR853201
BIHAR INDIA
IN30051310692892
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
19 AR REST C/O 56 APO
INDIA
BABINA CANTT
UTTAR
BABINA
PRADESH
JHANSI
284401 IN30177412098219
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
H NO 261 SUSHIL NAGAR
INDIAORAI
UTTAR PRADESH
ORAI
285001 IN30039417193327
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
716 NAYA PATHAK PURA
INDIAMAIN MARKET
UTTAR
ORAI
PRADESH
UTTAR PRADESHORAI
285001 IN30051319392306
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
416 JAIL ROAD NEW PATEL
INDIA NAGAR JAIL
UTTAR
ROAD
PRADESH
ORAI UTTAR PRADESH
ORAI
285001 IN30051319535972
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SRIVASTAVA
MO PARDANA BEES JALAUN
INDIA JALAUN UTTAR PRADESH INDIA ORAI
285123 IN30226912710007
Amount for unclaimed and unpaid dividend
51.00 03-DEC-2018
BHATIA
146 SCH NO 10 ALWAR
INDIA
RAJASTHAN
ALWAR
301001 IN30177414046457
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
GARG
H NO 299 KHATIYON INDIA
KA MOHALLA VILL
RAJASTHAN
MUBARIKPUR TEH RAMGARH
ALWARALWAR
301001 IN30177414194484
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
407 LAJPAT NAGAR ALWAR
INDIA SCHEME NO
RAJASTHAN
2 ALWAR RAJASTHAN ALWAR
301001 IN30051319501229
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
NEAR TOWN HALL ALWAR
INDIA ALWAR ALWAR
RAJASTHAN
ALWAR
301001 IN30133019982207
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HNO 69 KHERA TEH BANSUR
INDIA DISTT ALWAR
RAJASTHAN
NEAR SHIV MANDIR ALWAR
BANSUR RAJASTHAN INDIA
301402 IN30226913390370
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
LAL GUPTA
NEAR SHIV MANDIR RAM
INDIANARAIN KARAJASTHAN
BAGH KHAIRTHAL ALWARALWAR
301404 IN30112716639847
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
23 Keshav Nagar CivilINDIA
Lines Jaipur RAJASTHAN
JAIPUR
302001 IN30223611654269
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
FLAT NO 105,6 VIVAKANAND
INDIA MARG CRAJASTHAN
SCHEME JAIPUR
JAIPUR
302001 IN30021413634775
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
J-24, ADARSH NAGARINDIA
JAIPUR
RAJASTHAN
JAIPUR
302004 IN30160410222170
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
75 B BHAGWAT NAGAR
INDIA
KARTARPURARAJASTHAN
JAIPUR
JAIPUR
302006 IN30223610014447
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
GOYAL
332 TARA NAGAR A JHOTWARA
INDIA
JAIPUR
RAJASTHAN
JAIPUR
302016 IN30177411441236
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
HOUSE NO- 2342 V PINDIA
O BAPORA BHIWANI
HARYANA
BHIWANI
127026 IN30039417010553
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 120/1 W NO 7 GANDHI
INDIA NAGAR HARYANA
CHARKHI DADRI CHARKHICHARKHI
DADRI DADRI
127306 IN30154932076802
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
S/O SHRI AMI LAL VILL
INDIA
AND PO NAURANGA
HARYANA
BAS JATTAN TEH CHARKHI
CHARKHI
DADRI
DADRI
DIST BHIWANI
127310 IN30267934772133
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
M/S RAM ELECTRICALA
INDIA
OPP CIVIL HOSPITAL
HARYANA
DELHI ROAD SONEPAT
SONEPAT
131001 IN30155721488178
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
H. NO.-413/12, SECTOR
INDIA
SONEPAT HARYANA
SONEPAT
131001 IN30155721853179
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO 551 VPO BARODA
INDIA
GOHANA HARYANA
HARYANA
INDIA
GOHANA
131301 IN30226913794449
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO - 30 FRIENDS COLONY
INDIA KAITHAL HARYANA
ROAD KARNAL
KARNAL
132001 IN30165310210453
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 438/2 WARD
INDIA
III SUBHASHHARYANA
COLONY KARNAL
KARNAL
132001 IN30223610239984
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
HOUSE NO- 420 VAKILPUR
INDIA KARNAL HARYANA
HARYANA
KARNAL
132001 IN30096610323728
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
HOUSE NO-1979 SECTOR-7
INDIA KARNAL HARYANA
KARNAL
132001 IN30220110796578
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VILL KAILASH PO TIKRI
INDIA
KARNAL
HARYANA
KARNAL
132001 IN30177416687551
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 508 WARD 5 KUNJPURA
INDIA
KARNAL
HARYANA
KARNAL
132022 IN30177416210690
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
H NO 605 SEC 11 12 HUDA
INDIA PANIPAT HARYANA
PANIPAT
132103 IN30177414882839
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
Q NO 2 TYPE 3 BLOCKINDIA
B SANCHAR KUNJ
HARYANA
MODEL TOWN EXCHANGE
PANIPAT
PANIPAT HARYANA
132103 IN30051320052716
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO C-2429 PANIPAT
INDIA
REFINERY NEWHARYANA
TOWNSHIP PANIPAT
PANIPAT
132140 IN30177411642300
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
BEHERA
1504 MAINT SECTIONINDIA
C/O 56 APO HARYANA
AMBALA CANTT
133001 IN30223610277618
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GURU NANAK MARGINDIA
AMBALA CANTTHARYANA
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
133001 IN30177410487325
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ESC BAY JTF 07 WINGINDIA
AF AIR FORCE AMBALA
HARYANA
CANTT EMPLOYEE AMBALA
NO 744092
CANTT
N AMBALA
133001 IN30267934099429
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
SMQ 105/1 DE RACE INDIA
COURSE AIR FORCE
HARYANA
STN AMBALA CANTT AMBALA
AMBALA CANTT
133001 IN30302854221983
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SAROOP SINGLA HOUSE NO-65, WARDINDIA
NO- 07 JAIN MANDIR
HARYANA
, VPO - SADAURA SADAURA
AMBALAHARYANA
CANTT
133204 IN30231610235642
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HOUSE NO - 1885 / 20
INDIA
STREET NO - 2 HARYANA
RANJEET NAGAR AMBALA AMBALA
CITY
CITY
134003 IN30220110769189
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
H NO - 5 VILL - BALANA
INDIA
DIST - AMBALA
HARYANA
AMBALA CITY
134003 IN30220111017844
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
VPO - BULANA HISSAR
INDIA
ROAD DIST - AMBALA
HARYANA
AMBALA CITY
134003 IN30220111040239
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
H NO - 2383 / 2 / A HASANI
INDIA MOHALLAHARYANA
AMBALA
AMBALA CITY
134003 IN30220111416551
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
UPPAL
C/O VISHAL ANAND HINDIA
NO 169, PHASEHARYANA
11 JAGGI COLONY AMBALA
AMBALA CITY
134007 IN30220111349589
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
HOUSE NO-660 SECTOR-10
INDIA PANCHKULA
HARYANA
AMBALA CITY
134109 IN30220110440375
Amount for unclaimed and unpaid162.00
dividend
03-DEC-2018
H.NO.795, SECTOR-10,
INDIA
PANCHKULA, HARYANA
HARYANA
AMBALA CITY
134109 IN30226911084004
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
GOYAL
D - 4/202, SEC 20 PANCHKULA
INDIA
HARYANA
HARYANA
AMBALA CITY
134112 IN30007910480559
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
MAHESHWARI
HOUSE NO 699 SECTORINDIA
16 PANCHKULA
HARYANA
HARYANA
AMBALA CITY
134113 IN30088813816122
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
DWIVEDY
C - 11 , VILLAGE BANONDI
INDIAP. O. SHAHZADPUR
HARYANATEH - NARAINGARH
AMBALA
DIST - AMBALA
CITY
134203 IN30120910190265
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
HNO 269-65, WARD INDIA
NO 4 MAIN BAZAR
HARYANA
NARAINGARH AMBALA AMBALA
HARYANACITY
134203 IN30231610237638
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
LAL
HNO-177, WARD NO-4
INDIA
MAIN BAZAR, HARYANA
NARAINGARH AMBALA HARYANA
AMBALA CITY
134203 IN30231610253032
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
308 RAMPURA COLONY
INDIA
YAMUNA NAGAR
HARYANA
YAMUNANAGAR
135001 IN30169611849832
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HNO 53 VILL GOBINDPURUI
INDIA YAMUNAHARYANA
NAGAR HARYANA INDIA YAMUNANAGAR
135001 IN30226913497725
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SHARMA
186 188, LAXMI GARDEN
INDIA
OPP. ITI YAMUNANAGAR
HARYANA
HARYANA YAMUNANAGAR
135001 IN30112715458951
Amount for unclaimed and unpaid
1170.00
dividend
03-DEC-2018
VILL SABALPUR TEH JAGADHRI
INDIA
YAMUNANAGAR
HARYANA
YAMUNANAGAR
135001 IN30177415738654
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
CHUTANI
B6 / 1896 VISHNU NAGAR
INDIAJAGADHRI HARYANA
WORKSHOP YAMUNA NAGAR
YAMUNANAGAR
135002 IN30220111160082
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1862 CIVIL LINES JAGADHRI
INDIA HARYANAHARYANA
YAMUNANAGAR
135003 IN30159010059763
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
743 / 3 / S, SHYAM SUNDER
INDIA PURI JAGADHRI
HARYANA
YAMUNA NAGAR YAMUNANAGAR
135003 IN30220111303524
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAJ
KUMAR
RAM
KALA
HUSSAN
KUMAR
RAMESHWAR DASS
SANTOSH
KUMAR
NA
JASBIR
SINGH
SH
SEWASINGH
BHARTI
SUNIL
KUMAR
REKHA
GARG
AMAR
NATH
RANBIR
SINGH
GIAN
CHAND
RAMNEEK
SINGH
SANNTBIR
SINGH
SINGH
SHARANJEET SINGH
PARAMJEET SINGH
SHIV
KUMAR
DHANANJAI MANDAL
ARJAN
SINGH
GILL
BACHAN
SINGH
RAVI
ASHWINKUMARINAMDAR
ASWIN
BHAGWANSINH
INAMDAR
RATHWA
VARSHABEN R
NA
NARENDRABHAI
CHHOTABHAI PATEL
NA
HARIYANT
NARENDRABHAIPATEL
NA
NARENDRA KUMAR
BHAGAT
SURENDRAPRASAD
SURESHBHAI GOVINDBHAI PATEL
GOVINDBHAI MANGALBHAI PATEL
RAJENDRAKUMAR
SONI
CHIMANLAL SONI
BHARTIBEN RAJESH
JOSHI
RAJESH
R
JOSHI
DINESHKUMARJASWANTLAL VAGHELA
NA
PATEL
RAKESH
M
MAHESHBHAIBHAILAL
PATEL
SARFARAJ
T
ISMAILWALA TASLIM
ABDULREHMAN
ISMAILWALA
SHAH
BHAVESHKUMAR
AMRUTLAL
SHAH
AMRUTLAL JIVANLAL
SUNIL
B
SANSI
BABUBHAI MOHANBHAI SANSI
BIREN
S
PATEL
SUKHABHAI HIRABHAI
PATEL
JITENDRAKUMAR
T
BHARPODA
T
M
BHARPODA
RAJESHKUMARVASTABHAI
PATEL
VASTABHAI KODARBHAI PATEL
PATELIYA
HITESHKUMAR K
KANTILAL
PATELIYA
SATISH
KANTILAL
TELI
NA
RANA
HEMANTKUMARN
NATAVARLAL DALSUKHBHAI RANA
SHAKIR
SAIFUDDIN
AGHASIWALA NA
RATILAL
G
PATEL
GHURIABHAI PATEL
HANSABEN GIRISH
BHAI SHAH
GIRISHBHAI BHAICHAND SHAH
PUNEET
SAREEN
NARESH
YASH
KUMAR
GAUR
VIJAI
PRAKASH
GAUR
SANTOSH
NESHRIKAR
NA
HARISH
DUBEY
INDRABHUSHAN
DUBEY
SMITABEN
PATEL
AMRUTBHAI PATEL
KUKADIA
RAMNIKLAL
A
ARSHIBHAI KUKADIA
SHEHNAZ
ATIF
CHINWALA
ATIF
AMIRUDIN
CHINWALA
BHAGWAT
HEMA
PUNDLIKRAO BHAGWAT PUNDLIKRAO
VARKKI
MATHEW
P
NA
NITIN
KUMAR
YASHWANTLAL PAREKH
YASHWANTLALPAREKH
KAMLESHKUMAR
RASIKLAL
PANCHOLI
RASIKLAL
CHHITALAL PANCHOLI
SAIYED
INAYATALI
A
NA
HARSHADBHAICHANDULAL BHATT
NA
SATISH
NAGJIBHAI
VALAND
NAGJIBHAI T
VALAND
NARENDRASINH
P
RANA
PRAVINSINH C
RANA
JAYESHKUMARKANUBHAI
PATEL
NA
ASHISHKUMARB
GANDHI
B
C
GANDHI
R
C
RAVAL
CHANDUBHAISOMNATH
RAVAL
C
C
PARMAR
PARAGBHAI HARIBHAI
PARMAR
KALPESHKUMAR
I
PATEL
ISHWARBHAI P
PATEL
LEENA
J
DAVE
BHUPENDRA PRASAD
JOSHI
RAJSINH
MAHIDA
NA
KRISHNAKANT DAVE
ARVINDBHAI DAVE
SHAHID
BARKATALI
KADVANI
BARKATALI TAPUBHAI
KADVANI
KHANDUBHAI B
SOLANKI
NA
PRAKASHIBEN BHARATKUMARSHAH
BHARATKUMAR
HASMUKHLAL SHAH
PIYUSHKUMARBHUPATBHAI THESIA
BHUPATBHAI RAJABHAI
THESIA
CHITTURI
VENKATARAO
BRAHMANANDARAO
CHITTURI
TADIKONDA PAVAN
KUMAR
NA
JANARDHANA RAO
UNNAVA
VENKATESWARLU
449 12 ASHOKA GARDEN
INDIACOLONY KAITHAL
HARYANA
KAITHAL
136027
NO 34 UDO AGONDHINDIA
TLK SUHLA
HARYANA
KAITHAL
136035
232/5, B N C PIPLI KURUKSHETRA
INDIA
KURUKSHETRA
HARYANA HARYANA
KURUKSHETRA
136118
VPO- AMIN YAMUNAINDIA
NAGAR DISTT- HARYANA
KURUKSHETRA
KURUKSHETRA
136118
W/O SH SUNIL KUMAR
INDIA
HOUSE NO 24A
HARYANA
KAILASH NAGAR NR SIDHKURUKSHETRA
GUFA ASHRAM THANESAR KURUKSHETRA
136118
979 SECTOR 7 KURUKSHETRA
INDIA
HARYANA
KURUKSHETRA
136118
V.P.O MATHANA DISTT
INDIA
KURUKSHETRA
HARYANA
HARYANA
KURUKSHETRA
136131
H NO.245, SECTOR 1 INDIA
HUDA URBAN ESTATE
HARYANA
SHAHBAD HARYANAKURUKSHETRA
136135
WARAICH FARM ASMANPUR
INDIA PEHOWA
HARYANA
KURUKSHETRA HARYANA
KURUKSHETRA
HARYANA INDIA
136135
Q.No-22 Type-3rd Sector-4
INDIA Naya Nangal
PUNJAB
Ropar (Punjab)
ROPAR
140126
NO 2096 EXT 6 NEARINDIA
VERKA BOOTH SUNNY
PUNJABENCLAVE MUNDI KHARAR
ROPARDIST MOHA MOHALI PUNJAB
140301
B 1 RAGHUVIR TENAMEN
INDIANR NANDALAY
GUJARAT
MANDIR BAKROL GUJARAT
ANAND
INDIA
388120
DHANSING NIVAS KARAMSAD
INDIA
ROAD GUJARAT
ANAND V V NAGAR
ANAND
388120
Ramkrishna Society Bhalej
INDIA Umreth Anand
GUJARAT
ANAND
388205
11,Ramkrishna Soc At-Bhalej
INDIA Ta-Umreth
GUJARAT
Anand
ANAND
388205
YOGESHWAR SOCIETYINDIA
Q.NO.- C/80 WANAKBORI
GUJARAT TPS CHOKDI ANAND
388235
624 - KUNI TA. THASRA
INDIA
DIST. KHEDA KHEDA
GUJARAT
ANAND
388235
84 / B , MAHAVIR NAGAR
INDIABAMROLI ROAD
GUJARAT
GODHRA
GODHRA
389001
BHATWADA NEAR MANORNJAN
INDIA
VIDOGUJARAT
GODHRA
GODHRA
389001
KHADI FALIYA, NADIAINDIA
VAS, GODHRA.GUJARAT
GODHRA
389001
46, NARAYAN NIWAS,INDIA
SHALA POLE, KACHHIYAVAD,
GUJARAT
GODHRA GODHRA
389001
AMAN SOCIETY GAONDRA
INDIA DIST PANCHMAHAL
GUJARAT GODHRA GUJARAT
GODHRA
389001
KRISHNA SOCIETY, PIPLOD,
INDIA DAHOD. GUJARAT
GODHRA
389130
OPP. NAKA ZALOD ROAD
INDIADAHOD GUJARAT
GODHRA
389151
BHAGYODAY SOC SARASWATI
INDIA
APT GODI
GUJARAT
RD DAHOD GUJARAT GODHRA
389151
AT PO JESAWADA TAINDIA
GARBADA DI DAHOD
GUJARAT
DAHOD GUJARAT GODHRA
389151
AT KANKASIYA PO BALAIYA
INDIA TA FATEPURA
GUJARAT
DI DAHOD FATEPURA GODHRA
GUJARAT
389190
NALA VISTAR TA. LUNAWADA
INDIA
PANCHMAHAL
GUJARATLUNAWADA
GODHRA
389230
A-4, JAIN SOCIETY LUNAWADA
INDIA
DIST GUJARAT
- PANCHMAHAL
GODHRA
389230
NR. JAVAHAR BAG LUNAWADA
INDIA
DIST-GUJARAT
PANCHMAHAL
GODHRA
389230
PAYAWALI SHERI AT-INDIA
LUNAWADA DISTGUJARAT
PANCHMAHAL (GUJARAT)
GODHRA
389230
40, CACTUS PARK NEW
INDIA
SAMA ROAD GUJARAT
VADODARA
VADODARA
390024
9 BHAKTI NAGAR SOCINDIA
B/H GHELANI PETROL
GUJARAT
PUMP NIZAMPURAVADODARA
BARODA
390002
303 MATRUASHISH APPT
INDIA19 PRATAPGANJ
GUJARAT
OPP ROSARY SCHOOLVADODARA
BARODA GUJARAT
390002
6 PAVITRAPARK PAVITRAPARK
INDIA
NEW SAMA
GUJARAT
ROAD VADODARA GUJARAT
VADODARA
390008
303, JAYOTI TOWER ONGC
INDIA COLONY MAKARPURA
GUJARAT ROAD BARODAVADODARA
390009
A/5 SHRI KRISHNA SOCIETY
INDIA OPP NOVINO
GUJARAT
BATTERY VADODARA GUJARAT
VADODARA
390010
80/81, AMIN PARK NR.
INDIA
KIRAN NAGARGUJARAT
MANJALPUR BARODA VADODARA
390011
D-106, MARUTI FLAT'S
INDIA
BEHIND SABARI
GUJARAT
SCHOOL VASANA ROAD BARODA
VADODARA
390015
A-88 BHANUJYOTI SOC
INDIA
NO 2 BAHAR COLONY
GUJARATAJWA ROAD BARODA
VADODARA
390019
16, VISHWABHARTI SOCIETY
INDIA WAGHODIA
GUJARAT
ROAD VADODARA VADODARA
390019
A 13 PRAMUKH SAGAR
INDIA
DUPLEX GOTRI
GUJARAT
ROD VADODARA 390021 VADODARA
VADODARA
390021
56 AMBIKA NIKETANINDIA
SOC PUNAGAMGUJARAT
TA CHORYASHI SURAT GUJRAT
SURAT
INDIA
391050
333, GORDHAN NAGARA
INDIA
BODELI BRANCH
GUJARAT
BODELI VADODARA VADODARA
391135
ALIPURA ROAD HAJI NI
INDIA
CHALI BODELLI
GUJARAT
ALIPURA DIST BARODA B/H
VADODARA
SUKHI HOSPITAL BARODA GUJARAT 391135
AT AND POST- CHORANDA
INDIA SHRI KANAM
GUJARAT
VIDHYAMANDIR TALUKOVADODARA
KARJAN VADODARA (GUJARAT)
391240
D-1541, VEJALPUR, VANIYAWAD,
INDIA
HOLI
GUJARAT
CHAKLA, BHARUCH.
BHARUCH
392001
A 29 ARBUDA NAGARINDIA
1 OPP HDFC BANK
GUJARAT
LINK ROAD BHARUCH BHARUCH
392001
KAVA BHAGOL TA. JAMBUSAR
INDIA
DIST. BHARUCH
GUJARAT
BHARUCH
392150
PIPLA KHADI ANKLESHWAR
INDIA GUJARATGUJARAT
ANKLESHWAR
393001
B-2/13, ARADHNA AVENYU
INDIA BHADKODRA
GUJARAT
- 10 G.I.D.C., ANKLESHWAR
ANKLESHWAR
BHARUCH
393002
A 141 NARAYAN KUNJ
INDIA
VIHAR ZADESHWAR
GUJARAT
ROAD BHARUCH GUJARAT
ANKLESHWAR
393002
AT AND POST RAJPARDI,
INDIA
NILKANTH SOCIETY,
GUJARATTAL. JHAGADIA, DIST.
ANKLESHWAR
BHARUCH, RAJPARDI
393115
321 12, BAKANAGARINDIA
BANK OF BARODA
GUJARAT
PAC RAJPARDI 2, TA JHAGDIA
ANKLESHWAR
BHARUCH
393115
NR SBI STATION ROAD
INDIA
RAJ TRADERS GUJARAT
RAJPIPLA
ANKLESHWAR
393145
JAIPRAKASH ASSOCIATES
INDIALTD. NAVAGAM
GUJARAT
DAM POST KEVADIA COLONY
ANKLESHWAR
DIST. NARMADA
393151
BEHIND GOVT DISPENSARY
INDIA QURESHIGUJARAT
CHAWL KOSHMBA SURATSURAT
394120
AT POST KARAMLA VIA
INDIA
SAYAN KARMLA
GUJARAT
TA OLPAD SURAT
SURAT
394130
C\O B H SHAH MARWADI
INDIABAZAR TEL GUJARAT
- MANDVI AT PO - BODHAN
SURAT
DIST - SURAT
394140
34 BE BALAJIL BUNGALOWS
INDIA PUNA 31GUJARAT
TAL CHORYASI SURAT
SURAT
394211
HOUSE NO 8-6 VATSAVAYI
INDIA KRISHNA,ANDHRA
ANDHRAPRADESH
PRADESH
KAIKALUR
521402
D NO 3-1-354 8TH LINE
INDIA
KRISHNA NAGAR
ANDHRA
KUNDUL
PRADESH
ROAD OPP TOGUNTUR
RTO OFFICE GUNTUR
522002
SRI SAI LABORATORYINDIA
2/4/1, COLLEGEANDHRA
ROAD AMARAVATHI
PRADESH POSTGUNTUR
GUNTUR, A.P
522020
IN30177414985095
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30169611900862
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30231610269289
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30165310286985
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177411699561
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177412351931
Amount for unclaimed and unpaid173.00
dividend
03-DEC-2018
IN30165310126425
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169610958760
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
IN30226913337842
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
IN30223611489433
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30051313401594
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30226912800152
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30290244548237
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30223611226922
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30223612169590
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30063610231797
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30199110438516
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
IN30199110054636
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30199110516774
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30097411121889
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30097411528649
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
IN30051315377784
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30258210077562
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30199110802857
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30051314130622
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051315756079
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30051315273552
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30199110517242
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30148510630906
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30148510642641
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30148510737172
Amount for unclaimed and unpaid dividend
21.00 03-DEC-2018
IN30199110584527
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30154915336341
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051317404070
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30051315135124
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30199110217838
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051313599156
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
IN30199110226863
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30199110279109
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30075710925196
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30146910074576
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
IN30160410835490
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
IN30226913184413
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30148510359045
Amount for unclaimed and unpaid dividend
54.00 03-DEC-2018
IN30051319178214
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30148510770995
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30097411353939
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30047642622189
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30199110470931
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051314344990
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30199110686627
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051317629704
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097411500957
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30021413974195
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30223611121383
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
IN30199110159836
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30148510425409
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30220110425808
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
IN30133017871011
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177416081534
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
IN30189510899520
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30039415589334
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30169610203537
Amount for unclaimed and unpaid dividend
27.00 03-DEC-2018
VENKATESWARAO
NAGAVARAPU
NA
S/O NAGAESWARARAO
INDIA
DOOR NO 10-2-196
ANDHRA
G BPRADESH
C ROAD BAPATLA
GUNTUR
522101 IN30039410173146
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
CHALLA
UMAMAHESWARI
CHALLA
VENKATA
REDDY
ANDHRA BANK MAININDIA
ROAD NIDUBROLE
ANDHRA
GUNTUR
PRADESH
GUNTUR
522123 IN30177415889126
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
GUNTUPALLI SARADA
KOTESWARA RAO
SURYA DEVARA H NO 6 226 JANDACHETTU
INDIA AREA VEDLAMUDI
ANDHRA PRADESH
CHEBROLE MANDAL
TENALI
GUNTUR
522213 IN30023912425515
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
RAVEENDRA BABU
M
MATHI
RANGA
RAO
4/75A AREPALLI PUSHADAPUVARI
INDIA
PALEM
ANDHRA
CHERUKUPALLE
PRADESH GUNTUR
REPALLE
522268 IN30169611915972
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PRATAPA
REDDY
ARIGA
GOVINDA
REDDY
ARIGA
H NO 1-4 MUNNANGIINDIA
POST KOLLIPARA
ANDHRA
MANDAL
PRADESH
GUNTUR
REPALLE
522304 IN30177413944276
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B
RAJA
SEKHARA REDDYANJI
REDDY
BALINEDI
H NO 2/ 93 KONANKIINDIA
VILLAGE AND POST
ANDHRA
PIDUGRULLA
PRADESHGUNTURSATTENAPALLE
ANDHRA PRADESH,INDIA
522413 IN30290247388377
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
HARI
PRASAD
GUNDA
G
CHINA
SAMBA SIVA RAO 5/123 B PEDAKAKANIINDIA
GUNTUR
ANDHRA PRADESH
MANGALAGIRI
522509 IN30177413213663
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VENKATA
SUBBARAO
KOTHAMASU SATYANARAYANA
KOTHAMASU
3-7-23 7A BEHIND 2ND
INDIA
LINE SRINIVASA
ANDHRA
THEATAR
PRADESH
BARAMPET NARASARAO
NARASARAOPET
PET GUNTUR
522601 IN30177411317767
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NARENDRAKUMAR
REDDY
NARASIMHA RAO
S/O REDDY VENKATANARSIMHARAO
INDIA
ANDHRA
D.NO.-3-6-3,
PRADESH
PUTURU, NEAR
NARASARAOPET
SIVALAYAM TEMPLE,NARASARAOPET, ANDHRA
522601 IN30226911592359
PRADESH
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
CHAEKAM
KRISHNAREDDY
VENKATEWARAREDDY
CHAEKAM
11.13.74 GROUND FLOOR
INDIARAMIREDDYPET
ANDHRA
NARASARAOPET
PRADESH
NARASARAOPET
522601 IN30023912593896
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
MOHAMMAD RIZWAN
SHAIK
GHAN
SHAHEED
SHAIK
13/4/60/12A VENGALINDIA
REDDY NAGAR ANDHRA
NARASARAOPET
PRADESH
NARASARAOPET
522601 IN30177416526546
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ARUDRA
LAKSHMINARAYANA
ARUDRA
SUBBA
RAO
C/O.YALAGOLU GANGAMMA
INDIA H.NO.2/75,
ANDHRA
PANDARI
PRADESH
PURAM 10TH
CHILAKALURIPETA
LINE CHILAKALURIPET POST GUNTUR DISTRICT
522616 IN30169610328442
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
GANESUNI
PARASURAM
SUBBA
RAO
ADITYA EYE HOSPITALINDIA
RVS CVS HIGH ANDHRA
SCHOOL ROAD
PRADESH
CHILAKALURIPET
CHILAKALURIPETA
522616 IN30232410776560
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
KABALA
SRINIVASA
RAO
K
VENKATESWARA
RAO
DOOR NO 20-136 POTTISREERAMULU
INDIA
ANDHRA
STREET CHILAKALURIPET
PRADESH
GUNTUR
CHILAKALURIPETA
DIST
522616 IN30232410933584
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BHARATHA LAKSHMI
TATIPARTHI
CHALLA
SIVA
REDDY
D NO 6-159-1 SANYASI
INDIA
VARI STREET CHILAKALURIPET
ANDHRA PRADESH
GUNTUR CHILAKALURIPETA
522616 IN30177414438053
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SABBISETTI AMULYA
NA
D/O S MAHESWARA RAO
INDIAD NO 8-6-10ANDHRA
FLAT NOPRADESH
3606 B S BHAGYA
KAKINADA
SOUDHA APTS GANDHINAGAR KAKINADA
533004 IN30061010342579
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
JAYABHASKAR REDDY
GOPIREDDY
OBULAREDDY GOPIREDDY
5-331 SITARAMRAJU INDIA
STREET KURNOOL
ANDHRA
ROAD ONGOLE
PRADESHPRAKASAM
ONGOLE
DIST ONGOLE ANDHRA PRADESH
523001 IN30371910740845
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SAMI
SUBBA
RAO
RANGANAYAKULU
DOOR NO-18-1-28(1)INDIA
PATHIVARI STREET
ANDHRA
ONGOLE
PRADESH
ONGOLE
523001 IN30039414437599
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
THOTA
HARI
NARAYANA
NARAYANA THOTA
D NO 37 3 52 SAMYKYATHA
INDIA NAGAR 2ND
ANDHRA
LI NE ONGOLE
PRADESHTOWN NEAR
ONGOLE
APSRTC BUS STOP PRAKASAM ANDHRA
523002
PRADESH
IN30051319612718
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KANDAGADDALA
SURESH
NA
OPP POLICE STATIONINDIA
SINGARAYAKONDA
ANDHRA
PRAKASAM
PRADESH
DIST PRAKASAM
KANDUKURU
DIST
523101 IN30311610554653
Amount for unclaimed and unpaid dividend
19.00 03-DEC-2018
MALLIPEDDI SRINIVASULU
VENKATA
SUBBA
RAO MALLIPEDDI 6-95 SOPIRALA CHINAGANJAM
INDIA
PULAVARI
ANDHRA
PALEM
PRADESH
CHINAGANJAM
KANDUKURU
M PRAKASAM DT CHINAGANJAM ANDHRA
523135
PRADESH
IN30021415404556
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
DIVVELA
PRAMEELA
RANI
VENKATESWARLU
D.NO.23-1-20 SANTHA
INDIA
BAZAR CHIRALA
ANDHRA PRADESH
CHIRALA
523155 IN30037810192233
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
BURRAMSETTYVENKATA
SRINIVASULU SUBBARAYUDU
15-5-5/4 PAPARAJUTHOTA
INDIA CHIRALA ANDHRA PRADESH
CHIRALA
523155 IN30037810256001
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KANAMARLAPUDI
PRASADA
RAO
KANAMARLAPUDI
SUBBARAO
OPPOSITE REDDIGARIINDIA
MEDA CHIRALAANDHRA
PRAKASAM
PRADESH
DISTRICT ANDHRA
CHIRALA
PRADESH
523155 IN30169610358086
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
TIRUMALASETTY
KRISHNAMOHANA
RAO
RAMA
KRISHNAIAH
13/8/15 4 SHALEEM INDIA
STREET CHIRALAANDHRA
ANDHRAPRADESH
PRADESH
CHIRALA
523155 IN30169611410597
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RADHA
KRISHNA
MURTHY GUDIPUDI
VEERA
RAGAVAIAH
EXTN 27 VYKUNTA PURAM
INDIA M.G.H.COLONY
ANDHRA
CHIRALA
PRADESH
CHIRALA
523155 IN30023912380673
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
PATCHIPULUSUPRAVEENA
CHANDRASEKHARARAO
C/O JAYALAKSHMI VASTRALAYAM
INDIA
NOANDHRA
28/29 MGC
PRADESH
MARKET CHIRALA
CHIRALA
523156 IN30169610838128
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PAIDIMARRY LAKSHMI
SWETHA
VENKATESWARA
RAO
D/O VENKATESWARAINDIA
RAO M.G.H COLONY,
ANDHRA
H.NO.
PRADESH
17 CHIRALA CHIRALA
523157 IN30037810195847
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
GUGGILAM PADMAVATHI
GUGGILAM BALA
SUBRAHMANYAMD.NO.12-37 DEVANGAPURI
INDIA JANDRAPETA
ANDHRA
POSTPRADESH
CHIRALA MANDALAM
CHIRALA
523165 IN30037810157210
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MADALA
VENKATA
RAJYALAKSHMI BASAWESWARARAO
MADDALI
1 110 1 A MAIN RD VELLAMPALLI
INDIA
PO ANDHRA
MADDIPADU
PRADESH
PRAKASAM ANDHRA
ADDANKIPRADESH,INDIA
523219 IN30290247816030
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PERAM
CHANDRA
SEKHAR
MADAVA
ROA
PERAM
D NO 1/203 E,157 B MARKAPUR
INDIA
MARKAPUR
ANDHRAMARKAPUR
PRADESH
MARKAPUR
523316 IN30089610388478
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NAHEMIA
PALEPU
NA
NAHEMIA PALEPU ALICE
INDIA
NAGAR TARLUPADU
ANDHRAPRAKASAM
PRADESH ANDHRA
MARKAPUR
PRADESH
523332 IN30169611624570
Amount for unclaimed and unpaid dividend
38.00 03-DEC-2018
SREENIVASULUYELLA
NA
P.R. COLONY GIDDALUR
INDIA
ANDHRA PRADESH
MARKAPUR
523357 IN30169610223120
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
KOMMULA KONDAIAH
PEDDA
SUBBAIAH
H NO 10/28/36 PR COLONY
INDIA GIDDALUR
ANDHRA
PRAKASAM
PRADESH
MARKAPUR
523357 IN30169611882392
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
BHASKARA
PHANI
KUMAR SURE NA
H NO 8-17-128/42B GIDDALUR
INDIA
PRAKASAM
ANDHRA PRADESH
MARKAPUR
523357 IN30177416076993
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
HYMAVATHY K
PULLAIAH
K
16/1284 CITY PLASTICS
INDIA
GANDHI NAGAR
ANDHRA
NELLORE
PRADESH
NELLORE
524001 IN30131320263541
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MURARISETY LEELA
MOHAN
MURARISETY SUBBARAYUDU
D NO 16/324 M V AGRAHARAM
INDIA
TRUNK
ANDHRA
RD NELLORE
PRADESH
NELLORE
524001 IN30267933300522
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
POTTEPALEM SREEDHAR
RAMA
CHANDRAIAH POTTEPALEM
27/2/1353, NIRMALAINDIA
NAGAR, BALAJIANDHRA
NAGAR, WARD
PRADESH
NO 13, NELLORE,
NELLORE
ANDHRA PRADESH
524002 IN30226911626252
Amount for unclaimed and unpaid dividend
33.00 03-DEC-2018
SHAIK
SHABUDDIN
MAHABOOB SAHEB
SHAIK
16 2825 OPP DIGITALINDIA
SHOPPE MAIN ANDHRA
ROAD RAMALINGAPURAM
PRADESH
NELLORE
NELLORE
524002 IN30023911981072
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VENKATARAMAN
SANKAR
NA
24 2 1185 FLAT NO 4 INDIA
SRI SAI NILAYAMANDHRA
RAVINDRA
PRADESH
NAGAR NEAR NELLORE
KONDAYAPALEM RLY GATE NELLORE
524002 IN30177413292956
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PESALA
SUNEEL
KUMAR
SUBBARAO PESALA
4/457 A USMAN SAHABPET
INDIA STONE HOUSEPET
ANDHRA PRADESH
WARD 4 NELLORENELLORE
ANDHRA PRADESH
524002 IN30021413975881
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
VENKATA
KALYAN
T
SESHAGIRIRAOT
6/169 SIVAJI NAGAR INDIA
NELLORE
ANDHRA PRADESH
NELLORE
524002 IN30039416658915
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
R
S
SURIYANARAYANAN
T
RAJAMANI
27/1/658(OLD) 27/1/774(NEW)
INDIA
BALAJI
ANDHRA
NAGARPRADESH
NELLORE A P
NELLORE
524002 IN30102220891345
Amount for unclaimed and unpaid134.00
dividend
03-DEC-2018
DABBUGUNTABALAKRISHNA
VENKAIAH DABBUGUNTA
D NO 27 3 602 KODAN
INDIA
DARAMA PURAM
ANDHRA
A C NAGAR
PRADESH
NELLORE ANDHRA
NELLOREPRADESH,INDIA
524002 IN30290245746786
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
QUADER
NAWAZ
NA
C/O MR.MOHD VASEEM
INDIA
AHMED 23/165,
ANDHRA
PENSION
PRADESH
LANE MULAPET
NELLORE
NELLORE
524003 IN30023911073656
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
PRAGATHI
MVSD
VENKATA
SAI
KARUNAKAR
24/1284 J V R COLONY
INDIA
7TH STREET PODALAKUR
ANDHRA PRADESH
R O CENTRE NELLORE
NELLORE
524003 IN30302850461146
Amount for unclaimed and unpaid dividend
46.00 03-DEC-2018
RAJENDRA
PRASAD
MANNE
MANNE
PENCHALAIAH
PLOT NO 36 SHOP NOINDIA
4 3RD STREET KAVERI
ANDHRA
NAGAR
PRADESH
KOTHUR PANCHAYAT
NELLORE NELLORE ANDHRA PRADESH 524004 IN30371910766134
Amount for unclaimed and unpaid
1127.00
dividend
03-DEC-2018
SUHAS
MAHADEV
JADHAV
MAHADEV
LAXMI NARAYN COLONY
INDIA
RAMKRISHAN
MAHARASHTRA
SOCIETY SOUTH KABAJ PLOT,
SANGLI
100FT ROAD SANGLI
416416 IN30023912928832
Amount for unclaimed and unpaid
1490.00
dividend
03-DEC-2018
SHAKIL
JAINUDDIN
TAMBOLI
JANIUDDIN BUPUBHAI
TAMBOLI
HOME NO 135 KUPWAD
INDIA
ROAD HADCO
MAHARASHTRA
COLONY SANGLI
SANGLI
416416 IN30177413227763
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PURUSHOTTAM
ATMARAM
DIXIT
NA
VENKTESH APPT GANESHNAGAR
INDIA
SANGLI
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
SANGLI
416416 IN30051313424078
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
DEEPAK
LAXMAN
KUMBHAR
LAXMAN
NAGU
KUMBHAR
AT POST KAVATE EKAND
INDIA
TAL TASGAON
MAHARASHTRA
SANGLI SANGLI MAHARASHTRA
SANGLI INDIA
416416 IN30226913464565
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
SACHINKUMARCHINTAMANI UPADHYE
CHINTAMANI ANNA
UPADHYE
155 NEAR BASTI GALLI
INDIA
SAMDOLI SANGLI
MAHARASHTRA
SANGLI
416416 IN30177413548500
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SATISH
KUMAR
PATIL
KUMAR
INAM DHAMANI SANGLI
INDIASANGLI MAHARASHTRA
SANGLI
416416 IN30051313695175
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
VRINDA
MADHAV
KASHALIKAR MADHAV
SUVRATA TULAJINAGAR
INDIA
OLD KUPWAD
MAHARASHTRA
ROAD KUPWAD SANGLI SANGLI
416416 IN30051313755532
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VIVEK
VISHWANATH PATIL
VISHWANATHMALLANGOUDA
PATIL
SHREE SADGURU KRUPA
INDIA
RAJ SHAHUNAGAR
MAHARASHTRA
VIJAYNAGAR KUPWAD
SANGLI
ROAD WANLESSWADI SANGLI SANGLI416416
MAHARASHTRA
IN30021413910642
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
RAJENDRA
BALKRISHNA POTDAR
BALKRISHNA POTDAR
JANAKI NIWAS 1012/A,
INDIA
GAON BHAG,MAHARASHTRA
ANKALI ROAD, SANGLI SANGLI
416416 IN30088814037869
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SOHANLAL
JAYNARAYAN DARGAD
JAYNARAYAN JAWAHARLAL DARGAD
SHIVAJI MARKET GAON
INDIA
BAG SANGLI MAHARASHTRA
SANGLI MAHARASHTRA SANGLI
416416 IN30021414053760
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
ABHIJIT
ADINATH
CHOUGULE
NA
SENA MANDIR ROADINDIA
AROYAG MANDIR
MAHARASHTRA
CITY HIGH SCHOOL PARISAR
SANGLI
SANGLI TAL MIRAJ DIST SANGLI SANGLI
416416
MAHARASHTRA
IN30021415484938
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KULDEEP
JANGOUNDA PATIL
JANGOUNDA ANNA
PATIL
A/P VASAGADE TAL PALUS
INDIA SANGLI MAHARASHTRA
SANGLI
416416 IN30177415673477
Amount for unclaimed and unpaid dividend
47.00 03-DEC-2018
NASIMA
KHUDABAKSHA JAMADAR
ABDUL
AJIJ
MOULANI
311 B BAJARANG NAGAR
INDIABEHIND POLICE
MAHARASHTRA
AHILYA NAGAR KUPWAD
SANGLI
416416 IN30177415771533
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RANJIT
PANDIT
KALYANKAR
PANDIT
MADHAV
KALYANKAR
1180 GAON BHAG SANGLI
INDIA
MAHARASHTRA
SANGLI
416416 IN30177416084194
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
SONALI
SANJAY
SHINDE
A
M
BHOSALE
H NO 104 VIJAY NAGAR
INDIA
KUPWAD TALMAHARASHTRA
MIRAJ SANGLI
SANGLI
416416 IN30177416088202
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PANCHAKSHARI
SADASHIV
BOLAJ
SADASHIV
RAMCHANDRABOLAJ
H NO 82/B GAONBHAG
INDIA
BOLAJ GALLI SANGLI
MAHARASHTRA
SANGLI
416416 IN30039416108249
Amount for unclaimed and unpaid dividend
41.00 03-DEC-2018
PARSHURAM PANDURANG DIVATE
NA
MATOSHRI SHANTISAGAR
INDIACOLONY NEAR
MAHARASHTRA
BABAN HOSPITAL 100 SANGLI
FT ROAD SANGLI
416416 IN30177416259011
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
CHANDRASHEKAR
TIWARI
NAGARMAL
FLAT NO 2 NAYANTARA
INDIA
APARTMENT MAHARASHTRA
GULMOHAR COLONY IN FRONT
SANGLI
OF ENGINEER AND ARKITECT SOCIETY
416416
SOUTHIN30051316422363
SHIVAJINA SANGLI
Amount
MAHARASTRA
for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SUREKHA
SHITAL
KHANJIRE
NEMGONDA KALGONDA PATIL
PLOT NO 16 PADMAPRABHU
INDIA NEAR CHINMAY
MAHARASHTRA
MISSION GULMOHAR
SANGLI
COLONY SANGLI
416416 IN30177416458821
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SURESH
MHALAPPA
MALI
MHALAPPA SHIVAPPA
MALI
100 F T ROAD HANUMAN
INDIANAGAR SANGLI
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
SANGLI
416416 IN30051316698752
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SUNITA
SANJAY
PATIL
BALKRISHNA GOPAL
MANE
HOUSE NO 1143 KANSE
INDIA
GALLI KHANBHAG
MAHARASHTRA
SANGLI
SANGLI
416416 IN30177416862970
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAM
CHAVAN
SAMPATRAO GANPATI
CHAVAN
A/P KAVALAPUR TAL INDIA
MIRAJ DIST SANGLI
MAHARASHTRA
HIGH SCHOOL ROAD KAVALAPUR
SANGLI
SANGLI MAHARASHTRA
416416 IN30051317395882
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SOU
ROHINIRAVINDRAKULKARNI
RAVINDRA VITHAL
KULKARNI
RENUSIDDHA APARTMENT
INDIA 648 NEARMAHARASHTRA
GORE MANGAL KARYALAYSANGLI
GAON BHAG SANGLI
416416 IN30133019363332
Amount for unclaimed and unpaid dividend
58.00 03-DEC-2018
GURUPRASAD SURESH
KULKARNI
SURESH
RANGNATH KULKARNI
624 B ASHIRWAD JOSHI
INDIA
GALLI GAON MAHARASHTRA
BHAG SANGLI
SANGLI
416416 IN30133019844718
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ABHICHANDRARAOSAHEB
PATIL
NA
VASHISTHA APPT FLAT
INDIA
NO.11 NAGRAJ
MAHARASHTRA
COLONY NEMINATH NAGAR
SANGLI
SANGLI
416416 IN30133020422727
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
CHANDRAKANTYASHWANT
JADHAV
YASHWANT TUKARAM
JADHAV
77 / 19 MUKATANAND
INDIA
NIVAS YASHWANT
MAHARASHTRA
NAGAR SANGLI
SANGLI
416416 IN30133020609341
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
AMOL
BALASAHEB
ALAVEKAR
BALASAHEB GOPAL
ALAVEKAR
A P HARIPUR NEAR SANGAMESHWAR
INDIA
MAHARASHTRA
TEMPLE SANGLI MAHARASHTRA,INDIA
SANGLI
416416 IN30290246043343
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
SANTOSHKUMAR
VILASRAO
BHOSALE
VILASRAO
GOVIND
BHOSALE
A/P MALANGAON TAL
INDIA
K M SANGLI MAHARASHTRA
SANGLI
416419 IN30177415998383
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ULHAS
PATIL
JAGANNATH
TAL MIRAJ DIST SANGLI
INDIA
SONI MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
SANGLI
416420 IN30051317764495
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AADGONDA CHOUGULE
DWARPAL
BEDAG TAL MIRAJ DIST
INDIA
SANGLI SANGLI
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
SANGLI
416421 IN30051319296339
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
KANGLE
RAJIV
SHRIDHAR
KANGLE
SHRIDHAR
VASANAT
PAL MIRAJ 304 B GOMTESHNAGAR
INDIA
KUPWAD
MAHARASHTRA
DIST SANGLI
SANGLI
416425 IN30177410474850
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
VISHWANATH ASHOK
BHALAVANIKARASHOK
BHALCHANDRABHALAVANIKAR NEAT BUS STAND AT INDIA
POST HALKARNIMAHARASHTRA
TAL GADHINGLAJ DIST KOLHAPUR
SAWANTWADI
416502 IN30220110372220
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
RUDRAGOUDAVIRAGOUDA PATIL
VIRAGOUDA SHIVAGOUDA PATIL
PLOT NO 27 BHN 2913
INDIA
AJJA DADDI COLONY
MAHARASHTRA
GADHINGLAJ DIST KOLHAPUR
SAWANTWADI
416502 IN30220110383747
Amount for unclaimed and unpaid165.00
dividend
03-DEC-2018
BHAIRVI
S
DHARANGUTTI NA
SHRIKRISHNA GANDHINAGAR
INDIA
A / P / MAHARASHTRA
T - GADHINGLAJ DIST - KOLHAPUR
SAWANTWADI
416502 IN30220111026748
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SHIVANAND KRISHNAPPA MUSALE
KRISHNAPPA BHARNAPPA MUSALE
MUSALE GALLI, WARD
INDIA
NO 5 GADHINGLAJ
MAHARASHTRA
SANKESHWAR ROAD A/P
SAWANTWADI
- GADHINGLAJ DIST - KOLHAPUR
416502 IN30220111203993
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VINAYAK
ANANDA
PATIL
ANANDA
KRISHNA
PATIL
M. S. E. B. COLONY KADAGAON
INDIA
ROADMAHARASHTRA
AT - GADHINGLAJ DIST - KOLHAPUR
SAWANTWADI
416502 IN30220111223936
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
PRAMOD
SITARAM
JAGATAP
SITARAM
SAKHARAM JAGATAP
AT KADGAON ROAD GADHINGLAJ
INDIA
TALMAHARASHTRA
GADHINGLAJ MAHARASHTRA
SAWANTWADI
INDIA
416502 IN30226912458499
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SURESH
MALLAPPA
SAYAGAON
NA
AT POST KADGOAN TAL
INDIA
GADHINGLAJMAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
SAWANTWADI
INDIA
416502 IN30226912986835
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
AMAR
SANGAPPA
DADDI
SANGAPPA
1650 BHADGAON ROAD
INDIA
TAL GADHINGLAJ
MAHARASHTRA
GADHINGLAJ KOLHAPUR
SAWANTWADI
416502 IN30023913416324
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
MANGALE
RAJENDRA
GUNDU
GUNDU
NINGAPPA
MANGALE
A P HANIMANAL TALINDIA
GADHINGLAJ DIST
MAHARASHTRA
KOLHAPUR KOLHAPUR SAWANTWADI
MAHARASHTRA
416502 IN30021414192257
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
PATIL
PARAS
GANGARAM NA
SHIVAJI NAGAR BADYACHIWADI
INDIA
GADHINGLAJ
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
SAWANTWADI
416502 IN30051318874002
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HANMANT
SATTYAPA
NAIK
SATTYAPA
CHANDRU
NAIK
196 BERADAWADI GALLI
INDIA
HANABARWADI
MAHARASHTRA
TALUKA KAGAL DIST KOLHAPUR
SAWANTWADI
NEAR LAXMI MANDIR KOLHAPUR
416502
MAHARASHTRA
IN30051319411385
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
SHAVER
BASTU
GOVES
BASTU
PAVALU
GOVES
A/P HARALI KH TAL GADHINGLAJ
INDIA
DISTMAHARASHTRA
KOLHAPUR KOLHAPUR MAHARASHTRA
SAWANTWADI
416502 IN30051319678410
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
GURAV
SHRIDHAR
SHANKAR
SHANKAR
GANAPATI
GURAV
189 KEMBALI TAL KAGAL
INDIA
DIST KOLHAPUR
MAHARASHTRA
GADHINGLAJ MAHARASHTRA
SAWANTWADI
416502 IN30051320087599
Amount for unclaimed and unpaid165.00
dividend
03-DEC-2018
SHAILENDRA MOHAN
PATIL
MOHAN
KALGONDA PATIL
338 GIJAVANE KUMBHAR
INDIAGALLI GANDHINGLAJ
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA,INDIA
SAWANTWADI
416502 IN30290249790543
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MARUTI
MAHADEO
NAIK
MAHADEO
AT POST HEBBAL JALDYAL
INDIA TAL GADHINGLAJ
MAHARASHTRA
HEBBAL JALDYAL KOLHAPUR
SAWANTWADI
416503 IN30023913423900
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SHASHIKANT NARAYAN
YERUDKAR
NARAYAN
180 A GURAV GALLI PERANOLI
INDIA
VILLAGE
MAHARASHTRA
PERANOLI TAL AJARA DIST
SAWANTWADI
KOLHAPUR KOLHAPUR
416505 IN30023913407241
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
TEJAM
NISHAD
MAHADEV
MAHADEV VITHOBA
TEJAM
84-1,MASOLI ,MASOLIINDIA
MASOLI AJARAMAHARASHTRA
KOLHAPUR
SAWANTWADI
416505 IN30023913554614
Amount for unclaimed and unpaid dividend
74.00 03-DEC-2018
DHONDIBA KALU
PATIL
KALU
SATUPA
PATIL
AT - NAGARDALE TALINDIA
CHANDGAD DIST
MAHARASHTRA
KOLHAPUR
SAWANTWADI
416508 IN30220111035799
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IRAPPA
SHIVAJI
NADGOUDA
SHIVAJI
IRAPPA
NADGOUDA
A/P - NAGAVE 35 - 3 NAGAVE
INDIA INAM, KOLINDRE
MAHARASHTRA
TAL - CHANDGAD
SAWANTWADI
DIST - KOLHAPUR
416509 IN30220111497143
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
SANJEEV
L
RAHUT
LAXMAN
FAKIRAPPA RAHUT
ANJANEYA NAGAR KELAGERI
INDIA DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
580008 IN30177414697451
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
VITTAL
J
BOSALE
JEEVAPPA
BOSALE
H NO 76 GULADAKOPPA
INDIADHARWAD KARNATAKA
DHARWAD
580008 IN30177415122813
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
PRASHANT
YALAWATTIMATH
BASAVARAJ S
YALAWATTIMATH YALAWATTIMATH CHAWL
INDIAGULAGANJI
KARNATAKA
KOPPA HOSAONI DHARWAD
DHARWAD
580008 IN30113526669816
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
J
MARGARET
FERNANDES
RAYMOND BASIL
FERNANDES
MORNING STAR KOPPADKERI
INDIA KOPPAD
KARNATAKA
KERI DHARWAD
DHARWAD
580008 IN30113526747877
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
PRAVEEN
VENKANNA
KOLHAPUR
VENKANNA BABURAO
KOLHAPUR
PLOT NO 77 OPP SHREE
INDIA
KARIYAMMAKARNATAKA
DEVI TEMPLE KELGERI ROAD
DHARWAD
SHANTINIKETEN NAGAR DHARWAD 580008 IN30113526773626
Amount for unclaimed and unpaid dividend
88.00 03-DEC-2018
MOHAN
T
ASTAGI
TAVANAPPA PAYAPPA
ASTAGI
PADMAVATI BLDG MINDIA
B NAGAR KOPPADKERI
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580008 IN30113526797106
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
SRIDEVI
SURESH
KULKARNI
SURESH
KULKARNI
H NO 14 KULADEVATHA
INDIA
APPT STATION
KARNATAKA
ROAD DHARWAD
DHARWAD
580008 IN30113526830462
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
RAJESH
B
CHANNUR
BHASKARRAORAMANDRAO CHANNUR
VEERAPUR BUILDINGINDIA
SHIVALLI CHAWL
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580008 IN30192630928831
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
MAHAMMEDARIF
S
GOLANDAJ
SIKANDAR
MAHABUBSABGOLANDAJ
VIKAS NAGAR NEAR PINDIA
H Q DHARWADKARNATAKA
DHARWAD
580008 IN30192630944113
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PRAKASH
GANTI
SANGAPPA
ARUDHA NILAYA PAPER
INDIA
MILL STOP KELAGERI
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580009 IN30021410968478
Amount for unclaimed and unpaid270.00
dividend
03-DEC-2018
SHWETA
KAMAT
KRISHNARAY ANANDRAO KAMAT
46, VAIBHAVNAGAR INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
DHARWAD
580009 IN30220111077714
Amount for unclaimed and unpaid141.00
dividend
03-DEC-2018
M
B
MORABAD
NA
AT-POST YAKKUNDI TQ
INDIA
SAUDATTI DIST
KARNATAKA
BELGAUM DHARWAD DHARWAD
580011 IN30039417311008
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
MADHU
MOHANLAL
BAFNA
M
G
BAFNA
D BLOCK H NO. 102 MADUBAN
INDIA
APT J KARNATAKA
C NAGAR HUBLI
HUBLI
580020 IN30307710019076
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
N
NAGABHUSHAN
NAGARAJ
CHIKKAVEER AKYATPPA
HOUSE NO 902 AMTECHAWL
INDIA MAMTAR
KARNATAKA
ROAD, TALIB LAND HUBLI,
HUBLI
KARNATAKA
580020 IN30189510731639
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
BABAN
ARJUN
MANGELKAR NA
CTNC TRAIN CONTROLL
INDIA
OFFICE S C RLY
KARNATAKA
HUBLI, KARNATAKA
HUBLI
580020 IN30189511063212
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ROOPA
S
CHATALI
S
B
CHATALI
136, BASAVA KRUPA,INDIA
GHANTIKERI ONI,
KARNATAKA
HUBLI, KARNATAKA
HUBLI
580020 IN30226911303711
Amount for unclaimed and unpaid145.00
dividend
03-DEC-2018
MAHANTESH GOKAVI
SHRIKANTH MAHADEVAPPA
GOKAVI
H NO 86/1 NARAYANINDIA
PETH OLD HUBLIKARNATAKA
HUBLI
HUBLI
580020 IN30169612015955
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
BASAVARAJ S
KUNDGOL
SHANTAYYA F
KUNDGOL
NO 4 MINERVA MARKETING
INDIA DURGUNDWESHR
KARNATAKA
COMPLEX NEAR HUBLI
YERDETHINAMATH VEERAPUR ONI HUBLI580020 IN30023912566127
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
R
B
SAVANUR
BABURAO
TIMMAJI
SAVANUR
H NO 101 SHIDDALINGESHWARA
INDIA
CO KARNATAKA
OP HOUSING SOCIETY HUBLI
HUBLI
KARNATAKA
580020 IN30021415251717
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
KULKARNI
G
N
NAGESH
JOSHI CHAMBERS LAMINGTON
INDIA
ROADKARNATAKA
HUBLI KARNATAKA
HUBLI
580020 IN30021415579936
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MOHANLAL CHUNILAL
JAIN
CHUNILAL
JAIN
C/O C G CHIKKAVEERAMATH
INDIA 1ST FLOOR
KARNATAKA
JOLAD ONI BESIDE ED MINI
HUBLI
HAIR DRESS HUBLI
580020 IN30192630310228
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NAGAPPA
HUTTAPPA
BADIGER
HUTTAPPA BADIGER
G-3, DRUVA APARTMENT,
INDIAVIDYANAGAR,
KARNATAKA
HUBLI, KARNATAKA. HUBLI
580021 IN30226911258912
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KRISHNAPPA MARIAPPA
SIGIHALLI
MARIAPPA
PLOT NO 4575 TIMMASAGAR
INDIA TEMPLEKARNATAKA
ROAD BEHIND COMMERCE
HUBLI
COLLEGE VIDYANAGAR HUBLI
580021 IN30021411369909
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
PRABHAKAR KRISHNARAO BYAHATTI
NA
DR M M JOSHI, HOSPITAL
INDIAHOSUR, HUBLI,
KARNATAKA
KARNATAKA
HUBLI
580021 IN30226911782742
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
RAMANAGOUDA
SHARANAGOUDA
PATIL
NA
C/O D S HOSAMANI PLOT
INDIANO 17 VIDYA
KARNATAKA
NAGAR JAYANAGAR HUBLI
HUBLI
580021 IN30113526750487
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SRINIVAS
ADIVEPPA
MADALLI
ADIVEPPA
NO 4701/B BEHIND J INDIA
G COMMERCE COLLEGE
KARNATAKA
HOSTEL VIDYANAGAR
HUBLI
HUBLI
580021 IN30113526761096
Amount for unclaimed and unpaid dividend
89.00 03-DEC-2018
K
BHASKAR
SHETTY
SHINAPPA
PROPRIETOR VIJAYA PRINTERS
INDIA
M R SHETTER
KARNATAKA
BUILDING HOSUR HUBLI
HUBLI
580021 IN30192630509871
Amount for unclaimed and unpaid151.00
dividend
03-DEC-2018
KRISHNA
RAMAJAPPA DANAVENAVAR RAMAJAPPA
GUDIHAL TQ KALGHATAGI
INDIA DHARWAD
KARNATAKA
HUBLI
580022 IN30039417065225
Amount for unclaimed and unpaid430.00
dividend
03-DEC-2018
SHRAVANKUMAR
S
DANDAPPANAVAR
S
B
DANDAPPANAVARTALAWAR ONI NEAR INDIA
MASJID KESHWAPUR
KARNATAKA
HUBLI
HUBLI
580023 IN30214810799393
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
RAIKAR
SHYAM
DATTARAM N
RAIKAR
HEMALATHA J
REDDY
JAYASHEEL REDDY
PUSHPA
DODWADMATH
NA
VASANTKUMARLAXMAN
RATHOD
LAXMAN
KHEERU
RATHOD
REKHA
BRAMHANAND RAYARADDI
TIMMANNA BHEMAPPA SHIRAGAVI
SHYAMSUNDARA
BELAMKAR
AMARANATH BELAMKAR
BASANAGOWDA
B
PATEELA
BASANAGOWDA
B
PATEELA
SHEKHARAGOUDA
M
GURANAGOUDRA
MALLANAGOUDR
GURANAGODRA
MAHADEVAPPA
HUDED
SIDDAPPA
HUDED
BASAVARAJ O
HULAGUR
ONKARAPPA
SUBBRAO
SHRIPADARAO KULKARNI
NA
SEEMA
LALIT
KUMAR BHANDARI
LALIT
KUMAR
BHANDARI
ROZARIO
JOSEPH
RICHARD
JOSHEPH
ROZARIO
LALITA
BASAVARAJ
DHARANI
BASAVARAJ PARAPPA
DHARANI
SADANAND PUJARI
VITHALSA
CHANDRAKANTY
KABBIN
NA
SAQUIB
AHMED
SHAIKH
S
S
SHAIKH
C
M
ATTAR
NA
CHANDRASHEKHAR
F
KALLIMAT
F
C
KALLIMATH
RAMAPPA
J
RADDER
JAYAPPA
RADDER
JANAKAPPA F
BANKAPUR
NA
PUSHPENDRA SINGH
SRIMAL
RAM
SINGH
SRIMAL
VINESH
SHARMA
SURESH
CHANDRA
SHARMA
RAM
PHAL
UDAI
RAM
NARENDRA SINGH
YADAV
B
S
YADAV
NARANDER KUMAR
MEENA
RAM
DHAN
MEENA
VANMALA
LAW
SAMRATHMALGUPTA
PREM
DEVI
CHOUDHARY NARAYAN
LAL
CHOUDHARY
OM
PRAKASH
JAT
RAI
CHAND
JAT
LALITA
JAIN
NEERAJ
JAIN
KAMAL
KUMAR
MISHRA
CHANDRA
MUKUT
MISHRA
PRATHIBHA
ASHOK
KUMAR
PAHUJA
JASWANT
SINGH
SHRI
ROOP
LAL
LALIT
KUMAWAT
NA
MAHESH
KUMAR
NA
DIMPAL
SARGANI
RAVI
PRAKASH
SARGANI
GYAN
CHAND
JAIN
MUNI
LAL
JI JAIN
BHARAT
KUMAR
NA
RAMESH
KUMAR
MEGHWAL
AMARA
RAM
MEGHWAL
SUMIT
BHANDARI
DALEL
SINGH
BHANDARI
MAHESH
KUMAR
TRIPATHI
NA
DHARM
PAL
DAGA
NA
MRUGENDRA NATH
SHARMA
PARAS
NATH
SHARMA
TARA
TIWARI
SURYA
PRAKASH
TIWARI
VIJAY
SHARMA
RAM
GOPAL
SHARMA
CHHEDI
LAL
SHARMA
MATHURA PRASAD
SHARMA
ANEES
AHMED
SHRI
ABDUL
MAJID
LALIT
PARAKH
MATHURA DAS
PARAKH
P
NAVEEN
KUMAR
PALANISAMY
PARASMAL BOTHRA
CHAUTHMAL BOTHRA
SURESH
CHAND
SWARNKAR
RAGHUVIR SINGH
NARESH
KUMAR
GARG
ROOP
NARAYAN
GARG
RADHE
SHYAM
VERMA
NA
RAMESH
CHANDRA
SHRIVASTAVA VISHWANATHLAL
SHRIVASTAVA
TULSHI
KUMAR
SAW
KHUSIYAL
SAW
BALAKISAN
SOBHAGAMAL
PAWAN
KUMAR
JAIN
PARAS
KUMAR
JAIN
DEEPAK
SWAMI
DAYAL
BABU
SWAMI
AKSHAT
BHARGAVA
NANDAN
BHARGAVA
LAXMAN
DAS
CHAWLA
NA
MAHENDRA KUMAR
KASERA
DEV
KARANI
KASERA
SEEMA
PARIHAR
RAM
KISHAN
LAXKAR
SUJEET
SWAMI
DAYAL
BABU
SWAMI
B 0005, MADHURA COLONY
INDIA KUSUGALKARNATAKA
ROAD KESHWAPUR HUBLI,
HUBLI
KARNATAKA
580023 IN30189510851020
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
PLAT NO 43 DANESHWARI
INDIA NAGAR 2ND
KARNATAKA
STAGE NEAR VIDYASAGAR
HUBLI
SCHOOL BESIDE AKSHAY COLONY 2ND580031
PHASE NR
IN30214810920738
CHETANA COLLEGE
Amount
VIDYANAGAR
for unclaimed
HUBLI
and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 301 SHAGUN APPARTMENT
INDIA
4 TH
KARNATAKA
CROSS KUSUGAL ROAD KESHWAPUR
HUBLI
HUBLI
580023 IN30023911498677
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
H No 75, P And T Colony,
INDIA
VasantnagarKARNATAKA
Kusugal Road, Hubli
HUBLI
580023 IN30223611695713
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
No. 260, At Post- Arekurahatti
INDIA
T Q- Navalgund
KARNATAKA
Dist- Dharwad Hubli
HUBLI
Karnataka
580023 IN30223611825847
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 109 OLD BADAMI
INDIA
NAGAR HUBLIKARNATAKA
HUBLI
580023 IN30023912199887
Amount for unclaimed and unpaid dividend
38.00 03-DEC-2018
H NO 406 B JADAGERIINDIA
ONI BYAHATTI KARNATAKA
VILLAGE HUBLI DHARWADHUBLI
DISTRICT DHARWAD
580023 IN30023912554249
Amount for unclaimed and unpaid333.00
dividend
03-DEC-2018
AT POST BYAHATTI HUBLI
INDIADHARWADKARNATAKA
DHARWAD
HUBLI
580023 IN30023912554425
Amount for unclaimed and unpaid275.00
dividend
03-DEC-2018
HALYAL LAYOUT OPPINDIA
MICROWAVE TOWER
KARNATAKA
SHANTINGAR 15/129/B
HUBLI
KAPPATESHWAR KRUPA HUBLI
580023 IN30021412622012
Amount for unclaimed and unpaid700.00
dividend
03-DEC-2018
544 MANTUR H NO 377/2
INDIATO 553 MANTUR
KARNATAKA
HUBLI
HUBLI
580023 IN30023913068960
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RENUKA XEROX NEWINDIA
BADAMI NAGARKARNATAKA
NEAR RAMESH BHAVAN KESHWAPUR
HUBLI
HUBLI KARNATAKA
580023 IN30051316499987
Amount for unclaimed and unpaid dividend
34.00 03-DEC-2018
H NO 11 SHUB JAKALIINDIA
LAYOUT NEAR DIWAKAR
KARNATAKA
HOSPITAL HEMANTH
HUBLINAGAR KESHWPUR HUBLI
580023 IN30113526761119
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
12, KADSIDDESHWARINDIA
COLONY 187 CROSS,
KARNATAKA
KESHWAPUR HUBLI HUBLI
580023 IN30023930043562
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 44 BHUVANESHWARI
INDIACOLONY SHREE
KARNATAKA
BLDG NAGASHETTY KOPPA
HUBLIHUBLI
580023 IN30192630140020
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 8 EUREKA COLONY
INDIA KESHWAPUR
KARNATAKA
HUBLI
HUBLI
580023 IN30192630335824
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
GOVT SERVANT SSE CSW
INDIA
UBL VENKATESH
KARNATAKA
COLONY CROSS BENGERI
HUBLI
HUBLI
580023 IN30192630821311
Amount for unclaimed and unpaid dividend
74.00 03-DEC-2018
NO 103 LIBERTY COMPLEX
INDIA ARVINDNAGAR
KARNATAKA
KARWAR ROAD HUBLIHUBLI
KARNATAKA
580024 IN30307710190512
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H H SHAIKSANADI 1ST
INDIA
CROSS BANKAPUR
KARNATAKA
CHOWK ISLAMPUR ROAD
HUBLI
NEAR JARTARGHAR FLOWER MILL HUBLI
580024 IN30061010912765
Amount for unclaimed and unpaid dividend
72.00 03-DEC-2018
NO-2134/2, NEELAMINDIA
INDUSTRIES JANGLIPETH,
KARNATAKA
OLD HUBLI, KARNATAKA
HUBLI
580024 IN30226911150456
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
C/O C S RADDER AT PO
INDIA
KATNUR TQ HUBLI
KARNATAKA
DIST DHARWAD
HUBLI
580024 IN30023911997202
Amount for unclaimed and unpaid288.00
dividend
03-DEC-2018
83 GIRIYAL HUBLI DIST
INDIA
DHARWAD KARNATAKA
HUBLI
580024 IN30023912946377
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
A 13 MOHAN VILAY SHASTRI
INDIA NAGAR JAIPUR
RAJASTHAN
JAIPUR
302016 IN30177413840068
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A-46 SHIVAJI MARG, INDIA
NEHRU NAGAR, RAJASTHAN
PANIPECH JAIPUR
JAIPUR
302016 IN30116030200299
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
3, BANKERS COLONY INDIA
MAHARANA PRATAP
RAJASTHAN
MARG PANCHYAWALA
JAIPUR
JAIPUR (RAJ)
302021 IN30116030114931
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
254 SECTOR 7 VIDHYADHAR
INDIA NAGAR JAIPUR
RAJASTHAN
JAIPUR
302023 IN30047642805968
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
JHAJHIRAM PURA THINDIA
BASWA DAUSA RAJASTHAN
RAJ DAUSA RAJASTHAN,INDIA
DAUSA
303327 IN30267936893771
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
W/O SH.GERALD LAWINDIA
AJMERI GATE PHULERA
RAJASTHAN
JAIPUR
DAUSA
303338 IN30136410012518
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
W/O GOPAL LAL CHOUDHARY
INDIA
SAMOTA
RAJASTHAN
KA BASS KACHRODA VIADAUSA
PHULERA JAIPUR
303338 IN30136410013512
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
V/P RINDLIYA RAMPURA
INDIA
TH TODARAISINGH
RAJASTHAN
DIST TONK RAJASTHAN
TONK
304502 IN30160410294624
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
146/ 24 MAHAVIR MARG
INDIAKESAR GANJRAJASTHAN
AJMER
AJMER
305001 IN30240410171738
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
NEAR BOYS SCHOOL INDIA
AJMER
RAJASTHAN
AJMER
305001 IN30177415730205
Amount for unclaimed and unpaid dividend
44.00 03-DEC-2018
788/11 SUNDER NAGAR
INDIA
OPP HMT AJMER
RAJASTHAN
AJMER
305003 IN30023913228500
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
PLOT NO 42 / 29 SARASWATI
INDIA
NAGAR
RAJASTHAN
GALI NO. 3 DHOLA BHATA
AJMER
ROAD AJMER (RAJ)
305008 IN30133018422480
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
Sadar Bazar, Pushkar,INDIA
Ajmer, Rajasthan
RAJASTHAN
AJMER
305022 IN30223611434815
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
PAHADIYA PRESS KE PAS
INDIA
DIGGI MOHALLA
RAJASTHAN
BEAWAR
BEAWAR
305901 IN30177414028680
Amount for unclaimed and unpaid101.00
dividend
03-DEC-2018
EMLI WALA VASAUWA
INDIA
PALI RAJASTHAN
RAJASTHAN
MARWAR JN
306021 IN30226912052150
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
MARUDHAR NAGAR PALI
INDIARAJASTHANRAJASTHAN
INDIA
PALI
306401 IN30226912951673
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
97 MAHATMA GANDHI
INDIA
COLONY UDAIPUR
RAJASTHAN
ROAD PINDWARA TEH
SIROHI
DINDWARA SIROHI RAJASTHAN
307022 IN30051316028698
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
1448 MEGHWAL VASINDIA
TH REVADAR DIST
RAJASTHAN
SIROHI MANDAR RAJASTHAN
SIROHI
307513 IN30051318554735
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RADHA GOVIND COMPLEX
INDIA ASHOK NAGAR
RAJASTHAN
BHILWARA RAJASTHAN
BHILWARA
311001 IN30223610624565
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
PIPLUND TEH JAHAJPUR
INDIA
BHILWARA BHILWARA
RAJASTHAN
BHILWARA
311001 IN30023912863806
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
DAGA BULDING 81, PETCH
INDIA AREA BHILWARA
RAJASTHAN
RAJASTHAN
BHILWARA
311001 IN30021414702566
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
C/O PARAS NATH SHARMA
INDIA RO 70 B PARTAP
RAJASTHAN
NAGAR CHITTORGARH
CHITTORGARH
MADHYA PRADESH INDIA
312001 IN30226912210225
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
7 RAJEEV COLONY MEERA
INDIAMARKET CHITTORGARH
RAJASTHAN RAJASTHANCHITTORGARH
312001 IN30021414976181
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
169/ G Block, Sec.14 INDIA
Goverdhan Vilas,RAJASTHAN
Udaipur Rajasthan
UDAIPUR
313001 IN30223611437658
Amount for unclaimed and unpaid122.00
dividend
03-DEC-2018
73-GAJ SINGH JI KI BADI,
INDIA
SAJJAN GARH
RAJASTHAN
ROAD, PWER HOUSE KE SAMNE,
UDAIPURUDAIPUR
313001 IN30097411579170
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
78 A, PANCHWATI, UDAIPUR
INDIA
RAJASTHAN
UDAIPUR
313001 IN30021413484368
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1 VITTHAL MARG KHARA
INDIA
KUWA NR PARAKHO
RAJASTHAN
KA NOHRA UDAIPUR
UDAIPUR
313001 IN30039416627586
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
T 4 TRANSIT HOUSE HZL
INDIA
YASHAD BHAWAN
RAJASTHAN
OPP SWAROOP SAGAR
UDAIPUR
UDAIPUR RAJASTHAN
313001 IN30051317072419
Amount for unclaimed and unpaid193.00
dividend
03-DEC-2018
R F C OFFICE KE PASSINDIA
KISHORE NAGARRAJASTHAN
RAJSAMAND RAJASTHANUDAIPUR
313324 IN30045012638590
Amount for unclaimed and unpaid700.00
dividend
03-DEC-2018
SIRSAI DARWAJA KUMHER
INDIA DISTT BHARATPUR
RAJASTHAN
RAJASTHAN
BHARATPUR
321001 IN30226912158759
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
OLD ANAJ MANDI SAWAI
INDIA MADHOPUR
RAJASTHAN
SAWAI MADHOPUR
322021 IN30240410214450
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
CHATRAWAS KE PASS,
INDIA
TH. DEI, DISTT.RAJASTHAN
BUNDI (RAJ.)
BUNDI
323001 IN30198310630999
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
J-27, H.W.P. COLONYINDIA
RAWATBHATA,RAJASTHAN
VIA KOTA
BUNDI
323307 IN30253110061822
Amount for unclaimed and unpaid dividend
47.00 03-DEC-2018
H.NO-A-5 NTCGATE ANUCHHAYA
INDIA
RAWATBHATA
RAJASTHANRAWATBHATABUNDI
RAJASTHAN
323307 IN30023913518506
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
394, M BAZAR MOHANPURA
INDIA TEH - INDRAGARH
RAJASTHANDIST - KOTA BUNDI
323613 IN30220111297497
Amount for unclaimed and unpaid dividend
84.00 03-DEC-2018
94 SHERU PADA GALIINDIA
NAINWA WARDRAJASTHAN
NO 9 TEHSIL NAINWA DISTT
BUNDI
BUNDI RAJASTHAN
323801 IN30307710336956
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
1/L/1 MAHAVEER NAGAR
INDIAEXT KOTA RAJASTHAN
KOTA
324001 IN30177414655953
Amount for unclaimed and unpaid340.00
dividend
03-DEC-2018
1 RANGPUR ROAD KOTA
INDIA
JN KOTA RAJASTHAN
KOTA
324002 IN30021414291983
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1 BHA 18 VIGYAN NAGAR
INDIABEHIND GURUDWARA
RAJASTHANKOTA
KOTA
324005 IN30105510755660
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
4-JH-1, VIGHAN NAGAR,
INDIA
KOTA, RAJASTHAN
RAJASTHAN
KOTA
324005 IN30226911574805
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
1D 40 SANJAY GHANDHI
INDIA
NAGAR KOTA
RAJASTHAN
KOTA
324005 IN30177413740575
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1 L 1 MAHAVEER NAGAR
INDIA
EXT KOTA RAJASTHAN
KOTA
324005 IN30177414473139
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
DR
NAND
KUMAR JOSHI LATE
SH
GL SHARMA
SADHU
SHARAN
KUMAR
NA
ANIL
KUMAR
SONI
NA
NANDITA
BHARGAVA
NANDAN
BHARGAVA
KUMAR
SMIT
BHANSALI
NA
DHEERAJ
KUMAR
GOYAL
MOHAN
LAL
GOYAL
DR
BRAJESHKUMARGOYAL
RAMESH
CHANDRA
GOYAL
YAKUB
MOHMED
CHHEETER MOHMED
PATIL
SHIVANGAUDA GOVINDGAUDA GOVINDGAUDA
ARJUN
KOTABAGI
RAYAPPA
NARAYAN
CHOPADE
RUKAMANNA
ARAMUKALI RUDRAPPA
IRAPPA
MAHADEVAPPA
KAREPPA
MUGABASAV KAREPPA
MUGABASAV
RAVINDRA
G
CHIKHALWALE G
P
CHIKHALWALE
LAXMAN
SATTYAPPA
KAMATE
SATTYAPPA KAMATE
ADRUSHAPPA GANGAPPA
MANTURGI
GANGAPPA BALAPPA
MANTURGI
N
D
DODDANAVAR NA
VINITA
VILAS
PEDNEKAR
R
B
PEDNEKAR
BODHARAJ
D
KANYTHIA
DHARAMCHAND
NANAKCHANDKANYTHIA
NARAYANRAO K
KULKARNI
KRISHNARAO NARAYANRAO KULKARNI
ANIL
DEVPUTRA
JENDE
DEVPUTRA DATTAPPA
JENDE
SURESH
VISHNU
BHATAKANDE VISHNU
R
BHATAKANDE
GANESH
S
MODGEKAR
NA
VISHAL
KADAPPA
KADELI
KADAPPA
MALLAPPA
KADELI
VISHWANATH SHANKAR
KURADE
SHANKAR
DEVAPPA
KURADE
RAMESH
S
PATIL
SIDAGOUDA R
PATIL
PADMA
VIJAYA
PATRAVALI
VIJAYA
B
PATRAVALI
RAJU
SHIDAGOUDA GHODAMANI SHIDGOUDA KALLAPPA
GHODAMANI
AHSAMUDDIN A
BUKHARI
ADAMSAB K
BUKHARI
SHRIDHAR
BHARAMA
MUTKEKAR
BHARAMA A
MUTKEKAR
SATISH
D
RELEKAR
RELEKAR
D
T
PRAKASH
B
MUTAGEKAR NA
NARESH
K
BHAGANACHE KESHAVRAO NINGAPPA
BHAGANACHE
UDAYKUMAR RAGHUNATHRAO
SAWANT
RAGHUNATHRAO
RAMCHANDRARAO
SAWANT
SANJAY
K
PATIL
KALLAPPA
HUWAPPA
PATIL
MALLIKARJUN BASAVARAJ
KALYANI
BASAVARAJ KALYANI
DHARAMRAJ BABURAO
PUNAJGOUDA BABURAO
BASAVANT
PUNAJGOUDA
PRADEEP
SHAMRAO
DESAI
SHAMRAO PAVANAPPA DESAI
SHIDDANGOUDAR
MALLIKARJUN IRAPPA
IRAPPA
PRASHANT
RAMESH
YELLURKAR
DATTATRAYA YELLURKAR
VIVEKANAND K
CHOUDARI
KRISHNA
CHINTAMANI CHOUDARI
UDAY
SHANKAR
BUCHADI
SHANKAR
M
MUCHADI
ASHOK
NARAYAN
MAJGAONKAR NARAYAN
PARASHARAM MAJGAONKAR
RAJASHRI
V
DANI
Y
M
UMARJI
KAMALAKAR MANOHAR
SAMANT
MANOHAR SITARAM
SAMANT
ARUN
D
GHATE
DONDIRAM RAMCHANDRAGHATE
GEETA
ARJUN
CHILLAL
ARJUN
M
CHILLAL
JAGANNATH S
CHAVANPATIL SHANTARAM N
CHAVANPATIL
GANESH
VENKATESH
HAMPIHOLI
SH
VENKATEH
RAJ
MOHAN
KRISHNARAJ KRISHAN
RAJ
SUBBAREDDY
S
S
KANABARGI
SHANKARRAODUDHAPPA KANABARGI
PRAMILA
S
JADHAV
NA
USHA
SURESH
BHASKARI
NA
HARISH
N
CHITRAGAR
NARASINGH
PRASHANT
P
D
P
P
DHAKLUCHE
LALAJI
MOHAN
JANNU
MOHAN
SUNIL
I
TARBAR
IRAPPA
SIDDABASAPPATARBAR
DEVINDER
KUMAR
NA
REEKA
JAIN
W
OISHJAIN
NIRBHAI
SINGH
GURTEJ
SINGH
NIDHI
ARYA
RAJESH
ARYA
RAKESH
KUMAR
SOHAN
LAL
ASHOK
KUMAR
GROVER
RAM
LAL
GROVER
2 K 10, VIGYAN NAGAR
INDIA
KOTA RAJASTHAN
RAJASTHAN
KOTA
KOTA
HOUSE NO 11/150 SWAMI
INDIA VIVEKANAND
RAJASTHAN
NAGAR KOTA RAJASTHAN
KOTA
NEAR JAGDISH TEMPAL
INDIA
SHRIPURA KOTA
RAJASTHAN
KOTA
KOTA
1 RANGPUR ROAD, KOTA,
INDIA RAJASTHAN
RAJASTHAN
KOTA
370 BHATA PADA RAMPURA
INDIA BAZAR KOTA
RAJASTHAN
KOTA
261/2 GANESH TALABINDIA
DADABARI KOTA
RAJASTHAN
KOTA
KRISHAN COLONY BARAN
INDIA
RAJASTHAN
KAITHUN
IMAM CHOWK, SANGOD
INDIA(RAJ.)
RAJASTHAN
KAITHUN
PT: SUREBHAN HAMPIHOLLI
INDIA RAMDURG
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
H NO 305 MUMMIGATTI
INDIADHARWAD KARNATAKA
BELGAUM
NO 78 GODHOLI KHANAPUR
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
TADASALUR SAUNDAT
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BELGAUM
NO 98 KARIMANI SAUNDATTI
INDIA
KARNATAKA
BELGAUM
BC 105 HAVELOCK ROAD
INDIA
CANTONMENT
KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKABELGAUM
INDIA
SAGAR TRANSPORT APMC
INDIA WEIGH BRIDGE
KARNATAKA
MARKET YARD BELGAUM,
BELGAUM
KARNATAKA
B-5/2, P AND T QUARTERS
INDIA MAHANTESH
KARNATAKA
NAGAR BELGAUM
BELGAUM
NO-899, FULBAG GALLI,
INDIA
BELGAUM, KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
1637, ANSURKAR, GALLI,
INDIA
BELGAUM, KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
VRL LTD DHARWAD ROAD
INDIABELGAUM KARNATAKA
BELGAUM
H.NO.3540 BEHIND SBI
INDIA
RISALDAR GALLI
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
CTS NO 4849/27/B 2 INDIA
MAIN 7TH CROSS
KARNATAKA
MI JADHAV RET SADASHIV
BELGAUM
NAGAR BELGAUM
348/2 SAMBHAJI GALLI
INDIA
MAHADWAR KARNATAKA
ROAD CROSS NO.1 BELGAUM
BELGAUM
328/43/1 H NO 4157/10
INDIA
KAPILESHWAR
KARNATAKA
COLONY BELAGAVI BELGAUM
BELGAUM
KARNATAKA INDIA
PLOT NO 4 SECTOR NO
INDIA
3 SHIVBASAV KARNATAKA
NAGAR BELGAUM
BELGAUM
H NO 2162 PANGUL GALLI
INDIA BELGAUMKARNATAKA
BELGAUM
H NO 4077/2 KANGRAL
INDIA
GALLI BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
Srinidhi Appartment,INDIA
CTS No 64/A, Somwar
KARNATAKA
Peth, Tilakwadi Belgaum
BELGAUM
MHPS BHADDURAWADI
INDIA
TQ KINAYE DIST
KARNATAKA
BELGAUM BHADDURAWADI
BELGAUM
H NO 2757 KASAI GALLI
INDIA
BELGAUM BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
41, HOSUR BASAVANINDIA
GALLI BELGAUM,
KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
ASHIRWAD APARTMENT
INDIA
2ND FLOOR KARNATAKA
SOCIETY MARG HINDWADIBELGAUM
BELGAUM
KHADE BAZAR, SHAHAPUR,
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
2263, KACHERI GALLI,INDIA
SHAHAPUR, BELGAUM,
KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
1149/A SARAF GALLI INDIA
SHAHAPUR BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
H NO 59, TANGADI GALLI,
INDIABELGAUM,KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
NO. 1987, KORE GALLI
INDIA
SHAHAPUR BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
Plot No 16 Om NagarINDIA
Old P B Belgaum
KARNATAKA
BELGAUM
214/1 SARASWATI ROAD
INDIA
NATH PAI CIRCLE
KARNATAKA
SHAHAPUR BELGAUM
BELGAUM
CHC QTRS 5 BHARAT INDIA
NAGAR 3RD CROSS
KARNATAKA
SHAHAPUR, BELGAUMBELGAUM
310 SHOP NO KHADEINDIA
BAZAR SHAPUR,BANGALORE
KARNATAKA KARNATAKA,INDIA
BELGAUM
C/O B K CHOUDHARYINDIA
221 UPPAR GALLI
KARNATAKA
KHASBAG BELGAUM BELGAUM
CCB 465 SHRI NILAY GAYATRI
INDIA NAGARKARNATAKA
KHASBAG BELGAUM KARNATAKA
BELGAUM
NARAYAN NIWAS 7/1INDIA
GANARAJ COLONY
KARNATAKA
RAJWADA COMPOUNDBELGAUM
NO 2 VADGAON BELGAUM
746 / 1, PLOT NO 1 INDIRA
INDIA COLONY CHIDAMBAR
KARNATAKANAGAR BELGAUM
BELGAUM
CCB 23, SHRI SAMARTH
INDIA
ADARSH NAGAR
KARNATAKA
VADGAON BELGAUM KTK
BELGAUM
S/O DONDIRAM C/O INDIA
SRI S R KAMAT NEAR
KARNATAKA
DURGADEVI TEMPLE EXT
GOKAK
AREA GOKAK
573 SAPAR GALLI MADHAVPUR
INDIA
VADAGAON
KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKA
BELGAUM
H NO 275 PATIL GALLIINDIA
VADAGAON BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
13, SHRI GURUDEV, 2ND
INDIA
FLOOR KAMDHENU
KARNATAKA
APRT, 7TH CROSS BHAGYANAGAR,
BELGAUM
BELGAUM KARNATAKA
FLAT NO-202, SAMRUTI
INDIA
APTS, SAVARKAR
KARNATAKA
ROAD, TILAKWADI, BELGAUM,
BELGAUM
KARNATAKA, KARNATAKA
9TH CROSS, BHAGYANAGAR,
INDIA BELGAUM,
KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
NO-221/2, VACCINE DEPOT
INDIA ROAD, II RLY
KARNATAKA
GATE, PATIL COMPOUND,
BELGAUM
TILAKWADI, BELGAUM, KARNATAKA
H NO 21, SAHYADRI COLONY
INDIA ANGOL KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
DATTAKRIPA APARTMENT,
INDIA NEHRU ROAD,
KARNATAKA
NEAR LELE GROUND, IST
BELGAUM
GATE, TILAKWADI, BELGAUM
466, GEETANJALI, RAGHUNATHPETH,
INDIA
KARNATAKA
BABLEGALLI, ANGOL, BELGAUM,
BELGAUM
KARNATAKA
SAI KRUPA BLDG, M INDIA
G COLONY, TILAKWADI
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
318 1ST STAGE RANI INDIA
CHENNAMMA NAGAR
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
BASSI PATHANA DT FATEHSARH
INDIA
SAHIB
PUNJAB
BASSI PATHANA PUNJABRAJPURA
INDIA
H.NO. 92 NEW LAJPAT
INDIA
NAGAR LUDHIANA
PUNJAB
LUDHIANA
Q.NO.-18 POLICE COLONY,
INDIA B- BLOCK BRS
PUNJAB
NAGAR LUDHIANA
LUDHIANA
ST NO 1 GURU NANAK
INDIA
CLY B/S MERADO
PUNJAB
CLY OPP GNE COLLAGELUDHIANA
LUDHIANA LUDHIANA PUNJAB
B-S 74/3 SHAHI MOHALLAS
INDIA CIVIL LINES
PUNJAB
LUDHIANA
LUDHIANA
194/1 GURUNANAK PURA
INDIACIVIL LINESPUNJAB
LUDHIANA
LUDHIANA
324005
324005
324006
324007
324007
324009
325205
325601
591123
590001
590001
590001
590001
590001
590002
590002
590002
590002
590002
590002
590002
590002
590002
590002
590002
590002
590002
590002
590002
590003
590003
590003
590003
590003
590003
590003
590003
590003
590003
590003
590004
590004
590005
590005
590005
591307
590005
590005
590006
590006
590006
590006
590006
590006
590006
590006
590006
140412
141001
141001
141001
141001
141001
IN30112715315511
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30133020780384
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30021414004458
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226911406366
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177411932520
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30105510718110
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30105510476132
Amount for unclaimed and unpaid dividend
44.00 03-DEC-2018
IN30198310588885
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SRS0001027
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30192630743224
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
IN30192630743628
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30192630746612
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
IN30192630774690
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290247020906
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30189510230484
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
IN30220111062052
Amount for unclaimed and unpaid190.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226911085306
Amount for unclaimed and unpaid dividend
61.00 03-DEC-2018
IN30226911132114
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
IN30023911950498
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023912028755
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023912038275
Amount for unclaimed and unpaid
1115.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023913294264
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30226913387430
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
IN30023913526813
Amount for unclaimed and unpaid489.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414639610
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30039417442790
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30287120028299
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30113526650226
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
IN30113526775947
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
IN30189510231783
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
IN30089610422888
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30210510459659
Amount for unclaimed and unpaid675.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226911157821
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
IN30177411188208
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30226911500463
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30023911687149
Amount for unclaimed and unpaid dividend
97.00 03-DEC-2018
IN30287120387551
Amount for unclaimed and unpaid201.00
dividend
03-DEC-2018
IN30113526614704
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30113526726120
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290247200872
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30051315567757
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051316179472
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051311188485
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30220111250666
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30023912963432
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414780250
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30051317702595
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051318029130
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30231610246773
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
IN30226910933953
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226911031137
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
IN30226911053470
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30220111232752
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
IN30023911246275
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
IN30226911426003
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
IN30023911486142
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023912624837
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
IN30226913721923
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30184610034905
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
IN30184610312355
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30371910603338
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30177411003561
Amount for unclaimed and unpaid dividend
89.00 03-DEC-2018
IN30039416231135
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
JAGMEET
SINGH
KULBIR
SINGH
NEERU
RAKESH
DHIR
UPENDRA
PRASAD
YADAV
JILEBEE
LAL
ROY
MUNISH
KUMAR
JAIN
DAVINDER KUMAR
RAJESH
KUMAR
GIAN
CHAND
BALJINDER
SINGH
BEDI
AJIT
SINGH
RAKSHA
DEVI
AGGARWAL
NARESH
KUMAR
TEJINDER
KAUR
GURDESP
SINGH
MANISH
KUMAR
JAIN
SAWTANTAR KUMAR
JAIN
VIJAY
BHATIA
NA
VIJAY
LALLA
SURESH
KUMAR
LALLA
SATWANT
SINGH
SANDHU
NA
PRIYA
GOYAL
VIJAY
KRISHAN
RAJPAL
SINGH
KASHMIR
SINGH
SUKHJINDER PAL
SINGH
BALWANT
SINGH
SANJEEV
KUMAR
ARORA
MUKH
RAJ
SAVITA
SATISH
KUMAR
GAKHAR
SUKHDEV
SINGH
GURBACHAN SINGH
DEVINDAR
KUMAR
KAUSHAL
JAGAT
RAM
KAUSHAL
GURBAX
LAL
VERMA
VIR
BHAN
SUNITA
THAKUR
OM
CHAND
THAKUR
PAWAN
KUMAR
ROOP
SINGH
KAMALJIT
KALIA
DHARM
CHAND
SUNITA
DEVI
VEDPAL
JAIRAJ
SHARMA
NA
SITAL
SHARMA
NA
JASWANT
SINGH
MOHINDER SINGH
SUNIT
KUMAR
KALI
DAS
SHASHI
MAHENDRU
RAVI
KUMAR
GURWINDER SINGH
TOOR
DALIP
SINGH
TOOR
INDER
VEER
ARORA
NA
PAWAN
KUMAR
KAMAL
GAUTAM
SHAM
LAL
PRASHER
GANGA
RAM
PRASHER
RASHPAL
SINGH
AJIT
SINGH
VISHAL
SHARMA
JIWAN
KUMAR
SANTOSH
RANI
NA
SURINDER
KUMAR
JAIN
JAMNA
DASS
JAIN
ANANT
JAIN
SURINDER
KUMAR
JAIN
RAKESH
KUMAR
PREM
CHAND
KHAIRAJ
SINGH
NA
MONI
JINDAL
SHAM
LAL
ABHISHEK
RANJAN
NA
SANDEEP
KUMAR
NA
CHETAN
SURI
NA
LAKSHMI
PUTUMBAKA
SUBHASH
PUTUMBAKA
SARVANI
AKSHINTHALA
CHANDRA
SEKHAR
GUDLURU
HARISH
J
RANGASWAMY
HANUMAVATHI
NA
RAJIV
KUMAAR
NA
GOLAKONDA NAGESWARA RAO
RAJULU
GOLAKONDA
AMMANABROLU
SUMITHRA
RAGHAVA
RAO
ADURU
KASI
DHANALAKSHMIPRASANNA KUMAR
NARAYANA
SARAGADAM
MURTHY
SARAGADAM
KRISHNA
KORADA
RAMULU
KORADA
SEETHARAMANRADHAKRISHNAN
SEETHARAMAN
SUBBANAIDU
THADI
PRABHAKAR RAO
T
K
SWAMY
PRATOORI
SREE
DEVI
PRATOORI KRISHNA
MOHAN
PIYUSH
JAIN
VIMAL
CHAND
JAIN
MADHAVI
LATHA
CHALLA
NA
PRASANNAM V
SL
KONDALA
RAO
V
SADARAM
SANKAR
RAO
NA
SATYAPRASAD ADIBHATLA
ADIBHATLA SURYANARAYANA
RAO
SYAMALA
RAO
CHINAMUTHEVISURYANARAYANA
CHINAMUTHEVI
PSSG
CAPITAL
MANAGEMENT PRIVATE
NA
LIMITED
4474 ST NO 9 SHIMLAINDIA
PURI LUDHIANA
PUNJAB
PUNJAB
LUDHIANA
141003 IN30051316009207
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
C/O PARMODH K. ADYA
INDIA
B-III-270 (OLD
PUNJAB
944), KUCHA P.T. BELI RAM,
LUDHIANA
PURANA BAZAR, LUDHIANA
141008 IN30184610013556
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MT SERVICING FLIGHT
INDIA
9 WING AIR FORCE
PUNJAB
STATION HALWARALUDHIANA
LUDHIANA PUNJAB,INDIA
141106 IN30290249937563
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 2899 MOHALLAINDIA
JAIN RAIKOT LUDHIANA
PUNJAB
LUDHIANA
141109 IN30177415374266
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
142 MANDIR WALI GALI
INDIA
ST NO 2 WARD
PUNJAB
NO 23 KHANNA
LUDHIANA
141401 IN30177416187133
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 177/A WARD NO
INDIA
6 SHAHEED BHAGAT
PUNJABSINGH COLONY BASTI
MOGA
GUBINDGARH MOGA PUNJAB INDIA 142001 IN30226913526057
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
H.NO304 ROOP VIHAR
INDIA
AARA ROAD MOGA
PUNJAB
MOGA
142001 IN30133020920312
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
H.NO. 2026 AGWAR GUJJRAN
INDIA JAGRAON
PUNJAB
LUDHIANA
MOGA
142026 IN30184610254773
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H.NO.-30 ,WARD NO.INDIA
8, TEH.-ZIRA, DISTT.-FIROZEPUR,
PUNJAB
PUNJAB MOGA
142047 IN30236510236204
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H.NO-4911 MOHAN NAGAR
INDIA SULTANWIND
PUNJAB
ROAD AMRITSAR AMRITSAR
143001 IN30325310013456
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MILLITARY HOSPITALINDIA
AMRITSAR CANTT
PUNJAB
AMRITSAR
AMRITSAR
143001 IN30220110535419
Amount for unclaimed and unpaid926.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAY NAGAR BATALAINDIA
RD 27 GALI NOPUNJAB
4 AMRITSAR KRISHNA SQUARE
AMRITSAR
AMRITSAR PUNJAB
143001 IN30051317164720
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
30 A, LAWRENCE ROAD,
INDIA
NEAR ARYA SAMAJ
PUNJABMANDIR, AMRITSAR.
AMRITSAR
143001 IN30231620010143
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A P O BANDALA GALIINDIA
PATTI NAND KI PUNJAB
AMRITSAR PUNJAB
TARN TARN
143413 IN30051319347758
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 65/4 GALI DOCTOR
INDIA
KARTAR SINGH
PUNJAB
WALI GALI KARTAR SINGH
TARN
DOCTOR
TARN WALI PATTI PUNJAB
143416 IN30051319268429
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
KALPANA COLONY DAV
INDIA
COLLEGE ABOHAR
PUNJAB
PUNJAB
FEROZPUR
152116 IN30114310800152
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
Opp Webcom Computer
INDIA
Centre Master
PUNJAB
Market O/S Khazoori Gate
BATALA
Batala
143505 IN30223611476097
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHAHEED BHAGAT SINGH
INDIANGR JAIL RD
PUNJAB
GURDASPUR
GURDASPUR
143521 IN30154930198535
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
KENDRIYA VIDYALAYA,
INDIA
TIBRI CANTT, PUNJAB
GURDASPUR
143530 IN30226911536067
Amount for unclaimed and unpaid183.00
dividend
03-DEC-2018
E.N 17 RASTA MOHALLA
INDIA
NEAR RAJ MAHAL
PUNJAB
HOTEL JALANDHAR JALANDHAR
144001 IN30133018089153
Amount for unclaimed and unpaid520.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 14 C JYOTI NAGAR
INDIA
NEAR INCOME
PUNJAB
TAX COLONY JALANDHAR
JALANDHAR
144001 IN30290244107733
Amount for unclaimed and unpaid330.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 61 MOHALLA JOGINDER
INDIA
NAGARPUNJAB
PO PAPLI PO PAP LINES JALANDHAR
JALANDHARPUNJAB,INDIA
144005 IN30290247329113
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KAMALJIT KALIA S/O INDIA
DHARM CHANDPUNJAB
V.P.O. BUNDALA (PATTI SURTIA)
JALANDHAR
TEH. PHILLAUR DIST. JALANDHAR 144034 IN30133019850280
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KV 2 AFS ADAMPUR KENDRIYA
INDIA
VIDAYALAYA
PUNJAB2 IN AFS JALANDHAR
JALANDHAR
PUNJAB
144103 IN30051317688068
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
WARD NO 4 NEAR P SINDIA
E B VPO GARHDIWALA
PUNJAB NONRURAL INR THE
JALANDHAR
DASUYA DISTT HOSHIARPUR HOSHIARPUR
144207
PUNJAB
IN30021415084968
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
NR PESB GARHDIWALA
INDIA
DISTT HOSHIARPUR
PUNJABDASUYA HOSHIARPUR
JALANDHAR
PUNJAB
144207 IN30021415450499
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
VILL TAGGAR KHURDINDIA
PO KHANPUR TEH
PUNJAB
MUKERIAN HOSHIARPUR
JALANDHAR
PUNJAB
144211 IN30021415084950
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
VILL HARSA MANSERINDIA
PO HARSA MANSER
PUNJAB
TEH MUKERIAN NEAR JALANDHAR
MANSER BUS STAND,HOSHIARPUR PUNJAB,INDIA
144306 IN30267937526157
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
138 C MODEL TOWN INDIA
PHAGWARA PUNJAB
PUNJAB
PHAGWARA
144401 IN30169611784813
Amount for unclaimed and unpaid358.00
dividend
03-DEC-2018
VPO MAKSUD PUR DISTT
INDIA
KAPURTHALA
PUNJAB
NR TARA SINGH CHAKKI KAPURTHALA
KAPURTHALA PUNJAB
144619 IN30051319485403
Amount for unclaimed and unpaid dividend
34.00 03-DEC-2018
MOHALLA ARORA RASTA
INDIASULTANPURPUNJAB
LODHI DIST KAPURTHALAKAPURTHALA
144626 IN30169611481712
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
3353 MOH SURIA KTPINDIA
DT JAL NR SNATAN
PUNJAB
SCHOOL KARTARPUR PUNJAB
KAPURTHALA
144801 IN30051320090109
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
VILLAGE KALASPUR TEH
INDIA
PATHANKOTPUNJAB
DIST GURDASPUR PATHANKOT
PATHANKOT
145001 IN30048414025742
Amount for unclaimed and unpaid dividend
54.00 03-DEC-2018
VPO- BAINS TANI DISTTINDIAHOSHIARPUR
PUNJAB
(PUNJAB)
HOSHIARPUR
146001 IN30211310082508
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H. NO.- 489/24 SANTOKH
INDIANAGAR HOSHIARPUR
PUNJAB PUNJAB
HOSHIARPUR
146001 IN30216410353083
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO 1043 VILL LAKRU
INDIA
PART SEVEN HPUNJAB
B NO 218 TEH RANPURA DISTT
PATIALA
PATIALA
147001 IN30223610712604
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1960/2 TARA CHANDINDIA
STREET PATIALA
PUNJAB
PATIALA
147001 IN30177411861570
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1960/2 KATRA SAHIBINDIA
SINGH PATIALAPUNJAB
PATIALA
147001 IN30177416827410
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
KRISHANA BASTI SAMANA
INDIA PUNJAB PUNJAB
PATIALA
147101 IN30236510450976
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NO 15500166 W B SQN
INDIA
SOW 65 ARMD
PUNJAB
REGT C/O 56 APO NABHAPATIALA
CANTT NABHA
147201 IN30177416105816
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
ASHWANI KUMAR S/O
INDIA
SHYAM LAL WARD
PUNJAB
NO 4 TEH AMLOH 147203
PATIALA
DISTT FATEHGARH SAHIB AMLOH PUNJAB
147203 IN30021414539560
Amount for unclaimed and unpaid
1201.00
dividend
03-DEC-2018
GANDHI NAGAR MANDI
INDIA
GOBINDGARH
PUNJAB
TEH AMLOH DISTT FATEHGARH
PATIALASAHIB MANDI GOBINDAGARH PUNJAB
147301 IN30021415500822
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 141 TALWANDIINDIA
SABO TEH.TALWANDI
PUNJABSABO DIST BATHINDA
BHATINDA
151001 IN30023913082558
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
R/O H.NO.21135 AJITINDIA
NO 8A BATHINDA
PUNJAB
BATHINDA
BHATINDA
151001 IN30023913563876
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
16-4-1408 II ND FLOOR
INDIA
ADITYA NAGAR
ANDHRA
NEAR CHILDRENS
PRADESH PARK NELLORE
NELLORE
524004 IN30039416500987
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
C2/228 PULICAT NAGAR
INDIA
SULLURPET NELLORE
ANDHRA DIST
PRADESH
ANDHRA PRADESH
GUDUR
524121 IN30169611623682
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
FLAT NO 205 206 HOUSE
INDIA
NO 13-1-133/143
ANDHRA
SAI PRADESH
TOWERS NEAR SHIVA
WARANGAL
HOSPITAL MATWADA WARANGAL 506002 IN30131321342344
Amount for unclaimed and unpaid220.00
dividend
03-DEC-2018
GANDHI JANASANGAM
INDIA
PADAMATIPALEM
ANDHRA
SANGAM
PRADESH
NELLORE ANDHRA
KAVALI PRADESH INDIA
524303 IN30226913282284
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 1418 7TH CROSS
INDIA
13TH MAIN JEEVANBIMANAGAR
KARNATAKA
HAL 3 STG
BANGALORE
BANGALORE KARNATAKA
560008 IN30371910345659
Amount for unclaimed and unpaid460.00
dividend
03-DEC-2018
SITA RESIDENCY FLATINDIA
201 RAMNAGAR
ANDHRA
VISAKHAPATNAM
PRADESH ANDHRA
VISAKHAPATNAM
PRADESH
530003 IN30021413025875
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
F 10 D BLOCK 9 29 24INDIA
3 2 STATE BANKANDHRA
ADMN UNIT
PRADESH
PREMIES BALAJI
VISAKHAPATNAM
NAGAR VISAKHAPATNAM ANDHRA PRADESH
530003 IN30021414725571
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DOOR NO 31-18-42 VENKATESWARA
INDIA
ANDHRA
MITTA ALLIPURAM
PRADESH VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
530004 IN30232410780050
Amount for unclaimed and unpaid188.00
dividend
03-DEC-2018
C 1 BLOCK FLAT NO 303
INDIA
VUDA LIG APT
ANDHRA
MADHAVADHARA
PRADESH VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
530007 IN30177413147394
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
58 15 136 SRI SAI CASTLE
INDIASANTHI NAGAR
ANDHRA
NAD PRADESH
JUNCTION OPP MARGADARSHI
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM ANDHRA530009
PRADESH
IN30051319315093
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
HNO E 96 PANCHAVATI
INDIA
COLONY AKKIREDDYPALEM
ANDHRA PRADESH
VISHAKAPATNAM
VISAKHAPATNAM
530012 IN30021410965942
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BALAJI HILLS , SNEHAINDIA
APARTMENTS FLAT
ANDHRA
NO 4,PRADESH
B S LAYOUT SEETAMMADHARA
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
530013 IN30232411067834
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
EX AMBA FLEET MAILINDIA
OFFICE VISAKHAPATNAM
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
VISAKHAPATNAM
530014 IN30051313777244
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 13-15-11/17, 2ndINDIA
FLOOR GEETHA ANDHRA
KRISHNAPRADESH
APPARTMENTS BEHIND
VISAKHAPATNAM
S L KALYANA MANDAP, S L NAGAR530016
VISAKHAPATNAM,
IN30189510390959
ANDHRA
Amount
PRADESH
for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
50-82-9, F F2 SAI SRIYA
INDIA
RESIDENCY MADHURANAGAR
ANDHRA PRADESH
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
530016 IN30232411090308
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
49-44-20/2 AKKAYYAPALEM
INDIA VISAKHAPATNAM
ANDHRA PRADESH
VISAKHAPATNAM
530016 IN30232411093744
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
43-3-51 FLT-T1 BOBBY
INDIA
PLAZA RAILWAY
ANDHRA
NEW COLONY
PRADESH
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
530016 IN30177411175053
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
FLAT NO 819 SMR VINAY
INDIA
HILANDS MIYAPUR
ANDHRAHYDERABAD
PRADESH ANDHRA
HYDERABAD
PRADESH INDIA
500049 IN30051314094470
Amount for unclaimed and unpaid551.00
dividend
03-DEC-2018
48 8 15 G4 SHREE COMPLEX
INDIA DWARAKANAGAR,
ANDHRA PRADESH
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
530020 IN30102221363509
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
CHANDRA
SEKHAR
RATHO
TRINATH
RATHO
BATTANKI
VNR
SEKHAR
VENKATA
SUBBA
RAO BATTANKI
JARAJAPU
ROJA
RAMANI
NA
SYAMALA
RAO
METTA
LATCHAYYA METTA
ANDAVARAPU ANJANEYULU
SAI
RAJU
CH
SUJATHA
SREERAMA MURTHI
GURUGU BILLI
MEDURI
MADHAVI
MEDURI
VENKATA
PRASADA RAO
GANDRETI
SRINIVASA
RAO
APPA
RAO
GANDRETI
RAMAKRISHNASAMBANGI
YERUKU
NAIDU
SAMBANGI
G
RAJASEKHARA RAO
ASIRAPPA
GURUGUBELLI
IPPILI
SRINIVASA
RAO
NA
V
MANOJ
KUMAR
VALAPARLA GOPI
RAMANESWARIRAJAPANTULA
SIMMAPPADU
SRINIVASA
RAO
JAMI
NA
DR
MATALA
ANANDA RAO GANGULU
KORADA
VENKATA
RAO
SUNDARA
RAO
P
SRINIVASA
RAO
NA
M
PRAKASA
RAO
MADHAVA RAO
MUTYALA
AKUMURI
SUDHIR
MARTHANDA RAO
VENKATA
SURYANARAYANA
PANTHAM
DORA
BABU
PANTHAM
BHANUMURTYNITTALA
SUBRAHMANYAM
NITTLA
MANIKONDA MURALI
KRISHNA
M
PANDURANGARAO
BONI
PADMAJA
BONI
V
V ANAND
YANAMADALAJHANSI
LAKSHMI
VENKATA
RAO
YANAMADALA
S
V
V V DHANARAJUSANGITA
NAGANNA
VIJAYA
LAKSHMI
VEERAPANENI VENKATESWARA
RAO
RAMAKRISHNAKOLUKULA
KOLUKULA VENKATARATNAM
SAMANTAKURTI
VEERA
VENI
RAMBABU S
MANDLI
DHARMAMURTHY
MANDLI
HANUMAIAH
U
SITAMAHALAKSHMI
N
RAMACHANDHRAMURTHY
SNEHAL
SEETARAM
WALKE
DILIP
SITARAM
RANE
PARAB
MANISH
ANANT
NA
RAJENDRA
ANNASAHEB SWAMI
ANNASAHEB BASAYYA
SWAMI
SUNIL
ANNASO
KURADE
ANNASO
SALIL
SHYAMSUNDARKAMBLI
NA
CHAMPA
VASUDEV
PAHUJA
VASUDEV
AMCHANDRA PAHUJA
BHAGWAN BABURAO
WARAK
BABURAO
SIDHU
WARAK
SUBHASH
KUMAR
RAMPRAVESHSHARMA
JAGANNATH TUKARAM
GODE
NA
DEEPAK
DAMLE
PURUSHOTTAM
K
DAMLE
V
MURALI
NA
MANISH
SHANKAR
NARVEKAR
SHANKAR
SHRIPAD
NARVEKAR
ROHINI
D
RASPUTRA
DHARNIDHARB
RASPUTRA
SHIVDAS
LAKHUBHAI
PATEL
LAKHUBHAI
ANANDA
RANGANATH JADE
NILESH
ARUN
GOSAVI
NA
SAND
RAJKUMAR
RATANLAL
NA
SURESH
RAMKRISHNA PATIL
RAMKRISHNASITARAM
PATIL
BHABAL
JAYWANT
WAMAN
BHABAL
WAMAN
SHANKAR
VISHAL
CHANDRASHEKHAR
DEOLEKAR
CHANDRASHEKHAR
DATTATRAYA DEOLEKAR
NILESH
RAOSAHEB
PAGARE
NA
ANIL
LAXMAN
GHOLAP
NA
AVINASH
ANANT
JADHAV
ANANT
JADHAV
SHRIRAM
MILIND
THORAT
MILIND
PUNJAJI
THORAT
ILA
RAJESH
POLADIYA
NA
SAINATH
BHIKAJI
THOMBARE
NA
SANDEEP
V
SAKHARE
VINAYAKRAO SAKHARE
SHESHRAO
CHANDRAKANTKASHINATH
KARPE
NA
SHAM
BHIMAJI
GAME
BHIMAJI
GAME
SUMANKUMARAGRAWAL
B
K
AGRAWAL
RAJENDRA
MASCHINDRANATH
BALKAWADE MASCHINDRANATH
NARSINGHRAOBALKAWADE
KAILAS
DWARKANATH RATHI
DWARKANATHBALLABHDAS RATHI
YOGESH
HIRALAL
SHARMA
HIRALAL
KUNDANLAL SHARMA
D. NO MIG-16, VUDAINDIA
PHASE-II KURMANNAPALEM
ANDHRA PRADESH
VADLAPUDI POST
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
530046 IN30232410029137
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MIG 176 VUDA COLONY
INDIA
CHINIMUSHIDIWADA
ANDHRA PRADESH
PENDURTHI M VISAKHAPATNAM
NARSIPATNAM VIZIANAGARAM
ANDHRA PRDESH
531173 IN30051318117324
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
W/O SRINIVASA RAOINDIA
J MIG 313, APHBANDHRA
COLONYPRADESH
OPP Z P OFFICE SRIKAKULAM,
VELLORE AP ANDHRA PRADESH
532001 IN30189510723735
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
PLOT NO - 5 SBI STAFF
INDIA
COLONY BALAGA
ANDHRA
SRIKAKULAM
PRADESH
VELLORE AP
532001 IN30039416098096
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
DOOR NO.16.2.6 OPP.INDIA
A V N M HIGH ANDHRA
SCHOOL GUJARATHIPETA
PRADESH
SRIKAKULAM
VELLORE AP
532005 IN30232410108214
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
4/39 DOLAPETA, MARUTHI
INDIA NAGAR RAJAM
ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
PRADESH AMADALA VALASA
532127 IN30169611058602
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO. 5/ 161/ AINDIA
ESWARANARAYANA
ANDHRA
COLONY
PRADESH
RAJAM ANDHRA
AMADALA
PRADESH
VALASA
532127 IN30169611218644
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DOOR NO 3/150 PEDDA
INDIA
STREET BODDAM
ANDHRA
RAJAM
PRADESH
MANDALAM SRIKAKULAM
AMADALA VALASA
532127 IN30169611893202
Amount for unclaimed and unpaid dividend
98.00 03-DEC-2018
49-53-17/15 VENU TOWERS
INDIA BALAYYAS
ANDHRA
SASTRYPRADESH
LAYOUT POLICE STATION
VISAKHAPATNAM
BACK SIDE VISAKHAPATNAM 530013 IN30177415273631
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
ASIRAPPA WALTERU INDIA
SANTHAKAVITI SRIKAKULAM
ANDHRA PRADESH
AMADALA VALASA
532168 IN30232410889352
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
H NO 13-1-119 MAININDIA
STREET WARD-11
ANDHRA
AMUDALAVALASA(VILL
PRADESH
&
AMADALA
MANDAL)VALASA
SRIKAKULAM DT
532185 IN30066910224821
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
15 4 21 KOTAVARI STREET
INDIANEAR TIRUMALA
ANDHRA
APARTMENTS
PRADESH BAPATLA
GUNTUR
GUNTUR AP NR TIRUMALA APTS BAPATLA
522101
ANDHRA
IN30051317326547
PRADESH INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
95.00 03-DEC-2018
17 72/1 B S COLONY SOMPETA
INDIA
VILLAGE
ANDHRA
JALANTRA
PRADESH
SOMPETA SOMPETA
TEKKALIMANDAL SRIKAKULAM
532284 IN30177412342743
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
C/O SAMKRG PISTONS
INDIA
AND RINGS LTD
ANDHRA
QUARTER
PRADESH
NO 12 PYDIBHEEMAVARAM
TEKKALI
SRIKAKULAM ANDHRA PRADESH
532409 IN30051317470747
Amount for unclaimed and unpaid dividend
34.00 03-DEC-2018
GANGADHARA CLINICINDIA
MAIN ROAD NARASANNAPETA
ANDHRA PRADESH
TEKKALI
532421 IN30232410723525
Amount for unclaimed and unpaid113.00
dividend
03-DEC-2018
INDIRA NAGAR COLONY
INDIA
POLAKI POSTANDHRA
AND VILLAGE
PRADESH
POLAKI MANDAL
TEKKALI
SRIKAKULAM DIST
532429 IN30232410412787
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
GMR INDUSTRIES LTDINDIA
SUGAR DIVISION
ANDHRA
SANKILIPRADESH
R A VALASA MANDAL
TEKKALI
SRIKAKULAM DIST SANKILI ANDHRA532440
PRADESH
IN30051313152150
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
GMR INDUSTRIES LTDINDIA
SUGAR DIVISION
ANDHRA
RAVALASA
PRADESH
MANDAL SRIKAKULAM
TEKKALI SANKILI ANDHRA PRADESH 532440 IN30051313331088
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
2-1-19/B1, BHANUGUDI
INDIA
JUNCTION, KAKINADA,
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
KAKINADA
533001 IN30226910573660
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
43 2 9, Gummella Vari
INDIA
Lane Tilak Street
ANDHRA
Kakinada,
PRADESH
E G Andhra Pradesh
KAKINADA
533001 IN30287120715236
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
DNO.11.15.14 FF.7 ATCHUTARAMAYYA
INDIA
ANDHRA
STREETPRADESH
RAMARAO PETAKAKINADA
, KAKINADA EAST GODAVARI
533004 IN30023913402368
Amount for unclaimed and unpaid195.00
dividend
03-DEC-2018
SIDE OF 3.161,MATHURA,
INDIANEAR GANGALAMMA
ANDHRA PRADESH
TEMPLE VAKALAPUDE
KAKINADA
KAKINADA
533005 IN30023912528513
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 2/340 BALAJI
INDIA
NAGAR BALAJI
ANDHRA
NAGARPRADESH
KAKINADA
KAKINADA
533005 IN30131321075778
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
30 10 24 BESTA ST EAST
INDIA
GODAVARI BHANODAYA
ANDHRA PRADESH
PUBLIC SCHOOL
RAJAHMUNDRY
RAJAHMUNDRY ANDHRA PRADESH
533101 IN30051318394670
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
79-11-10/A POSTAL COLONY
INDIA SYAMALA
ANDHRA
NAGARPRADESH
RAJAHMUNDRY RAJAHMUNDRY
ANDHRA PRADESH
533103 IN30045013721566
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
12-3-25 SUNKARA VARI
INDIA
STREET SESHAYYA
ANDHRA
METTA
PRADESH
ARYAPURAM RAJAHMUNDRY
533104 IN30039411125594
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
82 8 8 4TH STREET VIDYUT
INDIA COLONY WARD
ANDHRA
25 RAJAMANDRY
PRADESH
EAST
RAJAHMUNDRY
GODAVARI RAJAHMUNDRY ANDHRA PRADESH,INDIA
533106 IN30267937123759
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 20-366 YERRAKONDA
INDIA YERRAKONDA
ANDHRA
DOWLAISWARAM
PRADESH
RAJAHMUNDRY
533125 IN30131321324022
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
STAFF, ASST MANAGER,
INDIA
INDIAN BANK,
ANDHRA
AMALAPURAM,
PRADESHANDHRAAMALAPURAM
PRADESH
533201 IN30226911486225
Amount for unclaimed and unpaid dividend
36.00 03-DEC-2018
PENIKERU VILLAGE ALAMURU
INDIA
MANDALAM
ANDHRA
EAST
PRADESH
GODAVARI DIST
KOTHAPETA
ANDHRA PRADESH
533232 IN30102221442549
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A/P H NO 1101 PUNYAEE
INDIAST STAND BANDA
MAHARASHTRA
TAL SAWANTWADI SAWANTWADI
SAWANTWADI MAHARASHTRA,INDIA
416510 IN30290249239913
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
MAHAJANWADA VENGURLA
INDIA TAL VENGURLA
MAHARASHTRA
DIST SINDHUDURGSAWANTWADI
BHD GURUKUL PATHASANSTHA VENGURLA
416516
MAHARASHTRA,INDIA
IN30290247866173
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
A/P AND TAL KAVATHEMAHANKAL
INDIA
SANGLI
MAHARASHTRA
SAWANTWADI
416521 IN30177415933840
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
AT POST AINAPUR TALUKA
INDIA GADHINGLAJ
MAHARASHTRA
AINAPUR KOLHAPUR SAWANTWADI
416526 IN30023913430225
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
SHRAMSAFALYA AJGAON
INDIATAL SAWANTWADI
MAHARASHTRA
DIST SINDHUDURGSAWANTWADI
SINDHUDURG MAHARASHTRA INDIA 416538 IN30226913563190
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT POST KANKAVALI INDIA
BAZAR PETH KANKAVALI
MAHARASHTRA
DIST SINDHUDURG
MALVAN
416602 IN30220110512105
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
1591 UTTARAVADA PIRAVADI
INDIA ACHARE
MAHARASHTRA
PIRAVADI ACHARE SINDHUDURG
MALVAN MAHARASHTRA
416614 IN30051320143543
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
BLOCK-1 PRAYTHA SOCIETY
INDIA NEHRU ROAD
MAHARASHTRA
JALARAM TEMPLE DOMBIVALI
DOMBIVALI
EAST
421201 IN30177412981750
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
MANOHAR BHAGAT BLDG
INDIAC WING 4TH
MAHARASHTRA
FLOOR TUKARAM NAGAR
DOMBIVALI
AAYARE ROAD DOMBIVLI EAST
421201 IN30088813366864
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
B-14 MANDARMALA INDIA
CO-OP HOS SOCMAHARASHTRA
LTD G G ROAD DOMBIVLI (WEST)
DOMBIVALI
421202 IN30047610061511
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
302 SARVODAY GANGA
INDIA
GALLI NEXT TO
MAHARASHTRA
DR NEMADE OLD DOMBIVLI
DOMBIVALI
ROAD, DOMBIVLI WEST THANE
421202 IN30088813277361
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
33 NEW AKANKSHA APT
INDIA
OPP KAILAS H
MAHARASHTRA
NAGAR SHASHTRI NAGAR
DOMBIVALI
DOMBIVLI W THANE MAHARASHTRA 421202 IN30051315983069
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
24/B GANGESHWAR INDIA
ASHISH MANPADA
MAHARASHTRA
ROAD DOMBIVALI EASTDOMBIVALI
421202 IN30047640295380
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
KAILASH DARSHAN FLAT
INDIA
NO 007 C WING
MAHARASHTRA
AGRA ROAD NORPOLI KALYAN
BHIWANDI
421302 IN30154917388813
Amount for unclaimed and unpaid301.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO 4 PLOT NO 376
INDIA
KANSAI SECTION
MAHARASHTRA
AMBERNATH EAST THANE
KALYAN
MAHARASHTRA
421501 IN30051315158003
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
D 2/7 VIJAY SARKARI INDIA
VASAHAT GOLF MAHARASHTRA
CLUB NASHIK
NASIK
422001 IN30177416281952
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
UNITY PARK VISE MALA
INDIA
COLLEGE ROAD
MAHARASHTRA
CANADA CORNER TRIYAMBAK
NASIK ROAD TALSIL NASIK
422005 IN30311610474055
Amount for unclaimed and unpaid210.00
dividend
03-DEC-2018
5, YASHWANT NAGAR,
INDIA
BEHIND RTO COLONY,
MAHARASHTRA
BHODHALE NAGAR,
NASIK
NASHIK.
422006 IN30212110034450
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
104 CHERRY DREAMINDIA
CITI TAKALI ROAD
MAHARASHTRA
OPP STAR FAME CINEMAS
NASIK
OFF NASHIK PUNE ROAD NASHIK MAHARASHTRA
422006 IN30018310836714
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT 4, JEJURI KHANDERAO
INDIAAPT, RADHA
MAHARASHTRA
KRISHNA NAGAR, ASHOKNASIK
NAGAR, SATPUR , NASHIK
422007 IN30226911471437
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
N 9 K 16/2 NEW CIDCO
INDIA
RANA PRATAPMAHARASHTRA
CHOWK NASIK
NASIK
422009 IN30177410469897
Amount for unclaimed and unpaid380.00
dividend
03-DEC-2018
SNEH MANGALMURTIINDIA
NAGAR OLD CIDCO
MAHARASHTRA
NASIK NASIK
NASIK
422009 IN30160410550005
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
8 DHANASHREE RESIDENCY
INDIA JAGTAP NAGAR
MAHARASHTRA
UNTWADI NASHIK MAHARASHTRA
NASIK
422009 IN30021412153560
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
N 41 JCD 1/02/04 SAWATA
INDIA NAGAR CIDCO
MAHARASHTRA
NASIK NASHIK MAHARASHTRA
NASIK
422009 IN30051318735576
Amount for unclaimed and unpaid dividend
27.00 03-DEC-2018
C 2, Dewang Complex,
INDIA
Near Bapu Bungalow,
MAHARASHTRA
Indira Nagar, NasikNASIK
422009 IN30287120283032
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
Saiprabha, Anand Nagar
INDIA
Near JadhavMAHARASHTRA
Sankul Ambad Nashik
NASIK
422010 IN30287120256787
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
KARAN SAMRUDHI APP
INDIA
SHOGINI FL NO
MAHARASHTRA
11 A WING 3RD FLOOR SPUNE
NO 5 B AMBEGAON B NEAR WADGAON BRIDGE
411046 PUNE
IN30051320220178
MAHARASHTRA
Amount
INDIA
for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
FLAT NO 71 SHREE PRAKASH
INDIA RESIDENCY
MAHARASHTRA
ANANDWALLI GANGAPUR
NASIK
ROAD NASHIK MAHARASHTRA
422013 IN30051317418038
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SHIVKRUPA,VARANDAL
INDIA
MALA SHIVAJIMAHARASHTRA
NAGAR SINNAR NASIK NASIK
422103 IN30023912147698
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
AT SATUPALL PO BASANTPUR
INDIA DIST SAMBALPUR
ORISSA
ORISSA
SAMBALPUR
768025 IN30311610526465
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
RAM MANDIR ROAD INDIA
503, BHAGUR WARD
MAHARASHTRA
NO 12,15, TALUKA NASIK,
NASIK
DIST.NASIK
422502 IN30023911898132
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
633 JAMNA BHAVANINDIA
LAL BAHADUR SHASTRI
MAHARASHTRA
CHAWK BAZAR PETH
NASIK
SANGAMNER
422605 IN30177415279767
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KALPANA HOUSING SOCIETY
INDIA NASHIK MAHARASHTRA
ROAD SANGAMNER DIST AHMEDNAGAR
NASIK
SANGAMNER MAHARASHTRA
422605 IN30021415863344
Amount for unclaimed and unpaid170.00
dividend
03-DEC-2018
BALASAHEB SHRIMANT
SABLE
GAWALE
HEMANT
TULSHIRAM
AMOL
ASHOK
MUTHA
HEMANT
BHAGWANDAS AGRAWAL
ROHOM
AMOL
BHARAT
BAFNA
GAUTAM
D
PRAMOD
DASHRATH
MUSALE
SHAIQ
GAJADHAR
KAMAL
GURUMUKHDASKARERA
UMESH
MURARILAL
AGRAWAL
SACHIN
S
WANKHEDE
SANDEEP
SEVAKRAM
BASANTANI
RANE
SWAPNIL
R
DEEPAK
PRABHUDAS PATIL
JAIN
DHARMENDRA OMPRAKASH
CHANDRAJEETSINH
VIJAYSINH
CHAUVAN
JAGDISH
KHUSHAL
BOROLE
CHETAN
RAMAKANT
DHONE
MAHENDRASINH
FATEHSINH
CHAUHAN
BHAVINKUMARPRAFULBHAI PATEL
UMESHKUMARRAMANLAL
PATEL
ARVINDBHAI DAYARAMBHAI PATEL
SANJEEV
KUMAR
JHA
AMITABEN
B
GANJAWALA
POONARAM DEVARAM
CHOUDHARY
PARAG
KHURANA
MAHESH
DAHYALAL
SHAH
SADIK
R
SAIYED
MINAXIBEN UTTAMBHAI PRAJAPATI
DARSHANKUMAR
DHOLA
ASHOKBHAI VALLABHBHAI TIMABDIYA
BABUBHAI
G
VAGHANI
KAPURIYA
BHARAT
NARANBHAI
BHAVESH
NANJIBHAI
RAIYANI
SHASHIKANT RATILAL
VYAS
KISHORKUMARJAGAJIVANDAS VADERA
SURESHKUMARKANJIBHAI
SAVALIYA
SUBHASH
C
TARDE
NIMESHKUMARMANUBHAI
PATEL
PRANAVKUMAR
D
SURANI
PATEL
EKTABEN
B
TANVI
PREMAL
DESAI
JAYANTBHAI P
BHATT
KALPESH
PRAVINCHANDRA
BHAGAT
AJAY
DOLATRAI
VASHI
SHAILESH
A
MISHRA
NAVINCHANDRA
RAVICHAND MEHTA
GAJENDRAKUMAR
N
PATEL
SHAILENDRA PATIL
PALLAVI
BHUPENDRA GANDHI
ABHISHEK
ASHOKKUMAR JOSHI
PATEL
MANSUKHBHAINARSINGBHAI
VITHALBHAI L
GODHANI
LILAVATI
V
GODHANI
JITESHKUMAR JAYKISHANDAS GANDHI
AHMED
EBRAHIM
MANGERA
NITINKUMAR G
SANCHETI
HITESHBHAI MADHUBHAI RAMANI
DIVYESH
BHASKER
BHAI DOSHI
PERCY
HARVER
RITHESH
SHANKAR
KUCKIAN
MOHANLAL SONMAL
SHELOT
JASPALSINGH SAUDAGARSINGH
BHUI
SHRIMANT SAKHRAM
SABLE
GAWALE
TULSHIRAM SAKHARAM
ASHOK
RUPCHAND MUTHA
BHAGWANDASGULABCHAND AGRAWAL
BHARAT
KASHINATH ROHOM
NA
DASHRATH VEDU
MUSALE
L
R
GAJADHAR
NA
MURARILAL MENDURAM AGRAWAL
SUDHAKARAORAGHUNATHRAO
WANKHEDE
SEVAK
G
BASANTANI
RAMESH
BHAGWAT
RANE
PRABHUDAS PATIL
JAIN
OMPRAKASH VIJAYLAL
VIJAYSINH
BHIMSINH
CHAUVAN
KHUSHAL
TAPIRAM
BOROLE
RAMAKANT SHANKARRAO DHONE
FATEHSINH M
CHAUHAN
NA
RAMANLAL RAMBHAI
BHANDARI
DAYARAMBHAI
PATEL
SHRIRAGHUNATH
SURESH
JHA
CHAMPAKLALCHHAGANLAL PANWALA
NA
RAJESH
KHURANA
DAHYALAL KAKALDAS
SHAH
NA
UTTAMBHAI DAJIBHAI
PRAJAPATI
NA
VALLABHBHAIKHIMJIBHAI TIMABDIYA
GHUSHABHAI RAMBHAI
VAGHANI
NA
NANJIBHAI H
RAIYANI
NA
JAGAJIVANDAS
NA
CHANDRAKANT
NANA
TARDE
NA
DHANJIBHAI J
SURANI
B
H
PATEL
NA
PREMJIBHAI BHATT
P
C
BHAGAT
DOLATRAI
VASHI
A
I
MISHRA
RAVICHAND MEHTA
NARSINBHAI D
PATEL
MANOHAR RUPCHAND PATIL
NA
ASHOKKUMARN
JOSHI
NA
LALJIBHAI
HARKHABHAI GODHANI
MADHAVJI PARSHOTTAMBHAI
SANADIYA
JAYKISHANDASNAGINDAS
GANDHI
EBRAHIM
MANGERA
GUMANCHAND
C
SANCHETI
MADHUBHAI JADAVBHAI RAMANI
BHASKERBHAIH
DOSHI
NA
SHANKAR
AITHAPPA
KUCKIAN
SONMAL
SAUDAGARSINGH
BHUI
AMRUT VAHINI COLLEGE
INDIAOF ENGG STAFF
MAHARASHTRA
QUARTAR GHULEWADI
NASIK
SANGAMNER SANGAMNER MAHARASHTRA
422605 IN30051319860073
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
823 D SHIVAJI CHOWK
INDIA
MANMAD MAHARASHTRA
NASIK
423104 IN30036010273713
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
F C I ROAD VIVEKANAND
INDIA
SOCIETY TALMAHARASHTRA
NANDGAON DIST NASIK NASIK
423104 IN30177410740493
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SHANTIKESAR ROW HOUSES
INDIA GHAR NO
MAHARASHTRA
5 BACK GAVALI MANGALNASIK
KARYALAY MANMAD
423104 IN30177413117532
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
92, GAONTHAN GAONTHAN
INDIA AND UPASNI
MAHARASHTRA
MAHARAJ AREA SAKURI,
NASIK
RAHATA AHMEDNAGAR
423107 IN30169611319095
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
3362 SHIMPI GALLI YEOLA
INDIA
MAHARASHTRA
MALEGAON AHMEDNAGAR
423401 IN30051312649808
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
AP 2811 CHAINI ROAD
INDIA
G NO 4 TAL DIST
MAHARASHTRA
DHULE DHULE MAHARASHTRA
DHULE
424001 IN30021415809496
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
STAFF QUA ACPM DENTAL
INDIA COLLEGE SAKRI
MAHARASHTRA
ROAD DHULE
DHULE
424001 IN30177417036761
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A/P 35 Ganesh NagarINDIA
Behind Sub Jail MAHARASHTRA
Jilha Peth Tal And Dist Jalgaon
JALGAON
425001 IN30281410774715
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
HOUSE NO. 8, VISANJIINDIA
NAGAR, JALGAON,
MAHARASHTRA
MAHARAHSTRA
JALGAON
425001 IN30226910951340
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
C S N 302 1-7 BHARATINDIA
NAGAR JALGAON
MAHARASHTRA
JALGAON
425001 IN30169610996998
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
FLAT NO 10 URMI APARTMENT
INDIA
NEARMAHARASHTRA
SANGAM SOCIETY RING ROAD
JALGAON
JALGAON
425001 IN30177411682083
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 70B/11 OM COLONY
INDIA TAL RAVERMAHARASHTRA
JALGAON
JALGAON
425001 IN30169612295153
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
40 ALANKAR JILHA PETH
INDIA
BHD DR RANJEET
MAHARASHTRA
CHAVAN JALGAON JALGAON
425001 IN30039414071297
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
A/P P NO 04 B NO 12INDIA
NISHANT APPT MAHARASHTRA
AJAY COLONY RING ROAD JALGAON
JALGAON
425001 IN30039414368605
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MANSINH PRESS LAL INDIA
BUNGALOW STATION
MAHARASHTRA
RD OPP DUTTA DAIRY
JALGAON
JALGAON MAHARASHTRA,INDIA
425001 IN30290248251706
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
4 B GURUKUL COLONY
INDIA
NEAR M J COLLEGE
MAHARASHTRA
JALGAON
JALGAON
425002 IN30177411164047
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C\O DINKAR RAI PATEL
INDIA
KHADKI MOHLO
GUJARAT
OPP HATKESHWAR MAHADEV
SURAT ADAJAN GAM SURAT GUJARAT,INDIA
394270 IN30267937206890
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MOGRA FALIYA AT AND
INDIA
POST KANSAD
GUJARAT
SACHIN TA CHORYASI SACHIN
SURATGUJARAT INDIA
394280 IN30226912781997
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
A/PO ENA TA PALSANA
INDIA
DI SURAT BARDOLI
GUJARAT
GUJARAT
SURAT
394310 IN30051317154945
Amount for unclaimed and unpaid dividend
47.00 03-DEC-2018
14 GOVIND NAGAR NEAR
INDIAHUDCO SOCIETY
GUJARAT
BARDOLI TAL BARDOLI
SURAT
601 DIST SURAT BARDOLI GUJARAT
394601 IN30051316088203
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT-ASHIRWAD HOSPITAL,
INDIASTATION ROAD,
GUJARAT
VYARA, DIST. TAPI (GUJ.)
SURAT
394650 IN30198310525792
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
E 501 URJA NAGAR COLONY
INDIA UKAI,SURAT
GUJARAT
GUJARAT,INDIA
SURAT
394680 IN30290247485297
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
C 49 SHIV SHAKTI TOWNSHIP
INDIA BHATHENA
GUJARAT
SURAT GUJARAT
SURAT
395002 IN30307710172490
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
P/2326 NEW TEXTILEINDIA
MARKET RING ROAD
GUJARAT
SURAT GUJARAT
SURAT
395002 IN30051311324933
Amount for unclaimed and unpaid145.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 136/4 SHOP 3051
INDIA
S BLK 3RD FL GUJARAT
J J A/C MARKET RING RD SURAT
SURAT
395002 IN30177415722787
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
306 KALINDI 3RD FLOOR
INDIANEAR CHILDREN
GUJARAT
HOSPITAL KAILASH NAGAR
SURAT MAJURA GATE SURAT
395002 IN30133017782701
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
305 ALYAMIN APPARTMENT
INDIA OPP K S GUJARAT
JOSHI SCHOOL SAVDAGARWAD
SURAT
MUGLISARA SURAT GUJARAT
395003 IN30051319104812
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BAJRANGKRUPA AT POST
INDIADABHOLI VIA
GUJARAT
KATARGAM DIST SURATSURAT
395004 IN30075710706506
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
33 PLOT AREA AND DEVIPUJAKVAS
INDIA
INGORALA
GUJARAT KHA INGORALA KHALSA
SURAT GADHADA BHAVNAGAR GUJARAT395004
INDIA IN30226913442541
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
33 B SHRIJINAGAR SOCIETY
INDIA DIV 2 BESIDE
GUJARAT
SWAMINARAYAN MANDIR
SURAT SURAT SURAT
395006 IN30307710094245
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
36, SATTADHAR KRUPA
INDIA
SOC DHARAMGUJARAT
NAGAR ROAD VARACHHASURAT
SURAT
395006 IN30148510510204
Amount for unclaimed and unpaid280.00
dividend
03-DEC-2018
15/16 HIRA PANNA MKT
INDIA
VARACHHA GUJARAT
ROAD SURAT
SURAT
395006 IN30148510520537
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SJ NO 455 456 PLOT NO
INDIA
140 B 3RD FLOOR
GUJARAT
302 PRABHUNAGAR SOCIETY
SURAT II VED DARWAJA SURAT
395006 IN30177412741209
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
109 RAJHANS POINT INDIA
GITANJALI VARACHHA
GUJARAT
ROAD, SURAT
SURAT
395006 IN30103913311655
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
I 235 ABHINANDAN PALACE
INDIA L H ROADGUJARAT
SURAT
SURAT
395006 IN30133020587780
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
BL/ NO 6 ANAND VATIKA
INDIANR SARDARGUJARAT
BRIDGE ADAJAN ROAD SURAT
SURAT
395007 IN30220110330618
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
B/25 26 SARUNAGARINDIA
SOCIETY PIPLODGUJARAT
NR SARASHWAT NR VESUSURAT
SURAT GUJARAT
395007 IN30051318234737
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
27/26, VIJAY DEEP SOCIETY,
INDIA OLD KOSAD
GUJARAT
ROAD, AT - POST - AMROLI,
SURAT
OPP - UTRAN RAILWAY STATION, DIST395009
- SURAT.
IN30042510145615
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
C4-403, STUTI RESIDENCY
INDIABH. SHIV DHARA
GUJARAT
ROW HOUSE PAL ROAD,
SURAT
PAL SURAT
395009 IN30199110712739
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
AT AND PO SARASH TA
INDIA
OLPAD SURATGUJARAT
GUJARAT INDIA
SURAT
395009 IN30226913345851
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
GOPAL KUNJ LAXMINARAYAN
INDIA
STREETGUJARAT
MADANWAD VALSAD
VALSAD
396001 IN30027110166504
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
14, SHIVDARSHAN MULLAWADI
INDIA
VALSAD
GUJARAT
VALSAD
396001 IN30199110796044
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
DHIVER SHERI NR MUNICIPAL
INDIA
VALSAD
GUJARAT
VALSAD
396001 IN30177411979373
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
34 SEEMA RAW HOUSE
INDIA
OPP AGRICULTURE
GUJARAT
FARM GHOD DOD ROAD
SURAT
SURAT GUJARAT
395001 IN30018313443975
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
852 7 SWADHYAY MANDAL
INDIA JALARAMGUJARAT
SOCIETY PARDI 4 PARDI GUJARAT
VALSAD
396125 IN30051314752452
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
ALKAPURI ASHUTOSHINDIA
BUILDING FLATGUJARAT
NO 307 VAPI
VALSAD
396191 IN30047641405058
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
AT POST MOTAPONDA
INDIA
TALUKA KAPRADA
GUJARAT
DIST VALSAD VAPI GUJARAT
VALSAD
396195 IN30051314800002
Amount for unclaimed and unpaid dividend
26.00 03-DEC-2018
BORKAR PACKAGINGINDIA
PVT LTD 341/5/A
GUJARAT
BHARAT INDUST ESTATE VALSAD
BHIMPORE DAMAN UT OF DAMAN AND DIV
396210 IN30051313040033
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
D 5 SWASTIK RAW HOUSE
INDIANEMNAGAR
GUJARAT
SOMNATH ROAD BILIMORA
BILMORA
GANDEVI NAVSARI GUJARAT
396321 IN30051318012458
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
PRINCIPAL SENIOR CIVIL
INDIA
JUDGE BUNGLOW
GUJARAT
COURT COMPOUNDBILMORA
GANDEVI NAVSARI GUJARAT INDIA
396360 IN30226912242608
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
4530, KRISHNAPARK INDIA
SOCIETY, KABILPORE,
GUJARAT
NAVSARI.
NAVASARI
396445 IN30258210087990
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SHAH BHUVAN, HOUSE
INDIA
NO. 492/1, PRAMUKH
GUJARAT SWAMI, NEAR AVKASH
NAVASARI
APPARTMENT, NAVSARI.
396445 IN30097411273001
Amount for unclaimed and unpaid dividend
32.00 03-DEC-2018
PRAMIKH SWARUP, SHAHBHUVAN,
INDIA
JALALPORE
GUJARAT ROAD, NAVSARI.NAVASARI
396445 IN30097411322313
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
406 NIRAV SQUARE ASHA
INDIARD VIJALPORE
GUJARAT
NAVSARI GUJARAT NAVASARI
396445 IN30021412674463
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
AT/PO.KANGVAI GAMTAL
INDIATAL. CHIKHLI
GUJARAT
DIST. NAVSARI
NAVASARI
396560 IN30133018326236
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
JUNA KANSARA LINE INDIA
AT PO VANSDA GUJARAT
VANSDA
NAVASARI
396580 IN30039417386618
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
E37 PURVI SOCIETY VIBHAG
INDIA 1 SHERI 4GUJARAT
HIRA BAUG CIRCLE VARACHHA
SURATROAD SURAT
395006 IN30177411947343
Amount for unclaimed and unpaid dividend
66.00 03-DEC-2018
ROOM NO 62 4TH FLOOR
INDIAJIVRAJ SHAMJI
MAHARASHTRA
BLDG 52/58 BABU GENU
MUMBAI
ROAD KALBADEVI MUMBAI
400002 IN30088814231732
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NEW SITARAM BUILDING
INDIA'A' BLOCK FIRST
MAHARASHTRA
FLOOR 286 PRINCESSMUMBAI
STREET MUMBAI
400002 IN30036022364646
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT 51 BLDG 14 VIJAY
INDIA
VILAS OFF GHODBUNDER
MAHARASHTRA
ROAD NEAR REGENCY
THANE TOWER THANE MAHARASHTRA 400607 IN30051314427574
Amount for unclaimed and unpaid375.00
dividend
03-DEC-2018
AT POST KHODAD TA
INDIA
JUNNAR (POONA)
MAHARASHTRA
MUMBAI
400014 IN30039413069265
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GEETA GHAR CO OPERATIVE
INDIA HOUSING
MAHARASHTRA
SOCIETY FLAT NO 8 A 3RDMUMBAI
FLOOR 215 KATARIA ROAD MAHIM MUMBAI
400016
MAHARASHTRA
IN30021411421655
Amount for unclaimed and unpaid195.00
dividend
03-DEC-2018
NVS
BROKERAGE PVT LTD
NA
EBRAHIM
MOHAMED
NA
MADAN
N
NANDAY
NA
NINAD
MDESAI
NA
SAVITA
PRASAD
POKALE
PANDARINATH
SHAMBHULINGP
HIREMATH
NA
SHAILAJA
S
HIREMATH
NA
MAHESHAGOUD
SHANKARGOUDPATIL
SHANKARGOUD
RAVISHANKARG
UMADI
GURUBASAPPA
ANAND
C
PATTANSHETTI C
B
PATTANSHETTI
CHANDRASHEKAR
B
B
B
B
BENA KANNAVAR
MAHAVIR
BHIMARAYAPPAJUJIN
BHIMARAYAPPA
JUJIN
SHRIKANT
DESAI
MANGESH DESAI
DALICHAND A
KOTHARI
AMOLCHAND KOTHARI
VINOD
B
KADAM
BASAVANT EKNATH
KADAM
RAJESH
C
HURKADLI
CHANDRASHEKAR
FAKKIRAPPA
USHA
SHETTI
MANJUNATH SHETTI
ARAVIND
C
GUNDA
CHANDRASHEKER
GUNDA
MALLIKARJUNAYYA
PARAYYA
BELLERIMATH PARAYYA
BASAYYA
BELLERIMATH
PRAVEENKUMAR
N
SIDDAPPAGOUDAR
NAGENDRAPPA
SIDDAPPAGOUDAR
HANAMANTH GOUDA
PATIL
SHANKAR
GOUDA
PATIL
MANOHAR
M
HIREMATH
MUDAKAYYA R
HIREMATH
VISHWANATH THIPPESWAMY
THIPPESWAMY
INDIRA
SURESH
HADAGALI
SURESH
HADAGALI
NIKHIL
KRISHNAMURTHY
DUBEER
KRISHNAMURTHY
RAJESH
PATEL
NA
SHASHIREKHA R
ACHAR
NA
RAVI
S
KUDALKAR
NA
MARSHELIN GIRIGOL
MANJREKAR NA
SURESH
CHUDAPPAGOUDA
PATIL
NA
SMITA
KULKARNI
NARAYAN
JAYARAO
KULKARNI
ASHWINI
M
R
MUKUND
RAICHUR
SANJEEVARAJ S
RATAN
SRIKANTASA V
RATAN
DEEPAK
SURESH
KULKARNI
SURESH
D
KULKARNI
GUDNENNAVAR
SHIVAYOGI
DEVAPPA
Y
GUDNENNAVAR
HEMAREDDY V
ANNIGERI
VENKAPPA BASAPPA
ANNIGERI
MOHAN
B
MASTI
NA
SHIVANAND ISWARAPPA BADIGERA
NA
RAMANNA
TANINGAPPA SAGAREKAR
TANINGAPPA SAGAREKAR
SHIVANAGOUDA
N
PATIL
NARAYAN
NARAYAN
S
PATIL
SHIVANAGOUDA
B
PATIL
HUBBALLI
NAGAPPA
NINGAPPA
BASAPPA
C
JODALLI
CHANNABASAPPA
BASAPPA
JODALLI
VITTAL
B
HOOLIKATTI
NA
VISHNU
JAYAVAN
KESAREKAR
JAYAVANT OMANNA
KESAREKAR
MARUTI
SAHADEV
KANCHANOLKARSAHADEV
KANCHANOLKAR
MADIWALAPPAKURBAR
BASAPPA
IRAPPA
B
AMBANNAVAR BASAPPA
MADIVALAPPAB
KALI
BASAPPA
B
KALI
MANJUNATH S
ABBAR
SHANKARAPPAL
ABBAR
ADAMSAB
MAKANDAR
MOULASAB
CHARANTAYYAYARAGAMBLIMATH
VIRUPAXAYYA
BASAVARAJ S
HIREMATH
NA
VAGESH
PARAMAPPA HAVERI
NA
SHYAM
MANOHAR
GUPTA
MADAN
LAL
GUPTA
SANJAY
BHAVSAR
HAR
GOVIND
BHAVSAR
SHAKIL
AHMAD
SIDDIK
AHMAD
SHARDA
DEVI
SHARMA
PURUSHOTTAM
LAL
SHARMA
CHANDRA
PRAKASH
PERIWAL
LADHU
RAM
PERIWAL
BHAGIRATH MAL
KEELKA
NA
MANOJ
KUMAR
SONI
SITA
RAM
SONI
DEV
KANT
GAUTAM
HARISH
KUMAR
SHARMA
VIKASH
KUMAR
BAJAJ
PURAN
MAL
BAJAJ
OFFICE NO I I A BIRLA
INDIA
MANSION 134MAHARASHTRA
NAGINDAS MASTER ROADMUMBAI
NEAR COMMERCE HOUSE FORT MUMBAI400023 IN30088813177622
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
71 DINATH COURT 4TH
INDIA
FLOOR S P ROAD
MAHARASHTRA
WORLI MUMBAI
MUMBAI
400025 IN30112715741000
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
C III/22 SAMRUDDHIINDIA
CHS BABURAO PARULEKAR
MAHARASHTRA
ROAD DADAR MUMBAI
400028 IN30112715425692
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
B-23 JIJAI NAGARI BEHIND
INDIA MAHATMAMAHARASHTRA
SOCIETY NEAR EKLAVYA COLLEGE
MUMBAIPUNE
400038 IN30023910971743
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PLOT NO. 20 , AMMAINDIA
BHAGAWAN PRASHANT
KARNATAKA
NAGAR, BEHIND MCL
HUBLI
HEGGERI EXTN , OLD HUBLI HUBLI 580024 IN30023913229300
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
S P HIREMATH LIG 551,
INDIA
14TH CROSS NAVANAGAR
KARNATAKA HUBLI
HUBLI
580025 IN30023910987293
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
LIG 551 14TH CROSS INDIA
NAVANAGAR HUBLI
KARNATAKA
HUBLI
580025 IN30023911325998
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
LIC AGENT BAIREDEVAKOPPA
INDIA HUBLI HUBLI
KARNATAKA
HUBLI
580025 IN30113526760319
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
BAMMAPUR CHINDI INDIA
ONI CROSS H NOKARNATAKA
1 HUBLI
HUBLI
580028 IN30223610231019
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
BETAGERI AND SONSINDIA
BETAGERI BLDGKARNATAKA
TAMBAD ONI HUBLI
HUBLI
580028 IN30311610266460
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
NO 21/6 SHILAVANTAR
INDIA
ONI HUBLI, KARNATAKA
KARNATAKA
HUBLI
580028 IN30189510377843
Amount for unclaimed and unpaid285.00
dividend
03-DEC-2018
BHIMANAND ADS BASEMENT,
INDIA
BANASHANKARI
KARNATAKA
TEMPLE, ANCHATAGERI
HUBLI ONI, HUBLI KARNATAKA
580028 IN30226910522803
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
MANGAL ONI KARWAR
INDIA
ROAD HUBLI KARNATAKA
HUBLI
580028 IN30214810566275
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
1ST FLOOR SURGIMATH
INDIA
ONI BUTTER KARNATAKA
MARKET HUBLI
HUBLI
580028 IN30021410929703
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
16/4, BINDARAGI GALLI,
INDIA
HUBLI, HUBLI,
KARNATAKA
KARNATAKA
HUBLI
580028 IN30226910996657
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
PLOT NO 3500 B/1K SANGAMES
INDIA
BEHIND
KARNATAKA
SAMUDAYA BHAVAN HUBLI
HUBLIKARNATAKA INDIA
580028 IN30226913093763
Amount for unclaimed and unpaid179.00
dividend
03-DEC-2018
27 DESAI ONI EAST PARI
INDIA
HUBLI KARNATAKA
KARNATAKA
INDIA
HUBLI
580028 IN30226913388147
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 17 BAILAPPANAVAR
INDIA
BUILDING
KARNATAKA
BAILAPPANAVAR NAGAR
HUBLI
HUBLI
580028 IN30113526650076
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
H NO 237 J P NAGAR INDIA
GOKUL ROAD HUBLI
KARNATAKA
HUBLI
580030 IN30214810792662
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
H NO 62 VENKATESHWAR
INDIANAGAR GOKUL
KARNATAKA
RD HUBLI
HUBLI
580030 IN30023912148684
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
HANAMANTHGOUDAINDIA
231/3 TARIHALKARNATAKA
HUBLI
HUBLI
580030 IN30021412548422
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
35 6TH CROSS RADHAKRISHNA
INDIA
NAGAR
KARNATAKA
GOKUL ROAD HUBLI
HUBLI
580030 IN30023912667576
Amount for unclaimed and unpaid101.00
dividend
03-DEC-2018
142 SHASHIDHAR NILAYA
INDIABARAKOTRIKARNATAKA
LINK ROAD JAYANAGAR DHARWAD
HUBLI
580030 IN30023913147383
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
NO 5 SHAKTINAGAR GOKUL
INDIA ROAD NIKETAN
KARNATAKA
PARK HUBLI
HUBLI
580030 IN30113526803944
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
88 2ND CROSS BASAVESHWAR
INDIA
NAGAR
KARNATAKA
GOKUL ROAD HUBLI
HUBLI
580030 IN30023930022796
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
GORANI NIVAS UMIYA
INDIA
NAGAR BEHIND
KARNATAKA
SIDDAPPA SAI NAGAR ROAD
HUBLI
HUBLI
580031 IN30311610694894
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHANBAGH BLDG PARIMALA
INDIA MARG VIDYANAGAR
KARNATAKA EXTN, UNKALHUBLI
CROSS NEAR RAGHAVENDRA TEMPLE, HUBLI
580031 IN30023911868814
Amount for unclaimed and unpaid dividend
99.00 03-DEC-2018
PLOT NO 113 AMBIKANAGAR
INDIA UNKAL KARNATAKA
HUBLI
HUBLI
580031 IN30039417379129
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
SIEKH COLONY OPP RLY
INDIA
STATION TIMBER
KARNATAKA
YARD GURUGOVIND NAGAR
HUBLI UNKAL HUBLI
580031 IN30113526791182
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
H NO E 204 AKSHAY GARDEN
INDIA APARTMENT
KARNATAKA
BANASHANKARI LAYOUT
HUBLI
HUBLI
580031 IN30192630931499
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
C/O SHRIPAD SHIVBHAT
INDIA
ADHYPAK PLOT
KARNATAKA
NO 7 1ST FLR NR KHODEHUBLI
HOSTEL VIDYANAG HUBLI KARNATAKA,INDIA
580031 IN30267936816234
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
H NO 122-A GURUKRUPA
INDIA1ST FLOOR KARNATAKA
NEAR TIRUPATI BAZAR VIJAYANAGAR
HUBLI
HUBLI
580032 IN30214810943492
Amount for unclaimed and unpaid105.00
dividend
03-DEC-2018
RAVIKIRANA TRADERS
INDIA
SHOP 1 SENA COMPLEX
KARNATAKA
VIJAYANAGAR HUBLI
HUBLI
580032 IN30214810972536
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SANTOSH NAGAR NEAR
INDIA
MADHURI PARK
KARNATAKA
SANTOSH NAGAR HUBLI
HUBLI
580032 IN30023912524079
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 9 1ST CROSS VISHWESHWARA
INDIA
NAGAR
KARNATAKA
NEAR SUB JAIL HUBLIHUBLI
580032 IN30192630705878
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 113 A WARD NO
INDIA
1 MORAB VILLAGE
KARNATAKA
NAVALGUND TALUQ DHARWAD
HUBLI
DIST NAVALGUND KARNATAKA580112 IN30021415307416
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO 127 WARD NO INDIA
1 MORAB VILLAGE
KARNATAKA
NAVALGUND TALUQ DHARWAD
HUBLI DIST NAVALGUND KARNATAKA 580112 IN30021415307467
Amount for unclaimed and unpaid585.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 83 WARD NO 1INDIA
MORAB VILLAGE
KARNATAKA
NAVALGUND TQ DHARWAD
HUBLI
DIST
580112 IN30113526782889
Amount for unclaimed and unpaid772.00
dividend
03-DEC-2018
S V P ROAD ALNAVARINDIA
DHARWAD DIST
KARNATAKA
HUBLI
580113 IN30192630795928
Amount for unclaimed and unpaid
1175.00
dividend
03-DEC-2018
175 AT BASANAKOPPA
INDIA
KALGATAGI TALUK
KARNATAKA
DHARWAD DISTRICT HUBLI
580114 IN30214810832180
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
G BASAVANAKOPPA TQ
INDIA
KALGHATGI DHUMWAD
KARNATAKADHARWAD
HUBLI
580114 IN30214811053116
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
281 GAMBHYAPUR FULL
INDIA
VILL H NO 13/64
KARNATAKA
104/133/148/251 276HUBLI
TO 402 GHAMBYAPUR KALAGHATAGI ,DHARWAD
580114 IN30290249750596
KARNATAKA,INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
H NO 47/2 BENAKANKATTE
INDIA TQ DHARWAD
KARNATAKA
BENAKANKATTE
HUBLI
580118 IN30214810698799
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VILL. KANAKUR POST.INDIA
KAVALGERI TQ&DIST.
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580281 IN30136410088957
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
JAI HIND ROAD ALNAVAR
INDIADT DHARWAD
KARNATAKA
ALNAVAR
HAVERI
581103 IN30021413227923
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
NO 68 BENACHI TQ DHARWAD
INDIA
DIST DHARWAD
KARNATAKA
HAVERI
581103 IN30113526750444
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAMAPUR DHARWAD
INDIA
KARNATAKA
HAVERI
581103 IN30192630745331
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 52 NIRALAKATTI
INDIA DHARWAD,
KARNATAKA
KARNATAKA
HAVERI
581105 IN30189510405520
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
AT POST, GARAG TAQINDIA
DHARWAD DIST
KARNATAKA
DHARWAD
HAVERI
581105 IN30023912120098
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
160, AT POST THADAKOD
INDIATALUK,DHARWAD
KARNATAKA
DIST,DHARWAD HAVERI
581105 IN30023912412932
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
KAMBAR GANAVI DHARWAD
INDIA
KARNATAKA
HAVERI
581105 IN30192630736310
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
TADAKOD DHARWAD
INDIA
KARNATAKA
HAVERI
581105 IN30192630743679
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
NO 722 4 INDIRA NAGAR
INDIAOPP TELEPHONE
KARNATAKA
EXCHANGE AZAD ROAD
HAVERI
ALNAVAR
581106 IN30113526722685
Amount for unclaimed and unpaid294.00
dividend
03-DEC-2018
VAGESH P HAVERI VILL
INDIA
DEVI HOSUR TALUK
KARNATAKA
HAVERI DIST HAVERI
HAVERI
581110 IN30311610017056
Amount for unclaimed and unpaid dividend
47.00 03-DEC-2018
33, MADHOPUR VALON
INDIA
KA GODAM, WARD
RAJASTHAN
NO. 25, BHAWANI MANDI
JHALAWAR
(RAJ.)
326502 IN30198310532917
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PARTAPUR, BEDWA TEH
INDIA
GARHI BANSWARA
RAJASTHAN
BANSWARA
327025 IN30220110821435
Amount for unclaimed and unpaid dividend
36.00 03-DEC-2018
MOH GADARPURA GHARAMI
INDIA GALI DHOLPUR
RAJASTHAN
DHOLPUR
328001 IN30177416716913
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
C/O PURUSHOTTAM INDIA
LAL SHARMA SESSION
RAJASTHAN
COURT POST OFFCE CHURU RAJASTHAN
331001 IN30011811284027
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
27, DADHIMATI MATA
INDIA
KE PASS, CHHAPAR
RAJASTHAN
VARD NO. 11, TH. SUJANGARH,
RATANGARH
CHHAPAR, DIST. CHURU (RAJ.) 331502 IN30198310433633
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
V P Absar Sujangarh Teh
INDIA
Sujangarh Sujangarh
RAJASTHAN
RATANGARH
331505 IN30281410862117
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SONI COMPLEX NAYAINDIA
BAZAR SUJANGARH
RAJASTHAN
RAJASTHAN INDIA RATANGARH
331507 IN30226912792186
Amount for unclaimed and unpaid dividend
66.00 03-DEC-2018
R/O BEHIND SHUKLESHWARMAHADEV
INDIA
RAJASTHAN
MANDIR VIJAY VIHAR COLONY
SIKAR SIKAR RAJASTHAN
332001 IN30089610436444
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
BAJAJO KA MOHLLA SIKAR
INDIA BAZAR SRIMADHOPUR
RAJASTHAN SRIMADHOPUR
NIM KA THANA TOWN
332715 IN30023912566300
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
AJAY
KUMAR
OLA
NA
AJAY
KUMAR
DINODIA
OM
PRAKASH
DINODIA
TEK
MOHAN
AGARWAL
NASIB
CHAND
AGARWAL
ANWARI
BANO
NAZIR
DEEN
KHAN
LAXMI
PAT
BAID
LADHU
RAM
BAID
OM
PRAKASH
GUPTA
SRI
RAM
GUPTA
PANKAJ
KEDIA
NA
ROOP
KISHORE
MAHENDER PAL
SINGH
SAWARN
PAL
KAUR
NA
JEEWAN
RAM
SHOHU
DEVA
RAM
SHOHU
SUDHA
LADHA
NARESH
KUMAR
LADHA
SWETA
THAKURIYA
SUSHIL
JHALANI
GOUTAM
CHHAPER
NA
USHA
PRAKASH
SHRIPATIBAM
PRAKASH
CHAND
JAIN
JABAR
CHAND
JAIN
MOHINI
DEVI
BHAGWAN DAS
CHANDAK
PRADHUMN SANCHORA
CHANDRA
BHAN
SANCHORA
BHUPENDRA GOKALDAS
PATEL
GOKALDAS PATEL
BHARATKUMAR
MUNGATLAL KOTAK
MUNGATLAL GIRDHARLAL KOTAK
DEEP
ASHOKBHAI
BAVARIA
ASHOKBHAI MOHANBHAI BAVARIA
RAJIV
KUMAR
GUPTA
NA
SHAILESH
GADHIA
THAKARSHIBHAI
GADHIA
VADODARIYA RASIK
BABUBHAI
B
N
VADODARIYA
MAGANLAL DEVSHIBHAI KANERIA
DEVSHIBHAI THAKARSHIBHAI
KANERIA
NATWARLAL K
KASHIYANI
NA
GEETA
K
PANDYA
NA
MINABEN
ATULBHAI
DHADUK
MAGANBHAI PARBATBHAI THUMBAR
NILESH
N
KOTADIYA
NANJIBHAI V
KOTADIYA
HETALBEN
MOHANLAL
GOHEL
MOHANLAL GOHEL
DEPANI
HITESHBHAI M
MOHANLAL C
DEPANI
PARESH
MOHANLAL
DHOLAKIA
MOHANLAL KAPURCHAND DHOLAKIA
MRS
KRISHNARAMESHCHANDRAPALAN
NA
VINAYKANT H
MULIYA
HARJIBHAI
MUKESH
MULCHAND RAICHURA
NA
SOMAIYA
RAJESH
BAVCHANDBHAIBAVCHANDBHAI
K
SOMAIYA
HITESHBHAI VALLABHBHAI KAVATHIA
VALLABHBHAIKAVATHIA
PRATIK
DINESHCHANDRA
DHINOJA
DINESHCHANDRA
DHINOJA
ANKITA
D
SITAPARA
DINESHBHAI V
SITAPARA
BHANJIBHAI VEKARIYA
VALJIBHAI
DEVJIBHAI
VEKARIYA
ARBIND
KUMAR
TRIPATHI
K
K
TRIPATHI
PUNIT
ARUNBHAI
RACH
ARUNBHAI VRUJLAL
RACH
BHARAT
BHUSHAN
BANSAL
NA
DARSHANA RANI
NA
RAMAN
SINGLA
MANOHAR LAL
PARMOD
KUMAR
LAKHMI
CHAND
HARPREET
KAUR
SWARANJIT SINGH
SNEH
SHARMA
PANNA
LAL
SHARMA
GAYATRI
RANI
PARDEEP
SYAL
RAJNISH
KUMAR
MANGAT
RAI
RAVI
KUMAR
JAGGA
NA
SUMIT
KUMAR
RATTAN
CHAND
PARDEEP
KUMAR
MADAN
LAL
JANAM
SINGH
MEHTA
NARAIN
MEHTA
MADAN
LAL
SHARMA
GARIB
DASS
SHARMA
SHARANDEEP SINGLA
CHIMAN
LAL
SINGLA
NEELAM
SINGH
RAVI
BHUSHAN
SINGH
MADAN
LAL
VIG
SH
RAM
SARAN VIG
MOHIT
RAMESH
CHAND
SATISH
KUMAR
GOEL
BENI
PARSHAD
GOEL
USHA
SINGH
BHOLA
NATH
SINGH
TEJA
DEVI
DURVASA
SH
BAJRI
DUTT SHARMA
KAMALPREET KAUR
AMARJEET SINGH
ABHISHEK
GUPTA
KISHORI
LAL
GUPTA
BANWARILAL OLA VPO
INDIA
KHATEHPURARAJASTHAN
JHUNJHUNU RAJASTHANJHUNJHUNU
333001 IN30051314518323
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
H NO 124 STREET NOINDIA
5 NR OLD POST RAJASTHAN
OFFICE PILANI PILANI RAJASTHAN,INDIA
JHUNJHUNU
333031 IN30290247891053
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
B - 67, Samata NagarINDIA
Opp Krishi Mandi,
RAJASTHAN
Bikaner
BIKANER
334001 IN30223611834352
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
G M HOUSE MOHALLA
INDIA
PAJABGIRAN RAJASTHAN
BIKANER RAJASTHAN
BIKANER
334001 IN30021413025279
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
PROP BIKANER TRANSFORMER
INDIA
UDYOG
RAJASTHAN
F-94 BECHWAL INDUSTRIAL
BIKANER
AREA LALGARH BIKANER RAJASTHAN 334006 IN30021415485545
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
3 G 13 JAWAHAR NAGAR
INDIASRI GANGANAGAR
RAJASTHAN
RAJASTHAN
GANGANAGAR
335001 IN30114310478776
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
1/70 HOUSING BOARD
INDIA
SRIGANGANAGAR
RAJASTHAN
GANGANAGAR
335001 IN30177414798227
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
21 JOGENDER SINGHINDIA
COLONY WARD RAJASTHAN
NO. 34 SRIGANGANAGAR(RAJASTHAN)
GANGANAGAR
335001 IN30133020946756
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
668 SURESHIYA PHAJALADIN
INDIA WARD NO
RAJASTHAN
39 HANUMANAGADH JANKSHAN
HANUMANGARH
HANUMANAGARH JN TH HANUMANGARH
335513 IN30311610728541
DIST HANUMANGARH
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
VPO. PABUPURA TEH.
INDIA
DIDWANA DIST.
RAJASTHAN
NAGAUR (RAJ.)
MAKRANA
341516 IN30116030402451
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ADARSH COLONY KUCHAMAN
INDIA
CITY DIST.
RAJASTHAN
NAGAUR (RAJ.)
MAKRANA
341508 IN30116030354401
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEAR ARUN HOTEL SOJATI
INDIA GATE JODHPUR
RAJASTHAN
JODHPUR
342001 IN30220110323032
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RADHA KISHAN BHAWAN
INDIABARLON KARAJASTHAN
CHOWK JODHPUR
JODHPUR
342001 IN30169612083782
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
W/O SRI RAVINDRA PRAKASH
INDIA COMMANDER
RAJASTHAN
WORKS ENGINEERSJODHPUR
MULTAN LINES JODHPUR RAJASTHAN 342010 IN30267934184086
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
144 HOLI DHADA BAZAR
INDIA
PIPAD SHAHAR
RAJASTHAN
TH BILARA DIST JODHPUR
JODHPUR
BILARA
342601 IN30311610304989
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GOSALA KE PASS WARD
INDIA
NO 25 BARMER
RAJASTHAN
BARMER
344001 IN30311610102347
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H.NO. 352 JOSHIYONINDIA
KA NICHALA BASS
RAJASTHAN
BARMER RAJASTHAN RAJASTHAN
BARMER
344001 IN30311610125880
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SHANTIKUNJ, VIDYAKUNJ
INDIASOCIETY MAIN
GUJARAT
ROAD, AMIN MARG, RAJKOT.
RAJKOT
360001 IN30097410848583
Amount for unclaimed and unpaid dividend
73.00 03-DEC-2018
RAMKRISHNA APPARTMENT,
INDIA B-1/302,GUJARAT
3/11, JUNCTION PLOT, RAJKOT.
RAJKOT
360001 IN30097410880262
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
303 STAR VINTAGE APPRTMENT
INDIA
AMIN
GUJARAT
MARG CORNER BESIDE HILLTOP
RAJKOTAPPRTMENT RAJKOT GUJARAT 360001 IN30226912199339
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
ZONAL MANAGER'S BANGLOWS
INDIA
NEAR
MADHYA
BANK OFPRADESH
INDIA OFFICERSBHOPAL
FLATES E-7 ARERA COLONY BHOPAL MP 462016 IN30112715180589
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
127, PARIMAL SOC. UNI.
INDIA
ROAD RAJKOT
GUJARAT
RAJKOT
360002 IN30199110524897
Amount for unclaimed and unpaid dividend
39.00 03-DEC-2018
SHIVDHARA, SHRDDHA
INDIA
PARK 3, ST-5, GUJARAT
BL.NO. 129, NEHRU NAGAR,
RAJKOT
RAJKOT.
360002 IN30097411306111
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
BAPU NAGAR, 80FT ROAD,
INDIA OPP STAR GUJARAT
AUTO INDUSTRIES, RAJKOTRAJKOT
360002 IN30097411602777
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
YOGI KRUPA 3/7 RAMNAGAR
INDIA GONDAL
GUJARAT
ROAD RAJKOT
RAJKOT
360002 IN30127630678962
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1, RAJNAGAR SOCIETY,
INDIA
PLOT 102-A, MATRU
GUJARAT
SMUTI, NANA MAVA
RAJKOT
ROAD, RAJKOT.
360004 IN30097410128241
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BANSI, 3, JASRAJNAGAR,
INDIA
NR. PATH SCHOOL,
GUJARAT
MAVDI BY PASS, RAJKOT.
RAJKOT
360004 IN30097411292370
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
NANDANVAN SOC. - 2,
INDIA
NR. SHYAM PARK,
GUJARAT
40 FT. ROAD, BAPA SITARAM
RAJKOTCHOWK, MAVDI, OFF 150 FT. RING360004
ROAD, RAJKOT
IN30097411586301
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
C/O. KHIMJI SAVJI, MOHAN
INDIA MANSION,
GUJARAT
NR. AMBIKA LAUNDRY, CANAL
RAJKOTROAD, RAJKOT.
360002 IN30097410822391
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
202.INDRALOK APPARTMENT,
INDIA
OPP. ALAPA
GUJARAT
HERITAGE, KALAWADRAJKOT
ROAD, RAJKOT.
360005 IN30097411282394
Amount for unclaimed and unpaid dividend
66.00 03-DEC-2018
301 ROSEWOOD APARTMENT
INDIA JALARAM
GUJARAT
01 ST NO 02 UNI ROAD RAJKOT GUJARAT
360005 IN30018312954735
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MADHUVAN, AFRICAINDIA
COLONY, STREET
GUJARAT
NO. 2, NR. DARSHAN COMPLEX,
RAJKOTRAJKOT.
360007 IN30097410234839
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
SAMAT ROAD, ANAND
INDIA
NAGAR, OPP. LAKHMVADI,
GUJARAT
DIST. RAJKOT,RAJKOT
JASDAN
360050 IN30097411505441
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
PANKAJ OIL INDUSTIRES,
INDIA
55-4, UDHYOGNAGAR,
GUJARAT GONDAL.
GONDAL
360311 IN30097410215668
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
MAA ASHISH', KAILASH
INDIA
BAUG, MARGGUJARAT
NO. 09, GONDAL.
GONDAL
360311 IN30097410513513
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
144, KRUSHNA VISTAR
INDIA
(KRISHNA PLOT)
GUJARAT
AT- DERDI TALUKO- GONDAL
GONDAL
DIST- RAJKOT (GUJARAT)
360311 IN30148510723990
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C/O. MADHURAM JWELERS,
INDIA MOTI BAZAR,
GUJARAT
GONDAL
GONDAL
360311 IN30097411508445
Amount for unclaimed and unpaid650.00
dividend
03-DEC-2018
SHUBHAM, 18, YOGI INDIA
NAGAR, BANK SOCIETY,
GUJARAT
ASHAPURA ROAD, GONDAL
GONDAL
360311 IN30097411531135
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
AT RABARIKA, TAL. UPLETA,
INDIA DIST. RAJKOT,
GUJARAT
RABARIKA
GONDAL
360470 IN30097411505764
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MTR S AIR FORCE STATION
INDIA SAMANA GUJARAT
DIST JAMNAGAR (GUJARAT)
PORBANDAR
360520 IN30039414705800
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT. SHETHVADALA, TA.
INDIA
JAMJODHPUR,
GUJARAT
SHETHVADALA.
PORBANDAR
360530 IN30097411226459
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
NEW CANTT ROAD, ST
INDIA
NO.-7-L, FARIDKOT,
PUNJAB
PUNJAB
FARIDKOT
151203 IN30236510626416
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MOHALA MAHIKHANA
INDIA
NEAR JAIN SCHOOL
PUNJAB
FARIDKOT
FARIDKOT
151203 IN30133020678876
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
W No 3 Sangat MandiINDIA
Distt Bathinda Bathinda,
PUNJAB Punjab
FARIDKOT
151401 IN30223611168622
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 7, GOPAL INDIA
MARG, BUDHLADA,
PUNJAB
PUNJAB
FARIDKOT
151502 IN30226911936613
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
H/NO 206 WARD NOINDIA
2 RAM LILA GROUND
PUNJAB
BUDHLADA PUNJAB INDIA
FARIDKOT
151502 IN30226913077394
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
STREET NO 19 HOUSEINDIA
NO 13 BTW FEROZEPUR
PUNJAB PUNJAB INDIA FEROZPUR
152002 IN30226912431289
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 29 STREET NO 25
INDIA
BASTI TANKANPUNJAB
WALI FEROZEPUR
FEROZPUR
152002 IN30177414418347
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
JUGNU ELECTRICAL NEAR
INDIAUDHAM SINGH
PUNJAB
CHOWK GURU HAR SAHAI
FEROZPUR
DISTT- FEROZEPUR (PUNJAB)
152022 IN30176610104253
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
B 561, NANAK NAGRI,INDIA
ABOHAR, PUNJAB
PUNJAB
FEROZPUR
152116 IN30226911739461
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
VILL. NIHAL KHERA DISTT.
INDIAFEROZEPURPUNJAB
PUNJAB
FEROZPUR
152122 IN30236510836618
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
GANJU HASTA RD NAIINDIA
ABADI FAZILKAPUNJAB
FEROZPUR
152123 IN30177416865683
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 2163/3 SECTOR
INDIA 45-C CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH CHANDIGARH
160045 IN30023912904247
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
BHAI HOUSE VILLA ROUND
INDIA NAHAN DISTT.
HIMACHAL
SIRMOUR
PRADESH
, H.P
SIRMOUR
170031 IN30023913289494
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PNB SDA COMPLEX KASUMPTI
INDIA
SHIMLA
HIMACHAL
MADHYAPRADESH
PRADESH INDIA
SHIMLA SOLAN
171009 IN30226912614820
Amount for unclaimed and unpaid dividend
31.00 03-DEC-2018
F 48 GACL COLONY SULHI
INDIAP.O DARLAGHAT
HIMACHAL
TEH. ARKI
PRADESH
DISTT SOLAN
SHIMLA
SOLANSOLAN
(H.P)
171102 IN30133021063277
Amount for unclaimed and unpaid194.00
dividend
03-DEC-2018
F-16 GREEN VALLEY APARTMENTS
INDIA
DEONGHAT
HIMACHAL
TEH
PRADESH
SOLAN SOLAN
SOLAN
HIMACHAL PRADESH
173211 IN30231610210354
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
H NO 27 7 B D O ROAD
INDIA
NAHAN DISTTHIMACHAL
SIRMOUR NAHAN
PRADESH
HIMACHAL
NAHAN
PRADESH,INDIA
173001 IN30267936766628
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
VILL BHUPPUR, P.O.-PAONTASAHIB,
INDIA
DISTT
HIMACHAL
SIRMOUR,
PRADESH
PAONTASAHIB,
NAHAN
173025 IN30226911171154
Amount for unclaimed and unpaid dividend
52.00 03-DEC-2018
VILL MANSAR PO SALOGARA
INDIA SOLAN BADDI
HIMACHAL
SOLAN
PRADESH
SOLAN
173214 IN30290244286512
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
23 VILL- RATT, TEH- SADAR
INDIA DISTT- BILASPUR
HIMACHAL
HIMACHAL
PRADESH
PRADESH
BILASPURI HP
174001 IN30231610117026
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
UNA WARD NO 07 TEH
INDIA
DISTT UNA UNA
HIMACHAL PRADESH
UNA
174303 IN30323710192440
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
REWATI KUNJ OPP GOVT
INDIA
COLONY TEHHIMACHAL
DISTT UNAPRADESH
UNA
UNA
174303 IN30323710192511
Amount for unclaimed and unpaid dividend
29.00 03-DEC-2018
TARKESHWAR NATH
SHARMA
PARSHOTAM LAL
25/1 TEEKA TELKAD TEHSIL
INDIA BARSAR HAMIRPUR
HIMACHAL PRADESH
UNA
174312 IN30177415985467
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
TEJ
KRISHEN
KOUL
PRITHVI
NATH
KOUL
SECTOR 2 DURGA NAGAR
INDIAJAMMU 180013
HIMACHAL PRADESH
MANDI
175001 IN30070810164738
Amount for unclaimed and unpaid650.00
dividend
03-DEC-2018
SHAKEEL
AHMAD
SAMIULLAH
CHIEF ENGG OFFICE HRT
INDIA
COMPLEX HRT
HIMACHAL
GARSA KULLU
PRADESH
KULLU
175125 IN30177414435709
Amount for unclaimed and unpaid dividend
41.00 03-DEC-2018
SAMRTH
KAUSHIK
NEERAJ
KAUSHIK
L AND T ECC DIV NEAR
INDIA
MANALI CASTLE
HIMACHAL
ALEO MANALI
PRADESH
MANALI KULLU
175131 IN30267936667563
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
MADAAN
LAL
GANGOTI
SUKH
RAM
42 1 TEEKA GHAMAROLA
INDIATEH BHORANJ
HIMACHAL
HAMIRPUR
PRADESH
KANGRA
176041 IN30177415903063
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
AMIT
JAGGI
NARESH
JAGGI
PREM GALI , NAGROTA
INDIA
BHAWAN, TEH.
HIMACHAL
AND DISTT.PRADESH
KANGRA HIMACHAL
KANGRA PARDESH
176047 IN30236510604982
Amount for unclaimed and unpaid dividend
38.00 03-DEC-2018
SANJEEV
KUMAR
NA
VILL- BAJURI P & O- HAMIRPUR
INDIA
TEH &HIMACHAL
DISTT- HAMIRPUR
PRADESHHIMACHAL
HAMIRPUR
PRADESH
177001 IN30231610102315
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VIPAN
JAMWAL
DALBIR
SINGH
JAMWAL
VILL GHRAYANA BRAHMNA
INDIA PO CHOWKI
HIMACHAL
JAMWALAN
PRADESH
TEH AND DIST
HAMIRPUR
HAMIRPUR HAMIRPUR HIMACHAL PRADESH
177020 IN30371910591284
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
RAJ
KUMARI
BHAGAT
RAM
VPO KANGAR TEH HAROLI
INDIADISTT UNAHIMACHAL
UNA
PRADESH
DEHRA GOPIPUR
177220 IN30323710192423
Amount for unclaimed and unpaid119.00
dividend
03-DEC-2018
RAJESH
KUMAR
SHAN
OM
PARKASH
SHAN
H NO 126 UPPER GUJJAR
INDIANAGAR JAMMU
JAMMU AND KASHMIR JAMMU
180001 IN30021411570369
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
AMIT
RAJ
RAM
VEER
SINGH
16 CORPS ZONE WKSP
INDIA
C/O 56 APO JAMMU
JAMMU
JAMMU
AND KASHMIR
AND KASHMIR
JAMMU
180001 IN30051316134032
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
MANJEET
SINGH
SOMANT
SINGH
H NO 104 AMAR COLONY
INDIACAMP ROAD
JAMMU
TALAB AND
TELCO
KASHMIR
JAMMU JAMMU
180002 IN30160410585598
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
RAJIV
KUMAR
NA
SGT RAJIV KUMAR RDO/TECH
INDIA TP CABIN
JAMMU
UDHAMPUR
AND KASHMIR
JAMMU & JAMMU
KASHMIR
182101 IN30051316445093
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAJ
KUMAR
SHARMA
YASH
PAL
SHARMA
H NO 248 WARD NO INDIA
6 KARAN NAGARJAMMU
UDHAMPUR
AND KASHMIR
JAMMU & KASHMIR
JAMMU
182101 IN30051319395487
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
JYOTI
GUPTA
MR
D
K GUPTA
57 W E U C/O 56 A P INDIA
O UDHAMPUR JAMMU AND KASHMIR JAMMU
182121 IN30023911365894
Amount for unclaimed and unpaid214.00
dividend
03-DEC-2018
JANKAR
SINGH
NA
R/O GLAR CAMP P/OINDIA
SAMBA JAMMU
JAMMU
JAMMU
AND
KASHMIR
KASHMIR JAMMU
184121 IN30021415509266
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ARSHID
AHMED
WADA
MOHAMMAD SHAFI
WADA
CHINKRAL MOHALLAINDIA
HABBA KADAL SRINAGAR
JAMMU AND
SRINAGAR
KASHMIRJAMMU
SRINAGAR
AND KASHMIR
190001 IN30051317417123
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
NOHAMMAD AYUB
AHANGAR
MOHAMMAD SULTAN
AHANGAR
KURSU RAJBAGH C/OINDIA
SPCB SGR SRINAGAR
JAMMU
JAMMU
AND KASHMIR
AND KASHMIR
SRINAGAR
190008 IN30051312592542
Amount for unclaimed and unpaid
1200.00
dividend
03-DEC-2018
MOHD
RAYEES
MIR
MOHD
YOUSUF
MIR
Lachman Pora Batamaloo
INDIASrinagar Kashmir
JAMMU AND KASHMIR SRINAGAR
190009 IN30234910318866
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MOHMMAD IBRAHAM
RESHI
GHULAM
MOHMMAD RESHI
Batamaloo Byepass Srinagar
INDIA KashmirJAMMU AND KASHMIR SRINAGAR
190010 IN30234910317013
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
MEHRAJUD DIN
KAPRA
GULAM
AHMAD
KAPRA
Nund Resh Colony Bemina
INDIA Srinagar Kashmir
JAMMU AND KASHMIR SRINAGAR
190010 IN30234910317221
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
LEYAQAT
AHMAD
RATHER
ABDUL
AZIZ
RATHER
Mukhti Pokrie Nowshahra
INDIASrinagar Kashmir
JAMMU AND KASHMIR SRINAGAR
190011 IN30234910148698
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MALIK
MEHRAJ
HUSSAIN
NA
KOTHAIMAIDAN ZADIBAL
INDIAJAMMU AND
JAMMU
KASHMIR
AND KASHMIR SRINAGAR
190011 IN30096610221407
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NISAR
AHMED
KHANDAY
GULAM
MOHD
KHANDAY
C/O, AHMED HOSPITAL,
INDIA
GULSHAN NAGAR,
JAMMU
NOWGAM,
AND KASHMIR
SRINAGAR,KASHMIR
SRINAGAR
190015 IN30210510181905
Amount for unclaimed and unpaid710.00
dividend
03-DEC-2018
MUSHTAQ
AHMED
SHAH
ABDUL
AHAD
SHAH
NO 49 HOUSING BOARD
INDIA
HAMZA COLONY
JAMMU
BEMINA
AND KASHMIR
SRINAGAR SRINAGAR
190018 IN30169610480699
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
MOHD
IQBAL
HAKEEM
ABDUL
AZIZ
HAKEEM
MOHALLA NAZAK ANANTNAG
INDIA
JAMMU AND KASHMIR ANANTNAG
192101 IN30177414239882
Amount for unclaimed and unpaid
1149.00
dividend
03-DEC-2018
UMER
BASHIR
ITOO
BASHIR
AHMAD
ITOO
MALIKABAD KEWA DORU
INDIAANANTNAG
JAMMU AND KASHMIR ANANTNAG
192101 IN30177415379166
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RAVINDRA
BABU
KV
NA
16-3--12 KONDAPALLIINDIA
VARI STREET WARD-21,
ANDHRA RAMACHANDRAPURAM
PRADESH
RAMA CHANDRA
EAST GODAVARI
PURAM
533255 IN30136410080537
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
CHINTA
RAJASEKHAR
NA
19-14-10/2 VIDYUT NAGAR
INDIA GIRLS HIGH
ANDHRA
SCHOOL
PRADESH
RAMACHANDRAPURAM
RAMA CHANDRA
RAMACHANDRAPURAM
PURAM
533255 IN30311610773901
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PALACHARLA S
PRASANTHI
RAJU
PALACHARLA
D NO 2-61 NEAR GANESH
INDIATEMPLE CHELLURU
ANDHRARAYAVARAMMANDAL
PRADESH
RAMA
E GCHANDRA
DT
PURAM
533261 IN30131321328979
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
VEERAVENKATBHIMESHWARRAO
SUTAPALLI
VISHVESHWARRAO
3/16, MAIN ROAD, DRAKSHARAMA,
INDIA
ANDHRA
ANDHRAPRADESH
PRADESH
RAMA CHANDRA PURAM
533262 IN30226910567735
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
REGADAMILLI PRABHAVATI
SATYANARAYANA
MURTHY
LATTALA
8 54/C KORUKONDA INDIA
EAST GODAVARIANDHRA PRADESH
RAMA CHANDRA PURAM
533289 IN30177415295322
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
KONGALA
SUSILA
VISWESWARARAO
YANAMADALA
D NO 2-103 MUNIKUDALI
INDIASEETHANAGARAM
ANDHRAMPRADESH
EG DT RAJAHMUNDRY
RAMA CHANDRA
RAJAHMUNDRY
PURAM
ANDHRA PRADESH
533293 IN30021415038669
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
YELURI
SUJATHA
YELURI
GANESH
BABU
W/O Y GANESH BABUINDIA
DNO 8 4 10 NALAM
ANDHRA
VARIPRADESH
STREET MANDAPETA
MANDA
EAST
PETA
GODAVARI DIST
533303 IN30102221022742
Amount for unclaimed and unpaid243.00
dividend
03-DEC-2018
JATA
VENKATA
BALAJI
JATA
KUMARA
SWAMY
D NO 5-8-4 NEAR TAXI
INDIA
STAND MAIN ROAD
ANDHRA
MANDAPETA
PRADESH EAST GODAVARI
MANDA PETA
DISTRICT ANDHRAPRADESH 533308 IN30286310295615
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MEENAVILLI BALAKRISHNA SAI
NA
SRI SEETHARAMA CYCLE
INDIA
SHOP MANDAPETA
ANDHRA
APPRADESH
EAST GODAVERIMANDA
DIST PETA
533308 IN30131320394817
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SISTA
VENKATA
RATNA RAMANAVEERA
MURTY
BHADRAYYA
S V R RAMANA MURTY,
INDIA
D NO 2 - 65 ARYAVATAM
ANDHRA PRADESH
KAJULURU MANDAL
SAMALKOT
EAST GODAVARI DIST, AP
E 533468 IN30027110074956
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SUNDEEP
BELLUMKONDA
VENKAIAH BELLUMKONDA
D NO 3-B-6-1 NAVENKATESHWARA
INDIA
SWAMY
ANDHRA
TEMPLE
PRADESH
PADAMARAELURU
VEEDHI ELURU ANDHRA PRADESH
534001 IN30371910630446
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
MANTENA
BHASKARAKISHORE
VARMA
NA
S/O VISHNUMURTHYINDIA
RAJU 7-3-9/2 BHIMAVARAM
ANDHRA PRADESH
WEST GODAWARI
ELURUDIST BHIMAVARAM ANDHRA PRADESH
534003 IN30021414996184
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
HIMA
BINDU
VELAGALA
LAKSHMI
NARAYANA PRASAD REDDY 10-20-9/1 BALA NAGAR
INDIA
WARD NO 25ANDHRA
TADEPALLIGADEM
PRADESH
ELURU
534102 IN30039416916582
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ANJANI
KUMAR
GUPTA
HANUMAN PRASAD
GUPTA
BHIMAVARAM HOSPITALS
INDIA J P ROAD ANDHRA
BHIMAVARAM
PRADESH
ELURU
534202 IN30220110314802
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
GRANDHI
VENKATA
NAGA PRABHAKAR
NA
D NO-1-4-24 SRI LAKSHMI
INDIAVENKATA BHAVAN
ANDHRASURYA
PRADESH
NARAYANAELURU
PURAM BHIMAVARAM
534202 IN30039411664025
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
AKURATI
KODANDA
PANI
AKURATI
RAMA
RAO
NO 5 176 BONDADAPETA
INDIAKALLA WESTGODAVARI
ANDHRA PRADESH
NEAR WATER ELURU
TANK WEST GODAVARI ANDHRA PRADESH
534206 IN30051319632219
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
K
VENU
GOPAL RAJU SUBBARAJU
D NO 1-181 SRI KRISHNA
INDIA
BHAVAN CANAL
ANDHRA
ROAD
PRADESH
RAYALAM, BHIMAVARAM
ELURU
534208 IN30232410244030
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KADIMCHERLARAMA
RAO
SATYA
NARAYANA MURTHY
D NO.30-12-5 (OLD 30-89)
INDIAKUMMARLAVARI
ANDHRA
STREET
PRADESH
BEHIND G.M.K
ELURU
MOHAN RAO HOUSE TANUKU
534211 IN30286310028988
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VENKATESWARA
RAO
JASTI
NA
31 66/1 VINUKONDAINDIA
VARI STREET TANUKU
ANDHRA
WPRADESH
G DIST
AP ELURU
534211 IN30102220182862
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
S
SEETARATNAM
NA
W/O S MAHESWARAINDIA
RAO CHIEF MANAGER
ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
BANK SARM
HYDERABAD
BRANCH AB BUILDING KOTI HYDERABAD
500095 IN30102210061706
Amount for unclaimed and unpaid320.00
dividend
03-DEC-2018
NALAM
VENKATA
SURYANARAYANA
NARASIMHA
GUPTA
RAO
D NO 35 3 29 KANCHERLA
INDIAVARI STREET
ANDHRA
PALAKOL
PRADESH
WESTGODAVARI
ELURU
DIST
534260 IN30102220965603
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VENKATA
RAMA
RAO P
NA
8 60 KATA KOTESWARAM
INDIATADIMALLAANDHRA
VILLAGEPRADESH
NIDADAVOLE MANDAL
ELURU WEST GODAVARI DT TADIMALLA ANDHRA
534301 IN30226912416059
PRADESH INDIA Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SRINIVASA
RAO
NAMALA
VEERRAJU
NAMALA
D.NO.5.8.12 MERAKAINDIA
VEEDHI WARD.5,KOVVUR
ANDHRA PRADESH
WEST GODAVARI
ELURU
534350 IN30023912306692
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
NAGENDRA REDDY
CHINTA
RAMAKRISHNAREDDY
D NO 10-11-28 GOWTHAMI
INDIA NAGAR WANDHRA
G DT KOVVUR
PRADESH
ELURU
534350 IN30039416534473
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KUNAPARAJU VIJAYARAMARAJU
SITA
RAMANJANEYARAJU KUNAPARAJUFLAT NO 203 BUTCHIRAJU
INDIA APTTS NARAYANAPURAM
ANDHRA PRADESH
UNGUTURU
ELURU
MANDAL NEAR BUS STOP WEST GODAVARI
534407
ANDHRA
IN30051319548494
PRADESH Amount for unclaimed and unpaid dividend
49.00 03-DEC-2018
KORUKONDA SATYA
PRABHA
NA
DNO 1-5-9 NEAR ST ANNES
INDIA GIRLS HIGH
ANDHRA
SCHOOL
PRADESH
CONTONMENT VIZIANAGARAM
VIZIANAGARAM
535003 IN30232410414102
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
VENKATA
SATYA
RAMA KRISHNA NA
RAJU
IIND FLOOR SRI SAI COMPLEX,
INDIA
MAYURI
ANDHRA
JUNCTION
PRADESH
NIIT COMPUTER
VIZIANAGARAM
CENTRE VIZIANAGARAM
535003 IN30232410794529
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SAMBASIVA RAO
CHELLAPALLI CHALAPATHI RAO
DOOR NO.8/18/104 INDIRA
INDIA NAGAR STREET
ANDHRA
VIZAG
PRADESH
ROAD VIZIANAGARAM,
VIZIANAGARAM
ANDHRA PRADESH
535003 IN30169611233207
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
P
RANGA
RAJU
VISWANADHARAJU
PLOT NO 7 ENGINEERS
INDIA
ENCLAVE NEAR
ANDHRA
VETARNARY
PRADESH
HOSPITAL V VIZIANAGARAM
T AGRAHARAM, VIZIANAGARAM
535004 IN30232410268857
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PUSAPATI
GOUTHAM
PUSAPATI
RANGARAJU
PLOT NO 7, ENGINEERS
INDIA
ENCLAVE NEAR
ANDHRA
VETERINARY
PRADESH
HOSPITAL VVIZIANAGARAM
T AGRAHARAM VIZIANAGARAM
535004 IN30232411018245
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
KORADA
NAGARAJU
K
RAMANAYYA
HNO 12-115 LAVERUINDIA
ROAD CHIPURUPALLI
ANDHRA
VIZIANAGARAM
PRADESH
CHEEPURUPALLI
535128 IN30232411005974
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SANTOSHKUMAR
S
MURALIRADHAKRISHNASALA
HOUSE NO-4-17 SALAVARISTREET
INDIA
SITANAGARAM
ANDHRA PRADESH
BOBBILLI VIZANAGARAM
VIZIANAGARM
DT VIZIANAGARM
535546 IN30039417770669
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
ANNARAO
INDUPURI
RAJESWARI
14 92 PEDAKOMATI PETA
INDIAWARD 3 SALUR
ANDHRA PRADESH
SALUR
535591 IN30177414941076
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
RAM
ANJANEYULU CHILUKURI
VEERAVENKATA
SURYA
KUMARI
58 62/1 MAHANTHI STREET
INDIA WARD 13ANDHRA
SALUR PRADESH
SALUR
535591 IN30177415392725
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
MAHESHA
PUTTACHANNE
GOWDA
GODE HOSAHALLI K.RINDIA
PET TALUK MANDYA
MADHYA
DISTRICT
PRADESH
MANDYA
541723 IN30169610989415
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
GOVINDARAJUB
G
GANGAHANUMAYYA
S/O GANGAHANUMAIAH,
INDIANO 1450 OPP
KARNATAKA
MITHRA ELECTRON, BHAGYALAKSHMI
BANGALORE POST OFFICE RD, INDIRANAGAR
560001LAYOUT
IN30189510719653
BANGALORE,
Amount
KARNATAKA
for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
G
R
ASHOK KUMAR NA
GIRISH
Y
S
YIDEGUR
SRIPATHY
RAO
MADHUKAR Y
R
RAMANANDAYV
KRISHNAMURTHY
D
N
D
NARAYANASWAMY
RAGHAV
CHETAN
SURESH
KUMAR
SHARMA
B
E
AIYAPPA
NA
BASAVARAJ SANGAMESH HIREMATH
NA
RAJ
KUMARAN
P
NA
K
S
MAHESH BHALAJI
NA
LAKKAN
RAGHU
LAKKAN
L
N
VISHWANATH ADIGA
N
S
ADIGA
CHANDRASHEKHARAYYA
G
J
GURUPADAYYA
MANJESHKAR S
R
NA
R
NAGARAJ
RAMANNA SEETAPPA
SATNAMKAURDEVENDRA
BAGGA
G
G
JUNEJA
MAHAVIR
DEVIDAS
SATOTE
DEVIDAS
KESHAV
SATOTE
JYOTSNA
NILESH
INGALE
VASUDEO
PUNA
NARKHEDE
SUNIL
RAMESHRAO BODADE
NA
RAJESH
BALKRISHNA ZOPE
BALKRISHNA ANANT
ZOPE
BHALCHANDRAPANDITRAO
BADGUJAR
PANDITRAO UTTAM
BADGUJAR
SUVARNSING GULZARSING RAJPUT
NA
SUDHIR
DAULATRAO PATIL
DAULATRAO VISHNU
PATIL
PUSHPA
DINKAR
DHANDE
SHALIGRAM GANESH
BHANGALE
ARVIND
TRYAMBAK
AKOLE
TRYAMBAK VASUDEO
WANI
VIVEK
LILADHAR
TALELE
LILADHAR
JAGANNATH TALELE
VYANKAT
MAHADEVRAO BORDE
MAHADEV BORDE
ASHOK
BORA
SUGANCHANDBORA
GAUTAM
PRAKASH
SHETHIYA
PRAKASH
SHETHIYA
SHAMKANT SHRIPAD
DAHALE
SHRIPAD
GANESH
DAHALE
POONAM
UMESH
MINIYAR
SHRIVALLABHAGOVIND
BALDAWA
NITIN
S
BANGAD
SATYANARAYAN
M
BANGAD
ROSHAN
RAJENDRA
MODI
RAJENDRA SHANKARLAL MODI
SUREKHA
RANJEET
KOLTE
BHAGVANRAOGANPAT
BARE
SANJAY
JAYRAM
PATANKAR
NA
AGRAWAL
PRAKASH
SHIVSHANKAR
KISAN
BANSILAL
BOKANKAR
NA
RISHIKESH
S
SHIRADKAR
SATISH
SHIRADKAR
KAKADE
VAIBHAV
BALASAHEB
BALASAHEB SHRIRANGRAOKAKADE
JAGTAP
KALPANA
SUBHASHRAO SUBHASHRAOPANDITRAO JAGTAP
S
M
KAMRUDDIN ATIF
SYED
MOHOMMAD SIRAJUDDIN
MANINDRA CHANDRA
B BHATTACHARYA
NA
MAHENDRA SINGH
SAWAI
SINGH
JOGENDER
SINGH
NEGI
KESHAR
SINGH
NEGI
USHA
JANARDAN
LAMTURE
JANARDAN GOROBA
LAMTURE
MANIKCHAND KHUSHALCHANDGATAGAT
KHUSHALCHAND
LALCHAND
GATAGAT
KAILAS
DAGA
FULPAGARE
FULPAGARE DAGA
NAMDEO
SANGEETA
S
DARGAD
NA
SACHIN
V
SOLANKE
VINAYAKRAO GOPALRAO SOLANKE
VISHAL
GOKUL
LAD
GOKUL
RANGNATH LAD
SUMITRA
MURLIDHAR BAJAJ
MURLIDHAR BAJAJ
VIJAYALAXMI PRABHAKAR GOLI
PANDURANGAGOVIND
PAI
RAHUL
ASHROBA
GAYKE
ASHROBA
GAYKE
NIRMALA
DATTATRY
KADAM
DATTATRAY RANGNATHRAO
KADAM
SUDHIR
VISHWANATHRAO
ALONEY
VISHWANATHRAO
ALONEY
SANTOSH
RAMESHWAR KOLHE
NA
GANESHLAL NEMICHAND PAGARIYA
NEMICHANDAJI
MAULCHANDJIPAGARIYA
BHALSHANKARNANDKISHOR SI
SITARAM
KISAN
BHALSHANKAR
DEVIDAN
MEERA
OMPRAKASH DEVIDAN
OMPRAKASH
ASHFAQHE ABDUL
WAHAB MOHAMMAD
MOHAMMAD ABDUL
WAHAB
NARAYAN
DAGDUBA
SATPUTE
DAGDUBA
SATPUTE
MAYUR
RAMDAS
MISAL
RAMDAS
EKNATH
MISAL
NARAYAN
KAUTIKARAV BHUJANG
KAUTIKARAV MANDIRBAARKU
BHUJANG
SHILPA
BHUSHAN
MANTRI
SATYANARAYAN
SHIVPPRASAD TELA
NO 343/1 SAMPIGE PLAZA
INDIA SAMPIGE ROAD
KARNATAKA
MALLESWARAM BANGALORE
BANGALORE
560003 IN30023912104187
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NO 64 7TH CROSS PIPE
INDIA
LINE MALLESWARAM
KARNATAKA
BENGALLORU
BANGALORE
560003 IN30177415399118
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
NO 52 SRI RAMA TEMPLE
INDIA MODEL HOUSE
KARNATAKA
STREET BASAVANAGUDI
BANGALORE
BANGALORE
560004 IN30214810664365
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NO 7, HPCL QUARTERS
INDIA
SANKEY ROAD,KARNATAKA
BANGALORE
BANGALORE
560005 IN30047610085710
Amount for unclaimed and unpaid285.00
dividend
03-DEC-2018
NO 3644/A 1ST FLOOR
INDIA
13G MAIN HALKARNATAKA
2ND DOMLUR INDIRANAGAR
BANGALORE
CHANDA MAUISWARA BANGALORE KARNATAKA
560008 IN30051318351598
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
111, 1ST FLOOR 2ND INDIA
MAIN, IST CROSSKARNATAKA
OPP ASWARIYA APPARTMENTS
BANGALORE
BANGALORE
560010 IN30223610354769
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
1124 3RD MAIN 2NDINDIA
STAGE E BLOCK KARNATAKA
SABRAMANYANAGARA RAJAJI
BANGALORE
NAGAR BANGALORE
560010 IN30177411578669
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
NO 48 12 R K COMPLEX
INDIA
VIJINAPURA DOORVANINAGAR
KARNATAKA
POST BANGALORE
BANGALORE
KARNATAKA
560016 IN30307710393182
Amount for unclaimed and unpaid
1250.00
dividend
03-DEC-2018
1ST FLOOR NO 270/2INDIA
SRI SAI NIVAS 9TH
KARNATAKA
CROSS NEAR FATHIMA SCHOOL
BANGALORE
9TH CROSS BANGALORE KARNATAKA
560016 IN30051319683474
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MARUTHI NILAYA 8 TH
INDIA
CROSS VIVEKANANDA
KARNATAKA
ROAD R M NAGAR
BANGALORE
BANGALORE
560016 IN30135620402708
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
129/33, 8TH CROSS 5TH
INDIA
MAIN N R COLONY
KARNATAKA
BANGALORE
BANGALORE
560019 IN30214810274378
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
2982/A 1ST A MAIN CINDIA
BLOCK MARIYAPPANAPALYA
KARNATAKA RAJAJINAGAR
BANGALORE
2ND STAGE GAYATHRINAGAR BANGALORE
560021
KARNATAKA
IN30226912431496
INDIA Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
NO 426 SHASTRI NAGAR
INDIA
14TH CROSSKARNATAKA
7TH MAIN ROAD BANGALORE
BANGALORE
KARNATAKA
560028 IN30051314139332
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
B1 ABHYUDYA NO 48INDIA
CHAKRA BERIYA
WEST
ROAD
BENGAL
BHOVANIPORE KOLKATA
KOLKATA
700020 IN30023913054588
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 110 ADARSHA
INDIA
NAGAR JALGAON
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
JALGAON
425003 IN30051316418630
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
10 NATH WADA SINDHI
INDIA
COLONY JALGAON
MAHARASHTRA
JALGAON
425003 IN30177416740528
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
N P CITY S NO 1446 OLD
INDIA
POST OFFICEMAHARASHTRA
NEAR P R HIGHSCHOOL DHARANGAON
JALGAON
JALGAON
425105 IN30177410906050
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KHADKA ROAD, NEMADE
INDIACOLONY, NEAR
MAHARASHTRA
PATIL NURSERY, BHUSAWAL
BHUSAWAL
425201 IN30109810672823
Amount for unclaimed and unpaid dividend
88.00 03-DEC-2018
HAMBARDIKAR CHAWL
INDIA
NEAR MAMAJI
MAHARASHTRA
TALKIES BHUSAWAL BHUSAWAL
425201 IN30177416701844
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
A/P VARSHI TAL SINDHKHEDA
INDIA
DHULEMAHARASHTRA
BHUSAWAL
425404 IN30177412001328
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
22, LOKMANYA COLONY
INDIANANDURBAR
MAHARASHTRA
BHUSAWAL
425412 IN30216410164647
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
60 JANTA PARK NAVAPUR
INDIADIST NANDURBAR
MAHARASHTRA
NAVAPUR MAHARASHTRA
BHUSAWAL
425418 IN30021414891984
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 352 GANDHI CHOWK
INDIA SAWADA MAHARASHTRA
TQ RAVER DIST-JALGAON JALGAON
BHUSAWAL
425502 IN30311610421319
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
2629 - A, MAIN ROADINDIA
SAVDA, NEAR SAMBHAJI
MAHARASHTRA
CHOWK, A/P - SAVDA,
BHUSAWAL
TAL - RAVER, DIST. JALGAON (MAH.)425502 IN30198310710275
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BENDALE WADA KAJIPURA
INDIA SAUDA THA
MAHARASHTRA
REVER JALGAON
BHUSAWAL
425502 IN30169611911752
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PLOT NO 33 RAMTARA
INDIA
HO/SO SAHANOORWADI
MAHARASHTRA
AURANGABAD AURANGABAD
431001 IN30177410338145
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ASHOK MEDICAL ANDINDIA
GENERAL STORES
MAHARASHTRA
NEW GULMANDI ROADAURANGABAD
AURANGABAD
431001 IN30051310612312
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHRI SHETHTYA GAUTAM
INDIAPRAKASHAND
MAHARASHTRA
SHOP NO 20 SURANA APT
AURANGABAD
OPP SABZI MANDI BHAJIMANDI ROAD431001
AURANGABAD
IN30021411410676
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
FLAT NO.205, MALHARE
INDIA
VIHAR NO.2,MAHARASHTRA
SANSKUTIK MANDAL ROAD,
AURANGABAD
KHADKESHWAR,AURANGABAD
431001 IN30023911785023
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ROW H NO 5 GADIYAINDIA
GARDEN (PARK)MAHARASHTRA
NEAR MAHESH NAGAR AURANGABAD
AURANGABAD
431001 IN30023912091632
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
11 SHUBH SHREE VIJAY
INDIA
COLONY AURANGABAD
MAHARASHTRA
MAHARASHTRAAURANGABAD
431001 IN30018312100965
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
A 2 ANAND APTS JAFFAR
INDIA
GATE BEHIND
MAHARASHTRA
ABINAY THEATRE MONDHA
AURANGABAD
AURANGABAD
431001 IN30177413261120
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
62 BHAVADI FULAMBRI
INDIA
AURANGABAD
MAHARASHTRA
AURANGABAD
431001 IN30177413506845
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
FLAT NO A 2 GOBS AVENUE
INDIA NEAR VISHAL
MAHARASHTRA
APTS JYOTI NAGAR AURANGABAD
AURANGABAD
431001 IN30177414088890
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PLOT 20 ASHIRWAD NEAR
INDIAGIRJA MATA
MAHARASHTRA
MANDIR BANSILALNAGAR
AURANGABAD
SHAHU COLONY AURANGABAD ( MS) 431001 IN30039414105113
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
128 VISHWA BHARTI INDIA
COLONY AURANGABAD
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA AURANGABAD
431001 IN30021415215674
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
PLOT 20 SHRINIKETAN
INDIA
COLONY NR KALPATARU
MAHARASHTRA
HOSPITAL JALNAAURANGABAD
RD BEHIND OF HOTEL AMARPREET AURANGABAD
431001 IN30051316132163
MAHARASHTRAAmount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
2 9 52 SHENGULE NIWAS
INDIAGOKULWADI
MAHARASHTRA
AURANGPURA AURANGABAD
AURANGABAD
431001 IN30133020894701
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
FT NO 4 GAJANAN PLAZA
INDIAPUNDLIK NAGAR
MAHARASHTRA
RAOD GARKHEDA AURANGABAD
AURANGABAD
MAHARASHTRA,INDIA
431001 IN30267937375349
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
2/7/79 NOOR MANZIL
INDIA
MAJNU HILLS ROSE
MAHARASHTRA
PARK AURANGABAD MAHARASHTRA,INDIA
AURANGABAD
431001 IN30290247339653
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
A-3, DAKSIN VIHAR NATH
INDIAVALLY SCHOOL
MAHARASHTRA
LANE KANCHANWADI,AURANGABAD
PATHAN ROAD AURANGABAD, MAHARASHTRA
431002 IN30189510564744
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
34 MED REGT C/O 56INDIA
APO AURANGABAD
MAHARASHTRA
AURANGABAD
AURANGABAD
431002 IN30023912945488
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
LT COL JOGENDER SINGH
INDIANEGI 5221 ASC
MADHYA
BATTALION
PRADESH
C/O 56 APO
JHANSI
BABINA JHANSI UP
905321 IN30125028897366
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
FLAT NO 16 ROSE GARDEN
INDIA SHREYA NAGAR
MAHARASHTRA
AURANGABAD
AURANGABAD
431003 IN30177410819266
Amount for unclaimed and unpaid146.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 36 SECTOR G
INDIA
N-4 CIDCO AURANGABAD
MAHARASHTRA
AURANGABAD
431003 IN30177411532331
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
A 116 L 97/1 SHIVAJI INDIA
NAGAR N 9 CIDCO
MAHARASHTRA
AURANGABAD
AURANGABAD
431003 IN30177416106571
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
CIDCO N 4 PLOT NO 33
INDIA
F SECTOR B 1 AKSHAY
MAHARASHTRA
APARTMENT SARSWAT
AURANGABAD
BANK AURANGABAD MAHARASHTRA
431003 IN30051320226971
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
24,VIDYANIKETAN COLONY
INDIA JALNA ROAD
MAHARASHTRA
AURANGABAD
AURANGABAD
431005 IN30160410299653
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
PLOT NO 28/29 VIJAYANT
INDIANAGAR SATARA
MAHARASHTRA
PARISAR AURANGABAD
AURANGABAD
431005 IN30177410706628
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
143 SINDHI COLONY INDIA
AURANGABAD MAHARASHTRA
AURANGABAD
431005 IN30177412928134
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
FLAT NO 8 ACHALA APARTMENT
INDIA
NEAR
MAHARASHTRA
LALIT KALA BHAVAN OSMANPURA
AURANGABAD
AURANGABAD MAHARASHTRA431005 IN30021412974936
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PLOT NO 40 LAXMI NAGAR
INDIA GARKHEDA
MAHARASHTRA
AURANGABAD
AURANGABAD
431005 IN30023913234559
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
2 SHREE NIKETAN COLONY
INDIA JALNA ROAD
MAHARASHTRA
AURANGABAD (MS) AURANGABAD
431005 IN30133019338543
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
40/3/48/6 SAMRATHINDIA
NAGAR GURUJAN
MAHARASHTRA
HA SOCIETY AURANGABAD
AURANGABAD
MAHARASHTRA,INDIA
431005 IN30290249413896
Amount for unclaimed and unpaid dividend
95.00 03-DEC-2018
NIMESH SHAHUNAGAR
INDIA
MANJLEGAON
MAHARASHTRA
BHIR
431131 IN30177415577264
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
SHRI JAYA TRADING COMPANY
INDIA
GAJANAN
MAHARASHTRA
MANDIR ROAD MONDHA
BHIRMAJALGAON BEED
431131 IN30177416516860
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
RH 43 VEDVYAS SOC INDIA
BAJAJ NAGAR NEAR
MAHARASHTRA
T RIMURTI HIGH SCHOOL
BHIR
TRIMURTY HIGH SC HOOL AURANGABAD
431136
MAHARASHTRA
IN30051320068969
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
R P ROAD JALNA JALNA
INDIA
MAHARASHTRA
JALNA
431203 IN30177410481351
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
OPP JWAHAR BAGH RAHMAN
INDIA
GANJ JALNA
MAHARASHTRA
JALNA
431203 IN30177411692280
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SARAPAGAVHAN TALINDIA
GHANASWANGIMAHARASHTRA
JALNA JALNA
JALNA
431203 IN30023913485873
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MAYUR NIVAS SAHYOG
INDIA
NAGAR AMBAD
MAHARASHTRA
ROAD JALNA
JALNA
431203 IN30177414733440
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
25 VITHATHAL RUKHMIONI
INDIA MANDIR MAHARASHTRA
KI NHOLA TALUKA BADANAPUR
JALNAJALNA
431203 IN30177415965885
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 52 SHRIKRISHANA
INDIA NAGAR BHOKARDAN
MAHARASHTRA
NAKA RING ROAD
JALNA
NEW JALNA
431203 IN30177416509356
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DEVENDRA RAMCHANDRA ZAWAR
RAMCHANDRATARACHAND ZAWAR
H NO.1-28-78 GEET KUNJ
INDIARUKMINI NAGAR
MAHARASHTRA
SRPF ROAD JALNA JALNA
431203 IN30063640009490
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
VANDANA
N
SEHWANI
NA
4, SAWAN SADAN 36TH
INDIAROAD, TPSMAHARASHTRA
III BANDRA MUMBAI
MUMBAI
400050 IN30014210021627
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
SALIM
HYDERALLY
GULAMHUSEIN HYDERALLY HUDALLY
GULAMHUSEIN DHARAMJYOT NO 1 FLAT
INDIANO 42 ST ALEXIUS
MAHARASHTRA
ROAD BANDRA WEST
MUMBAI
400050 IN30223610689826
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
ATUL
ANKUSH
PATIL
ANKUSH
RAGHUNATH PATIL
C 28 LAXMI MARATHA
INDIA
HSG SOC R T OMAHARASHTRA
GALLI, FOUR BUNGLOWS MUMBAI
ANDHERI WEST MUMBAI
400053 IN30023913215826
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SUNIL
SHAH
YUGAL
KISHOR
SHAH
FLOT NO 39 B WING NEW
INDIAVIKAS CHS MAHARASHTRA
LTD LOKHANDWALA ROADMUMBAI
R T O ANDHERI W OPP GYAN KENDRA HIGH
400053
SCHOOL
IN30051316769186
MUMBAI MAHARASHTRA
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
PRADEEP
MEHTA
NA
3 KAMAL KUNJ N S ROAD
INDIA4 JVPD SCHEME
MAHARASHTRA
MUMBAI
MUMBAI
400056 IN30047643084924
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
RAJKUMAR R
KUSHWAHA
RAGHUNATH R
KUSHWAHA
B - 308, SAINATH CHSINDIA
P G MARG, MALAD
MAHARASHTRA
- W NR BHANDARWADA
MUMBAI
MUMBAI, MAHARASHTRA
400064 IN30154914286271
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
HEMANT
KAMLAKAR
BHAGWATE
KAMLAKAR
15 LAXMI APTS CARTER
INDIA
ROAD NO 1 BORIVALI
MAHARASHTRA
EAST MUMBAI MUMBAI
400066 IN30154918623130
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MANGESH
JAGANNATH RANE
JAGANNATH
B 310 3RD FLR CHARKOP
INDIA
ADITYA CHSMAHARASHTRA
PLOT 4 SEC 2 RSC 6 A KANDIVALI
MUMBAI
W MUMBAI
400067 IN30115121305622
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SHRIKANTH SOMNATH
KAMBLE
SOMNATH GOVIND
KAMBLE
1/10 ANDHERI POLICE
INDIA
QTRS ANDHERIMAHARASHTRA
POLICE STATION ANDHERIMUMBAI
EAST ANDHERI POLICE STATION MUMBAI
400069
MAHARASHTRA
IN30051319295957
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
AMOL
SAYAJIRAO
MARDANE
SAYAJIRAO BAPUSO
MARDANE
ROOM NO 106 61 BLDG
INDIA
NO 13 A WING
MAHARASHTRA
SR SCHEM SANGHARSH NAGAR
MUMBAI
CHANDIWALI ANDHERI E MUMBAI400072
MAHARASHTRA
IN30021415872499
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
ADITYA
AGARWAL
VIRENDERA KUMAR
AGARWAL
TOWER 1 FLAT 1201 THE
INDIA
NORTH CLOSE
HARYANA
NIRVANA COUNTRY SECTOR
GURGAON
50 GURGAON HARYANA
122018 IN30371910025117
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
JOY
PAPPY
MATHEN
PAPPY
NCR CORPORATION LTD
INDIA
G1 WINCHESTER
MAHARASHTRA
GROUND FLOOR HIRANANDANI
MUMBAI BUSINESS PARK POWAI MUMBAI
400076 IN30051313061558
Amount for unclaimed and unpaid760.00
dividend
03-DEC-2018
JAYSUKHLAL KANTILAL
BHATT
NA
1 DEVMANI BABO PRADHUMSING
INDIA
CROSS
MAHARASHTRA
RD NO 4 MULUND (WEST)
MUMBAI
MUMBAI
400080 IN30115112001601
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MADHURI
MANSUKHLAL JANI
MANSUKHLALJANI
1 DEVMANI BABA PRADHUM
INDIA SINGH CROSS
MAHARASHTRA
RD NO 4 MULUND W
MUMBAI
400080 IN30115112001644
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ROHIDAS
VENKATESH
SHENOY
VENKATESH N
SHENOY
B 31 BILWAKUNJ CHSINDIA
LTD L B S MARGMAHARASHTRA
MULUND WEST MUMBAIMUMBAI
400082 IN30154916701217
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
AKSHAY
M
PATIL
NA
177/6138 KANNAMWAR
INDIA
NAGAR 2 VIKHROLI
MAHARASHTRA
EAST SHIVAJI CHOWK
MUMBAI
MUMBAI MAHARASHTRA
400083 IN30051318510149
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
JAYANT
N
MODY
NARANDAS DHARSHI
MODY
B/505 SAGAR CO-OP INDIA
HSG BORIVALI (W)
MAHARASHTRA
MUMBAI
MUMBAI
400092 IN30278310009390
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
BHASKAR
SHAMA
SHETTY
NA
1/C 45 KAILASH APT SINDIA
V ROAD BORIVLI
MAHARASHTRA
WEST MUMBAI
MUMBAI
400092 IN30036020063853
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
JERALD
LOBO
LOUIS
LOBO
A 201 VIRGO BLDG LOWER
INDIA KHARODI MAHARASHTRA
MALWANI MALAD BOMBAY
MUMBAI
400095 IN30047641621365
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MADHULIKA MANDAL
BRAJO
MOHAN
506, 1B SATYAM, RAHEJA
INDIACOMPLEX, MALAD
MAHARASHTRA
(EAST), MUMBAI, MAHARASHTRA.
MUMBAI
400097 IN30226910056429
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ATMARAM
SHRIPATI
SANAS
NA
001/B1 ASHRAY SHRIINDIA
SHIV SHAKTI CHS
MAHARASHTRA
SANTOSHI MATA MANDIR
MUMBAI
RD KURAR VILLAGE MALAD EAST MUMBAI
400097 IN30133018550673
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
PADHYE
SADANAND
M
NA
203 VIJAYATA CHAKALA
INDIA
ANDHERI MUMBAI
MAHARASHTRA
MUMBAI
400099 IN30051310441442
Amount for unclaimed and unpaid750.00
dividend
03-DEC-2018
RUSHIRAJ
PAWAR
HARIHAR
SHANKARSA PAWAR
GREEN VATIKA FLAT NO
INDIA
701 A 7TH FLOOR
MAHARASHTRA
DATTANI PARK NEAR MUMBAI
THAKUR VILLAGE W E HIGHWAY KANDIVLI
400101
EAST MUMBAI
IN30051313782003
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
SURENDRA VIKRAM
ASHWINI SINGHA
K
THAKUR
BLDG NO 1 B/29 DATTANI
INDIAPARK KANDIVALI
MAHARASHTRA
(E) MUMBAI
MUMBAI
400101 IN30154915644268
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
SUBODH
DAS
NA
GOVIND BHANA CHAWL
INDIA
GAONDEVI ROAD
MAHARASHTRA
POISAR KANDIVALI EAST
MUMBAI
NEAR PANDEY DAIRY MUMBAI MAHARASHTRA
400101 IN30051319271232
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
APOORVA
CHATURVEDI
NA
402 B/12 SCN THAKUR
INDIA
COMPLEX KANDIVALI
MAHARASHTRA
EAST MUMBAI MAHARASHTRA,INDIA
MUMBAI
400101 IN30290248451867
Amount for unclaimed and unpaid dividend
44.00 03-DEC-2018
MOHAMADALIKADRI
MURAD
ALI
FAKIRWADI ADARSH INDIA
NAGAR NEAR ORIENTAL
MAHARASHTRA
SCHOOL GOSIYA MASJID
MUMBAI
JOGESHWARI W MUMBAI MAHARASHTRA
400102 IN30371910132632
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
DHIRAJLAL
D
CHHEDA
DHANJI
J
CHHEDA
402 DHARMANAND TOWER
INDIA J.S MARGMAHARASHTRA
STATION ROAD NEAR PRABHAT
THANETALKIES THANE W
400601 IN30075710368211
Amount for unclaimed and unpaid320.00
dividend
03-DEC-2018
DHARMENDRAB
RAWAL
NA
RD NO 34 INDIRA NGR
INDIA
TKD NR SHIVSENA
MAHARASHTRA
W/E THANE NEAR SHIVSENA
THANEOFFICE THANE MAHARASHTRA 400604 IN30051319516239
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
THUDIYALURMANI
PRASATH
THUDIYALUR VELAYUTHAM MANI
C4/603, Gohit Kanchanpushp
INDIA Cmplx Opp
MAHARASHTRA
Suraj Water Park, G.B. THANE
Road Thane West, Mumbai
400607 IN30223611573966
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
JALADHI
MUKUNDBHAI THAKKAR
NA
B 201 BROADWAY CHS
INDIA
HIRANANDANIMAHARASHTRA
ESTATE GHODBUNDER PATLIPADA
THANE THANE W MAHARASHTRA
400607 IN30051316756182
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
ANKIT
KUMAR
GARG
DUSHYANT KUMAR
GARG
Centre For Development
INDIA
Of AdvancedMAHARASHTRA
Computing Rain Marg SecTHANE
7 Cbd Belapur Navi Mumbai
400614 IN30223611239409
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
NANDKUMAR NAIR
KRISHNANKUTTY
NAIR
FLAT NO 102 PLOT NO
INDIA
22 SHREE RESIDENCY
MAHARASHTRA
SECTOR 18 SANJIVNIPANVEL
INTERNATIONAL SCHOOL KHARGHAR MAHARASHTRA
410210 IN30051311721084
INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
GOVINDA
RAO
THANDOLE
RAMA
RAOTHANDOLE
A-401, SREEJEE PLAZAINDIA
PLOT NO 24, SECTOR
MAHARASHTRA
-25 NERUL NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
400706 IN30037810172448
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
JAYSHREE
RADHAKRISHNAN
K
B
RADHAKRISHNAN E 1/2 1 BHIMASHANKAR
INDIA
SOC SEC 19 AMAHARASHTRA
PLOT NO 13 NERUL EAST NAVI MUMBAI
400706 IN30047641114862
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
HARISH
VERMA
RAMESH
KUMAR
VERMA
FLAT 1403 14TH FLOOR
INDIA
JIMMY TOWER
MAHARASHTRA
II SEC 18 KOPARKHAIRANE
NAVI
NAVI
MUMBAI
MUMBAI MAHARASHTRA
400709 IN30051318282863
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ANTHONY
PHILIP
DABRE
PHILIP
DABRE
BHUIGAON SAMNI TAL
INDIA
AND POST VASAI
MAHARASHTRA
THANE
THANE
401201 IN30290242962530
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
JIMI
MANVEL
TUSCANO
NA
GHOSALI, NANDAKHAL
INDIA
P. O. AGASHIMAHARASHTRA
TAL- VASAI DIST - THANE THANE
401301 IN30160410142462
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
NILESH
SIMON
CORREIA
SIMON
JHON
CORREIA
ADALE RD AGASHI TAL
INDIA
VASAI DIST THANE
MAHARASHTRA
THANE
THANE
401301 IN30115123544846
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RAJANI
KRISHNA
TABIB
KRISHNA
MALAJI
TABIB
NEMINATH II M 2 A WING
INDIAR NO 202 NEMINATH
MAHARASHTRA
HSG SOCIETY PO
PALGHAR
OSTWAL BOISAR MAHARASHTRA
401501 IN30267930503950
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
HITESH
B
RATHOD
BABUBHAI CHIBABHAI RATHOD
RAILWAY QUATERS NO
INDIA
86 E NR B CABIN
MAHARASHTRA
DAHANU ROAD THANEPALGHAR
MAHARASHTRA
401602 IN30051314925190
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AMITA
BHALCHANDRA PATIL
BHALCHANDRA
PATIL
B 202 SURY CO OP HSG
INDIA
SOC DAHANUMAHARASHTRA
RD STNE TAL DAHANU THANE
PALGHAR
401602 IN30290246910374
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PATINGRAO BABURAO
KHUTANE
BABURAO
SHRIDHAR
KHUTANE
371 GAONTHAN PADA
INDIA
UDHAVA TAL TALASARI
MAHARASHTRA
DIST THANE THANE
PALGHAR
401606 IN30160410655349
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
ANUSHKA
AMEYA
BHAVE
S
V
VITWEKAR
40 KACHERI ROAD DAKSHIN
INDIA UTTAR UTTEKHOL
MAHARASHTRA
AT POST TAL MANGAON
DADARKOLABA
DIST RAIGAD RAIGAD MAHARASHTRA
402104 IN30021415591512
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PRANAM
PATIL
NA
23 KHARASAPOLI MULGAON
INDIA KHARASAPOLI
MAHARASHTRA
T AL PEN DIST RAIGAD
DADARKOLABA
POST HAMRAPUR NEA R PRIMARY SCHOOL
402107
PENIN30051319816789
MAHARASHTRAAmount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
ROHIT
GHANASHYAM MHATRE
NA
MANOGAT AT AND POST
INDIASARAL TALUKA
MAHARASHTRA
ALIBAGH DISTRICT RAIGAD
ALIBAG
MAHARASHTRA INDIA
402201 IN30290249029476
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
SANJAY
SURESH
BODHE
NA
RAIGAD ROAD MAHAD,
INDIA
TALUKA MAHAD
MAHARASHTRA
DIST RAIGAD, MAHAD,ALIBAG
MAHARASHTRA
402301 IN30226910535316
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEELAM
SURESH
BODHE
NA
KRISHNAI SAILEE COMPLEX,
INDIA DASTURIMAHARASHTRA
NAKA DIST RAIGHAD, MAHAD,
ALIBAG
MAHARASHTRA
402301 IN30226910664615
Amount for unclaimed and unpaid dividend
38.00 03-DEC-2018
DEEPAK
KANTILAL
PATEL
KANTILAL
PREMJI
PATEL
BHAGWATI TRADERSINDIA
SHIVAJI ROAD PRABHAT
MAHARASHTRA
COLONY AT POSTALIBAG
TAL DIST RAIGAD MAHAD
402301 IN30177411790370
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
ANIL
GOVINDRAO PATIL
GOVINDRAO SAKHOBA
PATIL
VINATI HSG COLONY INDIA
PLOT RL 17 18 FLAT
MAHARASHTRA
NO A 3 OPP SBI MIDC MAHAD
ALIBAG RAIGAD RAIGAD MAHARASHTRA,INDIA
402309 IN30267937347281
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
ASHOK
R
URANKAR
RAMKRISHNAPPA
AT POST 8 TILAVALLI INDIA
TALUK HANGAL KARNATAKA
DIST HAVERI
HAVERI
581110 IN30311610036975
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SOMANAGOWDA
N
PATIL
NA
KARNATAKA AUTO NEELANAGOUDA
INDIA
KARNATAKA
COMPLEX P B ROAD HAVERI
HAVERI
HAVERI
581110 IN30311610102576
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
SHAMBHULINGAPPA
N
SHETTAR
NAGAPPA
GANGAPPA SHETTAR
AT SHIDDADEVAPUR INDIA
HAVERI
KARNATAKA
HAVERI
581110 IN30214810793956
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
RAMESH
G
KARIYAMMANAVAR
GUDDAPPA KARIYAMMANAVAR
S/O GUDDAPPA SHIVALINGANAGAR
INDIA
2KARNATAKA
ND CROSS HAVERI
HAVERI
581110 IN30023912433662
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
CHAMARAJ CHANNABASAPPA
CHILUGODU
NA
Z P ENGG SUB DIVISION
INDIA
HAVERI
KARNATAKA
HAVERI
581110 IN30039416695910
Amount for unclaimed and unpaid dividend
19.00 03-DEC-2018
VEERESH
S
ULLIGERI
SOMALINGA VEERAPPA
ULLIGERI
BHARATI NAGAR HANGAL
INDIAROAD HAVERI
KARNATAKA
HAVERI
581110 IN30192630798817
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
VAJRAKUMAR L
UPPAR
LAXMAN
ISHWARAPPA UPPAR
541 HIREKERUR HIREKERUR
INDIA KARNATAKA
KARNATAKA
INDIA
HAVERI
581111 IN30226913144909
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
MAHADEVAPPA
HEMAPPA
ANGADI
HEMAPPA
ANGADI
NO 85, OPP R R PARKINDIA
4TH CROSS RAJESHWERI
KARNATAKA
NAGAR RANEBENNUR
RANEBENNUR
581115 IN30089610329725
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
VIJAYAKUMARO
HARAPANAHALLIONKARAPPA
POST HIREBIDARI TQINDIA
RANEBENNUR HAVERI
KARNATAKA
RANEBENNUR
581115 IN30214810971412
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
ASHOK
GANGANNA MARIHAL
NA
C/O M.G.KOPPAD MIRTUNAJAYA
INDIA
NAGAR
KARNATAKA
RANEBENNUR KARNATAKA
RANEBENNUR
581115 IN30169611361432
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SATYANARAYANA
ANNAPPA
JADHAV
ANNAPPA
BUSINEES S/O ANNAPPA
INDIA
H JADHAV HKARNATAKA
NO 697/1 3RD CROSS NO RANEBENNUR
2ND MAIN ASHOK NAGAR RANEBENNUR 581115 IN30039417326094
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KHANDAPPA RASHINAKAR
K
K
RASHINAKAR
MARKET ROAD, SAVANUR,
INDIA KARNATAKA
KARNATAKA
RANEBENNUR
581118 IN30226911848943
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
BASAPPA
G
NAGARAHALLI G
B
NAGARAHALLI
SIDDALINGAPPA
P
AINAPUR
PRABHAPPA RUDRAPPA AINAPUR
MAHANTESH ISHWARAPPA SANGOLLI
SH
ISHWARAPPA
RAMESH
SHIVALINGAPPAHONNANNAVARNA
KYATAPPANAVAR
VIRUPAKSHAPPA
BAILAPPA
BAILAPPA
KYATAPPANAVAR
VIJAYKUMAR M
K
M
V
KORAKOPPA
VEERAPPA
S
UDAKERI
NA
RAVINDRA
H
YALIGARA
NA
MURIGEPPA C
HAVANAGI
CHANNAPPA HAVANAGI
ASHOK
SOMAPPA
HOSAMANI
SOMAPPA
HOSAMANI
SOMANNA
B
GADUGIN
B
B
GADDAGIN
JES
RAPHEAL
RAPHEAL
P
G
HIREMATH
G
T
HIREMATH
KRISHNANANDSRIKANT
BORKAR
SRIKANT
BORKAR
VINAYAK
RAMA
NAIK
NA
SAROJ
MISHRA
KALADHAR JHA
SURESH
NEGI
HARDYAL
SINGH
NEGI
RAGHUVEER R
RAIKAR
NA
ZAREENA
RAHAMATH
PEJAWAR
AHMED
BAVA
KAMALA
NAIK
VENKATRAMAN
NAIK
S
R
TOTAGI
R
N
TOTAGI
IMMANVELL SELWADOR
GONSALVES
SELWADOR GONSALVES
PRABHAKAR VENKATRAMANHEGDE
NA
SANTOSH
RAMESH
BULBULE
RAMESH
MARTHANDAPPA
BULBULE
JAYALAXMI VISHNUMURTHYSHANABHAG KRISHNA
SHANKAR
BHAT
VINAYAK
M
MADIVAL
MUKUND
MADIVAL
MURARI
VISHWESHWARBHAT ACHARYA VISHWESHWAR
GANAPATI
BHAT ACHARYA
KRISHNAMURTHY
HARI
NADIG
HARI
SHRINIVAS
RAO NADIG
MANJUNATH BHAT
MAHABALESHWAR
SUBRAY
BHAT
ANAND
MADIWAL
RAMA
GANAPATHI SUBRAYA
BHAT
NA
PRASANNA GANAPATI
HEGDE
NA
MANJUNATH HEGDE
TIMMANNA HEGDE
SHRIPAD
ANANT
PAVUSKAR
ANANT
TIMMAPPA PAVUSKAR
CHANDRAPPA TIRAKAPPA
KEMMANAKERI NA
R
V
RAVINDRA
NA
MUNNA
K
BUDANSAB
BUDANSAB KELVDI
PARAMESHWAR
R
BHAT
NA
JITENDRA
GOVINDJI
JOSHI
GOVINDJI
VASHRAMBHAIJOSHI
SHOBHANA NARENDRA
AMLANI
NARENDRA P
AMLANI
URMILA
JAYPRAKASH MUCHHALA
JAYPRAKASH
S
VENKATESAN
M
SAMBANDAN
RAJKUMAR ROHILLA
OMPARKASH ROHILLA
KATHROTIA RAKSHIT
VALLABHDAS VALLABHDAS KATHROTIA
HARSHA
ANILBHAI
BHIMJIYANI
ANILBHAI
BHIMJIYANI
SEVANTILAL DURLABHJI
DOSHI
DURLABHJI
MAHENDRA T
GHOLAP
NA
CHANDAN
KUMAR
AJOY
KUMAR
GHOSH
SHAMBHOO NATH
INDRASAN
JADEJA
MAHAVIRSINH V
JADEJA
VIKRAMSINH A
CHAVDA
MADHAVJIBHAIARAJANBHAI CHAVDA
ARAJANBHAI KARSHANBHAI
ZALA
CHETANA
JAYANTILAL
ISHVARLAL N
CHAVDA
DEEPAKKUMARA
TANNA
AMRUTLAL TANNA
RANJANBEN M
DABHI
MUKESHBHAI N
DABHI
ANSUKHLAL JIVRAJ
ABHANI
NA
POPATBHAI MADHABHAI VAGHELA
MADHARBHAILIMBABHAI VAGHELA
DHAMECHA HARDIKBHAI D
NA
KISHORKUMARUKABHAI
PANSURIYA
UKABHAI
GOVINDBHAI PANSURIYA
MITESHKUMARBHUPATBHAI VAGHELA
NA
LAVABHAI
KARSHANBHAI CHOVATIYA
KARSHANBHAIARJANBHAI CHOVATIYA
PATHAR
NATHALAL
DHANJIBHAI DHANJIBHAI PATHAR
VINODPARI NARANPARI
GOSWAMI
NA
HARDIK
DHIRAJLAL
BHALANI
DHIRAJLAL BHALANI
AT BYAHATTI PO BYAHATTI
INDIA YADRAVI KARNATAKA
ONI HUBLI KARNATAKA RANEBENNUR
581124
ASST ENGINEER K S SINDIA
K LTD SANGUR KARNATAKA
RANEBENNUR
581148
640 AMMINABHAVI TAL
INDIA
DHARWAD DIST
KARNATAKA
DHARWAD
RANEBENNUR
581201
136 K NARAYAN PURINDIA
SHIGGAON HAVERI
KARNATAKA
BELGAUM
RANEBENNUR
581202
TAI KRUPA P B ROADINDIA
SHIGGAON HAVERI
KARNATAKA
RANEBENNUR
581205
167, BASAVA NILAYA,INDIA
PO PUDAKALAKATTI,
KARNATAKA
DHARWAD
RANEBENNUR
581206
H No 110 Post Uppin INDIA
Betageri Tq AndKARNATAKA
Dist Dharwad
RANEBENNUR
581206
H NO 117 UPPINABETAGERI
INDIA UPPINABETAGERI
KARNATAKA
TQ DHARWAD RANEBENNUR
581206
H NO 297 HEBSUR TALUK
INDIAHUBLI DISTRICT
KARNATAKA
DHARWAD
RANEBENNUR
581209
HNO 9A HEBASURA VILLAGE
INDIA HUBLI DHARWAD
KARNATAKA
DIST
RANEBENNUR
581209
141 NAGANUR TALUKINDIA
KALAGHATAGIKARNATAKA
DHARWAD
RANEBENNUR
581234
F-24/109 SEC-7 ROHINI
INDIA
NEW DELHI DELHI
NEW DELHI
110085
P.G. HIREMATH GOVTINDIA
ITI COLLEGE BAAD,NANDANGADDA
KARNATAKA
KARWAR
KARWAR
581301
Happy Kids Near Mulla
INDIA
Stop Kajubag Karwar
KARNATAKA
Uttar Kannada Karnataka
KARWAR
581301
PORT OFFICE BAITHKOL
INDIA
KARWAR KARNATAKA
KARWAR
581302
C/O GUNJAN MISHRAINDIA
QTR NO P4/8 KADAMBAVANAM
KARNATAKA
NAVAL BASE
KARWAR
KARWAR KARNATAKA
581308
INS SUBHADRA NAVYINDIA
OFFICE NAVAL KARNATAKA
BASE KARWAR
KARWAR
581308
1ST FLOOR GEETANJALI
INDIA
JEWELERY JAIHIND
KARNATAKA
LODGE ROAD ANKOLA
KARWAR
581314
SHAAN MIG 23 KHB COLONY
INDIA POST KAVOOR
KARNATAKA
MANGALORE KARNATAKA
MANGALORE
575015
BADDUKULI CHITRAPUR
INDIA
BHATKAL KARNATAKA
KARNATAKA
KARWAR
581320
Y TYPE C 5/70 BANGUR
INDIA
NAGAR DANDELI,
KARNATAKA
KARNATAKA
KARWAR
581325
M/2/389 BR 16 VILL DANDELI
INDIA GARDEN
KARNATAKA
AREA DANDELI
KARWAR
581325
SHREERAKSHE , BEHIND
INDIA
PATIL HOSPITAL
KARNATAKA
TOWNSHIP DANDELI DANDELI
KARWAR
581325
AT POST YADOGA HALIYAL
INDIA HALIYAL KARNATAKA
KARWAR
581329
HO NO 129 UNCHAGIINDIA
URKERI UTTARAKANNADA
KARNATAKAKUMTA
KARWAR
581332
AT NAJGAR POST KELAGINOOR
INDIA
HONAVAR
KARNATAKA
KARWAR
581334
AT PO TYAGLI TQ SIDDAPUR
INDIA SIDDAPUR
KARNATAKA
(N K)
KARWAR
581340
AT MALAGI TALUAK INDIA
MUNDGOD MUNDGOD
KARNATAKA
KARNATAKA
KUMTA
581349
NO 74 GRAMA 1 BALIKOPPA
INDIA MAJAREKARNATAKA
1 HONNEGUNDI SIDDAPUR
KUMTA
SIRISI UTTARA KANNADA
581355
HUNSAWAD HALIYALINDIA
NORTH KANNADA
KARNATAKA
KUMTA
581356
H NO 1425/2 NAVACHETAN
INDIA KALAMMANAGER
KARNATAKA
YELLAPUR
KUMTA
581359
AT AND PO HITTALALLI
INDIA
TQ- YELLAPURKARNATAKA
(N K) YELLAPUR YELLAPURKUMTA
581359
SHAMBHUMANE ANGOD
INDIAYELLAPUR KARNATAKA
KUMTA
581359
C/53 KAIGA TOWNSHIP
INDIA
KAIGA KARWAR
KARNATAKA
SIRSI
581400
S P H 22 KAIGATOWNSHIP
INDIA MALLAPURKARNATAKA
KARWAR
SIRSI
581400
D 10 MALLAPUR KAIGA
INDIA
TOWNSHIP KARWAR,
KARNATAKA
KARWAR
SIRSI
581400
C P BAZAR SIRSI
INDIA
KARNATAKA
SIRSI
581401
SHREE INVESTMENTSINDIA
SIMPI GALLI SIRSI
KARNATAKA
KARNATAKA
SIRSI
581401
MIRANAGAR GIDC ROAD
INDIANR VACHHRAJ
GUJARAT
MEDICAL PORBANDARPORBANDAR
360575
PATEL NAGAR NR RAJIV
INDIA
NAGAR NR DR
GUJARAT
GADHVI, PORBANDAR PORBANDAR
360575
RIDDHI SIDDHI NEARINDIA
TALAV PAL PANCHESHWAR
GUJARAT TOWER ROAD JAMNAGAR
361001
158 SIDDHI PARK SOCIETY
INDIA STREET NOGUJARAT
3 MEHUL NAGAR ROAD JAMNAGAR
JAMNAGARGUJARAT,INDIA
361001
RAJKUMAR ROHILLA INDIA
C/O POOJA BUILDING
GUJARAT
DEFENCE COLONY JAMNAGAR
JAMNAGAR
361003
MEHUL NAGAR, DEV INDIA
PARK, STREET NO.
GUJARAT
3, PLOT NO. 26/2, B/H. ATUL
JAMNAGAR
PETROL PUMP, JAMNAGAR.
361006
RADHE SHIVAM ESTATE
INDIA
PLOT NO 80 1GUJARAT
B H RAMESHVAR NAGAR JAMNAGAR
POOL JAMNAGAR GUJARAT
361008
PATEL COLONY MAHESHNAGAR
INDIA
TENAMENT
GUJARAT
ROAD NO 2/3 JAMNAGAR
JAMNAGAR
361008
B 11 NILMANI APARTMENT
INDIA ROAD NOGUJARAT
3 PATEL COLONY NR DR SHAH
JAMNAGAR
BUNGLOW JAMNAGAR GUJARAT INDIA
361008
ROOM NO. 87D RELIANCE
INDIAGREENS SECTOR-6
GUJARATMOTIKHAVDI JAMNAGAR
JAMNAGAR
361140
QTR NO P 9/1 SHALIGRAM
INDIA MARG INSGUJARAT
VALSURA JAMNAGAR GUJARAT
JAMNAGAR
361150
TO- TODA TA - KALAVAD(SHITLA)
INDIA
DIST
GUJARAT
- JAMNAGAR.
JAMNAGAR
361160
CHC DHROL QUATERINDIA
N 3, DHROL GUJARAT
JAMNAGAR
361210
OPP PANCHAYAT AREA,
INDIA
TAL KALYANPUR,
GUJARAT
DIST JAMNAGAR, BHATIYA
KHAMBHALIA
361315
INDRA PRASTA APPARTMENT,
INDIA
BLOCKGUJARAT
NO. A/A/102, TALAV GATE,JUNAGADH
JUNAGADH.
362001
RADHIKA NAGAR, B/H.
INDIA
KISHOR ACDAMY,
GUJARAT
TIMBAWADI, JUNAGADH
JUNAGADH
362001
SHARDA MANDAP SERVICE
INDIA PANCH HATDI
GUJARAT
CHOWK JUNAGADH JUNAGADH
362001
PANJARA POLE ROADINDIA
BRAHMANI KRUPA
GUJARAT
OPP KAMDAR SOCIETYJUNAGADH
JUNAGADH
362001
NANDARKHI JUNAGADH
INDIA
GUJARAT
JUNAGADH
362002
AT KANAVDALA, TAL.INDIA
VISAVADAR, DIST.
GUJARAT
JUNAGADH, KANAVDALA.
JUNAGADH
362020
JIN PLOT, AT AND TAL.
INDIA
BEHSAN, DIST.GUJARAT
JUNAGADH. BHESAN.
JUNAGADH
362020
AT NANA KOTADA, TAL.
INDIA
VISAVADAR, GUJARAT
DIST. JUNAGADH, NANA KOTADA.
JUNAGADH
362110
SAGAR', YOGESHWARINDIA
NAGAR, MEGHANA
GUJARAT
SOCIETY, DIST. JUNAGADH,
VERAVAL
KESHOD.
362220
NARAYAN KRUPA, OPP.
INDIA
NILKANTH MANDIR,
GUJARATKESHOD.
VERAVAL
362220
SHRI PALACE APPARTMENT,
INDIA PATEL MILL
GUJARAT
COMPOUND, KESHOD.VERAVAL
362220
IN30051320215052
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30192630942169
Amount for unclaimed and unpaid dividend
86.00 03-DEC-2018
IN30231610212984
Amount for unclaimed and unpaid117.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177415447450
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30214810939014
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30226911198218
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30287120733397
Amount for unclaimed and unpaid225.00
dividend
03-DEC-2018
IN30113526647863
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30113526711563
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
IN30113526769138
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
IN30177415929363
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177411589345
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023911803898
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30287120838874
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30192630823224
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023913534137
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414173108
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414577277
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
IN30023913026953
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023913035624
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
IN30189510938152
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
IN30223611010025
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30112715175756
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30021414909399
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177410617292
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30177416458812
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
IN30021412171504
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30307710242567
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177417196044
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
IN30192630743468
Amount for unclaimed and unpaid325.00
dividend
03-DEC-2018
IN30214810715094
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
IN30311610724233
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
IN30177415798856
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30177412440368
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30177413145170
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30113526435584
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416936720
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30036010201422
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30115122821151
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30103924558707
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30103924274207
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290247229966
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30290240986507
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097410837507
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021415665685
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
IN30103924521047
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290245369698
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30302852269746
Amount for unclaimed and unpaid283.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051315086753
Amount for unclaimed and unpaid765.00
dividend
03-DEC-2018
IN30065210225779
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30097411534289
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
IN30097411564233
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30097411224164
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097411586757
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30103913587135
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416067298
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416862832
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30097411373975
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097411379148
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30097411366314
Amount for unclaimed and unpaid384.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097410371814
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097410980884
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30097411452898
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
BHALODIYA DILIPBHAI
R
RATANBHAI GOKALBHAI BHALODIYA
AT KEVADRA, TAL. KESHOD,
INDIA DIST. JUNAGADH,
GUJARATKEVADRA.
VERAVAL
362227 IN30097410739225
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
DINESHKUMARJ
THUMMAR
JAMNADAS N
THUMMAR
NR. PATEL PRESS, MENDARDA.
INDIA
GUJARAT
VERAVAL
362260 IN30097410745882
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VIJAYKUMAR JESUKHLAL
BHATT
JESUKHLAL RAMSHANKARBHATT
VIRAT APPARTMENT,INDIA
BLOCK NO. 6, 80GUJARAT
FEET ROAD, DIST. JUNAGADH,
VERAVAL
VERAVAL.
362266 IN30097411039859
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NAQUVI
AZAMMIYA
BADASHAHEB
BUKHARI MOHALLA, INDIA
UNA.
GUJARAT
VERAVAL
362560 IN30097410391288
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
PATEL
NILESHKUMAR B
NA
B-5, REFERAL HOSPITAL
INDIA
QUARTER, UNA.
GUJARAT
VERAVAL
362560 IN30097411340314
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
BHARAT
H
PANDYA
HARIPRASAD V
PANDYA
MINES AND GEOLOGYINDIA
DEPARTMENT GUJARAT AMBUJA CEMENTS
VERAVAL
LTD PO AMBUJANAGAR
362715 IN30103924457963
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IDRISH
TAYABBHAI
HALAI
TAYABBHAI LATIFBHAI
HALAI
JANATAKADA SHERI, INDIA
KODINAR.
GUJARAT
VERAVAL
362720 IN30097410732331
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
DODIA
MONALBEN
A
ABHAYSINH DODIA
AT BHUVATIMBI, TAL.INDIA
KODINAR, DIST.GUJARAT
JUNAGADH, BHUVATIMBI.
VERAVAL
362720 IN30097411448550
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
GUNVANTBHAIA
VALA
ATABHAI
B
VALA
AT KADVASAN, TAL. KODINAR,
INDIA
DIST. JUNAGADH,
GUJARAT KADVASAN. VERAVAL
362720 IN30097411472961
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
BHANA
KARSAN
RATHOD
KARSANBHAI RATHOD
NAVAPARA AREA POINDIA
VADNAGAR TALGUJARAT
KODINAR DIST JUNAGADHVERAVAL
362720 IN30103924290267
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
VIMLESHBHAI J
SHAH
JETHALAL
D
SHAH
GHEE KANTA ROAD INDIA
KODINAR
GUJARAT
VERAVAL
362720 IN30127630612944
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MULIYA
NEHABEN
M
PRAJAPATI MEHUL
KANAYALAL
235, NEW GUJARAT HOUSING
INDIA
BOARD,
GUJARAT
SURENDRANAGAR.
SURENDRANAGAR
363001 IN30097410875252
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
DEGAMA
LALJIBHAI
S
SOMABHAI BHIKHALAL DEGAMA
KAILASH PARK, DUDHREJ
INDIAROAD, NR. DIVYA
GUJARAT
SOCIETY, SURENDRANAGAR.
SURENDRANAGAR
363001 IN30097410875393
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ADARSHKUMAR
SHASHIKANTBHAI
PARMAR
SHASHIKANT DHARAMASHBHAI
PARMAR
NR JANYUG OPP KIRAN
INDIA
PROVISION STORE
GUJARAT
NEW JUNCTION ROAD
SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR
363001 IN30177412195649
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
LAKHTARIA KUNAL
R
NA
17, KASTURBA SOCIETY
INDIA
NR. ALKA CHOWK
GUJARAT
TA. WADHWAN SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR
363002 IN30199110503614
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GOPANI
HINEBEN
S
SAUBHAGYACHAND
J
GOPANI
KASBA SHERI DHOLI POLE,
INDIAWADHWAN
GUJARAT
SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR
363030 IN30199110487856
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
JADEJA
KARANSINH
GAJUBHA
NA
VIRANI PA, DHRANGADHRA.
INDIA
GUJARAT
SURENDRANAGAR
363310 IN30097410668538
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
JAGDISHKUMAR
V
BHALANI
VASANTRAY BHALANI
B- 5, ANANDPARK SOCIETY
INDIA STATION ROAD
GUJARAT
LIMBDI
SURENDRANAGAR
363421 IN30199110267695
Amount for unclaimed and unpaid dividend
47.00 03-DEC-2018
DIPAK
ISHVARLAL
PATEL
ISHVARLAL PATEL
'MANIKUNJ'' HANUMAN
INDIA
PARA LIMBDI
GUJARAT
SURENDRANAGAR
363421 IN30199110334296
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SHRIMALI
JITENDRAKUMAR
PRAVINKANT PRAVINKANT DAYARAMBHAISHRIMALI
CHITRAWALO KHANCHO,
INDIACHHALIAPARA,
GUJARAT
LIMBDI.
SURENDRANAGAR
363421 IN30097410592340
Amount for unclaimed and unpaid185.00
dividend
03-DEC-2018
YOGESHKUMARJASHVANTLAL RAVAL
JASHVANTLALRAVAL
A-5, AWADHPURI SOCIETY,
INDIA VIBHAG - GUJARAT
2 STATION ROAD LIMBDI SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR
363421 IN30199110651772
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DHARMENDRAKUMAR
BACHUBHAI GAJJAR
BACHUBHAI GAJJAR
SMT. BHAGIRATHI SHUKLA.
INDIA I. T. I. LIMBDI
GUJARAT
SURENDRANAGAR SURENDRANAGAR
363421 IN30199110860828
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
JAGDISHBHAI R
PARMAR
RAMJIBHAI D
PARMAR
263 - 1, GALSANA MORSIYA
INDIA GROUP TA.
GUJARAT
DHANDHUKA DIST. AHMEDABAD.
MORBI
363610 IN30065210205486
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KALARIYA
CHATUR
PRABHUBHAI PRABHUBHAI MANJIBHAI KALARIYA
AT, SARVAD, TA, MALIYA
INDIAMIYANA. GUJARAT
MORBI
363636 IN30097411116463
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
KAMALKISHORMOTIRAM
KELA
MOTIRAM KELA
C/O. MAHESHWARI MEDICALS
INDIA
NEAR GUJARAT
JAIDEEP HOUSE SANALA ROAD
MORBI
MORBI.
363641 IN30015910152983
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SHRIDEVI
NIKHIL
MUTNALKAR KIRAN
HARI
CHAOJI
201 RAJA MANSION APTS
INDIACHOLA NAGAR
KARNATAKA
1ST MAIN RD R T NAGAR
BANGALORE
R T NAGAR POST BANGALORE KARNATAKA
560032 IN30051319543156
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHRINIVAS
P
JORAPUR
P
R
JORAPUR
NO 431 5TH MAIN 6TH
INDIA
AVENUE TEACHERS
KARNATAKA
COLONY KORAMANGALA
BANGALORE
OPPOSITE TO FURN HILL APARTMENT
560034
BANGALORE
IN30051319899622
KARNATAKA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
HARI
K
R
N
PUNNACKAL
1 A SHALON MANORINDIA
COUNTRY SIDE DODDANANNALLI
KARNATAKA
SARJAPUR
BANGALORE
ROAD BANGALORE KARNATAKA
560035 IN30051319953154
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PRABHU
S
KENCHANAGOUDAR
SUBHAS
KENCHANAGOUDAR
S/O SUBHASAGOUDAINDIA
NO 289/1 ISHWAR
KARNATAKA
NAGAR OPP APMC HUBLI
HUBLI
KARNATAKA INDIA
580025 IN30051316986503
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
MYSORE
LAKSHMIKANTHVARCHUSWEE MYSORE
RAJE
URS LAKSHMIKANTH
NO 57 DREAM MEADOWS
INDIAKUNDALAHALLI
KARNATAKA
POST BANGALORE KARNATAKA
BANGALORE
560037 IN30021415372947
Amount for unclaimed and unpaid575.00
dividend
03-DEC-2018
K
KARTHIK
NA
2425 3RD CROSS RAJASHREE
INDIA LAYOUTKARNATAKA
MUNNEKOLALA BANGALORE
BANGALORE
KARNATAKA,INDIA
560037 IN30267936792108
Amount for unclaimed and unpaid249.00
dividend
03-DEC-2018
SUMITRA
GOSWAMI
BOLAN
BELLIE
W O AMIT GOSWAMIINDIA
NO 187 3 9TH CR
KARNATAKA
GURURAJA LYT 1ST MN DODDANEKKUNDI
BANGALORE
BANGALORE KARNATAKA,INDIA
560037 IN30267936886129
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MD
SHAJIE
ULLAH KHAN NA
AHMED ZAFAR ULLAHINDIA
KHAN NO11/1 KARNATAKA
3RD MAIN 1ST CROSS MATADAHALLI
BANGALOREBANGALORE
560038 IN30214810620628
Amount for unclaimed and unpaid157.00
dividend
03-DEC-2018
R
RAMAKRISHNAN
NA
86 SUDUGUNTE PALYA
INDIA
C V RAMAN NAGAR
KARNATAKA
POST BANGALORE BANGALORE
560038 IN30021411082475
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
SUNIL
K
V
KIZHAKE
CHITTADATH BALAN
NO 494 2ND FLOOR 1ST
INDIA
STAGE 5TH BLOC
KARNATAKA
HBR LAYOUT KALYAN BANGALORE
NAGAR POST BANGALORE KARNATAKA 560043 IN30163741068596
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
LEENASHREE M
P
PUTTSWAMY MULLUR
NO 233/G3 1ST A MAIN
INDIA
W O C ROAD KARNATAKA
2ND STAGE MAHALAKSHMIPURA
BANGALORE
BANGALORE
560086 IN30169611389283
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
SUHASINI
MALLANA
GOWDA
PATIL
NO 2012 12TH A CROSS
INDIA
1ST C MAIN RPC
KARNATAKA
LAYOUT VIJAYANAGARBANGALORE
BANGALORE
560040 IN30023913459131
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
P
B
SARITHA
BETTE
GOWDA
NO 21/A 2ND FLOORINDIA
SIDDHESHWARAKARNATAKA
NAGAR VIJAYANAGAR BANGALORE
BANGALORE
560040 IN30177415348589
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
VASUDEV
NAYAK
NARAYAN
NAYAK
NO 10 B BLOCK JAYANAGAR
INDIA POLICE OFFI
KARNATAKA
QURTERS BANGALORE
BANGALORE
560041 IN30223610436465
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MANOJ
JOHN
OUSEPH
JOHN
CWT INDIA PRIVATE LTD
INDIA
23/2 CPS HOUSE
KARNATAKA
ULSOOR ROAD BANGALORE
BANGALORE
560042 IN30323710095962
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ASHWITH
ROVINE
FERNANDES
PETER
FERNANDES
PRODUCT ENGINEER INDIA
GEBIN WATER MANAGEMENTS
KARNATAKA VARSAV PLAZA
BANGALORE
III FLOOR NO 12 JAYAMAHAL MAIN ROAD
560046
BANGALORE
IN30051314764148
KARNATAKA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
VUDDAGIRI SAI
KRISHNA
VUDDAGIRI SATYANARAYANA
1ST FLOOR P CHANDRIAHAI
INDIA NO 2 24 CKARNATAKA
CR OSS MUNISHWARA TEMPLE
BANGALORE
LAYOUT NADUGAD DE E G PURA NR
560047
PUSHPA
IN30051320154640
ENCLAVE BANGALORE
AmountKARNATAKA
for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BHAGAWAN T
R
RAMACHANDRASETTY
T
S
NO 1275 5 KAVIPANAINDIA
ROAD 9TH A CROSS
KARNATAKA
SRINAGAR BANGALORE
BANGALORE
KARNATAKA
560050 IN30307710362162
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
MRIDUL
KUMAR
SINGH
NA
AEROSPACE SYSTEM INDIA
PVT LMT 70/1 PRAGATHI
KARNATAKA
MILLERS ROAD BANGALORE
BANGALORE
560052 IN30223610210396
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
KRISHNA
N
NA
NO 2 FIRST CROSS TOTADA
INDIA DEVARAGALLI
KARNATAKA
COTTONPET BANGALORE
BANGALORE
560053 IN30113513953392
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
DEEPAK
PAWAR
S
NA
1545 SHARADHANAGAR
INDIA
KONANKUNTA
KARNATAKA
POST KANAQAPURA MAIN
BANGALORE
ROAD NEW NO 45 BANGALORE KARNATAKA
560062 IN30051319249447
Amount for unclaimed and unpaid184.00
dividend
03-DEC-2018
CHANDRASEKHAR
GOVINDAPPA AMBE
NA
152 N HIG B BLK 1 V PHASE
INDIA YNK NT BANGALORE
KARNATAKAKARNATAKA BANGALORE
560064 IN30051311336385
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
RAGHAVENDRARAO
H
HURULIHAL THUKARAM RAO
234 B TYPE 2ND WEST
INDIA
COLONY WAP QUARTERS
KARNATAKAYELAHANKA NEW
BANGALORE
TOWN BANGALORE KARNATAKA
560064 IN30051313043978
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
BHASKARA
REDDY
E
NA
657 BLACK 2 NAGARJUNA
INDIALIG K H B YALAHANKA
KARNATAKANEW TOWN BANGALORE
BANGALORE
KARNATAKA
560064 IN30051315902410
Amount for unclaimed and unpaid dividend
33.00 03-DEC-2018
SANJEEV
KUMAR
RAMESH
CHAND
IHS PARTS MANAGEMENT
INDIA PVT LTD 3RD
KARNATAKA
FLR TWR 01 MOBIUS SJRBANGALORE
I PARK OPP SATHYA SAI HOSPITAL WHITEFIELD
560066EPIP
IN30177416373035
AREA BANGALORE
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
H
K
MADHUSUDHANA
H
B
KRISHNAMURTHY NO 225 DANAMANDEINDIA
VINAYAKANAGAR
KARNATAKA
NEAR KSVK SCHOOL ROAD
BANGALORE
BANGALORE KARNATAKA
560066 IN30051319243922
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SHILPI
VERMA
PREM
KUMAR
SAINI
202 35TH MAIN 7THINDIA
CROSS BTM 2NDKARNATAKA
STAGE BTM LAYOUT BANGALORE
BANGALORE
KARNATAKA
560068 IN30096610507106
Amount for unclaimed and unpaid dividend
86.00 03-DEC-2018
JOSEPH
VAZHAPILLY
NA
VAZHAPPILLY BUILDING
INDIA
MANAGAMMA
KARNATAKA
PALYA MAIN ROAD BOMMANAHALLI
BANGALORE BANGALORE
560068 IN30023912552709
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
GANESH
KONAJE
THIMMAPPA SHETTIGAR
FLAT NO 423 SUMADHURA
INDIA SERENE NEAR
KARNATAKA
MANIPAL COUNTRY SINGASANDRA
BANGALORE BANGALORE KARNATAKA INDIA
560068 IN30051318338265
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VINOD
VENKATESH
PATKI
VENKATESH R
PATKI
NO 894 15TH CROSS INDIA
1ST PHASE 1ST STAGE
KARNATAKA
CHANDRA LAYOUT BANGALORE
BANGALORE
560072 IN30214810601760
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
GADI
SHANTHA
RAJU
NA
38 1 CROSS GARDEN INDIA
VILLAS MARUTHIKARNATAKA
NAGARA NAGARABAVI BANGALORE
BANGALOREKARNATAKA
560072 IN30371910808533
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
DEIVANAI
ANNAMALAI
S
ANNAMALAI
NO. 65, SRIALAGUDEVI
INDIA
NILAYAM, NAGASANDRA
KARNATAKAPOST, ANCHAPALAYA,
BANGALORE
BANGALORE
560073 IN30226911134544
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
DEEPA
PARAPPERI
VELAYUDHANP
270 THIPPASANDRA BANGALORE
INDIA
BANGALORE
KARNATAKA
BANGALORE
560075 IN30089610452926
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
MARY
ELIZABETH
LATEMITRA
NO 121 CLASSIC ORCHARDS
INDIA BANNERGHAT
KARNATAKA
ROAD BANGALORE, KARNATAKA
BANGALORE
560076 IN30189510711344
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
AKSHAY
PADIYAR
PUNDALIK
MANJUNATH PADIYAR
NO 2/A BELURU RESIDENCY
INDIA NO 7 3RDKARNATAKA
FLOOR SBI COLONY BEHIND
BANGALORE
VEMANA CHARITABLE TRUST KODICHIKKANAHALLI
560076 IN30021415574273
BANGALORE Amount
KARNATAKA
for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
SATISH
NARAYAN
HEGDE
NARAYAN
MAHABALESHWAR
HEGDE
32 K NO 248 OPP 2NDINDIA
CROSS SUGAMANAGAR
KARNATAKA
BEGUR NYNAPPANAHALLI
BANGALORE
BEGUR H NR DLF ENTRANCE BANGALORE
560068 IN30177416418382
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
DIVANSHU
ROHATGI
MADAN
KISHORE
ROHATGI
HONEY WELL TAX SOLUTION
INDIA INC NO 151/1
KARNATAKA
D G ROAD OPP IIMB BANGALORE
DORASANI PALIYA BANNEGHATTA RD BANGALORE
560076 IN30051319190313
KARNATAKA Amount for unclaimed and unpaid550.00
dividend
03-DEC-2018
KIRTIMAN
PAIKRAY
BISWA
RANJAN
PAIKRAY
STRIDES ARCOLAB LTD
INDIA
STRIDES TECHN
KARNATAKA
AND RES OPP IIM POST BILEKAHALLI
BANGALOREBANNERGHATTA RD BANGALORE
560076
KARNATAKA
IN30051319597134
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
V
R
SRINIVAS
MUMMADISETTY
VINODH
SANKAR
S
JAYARAM
SUBBARAO
SRIKANTH
KOTA
GIRISH
KUMAR
M
SARAVANA KUMAR
K
RAJARAM
B
J
KASTURI
V
SHENOY
MRUTHYUNJAYA
HALAPPA
KORI
SYED
NADEEMULLA R
KALAKAPA
ANDAPPA
ARUNDHATHI CHANDRA
G
ASHAK
HUSSAIN
MIR
MOHAMMAD SHAFI
BHAT
SONALI
MUKHOPADHYAY
SHASHI
SHANKER
MANISH
KUMAR
JAISWAL
YATINDRA
NATH
SINGH
PURUSHOTAMSINGH
BISHT
PURNANAND PRAKASH
SINGH
ASHISH
KUMAR
CHAURASIA
HARI
BABU
KHANDELWAL
PRASHANT
SHARMA
BIJENDRA
KUMAR
RAVINDRA
KUMAR
GUPTA
ARCHANA
AHUJA
ALOK
KUMAR
NARAYAN
DAS
KHATRI
SUNIL
KUMAR
GOYAL
MUKTA
SHARMA
R
C
SHARMA
RAMESH
CHANDRA
YADAV
SATISH
MEHTA
MOHD
JAWED
UMAR KHAN
ASHISH
GUPTA
SAROJ
DEVI
ASHOK
KUMAR
BHASIN
MADAN
JEE
DHAR
GYANESHWARISINGH
KALPANA
YADAV
MUKESH
JAIN
SHASHI
KANT
MAHESHWARI
RISHI
KUMAR
SINGH
PRAVEEN
KUMAR
RAJNI
MAHESHWARI
SUNIL
KUMAR
RASTOGI
RAUNAQ
ZAIDI
MASOOMA KHATOON
ANITA
CHATTERJI
POONAM
AGRAWAL
RAKESH
KUMAR
NAVAL
ANIL
SAXENA
DEEPAK
GUPTA
MADAN
KUMAR
SHARMA
VIPIN
KUMAR
SHARMA
NEETA
JAIN
SHAILESH
KUMAR
SACHAN
MUKTA
AGRAWAL
VINAY
GOPAL
AGRAWAL
RIJUVED
GARG
SUMAN
GUPTA
GANGADHAR L
ASWAR
DESHMUKH GANESH
SURESHDADA
V
L
RADH KRISHNA SETTY
NO 48,SRI BAIRAVESHWARA
INDIA NILAYA 1ST
KARNATAKA
DAV SCHOOL, 4TH CROSS
BANGALORE
SHARADA NAGAR BANGALORE
560061 IN30061010180502
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
NA
NO 5 ROOM 6 LAKSHMI
INDIA
COMPLEX 5TH
KARNATAKA
A CROSS 24TH MAIN J P BANGALORE
NAGAR 2ND PHASE BANGALORE
560078 IN30177412724433
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
S
V
RAMANJANEYULUNO 768 1ST FLOOR 17TH
INDIA
B CROSS 37TH
KARNATAKA
MAIN J P NAGAR 6TH PHASE
BANGALORE
BANGALORE KARNATAKA INDIA
560078 IN30226913180539
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
V
S
R S KOTA
NO 48 PADMA NILAYA
INDIA
32ND MAIN 5TH
KARNATAKA
CROSS ITI LAYOUT JP NAGAR
BANGALORE
IST PHASE BANGALORE KARNATAKA560078 IN30051318431135
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NA
NO 27 1ST MAIN 3RDINDIA
CROSS CHIKKA SWAMY
KARNATAKA
LAYOUT JARAGANAHALLI
BANGALORE
J P NAGAR 6TH PHASE BANGALORE
560078
KARNATAKA
IN30051320176212
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
NA
STRIDES ARCOLAB LIMITED
INDIA STRIDES HOUSE
KARNATAKA
BANNERGHATTA ROAD
BANGALORE
BILEKAHALLI BANGALORE
560079 IN30021411700791
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
B
R
JAYARAM
NO 387 6TH MAIN 3RD
INDIA
STAGE 3RD BLOCK
KARNATAKA
BASAVESHWARA NAGAR
BANGALORE
BANGALORE KARNATAKA
560079 IN30021414636988
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VASUDEVA SHENOY
VANDANA GIFT AND INDIA
FANCY CENTRE MIG
KARNATAKA
NO 2 K H B COLONY BASAWESHWARANAGAR
BANGALORE
BANGALORE
560079 IN30192630561800
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
NA
NO 520 11TH A CROSS
INDIA
R M V EXTENSION
KARNATAKA
BANGALORE KARNATAKA
BANGALORE
560080 IN30021412991626
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
MAHMOOD SYED
ROOHULLA
NO 144 43RD CROSS INDIA
EIGHTH BLOCK JAYANAGAR
KARNATAKABANGALORE BANGALORE
560082 IN30177416690870
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NA
1812 VADERAMANCHANAHALLI
INDIA
JIGANI
KARNATAKA
HOBLI VADERAMANCHANAHALLI
BANGALORE
ANEKAL BANGALORE URBAN KARNATAKA,INDIA
560083 IN30267936968926
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
G
SURESH
CHANDRA KUMARFLAT NO 201 SPACE HABITAT
INDIA NO 75 ST
KARNATAKA
THOMAS TOWN NEXT TOBANGALORE
SHALINI PUBLIC SCHOOL LINGARAJAPURAM
560084
BANGALORE
IN30023910688905
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
ABLI
MIR
GANGOO PULWAMAINDIA
J AND K INDIA JAMMU AND KASHMIR ANANTNAG
192301 IN30234910342124
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NA
ARIHAL PULWAMA J INDIA
AND K INDIA JAMMU AND KASHMIR ANANTNAG
192302 IN30234910339304
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PRABIR
KUMAR
MUKHOPADHYAY FLAT NO-612, BLOCK-II
INDIA
EXPRESS GARDEN
UTTAR
INDIRAPURAM
PRADESH GHAZIABADGHAZIABAD
UTTARPRADESH
201001 IN30226910422212
Amount for unclaimed and unpaid195.00
dividend
03-DEC-2018
UMA
SHANKER
TRIPATHI
S/O SRI UMA SHANKER
INDIA
TRIPATHI NORTH
BIHAR
PATEL NAGAR R NO 4 PO
PATNA
KESHARI NAGAR PATNA BIHAR INDIA 800024 IN30051311794966
Amount for unclaimed and unpaid295.00
dividend
03-DEC-2018
NA
K F C MOHAN NAGARINDIA
GHAZIABAD UTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
GHAZIABAD
201001 IN30051319895977
Amount for unclaimed and unpaid dividend
66.00 03-DEC-2018
RAJDEO
SINGH
2 PANCHAVATI SOCIETY
INDIA
TARSALI NEAR
GUJARAT
SOMNATH NAGAR SOC VADODARA
VADODARAVADADARA GUJARAT INDIA 390009 IN30051317987247
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BHAGWAT SINGH
BISHT
H NO G 172 HIG FLATS
INDIA
PRATAP VIHARUTTAR
GHAZIABAD
PRADESH
UTTAR PRADESH
GHAZIABAD
201009 IN30290245492306
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
TEJ
SINGH
SECTOR 16A/307 VASUNDHARA
INDIA
NEARUTTAR
HANUMAN
PRADESH
MANDIR GHAZIABAD
GHAZIABAD
UTTAR PRADESH
201010 IN30051319379057
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NA
133 C ANUKAMPA APPARTMENT
INDIA
ABHAY
UTTAR
KHAND
PRADESH
4 INDRAPURAM
GHAZIABAD
NEAR SAI MANDIR GHAZIABAD UTTAR PRADESH
201010 IN30051319916397
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
JAGAN
NATH
PRASAD
FLAT NO-301,BLOCK NO.2
INDIAEAST END APTS
UTTAR
OPPOSITE
PRADESHSHIPRA SUNCITY
GHAZIABAD
ROYAL MKT INDIRAPURAM GHAZIABAD
201010 IN30302850263122
Amount for unclaimed and unpaid900.00
dividend
03-DEC-2018
VIRENDRA KUMAR
SHARMA
B 204 RAMPRASTHA INDIA
COLONY GHAZIABAD
UTTAR PRADESH
GHAZIABAD
201011 IN30154917585397
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
MAHABIR
PRASAD
SHARMA
C-16 GOVIND PURAMINDIA
GHAZIABAD UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
GHAZIABAD
201013 IN30045013763397
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
SANT
KUMAR
GUPTA
BEHIND SYAM SINGHINDIA
BUILDING GOVIND
UTTAR
PURI
PRADESH
MODINAGAR UTTAR
GHAZIABAD
PRADESH MODINAGAR UTTAR PRADESH
201201 IN30371910766888
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
SURAJ
BALRAM
KHURANA
C 40 GOVIND PURI MODINAGAR
INDIA
UTTAR PRADESH
GHAZIABAD
201201 IN30177412634170
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
YOGINDRA AGGARWAL
335 MULTANI PURA MODINAGAR
INDIA
MODINAGAR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
GHAZIABAD
201204 IN30371910547563
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
DUNGAR
DAS
KHATRI
BEHIND ABHISHEK FASHION
INDIA HOUSE NIWARI
UTTAR PRADESH
ROAD MODINAGARGHAZIABAD
MODINAGAR
201204 IN30177412608253
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MANOHAR LAL
GOYAL
MEDIA TEK INDIA TECHNOLOGY
INDIA
PVT LTD
UTTAR
A4 AND
PRADESH
A5 LOGIX PARKNOIDA
SECTOR 16 NOIDA UTTAR PRADESH
201301 IN30371910402741
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
NA
N 452 SECTOR 25 NOIDA
INDIA
UTTAR PRADESH
NOIDA
201301 IN30021411232890
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BEHARI
LAL
SHARMA
K-41, SECTOR-11, NOIDA,
INDIAU.P.
UTTAR PRADESH
NOIDA
201301 IN30226911441092
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
BANWARI
RAM
YADAV
FLAT NO 1101 11TH FLOOR
INDIA BLOCK 09WEST
UN CITY
BENGAL
GARDENS NEW TOWN
PARGANAS
KOLKATA
KOLKATA
700156 IN30177413637940
Amount for unclaimed and unpaid dividend
44.00 03-DEC-2018
NA
B 3 SECTOR 61 NOIDAINDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
NOIDA
201301 IN30051317621349
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
MOHD
UMAR
KHAN
329 SECTOR 29 NOIDA
INDIA
GAUTAM BUDH
UTTAR
NAGAR
PRADESH
OPP HOSPITAL NOIDA
NOIDAUTTAR PRADESH
201301 IN30051319388279
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHANKAR
LAL
GUPTA
C 51 SECTOR 61 NEARINDIA
SHOPPRIX MALL
UTTAR
NOIDA
PRADESH
UTTAR PRADESH NOIDA
201301 IN30051319567358
Amount for unclaimed and unpaid dividend
52.00 03-DEC-2018
HARI
NATH
SINGH
A 182 LIG FLAT SECTOR
INDIA
22 NOIDA U.P.
UTTAR PRADESH
NOIDA
201301 IN30133019929457
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
CHUNI
LAL
BHASIN
E 26 SECTOR 30 NOIDA
INDIA
UTTAR PRADESH
NOIDA
201301 IN30177411378410
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
PREM
NATH
DHAR
B-524 KENDRIYA VIHAR
INDIA
SECTOR 51 NOIDA
UTTAR PRADESH
NOIDA
201307 IN30021410899651
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SHRI
NETRA
PAL SINGH
O-82, SECTOR DELTA INDIA
-III GREATER NOIDA
UTTAR
GAUTAM
PRADESH
BUDH NAGAR
NOIDA
201308 IN30155720684878
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAKESH
KUMAR
W/O BRIG RAKESH KUMAR
INDIA FL NO 1 L UTTAR
202 AWHO
PRADESH
TOWNSHIP GURJINDER
NOIDA VIHAR POCKET 5 SEC CHI 1 GREATER
201310
NOIDA
IN30302854728108
GAUTAM BUDH
Amount
NAGARfor
UTTAR
unclaimed
PRADESH
and unpaid262.00
dividend
03-DEC-2018
SH
MAHENDRAKUMARJAIN
17/25 RANG MAHAL INDIA
JAIGANJ ALIGARH(U.P)
UTTAR PRADESH
ALIGARH
202001 IN30296010007252
Amount for unclaimed and unpaid240.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAY
KUMAR
MAHESHWARI
17/88, PIR WALI GALIINDIA
JAI GANJ ALIGARH
UTTAR
(U.P.)
PRADESH
ALIGARH
202001 IN30176610066011
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
T
P
SINGH
VILL. NAGLA PADAM INDIA
ALIGARH
UTTAR PRADESH
ALIGARH
202001 IN30120910074864
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SATYA
PRAKASH
9/8 BHARGAVA STREET
INDIA
MAHAVIR GANJ
UTTAR
ALIGARH
PRADESH
ALIGARH
202001 IN30177411197021
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SURENDRA KUMAR
MAHESHWARI
15/136, BRAHMANPURI
INDIAALIGARH UTTAR PRADESH
ALIGARH
202001 IN30155721195912
Amount for unclaimed and unpaid290.00
dividend
03-DEC-2018
VIRENDRA KUMAR
RASTOGI
C/O HOLY CARE NURSING
INDIAHOME OPPOSITE
UTTARNAGAR
PRADESH
PALIKA BULANDSHAHR
BULANDSHAHAR
203001 IN30155721889013
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MOHAMMAD HUSAIN
JAFRI
4/806 , BURHAN PUBLIC
INDIA
SCHOOL SIR UTTAR
SYED NAGAR
PRADESH
ALIGARH ALIGARH
202002 IN30120910128369
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SYED
ZAHOOR
HAIDER ZAIDI
3/5 AMIR NISHA ALIGARH
INDIA UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
ALIGARH
202002 IN30051314623710
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
JAGDISH
SARAN
GOEL
Dr Rameswaroop Road
INDIA
P O Chandausi
UTTAR
Distt Moradabad
PRADESH
ALIGARH
202412 IN30177410105703
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
HARISH
KUMAR
AGRAWAL
510 MAYUR VIHAR AVAS
INDIA
VIKAS CHANDAUSI
UTTAR PRADESH
DISTT MORADABADALIGARH
202412 IN30118620096446
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SHUKKHAN LAL
SHAKTI NAGAR GANDHI
INDIA
ROAD UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH
DISTRICT MORADABAD
ALIGARHCHANDAUSI
202412 IN30118620131643
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
RAGHUVEER SARAN
VERMA
GOVIND ASHRAM MOH
INDIA
JOGIYAN CHANDAUSI
UTTAR PRADESH
ALIGARH
202412 IN30118620133233
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NA
RAILWAY ROAD BABRALA
INDIABADAUN BABRALA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH INDIA
ALIGARH
202521 IN30226912375357
Amount for unclaimed and unpaid240.00
dividend
03-DEC-2018
SHRI
YAGYA
DUTT SHARMA BARD NO - 10 NAGARINDIA
PANCHAYAT GAWAN
UTTAR DISTT
PRADESH
- BADAUN ALIGARH
202527 IN30165310324718
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAJENDRA PRAKASH
SHARMA
H. NO. 77/2 AVAS VIKAS
INDIA
-2 ANOOPSHAHR
UTTAR
ROAD
PRADESH
BULANDSHAHRBULANDSHAHAR
203001 IN30282210288120
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAJ
BHUSAN
KUMAR JAIN
J 23 NYAYA NILAY KALA
INDIA
AAAM BULANDSHAHR
UTTAR PRADESH
BULANDSHAHAR
203001 IN30177415115919
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BHAGWAT NARAYAN
SACHAN
HOUSE NO 93 MANSHAIA
INDIACOLONY NEAR
PUNJAB
21 NO FATTAK PATIALAPATIALA
PATIALA PUNJAB INDIA
147001 IN30051315590949
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHREENATH AGRAWAL
CHOUNA WALON KI KOTHI
INDIA KHANDARIUTTAR
GADI PRADESH
TRIVEDI NAGAR HATHRAS
HATHRAS
HATHRAS
204101 IN30177416978553
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VINOD
KUMAR
AGRAWAL
PIPAL GALI NAYA GANJ
INDIA
HATHRAS UTTAR PRADESH
HATHRAS
204101 IN30118620132190
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HARPRASAD GARG
GRAM RAMNAGAR POST
INDIASASNI HATHRAS
UTTAR PRADESH
HATHRAS
204216 IN30177410756918
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DHRUV
KUMAR
PREM SHANKER DHRUV
INDIA
KUMAR CLUBGHAR
UTTAR PRADESH
SHANKER SADEN MAINPURI
MAINPURI
205001 IN30055610056557
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NA
H. NO. 170, KHANAPUR
INDIA
NAGAR TOWNMAHARASHTRA
PARBHANI TALUKA- PARBHANI
PARLI VAIJNATH
DIST-PARBHANI
431401 IN30089610342329
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
SURESH
DADA
SAKHABAPU DESHMUKH
BELESHWAR NAGAR INDIA
NANDAKHEDA ROAD
MAHARASHTRA
PARABHANI MAHARASHTRA
PARLI VAIJNATH
431401 IN30089610498103
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
RAM
DAMODHARRAOAJEGAONKAR
KIRTI
PRADEEP
KAUTHALAKAR
MAHENDRA INDARCHAND BINAYAKE
HARISH
K
KATRUWAR
MANGAL
VIJAY
ADKINE
RAJANI
NARENDRA
VARMA
MANJUSHA ANIL
MUGUTKAR
VIPUL
JHAVERCHAND SAIYA
MADHURI
S
BURANDE
RAMDEV
SONI
RAJESH
SRINIVASAN IYENGAR
PATIL
SANDEEP
NAGORAO
MANISHA
JAYANT
DANDVATE
RAMESH
NARAYANRAO SAGAR
VIJAY
NATTHUJI
AMBARTE
UDGIRKAR
RAJKUMAR
SATYANARAYAN
PANDURANG KASAT
KIRAN
SATYANARAYANKASAT
ABHIJIT
PANDURANGRAO
DESHMUKH
ZANWAR
SHEETAL
SHRIGOPAL
SANTOSH
UMAKANTRAO JAWADWAR
VINAYAK
KALASKAR
GOVIND
MADHAVRAO JADHAV
PANDHARINATH
NIVRATIRAO GURME
MANISHA
SANJAY
JADHAV
SAVITRI
SHIVDAS
BIRADAR
PAIKRAO
PRASHANT
JAYAJI
RAUT
RANGRAO
SHRIRAM
NILESH
PRAKASHRAO SHINDE
YOGESH
ASHOK
MANKAR
AVISHKAR
KHANDERAO DHATRAK
J
S
MALOO
SHARAD
SHRIDHAR
DESHPANDE
SARITA
AGRAWAL
SUSHIL
SHARMA
BHARAT
KUMAR
MEHTA
MANIDIPA
SINHACHOWDHURY
ABHINAV
KUMAR
KOMAL
SURENDRA LADE
JYOTI
RANJAN
PARIJA
ASHOK
KUMAR
AGRAWAL
TILAK
BHUTE
SAMIR
A
KHAPEKAR
PRASHANT
DAYARAM
PURI
ABHIJIT
K
PAWAR
KHANDERAO BAPURAO
PAWAR
ANANTARAM JAGESHWAR GOTE
DILIP
RANCHHODBHAICHAWDA
PRASHANT
K
S
VEERESH
GIRIMALLAPPA DALAL
SHAKUNTALA UMESH
YALAVATTI
SURESH
BASAVARADDEPPA
RADDER
KHAJAMINUDDIN
G
SUNIL
R
KABADI
VIJAYKUMAR GURAMMANAVAR
SHIVAYYA
S
HIREMATH
ISHWAR
SOMAREDDI TIPPAREDDI
MANOJSINGH H
BHAVARE
MOHAMMADUSMAN
A
TAMBAK
PRASANTH
SUDHAKAR
RAIKAR
BABULAL
R
LUNKAD
BALARAMAN BHASKAR
SHASHIDHAR S
BARKER
DHAMODHARSHANKAR
AJEGAONKAR
PRADEEP
ANANDRAO KAUTHLAKAR
INDARCHANDJUHARMALJI BINAYAKE
K
T
KATRUWAR
RAOSAHEB NAMDEORAO PATIL
NARENDRA NANDKISHOR VARMA
NA
NA
SHIVSHANKERVAIJNATHAPPANIRMALE
NA
SRINIVASAN RAMASWAMY IYENGAR
NAGORAO GANPATRAO PATIL
JAYANT
DANDVATE
NARAYANRAORAMAJI
SAGAR
NATTHUJI
GANGARAM AMBARTE
ANNARAO UDGIRKAR
NA
GANESHLALJI GOVINDLAL RATHI
PANDURANGRAO
JAIKISHANRAODESHMUKH
BHAGWANDASMUKUNDDAS NAWANDAR
NA
NA
MADHAVRAOSHAMRAO
JADHAV
NIVRATIRAO GURME
NA
NA
NA
SHRIRAM
RAUT
PRAKASHRAO
ASHOK
KHANDERAO PUNJAJI
DHATRAK
NA
SHRIDHAR SHIVRAM
DESHPANDE
SURESH
AGRAWAL
NA
SHEW
LAL
MEHTA
NA
KARTIK
PRASAD
CHAURASIA
SHRIRAM
SAHDEV
LADE
NA
NA
NA
ANIL
NARAYANRAO KHAPEKAR
DAYARAM RAGHUNATH PURI
KHANDERAO BAPURAO
PAWAR
BAPURAO
DAULATRAOJI PAWAR
JAGENSHWARBALAJI
GOTE
RANCHHODBHAI
JAIRAM
CHAWDA
S
J
BHAT
GIRIMALLAPPA
UMESH
BASAVARADDEPPA
RADDER
ALLABAKSH JAINUSAB
GADAG
RAGHUNATSA
NA
S
S
HIREMATH
NA
HANUMANSINGH
ABDULSATTARMODWSAAB TAMBAK
SUDHAKAR VITHOBA
RAIKAR
NA
VARADARAJ BALARAMAN
SHIVAPPA
YAMANAPPA BARKER
SAMBHAJI NAGAR DADARAO
INDIA PLOT PARBHANI
MAHARASHTRA
PARBHANI
PARLI VAIJNATH
431401 IN30311610713626
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
TRIMURTI NAGAR PARBHANI
INDIA
MAHARASHTRA
PARLI VAIJNATH
431401 IN30177412367349
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
DOCTOR LANE BUS STAND
INDIA ROAD PARBHANI
MAHARASHTRA
PARLI VAIJNATH
431401 IN30177412874879
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VISHNU NAGAR PARBHANI
INDIA MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
PARLI VAIJNATH
431401 IN30021414347813
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
106 SHIVRAM NAGARINDIA
PARBHANI MAHARASHTRA
PARLI VAIJNATH
431401 IN30177416480548
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
TIRUPATI DENTAL CLINIC
INDIADEV MANDIR
MAHARASHTRA
ROAD MANWATH
PARLI VAIJNATH
431505 IN30177410617276
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
D NO B 286-140 BANK
INDIA
COLONY BASMAT
MAHARASHTRA
TQ BASMAT DIST HINGOLI
PARLI VAIJNATH
431512 IN30066910192522
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
LIBERTY COLLECTIONINDIA
KIRANA LINE PARLI
MAHARASHTRA
VAIJNATH
PARLI VAIJNATH
431515 IN30021412905862
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSING SOCIETY NEAR
INDIA
S B H BANK MAHARASHTRA
AMBAJOGAI BEED MAHARASHTRA
PARLI VAIJNATH
431517 IN30051314494177
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GADIPURA, NEAR SHARDA
INDIA TALKIES, NANDED
MAHARASHTRA
NANDED
431601 IN30226910294583
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ASHWINI FLAT NO 1 APARTMENT
INDIA
NOMAHARASHTRA
2 BANDAGHAT ROAD NANDED
NANDED
431602 IN30051312719558
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
54 GANESH NAGAR NANDED
INDIA MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
NANDED
431602 IN30051314978669
Amount for unclaimed and unpaid dividend
31.00 03-DEC-2018
ASADULLABAD NANDED
INDIA
INDRAPRASTH
MAHARASHTRA
NAGAR NEAR B K HALL NANDED
NANDED MAHARASHTRA
431602 IN30051315844854
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAMASHISH BUILDING
INDIA
VIP ROAD VISAWA
MAHARASHTRA
NAGAR NANDED
NANDED
431602 IN30133020937100
Amount for unclaimed and unpaid153.00
dividend
03-DEC-2018
BHAURAO CHAVAN SSK
INDIA
LTD LAXMINAGAR
MAHARASHTRA
NANDED
NANDED
431603 IN30220110558925
Amount for unclaimed and unpaid170.00
dividend
03-DEC-2018
ND 41, K-1, 19/9 ANDINDIA
10 DATTNAGARMAHARASHTRA
CIDCO NANDED, MAHARASHTRA
NANDED
431603 IN30189511009462
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
BALAJI YERAWAR NIWAS
INDIAGANGA KAMAN,
MAHARASHTRA
OLD MONDHA NANDED.
NANDED
431604 IN30023911964236
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SURAJ BROKERS GOVIND
INDIANIVAS JUNAMAHARASHTRA
KAUTHA ROAD NANDED MAHARASHTRA
NANDED
431603 IN30023912221976
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
INFRANT OF POWER INDIA
HOUSE USMANNAGAR
MAHARASHTRA
ROAD NEAR RAGHWENDRA
NANDED SWAMI MATH WAGHALA NEW NANDED
431603 IN30021413828012
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
NO 42 J 2 23 1 VAIBHAV
INDIA
NAGAR HUDCO
MAHARASHTRA
N EW NANDED NEAR HUDCO
NANDED
WATER TANK NANDED MAHARASHTRA
431603 IN30051319902881
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
28 SANTOSH SADAN,INDIA
BHAVITAVYA NAGAR,
MAHARASHTRA
MALEGAON ROAD, TARODA
NANDEDKH, NANDED
431605 IN30226910163086
Amount for unclaimed and unpaid858.00
dividend
03-DEC-2018
ASHIRWAD NAGAR, TARODA
INDIA BU, NANDED
MAHARASHTRA
NANDED
431605 IN30226910210421
Amount for unclaimed and unpaid170.00
dividend
03-DEC-2018
1 11 582/3 SAICHATRA
INDIA
BLDG PURNA MAHARASHTRA
ROAD NANDED MAHARASHTRA
NANDED
INDIA
431605 IN30051314716905
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
FLAT NO 206 NABHANGAN
INDIA GARD EN MAHARASHTRA
APARTMENT 2ND FLOOR JANKINAGAR
NANDED
NANDED
431605 IN30021414824791
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
GANPATI APPARTMENT
INDIA
FLAT O 203 SHARDA
MAHARASHTRA
NAGAR NANDED MAHARASHTRA
NANDED
431605 IN30051315282378
Amount for unclaimed and unpaid dividend
21.00 03-DEC-2018
102 LAMBODAR APPARTMENT
INDIA
VIVEKMAHARASHTRA
NAGAR NANDED MAHARASHTRA
NANDED
431605 IN30051315845113
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
UGAM UMRA TALUKA
INDIA
KALAMNURI DIST
MAHARASHTRA
HINGOLI HINGOLI NEARNANDED
SODEGAON FATA HINGOLI MAHARASHTRA
431702 IN30051320007163
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
R/O PANGRI POST LOHI
INDIA
BK TQ ARDHAPUR
MAHARASHTRA
DIST NANDED NANDED
NANDED
MAHARASHTRA
431704 IN30051318385862
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
A/P ISLAMPUR TAL WALWA
INDIA ISLAMPUR
MAHARASHTRA
SANGLI
NANDED
431803 IN30023913400287
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
A/P ISLAMPUR TAL WALWA
INDIA ISLAMPUR
MAHARASHTRA
SANGLI
NANDED
431803 IN30023913426893
Amount for unclaimed and unpaid dividend
34.00 03-DEC-2018
YASHWANT COLONY INDIA
NR HUTATMA JAGANNATH
MAHARASHTRA
COLONY VAIJAPUR
AURANGABAD
AURANGABAD
433701 IN30177415784422
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1355 DESHPANDE LAYOUT
INDIA WARDHMAN
MAHARASHTRA
NAGAR SHAHAPUR NAGPUR
NAGPUR
440002 IN30169611933597
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
C/O P M KOLTE KOLTEINDIA
BLDG BEHIND RANGOLI
MAHARASHTRA
SADI CENTRE KUMBHARPURA
NAGPUR
BADKAS CHOWK NAGPUR MAHARASHTRA
440002 IN30051315469404
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
33 ARCHANA APP APARTMENT
INDIA
H B TOWN
MAHARASHTRA
BHANDRA ROAD OPPNAGPUR
OLD PARDI NAKA SQUARE NAGPUR MAHARASHTRA
440008 IN30051316716892
Amount for unclaimed and unpaid dividend
29.00 03-DEC-2018
C/O D THAKKAR CONSTN
INDIAPVT LTD EMPLOYEE
MAHARASHTRA
C-1ST FLOOR SAPTAKA
NAGPUR
PLAZA ABOVE DAS JEWELLERS SHANKAR
440010
NAGAR
IN30371910518696
NAGPUR MAHARASHTRA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
TULSI APARTMENT APT
INDIA
NO 507 , 508MAHARASHTRA
QUATA COLONY , RAMDASPETH
NAGPUR
NAGPUR
440010 IN30220111171222
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
790 MADURDAHA HOSSAINPUR
INDIA
KALIKAPUR
WEST BENGAL
KOLKATA WEST BENGAL
PARGANAS KOLKATA
700107 IN30112715312710
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAI TOWN A3 209 OPP
INDIA
VIP IND NR CRPF
MAHARASHTRA
HINGNA ROAD NAGPURNAGPUR
440016 IN30290245248018
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
ADARSHA NAGAR RANI
INDIA
DURGAWATI MAHARASHTRA
CHOWK BINAKI LAYOUT NAGPUR
NAGPUR
440017 IN30311610025030
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
C/O J PANDE ABOVE INDIA
SANDIP MEDICAL
MAHARASHTRA
STORES PLOT NO1 3RD BUS
NAGPUR
STOP GOPAL NAGAR NAGPUR
440022 IN30051314019895
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
CEMENT ROAD BHOURA
INDIA
BETUL BHOURA
MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH BHOURA
440460 IN30051315285760
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
WARD NO 4 NEAR KALYANESHWAR
INDIA
HANUMAN
MAHARASHTRA
MANDIR PARSEONI
NAGPUR
DIST NAGPUR MAHARASHTRA
441105 IN30051315145505
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
QTR NO 8/27/315 KORADI
INDIA COLONY NAGPUR
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA INDIA
NAGPUR
441111 IN30226912976350
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
NO 21 WAGHMARE LAYOUT
INDIA PARSODIMAHARASHTRA
UMRED TAH UMRED NAGPUR
NAGPUR
441203 IN30169611846242
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SHIVAJI WARD NO 16INDIA
DHANTOLI NEAR
MAHARASHTRA
SHIV MANDIR KATOL MAHARASHTRA
NAGPUR
441302 IN30051319236789
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
6 SHIVAJI W 16 TALUK
INDIA
KATOL DIST NAGPUR
MAHARASHTRA
NEAR SHIV MANDIRNAGPUR
KATOL MAHARASHTRA
441302 IN30051319324506
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
I O W OFFICE S E RAILWAY
INDIA E 137 1 SOUTH
MAHARASHTRA
COLONY GONDIA MAHARASHTRA
GONDIA
441614 IN30371910593358
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
BESIDE RAMMANDIRINDIA
RAMNAGAR GONDIA
MAHARASHTRA
GONDIA MAHARASHTRA
GONDIA
441614 IN30371910678482
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NO 48 BALAGOD VANDANE
INDIA POST SIDDAPUR
KARNATAKA
SIRSI
581402 IN30192630884744
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MICE COMPUTER INDIRANAGER
INDIA
CHIKODI
KARNATAKA
BELGAUM
CHIKODI
591201 IN30177413809274
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
S U YALAVATTI MIG 1INDIA
97 SHIDDALINGKARNATAKA
NAGAR GADAG
GADAG
582101 IN30311610062647
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
MIG 2 23 HUDCO SIDDALINGANAGAR
INDIA
KARNATAKA
GADAG
GADAG
582101 IN30311610090474
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BACK SIDE OF EXTENSION
INDIAPOST VIVEKANAND
KARNATAKA
RD RAILWAY HOSPITAL
GADAG
NEAR PRASAD LODGE 2ND CROSS GADAG
582101KARNATAKA
IN30307710413108
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
S/O RAGHUNATSA K INDIA
KABADI AZAD NAGAR
KARNATAKA
JAVAL STREET WARDGADAG
NO 5 GADAG
582101 IN30214810948447
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
K C RANI ROAD NEARINDIA
TV CENTRE GADAG
KARNATAKA
GADAG
GADAG
582101 IN30023912201718
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
C/O LAXMI POLYCHEMICAL
INDIA PVT LTD INDUSTRIAL
KARNATAKAESTATE GADAGGADAG
KARNATAKA INDIA
582101 IN30226912237135
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
C V BASARIGIDDA CHAWL
INDIA3RD CROSSKARNATAKA
PANCHAKARI NAGAR GADAG
GADAG
582101 IN30177412982664
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RAJAPUTH GALLI BETGERI
INDIAGADAG GADAG
KARNATAKA
GADAG
582101 IN30023913703030
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MR MOHAMMADUSMAN
INDIAA TAMBAKKARNATAKA
SHIDDARAMESHWAR NAGAR
GADAG
B/H KSRTC DEPOT GADAG
582101 IN30021413739636
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KAMASKHI JEWELLARY
INDIA
K C RANI ROAD
KARNATAKA
GADAG GADAG
GADAG
582101 IN30021413843275
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
BABULAL RAGHUNATHMALI
INDIA LUNKADKARNATAKA
MAHENDRAKAR CIRCLE CROSS
GADAG
BASAVESHWAR ROAD GADAG
582101 IN30088813904946
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
427/A 1 BEHIND P AND
INDIA
T QUARTERS STAF
KARNATAKA
KARIAMMANKAL LAYOUT
GADAG
GADAG
582101 IN30177415894962
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ADDL CIVIL JUDGE SRDN
INDIA
COURT GADAG
KARNATAKA
KARNATAKA
GADAG
582101 IN30051316714263
Amount for unclaimed and unpaid dividend
51.00 03-DEC-2018
MAHESH
P
HANCHATE
PARASHURAMHANCHATE
SUNIL
B
MALEKAR
BENJAMIN
SAYED
ABDUL
RAHIM S BELLARY
SAYED
CHAND
HUSSAIN
RAJARAMSINGH
T
RAJPUTH
RAJPUTH
T
H
GURURAJ
REVANSIDDAPPA
KUMBARI
REVANSIDDAPPA
SANGAM
PRANESHACHARYA
SHRINIVASACHARY
PRAKASH
SRINIVAS
VALLAYA
VIDYA
PRAKASH
VAILAYA
CHANABASAPPA
MALLAPPA
HULGUR
NA
SHASHIKALA G
TIMMANNAVARNA
SHRIKANT
V
MUNDASAD
VEERABHADRAPPA
VIJAYKUMAR R
MANDALI
NA
VISHWANATH SHIVAPPA
SOMANNAVAR SHIVAPPA
S
SOMANNAVAR
GIRISH
VASANTRAO GRAMPUROHIT VASANTRAO
GIREESH
GRAMPUROHIT
VASANTRAO
CHANNAKESHAV
H
MUDAGAL
H
K
MUDAGAL
SHRIKANTKUMAR
ASHOK
HEMADRI
ASHOK
IMAM
HUSENSAB
H KODLIWAD HASANSAB
ARAGANJI
L
I
IMAMSAB
FAKRUSAB
ARAGANJI
VENKAPPA
RAMAPPA
SOMAPUR
SH
RAMAPPA
SHASHIDHAR K
PATIL
KALLANAGOUDA
MAHABUBMIYA
G
MULLA
GOUSMIYA F
MULLA
VENKATESH GOVINDAPPA HARIHAR
GOVINDAPPA HANAMANTAPPA
HARIHAR
SHIVAPPA
BASAPPA
YALLUR
BASAPPA
ANILKUMAR KOUJALAGI
PANDURANGARAO
BHEEMARAO KOUJALAGI
TALASAPPA NINGAPPA
SOMAPUR
SH
N
K SOMAPUR
DODDAPPA
NA
S
SURYANARAYANARAO
SRINIVASA RAO
SALIGRAMA
V
AARON
PRAKASH KUMAR
VIJAYA
KUMAR
DAVID
MANJUNATH KUNA
NA
G
E
MANJUNATH ERANNA
GIRINI
Y
S
MARUTHI PRASAD
Y
S
R KRISHNA
KADAPPA
M
NAIK
MAGEPPA
SIDIDAPPA
NAIK
M
GOVARDHANA GIRI
KRISTACHAR MATHAM
B
MURALI
KRISHNA
BANKAD
SWAMY
SHEKAR
DUSHYANTH
BASAIAH
SACHINDRA R
SIRDESAI
RAMRAO
N
SIRDESAI
NILIMA
PRAKASH
KALE
M
P
PATANKAR
ANIL
KUMAR
SRIVASTAVA NA
MAYUR
M
KHADPE
NA
AMIT
MOHAN
UMARYE
MOHAN
MADHAV
UMARYE
YOGARAJ
NARASIMHA SHANBHAG
NARASIMHA SHESHAGIRI SHANBHAG
REUBEN
ROQUE
DECRUZ
FIDELIS
DECRUZ
SIVABALAYYA VEERA
SIVARAMAYYAVEERA
NARESH
JAGANNATH FADTE
NA
SURESH
VITHU
SAWAL
VITHU
GSAWAL
GAUTAMI
PRITESH
SINAI KARAPURKAR
NA
SADASHIV
SHANKER
VARDE WALAULIKAR
SHANKER
VARDE
WALAULIKAR
NINGAPPA
HOSAMANI
BASAVANTAPPA
HOSAMANI
DEVENDRA UMESH
PAGI
UMESH
HARI
PAGI
GORETTO
ROQUE
RODRIGUES
NA
SHABANA
IMTIYAZ
PATEL
MR
IMTIYAZ
PATEL
SAMEER
JAGANNATH SOHONI
J
D
SOHONI
SURYAWANSHISURESH
SITTU
BHIWAJI
SURYAWANSHI
ROHINI
SHANKAR
PATIL
ASHOK
MAHADEV
SHENDGE
RASHMI
RANI
NA
KRISHNA
KUMAR
KASWAN
RAJKARAN KASWAN
SANDIP
SHIVAJI
SHINDE
NA
PADMAKAR GAJANAN
CHAVAN
NA
MURULARADHYA
S
HIREMATH
SHIVARUDRAYYA
MURAGAYYA HIREMATH
ATUL
PURUSHOTTAMTHAKUR
PURUSHOTTAM
SHIVRAM
THAKUR
GAUTAM
KHEMCHAND JAIN
KHEMCHAND JAIN
VAISHALI
SUNIL
OSWAL
NA
SACHIN
HODAGE
RAOSAHEB HODAGE
NEAR B M S COLLEGEINDIA
KALASAPUR ROAD
KARNATAKA
GADAG
GADAG
582101 IN30192630676749
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
BEHIND NEW TELEPHONE
INDIAEXCHANGEKARNATAKA
BETAGERI
GADAG
582102 IN30311610012189
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
MANVI CHAWL BETGERI
INDIA
KARNATAKA
GADAG
582102 IN30311610013868
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
WARD NO 6 SHRANABASAVESHWAR
INDIA
KARNATAKA
NAGAR BETAGERI NR AYYAPPA
GADAG
TEMPLE GADAG KARNATAKA
582102 IN30307710412620
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
C/O V N GUGGARI NALWAD
INDIA GALLI GADAG
KARNATAKA
GADAG
GADAG
582103 IN30311610057519
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SRINIKETAN 197 PLOTINDIA
NO 48 NEAR JOINT
KARNATAKA
DIRECTOR OF AGRICULTURE
GADAGOFFICE MULGUND ROAD GADAG 582103 IN30214810753468
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BANKERS COLONY KANMANI
INDIA BUILDING
KARNATAKA
H NO 9 MULGUND ROAD
GADAG
GADAG
582103 IN30177412298952
Amount for unclaimed and unpaid495.00
dividend
03-DEC-2018
C M HULGUR PALLAVIINDIA
BANKERS COLONY
KARNATAKA
NEAR J C SCHOOL GADAG
GADAG
582103 IN30023913112092
Amount for unclaimed and unpaid dividend
33.00 03-DEC-2018
KILLA ONI GADAG KARNATAKA
INDIA
INDIAKARNATAKA
GADAG
582103 IN30226913422983
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PVT JOB H NO EWS NO
INDIA
1 KHB GADAGKARNATAKA
GADAG
GADAG
582103 IN30023913727286
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEAR BASAVESHWARINDIA
SCHOOL SHIVANAND
KARNATAKA
NAGAR GADAG GADAG
582103 IN30192630790079
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
AEO 74809 CANARA BANK
INDIA GAJENDRAGAD
KARNATAKA
GADAG
582114 IN30192630866322
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
G V GRAMPUROHIT BRAHMINSTREET
INDIA
KARNATAKA
MUNDARGI
GADAG
582118 IN30311610030938
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 3763/3764
INDIA
MUNDARGI GADAG
KARNATAKA
HUBLI, KARNATAKA GADAG
582118 IN30189510464489
Amount for unclaimed and unpaid dividend
95.00 03-DEC-2018
C/O DRLL ANNADANIINDIA
METI BLDG AMBABHAVANI
KARNATAKA NAGAR MUNDARGI
GADAGGADAG, KARNATAKA
582118 IN30189510619038
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
AMBA BHAVANI NAGAR
INDIA
MUNDARGI KARNATAKA
P O GADAG, KARNATAKA GADAG
582118 IN30189510834254
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
I H KODLIWAD HALADOTAR
INDIA STREET AT
KARNATAKA
ANNIGERI TL NAVALGUNDA
NAGRUND
582201 IN30177410309798
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT POST SHIROL TQ NARAGUND
INDIA
GADAG
KARNATAKA
KARNATAKA
NAGRUND
582202 IN30307710254344
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
487 VILL- KONNUR TQINDIA
NARAGUND DISTTKARNATAKA
GADAG
NAGRUND
582206 IN30231610165940
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
C/O MANJU HUNSIMARAD
INDIA VIRRNAYAK
KARNATAKA
NAGAR NEAR MASUTI NARGUND
NAGRUNDGADAG, KARNATAKA
582207 IN30189510787085
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NO 1976 WARD NO 2INDIA
BEHIND DHARWAD
KARNATAKA
COMPLEX NAVALGUND
NAGRUND
582208 IN30214810681402
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 1980 WARD NOINDIA
2 NAVALAGUND
KARNATAKA
TOWN DHARWAD DIST NAGRUND
582208 IN30214810752052
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHANKAR COLLEGE COLLEGE
INDIA ROAD NAVALGUND
KARNATAKA
NAGRUND
582208 IN30214810779379
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
KARNATAKA BANK LTD,
INDIA
MARKET ROAD,
KARNATAKA
NAVALGUND, KARNATAKA
NAGRUND
582208 IN30226911150288
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
487 KONNURAMANENAM,
INDIA 481- RINDKARNATAKA
709- RAVAREGE, VILL- KONNUR
GADAGTQ- NARAGUND, DISTT- GADAG 582286 IN30231610157598
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
GOVT. BOYS (SENIOUR)
INDIA
JUVENILE HOME
KARNATAKA
CONTENMENT BELLARY
BELLARY
583101 IN30226911177753
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
S/O SRINIVASA RAO, INDIA
JANATHA REFRESHMENTS,
KARNATAKABELLARY, KARNATAKA
BELLARY
583101 IN30226911310167
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RATHNA NILAYA, SHANKAR
INDIA COLONY, KARNATAKA
1ST CROSS, SN PET, BELLARY,
BELLARY
KARNATAKA
583101 IN30226911352284
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 15, KAPPAGAL
INDIAROAD, WORD
KARNATAKA
NO 18, BELLARY, BELLARY,
BELLARY
KARNATAKA
583101 IN30226911418771
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NR DURGAMMA TEMPLE,
INDIAB/S GOPI BLOOD
KARNATAKA
BANK, GANDHI NAGAR,
BELLARY
BELLARY,KARNATAKA
583101 IN30226911624464
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MR Y S MARUTHI PRASAD,
INDIA VISHWA TRADERS,
KARNATAKA
DR NO 176, RTODBELLARY
MERCHANT CAR STREET, BELLARY
583101 IN30226911686742
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
C/O DEVENDRAPPA BESIDE
INDIA SADANANDA
KARNATAKA
ASHRAM OMKAR DEVELOPER
BELLARYMOKA ROAD, BELLARY
583101 IN30023912068512
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SODYAPRAMODA NIVAS
INDIA
GANHINAGAR
KARNATAKA
2ND CROSS BELLARY BELLARY
583101 IN30177412285257
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
82/2/XIV R N STREET INDIA
MILLERPET BELLARY
KARNATAKA
KARNATAKA INDIA BELLARY
583101 IN30226912304770
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
LIC AGENT NADIVI POINDIA
SIRUGUPPA TALUK
KARNATAKA
BELLARY
BELLARY
583101 IN30023913370047
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
Laxmi, F-2, 1st Floor, INDIA
Opp Palmgrove GOA
Society Tonca Caranzalem,PANAJI
Panaji, Goa
403001 IN30009511225166
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
CO PRAKASH MAHESHWAR
INDIA KALE B 2 GOA
DEERAVIHAR CO OP SOCIETY
PANAJI
BEHIND STAR HOUSE NR RAIKAR HOSPITA
403001
TONCA
IN30021412545262
GOA GOA
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
S R KHANDELWAL SONS
INDIA
LTD SHOP NOGOA
20 21 MADHUBAN COMPLEX
PANAJI
TAMDI MATI STINEZ PANAJI GOA
403001 IN30021412612627
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
SHREE MAHALAXMI HSG
INDIA
CO OP SOC NEAR
GOA ST INEZ POST OFFICEPANAJI
ST INEZ PANAJI GOA
403001 IN30051314530395
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
C O MR MOHAN UMARYE
INDIAHILL VIEW MAD
GOA COMPLEX H 15 3RD FLOOR
PANAJIPO CARANZA PANJI PANJI
403002 IN30177410670248
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
S 2 PALMGROVE APTINDIA
BLDG C TONCA PANAJI
GOA GOA
PANAJI
403002 IN30133020308950
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
OPP GOVT PRIMARY INDIA
SCHOOL H NO 266
GOA
IGREJA WADA NEVRA OPANAJI
PEQUENO TISWADI
403104 IN30177410959557
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
ADVANCED ORAL CARE
INDIA
PRODUCTS PVT
GOA
LTD 154 KUNDAIM INDUSTRIAL
PANAJI ESTATE KUNDAIM
403115 IN30177410557975
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
H NO 1263/A KURPASINDIA
BANDORA PONDA
GOA
PANAJI
403401 IN30177414864644
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
RAM GANESH H.NO.97
INDIA
MENKUREM P.O
GOASAL BICHOLIM GOA PANAJI
403503 IN30088814717573
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
2155 A HOUSING BOARD
INDIACOLONY VALSHI
GOA HOUSING BOARD COLONY
PANAJI
VALSHI BICHOLIM NORTH GOA GOA403504 IN30021414520090
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
2538 WALAULIKAR COLONY
INDIA VALAULIKAR
GOACOLONY BICHOLIM NORTH
PANAJI
GOA GOA
403504 IN30021414747094
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
D/1/5 TYPE 1V BSNL INDIA
STAFF QUARTERS
GOA
COLONY ALTO, PORVORIM
PANAJI
GOA
403521 IN30133019926826
Amount for unclaimed and unpaid
1307.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO AS-3 SUYOGINDIA
RESIDENCY GOGOL
GOAMARGAO
MARGAON
403601 IN30177413380311
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NAIKWADO SARZORAINDIA
PO CHINCHINIM
GOA
SALSETTE GOA
MARGAON
403715 IN30154918008629
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO 1 CHANNEL INDIA
APARTMENTS PLOT
MAHARASHTRA
NO 23 SECTOR 28 VASHI
NAVI
NAVI
MUMBAI
MUMBAI
405705 IN30051311625390
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A 101 PRATIBHA CHSINDIA
NEAR GOVT HOSPITAL
MAHARASHTRA
KARJAT RAIGAD KARJAT
PANVEL
410201 IN30048414138054
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
VEENA NAGAR SUYOG
INDIA
BLDG 2ND FLOOR
MAHARASHTRA
FLT NO 6 KHOPOLI TALPANVEL
KALAPUR DIST RAIGAD KHOPOLI MAHARASHTRA
410203 IN30051315470602
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
A/703 MANGALMURTY
INDIA
TOWERS PLOTMAHARASHTRA
NO 3 SEC 11 KHANDA COLONY
PANVEL
NEW PANVEL NEW PANVEL MAHARASHTRA
410206 IN30051315239272
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
CO RABINDRA KUMAR
INDIA
KESAR HARMONY
MAHARASHTRA
FLAT 501 502 BLDG ODYSSEY
PANVELPLOT 11 AND 12 SEC 6 KHARGHAR 410210
NAVI MUMBAI
IN30021412585000
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
P 313 6 QTR NO NAUINDIA
SENA BAUGH GOLIBAR
MAHARASHTRA
MAIDAN,LONAVALA
PANVEL
MAHARASHTRA,INDIA
410401 IN30290246234646
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
444 A SHINDE VASTI KOYALI
INDIA TARFE CHAKAN
MAHARASHTRA
TEHSIL KHED DISTT PANVEL
PUNE
410501 IN30154931691888
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
1527 PAVYACHI MOTHI
INDIA
TAKI NE SANEMAHARASHTRA
REPALE WASTI WARULWADI
PANVEL
NARAYANGAON TAL JUNNAR PUNE 410504 IN30177416684612
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
SHRI SAMARTH CLASSIC
INDIA
INDRYANI VIDYA
MAHARASHTRA
MANDIR COLONY TALEGAON
PANVELDABHADE PUNE MAHARASHTRA 410507 IN30051314746996
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
A/P CHAS KAMAN TAL
INDIA
KHED PUNE MAHARASHTRA
PANVEL
410513 IN30177414231763
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1666 SHUKRAWAR PETH
INDIA
OPP SUBHANSHA
MAHARASHTRA
POLICE CHOWKEY PUNE
PUNE
MAHARASHTRA
411002 IN30307710414810
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
PADMINI APT FLAT NO
INDIA
11 PRABHAT ROAD
MAHARASHTRA
LANE NO 10 ERANDWANE
PUNE PUNE
411004 IN30021412092435
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
104/4 POLICE LINE SHIVAJINAGAR
INDIA
NRMAHARASHTRA
MODERN COLLEGE PUNE PUNE
MAHARASHTRA
411005 IN30051319035957
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
DIMPLE
R
AGARWAL
NA
A/4 PARIJAT PATT 46/47
INDIA
BHOSALENAGAR
MAHARASHTRA
PUNE
PUNE
411007 IN30023912013987
Amount for unclaimed and unpaid dividend
41.00 03-DEC-2018
SAMIR
VIJAY
DALVI
VIJAY
DALVI
FLAT NO 301 BLDG S INDIA
NO 2/1/1 AUNDH
MAHARASHTRA
NEAR COSMOS BANK PUNE
PUNE
411007 IN30051312684125
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
PRAMOD
VITTHAL
PANGARE
VITTHAL
PANDURANG PANGARE
S.No - 123/23 Sutarwadi
INDIA
Rd. Pashan, Pune
MAHARASHTRA
PUNE
411008 IN30223611565100
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SANDEEP
DHIRENDRA
RAGHANI
NA
VASANT PURANIK SHRI
INDIA
KRUSHNA SOCIETY
MAHARASHTRA
SAHKAR NAGAR PUNE
PUNE
411009 IN30177410481181
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
ABHIJEET
SHIVARKAR
NA
441, CHANDAN NAGAR,
INDIA
KHARADI, BEHIND
MAHARASHTRA
PRIMARY SCHOOL PUNE
PUNEMAHARASHTRA
411014 IN30021415753126
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SAGAR
SUNIL
LAHOTI
SUNIL
C/O LAHOTI HOSTEL MODEL
INDIA COLONYMAHARASHTRA
PUNE MAHARASHTRA PUNE
411016 IN30051318020052
Amount for unclaimed and unpaid260.00
dividend
03-DEC-2018
THAKARE
MANISH
ARUN
NA
MADHUBAN SOC D 3INDIA
FLAT NO 637 MORWADI
MAHARASHTRA
PIMPRI PUNE
PUNE
411018 IN30051313239889
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
RAAJJHESH BACHOMAL
LELLWANI
BACHOMAL LELLWANI
30 SHANE MANDIRA INDIA
MAGIL PARISARMAHARASHTRA
PIMPARI NAGAR PIMPRI VAGHERE
PUNE BLOK 1 TE 4 BHAG PUNE
411018 IN30177414119619
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
GEETHALAKSHMI
MURUGAN
D
MURUGAN
NO.22, GODAVARI BLOCK,
INDIABSNL STAFF
UTTAR
QUARTES,
PRADESH
ALITTC CAMPUS,
GHAZIABAD
GHAZIABAD, UP
201002 IN30226910927099
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
RAGINI
RAMAMOHAN
B
V
B NAGENDRA
C-704 NAREN HILLS BEHIND
INDIA CLOVER HEIGHTS
MAHARASHTRA
WANAWADI PUNEPUNE
411022 IN30039414895494
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MALLIKARJUN MANCHUKONDA
SATHAIAH
MANCHUKONDA
FLAT NO D/10 SUNSHINE
INDIATERRACES OLD
MAHARASHTRA
SANGVI PUNE MAHARASHTRA
PUNE
411027 IN30371910546466
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
ALPESH
RAMANBHAI PATEL
NA
SYMANTEC CORPORATION
INDIA WESTENDMAHARASHTRA
3 SNO 169 NEAR PARIHARPUNE
CHOWK AUNDH PUNE
411027 IN30177412318851
Amount for unclaimed and unpaid900.00
dividend
03-DEC-2018
DADASO
BAJARANG
CHAVAN
BAJARANG DAULATI
CHAVAN
S NO 133/9/11/13 ROSEVALLY
INDIA
PIM SAUDAGAR
MAHARASHTRA
BLD D FL 502 PUNE
PUNE
MAHARASHTRA INDIA
411027 IN30226913398425
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SAYAN
MAJUMDAR
SUJAN
MAJUMDAR
A-7, FLAT NO. 902, S.INDIA
NO. 17/2 KARISHMA,
MAHARASHTRA
OFF KARVE ROAD KOTHRUD,
PUNE PUNE MAHARASHTRA
411029 IN30007910063949
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
GANESH
P
SHENOY
MOHANDAS SHENOY
P
B 6 PLOT NO 8 LEELA INDIA
7TH CROSS SAHYADRI
KARNATAKA
COLONY BHAGYANAGAR
BELGAUM
BELGAUM BELGAUM KARNATAKA INDIA
590006 IN30051312225780
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
JAYA
KRISHNA
BEHRA
NA
QTR NO-53 ABOVE CANARA
INDIA BANK LOHGOAN
MAHARASHTRA
PUNE (MAHARASHTRA)
PUNE
411032 IN30155721304618
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAMESH
VITTHAL
VASTE
VITTHAL
VASTE
S NO 282 FLAT NO 4 KIRANRAJ
INDIA
PARK TANAJI
MAHARASHTRA
NAGAR CHINCHWAD
PUNE
PUNE
411033 IN30177410772225
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GHADGE
GANESH
KRISHNARAO KRISHNARAO VISHNU
GHADGE
CHINTAMANI NAGAR,
INDIA
BHAG - 3 BIBWEWADI
MAHARASHTRA
PUNE
PUNE
411037 IN30220111016408
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
KOMAL
MAHENDRA
BHATTAD
VINOD
MADANLAL ZAWAR
C 803 LAXMI VILAS 708/709
INDIA MUKUNDMAHARASHTRA
NAGAR GULTEKDI PUNE PUNE
MAHARASHTRA
411037 IN30021414692920
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
SAGAR
PAGARIA
SUBHASH
MISHRILAL
PAGARIA
613/3/1 FLAT NO 404INDIA
4TH FLOOR GAGAN
MAHARASHTRA
ENCLAVE APARTMENTPUNE
BIBWEWADI NEAR GANGADHAM CHOWK
411037
PUNE IN30051316619205
MAHARASHTRA INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
VAISHALI
ADINATH
SALVI
NA
FL NO F2/701 KAPIL ABHIJAT
INDIA S 31/2/1/30A
MAHARASHTRA
DHANUKAR COLONYPUNE
KOTHRUD PUNE
411038 IN30177416814235
Amount for unclaimed and unpaid dividend
67.00 03-DEC-2018
SUCHET
YASHWANT
WAIKAR
YASHWANT WAIKAR
11 VINAYAK APT PUJA
INDIA
PARK BHARTI NAGAR
MAHARASHTRA
01 OPP GANESH MANDIR
PUNE PUNE
411038 IN30177416906450
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
JACOB
CHACKO
NA
FLAT NO 101 1ST FLOOR
INDIA
SAMRAT APTKARNATAKA
83 DA COSTA SQUARE NORTH
BANGALORE
ROAD BANGALORE KARNATAKA
560084 IN30051312131233
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
PINKY
DEVI
HANUMAN RAM
NO 21/117 3RD MAININDIA
ROAD CAVERY KARNATAKA
NAGAR KATHRIGUPPE MAIN
BANGALORE
ROAD BANGALORE
560085 IN30214810445589
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
R
HARISHA
RAMAIAH
NO. 377, 8TH MAIN, AVALAHALLI
INDIA
B DA
KARNATAKA
LAYOUT, B S K 3RD STAGE,
BANGALORE
BANGALORE.
560085 IN30097410830405
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
HIMADRI
SEN
GUPTA
NA
17/27 7TH MAIN ROAD
INDIA
DWARAKANAGAR
KARNATAKA
HOSAKEREHALLI BANGALORE
BANGALORE
KARNATAKA
560085 IN30051319261015
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SETHU
MADHAVAN NAIR
NA
NO 956,5-MN,SRIGANDADAKAVAL
INDIA
SUNKADAKATTE,BG
KARNATAKA
KARNATAKA
BANGALORE
D-GRP,EMLOYEES ASSN BANGALORE 560091 IN30311610486632
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ANJANA
MURTHY
HANUMANTHAIAH
NO 289 MACHOHALLIINDIA
COLONY BANGALORE
KARNATAKA
NORTH TALUK BANGALORE,
BANGALORE
KARNATAKA
560091 IN30189510505054
Amount for unclaimed and unpaid299.00
dividend
03-DEC-2018
RAMAMURTHYN
NA
NO 77 AECS LAYOUT INDIA
3STAGE NAGASHTTY
KARNATAKA
HALLI BANGALORE BANGALORE
BANGALORE
560094 IN30023913181959
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PADMA
SINGH
J
P
SINGH
49 4 TH CROSS 5TH BLOCK
INDIA KORAMANGALA
KARNATAKA
BANGALORE
BANGALORE
560095 IN30023910973585
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
NAGARAJA
MALLAPPA
KARJAGI
MALLESH
NO 36/13 MUNISWAMAPPA
INDIA NGR 5THKARNATAKA
CROSS KANTIRAVA STUDIO
BANGALORE
MAIN ROAD CHOWDESHWARI NILAYA NANDINI
560096 IN30177415144337
LAYOUT BANGALORE
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VIJAY
KUMAR
RAMARAO M
S
NO 137 3RD MAIN 6TH
INDIA
BLOCK BEL LAYOUT
KARNATAKA
VIDYARANYAPURA BANGALORE
BANGALOREKARNATAKA
560097 IN30051310847592
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
NARENDRA KUMAR
SINGH
SHEORAJ
SINGH
HEWLETT PACKARD GLOBAL
INDIA SOFT PVTKARNATAKA
LTD HP AVENUE NO 39/40
BANGALORE
ELECTRONICS CITY HOSUR ROAD BANGALORE
560100KARNATAKA
IN30051320172362
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
TUMARI
SHIDDAPPA
SOMAPPA
TADASANUR SOUNDATTI
INDIABELGAUM KARNATAKA
KUDUR
561117 IN30192630718057
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
S
R
VENKATA RAMARAMAREDDY
REDDY
OPP TO COURT PAVAGADA
INDIA TUMKURKARNATAKA
DIST
KUDUR
561202 IN30061010275734
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
B
P
CHAYA
T
RAVIKUMAR
1 IDAGOORU GOWRIBINDANUR
INDIA
CHIKKABALLAPUR
KARNATAKA D KOLAR KARNATAKA
KUDUR INDIA
561208 IN30226912201554
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
K
R
ASHWATHANARAYANA
K
BABU A
S RAMULU
115 SARASWATHIPURA
INDIA
T MANCHENAHALLI
KARNATAKA
KOLAR DISTRICT GOWRIBIDANUR
KUDUR
KARNATAKA
561208 IN30051317930102
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
ADARSHAKUMAR
C
K
KRISHNAPPA R
A413 VIDHYA NAGARINDIA
GOWRIBIDANUR
KARNATAKA
GOWRIBIDNUR KARNATAKA
KUDUR
561208 IN30051319328065
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
R
N
RAMESHKUMARN
NARASIMHAIAH
RMPL 59 RAMPURA INDIA
POST GOWRIBIDANAR
KARNATAKA
KOLAR KARNATAKAKUDUR
561210 IN30307710187614
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SYED
MANNAN
RAZA
NA
I K ROAD OPPOSITE TO
INDIA
TELEPHONE EXCHANGE
KARNATAKA
ALIPUR GOWRIBIDHNUR
KUDUR TALUK KOLAR KARNATAKA INDIA561224 IN30226912211523
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
VENKATAREDDY
VENKATASHAMAPPA
NO 55 VARADANAYKANA
INDIAHALLI SIDLAGHATTA
KARNATAKA
TALUK KOLAR CHIKBALLAPUR
562105 IN30177415518942
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
T
V
THAMMANNA NA
3637/1 MUTHYALPETE
INDIA
MULABHAGALU
KARNATAKA
TALUK KOLAR
KOLAR
563101 IN30214810064523
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAGHAVENDRAR
C
NA
1ST FLOOR 1ST CROSSINDIA
TEKAL ROAD P KARNATAKA
C EXTENSION KOLAR KARNATAKA
KOLAR
563101 IN30051319917839
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
ABHAY
KUMAR
MIT
LAL
GOPE
ROOM NO 14 OORGAVM
INDIAKGF KARNATAKA
KARNATAKA
INDIA
KOLAR
563120 IN30226913385727
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
SAVITHA
S
K
MATHAN
CHELAMMA CASSA GOWTHAMNAGAR
INDIA
KARNATAKA
IIND STAGE ROBERTSONPET
KOLAR
K G F
563122 IN30135620208260
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
ROOPA
MUNISWAMYREDDY
NEAR ROYAL CONVENT
INDIA
SCHOOL ANJANI
KARNATAKA
EXTENSION CHINTAMANI
KOLAR
KOLAR KARNATAKA
563125 IN30051313495160
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
USHA
RANI
GK
VANTIMITTA KRISHNAIAH
SRINIVASA NILAYA MILK
INDIA
DAIRY NR EXT
KARNATAKA
CHINTAMANI CHINTAMANI
KOLAR
KARNATAKA
563125 IN30051319408604
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
Y
C
NALINA
SRINIVASA GOWDSA
DODDAGANAHALLI DEVAREYASAMUDRA
INDIA
KARNATAKA
POST MULBAGAL TALUK
KOLAR
563127 IN30214810662224
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
SADANANDA CHINNAPPA
CHINNAPPA
5 KARINAYKANAHALLI
INDIA
MINDA HALLI MALUR
KARNATAKA
KOLAR KARNATAKA
KOLAR
563130 IN30371910691460
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SHUBHADA
NA
NO 201 14TH B CROSS
INDIA
9TH MAIN 6THKARNATAKA
SECTOR HSR LAYOUT BANGALORE
BANGALORE
560102 IN30214810091938
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
PADHIPAATI RAMESHBABU SAVITHA
REGANTI
KRISHNAIAHSETTY
DEVENDRAIAHSETTY
P N RAMESH BABU NO
INDIA
3936/1 VAIKUNTA
KARNATAKA
NIVAS TYAGARAJ COLONY
KOLAR
MULBAGAL
563131 IN30177414407866
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
ANANDARAM D
N
LATE
D
NARAYANA SHETTYNO 1352 VINOBA ROAD
INDIA
MYSORE KARNATAKA
MYSORE
570001 IN30214810179427
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
DAANASHEELA
A
R
JAYAPRAKASH PATIL
AUM MEDICAL SERVICES
INDIA
SHOP NO 3 SJCE
KARNATAKA
COMPLEX MANASAGANGOTHRI
MYSORE MYSORE
570006 IN30214810650068
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
YOGANARASIMHA
GANESHA
NA
NO 1103 1ST MAIN 1ST
INDIA
CROSS VIDYAKARNATAKA
RANYA PURAM MYSORE KARNATAKA
MYSORE
570008 IN30307710256440
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
SHIVALINGAPPA
BHEEMAPPA KARAGANNI
BHEEMAPPA SHIVAPPA
KARAGANNI
HOUSE NO 92 12TH MAIN
INDIAJ P NAGARKARNATAKA
MYSORE KARNATAKA MYSORE
570008 IN30021415587872
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
N
SWAMY
RAJU
VENKATARAJU
56, SAHUKAR CHANNAIAH
INDIA ROAD JANATHA
KARNATAKA
NAGAR 5TH CROSS, MYSORE
T K LAYOUT MYSORE
570009 IN30216410347878
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
N
MANOJ
KUMAR
N
V
G KUMBARKOPPALTEJAS COMPLEX YASHASWANI
INDIA
NILAYA
KARNATAKA
NEAR BASAVANAGUDI HEBBAL
MYSORE
1ST STAGE MYSORE KARNATAKA 570016 IN30307710085017
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
R
SANDESH
RAJENDRA GUPTA
D NO 13, BLOCK NO14
INDIA
SBM COLONY SRIRAMPURA,
KARNATAKA 2ND STAGE MYSORE
570023 IN30023912923267
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
MUNNIRAPALLISASIKUMAR
ACHUTHAN
SR TAX ASST INCOMEINDIA
TAX OFFICE GANDHI
ANDHRA
ROAD
PRADESH
CHITTOOR
CHITTOOR
571001 IN30163741290572
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
MAHANTESH M
MATOLLI
MAVALESHWAR
SOCIAL WELFARE OFFICE
INDIA
MYSORE DIST
KARNATAKA
PERIYAPATNA
THUMBASOGE
571107 IN30192630948851
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H
V
MAHADEVA PRASAD
VASANTHAPPA
NO 12 HUNDIPURA GUNDLUPETE
INDIA
TALUK
KARNATAKA
CHAMARAJANAGAR DIST
THUMBASOGE
571111 IN30113526629874
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
RAMESH
S
SELLAPPA
GOWNDER
SHIVASWAMY
SEELAPPA GOUNDERINDIA
BOOCHIKATTE KARNATAKA
H D KOTE
THUMBASOGE
571114 IN30169611918233
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
O
P
RAKESH
OLETY
VENKATARAMANASWAMY
PRABHAKARA
NO 762/1 NRUPATUNGA
INDIAEXTENSION KARNATAKA
T NARASIPURA MYSORE THUMBASOGE
571124 IN30214811059395
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
G
V
MURALIDHAR PAI
VAMAN
GURPUR
PAI
GURU 3/86 DASWAL INDIA
ROAD MADIKERIKARNATAKA
KODUGU DIST MADIKERI THUMBASOGE
571201
SHANTHI
KAMATH
M
VIVEKANANDAKAMATH
VEVEKANANDA KAMATH
INDIAM 383 / 2C KARNATAKA
COOLEGE ROAD MADIKERITHUMBASOGE
KARNATAKA,INDIA
571201
RUKMAYYA NAIK
NA
NATIONAL INSURANCE
INDIA
CO LTD VIRAJPET
KARNATAKA
KODAGU KARNATAKA THUMBASOGE
571218
GANGADHAR
NA
KALLALLI STREET KODLIPET
INDIA KODLIPETKARNATAKA
KARNATAKA
THUMBASOGE
571231
VENKATASWAMY
MURALIDHAR
VENKATA
SWAMY
H NO 58/1 HOUSINGINDIA
BOARD COLONYKARNATAKA
NEAR IB, SOMWARPET TALUK
THUMBASOGE
KODAGU DIST
571236
H
C
ARAVINDA
H
D
CHINNAPPA
NEGALLI KARKALLI VILLAGE
INDIA MASAGOD
KARNATAKA
POST KODAGU SOMWARPET
THUMBASOGE
571236
T
J
THAMMAIAH JOYAPPA
44 YADAVANADU SOMWARPETE
INDIA
KODAGU
KARNATAKA
SOMWARPET
THUMBASOGE
571236
C
R
PRADEEP
C
P
RAJANNA
MAHALAKSHMI NILAYA
INDIA
SOMANNA LAYOUT
KARNATAKA
CHAMARAJA NAGAR
THUMBASOGE
KARNATAKA
571313
B
GURUPADASWAMY
CHANNAMALLAPPA
BASAVANNA
SIDDALINGESHWARAINDIA
TRADERS BAZAAR
KARNATAKA
STREET MANDYA KARNATAKA
THUMBASOGE
INDIA
571401
BHARAT
P
MAHESHWARI NA
SHAKTI PLOT NO 9 RAVAPAR
INDIA ROAD MORBI.
GUJARAT
MORBI
363641
LANGALIA
MAYURI
ASHOKKUMAR ASHOK
SHASHIKANT LANGALIA
PLOT NO - 7 / D SANETORIUM
INDIA
ROAD AMBAWADI
GUJARAT BHAVNAGAR BHAVNAGAR
364001
GONDALIYA RAGHURAM C
GONDALIYA CHATURDAS
RAM, KHODIYAR SOCIETY,
INDIAPLOT NO. 52,
GUJARAT
OPP. SHIKSHAK SOCIETY,
BHAVNAGAR
BHARATNAGAR ROAD, BHAVNAGAR. 364002
BHATTI
REKHABEN
J
JAYENDRABHAI
C-36, SITARAMNAGAR,
INDIA
SHRINATHJI ROAD,
GUJARAT
BHARATNAGAR, OPP.BHAVNAGAR
MANGALAM HALL, BHAVNAGAR.
364001
JITENDRA
N
KANOJIYA
N
K
KANOJIYA
SUMTI APPT, SHOP NO.
INDIA
2, NEAR SHASTRI
GUJARAT
NAGAR, VIJAYRAJNAGAR,
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR.
364001
SANJAYBHAI BHIKHABHAI KALATHIA
BHIKHABHAI GOPALBHAI KALATHIA
80/A DEVRAJ NAGARINDIA
NEAR GHOGHAGUJARAT
JAKAT NAKA BHAVNAGARBHAVNAGAR
364001
SANJEEV
JOSHI
MAHESHBHAIJOSHI
C-462, KALVIBID BHAVNAGAR
INDIA
GUJARAT
BHAVNAGAR
364002
RIDDHIBEN K
PARMAR
KIRITBHAI
VAKANI
GURUKUL SANT TULSIDAS
INDIASOCIETY FULSAR
GUJARAT
BHAVNAGAR GUJARAT
BHAVNAGAR
364004
KAPASI
ALIASAGAR
K
KURBAN
BHAI
ABDULHUSEN BHAIC/O A H BROTHERS NEW
INDIA
BAZAR TALAJA
GUJARAT
DT BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
364140
JANI
DAYARAM
RAMJIBHAI
NA
27 INDIRAVAS SATHARA
INDIA
TA TALAJA DIST
GUJARAT
BHAVNAGAR GUJARATBHAVNAGAR
364150
HAKABHAI
GAGABHAI
NAGOTHA
GAGABHAI PUNABHAI
NAGOTHA
MALIYA MAHUVA BHAVNAGAR
INDIA
MAHUVA
GUJARAT
BHAVNAGAR
364290
VINODBHAI R
VALA
RAMJIBHAI BHIKHABHAI VALA
AT KONJALI MAHUVA
INDIA
GUJARAT
BHAVNAGAR
364290
NAYANABEN JOSHI
KISHORKUMARJOSHI
AT. PARAVALA VIA. DHOLAJN
INDIA
DIST. BHAVNAGAR
GUJARAT
BHAVNAGAR
364320
HARSHADBHAIJ
RATHOD
ISHWARBHAI S
RATHOD
BHADLI GATE, GADHADA,
INDIADIST. BHAVNAGAR.
GUJARATGADHADA.
BOTAD
364750
RITESHBHAI GIRISHBHAI
VYAS
GIRISHBHAI NANDLAL
VYAS
KALAPI PARK, AT - LATHI,
INDIALATHI.
GUJARAT
AMRELI LATHI
365430
RAJEEVKUMAR
VIJAY
SHANKAR
THAKUR
3 MADHAV PARK BHERAI
INDIAROAD DIST GUJARAT
AMRELI RAJULA GUJARAT,INDIA
AMRELI
365560
K
A
NIVETHA
K
R
ARUNKUMAR
TELEPHONE STAFF QUARTER,
INDIA BLOCK NO.
GUJARAT
C 2/3, AMRELI.
AMRELI
365601
MUNNI
KUMARI
MOHAN
SHARMA
D 35 SUKHNIWAS COLONY
INDIA NEAR SOCIETY
GUJARAT
BEHIND S P BANGLOWAMRELI
AMRELI AMRELI GUJARAT
365601
ANJANABEN BHANUSHANKAR
TRIVEDI
DIPAKKUMARRAMNIKLAL VYAS
AT DHARI, VRANDAVAN
INDIA
SOCIETY, DIST.
GUJARAT
AMRELI, DHARI.
AMRELI
365640
PARAG
JAYANTILAL
VITHALANI
JAYANTILAL J
VITHALANI
HET SCALE REPAIRING
INDIA
WORKS G-8-2,GUJARAT
TARA EMPAIRE BEHIND JANTAGHAR
BHUJ
BHUJ
370001
THACKER
DILIPBHAI
PREMJIBHAI HIRJIBHAI
THACKER
HOUSR NO. 445, NEWINDIA
UMEDNAGAR COLONY,
GUJARAT BHUJ-KUTCH. BHUJ
370001
RAJAN
BHARATKUMARTHACKER
BHARATKUMAR
BHIMJIBHAI THACKER
186 MAHADEV GATEINDIA
THI KHADI BHANDARNI
GUJARATSAMENI SHERI SUDHI
BHUJ
BHUJ
370001
DILIP
M
PANDYA
MANISHANKAR
VELJI
PANDYA
C/O CENTRAL BANK OF
INDIA
INDIA AT ANDGUJARAT
POST BALDIA TLA BHUJ KUTCH
BHUJ BHUJ GUJARAT
370001
BHAIRU
SINGH
MADAN
HAMIR
SINGH
LAC B SINGH 37 SQN INDIA
C/O 27 WING C/O
GUJARAT
56 APO A NO 787921 T AIR
BHUJ
PORT BHUJ GUJARAT INDIA
370001
ASHOK
K
PITRODA
KARSHANDASPITRODA
B/H. SARVODAY MEDAN,
INDIANAVAVAS, TAL.
GUJARAT
BHUJ-KUTCH, MADHAPAR.
BHUJ
370020
SHANTABEN JADAVJI
VARSANI
NA
AT SAMATRA, TAL. BHUJ-KUTCH,
INDIA
SAMATRA.
GUJARAT
BHUJ
370040
JODHANI
DEVRAJ
MAVJI
NA
MANKUVA BHUJ KUTCH
INDIA
GUJARAT
BHUJ
370040
CHIRAG
JAYSUKHLAL SONI
JAYSUKHLAL JUTHALAL
SONI
SHRIMPALI COLONY, INDIA
PLOT NO. 45, NEW
GUJARAT
ANJAR, ANJAR GUJARATBHUJ
370105
ARUNKUMAR P
KALENA
PANCHABHAI N
KALENA
C/O. NARANBHAI S RATHOD,
INDIA RAJPUTGUJARAT
NAGAR, NR. JALARAM SOCIETY,
BHUJ OPP. VISHWAJYOTI CINEMA, BHACHAU
370140
MADHURIDEVIA
YADAV
RAGHUVIRSINGH
NARAYANSINGH
YADAV
120 PUSHP COTTAGES
INDIA
SURVEY NO 79GUJARAT
MEGHPAR KUMBHARDI ANJAR
BHUJ KUTCH ADIPUR GUJARAT INDIA
370205
USHA
UDHISHTER
SHARMA
NA
DBZ 5 103 104 GANDHIDHAM
INDIA
GUJARAT
BHUJ
370201
DINESH
PANCHABHAI PATEL
PANCHA
VASTABHAI PATEL
P NO 211 SEC 5 GANDHIDHAM
INDIA
GUJARAT
GUJARAT
BHUJ
370201
GULAB
CHADHOKER
BHAGAVAN CHADHOKER
DAGGER FORST TOOLS
INDIA
LTD PLOT 197 GUJARAT
201 MITHI ROAD BHACHAU
BHUJ
HIGHWAY GANDHIDHAM GUJARAT
370201
HINABEN
K
PARMAR
KIRAN
K
PARMAR
PLOT NO 724 SECT ON
INDIA
5 OPP AMBEMA
GUJARAT
TEMPLE GANDHIDHAM KUTCH
BHUJ GUJARAT
370201
ANVERALI
GULAMHUSEN MERCHANT
GULAMHUSENJAFFER
MERCHANT
PHASE II PLOT NO 107/B
INDIA
WALKESHWARI
GUJARAT
NAGARY INDIRA ROADJAMNAGAR
JAMNAGAR GUJARAT
361005
RAJESH
R
LILANI
ROOPCHAND K
LILANI
2/B 387 ADIPUR (KUTCH)
INDIA
GUJARAT
BHUJ
370205
RATAN
DEVANDAS
GODHWANI
DEVANDAS GODHWANI
FLAT NO 7 PLOT NO 390
INDIA
WARD 2B ADIPUR
GUJARAT
KUTCH
BHUJ
370205
N
SUNDARA
RAJAN
NA
127/3 B ST XAVIER ROAD
INDIAADIPUR ADIPUR
GUJARAT
BHUJ
370205
KAMLESHKUMAR
HASMUKHLAL PATEL
NA
PLOT NO 23 SURVAY INDIA
NO 32/1 SAINATH
GUJARAT
RESIDENCY ADIPUR
BHUJ
370205
HIRJI
VASAN
SORATHIA
VASAN
PLOT NO 410 WARD NO
INDIA
2B ADIPUR GUJARAT
GUJARAT
BHUJ
370205
RAJESH
N
RAMCHANDANINA
D A 2-3 ADIPUR KUTCH
INDIA
GUJARAT
BHUJ
370205
ISHWAR
MOTWANI
BHOJRAJ
SBX 87 ADIPUR KUTCH,
INDIA
ADIPUR
GUJARAT
BHUJ
370205
LILAVANTI
BABULAL
BASITA
BABULAL
B
BASITA
LILAVANTI B BASITA C/O
INDIA
BABULAL B BASITA
GUJARAT
P NO 33/30 BLOCK B
BHUJ
WARD 4 B ADIPUR KUTCH
370205
RAMESH
DAYARAM
UGANI
DAYARAM UGANI
AT AND POST BAG, TAL.
INDIA
MANDVI, DIST.
GUJARAT
KUTCH, BAG-KUTCH. MANDVI
370465
FUFAL
VIRJI
DHANJI
DHANJI
VELJI
FUFAL
GOKULVAS SONAWALA
INDIA
NAKA TAL MANDVI
GUJARAT
GUJARAT
MANDVI
370465
RAJESHBHAI G
PANDYA
G
M
PANDYA
AYODHYA NAGAR OPP
INDIA
OLD KUTCHH OIL
GUJARAT
MIL LAYZA ROAD NEARMANDVI
UMIYA NAGR MANDVI
370465
KAPIL
C
JOSHI
NA
MOTHALA JOSHI FALIYA
INDIA
MOTHALA GUJARAT
GUJARAT
MANDVI
370650
ARIF
ISMAILBHAI
QURESHI
ISMAILBHAI H
QURESHI
3560, DARUL HASAN INDIA
BESIDE ITALIYANGUJARAT
BACKRY BHADRA AHMEDABAD
AHMEDABAD
380001
MANASVI
MANU
THAPAR
MANU
THAPAR
6 35 ANAAD FLATS NR
INDIA
GHB OFFICE OPP
GUJARAT
PRAGATI NAGAR GARDEN
AHMEDABAD
NARANPURA AHMEDABAD GUJARAT 380001
RAKESHKUMARV
BRAHMBHATT VASUDEV
HARGOVINDDAS
BRAHMBHATT
1597 KRUSHNNAGAR,INDIA
NARODA, AHMEDABAD,
GUJARAT GUJARAT
AHMEDABAD
380002
MAHENDRA KUMAR
JAIN
BABU
RAM
JAIN
17 B PHOOLAN DEVI INDIA
DANDA GWALIOR
UTTAR
ROADPRADESH
ETAWAH
ETAWAH
206001
ANUJ
PURWAR
BRAHMA
KISHORE
GUPTA
89 BAJARIA CHHARAHA
INDIA
ETAWAH
UTTAR PRADESH
ETAWAH
206001
AMIT
BALLABH
AGRAWAL
NA
27 KATRA SEVA KALI INDIA
ETAWAH ETAWAH
UTTAR PRADESH
ETAWAH
206001
SANJAY
BANSAL
OM
PRAKASH
H NO 42 WEST SABITINDIA
GANJ ETAWAHUTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
ETAWAH
206001
IN30214810698879
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30290248144404
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30023912129396
Amount for unclaimed and unpaid220.00
dividend
03-DEC-2018
IN30307710223530
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30169611728140
Amount for unclaimed and unpaid dividend
96.00 03-DEC-2018
IN30177413231316
Amount for unclaimed and unpaid dividend
19.00 03-DEC-2018
IN30177417227809
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30051315716424
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30169611401802
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30015910681734
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30220110259812
Amount for unclaimed and unpaid dividend
83.00 03-DEC-2018
IN30097410281079
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097410638200
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097411164230
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416193804
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30199110243413
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
IN30051316927658
Amount for unclaimed and unpaid dividend
27.00 03-DEC-2018
IN30220110508133
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30051316749544
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177413645991
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416008300
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30199110322574
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30097411299351
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30097411081257
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
IN30290249604938
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097410870293
Amount for unclaimed and unpaid dividend
37.00 03-DEC-2018
IN30051319180932
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30097411433586
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
IN30305210111448
Amount for unclaimed and unpaid956.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097410874121
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177415078736
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30051318449609
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30290246001713
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30097410713258
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30097410248972
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30220111051678
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30226910689064
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30097411569664
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051318321709
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
IN30021413959489
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30021414382114
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
IN30051318190176
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30103924310674
Amount for unclaimed and unpaid115.00
dividend
03-DEC-2018
IN30267930387626
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
IN30021410850084
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021411819593
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021411985898
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414316776
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051315282876
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416597533
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30103924280737
Amount for unclaimed and unpaid846.00
dividend
03-DEC-2018
IN30103924504286
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30097410584125
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051316344224
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30154931728189
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
IN30051318462373
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30220110545728
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
IN30021415701537
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30226911559437
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
IN30177410353249
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169611242103
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30169612182820
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051318885378
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAJ
BALI
SINGH
MAHESH
PRASAD
SINGH
BETWEEN MURKATTIINDIA
MAI AND INDUSTRIAL
UTTAR ESTATE
PRADESH
POWER HOUSE
VARANASI
PO INDUSTRIAL ESTATE VILL MAHESHPUR
221106
VARANASI
IN30177411856195
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
PRADEEP
KUMAR
SAVITA
RAM
KESH
INDRA NAGAR DIBIYAPUR
INDIA AURAIYA UTTAR PRADESH
ETAWAH
206244 IN30177415160624
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RAJESH
KUMAR
SUGHAR
SINGH
JUA PHAPHUND AURAIYA
INDIA
UTTAR PRADESH
ETAWAH
206247 IN30177415687076
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
VIJAY
PRAKASH
BANSAL
SRINIWAS
BANSAL
C/O DINA NATH LAKHMI
INDIA
CHAND SORON
UTTAR
GATE
PRADESH
KASGANJ DISTT ETAH
ETAH
207123 IN30011810078310
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ANIL
KANT
ARYA
PURSHOTTAMDAS
ARYA
MOH-NAWAB SORON
INDIA
GATE KASGANJUTTAR PRADESH
ETAH
207123 IN30011811167299
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
TRILOK
NATH
SRI
NAUBAT
RAM
NEOLI SUGAR FACTORY
INDIA
NEOLI ETAH UTTAR PRADESH
ETAH
207402 IN30155721926872
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
RASHMI
AGARWAL
NA
MOH SADHVADA KAIMGANJ
INDIA FARRUKHABAD
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH ETAH
207502 IN30169610888487
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VANDANA
RASTOGI
ANOOP
RASTOGI
150 D PATHAK MOHALLA
INDIAKAIMGANJUTTAR PRADESH
ETAH
207502 IN30169611199463
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SMT
SANDHYA
GUPTA
W
OSRIRAMESHKUMARGUPTA
3A/115 , PARVA SADAN
INDIA
FLAT NO. G 2UTTAR
AZAD NAAR
PRADESH
KANPUR
KANPUR
208002 IN30055610009093
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
BISHUN
DEVI
NA
20/144 PATKAPUR KANPUR
INDIA
UTTAR PRADESH
KANPUR
208001 IN30001110100423
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAJANI
DWIVEDI
NA
119/454 DARASHAN INDIA
PURWA KANPUR
UTTAR PRADESH
KANPUR
208001 IN30112715804631
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SATYA
DEVI
SARAF
LATE
RADHEY
SHYAM SARAF
4/1 TRIVENI NAGAR OPP
INDIA
C.I.D. OFFICEUTTAR
MIRPUR
PRADESH
CANTT KANPUR KANPUR
208004 IN30133018435558
Amount for unclaimed and unpaid950.00
dividend
03-DEC-2018
SUNITA
DEVI
SINGH
NA
C/O ANIL KUMAR SINGH
INDIA
1/1B SAWARNA
UTTAR
JAYANTI
PRADESH
VIHAR KOYALA
KANPUR
NAGAR KANPUR
208011 IN30112715334364
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KESHAV
SHARMA
SANJIV
SHARMA
128/9 D BLOCK KIDWAI
INDIA
NAGAR KANPUR
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH,INDIAKANPUR
208011 IN30290249221882
Amount for unclaimed and unpaid115.00
dividend
03-DEC-2018
MAHENDRA SINGH
VAISAKHA
SINGH
119/120, DARSHANPURWA,
INDIA KANPUR,UTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
KANPUR
208012 IN30226911784790
Amount for unclaimed and unpaid798.00
dividend
03-DEC-2018
MANORAMA SINGH
VIRENDRA SINGH
240 TYPE TWO IIT CAMPUS
INDIA IIT KANPUR
UTTAR
KANPUR
PRADESH
KANPUR
208016 IN30133018922503
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DEVESH
CHANDRA
RAM
CHANDRA
52 A BITHOOR ROAD INDIA
KALYANPUR KANPUR
UTTARKANPUR
PRADESH
KANPUR
208017 IN30311610824471
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
SUNEETA
SINGH
SRI
DHARMENDRASINGH
K- 578 WORLD BANK INDIA
COLONY BARRAUTTAR
KANPUR
PRADESH
KANPUR
208027 IN30055610324735
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SUNITA
DEVI
OM
PRAKASH
RRC CANTT FATEHGARH
INDIA
ARMY SCHOOL
UTTAR
FATEHGARH
PRADESHUTTAR PRADESH,INDIA
FATEHGARH
209601 IN30290248112458
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAM
SEWAK
DIXIT
NA
RAILWAY ROAD FARRUKHABAD
INDIA
UTTAR PRADESH
FATEHGARH
209625 IN30055610210778
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
AMIT
RASTOGI
RAKESH
RASTOGI
FANCY GENERAL STORES
INDIA
NEHRU ROAD
UTTAR
FARRUKHABAD
PRADESH
FATEHGARH
209625 IN30088814348535
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RAMA
JAIN
S
M
JAIN
DAMODAR COLONEYINDIA
MEERUT
UTTAR PRADESH
FATEHGARH
209625 IN30177416776704
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MAYANK
KUMAR
SHUKLA
LATE
J
N SHUKLA
176 JAWAHAR NAGAR
INDIA
UNNAO (UP) UTTAR PRADESH
UNNAO
209801 IN30105510357946
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
ALKA
RANI
MAHESHWARI SHYAM
SUNDER
MAHESHWARI
47 MANNI LAL MAHADEV
INDIAMAHESHWARI
UTTAR
KESAR
PRADESH
GANJ UNNAO UUNNAO
P
209801 IN30202534044382
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ASHA
DEVI
VIJAY
BAHADUR
SINGH
4/5 HIRAN NAGAR NEAR
INDIA
KHAN GYRAJUTTAR
NALA PRADESH
UNNAO UTTAR PRADESH
UNNAO
INDIA
209801 IN30290247982378
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SHASHANK SHEKHAR
S CHANDE
A
K
S CHANDEL
39 NAGAR MILL CAMPUS
INDIANARENDRAUTTAR
NAGARPRADESH
UNNAO UTTAR PRADESH,INDIA
UNNAO
209801 IN30290249525512
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SUNITA
MAURYA
ARUN
KUMAR
MAURYA
97 B/2 ABUBAKAR PUR
INDIA
PRITAM NAGAR
UTTAR
ALLAHABAD
PRADESH
ALLAHABAD
211001 IN30177414256298
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NARESH
CHANDRA
SHARMA
LATE
PT
BHAGMAL SHARMA
FLAT NO 5 BRIJ KISHORE
INDIA
VIHAR BEHIND
UTTAR
TULSIANI
PRADESH
PLAZA CIVIL LINES
ALLAHABAD
ALLAHABAD
211001 IN30202534018509
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
RAMENDRA MISRA
RAM
PRAKASH
MISRA
534 MUMFORDGANJINDIA
ALLAHABAD UTTAR PRADESH
ALLAHABAD
211002 IN30177411288182
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
MOHD
NASEEM
KHAN
NA
192 CHAKIA ALLAHABAD
INDIA
UTTAR PRADESH
ALLAHABAD
211003 IN30165310162083
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SUNIL
KUMAR
GUPTA
KEDAR
PRASAD
GUPTA
341/28 Shastri NagarINDIA
Allahabad
UTTAR PRADESH
ALLAHABAD
211003 IN30223611352004
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
KALIM
UDDIN
LATE
AZIM
UDDIN
585/441 BAHADUR GANJ
INDIAALLAHABADUTTAR
ALLAHABAD
PRADESH
ALLAHABAD
211003 IN30133017649827
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SHREE
NARAYAN
CHATURVEDI LATE
SHRI
SITA RAM CHATURVEDI
18/4 T B COLONY TELIARGANJ
INDIA
ALLAHABAD
UTTARALLAHABAD
PRADESH
ALLAHABAD
211004 IN30133017531850
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
YOGESH
KUMAR
LATE
SRI
BARATI LAL
21/34 E.W.S.II PREETAM
INDIA
NAGAR COLONY
UTTAR
DHOOMAN
PRADESHGANJ ALLAHABAD
ALLAHABAD
211006 IN30133019113760
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KIRAN
MALL
RAM
BRIKSH
SINGH
C/O SHANKAR LAL YADAV
INDIAKI HAVELI HUTTAR
NO 180
PRADESH
KACHCHI SADAK ALLAHABAD
DARAGANG NR KACHCHI SADAK MARG, ALLAHABAD
211006 IN30290247570555
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAY
KUMAR
KESHARWANI VIJAY
CHANDRA
KESHARWANI
TARAON KORAON ALLAHABAD
INDIA
UTTAR PRADESH
ALLAHABAD
211008 IN30177416394322
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
RAM
PRAKASH
KUSHWAHA
DASHRATH LAL
KUSHWAHA
12/7A UMARPUR NEEWAN
INDIA SULEM SARAI
UTTAR
DHOOMANGANJ
PRADESH
ALLAHABAD
ALLAHABAD
UTTAR PRADESH
211011 IN30169611607596
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
UMESH
KUMAR
JAISWAL
NA
40 SARAI KHULDABAD
INDIA
ALLAHABAD ALLAHABAD
UTTAR PRADESH
ALLAHABAD
211016 IN30001110587815
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AJAY
KUMAR
KUSHWAHA
CHANDAN LAL
57/196 NIHALPUR KHULDABAD
INDIA
ALLAHABAD
UTTAR PRADESH
ALLAHABAD
211016 IN30133019945399
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RAJIV
KUMAR
SRIVASTAVA KRISHNA
MURARI
SRIVASTAVA
AKANCHA 256/2B 1 HIMMAT
INDIA GANJ GUTTAR
T B NAGAR
PRADESH
ALLAHABAD UTTAR
ALLAHABAD
PRADESH,INDIA
211016 IN30290245420239
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
RAFAT
SHAMIM
SHAMIM
AHMAD
1068/5 GURU TEJ BAHADUR
INDIA NAGAR KARELI
UTTAR ALLAHABAD
PRADESH UTTARALLAHABAD
PRADESH INDIA
211016 IN30290249460018
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
AFTABUDDIN
AZIZUDDIN
318 A (I I) North Kheldar
INDIA
Fatehpur UTTAR PRADESH
FATEHPUR UP
212601 IN30223611345718
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAM
KUMAR
SIDDHI
NATH
211 CIVIL LINES NASIRPUR
INDIA FATEHPURUTTAR PRADESH
FATEHPUR UP
212601 IN30177413732471
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DESH
RAJ
GUPTA
NA
JYOTI ENGG WORKS KINDIA
B NAGAR FAGEHPUR
UTTAR PRADESH
FATEHPUR UP
212601 IN30177414955309
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
KAVITA
GUTPA
AMIT
KUMAR
GUPTA
H NO 166 KRISHNA BIHARI
INDIA NAGAR INFRONT
UTTAR PRADESH
OF SURESH LIGHT FATEHPUR
FATEHPUR UP
212601 IN30177416064472
Amount for unclaimed and unpaid255.00
dividend
03-DEC-2018
PREETI
RANI
GUPTA
ATUL
KUMAR
GUPTA
H NO 166 KRISHNA BEHARI
INDIA NAGAR OPP
UTTAR
SURESH
PRADESH
LIGHT FATEHPUR
FATEHPUR UP
212601 IN30177416064481
Amount for unclaimed and unpaid255.00
dividend
03-DEC-2018
PANKAJ
KUMAR
VADERA
NA
1 DESHBANDHU WARD
INDIA
GONDIA DISTMAHARASHTRA
BHANDARA
GONDIA
441614 IN30223610724077
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SUNITI
SINGH
SHIV
POOJAN
SINGH
C/O RAJENDRA AGRAWAL
INDIAHOUSE NOMAHARASHTRA
979/37 AZAD WARD BASANTNAGAR
GONDIA GONDIA MAHARASHTRA
441614 IN30051319900817
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
RAJKUMAR DESAI
NA
PATELPURA WARD BHANDARA
INDIA
BHANDARA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA BHANDARA
441904 IN30371910469805
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
GANESH
RUPCHAND
DEWANI
NA
DAYAL NAGAR WARDINDIA
NO 42 WARDHA
MAHARASHTRA
WARDHA
WARDHA
442001 IN30311610292543
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
MANOJKUMARD
RUPAREL
RUPAREL
D
K
DESHSEVA ROAD HINGANGHAT
INDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
WARDHA
442301 IN30307710276847
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
DINESH
PREMPRAKASH MANDHANIYA PREMPRAKASH
MANDHANIYA
42 SIREKUVAR DEVI MEHTA
INDIA KANYA VIGHALAYA
MAHARASHTRA
HINGANGHAT NEHARU
WARDHAWARD WARDHA MAHARASHTRA 442301 IN30051319922207
Amount for unclaimed and unpaid dividend
86.00 03-DEC-2018
BINDU
DEVI
YADAV
NA
QR NO B 31 DRC NO 5INDIA
WCL COLONY TIRTHRUP
MAHARASHTRA
COLONY CHANDRAPUR
CHANDRAPUR
M S
442401 IN30133020500150
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SUBHASH
VITHALDAS
SAGLANI
VITHALDAS L
SAGLANI
NEAR OLD S.P. COLLAGE
INDIA
BALAJI WARD
MAHARASHTRA
CHANDRAPUR DISTRICT MAHARASHTRA
CHANDRAPUR
442402 IN30169610934030
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
LALBABU
JAGGU
SINGH
NA
248 SHIVAJI NAGAR MAJRI
INDIA NEAR PANI
MAHARASHTRA
KI TANKI TEH BHADRAWATI
CHANDRAPUR
CHANDRAPUR MAHARASHTRA,INDIA 442503 IN30290249691549
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
VENAKATA
VASANT
LAXMI PIDAPARTHI
VENKATA
RAMANA
MURTHY DOORVASULA
GHUGUS FEC PARISHAD
INDIA
VINOYA NAGAR
MAHARASHTRA
WARD KR 50 BALLARPUR
CHANDRAPUR
NR WCL DISPENSA RY CHANDRAPUR MAHARASHTRA,INDIA
442701 IN30290249285246
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SANJAY
PANDIT
DEOTALU
NA
PETHKAR GALLI NEARINDIA
BALAJI MANDIRMAHARASHTRA
NANDURA
BULDANA
443404 IN30290244538460
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SURESH
NAMDEORAO BHAGAT
NA
GAYATRI NAGAR KAULKHED
INDIA AKOLA 444004
MAHARASHTRA
AKOLA MAHARASHTRA
AKOLA
444004 IN30021415159845
Amount for unclaimed and unpaid105.00
dividend
03-DEC-2018
AVISH
ASHOKKUMARJIGATTANI
ASHOK
DAULATRAMJI GATTANI
C/O Pande Bhavan Sindhi
INDIACamp. AkotMAHARASHTRA
Dist Akola, Maharashtra AKOLA
444101 IN30223612093527
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
SWATI
UDAY
DARYAPURKAR MANOHAR MOTILAL
MAHAJAN
KASTURI NAGAR KARANJA
INDIA KARANJA MAHARASHTRA
AKOLA
444105 IN30220111068563
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
VINOD
RATANDAS
BASANTWANI RATANDAS HARPALDAS BASANTWANI
AT KRUSHNA NAGARINDIA
GALLI NO 4 NEAR
MAHARASHTRA
GARDEN AMRAVATI
AMRAVATHI
444601 IN30169611354070
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
USHA
RAJKISHOR
DAYMA
MANAKLAL MAHANLAL JOPAT
VAISHANVI BHAVAN INDIA
LANE NO 2 VILASMAHARASHTRA
NAGAR AMRAVATI
AMRAVATHI
444601 IN30169611950233
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MUKESH
NAWALKISHORJIDAGA
NAWALKISHORJI
DAGA
AT BHIVAPURKAR GALLI
INDIA
BHAJI BAZARMAHARASHTRA
AMRAVATI
AMRAVATHI
444601 IN30177414730587
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MILIND
GAJANAN
SAHASTRABUDHE
NA
REKHA
JAVERI
NA
HAMID
ALI
KHAN
NA
SYED
SAAD
HUSAIN
SYED
ARIF
HUSAIN
SHRIKRISHNA DEVIPRASADJI KHATRI
NA
MANILAL
RAWALDAS
BHOJWANI
RAWALDAS DIPCHAND
BHOJWANI
VIJAY
NAMDEORAO WANGE
NA
RAJESH
D
GULHANE
NA
SARLA
RAJ
WADHVANI
RAJ
VISHANDAS WADHVANI
NIRMALA
D
AGRAWAL
DWARKADAS AGRAWAL
VINOD
G
TEHRE
GOVINDRAO VITTHALRAO TEHRE
TULSHIRAM GANPATRAO RATHOD
GANPATRAO HARSING
RATHOD
RAMPRAKASH RAMESHWAR RATHI
RAMESHWAR RAMDAYAL RATHI
SHAILESH
KUMAR
JAIN
NA
RITESH
KUMAR
AGRAWAL
SURENDRA KUMAR
AGARWAL
RAMAKANT MISHRA
SHYAMJI
MISHAR
MOHD
IRSHAD
AZAD
NA
SONAM
KAUR
KHARBANDA NA
GOVIND
SHRAVAN
JAYKAR
SHRAVAN
SADASHIV
JAYKAR
GIRISH
MAHAJAN
DAULAL
MAHAJAN
MANISH
CHOUHAN
SHRI
DEVILAL
CHOUHAN
ROHAN
JAIN
DILIP
KUMAR
JAIN
RAJNI
HEMANT
MAHIYAR
HEMANT
MAHIYAR
PRITPAL
SINGH
BAGGA
MEHAR
SINGH
BAGGA
SARVINDER SINGH
KOHLI
BHUPINER SINGH
KOHLI
RATNA
DEVI
NA
LAV
KUSHWAHA
NA
BRIJ
MOHAN
GUPTA
VALLABH
DAS
GUPTA
VIJAY
MAHODIYA
OM
PRAKASH
MAHODIYA
ASHISH
GUPTA
KRISHNA
DAS
GUPTA
VAIBHAV
KARNAWAT
PRADEEP
KUMAR
KARNAWAT
ABHISHEK
THAKUR
JAGANNATH SINGH
THAKUR
SUBHAS
KUMAR
JHA
DYAKANT
JHA
NAYANA
NAGESH
NILKUND
NAGESH
MARTHPPA NILKUND
PRAKASH
VASANT
JOSHI
VASANT
JOSHI
S
N
KHASNIS
NA
SUDHIR
JANOJIRAO
DEUSKAR
JANOJIRAO B
DEUSKAR
SUDHAKAR NARAYANRAO DESAI
NARAYANRAODESAI
PUSHPA
RAMESH
KULKARNI
NA
MILIND
RAMCHANDRA KASTURI
RAMCHANDRABHUPAL
KASTURI
SATISHKUMARYADAV
NA
RADHIKA
BELAVADI
SADANAND
ARATI
SHAH
SURESH
BASAWARAJ CHINTAMANI DHANG
CHINTAMANI N
DHANG
SHARAD
MUCHANDI
VASANT
RAO
RAYAPPA
RAMLING
GHARSHI
RAMLING
RAYAPPA
GHARSHI
DINESH
DESAI
HAIBATRAO AMRUTRAO DESAI
SUNIL
JAWAHAR
BHUTE
NA
VISHAL
S
SUTAR
SAMBHAJI Y
SUTAR
FAIYAZ
BADASHAH
JAMADAR
BADASHAH NANUSAB
JAMADAR
BALACHANDRAKRISHNARAY KAMAT
KRISHNARAY ANANDRAO KAMAT
SANJAY
DEVENDRA
PATIL
DEVENDRA BASAVANTAPPA
PATIL
MALAGOUDA NARASAGOUDAPATIL
NARASAGOUDA
RAMAGOUDA PATIL
UDAY
DAMODAR
MALALIKAR
DAMODAR MALALIKAR
ABDULMUNAFABDULHAMEEDSAUNDATTI
ABDULHAMEED
MAZRATSAB SAUNDATTI
VISHAL
LOHAR
BALU
VITHAL
LOHAR
DEVENDRA RAMAPPA
UPPAR
NA
SUNIL
S
JALALPURE
S
B
JALALPURE
SUNANDA
N
KARAVEERANAVAR
BASAVANEPA NESARGI
SAGAR
ASHOK
GANACHARIMATH
ASHOK
P
GANACHARI
RAJESH
ALAGOUDA
DODABANGI ALAGOUDA NINGAPPA
DODABANGI
VANITA
KAMAT
KRISHNARAY
MADHAV
NARAYANRAO DESAI
NARAYANRAO
SACHIDANAND BUILLDING
INDIA AMBAPETH
MAHARASHTRA
AMRAVATI
AMRAVATHI
444601 IN30177415246973
Amount for unclaimed and unpaid197.00
dividend
03-DEC-2018
C/O TIKAMDAS SARAF
INDIA
SARAFA BAZAR
MAHARASHTRA
AMRAVATI
AMRAVATHI
444601 IN30112716552655
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
DILKHUSHA COMPOUND
INDIACIRCUIT HOUSE
MAHARASHTRA
ROAD CAMP AMRAVATI,
AMRAVATHI
AMRAVATI
444602 IN30112715685748
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HAJI COMPOUND NEAR
INDIA
CIRCUIT HOUSE
MAHARASHTRA
CAMP AMRAVATI
AMRAVATHI
444602 IN30133019830931
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 4 A MAHESH
INDIANAGAR BADNERA
MAHARASHTRA
ROAD AMRAVATI MAMRAVATHI
S
444605 IN30133019165073
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
51 AMBIKA NAGAR WARD
INDIA NO 19 AMRAVATI
MAHARASHTRA
AMRAVATHI
444606 IN30177412006753
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
MAHATMA FULE COLONY,
INDIA PARLAHDPUR
MAHARASHTRA
CHANDUR BAZAR, AMRAVATI,
AMRAVATHI
CHANDUR BAZAR
444704 IN30226911084733
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
NEAR RANADE HOSPITAL
INDIACIVIL LINE YAVATMAL
MAHARASHTRA
YAVATMAL
YEOTMAL
445001 IN30311610759178
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
SARLA RAJ WADHVANI
INDIA
211 VAIDYA NAGAR
MAHARASHTRA
YAVATMAL
YEOTMAL
445001 IN30088814804650
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAJENDRA NAGAR YAVATMAL
INDIA
MAHARASHTRA
YEOTMAL
445001 IN30133018033775
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
35 B PUSAD CITY WARD-22
INDIA TAL-PUSAD
MAHARASHTRA
YAVATMAL
YEOTMAL
445204 IN30311610473966
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
RISHIKESH SAPTAGIRIINDIA
NAGAR KARLA MAHARASHTRA
ROAD PUSAD
YEOTMAL
445204 IN30021413885395
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
PUSAD YEOTMAL PUSAD
INDIAMAHARASHTRA
MAHARASHTRA
YEOTMAL
445204 IN30021415231300
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
K C JAIN MB 19 VATSALA
INDIA
VIHAR KHANDWA
MADHYA PRADESH
KHANDWA
450001 IN30177415408404
Amount for unclaimed and unpaid dividend
36.00 03-DEC-2018
PLOT NO A/229 SEC 6INDIA
NEW HARSUD AT
MADHYA
AND POST
PRADESH
NEW HARSUDKHANDWA
KHANDWA
450001 IN30177415580891
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
FDR G 50 SURAJ KUND
INDIA
NEAR SURAJ GROUND
MADHYAKHANDWA
PRADESH MADHYA
KHANDWA
PRADESH,INDIA
450001 IN30290247348460
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
TRANSPORT NAGAR EMAGIRD
INDIA
BURHANPUR
MADHYA
450331
PRADESH
BURHANPUR
KHANDWA
450331 IN30160410871767
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
WARD NO 7 HOUSE NO
INDIA
127 GURUDWARA
MADHYA
BADIPRADESH
SANGAT LODHIPURA
KHANDWA
BURHANPUR BURHANPUR MADHYA450331
PRADESH
IN30051319918786
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
H NO 43 VILL PHOPWAR
INDIA
KHURD DISTMADHYA
E NI KHANDWA
PRADESH
TEH BURHANPUR
KHANDWA
BURHANPUR MADHYA PRADESH,INDIA
450445 IN30290248004928
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
147 BHAWASAR MOHALLA
INDIA KHARGONE
MADHYA
NEAR GHATI
PRADESH
MARG KHARGAONE
KHARGAON
MADHYA PRADESH
451001 IN30051318452100
Amount for unclaimed and unpaid376.00
dividend
03-DEC-2018
322 SHRINAGAR EXTENTION
INDIA INDOREMADHYA PRADESH
INDORE
452001 IN30076510132302
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
FLATE 101 ARCHANAINDIA
APPARTMENT MADHYA
8 B RATLAM
PRADESH
KOTHI INDORE
INDORE
452001 IN30076510137823
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
63-64/C, SHEETAL NAGAR,
INDIA NEAR SAKET,
MADHYA
MANISHPURI,
PRADESH
INDORE (M.P.)
INDORE
452001 IN30198310562434
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
528 Khatiwala Tank Indore
INDIA
MADHYA PRADESH
INDORE
452001 IN30223611237788
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
6 KANTI MANSION MURAI
INDIA MOHALLAMADHYA
INDORE PRADESH
INDORE
452001 IN30023913244003
Amount for unclaimed and unpaid790.00
dividend
03-DEC-2018
76, JAGJIVANRAM NAGAR
INDIAPATNIPURA
MADHYA
INDOREPRADESH
INDORE
452001 IN30023913473357
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
20 GANESH NAGAR KHANDWA
INDIA
NAKAMADHYA
BILAWALIPRADESH
NAKA INDORE INDORE
452001 IN30177414366439
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
16 GOURAV NAGAR EXT
INDIA
AERODRUM MADHYA
ROAD INDORE
PRADESH
MP
INDORE
452001 IN30133019401727
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
5/2, YOGI APPARTMENT,
INDIA
KRISHNAPURA,
MADHYA
TILAKPATH,
PRADESH
NEAR PEERGALI,
INDORE
INDORE (M.P.)
452002 IN30198310383504
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
7, NILKANTH COLONY,
INDIA
INDORE (M.P.)
MADHYA PRADESH
INDORE
452002 IN30198310642240
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SINGHARA GALI RAMPURA
INDIA NEEMUCH
MADHYA PRADESH
INDORE
452002 IN30048414058298
Amount for unclaimed and unpaid121.00
dividend
03-DEC-2018
27 IMLI BAZAR RAJWADA
INDIAINDORE MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH
INDORE
452004 IN30051317985170
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
196, SHYAM NAGAR NX
INDIA
''A'', NR. JINESHWAR
MADHYASCHOOL,
PRADESH
MR 10 CHOURAHA,
INDORE INDORE (M.P.)
452010 IN30198310271720
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PL-64, SHANTHADURGA
INDIA
BUDA COL SHANTINAGAR
KARNATAKA TILAKWADI BELGAUM
BELGAUM
590006 IN30023912639763
Amount for unclaimed and unpaid dividend
19.00 03-DEC-2018
PLOT NO 467 IIND STAG
INDIA
RANI CHENNAMMA
KARNATAKA
NAGAR BELGAUM BELGAUM
590006 IN30023912960049
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
KEDAR APARTMENTSINDIA
SARAF GALLI BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA INDIABELGAUM
590006 IN30226912990699
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
PT NO 18 SY NO 103 GULMOHAR
INDIA
COLONY
KARNATAKA
PASAYDAN BLD BHAGYA
BELGAUM
NAGAR BELGAUM KARNATAKA
590006 IN30051314531146
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
266 1ST STAGE R C NAGAR
INDIA BELGAUMKARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
590006 IN30051314639356
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
37 RANI CHANNAMMANAGAR
INDIA
TILAKWADI
KARNATAKA
BELGAUM BELGAUMBELGAUM
590006 IN30112715111859
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 255 1ST STAGE
INDIA
MOKSHGANDH
KARNATAKA
RANICHANNAMMA NAGAR
BELGAUM
BELGAUM
590006 IN30177415141423
Amount for unclaimed and unpaid dividend
66.00 03-DEC-2018
KRUPA BUILDING CCBINDIA
NO 333 SAMBHAJI
KARNATAKA
ROAD NEAR HP OFFICEBELGAUM
TILAKWADI BELGAUM
590006 IN30113526490027
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
218 CHIDAMBAR NAGAR
INDIABELGAUM BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590006 IN30113526529685
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
1 ST CROSS GURU KRUPA
INDIAS V COLONYKARNATAKA
CONGRESS ROAD TILAKWADI
BELGAUM
BELGAUM
590006 IN30113526546093
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
245 RANI CHANNAMMANAGAR
INDIA
1ST STAGE
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590006 IN30113526648358
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
NO 66/A-I SOMAVARINDIA
PETH TILAKWADI
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590006 IN30192630748343
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
P NO 33, MATRU CHAYA,NR
INDIA GULMOHAR
KARNATAKA
CLY 9TH CROSS, BHAGYANAGAR,
BELGAUM BELGAUM, KARNATAKA
590007 IN30226911414872
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
OTPL UDYAMBAG BELGAUM
INDIA KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
590008 IN30021414380782
Amount for unclaimed and unpaid270.00
dividend
03-DEC-2018
C 62 NEAR ALLOY STEEL
INDIA
UDYAM BAG KARNATAKA
BELGAUM BELGAUM KARNATAKA
BELGAUM
590008 IN30021414755045
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
KALMESHWAR NAGAR
INDIA
3RD CROSS MAZGAON
KARNATAKA
UDYAMBAG BELGAUM
BELGAUM
KARNATAKA
590008 IN30051316750905
Amount for unclaimed and unpaid130.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 26 DEFENCEINDIA
COLONY LAXMIKARNATAKA
NAGAR GANESHPUR HINDALGA
BELGAUM
BELGAUM
590008 IN30192630696880
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE 424 VAIBHAVINDIA
NAGAR BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590010 IN30220110283600
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KASTURI PLOT NO 376
INDIA
III RD SECTOR SHIVABASAV
KARNATAKA NAGAR BELGAUM
BELGAUM
590010 IN30089610349138
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1056 BUDA SCHEME INDIA
NO 40 KUVEMPUKARNATAKA
NAGAR HINDALGA BELGAUM
BELGAUM
590010 IN30311610457375
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 21 WARD NO
INDIA
47 SHIVBASAVKARNATAKA
NAGAR BELGAUM
BELGAUM
590010 IN30177411101713
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
FANIBAND BULD 1STINDIA
CROSS MAJID ROAD
KARNATAKA
SUBHASH NAGAR BELGAUM
BELGAUM
590010 IN30177411545016
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 104 2ND CROSS
INDIA NEHARUNAGAR
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590010 IN30023912086417
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
NEW VAIBHAV NAGAR
INDIA
JHATPAT NAGAR
KARNATAKA
NEHRU NAGAR BELGAUM
BELGAUM
590010 IN30177412156355
Amount for unclaimed and unpaid dividend
61.00 03-DEC-2018
LECTURE COLLEGE OF
INDIA
PHARMACY BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590010 IN30021412212096
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
W/O NEELAPPA KARAVEERANAVAR
INDIA
LB
KARNATAKA
SHASTRI NAGAR KANGARALLI
BELGAUM
BELGAUM BELGAUM
590010 IN30023912355586
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
PL NO 48 SANGMESHWAR
INDIA NAGAR APMC
KARNATAKA
ROAD BELGAUM BELGAUM
BELGAUM
590010 IN30023913448983
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
229 Shivabasav Nagar,
INDIA
Sektar 2, Maththu,
KARNATAKA
3 Belgavi, Belgaum, Karnataka
BELGAUM
590010 IN30287120739552
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 46/38 VAIBHAV
INDIA NAGAR BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590010 IN30113526471602
Amount for unclaimed and unpaid162.00
dividend
03-DEC-2018
32/4 GURUPRASAD SHAHU
INDIA NAGAR BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590010 IN30113526766944
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
JAYAWANT ARJUN
DHANAGAR
ARJUN
LAXMAN
DHANAGAR
HOUSE NO 4 SHIVAJIINDIA
GALLI AT POST ASHTE
KARNATAKA
TQ DIST BELGAUM ASHTE
BELGAUM
590010 IN30113526790645
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
VIRUPAXIGOUDA
DODDANAGOUDA
PATIL
DODDANAGOUDA
TIMMANNAGOUDA
PATIL
319 SECTOR NO 2 NEAR
INDIA
VIDYADHAR RAJ
KARNATAKA
SABHA GRAH SHIVBASAV
BELGAUM
NAGAR BELGAUM
590010 IN30192630825870
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
P
CHANDRASEKHARAN
N
K
K NAIR
G4 SHIVPRASAD APTSINDIA
10TH CROSS BHAGYANAGAR
KARNATAKA P O HINDWADI
BELGAUM
BELGAUM
590011 IN30113526701989
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SHRIPAD
P
KULKARNI
KULKARNI
P
K
DUTTA NAGAR JANATA
INDIA
PLOT PEERANWADI
KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKA
BELGAUM
590014 IN30307710279309
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
SANTOSH
CHANDRAKANTPATIL
S
CHANDRAKANTPATIL
H.NO.572 OPP. GRAM
INDIA
PANCHAYAT OFFICE
KARNATAKA
PATIL GALLI PEERANWADI
BELGAUM
BELGAUM KARNATAKA
590014 IN30023913731330
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SUBHASH
ZANDENNAVAR
HANUMANT ZANDENNAVAR
PLOT NO 22, KULKARNI
INDIA
LAYOUT AUTO
KARNATAKA
NAGAR BELGAUM
BELGAUM
590016 IN30214810368405
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
ASHFAQAHMED
ABDULRAZAK TAHSILDAR
ABDUL
RAZAK
HASSANSAB TAHSILDAR
LIG 123 ASHOK NAGAR
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BELGAUM
590016 IN30023912284428
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
MUSHATAQ ABDULAZIZ
LANGOTI
ABDULAZIZ IMAMSAB
LANGOTI
P T QTERS BLOCK NOINDIA
8/5 MAHANTESH
KARNATAKA
NAGAR BELGAUM .
BELGAUM
590016 IN30023912291759
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
HEMA
S
PATIL
DUNDAPPA S
DEVANGAVI
PLOT NO 2597 SEC NO
INDIA
12 NEAR OLD POST
KARNATAKA
OFFICE M M EXTN BELGAUM
BELGAUM
KARNATAKA INDIA
590016 IN30226912587722
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
NISARAHMED M
TAMBOLI
MUHAMADGOUS
BABANSAB TAMBOLI
27A, NEAR PWD WELL
INDIA
NEW VEERBHADRA
KARNATAKA
NAGAR BELGAUM BELGAUM
BELGAUM
590016 IN30023913185356
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
SAVITA
S
KHADABADI
SHREESHAIL
D/O S K KHADABADI INDIA
PLOT NO 25, DANESWARI
KARNATAKA
KRUPA M M EXTNBELGAUM
BELGAUM
590016 IN30113526379436
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
ILIYAS
AHMED
MUJAWAR
BASHIRAHMEDMUJAWAR
HOUSE NO 5TH CROSS
INDIA
VEERBHADRA KARNATAKA
NAGAR BELGAUM
BELGAUM
590016 IN30192630559960
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
GOPALKRISHNAL
RATHOD
LOKAPPA
DEVAPPA
RATHOD
C/O S L PATIL H NO 12
INDIA
VEERABHADRAKARNATAKA
NAGAR 1ST CROSS NEAR VEERBHADRA
BELGAUM
TEMPLE BELGAUM KARNATAKA,INDIA
590016 IN30267937320995
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
RAJESH
SHANKAR
POWAR
SHANKAR
OM 625 SHREE NAGAR
INDIA
M M EXTENSION
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590016 IN30047642754006
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VIVEK
V
NAIKWADI
VILAS
BHIMAPPA
NAIKWADI
C/O SHANKAR B NAIKWADI
INDIA PLOT NO KARNATAKA
2010 SECTOR 9 MALMARUTI
BELGAUM
EXTENSION BELGAUM KARNATAKA 590016 IN30290244906006
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
DONDIRAM ANANT
DAFALE
NA
H NO 526 1 VIJAY NAGAR
INDIAHINDLGA BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590019 IN30113526824862
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
PREMA
RANGO
KULKARNI
RANGO
KALLO
KULKARNI
GANDIGWAD KHANAPUR
INDIABELGAUM,KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
590041 IN30189510858214
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
RAJSHEKHAR BASAYYA
HIREMATH
BASAYYA
HIREMATH
NO 23/A BASAWAN KUDALHI
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BELGUAM
591001 IN30192630816871
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ADIVEPPA
KEMPANNA
KARAGUPPI
KEMPANNA SHIVARUDRA KARAGUPPI
AT/POST AVARAGOL INDIA
135 TAL HUKKERI
KARNATAKA
BELGAUM
BELGUAM
591009 IN30177416284874
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SHANTHADEVIM
THELI
SHIDHARAMAPPA
MALAPPA
THELI
H NO 149 A SANADI INDIA
LANE TO 227 SULDHAL
KARNATAKA
GOKAK BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591101 IN30307710325596
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
APARNA
ANAND
BAGAL
ANAND
GANPATI
BAGAL
B-6 Century Enka Society
INDIA
Bhosari Pune,India
MAHARASHTRA
PUNE
411039 IN30223612189890
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
LELLA
RAMJIRAO
PANTULU
L
CHANDRARAO
A-2, F. NO. 602, WINDSOR
INDIAAVENUE, AZAD
MAHARASHTRA
NAGAR, WANWADI, PUNE
PUNE
411040 IN30109810746867
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAGHAVENDRAGOVIND
KULKARNI
GOVIND
GOPALRAO KULKARNI
Fl 10 Bldg D 1 Rajyog INDIA
Township Sn 26/4
MAHARASHTRA
31/2+3 Wadgaon Kh Pune
PUNE
411041 IN30223611766982
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
RAHUL
AGRAWAL
NA
FLAT NO B 407 AVENIR
INDIA
SOCIETY AMBEGAON
MAHARASHTRA
PUNE
PUNE
411041 IN30177416377889
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KAVITA
NAGESH
TARALE
NAGESH
MARUTI
TARALE
PLOT NO 99/8 2ND MAIN
INDIA9TH CROSS MAHARASHTRA
LAST BUS STOP SADASHIV PUNE
NAGAR BELGAUM 590 SINHGAD INS GADAVARI
411041GIRL
IN30177416597671
HOSTEL PUNE Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ANAND
JAGDISH
SHINDE
JAGDISH
VISHNU
SHINDE
B-81, KESHU HSG COMPLEX,
INDIA BEHIND MAHARASHTRA
PANCHATYAT OFF, DHANKAWADI,
PUNE PUNE
411043 IN30226911856365
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
MARDA
HEMANTKUMARSHRIKISAN
MARDA
SHRIKISAN
RATANLAL
A 5 108 SAIKUNJ SOCINDIA
PETH 20 KRISHNANAGAR
MAHARASHTRA
NIGDI PUNE PUNE
411044 IN30226910029819
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
UTTAM
DATTATRAYA PAWAR
DATTATRAYA
SEC NO 28 PLOT NO 442
INDIA
KUPER COLONY
MAHARASHTRA
ROAD IN FRONT OF BHAGINI
PUNE NIV BANK PC NTD NIGADI MAHARASHTRA
411044 PUNE
IN30115122230921
Amount for unclaimed and unpaid660.00
dividend
03-DEC-2018
PRAKASH
GOPALRAO
SAWARKAR
GOPALRAO SHANKARRAO SAWARKAR
B/9 SAI DATTA RESIDENCY
INDIA S NO 166 BANER
MAHARASHTRA
ROAD BANER GAONPUNE
PUNE
411045 IN30177410536046
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
BALASAHEB PANDURANG PASALKAR
PANDURANG HANUMANTRAO
PASALKAR
A 8 KAMAL DARSHANINDIA
S NO 18 + 5 NRMAHARASHTRA
KHANDOBA TMPL SUKHSAGAR
PUNEPUNE
411046 IN30177417172777
Amount for unclaimed and unpaid420.00
dividend
03-DEC-2018
SHRIKHANDE AYUSHI
ATUL
NA
PLOT 25 S NO 210/3 4INDIA
PRATHAM WAKAD
MAHARASHTRA
PUNE PUNE MAHARASHTRA
PUNE
411057 IN30371910688492
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SANJAY
KUMAR
GUPTA
GULAB
CHAND
GUPTA
INFOSYS BPO LTD BLDG
INDIA
4 PLOT 1 TAL MAHARASHTRA
MULSHI RAJIV GANDHI INFOTECH
PUNE PARK AT/PSOT HINJEWADI PUNE 411057
MAHARASHTRA
IN30290248844678
INDIA Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
RAVAL
DHIRENDRA
RASIKLAL
AT POST NIRA, TAL. PURANDHAR
INDIA
PUNE
MAHARASHTRA
DEHU ROAD CANTT
412102 IN30109810484009
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
OMPRAKASH RAMSWARA SHARMA
RAMSWARA SHARMA
682/163 TRIMURTI HOUSING
INDIA SOC NRMAHARASHTRA
SHIVSENA OFFICE TALVADE
DEHU
RD TRIVENI
ROAD CANTT
NGR PUNE
412114 IN30177413089048
Amount for unclaimed and unpaid dividend
31.00 03-DEC-2018
KANCHAN
DINESHSING GAUR
DIGAMBAR SHANTARAM KOLHE
NEAR RENUKA MANGAL
INDIA
KARYALAY RUPEE
MAHARASHTRA
HOU SOC RUPEE NAGAR
DEHU
NIGDI
ROAD
PUNE
CANTT
412114 IN30023913449898
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RATHI
POPAT
RAMCHANDRA NA
NEAR KANYA PRASHALA
INDIA
ATPOST- LONI
MAHARASHTRA
KALBHOR TAL HAVALI DIST-PUNE
DEHU ROAD
MAHARASTRA
CANTT
412201 IN30028010147455
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ALAKNANDA RAJENDRA
BHATTAD
RAJENDRA JAGDISH
BHATTAD
GANPATIL CHOWK LINI
INDIA
KALBHOR TAL.HAVELI
MAHARASHTRA
DIST.PUNE
DEHU ROAD CANTT
412201 IN30028010213858
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VANDANA
SUNIL
BHATTAD
SUNIL
JAGDISH
BHATTAD
GANPATI CHOWK, TAL-HAVELI
INDIA
DIST-PUNE
MAHARASHTRA
DEHU ROAD CANTT
412201 IN30028010213987
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SANTOSH
JAGDISH
BHATTAD
JAGDISH
MEGHRAJ
BHATTAD
GANPATI CHOWK LONI
INDIA
KALBHOR TAL-MAHARASHTRA
HAVELI PUNE
DEHU ROAD CANTT
412201 IN30028010214002
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHINDE
KUSUM
KISAN
KISAN
DAMODAR
SHINDE
SADGURU NIVAS, H NO
INDIA
669 , NEAR PASHANKAR
MAHARASHTRA
GAS, TAL H LONI
DEHU
KALBHOR
ROADPUNE
CANTT
412201 IN30023911368059
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NILESH
DEORAO
PATKE
DEORAM
MOTARAM PATKE
BHUPESH NAGAR BORGAON
INDIA NAGPUR
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
DEHU ROAD CANTT
412201 IN30051317373325
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
DOKE
LAXMAN
ASHRU
NA
AT LATEALI SHIRUR PUNE,
INDIA MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
DEHU ROAD CANTT
412210 IN30189510942397
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
DESHMUKH RUPALI
SUBHASH
NA
1239,A/2 Gujarmala Shirur,
INDIA Tal Shirur,
MAHARASHTRA
Dist Pune, Pune, Maharashtra
DEHU ROAD CANTT
412210 IN30287120731130
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
SAPKAL
NEELAM
VIKRAM
SAPKAL
VIKRAM
YASHWANT
778 PHULENAGAR WAI
INDIA
TAL WAI DISTMAHARASHTRA
SATARA WAI MAHARASHTRA
DEHU ROAD CANTT
412803 IN30051311945664
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
ARUN
SHANTARAM SAWANT
NA
A/P LOHARE NOPDI WAI
INDIA
MAHARASHTRA
DEHU ROAD CANTT
412803 IN30177413641047
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
ABRAR
AHMED
A GAFOOR KHAIRDI
NA
371, BEGUM PETH, SOLAPUR
INDIA
(MAH.)MAHARASHTRA
SOLAPUR
413001 IN30198310135950
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAY
SUBHASH
JABA
SUBHASH
GANGADAR JABA
243,WEST MANGALWAR
INDIA
PETH MARWADI
MAHARASHTRA
GALLI SOALPUR
SOLAPUR
413002 IN30023911808572
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
ANIRUDHA D
NIRGUDE
DNYANESHWAR
NARHARI
NIRGUDE
101 SHUKRAWAR PETH
INDIA
SOLAPUR
MAHARASHTRA
SOLAPUR
413002 IN30023912229528
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
DHONDIRAM NARAYAN
PATIL
NARAYAN
MARUTI
PATIL
PLOT NO 73 OLD SANTOSH
INDIA NAGAR SOLAPUR
MAHARASHTRA
SOLAPUR
413002 IN30048413244562
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
OMKAAR
MOHAN
MODAK
MOHAN
WAMAN
MODAK
YESESHWARI FLOT NO
INDIA
36 BHIM NAGAR
MAHARASHTRA
JULE SOLAPUR SOLAPURSOLAPUR
MAHARASHTRA
413004 IN30051319057915
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
AMBRESH
DASHRATH
KYAMA
DASHRATH NARAYAN
KYAMA
2 CHAITANYA NAGARINDIA
AKASHWANI ROAD
MAHARASHTRA
SOLAPUR
SOLAPUR
413006 IN30177410811506
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SUNIL
V
SHANKU
NA
182,GROUP A VIDI GHARKUL
INDIA HYDERABAD
MAHARASHTRA
ROAD SOLAPUR
SOLAPUR
413006 IN30023911807627
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
KASHID
RANJEET
J
NA
Mardi Tal North Solapur
INDIA
Solapur
MAHARASHTRA
SOLAPUR
413006 IN30287120196691
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KUMBHAR
GANGADHAR NAMDEV
KUMBHAR NAMDEV
SHANKAR
AP PATIL WADA AKLUJ
INDIA
TAL MALSHIRAS
MAHARASHTRA
SOLAPUR
SOLAPUR
413101 IN30290244218482
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
RAMESH
KISAN
GANDHARE
NA
A/P DORLEWADI TALINDIA
BARAMATI PUNE
MAHARASHTRA
SOLAPUR
413102 IN30177415075248
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VINAY
RAMRAO
WABLE
RAMRAO
SHAJIRAO
WABLE
DI SIDDHIVINAK SAYALI
INDIA
NAGAR OPP HOTEL
MAHARASHTRA
ABHISHEK BHIGWANSOLAPUR
ROAD BARAMATI PUNE
413102 IN30177416110703
Amount for unclaimed and unpaid127.00
dividend
03-DEC-2018
KADAM
RAMESH
NAMADEV
NAMADEV KADAM
A/P BIJAWADI TAL MALSHIRAS
INDIA
DIST SOLAPUR
MAHARASHTRA
BIJAWADI AKLUJ TAL
SOLAPUR
SOLAPUR MAHARASHTRA,INDIA
413108 IN30267936926513
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
DNYANESH HARIBHAU
DANDAWATE HARIBHAU PURUSHOTTAM
DANDAWATE
AT POST MALEGAONINDIA
BK TAL BARAMATI
MAHARASHTRA
PUNE
SOLAPUR
413115 IN30177415433470
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
TANAJI
DHYANDEO
RAKHUNDE
NA
A/P LONI DEOKAR TAL
INDIA
INDAPUR DISTMAHARASHTRA
PUNE INDAPUR MAHARASHTRA
SOLAPUR
INDIA
413132 IN30226912618239
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
LALIT
MOHAN
BALUNI
GOVIND
RAM
BALUNI
C/O ORIENTAL STR ENG
INDIA
PVT LTD VILL MAHARASHTRA
G DALAJ 2 PLOT NO 530 POST
SOLAPUR
DALAJ 1 TAL INDAPUR,PUNE MAHARASHTRA,INDIA
413132 IN30290249604577
Amount for unclaimed and unpaid363.00
dividend
03-DEC-2018
SATYAWAN ABHIMAN
KADAM
NA
NAGNATH GALLI MOHOL
INDIAMAHARASHTRA
MAHARASHTRA
SOLAPUR
413213 IN30051318048866
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
HEMANT
KRISHNAJI
UNDE
KRISHNAJI DINKAR
UNDE
PLOT NO 53 PARADESHINAGAR
INDIA
PANDHARPUR
MAHARASHTRA
PANDHARPUR
413304 IN30028010669514
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SHINDE
UMESH
AMBADAS
AMBADAS TATYA
SHINDE
GANESH NAGAR, PANDHARPUR
INDIA
MAHARASHTRA
PANDHARPUR
413304 IN30226911616614
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MAHESH
BALASAHEB
SHINDE
BALASAHEB PANDURANG SHINDE
SURVEY NO 65 LAXMIINDIA
NAGAR ZOPADPATTI
MAHARASHTRA
SAINTH PETH PANDHARPUR
PANDHARPUR
MAHARASHTRA INDIA
413304 IN30226912593317
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
SAGAR
KHANDERAO NAKADE
K
K
NAKADE
2658 UMDE GALLI NRINDIA
VITTHAL MANDIR
MAHARASHTRA
PANDHARPUR MAHARASHTRA
PANDHARPUR
413304 IN30051317683933
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
ABHYANKAR SHIRISH
S
NA
PLOT NO 27 SHRI HARI
INDIA
KRUPA VITTHAL
MAHARASHTRA
NAGAR PANDHARPUR SOLAPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR MAHARASHTRA 413304 IN30051317768826
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
VINAY
SHANKARLAL MARDA
SHANKARLAL MARDA
MARWADI GALLI DISTINDIA
SOLAPUR NEARMAHARASHTRA
CHOKHAMELA CHK MANGALWEDHA
PANDHARPUR
MAHARASHTRA
413305 IN30051317812325
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHARAD
SURESH
KADAM
NA
2461 NEAR KADLAS NAKA
INDIAAT POST SANGOLA
MAHARASHTRA
DIST SOLAPUR SANGOLA
PANDHARPUR
MAHARASHTRA INDIA
413307 IN30226912509396
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
VIKAS
RAVAN
GAIKWAD
RAVAN
SHAMRAO
GAIKWAD
A/P LONVIRE TAL SANGOLA
INDIA DIST SOLAPUR
MAHARASHTRA
SOLAPUR MAHARASHTRA,INDIA
PANDHARPUR
413309 IN30290248815350
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
GANESH
G
WAGHMARE NA
1550 SUBHASH NAGAR
INDIA
BARSHI MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
PANDHARPUR
413401 IN30051316371602
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H
VIJAYA
KUMAR
NA
S O CHANDRAMOULIINDIA
2ND CROSS 8THKARNATAKA
WARD ACHUTHA NIWASABELLARY
GOPICHANNAPPA STREET KAMBLI BAZAR583101
BRUCEPET
IN30021415453087
BELLARY BELLARY
Amount
KARNATAKA
for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
M
NOOR
BASHA
MOHAMMED IQBAL
PLOT NO 231 EX SERVICE
INDIA
MEN COLONY
KARNATAKA
NEAR BELGAL CROSS COWL
BELLARY
BAZAAR BELLARY KARNATAKA
583101 IN30051319490602
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAMVIR
SINGH
LAKHMI
SINGH
EMP NO 30072 STEELINDIA
HOUSE VIDYANAGAR
KARNATAKA
TORANAGALLU BELLARY
BELLARY
DIST TORANAGALLU KARNATAKA INDIA
583101 IN30290247929627
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
ANANDA
NA
B D C C BANK LTD MAIN
INDIA
BR BELLARY BANGALORE
KARNATAKA ROAD BELLARYBELLARY
KARNATAKA
583102 IN30307710409021
Amount for unclaimed and unpaid dividend
21.00 03-DEC-2018
NARASINGA RAO
MJ
M
YALLOJI
RAO
170, EX SERVICEMENINDIA
COLONY COWL KARNATAKA
BAZAAR BELLARY BELLARY BELLARY
583102 IN30023911863819
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ANIL
REDDY
T
MOHAN
TAPAL
DOOR NO 18 A/75 LAKSHMI
INDIA NILYAM KARNATAKA
NEHRU COLONY 2ND CROSS
BELLARY
BELLARY KARNATAKA,INDIA
583103 IN30290247940596
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
M
SWAROOPA
KRISHNAPPA CHINNACHANDRAPP
W/O M KALYANA CHAKRAVARTHI,
INDIA
PLOT
KARNATAKA
NO 5, NEW LAYOUT, RAGHAA
BELLARY
KALYANA COLONY, VIDYA NA,GAR,583104
BELLARY
IN30226911635353
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
S
B
MALLIKARJUNA SREESAILAPPA
D NO 188 DEVINAGAR
INDIA
IIND CROSS BELLARY
KARNATAKA
KARNATAKA INDIA BELLARY
583104 IN30226913331095
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
VASIREDDY APPARAO
VENKATESHWAR
RAO
F NO 4A NEW TRUNKINDIA
RD HOSPET RD VENKATRATNAM
KARNATAKA
COMPOUND
BELLARY
NR POLA PARADISE,BELLARY KARNATAKA,INDIA
583104 IN30290246216452
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
ANNAPURNA S
ITAGI
NA
SHANTHAMURTYI NOINDIA
1 ITTAGI PO NOKARNATAKA
2 MUDDAPURA TQ HOSPET
BELLARY
BELLARY
583113 IN30177416916919
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
VENKATESH M
MAREPPA
H NO 559 N B DONIMALAI
INDIA SONDUR, KARNATAKA
BELLARY
583118 IN30189511106102
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
K
SRINATHA
S
KOLACHALAM
GOVT SERVANT T NOINDIA
1066 M S NMDCKARNATAKA
LTD DONIMALAI KARNATAKA,INDIA
BELLARY
583118 IN30290248099754
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
MANJUNATH K
KETHINIDI
MOHAN
RAO
9 DORAYYA HOUSE TO
INDIA
SATYANARAYANA
KARNATAKA
HOUSE LAXMINAGARABELLARY
CAMP MUDDATANURU SIRUGUPPA BELLARY
583120
KARNATAKA
IN30051319665501
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
PRASHANT
K
SUBANJI
KASHAPPA GANGAPPA SUBANJI
Q NO K 20 J V J V S L TOWNSHIP
INDIA
VIDYANAGAR
KARNATAKA
POST SANDUR TALUK
BELLARY
BELLARY
583123 IN30021411367559
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
APPALA
VIJAYA
RAMA RAJU S S
B
V P RAJU
J 35, V V NAGAR, TORANAGALLU,
INDIA
BELLARY,
KARNATAKA
KARNATAKA
BELLARY
583123 IN30226911473519
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
MOHAMMED PHARUKA
ABDUL
JAMIL
188 HCL CMPD HIMBAGDIND
INDIA MASIDVARGE
KARNATAKA
TORANGALLU RAI NIBELLARY
SANDUR TQ NR JAMI MASID BELLARY KARNATAKA
583123 IN30021415752231
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SWAMY
SANGMESHWAR
NIRANJAN SWAMY
C 02/15 SHANKAR GUDDA
INDIA COLONY JSW
KARNATAKA
STEEL LTD BELLARE KARNATAKA,INDIA
BELLARY
583123 IN30267937044817
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
SUNDARAM M
MANI
JSW ENERGY LTD POST
INDIA
BOX NO 9 POST
KARNATAKA
TORANAG NEAR SANDURBELLARY
BY PASS ROAD BELLARY KARNATAKA,INDIA
583123 IN30267937484309
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
TRIBHUVAN YASHAWANT RAUT
YASHAWANT BABURAO
RAUT
D 4/16 V V NAGAR TORANAGLLU
INDIA
BELLARY
KARNATAKA
DIST TORANAGLLU KARNATAKA
BELLARY INDIA
583123 IN30290247859057
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
BHEEMCHANDRATHOD
LOKARAM
D6 / 9 VV NGR JSW STEEL
INDIALTD TORANAGALLU
KARNATAKA
KARNATAKA,INDIABELLARY
583123 IN30290247891027
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
G
M
KEDARNATH KANDASWAMY
GNANASUNDARAM
MEGHANATH
HOUSE NO F 3/16 VIJAYAVITTAL
INDIA
NAGAR
KARNATAKA
TORANGALLU BELLARY BELLARY
KARNATAKA INDIA
583123 IN30290247905479
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KISHORE
THITE
AJIT
VAMANARAO THITE
K 3/9 VV NAGAR JSWINDIA
STEEL LTD TORANAGALLU
KARNATAKA
BELLARY KARNATAKA,INDIA
BELLARY
583123 IN30290247915423
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
GOPAL
DIGAMBARRAOGUNJKAR
DIGAMBARRAO
GOVINDRAO GUNJKAR
M2 23 V V NAGAR JVSL
INDIA
OLD GATE TORANGALLU
KARNATAKABELLARY DIST BELLARY
BELLARYKARNATAKA,INDIA
583123 IN30290247981203
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
H
VIJAY
HANUMANTAPPA
HANUMANTAPPA
K 2 / 23 V V NAGAR JSW
INDIA
STEEL LTD TORANAGALLU
KARNATAKA KARNATAKA,INDIA
BELLARY
583123 IN30290247998053
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
VINAYA
M
S
SADASHIVAPPA
MADHOL
H 2 / 7 V V NAGAR JSW
INDIA
STEEL LTD TORANAGALLU
KARNATAKA BELLARY KARNATAKA,INDIA
BELLARY
583123 IN30290248026790
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
SANKARAN MUTHU
KUMAR
ASWATHANARAYANAN
SANKARAN
H NO D 01/6 VIDYA NAGAR
INDIA BOF CCP JSW
KARNATAKA
STEEL TORANGANGALLU
BELLARY
KARNATAKA,INDIA
583123 IN30290248455146
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
VIDYASAGAR TELI
BASAPPA
C 1/8 V V NAGAR JSWINDIA
STEEL LTD TORANGALLU
KARNATAKA
KARNATAKA INDIA
BELLARY
583123 IN30290249632484
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
BASAVARAJASHASTRY
PBM
KEDARANATHSHASTRI
OPP.VYSYA BANK KALAGUDI
INDIA STREET KARNATAKA
KAMPLI(P) HOSPET(T),BELLARY(D)
HARAPANAHALLI
583132 IN30023911431269
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
G
BASAVARAJ
NA
VILLEGE AMMANAKERE
INDIA
TMPLCSVEMIKARNATAKA
COMPUTERS TORANGAL KUDLIGI
HARAPANAHALLI
KARNATAKA INDIA
583135 IN30226912154142
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
M
VENKATARAMANA
M
PATTABHIRAMAYYA
NO 34 3RD MAIN ROAD
INDIA
SRINIVASANAGAR
KARNATAKA
BANASHANKARI 3RDBANGALORE
STAGE BANGALORE
560085 IN30214810779696
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SONNI
VASUDEVA
SONNI
KESHAVACHAR
C/O LIC OF INDIA, DAM
INDIA
ROAD, HOSPET,
KARNATAKA
KARNATAKA
HOSPET
583201 IN30226911948680
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
RAJESH
BELLARY
BELLARY
VENKTESHULU
C/O BHEEMA LINGAMMA
INDIANEAR INDIRA
KARNATAKA
SCHOOL CHAPPARADAHALLI
HOSPET
HOSPET HOSPET KARNATAKA INDIA 583201 IN30226912500838
Amount for unclaimed and unpaid dividend
84.00 03-DEC-2018
P
ADINARAYANA
ANJANEYULU PAGADALA
SE ELC HPT RLY QTRSINDIA
NO 10A ASG COLONY
KARNATAKA
HOSPET
HOSPET
583201 IN30039416641055
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAGHU
P
V
NA
M S P L LTD N C COLONY
INDIA
HOSPET KARNATAKA
HOSPET
583201 IN30039417481073
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
ARUN
KUMAR
METI
VITTOBANNA METI
7TH WARD H NO 440INDIA
PO AS GUDI POST
KARNATAKA
OFFICE NR SOCIETY HOSPET
HOSPET
KARNATAKA,INDIA
583201 IN30290247961968
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
MARUTI
R
NALAWADE
RAMACHANDRA
NALAWADE
NO 2082/1 NEAR RAGHAVENDRA
INDIA
TEMPLE
KARNATAKA
MUDDEBIHAL BIJAPUR,
HOSPET
KARNATAKA
583212 IN30189510566607
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
NAGARAJAGUJANUR
BASAPPA
NAGARAJA GS/O BASAPPA
INDIA G CHILOGODU
KARNATAKA
P HAGARI BOMMANAHALLI
HOSPETT BELLARY D BELLARY KARNATAKA583224
INDIA IN30290247875166
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
DODDABASAPPA
HALASAMUDRA
NA
206 GANGAVATHI VIRUPAPUR
INDIA
GANGAVATHI
KARNATAKA
KARNATAKA INDIAHOSPET
583227 IN30226913275001
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BASANAGOUDA
PATIL
V
P
PATIL
2 3 289 GANGAVATHIINDIA
DRAMA THETARA
KARNATAKA
AND SANTHE BAZAR LEFT
HOSPET
KOPPAL
583227 IN30177416260123
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
BELLARY
FKRUDDIN
IBRAHIM SAB NA
FLOWER MERCHANTINDIA
NEAR CBS MALYANANTAP
KARNATAKAGANGAVATHI HOSPET
583227 IN30177416613389
Amount for unclaimed and unpaid dividend
33.00 03-DEC-2018
RUDRAMMA
TIPPESWAMY
K JADEPPA JADAR STREET
INDIAK BASAVARAJ
KARNATAKA
BLDG HOSALLI RD GANGAVATHI
HOSPET
583227 IN30177416914492
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SRINIVAS
MURTHY
KATTI
GOPALACHARKATTI
8/4/326/B SRI HARIDAS
INDIAKRUPA AMEENPUR
KARNATAKA
POST/DIST/ KOPPAL
KOPPAL
583231 IN30023912501555
Amount for unclaimed and unpaid275.00
dividend
03-DEC-2018
SHYAM
NA
S/O NARAYAN PACHANGE
INDIA NO 8/6/580/5,KOPPAL
KARNATAKA WARD NO /8 BLOCK
KOPPAL/D ,GANDHINAGAR KOPPAL
583231 IN30023912738629
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MAMATHA
LAKSHMINARAYANA
H.NO.38/3 D/O H LAKSHMINARAYANA
INDIA
KARNATAKA
B T PATIL NAGAR NEAR KUSHTAGI
KOPPAL GATE DIST KOPPAL
583231 IN30023913279642
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
A
K
MUDHOL
KHANASAB MUDHOL
ADVOCATE 08/10/198
INDIA
AMEENPUR GADAG
KARNATAKA
ROAD KOPPAL KOPPAL
KOPPAL
583231 IN30023913440374
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VINAY
IRAYYA
GOUDAR
IRAYYA
SIDDARAMAYYA
GOUDAR
VINAY IRAYYA GOUDAR
INDIA
SHIR ASAPPAYANAMATH
KARNATAKA KATHARKI ROAD
KOPPAL
KOPPAL
583231 IN30021414199536
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
B
SHANKARA
MURTHY
NA
IIND FLOOR DR B R AMBEDKAR
INDIA
DEVPTKARNATAKA
COR OFFICE BUILDING KOPPAL
KOPPAL
583231 IN30039416795409
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MAZHAR
KHAN
MOHAMMED GHOUSE
KHAN
MAZHAR MANZIL MNINDIA
RD HANUMANKARNATAKA
TEMPLE MUNIRABAD DAMKOPPAL
KOPPAL KARNATAKA,INDIA
583233 IN30290248824779
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
C
R
KRISHNA
NA
7 ,WARD 2 CHORANURU
INDIA
TALUQ SANDUR
KARNATAKA
DIST BELLARY
KOPPAL
583275 IN30023912002387
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
NEELAPPA
N
INGALAGI
NA
H S M OPERATIONS JINDIA
V S L TORANGALLU
KARNATAKA
KOPPAL
583275 IN30192630590723
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B
M
RADHALAKSHMID
N
SRINIVASA MURTHY
NO 7TH WARD SRINAGAR
INDIAKHAS BAG KARNATAKA
DODDABALLAPURA DODDABALLAPUR
KUDUR
KARNATAKA INDIA
561203 IN30051313123435
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
B
LOKESH
B
M
BASAVARAJAPPA NO. 203-1 DEVARAHALLI-2
INDIA KIRUGAVALU
KARNATAKA
MANDYA
THUMBASOGE
571422 IN30226911966334
Amount for unclaimed and unpaid dividend
27.00 03-DEC-2018
NAGENDRA K
S
SHIVARAMAIAH
K
V
KIKKERE MEDICALS MAIN
INDIAROAD KIKKERE
KARNATAKA
MANDYA DIST
THUMBASOGE
571423 IN30169610756669
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
YOGANANDA K
N
NA
198 KERAGODU 2 MANE
INDIA
NAM 187 RIND
KARNATAKA
504 KERAGODU MANDYA
THUMBASOGE
KARNATAKA INDIA
571446 IN30226913487432
Amount for unclaimed and unpaid168.00
dividend
03-DEC-2018
PANDURANGA
MAHADEVARAO
NO 87, ARALEPETE RAMANAGAR
INDIA
RAMANAGARAM
KARNATAKA
THUMBASOGE
571511 IN30311610601926
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
RATHNAMALAH
C
T
N
RAJENDRA PRASAD4TH CROSS GANDHINAGAR
INDIA OPP UNION
KARNATAKA
BANK OF INDIA TUMKUR
TUMKUR
KARNATAKA
572101 IN30307710224962
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NATESH
R
RAMASANJEEVI
J
V
SWARNA MAHAL K RINDIA
EXTN OPP HIGHKARNATAKA
SCHOOL FIELD B H ROAD TUMKUR
TUMKURKARNATAKA
572101
ABHILASH
S
J
JAGANNATHASETTY
RAJESHWARI RICE MILL
INDIA
NH4 RANGAPURA
KARNATAKA
SIRA ROAD TUMKUR TUMKUR
KARNATAKA
572101
VINAY
D
N
NARAYANA MURTHY
DL
SRI MAHADESWARA INDIA
MAHAL 3 MAIN KARNATAKA
B H ROAD VIDYANAGAR TUMKUR
TUMKUR
KARNATAKA
572101
B
R
THEERTHAKUMAR
C
S
RAMACHANDRAIAH
MAHAVEER BHAVANINDIA
PADMA SHREE NILAYA
KARNATAKA
MUNICIPAL LYT SIDDAGANGA
TUMKUR EXTENSION TUMKUR KARNATAKA
572102
M
SAROJA
M
BASAVARAJU
W/O BASAVARAJU NO
INDIA
3 PARK ROADKARNATAKA
C/O M BYRAPPA SOMESWARA
TUMKUR
PURAM TUMKUR
572102
G
S
SAROJAMMA NA
SURABHI 1ST FLOOR INDIA
SAINT MARYS CONVENT
KARNATAKA
ROAD GANDHINAGAR
TUMKUR
TUMKUR
572102
SHAMA
RAO
NARASIMHA MURTHY
SRI RAKSHA 2ND HOUSE
INDIA
T P KAILASAM
KARNATAKA
ROAD SAPTHAGIRI EXTENSION
TUMKUR
TUMKUR
572102
K
N
LOKESH
NANJUNDAPPA
62/1, K A R P QUATRES,
INDIA
TUMKUR, KARNATAKA
KARNATAKA
TUMKUR
572102
RANGE
GOWDA
GK
GANGAPPA
S/O. GANGAPPA 4THINDIA
CROSS NO. 165/1
KARNATAKA
M.G.COMPOUND SIT EXTTUMKUR
KRISHNA NAGAR TUMKUR
572102
MD
ALTHAF
HUSSAIN
NA
SOUNDARYA 36TH CROSS
INDIAOPPOSITE STATE
KARNATAKA
BANK OF INDIA SIT MAIN
TUMKUR
ROAD TUMKUR
572102
RAMESH
PISSAY
L
L
R
R R PISSAY
SKANDA SAI 6TH MAIN
INDIA
3RD CROSS JAYANAGAR
KARNATAKA
WEST TUMKUR TUMKUR
572102
PRAKASH
J
BINNAL
NA
CHANDRADAYA NILAYA
INDIA
K E B COLONYKARNATAKA
1ST CRS BATWADI,TUMKUR
TUMKUR
KARNATAKA,INDIA
572102
SHIKHARANNAS
G
NA
SANGEETHA 8TH MAIN
INDIA
ASHOKA NAGAR
KARNATAKA
TUMKUR KARNATAKA TUMKUR
572103
T
RANGAIAH
THIMMAIAH
'SRI RANGA'' 8TH MAIN
INDIA
ASHOKA NAGAR
KARNATAKA
TUMKUR
TUMKUR
572103
KISHORE
REDDY
K
KONDA
REDDY
BASAVA KRUPA 1ST FLOOR,
INDIA NEAR CHETHANA
KARNATAKA
SCHOOL, SHIVAGANGA
TUMKUR
NAGAR TUMKUR, KARNATAKA
572103
TUMKUR
RAMACHANDRASETTY
VENKATESH
KUNIGAL
SEETHAIAHSETTY
RAMACHANDRASETTY
Om Nilaya Guru Lyt Near
INDIA
Puttanjaneya
KARNATAKA
Temple Kuvempunagar Tumkur
TUMKUR
572103
MADHUSUDANH
V
VENKATAPATHAIAH
H
T.T.V.T HOSAPETE HULIYURDURGA
INDIA
KUNIGAL
KARNATAKA
TUMKUR
TUMKUR
572123
BHAGYALAKSHMI
P
A
UDAYAKUMAR
320 KUNIGAL NEW LAYOUT
INDIA KUNIGALKARNATAKA
TALUK TUMKUR DISTRICT TUMKUR
KARNATAKA
572130
NATARAJU
T
THIPPERUDRAYYA
THARUR KALLAMBELLA
INDIA
HOBLI SIRA TALUK
KARNATAKA
TUMKUR KARNATAKA
TUMKUR
572137
S
K
BALAJI
KRISHNAMURTHY
NO 200 MAIGALA PETE
INDIA
SIRA TQ TUMKUR
KARNATAKA
TUMKUR
572137
SANJAY
KUMAR
J
JAVERILAL
D NO 459 MST ROADINDIA
C/O BALAJI KUNJ
KARNATAKA
SANTHEPET CROSS ROAD
TIPTUR
TIPTUR
572201
DEVARAJ
T
K
KODANDARAM
DESILVA NILAYA 8TH INDIA
MAIN ROAD K RKARNATAKA
EXTENSION TIPTUR
TIPTUR
572202
LAKSHMI
M
N
NAGARAJ
M
S
GANDHI PET HULIYARINDIA
C N HALLI TUMKUR
KARNATAKA
KARNATAKA
TIPTUR
572218
GURAGAHALLIRAME
GOWDA ANILKUMAR
NA
H. NO.52, MALASAVARA
INDIA
BELUR HASSAN
KARNATAKA
(DIST)
ARSIKERE
573101
HERAMBHAKUMAR
Y
C
NA
1574/1, HAUSINGA BORDA
INDIA KALONI CHANNARAYAPATTANA-14
KARNATAKA
HASSAN
ARSIKERE
573116
N
N
MANOHARA NAGAMANGALAPPA
348, NUGGEHALLI NUGGEHALLI
INDIA
BLAKKARNATAKA
3 CHANNARAYAPATNA HASSAN
ARSIKERE
DIST
573131
NAGESHSS
SRAVANABELAGOLA
PARASWANATHAIAH
SURENDRA
JAIN MUTT ROAD SRAVANABELAGOLA
INDIA
KARNATAKA
CHANNARAYAPATNA TQARSIKERE
HASSAN DIST KARNATAKA
573135
UDAY
VEERABHADRAPPA
SIDNAL
NA
S/O V A SIDNAL MANAGER
INDIA CANARA BANK
KARNATAKA
YESLUR SAKLESHPURARSIKERE
TQ HASSAN KARNATAKA INDIA
573137
C
CHANDRE
GOWDA
NA
H NO 1669 NORTHERN
INDIA
EXTENSION HASSAN
KARNATAKA
HASSAN
573201
CHOLENAHALLYKRISHNAPPA PADMANABHA CHOLENAHALLY
MADAPPA
GOWDA KRISHNAPPA
CHARTED ACCOUNT BESIDE
INDIA SYNDICATE
KARNATAKA
BANK OPP KSRTC BUS STAND,
HASSAN
VIDYABHAVAN BUI HASSAN
573201
PUPPE
GOWDA
NA
ADAGUR POST BELURINDIA
TQ HASSAN KARNATAKA
HASSAN
573201
RADHIKA
RAMESH
S
M
RAMESHA
NO E 2 BSNL QUARTERS
INDIABESIDE BSNL
KARNATAKA
BHAVAN HASSAN
HASSAN
573201
NAGARAJA
SETTY
S
VENKATA
SUBBA
SETTY S
A075 HOSANNE ROAD
INDIA
HASSAN
KARNATAKA
HASSAN
573201
RAMACHANDRA
PUTTURAYA K N
L
N
PUTTARAYA
159, CHITTANAHALLYINDIA
STREET FORT HOLENARASIPURA
KARNATAKA
HASSAN DIST
HASSAN
573211
G
A
LAKSHMIKANTHA
NA
SHAMBAVI NILAYA NEAR
INDIAGOVT. HOSPITAL
KARNATAKA
ALUR
HASSAN
573213
H
KUMARASWAMISHENOY
SRINIVAS
A
SHEONY
H. No. 3 - 22 Hejamadi
INDIA
UDUPI
KARNATAKA
KARKALA DAKSHINA KAN
574103
JAYASHREEJ
JINACHANDRAN
114/5, ANEKERE POSTINDIA
KARKALA UDUPI
KARNATAKA
DISTRICT KARNATAKA KARKALA DAKSHINA KAN
574104
VIGNESH
BHAGWATH
VARADRAJ BHAGWATH
SHANTHADURGA AMBA
INDIA
NIVAS KALLOTTE
KARNATAKA
PERVAJE KARKALA KARKALA DAKSHINA KAN
574104
JENESH
PRASAD
N
RATHNAVARMA
SHETTY
PORLU DIGITALS VENKATARAMANA
INDIA
COMPLEX
KARNATAKA
KARKALA KARKALA
KARKALA DAKSHINA KAN
574104
PRAKASH
PAI
NA
THOTADA MAJALU KADUHOLE
INDIA
MUNIYAL
KARNATAKA
KARKALA
KARKALA DAKSHINA KAN
574108
SURALPADY ABDUL
RAHIMAN
NA
5 31 THARIKAMBLA HOUSE
INDIA BAJPE MANGALORE
KARNATAKA
KARNATAKA KARKALA DAKSHINA KAN
574142
ABHISHEK
B
Y
BYARALLY
NAGAPPAGOWDA
YOGISH
INFOSYS TECH LTD KAMBLAPADAV
INDIA
KURNAD
KARNATAKA
POST PAJIR VILL BANTWAL
KARKALAMANGALORE
DAKSHINA KAN
KARNATAKA,INDIA 574153
MANOHAR
H
PAKIRAPPA
HASANADKA HOUSE INDIA
KUKKUJADKA P O
KARNATAKA
BELLARE VIA SOUTH CANARA,
KARKALA
KARNATAKA
DAKSHINA KAN
574212
PRAVEEN
D
UJIRE
ACHUTHA
GOWDA
HOSAMANE KANCHIMAR
INDIABAIL DHARMASTHALA
KARNATAKAPOST BELTHANGADY
KARKALA
BELTHANGADY
DAKSHINA KAN
KARNATAKA INDIA 574216
DILEEP
KUMAR
GUPTA
DESH
RAJ
GUPTA
M/S JYOTI ENGG WORKS
INDIA
K B NAGAR NEAR
UTTARNARESH
PRADESH
MEDICAL STORE
FATEHPUR
FATEHPUR
UP UTTAR PRADESH
212601
PRAMOD
KUMAR
MISHRA
NA
NO B4/13 HANUMANINDIA
GHAT VARANASI
UTTAR PRADESH
VARANASI
221001
RITU
RAJ
SINGH
RAJ
KUMAR
SINGH
HOUSE NO D/36/201INDIA
MOHALLA AGASTA
UTTAR
KUNDA
PRADESH
VARANASI NAGAR
VARANASI
NIGAM POLICE STN DASH VARANASI221001
AMIT
KUMAR
GUPTA
NA
K 61/115 A SITALA KATARA
INDIA SAPT SAGAR
UTTAR
VARANASI
PRADESH
UTTAR PRADESH
VARANASI
221001
RUPAK
AGRAWAL
NA
H NO 6/1 C 189 AKATHAN
INDIA SARNATHUTTAR
VARANASI
PRADESH
VARANASI
221001
MANJULA
AGRAWAL
NA
C/O ROOP RANJAN STUDIO
INDIA AUSHAN UTTAR
GANJ VARANASI
PRADESH VARANASIVARANASI
221001
ARVIND
KUMAR
SRIVASTAVA PRAMOD
KUMAR
SRIVASTAVA
S-26/42R-7 ASHOK PURAM
INDIA MIRAP URUTTAR
BASAHI
PRADESH
VARANASI
VARANASI
221002
GAURI
SHANKAR
JHUNJHUNWALALT
PRAYAG
NATH JHUNJHUNWALA
J 12/16 A RAMKATORA
INDIA
VARANASI UTTAR PRADESH
VARANASI
221002
RAJENDRA
KUMAR
AGRAWAL
BASANT
LAL
AGRAWAL
S 15/103 22D GANGOTRI
INDIA VIHAR COLONY
UTTARBHARLAI
PRADESHSHIVPUR VARANASI
VARANASI
221003
VIJAY
SHANKAR
GUPTA
GAURI
SHANKAR
GUPTA
QNO-N-7/48-H-2 PATEL
INDIA
NAGAR, BHIKHRIPUR
UTTAR PRADESH
PO-DLW VARANASI,
VARANASI
UTTAR PRADESH
221004
KRISHNA
SATYA
PIPLANI
NA
DEPARTMENT OF PAEDIATRICS
INDIA
INSTITUTE
UTTAR
OFPRADESH
MEDICAL SCIENCES
VARANASI
IMS BHU VARANASI
221005
VIJAY
KUMAR
NA
VILLAGE ADITYA NAGAR
INDIAPO SUNDERPUR
UTTAR(BHU)
PRADESH
VARANASI, VARANASI
221005
PRABHU
NARAYAN
DUBEY
DAYA
RAM
DUBEY
SA 6/186 B 87 A SHRIINDIA
NAGAR COLONYUTTAR
PAHARIA
PRADESH
VARANASI UTTAR
VARANASI
PRADESH
221007
VINOD
KUMAR
KEDIA
LATE
BANWARI
LAL KEDIA
B -27/98 D DURGAKUND
INDIABANWARI KUNJ
UTTAR
VARANASI
PRADESH
VARANASI
221005
KASHI
NATH
PANDEY
SABHAJEET PANDEY
PLOT NO. 4 DINDAYAL
INDIA
NAGAR NABABUTTAR
GANJ PRADESH
VARANASI
VARANASI
221010
VIJITA
AGARWAL
DEVESH
KUMAR
AGRAWAL
B 37/114 G 1 KAMACHCHA
INDIA VARANASI
UTTAR PRADESH
VARANASI
221010
JIUT
LAL
JAISWAL
LATE
BABU
LAL JAISWAL
MANDAWADIH NEARINDIA
HANUMAN MANDIR
UTTARVARANASI
PRADESH
VARANASI
221103
ANOOP
RAI
SHRI
KRISHAN
RAI
GYANPUR SANT RAVIDAS
INDIANAGAR BHADOHI
UTTAR U.P
PRADESH
VARANASI
221304
ANURAG
KUMAR
SINGH
KISHOR
SINGH
31/07 HARLALKA ROAD
INDIA
RIZVI KHAH NONRURUAL
UTTAR PRADESH
INR JAUNPURJAUNPUR
JAUNPUR UTTAR PRADESH INDIA
222001
IN30307710226112
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30307710264747
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30307710355284
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30307710180432
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
IN30214810433124
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
IN30214810839523
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
IN30214810936900
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30226911040476
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30226912029081
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30177414918762
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177415617888
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30290247399429
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
IN30177410401932
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30214810424025
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30226910512068
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30009511518479
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
IN30023911999396
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30051311836684
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
IN30307710385319
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177411776056
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30214810637730
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30169612236733
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30307710283242
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
IN30036010365016
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30311610597006
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30023912337217
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169611221298
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30226912525945
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021410509110
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169611600152
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30039416646235
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
IN30135620425006
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30023930024683
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
IN30023911184417
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
IN30036010154079
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30009511009044
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169610203192
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30021413226738
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30113526384548
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021411800013
Amount for unclaimed and unpaid280.00
dividend
03-DEC-2018
IN30307710398055
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
IN30290247493303
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30189510519617
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30226913713126
Amount for unclaimed and unpaid dividend
37.00 03-DEC-2018
IN30051319038193
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169610773752
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30177413587870
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30051315329900
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30112715818358
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30112715818403
Amount for unclaimed and unpaid648.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039416895973
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30133019710384
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30202534013748
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
IN30209210166306
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30112715015998
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30133017143379
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290249339804
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
IN30088814172256
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30133017178102
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30133019120089
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30055610216669
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30167010238013
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
IN30226913749516
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
ISHWAR
CHANDRA
NIGAM
TARA
CHANDRA
NIGAM
SUJIAMAU SADERI JAUNPUR
INDIA
UTTAR PRADESH
JAUNPUR
222001 IN30039417105489
Amount for unclaimed and unpaid dividend
99.00 03-DEC-2018
MOHAMMAD SULTAN
ALI
SABIR
HUSSAIN
VILL UTTARIZPUR POST
INDIA
SHAMBHUGANJ
UTTAR
JAUNPUR
PRADESH
UTTAR PRADESH,INDIA
JAUNPUR
222002 IN30290245466740
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
SHIV
SHYAM
SINGH
NA
44 SADDOPUR JAUNPUR
INDIA
UTTAR PRADESH
JAUNPUR
222108 IN30177416831553
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NAND
KISHORE
YADAV
RAM
SUMER
YADAV
178 AMBARI PHULPUR
INDIA
AZAMGARH UTTAR PRADESH
SHAHGANJ JANUPUR
223222 IN30021415688133
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
USHA
TRIPATHI
SHRI
V
K TRIPATHI
C/O V K TRIPATHI BEHIND
INDIAAABKARI GODAM
UTTAR PRADESH
NAKA CHUNGI PATEL
FAIZABAD
NAGAR FAIZABAD
224001 IN30055610042314
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MANISHA
TRIPATHI
RAMESH
CHANDRA
TRIPATHI
H No 2/7/54 E Balak Ram
INDIAColony Niyanwa
UTTAR
Faizabad
PRADESH
FAIZABAD
224001 IN30177410210262
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAM
BACHAN
VERMA
THAKURDEENVERMA
DEOKALI KORE KHANA
INDIA
ROAD DHAN RAM
UTTAR
KAPRADESH
PURWA FAIZABADFAIZABAD
224001 IN30165310229253
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
OM
SINGH
PAWAR
BAROO
SINGH
RANOPALI AYODHYAINDIA
FAIZABAD UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
FAIZABAD
224001 IN30051317269678
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
MANJUSHA TRIVEDI
VIJAY
KUMAR
TRIVEDI
GHANSHYAM COLONY
INDIA
MEERANPUR FZD
UTTAR
RD PRADESH
DIST AMBEDKARNAGAR
FAIZABAD
AKBARPUR UTTAR PRADESH
224122 IN30051317454432
Amount for unclaimed and unpaid273.00
dividend
03-DEC-2018
RAM
GOPAL
SHIV
RAM
83 KHIRAUNI (ANO) TEHSIL-SOHAWAL
INDIA
UTTAR
DIST-FAIZABAD
PRADESH FAIZABADFAIZABAD
224188 IN30311610514524
Amount for unclaimed and unpaid dividend
26.00 03-DEC-2018
YOGITA
SINGH
SHANKAR
SINGH
DEPUTY COMMANDANT
INDIA
CISF UNIT NTPC
UTTAR
TANDA
PRADESH
PO VIDYUT NAGAR
FAIZABAD
AMBEDKARNAGAR UTTAR PRADESH 224190 IN30051317090134
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
SUSHIL
KUMAR
JAISWAL
NA
LAKHPERA BAGH COLONY
INDIA(SECOND LANE)
UTTARBARABANKI
PRADESH
BARABANKI
225001 IN30155710034857
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MOHD
IRFAN
MOHD
USMAN
K 573 KATRA BARABANKI
INDIABARABANKIUTTAR PRADESH
BARABANKI
225001 IN30311610406199
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SURESH
CHANDRA
BANKA
NA
108 /23 KRISHNA NAGAR
INDIABARABANKIUTTAR PRADESH
BARABANKI
225001 IN30311610540503
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KAMAL
KISHORE
VERMA
TALUK
RAM
DEEN DAYAL NAGAR INDIA
PAISAR NAKA (BUIDING
UTTAR PRADESH
JAL NIGAM OFFICE)
BARABANKI
BARABANKI
225001 IN30133018008838
Amount for unclaimed and unpaid
1100.00
dividend
03-DEC-2018
ALI
ABBAS
MOHAMMAD ANSARI
NOOR
HASAN
ANSARI
544/3133 SAMNAN GARDEN
INDIA LUCKNOW
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226001 IN30133020777476
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ASHUTOSH MEHROTRA
BHOLA
NATH
MEHROTRA
294/1 RAJENDRA NAGAR
INDIALUCKNOW UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226004 IN30177414582209
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
TEJ
PAL
SINGH
NA
9 SAMAR VIHAR ALAMBAGH
INDIA LUCKNOW
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226004 IN30177417237291
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BRIJESH
KUMAR
TIWARI
PRAKASH
CHANDRA
TIWARI
288/116 KESARWANIINDIA
BHAWAN ARYAUTTAR
NAGARPRADESH
LUCKNOW
LUCKNOW
226004 IN30133020033087
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RENU
GUPTA
NA
538/323 ADARSH PURAM
INDIALUCKNOW UTTAR
UTTAR PRADESH
PRADESH,INDIA LUCKNOW
226005 IN30290248423494
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
NASIR
MIRZA
AEJAZ
MIRZA
HASAN
NASIR
G 02 LOREPUR RESIDENCY
INDIADR BAIJNATH
UTTAR
ROAD
PRADESH
NEW HYDERABAD
LUCKNOW
LUCKNOW UTTAR PRADESH
226007 IN30051311677669
Amount for unclaimed and unpaid
1420.00
dividend
03-DEC-2018
ANJALI
PANDIT
VIVEK
PANDIT
3/205 VIPUL KHAND INDIA
GOMTI NAGAR LUCKNOW
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226010 IN30105510513900
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ALOK
DARBARI
B
P
DARBARI
4/66 VISHESH KHANDINDIA
GOMTI NAGARUTTAR
LUCKNOW
PRADESH
LUCKNOW
226010 IN30018313517882
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAY
KUMAR
YADAV
NA
3 247 VIBHAV KHANDINDIA
GOMTI NAGARUTTAR
LUCKNOW
PRADESH
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226010 IN30021415905847
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
NIDA
QADIR
SYED
MOHD
QADIR ALI
2/24 VIPUL KHAND GOMTI
INDIA NAGAR NEAR
UTTAR
CMS
PRADESH
SCHOOL LUCKNOW
LUCKNOW
UTTAR PRADESH
226010 IN30051318731749
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
SATYA
DEO
RAM GUPTA
NA
3/77, VIRAJ KHAND GOMTI
INDIA NAGAR LUCKNOW
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226010 IN30155720384333
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
RAM
NARAIN
ROY
SARAYU
ROY
38 JALVAYU VIHAR SECTOR
INDIA L KANPURUTTAR
ROADPRADESH
LUCKNOW
LUCKNOW
226012 IN30021411875618
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
ASHA
LEKHWANI
LALCHAND
J 151, AASHIANA, LDAINDIA
COLONY NEARUTTAR
BANGLA
PRADESH
BAZAR LUCKNOWLUCKNOW
LUCKNOW
226012 IN30133017354565
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SUBHASH
SAXENA
GIRJA
SHANKAR
SAXENA
1428 ASHA SADAN SECTOR
INDIA K 1 AASHIANA
UTTAR
CENTRAL
PRADESH
ACADEMY SCHOOL
LUCKNOW
LUCKNOW UTTAR PRADESH
226012 IN30051319848892
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MADHULIKA SHUKLA
SHRI
NARAYAN
SHUKLA
M 426 SECTOR M AASHIYANA
INDIA COLONY
UTTAR
KANPUR
PRADESH
ROAD LUCKNOW
LUCKNOW
226012 IN30133020614975
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MONIKA
SRIVASTAVA
SANJAY
SRIVASTAVA
D-144 SECTOR D LDAINDIA
COLONY KANPUR
UTTAR
ROAD
PRADESH
LUCKNOW
LUCKNOW
226012 IN30155722255970
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
SOMASHEKHARG
HANASI
GIREPPA
MALLAPPA
HANASI
AT POST HIREKUMBAIINDIA
SAUNDATTI BELGAUM,
KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591101 IN30189510979100
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
RAVINDRA
RUDRAPPA
MUDDAR
RUDRAPPA YELLAPPA
MUDDAR
385 MADAVAL TQ GOKAK
INDIADIST IN BELGAUM
KARNATAKA
MADAVAL
BAILHONGAL
591101 IN30039416630016
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
MAHENDRA NEMINATH
KUTTE
NEMINATH
H NO 37 ANKALGI BAZAR
INDIAROAD GOKAK
KARNATAKA
DIST BELGAUM ANKALGIBAILHONGAL
591101 IN30113526738333
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
BASAVANTAPPA
APPANNA
KAMATAGI
APPANNA
BASAVANTAPPA
KAMATAGI
H NO 158/8 AT POST INDIA
ANKALAGI TQ GOKAK
KARNATAKA
DIST BELGAUM ANKALAGI
BAILHONGAL
591101 IN30113526766170
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ANAND
SIDDAPPA
MALAGI
SIDDAPPA
LAXMI GALLI AT POSTINDIA
SULDHAL TQ GOKAK
KARNATAKA
DIST BELGAUM SULDHAL
BAILHONGAL
591101 IN30113526799103
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SANTOSH
MALLAKAJI
PARANDEKAR MALLAKAJI GANGAJI
PARANDEKAR
H. NO - 697/A1, PRABHONAGAR
INDIA
BAILHONGAL
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 IN30220110557643
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
BHARATI
HALASAGI
SIDDAPPA
59 MAHANTESH NAGAR
INDIA
SECTOR NO 12
KARNATAKA
NORTH WING PLOT NO 1BELGAUM
TO 112 BELGAUM
590016 IN30021410682552
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
ARAVIND
VIVEKANAND BHAVIMANI
VIVEKANAND S
BHAVIMANI
BAZAR ROAD BAILHONGAL
INDIA C/O SANGAMESHWAR
KARNATAKA DRESSESS DLDG
BAILHONGAL
TQ BAILHONGAL DT DECGAUR BAILHONGAL
591102KARNATAKA
IN30226912485918
INDIA Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
SHIDDARAMAYYA
D
C
DUNDAYYA SHIDDARAMAYYA
CHARANTIMATH MOUNESHWARNAGAR
INDIA
BAILHONGALKARNATAKA
BAILHONGAL KARNATAKABAILHONGAL
INDIA
591102 IN30226912716690
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
CHIDANAND BASAPPA
CHINIWALAR BASAPPA
VEERASHANGAPPA
CHINIWALAR
H NO 843 SARAF GALLI
INDIA
DIST BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
BAILHONGAL
591102 IN30177412745366
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
GANGADHAR SADASHIVAPPAHADIMANI
SADASHIVAPPA
GURUSHANTAPPA
HADIMANI
A/P INCHAL TALUK SOUNDATTI
INDIA
DIST BELGAUM
KARNATAKA
INCHAL
BAILHONGAL
591102 IN30177412786967
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
BASAVARAJ IRAPPA
PATTED
IRAPPA
BALAPPA
PATTED
HOSUR ROAD BEHIND
INDIA
SHIVANAND MATH
KARNATAKA
BAILHONGAL DIST BELGAUM
BAILHONGAL
BAILHOANGAL
591102 IN30177412972791
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAMESH
HANUMANTH KULKARNI
NA
AT TEGUR POST TIGADOLLI
INDIA TALUKA BAILHONGAL
KARNATAKA DIST BELGAUM
BAILHONGAL
BAILHOANGAL
591102 IN30177413023464
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MALLAPPA
PARAPPA
KENCHANNAVARPARAPPA
MALLAPPA
KENCHANNAVAR SHIVABASAVA NAGAR
INDIA
DIST BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
BAILHONGAL
591102 IN30177413088451
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
RAMALING BASAPPA
KUDASOMANNAVAR
BASAPPA
MALLAPPA
KUDASOMANNAVAR
1495 KUDASOMANNAVAR
INDIA GALLI BAILHONGAL
KARNATAKA
DIST BELGAUM BAILHONGAL
BAILHONGAL
591102 IN30177413117420
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
IRAPPA
BASAPPA
METI
BASAPPA
ULAVAPPA
METI
MURAGOD ROAD BAILHONGAL
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 IN30177413407072
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
VEERABHADRAPPA
SHIVAPUTRAPPAMULAGUND
SHIVAPUTRAPPA
SANGAPPA MULAGUND
H NO 774 KALMATH GALI
INDIATALUK BAILHONGAL
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591102 IN30177413407992
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
BASAVARAJ MAHABALESWAR
SANGOLLI
MAHABALESWAR
KALLAEPPA SANGOLLI
BASAVA NAGAR 6THINDIA
CROSS TALUK BAILHONGAL
KARNATAKA DIST BELGAUM
BAILHONGAL
BAILHONGAL
591102 IN30177413438216
Amount for unclaimed and unpaid240.00
dividend
03-DEC-2018
BHIMAPPA
FAKIRAPPA
KOPPAD
FAKIRAPPA KOPPAD
AT GARGUR POST SANGOLLI
INDIA TAL BAILHONGAL
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591102 IN30177414249222
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHIVANAND CHANNABASAPPA
ANGADI
CHANNABASAPPA
RACHAPPA ANGADI
MOOGI GALLI TAL BAILHONGAL
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591102 IN30177414624439
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
GANGADHAR RUDRAPPA
VAKKUND
RUDRAPPA CHANABASAPPA
VAKKUND
H NO 79 OLD KULKARNI
INDIA
GALLI BAILHONGAL
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591102 IN30177415312428
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
GHUDUSAHEB AHMEDNABI BAGEWADI
AHMEDNABI GHUDUSAHEB BAGEWADI
H NO 697/D/2 PATRI INDIA
BASAVA NAGARKARNATAKA
2ND CROSS TAL BAILHONGAL
BAILHONGAL
BELGAUM
591102 IN30177415653156
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SACHIN
BABU
CHINAGUNDI NA
CHANNAMMA NAGAR
INDIA
BAILHONGAL TAL
KARNATAKA
BAILHONGAL BELGAUM
BAILHONGAL
591102 IN30177415702985
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MAHANTESH GANGAPPA
SHIGIHALLI
GANGAPPA BASALINGAPPASHIGIHALLI
TEACHERS COLONY TAL
INDIA
BAILHONGALKARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591102 IN30177416960289
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
FAKKIRAPPA VEERAPPA
PATTAR
NA
549/A/17 BAGAVAN INDIA
CHAL VEERABHADRESHWAR
KARNATAKA TEMPLE BAILHONGAL
BAILHONGAL
KARNATAKA
591102 IN30051318580620
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HANAMANTAPPA
BASAPPA
SIDDAPUR
BASAPPA
BASAVANAGAR 1ST CROSS
INDIA HOSUR ROAD
KARNATAKA
BAILHONGAL DIST BELGAUM
BAILHONGAL
BAILHONGAL
591102 IN30113526659557
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
ASHOK
YALLAPPA
TOTAGI
YALLAPPA
KALLAPPA
TOTAGI
11 AT POST DEVARASHIGIHALLI
INDIA
TQ BAILHONGAL
KARNATAKADIST BELGAUMBAILHONGAL
DEVARASHIGIHALLI
591102 IN30113526703143
Amount for unclaimed and unpaid985.00
dividend
03-DEC-2018
KAVERIBASAVARAJ
PATIL
SHIVKUMAR GANGAPPA YAMKANMARDI 123 PATIL GALLI PANTBALEKUNDRI
INDIA
TALUK
KARNATAKA
BELGAVI NR PANTMAHARAJA
BAILHONGAL
TEMPLE PANT BALEKUNDRI,BELGAUM
591103KARNATAKA,INDIA
IN30290249172634
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
PARAPPA
BASAVANNEPPABOLASHETTI
BASAVANNEPPA
PARAPPA
BOLASHETTI
AT JALIKOPPA POST KENGANUR
INDIA
TAL BAILHONGAL
KARNATAKA BELGAUM BAILHONGAL
591104 IN30177414961709
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
RAYANAGOUDPATIL
MALAKAJAGOUD
762 BELAWADI TQ BAILHONGAL
INDIA
DI BELGAUM
KARNATAKA
BELAWADI
BAILHONGAL
591104 IN30113526694848
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SAVATAGI
NINGAPPA
CHANDRAPPA CHANDRAPPANINGAPPA
SAVATAGI
AT POST BUDARAKATTI
INDIA
TQ BAILHONGAL
KARNATAKA
DIST BELGAUM BUDARAKATTI
BAILHONGAL
591104 IN30113526740314
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HIREMATH
PADADAYYA
GURUSHIDDAYYA
A/P BEEDI KHANAPUR
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591105 IN30192630779979
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
ASHOK
SHETTY
SHIVARAM SHETTY
BEPARI
MAHAMMED RAFIQ
JANGALISAB
SALLAVUDDIN MAMMADALI BAGAVAN
MAMMADALI BABALAL
BAGAVAN
PRAVEEN
JAYAWANT
DESAI
JAYAWANT APPASAHEB DESAI
DHANANJAY M
KULKARNI
MOHAN
BHAURAO
KULKARNI
ASHOK
P
NAIK
PUROSHATTAM
VISHWANATH SHIVALING
WAWARE
SHIVALING KRISHNAPPA WAWARE
RAMESH
C
LOHAR
CHANDRAPPABASVANEPPA LOHAR
RAMANGOUD HIREGOUDRA
CHIDAMBARAGOUD
HIREGOUDRA
LAXMAREDDI B
ONTIGODI
NA
MUKTARAHMED
MUNIRAAHAMMAD
MULLA
MUNIRAAHAMMAD
ABDULREHAMANSAB
MULLA
BASAVARAJ MATTIKOPPA
SHANMUKHAPPA
BASAPPA
MATTIKOPPA
MAHAVEER ARJUN
BADSAD
ARJUN
BADSAD
VIDHYA
MAHADEV
HAMPPANAVARMAHADEV HAMPPANAVAR
SIDDALINGAPPA
IRAPAXAPPA YARAGATTI
IRAPAXAPPA SIDDALINGAPPA
YARAGATTI
VITHAL
SHRISHALPPA KOUJALAGI
SHRISHALPPA SHIDDAPPA KOUJALAGI
BASAPPA
BALAPPA
PATAGUNDI
BALAPPA
BHIMAPPA
PATAGUNDI
RAJESAB
GUDUSAB
NINGAPUR
NA
SHREYA
PRAJAPATI
SHAILESH
SHAH
HEMENDRA
KHANTILAL
SHAH
KHANTILAL RAMANIKLAL
VISHVESH
YOGINBHAI
PATEL
YOGINBHAI RATILAL
PATEL
VIPUL
AMBALAL
PARMAR
AMBALAL
MOTIBHAI
PARMAR
HIMANSHU V
PATEL
NA
ASHOK
PARMANAND SHAH
PARMANAND SHAH
HIREN
NAVINCHANDRAVIBHAKAR
NA
CHETAN
J
JADAV
J
JADAV
JIGAR
JITENDRAKUMAR
JANI
NA
SHAKTISINH BAHADURSINH ZALA
NA
TUSHAR
BABU
A
K
RATHISHBABU
ANANTHASUBRAMANIAN
R
RAMASUBRAMANIAN
P
S
JIGISHA
S
PATEL
NA
BHUPAT
S
MAKWANA
NA
JOSHI
VASUDEV
JOSHI
NATVARLAL
JARINABEN G
MALEK
NA
SALMABANUAG
MALEK
NA
MULJIBHAI NAROTTAMBHAICHAUHAN
NAROTTAMBHAI
CHAUHAN
PADMABEN M
UMRANIYA
NA
HARSHAD
B
PRAJAPATI
BALDEVBHAI P
PRAJAPATI
NATAVARLAL SHIVDAS
PATEL
SHIVDAS
BAPUDAS
PATEL
SATISHKUMARV
PATEL
VITTHALBHAI S
PATEL
MINABEN
MANILAL
PATEL
MANILAL
JOITARAM
PATEL
PARESH
VINODBHAI
MEHTA
VINODBHAI RASIKLAL
MEHTA
KESHUBHAI SHANTILAL
PANDYA
SHANTILAL PANDYA
BHARATKUMAR
PUNJIRAM
PATEL
PUNJIRAM MANILAL
PATEL
JAYESHKUMARM
PATEL
MANGALBHAIHARIBHAI
PATEL
KUNDANRAY KANTILAL
GANDHI
KANTILAL
VIRAMBHAI GANDHI
DARJI
USHABEN
MANISHKUMARNA
RAJENDRA
SHANKARLAL RAVAL
SHANKARLAL KALIDAS
RAVAL
AMRUT
M
RABARI
NA
RASIKLAL
ATMARAM
SATHAWARA ATMARAM SATHAWARA
KUNJANKUMAR
GOVINDBHAI PRAJAPATI
GOVINDBHAI G
PRAJAPATI
AMRUTLAL GIRDHARDAS PATEL
GIRDHARDAS PATEL
SWATI
NANDKISHOR SHARMA
NANDKISHOR O
SHARMA
VEENA
KSHATRI
SATYANARAYANA
SINGH
KSHATRI
PRAKASH
JAYANTIBHAI PATEL
JAYANTIBHAI MOHANBHAI PATEL
BHATIYA
PRAKASH
BABULAL
BHATIYA
BABULAL
POPATLAL
BHATIYA
BABUBHAI
POPATLAL
BHATIYA
POPATLAL
BHALABHAI
PATEL
PANKAJBHAI
RAMJIBHAI
MAHESHBHAI VITHALBHAI PATEL
VITHALBHAI MANGALDAS PATEL
MOHANBHAI KEVALBHAI
PATEL
KEVALBHAI PATEL
PARULBEN
ANILKUMAR VANIA
ANILKUMAR JETHALAL
VANIA
AMITKUMAR K
HALVADIYA
KIRITKUMAR BALCHANDBHAI
HALVADIYA
SHAH
MANOJKUMAR PRAHALADBHAISHAH
PRAHALADBHAIRAMNIKLAL
HOTEL KUBERA LUNCH
INDIA
HOME BIDI KHANAPUR
KARNATAKA
TALUK BELGAUM
BAILHONGAL
KARNATAKA
591106 IN30021414629240
Amount for unclaimed and unpaid335.00
dividend
03-DEC-2018
BHURUNKI KHANAPUR
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591106 IN30192630737494
Amount for unclaimed and unpaid
1140.00
dividend
03-DEC-2018
68 GHODAGERI TAL HUKKERI
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591107 IN30177415965818
Amount for unclaimed and unpaid dividend
38.00 03-DEC-2018
PLOT NO 29, PIPE LINE
INDIA
ROAD, VINAYAK
KARNATAKA
NAGAR, BELGAUM, KARNATAKA
BAILHONGAL
591108 IN30226911417250
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
MAHADEV GALLI HINDALGA
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591108 IN30021415065619
Amount for unclaimed and unpaid dividend
21.00 03-DEC-2018
2600 MANGRISH KRUPA
INDIA
MANJAREKAR
KARNATAKA
COLONY HINDALGA BELGAUM
BAILHONGAL
591108 IN30113526765523
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
NO 100 JAIL QTS HINDALGA
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591108 IN30113526792080
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
PRABHUDEVAR GUDIINDIA
ONI HIREBAGEWADI
KARNATAKA
BELGAUM DIST BELGAUM
BAILHONGAL
591109 IN30023912482943
Amount for unclaimed and unpaid435.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 547 UGARGOL
INDIASAUNDATTIKARNATAKA
BELGAUM, KARNATAKA BAILHONGAL
591110 IN30189510539468
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
PUJERI ONI HANCHINAL
INDIA
TQ SAUNDATTI
KARNATAKA
DIST BELGAUM
BAILHONGAL
591110 IN30039417006320
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
YAKKUNDI TALUK SAUNDATTI
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591111 IN30177412985511
Amount for unclaimed and unpaid dividend
72.00 03-DEC-2018
AT POST HOSUR TAL INDIA
SAVADATTI BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591111 IN30177413241147
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
S/O ARJUN BADSAD GANDIGAWAD
INDIA
TQ
KARNATAKA
KHANAPUR DIST BELGAUM
BAILHONGAL
KHANAPUR
591112 IN30113526752415
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
HOUSE NO. 56, LAXMI
INDIA
GALLI, HONGA,
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591113 IN30023911472572
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KEB KATKOL TQ RAMDURG
INDIA DT BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591114 IN30051313339453
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HNO 87 MELLIKERI POST
INDIA
HIREKOPPA KARNATAKA
K S TQ SOUDATTI BELGAUM
BAILHONGAL
591114 IN30021413507147
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BAGOJIKOPPA TQ RAMDURG
INDIA DIS BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591114 IN30021413507155
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
180 HIREKOPPA K S TQ
INDIA
RAMADURGAKARNATAKA
DIS BELGAUM BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591114 IN30021414373333
Amount for unclaimed and unpaid dividend
24.00 03-DEC-2018
18 HARIOMNAGAR 2INDIA
MOTERA ROAD GUJARAT
OPP SAHAJANAND PARK MOTERA
AHMEDABAD
AHMEDABAD GUJARAT
380005 IN30021415995476
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
E - 17, RATNSAGAR FLAT
INDIA
P. T. COLLEGE
GUJARAT
ROAD PALDI AHMEDABAD.
AHMEDABAD
380007 IN30065210204264
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
697/1, PATEL VAS, NR.
INDIA
MUKHI NI KHADKI,
GUJARAT
PALDI GAM, PALDI, AHMEDABAD.
AHMEDABAD
380007 IN30034310793984
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
48 ISHWARKRUPA SOCI
INDIA
OPP NUTAN HIGH
GUJARAT
SCHOOL B/H BHAIPURA
AHMEDABAD
HATKESHWAR MANINAGAR EA AHMEDABAD
380008 IN30177411586552
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
26 RADHANPUR SOCIETY
INDIARAMBAG MANINAGAR
GUJARAT 14 AHMEDABAD
AHMEDABAD
GUJARAT
380008 IN30051319662495
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
A/4, SHRIKRISHNA COMPLEX
INDIA OPP. ASHIMA
GUJARAT
TOWER NR.SANDESHAHMEDABAD
PRESS, BODAKDEV ROAD, AHMEDABAD 380015 IN30305210017738
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1/12 MAHATMA VASAHAT
INDIA MEMNAGAR
GUJARAT
AHMEDABAD
AHMEDABAD
380052 IN30154918398957
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
B 2 3RD FLR HRADAYKUNJ
INDIAAPRT RAJPATH
GUJARAT
ROW HOUSE KHANCHO
AHMEDABAD
OPP CHITRAKUT BODAKDEV AHMEDABAD
380054
GUJARAT
IN30051314697216
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
17 79 HAPPY HOME APT
INDIA
NR NARANPURA
GUJARAT
TELEPHONE EXCHANGE
AHMEDABAD
SHASHTRI NAGAR AHMEDABAD GUJARAT
380063 IN30021416013713
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
C/O SODHA MAHIPATSINH
INDIA JIVUBHA 183
GUJARAT
SHASTRINAGAR GANDHINAGAR
JAMNAGAR
JAMNAGAR
381008 IN30021413232600
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
258/5 YOGIKRUPA SOC
INDIA
SECTOR 22 GANDHINAGAR
GUJARAT
GUJARAT GANDHI NAGAR
382022 IN30051317610238
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
BANK OF BARODA VIRAMGAM
INDIA
BRANCH
GUJARAT
AHMEDABAD
GANDHI NAGAR
382150 IN30177415845008
Amount for unclaimed and unpaid700.00
dividend
03-DEC-2018
13 VAISHALI SOC AT BAVLA
INDIA NR CHAWLA
GUJARAT
HOTEL AHMEDABAD GUJARAT
GANDHI NAGAR
382220 IN30051319419287
Amount for unclaimed and unpaid311.00
dividend
03-DEC-2018
2 AMBICA NAGAR NARODA
INDIA AHMEDABAD
GUJARAT
GUJARAT
GANDHI NAGAR
382325 IN30051320122048
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A 79 MAHAVIR SMRUTI
INDIA
PARSWANATH
GUJARAT
VIBHAG 9 KRISHNA NAGAR
GANDHI
NAVANARODA
NAGAR AHMEDABAD
382346 IN30112715824508
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
94 NR MALEK VAS KHORAJ
INDIA GANDHI GUJARAT
NAGAR GUJARAT
GANDHI NAGAR
382421 IN30021415961274
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
94 NR MALEK VAS KHORJ
INDIA1 KHORJ TAGUJARAT
GANDHINAGAR DIST GANDHINAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR GUJARAT 382421 IN30021415961387
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN WADI B/H. VEGETABLE
INDIAMARKET DHANDHUKA
GUJARAT DIST - AHMEDABAD.
GANDHI NAGAR
382460 IN30065210190742
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MODHWADA VAKHAR
INDIA
FALI DHANDHUKA
GUJARAT
DIST - AHMEDABAD. GANDHI NAGAR
382460 IN30065210234737
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
A/194 PRAJAPATI WAS
INDIA
SVA MANDIRNI
GUJARAT
BAJUMA KARJISAN MEHSANA
GANDHI NAGAR
382705 IN30160410384246
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
46, BHAGYALAXMI SOCIETY
INDIA OPP. S. V.GUJARAT
CAMPUS TA. KADI DIST. MEHSANA
GANDHI NAGAR
382715 IN30199110611275
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
UMIYANAGAR RIDROL,
INDIA
TA- MANSA, MANSA
GUJARAT
(GUJ.)
GANDHI NAGAR
382835 IN30198310528975
Amount for unclaimed and unpaid dividend
34.00 03-DEC-2018
50, DHANLAXMI SOCIETY,
INDIAB/H. NEW MARKET
GUJARATYARD, AT AND PO.GANDHI
VIJAPUR,
NAGAR
DIST. MEHSANA.
382870 IN30034310823844
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SAURABH, NEAR JAININDIA
TEMPLE, POLOGROUND,
GUJARAT HIMMATNAGAR HIMATNAGAR
(S.K.)
383001 IN30065210077804
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
45, HARIOM NAGAR,INDIA
DEMAI ROAD, HIMATNAGAR.
GUJARAT
DIST. SABARKANTHA.
HIMATNAGAR
383001 IN30034310629743
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
23, SATYAM SOCIETY,INDIA
MAHAVIRNAGAR,
GUJARAT
HIMATNAGAR, GUJARAT
HIMATNAGAR
383001 IN30226910777615
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
ON CANAL OPP AMBIKA
INDIA
LATI MAHVIRNAGAR
GUJARAT4 RAO HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR GUJARAT INDIA
383001 IN30226912991677
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
41 SABARKUNJ SOCIETY
INDIA
B/H MORDERN
GUJARAT
HIGH SCHOOL HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
SABARKANTHA N G
383001 IN30127630333414
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
40, RAMPARK SOCIETY
INDIA
TAL - MODASAGUJARAT
DIST - SABARKANTHA HIMATNAGAR
383315 IN30148510592051
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
62, RATNADEEP SOCIETY,
INDIAMODASA, GUJARAT
GUJARAT
HIMATNAGAR
383315 IN30226911682698
Amount for unclaimed and unpaid dividend
49.00 03-DEC-2018
AT DIYOLI TA IDAR DIS
INDIA
SK HIMMATNAGAR
GUJARAT
IDAR GUJARAT INDIAHIMATNAGAR
383410 IN30226913474575
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
15, YASHODA NAGARINDIA
SOCIETY NR. AERO
GUJARAT
DRAM MEHSANA (N.G.)
MEHSANA
384002 IN30123310048583
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
18, NARAYAN NAGARINDIA
SOCIETY, RADHANPUR
GUJARATROAD, MEHSANA.MEHSANA
384002 IN30097410905227
Amount for unclaimed and unpaid130.00
dividend
03-DEC-2018
44 A TIRUPATI TOWNSHIP
INDIANAGALPURGUJARAT
MEHSANA
MEHSANA
384002 IN30177414662504
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
12 A SUNRISE PARK SOCIETY
INDIA NEAR COLLEGE
GUJARAT
NEAR NAGALPUR PATIYA
MEHSANA
HIGHWAY MEHSANA
384002 IN30127630402386
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B 331 ONGCNAGAR OPP
INDIA
JANPATH HOTEL
GUJARAT
PALAVASANA MEHSANA
MEHSANA
GUJARAT
384003 IN30051318036570
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
AT.-MERVADA TA.-CHANASMA
INDIA
DIST.-PATAN
GUJARAT
MEHSANA
384221 IN30098210741398
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
SHRAMJIVI SOCIETY HIGH
INDIAWAY ROADGUJARAT
PATAN NORTH GUJARAT MEHSANA
384265 IN30148510107729
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SHRAMJIVI SOCIETY HIGHWAY
INDIA
ROADGUJARAT
PATAN
MEHSANA
384265 IN30148510107737
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
12, DATTNAGAR SOCIETY
INDIANR. BALIYAGUJARAT
HANUMAN AT-POST- PATAN
MEHSANA
(N.G.)
384265 IN30123310123600
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
11/1/24/17/A, KRISHNAPARK
INDIA SOC. DISA
GUJARAT
CHANASMA HIGHWAYMEHSANA
PATAN (N.G.)
384265 IN30123310183467
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
10/ SIDDHHEMNAGAR
INDIA
SOCIETY, OPP-GUJARAT
PETROL PUP, DEESA ROAD,
MEHSANA
PATAN N.G.
384265 IN30034311130696
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
3, SUNDRAM SOCIETYINDIA
AT PATAN DISTGUJARAT
PATAN
MEHSANA
384265 IN30034311145958
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
44 SUVIDHINATH SOCINDIA
KALKA ROAD PATAN
GUJARAT
GUJARAT INDIA
MEHSANA
384265 IN30226912196406
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
BLOCK-5, CHAMUNDA
INDIA
SOCIETY, DEESA
GUJARAT
CHANASMA HIGH-WAY, MEHSANA
PATAN (N.G.)
384265 IN30034320002950
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
PATEL
NAROTTAMBHAIN
PATEL
NARSIBHAI
PATEL
FALGUN
NAVINCHANDRANAVINCHANDRA
KHODIDAS
PATEL
HARSHADKUMAR
JAYANTILAL
PATEL
JAYANTILAL BHAGWANDASPATEL
RAMESHCHANDRA
SOMNATH
PANCHAL
SOMNATH DEVRAM
PANCHAL
PARMAR
RANJITSINH
LAXMANSINH PARMAR
LAXMANSINH NAVAJI
NITIN
VIJAYKUMAR GUDMEWAR VIJAYKUMAR NARAYAN
GUDMEWAR
MANGESH
DIGAMBAR
KORE
DIGAMBAR SHANTAPPA KORE
HEMANT
BHAGWANRAO PATIL
NA
SHINDE
RAVINDRA
RENUKADAS RENUKADAS KISANRAO
SHINDE
DHONDURAM BABURAO
MARLAPALLE NA
SURESH
BABURAO
BHOSLE
BABURAO
BHAGAJI
BHOSLE
EKNATH
NAMDEV
WATTAMWAR NAMDEV
TUKARAM
WATTAMWAR
TATYASAHEB BABURAO
DOLASE
BABURAO
S
DOLASE
GADAKH
RAJESH
SHAMRAO
SHAMRAO NARAYAN
GADAKH
SHRIKANT
PUNJARAM
PATIL
PUNJARAM SHEGAJI
PATIL
AMOL
KISHOR
KSHIRSAGAR KSHIRSAGAR K
N
DYNESHWAR GORAKSHNATHJADHAV
GORAKSHNATH
S
JADHAV
KHATOD
YOGESH
HARINARAYAN NA
PRAMOD
CHANDRAKANTSHINGI
CHANDRAKANT
C
SHINGI
BALKRISHNA K
JAGTAP
NA
DEEPAK
BAPUSAHEB ANAP
BAPUSAHEB SAHADU
ANAP
SHASHIKANT KESHAVRAO SAWANT
KESHAVRAO TATYABA
SAWANT
PRAMOD
SHANTILAL
SURPURIYA
SHANTILAL SURPURIYA
MATEEN
MANZOOR
AHMED BAGWAN
MANZOOR AHMED
BAGWAN
MIRZA
MAJID
ABBAS
ABBAS
FAKIRMOHAMMAD
MIRZA
UMESH
BHAGWAT
KHADKE
BHAGWAT NARAYAN
KHADKE
AVADHOOT S
KULKARNI
SHASHIKANT NARHAB
KULKARNI
KETKAR
DEODUTTA
GOVIND
GOVIND
VISHWANATH KETKAR
VANDANA
VISHWAS
LANKE
VISHWAS
ACHYUTRAO LANKE
ANGRE
JALINDAR
SUKHADEV
NA
SUBHASH
DATTATRAYA GONDHALE
DATTATRAYA BAPUJI
GONDHALI
SHANKAR
PATIL
SATAPPA
RAJAPPA
PATIL
NILIMA
SOPAN
GORE
NA
LATA
PANDURANG WANERE
PANDURANG GOPALA
WANERE
SHINGAVI
ATUL
POPATLAL
POPATLAL
MANIKCHAND SHINGAVI
GANESH
BHAUSAHEB KALHAPURE
BHAUSAHEB KONDIRAM KALHAPURE
KOLATE
ANIL
NIVRITTI
NIVRITTI
MARUTI
KOLATE
GHODECHOR SURESH
BABASAHEB
BABASAHEB KONDIRAM GHODECHOR
NEETA
DATTATRAY
SHINDE
RAMESH
SHANKARRAO DESHMUKH
SHEELA
VASANT
BAMANE
SHANKAR
JOTIBA
MANWADKAR
SWATI
BALASO
LANGUTE
BABASO
GANPAT
MERGAL
YUVRAJ
RAMCHANDRA PAWAR
RAMCHANDRARAO
SAHEB PAWAR
KAVITA
ABHAY
TONPE
ABHAY
SHAMARAO TONPE
SNEHAL
SANJAY
PHARANDE
CHANDRAKANT
VISHNU
RAUT
MANOJKUMARJAYKUMAR
KULKARNI
JAYKUMAR BHASKAR
KULKARNI
SWATI
SACHIN
DOMBALE
NA
SHEDGE
SUBHASH
BAGIRAO
NA
CHAVAN
DEEPAK
YASHWANT
YASHWANT
ANAND
MADAN
SALVEKAR
MADAN
SHAHA
UDAY
NARAYANDAS SHAHA
NARAYANDAS
JADHAV
AJIT
SAMPATRAO SAMPATRAO HANMANT
JADHAV
NIKAM
JAGANATH
BHIKU
NA
DATTATRYA P
MHAVALE
PANDURANG VITTAL
MHAVALE
BASWARAJ DUNDAPPA
SAWAGAVE
DUNDAPP
APPAY
SAWAGAVE
SHILA
SHRIKANT
MENKUDALE VISHWANATHMARUTI
JOTE
TIKESHWAR DESHLAHRA
JEEVDHAN LAL
DESHLAHRA
MANISHA
DIXIT
PREM
CHAND
JAIN
AJAY
SINGH
GHARU
ARJUN
SINGH
GHARU
ANUPAM
DIXIT
VINOD
KUMAR
DIXIT
JITENDRA
SINGH
ANTAR
SINGH
RAM
PADARATH
THAKUR
NA
ASHISH
MAHAJAN
NANDKISHOREMAHAJAN
ASHOK
MISHRA
RAMDULARE MISHRA
AT PO RANUJ TA PATAN
INDIA
DIST PATANGUJARAT
MEHSANA
384275 IN30034311172049
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
H NO 46 MAHESHVARI
INDIA
SOC AT-TA VISNAGAR
GUJARATMEHSANA VISNAGAR
MEHSANA
384315 IN30039417266854
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
132 B TIRUPATI PANCHSHIL
INDIA RESID THALOTA
GUJARAT
ROAD VISNAGAR GUJARAT
MEHSANA
384315 IN30051320075618
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
C 45 HARDWAR SOCIETY
INDIA
NR THALOTAGUJARAT
RD VISNAGAR DIST MEHASANA
MEHSANA
VISNAGAR GUJARAT,INDIA
384315 IN30290249056278
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
AT NANDALI POST NANIVADA
INDIA
TA KHERALU
GUJARAT
DIST MEHSANA
MEHSANA
384325 IN30127630493145
Amount for unclaimed and unpaid210.00
dividend
03-DEC-2018
1550/27/7 SUBHASHINDIA
NAGAR NEAR LADIES
MAHARASHTRA
HOSTEL BARSHI MAHARASHTRA
PANDHARPUR
413401 IN30051316780118
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SARASWATI COLONYINDIA
LATUR
MAHARASHTRA
LATUR
413512 IN30177411726611
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
101 ROW HOUSES SAIINDIA
DHAM LATUR LATUR
MAHARASHTRA
LATUR
413512 IN30021414090099
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
15 KISAN BANK COLONY
INDIA
LATUR MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
LATUR
413512 IN30051317173069
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
AT POST DONGERSHEKI
INDIA
TAL UDGIR DIST
MAHARASHTRA
LATUR LATUR MAHARASHTRA,INDIA
LATUR
413517 IN30290249523890
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
C/O BHANUDAS.G.TURUP
INDIANEAR SHRIMAHARASHTRA
KRISHNA TEMPLE,SHRI NAGAR
LATURBARSHI, LATUR,MAHARASHTRA LATUR
413531 IN30021412326501
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SHAMBHU NAGAR LATUR
INDIA MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
LATUR
413531 IN30051316683776
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
Vambori Tal Rahuri Dist
INDIA
AhmednagarMAHARASHTRA
SHRIRAMPUR
413704 IN30177410120779
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NEAR NAGAR VES VAMBORI,
INDIA TAL - RAHURI
MAHARASHTRA
DIST - AHMEDNAGAR
SHRIRAMPUR
413704 IN30220111142479
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ERIGATION COLONY A/P
INDIA
RAHURI KHURD
MAHARASHTRA
DIST AHMEDNAGAR RAHURI
SHRIRAMPUR
413705 IN30177412581424
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 4806 NEAR
INDIA
SHIVKRUPA SULENATYA
MAHARASHTRA
GRIH SANGAMNER
SHRIRAMPUR
ROAD, SHRIRAMPUR AHMEDNAGAR 413709 IN30169611332396
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
A/P BELAPUR TAL SHRIRAMPUR
INDIA
DISTMAHARASHTRA
AHMEDNAGAR
SHRIRAMPUR
413715 IN30177410433177
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT POST BELAPUR TAL
INDIA
SHRIRAMPUR MAHARASHTRA
DIST AHMEDNAGAR
SHRIRAMPUR
413715 IN30133018793136
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
A/p Deolalipravara Tal
INDIA
Rahuri Dist Ahmednagar
MAHARASHTRA
SHRIRAMPUR
413716 IN30177410120736
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
KOLGAON TAL SHRIGONDA
INDIA DIST AHMEDNAGAR
MAHARASHTRA
KOLGAON AHMEDNAGAR
SHRIRAMPUR
KOLGAON MAHARASHTRA INDIA
413728 IN30051316316319
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
A/P - HANMANTGONINDIA
PATHARE TAL - MAHARASHTRA
RAHATA AHMEDNAGAR SHRIRAMPUR
413736 IN30220110968126
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
TALSHLDAR DAUND, INDIA
DAUND TALUKA,MAHARASHTRA
DAUND (MAH.)
SHRIRAMPUR
413801 IN30198310591145
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
D.M.K CONSTRUCTION,H.NO.110,
INDIA
S.NO.30/1A2,GURUKRIPA
MAHARASHTRA
APPARTMENT,
AHMEDNAGAR
RAWISH COLONY,NAGAR PUNE
414003
ROAD,IN30109810232040
AHMEDNAGAR Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
30, GAURAVNAGAR, INDIA
AHMEDNAGARMAHARASHTRA
(MAH.)
AHMEDNAGAR
414001 IN30198310558567
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 743 A RAHIM BUILDING
INDIA AHMEDNAGAR,
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA AHMEDNAGAR
414001 IN30189511111691
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NR BANESHWAR MANDIR
INDIABURHA NAGAR
MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
414001 IN30220111130939
Amount for unclaimed and unpaid dividend
37.00 03-DEC-2018
10 / 11 AJAY APPTT NEAR
INDIAL SAVEDI AHMEDNAGAR
MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR
414001 IN30220111142462
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
KETKAR HOSPITAL TILAK
INDIA
ROAD AHMEDNAGAR
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA AHMEDNAGAR
414001 IN30226912010967
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
4141 MANIK SHANI CHOWK
INDIA GUJAR GALLI
MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR
414001 IN30051314241807
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
JAKHANGAON ANAGAR
INDIA
DIST AHMEDNAGAR
MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR
414001 IN30051319449322
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
888, BHINGAR WARDINDIA
NO 6 TAL - NAGAR
MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
414002 IN30220111343096
Amount for unclaimed and unpaid116.00
dividend
03-DEC-2018
A C RECORDS ACC AND
INDIA
S ER GROUP CAMP
MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR
INDIA
414002 IN30226912443474
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 6A SIDDHIVINAYAK
INDIA HSG SOC
MAHARASHTRA
VAIDUWADI RD SAVEDI AHMEDNAGAR,
AHMEDNAGAR MAHARASHTRA
414003 IN30189511111458
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
23/0312 SUKHSAGARINDIA
COLONY VANI NAGAR
MAHARASHTRA
PIPELINE ROAD SAVEDI
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
414003 IN30177414403741
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT KEDGAON TAL NAGAR
INDIADIST AHMEDNAGAR
MAHARASHTRA
NR ARCHANA HOTEL
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR MAHARASHTRA
414005 IN30051319404922
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT LANDEWADI POSTINDIA
SONAI TAL NEWASA
MAHARASHTRA
DIST AHMEDNAGAR SONAI
AHMEDNAGAR
MAHARASHTRA
414105 IN30051319684993
Amount for unclaimed and unpaid dividend
24.00 03-DEC-2018
AT - SHAHAPUR POSTINDIA
- DEVGAON TALMAHARASHTRA
- NEWASA DIST - AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
414604 IN30220111025475
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
377, BHATAKUDGAON
INDIA
ROAD TELKUDGAON
MAHARASHTRA
NEWASA AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
414604 IN30220111109294
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
76 MALHAR PETH PLOT
INDIA
NO 33 JAGTAP
MAHARASHTRA
COLONY SATARA MAHARASHTRA
SATARA
415001 IN30045013895390
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PLOT NO 9 ST COLONY
INDIA
NEAR MONARK
MAHARASHTRA
HOTEL GODOLI SATARA MAHARASHTRA
SATARA
415001 IN30021414878428
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
501 B MANGALWAR INDIA
PETH SATARA SATARA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA SATARA
415001 IN30021414900210
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
465/B, SADAR BAZAR,INDIA
SATARA CITY, SATARA
MAHARASHTRA
SATARA
415002 IN30226911234596
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
439 MANGALWAR PETH
INDIA
SATARA
MAHARASHTRA
SATARA
415002 IN30177411278030
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
41 GANESH COL PETROL
INDIA
PUMPACHYAMAHARASHTRA
PURVEKADE KARANJE SADAR
SATARA
BAZAR SATARA MAHARASHTRA INDIA
415002 IN30226912455992
Amount for unclaimed and unpaid dividend
44.00 03-DEC-2018
PLOT 33 ATHARAV NEAR
INDIA
GAJANAN MAHARAJ
MAHARASHTRA
MANDIR ARKSHALA
SATARA
NAGAR SATARA
415002 IN30045013690732
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
CTS NO 13B PLOT NOINDIA
2 FLAT NO F 11 MAHARASHTRA
ADITYANAGARI TOWNSHEEP
SATARA
PIRWADI KHED NH SATARA
415002 IN30177417157953
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
FOREST KOLANI GODOLI
INDIA
GIRICHINTAN
MAHARASHTRA
KOLANI SATARA MAHARASHTRA
SATARA
415002 IN30051318252063
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H.NO. 1014, SHANIWAR
INDIA
PETH SATARA
MAHARASHTRA
SATARA
415002 IN30045080097170
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
216 SADASHIV PETH INDIA
SATARA
MAHARASHTRA
SATARA
415002 IN30045080248322
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
114 MANGALWAR PETH
INDIASATARA MAHARASHTRA
SATARA
415002 IN30045080454175
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
47 VIKRANT NAGAR MIDC
INDIASATARA BEHIND
MAHARASHTRA
KANSE DHABA SATARA
SATARA
MAHARASHTRA
415004 IN30371910735949
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
29 NIKAM ALI AT/POST
INDIA
VARYE TAL SATARA
MAHARASHTRA
DIST SATARA SATARA
SATARA
MAHARASHTRA
415015 IN30051318235176
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
A P YELUR MHAVALEWADI
INDIA TAL SHAHUWADI
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
SATARA
415101 IN30021413974613
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
226 GURUWAR PETHINDIA
KARAD MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
INDIA
SATARA
415110 IN30226913330261
Amount for unclaimed and unpaid dividend
91.00 03-DEC-2018
GAJANAN HOU SOC PLOT
INDIANO 142 WEST
MAHARASHTRA
OGLEWADI KARAD SATARA
SATARA
MAHARASHTRA,INDIA
415124 IN30267936862724
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
C-Off Union Bank Of India
INDIASagorekuti MADHYA
Br Pithampur
PRADESH
Dist-Dhar INDORE
452010 IN30223612215902
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
199 SANGHI STREET MHOW
INDIA DIST INDORE
MADHYA PRADESH
BETMA
453441 IN30023913349092
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
1506 PATTI BAZAR MAHUKENT
INDIA
TEHSIL
MADHYA
MHOW PRADESH
INDORE
BETMA
453441 IN30177415568515
Amount for unclaimed and unpaid241.00
dividend
03-DEC-2018
SODE 99 FCE MCTE MHOW
INDIA MADHYA MADHYA
PRADESH,INDIA
PRADESH
BETMA
453441 IN30290249338619
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
81 VILL PANOD DIST INDORE
INDIA NEAR DLF
MADHYA
CITY INDORE
PRADESH
MANGLIA MANGLIA
INDORE
453771 IN30154933343144
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
179 LIG JAWAHAR NAGAR
INDIA DEWAS MADHYA PRADESH
DEWAS
455001 IN30169611285968
Amount for unclaimed and unpaid925.00
dividend
03-DEC-2018
SHRI KRISHNA MEDICAL
INDIA
SOTRE, BAROTHA,
MADHYA
DISTT,
PRADESH
DEWAS, M.P. DEWAS
455001 IN30226911800626
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
QTR NO 114 G BLOCKINDIA
BIRLA GRAM NAGDA
MADHYA PRADESH
UJJAIN
456331 IN30177411252629
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
BANGALI
SINGH
PREETI
HADA
JUGAL
KISHORE
SHANKAR
LAL
NITIN
PARMAR
MAHESH
KUMAR
BALENDRA
GOYAL
ANKUR
OJHA
PRAMOD
KUMAR
MISHRI
LAL
PRAMENDRA KUMAR
DIPESH
SHARMA
YOGESH
KUMAR
TEJBAHADUR SINGH
PRAKASH
SHRIVASTAVA
MITUL
AGRAWAL
RAJENDRA
KUMAR
ALAGARSAMY KANNAN
JAI
KUMAR
SUNIL
KUMAR
ABHAY
SHUKLA
VAIBHAV
SHUKLA
HARI
KISHORE
SHYAMLATA AGRAWAL
RUPESH
KUMAR
MANISHA
SHARMA
PUSHPENDRA KUMAR
SANJAY
JAIN
IMRAN
KHAN
RAKESH
JAGWANI
HARISH
KUMAR
VIBHA
JAIN
SMT
SUNEETA
AJAY
GUPTA
SAROJ
MISHRA
LAKHAN
LAL
ADITYA
PRAKASH
PUSHPENDRA KUMAR
KAMLESH
AGRAWAL
SHEKH
JAVID
ANIL
KUMAR
SHWETA
CHAUDHARY
HITESH
R
BALARAM
CHOKKARPU
JITENDRA
KUMAR
KADIYAM
SRIKANTH
NAGANAGOUDR
NAGARAJA
R
ESWARAPPA BASAPPA
ASHUTOSH SHARMA
MANJUNATH PUJAR
TRIVENI
K
MIHIR
SEMWAL
NARAYANA SHASTRY
Y
VIJAYALAXMI
SILDE
NAGAPPA
SAVITHA
A
U
HARINATHA
N
MAHANTESH
JAYATEERTHA R
SANJEEV
C
NOOR
UL
K
SRINIVAS
NA
19/5 GRASIM STAFF COLONY
INDIA BIRLAGRAM
MADHYA
NAGDA
PRADESH
UJJAIN
456331 IN30169612139852
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
SACHIN
HADA
530/2 CHAMBAL MARG
INDIA
KUMHAR MOHALL
MADHYA
NAGDA
PRADESH
MADHYA PRADESH
UJJAIN INDIA
456335 IN30226913482148
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
CHOURSIYA
BABU
LAL
JI CHDURSIYA
JAWAHAR NAGAR JAORA
INDIAJAORA MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH
INDIA
RATLAM
457226 IN30226913351278
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
GORDHAN LAL
44/1 MAHAVEER COMPLEX
INDIA STATION MADHYA
ROAD JAORA
PRADESH
JAORA MADHYA
RATLAM
PRADESH INDIA
457226 IN30226913837313
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAMESH
CHANDRA
PARMAR
A -1212 JANTA COLONY
INDIA
MANDSAUR MADHYA
MANDSAUR
PRADESH
MANDSAUR
458001 IN30160410660635
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
MAHESHWARI RAM
GOPAL
MAHESHWARI
BHAT KHEDI ROAD, INDIA
MANASA (M.P.) MADHYA PRADESH
MANDSAUR
458110 IN30198310500576
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
CHHOGA
LAL
GOYAL
2, BUNGLOW NO.58,INDIA
NEEMUCH CANT,
MADHYA
NEEMUCH
PRADESH
(M.P.)
NEEMUCH
458441 IN30198310647912
Amount for unclaimed and unpaid130.00
dividend
03-DEC-2018
NA
17 RAVINDRANATH TAIGOR
INDIA GALI JAVAD
MADHYA
TEHSILPRADESH
JAVAD NEEMUCH
NEEMUCH
MADHYA PRADESH,INDIA
458441 IN30290249802672
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
LONHARE
BABU
RAO
LONHARE
RAJENDRA WARD, BETUL
INDIAGANJ, BETUL
MADHYA
(M.P.) PRADESH
BETUL
460001 IN30198310658470
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
GOUR
LATE
K
R GOUR
QR NO-2089 TYPE II ORDNANCE
INDIA
FACTORY
MADHYA
ITARSI
PRADESH
(MP)
HOSHANGABAD
461122 IN30039415845912
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
JAIN
KAILASH
CHND
JAIN
H NO 68/1 KASERA GALI
INDIATEH SEONI MADHYA
MALWA BANAPURA
PRADESH DIST HOSHANGABAD
HOSHANGABAD BANAPURA (MP)
461221 IN30021411893551
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NA
JAY PRAKASH WARD INDIA
GOSAI MANDIR MADHYA
GOLA PURA
PRADESH
HARDA MADHYA
HOSHANGABAD
PRADESH
461331 IN30051320089012
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
JOSHI
UMESH
KUMAR
JOSHI
WARD NO 14 H. NO 91
INDIA
PATEL MOHALLA
MADHYA
BAGRAPRADESH
ROAD HOSHANGABAD
HOSHANGABAD
BABAI, MADHYA PRADESH,INDIA 461661 IN30290247605373
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAJPUT
G
D
RAJPUT
DGM SECTT BHOPALINDIA
MADHYA PRADESH
BHOPAL
462001 IN30307710165496
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NA
F 52 GOVT QT KOTRAINDIA
SULTANABAD MADHYA
BHOPAL MADHYA
PRADESHPRADESH
BHOPAL
462003 IN30021414678252
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
TULSI
DAS
AGRAWAL
MEENA AGRAWAL DIST
INDIA
JUDGE ATROCITIES
MADHYA
JD EPRADESH
3 CIVIL LINES HARDA
BHOPAL
462007 IN30177415558682
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
PATHAK
RADHYSHYAMPATHAK
H-2/199 1100 QUTERS
INDIA
BHOPAL MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH
BHOPAL
462016 IN30209210132735
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
NA
201 ENGR REGT C/O 56
INDIA
APO BHOPALMADHYA PRADESH
BHOPAL
462030 IN30177417242575
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
TILWANI
LATE
SHRI
MOHAN LAL TILWANI
A NEW 13 HOUSE NOINDIA
129 BAIRAGARHMADHYA
BHOPALPRADESH
MP
BHOPAL
462030 IN30133018234681
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
GHANSHYAM PANT
VILL GANPAT NAGARINDIA
PO CHOPRIYU PATTI
UTTAR
GHURDAURSIYU
PRADESH
PAURI
PAURI
GARHWAL PAURI UTTARAKHAND INDIA246001 IN30051318604605
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SHRI
HARE
SHYAM SHUKLA BUNGLOW NO-2 , SOUMYA
INDIA ENCLAVEMADHYA
EXT SIYA PRADESH
RAM COLONY CHUNNA
BHOPALBHATTI , BHOPAL MADHYA PRADESH
462042 IN30342010007252
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NA
ICICI BANK LTD, B-13INDIA
CITY CENTRE, HOSPITAL
MADHYAROAD,
PRADESH
VIDISHA (M.P.)
VIDISHA
464001 IN30198310677998
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SHRIVASTAVA NA
TILA KHEDI INFRONT INDIA
OF NYLONE FACTORY
MADHYA
VIDISHA
PRADESH
VIDISHA VIDISHA
464001 IN30023912727253
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
RAMESH
CHANRAJI
GOYAL
KALAJIGALI SADAR BAZAR
INDIAKHUJNER DISTT
MADHYA
RAJGARH
PRADESH
NEAR JANDA
RAJGARH
PIPAL KHUJNER
BIORA MADHYA PRADESH 465687 IN30051319535025
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
SETHI
SURESH
CHANDRA
SETHI
NILKHANTH ROAD, NASRULLAGANJ
INDIA
MADHYA
(M.P.) PRADESH
SEHORE
466331 IN30198310251614
Amount for unclaimed and unpaid224.00
dividend
03-DEC-2018
NA
SHASTRI COLONY, NASRULLAGANJ,
INDIA
DIST.
MADHYA
SEHORE
PRADESH
(M.P.)
SEHORE
466331 IN30198310379240
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
GOVIN
SINGH
BANGLOW NO 6 BEHIND
INDIA
OF O NEAR OLD
MADHYA
R T O PRADESH
OFFICE SAGAR MADHYA
SAGAR CANTT
PRADESH,INDIA
470001 IN30267937105095
Amount for unclaimed and unpaid242.00
dividend
03-DEC-2018
RAMESH
CHAND
JAIN
S/O RAMESH CHANDINDIA
JAIN CHAKRA GHAT
MADHYA
SAGAR
PRADESH
SAGAR CANTT
470002 IN30220110512576
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NA
29 / K, UTTAMAHOTAL
INDIA
SEVEYARAHAUSA
MADHYA
ROADPRADESH
SAGAR
SAGAR CANTT
470002 IN30220111418577
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
LAXMAN
DAS
JAGWANI
PATHAK WARD, BINA
INDIA
(M.P.)
MADHYA PRADESH
SAGAR CANTT
470113 IN30198310581942
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
GANGWANI
LT
RAMANDAS GANGWANI
L I C OF INDIA DAMOH
INDIA
MP
MADHYA PRADESH
DAMOH
470661 IN30133020098250
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KAPOORCHAND
SUNNULAL
JAIN
H NO. 1300, NARASINGHGADHA
INDIA
M. NO
MADHYA
877 SEANT
PRADESH
TAKA, NARASINGHADH,
DAMOH
TEH PATHARIYA DISTT-DAMOH
470675
DAMOH
IN30021416005542
MADHYA PRADESH
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
AGRAWAL
SHRI
JAI
PRAKASH AGRAWAL
ON LINE SHARE TRADING
INDIACENTRE BEHIND
MADHYA
GOVERDHAN
PRADESHTALKIESCHHATARPUR
CHHATARPUR MADHYA PRADESH
471001 IN30051312679829
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
NA
SARAFA MARG SANJAY
INDIA
GANDHI WARD
MADHYA
NO 7 CHHATARPUR
PRADESH MADHYA
CHHATARPUR
PARDESH
471001 IN30051315214623
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
DESHRAJ
PATERIYA
PARWARI MOHALLA INDIA
CHHATARPUR MADHYA PRADESH
CHHATARPUR
471001 IN30267936120013
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
TIWARI
PARAM
LAL
TIWARI
GRAM PANCHAYAT BAGOUTA
INDIA
WARDMADHYA
NO 2 DERIPRADESH
ROAD NEAR PEPTECH
CHHATARPUR
CITY TEMPLE CHHATARPUR
471001 IN30267936377420
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
UPADHYAY
PARSHURAM UPADHYAY
MIG 203 PEPTECH CITY
INDIA
DERI ROAD CHHATARPUR
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESHINDIA
CHHATARPUR
471001 IN30290245944116
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
KHARE
SURENDRA KUMAR
KHARE
WARD NO 31 CHOUBEY
INDIA
COLONY MIGMADHYA
2,CHHATARPUR
PRADESH
MADHYACHHATARPUR
PRADESH,INDIA
471001 IN30290246431146
Amount for unclaimed and unpaid380.00
dividend
03-DEC-2018
LAKHAN
LAL
AGRAWAL
AGRASEN KIRANA BHAND
INDIANEAR KOTWALI
MADHYA
WARD
PRADESH
NO 22 CHHATARPUR
CHHATARPUR
MADHYA PRADESH,INDIA
471001 IN30290247231873
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MOHAMMAD ALEEM
BUX
WARD NO 7 RAJNAGAR
INDIA
NEAR BUS STAND
MADHYA
SAYEDGANJ
PRADESH
CHHATARPUR
CHHATARPUR
MADHYA PRADESH,INDIA
471606 IN30290245979989
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SINGH CHAUHAN
DHARMENDRAVIR
SINGH CHAUHAN OPPSITE OF NAGAR BHAWAN
INDIA TIKAMGARH
MADHYA
TIKAMGARH
PRADESH MADHYA
TIKAMGARH
PRADESH
472001 IN30021414629539
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
YOGENDRA KUMAR
22-A RAILWAY COLONY
INDIA
GUNA MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH
INDIA
GUNA
473001 IN30226912181838
Amount for unclaimed and unpaid dividend
36.00 03-DEC-2018
KHAPEKAR
RAMCHANDRADYANDEOJI KHAPEKAR
BLOCK 914 VIDYA NAGAR
INDIAJSW STEEL LTD
KARNATAKA
TORANAGALLU BELLARY
KOPPAL
KARNATAKA,INDIA
583275 IN30267937325410
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
SEETHAM
NAIDU
M 5 GAMMON IND LTD
INDIA
JINDAL CIVIL KARNATAKA
WORK C/O JSW STEEL LTD PO
KOPPAL
VIDYA NGR TORANAGALLU BANGALORE
583275
KARNATAKA
IN30290247389935
INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
AMAR
NATH
CHOUDHARY
SOUTH WEST MININGINDIA
LTD JSW TOWNSHIP
KARNATAKA
PO VIDYANGR TORANAGALLU
KOPPAL BELLARY KARNATAKA,INDIA 583275 IN30290247882446
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
RAMA
KRISHNA
KADIYAM
N 5 / 9 VIDYA NGR JSW
INDIA
STEEL LTD TORANAGALLU
KARNATAKA KARNATAKA,INDIA
KOPPAL
583275 IN30290247891036
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
V
RAMALINGANAGOUD
G 4/8 VIDYANGR TOWNSHIP
INDIA JSW STEEL
KARNATAKA
LTD TORANAGALLU KARNATAKA,INDIA
KOPPAL
583275 IN30290247906094
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
RAMAIAH
HUCHHAPPA
02/9 VIDYANAGAR JSW
INDIA
TOWNSHIP JSW
KARNATAKA
STEEL LTD TORANAGALLU
KOPPAL
KARNATAKA,INDIA
583275 IN30290247906584
Amount for unclaimed and unpaid157.00
dividend
03-DEC-2018
BASAPPA
D 615 BLOCK 3 J V S LINDIA
VIDYANAGARA KARNATAKA
VIDYANAGAR SANDUR BELLARY
KOPPAL
KARNATAKA,INDIA
583275 IN30290247908123
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MUNALAL
SHARMA
L 1/3 JSW TOWNSHIPINDIA
VIDYANAGAR BELLARY
KARNATAKA
TORANAGALLU KARNATAKA,INDIA
KOPPAL
583275 IN30290247974956
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAMAPPA
1 A/40 VIDYA NAGARINDIA
JSW STEEL LTD KARNATAKA
TORANAGALLU BELLARY KARNATAKA
KOPPAL
INDIA
583275 IN30290248121028
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NAGAPPA
KAKIMANI
A3/13 VIDYA NGR TOWNSHIP
INDIA JSW STEEL
KARNATAKA
LTD TORANAGALLU BELLARY
KOPPAL
KARNATAKA,INDIA
583275 IN30290249212695
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
DEVI
PRASAD
SEMWAL
T 10 12 VIDYANAGARINDIA
TOWNSHIP JSWKARNATAKA
TORANGALLU BELLARY KARNATAKA,INDIA
KOPPAL
583275 IN30290249804117
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NARASIMHA SHASTRY
LAXMI NARASHIMHAINDIA
KRRUPA PRASHANTH
KARNATAKA
COLONY KOPPAL KARNATAKA
KOPPAL INDIA
583731 IN30226912701806
Amount for unclaimed and unpaid dividend
96.00 03-DEC-2018
NA
H.NO.1-1-131 BELLAM
INDIA
COMPLEX RAICHUR
KARNATAKA
RAICHUR HO
584101 IN30245310082765
Amount for unclaimed and unpaid dividend
93.00 03-DEC-2018
BASAPPA
SILDE NAGAPPA 300/4
INDIA
5TH CROSS GOKUL
KARNATAKA
1ST PHASE BANGALORE,KARNATAKA,INDIA
BANGALORE
560054 IN30021411290185
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
GADKAR
NA
DO L I C OF INDIA RAICHUR
INDIA KARNATAKA
KARNATAKA
INDIA
RAICHUR HO
584101 IN30226912611788
Amount for unclaimed and unpaid dividend
76.00 03-DEC-2018
RAO
NA
8/11/180/233 NAER GARDEN
INDIA VIDYA NAGAR
KARNATAKA
RAICHUR
RAICHUR HO
584101 IN30023913049826
Amount for unclaimed and unpaid dividend
59.00 03-DEC-2018
NA
NO L 232 NIJALINGAPPA
INDIA
COLONY RAICHUR
KARNATAKA
RAICHUR HO
584101 IN30177413483158
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
DIWAN
NA
H NO 1-1-89 NEAR BEGUM
INDIA HOSPITALKARNATAKA
UDAYNAGAR RAICHUR RAICHUR HO
584101 IN30039416710362
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MIRAJKAR
CHANNAPPA
C 8 P B NO 24 AGRICULTURE
INDIA COLLEGEKARNATAKA
RAICHUR
RAICHUR HO
584101 IN30192630287510
Amount for unclaimed and unpaid368.00
dividend
03-DEC-2018
HAQ
VAHEED
UL
HAQ
H NO 1 8 57 BRAHMAN
INDIA
BOUDI STATION
KARNATAKA
ROAD RAICHUR
RAICHUR HO
584102 IN30192630914776
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KASTURIRANGA
KONDA
H NO 7-5-272 JAWAHAR
INDIA
NAGAR RAICHUR
KARNATAKA
RAICHUR HO
584103 IN30039418154313
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
SHRIDHAR
N
VIJAYKUMAR S
BASANAGOUDA
S
KODETI
SRINIVAS
VISHNU
VARDHANA
BHUVANESH
ANUSUYA
GEETA
GADKAR
SRIKANT
H
ASHOK
PARASMAL
SRIVIDYA
RAGHVENDRA
ARVIND
MALIPATIL
NEELAMBIKA GOUDAR
RAJENDRA
SABAYYA
MAHADEV
I
SHIVANAND PATIL
SUDARSHAN LAKHE
PARAPPA
K
PARASMAL SOLANKI
SHARANABASAPPA
B
SUSHRUTH
KAREDDY
TUKARAM
GOVIND
RAMESH
INDUMATI
RANGACHARY
ROOPA
B
NASIRUDDEENMALLIK
AMARAPPA
AJIT
MALLARAO
SURESH
CHANDRA
SURENDRA KUMAR
SADHNA
GUPTA
SASIDHARAN C
VINEET
CHATURVEDI
AMIT
RAJ
RAVI
BALI
JITENDRA
KUMAR
RUDRA
NATH
SHARDA
PATEL
CHANDAN
KUMAR
VINOD
KUMAR
ASHISH
TRIPATHI
ANIL
KUMAR
INDU
TIWARI
SHYAMA
GUPTA
RAM
ADHAR
RAVIPRAKASH VERMA
SANDIP
INDU
BAISWAR
USHA
GUPTA
PARVATI
GUPTA
AAS
MUHAMMAD
RAM
NARESH
VIJAY
SAPRA
SANTOSH
KUMAR
UDAY
NARAYAN
ANITA
RATH
SANT
RAM
VINITA
BANSAL
UMESH
SRIVASTAVA
NISHI
KANT
PIYUSH
AGARWAL
PUMMI
SINGH
ARCHANA
GUPTA
HULAMANI
HALLI
PATIL
REDDY
CHITGUPKAR
SETHIA
RAO
NANDURKAR
MUKARTIHAL
BADIGER
NAGUR
CHAVAN
PURANIK
NASHI
SAB
KULKARNI
SRIVASTAVA
SRIVASTAVA
P
AGARWAL
YADAV
SINGH GAUR
SINGH
KACKER
YADAV
AGARWAL
MAURYA
SINGH
YADAV
MISHRA
NARAYANAPPA
R/O HANAMASAGARINDIA
R/O HANAMASAGAR
KARNATAKA
R/O HANAMASAGARRAICHUR
R/O HANAMASAGAR
HO
584114
NA
106 MASKI AT POST MASKI
INDIA AT POST MASKI
KARNATAKA
LINGASUR DIST RAICHUR
RAICHUR HO
584124
NA
S/O SHANTAGOUDA INDIA
PATIL NAGARAHAL
KARNATAKA
TQ LINGASGUR DIST RAICHUR
RAICHUR
RAICHUR
HO
KARNATAKA,INDIA
584127
NA
GANDHINAGAR SINDHNUR
INDIA TALUK SINDHNUR
KARNATAKA
SINDHNUR KARNATAKA
RAICHUR HO
584128
KRISHNA
REDDY
S/O KRISHNA REDDY INDIA
CHANNALLI(P) SINDHANUR
KARNATAKARAICHUR
RAICHUR HO
584128
AMARESH
BELAGINUR
NEAR POST OFFICE SIRWAR
INDIA RAICHURKARNATAKA
KARNATAKA INDIA
RAICHUR HO
584129
NA
H NO T 6 458 RTPS COLONY
INDIA SHAKTINAGAR
KARNATAKA
RAICHUR KARNATAKA
RAICHUR
INDIA HO
584170
BALU
APPAJI
PATIL
H NO T 6 624 RTPS COLONY
INDIA SHAKTI NAGAR
KARNATAKA
RAICHUR KARNATAKA
RAICHUR
INDIA HO
584170
HAKIKATRI CHITGUPKAR
NO 2 - 603/1 BAPU CHOWK
INDIA DARGA ROAD
KARNATAKA
GULBARGA
GULBARGA
585101
NA
1 43/1 STATION BAZAAR
INDIA
COURT ROAD
KARNATAKA
CROSS GULBARGA
GULBARGA
585101
RAGHVENDRARAO
SHRI GANESH H NO-1INDIA
1495/43 1ST FLOOR
KARNATAKA
BHAGAVATI NAGAR GULBARGA
GULBARGA
585102
APPASAHEB MALIPATIL
PLOT NO 43 KATHAMBARI
INDIA LAYOUT BEHIND
KARNATAKA
C I B COLONY GURBARGA
GULBARGA
585102
NAGANGOUDA
R/O B.S.PATIL, NEELAMBIKA.V.PATIL,
INDIA
KARNATAKA
PLOT NO. 16, SHRI NAGARGULBARGA
COLONY, JEWARGI ROAD, GULBARGA. 585102
SABAYYA
NANDURKAR
1405/38 B/4/3 GODUTAI
INDIACOLONY GULBARGA
KARNATAKA
GULBARGA
GULBARGA
585102
ISHWARAPPA K
MUKARTIHAL
88 KANCHANA GANGA
INDIA
SHASTRI NAGAR
KARNATAKA
BIJAPUR BIJAPUR
GULBARGA
585102
S
S
S PATIL
H.NO.10 2 108 BASAVA
INDIA
KRUPA S B TEMPLE
KARNATAKA
ROAD GULBARGA GULBARGA
585103
TUKARAM G
LAKHE
PLOT 43 RAILWAY COINDIA
OP SOC BIDDAPUR
KARNATAKA
COLONY NEAR RAILWAT
GULBARGA
GATE AFZAPUR GULBARGA
585103
KRISHTAPPA GANAPATEPPABADIGER
KALYAN NAGAR SINDGI
INDIA
KARNATAKA
GULBARGA
585103
SONRAJ
SOLANKI
SOLANKI BROTHERS SHOP
INDIANO 8-1533KARNATAKA
NEHRU GUNG GULBARGAGULBARGA
585104
BASAVARAJ S
NAGUR
ASST ENGINEER O/O INDIA
KLAC OPP GOVTKARNATAKA
COLLEGE RAJAPUR ROAD GULBARGA
GULBARGA
585104
VISHWANATH
VISHAL VISHWA, NEAR
INDIA
OLD MB NAGAR
KARNATAKA
POLICE STATION, SWASTIK
GULBARGA
NAGAR GULBARGA
585105
GOVIND
C/O SHRI NAGOOR HOUSE
INDIA H NO 1/87KARNATAKA
NRUPTUNGA COLONY SHAHABAD
GULBARGA
RD GULBARGA
585105
NA
H NO 4-601/63 M B NAGAR
INDIA 3RD CROSS
KARNATAKA
GULBARGA
GULBARGA
585105
RAGOTHAM CHARY
PALMOL
BEHIND RAGHAVENDRASWAMY
INDIA
TEMPLE
KARNATAKA
NONRURAL INR YADGIR
SHAHAPUR
GULBARGA
585201
ADIVAPPA VADI
H NO 5/1/218/1 IST FLOOR
INDIA RAJENDRAKARNATAKA
BROS HOUSE BASAVESHWAR
SHAHAPUR
NAGAR YADGIR
585202
NA
M NASIRUDDEEN EDUCATIONAL
INDIA
OFFICER
KARNATAKA
DDPI OFFICE YADGIR SHAHAPUR
585202
NANDAPPA HUGAR
H/NO 4/92 HUNASAGI
INDIA
TQ SHORAPURKARNATAKA
DIS GULBARGA GULBARGA
SHAHAPUR
KARNATAKA INDIA
585215
MALLARAO DATTATRAY KULKARNI
VASAVADATTA CEMENT
INDIA
GM HRD DEPVC
KARNATAKA
SEDAM SEDAM
SHAHAPUR
585222
BALDEVA
PRASAD
SRIVASTAVA
IV/A/14 SECT L ASHIYANA
INDIAKANPUR ROAD
UTTAR
LDA
PRADESH
RAIL VIHAR LUCKNOW
LUCKNOW
UTTAR PRADESH,INDIA
226012
RAM
SHIROMANI SRIVASTAVA
K 159 AASHIANA KANPUR
INDIAROAD LUCKNOW
UTTAR UTTAR
PRADESH
PRADESH,INDIA
LUCKNOW
226012
SRI
RAMESH
CHANDRA GUPTA 12 / 513 INDRANAGAR
INDIA
SECTOR 12 LUCKNOW
UTTAR PRADESH
( U.P.)
LUCKNOW
226016
NA
10/139 INDIRA NAGAR
INDIA
LUCKNOW UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226016
NA
KAUSHAL PURI BHARVARA
INDIA CHINHAT UTTAR
LUCKNOW
PRADESH
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226016
NA
B 263 RAJAJI PURAMINDIA
LUCKNOW LUCKNOW
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226017
RAI
RAJESHWAR BALI
C 9/1 RIVER BANK COLONY
INDIA RIVER BANK
UTTAR
COLONY
PRADESH
LUCKNOW LUCKNOW
226018
NA
486/155 DALIGANJ LUCKNOW
INDIA
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226020
RAM
LAKHAN
YADAV
2/553 SECTOR H JANKIPURAM
INDIA
NEAR UTTAR
HANUMAN
PRADESH
MANDIR LUCKNOW
LUCKNOW
UTTAR PRADESH
226020
ACHAL
SINGH
PATEL
G-9 STATE BANK OFFICER'S
INDIA RESIDENCES
UTTAR
SECTOR
PRADESH
D/S ALIGANJ NEAR
LUCKNOW
GALLA MANDI SITAPUR ROAD LUCKNOW
226020
NA
11 101 NEW MALHARINDIA
SAHARA STATEUTTAR
JANKIPURAM
PRADESH
LUCKNOW LUCKNOW
226021
MADAN
PAL
SINGH
13/17 YAMAN SAHARA
INDIA
ESTATE JANKIPURAM
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
LUCKNOW
226021
SRI
RAMNATH
TRIPATHI
4/698 VIKAS NAGAR INDIA
SECTOR 4 LUCKNOW
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226022
KACKER
D
P
2/100 VIKAS NAGAR INDIA
KURSI ROAD LUCKNOW
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226022
KRISHN
KANT
TIWARI
9 SHIVAM NAGAR LUCKNOW
INDIA
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226023
SUNIL
KUMAR
GUPTA
MDI 37 SECTOR I JANKIPURAM
INDIA
LUCKNOW
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226024
YAMUNA
YADAV
A-69 BHEL TOWNSHIPINDIA
I-A, JAGDISHPUR
UTTAR
SULTANPUR
PRADESH
BANTHRA
227817
NA
RAGHAVPUR RAIBIGO
INDIA
NEAR KADIPURUTTAR
SULTANPUR
PRADESH
SULTANPURSULTANPUR
UTTAR PRADESH
228145
MANORANJANRAI
VILL SABHA MEERAPUR
INDIA
MANIKPUR POST
UTTAR
KUREBHAR
PRADESH SULTANPUR
SULTANPUR
228151
PRADUMN KUMAR
BAISWAR
A-15 AYODHYA NAGAR
INDIA
BARABANKI BARABANKI,UTTAR
UTTAR PRADESH PRADESH
BARABANKI
225001
BINDA
PRASAD
GUPTA
PURANI BAJAR SARAFA
INDIA
MANDI LALGANJ
UTTAR
RAEBARELI
PRADESHUTTAR PRADESH
RAE BARELI
INDIA
229206
RAM
NATH
GUPTA
MO LAKHANPUR POST
INDIA
MAWAIYA MIRZAPUR
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231001
NA
JE N H PWD PATHARAHIA
INDIAMIRZAPURUTTAR
MIRZAPUR
PRADESH
UTTAR PRADESH,INDIA
MIRZAPUR
231001
RAGHUBEER PRASAD
AGARWAL
B 20 MAIN ROAD, RENUKOOT,
INDIA
SONEBHADRA,
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH MIRZAPUR
231217
NA
ALUMINA PLANT HINDALCO
INDIA INDUSTRIES
UTTAR
LIMITED
PRADESH
P.O. RENUKOOT
MIRZAPUR
U.P.
231217
HIRA
LAL
MAURYA
SALES AND MARKETING
INDIA
DEPTT HINDALCO
UTTARINDUSTRIES
PRADESH LTD RENUKOOT
MIRZAPUR
SONEBHADRA SONEBHADRA
231217
NA
H-313 HINDALCO COLONEY
INDIA RENUKOOT
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
MIRZAPUR
231217
SURESH
CHANDRA
RATH
E 40 ADM COLONY HINDALCO
INDIA
PO RENUKOOT
UTTAR PRADESH
DT SONEBHADRA MIRZAPUR
UP
231217
RAM
ACHCHAIBAR YADAV
M- 48, HINDALCO COLONY,
INDIA RENUKOOT,
UTTAR
SONEBHADRA
PRADESH
MIRZAPUR
231217
ASHOK
KUMAR
BANSAL
D-3 BIRLA MKT RENUKOOT
INDIA SONEBHADRA
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
MIRZAPUR
231217
GIREESH
CHANDRA
LAL
POTROOM MECH AND
INDIA
MAINT PLANTUTTAR
2 HINDALCO
PRADESH
INDUSTRIES LTD
MIRZAPUR
RENUKOOT SONEBHADRA UTTAR PRADESH
231217
NA
I-1569 HINDALCO SECOND
INDIA PLANT COLONY
UTTARNEAR
PRADESH
HI TECHCA RBON
MIRZAPUR
UTTAR PRADESH
231217
NA
QTR NO E 58 HINDALCO
INDIA
COLONY P O UTTAR
RENUKOOT
PRADESH
DISTT SONEBHADRA
MIRZAPUR
RENUKOOT
231217
JANMEJAY SINGH
STATE BANK OF INDIAINDIA
RENUKOOT SONEBHADRA
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231217
RAJESH
KUMAR
GUPTA
A-1 RENUSAGAR COLONY
INDIAP O RENUSAGAR
UTTARDIST
PRADESH
SONEBHADRA UTTAR
MIRZAPUR
PRADESH
231218
IN30023912584109
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30023913459375
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30267937167108
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
IN30371910373708
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30023912394265
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226912715228
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
IN30226912612879
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30226912620371
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30214810654468
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30113526100737
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30311610485605
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30021410537593
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023911911322
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021411942726
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
IN30023911983107
Amount for unclaimed and unpaid275.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023913327230
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023913333862
Amount for unclaimed and unpaid dividend
84.00 03-DEC-2018
IN30192630824039
Amount for unclaimed and unpaid190.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021410459788
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30039417453953
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30023913000838
Amount for unclaimed and unpaid132.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039416803840
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30192630178661
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30192630903937
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30039417015172
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039417479306
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30226913804069
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
IN30113526765917
Amount for unclaimed and unpaid dividend
34.00 03-DEC-2018
IN30290246899114
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290249536804
Amount for unclaimed and unpaid dividend
94.00 03-DEC-2018
IN30311610006429
Amount for unclaimed and unpaid900.00
dividend
03-DEC-2018
IN30155710616406
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30045013761949
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023913222217
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30133020659982
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30155710353213
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051318927899
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30155720012471
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30311610252432
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30045010677844
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414882855
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30131320109401
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30105510112407
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
IN30112716884034
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30155710455001
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021415109800
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290244983658
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021414382085
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290248044778
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30039417473099
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30267937381450
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226910474491
Amount for unclaimed and unpaid550.00
dividend
03-DEC-2018
IN30045010550062
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30160410587492
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30045010614622
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30045010650982
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226910791961
Amount for unclaimed and unpaid dividend
99.00 03-DEC-2018
IN30226912138385
Amount for unclaimed and unpaid dividend
62.00 03-DEC-2018
IN30045013470903
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30045013803605
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021413863685
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039416624305
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30045010899080
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
CHANDRA
SEKHAR
PRASAD
NA
Q.NO.I/12/1 RENUSAGAR
INDIADISTRICT SONEBHADRA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231218 IN30169610976500
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
RATNA
MALA
SINGH
JAIRAJ
SINGH
C-7, RENUSAGAR POWER
INDIACOLONY HINDALCO
UTTAR PRADESH
INDUSTRIES LTD RENUSAGAR
MIRZAPUR SONEBHADRA
231218 IN30045011483552
Amount for unclaimed and unpaid269.00
dividend
03-DEC-2018
YAGYA
DUTTA
SHARMA
NA
H NO 3/AE/81 OBRA INDIA
COLONY DIST SONEBHADRA
UTTAR PRADESH
UP
MIRZAPUR
231219 IN30155721849235
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BRIJESH
PRAKASH
SINGH
BADRI
SINGH
LANCO INFRATECH LTD
INDIA
ANPARA C SITE
UTTAR
SONBHADRA
PRADESHSONBHADRA
MIRZAPUR
SONEBHADRA UTTAR PRADESH,INDIA 231225 IN30267936953166
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
MOHD
HASHAMI
EJAJ
AHAMAD
H. NO-162 KUSUMHIINDIA
KHURDA-1 SIRAGITHA
UTTAR GHAZIPUR
PRADESH
GHAZIPUR
233001 IN30216410362166
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MAYA
AGRWAL
BRIJ
MOHAN
DAS AGRWAL
PARAS PURA OPP DRESCCO
INDIA TAILOURSUTTAR
GHAZIPUR
PRADESH
GHAZIPUR
233001 IN30155721058436
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AVANTIKA
SRIVASTAVA
OM
PRAKASH
SRIVASTAVA
H NO 200 SUBHASH NAGAR
INDIA 2 NEAR AAMGHAT
UTTAR PRADESH
PANI TANKI GHAZIPUR
GHAZIPUR
UTTAR PRADESH,INDIA
233001 IN30290249185694
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SURENDRA SINGH
CHAUHAN
MUNEEB
CHAUHAN
MARDAH GHAZIPURINDIA
UTTAR PRADESH
GHAZIPUR
233226 IN30155720176463
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MD
MURSHID
ANSARI
MOHD
MUHIBULLA ANSARI
H NO 131 VILL MIRZABAD
INDIAADAEE- I POST
UTTAR
MIRZABAD
PRADESHGHAZIPUR GHAZIPUR
233231 IN30155721883772
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KUNWAR
SEN
NA
C/O SUDHIR HARDWARE
INDIA
HOUSE KURSI
UTTAR
ROADPRADESH
ALIGANJ LUCKNOW
HARDOI
241001 IN30112715586186
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PREM
NARAYNA
NA
KYOTI KHWAJGIRPURINDIA
MADHO GANJ UTTAR
HARDOIPRADESH
HARDOI
241302 IN30039417818274
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
REETA
BHARTI
NARENDRA KUMAR
SHAILON
MISSON COMPOUNDINDIA
GOVIND GANJ UTTAR
SHAHJAHAN
PRADESH
PUR
SHAHJAHANPUR
242001 IN30165310255612
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
GYANEDRA MISHRA
NA
DALMIA SUGARS NIGOHI
INDIASHAHJAHANPUR
UTTAR PRADESH
SHAHJAHANPUR
242001 IN30165310259943
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAJESH
KUMAR
RASTOGI
HARDWARI LAL
RASTOGI
SHRADDHA NURSINGINDIA
HOME MOH ANTA
UTTAR
JAILPRADESH
ROAD SHAHJAHANPUR
SHAHJAHANPUR
242001 IN30177415152505
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
PARVEEN
SULTANA
S
W
I NAQVI
3 A MAHMAND JUNGLA
INDIA
SHAHJAHANPUR
UTTAR PRADESH
SHAHJAHANPUR
242001 IN30118620083273
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VARTHUR
KRISHNAPPA THRIMURTHY THIMMARAYAPPA
KRISHNAPPA
V K DOCTOR S/O KRISHNAPPA
INDIA
T P H CKARNATAKA
KADABA
KARKALA DAKSHINA KAN
574221 IN30169611010464
Amount for unclaimed and unpaid230.00
dividend
03-DEC-2018
RAMA
G
NAIK
GOVIND
NAIK
HOUSE NO 1-170 ALIKE
INDIA
BANTWAL DAKSHINA
KARNATAKA
KANNADA, KARNATAKA
KARKALA DAKSHINA KAN
574235 IN30189510791350
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
SUNANDA
NA
ANEPADAVU HOUSE INDIA
ALIKE P O BANTWAL
KARNATAKA
DAKSHINA KANNADA,KARKALA
KARNATAKA
DAKSHINA KAN
574235 IN30189510835128
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
RAMU
JOSHI
SRINIVASACHARYA
C/O BPCL SHIVAPUR INDIA
HEP HOSABANDIKARNATAKA
HARLAPUR TQ DIST KOPPAL
KOPPAL
583234 IN30113526759486
Amount for unclaimed and unpaid106.00
dividend
03-DEC-2018
SUMANGALA
RAMACHANDRA
HEBBAR
H NO 127 NOOJILA HOUSE
INDIA URUVALUKARNATAKA
POST BELTHANGADY TQ. KARKALA DAKSHINA KAN
574241 IN30169611287865
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SUKUMARA M
LINGAPPA
SHETTY
MONTHIMARU HOUSE
INDIA
MANCHI VILLAGE
KARNATAKA
BANTWAL MANGALORE,
KARKALA
KARNATAKA
DAKSHINA KAN
574323 IN30007910533774
Amount for unclaimed and unpaid dividend
33.00 03-DEC-2018
MOHAMMED SAWOOD
SYED
MOHAMMED FAQUEEH
SYED
NO 701 LIGHT HOUSEINDIA
CONDOMINIUM
KARNATAKA
LIGHT HOUSE HILL ROADMANGALORE
MANGALORE KARNATAKA
575003 IN30307710377189
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
PABAN
CHETRY
DILIP
CHETRY
R NO 201 SHAILA TOWER
INDIAOPP INFOSYS
KARNATAKA
TECH LTD KULOOR FERRYMANGALORE
RD MANGALORE KARNATAKA,INDIA
575006 IN30290247768486
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SRINATH
KAMATH
K
VENKATESH KAMATH
K
VIGNESH, D.NO.10.2.89,
INDIA
OPP.S.M.S.PKARNATAKA
COMPLEX, UDUPI
UDUPI
576101 IN30023911864738
Amount for unclaimed and unpaid298.00
dividend
03-DEC-2018
RAMACHANDRA
KAMATH
NARASIMHA KAMATH
13 1 21A TULASI NILAYA
INDIA
AJJARKAD UDUPI
KARNATAKA
KARNATAKA
UDUPI
576101 IN30113526800907
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
POOJA
PRASAD
PAI
S
A
SHIVAPRASAD PAI FLAT NO 303 S S RESIDENCY
INDIA BEHIND M
KARNATAKA
G M COLLEGE KUNJIBETTU,
UDUPI
UDUPI
576102 IN30169611715869
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
ARAVIND
S
SHETTY
K
SHANKER
SHETTY
H NO 4-127 AMBA ROAD
INDIA
AMBALPADYKARNATAKA
UDUPI
UDUPI
576103 IN30192630761612
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
ANUPAMA
G
ASHTAPUTRE GURURAJ
V
ASHTAPUTRE
MIG 26 SUNANDA HUDCO
INDIA COLONLY PRASANNA
KARNATAKAGANAPATI TEMPLE
UDUPI
MANIPAL
576104 IN30311610378556
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MAHANTESH HANCHINAL
M
G
HANCHINAL
KARNATAKA MICRO ELECTRONIC
INDIA
DESIGN
KARNATAKA
CENTRAL PVT LTD HIGUDUPI
80 HUDCO COLONY MANIPAL UDUPI KARNATAKA
576104 IN30051313516223
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
MALLIKARJUN R
SHIDNAL
RUDRAPPA SOMAPPA
SHIDNAL
AT POST RAINAPUR TALUK
INDIA SAUNDATTI
KARNATAKA
DIST BELGAUM NR YARAGATTI
BAILHONGAL
S/O RUDRAPPA SHIDNAL BELAGAUM
591129
KARNATAKA
IN30051313697712
INDIA
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
DUNDAPPA CHAJAGOUDA
MALLAPPA CHAJAGOUDA
KARMIC TRAINING CENTRE
INDIA VASHISHTA
KARNATAKA
326 B 80 BADAGABETTUUDUPI
MANIPAL KARNATAKA
576104 IN30051313846584
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AMITKUMAR V
PATIL
VILASRAO
ANNASAHEB PATIL
KARMIC DESIGN CENTRE
INDIA
HIG 80 CLIFFTON
KARNATAKA
ANANTHNAGAR MANIPAL
UDUPIKARNATAKA
576104 IN30051314895703
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
H
G
JOSHI
GOPALAKRISHNA
JOSHI
GOPALA KRISHNA OPP
INDIA
SYNDICATE BANK
KARNATAKA
KELAPARKALA PARKALA
UDUPI
UDUPI KARNATAKA
576104 IN30039417125352
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
ASHOK
K
V
VASUDEV
NAIK
H NO 2 348 KUNDAPURA
INDIAKUNDAPUR
KARNATAKA
KARNATAKA
KUNDAPUR
576201 IN30021415950122
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
UDAYA
SHETTY
SHEENAPPA SHETTY
HERANJE MANE HONEHAL
INDIA VILLAGE PO
KARNATAKA
BARKUR UDUPI KARNATAKA
KUNDAPUR
INDIA
576210 IN30226912659634
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
I
RAMAKRISHNA MADHYASTA NA
POST JAPTHI KUNDAPURA
INDIA TQ. KUNDAPURA,
KARNATAKA
UDUPI DIST
KUNDAPUR
576211 IN30088813969166
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SUBODH
T
HARVEY
NA
HARVEY ENGG WORKS
INDIA
MAIN ROAD BYNDOOR
KARNATAKA
KUNDAPURA UDUPI
KUNDAPUR
KARNATAKA INDIA
576214 IN30226913591545
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
UDAYA
KUMAR
NARASIMHA
LAXMI NILAYA BELLANKI
INDIAMANE BEEJADY
KARNATAKA
VILLAGE KOTESHWARAKOTESHWAR
POST KUNDAPURA UDUPI DIST KARNATAKA
576222 IN30169611608164
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SATISH
KUMAR
SHETTY
MANJAYYA SHETTY
VISHAL ARMAKKI HOUSE
INDIAPOST SHIRURU
KARNATAKA
KUNDAPUR KARNATAKA
KOTESHWAR
576228 IN30113526821014
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VASUDEV
HEBBAR
RAMAKRISHNAHEBBAR
S O RAMAKRISHNA HEBBAR
INDIA 214 1 MCI
KARNATAKA
COMPOUND SIDDAPURAKOTESHWAR
KARNATAKA
576229 IN30307710478900
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PRAKASH
CHAND
RATANLAL
NO 395/8 BINNY COMPANY
INDIA ROAD DAVANGERE
KARNATAKA
DAVANAGERE
577001 IN30214810664322
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SATHISH
JAYADEVAPPA
SATHIAH
JAYADEVAPPA
S/O M S JAYADEVAPPA
INDIA
NO 473/1 4THKARNATAKA
CROSS K B EXTENSION DAVANGERE
DAVANAGERE
KARNATAKA INDIA
577001 IN30226913309742
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
R
SANJAY
NIKKAM
RAVIKUMAR SIDDAPPA
231/2 N R ROAD DAVANGERE
INDIA
KARNATAKA
DAVANAGERE
577001 IN30192630877376
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
MAITRA
A
S
B
K
DODDAMALLAPPAH NO 916/1 THRUPTIINDIA
BEHIND CANARA
KARNATAKA
BANK K B EXTN DAVANGERE
DAVANAGERE
577002 IN30169612082459
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MAHABALESWARAPPA
J
P
JAGALUR
PRABHANNA
NO 3992 56 SHYABANURU
INDIA AANJANEYKARNATAKA
BADAVANE 6 NE KRASA RIND
DAVANAGERE
14 NE KRASA SHYABANURU 13 DAVANGERE
577004 KARNATAKA
IN30307710247884
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MADHUSUDHAN
A
J
THIPPESWARMY
J
A
DENTAL MECHANIC DEPT
INDIAOF PROSTHODONTIC
KARNATAKA
COLLEGE OF DENTAL
DAVANAGERE
SCIENCE DAVANGERE KARNATAKA 577004 IN30307710416235
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
MRUTHYUNJAYA
S
NA
NO.3054 'SHREEDEVI',
INDIA
8TH MAIN MCCKARNATAKA
'B' BLOCK DAVANGERE DAVANAGERE
577004 IN30169611002079
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
B
R
VISHNUVARDHANA
NA
1810 /17 ,VIJAYAGENERAL
INDIA STORES, UPSTAI
KARNATAKA
RS 17 ATHCROSS, ANJANEYA
DAVANAGERE
LAYOUT DAVANGERE, KARNATAKA
577004 IN30226911541870
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
TUMBIGERE MATHADA
UMAPATHAIAH RACHOTAIAH T
M
NO 524 3RD MAIN 12TH
INDIA
CROSS NEARKARNATAKA
AMRUTA VIDYALAYAM S NIJALINGAPPA
DAVANAGERE LAYOUT DAVANGERE
577004 IN30177412337172
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MAMATHA K
T
JAYAPRAKASHA
NO 3519 10 TH MAININDIA
M C C B BLOCK KARNATAKA
DAVANAGERE
DAVANAGERE
577004 IN30113526752786
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
RAJASHEKARAPPA
K
B
A
BASAVARAJAPPA
HONNALI TQ KUMBALUR
INDIA
KARNATAKA
DAVANAGERE
577005 IN30039416728185
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SATHISH
K
G
GOWDER
KOTRESHAPPA
D NO 1946/20 16TH CROSS
INDIA VIDYANAGAR
KARNATAKA
DAVANGERE
DAVANAGERE
577006 IN30214810834438
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
K
P
NAGENDRA
PADMAKSHEGOWDA
154 - 1 MALLANDURUINDIA
RASTHE BALABHAG
KARNATAKA
UPPAHALLI
CHIKMAGALURE
577101 IN30216410338385
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
MAKODU
BASAVEGOWDASUDHIR
MAKODU
SUBBEGOWDABASAVEGOWDA 43 MAMKODA CHIKMAGALUR
INDIA
CHIKMAGALUR
KARNATAKA
CHIKMAGALURE
577101 IN30216410342389
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BALAMBA
P
VASUDEVA
3730 R S MUTT ROAD
INDIA
BASAVANAHALLY
KARNATAKA
CHIKAMAGALUR CHIKAMAGALUR
CHIKMAGALURE
577101 IN30023913111454
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
MAMTAZ
ALI
CHAND
MOHAMMED HUSSAIN
COFFEE PLANTER KESARIKE
INDIA ESTATE HOSALLI
KARNATAKA
PET POST CHIKMALGALUR
CHIKMAGALURE
CHIKMALGAUR
577101 IN30023913317102
Amount for unclaimed and unpaid299.00
dividend
03-DEC-2018
NISHANTHMV
VENKAPPA GOWDA
NO.47, HOSPITAL ROAD
INDIA
NARASIMHARAJAPURAM
KARNATAKA BALEHONNUR
CHIKMAGALURE
577112 IN30169610883579
Amount for unclaimed and unpaid dividend
56.00 03-DEC-2018
SHANKARNAG K
N
KADUR
NAGABHUSHAN
NAGARAJ
H NO 84 SHANKAR NILAYA
INDIA RAILWAY KARNATAKA
STATION ROAD KADUR, CHIKMANGALUR
CHIKMAGALUREDISTRICT KARNATAKA
577116 IN30169611289758
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
SREELAKSHMI S
NARAYAN
VISHWANATHPURA
THIMAPPAIAH
TULUVINA KOPPA KALKERE
INDIA POST KOPPA
KARNATAKA
KARNATAKA
CHIKMAGALURE
577123 IN30021414461357
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
VICTOR
LOBO
B
A
S LOBO
MAHALGOD HOUSE MAGUNDI
INDIA
POST KARNATAKA
KALASA ROAD, N R PURA TQ
CHIKMAGALURE
CHIKAMAGALUR DT
577124 IN30169611314589
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
LOKESH
M
S
NA
46 A POLISA KWATRASA
INDIA
NARASINHARAJAPURA
KARNATAKACHIKMAGALURKOPPA
KARNATAKA
577134 IN30021414345781
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
P
MALLESHAPPA
PUTTAPPA
MALLIKARJUNA TRADERS
INDIASAKAREPATNA
KARNATAKA
KADUR(TQ) CHICKMAGALUR
KOPPA
577135 IN30023911607487
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BIKKARANE LOKAPPAGOUDAVENKATESH
LOKAPPA
GOWDA
BIKKARANE HUIGEREINDIA
POST CHIKMAGALUR
KARNATAKA
TQ CHIKMAGALUR DIST
KOPPA
577160 IN30169611646700
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NANDI
MARIYAPPA
GURUPRASAD MARIYAPPA
TEACHER HIGHER PRIMARY
INDIA SCHOOL HORANADU
KARNATAKAPOST CHIKMAGALUR
KOPPA DIST
577181 IN30169611554237
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
YASHAVANTH M
NA
AKSHAYA MALAVAGOPPA
INDIAVILLAGE SHIMOGA
KARNATAKA
SHIMOGA
577201 IN30177414615768
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
S
G
MALLADI
NA
732 M CHANDARAGIINDIA
TAL RAMDURG BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA BAILHONGAL
591114 IN30051314531154
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
BASAVARAJ PANDITAPPA AINAPUR
PANDITHAPPAAINAPUR
803 TORNAGATTI RAMDURG
INDIA BELGAVI
KARNATAKA
BAILHONGAL
591114 IN30177415434255
Amount for unclaimed and unpaid275.00
dividend
03-DEC-2018
SHIVARAJ
BASAVARAJ
HALYAL
BASAVARAJ C
HALYAL
KHANPET TORGAL COORINATOR
INDIA
ACCTS
KARNATAKA
GMR AT POST TORGAL TAL
BAILHONGAL
RAMDURG BELGAUM
591114 IN30177415616063
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
JIGAJINI
SHRIDHAR
SHIDRAMAPPA
C/O P S WALI H NO 48
INDIA
PATIL LAYOUT KARNATAKA
LINGARAJ NAGAR HUBLI BAILHONGAL
591114 IN30192630719388
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ATHAR
KALLAPPA
BHIMAPPA
726 KATKOL RAMDURG
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591114 IN30192630737574
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
BASAPPA
BALAPPA
SHIGIHALLI
SH
BALAPPA
PRAPPA SHIGIHALLI
85- A NICHANKI TAL-INDIA
BAILHONGAL DISTTKARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591115 IN30231610157612
Amount for unclaimed and unpaid
1080.00
dividend
03-DEC-2018
SHRIKANT
SHIVAPUTRAPPACHANGOLI
SH
SHIVAPUTRAPPA
CHANGOLI
CLOTH MERCHANT SOMAVARPET
INDIA
KITTUR
KARNATAKA
BAILHONGAL
591115 IN30231610164880
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MAHARUDRAPPA
BASAPPA
SHEDEGALLI
NA
25 KITTUR TQ- BAILHONGAL
INDIA DISTT- BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591115 IN30231610181715
Amount for unclaimed and unpaid285.00
dividend
03-DEC-2018
ITAGI
DUNDAPPA
ANAND
SH
D
G ITAGI
305 B KITTUR BAILHONGAL
INDIA BELGAUMKARNATAKA
BAILHONGAL
591115 IN30231610210137
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VEERABASAPPASHANKREPPA MANNAPPANAVAR
NA
967 KITTUR BAILHONGAL
INDIABELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591115 IN30231610217795
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHANKAR
KALLAPPA
ITAGI
SH
K
B ITAGI
BACHCHANAKERI BAILHONGAL-TALUK
INDIA
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591115 IN30231610220288
Amount for unclaimed and unpaid130.00
dividend
03-DEC-2018
BASAVARAJ SOMANAGOWDA
PATIL
SH
SOMANAGOWDA
FAKIRAGOWDA PATIL
1606-10 VIDYAGIRI MA
INDIA
NAM 160-13 RIND1655-9,
KARNATAKA VAREGE KITTUR
BAILHONGAL
BAILAHONGAL, BELGAUM KARNATAKA591115 IN30231610221248
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SHIVANAGOUDA
SOMANAGOUDAPATIL
SH
SOMANGOUDAFAKIRAGOUDA PATIL
1606-10, SHREENAGAR
INDIA
MA NAM 160-13
KARNATAKA
RIND 1655-9 VAREGE KITTUR
BAILHONGAL
TALUK-BAILHONGAL, DIST-BELGAUM
591115
KARNATAKA
IN30231610221274
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
UMESH
DEMAPPA
PUJAR
SH
DEMAPPA
FAKKIRAPPA PUJAR966, TOWN-KITTUR TALUK-BAILHONGAL
INDIA
KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKABAILHONGAL
591115 IN30231610233399
Amount for unclaimed and unpaid115.00
dividend
03-DEC-2018
SHANTABAI RAJEEV
CHAVAN
SH
RAJEEV
B CHAVAN
23, KITTUR TALUK-BAILHONGAL
INDIA
DISTT-BELGAUM
KARNATAKA KARNATAKA BAILHONGAL
591115 IN30231610246780
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
VISHNU
SAMBHAJI
JADHAV
SH
SAMBHAJI
SHIVAJI JADHAV 23, KITTUR TALUK-BAILHONGAL
INDIA
DIST-BELGAUM
KARNATAKAKARNATAKA BAILHONGAL
591115 IN30231610246798
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
S
S
ATTIMARAD
SHRISHAIL
SOMWARPET KITTUR
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591115 IN30214810680580
Amount for unclaimed and unpaid
1110.00
dividend
03-DEC-2018
BASAVARAJ ASANGIMATH
SHIVARUDRAYYA
VIRABADRAYYAASANGIMATH
AGRI SOMWARPET KITTUR
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591115 IN30214810753493
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
YALLAPPA
M
GANIGER
MALLIKARJUNY
GANIGER
170 A, ASUNDI TQ,PARASGAD
INDIA
DIST,BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591115 IN30023911939657
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
ABDULLATIF A
SHINGANALLI ABDULMUNA SHINGANALLI
GURUWARPETH AT POST
INDIAKITTUR TALUK
KARNATAKA
BAILHONGAL KARNATAKA
BAILHONGAL
591115 IN30023912464419
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
SHAFEEK
AHAMED
NAZIRAHAMED SOUDAGAR
NAZIR
AHAMED
MOHAMED HASHAM
503SOUDAGAR
VILLPOST KITTURINDIA
SOMWAR PETHKARNATAKA
TALUK BAILHONGAL KITTUR
BAILHONGAL
DISTRICT BELGAUM
591115 IN30113526713650
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
SHANKAR
BASAPPA
HUBBALLI
BASAPPA
AT POST KITTUR TQ BAILHONGAL
INDIA
DIST
KARNATAKA
BELGAUM, KITTUR
BAILHONGAL
591115 IN30113526798060
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
GANGAVVA SHIVANAPPA VARAGANNAVAR
SHIVANAPPA
213 VILL NICCHANAKIINDIA
TQ BAILHONGAL
KARNATAKA
DIST BELGAUM NICCHANAKI
BAILHONGAL
591115 IN30113526810507
Amount for unclaimed and unpaid
1123.00
dividend
03-DEC-2018
KULKARNI
HANUMANTH
AMBAJI
TEGUR TIGADOLLI BAILHONGAL
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591115 IN30192630726338
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
MAHADEV
Y
DANDIN
NA
156 MUNAVALLI PARASGAD
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 IN30311610022517
Amount for unclaimed and unpaid186.00
dividend
03-DEC-2018
CHIDANAND MAHADEV
DANDIN
NA
GONDI MUNAVALLI SOUNDATTI
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 IN30311610027480
Amount for unclaimed and unpaid186.00
dividend
03-DEC-2018
SHAMBHANNAM
DEVANGAL
MAYAPPA
APPANNA
DEVANGAL
NO-453, CHANDRASHEKAR
INDIA MATAD LANE
KARNATAKA
NO-423 TO 462, 634 TO
BAILHONGAL
659 MUNAVALLI, SAVADATTI BELGAUM,591117
KARNATAKA
IN30181110165650
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
RAJASHEKHAR S
PASHUPATHI SHANMUKHAMAHAPRABHU
R
P
NEAR DANAMMADEVI
INDIA
TEPLE MUNAVALLI
KARNATAKA
BANGALORE
BAILHONGAL
591117 IN30181110176092
Amount for unclaimed and unpaid575.00
dividend
03-DEC-2018
SHRIHARI
TUKARAM
GANESHWADI SH
TUKARAM
MAHADEV GANESHWADI
MUNAVALLI TQ- SAUNDATTI
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 IN30231610184920
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
NOORJAHAN YAKKUNDI
RAJESAB
YAKKUNDI
NO 3639, BBS GANDHINAGAR
INDIA
MUNOLI
KARNATAKA
P O SAUNDATTI BELGAUM,
BAILHONGAL
KARNATAKA
591117 IN30189510445769
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
SHANKAR
BHUPALAPPA SHILAVANT
BHUPALAPPA SANGAPPA SHILAVANT
BAZAR ROAD, TALUKA-SOUNDATTI,
INDIA
MANOLI,
KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 IN30226910926088
Amount for unclaimed and unpaid dividend
21.00 03-DEC-2018
MAHANTESH C
SHETTAR
CHANDRASHEKHAR
CHANNAPPA SHETTAR
973, MUNOLI TAL-PARASAGAD
INDIA
MUNOLI
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 IN30226912103891
Amount for unclaimed and unpaid455.00
dividend
03-DEC-2018
DODDABASAPPA
N
MANIKATTI
NINGAPPA BHIMAPPA
MANIKATTI
JALIKATTI TQ SAUNDATTI
INDIADIST BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591117 IN30023912889127
Amount for unclaimed and unpaid dividend
93.00 03-DEC-2018
SHIDDANAYKAPATIL
CHANDRANAYAK
TUKKANAYK
43 MA TADASLUR TQINDIA
SAVADATTI DISTKARNATAKA
BELGAUM TADASLUR BAILHONGAL
591117 IN30113526709969
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
MARUTI
BHIMAPPA
GORAGUDDI BHIMAPPA MUDAKAPPA GORAGUDDI
66 HALAKI TQ PARASGAD
INDIADIST BELGAUM
KARNATAKA
HALAKI
BAILHONGAL
591117 IN30113526713003
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
BASAPPA
S
BANI
SIDDAPA
M
BANI
S P J G HIGH SCHOOLINDIA
AT POST MUNAVALLI
KARNATAKA
TALUK SAVADATTI TALUK
BAILHONGAL
SAVADATTI
591117 IN30113526714933
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
VINOD
C
KADAM
CHIDAMBARARAO
NO 54 AT POST SHINDOGI
INDIATALUK SAVADATTI
KARNATAKA
DIST BELGAUM BAILHONGAL
591117 IN30113526717080
Amount for unclaimed and unpaid dividend
98.00 03-DEC-2018
MAHADEV
NINGAPPA
DIVATAGI
NINGAPPA YALLAPPA
DIVATAGI
AT YAKKERI AT POST INDIA
MUNAVALLI TQ KARNATAKA
SAUNDATTI DT BELGAUM BAILHONGAL
591117 IN30113526726929
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
FAKIRAPPA B
NALAWADI
BALAPPA
ANNAPPA
NALAWADI
AT KITADHAL TQ SAVADATTI
INDIA DIST BELGAUM
KARNATAKA
KITADHAL
BAILHONGAL
591117 IN30113526733032
Amount for unclaimed and unpaid524.00
dividend
03-DEC-2018
S
P
HARUGERI
PARISA
HARUGERI
ARAVIND RENAKE GANDHI
INDIA NAGAR RENUKA
KARNATAKA
BLDG MUNOLI SOUNDATTI
BAILHONGAL
TQ BELGAUM
591117 IN30113526736887
Amount for unclaimed and unpaid252.00
dividend
03-DEC-2018
GUDUSAB
HUSANASAB DODAMANI
HUSANASAB
MADLUR TQ SAUNDATTI
INDIA
DIST BELGAUM
KARNATAKA
MADLUR
BAILHONGAL
591117 IN30113526741006
Amount for unclaimed and unpaid306.00
dividend
03-DEC-2018
MOULASAB MIRJI
HASANSAB
NO 11 HALLUR PARASGAD
INDIA BELGAUMKARNATAKA
BAILHONGAL
591117 IN30192630716300
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
GOUSPAK
DHARWAD
DILAWAR
SAB
YAKKUNDI 333 SOUNDATTI
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 IN30192630718137
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MALAWAD APPASAB
GURUPAD
1696 KALLOLI GOKAKINDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 IN30192630729620
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
HURAKADDALISHRISHAIL
BASAVANTAPPA
SAVATAGI K B PATTIHAL
INDIA
BAILHONGALKARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591117 IN30192630738085
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
DHARENNAVARDUNDAPPA
ADIVEPPA
ADIVAPPA DHARENNAVAR
SUNDHOLI GOKAK BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 IN30192630757227
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
M
SIDDARAMESWARAIAH
VEERABHADRAIAH
MATHAM
C/O SRSL MANOLI TQINDIA
SAUNDATTI DIST
KARNATAKA
BELGAUM BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
INDIA
591117 IN30290245494509
Amount for unclaimed and unpaid170.00
dividend
03-DEC-2018
P
MAHADEVA
SETTY
JAVANASETTYPUTTASETTY
F 11 1 RENUKA CLNY INDIA
TQ DIST BELGAUM
KARNATAKA
NR SRSC MUNAVALLI SOUNDATT
BAILHONGAL
BELGAUM
591117 IN30290246140676
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
MANJUR
M
MAKANDAR
MUGUTSAB BABASAB
MAKANDAR
MAKAN STREET M K HUBLI
INDIA BAILHONGAL
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591118 IN30023912760000
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
PUNDALIK
NEELAPPA
GIRENNAVAR NA
HIREBUDANUR HIREBUDANUR
INDIA
SAVADATTI
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591119 IN30113526703822
Amount for unclaimed and unpaid146.00
dividend
03-DEC-2018
KANTIBHAI MAGANBHAI PATEL
MAGANBHAI BHIKHABHAI PATEL
BHAIRVAVAS NISHALFALI
INDIA PATEL VASGUJARAT
AT PO SIPOR TA VADNAGAR
MEHSANA
DI MEHSANA
384335 IN30127630560566
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RANCHHODBHAI
MULAJIBHAI JUDAL
NA
AT AND POST HODA INDIA
TAL PALANPUR GUJARAT
DIST BANASKANTHA
PALANPUR
385001 IN30220110496785
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
PRAKASHKUMAR
A
GOSWAMI
AMRATLAL MOHANLAL GOSWAMI
AT / PO - MADANA (DA)
INDIA
TA - PALANPUR
GUJARAT
DIST - BANASKANTHA PALANPUR
385001 IN30220111499036
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
HITESHBHAI PRATAPJI
RAJGOR
PRATAPBHAI R
RAJGOR
JANALI SIYA TA DHANERA
INDIABANASKANTHA
GUJARAT
DHANERA GUJARAT INDIA
PALANPUR
385310 IN30226912309202
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
MAFABHAI
V
PRAJAPATI
V
U
PRAJAPATI
978-K- GOKULNAGARINDIA
AT TANA, PO THARA
GUJARAT
TA- KANKREJ DIST-BANASKANTHA
PALANPUR
385555 IN30305210589944
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BHARATKUMAR
AMBALAL
PATEL
AMBALAL
PATEL
TA-KANKREJ AT-PO-THARA
INDIA (B.K.) GUJARAT
PALANPUR
385555 IN30034320087830
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HARIVADAN KANTILAL
SHAH
KANTILAL
21,SHAKTI PARK, COLLEGE
INDIA ROAD,NADIAD
GUJARAT
DIST-KHEDA,GUJARATNADIAD
NADIAD.
387001 IN30034310065898
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
SURESHCHANDRA
M
PARMAR
MANILAL
JADVJI
PARMAR
1321 69 GAYATRI NAGAR
INDIASOCIETY BEGUJARAT
NARAYAN NAGAR MANJIPURA
NADIAD
ROAD NADIAD GUJARAT
387001 IN30051318162366
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
ILABEN
HARIVADAN SHAH
HARIVADAN KANTILAL
SHAH
21, SHAKTI PARK, COLLEGE
INDIA ROAD, DIST
GUJARAT
- KHEDA. NADIAD
NADIAD
387001 IN30063620076917
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
PRATIBHABEN BHALCHANDRA KULKARNI
NA
BLOCK NO.16 ROOM.NO.185
INDIA
MILL ROAD
GUJARAT
SUBHASH NAGAR TA.NADIAD
NADIAD DI.KHEDA NADIAD
387001 IN30063620080950
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SHAIKH
MOHMEDHANIFM
MUSTUFAMIYA
K
SHAIKH
OUTSIDE KHATRAJ DARWAJA
INDIA LIMADIGUJARAT
LINE . MAHMEDABAD
NADIAD
387130 IN30063620079600
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KIKUBHAI
DHORIBHAI
PATEL
DHORIBHAI PATEL
A 3 PATEL PARK RLY FATAK
INDIA NR SARDAR
GUJARAT
NAGAR NADIAD
NADIAD
387002 IN30063620034930
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GAUTAMKUMAR
NARENDRAKUMAR
TAPODHAN
NARENDRAKUMAR
TAPODHAN
89 BALIYAKAKA STREET
INDIA
NR OF THE LIBRARY
GUJARAT
AT AND PO PETLAD KHEDA
PETLAD GUJARAT
387450 IN30051311884457
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MANIBHAI
ZAVERBHAI
PATEL
ZAVERBHAI JIVABHAI
PATEL
1-32,YOGINAGARA SOCIETY,
INDIA KAPADWANJ,
GUJARAT
DIST-KHEDA
KHEDA
387620 IN30098210709018
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
GITA
SHIRISH
SHROFF
NA
'KESUDO'', 22, RADHAINDIA
PARK OPP. KRISHNA
GUJARAT
HALL B/H SARDAR GUNJ
ANAND
ANAND
388001 IN30063610164294
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KANAIYALAL VRAJLAL
MODI
VRAJLAL
V
MODI
15-B, RADHAKRISHNAINDIA
COLONY MANGALPURA
GUJARAT ROAD ANAND ANAND
ANAND
388001 IN30063610269886
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
MAHENDRAKUMAR
MANIBHAI
PATEL
MANIBHAI KASHIBHAI
PATEL
VRAJ 20 TULSI PARK SOCIETY
INDIA NR PRATNA
GUJARAT
VIHAR ANAND VIDYANAGAR
ANANDROAD ANAND GUJARAT
388001 IN30051311091786
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BHARATBHAI JANMASHANKERTRIVEDI
JANMASHANKER
TRIVEDI
F 31/1 WALMI COLONY
INDIA
ANAND VADOD
GUJARAT
ROAD PO HADGUD DISTANAND
ANAND ANAND ANAND GUJARAT INDIA 388001 IN30051311238174
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
MAHIDA
GIRENKUMAR ARVINDBHAI ARVINDBHAI PUNJABHAI MAHIDA
B/7, MADHURAM PARK
INDIA
SOCIETY, MANGALPURA
GUJARAT ROAD, ANAND.ANAND
388001 IN30097411338498
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DIPAKKUMAR K
GUPTA
KAILASHCHANDRA
L
GUPTA
DAHYA PARK BH C P COLLEGE
INDIA NR PANI
GUJARAT
NI TANKI ANAND GUJARAT
ANAND
388001 IN30051316798325
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
R
SUDHAKAR
S
RAMALINGAM
26 BASHYAM REDDY INDIA
STREET MANJAKUPPAM
TAMIL NADU
CUDDALORE
CUDDALORE
607001 IN30039412547103
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
L
JELSIA
NA
2A BEACH ROAD CUDDALORE
INDIA TAMILNADU
TAMIL NADU
CUDDALORE
607001 IN30045013942261
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
GEETHA
GANESH
VENKATA
SUBRAMANIAN
NO 404 SECOND FLOOR
INDIA
KRISHNA IYERTAMIL
APARTMENTS
NADU 1/F RANGARAO
CUDDALORE
ROAD SEETARAM NAGAR CUDDALORE
607001 IN30177417045842
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
S
RAHIMAN
Y
SYED
UMAR
85 THIRUVALLUVAR SALAI
INDIA JOTHI NAGAR
TAMIL
CUDDALORE
NADU
CUDDALORE
CUDDALORE
607002 IN30021410490616
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
SUNDARAAMAN
K
V
KANKUDUTHAVANITHAM
VENKATARAMAN
52, SARASWATHY NAGAR,
INDIA THIRUPPAPULIYUR
TAMIL NADU
POLICE STATION, CUDDALORE
CUDDALORE, TAMILNADU
607002 IN30226911752710
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
BHUVANESWARI
K
KATHIRVEL
NO.27, MUTHIYA NAGAR
INDIAEXTENTIONTAMIL
THIRUPAPULIYUR
NADU
CUDDALORE
CUDDALORE
TAMILNADU
607002 IN30021415923964
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
M
MANGALAGOWRI
LAKSHMANASAMY
A6 KONDUR BHARATH
INDIA
NAGAR CUDDALORE
TAMIL NADU
CUDDALORE
607002 IN30177416921514
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
R
SUSHILA
JAIN
C
L
MMC
SANKARA NAIDU STREET,
INDIACUDDALORE,
TAMIL
TAMILNADU
NADU
CUDDALORE
607003 IN30226912087382
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
R
SURESH
JAIN
A
C
GR BABU
NO 19 SANKARAN STREET,
INDIA CUDDALORE
TAMIL
OT, NADU
CUDDALORE, TAMILNADU
CUDDALORE
607003 IN30226912087405
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
MUNIRATHINAM
BALAJI
MUNIRATHINAM
NO 3 A YAR CLUB ROAD
INDIA
NELLIKUPPAM
TAMIL
DISTNADU
PANRUTI CUDDALORE
CUDDALORE
607105 IN30177410540349
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
M
SYED
IBRAHIM
MOHAMED IQBAL
NEW TAMILNADU CORPORATION
INDIA
24-7
TAMIL
RAJAJI
NADU
SALAI PANRUTI CUDDALORE
607106 IN30039417887364
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
KALAIVANI
B
BABU
11, SANTHAPETTAI VAZHUTHALAMPATTU
INDIA
TAMILPOST
NADUCUDDALORE CUDDALORE
607301 IN30017510668914
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
MAHENDRAN K
NA
NO 62 WEST STREET VADAKUTHU
INDIA
PANRUTI
TAMIL TAMILNADU
NADU
CUDDALORE
607303 IN30307710411039
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BALASUBRAMANIAN
N
NARAYANASWAMY
M
S
D8, BACHELORS ROAD
INDIA
BLOCK 17 NEYVELI
TAMIL
CUDDALORE
NADU
DISTRICTCUDDALORE
607801 IN30017510343707
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAVICHANDRAN
K
R
RAMAKRISHNAN
N
22C, COMMUNITY WELFARE
INDIA ROAD, BLOCK-9,
TAMIL NADU
NEYVELI, NEYVELI,CUDDALORE
TAMILNADU
607801 IN30226910973186
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
SANKARALINGAM
RAMANATHAN
5A/16A, NEW NO 2 CUDDALORE
INDIA
MAIN
TAMIL
ROADNADU
MANDARAKUPPAM,
CUDDALORE
VIRUDHACHALAM TALUK CUDDALORE607802 IN30017510632918
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
MOLLY
KUTTY
GEORGE
XAVIER
JULIAN
NA
173-B, TYPE II QTRS BLOCK
INDIA 6 NEYVELITAMIL NADU
CUDDALORE
607803 IN30017510199055
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SURESH
A
NA
33 B, 408 QUARTERS,INDIA
BLOCK 12, NEVELI
TAMIL
TOWNSHIP
NADU NEYVELI CUDDALORE
607803 IN30017510668955
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
R
DHANDAPANI
K
RAJAM
CHETTY
C 6 CASHEW STREETINDIA
BLOCK 25 NEYVELI
TAMIL NADU
CUDDALORE
607803 IN30021411877457
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
K
ARUNKUMAR
A
KANNAN
B 4 SEMA PHORE LANE
INDIA
BLOCK 12 NEYVELI
TAMILTAMIL
NADUNADU
CUDDALORE
607803 IN30021413608033
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
D
KANNAN
R
DHANASEKARAN
A 09 BIRD STREET BLOCK
INDIA
12 NEYVELITAMIL NADU
CUDDALORE
607803 IN30021413688909
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
MANIMARAN R
S
SABANAYAGAM
R
315 C, TYPE II BLOCK INDIA
29 NEYVELI
TAMIL NADU
CUDDALORE
607807 IN30017510088941
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
SURESH
SUMATHY
K
KUMAR
R
17, TYPE C THUNGABHADRA
INDIA ROAD BLOCK
TAMIL2 NADU
NEYVELI
CUDDALORE
607807 IN30017510357183
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
K
DHAMAYANTHI
T
KARUNANITHI
11 SADAGOPA NAGAR
INDIA
CHIDAMBARAM
TAMIL NADU
CHIDAMBARAM
608001 IN30290241607165
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KAMALA
S
SUBRAMANIAN
PLOT NO 271, FIRST CROSS
INDIA IYYAPPANTAMIL
SALAI,NADU
MUTHIAH NAGAR CCHIDAMBARAM
KOTHANAKUDI, ANNAMALAI NAGAR POST
608002
CHIDAMBARAM
IN30017510666117
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MUTHUKUMARAN
G
NA
NO 35 MADAVALAGAINDIA
STREET MADAVALAGA
TAMIL NADU
STREET KATTUMANNAR
CHIDAMBARAM
KOIL
608301 IN30131321355904
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MOHAMED YASIN
A
NA
NO. 20 HAAJI STREETINDIA
LALPETTAI LALPETTAI
TAMIL NADU
PO, KATTUMANNARCHIDAMBARAM
KOIL TK CUDDALORE
608303 IN30059710269629
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
I
MURALI
G
ILANGOVAN
NO 797, GNANAM NAGAR
INDIA AMMAPETTAI
TAMIL
USUPUR
NADU CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
608401 IN30163740714079
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
LATHA
V
THARAKESWARAN
NO 16, SIRKALI ROADINDIA
MAYILADUTHURAI
TAMIL NADU
MAYILADUTHURAI
609001 IN30017510493818
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
L
SAMPATH
SUBRAMANIAN
LOGANATHAN
NO 33 ANNADURAI STREET
INDIA MAYILALDUTHURAI
TAMIL NADU
NAGAPATTINAM
MAYILADUTHURAI
609001 IN30177416153158
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VIJAY
ASHRIT
VISHNUTEERTH
ASHRIT
GOVT HIGH SCHOOL INDIA
POST MADRIKI TQ
KARNATAKA
SHAHAPUR GULBARGA KARNATAKA
SHAHAPUR INDIA
585223 IN30226912555236
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
BAHUBALI
D
GADGADE
DEEPAK
S/O DEEPAK C GADGADE
INDIA
H NO 04 JALAL
KARNATAKA
MOHALLA SOLAPUR SHORAPUR
585224 IN30023913079102
Amount for unclaimed and unpaid230.00
dividend
03-DEC-2018
PURUSHOTHAM
R
SURE
NA
S/O RAMKRISHAN SURE
INDIA
SULTANPUR KARNATAKA
GALLI P O ALAND GULBARGA
HUMNABAD
585302 IN30113526726066
Amount for unclaimed and unpaid135.00
dividend
03-DEC-2018
RAVINDRA
SINGH
THAKUR
KISHAN
SINGH
THAKUR
H NO 8/9/239 GURUNAGAR
INDIA COLONY KARNATAKA
BIDAR DIST KARNATAKA BIDAR
BIDAR
585401 IN30023913629543
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
GAYATRI
NA
C/O AMRUTHRAO GONDGAON
INDIA
H-NO-19-2-321/1
KARNATAKA SHIVA NAGARBIDAR
SOUTH BIDAR
585401 IN30023913663576
Amount for unclaimed and unpaid285.00
dividend
03-DEC-2018
CHANDRAKANT
PUNDLICK
H-NO-19-3-152 PRATHAP
INDIANAGAR BHORNI
KARNATAKA
TEMPLE BIDAR
BIDAR
585401 IN30023913667188
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
SHIVASHANKAR
NA
H-NO-85 CHANDAPUR
INDIA
TQ-BHALKI BIDAR
KARNATAKA
BIDAR
585401 IN30023913740558
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
D
NARAYANAMURTHY
D
SESHAGIRI
SETTY
D NO 50 S N PET 3RDINDIA
CROSS LINK ROAD
KARNATAKA
OPP SARAD V P SCHOOL
BELLARY
BELLARY KA
583101 IN30192630500976
Amount for unclaimed and unpaid340.00
dividend
03-DEC-2018
SHIVANAND SIDRAMAPPA BIJJARAGI
NA
MATHAPATHI GALLI INDIA
BIJAPUR
KARNATAKA
BIJAPUR
586101 IN30231610137425
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MANOJKUMARMAHALINGAYYAMUPPAINMATHSH
MAHALINGAYYA
R MUPPAINMATH 70, DESAI MADDI SHASTRI
INDIA NAGAR BIJAPUR
KARNATAKA
KARNATAKA
BIJAPUR
586101 IN30231610228805
Amount for unclaimed and unpaid425.00
dividend
03-DEC-2018
SANGEETA
RAMRAO
NAIK
RAMRAO
NAIK
C/O R B NAIK, GACHINKATTI
INDIA COLONYKARNATAKA
BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30220110463675
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHANKARAPPAB
MENASIGI
SHANDARAPPA
BASAVANNEPPA
MENASIGI
NEAR AMBABHAVANIINDIA
TEMPLE, KAMDHENU
KARNATAKA
NIVAS, KALYAN NAGAR,
BIJAPUR
BLDE ROAD, BIJAPUR.
586101 IN30023911630669
Amount for unclaimed and unpaid875.00
dividend
03-DEC-2018
SHRIDHAR
M
JADHAV
MOHAN
GJADHAV
RAMPRASAD GALLI , INDIA
JATINGRAYA KRUPA
KARNATAKA
MULLAGASHI BIJAPUR.BIJAPUR
586101 IN30023911897692
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
KULKARNI
S
G
NA
GEETA NIVAS OPP INCOME
INDIA TAX OFFICE
KARNATAKA
SHASTRI NAGAR BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30023911926432
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
RAVI
S
UMARANI
S
KUMARANI
OLD KUMBAR GALLI MATRU
INDIA CHAYA BIJAPUR
KARNATAKA
BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30023911995924
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
ZAKEERAHUSEN
M
CHATTARKI
MAHMADPATEL
L
CHATTARKI
AT POST SHIVANAGI INDIA
DIST BIJAPUR DIST
KARNATAKA
BIJAPUR DIST BIJAPUR BIJAPUR
586101 IN30023912017033
Amount for unclaimed and unpaid157.00
dividend
03-DEC-2018
PRASHANT
M
NIDAGUNDI
MALLIKARJUNAPPA
NIDAGUNDI
C\O WAGADARAGI NEAR
INDIAASHWINI HOSPITAL
KARNATAKA
KALYAN NAGAR BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30023912067745
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MALLIKARJUN C
PUJARI
NA
BASAVATNAGAR BAGAKKOT
INDIA ROAD BAGAKKOT
KARNATAKA
ROAD BIJAPUR BIJAPUR
586101 IN30023912085763
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
CHANDRASHEKHAR
DARIYAPPA
KALI
DHARIYAPPA BASALINGAPPAKALI
GODEBOLEMALA H.NO
INDIA
818 NEAR ADARSH
KARNATAKA
DAIRY BIJAPUR BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30023912129177
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
SHAGUPTA A
CHANDAWALE ALLAPATEL CHANDAWALE
PLOT NO 93, CHANDAPUR
INDIA COLONY IBRAHIMPUR
KARNATAKA B/H ALAMANBIJAPUR
MOSQUE BIJAPUR
586101 IN30023912202825
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAGHAVENDRAS
DESAI
RAGHAVENDRA
S
DESAI
OPP HORTI PLOT NEAR
INDIA
GALYAXI SHOP
KARNATAKA
SHASTRI NAGAR BIJAPUR.
BIJAPUR
586101 IN30023912213483
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAYEENDRA H
PUROHIT
HANMANTACHARYA
R
PUROHIT
B 24 BHAVASAR NAGAR
INDIA
DARGA ROADKARNATAKA
BIJAPUR BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30023912240177
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
VIJAYKUMAR R
PATIL
R
B
PATL
SAI CLINIC LAB JAIN MANDIR
INDIA ROAD B/H
KARNATAKA
LBS MKT BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30023912363203
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IRANNA
S
LANGOTE
S
M
LANGOTE
HOTELIER GODBOLEMALA
INDIATILAKSHALA
KARNATAKA
BACK ROAD BIJAPUR BIJAPUR
586101 IN30023912481787
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
MOUNESH
S
PATTAR
SHRISHAILA I
PATTAR
M G ROAD BIJAPUR BIJAPUR
INDIA BIJAPURKARNATAKA
BIJAPUR
586101 IN30023912498946
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
PRASHANT
R
GALAVE
RAMESH
GALAVE
POLICE HEAD QUATERS
INDIA
BLOCK NO.9 ROOM
KARNATAKA
NO 99 BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30023912760415
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SUMITRA
RAMESH
WAGGYANNAWAR
NA
SHIVA KRUPA NIWAS
INDIA
GYANGBAWADI
KARNATAKA
NEAR, BIJAPUR BIJAPURBIJAPUR
586101 IN30023913066927
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SOMANATH B
BILAGI
BHOJARAJ
R
BILAGI
JORAPUR PETH BANAGAR
INDIAGALLI GANDHI
KARNATAKA
CHOWK BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30023913452588
Amount for unclaimed and unpaid291.00
dividend
03-DEC-2018
RAMAPPA
M
HULYAL
NA
JAGJYOTI BASAVESHWAR
INDIAHIGH SCHOOL
KARNATAKA
PULKESHINAGAR BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30023913697929
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
B
B
HONNAKADABHIBHIMAPPA R
HONNAKDABHI C/O K B KADABI NR TULAJABHAVANI
INDIA
KARNATAKA
COLL GYANGBAWADI BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30039417079086
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KAMLADEVI JAIN
JAYATI
LAL
MAHAVEER PAPER AND
INDIA
STATIONERY KARNATAKA
NEAR BAZAR CHOWK BIJAPUR
BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30113526548404
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
SUJATA
CHIDAMBAR KULKARNI
CHIDAMBAR P
KULKARNI
C/O R S BENAKANHALLI
INDIA
BEHIND CMCKARNATAKA
BIJAPUR BADIKAMAN ROAD
BIJAPUR
BIJAPUR
586101 IN30192630411688
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
BASANAGOUDA
G
PATIL
GURULINGAPPAGOUDA
PATIL
NO 59 CHANDAKAVATE
INDIA
VIJAYA HOUSING
KARNATAKA
COLONY BLDE BY LINEBIJAPUR
ROAD BIJAPUR
586101 IN30192630960154
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
ALAM
JEHURALAMA SHEKH
JEHURALAMASULTAN
SHEKH
MARWAR GALLI NEAR
INDIA
MAHAVEER TEMPLE
KARNATAKA
CHANDABOUDI RD OPP
BIJAPUR
ISMAIL GALAGALI HOUSE BIJAPUR KARNATAKA
586101 IN30290247909997
INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
78.00 03-DEC-2018
BHIMANAGOUDA
S
BIRADAR
S
B
BIRADAR
B S BIRADAR H NO 570
INDIA
KIRTI NAGAR BIJAPUR
KARNATAKA
BIJAPUR
586102 IN30023913424148
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
J
D
BILLUR
PARAPPA
S
MUTTAGI
SHIVA KRUPA GACHCHINKATTI
INDIA
COLONY
KARNATAKA
BIJAPUR
BIJAPUR
586103 IN30039417156980
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SANJEEV
BHAJANTRI
BHAGAPPA H
BHAJANTRI
AT POST DEVAR HIPPARAGI
INDIA TAL SINDAGI
KARNATAKA
DIST BIJAPUR D HIPPARGI
BIJAPUR
586115 IN30039416941640
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
S
B
SUTAGUNDI
BHIMAPPA SHIVAPPA
SUTAGUNDI
AT PO DEVAPUR BIJAPUR
INDIA
KARNATAKA
BIJAPUR
586125 IN30192630869677
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
NANAGOUDA S
SAVALAGI
NA
KALIKA NAGAR SINDGI
INDIA
TQ SINDGI DIST
KARNATAKA
BIJAPUR SINDGI
SINDGI
586128 IN30039416772028
Amount for unclaimed and unpaid dividend
24.00 03-DEC-2018
V
G
POTDAR
GURUNATH A
POTDAR
VASUDEV G POTDAR INDIA
SINDAGI DA KULKARNI
KARNATAKA
LAYOUT BIJAPUR SINDGI
586128 IN30039417127977
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
VADIRAJ
NARAYAN
SANSTHANIK NARAYAN
SANSTHANIK
C/O N R SANSTHANIKINDIA
TELEPHONE EXCHANGE
KARNATAKA
BSNL OFFICE DEVARHIPPARGI
BIJAPUR
TQ SINDGI
586115 IN30113526851576
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
RAKESH
N
JOGUR
N
I
JOGUR
C/O N I JOGUR PAINTS
INDIA
AND HARDWARE
KARNATAKA
MERCHANT MAIN ROAD
INDI
ALMEL
586202 IN30023912374947
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KENJODEPPA Y
BEERALADINNI Y
S
BEERALADINNI C/O NAGAPPA G CHIKKGOND
INDIA
NR KODEKAL
KARNATAKA
TEMPLE, AT PO B BAGEWADI
INDI
DIST BIJAPUR.
586203 IN30023912383395
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHIVANAND M
SINDAGI
M
C
SINDAGI
KESHAV NAGAR BIJAPUR
INDIAROAD B BAGEWADI
KARNATAKA
B BAGEWADI
INDI
586203 IN30023912510419
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PANCHAXARI LINGAYYA
HIREMATH
NA
SRI HIREMATH PANCHAXARI
INDIA LINGAYYA
KARNATAKA
KESHAV NAGAR SUMADHUR
INDI B BAGEWADI DIST BIJAPUR
586210 IN30021413660903
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
PRABHU
S
GIDAGANTI
S
B
GIDGANTI
A/P NIMBAL TQ INDIINDIA
DIST NIMBAL NIMBAL
KARNATAKA
INDI
586211 IN30023912510355
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SHARANABASAPPA
SHIVALINGAPPAGADED
SHIVALINGAPPA
C
GADED
DATTA NIVAS MURALINDIA
BLDG MARUTI NAGAR
KARNATAKA
MUDDEBIHAL
MUDDEBIHAL
586212 IN30169611764215
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
AJITKUMAR BHUPAL
GONGADI
NA
STATE BANK OF INDIAINDIA
MUDDEBIHAL BIJAPUR
KARNATAKA
DISTRICT
MUDDEBIHAL
586212 IN30113526016601
Amount for unclaimed and unpaid dividend
26.00 03-DEC-2018
VIJAYAKUMARS
KARCHI
SH
SATTEPPA
V KARCHI
EXTENSION AREA PLOT
INDIA
NO- 36/38 TALIKOTI
KARNATAKA
KARNATAKA
MUDDEBIHAL
586214 IN30231610131176
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MALLANAGOUDA
MUDIGOUDA PATIL
MUDIGOUDA M
PATIL
2672 TALIKOTI TALUKINDIA
MUDDEBIHAL DT
KARNATAKA
BIJAPUR TALIKOTI KARNATAKA
MUDDEBIHAL
586214 IN30371910493442
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
MARATHE
DILIP
SHRIRAM
SHRIRAM
P
MARATHE
389 PARIJAT KESHAVSETH
INDIALENDE NAGAR
MAHARASHTRA
AT PO TAL MANDANGAD
SATARA
RATNAGIRI MAHARASHTRA,INDIA
415203 IN30290245757769
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PRADIP
ARVIND
PUJARI
ARVIND
RAJARAM
PUJARI
SHIVSADAN, BUDHWAR
INDIA
PETH TAL. KADEGAON
MAHARASHTRA
SANGLI SANGLI SATARA
415304 IN30023912739252
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
KHARAT
SUNIL
VASANT
VASANT
RAMCHANDRAKHARAT
390 GAONTHAN MANEWADI
INDIA TALUKAMAHARASHTRA
ATAPADI DIST SANGLI VILLAGE
SATARA
MANEWADI SANGLI MAHARASHTRA415308 IN30371910789914
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SUBHASH
VISHNU
YADAV
VISHNU
MARUTI
YADAV
A/P NAGEWADI TAL KHANAPUR
INDIA
SANGLI
MAHARASHTRA
SATARA
415311 IN30177416284882
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
VISHWANATH KERU
BITE
KERU
SHANKAR
BITE
AT PISEWADI POST AWALAI
INDIA TAL ATAPADI
MAHARASHTRA
DIST SANGLI SANGLI MAHARASHTRA
SATARA
INDIA
415315 IN30226912676649
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHARAD
ANANDRAO
PATIL
ANANDRAO GUNDAJI
PATIL
A/P BORGAON TAL VALVA
INDIA DIST SANGALI
MAHARASHTRA
SANGALI MAHARASHTRA
SATARA
INDIA
415413 IN30226912527540
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
KRISHANARAOBABASAHEB PATIL
BABASAHEB DADU
PATIL
118 BORGAON TALUKA
INDIA
WALWA DISTMAHARASHTRA
SANGLI BORAGAON MAHARASHTRA
SATARA
415413 IN30021415507955
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
MARTAND
TELSANG
T
NA
STAFF QUARTERS RAJARAMBAPU
INDIA
INSTITUTE
MAHARASHTRA
OF TECHNOLOGY SAKHRALE
SATARA TAL WALWA SANGLI MAHARASHTRA
415414 IN30307710409249
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HEMANT
RAGHUNATH KSHIRSAGAR RAGHUNATH BABAJI
KSHIRSAGAR
AT POST , TAL - KOREGAON
INDIA TEK DIST -MAHARASHTRA
SATARA SATARA
SATARA
415501 IN30023912705114
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
SUSHILKUMARVITTHALRAO DHARMADHIKARI
VITTHALRAO BABURAO
DHARMADHIKARI A/P VADUJ TALUKA KHATAV
INDIA SATARAMAHARASHTRA
SATARA
415506 IN30169612219133
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SHAILAJA
SHANKARRAO DHAIGUDE
SHANKARRAODAULTARAO DHAIGUDE
AT LONAND A GRP PNATR
INDIARD, TAL KHANDALA
MAHARASHTRA
DIST SATARA, LONAND,
SATARAMAHARASHTRA
415521 IN30226911753552
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ASHISH
SHRINIWAS
KULKARNI
SHRINIWAS DATTATRAY KULKARNI
FLAT NO-3, GAURAV INDIA
APARTMENT LAXMINAGAR
MAHARASHTRA
PHALTAN DIST-SATARA
SATARA
415523 IN30148510541340
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
KHARADE
PRAGATI
HIMMAT
KHARADE
HIMMAT
HINDURAO
'TAKSHASHILA '' GOVT
INDIA
QUARTERS GIRVI
MAHARASHTRA
NAKA A/P TAL- PHALTAN
SATARA
DIST - SATARA, MAHARASHTRA
415523 IN30148510564644
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PRAKASH
VILAS
MARUDA
NA
44 SAFAI KAMGAR COLOUNY
INDIA BUDAWARPETH
MAHARASHTRA
PHALTAN PHALATAN
SATARA
MAHARASHTRA
415523 IN30371910731940
Amount for unclaimed and unpaid dividend
34.00 03-DEC-2018
SURESH
KONDIBA
SHELAR
KONDIBA
LAXMAN
SHELAR
D 20/2 ALORE CHIPLUN
INDIA
RATNAGIRI MAHARASHTRA
SATARA
415603 IN30177415915456
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
GAJANAN
VISHNU
BAPAT
NA
KHEND BAZARPETH, DIST
INDIACHIPLUN, CHIPLUN,
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA SATARA
415605 IN30226910692027
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SANDEEP
SHANKAR
KHERADE
NA
SWANAND, FRONT SIDE
INDIA
OF GANESH MANDIR,
MAHARASHTRA
UKTAD, CHIPLUN,SATARA
MAHARASHTRA
415605 IN30226910737988
Amount for unclaimed and unpaid dividend
24.00 03-DEC-2018
VANDANA
GAJANAN
BAPAT
SAKHARAM PARSHRAM VAISHAMPAYAN KHEND BAZARPETH, CHIPLUN,
INDIA
DIST RATNAGIRI
MAHARASHTRA
CHIPLUN, MAHARASHTRA
SATARA
415605 IN30226911888031
Amount for unclaimed and unpaid dividend
24.00 03-DEC-2018
MADHAV
SUDHIR
BHAGWAT
S
P
BHAGWAT
AT PAG JOSHI AALI POST
INDIA
TALUKA CHIPLUN
MAHARASHTRA
DIST RATNAGIRI CHIPLUN
SATARA
415605 IN30048414068033
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
RAJESH
M
BORPHALKAR MADHUKARRAO
KESHAVRAO BORPHALKAR
FLAT NO 101 RAMKRISHNA
INDIA PLAZA INFRONT
MAHARASHTRA
OF REDIJ PETROL PUMP
SATARA
CHIPLUN
415605 IN30177416010030
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
SANDIP
D
PARULEKAR
DATTATRAYA V
PARULEKAR
E 1 SAHIL GARDEN COINDIA
OP HSG SOC PARANJAPE
MAHARASHTRA
SCHEME KAVILTALI
SATARA
CHIPLUN MAHARASHTRA,INDIA
415605 IN30290248279323
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SANJAY
SHAMRAO
ADKAR
SHAMRAO KESHAVRAO ADKAR
662 SAKHYE AMBAJI INDIA
METAL INDUSTRIES
MAHARASHTRA
BEHIND KUWARBAV RATNAGIRI
RATNAGIRI
415612 IN30048413933730
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
TUKARAM
RAGHUNATH SUTAR
NA
F N 2 WING A ATMABANDHU
INDIA ARCADEMAHARASHTRA
RTN MARUTI MANDIR RATNAGIRI
RATNAGIRIRATNAGIRI
415612 IN30302850804406
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
RAVIKANTRAORAMRAO
PATWARI
RAMRAO
KISHANRAO PATWARI
C/O S G KULKARNI THIBA
INDIAPLACE ROAD
MAHARASHTRA
RATNAGIRI RATNAGIRI MAHARASHTRA
RATNAGIRI
415639 IN30021412897997
Amount for unclaimed and unpaid485.00
dividend
03-DEC-2018
KAUSTUBH RAMESH
PETHE
RAMESH
NARAYAN
PETHE
AT PO 174 PHANSU TAL
INDIA
DAPOLI RATNAGIRI
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA,INDIA
RATNAGIRI
415712 IN30290248212833
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
BHANUSHALI SURESH
JAYANTILAL
JAYANTILAL
PLOT NO 96/3/2 NEAR
INDIA
KESHWANI HOSPITAL
MAHARASHTRA
GANDHI NAGAR ROAD
KOLHAPUR
KOLHAPUR
416001 IN30177410315085
Amount for unclaimed and unpaid700.00
dividend
03-DEC-2018
PANDURANG PATIL
GANPATI
132 NANUDRE TELAWE
INDIA
TAL PANHALAMAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
KOLHAPUR
416001 IN30051317135106
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
RAJENDRA
K
PRABHVALKAR KESHAV
PRABHVALKAR
D WARD 1998 SHANIWAR
INDIAPETH LOHAR
MAHARASHTRA
GALLI KOLHAPUR MAHARASHTRA
KOLHAPUR
416002 IN30051315894285
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KIRAN
V
SHENDRE
VISHNUPANT A
SHENDRE
2493 D WARD SHUKRAWAR
INDIA PETH KESAPUR
MAHARASHTRA
GALLI KOLHAPUR KOLHAPUR
KOLHAPURMAHARASHTRA
416002 IN30051316808292
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PIYANKI
AMOL
BHONSALE
AMOL
BABASAHEB BHONSALE
249 A-1-57 E WARD NAGALA
INDIA PARK ASIYANA
MAHARASHTRA
APT FLAT NO 104 KOLHAPUR
KOLHAPUR
416003 IN30177416793546
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SHIVGONDA DADA
SADALGE
DADA
BHAU
SADALGE
OM SHIV MAYA UCHGAON,
INDIA TAL KARVEER
MAHARASHTRA
DAFALE COLONY KOLHAPUR
KOLHAPUR
416005 IN30023911622259
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MANOJ
GOPALKRISHANAN
NAIR
GOPALKRISHANAN
NAIR
2103 38 PLOT NO 329INDIA
RUKMANI NAGAR
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
KOLHAPUR
416005 IN30021414102507
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
AMRUTA
VIVEK
RANE
VIVEK
739 A E WARD OPP. DSP
INDIA
OFFICE KASABA
MAHARASHTRA
BAVADA KOLHAPUR KOLHAPUR
416006 IN30115127483814
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DESAI
PRADEEP
HANAMANTRAOH
R
DESAI
BLDG NO 2012 E WARD
INDIA
JAGADALE COLONY
MAHARASHTRA
OPP P ASARDAR ARCHITECT
KOLHAPUR
PRATIBHA NG KOLHAPUR
416008 IN30177410405940
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
BHOITE
SANJIWANI
SHIVAJI
SHIVAJI
BHOITE
PLOT NO 345 A WARD
INDIA
PHULEWADI KOLHAPUR
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
KOLHAPUR
416010 IN30051319179643
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
BABURAO
BAGAL
TRIMBAK
BLDG A-2, FLAT NO 2,INDIA
AROGYA SEVA, MAHARASHTRA
KARMCHARI GRAH- SAHAKARI
KOLHAPUR
SOCY, NR VISHWA PANDHARI, IT PARK,
416012
KOLHAPUR
IN30021410348565
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
ANIKET
ASHOK
ASHTEKAR
NA
389 B WARD VIDHYAPITH
INDIAHIGH SCHOOL
MAHARASHTRA
ROAD MANGALWAR PETH
KOLHAPUR
KOLHAPUR MAHARASHTRA
416012 IN30371910490003
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
KULDEEP
VILASRAO
MAKOTE
V
S
MAKOTE
2295 B WARD KOSHTIINDIA
GALLI MANGALWAR
MAHARASHTRA
PETH KOLHAPUR KOLHAPUR
416012 IN30051312791178
Amount for unclaimed and unpaid149.00
dividend
03-DEC-2018
MAHESH
NANDKUMAR DESHPANDE
NANDKUMARDESHPANDE
1764 A WARD SHIVAJI
INDIA
PETH BRAMHESHWAR
MAHARASHTRA
RESIDENCY UBHA KOLHAPUR
MARUTI CHOWK KOLHAPUR
416012 IN30051312830467
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
WAIKAR
MOH
NAEEM MANSOOR
NA
558 B WARD MANGALWAR
INDIA PETH BARAIMAM
MAHARASHTRA
KOLHAPUR
KOLHAPUR
416012 IN30023912845365
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VISHWANATH KALLAPPA
PARIT
KALLAPA
RANABA
PARIT
44 GURAV SALAKE GAVACHA
INDIA SAMPURN
MAHARASHTRA
GUTTA BHAG TAMADALAGE
ICHALKARANJI
SHIROL SHIROL MAHARASHTRA
416101 IN30051319674043
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
MAHAVIR
SHRIPAL
MOLE
SHRIPAL
DEU
MOLE
A/P SHEDSHAL TAL SHIROL
INDIA DIST KOLHAPUR
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
INDIA
416105 IN30226912218691
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SURESH
MAHADEV
GADAGE
MAHADEV MALLAPPA
GADAGE
1315 1 DATTA MANDIR
INDIA
SHEDASHAL TAL
MAHARASHTRA
SHIROL DIST KOLHAPURICHALKARANJI
KOLHAPUR MAHARASHTRA INDIA
416105 IN30226912832074
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAJENDRA
TAMMANA
HALANDE
TAMMANA BHIMA
HALANDE
A/P SHEDSHAL TAL SHIROL
INDIA DIST KOLHAPUR
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
INDIA
416105 IN30226912852122
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
MOHANKUMAR
SHAMGONDA PATIL
SHAMGONDADADA
PATIL
H NO 1168 TAL HTK DIST
INDIA
KOP HATKANANGLE
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416107 IN30021414538760
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
JAGANNATH GANPATI
PATIL
GANPATI
LAKHU
PATIL
AT POST GHUNAKI TAL
INDIA
- HATKANANGALE
MAHARASHTRA
DIST - KOLHAPUR ICHALKARANJI
416112 IN30220110495364
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
NITIN
BABURAO
GAVANDI
BABURAO
HARI
GAVANDI
L-11 CEMENT COLONY
INDIA
WARANANAGAR
MAHARASHTRA
TAL PANHALA DIST KOLHAPUR
ICHALKARANJI
416113 IN30177410521433
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SANTOSH
GURULING
TODKAR
GURULING MAHARUDRA TODKAR
AMRUTNAGAR PHATA
INDIA
A/P BAHIREWADI
MAHARASHTRA
TAL PANHALA DIST KOLHAPUR
ICHALKARANJI
KOLHAPUR
416113 IN30177410535615
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PRAKASH
TUKARAM
HARALE
NA
A/P WARANA NAGARINDIA
TAL PANHALA MAHARASHTRA
KOLHAPUR
ICHALKARANJI
416113 IN30177415280510
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RANI
DINESH
MALANI
NA
5/18, Kapad Market Housing
INDIA Society MAHARASHTRA
Ichalkaranji
ICHALKARANJI
416115 IN30297810213685
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SUNIL
KUMAR
ARJUN
SHARMA
C/O G C SAXENA H NO
INDIA
25 KRISHNA VIHAR
UTTAR
NEAR
PRADESH
GULAB RAI INTER
SHAHJAHANPUR
COLLEGE BAREILLY
242001 IN30118620102309
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
JITENDRA
MOHAN
KAMLESH
CHANDRA
MOHALLA TIRHA BAZAR
INDIA
PS POWAYAN
UTTAR
POWAYAN
PRADESH
SHAHJAHANPUR
SHAHJAHANPUR
UTTAR PRADESH
242401 IN30021416044895
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AMAR
JEET
SINGH
HARI
SINGH
KATRA BAZAR POWAYAN
INDIASHAHJAHANPUR
UTTAR PRADESH
SHAHJAHANPUR
242401 IN30118620070989
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ANKITA
AGARWAL
AMIT
KUMAR
2 JAWAHAR NAGAR INDIA
Bareilly
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243003 IN30177410120543
Amount for unclaimed and unpaid
1450.00
dividend
03-DEC-2018
SONAL
GOEL
SH
VIVEK
GUPTA
126 CIVIL LINES BAREILLY
INDIAUTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 IN30231610281658
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
GOPRAJ
CHAKRABARTY
NA
191/2 BIRDWOOD LINES
INDIA
BAREILLY CANNT
UTTARBAREILLY
PRADESHUTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 IN30371910443610
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
ANITA
AGARWAL
SURENDRA KUMAR
AGARWAL
A-240 BIKAHA BIHARIINDIA
KE SAMANE BAREILLY
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 IN30177410626118
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
DUSHYANT SINGH
SIROHI
CHANDRA
SINGH
SIROHI
OPP KHANNA NARSARY,
INDIA
KARMCHARIUTTAR
NAGAR,
PRADESH
PO IZZAT NAGAR BAREILLY
BAREILLY, UTTAR PRADESH
243001 IN30226911011456
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
OM
PRAKASH
AGRAWAL
R
B
AGARWAL
164 RAMVATIKA BEHIND
INDIAMADHUBANUTTAR
CINEMA
PRADESH
BAREILLY
BAREILLY
243001 IN30177412426738
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
YOGESH
RASTOGI
HARISH
CHANDRA
RASTOGI
A 757 RAJENDER NAGAR
INDIA
AVAS VIKASUTTAR
BAREILLY
PRADESH
BAREILLY
243001 IN30021413218667
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
RACHIT
CHITRANSH
BRIGESH
BAHADUR
SAXENA
H NO 04 SHANKAR NAGAR
INDIA COLONY B/H
UTTAR
MAHENDRA
PRADESHGAYATRI HOSPITAL
BAREILLY PO/PS IZZAT NAGAR BAREILLY UTTAR
243001
PRADESH
IN30226913684386
INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
JAGDISH
SINGH
ATTAR
SINGH
C 227 SHAHDANA COLONY
INDIA BAREILLYUTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 IN30021413955772
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAGHUVEER SARAN
RASTOGI
GOPI
NATH
RASTOGI
102 CHOTI BAMAPURI
INDIA
BAREILLY UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
BAREILLY
243001 IN30021414007088
Amount for unclaimed and unpaid dividend
28.00 03-DEC-2018
ARPIT
ARON
SHIVSHANKERLALL
ARON
H NO 17 18 FIFTH LANE
INDIA
KIRTI NAGAR UTTAR
PO SHIYAM
PRADESH
GANJ PS PREMBAREILLY
NAGAR BAREILLY UTTAR PRADESH
243001 IN30021415243143
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SURESH
SHIVANAGOUDAKALKERI
SHIVANAGOUDA
HANUMANTHGOUOA
KALKERI
K E P LTD BAHERI BAREILLY
INDIA UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 IN30051315512342
Amount for unclaimed and unpaid202.00
dividend
03-DEC-2018
MOTI
SUNDAR
RAY
BAURI
BANDHU
BARISAL
9 TETTRA SCHOOL RADAR
INDIASECTION AFMAHARASHTRA
STATION LOHEGAON PUNE
PUNE
MAHARASHTRA INDIA
411032 IN30051318546402
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
KAVITA
AGRAWAL
NA
35-A-2 OPP L.I.C DIVISIONAL
INDIA OFFICE UTTAR
RAMPUR
PRADESH
GARDEN BAREILLY
BAREILLY
243001 IN30118620053688
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
VIVEK
AGARWAL
NA
35-A-2 OPP L.I.C DIVISIONAL
INDIA OFFICE RAMPUR
UTTAR PRADESH
GARDEN BAREILLY
BAREILLY
243001 IN30118620053799
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
ATUL
KUMAR
KHANDELWAL VIRENDRA KUMAR
KHANDELWAL
C-402 RAJENDRA NAGAR
INDIABAREILLY UTTAR PRADESH
BAREILLY
243122 IN30118620062518
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
TRILOK
CAPOOR
R
K
CAPOOR
171 BEHARIPUR KHATRIYAN
INDIA BAREILLY
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 IN30118620076475
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PREETI
AGARAWAL
NA
35 A 2 OPP LIC DIVISIONAL
INDIA OFFICE RAMPUR
UTTAR PRADESH
GARDEN BAREILLY BAREILLY
243001 IN30118620078169
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
ADNAN
AHMED
ISLAM
AHMED
1026 SHAHBAAD NEAR
INDIA
MASJID MUNNA
UTTAR
KH TARKASH
PRADESH BAREILLY BAREILLY
243001 IN30118620122706
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MUKESH
KUMAR
MANOHAR LAL
BADHANI
BASE LOGISTICS SECTION
INDIAC/O 15 WING
UTTAR
AIR FORCE
PRADESH
STATION 797108
BAREILLY
L BAREILLY UTTAR PRADESH,INDIA 243002 IN30290247647846
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
ABHAY
RAJ
SINGH
YOG
RAI
SINGH
241 SANJAYNAGAR ANO
INDIA
HAJIY PUR PART
UTTAR
A SAINIK
PRADESH
COLONY BAREILLY
BAREILLY
243003 IN30177417215901
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAJENDER
KUMAR
AGARWAL
LATE
SRI
RAM NATH AGARWAL
C/O SIDDHARTH HOUSE
INDIA
BAGH LALA SHIV
UTTAR
PRASAD
PRADESH
NEAR SOOD DHARM
BAREILLY
KANTA BAREILLY
243005 IN30055610040542
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
MUKTA
AGARWAL
AJAI
PRAKASH
9 RAMAYAN VIHAR ASHA
INDIAPURAM STADIUM
UTTAR PRADESH
ROAD BAREILLY BAREILLY
243122 IN30118620020582
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
PANKAJ
KUMAR
RAJENDRA KUMAR
AGARWAL
13 CIVIL LINES BIABANI
INDIA
KOTHI CAMPUS
UTTAR
BAREILLY
PRADESH
BAREILLY
243005 IN30118620023398
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
ANAND
SHANKER
AGARWAL
UMA
SHANKER
AGARWAL
58 VIKRAMADITYA PURI
INDIA
S.B.I. OFFICERS
UTTAR
COLONY
PRADESH
BAREILLY
BAREILLY
243005 IN30118620028054
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MEERA
AGARWAL
NA
50 Nehru Park ColonyINDIA
Bareilly
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243122 IN30177410164693
Amount for unclaimed and unpaid310.00
dividend
03-DEC-2018
DHARAM
PRAKASH
AGARWAL
BISHAMBHARSARAN
AGARWAL
B 39 B RAJENDRA NAGAR
INDIA BAREILLY UTTAR PRADESH
BAREILLY
243122 IN30169611432535
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEERAJ
ASHOK
SATYA
PRAKASH
JOHRI
H NO 38 PRABHAT NAGAR
INDIA BAREILLY UTTAR
UTTAR PRADESH
PRADESH INDIA
BAREILLY
243122 IN30226912186330
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
PREM
RAJ
KHANNA
HARI
SINGH
KHANA
A 274 RAJENDRA NAGAR
INDIA
BAREILLY BAREILLY
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243122 IN30023913428147
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SNEH
LATA
SHARMA
BRIJ
NANDAN
PARASHARI
H NO 45 I V R I AN O IJJATANAGAR
INDIA
BAREILLY
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243122 IN30177414662993
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ANJALI
SHARMA
NA
NAGARIYA PARIKSHITINDIA
AIR FO IZZATNAGAR
UTTARBAREILLY
PRADESHUTTAR PRADESH
BAREILLY
243122 IN30051317531745
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
DAMODAR
KOTHARI
HARI
DUTT
KOTHARI
HOUSE R 28 S U ROAD
INDIA
POST IZATNAGAR
UTTAR
DISTRICT
PRADESH
BAREILLY BAREILLY
BAREILLY
UTTAR PRADESH
243122 IN30051318872942
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
ARCHANA
AGARWAL
NA
C 13 EKTA NAGAR BAREILLY
INDIA UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243122 IN30051319400897
Amount for unclaimed and unpaid dividend
78.00 03-DEC-2018
MAHENDRA PRATAP
SINGH SOMVANSHI
JAGDISH
SINGH
13-A UDAYAN PART-IINDIA
MAHANAGAR BAREILLY
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243006 IN30118620020654
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
MOHHOMMADHIKMAT
RAZA KHAN
AZMAT
RAZA
KHAN
H NO - 238 BASANT VIHAR
INDIA COLONEY UTTAR
NEAR IZATNAGAR
PRADESH BAREILLYBAREILLY
243122 IN30118620099439
Amount for unclaimed and unpaid190.00
dividend
03-DEC-2018
YOGESH
SAXENA
MADAN
MOHAN
SAXENA
H NO- 8 KRISHNA NAGAR
INDIAIZATNAGARUTTAR
BAREILLY
PRADESH
BAREILLY
243122 IN30118620118902
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SAVITRI
DEVI
BAJRANG
KUMAR
SHARMA
B 162 RAJENDRA NAGAR
INDIA
UTTAR PRADESH
UTTARBAREILLY
PRADESH
BAREILLY
243122 IN30118620136166
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ASHISH
BHATIA
OM
PRAKASH
BHATIA
OFFICER BUNGALOWINDIA
NO 12 C ROAD NO
UTTAR
02 NE
PRADESH
RAILWAY IZZAT NAGAR
BAREILLY
BAREILLY UTTAR PRADESH,INDIA 243122 IN30290248354974
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
ASHOK
AGRAWAL
RANCHOR
DAS
AGARWAL
KESAR COLONY BAHERI
INDIA
BANGLA NO 03
UTTAR
WARD
PRADESH
6 BAREILLY UTTAR
BAREILLY
PRADESH
243201 IN30051319753235
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
MUDIT
MITTAL
VISHNU
HARI
MITTAL
MITTAL TRADERS SARAFFA
INDIA FARIDPURUTTAR
BAREILLY
PRADESH
BAREILLY
243503 IN30177415844384
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
BHAWANA
SHARMA
SHIV
KUMAR
SHARMA
A-76 AVAS VIKAS COLONY
INDIA BUDAUN UTTAR PRADESH
BUDAUN
243601 IN30177410516143
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
YOGENDRA SINGH
NA
VILL GURAI POST KURAU
INDIA
DISTT BUDAUN
UTTAR
BUDAUN
PRADESH
BUDAUN
243601 IN30023912834844
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PRIYA
BANSAL
HRISHAN
KANT
GUPTA
NEW ADRASH COLONY
INDIA
CIVIL LINES BUDAUN
UTTAR PRADESH
BUDAUN
243601 IN30177413046398
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BHAVITA
ARORA
HARISH
KUMAR
ARORA
2 9 JOGIPURA PUNJABI
INDIA
COLONY BUDAUN
UTTAR PRADESH
BUDAUN
243601 IN30177413422223
Amount for unclaimed and unpaid239.00
dividend
03-DEC-2018
RAMVATI
GOKIL
RAM
TOWN ALAPUR WARD
INDIA
NO 8 BUDAUNUTTAR PRADESH
BUDAUN
243631 IN30177415720251
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
LALIT
DEV
GAUTAM
BHOO
DEV
SHARMA
MOH KILA KHERA UJHANI
INDIA BUDAUN UTTAR PRADESH
BUDAUN
243639 IN30177414840322
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
MANISH
KOHLI
RAJ
KUMAR
KOHLI
H No 22 New KhushalINDIA
Nagar Station Road
UTTAR
Moradabad
PRADESH
MORADABAD
244001 IN30281410343558
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
DEEPAK
DUBEY
SHANT
SWAROOP
SHOBHA
AGRAWAL
ANJANA
KHARE
ARVIND
VAID
SWETA
PATHAK
BHOOP
SINGH
KAPIL
GOYAL
ARUN
KUMAR
JAYANTI
TRIPATHY
MOHAN
SINGH
KRISHAN
KUMAR
SARASWATI SHARMA
HARI
MOHAN
AJAY
GUPTA
ADITYA
BANSAL
UMALATA
YADAV
MUKESH
JUNEJA
AKHILESH
SHIVWEDI
SANJAY
KUMAR
AMOL
ATHAWALE
ASHOK
KUMAR
ARTI
AGARWAL
VIMAL
JAIN
SACHIN
UPADHYAY
PANKAJ
PATHAK
RITA
CHATERJEE
RAJESH
SINGH
GENDRAO
DONGRE
SHASHI
PANDEY
SHADAB
KHAN
RAVI
BUDHRANI
RAJEEV
VERMA
P
S
SURESH
JESWANI
DEVRATI
SAHU
AMRIK
SINGH
GYANENDRA MISHRA
DHARAM
PRAKASH
ANUP
KUMAR
RAJNESH
KUMAR
SURENDRA MOHAN
LALWANI
S
MOHAMMAD IRFAN
VEENA
DEVI
SANJAY
SINGH
MADAN
MOHAN
AJAY
KUMAR
RAHUL
JAIN
VINOD
KUMAR
MAQBOOL
AHMED
PANKAJA
ANNAPPA
M
SHEELA
G
HARISHA
M
SUCHITRA
A
SHANTHAKUMAR
S
Y
K
MOHAN
V
G
VENKATESH
SRINIVASA
K
PRAKASH
G
NAGARAJ
ANAND
PAL
RANA
GUPTA
SINGH
PARMAR
VINOD
PANESAR
GUPTA
AGRAWAL
PANDEY
CHAUDHARI
K
KHAN
WADHWANI
PRASAD
SHUKLA
SHARMA
R
D
M
RAVIKUMAR
RAO
A
GYANDUTT DUBEY
JAWAHAR NAVODAYA
INDIA
VIDYALAYA BAJRANG
MADHYA
GARH
PRADESH
GUNA MADHYA
GUNA
PRADESH INDIA
473001 IN30226913483323
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
ANAND
SWAROOP
ANAND
57 TAYADE COLONY INDIA
ASHOK NAGAR(MP)
MADHYA PRADESH
GUNA
473331 IN30039415095625
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
HAJARI
LAL
BINDAL
WARD NO. 27, SIDDESHWAR
INDIA ROAD, . MADHYA
SHIVPURIPRADESH
(M.P.)
SHIVPURI
473551 IN30198310614367
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
O
P
KHARE
C/O SHRI O P KHARE INDIA
IFS PLOT NO 8 PARASPAR
MADHYA PRADESH
COLONY B/H MANBHAVAN
GWALIOR HOTEL CHUNABHATTI BHOPAL474001
MP IN30039412294048
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SATISH
CHADER
VAID
NCC GROUP HQ SAF LINES
INDIA KAMPOO MADHYA
GWALIORPRADESH
GWALIOR
474001 IN30302854522266
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NA
19 A SAI NAGAR PHASE
INDIA
II HARISHANKERPURAM
MADHYA PRADESH
GWALIOR
GWALIOR
474002 IN30311610316257
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
BHAGWAN SINGH
PAL
H NO 109 LAL TIPARAINDIA
GWALIOR TEH GWALIOR
MADHYA PRADESH
DISTT GWALIOR GWALIOR MADHYA PRADESH INDIA
474002 IN30226912812112
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
MOHAN
GOYAL
101 SAKET NAGAR TANSEN
INDIA ROAD GWALIOR
MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESHGWALIOR
INDIA
474002 IN30226913368783
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
MANOHAR LAL
P 62/7 OFFICERS MESS
INDIA
RESIDENCY GOLE
MADHYA
KA MANDIR
PRADESH
GWALIOR GWALIOR
MADHYA PRADESH,INDIA
474002 IN30290248391329
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
UDAYNATH SABAT
C/O P K TRIPATHY H NO
INDIA
3137 SEC 31 D
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
160030 IN30290249008086
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KAPTAN
SINGH
RANA
KHARIYA KESHAR POINDIA
BHADURPUR GWALIOR
MADHYAMADHYA
PRADESHPRADESH
GWALIOR
474006 IN30051319962995
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SUKHADEO SINGH
18 ARMD BDE SIGNALINDIA
COMPANY MORAR
MADHYA
CANTT
PRADESH
C/O 56 APO GWALIOR
GWALIOR
MADHYA PRADESH
474006 IN30267934677453
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
RAMESWAR SHARMA
SNCO S MESS 40 WING
INDIA
AF AF STATION
MADHYA
MAHARAJPUR
PRADESH
GWALIORGWALIOR
474020 IN30177414905863
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SIYA
SARAN
GUPTA
RAMGARH ROAD DABRA
INDIA
MADHYA PRADESH
ANTRI
475110 IN30220111035398
Amount for unclaimed and unpaid409.00
dividend
03-DEC-2018
KAILASH
NARAYAN
GUPTA
MAHAVEER PURA DABRA
INDIAGWALIOR DABRA
MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH ANTRI
INDIA
475110 IN30226912925116
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
JAGDISH
PRASHAD
BANSAL
JAGDAMBA GENERALINDIA
STORE MAIN ROAD
MADHYA
BHITARWAR
PRADESH
DIST GWALIOR
ANTRI BHITARWAR MADHYA PRADESH INDIA
475220 IN30226913278450
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
JAGRAM
SINGH
YADAV
NEAR SANKAT MOCHAN
INDIA
UNO ROAD MADHYA
DATIA MPPRADESH
DATIA
475661 IN30133020271574
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
N
L
JUNEJA
STATION ROAD CHNIND
INDIA
WARA MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH
DHAR
480002 IN30223610810894
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
RAMESH
CHAND
SHIVWEDI
JANTA COLONY POLEINDIA
NO J 14 SECTORMADHYA
2 WARD PRADESH
NO 2 NEAR GEETANJALI
DHAR SCHOOL CHHINDWARA
480002 IN30021414120192
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NA
HARERAM COTTON INDUSTRIES
INDIA
PANDHURNA
MADHYA DIST
PRADESH
CHHINDWARA
DHAR
PANDHURNA NR SHANI MANDIR CHHINDWARA
480334 IN30267937484788
MADHYA PRADESH,INDIA
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
GANPATI
KRSHNARAO ATHAWALE
BEHIND RAM MANDIR
INDIA
PARASIA PARASIYA
MADHYA
CHHINDWARA
PRADESH
DHAR
480441 IN30290244439329
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
BADRI
PRASAD
PARMAR
AMBARA SUB AREA OFFICE
INDIA PO PALACHORAI
MADHYA
VIA
PRADESH
EKLEHRA NEARDHAR
DESPENSARY,CHHINDWARA MADHYA PRADESH,INDIA
480449 IN30290248892396
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
NA
H NO 1524 BAJRANGINDIA
HARDWARE STORES
MADHYA
WARD
PRADESH
NO 7 BUS STAND
DHAR
DAMUA DAMUA DIST CHHINDWARA MP
480555 IN30133020556386
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
NA
BEHIND SAMUDAYIK INDIA
BHAWAN NARMADA
MADHYA
COLONY
PRADESH
BHAGAT SINGH
MANDLA
ROAD MANDLA
481661 IN30021413569312
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NA
30, NEW P. P. COLONY,
INDIA
GWARIGHAT ROAD,
MADHYA
JABALPUR
PRADESH(M.P.) JABALPUR
482001 IN30198310251518
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
G
P
PATHAK
152/A NEAR ARUN DAIRY
INDIAWRIGHT TOWN
MADHYA
JABALPUR
PRADESH
MP
JABALPUR
482001 IN30045011853960
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
ANIL
BARAN
BANERJEE
H.NO. , 7/244 SAKET INDIA
NAGAR, RANJHI MADHYA
JABALPURPRADESH
M.P.
JABALPUR
482001 IN30226911966130
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NA
THE SIGNAL RECORDSINDIA
RIDGE ROAD CANTT
MADHYA
JABALPUR
PRADESH
JABALPUR
482001 IN30177414376104
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHYAMRAO DONGRE
P NO 80 COD COLONYINDIA
SUHAGI JABALPUR
MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH INDIA
JABALPUR
482002 IN30226913365643
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
ACHYOTA
NAND
MISHRA
270 ANAND NAGAR ADHARTAL
INDIA
JABALPUR
MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH INDIA
JABALPUR
482002 IN30226913485435
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ZAHIR
AHMAD
KHAN
H NO 2676/3 DURGAINDIA
NAGAR SHANKAR
MADHYA
KI TALAIYA
PRADESH
ANAND NAGAR
JABALPUR
ADHARTAL JABALPUR MADHYA PRADESH
482002 IN30051313743269
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ASHOK
KUMAR
BUDHRANI
1502 WRIGHT TOWNINDIA
JADALPUR JABALPUR
MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH JABALPUR
482002 IN30051318520267
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
VANSHROOP VERMA
JOGNI NAGAR RAMPUR
INDIA
CHHAPAR JABALPUR
MADHYAMADHYA
PRADESHPRADESH
JABALPUR
482008 IN30051319473802
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
K
N
SHRIDHARAN
H NO 468/6 G C F ESTATE
INDIAJABALPUR MADHYA PRADESH
JABALPUR
482011 IN30051313454840
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NA
HEMUKALANI WARDINDIA
SHANTI NAGARMADHYA
KATNI (M.P.)
PRADESH
KATNI
483501 IN30245310076378
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
SURESH
CHAND
SAHU
178 GANDHIGANJ MAHATAMA
INDIA
GANDHI
MADHYA
WARDPRADESH
KATNI MP
KATNI
483501 IN30133020342149
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
RAJINDER
SINGH
PANESAR
WARD NO 13 SHASTRI
INDIA
COLONY H NOMADHYA
856 32 K RAJIV
PRADESH
GANDHI WARD
KATNIKATNI
483501 IN30115124588565
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
RAGHUWAR PARSAD
MISHRA
E WS 7 H B COLONY MADHAV
INDIA NAGARMADHYA
NEAR VISHRAM
PRADESH
BABA KATNI
KATNI
KATNI MADHYA PRADESH INDIA
483501 IN30290246817553
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
VRINDAVAN GUPTA
DEEPAL LODGE, AMLAI
INDIA
CHOWK, BURHAR
MADHYA
(M.P.)
PRADESH
SHADOL
484110 IN30198310669933
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
S
OGOVINDPRASADAGRAWAL
QR. NO. -B-335 P.O. AMLAI
INDIA PAPER MILLS
MADHYA
DIST- PRADESH
SHAHDOL MADHYA
SHADOL
PRADESH
484117 IN30142810008888
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KAMLESHWARPRASAD
PANDEY
DOUBLE STORY C/TYPE,
INDIA
C- 5, ( 9 AND MADHYA
10 UG MINES),
PRADESH
P.O. JAMUNA
SHADOL
COLLIERY (M.P.)
484444 IN30198310302722
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
L
C
CHAUDHARI
125 HIG Baharhut Nagar
INDIA
Satna
MADHYA PRADESH
SATNA
485001 IN30177410138470
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
NA
STATION ROAD VIVEKANAND
INDIA MARKET
MADHYA
SATNA MADHYA
PRADESHPRADESH
SATNA
485001 IN30169611018196
Amount for unclaimed and unpaid dividend
37.00 03-DEC-2018
NA
NEAR RELIANCE INFOCOM
INDIA NAJIRABAD
MADHYA
SATNA PRADESH
SATNA
485001 IN30169611535264
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
JAI
PAL
WADHWANI
M/S EKTA DAL MILL 29
INDIA
INDU AREA INDUSTRIAL
MADHYA PRADESH
AREA SATNA MADHYA
SATNA PRADESH
485001 IN30169611697525
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SATISH
CHANDRA
SINGH
MAHARANA PRATAPINDIA
NAGAR NO 1 SATNA
MADHYA PRADESH
SATNA
485001 IN30177412634729
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NA
D/F-9, BIRLA COLONYINDIA
SATNA CEMENTMADHYA
SATNA PRADESH
SATNA
485005 IN30155721258141
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
RAMESH
KUMAR
SHUKLA
NEAR PWD COLLAGEINDIA
CHAURAHA REWA
MADHYA
M.P PRADESH
REWA
486001 IN30165310181320
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
ARVIND
KUMAR
JAIN
H.NO. 322 MALIYAN WARD
INDIA NO. N22, MADHYA
REWA TEHSIL
PRADESH
HUZOOR, REWA,
REWAM.P.
486001 IN30226911814021
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
RAMESH
CHANDRA
SHARMA
RAJEEV GANDHI WARD
INDIA
KATNI, MUDAWARA
MADHYA
KATNI
PRADESH
MADHYA PRADESH
REWA
486001 IN30226912187970
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NA
C/O RFEEQ AHMED INDIA
INDIAPIPES LLR ROAD
KARNATAKA
GARDEN AREA SHIVAMOGGA
SHIMOGAKARNATAKA
577201 IN30051315259187
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NA
3rd Cross, Jayanagara,
INDIA
3rd Cross,Jayanagara
KARNATAKA
Shimoga, KarnatakaSHIMOGA
577201 IN30287120747456
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NA
SUPRABATH TAILORSINDIA
OPP POLICE CHOWKI
KARNATAKA
SHIMOGA
SHIMOGA
577204 IN30039416607677
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
REVANASIDDAPPA
W/O. GOUDAPPALAVAR
INDIA
H.B. BASAVESWAR
KARNATAKA
NILAYA HIREKERURSHIMOGA
HAVERI
577217 IN30023913323535
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
DHARMASHETTY
H.NO.2381 BASAVESHWARA
INDIA EXTENSION
KARNATAKA
MALEBENNUR HARIHAR
SHIMOGA
577219 IN30023911869838
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAVI
B
MAHANTHESHWARAINDIA
ROAD NYAMATHI
KARNATAKA
KARNATAKA
SHIMOGA
577223 IN30307710476522
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SRINIVASACHAR
S/O SRINIVASACHAR,INDIA
KUMBAARA STREET,
KARNATAKA
TARIKERE, KARNATAKA
SHIMOGA
577228 IN30226911601014
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
Y
N
KRISHNAMURTHY H NO 725 PUTTANAYKNA
INDIASTREET TARIKERE
KARNATAKA
CHICKMAGALORE DIST
SHIMOGA
CHICKMAGALORE DIST
577228 IN30023912951047
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
NA
KANIVEBILACHI POSTINDIA
CHANNAGIRI DAVANAGERE
KARNATAKA
SHIMOGA
577231 IN30307710147803
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
G
VITALA
RAO
VITTAL ENTERPRISES INDIA
COMMERCIAL STREET
KARNATAKA
JANNAPURA c
BHADRAVATHI
577301 IN30177410410395
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KOTE
VENKATESHA
SHARDA NILAYA SHIVAJI
INDIA
CIRCLE 5TH CROSS
KARNATAKA
LEFT SIDE BHADRAVATHI
BHADRAVATHI
KARNATAKA INDIA
577301 IN30226912904025
Amount for unclaimed and unpaid dividend
31.00 03-DEC-2018
ANANDAPPA G
M
HOUSE NO 32 KATTHALAGERE
INDIA
2 (ASALI)
KARNATAKA
CHANNAGIRI TALUK SHIMOGA
BHADRAVATHI
577301 IN30023913285948
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
NA
BHOVI COLONY ANTHARAGANGE
INDIA
P BHADRAVATHI
KARNATAKA
BHADRAVATHI
577301 IN30177413417213
Amount for unclaimed and unpaid dividend
32.00 03-DEC-2018
NAGABHUSHANA
SHIVANNA GOWDA
DOOR NO 13 POST MINDIA
MALLAPUR (TQ)KARNATAKA
GOKAK DT BELGAUM
BAILHONGAL
591101 IN30039416617068
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
SHANKAR
B
P
PARAMESWARAPPA
B
NO 48 SHARADHI 2ND
INDIA
CROSS BESIDE KARNATAKA
OFFICERS SIDDARUDANAGARA
BHADRAVATHI
BHADRAVATHI
577301 IN30192630916046
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAKESH
RAO
BN
BHADRAVATHIRAMARAO
NARAYANA RAO 3/54 85NE BLOCK 3NE
INDIA
WARD 26NE ROAD
KARNATAKA
NEWTOWN PAPERTOWN
BHADRAVATHI
BHADRAVATHI SHIMOGA BHADRAVATHI
577302
KARNATAKA
IN30226913238248
INDIA Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
PAVITHRA
GANAPATHI B
K
NO 77 1 VINOBANAGAR
INDIA
SCHOOL ROAD
KARNATAKA
SAGAR SHIMOGA KARNATAKA
SAGAR
577401 IN30307710208284
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SHRUTHI
S
G
GANESH
STUDENT D/O GANESH
INDIA
HEGDE CHIPLIKARNATAKA
LINGADAHALLI PO SAGARSAGAR
SAGAR KARNATAKA
577401 IN30051318636559
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SUBBARAYA G
H
HARIYAPPA G
S
GADIKATTA HONNESARA
INDIAPOST SAGAR
KARNATAKA
SHIMOGA
SAGAR
577417 IN30131320488919
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
SURESH
M
V
VENKATA
RAO
MK
S/O M K VENKATARAO
INDIA
NEHRU ROADKARNATAKA
HOSANAGAR SHIMOGA DIST
SAGAR
577418 IN30113526090476
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
SHIVASHANKARR
B
BASAVARAJAPPA
R
AMTEKOPPA POST KANIVEMANE
INDIA
SHIKARIPUR
KARNATAKA
KARNATAKA
SAGAR
577427 IN30169611089349
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SALMA
TAJ
NA
DOOR NO 356 ARERAKERI
INDIA,HALIYUR SHEKARIPURA
KARNATAKA TOWN SHIMOGA
SAGAR
DT, KARNATAKA
577427 IN30169611321633
Amount for unclaimed and unpaid dividend
96.00 03-DEC-2018
JABIULLA
MANDAKKI
KHASIMSAB
KHASIMSAB
HOUSE NO 93 DABBANABHYRANAHALLI
INDIA
KARNATAKA
SHIKARIPURA TALUK SHIMOGA
SAGAR DIST
577427 IN30169611603249
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ANANDAPPA KADUR
NAGAPPA
NAGAPPA
KADUR
H NO 131/A HOSAGUDDANAKOPPA
INDIA
SHIKARIPURA
KARNATAKA TALUK SHIMOGA
SAGAR
577427 IN30169612301447
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KABBER
SIDDAPPA
KABBER
ESWARAPPA
LECTURER GOVERNMENT
INDIAP U COLLEGE
KARNATAKA
THIRTHAHALLI KARNATAKA
SAGAR
577432 IN30169611206795
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
M
ROBET
RODRIGS
MARKO
RADRIKSHA
Yedehalli Seebinakere
INDIA
Post Thirthahalli
KARNATAKA
SAGAR
577432 IN30009511522514
Amount for unclaimed and unpaid530.00
dividend
03-DEC-2018
K
C
KRISHNAKUMARNA
NPD 2/1 CHURCH MOUND
INDIA SVP COLONY
KARNATAKA
JOG FALLS SAGAR TALUK
SAGAR
SHIMOGA DIST
577435 IN30113513134165
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MADHUSUDHAN
KULLEGOWDA
KULLEGOWDAKESTHUR
DEVEGOWDA
K P C LTD S E MOUNTINDIA
28/2 JOGFALLS KARNATAKA
SAGAR KARNATAKA
SAGAR
577435 IN30051314514949
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
SUBRAMANYAM
A
R
NA
C/O DEEPA STORES NEW
INDIA
DRAMA THEATRE
KARNATAKA
CHITRADURGA
CHITRADURGA
577501 IN30214810556634
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
VEERANNA C
M
NA
4TH MAIN OPPOSITEINDIA
KAVERI MEDICALS,
KARNATAKA
J C R EXTN CHITRADURGA
CHITRADURGA
577501 IN30023910824035
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
PADMAVATHI S
KANTARAJ G
W/O KANTHRAJ G BURUJANAHATTY
INDIA
NEAR
KARNATAKA
BARGERAMMA TEMPLE
CHITRADURGA
CHITRADURGA
577501 IN30023910933393
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
R
H
RAVIKUMAR NAIK
HANUMA
NAIK
DCRM SECURITY PVTINDIA
LTD BEHIND SBIKARNATAKA
APMC ROAD CHITRADURGA
CHITRADURGA
577501 IN30214811042484
Amount for unclaimed and unpaid dividend
19.00 03-DEC-2018
BASAVARAJU M
U
NA
S/O UJJINAPPA M B MEDEHALLI
INDIA
(POST)
KARNATAKA
CHITRADURGA ( TALUK )CHITRADURGA
CHITRADURGA
577501 IN30023912166282
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
REKHA
K
NA
BVN LAYOUT BEHINDINDIA
JYOTHI TALKIESKARNATAKA
HOSADURGA
CHITRADURGA
577527 IN30214810987497
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B
C
SATISH
BENAKANAKONDI
CHIDANDAPPA
INDIRA NAGAR MALEBENNUR
INDIA
HARIHAR
KARNATAKA
CHITRADURGA
577530 IN30169612117286
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
DIVATE
MALLAPPA
ESHWARAPPA NA
94 MOLAKALMURU 3INDIA
MOLAKALMURU
KARNATAKA
TALUK CHITRADURGA DISTRICT
CHITRADURGA
CHITRADURGA KARNATAKA
577535 IN30051313499910
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
B
M
NAGARAJ
NA
DOOR NO 797 BEHIND
INDIA
RAILWAY HOSPITAL
KARNATAKA
HARIHAR
CHITRADURGA
577601 IN30214810257858
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NAVEEN
KUMAR
CHANNABASAPPA
R
NO 360 HALE HARLAPHRA
INDIA GUTTUR CROSS
KARNATAKA
MAHALAXMI BADAVANE
CHITRADURGA
HARIHAR
577601 IN30039416772366
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
AMITH
M
PAWAR
MOHAN
RAMACHANDRA
PAWAR
SRI KAMAKSHI NIVASINDIA
BHARATH HARIHAR
KARNATAKA
HARIHAR
CHITRADURGA
577601 IN30113526837208
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
SHANKARGGOUDA
SHIVANAGOUDAPATIL
SH
S
M PATIL
GOVT MODEL SCHOOL
INDIA
NARENDRA TQKARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30231610154627
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
FAKKARUDDINGUDUSAB
BALABATTI
SH
GUDUSAB
BALABATTI
HIREMATH COLONY INDIA
HOSAYELLAPUR KARNATAKA
ROAD DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30231610181513
Amount for unclaimed and unpaid dividend
54.00 03-DEC-2018
ASHOK
PATEL
TULASIDAS PATEL
SHIVAKRUPA NIVAS 2nd
INDIA
CROSS VIVEKANAND
KARNATAKA
NAGAR, HUBLI DHARWAD,
DHARWAD
KARNATAKA
580001 IN30189510251308
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
MAILARAGOUDA
S
PATIL
SHIVANAGOUDA
D
PATIL
285 A KOTABAGI DHARWAD
INDIA RURAL DHARWAD,
KARNATAKA
KARNATAKA DHARWAD
580001 IN30189510391687
Amount for unclaimed and unpaid900.00
dividend
03-DEC-2018
SANTOSH
TRASAD
ASHOK
NARAYANRAO TRASAD
NO-17 . PANCHAKERIINDIA
GALLI DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30311610500762
Amount for unclaimed and unpaid dividend
57.00 03-DEC-2018
SHIVAPRAKASHHIREGOUDAR
MARIGOUDAR
NEAR JAI CAFE HOSAYELLAPUR
INDIA
DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
580001 IN30021410558453
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SOUDHAMINI G
GANAPATI K
P
SANGAMESHWARA KRUPA
INDIA PLOT NO 190
KARNATAKA
TAPAVAN NAGAR, HALIYAL
DHARWAD
ROAD DHARWAD, KARNATAKA
580001 IN30189510566857
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
MOULASAB A
HAVALDAR
ABDULASABA
HOUSE NO 175 KUMBARAKOPPA
INDIA
DHARWAD,
KARNATAKA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 IN30189510582203
Amount for unclaimed and unpaid113.00
dividend
03-DEC-2018
BASAVARAJ HIREMATH
VIRABHADRAYYA
HIREMATH
BABA 11TH CROSS SAPTAPUR
INDIA
DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
580001 IN30021410737295
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
PRAVEENKUMAR
K
N
N
K
KORLAHALLI
C/O G D VAIDYA MARATHA
INDIA COLONY 1ST
KARNATAKA
CROSS DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30214810830733
Amount for unclaimed and unpaid dividend
32.00 03-DEC-2018
VINAYAK
M
DINDUR
MALLIKAJAPPAANNADANPPADINDUR
NO 616 NEAR NEW BUS
INDIA
STAND NAREGAL
KARNATAKA
RON, KARNATAKA DHARWAD
580001 IN30189510964313
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
VIJAY
VIRUPAKSHAPPA
GEJJI
VIRUPAKSHAPPA
GEJJI
AT POST NESARGI TALUK
INDIABAILHONGAL
KARNATAKA
DIST BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591121 IN30177410505981
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
D
B
DODDAGOUDARBABAGOUD
MADANBHAVI BAILHONGAL
INDIA BELGAUM,
KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591121 IN30189510850957
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KAROSHI
PRADEEP
YAMANAPPA
313 MA NESARGI BAILHONGAL
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591121 IN30192630731577
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SUMBALI
SHETTAPPA
BASALINGAPPA
SHETTAPPA SUMBALI
85 KUNDARAGI TA GOKAK
INDIA DIST BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
591122 IN30311610171747
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
BASAVARAJ B
KHICHADI
B
B
KHICHADI
VPC NO 669 AT POSTINDIA
BASSAPUR TALUK
KARNATAKA
HUKKERI BELGAUM
BAILHONGAL
591122 IN30192630918625
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
CHANDRAKANTBASAVANNAPPAITAGI
BASAVANNAPPA
KALLAPPA
ITAGI
802 I, RAMDURG, BELGAUM,
INDIA KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591123 IN30226910778773
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
U
M
PATTAR
MAHARUDRAPPA
TEACHER MAHANTESH
INDIA
NAGAR RAMDURG
KARNATAKA
BAILHONGAL
591123 IN30214810840658
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
CHANDRASHEKHAR
BASAVANTAPPAMUDARADDI NA
M.K.G.S.NO.1, RAMDURG,
INDIA RAMDURG,
KARNATAKA
KARNATAKA, KARNATAKA.
BAILHONGAL
591123 IN30226910926143
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
VIJAY
PARASHORAM GUDADARI
PARASHURAMI
GUDADARI
289 BANAKAR PETH RAMDURG
INDIA
KARNATAKA
KARNATAKA
INDIA
BAILHONGAL
591123 IN30226912473693
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
SHASHIDHAR KALYANASHETTI
V
G
KALYANASHETTI 651/2 RAMADURGA RADHAPUR
INDIA
PET KARNATAKA
RAMDURG BELGAUM
BAILHONGAL
591123 IN30177414009382
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
P
B
BARADELI
BASALINGAPPA
K
BARADE
IDGAL TQ RAMDURGINDIA
DT BELGAUM KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591123 IN30051314452750
Amount for unclaimed and unpaid230.00
dividend
03-DEC-2018
EJAZAHMED MOHAMMEDAYYUB
YARGATTI
MOHAMMEDAYYUB
RASULSAB
YARGATTI
5TH CROSS NEW GANDHI
INDIANAGAR OPPKARNATAKA
MULLA GENERAL STORESBAILHONGAL
BELGAUM
591123 IN30177415033581
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KIRAN
RAMACHANDRAPPA
ITNAL
RAMACHANDRAPPA
PITAMBRAPPAITNAL
WEAVER KASHIPETH INDIA
RAMDURG
KARNATAKA
BAILHONGAL
591123 IN30177415605206
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
RAVI
I
MANTANAVAR IRAPPA
SIDDAPPA
MANTANAVAR DADIBAVI SALAPUR TQ
INDIA
RAMDURG BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591123 IN30177415796119
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
CHARANTAYYASHIRAKOLAMATH
CHANDARAYYA
KPTCL OFFICE RAMADURGA
INDIA DIST BELGAUM
KARNATAKA
DIST BELGAUM
BAILHONGAL
591123 IN30113526528459
Amount for unclaimed and unpaid188.00
dividend
03-DEC-2018
NAGESH
S
DESAI
NA
PETH GALLI AT/POSTINDIA
SAMBRA TAL AND
KARNATAKA
DIST BELGAUM BELGAUM
BAILHONGAL
591124 IN30089610345347
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
NAVDEEP
SHARMA
GANPATRAI SHARMA
CAT SQN 405 AF STN INDIA
SAMBRA BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591124 IN30177411852892
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
ANITA
PRAVEEN
JOSHI
PRAVEEN
P
JOSHI
SHAKAMBARI NIVAS INDIA
VENKTESH NAGAR
KARNATAKA
MUTAGE TAL DIST BELGUAM
BAILHONGAL
BELGAUM KARNATAKA
591124 IN30051318685477
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SANGAPPA KAMBARAGANAVI
NA
TIGADI BAILHONGALINDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591125 IN30192630863836
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
YALLAPPA
S
HAMMAGI
NA
RAMAPUR SITE SAUNDATTI
INDIA SAUNDATTI
KARNATAKA
BELGAUM, KARNATAKABAILHONGAL
591126 IN30181110165625
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAYLAXMI ASHOK
HAMPANNAVARSH
SIDDAPPA
GURUSIDDAPPA MAGAVI
1330 BAZAR ROAD SAUNDATTI
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30231610210129
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PRAKASH
TULASAPPA
LAMANI
SH
TULASAPPA BABU LAMANI
137 KATAMALLI TANDA
INDIA
SOUNDATTI BELAGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30231610210475
Amount for unclaimed and unpaid dividend
54.00 03-DEC-2018
ANAND
A
SUTAGATTI
AJJAPPA
BASAPPA
SUTAGATTI
RAMAPUR SAIT SAUNDATTI
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30037810283162
Amount for unclaimed and unpaid dividend
38.00 03-DEC-2018
KAREPPA
P
ANIGOL
PARAPPA
SOMAPPA
ANIGOL
RAMAPUR SITE GOKAK
INDIA
MILL ROAD SOUNDATTI
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30037810283216
Amount for unclaimed and unpaid111.00
dividend
03-DEC-2018
SOMESHWAR N
MANAGULI
NA
1060 OKKALUTHAN ONIMA
INDIA NAM 925/9-1028/A,1048-1092,1114-1117/BA,
KARNATAKA
BAILHONGAL
SAVADATTI,BELGAUM
591126 IN30037810284485
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SANGAPPA BASAPPA
KARIKATTI
BASAPPA
SANGAPPA KARIKATTI
3049 GURLAHOSUR SAVADATTI
INDIA
BELAGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30037810286294
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SUBHAS
MAHADEVAPPAKARIKATTI
MAHADEVAPPA
SOMAPPA
KARIKATTI
RENUKA
PANDARI
HANMAPPA PANDARI
VENKATESH ANDAPPA
YALIGAR
ANDAPPA
VENKAPPA
YALIGAR
RAFIQ
MOULASAB
NADAF
MOULASAB BALASAB
NADAF
SHIVAPUTRAPPA
ISHWARAPPA JAKATI
ISHWARAPPA JAKATI
PUNDALIK
RAJAPPA
JIOJI
RAJAPPA
MARTANDAPPA
JIOJI
SIDDAYYA
DANAYYA
WADEYAR
NA
METI
GURUNATH
SANNABALAPPAS
S
METI
LINGARAJ
SHIVAPUTRAPPAHUGAR
SHIVPUTRAPPA
PARAPPA
HUGAR
TIPANNA
G
MALI
GADIGEPPA TIPANNA
MALI
UMESH
SHANKARAPPA SULLAD
NA
NINGAPPA
B
PRABHUNAVAR NA
KARIGOUDA S
PATIL
NA
SOMAPPA
LAMANI
MUNGALAPPA NA
SHIVAKUMAR C
SHINDHE
NA
PRAKASH
K
MANGOJI
NA
VENKARADDI HUCHARADDI
NA
TAVANAPPA SHANTAPPA SADARE
SHANTAPPA RAMAPPA
SADARE
DODDAPPA F
PATIL
FAKKIRAGOUDA
DODDAPPA PATIL
GANGAVVA MATPATHI
VIRUPAXAYYAMATAPATHI
SURESH
ANKALI
FAKIRAPPA ANKALI
DODAMANI SHIPUTRAPPA MRUTUNJAYA SHIVAPUTRAPPA
V
DODDAMANI
BHIMAPPA
BASAPPA
DANANNAVAR NA
IRANNA
G
BENNI
GURUPADAPPA
A
THIRUGNANA SAMBANDAM ARUNACHALAM
DINESH
KUMAR
JAIN G
NA
RAVICHANDRAN
N
NA
JAVAHAR
RAGOTHAMAN
PALANIVEL
RAJAN
K
KULANDAI VELU
P
ARUMAINATHAN
T
THETHIRAVUSAMY
A
SHAIK
ALAUDDIN
ABDUL
KARIM
GOPALAKRISHNAN
THIRAVIYAM
THIRAVIYAM
P
ATHIYAMAN
RAMASAMY PERUNDEVAN
ARUNASALAMV
VENKATACHALAM
A
D
S
NAGARAJAN D
SETHURAMAN
A
NASRUDEEN
AHAMEOJALALUDEEN
R
SARAVANAN
RAJENDRAN
R
EZHILMARAN
NA
RADHAKRISHNAN
POOKKATIL
NA
JAYARAMAN PADMANABHAN
SEETHARAMAN
B
RAMA
CHANDRAN
M
BALA
SUBRAMANIYAN
M
PARAMASIVAM
MUTHUKARUPPAN
S
SWAMINATHAN
NA
ALAMELU
S
SWAMINATHAN
SRINIVASAN G
GOPALASAMY
ARULRAJ
NA
RENUKA
DEVI
S
BALASUBRAMANIYAN
M
ANANDAVALLI
C
MAHALINGAM
P
MURALIDHARAN
NA
RAMESH
P
PARAMASIVAM
GOVINDARAJ
S
THAMBIAHPILLAI
R
KANAGARETHNAM
MURUGASH
NIRANJANA C
GUNASEKARAN
G
CHANDRAKUMAR
LAKSHMANAN
R
MURALIDARAN
RENGACHARI
GOPALSAMY KANNAN
GOPALSAMY
M
JAYARAMAN
MURUKESA PILLAI
MOHAMED FAROOK
M
NA
P
UDAYAKUMARI
PETHAPERUMAL
SIVAKUMAR L
NA
M
MATHIYAZHAGAN
MUNDAIYA
MOHAMED THAMEEM
S
NA
MOHAMED ASLAM
SM
MOHAIDEEN PICHAY
. RAMAPUR SITE SAUNDATTI
INDIA KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30037810287308
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 22/1 MAIN
INDIA
ROAD GANDHIKARNATAKA
CHOWK BAGALKOT, KARNATAKA
BAGALKOT
587102 IN30189510411814
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NO 2436 4 PATTANASHETTI
INDIA PETROL PAMP
KARNATAKA
HATHTHIR BELGAUM,BAILHONGAL
KARNATAKA
591126 IN30189511024107
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
OPP GOVERNMENT HOSPITAL
INDIA
HANAMAGERI
KARNATAKA
ONI SUNDATTI BELGAUM,
BAILHONGAL
KARNATAKA
591126 IN30189511069113
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
638/2, PRABHUNAVAR
INDIA
ONI,SAUNDATTI,
KARNATAKA
TAL-PARASGAD, DIST-BELGAUM,
BAILHONGAL
SAUNDATTI, KARNATAKA
591126 IN30226911069293
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
LIC AGENT MOKASHIINDIA
GALLI SAUNDATTI,
KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30189511110922
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
JEWELLERS, HOUSE NO
INDIA
269, PATTAR ONI,
KARNATAKA
SAUNDATTI, KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30226911456182
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT AND POST DHUPADHAL
INDIA TALUK SAUNDATTI
KARNATAKA
DIST BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30021412690077
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
HOSPETI ONI TAL SAUNDATTI
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30177413229484
Amount for unclaimed and unpaid dividend
38.00 03-DEC-2018
MALI CLINIC KAVAL PETH
INDIAROD SAVADATTI
KARNATAKA
DIST BELGAUM SAVADATTI
BAILHONGAL
591126 IN30021413307222
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
BUSINESS MAN BAZAR
INDIA
ROAD SAUNDATTI
KARNATAKA
SAUNDATTI
BAILHONGAL
591126 IN30039416750083
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
PRABHUNAVAR GALLIINDIA
SAUNDATTI KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30039416902929
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT SHINGARAKOPPAINDIA
POST ASUNDI SAUNDATTI
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30039417240469
Amount for unclaimed and unpaid740.00
dividend
03-DEC-2018
GOROVANAIKOLLA AGRICULTURIST
INDIA
KATAMALLITANDE
KARNATAKA
SAUNDATTI
BAILHONGAL
591126 IN30039417547143
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
NO 1086/87 VAKKALUTANA
INDIA ONI SAUNDATTI
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30039417583858
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KATTI ONI SAUNDATTI
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30039417747003
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
AT POST HARALAKATTI
INDIA
TQ SAUNDATTI
KARNATAKA
DIST BELGAUM DIST BELGAUM
BAILHONGAL
591126 IN30113526625774
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 2959 GURLAHOUR
INDIA
RAMAPUR
KARNATAKA
SITE TQ SAUNDATTI DIST
BAILHONGAL
BELGAUM
591126 IN30113526751903
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
RAMAPUR SITE SAUNDATTI
INDIA DIST BELGAUM
KARNATAKA
SAUNDATTI
BAILHONGAL
591126 IN30113526794817
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
3193 SOUNDATI BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30192630721519
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
A/P CHULAKI SAUNDATTI
INDIABELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591126 IN30192630741801
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
KITTUR CROSS SUREBAN
INDIARAMDURG KARNATAKA
BAILHONGAL
591127 IN30177410755755
Amount for unclaimed and unpaid dividend
67.00 03-DEC-2018
A/P WASANAL T SAVADATTI
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
591129 IN30021413978276
Amount for unclaimed and unpaid
1011.00
dividend
03-DEC-2018
KIRANI MERCHANT YARAGATTI
INDIA
TQ SOUDATTI
KARNATAKA
PARASAGAD DISTBAILHONGAL
BELGAUM YARAGATTI
591129 IN30113526699587
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
COLONY STREET MANGAI
INDIAMADAM POST
TAMIL
SIRKALI
NADUTK NAGAPATTINAM
MAYILADUTHURAI
DT
609106 IN30037810241039
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 158 PIDARI NORTH
INDIA
STREET SIRKALI
TAMIL NADU
MAYILADUTHURAI
609110 IN30177414166013
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 1B 1 BLOCK NO 3INDIA
PANDARAVADAITAMIL
TIRUVARUR
NADU NANNILAM TAMILNADU
MAYILADUTHURAI
INDIA
609405 IN30226912469010
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
NO. 5 ANNIYUR ROAD
INDIA
PERALAM THIRUVARUR
TAMIL NADU
MAYILADUTHURAI
609405 IN30302852113996
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 13, MARIAM NAGAR
INDIA
SENIYAR KULATHU
TAMIL NADU
STREET KARAIKAL MAYILADUTHURAI
609602 IN30017510325905
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 27, JEEVANANDAM
INDIA
STREET KARAIKAL
TAMIL NADU
MAYILADUTHURAI
609602 IN30017510675793
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
114 MASTHAN PALLI INDIA
STREET KARAIKAL
TAMIL NADU
MAYILADUTHURAI
609602 IN30021412887117
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 5/2 SIXTH CROSS INDIA
STREET NEHRU NAGAR
TAMIL NADU
THALATHERU POSTMAYILADUTHURAI
KARAIKAL PONNDI PONDICHERRY,INDIA 609605 IN30290248204306
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
363A CUDDALORE MAIN
INDIA
ROAD VADAPURAM
TAMIL NADU
GENGAI KONDAN MAYILADUTHURAI
TP VRIDHACHALAM TK CUDDALORE CUDDALORE
609610 IN30226912994659
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 15, SOUTH STREET
INDIA
PADUTHAR KOLLAI
TAMIL
AGARAKONDAGAI
NADU
POST
MAYILADUTHURAI
THITTACHERRY
609703 IN30017510224317
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 10 BAJANAI MADA
INDIA
STREET MADAPPURAM
TAMIL NADU
TIRUVARUR
THIRUVARUR
610002 IN30108022667489
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 2 / 2 CHOLANGA INDIA
NALLUR THIRUVATHIRAIMANGALAM
TAMIL NADU
AMOOR
THIRUVARUR
NAGORE TIRUVARUR TAMILNADU 610101 IN30021414323357
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
NEW NO 1, EG NAGAR,
INDIA
EZHIL NAGARTAMIL
VEEDHI,
NADU
NANNILAM, THIRUVARUR
THIRUVARUR
610105 IN30021415778110
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
2/4 KARAYAN PILLAYAR
INDIA
SOUTH LANETAMIL
NAGAPATTINAM
NADU
NAGAPATTINAM
611001 IN30039415041570
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
8/1079 AVINASHI ROAD
INDIA
IOC QUARTERS
TAMIL
B 6 NADU
SIRUVANI COIMBATORE
COIMBATORE
641018 IN30039416062269
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
63 NEITHAL NAGAR KADAMBADI
INDIA
NAGAPATTINAM
TAMIL NADU TAMIL NADUNAGAPATTINAM
611002 IN30051317545524
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
5-A KUMBESWARAR INDIA
THIRUMANJANATAMIL
STREET
NADU
PADITHURAI ST KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
612001 IN30039414164610
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
164,KUDITHERU PO, ELAMANOR-PO
INDIA
TAMIL
TRICHYNADU
DT
KUMBAKONAM
612519 IN30021414938030
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NO 31-A FIRST FLOOR
INDIA
SHANTHI ILLAM
TAMIL
KASI NADU
RAMAN STREET KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
612001 IN30039415942202
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NO 9A/37 ELANGA NAGAR
INDIA ELANGA NAGAR
TAMIL KASTHURIBAI
NADU
ROADKUMBAKONAM
KUMBAKONAM
612001 IN30131321181814
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
9/50 KANAMANI DAVI
INDIA
NAGAR SEETHAREDDY
TAMIL NADU
ST EXTN KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
612001 IN30163741218115
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
NO 6 PITARAN STREET
INDIA
ADUDURAI THANJAVUR
TAMIL NADU
TAMILNADU INDIA
KUMBAKONAM
612101 IN30226912654986
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
OLD NO 94 NEW NO 20
INDIA
SOUTH STREET
TAMIL
THIRUVIDAIMARUTHUR
NADU
KUMBAKONAM
THANJAVUR
612104 IN30163741082878
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
47 RAJESHWARI NAGAR
INDIA
M R M OPPOSITE
TAMIL
TANJAVUR
NADU
THANJAVUR
613001 IN30039415846903
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
20 MOOKKAI AMMALINDIA
NAGAR MELAVASTHACHAVADY
TAMIL NADU
THANJAVUR
THANJAVUR
613005 IN30039415968616
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 177, QUIDEINDIA
MILLETH NAGARTAMIL
VILARNADU
ROAD THANJAVURTHANJAVUR
613006 IN30017510623018
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
OLD NO 33 NEW NO 3INDIA
UMA NAGAR THANJAVUR
TAMIL NADU
THANJAVUR
613007 IN30177415776713
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
2301/4B MUTHOJIAPPA
INDIA
LANE THANJAVUR
TAMIL NADU
THANJAVUR
613007 IN30177416856631
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
38/B, GOPALA SAMUTHRAM
INDIA NORTH TAMIL
STREETNADU
MANNARGUDI THIRUVARUR
MANNARAGUDI
DISTRICT
614001 IN30017510668615
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
NO 16 MEELA SALAI STREET
INDIA AYYAMPETTAI
TAMILTHANJAVUR
NADU
MANNARAGUDI
614201 IN30177410634079
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
26 MANTHAKARA STREET
INDIAAYYAMPETTAI
TAMIL
PAPANASAM
NADU
THANJAVUR
MANNARAGUDI
614201 IN30177411045247
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
NO 10 SHANTHI NAGAR
INDIA
AYYAMPETTAI
TAMIL
PAPANASAM
NADU TK THANJAVUR
MANNARAGUDI
614201 IN30177416376929
Amount for unclaimed and unpaid290.00
dividend
03-DEC-2018
9/1 SALAI STREET AYYAMPETTAI
INDIA
PAPANASAM
TAMIL NADU
T K THANJAVUR MANNARAGUDI
614201 IN30177416565046
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
N NO 1/37 MAIN ROAD
INDIA
PANDARAVADAI
TAMIL
PAPANASAM
NADU
TK THANJAVUR
MANNARAGUDI
DIST
614204 IN30311610691793
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
NO 5 ANNA SALAI NEEDAMANGALAM
INDIA
TAMIL
POST NADU
THIRUVARUR
MANNARAGUDI
614404 IN30039416457029
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
113 THROWPATHIAMMAN
INDIA KOIL STREET
TAMIL
PATTUKKOTTAI
NADU
THANJAVUR
MANNARAGUDI
DISTRICT
614601 IN30037810219180
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
OLD NO 2/29 A NEW INDIA
NO 2/241 NEIVATHALI
TAMIL NADU
ARANTHANGI NEARMANNARAGUDI
KOLINGIAMMAN TEMPLE PUDUKKOTTAI614624
TAMIL NADU
IN30051318713763
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
NO 31 A PUDUMANAIINDIA
STREET ADIRAMPATTINAM
TAMIL NADU PO TANJORE DIST
MANNARAGUDI
614701 IN30136410045117
Amount for unclaimed and unpaid130.00
dividend
03-DEC-2018
23 B THOPPUKATTU STREET
INDIA THOPPUTHURAI
TAMIL NADU
POST VEDARANIAM
MANNARAGUDI
TK NAGAPATTINAM DT
614809 IN30322910017575
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
SELVARAJU C
K
THANGARAJU
V
KRISHNAMOORTHY
V
BALAKARTHIKEYAN
MAIVIZHICHELVI
V
A
SARAVANAKUMAR
N
VENKATASUBRAMANIAN
BHUVANESHWARI
T
ANDAL
P
L
MARIA
SOOSAIRAJ
MOHANRAJ D
DANAMMA KASHINATH
MATH
SIDDAPPA
MAHALINGAPPABABALESHWAR
H
S
KOLAKAR
BASAPPA
B
JALAGERI
JARTAGHAR K
A
SADASHIV
BASAPPA
HOOLAGERI
SAVITRI
KRISHNAJI
KULKARNI
SANGAMESH MALLIKARJUN SAKROJI
MARUTI
VISHNU
KANDAKUR
FARZANA
K
JARTARGHAR
PRAKASH
M
PUJAR
BADARINARAYAN
B
PIPALWA
PRASHANT
S
CHINCHOLI
UMESH
S
KOLHAR
RAJANI
RAVINDRA
KULKARNI
HARISH
N
BHANDAGE
SURESH
S
CHINIWALAR
SANTOSH
H
RATHOD
SUMATI
R
BETALA
MOOLCHAND GHASIMAL
BETALA
SANDEEP
KARAVA
G
B
BALLUR
DEEPAK
N
KONERI
GURURAJ
ARALIGIDAD
VIRUPAKSHAGOUDA
RUDRAGOUDA PATIL
NARAYANASA P
KALPAVRAKSH
SURESH
BASUTKAR
DEVARADDI ADIVEPPA
PATIL
MANJULA
S
YALIMELI
SATISH
S
CHAVADI
SUNIL
HANAMAPPA NARAYANI
AJIT
J
POOJARI
REVANASHIDDAPPA
Y
HUDED
GOURISHANKAR
M
BAIRAMATTI
GIRISH
MALAKAJAPPA SAJJAN
VANKAPPA S
DESAI
MALIYAPPA M
GANIGER
SIDDAPPA
AYYAPPA
SARAWARI
CHANDRASHEKHAR
SHANKRAPPA HERUR
BABU
G
KAMBLE
KADAPATTI C
S
SANGAMESH SABU
GANI
JAKKAPPA
SHANTAVIRAPPA
HANAGANDI
ARAVIND
BASAVANT
JAKKANNAVAR
SHRIKANT
BASAVANTAPPAHASILAKAR
ASHWINI
S
HASILKAR
S
N
HALAGATHI
SURESH
SOKANADAGI
SAURABH
KUMAR
YADAV
SUNIL
KUMAR
SHARMA
RAJU
V
VISWANATHANK
A
NA
NO - 38/A, ANANDA GOUNDERVELI
INDIA
THETHAKUDI
TAMIL NADUSOUTH VEDARANIYAM
MANNARAGUDI
TK NAGAPATTINAM
614809 IN30059710219140
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NA
DOOR NO 7 - 16 ALANGARANKADU
INDIA
PERIYAKUTTHAGAI
TAMIL NADU
POST VEDARANYAM
MANNARAGUDI
TALUK NAGAPATTINAM TAMILNADU
614809 IN30021414868795
Amount for unclaimed and unpaid dividend
36.00 03-DEC-2018
VENKADACHALAM
KOTTARANGADU SEMBODAI
INDIA POST SEMBODAI
TAMIL NADU
NAGAPATTINAMMANNARAGUDI
TAMILNADU
614820 IN30021415347164
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NA
2, KANNAGI STREET, INDIA
MADUKKUR, PATTUKOTTAI
TAMIL NADU
MANNARAGUDI
614903 IN30226911064130
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ARUNKUMAR
T18, ROYAL CASTLE REAR
INDIAWING 4TH CROSS,
TAMIL NADU
RAJA COLONY CANTONMENT
TIRUCHIRAPPALLI
TRICHY
620001 IN30017510425286
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
R
ARUMUGAM
NO 12/1 ARUGANTHAMPPONDI
INDIA
BIG STREET
TAMIL NADU
THOTTAPALAYAM VELLORE
TIRUCHIRAPPALLI
620007 IN30037810219366
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NARAYANAN
66 ANANTHAPURAMINDIA
NEW STREET VARAGANERY
TAMIL NADUTRICHY
TIRUCHIRAPPALLI
620008 IN30154914891708
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MOTI
SINGH
48/B II FLOOR ANTONY
INDIA
COMPLEX SS COMPLEX
TAMIL NADU
BACKSIDE BIG KAMALA
TIRUCHIRAPPALLI
STREET TRICHY
620008 IN30163740913786
Amount for unclaimed and unpaid750.00
dividend
03-DEC-2018
NA
5/48 BHARATHY NAGAR
INDIA
NAVALUR KUTTAPATTU
TAMIL NADUTRICHY
TIRUCHIRAPPALLI
620009 IN30163741086207
Amount for unclaimed and unpaid107.00
dividend
03-DEC-2018
LASAR
H NO 31/D SAKTHI VINAYAGAR
INDIA
KOIL STREET
TAMIL NADU
CRAWFORD TRICHYTIRUCHIRAPPALLI
620012 IN30169612095392
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
DURAISAMY R
3/7, MADHAVA PERUMAL
INDIANORTH STREET
TAMIL
ALANDUR
NADU CHENNAI CHENNAI
600016 IN30017510363886
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KASHINATHA SHASTRI
TAMBAKI ONI TALIKOTE
INDIA
DIST BIJAPURKARNATAKA
BIJAPUR
MUDDEBIHAL
586214 IN30113526695986
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
MAHALINGAPPA
BABALESHWAR
SODA FACTORY TALIKOTI
INDIA
KARNATAKA
MUDDEBIHAL
586214 IN30192630688396
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SANAPPA
RAMAPPA
KOLAKAR
H NO 1 TO 231 609 AND
INDIA
927 TELAGI BKARNATAKA
BAGEWADI BIJAPUR
MUDDEBIHAL
586216 IN30177417212286
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NA
AT MUCHAKAHANDI INDIA
MUCHAKAHANDI
KARNATAKA
POST BAGALKOT, KARNATAKA
BAGALKOT
587101 IN30189510675026
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
A
K
JARTAGHAR
OPP BILAL MAJID NEAR
INDIA
DURGA VIHAR,
KARNATAKA
STATION ROAD, BAGALKOT,
BAGALKOT
KARNATAKA
587101 IN30226911102061
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
BASAPPA
SANGPPA
HOOLAGERI
NEAR RURAL POLICE INDIA
STATION, BGK, BAGALKOT,
KARNATAKAKARNATAKA BAGALKOT
587101 IN30226911108133
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KRISHNAJI SRINIVAS
KULKARNI
BASAVESHWAR HIGHINDIA
SCHOOL, BAGALKOT,
KARNATAKA
KARNATAKA
BAGALKOT
587101 IN30226911343798
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MALLIKARJUNSANGAPPA SAKROJI
SAKROJI OFF, PRINTOR,
INDIA
BAGALKOT, KARNATAKA
KARNATAKA
BAGALKOT
587101 IN30226911757926
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
VISHNU
NARAYANAPPAKANDAKUR
C/O V KANDAKUR EXTN
INDIA
AREA BAGALKOT
KARNATAKA
BAGALKOT
587101 IN30226912147756
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
HAZISAB
KALATGAR
OPP BILAL MASJID NEAR
INDIA
DURGA VIHAR
KARNATAKA
BAGALKOT KARNATAKABAGALKOT
587101 IN30226912157101
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
MARTHANDABHATT
PUJAR
B S TEMPLE BDM BAGALKOT,
INDIA KARNATAKA
KARNATAKA
BAGALKOT
587101 IN30226912157127
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
NA
GANACHARI GALLI OLD
INDIA
MARKET BAGALKOT
KARNATAKA
BAGALKT
BAGALKOT
587101 IN30023912478917
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
SIDRAMAPPA SIDDAPPA
CHINCHOLI
WARD NO 11 KERODIINDIA
HOSPITAL ROAD
KARNATAKA
CHINCHOLI HOSPITAL BLDG
BAGALKOT
BAGALKOT BAGALKOT
587101 IN30023912510110
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
S
S
KOLHAR
SHRISAILAPPA KASTURA
INDIA
MEDICALS KINAGI
KARNATAKA
GALLI BAGALKOT KARNATAKA
BAGALKOTINDIA
587101 IN30226912877144
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
RAVINDRA
W/O RAVINDRA, C/OINDIA
V S KOMAR SHIVAGIRI
KARNATAKA
BADAVANE , 6TH CROSS
BAGALKOT
VIDYAGIRI BAGALKOT
587101 IN30023913091433
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NAGESH
NEAR RURAL POLICE INDIA
STATION EXTANSION
KARNATAKA
AREA TQ/DIST BAGALKOT
BAGALKOT
BAGALKOT
587101 IN30023913464321
Amount for unclaimed and unpaid155.00
dividend
03-DEC-2018
SIDDAPPA
HOUSE NO. 76/A WARD
INDIA
NO.6 MANE NAM.
KARNATAKA
4.11.58.64.70.RIND.263.
BAGALKOT
371.427.430.454 BAGALKOT BAGALKOT
587101 IN30023913657553
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NA
C/O.H.K. LAMANI NEAR
INDIA
OLD EMPLOYMENT
KARNATAKA
OFFICE NEAR OLD EMPLOYMENT
BAGALKOT OFFICE BAGALKOT
587101 IN30023913683571
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
RAMESHKUMAR
C/O RAMESHKUMARINDIA
BETALA 192/C/5KARNATAKA
BAGALKOT (EAST SIDE) BAGALKOT
BAGALKOTKARNATAKA
587101 IN30113526333633
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
NA
MARWADI GALLI BAGALKOT
INDIA BAGALKOT
KARNATAKA
BAGALKOT
BAGALKOT
587101 IN30113526459103
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
GOVIND
MARWADI GALLI BAGALKOT
INDIA
KARNATAKA
BAGALKOT
587101 IN30192630770869
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
B
A
BALLUR
KORA BUILDING NEAR
INDIA
VIVEKANANDAKARNATAKA
YOGA KENDRA 11TH CROSS
BAGALKOT
VIDYAGIRI BAGALKOTA
587102 IN30311610606875
Amount for unclaimed and unpaid228.00
dividend
03-DEC-2018
NINGAPPA Y
KONERI
C/O V S SIDDALINGANNAVAR
INDIA 7th CROSS
KARNATAKA
VIDYAGIRI BAGALKOT, BAGALKOT
KARNATAKA
587102 IN30189510612559
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
B
B
ARALIGIDAD
AT AND POST MUCHAKANDI
INDIA DIST BAGALKOT
KARNATAKA
BAGALKOT
BAGALKOT
587102 IN30214810815667
Amount for unclaimed and unpaid dividend
68.00 03-DEC-2018
RUDRAGOUDABASANAGOUDA
PATIL
H NO 644 3RD MAIN INDIA
ROAD SAPTAGIRIKARNATAKA
BADAWANE BAGALKOT, KARNATAKA
BAGALKOT
587102 IN30189510916903
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
P
C
KALPAVRAKSH
SEC NO-34, PLOT 306/A,
INDIA
NR POLICE PALACE
KARNATAKA
NAVANAGAR, BAGALKOT,
BAGALKOT
KARNATAKA
587102 IN30226911319672
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
NA
SHUBHARIKETAN H NO
INDIA
461 AT POST GADDANAKERI
KARNATAKA BAGALKOT BAGALKOT
587102 IN30021411430421
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
ADIVEPPA
RAMACHANDRAPPA
PATIL
SITE NO 17 SECTOR NO
INDIA
58, NAVANAGAR
KARNATAKA
BAGALKOT KARNATAKABAGALKOT
587102 IN30226911999518
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NA
C/O V S MASUTI SECTOR
INDIA
NO 52 PLOT KARNATAKA
NO 71, NAVANAGAR BAGALKOT
BAGALKOT
587102 IN30023912563813
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
SHEKHAR
R
CHAVADI
NR KPTCL OFFICE RD INDIA
NO 19 VIDYAGIRIKARNATAKA
BAGALKOT KARNATAKABAGALKOT
587102 IN30021414381099
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
H
B
NARAYANI
SECTOR NO 45 HOUSE
INDIA
NO 666 NAVANAGAR
KARNATAKA
BAGALKOT
BAGALKOT
587103 IN30023912765646
Amount for unclaimed and unpaid dividend
66.00 03-DEC-2018
JAYA
M
POOJARI
C/O K RAMA POOJARIINDIA
SUNDARI NIVAS,
KARNATAKA
SECTOR NO 40 NAVANAGAR
BAGALKOT
BAGALKOT
587103 IN30023913075599
Amount for unclaimed and unpaid dividend
93.00 03-DEC-2018
YALLAPPA
NINGAPPA
HUED
23/A SORAKOPPA SORAKOPPA
INDIA
BAGALKOT
KARNATAKA
BAGALKOT
587111 IN30023912843513
Amount for unclaimed and unpaid753.00
dividend
03-DEC-2018
M
G
BHAIRAMATTI
882 HOUSE NO 809 TO
INDIA
1276 BEVOORKARNATAKA
BEVOOR BAGALKOT
BAGALKOT
587111 IN30023913522435
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
NA
BAZAR ROAD, BEVOOR,
INDIA
TQ-BAGALKOT,
KARNATAKA
DIST-BAGALKOT, BEVOOR,
BAGALKOT
KARNATAKA
587115 IN30226911596964
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
NA
VANKAPPA DESAI GANDHINAGAR
INDIA
BILAGI
KARNATAKA
KARNATAKA INDIA BAGALKOT
587116 IN30226912463218
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
NA
AT POST KUNDARAGIINDIA
TQ BILAGI DIST KARNATAKA
BAGALKOT BILAGI KARNATAKA
BAGALKOT
587116 IN30021415179900
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
AYYAPPA
SIDDAPPA
SARAWARI
AT HUCCHESHWAR GALLI
INDIATQ BILGI DIST
KARNATAKA
BAGALKOT BAGALKOT BAGALKOT
587116 IN30113526748706
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NA
GLBC NO 8 BILGI BAGALKOT
INDIA
KARNATAKA
BAGALKOT
587116 IN30192630959043
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NA
HOUSE NO 334 WARD
INDIA
NO 1 HUNGUND
KARNATAKA
BAGALKOT
BAGALKOT
587118 IN30023913337034
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
S
S
KADAPATTI
NO 242 BASAVA MANDIRA
INDIA NEAR LINGADAKATTI
KARNATAKAHUNUGUND HUNUGUND
BAGALKOT KARNATAKA INDIA
587118 IN30226913511646
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SABU
GANGAPPA GANI
PRABHULING SUGERSINDIA
A/P HANNUR TQ
KARNATAKA
JAMKHANDI DIST BAGALKOT
BAGALKOT
JAMKHANDI
587119 IN30177413340416
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHANTAVIRAPPA
HANAGANDI
AT POST HUNNUR TQINDIA
JAMKHANDI BAGALKOT
KARNATAKA
BAGALKOT
587119 IN30177415691605
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
BASAVANT D
JAKKANNAVAR 481 MADARAKHANDI
INDIA
TQ JAMAKHANDI
KARNATAKA
BAGALKOT
BAGALKOT
587119 IN30177416860411
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BASAVANTAPPA
SHANKRAPPA HASILAKAR
DANDIN PETH AT AND
INDIA
PO KAMATGI KARNATAKA
DISTBAGALKOT
BAGALKOT
587120 IN30214810113278
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
SHRIKANT
NEAR RAGHAVENDRAINDIA
MATH KAMATAGI
KARNATAKA
BAGALKOT DT
BAGALKOT
587120 IN30214811029228
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NARAYAN
AT POST TIMMPUR MUDHOL
INDIA TQ BAGALKOT
KARNATAKA
DIST
BAGALKOT
587122 IN30214810979876
Amount for unclaimed and unpaid dividend
56.00 03-DEC-2018
KUSHAPPA
245 DADANATTI MUDHOL
INDIATALUK MUDHOL
KARNATAKA
BAGALKOT
BAGALKOT
587122 IN30023913330663
Amount for unclaimed and unpaid133.00
dividend
03-DEC-2018
KRISHNA
PAL
SINGH
J K CEMENT WORKS AT
INDIA
POST MUDDAPUR
KARNATAKA
TQ MUDHOL DIS BAGALKOT
BAGALKOT
MUDHOL KARNATAKA,INDIA
587122 IN30290248825086
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
KAILASH
CHAND
SHARMA
J K CEMENT WORKS AT
INDIA
POST MUDDAPUR
KARNATAKA
TQ MUDHOL DIST BAGALKOT
BAGALKOT
MUDHOL KARNATAKA,INDIA
587122 IN30290248832366
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
VELLINGIRI CHETTIAR
5TH MILE K K PATHY INDIA
CHITTUR PALAKKAD
KERALA
PALGHAT
678101 IN30163741239955
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
K
V
ANANTHARAMAN IX/418 CORNER STREET
INDIA
KERALAPURAM
KERALA
KODUVAYUR PALAKKAD
PALGHAT
KERALA
678501 IN30023910337937
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAJESH
KUMAR
PA
NAGARAJAN P
JESSY
CHACKO
GEORGE
E
PHILIP
SUJITH
S
PK
SABAPATHY
ALI
SHEEJA
P
RAHIM
N
ANWAR
SADATH
KV
RAMAKRISHNAN
K
P
MUHAMMED SHAREEF
TP
K
V
GOPI
K
P
SATHIAN
MOHAMMED HYDER
K
RAJALAKSHMI K
MOHAMEDALIK
V
PRAMOD
V
KADAKAPPULLYMANIKANDAN
HARI
KRISHNAN
VINCENT
CHITTILAPILLY
TESSY
GEORGE
VARGHESE
J
CHEERAN
JUSTIN
THOMAS
REJISH
O
S
DINESH
V
M
KOMBAN
ANTONY
XAVIER
JUBI
BEEVI
T
A
SHIJU
A
L
BABY
SAROJAM
TK
KUNJHIMON V
A
KRISHNA
KUMAR
C
MADANAN A
S
ALPHONSE
PAUL
M
RAJALAKSHMI K
P
K
OUSEPH
AVINASH
ESWARAMANGALAM
JOHNSON
JOSEPH
NEENA
MARIYA
JOSE
RENNY
RAPHAEL
MINI
BLAZE
ROY
JOHN
HARISH
CHANDER
BHATIA
ANOOP
K
A
PRIYADARSHI PARITOSH
JUSLINE
MARY
ZACHARIAH
RADHA
KRISHAN
SHARMA
NEETU
JAISWAL
PADMAKSHI GUPTA
RUDRA
DUTT
SHARMA
SANJEEV
BHATNAGAR
ARUN
KUMAR
DUBEY
AVDHESH
SHARMA
GULRANA
TABASSUM RAIS
SMT
SUDHAAGRAWAL
SANDEEP
AGARWAL
DEVENDRA SINGH
SANTOSH
KUMAR
SINGH
ANSHU
GUPTA
SHIVAM
GILL
JITENDRA
CHAUDHARY
ANANDAN
NA
MATHEW
GANESH
P
NA
NA
KANAKA
PARAMESWARAN
MUHAMMED
CHIDAMBARANATHAN
NEELUKAVIL ALAVI
ABDUL
KAREEM
VELU
MOIDEEN
THARAYIL
PEEDIKAKKAL
RAVUNNI
KOZHUKKOLLIPARAMBIL
SANKARAN
MOIDU
BIN
KUNCHUTTY
VASU
THATTARAVALAPPIL
KUNHIBAVA
SEKHARAN V
ACHUTHAN
RADHAKRISHNAN
MADHAVAN PILLAI
LONAPPAN V
C
GEORGE
K
P
JAMES
V
CHEERAN
THOMAS
T
C
NA
MANI
ANTONY
DEVASSY
KOMBAN
KAMALAN
ABDULLA
LOHIDAKSHAN
NA
AYMU
MENON
V
B
NA
NA
NA
PORATHUR OUSEPH
KURIYAKKU
C
M
GOPINATHAN
JOSEPH
NA
P
V
RAPHAEL
ANTO
CHIRAKKAPARAMBIL
XAVIER
V
V
JOHN
NA
NA
NA
Z
N
JOSEPH
NA
SANIL
KUMAR
JAISWAL
DAYA
KRISHAN
JOSHI
SHIV
NARAYAN
SHARMA
RAM
AVTAR
BHATNAGAR
MADAN
MOHAN
DUBEY
RAMESH
CHANDRA
SHARMA
ABDUL
WAHEED
KHAN
RAIS
AHMAD
NA
JAI
KUMAR
AGARWAL
JAI
PAL
SINGH
VIDHYA
SHANKER
SINGH
VINIT
KUMAR
GUPTA
NA
MAHENDRA SINGH
UPPILOTTUKALAM MOOTHANTHARA
INDIA
KERALA
KODUVAYUR PALAKKAD, KERALA
PALGHAT
678501 IN30189511023348
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
C/O VASAVI LOTTERYINDIA
AGENCIES MANNARKKAD
KERALA MANNARKKAD(PO)
PALGHAT
PALAKKAD(DT)
678582 IN30163740791093
Amount for unclaimed and unpaid222.00
dividend
03-DEC-2018
KOOTTANADYIL HO THACHAMPARA
INDIA
PO
KERALA
MANNARKKAD PALAKKAD
PALGHAT
MANNARKKAD KERALA INDIA
678593 IN30226912259713
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ELANJIKAL HOUSE THENNILAPURUM
INDIA
KERALA
PO VADAKKENCHERY PALAKKAD
PALGHAT
KERALA
678682 IN30051315753767
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
S/O SUDHAKARAN ETHYPARAMBIL
INDIA
HOUSE
KERALA
ANCHUMOORTHY MANGALAM
PALGHAT PO VADAKKENCHERY
678682 IN30163741176250
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
ERUMAKKODE KALAM
INDIA
CHITHALI COALMANNAM
KERALA
PALAKKAD PALGHAT
678702 IN30039417037050
Amount for unclaimed and unpaid101.00
dividend
03-DEC-2018
KUNNAMKULATINGAL
INDIA
HOUSE KONDURKARA
KERALA P O KARAKKAD PATTAMBI,
OTTAPALAM
KERALA
679313 IN30189510990638
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ASWATI ANGADIPURAM
INDIAP O ANGADIPURAM
KERALA P O MALAPPURAM
OTTAPALAM
679321 IN30023912473077
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEELUKAVIL HOUSE CHEMMALASSERY(PO)
INDIA
KERALAPULAMANTHOLE(IA)OTTAPALAM
MALAPPURAM(DT)
679323 IN30169612184270
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KOOLAVEETTIL HOUSE
INDIA
NILAMBUR RSKERALA
POST AYYARPOYIL MALAPPURAM
OTTAPALAM
679330 IN30039417184759
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
KODIYATH PARAMBILINDIA
HOUSE CHERPULASSERY
KERALA PO PALAKKAD OTTAPALAM
679503 IN30163740979677
Amount for unclaimed and unpaid690.00
dividend
03-DEC-2018
THARAYIL PEEDIKAKKAL
INDIA
NARIPARAMBA
KERALA
PO THAVANOOR VIA MALAPPURAM
OTTAPALAM
679573 IN30163741251578
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
KULANGARA VALAPPIL
INDIA
HOUSE NANNAMUKKU
KERALA P O MALAPPURAM,
OTTAPALAM
KERALA
679575 IN30189510826060
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
S/O SANKARAN KOZHUKKOLLI
INDIA
PARAMBIL
KERALA
PERUMPARAMBA PO OTTAPALAM
679576 IN30163741018269
Amount for unclaimed and unpaid dividend
72.00 03-DEC-2018
AL HILAL KOTTILIL HOUSE
INDIASUKAPURAM
KERALA
PO MALAPPURAM DIST OTTAPALAM
679576 IN30163741072718
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
ERATH PULIKKAPARAMBIL
INDIA HOUSE EDAPPAL(PO)
KERALA
MALAPPURAM(DT)
OTTAPALAM
679576 IN30163741084488
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KANDAPPAN VALAPPIL
INDIA
HOUSE AYILAKKAD
KERALA
AYILAKKAD POST EDAPAL
OTTAPALAM
679576 IN30163741168122
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AMBIKA NIVAS THRIKKAV
INDIAPONNANI MALAPPURAM,
KERALA
KERALA OTTAPALAM
679577 IN30189510852155
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
KADAKAPPULLY EZHUVATHIRUTHY
INDIA
PONNANI
KERALA
OTTAPALAM
679577 IN30163740525028
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
HARISYAM TC 50/1644
INDIA
KALADY KARAMANA
KERALAP O KARAMANA KERALA
OTTAPALAM
679582 IN30371910827473
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
CATHOLIC BISHOP'S HOUSE
INDIA KIZHAKKUMPATTUKARA
KERALA
P O THRISSUR,
TRICHUR
KERALA
680005 IN30189510779454
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KUTTIKKAT HOUSE EVERGREEN
INDIA
ROADKERALA
TRICHUR TRICHUR
TRICHUR
680005 IN30163740966974
Amount for unclaimed and unpaid114.00
dividend
03-DEC-2018
69 - NEHRU NAGAR KURIACHIRA
INDIA
THRISSUR
KERALAKERALA
TRICHUR
680006 IN30163740036170
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
THAZEKKADAN HOUSE
INDIA
CAICO ROAD PKERALA
O KURIACHIRA 680006 TRICHUR
680006 IN30163740297806
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
ORAYAMPURATH HOUSE
INDIAKATTILAPOOVAM
KERALAP O TRICHUR TRICHUR
TRICHUR
680028 IN30023913684327
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VELIYATH HOUSE P OINDIA
IRINJALAKUDA KERALA
WARD I THRISSUR KERALA TRICHUR
INDIA
680121 IN30226913330738
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
KOMBAN HOUSE NEAR
INDIA
RC CHURCH MARATHAKKARA
KERALA
TRICHUR TRICHUR
680306 IN30163741141434
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEDIYEDATH HOUSE INDIA
MANATHALA P O
KERALA
CHAVAKKAD THRISSUR, KERALA
TRICHUR
680506 IN30189511034682
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PULICHARAMVEETIL INDIA
HOUSE PAVARATTY
KERALA
P O THRISSUR, KERALATRICHUR
680507 IN30189510287299
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
ALIKKAL HOUSE KANIPAYOOR
INDIA P O KANIPAYOOR
KERALA THRISSUR
TRICHUR
680517 IN30163741241558
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
THEKKATH VALAPPILINDIA
HOUSE P.O.KARIKKAD
KERALAKUNNAMKULAM THRISSUR
TRICHUR
680519 IN30023913495570
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
415 VIRIPPATTAYIL 8 INDIA
KADAVALLUR GRAMA
KERALAPANCHAYATH THRISSUR
TRICHUR
680519 IN30177415886301
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
CHARALIYIL URAKAMINDIA
THRISSUR
KERALA
TRICHUR
680562 IN30163740193129
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ANDEZHATH HOUSE P
INDIA
O TALIKULAM KERALA
TRICHUR DISTRICT KERALATRICHUR
680569 IN30163710100739
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MALIYACKAL HOUSE INDIA
POST KALLEPPADAM
KERALA
PAZHAYANUR TRICHUR
TRICHUR
680587 IN30268710017369
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
X/148, RAJA NIVAS KANJIRACODE
INDIA
P OKERALA
WADAKANCHERY THRISSUR,
TRICHUR
KERALA
680590 IN30189510757076
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
482 PORATHOOR 6 PULIYANNOOR
INDIA
VELUR
KERALA
PANCHAYAT
TRICHUR
680601 IN30177414394746
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
ESWARAMANGALAMINDIA
EAST NADA KODUNGALLUR
KERALA
TRICHUR KERALA
TRICHUR
680664 IN30021413024913
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
UKKEN NIVAS PO ALOOR
INDIA
KALLETUMKARA
KERALA
CHALAKUDY
TRICHUR
680683 IN30039417764233
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
AMBOOKEN HOUSE FORT
INDIAVIEW POYYA
KERALA
THRISSUR MAIN THRISSUR
TRICHUR
680733 IN30023913073114
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
PADAMADAN HOUSEINDIA
VADAMA PO MALA
KERALA
THRISSUR
TRICHUR
680736 IN30023911491177
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
14 1230 A VELIPARAMBIL
INDIANAZARATHKERALA
KOCHI ERNAKULAM
COCHIN
682002 IN30177413501777
Amount for unclaimed and unpaid dividend
83.00 03-DEC-2018
STATE BANK OF INDIAINDIA
OVERSEAS BRANCH
KERALA
W ISLAND COCHIN KERALA
COCHIN
682003 IN30021412342260
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
B11/ D , WILLINGDONINDIA
ENCLAVE CHAKOLAS
KERALAHABITAT THEVARA FERRY
COCHIN
ROAD KOCHI , KERALA
682013 IN30023911092278
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
KALATHIPARAMBIL HOUSE
INDIA KALOOR P.KERALA
O. KOCHI
COCHIN
682017 IN30181110188738
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
B 11 TARAGINI APPARTMENTS
INDIA
NEAR KERALA
HIGH COURT ROAD KOCHI COCHIN
KERALA
682018 IN30051316946330
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
THENGUMTHOTTATHIL
INDIA
MIG HOUSE NO
KERALA
-26 KASTHURBA NAGARCOCHIN
KADAVANTHARA KOCHI
682020 IN30039417046878
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
D-14 RAMGANGA VIHAR
INDIA
KANTH ROAD
UTTAR
MORADABAD
PRADESH
MORADABAD
244001 IN30311610536696
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C-24 AVANTIKA KANTH
INDIA
ROAD MORADABAD
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH MORADABAD
244001 IN30223611107233
Amount for unclaimed and unpaid dividend
91.00 03-DEC-2018
M MIG E 17 RAM GANGA
INDIAVIHAR PH 1UTTAR
NEAR SONAKPUR
PRADESH STADIUM
MORADABAD
KANTH ROAD MORADABAD UTTAR PRADESH
244001 IN30051314854029
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1 WATER WORKS COMPOUND
INDIA
CIVIL LINES
UTTARMORADABAD
PRADESH
MORADABAD
244001 IN30177414947567
Amount for unclaimed and unpaid700.00
dividend
03-DEC-2018
SABJI MANDI WALI GALI
INDIA
HARTHALA UTTAR
MORADABAD
PRADESH
UTTAR PRADESH
MORADABAD
244001 IN30021416003022
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 16/14/824 SABJI
INDIA
MANDI GALI HARTHALA
UTTAR PRADESH
SONAKPUR MORADABAD
MORADABAD
244001 IN30177416382659
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
OPP MATA MANDIR NEAR
INDIA LOCHUB NURSING
UTTAR PRADESH
HOME KUNJ VIHAR
MORADABAD
LINE PAR MORADABAD
244001 IN30039417388888
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
C/ODR NOOR MOHDINDIA
NEAR MASJID JIGAR
UTTAR
COLONY
PRADESH
MORADABADMORADABAD
UTTAR PRADESH
244001 IN30051319433388
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SAHAB MANZIL S B I COLONY
INDIA THANA UTTAR
NAGPHANI
PRADESH
DULAT BAGH MORADABAD
MORADABAD
244001 IN30267930849153
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SHREE VITTHAL NILAYAM,
INDIA2/1191, BUDDHI
UTTARVIHAR,
PRADESH
AVAS VIKAS COLONY,
MORADABAD
MANJHOLA MORADABAD.
244103 IN30168830000966
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MOH KOT, NEAR KHANDELWAL
INDIA
MANDIR,
UTTAR
AMROHA,
PRADESH
UTTAR PRADESH
MORADABAD
244221 IN30226911925918
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
JAUJ KHEDA THESIL AMROHA
INDIA
J.P NAGAR
UTTAR PRADESH
MORADABAD
244222 IN30118620122739
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
349 BHARATIYA GRAM
INDIA
VARD 5 NAGAR
UTTAR
PANCHAYAT
PRADESH
GAJA RAULA
MORADABAD
TEHSIL DHANAURA JYOTIBA PHULE NAGAR
244223
UTTAR
IN30290249668868
PRADESH INDIAAmount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MOHALLA KAYSTHANINDIA
MAHAL WORD UTTAR
NO 7 HASANPUR
PRADESH
MORADABAD
244241 IN30177410475635
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VILL. SALAKHNA POSTINDIA
CHOWKUNY THANA
UTTARNAKHASA
PRADESHSAMBHALMORADABAD
244302 IN30165310116464
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VILLAGE KALIYAWALAINDIA
TAHSIL JASPURUTTAR
DISTRICT
PRADESH
UDHAM SINGH MORADABAD
NAGAR
244712 IN30177410308736
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
ASHISH
KUMAR
DINESH
SHARMA
AVNISH
GUPTA
AMAN
DEEP
ARCHANA
PANDEY
DEVESH
SINGH
PAWAN
GAHLOT
RAM
NATH
KAVITA
GUPTA
AKHTAR
ULLAH
PRAMOD
KUMAR
ANIL
KUMAR
SURESH
CHANDRA
RAJIV
KUMAR
AJAY
PRATAP
MANJU
AGRAWAL
VINAY
KUMAR
PAWAN
KUMAR
SANHYESH
KUMAR
RAJANI
T
AADARSH
KUMAR
VINAY
KUMAR
MAMTA
JAIN
J
M
JITENDRA
KUMAR
NAVEEN
MAHESHWARI
RATAN
SINGH
ANAND
GOPAL
SUNIL
KUMAR
DOLLY
ARORA
GAURAV
AGARWAL
SHASHI
AGARWAL
RAMESH
SINGH
PREETI
AGARWAL
SUDHA
SINGH
DHARMENDRADUBEY
AMITABH
AGRAWAL
R
P
SAPAN
KUMAR
PRABHAT
KUMAR
MOHAN
LAL
SHYAM
NARAYAN
B
THIAGARAJAN
VIVEK
GOEL
MAMTA
KUMARI
SHEEVA
A
BAJRANGI
YADAV
PUNAM
JAIN
HARI
NARAYAN
ANIL
RAJPUT
SHAILESH
SAHU
ASHA
JAIN
CHHOTE
LAL
DEEPESH
KUMAR
SHIVARAJ
SINGH
SUBHASH
CHANDRA
SRINIVAS
PANDA
AMITA
SHUKLA
RAJESH
SHUKLA
RAVINDRA
KUMAR
AMIT
KUMAR
ATUL
DANDE
RAJASHREE DAS
ARORA
RAMESH
LAL
ARORA
MIG 31 AWAS VIKAS INDIA
KASHIPUR U S NAGAR
UTTAR PRADESH
MORADABAD
244713
NA
A 26 KRISHNA PURA INDIA
MODINAGAR UTTAR PRADESH
GHAZIABAD
201204
NA
C/9 NEW AVAS VIKASINDIA
KASHIPUR U S UTTAR
NAGARPRADESH
MORADABAD
244713
ARORA
DHARMENDRASINGH
ARORA
ARORA POULTRY FARM
INDIA
FASIAPURA DARIYAL
UTTAR PRADESH
ROAD PO/PS KASHIPUR
MORADABAD
UDHAM SINGH NAGAR
244713
GAURI
SHANKAR
JOSHI
145 RAMPURA RAMPURA
INDIAUDMAMSINGH
UTTAR
NAGAR
PRADESH
KASHIPUR UTTARANCHAL,INDIA
MORADABAD
244713
RAMESH
CHAND
484 INDIRA NAGAR RAMPUR
INDIA
UTTAR PRADESH
RAMPUR
244901
TIRENDER
SINGH
GAHLOT
C 210 New Avas VikasINDIA
Colony Gangapur
UTTAR
Rampur
PRADESH
RAMPUR
244901
GUPTA
NA
H NO - 134 RAHE RAZA
INDIA
GANGAPUR RAMPUR
UTTAR PRADESH
RAMPUR
244901
RATAN
KUMAR
GUPTA
HOUSE NO 17 VISHNU
INDIA
VIHAR SHAHBAD
UTTAR
ROAD
PRADESH
RAMPUR
RAMPUR
244901
KHAN
SHAIFQULLAHKHAN
100 OLD AWAS VIKASINDIA
COLONY RAMPUR
UTTAR PRADESH
RAMPUR
244901
SINGH
VINOD
KUMAR
SINGH
132 KB S/S COLONY PANVADIA
INDIA
NR OLD
UTTAR
POWER
PRADESH
HOUSE PANVADIA
RAMPUR
RAMPUR
244901
GUPTA
NA
H NO 441 SAHUKARAINDIA
BILASPUR RAMPUR
UTTAR PRADESH
RAMPUR
244921
SINGHAL
NA
37, INDER LOK COLONY
INDIA
GALI NO.2, SWARG
UTTARASHRAM
PRADESHROAD HAPUR
HAPUR
245101
NA
VILLAGE BACHHALAUTA
INDIA
DISTT. GHAZIABAD.
UTTAR PRADESH
HAPUR.
HAPUR
245201
SINGH
ABHAY
SINGH
H. NO. 33 VILL. HAJEEPUR
INDIAPOLICE STATION
UTTARSAYANA
PRADESH
DIST. BULANDSHAHAR
HAPUR
, UP
245403
K
K
AGRAWAL
C 83 BEL COLONY KOTDWARA
INDIA
UTTRANCHAL
UTTAR PRADESH
LANSDOWNE
246149
BHATT
MAYA
RAM
BHATT
VILL NANDPUR PO MOTADHANK
INDIA
KOTDWAR
UTTAR PRADESH
PAURI GARHWAL UTTRAKHAND
LANSDOWNE UTTARAKHAND,INDIA
246149
GUPTA
RAM
KUMAR
GUPTA
HOUSE NO 167 B 14 NAI
INDIA
BASTI UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH
BIJNAUR
BIJNOR
246701
GUPTA
KSHETRAPAL
C/O KHETRA PAL HOSPITAL,
INDIA CHANDPUR
UTTAR
(U.P.)
PRADESH
BIJNOR
246725
RANU
BALBIR
SINGH
DAULAT SINGH DIGWA
KABIR NAGAR NOORPUR
INDIABIJNOR NOORPUR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH BIJNOR
246734
SHARMA
DHARMENDRANATH
SHARMA
MO- VEERTHALA SHERKOT
INDIA BIJNOR, U.P
UTTAR PRADESH
BIJNOR
246747
SINGH
NA
VILL AMKHERA PO KHAS
INDIA
TEH DHAMPUR
UTTAR
DISTT
PRADESH
BIJNOR (UP)
BIJNOR
246761
BHULLAN
SINGH
JAIN
PUNJABI COLONY MOH
INDIA
LOHIYAN DHAMPUR
UTTAR PRADESH
BIJNOR
BIJNOR
246761
KAPOOR
NA
216, PUNJABI COLONY
INDIA
DHAMPUR DISTT.-BIJNOR
UTTAR PRADESH
BIJNOR
246761
MISHRA
S
K
MISHRA
_ BAZAR GUNJ P O NAGINA
INDIA BIJNOR UTTAR PRADESH
BIJNOR
246762
VINESH
CHANDRA
MAHESHWARI
H. NO.18 MOHALLA -INDIA
MANAK CHANDUTTAR
NAGINA
PRADESH
BIJNOR
BIJNOR
246762
RAMSWARUPSINGH
H NO - 73, RAJUPURAINDIA
NAGINA RURALUTTAR
DIST -PRADESH
BIJNOR
BIJNOR
246762
RAM
GOPAL
HOUSE NO-38 MOHALLA
INDIA
SAHUVAN DISTRICT
UTTAR PRADESH
BIJNOR UTTAR PRADESH
BIJNOR NAGINA
246762
CHAUHAN
TARA
SINGH
GRAM RAJPURA PO -INDIA
MEDPURA SULTAN
UTTAR
NAGINA
PRADESH
BIJNOR
BIJNOR
246762
SH
DEEPAK
KUMAR ARORA C/O DEEPAK KUMAR INDIA
ARORA, CHOWKUTTAR
BAZAR,PRADESH
NAJIBABAD, DISTT.
BIJNOR
BIJNOR, (UP)
246763
JITENDR
KUMAR
AGARWAL
SUMITRA GARMENTSINDIA
CHOWK BAZARUTTAR
NAJIBABAD
PRADESH
DISTT BIJNOR BIJNOR
UTTAR PRADESH
246763
SRI
S
K AGARWAL
SABNI GRAN STREET INDIA
P O NAJIBABAD UTTAR
DISTT BIJNOR
PRADESH
BIJNOR
246763
MALKHAN SINGH
MOH SYAU, TEH. CHANDPUR,
INDIA
NAJIBABAD
UTTAR(U.P.)
PRADESH
BIJNOR
246763
VINOD
KUMAR
AGARWAL
AMAR NATH AND SONS,
INDIA
BAZAR KALLU
UTTAR
GANG,
PRADESH
NAJIBABAD (U.P.)BIJNOR
246763
VIJAY
BAHADUR
SINGH
HOUSE NO 24/147 DWARIKA
INDIA NAGAR MADHYA
REWA (MP)
PRADESH
REWA
486001
KESHAW
CHANDRA
DUBEY
H NO 29/30 REFUGEEINDIA
COLONY GALLAMAND
MADHYA
AMAHIYA
PRADESHREWA MADHYA
REWA PRADESH
486001
SITA
PRASAD
AGRAWAL
NEAR OLD POST OFFICE
INDIA
UPRAHATI REWA
MADHYA
MP PRADESH
REWA
486001
BHURTIYA
BHIKHAM
PRASAD
BURTIYA
111/ 2 MIG INDRA NAGAR
INDIA REWA MADHYA PRADESH
REWA
486001
SHRIVASTAVA SURESH
KUMAR
SHRIVASTAVA
ATARIYA SHARK INN INDIA
GARDEN REWA MADHYA PRADESH INDIA REWA
486001
TIWAIRI
SHOBHA
NATH
TIWARI
J P REWA REWA M PINDIA
REWA
MADHYA PRADESH
REWA
486450
MISRA
SANGAM
LAL
MISRA
J P VIHAR FIELD HOSTAL
INDIA
BHARATPURMADHYA
SIDHI PRADESH
SIDDI
486776
SINGH
BIRANCHI
SINGH
B-6 MANIKPUR COLONY
INDIA
POST MANIKPUR
MADHYA
COLLIERY
PRADESH
KORBA
KORBA
495682
K
BALAKRISHANAN
C / 162 NH /2 NTPC VINDHYA
INDIA NAGARMADHYA
SIDHI MADHYA
PRADESH
PRADESH,INDIA
SIDDI
486885
BINOD
GOEL
46 WARD 8 NEAR CHRIST
INDIAJYOTI SCHOOL
MADHYA
MORWA
PRADESH
SINGRAULI MADHYA
SIDDI PRADESH,INDIA
486889
SAHDEO
PRASAD
SAH
QR NO 01C 53 NCL COLONY
INDIA SINGRAULI
MADHYA
MADHYA
PRADESH
PRADESH,INDIA
SIDDI
486889
OMANA
NARAYANAN LEKSHMANAN
QTR NO B 467 SEC 2 JAYANT
INDIA PROJECTMADHYA
SINGRAULI
PRADESH
MP
SIDDI
486890
LATE
BABU
LAL YADAV
QTR. NO-B-161 NCL JAYANT
INDIA SIDHI MADHYA PRADESH
SIDDI
486890
RAM
KISHOR
JAIN
INFRANT JAIN MANDIR
INDIA
RAM WARD KANDELI
MADHYANARSINGHPUR
PRADESH
NARSINGHPUR
487001
JAISWANI
NA
SHIVAJI WARD NARSINGHPUR
INDIA
MADHYA PRADESH
NARSINGHPUR
487001
KUNDAN
SINGH
RAJPUT
TUBE WELL COLONY BEHIND
INDIA COLLECTORATE
MADHYANARSINGHPUR
PRADESH
NARSINGHPUR
487001
JAMANA
PRASAD
SAHU
68 AZAD WARD NARSINGHPUR
INDIA
(M P)
MADHYA PRADESH
NARSINGHPUR
487001
PRAMOD
KUMAR
JAIN
DADA GENERAL STORE
INDIA
NEAR UCO BANK
MADHYA
CIVIL LINES
PRADESH
NARSINGHPUR
NARSINGHPUR
(MP)
487001
CHAKRAWARTI MANNU
LAL
CHAKRAWARTI GAYADUTTA WARD NARSINGHPUR
INDIA
NARSINGHPUR
MADHYA PRADESH
MP
NARSINGHPUR
487001
JETHWANI
NA
AT 27 JHANDA CHOWK
INDIA
JAWAHAR WARD
MADHYA
GADARWARA
PRADESH MADHYA
NARSINGHPUR
PRADESH
487551
CHOUDHARY BALWANT
SINGH
CHOUDHARY
PALOTAN GANJ AJADINDIA
WARD GADARWARA
MADHYA
NARSINGHPUR
PRADESH
NARSINGHPUR
487551
NEEKHRA
RAM
GOPAL
NEEKHRA
NEAR PANI TANK MAIN
INDIA
ROAD GADARWARA
MADHYA
AZAD
PRADESH
WARD NARSINGPUR
NARSINGHPUR
MADHYA PRADESH
487551
SADANANDA PANDA
1/43 SURYA APARTMENT
INDIANEHRU NAGAR
MADHYA
BHILAI
PRADESH
NEAR KRISHNABHILAI
PUBLIC SCHOOL BHILAI CHHATTISGARH INDIA
490003
YOGENDRA NATH
SHUKLA
APPLELINE SECOND FLOOR,
INDIA RSS MARKET
MADHYA
POWER
PRADESH
HOUSE BUS STAND
BHILAI
BHILAI CHHATTISGARH
490011
G
J
SHUKLA
BLOCK 27 HOUSE NOINDIA
3 NEHRU NAGAR
MADHYA
EAST BHILAI
PRADESH
BHILAI
490020
SAH
NA
H NO 400 NEAR G H SINDIA
S KOHKA BHILAIMADHYA
BHILAI PRADESH
BHILAI
490023
JOSHI
PRAKASH
NARAYAN
JOSHI
MIG C 489 PADMANABHPUR
INDIA DURG MADHYA PRADESH
DURG
491001
NA
O/ 10 ADARSH NAGAR
INDIA
POST KASARDIH
MADHYA
DURGPRADESH
DURG
491001
TAPAN
KUMAR
MITRA
QR NO D/1 POWER GRID
INDIA
PADMANABHPUR
MADHYA
DURG
PRADESH
DURG
491001
IN30105510812250
Amount for unclaimed and unpaid dividend
88.00 03-DEC-2018
IN30177412351584
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416179383
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416335162
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30267937091104
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30165310163558
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177410221832
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30165310312724
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30177414272095
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177415077131
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290244879236
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414647091
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
IN30168820031392
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30015910756352
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
IN30023912838628
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30011810836348
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30290249790061
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30011811375327
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30198310683218
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30021415806993
Amount for unclaimed and unpaid625.00
dividend
03-DEC-2018
IN30165310097337
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30070810559805
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30177413002684
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
IN30168820046833
Amount for unclaimed and unpaid190.00
dividend
03-DEC-2018
IN30011810349630
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30220111092424
Amount for unclaimed and unpaid105.00
dividend
03-DEC-2018
IN30220111110327
Amount for unclaimed and unpaid198.00
dividend
03-DEC-2018
IN30011811243234
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30220111475621
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
IN30020610107865
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30114310418162
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30011810468445
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30198310511269
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30198310641512
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021412411531
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021414803711
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30133018592071
Amount for unclaimed and unpaid900.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290244693646
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290245769493
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30021413833126
Amount for unclaimed and unpaid dividend
19.00 03-DEC-2018
IN30169612234512
Amount for unclaimed and unpaid470.00
dividend
03-DEC-2018
IN30155721828758
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30290248328837
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290247751725
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
IN30290248727756
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021415559915
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30155721532819
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30177413799446
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414234442
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039415706775
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30039416066250
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30133018518415
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
IN30133020126042
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021414859532
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
IN30039417619493
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051317626734
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
IN30290248570557
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226912026073
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30045011213317
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30311610168383
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30177412249894
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30047643418235
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290244744549
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
ANILKUMAR DULANI
KEVALRAM DULANI
AJAY
SINGH
NOORDAYAL SINGH
SARITA
DEVI
AGRAWAL
VIRENDRA KUMAR
AGRAWAL
KRISHNA
SARKAR
KHAGENDRA NATH
GHARAMI
J
N
SINHA
NA
RAMESH
KUMAR
SHARMA
NA
SMT
JEETDEWANGAN
BUDHRAM DEWANGAN
MANOJ
KUMARI
AGRAWALLA SANWARMAL AGRAWALLA
SANJAY
PAWAR
NA
AJOY
KUMAR
BOSE
NA
MAMTA
AGRAWAL
NARENDRA AGRAWAL
NEETU
SINGH
BISEN
RAM
PYARE
SINGH
JITENDRA
KUMAR
BHATT
PREM
SINGH
BHATT
PREM
LATA
AGRAWAL
KRANTI
KUMAR
AGRAWAL
VISHAL
SINGHAL
MAHAVEER AGRAWAL
NAGENDRA KUMAR
DEWANGAN ANRUDRA
KUMAR
DEWANGAN
LAL
CHAND
BAJAJ
HARDAS
MAL
BAJAJ
RITESH
KUMAR
JAIN
JIWAN
LAL
JAIN
RAMESH
CHANDAK
NA
KAVITA
KUMARI
RAJEEV
RANJAN
SANJEEV
OJHA
RAJENDRA OJHA
VEERASHETTY HANUMANTAPPA
KOLKUR
HANUMANTAPPA
VEERBASAPPA KOLKUR
CHRISTOPHER PRAMOD
MANOHAR
PRAMOD
SHANTARAJ MANOHAR
CHANNABASAYYA
MAHARUDRAYYA
HONGALAMATHMAHARUDRAYYA
ALLABHAKASHR
NAGANUR
RAHAMANASAB
F
NAGANUR
KUMAR
VEERAPPA
WALI
VEERAPPA GANGAPPA WALI
RATNA
P
MYAGINAMANI NAGARAJ
MYAGINAMANI
RAJEEVA
C
BHAVIKATTI
CHANDRAPPAN
BHAVIKATTI
NAGENDRA PARDI
MARUTAPPA SUBRAYA
PARDI
PRAKASH
B
LOLI
BABU
PUNDALIKAPPALOLI
RAVICHANDRAB
AVARADI
BHIMANNA GANGAPPA AVARADI
VIJAYAKUMARN
MURGOD
NARAYAN
S
MURGOD
SURESH
M
SAMBRANI
NA
JYOTHIKUMARG
D
DEVENDRAPPAMAHADEVAPPA
GOUDRU
HEMANT
P
PUDAKALAKATTIPATHRAPPA
B
D
KALABHAVI
NA
BABU
HANAMANTACHARYA
BAHUGANI
NA
A
M
AJAMATKHAN M
I
AJAMATKHAN
MANOJ
BHANDARI
NA
MANJUNATH R
SHAMANUR
RAMACHANDRAPPA
SUSHIL
PRASAD
SINHA
JAMUNA
PRASAD
RAGINI
SINGH
AWADESH KUMAR
SINGH
KAISHAR
AZAD
NA
KAMLA
BA
JADEJA
POPAT
SINGH
CHUDASAMA
RAM
KRISHNA
PRASAD
BADHNATH PRASAD
DEEPAK
KUMAR
MANOHAR PRASAD
ASHWIN
KUMAR
MADIA
NA
DEVIKA
TANDIA
NA
SAPNA
PRASAD
BIPIN
PRASAD
GAJENDRA
HEMBRAM
DALMU
HEMBRAM
UDAY
NARAYAN
MAHARANA
JANARDAN MAHARANA
BACHASPATI KUMAR
RAM
CHANDRA
SINGH
RAJESH
AGARWAL
DWARKA
PRASAD
AGARWAL
SOMA
SAMANTA
KONDA
SAMANTA
DHANANJAY KUMAR
UMESH
PRASAD
SINGH
C
D
KUNDU
KALI
PADO
KUNDU
MAYA
SHARMA
BIJAY
KUMAR
SHARMA
SATYANARAYAAGARWAL
LATE
MATADIN
AGARWAL
SUMAN
GOYAL
BAJRANG
LAL
AGARWAL
KESHAW
KUMAR
TIWARY
S
K
TIWARY
DILIP
KUMAR
YADAV
NA
HEMANT
KUMAR
RAO
DABBURI
VENKATA
RAO
MAMTA
CHAUDHARY
NA
H NO 40 BEGHARBAR,INDIA
SINDHI COLONY,
MADHYA
RAJNANDGAON,
PRADESH CHATTISGARH
RAJNANDGAON
491441 IN30226910387217
Amount for unclaimed and unpaid dividend
59.00 03-DEC-2018
NEAR JALARAM MANDIR
INDIAKAILASH NAGAR
MADHYA
RAJNANDGAON
PRADESH
RAJNANDGAON
491441 IN30048413410368
Amount for unclaimed and unpaid900.00
dividend
03-DEC-2018
147 1 DONGARAGADH
INDIA
PATEL WARD 11
MADHYA
DONGARAGADH
PRADESH RAJNANDGAON
RAJNANDGAON
491445 IN30311610112780
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C O NEAR BALAJI ICE INDIA
FACTORY UTKARSH
MADHYA
NAGAR
PRADESH
WARD NO 7 MISIYA
RAJNANDGAON
BADA DONGARGARH
491445 IN30311610166100
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
Q NO T 116 6 NEAR CYCLE
INDIASTAND RAILWAY
MADHYA
COLONY
PRADESH
DONGARGRH
RAJNANDGAON
491445 IN30311610284154
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SANTOSHI MANDIR GUPTA
INDIA PARA KAWARDHA
MADHYA KAWARDHA
PRADESH
RAJNANDGAON
491995 IN30311610274435
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PACHPEDI NAKA BESIDE
INDIA
TANYA PALACE
MADHYA
LAXMIPRADESH
NAGAR RAIPUR RAIPUR
492001 IN30094010117393
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B-108, 1ST FLOOR, BALAJI
INDIAGARDEN, TIMBER
MADHYA
MARKET,
PRADESH
FAFADIH, RAIPUR
RAIPUR, C.G
492001 IN30021412595773
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHANTI LEELA SADANINDIA
NEAR SARSWATI
MADHYA
SCHOOLPRADESH
KANCHAN GANG
RAIPUR
PHASE-2 RAIPUR
492001 IN30023913452416
Amount for unclaimed and unpaid dividend
44.00 03-DEC-2018
G 1 ASHOKA PARK KHAMARDIH
INDIA
P O SHANKER
MADHYANAGAR
PRADESH
RAIPUR RAIPUR
492001 IN30154918181877
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
223 NEAR IMDADI GODOWN
INDIA BAIJNATH
MADHYA
PARA RAIPUR
PRADESH
CG
RAIPUR
492001 IN30133018731512
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
WARD NO 3 STREET NO
INDIA
1 AYODHYA NAGAR
MADHYA
MAHASAMUND
PRADESH
MAHASAMUND
RAIPUR
CHHATTISGARH,INDIA
492010 IN30290249788765
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
WARD NO 04 VILL CHAMARI
INDIA PO GURRA
MADHYA
THA AND
PRADESH
TEH BHATAPARA
SIMGA
DT RAIPUR CG RAIPUR CHHATTISGARH,INDIA
493118 IN30267937375898
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
FRONT OF POLICE STATION
INDIA WARD NOMADHYA
3 BALODA
PRADESH
BAZAR DIST RAIPUR
SIMGA
493332 IN30311610470103
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
JAGANNATH MANDIRINDIA
ROAD WARD NO
MADHYA
6 PITHORA
PRADESH
PO PITHORASIMGA
DISTT MAHASMUND (C G)
493351 IN30133020819792
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
C/O HARILAL JALCHHATRI
INDIAVILL PATELMADHYA
CHOUK ARANG
PRADESH
RAIPUR CHHATTISGARH,INDIA
SIMGA
493441 IN30290248147562
Amount for unclaimed and unpaid750.00
dividend
03-DEC-2018
MAIN ROAD KURUD DHAMTARI
INDIA
BESIDE
MADHYA
NAG GENERAL
PRADESH
STORES KURUD
SIMGA
493663 IN30115125364174
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 22 DAK BANGLA
INDIA WARD BASTAR
MADHYA
ROAD
PRADESH
DHAMTARI CGSIMGA
493773 IN30133020166943
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
AT-MOTI TALAB PARAINDIA
JAGDALPUR DIST-BASTAR
MADHYA PRADESH
BASTAR
JAGDALPUR
494001 IN30311610467822
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
QTR V S NMDC COLONY
INDIA
BACHELI DANTEWADA
MADHYA PRADESH
DANTEWADA CHHATTISGARH,INDIA
KANKER
494553 IN30290247882413
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
B-9, PRIYA DARSHANIINDIA
NAGAR, BILASPUR
MADHYA
(C.G.)PRADESH
BILASPUR MP
495001 IN30198310446576
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H.NO.241 BHARATI NAGAR,
INDIA 2ND CROSS
KARNATAKA
HALIYAL ROAD DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30169610992446
Amount for unclaimed and unpaid
1075.00
dividend
03-DEC-2018
JAYDEN MISSION COMPOUND
INDIA
DHARWAD
KARNATAKA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 IN30051311653629
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
KELAGERI DHARWAD
INDIA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 IN30177411901777
Amount for unclaimed and unpaid920.00
dividend
03-DEC-2018
C P C 2076 P H Q SUBARABAN
INDIA
DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30023912046845
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MRITUNJAYA NAGARINDIA
SAUNDATTI ROAD
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30021412352141
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KAMBLI CHAL KAMALAPUR
INDIA ONI DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30023912424834
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
C/O P H BAHVIKATTI INDIA
ATTIKOLLA ROAD
KARNATAKA
MALAMADDI DHARWADDHARWAD
580001 IN30023912468454
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
227 SANGAMESHWAR
INDIA
KALAGHATAGIKARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30023912833027
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
BHOVI GALLI LINE BAZAR
INDIADHARWADKARNATAKA
DHARWAD
580001 IN30021413074255
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
VENKATAPUR POST SHIGANALLI
INDIA
DISTKARNATAKA
DHARWAD DIST DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30023913105222
Amount for unclaimed and unpaid650.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 130 SHUBODAYA
INDIA DANESWARI
KARNATAKA
NAGAR BEHIND J S S COLLEGE
DHARWAD
DHARWAD DHARWAD
580001 IN30021413877493
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NO 6 GALI GALLI VIDYARANYA
INDIA
HAISKUL
KARNATAKA
RASTHE DHARAVAD DHARWAD
580001 IN30177414750338
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 5 II BLOCK CLUBINDIA
RD BEHIND TOWN
KARNATAKA
POLICE STATION BEHIND
DHARWAD
OLD BUSSTAND DHARWAD KARNATAKA
580001 IN30021415540746
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RENUKA SA MILL KAMALAPUR
INDIA
DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
580001 IN30177416482269
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C/O J B GHORPADE NEAR
INDIACITY POST GANDHI
KARNATAKA
CHOWK DHARWADDHARWAD
580001 IN30039416861519
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 21 SHREE PAVAMAN
INDIA BASAUA COLONY
KARNATAKA
OPP AIRTECH P B ROAD
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30039417274637
Amount for unclaimed and unpaid307.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 25 BANI LANE DHARWAD
INDIA
KARNATAKA
KARNATAKA
DHARWAD
580001 IN30051317398890
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
BHANDARI STOCKS SUBHAS
INDIA ROAD DHARWAD,
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30113526038874
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
H NO 290 LAKAMANAHALLI
INDIA SLUM AREA
KARNATAKA
DHARWAD
DHARWAD
580001 IN30113526671658
Amount for unclaimed and unpaid dividend
38.00 03-DEC-2018
QR NO 1B/291 OFFICE
INDIA
AREA KURPANIA
BIHAR
PO SUNDAY BAZAR BOKARO
RAMGARH
JHARKHAND
CANTT
829127 IN30021415516084
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO 943 KURPANIYAINDIA
SHINMANDIR AREA
BIHARSUNDEY BAZAR PS GANDHINAGAR
RAMGARH CANTT
BOKARO JHARKHAND
829127 IN30021415724267
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RIVER SIDE BUDH BAZAR
INDIA
BHURKUNDA
BIHAR
POST BUDH BAZAR DIST RAMGARH CANTT
INDIA RAMGARH JHARKHAND829135 IN30021415054997
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BATA GALI MAIN ROAD
INDIA
PHUSRO PO PHUSRO
BIHAR BAZAR PHUSRO RAMGARH CANTT
829144 IN30177415513383
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
76 KARKATTA PO KHELARI
INDIADIST RANCHI
BIHAR
RANCHI JHARKHAND RAMGARH CANTT
829205 IN30021415463033
Amount for unclaimed and unpaid130.00
dividend
03-DEC-2018
TAPAKHAS LATEHAR,INDIA
DIST-LATEHARBIHAR
RAMGARH CANTT
829206 IN30210510500792
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
DUPLTX NO 6, 28, OLD
INDIA
CIRCUT HOUSEBIHAR
AREA, ROAD NO 3, JAMSHEDPUR,
JAMSHEDPUR
JHARKHAND
831001 IN30226911855805
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
29 CIRCUIT HOUSE AREA
INDIA
OLD JAMSHEDPUR
BIHAR JHARKHAND INDIA JAMSHEDPUR
831001 IN30226913442074
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
18 K ROAD BISTUPURINDIA
JAMSHEDPUR JHARKHAND
BIHAR
INDIA
JAMSHEDPUR
831001 IN30226913484174
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
AT SHANKARPUR POST
INDIA
SARJAMDA EAST
BIHAR
SINGHBHUM JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
831002 IN30169610805945
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO456/4 LALBUILDING
INDIA
JAMSHEDPURBIHAR
JHARKHAND
JAMSHEDPUR
831002 IN30051315724892
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
KITADIH YADAV NAGAR
INDIA
P O TATANAGAR
BIHAR
P S PARSUDIH JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JHARKHAND
831002 IN30051319802290
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
106, GOLMURI MARKET
INDIA
GOLMURI JAMSHEDPUR
BIHAR
JAMSHEDPUR
831003 IN30174010388439
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H. NO. - A/1, VIJAY NAGAR,
INDIA PO - GOLMURI,
BIHAR DIST - EAST SINGBHUM,
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR, JHARKHAND
831003 IN30226911802816
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
173 SINDHU ROAD 10INDIA
NUMBER BASTIBIHAR
PO GOLMURI DIST EAST SINGBHUM
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR JAMSHEDPUR JHARKHAND
831003 IN30021414279587
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
FLAT NO 1522 KIRTHAR
INDIA
VIJAYA HARITAGE
BIHARANIL SUR PATH ULIYAN
JAMSHEDPUR
KADMA JAMSHEDPUR JHARKHAND 831005 IN30051312474429
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
C/O. BIJAY KUMAR SHARMA
INDIA NEAR OLD
BIHAR
POST OFFICE RAM TEKRIJAMSHEDPUR
ROAD, JUGSALAI JAMSHEDPUR
831006 IN30174010086549
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
NAYA BAZAR R. T. ROAD
INDIA
JUGSALAI JAMSHEDPUR
BIHAR
JAMSHEDPUR
831006 IN30174010158105
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C/O BALMUKUND GOYAL
INDIANAYA BAZAR
BIHAR
JUGSALAI JAMSHEDPUR JAMSHEDPUR
831006 IN30174010252999
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
QR NO- H-6/10 NEARINDIA
TISCO SALES OFFICE,
BIHARBURMA ROAD BURMA
JAMSHEDPUR
MINES JAMSHEDPUR
831007 IN30174010209535
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
HOUSE NO.- 33 ROADINDIA
NO.- 4 SONARI BIHAR
WEST JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
831011 IN30174010325697
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
H NO 139 NEW ULIDIH
INDIA
BIRSA ROAD MANGO
BIHAR JAMSHEDPUR JHARKHAND
JAMSHEDPUR
831012 IN30169611845339
Amount for unclaimed and unpaid dividend
83.00 03-DEC-2018
R - 3 / 4, ADITYAPUR INDIA
OLD HSG. COLONY
BIHAR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
831013 IN30174010397884
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ANIL
KUMAR
SINGH
RAM
JANAM
SINGH
S- S, PRIVATE NEAR JANATA
INDIA FLAT CHHOTA
BIHARGOVINDPUR JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
SANJAY
KUMAR
SHARMA
SHARDA
NAND
SHARMA
Q NO 27 TJ 2 TYPE BARIDIH
INDIA KADANI ROAD
BIHARJAMSHEDPUR JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JHARKHAND
PARTHA
SARATHI
SINGH
BIPAD
TARAN
SINGHA
LALDIH GHATSILA EAST
INDIA
SINGHBHUM BIHAR
JHARKHAND
BAHARAGORA
MOUMITA
SHAW
SNIGDHENDUKUMAR
SAHOO
AT POWRAH NEAR J CINDIA
HIGH SCHOOL BIHAR
GHATSILA DIST EAST SINGHBHUM
BAHARAGORA
GHATSILA JHARKHAND
RAJENDRA
BANSAL
BHAGCHAND BANSAL
R. BANSAL & ASSOCIATES
INDIASECOND FLOOR
BIHARSRI GOPAL COMPLEX RANCHI
GOPAL
BAHADUR
PANDEY
AMBAR
BAHADUR
PANDEY
5, KOTWALI SHARADHANAND
INDIA
ROAD 3BIHAR
RANCHI
RANCHI
RANJAN
KUMAR
RAM
NA
QRT NO 3 TYPE IV ARTTC
INDIA
CAMPUS NEAR
BIHAR
JUMAR BRIDE H B ROAD
RANCHI
PS SADAR RANCHI JHARKHAND
RAJENDRA
P
PATIL
NA
AT POST CHIKKODINKOPPA
INDIA TA LUK KHANAPUR
KARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
RAKHI
V
KANKANI
VENUGOPAL
SHRI GOPAL ENTERPRISES
INDIAJUNIPET RAMDURG
KARNATAKA
DT BELGAUM BAILHONGAL
BABU
SHIVAPPA
KALASANNAVARNA
372 KADARAVALLI TQINDIA
BAILHONGAL DISTTKARNATAKA
BELGAUM
BAILHONGAL
CHANDRASHEKHAR
LAXMAPPA
GOKAVI
NA
A/P KULGOD TQ GOKAK
INDIA
D BELGAUM KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKA BAILHONGAL
MANJULA
S
UPADHYE
JINNAPPA
NEMICHANDRAPPA
MANTUR
540 TOWN/VILL DEVALAPUR
INDIA TALUK BAILHONGAL
KARNATAKA DIST BELGAUM
BAILHONGAL
DEVALAPUR KARNATAKA INDIA
KOTAGI
KUPPAMMA SADHANAND KUPPANNA ADIVEPPA
KOTAGI
341-K DESANUR TAL INDIA
BAILHOGAL BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
ADIVEPPA
BASAVANTAPPAMALAGI
BASAVANTAPPA
MALAGI
463 HUDALI BELGAUM
INDIA
KARNATAKA KARNATAKA
BAILHONGAL
BASAVRAJ
KALLAPPA
MALAGALI
KALLPPA
SANGAPPA MALAGALI
R O RAMALINGESHWAR
INDIA
GALLI A P HUDALI
KARNATAKA
T D BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
MALLIKARJUN BASAPPA
HUNASHIKATTI SH
BASAPPA
G HUNASHIKATTI 125 KADARAVALLI TALINDIA
BAILAHONGAL
KARNATAKA
DIST- BELGAUM
BAILHONGAL
CHANDRSHEKHAR
CHANABASAPPAKULKARNI
SH
CHANABASAPPA
SHIVANAPPA KULKARNI
468, KADARAVALLI NEW
INDIA
TALUK- BAILAHONGAL
KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
PUNDALIK
CHANDRAPPA MUTTALMURI CHANDRAPPA
H NO 261 AT POST NEW
INDIA
KADROLI TQ KARNATAKA
BAILHONGAL NEW KADROLI
BAILHONGAL
ATHAGAL
BASAVANNEVA
MALLAYYA GADAGAYYA ARTIGAL
74 JALIKATTI TAL PARASGAD
INDIA DIST BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
RAMESH
H
KULKARNI
HANUMANTHAMBAJI
KULKARNI
AT TEGUR POST TIGADOLLI
INDIA TQ BAILHONGAL
KARNATAKA
TEGUR KARNATAKA
BAILHONGAL
MALLAPPA
KERI
GURAPPA
NO 739 UGARGOL PARASGAD
INDIA
BELGAUM,
KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
SATEESH
S
MEDAR
SATAPPA
SATYAPPA
MEDAR
PLOT NO 2 VIDYA NAGAR
INDIACHIKODI BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA
CHIKODI
ARUN
SIDAGOUDA PATIL
SIDAGOUDA PATIL
SHANKARA PURAMAINDIA
BADAVANI CHIKODI
KARNATAKA
TAL CHIKODI
CHIKODI
DHARANENDRATARAPPA
JAIN
TARAPPA
F
JAIN
TEACHER OTARI GALLI
INDIA
CHIKODI
KARNATAKA
CHIKODI
JAFARKHAN G
NADAF
GULABSAB
HOUSE NO 351 KARGAON
INDIAP O CHIKODI
KARNATAKA
BELGAUM, KARNATAKA CHIKODI
AMARSING B
RAJAPUT
B
P
RAJAPUT
HOUSE NO 47 ANJANEYA
INDIANAGAR HUKKERI
KARNATAKA
BELGAUM, KARNATAKA
CHIKODI
ASHOK
RAVASAHEB PATIL
RAVASAHEB
NO 2730 CHIKODI BELGAUM,
INDIA KARNATAKA
KARNATAKA
CHIKODI
GIRISH
G
ASHWATHPUR G
N
ASHWATHPUR
H NO 2019 OLD COURT
INDIA
LANE CHIKODIKARNATAKA
BELGAUM, KARNATAKA CHIKODI
SUNEEL
BASAVANNI
TUKARE
BASAVANNI ALLAPPA
TUKARE
A/P BELGAUM ROADINDIA
NEAR I B CHIKODI
KARNATAKA
BELGAUM
CHIKODI
KRISHNA
MAHADEV
WACHKAL
MAHADEV
TM C NO 5331 POONA
INDIA
AUTOMOBILESKARNATAKA
INDIRA NAGAR CHIKODI CHIKODI
SADANA
AJITKUMAR
PATIL
AJITKUMAR PATIL
S T MUNNOLI ADV MAHAVEER
INDIA
NAGAR
KARNATAKA
TAL CHIKODI CHIKODI CHIKODI
AJITKUMAR ANNAGOUDA PATIL
ANNAGOUDA
C/O S T MUNNOLI ADV
INDIA
MAHAVIR NAGAR
KARNATAKA
CHIKODI
CHIKODI
BALASAB
BHIMAGOUDA TIRTH
BHIMAGOUDA
ASST ENGINEER ZPE SUB
INDIA
DIV CHIKODIKARNATAKA
TAL CHIKODI BELGAUM CHIKODI
CHANDRASHEKAR
RAMAPPA
SANSUDDIKAR RAMAPPA
C
SANSUDDIKAR
C/O KAMBLE BUILDING
INDIA
BEHIND OLD RTO
KARNATAKA
MAHAVEER NAGAR CHIKODI
CHIKODI
CHIDANAND LAXMAN
SHEDBALE
LAXMAN
KALLAPPA
SHEDBALE
AT BASAVANAL GADDE
INDIA
POST HIREKODI
KARNATAKA
CHIKODI
CHIKODI
PUSHPADANT PRAKASH
JANAJ
PRAKASH
BAPU
JANAJ
BALU KALLAPPA KHOT
INDIA
AT/POST SHAMANE
KARNATAKA
WADI TAL CHIKODI BELGAUM
CHIKODI
MAHANTESH S
PATIL
SIDAGOUDA BASAGOUDA PATIL
119 HUDDAR GALLI TAL
INDIA
CHIKODI BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
GANGADHAR H
KHODE
HONNAPPA BALAKRISHNA KHODE
3581 K C ROAD CHIKODI
INDIA
BELGAUM CHIKODI
KARNATAKA
KARNATAKA
CHIKODI
KONDEBETTU VINAY
ARAVIND
RAMRAO
KONDEBETTU
SHRI KAMAXI MIG 2/10
INDIA
RAJIV NAGARKARNATAKA
CHIKKODI
CHIKODI
SIDDAPPA
SANGAPPA
PATTANSHETTI NA
1409/9/13 ANKALI TAL
INDIA
CHIKODI BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
RAJAGOUDA R
PATIL
NA
AT PO NASALAPUR DIST
INDIA
BELGAUM RAIBAG
KARNATAKA
CHIKODI
PRAMOD
RAMU
SAMAJE
NA
455 NASALAPUR TALINDIA
RAIBAG BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
JAYAVANT
TATYASAHEB PATIL
TATYASAHEB MADHAVRAO PATIL
AT PO SIDDHAPURWADI
INDIA
TAL CHIKKODI
KARNATAKA
DIST BELGAON BELGAONCHIKODI
KARNATAKA
BALASO
BABASO
PATIL
BABASO
PATIL
H NO 816 A/P BEDAKIHAL
INDIATAL CHIKODI
KARNATAKA
DT BELGAUM BEDAKIHAL
CHIKODI
PAVITRA
RAMESH
PATIL
NINGANAGOUDA
M
KUDARI
CHIKODI ROAD A/POINDIA
SHAMANEWADIKARNATAKA
TQ CHIKODI SHAMANEWADI
CHIKODI
DIST-BELGAUM
DHARMANNA ELAGUD
DHAREPPA
DHAREPPA ELAGUD
291, SANKRATTI TAL-INDIA
ATHANI DIST- BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
GAUDAPPA SIDAGIRI
SAVADI
SIDAGIRI
BASAPPA
SAVADI
1105, HARUGERI TAL-INDIA
RAIBAG DIST- BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
MALLAPPA
VITTHAL
SANADI
VITTHAL
BHIMAPPA
SANADI
22/B, SHANKARATTI TALINDIAATHANI DISTKARNATAKA
BELGAUM
CHIKODI
SIDDAPPA
BHIMAPPA
JIVANI
BHIMAPPA MALLAPPA
JIVANI
1117E 129 KABBUR TAL
INDIA
CHIKODI BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
SIDDAPPA
DUNDAPPA
PATIL
DUNDAPPA BHIMAPPA
PATIL
1755 A POGATYNATTIINDIA
TAL CHIKODI BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
MAVARKAR NATARAJ
YALLAPPA
YALLAPPA
LAXMAN
MAVARKAR
AT KANKANAWADI POST
INDIA
KANKANAWADI
KARNATAKA
TQ RAIBAG DIST BELGAUM
CHIKODI
KANKANAWADI
BASAPPA
HANAMANTAPPA
NAVI
HANAMANTAPPA
NAVI
AT MARDISHIVAPUR INDIA
PO MAMDAPURKARNATAKA
TQ GOKAK BELGAUM
CHIKODI
MALLIKARJUN SATHYAPPA
SHIGIHALLI
SATHYAPPA SHIGIHALLI
AT MARDISHIVAPUR INDIA
P MAMADAPURKARNATAKA
TQ GOKAK D BELGAUM CHIKODI
KALLAPPA
HOLENNAVAR
HANUMANTHAPPA
BHIMAPPA
HOLENNAVAR
NO 3501 KALMESHWAR
INDIA
NAGAR BELGAUM
KARNATAKA
BAILHONGAL
MALLAPPA
NAGAPPA
HEBBAL
NAGAPPA
LAXMAPPA HEBBAL
H NO 289 A AT POST INDIA
KALLOLI GOKAK KARNATAKA
BELGAUM, KARNATAKA CHIKODI
MAHANTESH
B
S
SHIDAGOUDAR AT POST KALLOLI TQ INDIA
GOKAK BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
GANGAPPA SHIVARAYAPPA DABBANAVAR SHIVARAYAPPA
S
DABBANAVAR
HUNSHYAL P G TQ GOKAK
INDIA
KARNATAKA
CHIKODI
VIJAYALAKSHMI
S
SENTHIL
KUMAR
K
3 B 6TH STREET 5TH MAIN
INDIA ROAD SRINIVASA
TAMIL NADU
NAGAR TRICHY
TIRUCHIRAPPALLI
JAYANTHI
R
RAJU
S
MAHALAKSHMI NIVAS
INDIA
4/300 E S J NAGAR
TAMIL
VAYALUR
NADU ROAD, SOMARASAM
TIRUCHIRAPPALLI
PETTAI TRICHY
BALAMURALIDHARANR
RATNASIGAMANI
NO.12/K CO OP NAGAR
INDIA
THURAIYUR TALUK
TAMIL TRICHY
NADU DISTRICT TIRUCHIRAPPALLI
NANDHAKUMAR
M
MANINADAR
NO 167 THIAGI SINGARAVELAR
INDIA
STREET
TAMIL
THURAIYUR
NADU , TRICHY TAMILNADU
TIRUCHIRAPPALLI
AZARUDEEN MOHAMED
SHAM
NA
NO 95 7 DIMOND ILLAM
INDIA
SUBAHANIYATAMIL
NAGAR
NADU
LABBAIKUDIKADU
TIRUCHIRAPPALLI
SANTHI
D
NA
OLD NO 4/89 NEW NO
INDIA
4/202 KAMARAJAR
TAMILSTREET
NADU V KALATHUR TIRUCHIRAPPALLI
PERAMBALUR
831015
831017
832303
832303
834001
834001
834001
591131
591132
591135
591136
591140
591147
591148
591148
591153
591153
591153
591170
591194
591196
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591201
591213
591213
591213
591213
591214
591214
591220
591220
591220
591222
591222
591222
591223
591223
591108
591224
591224
591224
620017
620102
621010
621010
621108
621117
IN30174010312367
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30371910673487
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30169611769890
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169611837685
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
IN30174010003662
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30174010292535
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30021415231578
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30192630853988
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30113526431773
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30231610159132
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30021414427514
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30290249423076
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177411436556
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
IN30307710239085
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30307710241863
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30231610201126
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30231610235763
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
IN30113526794407
Amount for unclaimed and unpaid
1342.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023911982805
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
IN30021415603785
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
IN30189510477057
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30307710209792
Amount for unclaimed and unpaid459.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177410341681
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30177410424713
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30189510439432
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30189510464827
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30189510506147
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
IN30189510664393
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30023912740390
Amount for unclaimed and unpaid dividend
68.00 03-DEC-2018
IN30177413649282
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30177413649305
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177413687752
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414119601
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414422315
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
IN30177414440044
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
IN30177415297703
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
IN30177416044775
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
IN30051316735650
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
IN30177416983868
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
IN30177413860128
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
IN30048414054729
Amount for unclaimed and unpaid145.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416400309
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30051317013718
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
IN30039416700666
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30039417387985
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30216410319249
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
IN30216410320167
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30216410329517
Amount for unclaimed and unpaid115.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177415085173
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177415724577
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30113526721555
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021413831364
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30021414130830
Amount for unclaimed and unpaid425.00
dividend
03-DEC-2018
IN30192630799859
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30189510932598
Amount for unclaimed and unpaid115.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177413310830
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
IN30021413475319
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
IN30163740824927
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30017510196908
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30169610887257
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30169611348702
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30048414155151
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169612120683
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
B
SHANKARGANESH
M
BALASUBRAMANIAN
KALAI
CHELVAN
C
CHELLA
MUTHU
A
RAMESH
BABU
T
THIYAGARAJAN
BHARATHI
S
GOPAL
C
CHANDRASEKARAN
CHINNASAMY
K
JEGADESAN
NA
VAIRAPPERUMAL
R
NA
C
PERIYASAMY
CHINNASAMY
SHAKILADEVI
KUMAR
G
SELVARAJU
GOVINDASAMY
ARJUNAN
RAMESH
N
NATARAJAN
SUBASHINI
S
R
CHITRAJ
S
RAVI
NA
JOSEPH
JEYARAJ
A
ANTONY
SAMY
V
VIJAYA
S
PITCHAI
KAMARDEEN M
NA
H
MARYELIZABETHRANI
PANKIRAJHIRUDAYAM
VENKATESWARAN
P
POOMAIYANPALANIVELU
KARMEGAM SHANMUGAPRIYAN
KARMEGAM
S
VIJAYALAKSHMI
J
SRINIVASAN
KOTHANDARAMAN
SUDHA
KOTHANDARAMAN
MUNIYARAJU N
NAGALINGAM
SUBBU
A
ARUMUGAM
MUTHURAMALINGAM
K
P
PERIYASAMY
G
N
RAMESH BABU NA
MUTHUKRISHNAN
JAYA
MUTHUKRISHNAN
ARUN
CHOWTHRY
R
RAJENDRAN
THIYAGARAJANN
NAGASAMY
RM
MUTHUPALANIAPPAN
M
RAMANATHAN
J
VEERA
KALYANA KUMAR
JANARDANAN
M
KALIFULLA
MOHAMMED HUSSION
PULLAR
V
VELU
KONAR
ALAGAMMAL M
MURUGESAN
PANDIAN
S
NA
CHANDRAP
CHANDRASEKAR
BALASUBRAMANIAN
REVATHI
BALASUBRAMANIAN
S
KRISHNAMOORTHY
SUBRAMANIAM
N
RAVICHANDRAN
NEELAMEGAM
R
VIGNESH
R
RAMKUMAR
THIRUMALAISAMY
NA
VELLAISAMY GOWNDER
PALANICHAMY VELLAISAMY GOWNDER
N
MUTHUSAMY
NATCHIAPPA GOUNDER
K
BASKARAN
KANNAIYAN
MUTHUSAMYK
KATHIRAPPA GOUNDERN
BHARATKUMAR
BORA
NA
BASAVARAJ G
BHIXAWATIMATH
GURUPADAYYA
SIDLINGAPPA SANGAPPA
KERUR
SANGAPPA L
KERUR
LOHIT
S
NARAGUND
S
R
NARAGUND
MAHESH
SHIVAYOGAPPAJEVOJI
NA
MOUNESHWARACHARI
M
AMBANNA JAKANACHARI
MANNIKATTI SHANKARAPPA R
RUDRAPPA
ANANDARADDIR
KOVALLI
NA
RUPA
SANTOSH
NEMATHI
SH
SANTOSH
NEMATHI
BASAPPA
H
KUMBAR
NA
HONAKERAPPAB
NAYAKAL
BASAPPA
HANAMAPPA NAYAKAL
RAGHAVENDRAV
TAVARAGERI V
H
TAVARAGERI
M
H
KALMATH
H
M
KALMATH
SURESH
C
DADAMODE
CHANDRAKANT
PARAPPA
DADAMODE
RAJSHEKHAR G
HUNGUND
G
S
HUNGUND
VENKAPPA
SANSHI
SANSHI
CHANNAPPA NAGAPPA
NARENDRA MANOHAR
BARAGI
MANOHAR VEERABHADRAPPA
BARAGI
RESHMA
AKABARBADASHRAYABAG
SH
AKBARBADSHARAYBAG
NARMADABENRATILAL
PATEL
NA
NO 5 67A POTHIKKADU
INDIA
METTUPALAYAM
TAMIL
VILL
NADU
PO MUSIRI TK TRICHY
TIRUCHIRAPPALLI
TAMILNADU
621210 IN30021411600721
Amount for unclaimed and unpaid
1200.00
dividend
03-DEC-2018
93 I, N S B ROAD M AINDIA
M COMPLEX PERAMBALUR
TAMIL NADU
TIRUCHIRAPPALLI
621212 IN30017510320503
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 54 MELAVEETHIINDIA
PILLAPALAYAMTAMIL
TRICHY
NADU
TIRUCHIRAPPALLI
621214 IN30169612234205
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
220 A SELVA NAGAR INDIA
4 KURUKKU THERU
TAMIL
FOUR
NADU
ROAD THURAIMANGALAM
TIRUCHIRAPPALLI
PERAMBALUR TAMILNADU,INDIA
621220 IN30290249782182
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
NO 153/6 PERIYA ALAMPATTI
INDIA INAMKULATHUR
TAMIL NADU
TRICHY
TIRUCHIRAPPALLI
621303 IN30169612118455
Amount for unclaimed and unpaid dividend
29.00 03-DEC-2018
NO 3/1, VELLAGOUNDAN
INDIANAGAR NEAR
TAMIL
ARCH
NADU
THANTHONDRIMALAI
TIRUCHIRAPPALLI
P O KARUR, TAMILNADU
621305 IN30189510365496
Amount for unclaimed and unpaid210.00
dividend
03-DEC-2018
OLD NO 3 9 C NEW INDIA
NO 3 17 KANIYALAMPATTI
TAMIL NADUMANJANAYAKKAN
TIRUCHIRAPPALLI
PATTI KULITHALAI (TK) KARUR (DT) TAMILNADU
621312 IN30307710055976
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
OLD NO 11/51B, NEWINDIA
NO 11/46, KAKAMPATI
TAMIL NADU
INUNGUR, KULITHALAI
TIRUCHIRAPPALLI
KARUR, TAMILNADU
621313 IN30226911710701
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
DOOR NO 14 CHETTINADUA
INDIA CEMENTTAMIL
COLONY
NADU
KEELAPALUR PO ARIYALUR
TIRUCHIRAPPALLI
621707 IN30177416072054
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO B9 CHETTINADU CEMENT
INDIA COLONYTAMIL
ARIYALUR
NADUMAIN ROAD ARIYALUR
TIRUCHIRAPPALLI
621707 IN30177416645090
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
47 POOKKARA STREET
INDIA
RAJAJI NAGARTAMIL
ARIYALUR
NADU
PERAMBALUR DT
TIRUCHIRAPPALLI
621713 IN30169611375509
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C 14 CHETTINADU COLONY
INDIA KEELAPALUR
TAMIL
ARIYALUR
NADU
TIRUCHIRAPPALLI
621717 IN30177416534721
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 132 NIZAM COLONY
INDIA
PUDUKKOTTAI
TAMIL NADU
PUDUKKOTTAI
622001 IN30177410342350
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO.168 SATHYAMURTHY
INDIA
NAGAR
TAMIL
PUDUKKOTTAI
NADU
PUDUKKOTTAI
622001 IN30163740650816
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
DOOR NO 803 RAJAGOPALAPURAM
INDIA
HOUSING
TAMIL NADU
UNIT PUDUKKOTTAI
PUDUKKOTTAI
622003 IN30163740950779
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO-1-106 F-17, KAMARAJ
INDIANAGAR THOTTIYAMPATTI
TAMIL NADU NEW NO-578
PUDUKKOTTAI
PONNAMARAVATHY PUDHUKKOTTAI 622407 IN30181110121207
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
2/16 A ULAGARATCHAGAPURAM
INDIA
RANGIEM
TAMIL NADU
THIRUMAYAM PUDUKKOTTAI
PUDUKKOTTAI
TAMILNADU,INDIA
622409 IN30267936771762
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
OLD NO 13/27F NEWINDIA
NO 27C MELAMADAVALA
TAMIL NADU
STREET KEERANUR
PUDUKKOTTAI
PUDUKKOTTAI DT TAMILNADU
622502 IN30169611712926
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NO 84 SALAI STREET RAMANATHAPURAM
INDIA
TAMILTAMIL
NADUNADU
SIVAGANGA RAMPURAM
623501 IN30169611538756
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
L119, TNHB MOOLAKOTHALAM,
INDIA
RAMANATHAPURAM,
TAMIL NADU
TAMILNADU
SIVAGANGA RAMPURAM
623501 IN30226911802625
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NO 100 SALAI STREETINDIA
RAMNAD
TAMIL NADU
SIVAGANGA RAMPURAM
623501 IN30177414312852
Amount for unclaimed and unpaid550.00
dividend
03-DEC-2018
MELAMANGUNDU MANGUNDU(POST)
INDIA
TAMIL
RAMNAD
NADUDIST
SIVAGANGA RAMPURAM
623501 IN30163740727982
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
1/1978 1, NEHRU NAGAR
INDIA5TH STREETTAMIL
COLLECTORATE
NADU
POST RAMANATHAPURAM
SIVAGANGA RAMPURAM
623503 IN30017510587837
Amount for unclaimed and unpaid550.00
dividend
03-DEC-2018
NO 2/131,PARAMBAIINDIA
ROAD R.S MANGALAM
TAMIL NADU
TIRUVADANAI TK RAMANATHAPURAM
SIVAGANGA RAMPURAM
623525 IN30163740669333
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
4 177A1 BARATHIYARINDIA
ST EMANESWARAM
TAMILPARAMAKUDI
NADU
PARAMAKUDI
SIVAGANGA RAMPURAM
623701 IN30226913366259
Amount for unclaimed and unpaid dividend
57.00 03-DEC-2018
49/5 137A E, RAJAJI STREET
INDIA PARAMAKUDI
TAMILRAMNAD
NADU
SIVAGANGA RAMPURAM
623707 IN30017510626180
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
7 199 AMMAN STREET
INDIA
PARAMAKUDITAMIL
PO RAMANATHAPURAM
NADU
DIST
SIVAGANGA
PARAMAKUDI
RAMPURAM
PARAMAKUDI
623707 IN30226913406580
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
6 496 VEGETABLE MARKET
INDIA STREET PARAMAKUDI
TAMIL NADUPARAMAKUDISIVAGANGA
PARAMAKUDI
RAMPURAM
623707 IN30226913611684
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
OLD NO NEW NO 5/832
INDIA
KOOTURAVUTAMIL
NAGAR
NADU
SEELAPADI DINDIGUL
DINDIGUL
N DINDIGUL TAMILNADU
624001 IN30021416001977
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
B-1 SECOND FLOOR NO
INDIA
24 CART TRACK
TAMIL
STREET
NADU
EKKATTUTHANGAL
DINDIGUL
CHENNAI
624003 IN30177413138378
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
OLD NO 45 A NEW NO
INDIA
98 RAM NAGAR
TAMIL
DINDIGUL
NADU
DINDIGUL
624005 IN30177412081068
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1 ROUND ROAD PUDHUR
INDIADINDIGUL TAMIL NADU
DINDIGUL
624005 IN30177414745179
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
2/15 KODANGI NAICKENPATTY
INDIA
NILAKOTTAI
TAMIL DINDIGUL
NADU
SHOLAVANDAN
624208 IN30169611879074
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
T RAMARAJA PURAMINDIA
THIMMANANALLORE
TAMIL (PO)
NADU
VEMBARPATTYSHOLAVANDAN
(VIA) DINDIGUL
624308 IN30163740453415
Amount for unclaimed and unpaid390.00
dividend
03-DEC-2018
NO 17, ADITYA PLOT INDIA
4/4 KALIMUTHUTAMIL
NAGAR
NADU
DINDIGUL ROAD PALANI
PALANI
624601 IN30169610478366
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
NO 152 SK TOWER N INDIA
D ROAD PALANITAMIL
DINDIGUL
NADU
PALANI
624601 IN30177414281080
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
17 BHAGAVATHSIGNINDIA
STREET PALANITAMIL NADU
PALANI
624601 IN30177414784033
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
24 17 MARKANDEYAN
INDIA
KOVIL KILAKKUTAMIL
MEL STREET
NADU PALANI
PALANI
624601 IN30177414821466
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
30 BIG BAZAAR STREET
INDIA
PALANI
TAMIL NADU
PALANI
624601 IN30177414858161
Amount for unclaimed and unpaid225.00
dividend
03-DEC-2018
KARAI THOTTAM KALIPATTI
INDIA BODUWARPATTI
TAMIL NADU
POST ODDANCHATRAM
PALANIDINDIGUL TAMILNADU
624614 IN30169611701065
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEAR K. R. HOSPITALINDIA
DHANBAKIYAMTAMIL
COMPLEX
NADU
ODDANCHATARAM
PALANI
624619 IN30169611484335
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
OLD NO 20 C NEW NO
INDIA
GANDHI NAGAR
TAMIL
NORNADU
OTTANCHATRAM DINDIGUL
PALANI
624619 IN30177415526588
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
OLD NO 3/142 NEW NO
INDIA
3/243 ALAGAPURY
TAMILBALAPPATTI
NADU
DINDIGUL
PALANI
624620 IN30177413783159
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
NO 4/6 A KATHIRNAM
INDIA
PATTI KOTHAPULLI
TAMILDINDIGUL
NADU
PALANI
624622 IN30169610514484
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
BHARATKUMAR P BORA
INDIA
H NO 2376 WARD
KARNATAKA
NO 6 ILKAL
BAGALKOT
587125 IN30023911428168
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RAICHUR ROAD CHIJYATI
INDIABUILDING ILKAL
KARNATAKA
ILKAL
BAGALKOT
587125 IN30023912402498
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
DEPT OF E AND C E SINDIA
D M CET DHARWAD
KARNATAKA
DHARWAD
BAGALKOT
587152 IN30113526777793
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KULAGERI CROSS BADAMI
INDIA BAGALKOTKARNATAKA
KARNATAKA INDIA
BAGALKOT
587155 IN30226913460787
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
M S JEVOGI LATURI NAGAR
INDIA BADAMI KARNATAKA
BAGALKOT
587201 IN30214810523345
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
G H P S MALLAPUR S INDIA
L LAKMAPUR BADAMI
KARNATAKA
BAGALKOT, KARNATAKA
BAGALKOT
587201 IN30189510532178
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
2ND CROSS ANAND NAGAR
INDIA BADAMIKARNATAKA
BAGALKOT
587201 IN30214810670199
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
AT MANINAGAR YANKACHI
INDIA P O BADAMI
KARNATAKA
BAGALKOT, KARNATAKA
BAGALKOT
587201 IN30189510766428
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
BAGALKOT ROAD WARD
INDIA
NO- 6, NEKAR
KARNATAKA
NAGAR GULEDAGUDDA KARNATAKA
BAGALKOT
587203 IN30231610224037
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
W NO 3 GULEDGUDDINDIA
GULEDGUDD GULEDGUDD
KARNATAKA
BAGALKOT
587203 IN30023912038513
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
K B S NO 06 GULEDGUDD
INDIAKARNATAKAKARNATAKA
INDIA
BAGALKOT
587203 IN30226912222271
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
COLLEGE ROAD GULEDGUDD
INDIA GULEDGUDD
KARNATAKA
BAGALKOT
BAGALKOT
587203 IN30023912301710
Amount for unclaimed and unpaid229.00
dividend
03-DEC-2018
W NO 3 GULEDGUDDINDIA
GULEDGUDD GULEDGUDD
KARNATAKA
BAGALKOT
587203 IN30023912458762
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HOSPETH NEAR AMBABHAVANI
INDIA
TEMPLE
KARNATAKA
GULEDGUDD BAGALKOT
BAGALKOT
587203 IN30023912552477
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
WARD NO 6 MUKESHWARI
INDIA NAGAR GULEDGUDDA
KARNATAKA KARNATAKA INDIA
BAGALKOT
587203 IN30226912703293
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
AT POST SOKANADAGI
INDIA
TALUK BAGALKOT
KARNATAKA
DIST BAGALKOT DIST BAGALKOT
BAGALKOT
587204 IN30023912396182
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
PAVITRA MEDICAL STORES
INDIA AT POST KALADAGI
KARNATAKA
KARNATAKA INDIA
BAGALKOT
587204 IN30226912406308
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MOMIN GALLI BEHIND
INDIA
HUSENBASHAKARNATAKA
DARGHA JAMKHANDI KARNATAKA
JAMKHANDI
587301 IN30231610203283
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
BIJAPUR ROAD DIST BAGALKOT
INDIA
JAMKHANDI
KARNATAKA
JAMKHANDI
587301 IN30177412082257
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
GOPAL
B
LAHOTI
NA
KT LAHOTI UMARAMESHWAR
INDIA
ROAD A/P
KARNATAKA
JAMKHANDI DIST BAGALKOT
JAMKHANDI
JAMKHANDI
587301 IN30177412514816
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ASHOK
P
LENKKANNAVARPANDAPPA RANGAPPA LENKKANNAVAR BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE
INDIA
CO LTD
KARNATAKA
BUS STAND ROAD A/P JAMKHANDI
JAMKHANDIDIST BAGALKOT JAMKHANDI 587301 IN30177412544405
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
TIRUPATI
R
NAIK
RAMAJI
7TH CROSS SANGAMESH
INDIA
ROAD TULASIGERISH
KARNATAKA
NILAYA VIDYAGIRI
JAMKHANDI
BAGALKOT
587302 IN30023913279835
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
IRAPPA
NIJIGUNEPPA BAGALKOT
NIJIGUNEPPA BAGALKOT
MANGALWAR PETH INDIA
BANHATTI
KARNATAKA
JAMKHANDI
587311 IN30021411978021
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ASHOK
VEERBHADRAPPA
PATTAN
VEERABHADRAPPA
SHIVARUDRAPPA
PATTAN
LAXMI NAGAR JAMAKHANDI
INDIA DT BAGALKOT
KARNATAKA
BANHATTI BANHATTI
JAMKHANDI
587311 IN30021412145457
Amount for unclaimed and unpaid240.00
dividend
03-DEC-2018
ASHOK
PARAPPA
HOSUR
NA
NEAR SADASHIVA PRIMARY
INDIA SCHOOL KARNATAKA
BANHATTI
JAMKHANDI
587311 IN30021414030468
Amount for unclaimed and unpaid dividend
62.00 03-DEC-2018
MAHALINGAPPA
TIRAKI
GANGAPPA
NO 133, 1ST CROSS JAYALAXMI
INDIA
NAGAR,
KARNATAKA
OIL MILL PLOT MAHALINGPUR
JAMKHANDI
BAGALKOT
587312 IN30023913056418
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SHOBHA
RAMESH
KAMATHAGI R
B
KOUJALAGI
A/P DAVALESHWAR TQ
INDIA
MUDHOL DT BAGALKOT
KARNATAKADAVALESHWARJAMKHANDI
587312 IN30177413216866
Amount for unclaimed and unpaid118.00
dividend
03-DEC-2018
MAHANTESH S
MANAIYYANAMATH
S
M
MANAIYYANAMATH
C/O MALLIKARJUN CLOTH
INDIASTORES MAIN
KARNATAKA
ROAD A/P MAHALINGPUR
JAMKHANDI
TQ MUDHOL DIST BAGALKOT MAHALINGPUR
587312 IN30177413406451
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
ISMAYILA
MULLA
MODINASAB RAJESAB
MULLA
556 DHAWALESHWAR
INDIA
M NO 435 RIND
KARNATAKA
627 DHAWALESWAR TALJAMKHANDI
MUDHOL BAGALKOT
587312 IN30177415441869
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
SURESH
SHANKAREPPA SALAMANTAPI NA
2125 MUDHOL W NOINDIA
5 H NO 2040 TOKARNATAKA
2115 MUDHOL BAGALKOTJAMKHANDI
MUDHOL KARNATAKA
587313 IN30371910620723
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MANIKANTA C
K
KEMPARAJU C
N
ICPL UTTUR AT POST INDIA
UTTUR TQ MUDHOL
KARNATAKA
MUDHOL
JAMKHANDI
587313 IN30023913283366
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
RANGANATH M
YADAHALLI
MAHANTHAPPA
ICPL UTTUR AT POST INDIA
UTTUR TQ MUDHOL
KARNATAKA
BAGALKOT
JAMKHANDI
587313 IN30023913297804
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SURESH
B
RAMATIRTH
BASALINGAPPA
SHRISHAILAPPARAMATIRTH
142 AT POST MUDHOL
INDIA
DIST BAGALKOT
KARNATAKA
NEAR GAS GODAVAN MUDHOL
JAMKHANDI
BAGALKOT KARNATAKA INDIA 587313 IN30226913748095
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
I
M
VAJRAMATTI M
S
VAJRAMATTI
BASAV NILAY JAYA NAGAR
INDIA DIST BAGALKOT
KARNATAKA
MUDHOL KARNATAKA
JAMKHANDI
587313 IN30021414704998
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
PRAVEEN
A
MANAGULI
ARAVIND
MANAGULI
1472 WARD NO 5 KIRAN
INDIA
NIWAS MALLAMMA
KARNATAKA
NAGAR DIST BAGALKOT
JAMKHANDI
MUDHOL KARNATAKA
587313 IN30021414706649
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
ANUJA
SHAHA
SUBHAS
SHAHA
OPP OLD TELEPHONEINDIA
EXCHANGE W NO
KARNATAKA
4 MUDHOL TQ MUDHOLJAMKHANDI
DIST BAGALKOT MUDHOL KARNATAKA 587313 IN30021414978080
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SADANAND H
CHALAWADI HANAMANTAPPA
BASAPPA
CHALAWADI
AT BALLUR POST JEERGAL
INDIATQ MUDHOL
KARNATAKA
DIST BAGALKOT MUDHOL
JAMKHANDI
KARNATAKA
587313 IN30021415395744
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
PRAVEEN
SABARAD
KALLAPPA
TAPMC YARD NEAR SHIVA
INDIA KALYAN THEATRE
KARNATAKA
MUDHOL VARD NO
JAMKHANDI
5 MUDHOL KARNATAKA,INDIA
587313 IN30290248778052
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NIRMALA
R
KUBAKADDI
REVANSIDDAPPA
KUBAKADDI
H NO 225 OPP KANDALKAR
INDIA STD GIRISH
KARNATAKA
NAGAR Jamakhandi,KARNATAKA
JAMKHANDI
587301 IN30021412449262
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
MANIK
G
HANAGANDI GURUPAD
C/O G.B HANGANDI AT
INDIA
PO SASALATTIKARNATAKA
TQ JAMAKHANDI DIST BAGALKOT
JAMKHANDI
587315 IN30023912293824
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
PRAVEEN
AVARADI
NA
1220 THERADAL NO 971
INDIA
TO 997 1014KARNATAKA
TO 1285 AVARADI BAGI GANAPATI
JAMKHANDI
GALLI SYNDICATE BANK JAMKHANDI
587315
BAGALKOT
IN30177415832015
TERDAL Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
CHETHAN
C
PAVATE
NA
3130 BANAHATTI KAYIPALLE
INDIA BAJAR VIRAB
KARNATAKA
HADRESHWARA GUDIJAMKHANDI
BAKAREJAKATI MANDIR A LENA SHANKARALINGA
587315 IN30051319829773
GUDI RD SOMAVAR
Amount
BANGALORE
for unclaimed
KARNATAKA
and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SUJATHA
S
NARAYANAN NAIR
MANGATTETHU HOUSE
INDIA
MUTTOM THUMPAMON
KERALA
PATHANAMTHITTA
PATHANAMTHITTA
589502 IN30023913190852
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
CHETAN
IRAPPA
GUNJATI
NA
H NO 244 142 FULBAG
INDIA
GALLI BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 IN30311610219205
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PUNDLIK
SHANKAR
MISALE
SHANKAR
N
MISALE
1363/B FIRST CROSS INDIA
SADASHIV NAGAR
KARNATAKA
BELGAUM, KARNATAKA BELGAUM
590001 IN30189510230443
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
LESTER
LOUIS
DSOUZA
LOUIS
DSOUZA
4 ABHISHEK APPTS CARIAPPA
INDIA COLONY
KARNATAKA
NANAWADI BELGAUM BELGAUM
590001 IN30223610897065
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
AJIT
CHANDRAKANTKITWADKA
C
K
KITWADKAR
H NO 303/10, PATIL MALA,
INDIA BELGAUM,KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
590001 IN30226911132165
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
VITTHAL
MAREPPA
INGALE
MAREPPA
Plot No 66 Annapurnawadi
INDIA Shivyogi School
KARNATAKA
Belgum
BELGAUM
590001 IN30223611999223
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
GOPAL
GURUBAL
NAMADAR
GURUBAL
SATHYAPPA NAMADAR
EKTA APPRT B BLOCKINDIA
SADASHIV NAGAR
KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKABELGAUM
590001 IN30021412261774
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SATISH
MOHANDAS KAMATH
MOHANDAS NAGAPPA
KAMATH
NEW INDIA ASSURANCE
INDIA
CO LTD CLUBKARNATAKA
ROAD BELGAUM
BELGAUM
590001 IN30021412801784
Amount for unclaimed and unpaid550.00
dividend
03-DEC-2018
SHYAM
SOJAN
SEBASTIAN
SOJAN
SEBASTIAN
C/O P K GOPALAKRISHNAN,
INDIA 38/720 PADIVATTOM
KERALA
PAVOOR HOUSE,
COCHIN
EDAPILLY-PO COCHIN KERALA
682024 IN30226911975214
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SUJITH
D
KAMATH
DAMODARA KAMATH
AM
ALINGAL HOUSE KARANAKODAM
INDIA
PALARIVATTOM
KERALA
P O COCHIN COCHIN
KERALA
682025 IN30023910373980
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
S
SASIDHARAN
NA
H NO 8/716B AMBATTTHANGOD
INDIA
PO KAKKANAD
KERALA
VAYANASALA JN
COCHIN
COCHIN
682030 IN30039414054616
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RADHAK
NA
SOUPARNIKA 173 D XINDIA
PULIYANNUR LINE
KERALA
PUTHIYA RD EROOR P OCOCHIN
TRIPUNITHURA ERNAKULAM
682306 IN30023910088968
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SUJESH
K
S
SUDHAKARAN
KONDYAMITTATH P OINDIA
EROOR NORTHKERALA
ERNAKULAM KERALA
COCHIN
682306 IN30133020279695
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
VINAYA
R
NA
1/491 THEKKETHERUVIL
INDIA
AZHEEKKAL PKERALA
O VYPEN ERNAKULAM COCHIN
682508 IN30023911462125
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
JOY
P
J
P
U
JUSSA
PULIKKATHARA HOUSE
INDIA
THEKKATHURUTH
KERALA
GOTHURUTH P O N PARAVUR
ALWAYE
683516 IN30023912548323
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
ANUMOD
K
M
NA
KANNANPARAMBIL CHERIYAPILLY
INDIA
KAITHARAM
KERALA P O NORTH PARAVOOR
ALWAYECOCHIN KERALA
683519 IN30021414088988
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
VINAY
RAVI
KRISHNA
PILLAI
RAVI
VAZHAPILLI HOUSE KADUVAL
INDIA PERUMBAVOOR
KERALA
ALWAYE
683542 IN30023913398711
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
RENI
GEORGE
GEORGE
CHIRAPPARAMBIL
CHACKO
CHIRAPPARAMBIL KURICHILACODE
INDIA
KODANADE
KERALA 3 ERNAKULAM, ALWAYE
KERALA
683544 IN30189510856108
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
THULASY
P
T
RAVI
K
PILLAI
VAZHAPPILLY HOUSEINDIA
KOOVAPPADY P.O
KERALA
KOOVAPPADY ERNAKULAM
ALWAYE
(DIST)
683544 IN30023912077755
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
VINOD
K
P
P
K
NARAYANAN
THOTTOOR MADHOM
INDIA
KOOVAPPADY KERALA
P O NEAR UNION BANK ERNAKULAM
ALWAYE KERALA
683544 IN30051318202332
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SUDHA
VENU
VENUKRISHNAN
KUTTY
NAIR
RATNA VILAS CHELAMATTOM
INDIA
OKKALKERALA
PO PERUMBAVOOR ERNAKULAM
ALWAYEKERALA
683550 IN30051317865883
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
ABHILASH
MENACHERY
MENACHERY JOSEPH
VARKEY
MENACHERY HOUSE INDIA
KIDANGOOR P OKERALA
ANGAMALY KERALA INDIAALWAYE
683572 IN30226913698874
Amount for unclaimed and unpaid154.00
dividend
03-DEC-2018
K
P
THOMAS
KALLAKARAN CHAKUNY
POULO
KALLOOKARAN KALADY
INDIA
P O ERNAKULAM
KERALA
KERALA
ALWAYE
683574 IN30051318202349
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HARIHARAN T
THANKAPANDIAN
SAKTHI BHAVAN PAMBANAR
INDIA P O IDUKKI,
KERALA
KERALA
KATTAPPANA
685537 IN30189510852838
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VENU
GOPALAN
NAIR
KRISHNAN KUTTY
NAIR
MANATHAMPARAMBIL
INDIA
HOUSE ADIMALI
KERALA
P O MANNAMKALA MANNAMKALA
KATTAPPANA
685561 IN30089610431948
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
ANIN
THOMAS
KOSHY
KOSHY
THOMAS
LAKE VIEW SENGULAM
INDIA
P O CHITHIRAPURAM
KERALA VIA IDUKKI DIST KATTAPPANA
685565 IN30023913312027
Amount for unclaimed and unpaid340.00
dividend
03-DEC-2018
BIJUMON
P
N
NARAYANAN NAIR
PARACKAL HOUSE KEERITHODU
INDIA
P O IDUKKI,
KERALA KERALA
KATTAPPANA
685602 IN30189510657440
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
SINDHU
SATHEESH
SATHEESH
PADINJAREMADATHIL
INDIA
HOUSE MARIYAPURAM
KERALA P O IDUKKI, KERALA
KATTAPPANA
685602 IN30189510918735
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SHYAM
S
SWAROOP
SIVASANKARAN
NAIR
SREESHYLAM HOUSEINDIA
PERUMPILLICHIRA
KERALA
P.O THODUPUZHA THODUPUZHA
KATTAPPANA
685605 IN30023913503292
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
K
T
MUTHURAMANM
K
ATHIRESAN
MADOTTI HOUSE PERUMACHERIL
INDIA
LANE
KERALA
M C ROAD KOTTAYAM, KOTTAYAM
KERALA
686001 IN30189511091338
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MARY
SHEEBA
THATTARKUNNU
CHACKO
LUKA
THANNICHUVATTIL AMALAGIRI
INDIA
P O KOTTAYAM
KERALA KOTTAYAM
KOTTAYAM
686036 IN30023913404110
Amount for unclaimed and unpaid145.00
dividend
03-DEC-2018
VIBIN
VIJAYAPPAN
VIJAYAPPAN DAMODARAN
VIPIN NIVAS PERUNNA
INDIA
P O CHANGANACHERRY
KERALA
CHANGANACHERRY
686102 IN30023913585635
Amount for unclaimed and unpaid330.00
dividend
03-DEC-2018
KEVIN
FRANCIS
VEEDON
FRANCIS
MICHAEL
KURUVILLA VEEDON
VALIYAVEETILL HOUSE
INDIA
ARUVITHURA P
KERALA
O ERATTUPETTA KOTTAYAM,
CHANGANACHERRY
KERALA
686122 IN30189511082802
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
PUNNOOSE P
C
CHACKO
PERUMPRAKUNNEL HOUSE
INDIA PAMPADY
KERALA
P O KOTTAYAM KOTTAYAM
KANJIRAPALLY
686502 IN30023913099740
Amount for unclaimed and unpaid260.00
dividend
03-DEC-2018
THOMAS
MATHEW
MATHEW
MATHEW
THEKECHOORANOLILINDIA
PONKUNNAM KOTTAYAM
KERALA KERALA
KANJIRAPALLY
686506 IN30023912784413
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
BASTIN
ANTONY
ANTONY
MADUKKAKUZHY
MATHEW
MADUKKAKUZHY HOUSE
INDIAANAKKAL PKERALA
O KANJIRAPALLY KOTTAYAM,
KANJIRAPALLY
KERALA
686508 IN30189511082827
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
JOSEPH
THOMAS
THOMAS
KOONAMKUNNEL
KOONAMKUNNEL THULAPPALLY
INDIA
THULAPPALLY
KERALA P O KOTTAYAM KANJIRAPALLY
686510 IN30023913056042
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
BENO
JAMES
JOSEPH
V
C
JOSEPH
VALLAYIL HOUSE MARKET
INDIAROAD CHINGAVANAM
KERALA
P O KOTTAYAM
KANJIRAPALLY
686531 IN30133018601105
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
C
J
ROY
JACOB
CHOTHIRAKUNNEL HOUSE
INDIA THOTTAKKAD
KERALA
P O KOTTAYAM, KERALA
KANJIRAPALLY
686539 IN30189511036004
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
N
J
THOMAS
JOSEPH
THOMAS
NADUVILEPARAMBILINDIA
KOOTHRAPPALLY.P.O
KERALAKOTTAYAM KERALA KANJIRAPALLY
686540 IN30023913116973
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PRATHIBHA K
CHANDAPILLAIP
BENOY
GEORGE
HITHA
K
PRASANTH
CYRIAC
ALPHONSA
MATHEW
PREETI
NAIR
BIJU
JOSEPH
TWINCY
GEORGE
PAULOSE
P
SHAMSUDEEN K
RADHIKA
B
SANTHOSH K
GIGY
JOSE
ATHEESH
ANTONY
JOSEPH
CHACKO
SINDHU
ROY
MAHIPAL
SINGH
NAVEEN
KUMAR
HUKAM
SINGH
DEEPAK
KUMAR
RAJAT
ARORA
VIPIN
SEHGAL
VIVEK
AHUJA
RAJIV
KUMAR
SUNIL
GUPTA
VIBHORE
SHARMA
RAJENDER
PAL
SITA
RANI
PRAGYA
AGARWAL
ARUP
RATAN
NITIN
JAIN
PANKAJ
KUMAR
NEERA
GUPTA
ANIL
KUMAR
SUMAN
LATA
MOHAMAMD FAISAL
MANOJ
MISHRA
PANKAJ
KUMAR
DAMANJEET SINGH
GIREESH
CHANDRA
SADHNA
GUPTA
C
G
BUDDI
SINGH
KARTAR
SINGH
SHASHI
SINGH
AKHILESH
KUMAR
GOPAL
PANDEY
JAGDISH
PRASAD
KAMLA
BANSAL
KHYATI
GROTRA
SHOBHA
SHARMA
LALU
RAM
SACHIN
KUMAR
SUNIL
AGARWAL
SHAILENDRA KAUSHIK
MOHD
SHARIQ
SATVENDER
ANURAG
SINGH
NEELAM
GARG
AJAY
KUMAR
SANAT
KABI
KRISHAN
KUMAR
NA
ANTONY
P
K
T
S
K
K
CYRIAC
BENNY
JOSEPH
ABHAYADANAN
NAIR
JOSEPH
NA
JOHN
NA
A
ALIKUNJU
BABU
VARGHESE
K
CVARGHESE
JOSEPH
K
V
NA
NA
NA
MAHAVEER SINGH
SOTI
SURAJ
PRAKASH
PRAVEEN
SINGH
AGARWAL
VIRENDRA KUAR
HARISH
CHANDER
BADRI
NATH
KRISHAN
LAL
JAIN
SATISH
CHAND
SUMER
CHAND
ASHOK
KUMAR
KHURANA
NARSINGH DASS
OM
PRAKASH
SHIV
KUMAR
DAS
BISWANATH DAS
SUNIL
JAIN
NA
RAJENDRA NATH
TANWAR
LATE
SHRI
NA
MOHAMAMD SALEEM
BIMLESH
MISHRA
GOEL
RAKESH
KUMAR
GULATI
NA
MURTI
RAM
NARESH
CHANDRA
SREEDHARA MURTHY
K
G
NA
PANWAR
RATAN
SINGH
ALHA
SINGH
PANDEY
NA
NA
BANSAL
RATAN
LAL
J
P
SHYAM
SUNDER
RAJENDRA PRASAD
HANS
JUMMA
RAM
GUPTA
NA
NA
NA
ABDUL
WAHAB
NA
CHAUHAN
YOGESH
SINGH
PREM
CHAND
SINGHAL
NA
ATANU
KUMAR
SINGH YADAV RAMKRIT
SINGH
A
VADAKKE ELACKATTUINDIA
KANGAZHA P OKERALA
KANGAZHA
KANJIRAPALLY
686541
PLATHOTTATHIL HOUSE
INDIA
MANIMALA PKERALA
O KANJIRAPPALLY KOTTAYAM
KANJIRAPALLY
686543
KARUVELIL KADAPLAMATTOM
INDIA
P O KOTTAYAM
KERALA KERALA
KANJIRAPALLY
686571
KAMANASSERIL HOUSE
INDIA
KOTHAVARA KERALA
VAIKOM, KOTTAYAM
MUVATTUPUZHA
686607
OONNUKALLEL HOUSE
INDIA
NEEZHOOR VADAKKENIRAPPU
KERALA
P O KOTTAYAM,
MUVATTUPUZHA
KERALA
686612
ENNAMPRAYIL HOUSE
INDIA
PAKALOMATTAM
KERALA
P O KURAVILANGAD KOTTAYAM
MUVATTUPUZHA
KERALA
686642
GOPALA PILLAI LAKSHMI VILASAM KOOTHATTUKULAM
INDIA
KERALA
P O KOOTHATTUKULAMMUVATTUPUZHA
KOOTHATTUKULAM
686662
POONATTU HOUSE AYAVANA
INDIA P O ENANALOOR
KERALA ERNAKULAM DIST
MUVATTUPUZHA
686676
PALACKATTUTHOTTATHIL
INDIAHOUSE, KAVALANGAD
KERALA
KODIYATT NELLIMATTOM
MUVATTUPUZHA
PO ERNAKULAM, ERNAKULAM,
686691
PULLUMPURATH HOUSE
INDIA
MANNATHUR
KERALA
PO PAMPAKUDA PO MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
KERALA
686723
KANNITTAYIL APW I AVALUKUNNU
INDIA
PO
KERALA
ALAPPUZHA
ALLEPPEY
688006
THARANGAM PAZHAVEEDU
INDIA P O ALAPPUZHA
KERALA KERALA INDIA
ALLEPPEY
688009
KAPPIL KOIPPALLY PUNNAKUNNAM
INDIA
PULINCUNNOO
KERALA
P.O ALAPPUZHA
ALLEPPEY
688504
J
EXCEL GLASSES LTD PATHIRAPALLY
INDIA
P KERALA
O ALLEPPEY KERALA
ALLEPPEY
688521
VAZHATHARA POOMITTATHU
INDIA
POOCHAKKAL
KERALA P O CHERTHALA ALAPPUZHA
ALLEPPEY DIST
688526
VALAYIL HOUSE THANNERMUKKAM
INDIA
KERALA
ALLEPPEY
688527
NALLADETHU HOUSEINDIA
PONNADU PO MANNANCHERY
KERALA
ALAPPUZHA
ALLEPPEY
688538
Q NO - C - 5 KISAN CHINI
INDIAMILL NAJIBABAD
UTTAR PRADESH
BIJNOR
246763
SOTI
KISAN CHINI MILL NAJIBABAD
INDIA
UTTAR PRADESH
BIJNOR
246763
VILL KADARPUR NANU
INDIA
POST JOGIRAMPURI
UTTAR PRADESH
NAJIBABAD
BIJNOR
246763
AGARWAL
MOH SEWARAM NAJIBABAD
INDIA
UTTAR PRADESH
BIJNOR
246763
ARORA
C/O JANTA MOTOR STORE
INDIA AMBALA ROAD
UTTARSAHARANPUR
PRADESH
SAHARANPUR
247001
SEHGAL
HOUSE NO 5 GURUDWARA
INDIA ROAD MADHO
UTTARPARSAD
PRADESH
STREET SAHARANPUR
SAHARANPUR
UP
247001
AHUJA
H-45,1/2, GOPAL NAGAR,
INDIASAHARANPUR,
UTTAR
U.P.PRADESH
SAHARANPUR
247001
JAIN
B 14 AVAS VIKAS DELHI
INDIA
ROAD SADARUTTAR
SAHARANPUR
PRADESHUTTAR PRADESH
SAHARANPUR
247001
GUPTA
CANARA BANK SAHARANPUR
INDIA
UTTAR PRADESH
SAHARANPUR
247001
SHARMA
NEW MADHO NAGARINDIA
SAHARANPURUTTAR PRADESH
SAHARANPUR
247001
KHURANA
A 89 OLD AVAS VIKASINDIA
SAHARANPURUTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
SAHARANPUR
247001
T III/2 CANAL COLONY
INDIA
DEHRADUN ROAD
UTTAR
SAHARANPUR
PRADESH UTTARSAHARANPUR
PRADESH
247001
GUPTA
80 PANTVIHAR SHARANPUR
INDIA
UTTAR PRADESH
SAHARANPUR
247001
JOY GOPAL ROY CHOWDHURY
INDIA
ROAD WEST
4 KHARDAHA
BENGAL NORTH 24 PARGANAS
BARRACKPORE
743176
10/ 65 SHORMIYAN SAHARANPUR
INDIA
UTTAR PRADESH
SAHARANPUR
247001
MOH AFGANAN TOWN
INDIA
NAKUR SAHARANPUR
UTTAR PRADESH
SAHARANPUR
247342
GUPTA
W/O SRI GAUR HARI INDIA
GUPTA NO 12/158
UTTAR
KAILASHPURAM
PRADESH DEOBAND
SAHARANPUR
SAHARANPUR
247554
KRIPAL SINGH TANWAR
TANWAR HOUSE THELA
INDIA
ROAD DEOBAND
UTTAR
SAHARANPUR
PRADESH
SAHARANPUR
247554
C O GENERAL MANAGER
INDIA
SUGAR MILLS
UTTAR
LAKSAR
PRADESH
SAHARANPUR
247663
5 SATTI STREET ROORKEE
INDIA
UTTAR PRADESH
SAHARANPUR
247667
VILL POST BARLA MUZAFFARNAGAR
INDIA
UTTAR
MUZAFFARNAGAR
PRADESH UTTAR SAHARANPUR
PRADESH
247771
GOEL
15 JATAN SHAMLI MUZAFFAR
INDIA
NAGARUTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
SAHARANPUR
247776
126 RACE COURSE DEHRADUN
INDIA
UTTRANCHAL
UTTAR PRADESH
DEHRADUN
248001
DANGWAL
MOHABEWALA SUBHASH
INDIANAGAR NEAR
UTTAR
ISBTPRADESH
BUS STAND DEHRADUN
DEHRADUN
248001
GUPTA
25 HEMKUNJ I BALLUPUR
INDIAROAD DEHRADUN
UTTAR PRADESH
DEHRADUN
248001
K CHIKKANAHALLYNO 214 11TH B CROSS
INDIA
14TH MAIN 2ND
KARNATAKA
PHASE J P NAGAR BANGALORE
BANGALORE
KARNATAKA
560078
NO 61 THANDI KAMAD
INDIA
RE PU UTTARKASHI
UTTAR PRADESH
TEHRI
249165
PANWAR
WARD NO 12 GYANSU
INDIA
UTTARKASHI UTTAR PRADESH
TEHRI
249193
FLAT NO.616 PLOT NO.B
INDIA
9/14 BHAGIRATI
UTTAR
SEHKARI
PRADESH
AWAS SAMITINOIDA
SEC-62,NOIDA
201301
B 1359 IDPL COLONY INDIA
VIRBHADRA RISHIKESH
UTTAR PRADESH
DEHRADUN RISHIKESH
TEHRIUTTARANCHAL
249201
SHUKLA BADA SUBASH
INDIA
CH NEAR MARVADI
UTTARBHOJ
PRADESH
RISHIKESH RISHIKESH
TEHRI UTTARAKHAND,INDIA
249201
BANSAL
C-105 SHIVALIK NAGAR
INDIA
BHEL HARDWAR
UTTAR PRADESH
HARDWAR
249403
BANSAL
C 105 SHIVALIK NAGAR
INDIA
BHEL RANIPUR
UTTAR
HARIDWAR
PRADESH
HARDWAR
249403
GROTRA
B 88 SHIVALIK NAGARINDIA
BHEL RANIPURUTTAR
HARDWAR
PRADESH
HARDWAR
249403
SHARMA
MOH KHANNA NAGAR
INDIA
GALI NO 2 JAWALAPUR
UTTAR PRADESH
HARDWAR UTTARANCHAL
HARDWAR
249407
HANS NIWAS PEETH BAZAR
INDIA JHARAN JWALAPUR
UTTAR PRADESH
HARIDWAR HARDWAR
249407
24, KALYAN NAGAR, OPP.
INDIABSA OFFICE,UTTAR
GARHPRADESH
ROAD, MEERUT(U.P.)
MEERUT
250001
1157 B BRAHMPURI INDIA
MEERUT
UTTAR PRADESH
MEERUT
250001
107 , RAJENDER NAGAR
INDIA
NEAR NAUCHANDI
UTTAR PRADESH
GROUND MEERUTMEERUT
UTTAR PRADESH
250001
SIDDIQUI
360 GHOSI MOHALLAINDIA
PS LAL KURTI MEERUT
UTTAR PRADESH
CANTT MEERUT MEERUT
250001
MILITARY HOSPITAL MEERUT
INDIA CANTT UTTAR
MEERUT
PRADESH
MEERUT
250001
CHAUHAN
162/1 A RASOOLPURINDIA
AURANGABAD UTTAR PRADESH
MEERUT
250001
GUPTA
SKANKAR KUTIR 559 INDIA
BEGUM BAGH NEAR
UTTAR
ROSE
PRADESH
MARRY MEERUTMEERUT
UTTAR PRADESH
250001
3- BANKERS STREET MEERUT
INDIA CANTT UTTAR PRADESH
MEERUT
250001
KABI
I C 56816 W5 BIHAR REGT
INDIAMEERUT UTTAR
UTTARPRADESH,INDIA
PRADESH
MEERUT
250001
YADAV
CTTC BRAHAMPURI BSNL
INDIAEXCHANGEUTTAR
DELHI MEERUT
PRADESHROAD MEERUT
MEERUT
UTTAR PRADESH INDIA
250001
C
VARKEY
SUGUNAN
IN30023913267144
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30089610469436
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30023910378985
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30023913334392
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30189510958156
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
IN30039414211534
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30023912710588
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023912955684
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30311610532944
Amount for unclaimed and unpaid375.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051319177996
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177415271254
Amount for unclaimed and unpaid dividend
32.00 03-DEC-2018
IN30226912288264
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30023911660343
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023910430487
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30023913334850
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177414405254
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
IN30023913251470
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
IN30220111468699
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30220111472620
Amount for unclaimed and unpaid192.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414482824
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30177416688529
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
IN30177410959004
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30018311584038
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226911613286
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021412144024
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021412940910
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021414125487
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021414797221
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021416085057
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416374151
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
IN30155721232212
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30155722215850
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
IN30177416520919
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30039417816272
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30155720722250
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30018312119539
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416403090
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
IN30371910651407
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
IN30159010074084
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30159010073330
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30169612229556
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
IN30088814333610
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
IN30267937085151
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30169612217398
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30169612217419
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30169610327772
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021414967210
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
IN30290249546839
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177411253478
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177415465015
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177416902712
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226910105341
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
IN30133020673245
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30205010068090
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30165310184705
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
IN30007910278839
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30177414204384
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
IN30177415016049
Amount for unclaimed and unpaid dividend
37.00 03-DEC-2018
IN30177416936465
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30051319508712
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30168820061963
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30290248949680
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30290249608521
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
MADAN
KUMAR
GUPTA
LATE
SHISHWAR
CHAND GUPTA
VIPIN
KUMAR
AGARWAL
SH
JAGDISHPARSHADAGARWAL
SYED
ARUJ
ALAM
SYED
RAJA
HUSSAIN
RENU
RANI
SHIV
CHARAN
DASS
SITA
RAM
AGRAWAL
POORAN
MAL
AGRAWAL
SATYAJIT
BOSE
NA
KAILASH
KUMAR
AILANI
MOHAN
LAL
AILANI
SHAILENDRA KUMAR
THAWAIT
NA
RAM
KUMAR
INDORIYA
BHAGVAT
RAM
INDORIYA
PRAFULL
PANDEY
NARAYAN
PRASAD
PANDEY
GOURI
SHANKAR
AICH
RAVINDRA KUMAR
AICH
NARAYAN
SINGH
BUNDELA
LATE
G
S BUNDELA
SHEENA
SAJU
THOMAS
SAJU
THOMAS
BIRENDRA
PRASAD
CHAMAR
RAI
MANOJ
KUMAR
NA
RISHIKESH
TIWARI
JAWAHAR
LAL
TIWARI
DSBVR
SARMA
NA
SATISH
KUMAR
THAKUR
NA
LAXMI
GUPTA
SURENDRA KUMAR
GUPTA
DIPESH
KUMAR
SINGH
ANTERYAMI SINGH
RUNA
MITRA
SHYAMAL
KRISHNA
PAL
BIRANCHI
NARAYAN
BOHIDAR
NEELKANTH BOHIDAR
SON
CHAND
PATEL
NUTAN
PRASAD
PATEL
JAWAHAR
LAL
DESHMUKH
NA
GAIRIK
GURU
ARVIND
GURU
KHEM
KUMARI
PATEL
BODHARAM PATEL
MONIKA
PANDEY
RAJ
BAHADUR
SHUKLA
PRADEEP
KUMAR
AGRAWAL
NA
SHOBHA
SAW
RAMNATH PRASAD
VIJAY
SHARMA
NA
MANISH
DAYAL
GURU
DAYAL
AGARWAL
HEENU
BHAGCHANDANI
NA
SATHISH
KUMAR
B
B
KRISHNASWAMY
M
ABHISHEK
MALLIKARJUNA
RAO
MOLA
M
SUDHAVANI
LAKSHMI
REDDY
MODIAM
JETTI
VENKATA
PANINDRA REDDY
NA
P
SHOBHA
RANI
P
P
NARASIMHULU
HRUDANANDABEHERA
NA
VENKATA
LINGA
RAJU PONNADANA
N
NAGESH
NARAYANA VENKATASUBBAIAH
SURESH
REDDY
GUVVALA
PULLA
REDDY
GUVVALA
BHARATH
KUMAR
D
NEELAKANTAM
D
PALUKURU RENUKA
NA
RAJIV
KUMAR
RANJEET
SINGH
SRINIVAS
REDDY
JANAGARI
NA
MADHUKESH SIDDAPPA
ANGADI
SIDDAPPA
MUDAKAPPA ANGADI
RUPA
SUNEETHA
NA
SRINIVAS
OLETI
PRAKASA
RAOV
ABHISHEK
SURAPARAJU
NA
KOYYADA
RAGHAVENDRA
KOYYADA
PREM
KUMAR
ABHISHEK
AGARWAL
ASHOK
AGARWAL
VILAS
GHUGARE
SHIVAJI
GHUGARE
A
Y
SRINIVAS
LATE
A
L N SHARMA
PALLA
PRASHANTH
VEERESHAM PALLA
MUKESH
KUMAR
GUPTA
LALJI
PRASAD
NITIN
KUMAR
SARAF
NA
SACHIT
JAIN
LATE
SUNIL
KUMAR JAIN
ANIL
KUMAR
MISHRA
RAM
NATH
MISHRA
ROHIT
KUMAR
RAM
DINESH
SINGH
INDRA
DEVI
KAILASH
SINGH
RAJESH
KUMAR
GUPTA
LATE
LAXMI
NARAYAN GUPTA
ARUN
MAJUMDER
RAMENDRA LAL
MAJUMDER
UMA
PRASAD
GUPTA
YADUNANDANSAW
15, DEV PARK COLONY,
INDIA
BAGHPAT ROAD,
UTTAR
MEERUT(U.P.)
PRADESH
MEERUT
250002 IN30205010051236
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1231, HOLI CHOWK MALYANA
INDIA
MEERUT
UTTAR
(U.P)PRADESH
MEERUT
250002 IN30205010121263
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
230/1, MANSABIA COLONY
INDIA RAILWAY UTTAR
ROAD PRADESH
MEERUT
MEERUT
250002 IN30220110488785
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
B-66/01-A, SAGAR SADAN
INDIAJAWALA NAGAR
UTTARBAGHPAT
PRADESHROAD MEERUT
MEERUT
250002 IN30220110742942
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
S / O - POORAN AGRAWAL
INDIA Q NO - SR MADHYA
/ MIG / 3 PRADESH
NEHRU NAGAR BILASPUR
BILASPUR MP
495001 IN30220110973705
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
3/1080 NEHRU NAGAR
INDIA
BEHIND LUTHRA
MADHYA
HOSPITAL
PRADESH
BILASPUR, CGBILASPUR MP
495001 IN30048412005720
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEW SARKANDA CHATERJEE
INDIA GALI BILASPUR
MADHYABILASPUR
PRADESH
BILASPUR MP
495001 IN30177412621978
Amount for unclaimed and unpaid145.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 16/115 NEAR WATER
INDIA TANK INDIRA
MADHYA
COLONY
PRADESH
TARBAHAR BILASPUR
BILASPUR MP
495001 IN30177414474939
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SHRI B S MISHRA LIG INDIA
33 NEHRU NAGAR
MADHYA
BILASPUR
PRADESH
BILASPUR MP
495001 IN30177417241236
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
C/O SUNIL CHANDRAINDIA
JOSHI NEAR SARASWATI
MADHYA SHISHU
PRADESH
MANDIR BILASPUR
CHANTIDIH
MP
BILASPUR CHHATISHGARH 495001 IN30051317809625
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
NEAR FCI GODOWN TARBAHAR,
INDIA
BILASPUR,
MADHYA
CHHATTISGARH
PRADESH
BILASPUR MP
495004 IN30226911874238
Amount for unclaimed and unpaid dividend
26.00 03-DEC-2018
C/O SHRI S S THAKUR,INDIA
KUSUM VILLA RAVEENDRA
MADHYA PRADESH
NAGAR B/H TAKSHSHILA
BILASPUR MP
SCHOOL, MUNGELI ROAD BILASPUR,
495006CG
IN30048411664603
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
C 546 YAMUNA VIHAR,
INDIA
NTPC TOWNSHIP,
MADHYA
JAMNIPALI
PRADESH
KORBA, CHHATTISGARH
BILASPUR MP
495450 IN30226910451806
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
MQ 1082 PRAGATI NAGAR
INDIA GEVRA KORBA
MADHYA PRADESH
BILASPUR MP
495454 IN30169612091442
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
QTR NO 59/1 BANIMONGRA
INDIA KORBA MADHYA
KORBA CHHATTISGARH
PRADESH
BILASPUR MP
495454 IN30021414238677
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
B-335 NTPC SIPAT UJWAL
INDIANAGAR BILASPUR
MADHYA PRADESH
BILASPUR MP
495555 IN30039417535529
Amount for unclaimed and unpaid dividend
59.00 03-DEC-2018
IT DEPARTMENT NTPC
INDIA
SIPAT
MADHYA PRADESH
BILASPUR MP
495558 IN30048411814513
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MIG - II / 53 RAVI SHANKAR
INDIA SHUKLA
MADHYA
NAGARPRADESH
KORBA NEAR SHIV
KORBA
MANDIR KORBA CHATTISGARH
495677 IN30007910550647
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 11 SHANTIINDIA
RESIDENCY COLONY
MADHYA
MAKRONIYA
PRADESHSAGAR SAGAR CANTT
470004 IN30021411598091
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
WARD NO 19 HOUSEINDIA
NO 441/1 MUDAPAR
MADHYA
KORBA
PRADESH
KORBA
495677 IN30048413867510
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
C-9 OMPUR RAJGAMAR
INDIA
KORBA CHHATTISGARH
MADHYA PRADESH
KORBA
495683 IN30045013858840
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GRAMIN BANK COLONY
INDIA
BADE RAMPUR
MADHYA
ROAD INDIRA
PRADESH
NAGAR RAIGARH
RAIGARH
496001 IN30311610169834
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 141/1 PATRAPALI
INDIA
MUKHYABASTI
MADHYA
DAKCHHIR
PRADESH
PS RAIGARH VILL
RAIGARH
PATERAPALI WEST TEH RAIGARH DIST496001
RAIGARH
IN30311610388763
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
QR NO-NE-36 HILL VIEW
INDIA
COLONY JINDAL
MADHYA
STEELPRADESH
AND POWER LTDRAIGARH
RAIGARH C G
496001 IN30311610809866
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 56 GAJANANDPURAM
INDIA
RAIGARH
MADHYA
KOTRA
PRADESH
ROAD BY PASSRAIGARH
RAIGARH CHHATTISGARH,INDIA
496001 IN30267937394551
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
5/2 NANSIYA NR SIVAINDIA
MANDIR RAIGARH
MADHYA
RAIGARH
PRADESH
CHHATTISGARH,INDIA
RAIGARH
496001 IN30290249660380
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO ESA 33 KHAIRPUR
INDIA
JINDALAGADH
MADHYA
DAKSHIN
PRADESH
VILL KHAIRPURRAIGARH
THE RAIGARH CHHATTISGARH,INDIA
496001 IN30290249740306
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BEAUTY CENTRE HOUSE
INDIA
MG ROAD POMADHYA
SARANGARH
PRADESH
DIST RAIGARH
RAIGARH
CG
496445 IN30133020675270
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C 12 RAWAT RESIDENCY
INDIA
MANENDRAGARH
MADHYA
ROAD
PRADESH
ANAND NAGAR
AMBIKAPUR
AMBIKAPUR CHATTISGARH
497001 IN30267934139464
Amount for unclaimed and unpaid270.00
dividend
03-DEC-2018
CHURCHA QTR NO 646
INDIA
NEPAL GATE SEC
MADHYA
CHURCHA
PRADESH
COLLIERY DIST
AMBIKAPUR
KORIYA KORIYA
497339 IN30311610657032
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
21 7 245 CHARKAMAN
INDIA
SHAKKAR KOTA
ANDHRA
NEAR CHARMINAR
PRADESH HYDERABAD
HYDERABAD
ANDHRA PRADESH
500002 IN30051318455972
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
HANUMAN SHARAN INDIA
APT 21 FLOORS FLAT
ANDHRA
2115PRADESH
1 8 188/190 PENDER
HYDERABAD
GHAST ROAD SECUNDERABAD ANDHRA
500003
PRADESH
IN30226912830360
INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
C/O TATA ENGINEERING
INDIA
SURYA TOWERS
ANDHRA
E BLOCK
PRADESH
2ND FLOOR 104
HYDERABAD
S P ROAD SECUNDERABAD
500003 IN30154917754033
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
H NO 3 9 171/1 DURGAIAH
INDIA GARDEN GANESH
ANDHRANAGAR
PRADESH
WARD 4 CIRCLE
HYDERABAD
8 HYDERABAD ANDHRA PRADESH 500003 IN30051318835202
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
15/21/171/1/P MIG COLONY
INDIA APHB BALAJI
ANDHRA
NAGAR
PRADESH
HYDERABAD HYDERABAD
ANDHRA PRADESH INDIA
500004 IN30226913300580
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KNR CONSTRUCTIONS
INDIA
LTD 6 3 635 AKSHGANGA
ANDHRA PRADESH
KHAIRTABAD HYDERABAD
HYDERABADANDHRA PRADESH
500004 IN30051317429474
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
C/O J AILA REDDY PLOT
INDIA
NO 40 KRISHNA
ANDHRA
NAGAR
PRADESH
NEW BOWENPALLY
HYDERABAD
SECUNDERABAD
500011 IN30102220879970
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
Q NO 292/1 NP AREAINDIA
408 AF STATATION
ANDHRA
HAKIMPET
PRADESH
SECUNDERABAD
HYDERABAD
ANDHRA PRADESH INDIA
500014 IN30226912188394
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
PLOT NO 11/G, KAMALAYA
INDIA ENCLAVE,ANDHRA
OPP.AWHO
PRADESH
VED VIHAR (BACK
HYDERABAD
GAT), TIRUMALGIRI SECUNDERABAD 500015 IN30226910716540
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1 24 84/53 INDIRA NAGAR
INDIA R R DIST LAXMI
ANDHRA
NAGAR
PRADESH
COLONY LOTHKUNTA
HYDERABAD
HYDERABAD ANDHRA PRADESH 500015 IN30051317939237
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
D E SHAW SOFTWAREINDIA
INDIA PVT LTD ANDHRA
3RD FLR GPRADESH
PULLA REDDY BLDG
HYDERABAD
6 3 879 AND 879 B BEGUMPET HYDERABAD
500016ANDHRA
IN30021412241545
PRADESHAmount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
12-7-89/2, NEW METTUGUDA,
INDIA
SECUNDERABAD
ANDHRA PRADESH
HYDERABAD
500017 IN30226910903699
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
FLAT NO.G.3,LATHA RESIDENCY
INDIA
BESIDE
ANDHRA
VASUNDHARA
PRADESH
NURSINGHYDERABAD
HOME SRIHARINAGAR MOOSAPET,HYDERABAD
500018 IN30163740651593
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
INFOSYS TECHNOLOGIES
INDIA
LTD LINGAMPALLI
ANDHRA
RANGAREDDY
PRADESH DISTRICT
HYDERABAD
OPP ISB RANGAREDDY ANDHRA PRADESH
500019 IN30051319251319
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1-6-287/A/23 Zamistanpur
INDIA Kaladhar Nagar
ANDHRA
Hyderabad
PRADESH
HYDERABAD
500020 IN30223611469246
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 4 BASAV NAGAR INDIA
OLD HUBLI
ANDHRA PRADESH
HYDERABAD
500024 IN30223610932543
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VIJAYLAKSHMI RESIDENCY
INDIA PLOT NO 72/10
ANDHRA
FLATPRADESH
NO 202 TEACHERS
HYDERABAD
COLONY, EAST MAREDPALLY SECUNDRABAD,
500026ANDHRA
IN30226910089865
PRADESHAmount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
104, AYODHYA APARTMENTS
INDIA 12-2-790/33,
ANDHRA
AYODHYA
PRADESH
NAGAR MEHEDIPATNAM
HYDERABAD HYDERABAD
500028 IN30169610005493
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
PRITHVI INFORMATION
INDIA
SOLUTIONS LTD
ANDHRA
IOAI03PRADESH
CYBERTOWERS HITECH
HYDERABAD
CITY MADHAPUR HYDERABAD ANDHRA
500033PRADESH
IN30051317435992
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
8 3 224 11 C 11 MADHURA
INDIA NAGAR VENGAL
ANDHRA
RAO
PRADESH
NAGAR HYDERABAD
HYDERABAD
500034 IN30311610310006
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
LEGEND FRAGRANCEINDIA
2 ROW HOUSE 3MAHARASHTRA
BANER ROAD BEHIND DMART
PUNEPUNE MAHARASHTRA INDIA
411045 IN30051319194342
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
C/O PMJ GEMS AND JEWELLERS
INDIA
PVT LTD
ANDHRA
8 2 674/6/1/A
PRADESHRD NO 13
HYDERABAD
ANJARA HILLS N EAR BANJARA HILLS WHITE
500034
HOUSE
IN30051319556582
HYDERABAD ANDHRA
Amount for
PRADESH
unclaimed and unpaid101.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO-39 H-NO-3-1-1/61-E
INDIA NARAYANAPURI
ANDHRA PRADESH
COLONY LINGOJIGUDA
HYDERABAD
SAROOR NAGAR HYDERABAD
500035 IN30039412499578
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
11 8 116/8 NARASIMHAPURI
INDIA COLONYANDHRA
SAROORNAGAR
PRADESHOPP ASHTA
HYDERABAD
LAKSHMI ARCH LANE HYDERABAD ANDHRA
500035
PRADESH
IN30051320224988
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
LALJI PRASAD KALI BABU
INDIA
STREET CIVILBIHAR
COURT RANCHI JHARKHAND
RANCHI
834001 IN30021415387316
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C/O M/S AGARWAL BROTHERS
INDIA
UPPER
BIHAR
BAZAR WEST MARKET ROAD,
RANCHI
RANCHI
834001 IN30112715725616
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
SHANTI KUNJ BEHINDINDIA
INDUSIND BANK
BIHAR
INSIDE RATTANLALL SURAJMULL
RANCHI COMPOUND MAIN RAOD RANCHI834001 IN30133019168200
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
ANIL KUMAR MISHRAINDIA
MANI MANSION,
BIHAR
NORTH OFFICE PARA , DORANDA
RANCHI RANCHI
834002 IN30210510046091
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
Chandani Chowk Hatia
INDIA
Ranchi
BIHAR
RANCHI
834003 IN30281410988605
Amount for unclaimed and unpaid dividend
98.00 03-DEC-2018
QR NO P H 3 FILTER PLANT
INDIA PHED COLONY
BIHAR
DHURWA RANCHI JHARKHAND
RANCHI
834004 IN30021415675695
Amount for unclaimed and unpaid146.00
dividend
03-DEC-2018
1st FLOOR,LAXMI NARAYAN
INDIA COMPLEX,
BIHAR
AMRUD BAGAN,RATU ROAD,
RANCHI
POST-HEHAL,P.S.-SUKHDEVNAGAR, RANCHI
834005 IN30210510096619
Amount for unclaimed and unpaid700.00
dividend
03-DEC-2018
INDIAN INSTITUTE OFINDIA
COAL MANAGEMENT
BIHAR HNO D8 KANKE RANCHI
RANCHI
JHARKHAND
834006 IN30371910634906
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1 I 129 HOUSE NO GANDHI
INDIA NAGAR KOLONI
BIHAR GANDHI NAGAR THANA
RANCHI
GONDA RANCHI JHARKHAND
834008 IN30021415405400
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
DEV
KUMAR
NAG
NA
MD
SIKANDAR
NA
KASHMIR
SINGH
DUGUR
SINGH
DAYASHANKARSINGH
DEV
NANDAN
SINGH
SUBODH
KUMAR
SINGH
GAURI
SHANKER
SINGH
MAYA
DEVI
OM
PRAKASH
PRASAD
RAUSHAN
KUMAR
RAMESH
PRASAD
SURESH
PANDEY
SHRI
SACHCHIDANAND
PANDEY
VIJAY
KANT
THAKUR
MOD
KANT
THAKUR
SUNIL
KUMAR
SINGH
PASHUPATI NATH
SINGH
SAWAR
MAL
SINGHANIA
LATE
CHHEDI
LAL SINGHANIA
BIHARI
LAL
SINGHANIA
LT
CHHEDILALSINGHANIA
PREMA
NEMANI
LATE
S
K NEMANI
RENUKA
PANDEY
NA
SUBODH
KUMAR
RAGHUBANSHNARAYAN
SINGH
ASHISH
RANJAN
BINDESHWARIPRASAD
CHOUDHARY
SADIA
NAJEEB
SYED
ZAKI
HASAN
RAJU
KUMAR
SHAHI
NAND
KISHORE
SHAHI
MOHAN
LAL
HISARIYA
RAM
NATH
HISARIYA
NITIN
KUMAR
KAYAL
SUBHASH
KUMAR
KAYAL
RITA
SINGH
ANIL
KUMAR
SINGH
OM
PRAKASH
KUMAR
MAHESHWARSHARMA
SUSHILA
PANDIT
HARI
CHARAN
PANDIT
UMESH
KUMAR
GUPTA
NA
DHIRAJ
KUMAR
SRI
SAGAR
PRASAD
RAMU
KUMAR
CHAUDHARY RADHEY
SHYAM
CHAUDHARY
ANUP
AGRAWAL
AMARNATH AGRAWAL
SANTOSH
KUMAR
SINGH
HARENDRA SINGH
RAJESH
KUMAR
KEDAR
NATH
VERMA
MD
FIROZ
KHAN
KARIMULLAH KHAN
MADAN
MOHAN
MAHAVIR
PRASAD
SHYAM
KUMAR
SINGH
RAMJI
SINGH
ARIMARDAN JHA
NARMADESHWAR
JHA
SHAIKH
JAMIL
AHMAD
ANIUL
HAQUE
RASHMI
MISHRA
NARENDRA NATH
JHA
MADHAW
RAI
DENI
RAI
RUPESH
KUMAR
SHRIWASTAVA DINESH
KUMAR
SRIWASTAVA
PRAPHUL
BANERJEE
CHANDRA
KUMAR
BANERJEE
RAMCHANDRAPRASAD
SRI
SHYAMA
PRASAD
VIJAY
KUMAR
ACHWANT MALL
HANAMANT RAMAPPA
GOKAVI
RAMAPPA
BHIMAPPA
GOKAVI
GOPAL
B
TAHASILADAR NA
BHIMAPPA
PARAPPA
BIRADAR PATIL NA
ARAVIND
DATTATRYA
KABBUR
DATTATRYA KABBUR
SHIKANDAR K
SANADI
KAMAL
APPASAHEB SANADI
DUNDAPPA YAMANAPPA KHANDEPATTI NA
SHAMBANNA R
NAIK
RAMAPPA
B
NAIK
BHOVI
HANAMANTAPPA
FAKIRAPPA
FAKIRAPPA BHOVI
NOORAHMAD ISMAIL
BAGAWAN
ISMAIL
ABDURAHIM BAGAWAN
VIJAYLAXMI LAGAMAPPA TUPPAROTTI NA
SUDHIR
DEVENDRA
HULLOLI
DEVENDRA HULLOLI
SANDEEP
SADASHIV
KOTABAGI
SADASHIV
GULAPPA
KOTABAGI
RAJU
BABU
KOTTARSHETTI NA
DAREPPA
RUDRAPPA
TELI
RUDRAPPA C
TELI
MAHADEVAPPA
IRAPPA
SANNASHIVANNAVAR
NA
BHIMARAYAPPA
MALLAPPA
BOLANNAVAR MALLAPPA BHIMARAYAPPA
BOLANNAVAR
RAMESH
KEDAREPPA
KHATAVAKAR KEDAREPPA
NITIN
SHANKAR
POTDAR
SHANKAR
DAMODAR
POTDAR
SHUDDAMATI AJIT
MANGAJ
NA
SANDEEP
NIVAS
KHOT
NIVAS
ISHWAR
KHOT
BALMUKUND SUREKHRAO AMBALE
SUREKHRAO V
AMBALE
RAMESH
VIDYADHAR
GHALI
VIDYADHAR GANPAT
GHALI
JAYAWANT RAOSAB
PATIL
NA
H/O DUTGA CHARANINDIA
SINGH HARIHARBIHAR
SINGH ROAD NEAR MORABADI
RANCHI
RANCHI RANCHI JHARKHAND,INDIA834008 IN30290249380976
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
Jora Talab Bariatu Ranchi
INDIA(RMCH) Ranchi
BIHAR
RANCHI
834009 IN30281411030537
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KASIMIR SINGH VILLAGE
INDIA
TUTIKEL P.OBIHAR
SODE(TORPA) DIST - RANCHI
GUMLA
JHARKHAND
835227 IN30133019500452
Amount for unclaimed and unpaid225.00
dividend
03-DEC-2018
PAKARZ BENGALI GHARHARAN
INDIA
MARKET
BIHAR
GOSHALA SIWAN
SONEPUR
841226 IN30202534047082
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
CHETNA PURI SIHAUTA
INDIA
BAZAR PO MAHARAJ
BIHAR GANJ DISTT SIWANSONEPUR
841238 IN30058910143898
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
AT - NAYA BAZAR POINDIA
- MAHARAJ GANJ
BIHAR
DISTT - SIWAN BIHAR SONEPUR
841238 IN30058910175215
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
PURANI BAZAR MAHARAJ
INDIAGANJ SIWAN
BIHAR
BIHAR INDIA
SONEPUR
841238 IN30226912350405
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
C/O HI. TECH DIAGNOSTIC
INDIA CENTRE BHAGWAN
BIHAR BAZAR CHAPRA SONEPUR
SARAN,
841301 IN30133018757907
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT KHAJA SARAY PO LAHERIYASARAI
INDIA
BIHAR
DARBHANGA BIHAR
SONEPUR
841428 IN30226911985208
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
H NO 45 VILL SARHARI
INDIA
PO SINGHAULI
BIHAR
SIWAN BIHAR INDIA
SONEPUR
841507 IN30267936883823
Amount for unclaimed and unpaid111.00
dividend
03-DEC-2018
C/O MANNA LAL SAWAR
INDIA
MAL SUTA PATTY
BIHAR MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR
842001 IN30282210064885
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
BIHARI LAL SINGHANIA
INDIA
AKHARA GHAT
BIHAR
ROAD OPP. KRISHANA CINEMA
MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR
842001 IN30282210125247
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
C/O DR V K CHAUDHARY
INDIA
NURSING HOME
BIHARBALU GHAT MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR
842001 IN30155720905967
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
C/O SRI NARENDRA PD.
INDIA
DIXIT, DIXIT HOUSE,
BIHAR ALOKPURI, BAHALKHANA
MUZAFFARPUR
ROAD, MUZAFFARPUR
842002 IN30088813622473
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAJIV KUMAR NEAR ZENITH
INDIA PETROL PUMP
BIHAR RAMDAYLU ROAD AGHORIA
MUZAFFARPUR
BAZAR MUZAFFARPUR
842002 IN30177414681340
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
C/O B P CHAUDHARYINDIA
NATIONAL HIGHBIHAR
WAY CHOWK ATARDAH MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR
842002 IN30267935016132
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
AAMGOLA ROAD NEAR
INDIA
ORIENT CLUBBIHAR
MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR
842002 IN30302854835596
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
S/O LATE NAND KISHORE
INDIASHAHI 13 TOWN/VILL
BIHAR
SHAHABAJAPURMUZAFFARPUR
ANCHAL MUSHAHARI DISTTMUZAFFARPUR
842004
MUZAFFARPUR
IN30290249214573
BIHARAmount
INDIA for unclaimed and unpaid265.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 56 ROAD LAHPATTI
INDIASITAMARHIBIHAR
SITAMARHI
843302 IN30177416161375
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NITIN KIRANA STORES
INDIA
M VAISHALI HAJIPUR
BIHAR
HAJIPUR
844101 IN30177415227096
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
C/O NAND KISHOR SINGH
INDIANEAR DEOCHAND
BIHAR COLLEGE AT DIGHI HAJIPUR
CHATI P.O. DIGHI KALAN DIST HAJIPUR ( VAISHALI
844101 IN30133019407483
)
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
MAHESWAR SHARMAINDIA
AT MADARNA BIHAR
VAISHALI
HAJIPUR
844113 IN30177413617336
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VILL - BHAGWANPUR,INDIA
PO - KURHARI,BIHAR
DISTT - MUZAFFARPUR, BIHAR
HAJIPUR
844120 IN30226911351204
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT P.O. MAHNAR NEAR
INDIA
KALIASH CINEMA
BIHAR
ROAD, DIST VAISHALI HAJIPUR
(BIHAR)
844506 IN30001110657705
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
NEW COLONY P O BAGAHA
INDIA DISTT WEST
BIHAR
CHAMPARAN BAGAHA 1BAGAHA
BIHAR
845101 IN30051312344473
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
VILL BAHUARI COLONY
INDIA
HSM MILL WEST
BIHAR
CHAMPARAN HARI NAGAR
BAGAHA
845103 IN30177414395409
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
1ST FLOOR VISHWAMOHAN
INDIA MARKETBIHAR
MAIN ROAD RAXAUL
BAGAHA
845305 IN30177414930439
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NARAINAPUR TOWNINDIA
VILL ANCHAL BAGAHA
BIHAR 2 DT PASHCIM CHAMPARAN
BAGAHA NEAR DHURV TALKIES BETTIAH 845401
BIHAR,INDIA
IN30290249863344
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
S/O SRI KEDAR NATHINDIA
VERMA NEAR GIRLS
BIHAR
TEACHER TRAINING CHATAUNI
BAGAHA CHOWK E CHAM MOTIHARI
845401 IN30302853243005
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
B K STEEL MOHALLA GANJ
INDIANO 2 THANA
BIHAR
ROAD BETTIAH BIHAR INDIA
BAGAHA
845438 IN30051311453265
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
MAHAVIR PRASAD KALI
INDIA
BAGH HINDUSADAN
BIHAR BETTIAH WEST CHAMPARAN
BAGAHA BETTIAH
845438 IN30177411568405
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
O/O RAMJI SINGH BHOLA
INDIABABU COLONY
BIHAR
WARD NO 23 HOUSE NO
BAGAHA
391 BETTIAH BIHAR
845438 IN30051318726717
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
IN FRONT OF DIST MINING
INDIA OFFICE NAYA
BIHAR
BAZAR BETTIAH BIHARBAGAHA
INDIA
845438 IN30290247659649
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
W NO 1 BASANT TOLA
INDIA
NR MADARSABIHAR
BETTIAH BIHAR,INDIA
BAGAHA
845438 IN30290249482559
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VI PO OJHOUL H/N 36INDIA
DARBHANGA BIHAR
BIHAR
LAHERIASARAI
846003 IN30290249497118
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
VILL AND POST SIRISIA
INDIA
VIA CHUHARI WEST
BIHARCHAMPARAN CHUHARI
BAGAHA
BIHAR
845450 IN30051314753438
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
S/O LATE DINESH KUMAR
INDIASHRIWASTAVA
BIHAR
VPO LAKHANPUR VIA LAURIYA
BAGAHA NEAR PRIMARY SCHOOL LAURIYA845453
BIHAR IN30051319738405
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
STATION AREYA SUGALI
INDIA
E CHAMPARAN
BIHAR
EAST CHAMPARAN BIHAR
BAGAHA
845456 IN30371910688940
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
GANJ NO 2 NEAR LADURAM
INDIA GOLA OPP
BIHAR
RADIO CENTRE BETTIAH BETTIAH
BIHAR
845938 IN30051311089658
Amount for unclaimed and unpaid525.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 6 MOH KATHALBADI
INDIA DIST DARBHANGA
BIHAR DARBHANGA BIHAR
DARBHANGA
INDIA
846004 IN30226912579757
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
AT POST KALLOLI TQ INDIA
GOKAK KALLOLIKARNATAKA
CHIKODI
591224 IN30177415866426
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT POST KALLOLI GOKAK
INDIA
KARNATAKA
CHIKODI
591224 IN30177416119034
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1885 A KALLOLI TQ GOKAK
INDIA BELGAUMKARNATAKA
CHIKODI
591224 IN30039416607247
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
A/P KOLLALI TAL GOKAK
INDIA
DIST BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
591224 IN30039416995027
Amount for unclaimed and unpaid dividend
83.00 03-DEC-2018
A P- 118, BAD TAL- HUKKERI
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
591225 IN30216410312690
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
125 THIGADI TQ GOKAK
INDIABELGAUM KARNATAKA
CHIKODI
591227 IN30021413808843
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO-113 THIGADI TQINDIA
GOKAK DIST-BELGAUM
KARNATAKA
CHIKODI
591227 IN30039417178758
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NO 1254/BA KA MA KOUJALAGI
INDIA
GOKAK
KARNATAKA
BELGAUM
CHIKODI
591227 IN30192630725683
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
71 TOWN /VILL MUTNAL
INDIA
TALUK GOKAK
KARNATAKA
DIST BELGAUM
CHIKODI
591231 IN30021412924332
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
AT NANDAGAON POST
INDIA
NANDAGAONKARNATAKA
TQ GOKAK TQ GOKAK
CHIKODI
591231 IN30021413461194
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
265/2 KONNUR TQ GOKAK
INDIA DIS BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
CHIKODI
591231 IN30021414030443
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
141 KHANAPUR TQ GOKAK
INDIA D BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKACHIKODI
591231 IN30021414288946
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
307 KONNUR TQ GOKAK
INDIA
D BELGAUMKARNATAKA
BELGAUM KARNATAKA CHIKODI
591231 IN30021414800093
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
A P KONNUR TQ GOKAK
INDIA
D BELGAUM KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKA CHIKODI
591231 IN30021415061350
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
A/P MAMADAPUR GOKAK
INDIA BELGAUMKARNATAKA
CHIKODI
591233 IN30021413142358
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT/POST MAMADAPUR
INDIA
TQ GOKAK D KARNATAKA
BELGAUM BELGAUM
CHIKODI
591233 IN30021414285639
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
NO 407 A/ P BETAGERI
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
CHIKODI
591233 IN30039416607046
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
LONAR GALLI NIPANIINDIA
TAL - CHIKODI DIST
KARNATAKA
BELGAUM
NIPANI
591237 IN30220110420495
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
KHOT GALLI NIPANI NIPANI,
INDIA KARNATAKA
KARNATAKA
NIPANI
591237 IN30189511009194
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
487 B GAYAKAVADI ARJUNAGAR
INDIA
TAL KARNATAKA
CHIKODI DIST BELGAUM NIPANI
NIPANI
591237 IN30177411492449
Amount for unclaimed and unpaid700.00
dividend
03-DEC-2018
SHIVAJI CHOWK NIPANI
INDIA
KARNATAKA
NIPANI
591237 IN30177411577002
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO 2517 CHIMGAONKAR
INDIA GALLI NIPANI
KARNATAKA
NIPANI
591237 IN30177411861772
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
2204 MAHADEV GALLI
INDIA
NIPPANI TAL CHIKODI
KARNATAKA
BELGAUM
NIPANI
591237 IN30177412930531
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
JOTIRAM
BABU
JANAWADE
BABU
BHIMA
JANAWADE
SANJAY
BANDU
PATIL
BANDU
BHAU
PATIL
CHETAN
RAMESH
SANDUGADE NA
SURAJ
VISHNU
KARVEKAR
VISHNU
RAJARAM
KARVEKAR
SHARANAPPA KALAKAPPA
NAREGAL
KALAKAPPA A
NAREGAL
TAMBOLI
MEERASAB
K
NA
ASHWINI
A
PAWALE
NA
SHANKAR
BASAPRABHU SANJEEVAGOL NA
GURAPPA
M
SHETTAR
MAHADEVAPPA
GURAPPA
SHETTAR
SHRIPAL
BHUPAL
HARUGERI
BHUPAL
HANUMANT HARUGERI
SHRIMANT
HOSAGOUDAR
M
C
HOSAGOUDAR
MANJU
NATH
RUDRAGAUDARJAGANNATH RUDRAGAUDAR
ANNASAHEB DEVAGONDA PATIL
DEVAGONDA ANGONDA
PATIL
B
S
PATIL
PATIL
BHIMAGOUDASUBHASH
ASHOK
MANJAREKAR
D
P
MANJAREKAR
BHAGAWANT NAMADEV
PATIL
NAMADEV BHARAMANA PATIL
AMRUT
P
GURAV
PARASHARAMRAVAJI
GURAV
RAHUL
NILAJKAR
VIJAY
RAMCHANDRANILAJKAR
SUBBANNA YALLAPPA
PATIL
YALLAPPA
SUBBANNA PATIL
LAXMAN
A
THAKKANNAVARANNASAB
PRAKASH
BALASAB
NAIK
BALASAB
APPASAHEB NAIK
CHAITANYA SURESH
TAWARE
SURESH
HARINARAYANTAWARE
SUMEDH
SUNIL
DESHAPANDE SUNIL
BALASAHEB DESHAPANDE
A
N
DASAR
HANAMANTRAO
YALLAPPA
ITIGER
ANAND
M
DALAL
M
C
DALAL
RIYAJ
A
BAGAWAN
A
R
BAGAWAN
ANIL
B
PAWAR
NA
SHAHUL
HAMEED
MOHAMED ABBAS
SHAHUL
HAMEED
G
M
SRINIVASAN
MADHAVAIYER
S
JEYAPRAKASH
SETHUMADAVAN
SOMASUNDARAM
S
NP
PONNAMPALAM
SN
NAGALAKSHMIR
RAMAKRISHNAN
V
KRISHNAMOORTHY
VENKATA
RAMAN
R
VASANTHI
NA
HARI
HARAN
GOPAL
RAM
S
BALAMURUGAN
SUBRAMANI
T
VELPANDIAN
NA
BALA
KUMARAN
B
BALAGURUMURTHI
R
B
VANATHI
RAMESH
SELLAVELU
N
NAVANEETHA KRISHNAN
A
NARAYANA SAMY
MUTHUKUMARAN
C
NA
LAZARUS
VIJAYAKUMAR
GURUSAMY LAZARUS
RAJU
S
SAMI
NAIDU
SARAVANAN S
SANGAREDDY
R
UMAMAHESWARI
NA
ARUNA
CHALAM
TV
VENKATACHALAM
T
R
RAVICHANDRAN
NA
GANESH
KUMAR
A
AYYADURAI
R
KANNAN
M
RENGARAJ
CHERMAKALA E
MAHALINGAM
M
KARUPPIAH
S
MUTHUKRISHNAN
MARIMUTHU P
NGAPPATHEVAR
PARAMASIVAM
D
BOSE
S
DURAIPANDIAN
CHINNAMARIAMMAL
P
MANI
A
SELVAKUMAR M
NA
DEVI
R
RAMAMOORTHY
S
SUBA
LAKSHMI
S
SARAVANAN
INDIRA
CHELLADURAIA
A
WILLIAM
JAISINGH
F
AUGUSTINE
M
HASSAN
SHAIK
MOHAMED MOHIDEEN
MALIHA
H
HASAN
SHAIKH
A
ANTO
BENITUS
ANTONY
ARUL
GEORGE
MARIAPPANG
NA
562 BHOJ TAL CHIKKODI
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
NIPANI
591237 IN30177414170509
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
2538 TELI GALI TAL CHIKODI
INDIA A/P NIPANI
KARNATAKA
BELGAUM
NIPANI
591237 IN30177414815492
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
3444 A BHAT GALLI TQ
INDIA
CHIKODI BELGAUM
KARNATAKA
NIPANI
NIPANI
591237 IN30177415781800
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KINEKAR GALLI NIPANI
INDIA
TAL CHIKODI KARNATAKA
BELGAUM
NIPANI
591237 IN30177416016466
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
NIPANI TOWN POLICEINDIA
STATION TAL CHIKODI
KARNATAKA
BELGAUM NIPANI NIPANI
591237 IN30177416906394
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
PANADE APARTMENTINDIA
BEHIND BAGEWADI
KARNATAKA
COLLEGE TQ CHIKODINIPANI
DT BELGAUM NIPPANI
591237 IN30192630952603
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
H NO 4884 PAWALE GALLI
INDIANIPANI BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA,INDIANIPANI
591237 IN30290248138754
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
3130A SADALGA MADDIGALLI
INDIA
H NO GUDISALV
KARNATAKA
253D TO 2357 3030/A6
NIPANI4417/38 TAL CHIKKODI SADALGA BELGAUM
591239 IN30177416585177
Amount for unclaimed and unpaid888.00
dividend
03-DEC-2018
SATTIGERI TAL SAVADATTI
INDIA AT POST SATTIGERI
KARNATAKA
BELGAUM
NIPANI
591240 IN30023912683059
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SHRIPAL BHUPAL HARUGERI
INDIA MAHISHWADAGI
KARNATAKA
NIPANI
591240 IN30021414186822
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
HOSAGOUDAR SHRIMANT
INDIA MALLAPPAKARNATAKA
MAHISHWADAGI KARNATAKA
NIPANI
591240 IN30021414365567
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT POST SATTI TAL ATHANI
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
NIPANI
591240 IN30177415026653
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
SHRI G M SANKPAL HIGH
INDIASCHOOL SHRIPEWADI
KARNATAKANIPANI
NIPANI
591241 IN30177412532969
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
A/P KALLOL TAL CHIKODI
INDIABELGAUM KARNATAKA
NIPANI
591282 IN30177416068512
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
279/1 KHANAPUR BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
KARNATAKA
ATHNI
591302 IN30021414702187
Amount for unclaimed and unpaid240.00
dividend
03-DEC-2018
HARURI AT POST MANTURGA
INDIA
KHANAPUR
KARNATAKA
ATHNI
591302 IN30192630814338
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
421 SHEDEGALI TQ KHANAPUR
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
ATHNI
591302 IN30192630964568
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 1357 STATION ROAD
INDIAKHANAPURKARNATAKA
ATHNI
591302 IN30192630965595
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
294 / A HIREMUNNOLI
INDIA
TALUK KHANAPUR
KARNATAKA
LAXMI GALLI BELGAUM
ATHNI
KARNATAKA,INDIA
591302 IN30290248273883
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NO 161, MADALAMATTI
INDIA
ONI NANDIINGALAGANV
KARNATAKA ATHANI BELGAUM,
ATHNIKARNATAKA
591303 IN30189510858902
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
34, DARUR TAL - ATHANI
INDIADIST - BELGAUM
KARNATAKA
ATHNI
591304 IN30220110827212
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KARNATAKA RESTAURANT
INDIA ATHNI KARNATAKA
KARNATAKA
INDIA
ATHNI
591304 IN30226912744187
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DESHPANDE GALLI BELGAM
INDIA ATHANI KARNATAKA
KARNATAKA INDIA
ATHNI
591304 IN30226913229814
Amount for unclaimed and unpaid dividend
81.00 03-DEC-2018
ASHOK MAHAJAN PLOT
INDIA
BASAV NAGAR
KARNATAKA
ATHANI KARNATAKA INDIA
ATHNI
591304 IN30226913296226
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
JAIN GALLI ATHANI KARNATAKA
INDIA
INDIA
KARNATAKA
ATHNI
591304 IN30226913333898
Amount for unclaimed and unpaid154.00
dividend
03-DEC-2018
M G MARKET ATHANIINDIA
KARNATAKA INDIA
KARNATAKA
ATHNI
591304 IN30226913364345
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
HARI MANDHI GALLI INDIA
BEHIND DESATWADA
KARNATAKA
ATHANI KARNATAKAATHNI
INDIA
591304 IN30226913364667
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
NO 154/2 SULTHANALI
INDIA
STREET VEDASANDUR
TAMIL NADU
DINDIGUL
PALANI
624710 IN30169611664238
Amount for unclaimed and unpaid139.00
dividend
03-DEC-2018
NO 2 THENNOLAIKARA
INDIA
STREET 3RD LANE
TAMIL
MADURAI,
NADU TAMILNADU
MADURAI
625001 IN30189510877104
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NO 75 NALLAMADANINDIA
KOIL STREET NORTH
TAMILMASI
NADU
STREET MADURAI
MADURAI
TAMIL NADU
625001 IN30051313685526
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
15 A, NADU STREET TALLAKULAM
INDIA
MADURAI
TAMIL NADU
MADURAI
625002 IN30017510112487
Amount for unclaimed and unpaid950.00
dividend
03-DEC-2018
20 GANESAN COMPOUND
INDIA SARADA ILLAM
TAMILMARUTHU
NADU PANDIAN MADURAI
NAGAR MADURAI
625002 IN30163741001010
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
19 A MANIMEKALAI STREET
INDIA KOVALANTAMIL
NAGAR
NADU
TVS NAGAR MADURAI
MADURAI
625003 IN30177413737981
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
2 833 1 G R NAGAR 4TH
INDIA
MAIN ROAD GOMATHI
TAMIL NADU
ILLAM KANNANENTHAL
MADURAI
FIRST CROSS STREET MADURAI 625007 IN30307710157600
Amount for unclaimed and unpaid dividend
19.00 03-DEC-2018
11 A KRISHANAPURAM
INDIA
COLONY THALLAKULAM
TAMIL NADU
MADURAI MADHYA
MADURAI
PRADESH
625218 IN30051317200480
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
25-W AI VOC NAGARINDIA
SOUTH STREET BODINAYAKANUR
TAMIL NADU
THENI MADURAI
625513 IN30177416966817
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
125/65 C ALAMELU ILLAM
INDIAINDIRA NAGAR
TAMILCHINNAMANUR
NADU
MADURAI
625515 IN30232411016036
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
117, THIRUVALLUVARINDIA
STREET KOMBAI
TAMIL
UTHAMAPALAYAM
NADU
TALUK
MADURAI
THENI
625522 IN30017510357843
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
DOOR NO 3-1-11 SOWDESWARI
INDIA
NAGAR,
TAMIL
P CNADU
PATTY LAXMI NAGAR,
MADURAI
CUMBUM ROAD THENI
625531 IN30232411106135
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
A16 RAJSHREE SUGARS
INDIA
CHEMICALS QTRS
TAMIL
VARADHARAJ
NADU
NAGAR MADURAI
PERIYAKULAM TALUK THENI DISTRICT 625562 IN30039413056719
Amount for unclaimed and unpaid dividend
24.00 03-DEC-2018
H NO 2-2-22 SOURNAMPILLAI
INDIA STREETTAMIL
DEVATHNA
NADUPATTI PERIAKULAM
MADURAI
(TK) THENI
625602 IN30039417495815
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
6/932 KARUPASAMY INDIA
NAGAR PERALI ROAD
TAMILVIRUDHUNAGAR
NADU
VIRUDHUNAGAR
626001 IN30177416202265
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
NO. 1/ 69 PERIA VALLIKULAM
INDIA VIRUDHUNAGAR
TAMIL NADU
VIRUDHUNAGARVIRUDHUNAGAR
626004 IN30059710248152
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
2/237 P KUMARALINGAPURAM
INDIA
VALLIYUR
TAMILVIRUDHUNAGAR
NADU
VIRUDHUNAGAR
626005 IN30177414753790
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
17 MAYILADUM STREET
INDIA
ARUPPUKOTTAI
TAMIL
POST
NADU
ARUPPUKOTTAI TAMILNADU
VIRUDHUNAGAR
626101 IN30051317228039
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
30 PANDURANGAN KOIL
INDIA
STREET PANDURANGAN
TAMIL NADUKOIL STREET ARUPPUKKOTTAI
VIRUDHUNAGAR
626101 IN30131320232227
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
LAKSHMIYAPURAM 124
INDIA
WARD 28 1STTAMIL
STREET
NADU
RAJAPALAYAM VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
626117 IN30160410926716
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
112/210, VALLALAR STREET
INDIA RAJAPALAYAM
TAMILVIRUDHUNAGAR
NADU
DIST
VIRUDHUNAGAR
626117 IN30023912392954
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
DOOR NO 2/30 SITHURAJAPURAM
INDIA
SIVAKASI
TAMIL NADU
VIRUDHUNAGAR, TAMILNADU
VIRUDHUNAGAR
626123 IN30189510850086
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
1067 P K S A ARUMUGAM
INDIAROAD SIVAKASI
TAMILSIVAKASI
NADU
VIRUDHUNAGAR
626123 IN30163741236300
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 45B/1 METTU NAIDU
INDIASTREET ANDAL
TAMIL
KOVIL
NADU
BACK SIDE SRIVILLIPUTTUR
VIRUDHUNAGAR
626125 IN30177412620861
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
OLD NO 92 NEW NO 96
INDIA
NADUTHERU TAMIL
NATHATHUPATTI
NADU
POST SATTUR
VIRUDHUNAGAR
TALUK VIRUDHUNAGAR DISTRICT VIRUDHUNAGAR
626202 IN30021415227176
TAMILNADU
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
25 VOC STREET SATTUR
INDIA
TAMIL NADU
VIRUDHUNAGAR
626203 IN30039416570999
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
NO 89 MEENAKSHI NAGAR
INDIA 1 ST CROSS
TAMIL
STREET
NADU
THABALTHANTHITIRUNELVELI
NAGAR MADURAI
627003 IN30017510238678
Amount for unclaimed and unpaid dividend
64.00 03-DEC-2018
32/59 3RD MAIN STREET
INDIA
4TH CROSS STREET
TAMIL NADU
MOOGAMAI NAGAR,
TIRUNELVELI
KTC NAGAR PALAYAMKOTTAI
627002 IN30017510673212
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NO 1/1C, ST THOMASINDIA
ROAD UPSTAIRS
TAMIL
A R LINE,
NADU
PALAYAMKOTTAI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI TAMIL NADU
627002 IN30169611027383
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
NO 57/198 1ST MIDDLE
INDIA
STREET THIYAGARAIA
TAMIL NADU
NAGAR PALAYAMKOTTAI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
627011 IN30177410269056
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
833/B, P A PILLAI NAGAR
INDIA129, P NO THIAGARAJA
TAMIL NADUNAGAR TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
627011 IN30017510545427
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 874 B AASURUARINDIA
D COLONY KTC TAMIL
NAGARNADU
PALAYAMKOTTAI TIRUNELVELI
TIRUNELVELITIRUVELVELI
627011 IN30226913763024
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
3 PULISURANAM 7THINDIA
ST ERUVADI POTAMIL
NANGUNERI
NADU TK TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
627103 IN30177414770220
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NO 7/246E/1 2ND CROSS
INDIASTREET ERUVADI
TAMILNANGUNERI
NADU
TK
TIRUNELVELI
627103 IN30131321300400
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
NO 69A/10 FRANCIS INDIA
STREET SOUTH KALLIKULAM
TAMIL NADURADHAPURAMTIRUNELVELI
TK TIRUNELVELI
627113 IN30177414594604
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
18/8/4 VISHWAKERMA
INDIA
NAGAR SANKAR
TAMIL
NAGAR
NADU
TIRUNELVELI TIRUNELVELI
627357 IN30163741099592
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
MICHAEL
RAVICHANDRANA
VENKATARAMAN
S
D
KAMARAJ
VEERABUDHIRAN
R
KAVITHAC
A
DEIVANAYAGAM
R
PATCHAMAL
A
JESIMA
SUDALAIYANDIPERUMAL
SUTHAKARAN A
V
JESURAJ
SAMUEL
ERNEST
A
VENKATESH BABU
AS
SELVARAJ
DATTATRAYA MANOHAR
BHAGWAT
CHANDRSHEKAR
BABANNA
TUBACHI
KILLEKAR
MANISH
MARUTI
DHANALI
D
ASHTEKAR
NINGAPPA
YALLAPPA
TALAWAR
GEETA
DEVARU
HEGDE
UMA
NAIK
SAROJ
GORDHANDAS BATHIJA
SAHAR
JEELANI
RUKSANA
SAITH
FAIZAN
SAIT
BALIRAM
LAXMAN
BOKADE
KARIKATTI
NAGAPPA
GURUNATH CHIKKARADDI
NAGARAMUNAVALLI
BHIMAPPA
SHIVANNAVARMALLESHAPPA
GURAKANAVARBASAVARAJ
DANADAMANINAGAPPA
CHAMBAPPA
KARAGAVI
BASAPPA
RAJE
SAB
D NADAF
SANJEEV
SHARMA
AKASH
AGGARWAL
SANDEEP
MOHAN
VERMA
SANJIV
KUMAR
BANSAL
SAROJ
JAIN
RATAN
KUMAR
SINGH
ANUJ
KUMAR
GARG
SUDHANSHU PRASHANT
SATENDRA
KUMAR
JAIN
OM
VEER
SINGH
VIJAY
KUMAR
KHANDELWAL
ARSHAD
SARDAR
KHAN
KANHIYA
LAL
GUPTA
BABLOO
SHARMA
EKTA
AGRAWAL
BHANU
PRATAP
SINGH
ANIL
KUMAR
SATYA
NARAYAN
TAPARIA
DEEPENDRA KUMAR
SINGH
NEERAJ
PATHAK
SHAILENDRA SINGH
RAJESH
MAHERE
MANOJ
KUMAR
CHADHA
HARPAL
SINGH
ANSHUMOULI AGARWAL
NEERAJ
KUMAR
JAGDISH
PRASAD
GOPAL
KRISNA
GUPTA
SUSHIL
KUMAR
SHARMA
ANTONYMUTHU
SUBBAN
NAICKER
DURAISAMY
RAMAIAH
CHIDAMBARAMIA
K
ARUMUGAMUDALIAR
NA
AHAMEDMEERAN
AHAMEDMEERAN
SUDALAIYANDI
ANANDARAJ
VEDHANAYAGAM
AZHARIAH
SUBRAMANIAN
A
R
PITCHANDY
NA
B
D
TUBACHI
MARUTI
KRISHNA
KILLEKAR
NA
YALLAPPA
NA
ASHOK
NAIK
NA
AKRAM
FAIROZ
FEROZ
NA
KALLAPPA
RAMACHANDRA
CHIKKARADDI
GURUSHIDDAPPA
MALLAPPA
ISHWARAPPA
DANADAMANICHAMBAPPA
HANAMANT
DILAVAR
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
61/11 L, MANNARAJAINDIA
KOIL STREET TISAYANVILAI
TAMIL NADU
TIRUNELVELI
627657 IN30017510598437
Amount for unclaimed and unpaid dividend
26.00 03-DEC-2018
NO.1/ 57, EAST STREET
INDIA
KALINGAMPATTI
TAMIL
THIRUVENKATAM
NADU
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
627724 IN30059710242403
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
6/105 CHOCKALINGAPURAM
INDIA PANAIYOOR
TAMILSANKARANKOVIL
NADU
TK NELLAI
TIRUNELVELI
627753 IN30177415064589
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
OLD NO 75 NEW NO 20
INDIA
GOMATHIYAPURAM
TAMIL NADU
1ST STREET SANKARAN
TIRUNELVELI
KOVIL TIRUNELVELI
627756 IN30177413209385
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NEW NO.22, OLD NO.38,
INDIA
JUBILEE ROAD
TAMIL
ILANJI
NADU
TENKASI TALUK TIRUNELVELI
627805 IN30169610105657
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
NO 26-A STATE BANKINDIA
COLONY, 4TH STREET
TAMIL MELAGARAM
NADU
PO, TENKASI,
TIRUNELVELI
TAMILNADU
627818 IN30226911444644
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
135 MUPPUDATHIAMMAN
INDIA KOIL STREET
TAMIL
MELAGARAM
NADU
(PO) TENKASI
TIRUNELVELI
627818 IN30163741106130
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
13 A KAYITHE MILLATH
INDIA
STREET PULIYANGUDI
TAMIL NADU
PULIYANGUDI PULIYANGUDI
TIRUNELVELI
627855 IN30226913081375
Amount for unclaimed and unpaid dividend
61.00 03-DEC-2018
SCHOOL STREET SENDAMARAM
INDIA
PO TIRUNELVELI
TAMIL NADU
TIRUNELVELI
627857 IN30177413941815
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
3 12 , NORTH STREET,
INDIA
VENKATESWARAPURAM,
TAMIL NADUALANGULAM TK,
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI DT
627867 IN30023912553584
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
STERLITE INDUSTRIESINDIA
INDIA LTD SIPCOT
TAMIL
INDUSTRIAL
NADU COMPLEX TUTICORIN
628002 IN30039412651278
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
4/58 C G E COLONY TUTICOTIN
INDIA
TUTICOTIN
TAMIL NADU
TUTICORIN
628003 IN30089610451123
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
5/253, SAKTHI NAGAR
INDIA
2ND STREET MUTHIAPURAM
TAMIL NADU TUTICORINTUTICORIN
628005 IN30017510450116
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
2/1, NORTH STREET MUTHIAHPURAM
INDIA
TAMIL
TUTICORIN,
NADU TAMILNADUTUTICORIN
628005 IN30189510875490
Amount for unclaimed and unpaid196.00
dividend
03-DEC-2018
1618 BARVE BUILDING
INDIA
ANSURKAR GALLI
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590001 IN30023913002673
Amount for unclaimed and unpaid105.00
dividend
03-DEC-2018
PLT NO 86 KUVEMPUINDIA
NAGAR BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590001 IN30023913142707
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
H NO 1171/5 SHIVAJIINDIA
ROAD BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA INDIA
BELGAUM
590001 IN30226913220660
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
316/4 DR S P M ROADINDIA
CROSS NO 2 BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA INDIABELGAUM
590001 IN30226913367264
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
I-12-III VISHWARAYYAINDIA
NAGAR BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 IN30039416898754
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
Ramnath, Plot No. 216,
INDIA
Scheme No. 13,
KARNATAKA
T.V. Centre, Belgaum, Karnataka
BELGAUM
590001 IN30287120743758
Amount for unclaimed and unpaid215.00
dividend
03-DEC-2018
CANTONMENT STAFFINDIA
QUARTERS CANTONMENT
KARNATAKABOARD CAMP BELGAUM
BELGAUM
590001 IN30113526210093
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
CHIKORDE BLDG 1ST INDIA
MAIN SADASHIVKARNATAKA
NAGAR BELGAUM
BELGAUM
590001 IN30113526317158
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
4877/36 RACE COURSE
INDIA
DOUBLE ROADKARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590001 IN30113526647273
Amount for unclaimed and unpaid
1040.00
dividend
03-DEC-2018
CTS 4877/36 RACE COURSE
INDIA DOUBLE ROAD
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590001 IN30113526647280
Amount for unclaimed and unpaid
1040.00
dividend
03-DEC-2018
CTS 4877/36 RACE COURSE
INDIA DOUBLE ROAD
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590001 IN30113526647298
Amount for unclaimed and unpaid
1040.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 303 RAMGHAT INDIA
ROAD GANESHPUR
KARNATAKA
BELGAUM
BELGAUM
590001 IN30113526795713
Amount for unclaimed and unpaid dividend
52.00 03-DEC-2018
271/421 JAGANUR CHIKODI
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 IN30192630725036
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
334 HOOLI SAUNDATTI
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BELGAUM
590001 IN30192630725868
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PAMALADINNI GOKAK
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
BELGAUM
590001 IN30192630726258
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
AT POST TADASALURINDIA
TQ SOUNDATTI KARNATAKA
DT BELGAUM
BELGAUM
590001 IN30192630726887
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
NO 81 MARAKUMBI SAVADATTI
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 IN30192630734951
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NO 596 SUTAGATTI HALAGIMARDI
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 IN30192630740797
Amount for unclaimed and unpaid700.00
dividend
03-DEC-2018
NO 105/E JAGANUR GOKAK
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM
590001 IN30192630741378
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
LOKUR DHARWAD INDIA
KARNATAKA
BELGAUM
590001 IN30192630742194
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
B 5/55A SECTOR 34 NOIDA
INDIA U P
UTTAR PRADESH
NOIDA
201301 1201060001411951
Amount for unclaimed and unpaid247.00
dividend
03-DEC-2018
ADOBE SYSTEM INDIAINDIA
PVT LTD, 11A CITY
UTTAR
CENTRE
PRADESH
SEC-25A NOIDA
NOIDA
U.P
201301 1201910100563921
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
B 24 SEC 22 NOIDA UTTAR
INDIA PRADESH UTTAR PRADESH
NOIDA
201301 1304140004464411
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
C 24, FIRST FLOOR, ELDECO
INDIA RESIDENCY
UTTAR
GREENS,
PRADESH
SEC 32 GREATERNOIDA
NOIDA UTTAR PRADESH
201306 1202420000218511
Amount for unclaimed and unpaid435.00
dividend
03-DEC-2018
B - 6 . FACULTY RESIDENSE
INDIA J I I T U A UTTAR
- 10 . SECTOR
PRADESH
- 62 . NOIDA NOIDA
UP
201307 1203660000175317
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO - 14 AND 15INDIA
POCKET P2 BUILDERS
UTTARAREA
PRADESH
SECTOR OMEGA
NOIDA
1 GREATER NOIDA G.B. NAGAR NOIDA201308
UTTAR PRADESH
1301930002099304
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C O STMICRO ELECTRONICS
INDIA PLOT NO UTTAR
1 KNOWLEDGE
PRADESHPARK III NEAR
NOIDA
LG COMPANY GREATER NOIDA UTTAR201308
PRADESH
1304140004448051
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RANG MAHAL JAIGANJ
INDIA
ALIGARH ALIGARH
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
ALIGARH
202001 1201090002793260
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
19 868 KRISHNA PURI
INDIA
ALIGARH ALIGARH
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
ALIGARH
202001 1201090003184769
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
CANARA BANK SME BRANCH
INDIA GOOLAR
UTTAR
ROADPRADESH
ALIGARH UTTAR PRADESH
ALIGARH
202001 1201090003335497
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
C/O GUPTA NEWS AGENCY,
INDIA OMESHWAR
UTTAR
PLAZA,
PRADESH
OPP. SOOD HSPL
ALIGARH
LAXMI BAI MARG, MORIS ROAD ALIGARH
202001
UTTAR
1202420000484883
PRADESH
Amount for unclaimed and unpaid dividend
95.00 03-DEC-2018
TALEEM MANZIL, MARRIS
INDIAROAD, ALIGARH
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH ALIGARH
202001 1203000000040743
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B 15 MANSAROVER COLONY
INDIA ALIGARH
UTTAR
UP PRADESH
ALIGARH
202001 1204180000064011
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
MU.SHIVPURI WARDINDIA
NO -4 DHANSARI
UTTAR
ROADPRADESH
CHHARRA UTTAR ALIGARH
PRADESH
202130 1201090003194279
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MOH BARAHSAINI AGRAWAL
INDIA STREETUTTAR
CHANDAUSI
PRADESH
UP
ALIGARH
202412 1202060000542816
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
131 SHANTI NIKETANINDIA
COLONY D M ROAD
UTTAR
BULAND
PRADESH
SHAHAR UTTAR
BULANDSHAHAR
PRADESH
203001 1301930000794164
Amount for unclaimed and unpaid121.00
dividend
03-DEC-2018
KHATI KHANA MENDU
INDIA
WALO KA GODAM
UTTAR
HATHRAS
PRADESHUP
HATHRAS
204101 1203800000008659
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1212 STATION ROAD INDIA
. MAINPURI UP UTTAR PRADESH
MAINPURI
205001 1206120000255676
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VASANT VIHAR COLONY
INDIA
BEHIND LAL SINGH
UTTAR MAN
PRADESH
SINGH ASHRAM
MAINPURI
CHANDESHWAR MANDIR RD MAINPURI205001
UTTAR1301930001619293
PRADESH
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
NO 60 CIVIL LINES INFRONT
INDIA OF PHOOL
UTTAR
BAGHPRADESH
MAINPURI Uttar Pradesh
MAINPURI
205001 1304140006097829
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1876 SHANMHUNAGAR
INDIA
PALEEKAL KAYELEJ
UTTARSHIKOHAVAD
PRADESH
MROZABAD
MAINPURI
205135 1204470004704275
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
679 CIVIL LINE PAKKAINDIA
TALAB ETAWAH
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
ETAWAH
206001 1201640000076389
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
65 TILAK NAGAR AURAIYA
INDIA UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
ETAWAH
206122 1203600000927491
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
Q NO 2288 CHANDRAINDIA
SEKHAR AZAD KUNJ
UTTARUPPC
PRADESH
NAGAR DIBIYAPUR
ETAWAH
AURAIYA UTTAR PRADESH
206244 1301930001002480
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
C/O-A.K. AGARWAL DISTRC.JUDGE
INDIA
D-15,
UTTAR
GAIL
PRADESH
VIHAR DIBIAPUR AURAIYA
ETAWAH U.P.
206247 1203980000012721
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
H NO 46 VIKAS NAGAR
INDIA
CANAL ROAD UTTAR
GANJDUNDWARA
PRADESH KANSHIRAMNAGAR
ETAH
UTTAR PRADESH
207242 1301930001931592
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
NO 4 BADABAZAR KASGANJ
INDIA ETAH SORON
UTTAR
Uttar
PRADESH
Pradesh
ETAH
207403 1304140006230366
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
NEAR GUPTA RADIOSINDIA
BAWA MARKETUTTAR
PO KAIMGANJ
PRADESHFARRUKHABAD
ETAH UTTAR PRADESH
207502 1304140001055238
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
63/35 HARBANS MOHAL
INDIA
. KANPUR UP
UTTAR PRADESH
KANPUR
208001 1206120000258907
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
VENKATA
RAMARAO
VEERA
VENKATA
RAO
VEERA
FALT NO 1 A PLOT NOINDIA
44 SWETHA RESIDENCY
ANDHRA PATWARI
PRADESH ENCLAVE
HYDERABAD
OPP IDPL COLONY BALANAGAR HYDERABAD
500037 IN30177415447017
Amount for unclaimed and unpaid490.00
dividend
03-DEC-2018
DESU
SUBRAMANYAM
SURANARAYANA
D
C/O THE KARUR VYSYA
INDIA
BANK LTD D NO
ANDHRA
25-40 /30/3/2
PRADESH
EAST ANAND
HYDERABAD
BAGH MALKAJGIRI HYDERABAD
500047 IN30163740262032
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MARAPPA
RAVI
SHANKAR
SADAPPA
MARAPPA
PLOT NO 79& 80, GROUND
INDIA FLOOR, PHASE
ANDHRA
3, MYTHRI
PRADESH
NAGAR, MADINAGUDA,
HYDERABAD HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
500050 IN30015910913541
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
BHARATI
SHANTREDDY SOOGAREDDY RANGAPPA MUDARADDI
FLAT NO 203 SHRAVANTHI
INDIA ENCLAVE MADINAGUDA
ANDHRA PRADESH
HYDERABADHYDERABAD
ANDHRA PRADESH
500050 IN30051313806025
Amount for unclaimed and unpaid dividend
52.00 03-DEC-2018
VENIGALLA VISHNU
VARDHANA RAOSURYA
NARAYANA
FLAT NO 302 MODEL INDIA
APARTMENTS KAKATIYA
ANDHRA NAGAR
PRADESH
CHINTAL HYDERABAD
500054 IN30039414436508
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
NAGAVEERA SRINIVASA
RAO GANNU V
M
R GANNU
17-1-383/A/23, Saidabad,
INDIAVinay Nagar
ANDHRA
Hyderabad
PRADESH
HYDERABAD
500059 IN30223611642195
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
THOMAS
MATHEW
MATHEW
JOSEPH
17 1 383/65 VINAY NAGAR
INDIA COLONY SAIDABAD
ANDHRA PRADESH
NEAR BHOJREDDY
HYDERABAD
ENGG COLLEGE HYDERABAD ANDHRA PRADESH
500059 IN30051320033352
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
LAKSHMI
NARASAIAH
K
CHALAPATHI KATABATHINA
H NO 16 109/1 ROADINDIA
NO 3 SAI BABA ANDHRA
TEMPLE LANE
PRADESH
SRI KRISHNAHYDERABAD
NAG COLONY DILSUKHNAGAR HYDERABAD
500060 IN30021413537180
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
P
V
MURALI KRISHNA
P
V
SAMBASIVAIAH FLAT NO 503 PADMAVATHI
INDIA APT 11/1/624/5
ANDHRA
AND
PRADESH
5 A MYLARGADDA
HYDERABAD
ROAD CHILKALGUDA SECUNDERABAD
500061
ANDHRA
IN30051310430047
PRADESH
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
GOPALAKRISHNA
ADIMULAM
VENKATARAMANA
ADIMULAM
H.No 317,358, VishalINDIA
Residency, Kamla
ANDHRA
Nagar, Opp
PRADESH
Ayyappa Swamy
HYDERABAD
Temple, Hyderabad, Rangareddy
500062 IN30223611507929
Amount for unclaimed and unpaid dividend
72.00 03-DEC-2018
K
SAI
SREE LAKSHMI K
V
KRISHNA MURTHY9-234/324/71 PLOT NO
INDIA
71 V N REDDYANDHRA
NAGAR KUSHAIGUDA
PRADESH
HYDERABAD
HYDERABAD
500062 IN30039413212524
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
LAXMINARAYAN
MANDHANA
PUSARAM
MANDHANA
H NO 19 5 9 101/5 HOUSING
INDIA BOARD COLONY
ANDHRABHADURPURA
PRADESH
HYDERABAD
HYDERABAD
500064 IN30102221286538
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
MOHAMMED MASIH
UDDIN
RAFIQ
MOHAMMED MOIN UDDIN
H No 13-5-431/A 58 Mehboob
INDIA
ColonyANDHRA
Kulsum Pura
PRADESH
Tappachabutra
HYDERABAD
Hyderabad
500067 IN30223611382587
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
SRAVANTHI PASUPULETI
NA
H NO 5-1-64/4 FLAT INDIA
NO 205 GOKUL ENCLAVE
ANDHRA KUKATPALLY
PRADESH HYDERABAD
HYDERABAD
500072 IN30039414515407
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MADABUSHI SRINIVAS
CHARY
RANGA
CHARY
MADABUSHI
PLOT NO 120 AKU OPP
INDIA
JNTU KUKATPALLY
ANDHRA
HYDERABAD
PRADESHANDHRAHYDERABAD
PRADESH
500072 IN30051317237980
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
VEERENDRA CHUNDURU
S
C
CHUNDURU
ICS TECH SER PL PLOTINDIA
NO 141 KAMALAPURI
ANDHRA
F NO
PRADESH
G 2 AKHILA RESIDENCY
HYDERABAD
PHASE III HYDERABAD ANDHRA 500073
PRADESH
IN30226912397707
INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
JAKILETI
GOPAL
RAO
NA
FLAT NO 302 RATNA INDIA
NIDHI TOWERS SNEHAPURI
ANDHRA PRADESH
COLONY NACHARAM,
HYDERABAD
HYDERABAD
500076 IN30169610857392
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PRAVEENKUMAR
MONAGARI
CHANDRA
MOULI
MONAGARI
H NO 1-1-725/B/2 GANDHI
INDIA NAGAR HYDERABAD
ANDHRA PRADESH
HYDERABAD
500080 IN30177412077611
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
V
N
SAI KRISHNA V
S
R CH PRASAD
SRI V NAGA SAI KRISHNA
INDIAS/O V S R CHANDHRA
PRASADPRADESH
SAIRAM MEDICALS
HYDERABAD
TANUKU WEST GODAWARI DISTRICT ANDHRA
500081 IN30226912322718
PRADESH INDIA Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
ASWIN
KUMAR
BANTU
SHESHU
BANTU
5 4 758 BHAGWANDAS
INDIA
BAGH HYDERABAD
ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
PRADESH INDIA
HYDERABAD
500081 IN30226912842509
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
ANU
P
PRASANNA KUMAR
BLOCK D1 P 3 5 FLOOR
INDIA
SHANTHISIKHARA
ANDHRA
APTSPRADESH
RAJBHAVAN RD SOMAJIGUDA
HYDERABAD HYDERABAD ANDHRA PRADESH
500082 IN30021415198248
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
NAVAL
KISHORE
SINGH
RAMNATH SINGH
9 221 YAPRAL YAPRALINDIA
MALKAJ GIRI MANDAL
ANDHRARANGAREDDY
PRADESH
NEAR
HYDERABAD
MALLANA TEMPLE SECUNDERABAD ANDHRA
500087PRADESH
IN30051318523202
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
K
VENKATESWARARAO
VEERARAGHAVULU
KANTIPUDI
FLAT NO 101 GAYATRI
INDIA
RESIDENCY ESWARV
ANDHRA
ILLAS
PRADESH
ROAD NIZAM PET
HYDERABAD
RANGAREDDY BEHI ND KARUR VYSYA 500090
BANK HYDERABAD
IN30051319584630
ANDHRA
Amount
PRADESH
for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
P
V
GANESWARI NA
FLAT NO 103 GK CLASSIC
INDIA
APTS HASTINAPURI
ANDHRACOLONY
PRADESH
SAINIKPURI
HYDERABAD
SECUNDERABAD
500094 IN30023913627148
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
J
B
VENKATA RATNAM
NARAYANA DAS
JANAPAREDDI
FLAT NO 101, SURABHI
INDIA
APTS HNO 6-4-481/4
ANDHRAKRISHNA
PRADESH
NAGAR COLONY
HYDERABAD
SECUNDERABAD
500380 IN30163740508803
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BEERAKAYALA YADAGIRI
NA
H NO 3-8 HANUMANINDIA
NAGAR (VILLAGE)
ANDHRA
NARSAPUR
PRADESH
SIDDIPET (MD)
SIDDIPET
MEDAK(DT)
502103 IN30273410068291
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SYED
MAHABOOB ALI
SYED
ALI
H NO 3-3-141 ARYA SAMAJ
INDIA STREET ARYA
ANDHRA
NAGAR
PRADESH
ZAHEERABAD ZAHIRABAD
POST ZAHEERABAD DIST MEDAK AP
502220 IN30039414016444
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
JAYAPRADA M
SUBHAKHAR MARUGALA
BAJAJ ALLIANZ, ITFF INS
INDIA
CO LTD KAVITA
ANDHRA
COMPLEX,
PRADESH
GODOWN ROAD
NIZAMABAD
NIZAMABAD ANDHRA PRADESH
503001 IN30226912018194
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
VENKATESH ARGULA
NA
H NO 6-18-134 NGO SINDIA
COLONY WARDANDHRA
NO 9 NIZAMABAD
PRADESH ANDHRA
NIZAMABAD
PRADESH
503001 IN30021412712893
Amount for unclaimed and unpaid313.00
dividend
03-DEC-2018
DR
M
VINOD KUMAR GUPTA
LATECHANDRASHEKHARGUPTA
E N T SPECIALIST ROAD
INDIA
NO 3 SARASWATHI
ANDHRA
NAGAR
PRADESH
NIZAMABADNIZAMABAD
AP
503003 IN30102220042851
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
BABY
KRISHNA
R
NA
H NO 1 1 502 PHULONG
INDIA
VINAYAKNAGAR
ANDHRA
PHULONG
PRADESH
ROAD NIZAMABAD
NIZAMABAD
503003 IN30102221491043
Amount for unclaimed and unpaid dividend
87.00 03-DEC-2018
SATYAM
REDDY
GANJI
JAAM
GANJI
7-98 MACHARLA ARMOOR
INDIA NIZAMABAD
ANDHRA PRADESH
ARMOOR
503224 IN30023913441519
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KATEPALLY
GANGARAM
CHINNA
GANGARAM KATEPALLY
3 90 CHEPOOR V ARMOOR
INDIA M NIZAMABAD
ANDHRA
D NEAR
PRADESH
ZPHS SCHOOL
ARMOOR
CHEPOOR V NIZAMABAD ANDHRA PRADESH
503224
INDIA
IN30290248654744
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MALLESHWARIVENGALA
VEMULA
RAMAIAH
H NO 2/41 POCHAMPALLE
INDIA V THANDUR
ANDHRA
ADILABAD
PRADESH
MANCHIRIYAL
504231 IN30177415436939
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
JEPARAM
MALI
NA
7/1/390 KARIMNAGAR
INDIA
YASHODA KRISHNA
ANDHRA
HOSPITAL
PRADESH
KARIM NAGAR
KARIMNAGAR
505002 IN30169612285682
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DEVULAPALLY BABU
RAO
NA
19 6 431 SURYA HOSPITAL
INDIALAXMINAGAR
ANDHRA
GODAVARIKHANI
PRADESH NEARPEDDA
SURYAPALLI
HOSPITAL KARIMNAGAR ANDHRA
505209
PRADESH
IN30051319412955
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SRINIVAS
MARRIPELLI
MANOHAR MARRIPELLI
Q NO C 11/15 NTPC JYOTHI
INDIA NAGAR PTS
ANDHRA
NEAR RAMAGUNDAM
PRADESH
GODAVARI
PEDDA PALLI
KHANI KARIMNAGAR
505215 IN30177415033661
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RAMESH
ANNAM
ANNAM
KAMALAKAR
B 4/15 JYOTHI NAGARINDIA
WARD 34 KARIMNAGAR
ANDHRA PRADESH
NEAR NTPC B TYPE
PEDDA
GATEPALLI
RAMAGUNDAM ANDHRA PRADESH
505215 IN30051317708498
Amount for unclaimed and unpaid dividend
82.00 03-DEC-2018
BOJJA
CHANDRASHEKAR
JAGANNATHAM
BOJJA
H NO 9 1 34 NEHRUNAGAR
INDIA SIRSILLA KARIMNAGAR
ANDHRA PRADESH
JAGTIAL
505301 IN30154933182826
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
NAGARAJU MANCHIKATLA
MANCHIKATLAGANGARAM
H NO 5 - 1 - 382 NR TEACHERS
INDIA
CLUB KORUTLA
ANDHRA PRADESH
JAGTIAL
505326 IN30220111262437
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KISHAN
REDDY
THOUTU
RAJI
REDDY
THOUTU
H NO 5 14 VILLAGE KOKKERAKUNTA
INDIA
MANDAL
ANDHRA RAMADUGU
PRADESH DISTTADOOR
KARIMNAGAR
MAMIDALPALLI
505451 IN30115123531461
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
KYATHAM
VENKATESHWARLU
NA
H NO 8/2/468 BHAGAT
INDIA
NAGAR KARIMNAGAR
ANDHRA ANDHRA
PRADESHPRADESH
TADOOR
INDIA MAMIDALPALLI
505454 IN30226913635783
Amount for unclaimed and unpaid dividend
68.00 03-DEC-2018
S
SHILAJA
SATYANARAYANA
MUTYALA
HOUSE NO 5-12-24 VIDYARANYAPURI
INDIA
ANDHRA
HANAMKONDA
PRADESH
WARANGAL,
WARANGAL
ANDHRA PRADESH
506001 IN30189510825018
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
E
KISHAN
CHANDRA
MOULI
H NO 20 15 173 FORTINDIA
WARANGAL WARANGAL
ANDHRA PRADESH
WARANGAL ANDHRA
WARANGAL
PRADESH
506001 IN30021411899662
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
RAMESH
VEGANDLA
KOMURAIAH VEGANDLA
H NO 12 8 145 HUNTER
INDIAROAD HANAMKONDA
ANDHRA PRADESH
WARANGAL WARANGAL
506001 IN30102221475518
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
MANGAPATHI RAO
PRATAPANI
NA
6/2/96/2A/1 BEHINDINDIA
MUNISIF COURTANDHRA
MAHABUBABAD
PRADESHWARANGAL
MAHABUBABAD
DIST A P
506101 IN30169611575622
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SREERAM
NARASIMHA RAO
JANARDHAN
H NO 6 2 99/3 IST FLOOR
INDIA ADVOCATE
ANDHRA
COLONYPRADESH
MAHABUBABADMAHABUBABAD
POST, WARANGAL DIST
506101 IN30102220350733
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BAKKI
VAMSHI
KIRAN
VIJAY
KUMAR
BAKKI
Q NO E 24 BILT COLONY
INDIA
KAMALAPURAM
ANDHRA
TOWNSHIP
PRADESH
WARANGAL
JANGAON
ANDHRA PRADESH,INDIA
506172 IN30290247892176
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KODI
RAJESHWARI
MALLAIAH BADDI
1/179 RAMANNAGUDEM
INDIAETURNAGARAM
ANDHRA
WARANGAL
PRADESHANDHRAJANGAON
PRADESH,INDIA
506172 IN30290249513727
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
EMMADISETTYVENKATESHWARRAO
VAIKUNTAM EMMADISETTY
9/8/35 BHRAMMANAINDIA
BAZAR KHAMMAM
ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
PRADESH INDIA
KHAMMAM
507001 IN30226913357233
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SUDESH
KUMAR
SINGH
NA
48 SHASTRI NAGAR MEERUT
INDIA
UTTAR PRADESH
MEERUT
250002 IN30177416061509
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SATYA
BALA
NA
211 JATTIWARA MEERUT
INDIA
UTTAR PRADESH
MEERUT
250002 IN30302853430644
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
SANGEETA
MATHUR
S
C
MATHUR
204, RATANKUNJ APARTMENT,
INDIA
GARHUTTAR
ROAD,PRADESH
OPP PURIPETROL PUMP,
MEERUT
MEERUT
250004 IN30226910099732
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
ARPIT
GUPTA
DEVENDRA GUPTA
157 - 2, SHASTRI NAGAR
INDIAMEERUT UTTAR PRADESH
MEERUT
250004 IN30220111391014
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
PRAMOD
MAHENDER
PANEER
SELVAM
D 11 L L R M MEDICALINDIA
COLLEGE MEERUT
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH,INDIAMEERUT
250004 IN30290248234156
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
RAM
BAHADUR
RASTOGI
LAXMAN
PRASAD
RASTOGI
21 CHANAKYA PURI SHASTRI
INDIA NAGAR UTTAR
MEERUT
PRADESH
UTTAR PRADESH MEERUT
250005 IN30051319551779
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
REKHA
MITTAL
OM
PRAKASH
AGARWAL
GF. 264 P. E SHATABDI
INDIA
NAGAR MEERUT
UTTAR PRADESH
MEERUT
250103 IN30220111189393
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
ANIL
KUMAR
GUPTA
VIDYADHAR GUPTA
B- 202, PALLAVPURAM
INDIA
MEERUT
UTTAR PRADESH
MEERUT
250110 IN30220110803060
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SHREYA
GUPTA
ANIL
KUMAR
GUPTA
B - 202, PALLAVPURAM
INDIA
PHASE I ROORKEE
UTTAR
ROAD
PRADESH
MEERUT
MEERUT
250110 IN30220111318284
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
MEERA
AGARWAL
GIRISH
CHANDRA
BH/87 PALLAV PURAM
INDIA
PHASE I P O MODIPURAM
UTTAR PRADESH
MEERUT
MEERUT
250110 IN30177413607065
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
PRAVEEN
KUMAR
NA
D 42 PALLAR PURAMINDIA
1 MEERUT MEERUT
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH
MEERUT
250110 IN30021414352616
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
VIPIN
KUMAR
TOMER
BRIJ
PAL
SINGH
DH 254 PALLAV PURAM
INDIA
PHASE I MEERUT
UTTAR PRADESH
MEERUT
250110 IN30177414355975
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
DINESH
KUMAR
KRISHAN
CHAWLA
C 26 PAKET C PALLAVPURAM
INDIA DAURALA
UTTAR
MEERUT
PRADESH
MEERUT
250110 IN30177415517721
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SATVIR
KUMAR
SRI
JAGANLAL
AHATESHAM
AHASAN
UMESH
KUMAR
RAJPAL
SINGH
PRAKASH
CHANDRA
SH
UMARAVSINGH
VINOD
KUMAR
GARG
VED
PRAKASH
MADHU
YADAV
B
S
YADAV
SUMEET
TANDON
GAUTAM
DEV
TANDON
AMBRISH
KUMAR
TYAGI
PRAHLAD
SINGH
TYAGI
RAJENDRA
KUMAR
GARG
PATRAM
DASS
AJAY
KUMAR
NA
ARVIND
KUMAR
JAIN
NA
SATISH
KUMAR
NA
MAHESH
KUMAR
SINGH
TEJ
PAL
SINGH
NEHA
GARG
DINESH
CHAND
GARG
SHAGUN
SANGAL
MOHAN
LAL
SINGHAL
SUNITA
JAIN
NA
YASH
PAL
SINGH
OM
PRAKASH
SANDEEP
KUMAR
GUPTA
ANAND
PRAKASH
GUPTA
RITU
KARANWAL
RAKSHPAL SINGH
PRAMOD
KUMAR
GUPTA
PREM
NARAIN
GUPTA
SANJEEV
KUMAR
PARASHARI
BRIJNANDAN PARSAD
TANVEERUL HAQ
SHAMSHI
RIAZUL
HAQ
SHAMSHI
PRAVEEN
BAJAJ
SUDESH
BAJAJ
SUKH
NANDAN
SWARUP SAXENA
LAXMI
NARAIN
SAXENA
ANIL
KUMAR
TIWARI
NAVEEN
CHANDRA
TIWARI
NARAYAN
BHATTACHARYA
NA
NASEEM
AHMED
JANAB
HAJI
SHABBIR AHMAD
MANOJ
SINGH
ADHIKARI
SHIVRAJ
SINGH
ADHIKARI
NISHI
GUPTA
SHARAD
GUPTA
MITUL
UMAKANT
PATEL
UMAKANT MANUBHAI PATEL
PRAGYA
TRIPATHI
APARNESH RAM
TRIPATHI
VISHWA
MOHAN
RASTOGI
OM
PRAKASH
RASTOGI
JYOTI
SAIGAL
VIVEK
SAIGAL
NIYAZ
AHMAD
NA
RAVI
SAIGAL
LATE
KRISHAN
CHAND SAIGAL
NEETA
SAIGAL
VIPIN
SAIGAL
HARI
KRISHNA
MAHESHWARI NA
K
V
GOPAKUMAR NA
PUTHENPARAMPIL
KOSHY
CHACKO
P
C
KOSHY
VINI
ANTONY
JACOB
XAVIER
BIJU
GOPAL
P
N
GOPALAN
OMANA
JOHN
KOTTODIYIL MATHAI
GEORGE
ANIL
VARGHESE
VARGHESE
SHERIEF
K
M
MUHAMMED MUSTHAFA
BENNY
DANIEL
DANIEL
NAUFALDEEN S
SAINUDEEN A
M
M
ALI
HASSAN
MOHAMMED
JINSU
JOHN
ZACHARIAH
JOHNSON
K
ZACHARIAH
SHIJU
DIVAKARAN
DIVAKARAN
RAMESHKUMAR
K
NA
GEORGE
CHERIANKUNJU
GEORGEKUTTY
AJAYAKUMAR A
ACHUTHAN NAIR
RAJESH
S
NA
SREEJITH
SASIDHARAR
SASIDHARAR
RENJITH
G
G
PARANAPPALLY
VENUGOPAL P
PADMANABHAKURUP
JAYASREE
SOMAN
SAHADEVAN
B
MANOJKUMAR
KESAVAN
BALAKRISHNAN
SANJU
B
CHANDRAN
BALACHANDRAPANICKER
SMITHA
NA
MUHAMMAD YACOOB
SAIT
HAJI
HASSAN
YACOOB SAIT
RAJENDRAN NAIR
G
GOPALA
PILLAI
GOPAL
KAMATH
MOHANDAS
GOPAL
KAMATH
B-138 NEW ASHOKPURI
INDIA
KANKER KHERA
UTTAR
MEERUT
PRADESH
CANTT MeerutMEERUT
KHATOLIA CHOWK MOH
INDIA
MUNNALAL UTTAR
MAWANA
PRADESH
DISTT MEERUT MAWANA
MEERUT UTTAR PRADESH INDIA
ARJUN PURAM BARAUT
INDIABAGHPAT UTTAR PRADESH
MEERUT
156 ADRASH COLONYINDIA
MUZAFFARNAGAR
UTTAR
U. P.
PRADESH
MUZAFFARNAGAR
186/1 ARYA PURI MUZAFFAR
INDIA NAGARUTTAR PRADESH
MUZAFFARNAGAR
878 - G STAFF QUARTERS
INDIAS. D. COLLEGE,
UTTAR
BHOPA
PRADESH
ROAD MUZAFFAR
MUZAFFARNAGAR
NAGAR
H NO 71-B, NEW MANDI,
INDIAMUZAFFAR UTTAR
NAGARPRADESH
U.P.
MUZAFFARNAGAR
408/13 NORTH CIVIL INDIA
LINE MUZAFFARUTTAR
NAGAR
PRADESH
MUZAFFARNAGAR
PLOT NO.3, (FLAT NO.3),
INDIA
LINK ROAD, UTTAR
DEV PURAM,
PRADESH
MUZAFFAR NAGAR,
MUZAFFARNAGAR
UTTAR PRADESH
75 WEST ABUPURA MUZAFFARNAGAR
INDIA
UTTAR PRADESH
MUZAFFARNAGAR
28-A NEW MANDI MUZAFFARNAGAR
INDIA
UTTAR PRADESH
MUZAFFARNAGAR
NAYA RAMAPURI - 2 INDIA
MUZAFFARNAGAR
UTTAR PRADESH
MUZAFFARNAGAR
ADARSH COLONY MUZAFFARNAGAR
INDIA
UTTAR PRADESH
MUZAFFARNAGAR
114 / 6 , NORTH CIVILINDIA
LINES MUZAFFAR
UTTAR
NAGAR
PRADESH
MUZAFFARNAGAR
134 GHERKALE RAY MUZAFFAR
INDIA
NAGAR
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
MUZAFFARNAGAR
H.NO.- 45 MOHALLA INDIA
RAJARAM KHATAULI
UTTAR
UPPRADESH
MUZAFFARNAGAR
183 MUTAFARIRKA SHYAMAPURI
INDIA
2 MUZAFFARNAGAR
UTTAR PRADESH
MUZAFFARNAGAR
CHOTA BAZAR NAL KE
INDIA
SAMNE BUDHANA
UTTAR
MUZAFARNAGAR
PRADESH
MUZAFFARNAGAR
DSCL SUGAR AJBAPUR
INDIA
POST MULLAPUR
UTTAR
LAKHIMPUR
PRADESHUTTAR PRADESH,INDIA
SITAPUR
BAJAJ HINDUSTHAN LIMITED
INDIA KHAMBHAR
UTTAR
KHERA
PRADESH
LAKHIMPUR KHERI
SITAPUR
423 SHERA MOHAMMAD
INDIANEAR JHANDEY
UTTAR
WALA
PRADESH
CHAURAHA PILIBHIT
SULTANPUR PILIBHIT
CARE AND CURE CLINIC
INDIA
MANDI SAMITY
UTTAR
ROAD
PRADESH
PILIBHIT
SULTANPUR PILIBHIT
NAI BASTI PILIBHIT INDIA
UTTAR PRADESH
SULTANPUR PILIBHIT
72 POORANMAL PILIBHIT
INDIA
UTTAR PRADESH
SULTANPUR PILIBHIT
H NO 679 AMAUN KHATIMA
INDIA
UTTAR PRADESH
USN PITHORAGARH
PILIBHIT ROAD KHATIMA
INDIA
UTTAR PRADESH
USN PITHORAGARH
BHAT KOT ROAD SILTHOM
INDIA PITHORAGARH,
UTTARUTTARANCHAL
PRADESH
USN PITHORAGARH
TAKANA GRAM PITHORAGARH
INDIA
UTTAR PRADESH
USN PITHORAGARH
2592 DR B R AMBEDKAR
INDIA
IMLI CHAURAHA
UTTARLAKHIMPUR
PRADESH KHERI KHERI
H NO 816 ,GURMANDI,
INDIA
LAKHIMPUR KHERI,
UTTAR LUCKNOW,
PRADESH UTTAR PRADESH
KHERI
5, AWAS VIKAS OPP ANUPAM
INDIA NURSHING
UTTAR
HOME
PRADESH
LAKHIMPUR LAKHIMPUR
KHERI
MO MISHRANA LAKHIMPUR
INDIA KHERI UTTAR PRADESH
KHERI
C/O RAVI EMPORIUMINDIA
MAIN ROAD LAKHIMPUR-KHERI,
UTTAR PRADESH LAKHIMPUR
KHERI
KHERI
DILARPOR MOHAMDIINDIA
KHERI LAKHIMPUR
UTTAR PRADESH
KHERI
C\O KRISHAN CHANDINDIA
SAIGAL CO MAIN
UTTAR
ROAD
PRADESH
LAKHIMPUR KHERI
KHERI
660 NAIBASTI LAKHIMPUR
INDIA KHERI UTTAR PRADESH
KHERI
238 MOHALLA KUMAHARAN
INDIA
TOLA 2UTTAR
GOLA GOKARANNATH
PRADESH
KHERI
KHERI
VYSAKH ALA PO CHENGANNUR
INDIA
ALAPPUZHA
KERALA
TIRUVALLA
PUTHENPARAMPIL HINDIA
VENNIKULAM PKERALA
O TIRUVALLA TIRUVALLA KERALA
TIRUVALLA
KOCHUPAZHAYAMADOM
INDIAHOUSE PACHA_CHEKKIDIKAD
KERALA
P.O EDATHUA,
TIRUVALLA
ALAPPUZHA
PULIYADISSERIL HOUSE
INDIA
PADIMON P OKERALA
MALLAPPALLY PATHANAMTHITTA
TIRUVALLA
PALLIYANATHU KAIPATTOOR
INDIA OMALLOOR
KERALA
KERALA
TIRUVALLA
KANNANKARA PUTHENVEEDU
INDIA
MYLAPRA
KERALA
P O PATHANAMTHITTATIRUVALLA
PATHANAMTHITTA
92 CHERIVUPURAYIDATHIL
INDIA 5 RANNI RANNI
KERALARANNI
TIRUVALLA
326, ELLIRIKKAL HOUSE
INDIA
KONNI PATHANAMTHITTA
KERALA
PATHANAMTHITTA
TIRUVALLA
ANIYA HOUSE AYRAVON
INDIA
P O KONNI KONNI
KERALA
TIRUVALLA
M M HOUSE EDATHARA
INDIA
KALANJOOR KERALA
PO PATHANAP URAM KOLLAM
TIRUVALLA
KERALA
KALLUVETTAM KUZHIYIL
INDIA
KALLUMKADAVU
KERALA
PATHANAPURAM P OTIRUVALLA
KOLLAM, KERALA
VAZHIPARAMBIL CHERUKUNNAM
INDIA
THEKKEKARA
KERALA MAVELIKARA MAVELIKARA
KUZHIPARAMPIL HOUSE
INDIA
THAZHAKARA
KERALA
ARANOOTTI MANGALAMMAVELIKARA
P O ALAPUZHA
PARAMPIL PUTHENPURAIL,
INDIA CHARUMMOOD,
KERALA KERALA
MAVELIKARA
VETTIKKATTU HOUSEINDIA
KOMALLOOR P KERALA
O CHARUMOOD VIA ALLEPPEY
MAVELIKARA
DIST
RAMAPURAM KEERIKAD
INDIA
ALAPPUZHAKERALA
MAVELIKARA
KALIRETHU MADOM INDIA
HARIPAD PO NEAR
KERALA
HARIPAD TEMPLE ALAPPUZHA
MAVELIKARA
NISHA BHAVAN PUTHUPALLY
INDIA P O KAYAMKULAM
KERALA
MAVELIKARA
PATHMA BHAVAN KRISHNAPURAM
INDIA
KAPPILMEKKU
KERALA
KAYAMKULAM
MAVELIKARA
ERUMAPPURATHU SOUTH
INDIA MANKUZHY
KERALA
PULLIKKANAKKU KARIMUTTON
MAVELIKARA
OFFICE KAYAMKULAM KERALA
UTHALAPUZHA HOUSE
INDIA
NO 3 ANARI CHERUTHANA
KERALA
P O HARIPADMAVELIKARA
ALAPPUZHA KERALA,INDIA
KUTTITHARAYIL ERUVA
INDIA
PO KAYAMKULAM
KERALA
ALAPPUZHA
MAVELIKARA
361 F(262 F) SUDARSANA
INDIAVILASAM 4,SOORANADU
KERALA
SOUTH
MAVELIKARA
1989 40 909 WOOD HOUSE
INDIA 17 KOLLAM
KERALA
KERALA
QUILON
BUNGLOW HOUSE NTV
INDIA
NAGAR 42 KADAPPAKKADA
KERALA
PO KOLLAMQUILON
ARAVIN SUNANDALAYAM
INDIATHEVALLY KOLLAM
KERALA
QUILON
250001
250401
250611
251001
251001
251001
251001
251001
251001
251001
251001
251001
251001
251002
251002
251201
251201
251309
261505
261506
262001
262001
262001
262001
262308
262308
262501
262501
262701
262701
262701
262701
262701
262701
262701
262701
262802
689126
689544
689573
689587
689648
689671
689672
689691
689692
689694
689695
690101
690102
690505
690505
690508
690514
690527
690533
690537
690563
690564
690567
691001
691008
691009
IN30177410007804
Amount for unclaimed and unpaid145.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226913261902
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30245310044785
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30159010052728
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30120910063276
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
IN30120910109056
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30236510123106
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30165310149623
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30236510276597
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177410501002
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
IN30177410851482
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30220111352242
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177412614629
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
IN30120910188337
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169611640529
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30282210034855
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177417246256
Amount for unclaimed and unpaid
1128.00
dividend
03-DEC-2018
IN30220110336857
Amount for unclaimed and unpaid dividend
58.00 03-DEC-2018
IN30290247383277
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30177415642957
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177413022488
Amount for unclaimed and unpaid452.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177416020297
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30118620106886
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30155720666086
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177411990939
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177413031097
Amount for unclaimed and unpaid dividend
93.00 03-DEC-2018
IN30189510520213
Amount for unclaimed and unpaid dividend
41.00 03-DEC-2018
IN30118620102797
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30311610695008
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
IN30015910918302
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30023913237220
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
IN30177413882999
Amount for unclaimed and unpaid109.00
dividend
03-DEC-2018
IN30133017260179
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039417399237
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30133018688018
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30133020300109
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30311610049586
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039417292200
Amount for unclaimed and unpaid dividend
43.00 03-DEC-2018
IN30045013638496
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023913052676
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30023912369034
Amount for unclaimed and unpaid dividend
51.00 03-DEC-2018
IN30023912098582
Amount for unclaimed and unpaid dividend
89.00 03-DEC-2018
IN30023913236464
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30021412697793
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30089610342015
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023913240404
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30226912024797
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
IN30189511080903
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30023913371688
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
IN30163741211105
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
IN30226911634529
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
IN30023912526044
Amount for unclaimed and unpaid465.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023912458487
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023913344363
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
IN30023912528693
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30023913319434
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30051319262670
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
IN30290249876461
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
IN30023913211956
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30023911800019
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
IN30021412234329
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
IN30023913458727
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177411226707
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PREETHA
MADHUKESH
VARGHESE
THOMAS
JYOTHI
C
RADHAKRISHNA
PILLAI
R
H
RAMANATH
SAVITHRI
DEVI
M
BILAHARI
M
NEENA
A
J
SAJAD
MUHAMMED
SUJATHA
JAYAKUMAR THANKAPPAN
BALAKRISHNANPOTTI
P
THAJUDEEN K
AJITH
CECIL
SANIL
S
BIJU
A
SARASAM
ANEESH
S
AJEESH
K
S
MARY
SARA
SAKARIA
VINOD
KUMAR
SHAW
ANANDA
MOHAN
ROY
SATISH
KUMAR
SINGH
SOVAN
KUMAR
MUKHERJEE
RAJARSHI
NANDAN
DAN
DAVDEEP
KAUR
GAURI
MAHTO
NARMADESHWAR
PRASAD
YADAV
SANTOSH
KUMAR
MANORAMA SHRIVASTAVA
BINOD
KUMAR
CHOUDHARY
DEEPAK
KUMAR
JAYASWAL
BINOD
KUMAR
SINHA
MANOJ
KUMAR
SINGH
SANDHYA
SUSHILA
DEVI
CHANDAK
VIJAY
SHANKAR
MISHRA
GOPAL
SARAWAGI
OM
PRAKASH
AGRAWAL
DILIP
KUMAR
AGARWAL
VISHAL
AGRAWAL
GHANSHYAM KUMAR
AGRAWAL
INDU
SHEKHAR
THAKUR
ANAND
MOHAN
SINGH
ARCHANA
SINHA
MILIND
ARVIND
PATWARDHAN
MOHAMMAD RASHID
SIDDIQUI
JOBY
HARPREET
SINGH
BINDRA
PRAKASH
K
SHAH
MAHENDRASINH
PRATAPSINH MAHIDA
JOSE
THOMAS
MUKUL
GOYAL
HUF
SURINDER
PAUL
KHOSLA
RAM
KUMAR
PANDEY
MANJU
SHARMA
ZARINE
RUSTOM
YEZDAGERDI
HIRA
MADHAV
KURADE
VIKAS
VINOD
BHAT
JITENDRA
M
TARDEJA
BASAVRAJ
G
KATTI
BASAVARAJ VIRUPAXAGOUDA
PATIL
JYOTI
SHIVANAND BENNI
RUDRAPPA CHANABASAPPAKALABHAVI
BHASKARAN NAIR
RAMAKRISHNAPILLAI
DEVIKRIPA SREE NAGAR
INDIA
12/A PATTATHANAM
KERALA NEAR AMMANNADA
QUILON
TEMPLE KOLLAM KERALA
691021 IN30051318606926
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
NA
ANITHOTTATHIL KAMBINIKADA
INDIA
EDAMON
KERALA
PATHANAPURAM
QUILON
691307 IN30023912945439
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
GOPINATHANPILLAI
PRIYA KIZHAKKEKARAINDIA
KOTTARAKARAKERALA
KOTTARAKARA
QUILON
691506 IN30023912669606
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NA
NO 212 POKKATTUVILA
INDIA
VADAKKETHILKERALA
PAZHAKULAM PO PALLICKAL
QUILON
ADOOR
691527 IN30169612074442
Amount for unclaimed and unpaid265.00
dividend
03-DEC-2018
R
HARIHARA
SUBRAMONIA
T C 22/769, SINGLE STREET
INDIA T C 51/1516
KERALA
NEW KARAMANA THIRUVANANTHAPURAM,
TRIVANDRUM
KERALA
695002 IN30189510185922
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
NA
RADHANIVAS, THALIYAL
INDIA
KARAMANA KERALA
TRIVANDRUM KERALA
TRIVANDRUM
695002 IN30163710406185
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
K
BALAKRISHNANNAIR
HOUSE NO 152/3(6/590)
INDIA
MANIPUZHA,
KERALA
8 POWDIKONAM THIRUVANANTHAPURAM,
TRIVANDRUM
KERALA
695004 IN30189510993657
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
ANANDAN
NISHAND INDIRA NAGAR
INDIAH NO 5/411KERALA
PEROORKADA PO HOUSING
TRIVANDRUM
COLONY TRIVANDRUM KERALA
695005 IN30051319678758
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
MUHAMMED FAROOK
866, SAFANA, 6 VATTIYOORKAVU
INDIA
THIRUVANANTHAPURAM,
KERALA
KERALA
TRIVANDRUM
695013 IN30189510254185
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
VELAYUDHANNAIR
KAUSTHUBHAM BABY
INDIA
VILAS KOLIYAKKOD
KERALA
NEMOM PO TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
695020 IN30163741160399
Amount for unclaimed and unpaid223.00
dividend
03-DEC-2018
THANKAPPANASARI
647, 23, VALIYASALA,INDIA
THIRUVANANTHAPURAM,
KERALA
KERALA
TRIVANDRUM
695036 IN30226911156426
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
PARAMESWARAN
POTTI
THENTHULLI MANA AVANAVANCHERRY
INDIA
KERALA
ATTINGAL
TRIVANDRUM
695101 IN30023912378922
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
EBRAHIM
PILLAI
JAS VILLA AVANAVANCHERY
INDIA P O ATTINGAL
KERALA
TRIVANDRUM
695103 IN30023911531180
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
CECIL
ANSLAM
COELHO
KALLUVILA HOUSE VENKULAM
INDIA
EDAVAKERALA
PO TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
695311 IN30023913365536
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SALIM
VARAZHIKOM VEEDUINDIA
VALAYANTHAKUZHY
KERALA
VENNICODE VARKALA
TRIVANDRUM
695318 IN30023913433519
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
ARTHUR
A
SARASAM
M K P VEEDU KANJIRAMKULAM
INDIA
KANJIRAMKULAM
KERALA
PO
TRIVANDRUM
695524 IN30163740604772
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SAMBASIVAN
KAILAS CHORUKKONAM
INDIA
PULLAYIL P OKERALA
KILIMANOOR
TRIVANDRUM
695601 IN30023913041897
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
NA
LEKSHMY NIVAS PORUNTHAMON
INDIA
PULIMATH
KERALA P O TRIVANDRUMTRIVANDRUM
695612 IN30023913025366
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
OOMMEN
GEORGE
CHARUVILAYIL MALLEL
INDIA
HOUSE PUTHUVAL
KERALA
PATHANAPIRAM PO KOLLAM
699695 IN30290244564263
Amount for unclaimed and unpaid196.00
dividend
03-DEC-2018
RAJKUMAR SHAW
8 MAHENDRA BOSE LANE
INDIAKOLKATA WEST BENGAL
KOLKATA
700004 IN30177414672924
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ROBINDRA NATH
ROY
8A AND B RAJENDRALAL
INDIA
STREET MANICKTALA
WEST BENGAL
KOLKATA WEST BENGAL
KOLKATA
700006 IN30051315731619
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
TRIBENI
SINGH
9 JAGABANDHU BARAL
INDIA
LANE KOLKATA
WEST BENGAL
KOLKATA
700007 IN30023912577267
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SANAT
KUMAR
MUKHERJEE
5 RAM MOHAN MULLICK
INDIAGARDEN LNWEST
KOLKATA
BENGAL
WEST BENGAL KOLKATA
700010 IN30371910758652
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
RATHINDRA NATH
DAN
47 LINTON STREET NEAR
INDIA
LINTON POST
WEST
OFFICE
BENGAL
KOLKATA WEST BENGAL,INDIA
KOLKATA
700014 IN30267937105409
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
MANMEET SINGH
KHALSA HANDLOOMINDIA
CENTRE BARA BAZAR
BIHAR MADHUBANI BIHARMADHUBANI
847211 IN30051317836487
Amount for unclaimed and unpaid409.00
dividend
03-DEC-2018
CHALITTAR MAHTO
S/O SRI CHALITTAR MAHTO
INDIA BRAHMSTHAN
BIHARSAPTA MADHUBANIMADHUBANI
BIHAR
847211 IN30051318786279
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
ANANDI
YADAV
D R M OFFICE SAMASTIPUR
INDIA PO AND DIST
BIHAR
SAMASTIPUR SAMASTIPUR
SAMASTIPUR
(BIHAR)
848101 IN30177410464188
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BIMAL
ROY
VILL-PO DHARAMPURINDIA
NISTAMA DISTBIHAR
SAMASTIPUR
SAMASTIPUR
848101 IN30177410571828
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NA
KASTURBA TRUST WAINI
INDIA
NEAR WAINIBIHAR
PUSA ROAD SAMASTIPURSAMASTIPUR
848131 IN30177411097452
Amount for unclaimed and unpaid dividend
38.00 03-DEC-2018
SRI
DHRUB
NARAYAN CHOUDHARY
AT & PO SINGHIA GHAT
INDIAP.S - BIBHUTI
BIHAR
PUR, DISTT - SAMASTIPUR
SAMASTIPUR
848236 IN30112716333154
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BINOD
KUMAR
CHOUDHARY
AT HASSANPUR SURAT
INDIA
PATORY DIST BIHAR
SAMASTIPUR BIHAR
SAMASTIPUR
848504 IN30051311828892
Amount for unclaimed and unpaid101.00
dividend
03-DEC-2018
BISHNU
BAHADUR
LAL
S/O LATE BISHNU BAHADUR
INDIA LAL AT LOHIA
BIHARNAGAR BEGUSARAI BEGUSARAI
851101 IN30039417013556
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
DINESH
PRASAD
SINGH
S/O DINESH PRASAD INDIA
SINGH MUHULLA
BIHAR
GANDHI NAGAR WN 9 NR
BEGUSARAI
VIDYA BIHAR SCHOOL BEGUSARAI BIHAR
851101
INDIA IN30290248856595
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VIDIYA
PRAKASH
SHARMA
QR NO 6 COLLEGE ROAD
INDIA
BARAUNI FULWARIA
BIHAR BARAUNI BIHAR,INDIA
BEGUSARAI
851112 IN30267936746616
Amount for unclaimed and unpaid305.00
dividend
03-DEC-2018
BHAWARLAL AJMERA
GRAPHITE INDIA LTDINDIA
PHULWARIA POBIHAR
BAR DIST BEGUSARAI BARAUNI
BEGUSARAI
BIHAR,INDIA
851112 IN30290246546807
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
NA
ADARSH NAGAR PO- INDIA
ULAO BEGUSARAI
BIHAR
BEGUSARAI
851134 IN30155722173669
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SAMBHU
SARAWAGI
S/O SHAMBHU SARAWAGI
INDIA STATION ROAD
BIHARGOPAL SARAWAGI KHAGARIA
BEGUSARAI
851204 IN30290245084640
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MANNA
LAL
AGRAWAL
MITTAL ENTERPRISESINDIA
M G ROAD KATIHAR
BIHAR
KATIHAR
854105 IN30165310213383
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SITARAM
AGARWAL
HARI GANJ KATIHAR INDIA
BIHAR
BIHAR
KATIHAR
854105 IN30165310229624
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BIJAY
KUMAR
AGRAWAL
C/O MURARI LAL MADAN
INDIALAL NAYA TOLA
BIHARKATIHAR
KATIHAR
854105 IN30165310307209
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
CHUNI
LAL
AGRAWAL
DHAMDAHA CHOWKINDIA
P O DHAMDAHABIHAR
PURNEA
KATIHAR
854205 IN30177411734469
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MAHADEO PRASAD
THAKUR
CHUNAPUR ROAD MAJHALI
INDIA CHOWK MADHUBANI
BIHAR
PURNIA PURNIA
PURNEA
BIHAR
854301 IN30021412958784
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
MRIGENDRA NATH
SINGH
BHATOTTAR BARHARA
INDIA
KOTHI PURNEA
BIHAR
PURNEA
854301 IN30177415942172
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
SANTOSH
KUMAR
C/O N.P.SINHA MOH-NAVRATAN
INDIA
HATA
BIHAR
AT P.O PURNEA DIST PURNEA
PURNEA
854301 IN30112716038888
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
ARVIND
R
PATWARDHAN WILHELM-HASPEL STRASSE
GERMANY
63/1 SINDELFINGEN
NA
(71065) GERMANY
NA
IN30154917174302
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MOHAMMAD ALEEM
SIDDIQUI
SECURITY FORCES HOSPITAL
SAUDI ARABIA
P O BOXNA
19593 JEDDAH SAUDI ARABIA
NA
IN30290249981705
Amount for unclaimed and unpaid299.00
dividend
03-DEC-2018
GEEVARGHESE
MR JOBY GEEEVARGHESE
UNITED
P OARAB
BOX 2001
EMIRATES
NAUMM - AL - QUWAIN U NA
AE
IN30151610223133
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
D
S
BINDRA
08-01 34 LORONG MYDIN
SINGAPORE
ASTORIA PARK
NA TOWER D SINGAPORE NA
416827 IN30177413990395
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
KANTILAL
S
SHAH
C/O DR PANKAJ K SHAH
INDIA
ROAD NO 3 PATEL
GUJARAT
COLONY JAMNAGARJAMNAGAR
361008 IN30103924353693
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
PRATAPSINH PAHADSINH MAHIDA
122 KATARGAM J K PINDIA
NAGAR SURAT GUJARAT
SURAT
395004 IN30177414116201
Amount for unclaimed and unpaid700.00
dividend
03-DEC-2018
JOSEPH
THOMAS
OLICKAL
JOLLY SADANAM THELLIYOOR
INDIA P O PATHANAMTHITTA
KERALA
PATHANAMTHITTA
TIRUVALLA
689544 IN30023912943232
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
NA
G-15, HANS BHAWAN,
INDIA
1 BAHADURSHAN
DELHI
ZAFAR MARG, NEW DELHI
NEWDELHI
DELHI
110002 1204470003822068
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
NA
STALWART EXPORTS INDIA
(P) LTD. 410-411,HARYANA
UDYOG VIHAR PHASE-IV GURGAON
GURGAON HARYANA
122015 1202420000084744
Amount for unclaimed and unpaid
2236.00
dividend
03-DEC-2018
NA
BANK OF BARODA PRATAPHGARH
INDIA
PRATAPGARH
UTTAR PRADESH
UP
PRATAPGARH
230001 1201320000152930
Amount for unclaimed and unpaid
3500.00
dividend
03-DEC-2018
NA
15, MANVENDRA NAGAR
INDIA RISHIKESHUTTAR
UTTRAKHAND
PRADESH
TEHRI
249201 1201060400079407
Amount for unclaimed and unpaid
2200.00
dividend
03-DEC-2018
NA
FERN HOUSE 1ST FLOOR,
INDIA
13 BEST ROAD
MAHARASHTRA
MUMBAI MAHARASHTRA
MUMBAI
400039 1601480000015910
Amount for unclaimed and unpaid
3000.00
dividend
03-DEC-2018
NA
AT-POST-TAH PANHALA
INDIA
PANHALA MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
ICHALKARANJI
416201 1202000000024301
Amount for unclaimed and unpaid
2460.00
dividend
03-DEC-2018
NA
SUJAY ENT HOSPITALINDIA
NEAR JANTA COLLEGE
MAHARASHTRA
NAGPUR ROAD NAGPUR
CHANDRAPUR
MAHARASHTRA
442401 1201060100201767
Amount for unclaimed and unpaid
2600.00
dividend
03-DEC-2018
NA
TARDEJA APTS., DASTOOR
INDIANAGAR, AMRAVATI
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA AMRAVATHI
444601 1201130000148658
Amount for unclaimed and unpaid
1879.00
dividend
03-DEC-2018
NA
C/O BASAVRAJ SADAR
INDIA
2ND CROSS SAPTAPUR
KARNATAKA
DHARWAD KARNATAKA
DHARWAD
580001 1203320004798469
Amount for unclaimed and unpaid
5436.00
dividend
03-DEC-2018
NA
PL. NO.8, 6TH CROSS,INDIA
3RD MAIN, VIJAYSHREE
KARNATAKA
BLDG, IST FLOOR, BELGAUM
SADASHIV NAGAR, BELGAUM KARNATAKA590001 1201060000429668
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
NA
549/3,NEAR BUS STAND
INDIA
C/O PRASANNA
KARNATAKA
MEDICAL TAL-BAILHONGAL
BAILHONGAL
BAILHONGAL KARNATAKA
591102 1201060000531452
Amount for unclaimed and unpaid
1600.00
dividend
03-DEC-2018
NA
44BA,AT-POST KORVIKOPPA
INDIA TAL-BAILHONGAL
KARNATAKA
DIST-BELGAUM BAILHONGAL
BAILHONGALKARNATAKA
591102 1201060000589032
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
KUBENDRA BASAVANNEPPAPIRAGOJI
NA
AGRICULTURIST SHIRGANNAVAR
INDIA
GALLI
KARNATAKA
TAL-BAILHONGAL DIST-BELGUAM
BAILHONGAL
BAILHONGAL KARNATAKA
591102 1201060000786531
Amount for unclaimed and unpaid
3000.00
dividend
03-DEC-2018
U
G
PHARALAD
NA
1328/1,UPPINAKUT JIGAJINNI
INDIA
GALLI,CHILADAGALLI
KARNATAKA BELLAD,KUTMA,1320/2
BAILHONGALYARAGATII KARNATAKA
591102 1203840000693338
Amount for unclaimed and unpaid
10000.00
dividend
03-DEC-2018
IRANGOUD SATTENAGOUD PATIL
NA
146, AT-POST MALLUR
INDIA
TAL-BAILHONGAL
KARNATAKA
DIST-BELGAUM BAILHONGAL
BAILHONGAL
591111 1201060000531336
Amount for unclaimed and unpaid
1800.00
dividend
03-DEC-2018
GIRIMALLAPPAVEERABHADRAPPA
ANGADI
NA
AT-PO-MATOLLI TAL-SAVADATTI
INDIA
DIST-BELGAUM
KARNATAKABAILHONGAL KARANATAKA
BAILHONGAL
591111 1201060000789701
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
MAHMADHANIF
ABUTAHIR
SUTGATTI
NA
424B, KITTUR TAL.BAILHONGAL
INDIA
DIST.KARNATAKA
BELGAUM, HUBLI KARNATAKA
BAILHONGAL
591115 1201700000023222
Amount for unclaimed and unpaid
10100.00
dividend
03-DEC-2018
PUNDALIKAPPAFAKKIRAPPA UPPAR
NA
# BANDARHALLI SAUNDATTI
INDIA MAN0LIKARNATAKA
BELGAUM KARNATAKA BAILHONGAL
591117 1203070000318135
Amount for unclaimed and unpaid
30000.00
dividend
03-DEC-2018
MARUTI
NINGAPPA
NALAVADE
NA
1284 MUNOLI TAL PARASGAD
INDIA
BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 1203320001305535
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
KHODANSAB MOULASAB
DODAMANI
NA
BANDAR HALLI SAUNDATTI
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 1203320001309341
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
SHANKARAGOUDA
SHIVANAGOUDAPATIL
NA
MANOLI SAUNDATTI INDIA
BELGAUM KARNATAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 1203320001874300
Amount for unclaimed and unpaid
6000.00
dividend
03-DEC-2018
RUDRAGOUDASHIDDANGOUDAPATIL
NA
MANDLI SAUNDATTI INDIA
BELGAUM BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAK
BAILHONGAL
591117 1203320002192631
Amount for unclaimed and unpaid
8000.00
dividend
03-DEC-2018
TAVANAPPA SATAPPA
JAIN
NA
MANOLI SAUNDATTI INDIA
BELGAUM KARNTAKA
KARNATAKA
BAILHONGAL
591117 1203320002907115
Amount for unclaimed and unpaid
1808.00
dividend
03-DEC-2018
MALLIKARJUN C
DALAL
CHANNAPPA GURUPADAPPADALAL
H NO 429 JAIN GALLIINDIA
ATHANI KARNATAKA
KARNATAKA
INDIA
ATHNI
591304 IN30226913440567
Amount for unclaimed and unpaid449.00
dividend
03-DEC-2018
SHIVANAND TAYAPPA
KUMBAR
TAYAPPA
GURAPADAPPAKUMBAR
S S ROAD SAJJAN GALLI
INDIA
DIST BELGAON
KARNATAKA
ATHANI KARNATAKA ATHNI
591304 IN30051317433498
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
ANAND
TAYAPPA
KUMBAR
TAYAPPA
GURAPADAPPAKUMBAR
SAJJAN GALLI BELGAUM
INDIA
ATHANI KARNATAKA
KARNATAKA
ATHNI
591304 IN30051317436623
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
MAHANTESH C
GALAGALI
CHANDRASHEKHAR
HBC IIND GATE VIKRAMPUR
INDIA ATHANI TAL
KARNATAKA
ATHANI DIST BELGAUM
ATHNI
NEAR TO MANJUSHREE CLINIC ATHANI KARNATAKA
591304 IN30051318365263
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
CHANDRAKANTM
SANKRATTI
MALLAPPA CHANDRAPPA SANKRATTI
AT POST SAPTASAGAR
INDIA
TQ ATHANI DIST
KARNATAKA
BELGAUM NR HANUMAN
ATHNI
TEMPLE BELGAUM KARNATAKA,INDIA 591304 IN30290247147928
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MANIGINEPPAADIVEPPA
HANAJANATTI ADIVEPPA
MANIGENAPPAHANAJANATTI
JAGANUR TAL HUKKERI
INDIA
DIST BELGAUM
KARNATAKA
JAGANUR
ATHNI
591305 IN30177412920171
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHIVAPPA
MARUTI
CHOUGALA
MARUTI
BALAPPA
CHOUGALA
271/06 AT POST JAGANUR
INDIA TAL CHIKODI
KARNATAKA
BELGAUM JAGANPUR ATHNI
591305 IN30177413059414
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
PARASAPPA DUNDAPPA
THIRTANNAVARDUNDAPPA LAXMAN
THIRTANNAVAR H NO 193 TAL GOKAKINDIA
DIST BELGAUMKARNATAKA
BADIGAVAD
ATHNI
591306 IN30177412560630
Amount for unclaimed and unpaid282.00
dividend
03-DEC-2018
ASHOK
VEERAPPA
CHACHADI
VEERAPPA SIDDAPPA
CHACHADI
496 MALLAPUR P G TAL
INDIA
GOKAK DIST BELGAUM
KARNATAKA
ATHNI
591306 IN30177412580010
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
ASHPAK
ABDULRAHIMANMULLA
ABDULRAHIMAN
M
MULLA
R T O AGENT GHATAPRABHA
INDIA TAL GOKAK
KARNATAKA
BELGAUM
ATHNI
591306 IN30177412583805
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
SANTOSH
SUDHAKAR
DESHPANDE
SUDHAKAR SRINIVAS
DESHPANDE
H NO 3 BADIGAWAD INDIA
TAL GOKAK DISTKARNATAKA
BELGAUM BADIGAWAD ATHNI
591306 IN30177412939530
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BALU
SUBBAN
KARAKADAR NA
H NO 1829 MALLAPUR
INDIA
TAL GOKAK MALLAPUR
KARNATAKA
ATHNI
591306 IN30177412971492
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
MALLIKARJUN SHANKAR
KAMAT
SHANKAR
NILKANTTA KAMAT
MALLAPUR PG GOKAK
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
ATHNI
591306 IN30177413040268
Amount for unclaimed and unpaid dividend
24.00 03-DEC-2018
PUSHPA
CHANABASAPPAARALI
BASAVANEPPABASALINGAPPAHUKKERI
NEAR M R CIRCLE GHATAPRABHA
INDIA
TALKARNATAKA
GOKAK DIST BELGAUM GHATAPRABHA
ATHNI
591306 IN30177413059406
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
YALLAPPA
GOVINDAPPA HULIKATTI
GOVINDAPPA L
HULIKATTI
731/JI PAMALDINNI TAL
INDIA
GOKAK DIST KARNATAKA
BELGAUM PAMALDINNE ATHNI
591306 IN30177413240974
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
CHANABASAPPA
DODDAPPA
KARABANNAVARDODDAPPA YALLAPPA
KARABANNAVAR AT POST MAHANTESH
INDIA
NAGAR GHATAPRABHA
KARNATAKA
DHUPDAL TAL GOKAK
ATHNIDIST BELGAUM GHATAPRABHA
591306 IN30177413243827
Amount for unclaimed and unpaid156.00
dividend
03-DEC-2018
SIDDAPPA
YAMANAPPA HULIKATTI
YAMANAPPA BHIMAPPA
HULLIKATTI
639 PEMALDINNI TALINDIA
GOKAK BELGAUM
KARNATAKA
ATHNI
591306 IN30177413365274
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PRAKASH
LAGAMANNA HEBBALE
LAGAMANNA NAGAPPA
HEBBALE
780 MALLAPUR P G TAL
INDIA
GOKAK DIST BELGAUM
KARNATAKA
MALLAPUR P G ATHNI
591306 IN30177413365371
Amount for unclaimed and unpaid dividend
67.00 03-DEC-2018
RAJESH
SHRIKANT
BABALADI
SHRIKANT
S
BABALADI
2047 MALLAPUR P G INDIA
TAL GOKAK BELGAUM
KARNATAKA
ATHNI
591306 IN30177413431018
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RAMESH
DHAREGOUD PATIL
DHAREGOUD BASAPPA
PATIL
73 SHIRADHAN TAL HUKKER
INDIA DIST BELGAUM
KARNATAKA
SHIRADHAN
ATHNI
591306 IN30177413558835
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
MAHAVEER BABU
TIGADOLLI
BABU
RAJAPPA
TIGADOLLI
BASAVNAGAR GHATAPRABHA
INDIA
TAL GOKAK
KARNATAKA
DIST BELGAUM GHATAPRABHA
ATHNI
591306 IN30177414083558
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
SHANKAR
PARISH
JAIN
PARISH
ADAPPA
JAIN
ARABHAVIMATH GOKAK
INDIA
KARNATAKA
ATHNI
591306 IN30177414189382
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MOHAMMEDJAMEER
MAHEBOOBSABANSARI
MAHEBOOBSAB
HASANSAB
ANSARI
H NO 119 SHINDIKURBET
INDIATAL GOKAKKARNATAKA
BELGAUM
ATHNI
591306 IN30177416263679
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MUTTEPPA RAMAPPA
CHIKKANI
RAMAPPA
SHIVAGOUDA CHIKKANI
1 GUDAS TAL HUKKERI
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
ATHNI
591306 IN30177416802076
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PARAVVA
PARAPPA
HUKKERI
PARAPPA
HUKKERI
165 MALLAPUR P G TQ
INDIA
GOKAK DIST BELGAUM
KARNATAKA
MALLAPUR P G ATHNI
591306 IN30113526742718
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAY
P
KAGALE
NA
S O SAKARAMA KAGALE
INDIA
MAHALINGESHWARA
KARNATAKA
GALLI GOKAK BELGAUM
GOKAK DIST KARNATAKA
591307 IN30307710475771
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
BASAVARAJ LAXMAN
HULLER
LAXMAN
BASAPPA
HULLER
SHRIKANT BUILDING,INDIA
YOGI KOLLA, GOKAK
KARNATAKA
BELGAUM, KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30226910852178
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
LAXMAN
BALAPPA
GOURI
B
LAGAMANNA GOURI
NO 740 VADERATTI GOKAK
INDIA BELGAUM,
KARNATAKA
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30189510988713
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MEHABOOB I
MIRZANAIK
IBRAHIM
GOUSE
MODIN MIRZANAIKASHRAYA BADAVANEINDIA
NEAR TEL EXCHKARNATAKA
BELGAUM DIST GOKAK, KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30189511062505
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
RAJ
KUMAR
SHANKAR TUBACHI
SHANKAR
TUBACHI
MARATHA GALLI GOKAK
INDIA
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30177411399105
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
ROHIN
SANJEEV
PUJARI
SANJEEV
SHESHAPPA PUJARI
3375 B HOSPETH ROAD
INDIA
GOKAK
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30177411520554
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SIDDAGOUDA B
PATIL
B
S
PATIL
1968/69, GOKAK, TAL-GOKAK,
INDIA
DIST-BELGAUM,
KARNATAKA
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30226911609406
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
RAJESH
SIDDAPPA
ULLEGADDI
SIDDAPPA
BASAVANEPPAULLEGADDI
3205 BUS STAND RD INDIA
AT TQ GOKAK DTKARNATAKA
BELGAUM KARNATAKA GOKAK
591307 IN30021412225156
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
JAGADEESH LACHCHAPPA MANNAPUR
NA
4 PUNYAPRIYA BLDGINDIA
BASAVNAGAR GOKAK
KARNATAKA
DT BELGAUM KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021412575580
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
SHIVARAYAPPAGANGAPPA
KHANAGANNI GANGAPPA S
KHANAGANNI
CTS 190/5/7/8 TEMPLE
INDIA
BASAVANAGAR
KARNATAKA
NR GANAPATI GOKAK GOKAK
GOKAK
591307 IN30177412580712
Amount for unclaimed and unpaid318.00
dividend
03-DEC-2018
HASEENA
GAJABAR
NADAF
KARIMSAB KASIMSAB
NADAF
PLOT NO 18 YOGIKOLLA
INDIA
ROAD EXTN GOKAK
KARNATAKA
TQ GOKAK DIST BELGAUM
GOKAK
591307 IN30021412689937
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
YALLAPPA
APPAYYA
GUDAGUDI
APPAYYA
RAMAPPA
GUDAGUDI
4746 GOKAK TQ GOKAK
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021412726785
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
KAREPPA
RAYAPPA
DALAVAI
RAYAPPA
SATTEPPA
DALAVAI
190/4 GOKAK TAL GOKAK
INDIADT BELGAUM
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021412739089
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
DARSHAN
CHANDRAPRABHU
PATRAVALI
CHANDRAPRABHU
D
PATRAVALI
H NO 2884 RAVIWARPETH
INDIA GOKAK GOKAK
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30177412761494
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SUSHRUT
SHARASCHANDRA
KADALGIKAR NA
C/O DR S G KADALGIKAR
INDIA
RAVIWARPETH
KARNATAKA
GOKAK
GOKAK
591307 IN30021412772894
Amount for unclaimed and unpaid155.00
dividend
03-DEC-2018
RUBIA
RAFIQ
PEERZADE
RAFIQ
H
PEERZADE
NEAR LAXMI EDUCATION
INDIA TRUST VIDYA
KARNATAKA
NAGAR GOKAK TQ GOKAK
GOKAK
DT BELGAUM KARNATAKA
591307 IN30021412849512
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
REVANASIDDAYYA
VIRUPAXAYYA HIREMATH
VIRUPAXAYYAGURUSIDDAYYA
HIREMATH
CTS 1492 GOKAK AMBIGER
INDIA GALLI BELGAUM
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021412885671
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
CHANDRAKANTVEERAPPA
MATTIKALLI
VEERAPPA N
MATTIKALI
P NO 8 VIDYANAGARINDIA
SBI COLONY GOKAK
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021413276028
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
SHASHIKANT VEERAYYA
KULKARNI
VEERAYYA
SHIVALINGAYYA
KULKARNI
S V KULKARNI ADVOCATE
INDIASOLAPURE KARNATAKA
BLDG BEHIND BOMBAY CHAWL
GOKAK
LA BELGAUM GOKAK
591307 IN30177413309599
Amount for unclaimed and unpaid dividend
62.00 03-DEC-2018
ISMAILBEG
KASHIMBEG JAMADAR
ISMAILBEG KASHIMBEG JAMADAR
NO 189\ 2 PLUS 3 PLOT
INDIA
NO 14 BASAVKARNATAKA
NAGAR GOKAK
GOKAK
591307 IN30021413331721
Amount for unclaimed and unpaid165.00
dividend
03-DEC-2018
BHARATI
B
VANNUR
NA
KASAGAV TAL GOKAKINDIA
BELGAUM BELGAUM
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30023913361412
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
SIDDARAM BHIMAPPA
NAIK
BHIMAPPA KENCHAPA NAIK
130 AT POST HOSATTIINDIA
TQ GOKAK KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021413475384
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
ANIL
MALLAPPA
BADIGER
MALLAPPA KALAPPA
BADIGER
C/O GOKAK OPTICALSINDIA
NEAR HOTEL ANMOL
KARNATAKA
GOKAK
GOKAK
591307 IN30021413529688
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
UDAYKUMAR SHIVASHANKARALASE
SHIVASHANKAR
ALASE
LAXMI EXTN AREA GOKAK
INDIA GOKAK KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021413941524
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
VIDYA
MALLIKARJUN DHANYALMATHNA
BASAVA NAGAR NEAR
INDIA
PRIMERY SCHOOL
KARNATAKA
GOKAK
GOKAK
591307 IN30021413978356
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
CHELLAPERUMAL
P
PUNGALINGAM
NO - 20/56 ANNANAGAR
INDIA5TH ST TOOVEYPURAM
TAMIL NADUWEST NO 5 TUTICORIN
TUTICORIN
628008 IN30059710225353
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SREENIVASULUG
GUNDARAPU
NO.112F /12A SANKAR
INDIA
COLONY,3RD TAMIL
MI TUTICORIN
NADU TUTICORIN TUTICORIN
628008 IN30059710252672
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
JAYALAKSHMI
VANITHAMANI
KASTHURI
NAHOMI
ELIZABETH
PONNAMMAL
VELAYUTHAM K
NAJEEB
M
A
VIJAYA
BHARATHI
M
MANIMEGALAIR
RAMAMOORTHYA
P
RAVISANKAR
BINDU
M
NAGARAJAN B
AFFA
THULASIRAMSETH
VINCENT
A
MOHAMEDAFZAL
MUTHUSANGUPM
S
V
KANNAN
KARUPPAN CHETTY
PL
RAJA
A
C
ANNAMALAI
RAMU
K
KARUPPIAH V
UMASHANKARS
SARAVANAN
ELAVARASI
T
NATARASAN
S
MANIVANNAN
E
MURALIKANNAN
LOKESH
K
J
RAVICHANDRAN
J
JAYANTHY
SRIDHARAN K
PAUL
PRABHAKAR ABHILASH K
ROJA
D
MAHESWARI A
N
RAGHUNATHA REDDY
MAGIMAIDOSSP
M
MOHAN
KUMAR
R
JAYACHANDRAN
I
SHANKAR
CHITTIBABU K
OTHISAMY
M
SRIRAM
N
ANBALAGAN V
BALAN
V
PADMA
B
SHABUDHIN S
A
RAVI
C
DEEPAK
KUMAR
SRIVASTWA
INDIRA
DEVI
GUPTA
YOGESHWARI SRIVASTAVA
SURAJ
PRASAD
RASTOGI
NEELU
VERMA
SANTOSH
KUMAR
SRIVASTAVA
ANAND
ARORA
MUKESH
KUMAR
PANDEY
HAR
PRASHAD
SHUKLA
SWETA
MAHESHWARI
LATA
MAHESHWARI
SAJIDA
BEGUM
BALVAN
SINGH
ANURADHA RANJAN
NIMISHA
RANJAN
K
ASHOKAN
NA
NA
DEIVANAYAGAM
KANDAN
ABDUL
HASAN
NA
RAMAKRISHNAN
S
NA
K
PAZHANIAPILLAI
NA
BAGHAVATHI
AFFA
NA
NA
MALAYALAM
SIVANANDI CHETTIAR
PALANIAPPAN
ABDUL
MUTHALIF
CHOKKALINGAM
KRISHNAN
VEERAPPAN
SRINIVASAN
SUBRAMANIAMUDALIAR
MANOGARAN
THIRUGNANASAMBANDAM
SELVAM
NA
KRISHNAMOORTHY
JAYARAMAN
NA
KASINATHAN
P
A
C KUNDAVARAM
NA
NA
NA
PONNUSAMY
R
MANICKAM
P
RATHINAM
IRULLAMUTHU
KASINATHAN S
N
MARAPPA
GOUNDER
NARAYANANTV
NA
VENKATARAMACHETTY
NA
AZIZUDDIN
CHINNASAMY
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO 7A THANDAVANKADU
INDIAROAD UDANKUDI
TAMIL NADU
TIRUCHENDUR
TUTICORIN
628203 IN30177410781515
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NO 40/45 EAST CAR STREET
INDIA TIRUCHENDUR
TAMIL TUTICORIN
NADU
TUTICORIN
628215 IN30039418128977
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
91 VELAYUTHAPURAM
INDIA
MAIN ROAD KOVILPATTI
TAMIL NADU
TUTICORIN
628501 IN30169611622816
Amount for unclaimed and unpaid dividend
46.00 03-DEC-2018
587 B 12 5 THANGAPPAN
INDIANADAR NANDAVANAM
TAMIL NADUETTAYAPURAM
TUTICORIN
RD KOVILPATTI TK THOOTHUKUDI DT THOOTHUKUDI
628501 IN30226913375580
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
NO.4 YUDAVAR MELA
INDIA
MADA STREETTAMIL
ALWARTHIRUNAGARI
NADU
THIRUCHENDUR
TUTICORIN
628612 IN30059710243525
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NO 7, RAMNAGAR LAYOUT
INDIA POLLACHI
TAMIL NADU
POLLACHI
642001 IN30017510539106
Amount for unclaimed and unpaid dividend
19.00 03-DEC-2018
NO 267/4 KUMARAGIRI
INDIA
ETTAYAPURAM
TAMIL
KOVILPATTI
NADU
TUTICORIN
628902 IN30059710237766
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
11 1/12, PAARAI STREET
INDIA
NADUVIRPATTY
TAMIL
ETTAYAPURAM
NADU
TUTICORIN
628902 IN30017510620440
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
OLD NO 2/28 NEW NO
INDIA
14/ 28A2 SALAYAM
TAMIL NADU
STREET 2 VILATHIKULAM
TUTICORIN
VILATHIKULAM TALUK TUTICORIN DIST
628907 IN30169611528164
Amount for unclaimed and unpaid
1100.00
dividend
03-DEC-2018
3A SOUTH CAR STREET
INDIA
''PARSANS'' NAGERCOIL
TAMIL NADU
NAGERCOIL
629001 IN30039415481113
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
4-160B, VGS NAGAR PARVATHIPURAM
INDIA
TAMIL
NAGERCOIL
NADU TAMIL NADUNAGERCOIL
629003 IN30089610418155
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
51/E4,KATTAIAN VILLAI
INDIA
NAGERCOIL NAGERCOIL
TAMIL NADU
NAGERCOIL NAGERCOIL
629003 IN30089610434612
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
OLD NO 5/5K NEW NO
INDIA
17 13 A/7 KARUNGAL
TAMIL NADU
VILAVAN KODE T KANYAKUMARI
NAGERCOIL
629152 IN30177413579697
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
8/14/6A VIRALI VILAIINDIA
HOUSE KIRATHOOR
TAMIL
KOLLENCODE
NADU
KANYAKUMARI
NAGERCOIL
629181 IN30177414237324
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
17-51 VILAYA STREETINDIA
THITTUVILAI BHOOTHAPANDY
TAMIL NADU PO KANYAKUMARI
NAGERCOIL
629852 IN30177415366186
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
NO 71/4 S M K COMPLEX,
INDIA100 FEET ROAD,T
TAMIL TNADU
NAGAR, KARAIKUDI,
KARAIKUDI
TAMILNADU
630001 IN30226911838074
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
NO 1 KANNADASAN STREET
INDIA THILAGARNAGAR
TAMIL NADU
KARAIKUDI
KARAIKUDI
630002 IN30021414102120
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
16 PANDIAN STREETINDIA
NAVRATNA NAGAR
TAMIL
SEKKALAI
NADU KARAIKUDI KARAIKUDI
630002 IN30131320186243
Amount for unclaimed and unpaid327.00
dividend
03-DEC-2018
NO 189 NEW STREET INDIA
MADURAI ROADTAMIL
THIRUPPATHUR
NADU
TAMIL NADU
SIVAGANGA THEKKUR
630211 IN30051313261938
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
NANTHA VANATHARINDIA
VEEDU KALLAL NADARAJAPURAM
TAMIL NADU
POST KARAIKUDI
SIVAGANGA
TAMILNADU
DEVAKOTTAI
INDIA
630305 IN30226912360528
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
5/91, AMMAPATTINAM
INDIA
SIVAGANGAITAMIL NADU
SIVAGANGA
630551 IN30017510627078
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
DOOR NO 699 A, ASHOK
INDIA
NAGAR NAMANASAMUTHIRAM
TAMIL NADU
POST THIRUMAYAM
PUDUKKOTTAITALUK NAMANASAMUTHIRAM
622422 IN30017510469480
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NO 34/7A ARASU NAGAR
INDIAORIKKAI KANCHEEPUAM
TAMIL NADU
KANCHEEPURAM
631001 IN30163741300464
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NO 39 C VALATEESWARAN
INDIA KOIL STREET
TAMIL
KANCHIPURAM
NADU
KANCHEEPURAM
631501 IN30177410475354
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
NO 39 C VALTEESWARAN
INDIAKOIL STREETTAMIL
KANCHIPURAM
NADU
KANCHEEPURAM
631501 IN30177410501568
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
26 METTU STREET MANAMPATHY
INDIA
UTHIRAMERUR
TAMIL NADU KANCHIPURAM
KANCHEEPURAM
631501 IN30177412209330
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO9 SHEIKPET SOUTHINDIA
STREET KANCHIPURAM
TAMIL NADU
KANCHEEPURAM
631501 IN30177413092252
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 21 A NELLUKARA INDIA
ST KANCHIPURAM
TAMIL NADU
KANCHEEPURAM
631502 IN30021411574733
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
82 B SVN PILLAI STREET
INDIA
KANCHEEPURAM
TAMIL
TAMIL
NADU
NADU TAMIL NADU
KANCHEEPURAM
631501 IN30163741299571
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
17/5 MUGUNTHA MUTHALI
INDIA ST VELAPADI
TAMIL
VELLORE
NADU
VELLORE TAMIL NADU
632001 IN30037810225184
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
27/39 MUTHUPILLAIINDIA
STREET V O C NAGAR
TAMILSANKARANPALAYAM
NADU
VELLORE
VELLORETAMIL NADU
632001 IN30021414262817
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
NO.8 KUMARASAMY INDIA
STREET THORAPADY
TAMIL
VELLORE
NADU
VELLORE TAMIL NADU
632002 IN30163740568096
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
DEPARTMENT OF MEDICINE
INDIA UNIT I AND
TAMIL
INFECTIOUS
NADU DISEASES CMC
VELLORE
CMC TAMIL
HOSPITAL
NADU
VELLORE TAMIL NADU632004
INDIA IN30051320048877
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
NO 8 HARIHANTH NAGAR
INDIA1 STREET THIRUNAGAR
TAMIL NADUEXTN GANDHIVELLORE
NAGAR WEST
TAMILVELLORE
NADU
632006 IN30311610491228
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
NO 12/17 SIXTH EASTINDIA
CROSS STREET GANDHI
TAMIL NADU
NAGAR KATPADI VELLORE
VELLORE TAMIL NADU
632006 IN30163741177992
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
NO 12 - 6 RAJALINGAM
INDIA
NAGAR DHARAPADAVEDU
TAMIL NADU AND POST KATPADI
VELLORE
TALUK
TAMILVELLORE
NADU TAMILNADU
632007 IN30021414618760
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
NO. 528/2, 17TH CROSS,
INDIA
PHASE I VALLALAR,
TAMIL NADU
SATHUVACHARI VELLORE
VELLORE
TAMIL
TAMIL
NADU
NADU
632009 IN30136410067496
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NO 18 FIRST STREET PHASE
INDIA II SATHUVACHARI
TAMIL NADU
VELLORE
VELLORE TAMIL NADU
632009 IN30021411248706
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
NO 178 133 CHAVADIINDIA
STREET VIRINCHIPURAM
TAMIL NADU
VELLORE TAMILNADU
VELLORE
INDIA
TAMIL NADU
632104 IN30226912627201
Amount for unclaimed and unpaid dividend
63.00 03-DEC-2018
DOOR NO 9 7 JAGANNATHA
INDIA SWAMY TAMIL
STREETNADU
ARCOT TK VELLOREARCOT
TAMIL NADU
632503 IN30051316352695
Amount for unclaimed and unpaid149.00
dividend
03-DEC-2018
NO 22, SUNGANI KUPPUSAMY
INDIA
ST KAMACHIAMMAN
TAMIL NADU PET GUDIYATTAM
GUDIYATTAM
632602 IN30017510589786
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEW NO 112/7 ATHIKATTUPALAYAM
INDIA
TAMIL
ALLATHUR,
NADUAVINASHI TALUK
GOBICHETTIPALAYAM
COIMBATORE
638459 IN30017510496484
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
9B,SHANTHI NAGAR,INDIA
III RD CROSS, KRISHNAGIRI
TAMIL NADU
TAMILNADU KRISHNAGIRI
635001 IN30023911887157
Amount for unclaimed and unpaid111.00
dividend
03-DEC-2018
5/55 1 THIRUVALLUVAR
INDIANAGAR 1STTAMIL
CROSSNADU
KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
635001 IN30023912936196
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
93/31-A WEST LINK CO-OP
INDIA COLONY KRISHNAGIRI
TAMIL NADUKRISHNAGIRI KRISHNAGIRI
635001 IN30023912998555
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 93/31A WEST LINK
INDIA
CO - OP COLONY
TAMIL
KRISHNAGIRI
NADU
KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
635001 IN30023913009005
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1/218 7TH CROSS RAJAJI
INDIA
NAGAR KRISHNAGIRI
TAMIL NADU
KRISHNAGIRI
635001 IN30023913657588
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NO 8/2, BHUVANA STORES
INDIA UPSTAIR KUMARAN
TAMIL NADU
KATTAM KOTTUR
POLLACHI
MALAYANDI PATTINAM POLLACHI
642114 IN30017510620108
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ASHOK NAGAR GURSHAIGANJ
INDIA
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
KANPUR
208006 1204470004246701
Amount for unclaimed and unpaid162.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 55 ANAND NAGAR
INDIA
LAL BANGLAUTTAR
KANPUR
PRADESH
UTTAR PRADESHKANPUR
208007 1202990002786103
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
4/116 BAJARIA SALIGRAM
INDIAFARRUKHABAD
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH
FATEHGARH
209625 1201060001392980
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
NEHRU ROAD FARRUKHABAD
INDIA
U.P UTTAR PRADESH
FATEHGARH
209625 1201060001396704
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
C/O SHRI SURAJ P. RASTOGI
INDIA 2/419, KHATRANA
UTTAR PRADESH
FARRUKHABAD FARRUKHABAD
FATEHGARH
209625 1201060600021420
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
GARHI KOHANA FARRUKHABAD
INDIA
FARRUKHABAD
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
FATEHGARH
209625 1203320006298013
Amount for unclaimed and unpaid dividend
67.00 03-DEC-2018
C/O PREM MEDICAL STORE
INDIA GHUMNAUTTAR
BAZARPRADESH
FARRUKHABAD UPFATEHGARH
209625 1206120000256397
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
KHARYAI . . FARRUKHABAD
INDIA UP
UTTAR PRADESH
FATEHGARH
209625 1206120000258035
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
5/55 RAUDEEP CHANDRA
INDIAFARRUKHABAD
UTTARU.P
PRADESH
FATEHGARH
209625 1206120000317611
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
52 KESAR GANJ UNNAO
INDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UNNAO
209801 1203320001295199
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
52 KESAR GANJ KAISAR
INDIA
GANJ UNNAOUTTAR PRADESH
UNNAO
209801 1203320001295205
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VILL- SAWAIN BLOCK-INDIA
SUMERPUR BAIRAMPUR
UTTAR PRADESH
UNNAO UTTAR PRADESH
UNNAO
209801 1203320005657633
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
528 PARMAMAPURAVA
INDIA
MATAUNDH UTTAR
BANDAPRADESH
UTTAR PRADESH BANDA
210001 1203500000742389
Amount for unclaimed and unpaid196.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 359 KATRA
INDIA
BANDA BANDAUTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
BANDA
210001 1304140001715070
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
LAXMI NIWAS KATRAINDIA
BALKHANDI NAKA
UTTAR
BANDA
PRADESH
UTTAR PRADESH
BANDA
210001 1304140003662940
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
SUSHIL
GUPTA
RAVI
SHAHANE
SHAIKH
NAIMUDDIN
ASHWANI
KUMAR
CHANDRA
ALKA
JAIN
SUDHIR
KUMAR
SINGH
INDU
NEGI
RENU
CHADDHA
ASHOK
KUMAR
TAPAN
KUMAR
SUSHIL
SINGH
SUNEET
SINGH
RAMALA
KRISHNA
MURTHY
NIRMALA
DEVI
MAROO
SANJAY
AGRAWAL
DEEPA
GUPTA
JAMEER
ATIF
SHANTI
DEVI
RAMESH
CHANDRA
GUPTA
KAILASH
SINGH
MADHAV
PRASAD
SHARMA
BHAVYESH
SAH
DOLLY
SRIVASTAVA
DINA
NATH
KESHRI
VIJAI
BAHADUR
SINGH
ABHA
SINGH
ANJU
SINGH
MANISH
KUMAR
MANOJ
KUMAR
SINGH
MANOJ
KUMAR
SHAMIM
AKHTAR
KIRAN
MISHRA
SANTOSH
KUMAR
SINGH
ABRAR
AHMAD
ANSARI
YESUDASU
PULIPATI
VENKATA
RATNAM
RAMALA
KOTHA
NAGAMANI
BOLLA
ANIL
KUMAR
TALLURI
VIJAYA
LAKSHMI
NAVASUBHASHCHANDRASEKHAR
PALADAGU
RAJAIAH
PULLAKANDAM
KOONAPARAJUUMA
MANI
SRAVANTHI KUTUMBAKA
DEENADAYAL MITTAPALLI
JAHANGIR
MOHAMMAD
NAGESHWARRAO
KOTHAPALLI
VENKATESHWARLU
THULA
KANDIBANDA KIRAN
YADAIAH
NALLAVALLY
M
ANANTHA
RAMAKRISHNA
NAGALI
CHINNA
SWAMY
KATARE
NAVEEN
KUMAR
ADITYA
NUKALA
PANDURANGAIAH
DHAROOR
S
LAKSHMINARAYANA
A
RAMAKRISHNA GOUD
SULOCHANAT
MANA
ARUNA
SANKU
VENKATESH
RUDRA
NAGARAJA
SWAMY
VENKATESWARLU
AMMISETTY
MULLAGURU HEMACHOWDARY
SATRASALA SATYANARAYANA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DANAIAH
PULIPATI
NA
SEETHARAMAIAH
KOTHA
NA
M
RANGA
REDDY
VENKATESWARA
RAO
PALADAGU
JAGANNADHAM
PULLAKANDAM
RAMA
RAO
NAGULAPATI
BABU
RAO
KUTUMBAKA
VISHWANADHAM
MITTAPALLI
ABDUL
GAFOOR
MAHAMMAD
LAXMAIAH KOTHAPALLI
NA
LN
KANDIBANDA
NAGAIAH
NALLAVALLY
NA
NA
SANJEEV
KUMAR
KATARE
SATYANARAYANA
NUKALA
NA
SAAKAM
HANUMANTHU
ADLA
RADHAKRISHNA
GOUD
JETHA
REDDYT
MANA
PURUSHOTAM
SREERAMULUSANKU
R
NARAYANA SWAMY
KONDAPPA AMMISETTY
NAGABHUSHANAM
MULLAGURU
S
VENKANNA SETTY
MOHALLA CHHOTI BAZER
INDIA BANDA UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
BANDA
210001 1304140005614044
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
MADHUSHALA KE PASS
INDIA
KALU KUWANUTTAR
CITY BANDA
PRADESH
BANDA UttarBANDA
Pradesh
210001 1304140006457162
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
MOHALLA- ASRA -TARAUS
INDIA MAUDHA,UTTAR
RAGAUL
PRADESH
MAUDHA HAMIRPUR
BANDA
HAMIRPUR UP
210507 1204470001061272
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 63 2 CARCULLAR INDIA
ROAD ALLAHABAD
UTTAR
Uttar
PRADESH
Pradesh
ALLAHABAD
211001 1304140006245503
Amount for unclaimed and unpaid dividend
97.00 03-DEC-2018
53 / C MEERAPUR ALLAHABAD
INDIA
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
ALLAHABAD
211003 1201910100773499
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
106/192/2 KACCHI SADAK
INDIADARAGANJUTTAR
ALLAHABAD
PRADESH
UTTAR PRADESH
ALLAHABAD
211006 1201060000638765
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C/O- AMIT NEGI 50/2,INDIA
LABOUR COLONY,
UTTAR
NAINI
PRADESH
ALLAHABAD UTTAR
ALLAHABAD
PRADESH
211008 1201130000332812
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
H I G - 233, PREETAMINDIA
NAGAR, ALLAHABAD
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH ALLAHABAD
211011 1203040000016750
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
VILLAGE-JAITWARDEEH,
INDIA
VISHUNPUR,UTTAR
POST-THARWAI,
PRADESH ALLAHABAD
ALLAHABAD
UTTAR PRADESH
211013 1201130000432885
Amount for unclaimed and unpaid dividend
78.00 03-DEC-2018
33 A/ 1 JAYANTIPUR DHOOMANGANJ
INDIA
UTTAR
ALLAHABAD
PRADESH
UP
ALLAHABAD
211013 1202060000619141
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ROOP WATI COLONYINDIA
FATEHPUR UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
FATEHPUR UP
212601 1203320003062780
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
H NO 203 LAL BAHADUR
INDIA
SHASTRI MARG
UTTAR
SHADIPUR
PRADESH
FATEHPUR Uttar
FATEHPUR
Pradesh
UP
212601 1304140006378101
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
6-1-12C R S GARDEN INDIA
TIRUPATI TIRUPATI
ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
PRADESH
TIRUPATI
217501 1201090001369272
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B 37/121 A/1 BIRDOPUR
INDIA
MAHMOORGANJ
UTTARVARANASI
PRADESH UTTAR PRADESH
VARANASI
221001 1201320000670264
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NAVRATNA ORNAMENTS
INDIACK -21/3, SETH
UTTAR
GOPALDAS
PRADESHLANE CHOWK
VARANASI
Varanasi Uttar Pradesh
221001 1201910101602064
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
B - 32 / 46 - A (KA) NARIYA
INDIA SAKET NAGAR
UTTAR
COLONY
PRADESH
VARANASI U.P.
VARANASI
221001 1202890000164251
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
KUTI MUGHAL SA CHANDAULI
INDIA
U P UTTAR PRADESH
VARANASI
221001 1202890000609006
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
D-52/41-B LUXMI KUND
INDIA
VARANASI UTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
VARANASI
221001 1202890000981228
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
C-8121 DALHATTA CHETGANJ
INDIA VARANASI
UTTAR
VARANASI
PRADESHU.P.
VARANASI
221001 1203270000210284
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
TARAPUR TIKRI POSTINDIA
TIKRI VARANASIUTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
VARANASI
221001 1205350000521703
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
B 34/37 A 8-1 GYATRIINDIA
NAGAR SUKULPURA
UTTARVARANASI
PRADESH U.P.
VARANASI
221001 1205910000056682
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
S-8/106, PREM ASHRAM
INDIA
M A ROAD,KHAJURI
UTTAR PRADESH
PANDEYPUR VARANASI
VARANASI
UTTAR PRADESH
221002 1203840000814892
Amount for unclaimed and unpaid dividend
32.00 03-DEC-2018
S-11/9C ALLUAKIK PHARMACY
INDIA
CHAUKAGHAT
UTTAR PRADESH
VARANASI UTTARVARANASI
PRADESH
221002 1203840001104676
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
K 61/120 SAPT SAGARINDIA
VARANASI UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
VARANASI
221004 1201320000503029
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
B 35/70 A 20 Tulsi Nagar
INDIA
Varanasi Uttar
UTTAR
Pradesh
PRADESH
VARANASI
221005 1202990006030243
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
PLOT NO.-62, BALAJI INDIA
NAGAR, SAMNEGHAT
UTTARLANKA,
PRADESH
VARANASI UTTAR
VARANASI
PRADESH
221005 1203000000387373
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 52 BRAHMANAND
INDIA COLONY UTTAR
DURGAKUND
PRADESH
VARANASI UP
VARANASI
221005 1206140000012701
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO E 50 BAJRANG NAGAR
INDIA COLONYUTTAR
DAFFI VIA
PRADESH
BHU VARANASI VARANASI
UTTAR PRADESH
221005 1301930000925663
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
G 03 UPENDRA APATMENT
INDIA GANDHINAGAR
UTTARNARIYA
PRADESHVARANASI UTTAR
VARANASI
PRADESH
221005 1301930001689199
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
VILL SALARPUR POSTINDIA
RASULGARH VARANASI
UTTAR PRADESH
VARANASI UTTARVARANASI
PRADESH
221007 1201320001383451
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 4/1176 MOH-VARIGARHI
INDIA
PO-RAM
UTTAR
NAGAR
PRADESH
VARANASI UTTAR
VARANASI
PRADESH
221008 1203840001227312
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
VILL. & POST-KANDWA,
INDIA
BANK COLONY,
UTTAR
Varanasi
PRADESH
Uttar Pradesh VARANASI
221106 1201910101144811
Amount for unclaimed and unpaid430.00
dividend
03-DEC-2018
VILL RAMGAON PO PALAHI
INDIA PATTI IB HARAHUA
UTTAR PRADESH
VARANASI UTTAR
VARANASI
PRADESH
221208 1205350000274301
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
JALALPUR CARPET-E-REGAL
INDIA BHADOHIUTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
VARANASI
221401 1202470000346339
Amount for unclaimed and unpaid281.00
dividend
03-DEC-2018
NO 11 7 77/4 WARD NO
INDIA
11 BLOCK NOANDHRA
7 N S T ROAD
PRADESH
REVATI TALKIES
KHAMMAM
ROAD KHAMMAM UGM KHAMMAM507001
ANDHRAIN30051318567959
PRADESH
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 4 2 200 TO 4 2 END
INDIA
ROTARY NAGAR
ANDHRA
KHANAPURAM
PRADESH HAVELIKHAMMAM
KHAMMAM URBAN MANDAL KHAMMAM
507002
ANDHRA
IN30226912859515
PRADESH INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
5 1 164 A KAVIRAJ NAGAR
INDIAKHANAPURAM
ANDHRA
HAVELI
PRADESH
KHAMMAM KHAMMAM
507002 IN30177414151763
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 7-3-109 DWARAKA
INDIA
NAGAR KHANAPURAM
ANDHRA PRADESH
HAVE KHAMMAM
KHAMMAM
URBAN KHAMMAM ANDHRA PRADESH
507002 IN30021415008346
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
H NO SPL C/2 P WRITER
INDIA
BASTHI KOTHAGUDEM
ANDHRA PRADESH
KHAMMAM DISTKOTHAGUDEM
507101 IN30286310146761
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 5-322 SAI NAGAR
INDIA
WYRA POST &ANDHRA
MANDALPRADESH
KHAMMAM BHADRACHALAM
507165 IN30177411044002
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 10/96 GARLA
INDIA
POST DIST KHAMMAM
ANDHRA PRADESH
BHADRACHALAM
507210 IN30169612254983
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
7 119 2, OPP TOTA VENKATA
INDIA RAO HOUSE
ANDHRA
OLD CENTRE
PRADESHINDIRA NILAYAM
BHADRACHALAM
SATHUPALLE
507303 IN30220111328892
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 1 9/5 VENKATAYAPALEM
INDIA
V VENKATAYAPALEM
ANDHRA PRADESH
KHAMMAM
BHADRACHALAM
ANDHRA PRADESH,INDIA
507318 IN30290249948316
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MITTAPALLIS KANCHIINDIA
SAREE HOUSE PRAKASHAM
ANDHRA PRADESH
BAZAR NALGONDA
NALGONDA
ANDHRA PRADESH
508001 IN30226910687564
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
H No 14-139 Old MroINDIA
Office Alair Nalgonda
ANDHRA
DistPRADESH
BHONGIR
508101 IN30223611358667
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
VILL . VUTKUR MONDAL.
INDIANIDAMANUR
ANDHRA
VUTKUR
PRADESH
NALGONDA MIRALAGUDA
508207 IN30023913454889
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
ADLUR SALIGOURARAM
INDIA
SALIGOURARAM
ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
PRADESH INDIA
MIRALAGUDA
508210 IN30226912241883
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
1-1-215 VENKATESWARA
INDIATEMPLE ROAD
ANDHRA
SURYAPET
PRADESH
ANDHRA PRADESH
SURYAPET
508213 IN30021414895147
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO 4 6 92/B KISANINDIA
NAGAR MAHABUR
ANDHRA
NAGAB
PRADESH
ANDHRA PRADESH
MAHABUBNAGAR
INDIA
509001 IN30226912407595
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
H NO 12 1 9 NEW TOWN
INDIA
WARD 9 MAHABUBNAGAR
ANDHRA PRADESH
MAHABUBNAGAR
509001 IN30023913418676
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
H.NO.3/12/22 VEERANNAPET
INDIA MAHABUBNAGAR
ANDHRA PRADESH
MAHABUBNAGAR
MAHABUBNAGAR
509001 IN30023913556398
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
H NO 2/4/63/A VEPURUIREE
INDIA MBNR MAHABUBNAGAR
ANDHRA PRADESHNR HANUMAN
MAHABUBNAGAR
TEMPLE,MAHABUBNAGAR ANDHRA509001
PRADESH,INDIA
IN30290248462178
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
16 4/1 SHANKERGUNJ
INDIA
WANAPARTHYANDHRA
MAHABUBNAGAR
PRADESH ANDHRA
WANAPARTHY
PRADESH,INDIA
509103 IN30267936843666
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
7-10-44/B-1FLOOR RAJEEV
INDIA MARG GADWAL
ANDHRA
MAHABUBNAGAR
PRADESH
WANAPARTHY
509125 IN30220110742218
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
4 - 4 - 4 / 3 GADWAL INDIA
GADWAL
ANDHRA PRADESH
WANAPARTHY
509125 IN30220111192727
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
H NO 28 209 RAGHAVENDRA
INDIA STREET ANDHRA
JADCHERLA
PRADESH
JADCHERLA WANAPARTHY
509301 IN30023913732308
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PLOT NO.114,H NO.5-5-114
INDIA VANASTHALI
ANDHRA
HILLSPRADESH
VANASTHALI PURAM
HYDERABAD
HYDERABAD
500070 IN30169610330110
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 9/57 SOFIA STREET
INDIA
WARD NO 9ANDHRA
GUNTAKAL
PRADESH
ANANTAPUR, ANANTHAPUR
ANDHRA PRADESH
515001 IN30226912154999
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
14-48 KAMALA NAGAR
INDIA
ANANTAPURANDHRA PRADESH
ANANTHAPUR
515001 IN30177413502660
Amount for unclaimed and unpaid dividend
88.00 03-DEC-2018
11-385 (OLD) 11-236-3
INDIA
(NEW) MAIN ROAD
ANDHRA
SAIPRADESH
NAGAR ANANTAPUR
ANANTHAPUR
515001 IN30039413577792
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
18 1 57 VENUGOPAL INDIA
NAGAR ANANTAPUR
ANDHRA PRADESH
ANANTHAPUR
515001 IN30177414905099
Amount for unclaimed and unpaid155.00
dividend
03-DEC-2018
D NO 12.3.721, JESUSINDIA
NAGAR MANIBHUSHANA
ANDHRA PRADESH
NILAYAM ANANTAPUR
ANANTHAPUR
TOWN AND DIST ANANTAPUR 515001 IN30163741186008
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
RETIRED TEACHER D NO
INDIA
7-5-36 KAMSALA
ANDHRA
PETAPRADESH
HINDUPUR ANANTAPUR
HINDUPUR
(DIST) AP
515201 IN30061010025606
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
N
VENKATANARAYANA
N
SATYANARAYANA
NO-8-523-A CAR STREET
INDIA
TADPATRI ANDHRA PRADESH
TADAPATRI
515411
PRABHAKAR NAIDU
M
GANGAIAH NAIDU
MADDIPATLA
3 610 1 KRISHNAPURAM
INDIA
3RD ROAD TADIPATRI
ANDHRA PRADESH
ANANTAPUR ANDHRA
TADAPATRI
PRADESH INDIA
515411
NAGARAJ
POLEPALLI
KRISHNAMURTHY
POLEPALLI
DO NO 4 140 TEMPLEINDIA
STREET KADIRIANDHRA PRADESH
TADAPATRI
515591
THATHINENI SUJITH
KUMAR
NAGARAJA RAO
THATHINENI
16 410 BRAHMIN ST DHARMAVARAM
INDIA
ANDHRA
ANANTAPUR
PRADESH
ANDHRA PRADESH
DHARMAVARAM
INDIA
515671
THIRUPATHAYYA
NUTHETI
RAMAPPA
NUTHETI
HOUSE NO 3-94B KADADARA
INDIA KUNTA ANDHRA
KUDAIR MANDAL
PRADESHVILLAGEDHARMAVARAM
ANANTAPUR KUDAIR
515711
P
V
VARAPRASAD P
SREERAMULU
D NO 6\1285 BHAGYAINDIA
NAGAR GUNTAKAL
ANDHRA
ANANTAPUR
PRADESH
GUNTAKAL
515801
G
RAGHA
SUDHA
GUMMAGATTA
RAMAKRISHANA
D NO 4/2/217 FORTINDIA
RAYADURGA ANANTAPUR
ANDHRA PRADESH
DISTRICT ANANTAPUR
GUNTAKAL
515865
T
UMA
SALLAGUNDLAGOPALAPPA
BOMMANAHAL VILLAGE
INDIA
AND MANDAL
ANDHRA
ANANTAPUR
PRADESH
DIST ANANTAPUR
GUNTAKAL
ANDHRA PRADESH INDIA
515871
CHENNURU CHAKRAPANI
NA
D NO 7/1147 BHAGYAINDIA
NAGAR COLONY
ANDHRA
2ND EAST
PRADESH
CROSS KADAPA
CUDDAPAH
516001
KUTUBUDDIN C
S
NA
21 225 GUNTA BAZARINDIA
STREET KADAPA
ANDHRA
ANDHRAPRADESH
PRADESH
CUDDAPAH
516001
Y
NAGARJUNA GANGADHAR Y
NARAYANA SWAMY
17 307 4 B K M STREET
INDIA
KADAPA KADAPA
ANDHRA PRADESH
CUDDAPAH
516001
RAGHU
BABU
MOTUMARRI SESHAIAH
MOTUMARRI
6/53, G RAWA RAO STREET,
INDIA KADAPA,ANDHRA
ANDHRAPRADESH
PRADESH
CUDDAPAH
516001
POLURI
JANAKI
S
KAMESWARA RAO
FLAT 112 GERBERA BLOCK
INDIABHANU TOWN
ANDHRA
SHIPPRADESH
HAFEEZPETA NEAR
HYDERABAD
ALWYN COLONY MIYAPUR HYDERABAD
500049
GAJULAPALLE PRASANNA
NA
H NO 4/359-2 VIVEKANANDA
INDIA NAGARANDHRA
KADAPAPRADESH
CUDDAPAH
516002
AMENCHERLA PARADESI
NA
8 124 A CHENNUR CUDDAPAH
INDIA
ANDHRA PRADESH
CUDDAPAH
516004
PENCHALA
NARASIMHA RAO MURARISETTY
SUNDARA
RAJA
SETTY MURARISETTY
SURYA NAGAR 7/582INDIA
R S ROAD RLY KODUR
ANDHRA
KADAPA
PRADESH
RAJAMPET
516101
YENIMINENI RAVI
KUMAR
YENIMINENI CHINNA
VENKATA SWAMY 6/169 MUKUNDARA INDIA
GADDA STREET RAJAMPET
ANDHRA PRADESH
KADAPA DISTRICT
RAJAMPET
516115
MANDEM
BASHEER
MANDEM
ABDUL
SATTAR
DNO 4/474 GADDI STREET
INDIAWARD 4 CUDDAPAH
ANDHRA PRADESH
RAJAMPET
516115
SAMUDRALA VENKATA
SUBBA RAO
SUBBARAYUDU
SAMUDRALA
D NO 14/186 SASTRINAGAR
INDIA BADVEL POST
ANDHRA
ANDPRADESH
MANDAL KADAPA
RAJAMPET
ANDHRA PRADESH INDIA
516227
SURENDRA KUMAR
KOPPARAPURI NA
H NO 15/539 PANDURANGA
INDIA TEMPLE ANDHRA
STREET PRODDATUR
PRADESH KADAPA
PRODDATUR
516360
K
BALA
SUBBARAYUDU NA
H NO 26/647 2 VASANTHA
INDIA PETA PRODDATUR
ANDHRA PRODDATUR
PRADESH
PRODDATUR
516360
ANIL
KUMAR
MISHRA
KRISHNA
KUMAR
ARJUN NAGAR COLONEY
INDIA
GOLA GOKARAN
UTTAR
NATH
PRADESH
KHERI
KHERI
262802
KIRAN
VERMA
LAL
BAHADUR
VERMA
BHOOD WARD NO - 3INDIA
OLD NAKASHA UTTAR
BAG L M
PRADESH
P ROAD GOLA KHERI
KHERI
262802
BINDU
SINGH
SURYA
NATH
SINGH
OLD NAKHASHA BAGH
INDIA
LAKHIMPUR ROAD
UTTAR
GOLA
PRADESH
- KHERI WARD NO
KHERI
-8
262802
ANURAG
AGARWAL
RAJPAL
AGARWAL
AGARWAL BROTHERSINDIA
LAKHIMPUR ROAD
UTTAR
GOLA
PRADESH
KHERI
262802
ASHWINI
KUMAR
MISHRA
NA
MILL WARD NO. 13 INDIA
GOLA
UTTAR PRADESH
KHERI
262802
DEEPTI
MISHRA
LAXMI
CHARAN
MISHRA
KRISHNA PURAM COLONY
INDIA MUNNUGANJ
UTTAR
GOLA
PRADESH
GOKARAN NATHKHERI
KHERI
262802
GYANENDER KUMAR
SHYAM
SUNDER
KASHYAP
MOH-RAJGARG DIST-LAKHIMPUR
INDIA
KHIRI
UTTAR
KHIRIPRADESH
KHERI
262802
PEEYOOSH
MISHRA
RAM
MURTI
MISHRA
PURANI MILL COLONY
INDIA
LAKHIMPUR KHERI
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH
KHERI
262802
AJEET
KUMAR
GUPTA
HARENDRA NATH
GUPTA
MOH - BAZAR GANJ MOHAMMADI
INDIA
DIST
UTTAR
- LAKHIMPUR
PRADESH KHERI UTTAR
KHERI
PRADESH
262804
AJAY
KUMAR
NA
92 BHARAT NAGAR INDIA
SRI GANGANAGAR
RAJASTHAN
RAJASTHAN
GANGANAGAR
335001
KIRAN
DEVI
NA
1/244 HOUSING BOARD
INDIASRI GANGANAGAR
RAJASTHAN
GANGANAGAR
335001
RITU
SINGAL
NA
216 SHASTRI KAOLONI
INDIA
SONI CHAKKIWA
RAJASTHAN
RD NO.4 SRI GANGANAGAR
GANGANAGAR
RAJASTHAN
335051
RAJ
PAL
NA
VIA-SARDARPURA BASS
INDIA
P.O.GANDHI RAJASTHAN
BARI T-BHADRA DIST HANUMANGARH
HANUMANGARH
HANUMAN GARH RAJASTHAN
335501
SATPAL
NA
SHOP NO 100 NAI MANDI
INDIAWARD NO 01
RAJASTHAN
HANUMANGARH JN RAJASTHAN
HANUMANGARH
335512
RAJENDRA
KUMAR
NA
WARD NO-11,N.W.D INDIA
POHADKA,RAWATSAR
RAJASTHAN
HANUMANGARH HANUMANGARH
HANUMANGARH
RAJASTHAN
335524
PARVEEN
KUMAR
GARG
NA
WARD NO 13 SHIV CHOK
INDIA
NOHAR HANUMANGARH
RAJASTHAN RAJASTHANHANUMANGARH
335533
SARASWATI
NA
W/O. RAJA RAM 15/JAMBHESHWAR
INDIA
COLONY
RAJASTHAN
WARD NO. 8 PILIBANGAN
HANUMANGARH
RAJASTHAN
335803
BHANWARA RAM
NA
V P O BARANI TEH AND
INDIA
DIST NAGAURRAJASTHAN
NAGAUR RAJASTHAN NAGAUR
341001
SANJAY
KUMAR
PATANI
NA
621 DEH-VAIDA KA MOHALLA
INDIA JAYAL RAJASTHAN
NAGAUR RAJASTHAN
NAGAUR
341022
KAILASH
CHANDRA
NA
VPO KHAJWANA TEHINDIA
DIST NAGAUR NAGAUR
RAJASTHAN
Rajasthan
NAGAUR
341028
HIMAT
SINGH
CHOHAN
NA
CHOWK KA BAS MALIYA
INDIA
KA MOLLA MERTA-CITY
RAJASTHAN RAJASTHAN MAKRANA
341510
SHARWAN
KUMAR
MAICH
NA
VPO BITAN MERTA CITY
INDIA
NAGAUR RAJASTHAN
RAJASTHAN
MAKRANA
341510
SUGANAI
NA
VILLAGE DABARIYANIINDIA
KHURD VIA-RENRAJASTHAN
MERTA CITY RAJASTHANMAKRANA
341514
RAMA
ARORA
NA
B 27 HANUVANT VIHAR
INDIA
K N HALL KE RAJASTHAN
SAMNE RAI KA BAG JODHPUR
JODHPUR
RAJASTHAN
342001
VINITA
BANG
NA
C/O RANGNATH BANG
INDIA
66/1 ASHOK NAGAR
RAJASTHAN
JODHPUR RAJ
JODHPUR
342001
SHOBHA
DEVI
NA
PLOT NO. 26, LAXMI NAGAR
INDIA PAOTA CRAJASTHAN
ROAD JODHPUR RAJASTHAN
JODHPUR
342001
VEERENDRA CHOUDHARY
NA
6-A-97 KUDI BHAGTASNI
INDIA
HOUSING BOARD
RAJASTHAN
JODHPUR RAJ.
JODHPUR
342003
DINESH
KUMAR
RANGA
NA
LAXMI NIWAS KESAVINDIA
NAGAR PHALODI
RAJASTHAN
PHALODI RAJASTHAN JODHPUR
342301
RAM
LAL
GHANCHI
NA
135 SANTOSHI MATAINDIA
MANDIR ROAD RAJASTHAN
WARD NO 4 BHINMAL RAJASTHAN
JALORE
343029
SURENDRA KUMAR
BANTHIA
NA
HIT VIJAY TEXTILE MILLS
INDIA
E-144 II PHASE
RAJASTHAN
IND ESTATE BALOTRA RAJASTHAN
BARMER
344022
MAHENDRA KUMAR
NA
INDRAPRASTH MAININDIA
ROAD JASOL RAJ
RAJASTHAN
BARMER
344024
RACHNA
JOSHI
NA
263/8,BISSA PARA ASANI
INDIAROAD JAISALMER
RAJASTHAN
RAJ
JAISALMER
345001
HARJEET
KUMAR
MADAN
NA
STATION H.Q. C/O 82,INDIA
ARMD REGT. JAISALMER
RAJASTHANRAJASTHAN
JAISALMER
345001
RANJEEV
R
NA
ASI/FITTER HQ JAISALMER
INDIA NORTH SECTOR
RAJASTHAN
BSF JODHPUR ROAD JAISALMER RAJASTHAN
345002
NILAMBEN
CHANDRAKANTBHAI
RADHANPARA NA
ARPIT 9/17 KARAN PARA
INDIARAJKOT GUJARAT
GUJARAT
RAJKOT
360001
SHWETA
KAUSHIKKUMARMAKWANA
NA
PRERAK OPP HATHIKHANA
INDIA STREET NO
GUJARAT
6 HATHIKHANA MAIN ROAD
RAJKOT
RAJKOT GUJARAT
360001
KAMLESHBHAIHIRANAND
MOTWANI
NA
JUNCTION CO OP SOCINDIA
STREET NO 7 PARSANA
GUJARATNAGAR MAIN ROAD,
RAJKOT
JANAK NIVAS, RAJKOT GUJARAT
360001
MAHESHKUMAR
H
KHUNT
NA
AT JETAKUBA VILLAGE
INDIA
TALUKO-LODHIKA
GUJARAT
DISTRICT-RAJKOT RAJKOT
RAJKOT
GUJARAT
360001
LAVJIBHAI
D
MARVI
NA
150 FT RING ROAD MAVDI
INDIA PLOT GIRNAR
GUJARAT
SOC 2 DHARAMNAGARRAJKOT
MAIN ROAD RAJKOT GUJARAT
360001
UMESH
RANCHHODBHAIUNDHAD
NA
SHRI RAM KRUPA' KAILASH
INDIA DHARA SOCIETY
GUJARAT
MAIN RD SANT KABIR
RAJKOT
ROAD RAJKOT
360002
ASHOK
D
KORAT
NA
AT PARDI TAL LODHIKA
INDIA
DIST RAJKOT RAJKOT
GUJARAT
GUJARAT
RAJKOT
360002
MUKESHBHAI NATVARLAL
CHANDARANA NA
GOVIND PARA 2 RAMESH
INDIANIVAS SAME
GUJARAT
RAJKOT GUJARAT
RAJKOT
360002
IN30181110116583
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30226912361284
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30177416722604
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226912377906
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30267936609000
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30102221403212
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021412937458
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290248518835
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
IN30232410233543
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
IN30307710407026
Amount for unclaimed and unpaid dividend
31.00 03-DEC-2018
IN30232410528207
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30226911345633
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30102220808353
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30232410436710
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177415103546
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30177413565276
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
IN30232411014532
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30023913483157
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
IN30226913254047
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039417547637
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
IN30102221467788
Amount for unclaimed and unpaid230.00
dividend
03-DEC-2018
IN30311610125784
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30311610210888
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30311610249365
Amount for unclaimed and unpaid dividend
95.00 03-DEC-2018
IN30311610452534
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
IN30311610501934
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
IN30311610563189
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30311610563687
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021415765439
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30165310326258
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
1203600001017784
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
1301760000178461
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1202300000675373
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201090004634113
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
1203320003606965
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
1201211400020620
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
1204470004852755
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
1201211400034684
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1304140004910047
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1204470004153748
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
1304140006479845
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1201330000088556
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
1301930002257943
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
1201210100399066
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201090003180025
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1201210100120740
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201210100257440
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201210100250050
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201370000237133
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203320003067871
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203320000388174
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201210100116297
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
1201210100218052
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201370000097886
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201210100389463
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
1201800000193459
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201800000332889
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201980000093284
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
1203320001368026
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1304140004362749
Amount for unclaimed and unpaid dividend
95.00 03-DEC-2018
1201800000109376
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1201800000310913
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1203320003250312
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
P
V
SHINGALA
RAMESH
JAYANTILAL
CHAROLIA
ALTAF
GULMAMDBHAIBLOCH
JAYANTILAL VALLABHABHAIBHUT
VIJAYABEN
GHANSHYAM NIRANJANI
MANJULABEN SURESHBHAI RANPARIA
SAVJIBHAI
NARANBHAI KATHERIA
DEEPIKA
BOTHRA
SHABAB
HOSSAIN
SANJOY
DAS
PRADIP
GUPTA
DEBASISH
BOSE
K
VENKATESWARARAO
RAHUL
KHANDELWAL
KABERI
BANERJEE
SOON
SHING
CHU
VISHWAJEET KUMAR
KUNAL
JHA
KISHAN
LAL
LOHIA
SOUMEN
MALLICK
BINOD
KUMAR
SHAW
SANDIP
PAL
SUDDHASATWA
NATH
AMALENDU BIKASH
ROY
SANTANU
MANDAL
VIRENDRA
KUMAR
SHARMA
KUHELI
PRAMANIK
UMASANKAR DATTA
KAUSHIK
GUHA
SANGEETA
BALA
SINGH
VIDYA
LAL
GUPTA
DHAYGUDE GOPAL
KHASHABA
AVIK
KUNDU
SHAMIM
RAJA
RAJDEEP
DUTTA
AJAY
CHAKRABORTY
ALOK
BISWAS
BIRESWAR
GHOSH
KAMAL
KANTI
MUKHERJEE
DENNIS
FELIX
SHAKUNTALA MISHRA
ABHISHEK
DAS
SOMA
DUTTA
SANJAY
JAWAHARLAL SHAH
SOUMITRA
SARKAR
MILTU
SINGHA
ROY
BIBHA
NAYAK
BANESHWAR SHASMAL
SIBAPRASAD PRAMANIK
ANAMIKA
CHANDRA
MALA
MAHAPATRA
MADHAB
CHANDRA
PANJA
SOMEN
PRAMANICK
OMPRAKASH KESHARI
ASHIS
SAHA
NILKANTA
BISWAS
AMARLAL
AGARWAL
BHARAMAPPADUNDAPPA
HULLOLI
RAJASHREE BHIMAPPA
PATAGUNDI
PUSHPAWATI RAVINDRA
HIREMATH
GANGAPPA MALAPPA
ITI
GIRIMALLAPPABASAVANT
KULLUR
YALLAPPA
S
BABALI
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
ASHRAF
MOHD
NA
SURESH
KUMAR
GUPTA
DEBABRATA BOSE
KONAKALLA PRASADA
RAO
DAU
DAYAL
KHANDELWAL
BISWANATH NANDY
CHU
LIU
CHUAN
SHIVNANDANPRASAD
BINAY
KUMAR
JHA
LATE
MAHADEO
PRASAD LOHIA
NA
NA
SIBNARAYAN PAL
SUNIL
NATH
BRAJESWAR ROY
KSHITISH
CHANDRA
MANDAL
VASU
DEO
SHARMA
KSHITI
PATI
MAITI
KEDARESWARDATTA
BIPLAB
KUMAR
GUHA
NA
SHIV
LAL
NA
NA
WALIUR
RAHMAN
NA
PRABIR
CHAKRABORTY
RABINDRA NATH
BISWAS
DINESH
CHANDRA
GHOSH
KALI
BHUSAN
MUKHERJEE
RICHARD
FELIX
LATE
PARAS
NATH MISHRA
NA
PRASANTA KUMAR
MAZUMDER
JAWAHARLAL KHEDO
SHAH
ASIM
SARKAR
NA
LATE
MRITYUNJOY NAYAK
RAMPADA SHASMAL
LATE
ATUL
PRAMANIK
ABANI
CHANDRA
SWAPAN
MAHAPATRA
PANCHKARI PANJA
BIKAS
PRAMANICK
CHHOTOO LAL
KESHARI
SUSHIL
KUMAR
SAHA
RAMCHANDRABISWAS
NA
NA
BHIMAPPA PATAGUNDI
NA
NA
BASAVANT LAXMAN
KULLUR
SIDDAPPA
YALLAPPA
BABALI
NO 2141 NEW KHODIYAR
INDIASOSA MAINGUJARAT
KHODIYAR SOSA BHARATINAGAR
RAJKOT RAG NEW KHODIYAR SOSA RAJKOT
360002
Gujarat
1304140006479391
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
4/13 SHRI RANCHHODNAGAR
INDIA NR SANT
GUJARAT
KABIR ROAD RAJKOT GUJARAT
RAJKOT
360003 1201800000077634
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
AKASHDIP SOC ST NOINDIA
7 L/63 GUJ HOUGUJARAT
BOARD NR H J STEEL RAJKOT
RAJKOT
GUJARAT
360003 1203320004692675
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
JAY YOGESHWAR 40FT
INDIA
PATEL NAGARGUJARAT
MAIN RD OPP BAJARANG PAN
RAJKOT
NR 150FT RING RD MAVDIPLOT RAJKOT
360004
GUJARAT
1201800000007285
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
9 PUNIT NAGAR GONDAL
INDIAROAD RAJKOT
GUJARAT
GUJARAT
RAJKOT
360004 1201800000036371
Amount for unclaimed and unpaid550.00
dividend
03-DEC-2018
SHREE HARI KRUPA MAVDI
INDIA MAIN RD GUJARAT
150 C RING RD CHOWK BANDH
RAJKOT
SERI NR RMC WARD OFFICE B/H RADHIKA
360004RESTURANT
1201800000326765
RAJKOTAmount
GUJARAT
for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
POONAM SOC, OM NGR,
INDIA
OPP VASANTGUJARAT
VILLA,150FT RING RD AARTI
RAJKOT
MANDAP SERVICE, RAJKOT GUJARAT 360004 1202970000181362
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
C/O GLOBAL EXPORTSINDIA
& MARKETINGWEST
INDUSTRY
BENGAL
HOUSE, 10 CAMAC
KOLKATA
STREET CALCUTTA
700017 IN30021410016470
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
F 44/1 GARDEN REACH
INDIA
ROAD PO GARDEN
WESTREACH
BENGALKOLKATA
KOLKATA
700024 IN30021413106880
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
F 41 GARDEN REACH INDIA
ROAD 28 NO POLICE
WESTPHARI
BENGAL
OPPOSITE SIDEKOLKATA
KOLKATA WEST BENGAL
700024 IN30051318226192
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
25 B PEARY MOHAN ROY
INDIA
ROAD CHETLA
WEST
KOLKATA
BENGALWEST BENGAL
KOLKATA
700027 IN30021414262649
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
102 Southern AvenueINDIA
Flat No - 2me Kolkata
WEST BENGAL
KOLKATA
700029 IN30223611689772
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO 6 H ORBIT HEIGHTS
INDIA 33,GARIAHAT
WEST ROAD
BENGAL
KOLKATA WEST
KOLKATA
BENGAL
700031 IN30007910134274
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
10 PRINCE ANWAR SHAH
INDIALANE P O TOLLYGUNGE
WEST BENGAL
KOLKATA
KOLKATA
700033 IN30177410976269
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
64 CHARU CHANDRAINDIA
PLACE EAST CHARU
WESTMARKET
BENGALKOLKATA WEST
KOLKATA
BENGAL
700033 IN30021416022058
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
6T/2 BUROSHIB TALAINDIA
MAIN ROAD KOLKATA
WEST BENGAL
WEST BENGAL KOLKATA
700038 IN30021415907713
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
84 CHRISTOPHER ROAD
INDIA
KOLKATA WEST
WEST
BENGAL
BENGAL
INDIA
KOLKATA
700046 IN30226912955189
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
93 CANAL STREET SREEBHUMI
INDIA
LAKE TOWN
WEST BENGAL
KOLKATA
KOLKATA
700048 IN30311610619137
Amount for unclaimed and unpaid375.00
dividend
03-DEC-2018
127B NARKELDANGAINDIA
MAIN ROAD 4TH
WEST
FLOOR
BENGAL
CALCUTTA W B KOLKATA
700054 IN30125028339120
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
4 MILON PALLE D P NAGAR
INDIA KOLKATA WEST
KOLKATA
BENGAL
WEST BENGAL KOLKATA
700056 IN30371910588353
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
1/1 R N TAGORE ROAD
INDIA
TAGORE COURT
WEST
FLAT
BENGAL
NO 20 BELGHORIA KOLKATA
KOLKATA WEST BENGAL
700056 IN30051311541672
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
He-17/3 S L Sarani Ankur
INDIA
Aptt, Baguiati
WEST
Kolkata
BENGAL
KOLKATA
700059 IN30223612053256
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
56/11 MAHARANI INDIRA
INDIADEBI ROADWEST
131 BEHALA
BENGAL24 PARGANAS
KOLKATA
(S)
700060 IN30220110604342
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
FALT NO 101 1ST FLOOR
INDIA
208 BANSDRONI
WESTROAD
BENGAL
KOLKATA WESTKOLKATA
BENGAL INDIA
700070 IN30226912404767
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
14 AVENUE EAST MODERN
INDIA PARK SANTOSHPUR
WEST BENGAL
KOLKATA WESTKOLKATA
BENGAL
700075 IN30021411622575
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
SUNITI TOWERS, BLK-B,
INDIA
FLAT-403, 4TH
WEST
FLOOR
BENGAL
65, RAJA RAM MOHAN
KOLKATA
ROY ROAD MUCHIPARA, KOLKATA 700082 IN30014210556025
Amount for unclaimed and unpaid205.00
dividend
03-DEC-2018
SRIJAN APARTMENT 192,
INDIABIDHAN PALLY
WEST
FLAT
BENGAL
NO. 2C, P.O- GARIA
KOLKATA
KOLKATA
700084 IN30032710413872
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
DISHA APARTMENT FLAT
INDIANO A1 1ST FLOOR
WEST BENGAL
P 34 RAIPUR KOLKATA
KOLKATA
WEST BENGAL
700084 IN30021414928224
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SAHEB APARTMENT FT
INDIA
NO 4 NSC BOSE
WEST
RD PRATAPGARH
BENGAL
B D MEMORIAL
PARGANAS
SCHOOL
KOLKATA
KOLKATA WEST BENGAL,INDIA
700103 IN30290247571066
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
MBM BRICK FIELD, MONIRAMPORE,
INDIA
GHATAKPARA,
WEST BENGAL BARRACKPORE,
PARGANAS
KOLKATAKOLKATA
700120 IN30210510088555
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
5N DETACHMENT NEAR
INDIA
BARRACKPORE
WEST
COURT
BENGAL
SADAR BAZAR BARRACKPORE
PARGANAS KOLKATA
KOLKATA WEST BENGAL 700120 IN30051313839392
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
BASE HOSPITAL BARRACKPORE
INDIA
CANTT
WEST
SKINBENGAL
DEPARTMENT BLOCK
PARGANAS
B 24 PARGANAS
KOLKATA
NORTH KOLKATA WEST700120
BENGALIN30051316910667
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
C/O NRIPENDRA NATH
INDIA
KUNDU WESTICHA
WESTPUR
BENGAL
P O NABAPALY BARSAT
PARGANAS
NABAPALLY
KOLKATA
BOYS SCHOOL HIGH ROAD
700126
KOLKATA
IN30267935832835
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
FORTUNE CITY BLOCKINDIA
A FLAT 304 155WEST
OLD JESSORE
BENGAL ROAD GANGANAGAR
PARGANAS
JULIEN
KOLKATA
DAY SCHOOL KOLKATA WEST
700132
BENGAL
IN30051318207022
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
S 46/4 GOVT HOUSING
INDIA
STATE GUMARWEST
MATH
BENGAL
31 MAHESTALA SOUTH
PARGANAS
24 PARGANAS
KOLKATA
KOLKATA WEST BENGAL
700137
INDIAIN30226912528727
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SANTI PALLY WARD-28
INDIA
MAHESHTALAWEST
S. 24 PGS
BENGAL
KOLKATA
PARGANAS KOLKATA
700140 IN30095810135013
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VILL P O MALLICKPURINDIA
NEAR SUMAN BAKERY
WEST BENGAL
24 PGS S KOLKATAPARGANAS
WEST BENGAL
KOLKATA
700145 IN30021412708092
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
79/1, Rajballabh SahaINDIA
Lane Howrah WEST BENGAL
HOWRAH
711101 IN30297810182370
Amount for unclaimed and unpaid
1100.00
dividend
03-DEC-2018
40 3 L N CHAKRABORTY
INDIA
LANE WARD NO
WEST
23 BENGAL
BANTRA SADAR HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH WEST BENGAL
711101 IN30021412303318
Amount for unclaimed and unpaid123.00
dividend
03-DEC-2018
20 2 2 PILKHANA 3RDINDIA
BYE LANE DIST WEST
HOWRAH
BENGAL
HOWRAH WESTHOWRAH
BENGAL
711101 IN30021412333018
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
10/4 BAGDI PARA LANE
INDIA
SHIBPUR HOWRAH
WEST BENGAL
WB
HOWRAH
711102 IN30125028304171
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
43/3 NASKARPARA LAINDIA
RUDRA VILL A BOTANIC
WEST BENGAL
GDNS WEST BENGAL
HOWRAH
711103 IN30015910917547
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HUTPUKUR G I P COLONY
INDIAHOWRAH WEST BENGAL
HOWRAH
711104 IN30289810065858
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A H1 8 15 LAKE VIEWINDIA
B 1 DRAINAGE CANAL
WEST BENGAL
ROAD SANTRAGACHI
HOWRAH
HOWRAH
711104 IN30021411726908
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
72 A/4 KAZI BAGAN LANE
INDIARAMKRISHNA
WEST
LANE
BENGAL
42 SHIBPUR HOWRAH
HOWRAH
711104 IN30177415048754
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SATASHI BOSER MATH,
INDIA
BACKSIDE OF WEST
SABJUBENGAL
SANGHA, P O - G I PHOWRAH
COLONY HOWRAH, WEST BENGAL
711112 IN30150810061500
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VILL.- WEST DURLOVPUR
INDIAP.O.- KANTAPUKUR
WEST BENGAL
P.S.- BAGNAN DIST.HOWRAH
HOWRAH
711303 IN30077310236673
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VILL PO MANKUR PS INDIA
BAGNAN HOWRAH
WEST
WEST
BENGAL
BENGAL
HOWRAH
711303 IN30051318749099
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
VILLAGE-BENAPUR PO-BENAPUR
INDIA
CHANDANAPARA
WEST BENGALHOWRAH HOWRAH
711312 IN30077310040420
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
HATKALIGANJ PARIJAT
INDIA
- 2 ULUBERIA HOWRAH
WEST BENGAL
HOWRAH
711315 IN30289810234154
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
C/o Satyanarayan Maiti
INDIA
Vill Jagacha Chanditala
WEST BENGAL
P.O.-GIP Colony HOWRAH
Dist-Howrah (W.B.)
711321 IN30009510228093
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BALITIKURI CHAK PARA
INDIA
PO BALITIKURI
WEST
HOWRAH
BENGAL
WB
HOWRAH
711402 IN30125028036490
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
P.O- JAYCHANDITALA(S)
INDIA
VILL-DOMJUR
WEST
NEAR
BENGAL
MAKARDAH MARTIN
HOWRAH
RLY. STATION DIST-HOWRAH
711405 IN30032710070073
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
31, FERRY GHAT STREET
INDIA
TELINIPARA RAJA
WESTBAZAR
BENGAL
PO TELINIPARACHINSURA
DT HOOGHLY
712125 IN30125015325167
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BAGBAZAR STN ROADINDIA
OPP FRENCH TAILORS
WEST BENGAL
CHANDERNAGORECHINSURA
WEST BENGAL
712136 IN30021413709618
Amount for unclaimed and unpaid130.00
dividend
03-DEC-2018
1, KASHI DAKTAR LANE
INDIA
(UTTAR) P.S- WEST
SERAMPORE
BENGALDT. HOOGHLYCHINSURA
712201 IN30295120026398
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
147A SUKANTA SARANI
INDIA
1ST FLOOR FLAT
WEST
NOBENGAL
1D PO BHADRAKALICHINSURA
SHANKAR VIDYALAYA HOOGHLY WEST BENGAL
712232 IN30051317848390
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
1036 MALLAPUR PI JIINDIA
TQ GOKAK BELGAUM
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021413985141
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
SHRI VEERABHADRESHWAR
INDIA KRIPA LAXMI
KARNATAKA
BADAWANE GOKAK GOKAK
GOKAK
591307 IN30021414092710
Amount for unclaimed and unpaid dividend
39.00 03-DEC-2018
C/O M B HOSAMATHINDIA
BASAV NAGAR NERA
KARNATAKA
LOWER PRIMARY SCHOO
GOKAK
GOKAK BELGAUM
591307 IN30021414092728
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
AT MARDI SHIVAPURINDIA
POST MAMADAPUR
KARNATAKA
TQ GOKAK DIS BELGAUM
GOKAK
BELGAUM
591307 IN30021414130848
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
391 NALLANATTI TALINDIA
GOKAK BELGAUM
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30177414169044
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 202/20 ANNAPURNA
INDIA NIVAS BEHIND
KARNATAKA
MAYUR SCHOOL RANIGOKAK
CHENNAMMA NAGAR GOKAK
591307 IN30177414250015
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
BASAVARAJ INDUDHAR
PATTANSHETTI INDUDHAR T
PATTANSHETTI
PRASANNA SIDRAMAPPA TAMBAKE
SIDRAMAPPA M
TAMBAKE
YALLAPPA
ARJUN
RANIKANNAVARARJUN
R
RANIKANNAVAR
LAXMAN
SHANKAR
SONTAKKI
SHANKAR
RAMAPPA
SONTAKKI
MOHAMMADSAB
SAIDSAB
NADAF
S
B
NADAF
LAXMI
NARAYAN
NANDIYAWAR NARAYAN
J
NANDIYAWAR
NAGAR
GOPALKRISHNANAYAK
NAGAR
RAMANATH NAYAK
RAJASHEKAR VEERANNA
SOLLAPURMATHVEERANNA GURUSIDAYYASOLLAPURMATH
VITTHAL
U
KALAL
UMMANNA TULAJARAM KALAL
SINESH
P
KRISHNAN PUTHIYA
PURAYIL
KEMPAYYA
NINGAPPA
KURER
NINGAPPA RAYAPPA
KURER
LAXMANSINGHB
RAJPUT
BHIMSINGH B
RAJPUT
AKASH
C
NA
RAKESH
M
GANATADIKAR MARUTI
SANGAPPA GANATADIKAR
MANGALA
GOUDAPPA
MODAGI
G
B
MODAGI
VISHWANATH M
WALI
MAHADEVAPPA
G
WALI
RITIN
SANJEEV
PUJARI
SANJEEV
S
PUJARI
ANILKUMAR R
HIDAKAL
RAMACHANDRA
SATAPPA
HIDAKAL
NAGAPPA
GHATIGEPPA SUNSUDDI
GHATIGEPPA GURUPADHAPPA
SUNSUDDI
HANAMANT SATTEPPA
KHANAGOUDRANA
SHIDDAPPA KALLAPPA
HULAMANI
KALLAPPA
B
HULAMANI
VISHWANATH SIDDAGOWDA RADDI
SIDDAGOWDARADDI
MUJAWAR
SAHEBJAN
FARIDSAHEB
SANJEEV
CHANNAPPA BHUTI
CHANNAPPA SIDDAPPA
BHUTI
GIRIMALLAPPABASAVANT
KULLUR
BASAVANT LAXMAN
KULLUR
MOHAMADYUSUF
J
PEERJADE
JANGLISAB HASANSAB
PEERJADE
RAJU
M
PADATARE
MARUTI
DASHRATH PADATARE
KALLAPPA
SHANKAR
DURADUNDI NA
TATYASAHEB B
SAJANE
BHALCHANDRA
BHIMAPPA
SAJANE
MAHADEV
MURGEPPA
SOLAPURE
NA
SHRISHAIL
RAJMANE
MAHALINGAPPA
ANITA
CHANBASAPPA BANDI
CHANBASAPPABANDI
GOVIND
RAMAPPA
AVARADI
RAMAPPA
MALLAPPA
AVARADI
ACHYUT
SHRINIVAS
ANIKHINDI
NA
KALLAPPA
TAMANNA
GANIGER
TAMANNA KALLAPPA
GANIGER
MALLIKARJUN I
BELAKUD
ISHWARAPPA BASALINGAPPABELAKUD
CHIDANAND I
BELKUD
I
B
BELKUD
IRAPPA
R
BADIGER
RAMACHANDRAPPA
GIREPPA
BADIGER
JEEVAN
R
NERLIKAR
RAMCHANDRA
SHIDDAPPA A
PANNALE
APPANNA
A
PANNALE
MOHANRAJ G
GUNDAPPA
MANJULA
SHIVAPPA
HUGAR
D
S
MALATTI
SURESH
SHANKAR
SANSUDDI
SHANKAR
BASAPPA
SANSUDDI
SIDDANNA
MAHADEV
MAGADUM
MAHADEV BALLAPPA
MAGADUM
GURURAJ
BODARACHARY HARAPANAHALLINA
SHANKREPPA SANNAMAHANTAPPA
HALYAL
NA
VISHWANATH SIDAPPA
SIDRAVAT
NA
LAXMAN
BHIMAPPA
KOUJALAGI
NA
RAYAPPA
KAREPPA
BANDARI
NA
KEMPANNA LAXAMAN
WALIKAR
NA
SHIVAJI
NAGAPPA
THASHILDAR NA
PRAVEENKUMAR
SHITAL
BEDAKIHALE NA
SHIVANAND NINGAPPA
MISHI
NA
MUHAMMED SHARAFI
N
NA
LALI
THOMAS
NA
SURENDRAN
NA
ABHA
TRADEFIN
PVTLTD
NA
KAVITA
GUPTA
NA
VAIDYANATHAN
RAMANI
NA
NIRMAL
KUMAR
NA
ASHOK
KUMAR
GOLASH
NA
G
RAGHUNATHRAO
NA
URMILA
CHAUBEY
NA
P NO-15 H NO 18212/3B
INDIA
VIDYA NAGAR
KARNATAKA
GOKAK
GOKAK
591307 IN30177414315533
Amount for unclaimed and unpaid dividend
19.00 03-DEC-2018
206 10 NEAR RENUKAINDIA
TEMPLE TAI KRUPA
KARNATAKA
LAXMI EXTENSION GOKAK
GOKAK
BELGAUM KARNATAKA
591307 IN30021414331750
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
BIRDS OFFICE BEHINDINDIA
SBI ADB TQ GOKAK
KARNATAKA
DIS BELGAUM KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021414368665
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
GOVT SERVANT H NOINDIA
19 KILLA GOKAK
KARNATAKA
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021414458440
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
R S NO 146/4B 1 ST CROSS
INDIA PL NO 16AKARNATAKA
VIVEKANAND NAGAR GOKAK
GOKAK
KARNATAKA
591307 IN30021414487306
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
PLOT NO 9 SR NO 204
INDIA
VENKTESH KRUPA
KARNATAKA
OPP J C CHILDREN PARK
GOKAK
LAXMI EXTN GOKAK
591307 IN30177414831822
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
C/O A A SOUDAGAR PLOT
INDIANO 13 HOUSE
KARNATAKA
NO 1201/A FALLS ROADGOKAK
OPP GOVT HOSPITAL GOKAK KARNATAKA
591307 IN30021414831986
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 4543 GURUWAR
INDIA
PETH GOKAK KARNATAKA
GOKAK KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021414898676
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
GONBI TEMPLE GURUWAR
INDIA PETH GOKAK
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30177415044881
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ICICI BANK LTD 1ST FLOOR
INDIA NANDINI PLAZA
KARNATAKA
HIGH SCHOOL ROADGOKAK
GOKAK
591307 IN30177415130251
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
WATER FILTER TANK INDIA
SANGAM NAGARKARNATAKA
GOKAK
GOKAK
591307 IN30177415593602
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
CPC 2293 BEHIND RURAL
INDIAPOLICE STATION
KARNATAKA
GOKAK GOKAK KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30021415811139
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
S/O R CHANDRASHEKHAR
INDIAKAMALA NIVASA
KARNATAKA
BEHIND SAMUDAYAGOKAK
BHAVAN BASAVANAGAR GOKAK BELGAUM
591307
KARNATAKA
IN30021416024570
Amount for unclaimed and unpaid330.00
dividend
03-DEC-2018
NEAR YALLAMMA TEMPLE
INDIA UPPAR GALLI
KARNATAKA
GOKAK
GOKAK
591307 IN30177416515455
Amount for unclaimed and unpaid184.00
dividend
03-DEC-2018
RSY NO 189/2 3 PLOTINDIA
NO 16 B 1ST FLRKARNATAKA
BEHINDE SAMUDAYA BHAVAN
GOKAKBASAV NAGAR GOKAK
591307 IN30177416548238
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
OPP BDO OFFICE ULLAGADDI
INDIA COMPLEX
KARNATAKA
GOKAK
GOKAK
591307 IN30039416715676
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MAHALINGESHWAR NAGAR
INDIA GOKAKKARNATAKA
GOKAK
591307 IN30039416728379
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
H NO 1814 SOMAWAR
INDIA
PETH GOKAK KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30177416920851
Amount for unclaimed and unpaid130.00
dividend
03-DEC-2018
526 AT POST RAJAPUR
INDIA
TQ GOKAK RAJAPUR
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30113526723514
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
AT POST KALLOLI TQ INDIA
GOKAK DIST BELGAUM
KARNATAKA
KALLOLI
GOKAK
591307 IN30113526743255
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
NO 3688 BASAVANAGAR
INDIA
GOKAK GOKAK
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30113526818132
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
2012/G-2 MALAPRABHA
INDIA
NIWAS SOMAVARPETH
KARNATAKATQ GOKAK BELGUAM
GOKAK
591307 IN30192630257895
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
2436 KALLOLI GOKAKINDIA
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30192630718748
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NO 1375 B BANAGARINDIA
GALLI GOKAK BELGAUM
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30192630753984
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
FARM HOUSE NALLAMATTI
INDIA GOKAK BELGAUM
KARNATAKA
GOKAK
591307 IN30192630906374
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
AT VALMIKI NAGAR POST
INDIAGOKAK FALS
KARNATAKA
BELGAUM DISTRICT KARNATAKA
GOKAK GOKAK FALS
591308 IN30177413494295
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
NO 37/5 GOKAK FALLS
INDIA
TAL GOKAK GOKAKFALLS
KARNATAKA
GOKAK
591308 IN30177413567721
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT POST DURADUNDIINDIA
TAL GOKAK BELGAUM
KARNATAKA
HUKERI
591310 IN30177412980306
Amount for unclaimed and unpaid166.00
dividend
03-DEC-2018
1677, KUDACHI TAL- INDIA
RAIBAG DIST- BELGAUM
KARNATAKA
HUKERI
591311 IN30216410320503
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
NO 2076 FULARE FLAT
INDIA
HOUSE NO 2021/1
KARNATAKA
TO 2077 TQ RAIBAG DIST
HUKERI
BELGUAM KUDACHI KARNATAKA INDIA
591311 IN30226913176042
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
KUDCHI TQ RAIBAG DIST
INDIA
BELGAUM KUDCHI
KARNATAKA
HUKERI
591311 IN30113526586998
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
KUDCHI RAIBAG BELGAUM
INDIA
KARNATAKA
HUKERI
591311 IN30192630697055
Amount for unclaimed and unpaid217.00
dividend
03-DEC-2018
AT AND POST KAMALDINNI
INDIA TQ GOKAK
KARNATAKA
BELGAUM
HUKERI
591312 IN30021412424175
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
NEAR TELEPHONE EXCHANGE
INDIA MUDALAGI
KARNATAKA
TQ GOKAK DIS BELGAUM
HUKERI
591312 IN30021413433270
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MUDALGI MUDALGIINDIA
KARNATAKA
HUKERI
591312 IN30177416012710
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
949 MUDALAGI TAL GOKAK
INDIA BELGAUM
KARNATAKA
HUKERI
591312 IN30177416161332
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT/POST MUDALAGI INDIA
TALUK GOKAK DIST
KARNATAKA
BELGAUM MUDALAGI HUKERI
591312 IN30039417222312
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
A/P MUNNYAL TQ GOKAK
INDIA BELGAUMKARNATAKA
HUKERI
591312 IN30177417250323
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
AT- POST- NERLI TAL-INDIA
HUKKERI DIST- KARNATAKA
BELGAUM
HUKERI
591313 IN30216410331239
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
218, BORGAL TAL- HUKKERI
INDIA DIST- BELGAUM
KARNATAKA
HUKERI
591313 IN30216410331850
Amount for unclaimed and unpaid dividend
29.00 03-DEC-2018
PRIMARY HEALTH CENTRE
INDIA AMMANAGI
KARNATAKA
TAL HUKKERI DIST - BELGAUM
HUKERI
591313 IN30220110498145
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
POST ROAD SANKESHWAR
INDIA TAL.- HUKKERI
KARNATAKA
DIST.- BELGAUN
HUKERI
591313 IN30220110693913
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
2034 A/P - SANKESHWAR
INDIATAL - HUKKERI
KARNATAKA
DIST - BELGAUM
HUKERI
591313 IN30220111246758
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
SATISH NAGAR NEARINDIA
MULTANI HOUSE
KARNATAKA
SANKESHWAR
HUKERI
591313 IN30177414626276
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
AT - PO : MUNAVALLIINDIA
TQ : SAVADATTI
KARNATAKA
DI : BELGAUM MUNAVALLI
BAILHONGAL
KARNATAKA
591117 1204450000126460
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
AT-POST-KHANPETH INDIA
TAL-RAMDURG KARNATAKA
DIST-BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591123 1201060001015737
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
AT- TIGADI TAL- BAILHONGAL
INDIA DIST. BELGAUM
KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKA
BAILHONGAL
591125 1202890000838033
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
GOVT. ASHRAM SCHOOL,
INDIAYAKKUNDI,KARNATAKA
TA : ATHANI, DIST : BELGAUM,
ATHNI
BELGAUM KARNATAKA
591304 1201320001526014
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
GOKAK BELGAUM KARNATAKA
INDIA
KARNATAKA
GOKAK
591307 1202890000312428
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
RAVIWAR PETH GOKAK
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
KARNATAKA
GOKAK
591307 1202890000312432
Amount for unclaimed and unpaid
5000.00
dividend
03-DEC-2018
GOKAK DIST.BELGAUM
INDIA
BELGAUM KARNATAKA
GOKAK
591307 1202890000312772
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
PO. RAIBAG, BEHINDINDIA
AMBABAI TEMPLE,
KARNATAKA
TAL - RAIBAG DIST - BELGAUM
RAIBAG RAIBAG KARNATAKA
591317 1202890000231412
Amount for unclaimed and unpaid
3800.00
dividend
03-DEC-2018
AT POST KADABI SAUNDATTI
INDIA SAUNDATTI
KARNATAKA
KARNATAKA
RAIBAG
591702 1201320000706395
Amount for unclaimed and unpaid
1894.00
dividend
03-DEC-2018
SHAREEFA MANZIL KANAYI
INDIA SOUTH KANAYI
KERALA
P O KANNUR KERALACANNANORE
670307 1205180000017593
Amount for unclaimed and unpaid
1625.00
dividend
03-DEC-2018
PADIYIL HOUSE MALAINDIA
P O NEAR TELEPHONE
KERALA EXCHANGE THRISSUR
TRICHUR
KERALA
680732 1202390000329363
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
MAMPALLIL MADAMINDIA
PAVUMBA SOUTH
KERALA
PAVUMBA,KARUNAGAPPALLY
MAVELIKARA
KOLLAM KERALA
690574 1202390000339234
Amount for unclaimed and unpaid
2400.00
dividend
03-DEC-2018
21,HEMANTA BASU SARANI
INDIA 3RD FLOOR,
WEST
ROOM
BENGAL
NO-317 KOLKATA
KOLKATA
WEST BENGAL
700001 1203450000072321
Amount for unclaimed and unpaid
8000.00
dividend
03-DEC-2018
SECTOR-5B, QTR. NO.INDIA
A-4, BOI STAFF BIHAR
COLONY, DIST-BOKARO, BOKARO
BOKARO
JHARKHAND
827006 1204470003954893
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
DOHA BANK CEO 's OFFICE
QATARPOST BOXNA
NO : 3818 , DOHA QATAR NA
1203280000148291
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
APT 618 400 WALL STUNITED
SEATTLE
STATES
WASHINGTON
OF
NA AMERICA
USA
NA
1202990005852698
Amount for unclaimed and unpaid
1500.00
dividend
03-DEC-2018
PO BOX 25170, BEHIND
UNITED
PYRAMIDSARAB EMIRATES
BLDG,
NA ALKAR C/O AK SHANDAGHA
NA
ARCH AND ENG DUBAI DUBAI
1205730000168073
Amount for unclaimed and unpaid
2000.00
dividend
03-DEC-2018
RB1 ,1224-C Old Police
INDIA
Line Near ST Stand
MAHARASHTRA
Bhusawal Maharashtra
Bhusawal
1201060100050298
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MAA PITAMBARA VIHAR
INDIA
GWALIOR ROAD
MADHYA
JHANSI
PRADESH
JHANSI U.P. JHANSI
1201320000078350
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
JAYABEN
BHARATBHAI PIPALIYA
NA
SATYANARAYAN
KETHEPALLI
NA
C
K
SURENDRA MOHAN
NA
RAGHAVENDRARUDRAPPA
JORAPUR
NA
TUKARAMA BHIMARAO
VASTARA
NA
MALAKAJAPPASIDLINGAPPA HONGAL
NA
RAJESH
R
SHETTY
NA
ARATIKATLA MURALI
KRISHNA
NA
S
PASUPATHI
NA
SAMDEPKUMAR
REVABHAI
PATEL
NA
MUKUND
VASANT
KAKADE
NA
SUDHEER
KUMAR
AGARWAL
NA
TANAJI
BRAHMANATH CHAVAN
NA
GYANENDRA JAIN
NA
PAWAN
KUMAR
NA
PRIYANK
KUMAR
NA
MATOLE
DINESH
DHANRAJ
NA
KISHOR
KUMAR
SWAIN
NA
JAGADISH
CHANDRA
SARKAR
NA
KRISHNA
KUMAR
NA
SUNIL
KHANDELWAL
NA
SHADI
LAL
NA
MONIKA
KAPOOR
NA
UMA
KANT
SHARMA
NA
RAVI
BHUSHAN
NA
SALMA
KHAN
NA
RAVDEEP
SINGH
NA
RAMASWAMY RADHAKRISHNAN
NA
MEENAKSHI SHARMA
NA
RANI
KALRA
NA
BRAJESH
CHANDRA
BARNWAL
NA
AYAZ
MAHMOOD
ANSARI
NA
ASHA
TIBREWALA
NA
SHAMBHOO JEE
NA
KRIPASHANKAR
NA
SHEELA
SRIVASTAVA
NA
CHANDAN
KUMAR
NA
SANTOSH
KUMAR
RAI
NA
TAHZEEBUL HASNAIN
SHAKEEL
NA
OM
PRAKASH
MAURYA
NA
SANJAY
KUMAR
NA
AMIT
ASTHANA
NA
PAWAN
KUMAR
AGRAWAL
NA
SAVITA
GUPTA
NA
AMIT
KUMAR
JAISWAL
NA
SADHNA
MAHESHWARI
NA
RAJ
BALI
VERMA
NA
GAURAV
SAHU
NA
SANJEEV
KUMAR
SRIVASTAVA NA
UMESH
CHANDRA
GUPTA
NA
DURGA
PRASAD
RAI
NA
MAHABIR
SARAN
AGARWAL
NA
VINOD
KUMAR
NA
RAVI
PRAKASH
SRIVASTAVA NA
ANAND
KUMAR
NA
RAVI
KANT
GUPTA
NA
SMITA
SINGH
NA
SUDHIR
KUMAR
SRIVASTAVA NA
NIT
RAM
NA
VIJAY
KUMAR
GUPTA
NA
DILEEP
KUMAR
JAISWAL
NA
NEHA
GUPTA
NA
SANT
SARAN
DAS
NA
F NO 1, VISHWESHERINDIA
COMPLEX OPP BUS
GUJARAT
STAND ZADESHWER VILL
BHARUCH
ZHADESHWAR, BHARUCH
622-TYPE II BHEL JHANSI
INDIAJHANSI U P MADHYA PRADESH
JHANSI
1160/1 BAJJANNA LANE
INDIA
CHAMARAJAPURAM
KARNATAKA
MYSORE KARNATAKA
MYSORE
CTS NO 2039 MARATHA
INDIA
GALLI GOKAKKARNATAKA
POST GPKAK DIST BELGAUM
BELGAUM
BELGAUM KARNATAKA
SHIVPETH, I CROSS RON
INDIA
DIST:DHARWAD
KARNATAKA
RON KARNATAKA
DHARWAD
308E , YAKKUNDI YAKKUNDI
INDIA SAUDATTI
KARNATAKA
BELGAUM KARNATAKA BELGAUM
92 , DUPDAL GOKAK INDIA
BELGAUM KARNATAKA
KARNATAKA
BELGAUM
8-86-1 GUDLAVALLERU(P)
INDIAGUDLAVALLERU(P)
ANDHRAKRISHNA(DT)
PRADESH
ANDHRA
KRISHNA
PRADESH
NO. 6/1, ICE KENI ST.,INDIA
NEW TOWN, KARAIKUDI
TAMIL NADU
TAMILNADU KARAIKUDI
463/CH FORMACHOKINDIA
KAMANA TA VISNAGAR
GUJARATDE-MEHSANA MEHSANA
MEHSANA
GUJARAT
VITHAI NAGAR AT POST
INDIA
KARJAT DISTMAHARASHTRA
AHMEDNAGAR KARJAT MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR
226, ALAMGIRI GUNJ,INDIA
BAREILLY UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
BAREILLY
888/1050 AP-SAVARDE
INDIA
POST-VADGAON
MAHARASHTRA
TAL HATKANANGALEDSAVARDE
- KOP SAVARDE MAHARASHTRA
P.NO.78 SHILP COLONY
INDIA
KHATIPURA ROAD
RAJASTHAN
,JHOTWARA JAIPUR RAJASTHAN
JAIPUR
RZ-437 B/2 RAJ NGR-1,
INDIA
PALAM COLONY,
DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
197, PRABHAT NAGAR
INDIA
MEERUT U. P.UTTAR PRADESH
MEERUT
AT- JAMB (WASU) POINDIA
PANGRA - BANDI
MAHARASHTRA
TQ- MALEGAON WASHIM
WASHIM
M.S.
AT-SINGIPUR, POST OFFICE
INDIA BAIJANGA,
ORISSA
DISTRICT JAGATSINGHPUR
JAGATSINGHPUR
JAGATSINGHPUR ORISSA
STATION FIRE SECTION
INDIA
QTR NO.A-5/12,51
DELHIAIR STORES PARK ,AIRNEW
FORCE,
DELHI
99 A P O
ROOM NO 201 DPS SENA
INDIABHAWAN DHQ
DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
2C/23 IST FLOOR NEW
INDIA
ROHTAK ROADDELHI
KAROL BAGH NEW DELHI NEW DELHI
29/22 WEST PATEL NAGAR
INDIA NEW DELHI
DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
A 2/16 MODEL TOWN
INDIA
DELHI
DELHI
NEW DELHI
OIC, CIVILIAN PAY WING,
INDIAAIR- FORCE DELHI
CENTRAL ACCOUNTS OFFICE
NEW
SUBROTO
DELHI PARK NEW DELHI
ARMY HQPROVOST UNIT
INDIAPARADE ROAD
DELHI
DELHI CANT NEW DELHI
NEW DELHI
J 3 31 FLAT NO C 1 KHIRKI
INDIAEXTN MALVIYA
DELHINAGAR NEW DELHI NEW DELHI
17/40 TILAK NAGAR NEW
INDIADELHI NEWDELHI
DELHI
NEW DELHI
B-302 RISHI APARTMENTS
INDIAALAKNANDA
DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
D-II/135 WEST KIDWAI
INDIA
NAGAR DELHIDELHI
NEW DELHI
J - 4 / 5, 2 ND FLOOR,INDIA
RAJOURI GARDEN,
DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
C/O. PUNJAB NATIONAL
INDIA
BANK STATION
UTTAR
ROAD
PRADESH
BHADOHI U.P. VARANASI
C/O. RAHEEM AND SONS
INDIASARDAR KHAN
UTTAR
BAZAR
PRADESH
SHAURI ROAD, BHADOHI
VARANASIUTTAR PRADESH
MIG- 4 RAJPURA COLONY
INDIABHADOHI UTTAR PRADESH
VARANASI
S/O THAKUR PRASADINDIA
STATION ROADUTTAR
RASRA,PRADESH
DISTT-BALLIA BALLIA
VARANASI
UTTAR PRADESH
KHAWAJA DOST NR RAM
INDIACHITRA MANDIR
UTTARJAUNPUR
PRADESHUTTAR PRADESH
JAUNPUR
LANE NO 3 BANKERS INDIA
COLONY PERMANAI
UTTAR
PUR
PRADESH
NEAR SCHOOL JAUNPUR
JAUNPUR
UTTAR PRADESH
BAZAR TOLA JAUNPUR
INDIA
U.P
UTTAR PRADESH
JAUNPUR
118 FIROJPUR KALA- INDIA
2 GHAZIPUR U.P
UTTAR PRADESH
JAUNPUR
MAKHDOOM SHAH INDIA
JAUNPUR U.P. UTTAR PRADESH
JAUNPUR
GR PADAMPUR PO SADAR
INDIA JAUNPUR UTTAR
JAUNPUR
PRADESH
UP
JAUNPUR
URDU BAZAR JAUNPUR
INDIA
JAUNPUR Uttar
UTTAR
Pradesh
PRADESH
JAUNPUR
101 RAJMANDAL JAUNPUR
INDIA UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
JAUNPUR
STATION ROAD SARAYROOSTAM
INDIA
MUNGRA
UTTARBADSHAHPUR
PRADESH
JAUNPUR
JAUNPUR
UTTAR PRADESH
RAM PRASAD ASHOKINDIA
KUMAR COLLECTOR
UTTAR
GANJ
PRADESH
SHAHGANJ JAUNPUR
SHAHGANJ
U.P JANUPUR
COLLECTOR GANJ DISTT
INDIA
JAUNPUR SHAHGANJ
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH SHAHGANJ JANUPUR
C/O YASH PAPERS LTD
INDIA
DARSHAN NAGAR
UTTAR
FAIZABAD
PRADESH
UTTAR PRADESH
FAIZABAD
BUDHI RAM KA PURVA
INDIA
RANOPALI Faizabad
UTTAR PRADESH
Uttar Pradesh
FAIZABAD
7/1/507 WAZIR GANJINDIA
FAIZABAD U P UTTAR PRADESH
FAIZABAD
7/11/2A NEWATIPURA
INDIA
CITY FAIZABAD
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
FAIZABAD
CHOTI DEOVKALI AYODHYA
INDIA FAIZABAD
UTTAR
UP PRADESH
FAIZABAD
705 RAMJANKI TEMPLE
INDIA
NAKA MUZZFFARA
UTTAR FAIZABAD
PRADESH UTTAR PRADESH
FAIZABAD
5/13/90 KHAWASPURA
INDIA
. . FAIZABAD U.P.
UTTAR
IDNIA
PRADESH
FAIZABAD
PATEL NAGAR MO AKBARPUR
INDIA
AMBEDKAR
UTTARNAGAR
PRADESH
AMBEDKAR NAGAR
FAIZABAD
UP
AKBARPUR CHINI MILLS
INDIA
MIJHAURA AMBEDKAR
UTTAR PRADESH
NAGAR UTTAR FAIZABAD
PRADESH
VILL POST BANDI PURINDIA
AMBEDKAR NAGAR
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH FAIZABAD
AKBAR PUR CHINI MILL
INDIA
MIJHOURA AKBAR
UTTARPUR
PRADESH
AMBEDKAR NAGAR
FAIZABAD
U.P.
AKBARPUR CHINI MILL
INDIA
MIJHAURA AKBARPUR
UTTAR PRADESH
AMBEDKAR NAGAR
FAIZABAD
U.P.
MIJHAURA AMBEDKARNAGAR
INDIA
AMBEDKARNAGAR
UTTAR PRADESH
AMBEDKARNAGAR
FAIZABAD
UP
3-118 VIDHUT NAGAR
INDIA
KALONI TAIP 3UTTAR
KATARIYA
PRADESH
AMBEDKAR NAGAR
AMBEDKARNAGAR
UTTAR PRADESH
284 RASAULI NAVABGANJ
INDIABARABANKI
UTTAR
OPP.ISLAMIYA
PRADESH SCHOOL BARABANKI
BARABANKIUTTAR PRADESH
104 SARAWAGI BARABANKI
INDIA BARABANKI
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
BARABANKI
C/O ATUL INVESTMENT
INDIA
C/399 A DEWA
UTTAR
ROADPRADESH
BARABANKI BARABANKI
BARABANKI
UTTAR PRADESH
1 VIMLA NAGAR BEHINDG-IC
INDIA BARABANKI
UTTAR
BARABANKI
PRADESH UTTAR PRADESH
BARABANKI
110001
110005
110008
110009
110010
110010
110017
110018
110019
110023
110027
221401
221401
221401
221712
222001
222001
222001
222001
222001
222001
222001
222002
222202
223101
223101
224001
224001
224001
224001
224001
224001
224001
224122
224122
224125
224152
224152
224152
224238
225001
225001
225001
225001
1201320000127739
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
1201320000225386
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1201320000262572
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
1201320000267435
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
1201350000039899
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1203280000096940
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
1203280000171160
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1203690000002208
Amount for unclaimed and unpaid375.00
dividend
03-DEC-2018
1204010000043191
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1204470001218076
Amount for unclaimed and unpaid dividend
59.00 03-DEC-2018
1302190000094032
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
1201130000115326
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1202000000090521
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201770100556392
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1205600000030855
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201640000035641
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1201060100182988
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201910100954885
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
1201090001341134
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201640000108648
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1202990000181867
Amount for unclaimed and unpaid360.00
dividend
03-DEC-2018
1204470002471811
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
1204180000064288
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
1201090004123930
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1304140004393408
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1301930001157402
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201090003422837
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
1202420000420869
Amount for unclaimed and unpaid279.00
dividend
03-DEC-2018
1201910101837853
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
1204960000004933
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
1202890000231701
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
1202890000246085
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
1202890000628589
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
1203840000481639
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1203320003326548
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1203600000934211
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1205910000005865
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1205910000006854
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1205910000007051
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1304140000196690
Amount for unclaimed and unpaid730.00
dividend
03-DEC-2018
1304140005874066
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
1203600001365662
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
1203320002999216
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
1201860000300842
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1204230000076837
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201910100284242
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
1201910101446805
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
1202060000505902
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
1203840000992964
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1203980000107765
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
1204470005951325
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1206120000227971
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1202060000352698
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1301930001191938
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1202060000306621
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
1203270000105144
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1203270000286143
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1203270000291472
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1204470006086081
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
1201090001918159
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
1201090002885554
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
1201090003191801
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201090003648171
Amount for unclaimed and unpaid101.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAY
KUMAR
GUPTA
NA
DINESH
KUMAR
NA
DEEPIKA
SINGH
NA
NEHA
MEHROTRA
NA
RAJNI
MISHRA
NA
SANGITA
AGARWAL
NA
SURESH
CHANDRA
MITTAL
NA
SSS
FINTECH
CONSULTANT PRIVATE
NA
LIMITED
VINOD
KUMAR
SRIVASTAVA NA
UPASANA
DEVI
NA
NEELAM
GUPTA
NA
AZIM
HUSAIN
NA
KUSUM
VERMA
NA
ACHCHHE
LAL
NA
SRI
PAT
VERMA
NA
JAWAHAR
LAL
RASTOGI
NA
R
SARALA
RAMAIAH
SETTY
SHANMUGAVADIVU
M
NA
KANNAN
P
PITCHAIKANNU
TIRUPATHI
VALLAL
TIRUPATHI
GOPAL
CHANDRA
CHATTOPADHYAY
LATE
ARABINDA
CHATTERJEE
SANKARAN R
NA
MANNAR
NA
C
SATHISHKUMAR
CHANDRASEKARAN
SAKTHI
NA
PORKILI
K
B
BALRAJ
R
R
GOWRISHANKAR
NA
SIVAKUMAR
RATHNA
SABABATHY
BOOPATHY P
PERIANAN
MANICKA
VALLI
S
VAIYAPURI
K
THIRUNAVUKKARASU
KAREMEGAM
JAGANATHAN S
SIDHAN
VARSHA
JAIN
V
VINAY
KUMAR
JAIN
SIVASANKARANGOWRI
KUMARASAMY
LAKSHMI
PRABHA
K
KRISHNA
KUMAR
V
BALAMURUGAN
P
PATTABI
RAMAN
AB
S
SUGANYA
NA
R
MURUGESH
KUMAR
C
RAJENDRAN
VALLIAMMAI L
LAKSHMANAN
SUNDARAM NIVAS
SUNDARAM
CHINNAGOUNDER
MANICKAM
CHINNAGOUNDER
C
RAJMOHAN
CHINNUSAMY
S
RAJU
R
SUNDRAM
PRAVIN
ANANTH
IJ
JESUDOSS
M
I
A
SARADHAMANI
ASOKAN
SOWMYA
KRISHNAN
KRISHNAN
THIRUNAVUKKARASUS
NA
ANDIYAPPAN
NA
C
VIJAYAKUMAR
N
CHIDAMBARAM
K
PREM
KUMAR
J
KAMALANATHAN
KARTHIKEYAN B
NA
PALANI
G
GOVINDHAN
G
SIVAKUMAR
NA
SURESH
S
SERAN
V
VENKATACHALAM
M
MARIAPPAN
E
PARAMASIVAM
ESAPPAGOUNDER
M
BALU
M
MARAPPAGOUNDAR
VALLIAMMAI K
KASIVISVAANATHAN
N
P
DHARMALINGAM
PERUMAL
YUVARAJ
P
NA
S
GUNASEKARAN
SUBBARAYAN
M
MANI
VAIAPURI
MARIAPPAN
MATHIYALAGAN
K
NA
POST - RASAULI HOUSE
INDIA
NO - 284 BARABANKI
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH BARABANKI
225001 1205460000103175
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VILL- GAURI BANIYANI
INDIA
POST- SIRAULEUTTAR
SURJAN
PRADESH
PUR DIST- BARABANKI
BARABANKI
BARABANKI U.P.
225305 1203270000153741
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 96 HAKMI 1 HAKAMI
INDIA
PURAY DUNIYA
UTTAR
SINGH
PRADESH
TEHSIL RAMSANEHI
BARABANKI
GHAT SARSA BARABANKI UTTARPRADESH
225413 1201060002035886
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
6-A JPLING ROAD NERA
INDIA
DAINK CHAURAHA
UTTARNEAR
PRADESH
DAINIK JAGARAN
LUCKNOW
CHAURAHA LUCKNOW UTTAR PRADESH
226001 1201090004721261
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
135 CIVIL LINES LAKHIMPUR
INDIA KHERI LAKHIMPUR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226001 1201320000503939
Amount for unclaimed and unpaid147.00
dividend
03-DEC-2018
107/24, NRIPENDRA SANYAL
INDIA ROAD, MODEL
UTTAR HOUSE
PRADESH
LUCKNOW U.P.
LUCKNOW
226001 1203980000069612
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
107/24, N-SANYAL ROAD,
INDIAMODEL HOUSE
UTTAR
LUCKNOW
PRADESHU.P.
LUCKNOW
226001 1203980000069781
Amount for unclaimed and unpaid900.00
dividend
03-DEC-2018
5 44 PRAG NARAIN ROAD
INDIALUCKNOW UTTAR
LUCKNOW
PRADESH
LUCKNOW UTTAR
LUCKNOW
PRADESH
226001 1204470006188493
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
K 1040 ASHIANA SEC INDIA
K AND K 1 ASHIANA
UTTAR
LUCKNOW
PRADESHUTTAR PRADESH
LUCKNOW
226001 1205350000471866
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
448/225, NAGARIA THAKURGANJ
INDIA
LUCKNOW
UTTAR PRADESH
U. P.
LUCKNOW
226003 1201060600056502
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
H N 655 426 ADILANAGAR
INDIA GUDAMBAUTTAR
LUCKNOW
PRADESH
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226003 1203320001865545
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
238/154 KATRA ABUTURAB
INDIA KHAN LUCKNOW
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH LUCKNOW
226003 1204470006537874
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
554/152/6 CHOTA BARHA
INDIAALAMBAGH
UTTAR
LUCKNOW
PRADESH
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226005 1201320001305754
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
551 KA/290 TA SAKETINDIA
PURI (BHILLAWAN)
UTTAR
ALAMBAGH
PRADESH LUCNOWLUCKNOW
UP
226005 1203270000207030
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
S-500 SANSKRITI ENCLAVE
INDIA UDAYAN-IIUTTAR
ELDECO
PRADESH
LUCKNOW UTTARLUCKNOW
PRADESH
226006 1201910100514618
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
498/186 K VIVEKANAND
INDIA
PURI RAIDASUTTAR
MANDIR
PRADESH
LUCKNOW U.P. LUCKNOW
226007 1201320000232028
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 2/539-B NEAR SILK
INDIA
FARM BERIGAI
TAMIL
HOSUR
NADU
KRISHNAGIRI
635105 IN30039417269029
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
OLD NO, NEW NO 1/32
INDIA
LAKSHMI NARAYANA
TAMIL NADU
NAGAR HOSUR HOSUR
KRISHNAGIRI
635109 IN30023913350650
Amount for unclaimed and unpaid420.00
dividend
03-DEC-2018
NO 20/A DURAIKANNU
INDIA
STREET DURAIKANNU
TAMIL NADU
STREET THIRUVALLUR
TIRUVALLUR
602002 IN30131321199959
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
16, DESI CHETTY STREET
INDIAKAVERIPATNAM
TAMIL NADU
KRISHNAGIRI
635112 IN30220110496599
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A-6 SIPCOT HOUSINGINDIA
COLONY HOSUR
TAMIL NADU
KRISHNAGIRI
635126 IN30192630450978
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
16 B VILANGAMUDI VILLAGE
INDIA AND POST
TAMIL
POCHAMPALLI
NADU
T K KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
635204 IN30023913556865
Amount for unclaimed and unpaid dividend
64.00 03-DEC-2018
2/195 POMMAALLI POMMAALLI
INDIA
(P O)TAMIL
PALACODE
NADUTK DHARMAPURI
KRISHNAGIRI
(DT) DHARMAPURI
635205 IN30311610419278
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
15 - H KADALUR MAIN
INDIA
ROAD UTHANGARAI
TAMIL DHARMAPURI
NADU
KRISHNAGIRI
635207 IN30220111049949
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
JAMMANA PUDUR TIRUPATTRU
INDIA
TK VLR
TAMIL
DT TIRUPATRUR
NADU
TIRUPATRUR
TIRUPPATTUR
635652 IN30226913000236
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
9, NARASIMMAN STREET
INDIASALEM TAMIL NADU
SALEM
636003 IN30017510352249
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
30 28 STATE BANK COLONY
INDIA AMMAPET
TAMIL
SALEM
NADU
TAMILNADU SALEM
636003 IN30021415213204
Amount for unclaimed and unpaid dividend
33.00 03-DEC-2018
D NO 118/1 RAMAMOORTHY
INDIA PUDURTAMIL
6 SALEM
NADU
SALEM
636003 IN30177415605079
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
434/501,B DADAGAPATTY
INDIABUS STOP TRICHY
TAMIL NADU
MAIN ROAD SALEMSALEM
636006 IN30023911085299
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
55-B,NARAYANA PILLAI
INDIA
STREET PERAMANUR
TAMIL NADU
SALEM TAMILNADU
SALEM
636007 IN30163760004042
Amount for unclaimed and unpaid dividend
92.00 03-DEC-2018
50/38 SANTHU VEERIINDIA
STREET RASIPURAM
TAMILNAMAKKAL
NADU
(DT)
TIRUCHENGODU
637408 IN30039417363332
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
113 SAMINATHAPURAM
INDIA
MAIN ROADTAMIL
SALEMNADU
CORPORATION SALEM
SALEM
636009 IN30131321037725
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
242/2, AALAMARA MUNIAPPAN
INDIA
KOILTAMIL
ST PUTHUR
NADUROAD PERIA KONDLAMPATTY
SALEM
SALEM
636010 IN30017510478273
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
DOOR NO 201/100 C INDIA
THOPPU KADU SALEM
TAMIL NADU
CORPORATION SALEM
SALEM
TAMILNADU
636016 IN30051313657885
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
52, G1, G2, NARAYANASAMY
INDIA STREET TAMIL
GANDHI
NADU
NAGAR ATTUR POST
SALEM
AND TALUK SALEM
636102 IN30017510160625
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NO 738 BAZAAR STREET
INDIA
ATTUR TK SALEM
TAMIL
DTNADU
SALEM
636102 IN30059710225515
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
93/A VINAYAGAPURAM
INDIA
NEAR IOB BANK
TAMIL
ATTUR
NADU
SALEM (TAMILNADU)
SALEM
636102 IN30039416043773
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
55 RAMACINGA VALLALAR
INDIA STREET ATTUR
TAMIL
TKNADU
SALEM DT
SALEM
636102 IN30039416281285
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 175/3 ALAGATHAAL
INDIA
PADAI VEEDUTAMIL
BACKNADU
SIDE ALAGATHAAL SIVAGANGA
STREET SIRUVAYAL
THEKKUR
KARAIKUDI
630208 IN30023912280556
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
H2 HOUSING BOARDINDIA
QUARTES NARASINGAPURAM
TAMIL NADU PO ATTUR WARD
SALEM13 SALEM
636108 IN30177411686911
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
OLD NO 150 NEW NOINDIA
165 THERKUKATU
TAMIL
NARASINGAPURAM
NADU
ATTUR
SALEM
636108 IN30267936644412
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
6/197 VADACHENNIMALAI
INDIA PO ATTURTAMIL
TK SALEM
NADU
DT ATTUR
SALEM
636121 IN30021413612778
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
OTTAMARAI THOTTAM
INDIA
ARIYANOOR VEERAPANDI
TAMIL NADUTK SALEM SALEM
636308 IN30039411677474
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
TA KURINJI NAGAR I CROSS
INDIA IRUMBULIYUR
TAMILTAMBARAM
NADU
EAST CHENNAI
CHENNAI
600059 IN30039417130659
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 10/1-2 MUTHU KUMARASAMY
INDIA
KOVIL
TAMIL
STREET
NADUPUDHUCHAM METTUR
PALLI METTUR
DAM
636402 IN30039418069594
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NB-8 CHEMICALS COLONY
INDIAMETTUR SALEM
TAMIL NADU
METTUR DAM
636402 IN30039418127860
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
3/97 THERKKU KATTUINDIA
VALAVOO M.CHETTIPATTY
TAMIL NADUOMALUR(TK) SALEM
METTUR
(DT)
DAM
636455 IN30037810203183
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
NO 1-81 ANNANAGAR
INDIA
KOTTAMETTUPATTI
TAMILSALEM
NADU
METTUR DAM
636455 IN30037810288046
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
4-97 NEAR BUS STAND
INDIA
VANAVASI POST
TAMIL
METTUR
NADUTK SALEM DISTMETTUR DAM
636457 IN30039415858468
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
46 PERUMAL KOIL STREET
INDIAGUDIYATTAM
TAMIL
TK NADU
VELLORE
METTUR DAM
636602 IN30177416338979
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
12L BYE PASS ROAD DHARMAPURI
INDIA
TAMIL NADU
DHARMAPURI
636701 IN30322910011883
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
17C RAJAGOPALGOUNDER
INDIA STREET MEENAKSHI
TAMIL NADU
LODGE DHARMAPURI
DHARMAPURI
636701 IN30163740904896
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
No 4 1000 Teachers Colony
INDIA Elakkiyampatti
TAMILDharmapuri
NADU
Dharmapuri
DHARMAPURI
Tamilnadu
636705 IN30287120580273
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
CHINNAKUPPAM PO INDIA
HARUR TK DHARMAPURI
TAMIL NADU
TAMILNADU
DHARMAPURI
636903 IN30051312757667
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
2/311, Sugar Mill Quatres,
INDIA Subramaniya
TAMIL
SivaNADU
Co.Op.Sugar Mills LDHARMAPURI
Gopalapuram, Alapuram P.O. Pappireddipatti
636904
Tk.IN30287120569245
Dharmapuri Dt.TN
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
TVK NAGAR, PAPPIREDDI
INDIAPATTY, DHRMAPURI
TAMIL NADU
DIST
DHARMAPURI
636905 IN30226910231145
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
NO 4/971 C T V K NAGAR
INDIAPAPPIREDDIPATTI
TAMIL POST
NADUAND TK TAMILDHARMAPURI
NADU
636905 IN30131321208250
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
13 THIRUMALAI SAMY
INDIA
STREET SECOND
TAMIL
FLOOR
NADU
NAMAKKAL
NAMAKKAL
637001 IN30017510139745
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
6 342A POIYERIKARAIINDIA
PERIYAPATTI P TAMIL
NAMAKKAL
NADUTAMILNADU INDIA
NAMAKKAL
637001 IN30226912615574
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
6/48 BOTHUPATTI NALLIPALAYAM
INDIA
(P.O)
TAMIL
NAMAKKAL
NADU
NAMAKKAL
637003 IN30136410073627
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 1 5 VELLALAR STREET
INDIASILUVAMPATTI
TAMIL
POST
NADU
NAMAKKAL
NAMAKKAL
637003 IN30108022633325
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
11 3 8 THUDUKADU KULLAMPATTY
INDIA
PO
TAMIL
ARASIRAMANI
NADU
SANKARI NAMAKKAL
SALEM TAMILNADU INDIA
637101 IN30226912615195
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
OLD NO 1 37A NEW NO
INDIA
32 1 13 KULAMPATTI
TAMIL NADU
ARSIRAMANI SANKAR
NAMAKKAL
TK SALEM EDAPPADI
637101 IN30048414218749
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NATARAJAMANIA
ARUNACHALLAM
PILLAIR
SARAVANAKUMAR
E
ESWARAN
T
MURUGESAN A
NA
S
VENUGOPAL BALAJI
GOPALSWAMYVENUGOPAL
VUNDELA
MURALI
MOHAN REDDY RAMA
SUBBA
RAMANATHAREDDY
ILLURU
NA
GURKA
PRASADA
REDDY
RAMIREDDY GURKA
VANKADARA VIJAYA
KRISHNA
PRABHAKAR GUPTHA
RAJENDRA
NAIDUG
MAHADEVA NAIDUG
DAYARAMN
NARASIMHANN
MURALI
KRISHNA
PARUCHURI
SUBBA
RAO
AMITKUMAR NAVINBHAI
UNADKAT
NA
MAHESH
SUBHASH
JAVLEKAR
NA
SACHIN
S
SHAH
NA
JAHED
KUCHAL
KHAN
NA
SHARMISHTHABEN
GOVINDLAL
SHAH
NA
RUDAL
NANDLAL
CHAUDHARI
NA
SUNNYKUMARJ
JAIN
NA
KALUBHAI
PREMJIBHAI SAGAR
NA
PARIMAL
D
KAPADIA
NA
JANAKKUMAR HARSHADRAI PANDYA
NA
JIGNESH
CHIMANLAL PATEL
NA
SUMANBHAI CHOTUBHAI PATEL
NA
DURGESH
A
PAREKH
NA
CHANDULAL M
GODHASRA
NA
KUSUMBEN S
GAUD
NA
SUCHETA
SUNIL
TIRODKAR
NA
SWAPNA
TUSHAR
BODAS
NA
VARUN
SHAILESH
DESAI
NA
JINAL
JAYESH
DESAI
NA
AJAYKUMAR RAMESHCHANDRA
PATEL
NA
SNEHAL
NAVINCHANDRASHAH
NA
JYOTI
V
PATIL
NA
VAIBHAV
RAMDAS
PATIL
NA
DIPAKKUMAR AMARATLAL GANDHI
NA
BIPINCHANDRAAMRUTLAL
JOSHI
NA
PRAGNYA
DEVANG
SHUKLA
NA
PATEL
YOGESHKUMARP
NA
AMITKUMAR MOHANLAL
PATEL
NA
SURESH
PANDURANG SONVANE
NA
JAYKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
NA
MAHENDRAKUMAR
POPATLAL
NAHAR
NA
JAYESHKUMARTHAKORLAL
PATEL
NA
MOHMEDAMINGULAMRASUL SHAIKH
NA
FIROZ
MURADALI
LAKHANI
NA
MOOTHETTI KUNHAMBU RAMAKRISHNANNA
BHIKKUBHAI BHAGUBHAI LAD
NA
VIPUL
NARANBHAI HALPARA
NA
RAKESHKUMARR
LAD
NA
DHARMINBHAIH
PATEL
NA
MINESHKUMARSHANTILAL
JAIN
NA
ANNAPPA
D
BENAWADI
NA
VIKAS
GUPTA
NA
DINESH
SHARMA
NA
RAMESH
SINGH
NA
DEEPAK
DWIVEDI
NA
BINOD
KUMAR
KAUSHAL
NA
RUCHI
GOYAL
NA
DIPTI
MAYEE
BEHERA
NA
ILA
JAIN
NA
REENA
GARG
NA
RAJESH
KUMAR
DIXIT
NA
ANIL
KUMAR
AGRAWAT
NA
1/123 3 NR CHENTHUR
INDIA
THIRUMANA TAMIL
MAHALNADU
BHARATHIDASAN NAGAR
NAMAKKAL
AYYAMPALAYAM NAMAKKAL
637003 IN30023912865543
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
199-A/276, SENGODAMPALAYAM
INDIA
STREET
TAMIL
NO
NADU
2 TIRUCHENGODETIRUCHENGODU
NAMAKKAL
637211 IN30017510668377
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
73/6 KUTTAPALLI ST NO
INDIA
1 TIRUCHENGODE
TAMIL NADU
TIRUCHENGODU
637214 IN30023913617255
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
SHANKULA
526/2 PLOT NO 7 KALPATHARUVU
INDIA
APARTMENT
ANDHRA PRADESH
YMR COLONY PRODDUTUR
PRODDATURANDHRA PRADESH,INDIA
516360 IN30267936999361
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
REDDY VUNDELA DOOR NO 3 /31 RAMINDIA
NAGAR PRODDATUR
ANDHRA
KADAPA
PRADESH
ANDHRA PRADESH,INDIA
PRODDATUR
516360 IN30267937032889
Amount for unclaimed and unpaid dividend
49.00 03-DEC-2018
1 13 PENIKALAPADU INDIA
V MUDDANUR M
ANDHRA
KADAPAPRADESH
DIST KADAPA ANDHRA
PRODDATUR
PRADESH
516380 IN30051319400202
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
1/143 NEAR B H SCHOOL
INDIA
PULIVENDULA
ANDHRA
KADAPA
PRADESH
ANDHRA PRADESH
PULEVENDLA
INDIA
516390 IN30226913288574
Amount for unclaimed and unpaid dividend
57.00 03-DEC-2018
VANKADARA
D NO 11/124 MAIN BAZAR
INDIA JAMMALAMADUGU
ANDHRA PRADESH
KADAPA-DIST PULEVENDLA
516434 IN30039416848139
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
4/2020/11, DURGA NAGAR
INDIA COLONY ANDHRA
CHITTOOR
PRADESH
CHITTOOR
517001 IN30169610130586
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
18-307, P.H.ROAD CHITTOOR
INDIA ANDHRA
ANDHRA
PRADESH
PRADESH
CHITTOOR
517001 IN30169610135933
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
PARUCHURI
OFFICER, ANDHRA BANK,
INDIAPRAKASAMANDHRA
HIGH ROAD,
PRADESH
CHITTOOR, ANDHRA
CHITTOOR
PRADESH
517001 IN30226911486475
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
G-10, SAIDHAM PALACE
INDIA
SHILPAPARKGUJARAT
SOCIETY OPP. RANGAVDHUT
SURAT
SURAT GUJARAT
395007 1202890000384715
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
B/301, Opera House,INDIA
Umara, Surat Gujarat
GUJARAT
SURAT
395007 1202970000134554
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
101 NEELANJAI APPTINDIA
NR SOMNATH MAHADEV
GUJARAT TEMPLE PARLE POINT
SURATSURAT GUJRAT
395007 1203330000400584
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
5, FAIJU NI CHAWL ADAJANGAM
INDIA
SURAT
GUJARAT
GUJARAT
SURAT
395009 1201070000185721
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
6th FLOOR , FLAT NOINDIA
: 6/D, TPS-5, FP-61,SAUMYA
GUJARAT
APT., B/H GOKUL
SURAT
ROW HOUSE,UMRA NORTH SURAT GUJARAT
395009 1204310000003641
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
75-BHAGYODAY IND.ESTATE
INDIA PUNA KUMBHARIA
GUJARAT ROAD MADHUSUDAN
SURAT DYEING PRINTING MIL SURAT GUJRAT
395010 1201090004385073
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
B. NO. 15, SWASRIYAINDIA
BUILDING, 2NDGUJARAT
FLOOR, TRIKAM NAGAR - 2,
SURAT
L. H. ROAD, SURAT GUJARAT
395010 1201210000079221
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
4, BHARATNAGAR SHOPPING
INDIA CENTREGUJARAT
B/H. RADHIKA SILK PALACE,
SURAT
VARACHHA ROAD, SURAT GUJARAT 395010 1204310000081691
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
136, GANDHI KUTIR, INDIA
UDHNA MAGDALLA
GUJARAT
ROAD, SURAT GUJARAT
SURAT
395017 1201130000181590
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
70 GAYATRI NAGAR ROW,
INDIAHOUSE UNIVERCITY
GUJARAT ROAD, NEAR GAYATRI
SURATMANDIR, SURAT GUJARAT
395017 1202300000125097
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
BUNDER ROAD TAL VALSAD
INDIA VALSAD GUJARAT
VALSAD
396001 1201330000149188
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
9, LAXMAN JULLA, RAMJI
INDIATEKRA VALSAD
GUJARAT
GUJARAT
VALSAD
396001 1202300000856132
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
KEDAR NIKETAN, NANI
INDIA
MAHETWAD, VALSAD
GUJARATVALSAD GUJRAT VALSAD
396001 1202700000036178
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
GANDHINAGAR SOCIETY,
INDIAKHERGAM, GUJARAT
AT & PO KHERGAM. TAL-CHIKHLI,
VALSADDI- NAVSARI VALSAD GUJARAT 396040 1204150000355929
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NR STATION SANJANINDIA
SANJAN SANJANGUJARAT
GUJARAT
VALSAD
396150 1204470001684935
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT PO JANKI NAGAR INDIA
APT SOLSUMBA GUJARAT
ST UMARGAM DIST VALSAD
VALSAD
UMARGAM GUJARAT
396171 1204470004273305
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
1404/11 SUKHDA CHANOD
INDIA COLONY CIIPC
GUJARAT
VAPI GUJRAT
VALSAD
396191 1201060001559714
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
203. SIDDHACHAL APT.
INDIA
B/H NGR PALIKA
GUJARAT
. VAPI VALSAD VAPI GUJARAT
VALSAD
396191 1201060001741525
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT POST NR BUS STAND
INDIA
DADRA MAINGUJARAT
ROAD DADRA NAGAR HAVELI
VALSAD
3962191 DADRA GUJARAT
396191 1201330000356537
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
0/0 THE DY EX ENGR INDIA
DGANGA OFO SUB
GUJARAT
ON NO 3/1 HOSTEL BLDG
VALSAD
NH NO 8 VAPI VAPI GUJARAT
396195 1204470002789680
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
AMIDHARA COMPLEXINDIA
5TH KILVANI ROAD
GUJARAT
AT SILVASSA DADRA &VALSAD
N HAVELI GUJRAT
396230 1203210000014599
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
G 11 PRAMUKH VIHAR
INDIA
PHASE IV NAROLI
GUJARAT
ROAD SILVASSA NAGAR
VALSAD
HAVELI
396230 1304140004719014
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
G 11 PRAMUKH VIHAR
INDIA
PHASE IV NAROLI
GUJARAT
ROAD SILVASSA NAGAR
VALSAD
HAVELI
396230 1304140004726321
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
JAWAHAR ROAD NEAR
INDIA
CITY STORES BILIMORA
GUJARAT GUJARAT
BILMORA
396321 1201330000062073
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
B/H ANAND TALKIZ NURSERY
INDIA ROAD MAHADEV
GUJARAT NAGAR BILIMORA
BILMORA
GUJARAT
396321 1202890000149085
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
2- SHIVAM SOCIETY OPP.
INDIACONVENT SCHOOL
GUJARAT
CHIKHLI ROAD BILIMORA
BILMORA
GUJARAT
396321 1202890000386347
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
943 SAMAR FALIA BILIMORA
INDIA 5 BILIMORA
GUJARAT
BILIMORA GUJARAT BILMORA
396321 1204470004488081
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
203, PRANAMI COMPLEX,
INDIANANI CHHIPWAD,
GUJARAT
GANDEVI. GANDEVIBILMORA
GUJARAT
396360 1201090001673144
Amount for unclaimed and unpaid dividend
36.00 03-DEC-2018
12 NEELKAMAL SOCIETY
INDIA
R D PATEL HIGH
GUJARAT
SCHOOL KABILPORE NAVSARI
NAVASARI
GUJARAT
396424 1304140004696319
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
46 JAIN MOHALLO KHAPARIA
INDIA GANDEVI
GUJARAT
VALSAD VALSAD GUJARAT
NAVASARI
396430 1203320005253012
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
2/141 FATAKTHI RAJAINDIA
ROAD MAROLIGUJARAT
BAZAR MAROLI GUJARAT NAVASARI
396436 1203320004484571
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
B/H GUJARATI SCHOOL
INDIA
AT PO MAROLI
GUJARAT
BAZAR NAVSARI NAVSARI
NAVASARI
GUJARAT
396436 1204470002203597
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1678, GHATIWAD, CHARPOOL
INDIA
NAVSARI
GUJARAT
GUJARAT
NAVASARI
396445 1201070500041334
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
306 PURVI APPT NEAR
INDIA
PARJAPATI WADI
GUJARAT
VIJALPORE NAVSARI GUJARAT
NAVASARI
396445 1304140004556724
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
105,NISARG APT., GOPAL
INDIANAGAR, VIJALPORE,
GUJARATNAVSARI, NAVSARI,
NAVASARI
GUJARAT,
396450 1201850000025648
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
349, THALA TA - CHIKHLI
INDIA
DIST - VALSAD
GUJARAT
CHIKHLI GUJARAT
NAVASARI
396521 1201910100382841
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT. VRUNDAWAN SOCIETY
INDIA H NO. 1947,
GUJARAT
KHUNDH TA CHIKHLI, NAVSARI
NAVASARI
Chikhli Gujarat
396521 1201910101358383
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT AND PO MALIYADHARA
INDIA KUMBHARVAD
GUJARAT
TA CHIKHALI DIST NAVSARI
NAVASARI
BILIMORA GUJRAT
396521 1204470002389771
Amount for unclaimed and unpaid dividend
77.00 03-DEC-2018
AT/POST AMDHARA SAMAR
INDIA FALIA CHIKHLI
GUJARAT
CHIKHLI GUJARAT NAVASARI
396521 1204470005480681
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
BAZAR STREET BANSDA
INDIA
VANSDA GUJARAT
GUJARAT
NAVASARI
396580 1202890000310133
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
491 CAS 38 ASLT ENGR
INDIA
REGT PIN 914038
MAHARASHTRA
C O 56 APO PUNJAB PATIALA
MUMBAI
Maharashtra
400000 1304140006209023
Amount for unclaimed and unpaid dividend
18.00 03-DEC-2018
H N - C-156 2 ND FLOOR
INDIA
NARAINA VIHAR
DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
110028 1204960000013971
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
C 2/28A KESHAVPURAM
INDIA
TRINAGAR MIG
DELHI
FLATS LAWRENCE ROAD
NEW
DELHI
DELHI
110035 1202990001270887
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
WZ/119, GALI NO 11,INDIA
SADHNAGAR, PALAM.
DELHI NEWDELHI
NEW DELHI
110045 1201060001277021
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
WZ 31A POLE NO 4 PALAM
INDIA VILLAGE DELHI
DELHI
NEW DELHI
110045 1204470002092414
Amount for unclaimed and unpaid dividend
96.00 03-DEC-2018
FLNO RZ 32 GALI NO INDIA
23 VASHISHTHADELHI
PARK DELHI
NEW DELHI
110046 1203320006001731
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
E 404 E BLOCK GK II NEW
INDIADELHI
DELHI
NEW DELHI
110048 1203320002936972
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H-16 3RD FLOOR CHANDER
INDIA NAGAR DELHI
DELHI
NEW DELHI
110051 1203840000184219
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
J 2/8 FIRST FLOOR KRISHNA
INDIA NAGAR NEW
DELHIDELHI
NEW DELHI
110051 1301930001409971
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
521/22 GALI NO 4 VIJAY
INDIA
PARK MAUJPUR
DELHI
DELHI
NEW DELHI
110053 1201320000857103
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO 201 PLOT NO
INDIA
S-98 PARAM PURI
DELHI
UTTAM NAGAR NEW DELHI
NEW DELHI
110059 1202990005705549
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO E 2/7 S NO 32 CHANKYA
INDIA
PLACE DELHI
P 1 NEW DELHI
NEW DELHI
110059 1203600001249833
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
R
GAURAV
SHARMA
NA
MUKESH
KUMAR
NA
AKHILESHWARSINGH
NA
ASHOK
KUMAR
TIWARI
NA
SUNIL
KR
GAUTAM
NA
ANIL
KUMAR
NA
ANURADHA THAPLIYAL
NA
SURINDER
SINGH
JOHAL
NA
SAWAN
KUMAR
SHARMA
NA
RACHNA
GUPTA
NA
SACHIN
GUPTA
NA
DEEPAK
KUMAR
BORKAR
NA
GOPAL
KUMRA
NA
SURESH
KUMAR
NA
ABHIJEET
JAIN
NA
SHIKHA
WADHWA
NA
SARIT
DAS
NA
SONIA
KUMAR
NA
MAHENDER PAL
SINGH
NA
GOURAV
JAIN
NA
SURENDER
KUMAR
SINGH
NA
SUSHIL
BHAGAT
NA
ANJU
GUPTA
NA
PAWAN
KUMAR
ROY
NA
SANJEEV
KUMAR
NA
GARIMA
DEVI
BHUTORIA
NA
SUMAN
RAWAT
NA
VIJAY
KUMAR
SHARMA
NA
MANOJ
KUMAR
NA
LILA
DHAR
NA
ASHOK
KUMAR
NA
JITENDER
KUMAR
NA
SHYAM
LAL
MADAN LAL MADAN
NA
GAURAV
ABROL
NA
SUNIL
KUMAR
GAMBHIR
NA
ROHIT
SINGH
NA
MAHESH
KUMAR
NA
HANS
RAJ
NA
DILIP
GHOSH
INDUBHUSONGHOSH
BISWANATH SARKAR
NA
MOUSUMI
CHAKRABORTTY
DAVID
CHAKRABORTTY
SRABANI
RAY
PRASANTA KUMAR
RAY
AMARTYA
KUMAR
DAS
JAMINI
MOHAN
DAS
AMIT
BHAGAT
MADAN
MOHAN
BHAGAT
ANURUP
BOLEL
NA
RATNA
RAJESH
MONDAL
GADADHAR MONDAL
DEBASISH
DE
NA
ARPITA
RAY
MALAY
KUMAR
RAY
NAMITA
CHATTERJEE
NA
SHYAMAL
KUMAR
KAR
M
M
KAR
BIBHAS
CHANDRA
ROY
HIRALAL
ROY
RUNU
MUKHERJEE
ARUN
MUKHERJEE
SHIBANI
KUNDU
ASHOK
KUMAR
KUNDU
SUBRATA
SARKAR
SATYANARAYAN
SARKAR
MALAY
KUMAR
ROY
NA
GORA
CHAND
KUNDU
NA
TAPAS
PAL
NA
BARENDRA NATH
RAY
SHITANSHU KUMAR
RAY
CHAMPA
DUTTA
SANJAY
DUTTA
BISHWAJIT
MANDAL
TARAPADA MANDAL
LAL
MOHAN
GUPTA
LATE
KUMRISH
CHAND GUPTA
BIBHAS
DAS
BHUMIDHAR DAS
PAMPA
BISWAS
DHRUBA
BISWAS
H 1/8 STREET NO 29 RAJAPURI
INDIA
UTTAM
DELHI
NAGAR NEW DELHI
NEW DELHI
110059 1204190000145649
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 127 128 GALI
INDIA
NO 6 NEAR SHIV
DELHI
PROPERTIES VIPIN GAR NEW
EXTENSION
DELHI KAKROLA MORE UTTAM N NEW
110059
DELHI1304140004504050
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SMQ-5/2 VAYUSENABAD
INDIAM B ROAD AIRFORCE
DELHI
STATION TUGHLAKABAD
NEW DELHI
NEW DELHI
110062 1204470003738820
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
306- IIIrd floor,SANT INDIA
NAGAR, EAST OFDELHI
KAILASH, NEW DELHI NEWNEW
DELHI
DELHI
110065 1301930000115343
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
345 VILL MUNIRKA PO
INDIA
JNU NEW DELHI
DELHI
NEW DELHI
110067 1202990000269542
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
Q NO 778 TYPE 11 SPG
INDIA
COMPLEX PAPPAN
DELHIKALAN DELHI
NEW DELHI
110075 1204550000134801
Amount for unclaimed and unpaid dividend
28.00 03-DEC-2018
FLAT 704 POCKET 13 INDIA
PHASE I NEAR MANGLAPUR
DELHI
BUS STAND DWARKA
NEW DELHI
NEW DELHI
110075 1304140003519488
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
64/A-1 G-18 BLOCK-AINDIA
KAMAL VIHAR KAMMAL
DELHI
PUR BURARI DELHI
NEW DELHI
110084 1204470006181732
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
D-3/6 SECOND FLOORINDIA
SECTOR-11 ROHINI
DELHINEW DELHI
NEW DELHI
110085 1202990004655288
Amount for unclaimed and unpaid dividend
21.00 03-DEC-2018
M - 8 G S APPTT. ROHINI
INDIA, SECTOR - DELHI
13 NEW DELHI
NEW DELHI
110085 1204290000031665
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
I - 4/10 2ND FLOOR ROHINI
INDIA SECTOR- 16
DELHI
DELHI
NEW DELHI
110085 1204470001155884
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
F 1/44 BUDH VIHAR PHASE
INDIA 1 BLOCK FDELHI
1 BUDH VIHAR DELHI
NEW DELHI
110086 1203600001164200
Amount for unclaimed and unpaid dividend
36.00 03-DEC-2018
SHOP NO.21 VP BLOCK
INDIA
DDA MKT PITAMPURA
DELHI DELHI
NEW DELHI
110088 1201910101791623
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
19/242 KALYANPURI INDIA
BLOCK-19 DELHIDELHI
NEW DELHI
110091 1203090000036973
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B-205 NARWANA APPARTMENT
INDIA
I P-EXTENSION
DELHI
PATPARGANJ NEW
NEW
DELHI
DELHI
110092 1202420000589105
Amount for unclaimed and unpaid524.00
dividend
03-DEC-2018
D 10 VIDYUT APPT PATPARGANJ
INDIA
DELHI
DELHI
NEW DELHI
110092 1203330000504668
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
166 A UPADHYAY BLOCK
INDIA
SHAKARPURDELHI
DELHI
NEW DELHI
110092 1204470005045811
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
C 842 ND TAKSHSHILA
INDIA
APPTS 57 I P EXTN
DELHI
PATPARGANJ DELHI NEW DELHI
110092 1205350000054855
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
B NO 2 MIG FLATS EAST
INDIA
OF LONI ROAD
DELHI
DELHI DELHI
NEW DELHI
110093 1201320001054149
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
1449/8A, GRD. FLR. SHIV
INDIA
MARG, DURGAPURI
DELHI SHAHADRA DELHI NEW DELHI
110093 1201910101690823
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1663 JANTA FLATS NAND
INDIANAGRI DELHI
DELHI
NEW DELHI
110093 1202990004174946
Amount for unclaimed and unpaid dividend
38.00 03-DEC-2018
6, DOCTORS APT, VASUNDHARA
INDIA
ENC.DELHI
DELHI
NEW DELHI
110096 1202420000067376
Amount for unclaimed and unpaid392.00
dividend
03-DEC-2018
B-196A NEW HOUSE INDIA
NO 749 JAISWALDELHI
NIKETAN NEW ASHOK NAGAR
NEWDELHI
DELHI
110096 1204470006419309
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
C 2 102 NEW ASHOK INDIA
NAGAR NEW DELHI
DELHI
NEW DELHI
110096 1301930000967955
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VILL. KULGRAN P.O. GHOLANI
INDIA
TEH. ANANDPUR
PUNJAB SAHIB ROPAR PUNJAB
ROPAR
1202420100199737
Amount for unclaimed and unpaid965.00
dividend
03-DEC-2018
1044 SEC 14 FARIDABAD
INDIAFARIDABADHARYANA
HARYANA
FARIDABAD
121001 1202990001041558
Amount for unclaimed and unpaid336.00
dividend
03-DEC-2018
2581/7 A HOUSING BOARD
INDIA COLONY HARYANA
FARIDABAD HARYANA
FARIDABAD
121006 1205350000629230
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
H NO 341 WARD NO INDIA
19 STREET MAMULAAN
HARYANA
BHIWANI HARYANA
FARIDABAD
121021 1202990001808192
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 176 WARD NO INDIA
13 BALI NAGAR PALWAL
HARYANA
HARYANA
FARIDABAD
121102 1205350000184545
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAM NAGAR HODAL INDIA
DISTT FARIDABAD
HARYANA
HODAL HARYANA
FARIDABAD
121106 1204470004865188
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
HOUSE NO-140/8 JACUBPURA
INDIA
GURGAON
HARYANA
HARYANA
GURGAON
122001 1201910101130429
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
VILL- HAILY MANDI DISTINDIAGURGAONHARYANA
HARYANA
GURGAON
122001 1203840000624991
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
505/9 SHIV PURI GURGAON
INDIA HARYANA
HARYANA
GURGAON
122001 1302800000003300
Amount for unclaimed and unpaid240.00
dividend
03-DEC-2018
K 9/27 First Floor Dlf INDIA
City Ph 2 Gurgaon
HARYANA
GURGAON
122002 1202990005649516
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
E 601 SECTOR 42 CENTRAL
INDIA PARK 1 SECTOR
HARYANA
ROAD GURGAON HARYANA
GURGAON
122002 1204180000060868
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
ARICENT TECH. HOLDINGS
INDIA LTD. PLOT HARYANA
NO-27 SECTOR-18 ELECTRONIC
GURGAON
CITY GURGAON HARYANA
122015 1202420000622376
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VILLAGE GADLA P.O. INDIA
KANHAURA REWARI
HARYANA
HARYANA
NARNAUL
123035 1203200000018560
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
HNO-57 VILL-NEHRUGARH
INDIA TEH-KOSLIHARYANA
REWARI HARYANA
NARNAUL
123302 1204470004272531
Amount for unclaimed and unpaid dividend
97.00 03-DEC-2018
NIKITA NIVAS, 42, JANATA
INDIA SARANI 1ST
WEST
FLOOR
BENGAL
HINDMOTOR NEAR
CHINSURA
APANJAN CLUB HOOGHLY
712233 IN30220110400520
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO A 2/7 KONNAGAR
INDIA ABASON POST
WESTKONNAGAR
BENGAL DIST HOOGLY
CHINSURA
KONNAGAR
712235 IN30021414083429
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
VILL AND PO PARSHYAMPUR
INDIA
HOOGHLY
WEST BENGAL
CHINSURA
712401 IN30177416253892
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KOTALPARA SHYAMPUR
INDIA
BAZAR HOOGHLY
WEST BENGAL
CHINSURA
712401 IN30177416823184
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
Vill Ratanpur- 2 Po+Ps
INDIA
Singur Hooghly
WEST BENGAL
CHINSURA
712409 IN30223611720673
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
BURDWAN ROAD TARAKESWAR
INDIA
HOOGHLY
WEST BENGAL
CHINSURA
712410 IN30177411815509
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
Vill.- Rasulpur P.O - Jangalpara
INDIA
P.S - Pursurah
WEST BENGAL
Hooghly
CHINSURA
712419 IN30297810278033
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VILL NIRBHOYPUR WARD
INDIANO 17 PO ARAMBAGH
WEST BENGAL
PS ARAMBAGHCHINSURA
HOOGHLY ARAMBAGH WEST BENGAL INDIA
712601 IN30226912924271
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MAUJA SUPADA J L NO
INDIA
32 EASTERN SAMAGR
WEST BENGAL
7 SUPADA ARAMBAGH
CHINSURA
HOOGHLY WEST BENGAL INDIA
712601 IN30226913212128
Amount for unclaimed and unpaid dividend
41.00 03-DEC-2018
BIRHATA, KALITALA, P.O.INDIABURDWAN,WEST
DIST-BENGAL
BURDWAN,
BURDWAN
713101 IN30210510263665
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
C/O PROF MS CHATTOPADHYAY
INDIA
R C DAS
WEST
ROAD
BENGAL
RAMISAYER BURDWAN
BURDWAN
713101 IN30154919608087
Amount for unclaimed and unpaid175.00
dividend
03-DEC-2018
MUKTA BANGLA HOUSE
INDIA
KANTAPUKUR
WEST
ROOM
BENGAL
NO 14 BURDWAN
BURDWAN
713101 IN30115121385516
Amount for unclaimed and unpaid390.00
dividend
03-DEC-2018
LAKURDI, BURDWANINDIA
NEAR KALIMANDIR
WESTBURDWAN
BENGAL
BURDWAN
713102 IN30220110609217
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RIDDHI MALIR BAGAN
INDIA
TIKORHAT NUTANGANJ
WEST BENGAL
BURDWAN
BURDWAN
713102 IN30177417116704
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
C/O ASHOK KR.KUNDU
INDIA
D.V.C MORE PO-SRIPALLY
WEST BENGAL
DIST-BURDWAN
BURDWAN
713103 IN30026310062539
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
2, SHANKARI PUKUR INDIA
DIPTIBAG SRIPALLI
WEST
BURDWAN
BENGAL
BURDWAN
713103 IN30026310157184
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
3 NO SHANKHARIPUKUR
INDIA
SOUTH SIDEWEST
OF ICEBENGAL
FACTORY BURDWAN
BURDWAN
713103 IN30177410435880
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
BHATCHALA MOSZIDTALA,
INDIA PO - SRIPALLY,
WEST.BENGAL
DIST. BURDWAN (W.B.)
BURDWAN
713103 IN30198310600288
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ICHLABAD PO DT BURDWAN
INDIA BURDWAN
WEST BENGAL
BURDWAN
713103 IN30021413147409
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PIRPUKUR KALNA ROAD
INDIA
BURDWAN WEST BENGAL
BURDWAN
713103 IN30177415831387
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SADARGHAT ROAD RANUKABHABAN
INDIA
WEST
BURDWAN
BENGAL
BURDWAN
713103 IN30154919229712
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SUKANTANAGAR UTTARAPALLY
INDIA
11 BARDHAMAN
WEST BENGAL
SADAR C/O SUJIT
BURDWAN
MANDAL KHUDIRAMPALLY SOUTH BARDHAMAN
713103 IN30154931414992
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
MITHAPUKUR ROAD INDIA
NARIKEL BAGANWEST
PO-BURDWAN
BENGAL RAJBATI BURDWAN
BURDWAN
713104 IN30077310039126
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
AT+PO- GUSHKARA(NEAR
INDIABUS STAND)
WEST
DISTBENGAL
BURDWAN WEST BURDWAN
BENGAL
713128 IN30026310120747
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
DHANDABAG NEAR SHIVTALA
INDIA
P O AMRAI
WESTVIA
BENGAL
DURGAPUR BURDWAN
BURDWAN
713203 IN30039412717013
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
TARKESHWAR ROY
SUVAJIT
DAS
KABITA
SEN
TAPAS
DAS
RUNA
BANIK
BAPPADITYA SAHA
SHYAM
SUNDAR
LAHA
SUBODH
LAYEK
SOURAV
PYKE
DINA
NATH
SHARMA
SOUMEN
KUMAR
SAHA
SIPRA
NATH
KALYAN
BRATA
DUTTA
SHASHI
KUMAR
JAY
DEB
RAY
SWARUPA
NANDA
SEN
NARESH
KUMAR
AGARWAL
JOYDIP
ROYCHOUDHURY
KRISHNA
MOHAN
KUMAR
PRADIP
BHATTACHARJEE
BINOD
SONI
AKSHAY
BIHARI
SWAROOPA
RANA
PRATAP
SHARMA
ALOK
SARKAR
CHANDAN
SEKHAR
BASAK
DEVANG
NAVINCHANDRADESAI
LAXMANBHAI N
BHALIYA
BHARATBHAI D
BUSHA
RITABEN
KANTILAL
JAVIYA
PANKAJ
NANJIBHAI
SINOJIYA
RAMESH
DEPANI
JIGNA
BHAVINBHAI TRIVEDI
NITIN
JAMNADAS
KAMDAR
MANOJ
H
BAVLIYA
MANJULABEN MANSUKHBHAISANEPARA
MAHESHBHAI BHIKHABHAI DOBARIYA
SANTILAL
NANJIBHAI
SAVERA
DINESH
BHANJIBHAI BALDHA
RAKESH
RAVJIBHAI
KATHIRIYA
RITABEN
MAHESH
DHANDHUKI
SURESH
MEGHJIBHAI GORI
NANJIBHAI
NARSIBHAI
CHANIYARA
ASHUTOSH KUMAR
MANSUKH
KESHAUBHAI DAVE
BHOOP
SINGH
ANIRUDHDHA MUKUND
JANI
JAGDISH
D
DANGAR
PANKAJ
PANDEY
DARSHANKUMAR
CHAUHAN
RAMESH
LIMBABHAI
PATEL
ARUN
VITTHAL
PATIL
CHANDRAVEERSINGH
VIRENDRA
SAVJIBHAI
FALDU
HARESHKUMARVALLABHBHAI HIRPARA
HASHMUKHBHAI
DAMJIBHAI
RAMOLIYA
VALLBH
HARJI
KANANI
AVACHARBHAIJ
BHIMANI
NARAN
ARJAN
GORIA
KANABHAI
K
VAROTARIYA
KINNARI
KIRITKUMAR THAKER
TEJASH
NAVINCHANDRARAICHURA
NARESH
PREMJIBHAI MAKWANA
RAJSHI
CHANPA
KEDAR
SANATAN
SHYAMA
BASUDAB
PROSENJIT
AJIT
NA
SHAKTI
SURYA
SHIV
MANTU
ATUL
KAMAKHYA
NA
HIRA
NA
HARDWARI
NA
NA
LT
CHHAGAN
AMODE
LATE
ARUN
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NATH
DAS
PRASAD
DAS
BANIK
SAHA
ROY
15/57 HOSTEL AVENUE
INDIA
DISTT- BURDWAN,
WEST BENGAL
DURGAPUR
BURDWAN
713204 IN30231610156706
Amount for unclaimed and unpaid190.00
dividend
03-DEC-2018
5/25, RAHIMPATH, AINDIA
- ZONE, P.O. - DURGAPUR,
WEST BENGAL
DIST - BURDWAN,
BURDWAN
W.B.
713204 IN30210510301300
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
SINGHA
3B/13, S.N. BANERJEEINDIA
ROAD, P.O. - DURGAPUR,
WEST BENGAL
DIST - BURDWAN,
BURDWAN
WEST BENGAL
713204 IN30210510303475
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
5/1 ARYABHATTA AVENUE
INDIA DURGAPUR
WEST BENGAL
BURDWAN
713205 IN30177411674631
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
MSF-28 ABL TOWNSHIP
INDIA
DURGAPUR BURDWAN
WEST BENGAL
BURDWAN
713206 IN30077310118995
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
C/O, SANJOY CHAKRABORTY
INDIA VILL- PURSHA,
WEST BENGAL
P.O.- DURGAPUR, BURDWAN(W.B.)
BURDWAN
713207 IN30210510265538
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
VILL+P.O- GOPALPURINDIA
DURGAPUR DISTWEST
BURDWAN
BENGAL
BURDWAN
713212 IN30077310153447
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PADA
LAYEK
VILL+P.O- ARRAH (SHIBTALA)
INDIA DURGAPUR
WESTBURDWAN
BENGAL
BURDWAN
713212 IN30077310170107
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NARAYAN
PYKE
C/43, DR. SUKUMAR INDIA
SEN SARANI SECTOR.WEST BENGAL
2A BIDHANNAGAR DURGAPUR
BURDWAN
713212 IN30077310260019
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
DHANI
SHARMA
UTTAR PALLY, GHOSHINDIA
MARKET, DURGAPUR,
WEST BENGAL
WEST BENGAL
BURDWAN
713213 IN30226911012041
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
KUMAR
SAHA
SHYAM VILLA J K PAUL
INDIA
LANE BENACHITY
WEST
OPPOSITE
BENGALINDIAN OVERSEAS
BURDWAN
BANK DURGAPUR WEST BENGAL 713213 IN30051318789202
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
CHANDRA
NATH
14 , MADHUSUDAN DUTTA
INDIA PATH CITYWEST
CENTRE
BENGAL
DURGAPUR
BURDWAN
713216 IN30026310176105
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
RANJAN
DUTTA
2/4 CITY CENTRE KABIINDIA
JASSIMUDIN PATH
WESTSAIL
BENGAL
CO OP DURGAPUR
BURDWAN
713216 IN30177416226874
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
BESIDE- SURI PUKUR INDIA
BACK - HOMOEOPATHIC
WEST BENGAL
MEDICAL COLLEGEBURDWAN
AND HOSPITAL, ISMILE ASANSOL (W.B) 713301 IN30210510025957
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
LAL
RAY
POST VILL ASANSOL INDIA
DIST BURDWANWEST
UPPAR
BENGAL
PARA
BURDWAN
713301 IN30069310138053
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
SHIV MANDIR ROAD,INDIA
NEAR NEW DHARMASALA,
WEST BENGAL
ASANSOL, DIST-BURDWAN
BURDWAN
713301 IN30210510460380
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
LAL
AGARWAL
Railpar, K.T.Road Barina
INDIA
Bazar Asansol
WEST
Dist.BENGAL
- Burdwan
BURDWAN
713302 IN30297810258814
Amount for unclaimed and unpaid dividend
95.00 03-DEC-2018
SUBHAS NAGAR SRIPALLY
INDIAPO - ANDALWEST
DIST BENGAL
- BURDWAN
BURDWAN
713321 IN30026310188148
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
GET MECH DSTPS DVC
INDIA
ANDAL PO ANDAL
WEST
DIBENGAL
ST BURDWAN ANDAL
BURDWAN
DIST BURDWAN NEAR D VC PLANT ANDAL
713321
WESTIN30051320083431
BENGAL
Amount for unclaimed and unpaid215.00
dividend
03-DEC-2018
KRISHNACHANDRABHATTACHARJEE
RAILWAY COLONY 73A/B,
INDIAPO- BARAKAR
WEST
DIST
BENGAL
BURDWAN WEST BENGAL
BURDWAN
713324 IN30210510018239
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
LAL
SONI
CHOWK BAZAR, P.O.-INDIA
BARAKAR, DIST.WEST
BURDWAN(W.B)
BENGAL
BURDWAN
713324 IN30210510211503
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BIHARI
SWAROOPA
R. N ROAD , PANJABIINDIA
PARA , BURNPUR
WEST BENGAL
BURDWAN
713325 IN30318110034506
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BRINDABAN SHARMA
6B,TRIVENI-C, SHRISTIINDIA
NAGAR, ASANSOL
WEST BENGAL
BURDWAN
713305 IN30210510082237
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
CHANDRA
SARKAR
STREET NO - 88 QRS NO
INDIA
- 4 / A, PO - CHITTA
WEST BENGAL
RANJAN, DISTT - BURDWAN
BURDWAN
CHITTARANJAN, WEST BENGAL 713331 IN30226910806851
Amount for unclaimed and unpaid109.00
dividend
03-DEC-2018
CMD OFFICE,CIVIL DEPT
INDIA
EC4,HQ SANCTORIA
WEST BENGAL
P.O. DISHERGARH BURDWAN
713333 IN30069310017876
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
ANTRIX 3 VINAY SOCYINDIA
OPP MALAVIYAGUJARAT
POLICE STATION RAJKOT RAJKOT
GUJARAT
360004 1202990004406164
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
OM NAGAR JALARAMINDIA
SOC-4 OPP OMGUJARAT
KALESHWAR TEMPLE 150 RAJKOT
FT RING ROAD RAJKOT GUJARAT
360004 1203320005060961
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VI PADDHARI TA LAODHIKA
INDIA DIS RAJKOT
GUJARAT
DHULIYA DOMADA GUJARAT
RAJKOT
360004 1203320006912674
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
JOGI APARTMENT, 10INDIA
ROYAL PARK B/H
GUJARAT
G T SHETH VIDHAYALAY RAJKOT
KALAWAD ROAD RAJKOT GUJARAT
360005 1203150000119891
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
SHOP NO 6 PUSHKARDHAM
INDIA SH CENTE,
GUJARAT
UNI ROAD RAJKOT GUJARAT
RAJKOT
360005 1204720000093789
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
202;INDRALOK RESIDANCY,
INDIA NR:KALAVAD
GUJARAT
ROAD;SATYA SAI HEART
RAJKOT
HOSPITAL ROAD, RAJKOT GUJARAT
360005 1301990000257607
Amount for unclaimed and unpaid dividend
68.00 03-DEC-2018
PLOT NO 9/1 KAILASHDHARA
INDIA PARK STREET
GUJARAT
NO 2 NEAR AALAP GREEN
RAJKOT
CITY RAIYA RAJKOT GUJARAT
360007 1204720000292791
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
104 DWARKESH APPTMENT
INDIA NR.KOTECHA
GUJARAT
CHOWK UNI.ROAD B/H
RAJKOT
KALAWAD ROAD RAJKOT GUJARAT
360007 1301990000111873
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
MANGLAM MEDICALINDIA
STORE OPP.D.S.K.V.
GUJARAT
HIGH SCHOOL JASDAN
RAJKOT
GUJARAT
360050 1301990000030591
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
LATI PLOT, SHERI NO.7,
INDIA
JASDAN GUJARAT
GUJARAT
RAJKOT
360050 1301990000129325
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
AT & POST KHAMTA VIA
INDIA
PADDHARI TAL
GUJARAT
PADDHARI KHAMTA GUJARAT
RAJKOT
360110 1201800000249735
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
40 A MOVIA TA-PADDHARI
INDIA DIST RAJKOT
GUJARAT
AT MOVIA MOVIA GUJARAT
RAJKOT
360110 1203320002778519
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
KUMBHARVADA, VADLI
INDIA
CHOK, BHUKHI
GUJARAT
ROAD, DHORAJI GUJARAT
GONDAL
360410 1201910101013410
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
TO:BHADER TAL: DHORAJI
INDIA BHADER GUJARAT
GUJARAT
GONDAL
360410 1203210000047143
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
VARDHMAN AZAD CHAWK
INDIA BHANVADGUJARAT
BHANVAD GUJARAT
PORBANDAR
360510 1203210000080958
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
55 DIGVIJAY PLOT BEHIND
INDIA SHANKAR GUJARAT
MANDIR JAMNAGAR GUJARAT
JAMNAGAR
361001 1203320002066167
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
AT LAKHTAR TA JODIYA
INDIA
JAMNAGAR GUJARAT
GUJARAT
JAMNAGAR
361001 1203320002764113
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
PLOT NO 269/4 SURVEY
INDIA
NO 276 SWAMINARAYAN
GUJARAT
NAGAR JAMNAGAR
JAMNAGAR
GUJARAT
361001 1301930001933946
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEW ARAM COLONYINDIA
JAMNAGAR GUJARAT
GUJARAT
JAMNAGAR
361001 1304140002403190
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
ATS SQN 33 WING AIR
INDIA
FORCE STATION
GUJARAT
JAMNAGAR GUJARAT JAMNAGAR
361003 1203320003195507
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
202-DWARKESH COMPLEX
INDIA OPP.SIDHDHNATH
GUJARATSOCIETY SAMARPAN
JAMNAGAR
HOSPITAL ROAD JAMNAGAR GUJARAT361006 1201800000151245
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
B/H. NILKAMAL SOCIETY,
INDIASAMRAT ASHOKNAGAR,
GUJARAT
JAMNAGAR, JAMNAGAR
JAMNAGARGUJARAT
361006 1204840000159721
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
60 A MALTI KUNJ AERODROME
INDIA
ROADGUJARAT
KHODIAR COLONY DEFENCE
JAMNAGAR
COLONY JAMNAGAR GUJARAT
361006 1301930001027731
Amount for unclaimed and unpaid dividend
79.00 03-DEC-2018
35 MANTRA ROYAL PUSHPA
INDIA PARK SOCIETY
GUJARAT
KHODIYAR COLONY JAMNAGAR
JAMNAGAR GUJARAT
361006 1301930001502749
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VRAJ VIHAR, 4 PATELINDIA
COLONY, JAMNAGAR
GUJARAT
GUJRAT
JAMNAGAR
361008 1201700000074852
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
8-H SECTOR/24 RELIENCE
INDIAGREENS MOTIKHAVDI
GUJARAT JAMNAGAR GUJARAT
JAMNAGAR
361142 1203320000574355
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
NEA 174 TIR DIVISIONINDIA
INS VALSURA JAMNAGAR
GUJARAT GUJARAT
JAMNAGAR
361150 1304140004279010
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
GREAIN MARKET GOVINDPARA
INDIA
OPP CHORA
GUJARAT
KALAVAD GUJARATJAMNAGAR
361160 1201800000343029
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KRISHNA NAGAR NR INDIA
TIMBADIA MILL GUJARAT
KALAVAD GUJARAT
JAMNAGAR
361160 1203320004942474
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
GOKULDHAM SOCIETY
INDIA
TO NIKAVA TAL
GUJARAT
KALAVAD-SITLA NIKAVA GUJARAT
JAMNAGAR
361162 1201980000106674
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KANANI STREET B/H RAM
INDIAMANDIR LAKHTAR
GUJARAT
TA JODIYA JAMNAGAR
JAMNAGAR
GUJARAT
361250 1203320003352188
Amount for unclaimed and unpaid dividend
56.00 03-DEC-2018
MANDVI CHOWK JODIYA
INDIAJAMNAGARGUJARAT
GUJARAT
JAMNAGAR
361250 1203320003722101
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AT-LAMBA,VIA-BHATIA,
INDIA
TAL-KALYANPUR,DIST-JAMNAGAR,
GUJARAT
LAMBA
KHAMBHALIA
GUJARAT
361315 1201980000167501
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
KUMBHARVADO OPPINDIA
MANDIR JAMRAVAL
GUJARAT
JAMRAVAL GUJARATKHAMBHALIA
361325 1203500000481132
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KHARAKUVA STREET INDIA
DWARKA DWARKA
GUJARAT
GUJARAT
KHAMBHALIA
361335 1201090000689902
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NATHA KUVA STREETINDIA
DWARKA GUJARAT
GUJARAT
KHAMBHALIA
361335 1203320002408781
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
1st VILLAGE, ROOM. No.
INDIA
- 96, NR.WATER
GUJARAT
TANK, MITHAPUR GUJARAT
KHAMBHALIA
361345 1201090001258700
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
DR AMBEDKAR SOC, 63
INDIA
UDHYOGNAGAR,
GUJARAT
SURAJKARADI GUJARAT
KHAMBHALIA
361345 1201980000165838
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ILA
DIPSINH
CHAUHAN
NA
S-1/15, TOWNSHIP, TCL,
INDIA
MITHAPUR GUJARAT.
GUJARAT
KHAMBHALIA
361345
HASHMUKHLALMANSUKHLAL SHADRANI
NA
KALWA CHOWK NEARINDIA
LIBERTY CINEMA
GUJARAT
JUNAGADH GUJARAT JUNAGADH
362001
VALLABHDAS LAXMIDAS
MARVANIA
NA
AT IVNAGAR TAL JUNAGADH
INDIA
DIST JUNAGADH
GUJARAT GUJARAT
JUNAGADH
362001
FRANCIS
JOSEPH
CARDOZ
NA
SAIBABA SOCIETY NRINDIA
SARVAJJANEK PLOT
GUJARAT
JUNAGADH GUJARATJUNAGADH
362001
MANISHA
H
SARDHARA
NA
KRISHNA NAGAR STREET
INDIA
NO 8 SWAMINARAYAN
GUJARAT CHOWK RAJKOT
JUNAGADH
GUJARAT
362001
SHANTIBEN CHAGANBHAI ANTROLIYA
NA
VADAVIYALA DIST-JUNAGADH
INDIA
UNA GUJARAT
GUJARAT
JUNAGADH
362001
MANISH
R
LACHHANI
NA
PRAKASH GOVERDHAINDIA
PARK2 NR SARDAR
GUJARAT
BAUG JUNAGADH GUJARAT
JUNAGADH
362001
HETAL
ASHUTOSH
PANDYA
NA
12C 1 JALARAM SOCIETY
INDIA
JUNAGADH GUJARAT
JUNAGADH JUNAGADH GUJARAT
JUNAGADH
362001
VISHAL
BHAVINBHAI HINDOCHA
NA
102 YOGESHWAR APPARTMENT
INDIA
GOKULNAGAR
GUJARAT JUNAGADH JUNAGADH
JUNAGADH
GUJARAT
362001
KARIYA
PRAFULBHAI JIVANBHAI
NA
KETAN PLOT 157 DATAR
INDIA
ROAD VANAND
GUJARAT
SOCIETY OPP SHIVAM PROVISAN
JUNAGADH
STORE JUNAGAON GUJARAT 362001
RANJANBEN S
VAGHAMSHI NA
64 VALLABHNAGAR ANANDNAGAR
INDIA
TIMBAVADI
GUJARAT JUNAGADH GUJARAT
JUNAGADH
362015
MAHESH
ADIVEPPA
SHEKHANAWARADIVEPPA
BHIMA
SHEKHANAWAR SUB OPTICS NESARI COMPLEX
INDIA
AT POST
KARNATAKA
SANKESHWAR TAL HUKKERI
HUKERI
BELGAUM
591313
DINESH
GANGADHAR BELGALI
GANGADHAR MALLAPPA
BELGALI
VINAYAK SMRUTI BLDG
INDIA
NO.- 3 BLOCKKARNATAKA
NO.- 23 UGARKHURD DISTHUKERI
BELGAUM
591316
MAHADEV
S
DANOLE
SHANKAR
FARM UGAR K H TAL-INDIA
ATHANI DIST- BELGAUM
KARNATAKA
HUKERI
591316
TAJODDIN
B
JAMADAR
BADSHAH
105, UGARDAKHURDINDIA
TAL- ATHANI BELGAUM
KARNATAKA
HUKERI
591316
SHRIKANT
C
PATIL
CHIDAMBAR G
PATIL
C/OU S W LTD DIST- BELGAUM
INDIA
UGARKARNATAKA
KHURD KARNATAKA
HUKERI
591316
JAWAHAR
S
SHETTY
SHRIMANDHAR
SHETTY
H N 471, LAXMI ROADINDIA
UGAR KHURD TAL
KARNATAKA
ATHANI BELGAUM
HUKERI
591316
SHANTAGOUDA
S
PATIL
S
B
PATIL
FARID KHANWADI UGAR
INDIA
ATHANI BELGAUM
KARNATAKA
HUKERI
591316
AMOL
SHIVAJI
JADHAV
SHIVAJI
KALLAPPA
JADHAV
320 MORE GALLI MAINDIA
NAM 195 RIND 712
KARNATAKA
UGARKHURD TAL ATHANI
HUKERI
UGARKHURD
591316
SHANTINATH B
VASAVADE
NA
638 VASAVADE THOTINDIA
MA NAM 638 RIND
KARNATAKA
662E UGAR BIKE ATHANI
HUKERI
BELGAUM
591316
SHIVAJI
KALAPPA
JADHAV
NA
25,UGAR KHURD PACHAKATTE
INDIA
GALLI KARNATAKA
MANE NAM 1 RIND 113/1 HUKERI
UGAR KHURD TAL- ATHANI DIST-BELGAUM
591316
SACHIN
SHASHIKANT POTADAR
NA
CHAWADI GALLI UGAR
INDIA
KHURD TAL ATHANI
KARNATAKA
DIST BELGAUM KARNATAKA
HUKERI BELGAUM
591316
SUHAS
SHASHIKANT KHARADE
S
D
KHARADE
168 DURGAVADIMA NAM
INDIA95 RIND 170
KARNATAKA
UGARKHURD ATHANI BELGAUM
HUKERI BELGAUM KARNATAKA
591316
SIDRAM
L
PADADALLI
L
Y
PADADALLI
1161, BELAGALIYAD THOTAD
INDIA MANEGALU
KARNATAKA
1111 RIND 1165 NAGANUR,
RAIBAGGOKAK BELGAUM
591319
AJITKUMAR P
YALAGOUD
PARIS
SIDDAPPA
YALAGOUDA
AT PO SHIRAHATTI TAL
INDIA
ATHANI BELGAUM
KARNATAKA
KARNATAKA,INDIA RAIBAG
591341
SHIVANAND BASAVANNI
KONKANI
BASAVANNI KONKANI
122 SHINDIKURABET INDIA
TAL GOKAK DISTKARNATAKA
BELGAUM
RAIBAG
591506
CHANDRASHEKHAR
HANABAR
BALAPPA
SHIVALINGAPPA
HANABAR
NO.429, MUTANAL, TEL-BELGAUM,
INDIA
DEST
KARNATAKA
BELGAUM, MUTANAL.BELGAUM
KARNATAKA.
594312
SURESH
BABU
S
K
SUBRAMANIAM
S2, BLOCK B, 2ND FLOOR
INDIA
KVB GAYATHRI
TAMIL
NILAYAM,
NADU 106, LUZ CHURCH
CHENNAI
ROAD MYLAPORE, CHENNAI
600004
RATHINAM CHANDRASEKARAN
RATHINAM
NO 23/11 PANDARAM
INDIA
STREET PURASAWAKKAM
TAMIL NADUCHENNAI TAMILNADU
CHENNAI
600007
KARTHIK
KUMAR
B
NA
NO - 1, INDIRA GDN NO
INDIA
- 170, PETERSTAMIL
ROADNADU
ROYAPETTAH CHENNAI
CHENNAI
600014
YANAMANDRAVENKATA
SURYANARAYANA
NAGAYAGNA
SARMA
YANMANDRA SARMA
OLD NO 13 NEW NO 10
INDIA
LAKSHMI NARASIMAN
TAMIL NADU
ST T NAGAR CHENNAI
CHENNAI
600017
ANTHONISAMYK
KULANDAISAMY
LOURDHUSAMY
NO 41 K V APARTMENT
INDIA
CHAKKARAPANI
TAMIL
STREET
NADU
MADUVANKARAI
CHENNAI
GUINDY CHENNAI
600017
KRISHNAMBALSHARMA
S
SUBRAMANIAN
B2 SAI RAHUMAN APPARTMENTS
INDIA
120/118
TAMILHABI
NADU
BULLAH ROAD CHENNAI
600017
Y
ALWAR
NA
OLD NO 2/3 MADANAINDIA
GOPAL STREETTAMIL
NEAR ABHIRAMAPURAM
NADU
(POST
CHENNAI
OFFICE) CHENNAI
600018
VARADAN
RAJA
NA
37/A3, PARANGUSAPURAM
INDIA STREET KAMARAJA
TAMIL NADU
NAGAR NORTH CHENNAI
KODAMBAKAM CHENNAI, TAMILNADU 600024
SRIDHAR
REDDY
K
NA
QUESTAM INDIA SOFTWARE
INDIA P LTD R R
TAMIL
TOWER
NADU
IV T V K INDL ESTATE
CHENNAI
GUINDY CHENNAI
600032
M
GANGA
RAJESH
NA
NO 21 A 49 GANAPATHY
INDIA
NAGAR 2NDTAMIL
STREETNADU
EKATTUTHANGAL CHENNAI
CHENNAI TAMILNADU
600032
RAMASAMY K
KANDASAMY
61 JAWAHAR NAGARINDIA
STREET NO 4 THRIUMANGALAM
TAMIL NADU
TK MADURAI
CHENNAI
TAMILNADU
600037
UNNIKRISHNAN
M
VARIKKARA DAMODARAN NAYANAR
NO.25,PHASE 2 JASWANT
INDIANAGAR MOGAPPAIR
TAMIL NADU
WEST CHENNAI CHENNAI
600037
SURESH
KUMAR
S
SAMYNATHANM
11/415 MOGAPPAIR INDIA
EAST CHENNAI TAMIL NADU
CHENNAI
600037
C
SATHISH
KUMAR
NA
3B/25 SAMIYAR THOTTAM
INDIA 1ST STREET
TAMIL
VIYASARPADI
NADU CHENNAI TAMIL
CHENNAI
NADU
600039
SHARMA
G
S
SHARMA
C
M
LAXMI NIVAS NEW NO
INDIA
15 ERUKANCHERRY
TAMIL HIGH
NADUROAD VYSARPADI
CHENNAI
CHENNAI
600039
MOHAMED ARIF
HM
NA
W 42 7TH STREET ANNA
INDIA
NAGAR CHENNAI
TAMILTAMILNADU,INDIA
NADU
CHENNAI
600040
VIJAYASEKHARAN
SRINATH
THAYYIL
UPOT
VIJAYASEKHARAN G-1 PRIME TERRACE 150
INDIA
L. B. ROAD THIRUVANMIYUR
TAMIL NADU
CHENNAICHENNAI
600041
CHANDRAN B
NA
NO 4 / 797 M G R NAGAR
INDIAKOTTIVAKKAM
TAMILCHENNAI
NADU TAMILNADUCHENNAI
600041
VIJAYAKUMAR
PURUSHOTHAMAN
NEW NO 3D SUNDARA
INDIA
VINAYAKAR FLATS
TAMIL
8TH
NADU
CROSS NEW COLONY
CHENNAI
CHROMPET CHENNAI
600044
MAHENDRA KUMAR
P
RANGANATHAN
PAKKIRI
SWAMI
C3 NO 1 RAJESH FOUNDATION
INDIA
OLD STATE
TAMILBANK
NADU
COLONY WEST CHENNAI
TAMBARAM CHENNAI
600045
BHANDARKARMN
BHANDARKARNT
FLIT AIR FORCE STATION
INDIA
TAMBARAMTAMIL
CHENNAI
NADU
CHENNAI
600046
P
SREENIVASULU
P
AUDHINARAYANA
CHETTY
1201 ANNA NAGAR WEST
INDIAEND COLONY
TAMIL
MUGAPPAIR
NADU CHENNAI CHENNAI
CHENNAI
600050
LEO
THOMAS
D
DHARMARAJ G
5/3 ANDAL STREET SUNDARAM
INDIA
COLONY
TAMIL
EAST
NADU
TAMBARAM CHENNAI
CHENNAI
600059
ANURADHA RAMAN
RAMAN
SUBRAMANIAN
FLAT E 2ND FLOOR KUMAR
INDIA MARUTHITAMIL
PLOT NO
NADU
K 5 NEW NO 10 OLD
CHENNAI
NO 6 13TH STREET NANGANALLUR CHENNAI
600061
KASTHURI
K
KRISHNASWAMY
P
103, DWARAKA APARTMENTS
INDIA
302, 100
KARNATAKA
FEET ROAD INDIRA NAGAR
BANGALORE
BANGALORE
560038
SARAVANAKUMAR
MURUGAN
NA
D/7 POLICE QUARTERS
INDIA
TYPE 15 SATHYAMURTHY
TAMIL NADUNAGAR CHENNAI
CHENNAI
TAMIL NADU
600062
S
R
SANJU
V
SASIDHARAN NAIR
SANJAY BULDING 29 INDIA
THIRUVALLUVARTAMIL
STREET
NADU
CHINNA SEKKADUCHENNAI
MANALI CHENNAI
600068
V
VENKAT
GIRIDHAR
NA
FLAT NO 10 BAHAR UTTAM
INDIA COOPERATIVE
TAMILHOUSING
NADU SOCIETY STCHENNAI
ANTHONY CHURCH ROAD CHEMBUR MUMBAI
600071
PARAMASIVAMRAJAKUMAR
NA
1/577 Moorthy StreetINDIA
M G R Nagar Pozhichalur
TAMIL NADU
Chennai
CHENNAI
600074
S
P
K PANICKER
KUNCHU
PANICKER
FLAT NO F 3A REGALINDIA
PALEM GARDENTAMIL
CEE DEE
NADU
YES APARTMENTCHENNAI
VELACHERY TAMBARAM MAIN ROAD CHENNAI
600042
JAGANNATH S
K
KRISHNA
SWAMY
SKY
H 9/E PONNAMBALAM
INDIA
COLONY PONNAMBALAM
TAMIL NADUSALAI KK NAGAR
CHENNAI
CHENNAI
600078
R
GANESH
KUMAR
RAMAMOORTHY
OLD NO 86 A NEW NO
INDIA
16 PERUMAL KOVIL
TAMILSTREET
NADU KOTTUR CHENNAI
CHENNAI
TAMILNADU
600085
PREM
ANAND
KRISHNASAMY KRISHNASAMY
DOOR NO.73 THIRUPUGAL
INDIA STREET KAMACHI
TAMIL NADU
NAGAR, VALASARAWAKKAM
CHENNAI CHENNAI
600087
RANIS
SUBRAMANIAN
UMAI
YORUBAGAM
NO.5A, PLOT NO.14 RAJASETHUPATHYPURAM
INDIA
TAMIL NADU
2ND CROSS STREET
CHENNAI
ADAMBAKKAM, CHENNAI
600088
BEENA
DUBEY
NA
L1/149 VINAY KHANDINDIA
GOMTINAGAR UTTAR
LUCKNOW
PRADESH
LUCKNOW
226010
MD
ALIAJMAL
NA
2/205 VISHAL KHANDINDIA
GOMTINAGAR UTTAR
LUCKNOW
PRADESH
U.P.
LUCKNOW
226010
1203510000044131
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
1203210000035790
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1203320002224958
Amount for unclaimed and unpaid dividend
91.00 03-DEC-2018
1203320002770372
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
1203320003102208
Amount for unclaimed and unpaid350.00
dividend
03-DEC-2018
1203320003974205
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
1203320006502571
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1204470002121201
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1204470002123659
Amount for unclaimed and unpaid192.00
dividend
03-DEC-2018
1204470003374380
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1304140004418776
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177415206376
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
IN30216410319926
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
IN30216410331116
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30216410332756
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30216410334000
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30216410338094
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30216410354728
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
IN30216410364834
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
IN30216410369206
Amount for unclaimed and unpaid dividend
32.00 03-DEC-2018
IN30216410389335
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30216410395216
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021415029404
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30216410320335
Amount for unclaimed and unpaid226.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290249658524
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177413393042
Amount for unclaimed and unpaid dividend
22.00 03-DEC-2018
IN30226911231399
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
IN30163740250022
Amount for unclaimed and unpaid dividend
52.00 03-DEC-2018
IN30021414763780
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30216410345253
Amount for unclaimed and unpaid dividend
24.00 03-DEC-2018
IN30177411412709
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
IN30048413601919
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30177415175204
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30061010747907
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30189510474714
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177414876519
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
IN30021415588576
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051311394272
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30163740228668
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30163741038548
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30051316425614
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30163740144958
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30267937200936
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
IN30181110166214
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30021415780767
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
IN30036010591717
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
IN30163741225014
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30169610726770
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30108022112305
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051311616210
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
IN30323710159336
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
IN30017510211680
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30371910217215
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30021410827562
Amount for unclaimed and unpaid dividend
39.00 03-DEC-2018
IN30021411068733
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
IN30223612247293
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30108022093326
Amount for unclaimed and unpaid dividend
44.00 03-DEC-2018
IN30131320380006
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051315685596
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30108022136249
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169610866150
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201060001173581
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201060600059839
Amount for unclaimed and unpaid452.00
dividend
03-DEC-2018
NEHA
MAHESHWARI
NA
MOHD
ALI
AJMAL
NA
RAVI
PRAKASH
NA
BRIJESH
GUPTA
NA
SANJAY
KANOJIA
NA
MRIDUL
RUPAINWAR
NA
DEEPTI
SAHU
NA
SANJEEV
TRIVEDI
NA
SEEMA
SINGH
NA
RAJ
TANDON
NA
SURENDRA KUMAR
VERMA
NA
ANOOP
KUMAR
SRIVASTAVA NA
PREM
LATA
AGRAVAL
NA
RAM
AUTAR
NA
ROOPALI
SRIVASTAVA
NA
ABDUR
RAHMAN
NA
ANJALA
MEHROTRA
NA
GEETA
SHUKLA
NA
KUSUM
SHARMA
NA
KUMARI
ANJU
NA
PRIYANKA
GUPTA
NA
MUSHTAQ
ALI
SAIYED
NA
SANJEEV
KUMAR
GUPTA
NA
VISHAL
GUPTA
NA
JOAN
ELIZABETH
NATHAN
NA
AMAR
SINGH
SACHAN
NA
MUKESH
KUMAR
RATHORE
NA
BASUKI
NATH
GUPTA
NA
AMBIKA
SHARAN
SINGH
NA
ANUBHA
AHUJA
NA
VINEESH
KUMAR
SINGH
NA
ADEEL
AHMAD
ANSARI
NA
SHIV
BHAGWAN
VERMA
NA
SHIV
PRASAD
VERMA
NA
NAND
KUMAR
NA
MD
SOYEB
ABDULVAHEED NA
ASHOK
KUMAR
SINGH
NA
RAJESH
KUMAR
KESHARWANI NA
BHAWANA
AGRAWAL
NA
AJAY
KUMAR
NA
JEET
NARAYAN
SONKER
NA
MOHAMMAD ASHLAM
ANSARI
NA
HARI
PRASAD
GUPTA
NA
ABHISHEK
JAISWAL
NA
PRAMILA
MAURYA
NA
RAMA
SHANKAR
YADAV
NA
AMRESH
CHANDRA
NA
MALLIGA
V
P
PERIYA
SAMY
MANI
KANDASAMY
M
SENTHILKUMAR
NA
T
P
VENKATACHALAPATHY
PALANIAPPAN
LAKSHMANANN
NARASIMMAN
S
RAMASUBRAMANIAM
SADASIVAM
SELLAPPAN VENKATACHALAM
SELLAPPAN
A
RAMESH
ATHMALINGAM
MURUGAN KRISHNAN
MURUGAN
DORAIRAJ
PARANTHAMAN
DORAIRAJ
DURAISAMYKM
NA
N
SUNDARAM
R
NALLASAMY
VALLIAMMAL R
KALDANNAN
A
POONGODI
A
ANANDAN
NIRMALA
T
THANGAVELUP
R
SENGOTTAIANBALASUBRAMANIAN
SENGOTTAIAN
5/531 VIRAM KHANDINDIA
5 GOMTI NAGAR
UTTAR
LUCKNOW
PRADESH
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226010
2/205 VISHAL KHANDINDIA
GOMTI NAGARUTTAR
LUCKNOW
PRADESH
U.P
LUCKNOW
226010
LATE.VIDYA SAGAR K-347
INDIAAASHIYANA
UTTAR
LUCKNOW
PRADESH
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226012
MD 1/258 LDA COLONY
INDIA
KANPUR ROAD
UTTAR
LUCKNOW
PRADESH
U.P.
LUCKNOW
226012
HOUSE NO-1251 SECTOR-K
INDIA AASHIANAUTTAR
COLONY
PRADESH
KANPUR ROAD LUCKNOW
LUCKNOWUTTAR PRADESH
226012
D-2015 INDIRA NAGAR
INDIA
LUCKNOW UTTAR PRADESH
LUCKNOW
226016
17/337 INDIRA NAGAR
INDIA
INDIRA NAGAR
UTTAR
SEC 17
PRADESH
LUCKNOW UTTARLUCKNOW
PRADESH
226016
631/27 , DEEPAK NAGAR
INDIA
SECTOR-8 INDRA
UTTARNAGAR
PRADESH
LUCKNOW LUCKNOW
226016
D 2067 FIRST FLOOR INDRA
INDIA NAGAR LUCKNOW
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESHLUCKNOW
226016
17/671 INDIRA NAGAR
INDIA
. LUCKNOW UUTTAR
P
PRADESH
LUCKNOW
226016
2 VINEET KHAND GOMTI
INDIA
NAGAR LUCKNOW
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH LUCKNOW
226016
161/J/548 CHANDRALOK
INDIA
NAGAR RAJAJIPURAM
UTTAR PRADESH
LUCKNOW UTTAR
LUCKNOW
PRADESH
226017
538(K) /587(A), TRIVENI
INDIA
NAGAR-3 SITAPUR
UTTARROAD
PRADESH
LUCKNOW U.P.
LUCKNOW
226020
H.NO.-19 ANAND PURAM
INDIANEAR SECTOR-12
UTTAR VIKAS
PRADESH
NAGAR RANI LUCKNOW
LAXMI BAI SCHOOL LUCKNOW UTTAR PRADESH
226020
C 315 NIRALA NAGARINDIA
HASANGANJ LUCKNOW
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH LUCKNOW
226020
C/O SRI BRIJESH SINGH
INDIA
EWS 1/158 SEC
UTTAR
G SAHARA
PRADESH
STATES ROADLUCKNOW
CHUIYA LUCKNOW UTTAR PRADESH
226020
C 1 434 SECTOR G SECINDIA
G JANKIPURAMUTTAR
LUCKNOW
PRADESH
LUCKNOW Uttar
LUCKNOW
Pradesh
226021
68 KALYANPUR GUDAMBA
INDIA SEEMANTUTTAR
NAGARPRADESH
SUNRISE PUBLIC SCHOOL
LUCKNOW
LUCKNOW UTTAR PRADESH
226022
4/1065-C VIKASH NAGAR
INDIALUCKNOW UTTAR
UTTAR PRADESH
PRADESH
LUCKNOW
226022
HOUSE NO-900 1ST FLOOR
INDIA SEKHUPURA
UTTAR
OPPPRADESH
VIKAS NAGAR SECTOR-2
LUCKNOW
LUCKNOW U.P.
226022
D/O DR. R.A.L. GUPTAINDIA
SENIOR RADIOLOGIST
UTTAR PRADESH
DISTRICT HOSPITALSITAPUR
CAMPUS SITAPUR U.P.
261001
1809/4, PYREY PATTI INDIA
ROAD GHARAHAN
UTTAR
KHURD
PRADESH
SULTANPUR U PSULTANPUR
228001
1056 KHAIRABAD BADHMANDI
INDIA
SULTANPUR
UTTAR PRADESH
SULTANPUR UTTARSULTANPUR
PRADESH
228001
HOUSE NO 1736 PANJABI
INDIACOLONY Sultanpur
UTTAR PRADESH
Uttar Pradesh
SULTANPUR
228001
21/700 OPP. BUS STATION
INDIA CHAK BHIKAM
UTTAR
PUR
PRADESH
RAE BARELI UTTAR
RAE
PRADESH
BARELI
229001
229- ITI RAEBARELI RAEBARELI
INDIA
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH
RAE BARELI
229001
H.N. 182 INDRA NAGAR
INDIA
RAEBARELI RAEBARELI
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESHRAE BARELI
229001
KHOYA MANDI KAIPER
INDIA
GANJ RAEBARELI
UTTAR
U.P.PRADESH
RAE BARELI
229001
VILL & POST - AKBARPUR
INDIAFARSI TILOI UTTAR
RAEBARELI
PRADESH
UTTAR PRADESH
RAE BARELI
229309
58, NEW MUNICIPALINDIA
COLONY BABAGANJ
UTTAR
PRATAPGARH
PRADESH U.P. PRATAPGARH
230001
46 A PURANI ABKARIINDIA
AJEET NAGAR PRATAPGARH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
PRATAPGARH
230001
DERWA JETHAVARA .INDIA
PRATAPGARH UTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
PRATAPGARH
230128
BHAROKAN PATTI PRATAPGARH
INDIA
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
PRATAPGARH
230135
VILL-AKARIPUR P.O- DHADHAR,
INDIA
TEHSIL-PATTI,
UTTAR PRADESH
DIST-PRATAPGARH
PRATAPGARH
PRATAPGARH UTTAR PRADESH
230135
L.I.C. OF INDIA KUNDA
INDIA
PRATAPGARHUTTAR
U.P. PRADESH
PRATAPGARH
230204
50 BHAGESARA RANEEGANJ
INDIA PRATAPGARH
UTTAR UTTAR
PRADESH
PRADESH PRATAPGARH
230303
157, KHABHOR PATTI,INDIA
PRATAPGARH UTTAR
PRATAPGARH
PRADESH
UTTAR PRADESH
PRATAPGARH
230403
LOHANDI MARG MIRZAPUR
INDIA UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231001
C/O KRISHNA GIFT CORNER
INDIA WELLESLYGANJ
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231001
KISUN PD KI GALI MIRZAPUR
INDIA Mirzapur-cum-Vindhy
UTTAR PRADESH
Uttar Pradesh
MIRZAPUR
231001
CHOTI BASAHI PUTALIGHAR
INDIA MIRZAPUR
UTTAR
MIRZAPUR
PRADESH
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231001
TARKAPUR MIRZAPUR
INDIA
MIRZAPUR UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
MIRZAPUR
231001
514 - AWAS VIKAS COLONY
INDIA MIRZAPUR
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
MIRZAPUR
231001
PURANI TAHSIL KI GALI
INDIA
MIRZAPUR UTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
MIRZAPUR
231001
LOHIYA TALAB MIRZAPUR
INDIA UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231001
GAURA MIRZAPUR Uttar
INDIAPradesh UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231001
GHORAWAL BAZAR SONEBHADRA
INDIA
SONEBHADRA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231210
EARI KADU AKKAMMAPATTI
INDIA SANKARI
TAMIL
TAMILNADU
NADU
TIRUCHENGODU
637301
NO. 7/99, MUTHAIYARKADU
INDIA KOONAVELAMPATTY
TAMIL NADU (P.O) RASI PURAM
TIRUCHENGODU
(TK), NAMAKKAL (DT) INDIA
637401
91 / B, CHINNAKKAVERI
INDIA
TP - SEERAPALLI
TAMIL
TK -NADU
RASIPURAM NAMAKKAL
TIRUCHENGODU
637406
13, Indira Nagar, Pattanam
INDIA P O Rasipuram
TAMILTamilnadu
NADU
TIRUCHENGODU
637408
NO 89 WEST BAZAR STREET
INDIA SENDAMANGALAM
TAMIL NADU
NAMAKKAL, TAMILNADU
TIRUCHENGODU
637409
41 WEST BAZAAR STREET
INDIASENDAMANGALAM
TAMIL NADU
NAMAKKAL
TIRUCHENGODU
637409
3/83, PALLAKATTUTHOTTAM
INDIA SENBAGAMADEVI
TAMIL NADU
P TIRUCHENGODE
TIRUCHENGODU
TK NAMAKKAL DT
637501
NO 167 APSARA COTTAGE
INDIADHEERAN TAMIL
CHINNAMALAI
NADU STREET DR KAVIRAJ
ERODE THOTTA MOOLAPALAYAM ERODE638002
NO.112 NETHAJI STREET
INDIA
KASIPALAYAM
TAMIL
ERODE
NADU
ERODE
638002
84 A M COMPLEX PARK
INDIA
ROAD ERODETAMIL NADU
ERODE
638003
1, C. SOUTH STREET MANICKAMPALAYAM
INDIA
TAMILERODE
NADU
ERODE
638004
NO 3 SUGANYA ILLAM
INDIA
KANDAIAN THOTTAM
TAMIL NADU
V CHATRAM POST ERODE
638004
125 ARS ROAD PALLIPALAYAM
INDIA
ERODETAMIL
TAMILNADU,INDIA
NADU
ERODE
638006
2 108 VANINAGAR PAPPAMPALAYAM
INDIA
TAMIL
NAMAKKAL
NADU TAMILNADU ERODE
638007
34/35, K A S NAGAR MUTHUNACHI
INDIA
APARTMENTS
TAMIL NADUTHINDAL ERODE
ERODE
638009
OLD NO 8 NEW NO 5 INDIA
SKC ROAD 3 ERODE
TAMIL NADU
ERODE
638009
1201320000735023
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203980000012787
Amount for unclaimed and unpaid260.00
dividend
03-DEC-2018
1201090003560443
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
1203270000129653
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
1203320002806655
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
1201060600040800
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201580000578306
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1203270000043523
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
1203320003688587
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1206120000132501
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
1301930002522203
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203320003462142
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203980000066723
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1203980000113796
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
1205350000216253
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
1205350000561958
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1304140006164764
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201090400042553
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203840001163046
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1205910000011556
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203270000286654
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
1201320000339345
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
1201320000825991
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1201910101499216
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
1201090002435416
Amount for unclaimed and unpaid dividend
51.00 03-DEC-2018
1201090003095803
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201090004041917
Amount for unclaimed and unpaid dividend
34.00 03-DEC-2018
1203460000073501
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1203270000299389
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
1201910100177601
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1301930001682685
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
1203440000702307
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1203320004273371
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
1301930002275082
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
1203270000159279
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1203600001199899
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201090003610635
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1201090003127049
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201320001026379
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201910101491012
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203270000321749
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
1203840001133420
Amount for unclaimed and unpaid115.00
dividend
03-DEC-2018
1304140003189360
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1304140004360186
Amount for unclaimed and unpaid dividend
43.00 03-DEC-2018
1304140004767964
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1304140005780818
Amount for unclaimed and unpaid103.00
dividend
03-DEC-2018
1201320001435668
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
IN30021411947247
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30334010026855
Amount for unclaimed and unpaid950.00
dividend
03-DEC-2018
IN30220111016562
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30287120741707
Amount for unclaimed and unpaid196.00
dividend
03-DEC-2018
IN30189510661793
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30108022776139
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30220110357224
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30177410613509
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169611325307
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169611163026
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30169610380567
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30177410601052
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30290249376123
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30051316874516
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30017510618322
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
IN30177412020489
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
VENKATASAMUTHRAM
RAJAN
ANBALAGAN NA
SANKARANAMASIVAYAM
K
KRISHAN
S
THANGARAJU P
NA
RATHINAM SHANTHI
NA
LAKSHMI
PRIYA
K
SIVAKKUMAR K
SHANMUGAM MUTHUSAMY
MUTHUSAMY
AYYASAMYK
NA
M
BALASUBRAMANI
NA
A
K
JAGATHESWARAN
KOLANDASAMY
R
NAGAJOTHI
RAMASAMY
VIVEKAMOORTHIL
LINGASAMIP
M
VAIRAMUTHU
M
MURUGAN
KARTHIKEYAN K
S
NA
AYYAVOO
N
NACHIMUTHU
B
CHITRA
R
BALUSAMY
T
K
KUMARASAMY KANDHASAMY
PALANISAMY R
NA
JAYAVEL
V
NA
KUMARASAMYR
RAMASAMY GOUNDER
RAMESWARANO
N
NALLASAMY GOUNDER
D
PALANISAMY
NA
MANI
P
PERIYASAMY
KUPPUSAMY P
NA
SEETHALAKSHMI
R
KUMARASAMY
SAMIVEL
N
NACHIMUTHUGOUNDER
S
M
VELLIENGIRI
MANICKAM
E
JOTHIMANI
DURAISAMY
R
SUBRAMANIAN
RAMANA
GOUNDER
K
SHANMUGAM
NA
THIRUVENKATESWARANEP
PONGISAMYEA
M
BOOBALAN
MURUGAIAN R
C
V
MAHESH KUMARVENKATACHALAM
CHITRA
K
NA
SUNDARAMOORTHY
K
S
SUBRAMANIAM
GANPAT
RAI
NA
SATISH
LAL
KHURANA
NA
NARENDER
NA
RAJ
KUMAR
JOYA
NA
PUSHPA
JINDAL
NA
PARVEEN
KUMAR
SAINI
NA
SURESH
KUMARI
NA
AJAY
KUMAR
NA
VIKAS
SAINI
NA
RANJIT
SINGH
NA
TANYA
NA
SANJAY
KUMAR
NA
NEELAM
NA
GEETA
RANI
NA
RASHMI
NA
RAJIV
KUMAR
NA
MADAN
LAL
VINOCHA
NA
MANISH
BERLIA
NA
RAMESH
KUMAR
NA
SANDEEP
BALODA
NA
AMBRISH
SHARMA
NA
RITU
GUPTA
NA
MANISH
GUPTA
HUF
NA
SUSHEEL
KUMAR
NA
DEEPAK
KUMAR
NA
SANT
KUMAR
NA
BALVINDER SINGH
NA
NARINDER
SINGH
NA
RAJESH
KUMAR
NA
G
C
PL NO 26 GARGILL STREET
INDIAVIDHYA NAGAR
TAMILEAST
NADU
TINDAL ERODE ERODE
638009
120 APARNA APARTMENTS
INDIA LAKSHMI TAMIL
NAGARNADU
THINDAL ERODE ERODE
638009
VENGAMETTUR THAMARAI
INDIA PALAYAMTAMIL
PO UNJALUR
NADU ERODE ERODE
ERODE
638011
NO 122 MADHAVI STREET
INDIATEACHERS TAMIL
COLONY
NADU
ERODE
ERODE
638011
102/6 MAIN ROAD SELVAM
INDIA NAGAR KUMALAN
TAMIL NADU
KUTTIAH ERODE ERODE
TAMILNADU
638011
11/1 NA ARACHALURINDIA
ROAD PERUDURAI
TAMIL
ERODE
NADU
TAMIL NADU ERODE
638051
NO.49, MYLAMPALAYAM
INDIAVELLIRAVELITAMIL
POST NADU
PERUNDURAI
ERODE
638052
3/8M THOTTIPALAYAM
INDIA
NADUPATTI PO
TAMIL
VIJAYAMANGALAM
NADU
VIA ERODE
PERUNDURAI TK PERUNDURAI TAMILNADU
638056
28-B ALLICHAMPALAYAM
INDIACHITHODE TAMIL
ERODENADU
ERODE
638102
347 MADURAI VEERANKOIL
INDIA ST CHINNARA
TAMILVALASU
NADU MULANUR DHARAPURAM
ERODE
VELLAKOVIL TAMIL NADU 638106
Door No.28 Marankattor
INDIA
Vazhaithottam
TAMIL
(PO)NADU
Sivagiri, Erode District
ERODE
638109
152 Patel Street Sivagiri
INDIA
Erode
TAMIL NADU
ERODE
638109
78, N GANAPATHI PALAYAM
INDIA KANGAYAM
TAMIL
TALUK
NADUVELLAKOVIL ERODE
638111
4/1A3 KOVAI ROAD VELLAKOVIL
INDIA
TAMIL NADU
ERODE
638111
NO.63A KARAYAMPUDUR
INDIAVEERANAMPALAYAM
TAMIL NADU
NAMAKKAL ERODE
638181
DOOR NO 734A NADU
INDIA
STREET NANSEY
TAMIL
EDIYAR
NADU
P.VELUR TALK NAMAKAL
ERODE DIST
638182
16, VEPPAN KATTUPUDUR,
INDIA JAMBAI (PO)
TAMIL
BHAVANI
NADU (TK)
BHAVANI
638301
OLD NO 76, NEW NOINDIA
135 KUPPUCHIPALAYAM
TAMIL NADU
KESARIMANGALAM
BHAVANI
BHAVANI
638311
NO 161, GOUNDEN PUDUR
INDIA KUTTIPALAYAM
TAMIL NADU
POST VAIRAMANGALAM
BHAVANI
BHAVANI TALUK, ERODE DIST
638312
3/236 KONNAMADAIINDIA
T K PUDUR KUGALOR
TAMIL PO
NADU
GOBI ERODE
BHAVANI
638313
40/32 19 KAMARAJ STREET
INDIA SAKTHI NAGAR
TAMILPO
NADU
APPAKKUDAL ERODE
BHAVANI
ERODE
638315
KAKKAPON THOTTAM
INDIA
APPAKKUDAL SAKTHI
TAMIL NADU
NAGAR PO BHAVANI
BHAVANI
TK ERODE
638315
BANNARI AMMAN SUGARS
INDIA QUARTERS
TAMIL
THIMMAIYAN
NADU
PUDUR POST
GOBICHETTIPALAYAM
SATHY
638402
18 A , KUPPANDAR STREET
INDIA GOBICHETTIPALAYAM
TAMIL NADU
GOBICHETTIPALAYAM
638452
20,2ND CROSS STREET
INDIA
THAMBI NAGAR
TAMIL
KAVINDAPADI
NADU
ERODE DIST
GOBICHETTIPALAYAM
638455
10 ROAD DAM 1 ST STREET
INDIA SALANGAPLM
TAMIL PO
NADU
KAVINDAPADI VIA
GOBICHETTIPALAYAM
BHAVANI TK
638455
NO 8/98 SETTUKATTUPUDUR
INDIA PERUMUGAI
TAMILPO
NADU
KALLIPATTI GOBI GOBICHETTIPALAYAM
638455
238 KALIAMMAN NAGAR
INDIAKURUMANDUR
TAMIL
PONADU
GOBI TK
GOBICHETTIPALAYAM
638457
172 MAIN ROAD P PULIAMPATTI
INDIA
SATHYAMANGALAM
TAMIL NADU
GOBICHETTIPALAYAM
638459
46A, MARIAMMAAN INDIA
KOIL STREET, ERUMAIKARAN
TAMIL NADU PALAYAM, KADATHUR
GOBICHETTIPALAYAM
POST, GOBI(TK), ERODE (DT) 638466
3 59 UDAIYAMPALAYAM
INDIA
KULLUMPALAYAM
TAMIL NADU
POST GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
638476
CHINNAPERUMA GOUNDENPUDUR
INDIA
KADUKKAMPALAYAM
TAMIL NADU
( P O GOBICHETTIPALAYAM
) GOBI ( TK )
638476
716 PERIYAR KUDIL GURUVAREDDIYUR
INDIA
TAMIL
P O BHAVANI
NADU BHAVANI GOBICHETTIPALAYAM
638504
41, MULLAI THOTTAM
INDIA
KANAKKAMPALAYAM
TAMIL NADU
POST GOBI
GOBICHETTIPALAYAM
638505
H. NO. 412 WARD - 19
INDIA
GREEN ROAD ROHTAK
HARYANA
HARYANA
ROHTAK
124001
H.NO-D/212 CHHOTAINDIA
PANA DIST ROTAK
HARYANA
KALANAUR HARYANA JHAJAR
124113
VPO-KHERMAN DULHERA
INDIA JHAJJAR HARYANA
HARYANA
BAHADURGRH
124512
H No 938 A Ward No INDIA
8 NEW SHANTI NAGAR
HARYANA
HISAR HISAR HARYANA
HISSAR
125001
H NO 591 WARD NO INDIA
2 INDERPRASATH
HARYANA
COLONY HISAR HARYANAHISSAR
125001
39/16 JIND ROAD OPPINDIA
MAIN POST HANSI
HARYANA
HARYANA
BHIWANI
125033
HOUSE NO 234 7 NEAR
INDIA
BHATIA DHARAMSHALA
HARYANA HANSI HARYANA
BHIWANI
125033
H NO 7 W N 9 THELA INDIA
PANA NARNOND
HARYANA
HARYANA
BHIWANI
125039
B- 16 POWER GRID RESIDENTIAL
INDIA
COMPLEX
HARYANA
V P O - MAYYAR HISAR
BHIWANI
HARYANA
125044
HOUSE NO: 1137 SECTOR:
INDIA20 HUDA SIRSA
HARYANA
HARYANA
SIRSA
125055
H N 222 W N 6 DCM GALI
INDIATOHANA Haryana
HARYANA
SIRSA
125120
H NO- 75 VILL DAULATPUR
INDIA HISAR HARYANA
HARYANA
SIRSA
125122
NEELAM W/O SUNIL INDIA
KUMAR ROOM NO
HARYANA
110 VPO- INTAL KHURDSIRSA
JIND JIND HARYANA
126102
S.C.F./24, WARD NO.20
INDIA
NR. JAAT DHARMSHALA
HARYANA JIND HARYANASIRSA
126102
W/O RAJESH KUMARINDIA
BERWAL SURAJHARYANA
MAL MARG, VIDHYA NAGAR
BHIWANI
BHIWANI HARYANA
127021
1417, SEC-13, HUDA INDIA
BHIWANI HARYANA
HARYANA
BHIWANI
127021
C/O Hfc Vijay Nagar Bhiwani
INDIA Hissar Haryana
HARYANA
BHIWANI
127021
BERLIA BROTHERS 33INDIA
NO. MANDI TOWN
HARYANA
CENTRE NEW ANAJ MANDI
BHIWANI
BHIWANI HARYANA
127021
VPO SINGHANI 669 BHIWANI
INDIA HARYANA
HARYANA
BHIWANI
127021
H. NO. 39, VILL. SURJA
INDIA
THANI, BHIWANI
HARYANA
HARYANA
LOHARU BHIWANI
127201
HOUSE NO. 376-377 SHAKTI
INDIA PURAM KUNJPURA
HARYANA ROAD KARNAL HARYANA
KARNAL
132001
HOUSE NO - 335 SECTOR
INDIA
- 12 KHATRIAN
HARYANA
STREET Karnal HaryanaKARNAL
132001
1143 SECTOR 13 URBAN
INDIA
ESTATE KARNAL
HARYANA
HARYANA
KARNAL
132001
H.NO. 123 CHORPURA
INDIA
DISTT- KARNALHARYANA
KARNAL HARYANA
KARNAL
132043
WARD NO 10 PARAV INDIA
MOHALLA SAMALKHA
HARYANA
DISTT PANIPAT PANIPAT
PANIPAT
HARYANA
132101
H.NO-327 WARD NO-8
INDIA
MISHRAN MOHALLA
HARYANA
SAMALHA (DISTT. PANIPAT)
PANIPAT PANIPAT HARYANA
132101
H NO. 222 WARD NO.INDIA
31 JHUGGI JHONPRI
HARYANA
IDGHA COLONY PANIPAT
PANIPAT
HARYANA
132103
HOUSE NO 195 WARD
INDIA
NO 13 GALI 188
HARYANA
/ 10 RANI MOHALLA Panipat
PANIPAT
Haryana
132103
S/O KULDEEP NAGARINDIA
KABRI ROAD GARHI
HARYANA
SIKANDERPUR NEAR KHERA
PANIPAT
PANIPAT HARYANA
132103
IN30177412305137
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30163740144376
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30160410402384
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30169611262054
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30039416531844
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30371910665414
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
IN30169610931312
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30051318064882
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039416514889
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
IN30051317807674
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30059710179286
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30177410209983
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
IN30017510658985
Amount for unclaimed and unpaid109.00
dividend
03-DEC-2018
IN30169611147954
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30108022734398
Amount for unclaimed and unpaid204.00
dividend
03-DEC-2018
IN30108022585977
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
IN30163740406099
Amount for unclaimed and unpaid dividend
32.00 03-DEC-2018
IN30163740751274
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30169610678200
Amount for unclaimed and unpaid306.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039418235246
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30160410544676
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
IN30160410633341
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30017510203979
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30017510496492
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
IN30017510469236
Amount for unclaimed and unpaid249.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039416436789
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30039417065810
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30039414108697
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
IN30039415111890
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
IN30023911451760
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
IN30039414494765
Amount for unclaimed and unpaid135.00
dividend
03-DEC-2018
IN30039416531869
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IN30163741286478
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
IN30017510673307
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1201640000097580
Amount for unclaimed and unpaid440.00
dividend
03-DEC-2018
1201060001490040
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203840001089435
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1202990005605305
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1304140004037257
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201640000121711
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
1203320006297326
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
1304140003324057
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
1301930001877761
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201640200002424
Amount for unclaimed and unpaid dividend
4.00 03-DEC-2018
1304140006545183
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1202060000428262
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1202890001016541
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1203610000109309
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
1201090002368601
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1201910100607242
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1202990006209637
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1203720000154789
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
1205350000307790
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
1201090004480990
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
1201060001692360
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201910101899885
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
1202290000304897
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1201060400104008
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1203600001206761
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
1301760000905045
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201060001699269
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
1201910101447925
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1203600000640216
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
GURDEV
SINGH
MANIKA
JAIN
SURAJ
PARKASH
VIKAS
VERMA
PRADEEP
KUMAR
KRITI
JAIN
PUNEET
SACHDEVA
SHYAM
SUNDER
SACHDEVA
ANAMI
SARAN
SRIVASTAVA
SANDHYA
AGGARWAL
GURDEEP
SINGH
MANOJ
KUMAR
JOSHI
NISHA
RANI
RAJNI
DEVI
JATIN
KUMAR
GURPREET
SINGH
PREM
SINGH
REKHA
SHARMA
PROMILA
GUPTA
SARIKA
G
PARDESHI
RAMENDRA SINGH
RAJU
S
SAMPAT
RAMKISHAN DHELIA
VAISHALI
MULSHANKAR KHUT
MAHAVIRPRASAD
SHANKAR
SHARMA
SURAJ
MANGESH
REVANKAR
S
A
RAMYASRI
SINDHU
RAVINDRANATH
RAJESH
ARVINDAKSHANNAIR
SHASHIKANT SHINDE
SUJAY
KUMAR
YADAV
TUSHAR
CHANDRAKANTWADWALKAR
HEMANT
YASHWANT
NALEKAR
AMUL
J
MHATRE
RANCHHOD MOHANLAL
RAWAL
THIRUSELVAMTHANGAVEL
PALLAVI
PRADEEP
KARANDIKAR
CHANDRAMOHAN
BHAI
RAVINDRA
PANDURANG LOHAR
ANITA
RAMKEWAL
PANDEY
KANTILAL
VERSHI
FARIA
NITIN
TURKAR
PARAMJEET PERHAR
ATUL
DHANDHANIA
SAYED
ABBAS
SIBTE HASAN
VIBIN
VARGHESE
HARKAL
RAMESHWAR DATTATRAY
VAISHALI
SANJAY
CHHAJED
SURENDRA AMRUTLAL
SHAH
SHIVAM
SHAH
DINESH
BHANDARI
SUMIT
KEJRIWAL
MELWIN
A
FURTADO
AASHLESHA SHREYAS
MODAK
SACHIN
VASGADEKAR
SANDEEP
KAMBLE
ARUN
RANA
GAURAV
N
PANT
KIRTI
JAYANTILAL
SHAH
SUNIL
DHONDU
DHEKANE
VINAY
KUMAR
TIWARI
NARENDRA PADMARAM KURDIA
SOUMIK
GHANTA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
HOUSE NO 28-AB WARD
INDIA
NO 17 GOBIND
HARYANA
NAGAR AMBALA CANTTAMBALA
HARYANA
CANTT
133001 1202420100225160
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
181 THE MALL AMBALA
INDIA
CANTT AMBALA
HARYANA
CANTT HARYANA
AMBALA CANTT
133001 1202990005067574
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
319 NEW JANAK PURI
INDIA
MAHESH NAGAR
HARYANA
AMBALA AMBALA HARAYANA
AMBALA CANTT
133001 1204470002623784
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
7 A AGGARSEN NAGAR
INDIA
AMBALA CANTT
HARYANA
AMABALA HARYANA AMBALA CANTT
133001 1204470002999475
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
VILL MILK JUBLIAN TEH
INDIA
BILASPUR YAMUNANAGAR
HARYANA
Haryana AMBALA CANTT
133204 1304140006716071
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
# 1423/3 WARD NO.23
INDIA
AMBALA CITYHARYANA
AMBALA CITY HARYANA AMBALA CITY
134003 1304140002955761
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
H NO 512 SECTOR 12INDIA
PANCHKULA HARYANA
HARYANA
AMBALA CITY
134109 1301930001643278
Amount for unclaimed and unpaid dividend
28.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 23 PROFESSOR
INDIACOLONY YAMUNA
HARYANANAGAR HARYANAYAMUNANAGAR
135001 1206700000021196
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO C 13 PAPER MILL
INDIA
COLONY YAMUNANAGAR
HARYANA Haryana
YAMUNANAGAR
135001 1304140006496696
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 1877 WARD
INDIA
NO 2 CIVIL LINE
HARYANA
JAGADHRI HARYANA YAMUNANAGAR
135003 1202990005181484
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 1784 /5A INDIA
BNC PIPLI KURUKSHETRA
HARYANA HARYANA
KURUKSHETRA
136118 1201090004007979
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HOUSE NO - 417 / 5 MOHAN
INDIA NAGAR HARYANA
KURUKSHETRA HARYANA KURUKSHETRA
136118 1201910101524292
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
129 WAR NUMBER 2 INDIA
TETHRAN MOHALLA
HARYANA
THANESAR KURUKSHETRA
KURUKSHETRA
HARYANA
136118 1204470002160636
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
H NO - 2030/12 GALI INDIA
NO -7A SHANTI HARYANA
NAGAR KURUKSHETRA HARYANA
KURUKSHETRA
136118 1301930001890225
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
H NO 118-119 GIANI INDIA
ZAILSINGH NAGAR
PUNJAB
ROPAR PUNJAB
ROPAR
140001 1204470005649864
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
1494 A WARD NO 5 ROPAR
INDIA KHARAR PUNJAB
ROPAR
140301 1202990003929041
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
VILLAGE MEHMOODPUR
INDIARAJPURA Punjab
PUNJAB
RAJPURA
140401 1304140006395138
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
ST. NO. 2, SHERE PUNJAB
INDIANAGAR, HAIBOWAL
PUNJAB KHURD CITY FOR UPLOAD
LUDHIANA
LUDHIANA PUNJAB
141001 1201090002516607
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
16 A AMAN PARK PHASE
INDIA
- V THREEKEY
PUNJAB
ROAD LUDHIANA PunjabMOGA
142021 1202990005987791
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
H NO 24 II ESICHOSPITAL
INDIA
COLONY BHARATNAGAR
PUNJAB
CHOWK LUDHIANA
LUDHIANA
PUNJAB
141001 1304140002036759
Amount for unclaimed and unpaid240.00
dividend
03-DEC-2018
QTR NO - A1473 VPOINDIA
- I.D.P.L VIRBHADRA
UTTAR
PUNJAB
PRADESH
DEHRADUN UTTARANCHAL
TEHRI
249202 1304140006529657
Amount for unclaimed and unpaid215.00
dividend
03-DEC-2018
1 ARMD ENGR REGT CINDIA
O 56 APO HARYANA
MAHARASHTRA
HISAR Maharashtra MUMBAI
400000 1304140006578561
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
9,PODDAR HOUSE, 2 INDIA
ND,FANASWADI,MAHARASHTRA
MUMBAI MAHARASTRA MUMBAI
400002 1201290000003591
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
3 A JAYHIND ESTATE INDIA
CO OP HOU SOCIETY
MAHARASHTRA
R NO 2 A M ROAD 5 FLMUMBAI
MUMBAI MAHARASHTRA
400002 1202990004482694
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
177/78, KALBADEVI ROAD
INDIA MUMBAI MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MUMBAI
400002 1203410000004851
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
6TH FLR. ROOM NO.7INDIA
TO 13 DAYA MANDIR
MAHARASHTRA
123, MUMBADEVI ROAD
MUMBAI
MUMBAI
400003 1202890000719256
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
1402 RUSHABH TOWERS
INDIA
168 HADKARMAHARASHTRA
MARG ZAKARIA BUNDER MUMBAI
CROSS ROAD SEWREE WEST MUMBAI MAHARASHTRA
400015 1203320001402501
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
1304 WALLACE APARTMENT
INDIA SLEATERMAHARASHTRA
ROAD GRAND ROAD -WEST
MUMBAI
MUMBAI MAHARASHTRA
400007 1203460000325456
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RB/II/255 2/16 CENTRAL
INDIA
RAILWAY QUARTERS
MAHARASHTRA
DR BABASAHEB AMBEDKAR
MUMBAI RD PAREL MUMBAI MAHARASHTRA
400012 1201090002173791
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
H NO 682 SHAPURJI PALANJI
INDIA H DR S SMAHARASHTRA
RAORD E PAREL MUMBAIMUMBAI
MAHARASHTRA
400012 1204470003283911
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
BLDG III B FLAT NO 207
INDIA
NESTLE BLDG MAHARASHTRA
PANDURANG BUDHKAR MARG
MUMBAI
WORLI Mumbai Maharashtra
400013 1301930001023152
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO 10 WHITE ROSE
INDIA
SOC 769 MORI
MAHARASHTRA
ROAD MAHIM W MUMBAI
MUMBAI
MAHARASHTRA
400016 1203320003394505
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
ROOM NO- 33 3RD FLOOR
INDIAGOVERDHAN
MAHARASHTRA
BAUG CHS A WING MANMALA
MUMBAI
TANK ROAD MAHIM MUMBAI MAHARASHTRA
400016 1203320006277263
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
SHITLA DEVI VADI L J INDIA
ROAD MAHIM WEST
MAHARASHTRA
MUMBAI MUMBAI MAHARASHTRA
MUMBAI
400016 1204470002059408
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
PANKAJ MANSION C INDIA
1ST FLR, 104 A BESANT
MAHARASHTRA
RD, WORLI MUMBAIMUMBAI
MAHARASHTRA
400018 1204470002192624
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
ROOM NO 31, 4TH FLOOR,
INDIA B WING SONIYA
MAHARASHTRA
CO OP HOUSING SOCIETY
MUMBAI
R P NAGAR, MATUNGA MUMBAI MAHARASHTRA
400019 1203230000187228
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
RLY QTRS MSRB III 11INDIA
5 KOLIWADA SION
MAHARASHTRA
E MUMBAI MAHARASHTRA
MUMBAI
400022 1304140005070649
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
102 MOUNT UNIQUEINDIA
62 A PEDDER ROAD
MAHARASHTRA
NEAR NALANDA BUS STOP
MUMBAI
MUMBAI MAHARASHTRA
400026 1203600000735855
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RM NO 103 3RD FLOOR
INDIA
BYCULLA OL BYCULLA
MAHARASHTRA
MUMBAI MAHARASHTRA
MUMBAI
400027 1201320001412380
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
Q 452 NEW AIR INDIAINDIA
COLONY KALINA
MAHARASHTRA
SANTACRUZ (E) MUMBAIMUMBAI
MAHARASHTRA
400029 1205620000005233
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO.701, 7TH FLOOR,
INDIANASIR BLDG.,
MAHARASHTRA
139 A.K. MARG, MUMBAI
MUMBAI
MAHARASHTRA
400036 1201120000208842
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO 602 FLOOR 6INDIA
D WING SAI ASHISH
MAHARASHTRA
APPT BHANDUP NEAR
MUMBAI
BHANDUP POLICE STATION MUMBAI MAHARASHTRA
400042 1203600000152793
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
5, LITTLE HUT 27TH RD
INDIA
TPS III, BANDRA
MAHARASHTRA
(W) MUMBAI MAHARASHTRA
MUMBAI
400050 1203710000026698
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SAI KRUPA HSG SOCIETY,
INDIAC- WING, 5TH
MAHARASHTRA
FLOOR, FLAT NO 5, NIRMAL
MUMBAI
NAGAR, BANDRA EAST, MUMBAI MAHARASHTRA
400051 1202300000724498
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
47/746 BHARAT NAGAR
INDIA
BANDRA EAST
MAHARASHTRA
MUMBAI MAHARASHTRA
MUMBAI
400051 1203600000998844
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
5/219 MHB COLONY INDIA
KHER NAGAR BANDRA
MAHARASHTRA
EAST MUMBAI MAHARASHTRA
MUMBAI
400051 1203600001150506
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
ROOM NO 126 BLDG INDIA
NO 3 A WING MAA
MAHARASHTRA
ASHAPURA CO OP HSGMUMBAI
SOCIETY NR GURU NANAK HOSPITAL BANDR
400051
E Mumbai
1301930000866298
Maharashtra
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
2003-04, BEVERLY HILLS,
INDIA
OPP. SHASHTRI
MAHARASHTRA
NAGAR, LOKHANDWALAL
MUMBAI
COMPLEX, ANDHERI (W), MUMBAI MAHARASHTRA
400053 1202000000004076
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
3 RAM NIWAS , GULATI
INDIA
COMP NANDA
MAHARASHTRA
PATKAR ROAD VILE PARLE
MUMBAI
(E) MUMBAI MAHARASHTRA
400057 1202890000656646
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ON MOBILE GWBAL LTD
INDIA
5 FLR SUMERMAHARASHTRA
PLAZA MAROL MAROSHI RD
MUMBAI
MAROL ANDHERI EAST MUMBAI MAHARASHTRA
400059 1203600000871641
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
I FLEX SOLUTIONS LTD
INDIA
NIRLON COMPOUND
MAHARASHTRA
OFF WESTERN EXPRESS
MUMBAI
HIGHWAY GOREGAON E MUMBAI MAHARASHTRA
400063 1203600000483664
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
FLAT NO 1A 401 UMIYA
INDIA
NAGAR VISHWESHWAR
MAHARASHTRA
ROAD GOREGAON
MUMBAI
MAHARASHTRA
400063 1203600001021784
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
S/O ROBERT FURTADO
INDIA
SHARADA APARTMENT
MAHARASHTRA
RNO 11S BLOCK SAHAR
MUMBAI
ROAD CHAKAL ANDHERI EAST MUMBAI
400064
MAHARASHTRA
1201090004240233
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
32,REENA APARTMENT,
INDIA
CHINCHOLI BUNDER
MAHARASHTRA
ROAD, MALAD (WEST),
MUMBAI
MUMBAI MAHARASHTRA
400064 1301540000099585
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
6 BLDG 39 B TYP 3 OFFICER
INDIA QUATERSMAHARASHTRA
GOREGAON WEST MUMBAI
MUMBAI
MAHARASHTRA
400065 1203600001276371
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
TR COY STATE RESERVE
INDIA
POLICE FORCEMAHARASHTRA
GR 8 ARE COLONY GOREGAON
MUMBAI
EAST MUMBAI MAHARASHTRA
400065 1203600001292915
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
C-166, 3RD FLOOR, PANDAV
INDIA NAGAR, DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
110092 1204470006215336
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO.G 825, ROCKINDIA
ENCLAVE, OPP.MAHARASHTRA
JOY ICE CREAM, NR.HINDUSTAN
MUMBAI
NAKA, KANDIVALI W MUMBAI MAHARASHTRA
400067 1201120000191141
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
C/3 ,H-WING,FLAT NO
INDIA
- 81 MAHAVIR MAHARASHTRA
NAGAR,SHANKERLANE KANDIVALI
MUMBAI(W) MUMBAI MAHARASHTRA 400067 1202160000012561
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
113/142 PRITRU CHHAYA
INDIABUNGLOW MAHARASHTRA
OPP PLOT 466 SEC 4 CHARKOP
MUMBAI
KANDIVALI W Mumbai Maharashtra 400067 1301930001631781
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
E 201, MADHUBAN BLDG.,
INDIA MTNL - EXCHANGE,
MAHARASHTRA
KETKI PADA, DAHISAR
MUMBAI
(E), MUMBAI MAHARASHTRA
400068 1204470004059958
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
ROOM NO 17/119 THAKKAR
INDIA BAPPA COLONY
MAHARASHTRA
CHEMBUR MUMBAI
MUMBAI
MAHARASHTRA
400071 1204550000062452
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C 26 GURU KRIPA BUILDING
INDIA SINDHI SOCIETY
MAHARASHTRA
NEAR VIVEKANANDA
MUMBAI
SCHOOL CHEMBUR E Mumbai MAHARASHTRA
400071 1301930000800447
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
ANAND
ASHOK
UCHIT
DIVYESH
AKSHAY
ARYA
KISHOR
LAL
PRITI
SUNIL
JIGNESH
PRAKASH
MD
AZAD
GULJARILAL AGARWALA
BABU
LALL
AMALENDU MONDAL
MITHILESH
MISHRA
PRADIP
KUMAR
PROSUN
KR
GOPAL
KRISHNA
SUKLA
BANERJEE
NARESH
PRASAD
DILIP
BISWAS
BINOD
KUMAR
RAJESH
KUMAR
BIMBISAR
CHATTERJEE
GOUTAM
BASAK
GOPAL
BASAK
KAMAL
KANTI
SASANKA
SEKHAR
BADAL
CHANDRA
PRAVAT
KR
MOHESH
SINGHA
KAILASH
AGRAWAL
PRATAP
CHANDRA
SUVENDU
MAITY
TARAPRASANNA
BHANDARI
KRISHNA
MAITY
SALIL
KUMAR
SUDIP
RAY
NAMITA
MUKHERJEE
KAILASH
BISHNOI
SOUGATA
KARMAKAR
KAMAL
KR
ANUPAM
ADAK
RAMA
SAHU
ANUARUL
HOSSEN
PROSENJIT
HAZRA
SUKLA
DAS
DEVI
SENGUPTA
AMIT
KUMAR
R
N
AMLAN
KUSUM
CHANDRANATHTRIPATHI
SATYARANJANKHANRA
CHANDRANATHTRIPATHI
AVIJIT
GHORAI
GOURCHANDRA
GHARA
MALLIKA
DAS
BIMALENDU MAITY
SUVENDU
BIKASH
ASIT
BARAN
BHUPAT
VALA
DHIREN
MAHENDRA
GIRISH
NARSHIBHAI
PANKAJKUMARHARIDAS
PRAFULBHAI M
BHAYABHAI BABUBHAI
KASHMIRA
HIMANSHU
MOKASHI
SHAH
NA
NA
NA
NA
DSOUZA
NA
TRIVEDI
NA
NA
NA
MUNDHRA
CHAMPA
NABA
LALAN
SINHA
GOPAL
CHAKRABORTY PRATUL
JHA
NA
BASANTA
MANDAL
NA
NA
PANDAY
NA
BURNWAL
RAM
NA
NA
ANANDA
PANDEY
PRABODH
MAITY
ARABINDA
MAJI
MANMATHA
MAITI
SHYAMA
NA
BANAWARI
MAITI
NA
SATYESWAR
SHAMBHU
ASTAM
MONDAL
LATE
SUJIT
NA
NARBADA
SH
MAITY
NA
KANAI
PULIN
NA
NIKUNJA
NA
KALIPADA
KAR
TARAPADA
CHARLES SARGUNARAJ
NELSON
MAITI
MANOJ
PATIT
NA
NA
NA
SANTOSH
KARTICK
GOURANGA
SAMANTA
NA
ADAK
NA
MATHUKIYA
NA
GHARVERA
NA
KYADA
NA
DEVANI
NA
SORATHIYA
NA
CHUDASAMA NA
PAREKH
NA
LALL
KUMAR
MISHRA
CHANDRA
KUMAR
KR
KUMAR
BASAK
KUMAR
MAITY
NATH
PADA
LAL
MAITY
CHANDRA
KUMAR
HORIPADA
RAY
PRASAD
MANINDRA
LAL
BEHARI
LAL
KAR
KAR
DURAIRAJ
KUMAR
PABAN
KUMAR
DAS
MAITY
TRINITY 603 B-WING INDIA
OPP HIRANANDANI
MAHARASHTRA
HOSPITAL POWAI MUMBAI
MUMBAI
MAHARASHTRA
400076 1203320006649332
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
703 - NAVSANGAM NEAR
INDIAVIKRANT CIRCLE,R.B.
MAHARASHTRA
MEHTA MARG , GHATKOPAR
MUMBAI
(E), MUMBAI MAHARASHTRA400077 1201130000068650
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
GODREJ INFOTECH LTD
INDIA
PLANT 10 PIROJSHANAGAR
MAHARASHTRA
VIKROLI MUMBAI
MUMBAI
MAHARASHTRA
400079 1203600000167113
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
C/0 NEELAM MEDICAL
INDIA
STOR DINANAGAR
MAHARASHTRA
DINANAGAR PUNJABMUMBAI
400086 1204790000015217
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
102 AMI JHARNA I C COLONY
INDIA BORIVALI
MAHARASHTRA
W MUMBAI MAHARASHTRA
MUMBAI
400091 1201090002908357
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
F/503 VRAJDHAM CHS
INDIA
RAM BAUG LANE
MAHARASHTRA
OPP SUNDER DHAM BORIVALI
MUMBAI
WEST MUMBAI MAHARASHTRA 400092 1201860000387234
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
NEW GHUSICK COLLIERY
INDIAPO - KALIPAHARI
WEST BENGAL
DIST- BURDWAN BURDWAN
713339 IN30165310318119
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KENDWA BAZAR, POSTINDIA
KULTI, DIST- WEST
BURDWAN
BENGAL
BURDWAN
713343 IN30210510474010
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MUNDHRA
P N MALIA ROAD C/OINDIA
SUSHIL BUCHASIA
WEST
SISHUBAGAN
BENGAL RANIGANJ
BURDWAN
713347 IN30177414583082
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MONDAL
VILL NEW EGARA PO INDIA
RANIGANJ DT BURDWAN
WEST BENGAL
NEAR DURGA MANDIR
BURDWAN
RANIGANJ WEST BENGAL
713347 IN30051319744371
Amount for unclaimed and unpaid dividend
19.00 03-DEC-2018
NORTH SEARSOLE COLLIERY
INDIA SEARSOLE
WEST
RAJBARI
BENGAL
BURDWAN
BURDWAN
713358 IN30264610029126
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SINHA
NORTH SEARSOLE COLLIERY
INDIA P.O.- SEARSOLE
WEST BENGAL
RAJBARI BURDWANBURDWAN
713358 IN30264610066980
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
CHAKRABORTY THAKUR KULI SEARSOLE
INDIA
PO SEARSOLEWEST
DT BURDWAN
BENGAL SEARSOLE BURDWAN
RANIGANJ WEST BENGAL
713358 IN30021415237454
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
G.T.Road, NeametpurINDIA
P.O-SitarampurWEST
Dist-Burdwan
BENGAL
BURDWAN
713359 IN30297810131548
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
BANERJEE
NEMATPUR MORE, POST
INDIA
OFFICE- SITARAMPUR,
WEST BENGAL
DIST.-BURDWAN(W.B)
BURDWAN
713359 IN30210510222747
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ST NO 34 Q NO 24/2AINDIA
PO PS CRJ BWNWEST
BURDWAN
BENGAL
BURDWAN
713364 IN30021414254479
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
0/150 RANGGAMATIYA
INDIA
PURBA RUPNARAYANPUR
WEST BENGALSALANPUR BURDWAN
BURDWANRUPNARAYANPUR WEST BENGAL
713364 IN30021414363932
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
A TYPE QR NO 7/25 SUKHBAZAR
INDIA
KHOTTADIH
WEST BENGAL
COLLIERY VIA HARIPUR
BURDWAN
ASANSOL
713378 IN30177416589662
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BURNWAL
LAUDOHA BURDWANINDIA
WEST BENGALWEST BENGAL
BURDWAN
713381 IN30096610249112
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
PARA DOMPARA BUDBUD
INDIA BURDWANWEST
WESTBENGAL
BENGAL INDIA
BURDWAN
713403 IN30226912694841
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VILL AND PO DHARTRIGRAM
INDIA PS KALNA
WEST
DISTBENGAL
BURDWAN DHATRIGRAM
BURDWAN
WEST BENGAL
713405 IN30021415040153
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C/O.- ANANDA BASAK
INDIA
VILL.- HATSIMLA
WEST
(NORTH)
BENGAL
P.O.- SAMUDRAGARH
BURDWAN
DIST.- BURDWAN
713519 IN30077310283864
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
PANDEY
MICHAEL MADHUSUDAN
INDIANAGAR P.O.WEST
MIDNAPORE
BENGAL DIST- PASCHIM
HALDIA
MEDINIPUR
721101 IN30095810146046
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
64 WEST AVENUE BIDHANNAGAR
INDIA
MIDNAPUR
WEST BENGAL
PASCHIM MEDINIPUR
HALDIA
MIDNAPUR
721101 IN30021412644850
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MAJI
GOKULCHAK NO-10, INDIA
JALCHAK-2. PINGLA,
WESTMIDNAPUR
BENGAL WEST BENGAL
HALDIA
721137 IN30289810040617
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
MAITI
VILL- BISHNU BARH P.O.
INDIA
GOPAL NAGAR
WEST
HATBENGAL
P.S. PANSKURA PURBA
HALDIA
MEDINIPUR
721139 IN30095810156164
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
VILL GOPALI PO SALUA
INDIA
SALUA
WEST BENGAL
HALDIA
721145 IN30021413903526
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
AGARWAL
MADPUR PASCHIM MEDINIPUR
INDIA
MADPUR
WESTWEST
BENGAL
BENGAL INDIA HALDIA
721149 IN30226913522283
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
BAHARGRAM, PANSKURA
INDIAR.S. PURBAWEST
MEDINIPUR
BENGAL
HALDIA
721152 IN30210510549394
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
VILL ATBERIA PO HARIJHAMA
INDIA DISTT PURBA
WEST BENGAL
MEDINIPUR HARIJHAMA
HALDIA
MEDINIPUR
721152 IN30311610635524
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BHANDARI
VILL. AUNIAKONE P.O.
INDIA
MANGLAPUR WEST
METALDOBA
BENGAL
HALDIA
721157 IN30095810163760
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MAITY
VILL- KALICHAK POST-INDIA
BARGOBINDA WEST
DIST- PASCHIM
BENGAL MEDINIPUR
HALDIA
721212 IN30026310143752
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
MONDAL
KUSHAPATA GHATALINDIA
PASCHIM MEDINIPUR
WEST BENGAL
HALDIA
721212 IN30125028323309
Amount for unclaimed and unpaid dividend
48.00 03-DEC-2018
VILL+ P.O - JARA DISTINDIA
PASCHIM MEDINIPUR
WEST BENGAL
HALDIA
721232 IN30095810154100
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
BENGALI PARA BIDHAN
INDIA
PALLY KHARIDA
WEST
KHARAGPUR
BENGAL
HALDIA
721301 IN30077310226057
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BISHNOI
NTE 90A, RAILWAY MARKET
INDIA NEAR SITALA
WESTMANDIR
BENGALGOLE BAZARHALDIA
KHARAGPUR
721301 IN30077310259637
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
NATH KARMAKAR WARD NO 15 KHARAGPUR
INDIA LOCAL KHARAGPUR
WEST BENGAL
WEST BENGAL HALDIA
721306 IN30231610238749
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
C/O PANKAJ KUMAR INDIA
SAMANTA VI NAYARARA
WEST BENGAL
R S EGRA MIDNAPUR
HALDIA
721422 IN30039416644609
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
ADAK
VILL KADUA SOUTH PO
INDIA
GOPALCHAK PS
WEST
RAMBENGAL
NAGAR PURBA MEDINIPUR
HALDIA
721423 IN30177415656734
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
SAHOO
BHUPATINAGAR MIDNAPORE
INDIA
HALDIA
WEST BENGAL
HALDIA
721425 IN30177414528125
Amount for unclaimed and unpaid dividend
62.00 03-DEC-2018
CHICHRA CHILKIGARH
INDIA
PASCHIM MIDNAPUR
WEST BENGAL
CHILKIGARH
HALDIA
721503 IN30039417681659
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HAZRA
FLAT NO A/12/1D, HREL
INDIA
TOWNSHIP HALDIA,PO
WEST BENGAL
PIRAMBARCHAKHALDIA
MOUZA RAYRAYANCHAK,PURBA MEDINIPUR
721657
HALDIA,WEST
IN30021413604698
BENGAL
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
5/92/1/C CPT QTRS HALDIA
INDIA TOWNSHIP
WEST
PURBA
BENGAL
MEDINIPUR
HALDIA
721607 IN30021412255823
Amount for unclaimed and unpaid280.00
dividend
03-DEC-2018
QTR NO 4/20 D CPT HALDIA
INDIA TOWNSHIP
WEST
PURBA
BENGAL
MEDINIPUR HALDIA
HALDIA
721607 IN30021412932604
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
QTR HALDIA TOWNSHIP
INDIA
4/103 D CPT WEST
HDC PURBA
BENGALMEDENIPUR HALDIA
721607 IN30021413162181
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAJIAH
12/61 D I OC QTR T S INDIA
HALDIA T S PURBA
WEST
MEDINIPUR
BENGAL KGP HALDIA
HALDIA
MEDINIPUR WEST BENGAL,INDIA
721607 IN30290249521583
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MAITI
C/O MANOJ MAITI VILL
INDIA
PO PURBA DAKSHIN
WEST BENGAL
MOYNA DIST MIDNAPUR
HALDIA
EAST MEDINIPUR WEST BENGAL,INDIA
721629 IN30290246074236
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
TRIPATHI
MOUZA - NANDIGRAM
INDIA
GP 4, BLOCK NANDIGRAM
WEST BENGALDIST - MIDNAPUR
HALDIA
721631 IN30220111048327
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
BARATALYA PASCHIMPARA
INDIA J L NO 209,
WEST
NANDIGRAM
BENGAL PURBA MEDINIPUR
HALDIA
721631 IN30220111119568
Amount for unclaimed and unpaid dividend
86.00 03-DEC-2018
MOUZA NANDIGRAMINDIA
GP 4 NANDIGRAM
WEST
PSBENGAL
NANDIGRAM BLOCKHALDIA
NANDIGRAM DIST MIDNAPUR DOUGLAS721631
MATH MIDNAPUR
IN30051319501132
WEST Amount
BENGAL for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
VILL- MAHAMMADPUR
INDIA
P.O.+P.S.- NANDAKUMAR
WEST BENGAL
DIST- MIDNAPUR
HALDIA
(EAST) WEST BENGAL
721632 IN30372710006135
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
GHARA
MOUZA - MURAIL, GPINDIA
- 1 PRATAPPURWEST
BLOCK/PS
BENGAL
- PANSKURA NRHALDIA
VODAPHONE TOWER DIST - MIDNAPUR 721634 IN30220111339658
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
KAMALA NILAYA PADUMBASAN
INDIA
WARD
WEST
NO BENGAL
16 PADUMBASAN MEDINIPUR
HALDIA TAMLUK,MEDINIPUR WEST BENGAL,INDIA
721636 IN30290246005639
Amount for unclaimed and unpaid dividend
66.00 03-DEC-2018
VILLAGE- MASURIA, P.OINDIA
LAKSHYA P.SWEST
MAHISHADAL
BENGAL DISTRICT- HALDIA
PURBA MEDINIPUR
721654 IN30318110044479
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
M/M BOILER / AUX KOLAGHAT
INDIA
THERMAL
WESTPOWER
BENGAL
STATION PO - HALDIA
MECHEDA PURBA MEDINIPUR
721654 IN30220111154230
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HATIBERIA PASCHIMINDIA
PARA HALDIA HALDIA
WEST BENGAL
PURBA MEDINIPUR HALDIA
MEDINIPUR
721657 IN30311610683347
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT- BARADIYA TAL- VISAVADAR
INDIA
JUNAGADH
GUJARAT
GUJARAT
JUNAGADH
362120 1203320002403549
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
NGAR PIPLESHVAR MAHADEV
INDIA
KESHOD
GUJARAT
KESHOD GUJARAT
VERAVAL
362220 1201320000816267
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KRUSHAN KRUPA NARAYAN
INDIA NAGAR GUJARAT
KESHOD GUJARAT
VERAVAL
362220 1201320000946278
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
PANKAJ TRADERS MANGROL
INDIA ROAD, KANYA
GUJARAT
SHLA KESHOD GUJARAT
VERAVAL
362220 1202890000255313
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
AT-FAGADI TA-KESHOD
INDIA
JUNAGADH FAGADI
GUJARAT
GUJARAT
VERAVAL
362220 1203320002687691
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
72 RAMAVAV CHOK BUNDER
INDIA ROAD CHORWAD-11
GUJARAT
CHORVAD JUNAGADH
VERAVAL CHORWAD GUJARAT
362250 1204470006265014
Amount for unclaimed and unpaid114.00
dividend
03-DEC-2018
302,JAYESH APPT. NEAR
INDIA
AMARDEEP HOSPITAL
GUJARAT RAJENDRA BHUVAN
VERAVAL
ROAD VERAVAL GUJARAT
362266 1201090000231628
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
RAMILABEN VINODCHANDRARUGHANI
SUDHIRKUMARBALVANTRAI PANDYA
RAMBHAI
KALABHAI
KACHOT
JASMIN
R
KORADIYA
MALDEBHAI D
BHEDA
KISHORBHAI TEJABHAI
CHAPLA
MEHULBHAI KANAIYALAL PRAJAPATI
KRUNAL
SURESHBHAI MEHTA
VALJIBHAI
H
BAGDIYA
SANGITABEN JITENDRAKUMAR
THAKKAR
ANIRUDDHSINH
P
RANA
BALDEV
JADAVBHAI
MAKWANA
JAYESHKUMARISWARLAL
TOLIYA
PRITIBEN
PRAKASHBHAI DANGI
MEGHA
RAJNIKANT
DANGI
PRANJIVAN RANACHHODBHAI
BHATIYA
SAMAJUBEN B
PATEL
RAMESHKUMAR
BHIKHUBHAI PARMAR
ASHOKBHAI POPATBHAI
DIXIT
SHEETAL
NIKHILBHAI
PATEL
ASHOK
U
VALA
DINESHBHAI KANJIBHAI
REWAR
MADHUBEN NAGAJI
SOLANKI
MILAN
RAMNIKLAL
VEJANI
KIRTIBHAI
KANUBHAI
PARMAR
VALLABHBHAI H
SUTARIYA
PRABHA
SUBHASHCHANDRA
VIRDA
BHAVESHBHAIKARSHANBHAI MULANI
LAXMI
DILIP
GEHLOT
TEJASBHAI
ROHITBHAI
PANDYA
GONDALIYA JITENDRA
NATHABHAI
DINESHCHANDRA
KANTILAL
GANATRA
RAJUBHAI
MERAMBHAI JOGARANA
PARESHBHAI NATHABHAI JAGDA
RAVI
R
RAJYGURU
NARESHKUMARJETHSURBHAI VICHHIYA
ANILKUMAR CHHOTALAL SADRANI
BHIKHUBHAI POPATBHAI
MALAVIYA
SARFARAJ
YUSUFBHAI
ADVANI
PRAGNESH
BHARATBHAI KAKADIYA
NANUBHAI KESHAVBHAI PATEL
SINGH
SHAILENDER BHARAT
PRADEEP
KUMAR
JAISWAL
INDIRA
SINGH
ANIL
KUMAR
GUPTA
MOHAN
LAL
SHIV
KUMAR
GUPTA
KALPANA
DEBNATH
SHYAM
NARAYAN
DUBEY
DINESH
KUMAR
PRADEEP
KUMAR
JAISWAL
RAGINI
SINHA
RAMESH
KUMAR
MISHRA
MOHIT
RANJAN
JITENDRA
KUMAR
PALIWAL
USHA
PATEL
MANOJ
KUMAR
MISHRA
BINOY
KUMAR
SINHA
NISHAT
ABDUL
SAURABH
KUMAR
SINGH
CHINTA
SINGH
PURUSHOTTAM
KUMAR
MAURYA
PREM
NARAYAN
CHAURASIA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DIGVIJAY JIVAN JYOTINDIA
SOCIETY 2 NEWGUJARAT
JAIN DERASAR ROAD VERAVAL
VERAVAL
GUJARAT
362266
247-1 HARIJANWAS INDIA
DHOKADVA -2 TAL
GUJARAT
UNA DIST JUNAGADH UNA
VERAVAL
GUJARAT
362560
AT-BAMNASA (GHED)INDIA
TA-KESHOD AKHA
GUJARAT
ROAD (VADI) BAMNASAVERAVAL
(GHED) GUJARAT
362625
AT MITDI TA MANAVADAR
INDIA DIST JUNAGADH
GUJARAT
MITDI GUJARAT VERAVAL
362630
RADHA NAGAR SOCIETY
INDIA
BEHIND BUSGUJARAT
STAND MANAVADAR GUJARAT
VERAVAL
362630
AT SARDARGADH TA INDIA
MANAVADAR DIST
GUJARAT
JUNAGADH SARDARGADH
VERAVAL
GUJARAT
362640
MUNIC. NEW.GUJ. HOUSING
INDIA BORD, BLOCK
GUJARAT
NO.235 SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR
363001
ST NO 3 AMBIKA PARK
INDIA
AT CORNAR SIDE
GUJARAT
NR F AND T QRT SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR GUJARAT 363001
AT PST- KHARVA TA -INDIA
WADHWAN SURENDRANAGAR
GUJARAT
GUJARAT SURENDRANAGAR
363035
JALARAM KRUPA 6- MAYUR
INDIA SOCIETY GUJARAT
OPP GHAT GATE DHRANGADHRA
SURENDRANAGAR
GUJARAT
363310
AT-ROJASAR VAYA SIYANI
INDIATA-LAMBDIGUJARAT
SURENDRANAGAR GUJARAT
SURENDRANAGAR
363427
VASHUKI PLOT OPP NAGAR
INDIA PALIKA THANGADH
GUJARAT GUJARAT
SURENDRANAGAR
363530
9 SHAKTI PLOT RAVAPAR
INDIAROAD MORBI
GUJARAT
MORBI GUJARAT
MORBI
363641
14-4-175, KAYAJEE PLOT
INDIA
- 2,5,6, KAYAJEE
GUJARAT
PLOT - MORBI MORBI GUJARAT
MORBI
363641
2, KAYAJI PLOAT RAVAPAR
INDIA ROAD JAY GUJARAT
GOPAL MORBI GUJARAT MORBI
363641
SOMAYA SOCIETY MORBI
INDIADIS.RAJKOTGUJARAT
MORBI GUJARAT
MORBI
363641
KAYAJI PLOT 2 GITAAMRUTAM
INDIA
RAVAPARROAD
GUJARAT OPP HANUMAN MORBI
MANDIR MORBI GUJARAT
363641
101 FIRST FLOOR KALINDI
INDIAAPARIMENT
GUJARAT
DEVBAG BHAVNAGAR GUJARAT
BHAVNAGAR
364001
126 VITTHAL WADI 2INDIA
MALIYA BHAVNAGAR
GUJARAT
GUJARAT
BHAVNAGAR
364001
ZAVER PATEL DELO, KANBIWAD
INDIA
BHAVNAGAR,
GUJARAT BHAVNAGAR GUJARAT
BHAVNAGAR
364001
PLOT NO 1314-C GHOGHA
INDIA CIRCLE OPP
GUJARAT
CHHAPRU HALL STREET BHAVNAGAR
BHAVNAGARGUJARAT
364001
2527 6 MADHUVAN TENAMENT
INDIA
NEARGUJARAT
TALAJA NAKA BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
GUJRAT
364002
DEVRAJ NAGAR-2 PLOT
INDIA
NO- 148-A RING
GUJARAT
ROAD BHAVNAGAR BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
GUJARAT
364002
FLAT NO.19, MADHAV
INDIA
COMPLEX, NO.2,
GUJARAT
SHASTRI NAGAR, BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
GUJARAT
364003
SWAMI NARAYAN GURUKUL
INDIA SANT TILSIDAS
GUJARAT
SOCIETY CHITRA FULSAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR BHAVNAGAR GUJARAT364004
AT KOBADI TA BHAVNAGAR
INDIA DIS BHAVNAGAR
GUJARATBHAVNAGAR GUJARAT
BHAVNAGAR
364050
AT TALAJA, SHIVAJI NAGAR,
INDIA TALAJA GUJARAT
GUJARAT
BHAVNAGAR
364140
HOUSE NO 95 PADARSHINGA
INDIA TA LATHI
GUJARAT
DIST AMRELI Amreli Gujarat
BHAVNAGAR
364220
PLOT NO 200 B/H COLLEGE
INDIA ROAD NR GUJARAT
RADHESHAYM PARK MAHUVA
BHAVNAGAR
GUJARAT
364290
59 BHAVBHUTI JAWAHAR
INDIASOCIETY MAHUVA
GUJARATGUJARAT
BHAVNAGAR
364290
A SULTANPUR GONDAL
INDIA
RAJKOT GONDAL
GUJARAT
GUJARAT
BHAVNAGAR
364470
NR. PAREVGHAR KATHAKAR
INDIA STREET, GUJARAT
SAVARKUNDLA GUJARAT BHAVNAGAR
364515
KRUSHNA NAGAR SOC.
INDIA
PALIYAD ROAD,
GUJARAT
BOTAD GUJARAT
BOTAD
364710
HAVELI CHOWK RAJULA
INDIA
DIST-AMRELIGUJARAT
RAJULA GUJARAT
AMRELI
365560
SANGHAVI CHOWK RAJULA
INDIA DIST AMRELI
GUJARAT
RAJULA GUJARAT
AMRELI
365560
HANUMAN PARA ROAD,
INDIA
NR. SAHJANAD
GUJARAT
NGR, GUNATIT NAGAR,AMRELI
AMRELI GUJARAT
365601
DANEV MARG CHALALA
INDIA
CHALALA GUJARAT
GUJARAT
AMRELI
365630
MAHADEV PARA, CHALALA
INDIA GUJARATGUJARAT
AMRELI
365630
JAWAHAR BAZAR CHALALA
INDIA CHALALAGUJARAT
GUJARAT
AMRELI
365630
FOOLVADI ROAD, NR-PATEL
INDIA VADI, TALUKA-DHARI,
GUJARAT
DIST-AMRELI,AMRELI
CHALALA, CHALALA GUJARAT
365630
AJANTA SOCIETY B/HINDIA
J K PETROL PUMP
GUJARAT
DIST AMRELI DHARI GUJARAT
AMRELI
365640
10/31/40 H NO NODEINDIA
STREET CAMP SADAR
GUJARAT
AREA BHUJ GUJARAT
BHUJ
370001
H.NO-75,WARD-16 PO-ROBERTGANJ
INDIA
UTTAR
DIST-SONEBHADRA
PRADESH ROBERTGANJ
MIRZAPUR
U.P.
231216
H.NO.14/97,C/OGULABSINGHPATEL,
INDIA
UTTAR
NEAR SOMNATH
PRADESH MANDIR PIPRI
MIRZAPUR
RD, ROBERTSGANJ SONEBHADRA U.P.
231216
UTTAR MOHAL WARD
INDIA
NO. 1 PO. ROBERTGANJ
UTTAR PRADESH
SONBHADRA Uttar
MIRZAPUR
Pradesh
231216
WARD NO-1 PURAB MOHAL
INDIA ROBERTSGANJ
UTTARSONEBHADRA
PRADESH
U.P. MIRZAPUR
231216
Q NO. I-111 HINDALCO
INDIA
COLONY RENUKOOT
UTTAR PRADESH
SONEBHDRA U.P MIRZAPUR
231217
WARD 6 JR 179 HINDALCO
INDIA COLONY RENUKOOT
UTTAR PRADESH
SONEBHADRA UP
MIRZAPUR
231217
L- 26 HINDALCO COLONY
INDIARENUKOOT UTTAR
SONEBHADRA
PRADESH
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231217
HITECH CARBON MURDHAWA
INDIA
INDS AREA
UTTARRENUKOOT
PRADESH UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231217
H NO 40 KASHTURBAINDIA
MARKET OBRA UTTAR
SONEBHADRA
PRADESH
OBRA UATTAR
MIRZAPUR
PRADESH
231219
D-3 NCL COLONEY BINA
INDIA
PROJECT POST.
UTTAR
BINAPRADESH
SONEBHADRA UP MIRZAPUR
231220
QR NO B 101 NCL KAKRI
INDIA
COLONY PO KAKRI
UTTARSONEBHADRA
PRADESH
UTTARMIRZAPUR
PRADESH
231220
C-89 , KHADIYA, SHAKTI
INDIA
NAGAR SONEBHADRA
UTTAR PRADESH
SHAKTI NAGAR SONEBHADRA
MIRZAPUR U P
231222
R N 9 HOSTEL NO 2 NTPC
INDIASHAKTI NAGAR
UTTAR
SONEBHADRA
PRADESH UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
231222
NH-3C-436 NTPC RIHAND
INDIANAGAR SONBHADRA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESHMIRZAPUR
231223
CISF UNIT RHSTPP RIHAND
INDIA NAGAR DISTT
UTTAR
SONBHADRA
PRADESH BIJPUR UTTAR
MIRZAPUR
PRADESH
231223
TTS TYPE III/10 NTPC INDIA
COLONY RIHANDNAGAR
UTTAR PRADESH
BIJPUR SONEBHADRA
MIRZAPUR
UTTAR PRADESH
231223
TYPE IV 66 ATP COLONY
INDIA
ANPARA DISTT
UTTAR
SONEBHADRA
PRADESH ANPARA UTTAR
MIRZAPUR
PRADESH
231225
VILL. BARBARPUR PO.INDIA
GHATAMPUR MIRZAPUR
UTTAR PRADESH
U.P.
MIRZAPUR
231301
STATION ROAD DARGAH
INDIA
SHAREEF CHUNAR
UTTAR DIST
PRADESH
MIRZAPUR CHUNAR
MIRZAPUR
UTTAR PRADESH
231304
Q.NO.-1235-C MANASNAGAR
INDIA
MUGHALSARAI
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH MOGHALSARAI
232101
VILL- GAHMAR UTTAR
INDIA
TOLA GHAZIPUR
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
MOGHALSARAI
232327
1304140002885293
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203210000079695
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1203320002424468
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
1203210000050796
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
1203210000054321
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1203320004763218
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201090000840674
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
1204470000355137
Amount for unclaimed and unpaid dividend
64.00 03-DEC-2018
1203320001008436
Amount for unclaimed and unpaid dividend
34.00 03-DEC-2018
1203320003513868
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
1204470004227845
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
1203320006913513
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1201090002837041
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
1201330000054839
Amount for unclaimed and unpaid620.00
dividend
03-DEC-2018
1203150000105234
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
1203540000067055
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
1204470004856424
Amount for unclaimed and unpaid dividend
34.00 03-DEC-2018
1201090001983820
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
1203320001202651
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1204470005202532
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
1301930001885956
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1203330000244166
Amount for unclaimed and unpaid275.00
dividend
03-DEC-2018
1204470002590831
Amount for unclaimed and unpaid dividend
17.00 03-DEC-2018
1204720000039834
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1204470002149918
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
1203320002667639
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201980000180449
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201910101532400
Amount for unclaimed and unpaid dividend
82.00 03-DEC-2018
1201090001307616
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1204470003758672
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1204470005684451
Amount for unclaimed and unpaid dividend
24.00 03-DEC-2018
1204350000011923
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1201120000151009
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
1203320002560081
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1203320002837261
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
1203610000029029
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1203610000008441
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1203610000038071
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1203610000046416
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
1204220000028359
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1201800000052024
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
1201320000807083
Amount for unclaimed and unpaid dividend
28.00 03-DEC-2018
1201910100068957
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1201910100138933
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1201910101219471
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
1205910000039261
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201060000558787
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1201060001649751
Amount for unclaimed and unpaid136.00
dividend
03-DEC-2018
1202060000389684
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1203270000308599
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
1301930000990687
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1203270000145823
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1301930000847971
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1204470002028563
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
1301930001861354
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
1201090003785014
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1205350000103190
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
1301930001567957
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
1205350000122625
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1202890000302301
Amount for unclaimed and unpaid650.00
dividend
03-DEC-2018
1203320003181500
Amount for unclaimed and unpaid461.00
dividend
03-DEC-2018
1201090001787707
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1202060000128236
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SANTOSH
KUMAR
RAI
NA
AKHILESH
RAI
NA
PRAMOD
KUMAR
NA
AMOD
KUMAR
SINGH
NA
DEEPAK
KUMAR
NA
DEEPAK
KUMAR
GUPTA
NA
SANJAY
SRIVASTAVA
NA
DEEPIKA
SETH
NA
GAURAV
KUMAR
NA
RAMNARAYANSINGH
YADAV
NA
SHAKTI
KUMAR
GUPTA
NA
SAHIL
KHAN
NA
PANKAJ
DEWIVEDI
NA
RAJESH
KUMAR
PANDEY
NA
VISHNU
DEV
GUPTA
NA
VIMLESH
KUMAR
NA
MANOJ
AGARWAL
NA
ADITYA
KUMAR
MISHRA
NA
MOHIT
AGARWAL
NA
LAXMI
KANT
MISHRA
NA
AJEET
KUMAR
GUPTA
NA
BRIJESH
KUMAR
SINGH
NA
SHAILENDER KUMAR
GUPTA
NA
SAROJ
GARG
NA
MANJU
KHANNA
NA
MOHAMMAD NABI
KHAN
NA
ARVIND
KUMAR
SHARMA
NA
SUNIL
SRIVASTAVA
NA
D
RAGUNATH
JAWAHAR
S
DHANAPALAN
GANESH
M
NA
R
RAJASEKARAN
NA
S
GUNASEKARAN
SUBRAMANIYAN
P
SURENDAR
S
PRAKASAM
JAYARAJ
G
NA
LAKSHMI
N
BANGARU
BANGARU
REDDIYAR
LEEMA
B
MANI
V
PRAGASH
THIYAGARAJAN
THIYAGARAJAN
BALAJI
BALAKRISHNAN
NA
CHITRA
DHINAGARAN
SUBRAMANI SOMALINGA RAMAYER
M
SHANMUGAM
NA
KUMARESAN G
NA
V
SATHYASEELAN
VIJAYARANGAN
KALYANARAMAN
N
NALLATHAMBI
KASIM
RAFZON
M
MAGARAJ
K
L
MADHUSUDHANA
KALUVAKOLLI
RAO
LOKOPRABHA
K
PRABHU
NA
RANGANATHAN
RAJA
RANGANATHAN
M
THANGASELVI
MUTHAMIZH VENTHAN
SHANTHI
M
KALIDASAN
A
JOHN
NA
RAM
KUMAR
S
SANKARA
SUBBU
ARUNJAIYA A
ARUMUGAM
PURUSHOTHAMAN
SUNDARARAJAN
PURUSHOTHAMAN
SENTHIL
KUMAR
G
GANGATHARAN
S
C
T
ANNIES
K
D
VARGHESE
K
GANESAN
V
KESAVAN
SWAMINATHANS
SUBRAMANIANTV
GANESSAN
M
D
DEVARAJAN MUNUSAMY
UMAMAHESWARI
NA
MAGESH
J
JAYABALAN N
KEDARE
NITIN
MADHAV
KEDARE
MADHAV
KISAN
R
SENTHAMARAI KANNAN
NA
S
GEETHA
KOTHANDARAMAN
H. NO. 137 VILL- DUHIYA
INDIA
TEHSIL- JAMANIA
UTTARGHAZIPUR
PRADESH U.P.
MOGHALSARAI
232332 1205910000026478
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
16 ASAWAN JAMANIYAWE
INDIA GHAZIPUR
UTTAR
U.P. PRADESH
MOGHALSARAI
232336 1205910000059265
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C/O SANKATA PRASAD
INDIA
TIWARI INDRAPURI
UTTARCOLONY
PRADESH
SASTRINAGAR
GHAZIPUR
GHAZIPUR UTTAR PRADESH
233001 1201320000578072
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NEW COLONEY DADARI
INDIA
GHAT GHAZIPUR
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
GHAZIPUR
233001 1201320001000958
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
RAZDEPUR TELPURWA
INDIA
GHAZIPUR GHAZIPUR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH GHAZIPUR
233001 1201330000355134
Amount for unclaimed and unpaid dividend
49.00 03-DEC-2018
VILL-DUHIYA POST- TARIGHAT
INDIA
GHAZIPUR
UTTAR
U.P.
PRADESH
GHAZIPUR
233001 1203270000269077
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
AMGHAT NEW COLONY
INDIAGAZIPUR GAZIPUR
UTTAR PRADESH
U.P.
GHAZIPUR
233001 1205910000047247
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
MOH- NAWABGANJ POSTINDIA MARKEENUTTAR
GANJ GHAZIPUR
PRADESH U.P.
GHAZIPUR
233001 1205910000060074
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
UBI GANGOLI DISTT GHAZIPUR
INDIA
GHAZIPUR
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH
GHAZIPUR
233222 1205350000581191
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
BACHHALPUR MOHAMMADABAD
INDIA
GHAZIPUR
UTTAR PRADESH
GHAZIPUR UTTARGHAZIPUR
PRADESH
233227 1201330000283393
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
23, NAGHETA ROAD INDIA
HARDOI UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH
HARDOI
241001 1201090002554892
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
MOH-194 SARAI THOK
INDIA
EAST HARDOI UTTAR
U.P. PRADESH
HARDOI
241001 1203270000082041
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BEHATA CHAND LUCKNOW
INDIA ROAD HARDOI
UTTARU.P.
PRADESH
HARDOI
241001 1203270000096747
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
649 SUBHASH NAGARINDIA
HARDOI U.P. UTTAR PRADESH
HARDOI
241001 1203270000134171
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
D-15 AWAS VIKAS COLONY
INDIA HARDOI UTTAR
UP
PRADESH
HARDOI
241001 1203270000227184
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
39 ASHA NAGAR, HARDOI
INDIA U.P.
UTTAR PRADESH
HARDOI
241001 1203980000026350
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO.13/3 ALLAHABAD
INDIA BANK ROAD
UTTAR
RAILWAY
PRADESH
GANJ HARDOI
HARDOI
241001 1203980000045880
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H.NO.-43 AZAD NAGAR
INDIA
HARDOI U.P.UTTAR PRADESH
HARDOI
241001 1203980000046090
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
ALLAHABAD BANK ROAD
INDIARAILWAY GANJ
UTTAR
HARDOI
PRADESH
U.P.
HARDOI
241001 1203980000057364
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 101 PIPARI PA O
INDIA
VILL PIPARI HARODI
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH
HARDOI
241125 1301930001737121
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
287 SADAR BAZAR NEAR
INDIALIC OFFICE SHAHJAHANPUR
UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH
SHAHJAHANPUR
242001 1201090004425191
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
63 BADUZAI FIRST . ..INDIA
SHAHJAHANPUR
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
SHAHJAHANPUR
242001 1201090004471346
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
4 KHUDAGANJ TILHAR
INDIA
NR SHIV MANDIR
UTTAR
SHAHJAHANPUR
PRADESH
UTTAR
SHAHJAHANPUR
PRADESH
242001 1201090004471601
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
ROSA SUGAR ROSA SUGER
INDIA WORKS SHAHJAHANPUR
UTTAR PRADESHUTTAR PRADESH
SHAHJAHANPUR
242001 1201090004585571
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
KHIRNI BAGH SHAHJAHANPUR
INDIA
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
SHAHJAHANPUR
242001 1202990004402934
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
BADUJAI PESHAWARIINDIA
SHAHJAHANPUR
UTTAR
U.P.PRADESH
SHAHJAHANPUR
242001 1203270000148176
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
170, AVAS VIKAS COLONY
INDIA SHAHJAHANPUR
UTTAR PRADESH
U.P.
SHAHJAHANPUR
242001 1203270000262768
Amount for unclaimed and unpaid188.00
dividend
03-DEC-2018
E-123 A-STATION COLONY
INDIAROSA JUNCTION
UTTAR SHAHJAHANPUR
PRADESH
U.P.
SHAHJAHANPUR
242001 1203270000271479
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
2A GREEN INNS MG ROAD
INDIA 7TH AVENUE
TAMIL
BESANT
NADU
NAGAR CHENNAI
CHENNAI
600090 IN30108022071998
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 15 DOOR NO
INDIA
4 39, MAHARAJAPURAM
TAMIL NADU
MAIN STREET, SANTHOSAPURAM,
CHENNAI
CHENNAI TAMILNADU600094 IN30226910549733
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
OLD NO 4 NEW NO 5 INDIA
SAKTHI NAGAR IIND
TAMIL
STREET
NADUCHOOLAIMEDU
CHENNAI
CHENNAI
600094 IN30108022472310
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
NO 7 FF PETHA PERUMAL
INDIACOLONY VOC
TAMIL
NAGAR
NADU
OPPOSITE ANU HOSPITAL
THANJAVUR
THANJAVUR TAMIL NADU INDIA613007 IN30051315015088
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
TF/A C BLOCK SRI JAYENDRA
INDIA COLONYTAMIL
OLD MAHABALIPURAM
NADU
ROAD
CHENNAI
KANDANCHAVADI CHENNAI
600096 IN30223611091415
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NEW NO 4 PLOT NO 10
INDIA
LAKSHMAN NAGAR
TAMIL CBI
NADU
COLONY 1ST MAIN
CHENNAI
ROAD PERUNGUDI CHENNAI TAMILNADU
600096 IN30021416046583
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
DOOR NO 1413 POOMBUGAR
INDIA NAGARTAMIL
21ST STREET
NADU CHENNAI, TAMILNADU
CHENNAI
600099 IN30189510997818
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO 12/B RAINBOW
INDIA
APARTMENTTAMIL
VIGNESH
NADU
VILLA,KEELKATTALAI
CHENNAI
CHENNAI
600100 IN30338210046065
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
NO 39 NARAYANA PURAM
INDIA SENGAI AMMAN
TAMIL NADU
KOIL STREET PALLIKARANAI
CHENNAICHENNAI TAMILNADU
600100 IN30021415941525
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
Flat No 12 Block C 9 Saf
INDIA
Games Village,
TAMIL
Koyambedu
NADU Chennai
CHENNAI
600107 IN30223611885522
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
NO 6 JUSTCE RATHNAVEL
INDIAPANDIAN RD
TAMIL
SRI MAHALAKSHMI
NADU
MALIKA
CHENNAI
APTG 02 BRINDHA BLK NERKUNDRAM600107
GOLDEN
IN30290249444155
GEORGE NGR CHENNAI
Amount TAMILNADU,INDIA
for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
4 THIRUVALLUR NAGAR
INDIA
VARATHARAJAN
TAMIL
STREET
NADUTHIRUVOTRIURCHENNAI
MADHAVARAM THIRUVALLUR CHENNAI600110
TAMILNADU
IN30021415227897
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
P NO 10 KARPAGAMBAL
INDIA
NAGAR MADHANANDAPURAM
TAMIL NADU
PORURCHENNAI
CHENNAI
600116 IN30023913726744
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO HU RAMNATHANINDIA
AYYER APPARTMENTS
TAMIL NADU
PERUMAL KOIL STREET
CHENNAI
OLD PALLAVARAM CHENNAI CHENNAI600117 IN30226912950038
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PLOT NO 29 SUBAM INDIA
NAGAR OLD PALLAVARAM
TAMIL NADU
CHENNAI
CHENNAI
600117 IN30163740989807
Amount for unclaimed and unpaid120.00
dividend
03-DEC-2018
XXX PROJECT DIRECTORS
INDIACOLLECTORATE
TAMIL
TIRUVALLUR
NADU
TIRUVALLUR
TIRUVALLUR
VILLAGE TIRUVALLUR
602001 IN30163741152388
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
O 3/57/N 402 THALAYARI
INDIASTREET PENNALURPET
TAMIL NADUUTHUKOTTAI THIRUVALLUR
TIRUVALLUR
602022 IN30177417235850
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
NO 28 NETHAJI 2ND CROSS
INDIA STREET D TAMIL
K NAIDU
NADU
NAGAR SRIPERUMBUDUR
TIRUVALLUR
602105 IN30177415148992
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
Door No.53, Angamampattu,
INDIA Lattoor TAMIL
(P) Thirukazhukundram
NADU
(T K)
CHENGALPATTU
Kanchipuram
603109 IN30223611901013
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
NO 6 BHARANI D A EINDIA
TOWNSHIP ANUPURAM
TAMIL NADU
KALPAKKAM
CHENGALPATTU
603127 IN30135620408856
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
5/362 AATHANUR TTC
INDIA
NAGAR AATHANUR(P)
TAMIL NADU
SRIPERUMBUDUR(TK)
CHENGALPATTU
KANCHEEPURAM CHENNAI
603202 IN30163740496010
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
OLD NO 154 NEW NOINDIA
3/149 AMBEDKAR
TAMIL
NAGAR
NADU
PALLIPETTAI VILLAGE
CHENGALPATTU
KANCHIPURAM
603301 IN30039417643419
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
NO 54 KILZMARUVATHUR
INDIACHEYYUR (TK)
TAMIL
KANCHIPURAM(DT)
NADU
MELMARUVATHUR
CHENGALPATTU
603319 IN30163740951262
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
NO 7/1 A JAYAPURAM
INDIA
COLONY 1ST CROSS
TAMILSTREET
NADU TINDIVANAMTINDIVANAM
604002 IN30177415184909
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
7 VIVEKANANDAR STREET
INDIAANNA NAGAR
TAMIL
CHEYYAR
NADU
TINDIVANAM
604407 IN30169611581760
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO.6, INDRA GANDHIINDIA
STREET SENTHAMARAI
TAMIL NADU
NAGAR MUTHIALPET
PONDICHERRY
PONDICHERRY
605003 IN30163740596388
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
NO 146 KADAVI HOUSE
INDIA
3RD CROSS BHARATHIAR
TAMIL NADUSTREET JAYAMURTHY
PONDICHERRY
RAJANAGAR MUDALIARPET PONDICHERRY
605004 IN30039412999113
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 32 FOURTH CROSS
INDIA
STREET ANNA TAMIL
NAGARNADU
EAST NELLITHOPE POST
PONDICHERRY
PONDICHERRY
605005 IN30039416418277
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 4, SDR ILLAM 5THINDIA
CROSS STREET GNANAPRAKASAM
TAMIL NADU
NAGARPONDICHERRY
PONDICHERRY
605008 IN30169610546475
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
11 THIRUPUR KUMARAN
INDIASTREET JEEVANANDHAPURAM
TAMIL NADU
PONDICHERRY
PONDICHERRY
605008 IN30131321076076
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
8 KALYANA SUNDARAM
INDIA
STREET KADIRKAMAM
TAMIL NADU
PONDICHERY INDIA
PONDICHERRY
605009 IN30226912538335
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
32 A BLOCK SREE NIVAS
INDIA
TOWERS VILLUPURAM
TAMIL NADU
MAIN ROAD OULGARAT
PONDICHERRY
PONDICHERY PONDICHERY
605010 IN30021413413628
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
ROOM NO 216, ANNEX
INDIA
RESIDENT HOSTEL
TAMIL
PONDICHERY
NADU
INSTITUTE
PONDICHERRY
OF MEDICAL SCIENCES,KALAPET PONDICHERRY
605014 IN30163740825696
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO 30 WEST STREET VILLIANUR
INDIA
PONDICHERRY
TAMIL NADU
PONDICHERRY PONDICHERRY
605110 IN30051317154656
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
639 WARD 4 MUTHAMIZH
INDIA NAGAR SALAMEDU
TAMIL NADU
P VILUPPURAM VILUPPURAM
PONDICHERRY
605402 IN30226912953981
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
L
SUDHAKAR
LOGANATHAN
OLD NO 7 NEW NO 75
INDIA
SANTHANAGOPALAPURAM
TAMIL NADU NEDUNTHERU
PONDICHERRY
VILLUPURAM VILLUPURAM
605602 IN30163741260291
Amount for unclaimed and unpaid dividend
70.00 03-DEC-2018
N
MOHANAVEL
NATESAMUDALIYAR
119 KAMARAJAR VEETHI
INDIA
THIRUKOVILORE
TAMIL
THIRUKOILUR
NADU
P VILLUPURAM
PONDICHERRY
DT VILLUPURAM VILLUPURAM 605757 IN30226913312167
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
N
MEGALA
NEELAKANDAN
182 KADAI VEETHI VRIDHACHALAM
INDIA
TTAMIL
CUDDALORE
NADU DT VIRUTHAGIRISWARE
VRIDDHACHALAM
TEMPLE CUDDALORE TAMIL NADU
606001 IN30051319237409
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
KARTHIK
R
RANGARAJ
7/A THIRUVALLUVARINDIA
2ND STREET BUDHAMOOR
TAMIL NADUVIRDHACHALAM
VRIDDHACHALAM
606001 IN30163741195002
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
S
SUNDARADEVI
V
SELVAM
VP STREET AMK NAGAR
INDIA
THITTAGUDI TAMIL
PO THITTAGUDI
NADU TK CUDDALORE
VRIDDHACHALAM
TAMILNADU
606112 IN30051315867944
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
K
GAYATHIRI
KANNAN
OLD NO 48 NEW NO 149
INDIA
L F ROAD KACHARAYA
TAMIL NADU
PALIYAM KALLAKURICHI
KALLAKURICHI
VILLUPURAM
606207 IN30039417047627
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
ARIVAZHAGANS
SHANMUGAM
OLD NO 2, NEW NO 4INDIA
GANDHI STREETTAMIL
ARASAMPATTU
NADU
POST SANKARAPURAM
KALLAKURICHI
606401 IN30017510659863
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
JAYANTHIN
NARAYANAMOORTHIR
15, PERIYA STREET THIRUVANNAMALAI
INDIA
TAMIL NADU
TIRUVANNAMALAI
606601 IN30169610358568
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
GANESAGIRIVASAN
SRINIVASAN
NO 77 DURABALI ST INDIA
TIRUVANNAMALAI
TAMIL NADU
TIRUVANNAMALAI
606601 IN30039416693852
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VINCENT
M
NA
B 11, T.N.H.B. COLONY
INDIA
CC ROAD POLUR
TAMIL
THIRUVANNAMALI
NADU
TIRUVANNAMALAI
606803 IN30163740374338
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
M
DEVENDIRAN
MUNUSAMY
30 / 22 RAMAR HOUSING
INDIABOARD KALAMBUR
TAMIL NADU
TIRUVANNAMALAI
606903 IN30216410356674
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MURALIDHARAN
G
GANESAN
K
NO 34, SECOND CROSS
INDIA
DEEPAN NAGAR
TAMIL
CUDDALORE
NADU
CUDDALORE
607001 IN30017510484586
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
PRAKASH
JAYANT
TENDULKAR
NA
PRAKASH JAYANT TENDULKAR
INDIA
333 SOCIETY
MAHARASHTRA
NOSC/OVR SHINDEKOLHAPUR
MOREWADI R K.NAGAR KOLHAPUR MAHARASHTRA
416008 1202000000272833
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
UMA
PRAKASH
TENDULKAR
NA
C/O V R SHINDE, P NOINDIA
333, R K NAGAR,
MAHARASHTRA
SOC NO- 5 KOLHAPUR MAHARASHTRA
KOLHAPUR
416008 1202000000305243
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
NASEEMA
MAHAMAD
YASEEN MAKANDAR
NA
PLOT NO. D-203,NAGESHKAR
INDIA HEIGHTS,
MAHARASHTRA
RAJARAMPURI 2nd LANE,
KOLHAPUR
1225- E, KOLHAPUR MAHARASHTRA 416008 1203500000003021
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
K
B
SIVAKUMAR
BALAVENKATACHALAPATHY
MAIN ROAD KONDAYAM
INDIAPALAYAM GOBICHETTI
TAMIL NADU
PALAYAM ERODE
GOBICHETTIPALAYAM
638505 IN30177415060117
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
N
ELANGOVAN
NALLAGOUNDER
SETTUKATTUPUDUR INDIA
PERUMUGAI POTAMIL
KALLIPATTI
NADU VIA GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
638505 IN30039416255303
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
KARTHIKEYAN G
N
NAGAVELU G
V
176, GOBI MAIN ROAD
INDIA
BUNGALAPUDUR
TAMIL
GOBICHETTIPALAYAM
NADU
GOBICHETTIPALAYAM
TALUK ERODE
638512 IN30017510434998
Amount for unclaimed and unpaid dividend
96.00 03-DEC-2018
ARULSAMY E
EMMANUEL A
91,S.S.H. M NAGAR ALANGIAM
INDIA
ROADTAMIL
DHARAPURAM
NADU DHARAPURAM
DHARAPURAM
638656 IN30023911818244
Amount for unclaimed and unpaid dividend
55.00 03-DEC-2018
VALARMATHI C
P
CHANDRASEKARAN
9/61/A, SOMANKOTTAI
INDIA
POLARAI METTUVALASU
TAMIL NADUPOST KOLATHUPALAYAM
DHARAPURAM
VIA DHARAPURAM TK
638661 IN30338210051649
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KARTHIKAYAN R
RAJAN
225 SUBHASH STREETINDIA
KANGAYAM TAMIL NADU
DHARAPURAM
638701 IN30017510414590
Amount for unclaimed and unpaid dividend
42.00 03-DEC-2018
CHENNIAPPA GOUNDER
S
SADAIPPA
GOUNDER
1/247, VADAKKUPPALAYAM
INDIA PADIYURTAMIL
KANGAYAM
NADU
DHARAPURAM
638701 IN30017510567828
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
S
S
SOMASUNDARAM
SABAPATHI MUDALIYAR
OLD NO 87 NEW NO 105
INDIA
KANGEYAM TAMIL
ROAD UTHUKULI
NADU
PERUNDURAI
DHARAPURAM
TK ERODE TAMIL NADU
638752 IN30051319163077
Amount for unclaimed and unpaid dividend
35.00 03-DEC-2018
SURESH
KUMAR
S
SRINIVASAN V
NO 10 SRINIVASAPURAM
INDIAKARUR
TAMIL NADU
KARUR
639001 IN30017510108489
Amount for unclaimed and unpaid dividend
11.00 03-DEC-2018
S
RAVI
SUBRAMANIAM
76 JAWAHAR BAZAARINDIA
KARUR
TAMIL NADU
KARUR
639001 IN30220111126848
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
V
RAJATHI
G
VENKATESH
43 EAST GOWRIPURAM
INDIA
KARUR TAMILNADU
TAMIL NADU
KARUR
639001 IN30021411866271
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
V
N
JAYAPRAKASH K
V
NARAYANAN
NO. 363 / 9 NARAYANA
INDIA
NAGAR CHINNANDAN
TAMIL NADU
KOIL ROAD, KARUR
KARUR
639001 IN30108022303062
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
M
BALAJI
A
MUTHUSAMY
VAIYAPURI NAGAR 2 INDIA
ND CROSS L N SAMUTHRAM
TAMIL NADUKARUR
KARUR
639002 IN30021410669217
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
K
VANITHA
S
KADIR
VEL
A 2, ANNAMALAI PLOTS
INDIA
ANNAMALAITAMIL
NAGARNADU
RICEMILL ROAD, LNS
KARUR
(P O) KARUR
639002 IN30021411153915
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
S
V
SHANMUGAPRIYAA
S
VIJAYAKUMAR
OLD NO NEW NO 24 RAMAKRISHNAPURAM
INDIA
TAMIL NADU
EAST KARUR KARURKARUR
639002 IN30021413914810
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
RAVICHANDRAN
S
SRINIVASAN
47/2, CHETTIPALAYAM
INDIA
PULIYUR KARUR
TAMIL NADU
KARUR
639114 IN30017510613505
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
THENMOZHI S
RAVICHANDRAN
22A, CHETTIPALAYAM
INDIA
PULIYUR CF POST
TAMIL
KARUR
NADU
KARUR
639114 IN30017510625566
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
VELUSAMY
S
SELLAPPAN
NO 175 MARIAMMAN
INDIA
NAGAR UL VEERARAKKIAM
TAMIL NADU KARUR, TAMILNADU
KARUR
639114 IN30189510779747
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
P
KRISHNAMURTHY
PALANIYAPPAN
1/73KARUPPAMPALAYAM
INDIA VANGAL EAST
TAMIL
POST
NADU
KARUR DIST
KARUR
639116 IN30163740706384
Amount for unclaimed and unpaid dividend
94.00 03-DEC-2018
K
MURUGARAJ
KULANDASAMY
KODANTHUR PO THENNILAI
INDIA VIA KARUR
TAMIL NADU
KARUR
639206 IN30039416445147
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
S
BHUVANESWARAN
NA
65 THASE GR LINE COIMBATORE
INDIA
COIMBATORE
TAMIL NADU
COIMBATORE COIMBATORE
641001 IN30226913578351
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
KEERRTHIKAA G
GOVINDHARAJAN
NO 74 GURUSAMY NAGAR
INDIA THANNEER
TAMIL
PANDAL
NADU
PEELAMEDU COIMBATORE
COIMBATORE
641004 IN30021413045854
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
M
GOVINDARAJ
MARIAPPAN SUBBIAN
24-A IYER LAYOUT 13INDIA
KRISHNAPURAM
TAMIL
SINGANALLUR
NADU
COIMBATORE
COIMBATORE
641005 IN30039416461243
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
SHIRISH
KUMAR
CHOYIKUTTY KAYALATH
7 , 1 ST FLOOR NEAR INDIA
FCI GODOWN.BALU
TAMIL
GARDENS
NADU PHASE GANDHIMANAGAR,GANAPATHY
COIMBATORE
P.O COIMBATORE
641006 IN30163741112785
Amount for unclaimed and unpaid dividend
29.00 03-DEC-2018
G
JAGANATHAN
GOVINDASAMY
67 G EDAYAR PALAYAM
INDIA
MAIN ROAD KUNIA
TAMIL NADU
MUTHUR COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
641008 IN30226913314228
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
DHAYANIDHI N
A
NACHIMUTHU
NO 9 / 29 J K ILLAM MOHANABAI
INDIA
NAGAR
TAMIL
SUGUNAPURAM
NADU
WESTCOIMBATORE
KUNIYAMUTHUR COIMBATORE TAMILNADU
641008 IN30021415723801
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
C
ANGUSAMY
M
S
CHITHRAPUTHRAPILLA
OLD NO 404 NEW NOINDIA
46 VIVAKANDAR
TAMIL
ROADNADU
1ST FLOOR RAM NAGAR
COIMBATORE
COIMBATORE
641009 IN30039417557165
Amount for unclaimed and unpaid dividend
90.00 03-DEC-2018
DAUPHIN
EBENEZER
DAVID E
EBENEZER
DAVID
31A / 7 DR DANIEL NAGAR
INDIA THOPPAMPATTI
TAMIL PIRIVU
NADU VADAMADURAI
COIMBATORE
PO COIMBATORE
641017 IN30311610686878
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAJAGOPAL VENKATESAN
RAJAGOPAL
16 Indra Nagar Main INDIA
Road Selvapuram
TAMIL
Coimbatore
NADU
COIMBATORE
641026 IN30223611790624
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
R
VINODHA
D
JAYA
KUMAR
NO 17 KURUNJI GARDEN
INDIA
SUNDAKA MUTHUR
TAMIL NADU
ROAD SELVAPURAM
COIMBATORE
COIMBATORE
641026 IN30177413971563
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
KARTHIKEYAN T
THANIGACHALAM
SITE NO.48 KURUNJI INDIA
GARDEN THIRUNAGAR
TAMIL NADU
IIND STREET SELVAPURAM
COIMBATORE
COIMBATORE
641026 IN30302853443342
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
UMA
N
NARAYANASAMY
27 SAKTHI GREEN LAND
INDIA
VELLAKINAR TAMIL
PIRIVUNADU
PO PHASE 11 VELLAKINAR
COIMBATORE
PIRIVU COIMBATORE TAMIL NADU641029 IN30051319680656
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SAMPATH
KUMAR
R
RANGASAMY
72 C 115 SIVANANTHAPURAM
INDIA
4TH STREET
TAMILSARAVANAMPATTY
NADU
COIMBATORE
COIMBATORE
641035 IN30136410073804
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
T
SASIKUMAR
THANGAVEL
25-2 PATHRUSAMY STREET
INDIA WARD NO-62
TAMIL
K KNADU
PUDUR COIMBATORE
COIMBATORE
641038 IN30311610600732
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
N
VANI
G
GOWRISHANKAR
OLD NO 15, NEW NOINDIA
25 ARUNACHALAM
TAMIL
ROAD
NADU
K.K.PUDUR COIMBATORE
COIMBATORE
641038 IN30023912890729
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
C
V
ATHMARAM VENKATAKRISHNAN
13, 3RD STREET, KOKULAN
INDIA COLONY PN
TAMIL
PUDUR,
NADU
COIMBATORE COIMBATORE
641041 IN30226910547684
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
SETHURAMANM
MUTHAIAH D
R R GAJANANAM, C BLOCK
INDIA G 3 DOORTAMIL
NO 3/19,
NADU
VEERAPPATHEVAR
COIMBATORE
COLONY SUSILA NAGAR, RAMANATHAPURAM
641036 IN30017510409376
COIMBATORE
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
RAJARAM
G
NA
NO.5 BALAJI NAGAR BHARATHIAR
INDIA
UNIVERSITY
TAMIL NADU
P.O. COIMBATORE
COIMBATORE
641046 IN30023910978122
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SARAVANAKUMAR
S
NA
3/76, KALATTIYUR CHIKKARAM
INDIA
PALAYAM
TAMIL
KARAMADAI
NADU
COIMBATORE
COIMBATORE
641104 IN30136410096747
Amount for unclaimed and unpaid106.00
dividend
03-DEC-2018
ANGALESWARIP
NA
K 47 A C C COLONY MADHUKKARI
INDIA
COIMBATORE
TAMIL NADU
SOUTH COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
641105 IN30226913671347
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
PANNEERSELVAM
PALANIAPPAN ARUMUGAM NA
149 BHARATHIAR ST INDIA
SIVANPURAM COLONY
TAMIL NADU
KARAMADI RD METTUPALAYAM
COIMBATORE COIMBATORE TAMIL NADU641301 IN30371910422693
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PARIS
RAJA
SEIT
WAHABA
NO 1 PARI COMPANYINDIA
ROAD METTUPALAYAM
TAMIL NADU
P O METTUPALAYAM
COIMBATORE
641301 IN30163740444437
Amount for unclaimed and unpaid dividend
32.00 03-DEC-2018
IBRAHEEM
A
M
AMEER
ROWTHER
46 COURT ROAD METTUPALAYAM
INDIA
METTUPALAYAM
TAMIL NADU
COIMBATORE
641301 IN30163741221588
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
M
GOWTHAM
KUMAR
MUTHUSAMYM
K
NO-15 K P N COLONYINDIA
3RD STREET AMARJOTHI
TAMIL NADU
GARDEN TIRUPUR
COIMBATORE
641601 IN30323710136443
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
R
SUKANYA
VENKATASAMY
RANGANATHAN
OLD NO NEW NO 55 INDIA
RAMAIYAH COLONY
TAMIL
STREET
NADU1 TIRUPUR COIMBATORE
641602 IN30115122840152
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
SARAVANAN P
PALANISAMY
DOOR NO 42 MURUNGAPALAYAM
INDIA
SECOND
TAMIL NADU
STREET TIRUPUR COIMBATORE
641603 IN30017510432846
Amount for unclaimed and unpaid dividend
15.00 03-DEC-2018
RAJENDRAN CHENNIAPPAN
NA
SCENARIOOVERSEAS INDIA
SBI BANK UPSTAIRS
TAMIL
KANGEYAM
NADU ROAD TIRUPPUR
COIMBATORE
TAMIL NADU
641606 IN30307710278027
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
JEEVARAMACHANDRAN
R
RAMASAMY RAJAMANICKAM
36 E VGV GARDEN, KANGEYAM
INDIA
ROAD,TAMIL
MANIYAKKARAMPALAYAM,
NADU
COIMBATORE
TIRUPUR,TAMILNADU
641606 IN30226911380339
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
RANGASWAMYS
GANESH
PRABHU
G
RAGHVIR
CHAND
VINOD
KUMAR
LOHIYA HUF
SUKHWINDER SINGH
SHOWKAT
AHMAD
BHAT
SANTOSH
KUMAR
SINGH
GURDEEP
SINGH
SAHIL
BHARDWAJ
AMIT
KUMAR
GOYAL
SANDEEP
KUMAR
MANOHAR
LAL
PRITI
LATA
TARSEM
KUMAR
GURPREET
SHIV
DARSHAN
SHARMA
RAJ
KUMAR
AMRITPRIT KAUR
SIDHU
VISHAL
DHIR
USHA
RANI
ANIL
KUMAR
SINGH
SEEMA
SURINDER
SINGH
SUSHIL
KUMAR
SHARMA
NARAYAN
DUTT
HARVINDERJITSINGH
RULDA
SINGH
JEET
SINGH
JAGDISH
RAI
RENU
BHIWAPURKAR
ANJANA
PURI
NISHI
BALA
LUKESH
SINGLA
GAURAV
GUPTA
HUF
KOMAL
ANAND
LAKHVEER
PAL
SUKHPAL
KAUR
SANJEEV
KUMAR
AMRIT
APL
SINGH SEKHON
BAL
KRISHNA
AWASTHI
MANPREET SINGH
JEWEL
JAIN
LUCKY
BANSAL
GURPREET
SINGH
AJIT
SINGH
AASHISH
BHATIA
AMAR
JYOTI
VINAY
SOOD
VIDYA
VERMA
RAVINDER
MOHAN
PRADEEP
PAL
SHARMA
MAHESH
KUMAR
KHANDELWAL
APARNA
SINHABABU
PARTHA
SARATHI
GHOSH
SOMA
SEN
SANJOY
KUMAR
GHOSH
BIMAL
MUKHERJEE
ANAND
KUMAR
SARIA
CHANDAN
KUMAR
BISWAS
DEEPAK
DANIEL
TIRKEY
SUSMITA
BHAKAT
BAPPADITYA MAJUMDAR
SANDIP
AGARWAL
NA
GOPALA
KRISHNAN
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
BIPADTARAN PATRA
NARAYAN
CHANDRA
BUDDHESWARSEN
NA
SUDHANSU SEKHAR
MAHABIR
PRASAD
NA
MACKLIN
TIRKEY
NA
SHARANAN MAJUMDAR
JHABARMAL AGARWAL
K
GHOSH
MUKHERJEE
SARIA
OLD NO NEW NO 24/71
INDIA
MUTHU NAGAR
TAMIL
II STREET
NADU TIRUPUR TIRUPUR
COIMBATORE
641607 IN30177413187452
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
594, B, SRI MAHALAKSHMI
INDIA NAGAR K CHETTI
TAMIL NADU
PALAYAM DHARA PURAM
COIMBATORE
ROAD TIRUPUR
641608 IN30089610435164
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
VILL ZIRAKH PO LEHAL
INDIA
TEL PAYAL LUDHIANA
PUNJAB PUNJAB
LUDHIANA
141007 1202290000127068
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H. NO. 1695 32-A SECTOR
INDIACHANDIGARH
PUNJAB
ROAD LUDHIANA PUNJAB
LUDHIANA
141010 1202540000189123
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HNO 2015 URBAN VIHAR
INDIAPH 1 WARDPUNJAB
NO 40 VILL DUGRI LUDHIANA
LUDHIANA
PUNJAB
141013 1304140001354465
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PANDRATHAN SRINAGAR
INDIASRI NAGARPUNJAB
SRINAGAR JAMMU AND KASHMIR
LUDHIANA
141101 1203320006956788
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
CEO COMPLEX 9 WING
INDIA
AF STN HALWARA
PUNJAB
LUDHIANA LUDHIANALUDHIANA
PUNJAB
141109 1201330000543823
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
H NO 12, VILL MAJRI,INDIA
DISTT- LUDHIANA
PUNJAB
LUDHIANA PUNJAB
LUDHIANA
141202 1203440000361372
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 547 ST NO 4 NEW
INDIA
TOWN MOGA
PUNJAB
PUNJAB
MOGA
142001 1203320000444724
Amount for unclaimed and unpaid600.00
dividend
03-DEC-2018
MOH KUNGRA H NO INDIA
952 WARD NO 7PUNJAB
VPO DHARAMKOT MOGA MOGA
MOGA PUNJAB
142001 1206100000034757
Amount for unclaimed and unpaid dividend
58.00 03-DEC-2018
H NO 78 GURUGOBIND
INDIA
SINGH NAGARPUNJAB
GALI NO 4 MAJITHA ROAD
AMRITSAR
AMRITSAR Punjab
143001 1304140006496191
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO. 72 WARDINDIA
NO. 18 BLOCK-22
PUNJAB
TEH. BATALA Batala Punjab
BATALA
143505 1201910101359009
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
STATE BANK OF PATIALA
INDIA
PO QUADIAN
PUNJAB
HARCHOWK ROAD QUADIAN
BATALA
DIST- GURDASPUR GURDASPUR PUNJAB
143516 1203320003332131
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
H NO 526/B WARD - 5INDIA
CIVIL LINE ROAD
PUNJAB
GURDASPUR PUNJAB GURDASPUR
143521 1202890000506840
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
H.NO.665/19 GALI NO.4
INDIA
RULIA RAM COLONY
PUNJAB GURDASPUR PUNJAB
GURDASPUR
143521 1301930002183637
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
HARISH CHANDER SHARMA
INDIA VPO TIBBER
PUNJAB
DISTT GURDASPUR GURDASPUR
GURDASPUR
PUNJAB
143529 1204470002946901
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
H NO-555 WARD NO INDIA
9 GURDASPUR PUNJAB
PUNJAB
GURDASPUR
143531 1201860000210220
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
630 MOTA SINGH NAGAR
INDIANEAR BUS STAND
PUNJABJALANDHAR PUNJAB
JALANDHAR
144001 1204550000260271
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO 3935 MOHALLAINDIA
GOUNS NEW ABADI
PUNJAB
NAKODAR Punjab JALANDHAR
144040 1304140006124009
Amount for unclaimed and unpaid160.00
dividend
03-DEC-2018
VILL AND PO HARSE MANSER
INDIA TEHSIL MUKERIAN
PUNJAB
HOSHIARPUR PUNJAB
JALANDHAR
144306 1201320000399346
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 603 BV RAIL COACH
INDIAFACTORY HPUNJAB
NO 554 TO 663 TAK VILL HUSAINPUR
KAPURTHALA
TEH KAPURTHALA DISTT KAPURTHALA
144601 1304140002661770
KAPURTH PUNJAB
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
H NO 397 WARD NO INDIA
5 RAM PURA MOHALLA
PUNJABPATHANKOT PUNJAB
PATHANKOT
145001 1203800000001241
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
296, MAHAL REHAN, INDIA
BLOCK-1, TEHSILPUNJAB
NURPUR, NURPUR HIMACHAL
PATHANKOT
PRADESH
145001 1205760000001191
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
B-23/160 GALI, SARASWATI
INDIA MODEL SCHOOL,
PUNJAB SAINGARH, PATHANKOT,
PATHANKOT
PUNJAB
145001 1205760000005122
Amount for unclaimed and unpaid750.00
dividend
03-DEC-2018
NARAYAN DUTT S O VASU
INDIADEV VILL SUNDER
PUNJABCHACK PATHANKOT
PATHANKOT
PUNJAB
145025 1304140003721026
Amount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
VILL - BULLOWAL . HOSHIARPUR
INDIA
PUNJAB
PUNJAB
HOSHIARPUR
146113 1201910100956580
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
60 II NEW GRAIN MARKEET
INDIA PATIALA PUNJAB
PATIALA PUNJAB
PATIALA
147001 1204470001368836
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
8 RAGHO MAJRA NR INDIA
. PREM PRATAP PUNJAB
MODEL SCHOOL RAGHO MAJRA
PATIALA
PATIALA PUNJAB
147001 1204470002289312
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 271 NEW MEHAR
INDIA
SINGH COLONY
PUNJAB
TRIPURI PATIALA PATIALA
PATIALA
PATIALA
147001 1204470003260797
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
H NO 11 NEAR 24 NOINDIA
PHATA K MAJITHIA
PUNJAB
ENCLAVE PHASE 11 PATIALA
PATIALA
PUNJAB
147001 1304140004598957
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 1027 ST NO 9 AINDIA
OLD BISHAN NAGAR
PUNJAB
PATIALA PATIALA Punjab
PATIALA
147001 1304140006211799
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
SATISH KUMAR S/O. INDIA
OM PARKASH PARTAP
PUNJAB
COLONY. SAMANA SAMANA
PATIALA PUNJAB
147101 1202990005708480
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
NEAR SHIV MANDIR KRISHNA
INDIA BASTI SAMANA
PUNJAB , PATIALA SAMANA
PATIALA
147101 1204470002425093
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
YASH CHAUDHARY MKT
INDIA
DHURI PUNJAB
PUNJAB
SANGRUR
148001 1204470002474709
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
C/O ANAND DUPATTA
INDIA
HOUSE MALERKOTLA
PUNJAB PUNJAB
SANGRUR
148023 1202540000124426
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO- 31318 ST NO-10/2
INDIA
PARAS RAMPUNJAB
NAGAR BATHINDA PUNJAB
BHATINDA
151001 1201060001678772
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
H NO-253 WARD NO-7
INDIA
BHATINDA PUNJAB
PUNJAB
BHATINDA
151001 1203840000894937
Amount for unclaimed and unpaid dividend
57.00 03-DEC-2018
HNO 29742 ST NO 8 GOPAL
INDIA NAGAR BHATINDA
PUNJAB BATHINDA PUNJAB
BHATINDA
151001 1204470005385558
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
H NO -B 11, 1014/1 DOGAR
INDIA BASTI STPUNJAB
3 R FARIDKOT FARIDKOT PUNJAB
FARIDKOT
151203 1204470001746478
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
51 MED REGT C/O 56INDIA
APO FARIDKOTPUNJAB
PUNJAB
FARIDKOT
151203 1204470006157967
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
BABA FARID NAGAR OLD
INDIA
CANT ROADPUNJAB
ST NO 1 FARIDKOT FARIDKOT
FARIDKOT
PUNJAB
151203 1205350000490792
Amount for unclaimed and unpaid450.00
dividend
03-DEC-2018
OLD JAIL ROAD FDK NEAR
INDIAUCHHI GALIPUNJAB
FARIDKOT PUNJAB
FARIDKOT
151203 1205350000574625
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SBI STREET NON RURAL
INDIA
INR SANGATPUNJAB
PUNJAB
FARIDKOT
151401 1204470006378250
Amount for unclaimed and unpaid182.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 217A WARD NOINDIA
7 BUDHLADA PUNJAB
FARIDKOT
151502 1204470005607889
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H O 10786, ST NO - 5 INDIA
C/O DR GURMEETSINGH
PUNJAB GONIANA ROAD Muktsar
FEROZPUR
Punjab
152026 1201910101836729
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
KOTHI NO 13 GREN AVENU
INDIA KOTKAPURA
PUNJAB
ROAD MUKTSAR PUNJAB
FEROZPUR
152026 1204470004982810
Amount for unclaimed and unpaid dividend
29.00 03-DEC-2018
WALIA NIWAS BEHIND
INDIA
GOYAL MOTORS
HIMACHAL
TARADEVI
PRADESH
SHIMLA HIMACHAL
SHIMLAPRADESH
SOLAN
171001 1304140002123664
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
SHUKLA NEWAS DHENGRA
INDIA ESTATE BOILEAUGANG
HIMACHAL PRADESH
TEH AND DISTT
SHIMLA
SHIM SOLAN
SHIMLA HIMACHAL PRADESH 171005 1201320001087958
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
VILL-MUNGER,PO-KIAR
INDIA
KOTI VIA-MASHOBRA
HIMACHAL
SHIMLA
PRADESH
HIMACHAL
SHIMLA
PRADESH
SOLAN
171007 1201090003646535
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
H NO 339/8 KAMAL NIKUNJ
INDIA NR JAI BARA
HIMACHAL
CHOWKPRADESH
NAHAN VPO TEH
NAHAN
NAHAN SIRMOUR HIMACHAL PRADESH
173001 1201320001168720
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
H. NO.120/1 W NO 5INDIA
NEAR ANAJ MANDI
HIMACHAL
PAONTAPRADESH
SAHIB PAONTA
NAHAN
SAHIB HIMACHAL PRADESH
173025 1202890000839679
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
NIER NITYANANA ASHAM
INDIAROAD, CINEMA
WESTROAD,
BENGAL
BANKURA
BANKURA
722101 IN30210510143924
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MACHATORA SINMLAPAL
INDIA BANKURA WEST BENGAL
BANKURA
722151 IN30026310161067
Amount for unclaimed and unpaid dividend
45.00 03-DEC-2018
LAKSHMISAGAR DIST
INDIA
- BANKURA WEST BENGAL
BANKURA
722160 IN30026310181643
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
QR. NO.-B-111/2,MTPS
INDIA
COLONY, P.O.-MTPS,
WEST BENGAL
DIST.-BANKURA, WEST
BANKURA
BENGAL
722183 IN30210510182883
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SAHARJORA MUKTATORE
INDIABANKURA WEST BENGAL
BANKURA
722202 IN30169612209752
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
HUCHUK PARA PO AND
INDIA
DIST- PURULIA
WEST
PURULIA
BENGAL
WEST BENGALPURULIA
723101 IN30021414401603
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
510 PARAS NATH GHOSE
INDIA
STREET WARD
WEST
13 PURULIA
BENGAL TOWN NEAR
PURULIA
MOHAN SWEETS PURULIA WEST BENGAL,INDIA
723101 IN30267936965415
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
LICI RAGHUNATHPURINDIA
BR P O RAGHUNATHPUR
WEST BENGAL
PURULIA RAGHUNATHPUR
PURULIA WEST BENGAL
723133 IN30021412483666
Amount for unclaimed and unpaid126.00
dividend
03-DEC-2018
BHEL SITE OFFICE BKTPP
INDIA
SURI WEST BENGAL,INDIA
WEST BENGAL
SURI
731104 IN30290249549664
Amount for unclaimed and unpaid210.00
dividend
03-DEC-2018
BHUBANDANGA SUKHNOGARH
INDIA
BOLPUR
WEST
BIRBHUM
BENGAL
SURI
731204 IN30036010195680
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
GRAM MAKRAMPURINDIA
MAUJA MAKRAMPUR
WEST BENGAL
97 14 BOLPUR BIRBHUM
SURI
731204 IN30177410724533
Amount for unclaimed and unpaid425.00
dividend
03-DEC-2018
MISSION COMPOUND
INDIA
BOLPUR VIDE LT
WEST
DT 270896
BENGALBIRBHUM BOLPUR
SURI
731204 IN30177415627140
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
DEEPAK
KUMAR
MAHATO
SHIB
PRASAD
MAHATO
RAILWAYS QTR NO 90/C
INDIA
RAIL MAIDAN
WEST
NEAR
BENGAL
MISSION COMPOUND
SURIBOLPUR
731204 IN30177416501546
Amount for unclaimed and unpaid320.00
dividend
03-DEC-2018
PRITHA
SURELIA
MANOJ
MUKHERJEE
MISSION COMPOUND
INDIA
DISHARI PO BOLPUR
WEST BENGAL
DIST BIRBHUM BOLPUR
SURIWEST BENGAL
731204 IN30051318717687
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SANJIB
KUMAR
DAS
TINKARI
DAS
VILL- KHUJUTIPARA, BIRBHUM,
INDIA
BOLPUR,
WEST
WEST
BENGAL
BENGAL
SURI
731215 IN30226911479679
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SWARUP
MITRA
ANIL
KUMAR
MITRA
M/S NATIONAL MEDICAL
INDIAAGENCY 14/13K
WESTKBENGAL
J SANYAL ROAD MALDA
MALDA
WEST BENGAL INDIA
732101 IN30226912529568
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MADHUPA
NANDY
ASIT
NANDY
SREE GURU BHABANINDIA
S M PALLY MALDA
WEST BENGAL
MALDA
732101 IN30177414344850
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
MANJUR
ALI
SADIK
ALI
MIRCHAK E B MALDAINDIA
NEAR MIRCHAK
WEST
BATTALA
BENGAL
MASJID MALDAMALDA
WEST BENGAL
732101 IN30051319049552
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
SUDHIR
SARVARIA
BALKRISHAN SARVARIA
BANGLOW NO 465 ATINDIA
OFFICE SKLY COLONY
WEST BENGAL
JHALYHALIA MALDAMALDA
DIESEL LOCOMOTIVE SHED MALDA
732102 IN30267934414570
Amount for unclaimed and unpaid dividend
91.00 03-DEC-2018
SIMPLE
SARVARIA
K
P
SADORIYA
W/O SUDHIR SARVARIA
INDIA
BUNGALOW WEST
NO 465
BENGAL
RAIL OFF SNR DIESEL
MALDA
SH MALDA MALDA
732102 IN30267935844816
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
INDRANIL
JHA
SAKTIPADA JHA
GREEN PARK PO MOKDUMPUR
INDIA
ENGLISHBAZAR
WEST BENGAL
MALDA MALDAMALDA
WEST BENGAL
732103 IN30371910674748
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
RAMKRISHNA PRAMANIK
SHANKAR
PRAMANIK
VILL SUKANTAPALLY POST
INDIAGAZOLE DIST
WEST
MALDA
BENGAL
MALDA WEST BENGAL
MALDAINDIA
732124 IN30290246001269
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RABI
PAUL
BHABESH
PAUL
VILL NAYAPARA MILANSHIKSHAK
INDIA
PALLY
WEST
PO BENGAL
GAZOLE DT MALDA NR
MALDA
NAYAPARA PRIMARY SCH GAZOLE WEST
732124
BENGAL,INDIA
IN30290249763277
Amount for unclaimed and unpaid dividend
67.00 03-DEC-2018
PRANAV
KUMAR
RABINDRA NATH
SINGH
QTR NO C 73 NTPC PTS
INDIA
PO PUBARUNWEST
PTS PUBARUN
BENGAL MALDA WEST
MALDA
BENGAL,INDIA
732215 IN30290248428010
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
MADHU
SUDAN
SAHA
PRASANTA KUMAR
SAHA
HIGH SCHOOL PARA GANGARAMPUR
INDIA
WEST
DAKSHIN
BENGAL
DINAJPUR
BALURGHAT
733124 IN30021413222583
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MANORANJANROY
KAILASH
CHANDRA
ROY
SHYAMAPALLY BUNIADPUR
INDIA DT D/ DINAJPUR
WEST BENGAL
DAKSHINDINAJPUR
BALURGHAT
733125 IN30267935574500
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
BHASKAR
ROUTH
NA
C/O AKHIL CHANDRAINDIA
ROUTH PO/VILLWEST
- KUSHMANDI
BENGAL DAKSHIN DINAJPUR
BALURGHAT
733132 IN30220111348418
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SANTU
SAHA
NA
C/O MANORANJAN DEBGUPTA
INDIA
VILL -WEST
KUSHMANDI
BENGALNR PWD OFFICE
BALURGHAT
DIST - D/DINAJPUR
733132 IN30220111352363
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RAJRANI
AGARWAL
RAM
KISHAN
GOYAL
W/O RATNALAL AGARWAL
INDIA C/O CHOUDHURY
WEST BENGAL
CLINIC PO DALKHOLA
BALURGHAT
DT UTTAR DINAJPUR DALKHOLA WEST
733201
BENGAL
IN30290245627768
INDIA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
LAXMI
SIGCHI
SITA
RAM
KALLANI
184 GURUNG BASTI UPPER
INDIA ROAD PRADHAN
WEST BENGAL
NAGAR SILIGURI SILIGURI
734001 IN30220111102614
Amount for unclaimed and unpaid dividend
85.00 03-DEC-2018
NIRMAL
KANSABANIK
NANIGOPAL KANSABANIK
H C ROAD BEHIND CENTRAL
INDIA BANK POWEST
- SILIGURI
BENGAL
DARJEELING SILIGURI
734001 IN30220111120855
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RABATI
MOHAN
DAS
NA
EAST VIVEKANANDA INDIA
PALLY NEW PAUL
WEST
PARABENGAL
NEAR PAUL PARA MORE
SILIGURI
SILIGURI
734001 IN30220111374959
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
KRISHNA
DAS
KHAGENDRA NATH
HALDAR
EAST SARADA PALLY INDIA
MATIGARA DARJEELING
WEST BENGAL
WEST BENGAL
SILIGURI
734011 IN30169611656605
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MRIDUMAY DAS
SASANKAMOULI
DAS
SURYA SEN PALLY KADAMTALA
INDIA
DARJEELING
WEST BENGAL
SILIGURI
734011 IN30169612232398
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ANWAR
ALI
JANMOHAMMAD
ALIMIA
DEPT OF MICROBIOLOGY
INDIANBMC,PO-SUSHRUTANAGAR
WEST BENGAL DIST-DARJEELING
SILIGURI SILIGURI
734012 IN30220110395842
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AKHTARUL
ISLAM
LATE
AKHTAR
ALAM
SADHU SANG BUILDING
INDIA
3RD FLOOR 10
WEST
MILEBENGAL
RISHI ROAD P.O. KALIMPONG
DARJEELINGDIST DARJEELING
734301 IN30264610020305
Amount for unclaimed and unpaid
1000.00
dividend
03-DEC-2018
ASWINI
KUMAR
GHOSH
SANTOSH
KUMAR
GHOSH
BIDHAN MARKET SILIGURI
INDIA WEST BENGAL
WESTSILIGURI
BENGAL
SILIGURI DARJEELING
734401 IN30160410607518
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
CHANDAN
KANSA
BANIK
NIRMAL
KANSA
BANIK
PRADHAN NAGAR OPP
INDIA
MANASH VILLA
WEST
SILIGURI
BENGAL
SILIGURI DARJEELING
734403 IN30220111133348
Amount for unclaimed and unpaid dividend
49.00 03-DEC-2018
JYOTI
SONI
RAMCHANDRASONI
VARDHAN MARKET, 3RD
INDIA
FLOOR, NEAR
WEST
SANIBENGAL
THAKUR BARI, S.P. MUKHERJEE
SILIGURI DARJEELING
ROAD, SILIGURI
734405 IN30210510343461
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SUJAN
SAHA
SAMIR
SAHA
KAMATGACH BIDHANNAGAR
INDIA PHANSIDEWA
WEST BENGAL
DERJEELING
SILIGURI DARJEELING
734426 IN30095810130607
Amount for unclaimed and unpaid135.00
dividend
03-DEC-2018
PULAKESH
GOSWAMI
DEBESH
GOSWAMI
KSHUDIRAM PALLY PO-HALDIBARI
INDIA
DISTWEST
COOCH
BENGAL
BEHAR
JALPAIGURI
735122 IN30220110530699
Amount for unclaimed and unpaid dividend
73.00 03-DEC-2018
DEBABRATA TA
NIHAR
RANJAN
TA
DEBABRATA TA VILL PO
INDIA
FALAKATA DIST
WEST
JALPAIGURI
BENGAL FALAKATA JALPAIGURI
WEST BENGAL
735211 IN30021412778924
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
KRISHNA
DEBNATH
DHIRENDRA KISHORE
DEBNATH
C/O KRISHNA DRUGSINDIA
B S ROAD COOCH
WEST
BEHAR
BENGAL
COOCH BEHAR
736101 IN30021413425787
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
TARUN
KUMAR
GUHACHOUDHURY
MANINDRA MOHAN
GUHACHOUDHURYLT MANINDRA M GUHA
INDIA
CHOWD HAZRAPARA
WEST BENGAL
COOCH BEHAR COOCH
COOCHBEHAR
BEHARWEST BENGAL
736101 IN30021414366744
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
SANTOSH
BANERJEE
NA
B C KALIBARI B S ROAD
INDIA
COOCH BEHAR
WEST
COOCH
BENGAL
BEHAR WEST BENGAL
COOCH BEHAR
736101 IN30021414407698
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
SWAGATA
DEB
NA
NETAJI ROAD BYE LANE
INDIA
NEWTOWN WEST
COOCH
BENGAL
BEHAR WEST BENGAL
COOCH BEHAR
736101 IN30021415113370
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MRINAL
SARKAR
KAMALA
KANTA
SARKAR
SANTI NAGAR PO-ALIPUR
INDIADUAR DIST-JALPAIGURI
WEST BENGAL
COOCH BEHAR
736121 IN30220110444045
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PRATEEK
BOTHRA
PAWAN
KR
BOTHRA
PAWAN SELECTION MARWARY
INDIA
PATTYWEST
PO AND
BENGAL
PS ALIPURDUAR DT
COOCH
JALPAIGURI
BEHAR ALIPURDUAR WEST BENGAL
736121 IN30021415707069
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NABANITA
BHATTACHARYYA
SATYANANDABHATTACHARYYA
C/O SATYANANADN BHATTACHARJEE
INDIA
WEST
2ND FLR
BENGAL
UTPAL STORE MADHAB
COOCH MORE
BEHARNEWTOWN PO ALIPUR ALIPURDUAR
736121 IN30290246939836
WEST BENGAL INDIA
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
KAUSHIK
ROY
SANTANU
ROY
NORTH JITPUR RABINDRA
INDIAPO DAMANPUR
WEST BENGAL
ALIPURDUAR
COOCH BEHAR
736123 IN30177417040558
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
ABHIJIT
HARI
ARDE
NA
PLOT NO203 FLAT NO
INDIA
202 SHERE PUNJAB
MAHARASHTRA
COLONY ANDHERI EAST
MUMBAI
MUMBAI MAHARASHTRA
400093 1204470001612365
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
PRAKASH
PURSHOTTAM UMARANIA
NA
C-401, 4TH FLOOR, BHOOMI
INDIA PARK, BAFHIRA
MAHARASHTRA
NAGAR, OFF MARVE
MUMBAI
RD, MALAD MUMBAI MAHARASHTRA 400095 1203130000004548
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NUTAN
BALKRISHNA SAIL
NA
FLAT NO-08 1ST FLR 10-B
INDIANAGRI NIWARA
MAHARASHTRA
PARISHAD PLOT NO-05MUMBAI
FILMCITY ROAD MALAD (E) MUMBAI MAHARASHTRA
400097 1203320003235579
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
PANNA
KAUSHIK
DAVE
NA
A/17, ARIHANT APTS.INDIA
ASHOK NAGARMAHARASHTRA
ROAD NO. 3 KANDIVALI - (EAST)
MUMBAI
MUMBAI MAHARASHTRA
400101 1201070000395299
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
TARESH
ISHWARDAS MESHRAM
NA
B/206 JAY DURGA CHS
INDIA
LTD PL N 9 MILLENIUM
MAHARASHTRA
BLDG LOKHANDWALA
MUMBAI
TOWNSHIP AKURLI RD KANDIVALI E 400101
MUMBAI
1204470006024902
MAHARASHTRAAmount for unclaimed and unpaid dividend
42.00 03-DEC-2018
FIROZ
KASAM
JALIA
NA
TEJADEEP VHILA 4THINDIA
FLR R NO 401 NEAR
MAHARASHTRA
THANE JANTA BANK K THANE
K VHILA RANOJI-1 THANE (W) THANE MAHARASHTRA
400601 1203320000892506
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
DEEPAK
A
JADHAV
NA
B/30 VASUDHA CO OP
INDIA
H SOC MAJIWADA
MAHARASHTRA
THANE WEST THANE MAHARASHTRA
THANE
400601 1203600000877603
Amount for unclaimed and unpaid515.00
dividend
03-DEC-2018
NAVANEETA BANDEKAR
BANDEKAR
NA
C 2 101 SHILP 2 NR MODELLA
INDIA MILLS LBS
MAHARASHTRA
MARG BEHIND WOOD MALL
THANE
THANE MAHARSHTRA
400604 1203350000275596
Amount for unclaimed and unpaid dividend
16.00 03-DEC-2018
MANOJ
AMRUT
KEDARE
NA
C 12 101 VEDANT COMPLEX
INDIA VARTAX NAGAR
MAHARASHTRA
THANE WEST OFF KORES
THANEROAD THANE MAHARASHTRA
400606 1203230000268949
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
RENU
GULATI
NA
A/102, PRINCETON, HIRANANDANI
INDIA
ESTATE,
MAHARASHTRA
GHODBUNDER ROAD
THANE
- (WEST), THANE MAHARASHTRA
400607 1202900000028100
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
ANILKUMAR S
RAWLANI
NA
604 WINONA HIRANANDANI
INDIA ESTATE MAHARASHTRA
GHODBUNDER ROAD PATILTHANE
PADA NR COMMISSIONERS BUNGALOW400607
THANE MAHARASHTRA
1203600000728723
Amount for unclaimed and unpaid180.00
dividend
03-DEC-2018
SONAL
VIKRANT
ZEMSE
NA
A-301 SUPERNAL GARDEN
INDIA OFF NANDIBABA
MAHARASHTRA
TEMPLE DHOKALI NAKA
THANE
KOLSHET THANE W THANE MAHARASHTRA
400607 1204470005706088
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
AJAY
SHIVAJI
PATIL
NA
AZAD NAGAR, H NO 1974
INDIANR SHIV SENA
MAHARASHTRA
SHAKHA DHOKALI THANE
THANE
MAHARASHTRA
400607 1204890000033883
Amount for unclaimed and unpaid181.00
dividend
03-DEC-2018
ANKITA
B
KHATWANI
NA
FLAT N 604 SIDDHACHAL
INDIA
PHASE-5 OFF
MAHARASHTRA
POKHRAN ROAD N 2 THANE
THANE
WEST THANE MAHARASHTRA
400610 1204470002814467
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
IMRAN
A
BAWANI
NA
KHAWAJA PALACE A/303
INDIA3RD FLR OPP
MAHARASHTRA
RAILWAY STATION MUMBRA
THANE
THANE MAHARASHTRA
400612 1203320003446158
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
BORENNAVAR C
B
NA
FLAT NO-1104 A/B RAMLAXMAN
INDIA
TOWER
MAHARASHTRA
CO-OP SOC LTD SECTOR-28
NAVI VASHI
MUMBAI
MAHARASHTRA
400703 1204470003944606
Amount for unclaimed and unpaid dividend
56.00 03-DEC-2018
MALVIKA
BHANTI
NA
1403 PRIYANKA HERITAGE
INDIA SECTOR 16MAHARASHTRA
A PLOT NO 4 SANPADA NAVI
NAVI
MUMBAI
MUMBAI
MAHARASHTRA
400705 1203600001233654
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
RATNADEEP C
MORE
NA
7/A/29 CHANDALOK INDIA
SOC SEC-10 KOPERKHRNE
MAHARASHTRA
NAVI MUMBAI MAHARASHTRA
NAVI MUMBAI
400709 1203320002070570
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
JAIPRAKASH NARAYAN
K SHUKLA
NA
101 1ST FLR PRATAP INDIA
APT C WING PLOT
MAHARASHTRA
NO 108/117 KOPERKHAIRANE
NAVI MUMBAI
OPP GANESH VISARJAN TALAO NAVI400709
MUMBAI
1203600000619840
MAHARASHTRA
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
SHAMIM
AHMAD
NA
GLENMARK PHARMACEUTICALS
INDIA
LTD R
MAHARASHTRA
AND D CENTER PLOT NO NAVI
A 607MUMBAI
TTC IND AREA MIDC MAHAPE NAVI400709
MUMBAI
1203600000787021
MAHARASHTRAAmount for unclaimed and unpaid dividend
6.00 03-DEC-2018
CHAITANYA KULKARNI
NA
31/702, SEC 11, FAM INDIA
CHS, KOPERKHAIRANE
MAHARASHTRA
NAVI MUMBAI MAHARASHTRA
NAVI MUMBAI
400709 1204470000077699
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
BRIZDINA
ANTHONY
DCUNHA
NA
PUNADI BENE CHURCH
INDIA
ROAD MERCES
MAHARASHTRA
VASAI WEST THANE MAHARASHTRA
THANE
401201 1201320001503856
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ARUNKUMAR KARUNAKARANMUTTA
NA
87/04 RAILWAY COLONY
INDIA
VASAI RD WMAHARASHTRA
MUMBAI MAHARASHTRATHANE
401201 1204470003402704
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
AMIYENDU DAS
NA
465 BEHIND GOVT HOSPITAL
INDIA GANDHIMAHARASHTRA
NAGAR MAHOBA MAHOBA
THANE
UTTAR PRADESH
401202 1201090004509265
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
VIJAY
VISHWAKUMARRAUT
NA
SAKAI SHRADHA APTINDIA
D WING FLAT NO
MAHARASHTRA
1 GROUND FLR UMELA SAKAI
THANE
NAGAR NAIGAON STATION MUMBAI401203
MAHARASHTRA
1204550000047442
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
VIJAY
KAMALYA
MANDAVKAR NA
S
MANOJKANNAN
NA
PANCHAM
SINGH
TOMAR
NA
ROHIT
SUMATICHANDRA
BHANSALI
NA
ATUL
ARVIND
DESHPANDE
NA
PREM
SURYAKANT MHATRE
NA
RAJENDRA
GOVIND
KELKAR
NA
PRAKASH
PURUSHOTTAMDHAMANGAONKAR
NA
SANTOSH
NAMDEV
ZAWARE
NA
SUBODH
R
KALYANKAR
NA
MADHUSUDANGANPAT
PATIL
NA
SACHIN
BALKRISHNA ARTE
NA
VISHNU
YESWANT
NAIK
NA
SUNIL
SADASHIV
CHARI
NA
MOHANLAL JHAMMAN
LAL VERMA
NA
SANTOSH
DATTATRAYA BEHERE
NA
PARESH
MANGILAL
JAKHOTIA
NA
PURUSHOTTAM
DADARAO
BONDE
NA
DATTATRAY ATMARAM
DESHMUKH
NA
SHARAD
GANGARAM RASAL
NA
VINAYAK
SHANKAR
KULKARNI
NA
RAKESH
DUTT
NA
YADUKUMAR GAJANAN
POWLE
NA
NEELAM
VERMA
NA
SYED
ARSHAD
HUSAIN
NA
RAMESH
CHANDRA
GUPTA
NA
GEETA
PATHAK
NA
MANOJ
KUMAR
VARSHNEY
NA
SUNITA
NA
RAJEEV
KUMAR
NA
GAURAV
GUPTA
NA
SHASHI
PRAKASH
JHA
NA
HEM
CHANDRA
JOSHI
NA
VIJAY
LAKSHMI
NA
DINESH
CHANDRA
JOHRI
NA
MANOJ
KUMAR
VERMA
NA
SHYAMA
KANTI
NA
BARKHA
AGRAWAL
NA
GUNJAN
AGARWAL
NA
RAKHI
MANOHAR
NA
DIPIKA
KAPOOR
NA
ASHA
NA
ROHILKHAND SHARES
FINANCIAL SERVICES
NA PVT
SATNAM
KAUR
NA
SUSHANT
KUMAR
UPADHYAY
NA
USHA
NA
UMESH
KUMAR
YADAV
NA
EKTA
GUGLIANI
NA
RAJA
RAM
KANAUJIA
NA
PRITI
SHARMA
NA
MUFEED
ALAM
NA
DEEPAK
GUPTA
NA
SURENDRA KUMAR
NA
VANDANA
GOEL
NA
DEEPAK
KUMAR
GOEL
NA
MOHD
UMAR
NA
VISHWAS
KUMAR
AGARWAL
NA
KHUSHTAR
MIRZA
NA
ASHISH
TRIVEDI
NA
BRAJESH
KUMAR
NA
SUSHEEL
KUMAR
GARG
NA
SUBHASH
CHAND
NA
MANISH
GOEL
NA
FLAT NO-3 B-WING SRI
INDIA
SAI ASHIRWAD
MAHARASHTRA
JIVDANI ROAD VIRAR-EAST
THANE
THANE MAHARASHTRA
401303 1203320005301017
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
NO-3, TOWER BLOCK-1,
INDIA
BHAVINI TOWNSHIP,
TAMIL NADU
ANUPURAM THIRUKAZHUKUNDRAM
CHENGALPATTU TK TAMIL NADU
603127 1204470000783301
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
AMAYA PARK FLAT NO-12
INDIANAVAPURAMAHARASHTRA
ROAD BOISAR DIST-THANE
PALGHAR
MUMBAI MAHARASHTRA
401506 1203320002474108
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
201, CHANCHAL APARTMENT,
INDIA
MAIN ROAD,
MAHARASHTRA
DAHANU FORT, DAHANU
PALGHAR
MAHARASHTRA
401601 1201750000374341
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
C 4 3 BSES NAGAR DAHANU
INDIA ROAD THANE
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
PALGHAR
401608 1304140001878185
Amount for unclaimed and unpaid dividend
80.00 03-DEC-2018
GURU APT, DEO ALI PEN,
INDIA
R N 19, A WING,
MAHARASHTRA
DIST RAIGAD PEN MAHARASHTRA
DADARKOLABA
402107 1202300000796960
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
VITTHAL ALI TAL-PENINDIA
PEN MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
DADARKOLABA
402107 1204470003890346
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A/5 EXCEL COLONY NEAR
INDIACIVIL COURT
MAHARASHTRA
DHAMKHADI, DIST-RAIGAD
DADARKOLABA
ROHA MAHARASHTRA
402109 1201320000192300
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
SUVIDHA COLONY MATOSHRI
INDIA NIWASMAHARASHTRA
VARSE ROHA RAIG ROHA DADARKOLABA
MAHARASHTRA
402109 1201320001147651
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT/PO TALEGAON TAINDIA
TALI TALA RAIGAD
MAHARASHTRA
RAIGAD MAHARASHTRA
DADARKOLABA
402111 1204470006134831
Amount for unclaimed and unpaid dividend
9.00 03-DEC-2018
AT CHOLE AMBERAI PO
INDIA
BENSE TAL PEN
MAHARASHTRA
NAGOTHANE MAHARASHTRA
DADARKOLABA
402125 1201320000121055
Amount for unclaimed and unpaid dividend
3.00 03-DEC-2018
EKVIRA SADAN JAWAHAR
INDIACOLONY, BLOCK
MAHARASHTRA
NO.11,FIRST FLOOR MAHAD,RAIGAD
ALIBAG
MAHAD MAHARASHTRA 402301 1203460000378291
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
HOUSE NO 16/592 OMM
INDIA
MAYURESH GOA
KAMAT RETREAT DURGAWADI
PANAJI
TALIGAON PANJIM GOA
403002 1202990000145995
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
H NO 79-C, PRATAPNAGAR
INDIA TISC DHARBANDORA
GOA
NR GANESH TIMBER
PANAJIDEPOT PONDA GOA
403406 1203840000816598
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
236, DRIVERS HILL, VASCO
INDIA GOA
GOA
MARGAON
403802 1203500000288670
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
CHANDRAKANT MANDILAKAR
INDIA
NEAR SHANKAR
MAHARASHTRA
MANDIR SHILPHATA
PANVEL
KHOPOLI DI RAIGAD RAIGAD MAHARASHTRA
410203 1203320004826892
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
GEETA SADAN BLDG LBS
INDIA
NAGAR NR GANESH
MAHARASHTRA
MANDIR KHOPOLI PANVEL
MAHARASHTRA
410203 1203330000431471
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
SUPUSHPA KUNJ VRUNDAVAN
INDIA
NAGAR
MAHARASHTRA
KATRANG TAL. KHALAPUR
PANVEL
DIST. RAIGAD KHOPOLI MAHARASHTRA410203 1203610000009031
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
MAYUR CO.HOUSINGINDIA
SOCIETY SHASTRI
MAHARASHTRA
NAGAR TAL.KHALAPURPANVEL
DIST.RAIGAD KHOPOLI MAHARASHTRA 410203 1203610000009350
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
AT ANJARUN, TALUKA
INDIA
& POST KHALAPUR,
MAHARASHTRA
DIST RAIGAD ANJARUN
PANVEL
MAHARASHTRA
410203 1203610000074925
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
B/2, SWAMI SAMARTH
INDIA
NGR, MDGALWADI
MAHARASHTRA
ROAD, KHOPOLI KHOPOLI
PANVEL
MAHARASHTRA
410203 1204470001395203
Amount for unclaimed and unpaid340.00
dividend
03-DEC-2018
Lilac -22,Godrej Sky Garden,
INDIA Takka, Panvel
MAHARASHTRA
Panvel Maharashtra PANVEL
410206 1201060000138625
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MIDDLE CLASS HOUSING
INDIA
SOCIETY PLOT
MAHARASHTRA
NO 132 PANVEL OLD MAHARASHTRA
PANVEL
PANVEL MAHARASHTRA 410206 1201320000365629
Amount for unclaimed and unpaid110.00
dividend
03-DEC-2018
SADAR BAZAR SHAHJAHANPUR
INDIA
U.P.UTTAR PRADESH
SHAHJAHANPUR
242001 1203270000279843
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
5/62 MAHMAND JANGLA
INDIA SHAHJAHANPUR
UTTAR UP
PRADESH
SHAHJAHANPUR
242001 1203270000291643
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
89 RANGMAHLA SADAR
INDIA
SHAHJAHANPUR
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
SHAHJAHANPUR
242001 1203460000368659
Amount for unclaimed and unpaid dividend
2.00 03-DEC-2018
B39 PHASE 1 TCL TOWNSHIP
INDIA INDIRADHAM
UTTARBABRALA
PRADESHBABRALA UP
SHAHJAHANPUR
242021 1204470002031477
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
TCL BABRALA BADAUN
INDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
SHAHJAHANPUR
242021 1204470004008292
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO A-1/94 K SINDIA
NAGAR SHAHJAHANPUR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
SHAHJAHANPUR
242401 1204470005856020
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
48, KRISHNAYAN COLONY
INDIA BAREILLY UP
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 1201060001331515
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
198 PREM NAGAR BAREILLY
INDIA U P
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 1201060001335028
Amount for unclaimed and unpaid dividend
74.00 03-DEC-2018
575 SIKALAPUR BAREILLY
INDIABAREILLY UTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
BAREILLY
243001 1201130000051575
Amount for unclaimed and unpaid dividend
12.00 03-DEC-2018
RAMGHAR CHINI MILL
INDIA
RAM GAR DISTTUTTAR
SITAPUR
PRADESH
PALIA KALAN UP
BAREILLY
243001 1203270000210514
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
FLAT NO 218 SAHUKARA
INDIABAREILLY UTTAR
UTTARPRADESH
PRADESH
BAREILLY
243001 1203320004544269
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
39 LAXMI PURAM VEERSAVARKAR
INDIA
NAGAR
UTTARDEELAPEER
PRADESH BAREILLYBAREILLY
UTTAR PRADESH
243001 1203320005122065
Amount for unclaimed and unpaid170.00
dividend
03-DEC-2018
AMBICA AVAS COLONY
INDIA
KARAMCHARIUTTAR
NAGAR
PRADESH
ROAD BAREILLY BAREILLY
BAREILLYUTTAR PRADESH
243001 1204470006595293
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
6, NEHRU PARK COLONY
INDIA
PILIBHIT ROAD
UTTAR
. BAREILLY
PRADESH
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 1206120000274638
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
6, NEHRU PARK COLONY
INDIA
. . BAREILLY UTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 1206120000275460
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
E-1019 RAJENDRA NAGAR
INDIA. BAREILLY UTTAR
UTTAR PRADESH
PRADESH
BAREILLY
243001 1206120000276162
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
437 SIKLAPUR BAREILLY
INDIAU.P.
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243001 1206120000322953
Amount for unclaimed and unpaid
1100.00
dividend
03-DEC-2018
157 MADARI GATE MADARI
INDIA DARAVAJA
UTTAR
BAREILLY
PRADESH
U.P.
BAREILLY
243001 1206120000341881
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
JWO YASHPAL SINGHINDIA
RAD FIT SMQ 140/1
UTTAR
AIRFORCE
PRADESHSTN TRISHUL
BAREILLY
VIE BAREILLY UTTAR PRADESH
243002 1201320001508022
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
352, ALAMGIRI GANJ,INDIA
BAREILLY
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243005 1203680000018407
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
B-2 KIRTI NAGAR PREM
INDIA
NAGAR BAREILLY
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
BAREILLY
243005 1203840001220638
Amount for unclaimed and unpaid dividend
65.00 03-DEC-2018
C/O AGARWAL 40 CHANAKYAPURI
INDIA
BAREILLY
UTTAR PRADESH
UP
BAREILLY
243005 1204470001849786
Amount for unclaimed and unpaid170.00
dividend
03-DEC-2018
346,SIKLAPUR BABA MANGAL
INDIA
DAS KAUTTAR
MANDIR
PRADESH
BAREILLY POST OFFICE,SHYAMGANJ
BAREILLY
BAREILLY U.P.
243005 1206120000301111
Amount for unclaimed and unpaid
1450.00
dividend
03-DEC-2018
ADARSH NAGAR COLONY
INDIAVEER SABARKAR
UTTARNAGAR
PRADESH
BAREILLY IZZATNAGAR
BAREILLY Bareilly Uttar Pradesh
243122 1201910101607670
Amount for unclaimed and unpaid dividend
1.00 03-DEC-2018
101 JANAKPURI BAREILLY
INDIA UP
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243122 1203980000111332
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
C-467 RAJENDRA NAGAR
INDIABAREILLY U.P.
UTTAR PRADESH
BAREILLY
243122 1206120000291421
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
NO 125 CIVIL LINES BADAUN
INDIA Uttar Pradesh
UTTAR PRADESH
BUDAUN
243601 1304140006479898
Amount for unclaimed and unpaid125.00
dividend
03-DEC-2018
ABDUL AZIZ IDGRH GALI
INDIA
NO 1 MORADABAD
UTTAR PRADESH
Uttar Pradesh
MORADABAD
244001 1202990005713919
Amount for unclaimed and unpaid326.00
dividend
03-DEC-2018
AMRIT CASTLE, JAWAHAR
INDIABAGH OPP.UTTAR
PRATIKSHA
PRADESH
HOTEL GATE G.M.D.
MORADABAD
ROAD MORADABAD U. P.
244001 1203200000017493
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
H NO 9/10 JAWHAR NAGAR
INDIA MORADABAD
UTTARUTTAR
PRADESH
PRADESH
MORADABAD
244001 1203320006392426
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
C-18 TDI CITY MORADABAD
INDIA U. P. UTTAR PRADESH
MORADABAD
244001 1204180000029407
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
C-18 TDI CITY MORADABAD
INDIA U. P. UTTAR PRADESH
MORADABAD
244001 1204180000043052
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MEHBOOBPUR MAFIINDIA
MAINATHER KUNDARKI
UTTAR PRADESH
TEHSIL BILARI MORADABAD
MORADABAD
UTTAR PRADESH
244001 1204470004023950
Amount for unclaimed and unpaid123.00
dividend
03-DEC-2018
75 / A11 BARADARI MORADABAD
INDIA
UTTAR
UTTAR
PRADESH
PRADESH
MORADABAD
244001 1205860000002715
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
36 CHAHAGAURI AMROHA
INDIA DISTT J P NAGAR
UTTAR PRADESH
AMROHA UTTAR PRADESH
MORADABAD
244221 1204470003493816
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
69 KALA KUAN AMROHA
INDIA
JP NAGAR AMROHA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH MORADABAD
244221 1204470005518256
Amount for unclaimed and unpaid dividend
75.00 03-DEC-2018
AVANTIKA NAGAR WARD
INDIANO 8 GAJRAULA
UTTARUP
PRADESH
MORADABAD
244223 1205070000002454
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
23 GADHI VARDA 13 INDIA
14 NAGAR PALIKA
UTTAR
PARISHAD
PRADESH
DHANAURA JMORADABAD
P NAGAR DHANAURA UTTAR PRADESH 244231 1204470006359679
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
INSILCO LTD BHARTIAGRAM
INDIA J P NAGAR
UTTAR
GAJRAULA
PRADESH
Uttar Pradesh
MORADABAD
244235 1304140005937888
Amount for unclaimed and unpaid150.00
dividend
03-DEC-2018
H NO- 425 SINGHAN INDIA
VARDA- 4 NARULA
UTTAR
VALIPRADESH
GALI ANSHIK KASHIPUR
MORADABAD
UDHAM SINGH NAGAR UTTARAKHAND
244713 1202060000523381
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHEELA
CHAUHAN
NA
KAMLESH
NA
RUKMANI
DEVI
NA
VIPIN
KUMAR
AGRAWAL HUF NA
VIPIN
AGARWAL
NA
SHIKHA
AGARWAL
NA
NEETA
GUPTA
NA
MOHD
TARIQ
KHAN
NA
DHARMISTHA SAURABH
JANI
NA
SAURABH
CHANDRAKANTJANI
NA
POONAM
SINGH
NA
DINA
SURESHCHANDRA
MEHTA
NA
DINESH
A
KHETANI
NA
NAYNABEN DINESHCHANDRA
MEHTA
NA
KRISHNA
MADAN
CHAUHAN
NA
JYOTIBEN
GIRIRAJ
TIVARI
NA
MANALI
ASHOK
SAJNANI
NA
PUSHPA
MAHESH
VALECHHA
NA
BABULAL
BHERUMAL
BASITA
NA
VIDHYADHAR R
SURVE
NA
PRAKASH
CHANDRA
KALAL
NA
SUNIL
KUMAR
SHANKARLAL PATEL
NA
MANANI
KAMLESH
TULSHIDAS
NA
CHETAN
DINESH
SHAH
NA
JOSHI
VISHAL
VISHVESH
NA
LEENA
VALJIBHAI
PATEL
NA
PRAFUL
NATWARLAL JAISWAL
NA
TEJAL
SHAH
NA
UMABEN
R
AGRAWAL
NA
NARAN
AMBALAL
PANCHAL
NA
MANJU
PRAMOD
BHOOTRA
NA
UTTAMBHAI R
MORI
NA
PINKESH
A
SOJITRA
NA
VARSHA
GHANSHYAM THAKKER
NA
ASHISH
CHANDRAKANTOZA
NA
SAURABHA VIJAY
SINGHEE
NA
KIRITBHAI
MOHANBHAI SHELADIYA
NA
SUSMIT
CHANDRAKANTPATEL
NA
ASHUTOSH J
VYAS
NA
ASHVINKUMARARVINDBHAI PATEL
NA
JIGISHA
RAMESHCHANDRA
PARMAR
NA
DAYALJIBHAI BHAIMJIBHAI SAPRIYA
NA
RAMANLAL KANJIBHAI
PATEL
NA
KALPANA
RANJANKUMARDAS
NA
MANJULABEN K
DAMOR
NA
VIRJIBHAI
NATHUBHAI PATEL
NA
SHAILESHKUMAR
GAJENDRAPRASAD
VYAS
NA
ANILKUMAR KHODIDASBHAIPARMAR
NA
GHANSHYAMBHAI
NATAWARBHAIPATEL
NA
SANTOKBEN MANGALBHAI PATEL
NA
KUSUMBEN A
PATEL
NA
SANDIPKUMARNATVARLAL
PATEL
NA
PATEL
GHANSHYAM AMRUTLAL
NA
RAMANBHAI RATANSIBHAI PATEL
NA
PATEL
KAMLESHKUMAR
NATVARLAL
NA
HARENDRA SINH
VAGHELA
NA
KANUBHAI
MOHANBHAI PATEL
NA
ACHYUT
HINDURAO
SHINDE
NA
DINKARRAO HINDURAO
ADHIK
NA
ARCHANA
P
JADHAV
NA
RASIKA
PRASAD
DONGARKAR NA
UMA
S
KADAM
NA
SUBHASH
GUNDU
KAREKAR
NA
SHEELA CHAUHAN H.INDIA
NO. - 944 MAHESHPURA
UTTAR PRADESH
KASHIPUR UTTRAKHAND
MORADABAD
244713 1203480000018562
Amount for unclaimed and unpaid800.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 98 MAHESHPURA
INDIA PURVI WARD
UTTAR12
PRADESH
KASHIPUR UDHAM
MORADABAD
SINGH NAGAR UDHAM SINGH NAGAR UTTARANCHAL
244713 1204470005669002
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
W/O. RAJA RAM, H.NO-42
INDIA NANDA LAIN
UTTAR
RAMNAGAR
PRADESHUTTARANCHAL
MORADABAD
244715 1201090003629950
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
M/S - SELECYED SAREES
INDIA
KOSI ROAD RAMNAGAR
UTTAR PRADESH
UTTRANCHAL MORADABAD
244715 1202420000042165
Amount for unclaimed and unpaid300.00
dividend
03-DEC-2018
SBI COLONY DIAMOND
INDIA
ROAD CIVIL LINES
UTTAR
RAMPUR
PRADESH
UTTAR PRADESH
RAMPUR
244901 1203320007094314
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MOH. CHAH SOTIYANINDIA
NR. DHARAMSHALA
UTTARCHANDRA
PRADESHSEN MISTONGUNJ
RAMPURRAMPUR U. P.
244901 1204180000022663
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
NEAR RTO OFFICE SHAHABAD
INDIA ROAD AJEETPUR
UTTAR PRADESH
RAMPUR UP
RAMPUR
244901 1204470001729631
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
GHIR ALAF KHAN PACCA
INDIA
BAGH RAM PUR
UTTAR
RAMPUR
PRADESH
UTTAR PRADESH
RAMPUR
244901 1204470002471007
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
207 Capital Plaza BhujINDIA
- Kutch Bhuj - Kutch
GUJARAT
Gujarat
BHUJ
370001 1203330000036326
Amount for unclaimed and unpaid140.00
dividend
03-DEC-2018
207 CAPITAL PLAZA MAHADEV
INDIA
GATE GUJARAT
BHUJ KUTCH GUJRAT
BHUJ
370001 1203330000184367
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
MMPJ HOSPITAL DOCTORS
INDIA QUARTERGUJARAT
NO 08 PRAMUKH SWAMI BHUJ
NAGAR ROAD BHUJ KUTCH GUJARAT
370001 1304140005361041
Amount for unclaimed and unpaid dividend
52.00 03-DEC-2018
A 11 ARIHANT VARDHMAN
INDIA NAGAR SOUTH
GUJARAT
MADHPAR BH UJODIBHUJ
HIGHWAY MADHAPAR GUJARAT
370020 1203320004033843
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
263 NAVI LINE R JUNAVAS
INDIAMADHAPAR
GUJARAT
MADHAPAR GUJARAT BHUJ
370020 1304140002589681
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
RAPAR TAL RAPAR DIST
INDIA
KUTCH RAPAR
GUJARAT
GUJARAT
BHUJ
370165 1201320000725017
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
26-GF OURSHOTTAMINDIA
NGR GALPADARGUJARAT
GANDHIDHAM GUJRAT BHUJ
370201 1201090002530782
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
178/7 SECTOR 5 GANDHIDHAM
INDIA
GUJARAT
GUJARAT
BHUJ
370201 1203320003092995
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
SHREEJI OWNERS ADIPUR
INDIASOC HOUSEGUJARAT
NO 4 PLOT NO 168/8 WARD
BHUJ
4/B ADIPUR GUJARAT
370205 1203320003128408
Amount for unclaimed and unpaid260.00
dividend
03-DEC-2018
HOUSE NO 10 SADHUINDIA
VASWANI KUNJGUJARAT
SECTOR 6/B ADIPUR GUJARAT
BHUJ
370205 1203320003140909
Amount for unclaimed and unpaid256.00
dividend
03-DEC-2018
PLOT NO 33 30 BLOCKINDIA
B WARD 4 B ADIPUR
GUJARAT
GUJRAT
BHUJ
370205 1203330000232697
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
ODHAV PARK 3 FLAT INDIA
NO D/4 MUNDRA
GUJARAT
RELOCATION SITE PRAMUKH
BHUJSWAMI NAGAR BHUJ KUTCH GUJARAT
370271 1301930002348473
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
GALAXY RESIDENCY OPP
INDIA
SHUBHAM PETROLEUM
GUJARAT ADANI PORT RD
MANDVI
MUNDRA GUJARAT
370421 1301930002121303
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
DEVPAR YAX TAL-NAKHTRANA
INDIA
KUTCHGUJARAT
DEVPAR GUJARAT
MANDVI
370615 1203320000862441
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
196 4 KAILASNAGARAINDIA
VEDMANDIRVISTAR
GUJARAT
NAKHATRANA 3 NAKHATRANA
MANDVI TA NAKHATRANA KUTCH NAKHATRANA
370615 1203600001297381
GUJARAT
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
MATANAMADH LAKHPAT
INDIAKachchh Gujarat
GUJARAT
MANDVI
370625 1202700000123273
Amount for unclaimed and unpaid dividend
40.00 03-DEC-2018
ANGIYA TA NAKHATRANA
INDIA KUTCH GUJARAT
GUJARAT
MANDVI
370675 1203600000464250
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
236 FUTTIMASJI DARIAPUR
INDIA AHMEDABAD
GUJARAT
GUJARAT
AHMEDABAD
380001 1203320000576236
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
22 PRAKASH NAGAR INDIA
CHANDLODIA AHMEDABAD
GUJARAT GUJARAT
AHMEDABAD
380001 1203320000989038
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
10 SUJAN SOC AMBAVADI
INDIAAHMEDABAD
GUJARAT
ELLIS BRIDGE ZONE AHMEDABAD
AHMEDABAD
GUJARAT
380008 1204470003356973
Amount for unclaimed and unpaid dividend
13.00 03-DEC-2018
5TH FLOOR/1 NIRAV INDIA
COMPLEX OPP NAVRANG
GUJARAT HIGH SCHOOL SIXAHMEDABAD
ROAD JUNCTION NARANPURA AHMEDABAD
380013
GUJARAT
1203320001585527
Amount for unclaimed and unpaid dividend
31.00 03-DEC-2018
14/4 TULSISYAM FLATINDIA
NAVA VADAJ ROAD
GUJARAT
AHMEDABAD AHMEDABAD
AHMEDABAD
GUJARAT
380013 1204470000256748
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
18,FIRST FLOOR,NAYAK
INDIA
NAGAR, OPP.SWASTIK
GUJARAT SCHOOL,NR.USMANAHMEDABAD
PURA UNDERBRIDGE,SARDARPATEL AHMEDABAD
380014 1201090003853050
GUJRAT
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
97 PAYALPARK SOCIETY
INDIA
NEAR STAR BAZAAR
GUJARAT
SATELLITE AHMEDABAD
AHMEDABAD
GUJRAT
380015 1201090004265594
Amount for unclaimed and unpaid dividend
91.00 03-DEC-2018
2 30 NEW ARVINDNAGAR
INDIAB H SAMJUBA
GUJARAT
HOSPITAL BAPUNAGARAHMEDABAD
AHMEDABAD GUJARAT
380024 1304140003441261
Amount for unclaimed and unpaid210.00
dividend
03-DEC-2018
B-304, SUVIDHI APPARTMENT,
INDIA
NR. GNYANDA
GUJARATBUS STAND, JIVRAJ
AHMEDABAD
PARK, AHMEDABAD GUJARAT
380051 1201080000037059
Amount for unclaimed and unpaid250.00
dividend
03-DEC-2018
40-1, BHIKHABHAI RABARI'SINDIA HOUSE,OPP-HARSHADBAG
GUJARAT
SOC, NR-PRAJAPATI
AHMEDABAD SOC, AHMEDABAD GUJARAT380052 1204220000035345
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
A-41, AASHNA OPP- PRESTIGE
INDIA
TOWERGUJARAT
JUDGE BUNGLOW, BODAKDEV
AHMEDABAD
AHMEDABAD GUJARAT
380054 1202300000298336
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
B/9 PRIYA APPARTMENT
INDIA
JUDGS BUNGLOW
GUJARAT
CROSS RAOD BODAKDEV
AHMEDABAD
AHMEDABAD GUJARAT
380054 1203320004336486
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
B-77 AROHI TWIN BUNGLOWS
INDIA
NR GOVT
GUJARAT
TUBE WELL BOPAL AHMEDABAD
AHMEDABAD
GUJARAT
380058 1204470003778788
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
B -10 , SURSAGAR TOWER
INDIASATADHARGUJARAT
CROSS ROAD GHATLODIA AHMEDABAD
AHMEDABAD GUJARAT
380061 1204210000044116
Amount for unclaimed and unpaid dividend
10.00 03-DEC-2018
AT - MANSA GANDHINAGAR
INDIA Mansa Gujarat
GUJARAT
GANDHI NAGAR
382001 1201910101321893
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
PLOT NO 1716/1 SECTOR
INDIA2 D GANDHINAGAR
GUJARAT GANDHINAGAR GUJARAT
GANDHI NAGAR
382002 1202990005216271
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
5/C HARI NAGAR RAW
INDIA
HOUSE TL VAVOL
GUJARAT
GANDHINAGAR GUJARAT
GANDHI NAGAR
382016 1201320000894965
Amount for unclaimed and unpaid dividend
50.00 03-DEC-2018
215,PATELVAS, VASNA
INDIA
CHAUDHARI, TA-DHEGUM,
GUJARAT
GANDHINAGAR
GANDHI
GUJARAT
NAGAR
382321 1202470000279484
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
A-6 VASUDEV PARK NR
INDIA
SWAMI NARAYAN
GUJARAT
MANDIR NAVANARODA
GANDHI
AHMEDABAD
NAGAR AHMEDABAD GUJARAT 382346 1204470000315294
Amount for unclaimed and unpaid dividend
60.00 03-DEC-2018
VADODARA PRIMARYINDIA
SCHOOL TAL/DIGUJARAT
GANDHINAGAR GANDHINAGAR
GANDHIGUJARAT
NAGAR
382355 1203320002783565
Amount for unclaimed and unpaid400.00
dividend
03-DEC-2018
12 MURLIDHAR CO OP
INDIA
H SOC LTD ODHAV
GUJARAT
ROAD AHMEDABAD GUJARAT
GANDHI NAGAR
382410 1203320002659269
Amount for unclaimed and unpaid500.00
dividend
03-DEC-2018
JUNA NAVADA TA BARWALA
INDIA DIS AHEMDABAD
GUJARAT BARWALA GUJARAT
GANDHI NAGAR
382450 1203320003016159
Amount for unclaimed and unpaid100.00
dividend
03-DEC-2018
ROGIT GAET NEAR INDIA
BARVALA GUJARAT
GUJARAT
GANDHI NAGAR
382450 1203380000018101
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
21 AT UNAVA GANDHINAGAR
INDIA
GANDHINAGAR
GUJARAT GUJARAT
GANDHI NAGAR
382650 1203320005958591
Amount for unclaimed and unpaid dividend
23.00 03-DEC-2018
10, BHAGTINAGAR SOCIETY
INDIA AT NANI GUJARAT
KADI TA : KADI KADI GUJARAT
GANDHI NAGAR
382715 1205430000002270
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
1-110 PATELWAG CHAROI
INDIA-1 TA KADIGUJARAT
DIST MEHSANA CHAROL GUJARAT
GANDHI NAGAR
382720 1203320004089479
Amount for unclaimed and unpaid249.00
dividend
03-DEC-2018
B 1 SHIVGANGA COMPLEX,
INDIA H/WAY ROAD
GUJARAT
KALOL, GANDHINAGAR
GANDHI
KALOL NAGAR
GUJARAT
382721 1204470001178154
Amount for unclaimed and unpaid dividend
8.00 03-DEC-2018
PATEL VAS AT BORISANA
INDIATA KALOL GANDHINAGAR
GUJARAT
KALOL KALOL
GANDHI
GUJARAT
NAGAR
382721 1204470003199171
Amount for unclaimed and unpaid dividend
14.00 03-DEC-2018
15 MAVALKRUPA SOCIETY
INDIA AT CHHATRAL
GUJARAT
TA KALOL GANDHINAGAR
GANDHI
KALOL
NAGAR
KALOL GUJARAT
382729 1204470003332897
Amount for unclaimed and unpaid dividend
7.00 03-DEC-2018
AT-SAJJANPURA NEAR
INDIA
SATYANARAYAGUJARAT
TEMPLE MANSA TA-MANSA
GANDHI
DIST-GANDHINAGAR
NAGAR
Mansa Gujarat 382845 1201910101799641
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
AT PO PUNDHARA TAINDIA
MANSA GHANDHINAGAR
GUJARAT GUJARAT
GANDHI NAGAR
382845 1301930001459271
Amount for unclaimed and unpaid dividend
5.00 03-DEC-2018
THE MAHESANA DISTRICT
INDIACENTRAL CO.OP.BANK
GUJARAT LTD AT:-PUDHARA,
GANDHI
TA:MANSA
NAGAR MANSA GUJARAT
382855 1202680000031446
Amount for unclaimed and unpaid200.00
dividend
03-DEC-2018
525/13 KASHID COLONY
INDIA
SAMRAT NAGAR
MAHARASHTRA
KOLHAPUR MAHARASHTRA
KOLHAPUR
416008 1203500000749059
Amount for unclaimed and unpaid dividend
20.00 03-DEC-2018
1824, COLOUR TONE,INDIA
RAJARAMPURI,MAHARASHTRA
4TH LANE KOLHAPUR MAHARASHTRA
KOLHAPUR
416008 1204470000050271
Amount for unclaimed and unpaid dividend
30.00 03-DEC-2018
MITHILA HSG. SCTY., INDIA
BLDG. NO. 23, FLAT
MAHARASHTRA
S-3, AMBAI TANK, KOLHAPUR
KOLHAPUR
MAHARASHTRA
416010 1201130000162928
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
PLOT NO:611, DEVEKAR
INDIA
PANAND, KOLHAPUR
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA KOLHAPUR
416010 1203500000098934
Amount for unclaimed and unpaid dividend
25.00 03-DEC-2018
1142, A WARD, SHIVAJI
INDIA
PETH BEHINDMAHARASHTRA
GANDHI PUTALA KOLHAPUR
KOLHAPUR
MAHARASHTRA
416012 1201060001694294
Amount for unclaimed