Mirihi Island Resort Snorkeling Map

Сomentários

Transcrição

Mirihi Island Resort Snorkeling Map
Mirihi Island Resort
Snorkeling Map
N
M
13 14
8 9 10 11 12
7
G
1
B
2
4
3
6
5
E
21
23 24
22
25
26
27
28
29
30
H
31
N
C
D
15 16 17 18 19 20
I
F
J
35 34
L
38
A
37
33
32
36
M
K
A
B
C
D
E
F
Arrival Jetty
Reception/Office
Library/Boutique
Anba Bar (main bar)
Dhonveli Restaurant (main restaurant)
Rhugandu
G
H
I
J
K
L
M
N
Muraka Restaurant (over water restaurant)
Gym
Diving Base
Water Sports
Service Jetty
Duniye Spa
Snorkeling channels
Football field
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01–06 Beach Villas
07–36 Water Villas
37–38 2-Bedroom Overwater Suite
1
2
3
4
5
6
Kaani Maa
Gulsampaa Maa
Magoo Maa
Funa Maa
Dhiggaa Maa
Sai Maa
20 21 22 23 24 25 Fiyala
Tholhi
Landaa
En Madi
Boava
Nookaalhu
Muguraan
Maaniya Mas
Bis Rondu
Thun Bibee
Kalhuoh
Nilamehi
Hikaa
Fulhangi
Raabulhaa
Koli
Kanneli
Rehi
Rangeri
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Guruva
Faana
Maagandumas
Handhi
Kakuni
Koamas
Velaa
Ihi
Miyaru
Hibaru
Fanhaa Mas
Fehurihi Boa
Fehurihi Nagoo
Mirihi Island Resort South Ari Atoll, Maldives Tel.: +960 668 0500 Fax: +960 668 0501 E-Mail: [email protected] www.mirihi.com

Documentos relacionados

wfZd Õçzd ¬Ωú „øÖ

wfZd Õçzd ¬Ωú „øÖ œ . œ œ Jœ œ Œ & .. Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ Jœ œ .. ? .. œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ .. Em

Leia mais