cheers ch4

Сomentários

Transcrição

cheers ch4
EN User’s manual
FR Manuel de mode d’emploi
DE Betriebsanleitung
ES Manual de empleo
NL Gebruikshandleiding
PT Manual de uso
RU Инструкция по эксплуатации
EL Πάνελ ελέγχου
PL Panel sterowania
TR Kullanım kılavuzu
HR Priručnik za uporabu
CHEERS CH4
NL
Geachte klant,
dank u wel voor uw keuze van een minipool van Teuco.
Een uitgebreid en veelzijdig gamma van jets, een ongeëvenaarde serie functies die u vrij laten om van
verschillende vormen van ontspanning te genieten, van een tonifiërende massage tot een verkwikkende
hydrotherapie die de meest delicate zones van het lichaam, zoals de nek, de onderrug en de ledematen behandelt.
Nog nooit was het zo eenvoudig om alle stress achter u te laten en u goed te voelen.
INHOUD
ALGEMENE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
- DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
- DE TEUCO KWALITEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
- NUTTIGE ADVIEZEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN DE MINIPOOL TEUCO . . 3
- VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GEBRUIKSAANWIJZINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
- FUNCTIES VAN DE MINIPOOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
- SPECIFICATIES VOOR HET PANEEL VAN DE AUDIOBRON (BLUETOOTH®) . . . . . 5
- EERSTE START . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- PERMANENTE WATERVER BINDING (Facoltatief) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
- AAN ZETTEN VAN DE HYDROMASSAGEPOMPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
- AIR JET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
- AROMATHERAPIE (OPTIONEEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
- SPA-FROG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
- THERMISCHE BEDEKKING VAN DE MINIPOOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
- VERBINDING AUDIOBRON (BLUETOOTH®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- VEREISTESVAN HET BRONSYSTEEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- TECHNISCHE KENMERKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
- OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
- REGELEN VAN HET VOLUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
- REINIGING VAN DE OPPERVLAKKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
- REINIGEN VAN DE FILTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
- KLAARMAKEN VOOR DE WINTERSTOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
REPARATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- VERWIJDEREN VAN KRASSEN,
SNEDEN EN BRANDPLEKKEN VAN SIGARETTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ALGEMENE INFORMATIE
DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
•
•
•
2
Deze handleiding is een gids voor het correcte gebruik van de Minipool van Teuco; lees deze handleiding
dan ook volledig door alvorens de Minipool in gebruik te nemen.
Deze handleiding hoort bij het product en dient dan ook bewaard te worden voor eventuele latere raadpleging.
Teuco Guzzini Spa behoudt zich het recht voor opportuun geachte wijzigingen aan te brengen zonder plicht
tot kennisgeving vooraf of vervanging.
NL
DE TEUCO KWALITEIT
Teuco besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de voor zijn producten gebruikte materialen, en dit uit zich
in een voortdurende technologische verbetering van zowel de gebruikte kunststoffen als de verschillende
constructiedelen. Alle Minipools van Teuco zijn vervaardigd van gegoten methacrylaat: het frame is van verzinkt staal en de leidingen zijn bestand tegen hoge belasting.
markering waarin wordt verklaart dat ze zijn ontworpen en
De Minipools Teuco beschikken over de
gebouwd in overeenkomst met de belanrijkste voorwaarden van de Europese Richtlijn.
NUTTIGE ADVIEZEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN DE MINIPOOL TEUCO
•
•
•
Een hydromassagebad heeft een ontspannend en regenererend effect, dus het beste moment voor een
hydromassage is zonder twijfel na sportieve inspanning of aan het einde van een werkdag geruime tijd
na de maaltijd, wanneer de spijsvertering voltooid is.
De ideale watertemperatuur voor een goede massage is 37°C.
Een hydromassage mag, vooral de eerste keren dat u het bad gebruikt, niet langer dan enige minuten
duren. De daaropvolgende malen kan de duur van de hydromassage geleidelijkaan verlengd worden tot
15/20 minuten, houd echter altijd rekening met uw algemene fysieke gesteldheid.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Volg voor een correcte installatie van het product nauwkeurig de aanwijzingen in de bijgevoegde installatiehandleiding. Een verkeerd uitgevoerde installatie kan letsel veroorzaken aan personen of dieren
en schade aan voorwerpen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een
verkeerd uitgevoerde installatie.
Voor een correct gebruik van het product moeten alle aanwijzingen die in deze gebruiksaanwijzing staan
opgevolgt worden. Dit product is alleen bestemd voor het gebruik waarvoor het is ontworpen. De constructeur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die is veroorzaakt door het gebruik dat niet overeenkomt aan de gebruiksaanwijzingen, in het bijzonder betreft de veiligheidsmaatregelen.
Dit product is bestemd voor gebruik in de huiselijke kring. In geval van openbaar gebruik dient men te garanderen dat niet alleen de door Teuco voorgeschreven technische veiligheidsvoorschriften, maar ook de
specifieke wettelijke normen voor installaties, de veiligheid, en de behandeling van water die van kracht
zijn in het land waar de minipool van Teuco wordt geïnstalleerd, strikt worden nageleefd.
Dit product is alleen bestemd voor volwassen. Het mag niet gebruikt worden door personen met beperkte
fysieke sensoriële of mentale capaciteiten of personen die niet over de kennis en ervaring beschikken
tenzij ze worden begeleid of instructies hebben gekregen over het gebruik van de apparatuur door een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten begeleid worden om te controleren
dat ze niet met de apparatuur gaan spelen. In bijzondere gevallen (ouderen, mensen met verhoogde
bloeddruk, hartpatienten, zwangere vrouwen) moet eerst medische goedkeuring worden gevraagd voordat de pool wordt gebruikt.
Gedurende het gebruik van de hydromassage:
• moet u ervoor zorgen dat de aanzuigmondstukken of de skimmer niet geblokkeerd worden door voorwerpen of lichaamsdelen. Voorkom met name dat haren in de buurt van deze onderdelen komen.
• moet u geen elektrische apparaten (bijv. radio, haardroger, etc.) gebruiken in de buurt van de minipool.
Let goed op wanneer u in of uit de minipool stapt, het water maakt alle oppervlakken glibberig.
Gebruik de minipool niet wanneer de weersomstandigheden dit niet toelaten (bijv. gedurende een onweersbui).
Indien de stereo-installatie aanwezig is, mag deze absoluut niet in contact komen met het water in de
minipool of gebruikt worden met natte handen of lichaamsdelen.
Houdt de dop van de AUX ingang van het audiosysteem altijd dicht om te voorkomen dat er water binnen
komt.
Breng geschikte gevaren signaleringen en waarschuwingen aan om te voorkomen dat personen per ongeluk in het gat van minipool kunnen vallen, vooral als de inbouw versie hiervan wordt gebruikt.
Wanneer de minipool niet goed werkt en nog in de garantie is, dient u zich uitsluitend te wenden tot erkend technisch personeel.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onklaar gemaakte of onjuist
gerepareerde producten.
3
NL
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
FUNCTIES VAN DE MINIPOOL
D
N
E
A
S
A
P
R
P
Q
F
B
O
N
B
G
A
A
A L C H I M
A - Directional Jet:
BeweegbareJet met constante waterstroom. Geven een energieke
en intense massage waarmee spanning en pijn verwijderd kunnen
worden van veel spiergroepen van de nek, de rug en de benen.
B - Swirl jet: De openingen spuiten een zachte gerichte waterstroom uit die een
spiraal vormt van lucht en water en gericht is op de nek, de rug en
de benen.
C- Luchtregeling:
Hiermee kan de uitgang van de lucht uit de jets worden geregeld.
D- Watervalstroomregeling:
Hiermee kan de watervalstroom worden geregels.
4
NL
E - Elektronisch bedieningspaneel: Het bedieningspaneel beschikt over de drukknopbedieningen die
veilig en precies gebruikt kunnen worden ook als het oppervlakte
helemaal nat is. De elektronische technologie biedt een eenvoudig
en intuitief ikonenmenu, toesten om snel naar de hoofdfuncties te
gaan, een LCD kleurendisplay met hoge zichtbaarheid dat perfect
afgelezen kan worden bij iedere buitenverlichting.
F-Waterfall: Kleine watervalletjes die het welzijnseffect op het lichaam regelen
dankzij het heerlijke geluid van het water dat stroomt. Maar niet
alleen.De beweging brengt meer zuurstof in het water waardoor
het water op een natuurlijke wijze zuiverder wordt.
G- Pin Spin jet:
Jet Die de draaiende werking combineerd met de pulse massage
voor een intens tonificerend effect voor het welzijn van de rugspieren.
H- Spa-frog: Verbonden aan het doorstroomsysteem regelt de spa-frog automatisch de doering van de chemische producten zodat de juiste
parameters van het water altijd correct blijven. Ze staat in werking
tijdens de verwarmings en filterfases maar vervang de normale
waterbehandelingen niet.
I -Essencedispenser
voor aromatherapie:
Volgens de aromatherapie geven de essences een heerlijke geur
die de hersenen stimmuleren waardoor ons humeur op positiefe
wijze wordt beinvloed.
L - Bedieningsysteem audiosysteem
M- Anatomische hoofdsteun
N - Twin spin jet:
Draaiende warking direct op de heefdspieren van de rug en de nek.
O- Pulsator jet:
Pulse-massage, dat wil zeggen met druk op ritme, heeft directe tonificerende werking op de gemiddeld grote spiergroepen, van de rug.
P - Air jet:
Jet om het lichaam te omwikkelen met een heerlijke gebalanceerde
stroom; de kleine werkingstraal van iedere jet samen met het grote aantal
jets geeft als resultaat een verspreide hydromassage, heel erg rustgevend.
Q- Onderwaterverlichting:
Ieder moment veranderd de waterkleur met verschillende teinten
dankzij het chroomexperiencesysteem dat op de onderwaterverlichting aanwezig is.
R- Afzuiging:
De openingen zuigen het water op en brengen het in het hydromassagesysteem.
S - Mini-jack voor audioverbinding
SPECIFICATIES VOOR HET PANEEL VAN DE AUDIOBRON (BLUETOOTH®)
®
hi-fi
AUDIO - Tiptoets elektrische voeding
audiosysteem. 5
NL
EERSTE START
1 -VERWIJDER DE THERMISCHE BEDEKKING VAN DE
MINIPOOL
Zie “Thermische bedekking van de Minipool”.
2 - DE MINIPOOL VULLEN
Vul de minipool tot 2 cm boven de hoogste hydromassagejet..
Het water waarmee de minipool gevuld wordt mag niet warmer zijn dan 35° C.
Voor het vullen van de mini-pool Teuco wordt het aangeraden om
een externe flexibele buis te gebruiken en pas op dat deze buis
nooit in het water terechtkomt om het terugstromen van het water
in het waternet te voorkomen.
3 -HET SYSTEEM ONDER STROOM ZETTEN
ATTENTIE: Zet het systeem alleen onder stroom nadat de
minipool met water is gevuld.
Zet de hoofschakelaar die geplaatst is tijdens de installatiefase op “ON”.
Controleer of de differentieschakelaar die tijdens de voorinstallatie
is geplaatst goed werkt, Door erop te drukken moet de proefknop
omslaan.
Maak de schakelaar weer startklaar na zijn interventie.
De doordraaiende pomp start automatisch.
Ga uit van de fase voor de eerste keer starten zoals aangegeven in
de gebruikshandleiding“Bedieningspaneel".
ATTENTIE: Als er zich lucht heeft verzameld in het systeem
kan het voorkomen dat het niet start.
De lucht moet uigeladen worden door de moeren van de
pompen los te draaien om de lucht uit te laten totdat de
hydromassage of de doordraaiende pomp start; draai de
moeren vervolgens weer vast.
6
NL
PERMANENTE WATERVERBINDING (Facoltatief)
Het is mogelijk om de minipool vast te verbinden aan het huishoudelijke watersysteem om het vullen te vereenvoudigen, gebruik
hiervoor de verbinding voor het leegmaken van het zwembad.
De verbinding tussen de mini-pool en de vaste waterleiding moet
overeenkomen aan de specifieke normen.
Het wordt daarom aangeraden om contact op te nemen met de
watermaatschappij die belast is met de waterdistributie voor raadgevingen of eventuele extra systemen (die niet door Teuco worden
gelevert) die noodzakelijk zijn voor de verbinding.
De mini-pool heeft geen systeem “te vol” en daarom moet het vullen altijd onder toezicht uitgevoerd worden.
AANZETTEN VAN DE HYDROMASSAGEPOMPEN
Zet de vooraf gekozen pomp aan/ uit met de speciale toets.
Gebruik de draaiknoppen (C) om de straal van de jet (1) te verhogen of
te verlagen die hoort bij de pomp 1, jet (2) bij pomp 2).
1
D
Nadat de funtie 15 minuten continu heeft gewerkt gaat ze
automatisch uit.
C
2
7
NL
AIR JET
Druk op de toets "Blower" om de funtie Air jet aan te zetten
De speciale ikoon wordt weergegeven om het display.
102°F
Om de functie voortijdig uit te zetten druk één keer op de toets "Blower".
Set: 104°F
8:32 PM
Ozone
Filter 1
Ready in Reset Mode
Nadat de funtie 15 minuten continu heeft gewerkt gaat ze
automatisch uit.
Heating
AROMATHERAPIE (OPTIONEEL)
Teuco levert voor de minipool essences die geen schuim achter laten, het water blijft helder en ze zijn veilig voor het oppervlakte van
het bad en voor de huid.
L'essenza wordt in de DIPENSER (I) gedaan of vervangen, altijd
met de Air jet uit.
Draai de veiligheidsdop eraf, stop de essence erin, en sluit de dop
weer.
Zet de Air jet funtie aan om de essence te verspreiden.
I
Spa-Frog
Verbonden aan het doorstroomsysteem regelt de spa-frog automatisch de doering van de chemische producten zodat de juiste parameters van het water altijd correct blijven. Ze staat in werking tijdens
de verwarmings en filterfases maar vervang de normale waterbehandelingen niet.
Met het mineraalpatroon worden de bacterien verminderd die zich in
het water verspreiden, terwijl met het broomoxide patroon de vervuilende stoffen worden verwijderd.
H
8
NL
THERMISCHE BEDEKKING VAN DE MINIPOOL
Dek de minipool altijd af (als ze niet wordt gebruikt) met de
speciale bijgeleverde bedekking zodat warmteverlies wordt
verminderd en om te voorkomen dat het water vuil wordt en vooral
om veiligheidsredenen als het water in de pool blijft.
De bedekking moet vastgehaakt worden met riemen en eventueel
afgesloten worden met een slot voor een grotere veiligheid.
De bedekking is nie gemaakt om gewichten te dragen. Niet op
de bedekking gaan zitten, lopen of liggen. Geen voorwerpen
erop plaatsen.
Als de bedekking niet is bevetigt of niet goed is gesloten kan
ze gevaarlijk zijn.
Als de bevestigingsaanwijzingen van de bedekking niet
worden opgevolgd als het water in de pool blijft kan dit
gevaren opleveren.
Voordat de pool wordt betreden verwijder de bedekking
helemaal; het is mogelijk om verstrikt te raken.
Het wordt aangeraden om het verplaatsen van de
warmteafdekking met ten minte twee personene uit te voeren.
Het wordt aanbevolen om hem alleen op te heffen en te
verplaatsen met de speciale handvaten.
9
NL
VERBINDING AUDIOBRON (BLUETOOTH®)
Voor het uitvoeren van de audioverbinding via bluetooth®
tussen de versterker en een geluidsbron die over een
transmissiesignaal bluetooth® A2DP beschikt, voer de volgende
handelinge uit:
•
•
•
•
De versterker aanzetten (met de luidsprekers aangesloten).
Het bronsysteem aanzetten en de functie bluetooth® aanzetten.
Als een bevestiging van de verbinding wordt gevraagd, toets
de pairingcode in: 0000.
Zet de geluidsbron aan met de player.
Bij geluidsbronnen zoals een handtelefoon moet de
synchronisatie van het bluetooth® systeem uitgevoerd worden
met de functie systeem zoeken.
Voor meer uitleg lees de gebruikshandleiding van uw tlefoon.
VEREISTESVAN HET BRONSYSTEEM
Voor een correcte werking met de versterker moet het
bronsysteem over de volgende kenmerken beschikken:
•
•
•
•
•
10
Communicatiesysteem: Bluetooth® 2.1 of voorafgaande.
Profiel: A2DP, AVRCP.
Bandfrequentie: 2.4GHz.
Vermogen (werkingstraal): Klasse 2 - 10m.
Volumeregelaar.
®
hi-fi
NL
TECHNISCHE KENMERKEN
TECNICHE KENMERKEN
Voeding
230Vac 50/60Hz
Relais voedingsbescherming
Relais 5x20, 400 maT 250V
Nominaal vermogen (Sx/Dx)
10+10 Wrms a 4ohm
Nominaalvermogen Subwoofer
20 Wrms a 4ohm
Beantwoording in frequentie
80-20000 Hz
Werktemperatuur
-10/+50 °C
Geheugentemperatuur
-10/+70 °C
KENMERKEN Bluetooth®
Protocol Bluetooth®
2.1
Profiles
A2DP, AVRCP
Vermogen
Klasse 2 - 10m/33ft
Pairingcode
0000
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Waargenomen storing
Mogelijke oorzaak
Netvoedingspanning
ontbreekt.
Oplossing
Herstel de voeding.
Neem contact op met de technische
assistentie.
Luidsprekers niet verbonden.
Controleer de verbindingen.
Verbinding bluetooth®
ontbreekt.
Controleer of de synchronisatie tussen de
geluidsbron en de versterker is uitgevoerd.
Volume van de geluidsbron
op minimum ingesteld.
Verhoog het volume van de geluidsbron.
De bron beschikt niet over de
protocollen A2DP/AVRCP.
Controleer of de communicatieprotocollen van de geluidsbron overeen komen
met die van de versterke (Zie handleiding audiosysteem). Controleer of er
een bijwerking firmware van het systeem bestaat.
Ander systeem reeds
verbonden.
Verwijder de verbinding die in gebruik is.
De bron wordt niet verbonden
aan de centrale.
De luidsprekers zijn verkeerd
verbonden.
Controleer de verbinding van de luidspreker en volg de sequentie op die in
deze handleiding worden beschreven.
Het geluid wordt vervormt.
Volume vam de geluidsbron te
hard aangezet.
Verlaag het volume van de geluidsbron.
Er wordt geen audio waargenomen.
De bron wordt niet verbonden
aan de centrale.
11
NL
REGELEN VAN HET VOLUME
De versterker beschikt niet over een volumeregelaar en het volume moet dus geregeld worden met het
bronsysteem waaran ze wordt verbonden indien dit systeem hierover beschikt.
Als dit niet zo is zal het maximum geluidsniveau worden gegeven met de daaruitvolgende geluidsvervorming en mogelijke beschadiging van de luidsprekers.
12
NL
ONDERHOUD
REINIGING VAN DE OPPERVLAKKEN
Zie de bijgeleverde handleiding INSTRUCTIES VOOR REINIGING.
REINIGEN VAN DE FILTERS
Iedere twee weken wordt het aangeraden om het filter te reinigen.
Indien noodzakelijk reinig het filter vaker.
Voor het reinigen van het filter:
• Onderbreek de werking van de pompen volgens de procedures
die in de aanwijzingen van het elektronische bedieningspaneel
worden beschreven of verwijder de elektrische voeding van de
minipool.
• Draai de filterdop los en trek hem eraf.
Reinig de filters met hard stromend water (indien noodzakelijk gebruik een hydroreigingsysteem).
Vervang het filter zodra duidelijk slechter wordt.
De vervangingsfilters zijn te koop bij de Geautoriseerde Verkoopspunten Teuco.
Nadat het filter gereinigt of vervangen is monteer alle onderdelen weer voordat de stroom van het systeem van de minipool weer wordt aangezet. Om de mini-pool weer te starten,
geef stroom aan het systeem.
13
NL
KLAARMAKEN VOOR DE WINTERSTOP
De minipool is uitgerust met een systeem waardoor hij zowel ‘s
winters als zomers gebruikt kan worden.
Om te voorkomen dat het systeem van de volle minipool bevriest
moet het altij aangesloten blijven aan het stroomnet zodat de „antivriesbescherming“ in werking kan treden als de watertemepratuur
daalt tot onder het veiligheidsniveau.
Als u de minipool niet wilt gebruiken in de winter moet ze leeg gemaakt worden zoals hieronder wordt beschreven:
• haal de stroom weg van de minipool (1).
• open de afvoer door de sluitdop eraf te draaien. Draai de ringmoer los zodat de afvoerklep wordt geopend waardoor het water in de mini-pool weg kan lopen (2).
• zuig het water op, dat aanwezig is op de bodem en op de jets,
met een vloeistofzuiger.
Verwijder en reinig de filters en bewaar ze in een droge ruimte.
Bedek de minipool met de bijgeleverde afdekking zodat er geen
vuil in kan komen.
1
Voordat u de Minipool Teuco opnieuw gaat gebruiken na de winterstop volg de aanwijzinge op van EERSTE KEER STARTEN.
2
14
NL
REPARATIES
VERWIJDEREN VAN KRASSEN, SNEDEN EN BRANDPLEKKEN VAN SIGARETTEN
Deze reparatie mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd technisch personeel en alleen op oppervlaktes
met bepaalde kleuren.
De reparatie zal altijd zichtbaar zijn op het
oppervlakte van de mini-pool.
ACRYL
GLASVEZELVERSTERKTE
15
PT
Caro Cliente,
agradecemos-lhe por ter escolhido a Minipiscina Teuco.
Uma gama ampla e versátil de jactos, uma série incomparável de funções que o deixam livre para
saborear as várias formas do relax, desde a massagem tonificante à hidroterapia, que revitaliza as zonas
mais delicadas, como a região cervical, lombar e as extremidades inferiores.
Libertar-se do stress e conquistar bem-estar nunca foi tão simples.
ÍNDICE
INFORMAÇÕES GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- O MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- A QUALIDADE TEUCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- CONSELHOS ÚTEIS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA DA MINIPISCINA TEUCO . . 17
- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
- FUNÇÕES DA MINIPISCINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
- ESPECIFICAÇÕES DO PAINEL DA FONTE DE ÁUDIO (BLUETOOTH®) . . . . . . . . 19
- PRIMEIRA LIGAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
- LIGAÇÃO HIDRÁULICA PERMANENTE (Opcional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
- ACIONAMENTO DAS BOMBAS DE HIDROMASSAGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
- AIR JET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
- AROMATERAPIA (OPCIONAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
- SPA-FROG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
- COBERTURA TÉRMICA DA MINIPISCINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
- CONEXÃO DA FONTE DE ÁUDIO (BLUETOOTH®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- REQUISITOS DOS DISPOSITIVOS FONTE DE ÁUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
- RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
- REGULAÇÃO DO VOLUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MANUTENÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
- LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
- LIMPEZA DOS FILTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
- DESACTIVAÇÃO DURANTE O INVERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
REPARAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
- ELIMINAÇÃO DE RISCOS, ARRANHÕES E QUEIMADURAS DE CIGARRO . . . . . 29
INFORMAÇÕES GERAIS
O MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
•
•
•
16
Este manual constitui um guia para uma utilização correcta da Minipiscina Teuco. Por conseguinte, é necessária uma leitura integral antes de utilizar o produto.
Este manual é parte integrante do produto, pelo que deve ser guardado para eventuais consultas futuras.
A Teuco Guzzini Spa reserva-se o direito de levar a cabo todas as modificações consideradas necessárias
sem obrigação de aviso prévio ou de substituição.
PT
A QUALIDADE TEUCO
A Teuco dedica a máxima atenção aos materiais utilizados nos seus produtos, através de um constante
melhoramento tecnológico quer das matérias plásticas quer dos vários componentes de construção. Todas
as Minipiscinas Teuco são fabricadas em metacrilato fundido.
que atesta que foram concebidas e fabricadas no respeito
As Minipiscinas Teuco possuem a marcação
dos requisitos essenciais exigidos pelas Directivas Europeias.
CONSELHOS ÚTEIS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA DA MINIPISCINA TEUCO
•
•
•
Dado o efeito relaxante e regenerante da hidromassagem, o melhor momento para utilizá-la é, sem dúvida, após ter praticado uma actividade desportiva ou no final de um dia de trabalho, longe das refeições
e depois da digestão terminar.
Para obter um bom efeito de massagem, a temperatura ideal da água deve ser de 37°C.
A duração das sessões de hidromassagem é de poucos minutos, sobretudo quando se utiliza pelas primeiras vezes. Nas vezes seguintes, a duração pode ser gradualmente prolongada até 15/20
minutos,mas sempre prestando atenção às condições físicas gerais do usuário.
PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Para uma correcta instalação do produto, siga atentamente todas as indicações fornecidas no manual de
instalação, em anexo. Uma instalação incorrecta pode provocar danos a pessoas, animais ou bens materiais. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma instalação incorrecta.
Para o uso correcto do produto, respeite as indicações descritas no presente manual. Este produto só
pode ser utilizado para a finalidade para a qual foi concebido. O fabricante exonera-se da responsabilidade por eventuais danos derivados do uso não conforme às instruções, sobretudo, daquelas sobre a
segurança.
Este produto destina-se a uso doméstico. Em caso de utilização pública, deverá garantir-se, para além
das prescrições técnicas e de segurança previstas pela Teuco, o pleno respeito das normas legais específicas para o equipamento, a segurança e o tratamento da água vigentes no país em que a minipiscina
Teuco será instalada.
Este produto só deve ser utilizado por adultos. Não deve ser usado por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com insuficiente experiência e conhecimento, a não ser que estejam
sob vigilância ou receberam instruções sobre o uso do aparelho por parte de uma pessoa responsável
pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas de maneira a evitar que brinquem com o aparelho.
Em certos casos (idosos, hipertensos, cardiopatas, grávidas) antes de usar a banheira deve-se consultar
um médico.
Durante a utilização da hidromassagem:
• não obstrua os bocais de aspiração ou o skimmer com objectos ou partes do corpo e, especialmente, evite aproximar os cabelos dos mesmos.
• não utilize aparelhos eléctricos (por ex.: rádio, secador de cabelos, etc.) próximo da minipiscina.
Tenha cuidado ao entrar ou sair da minipiscina, uma vez que a água torna todas as superfícies deslizantes.
Não utilize a minipiscina quando as condições atmosféricas não o permitirem (por ex.: durante um temporal).
Se presente, o sistema de áudio nunca deve entrar em contacto com a água da banheira ou com as
mãos ou partes do corpo molhadas.
Mantenha sempre fechada a tampa de entrada AUX do sistema de áudio para evitar possíveis infiltrações
de água.
Predisponha adequadas medidas e sinalizações de perigo para evitar acidentais quedas no vão da minipiscina, particularmente no caso de versões de encastre.
No caso de avaria ou mau funcionamento do produto, para poder usufruir da garantia, caso esta não
tenha expirado, contacte exclusivamente pessoal técnico autorizado.
O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por produtos alterados ou reparados
inadequadamente.
17
PT
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
FUNÇÕES DA MINIPISCINA
D
N
E
S
A
A
P
R
P
Q
F
B
O
N
B
G
A
A
A L C H I M
A - Directional Jet:
Jato orientável de fluxo constante. Promove uma massagem enérgica
e intensa capaz de eliminar tensões e dores musculares relaxando os
músculos do pescoço, das costas e das pernas.
B - Swirl jet: Os bocais geram um delicado fluxo localizado que cria uma espiral de
ar e água mirada a atingir o pescoço, as costas e as pernas.
C - Regulação do ar:
Permite regular a saída de ar dos jatos.
D - Regulação do fluxo da cascata:
Permite regular o fluxo de água da cascata.
18
PT
E - Painel de
comando eletrónico:
O painel de comando é munido de comandos de pressão para um
seguro e preciso acionamento mesmo com a superfície completamente molhada. A tecnologia eletrónica propõe um menu de ícones simples e intuitivo, teclas de atalho (acesso rápido às principais funções),
display LCD a cores de alta visibilidade para uma perfeita leitura em
qualquer condição de iluminação ambiental.
F-Waterfall: Pequenas cascatas que proporcionam efeitos benéficos para o corpo
e a mente graças ao prazeroso som da água que cai. Mas não só. O
movimento favorece a oxigenação, contribuindo de modo natural para
a sanificação da água.
G - Pin Spin jet:
Jato que alia a ação rotativa e a massagem pulsante para um intenso
efeito tonificante do qual toda a musculatura das costas beneficia.
H-Spa-frog: Ligado ao sistema de recirculação, o spa frog efetua autonomamente
a dosagem dos produtos químicos de modo a facilitar a manutenção,
no tempo, dos parâmetros corretos da água. Fica em funcionamento
durante as fases de aquecimento e filtragem, mas não substitui as
normais operações de tratamento da água.
I - Dispensador de essências
para aromaterapia:
Segundo os princípios da aromaterapia, as essências perfumadas oferecem um prazer imediato ao olfato e estimulam precisos recetores do
cérebro, modificando para melhor o nosso humor.
L - Painel de comando do sistema de áudio
M- Apoio de cabeça anatómico
N - Twin spin jet:
Ação rotativa direcionada para os principais músculos das costas e
do pescoço.
O - Pulsator jet:
Massagem pulsante, ou seja, com pressão ritmada, que proporciona
imediatos efeitos tonificantes para os grupos musculares de médio
tamanho das costas.
P - Air jet:
Jato para envolver o corpo com um fluxo benéfico e balanceado; o
pequeno raio de ação de cada jato multiplicado pelo grande número
dá como resultado uma hidromassagem difusa e muito relaxante.
Q - Foco de luz submerso:
Todo instante passado na água colora-se de várias tonalidades graças
ao sistema cromoexperience presente no foco de luz submerso.
R-Aspiração:
Estes bocais aspiram a água e transportam-na para o interior do sistema de hidromassagem.
S - Mini-jack para conexão de áudio
ESPECIFICAÇÕES DO PAINEL DA FONTE DE ÁUDIO (BLUETOOTH®)
®
hi-fi
áUDIO - Tecla de toque suave de
alimentação do sistema de
áudio.
19
PT
PRIMEIRA LIGAÇÃO
1 -RETIRE A COBERTURA TÉRMICA DA MINIPISCINA
Vide “Cobertura Térmica da Minipiscina”.
2 - Enchimento da minipiscina
Encha a minipiscina até cobrir os jatos de 2 cm ou mais.
A temperatura da água de enchimento não deve ser
superior a 35° C.
Para o enchimento da banheira Teuco, é aconselhável o uso de
uma mangueira externa, tendo o cuidado de não mergulhá-la para
evitar um eventual refluxo da água na rede hídrica.
3 -Alimentação eléctrica do sistema
ATENÇÃO: Alimente electricamente o sistema somente depois
de ter enchido a minipiscina de água.
Posicione no “ON” o interruptor geral predisposto na fase de instalação.
Verifique o bom funcionamento do interruptor diferencial, predisposto durante a pré-instalação premindo o botão de prova que deve
disparar.
Rearme o interruptor após a sua intervenção.
A bomba de recirculação arranca automaticamente.
Leia o parágrafo de primeiro arranque descrito no manual de utilização "Painel de Comando".
ATENÇÃO: Se no sistema houve acumulo de ar, também pode
acontecer que o mesmo não possa ser accionado.
Por isso, é necessário esvaziar o ar abrindo as virolas
das bombas até ao arranque da hidromassagem ou da
recirculação; então aperte novamente as virolas.
20
PT
LIGAÇÃO HIDRÁULICA PERMANENTE (Opcional)
Foi prevista a possibilidade de ligar de modo permanente a
minipiscina ao circuito hidráulico doméstico para facilitar as
operações de enchimento, utilizando para tal a conexão de
esvaziamento da piscina.
A interligação entre a banheira e a rede hidráulica fixa deve
respeitar as normativas específicas.
Aconselha-se portanto contactar a entidade encarregada da
distribuição de água para obter as informações sobre as medidas
a tomar ou eventuais dispositivos auxiliares necessários (não
fornecidos pela Teuco).
A banheira não está equipada com sinalizador de excesso de
nível, portanto a fase de enchimento deve ser sempre vigiada.
ACIONAMENTO DAS BOMBAS DE HIDROMASSAGEM
Ligue/desligue a bomba escolhida com a tecla dedicada.
Utilize os manípulos (C) para aumentar ou diminuir a potência dos
jatos: jato 1 ligado à bomba 1 e jato 2 ligado à bomba 2.
1
D
Após 15 minutos de funcionamento contínuo, a função
desativa-se automaticamente.
C
2
21
PT
AIR JET
Prima a tecla "Blower" para ativar a função Air jet.
O respetivo ícone aparece no display.
102°F
Para terminar antecipadamente a função, prima novamente a tecla
"Blower".
Set: 104°F
8:32 PM
Ozone
Filter 1
Ready in Reset Mode
Após 15 minutos de funcionamento contínuo, a função
desativa-se automaticamente.
Heating
AROMATERAPIA (OPCIONAL)
A Teuco fornece para a minipiscina várias essências que não fazem
espuma, mantêm a água limpa e não são nocivas nem para as superfícies da banheira nem para a pele.
A essência deve ser colocada ou substituída no DISPENSADOR (I)
sempre com a função Air jet desativada.
Abra a tampa de segurança, coloque a essência e volte a fechar.
Ative a função air jet para espalhar a essência.
I
Spa-Frog
Ligado ao sistema de recirculação, o spa frog efetua autonomamente a dosagem dos produtos químicos de modo a facilitar a manutenção, no tempo, dos parâmetros corretos da água. Permanece em
funcionamento durante as fases de aquecimento e filtragem, mas
não substitui as normais operações de tratamento da água.
O uso de cartucho mineral reduz as bactérias que se propagam na
água, e o cartucho de bromo oxida as outras substâncias poluentes.
H
22
PT
COBERTURA TÉRMICA DA MINIPISCINA
Mantenha sempre a minipiscina protegida (quando não utilizada)
colocando a cobertura fornecida de maneira a reduzir as perdas
de calor e a evaporação, para evitar que a água fique suja e
sobretudo por motivos de segurança, se for deixada cheia de
água.
A cobertura deve ser fixada com as correias de vedação e,
eventualmente, trancada para maior segurança.
A cobertura não foi concebida para suportar pesos.
Não se sente, caminhe ou deite sobre a cobertura.
Não apoie objectos sobre a cobertura.
Se a cobertura não estiver bem fixada ou fechada pode ser
perigosa.
Não siga as instruções de fixação da cobertura se a banheira
estiver cheia de água, pois pode ser fonte de perigo.
Remova toda a cobertura antes de entrar na banheira de
maneira a evitar o perigo de ficar preso dentro dela.
Aconselha-se que a movimentação da cobertura térmica seja
efectuada pelo menos por duas pessoas.
Recomenda-se levantá-la e transportá-la exclusivamente por
meio dos puxadores apropriados.
23
PT
CONEXÃO DA FONTE DE ÁUDIO (BLUETOOTH®)
Para efectuar a conexão da fonte de áudio por meio de
bluetooth® entre o amplificador e uma fonte de áudio equipada
com transmissão de sinal através de bluetooth® A2DP, siga o
seguinte procedimento:
•
•
•
•
Ligue o amplificador (com os altifalantes conectados).
Ligue o dispositivo da fonte e active a função bluetooth®.
No caso de pedido de senha, digite 0000.
Inicie uma pista de áudio pelo player do dispositivo da fonte.
No caso de dispositivos de fonte de áudio, como telemóveis,
é necessário efectuar a sincronização dos dispositivos
bluetooth ® utilizando a função de busca de dispositivos.
Para mais informações, consulte o manual de instruções do
telemóvel.
REQUISITOS DOS DISPOSITIVOS FONTE DE ÁUDIO
O dispositivo fonte de áudio, para poder funcionar correctamente com o amplificador, deve ter as seguintes características:
•
•
•
•
•
24
Protocolo de comunicação: Bluetooth® 2.1 ou anterior.
Perfis compatíveis: A2DP, AVRCP.
Frequência de banda: 2.4GHz.
Capacidade (raio de acção): Classe 2 - 10m.
Regulação do volume do som.
®
hi-fi
PT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Alimentação
230Vac 50/60Hz
Fusível de protecção
Fusível 5x20, 400 maT 250V
Potência nominal (Esq/Dir)
10+10 Wrms a 4ohm
Potência nominal Subwoofer
20 Wrms a 4ohm
Resposta em frequência
80-20000 Hz
Temperatura operacional
-10/+50 °C
Temperatura de estocagem
-10/+70 °C
Especificação Bluetooth®
Protocolo Bluetooth®
2.1
Perfis compatíveis
A2DP, AVRCP
Capacidade
Classe 2 - 10m/33ft
Senha de emparelhamento
0000
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema/anomalia
Possível causa
Solução
Verifique alimentação
Falha na alimentação de rede
Chame o serviço de assistência técnieléctrica.
ca.
Não se ouve o som.
A fonte de áudio não se liga à
central.
Difusores desligados.
Verifique a conexão.
Erro na ligação bluetooth®.
Verifique a sincronização entre a fonte
de áudio e o amplificador.
Volume no mínimo da fonte
de áudio.
Aumente o volume da fonte de áudio.
A fonte de áudio não é compatível com os perfis A2DP/
AVRCP.
Verifique se o protocolo de comunicação da fonte de áudio é compatível com
o amplificador (Vide manual do dispositivo de áudio).
Verifique se está disponível uma actualização firmware para o dispositivo.
Outro dispositivo já conectado. Desligue o dispositivo.
Verifique a conexão dos altifalantes
respeitando a sequência, como descrito
no presente manual.
A emissão sonora é fraca, com
poucos baixos.
Os altifalantes estão mal
conectados.
O som sai distorcido.
Volume da fonte de áudio configurado em valores excessivos. Baixe o volume da fonte de áudio.
25
PT
REGULAÇÃO DO VOLUME
O amplificador não dispõe de regulação do volume, pelo que é necessário que o dispositivo fonte de áudio
ao qual será ligado, esteja equipado.
Caso contrário, a emissão sonora será aquela de máximo volume com conseguinte distorção sonora
podendo danificar os altifalantes.
26
PT
MANUTENÇÕES
LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES
Consulte o manual INSTRUÇÕES DE LIMPEZA fornecido com o produto.
LIMPEZA DOS FILTROS
É aconselhável limpar o filtro de 15 em 15 dias.
Se necessário limpe o filtro mais frequentemente.
Para limpar o filtro:
• Interrompa o funcionamento das bombas segundo os procedimentos reportados nas instruções relativas ao painel de comando eletrónico ou cortando a alimentação elétrica da minipiscina.
• abra a tampa do filtro e retire-o da respectiva sede.
Limpe os filtros com um jato de água forte (se necessário, utilize
uma hidrolavadora).
Substitua o filtro assim que apresentar sinais de evidente
degradação.
O filtro sobresselente está à venda junto dos Revendedores
Autorizados Teuco.
Depois de ter limpado ou substituído o filtro, reponha todas
as peças antes de ligar a banheira.
Para ligar a banheira, volte a ligar a alimentação elétrica.
27
PT
DESACTIVAÇÃO DURANTE O INVERNO
A piscina está equipada com sistemas que permitem utilizá-la quer
no verão quer no inverno.
Para evitar o congelamento dos circuitos, a minipiscina cheia
deve ficar sempre ligada à rede elétrica de modo a permitir que
a “proteção antigelo” se ative se a temperatura da água descer
abaixo do nível de segurança.
Se não se quer utilizar a minipiscina durante o inverno, ela deve
ser esvaziada completamente da seguinte maneira:
• corte a alimentação eléctrica (1).
• para esvaziar a banheira, retire o tampão de descarga desapertando a virola para abrir a válvula e permitir o escoamento
da água (2).
• com um aspirador de líquidos, aspire a água presente no fundo
da minipiscina e nos jactos.
Limpe a minipiscina e lave o filtro guardando-o em lugar seco.
Cubra a minipiscina com a cobertura fornecida para evitar que se
suje.
1
Antes de usar novamente a Minipiscina Teuco, após um período
de desactivação, proceda como descrito no parágrafo “PRI
MEIRO ARRANQUE”.
2
28
PT
REPARAÇÕES
ELIMINAÇÃO DE RISCOS, ARRANHÕES E QUEIMADURAS DE CIGARRO
Esta reparação deve ser efetuada por pessoal técnico
autorizado e só em superfícies de certas cores.
A reparação será sempre perceptível na superfície
da banheira.
ACRÍLICO
FIBRA DE
VIDRO
29
EL
Αγαπητέ Πελάτη,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Μίνι πισίνα Teuco.
Μια μεγάλη και ευέλικτη ποικιλία τζετ και μια ασυναγώνιστη σειρά λειτουργιών, σας αφήνουν ελεύθερους
να χαρείτε τις διάφορες μορφές χαλάρωσης, από το τονωτικό μασάζ ως την υδροθεραπεία που
αναζωογονεί τις πιο ευαίσθητες ζώνες όπως η αυχενική, η οσφυϊκή και τα κάτω άκρα.
Δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο να απελευθερωθείτε από το στρες και να κατακτήσετε την ευεξία.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
- ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
- Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEUCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ TEUCO . . . . . . . 31
- ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΠΗΓΗΣ ΗΧΟΥ (BLUETOOTH®) . . . . . . . . . . . . . . . 33
- ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
- ΜΟΝΙΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (Προαιρετική) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
- AIR JET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
- ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
- SPA-FROG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
- ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΜΙΝΙΠΙΣΙΝΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ (BLUETOOTH®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΗΓΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
- ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
- ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
- ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΩΝ, ΑΜΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ . . . . . . . 43
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
•
•
•
30
Το παρόν εγχειρίδιο αντιπροσωπεύει έναν οδηγό για την ασφαλή χρήση της Μίνι Πισίνας Teuco και κατά
συνέπεια πρέπει να το διαβάσετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος και κατά συνέπεια πρέπει να φυλάσσεται
για ενδεχόμενες μελλοντικές χρήσεις.
Η Teuco Guzzini Spa διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει όλες τις αλλαγές που θεωρεί σκόπιμες, χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης.
EL
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEUCO
Η Teuco επιλέγει με μεγάλη προσοχή τα υλικά που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της, με τη συνεχή τεχνολογική
βελτίωση τόσο των πλαστικών υλών, όσο και των διαφόρων κατασκευαστικών λεπτομερειών.
Όλες οι Μίνι Πισίνες Teuco κατασκευάζονται από χυτό μεθακρυλικό.
το οποίο πιστοποιεί ότι έχουν σχεδιαστεί και καταΟι μινιπισίνες Teuco είναι εφοδιασμένες με το σήμα
σκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ TEUCO
•
•
•
Λόγω της χαλαρωτικής και αναζωογονητικής δράσης του υδρομασάζ, η καλύτερη στιγμή για να το χρησιμοποιήσετε είναι μετά από αθλητική δραστηριότητα ή στο τέλος μιας ημέρας εργασίας, μακριά από τα
γεύματα και οπωσδήποτε μετά τη χώνευση.
Για σωστά αποτελέσματα του υδρομασάζ, η ιδανική θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι 37°C.
Η διάρκεια του υδρομασάζ πρέπει να περιορίζεται σε λίγα λεπτά, ιδίως όταν το χρησιμοποιείτε τις πρώτες φορές. Στις επόμενες φορές η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί σταδιακά έως τα 15/20 λεπτά, αλλά λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη γενική φυσική κατάσταση.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Για τη σωστή εγκατάσταση του προϊόντος, ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που αναφέρονται
στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες
σε ανθρώπους, αντικείμενα ή ζώα. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση.
Πρέπει να προβλέψετε κατάλληλες ενδείξεις κινδύνου και μέτρα ασφαλείας, προς αποφυγήν τυχαίων
πτώσεων στο εσωτερικό της μινιπισίνας, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται εντοιχισμένη.
Το παρόν προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση δημόσιας χρήσης, πέραν των τεχνικών
προδιαγραφών και των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από την Teuco, πρέπει να εξασφαλίζεται
η τήρηση των ειδικών νομοθετικών διατάξεων για την εγκατάσταση, την ασφάλεια και την επεξεργασία
του νερού που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης της μίνι πισίνας Teuco.
Η χρήση του παρόντος προϊόντος προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικα άτομα. Δεν επιτρέπεται η χρήση από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία και
γνώση, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες χρήσης της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή. Σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, υπερτασικοί, καρδιοπαθείς, γυναίκες σε ενδιαφέρουσα)
για τη χρήση της μπανιέρας, είναι αναγκαίο να ζητήσετε προληπτικά τη γνωματοδότηση του ιατρού.
Κατά τη χρήση του υδρομασάζ:
• μην καλύπτετε τα στόμια αναρρόφησης ή το skimmer με αντικείμενα ή με το σώμα και αποφύγετε
ειδικότερα την επαφή με τα μαλλιά σας.
• μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ραδιόφωνο, πιστολάκι κλπ.) κοντά στη μίνι πισίνα.
Προσοχή κατά την είσοδο και την έξοδο από τη μίνι πισίνα γιατί το νερό κάνει ολισθηρές όλες τις επιφάνειες.
Μη χρησιμοποιείτε τη μίνι πισίνα όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. κατά τη διάρκεια καταιγίδας).
Αν υπάρχει, η ηχητική εγκατάσταση, δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το νερό της μινιπισίνας ή να την
χειρίζεστε με υγρά χέρια ή μέρη του σώματος.
Κρατάτε πάντα κλειστό το πώμα της εισόδου ΑUX του συστήματος ήχου για να αποφύγετε πιθανές διεισδύσεις νερού.
Πρέπει να προβλέψετε κατάλληλες ενδείξεις κινδύνου και μέτρα ασφαλείας, προς αποφυγήν τυχαίων πτώσεων στο εσωτερικό της μινιπισίνας, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται εντοιχισμένη.
Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προϊόντος, για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση, αν αυτή
ισχύει, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκλήθηκαν από προϊόντα που έχουν
τροποποιηθεί ή έχουν επιδιορθωθεί με ανορθόδοξο τρόπο.
31
EL
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ
D
N
E
A
S
A
P
R
P
Q
F
B
O
N
B
G
A
A
A L C H I M
A - Directional Jet:
Προσανατολιζόμενα ακροφύσια σταθερής ροής. Προσφέρουν
ένα ενεργητικό και έντονο μασάζ ικανό να απομακρύνει εντάσεις
και μυϊκούς πόνους από ευρείς μυϊκούς τομείς του αυχένα, της
σπονδυλικής στήλης και τις γάμπες.
B - Swirl jet: Τα στόμια δημιουργούν μια τοπική απαλή ροή που αναπτύσσει μια
δίνη αέρα και νερού που στοχεύει στον αυχένα, τη σπονδυλική στήλη
και τις γάμπες.
C - Ρύθμιση αέρα:
Σας επιτρέπει τη ρύθμιση της εξόδου του αέρα από τα ακροφύσια.
D - Ρύθμιση ροής καταρράκτη:
Σας επιτρέπει τη ρύθμιση της ροής του νερού στον καταρράκτη.
32
EL
E - Ηλεκτρονικό πάνελ εντολών:
Το πάνελ εντολών είναι εφοδιασμένο με πλήκτρα πίεσης για μια
σίγουρη και ακριβή ενεργοποίηση ακόμα και με την επιφάνεια εντελώς
βρεγμένη. Η ηλεκτρονική τεχνολογία προτείνει ένα απλό και άμεσης
αντίληψης μενού εικόνων, πλήκτρα ταχείας πρόσβασης στις βασικές
λειτουργίες, έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας για μια τέλεια
ανάγνωση σε οποιαδήποτε συνθήκη φωτισμού του χώρου.
F - Waterfall: Μικροί καταρράκτες που χαρίζουν ευεργετικά πλεονεκτήματα στο
σώμα και το πνεύμα χάρις στον ευχάριστο ήχο του νερού που τρέχει.
Αλλά όχι μόνο. Η κίνηση διευκολύνει την οξυγόνωση, συνεισφέροντας
με φυσικό τρόπο στην εξυγίανση του νερού.
G - Pin Spin jet:
Ακροφύσιο που συνδυάζει την περιστροφική δράση στο παλμικό
μασάζ για ένα έντονο τονωτικό αποτέλεσμα από το οποίο ευεργούνται
οι μύες της σπονδυλικής στήλης.
H - Spa-frog: Συνδεμένο στο σύστημα ανακύκλωσης, το spa-frog προβλέπει
αυτόνομα στη δοσολογία των χημικών προϊόντων, κατά τρόπον ώστε
να διευκολύνει τη διατήρηση στο χρόνο των σωστών παραμέτρων
του νερού. Είναι σε λειτουργία κατά τις φάσεις της θέρμανσης και
φιλτραρίσματος, αλλά δεν υποκαθιστά τις κανονικές διαδικασίες
επεξεργασίας του νερού.
I - Διανομέας (dispenser)
για αρωματοθεραπεία:
Σύμφωνα με τις αρχές της αρωματοθεραπείας, τα αρωματικά
αιθέρια έλαια προσφέρουν μια άμεση ευχαρίστηση στην όσφρηση
και διεγείρουν συγκεκριμένους υποδοχείς του εγκεφάλου, αλλάζοντας
προς το θετικό τη διάθεσή μας.
L - Πάνελ εντολών συστήματος ήχου
M- Ανατομικό προσκέφαλο
N - Twin spin jet:
Περιστροφική δράση που απευθύνεται στους βασικούς μύες της
σπονδυλικής στήλης και του αυχένα.
O - Pulsator jet:
Παλλόμενο μασάζ, δηλαδή με ρυθμική πίεση, άμεσων τονωτικών
αποτελεσμάτων για τα μυϊκά σύνολα μεσαίων διαστάσεων της
σπονδυλικής στήλης.
P - Air jet:
Ακροφύσια για να τυλίξετε το σώμα με μια ευεργετική και εξισορροπημένη
ροή. Η μικρή ακτίνα δράσης κάθε ακροφυσίου, πολλαπλασιασμένη επί το
μεγάλο αριθμό έχει σαν αποτέλεσμα ένα διάχυτο μασάζ, πολύ χαλαρωτικό.
Q - Υποβρύχιος φωτισμός:
Κάθε στιγμή που διανύετε στο νερό χρωματίζεται σε διάφορες
αποχρώσεις χάρις στο σύστημα cromoexperience που βρίσκεται στον
υποβρύχιο φωτισμό.
R - Αναρρόφηση:
Αυτά τα στόμια αναρροφούν το νερό και το φέρνουν στο εσωτερικό της
εγκατάστασης του υδρομασάζ.
S - Μίνι-βύσμα για σύνδεση ήχου
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΠΗΓΗΣ ΗΧΟΥ (BLUETOOTH®)
ΗΧΟΣ -
®
hi-fi
Πλήκτρο αφής τροφοδοσίας
συστήματος ήχου.
33
EL
ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
1 - ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΝΙΠΙΣΙΝΑ
Βλέπε “Θερμικό κάλυμμα της Μινιπισίνας”.
2 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΝΙΠΙΣΙΝΑΣ
Γεμίστε τη μινιπισίνα μεχρι να καλύψετε κατά 2 cm το ανώτερο
ακροφύσιο του υδρομασάζ.
Το νερό πλήρωσης δεν πρέπει να περνάει τους 35°C.
Για την πλήρωση της μινιπισίνας Teuco συνιστάται η χρήση ενός
εύκαμπτου εξωτερικού σωλήνα, προσέχοντας να μην το βυθίσετε
για να αποφύγετε την ενδεχόμενη αντίστροφη ροή του νερού στο
δίκτυο ύδρευσης.
3 - ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δώστε τάση στην εγκατάσταση μόνον αφού
πληρώσετε με νερό τη μινιπισίνα.
Τοποθετήστε στο “ON” τον προβλεπόμενο στη φάση της εγκατάστασης γενικό διακόπτη.
Επαληθεύσατε την καλή λειτουργία του διαφορικού διακόπτη, που
έχει εγκατασταθεί στη φάση της προεγκατάστασης, πιέζοντας το
πλήκτρο δοκιμής που πρέπει να πέσει.
Οπλίστε και πάλι το διακόπτη μετά την επέμβασή του.
Ενεργοποιείται αυτόματα η αντλία ανακυκλοφορίας.
Ανατρέξτε στην φάση της πρώτης εκκίνησης όπως αναφέρεται στο
εγχειρίδιο χρήσης “Πάνελ ελέγχου”.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν στην εγκατάσταση έχει συσσωρευτεί αέρας
είναι πιθανόν να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί. Πρέπει να
κάνετε τον αέρα να εξέλθει, ξεσφίγγοντας τους δακτυλίους
των αντλιών μέχρι την εκκίνηση του υδρομασάζ ή της
ανακυκλοφορίας. Στη συνέχεια ξανασφίξτε τους δακτύλιους.
34
EL
ΜΟΝΙΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (Προαιρετική)
Εχει προβλεφθεί η δυνατότητα σύνδεσης της μινιπισίνας με μόνιμο
τρόπο στην οικιακή υδραυλική εγκατάσταση για να διευκολυνθούν
οι διαδικασίες φόρτωσης του νερού, χρησιμοποιώντας γι’ αυτό το
σκοπό το σύνδεσμο εκκένωσης της πισίνας.
Η διασύνδεση μεταξύ μινιπισίνας και του σταθερού δικτύου
ύδρευσης πρέπει να γίνεται τηρώντας τους σχετικούς κανονισμούς.
Συνιστάται, ως εκ τούτου, να έλθετε σε επαφή με την εταιρία
διανομής του νερού για να σας δοθούν ενδείξεις ή τυχόν
βοηθητικές συσκευές (που δεν παρέχονται από την Teuco) που
μπορεί να είναι αναγκαίες.
Η μινιπισίνα δεν διαθέτει διάταξη κατά της υπερχείλησης, οπότε η
φάση της πλήρωσής της πρέπει να γίνεται υπό επιτήρηση.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Ενεργοποιήστε/παύσατε την επιλεγμένη αντλία με το πλήκτρο που
προορίζεται γι’ αυτήν.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (C) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την
ισχύ των ακροφυσίων (ακροφύσια (1) που συνδέονται με την αντλία 1,
ακροφύσια (2) που συνδέονται με την αντλία 2).
1
D
Μετά από 15 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, η λειτουργία
διακόπτεται αυτόματα.
C
2
35
EL
AIR JET
Πιέστε το πλήκτρο "Blower" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Air jet.
Η σχετική εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.
102°F
Για να τερματίσετε πρόωρα τη λειτουργία, πιέστε μια φορά το πλήκτρο "Blower".
Set: 104°F
8:32 PM
Ozone
Filter 1
Ready in Reset Mode
Μετά από 15 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, η λειτουργία
διακόπτεται αυτόματα.
Heating
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Η Teuco διαθέτει για τη μινιπισίνα αιθέρια έλαια που δεν αφήνουν
αφρό, διατηρώντας το νερό διαυγέστατο και είναι ασφαλή για τις επιφάνειες της πισίνας και το δέρμα σας.
Το αιθέριο έλαιο τοποθετείται ή αντικαθίσταται στο ΔΙΑΝΟΜΕΑ (I)
πάντα με τη λειτουργία Air jet σβηστή.
Ξεβιδώστε το πώμα ασφαλείας, βάλτε το αιθέριο έλαιο και ξανακλείστε.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία air jet για να διαχυθεί το αιθέριο έλαιο.
I
Spa-Frog
Συνδεμένο στο σύστημα ανακύκλωσης, το spa-frog προβλέπει αυτόνομα στη δοσολογία των χημικών προϊόντων, κατά τρόπον ώστε
να διεκολύνει τη διατήρηση στο χρόνο των σωστών παραμέτρων
του νερού. Είναι σε λειτουργία κατά τις φάσεις της θέρμανσης και
φιλτραρίσματος, αλλά δεν υποκαθιστά τις κανονικές διαδικασίες
επεξεργασίας του νερού.
Μέσω του φίλτρου μετάλλων μειώνει τα βακτήρια που διαδίδονται
στο νερό, ενώ με το φίλτρο βρωμίου οξειδώνει τις άλλες ρυπαντικές
ουσίες.
H
36
EL
ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΜΙΝΙΠΙΣΙΝΑΣ
Διατηρείτε πάντα προστατευμένη τη μινιπισίνα (όταν δεν
τη χρησιμοποιείτε) με τη βοήθεια του ειδικού καλύμματος που
χορηγείται, ώστε να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας και η
εξάτμιση, για να αποφευχθεί η ρύπανση του νερού και προ
πάντων για λόγους ασφαλείας αν αφεθεί με το νερό στο εσωτερικό
της.
Το κάλυμμα πρέπει να αγκιστρωθεί με τους ιμάντες συγκράτησης
και ενδεχομένως να κλειδωθεί για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Το κάλυμμα δεν έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση φορτίων.
Μην κάθεστε, περπατάτε ή ξαπλώνετε στο κάλυμμα.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα. Το μη στερεωμένο ή μη
κλεισμένο καλά κάλυμμα μπορεί να είναι επικίνδυνο.
Η μη τήρηση των οδηγιών στερέωσης του καλύμματος όταν
η μπανιέρα αφήνεται με το νερό στο εσωτερικό της μπορεί να
αποτελέσει πηγή κινδύνου.
Απομακρύνετε εντελώς το κάλυμμα πριν μπείτε στη
μινιπισίνα. Μπορείτε να μείνετε παγιδευμένοι.
Συνιστάται η μετακίνηση του θερμικού καλύμματος να γίνεται
από τουλάχιστον δύο άτομα. Συνιστάται η ανύψωση και
μεταφορά του να γίνεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις
ειδικές χειρολαβές.
37
EL
ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ (BLUETOOTH®)
Για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ήχου μέσω bluetooth®
μεταξύ ενισχυτή και μιάς πηγής ήχου εφοδιασμένης με εκπομπή
σήματος μέσω bluetooth ® A2DP, ακολουθήστε τα επόμενα
βήματα:
•
•
•
•
Τροφοδοτήστε τον ενισχυτή (με τα ηχεία συνδεδεμένα).
Ανάψτε τη συσκευή πηγής και ενεργοποιήστε τη λειτουργία
bluetooth®.
Αν σας ζητηθεί η επιβεβαίωση σύνδεσης, πληκτρολογήστε
τον κωδικό pairing: 0000.
Εκτελέστε μια ηχητική εγγραφή μέσω του player της συσκευής πηγής.
Στην περίπτωση συσκευών πηγής όπως κινητά τηλέφωνα, είναι
αναγκαίο να κάνετε το συγχρονισμό των συσκευών bluetooth®
“χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης συσκευών“.
Για περισσότερες σχετικές επεξηγήσεις συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο οδηγιών του κινητού σας τηλεφώνου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΗΓΗΣ
Η συσκευή πηγής, για να μπορέσει να λειτουργήσει
σωστά με τον ενισχυτή, πρέπει να έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
38
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth® 2.1 ή προηγούμενο.
Προφίλ: A2DP, AVRCP.
Συχνότητα ζώνης: 2.4GHz.
Βεληνεκές (ακτίνα δράσης):Τάξη 2 - 10m.
Ρύθμιση έντασης εκπομπής ήχου.
®
hi-fi
EL
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τροφοδοσία
230Vac 50/60Hz
Προστασία ρεύματος ασφάλεια
Ασφάλεια 5x20, 400 maT 250V
Ονομαστική ισχύς (Sx/Dx)
10+10 Wrms a 4ohm
Ονομαστική ισχύς Subwoofer
20 Wrms a 4ohm
Απόκριση συχνότητας
80-20000 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10/+50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης
-10/+70 °C
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Bluetooth®
Πρωτόκολλο Bluetooth®
2.1
Προφίλ
A2DP, AVRCP
Βεληνεκές
Τάξη 2 - 10m/33ft
Κωδικός pairing
0000
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Διαπίστωση ανωμαλίας
Πιθανή αιτία
Δεν υπάρχει τροφοδοσία από
το δίκτυο.
Δεν ακούγεται ο ήχος.
Η πηγή δεν συνδέεται στη
μονάδα.
Λύση
Αποκαταστήσατε την τροφοδοσία.
Καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.
Δεν είναι συνδεδεμένα τα
ηχεία.
Ελέγξτε τις συνδέσεις.
Έλλειψη σύνδεσης
bluetooth®.
Ελέγξτε ότι επήλθε ο συγχρονισμός
μεταξύ πηγής ήχου και ενισχυτή.
Η ένταση της πηγής ήχου
είναι στο ελάχιστο.
Αυξήστε την ένταση της πηγής ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι το πρωτόκολ-λο επικοινωνίας της πηγής ήχου είναι συμβατό με
Η πηγή δεν είναι εφοδιασμένη
τον ενισχυτή (Βλέπε εγχειρίδιο συσκευής
με προτόκολλα A2DP/AVRCP.
ήχου). Ελέγξτε αν είναι διαθέσιμη μια
ενημέρωση firmware για τη συσκευή.
Είναι ήδη συνδεδεμένη άλλη
συσκευή.
Αποσυνδέστε τη σύνδεση που είναι σε
χρήση.
Η ηχητική εκπομπή προκύπτε
χαμηλή, με λίγα μπάσα.
Τα ηχεία έχουν συνδεθεί κατά
λανθασμένο τρόπο.
Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων τηρώντας την ακολουθία όπως αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο.
Ο ήχος είναι αραμορφωμένος.
Επιλογή έντασης πηγής σε
υπερβολικές τιμές.
Χαμηλώστε την ένταση της πηγής
ήχου.
39
EL
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Ο ενισχυτής δεν διαθέτει ρύθμιση ήχου, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να είναι εφοδιασμένη με ρύθμιση ήχου η
συσκευή πηγής στην οποία συνδέεται.
Σε διαφορετική περίπτωση η ηχητική εκπομπή θα γίνει στη μέγιστη ένταση με επακόλουθη
ηχητική παραμόρφωση και πιθανή ζημιά των ηχείων.
40
EL
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Βλέπε εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ του προϊόντος.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
Κάθε δύο εβδομάδες συνιστάται ο καθαρισμός του φίλτρου.
Αν είναι αναγκαίο, καθαρίστε το φίλτρο συχνότερα.
Για τον καθαρισμό του φίλτρου:
• Διακόψτε τη λειτουργία των αντλιών σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναγράφονται στις οδηγίες σχετικά με το ηλεκτρονικό
πάνελ εντολών ή διακόπτοντας την ηλεκτρική τροφοδοσία της
μινιπισίνας.
• ξεβιδώστε την τάπα του φίλτρου και βγάλτε το από τη θέση του..
Καθαρίστε τα φίλτρα με νερό σε υψηλή πίεση (εν ανάγκη χρησιμοποιήστε πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης).
Αντικαταστήστε το φίλτρο μόλις εμφανιστούν εμφανή σημεία
φθοράς.
Το ανταλλακτικό του φίλτρου πωλείται στους Εξουσιοδοτημένους Πωλητές Teuco.
Αφού καθαρίσετε ή αντικαταστήσετε το φίλτρο, επανασυναρμολογήστε όλα τα μέρη πριν θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη
μίνι πισίνα.
Για να θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη μίνι πισίνα, δώστε
τάση στην εγκατάσταση.
41
EL
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η πισίνα είναι εφοδιασμένη με συστήματα που επιτρέπουν τη
χρήση της τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα.
Για την αποφυγή ψύξης των εγκαταστάσεων, η μινιπισίνα γεμάτη
πρέπει να είναι πάντα συνδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο ώστε να
επιτραπεί στη “αντιπαγετική προστασία” να ενεργοποιηθεί αν η
θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω από μια τιμή ασφαλείας.
Αν δεν επιθυμείτε τη χρήση της μινιπισίνας κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, θα πρέπει να εκκενωθεί εντελώς κατά τον ακόλουθο
τρόπο:
• αποσυνδέστε από το ρεύμα τη μινιπισίνα (1).
• ανοίξτε την εκκένωση αφαιρώντας την τάπα συγκράτησης. Ξεβιδώστε το δακτύλιο ώστε να ανοίξει η βαλβίδα της εκκένωσης
και να επιτραπεί η απορροή του νερού που εμπεριέχεται στην
μίνι πισίνα (2).
• με έναν απορροφητήρα υγρών, μαζέψτε το νερό που βρίσκεται
στον πυθμένα της μινιπισίνας και στα τζετ.
1
Βγάλτε και καθαρίστε το φίλτρο, φυλάγοντάς το σε ένα στεγνό
μέρος.
Καλύψτε τη μινιπισίνα με το κάλυμμα που χορηγείται για την
αποφυγή της ρύπανσης.
Πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι τη Μινιπισίνα Teuco μετά τη
χειμερινή παύση, προχωρήστε όπως αναφέρεται στην ΠΡΩΤΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ.
42
2
EL
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΩΝ, ΑΜΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ
Αυτή η επισκευή πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό, μόνο σε επιφάνειες συγκεκριμένων
χρωμάτων.
Η επισκευή θα είναι πάντα ανιχνεύσιμη στην
επιφάνεια της μίνι πισίνας.
ΑΚΡΥΛΙΚΟ
FIBERGLASS
43
67101327200 (2013.00)
Teuco Guzzini S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italia
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.com
[email protected]

Documentos relacionados

gebruiksaanwijzing manual de utilização εγχειριδιο χρησης

gebruiksaanwijzing manual de utilização εγχειριδιο χρησης ENKELE NUTTIGE ADVIEZEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN DE HYDROMASSAGE Een hydromassagebad heeft een ontspannend en regenererend effect, dus het beste moment voor een hydromassage is zonder twijfel ...

Leia mais

S01 - S02

S01 - S02 DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD Deze handleiding is een leidraad voor een veilig gebruik van uw Sorgente bad. U dient deze handleiding daarom volledig door te lezen alvorens het product i...

Leia mais

641 HA - Teuco

641 HA - Teuco - in de buurt van de minipool geen elektrische apparaten gebruiken (zoals: een radio, een haardroger, etc.). Let goed op wanneer u in of uit de minipool stapt, door het water worden alle oppervla...

Leia mais

640 - Teuco

640 - Teuco (Italiaans Instituut kwaliteitsmerk) volgens

Leia mais

641 HR-HS

641 HR-HS (Italiaans Instituut kwaliteitsmerk) volgens

Leia mais

hydro basic

hydro basic Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen boven de acht en door personen met een geestelijke of lichamelijke beperking, of met onvoldoende kennis en ervaring, op voorwaarde dat er toezicht is ...

Leia mais

trattamento automatico acqua

trattamento automatico acqua maand, de chloorwaarde die in het water aanwezig is met de bijgeleverde controlekit (quick tester). Als er teveel of te weinig chloor in het water zit moet de waarde “Ph set” verhoogt of verlaagt...

Leia mais