Yelken Ölçü Formu

Сomentários

Transcrição

Yelken Ölçü Formu
Yelken Ölçü Formu
Yelken ölçülerini iyi almanız yelkenin kalitesi hakkında belirleyici etkendir. Tüm ölçüleri hassas şekilde
almanızı ve daha sonra yelken ihtiyacınız olduğunda kullanmak üzere ölçü formunu saklamanızı tavsiye
ederiz.
Genel Arma Bilgileri
Tanımlar
Ölçünüz
Açıklama
I
Baş üçgen yüksekliğidir. Güverte
üzerinden başlayarak direkte
kullanılabilecek en yüksek
noktaya kadar direğin ön
yüzünden ölçülür. Çoğunlukla
baş ıstarlya ile direğin kesiştiği
nokta veya eğer varsa baş
ıstralya üzerinde balon mandar
makarasına kadar öçülür.
J
Baş üçgenin taban ölçüsüdür.
Bodoslamada baş ıstralyanın
bağlandığı noktadan başlayarak,
direğin ön yüzüne kadar, su
hattına paralel olarak ölçülür.
P
Bumba üzerinden ana yelkenin
çıkabildiği en yüksek noktaya
kadar ölçüdür.Yarış teknelerinde
esneme payı siyah bantlar ile
sınırlandırılır.
E
Ana yelkenin direğin arka
yüzünden, bumba üzerinde
gidebileceği son noktaya kadar
olan ölçüsüdür. Yarışan yatlarda
esneme payı bumbadaki siyah
bant ile sınırlandırılır.
P miz
Bumba üzerinden mizzen
yelkeninin çıkabileceği en yüksek
noktaya kadar olan ölçüdür.
E miz
Mizzen yelkeninin direğin arka
yüzünden bumba üzerinde
gidebileceği son noktaya kadar
olan ölçüdür.
LP
Ön yakadan dik olarak çıkıp
ıskota köşesine ulaşan hat (veya
ıskota köşesinden orsa yakasına
kadar ölçülen en kısa hat) %150
olarak adlandırılan bir yelkende
LP ölçüsü J ölçüsüne orantısı
%150dir.
Yelkenbicer Sailmakers
Metal Đşleri Sanayii Sitesi, 2. Cad. No:131 35470 Đzmir, Turkey
T:+90 (232) 257 6341 • F:+90 (232) 257 6241 • M:+90 (532) 393 6673 •[email protected]
www.yelkenbicer.com
Baş Yelken Ölçüleri
Ölçüleri almak için genoa mandar halatı ile bastığınız şerit metreyi kullanın. Eğer Furling
sisteminiz varsa, metreyi genoayı tepe ucunu bağladığınız yere bağlayınız. Yelkenin
esnemelerini hesaba katmaya çalışmayınız.
Furling / Tuff Luff Tipi
_____________
Yaka fitili çapı (eğer biliniyorsa):
Model
_____________________
________
Yükseklik Ölçüleri
Açıklama
A
Kanal girişine kadar ölçü(sadece
furling veya tuff luff sistemleri için)
B
Karula köşesinin bağlandığı
noktaya kadar ölçü(eğer furling
varsa bu ölçü furlingin tambur
üzeri karula köşesi bağlantı
noktasına kadardır)
C
Baş ıstralyanın güverte ile kesiştiği
nokta
D
Kabin üzerine kadar
F
Metreyi yelkenin arka yakasının
geçtiği gibi yan çarmıkların
dışından arkaya doğru ıskota
rayının ön ucuna kadar çekip
gergin olarak ölçün
G
Genoa rayının arka ucuna kadar
ölçün
I
Yukarıda Genel Arma bilgilerinde
“I” bilgilerine bakınız
Güverte Seviyesi Ölçüleri
Ölçüleriniz
Açıklama
Baş Istralyadan geriye doğru olan ölçüler
J
Genel arma bilgilrinde ‘J’
bilgilerine bakınız.
U
Iskota rayının ön ucuna kadar ölçü
V
Iskota rayının arka ucuna kadar
ölçü
Orta hattan dışarı doğru olan ölçüler
X
Çarmık ayağına kadar ölçü
Y
Iskota rayının ön ucuna kadar ölçü
Z
Iskota rayının arka ucuna kadar
ölçü
Yelkenbicer Sailmakers
Metal Đşleri Sanayii Sitesi, 2. Cad. No:131 35470 Đzmir, Turkey
T:+90 (232) 257 6341 • F:+90 (232) 257 6241 • M:+90 (532) 393 6673 •[email protected]
www.yelkenbicer.com
Ana Yelken Ölçüleri
Lütfen Seçiniz;
Ana Yelken
Ölçüleriniz
Mizzen
Açıklama
A
Direğin arka yüzünden camadan
bağlantısına
B
Bumbanın üst yüzünden camadan
bağlantısına
C
Direğin arka yüzünden camadan
kancasına kadar
D
Direğin arka yüzünden bumba
kanal girişine kadar
E
Direğin arka yüzünden yelkenin
bumba üzerinde gidebileceği
maksimum gergin ölçüsü veya
siyah bantın iç yüzüne kadar ölçü
(nasıl ölçüldüğünü belirtiniz)
F
Direğin arka yüzünden camadan
makarası veya mapasına kadar
ölçü.(eğer var ise) Bir taneden
fazla varsa her birisi için ölçüleri
belirtin.
G
Bumbanın üst yüzeyinden direk
kanal girişine kadar
H
Direğin arka yüzünden bumba
seviyesinde kıç ıstralyaya kadar
olan mesafe
P
Ana yelken mandarına şerit
metreyi bağlayarak yukarıda toka
olup durana kadar çekin,
bumbanın üst hizasına kadar
metre düz olacak şekilde ölçün.
X
Arka yaka mapasından bumbanın
üst yüzüne kadar
Y
Siyah banttan bumba rayı veya
kanalı sonuna kadar
Z
Bağlantı mapası veya Iskota
köşesi kilit genişliği.
Yelkenbicer Sailmakers
Metal Đşleri Sanayii Sitesi, 2. Cad. No:131 35470 Đzmir, Turkey
T:+90 (232) 257 6341 • F:+90 (232) 257 6241 • M:+90 (532) 393 6673 •[email protected]
www.yelkenbicer.com
Uygun tip ve ölçüde Fitil veya kızak tipini seçiniz:
Fitil
Slug
External Slide
Internal Slide
Direk
Bumba
Direk
Bumba
Direk
Bumba
Direk
Bumba
6mm
6mm
6mm
6mm
16mm
16mm
16mm
16mm
8mm
8mm
8mm
8mm
22mm
22mm
19mm
19mm
10mm
10mm
10mm
10mm
22mm
22mm
12mm
12mm
12mm
12mm
Yelkenbicer Sailmakers
Metal Đşleri Sanayii Sitesi, 2. Cad. No:131 35470 Đzmir, Turkey
T:+90 (232) 257 6341 • F:+90 (232) 257 6241 • M:+90 (532) 393 6673 •[email protected]
www.yelkenbicer.com
Lütfen aşağıdaki formu doldurup, bize faks veya eposta ile ulaştırınız.
Unutmayınızki; iyi bir yelken ancak bize verdiğiniz uygun
ölçüler ile hazırlanabilir.
Yelkenbicer Sailmakers
Tel:+90 (232) 257 6341
Faks:+90 (232) 257 6241
Cep:+90 (532) 393 6673
E-Posta: [email protected]
www.yelkenbicer.com
Đsim
Adres
Tel*
E-Posta
Açıklamalar
Yelkenbicer Sailmakers
Metal Đşleri Sanayii Sitesi, 2. Cad. No:131 35470 Đzmir, Turkey
T:+90 (232) 257 6341 • F:+90 (232) 257 6241 • M:+90 (532) 393 6673 •[email protected]
www.yelkenbicer.com

Documentos relacionados

İleri Trim Teknikleri

İleri Trim Teknikleri alabilir. Bu durumda iyi bir anayelkencidümenci uyumu gerekir. Bu sayede maksimum hız korunur. Ancak camadan vurmak yelkenlerin ömrü ve teknenin dengesi açısından daha sağlıklıdır. 3) Direğin ıstra...

Leia mais

donanım dýzaynı

donanım dýzaynı veya flok karula yakasından 10 derecelik bir açı yapan hat üzerinde bulunması şeklinde olacağını göstermiştir. Floğun altabaşo ve kıç gradin yakalarının gerginliğini sağlayan köprünün yeri, orta di...

Leia mais