Base de Cálculo IPVA_2015_xlsx

Сomentários

Transcrição

Base de Cálculo IPVA_2015_xlsx
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
300115
345424
345425
342003
342005
342004
415770
300108
345402
345419
345420
415748
345410
411335
411347
415525
405999
345405
463111
415795
415752
415744
415758
300110
300111
300109
300112
464474
464402
464416
464419
464401
464470
464430
464447
415503
415502
416595
415703
415703
416116
416113
416105
416108
411399
404420
404421
404413
404412
404407
404408
404463
404455
404440
404448
404444
Marca/Modelo do Veiculo
AGRALE/13000
AGRALE/14000
AGRALE/140006X2
AGRALE/7000 DX
AGRALE/7500 TCA
AGRALE/7500 TDX
AGRALE/8.5NEOBUS THUNDER
AGRALE/8500 CD
AGRALE/8500 T
AGRALE/8500 TR
AGRALE/8700TR
AGRALE/9.2 TCA NEOBUS TH
AGRALE/9200 TCA
AGRALE/COMIL PIA O
AGRALE/COMIL SVELTO U
AGRALE/EUROBUS EURO 450R
AGRALE/FURGOVAN
AGRALE/FURGOVAN 6000
AGRALE/INDUSCAR PICCO O
AGRALE/MA10 NEOBUS TH
AGRALE/MA120 NEOBUS SPEC
AGRALE/MA8.5 NEOBUS WAY
AGRALE/MA8.5 UNISAUDE AT
AGRALE/MARRUA AM 200
AGRALE/MARRUA AM 200CC
AGRALE/MARRUA AM 200CD
AGRALE/MARRUA AM 200CDCC
AGRALE/MASCA GRAN MIDI U
AGRALE/MASCA GRANMICRO O
AGRALE/MASCA GRANMICROSO
AGRALE/MASCA GRANMIDI O
AGRALE/MASCA GRANMINI O
AGRALE/MASCA GRANVIAMD E
AGRALE/MASCA GRMICRO E O
AGRALE/MASCA VMIDIMA15 O
AGRALE/MAXIBUS MCO75
AGRALE/MAXIBUS MCO85
AGRALE/MPOLO IDEALE R
AGRALE/NEOBUS THUNDER
AGRALE/NEOBUS THUNDER
CITROEN/JUMP GREENCAR ES
CITROEN/JUMPER M33M 23S
CITROEN/JUMPER M33M HDI
CITROEN/JUMPER M35L HDI
COMIL/CONDOTTIERE
FIAT/DUCA ESCOLAR FFBM25
FIAT/DUCA ESCOLAR FFBM26
FIAT/DUCA15 FFORMA MIC20
FIAT/DUCACOMFFORMA MIC21
FIAT/DUCAMA FFORMA MIC23
FIAT/DUCATO 15REFAMMIC13
FIAT/DUCATO FABUSFORMA
FIAT/DUCATO GCASA MIC1
FIAT/DUCATO GREENCAR MO1
FIAT/DUCATO GUERRA MC 20
FIAT/DUCATO M BUS RONTAN
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
2013
2012
138.280,00
155.563,00
129.833,00
150.391,00
123.572,00
134.814,00
109.110,00
177.640,00
91.165,00
105.482,00
83.728,00
2011
93.874,00
2010
83.036,00
2009
81.049,00
122.475,00
76.915,00
108.830,00
72.576,00
97.800,00
64.369,00
64.242,00
59.938,00
57.292,00
124.590,00
80.041,00
109.257,00
136.277,00
78.299,00
110.715,00
72.984,00
94.823,00
121.008,00
99.520,00
69.639,00
88.061,00
114.287,00
69.253,00
63.212,00
116.398,00
120.011,00
127.269,00
107.439,00
101.155,00
113.106,00
89.148,00
96.347,00
95.670,00
75.586,00
86.247,00
95.411,00
95.410,00
67.664,00
70.784,00
83.953,00
80.844,00
101.695,00
72.977,00
64.202,00
67.268,00
77.607,00
75.968,00
85.424,00
116.221,00
80.769,00
79.894,00
105.683,00
78.369,00
77.324,00
95.789,00
69.095,00
170.728,00
113.608,00
162.124,00
108.145,00
79.650,00
88.877,00
194.275,00
119.958,00
142.960,00
102.775,00
73.966,00
82.460,00
185.945,00
63.790,00
59.134,00
97.218,00
142.332,00
154.718,00
79.718,00
2008
75.446,00
94.575,00
59.803,00
96.221,00
65.597,00
86.675,00
111.495,00
2007
71.846,00
84.684,00
57.564,00
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
42.363,00
39.290,00
36.994,00
33.988,00
36.519,00
37.289,00
31.653,00
48.027,00
39.269,00
35.897,00
34.588,00
56.149,00
52.168,00
50.660,00
42.851,00
40.352,00
86.143,00
63.142,00
81.439,00
107.550,00
77.717,00
59.647,00
73.215,00
68.914,00
54.208,00
67.877,00
64.440,00
51.072,00
62.982,00
48.915,00
58.362,00
56.140,00
62.276,00
54.198,00
60.230,00
51.923,00
55.412,00
47.990,00
51.064,00
44.913,00
50.275,00
89.664,00
88.040,00
63.228,00
54.297,00
57.433,00
65.156,00
61.855,00
85.818,00
79.379,00
60.477,00
52.036,00
55.023,00
75.433,00
70.376,00
55.373,00
67.726,00
65.849,00
63.938,00
62.198,00
60.905,00
72.667,00
51.654,00
57.907,00
56.420,00
65.271,00
49.394,00
52.997,00
52.427,00
47.372,00
46.162,00
65.386,00
94.781,00
102.616,00
202.328,00
185.821,00
105.966,00
97.321,00
96.048,00
88.212,00
194.906,00
178.847,00
119.208,00
73.982,00
194.734,00
232.991,00
213.982,00
74.326,00
71.473,00
203.947,00
69.236,00
64.213,00
90.005,00
66.587,00
86.556,00
93.019,00
98.260,00
68.890,00
58.041,00
60.808,00
70.745,00
68.860,00
69.670,00
69.678,00
82.949,00
62.412,00
75.819,00
56.122,00
35.595,00
76.407,00
54.963,00
43.163,00
128.505,00
71.205,00
74.516,00
175.425,00
102.803,00
66.491,00
73.243,00
163.347,00
94.378,00
69.374,00
155.847,00
88.975,00
80.278,00
71.201,00
57.619,00
51.847,00
53.871,00
50.743,00
48.964,00
50.183,00
47.299,00
46.247,00
43.520,00
41.077,00
38.049,00
62.638,00
60.248,00
48.002,00
59.215,00
59.209,00
55.329,00
59.361,00
45.197,00
54.710,00
54.694,00
50.760,00
54.468,00
43.005,00
49.985,00
46.631,00
50.028,00
40.857,00
45.549,00
45.565,00
34.960,00
43.986,00
47.189,00
38.702,00
43.286,00
43.270,00
32.974,00
41.173,00
44.186,00
35.523,00
40.225,00
66.574,00
49.798,00
38.923,00
39.528,00
33.985,00
35.005,00
58.632,00
56.124,00
53.448,00
35.807,00
38.424,00
31.001,00
34.359,00
35.128,00
28.923,00
59.584,00
33.914,00
36.386,00
29.116,00
32.607,00
26.764,00
30.681,00
32.929,00
28.998,00
29.788,00
29.784,00
25.546,00
35.551,00
33.572,00
28.130,00
30.895,00
62.123,00
62.123,00
37.259,00
31.169,00
22.075,00
54.247,00
45.789,00
84.593,00
74.865,00
57.762,00
70.717,00
68.726,00
55.011,00
66.559,00
64.108,00
61.579,00
92.412,00
86.744,00
70.202,00
80.718,00
88.314,00
79.667,00
64.474,00
74.133,00
75.238,00
81.260,00
75.874,00
61.404,00
70.603,00
71.655,00
76.485,00
72.262,00
58.481,00
67.240,00
68.244,00
71.942,00
62.669,00
50.741,00
61.600,00
59.188,00
54.230,00
43.720,00
53.259,00
51.312,00
37.937,00
71.369,00
48.735,00
40.634,00
49.337,00
38.454,00
41.277,00
33.169,00
38.054,00
38.038,00
63.796,00
39.462,00
47.642,00
46.224,00
36.248,00
42.863,00
41.176,00
34.849,00
41.236,00
36.785,00
38.552,00
34.384,00
24.389,00
28.208,00
23.830,00
29.525,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
411700
404437
301601
404449
404424
404428
463502
404411
347706
320291
320247
304126
320004
320204
339610
304103
304100
304113
320009
338600
329101
339611
304301
304300
337902
320220
339301
329102
339401
339619
337903
320215
320214
339612
339618
304115
304128
304114
304131
304106
339620
339606
304120
320222
339601
339604
339615
320239
339602
337912
337911
329203
339607
339616
320240
349802
Marca/Modelo do Veiculo
FIAT/DUCATO M EMBRAFI 16
FIAT/DUCATO MARTICAR 16
FIAT/DUCATO MAXI
FIAT/DUCATO MC TCA MIC
FIAT/DUCATO MUL REVESCAP
FIAT/DUCATO MULT JAEDI T
FIAT/DUCATO MULT TAKO MI
FIAT/DUCATO REVESCAP
FORD/C 2626 LIEBHERR HTM
FORD/C 4331 SETEC CM
FORD/C2428 PMERECHIM 8X2
FORD/CARGO 1119
FORD/CARGO 1215
FORD/CARGO 1217
FORD/CARGO 1317 CN
FORD/CARGO 1317 E
FORD/CARGO 1317F
FORD/CARGO 1319
FORD/CARGO 1415
FORD/CARGO 1417 F
FORD/CARGO 1421
FORD/CARGO 1517 CN
FORD/CARGO 1517 E
FORD/CARGO 1517 F
FORD/CARGO 1519 B
FORD/CARGO 1521
FORD/CARGO 1617
FORD/CARGO 1621
FORD/CARGO 1622
FORD/CARGO 1717 CN
FORD/CARGO 1719
FORD/CARGO 1721
FORD/CARGO 1722
FORD/CARGO 1722 CN
FORD/CARGO 1722 CNL
FORD/CARGO 1723
FORD/CARGO 1723 K
FORD/CARGO 1723 L
FORD/CARGO 1729 T
FORD/CARGO 1832 E
FORD/CARGO 1932 CNLT
FORD/CARGO 1932 CNT
FORD/CARGO 2042 AT
FORD/CARGO 2421
FORD/CARGO 2422
FORD/CARGO 2422 CN
FORD/CARGO 2422 CNL
FORD/CARGO 2422 E
FORD/CARGO 2422 T
FORD/CARGO 2423
FORD/CARGO 2423 L
FORD/CARGO 2425
FORD/CARGO 2428 CN
FORD/CARGO 2428 CNL
FORD/CARGO 2428 E
FORD/CARGO 2428E MAGICA
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
2013
81.100,00
74.484,00
82.329,00
76.002,00
83.374,00
75.612,00
79.185,00
69.802,00
76.571,00
111.576,00
111.050,00
2012
67.363,00
70.939,00
2011
64.156,00
67.560,00
2010
58.453,00
58.610,00
2009
50.564,00
50.721,00
2008
44.682,00
45.568,00
2007
44.449,00
44.565,00
2006
39.951,00
40.074,00
2005
38.604,00
38.720,00
2004
36.110,00
36.218,00
2003
2002
33.424,00
72.011,00
59.827,00
66.478,00
72.926,00
68.584,00
72.083,00
66.152,00
69.454,00
53.167,00
54.033,00
54.300,00
58.148,00
48.611,00
49.285,00
49.206,00
47.038,00
54.263,00
48.433,00
45.709,00
43.740,00
48.597,00
44.018,00
46.212,00
40.382,00
40.223,00
45.834,00
40.646,00
42.406,00
37.083,00
37.650,00
43.241,00
36.486,00
98.167,00
76.753,00
34.522,00
35.077,00
40.325,00
33.764,00
87.017,00
67.052,00
38.082,00
32.966,00
32.817,00
37.467,00
31.538,00
82.834,00
63.796,00
31.569,00
28.749,00
35.385,00
29.959,00
29.463,00
35.728,00
27.956,00
81.127,00
165.083,00
161.250,00
145.671,00
133.016,00
125.277,00
114.379,00
112.681,00
60.573,00
63.620,00
2001
28.910,00
28.992,00
26.936,00
32.664,00
29.433,00
33.054,00
27.299,00
30.608,00
23.974,00
47.836,00
44.748,00
43.454,00
48.529,00
64.611,00
57.325,00
45.332,00
57.827,00
60.045,00
63.266,00
65.606,00
58.208,00
62.375,00
63.346,00
76.898,00
74.140,00
70.465,00
83.328,00
81.202,00
78.820,00
51.129,00
87.754,00
77.730,00
128.252,00
115.934,00
110.648,00
83.467,00
76.640,00
76.028,00
72.096,00
68.539,00
64.784,00
56.667,00
55.285,00
54.110,00
52.808,00
48.890,00
47.900,00
105.985,00
52.384,00
68.464,00
96.470,00
94.476,00
136.952,00
143.705,00
145.586,00
158.094,00
145.586,00
132.398,00
138.928,00
133.708,00
134.464,00
133.708,00
149.360,00
127.155,00
182.872,00
89.843,00
86.411,00
81.281,00
75.335,00
69.946,00
67.439,00
133.425,00
99.427,00
127.737,00
125.951,00
102.425,00
101.537,00
101.525,00
125.561,00
125.951,00
125.560,00
62.247,00
58.424,00
76.454,00
72.129,00
69.477,00
63.537,00
61.696,00
69.223,00
69.724,00
87.617,00
72.277,00
75.492,00
66.298,00
72.458,00
63.635,00
68.354,00
72.239,00
82.457,00
69.054,00
79.091,00
63.147,00
82.970,00
82.919,00
79.557,00
78.080,00
58.005,00
63.273,00
100.699,00
100.697,00
122.503,00
130.587,00
116.928,00
87.875,00
148.451,00
146.015,00
61.142,00
63.643,00
168.528,00
134.335,00
134.327,00
125.619,00
161.639,00
158.986,00
62.551,00
67.899,00
121.735,00
133.718,00
137.285,00
136.449,00
199.117,00
2000
142.938,00
140.592,00
136.009,00
123.899,00
119.287,00
102.005,00
96.493,00
91.241,00
88.380,00
136.101,00
133.868,00
132.223,00
148.967,00
124.043,00
127.347,00
131.440,00
147.791,00
122.585,00
121.741,00
127.255,00
116.313,00
110.788,00
109.645,00
104.587,00
103.799,00
99.036,00
99.786,00
89.274,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
320252
337913
304123
320213
339608
337908
320212
339605
320242
337907
304127
320210
320241
304121
337906
303601
320211
320221
320231
320236
320248
320254
320234
320249
320228
339609
320225
320218
328506
337909
304102
340899
329799
329701
346024
346002
346001
346001
346018
346014
346016
346007
346015
346013
346009
305708
305704
305710
305910
347804
305914
305906
346026
305903
305909
320273
Marca/Modelo do Veiculo
FORD/CARGO 2428E TOPLINE
FORD/CARGO 2429 L
FORD/CARGO 2429 SL
FORD/CARGO 2622
FORD/CARGO 2622 CN 6X4
FORD/CARGO 2623 6X4
FORD/CARGO 2626
FORD/CARGO 2628 CN 6X4
FORD/CARGO 2628 E
FORD/CARGO 2629 6X4
FORD/CARGO 2629 6X4 M
FORD/CARGO 2631
FORD/CARGO 2632 E
FORD/CARGO 2842 AT
FORD/CARGO 3133 6X4
FORD/CARGO 4030
FORD/CARGO 4031
FORD/CARGO 4331
FORD/CARGO 4331 S
FORD/CARGO 4432 E
FORD/CARGO 4532 E
FORD/CARGO 4532E TOPLINE
FORD/CARGO 5032 E
FORD/CARGO 712
FORD/CARGO 815 E
FORD/CARGO 815 N
FORD/CARGO 815 S
FORD/CARGO 816
FORD/CARGO 816 RODOMOURA
FORD/CARGO 816 S
FORD/CARGO1717 E
FORD/F12000
FORD/F14000
FORD/F14000 HD
FORD/F250 ARB MASTER
FORD/F250 SUPER DUTY G
FORD/F250 SUPER DUTY K
FORD/F250 SUPER DUTY K
FORD/F250 TRV TROPCAMPO
FORD/F250 XL F21
FORD/F250 XL F22
FORD/F250 XL W20
FORD/F250 XLT F21
FORD/F250 XLT F22
FORD/F250 XLT W20
FORD/F350 CD
FORD/F350 INDESTCAR
FORD/F350 TR TROPICAMPO
FORD/F4000 4X4
FORD/F4000 CIOATO STEEL
FORD/F4000 MASCARELLO
FORD/F4000 TERRITORIO4X4
FORD/F4000 TRV MULTI
FORD/F4000 TURBO 4.3T
FORD/F4000 VIDA AMB
FORD/MULTIEIXO 2428E 8X4
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
2013
2012
180.276,00
181.739,00
174.283,00
175.268,00
158.846,00
196.318,00
201.782,00
243.903,00
226.265,00
98.657,00
97.100,00
145.886,00
189.792,00
190.864,00
235.794,00
218.742,00
94.662,00
95.377,00
93.871,00
2010
119.171,00
153.239,00
2011
124.625,00
151.672,00
130.492,00
136.462,00
143.307,00
130.647,00
155.916,00
145.451,00
184.603,00
142.866,00
140.291,00
175.619,00
136.346,00
130.736,00
217.299,00
201.125,00
2009
102.968,00
2008
98.314,00
2007
92.707,00
2006
88.092,00
2005
2004
2003
2002
93.796,00
89.547,00
83.156,00
80.218,00
98.534,00
87.202,00
86.150,00
85.036,00
122.049,00
120.057,00
109.889,00
97.695,00
92.542,00
89.889,00
84.358,00
137.523,00
132.214,00
125.710,00
92.853,00
114.047,00
92.574,00
145.875,00
67.852,00
64.657,00
64.660,00
66.514,00
62.244,00
59.479,00
59.455,00
61.160,00
59.913,00
71.091,00
74.562,00
74.939,00
74.478,00
66.231,00
112.037,00
103.283,00
55.765,00
51.442,00
48.004,00
50.294,00
46.884,00
2001
2000
59.971,00
57.514,00
56.421,00
196.839,00
105.535,00
92.837,00
88.632,00
90.659,00
87.034,00
62.111,00
74.479,00
75.805,00
58.555,00
70.343,00
55.823,00
64.362,00
82.834,00
79.185,00
128.800,00
55.732,00
61.726,00
79.117,00
80.679,00
77.053,00
122.670,00
50.295,00
59.640,00
45.858,00
44.407,00
92.368,00
88.146,00
86.150,00
86.513,00
91.439,00
84.981,00
82.181,00
80.798,00
78.435,00
82.313,00
80.230,00
76.894,00
69.846,00
67.507,00
54.356,00
52.935,00
62.251,00
105.657,00
91.821,00
86.005,00
70.869,00
58.686,00
89.702,00
75.296,00
81.327,00
76.207,00
98.410,00
69.658,00
64.172,00
70.229,00
82.826,00
73.207,00
73.228,00
68.822,00
81.613,00
65.826,00
59.567,00
66.959,00
76.214,00
68.898,00
68.886,00
65.972,00
73.881,00
55.604,00
51.984,00
57.406,00
69.305,00
61.573,00
61.565,00
55.935,00
64.207,00
50.040,00
50.348,00
52.974,00
59.141,00
58.118,00
57.121,00
53.315,00
70.308,00
67.323,00
72.226,00
78.118,00
60.875,00
54.273,00
60.749,00
72.179,00
65.221,00
64.925,00
59.008,00
49.974,00
63.480,00
63.896,00
70.814,00
79.508,00
68.628,00
56.915,00
56.140,00
65.811,00
87.193,00
108.992,00
102.839,00
94.929,00
70.146,00
93.697,00
72.176,00
150.683,00
149.720,00
132.027,00
130.956,00
63.242,00
61.814,00
53.938,00
42.871,00
53.931,00
55.013,00
28.432,00
25.478,00
21.952,00
28.465,00
22.307,00
34.657,00
41.962,00
32.717,00
39.423,00
49.315,00
44.803,00
42.285,00
53.632,00
48.542,00
42.912,00
51.193,00
50.423,00
46.040,00
40.551,00
50.631,00
47.420,00
38.619,00
47.990,00
36.185,00
53.644,00
49.901,00
46.978,00
62.783,00
70.050,00
55.666,00
60.486,00
49.905,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
320244
305707
344503
344504
344507
344505
308815
344501
344506
344107
411115
308300
308300
308302
346022
411512
415604
415608
415607
415605
411509
411510
413219
413217
413214
308721
413208
413209
411107
411114
308007
411106
414015
414012
414012
344104
343454
343476
310074
415601
415611
343445
415609
415612
343478
351002
343467
415802
415803
415813
415806
343473
343462
310016
343475
465204
Marca/Modelo do Veiculo
FORD/MULTIEIXO 2628E 8X4
FORD/NOGUEIRA TRUCKCLASS
GMC/12.170
GMC/14.190
GMC/15.190
GMC/16.220
GMC/3500 HD
GMC/6100
GMC/7110
HYUNDAI/HD 78
I/CHEVROLET EXPR VAN LT
I/DODGE RAM 2500
I/DODGE RAM 2500
I/DODGE RAM 2500 RC
I/DODGE RAM TRV TROPVAN
I/FDUCATO FFORMA ESCOLAR
I/FIAT DUCA10 FFORMA M03
I/FIAT DUCA15 FFORMA M06
I/FIAT DUCA15 FFORMA M07
I/FIAT DUCAMA FFORMA M04
I/FIAT DUCATO FFORMA M09
I/FIAT DUCATO FFORMA M11
I/FORD E350 SUPERDUTY
I/FORD E350 XL
I/FORD ECONOLINE E350
I/FORD F350 X3B 4X4
I/FORD TRANSIT 350L BUS
I/FORD TRANSIT TCA MIC
I/GM EXPRESS G3500
I/GM EXPRESS G3500 LT
I/GM SILVERADO CONQ HD
I/GM VAN 2500 EXPRESS
I/HYUNDAI H1STAREX GLS
I/HYUNDAI H1STAREX SVX
I/HYUNDAI H1STAREX SVX
I/HYUNDAI PORTER GLELLD
I/IVECO ECTECTOR 170E22
I/IVECO STRALIHD 570S38T
I/IVECO STRALIS 570S46T
I/IVECO T3510 FFORMA M01
I/IVECO T3510 GCASA MIC
I/IVECO T3510 RONTAN AMB
I/IVECO T4912 FFORMA M02
I/IVECO T4912 GCASA MIC
I/IVECOECCURSOR 450E32T
I/IVECOECTECTOR 230E24
I/IVECOEUROCARGO 170E21
I/IVECOFIAT D4012 MAXIV.
I/IVECOFIAT DT3510M CCAP
I/IVECOFIAT T3510 FFBM17
I/IVECOFIAT T4912 FFBM08
I/IVECOSTRALIHD 740S42TZ
I/IVECOSTRALISHD 450S38T
I/IVECOSTRALISHD 490S38T
I/IVECOTRAKKER 380T38
I/JINBEI FABUSFORMA M35
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
A/G
A/G
D
D
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
2014
2013
2012
2011
170.992,00
2010
156.912,00
2009
145.985,00
2008
136.465,00
2007
130.177,00
2006
117.424,00
2005
2004
2003
50.848,00
47.466,00
44.478,00
2002
2001
39.771,00
46.267,00
47.597,00
53.187,00
28.434,00
28.096,00
32.832,00
2000
44.784,00
44.688,00
51.026,00
51.461,00
27.650,00
25.313,00
31.622,00
58.892,00
94.930,00
118.754,00
103.531,00
87.167,00
79.185,00
76.217,00
68.330,00
94.350,00
72.902,00
70.939,00
62.111,00
58.034,00
64.832,00
85.418,00
59.641,00
74.527,00
55.638,00
71.906,00
68.952,00
57.355,00
26.170,00
26.015,00
38.334,00
27.576,00
26.392,00
28.897,00
25.530,00
25.671,00
37.135,00
35.688,00
17.914,00
60.153,00
17.056,00
53.343,00
25.083,00
24.020,00
24.016,00
26.824,00
24.378,00
24.512,00
81.947,00
95.672,00
108.169,00
89.264,00
97.384,00
69.765,00
81.981,00
89.439,00
78.077,00
85.182,00
55.494,00
75.869,00
79.957,00
64.326,00
71.779,00
59.106,00
68.794,00
109.480,00
58.137,00
62.070,00
96.693,00
67.399,00
122.927,00
30.773,00
68.274,00
54.762,00
50.865,00
52.617,00
82.598,00
141.228,00
79.290,00
133.508,00
49.478,00
45.262,00
40.750,00
72.986,00
71.569,00
20.838,00
66.428,00
16.357,00
184.372,00
31.957,00
105.846,00
97.145,00
30.594,00
32.175,00
28.066,00
28.065,00
28.804,00
31.265,00
31.285,00
102.116,00
88.642,00
69.586,00
37.896,00
31.849,00
31.859,00
63.810,00
66.070,00
39.902,00
38.160,00
36.837,00
35.043,00
61.444,00
34.027,00
179.636,00
141.818,00
141.962,00
213.596,00
34.015,00
174.257,00
133.884,00
167.292,00
128.795,00
145.068,00
123.581,00
199.406,00
189.853,00
174.914,00
109.588,00
34.165,00
28.470,00
28.486,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
465210
465213
465213
465212
465203
350501
350500
412812
341405
309164
412230
309161
346505
309114
412231
309118
309163
346543
346537
346529
346530
412272
346527
346528
337227
309170
311005
311006
309169
337217
337218
346508
412251
309182
412246
412245
309176
400200
346504
412263
412212
309179
412243
463501
412262
412228
309137
309136
412222
309159
412238
412237
412248
309189
412232
309135
Marca/Modelo do Veiculo
I/JINBEI SY6483N3 L
I/JINBEI TOPIC L
I/JINBEI TOPIC L
I/JINBEI TOPIC SL
I/JINBEI VAN 13P SL
I/JMC N601 LONGO
I/JMC N900 CONVAY
I/KIA BESTA GS GRAND2
I/KIA BESTA SV GRAND
I/M.BENZ 1828 4X2
I/M.BENZ 311 CDI FFBM 27
I/M.BENZ 311SF ALTECHAMB
I/M.BENZ 312D ENGESIG A
I/M.BENZ 312D SPRINTER C
I/M.BENZ 313 CDI FFBM 28
I/M.BENZ 412D SPRINTER C
I/M.BENZ 4140K 8X4
I/M.BENZ 415 ALLTECH AMB
I/M.BENZ 415 MARIMAR AMB
I/M.BENZ 415CDISPRINTERC
I/M.BENZ 415CDISPRINTERF
I/M.BENZ 415CDISPRINTERM
I/M.BENZ 515CDISPRINTERC
I/M.BENZ 515CDISPRINTERF
I/M.BENZ ACTRIS 4844 K
I/M.BENZ ACTROS 2031 4X2
I/M.BENZ ACTROS 2546 LS
I/M.BENZ ACTROS 2646 LS
I/M.BENZ ACTROS 3331 6X4
I/M.BENZ ATEGO 1425F 4X2
I/M.BENZ ATEGO 823 4X2
I/M.BENZ CDI SPR TCA AMB
I/M.BENZ CDI SPR TCA MIC
I/M.BENZ GREENCAR AMB 08
I/M.BENZ GUERRA MIC 20
I/M.BENZ NIKS MIC 20
I/M.BENZ REVESCAP A UTI
I/M.BENZ SPR SITNEI MIC
I/M.BENZ SPRINTER ENGESI
I/M.BENZ SPRINTER FFORMA
I/M.BENZ SPRINTER NIKS16
I/M.BENZ SPRT ALTECH AMB
I/M.BENZ SPTR TECFORM TP
I/M.BENZ TAKO SPRINM 16
I/M.BENZ311 RIBEIRO MO18
I/M.BENZ311CDI REVESCAP
I/M.BENZ311CDI SPRINTERC
I/M.BENZ311CDI SPRINTERF
I/M.BENZ311CDI SPRINTERM
I/M.BENZ313 CORTEZI2 AMB
I/M.BENZ313C EMBRAFI 16
I/M.BENZ313CDI CIRILO A5
I/M.BENZ313CDI GRIFVAN M
I/M.BENZ313CDI MARIMAR A
I/M.BENZ313CDI REVESCAP
I/M.BENZ313CDI SPRINTERC
Comb.
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
2013
2012
2011
45.888,00
45.557,00
46.017,00
44.991,00
44.018,00
44.295,00
41.142,00
41.042,00
41.738,00
49.404,00
45.088,00
51.312,00
2010
37.232,00
41.041,00
40.440,00
39.921,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
39.745,00
29.304,00
34.732,00
24.022,00
44.070,00
42.399,00
37.259,00
2003
2002
2001
39.442,00
20.597,00
95.907,00
38.596,00
2000
32.302,00
83.377,00
77.487,00
73.511,00
65.304,00
63.693,00
46.014,00
69.301,00
62.054,00
55.257,00
52.669,00
49.623,00
41.530,00
38.903,00
36.886,00
41.747,00
33.798,00
33.719,00
29.874,00
29.840,00
33.226,00
30.340,00
127.231,00
85.586,00
78.437,00
78.937,00
71.748,00
80.216,00
80.216,00
78.577,00
78.603,00
75.829,00
74.588,00
66.630,00
79.185,00
75.046,00
76.485,00
74.860,00
73.438,00
70.371,00
63.771,00
77.051,00
72.516,00
27.942,00
20.085,00
28.469,00
28.305,00
25.619,00
27.852,00
67.678,00
69.780,00
75.038,00
71.029,00
332.084,00
310.994,00
232.058,00
241.280,00
227.420,00
232.073,00
296.182,00
107.088,00
243.215,00
79.425,00
82.248,00
79.425,00
108.672,00
98.824,00
116.812,00
75.479,00
75.171,00
75.537,00
74.129,00
99.806,00
90.761,00
70.318,00
68.189,00
69.344,00
94.852,00
81.525,00
75.183,00
69.200,00
107.282,00
104.955,00
89.664,00
67.861,00
74.400,00
68.205,00
63.839,00
67.261,00
90.471,00
76.602,00
65.148,00
63.710,00
60.514,00
57.417,00
65.513,00
79.494,00
74.111,00
57.464,00
58.339,00
56.960,00
55.096,00
59.096,00
75.054,00
70.435,00
52.061,00
54.875,00
51.017,00
53.302,00
54.852,00
65.507,00
65.676,00
47.876,00
49.480,00
65.447,00
93.783,00
53.337,00
63.188,00
81.983,00
48.836,00
58.652,00
75.914,00
46.856,00
53.665,00
69.472,00
42.695,00
48.036,00
63.931,00
69.598,00
58.636,00
64.134,00
56.353,00
59.948,00
54.078,00
56.315,00
49.011,00
52.167,00
66.279,00
62.935,00
62.227,00
70.464,00
55.925,00
60.239,00
74.085,00
73.521,00
82.689,00
61.495,00
56.832,00
52.833,00
50.518,00
66.981,00
64.350,00
78.520,00
57.327,00
47.978,00
45.612,00
43.078,00
50.404,00
62.428,00
61.186,00
45.610,00
47.525,00
47.980,00
58.444,00
57.084,00
44.834,00
44.292,00
53.228,00
52.797,00
41.923,00
40.414,00
50.336,00
47.747,00
49.057,00
37.582,00
35.692,00
40.437,00
45.174,00
38.193,00
42.972,00
36.302,00
40.567,00
33.056,00
46.868,00
42.333,00
37.326,00
35.789,00
51.874,00
46.882,00
59.774,00
72.567,00
52.512,00
34.330,00
33.785,00
32.528,00
31.427,00
32.202,00
26.269,00
23.746,00
31.054,00
30.563,00
36.837,00
34.670,00
31.490,00
30.102,00
32.329,00
29.047,00
39.620,00
37.658,00
54.185,00
53.976,00
52.781,00
50.042,00
43.945,00
58.023,00
53.291,00
66.607,00
50.849,00
126.923,00
69.294,00
48.503,00
34.671,00
33.140,00
49.802,00
47.225,00
38.624,00
52.984,00
48.779,00
62.751,00
46.334,00
39.945,00
34.422,00
34.412,00
41.192,00
41.771,00
47.355,00
44.578,00
42.009,00
37.190,00
40.376,00
33.055,00
49.833,00
30.580,00
46.123,00
53.345,00
39.061,00
47.419,00
34.619,00
46.683,00
58.258,00
41.242,00
40.155,00
37.363,00
33.087,00
33.087,00
37.584,00
44.096,00
35.482,00
31.210,00
35.033,00
29.785,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
412221
412221
309174
412234
412242
412260
412250
412233
309132
309149
412235
346541
309115
412226
309150
309141
412216
412209
412211
412210
309162
412207
309202
346540
413102
414709
341001
308309
315706
340417
315692
349414
349400
347127
411504
308809
414004
343407
343408
343416
343423
343431
412899
309119
400009
345729
351034
416008
347120
347147
415723
415775
416034
416035
416044
310069
Marca/Modelo do Veiculo
I/M.BENZ313CDI SPRINTERM
I/M.BENZ313CDI SPRINTERM
I/M.BENZ313SF VIDA AMB
I/M.BENZ413CDI CIRILO A4
I/M.BENZ413CDI CIRILO A5
I/M.BENZ413CDI CIRILO A6
I/M.BENZ413CDI GRIFVAN M
I/M.BENZ413CDI REVESCAPM
I/M.BENZ413CDI SPRINTERC
I/M.BENZ413CDI SPRINTERF
I/M.BENZ413CDI SPRINTERM
I/MB 15SPRINT RONTAN AMB
I/MBENZ 310SF RONTAN AMB
I/MBENZ 311 SPR CIRILO 8
I/MBENZ 311SF RONTAN AMB
I/MBENZ 312 SPR CORTEZI1
I/MBENZ 312D REVESCAP16
I/MBENZ 312D SPRINM CCAP
I/MBENZ 312DS CIRILO M01
I/MBENZ 312DS FFORMA M10
I/MBENZ 313SF RONTAN AMB
I/MBENZ CCAP SPRINTER M
I/MBENZ SPR MARIMAR POLI
I/MBENZ SPRINTER CDI 515
I/MMC PAJERO GLS-B 10L
I/PEUGEOT BOXER 320M 28
I/PIERCE ARROW XT
I/RAM 2500 LARAMIE
I/SCANIA ITURRI P360
I/SCANIA JACINTO P360
I/SCANIA P4406X4 MAGIRUS
I/SINOTRUK A7 L4X2 380A
I/SINOTRUK HOWO 6X2 380
I/VECOFIAT/3510 GCASA AM
IMP/FIAT DUCATO COMBINAT
IMP/GMC 5-90
IMP/HYUNDAI H100 SPREL
IMP/IVECO FIATDAI.T3510B
IMP/IVECO FIATDAI.T3510C
IMP/IVECOFIAT D T4912 C2
IMP/IVECOFIAT D T4912VB1
IMP/IVECOFIAT E 160E21 2
IMP/KIA
IMP/M.BENZ 312D SPRINTER
IMP/SCANIA BUSSCAR JB R
INTERNATIONAL/9800P7 6X4
IVECO/240E25 MASTER
IVECO/3510 REFAM MIC 08
IVECO/3510V1 RONTAN AMB
IVECO/4912 RONTAN AMB
IVECO/5912 NEOBUS TBOY
IVECO/6013 NEOBUS TBOY E
IVECO/CITYCLASS 6013
IVECO/CITYCLASS 6013 IF
IVECO/CITYCLASS 6013 MO
IVECO/CURSOR 450E33T
Comb.
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
82.442,00
2013
75.716,00
2012
94.420,00
2011
89.554,00
2010
75.573,00
2009
68.566,00
58.960,00
78.501,00
74.320,00
71.328,00
66.419,00
64.055,00
63.089,00
77.651,00
77.204,00
56.055,00
68.752,00
71.896,00
62.472,00
61.054,00
59.033,00
59.361,00
69.135,00
68.757,00
64.311,00
67.265,00
59.395,00
58.678,00
53.343,00
53.649,00
63.892,00
63.547,00
65.467,00
61.137,00
57.326,00
2008
65.674,00
2007
64.108,00
51.947,00
60.482,00
48.852,00
57.239,00
56.888,00
2006
55.746,00
55.746,00
44.084,00
53.084,00
52.761,00
55.096,00
48.038,00
48.294,00
59.170,00
58.829,00
52.358,00
45.819,00
46.074,00
56.828,00
56.504,00
43.417,00
43.676,00
52.316,00
52.026,00
2005
52.706,00
2004
45.383,00
41.694,00
48.717,00
44.058,00
39.182,00
39.396,00
48.142,00
47.846,00
2003
42.187,00
2002
40.160,00
2001
38.367,00
30.742,00
29.820,00
2000
35.982,00
41.032,00
40.767,00
37.168,00
37.377,00
44.148,00
43.919,00
33.795,00
33.975,00
41.263,00
41.006,00
41.157,00
39.170,00
38.500,00
38.086,00
36.213,00
71.974,00
31.708,00
66.376,00
89.034,00
82.900,00
78.352,00
69.738,00
55.897,00
53.779,00
42.770,00
56.411,00
51.625,00
34.784,00
49.069,00
31.883,00
36.693,00
33.288,00
35.077,00
31.213,00
30.802,00
36.953,00
25.113,00
25.115,00
32.258,00
28.990,00
34.105,00
22.258,00
22.251,00
29.651,00
28.904,00
27.943,00
26.498,00
22.798,00
30.131,00
21.357,00
67.097,00
43.656,00
59.683,00
40.873,00
43.876,00
40.300,00
23.663,00
42.351,00
32.080,00
70.934,00
1.104.336,00
133.516,00
35.077,00
418.065,00
380.649,00
127.159,00
349.595,00
224.003,00
173.203,00
156.278,00
139.564,00
129.608,00
46.510,00
24.735,00
25.025,00
29.560,00
32.365,00
64.627,00
20.987,00
29.970,00
94.227,00
140.221,00
275.528,00
253.048,00
28.651,00
28.229,00
31.442,00
31.443,00
19.084,00
27.149,00
238.557,00
140.235,00
124.766,00
38.845,00
38.641,00
74.336,00
74.364,00
74.343,00
143.173,00
128.315,00
122.055,00
75.649,00
66.478,00
66.460,00
69.954,00
64.782,00
66.028,00
65.773,00
34.122,00
35.437,00
62.768,00
62.763,00
62.792,00
30.629,00
34.175,00
47.216,00
57.565,00
57.542,00
32.803,00
29.484,00
31.397,00
28.169,00
45.227,00
37.356,00
28.742,00
26.843,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
351092
351089
351073
351083
351070
351079
310056
351066
351065
351098
416053
416048
416050
310012
351013
416049
351003
347150
347151
347177
347152
347153
310029
310017
310021
310030
310031
347137
347162
347176
347175
310032
310019
347180
347179
350090
347157
347161
351021
347195
351001
351000
343466
343485
343487
310040
347159
800652
347187
310005
310015
350600
310061
350613
310081
310064
Marca/Modelo do Veiculo
IVECO/DAILY 45S17CD
IVECO/DAILY 45S17GRANFUR
IVECO/DAILY 55C17CD
IVECO/DAILY 55C17CS
IVECO/DAILY 55C17MAXIFUR
IVECO/DAILY 55C17VETRATO
IVECO/DAILY 70C16HDCS
IVECO/DAILY 70C17HDCD
IVECO/DAILY 70C17HDCS
IVECO/DAILY AUTOMAR AMB
IVECO/DAILY CIRILO 55C16
IVECO/DAILY GCASA MIC1
IVECO/DAILY GREENCAR MO
IVECO/DAILY13 RONTAN AMB
IVECO/DAILY45S14 CS
IVECO/DAILY45S16 MINIBUS
IVECO/DAILY45S16 VETRATO
IVECO/DAILY5013 CC
IVECO/DAILY5013 CC1
IVECO/DAILY5013 CD1
IVECO/DAILY5013 VAN
IVECO/DAILY5013 VAN1
IVECO/DAILY55C16 CD
IVECO/DAILY55C16 CS
IVECO/DAILY55C16 CS-IF
IVECO/DAILY55C16 GRANFUR
IVECO/DAILY55C16 MAXIFUR
IVECO/DAILY6012 CC1
IVECO/DAILY7012 CC1
IVECO/DAILY7013 CC1
IVECO/DAILY7013 CD1
IVECO/DAILY70C16 CD
IVECO/DAILY70C16 CS
IVECO/DAILYCITY3813 VAN
IVECO/DAILYCITY3813 VAN1
IVECO/ECCURSOR 450E32TN
IVECO/ECTECTOR 170E22 N
IVECO/ECTECTOR 170E22 N1
IVECO/ECTECTOR 230E22N
IVECO/ECTECTOR 230E22N1
IVECO/ECTECTOR 230E24N
IVECO/ECTECTOR 230E24N1
IVECO/EUROCARGO 170E21N1
IVECO/EUROCARGO 170E22
IVECO/EUROCARGO 230E24
IVECO/EUROCARGO 260E25N
IVECO/EUROTECH 450E37TN1
IVECO/RONTAN DAILY MC.CM
IVECO/STRALIHD 570S38TN1
IVECO/STRALIHD 570S42TN1
IVECO/STRALIHD 740S42TZN
IVECO/STRALIS 460S36T
IVECO/STRALIS 490S38T
IVECO/STRALIS 490S40T
IVECO/STRALIS 570S41T
IVECO/STRALIS 570S42T
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
80.676,00
93.283,00
77.490,00
86.181,00
2013
74.093,00
80.049,00
90.182,00
71.167,00
79.150,00
2012
70.389,00
77.525,00
86.610,00
67.983,00
75.064,00
74.107,00
82.782,00
85.319,00
84.713,00
74.764,00
78.358,00
81.704,00
70.840,00
71.516,00
78.146,00
74.030,00
76.799,00
67.990,00
70.534,00
62.019,00
2011
2010
63.803,00
56.473,00
75.869,00
66.538,00
69.348,00
58.996,00
59.594,00
63.579,00
58.960,00
59.212,00
71.501,00
56.290,00
67.425,00
2009
2008
2007
55.956,00
58.608,00
54.746,00
51.927,00
63.498,00
52.131,00
75.203,00
61.912,00
66.598,00
56.814,00
63.038,00
53.589,00
73.762,00
71.243,00
67.559,00
61.960,00
63.916,00
59.366,00
50.679,00
56.079,00
50.169,00
109.782,00
2004
2003
2002
2001
2000
47.649,00
57.000,00
48.902,00
41.302,00
55.674,00
47.316,00
60.151,00
56.120,00
55.845,00
53.025,00
47.554,00
53.233,00
41.857,00
47.925,00
49.166,00
54.092,00
54.097,00
59.998,00
50.717,00
53.144,00
56.876,00
58.994,00
62.267,00
58.857,00
100.562,00
86.397,00
115.075,00
100.824,00
60.009,00
58.393,00
99.375,00
83.214,00
82.956,00
100.995,00
94.775,00
97.575,00
96.846,00
37.960,00
52.117,00
48.825,00
45.973,00
45.697,00
42.152,00
42.174,00
49.610,00
46.810,00
49.326,00
53.395,00
53.245,00
55.389,00
65.453,00
62.341,00
2005
48.680,00
58.279,00
69.262,00
2006
52.279,00
49.174,00
47.910,00
47.907,00
44.656,00
56.817,00
54.672,00
42.381,00
42.362,00
96.611,00
79.889,00
79.671,00
41.155,00
41.140,00
92.044,00
76.987,00
76.826,00
38.215,00
36.391,00
92.537,00
94.650,00
93.527,00
88.924,00
89.040,00
88.437,00
78.158,00
39.359,00
43.504,00
36.861,00
43.356,00
35.180,00
73.509,00
73.326,00
64.987,00
103.982,00
117.501,00
140.226,00
150.075,00
88.712,00
100.980,00
133.163,00
84.775,00
96.922,00
123.515,00
81.369,00
93.562,00
120.013,00
81.403,00
107.000,00
74.764,00
69.765,00
215.004,00
201.500,00
173.963,00
162.726,00
194.800,00
187.083,00
196.180,00
168.308,00
152.240,00
146.766,00
201.592,00
184.084,00
181.046,00
178.293,00
169.176,00
141.304,00
165.985,00
190.936,00
165.323,00
133.450,00
153.985,00
177.859,00
129.085,00
149.578,00
100.147,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
310072
350621
350615
310078
310066
310075
350620
350633
347185
310013
347188
347197
351095
310053
350603
310050
350602
350601
351096
310043
310083
350605
310088
351097
416014
416005
416007
416004
416016
416001
416002
416003
347123
416028
404433
347110
347107
347117
347106
347119
347124
334607
326400
334909
310112
335104
339902
339910
339912
339907
339913
339908
310113
310116
337209
310109
Marca/Modelo do Veiculo
IVECO/STRALIS 570S46T
IVECO/STRALIS 600S44T
IVECO/STRALIS 600S48T
IVECO/STRALIS 740S41TZ
IVECO/STRALIS 740S42TZ
IVECO/STRALIS 740S46TZ
IVECO/STRALIS 800S44TZ
IVECO/STRALIS 800S48TZ
IVECO/STRALISHD 450S38TN
IVECO/STRALISHD 490S38TN
IVECO/STRALISHD 570S38TN
IVECO/STRALISHD 570S42TN
IVECO/TECTOR 170E22
IVECO/TECTOR 170E25
IVECO/TECTOR 170E28
IVECO/TECTOR 240E25
IVECO/TECTOR 240E28
IVECO/TECTOR 240E28S
IVECO/TECTOR 260E28
IVECO/TRAKKER 380T42N
IVECO/VERTIS 130V18
IVECO/VERTIS 130V19
IVECO/VERTIS 90V16
IVECO/VERTIS 90V18
IVECOFIAT/3510 GC MIC20
IVECOFIAT/3510 GCASA MIC
IVECOFIAT/3510FFBM MIC22
IVECOFIAT/4912 GCASA MIC
IVECOFIAT/BRAZCAR D3510V
IVECOFIAT/D4012 MAXIVAN
IVECOFIAT/D4012 MAXIVAN1
IVECOFIAT/D4912 MAXIVAN1
IVECOFIAT/DAILY CORTEZI1
IVECOFIAT/DAILY CORTEZI3
IVECOFIAT/DAILY VIA VAN
IVECOFIAT/DAILY3510 VAN1
IVECOFIAT/DAILY4912 C.C
IVECOFIAT/DAILY4912 C.C1
IVECOFIAT/DAILY4912 VAN
IVECOFIAT/DAILY5912 C.C1
IVECOFIAT/DCITY3510 VAN1
M.BENZ/1215 C
M.BENZ/1318
M.BENZ/1418 R
M.BENZ/1420
M.BENZ/1618M
M.BENZ/1718
M.BENZ/1718 A
M.BENZ/1718 M
M.BENZ/1720
M.BENZ/1720 A
M.BENZ/1723
M.BENZ/1728
M.BENZ/1728 S
M.BENZ/1938 S
M.BENZ/1944 S
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
2013
2012
247.892,00
288.657,00
239.650,00
265.107,00
230.157,00
243.845,00
2011
203.230,00
2010
189.329,00
2009
2008
232.660,00
215.363,00
209.976,00
219.328,00
207.745,00
199.834,00
192.878,00
145.427,00
155.322,00
168.921,00
142.711,00
143.330,00
166.510,00
249.881,00
280.039,00
264.364,00
258.644,00
258.836,00
241.281,00
122.588,00
112.587,00
109.807,00
129.095,00
118.563,00
114.823,00
167.234,00
173.022,00
167.234,00
153.590,00
158.906,00
153.590,00
141.514,00
147.736,00
141.514,00
92.906,00
85.326,00
80.745,00
95.182,00
87.416,00
77.638,00
2007
2006
142.524,00
127.942,00
135.446,00
154.438,00
138.068,00
2005
2004
2003
2002
34.664,00
32.252,00
30.442,00
33.057,00
33.263,00
34.516,00
32.423,00
31.704,00
33.090,00
2001
2000
27.653,00
29.868,00
30.358,00
31.810,00
33.056,00
37.636,00
38.487,00
38.032,00
32.604,00
32.476,00
43.507,00
28.381,00
31.998,00
33.413,00
32.872,00
26.193,00
28.745,00
28.577,00
30.914,00
222.356,00
111.384,00
103.538,00
99.331,00
95.181,00
123.457,00
113.408,00
108.028,00
104.481,00
266.408,00
89.925,00
243.220,00
85.452,00
231.574,00
76.936,00
69.748,00
130.931,00
150.010,00
36.786,00
37.340,00
35.175,00
43.780,00
41.898,00
37.292,00
65.612,00
58.307,00
56.139,00
51.472,00
39.138,00
41.385,00
39.131,00
74.550,00
48.120,00
34.379,00
35.941,00
36.069,00
42.998,00
40.750,00
35.212,00
30.864,00
34.771,00
39.849,00
39.841,00
45.560,00
29.704,00
34.385,00
61.806,00
67.400,00
36.849,00
30.864,00
59.881,00
61.912,00
34.750,00
34.525,00
35.165,00
29.725,00
55.364,00
59.033,00
72.080,00
68.919,00
64.473,00
33.943,00
34.695,00
36.645,00
41.397,00
27.051,00
31.075,00
32.451,00
31.656,00
28.380,00
53.495,00
51.719,00
68.775,00
65.434,00
79.342,00
99.505,00
93.707,00
86.851,00
82.222,00
152.562,00
73.615,00
144.172,00
135.072,00
128.774,00
86.083,00
88.193,00
126.432,00
79.864,00
84.114,00
111.677,00
72.359,00
80.612,00
106.696,00
95.977,00
92.652,00
121.599,00
129.679,00
89.798,00
85.738,00
111.252,00
123.213,00
84.981,00
80.731,00
109.212,00
117.510,00
70.342,00
72.838,00
96.728,00
104.722,00
106.245,00
78.584,00
68.849,00
69.053,00
92.965,00
73.368,00
73.769,00
61.521,00
66.046,00
103.722,00
98.228,00
69.798,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
340003
340004
340005
310124
310127
310125
347800
310104
348700
310117
310111
333301
310110
337223
310147
311038
337212
337213
311027
337214
337215
328352
337216
311028
311045
337249
337219
337225
311024
337221
337224
328355
337255
310149
328356
328366
310150
310145
310144
328308
311025
328305
328351
328301
328336
328353
328314
328354
328312
328316
328323
311060
328303
328302
328318
328322
Marca/Modelo do Veiculo
M.BENZ/2423 B
M.BENZ/2423 K
M.BENZ/2428
M.BENZ/2726
M.BENZ/2726 B
M.BENZ/2726 K
M.BENZ/710 CIOATO STEEL
M.BENZ/712 C
M.BENZ/712 E SBB CF
M.BENZ/712E RHINUS 700
M.BENZ/715C
M.BENZ/914
M.BENZ/915C
M.BENZ/A2425 PMERECHIM82
M.BENZ/ACCELO 815
M.BENZ/ACTROS 2546LS
M.BENZ/ATEGO 1315
M.BENZ/ATEGO 1418
M.BENZ/ATEGO 1419
M.BENZ/ATEGO 1518
M.BENZ/ATEGO 1718
M.BENZ/ATEGO 1719
M.BENZ/ATEGO 1725
M.BENZ/ATEGO 1726
M.BENZ/ATEGO 1726 4X4
M.BENZ/ATEGO 1729
M.BENZ/ATEGO 2425
M.BENZ/ATEGO 2425 MASTER
M.BENZ/ATEGO 2426
M.BENZ/ATEGO 2428
M.BENZ/ATEGO 2428 MASTER
M.BENZ/ATEGO 2429
M.BENZ/ATEGO 2430
M.BENZ/ATRON 1319
M.BENZ/ATRON 1635 S
M.BENZ/ATRON 1719
M.BENZ/ATRON 2324
M.BENZ/ATRON 2729 6X4
M.BENZ/ATRON 2729 B 6X4
M.BENZ/AXOR 2035 S
M.BENZ/AXOR 2036 S
M.BENZ/AXOR 2040 S
M.BENZ/AXOR 2041 S
M.BENZ/AXOR 2533
M.BENZ/AXOR 2535 S
M.BENZ/AXOR 2536 S
M.BENZ/AXOR 2540 S
M.BENZ/AXOR 2541 S
M.BENZ/AXOR 2640 S
M.BENZ/AXOR 2831
M.BENZ/AXOR 2831 K
M.BENZ/AXOR 3131 6X4
M.BENZ/AXOR 3344
M.BENZ/AXOR 3344 K
M.BENZ/AXOR 4140 K
M.BENZ/AXOR 4144 K
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
2013
2012
2011
2010
2009
120.797,00
120.793,00
2008
114.699,00
114.640,00
153.410,00
139.753,00
148.227,00
147.866,00
151.340,00
138.289,00
130.209,00
133.181,00
131.492,00
124.961,00
127.843,00
127.544,00
116.962,00
119.664,00
169.090,00
107.074,00
98.933,00
2007
103.442,00
103.437,00
91.710,00
81.308,00
74.268,00
65.985,00
59.860,00
57.153,00
73.788,00
153.221,00
69.313,00
143.358,00
65.913,00
136.878,00
88.035,00
95.490,00
82.455,00
88.298,00
99.477,00
101.192,00
2006
99.433,00
99.417,00
2005
95.774,00
95.759,00
108.304,00
2004
92.060,00
92.063,00
102.900,00
2003
89.631,00
89.632,00
92.630,00
2002
84.913,00
84.912,00
90.939,00
2001
82.834,00
82.834,00
87.747,00
2000
81.595,00
81.581,00
51.258,00
49.047,00
49.004,00
47.195,00
46.316,00
43.410,00
41.808,00
68.360,00
53.608,00
48.482,00
65.756,00
51.989,00
46.818,00
49.888,00
43.333,00
44.520,00
41.466,00
40.097,00
60.629,00
129.648,00
58.279,00
56.405,00
54.975,00
52.889,00
51.193,00
80.228,00
80.600,00
75.633,00
78.676,00
69.470,00
73.204,00
61.509,00
72.090,00
61.448,00
70.439,00
91.907,00
91.616,00
85.806,00
86.186,00
83.124,00
82.467,00
79.549,00
79.183,00
73.090,00
73.384,00
68.436,00
68.769,00
108.238,00
101.890,00
98.549,00
91.663,00
85.942,00
80.073,00
75.355,00
127.080,00
145.454,00
118.860,00
136.050,00
113.504,00
129.937,00
113.173,00
123.076,00
105.699,00
98.191,00
89.650,00
133.797,00
151.362,00
120.565,00
136.377,00
114.545,00
129.580,00
108.648,00
154.358,00
140.897,00
134.257,00
129.534,00
125.308,00
116.273,00
107.368,00
164.307,00
148.361,00
140.918,00
132.635,00
129.092,00
117.573,00
136.519,00
166.942,00
130.301,00
164.407,00
125.343,00
118.950,00
115.299,00
107.839,00
99.531,00
194.006,00
245.892,00
202.392,00
174.519,00
174.506,00
172.207,00
164.729,00
151.798,00
147.902,00
141.615,00
136.181,00
127.251,00
187.799,00
160.063,00
160.061,00
179.415,00
146.124,00
146.039,00
160.619,00
140.507,00
151.253,00
131.874,00
145.471,00
124.586,00
124.625,00
127.627,00
111.795,00
254.102,00
254.105,00
280.528,00
324.935,00
219.995,00
220.010,00
251.039,00
289.376,00
205.473,00
205.461,00
233.660,00
276.252,00
193.132,00
193.088,00
217.841,00
264.180,00
185.765,00
185.799,00
214.824,00
245.925,00
185.325,00
185.356,00
209.901,00
163.536,00
163.287,00
189.426,00
213.805,00
44.024,00
93.393,00
105.487,00
263.381,00
138.544,00
101.980,00
249.872,00
178.484,00
93.592,00
240.230,00
133.937,00
115.661,00
131.724,00
139.140,00
127.789,00
165.886,00
152.352,00
190.570,00
168.287,00
184.206,00
122.631,00
127.102,00
143.414,00
185.937,00
147.980,00
88.166,00
170.702,00
89.100,00
218.954,00
111.189,00
123.667,00
108.908,00
106.602,00
118.608,00
120.174,00
141.393,00
183.574,00
175.740,00
170.147,00
141.529,00
162.008,00
130.417,00
146.995,00
166.251,00
161.215,00
116.950,00
193.569,00
111.134,00
184.041,00
159.441,00
174.928,00
187.135,00
236.039,00
122.969,00
195.887,00
134.885,00
165.552,00
179.756,00
195.538,00
184.759,00
216.782,00
244.476,00
186.675,00
239.082,00
171.445,00
228.646,00
170.913,00
150.267,00
164.408,00
180.379,00
169.933,00
204.417,00
169.724,00
217.943,00
161.659,00
187.742,00
255.143,00
234.328,00
273.059,00
258.802,00
227.164,00
294.009,00
294.013,00
191.210,00
191.196,00
219.612,00
270.022,00
270.026,00
231.078,00
218.428,00
248.941,00
219.160,00
187.179,00
187.164,00
388.663,00
356.953,00
152.511,00
181.784,00
185.156,00
127.199,00
208.526,00
139.524,00
171.245,00
195.724,00
202.263,00
140.068,00
135.565,00
206.399,00
262.238,00
262.242,00
335.643,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
400075
400030
400033
400043
400041
400004
400017
400006
400056
400035
463001
463055
463007
463005
415411
411328
411318
411310
411334
411353
411348
411306
463106
463106
463101
463158
463146
463143
463150
463139
463163
462003
462005
462020
334701
334702
334703
326499
337220
334901
334907
330802
335503
334904
334903
335103
330803
403200
404602
415773
415745
415521
417547
337205
330804
464408
Marca/Modelo do Veiculo
M.BENZ/BUSSCAR ECOSS U
M.BENZ/BUSSCAR EL BUSS R
M.BENZ/BUSSCAR JUM BUSS
M.BENZ/BUSSCAR MICRUSS O
M.BENZ/BUSSCAR PANORAMI
M.BENZ/BUSSCAR URBANUS U
M.BENZ/BUSSCAR URBANUSS
M.BENZ/BUSSCAR URBANUSS
M.BENZ/BUSSCAR URBPLUS U
M.BENZ/BUSSCAR VIS BUSS
M.BENZ/CAIO ALPHA OF1721
M.BENZ/CAIO APACHES21 U
M.BENZ/CAIO MILLENNIUM U
M.BENZ/CAIO PICCOLO O
M.BENZ/CIFERAL PCID U
M.BENZ/COMIL BELLO M
M.BENZ/COMIL CAMPIONE R
M.BENZ/COMIL PIA M
M.BENZ/COMIL PIA O
M.BENZ/COMIL PIA URB O
M.BENZ/COMIL SVELTO
M.BENZ/COMIL VERSATILE I
M.BENZ/INDUSCAR APACHE A
M.BENZ/INDUSCAR APACHE A
M.BENZ/INDUSCAR APACHE U
M.BENZ/INDUSCAR APACHE U
M.BENZ/INDUSCAR ATILIS O
M.BENZ/INDUSCAR FOZ O LO
M.BENZ/INDUSCAR FOZ U
M.BENZ/INDUSCAR GI R 500
M.BENZ/INDUSCAR MILLEN A
M.BENZ/IRIZAR CENTURY E
M.BENZ/IRIZAR CENTURY S
M.BENZ/IRIZAR PB R
M.BENZ/L 1218
M.BENZ/L 1218 EL
M.BENZ/L 1218 EL TH CBT1
M.BENZ/L 1318
M.BENZ/L 1318
M.BENZ/L 1418
M.BENZ/L 1418 R
M.BENZ/L 2638
M.BENZ/L1622
M.BENZ/LA 1418
M.BENZ/LAK 1418
M.BENZ/LK 1620
M.BENZ/LK 2638
M.BENZ/LO 712 WALKBUS L2
M.BENZ/LO 814
M.BENZ/LO812 NEOBUS TH
M.BENZ/LO812 NEOBUS WAY
M.BENZ/LO915 MAXIBUS MC
M.BENZ/LO915 NEOBUS TH
M.BENZ/LS 1632
M.BENZ/LS 2638
M.BENZ/MASCA GRANMICRO O
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
2013
2012
2011
2010
198.653,00
176.630,00
130.719,00
174.352,00
281.700,00
258.718,00
125.561,00
246.870,00
168.500,00
154.753,00
149.020,00
149.244,00
137.068,00
118.919,00
138.329,00
109.216,00
130.646,00
158.217,00
131.811,00
104.050,00
182.421,00
167.538,00
159.161,00
355.226,00
263.043,00
337.828,00
386.781,00
165.822,00
234.627,00
140.374,00
2009
150.305,00
177.945,00
183.447,00
135.966,00
189.535,00
2008
140.341,00
165.513,00
170.425,00
120.189,00
176.608,00
2007
133.079,00
156.209,00
161.665,00
112.511,00
167.423,00
2006
125.729,00
146.536,00
149.647,00
104.367,00
2005
120.470,00
133.947,00
139.652,00
95.513,00
147.284,00
2004
2003
2002
2001
2000
92.809,00
130.014,00
90.142,00
109.062,00
86.988,00
96.623,00
79.259,00
89.905,00
81.400,00
74.913,00
59.051,00
67.914,00
57.062,00
59.066,00
53.497,00
159.338,00
116.337,00
128.381,00
147.736,00
110.246,00
119.489,00
139.588,00
104.583,00
112.827,00
130.517,00
97.542,00
105.583,00
122.256,00
88.568,00
97.642,00
88.764,00
74.201,00
82.174,00
82.560,00
69.093,00
76.198,00
121.051,00
112.508,00
106.339,00
97.929,00
80.415,00
90.785,00
74.012,00
69.170,00
68.878,00
60.194,00
76.760,00
64.581,00
71.258,00
63.677,00
64.586,00
53.111,00
53.600,00
59.027,00
60.863,00
53.159,00
53.181,00
53.151,00
53.187,00
53.197,00
60.682,00
53.115,00
53.196,00
55.221,00
63.540,00
51.876,00
55.322,00
50.175,00
49.777,00
49.725,00
50.127,00
55.289,00
199.074,00
100.352,00
113.003,00
182.322,00
90.425,00
104.742,00
154.166,00
150.173,00
145.697,00
137.914,00
115.458,00
124.398,00
150.340,00
125.646,00
99.191,00
159.652,00
102.083,00
116.838,00
132.480,00
113.151,00
87.353,00
154.715,00
96.133,00
249.770,00
322.595,00
197.072,00
211.011,00
274.223,00
133.679,00
142.309,00
175.385,00
177.568,00
93.533,00
71.320,00
102.857,00
63.305,00
72.589,00
67.208,00
96.336,00
60.120,00
66.412,00
64.108,00
87.623,00
58.105,00
64.353,00
84.452,00
73.533,00
73.476,00
78.469,00
67.867,00
73.883,00
64.219,00
169.407,00
83.827,00
97.306,00
121.168,00
160.017,00
79.225,00
91.983,00
149.966,00
74.629,00
85.664,00
140.074,00
69.952,00
80.256,00
127.829,00
109.622,00
121.091,00
103.545,00
113.175,00
97.211,00
106.033,00
91.007,00
84.570,00
118.582,00
101.231,00
80.424,00
133.678,00
89.641,00
103.117,00
104.595,00
90.195,00
74.534,00
123.751,00
95.969,00
80.394,00
67.900,00
117.395,00
88.657,00
75.069,00
81.189,00
67.742,00
108.853,00
102.655,00
80.357,00
74.256,00
190.857,00
198.401,00
168.301,00
184.823,00
159.719,00
174.621,00
147.490,00
161.629,00
138.282,00
151.448,00
105.351,00
73.890,00
81.133,00
68.249,00
75.236,00
74.800,00
71.660,00
67.533,00
67.164,00
89.157,00
88.694,00
83.411,00
78.617,00
118.873,00
124.590,00
107.147,00
130.658,00
135.390,00
128.733,00
122.509,00
119.804,00
110.480,00
94.175,00
120.182,00
113.077,00
111.139,00
102.952,00
98.173,00
109.300,00
99.189,00
84.653,00
107.267,00
96.635,00
95.778,00
79.699,00
97.493,00
94.422,00
85.420,00
73.337,00
85.042,00
100.968,00
93.545,00
87.238,00
56.834,00
49.853,00
59.130,00
59.026,00
55.199,00
55.339,00
67.196,00
63.828,00
74.201,00
139.160,00
90.095,00
128.908,00
49.726,00
56.830,00
49.867,00
57.450,00
76.323,00
131.853,00
60.703,00
49.814,00
53.137,00
92.119,00
96.533,00
58.147,00
49.842,00
94.188,00
139.249,00
88.638,00
87.697,00
76.166,00
69.147,00
74.197,00
82.090,00
67.903,00
127.647,00
83.548,00
89.015,00
84.858,00
89.675,00
124.258,00
121.265,00
79.371,00
81.896,00
116.934,00
75.389,00
77.923,00
72.420,00
71.823,00
113.799,00
74.765,00
71.498,00
86.223,00
116.800,00
80.138,00
113.425,00
78.411,00
103.900,00
66.595,00
67.788,00
76.933,00
102.732,00
48.756,00
45.415,00
88.024,00
117.768,00
81.858,00
111.212,00
67.503,00
108.329,00
63.229,00
65.865,00
144.380,00
76.484,00
137.478,00
70.730,00
127.756,00
66.164,00
88.978,00
124.205,00
63.699,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
464407
464414
416511
416587
416521
416638
416573
416640
416569
416555
416585
416542
416600
416598
416532
416501
416516
416551
416576
416534
416578
337228
340009
417562
415704
412610
412609
412604
415737
415791
410504
410801
410802
903105
415518
401701
415751
903102
415711
415708
401704
400102
400107
400108
400116
400115
400114
400103
400147
400100
400101
400124
400129
400123
400122
416630
Marca/Modelo do Veiculo
M.BENZ/MASCA GRANMINI O
M.BENZ/MASCA GRAVIA O
M.BENZ/MPOLO ANDARE R
M.BENZ/MPOLO IDEALE R
M.BENZ/MPOLO PARAD GVR
M.BENZ/MPOLO PARADISO DD
M.BENZ/MPOLO PARADISO DD
M.BENZ/MPOLO PARADISO LD
M.BENZ/MPOLO PARADISO LD
M.BENZ/MPOLO PARADISO R
M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON
M.BENZ/MPOLO SENIOR GVM
M.BENZ/MPOLO SENIOR MO
M.BENZ/MPOLO SENIOR ON
M.BENZ/MPOLO TORINO GVA
M.BENZ/MPOLO TORINO GVU
M.BENZ/MPOLO VIAGGIO GVR
M.BENZ/MPOLO VIAGGIO R
M.BENZ/MPOLO VIALE ART
M.BENZ/MPOLO VIALE U
M.BENZ/MPOLO VICINO ON
M.BENZ/MULTIEIXO 24258X4
M.BENZ/MULTIEIXO 24288X4
M.BENZ/NEOBUS MEGA U
M.BENZ/NEOBUS THUNDER LO
M.BENZ/O 400 RSD
M.BENZ/O 400 RSD PL
M.BENZ/O 400 RSE PL
M.BENZ/O500 NEOBUS MEGA
M.BENZ/O500RS NEOBUS SRD
M.BENZ/OF 1519 R.ORE
M.BENZ/OF 1618
M.BENZ/OF 1620
M.BENZ/OF 1721
M.BENZ/OF1418 MAXIBUS UR
M.BENZ/OF1721 ROD LINCE
M.BENZ/OF1722M NEOBUS MG
M.BENZ/OH 1421 L
M.BENZ/OH 1621 L HOBBY M
M.BENZ/OH1621 NEOBUS EVO
M.BENZ/ONIBUS
MARCOPOLO/VOLARE
MARCOPOLO/VOLARE A5 ESMO
MARCOPOLO/VOLARE A5 MO
MARCOPOLO/VOLARE A6 ESC
MARCOPOLO/VOLARE A6 MO
MARCOPOLO/VOLARE A6 ON
MARCOPOLO/VOLARE A8 ESC
MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON
MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR
MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO
MARCOPOLO/VOLARE V5HD MO
MARCOPOLO/VOLARE V6 ON
MARCOPOLO/VOLARE V8 ESC
MARCOPOLO/VOLARE V8 ON
MARCOPOLO/VOLARE V8L 0N
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
154.199,00
2013
109.955,00
141.618,00
2012
104.631,00
135.226,00
2011
99.754,00
128.596,00
152.428,00
222.229,00
266.632,00
244.879,00
232.931,00
639.321,00
587.162,00
565.021,00
637.749,00
585.719,00
562.640,00
315.867,00
216.402,00
290.097,00
198.747,00
276.285,00
189.606,00
519.987,00
354.132,00
516.291,00
251.911,00
263.860,00
180.247,00
196.617,00
119.784,00
180.576,00
113.971,00
172.098,00
108.519,00
163.971,00
2010
97.103,00
113.202,00
143.179,00
195.827,00
2009
100.985,00
131.555,00
184.598,00
2008
83.801,00
93.834,00
122.050,00
171.726,00
2007
87.228,00
115.431,00
162.845,00
2006
74.519,00
82.122,00
107.948,00
151.807,00
2005
70.000,00
76.401,00
101.065,00
144.620,00
2004
63.138,00
70.769,00
81.966,00
137.552,00
2003
60.195,00
2002
2001
2000
76.058,00
71.610,00
57.374,00
58.976,00
55.276,00
55.248,00
217.592,00
182.410,00
216.117,00
124.264,00
199.839,00
216.300,00
167.528,00
198.485,00
114.126,00
189.847,00
205.844,00
159.400,00
298.165,00
270.268,00
197.323,00
172.188,00
215.539,00
220.814,00
158.757,00
202.402,00
207.435,00
149.317,00
188.979,00
193.267,00
132.222,00
178.968,00
183.041,00
123.340,00
100.211,00
144.294,00
94.398,00
135.945,00
88.171,00
119.989,00
180.241,00
198.722,00
151.764,00
152.823,00
197.752,00
128.146,00
169.672,00
158.167,00
152.304,00
146.149,00
140.099,00
180.027,00
117.958,00
102.139,00
142.521,00
137.668,00
150.923,00
93.810,00
85.445,00
79.241,00
61.791,00
145.810,00
147.073,00
105.289,00
69.858,00
91.151,00
90.971,00
99.117,00
63.381,00
82.595,00
84.011,00
76.319,00
76.254,00
60.368,00
60.241,00
56.545,00
56.390,00
60.189,00
58.017,00
53.051,00
49.849,00
83.068,00
112.400,00
163.394,00
165.576,00
114.828,00
74.587,00
78.601,00
104.155,00
106.644,00
100.755,00
94.359,00
88.152,00
74.989,00
68.514,00
70.026,00
64.501,00
63.870,00
53.217,00
53.266,00
129.667,00
168.177,00
109.419,00
122.724,00
160.182,00
103.662,00
92.106,00
114.082,00
150.186,00
95.962,00
86.027,00
104.292,00
138.114,00
88.710,00
80.313,00
84.429,00
124.043,00
73.968,00
73.204,00
78.340,00
73.055,00
60.627,00
49.777,00
49.828,00
56.950,00
56.888,00
68.735,00
68.169,00
64.145,00
64.083,00
53.245,00
53.079,00
49.807,00
49.864,00
104.855,00
99.667,00
65.085,00
59.187,00
56.108,00
54.471,00
49.822,00
46.473,00
117.834,00
119.064,00
111.531,00
136.045,00
128.303,00
177.082,00
110.524,00
69.615,00
95.541,00
128.913,00
121.347,00
196.781,00
168.497,00
154.750,00
172.829,00
167.924,00
263.773,00
151.380,00
247.801,00
148.360,00
231.275,00
112.826,00
208.824,00
149.868,00
38.903,00
42.898,00
60.016,00
170.652,00
141.323,00
124.588,00
110.463,00
114.525,00
91.506,00
60.964,00
99.173,00
95.792,00
85.420,00
76.186,00
67.904,00
55.489,00
80.564,00
57.730,00
63.233,00
66.972,00
71.962,00
79.347,00
184.306,00
169.269,00
154.684,00
151.992,00
63.374,00
52.820,00
54.003,00
55.037,00
57.586,00
110.995,00
88.983,00
108.479,00
113.394,00
113.393,00
82.329,00
98.642,00
105.669,00
105.668,00
81.661,00
79.453,00
71.914,00
46.649,00
46.278,00
48.046,00
47.487,00
49.423,00
51.678,00
61.536,00
43.996,00
41.823,00
41.248,00
44.139,00
42.369,00
49.376,00
48.673,00
51.076,00
53.377,00
55.819,00
62.946,00
59.445,00
49.770,00
45.571,00
50.743,00
41.788,00
46.471,00
40.794,00
46.267,00
48.884,00
57.748,00
41.493,00
150.135,00
55.891,00
97.546,00
110.306,00
117.067,00
117.066,00
101.939,00
55.405,00
53.427,00
75.534,00
90.020,00
99.087,00
99.106,00
84.794,00
70.114,00
87.193,00
90.237,00
85.744,00
70.629,00
66.517,00
77.538,00
81.883,00
77.824,00
74.573,00
58.241,00
64.975,00
74.760,00
74.745,00
54.932,00
61.568,00
67.796,00
67.809,00
49.218,00
56.295,00
61.031,00
61.012,00
39.425,00
43.562,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
416645
416646
400143
400163
400111
400113
400112
400137
400138
400136
416650
347701
400039
443008
416579
415738
415739
345703
416211
416201
416202
416202
414714
416203
416210
416122
416114
416208
416208
414727
414722
416204
416209
463808
463809
463804
463803
463822
463825
463828
463826
463827
463819
463829
463800
463802
463816
401699
400031
400008
400040
400012
400055
400034
409102
411319
Marca/Modelo do Veiculo
MARCOPOLO/VOLARE V8L EM
MARCOPOLO/VOLARE V8L EO
MARCOPOLO/VOLARE W12 ON
MARCOPOLO/VOLARE W7 ON
MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC
MARCOPOLO/VOLARE W8 MO
MARCOPOLO/VOLARE W8 ON
MARCOPOLO/VOLARE W9 ESC
MARCOPOLO/VOLARE W9 MO
MARCOPOLO/VOLARE W9 ON
MARCOPOLO/VOLARE WL ON
MBENZ/2423B LIEBHERR HTM
MBENZ/BUSSCAR J BU 400 R
MBENZ/GUARARAPES ALFA 12
MBENZ/MPOLO VICINO ESC
MBENZ/OF1418 NEOBUS MEGA
MBENZ/OF1418 NEOBUS SPEC
NAVISTAR/INTERN 4900 6X4
PEUGEOT/BOX GREENCAR MO2
PEUGEOT/BOXER 15 LUG
PEUGEOT/BOXER 16 LUG
PEUGEOT/BOXER 16 LUG
PEUGEOT/BOXER EMBRAFI 16
PEUGEOT/BOXER FFBM 32
PEUGEOT/BOXER JAEDI TUR
PEUGEOT/BOXER M330M 2.3
PEUGEOT/BOXER M330M 23S
PEUGEOT/BOXER M33OM HDI
PEUGEOT/BOXER M33OM HDI
PEUGEOT/BOXER M350LH 2.3
PEUGEOT/BOXER M350LH 23S
PEUGEOT/BOXER NIKS 16
PEUGEOT/BOXER REVESCAP17
RENAULT/M REVESCAP L3H2
RENAULT/MAST MARTICAR 19
RENAULT/MASTER BUS12 DCI
RENAULT/MASTER BUS16 DTI
RENAULT/MASTER CAVENA400
RENAULT/MASTER EUR ESCL2
RENAULT/MASTER EUR STDL2
RENAULT/MASTER EUR STDL3
RENAULT/MASTER EUR VIPL3
RENAULT/MASTER EUROLAF P
RENAULT/MASTER MART L3
RENAULT/MASTER MINIBUS16
RENAULT/MASTER RONTANESC
RENAULT/MASTER TCA MIC
SCANIA
SCANIA/BUSSCAR EL BUSS R
SCANIA/BUSSCAR JUM BUS R
SCANIA/BUSSCAR PANORAM R
SCANIA/BUSSCAR URBANUS U
SCANIA/BUSSCAR URBPLUS U
SCANIA/BUSSCAR VI BUSS R
SCANIA/CMA COMETA
SCANIA/COMIL CAMPIONE R
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
126.753,00
99.364,00
2013
116.411,00
91.258,00
2012
114.661,00
88.378,00
173.461,00
136.003,00
157.910,00
158.499,00
146.800,00
164.038,00
164.036,00
218.306,00
159.309,00
129.593,00
145.027,00
145.568,00
143.808,00
150.655,00
150.653,00
200.496,00
148.958,00
128.849,00
137.630,00
138.145,00
140.243,00
142.970,00
142.969,00
2011
121.171,00
126.967,00
127.441,00
124.086,00
131.894,00
131.891,00
2010
99.607,00
124.502,00
124.973,00
111.852,00
122.198,00
122.182,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
115.185,00
100.905,00
90.533,00
110.646,00
111.552,00
97.716,00
111.560,00
111.601,00
81.684,00
99.530,00
99.908,00
89.130,00
97.818,00
97.805,00
72.174,00
87.590,00
87.950,00
83.731,00
92.191,00
92.209,00
68.116,00
78.467,00
78.729,00
73.509,00
80.896,00
80.864,00
64.040,00
70.389,00
70.668,00
55.820,00
62.627,00
62.874,00
52.491,00
59.094,00
59.306,00
58.230,00
90.213,00
202.452,00
87.847,00
83.195,00
245.411,00
97.450,00
232.743,00
93.876,00
257.250,00
120.136,00
133.498,00
131.894,00
106.384,00
118.217,00
118.276,00
95.413,00
106.045,00
106.494,00
93.095,00
98.265,00
97.059,00
80.969,00
89.966,00
70.756,00
78.609,00
62.564,00
69.516,00
68.597,00
61.015,00
53.815,00
50.456,00
48.248,00
44.984,00
42.158,00
58.783,00
56.928,00
50.182,00
48.194,00
46.989,00
44.896,00
38.674,00
2001
82.146,00
108.506,00
64.257,00
72.026,00
62.912,00
67.612,00
61.446,00
61.444,00
66.033,00
56.794,00
56.792,00
61.037,00
52.731,00
52.747,00
53.964,00
50.243,00
50.257,00
52.496,00
47.912,00
47.889,00
48.563,00
45.800,00
45.802,00
45.787,00
43.645,00
43.621,00
43.636,00
37.096,00
37.085,00
39.378,00
75.966,00
72.346,00
68.901,00
63.327,00
56.764,00
48.719,00
46.225,00
48.066,00
44.872,00
44.872,00
39.378,00
38.227,00
38.256,00
37.633,00
38.220,00
99.926,00
45.756,00
57.715,00
64.156,00
65.100,00
75.628,00
2000
36.039,00
36.039,00
34.710,00
34.714,00
33.624,00
29.128,00
31.861,00
61.678,00
27.907,00
27.700,00
26.630,00
67.109,00
69.212,00
64.448,00
71.363,00
71.837,00
96.964,00
104.427,00
86.790,00
76.852,00
75.497,00
72.446,00
94.930,00
77.762,00
65.541,00
69.236,00
84.713,00
69.306,00
72.853,00
59.259,00
91.111,00
79.709,00
70.582,00
69.337,00
68.638,00
92.075,00
70.369,00
61.226,00
61.425,00
62.420,00
66.069,00
81.134,00
63.406,00
69.384,00
52.608,00
58.501,00
59.447,00
59.117,00
75.367,00
55.432,00
53.562,00
54.433,00
55.705,00
64.543,00
65.891,00
52.466,00
60.805,00
47.668,00
63.299,00
59.618,00
56.167,00
82.596,00
63.674,00
67.943,00
63.994,00
262.125,00
45.474,00
46.225,00
48.745,00
59.840,00
50.124,00
51.762,00
44.481,00
44.181,00
44.884,00
46.309,00
53.537,00
47.449,00
48.763,00
41.931,00
40.790,00
39.382,00
44.296,00
49.156,00
44.967,00
47.519,00
51.816,00
50.842,00
45.869,00
44.677,00
54.505,00
47.071,00
45.364,00
53.095,00
50.265,00
47.628,00
140.118,00
247.571,00
185.391,00
184.464,00
228.417,00
175.276,00
175.056,00
209.082,00
160.893,00
160.305,00
183.172,00
140.361,00
146.042,00
47.201,00
38.854,00
44.084,00
32.996,00
41.218,00
38.516,00
36.541,00
41.026,00
39.649,00
40.936,00
39.921,00
38.760,00
38.306,00
65.046,00
247.730,00
285.411,00
47.918,00
48.693,00
51.311,00
61.290,00
50.997,00
57.145,00
249.521,00
58.737,00
55.335,00
43.689,00
41.848,00
231.322,00
210.833,00
257.021,00
197.868,00
346.159,00
320.997,00
139.472,00
285.852,00
134.195,00
274.301,00
259.918,00
244.035,00
216.945,00
198.960,00
237.585,00
209.587,00
194.083,00
182.257,00
170.434,00
158.947,00
147.011,00
138.645,00
239.627,00
134.211,00
131.749,00
116.147,00
126.241,00
132.509,00
129.832,00
119.571,00
68.428,00
94.546,00
94.660,00
85.682,00
85.775,00
94.943,00
94.932,00
97.598,00
76.763,00
61.434,00
85.277,00
84.570,00
76.870,00
85.034,00
85.138,00
87.000,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
315261
315239
315505
315254
315220
315214
315522
315409
309571
315225
462004
462002
416528
416522
416575
416567
416639
416641
416557
416505
416552
416536
415794
315628
315272
315660
315655
315263
315264
315674
315666
315463
315253
345206
344703
344704
344712
344718
344710
344708
344717
344705
344604
344601
344610
344609
315211
336212
315250
315212
315597
315598
344809
344906
344901
309517
Marca/Modelo do Veiculo
SCANIA/G 380 A4X2
SCANIA/G 380 A6X2
SCANIA/G 400 A6X2
SCANIA/G 420 A4X2
SCANIA/G 420 A6X2
SCANIA/G 420 A6X4
SCANIA/G 440 A6X2
SCANIA/G 440 B6X4 CS
SCANIA/G 440 B8X4 CS
SCANIA/G 470 A6X4
SCANIA/IRIZAR CENTURY E
SCANIA/IRIZAR CENTURY S
SCANIA/MPOLO PARAD GVDDR
SCANIA/MPOLO PARAD GVR
SCANIA/MPOLO PARADIS DDR
SCANIA/MPOLO PARADIS LDR
SCANIA/MPOLO PARADISO DD
SCANIA/MPOLO PARADISO LD
SCANIA/MPOLO PARADISO R
SCANIA/MPOLO TORINO GVU
SCANIA/MPOLO VIAGGIO R
SCANIA/MPOLO VIALE U
SCANIA/NEOBUS SP
SCANIA/P 250 B6X2
SCANIA/P 270 B6X2
SCANIA/P 310 B6X2
SCANIA/P 310 B8X2
SCANIA/P 340 A4X2
SCANIA/P 340 A6X2
SCANIA/P 360 A4X2
SCANIA/P 360 B4X4
SCANIA/P 360 B6X4 CS
SCANIA/P 420 B6X4
SCANIA/P114GA4X2NZ 330
SCANIA/P124 CA6X4NZ 360
SCANIA/P124 CB6X4NZ 360
SCANIA/P124CA6X4NZ 420
SCANIA/P124CB 8X4 NZ 420
SCANIA/P124CB6X4NZ 420
SCANIA/P124CB8X4NZ 360
SCANIA/P124CB8X4NZ 400
SCANIA/P124GA4X2NZ 360
SCANIA/P94 DB4X2NZ 260
SCANIA/P94 GA4X2NZ 260
SCANIA/P94DB4X2NZ 270
SCANIA/P94GA4X2NZ 310
SCANIA/R 420 A4X2
SCANIA/R 420 A6X2
SCANIA/R 420 A6X4
SCANIA/R 470 A6X4
SCANIA/R 480 A6X2
SCANIA/R 480 A6X4
SCANIA/R114GA4X2NZ 380
SCANIA/R124 GA4X2NZ 360
SCANIA/R124 GA4X2NZ 400
SCANIA/R124 GA4X2NZ 420
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
2013
2012
302.562,00
277.877,00
269.060,00
295.611,00
316.251,00
431.279,00
273.295,00
290.450,00
376.288,00
261.445,00
269.627,00
282.132,00
343.462,00
2011
222.166,00
231.445,00
2010
199.250,00
211.311,00
2009
197.968,00
208.178,00
2008
176.330,00
190.614,00
2007
166.815,00
232.853,00
237.017,00
247.556,00
210.815,00
211.145,00
224.082,00
205.465,00
205.813,00
208.668,00
192.558,00
200.039,00
206.610,00
181.462,00
183.723,00
280.462,00
214.010,00
203.829,00
265.139,00
193.201,00
185.354,00
243.389,00
185.345,00
177.971,00
334.558,00
302.474,00
610.042,00
598.789,00
260.773,00
293.208,00
194.423,00
269.286,00
2000
175.482,00
168.159,00
166.673,00
159.896,00
151.736,00
143.025,00
134.894,00
126.465,00
126.111,00
115.993,00
116.107,00
94.976,00
95.180,00
250.417,00
193.969,00
236.467,00
183.517,00
198.434,00
171.058,00
163.974,00
154.881,00
132.085,00
135.257,00
123.791,00
126.409,00
111.123,00
116.280,00
94.914,00
85.595,00
94.972,00
208.025,00
192.812,00
181.057,00
169.442,00
158.277,00
146.264,00
129.402,00
243.598,00
166.735,00
185.346,00
167.419,00
154.285,00
214.476,00
161.990,00
156.834,00
198.621,00
151.277,00
155.047,00
185.762,00
147.314,00
174.535,00
162.525,00
128.585,00
149.836,00
116.118,00
137.893,00
122.762,00
138.717,00
110.204,00
130.345,00
100.954,00
119.900,00
104.928,00
120.057,00
95.924,00
96.842,00
85.580,00
97.284,00
85.641,00
86.603,00
76.802,00
87.146,00
76.883,00
147.528,00
129.199,00
124.510,00
201.600,00
184.208,00
202.026,00
162.994,00
186.985,00
159.445,00
178.309,00
148.815,00
170.879,00
143.830,00
239.555,00
265.529,00
226.193,00
219.682,00
213.706,00
206.968,00
170.145,00
109.820,00
128.581,00
132.130,00
149.215,00
148.830,00
169.154,00
188.628,00
148.830,00
130.012,00
92.783,00
113.289,00
106.261,00
123.854,00
127.425,00
141.731,00
143.325,00
158.269,00
179.208,00
138.550,00
126.285,00
90.328,00
107.727,00
103.274,00
119.527,00
122.297,00
140.755,00
99.496,00
115.099,00
116.618,00
182.355,00
177.550,00
201.659,00
113.964,00
142.393,00
146.538,00
169.828,00
164.307,00
181.398,00
209.056,00
159.389,00
135.833,00
151.780,00
171.540,00
143.904,00
150.378,00
121.302,00
80.733,00
100.306,00
116.778,00
79.185,00
93.667,00
69.794,00
79.112,00
132.477,00
142.526,00
145.210,00
124.083,00
136.708,00
140.095,00
121.417,00
130.819,00
132.701,00
113.535,00
191.027,00
217.860,00
183.446,00
211.473,00
180.204,00
249.872,00
224.870,00
311.847,00
297.224,00
348.795,00
2001
261.258,00
202.124,00
207.997,00
237.213,00
323.628,00
379.779,00
2002
278.320,00
224.768,00
216.637,00
180.203,00
276.953,00
2003
324.489,00
268.962,00
539.678,00
528.941,00
237.108,00
188.461,00
194.985,00
238.146,00
254.358,00
2004
341.250,00
282.193,00
585.800,00
574.356,00
248.316,00
256.423,00
173.915,00
212.016,00
177.348,00
212.306,00
2005
85.129,00
85.304,00
85.349,00
85.278,00
76.895,00
85.177,00
235.091,00
664.233,00
651.981,00
283.938,00
2006
286.829,00
340.812,00
258.290,00
251.273,00
297.703,00
319.500,00
245.032,00
235.429,00
270.078,00
298.990,00
231.834,00
223.827,00
268.188,00
288.758,00
226.430,00
215.100,00
248.323,00
267.908,00
195.115,00
186.260,00
204.171,00
112.681,00
138.528,00
138.835,00
156.498,00
161.447,00
179.183,00
194.155,00
154.946,00
134.830,00
102.002,00
115.032,00
118.677,00
216.942,00
193.970,00
224.271,00
207.592,00
104.612,00
111.084,00
100.551,00
107.504,00
101.241,00
158.381,00
154.367,00
177.382,00
169.127,00
171.126,00
151.092,00
145.247,00
160.337,00
158.466,00
143.187,00
151.306,00
152.142,00
322.691,00
257.001,00
180.368,00
198.401,00
202.001,00
123.488,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
344907
344903
309518
309521
315202
345101
309522
345102
309523
345111
319199
401899
407601
412701
415709
400032
400018
400013
400053
411359
411323
319414
319415
319417
319462
319461
319419
319412
319422
319465
319425
319427
319467
319469
319430
319432
334569
334522
334570
334566
334565
334531
334532
334529
319436
319483
334539
319123
334544
334547
334417
463118
462018
464458
464466
416637
Marca/Modelo do Veiculo
SCANIA/R124 GA6X4NZ 360
SCANIA/R124 GA6X4NZ 400
SCANIA/R124 GA6X4NZ 420
SCANIA/R124 LA6X2NA 420
SCANIA/R164GA6X4NZ 480
SCANIA/T124 GA4X2NZ 400
SCANIA/T124 GA4X2NZ 420
SCANIA/T124 GA6X4NZ 400
SCANIA/T124 GA6X4NZ 420
SCANIA/T124GB4X2NZ 360
VOLVO
VOLVO
VOLVO/B10M 4X2
VOLVO/B12 400 6X2
VOLVO/B7R NEOBUS EVO2000
VOLVO/BUSSCAR JUM BUSS R
VOLVO/BUSSCAR URBANUSS A
VOLVO/BUSSCAR URBANUSS U
VOLVO/BUSSCAR URBPLUS U
VOLVO/COMIL CAMPIONE LD
VOLVO/COMIL CAMPIONE R
VOLVO/FH 400 4X2T
VOLVO/FH 400 6X2T
VOLVO/FH 400 6X4T
VOLVO/FH 420 4X2T
VOLVO/FH 420 6X2T
VOLVO/FH 440 4X2T
VOLVO/FH 440 6X2T
VOLVO/FH 440 6X4T
VOLVO/FH 460 6X2T
VOLVO/FH 480 6X2T
VOLVO/FH 480 6X4T
VOLVO/FH 500 6X2T
VOLVO/FH 500 6X4T
VOLVO/FH 520 6X2T
VOLVO/FH 520 6X4T
VOLVO/FH12 380 6X2T
VOLVO/FH12 380 6X4 T
VOLVO/FH12 420 6X2T
VOLVO/FH12 460 6X4R
VOLVO/FH12 460 6X4T
VOLVO/FH12380 4X2T
VOLVO/FH12420 4X2T
VOLVO/FH12420 6X4T
VOLVO/FM 480 8X4R
VOLVO/FM 500 8X4R
VOLVO/FM10320 6X4R
VOLVO/FM11 6X2T
VOLVO/FM12 340 4X2T
VOLVO/FM12 420 8X4R
VOLVO/FM12420 6X4T
VOLVO/INDUSCAR APACHE U
VOLVO/IRIZAR PB R
VOLVO/MASCA GRANVIA
VOLVO/MASCA GRANVIAMD U
VOLVO/MPOLO PARADISO DD
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
230.432,00
210.245,00
199.906,00
216.620,00
234.060,00
133.442,00
189.720,00
213.825,00
229.846,00
2005
155.307,00
120.165,00
166.906,00
193.170,00
209.056,00
152.896,00
149.816,00
2004
149.759,00
118.231,00
159.511,00
180.866,00
198.577,00
150.024,00
147.547,00
160.725,00
2003
140.845,00
110.360,00
155.220,00
173.245,00
193.924,00
143.219,00
143.076,00
126.813,00
145.287,00
2002
134.645,00
109.295,00
147.764,00
166.213,00
181.139,00
137.039,00
135.509,00
121.503,00
144.409,00
2001
124.802,00
104.344,00
141.688,00
157.657,00
178.650,00
129.583,00
134.570,00
116.941,00
140.293,00
112.963,00
2000
121.401,00
136.037,00
151.528,00
133.422,00
131.272,00
92.015,00
66.757,00
127.837,00
263.548,00
354.760,00
280.714,00
301.718,00
304.434,00
314.282,00
351.395,00
242.046,00
325.817,00
271.938,00
282.086,00
295.405,00
303.834,00
339.713,00
230.893,00
310.535,00
261.667,00
256.173,00
276.333,00
275.199,00
284.876,00
330.228,00
220.073,00
295.588,00
224.125,00
239.590,00
248.302,00
256.132,00
275.062,00
227.382,00
244.791,00
266.349,00
271.361,00
284.354,00
278.564,00
269.744,00
312.941,00
290.714,00
298.912,00
125.951,00
110.148,00
164.704,00
104.096,00
156.842,00
168.563,00
160.075,00
152.631,00
243.386,00
198.845,00
202.448,00
226.253,00
219.516,00
195.772,00
190.684,00
222.294,00
209.463,00
176.031,00
184.606,00
200.537,00
199.102,00
169.987,00
183.082,00
190.679,00
152.755,00
162.685,00
183.769,00
202.650,00
219.005,00
233.068,00
250.865,00
198.055,00
213.832,00
232.426,00
188.893,00
194.274,00
220.697,00
180.358,00
188.375,00
216.312,00
160.989,00
172.626,00
192.950,00
245.548,00
247.646,00
238.349,00
233.752,00
229.086,00
225.287,00
227.738,00
224.093,00
201.171,00
200.543,00
253.181,00
267.217,00
244.334,00
254.297,00
232.282,00
242.836,00
223.717,00
223.633,00
201.071,00
210.377,00
144.382,00
424.210,00
397.314,00
352.872,00
370.564,00
323.416,00
438.799,00
290.701,00
266.983,00
254.271,00
235.515,00
209.807,00
114.661,00
300.952,00
288.023,00
86.182,00
146.549,00
160.620,00
167.716,00
195.567,00
193.392,00
145.978,00
172.277,00
195.882,00
254.240,00
78.770,00
133.513,00
112.162,00
112.420,00
143.889,00
133.849,00
127.715,00
128.014,00
68.600,00
94.624,00
84.209,00
113.493,00
94.447,00
94.302,00
84.882,00
84.823,00
84.786,00
84.608,00
107.970,00
96.816,00
128.359,00
134.424,00
136.860,00
153.918,00
190.531,00
176.090,00
135.010,00
154.911,00
183.582,00
118.561,00
113.881,00
110.928,00
117.333,00
133.896,00
151.385,00
112.498,00
129.714,00
146.941,00
124.145,00
148.469,00
175.222,00
168.853,00
130.947,00
147.238,00
172.489,00
171.931,00
165.606,00
122.713,00
139.763,00
159.747,00
104.442,00
125.375,00
137.347,00
356.658,00
104.801,00
199.086,00
197.590,00
155.375,00
191.426,00
197.960,00
209.686,00
334.381,00
211.027,00
425.708,00
192.579,00
307.100,00
193.811,00
195.881,00
390.977,00
184.679,00
292.854,00
184.455,00
186.657,00
378.643,00
157.613,00
278.262,00
175.870,00
177.267,00
360.609,00
139.798,00
264.717,00
164.691,00
142.027,00
179.539,00
179.125,00
127.808,00
118.957,00
115.204,00
111.112,00
171.755,00
98.111,00
153.587,00
147.172,00
138.807,00
126.048,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
416574
416642
416568
416556
416503
416627
416649
416535
334526
334401
319117
319116
319140
319115
319114
319113
319139
319137
319138
319149
319151
319111
319143
319144
319103
319101
319121
319148
320516
331408
331412
331434
339053
339036
331450
339006
320518
320521
320529
329403
331430
339051
339037
331451
339005
320511
320511
320531
320530
415759
415780
409411
903201
334103
334106
320517
Marca/Modelo do Veiculo
VOLVO/MPOLO PARADISO DDR
VOLVO/MPOLO PARADISO LD
VOLVO/MPOLO PARADISO LDR
VOLVO/MPOLO PARADISO R
VOLVO/MPOLO TORINO GVU
VOLVO/MPOLO TORINO U
VOLVO/MPOLO TORINO U
VOLVO/MPOLO VIALE U
VOLVO/NH12420 6X4T
VOLVO/NL10 280
VOLVO/VM 210 4X2R
VOLVO/VM 210 6X2R
VOLVO/VM 220 4X2R
VOLVO/VM 260 4X2R
VOLVO/VM 260 6X2R
VOLVO/VM 260 6X4R
VOLVO/VM 270 4X2R
VOLVO/VM 270 6X2R
VOLVO/VM 270 6X4R
VOLVO/VM 270 8X2R
VOLVO/VM 270 8X4R
VOLVO/VM 310 4X2T
VOLVO/VM 330 4X2T
VOLVO/VM 330 6X4R
VOLVO/VM17 240 4X2R
VOLVO/VM23 240 6X2R
VOLVO/VM260 PMERECHIM 82
VOLVO/VM330 6X2R
VW/10.160 DRC 4X2
VW/13.150
VW/13.170
VW/13.170 E
VW/13.180 CNM
VW/13.180 E
VW/13.180 EURO3 WORKER
VW/13.190
VW/13.190 CRM 4X2
VW/13.190 CRM 4X2 4P
VW/13.190 WORKER
VW/14.220
VW/15.170 E
VW/15.180 CNM
VW/15.180 E
VW/15.180 EURO3 WORKER
VW/15.190
VW/15.190 CRM 4X2
VW/15.190 CRM 4X2
VW/15.190 CRM 4X2 4P
VW/15.190 WORKER
VW/15180 EOD NEOBUS SPEC
VW/15190EOD NEOBUS SPEC
VW/15190EOD UNISAUDE ATH
VW/16.210 CO
VW/16.220
VW/16.300
VW/17.190 CRM 4X2
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
2013
489.612,00
449.668,00
2012
315.513,00
431.247,00
295.299,00
271.208,00
193.306,00
191.953,00
134.294,00
123.338,00
2010
246.766,00
2009
222.598,00
2008
211.706,00
2007
202.115,00
2006
191.026,00
2005
174.399,00
2004
158.035,00
2003
2002
130.003,00
2001
107.351,00
2000
96.117,00
257.804,00
2011
300.286,00
413.436,00
300.123,00
245.920,00
246.674,00
210.947,00
222.495,00
194.399,00
211.588,00
185.224,00
202.061,00
176.298,00
188.033,00
167.182,00
168.492,00
152.211,00
146.212,00
143.153,00
135.963,00
133.237,00
116.255,00
129.951,00
126.698,00
110.738,00
107.269,00
107.298,00
94.446,00
96.054,00
96.089,00
84.817,00
183.778,00
183.447,00
227.805,00
175.159,00
169.058,00
216.666,00
166.877,00
166.039,00
152.967,00
145.298,00
181.146,00
163.747,00
159.561,00
113.704,00
144.385,00
108.290,00
139.313,00
92.899,00
131.701,00
83.460,00
130.770,00
79.272,00
89.956,00
93.660,00
82.059,00
83.897,00
79.870,00
82.564,00
62.641,00
59.395,00
57.186,00
54.978,00
51.356,00
56.647,00
49.853,00
51.652,00
67.171,00
62.230,00
60.606,00
119.483,00
163.862,00
162.851,00
178.498,00
225.279,00
227.589,00
150.494,00
149.565,00
163.935,00
206.900,00
209.022,00
145.529,00
142.173,00
160.206,00
190.019,00
199.068,00
176.887,00
204.326,00
162.456,00
202.494,00
161.305,00
192.054,00
197.736,00
108.262,00
129.618,00
129.618,00
114.426,00
191.162,00
99.429,00
119.043,00
119.043,00
105.090,00
180.371,00
97.418,00
109.047,00
109.047,00
101.937,00
141.389,00
116.259,00
109.687,00
112.549,00
131.955,00
131.037,00
153.161,00
176.194,00
102.448,00
102.926,00
97.860,00
92.921,00
90.990,00
88.900,00
85.379,00
86.728,00
84.726,00
111.505,00
118.355,00
138.380,00
105.553,00
116.043,00
134.950,00
102.826,00
107.281,00
130.854,00
98.494,00
99.861,00
122.471,00
93.557,00
95.783,00
119.757,00
87.395,00
104.931,00
113.056,00
109.994,00
102.022,00
97.566,00
88.090,00
81.431,00
137.132,00
150.258,00
129.439,00
150.112,00
186.305,00
185.316,00
178.769,00
166.062,00
154.897,00
151.551,00
98.749,00
95.211,00
87.204,00
79.277,00
94.174,00
87.875,00
82.386,00
76.454,00
72.492,00
73.038,00
73.040,00
70.751,00
67.854,00
67.804,00
65.899,00
65.899,00
58.135,00
57.240,00
54.973,00
52.807,00
71.852,00
68.522,00
60.629,00
71.056,00
70.920,00
77.941,00
67.818,00
91.654,00
83.502,00
49.432,00
48.568,00
100.494,00
106.183,00
58.065,00
154.834,00
142.098,00
130.942,00
112.274,00
96.743,00
89.850,00
114.130,00
109.562,00
103.815,00
142.202,00
142.202,00
130.505,00
120.260,00
133.948,00
129.096,00
128.321,00
116.466,00
119.424,00
161.697,00
153.996,00
135.251,00
129.901,00
86.984,00
89.661,00
85.199,00
85.056,00
118.007,00
82.238,00
86.743,00
82.352,00
117.267,00
109.387,00
81.436,00
74.670,00
74.510,00
112.223,00
104.827,00
78.092,00
71.349,00
71.217,00
95.700,00
97.287,00
75.489,00
71.348,00
55.608,00
67.678,00
56.683,00
55.466,00
46.288,00
142.142,00
138.877,00
136.286,00
38.899,00
80.908,00
80.627,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
320538
320528
331413
331417
331447
339043
320532
320522
331410
331470
339009
415721
415779
415781
415722
415728
339003
349346
462009
331478
339048
319806
331459
320526
320544
349354
339012
339013
339010
339017
339008
339202
339040
339089
339061
339080
339044
349335
320503
339088
339086
339066
320504
339011
331446
339015
339038
331418
339007
349352
320505
320546
347704
339039
339034
339054
Marca/Modelo do Veiculo
VW/17.190 CRM 4X2 4P
VW/17.190 WORKER
VW/17.210 MOTOR MWM
VW/17.220
VW/17.220 EURO3 WORKER
VW/17.250 CNC
VW/17.280 CRM 4X2
VW/17.280 CRM 4X2 4P
VW/17.300
VW/17.300 TOPLINE CE
VW/17.310
VW/17210 NEOBUS MEGA
VW/17230EOD NEOBUS MEGA
VW/17230EOD NEOBUS SPEC
VW/17240 NEOBUS MEGA
VW/17240 NEOBUS SPECTRUM
VW/18.310
VW/18.310 TRUCK GALEGO
VW/18.320 EOT IRIZAR PB
VW/18310 TITAN VIR 4X2
VW/19.320 CNC TT
VW/19.320 SETEC CM
VW/19.370 CLM T 4X2
VW/19.390 CTC 4X2
VW/19.420 CTC 4X2
VW/19320 SUPER TRUCK CP
VW/23.210 MOTOR CUMMINS
VW/23.210 MOTOR MWM
VW/23.220
VW/23.250 E
VW/23.310
VW/24.250
VW/24.250 CNC 6X2
VW/24.250 MASTER
VW/24.250C PMERECHIM 8X2
VW/24.250CN PMERECHIM 82
VW/24.250E WORKER 6X2
VW/24.320 CNC 6X2
VW/24.330 CRC 6X2
VW/25.320 CLC T 6X2
VW/25.320 CNC T 6X2
VW/25.370 CLM T 6X2
VW/25.390 CTC 6X2
VW/26.220
VW/26.220 EURO3 WORKER
VW/26.260
VW/26.260 E
VW/26.300
VW/26.310
VW/26.370 CLM T 6X4
VW/26.390 CTC 6X4
VW/26.420 CTC 6X4
VW/26220 LIEBHERR HTM
VW/31.260 E
VW/31.310
VW/31.320 CLC 6X4
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2014
161.053,00
137.893,00
161.598,00
165.142,00
2013
155.919,00
133.308,00
156.226,00
159.652,00
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
295.172,00
222.911,00
236.409,00
271.091,00
204.725,00
217.121,00
143.670,00
147.535,00
179.760,00
162.985,00
258.296,00
156.427,00
232.808,00
196.871,00
225.067,00
194.817,00
202.489,00
154.806,00
247.281,00
258.826,00
234.250,00
258.540,00
194.132,00
2003
2002
2001
2000
111.078,00
126.928,00
135.433,00
145.588,00
104.575,00
122.760,00
98.955,00
115.067,00
94.584,00
107.369,00
89.507,00
102.482,00
88.629,00
84.011,00
91.922,00
79.493,00
82.854,00
77.933,00
77.458,00
70.407,00
74.088,00
69.169,00
69.566,00
66.002,00
68.740,00
57.551,00
66.644,00
120.633,00
110.136,00
104.546,00
98.872,00
94.658,00
88.790,00
79.822,00
74.714,00
65.977,00
72.125,00
61.036,00
62.522,00
70.154,00
69.147,00
56.612,00
59.220,00
64.655,00
63.165,00
47.807,00
56.872,00
84.042,00
76.958,00
88.204,00
162.675,00
143.146,00
148.074,00
137.489,00
142.260,00
124.922,00
133.256,00
124.128,00
74.356,00
84.615,00
70.940,00
79.871,00
59.312,00
80.417,00
67.714,00
75.525,00
54.076,00
77.288,00
65.660,00
51.236,00
68.775,00
59.575,00
80.328,00
76.880,00
72.875,00
70.643,00
67.774,00
85.990,00
86.010,00
97.340,00
100.264,00
94.534,00
83.348,00
83.309,00
90.509,00
92.486,00
91.480,00
79.185,00
79.185,00
90.190,00
85.608,00
85.014,00
76.722,00
76.728,00
84.822,00
76.608,00
130.052,00
119.585,00
246.025,00
213.461,00
202.680,00
191.854,00
133.301,00
126.500,00
111.839,00
160.571,00
139.331,00
118.932,00
108.306,00
123.477,00
112.316,00
97.247,00
122.861,00
104.187,00
137.506,00
128.786,00
128.194,00
121.836,00
114.940,00
86.111,00
89.380,00
112.837,00
191.857,00
158.104,00
207.248,00
2004
128.679,00
95.481,00
188.747,00
171.134,00
2005
222.124,00
135.806,00
150.851,00
160.959,00
143.102,00
167.388,00
123.354,00
148.107,00
178.651,00
162.642,00
162.608,00
178.288,00
199.110,00
123.707,00
131.021,00
154.889,00
127.046,00
148.553,00
122.511,00
130.164,00
117.383,00
123.819,00
139.110,00
120.462,00
140.915,00
114.746,00
126.874,00
116.385,00
137.619,00
110.880,00
129.662,00
105.575,00
106.519,00
110.845,00
124.537,00
109.414,00
127.998,00
104.226,00
147.227,00
147.233,00
159.659,00
144.208,00
144.229,00
149.541,00
136.078,00
136.053,00
129.398,00
130.103,00
131.309,00
126.046,00
138.900,00
130.982,00
125.111,00
113.263,00
106.493,00
146.901,00
136.376,00
131.053,00
121.665,00
117.949,00
211.295,00
215.382,00
200.363,00
155.432,00
132.534,00
128.476,00
119.917,00
119.345,00
178.165,00
153.436,00
145.758,00
145.074,00
137.438,00
108.391,00
82.680,00
77.079,00
72.965,00
100.213,00
101.250,00
96.451,00
89.797,00
93.193,00
91.076,00
86.278,00
83.425,00
104.346,00
102.114,00
99.312,00
96.524,00
92.632,00
78.764,00
89.286,00
85.371,00
82.647,00
104.014,00
77.222,00
90.349,00
71.115,00
93.178,00
106.121,00
112.289,00
91.001,00
86.265,00
83.360,00
79.710,00
100.888,00
108.825,00
111.188,00
102.528,00
86.020,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
339055
320513
339070
339002
331443
320512
331703
331799
326007
331441
331419
326004
331485
331420
331442
331428
320510
415742
415719
409420
331440
320514
409406
415768
339094
349318
349321
349317
400076
400007
400045
400049
400011
400060
400067
463054
463053
463066
415428
415433
415426
411337
411302
411308
411333
411354
411313
411330
411303
463105
463153
463142
463119
463108
462008
409401
Marca/Modelo do Veiculo
VW/31.320 CNC 6X4
VW/31.330 CRC 6X4
VW/31.370 CNM 6X4
VW/40.300
VW/5.140E DELIVERY
VW/5.150 DRC 4X2
VW/7.100
VW/7.110
VW/8.100
VW/8.120 EURO3
VW/8.120 TECAR PAS 3500
VW/8.140
VW/8.150 E DELIVERY PLUS
VW/8.150 TECAR PAS 3500
VW/8.150E DELIVERY
VW/8.150E-CUMMINS
VW/8.160 DRC 4X2
VW/8150 NEOBUS THUND WAY
VW/8150NEOBUS THUNDERBOY
VW/9.150 IBRAVA APOLLO
VW/9.150E CUMMINS
VW/9.160 DRC 4X2
VW/915 WALK WALKBUS L32
VW/9150 NEOBUS THUNDER
VW/BMB 19.320 CNC 6X2
VW/BMB 24.250 CLC 8X2
VW/BMB 24.250 CNC 8X2
VW/BMB 26.260E 8X4
VW/BUSSCAR ECOSS U
VW/BUSSCAR EL BUSS R
VW/BUSSCAR MICRUSS O
VW/BUSSCAR MINIMIC M
VW/BUSSCAR URBANUSS U
VW/BUSSCAR URBPLUSS U
VW/BUSSCAR VBUS LO4X2
VW/CAIO APACHES21 U
VW/CAIO PICCO VW8140
VW/CAIO PICCOLO O
VW/CIFERAL CITMAX U
VW/CIFERAL MINIMAX MO
VW/CIFERAL TURQUESA U
VW/COMIL BELLO O
VW/COMIL CAMPIONE R
VW/COMIL PIA M
VW/COMIL PIA O
VW/COMIL PIA URB O
VW/COMIL SVELTO U
VW/COMIL SVELTO U
VW/COMIL VERSATILE I
VW/INDUSCAR APACHE U
VW/INDUSCAR FOZ U
VW/INDUSCAR FOZ VWOD
VW/INDUSCAR MIL U OT
VW/INDUSCAR PICCO O
VW/IRIZAR CENTURY S1
VW/KOMBI ESCOLAR
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
2014
2013
2012
217.158,00
214.322,00
213.014,00
73.293,00
67.434,00
2011
172.807,00
194.499,00
177.339,00
2010
148.774,00
2009
141.374,00
2008
140.773,00
2007
133.245,00
163.272,00
152.167,00
142.910,00
131.071,00
57.754,00
66.037,00
53.434,00
50.677,00
47.579,00
45.214,00
2006
119.806,00
2005
2004
43.106,00
40.571,00
37.874,00
2003
2002
2001
2000
76.482,00
69.769,00
69.133,00
45.102,00
41.926,00
58.181,00
43.896,00
71.565,00
91.087,00
92.777,00
85.207,00
82.219,00
65.676,00
77.856,00
72.425,00
75.385,00
66.394,00
62.612,00
63.442,00
60.754,00
93.676,00
90.829,00
88.477,00
131.334,00
200.090,00
86.440,00
52.514,00
49.833,00
47.504,00
46.189,00
44.181,00
44.516,00
47.509,00
45.444,00
53.720,00
51.846,00
53.922,00
49.795,00
49.071,00
48.737,00
52.020,00
49.857,00
48.160,00
82.273,00
66.902,00
72.867,00
60.599,00
67.922,00
63.888,00
60.428,00
68.151,00
64.481,00
59.948,00
59.589,00
103.624,00
96.854,00
117.524,00
99.501,00
87.317,00
92.685,00
77.125,00
85.242,00
68.307,00
79.623,00
137.963,00
159.239,00
70.183,00
82.057,00
137.179,00
108.850,00
108.247,00
132.059,00
150.540,00
67.049,00
75.152,00
131.656,00
103.365,00
103.613,00
57.791,00
59.072,00
79.548,00
159.373,00
85.138,00
83.033,00
125.257,00
124.721,00
158.352,00
156.727,00
175.464,00
161.479,00
185.670,00
84.713,00
138.693,00
79.295,00
131.821,00
76.449,00
109.305,00
98.895,00
121.342,00
136.788,00
134.583,00
147.229,00
146.190,00
167.093,00
75.002,00
144.722,00
143.170,00
167.838,00
180.038,00
164.587,00
127.417,00
256.262,00
235.355,00
223.865,00
154.415,00
141.817,00
134.723,00
145.855,00
133.955,00
129.819,00
174.628,00
160.380,00
178.757,00
133.875,00
167.267,00
152.699,00
170.216,00
122.952,00
159.291,00
212.731,00
90.424,00
120.737,00
128.670,00
137.698,00
121.913,00
164.335,00
145.207,00
162.232,00
118.924,00
147.241,00
37.484,00
147.918,00
35.808,00
141.186,00
34.586,00
145.767,00
182.127,00
54.871,00
54.844,00
55.912,00
59.156,00
90.114,00
101.998,00
57.866,00
114.850,00
115.079,00
124.318,00
71.645,00
82.657,00
54.094,00
87.671,00
117.251,00
140.085,00
61.760,00
70.955,00
117.315,00
96.089,00
94.295,00
112.242,00
128.045,00
56.043,00
63.331,00
106.463,00
87.469,00
85.706,00
96.407,00
70.637,00
47.416,00
107.952,00
51.948,00
86.876,00
70.714,00
77.175,00
92.825,00
51.814,00
45.990,00
47.748,00
51.602,00
51.303,00
51.669,00
51.499,00
55.128,00
51.490,00
40.804,00
37.472,00
38.162,00
36.675,00
40.581,00
64.410,00
54.537,00
60.114,00
59.025,00
60.500,00
63.117,00
85.622,00
58.823,00
82.170,00
60.298,00
52.934,00
82.650,00
45.968,00
56.347,00
51.599,00
50.355,00
58.892,00
45.282,00
48.062,00
40.773,00
41.232,00
49.076,00
35.803,00
38.011,00
59.904,00
59.907,00
69.129,00
56.582,00
51.556,00
51.576,00
58.964,00
51.482,00
40.751,00
40.848,00
46.535,00
81.961,00
71.586,00
83.647,00
13.017,00
12.646,00
64.596,00
135.454,00
121.460,00
114.748,00
105.634,00
96.150,00
65.440,00
90.694,00
62.329,00
93.848,00
149.018,00
77.143,00
95.375,00
80.346,00
139.314,00
71.795,00
89.854,00
77.557,00
134.073,00
68.995,00
87.051,00
72.271,00
122.724,00
75.531,00
64.682,00
111.981,00
58.120,00
71.449,00
60.345,00
92.576,00
53.646,00
65.361,00
137.344,00
121.705,00
141.150,00
112.093,00
142.695,00
108.055,00
109.017,00
128.926,00
114.163,00
131.516,00
100.527,00
135.375,00
101.612,00
102.492,00
121.255,00
107.194,00
124.697,00
94.677,00
121.473,00
97.557,00
98.545,00
116.206,00
102.897,00
82.358,00
83.680,00
97.756,00
86.490,00
110.125,00
76.783,00
96.140,00
95.996,00
70.132,00
70.366,00
81.076,00
66.084,00
88.897,00
114.451,00
114.409,00
89.528,00
91.372,00
106.618,00
94.455,00
113.475,00
83.099,00
105.245,00
105.343,00
65.732,00
58.378,00
86.666,00
50.256,00
59.781,00
81.238,00
64.449,00
64.496,00
73.789,00
60.654,00
90.532,00
90.452,00
85.920,00
85.715,00
128.646,00
30.106,00
122.222,00
24.984,00
115.292,00
22.583,00
20.905,00
16.817,00
15.446,00
14.332,00
13.860,00
99.528,00
159.692,00
82.866,00
100.195,00
114.327,00
115.211,00
58.618,00
40.698,00
41.801,00
11.535,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
409402
464463
464403
464429
464418
464404
464433
464417
464412
464459
464449
415504
415501
416560
416647
416549
416548
416594
416581
416591
416543
416546
416614
416558
416530
416628
416537
415705
339099
31477
31452
20132
20204
20206
22903
20402
32822
26805
26802
26804
37400
23915
23912
23914
23904
23903
23925
23916
23909
23907
23910
23923
23920
23203
23204
23209
Marca/Modelo do Veiculo
VW/KOMBI LOTACAO
VW/MASCA GRAN MIDI U
VW/MASCA GRANMICRO O
VW/MASCA GRANMIDI EOD O
VW/MASCA GRANMIDI O
VW/MASCA GRANMINI O
VW/MASCA GRANVIA E O
VW/MASCA GRANVIA EOD O
VW/MASCA GRANVIA O
VW/MASCA ROMA
VW/MASCA VIAMIDI 17230 O
VW/MAXIBUS MCO8140
VW/MAXIBUS URB16210
VW/MPOLO ALLEGRO R
VW/MPOLO AUDACE R
VW/MPOLO FRATELLO LOT
VW/MPOLO FRATELLO MO
VW/MPOLO IDEALE R
VW/MPOLO PARADISO R
VW/MPOLO SEN MIDI ON
VW/MPOLO SENIOR GVM
VW/MPOLO SENIOR GVO
VW/MPOLO SENIOR ON
VW/MPOLO TORINO A
VW/MPOLO TORINO GVU
VW/MPOLO TORINO U
VW/MPOLO VIALE U
VW/NEOBUS THUNDER
VW/VOLKSWAGEN
A.FELISOLA/F.PROPRIA TRI
A.SANGALI/F.PROPRIA TRIC
AGNALDO/F.PROPRIA TRIC
AGRALE/CAG. ROADSTER 200
AGRALE/CAGIVA CANYON 500
AGRALE/SMC TCHAU 50
AGRALE/WR 250
ANTONIO DIAS/F.PROPRIA T
APRILIA/PEGASO 650
APRILIA/RS 50 RACING
APRILIA/SR 50 RACING
ATMAN/FALCON 01
AVA/DMA ALTINO
AVA/KAWASAKI ER.5
AVA/KAWASAKI POLICE 1000
AVA/KAWASAKI VN 1500
AVA/KAWASAKI VN 800
AVA/KAWASAKI ZX 10R
AVA/KAWASAKI ZX 1200
AVA/KAWASAKI ZX 600
AVA/KAWASAKI ZX 750
AVA/KAWASAKI ZX 900
AVA/KAWASAKI ZX636B
AVA/KAWASAKI ZZR 1200
AVA/KYMCO DJW 50
AVA/KYMCO MANBOY 90
AVA/KYMCO PEOPLE 50
Comb.
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
152.860,00
135.529,00
172.231,00
140.388,00
124.471,00
158.180,00
133.640,00
118.637,00
151.017,00
127.023,00
112.843,00
143.489,00
98.201,00
125.011,00
92.517,00
112.739,00
109.148,00
87.484,00
100.777,00
127.749,00
207.117,00
117.327,00
190.219,00
112.103,00
180.463,00
106.448,00
172.318,00
119.219,00
93.421,00
149.532,00
110.830,00
87.067,00
142.125,00
81.484,00
134.642,00
86.171,00
236.521,00
79.705,00
349.462,00
320.952,00
197.826,00
188.947,00
235.209,00
242.985,00
128.491,00
200.882,00
116.359,00
216.020,00
298.877,00
223.161,00
118.008,00
184.494,00
148.698,00
106.866,00
305.655,00
188.657,00
290.840,00
179.507,00
247.142,00
156.167,00
2007
2006
2005
15.449,00
2004
14.327,00
2003
13.856,00
2002
13.021,00
83.633,00
93.478,00
75.669,00
78.042,00
76.807,00
70.768,00
65.488,00
60.447,00
55.918,00
70.483,00
71.763,00
65.328,00
65.207,00
62.295,00
60.994,00
57.071,00
87.559,00
69.577,00
81.615,00
63.505,00
59.514,00
56.770,00
54.259,00
57.816,00
57.183,00
73.765,00
2001
12.646,00
2000
11.532,00
35.389,00
48.582,00
106.717,00
95.601,00
76.811,00
69.948,00
59.538,00
65.564,00
94.282,00
87.439,00
69.960,00
60.942,00
64.034,00
57.072,00
60.210,00
54.411,00
51.476,00
51.667,00
40.716,00
40.793,00
137.244,00
178.861,00
158.695,00
126.228,00
166.698,00
148.991,00
80.393,00
65.363,00
115.143,00
153.073,00
143.687,00
65.385,00
80.439,00
130.075,00
122.628,00
60.865,00
70.324,00
62.831,00
72.094,00
70.188,00
57.043,00
64.679,00
54.391,00
60.844,00
51.490,00
51.586,00
40.776,00
40.804,00
67.839,00
64.233,00
60.310,00
53.810,00
51.534,00
50.526,00
40.831,00
69.846,00
55.090,00
64.175,00
51.424,00
38.667,00
60.213,00
49.351,00
37.767,00
51.613,00
46.744,00
36.862,00
40.826,00
40.807,00
36.588,00
10.098,00
8.999,00
1.810,00
7.211,00
182.986,00
205.933,00
285.396,00
212.588,00
105.419,00
175.600,00
141.834,00
103.496,00
196.404,00
271.128,00
202.079,00
103.191,00
167.396,00
137.345,00
90.069,00
170.740,00
226.880,00
184.587,00
97.366,00
145.347,00
128.257,00
84.454,00
162.245,00
197.183,00
175.436,00
92.126,00
138.133,00
111.559,00
78.722,00
145.390,00
186.743,00
165.596,00
81.147,00
106.810,00
126.483,00
104.696,00
73.616,00
47.821,00
76.760,00
102.292,00
100.611,00
117.466,00
100.679,00
70.517,00
87.637,00
74.612,00
92.430,00
93.283,00
64.788,00
43.293,00
2.475,00
2.461,00
89.545,00
84.873,00
85.389,00
58.754,00
40.765,00
1.940,00
2.121,00
1.995,00
3.064,00
8.083,00
1.703,00
2.781,00
10.017,00
4.642,00
4.186,00
13.762,00
12.639,00
12.020,00
11.429,00
9.402,00
7.675,00
6.743,00
1.835,00
25.059,00
24.103,00
17.367,00
15.065,00
16.134,00
21.679,00
14.476,00
19.288,00
22.466,00
23.267,00
22.695,00
18.667,00
20.081,00
22.289,00
20.617,00
18.226,00
2.715,00
2.198,00
2.884,00
2.895,00
25.610,00
27.222,00
24.894,00
19.413,00
24.246,00
1.692,00
7.854,00
15.364,00
20.539,00
13.695,00
22.024,00
30.435,00
18.268,00
18.796,00
27.204,00
3.622,00
3.140,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
23208
23922
31403
4282
4256
4257
4280
36415
1502
31003
30105
31031
31002
31004
31000
31001
31018
31019
31015
31024
31021
14518
33702
33700
26701
20159
1799
1705
37900
31404
22421
22420
22419
22418
22417
36418
36401
36403
36407
36402
36430
36425
36423
36426
36424
36414
36400
36405
36404
36417
36416
36413
36422
36419
22041
22042
Marca/Modelo do Veiculo
AVA/KYMCO ZING 150
AVA/TRIUMPH TIGER
BEZERRA/F.PROPRIA TRIC
BMW/F 800 GS ADVENTURE
BMW/F800 GS
BMW/F800 R
BMW/G 650GS SERTAO
BMW/G650 GS
BP/TRICICLO BP
BRAMONT/GARINI GR08 T4
BRAMONT/GARINI GR125 T3
BRAMONT/GARINI GR125 U2
BRAMONT/GARINI GR125 Z
BRAMONT/GARINI GR150 P
BRAMONT/GARINI GR150 T3
BRAMONT/GARINI GR150 U
BRAMONT/HUSQVARNA SM 610
BRAMONT/HUSQVARNA SM510R
BRAMONT/TRIUMPH DAYT 675
BRAMONT/TRIUMPH SPTR1050
BRAMONT/TRIUMPH TIG 1050
BRANDY/JAGUAR 50
BUEL/XB9SX
BUELL/XB12X
BYCRISTO/STAR TRICICLO
C.EDUARDO/F.PROPRIA TRIC
CALOI/MOBYLETTE
CALOI/MOBYLETTE XR 50
CASADOTRICICLO/SPORT R3
CAVALCANTE/F.PROPRIA TRI
COFAVE/APRILIA PEGASO650
COFAVE/APRILIA RALLY 50
COFAVE/APRILIA RS 50 RAC
COFAVE/APRILIA SR 50 RAC
COFAVE/APRILIA SR 50 WWW
DAFRA/CITYCOM 300I
DAFRA/HORIZON 250
DAFRA/KANSAS 150
DAFRA/KANSAS 250 SPECIAL
DAFRA/LASER 150
DAFRA/MAXSYM 400I
DAFRA/NEXT 250
DAFRA/RIVA 150
DAFRA/RIVA 150 CARGO
DAFRA/ROADWIN 250R
DAFRA/SMART 125 EFI
DAFRA/SPEED 150
DAFRA/SPEED 150 CARGO
DAFRA/SUPER 100
DAFRA/SUPER 50
DAFRA/TVS APACHE RTR 150
DAFRA/ZIG
DAFRA/ZIG 50
DAFRA/ZIG PLUS
DUCATI/DIAVEL ABS
DUCATI/DIAVEL CARBON ABS
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
4.123,00
18.901,00
2003
4.586,00
17.956,00
1.230,00
1.194,00
842
2001
3.865,00
2000
3.430,00
2.492,00
41.415,00
36.667,00
30.000,00
24.596,00
38.949,00
34.789,00
28.746,00
25.042,00
22.589,00
32.823,00
26.445,00
24.452,00
21.713,00
31.408,00
24.974,00
20.396,00
2.878,00
18.256,00
17.668,00
2.429,00
2.299,00
25.478,00
26.958,00
27.212,00
16.788,00
16.242,00
23.978,00
26.224,00
25.970,00
2.399,00
2.913,00
2.011,00
2.435,00
3.301,00
2.978,00
2.699,00
14.679,00
14.048,00
22.443,00
24.502,00
25.063,00
1.348,00
2.190,00
2.561,00
750
2.345,00
3.168,00
2.777,00
2.369,00
2.636,00
20.073,00
35.914,00
33.942,00
32.843,00
36.678,00
32.133,00
35.634,00
26.380,00
31.373,00
24.267,00
27.136,00
19.708,00
18.656,00
21.637,00
19.381,00
17.469,00
16.336,00
1.943,00
15.534,00
13.671,00
13.055,00
12.612,00
11.525,00
995
880
814
811
10.562,00
10.379,00
3.238,00
5.094,00
4.666,00
3.181,00
10.196,00
2.914,00
4.771,00
4.231,00
3.085,00
25.163,00
2.469,00
12.280,00
12.946,00
4.888,00
11.278,00
11.295,00
4.489,00
10.796,00
9.930,00
9.867,00
4.136,00
4.031,00
3.328,00
18.156,00
9.400,00
4.431,00
4.832,00
10.265,00
5.114,00
4.171,00
8.633,00
4.069,00
4.438,00
9.427,00
4.647,00
3.831,00
8.548,00
3.783,00
4.260,00
8.914,00
4.417,00
3.423,00
2.464,00
2.748,00
5.423,00
2.263,00
2.523,00
4.980,00
2.620,00
4.009,00
56.596,00
64.756,00
2.406,00
3.682,00
54.715,00
62.603,00
2.149,00
2.436,00
4.462,00
3.202,00
2.290,00
3.492,00
51.520,00
56.876,00
2.973,00
6.356,00
3.593,00
6.181,00
2.757,00
5.778,00
3.052,00
3.697,00
8.430,00
4.085,00
3.288,00
2.872,00
2.053,00
2.289,00
4.277,00
2.973,00
2.227,00
3.383,00
3.653,00
2.843,00
1.819,00
3.878,00
2.555,00
3.551,00
2.515,00
2.513,00
1.840,00
3.757,00
2.434,00
2.183,00
1.574,00
2.488,00
2.936,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
22045
22048
20095
12353
35806
37604
37600
37605
37606
37603
27502
37855
11258
11255
11256
Marca/Modelo do Veiculo
DUCATI/DIAVEL CROMO ABS
DUCATI/MONSTER 796 ABS
FERNANDES/F.PROPRIA TRIC
FR.ASSIS/F.PROPRIA TRIC
G.ROMAO/ F.PROPRIA TRIC
GARINNI/GR125 ST
GARINNI/GR125 T3
GARINNI/GR150 ST
GARINNI/GR150 TI
GARINNI/GR250 T3
GAS GAS/ENDUCROSS EC 450
GL.LACERDA/F.PROPRIA TRI
H.DAVIDSON/FLHTK ANV
H.DAVIDSON/FLSTC ANV
H.DAVIDSON/FLSTFB ANV
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
11260
11261
11259
35300
35303
35302
11208
11209
11248
4786
11229
11228
11217
11211
11219
11227
11215
11242
11246
11232
11226
11212
4776
4781
11210
11225
11231
11223
11236
11245
11234
11233
4993
4994
11230
11216
11214
11213
11238
4780
4792
H.DAVIDSON/FXDC ANV
H.DAVIDSON/XL 1200CA
H.DAVIDSON/XL 1200CB
HAOBAO/HB 110-3
HAOBAO/HB 150
HAOBAO/HB 150-T
HARLEY DAVID/FLHRCI
HARLEY DAVID/FLHT
HARLEY DAVIDSON/FLD
HARLEY DAVIDSON/FLHP
HARLEY DAVIDSON/FLHRC
HARLEY DAVIDSON/FLHRS
HARLEY DAVIDSON/FLHRSI
HARLEY DAVIDSON/FLHTC
HARLEY DAVIDSON/FLHTCI
HARLEY DAVIDSON/FLHTCU
HARLEY DAVIDSON/FLHTCUI
HARLEY DAVIDSON/FLHTK
HARLEY DAVIDSON/FLHX
HARLEY DAVIDSON/FLST
HARLEY DAVIDSON/FLSTC
HARLEY DAVIDSON/FLSTCI
HARLEY DAVIDSON/FLSTF
HARLEY DAVIDSON/FLSTFB
HARLEY DAVIDSON/FLSTFI
HARLEY DAVIDSON/FLSTI
HARLEY DAVIDSON/FLSTN
HARLEY DAVIDSON/FLSTNI
HARLEY DAVIDSON/FXCW
HARLEY DAVIDSON/FXCWC
HARLEY DAVIDSON/FXD
HARLEY DAVIDSON/FXDC
HARLEY DAVIDSON/FXDF
HARLEY DAVIDSON/FXS
HARLEY DAVIDSON/FXST
HARLEY DAVIDSON/FXSTBI
HARLEY DAVIDSON/FXSTDI
HARLEY DAVIDSON/FXSTI
HARLEY DAVIDSON/VRSCAW
HARLEY DAVIDSON/VRSCDX
HARLEY DAVIDSON/VRSCDX A
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
57.903,00
30.569,00
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
26.605,00
25.354,00
25.397,00
24.070,00
23.322,00
1.836,00
4.051,00
3.240,00
2.945,00
2.805,00
3.642,00
3.500,00
3.325,00
2.698,00
3.208,00
3.121,00
3.715,00
8.722,00
2.432,00
3.023,00
2.833,00
3.550,00
7.194,00
2.653,00
17.347,00
15.888,00
14.247,00
32.165,00
31.326,00
29.744,00
28.862,00
32.041,00
30.435,00
29.594,00
29.399,00
27.591,00
32.219,00
30.659,00
29.440,00
27.030,00
26.885,00
25.918,00
24.854,00
28.015,00
20.868,00
26.736,00
25.867,00
24.242,00
28.869,00
25.818,00
27.959,00
27.696,00
24.805,00
26.970,00
26.447,00
24.195,00
2.821,00
72.286,00
64.270,00
47.745,00
45.772,00
59.790,00
43.149,00
37.762,00
35.758,00
28.057,00
27.629,00
35.226,00
27.172,00
26.757,00
2.955,00
4.135,00
4.173,00
37.221,00
55.530,00
35.592,00
54.118,00
51.000,00
32.543,00
49.670,00
47.374,00
2.818,00
3.812,00
4.129,00
45.232,00
69.155,00
54.417,00
63.513,00
49.978,00
57.101,00
47.450,00
55.995,00
45.260,00
48.308,00
44.366,00
40.376,00
39.261,00
47.571,00
42.276,00
44.198,00
40.952,00
41.788,00
37.507,00
39.650,00
42.643,00
40.701,00
40.675,00
46.012,00
37.011,00
39.157,00
41.233,00
33.991,00
35.962,00
37.869,00
32.768,00
33.696,00
36.372,00
2.274,00
3.219,00
3.297,00
1.984,00
2.859,00
2.882,00
30.728,00
55.126,00
46.432,00
2.418,00
3.378,00
3.502,00
31.494,00
32.178,00
34.950,00
37.071,00
45.631,00
30.977,00
31.963,00
36.230,00
35.723,00
34.330,00
34.586,00
37.680,00
36.485,00
30.709,00
44.017,00
28.699,00
31.343,00
41.840,00
28.467,00
30.806,00
47.612,00
45.652,00
42.326,00
43.516,00
43.337,00
41.251,00
25.979,00
29.332,00
28.567,00
28.034,00
25.108,00
29.408,00
35.723,00
36.099,00
36.977,00
37.590,00
25.233,00
28.352,00
34.253,00
34.293,00
31.180,00
33.457,00
24.002,00
25.891,00
23.485,00
25.569,00
37.075,00
39.682,00
32.316,00
28.841,00
22.699,00
29.410,00
29.439,00
30.740,00
26.651,00
50.842,00
36.386,00
32.890,00
33.131,00
32.916,00
29.041,00
29.630,00
33.295,00
33.780,00
25.225,00
24.224,00
28.430,00
25.149,00
23.053,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
4779
11247
11237
11220
11268
11269
11270
11267
11224
11244
11271
11239
11240
11207
11202
11203
11204
11201
11206
2099
2199
2822
2821
2010
2011
2006
2009
2005
2007
2841
2842
2819
2839
2002
2003
2004
2001
15118
2710
2775
2773
2774
2709
2602
15123
15117
14102
14103
2899
2801
2846
2888
2845
2811
2843
2883
Marca/Modelo do Veiculo
HARLEY DAVIDSON/VRSCF
HARLEY DAVIDSON/XL 1200C
HARLEY DAVIDSON/XL 1200N
HARLEY DAVIDSON/XL 883
HARLEY DAVIDSON/XL1200C
HARLEY DAVIDSON/XL1200CA
HARLEY DAVIDSON/XL1200CB
HARLEY DAVIDSON/XL1200X
HARLEY DAVIDSON/XL883 R
HARLEY DAVIDSON/XL883N
HARLEY DAVIDSON/XL883R
HARLEY DAVIDSON/XR 1200
HARLEY DAVIDSON/XR 1200X
HARLEY/DAVIDSON FLSTC Y
HARLEY/DAVIDSON FLSTF
HARLEY/DAVIDSON FLSTF Y
HARLEY/DAVIDSON FXST Y
HARLEY/DAVIDSON FXSTB
HARLEY/DAVIDSON FXSTD Y
HONDA
HONDA/125
HONDA/125 NISSEI T-CARGO
HONDA/150 NISSEI T-CARGO
HONDA/BIZ 100 ES
HONDA/BIZ 100 KS
HONDA/BIZ 125 ES
HONDA/BIZ 125 EX
HONDA/BIZ 125 KS
HONDA/BIZ 125 MAIS
HONDA/BRAZCAR 125 CA
HONDA/BRAZCAR 125 CF
HONDA/BRAZCAR CARGO 150
HONDA/BRAZCAR CARGO 160
HONDA/C100 BIZ
HONDA/C100 BIZ ES
HONDA/C100 BIZ MAIS
HONDA/C100 DREAM
HONDA/CB 1000R
HONDA/CB 300R
HONDA/CB 300R LIMITED
HONDA/CB 500F
HONDA/CB 500X
HONDA/CB500
HONDA/CB600F HORNET
HONDA/CBR 500R
HONDA/CBR 600F
HONDA/CBX 200 STRADA
HONDA/CBX 250 TWISTER
HONDA/CG 125
HONDA/CG 125 CARGO
HONDA/CG 125 CARGO ES
HONDA/CG 125 CARGO ESD
HONDA/CG 125 CARGO KS
HONDA/CG 125 FAN
HONDA/CG 125 FAN ES
HONDA/CG 125 FAN ESD
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
49.668,00
32.439,00
34.817,00
34.817,00
33.937,00
29.975,00
28.222,00
47.040,00
2013
45.523,00
26.848,00
31.000,00
32.612,00
32.612,00
31.274,00
26.716,00
27.529,00
26.876,00
2012
43.762,00
26.618,00
2011
39.696,00
25.327,00
28.135,00
2010
38.047,00
25.041,00
25.574,00
23.185,00
24.681,00
20.611,00
21.309,00
30.126,00
29.342,00
28.267,00
25.262,00
43.202,00
41.154,00
38.523,00
31.685,00
2009
2008
2007
26.129,00
23.920,00
19.227,00
18.301,00
20.284,00
19.561,00
18.217,00
23.337,00
22.725,00
29.965,00
29.786,00
37.523,00
30.031,00
29.503,00
28.623,00
2006
2005
2004
2003
4.664,00
4.055,00
5.721,00
6.477,00
11.105,00
11.707,00
11.614,00
37.955,00
11.503,00
12.313,00
20.400,00
20.821,00
20.997,00
30.418,00
21.958,00
30.196,00
11.509,00
10.666,00
34.859,00
10.565,00
4.256,00
3.787,00
5.419,00
6.318,00
4.890,00
5.103,00
5.842,00
4.777,00
5.922,00
4.984,00
5.568,00
6.026,00
6.646,00
6.824,00
6.307,00
6.352,00
5.780,00
5.800,00
4.494,00
5.026,00
4.013,00
4.396,00
7.734,00
3.739,00
3.086,00
3.532,00
3.164,00
3.028,00
3.339,00
3.293,00
2.741,00
2.950,00
9.661,00
9.055,00
10.432,00
9.864,00
33.409,00
9.166,00
31.725,00
8.641,00
7.741,00
7.400,00
26.539,00
25.938,00
24.492,00
22.851,00
26.781,00
25.715,00
8.298,00
8.073,00
3.800,00
3.982,00
7.474,00
7.263,00
7.788,00
3.374,00
3.501,00
3.701,00
6.483,00
7.137,00
6.815,00
7.247,00
2000
25.132,00
24.211,00
23.308,00
24.137,00
20.948,00
23.509,00
20.610,00
23.772,00
1.782,00
23.156,00
1.726,00
1.952,00
22.637,00
19.421,00
21.047,00
21.515,00
28.013,00
6.953,00
10.227,00
9.688,00
11.308,00
10.159,00
4.165,00
2.345,00
5.354,00
6.626,00
6.436,00
1.844,00
4.541,00
4.591,00
4.945,00
5.986,00
7.069,00
2.497,00
2.810,00
3.072,00
5.686,00
2.364,00
2.620,00
2.838,00
4.904,00
2.260,00
2.572,00
2.537,00
2.143,00
2.378,00
2.461,00
2.031,00
2.217,00
2.223,00
1.844,00
1.914,00
2.084,00
13.119,00
12.660,00
12.049,00
11.418,00
2.849,00
4.305,00
2.109,00
2.116,00
2.831,00
3.540,00
2.013,00
1.993,00
2.558,00
4.487,00
2.158,00
2.248,00
24.989,00
18.735,00
29.406,00
20.166,00
27.732,00
4.760,00
5.188,00
4.563,00
5.291,00
4.346,00
4.580,00
8.664,00
8.188,00
9.055,00
8.511,00
2001
28.982,00
3.785,00
5.079,00
4.523,00
6.230,00
6.892,00
2002
4.674,00
4.953,00
4.597,00
4.146,00
3.839,00
4.577,00
4.339,00
3.985,00
3.686,00
3.820,00
4.089,00
3.353,00
3.646,00
3.896,00
4.831,00
5.505,00
4.541,00
18.424,00
17.347,00
15.567,00
16.983,00
5.831,00
5.692,00
5.528,00
4.956,00
3.729,00
3.289,00
2.471,00
4.697,00
2.366,00
2.415,00
3.001,00
2.717,00
2.584,00
2.464,00
4.373,00
4.797,00
5.358,00
5.113,00
5.826,00
21.846,00
3.150,00
3.524,00
16.163,00
2.142,00
2.016,00
1.878,00
1.858,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
2814
2844
2868
2867
2803
2804
2805
2806
2802
2855
2810
2812
2808
2809
2853
2807
2865
2866
2887
2863
2869
2820
2848
2854
2849
2847
2873
2871
2879
2829
2831
2830
2832
2008
2860
2859
2858
2875
14903
14916
14905
14907
14906
14918
14910
14908
14909
14914
14912
2815
14913
3505
2824
2816
2826
25101
Marca/Modelo do Veiculo
HONDA/CG 125 FAN JOB KS
HONDA/CG 125 FAN KS
HONDA/CG 125 SOLMAK TRCA
HONDA/CG 125 SOLMAK TRCF
HONDA/CG 125 TITAN
HONDA/CG 125 TITAN ES
HONDA/CG 125 TITAN KS
HONDA/CG 125 TITAN KSE
HONDA/CG 125 TODAY
HONDA/CG 150 FAN ESI
HONDA/CG 150 JOB
HONDA/CG 150 SPORT
HONDA/CG 150 TITAN ES
HONDA/CG 150 TITAN ESD
HONDA/CG 150 TITAN EX
HONDA/CG 150 TITAN KS
HONDA/CG150 AGAR THOR CA
HONDA/CG150 AGAR THOR CF
HONDA/CG150 CARGO ESD
HONDA/CG150 FAN ESDI
HONDA/CG150 ROPERCAN GR
HONDA/CG150 SPECIAL ED
HONDA/CG150 TITAN MIX ES
HONDA/CG150 TITAN MIX EX
HONDA/CG150 TITAN MIX KS
HONDA/CG150 TITAN MIXESD
HONDA/CG150 TRICARGO CA
HONDA/CG150 TRICARGO CF
HONDA/CG150FANCARGO ESDI
HONDA/FUSCO CARGO 125A
HONDA/FUSCO CARGO 125F
HONDA/FUSCO CARGO 150A
HONDA/FUSCO CARGO 150F
HONDA/LEAD 110
HONDA/MDF CG125 MAXXI CA
HONDA/MDF CG125 MAXXI CF
HONDA/MDF CG150 MAXXI CF
HONDA/NC 700X
HONDA/NX 200
HONDA/NX 400I FALCON
HONDA/NX-4 FALCON
HONDA/NXR125 BROS ES
HONDA/NXR125 BROS KS
HONDA/NXR125BROS CARGO K
HONDA/NXR150 BROS ES
HONDA/NXR150 BROS ESD
HONDA/NXR150 BROS KS
HONDA/NXR150 BROS MIX ES
HONDA/NXR150 BROS MIX KS
HONDA/NXR150BROS CARGO K
HONDA/NXR150BROS MIX ESD
HONDA/PCX 150
HONDA/POP100
HONDA/SHADOW 750
HONDA/SOLMAK CG 150 CFF
HONDA/VT600C SHADOW
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
5.690,00
5.921,00
4.963,00
5.569,00
5.676,00
4.828,00
5.257,00
5.362,00
4.595,00
5.039,00
5.041,00
3.938,00
4.838,00
3.760,00
4.562,00
2008
3.198,00
3.250,00
4.415,00
2007
3.047,00
2006
2.765,00
2005
2.565,00
2004
3.955,00
3.857,00
4.179,00
5.827,00
6.764,00
6.315,00
6.607,00
6.710,00
5.351,00
6.212,00
5.259,00
5.926,00
5.030,00
5.049,00
5.557,00
6.051,00
6.662,00
5.772,00
6.356,00
5.330,00
5.871,00
6.068,00
6.163,00
5.477,00
6.105,00
5.352,00
5.398,00
7.581,00
5.813,00
10.643,00
6.253,00
11.279,00
10.488,00
11.728,00
12.741,00
6.013,00
6.234,00
10.359,00
9.850,00
11.049,00
12.028,00
5.576,00
26.692,00
10.734,00
13.385,00
24.514,00
10.339,00
10.493,00
5.252,00
10.080,00
9.306,00
10.855,00
11.817,00
4.929,00
8.086,00
10.141,00
13.152,00
24.088,00
16.039,00
15.621,00
15.128,00
7.499,00
5.359,00
7.377,00
4.922,00
4.799,00
7.189,00
7.868,00
6.976,00
4.858,00
7.828,00
8.568,00
8.094,00
4.034,00
27.353,00
13.347,00
4.940,00
7.765,00
3.706,00
26.444,00
12.257,00
9.655,00
9.835,00
9.229,00
8.748,00
9.515,00
10.358,00
4.691,00
7.601,00
9.532,00
11.527,00
6.913,00
7.253,00
6.568,00
6.870,00
6.472,00
6.000,00
7.233,00
6.521,00
6.448,00
6.256,00
6.675,00
6.019,00
5.750,00
3.458,00
24.992,00
11.675,00
3.254,00
22.804,00
11.120,00
4.418,00
4.228,00
4.334,00
3.773,00
4.499,00
4.282,00
3.880,00
3.926,00
4.781,00
4.495,00
4.909,00
4.785,00
4.688,00
5.241,00
4.754,00
5.056,00
9.138,00
4.362,00
5.061,00
4.281,00
4.720,00
4.158,00
8.046,00
7.847,00
8.692,00
9.461,00
4.149,00
7.052,00
8.553,00
10.248,00
6.907,00
6.970,00
7.965,00
8.701,00
4.108,00
6.743,00
7.596,00
9.144,00
4.691,00
5.337,00
5.300,00
5.061,00
3.474,00
4.253,00
3.653,00
3.724,00
4.521,00
2001
3.415,00
3.140,00
2.282,00
2.525,00
2.270,00
2.550,00
2.192,00
2.143,00
2.402,00
2.182,00
2.304,00
2.759,00
3.415,00
3.198,00
2.969,00
2.736,00
3.211,00
3.480,00
3.044,00
3.294,00
2.906,00
3.071,00
2.773,00
2.619,00
3.966,00
4.275,00
3.702,00
2.629,00
3.436,00
4.273,00
3.575,00
4.037,00
3.816,00
5.608,00
5.496,00
6.177,00
6.736,00
5.315,00
5.208,00
5.748,00
4.854,00
4.759,00
4.591,00
3.940,00
3.194,00
5.371,00
3.621,00
2.381,00
2.600,00
2.436,00
2.683,00
2002
2.554,00
2.779,00
2.672,00
2.902,00
2.524,00
3.712,00
6.054,00
2003
3.104,00
1.965,00
2.183,00
2.112,00
2.120,00
4.058,00
4.590,00
7.674,00
6.353,00
6.227,00
6.972,00
7.633,00
5.940,00
5.818,00
6.539,00
7.229,00
6.495,00
4.385,00
5.456,00
5.617,00
5.666,00
8.893,00
7.857,00
9.891,00
9.190,00
8.583,00
3.842,00
8.146,00
3.659,00
3.251,00
7.598,00
3.344,00
3.228,00
7.158,00
3.023,00
2.908,00
6.768,00
2.856,00
2.738,00
5.176,00
5.164,00
4.322,00
4.870,00
4.879,00
4.251,00
4.316,00
4.561,00
3.589,00
4.295,00
4.336,00
3.467,00
4.170,00
3.531,00
2.951,00
3.401,00
3.644,00
3.571,00
5.832,00
5.564,00
5.550,00
5.192,00
5.564,00
4.929,00
5.273,00
5.647,00
2.919,00
21.454,00
9.776,00
2.708,00
20.418,00
8.964,00
2.452,00
17.796,00
7.488,00
5.979,00
14.888,00
13.864,00
12.214,00
6.046,00
5.805,00
5.594,00
5.967,00
5.371,00
2000
4.389,00
2.182,00
17.033,00
6.943,00
1.990,00
16.417,00
14.519,00
6.090,00
15.112,00
3.635,00
3.317,00
6.299,00
6.004,00
11.550,00
11.228,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
3299
3202
3206
3204
3205
3502
19101
19102
3503
17401
23008
35200
35223
35243
28320
28319
28328
28327
4287
4237
4214
4228
4242
4249
4244
4238
4241
4239
4247
4246
4245
4258
4259
4225
4212
4230
4233
4232
4207
4213
4221
4216
4218
4236
4243
4288
4231
4226
4285
4251
4253
4261
37000
37001
37003
37004
Marca/Modelo do Veiculo
HONDA/XL 125
HONDA/XL 125 DUTY
HONDA/XL 700V TRANSALP
HONDA/XLR 125
HONDA/XLR 125 ES
HONDA/XLX 350 R
HONDA/XR 200R
HONDA/XR 250 TORNADO
HONDA/XRE 300
HTA/HONDA C100
I/ADLY JET 50
I/BASHAN JONNY HYPE 110
I/BASHAN JONNY HYPE 50
I/BASHAN TC250
I/BENZHOU JONNY 50
I/BENZHOU JONNY TR150
I/BENZHOU YY125T 25
I/BENZHOU YY150T 25
I/BMW C600 SPORT
I/BMW F 800 S
I/BMW F650 GS
I/BMW F650 GS DAKAR MU
I/BMW F800 GS
I/BMW F800 R
I/BMW G450 X
I/BMW G650 X CHALLENGE
I/BMW G650 X COUNTRY
I/BMW G650 X MOTO
I/BMW K 1300 GT
I/BMW K 1300 R
I/BMW K 1300 S
I/BMW K 1600 GT
I/BMW K 1600 GTL
I/BMW K1200 GT
I/BMW K1200 LT
I/BMW K1200 LTMU
I/BMW K1200 R
I/BMW K1200 S
I/BMW MRE CGPI
I/BMW R1150 GS
I/BMW R1150 GS ADVENTURE
I/BMW R1150 R
I/BMW R1150 RT
I/BMW R1200 GS ADVENTURE
I/BMW R1200 R
I/BMW R1200 R NINE T
I/BMW R1200 RT
I/BMW R1200GS
I/BMW S1000 R
I/BMW S1000 RR
I/BMW S1000RR ABS-TC
I/BMW S1000RR HP4
I/BRP CAN AM SPYDER
I/BRP CAN AM SPYDER RS
I/BRP CAN AM SPYDER RS S
I/BRP CAN AM SPYDER RT
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
29.601,00
27.186,00
24.299,00
23.733,00
22.659,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2.667,00
2.568,00
2.754,00
3.174,00
2.733,00
3.019,00
2.453,00
2.814,00
4.178,00
3.892,00
3.621,00
1.993,00
2.170,00
1.912,00
14.327,00
9.806,00
4.526,00
5.242,00
13.136,00
12.064,00
2.635,00
2.683,00
2.532,00
45.862,00
5.152,00
42.264,00
11.192,00
10.146,00
9.426,00
9.174,00
2.504,00
2.617,00
12.039,00
2.424,00
2.385,00
2.343,00
10.928,00
2.306,00
2.331,00
2.056,00
2.204,00
2.089,00
2.156,00
2.034,00
3.030,00
1.881,00
2.879,00
3.757,00
4.907,00
3.549,00
4.675,00
3.364,00
4.012,00
3.543,00
28.135,00
26.187,00
2.004,00
1.780,00
20.860,00
19.659,00
20.815,00
18.865,00
23.738,00
21.256,00
33.824,00
32.250,00
31.904,00
29.501,00
22.000,00
30.933,00
28.270,00
19.723,00
83.459,00
91.936,00
56.508,00
56.831,00
73.414,00
80.728,00
52.344,00
53.790,00
68.700,00
72.819,00
55.829,00
45.822,00
45.971,00
51.184,00
42.833,00
42.355,00
76.335,00
20.726,00
18.755,00
18.724,00
39.735,00
33.237,00
33.401,00
43.662,00
30.446,00
29.337,00
64.682,00
46.130,00
60.178,00
44.690,00
53.966,00
42.909,00
51.657,00
41.515,00
45.401,00
40.186,00
41.387,00
38.354,00
70.451,00
57.880,00
53.598,00
61.432,00
51.582,00
51.336,00
41.578,00
49.072,00
39.759,00
43.414,00
35.709,00
40.486,00
34.807,00
38.308,00
33.519,00
52.400,00
52.385,00
41.895,00
49.788,00
41.893,00
47.861,00
47.318,00
48.258,00
60.433,00
38.966,00
38.957,00
46.350,00
54.128,00
36.694,00
36.686,00
44.322,00
70.106,00
55.372,00
56.200,00
66.536,00
49.189,00
50.337,00
71.321,00
12.281,00
28.750,00
35.637,00
31.077,00
28.586,00
25.786,00
24.908,00
28.308,00
25.020,00
27.360,00
24.458,00
27.227,00
24.206,00
24.686,00
23.035,00
21.038,00
20.042,00
70.174,00
48.851,00
58.955,00
13.535,00
45.380,00
41.712,00
41.407,00
36.793,00
37.831,00
55.711,00
77.014,00
63.021,00
61.432,00
67.629,00
14.057,00
18.621,00
43.461,00
75.086,00
14.272,00
16.808,00
28.843,00
20.162,00
60.302,00
62.215,00
76.650,00
84.435,00
17.658,00
34.023,00
39.031,00
27.014,00
25.921,00
19.840,00
30.331,00
36.595,00
34.941,00
31.346,00
27.700,00
30.017,00
26.589,00
31.313,00
36.014,00
31.153,00
32.049,00
29.878,00
22.405,00
24.296,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
37005
37002
37006
37008
37010
28809
28804
28802
28801
28805
39200
39205
32108
32111
33110
35205
32105
32413
34602
34600
34604
34601
34603
22016
22015
22026
22023
4640
6440
4638
4646
4613
4621
4633
4609
4612
4616
4634
22032
22033
4627
22028
22031
22007
22013
22022
22030
4630
4631
4629
4628
4615
4641
32305
32304
32302
Marca/Modelo do Veiculo
I/BRP CAN AM SPYDER RT L
I/BRP CAN AM SPYDER RT S
I/BRP SPYDER RS S
I/BRP SPYDER RT LTD
I/BRP SPYDER ST S
I/BUELL 1125R
I/BUELL XB12R
I/BUELL XB12SS
I/BUELL XB12X
I/BUELL XB9SX
I/CHARMING BULL KRC50
I/CHARMING BULL MAXX KRC
I/CHITUMA 150ZH 4
I/CHITUMA DRESSER 200DB
I/CHONGQING MVK BLACKSTA
I/CHONGQING PS200 SPORT
I/CTM GREEN SPORT
I/DAYUN DY 200 ZH
I/DONGYANG SY110 SUPER
I/DONGYANG SY125 CUSTOM
I/DONGYANG SY150 SHADOW
I/DONGYANG SY200 THUNDER
I/DONGYANG SY200 TRUST
I/DUCATI 1098
I/DUCATI 1098S
I/DUCATI 1198
I/DUCATI 1198 S
I/DUCATI 1199 PAN S TRI
I/DUCATI 1199 PANIG A
I/DUCATI 1199 PANIGALE
I/DUCATI 1199 PANIGALE R
I/DUCATI 749
I/DUCATI 848
I/DUCATI 848 EVO
I/DUCATI 998
I/DUCATI 999
I/DUCATI 999 R XEROX
I/DUCATI DIAVEL
I/DUCATI HYM 1100 EVO SP
I/DUCATI HYM 796
I/DUCATI HYPERMOTARD 796
I/DUCATI MONSTER 1100
I/DUCATI MONSTER 1100S
I/DUCATI MONSTER 620IE
I/DUCATI MONSTER 695
I/DUCATI MONSTER 696
I/DUCATI MONSTER 696 ABS
I/DUCATI MTS 1200
I/DUCATI MTS 1200 ABS
I/DUCATI MTS 1200S SPORT
I/DUCATI MTS 1200S TOUR
I/DUCATI SPORTCLASS 1000
I/DUCATI ST FIGHTER 848
I/FYM FY100 10A
I/FYM FY125 19
I/FYM FY125 20
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
80.460,00
55.296,00
73.896,00
64.190,00
2.763,00
2.538,00
2.912,00
2012
71.336,00
63.554,00
2.411,00
2011
2010
2009
61.644,00
58.344,00
54.186,00
2.304,00
2.364,00
2.082,00
2.235,00
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
23.421,00
20.045,00
21.843,00
18.656,00
19.580,00
18.162,00
18.999,00
18.443,00
18.483,00
17.297,00
17.917,00
16.556,00
17.485,00
15.003,00
15.921,00
14.896,00
15.214,00
24.923,00
24.408,00
21.362,00
32.347,00
46.728,00
31.609,00
44.342,00
28.892,00
27.684,00
25.140,00
26.340,00
15.420,00
13.886,00
13.008,00
1.947,00
3.478,00
3.644,00
3.172,00
9.527,00
7.958,00
2.798,00
3.549,00
2.541,00
2.159,00
2.639,00
3.100,00
3.461,00
3.393,00
34.188,00
46.154,00
33.723,00
42.135,00
7.852,00
36.833,00
45.634,00
52.236,00
45.594,00
49.972,00
42.628,00
48.860,00
31.290,00
39.716,00
32.179,00
37.323,00
81.155,00
100.826,00
64.758,00
64.353,00
92.600,00
62.648,00
46.401,00
31.362,00
27.178,00
25.247,00
28.300,00
28.482,00
30.658,00
24.273,00
27.340,00
27.058,00
15.977,00
52.301,00
25.630,00
25.591,00
47.494,00
48.334,00
23.900,00
23.999,00
44.317,00
22.878,00
15.884,00
21.735,00
50.763,00
57.162,00
29.343,00
44.262,00
2.104,00
1.709,00
2.352,00
1.648,00
2.139,00
4.343,00
1.581,00
2.089,00
4.094,00
2001
2000
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
32300
32301
26601
4796
4730
4793
11275
4737
11250
4700
4791
4766
4731
4746
4754
4734
4747
4760
4763
4739
4738
4733
4732
4735
4740
4728
4848
15110
15116
15109
15104
4813
15112
4869
2885
2712
4839
4803
4810
4860
4865
4835
4824
4818
27310
20913
20915
19405
19435
19429
19423
31600
13903
13900
23932
6341
Marca/Modelo do Veiculo
I/FYM FY150 3
I/FYM FY250
I/GAS GAS ENDUCROSS 250
I/H.DAVIDSON FLD
I/H.DAVIDSON FLHTCUI
I/H.DAVIDSON FLHTCUSE7
I/H.DAVIDSON FLHTKSE
I/H.DAVIDSON FLSTFSE
I/H.DAVIDSON FXDF
I/H.DAVIDSON MRE CGPI
I/H.DAVIDSON RKING CLASS
I/H.DAVIDSON VRSC V-ROD
I/H.DAVIDSON VRSCA
I/H.DAVIDSON VRSCAW
I/H.DAVIDSON VRSCAWA
I/H.DAVIDSON VRSCB
I/H.DAVIDSON VRSCDX
I/H.DAVIDSON VRSCDXA
I/H.DAVIDSON VRSCF
I/H.DAVIDSON VRSCR
I/H.DAVIDSON VRSCSE
I/H.DAVIDSON XL 883
I/H.DAVIDSON XL 883 C
I/H.DAVIDSON XL 883L
I/H.DAVIDSON XL 883R
I/H.DAVIDSON XLH 883
I/HONDA CB1300F
I/HONDA CBR 1000RR
I/HONDA CBR 250R
I/HONDA CBR 600RR
I/HONDA CBR 900RR
I/HONDA CBR 900RRY ED
I/HONDA CBR1000RR REPSOL
I/HONDA CRF 250L
I/HONDA CTX 700N
I/HONDA FURY VT 13CX
I/HONDA GL1800 GOLD WING
I/HONDA SHADOW 1100
I/HONDA SHADOW 750
I/HONDA VFR 1200F
I/HONDA VFR 1200X
I/HONDA VTX 1300
I/HONDA VTX 1800C
I/HONDA XL1000V VARADERO
I/HUARI FOX 150R
I/HYOSUNG AQUILA GV650
I/HYOSUNG COMET GT650R
I/JIALING JH 125L
I/JIALING TR TDP051Z-HTY
I/JIALING TRAXX JH250E5
I/JIALING TRAXXJH125 35A
I/JIANGSU DM 800 W XSG
I/JOHNNY PAG BARHOG
I/JOHNNY PAG SPYDER
I/KAWASAKI D-TRACKER X
I/KAWASAKI KLR 650
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
6.722,00
6.386,00
2008
2.648,00
5.220,00
2007
2.441,00
4.976,00
2006
2.317,00
4.653,00
2005
2004
2003
2002
2001
2000
9.154,00
7.450,00
27.749,00
25.838,00
40.803,00
53.685,00
52.805,00
124.386,00
48.457,00
37.973,00
32.481,00
30.525,00
16.010,00
50.790,00
46.701,00
44.193,00
41.573,00
41.681,00
38.865,00
40.333,00
48.992,00
27.446,00
27.026,00
40.194,00
24.743,00
36.621,00
38.238,00
36.975,00
45.708,00
36.298,00
34.384,00
44.494,00
37.720,00
30.282,00
55.319,00
43.264,00
49.601,00
12.723,00
39.236,00
46.183,00
12.118,00
38.016,00
41.021,00
38.160,00
23.610,00
34.708,00
33.130,00
30.495,00
28.856,00
31.975,00
29.468,00
33.207,00
28.772,00
39.196,00
37.601,00
34.368,00
24.746,00
40.281,00
16.326,00
17.417,00
14.857,00
16.535,00
15.281,00
15.573,00
14.682,00
15.340,00
17.990,00
28.876,00
43.848,00
17.033,00
18.048,00
14.941,00
17.655,00
22.211,00
30.965,00
21.591,00
28.606,00
26.704,00
24.517,00
28.181,00
26.054,00
24.795,00
23.736,00
17.212,00
18.481,00
26.876,00
33.291,00
23.473,00
55.252,00
56.129,00
17.227,00
27.632,00
16.685,00
46.667,00
86.265,00
80.745,00
45.518,00
39.011,00
43.578,00
68.956,00
60.925,00
26.953,00
13.341,00
12.904,00
12.636,00
11.974,00
23.011,00
26.001,00
24.151,00
23.845,00
24.644,00
23.329,00
24.096,00
20.749,00
19.265,00
17.722,00
30.822,00
57.746,00
56.560,00
48.553,00
45.921,00
27.565,00
54.183,00
70.510,00
53.903,00
68.047,00
46.327,00
64.719,00
44.457,00
33.721,00
29.451,00
28.353,00
34.059,00
27.712,00
15.540,00
14.571,00
14.047,00
14.174,00
13.508,00
24.797,00
30.880,00
20.984,00
28.713,00
23.165,00
22.362,00
24.225,00
19.381,00
4.115,00
17.733,00
13.245,00
13.060,00
12.197,00
12.592,00
2.400,00
2.532,00
4.891,00
5.525,00
4.842,00
2.504,00
1.905,00
16.127,00
12.278,00
14.811,00
9.286,00
20.113,00
13.580,00
8.911,00
1.784,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
6350
6342
6334
23929
6361
6356
6355
6351
6353
6345
6340
6358
6335
6338
6336
6410
6424
6426
6409
6428
6414
6425
6413
6422
6423
6439
6411
6421
29100
27721
27704
27731
36306
36303
29405
29402
28303
28307
28309
28302
28305
31301
31303
31304
6801
6802
20232
20237
20241
20224
20238
27702
28402
28401
28400
7207
Marca/Modelo do Veiculo
I/KAWASAKI NINJA 250R
I/KAWASAKI NINJA 650 R
I/KAWASAKI NINJA ZX 10R
I/KAWASAKI NINJA ZX 6R
I/KAWASAKI NINJA ZX14ABS
I/KAWASAKI VERSYS
I/KAWASAKI VERSYS ABS
I/KAWASAKI VULCAN 900 CL
I/KAWASAKI VULCAN 900 CT
I/KAWASAKI Z 750
I/KAWASAKI Z1000
I/KAWASAKI Z1000 ABS
I/KAWASAKI ZX 10R
I/KAWASAKI ZX 14
I/KAWASAKI ZX 6R
I/KTM 625 SC
I/KTM 690 DUKE
I/KTM 690 ENDURO R
I/KTM 950 ADVENTURE LC8
I/KTM 990 ADV ABS
I/KTM 990 ADVENTURE LC8
I/KTM 990 ADVENTURE R
I/KTM 990 SUPER DUKE
I/KTM 990 SUPERMOTO T
I/KTM ADVENTURE 990
I/KTM EXC 350
I/KTM EXC 450
I/KTM SMC 690
I/LEOPARD MC 110 1 EVO
I/LIFAN KASINSKI LF125-5
I/LIFAN LF110 2G
I/LIFAN MTM CARGO ET 200
I/LINGYU ZUNDAPP 150-T24
I/LINGYUN LY125T 5
I/LML STAR 200-4S
I/LML STAR DELUXE 200-4S
I/LONCIN LX110 3DI
I/LONCIN LX125 26
I/LONCIN LX150 T C
I/LONCIN LX250 8
I/LONCIN LX250 8J
I/LUOJIA LJ125-6
I/LUOJIA LJ150-2MI ZAFAS
I/LUOJIA LJ150-7MIZADRAG
I/MGUZZI BR CALIFORNIA S
I/MGUZZI BR V11 SPORT
I/MV AGUSTA BRUTALE 910S
I/MV AGUSTA F4 1000 RR
I/MV AGUSTA F4 1078RR1 1
I/MV AGUSTA F4 750
I/MV AGUSTA F4 R 312 11
I/MVK HALLEY 150
I/MVK MA 100 3B
I/MVK MA 125 7
I/MVK MA 125 GY
I/PIAGGIO BEVERLY 500
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
9.509,00
2008
8.664,00
2007
8.096,00
2006
2005
2004
45.115,00
38.924,00
41.250,00
35.922,00
38.810,00
34.223,00
41.373,00
36.126,00
30.694,00
37.287,00
20.174,00
21.301,00
34.182,00
29.284,00
32.582,00
28.337,00
35.194,00
29.186,00
27.341,00
27.940,00
24.485,00
25.052,00
24.930,00
24.432,00
23.983,00
36.412,00
41.916,00
44.631,00
23.309,00
32.493,00
30.801,00
36.797,00
34.013,00
31.186,00
27.253,00
42.709,00
42.245,00
40.080,00
41.856,00
32.268,00
35.619,00
39.768,00
42.767,00
31.532,00
36.921,00
40.767,00
34.943,00
30.154,00
32.200,00
30.041,00
43.486,00
19.913,00
21.019,00
21.558,00
22.188,00
22.177,00
27.723,00
2003
2002
2001
2000
21.972,00
30.498,00
28.633,00
15.419,00
27.485,00
39.927,00
38.294,00
36.721,00
1.242,00
2.105,00
1.672,00
1.127,00
1.894,00
20.653,00
25.944,00
17.831,00
24.049,00
32.776,00
35.793,00
28.188,00
31.043,00
34.601,00
27.619,00
15.798,00
23.379,00
29.532,00
31.840,00
25.242,00
21.200,00
27.222,00
24.600,00
19.162,00
17.670,00
28.783,00
25.356,00
26.991,00
38.245,00
34.178,00
33.084,00
29.896,00
30.293,00
28.536,00
25.913,00
24.708,00
16.307,00
14.843,00
24.201,00
32.031,00
37.946,00
21.942,00
27.361,00
2.357,00
2.479,00
1.914,00
2.421,00
2.095,00
1.730,00
2.323,00
2.141,00
7.525,00
4.702,00
2.799,00
8.923,00
8.979,00
2.197,00
2.597,00
3.660,00
7.447,00
2.954,00
2.065,00
2.425,00
3.290,00
6.658,00
7.991,00
2.256,00
2.631,00
4.569,00
30.140,00
2.044,00
2.104,00
3.170,00
6.313,00
7.578,00
2.015,00
2.306,00
4.371,00
28.844,00
48.658,00
1.962,00
2.047,00
2.869,00
5.910,00
7.291,00
1.896,00
1.754,00
1.773,00
2.686,00
5.522,00
6.625,00
4.117,00
28.195,00
48.077,00
53.721,00
4.242,00
1.856,00
2.541,00
2.344,00
4.029,00
1.739,00
2.388,00
2.231,00
1.537,00
2.300,00
12.403,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
7220
19700
19701
33300
30711
30714
30710
30712
30713
30707
30704
30708
30700
30709
30716
30703
30717
30723
30726
30728
34500
7343
7346
7336
7327
7345
21507
21509
21508
19411
19413
19416
19414
19415
19441
15025
15023
15044
15032
15028
15054
15029
15030
15033
15072
15052
15026
15022
15068
15053
15047
15065
7216
7213
7215
36611
Marca/Modelo do Veiculo
I/PIAGGIO MPB
I/ROYAL ENFIELD CLASSIC
I/ROYAL ENFIELD CLCHROME
I/SANYOU B09-22
I/SHINERAY MVK XY110 2
I/SHINERAY MVK XY125 1
I/SHINERAY MVK XY150 1
I/SHINERAY MVK XY150 2
I/SHINERAY MVK XY200 1
I/SHINERAY XY 110 V
I/SHINERAY XY 150 5
I/SHINERAY XY 150 GY
I/SHINERAY XY 150 ZH
I/SHINERAY XY 200 5
I/SHINERAY XY 200 III
I/SHINERAY XY 250 5
I/SHINERAY XY 50 Q
I/SHINERAY XY 50 Q 2
I/SHINERAY XY125-14A
I/SHINERAY XY50Q PHOENIX
I/SUNHOU 250 4
I/SUZUKI B-KING
I/SUZUKI BOULEVARD M109R
I/SUZUKI BURGMAN 650 EXE
I/SUZUKI GSX 1300 R
I/SUZUKI GSXR 1300
I/TGB LAQUILA ERGON
I/TGB LAQUILA NIX
I/TGB LAQUILA PALIO
I/TRAXX JH125 G
I/TRAXX JH125 L
I/TRAXX JL110 11
I/TRAXX JL110 8
I/TRAXX JL50Q 2
I/TRAXX JL50Q 8
I/TRIUMPH BONEVILLE T100
I/TRIUMPH BONNEVILLE
I/TRIUMPH BONNEVILLET100
I/TRIUMPH DAYTONA 675
I/TRIUMPH ROCKET III
I/TRIUMPH ROCKETIII ROAD
I/TRIUMPH SPEED T 1050
I/TRIUMPH SPRINT ST 1050
I/TRIUMPH THRUSTON 900
I/TRIUMPH THUNDERBIRD CO
I/TRIUMPH THUNDERBIRD ST
I/TRIUMPH TIGER
I/TRIUMPH TIGER 955I
I/TRIUMPH TIGER EXPL XC
I/TRIUMPH TIGER EXPLORER
I/TRIUMPH TIGER1050ABSSE
I/TRIUMPH TROPHY
I/VESPA GT SB
I/VESPA LX 150
I/VESPA LX B
I/WANGYE MATRIX IR150T 3
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2.413,00
2.389,00
2.936,00
3.551,00
2.695,00
3.210,00
2.967,00
4.395,00
4.067,00
2.748,00
4.198,00
3.832,00
4.811,00
4.604,00
2.272,00
3.588,00
3.613,00
5.918,00
4.416,00
2009
2008
2.108,00
1.770,00
2.107,00
2.298,00
2.436,00
2.986,00
4.021,00
2.130,00
2.976,00
2.983,00
4.672,00
3.827,00
4.767,00
5.752,00
1.624,00
1.604,00
2007
20.801,00
2006
1.889,00
2.203,00
2.114,00
2.684,00
3.496,00
2.025,00
2.746,00
2.712,00
4.504,00
3.477,00
4.097,00
5.250,00
1.844,00
2005
2004
2003
2002
2001
2000
20.749,00
15.942,00
7.971,00
7.321,00
7.173,00
6.809,00
6.567,00
2.195,00
3.280,00
3.259,00
5.415,00
4.160,00
5.158,00
6.480,00
2.721,00
4.325,00
2.499,00
3.972,00
3.218,00
2.380,00
2.267,00
1.892,00
1.655,00
3.109,00
2.741,00
2.637,00
5.024,00
4.717,00
3.095,00
4.614,00
4.332,00
3.078,00
31.588,00
25.699,00
46.810,00
29.394,00
23.627,00
15.223,00
27.299,00
28.180,00
2.101,00
3.329,00
2.726,00
2.638,00
4.262,00
3.319,00
4.286,00
1.728,00
2.377,00
3.653,00
3.612,00
1.478,00
5.757,00
26.663,00
22.881,00
15.069,00
26.053,00
26.938,00
14.172,00
13.290,00
1.979,00
2.198,00
1.755,00
3.113,00
3.024,00
2.910,00
2.871,00
2.558,00
2.770,00
2.269,00
1.912,00
1.617,00
2.371,00
2.580,00
1.982,00
1.822,00
1.467,00
2.269,00
2.140,00
2.008,00
2.202,00
2.154,00
1.885,00
2.029,00
1.818,00
1.991,00
1.723,00
1.751,00
1.413,00
1.620,00
1.327,00
1.391,00
19.103,00
18.541,00
18.019,00
47.210,00
21.284,00
45.978,00
39.493,00
38.469,00
23.035,00
22.423,00
23.556,00
22.187,00
22.273,00
21.134,00
21.330,00
23.768,00
20.517,00
20.652,00
2.732,00
23.673,00
60.645,00
58.629,00
55.978,00
20.980,00
21.663,00
21.663,00
26.652,00
53.616,00
55.965,00
51.588,00
20.303,00
20.303,00
50.273,00
29.617,00
47.267,00
43.778,00
45.120,00
42.496,00
53.504,00
43.876,00
14.371,00
38.671,00
43.044,00
35.931,00
66.462,00
16.266,00
11.853,00
11.761,00
10.398,00
4.491,00
4.216,00
10.049,00
8.375,00
3.666,00
14.501,00
13.502,00
7.382,00
6.810,00
18.901,00
19.027,00
17.331,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
36612
36614
31102
31101
31103
31114
31117
31115
37100
31613
7633
7659
7649
7658
7643
7665
7652
7614
7642
7685
7613
7668
7670
13808
7631
7648
7651
14303
7680
30305
30304
30307
35601
34300
30201
28500
17916
4209
4206
4208
4211
4210
21105
21102
4720
4719
4708
4712
4723
20213
18199
4808
15101
4805
4809
5903
Marca/Modelo do Veiculo
I/WANGYE VINTAGE IR150T
I/WANGYU MOTORINO 150T67
I/WUYANG WY 125 ESD
I/WUYANG WY 125 ESD PLUS
I/WUYANG WY 150 EX
I/WUYANG WY200ZH
I/WUYANG WY48Q-2
I/WUYANG WY50QT 2
I/XINGYUE XY 150 ZK
I/XINLING SPIRIT 50
I/YAMAHA DRAG STAR 1100
I/YAMAHA FAZER FZ6 NHG
I/YAMAHA FAZER FZ6 S
I/YAMAHA FAZER FZ6 SHG
I/YAMAHA FZ1
I/YAMAHA MIDNIGHT WAR
I/YAMAHA MT 01
I/YAMAHA ROYAL STAR
I/YAMAHA TDM TWIN900
I/YAMAHA TMAX ABS
I/YAMAHA VMAX
I/YAMAHA VMAX 1700
I/YAMAHA WR 250 R
I/YAMAHA XT1200Z STENERE
I/YAMAHA YZF R1
I/YAMAHA YZF R1
I/YAMAHA YZF R6
I/YAMAHA YZF R6
I/YAMAHA YZFR1 WGPANNIED
I/YINXIANG IROS ACTION
I/YINXIANG IROS MOVING
I/YINXIANG IROS ONE
I/ZHEJIANG CHOPPER COBRA
I/ZHENGLONG ZLMC 03
I/ZHONGYU ZY 125 T5
I/ZONGSHEN ZS125-17
IMP/APRILIA RS 50
IMP/BMW K1200 RS
IMP/BMW R1100 R
IMP/BMW R1100 RT
IMP/BMW R1100 S
IMP/BMW R1200 C
IMP/DAELIM ALTINO
IMP/DAELIM VF ROADSPORTS
IMP/H.DAVIDSON FLHP.
IMP/H.DAVIDSON FLHRCI
IMP/H.DAVIDSON FLHTCU UG
IMP/H.DAVIDSON FLSTC HSC
IMP/H.DAVIDSON FXSTB
IMP/HARTFORD LEGION 125
IMP/HERO PUCH
IMP/HONDA CBR 1100XX
IMP/HONDA CBR 600F
IMP/HONDA MAGNA 750
IMP/HONDA VTR 1000 F
IMP/HONDA XR 650 L
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
4.583,00
2011
4.439,00
2010
4.211,00
2009
3.871,00
2008
3.517,00
2007
2006
2005
2.295,00
1.909,00
2.627,00
2.021,00
1.858,00
1.730,00
1.531,00
8.793,00
2.427,00
2.208,00
2.608,00
2.165,00
2.985,00
7.883,00
1.998,00
2.000,00
2.507,00
2.058,00
2.937,00
9.275,00
2.323,00
2.550,00
2.840,00
2.563,00
3.193,00
8.030,00
3.200,00
2.983,00
2.314,00
2.091,00
2.003,00
1.948,00
19.685,00
18.533,00
19.680,00
17.452,00
17.745,00
29.835,00
18.535,00
16.437,00
16.307,00
17.386,00
15.913,00
27.932,00
26.218,00
24.762,00
22.298,00
21.875,00
20.894,00
19.065,00
48.258,00
47.168,00
45.283,00
43.382,00
38.527,00
38.527,00
32.735,00
31.741,00
35.021,00
35.021,00
31.975,00
29.986,00
31.077,00
31.076,00
30.443,00
28.311,00
2.781,00
1.816,00
3.106,00
2.728,00
2004
2003
2002
2001
2000
5.260,00
2.775,00
2.401,00
1.811,00
20.071,00
22.138,00
21.441,00
18.606,00
16.578,00
16.159,00
13.956,00
13.046,00
7.985,00
7.312,00
28.428,00
36.965,00
35.687,00
64.170,00
49.499,00
51.442,00
51.442,00
47.339,00
61.114,00
58.205,00
46.674,00
48.964,00
48.964,00
43.888,00
35.517,00
44.923,00
45.866,00
45.866,00
38.463,00
33.488,00
43.610,00
2.436,00
4.073,00
3.450,00
47.785,00
4.169,00
3.755,00
52.224,00
48.716,00
17.966,00
43.768,00
41.972,00
41.972,00
34.756,00
32.768,00
2.088,00
3.472,00
3.152,00
16.919,00
15.940,00
35.607,00
29.672,00
29.672,00
28.584,00
28.296,00
28.296,00
25.943,00
23.056,00
27.275,00
27.275,00
25.677,00
22.443,00
2.798,00
2.669,00
25.018,00
25.051,00
23.968,00
22.662,00
21.875,00
21.228,00
20.047,00
19.004,00
18.280,00
1.854,00
1.777,00
35.348,00
27.539,00
27.011,00
26.368,00
27.661,00
37.081,00
26.319,00
33.112,00
24.934,00
23.301,00
30.982,00
7.002,00
2.327,00
37.626,00
2.298,00
34.667,00
35.732,00
4.770,00
25.485,00
20.375,00
23.359,00
21.278,00
27.882,00
1.682,00
33.601,00
23.245,00
28.396,00
31.278,00
22.276,00
34.266,00
2.087,00
27.783,00
23.836,00
21.065,00
18.903,00
17.929,00
23.895,00
23.374,00
20.033,00
826
23.034,00
19.511,00
21.389,00
22.388,00
17.414,00
17.972,00
18.646,00
11.566,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
23106
6315
23913
6319
6305
6311
20811
7202
20207
7629
13204
7602
14302
7604
7606
7615
24900
20728
20725
20721
18407
18406
18405
20716
20715
20702
20703
20705
18318
18310
20708
20707
18315
18314
18305
18304
18312
18319
18307
18321
18320
18309
18316
20603
18303
18502
20704
18311
20713
20701
20609
18201
20606
20605
20714
7322
Marca/Modelo do Veiculo
IMP/JINCHENG JC125
IMP/KAWASAKI KLX 250
IMP/KAWASAKI NINJA ZX10
IMP/KAWASAKI NINJA ZX9
IMP/KAWASAKI ZX600
IMP/KAWASAKI ZX900
IMP/PEUGEOT FIGHT 100
IMP/PIAGGIO VESPA OR 150
IMP/STANDARD CITY 50
IMP/YAMAHA DRASTARXVS650
IMP/YAMAHA FZR 1000
IMP/YAMAHA FZR 600
IMP/YAMAHA MOTO YZF-R1 D
IMP/YAMAHA TDM 850
IMP/YAMAHA VMAX 1200
IMP/YAMAHA YZF 600
IROS/ONE 125
JTA SUZUKI/GSX1300RA
JTA SUZUKI/INAZUMA
JTA SUZUKI/VSTROM1000A
JTA-SUZUKI/GS120
JTA-SUZUKI/GSR750
JTA-SUZUKI/GSR750A
JTA-SUZUKI/GSX1250FA
JTA-SUZUKI/VSTROM650
JTA/SUZUKI ADDRESS V100
JTA/SUZUKI AE50
JTA/SUZUKI AN125
JTA/SUZUKI B-KING
JTA/SUZUKI BANDIT 1200S
JTA/SUZUKI BANDIT 1250
JTA/SUZUKI BANDIT 1250 S
JTA/SUZUKI BANDIT 650
JTA/SUZUKI BANDIT 650S
JTA/SUZUKI BANDIT N1200
JTA/SUZUKI BANDIT N600
JTA/SUZUKI BOULEV C1500
JTA/SUZUKI BOULEV M1500
JTA/SUZUKI BURGMAN 400
JTA/SUZUKI BURGMAN 650
JTA/SUZUKI BURGMAN I
JTA/SUZUKI DL1000
JTA/SUZUKI DL650
JTA/SUZUKI DR-Z400E
JTA/SUZUKI DR650RE
JTA/SUZUKI DR800S
JTA/SUZUKI EN125 YES
JTA/SUZUKI EN125 YES CAR
JTA/SUZUKI EN125 YES SE
JTA/SUZUKI FREEWIND 650
JTA/SUZUKI GLADIUS
JTA/SUZUKI GS500E
JTA/SUZUKI GSR125
JTA/SUZUKI GSR125 S
JTA/SUZUKI GSR150I
JTA/SUZUKI GSX 1300 R
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
24.872,00
19.141,00
2002
3.441,00
2001
3.178,00
2000
21.891,00
18.419,00
13.168,00
33.567,00
35.501,00
18.258,00
3.374,00
1.978,00
1.839,00
10.911,00
31.157,00
19.488,00
18.386,00
28.014,00
50.896,00
13.431,00
47.066,00
3.676,00
31.843,00
31.843,00
35.524,00
29.765,00
3.925,00
48.023,00
3.636,00
3.553,00
30.785,00
30.785,00
34.343,00
27.336,00
3.394,00
3.411,00
3.126,00
33.776,00
32.442,00
3.629,00
30.896,00
29.638,00
28.652,00
29.808,00
24.981,00
24.904,00
26.856,00
27.373,00
23.572,00
24.172,00
25.579,00
22.144,00
22.298,00
21.255,00
21.407,00
19.653,00
19.727,00
19.643,00
19.919,00
17.036,00
18.458,00
5.449,00
5.588,00
5.527,00
47.826,00
5.416,00
5.131,00
5.077,00
43.925,00
3.643,00
3.103,00
2.303,00
2.950,00
1.645,00
3.246,00
2.903,00
2.900,00
2.524,00
19.610,00
18.577,00
19.624,00
16.878,00
17.344,00
18.122,00
18.349,00
18.260,00
16.862,00
16.098,00
16.360,00
16.698,00
15.423,00
15.575,00
16.158,00
14.963,00
24.702,00
28.595,00
13.382,00
25.530,00
22.482,00
21.468,00
19.994,00
30.031,00
15.946,00
26.187,00
12.200,00
11.127,00
10.821,00
10.199,00
10.048,00
9.417,00
9.115,00
4.931,00
19.611,00
18.024,00
17.249,00
16.070,00
19.567,00
24.029,00
17.686,00
12.257,00
20.333,00
23.456,00
24.880,00
18.506,00
22.160,00
25.029,00
11.115,00
11.089,00
10.057,00
9.512,00
9.151,00
8.517,00
25.929,00
23.411,00
3.748,00
31.638,00
18.102,00
27.009,00
4.709,00
33.553,00
20.097,00
24.216,00
4.745,00
15.487,00
14.911,00
17.555,00
37.225,00
21.037,00
30.331,00
5.089,00
4.684,00
24.662,00
26.387,00
35.553,00
5.101,00
30.430,00
29.483,00
38.045,00
39.218,00
24.112,00
33.025,00
5.540,00
22.522,00
15.582,00
24.659,00
22.069,00
2.999,00
41.423,00
27.171,00
15.689,00
24.999,00
4.379,00
5.413,00
5.064,00
4.808,00
42.404,00
3.934,00
4.002,00
4.178,00
4.476,00
39.778,00
3.630,00
3.676,00
4.104,00
4.365,00
35.776,00
3.193,00
3.231,00
2.928,00
2.964,00
2.782,00
2.814,00
2.530,00
2.559,00
11.786,00
11.170,00
11.040,00
10.704,00
34.659,00
27.057,00
25.814,00
24.844,00
2.383,00
2.414,00
23.970,00
15.227,00
14.328,00
17.003,00
14.772,00
13.983,00
14.188,00
13.450,00
13.637,00
12.931,00
13.106,00
12.420,00
8.368,00
7.316,00
8.267,00
13.057,00
7.693,00
9.409,00
12.519,00
2.179,00
13.772,00
12.365,00
12.007,00
11.229,00
9.470,00
9.264,00
9.072,00
8.587,00
7.883,00
23.180,00
22.523,00
21.286,00
20.256,00
19.393,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
18404
18401
18604
18402
18806
18807
18803
18808
18802
18805
18504
18801
18306
18603
18701
18503
20706
22411
22441
22433
22436
22454
22438
22409
22442
22443
22434
22407
22410
22440
22422
22445
22426
22425
22412
22444
22446
22432
22424
22415
22435
22437
22453
22408
22439
11601
11604
23938
23937
11600
6386
6387
6364
6360
2393
23933
Marca/Modelo do Veiculo
JTA/SUZUKI GSX650F
JTA/SUZUKI GSX750F
JTA/SUZUKI GSXR1000
JTA/SUZUKI GSXR750
JTA/SUZUKI INTRUDER 125
JTA/SUZUKI INTRUDER 125C
JTA/SUZUKI INTRUDER 250
JTA/SUZUKI INTRUDER125CE
JTA/SUZUKI KATANA 125
JTA/SUZUKI LC 1500
JTA/SUZUKI MARAUDER
JTA/SUZUKI RMX250
JTA/SUZUKI SAVAGE LS650
JTA/SUZUKI TL1000S
JTA/SUZUKI VS1400GLP
JTA/SUZUKI VS800GL
JTA/SUZUKIBOULEVARD M800
KASINSKI/CAB 100
KASINSKI/COMET 150 70
KASINSKI/COMET 250
KASINSKI/COMET 250R
KASINSKI/COMET 650
KASINSKI/COMET 650R
KASINSKI/CRUISE 125
KASINSKI/CRZ 150 10
KASINSKI/CRZ 150 10 SM
KASINSKI/FLASH K 150
KASINSKI/GF 125
KASINSKI/MIDAS FX 110
KASINSKI/MIRAGE 150 50
KASINSKI/MIRAGE 250
KASINSKI/MIRAGE 650
KASINSKI/MOTOKAR FURGAO
KASINSKI/MOTOKAR PICK UP
KASINSKI/PRIMA
KASINSKI/PRIMA 150
KASINSKI/PRIMA E 2000
KASINSKI/PRIMA RALLY 50
KASINSKI/QJ250H
KASINSKI/RX 125
KASINSKI/SETA 125
KASINSKI/SETA 150
KASINSKI/SOFT
KASINSKI/SUPER CAB 50
KASINSKI/WIN 110 60
KAWASAKI/ER-6N
KAWASAKI/ER-6N ABS
KAWASAKI/NINJA 1000
KAWASAKI/NINJA 1000 ABS
KAWASAKI/NINJA 250R
KAWASAKI/NINJA 300
KAWASAKI/NINJA 300 ABS
KAWASAKI/NINJA 650R
KAWASAKI/NINJA 650R ABS
KAWASAKI/NINJA ZX-10R
KAWASAKI/NINJA ZX-10RABS
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
27.675,00
2013
25.417,00
2012
23.851,00
2011
22.451,00
2010
20.096,00
51.248,00
41.628,00
5.063,00
47.316,00
38.807,00
4.649,00
3.903,00
45.104,00
38.106,00
4.007,00
3.483,00
42.982,00
36.180,00
3.874,00
3.391,00
36.735,00
32.440,00
3.496,00
3.288,00
2009
18.710,00
19.299,00
34.762,00
30.072,00
3.050,00
3.111,00
2008
17.116,00
19.004,00
33.463,00
26.674,00
2.856,00
2.915,00
6.853,00
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
18.672,00
29.458,00
25.997,00
2.616,00
2.670,00
6.190,00
17.904,00
27.319,00
24.227,00
2.465,00
2.515,00
16.769,00
25.213,00
23.792,00
2.360,00
16.152,00
23.616,00
22.957,00
2.262,00
15.686,00
23.231,00
21.079,00
2.178,00
14.883,00
21.312,00
19.675,00
2.057,00
14.370,00
20.547,00
19.374,00
13.575,00
4.862,00
4.807,00
4.187,00
19.903,00
13.820,00
2.554,00
18.905,00
13.446,00
13.924,00
13.473,00
2.307,00
18.188,00
12.604,00
6.670,00
8.942,00
18.339,00
15.920,00
12.754,00
1.990,00
17.313,00
12.259,00
6.286,00
8.334,00
17.441,00
15.088,00
11.961,00
17.679,00
4.127,00
3.772,00
22.103,00
14.680,00
29.116,00
28.148,00
25.982,00
24.985,00
22.626,00
21.027,00
4.207,00
3.413,00
7.783,00
9.945,00
15.058,00
18.674,00
2.984,00
7.447,00
9.168,00
7.087,00
8.198,00
20.588,00
3.545,00
8.053,00
10.408,00
15.846,00
19.608,00
16.142,00
13.925,00
5.531,00
4.964,00
5.268,00
4.604,00
5.018,00
3.924,00
4.346,00
19.391,00
17.909,00
17.591,00
21.233,00
14.354,00
15.483,00
2.206,00
11.158,00
6.861,00
7.685,00
2.243,00
4.663,00
11.380,00
4.185,00
10.438,00
18.751,00
3.861,00
9.608,00
17.524,00
3.597,00
9.038,00
16.449,00
3.300,00
8.644,00
8.396,00
6.388,00
6.562,00
1.978,00
7.949,00
5.996,00
5.489,00
5.183,00
3.891,00
3.754,00
3.642,00
3.303,00
2.930,00
2.741,00
2.565,00
1.826,00
1.731,00
2.753,00
2.670,00
2.536,00
2.433,00
2.148,00
2.268,00
2.035,00
2.248,00
1.987,00
7.198,00
6.689,00
6.508,00
6.373,00
5.877,00
2.672,00
5.765,00
5.714,00
2.462,00
5.528,00
5.515,00
2.197,00
5.086,00
5.076,00
2.127,00
4.483,00
4.459,00
2.016,00
1.923,00
4.902,00
4.287,00
3.596,00
3.073,00
1.940,00
1.937,00
1.870,00
7.699,00
6.168,00
4.482,00
3.685,00
3.869,00
3.774,00
3.442,00
3.099,00
3.346,00
2.473,00
2.832,00
3.154,00
2.910,00
2.874,00
3.333,00
19.458,00
19.431,00
41.910,00
35.141,00
12.074,00
15.759,00
16.580,00
20.503,00
20.794,00
47.467,00
46.680,00
3.120,00
18.583,00
18.584,00
39.429,00
34.813,00
11.165,00
2.763,00
17.283,00
17.284,00
2.546,00
10.003,00
9.338,00
19.809,00
19.996,00
44.660,00
43.919,00
18.888,00
18.888,00
2.158,00
2.516,00
2.070,00
2.400,00
3.266,00
1.930,00
2.421,00
24.026,00
3.557,00
22.063,00
22.066,00
41.227,00
16.832,00
17.708,00
25.575,00
53.700,00
55.589,00
16.272,00
17.120,00
23.161,00
23.488,00
51.915,00
51.053,00
2.220,00
2.113,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
23935
6388
6378
6379
23942
6368
6381
6380
6369
6376
6371
6372
6363
6359
6362
6370
6367
11602
11603
6389
6390
31425
37816
12396
20087
30512
99999
203599
19442
20000
39303
39302
28700
30100
20250
20249
20251
30595
31700
37894
30559
31424
27916
31428
27912
27910
27907
27905
27909
27903
27904
27913
27914
27900
27908
30570
Marca/Modelo do Veiculo
KAWASAKI/NINJA ZX-6R
KAWASAKI/NINJA ZX-6R ABS
KAWASAKI/NINJA ZX14R
KAWASAKI/NINJA ZX14R ABS
KAWASAKI/NINJA1000 ABSTR
KAWASAKI/VERSYS
KAWASAKI/VERSYS 1000 ABS
KAWASAKI/VERSYS 1000 TRA
KAWASAKI/VERSYS ABS
KAWASAKI/VERSYS CITY ABS
KAWASAKI/VERSYS TR
KAWASAKI/VERSYS TR ABS
KAWASAKI/VULCAN 900 CL
KAWASAKI/VULCAN 900 CT
KAWASAKI/VULCAN 900 LT
KAWASAKI/Z1000
KAWASAKI/Z1000 ABS
KAWASAKI/Z750
KAWASAKI/Z750 ABS
KAWASAKI/Z800
KAWASAKI/Z800 ABS
L.NIEMEYER/F.PROPRIA TRI
LIMA.F/F.PROPRIA TRIC
M.ALECRIM/F.PROPRIA TRI
MACHADO/F.PROPRIA TRIC
MAGRIN/F.PROPRIA TRIC
MON/PROTOTIPO
MON/PROTOTIPO
MOTO TRAXX/JL50Q-8
MOTO/FABRIC.PROPRIA
MOTOCAR/MCA200
MOTOCAR/MCF200
MOTTUS/MOTTOCA SX
MULLER/TR 18
MV AGUSTA/BRUTALE 1090R
MV AGUSTA/BRUTALE 1090RR
MV AUGUSTA/F4 1000R
PEREIRA/F.PROPRIA TRIC
RIGUET/TRC 01
ROB.LEITE/F.PROPRIA TRIC
ROLIM/F.PROPRIA TRIC
ROSIMERI/F.PROPRIA TRIC
SANDOWN/HUNTER 100
SANDRA SILVA/F.PROPRIA T
SUNDOW/STX MOTARD 200
SUNDOWN/BLADE 250
SUNDOWN/FUTURE 125
SUNDOWN/HUNTER 125 SE
SUNDOWN/HUNTER 90
SUNDOWN/MAX 125 SE
SUNDOWN/MAX 125 SED
SUNDOWN/STX 200
SUNDOWN/VBLADE 250
SUNDOWN/WEB 100
SUNDOWN/WEB 100 EVO
TABANEZ/F.PROPRIA TRIC
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
43.820,00
44.668,00
2013
40.245,00
43.183,00
2012
38.010,00
2011
36.200,00
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1.291,00
10.054,00
1.213,00
9.390,00
910
8.922,00
868
8.118,00
7.039,00
1.629,00
1.581,00
1.107,00
1.059,00
988
47.515,00
41.266,00
48.612,00
46.713,00
53.288,00
46.320,00
48.808,00
33.564,00
34.699,00
27.154,00
42.901,00
48.941,00
27.646,00
28.118,00
28.528,00
26.275,00
41.389,00
41.916,00
25.875,00
39.161,00
47.397,00
25.800,00
26.231,00
29.053,00
26.071,00
26.014,00
24.361,00
37.156,00
38.787,00
27.633,00
28.775,00
24.637,00
24.454,00
22.923,00
27.354,00
25.187,00
24.676,00
23.536,00
35.022,00
37.662,00
26.264,00
27.606,00
22.292,00
22.738,00
21.558,00
22.535,00
23.422,00
20.347,00
32.448,00
33.545,00
2.485,00
2.532,00
9.472,00
1.684,00
1.651,00
3.070,00
2.819,00
2.731,00
11.111,00
11.230,00
10.205,00
10.314,00
2.816,00
2.157,00
2.433,00
34.824,00
45.091,00
44.125,00
2.327,00
33.167,00
42.883,00
43.000,00
1.964,00
1.557,00
1.755,00
1.496,00
1.655,00
1.261,00
1.589,00
1.202,00
1.481,00
50.737,00
2.586,00
36.564,00
47.541,00
46.231,00
28.854,00
27.869,00
26.526,00
25.715,00
22.051,00
11.120,00
10.451,00
2.636,00
9.990,00
2.489,00
9.431,00
1.074,00
1.409,00
971
1.353,00
2.345,00
2.808,00
4.366,00
3.805,00
2.675,00
4.084,00
2.162,00
3.890,00
2.584,00
3.208,00
3.153,00
2.220,00
3.957,00
4.128,00
3.679,00
3.714,00
3.384,00
3.582,00
3.047,00
3.170,00
2.710,00
2.733,00
3.320,00
3.172,00
3.945,00
3.581,00
2.595,00
3.111,00
2.178,00
2.553,00
1.573,00
1.502,00
3.414,00
6.380,00
2.547,00
1.742,00
1.720,00
2.074,00
2.407,00
3.676,00
6.378,00
2.052,00
2.169,00
3.295,00
6.040,00
2.386,00
1.730,00
1.586,00
1.808,00
2.181,00
3.537,00
6.040,00
1.899,00
2.137,00
2.474,00
1.476,00
2.236,00
2.861,00
5.447,00
2.317,00
1.646,00
1.534,00
1.654,00
2.045,00
3.212,00
5.446,00
1.733,00
2.044,00
2.286,00
1.548,00
2.124,00
1.479,00
1.363,00
1.630,00
1.922,00
1.478,00
1.855,00
1.428,00
1.695,00
1.673,00
1.576,00
1.523,00
1.919,00
1.457,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
31402
19513
19507
19521
19425
19426
19436
19431
19421
19444
15057
15066
15067
15064
15055
15062
15069
15076
15059
15056
15060
15061
27200
30502
31423
9607
24702
10601
7644
17002
9613
9612
9611
26502
26503
7679
26506
26505
26501
10604
9608
24703
13000
24705
24704
24701
23301
23302
9616
9631
9615
9630
23501
13803
13804
13809
Marca/Modelo do Veiculo
TERRA/F.PROPROA TRIC
TIANJING/HUNTY 125
TIANJING/HUNTY CARGO 125
TIANJING/MOTOCARG LRV200
TRAXX/JH125 35A
TRAXX/JH125 L
TRAXX/JH125F
TRAXX/JL110 8
TRAXX/JL50 Q2
TRAXX/JL50Q-9
TRIUMPH/BONNEVILLE T100
TRIUMPH/DAYTONA 675
TRIUMPH/DAYTONA 675R
TRIUMPH/DAYTONA 675RABS
TRIUMPH/SPEED TRIPLE
TRIUMPH/STREET TRIPLE AB
TRIUMPH/STREET TRIPLE RA
TRIUMPH/THRUXTON
TRIUMPH/TIGER 800
TRIUMPH/TIGER 800XC
TRIUMPH/TIGER EXPLOR XC
TRIUMPH/TIGER EXPLORER
TRIWAY/AGUIA L
VASCONCELOS/F.PROPRIA TR
WOSHINGTON/F.PROPRIA TRI
YAMAHA/BRAZCAR CARGO 150
YAMAHA/CRYPTON T105E
YAMAHA/CY 50 JOG
YAMAHA/DRAG STAR XVS 650
YAMAHA/DT 200R
YAMAHA/FACTOR YBR125 E
YAMAHA/FACTOR YBR125 ED
YAMAHA/FACTOR YBR125 K
YAMAHA/FAZER YS250
YAMAHA/FAZER YS250 LE
YAMAHA/FAZER250 BLUEFLEX
YAMAHA/FZ6 FAZER N HG
YAMAHA/FZ6 FAZER S HG
YAMAHA/JOG TEEN
YAMAHA/LANDER XTZ250
YAMAHA/MT-03
YAMAHA/NEO AT115
YAMAHA/RD 135
YAMAHA/T115 CRYPTON ED
YAMAHA/T115 CRYPTON K
YAMAHA/TDM 225
YAMAHA/VIRAGO XV250S
YAMAHA/VIRAGO XV535
YAMAHA/XJ6 F
YAMAHA/XJ6 F ABS
YAMAHA/XJ6 N
YAMAHA/XJ6 N ABS
YAMAHA/XT 225
YAMAHA/XT 600 E
YAMAHA/XT 660R
YAMAHA/XT1200Z STENERE
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
10.471,00
9.617,00
5.361,00
4.923,00
3.171,00
3.429,00
26.864,00
36.731,00
41.401,00
2.913,00
3.149,00
26.005,00
37.105,00
28.008,00
30.501,00
28.474,00
30.828,00
33.756,00
54.576,00
45.120,00
40.024,00
41.079,00
34.831,00
27.077,00
29.486,00
29.804,00
32.633,00
53.503,00
43.876,00
2012
2011
9.305,00
3.024,00
4.038,00
4.545,00
9.043,00
2.929,00
3.708,00
4.188,00
2.773,00
2.642,00
2010
2009
2008
8.030,00
7.950,00
2.398,00
3.114,00
7.555,00
2.296,00
3.025,00
2.215,00
2.262,00
2.154,00
1.886,00
2.028,00
1.819,00
2007
7.118,00
2006
2.411,00
2005
2004
2003
2002
2001
1.619,00
6.521,00
1.554,00
1.491,00
1.410,00
1.446,00
1.371,00
1.406,00
1.373,00
1.494,00
1.376,00
1.730,00
2000
24.811,00
33.325,00
30.589,00
11.928,00
2.494,00
5.978,00
6.923,00
2.637,00
16.847,00
845
16.263,00
15.527,00
14.979,00
2.237,00
2.106,00
1.979,00
14.463,00
13.252,00
12.330,00
1.886,00
1.733,00
1.727,00
5.591,00
5.147,00
9.696,00
9.233,00
11.144,00
8.905,00
9.092,00
8.479,00
10.437,00
4.727,00
5.164,00
4.462,00
8.105,00
4.347,00
4.969,00
4.215,00
7.675,00
7.719,00
7.346,00
3.952,00
4.314,00
3.800,00
6.908,00
7.054,00
3.681,00
3.885,00
3.601,00
5.992,00
6.119,00
3.466,00
3.636,00
3.315,00
5.949,00
6.076,00
19.995,00
20.347,00
19.071,00
19.977,00
6.885,00
15.365,00
3.663,00
9.976,00
9.291,00
8.268,00
7.517,00
5.200,00
4.951,00
4.518,00
4.001,00
3.982,00
3.402,00
3.722,00
3.144,00
3.389,00
2.818,00
2.993,00
2.557,00
5.491,00
5.605,00
5.080,00
6.198,00
14.414,00
3.090,00
5.965,00
2.712,00
4.711,00
2.450,00
2.200,00
2.614,00
2.374,00
2.041,00
1.924,00
1.795,00
1.592,00
2.270,00
4.582,00
3.935,00
28.675,00
28.621,00
25.533,00
25.896,00
24.277,00
50.709,00
4.208,00
3.614,00
25.019,00
26.286,00
23.450,00
25.059,00
22.425,00
24.099,00
22.631,00
20.512,00
19.015,00
22.541,00
21.248,00
18.490,00
16.860,00
21.711,00
20.617,00
19.684,00
18.644,00
17.151,00
16.517,00
15.332,00
4.035,00
3.695,00
3.293,00
3.133,00
9.435,00
10.431,00
2.999,00
8.118,00
10.129,00
2.985,00
8.003,00
10.050,00
4.607,00
4.289,00
11.364,00
13.158,00
4.074,00
10.288,00
4.029,00
9.160,00
3.713,00
8.875,00
3.559,00
8.700,00
14.320,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
13806
26510
23503
23502
23505
9610
9609
26504
13811
13812
13805
23303
9606
10602
9605
9628
9627
9626
9621
9623
9629
26508
26509
6436
204909
160900
26803
106103
106101
106101
106102
130004
245504
245515
245512
245506
245500
245502
245501
245501
123504
123505
123503
150801
114379
114365
114316
114330
133801
133802
149586
107146
107147
149588
149577
149584
Marca/Modelo do Veiculo
YAMAHA/XT660Z TENERE
YAMAHA/XT660Z TENERE ABS
YAMAHA/XTZ 125E
YAMAHA/XTZ 125K
YAMAHA/XTZ 125KC
YAMAHA/XTZ 125XE
YAMAHA/XTZ 125XK
YAMAHA/XTZ 250X
YAMAHA/XTZ150 CROSSER E
YAMAHA/XTZ150 CROSSER ED
YAMAHA/XTZ250 TENERE
YAMAHA/XVS950A MIDN.STAR
YAMAHA/YBR 125E
YAMAHA/YBR 125ED
YAMAHA/YBR 125K
YAMAHA/YBR125 FACTOR E
YAMAHA/YBR125 FACTOR ED
YAMAHA/YBR125 FACTOR K
YAMAHA/YBR125 FACTOR K1
YAMAHA/YBR125 FACTOR K1P
YAMAHA/YBR125 FACTOR LE
YAMAHA/YS150 FAZER ED
YAMAHA/YS150 FAZER SED
l.ASSIS/F.PROPRIA TRI
AGRALE/MARRUA AM 100 CD
AMERICAR/CLASSIC 427
APRILIA/SR 50 WWW
AUDI/A3 1.6
AUDI/A3 1.8
AUDI/A3 1.8
AUDI/A3 1.8T
BEACH/BABY TST
BRAMONT/MAHINDRA DC 4X4
BRAMONT/MAHINDRA HWKCD4
BRAMONT/MAHINDRA HWKCS32
BRAMONT/MAHINDRA SUV 4X4
BRAMONT/SCORPIO DC 4X4
BRAMONT/SCORPIO SC 4X4
BRAMONT/SCORPIO SUV 4X4
BRAMONT/SCORPIO SUV 4X4
BRM/M10
BRM/M11
BRM/M8
BUGRE/BGR 5
C.OLIVEIRA/F.PROPRIA
CESAR PILO/F.PROPRIA AUT
CESAR/F.PROPRIA BUGGY
CESAR/F.PROPRIA PILOTO
CHAMONIX/550
CHAMONIX/S90
CHEV/CELTA 1.0L LT ADVAN
CHEV/COBALT 1.4M LTZ ADV
CHEV/COBALT 1.8A LTZ ADV
CHEV/PRISMA 1.0MT ADV
CHEV/PRISMA 1.0MT LT
CHEV/PRISMA 1.4AT LT
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
24.414,00
27.749,00
2013
22.422,00
2012
21.102,00
2011
19.674,00
2010
19.183,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
6.434,00
5.924,00
5.423,00
6.253,00
5.669,00
4.873,00
4.311,00
3.935,00
3.563,00
3.404,00
3.143,00
3.187,00
2.793,00
2.580,00
2.509,00
6.827,00
6.218,00
5.611,00
6.520,00
6.081,00
5.529,00
5.318,00
4.966,00
9.212,00
4.814,00
4.475,00
7.971,00
4.437,00
4.277,00
7.413,00
3.906,00
3.750,00
6.952,00
7.700,00
8.018,00
11.638,00
28.863,00
7.218,00
7.527,00
10.689,00
26.216,00
10.042,00
25.260,00
9.898,00
24.474,00
9.636,00
21.183,00
19.768,00
3.171,00
3.351,00
3.241,00
3.110,00
3.232,00
2.813,00
2.798,00
3.029,00
2.603,00
2.762,00
2.879,00
2.426,00
2.571,00
2.719,00
2.316,00
2.511,00
2.643,00
2.062,00
56.907,00
27.629,00
55.601,00
26.140,00
24.131,00
21.455,00
20.376,00
23.938,00
22.085,00
20.527,00
18.914,00
23.936,00
25.374,00
8.118,00
21.929,00
22.947,00
7.050,00
19.848,00
21.212,00
6.793,00
9.538,00
8.790,00
9.538,00
7.107,00
5.471,00
5.766,00
5.066,00
5.066,00
4.775,00
6.852,00
7.223,00
18.269,00
5.289,00
5.575,00
4.897,00
4.897,00
4.690,00
5.315,00
6.624,00
6.982,00
32.192,00
89.225,00
16.778,00
68.046,00
52.986,00
20.704,00
21.337,00
16.539,00
2001
2000
2.310,00
2.327,00
2.020,00
2.051,00
2.127,00
1.907,00
1.990,00
18.034,00
3.084,00
16.963,00
18.185,00
18.822,00
6.491,00
18.562,00
17.058,00
17.058,00
17.513,00
6.203,00
16.439,00
16.668,00
15.551,00
15.808,00
9.280,00
8.476,00
9.275,00
6.795,00
9.035,00
8.210,00
9.038,00
6.515,00
8.698,00
7.885,00
8.698,00
6.213,00
8.391,00
7.590,00
8.391,00
5.913,00
7.784,00
7.257,00
7.783,00
5.588,00
17.909,00
15.471,00
16.386,00
14.417,00
16.032,00
13.768,00
14.773,00
13.083,00
14.006,00
12.330,00
4.820,00
5.209,00
4.569,00
4.569,00
31.178,00
84.802,00
35.632,00
16.017,00
45.540,00
65.899,00
18.496,00
20.755,00
15.752,00
83.061,00
70.937,00
63.356,00
28.424,00
14.670,00
41.819,00
13.037,00
35.785,00
11.316,00
61.940,00
54.692,00
49.760,00
37.388,00
51.595,00
50.091,00
44.111,00
33.437,00
49.006,00
16.460,00
15.664,00
16.462,00
12.633,00
14.761,00
13.912,00
14.763,00
11.344,00
17.903,00
19.773,00
15.002,00
14.269,00
10.243,00
32.576,00
9.532,00
39.799,00
32.666,00
41.931,00
37.949,00
13.645,00
12.285,00
13.644,00
10.193,00
37.929,00
29.481,00
40.049,00
28.176,00
12.248,00
11.315,00
12.243,00
9.413,00
11.051,00
10.139,00
11.046,00
8.076,00
13.193,00
6.651,00
32.007,00
28.393,00
37.930,00
34.571,00
42.792,00
26.248,00
39.911,00
41.203,00
32.842,00
40.874,00
31.179,00
28.974,00
23.872,00
27.474,00
22.761,00
8.190,00
23.783,00
19.317,00
20.625,00
17.667,00
18.295,00
16.311,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
149585
149580
149581
104648
104654
104647
104646
104645
104655
104644
222817
222816
104656
149561
149560
149556
149558
107135
107136
107137
107139
107140
104640
104616
104641
104615
220522
220521
149570
149572
149583
149582
149573
149574
149587
149564
149567
220491
220494
220498
220525
220492
220526
220489
220543
107424
107464
107458
107455
107453
107477
107462
107447
107438
107437
107441
Marca/Modelo do Veiculo
CHEV/PRISMA 1.4AT LTZ
CHEV/PRISMA 1.4MT LT
CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ
CHEV/SPIN 1.8L AT LT
CHEV/SPIN 1.8L AT LT ADV
CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ
CHEV/SPIN 1.8L MT
CHEV/SPIN 1.8L MT LT
CHEV/SPIN 1.8L MT LT ADV
CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ
CHEV/TRAILBLAZER LTZ AD4
CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG4
CHEVROLET CORVETTE Z51
CHEVROLET/CELTA 1.0L LS
CHEVROLET/CELTA 1.0L LT
CHEVROLET/CLASSIC
CHEVROLET/CLASSIC LS
CHEVROLET/COBALT 1.4 LS
CHEVROLET/COBALT 1.4 LT
CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ
CHEVROLET/COBALT 1.8 LT
CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ
CHEVROLET/CRUZE LT HB
CHEVROLET/CRUZE LT NB
CHEVROLET/CRUZE LTZ HB
CHEVROLET/CRUZE LTZ NB
CHEVROLET/MONTANA LS
CHEVROLET/MONTANA SPORT
CHEVROLET/ONIX 1.0MT LS
CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT
CHEVROLET/ONIX 1.4AT LT
CHEVROLET/ONIX 1.4AT LTZ
CHEVROLET/ONIX 1.4MT LT
CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ
CHEVROLET/ONIX 10M LOLLA
CHEVROLET/PRISMA 1.0L LS
CHEVROLET/PRISMA 1.4L LT
CHEVROLET/S10 LS DD2
CHEVROLET/S10 LS FD2
CHEVROLET/S10 LS FS2
CHEVROLET/S10 LT FD2
CHEVROLET/S10 LT FS2
CHEVROLET/S10 LTZ DD2
CHEVROLET/S10 LTZ FD2
CHEVROLET/S10 PROCOP FN
CITROEN PICASSO II20GLXA
CITROEN/C3 120A EXCLUSIV
CITROEN/C3 120M EXCLUSIV
CITROEN/C3 90M ORIGINE
CITROEN/C3 90M TENDANCE
CITROEN/C3 AIRC TENDAN A
CITROEN/C3 AIRC TENDANCE
CITROEN/C3 AIRCROSS EXCA
CITROEN/C3 AIRCROSS EXCM
CITROEN/C3 AIRCROSS GL M
CITROEN/C3 AIRCROSS GLXA
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
46.749,00
38.292,00
46.749,00
47.063,00
49.948,00
52.060,00
42.692,00
47.382,00
49.463,00
120.983,00
258.274,00
26.261,00
25.888,00
35.295,00
37.906,00
39.682,00
39.908,00
43.926,00
59.397,00
58.719,00
65.785,00
72.192,00
31.300,00
37.172,00
28.267,00
32.842,00
40.609,00
44.289,00
36.042,00
40.249,00
35.465,00
63.507,00
54.611,00
68.274,00
79.121,00
67.778,00
2013
44.438,00
34.740,00
41.231,00
43.621,00
47.200,00
47.864,00
36.026,00
39.957,00
44.728,00
45.583,00
135.449,00
113.552,00
237.202,00
19.761,00
24.540,00
22.456,00
31.977,00
34.621,00
37.697,00
38.381,00
41.260,00
55.812,00
54.062,00
60.265,00
64.405,00
28.597,00
32.760,00
25.114,00
29.079,00
38.721,00
42.135,00
32.451,00
35.798,00
71.594,00
58.274,00
49.128,00
65.164,00
52.944,00
91.677,00
69.809,00
64.793,00
2012
2011
2010
2009
18.530,00
22.560,00
17.653,00
20.843,00
20.074,00
30.245,00
34.050,00
35.154,00
37.146,00
39.871,00
51.844,00
51.856,00
59.131,00
59.438,00
27.674,00
30.642,00
24.331,00
27.417,00
18.651,00
28.217,00
31.979,00
33.052,00
16.378,00
19.396,00
18.965,00
17.924,00
17.787,00
16.963,00
37.778,00
40.812,00
50.248,00
40.812,00
53.144,00
53.144,00
53.711,00
2007
25.834,00
22.032,00
33.663,00
39.582,00
42.056,00
45.841,00
34.890,00
38.555,00
44.064,00
128.831,00
109.154,00
50.673,00
50.965,00
57.907,00
57.707,00
26.696,00
29.406,00
24.603,00
25.074,00
21.045,00
22.797,00
18.792,00
21.738,00
31.443,00
34.153,00
24.275,00
67.951,00
55.360,00
47.431,00
59.563,00
50.845,00
84.792,00
67.505,00
52.593,00
45.893,00
56.595,00
48.679,00
83.128,00
64.129,00
28.767,00
46.338,00
2008
42.558,00
42.023,00
34.696,00
37.350,00
38.662,00
36.488,00
33.600,00
36.191,00
40.011,00
49.045,00
48.892,00
39.340,00
43.961,00
43.835,00
45.433,00
42.920,00
37.807,00
41.155,00
41.752,00
35.791,00
40.655,00
40.001,00
37.517,00
34.952,00
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
107436
161729
107428
107418
107403
107414
160369
107405
107405
107417
107404
107429
107416
107411
107476
160372
107459
107433
107439
107442
107444
107445
107451
107446
107443
107450
107475
107419
107415
221821
221823
107413
107420
107421
107422
107448
107423
107427
107425
107426
107400
107402
107402
107401
107401
107410
107409
107407
107408
243700
217803
217803
217809
217810
217810
217801
Marca/Modelo do Veiculo
CITROEN/C3 AIRCROSS GLXM
CITROEN/C3 ATTRACTION
CITROEN/C3 EXC 16 A FLEX
CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX
CITROEN/C3 EXCL 16 16V
CITROEN/C3 EXCL 16 FLEX
CITROEN/C3 EXCLUSIVE 1.5
CITROEN/C3 GLX 14
CITROEN/C3 GLX 14
CITROEN/C3 GLX 14 FLEX
CITROEN/C3 GLX 16 16V
CITROEN/C3 GLX 16 A FLEX
CITROEN/C3 GLX 16 FLEX
CITROEN/C3 O VERSOLATO
CITROEN/C3 ORIGINE PACK
CITROEN/C3 PIC TENDAN A
CITROEN/C3 PIC TENDANCE
CITROEN/C3 PICASSO
CITROEN/C3 PICASSO BVA
CITROEN/C3 PICASSO EXC A
CITROEN/C3 PICASSO EXC M
CITROEN/C3 PICASSO GL M
CITROEN/C3 PICASSO GL15
CITROEN/C3 PICASSO GLX A
CITROEN/C3 PICASSO GLX M
CITROEN/C3 PICASSO GLX15
CITROEN/C3 TENDANCE BVA
CITROEN/C3 XTR 14 FLEX
CITROEN/C3 XTR 16 FLEX
CITROEN/JUMPER F35LH 23S
CITROEN/JUMPER V35LH 23S
CITROEN/PICASSO 16 GLX
CITROEN/PICASSO 16EXCFLX
CITROEN/PICASSO 16GLXFLX
CITROEN/PICASSO II16EXCF
CITROEN/PICASSO II16EXCS
CITROEN/PICASSO II16GLXF
CITROEN/PICASSO II20EXC
CITROEN/PICASSO II20EXCA
CITROEN/PICASSO II20GLX
CITROEN/XSARA PICASSO
CITROEN/XSARA PICASSO EX
CITROEN/XSARA PICASSO EX
CITROEN/XSARA PICASSO GX
CITROEN/XSARA PICASSO GX
CITROEN/XSARA PICASSO GX
CITROEN/XSARA PICASSOEXA
CITROEN/XSARA PICASSOEXS
CITROEN/XSARA PICASSOGXS
CROSS LANDER/244 MX
DODGE/DAKOTA 2.5
DODGE/DAKOTA 2.5
DODGE/DAKOTA RT
DODGE/DAKOTA RT C
DODGE/DAKOTA RT C
DODGE/DAKOTA SPORT 3.9
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
A/G
A/G
D
A/G
D
2014
48.960,00
35.862,00
2013
43.173,00
2012
40.541,00
2011
37.277,00
2010
34.135,00
2009
2008
2007
32.896,00
28.210,00
31.374,00
27.798,00
25.954,00
23.131,00
24.973,00
21.437,00
23.942,00
20.015,00
18.418,00
28.412,00
24.734,00
22.583,00
21.085,00
18.988,00
2006
2005
2004
2003
2002
16.199,00
16.072,00
16.065,00
15.353,00
17.944,00
14.464,00
14.464,00
13.547,00
12.988,00
14.639,00
14.135,00
13.137,00
13.616,00
13.192,00
13.957,00
13.957,00
15.520,00
13.116,00
2001
2000
42.033,00
14.963,00
15.968,00
15.539,00
24.739,00
21.199,00
23.766,00
21.739,00
36.663,00
46.706,00
40.812,00
53.280,00
49.492,00
39.591,00
47.394,00
42.057,00
38.102,00
42.153,00
44.473,00
43.015,00
67.197,00
67.197,00
36.232,00
61.432,00
58.085,00
38.362,00
34.629,00
38.270,00
43.424,00
39.252,00
35.873,00
39.471,00
35.804,00
35.396,00
36.316,00
31.939,00
36.824,00
41.309,00
37.827,00
29.813,00
35.054,00
37.839,00
34.345,00
29.922,00
27.816,00
59.441,00
56.203,00
55.412,00
52.394,00
22.331,00
20.557,00
17.419,00
15.939,00
18.399,00
17.356,00
30.589,00
33.776,00
37.384,00
25.149,00
25.253,00
49.950,00
50.213,00
23.504,00
23.307,00
20.625,00
21.082,00
18.490,00
20.230,00
30.136,00
34.812,00
39.129,00
32.161,00
19.428,00
30.144,00
27.244,00
21.704,00
23.775,00
20.803,00
18.646,00
20.806,00
26.523,00
24.734,00
28.597,00
32.509,00
28.827,00
21.698,00
25.175,00
28.142,00
25.697,00
18.452,00
21.184,00
22.289,00
21.868,00
34.009,00
19.352,00
17.396,00
19.711,00
17.675,00
28.463,00
25.087,00
21.376,00
22.428,00
20.430,00
19.781,00
19.794,00
18.702,00
19.246,00
17.674,00
15.643,00
15.886,00
16.459,00
15.506,00
14.297,00
13.530,00
17.418,00
17.241,00
17.010,00
16.021,00
14.715,00
16.895,00
16.850,00
16.671,00
14.785,00
29.334,00
12.789,00
13.712,00
13.712,00
12.709,00
15.380,00
28.468,00
24.486,00
16.507,00
20.296,00
24.589,00
14.998,00
24.444,00
19.182,00
19.182,00
26.090,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
217801
217802
217802
217814
217807
217813
148101
137502
102099
152438
152440
152433
154011
154009
154010
154012
154016
154017
154013
204126
204135
154007
154004
204741
204733
204733
204773
204781
154008
154014
204725
204779
204742
204726
204726
154006
154002
204740
154015
204724
204724
154003
154005
204134
204114
204118
204102
204145
204155
204101
204121
204151
204105
204133
200499
204722
Marca/Modelo do Veiculo
DODGE/DAKOTA SPORT 3.9
DODGE/DAKOTA SPORT 3.9 C
DODGE/DAKOTA SPORT 3.9 C
DODGE/DAKOTA SPORT 3.9QC
DODGE/DAKOTA SPORT TD
DODGE/DAKOTA SPORT TD QC
EMISUL/BB
ENSEADA/MG II
FIAT
FIAT/BRAVA ELX
FIAT/BRAVA HGT
FIAT/BRAVA SX
FIAT/BRAVO ABSOLUTE 1.8
FIAT/BRAVO ABSOLUTE DUAL
FIAT/BRAVO ESSENCE 1.8
FIAT/BRAVO ESSENCE DUAL
FIAT/BRAVO SPORTING 1.8
FIAT/BRAVO SPORTING DUAL
FIAT/BRAVO TURBO T-JET
FIAT/D REVESCAP AMBUL SR
FIAT/DMC GREENCAR AM06
FIAT/DOBLO 1.4
FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX
FIAT/DOBLO ADVENT FLEX
FIAT/DOBLO ADVENTURE 1.8
FIAT/DOBLO ADVENTURE 1.8
FIAT/DOBLO ALLTECH AMB
FIAT/DOBLO AMBULANCIA
FIAT/DOBLO ANGELUS M1
FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4
FIAT/DOBLO CARGO
FIAT/DOBLO CARGO 1.4
FIAT/DOBLO CARGO FLEX
FIAT/DOBLO ELX
FIAT/DOBLO ELX
FIAT/DOBLO ELX 1.4
FIAT/DOBLO ELX 1.8 FLEX
FIAT/DOBLO ELX FLEX
FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT/DOBLO EX
FIAT/DOBLO EX
FIAT/DOBLO HLX 1.8 FLEX
FIAT/DOBLO TECHNOBRAS S
FIAT/DOBLOGREENCARMO
FIAT/DUCATO C RONTAN AMB
FIAT/DUCATO M CORTEZIAMB
FIAT/DUCATO M RONTAN AMB
FIAT/DUCATO MARIMAR AMB
FIAT/DUCATO MARTICAR M
FIAT/DUCATO MAXI
FIAT/DUCATO MAXICARGO
FIAT/DUCATO PROCOPIO PAS
FIAT/DUCATO15 RONTACELA
FIAT/DUCATOGREENCARM
FIAT/FIORINO
FIAT/FIORINO 1.0 IE
Comb.
A/G
D
A/G
A/G
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
A/G
2014
18.957,00
2013
17.411,00
2012
2011
16.582,00
2010
13.264,00
2009
12.669,00
2008
2007
11.263,00
2006
9.255,00
2005
8.688,00
2004
8.168,00
7.382,00
2003
2002
2001
7.119,00
6.797,00
23.473,00
26.242,00
26.049,00
31.276,00
6.151,00
2000
20.905,00
26.425,00
21.232,00
24.146,00
24.047,00
28.671,00
5.818,00
9.815,00
11.477,00
8.636,00
10.595,00
12.151,00
10.609,00
9.857,00
10.606,00
9.642,00
8.023,00
9.476,00
9.923,00
9.044,00
11.380,00
57.690,00
49.300,00
50.192,00
43.574,00
54.932,00
44.001,00
63.362,00
58.154,00
72.760,00
71.184,00
55.917,00
51.355,00
41.907,00
44.173,00
44.587,00
39.805,00
40.379,00
42.941,00
44.555,00
51.153,00
69.295,00
67.794,00
48.909,00
40.217,00
42.541,00
37.799,00
38.305,00
39.795,00
42.440,00
36.909,00
37.808,00
48.357,00
65.995,00
64.566,00
37.176,00
46.581,00
45.938,00
57.553,00
56.333,00
32.108,00
39.603,00
51.688,00
51.702,00
30.582,00
35.631,00
48.615,00
42.571,00
40.718,00
40.485,00
31.627,00
28.998,00
29.429,00
26.155,00
27.078,00
25.544,00
35.685,00
41.388,00
42.793,00
41.388,00
47.309,00
38.709,00
41.015,00
44.691,00
39.181,00
35.285,00
39.507,00
39.028,00
43.485,00
34.555,00
39.937,00
31.967,00
38.036,00
53.035,00
44.952,00
41.144,00
35.047,00
37.684,00
33.133,00
37.528,00
26.534,00
29.202,00
36.224,00
38.461,00
28.093,00
24.038,00
23.874,00
25.173,00
25.173,00
23.035,00
23.035,00
21.468,00
26.422,00
31.666,00
31.278,00
25.214,00
27.547,00
30.634,00
38.210,00
30.669,00
29.883,00
40.408,00
27.445,00
27.299,00
20.011,00
24.712,00
25.168,00
27.998,00
29.498,00
31.148,00
26.629,00
41.388,00
43.758,00
78.301,00
36.893,00
40.188,00
71.912,00
64.121,00
34.279,00
38.276,00
68.489,00
61.068,00
38.354,00
32.188,00
37.198,00
65.228,00
58.161,00
73.870,00
80.060,00
67.844,00
73.528,00
64.613,00
70.027,00
61.537,00
66.694,00
56.040,00
60.739,00
51.550,00
51.855,00
64.844,00
59.554,00
56.718,00
54.017,00
47.168,00
68.827,00
55.611,00
65.549,00
52.964,00
62.428,00
46.204,00
74.942,00
42.485,00
61.289,00
44.878,00
54.471,00
20.112,00
23.106,00
26.674,00
24.054,00
21.991,00
23.705,00
18.845,00
22.800,00
19.575,00
18.040,00
25.086,00
23.043,00
22.553,00
22.528,00
20.612,00
24.852,00
22.998,00
22.793,00
21.246,00
44.164,00
20.277,00
41.890,00
34.534,00
31.655,00
29.885,00
59.420,00
30.779,00
28.514,00
27.502,00
54.359,00
26.318,00
25.677,00
24.568,00
50.870,00
49.449,00
47.073,00
44.579,00
41.243,00
56.811,00
40.528,00
53.905,00
38.402,00
51.355,00
46.827,00
43.860,00
41.389,00
17.244,00
15.446,00
13.655,00
12.993,00
21.483,00
20.481,00
19.895,00
18.810,00
18.810,00
21.459,00
16.862,00
20.258,00
19.680,00
19.680,00
17.667,00
17.667,00
16.419,00
31.647,00
29.485,00
27.556,00
29.240,00
29.203,00
26.454,00
26.434,00
19.171,00
22.431,00
18.212,00
39.428,00
37.334,00
38.542,00
39.703,00
36.406,00
36.377,00
33.894,00
33.502,00
33.845,00
31.717,00
24.263,00
25.317,00
27.408,00
40.124,00
15.285,00
13.718,00
12.792,00
11.314,00
10.757,00
10.542,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
204792
204753
204735
204745
204717
204717
204717
204719
204720
204737
204723
152482
152476
152471
152488
152466
152489
152487
152465
152483
152486
165004
165006
165022
165005
165029
165030
165021
165024
165016
165015
165025
165023
165014
165013
165008
152422
152414
152415
152418
152418
152430
152412
152413
152419
152431
152444
152434
152424
152408
152409
152445
152426
152470
152401
152491
Marca/Modelo do Veiculo
FIAT/FIORINO 1.4 FLEX
FIAT/FIORINO AMBULANCIA
FIAT/FIORINO CIRILO AMB
FIAT/FIORINO FLEX
FIAT/FIORINO IE
FIAT/FIORINO IE
FIAT/FIORINO IE
FIAT/FIORINO LX IE
FIAT/FIORINO LX MPI
FIAT/FIORINO VIDA AMB
FIAT/FIORINO WORKING
FIAT/IDEA ADVENTURE 1.8
FIAT/IDEA ADVENTURE DUAL
FIAT/IDEA ADVENTURE FL
FIAT/IDEA ATTRACTIVE 1.4
FIAT/IDEA ELX FLEX
FIAT/IDEA ESSENCE 1.6
FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 DL
FIAT/IDEA HLX FLEX
FIAT/IDEA SPORTING 1.8
FIAT/IDEA SPORTING DUAL
FIAT/LINEA 16V
FIAT/LINEA 16V DUALOGIC
FIAT/LINEA ABSOL. 1.8 DL
FIAT/LINEA ABSOLUTE DUAL
FIAT/LINEA ESSENCE 1.8
FIAT/LINEA ESSENCE DUAL
FIAT/LINEA HLX 1.8
FIAT/LINEA HLX 1.8 DUAL
FIAT/LINEA HLX 1.9
FIAT/LINEA HLX 1.9 DUAL
FIAT/LINEA LX 1.8
FIAT/LINEA LX 1.8 DUAL
FIAT/LINEA LX 1.9
FIAT/LINEA LX 1.9 DUAL
FIAT/LINEA TURBO T-JET
FIAT/MAREA CITY
FIAT/MAREA ELX
FIAT/MAREA HLX
FIAT/MAREA SX
FIAT/MAREA SX
FIAT/MAREA TURBO
FIAT/MAREA WEEKEND ELX
FIAT/MAREA WEEKEND HLX
FIAT/MAREA WEEKEND SX
FIAT/MAREA WEEKEND TURBO
FIAT/PALIO
FIAT/PALIO 1.0
FIAT/PALIO 1.0 CITY
FIAT/PALIO 1.5
FIAT/PALIO 1.6
FIAT/PALIO 1.6 16V
FIAT/PALIO 1.6 CITY
FIAT/PALIO 1.8 R FLEX
FIAT/PALIO 16V
FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
33.148,00
2013
30.443,00
28.200,00
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
26.360,00
25.019,00
19.809,00
17.489,00
28.454,00
25.268,00
23.982,00
22.182,00
22.596,00
21.742,00
19.424,00
17.147,00
16.592,00
16.899,00
16.270,00
14.747,00
15.909,00
17.356,00
28.396,00
19.604,00
27.984,00
26.159,00
20.905,00
24.829,00
44.702,00
39.987,00
39.987,00
37.861,00
37.861,00
22.016,00
19.665,00
2005
2004
2003
2002
2001
2000
15.176,00
14.279,00
14.279,00
14.279,00
13.251,00
13.251,00
13.251,00
12.529,00
12.529,00
12.529,00
11.154,00
11.154,00
11.154,00
10.731,00
10.602,00
10.602,00
10.602,00
10.024,00
15.017,00
15.017,00
16.463,00
14.928,00
14.333,00
10.024,00
12.694,00
50.557,00
39.424,00
35.930,00
32.982,00
30.072,00
42.486,00
37.297,00
33.756,00
34.689,00
31.716,00
33.085,00
37.306,00
39.040,00
35.455,00
36.708,00
56.333,00
45.494,00
44.475,00
39.920,00
47.786,00
40.841,00
38.754,00
39.782,00
37.012,00
37.330,00
33.978,00
35.768,00
31.993,00
33.932,00
45.592,00
43.594,00
32.696,00
32.696,00
31.927,00
27.762,00
25.327,00
28.974,00
29.527,00
31.137,00
30.793,00
32.195,00
33.266,00
31.486,00
33.381,00
34.040,00
30.433,00
31.413,00
27.388,00
27.811,00
27.050,00
27.806,00
35.756,00
30.702,00
32.142,00
29.794,00
27.859,00
26.222,00
23.626,00
23.042,00
22.118,00
20.668,00
19.427,00
18.297,00
28.380,00
22.421,00
21.302,00
20.245,00
19.349,00
26.508,00
28.467,00
25.782,00
27.475,00
30.665,00
30.227,00
16.232,00
22.933,00
15.935,00
18.511,00
14.033,00
17.152,00
12.005,00
14.569,00
16.021,00
15.029,00
13.461,00
12.028,00
18.724,00
23.041,00
18.069,00
28.986,00
17.708,00
19.727,00
16.882,00
24.165,00
15.657,00
17.917,00
14.639,00
21.739,00
28.036,00
28.375,00
25.944,00
26.982,00
34.356,00
33.243,00
18.607,00
19.056,00
10.411,00
11.882,00
12.310,00
13.145,00
12.164,00
20.787,00
11.222,00
11.562,00
12.972,00
11.182,00
11.182,00
16.883,00
12.259,00
11.837,00
11.086,00
17.893,00
9.641,00
10.278,00
8.847,00
12.221,00
11.634,00
8.506,00
11.133,00
10.998,00
10.014,00
16.258,00
10.978,00
11.130,00
10.590,00
16.539,00
15.448,00
10.933,00
9.468,00
10.443,00
8.753,00
9.822,00
10.424,00
8.712,00
16.124,00
8.551,00
8.725,00
8.499,00
9.140,00
10.891,00
25.920,00
29.066,00
27.546,00
26.329,00
24.817,00
22.870,00
24.756,00
20.623,00
20.129,00
18.968,00
17.815,00
14.999,00
10.062,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
152484
152439
152403
152420
152420
152420
152480
152451
152492
152490
152416
152416
152416
152467
152449
152449
152477
152462
108289
152450
152453
102641
152497
152443
152473
152429
152455
152457
152474
152405
152435
152410
152427
152421
152421
152421
152428
152406
152407
152407
152479
152459
152437
152437
152485
108281
152442
152442
152442
165002
165017
165027
165003
165028
165020
165019
Marca/Modelo do Veiculo
FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4
FIAT/PALIO CITYMATIC
FIAT/PALIO ED
FIAT/PALIO ELX
FIAT/PALIO ELX
FIAT/PALIO ELX
FIAT/PALIO ELX DUALOGIC
FIAT/PALIO ELX FLEX
FIAT/PALIO ESSENC 1.6 DL
FIAT/PALIO ESSENCE 1.6
FIAT/PALIO EX
FIAT/PALIO EX
FIAT/PALIO EX
FIAT/PALIO EX FLEX
FIAT/PALIO FIRE
FIAT/PALIO FIRE
FIAT/PALIO FIRE ECONOMY
FIAT/PALIO FIRE FLEX
FIAT/PALIO FIRE WAY
FIAT/PALIO HLX
FIAT/PALIO HLX FLEX
FIAT/PALIO SPORT 1.6 DL
FIAT/PALIO SPORTING 1.6
FIAT/PALIO STILE
FIAT/PALIO WE ELETRICO
FIAT/PALIO WEEK 6MARCHAS
FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX
FIAT/PALIO WEEK HLX FLEX
FIAT/PALIO WEEK TREKKING
FIAT/PALIO WEEKEND
FIAT/PALIO WEEKEND 1.5
FIAT/PALIO WEEKEND 16V
FIAT/PALIO WEEKEND CITY
FIAT/PALIO WEEKEND ELX
FIAT/PALIO WEEKEND ELX
FIAT/PALIO WEEKEND ELX
FIAT/PALIO WEEKEND EX
FIAT/PALIO WEEKEND SPORT
FIAT/PALIO WEEKEND STILE
FIAT/PALIO WEEKEND STILE
FIAT/PALIO WK ADVEN DUAL
FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX
FIAT/PALIO WK ADVENTURE
FIAT/PALIO WK ADVENTURE
FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4
FIAT/PALIO WK TREKK 1.6
FIAT/PALIO YOUNG
FIAT/PALIO YOUNG
FIAT/PALIO YOUNG
FIAT/PUNTO 1.4
FIAT/PUNTO ATTRACTIVE
FIAT/PUNTO BLACKMOTIN
FIAT/PUNTO ELX 1.4
FIAT/PUNTO ESSEN. 1.6 DL
FIAT/PUNTO ESSEN. 1.8 DL
FIAT/PUNTO ESSENCE 1.6
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
32.579,00
2013
31.160,00
2012
29.259,00
2011
25.382,00
2010
24.436,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
9.219,00
11.956,00
10.841,00
35.016,00
33.120,00
33.199,00
29.559,00
21.836,00
27.537,00
27.139,00
27.047,00
18.455,00
27.317,00
26.304,00
25.843,00
16.964,00
16.028,00
14.566,00
22.358,00
21.216,00
19.021,00
18.107,00
16.672,00
15.922,00
15.015,00
14.931,00
14.456,00
14.700,00
14.377,00
13.827,00
13.263,00
12.871,00
12.351,00
13.758,00
14.162,00
14.039,00
14.039,00
12.593,00
12.593,00
14.038,00
13.707,00
12.864,00
12.035,00
12.035,00
10.841,00
9.997,00
9.997,00
9.997,00
9.084,00
9.084,00
9.084,00
8.248,00
8.248,00
8.248,00
11.686,00
11.267,00
10.299,00
12.149,00
12.158,00
11.673,00
11.370,00
11.370,00
10.766,00
10.766,00
10.499,00
10.499,00
9.811,00
9.811,00
13.214,00
12.114,00
11.417,00
11.403,00
18.740,00
17.922,00
17.083,00
16.110,00
16.342,00
8.746,00
23.820,00
37.717,00
34.176,00
34.293,00
32.188,00
14.800,00
14.749,00
33.731,00
30.727,00
14.305,00
26.232,00
25.770,00
23.321,00
21.308,00
18.602,00
26.554,00
23.947,00
19.078,00
21.136,00
26.229,00
23.898,00
21.931,00
23.132,00
23.111,00
12.651,00
10.524,00
9.218,00
30.712,00
28.075,00
17.841,00
19.540,00
16.814,00
17.660,00
16.071,00
15.685,00
12.092,00
16.497,00
13.926,00
12.833,00
12.044,00
11.681,00
11.753,00
11.753,00
11.753,00
10.638,00
10.645,00
10.328,00
10.328,00
10.328,00
12.489,00
13.610,00
11.974,00
12.161,00
15.931,00
14.643,00
15.379,00
13.930,00
13.070,00
10.869,00
17.440,00
16.403,00
16.403,00
14.691,00
14.096,00
14.096,00
12.816,00
12.816,00
11.747,00
11.747,00
9.818,00
8.600,00
8.600,00
8.600,00
8.018,00
8.018,00
8.018,00
15.151,00
11.455,00
47.659,00
44.464,00
39.684,00
39.717,00
39.165,00
40.812,00
33.071,00
35.265,00
29.881,00
31.937,00
36.824,00
37.417,00
33.045,00
33.935,00
28.843,00
26.613,00
31.439,00
31.446,00
25.073,00
21.614,00
21.953,00
19.918,00
19.035,00
9.818,00
36.777,00
46.672,00
39.691,00
32.941,00
45.682,00
37.169,00
30.070,00
28.779,00
25.156,00
25.481,00
35.941,00
34.094,00
32.170,00
33.812,00
31.662,00
29.983,00
26.475,00
31.838,00
27.935,00
28.428,00
23.696,00
21.521,00
20.026,00
24.197,00
22.823,00
21.391,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
165018
165001
165000
165011
165007
153014
153001
153001
153025
153022
153032
153036
153037
153017
153003
153003
153009
153024
153030
153023
153031
153005
153005
153006
153006
153011
153011
153016
152458
153021
153020
153034
102002
102002
102000
102000
102001
102010
102011
102009
102004
102007
102003
102006
102005
222427
222413
222431
222405
222424
222407
222408
222408
222414
222415
222402
Marca/Modelo do Veiculo
FIAT/PUNTO ESSENCE 1.8
FIAT/PUNTO HLX 1.8
FIAT/PUNTO SPORTING 1.8
FIAT/PUNTO SPORTING DUAL
FIAT/PUNTO TURBO T-JET
FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL
FIAT/SIENA 6 MARCHAS
FIAT/SIENA 6 MARCHAS
FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.0
FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
FIAT/SIENA EL 1.0 FLEX
FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX
FIAT/SIENA EL FLEX
FIAT/SIENA ELX
FIAT/SIENA ELX
FIAT/SIENA ELX FLEX
FIAT/SIENA ESSENC 1.6 DL
FIAT/SIENA ESSENC 1.6 DL
FIAT/SIENA ESSENCE 1.6
FIAT/SIENA ESSENCE 1.6
FIAT/SIENA EX
FIAT/SIENA EX
FIAT/SIENA FIRE
FIAT/SIENA FIRE
FIAT/SIENA FIRE FLEX
FIAT/SIENA FIRE FLEX
FIAT/SIENA HLX DUALOGIC
FIAT/SIENA HLX FLEX
FIAT/SIENA SPORTING DUAL
FIAT/SIENA SPORTING FLEX
FIAT/SIENA TETRAFUEL 1.4
FIAT/STILO
FIAT/STILO
FIAT/STILO 16V
FIAT/STILO 16V
FIAT/STILO ABARTH
FIAT/STILO ATTRACTIVE
FIAT/STILO ATTRACTIVE DL
FIAT/STILO BLACKMOTION
FIAT/STILO FLEX
FIAT/STILO FLEX DUALOGIC
FIAT/STILO M.SCHUMACHER
FIAT/STILO SPORTING DUAL
FIAT/STILO SPORTING FLEX
FIAT/STRADA ADV CD DUAL
FIAT/STRADA ADVENT FLEX
FIAT/STRADA ADVENT FLEX
FIAT/STRADA ADVENTURE
FIAT/STRADA ADVENTURE CD
FIAT/STRADA FIRE
FIAT/STRADA FIRE CE
FIAT/STRADA FIRE CE
FIAT/STRADA FIRE CE FLEX
FIAT/STRADA FIRE FLEX
FIAT/STRADA LX 16V
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
34.397,00
2011
32.160,00
43.473,00
40.406,00
54.233,00
51.195,00
37.319,00
40.288,00
45.776,00
32.533,00
34.673,00
34.733,00
42.488,00
27.630,00
2010
28.600,00
28.409,00
30.259,00
33.389,00
38.405,00
23.712,00
2009
2008
2007
25.757,00
28.264,00
23.526,00
26.128,00
22.123,00
25.498,00
35.130,00
21.760,00
33.697,00
20.398,00
17.493,00
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
16.160,00
9.911,00
9.911,00
33.517,00
27.877,00
30.665,00
35.054,00
30.782,00
24.112,00
27.083,00
32.193,00
29.563,00
22.765,00
25.756,00
25.490,00
32.469,00
32.076,00
29.398,00
29.398,00
27.626,00
27.824,00
23.877,00
29.071,00
29.071,00
28.805,00
28.805,00
22.405,00
25.006,00
21.884,00
21.702,00
28.122,00
20.199,00
21.223,00
20.014,00
16.142,00
15.048,00
14.846,00
14.846,00
14.618,00
13.007,00
13.007,00
12.933,00
35.021,00
32.164,00
12.090,00
12.090,00
11.104,00
11.590,00
10.823,00
10.517,00
10.546,00
10.213,00
10.198,00
10.198,00
27.098,00
11.463,00
34.398,00
33.477,00
12.929,00
12.048,00
18.308,00
26.895,00
26.245,00
31.165,00
30.151,00
17.460,00
25.410,00
24.243,00
16.753,00
15.964,00
13.037,00
14.182,00
14.182,00
21.096,00
17.941,00
17.324,00
11.855,00
11.143,00
11.490,00
11.490,00
12.581,00
11.779,00
13.435,00
12.655,00
16.376,00
15.838,00
12.990,00
19.362,00
17.567,00
20.215,00
28.847,00
18.863,00
25.824,00
18.299,00
23.803,00
16.280,00
17.207,00
17.207,00
17.729,00
19.798,00
18.482,00
25.948,00
24.708,00
22.427,00
19.464,00
19.465,00
17.814,00
31.631,00
45.617,00
40.569,00
42.325,00
35.509,00
36.742,00
50.846,00
42.942,00
39.479,00
35.750,00
30.211,00
25.613,00
30.366,00
35.427,00
27.419,00
27.980,00
24.161,00
29.112,00
33.184,00
25.595,00
25.911,00
31.476,00
23.298,00
24.007,00
21.448,00
22.116,00
34.735,00
29.807,00
31.064,00
27.146,00
30.641,00
25.428,00
26.973,00
21.196,00
24.588,00
28.855,00
24.142,00
21.565,00
20.474,00
23.091,00
21.686,00
39.782,00
34.993,00
35.183,00
31.096,00
31.548,00
29.700,00
30.029,00
37.942,00
32.935,00
31.710,00
26.678,00
15.445,00
18.055,00
26.292,00
24.466,00
24.059,00
22.425,00
22.781,00
20.872,00
21.556,00
19.644,00
21.205,00
18.605,00
20.392,00
18.865,00
17.389,00
18.248,00
16.547,00
17.395,00
16.051,00
14.203,00
14.941,00
14.941,00
14.985,00
15.924,00
18.120,00
17.375,00
16.102,00
14.558,00
17.093,00
17.093,00
15.657,00
14.191,00
12.859,00
16.532,00
14.966,00
14.463,00
15.119,00
12.018,00
13.463,00
12.494,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
222425
222433
222434
222432
222411
222412
222403
222401
222401
222401
222423
222406
102699
102625
102649
102635
102601
102613
102640
102616
102646
204746
204701
204713
204716
204716
102608
102631
102614
102624
102624
102624
106627
106627
102627
102621
102626
102626
102626
102622
102632
204711
102603
102612
102639
102634
102636
102633
165031
165033
165032
140901
213011
213011
243503
221601
Marca/Modelo do Veiculo
FIAT/STRADA SPORTING CE
FIAT/STRADA TREK CC 1.6
FIAT/STRADA TREK CD 1.6
FIAT/STRADA TREK CE 1.6
FIAT/STRADA TREK CE FLEX
FIAT/STRADA TREK FLEX
FIAT/STRADA TREKKING
FIAT/STRADA WORKING
FIAT/STRADA WORKING
FIAT/STRADA WORKING
FIAT/STRADA WORKING CD
FIAT/STRADA WORKING CE
FIAT/UNO
FIAT/UNO 1.0 CITY
FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0
FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.4
FIAT/UNO CS
FIAT/UNO CS IE
FIAT/UNO ECONOMY
FIAT/UNO ELECTRONIC
FIAT/UNO EVOLUTION 1.4
FIAT/UNO FLEX
FIAT/UNO FURGAO 1.3
FIAT/UNO FURGAO 1.5
FIAT/UNO IE
FIAT/UNO IE
FIAT/UNO MILLE
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ELECTRONI
FIAT/UNO MILLE EX
FIAT/UNO MILLE EX
FIAT/UNO MILLE EX
FIAT/UNO MILLE FIRE
FIAT/UNO MILLE FIRE
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
FIAT/UNO MILLE IE
FIAT/UNO MILLE SMART
FIAT/UNO MILLE SMART
FIAT/UNO MILLE SMART
FIAT/UNO MILLE SX
FIAT/UNO MILLE WAY ECON
FIAT/UNO P.UP HEAVY DUTY
FIAT/UNO S
FIAT/UNO S IE
FIAT/UNO SPORTING 1.4
FIAT/UNO VIVACE 1.0
FIAT/UNO WAY 1.0
FIAT/UNO WAY 1.4
FIAT/WEEKEND ADVENTURE
FIAT/WEEKEND ATTRACTIVE
FIAT/WEEKEND TREKKING
FIBRAVAN/KAUIPE LUXO
FORD/ARB F250 GALAX
FORD/ARB F250 GALAX
FORD/CHAPEMEC MONTERO
FORD/COURIER
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
2014
2013
2012
44.284,00
35.512,00
41.535,00
36.562,00
34.106,00
39.889,00
35.115,00
30.485,00
29.024,00
2011
32.447,00
2010
31.377,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
28.169,00
26.820,00
26.003,00
23.599,00
24.830,00
22.868,00
21.197,00
19.777,00
20.584,00
19.156,00
19.969,00
18.614,00
18.392,00
16.944,00
16.853,00
16.165,00
15.448,00
14.781,00
13.047,00
13.047,00
13.047,00
12.230,00
12.230,00
12.230,00
11.713,00
11.511,00
11.511,00
11.511,00
10.041,00
9.596,00
14.996,00
8.228,00
7.893,00
6.794,00
8.421,00
10.924,00
10.002,00
9.349,00
7.914,00
7.958,00
7.111,00
30.480,00
30.480,00
39.449,00
27.959,00
36.982,00
26.834,00
35.152,00
24.707,00
33.082,00
21.716,00
28.982,00
18.349,00
17.366,00
14.209,00
13.664,00
16.175,00
23.105,00
21.949,00
20.851,00
21.648,00
27.673,00
26.250,00
12.955,00
12.496,00
11.368,00
11.114,00
26.450,00
10.273,00
11.986,00
13.748,00
21.021,00
19.306,00
17.696,00
16.747,00
15.007,00
9.462,00
31.072,00
18.542,00
16.975,00
17.556,00
17.003,00
20.479,00
18.772,00
15.986,00
15.036,00
12.684,00
13.805,00
13.153,00
12.691,00
11.543,00
11.504,00
17.765,00
16.026,00
14.331,00
9.626,00
9.263,00
10.755,00
10.068,00
10.068,00
9.410,00
8.718,00
8.575,00
9.476,00
9.241,00
8.281,00
8.278,00
13.357,00
8.860,00
15.796,00
17.366,00
13.915,00
13.212,00
12.693,00
12.722,00
11.506,00
11.532,00
11.224,00
11.227,00
11.257,00
9.924,00
8.746,00
10.224,00
10.224,00
10.248,00
8.939,00
7.312,00
7.312,00
7.312,00
9.729,00
9.729,00
8.996,00
8.996,00
9.014,00
8.531,00
7.788,00
8.121,00
8.121,00
8.121,00
10.584,00
11.068,00
21.069,00
20.048,00
17.762,00
16.446,00
15.311,00
8.435,00
7.209,00
7.268,00
7.268,00
7.268,00
7.590,00
15.210,00
44.891,00
25.231,00
11.326,00
31.097,00
24.862,00
26.699,00
30.962,00
50.109,00
39.165,00
40.812,00
20.880,00
28.560,00
23.555,00
25.568,00
28.596,00
27.200,00
22.529,00
24.299,00
26.843,00
25.905,00
21.094,00
23.012,00
24.692,00
25.058,00
18.556,00
20.219,00
23.411,00
19.176,00
18.306,00
16.768,00
15.481,00
14.447,00
12.972,00
71.646,00
11.833,00
10.497,00
58.986,00
13.177,00
9.707,00
55.931,00
9.358,00
8.972,00
8.682,00
8.310,00
9.575,00
53.889,00
8.275,00
51.582,00
7.481,00
49.394,00
32.398,00
12.246,00
12.093,00
29.983,00
11.446,00
6.813,00
46.762,00
46.762,00
27.950,00
11.171,00
9.529,00
7.491,00
6.476,00
44.732,00
27.414,00
10.011,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
221605
221605
221607
221602
221617
221613
221618
221611
203603
203610
203615
203624
203625
203629
203619
203618
203628
203620
203621
203627
203622
203623
203626
203613
203606
203600
203607
203607
203601
203611
203614
203602
203602
203605
203612
203617
219123
222310
222312
222316
222301
222301
222304
222302
222302
159903
159903
159925
159914
159922
159926
159902
159915
159923
159909
159909
Marca/Modelo do Veiculo
FORD/COURIER 1.6 L
FORD/COURIER 1.6 L
FORD/COURIER 1.6 XL
FORD/COURIER CLX
FORD/COURIER L 1.6 FLEX
FORD/COURIER RONTAN BOX
FORD/COURIER XL 1.6 FLEX
FORD/COURIER3 RONTAN BOX
FORD/ECOSPORT
FORD/ECOSPORT 4WD 2.0L
FORD/ECOSPORT 4WD2.0FLEX
FORD/ECOSPORT FSL 1.6
FORD/ECOSPORT FSL 2.0
FORD/ECOSPORT FSL AT 2.0
FORD/ECOSPORT FSL1.6FLEX
FORD/ECOSPORT FSL2.0FLEX
FORD/ECOSPORT FSL4WD 2.0
FORD/ECOSPORT S 1.6
FORD/ECOSPORT SE 1.6
FORD/ECOSPORT SE AT 2.0
FORD/ECOSPORT TIT 1.6
FORD/ECOSPORT TIT 2.0
FORD/ECOSPORT TIT AT 2.0
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX
FORD/ECOSPORT XL 1.6L
FORD/ECOSPORT XL 2.0L
FORD/ECOSPORT XLS 1.6L
FORD/ECOSPORT XLS 1.6L
FORD/ECOSPORT XLS 2.0L
FORD/ECOSPORT XLS1.6FLEX
FORD/ECOSPORT XLS2.0FLEX
FORD/ECOSPORT XLT
FORD/ECOSPORT XLT
FORD/ECOSPORT XLT 1.6L
FORD/ECOSPORT XLT1.6FLEX
FORD/ECOSPORT XLT2.0FLEX
FORD/F 250 TROPICAL A
FORD/F250 ARB
FORD/F250 TRV TROPICLASS
FORD/F250 TRV TRPVAN
FORD/F250 XL K
FORD/F250 XL K
FORD/F250 XLT G
FORD/F250 XLT K
FORD/F250 XLT K
FORD/FIESTA
FORD/FIESTA
FORD/FIESTA 1.0F TRAIL 5
FORD/FIESTA 1.6
FORD/FIESTA 1.6 FLEX
FORD/FIESTA 1.6F TRAIL 5
FORD/FIESTA CLX 16V
FORD/FIESTA EDGE
FORD/FIESTA FLEX
FORD/FIESTA GL
FORD/FIESTA GL
Comb.
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
A/G
D
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
20.662,00
2007
15.106,00
15.106,00
19.046,00
2006
14.362,00
14.362,00
17.050,00
2005
13.324,00
13.324,00
15.509,00
16.679,00
15.978,00
19.631,00
15.140,00
14.176,00
18.101,00
13.690,00
13.353,00
12.523,00
23.364,00
24.578,00
18.920,00
22.570,00
17.713,00
20.876,00
17.292,00
19.757,00
23.212,00
24.431,00
20.666,00
21.042,00
22.430,00
19.191,00
20.905,00
20.242,00
20.242,00
24.558,00
23.022,00
23.577,00
19.535,00
19.889,00
21.431,00
21.121,00
21.121,00
20.051,00
24.240,00
23.732,00
28.412,00
55.755,00
53.492,00
55.376,00
21.675,00
25.389,00
19.452,00
23.312,00
43.256,00
46.056,00
53.064,00
39.089,00
34.331,00
39.280,00
40.948,00
55.777,00
46.124,00
47.342,00
58.379,00
55.720,00
56.898,00
63.207,00
34.069,00
37.153,00
38.114,00
32.847,00
36.378,00
33.709,00
31.628,00
18.205,00
21.468,00
32.001,00
29.167,00
29.239,00
29.018,00
27.542,00
2004
12.742,00
14.736,00
15.367,00
2003
12.672,00
12.672,00
14.030,00
2002
2001
2000
12.057,00
13.210,00
11.612,00
12.955,00
10.860,00
12.066,00
12.696,00
11.516,00
10.739,00
10.020,00
12.490,00
16.981,00
18.615,00
10.760,00
9.637,00
62.576,00
60.992,00
50.637,00
51.766,00
60.295,00
61.210,00
68.553,00
58.420,00
48.471,00
49.826,00
59.580,00
58.719,00
59.628,00
64.377,00
29.831,00
19.152,00
17.439,00
19.418,00
20.662,00
43.983,00
37.744,00
32.508,00
31.166,00
29.483,00
29.593,00
39.304,00
41.557,00
36.913,00
38.100,00
122.537,00
33.202,00
34.044,00
104.881,00
31.684,00
31.333,00
94.836,00
29.365,00
28.349,00
82.053,00
24.505,00
24.505,00
22.280,00
24.299,00
22.103,00
55.636,00
50.747,00
77.695,00
61.284,00
20.306,00
20.654,00
20.144,00
19.976,00
20.317,00
19.816,00
66.089,00
47.843,00
50.379,00
63.856,00
45.929,00
48.474,00
21.484,00
19.494,00
19.832,00
17.832,00
61.421,00
39.553,00
44.676,00
59.012,00
38.846,00
42.347,00
55.518,00
35.318,00
39.067,00
51.423,00
33.993,00
37.485,00
38.324,00
29.350,00
27.343,00
33.723,00
27.103,00
41.763,00
62.935,00
50.858,00
48.618,00
40.737,00
38.325,00
39.065,00
35.471,00
12.833,00
13.011,00
8.774,00
8.356,00
7.969,00
10.738,00
10.574,00
58.709,00
68.749,00
59.506,00
18.899,00
29.307,00
26.162,00
26.916,00
24.027,00
25.557,00
22.558,00
24.562,00
21.847,00
22.112,00
19.869,00
56.810,00
17.865,00
20.831,00
18.914,00
19.340,00
17.628,00
19.173,00
19.485,00
17.304,00
18.098,00
17.217,00
14.938,00
14.832,00
15.038,00
14.136,00
13.611,00
12.399,00
16.389,00
14.223,00
14.826,00
13.425,00
16.778,00
13.437,00
12.466,00
11.232,00
14.143,00
10.199,00
8.915,00
8.300,00
8.300,00
7.653,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
159910
159911
159941
159940
159933
159939
159932
159942
159920
159920
159924
159919
159919
159921
159912
159913
159916
159927
159928
153301
153305
153308
153303
153309
159908
159907
153312
153317
153313
153310
153306
153306
222308
213106
213106
154504
154508
154514
154501
154501
154501
154502
154502
154512
154517
154518
154519
154520
154520
154516
154510
154510
154533
154530
154524
154536
Marca/Modelo do Veiculo
FORD/FIESTA GL CLASS
FORD/FIESTA GLX
FORD/FIESTA HA 1.5L S
FORD/FIESTA HA 1.5L SE
FORD/FIESTA HA 1.6L SE
FORD/FIESTA HA 1.6L SE A
FORD/FIESTA HA 1.6L TI
FORD/FIESTA HA 1.6L TI A
FORD/FIESTA SEDAN
FORD/FIESTA SEDAN
FORD/FIESTA SEDAN FLEX
FORD/FIESTA SEDAN SC
FORD/FIESTA SEDAN SC
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX
FORD/FIESTA STREET
FORD/FIESTA STREET 1.6
FORD/FIESTA SUPERCHARGER
FORD/FIESTA TRAIL
FORD/FIESTA TRAIL 1.6F
FORD/KA
FORD/KA 1.6
FORD/KA 1.6 FLEX
FORD/KA BLACK
FORD/KA FLEX
FORD/KA GL
FORD/KA GL IMAGE
FORD/KA SE 1.0 HA
FORD/KA SE 1.5 HA
FORD/KA SEL 1.0 HA
FORD/KA SPORT 1.6 FLEX
FORD/KA XR 1.6
FORD/KA XR 1.6
FORD/NOGUEIRA GOLD CLASS
GM/ARB STYLLEN
GM/ARB STYLLEN
GM/ASTRA 500
GM/ASTRA ADVANTAGE
GM/ASTRA EXPRESSION
GM/ASTRA GL
GM/ASTRA GL
GM/ASTRA GL
GM/ASTRA GLS
GM/ASTRA GLS
GM/ASTRA HATCH
GM/ASTRA HATCH 3P
GM/ASTRA HATCH 3P CD
GM/ASTRA HATCH 5P
GM/ASTRA HATCH 5P CD
GM/ASTRA HATCH 5P CD
GM/ASTRA HATCH 5P GSI
GM/ASTRA HATCH CD
GM/ASTRA HATCH CD
GM/ASTRA HB 2P ADVANTAGE
GM/ASTRA HB 2P COMFORT
GM/ASTRA HB 2P ELEGANCE
GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
37.314,00
38.178,00
42.431,00
45.090,00
47.766,00
48.975,00
34.940,00
34.940,00
39.831,00
43.669,00
45.483,00
48.215,00
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
15.095,00
15.095,00
11.751,00
2003
11.207,00
2002
2001
10.453,00
11.527,00
10.257,00
11.431,00
12.085,00
9.179,00
10.190,00
11.561,00
8.702,00
9.447,00
10.724,00
11.502,00
9.335,00
10.705,00
8.932,00
17.397,00
28.002,00
31.216,00
26.416,00
28.669,00
2000
8.146,00
10.240,00
42.491,00
46.289,00
24.627,00
27.872,00
18.856,00
23.420,00
26.314,00
19.942,00
23.159,00
21.345,00
22.890,00
23.927,00
19.074,00
21.872,00
20.665,00
22.321,00
17.473,00
20.128,00
16.490,00
17.512,00
15.948,00
15.948,00
15.547,00
15.907,00
16.914,00
12.001,00
15.288,00
15.288,00
16.766,00
11.746,00
14.705,00
14.011,00
14.068,00
14.068,00
15.116,00
10.945,00
13.333,00
13.796,00
11.861,00
14.879,00
11.359,00
13.014,00
10.879,00
12.131,00
19.358,00
19.489,00
21.647,00
19.132,00
17.437,00
16.490,00
18.321,00
17.175,00
16.082,00
16.053,00
11.940,00
15.732,00
15.478,00
8.545,00
11.616,00
22.410,00
20.029,00
13.677,00
12.270,00
11.882,00
12.867,00
11.043,00
10.697,00
10.557,00
10.083,00
10.733,00
9.608,00
9.844,00
16.281,00
14.274,00
13.298,00
64.697,00
40.462,00
12.445,00
62.618,00
11.197,00
10.656,00
10.656,00
57.570,00
8.826,00
9.142,00
32.376,00
36.365,00
34.077,00
25.004,00
24.142,00
21.106,00
16.501,00
46.454,00
9.469,00
54.753,00
28.972,00
25.306,00
14.899,00
15.925,00
16.114,00
16.114,00
17.153,00
17.402,00
18.195,00
20.695,00
20.191,00
20.461,00
29.159,00
28.095,00
25.082,00
22.933,00
20.801,00
18.200,00
20.332,00
16.624,00
15.532,00
15.765,00
16.611,00
16.611,00
16.611,00
19.808,00
15.490,00
18.286,00
19.721,00
17.353,00
15.640,00
16.615,00
17.559,00
15.241,00
15.443,00
15.470,00
15.698,00
15.349,00
15.510,00
17.469,00
14.588,00
14.588,00
14.506,00
14.211,00
13.083,00
13.083,00
13.083,00
15.347,00
14.129,00
13.828,00
12.936,00
12.936,00
12.936,00
14.330,00
14.330,00
13.508,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
154531
154528
154529
154534
154503
154511
154535
154513
154513
154532
154532
154532
154527
154526
154505
154515
222801
222801
222811
222810
222813
222813
222814
222812
220701
222802
222802
222808
222806
222803
222803
222807
222807
222815
149516
149516
149516
149533
149533
149536
149538
149538
149523
149523
149521
149526
149534
149535
149535
149537
149524
149524
149522
149527
149540
149542
Marca/Modelo do Veiculo
GM/ASTRA HB 4P COMFORT
GM/ASTRA HB 4P ELEGANCE
GM/ASTRA HB 4P ELITE
GM/ASTRA HB 4P SS
GM/ASTRA MILENIUM
GM/ASTRA SEDAN
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE
GM/ASTRA SEDAN CD
GM/ASTRA SEDAN CD
GM/ASTRA SEDAN CONFORT
GM/ASTRA SEDAN CONFORT
GM/ASTRA SEDAN CONFORT
GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE
GM/ASTRA SEDAN ELITE
GM/ASTRA SPORT
GM/ASTRA SUNNY
GM/BLAZER
GM/BLAZER
GM/BLAZER 2.8
GM/BLAZER 2.8 4X4
GM/BLAZER ADVANTAGE
GM/BLAZER ADVANTAGE
GM/BLAZER COLINA
GM/BLAZER COLINA 4X4
GM/BLAZER DLX
GM/BLAZER DLX
GM/BLAZER DLX
GM/BLAZER DLX 2.8 4X4
GM/BLAZER DLX 4.3 4X4
GM/BLAZER EXECUTIVE
GM/BLAZER EXECUTIVE
GM/BLAZER EXECUTIVE 4X4
GM/BLAZER EXECUTIVE 4X4
GM/BLAZER TORNADO
GM/CELTA
GM/CELTA
GM/CELTA
GM/CELTA 2P LIFE
GM/CELTA 2P LIFE
GM/CELTA 2P SPIRIT
GM/CELTA 2P SUPER
GM/CELTA 2P SUPER
GM/CELTA 3 PORTAS
GM/CELTA 3 PORTAS
GM/CELTA 3 PORTAS SUPER
GM/CELTA 3P ENERGY
GM/CELTA 4P LIFE
GM/CELTA 4P SPIRIT
GM/CELTA 4P SPIRIT
GM/CELTA 4P SUPER
GM/CELTA 5 PORTAS
GM/CELTA 5 PORTAS
GM/CELTA 5 PORTAS SUPER
GM/CELTA 5P ENERGY
GM/CLASSIC LIFE
GM/CLASSIC SPIRIT
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
D
D
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
26.932,00
23.182,00
29.075,00
28.699,00
27.919,00
23.399,00
26.917,00
35.930,00
35.077,00
21.989,00
22.864,00
2007
22.821,00
22.633,00
23.925,00
28.609,00
20.674,00
20.602,00
21.323,00
2006
21.196,00
21.326,00
23.711,00
24.786,00
2005
19.256,00
19.273,00
21.296,00
23.168,00
2004
17.839,00
17.940,00
19.641,00
2003
2002
2001
2000
16.720,00
15.700,00
15.735,00
13.491,00
13.744,00
13.154,00
17.370,00
17.579,00
17.579,00
16.981,00
17.036,00
17.036,00
15.996,00
14.271,00
15.509,00
15.222,00
29.214,00
21.697,00
36.354,00
37.425,00
14.579,00
14.493,00
28.132,00
20.584,00
33.562,00
34.532,00
19.029,00
18.881,00
20.135,00
21.290,00
61.809,00
53.995,00
49.366,00
33.000,00
32.128,00
29.630,00
61.149,00
52.931,00
48.711,00
25.200,00
27.432,00
46.022,00
19.124,00
19.124,00
19.124,00
19.727,00
20.126,00
16.981,00
16.714,00
19.249,00
18.101,00
33.064,00
23.895,00
31.984,00
22.482,00
44.118,00
21.890,00
21.890,00
23.729,00
42.349,00
40.242,00
21.650,00
21.400,00
22.913,00
38.080,00
40.176,00
44.111,00
24.332,00
40.258,00
23.431,00
40.188,00
37.404,00
34.544,00
32.261,00
26.785,00
24.051,00
22.350,00
24.521,00
22.791,00
10.926,00
10.926,00
10.926,00
10.464,00
10.464,00
10.464,00
14.328,00
25.792,00
17.226,00
27.358,00
31.901,00
44.401,00
28.963,00
62.134,00
44.924,00
59.816,00
35.714,00
51.093,00
48.800,00
27.646,00
25.246,00
14.838,00
17.711,00
18.049,00
16.107,00
15.320,00
15.109,00
14.775,00
23.102,00
11.986,00
14.168,00
14.559,00
13.397,00
13.504,00
12.858,00
12.858,00
12.882,00
14.664,00
13.887,00
12.532,00
11.764,00
11.764,00
11.638,00
12.018,00
17.360,00
16.198,00
15.399,00
14.550,00
13.497,00
20.457,00
18.481,00
16.585,00
18.079,00
16.048,00
16.789,00
15.322,00
15.840,00
14.060,00
14.220,00
13.830,00
12.763,00
12.086,00
12.086,00
13.340,00
12.785,00
14.223,00
11.146,00
10.515,00
10.540,00
11.469,00
11.469,00
11.987,00
11.504,00
18.948,00
18.538,00
28.166,00
17.695,00
24.027,00
19.215,00
22.933,00
19.595,00
11.148,00
11.148,00
11.109,00
12.064,00
10.923,00
10.616,00
11.656,00
11.656,00
11.690,00
12.151,00
10.827,00
10.953,00
11.739,00
11.363,00
12.295,00
12.295,00
12.182,00
12.946,00
12.382,00
12.817,00
9.466,00
9.466,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
149542
149542
149541
220599
149520
149520
149520
149501
220501
149505
149507
149504
149517
149517
149547
149544
149532
149549
149515
149515
220506
149518
149518
149531
149539
149539
149530
220505
220505
149506
149506
149502
149502
149502
149519
149519
149525
149569
149554
149543
149545
149546
149548
220507
220510
220512
220508
220509
149552
149553
220499
220499
220414
220414
220408
220408
Marca/Modelo do Veiculo
GM/CLASSIC SPIRIT
GM/CLASSIC SPIRIT
GM/CLASSIC SUPER
GM/CORSA
GM/CORSA CLASSIC
GM/CORSA CLASSIC
GM/CORSA CLASSIC
GM/CORSA GL
GM/CORSA GL
GM/CORSA GL 1.6
GM/CORSA GL W
GM/CORSA GLS
GM/CORSA HATCH
GM/CORSA HATCH
GM/CORSA HATCH JOY
GM/CORSA HATCH MAXX
GM/CORSA HATCH PREMIUM
GM/CORSA HATCH SS
GM/CORSA MILENIUM
GM/CORSA MILENIUM
GM/CORSA RONTAN BOX
GM/CORSA SEDAN
GM/CORSA SEDAN
GM/CORSA SEDAN JOY
GM/CORSA SEDAN MAXX
GM/CORSA SEDAN MAXX
GM/CORSA SEDAN PREMIUM
GM/CORSA ST
GM/CORSA ST
GM/CORSA SUPER
GM/CORSA SUPER
GM/CORSA WIND
GM/CORSA WIND
GM/CORSA WIND
GM/MERIVA
GM/MERIVA
GM/MERIVA CD
GM/MERIVA COLLECTION
GM/MERIVA EXPRESSION
GM/MERIVA JOY
GM/MERIVA MAXX
GM/MERIVA PREMIUM
GM/MERIVA SS
GM/MONTANA
GM/MONTANA CONQUEST
GM/MONTANA ENGESIG FURG
GM/MONTANA OFF ROAD
GM/MONTANA SPORT
GM/PRISMA JOY
GM/PRISMA MAXX
GM/S10
GM/S10
GM/S10 2.2 D
GM/S10 2.2 D
GM/S10 2.2 S
GM/S10 2.2 S
Comb.
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
D
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
19.809,00
17.557,00
16.978,00
15.319,00
14.884,00
2005
14.223,00
14.223,00
12.882,00
2004
2003
2002
12.212,00
12.212,00
12.212,00
11.737,00
2001
2000
12.817,00
12.278,00
8.661,00
13.037,00
17.360,00
13.586,00
13.037,00
11.737,00
12.324,00
10.741,00
10.922,00
10.738,00
13.875,00
12.590,00
18.629,00
22.141,00
21.088,00
23.583,00
24.370,00
19.486,00
20.207,00
22.266,00
17.600,00
18.664,00
21.352,00
19.154,00
21.252,00
16.993,00
18.166,00
20.092,00
21.408,00
17.911,00
19.405,00
15.316,00
16.744,00
18.983,00
20.560,00
13.996,00
16.369,00
17.363,00
19.457,00
15.834,00
15.137,00
15.991,00
18.134,00
15.161,00
16.484,00
13.252,00
15.006,00
15.982,00
17.232,00
14.218,00
13.929,00
14.931,00
14.931,00
15.577,00
15.311,00
12.354,00
14.166,00
15.103,00
13.493,00
13.010,00
14.813,00
14.813,00
11.938,00
13.538,00
11.107,00
10.354,00
11.551,00
11.551,00
9.534,00
10.251,00
8.543,00
12.812,00
12.812,00
11.778,00
11.778,00
10.010,00
12.129,00
12.129,00
11.581,00
10.174,00
13.311,00
13.311,00
12.799,00
12.799,00
14.077,00
14.429,00
11.922,00
10.567,00
10.567,00
17.676,00
18.751,00
29.045,00
31.566,00
29.703,00
32.030,00
33.612,00
29.174,00
28.638,00
27.429,00
30.818,00
29.649,00
27.785,00
20.923,00
22.846,00
26.698,00
25.269,00
27.717,00
26.971,00
28.737,00
25.169,00
24.656,00
26.190,00
26.016,00
26.944,00
24.487,00
20.790,00
24.672,00
24.486,00
24.313,00
19.890,00
22.293,00
23.071,00
22.544,00
18.695,00
21.000,00
21.659,00
21.012,00
17.751,00
20.207,00
20.241,00
19.402,00
21.084,00
23.364,00
20.036,00
22.126,00
19.091,00
20.952,00
18.349,00
19.085,00
17.544,00
26.850,00
18.267,00
20.395,00
25.091,00
17.151,00
18.518,00
23.596,00
16.287,00
17.887,00
21.769,00
15.543,00
17.213,00
20.792,00
15.039,00
15.781,00
16.783,00
17.174,00
18.442,00
19.504,00
27.457,00
16.956,00
16.956,00
17.426,00
16.432,00
17.832,00
18.374,00
16.710,00
15.992,00
16.165,00
14.446,00
15.101,00
17.924,00
18.344,00
16.848,00
17.543,00
12.134,00
10.979,00
9.814,00
9.814,00
9.814,00
11.463,00
11.463,00
10.016,00
10.786,00
9.288,00
9.288,00
9.288,00
15.802,00
16.179,00
15.157,00
22.006,00
25.048,00
21.035,00
22.029,00
20.615,00
19.018,00
15.065,00
24.745,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
220408
220440
220440
220439
220439
220434
220435
220470
220470
220471
220464
220464
220468
220468
220465
220433
220401
220456
220456
220451
220450
220447
220446
220427
220427
220426
220483
220469
220482
220463
220463
220467
213107
212505
148801
148801
148806
148806
148813
148812
148810
148811
148807
148807
148804
148802
148802
148819
148818
148805
148805
148821
148817
148808
148809
148809
Marca/Modelo do Veiculo
GM/S10 2.2 S
GM/S10 2.4 D
GM/S10 2.4 D
GM/S10 2.4 S
GM/S10 2.4 S
GM/S10 2.8 S
GM/S10 2.8 S 4X4
GM/S10 ADVANTAGE D
GM/S10 ADVANTAGE D
GM/S10 ADVANTAGE S
GM/S10 COLINA D
GM/S10 COLINA D
GM/S10 COLINA S
GM/S10 COLINA S
GM/S10 COLINA S 4X4
GM/S10 DE LUXE 2.8 D
GM/S10 DELUXE
GM/S10 DLX 2.4 D
GM/S10 DLX 2.4 D
GM/S10 DLX 2.8 D
GM/S10 DLX 2.8 D 4X4
GM/S10 EXECUTIVE 2.8
GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4
GM/S10 EXECUTIVE D
GM/S10 EXECUTIVE D
GM/S10 EXECUTIVE D 4X4
GM/S10 RODEIO 2.8 D
GM/S10 RODEIO 2.8 D 4X4
GM/S10 RODEIO D
GM/S10 TORNADO D
GM/S10 TORNADO D
GM/S10 TORNADO D 4X4
GM/SILVERADO ARB GALAXIA
GM/SILVERADO CIOATOSTEEL
GM/VECTRA CD
GM/VECTRA CD
GM/VECTRA CHALLENGE
GM/VECTRA CHALLENGE
GM/VECTRA COLLECTION
GM/VECTRA COMFORT
GM/VECTRA ELEGANCE
GM/VECTRA ELITE
GM/VECTRA EXPRESSION
GM/VECTRA EXPRESSION
GM/VECTRA GL
GM/VECTRA GLS
GM/VECTRA GLS
GM/VECTRA HATCH 4P GT
GM/VECTRA HATCH 4P GT-X
GM/VECTRA MILENIUM
GM/VECTRA MILENIUM
GM/VECTRA SD COLLECTION
GM/VECTRA SD EXPRESSION
GM/VECTRA SEDAN
GM/VECTRA SEDAN CD
GM/VECTRA SEDAN CD
Comb.
A/G
D
A/G
D
A/G
D
D
D
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
A/G
D
D
D
A/G
D
A/G
D
D
D
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
2002
2001
26.982,00
26.196,00
24.291,00
25.089,00
23.183,00
22.279,00
32.199,00
30.884,00
21.809,00
31.080,00
28.763,00
21.268,00
27.462,00
28.096,00
28.187,00
28.187,00
25.281,00
33.823,00
31.666,00
26.861,00
26.861,00
22.888,00
21.342,00
22.881,00
20.456,00
26.612,00
26.093,00
38.953,00
28.626,00
34.464,00
23.205,00
35.146,00
35.078,00
26.871,00
33.379,00
22.497,00
34.050,00
34.306,00
25.929,00
28.519,00
19.998,00
29.224,00
36.325,00
33.983,00
30.962,00
23.342,00
34.898,00
35.818,00
35.675,00
37.247,00
33.406,00
34.362,00
33.611,00
29.629,00
30.035,00
35.150,00
25.551,00
33.650,00
27.271,00
42.096,00
35.635,00
62.853,00
38.478,00
31.462,00
53.557,00
37.160,00
29.334,00
48.133,00
33.356,00
28.277,00
43.865,00
31.118,00
50.040,00
46.421,00
41.143,00
50.070,00
46.632,00
41.962,00
36.455,00
26.875,00
37.176,00
34.963,00
25.288,00
35.652,00
42.380,00
42.380,00
69.283,00
66.058,00
48.602,00
69.188,00
60.189,00
67.859,00
43.769,00
40.050,00
2005
39.056,00
52.166,00
49.817,00
49.585,00
35.802,00
53.957,00
49.405,00
48.560,00
46.368,00
44.514,00
51.022,00
33.058,00
48.750,00
58.824,00
40.507,00
61.750,00
51.002,00
59.262,00
39.056,00
57.767,00
55.040,00
40.018,00
58.663,00
51.575,00
49.108,00
43.230,00
57.767,00
51.124,00
49.079,00
44.667,00
42.420,00
40.765,00
44.504,00
40.088,00
41.306,00
29.233,00
42.493,00
37.542,00
26.981,00
39.659,00
26.002,00
30.890,00
30.890,00
38.443,00
40.574,00
39.814,00
40.266,00
35.579,00
23.965,00
35.599,00
28.819,00
36.672,00
38.508,00
37.820,00
18.247,00
18.247,00
18.250,00
23.076,00
25.934,00
33.605,00
36.782,00
43.400,00
32.666,00
31.296,00
34.075,00
30.520,00
29.242,00
30.309,00
27.081,00
26.555,00
29.040,00
25.312,00
26.420,00
20.367,00
34.208,00
39.809,00
41.335,00
20.012,00
19.815,00
21.941,00
23.582,00
19.845,00
19.845,00
2000
15.065,00
21.961,00
21.208,00
21.333,00
18.004,00
24.972,00
24.511,00
16.044,00
15.915,00
15.915,00
37.262,00
39.301,00
15.546,00
15.546,00
14.595,00
18.018,00
20.129,00
21.607,00
18.781,00
17.926,00
16.099,00
15.914,00
15.968,00
15.968,00
15.435,00
15.525,00
15.776,00
14.052,00
15.190,00
15.190,00
15.916,00
15.916,00
15.152,00
15.152,00
24.944,00
26.924,00
23.950,00
22.005,00
19.225,00
21.298,00
18.271,00
19.757,00
19.757,00
15.987,00
18.602,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
148815
148814
105199
205904
154506
154506
154507
154507
154509
154509
154538
154523
154522
154521
154537
213108
105299
153728
153724
153725
153723
153738
153701
153736
153709
153713
153702
153702
153703
153707
153707
153727
153737
153710
153710
153749
153712
153750
153716
153717
153739
153741
153729
153742
153708
153745
153721
153747
153719
153705
153743
153715
153720
153744
153704
153714
Marca/Modelo do Veiculo
GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE
GM/VECTRA SEDAN ELITE
GM/VERANEIO
GM/VERANEIO
GM/ZAFIRA 2.0
GM/ZAFIRA 2.0
GM/ZAFIRA 2.0 16V
GM/ZAFIRA 2.0 16V
GM/ZAFIRA CD
GM/ZAFIRA CD
GM/ZAFIRA COLLECTION
GM/ZAFIRA COMFORT
GM/ZAFIRA ELEGANCE
GM/ZAFIRA ELITE
GM/ZAFIRA EXPRESSION
GMC/3500 ARB GALAXIA
GURGEL
HONDA/CITY DX FLEX
HONDA/CITY EX FLEX
HONDA/CITY EXL FLEX
HONDA/CITY LX FLEX
HONDA/CITY SPORT
HONDA/CIVIC EX
HONDA/CIVIC EXR
HONDA/CIVIC EXS
HONDA/CIVIC EXS FLEX
HONDA/CIVIC LX
HONDA/CIVIC LX
HONDA/CIVIC LXB
HONDA/CIVIC LXL
HONDA/CIVIC LXL
HONDA/CIVIC LXL FLEX
HONDA/CIVIC LXR
HONDA/CIVIC LXS
HONDA/CIVIC LXS
HONDA/CIVIC LXS AT
HONDA/CIVIC LXS FLEX
HONDA/CIVIC LXS MT
HONDA/CIVIC SI
HONDA/FIT 1.5 S
HONDA/FIT CX FLEX
HONDA/FIT DX CVT
HONDA/FIT DX FLEX
HONDA/FIT DX MT
HONDA/FIT EX
HONDA/FIT EX CVT
HONDA/FIT EX FLEX
HONDA/FIT EXL CVT
HONDA/FIT EXL FLEX
HONDA/FIT LX
HONDA/FIT LX CVT
HONDA/FIT LX FLEX
HONDA/FIT LX FLEX
HONDA/FIT LX MT
HONDA/FIT LXL
HONDA/FIT LXL FLEX
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
35.603,00
42.932,00
2010
34.026,00
37.907,00
2009
29.978,00
33.449,00
2008
28.042,00
30.218,00
2007
26.137,00
27.534,00
2006
24.694,00
25.376,00
2005
22.546,00
22.502,00
2004
2003
2002
2001
32.634,00
17.963,00
22.211,00
57.658,00
38.498,00
44.993,00
48.486,00
38.504,00
44.200,00
49.044,00
41.340,00
45.043,00
46.456,00
49.950,00
42.665,00
47.385,00
73.943,00
71.395,00
39.011,00
39.854,00
43.270,00
39.488,00
53.370,00
35.743,00
42.851,00
44.157,00
35.822,00
37.900,00
37.906,00
42.767,00
37.274,00
50.835,00
51.855,00
32.123,00
37.516,00
37.859,00
33.449,00
35.020,00
34.005,00
36.664,00
33.526,00
45.168,00
29.774,00
32.633,00
36.137,00
30.103,00
27.344,00
28.895,00
32.787,00
27.741,00
24.789,00
26.463,00
29.009,00
25.600,00
64.372,00
61.969,00
57.193,00
59.994,00
45.535,00
43.527,00
44.683,00
44.344,00
40.092,00
22.173,00
22.676,00
23.563,00
21.547,00
20.398,00
18.282,00
21.102,00
18.539,00
20.917,00
20.380,00
20.069,00
20.069,00
17.575,00
17.575,00
17.797,00
17.797,00
18.205,00
17.484,00
20.199,00
20.504,00
22.342,00
21.267,00
37.350,00
42.207,00
36.991,00
38.346,00
35.217,00
34.684,00
18.985,00
17.715,00
16.472,00
33.372,00
32.585,00
20.666,00
20.666,00
19.149,00
18.658,00
16.879,00
15.801,00
15.801,00
15.023,00
15.023,00
21.901,00
21.147,00
21.147,00
20.745,00
17.556,00
36.480,00
35.886,00
33.136,00
30.768,00
30.768,00
28.595,00
38.323,00
35.787,00
33.042,00
30.678,00
29.326,00
70.825,00
59.081,00
54.189,00
41.952,00
25.288,00
41.761,00
22.864,00
38.456,00
34.374,00
34.107,00
25.428,00
22.985,00
21.008,00
19.309,00
18.656,00
17.387,00
16.960,00
44.882,00
54.713,00
51.871,00
59.819,00
45.871,00
42.813,00
39.044,00
35.016,00
33.341,00
25.319,00
48.463,00
47.571,00
42.179,00
36.446,00
33.978,00
33.126,00
23.671,00
21.260,00
18.900,00
15.891,00
53.613,00
46.977,00
48.752,00
40.296,00
39.381,00
37.942,00
35.266,00
13.944,00
22.844,00
41.035,00
37.851,00
27.533,00
9.335,00
24.536,00
57.193,00
44.485,00
48.961,00
16.165,00
28.585,00
26.585,00
38.412,00
41.684,00
16.147,00
31.159,00
34.353,00
31.201,00
26.357,00
49.910,00
23.400,00
23.561,00
26.665,00
24.059,00
2000
31.723,00
32.238,00
23.810,00
23.805,00
21.390,00
21.380,00
19.018,00
30.896,00
32.763,00
31.792,00
24.511,00
22.229,00
20.907,00
16.933,00
12.646,00
12.811,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
153722
153734
146786
146793
146791
146788
146785
146790
146783
146792
146789
155709
155711
155713
155718
155721
155714
155716
155715
146798
155702
155704
155706
155701
245300
245300
221070
221055
221053
205345
147708
105819
105809
105813
222605
222610
105005
105012
105014
105010
106148
106153
106175
106176
106026
106187
106085
106132
154831
154832
106193
106074
106188
154833
106073
106037
Marca/Modelo do Veiculo
HONDA/FIT LXL FLEX
HONDA/FIT TWIST
HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 M
HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR
HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE
HYUNDAI/HB20 1.6A 1.6 A
HYUNDAI/HB20 1.6A COMF
HYUNDAI/HB20 1.6A PREM
HYUNDAI/HB20 1.6M 1.6M
HYUNDAI/HB20 1.6M COMF
HYUNDAI/HB20 1.6M PREM
HYUNDAI/HB20S 1.0M 1.0M
HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF
HYUNDAI/HB20S 1.6A 1.6A
HYUNDAI/HB20S 1.6A COMF
HYUNDAI/HB20S 1.6A PREM
HYUNDAI/HB20S 1.6M 1.6M
HYUNDAI/HB20S 1.6M COMF
HYUNDAI/HB20S 1.6M PREM
HYUNDAI/HB20X 1.6A 1.6 A
HYUNDAI/HB20X 1.6A PREMI
HYUNDAI/HB20X 1.6A STYLE
HYUNDAI/HB20X 1.6M 1.6 M
HYUNDAI/HB20X 1.6M STYLE
HYUNDAI/HR HDB
HYUNDAI/HR HDB
HYUNDAI/IX35 B
HYUNDAI/TUCSON GLB
HYUNDAI/TUCSON GLSB
I/ACURA RDX
I/ACURA TL
I/ALFA ROMEO 156 JTD 2.4
I/ALFA ROMEO 156 SW
I/ALFA ROMEU SPIDER 2.2
I/AMGC HUMMER H2
I/AMGC HUMMER H3
I/ASTON MARTIN DBS
I/ASTON MARTIN RAPIDE CP
I/ASTON MARTIN V12VANTAG
I/ASTON MARTIN V8VANT CA
I/AUDI A1 1.4TFSI
I/AUDI A1 1.4TFSI SP
I/AUDI A1 SPB 1.4TFSI
I/AUDI A1 SPB 1.4TFSI SP
I/AUDI A3 1.6
I/AUDI A3 1.8TFSI
I/AUDI A3 2.0T
I/AUDI A3 2.0T FSI
I/AUDI A3 LM 122CV I
I/AUDI A3 LM 180CV
I/AUDI A3 SPB 1.4TFSI
I/AUDI A3 SPB 1.6
I/AUDI A3 SPB 1.8TFSI
I/AUDI A3 SPB 122CV
I/AUDI A3 SPB 2.0T FSI
I/AUDI A4 1.8
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
52.716,00
51.611,00
30.701,00
29.351,00
29.501,00
38.513,00
38.513,00
42.719,00
35.869,00
33.570,00
40.047,00
34.498,00
34.498,00
43.487,00
43.678,00
48.785,00
39.017,00
38.213,00
43.476,00
44.946,00
47.472,00
45.323,00
40.809,00
42.528,00
47.932,00
47.932,00
75.676,00
53.040,00
52.196,00
50.726,00
29.229,00
31.746,00
40.367,00
45.980,00
40.509,00
43.294,00
36.364,00
46.295,00
49.016,00
42.614,00
44.756,00
49.505,00
47.244,00
42.822,00
82.398,00
56.832,00
2011
2010
2009
31.792,00
2008
2007
46.609,00
44.369,00
39.964,00
41.811,00
37.156,00
34.866,00
33.142,00
32.217,00
32.399,00
47.201,00
48.420,00
43.062,00
44.038,00
37.100,00
38.786,00
35.373,00
36.949,00
61.997,00
138.560,00
2006
2005
2004
2003
2002
2001
68.975,00
28.403,00
26.568,00
25.222,00
2000
36.996,00
40.492,00
34.702,00
38.456,00
42.923,00
39.098,00
34.722,00
59.286,00
119.600,00
75.651,00
113.070,00
74.286,00
105.051,00
67.794,00
40.356,00
38.372,00
87.306,00
81.635,00
74.651,00
64.590,00
722.737,00
81.219,00
92.663,00
70.239,00
79.682,00
78.381,00
79.595,00
113.929,00
100.004,00
729.592,00
745.278,00
698.053,00
709.789,00
66.800,00
74.651,00
76.594,00
77.084,00
63.420,00
73.059,00
86.597,00
109.338,00
86.186,00
113.929,00
111.131,00
69.214,00
664.812,00
632.506,00
421.053,00
57.989,00
52.947,00
50.782,00
49.720,00
40.547,00
39.054,00
64.336,00
53.715,00
50.199,00
46.468,00
56.918,00
54.789,00
56.879,00
68.483,00
13.201,00
92.869,00
81.899,00
109.549,00
102.066,00
91.289,00
82.960,00
79.146,00
17.887,00
17.352,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
106035
106050
106093
106094
106070
106169
106173
106018
106039
106049
106075
106095
106170
106040
106071
106019
106076
106056
106091
106164
106198
106135
106168
106196
106020
106038
106025
106051
106097
106081
106047
106042
106052
106154
106147
245125
245126
245103
245118
245129
245127
245128
245106
245104
245124
245111
245101
245100
106088
106133
106136
106048
106142
106061
106138
245133
Marca/Modelo do Veiculo
I/AUDI A4 1.8T
I/AUDI A4 2.0
I/AUDI A4 2.0T 180HP
I/AUDI A4 2.0T 210HP
I/AUDI A4 2.0T FSI
I/AUDI A4 2.0TFSI
I/AUDI A4 2.0TFSI SPO
I/AUDI A4 2.4
I/AUDI A4 2.8
I/AUDI A4 3.0
I/AUDI A4 3.2 FSI
I/AUDI A4 AV 2.0T 180HP
I/AUDI A4 AV 2.0TFSI
I/AUDI A4 AVANT 1.8T
I/AUDI A4 AVANT 2.0T FSI
I/AUDI A4 AVANT 2.4
I/AUDI A4 AVANT 3.2 FSI
I/AUDI A4 CABRIOLET 1.8T
I/AUDI A5 3.2 FSI
I/AUDI A5 CABRIO 2.0TFSI
I/AUDI A5 CB 225CV
I/AUDI A5 SPB 2.0TFSI
I/AUDI A5 SPB 2.0TFSI AT
I/AUDI A5 SPB 225CV.
I/AUDI A6 2.4
I/AUDI A6 2.7T
I/AUDI A6 2.8
I/AUDI A6 3.0
I/AUDI A6 3.0T FSI
I/AUDI A6 3.2 FSI
I/AUDI A6 ALLROAD 2.7T
I/AUDI A6 AVANT 2.7T
I/AUDI A6 AVANT 3.0
I/AUDI A7
I/AUDI A7 3.0TFSI
I/AUDI Q3 2.0TFSI
I/AUDI Q3 2.0TFSI AMB
I/AUDI Q5 2.0 TURBO FSI
I/AUDI Q5 2.0T
I/AUDI Q5 2.0TFSI
I/AUDI Q5 2.0TFSISTRONIC
I/AUDI Q5 3.0TFSI
I/AUDI Q5 3.2 QUATTRO
I/AUDI Q5 3.2 V6 FSI
I/AUDI Q7 3.0 TDI
I/AUDI Q7 3.0TFSI
I/AUDI Q7 3.6 FSI
I/AUDI Q7 4.2 FSI
I/AUDI R8 4.2 FSI
I/AUDI R8 5.2 V10 FSI
I/AUDI R8 5.2 V10 SPYDER
I/AUDI RS4 AVANT 2.7T
I/AUDI RS5 4.2FSI
I/AUDI RS6 4.2
I/AUDI RS6 5.0TFSI
I/AUDI RSQ3 310CV
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
84.864,00
112.687,00
72.615,00
95.642,00
68.579,00
74.940,00
63.397,00
63.672,00
2007
44.042,00
2006
37.743,00
38.394,00
2005
34.094,00
2004
31.059,00
2003
29.086,00
31.984,00
2002
27.749,00
27.917,00
2001
17.916,00
26.629,00
2000
16.534,00
32.844,00
32.376,00
21.209,00
22.500,00
49.082,00
116.461,00
99.106,00
111.369,00
91.658,00
107.856,00
157.203,00
90.503,00
124.709,00
110.969,00
125.437,00
76.224,00
45.320,00
40.152,00
34.427,00
31.427,00
95.904,00
62.787,00
80.122,00
53.454,00
74.401,00
23.704,00
24.337,00
25.095,00
57.693,00
66.760,00
55.916,00
57.501,00
44.248,00
56.646,00
39.339,00
31.312,00
29.106,00
27.666,00
23.211,00
20.901,00
34.103,00
31.939,00
25.512,00
22.942,00
110.975,00
108.434,00
100.639,00
95.459,00
122.256,00
115.932,00
46.164,00
42.309,00
45.593,00
39.277,00
32.475,00
34.174,00
29.800,00
48.881,00
36.326,00
29.404,00
32.914,00
37.170,00
32.967,00
26.692,00
51.364,00
36.980,00
33.551,00
28.635,00
24.952,00
34.301,00
105.610,00
71.468,00
104.232,00
137.770,00
77.728,00
207.294,00
177.661,00
142.772,00
142.772,00
190.862,00
190.862,00
135.417,00
132.406,00
132.693,00
158.733,00
131.576,00
123.149,00
102.932,00
184.975,00
129.645,00
125.841,00
65.062,00
260.674,00
188.045,00
180.322,00
170.030,00
145.576,00
107.653,00
102.849,00
92.568,00
70.567,00
318.223,00
124.067,00
124.151,00
267.984,00
113.704,00
122.028,00
196.548,00
180.513,00
230.809,00
218.448,00
291.962,00
254.740,00
240.275,00
251.613,00
108.444,00
119.512,00
152.343,00
139.101,00
62.427,00
127.312,00
69.298,00
32.008,00
228.908,00
228.884,00
140.484,00
132.524,00
121.918,00
110.754,00
169.932,00
172.972,00
221.431,00
209.189,00
157.119,00
158.223,00
142.840,00
144.464,00
174.362,00
207.017,00
198.827,00
226.222,00
737.683,00
617.924,00
649.326,00
490.132,00
579.435,00
622.667,00
413.382,00
359.949,00
352.059,00
207.059,00
150.283,00
173.479,00
536.293,00
569.237,00
482.454,00
521.914,00
303.693,00
298.035,00
139.240,00
155.808,00
353.272,00
425.111,00
119.619,00
126.546,00
344.379,00
111.970,00
109.377,00
81.535,00
82.507,00
322.343,00
232.615,00
307.835,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
106027
106124
106104
106028
106029
106111
106146
106109
106145
106031
106125
162004
162002
162000
153697
114150
114137
114125
114187
153680
153667
106570
106559
106546
114157
106561
106564
106553
106581
106596
114179
153648
106584
114127
113688
114148
114180
106522
106523
114181
114112
153672
153636
153660
106506
106521
153695
153625
106524
114113
153626
153639
153633
106562
153675
114144
Marca/Modelo do Veiculo
I/AUDI S3 1.8T
I/AUDI S3 2.0 TURBO FSI
I/AUDI S6 5.2 FSI
I/AUDI TT COUPE 180PS
I/AUDI TT COUPE 225PS
I/AUDI TT CP 2.0T 200HP
I/AUDI TT CP 2.0TFSI
I/AUDI TT RD 2.0T 200HP
I/AUDI TT RD 2.0TFSI
I/AUDI TT ROADSTER 225PS
I/AUDI TTS CP 2.0T 272CV
I/BENTLEY CONT. GTC
I/BENTLEY CONTINENTAL FS
I/BENTLEY CONTINENTAL GT
I/BMW 116I
I/BMW 116I 1A11
I/BMW 118I 1A31
I/BMW 118I UA31
I/BMW 118I UE51
I/BMW 118I UE71
I/BMW 120I CABRIO UL51
I/BMW 120I UA51
I/BMW 120I UD31
I/BMW 120I UF51
I/BMW 125I 1A51
I/BMW 130I UB11
I/BMW 130I UD51
I/BMW 130I UF91
I/BMW 135I COUPE UC71
I/BMW 135I COUPE UC91
I/BMW 316I
I/BMW 316I 4DR
I/BMW 318I
I/BMW 318I PF71
I/BMW 320I
I/BMW 320I 3B11
I/BMW 320I ACTIVE FLEX
I/BMW 320I AV11
I/BMW 320I EV11
I/BMW 320I GRAN TURISMO
I/BMW 320I PG51
I/BMW 320I SEDAN
I/BMW 320I VA71
I/BMW 320I VG71
I/BMW 323I AM31
I/BMW 325CI BN31
I/BMW 325I
I/BMW 325I AV31
I/BMW 325I EV31
I/BMW 325I PH11
I/BMW 325I PRO AV39
I/BMW 325I TO VS11
I/BMW 325I VB11
I/BMW 325I VH31
I/BMW 328I
I/BMW 328I 3A51
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
145.869,00
137.911,00
119.666,00
227.888,00
106.806,00
211.417,00
2008
108.192,00
121.410,00
117.073,00
159.136,00
121.238,00
142.872,00
139.020,00
156.159,00
97.791,00
104.119,00
212.458,00
198.930,00
166.552,00
1.186.455,00
508.501,00
696.484,00
491.701,00
673.473,00
466.591,00
639.078,00
396.662,00
560.912,00
58.577,00
158.526,00
838.832,00
361.414,00
526.495,00
85.183,00
85.201,00
83.598,00
78.250,00
79.418,00
74.461,00
75.447,00
72.357,00
64.223,00
256.538,00
162.301,00
156.046,00
152.805,00
278.685,00
175.520,00
165.647,00
2007
96.811,00
106.175,00
2006
2005
2004
2003
46.080,00
2002
42.103,00
2001
36.498,00
2000
35.271,00
78.477,00
82.132,00
73.816,00
77.133,00
70.687,00
73.778,00
67.177,00
72.641,00
58.223,00
58.887,00
53.076,00
55.944,00
83.363,00
78.466,00
70.977,00
70.352,00
62.801,00
59.627,00
417.179,00
369.528,00
44.234,00
42.734,00
39.762,00
61.536,00
61.036,00
88.382,00
145.034,00
127.338,00
67.373,00
127.203,00
61.686,00
57.554,00
57.554,00
96.895,00
52.909,00
88.689,00
77.290,00
64.191,00
58.513,00
498.952,00
50.314,00
87.564,00
53.394,00
52.985,00
282.116,00
474.797,00
48.845,00
46.897,00
242.905,00
125.012,00
109.338,00
138.519,00
102.577,00
713.370,00
93.624,00
87.804,00
70.972,00
73.760,00
106.871,00
99.982,00
77.405,00
69.257,00
67.869,00
67.977,00
129.580,00
93.902,00
16.862,00
69.458,00
105.905,00
117.501,00
107.133,00
97.265,00
110.217,00
65.864,00
103.886,00
87.983,00
64.897,00
38.559,00
140.703,00
36.375,00
32.707,00
32.191,00
31.832,00
131.993,00
79.221,00
72.184,00
65.248,00
65.329,00
61.707,00
62.363,00
117.388,00
61.707,00
56.121,00
58.953,00
56.974,00
96.990,00
51.582,00
54.513,00
59.794,00
50.865,00
41.118,00
48.514,00
34.435,00
86.915,00
84.193,00
42.931,00
37.740,00
35.970,00
34.862,00
40.451,00
70.894,00
41.701,00
70.743,00
139.141,00
139.897,00
133.220,00
120.568,00
129.290,00
105.446,00
72.281,00
88.170,00
65.068,00
82.544,00
65.016,00
57.551,00
64.647,00
46.469,00
31.614,00
40.149,00
45.828,00
44.433,00
92.793,00
44.507,00
35.585,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
114186
114177
106534
106517
106516
106525
153635
153673
114145
153692
114118
114114
153654
153651
153652
114184
153627
153689
153677
153624
114185
114182
114155
106520
114141
106532
153634
106565
106583
106518
106589
106588
106573
153619
106538
106593
106554
106563
106569
114160
114162
106551
106547
106539
106556
106555
114134
114171
153662
106585
106580
114147
114167
114174
114119
106526
Marca/Modelo do Veiculo
I/BMW 328I ACTIVE FLEX
I/BMW 328I GRAN TURISMO
I/BMW 330CI BW51
I/BMW 330CICAB BS51
I/BMW 330I AV51
I/BMW 330I EV51
I/BMW 330I VB31
I/BMW 335I
I/BMW 335I 3A91
I/BMW 335I CABRIO DX71
I/BMW 335I PM51
I/BMW 335I PM71
I/BMW 335I SEDAN
I/BMW 335I VB71
I/BMW 335ICA WL71
I/BMW 435I COUPE
I/BMW 520I
I/BMW 523I
I/BMW 525I
I/BMW 525IA DT41
I/BMW 528I
I/BMW 528I LIMOUSINE
I/BMW 528I XG31
I/BMW 530I DT61
I/BMW 530I FR11
I/BMW 530I NA71
I/BMW 530I NE71
I/BMW 530I NU91
I/BMW 530I TOURING
I/BMW 535I
I/BMW 535I FR71
I/BMW 535I GT SN21
I/BMW 535I SEDAN
I/BMW 540IA DN61
I/BMW 545I NB31
I/BMW 550I FR91
I/BMW 550I NB51
I/BMW 550I NW51
I/BMW 550I NW51 SECURITY
I/BMW 640I GC 6A01
I/BMW 640I GC 6B01
I/BMW 645CI
I/BMW 645CI CABRIO EK71
I/BMW 645CI EH71
I/BMW 650CI CABRIO EK11
I/BMW 650CI COUPE EH11
I/BMW 650I CABRIO LZ31
I/BMW 650I CABRIO YP91
I/BMW 650I EA51
I/BMW 730I
I/BMW 740 LI
I/BMW 740I KA41
I/BMW 740I YA61
I/BMW 740I YE41
I/BMW 740LI
I/BMW 745IA GL61
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
161.278,00
179.605,00
2013
143.518,00
174.800,00
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
91.703,00
85.739,00
85.488,00
75.680,00
45.966,00
73.590,00
203.511,00
194.658,00
199.135,00
185.926,00
213.584,00
148.443,00
157.936,00
200.862,00
154.099,00
194.007,00
88.486,00
112.987,00
114.977,00
157.553,00
94.537,00
96.201,00
100.054,00
139.503,00
88.977,00
92.540,00
137.185,00
111.324,00
97.142,00
83.240,00
53.870,00
33.650,00
42.627,00
40.011,00
57.443,00
38.450,00
34.717,00
36.273,00
29.837,00
28.695,00
28.489,00
40.584,00
37.931,00
36.280,00
43.433,00
39.213,00
35.884,00
68.359,00
65.464,00
55.611,00
153.034,00
193.906,00
191.356,00
217.981,00
202.850,00
198.156,00
159.022,00
152.723,00
142.733,00
116.452,00
111.327,00
127.197,00
231.440,00
210.541,00
197.195,00
175.931,00
182.022,00
209.776,00
164.563,00
165.242,00
188.440,00
65.137,00
99.458,00
64.479,00
46.624,00
76.823,00
72.281,00
64.530,00
87.608,00
84.150,00
102.381,00
252.235,00
219.890,00
97.840,00
130.501,00
353.039,00
350.520,00
69.681,00
69.930,00
149.069,00
117.138,00
226.151,00
358.439,00
60.000,00
84.429,00
74.240,00
252.000,00
2000
241.522,00
129.343,00
206.191,00
98.980,00
2001
188.026,00
133.838,00
176.446,00
262.079,00
197.119,00
119.045,00
2002
116.546,00
156.054,00
86.428,00
109.134,00
145.092,00
332.509,00
340.268,00
167.822,00
98.589,00
99.592,00
192.383,00
133.169,00
95.458,00
122.426,00
273.268,00
379.630,00
136.848,00
130.125,00
120.843,00
391.255,00
387.869,00
346.597,00
356.224,00
326.748,00
308.826,00
265.228,00
229.357,00
308.826,00
265.228,00
229.880,00
322.595,00
328.283,00
337.553,00
107.238,00
93.469,00
76.719,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
114130
153637
106577
114166
106582
153638
114138
114133
114164
114189
153666
114129
153659
106574
106519
106508
106549
153669
106550
114178
153621
201463
201462
201423
201457
201437
201452
201420
201458
201435
201456
106576
201453
201418
201401
201447
201402
201406
106541
106535
201455
201454
201448
201449
201444
201451
201460
153678
201459
201407
201430
201434
201409
201404
201403
201400
Marca/Modelo do Veiculo
I/BMW 750 LI HYBRID KX81
I/BMW 750I HL81
I/BMW 750I KA81
I/BMW 750I YA81
I/BMW 750LI
I/BMW 760 LI NH01
I/BMW ACTIVHYB 7SWB KX61
I/BMW M COUPE UR91
I/BMW M135I 1B71
I/BMW M235I
I/BMW M3 CABRIO WL91
I/BMW M3 COUPE KG91
I/BMW M3 WD91
I/BMW M3 WD93
I/BMW M3COUPE BL91
I/BMW M5 DE91
I/BMW M5 NB91
I/BMW M6
I/BMW M6 EH91
I/BMW M6 GRAN COUPE
I/BMW MRE CGPI
I/BMW X1 S20IACTIVE FLEX
I/BMW X1 SDRIVE 16D VY11
I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL31
I/BMW X1 SDRIVE20I VL91
I/BMW X1 XDRIVE 20D
I/BMW X1 XDRIVE 28I
I/BMW X1 XDRIVE2.8I VM31
I/BMW X1 XDRIVE20I VM91
I/BMW X1 XDRIVE25I
I/BMW X1 XDRIVE28I VM11
I/BMW X3
I/BMW X3
I/BMW X3 2.0I
I/BMW X3 2.5 SI PC71
I/BMW X3 2.5 SPORT
I/BMW X3 3.0 SI PC91
I/BMW X3 3.0SI
I/BMW X3 PA71
I/BMW X3 PA91
I/BMW X3 XDRIVE 20D
I/BMW X3 XDRIVE 20I
I/BMW X3 XDRIVE 28I
I/BMW X3 XDRIVE 35I
I/BMW X3 XDRIVE 35I WX71
I/BMW X3 XDRIVE2.8 WX51
I/BMW X3 XDRIVE20I WX31
I/BMW X3 XDRIVE25I
I/BMW X3 XDRIVE28I WX91
I/BMW X5 3.0SI FE41
I/BMW X5 3.5I
I/BMW X5 4.4I
I/BMW X5 4.4I FB31
I/BMW X5 4.8I FE81
I/BMW X5 4.8I FE83
I/BMW X5 4.8IS
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
368.920,00
2013
346.289,00
410.076,00
2012
2011
375.151,00
2010
338.880,00
2009
2008
2007
2006
2005
134.246,00
131.371,00
267.159,00
251.193,00
174.982,00
174.250,00
148.049,00
337.090,00
204.606,00
169.004,00
151.089,00
115.363,00
108.691,00
177.775,00
143.115,00
136.738,00
219.183,00
187.771,00
185.879,00
43.876,00
40.860,00
2004
2003
2002
2001
2000
93.533,00
91.583,00
124.565,00
81.757,00
92.809,00
76.907,00
92.520,00
71.812,00
78.417,00
49.288,00
48.174,00
38.846,00
335.603,00
357.863,00
199.862,00
215.923,00
322.246,00
191.676,00
182.171,00
195.876,00
166.284,00
164.871,00
295.084,00
265.020,00
254.380,00
213.499,00
209.178,00
218.599,00
170.626,00
170.892,00
246.905,00
231.421,00
276.445,00
514.827,00
124.510,00
109.562,00
113.869,00
122.846,00
190.462,00
246.640,00
247.156,00
166.414,00
462.801,00
89.607,00
112.824,00
79.454,00
109.264,00
76.779,00
104.608,00
131.031,00
114.926,00
113.021,00
101.162,00
89.107,00
133.933,00
122.951,00
35.435,00
75.749,00
82.684,00
107.874,00
104.666,00
86.511,00
97.484,00
116.659,00
74.724,00
45.799,00
102.890,00
86.816,00
80.571,00
69.798,00
58.315,00
91.598,00
86.095,00
86.889,00
78.168,00
76.109,00
65.305,00
57.299,00
54.033,00
54.936,00
53.265,00
64.654,00
214.081,00
196.048,00
194.753,00
196.616,00
180.053,00
251.021,00
227.013,00
183.017,00
163.762,00
187.663,00
189.523,00
176.444,00
209.114,00
209.257,00
162.107,00
161.838,00
164.676,00
162.730,00
169.519,00
171.141,00
162.105,00
189.500,00
191.890,00
148.779,00
49.402,00
56.463,00
47.303,00
53.401,00
49.307,00
187.032,00
144.044,00
85.260,00
127.021,00
156.074,00
111.373,00
104.015,00
60.745,00
102.278,00
84.461,00
188.950,00
147.179,00
131.412,00
130.605,00
114.154,00
112.630,00
116.147,00
92.481,00
105.396,00
60.541,00
79.672,00
73.405,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
106537
106515
106548
106513
106513
106512
106536
201422
201450
201433
201439
201438
201410
201427
201421
201436
201432
201442
153671
201411
201412
153622
153642
153645
114163
153681
153682
153629
153628
114154
153623
106721
106718
216314
216317
216311
216326
216324
216327
163000
245201
245206
245206
245200
245202
245205
245207
168000
110001
110002
110023
110022
110004
110005
110003
110020
Marca/Modelo do Veiculo
I/BMW X5 FA11
I/BMW X5 FA51
I/BMW X5 FA91
I/BMW X5 FB31
I/BMW X5 FB31
I/BMW X5 FB33
I/BMW X5 FB51
I/BMW X5 M GY01
I/BMW X5 XDRIVE 30D
I/BMW X5 XDRIVE 35I ZV41
I/BMW X5 XDRIVE 50I
I/BMW X5 XDRIVE35I
I/BMW X6 FG43
I/BMW X6 M
I/BMW X6 M GZ01
I/BMW X6 XDRIVE 35I
I/BMW X6 XDRIVE 35I FG21
I/BMW X6 XDRIVE 50I
I/BMW X6 XDRIVE35I
I/BMW X6XDRIVE 3.5I FG41
I/BMW X6XDRIVE 5.0I FG81
I/BMW Z330ROA CN51
I/BMW Z4 2.0I BZ31
I/BMW Z4 M-COUPE DU91
I/BMW Z4 SDRIVE 28I
I/BMW Z4 SDRIVE2.3I LM31
I/BMW Z4 SDRIVE3.5I LM71
I/BMW Z430 BT51
I/BMW Z430 BT53
I/BMW Z4SDRIVE20I LL31
I/BMW Z8 EJ11
I/CADILLAC CTS-V COUPE
I/CADILLAC DTS LIMOUSINE
I/CADILLAC ESCALADE ESV
I/CADILLAC ESCALADE EXT
I/CADILLAC SRX
I/CADILLAC SRX AWD
I/CADILLAC SRX LUXURY
I/CADILLAC SRX PREMIUM
I/CATERHAM CSR 260
I/CHANGAN CHANA SC1016D
I/CHANGAN CHANA SC1026W
I/CHANGAN CHANA SC1026W
I/CHANGAN CHANA SC13D
I/CHANGAN CHANA SC23D
I/CHANGAN CHANA SC6360A
I/CHANGAN CHANA SC6360H
I/CHANGHE M100 CH7101
I/CHERY A316 HATCH
I/CHERY A316 SEDAN
I/CHERY CELER 1.5 FLEX
I/CHERY CELER 1.5FLEX HB
I/CHERY CIELO 1.6 HATCH
I/CHERY CIELO 1.6 SEDAN
I/CHERY FACE 1.3
I/CHERY QQ 1.0
Comb.
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
83.225,00
2005
63.493,00
2004
59.894,00
100.185,00
83.590,00
79.736,00
2003
52.175,00
51.808,00
50.763,00
103.950,00
339.211,00
359.346,00
290.202,00
210.893,00
277.667,00
200.850,00
234.624,00
304.788,00
226.621,00
191.287,00
238.797,00
213.277,00
269.582,00
447.935,00
324.616,00
343.575,00
368.809,00
368.809,00
243.175,00
243.129,00
322.463,00
231.996,00
231.992,00
306.035,00
350.812,00
350.812,00
229.351,00
221.169,00
304.199,00
217.412,00
338.421,00
338.429,00
207.614,00
203.398,00
266.406,00
193.498,00
176.788,00
238.130,00
288.701,00
210.745,00
233.927,00
227.772,00
151.727,00
210.915,00
57.616,00
2000
46.264,00
43.974,00
39.050,00
47.840,00
47.840,00
47.840,00
40.872,00
41.183,00
39.084,00
38.945,00
86.273,00
73.610,00
69.756,00
151.446,00
139.047,00
49.706,00
155.099,00
223.561,00
204.655,00
173.548,00
330.468,00
183.043,00
167.184,00
233.713,00
163.267,00
150.097,00
212.700,00
96.791,00
224.561,00
67.240,00
2001
255.717,00
188.026,00
415.220,00
415.220,00
283.370,00
283.315,00
362.018,00
74.576,00
2002
126.740,00
161.263,00
86.917,00
152.100,00
86.343,00
135.459,00
124.726,00
152.824,00
89.941,00
85.079,00
81.183,00
78.110,00
189.844,00
183.795,00
174.941,00
173.239,00
320.261,00
284.531,00
140.765,00
217.303,00
216.534,00
139.422,00
194.146,00
167.957,00
189.125,00
241.229,00
227.649,00
209.948,00
146.060,00
203.390,00
176.315,00
198.129,00
19.519,00
18.543,00
16.120,00
20.188,00
20.094,00
17.377,00
15.523,00
26.316,00
29.563,00
28.960,00
27.951,00
21.539,00
21.263,00
266.878,00
128.131,00
190.145,00
200.391,00
129.967,00
174.169,00
160.750,00
15.107,00
13.267,00
16.415,00
17.199,00
90.182,00
179.496,00
187.259,00
129.156,00
167.431,00
11.858,00
14.497,00
14.022,00
11.957,00
15.537,00
11.282,00
10.733,00
12.739,00
11.877,00
10.829,00
12.993,00
13.858,00
12.866,00
10.063,00
13.438,00
24.020,00
24.769,00
12.325,00
22.018,00
22.403,00
24.017,00
24.759,00
16.621,00
15.028,00
26.893,00
26.281,00
20.674,00
26.316,00
26.480,00
19.216,00
162.042,00
149.202,00
114.220,00
14.336,00
15.170,00
10.773,00
104.513,00
97.734,00
61.874,00
9.652,00
10.812,00
10.247,00
13.186,00
12.245,00
9.845,00
9.349,00
11.696,00
12.351,00
89.097,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
110031
110024
110000
110015
201500
201513
201517
107143
107141
107144
107145
104657
149033
104653
104639
104631
104638
104630
104629
104634
104628
104637
220542
220541
107124
107122
104601
104607
104627
104606
104605
104626
104623
104625
104622
104624
104611
104603
149028
149030
107132
107100
107133
107115
107131
107138
107128
107117
107120
211828
107134
107126
104610
211815
211814
211806
Marca/Modelo do Veiculo
I/CHERY QQ 1.0 ACT
I/CHERY QQ 1.1
I/CHERY QQ3 1.1
I/CHERY S18 1.3 FLEX
I/CHERY TIGGO 2.0
I/CHERY TIGGO FL 2.0 AT
I/CHERY TIGGO FL 2.0 MT
I/CHEV AGILE 1.4MA LTZ
I/CHEV AGILE 1.4MT LTZ
I/CHEV AGILE 14MA LTZ EF
I/CHEV AGILE 14MT LTZ EF
I/CHEV CAMARO 2SS CONV
I/CHEV CLASSIC 1.0LS ADV
I/CHEV SONIC 16MH LTZ EF
I/CHEV SONIC LT HB AT
I/CHEV SONIC LT HB MT
I/CHEV SONIC LT NB AT
I/CHEV SONIC LT NB MT
I/CHEV SONIC LTZ HB AT
I/CHEV SONIC LTZ HB MT
I/CHEV SONIC LTZ NB AT
I/CHEV SONIC LTZ NB MT
I/CHEV TRACKER FREERIDE
I/CHEV TRACKER LTZ AT
I/CHEVROLET AGILE LT
I/CHEVROLET AGILE LTZ
I/CHEVROLET CAMARO
I/CHEVROLET CAMARO 1LT
I/CHEVROLET CAMARO 2LS
I/CHEVROLET CAMARO 2LT
I/CHEVROLET CAMARO 2SS
I/CHEVROLET CAMARO 2SS C
I/CHEVROLET CAMARO C 1LT
I/CHEVROLET CAMARO C 2LT
I/CHEVROLET CAMARO CONV
I/CHEVROLET CAMARO COUPE
I/CHEVROLET CAMARO LS
I/CHEVROLET CAMARO SS
I/CHEVROLET CLASSIC
I/CHEVROLET CLASSIC LS
I/CHEVROLET COBALT LT
I/CHEVROLET CORVETTE
I/CHEVROLET CORVETTE 3LT
I/CHEVROLET CORVETTE COP
I/CHEVROLET CORVETTE GS
I/CHEVROLET CORVETTE GS
I/CHEVROLET CORVETTE GSC
I/CHEVROLET CORVETTE LT2
I/CHEVROLET CORVETTE ZR1
I/CHEVROLET EQUINOX LT
I/CHEVROLET IMPALA
I/CHEVROLET IMPALA LS
I/CHEVROLET MALIBU LTZ
I/CHEVROLET SILVERADO
I/CHEVROLET SSR
I/CHEVROLET SUBURBAN
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
22.579,00
21.801,00
50.924,00
43.436,00
37.474,00
40.996,00
38.693,00
207.384,00
28.440,00
45.622,00
42.672,00
2013
2012
2011
2010
15.849,00
14.536,00
14.367,00
14.020,00
12.580,00
21.840,00
32.355,00
19.896,00
29.761,00
39.822,00
48.431,00
41.993,00
38.667,00
33.123,00
39.024,00
37.572,00
26.208,00
48.413,00
41.397,00
40.115,00
41.710,00
50.010,00
43.778,00
52.353,00
44.627,00
62.004,00
72.631,00
61.997,00
68.621,00
32.577,00
33.123,00
180.599,00
180.599,00
25.888,00
131.588,00
102.438,00
135.060,00
167.668,00
181.814,00
142.438,00
23.886,00
22.639,00
34.794,00
40.200,00
38.839,00
40.395,00
38.839,00
39.898,00
39.120,00
42.304,00
39.120,00
29.205,00
29.741,00
122.484,00
96.152,00
125.715,00
161.038,00
169.234,00
132.580,00
142.589,00
148.774,00
2009
2008
2007
26.139,00
27.881,00
136.843,00
118.564,00
91.018,00
121.403,00
143.345,00
152.992,00
124.794,00
128.905,00
139.242,00
119.395,00
109.979,00
139.275,00
24.088,00
25.359,00
2001
2000
111.970,00
109.764,00
103.515,00
98.824,00
86.184,00
80.978,00
40.995,00
23.348,00
24.099,00
131.460,00
107.676,00
112.982,00
139.331,00
146.354,00
109.761,00
136.755,00
104.985,00
134.525,00
98.722,00
132.545,00
18.494,00
15.335,00
198.802,00
202.271,00
220.700,00
183.275,00
186.277,00
178.546,00
180.584,00
184.263,00
178.533,00
236.620,00
216.283,00
171.114,00
166.716,00
58.568,00
124.215,00
2002
37.295,00
39.649,00
37.260,00
39.425,00
37.062,00
185.927,00
62.810,00
131.096,00
2003
36.987,00
195.718,00
204.607,00
191.122,00
194.363,00
195.890,00
212.193,00
58.221,00
2004
27.159,00
29.669,00
180.274,00
171.037,00
62.436,00
2005
10.999,00
21.996,00
244.528,00
2006
28.185,00
169.880,00
159.617,00
169.198,00
159.906,00
184.667,00
157.897,00
174.630,00
152.021,00
62.467,00
55.692,00
43.491,00
54.544,00
55.919,00
49.988,00
86.532,00
47.663,00
82.040,00
116.700,00
84.072,00
78.090,00
109.592,00
66.264,00
92.496,00
62.382,00
90.755,00
88.940,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
211835
210610
211830
107233
107228
107249
107232
107231
107236
215708
215710
215700
215701
215717
216000
107227
107230
107223
107244
107235
221571
245715
107229
245719
107387
221906
107369
107393
160336
161708
161727
160348
107473
160331
160332
160313
107471
107472
161723
161724
161726
161725
160314
161720
161718
161722
161712
161714
161715
161721
161719
161711
161716
160347
160367
160368
Marca/Modelo do Veiculo
I/CHEVROLET TAHOE LS
I/CHEVROLET TRAVERSE LS
I/CHEVROLET UPLANDER LS
I/CHRYLER PT CRUISER CA
I/CHRYSLER 300C
I/CHRYSLER 300C 3.6L V6
I/CHRYSLER 300C SRT8
I/CHRYSLER 300C TOURING
I/CHRYSLER 300C V6
I/CHRYSLER CARAVAN LX
I/CHRYSLER G VOYAGER SE
I/CHRYSLER GCARAVAN LTD
I/CHRYSLER GCARAVAN SE
I/CHRYSLER GVOYAGER 3.8L
I/CHRYSLER MRE CGPI
I/CHRYSLER PACIFICA
I/CHRYSLER PT CRUISER C
I/CHRYSLER PTCRUISER LTD
I/CHRYSLER PTCRUISER TRG
I/CHRYSLER STRATUS SE
I/CHRYSLER T COUNTRY 2WD
I/CHRYSLER T COUNTRY TRG
I/CHRYSLER TOWN COUNTRY
I/CHRYSLER TOWN COUNTRY
I/CITROEN BERLINGO 16 MP
I/CITROEN BERLINGO 16FGF
I/CITROEN BERLINGO MP18I
I/CITROEN C3 16 EXC
I/CITROEN C4
I/CITROEN C4
I/CITROEN C4 16GLX5P F
I/CITROEN C4 16I COLLECT
I/CITROEN C4 16MF TEND
I/CITROEN C4 20 VTR
I/CITROEN C4 20 VTR
I/CITROEN C4 20 VTR 16V
I/CITROEN C4 20ATF EXCL
I/CITROEN C4 20ATF TEND
I/CITROEN C4 20EXC5P F
I/CITROEN C4 20EXCA5P F
I/CITROEN C4 20GLX5P F
I/CITROEN C4 20GLXA5P F
I/CITROEN C4 EXCL BVA
I/CITROEN C4 PALLAS20E F
I/CITROEN C4 PALLAS20EAF
I/CITROEN C4 PALLAS20EPF
I/CITROEN C4 PALLAS20EXA
I/CITROEN C4 PALLAS20EXM
I/CITROEN C4 PALLAS20EXP
I/CITROEN C4 PALLAS20G F
I/CITROEN C4 PALLAS20GAF
I/CITROEN C4 PALLAS20GLA
I/CITROEN C4 PALLAS20GLM
I/CITROEN C4 PIC GLXA 5L
I/CITROEN C4L A 2L EXCL
I/CITROEN C4L A 2L TEND
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
220.468,00
2013
202.482,00
2012
192.357,00
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
85.067,00
82.249,00
50.860,00
75.287,00
48.510,00
44.035,00
69.636,00
59.384,00
57.708,00
134.352,00
123.570,00
93.237,00
72.653,00
106.014,00
77.439,00
63.676,00
98.078,00
76.548,00
58.648,00
34.347,00
72.414,00
56.611,00
32.591,00
46.332,00
45.024,00
39.061,00
35.815,00
35.060,00
2003
2002
2001
29.245,00
30.658,00
27.157,00
29.592,00
26.182,00
28.751,00
2000
164.761,00
160.203,00
112.116,00
106.777,00
138.486,00
16.958,00
34.223,00
34.942,00
58.285,00
26.545,00
38.419,00
27.818,00
32.623,00
26.627,00
29.533,00
42.315,00
25.630,00
27.968,00
12.597,00
12.112,00
21.902,00
21.493,00
36.558,00
24.467,00
26.061,00
25.025,00
23.879,00
22.895,00
41.549,00
15.336,00
35.958,00
187.246,00
118.552,00
107.743,00
96.893,00
154.451,00
142.232,00
138.705,00
103.301,00
88.849,00
74.184,00
57.551,00
77.978,00
55.143,00
75.241,00
38.649,00
18.090,00
17.639,00
36.367,00
30.106,00
62.326,00
13.499,00
12.863,00
13.390,00
37.908,00
35.401,00
33.539,00
29.275,00
27.367,00
28.495,00
28.495,00
25.593,00
30.211,00
42.400,00
25.811,00
25.821,00
25.217,00
24.381,00
24.450,00
23.185,00
53.788,00
52.701,00
49.547,00
37.698,00
46.283,00
36.181,00
44.488,00
41.988,00
38.276,00
35.286,00
47.378,00
44.420,00
41.681,00
33.677,00
39.682,00
28.163,00
30.785,00
31.340,00
37.445,00
26.892,00
29.279,00
35.415,00
32.532,00
31.729,00
34.892,00
30.332,00
36.103,00
29.698,00
33.810,00
28.125,00
24.965,00
41.756,00
43.884,00
54.527,00
61.138,00
68.742,00
50.078,00
50.517,00
38.066,00
40.070,00
56.812,00
35.968,00
37.589,00
48.307,00
29.428,00
30.747,00
33.212,00
45.964,00
32.496,00
28.093,00
29.250,00
30.345,00
28.996,00
43.097,00
28.120,00
25.615,00
28.457,00
26.513,00
26.955,00
27.741,00
24.865,00
26.422,00
24.676,00
41.742,00
27.332,00
25.268,00
25.176,00
25.375,00
23.463,00
10.567,00
11.005,00
10.801,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
160364
161728
160365
160366
160339
160308
107384
160344
160345
107385
160309
107383
160312
107467
160330
160304
160363
107466
107470
107456
107474
107356
107366
107379
107373
107388
107372
107386
107335
107375
107371
107371
107349
107363
107381
107374
107365
246001
221351
221351
150320
150318
245936
245942
107825
215716
215705
107815
216005
216033
216032
215712
215704
215702
215709
215714
Marca/Modelo do Veiculo
I/CITROEN C4L A THP EXCL
I/CITROEN C4L A THP TEND
I/CITROEN C4L M 2L ORIG
I/CITROEN C4L M 2L TEND
I/CITROEN C4PIC EXC A 7L
I/CITROEN C5 20 EXCL BVA
I/CITROEN C5 BREAK EXCL
I/CITROEN C5 EX20 BK BVA
I/CITROEN C5 EX20 SD BVA
I/CITROEN C5 EXCL 20
I/CITROEN C5 EXCL BK BVA
I/CITROEN C5 EXCL V6
I/CITROEN C5 V6 EXCL BVA
I/CITROEN C5SD TURBO AUT
I/CITROEN C6 EXCLUSIVE
I/CITROEN C8 EXCL 20 BVA
I/CITROEN DS3 TURBO165M6
I/CITROEN DS4 TURBO165A6
I/CITROEN DS5 1.6THP
I/CITROEN DS5 TURBO165A6
I/CITROEN GRANDC4 PICASS
I/CITROEN XSARA BK EX16V
I/CITROEN XSARA BK GLX20
I/CITROEN XSARA BK PARIS
I/CITROEN XSARA BKEXC16I
I/CITROEN XSARA BKEXC20A
I/CITROEN XSARA BKGLX16I
I/CITROEN XSARA ECX 20A
I/CITROEN XSARA EX 16V
I/CITROEN XSARA EXC 1.6I
I/CITROEN XSARA GLX 1.6I
I/CITROEN XSARA GLX 1.6I
I/CITROEN XSARA GLX 16V
I/CITROEN XSARA GLX 20
I/CITROEN XSARA PARIS 20
I/CITROEN XSARA VTS 1.6I
I/CITROEN XSARA VTS 20
I/DACIA LOGAN MCV
I/DACIA RENAULT DUSTER
I/DACIA RENAULT DUSTER
I/DAEWOO REZZO
I/DAEWOO TACUMA 1.8 SX
I/DFM MINIMPV 1.0
I/DFM MINITRUCK 1.0 CB
I/DODGE CALIBER SXT
I/DODGE CARAVAN SE
I/DODGE CARAVAN SPORT
I/DODGE CHALLENGER SRT8
I/DODGE DURANGO
I/DODGE DURANGO CITADEL
I/DODGE DURANGO CREW
I/DODGE G.CARAVAN SXT
I/DODGE GCARAVAN ES
I/DODGE GCARAVAN SPORT
I/DODGE GRAND CARAVAN
I/DODGE GRAND CARAVAN SE
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
70.893,00
69.501,00
53.716,00
51.449,00
2013
55.733,00
50.883,00
47.252,00
71.137,00
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
61.581,00
58.118,00
49.060,00
43.771,00
41.017,00
39.688,00
31.545,00
28.556,00
23.603,00
68.509,00
59.857,00
59.024,00
56.464,00
48.349,00
79.954,00
53.326,00
51.487,00
2004
2003
2002
2001
18.404,00
16.687,00
16.021,00
15.187,00
17.902,00
17.204,00
16.386,00
14.409,00
19.975,00
19.789,00
17.326,00
2000
32.229,00
47.566,00
45.039,00
45.796,00
31.087,00
27.727,00
25.236,00
37.592,00
28.744,00
26.216,00
65.039,00
60.656,00
71.300,00
71.985,00
23.309,00
64.163,00
78.998,00
107.447,00
70.634,00
60.483,00
77.223,00
104.673,00
103.723,00
59.579,00
8.947,00
10.823,00
13.773,00
12.703,00
10.569,00
12.683,00
10.951,00
10.945,00
15.288,00
10.926,00
9.949,00
11.215,00
9.234,00
11.157,00
11.834,00
9.797,00
10.060,00
12.593,00
8.871,00
14.674,00
9.401,00
8.978,00
9.359,00
10.710,00
9.691,00
9.107,00
10.886,00
8.467,00
16.143,00
38.151,00
41.447,00
13.011,00
13.021,00
14.886,00
18.142,00
56.969,00
55.029,00
53.542,00
38.205,00
172.242,00
151.920,00
162.739,00
155.226,00
154.844,00
150.065,00
149.575,00
136.189,00
148.455,00
141.526,00
139.929,00
123.973,00
49.187,00
66.367,00
64.347,00
63.222,00
59.167,00
30.248,00
31.243,00
28.438,00
38.431,00
30.951,00
28.788,00
26.907,00
26.311,00
25.222,00
116.958,00
43.440,00
53.872,00
49.276,00
38.501,00
42.281,00
34.598,00
33.946,00
33.262,00
28.832,00
28.299,00
29.955,00
27.555,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
216019
216043
216023
216017
216001
216029
216009
107808
108115
108116
108138
108145
108131
108141
108135
108137
108128
108134
108129
108143
108293
108282
108294
108268
108269
108259
108273
108262
108258
108270
108271
108263
204169
204173
204166
152496
152493
152495
108255
152475
108265
153027
153038
153039
153019
153015
153029
108246
108246
153018
108253
102008
135606
203716
203880
203854
Marca/Modelo do Veiculo
I/DODGE JOURNEY R/T
I/DODGE JOURNEY RT AWD
I/DODGE JOURNEY SE 2.7
I/DODGE JOURNEY SXT
I/DODGE RAM
I/DODGE RAM 1500 4X4
I/DODGE RAM 1500 QUADCAB
I/DODGE VIPER SRT 10
I/FERRARI 360 MODENA F1
I/FERRARI 360 SPIDER
I/FERRARI 458 ITALIA
I/FERRARI 458 SPIDER
I/FERRARI 599 GTB
I/FERRARI 599 GTO
I/FERRARI CALIFORNIA
I/FERRARI CALIFORNIA
I/FERRARI F430
I/FERRARI F430 F1
I/FERRARI F430 SPIDER
I/FERRARI FF
I/FIAT 500 CABRIO
I/FIAT 500 CABRIO AIR AT
I/FIAT 500 CABRIO DUAL
I/FIAT 500 CULT
I/FIAT 500 CULT DUAL
I/FIAT 500 LOUNGE
I/FIAT 500 LOUNGE AIR AT
I/FIAT 500 LOUNGE DUAL
I/FIAT 500 SPORT
I/FIAT 500 SPORT AIR
I/FIAT 500 SPORT AIR AT
I/FIAT 500 SPORT DUAL
I/FIAT FREEMONT EMOTION
I/FIAT FREEMONT PREC AT6
I/FIAT FREEMONT PRECISIO
I/FIAT PALIO ATTRACT 1.0
I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4
I/FIAT PALIO FIRE ECONOM
I/FIAT PALIO FIRE FLEX
I/FIAT PALIO WEEKEND 1.4
I/FIAT SEICENTO
I/FIAT SIENA ATTRACT 1.4
I/FIAT SIENA EL 1.0 FLEX
I/FIAT SIENA EL 1.4 FLEX
I/FIAT SIENA EL FLEX
I/FIAT SIENA ELX FLEX
I/FIAT SIENA ESSENCE 1.6
I/FIAT SIENA EX
I/FIAT SIENA EX
I/FIAT SIENA FIRE FLEX
I/FIAT SIENA HLX FLEX
I/FIAT STILO 1.8 DINAMIC
I/FORD CROWN VICTORIA
I/FORD ECONOLINE E150
I/FORD EDGE SE FWD
I/FORD EDGE V6
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
84.044,00
104.588,00
2013
77.187,00
99.060,00
2012
73.512,00
2011
70.124,00
2010
58.857,00
2009
2008
51.189,00
82.560,00
75.824,00
72.214,00
114.829,00
68.775,00
49.506,00
56.586,00
100.699,00
54.652,00
94.771,00
51.188,00
91.654,00
306.112,00
286.061,00
245.558,00
2007
87.428,00
113.595,00
117.027,00
401.171,00
1.104.456,00
1.726.344,00
1.135.733,00
1.051.864,00
1.480.124,00
1.092.822,00
1.001.775,00
813.584,00
1.587.062,00
1.582.865,00
1.026.049,00
1.026.049,00
1.433.828,00
1.456.548,00
944.458,00
944.457,00
1.268.415,00
896.215,00
896.215,00
806.089,00
975.873,00
2.264.417,00
50.607,00
53.554,00
53.393,00
39.802,00
42.707,00
2006
2005
2004
2003
2002
2001
79.453,00
71.480,00
188.322,00
37.054,00
162.216,00
459.076,00
499.990,00
1.017.672,00
954.955,00
876.949,00
654.637,00
684.662,00
824.766,00
641.880,00
593.028,00
560.395,00
732.020,00
622.550,00
582.377,00
2000
432.268,00
412.038,00
377.621,00
384.875,00
347.184,00
352.191,00
10.519,00
10.519,00
9.897,00
2.185.973,00
50.579,00
47.889,00
38.214,00
39.978,00
35.032,00
36.915,00
34.098,00
35.787,00
45.189,00
43.638,00
43.446,00
46.261,00
38.510,00
37.252,00
41.840,00
37.100,00
41.276,00
66.489,00
64.925,00
74.173,00
23.267,00
29.191,00
19.907,00
70.642,00
32.813,00
36.150,00
32.820,00
31.228,00
35.115,00
88.802,00
88.026,00
29.066,00
32.579,00
77.091,00
80.845,00
82.415,00
24.342,00
30.827,00
20.243,00
19.016,00
16.593,00
15.426,00
10.790,00
27.877,00
30.665,00
25.298,00
27.965,00
24.287,00
27.042,00
25.570,00
27.625,00
24.999,00
23.780,00
22.065,00
21.702,00
27.887,00
29.123,00
22.331,00
20.664,00
17.350,00
26.245,00
20.717,00
21.223,00
16.553,00
23.248,00
20.014,00
15.140,00
21.097,00
14.992,00
95.679,00
98.089,00
97.836,00
89.855,00
89.254,00
85.474,00
79.289,00
55.745,00
69.856,00
53.559,00
66.061,00
67.881,00
66.546,00
63.766,00
45.412,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
203877
203867
203860
108348
108349
108349
203879
202757
203841
221627
221629
221614
245421
203863
203855
221633
203873
203804
245407
245402
245403
159931
159935
159937
159934
159938
135646
159930
108375
108375
108374
108392
108393
108380
108381
108381
108366
108366
108355
108355
108357
108359
135631
135633
135632
135640
135641
108356
108360
135629
135679
135673
135682
135675
135650
135680
Marca/Modelo do Veiculo
I/FORD EDGE V6 FWD
I/FORD ESCAPE XLS
I/FORD ESCAPE XLT
I/FORD ESCORT GL 1.6 F
I/FORD ESCORT GL 1.6 H
I/FORD ESCORT GL 1.6 H
I/FORD EXPEDITION XLS
I/FORD EXPEDITION XLT
I/FORD EXPLORER 4X4 4WD
I/FORD EXPLORER BASE 4WD
I/FORD EXPLORER LIMITED
I/FORD EXPLORER LTD V6
I/FORD EXPLORER S
I/FORD EXPLORER XLS 4WD
I/FORD EXPLORER XLT
I/FORD EXPLORER XLT 4WD
I/FORD EXPLORER XLT 4X2
I/FORD EXPLORER XLT 4X4
I/FORD F-150 SVT RAPTOR
I/FORD F150 KING RANCH
I/FORD F150 SS CREW 4X2
I/FORD FIESTA S
I/FORD FIESTA SD 1.6LSE
I/FORD FIESTA SD 1.6LSEA
I/FORD FIESTA SD 1.6LTI
I/FORD FIESTA SD 1.6LTIA
I/FORD FIESTA SE
I/FORD FIESTA SE HA
I/FORD FIESTA STREET
I/FORD FIESTA STREET
I/FORD FIESTA STREET 1.6
I/FORD FOCUS 1.6 FLEX FC
I/FORD FOCUS 1.6 FLEX HA
I/FORD FOCUS 1.6L FC
I/FORD FOCUS 1.6L HA
I/FORD FOCUS 1.6L HA
I/FORD FOCUS 1.8L FC
I/FORD FOCUS 1.8L FC
I/FORD FOCUS 1.8L HA
I/FORD FOCUS 1.8L HA
I/FORD FOCUS 2.0L FC
I/FORD FOCUS 2.0L HA
I/FORD FOCUS 2L FC FLEX
I/FORD FOCUS 2L HC FLEX
I/FORD FOCUS FC FLEX
I/FORD FOCUS GH 2LFCFLEX
I/FORD FOCUS GH 2LHCFLEX
I/FORD FOCUS GHIA 2.0LFC
I/FORD FOCUS GHIA 2.0LHA
I/FORD FOCUS HC FLEX
I/FORD FOCUS S 1.6 H
I/FORD FOCUS S AT 1.6 H
I/FORD FOCUS S AT 1.6 S
I/FORD FOCUS S AT 2.0 S
I/FORD FOCUS SE
I/FORD FOCUS SE 1.6 H
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
126.727,00
2013
116.388,00
2012
115.272,00
2011
107.675,00
50.250,00
2010
2009
2008
2007
44.131,00
39.646,00
39.226,00
35.543,00
35.000,00
2006
2005
2004
2003
2002
27.419,00
9.848,00
9.796,00
2001
2000
9.537,00
9.140,00
9.140,00
9.139,00
42.385,00
39.073,00
8.774,00
59.195,00
60.409,00
134.570,00
113.614,00
154.856,00
126.578,00
104.345,00
147.839,00
98.186,00
40.164,00
40.008,00
19.489,00
102.546,00
104.588,00
151.785,00
40.743,00
143.994,00
37.419,00
34.464,00
126.330,00
36.994,00
81.275,00
112.218,00
31.510,00
28.673,00
43.534,00
24.323,00
27.214,00
40.119,00
22.126,00
25.825,00
106.167,00
172.678,00
148.703,00
133.145,00
75.646,00
24.497,00
45.598,00
50.807,00
47.344,00
52.950,00
42.013,00
46.657,00
44.246,00
50.521,00
39.582,00
38.361,00
37.066,00
36.992,00
35.357,00
34.532,00
32.966,00
9.981,00
11.430,00
25.200,00
24.256,00
45.457,00
43.170,00
43.778,00
52.205,00
58.592,00
56.740,00
62.030,00
44.284,00
42.878,00
45.751,00
48.456,00
49.991,00
55.474,00
45.136,00
39.654,00
38.657,00
39.203,00
37.459,00
40.721,00
36.801,00
36.379,00
36.272,00
34.236,00
34.018,00
34.041,00
32.981,00
37.039,00
35.861,00
32.913,00
34.012,00
30.826,00
30.698,00
30.414,00
32.235,00
25.082,00
35.028,00
33.828,00
36.335,00
35.031,00
24.308,00
22.841,00
20.573,00
20.935,00
18.458,00
19.021,00
16.949,00
19.021,00
16.949,00
16.354,00
16.354,00
16.354,00
14.957,00
14.956,00
14.956,00
14.525,00
16.218,00
8.938,00
8.938,00
10.188,00
8.467,00
9.497,00
14.527,00
21.167,00
21.145,00
20.022,00
19.686,00
18.585,00
18.443,00
17.436,00
17.012,00
16.804,00
16.756,00
15.039,00
15.045,00
15.045,00
14.923,00
15.025,00
24.486,00
24.428,00
23.532,00
22.261,00
21.572,00
21.112,00
18.590,00
18.354,00
17.453,00
17.562,00
16.023,00
16.063,00
14.449,00
14.449,00
14.447,00
14.070,00
13.852,00
13.672,00
12.626,00
12.509,00
15.762,00
15.333,00
14.013,00
15.053,00
12.793,00
13.015,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
135681
135678
135684
135626
135634
135630
135674
135676
135665
108390
108390
135658
135670
135668
135669
135647
135666
135653
135623
135654
203845
108391
108370
108350
221609
135615
108339
110194
108398
108386
135616
135614
108394
135618
108397
108388
135612
202735
203800
203861
203861
203810
203827
203886
202776
202758
203840
202761
203833
202777
202763
202764
202788
203823
202766
202789
Marca/Modelo do Veiculo
I/FORD FOCUS SE AT 1.6 H
I/FORD FOCUS SE AT 2.0 H
I/FORD FOCUS SE AT 2.0 S
I/FORD FOCUS SEDAN SE
I/FORD FOCUS TI 2LFCFLEX
I/FORD FOCUS TI 2LHCFLEX
I/FORD FOCUS TI AT 2.0 H
I/FORD FOCUS TI AT 2.0 S
I/FORD FOCUS ZTS
I/FORD FUSION
I/FORD FUSION
I/FORD FUSION 1.6
I/FORD FUSION AWD GTDI
I/FORD FUSION FLEX
I/FORD FUSION FWD GTDI
I/FORD FUSION HYBRID
I/FORD FUSION SEL
I/FORD FUSION SEL FWD
I/FORD FUSION V6
I/FORD FUSION V6 FWD
I/FORD GALAXI 2.3
I/FORD GT
I/FORD MONDEO 2.0 GHIA 4
I/FORD MRE CGPI
I/FORD MRE CGPI
I/FORD MUSTANG BULLITT
I/FORD MUSTANG GT
I/FORD MUSTANG GT 5.0L
I/FORD MUSTANG GT CONV
I/FORD MUSTANG GT COUPE
I/FORD MUSTANG GTPR CONV
I/FORD MUSTANG GTPREMIUM
I/FORD MUSTANG SHELBY GT
I/FORD MUSTANG V6
I/FORD MUSTANG V6 CONV
I/FORD MUSTANG V6 COUPE
I/FORD MUSTANG V6PREMIUM
I/FORD RANGER 10X
I/FORD RANGER 12F
I/FORD RANGER LTD 12A
I/FORD RANGER LTD 12A
I/FORD RANGER LTD 13F
I/FORD RANGER LTD 13P
I/FORD RANGER LTD CD2 25
I/FORD RANGER XL 10A
I/FORD RANGER XL 10D
I/FORD RANGER XL 10P
I/FORD RANGER XL 11D
I/FORD RANGER XL 11P
I/FORD RANGER XL 12A
I/FORD RANGER XL 12D
I/FORD RANGER XL 12E
I/FORD RANGER XL 12F
I/FORD RANGER XL 12P
I/FORD RANGER XL 13D
I/FORD RANGER XL 13F
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
A/G
D
D
A/G
A/G
D
D
D
D
A/G
D
A/G
D
D
D
D
2014
60.505,00
64.883,00
66.672,00
2013
44.758,00
44.504,00
46.203,00
2012
2011
2010
46.570,00
46.652,00
44.766,00
44.065,00
43.608,00
40.392,00
73.610,00
74.241,00
51.555,00
52.654,00
56.149,00
56.827,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
21.044,00
2002
2001
13.780,00
13.368,00
2000
34.207,00
16.986,00
49.318,00
106.965,00
86.859,00
97.533,00
100.824,00
98.397,00
83.237,00
94.137,00
92.599,00
95.293,00
81.634,00
91.168,00
87.176,00
60.229,00
61.208,00
66.759,00
46.970,00
83.417,00
57.943,00
64.077,00
40.139,00
35.484,00
32.736,00
29.716,00
29.716,00
26.463,00
28.636,00
22.403,00
75.430,00
48.446,00
47.275,00
44.756,00
37.100,00
19.727,00
341.167,00
25.232,00
265.169,00
134.999,00
191.714,00
188.094,00
225.700,00
186.478,00
221.755,00
182.446,00
243.535,00
190.381,00
190.381,00
121.995,00
166.840,00
187.259,00
207.840,00
179.461,00
201.082,00
178.206,00
214.423,00
188.159,00
188.159,00
115.095,00
158.444,00
171.215,00
169.660,00
198.312,00
168.203,00
195.052,00
164.566,00
203.331,00
171.215,00
171.215,00
109.473,00
136.692,00
141.302,00
145.541,00
181.127,00
148.787,00
181.960,00
141.616,00
183.441,00
151.329,00
151.329,00
100.073,00
122.937,00
137.724,00
131.787,00
130.457,00
149.354,00
137.733,00
152.930,00
124.262,00
160.676,00
139.810,00
139.809,00
87.803,00
119.534,00
138.942,00
134.974,00
138.368,00
118.270,00
153.228,00
125.681,00
125.681,00
83.118,00
111.156,00
296.475,00
23.788,00
115.551,00
106.865,00
97.300,00
118.286,00
115.596,00
101.706,00
108.846,00
97.318,00
109.335,00
132.995,00
131.879,00
112.297,00
73.705,00
22.738,00
19.192,00
17.566,00
19.522,00
18.351,00
17.206,00
84.722,00
16.656,00
12.582,00
9.664,00
11.621,00
46.291,00
41.922,00
91.954,00
87.915,00
60.201,00
94.708,00
18.029,00
17.583,00
52.164,00
62.015,00
58.955,00
49.479,00
69.624,00
43.318,00
63.358,00
64.481,00
30.486,00
28.848,00
41.943,00
41.943,00
54.179,00
50.786,00
46.668,00
44.468,00
39.434,00
42.299,00
27.305,00
26.470,00
24.657,00
23.203,00
22.394,00
35.717,00
33.000,00
31.743,00
30.147,00
27.319,00
41.023,00
37.598,00
35.895,00
27.104,00
33.856,00
25.221,00
31.822,00
34.442,00
37.943,00
33.198,00
55.970,00
39.631,00
51.681,00
45.331,00
30.364,00
37.419,00
35.192,00
19.848,00
21.172,00
18.409,00
19.889,00
17.699,00
20.929,00
19.746,00
21.883,00
20.679,00
23.665,00
22.175,00
31.199,00
33.659,00
30.016,00
29.901,00
28.199,00
18.999,00
23.912,00
23.793,00
24.507,00
32.972,00
29.782,00
28.122,00
26.605,00
26.672,00
24.621,00
25.441,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
202789
202768
202769
202790
202771
202792
245424
203885
203892
245422
203818
203818
203817
203832
203819
203819
203815
203824
203826
203890
245418
245420
203898
203889
202709
202739
202740
202779
202779
202729
202793
203831
202742
202748
203884
108308
108352
135603
203705
203706
205314
203866
220219
210606
210603
210604
210607
210605
210605
149017
149019
149013
149013
149014
149514
149513
Marca/Modelo do Veiculo
I/FORD RANGER XL 13F
I/FORD RANGER XL 14D
I/FORD RANGER XL 14E
I/FORD RANGER XL 14F
I/FORD RANGER XL 15D
I/FORD RANGER XL 15F
I/FORD RANGER XL CD2 25
I/FORD RANGER XL CD4 22
I/FORD RANGER XL CHS4 22
I/FORD RANGER XL CS4 22H
I/FORD RANGER XLS 10A
I/FORD RANGER XLS 10A
I/FORD RANGER XLS 10F
I/FORD RANGER XLS 10P
I/FORD RANGER XLS 12A
I/FORD RANGER XLS 12A
I/FORD RANGER XLS 12F
I/FORD RANGER XLS 12P
I/FORD RANGER XLS 13P
I/FORD RANGER XLS CD2 25
I/FORD RANGER XLS CD4 32
I/FORD RANGER XLS CD422H
I/FORD RANGER XLS CD4M32
I/FORD RANGER XLS CS2 25
I/FORD RANGER XLT
I/FORD RANGER XLT 10X
I/FORD RANGER XLT 11X
I/FORD RANGER XLT 12A
I/FORD RANGER XLT 12A
I/FORD RANGER XLT 12D
I/FORD RANGER XLT 12F
I/FORD RANGER XLT 12P
I/FORD RANGER XLT 13X
I/FORD RANGER XLT 14X
I/FORD RANGER XLT CD2 25
I/FORD TAURUS LX
I/FORD TAURUS SE
I/FORD THUNDERBIRD
I/FORD TRANSIT 330C TM
I/FORD TRANSIT 350L CC
I/FORD TRANSIT 350L TA
I/FORD WINDSTAR SE
I/GM ARB SILVERADO GALAX
I/GM CAPTIVA SPORT 2.4
I/GM CAPTIVA SPORT AWD
I/GM CAPTIVA SPORT FWD
I/GM CAPTIVA SPORT V6AWD
I/GM CAPTIVA SPORT V6FWD
I/GM CAPTIVA SPORT V6FWD
I/GM CLASSIC LIFE
I/GM CLASSIC SPIRIT
I/GM CORSA CLASSIC
I/GM CORSA CLASSIC
I/GM CORSA MILENIUM
I/GM CORSA SUPER
I/GM CORSA SUPER W
Comb.
A/G
D
A/G
D
D
D
A/G
D
D
D
D
A/G
D
D
D
A/G
D
D
D
A/G
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
22.779,00
27.921,00
59.286,00
57.601,00
53.870,00
60.463,00
59.443,00
54.820,00
45.745,00
56.800,00
90.425,00
83.687,00
88.492,00
40.314,00
33.263,00
28.968,00
28.856,00
26.779,00
25.426,00
25.229,00
23.524,00
23.319,00
22.213,00
22.077,00
47.602,00
43.921,00
39.167,00
43.042,00
35.617,00
35.617,00
39.351,00
32.517,00
32.517,00
36.778,00
32.124,00
32.124,00
35.311,00
30.156,00
30.156,00
43.766,00
57.720,00
63.547,00
51.000,00
55.024,00
47.419,00
49.757,00
42.659,00
42.832,00
41.103,00
40.999,00
37.595,00
38.022,00
21.255,00
20.737,00
28.735,00
32.622,00
27.951,00
27.952,00
35.049,00
36.028,00
35.413,00
18.774,00
27.138,00
16.843,00
24.482,00
26.087,00
33.861,00
24.001,00
30.547,00
23.414,00
20.390,00
27.972,00
26.951,00
26.765,00
24.526,00
22.220,00
24.280,00
24.713,00
23.873,00
18.513,00
16.658,00
45.737,00
60.776,00
40.834,00
40.899,00
38.029,00
37.846,00
35.188,00
35.611,00
33.113,00
19.360,00
19.751,00
21.037,00
29.447,00
51.815,00
46.267,00
44.751,00
41.417,00
39.397,00
30.223,00
29.400,00
24.089,00
28.012,00
27.293,00
30.052,00
28.250,00
26.001,00
23.629,00
21.948,00
12.902,00
17.964,00
37.980,00
67.782,00
22.389,00
23.030,00
119.012,00
71.753,00
79.113,00
67.314,00
65.899,00
72.658,00
24.263,00
84.612,00
37.149,00
33.440,00
71.260,00
2000
55.008,00
48.023,00
74.401,00
2001
59.939,00
54.593,00
34.303,00
61.846,00
105.562,00
87.034,00
96.352,00
43.896,00
2002
21.884,00
27.657,00
64.109,00
62.762,00
71.735,00
61.759,00
60.791,00
69.400,00
55.330,00
52.995,00
56.932,00
48.591,00
45.648,00
54.251,00
16.240,00
11.711,00
46.192,00
51.867,00
27.497,00
33.708,00
86.301,00
74.860,00
65.715,00
85.422,00
62.975,00
79.095,00
58.772,00
66.442,00
53.880,00
56.371,00
51.574,00
64.925,00
72.946,00
69.609,00
66.149,00
52.977,00
51.307,00
48.295,00
48.057,00
45.085,00
59.457,00
16.901,00
17.559,00
15.754,00
16.974,00
17.848,00
15.029,00
15.321,00
13.829,00
12.785,00
14.216,00
12.259,00
12.774,00
13.590,00
13.039,00
12.208,00
11.735,00
11.735,00
11.736,00
11.593,00
11.005,00
9.952,00
10.193,00
9.741,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
211836
107121
149000
155300
223003
223006
223016
223001
223005
223007
223010
220220
220220
220228
216316
216305
222612
222611
216321
216313
245614
245600
245605
245721
245707
245705
245706
245701
245720
245717
245716
245738
245736
245737
245722
245724
245723
245702
245700
108602
108629
108630
108619
108619
108627
108640
108638
108634
153740
205305
205312
205306
205309
205343
205341
205310
Marca/Modelo do Veiculo
I/GM EXPRESS LS 1500
I/GM IMPALA SE
I/GM MRE CGPI
I/GM PRIZM
I/GM SUBURBAN
I/GM SUBURBAN 1500
I/GM SUBURBAN 2500
I/GM SUBURBAN 4WD
I/GM SUBURBAN K2500 SLE
I/GM SUBURBAN LS
I/GM SUBURBAN LT
I/GM TRACKER 2.0
I/GM TRACKER 2.0
I/GM TRAIL BLAZER EXT
I/GMC ACADIA SLT
I/GMC ENVOY
I/GMC HUMMER H2
I/GMC HUMMER H3
I/GMC SIERRA DENALI
I/GMC YUKON
I/GMW SAILOR 2.2
I/GREAT WALL HOVER CUV
I/GREAT WALL HOVERCUV4X2
I/HAFEI MINI EUROLAFMG A
I/HAFEI MINI PICK-UP L
I/HAFEI MINIVAN 7P L
I/HAFEI MINIVAN CARGO L
I/HAFEI RUIYI PICKUP
I/HAFEI RUIYI PICKUP BAU
I/HAFEI RUIYI PICKUP CD
I/HAFEI RUIYI PICKUP L
I/HAFEI START PICK UP CD
I/HAFEI START PICK UP L
I/HAFEI START VAN
I/HAFEI TOWNER PICKUP UD
I/HAFEI TOWNER PICKUP UF
I/HAFEI TOWNER PICKUP US
I/HAFEI ZHONGYI FURGAO
I/HAFEI ZHONGYI VAN
I/HONDA ACCORD EX
I/HONDA ACCORD EX V6
I/HONDA ACCORD EX-L
I/HONDA ACCORD EXR
I/HONDA ACCORD EXR
I/HONDA ACCORD V6
I/HONDA CITY EX FLEX
I/HONDA CITY LX FLEX
I/HONDA CIVIC EX-L
I/HONDA CIVIC SI
I/HONDA CR V RVI
I/HONDA CR-V 2.1I-VTCE
I/HONDA CR-V EX
I/HONDA CR-V EXL
I/HONDA CR-V EXL FLEX
I/HONDA CR-V EXL FLEX4WD
I/HONDA CR-V LX
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
57.351,00
2011
2010
2009
2008
2007
61.409,00
55.610,00
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
17.194,00
9.904,00
174.524,00
199.593,00
184.200,00
152.023,00
109.932,00
154.766,00
211.281,00
149.470,00
154.925,00
168.360,00
149.456,00
165.494,00
107.956,00
151.341,00
203.785,00
199.619,00
183.333,00
175.097,00
118.739,00
167.583,00
158.319,00
110.517,00
166.364,00
120.979,00
114.369,00
122.119,00
30.530,00
129.207,00
84.879,00
122.773,00
38.891,00
27.015,00
106.958,00
93.762,00
148.387,00
90.319,00
132.481,00
77.538,00
93.189,00
96.587,00
108.184,00
92.987,00
89.720,00
81.708,00
129.356,00
103.170,00
74.279,00
35.619,00
26.171,00
88.465,00
30.929,00
23.521,00
27.472,00
29.930,00
22.690,00
114.561,00
110.648,00
24.197,00
22.236,00
27.929,00
26.696,00
20.663,00
25.425,00
19.629,00
57.799,00
50.873,00
20.970,00
16.242,00
14.535,00
19.606,00
17.350,00
17.350,00
69.963,00
85.599,00
72.294,00
23.263,00
49.231,00
45.795,00
13.892,00
16.347,00
14.631,00
11.636,00
10.751,00
9.900,00
15.782,00
17.140,00
48.420,00
52.484,00
39.260,00
14.942,00
16.292,00
46.275,00
35.514,00
35.220,00
42.409,00
20.739,00
23.169,00
21.309,00
16.104,00
22.452,00
20.583,00
17.679,00
21.537,00
20.494,00
22.836,00
21.248,00
19.667,00
23.718,00
105.761,00
130.118,00
78.155,00
99.265,00
93.413,00
20.364,00
19.665,00
22.094,00
20.552,00
15.267,00
20.902,00
18.189,00
15.921,00
20.220,00
19.144,00
20.862,00
18.410,00
18.897,00
17.717,00
19.749,00
21.209,00
74.219,00
84.706,00
18.419,00
17.137,00
19.694,00
18.074,00
13.439,00
16.767,00
16.677,00
13.606,00
15.935,00
16.660,00
18.491,00
14.988,00
12.993,00
17.153,00
17.321,00
16.091,00
18.357,00
19.322,00
61.674,00
71.203,00
41.691,00
16.190,00
15.341,00
16.489,00
18.069,00
49.996,00
55.822,00
41.278,00
36.750,00
49.044,00
44.593,00
45.677,00
40.955,00
15.481,00
38.880,00
31.788,00
19.019,00
34.371,00
27.048,00
26.112,00
40.651,00
38.545,00
54.761,00
43.173,00
41.953,00
51.331,00
27.892,00
17.685,00
29.629,00
101.338,00
106.965,00
76.870,00
82.834,00
96.127,00
103.228,00
72.862,00
79.428,00
70.564,00
65.158,00
56.196,00
47.722,00
53.168,00
44.916,00
51.981,00
35.320,00
58.849,00
71.105,00
64.936,00
54.767,00
50.628,00
48.776,00
48.151,00
45.864,00
27.452,00
32.691,00
41.676,00
39.718,00
24.749,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
205342
205302
205302
205321
205315
108637
153733
108622
205303
205308
205307
205333
205329
205311
205331
202105
146775
146728
146732
146731
146774
146760
146760
146758
146796
146780
146772
146742
146759
146776
146781
146762
221065
221015
221036
221033
221033
221035
155707
155722
146763
146761
221060
221059
221058
221067
221067
221057
221056
221050
221040
221071
221018
221019
221049
146709
Marca/Modelo do Veiculo
I/HONDA CR-V LX FLEX
I/HONDA CRV RVSI
I/HONDA CRV RVSI
I/HONDA CRV SE
I/HONDA ELEMENT EX
I/HONDA FIT
I/HONDA FIT EXL
I/HONDA MRE CGPI
I/HONDA ODYSSEY
I/HONDA ODYSSEY EX
I/HONDA ODYSSEY EX-L
I/HONDA ODYSSEY TOUR ELT
I/HONDA PILOT EX
I/HONDA PILOT EXL
I/HONDA PILOT V6
I/HUANGHAI PLUTUS CD
I/HYUNDAI ACCENT 1.4
I/HYUNDAI ACCENT GLS4DR
I/HYUNDAI ATOS PRIMEGL
I/HYUNDAI ATOS PRIMEGLS
I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6
I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6
I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6
I/HYUNDAI CENTENIAL45TOP
I/HYUNDAI ELANTRA
I/HYUNDAI ELANTRA 1.8
I/HYUNDAI ELANTRA GLS
I/HYUNDAI ELANTRA GLS2LS
I/HYUNDAI ELANTRA HD
I/HYUNDAI EQUUS 4.6
I/HYUNDAI EQUUS VS460
I/HYUNDAI GENESIS
I/HYUNDAI H1 SVX
I/HYUNDAI H100 VANGLEL
I/HYUNDAI H1STAREX SWB07
I/HYUNDAI HR HDLWBSC
I/HYUNDAI HR HDLWBSC
I/HYUNDAI HR LDELWBSC
I/HYUNDAI I30
I/HYUNDAI I30 1.8
I/HYUNDAI I30 2.0
I/HYUNDAI I30 WAGON
I/HYUNDAI IX35
I/HYUNDAI IX35 2.0
I/HYUNDAI IX35 2.4
I/HYUNDAI SANTA FE
I/HYUNDAI SANTA FE
I/HYUNDAI SANTA FE 2.4
I/HYUNDAI SANTA FE 3.5
I/HYUNDAI SANTA FE SE
I/HYUNDAI SANTA FE V6
I/HYUNDAI SANTA FE V6 EW
I/HYUNDAI SANTAFE GLS
I/HYUNDAI SANTAFE GLS V6
I/HYUNDAI SANTAFE V6 LTD
I/HYUNDAI SONATA GLS
Comb.
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
90.986,00
2013
89.791,00
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
33.827,00
29.703,00
32.803,00
29.374,00
28.062,00
28.062,00
23.623,00
21.299,00
60.613,00
52.171,00
32.762,00
41.769,00
40.009,00
31.573,00
25.016,00
116.551,00
84.887,00
46.149,00
41.399,00
82.324,00
76.916,00
43.869,00
40.261,00
57.341,00
75.200,00
72.046,00
46.021,00
30.724,00
69.799,00
51.676,00
62.485,00
42.315,00
34.385,00
33.081,00
47.201,00
49.657,00
23.924,00
30.108,00
26.699,00
42.183,00
24.955,00
14.775,00
10.109,00
10.092,00
12.448,00
9.364,00
9.381,00
9.852,00
9.170,00
8.568,00
9.553,00
14.842,00
13.353,00
12.152,00
11.292,00
10.745,00
27.113,00
24.563,00
22.120,00
21.072,00
25.984,00
24.806,00
23.665,00
23.666,00
19.135,00
18.910,00
13.691,00
12.031,00
33.170,00
31.576,00
30.457,00
35.046,00
43.036,00
23.296,00
106.569,00
96.484,00
91.097,00
87.138,00
54.226,00
63.409,00
58.236,00
163.064,00
67.185,00
71.157,00
63.199,00
65.354,00
55.300,00
57.500,00
57.738,00
47.174,00
262.310,00
262.310,00
151.765,00
96.152,00
126.368,00
126.369,00
41.199,00
64.716,00
38.867,00
37.284,00
54.990,00
244.786,00
142.921,00
34.958,00
34.694,00
17.228,00
45.104,00
33.899,00
225.585,00
111.482,00
43.120,00
42.809,00
42.810,00
41.822,00
41.822,00
36.926,00
36.752,00
57.725,00
62.410,00
76.504,00
73.945,00
73.945,00
71.068,00
68.563,00
36.029,00
32.597,00
56.653,00
57.661,00
69.895,00
68.360,00
86.426,00
74.621,00
79.380,00
116.058,00
116.058,00
116.058,00
78.302,00
45.474,00
47.134,00
49.697,00
102.875,00
37.141,00
92.628,00
57.504,00
33.143,00
31.757,00
33.030,00
87.066,00
32.399,00
31.381,00
32.399,00
49.603,00
31.123,00
28.334,00
31.035,00
27.188,00
32.951,00
24.837,00
27.100,00
24.933,00
58.733,00
41.922,00
68.037,00
72.129,00
2000
61.645,00
63.355,00
61.479,00
57.049,00
57.063,00
75.511,00
68.952,00
58.859,00
33.943,00
29.267,00
29.142,00
53.802,00
53.598,00
53.598,00
50.635,00
48.461,00
52.645,00
50.287,00
45.524,00
48.120,00
47.324,00
31.502,00
51.763,00
51.770,00
54.036,00
49.465,00
49.431,00
51.449,00
37.308,00
47.311,00
46.539,00
46.555,00
30.980,00
28.689,00
28.677,00
32.097,00
29.236,00
25.971,00
29.401,00
60.580,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
146734
221034
221025
146738
221030
221039
221029
146771
221064
221044
221046
211120
141239
219503
415805
141328
141302
141326
141334
141335
141305
141305
141318
141314
141310
201523
108915
108924
108929
108918
108925
108919
108968
108969
108972
108947
108949
108952
108960
108934
108940
202830
202829
202853
202838
109003
109003
202803
202817
Marca/Modelo do Veiculo
I/HYUNDAI SONATA GLS V6
I/HYUNDAI TERRACAN CRDI7
I/HYUNDAI TERRACAN TCI 7
I/HYUNDAI TRAJET GLS V6
I/HYUNDAI TUCSON GL 20L
I/HYUNDAI TUCSON GLS 20L
I/HYUNDAI TUCSON GLS 27L
I/HYUNDAI VELOSTER
I/HYUNDAI VERACRUZ
I/HYUNDAI VERACRUZ 3.8V6
I/HYUNDAI VERACRUZ LTD
I/INFINITI FX 35 AWD
I/INFINITI G37 JOURNEY
I/ISUZU RODEO
I/IVECOFIAT T3510 FFBM12
I/JAC J2 1.4
I/JAC J3
I/JAC J3 FLEX SPORT
I/JAC J3 S 1.5 JETFLEX
I/JAC J3 S 1.5 JETFLEX T
I/JAC J3 TURIN
I/JAC J3 TURIN
I/JAC J5
I/JAC J6 2.0 5S
I/JAC J6 2.0 DIAMOND 7S
I/JAC T8
I/JAGUAR S-TYPE V6 SE
I/JAGUAR S-TYPE V8 SE
I/JAGUAR X-TYPE 2.5
I/JAGUAR X-TYPE 2.5 SE
I/JAGUAR X-TYPE 3.0
I/JAGUAR X-TYPE 3.0 SE
I/JAGUAR XF 2.0 LUXURY
I/JAGUAR XF 2.0 PLUXURY
I/JAGUAR XF 3.0V6 SCPORT
I/JAGUAR XF V6 H LUXURY
I/JAGUAR XF V8 P LUXURY
I/JAGUAR XFR V8SC
I/JAGUAR XJ SCSUPERSPORT
I/JAGUAR XJ8 4.0
I/JAGUAR XK COUPE
I/JEEP CHEROKEE
I/JEEP CHEROKEE LAREDO
I/JEEP CHEROKEE LIMITED
I/JEEP CHEROKEE LTD 3.7
I/JEEP CHEROKEE SPORT
I/JEEP CHEROKEE SPORT
I/JEEP CHEROKEE SPORT
I/JEEP COMMANDER LTD 5.7
Comb.
A/G
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
202848
202843
202843
202807
202801
202801
109001
I/JEEP COMPASS SPORT2.0
I/JEEP COMPASS LIMITED
I/JEEP COMPASS LIMITED
I/JEEP GCHEROKEE LAREDO
I/JEEP GCHEROKEE LAREDTD
I/JEEP GCHEROKEE LAREDTD
I/JEEP GCHEROKEE LIMITED
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
D
2014
2013
2012
2011
47.384,00
43.171,00
57.800,00
56.066,00
79.384,00
79.927,00
178.692,00
170.184,00
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
44.171,00
35.954,00
39.643,00
35.063,00
35.390,00
30.134,00
27.975,00
26.511,00
31.257,00
28.104,00
89.909,00
87.252,00
37.179,00
37.246,00
43.685,00
35.518,00
35.518,00
41.189,00
33.217,00
33.212,00
39.227,00
32.390,00
32.392,00
35.734,00
29.986,00
29.996,00
33.353,00
71.636,00
73.711,00
159.938,00
65.765,00
60.037,00
69.539,00
113.918,00
55.213,00
53.477,00
105.957,00
111.062,00
94.827,00
151.111,00
116.891,00
2003
18.589,00
2002
15.861,00
27.757,00
2001
13.654,00
2000
12.122,00
23.163,00
17.070,00
15.086,00
15.935,00
28.068,00
29.793,00
32.696,00
35.827,00
36.455,00
33.163,00
45.751,00
103.994,00
25.724,00
28.255,00
32.320,00
32.979,00
33.594,00
24.857,00
24.534,00
28.771,00
28.175,00
40.052,00
39.709,00
43.483,00
95.510,00
25.385,00
33.093,00
24.160,00
23.630,00
22.139,00
26.280,00
30.960,00
24.999,00
24.629,00
32.290,00
33.465,00
34.814,00
23.863,00
30.673,00
33.769,00
78.323,00
225.075,00
213.412,00
268.731,00
499.953,00
192.666,00
197.476,00
253.127,00
382.069,00
183.903,00
191.245,00
233.272,00
189.315,00
237.896,00
283.778,00
346.847,00
176.116,00
203.020,00
259.145,00
336.303,00
157.151,00
182.351,00
224.784,00
319.042,00
132.096,00
169.298,00
213.548,00
80.824,00
114.353,00
60.298,00
74.200,00
101.837,00
66.530,00
87.401,00
55.868,00
73.375,00
87.775,00
125.644,00
66.623,00
88.213,00
77.135,00
71.679,00
64.160,00
61.728,00
61.012,00
57.612,00
56.988,00
51.759,00
65.113,00
46.361,00
63.363,00
47.668,00
41.584,00
52.253,00
50.022,00
40.526,00
130.680,00
159.985,00
69.807,00
193.226,00
124.510,00
155.857,00
124.510,00
92.051,00
111.444,00
143.631,00
69.538,00
95.606,00
82.536,00
92.643,00
68.355,00
98.154,00
93.481,00
75.931,00
73.610,00
72.173,00
71.368,00
27.881,00
60.538,00
25.190,00
52.264,00
20.514,00
33.243,00
49.746,00
32.398,00
25.207,00
24.791,00
28.373,00
20.093,00
22.868,00
35.292,00
25.967,00
26.424,00
38.511,00
25.101,00
24.994,00
64.157,00
64.987,00
57.976,00
46.394,00
44.385,00
66.212,00
36.733,00
35.453,00
30.617,00
28.154,00
61.729,00
70.530,00
69.067,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
109001
202802
202802
202841
202813
202814
202840
202815
202834
202834
202804
202819
202833
202806
202847
202846
202839
245926
245963
245927
245923
245925
245964
245924
245905
245908
245901
217548
149373
217530
217539
149322
217568
217511
217526
149337
149341
149336
149350
149350
149372
149371
145316
145319
149335
149334
149388
149355
149374
149375
217527
149354
217569
217524
217510
217515
Marca/Modelo do Veiculo
I/JEEP GCHEROKEE LIMITED
I/JEEP GCHEROKEE LIMITED
I/JEEP GCHEROKEE LIMITED
I/JEEP GCHEROKEE LRD3.6L
I/JEEP GCHEROKEE LTD 4.7
I/JEEP GCHEROKEE LTD 5.7
I/JEEP GCHEROKEE LTD3.6L
I/JEEP GCHEROKEE OVL 5.7
I/JEEP GRAND CHEROKEE
I/JEEP GRAND CHEROKEE
I/JEEP LIBERTY LIMITED
I/JEEP WRANGLER 3.8L
I/JEEP WRANGLER SAHARA
I/JEEP WRANGLER SPORT
I/JEEP WRANGLER SPT 3.6L
I/JEEP WRANGLER ULT 3.6L
I/JEEP WRANGLER UN SPORT
I/JINBEI SHINERAY CARGOV
I/JINBEI SHINERAY DTRUCK
I/JINBEI SHINERAY PVAN
I/JINBEI SHINERAY PVAN S
I/JINBEI SHINERAY TLUX
I/JINBEI SHINERAY TRUCK
I/JINBEI SHINERAY TRUCKS
I/JINBEI SY6583N3LWB
I/JINBEI TOPIC FURGAO
I/JINBEI VAN CARGO L
I/KIA BORREGO LX
I/KIA CADENZA EX3.5LV6
I/KIA CARENS EX 2.0L
I/KIA CARENS EX2 2.0L
I/KIA CARENS LS 7P
I/KIA CARNIVAL EX 3.5LV6
I/KIA CARNIVAL GS TDI 7P
I/KIA CARNIVAL VAN
I/KIA CERATO EX 1.6N1
I/KIA CERATO EX 1.6N3
I/KIA CERATO EX 2.0N1
I/KIA CERATO EX2 1.6L
I/KIA CERATO EX2 1.6L
I/KIA CERATO EX3 1.6ATNB
I/KIA CERATO EX3 1.6MTNB
I/KIA CERATO FF SX3 ATNB
I/KIA CERATO FF SX3 MTNB
I/KIA CERATO GLS 1.6N1
I/KIA CERATO GLS 2.0 N1
I/KIA CERATO KOUP SX3
I/KIA CERATO SX2 1.6L
I/KIA CERATO SX3 1.6ATNB
I/KIA CERATO SX3 1.6MTNB
I/KIA G CARNIVAL EX 3.8
I/KIA G CARNIVAL EX2 3.8
I/KIA K2500 HD SC
I/KIA K2500 LD
I/KIA K2700 DLX UB
I/KIA K2700 II 4X4 LB
Comb.
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
2014
2013
2012
195.026,00
168.809,00
114.369,00
155.036,00
109.293,00
195.026,00
129.680,00
123.924,00
2011
103.385,00
117.225,00
114.327,00
2010
2009
2008
2007
2006
76.128,00
66.302,00
65.485,00
56.814,00
51.289,00
56.202,00
82.444,00
71.298,00
54.386,00
2005
50.206,00
2004
40.285,00
45.639,00
39.842,00
2003
37.726,00
38.655,00
2002
37.971,00
35.313,00
2001
34.023,00
28.492,00
2000
28.120,00
28.268,00
26.974,00
99.168,00
46.716,00
48.869,00
27.401,00
112.549,00
70.720,00
100.078,00
91.912,00
77.878,00
69.897,00
60.031,00
75.424,00
66.475,00
57.758,00
64.565,00
93.273,00
128.905,00
125.520,00
128.428,00
115.280,00
117.951,00
23.307,00
26.925,00
22.827,00
21.067,00
22.697,00
106.414,00
109.791,00
112.334,00
22.567,00
25.936,00
25.730,00
20.965,00
20.403,00
21.351,00
33.134,00
37.339,00
117.859,00
104.415,00
44.912,00
63.797,00
69.199,00
63.148,00
37.365,00
33.548,00
73.339,00
100.403,00
102.729,00
103.642,00
24.155,00
20.797,00
23.902,00
24.604,00
19.320,00
90.178,00
44.354,00
38.815,00
20.436,00
32.800,00
36.070,00
32.548,00
32.379,00
34.645,00
34.334,00
86.682,00
82.834,00
80.733,00
81.564,00
79.185,00
52.440,00
48.899,00
39.941,00
36.553,00
104.295,00
102.731,00
101.468,00
33.806,00
21.786,00
120.334,00
29.468,00
81.224,00
36.075,00
136.505,00
31.299,00
57.525,00
15.152,00
38.606,00
35.203,00
13.585,00
25.845,00
21.184,00
19.721,00
24.968,00
24.879,00
21.121,00
20.017,00
62.690,00
58.728,00
56.418,00
42.727,00
52.315,00
44.893,00
37.503,00
28.263,00
42.325,00
35.344,00
27.972,00
25.441,00
24.091,00
37.503,00
46.162,00
63.349,00
61.515,00
45.392,00
42.428,00
41.358,00
37.362,00
59.769,00
27.373,00
37.787,00
35.057,00
19.720,00
20.015,00
17.815,00
18.237,00
45.166,00
41.873,00
29.947,00
27.431,00
29.220,00
24.634,00
55.296,00
53.870,00
36.288,00
33.787,00
32.575,00
39.160,00
35.547,00
32.417,00
77.686,00
66.445,00
42.989,00
38.451,00
48.781,00
41.894,00
52.857,00
24.703,00
26.311,00
21.678,00
23.093,00
21.150,00
19.290,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
217514
222908
217523
217508
149338
149346
149343
222912
222910
222911
149330
149342
149349
149384
149344
149340
149345
149351
145300
145304
149356
217577
217535
217559
217518
217519
217531
217517
217528
217542
217544
217547
217551
217556
217562
217520
217579
217580
217558
217560
217538
217581
145314
222926
222907
149332
222906
222931
149352
222913
222937
222918
222919
222903
222939
222905
Marca/Modelo do Veiculo
I/KIA K2700 II 4X4 LB DC
I/KIA K2700 II HD LB
I/KIA K2700 II LD UB
I/KIA K2700 STD
I/KIA MAGENTIS EX 2.0
I/KIA MAGENTIS EX2 2.0L
I/KIA MAGENTIS LX 2.0
I/KIA MOHAVE EX 3.0L VGT
I/KIA MOHAVE EX 3.8L V6
I/KIA MOHAVE EX 4.6L V8
I/KIA OPIRUS GL 3.5L
I/KIA OPIRUS GL 3.8L
I/KIA OPTIMA
I/KIA OPTIMA EX 2.4 AT
I/KIA PICANTO EX 1.0L
I/KIA PICANTO EX 1.1L
I/KIA PICANTO EX2 1.0L
I/KIA PICANTO EX3 1.0L
I/KIA PICANTO EX41.0ATFF
I/KIA PICANTO EX41.0MTFF
I/KIA RONDO EX
I/KIA SEDONA LX
I/KIA SEDONA LX-DVD
I/KIA SORENTO EX
I/KIA SORENTO EX 2.5 CR1
I/KIA SORENTO EX 2.5 CR3
I/KIA SORENTO EX 2.5 VGT
I/KIA SORENTO EX 3.5L V6
I/KIA SORENTO EX 3.8L V6
I/KIA SORENTO EX2 2.4G17
I/KIA SORENTO EX2 2.4G25
I/KIA SORENTO EX2 2.4G27
I/KIA SORENTO EX2 3.5G17
I/KIA SORENTO EX2 3.5G27
I/KIA SORENTO LX
I/KIA SORENTO LX 2.5 CR3
I/KIA SORENTO SX
I/KIA SORENTO XM F7D14
I/KIA SOUL EX 1.6 FF AT
I/KIA SOUL EX 1.6 FF MT
I/KIA SOUL EX 1.6L
I/KIA SOUL EX2 1.6 FF AT
I/KIA SPECTRA EX
I/KIA SPORTAGE EX
I/KIA SPORTAGE EX 2.0 G1
I/KIA SPORTAGE EX 2.0 G2
I/KIA SPORTAGE EX 2.7 G1
I/KIA SPORTAGE EX2 OFFG
I/KIA SPORTAGE EX2 2.0G2
I/KIA SPORTAGE EX2 2.7G1
I/KIA SPORTAGE EX2.0CDRI
I/KIA SPORTAGE EX3 2.0G3
I/KIA SPORTAGE EX3 2.0G4
I/KIA SPORTAGE GRANDT AT
I/KIA SPORTAGE LX
I/KIA SPORTAGE LX 2.0 G1
Comb.
D
D
D
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
48.995,00
2010
42.081,00
2009
39.338,00
2008
35.710,00
34.421,00
35.119,00
2007
32.550,00
33.366,00
32.011,00
2006
30.440,00
29.964,00
29.927,00
25.365,00
37.881,00
32.570,00
28.864,00
29.625,00
102.669,00
81.579,00
88.105,00
95.419,00
71.530,00
83.675,00
91.879,00
71.088,00
80.614,00
2005
29.355,00
28.501,00
2004
26.432,00
27.407,00
22.909,00
24.668,00
24.378,00
35.111,00
29.815,00
2003
2002
2001
2000
21.646,00
21.123,00
18.304,00
24.204,00
180.928,00
140.938,00
131.168,00
100.106,00
119.201,00
90.407,00
91.177,00
44.222,00
40.734,00
29.990,00
83.159,00
39.065,00
32.827,00
29.407,00
80.829,00
30.963,00
27.187,00
78.427,00
23.455,00
26.680,00
23.409,00
21.993,00
18.975,00
21.145,00
16.908,00
17.514,00
17.653,00
16.100,00
16.692,00
16.815,00
15.910,00
14.198,00
74.351,00
68.285,00
36.923,00
73.656,00
56.010,00
96.784,00
45.659,00
55.218,00
92.402,00
84.863,00
96.230,00
88.379,00
67.496,00
80.822,00
84.171,00
82.077,00
84.782,00
64.283,00
76.974,00
69.928,00
80.164,00
78.170,00
72.351,00
56.159,00
67.501,00
69.461,00
69.788,00
68.369,00
68.769,00
57.712,00
51.292,00
52.988,00
52.980,00
51.353,00
49.679,00
47.550,00
49.410,00
42.902,00
47.425,00
41.196,00
52.383,00
45.025,00
44.680,00
37.075,00
31.808,00
64.193,00
62.536,00
47.530,00
42.345,00
82.217,00
54.028,00
48.065,00
41.873,00
91.677,00
42.899,00
38.007,00
38.007,00
41.578,00
36.406,00
36.406,00
31.572,00
30.785,00
63.571,00
22.398,00
37.975,00
43.493,00
99.384,00
87.083,00
76.804,00
37.075,00
38.190,00
22.043,00
35.284,00
36.762,00
35.219,00
31.217,00
30.174,00
71.425,00
42.456,00
85.067,00
72.352,00
76.133,00
39.036,00
44.063,00
67.536,00
75.724,00
16.771,00
71.005,00
41.383,00
39.362,00
37.169,00
36.391,00
33.159,00
30.743,00
22.210,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
149331
222915
149353
222928
222932
222927
222917
222916
218346
152109
152115
152114
152103
109300
218333
148902
148912
148916
148920
148935
148918
148914
148917
202927
148911
135701
135700
213603
213600
213602
223405
109501
218316
218338
218348
218344
218339
218347
218320
218319
218351
218352
218353
218358
218361
218360
218359
218387
218386
215300
218385
224121
224122
218306
218306
218314
Marca/Modelo do Veiculo
I/KIA SPORTAGE LX 2.0 G2
I/KIA SPORTAGE LX2 2.0G1
I/KIA SPORTAGE LX2 2.0G2
I/KIA SPORTAGE LX2 OFFG2
I/KIA SPORTAGE LX2 OFFG3
I/KIA SPORTAGE LX2 OFFG4
I/KIA SPORTAGE LX3 2.0G2
I/KIA SPORTAGE LX3 2.0G4
I/L.ROVER DISCOVERY V8
I/LAMBORGHINI GALLARDO S
I/LAMBORGHINI GALLARDOCS
I/LAMBORGHINI GALLARDOSP
I/LAMBORGHINI MURCIELAGO
I/LAND ROVER MRE CGPI
I/LAND ROVER RANGE ROV S
I/LEXUS ES300
I/LEXUS ES330
I/LEXUS ES350
I/LEXUS GS 450H
I/LEXUS IS250
I/LEXUS LS460
I/LEXUS RX 330
I/LEXUS RX 350
I/LEXUS RX300
I/LEXUS SC 430
I/LIFAN 320 LF7132
I/LIFAN 620 LF7162 C
I/LIFAN FOISON PU 1.3L
I/LIFAN X60 1.8L VVT
I/LIFAN X60 SR
I/LINCOLN MKX AWD
I/LINCOLN TOWN CAR
I/LR DEFENDER 110 TD5
I/LR DEFENDER 110S 2.4
I/LR DEFENDER 110SV
I/LR DEFENDER 130HCPU2.4
I/LR DEFENDER 90S 2.4
I/LR DEFENDER 90SV
I/LR DISCOVERY 3 V6
I/LR DISCOVERY 3 V8 HSE
I/LR DISCOVERY 4 2.7 HSE
I/LR DISCOVERY 4 2.7 S
I/LR DISCOVERY 4 2.7 SE
I/LR DISCOVERY 4 3.0 HSE
I/LR DISCOVERY 4 3.0 S
I/LR DISCOVERY 4 3.0 SE
I/LR DISCOVERY 4 5.0 HSE
I/LR DISCOVERY 4 HSE
I/LR DISCOVERY 4 S
I/LR DISCOVERY 4 S 5L
I/LR DISCOVERY 4 SE
I/LR DISCOVERY SDV6 HSE
I/LR DISCOVERY SDV6 S
I/LR DISCOVERY SERIES II
I/LR DISCOVERY SERIES II
I/LR DISCOVERY TD5
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
D
A/G
A/G
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
2014
2013
2012
81.634,00
81.634,00
71.004,00
74.265,00
74.636,00
64.795,00
67.754,00
69.606,00
2011
2010
39.933,00
1.065.248,00
1.448.571,00
1.183.860,00
65.057,00
65.920,00
70.318,00
63.899,00
69.963,00
1.092.105,00
729.730,00
1.093.688,00
1.090.623,00
2009
38.784,00
37.998,00
38.003,00
1.026.533,00
938.703,00
2008
38.527,00
2007
35.868,00
36.128,00
590.510,00
563.549,00
858.613,00
772.545,00
2006
32.662,00
2005
30.291,00
2004
2003
2002
2001
33.178,00
30.451,00
2000
660.220,00
34.654,00
226.730,00
206.995,00
186.450,00
164.183,00
160.605,00
161.580,00
154.756,00
199.853,00
364.859,00
295.552,00
166.819,00
134.809,00
142.068,00
141.565,00
107.401,00
123.004,00
102.712,00
153.066,00
86.834,00
136.439,00
50.085,00
74.210,00
244.413,00
202.251,00
188.808,00
129.665,00
108.241,00
91.481,00
138.842,00
133.877,00
92.610,00
131.895,00
82.110,00
172.971,00
71.205,00
78.206,00
47.860,00
43.628,00
68.223,00
62.410,00
40.940,00
37.434,00
36.894,00
30.104,00
51.585,00
44.743,00
23.133,00
31.055,00
50.761,00
49.092,00
20.963,00
27.093,00
18.370,00
24.348,00
36.420,00
112.719,00
17.609,00
22.799,00
45.574,00
45.087,00
120.398,00
97.377,00
93.348,00
81.818,00
102.917,00
69.353,00
83.730,00
65.762,00
77.213,00
88.647,00
311.668,00
220.090,00
24.048,00
228.411,00
275.888,00
176.737,00
168.052,00
212.539,00
297.075,00
214.054,00
196.363,00
207.118,00
242.072,00
162.232,00
162.750,00
201.266,00
151.292,00
148.197,00
197.220,00
143.719,00
177.685,00
187.661,00
204.547,00
149.883,00
125.443,00
123.998,00
170.161,00
117.907,00
118.104,00
162.797,00
146.619,00
171.383,00
144.222,00
158.992,00
84.713,00
98.041,00
57.656,00
71.303,00
72.884,00
71.393,00
87.643,00
124.289,00
58.846,00
113.762,00
56.833,00
58.105,00
63.547,00
61.156,00
98.877,00
91.230,00
81.882,00
39.089,00
38.541,00
40.231,00
34.533,00
33.598,00
33.072,00
28.463,00
35.325,00
78.854,00
67.678,00
63.964,00
77.654,00
61.646,00
68.599,00
44.587,00
43.764,00
51.128,00
39.761,00
39.389,00
43.490,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
218383
218321
218336
213500
218377
218380
218371
218376
218396
218379
213501
218372
218378
218375
218381
218330
218331
218334
218365
218315
218311
218311
218391
218398
218390
218366
218369
246143
224105
224113
224108
218367
218355
218388
218389
218326
218329
218363
218362
218350
218357
218337
218313
218397
218325
218323
224103
224101
224107
223128
223129
124074
161918
124037
161940
161957
Marca/Modelo do Veiculo
I/LR DISCOVERY3 SE
I/LR DISCOVERY3 TDV6 HSE
I/LR DISCOVERY3 TDV6 SE.
I/LR EVOQUE 2.0L SI4
I/LR EVOQUE DYNAMIC 3D
I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D
I/LR EVOQUE DYNAMIC P3D
I/LR EVOQUE DYNAMIC P5D
I/LR EVOQUE PRESTIGE 2.2
I/LR EVOQUE PRESTIGE 5D
I/LR EVOQUE PRESTIGE P22
I/LR EVOQUE PRESTIGE P5D
I/LR EVOQUE PURE 5D
I/LR EVOQUE PURE P3D
I/LR EVOQUE PURE P5D
I/LR FREELANDER 2 HSE I6
I/LR FREELANDER 2 S I6
I/LR FREELANDER 2 SE I6
I/LR FREELANDER 2.2 HSE
I/LR FREELANDER 3DR 25L
I/LR FREELANDER 5DR 25L
I/LR FREELANDER 5DR 25L
I/LR FREELANDER2 HSE SI4
I/LR FREELANDER2 S SI4
I/LR FREELANDER2 SD4 DNC
I/LR FREELANDER2 SD4 HSE
I/LR FREELANDER2 SD4 S
I/LR FREELANDER2 SE SI4
I/LR R.R SPT 3.0 SC HSE
I/LR R.R SPT 5.0 SC AB
I/LR R.R SPT 5.0 SC AB D
I/LR R.ROVER 4.4 TDV8
I/LR R.ROVER 5.0 VOGUESE
I/LR R.ROVER SPORT HSE
I/LR R.ROVER SPORT SE
I/LR R.ROVER SPORT TDV6
I/LR R.ROVER SPORT TDV8
I/LR R.ROVER SPORT3.0 SE
I/LR R.ROVER SPORT3.0HSE
I/LR R.ROVER SPORT3.6 SE
I/LR R.ROVER SPORT5.0 SC
I/LR R.ROVER TDV8 VOGUE
I/LR RANGE ROVER 4.4
I/LR RANGE ROVER HSE
I/LR RANGE ROVER SPORT
I/LR RANGE ROVER SPORTSC
I/LR RROVER SDV8 AB
I/LR RROVER SDV8 VOGUE
I/LR RROVER TDV6 VOGUE
I/M.BENZ 311CDI STREET C
I/M.BENZ 311CDI STREET F
I/M.BENZ A 150
I/M.BENZ A 160
I/M.BENZ A 200
I/M.BENZ A200TURBO
I/M.BENZ A250TURBOSPORT
Comb.
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
163.401,00
194.593,00
235.783,00
187.146,00
230.944,00
187.146,00
170.921,00
170.921,00
2013
150.070,00
153.015,00
166.099,00
158.899,00
194.036,00
151.428,00
137.561,00
139.383,00
155.132,00
2012
140.951,00
140.867,00
139.771,00
155.912,00
142.101,00
171.854,00
138.511,00
125.827,00
127.119,00
122.688,00
144.465,00
110.064,00
89.695,00
107.989,00
2011
2010
2009
2008
2007
126.112,00
108.871,00
102.909,00
98.656,00
88.516,00
88.301,00
76.730,00
61.173,00
70.911,00
64.566,00
56.691,00
64.811,00
53.805,00
61.367,00
51.468,00
58.610,00
2006
75.679,00
78.466,00
190.245,00
152.070,00
152.690,00
409.079,00
460.932,00
340.507,00
247.976,00
306.481,00
2004
68.982,00
68.875,00
2003
2002
2001
2000
24.834,00
23.327,00
31.424,00
32.965,00
29.845,00
31.925,00
135.138,00
135.953,00
149.573,00
140.297,00
134.634,00
122.303,00
124.999,00
121.636,00
143.281,00
103.562,00
85.731,00
89.693,00
88.543,00
70.237,00
78.839,00
57.164,00
48.382,00
50.435,00
34.049,00
164.283,00
127.006,00
141.677,00
167.677,00
133.865,00
140.232,00
375.705,00
405.923,00
423.328,00
2005
29.776,00
59.725,00
33.357,00
28.651,00
59.134,00
31.392,00
25.466,00
59.298,00
56.198,00
51.281,00
37.682,00
38.594,00
35.055,00
31.945,00
33.787,00
28.306,00
145.774,00
137.207,00
149.950,00
120.372,00
316.841,00
313.288,00
320.290,00
243.902,00
137.611,00
115.512,00
101.920,00
308.503,00
291.630,00
308.108,00
230.816,00
228.692,00
195.915,00
203.747,00
187.023,00
219.193,00
214.903,00
141.851,00
161.431,00
180.453,00
188.534,00
156.827,00
211.180,00
182.300,00
252.072,00
212.284,00
235.056,00
277.592,00
262.504,00
133.383,00
151.382,00
126.971,00
143.808,00
119.179,00
134.654,00
156.223,00
137.728,00
129.808,00
165.070,00
110.271,00
134.805,00
98.318,00
117.285,00
42.831,00
45.567,00
41.336,00
43.561,00
107.626,00
345.521,00
517.351,00
416.080,00
251.963,00
480.234,00
459.189,00
408.130,00
126.113,00
186.041,00
83.691,00
104.373,00
474.940,00
423.860,00
63.650,00
64.095,00
70.665,00
51.275,00
51.681,00
46.794,00
47.972,00
41.955,00
14.471,00
37.844,00
39.713,00
43.294,00
39.351,00
140.698,00
140.698,00
87.389,00
82.258,00
34.964,00
33.026,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
161949
124057
109683
124036
109656
161934
109691
124087
109685
109686
109663
124056
124069
109652
124078
124088
161901
161946
124064
124035
124093
124053
161961
169223
109624
161931
161932
149295
109609
109618
149287
149297
109637
109638
109610
161962
109608
109671
109678
161921
109640
149282
161951
109622
109654
109620
109633
149275
109644
161922
109646
124048
109653
124083
124086
109649
Marca/Modelo do Veiculo
I/M.BENZ A45AMG4M
I/M.BENZ B 170
I/M.BENZ B 180
I/M.BENZ B 200
I/M.BENZ B 200 T
I/M.BENZ B200CGI
I/M.BENZ C 180 CGI
I/M.BENZ C 180 CGI COUPE
I/M.BENZ C 180 K
I/M.BENZ C 200 CGI
I/M.BENZ C 200 K
I/M.BENZ C 200 K TOURING
I/M.BENZ C 203 SWAGON
I/M.BENZ C 230
I/M.BENZ C 250 CGI
I/M.BENZ C 250 CGI COUPE
I/M.BENZ C 280
I/M.BENZ C 280 4MATIC
I/M.BENZ C 300
I/M.BENZ C 350
I/M.BENZ C 350 CGI
I/M.BENZ C 63 AMG
I/M.BENZ C180
I/M.BENZ C180CGI TOURING
I/M.BENZ C180K
I/M.BENZ C180TURBO
I/M.BENZ C180TURBOCOUPE
I/M.BENZ C200
I/M.BENZ C200 KOMPRESSOR
I/M.BENZ C200K TOURING
I/M.BENZ C220
I/M.BENZ C230 K COUPE
I/M.BENZ C230K
I/M.BENZ C230K TOURING
I/M.BENZ C240
I/M.BENZ C250
I/M.BENZ C320
I/M.BENZ C350
I/M.BENZ C63 AMG
I/M.BENZ C63AMGP30 COUPE
I/M.BENZ CL 65 AMG
I/M.BENZ CL500
I/M.BENZ CLA200
I/M.BENZ CLK 320
I/M.BENZ CLK 350
I/M.BENZ CLK 500
I/M.BENZ CLK 500 CA
I/M.BENZ CLK320CA
I/M.BENZ CLS 350
I/M.BENZ CLS 350 CGI
I/M.BENZ CLS 500
I/M.BENZ CLS 63 AMG
I/M.BENZ E 240 ELEGANCE
I/M.BENZ E 250 CGI
I/M.BENZ E 250 CGI COUPE
I/M.BENZ E 350
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
230.346,00
107.049,00
124.286,00
2013
208.811,00
88.220,00
115.866,00
2012
2011
2010
56.244,00
47.022,00
79.972,00
86.308,00
112.630,00
78.171,00
108.593,00
104.785,00
94.641,00
2009
2008
38.906,00
69.753,00
43.110,00
44.708,00
50.044,00
55.695,00
75.818,00
72.081,00
61.721,00
85.886,00
73.267,00
58.548,00
81.002,00
69.913,00
81.665,00
43.580,00
48.969,00
64.978,00
74.435,00
2007
2006
2005
41.631,00
44.717,00
35.067,00
44.076,00
33.580,00
42.540,00
41.913,00
39.668,00
54.222,00
43.566,00
64.865,00
58.624,00
43.214,00
40.083,00
50.928,00
46.289,00
2004
2003
2002
2001
2000
37.560,00
34.471,00
33.248,00
38.983,00
34.011,00
34.225,00
32.250,00
32.553,00
39.228,00
32.994,00
43.273,00
38.006,00
25.428,00
45.664,00
38.457,00
35.801,00
96.140,00
81.002,00
40.708,00
39.309,00
55.873,00
54.064,00
55.143,00
49.309,00
163.423,00
146.247,00
161.759,00
129.268,00
118.620,00
136.641,00
109.562,00
128.721,00
105.980,00
123.055,00
123.909,00
278.284,00
258.265,00
118.219,00
113.538,00
97.737,00
105.883,00
96.708,00
105.381,00
169.800,00
251.685,00
116.630,00
114.502,00
204.363,00
95.998,00
92.088,00
89.002,00
89.002,00
108.538,00
85.928,00
82.236,00
77.612,00
193.088,00
177.540,00
86.158,00
76.249,00
55.136,00
39.599,00
37.349,00
33.354,00
131.853,00
45.651,00
43.759,00
47.997,00
42.198,00
40.673,00
45.667,00
40.596,00
43.963,00
159.043,00
61.611,00
381.009,00
396.490,00
133.718,00
338.575,00
294.463,00
214.937,00
277.540,00
138.232,00
209.577,00
259.376,00
198.117,00
187.138,00
101.526,00
177.775,00
396.169,00
384.077,00
363.760,00
75.148,00
351.792,00
47.627,00
120.707,00
104.136,00
89.920,00
80.812,00
116.563,00
74.619,00
79.538,00
121.720,00
287.555,00
50.893,00
188.216,00
153.848,00
135.533,00
116.895,00
106.394,00
103.919,00
166.502,00
222.129,00
136.702,00
212.777,00
118.805,00
204.197,00
112.453,00
258.059,00
241.059,00
219.026,00
215.522,00
378.996,00
360.950,00
343.761,00
288.328,00
153.443,00
170.256,00
191.396,00
150.457,00
211.014,00
166.624,00
173.859,00
200.966,00
67.964,00
59.960,00
48.389,00
97.231,00
108.235,00
82.307,00
91.630,00
76.192,00
107.905,00
46.851,00
152.145,00
137.723,00
116.946,00
103.558,00
96.903,00
86.324,00
83.952,00
43.606,00
39.526,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
109696
124097
124094
124096
124095
109682
124047
109630
149288
161907
161942
161948
109659
124085
124013
124080
161943
109621
109677
223102
223119
223167
223157
223127
223133
223130
223154
223125
223112
223108
223118
223107
223163
223152
223115
109628
124042
161910
124051
109606
109607
161958
109693
124058
161937
161913
109643
161925
161912
109660
109647
149291
161929
124067
143715
143713
Marca/Modelo do Veiculo
I/M.BENZ E 350 CA
I/M.BENZ E 350 CGI
I/M.BENZ E 350 CGI CA
I/M.BENZ E 350 CGI COUPE
I/M.BENZ E 350 CGI GUARD
I/M.BENZ E 350 COUPE
I/M.BENZ E 63 AMG
I/M.BENZ E200
I/M.BENZ E240
I/M.BENZ E240 SEDAN
I/M.BENZ E250BLUEEF
I/M.BENZ E250BLUEEF CO
I/M.BENZ E280
I/M.BENZ E300
I/M.BENZ E320
I/M.BENZ E350 CONV
I/M.BENZ E350BLUEEF
I/M.BENZ E500
I/M.BENZ E500 V8 SEDAN
I/M.BENZ G 500
I/M.BENZ GL 500
I/M.BENZ GL350BLUETEC
I/M.BENZ GL500BLUEEF
I/M.BENZ GLK 280
I/M.BENZ GLK 300
I/M.BENZ GLK 350
I/M.BENZ GLK300CGI
I/M.BENZ ML 320 CDI
I/M.BENZ ML 350
I/M.BENZ ML 500
I/M.BENZ ML 63 AMG
I/M.BENZ ML320
I/M.BENZ ML350BLUETEC
I/M.BENZ ML350CGI
I/M.BENZ R 350
I/M.BENZ S 350
I/M.BENZ S 350
I/M.BENZ S 400 HYBRID
I/M.BENZ S 63 AMG
I/M.BENZ S320
I/M.BENZ S320L
I/M.BENZ S63LAMG4M
I/M.BENZ SL 350 SPORT
I/M.BENZ SL 63 AMG
I/M.BENZ SL63AMGP30
I/M.BENZ SLK 200 CGI
I/M.BENZ SLK 200 K
I/M.BENZ SLK 250 CGI
I/M.BENZ SLK 350 CGI
I/M.BENZ SLK 55 AMG
I/M.BENZ SLK 55 K AMG
I/M.BENZ SLK230K
I/M.BENZ SLK55AMG
I/M.BENZ SLS 63 AMG
I/MASERATI GRANCABRIO
I/MASERATI GRANTURISMO S
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
283.688,00
260.543,00
212.650,00
242.283,00
2011
222.294,00
209.598,00
219.918,00
197.306,00
2010
194.150,00
2009
2008
2007
2006
189.416,00
286.082,00
154.501,00
236.084,00
146.167,00
223.333,00
75.004,00
201.886,00
65.974,00
159.527,00
155.112,00
37.434,00
2005
2004
2003
2002
2001
30.837,00
43.389,00
43.287,00
41.627,00
41.155,00
28.426,00
41.120,00
39.897,00
27.142,00
38.372,00
2000
306.899,00
355.048,00
206.995,00
220.725,00
326.081,00
315.053,00
34.438,00
33.620,00
194.938,00
190.649,00
74.065,00
71.343,00
68.185,00
34.324,00
201.551,00
228.632,00
259.295,00
247.525,00
317.761,00
326.407,00
58.595,00
50.955,00
77.877,00
86.784,00
136.325,00
72.954,00
82.075,00
65.617,00
62.899,00
81.831,00
110.094,00
78.743,00
95.105,00
239.370,00
290.607,00
321.111,00
385.224,00
66.844,00
201.914,00
264.974,00
220.553,00
121.301,00
137.869,00
106.341,00
133.117,00
162.899,00
241.585,00
154.370,00
191.602,00
241.867,00
134.834,00
116.710,00
94.283,00
211.552,00
172.108,00
160.406,00
158.446,00
107.298,00
101.051,00
104.779,00
132.930,00
124.479,00
116.201,00
117.029,00
145.436,00
200.201,00
93.222,00
131.059,00
159.292,00
85.814,00
113.401,00
155.395,00
99.265,00
316.110,00
136.075,00
158.230,00
168.451,00
352.068,00
323.344,00
307.948,00
289.365,00
239.455,00
244.758,00
227.482,00
226.652,00
220.068,00
76.610,00
71.675,00
71.513,00
32.678,00
29.827,00
72.013,00
74.798,00
58.414,00
58.434,00
70.316,00
69.251,00
221.017,00
113.623,00
135.561,00
434.404,00
405.529,00
413.718,00
370.089,00
398.590,00
263.660,00
303.788,00
312.877,00
299.698,00
288.242,00
205.844,00
197.747,00
251.489,00
212.848,00
155.822,00
117.844,00
120.908,00
87.859,00
618.250,00
254.110,00
400.762,00
626.926,00
590.162,00
224.793,00
331.308,00
319.020,00
296.361,00
127.032,00
111.019,00
103.482,00
95.887,00
88.855,00
85.467,00
82.732,00
199.333,00
179.319,00
168.153,00
149.856,00
156.087,00
144.249,00
155.412,00
135.532,00
146.047,00
136.701,00
554.166,00
140.735,00
199.105,00
177.080,00
173.008,00
171.973,00
191.532,00
282.470,00
80.864,00
371.756,00
371.182,00
607.599,00
678.441,00
357.953,00
575.505,00
649.106,00
590.613,00
498.581,00
633.315,00
571.898,00
483.158,00
537.904,00
492.270,00
442.103,00
78.978,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
143710
143714
143707
216415
216412
216406
134714
134721
155003
149285
223101
149259
149263
149269
149276
155100
155101
114102
114116
114108
114104
201443
114111
114103
114115
114105
114136
114143
114117
201441
114165
114169
201440
114132
114175
114153
114120
114126
139839
211773
211724
211733
211736
211762
211763
139844
139855
139861
139853
211701
139874
139868
139858
139867
211735
211735
Marca/Modelo do Veiculo
I/MASERATI QUATTROPORTE
I/MASERATI QUATTROPORTES
I/MASERATI SPIDER CAMBIO
I/MAZDA CX-5
I/MAZDA CX-9
I/MAZDA MPV
I/MAZDA PROTEGE LX
I/MAZDA TRIBUTE
I/MCC SMART COUPE
I/MERCEDES BENZ C180
I/MERCEDES BENZ ML 430
I/MERCEDES E240 JF61W
I/MERCEDES ML320 AB54
I/MERCEDES SL 500
I/MERCEDES-BENZ ML430
I/MG 550 TURBO
I/MG 6 TURBO
I/MINI COOPER
I/MINI COOPER CA
I/MINI COOPER CLUBMAN
I/MINI COOPER CONVERSIV
I/MINI COOPER CYMAN
I/MINI COOPER J.C WORKS
I/MINI COOPER S
I/MINI COOPER S CLUBMAN
I/MINI COOPER S CONV
I/MINI COOPER S COUPE
I/MINI COOPER S ROADSTER
I/MINI COOPER SCA
I/MINI COOPER SCYMAN
I/MINI COOPER SPCMAN
I/MINI COOPER SPCMANALL4
I/MINI COOPERSCYMAN ALL4
I/MINI JCW CA
I/MINI JCW COUNTRYMAN
I/MINI JCW COUPE
I/MINI JOHN COOPER WORKS
I/MINI ONE
I/MITSUBISHI MRE CGPI
I/MMC ADVENTURE GLX
I/MMC AIRTREK
I/MMC AIRTREK MIVEC
I/MMC AIRTREK TURBO
I/MMC ASX 2.0
I/MMC ASX 2.0 4WD
I/MMC ECLIPSE GT
I/MMC ECLIPSE GT 3.8 V6
I/MMC ECLIPSE SPYDER GT
I/MMC GRANDIS
I/MMC L200 4X4
I/MMC LANCER 2.0
I/MMC LANCER 2.0 4WD
I/MMC LANCER EVOLUTION
I/MMC LANCER SB RALLIART
I/MMC MONTERO
I/MMC MONTERO
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
2014
803.093,00
2013
737.573,00
2012
2011
2010
627.393,00
601.465,00
521.964,00
2009
320.225,00
482.738,00
2008
293.894,00
2007
259.796,00
2006
2005
204.921,00
2004
2003
2002
227.750,00
203.670,00
184.779,00
178.877,00
156.137,00
2001
2000
112.376,00
139.414,00
51.562,00
22.951,00
15.054,00
20.064,00
46.108,00
85.837,00
94.995,00
68.201,00
76.053,00
102.646,00
129.520,00
124.321,00
117.851,00
123.679,00
125.684,00
130.544,00
87.706,00
82.591,00
94.271,00
87.323,00
99.654,00
118.705,00
111.923,00
106.681,00
115.024,00
107.620,00
114.775,00
121.083,00
125.135,00
110.692,00
112.237,00
62.612,00
91.740,00
109.856,00
101.378,00
98.081,00
110.566,00
99.179,00
109.895,00
113.295,00
102.246,00
102.971,00
57.279,00
301.602,00
262.243,00
81.944,00
86.151,00
67.497,00
88.576,00
71.794,00
78.922,00
84.375,00
58.686,00
73.783,00
76.264,00
75.450,00
56.154,00
79.139,00
90.030,00
73.619,00
53.979,00
67.702,00
82.466,00
90.863,00
106.784,00
93.548,00
93.438,00
57.274,00
70.336,00
238.960,00
54.452,00
44.653,00
217.893,00
52.990,00
42.385,00
47.810,00
192.099,00
47.634,00
80.617,00
90.683,00
97.453,00
104.275,00
67.384,00
95.777,00
53.744,00
94.124,00
52.931,00
46.485,00
61.747,00
68.927,00
64.146,00
78.450,00
43.124,00
57.605,00
162.233,00
46.042,00
41.245,00
43.237,00
40.623,00
53.685,00
39.878,00
36.388,00
54.167,00
40.904,00
38.433,00
56.262,00
72.025,00
49.265,00
64.890,00
72.444,00
64.536,00
174.495,00
149.671,00
34.148,00
32.954,00
148.110,00
30.967,00
119.737,00
37.337,00
38.670,00
36.866,00
34.088,00
32.513,00
63.331,00
73.857,00
58.198,00
69.436,00
51.849,00
57.238,00
110.516,00
98.690,00
21.730,00
36.369,00
35.727,00
32.167,00
32.158,00
76.077,00
78.375,00
84.158,00
40.244,00
36.151,00
67.633,00
65.739,00
70.579,00
35.153,00
29.124,00
43.290,00
28.170,00
24.792,00
24.796,00
34.359,00
24.658,00
23.138,00
63.791,00
61.695,00
58.004,00
41.809,00
31.997,00
30.443,00
29.005,00
29.170,00
27.027,00
24.459,00
49.869,00
104.922,00
94.229,00
21.382,00
56.832,00
67.866,00
97.240,00
56.586,00
60.743,00
124.643,00
34.937,00
74.161,00
98.496,00
61.914,00
32.789,00
76.766,00
29.465,00
69.212,00
81.108,00
30.378,00
23.797,00
32.374,00
34.436,00
27.889,00
101.875,00
52.757,00
96.702,00
82.680,00
92.632,00
28.033,00
22.750,00
23.162,00
18.630,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
139852
211766
211746
211745
211779
211743
211752
211783
211754
211749
211744
211744
211705
211705
211741
211729
211707
211707
211728
211712
211717
211738
211704
211704
211715
211715
211725
211725
211726
211711
211713
211713
211703
211703
211714
211714
141220
141234
141256
141258
141297
141298
211139
211146
211110
141247
141243
141219
141275
141282
141281
141289
141290
141291
141210
211150
Marca/Modelo do Veiculo
I/MMC MONTERO IO 108
I/MMC OUTLANDER 2.0
I/MMC OUTLANDER 2.4
I/MMC OUTLANDER 2.4 4WD
I/MMC OUTLANDER 3.0 GT
I/MMC OUTLANDER 3.0 V6
I/MMC OUTLANDER 3.0 XLS
I/MMC OUTLANDER INVITE
I/MMC PAJERO DAKAR
I/MMC PAJERO DI D DAKAR
I/MMC PAJERO FULL
I/MMC PAJERO FULL
I/MMC PAJERO GLS
I/MMC PAJERO GLS
I/MMC PAJERO GLS 3.2 D
I/MMC PAJERO GLS 3.8 G
I/MMC PAJERO GLS-B
I/MMC PAJERO GLS-B
I/MMC PAJERO HPE 3.8 G
I/MMC PAJERO IO
I/MMC PAJERO IO SE
I/MMC PAJERO NATIVA GLS
I/MMC PAJERO SP. 4X4 GLS
I/MMC PAJERO SP. 4X4 GLS
I/MMC PAJERO SP. 4X4 SE
I/MMC PAJERO SP. 4X4 SE
I/MMC PAJERO SP4X4 HPE D
I/MMC PAJERO SP4X4 HPE D
I/MMC PAJERO SP4X4 HPE G
I/MMC PAJERO SPORT
I/MMC PAJERO SPORT 4X4
I/MMC PAJERO SPORT 4X4
I/MMC PAJERO SPORT GLS
I/MMC PAJERO SPORT GLS
I/MMC PAJERO SPORT SE
I/MMC PAJERO SPORT SE
I/NISSAN 350Z COUPE
I/NISSAN 350Z Z
I/NISSAN 370Z COUPE
I/NISSAN 370Z TOURING
I/NISSAN ALTIMA
I/NISSAN ALTIMA 25 SL
I/NISSAN FRONTIER LE
I/NISSAN FRONTIER SEL
I/NISSAN FRONTIER TI
I/NISSAN GT-R
I/NISSAN GT-R PREMIUM
I/NISSAN INFINITI G35
I/NISSAN JUKE SL
I/NISSAN MARCH 10 FLEX
I/NISSAN MARCH 10S FLEX
I/NISSAN MARCH 16S FLEX
I/NISSAN MARCH 16SR FLEX
I/NISSAN MARCH 16SV FLEX
I/NISSAN MAXIMA 30GV
I/NISSAN MURANO LE
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
93.533,00
81.163,00
73.253,00
74.523,00
69.894,00
66.869,00
63.456,00
54.822,00
51.721,00
58.549,00
50.816,00
77.398,00
69.816,00
61.001,00
52.099,00
46.901,00
93.072,00
91.437,00
81.327,00
79.185,00
76.619,00
122.855,00
112.832,00
96.129,00
85.976,00
2007
2006
107.756,00
99.304,00
82.502,00
88.481,00
79.429,00
64.692,00
2004
2003
2002
2001
2000
16.175,00
36.665,00
27.500,00
29.871,00
18.072,00
48.276,00
49.289,00
99.924,00
112.553,00
2005
58.722,00
73.610,00
60.430,00
73.269,00
52.550,00
54.808,00
63.763,00
49.652,00
49.316,00
57.318,00
49.282,00
56.542,00
42.054,00
44.042,00
49.011,00
48.505,00
35.624,00
39.179,00
28.770,00
30.985,00
23.370,00
138.748,00
108.577,00
101.919,00
101.482,00
85.938,00
80.594,00
72.363,00
54.173,00
51.393,00
45.541,00
41.924,00
40.135,00
21.810,00
19.736,00
47.828,00
43.782,00
38.741,00
40.300,00
41.449,00
39.377,00
38.944,00
31.449,00
39.917,00
37.920,00
35.925,00
36.498,00
37.746,00
162.899,00
150.328,00
155.141,00
159.049,00
143.169,00
147.754,00
122.253,00
126.109,00
107.497,00
116.787,00
108.563,00
116.107,00
98.816,00
101.976,00
61.133,00
56.029,00
91.774,00
87.117,00
35.861,00
31.864,00
35.552,00
34.186,00
37.208,00
33.162,00
29.758,00
34.570,00
32.193,00
32.441,00
26.446,00
34.856,00
32.201,00
20.478,00
18.524,00
26.122,00
32.017,00
27.378,00
32.817,00
30.827,00
19.169,00
17.738,00
22.950,00
29.293,00
24.621,00
27.397,00
25.656,00
30.598,00
30.381,00
29.281,00
33.743,00
26.677,00
25.618,00
30.994,00
29.391,00
21.395,00
26.692,00
24.904,00
28.786,00
23.027,00
26.832,00
80.492,00
86.227,00
53.877,00
27.007,00
30.575,00
30.575,00
30.575,00
23.964,00
26.520,00
26.967,00
31.895,00
28.110,00
283.555,00
328.581,00
257.687,00
105.862,00
22.587,00
25.126,00
25.855,00
29.972,00
26.083,00
103.584,00
21.705,00
24.002,00
23.879,00
29.076,00
25.469,00
86.881,00
303.931,00
239.778,00
80.725,00
279.504,00
214.870,00
70.261,00
257.289,00
194.608,00
58.155,00
61.226,00
52.855,00
29.660,00
28.072,00
19.841,00
17.434,00
40.700,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
211147
211137
211165
211142
211113
211129
211128
211111
211133
211145
211169
211169
211185
211173
224002
141224
141254
162417
141255
162424
141253
162426
141228
141227
211197
141251
141232
141231
141246
141245
141249
141248
141261
141283
141284
141285
224000
224000
211152
211158
211123
211122
110304
110311
112278
154426
162112
160527
160575
160576
154430
154412
154412
154413
154427
154414
Marca/Modelo do Veiculo
I/NISSAN MURANO S AWD
I/NISSAN MURANO SE
I/NISSAN MURANO SL
I/NISSAN PATHFINDER 4WD
I/NISSAN PATHFINDER LE
I/NISSAN PATHFINDER LE25
I/NISSAN PATHFINDER LE40
I/NISSAN PATHFINDER SE
I/NISSAN PATHFINDER SE25
I/NISSAN PATHFINDER SE35
I/NISSAN PATROL 4X4
I/NISSAN PATROL 4X4
I/NISSAN QASHQAI
I/NISSAN QUEST GXE
I/NISSAN ROGUE
I/NISSAN SENTRA
I/NISSAN SENTRA 20 FLEX
I/NISSAN SENTRA 20S
I/NISSAN SENTRA 20S FLEX
I/NISSAN SENTRA 20SL CVT
I/NISSAN SENTRA 20SLFLEX
I/NISSAN SENTRA 20SV CVT
I/NISSAN SENTRA S
I/NISSAN SENTRA SL
I/NISSAN TERRANO SE STW
I/NISSAN TIIDA 1.6 SL
I/NISSAN TIIDA 1.8 S
I/NISSAN TIIDA 1.8 SL
I/NISSAN TIIDA 18S FLEX
I/NISSAN TIIDA 18SL FLEX
I/NISSAN TIIDA EMOTION
I/NISSAN TIIDA PREMIUM
I/NISSAN TIIDA SEDAN 18F
I/NISSAN VERSA 16S FLEX
I/NISSAN VERSA 16SL FLEX
I/NISSAN VERSA 16SV FLEX
I/NISSAN X-TRAIL 2.4
I/NISSAN X-TRAIL 2.4
I/NISSAN X-TRAIL LE
I/NISSAN X-TRAIL SE
I/NISSAN XTRAIL GX
I/NISSAN XTRAIL X
I/OPEL OMEGA 3.0 V6
I/OPEL ZAFIRA
I/PASSAT GL 1.8T SEDAN
I/PEUGEOT 106 QUIKSILVER
I/PEUGEOT 206
I/PEUGEOT 206 14 PRESENC
I/PEUGEOT 206 14FELINEFX
I/PEUGEOT 206 14PRESENFX
I/PEUGEOT 206 COUPE CABR
I/PEUGEOT 206 PASSION
I/PEUGEOT 206 PASSION
I/PEUGEOT 206 RALLYE
I/PEUGEOT 206 SELECTION
I/PEUGEOT 206 SOLEIL
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
2014
2013
2012
2011
2010
2009
81.390,00
78.386,00
71.372,00
2008
50.610,00
68.332,00
62.174,00
79.847,00
2007
42.041,00
56.164,00
51.751,00
75.306,00
70.620,00
61.040,00
55.027,00
64.033,00
2006
2005
54.934,00
53.216,00
64.847,00
53.864,00
53.094,00
38.057,00
62.369,00
50.531,00
34.798,00
79.181,00
85.006,00
60.158,00
68.995,00
2004
2003
34.628,00
32.225,00
2002
2001
2000
21.619,00
21.327,00
27.852,00
28.226,00
25.465,00
19.921,00
69.721,00
65.159,00
51.786,00
27.126,00
80.517,00
42.040,00
54.823,00
42.912,00
65.561,00
52.912,00
60.203,00
55.708,00
25.655,00
36.077,00
33.840,00
31.513,00
28.071,00
40.220,00
39.446,00
33.863,00
28.131,00
45.332,00
41.479,00
39.627,00
34.827,00
24.523,00
23.584,00
24.392,00
27.399,00
23.137,00
26.946,00
30.275,00
24.860,00
30.225,00
28.883,00
34.961,00
41.634,00
38.628,00
31.276,00
34.313,00
32.603,00
32.740,00
35.100,00
30.030,00
32.945,00
28.926,00
31.408,00
29.195,00
29.228,00
31.704,00
30.621,00
27.145,00
28.207,00
31.686,00
30.016,00
24.608,00
26.192,00
29.035,00
23.882,00
24.979,00
23.516,00
24.968,00
26.146,00
24.542,00
20.710,00
22.645,00
23.698,00
21.660,00
30.040,00
50.043,00
50.606,00
42.334,00
46.762,00
32.730,00
37.021,00
29.276,00
26.051,00
25.625,00
27.551,00
16.493,00
18.447,00
23.225,00
7.120,00
10.583,00
16.022,00
14.282,00
40.599,00
13.069,00
14.521,00
12.614,00
38.417,00
12.219,00
36.353,00
32.775,00
30.091,00
28.646,00
27.846,00
12.002,00
13.131,00
10.356,00
11.779,00
12.292,00
10.244,00
11.080,00
11.535,00
9.820,00
10.597,00
10.597,00
11.134,00
9.125,00
9.642,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
154414
160875
160885
160886
160897
160898
161361
161634
161633
161359
161640
161654
161692
160895
154417
154422
154418
160855
160878
160812
160540
160535
160832
160553
160806
160835
160837
160817
160834
160826
160825
160555
160890
160889
154444
154454
161666
154443
160808
154455
160894
160879
160892
154446
154461
160554
160836
162111
160848
160846
160844
160844
162109
162102
162110
162100
Marca/Modelo do Veiculo
I/PEUGEOT 206 SOLEIL
I/PEUGEOT 206 X-LINE
I/PEUGEOT 207 3P
I/PEUGEOT 207 5P
I/PEUGEOT 207HB XR
I/PEUGEOT 207HB XR S
I/PEUGEOT 208
I/PEUGEOT 3008 ALLURE
I/PEUGEOT 3008 GRIFFE
I/PEUGEOT 3008 ROLAND G
I/PEUGEOT 3008 SPORT
I/PEUGEOT 3008 TECNO
I/PEUGEOT 3008GRIFFE THP
I/PEUGEOT 306 BERLINE XT
I/PEUGEOT 306 SOLEIL 4P
I/PEUGEOT 306 SOLEIL 5P
I/PEUGEOT 306 SOLEIL BRE
I/PEUGEOT 307 16 FX PR
I/PEUGEOT 307 16 PR PK
I/PEUGEOT 307 16 PRES PK
I/PEUGEOT 307 16 PRESENC
I/PEUGEOT 307 20 FELINE
I/PEUGEOT 307 20A FEL PK
I/PEUGEOT 307 20A FELINE
I/PEUGEOT 307 20A FELINE
I/PEUGEOT 307 20S A CC
I/PEUGEOT 307 20S A FELI
I/PEUGEOT 307 20S A GRIF
I/PEUGEOT 307 20S A SW
I/PEUGEOT 307 20S FELINE
I/PEUGEOT 307 20S GRIFFE
I/PEUGEOT 307 CC 20A
I/PEUGEOT 307 HB FELINE
I/PEUGEOT 307 HBFELINE A
I/PEUGEOT 307 PASSIO 16M
I/PEUGEOT 307 PASSIO 20M
I/PEUGEOT 307 PREMIUM AT
I/PEUGEOT 307 RALLYE 16M
I/PEUGEOT 307 RALLYE 20A
I/PEUGEOT 307 RALLYE 20M
I/PEUGEOT 307 SD FELINE
I/PEUGEOT 307 SD16 PR PK
I/PEUGEOT 307 SDFELINE A
I/PEUGEOT 307 SOLEIL 16M
I/PEUGEOT 307 SW 20 M
I/PEUGEOT 307 SW 20A
I/PEUGEOT 307 XR
I/PEUGEOT 307HB PRE PK A
I/PEUGEOT 307SD 20S A FL
I/PEUGEOT 307SD 20S A GR
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
I/PEUGEOT 307SD 20S M
I/PEUGEOT 307SD 20S M
I/PEUGEOT 307SD PRE PK A
I/PEUGEOT 307SD PRES PK
I/PEUGEOT 307SD PRESEN A
I/PEUGEOT 307SD PRESENCE
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
21.478,00
25.578,00
22.250,00
22.810,00
20.012,00
22.276,00
21.496,00
21.729,00
19.668,00
20.388,00
55.940,00
62.705,00
53.961,00
61.578,00
2008
2007
2006
2005
2004
2003
11.566,00
2002
10.846,00
2001
10.052,00
2000
9.642,00
15.375,00
67.151,00
71.040,00
80.640,00
23.534,00
26.858,00
35.040,00
60.668,00
66.801,00
17.917,00
56.163,00
56.439,00
85.717,00
8.055,00
9.002,00
32.582,00
33.192,00
28.603,00
28.898,00
26.596,00
26.880,00
23.301,00
23.540,00
22.427,00
22.672,00
19.737,00
19.535,00
19.544,00
56.105,00
24.793,00
24.862,00
53.224,00
22.428,00
22.500,00
23.795,00
21.562,00
22.794,00
23.176,00
24.199,00
21.737,00
21.891,00
19.260,00
48.536,00
19.112,00
19.171,00
23.427,00
18.107,00
18.236,00
18.239,00
17.626,00
19.353,00
17.628,00
19.137,00
44.965,00
36.083,00
32.512,00
17.452,00
17.971,00
19.068,00
22.594,00
44.100,00
29.131,00
28.785,00
17.341,00
17.342,00
16.898,00
39.994,00
17.603,00
16.396,00
17.460,00
16.173,00
16.139,00
12.966,00
16.532,00
17.127,00
16.809,00
16.322,00
13.579,00
15.826,00
18.888,00
15.156,00
16.567,00
12.532,00
35.242,00
19.061,00
34.115,00
31.322,00
32.890,00
27.767,00
24.847,00
22.569,00
22.748,00
18.432,00
17.351,00
22.866,00
21.351,00
22.251,00
20.415,00
21.604,00
16.964,00
18.920,00
20.019,00
16.764,00
34.277,00
31.052,00
32.639,00
27.701,00
27.421,00
29.570,00
30.748,00
24.511,00
30.298,00
24.263,00
26.436,00
25.072,00
25.064,00
23.156,00
23.155,00
22.515,00
22.532,00
25.378,00
23.600,00
22.185,00
22.185,00
21.872,00
28.611,00
21.802,00
7.832,00
8.386,00
8.397,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
160850
160868
160867
160866
154496
161668
161671
162121
161679
161670
161689
161686
162119
161358
110543
154421
160570
160567
160568
161605
160598
160597
161604
161637
162120
161628
161638
161665
161691
154424
110527
154491
219129
219128
161626
161620
219150
219119
219131
161667
219134
110707
110705
110706
110802
110807
110808
110837
110816
110836
166030
110851
110810
110803
110817
110811
Marca/Modelo do Veiculo
I/PEUGEOT 307SD16 FXPR
I/PEUGEOT 307SW 20S ALLU
I/PEUGEOT 307SW 20SA ALL
I/PEUGEOT 307SW 20SA FEL
I/PEUGEOT 307XSPREMIUMHD
I/PEUGEOT 308 ACTIVE
I/PEUGEOT 308 ALLURE
I/PEUGEOT 308 ALLURE BVA
I/PEUGEOT 308 CC
I/PEUGEOT 308 FELINE
I/PEUGEOT 308 FELINE THP
I/PEUGEOT 308 GRIFFE THP
I/PEUGEOT 308 ROLAND G
I/PEUGEOT 308CC ROLAND G
I/PEUGEOT 406 COUPE 3.0
I/PEUGEOT 406 FAMILIALE
I/PEUGEOT 407 20A
I/PEUGEOT 407 30A
I/PEUGEOT 407 SW 30A
I/PEUGEOT 407SD 20SA ALL
I/PEUGEOT 407SD 30A FELI
I/PEUGEOT 407SD 30A GRIF
I/PEUGEOT 407SW 20SA ALL
I/PEUGEOT 408 ALLURE
I/PEUGEOT 408 ALLURE BVA
I/PEUGEOT 408 FELINE
I/PEUGEOT 408 GRIFFE
I/PEUGEOT 408 GRIFFE THP
I/PEUGEOT 508 THP
I/PEUGEOT 607
I/PEUGEOT 806 ST
I/PEUGEOT 807 ST 20A
I/PEUGEOT PART F 625K 16
I/PEUGEOT PART F 800K 16
I/PEUGEOT PARTNER
I/PEUGEOT PARTNER ESCAP
I/PEUGEOT PARTNER FURG
I/PEUGEOT PARTNER FURGAO
I/PEUGEOT PARTNER VIDA A
I/PEUGEOT RCZ THP
I/PEUGEOT TRANSFORM AMB
I/PONTIAC MONTANA SE
I/PONTIAC SOLSTICE
I/PONTIAC SOLSTICE GXP
I/PORSCHE 911 CARRERA
I/PORSCHE 911 CARRERA 4
I/PORSCHE 911 CARRERA 4S
I/PORSCHE 911 CARRERA 4S
I/PORSCHE 911 CARRERA S
I/PORSCHE 911 CARRERA SC
I/PORSCHE 911 COUPE
I/PORSCHE 911 GT2 RS
I/PORSCHE 911 GT3
I/PORSCHE 911 TURBO
I/PORSCHE 911 TURBO S
I/PORSCHE BOXSTER S
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
47.877,00
41.453,00
42.213,00
51.620,00
110.397,00
49.862,00
58.493,00
59.790,00
64.495,00
110.161,00
39.650,00
39.795,00
38.362,00
38.405,00
102.934,00
46.097,00
57.186,00
97.787,00
45.201,00
2010
2009
2008
22.694,00
26.964,00
27.249,00
28.755,00
2007
21.512,00
24.339,00
24.996,00
27.315,00
2006
19.938,00
22.977,00
23.763,00
2005
2004
2003
2002
2001
2000
34.394,00
13.119,00
30.713,00
11.857,00
28.323,00
11.271,00
24.264,00
22.292,00
17.476,00
19.098,00
32.496,00
43.701,00
68.767,00
38.589,00
43.793,00
51.351,00
59.294,00
78.218,00
34.577,00
117.939,00
32.422,00
107.541,00
62.133,00
38.862,00
36.695,00
34.834,00
49.090,00
46.714,00
48.488,00
52.733,00
69.578,00
44.916,00
46.408,00
55.936,00
72.403,00
29.951,00
31.623,00
30.045,00
98.722,00
26.531,00
30.405,00
26.089,00
19.436,00
22.819,00
25.963,00
21.911,00
17.840,00
96.759,00
56.356,00
16.772,00
14.484,00
27.450,00
42.218,00
62.538,00
35.254,00
25.238,00
31.944,00
35.461,00
26.502,00
39.401,00
61.557,00
32.724,00
24.386,00
30.265,00
33.684,00
48.050,00
45.547,00
12.668,00
14.136,00
11.778,00
11.587,00
12.924,00
12.672,00
12.692,00
28.120,00
30.612,00
36.618,00
31.354,00
32.960,00
29.902,00
10.708,00
10.244,00
9.195,00
9.529,00
24.347,00
17.819,00
14.656,00
45.801,00
43.017,00
41.899,00
112.961,00
114.786,00
219.965,00
297.766,00
288.259,00
345.057,00
309.863,00
312.573,00
87.792,00
101.605,00
82.238,00
93.256,00
192.767,00
10.122,00
9.540,00
15.837,00
8.538,00
21.789,00
239.697,00
230.396,00
586.598,00
647.899,00
434.011,00
446.753,00
426.775,00
507.373,00
413.308,00
423.257,00
415.721,00
372.773,00
389.769,00
415.424,00
354.771,00
403.137,00
1.147.357,00
752.744,00
849.129,00
1.011.337,00
267.547,00
632.773,00
559.827,00
449.832,00
245.719,00
234.018,00
526.605,00
389.605,00
222.876,00
299.996,00
364.337,00
316.824,00
303.706,00
1.088.487,00
486.464,00
442.976,00
374.228,00
194.652,00
245.305,00
238.867,00
65.385,00
87.880,00
169.547,00
161.139,00
225.383,00
212.318,00
202.040,00
193.792,00
251.840,00
298.437,00
237.284,00
226.091,00
205.699,00
202.574,00
444.421,00
395.122,00
369.477,00
346.450,00
343.495,00
325.441,00
334.517,00
302.283,00
182.414,00
166.035,00
153.320,00
143.237,00
283.160,00
134.762,00
269.203,00
247.804,00
253.643,00
131.893,00
153.745,00
169.629,00
169.664,00
168.729,00
139.698,00
158.807,00
155.469,00
133.410,00
152.106,00
221.195,00
216.772,00
205.283,00
184.444,00
167.901,00
114.535,00
109.809,00
101.392,00
97.121,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
110849
110814
244603
244610
244604
110804
244602
110805
244600
110825
110813
244601
142703
142702
244612
244613
110850
110852
110842
110862
110843
110841
110861
201515
201510
201521
201520
201514
164001
164007
164004
111087
111085
164017
164015
164003
164011
111089
164006
111088
111037
111036
164030
164028
164035
164037
164031
164012
221312
221321
221322
221322
221310
221307
221309
221304
Marca/Modelo do Veiculo
I/PORSCHE BOXSTER SPYDER
I/PORSCHE CARRERA GT
I/PORSCHE CAYENNE
I/PORSCHE CAYENNE DIESEL
I/PORSCHE CAYENNE GTS
I/PORSCHE CAYENNE S
I/PORSCHE CAYENNE S
I/PORSCHE CAYENNE TURBO
I/PORSCHE CAYENNE TURBO
I/PORSCHE CAYENNE TURBOS
I/PORSCHE CAYENNE V6
I/PORSCHE CAYENNE V6
I/PORSCHE CAYMAN
I/PORSCHE CAYMAN S
I/PORSCHE MACAN S
I/PORSCHE MACAN TURBO
I/PORSCHE PANAMERA
I/PORSCHE PANAMERA 4
I/PORSCHE PANAMERA 4S
I/PORSCHE PANAMERA GTS
I/PORSCHE PANAMERA S
I/PORSCHE PANAMERA TURBO
I/PORSCHE PANAMERA V6
I/RELY LINK
I/RELY PICK-UP
I/RELY PICK-UP CDCOMFORT
I/RELY PICK-UP EX BASIC
I/RELY PICK-UP VAN
I/RENAULT CLIO AUT 10H3P
I/RENAULT CLIO AUT1016VH
I/RENAULT CLIO AUT1016VS
I/RENAULT CLIO AUT1616VH
I/RENAULT CLIO AUT1616VS
I/RENAULT CLIO CAM 10H3P
I/RENAULT CLIO CAM1016VH
I/RENAULT CLIO EXP1016VH
I/RENAULT CLIO EXP1016VS
I/RENAULT CLIO EXP1616VS
I/RENAULT CLIO PRI1016VS
I/RENAULT CLIO PRI1616VS
I/RENAULT CLIO RL 1.0
I/RENAULT CLIO RT 1.6
I/RENAULT FLUENCE DYN20A
I/RENAULT FLUENCE DYN20M
I/RENAULT FLUENCE EXP 16
I/RENAULT FLUENCE GT20
I/RENAULT FLUENCE PRI20A
I/RENAULT GRAND SCENIC
I/RENAULT KANGOO ALL AMB
I/RENAULT KANGOO AUT1616
I/RENAULT KANGOO EXP1616
I/RENAULT KANGOO EXP1616
I/RENAULT KANGOO EXPRL10
I/RENAULT KANGOO EXPRL16
I/RENAULT KANGOO RL 1.0
I/RENAULT KANGOO RL 1.6
Comb.
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2012
2011
206.130,00
2010
195.205,00
209.134,00
293.729,00
221.372,00
259.248,00
387.005,00
284.582,00
260.647,00
402.000,00
381.725,00
268.527,00
253.851,00
305.345,00
359.934,00
191.524,00
186.149,00
214.054,00
182.107,00
195.944,00
260.823,00
277.828,00
306.111,00
304.648,00
381.574,00
333.556,00
437.334,00
442.266,00
246.967,00
269.762,00
296.636,00
236.217,00
167.004,00
225.741,00
220.365,00
252.795,00
156.930,00
178.859,00
183.590,00
214.753,00
164.388,00
178.943,00
209.924,00
368.740,00
337.417,00
419.749,00
419.363,00
318.603,00
380.753,00
377.526,00
340.754,00
614.781,00
564.624,00
461.157,00
621.370,00
358.473,00
40.296,00
26.117,00
33.362,00
28.506,00
32.452,00
17.628,00
20.642,00
353.659,00
449.342,00
457.779,00
495.526,00
450.647,00
608.534,00
340.660,00
405.888,00
557.028,00
347.878,00
492.180,00
321.985,00
444.779,00
306.111,00
398.818,00
442.266,00
19.194,00
22.477,00
24.463,00
2013
287.612,00
457.412,00
19.072,00
2009
197.177,00
192.220,00
242.903,00
274.163,00
2008
2007
150.089,00
136.176,00
174.839,00
169.526,00
173.173,00
202.653,00
198.204,00
244.061,00
139.680,00
139.831,00
158.304,00
189.926,00
169.593,00
153.414,00
156.714,00
200.304,00
192.230,00
13.755,00
14.807,00
15.624,00
18.802,00
19.845,00
14.349,00
15.643,00
13.143,00
13.784,00
15.006,00
16.619,00
17.008,00
16.339,00
16.766,00
16.975,00
18.711,00
15.352,00
16.260,00
16.333,00
17.552,00
120.287,00
136.103,00
149.219,00
174.009,00
2006
2005
658.134,00
573.199,00
112.007,00
149.325,00
150.863,00
216.460,00
114.859,00
141.897,00
162.685,00
2004
2003
2002
103.187,00
93.075,00
91.872,00
90.198,00
129.983,00
131.278,00
123.331,00
109.537,00
109.301,00
103.211,00
97.074,00
92.133,00
2000
9.473,00
12.755,00
11.191,00
126.885,00
25.295,00
30.745,00
26.386,00
17.073,00
19.993,00
20.022,00
21.263,00
18.874,00
19.139,00
19.068,00
20.252,00
15.952,00
16.951,00
15.050,00
15.711,00
14.360,00
12.913,00
60.051,00
54.687,00
2001
46.511,00
44.261,00
34.699,00
62.935,00
53.317,00
43.938,00
42.883,00
32.963,00
41.788,00
42.464,00
72.219,00
69.207,00
51.059,00
47.970,00
36.858,00
63.843,00
57.907,00
51.235,00
48.948,00
33.460,00
28.692,00
27.183,00
26.228,00
22.746,00
23.793,00
21.262,00
21.573,00
32.001,00
21.060,00
21.431,00
30.914,00
17.401,00
18.653,00
20.107,00
18.081,00
15.604,00
18.031,00
15.961,00
15.961,00
14.091,00
17.234,00
12.729,00
15.119,00
14.404,00
12.736,00
13.093,00
13.550,00
12.911,00
12.255,00
11.149,00
12.737,00
12.882,00
12.543,00
11.464,00
11.988,00
11.856,00
13.285,00
10.084,00
10.948,00
11.843,00
11.354,00
12.560,00
10.838,00
10.535,00
11.072,00
11.225,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
221305
221306
221306
221316
221318
221329
221323
221324
221334
111034
111096
111097
111047
111052
111031
111030
111033
111078
164018
164021
164019
221303
111028
111038
136600
114101
223900
223960
151107
151108
151109
151110
108395
111404
155006
155027
155025
155018
155024
155017
155023
155021
243212
243212
243232
243209
243209
243205
243230
243204
245009
245001
245000
139347
245011
245012
Marca/Modelo do Veiculo
I/RENAULT KANGOO RN 1.0
I/RENAULT KANGOO RN 1.6
I/RENAULT KANGOO RN 1.6
I/RENAULT KANGOO RT1016V
I/RENAULT KANGOO RT1616V
I/RENAULT KANGOO SPW1616
I/RENAULT KGOO EXPRESS10
I/RENAULT KGOO EXPRESS16
I/RENAULT KGOO VIDA AMB
I/RENAULT LAGUNA RXE 2.0
I/RENAULT LOGAN
I/RENAULT MEGANE CC 20 A
I/RENAULT MEGANE EXP 16H
I/RENAULT MEGANE PRI 20S
I/RENAULT MEGANE RT 1.6
I/RENAULT MEGANE RXE 1.6
I/RENAULT MEGANE RXE 2.0
I/RENAULT MEGANE2SDDY20A
I/RENAULT SYMBOL EX1616V
I/RENAULT SYMBOL EXPR 16
I/RENAULT SYMBOL PR1616V
I/RENAULT TF RONTAN AMB
I/RENAULT TWINGO 1.0
I/RENAULT TWINGO 1.0 16V
I/ROLLS ROYCE GHOST
I/ROVER MINI COOPER
I/SATURN OUTLOOK XR
I/SATURN VUE
I/SEAT CORDOBA
I/SEAT CORDOBA VARIO
I/SEAT IBIZA
I/SEAT IBIZA 16V
I/SHELBY GT 500 COUPE
I/SKODA OCTAVIA
I/SMART CROSSBLADE CONV
I/SMART FORTWO 75 CA
I/SMART FORTWO CA 52 MHD
I/SMART FORTWO CA 62
I/SMART FORTWO CO 52 MHD
I/SMART FORTWO COUPE 62
I/SMART FORTWO COUPE 72
I/SMART FORTWO MHD
I/SSANGYONG ACTYON A23 4
I/SSANGYONG ACTYON A23 4
I/SSANGYONG KORANDO C MT
I/SSANGYONG KYRONM270XDI
I/SSANGYONG KYRONM270XDI
I/SSANGYONG MUSSO PICKUP
I/SSANGYONG REXTON
I/SSANGYONG REXTON RX290
I/SUBARU FORESTER 2.0
I/SUBARU FORESTER 2.0 LX
I/SUBARU FORESTER 2.5XTT
I/SUBARU FORESTER AWD
I/SUBARU FORESTER S
I/SUBARU FORESTER XT
Comb.
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
D
A/G
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
33.460,00
2013
28.878,00
2012
25.990,00
28.945,00
2011
25.077,00
2010
2009
2008
2007
2006
31.191,00
27.764,00
26.531,00
21.133,00
22.959,00
25.016,00
21.444,00
21.876,00
20.219,00
21.045,00
17.433,00
15.674,00
55.759,00
16.276,00
33.006,00
2005
14.566,00
16.721,00
2004
16.560,00
2003
14.113,00
2002
13.756,00
17.506,00
16.685,00
19.834,00
16.560,00
15.101,00
17.114,00
15.093,00
13.630,00
15.954,00
2001
12.827,00
13.971,00
13.971,00
2000
12.171,00
13.215,00
12.883,00
13.331,00
11.182,00
19.894,00
57.743,00
17.519,00
14.323,00
16.705,00
11.154,00
14.051,00
11.262,00
10.976,00
15.041,00
13.838,00
10.929,00
11.890,00
12.885,00
10.127,00
10.277,00
11.187,00
14.929,00
9.757,00
11.196,00
14.553,00
8.444,00
20.135,00
24.895,00
23.706,00
28.434,00
26.302,00
22.126,00
21.438,00
23.211,00
21.674,00
19.773,00
21.631,00
20.219,00
18.172,00
20.460,00
16.030,00
1.339.399,00
1.127.053,00
1.056.296,00
23.355,00
36.657,00
24.150,00
10.417,00
173.725,00
156.874,00
156.046,00
10.059,00
10.966,00
9.205,00
9.179,00
9.250,00
10.430,00
8.528,00
8.650,00
22.124,00
19.855,00
128.300,00
63.505,00
25.342,00
61.553,00
62.886,00
52.815,00
59.433,00
54.883,00
48.506,00
50.214,00
52.960,00
46.196,00
48.538,00
49.392,00
42.902,00
48.011,00
37.090,00
49.149,00
74.670,00
80.354,00
42.684,00
42.528,00
38.527,00
37.937,00
54.038,00
32.207,00
47.567,00
47.567,00
70.962,00
66.151,00
40.841,00
37.411,00
37.411,00
48.638,00
30.591,00
35.523,00
45.294,00
44.518,00
61.592,00
59.554,00
57.423,00
51.027,00
28.448,00
51.056,00
59.006,00
66.653,00
85.097,00
64.378,00
78.878,00
54.778,00
53.585,00
64.020,00
45.533,00
55.544,00
40.158,00
47.609,00
37.776,00
43.923,00
36.653,00
40.814,00
26.833,00
25.873,00
44.622,00
32.662,00
39.562,00
23.855,00
123.471,00
97.956,00
115.733,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
139357
139361
139356
139372
139346
139345
139360
139373
139369
139342
139340
139351
139339
139353
245006
139355
139367
245008
245003
245002
245004
245013
125531
223322
223313
223316
223321
223320
223306
125527
223304
223304
223305
125528
223314
223315
223308
125532
223717
223744
202997
202997
111867
111858
111865
111847
111844
111866
202968
223728
223737
223705
202984
202935
202933
202930
Marca/Modelo do Veiculo
I/SUBARU IMPREZA 1.5L
I/SUBARU IMPREZA 2.0 4P
I/SUBARU IMPREZA 2.0L
I/SUBARU IMPREZA SEDAN
I/SUBARU IMPREZA SWWRX
I/SUBARU IMPREZA WRX
I/SUBARU IMPREZA WRX 265
I/SUBARU IMPREZA XV
I/SUBARU LEGACY 2.0
I/SUBARU LEGACY GL
I/SUBARU LEGACY GX
I/SUBARU LEGACY GX H6
I/SUBARU LEGACY OUT BACK
I/SUBARU LEGACY OUTBACK6
I/SUBARU OUTBACK
I/SUBARU OUTBACK 2.5 L
I/SUBARU OUTBACK 3.6
I/SUBARU OUTBACK LL BEAN
I/SUBARU TRIBECA
I/SUBARU TRIBECA LTD 5
I/SUBARU TRIBECA LTD 7
I/SUBARU XV CROSSTREK
I/SUZUKI BALENO WAGON
I/SUZUKI G.VITARA 2WD 5P
I/SUZUKI G.VITARA 4WD 5P
I/SUZUKI G.VITARA V6
I/SUZUKI GRAND NOMADE
I/SUZUKI GRAND VITARA
I/SUZUKI GVITARA 1.6X
I/SUZUKI GVITARA 2.0 WA
I/SUZUKI GVITARA 2.0WA
I/SUZUKI GVITARA 2.0WA
I/SUZUKI GVITARA XL 7
I/SUZUKI IGNIS GL 1.3
I/SUZUKI JIMNY
I/SUZUKI SX4 4WD
I/SUZUKI VITARA
I/SUZUKI WAGON R 1.3
I/TOYOTA 4RUNNER
I/TOYOTA 4RUNNER LIMITED
I/TOYOTA 4RUNNER WAG SR5
I/TOYOTA 4RUNNER WAG SR5
I/TOYOTA CAMRY
I/TOYOTA CAMRY HYBRID
I/TOYOTA CAMRY SE V6
I/TOYOTA CAMRY XLE V6
I/TOYOTA CELICA
I/TOYOTA COROLLA S
I/TOYOTA FJ CRUISER
I/TOYOTA FJ CRUISER 4X4
I/TOYOTA FORTUNER SRP2.7
I/TOYOTA HIGHLANDER
I/TOYOTA HIGHLANDER 4WD
I/TOYOTA HILUX 2CDL DX
I/TOYOTA HILUX 2CSL
I/TOYOTA HILUX 2CSR SRV
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
A/G
2014
2013
84.665,00
104.474,00
61.984,00
2012
2011
2010
2009
48.126,00
42.644,00
42.644,00
36.915,00
36.915,00
62.922,00
91.677,00
70.133,00
73.222,00
75.118,00
67.994,00
63.507,00
2008
30.943,00
2007
26.865,00
34.818,00
32.231,00
66.277,00
52.050,00
65.943,00
55.787,00
47.397,00
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
39.926,00
29.117,00
36.283,00
27.234,00
31.964,00
26.256,00
22.933,00
15.871,00
20.547,00
13.181,00
18.095,00
22.122,00
19.413,00
17.821,00
24.668,00
77.758,00
93.275,00
56.661,00
53.153,00
42.434,00
69.642,00
64.563,00
57.616,00
51.567,00
49.218,00
71.662,00
65.978,00
55.456,00
58.047,00
54.008,00
47.580,00
47.286,00
73.769,00
69.765,00
117.964,00
112.747,00
92.486,00
90.317,00
113.153,00
106.119,00
87.120,00
48.386,00
37.165,00
47.179,00
36.289,00
44.194,00
45.724,00
35.205,00
27.733,00
32.578,00
40.222,00
31.515,00
22.859,00
20.835,00
127.146,00
51.138,00
81.061,00
67.643,00
62.426,00
58.895,00
90.550,00
9.873,00
74.734,00
74.734,00
62.708,00
64.497,00
55.319,00
55.328,00
50.833,00
50.833,00
48.977,00
48.977,00
51.298,00
45.751,00
46.490,00
43.999,00
44.800,00
18.622,00
30.000,00
47.977,00
21.094,00
22.588,00
32.951,00
61.138,00
48.700,00
42.472,00
42.747,00
37.293,00
40.295,00
36.130,00
36.989,00
34.817,00
32.476,00
32.784,00
30.230,00
25.172,00
21.702,00
23.153,00
12.729,00
24.102,00
20.475,00
21.957,00
11.558,00
27.263,00
28.520,00
82.460,00
73.925,00
20.019,00
19.758,00
19.023,00
23.319,00
20.359,00
71.787,00
56.593,00
55.698,00
25.498,00
49.862,00
26.427,00
47.219,00
104.502,00
37.842,00
44.883,00
72.615,00
71.784,00
43.319,00
76.021,00
68.354,00
52.677,00
23.212,00
76.419,00
68.183,00
59.792,00
52.865,00
47.309,00
23.020,00
59.440,00
86.945,00
113.075,00
87.460,00
129.945,00
87.539,00
114.914,00
41.935,00
81.291,00
71.391,00
67.428,00
67.380,00
86.212,00
81.330,00
78.584,00
72.882,00
70.525,00
56.879,00
30.393,00
26.955,00
29.279,00
24.958,00
29.391,00
26.292,00
22.562,00
22.261,00
59.206,00
25.853,00
24.754,00
21.657,00
20.882,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
202937
202934
202952
202954
202954
202956
202949
202949
202958
202924
202924
202991
202922
202922
202923
202923
202961
202961
223741
202920
202920
202943
202943
202945
202919
202996
111837
111843
202921
223746
203747
223745
223716
202973
202995
202977
223720
202988
202947
201805
114844
112371
112370
112368
112383
112300
155625
112319
112364
112359
112357
112376
112387
112397
112388
112389
Marca/Modelo do Veiculo
I/TOYOTA HILUX 4CDL DX
I/TOYOTA HILUX 4CSL DX
I/TOYOTA HILUX CD4X2
I/TOYOTA HILUX CD4X2 SR
I/TOYOTA HILUX CD4X2 SR
I/TOYOTA HILUX CD4X2 SRV
I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV
I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV
I/TOYOTA HILUX CS4X4CHAS
I/TOYOTA HILUX SW4
I/TOYOTA HILUX SW4
I/TOYOTA HILUX SW4 4X2SR
I/TOYOTA HILUX SW4 D
I/TOYOTA HILUX SW4 D
I/TOYOTA HILUX SW4 V6
I/TOYOTA HILUX SW4 V6
I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4
I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4
I/TOYOTA HILX PICKUPECIA
I/TOYOTA LAND CRUISER
I/TOYOTA LAND CRUISER
I/TOYOTA LAND CRUISER PR
I/TOYOTA LAND CRUISER PR
I/TOYOTA LEXUS RX330
I/TOYOTA MRE CGPI
I/TOYOTA PRADO
I/TOYOTA PRIUS
I/TOYOTA PRIUS 2
I/TOYOTA RAV4
I/TOYOTA RAV4 20L 4X2
I/TOYOTA RAV4 20L 4X4
I/TOYOTA RAV4 25L 4X4
I/TOYOTA RAV4 4X2
I/TOYOTA RAV4 BASE
I/TOYOTA RAV4 LTD
I/TOYOTA SIENNA LE
I/TOYOTA SIENNA XLE
I/TOYOTA TACOMA P RUNNER
I/TOYOTA TRIP 4WD
I/TOYOTA VENZA
I/TOYOTA ZELAS
I/VOLVO C30 2.0
I/VOLVO C30 2.4I
I/VOLVO C30 T5
I/VOLVO C30 T5 R-DESIGN
I/VOLVO MRE CGPI
I/VOLVO S40
I/VOLVO S40 2.0
I/VOLVO S40 2.4
I/VOLVO S40 2.4I
I/VOLVO S40 T5
I/VOLVO S60
I/VOLVO S60 1.6T4COMFORT
I/VOLVO S60 2.0 T5 COMF
I/VOLVO S60 2.0 T5 DYNA
I/VOLVO S60 2.0 T5 R-DES
Comb.
D
D
D
D
A/G
D
D
A/G
D
D
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
D
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
76.024,00
69.822,00
66.498,00
116.556,00
116.556,00
103.648,00
89.050,00
95.909,00
83.454,00
92.555,00
157.310,00
141.292,00
85.004,00
149.206,00
138.635,00
64.052,00
97.250,00
80.955,00
143.103,00
132.892,00
62.031,00
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
74.470,00
73.613,00
65.315,00
88.722,00
94.388,00
76.860,00
52.256,00
57.793,00
71.286,00
54.737,00
72.598,00
83.903,00
55.965,00
67.414,00
51.952,00
66.735,00
77.999,00
53.950,00
59.625,00
49.299,00
63.927,00
71.668,00
45.708,00
41.036,00
38.504,00
64.740,00
52.555,00
58.794,00
49.075,00
61.974,00
65.341,00
61.441,00
36.531,00
50.341,00
56.398,00
46.563,00
56.256,00
62.113,00
56.761,00
34.854,00
44.641,00
50.103,00
43.271,00
51.279,00
58.524,00
56.287,00
31.340,00
92.729,00
77.101,00
2004
31.909,00
28.506,00
2003
30.097,00
25.155,00
67.878,00
121.534,00
112.986,00
111.572,00
90.108,00
106.922,00
101.886,00
61.322,00
101.295,00
84.140,00
85.189,00
59.687,00
88.016,00
80.615,00
75.305,00
86.726,00
59.467,00
82.834,00
56.366,00
77.909,00
53.687,00
67.501,00
63.104,00
88.435,00
102.266,00
110.049,00
61.596,00
51.402,00
60.815,00
54.831,00
48.965,00
54.106,00
53.828,00
41.284,00
87.567,00
78.080,00
110.660,00
96.882,00
69.432,00
60.449,00
80.759,00
95.806,00
64.894,00
57.370,00
72.210,00
64.203,00
90.997,00
63.112,00
54.844,00
57.501,00
48.564,00
47.151,00
44.266,00
66.431,00
38.845,00
36.941,00
35.872,00
39.897,00
50.236,00
34.725,00
36.820,00
45.450,00
63.627,00
54.934,00
49.214,00
44.378,00
42.654,00
31.368,00
35.558,00
26.597,00
39.654,00
28.897,00
34.388,00
25.382,00
53.084,00
45.521,00
40.143,00
51.477,00
50.396,00
41.783,00
39.005,00
52.298,00
38.517,00
29.462,00
27.435,00
53.986,00
26.266,00
34.734,00
30.108,00
27.279,00
24.461,00
33.022,00
29.922,00
42.418,00
66.154,00
47.508,00
70.420,00
66.282,00
43.322,00
81.761,00
79.284,00
2000
28.937,00
85.509,00
91.509,00
83.246,00
77.437,00
2001
26.240,00
20.873,00
36.314,00
107.990,00
94.061,00
93.993,00
86.462,00
81.220,00
93.922,00
101.071,00
2002
28.976,00
22.633,00
35.511,00
22.191,00
22.612,00
20.248,00
46.290,00
40.535,00
36.794,00
86.370,00
30.583,00
27.873,00
104.784,00
58.065,00
58.909,00
55.436,00
52.172,00
43.661,00
76.360,00
79.562,00
61.518,00
74.753,00
39.923,00
42.382,00
55.244,00
43.775,00
13.366,00
26.806,00
52.078,00
59.952,00
90.436,00
131.913,00
120.715,00
86.295,00
79.815,00
113.225,00
92.165,00
76.079,00
86.486,00
71.361,00
40.466,00
45.109,00
51.460,00
56.206,00
37.992,00
42.506,00
48.934,00
35.423,00
38.184,00
41.969,00
35.449,00
38.788,00
31.203,00
32.775,00
33.623,00
23.780,00
18.232,00
16.154,00
20.990,00
18.903,00
15.254,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
112345
112342
112390
112381
112391
112343
112396
112361
112375
112378
112382
112386
155636
155616
155623
112358
112356
155611
155612
155604
112339
112369
112338
244112
244111
244114
244115
244104
244109
244108
244107
244106
244117
244110
244116
112349
112372
244105
244105
244101
244103
244100
203908
203915
203907
203909
203910
112240
112241
112241
151218
160651
112264
112268
160624
112272
Marca/Modelo do Veiculo
I/VOLVO S60 2.0T
I/VOLVO S60 2.4T LPT
I/VOLVO S60 3.0 T6 R-DES
I/VOLVO S60 3.0T TOP
I/VOLVO S60 T5
I/VOLVO S60 T5 HTP
I/VOLVO S60 T6
I/VOLVO S70 2.4T
I/VOLVO S80
I/VOLVO S80 2.5T
I/VOLVO S80 3.0T
I/VOLVO V40
I/VOLVO V40 CC T5AWD DYN
I/VOLVO V40 T4 DYNAMIC
I/VOLVO V40 T5 RDESIGN
I/VOLVO V50 2.4I
I/VOLVO V50 T5
I/VOLVO V60 2.0 T5 RD CF
I/VOLVO V60 2.0 T5 RD DY
I/VOLVO V60 3.0 T6 R-DES
I/VOLVO V70 LPT
I/VOLVO V70 SW
I/VOLVO V70 T5 HPT
I/VOLVO XC60 2.0 T5 COMF
I/VOLVO XC60 2.0 T5 DYNA
I/VOLVO XC60 2.0T
I/VOLVO XC60 2.0T5 R-DES
I/VOLVO XC60 3.0T AWD
I/VOLVO XC60 3.0T R-DESI
I/VOLVO XC60 3.0T TOP
I/VOLVO XC60 3.0TCOMFORT
I/VOLVO XC60 3.0TDYNAMIC
I/VOLVO XC60 T5
I/VOLVO XC60 T6
I/VOLVO XC60 T6 AWD
I/VOLVO XC70 2.5T AWD
I/VOLVO XC70 3.2 AWD
I/VOLVO XC90
I/VOLVO XC90
I/VOLVO XC90 2.5T AWD
I/VOLVO XC90 3.2 AWD
I/VOLVO XC90 T6 AWD
I/VW AMAROK CD 4X2
I/VW AMAROK CD 4X2 S
I/VW AMAROK CD 4X4
I/VW AMAROK CS 4X4
I/VW AMAROK CS 4X2
I/VW BEETLE
I/VW BORA
I/VW BORA
I/VW CC 3.6 V6
I/VW CC TSI AA
I/VW EOS 2.0T FSI
I/VW EOS LUX
I/VW FOX 1.6 GII
I/VW FOX 1.6 PLUS
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
173.640,00
154.942,00
140.484,00
121.871,00
94.074,00
136.632,00
116.067,00
86.486,00
127.889,00
117.536,00
2010
2009
2008
44.846,00
2007
42.515,00
2006
37.510,00
2005
36.387,00
2004
26.377,00
35.634,00
2003
23.838,00
2002
23.387,00
25.144,00
2001
21.074,00
22.722,00
2000
21.291,00
28.494,00
19.672,00
19.450,00
112.284,00
18.073,00
234.465,00
50.711,00
46.035,00
33.085,00
99.090,00
163.714,00
19.247,00
130.853,00
109.979,00
135.445,00
116.400,00
103.953,00
124.394,00
63.904,00
180.033,00
114.762,00
165.345,00
50.831,00
55.281,00
48.742,00
49.065,00
42.493,00
42.766,00
37.289,00
38.072,00
31.572,00
32.816,00
111.588,00
111.142,00
159.202,00
52.859,00
140.496,00
125.730,00
125.735,00
106.356,00
106.866,00
173.640,00
150.638,00
134.769,00
211.560,00
191.345,00
164.389,00
127.331,00
150.348,00
113.939,00
191.345,00
147.746,00
147.222,00
167.525,00
124.306,00
160.574,00
93.737,00
95.876,00
84.706,00
93.667,00
104.502,00
137.982,00
107.900,00
96.072,00
97.309,00
86.903,00
136.204,00
96.070,00
89.797,00
89.792,00
112.085,00
152.545,00
98.709,00
79.266,00
78.092,00
80.099,00
68.964,00
22.965,00
19.768,00
18.468,00
29.835,00
25.440,00
20.816,00
25.552,00
16.034,00
16.034,00
24.420,00
70.932,00
47.308,00
91.614,00
23.888,00
45.026,00
41.185,00
37.677,00
34.888,00
33.244,00
59.324,00
50.854,00
146.239,00
114.561,00
120.602,00
114.561,00
82.094,00
87.447,00
81.447,00
71.735,00
54.006,00
67.180,00
51.079,00
64.457,00
50.284,00
52.413,00
42.720,00
42.930,00
41.254,00
68.845,00
72.963,00
71.513,00
64.115,00
63.241,00
173.923,00
131.869,00
146.311,00
69.372,00
41.483,00
36.686,00
34.813,00
32.987,00
32.699,00
29.339,00
26.066,00
23.616,00
106.852,00
94.285,00
89.667,00
77.931,00
88.291,00
68.068,00
21.153,00
18.517,00
137.467,00
29.452,00
24.001,00
31.845,00
22.074,00
22.074,00
30.174,00
17.789,00
26.656,00
17.452,00
16.923,00
16.441,00
13.876,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
112273
117918
117919
117920
151219
154824
154825
154823
154822
154821
112289
112290
112243
112292
112293
151213
112266
151221
112269
112248
112257
151210
112260
151208
112276
151209
112233
112228
151207
112259
151211
151206
112231
112244
112247
112247
112246
112277
151214
151220
160635
160609
160632
160608
160628
160647
160618
160629
160617
160633
160642
203016
203018
203025
203029
203020
Marca/Modelo do Veiculo
I/VW FOX 1.6 ROUTE
I/VW FUSCA 2.0T
I/VW FUSCA AA
I/VW FUSCA MA
I/VW GOL 1.6
I/VW GOLF COMFORTLINE AA
I/VW GOLF COMFORTLINE MA
I/VW GOLF GTI AB
I/VW GOLF HIGHLINE AA
I/VW GOLF HIGHLINE MA
I/VW GOLF IV 1.4
I/VW GTI
I/VW JETTA
I/VW JETTA 2.0
I/VW JETTA 2.0T
I/VW JETTA SE
I/VW JETTA VARIANT
I/VW MOVE UP
I/VW NEW BEETLE CONV
I/VW PASSAT 2.0
I/VW PASSAT 2.0 FSI
I/VW PASSAT 2.0T
I/VW PASSAT 2.0T FSI
I/VW PASSAT 3.2 FSI
I/VW PASSAT CC 3.6 FSI
I/VW PASSAT SEDAN 2.0T
I/VW PASSAT TURBO
I/VW PASSAT V6
I/VW PASSAT VAR 2.0 FSI
I/VW PASSAT VAR 2.0T F
I/VW PASSAT VAR. 2.0T
I/VW PASSAT VARIANT TURB
I/VW PASSAT VARIANT V6
I/VW POLO
I/VW POLO CLASSIC 1.8
I/VW POLO CLASSIC 1.8
I/VW POLO CLASSIC 16V
I/VW POLO TRENDLINE
I/VW RABBIT
I/VW ROUTAN SE
I/VW SPACECROSS GII
I/VW SPACEFOX
I/VW SPACEFOX 1.6 GII
I/VW SPACEFOX COMFORT
I/VW SPACEFOX GII
I/VW SPACEFOX HIGH. GII
I/VW SPACEFOX ROUTE
I/VW SPACEFOX SPORT.GII
I/VW SPACEFOX SPORTLINE
I/VW SPACEFOX TREND GII
I/VW SURAN 90A
I/VW TIGUAN 2.0 TSI
I/VW TIGUAN S
I/VW TIGUAN SPORT
I/VW TOUAREG 2 V6
I/VW TOUAREG 3.6 V6
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
75.833,00
82.341,00
79.930,00
73.441,00
89.656,00
69.655,00
63.163,00
99.812,00
67.774,00
63.005,00
64.190,00
58.208,00
65.520,00
62.245,00
57.864,00
2011
2010
2009
23.378,00
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
10.690,00
15.141,00
62.108,00
86.678,00
58.616,00
80.740,00
53.377,00
52.863,00
70.513,00
62.793,00
68.248,00
50.726,00
65.551,00
59.812,00
62.526,00
49.463,00
49.192,00
62.128,00
45.177,00
39.920,00
52.607,00
45.226,00
40.208,00
50.776,00
44.884,00
42.602,00
37.645,00
37.271,00
35.333,00
27.310,00
38.793,00
40.381,00
31.874,00
108.646,00
92.949,00
85.007,00
80.536,00
122.028,00
115.791,00
97.426,00
93.369,00
87.181,00
70.842,00
56.018,00
45.955,00
104.845,00
101.961,00
61.623,00
77.280,00
51.218,00
44.980,00
56.649,00
94.580,00
43.772,00
46.414,00
39.576,00
44.434,00
42.405,00
54.703,00
63.541,00
44.558,00
43.797,00
35.705,00
18.009,00
17.360,00
33.246,00
39.815,00
51.478,00
38.737,00
42.867,00
22.928,00
26.819,00
30.174,00
21.367,00
26.269,00
27.712,00
19.060,00
23.797,00
17.793,00
19.584,00
15.466,00
15.564,00
23.279,00
26.100,00
22.214,00
25.126,00
20.052,00
23.069,00
18.505,00
20.427,00
15.400,00
12.142,00
11.599,00
11.599,00
10.634,00
36.270,00
66.976,00
17.505,00
23.268,00
31.695,00
50.777,00
43.719,00
40.622,00
30.033,00
137.752,00
39.403,00
28.176,00
26.182,00
23.686,00
22.770,00
21.282,00
23.610,00
21.790,00
20.905,00
32.168,00
50.761,00
31.682,00
26.939,00
30.049,00
29.346,00
46.619,00
38.008,00
36.296,00
34.975,00
44.597,00
40.328,00
34.951,00
32.170,00
113.542,00
98.019,00
85.630,00
92.098,00
79.007,00
34.370,00
72.086,00
72.083,00
26.664,00
25.079,00
26.507,00
24.980,00
69.994,00
68.652,00
67.483,00
82.401,00
91.638,00
218.289,00
149.151,00
144.811,00
140.482,00
109.875,00
82.373,00
73.041,00
10.014,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
203021
203012
203022
203010
112285
112286
203318
105807
105808
218804
106014
106011
106012
106407
153613
106448
106417
153616
211804
107104
211803
211805
107219
107206
107218
107207
107220
107209
107211
107212
107360
107340
107343
107342
107331
107367
107347
107364
107345
107336
107337
107362
107307
150308
150311
150312
147214
216002
222002
108239
108235
108240
108240
108325
108331
108333
Marca/Modelo do Veiculo
I/VW TOUAREG 4.2 V8
I/VW TOUAREG V6
I/VW TOUAREG V6 TDI
I/VW TOUAREG V8
I/VW TOURAN 1.4
I/VW TOURAN TRENDLINE1.6
I/VW TRANSPORTER KOMBI
IMP/ALFA ROMEO 156
IMP/ALFA ROMEO 166
IMP/ASIA TOPIC
IMP/AUDI A3
IMP/AUDI A4
IMP/AUDI S6
IMP/BMW 320IA SC2 REGINO
IMP/BMW 328I AM51
IMP/BMW 328I BK81
IMP/BMW 330IM COU REGINO
IMP/BMW 528IA DM61
IMP/CHEVROLET C1500
IMP/CHEVROLET CORSICA LT
IMP/CHEVROLET S10
IMP/CHEVROLET VENTURE
IMP/CHRYSLER 300 M
IMP/CHRYSLER CARAVAN SE
IMP/CHRYSLER CARAVANSE24
IMP/CHRYSLER GCARAVAN LE
IMP/CHRYSLER GCARAVAN LX
IMP/CHRYSLER NEON LE
IMP/CHRYSLER STRATUS LE
IMP/CHRYSLER STRATUS LX
IMP/CITROEN BERLI MP 1.8
IMP/CITROEN EVASI GLX 20
IMP/CITROEN XANT BK GLX
IMP/CITROEN XANT GLX 16V
IMP/CITROEN XANTIA V6 EX
IMP/CITROEN XSA BK EX2.0
IMP/CITROEN XSARA BK GLX
IMP/CITROEN XSARA EX 2.0
IMP/CITROEN XSARA GLX 18
IMP/CITROEN XSARA SX 16V
IMP/CITROEN XSARA VTS
IMP/CITROEN XSARA VTS16V
IMP/CITROEN ZX20 BR 16V
IMP/DAEWOO LANOS SX
IMP/DAEWOO LEGANZA CDX
IMP/DAEWOO NUBIRA CDX
IMP/DAIHATSU TERIOS
IMP/DODGE RAM 1500
IMP/FIAT DUCATO 15
IMP/FIAT PALIO ELX
IMP/FIAT SIENA 6 MARCHAS
IMP/FIAT SIENA ELX
IMP/FIAT SIENA ELX
IMP/FORD ESCORT GL
IMP/FORD ESCORT GL 16V
IMP/FORD ESCORT GL 16V F
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
262.184,00
2013
203.386,00
2012
203.036,00
2011
190.108,00
153.805,00
82.871,00
2010
166.683,00
106.610,00
143.358,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
91.640,00
78.699,00
76.495,00
70.733,00
64.744,00
111.482,00
79.662,00
82.049,00
99.613,00
85.818,00
66.904,00
68.355,00
58.910,00
55.084,00
53.213,00
2003
2002
2001
2000
28.400,00
47.655,00
26.506,00
38.537,00
23.746,00
33.065,00
17.885,00
17.358,00
51.721,00
38.681,00
35.218,00
18.090,00
63.272,00
60.248,00
212.370,00
54.015,00
30.544,00
33.068,00
38.699,00
22.355,00
35.016,00
38.186,00
72.022,00
32.393,00
30.553,00
19.027,00
18.427,00
23.751,00
23.593,00
16.195,00
25.853,00
17.294,00
17.375,00
19.153,00
20.751,00
13.164,00
14.562,00
15.856,00
11.016,00
13.977,00
8.105,00
8.328,00
10.010,00
11.215,00
8.588,00
11.153,00
10.019,00
9.330,00
8.864,00
8.864,00
17.725,00
19.513,00
95.946,00
88.118,00
85.977,00
74.836,00
68.410,00
56.553,00
46.871,00
40.749,00
42.459,00
28.589,00
7.153,00
10.041,00
7.442,00
15.082,00
40.404,00
23.969,00
14.323,00
12.234,00
10.165,00
11.277,00
11.277,00
9.909,00
9.847,00
9.847,00
9.056,00
8.260,00
8.737,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
108334
108335
108337
108338
108343
108345
221604
202719
202713
202715
108307
108313
108316
108316
159904
202723
202731
202725
202725
202732
202732
202752
202750
202750
202753
202702
202728
202755
202722
149511
149009
149008
149010
108601
108601
108606
108605
108621
146724
146720
146707
221001
221004
146708
108911
108907
202899
109007
109002
109002
109006
109004
217599
217505
217506
149318
Marca/Modelo do Veiculo
IMP/FORD ESCORT GL 16V H
IMP/FORD ESCORT GLX 16V
IMP/FORD ESCORT GLX 16VF
IMP/FORD ESCORT GLX 16VH
IMP/FORD ESCORT RS 16V
IMP/FORD EXPEDITION XLT
IMP/FORD EXPLORER LTD V8
IMP/FORD F150 LARIAT E
IMP/FORD F150 S
IMP/FORD F150 XLT S
IMP/FORD FIESTA
IMP/FORD MONDEO CLX FD
IMP/FORD MONDEO GLX FG
IMP/FORD MONDEO GLX FG
IMP/FORD MONDEO V6 F
IMP/FORD RANGER 10D
IMP/FORD RANGER 10E
IMP/FORD RANGER 12D
IMP/FORD RANGER 12D
IMP/FORD RANGER 12E
IMP/FORD RANGER 12E
IMP/FORD RANGER 14D
IMP/FORD RANGER 14E
IMP/FORD RANGER 14E
IMP/FORD RANGER 15D
IMP/FORD RANGER XL
IMP/FORD RANGER XLT 11D
IMP/FORD RANGER XLT 15D
IMP/FORD WINDSTAR VAN
IMP/GM CORSA GL
IMP/GM CORSA GLS
IMP/GM CORSA GLS WD
IMP/GM OMEGA CD
IMP/HONDA ACCORD LX
IMP/HONDA ACCORD LX
IMP/HONDA CIVIC EX
IMP/HONDA CIVIC LX
IMP/HONDA CR-V RVI
IMP/HYUNDAI ACCENT GLS
IMP/HYUNDAI COUPE FX
IMP/HYUNDAI ELANTRA GLS
IMP/HYUNDAI H100
IMP/HYUNDAI H1STAREX HSV
IMP/HYUNDAI SONATA GL
IMP/JAGUAR V8 DAIM EIGHT
IMP/JAGUAR XK8 COUPE
IMP/JEEP
IMP/JEEP CHEROKEE RUBICO
IMP/JEEP GCHEROKEE LARED
IMP/JEEP GCHEROKEE LARED
IMP/JEEP GCHEROKEE LIMLX
IMP/JEEP WRANGLER SPORT
IMP/KIA
IMP/KIA BESTA
IMP/KIA BESTA 3V RS
IMP/KIA CARNIVAL GS
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
D
D
A/G
D
A/G
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
D
D
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
9.590,00
11.406,00
53.936,00
10.837,00
10.799,00
10.841,00
2000
8.658,00
9.348,00
9.277,00
9.349,00
10.091,00
51.166,00
75.720,00
123.997,00
2001
61.021,00
117.611,00
32.903,00
59.270,00
23.584,00
79.724,00
54.114,00
22.426,00
42.505,00
38.479,00
49.413,00
9.872,00
19.841,00
34.799,00
28.307,00
21.773,00
19.691,00
17.819,00
32.198,00
30.065,00
9.747,00
10.233,00
10.233,00
14.311,00
20.273,00
18.119,00
23.600,00
24.960,00
20.823,00
24.760,00
16.615,00
16.615,00
26.157,00
28.566,00
75.450,00
73.793,00
48.156,00
69.636,00
58.802,00
51.732,00
49.872,00
44.012,00
31.639,00
34.482,00
49.554,00
22.555,00
17.970,00
35.086,00
26.053,00
26.053,00
30.966,00
28.464,00
25.193,00
22.827,00
22.715,00
28.590,00
30.487,00
10.751,00
12.589,00
11.412,00
16.626,00
26.660,00
20.893,00
17.475,00
17.075,00
13.667,00
26.024,00
15.431,00
17.686,00
16.840,00
22.303,00
21.385,00
13.404,00
19.534,00
37.118,00
34.051,00
20.023,00
16.523,00
20.963,00
17.397,00
15.760,00
41.799,00
40.482,00
19.871,00
33.190,00
26.539,00
78.489,00
94.915,00
28.959,00
35.384,00
23.421,00
29.049,00
19.261,00
20.048,00
20.868,00
27.998,00
42.015,00
18.159,00
18.684,00
19.089,00
17.761,00
21.599,00
23.098,00
39.868,00
25.815,00
26.492,00
36.785,00
17.824,00
18.042,00
17.818,00
16.660,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
149314
149314
149305
6499
218302
218301
148999
109309
109699
134703
149201
149202
149250
149251
149270
149255
149212
149248
149257
149258
149266
149260
149273
149272
149223
149232
139803
139811
139828
139835
211108
141204
211101
141207
141205
110599
154409
154411
110547
110518
110592
110572
110582
154405
110542
110542
110551
110563
110809
111016
111011
111022
111024
111025
221301
111009
Marca/Modelo do Veiculo
IMP/KIA SPORTAGE GRAND
IMP/KIA SPORTAGE GRAND
IMP/KIA SPORTAGE MRDI
IMP/KTM
IMP/L.ROVER DEFENDER 110
IMP/LAND ROVER DEFENDER
IMP/LEXUS
IMP/LR RANGE ROVER 46HSE
IMP/M.BENZ
IMP/MAZDA PROTEGE
IMP/MERCEDES C180 HA18W
IMP/MERCEDES C200 HA20W
IMP/MERCEDES C280 HA29W
IMP/MERCEDES C280T HA89W
IMP/MERCEDES CLK 430
IMP/MERCEDES CLK320LJ65W
IMP/MERCEDES E320 EA66W
IMP/MERCEDES E320 JF65W
IMP/MERCEDES E430 JF70W
IMP/MERCEDES E430T JH70W
IMP/MERCEDES E55 AMG
IMP/MERCEDES ML320 AB54W
IMP/MERCEDES S 500
IMP/MERCEDES S 500L
IMP/MERCEDES S500 GA50W
IMP/MERCEDES SL500 FA67W
IMP/MMC ECLIPSE GS
IMP/MMC GALANT ES
IMP/MMC GALANT VR
IMP/MMC SPACE WAGON GLX
IMP/NISSAN FRONTIER
IMP/NISSAN PATHFINDER
IMP/NISSAN PATHFINDER
IMP/NISSAN QUEST GXE
IMP/NISSAN SENTRA GXE
IMP/PEUGEOT
IMP/PEUGEOT 106 PASSION
IMP/PEUGEOT 106 SELECTIO
IMP/PEUGEOT 106 SOLEIL
IMP/PEUGEOT 306 CABRIO
IMP/PEUGEOT 306 PAS B 18
IMP/PEUGEOT 306 PAS H 18
IMP/PEUGEOT 306 PAS S 18
IMP/PEUGEOT 306 RA H3 18
IMP/PEUGEOT 406 ST
IMP/PEUGEOT 406 ST
IMP/PEUGEOT 406 ST B 20
IMP/PEUGEOT 406 SV S 30
IMP/PORSCHE BOXSTER
IMP/RENAULT CLIO RL
IMP/RENAULT LAGUNA V6
IMP/RENAULT MEGANE 1.6 B
IMP/RENAULT MEGANE 2.0 B
IMP/RENAULT MEGANE 2.0 L
IMP/RENAULT TRAFIC FCC
IMP/RENAULT TWINGO
Comb.
D
A/G
A/G
A/G
D
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
19.773,00
15.875,00
15.430,00
2000
18.888,00
15.649,00
15.303,00
6.675,00
51.193,00
45.841,00
18.636,00
32.553,00
25.054,00
42.453,00
37.137,00
17.741,00
33.184,00
24.945,00
36.210,00
138.562,00
323.028,00
218.663,00
125.793,00
109.492,00
128.013,00
142.277,00
124.466,00
52.947,00
56.662,00
47.885,00
42.872,00
42.858,00
43.795,00
59.608,00
75.886,00
85.080,00
107.359,00
76.904,00
93.203,00
144.999,00
123.468,00
20.489,00
19.442,00
18.492,00
17.909,00
29.655,00
35.907,00
53.855,00
42.632,00
36.386,00
38.350,00
39.802,00
55.786,00
67.025,00
27.889,00
70.959,00
83.851,00
71.002,00
48.545,00
31.603,00
28.173,00
30.934,00
23.495,00
19.629,00
33.338,00
16.127,00
17.909,00
17.425,00
24.356,00
78.852,00
76.961,00
23.464,00
17.471,00
16.667,00
15.958,00
13.280,00
10.712,00
10.902,00
12.125,00
11.633,00
11.633,00
18.993,00
16.970,00
17.123,00
8.568,00
13.647,00
10.998,00
13.472,00
12.884,00
15.899,00
10.364,00
10.365,00
15.149,00
7.462,00
15.820,00
266.384,00
244.651,00
233.002,00
221.906,00
193.788,00
176.514,00
169.182,00
152.554,00
145.930,00
27.570,00
135.139,00
132.111,00
19.906,00
114.375,00
6.372,00
6.914,00
6.490,00
6.933,00
15.492,00
9.319,00
8.845,00
9.174,00
11.648,00
16.593,00
10.895,00
12.533,00
15.480,00
99.384,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
151101
151103
222701
222701
139323
139316
139318
139309
139321
139321
139337
139320
139322
139308
222999
125521
125522
125523
125524
125525
125505
111816
111810
111801
111820
111802
111819
202907
202910
202912
202911
111803
111827
111822
112334
112318
112332
112328
112335
112336
112320
112321
112333
112326
112327
112235
112238
112207
151201
151203
112232
112220
203003
345714
223221
223219
Marca/Modelo do Veiculo
IMP/SEAT CORDOBA GLX
IMP/SEAT CORDOBA SXE
IMP/SEAT INCA
IMP/SEAT INCA
IMP/SUBARU FORESTER 4WD
IMP/SUBARU IMPREZA GL204
IMP/SUBARU IMPREZA SWGL4
IMP/SUBARU LEGACY 2.0 GL
IMP/SUBARU LEGACY GX25
IMP/SUBARU LEGACY GX25
IMP/SUBARU LEGACY SDGL4
IMP/SUBARU LEGACY SW0B25
IMP/SUBARU LEGACY SWGX25
IMP/SUBARU LEGACY TW 2.0
IMP/SUZUKI
IMP/SUZUKI GVITARA 1.6 V
IMP/SUZUKI GVITARA 2.0 V
IMP/SUZUKI GVITARA 2.0 W
IMP/SUZUKI GVITARA 2.5 W
IMP/SUZUKI JIMNY 1.3V
IMP/SUZUKI VITARA
IMP/TOYOTA AVALON XLS
IMP/TOYOTA CAMRY LE
IMP/TOYOTA CAMRY XLE
IMP/TOYOTA COROLLA GLI
IMP/TOYOTA COROLLA LE
IMP/TOYOTA COROLLA XLI
IMP/TOYOTA HILUX 2CD
IMP/TOYOTA HILUX 2CD DLX
IMP/TOYOTA HILUX 4CD DLX
IMP/TOYOTA HILUX 4CS SR5
IMP/TOYOTA HILUX SW4 DLX
IMP/TOYOTA LEXUS ES 300
IMP/TOYOTA LEXUS GS300
IMP/VOLVO C70 CABRIOLET
IMP/VOLVO S40 1.8
IMP/VOLVO S40 2.0T
IMP/VOLVO S40 T4
IMP/VOLVO S80 2.9
IMP/VOLVO S80 T6
IMP/VOLVO V40 1.8
IMP/VOLVO V40 2.0
IMP/VOLVO V40 2.0 T
IMP/VOLVO V40 T4
IMP/VOLVO V70 XC AWD
IMP/VW GOL SPECIAL
IMP/VW GOLF
IMP/VW GOLF GTI
IMP/VW PASSAT
IMP/VW PASSAT VARIANT
IMP/VW PASSAT VARIANT T
IMP/VW POLO CLAS. 1.8 MI
IMP/VW VAN
INTERNATIONAL/9800 6X4
IVECO/DAILY 35S14HDCD
IVECO/DAILY 35S14HDGFURG
Comb.
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
13.866,00
132.047,00
94.182,00
85.215,00
78.281,00
67.188,00
59.721,00
52.283,00
19.686,00
54.934,00
26.048,00
47.037,00
40.235,00
16.540,00
24.460,00
44.797,00
22.513,00
32.172,00
21.118,00
26.204,00
14.844,00
14.301,00
19.816,00
21.528,00
21.173,00
23.315,00
24.440,00
20.544,00
19.826,00
20.423,00
21.329,00
22.258,00
19.754,00
17.674,00
17.980,00
2000
10.312,00
10.493,00
11.798,00
11.798,00
18.488,00
14.413,00
15.898,00
14.271,00
18.058,00
18.058,00
15.459,00
18.212,00
19.438,00
15.894,00
4.884,00
20.056,00
17.682,00
18.984,00
20.471,00
21.609,00
25.860,00
16.045,00
13.019,00
38.628,00
32.932,00
45.009,00
30.369,00
29.858,00
38.211,00
19.041,00
25.437,00
105.943,00
47.386,00
46.266,00
44.411,00
25.531,00
42.479,00
33.672,00
26.338,00
31.863,00
30.171,00
44.342,00
43.063,00
40.426,00
20.791,00
20.750,00
32.057,00
34.478,00
18.176,00
18.286,00
24.049,00
27.661,00
22.652,00
22.062,00
19.090,00
21.384,00
19.564,00
17.081,00
18.182,00
17.853,00
30.579,00
15.686,00
14.429,00
22.946,00
24.124,00
131.845,00
76.604,00
68.384,00
75.462,00
61.183,00
85.233,00
47.321,00
57.517,00
55.735,00
17.783,00
17.342,00
23.033,00
23.839,00
13.711,00
16.231,00
17.982,00
17.138,00
29.098,00
7.904,00
14.339,00
26.088,00
102.686,00
81.276,00
74.459,00
28.771,00
26.689,00
35.593,00
23.813,00
34.523,00
35.328,00
11.596,00
9.272,00
81.427,00
13.446,00
15.080,00
17.287,00
10.011,00
8.852,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
223210
223206
223202
223205
223207
223213
243903
243911
220605
218403
161100
222510
218304
218305
222508
222509
222504
222507
222503
222501
222502
114366
124101
124102
109679
141101
211778
211775
211776
222203
222204
222220
222216
222212
222213
222240
222224
222224
222230
222244
211767
222231
222227
211737
211737
222208
222208
222233
222221
222228
222232
222234
222211
114399
205509
205501
Marca/Modelo do Veiculo
IVECO/DAILY14 RONTAN AMB
IVECO/DAILY35S14 CD
IVECO/DAILY35S14 CS
IVECO/DAILY35S14 FURG-IF
IVECO/DAILY35S14 FURGONE
IVECO/DAILY35S14 GRANFUR
IVECO/DAILYCAMPO3510 CC1
IVECO/DAILYCAMPO3513 CC
JPX/MONTEZ STD
KIA/BESTA 3V
LOBINI/H1
LR/DEFENDER 110 STANDARD
LR/DEFENDER110 CSW5L
LR/DEFENDER110 SW5L
LR/DEFENDER130 CD HCPU
LR/DEFENDER130 CHASSICAB
LR/DEFENDER90 ST
LR/DEFENDER90 SW
LROVER/DEFENDER110 CSW
LROVER/DEFENDER110 HCPU
LROVER/DEFENDER110 SW
LUIZ.REIS/F.PROPRIA AUTO
M.BENZ/A 160
M.BENZ/A 190
M.BENZ/CLC 200 K
MARINAS
MMC/ASX 2.0 AWD CVT
MMC/ASX 2.0 CVT
MMC/ASX 2.0 MT
MMC/L200 4X4 R
MMC/L200 4X4 SPORT
MMC/L200 OUTDOOR
MMC/L200 RS
MMC/L200 SPORT 4X4 GLS
MMC/L200 SPORT 4X4 HPE
MMC/L200 TRITON 2.4 HLS
MMC/L200 TRITON 3.5 G
MMC/L200 TRITON 3.5 G
MMC/L200 TRITON FLEX
MMC/L200 TRITON GL D
MMC/PAJERO DAKAR FLEX
MMC/PAJERO HD
MMC/PAJERO SPORT FLEX
MMC/PAJERO SPORT HPE
MMC/PAJERO SPORT HPE
MMC/PAJERO TR4
MMC/PAJERO TR4
MMC/PAJERO TR4 FL 2WD HP
MMC/PAJERO TR4 FLEX
MMC/PAJERO TR4 FLEX 2WD
MMC/PAJERO TR4 FLEX HP
MMC/PAJERO TR4 FLEX R
MMC/PAJERO TR4 R
MON/PROTOTIPO
NISSAN/FRONTIER
NISSAN/FRONTIER 4X2 SE
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
D
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
2014
2013
67.612,00
60.310,00
63.639,00
61.112,00
2012
57.685,00
61.104,00
2011
58.668,00
54.567,00
58.127,00
2010
58.190,00
48.071,00
51.665,00
2009
54.189,00
45.539,00
48.208,00
58.563,00
56.959,00
56.038,00
49.505,00
49.494,00
46.284,00
46.427,00
2008
48.933,00
43.285,00
44.098,00
42.705,00
41.366,00
42.224,00
2007
48.790,00
41.263,00
41.565,00
41.540,00
39.807,00
41.798,00
2006
47.171,00
45.512,00
2005
37.900,00
41.517,00
2004
35.789,00
2003
34.028,00
2002
2001
35.690,00
32.711,00
31.210,00
32.600,00
31.207,00
2000
33.455,00
16.788,00
18.685,00
124.778,00
114.703,00
109.815,00
84.280,00
75.698,00
69.958,00
60.196,00
54.149,00
40.055,00
59.554,00
50.812,00
35.049,00
34.256,00
47.194,00
54.866,00
57.410,00
48.656,00
34.049,00
37.739,00
42.959,00
43.282,00
58.181,00
39.071,00
13.944,00
16.270,00
13.072,00
14.745,00
52.741,00
45.153,00
32.330,00
40.904,00
52.738,00
51.051,00
42.563,00
30.761,00
29.078,00
30.989,00
38.604,00
51.036,00
35.924,00
44.167,00
41.001,00
12.041,00
12.939,00
11.570,00
12.291,00
6.250,00
5.906,00
23.977,00
27.190,00
22.687,00
26.368,00
5.739,00
49.644,00
38.247,00
44.167,00
35.077,00
42.470,00
13.051,00
14.719,00
17.651,00
63.043,00
85.516,00
83.558,00
74.122,00
92.488,00
74.945,00
127.291,00
60.253,00
58.297,00
58.740,00
82.834,00
76.741,00
70.996,00
59.142,00
68.774,00
13.010,00
13.617,00
49.149,00
58.113,00
46.972,00
55.137,00
46.021,00
50.820,00
44.338,00
47.996,00
49.505,00
46.092,00
46.397,00
42.801,00
42.665,00
29.294,00
27.318,00
25.008,00
42.106,00
41.622,00
39.042,00
39.517,00
37.766,00
35.767,00
35.984,00
35.926,00
33.562,00
33.567,00
33.883,00
24.100,00
24.100,00
23.445,00
23.445,00
22.843,00
22.843,00
20.911,00
24.451,00
7.410,00
22.954,00
6.793,00
21.814,00
6.509,00
6.075,00
35.610,00
34.548,00
31.921,00
27.895,00
65.778,00
73.436,00
68.830,00
114.962,00
56.460,00
53.540,00
54.459,00
69.954,00
69.360,00
58.960,00
100.748,00
97.063,00
94.569,00
61.023,00
56.257,00
53.849,00
50.834,00
51.706,00
52.716,00
37.371,00
46.971,00
47.777,00
40.881,00
45.279,00
43.713,00
61.680,00
61.680,00
58.181,00
54.844,00
54.844,00
49.992,00
44.389,00
51.279,00
40.014,00
47.741,00
38.012,00
34.618,00
31.044,00
26.726,00
34.544,00
32.096,00
36.948,00
32.426,00
31.723,00
30.010,00
26.472,00
37.111,00
34.839,00
31.125,00
27.562,00
54.898,00
53.780,00
61.339,00
25.408,00
61.830,00
42.888,00
40.012,00
37.389,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
205504
205505
205511
205518
205519
211196
205526
205514
205510
205516
205521
211195
211194
211126
205548
205512
205512
205513
205515
162403
162404
162405
162406
162407
162408
162400
162401
162402
162411
162410
162409
162412
162414
162434
162427
162430
162428
162431
162429
162433
205507
160528
161335
160049
160038
160091
160088
161306
160092
160047
160093
161309
160039
160087
160089
160079
Marca/Modelo do Veiculo
NISSAN/FRONTIER 4X2 XE
NISSAN/FRONTIER CS4X2 XE
NISSAN/FRONTIER LE 25 X4
NISSAN/FRONTIER LE 4X4
NISSAN/FRONTIER LE4X4ATT
NISSAN/FRONTIER LEATT4X4
NISSAN/FRONTIER S 4X4
NISSAN/FRONTIER SE 25 X2
NISSAN/FRONTIER SE 25 X4
NISSAN/FRONTIER SE4X2ATT
NISSAN/FRONTIER SE4X4ATT
NISSAN/FRONTIER SEATT4X2
NISSAN/FRONTIER SEATT4X4
NISSAN/FRONTIER SESTRIKE
NISSAN/FRONTIER SVATK4XA
NISSAN/FRONTIER XE 25 X2
NISSAN/FRONTIER XE 25 X2
NISSAN/FRONTIER XE 25 X4
NISSAN/FRONTIER XE 4X2
NISSAN/GRAND LIVINA 18
NISSAN/GRAND LIVINA 18S
NISSAN/GRAND LIVINA 18SL
NISSAN/LIVINA 16
NISSAN/LIVINA 16S
NISSAN/LIVINA 16SL
NISSAN/LIVINA 18
NISSAN/LIVINA 18S
NISSAN/LIVINA 18SL
NISSAN/LIVINA XGEAR 16
NISSAN/LIVINA XGEAR 16S
NISSAN/LIVINA XGEAR 16SL
NISSAN/LIVINA XGEAR 18
NISSAN/LIVINA XGEAR 18SL
NISSAN/MARCH 10 MT
NISSAN/MARCH 10S
NISSAN/MARCH 10SV
NISSAN/MARCH 16S
NISSAN/MARCH 16SL
NISSAN/MARCH 16SV
NISSAN/MARCH ACTIVE 10
NISSAN/XTERRA 2.8 SE
PEUGEOT 206 16 PRESENC
PEUGEOT/206
PEUGEOT/206 10 SENSAT
PEUGEOT/206 14 FELINE
PEUGEOT/206 14 FELINE FX
PEUGEOT/206 14 HOLIDAY
PEUGEOT/206 14 MOONLI FX
PEUGEOT/206 14 PRESEN FX
PEUGEOT/206 14 PRESENC
PEUGEOT/206 14 SENSAT FX
PEUGEOT/206 16 ALLURE FX
PEUGEOT/206 16 FELINE
PEUGEOT/206 16 FELINE FX
PEUGEOT/206 16 HOLID FX
PEUGEOT/206 16 PRESEN FX
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
47.750,00
74.536,00
71.658,00
67.634,00
64.037,00
60.812,00
65.505,00
58.722,00
60.178,00
55.560,00
59.737,00
2007
43.540,00
39.397,00
2006
40.023,00
33.551,00
2005
36.482,00
31.375,00
2004
34.960,00
28.475,00
43.126,00
41.210,00
38.852,00
52.040,00
47.731,00
44.855,00
13.452,00
40.746,00
12.431,00
14.316,00
14.388,00
11.277,00
13.664,00
13.740,00
12.357,00
11.018,00
12.984,00
15.326,00
12.871,00
13.047,00
12.235,00
12.032,00
12.199,00
11.193,00
2003
32.918,00
27.542,00
70.210,00
75.563,00
89.186,00
90.239,00
82.877,00
67.489,00
66.877,00
74.158,00
68.353,00
66.453,00
70.094,00
72.615,00
94.061,00
69.665,00
46.194,00
49.596,00
41.438,00
42.986,00
45.651,00
49.064,00
67.461,00
61.943,00
42.425,00
45.549,00
35.763,00
35.585,00
40.405,00
43.381,00
32.748,00
31.240,00
37.793,00
39.777,00
43.694,00
41.486,00
36.117,00
36.851,00
40.581,00
39.745,00
66.661,00
66.661,00
68.904,00
61.578,00
60.193,00
56.362,00
61.882,00
60.335,00
56.457,00
39.170,00
41.315,00
29.967,00
30.056,00
32.939,00
30.871,00
31.755,00
33.400,00
25.879,00
26.426,00
27.479,00
29.979,00
31.408,00
32.691,00
23.987,00
32.989,00
29.042,00
29.959,00
32.951,00
28.077,00
30.405,00
28.854,00
26.073,00
26.875,00
29.393,00
37.493,00
33.056,00
31.822,00
27.327,00
25.707,00
27.634,00
30.575,00
31.055,00
33.025,00
35.075,00
34.229,00
26.620,00
59.824,00
14.924,00
14.901,00
16.961,00
15.108,00
15.225,00
13.786,00
15.880,00
15.625,00
14.784,00
13.016,00
14.483,00
16.330,00
15.085,00
15.274,00
14.417,00
14.242,00
14.418,00
15.591,00
13.332,00
11.158,00
13.930,00
12.322,00
36.961,00
2002
30.680,00
25.319,00
2001
26.711,00
2000
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
160048
160086
161311
160003
160002
160006
160004
160007
160007
160001
160000
160005
160060
160060
160062
160055
160061
160013
161305
160095
160081
160083
160085
160020
160011
161310
161319
161318
161331
161348
161683
161353
161347
201901
161317
161327
161328
161329
161332
161333
161334
161322
161321
161323
161324
161326
161325
162124
161698
162125
161356
161696
161697
161357
219138
219847
Marca/Modelo do Veiculo
PEUGEOT/206 16 PRESENC
PEUGEOT/206 16 RALLYE FX
PEUGEOT/206 16FELI FXA
PEUGEOT/206 PASSION 16
PEUGEOT/206 QUIKSILVER
PEUGEOT/206 QUIKSILVER16
PEUGEOT/206 RALLYE 16
PEUGEOT/206 SELECT 16
PEUGEOT/206 SELECT 16
PEUGEOT/206 SELECTION
PEUGEOT/206 SOLEIL
PEUGEOT/206 SOLEIL 16
PEUGEOT/206 SW 14PRESENC
PEUGEOT/206 SW 14PRESENC
PEUGEOT/206 SW 14SENSAT
PEUGEOT/206 SW 16FELINE
PEUGEOT/206 SW 16PRESENC
PEUGEOT/206 SW QUIK 16
PEUGEOT/206 SW14 MOON FX
PEUGEOT/206 SW14 PRES FX
PEUGEOT/206 SW16 ESCA FX
PEUGEOT/206 SW16 FELI FX
PEUGEOT/206 SW16 PRES FX
PEUGEOT/206 TECNO 10
PEUGEOT/206 TECNO 16
PEUGEOT/206SW 16FE FXA
PEUGEOT/207 3P
PEUGEOT/207 5P
PEUGEOT/207 ESCAPADE
PEUGEOT/207 HB ACTIVE
PEUGEOT/207 HB BLUE LION
PEUGEOT/207 PAS ACTIVE
PEUGEOT/207 PAS ALLURE
PEUGEOT/207 PICAPE XS
PEUGEOT/207 SW
PEUGEOT/207HB XLINE
PEUGEOT/207HB XR
PEUGEOT/207HB XR S
PEUGEOT/207HB XS
PEUGEOT/207HB XS A
PEUGEOT/207PASSION XR
PEUGEOT/207PASSION XR S
PEUGEOT/207PASSION XS
PEUGEOT/207PASSION XS A
PEUGEOT/207SW XR
PEUGEOT/207SW XR S
PEUGEOT/207SW XS A
PEUGEOT/208 ACT PACK BVA
PEUGEOT/208 ACTIVE
PEUGEOT/208 ACTIVE PACK
PEUGEOT/208 ALLURE
PEUGEOT/208 GRIFFE
PEUGEOT/208 GRIFFE A
PEUGEOT/208 PREMIER
PEUGEOT/BOXER CIRILO AMB
PEUGEOT/BOXER F330C 23S
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
20.662,00
18.916,00
2006
2005
13.449,00
14.375,00
15.053,00
2004
12.433,00
13.871,00
11.604,00
11.011,00
2003
2002
12.003,00
11.145,00
11.143,00
12.061,00
11.349,00
11.349,00
10.126,00
11.778,00
10.136,00
10.137,00
11.700,00
11.023,00
13.610,00
13.610,00
13.609,00
15.043,00
14.317,00
15.531,00
17.510,00
17.232,00
19.416,00
18.880,00
16.079,00
15.262,00
17.318,00
17.089,00
14.608,00
16.153,00
15.569,00
14.617,00
12.549,00
13.614,00
13.310,00
13.386,00
14.798,00
13.463,00
11.993,00
12.728,00
29.295,00
29.793,00
26.645,00
23.141,00
28.189,00
31.535,00
23.618,00
29.056,00
25.350,00
20.578,00
20.911,00
26.950,00
24.238,00
23.505,00
23.380,00
20.213,00
19.569,00
21.499,00
21.387,00
28.944,00
23.121,00
25.194,00
28.095,00
28.879,00
33.134,00
41.931,00
37.812,00
38.698,00
41.831,00
46.906,00
46.906,00
23.535,00
26.860,00
27.115,00
30.350,00
25.783,00
27.232,00
28.481,00
30.658,00
25.033,00
20.795,00
21.478,00
25.580,00
25.825,00
27.191,00
23.735,00
24.296,00
25.500,00
28.094,00
24.308,00
18.176,00
19.630,00
22.287,00
22.001,00
24.937,00
22.239,00
22.321,00
23.108,00
25.810,00
22.338,00
34.115,00
28.505,00
24.815,00
17.258,00
18.791,00
20.388,00
20.395,00
23.906,00
21.083,00
21.834,00
22.024,00
24.117,00
21.053,00
21.027,00
23.423,00
53.599,00
55.226,00
45.773,00
49.465,00
42.336,00
26.666,00
25.825,00
38.261,00
40.065,00
42.069,00
44.944,00
35.501,00
38.801,00
40.742,00
59.091,00
67.091,00
56.279,00
19.048,00
16.500,00
17.881,00
19.438,00
19.458,00
22.472,00
19.587,00
20.131,00
20.160,00
23.085,00
19.544,00
23.353,00
45.871,00
43.937,00
10.063,00
9.845,00
10.178,00
10.177,00
2001
9.838,00
2000
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
219817
219852
219816
219849
219810
219850
219806
219800
219801
219827
219848
219819
219826
201906
201908
201905
201903
201904
243420
111135
111137
111136
111161
111139
111138
111154
111131
111133
111121
111123
111122
111125
111124
111156
111127
111126
111126
111129
111128
111128
111105
111112
111116
111107
111114
111104
111110
111113
111106
111111
111111
111115
221345
221343
221346
221344
Marca/Modelo do Veiculo
PEUGEOT/BOXER F330C HDI
PEUGEOT/BOXER F330M 23S
PEUGEOT/BOXER F330M HDI
PEUGEOT/BOXER F350LH 23S
PEUGEOT/BOXER F350LH HDI
PEUGEOT/BOXER F350MH 23S
PEUGEOT/BOXER F350MH HDI
PEUGEOT/BOXER FURG CUR
PEUGEOT/BOXER FURG MED
PEUGEOT/BOXER MARIMAR A
PEUGEOT/BOXER V350LH 23S
PEUGEOT/BOXER VIDA AMB
PEUGEOT/BX GREENCAR AM05
PEUGEOT/HOGGAR ACTIVE
PEUGEOT/HOGGAR ALLURE
PEUGEOT/HOGGAR ESCAPADE
PEUGEOT/HOGGAR XLINE
PEUGEOT/HOGGAR XR
RENALT/MASTER JAEDI MIS
RENAULT/CLIO AUT 1.0 H
RENAULT/CLIO AUT 10 16VH
RENAULT/CLIO AUT 10 16VS
RENAULT/CLIO AUT 10 H 3P
RENAULT/CLIO AUT 16 16VH
RENAULT/CLIO AUT 16 16VS
RENAULT/CLIO AUT10 16H3P
RENAULT/CLIO DYN 10 16VH
RENAULT/CLIO DYN 16 16VH
RENAULT/CLIO EXP 1.0 H
RENAULT/CLIO EXP 10 16VH
RENAULT/CLIO EXP 10 16VS
RENAULT/CLIO EXP 16 16VH
RENAULT/CLIO EXP 16 16VS
RENAULT/CLIO EXP10 16H3P
RENAULT/CLIO PRI 10 16VH
RENAULT/CLIO PRI 10 16VS
RENAULT/CLIO PRI 10 16VS
RENAULT/CLIO PRI 16 16VH
RENAULT/CLIO PRI 16 16VS
RENAULT/CLIO PRI 16 16VS
RENAULT/CLIO RL 1.0
RENAULT/CLIO RL 1.0 16V
RENAULT/CLIO RL 1.6 16V
RENAULT/CLIO RN 1.0
RENAULT/CLIO RN 1.0 16V
RENAULT/CLIO RN 1.6
RENAULT/CLIO RN 1.6 16V
RENAULT/CLIO RT 1.0 16V
RENAULT/CLIO RT 1.6
RENAULT/CLIO RT 1.6 16V
RENAULT/CLIO RT 1.6 16V
RENAULT/CLIO SI 1.6 16V
RENAULT/DUSTER 16 4X2
RENAULT/DUSTER 16 D 4X2
RENAULT/DUSTER 16 E 4X2
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2
Comb.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
68.141,00
2013
2012
2011
2010
61.220,00
58.303,00
55.528,00
47.431,00
62.582,00
59.828,00
58.014,00
54.249,00
59.033,00
56.222,00
50.739,00
65.897,00
56.119,00
63.009,00
25.979,00
27.208,00
31.618,00
25.643,00
64.092,00
56.855,00
2009
45.182,00
43.845,00
45.184,00
47.676,00
47.109,00
46.773,00
47.111,00
2008
44.696,00
2007
39.266,00
2006
33.803,00
2005
44.679,00
39.256,00
33.803,00
32.796,00
45.984,00
41.854,00
33.425,00
32.376,00
45.957,00
41.869,00
33.409,00
2003
59.770,00
50.902,00
53.448,00
57.150,00
52.596,00
45.778,00
51.763,00
50.310,00
47.102,00
42.324,00
46.340,00
45.166,00
45.983,00
41.863,00
33.421,00
45.249,00
44.682,00
41.198,00
39.263,00
32.895,00
33.804,00
32.399,00
32.790,00
31.854,00
29.918,00
23.287,00
26.145,00
53.845,00
28.679,00
22.573,00
23.553,00
51.721,00
25.730,00
19.995,00
22.142,00
43.900,00
41.158,00
39.498,00
38.666,00
12.751,00
13.943,00
14.935,00
13.294,00
16.917,00
16.314,00
13.188,00
33.690,00
12.077,00
12.638,00
14.431,00
12.311,00
15.658,00
15.415,00
12.870,00
29.619,00
10.766,00
11.382,00
12.771,00
29.175,00
10.487,00
11.153,00
12.186,00
27.840,00
9.920,00
10.675,00
10.807,00
13.833,00
13.761,00
12.858,00
11.946,00
12.636,00
13.079,00
11.091,00
12.341,00
12.921,00
12.652,00
13.555,00
12.048,00
11.959,00
10.907,00
11.737,00
12.192,00
11.657,00
12.994,00
10.143,00
10.644,00
11.576,00
11.040,00
12.038,00
15.919,00
13.805,00
14.938,00
14.625,00
16.149,00
12.831,00
14.635,00
32.399,00
11.609,00
12.183,00
13.287,00
11.874,00
14.912,00
14.648,00
12.087,00
14.177,00
14.179,00
13.122,00
13.401,00
13.586,00
13.841,00
15.002,00
12.118,00
13.659,00
12.428,00
15.957,00
16.927,00
15.430,00
15.204,00
13.264,00
14.341,00
12.637,00
13.221,00
17.442,00
15.760,00
14.904,00
13.721,00
11.808,00
11.869,00
11.869,00
12.381,00
12.531,00
12.531,00
10.767,00
11.629,00
31.958,00
28.997,00
28.993,00
25.539,00
26.891,00
22.884,00
23.968,00
37.797,00
42.761,00
42.905,00
45.180,00
2000
21.985,00
22.785,00
10.626,00
10.931,00
11.166,00
11.849,00
11.336,00
9.958,00
10.562,00
11.135,00
10.865,00
11.109,00
13.225,00
11.444,00
11.608,00
13.675,00
39.517,00
44.707,00
44.000,00
47.332,00
2001
26.523,00
62.759,00
53.446,00
56.090,00
60.009,00
16.136,00
16.728,00
16.554,00
17.584,00
41.406,00
46.842,00
45.764,00
48.522,00
2002
32.399,00
30.643,00
30.653,00
32.399,00
22.528,00
51.835,00
51.835,00
48.408,00
56.163,00
2004
12.024,00
13.024,00
9.446,00
10.073,00
8.912,00
9.802,00
10.189,00
11.040,00
9.247,00
10.350,00
10.678,00
10.632,00
9.969,00
10.904,00
10.953,00
10.952,00
12.424,00
11.531,00
11.531,00
11.674,00
10.838,00
10.819,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
221342
221348
111188
111198
167022
167021
167025
167008
111189
111197
167014
167023
167020
167024
167003
111186
243413
243410
243412
243408
243409
243453
243400
243402
243401
243460
243434
243415
243416
111181
111180
111180
111169
111171
111184
111173
111176
111166
111174
111172
111175
111167
111178
111177
243429
167000
111195
167026
167027
167030
167001
167016
111196
167031
167028
167029
Marca/Modelo do Veiculo
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2A
RENAULT/DUSTER 20 D 4X4
RENAULT/LOGAN AUT 1016V
RENAULT/LOGAN AUT 16
RENAULT/LOGAN AUTH 1016V
RENAULT/LOGAN DYNA 16 M
RENAULT/LOGAN DYNA 16 R
RENAULT/LOGAN EX 1616V A
RENAULT/LOGAN EXP 1016V
RENAULT/LOGAN EXP 16
RENAULT/LOGAN EXP 16 HP
RENAULT/LOGAN EXPR 1016V
RENAULT/LOGAN EXPR 16 M
RENAULT/LOGAN EXPR 16 R
RENAULT/LOGAN PRI 16
RENAULT/LOGAN PRI 1616V
RENAULT/MASTER 8M3 25DCI
RENAULT/MASTER ALTECHAMB
RENAULT/MASTER CC 2.5DCI
RENAULT/MASTER FG 8M3DIT
RENAULT/MASTER FG 9M3DTI
RENAULT/MASTER FUR L3H2
RENAULT/MASTER FURG 11M3
RENAULT/MASTER FURG 13M3
RENAULT/MASTER FURG 8M3
RENAULT/MASTER MARIMAR A
RENAULT/MASTER REVES A
RENAULT/MASTER11M3 25DCI
RENAULT/MASTER13M3 25DCI
RENAULT/MEGANEGT DYN 16
RENAULT/MEGANEGT DYN 2
RENAULT/MEGANEGT DYN 2
RENAULT/MEGANEGT DYN 20
RENAULT/MEGANEGT EXP 20A
RENAULT/MEGANEGT EXPR 16
RENAULT/MEGANEGT EXPR 20
RENAULT/MEGANEGT PRI 20A
RENAULT/MEGANESD DYN 16
RENAULT/MEGANESD DYN 20
RENAULT/MEGANESD DYN 20A
RENAULT/MEGANESD EXP 20A
RENAULT/MEGANESD EXPR 16
RENAULT/MEGANESD EXPR 20
RENAULT/MEGANESD PRI 20A
RENAULT/MSTR MARIMAR AMB
RENAULT/SANDERO AUT 16
RENAULT/SANDERO AUT1016V
RENAULT/SANDERO AUTH 10
RENAULT/SANDERO DYNA 16
RENAULT/SANDERO DYNA 16R
RENAULT/SANDERO EXP 16
RENAULT/SANDERO EXP 16HP
RENAULT/SANDERO EXP1016V
RENAULT/SANDERO EXPR 10
RENAULT/SANDERO EXPR 16
RENAULT/SANDERO EXPR 16R
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
57.725,00
59.480,00
27.022,00
39.215,00
43.921,00
2013
51.031,00
52.397,00
23.702,00
30.935,00
26.986,00
33.747,00
57.712,00
65.723,00
53.845,00
73.689,00
2011
47.309,00
49.634,00
20.197,00
2010
2009
2008
2007
17.440,00
16.041,00
17.888,00
15.187,00
16.818,00
13.533,00
14.862,00
29.972,00
23.669,00
26.003,00
29.960,00
29.176,00
21.672,00
23.072,00
19.859,00
20.781,00
18.060,00
19.118,00
16.831,00
18.058,00
15.350,00
16.089,00
22.002,00
20.204,00
21.316,00
41.444,00
47.957,00
41.185,00
18.799,00
18.502,00
40.236,00
46.667,00
39.506,00
16.871,00
17.442,00
38.700,00
44.906,00
38.642,00
2006
2005
2004
34.700,00
40.052,00
33.702,00
30.537,00
37.269,00
32.399,00
30.496,00
36.074,00
29.617,00
31.839,00
30.097,00
50.841,00
60.943,00
51.856,00
47.650,00
57.769,00
49.310,00
43.820,00
50.667,00
44.288,00
70.436,00
50.405,00
46.888,00
44.240,00
41.644,00
41.290,00
37.267,00
35.226,00
43.602,00
31.637,00
38.368,00
38.372,00
35.411,00
34.844,00
36.734,00
60.281,00
2003
2002
35.848,00
33.835,00
31.093,00
28.864,00
30.370,00
33.051,00
35.070,00
29.325,00
32.057,00
33.103,00
26.620,00
2001
23.703,00
37.918,00
33.649,00
24.733,00
32.663,00
35.941,00
39.451,00
2012
49.332,00
50.995,00
21.514,00
58.686,00
66.789,00
66.794,00
70.400,00
63.763,00
63.767,00
32.522,00
66.856,00
59.684,00
59.688,00
31.635,00
56.420,00
52.557,00
52.541,00
29.529,00
54.022,00
48.841,00
48.867,00
28.479,00
51.815,00
46.860,00
46.848,00
26.473,00
34.374,00
30.684,00
32.469,00
29.700,00
30.799,00
32.826,00
26.887,00
28.752,00
28.980,00
29.644,00
25.470,00
27.020,00
28.608,00
49.337,00
18.779,00
17.624,00
27.029,00
26.725,00
29.394,00
25.574,00
28.270,00
29.362,00
24.346,00
24.219,00
25.000,00
25.214,00
23.221,00
24.253,00
25.830,00
48.431,00
17.045,00
16.314,00
32.332,00
30.850,00
31.520,00
29.315,00
48.731,00
43.529,00
43.533,00
25.024,00
26.160,00
25.130,00
24.379,00
41.243,00
41.243,00
22.946,00
24.418,00
23.436,00
23.980,00
22.995,00
23.226,00
22.722,00
23.764,00
21.319,00
23.329,00
71.836,00
69.236,00
66.068,00
59.117,00
26.721,00
29.437,00
39.057,00
38.060,00
24.494,00
22.484,00
20.986,00
51.090,00
19.484,00
18.314,00
45.695,00
16.644,00
15.180,00
21.715,00
20.655,00
19.687,00
18.028,00
24.597,00
25.707,00
26.537,00
23.964,00
24.007,00
23.821,00
33.988,00
31.623,00
33.041,00
34.807,00
35.031,00
22.584,00
20.263,00
19.162,00
18.497,00
16.891,00
21.260,00
22.116,00
21.408,00
19.851,00
20.354,00
18.974,00
39.169,00
28.203,00
2000
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
167018
167006
167011
167002
167017
111191
167005
167019
167013
111152
167004
111148
111149
111150
111151
111151
111103
111100
111100
111109
111109
111101
111101
111102
223325
223323
223326
206200
203209
114801
114801
203203
203201
203204
203202
203200
114825
114845
114830
114848
114823
114813
114806
114816
114819
114810
114805
114805
114817
114821
114808
114808
114826
114804
114829
114809
Marca/Modelo do Veiculo
RENAULT/SANDERO GTL 16HP
RENAULT/SANDERO GTLINE
RENAULT/SANDERO PR1616VA
RENAULT/SANDERO PRI 16
RENAULT/SANDERO PRI 16HP
RENAULT/SANDERO PRI1616V
RENAULT/SANDERO STEPWAY
RENAULT/SANDERO STW 16HP
RENAULT/SANDERO SW1616VA
RENAULT/SCENIC AUT 1616V
RENAULT/SCENIC CAM 1616V
RENAULT/SCENIC EXP 1616V
RENAULT/SCENIC EXP 2016V
RENAULT/SCENIC PRI 1616V
RENAULT/SCENIC PRI 2016V
RENAULT/SCENIC PRI 2016V
RENAULT/SCENIC RT 1.6 16
RENAULT/SCENIC RT 2.0
RENAULT/SCENIC RT 2.0
RENAULT/SCENIC RT1.6 16V
RENAULT/SCENIC RT1.6 16V
RENAULT/SCENIC RXE 2.0
RENAULT/SCENIC RXE 2.0
RENAULT/SCENIC RXE1.6 16
SUZUKI/JIMNY 4 ALL
SUZUKI/JIMNY 4 SPORT
SUZUKI/JIMNY 4 SUN
TAC/STARK 4WD
TOYOTA/BAND BJ55LP 2BL4
TOYOTA/BAND. BJ50 L
TOYOTA/BAND. BJ50 L
TOYOTA/BAND. BJ55LP 2BL
TOYOTA/BAND. BJ55LP B
TOYOTA/BAND. BJ55LP B3
TOYOTA/BAND. BJ55LP BL
TOYOTA/BANDEIRANTE
TOYOTA/COROLLA ALTIS20FX
TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX
TOYOTA/COROLLA GLI FLEX
TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT
TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX
TOYOTA/COROLLA S18VVT
TOYOTA/COROLLA SE-G
TOYOTA/COROLLA SEG18FLEX
TOYOTA/COROLLA SEG18FLEX
TOYOTA/COROLLA SEG18VVT
TOYOTA/COROLLA XEI
TOYOTA/COROLLA XEI
TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX
TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX
TOYOTA/COROLLA XEI18VVT
TOYOTA/COROLLA XEI18VVT
TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX
TOYOTA/COROLLA XLI
TOYOTA/COROLLA XLI FLEX
TOYOTA/COROLLA XLI16VVT
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
36.125,00
2013
31.525,00
39.655,00
34.965,00
37.523,00
31.417,00
2012
29.254,00
28.749,00
32.189,00
29.243,00
28.840,00
39.050,00
34.241,00
44.747,00
35.864,00
31.447,00
37.231,00
32.714,00
29.349,00
35.183,00
2011
2010
27.380,00
31.938,00
27.625,00
26.499,00
30.220,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
24.159,00
21.768,00
20.984,00
19.349,00
24.336,00
28.044,00
22.565,00
26.859,00
21.092,00
25.803,00
19.390,00
27.510,00
27.246,00
22.000,00
22.025,00
23.009,00
20.053,00
19.403,00
20.788,00
18.955,00
16.030,00
15.220,00
14.562,00
19.705,00
15.261,00
16.683,00
15.579,00
14.435,00
16.541,00
14.201,00
21.892,00
19.348,00
16.523,00
18.029,00
16.586,00
17.823,00
17.823,00
23.461,00
16.185,00
15.433,00
29.740,00
28.122,00
14.479,00
14.844,00
15.586,00
15.586,00
14.578,00
73.689,00
73.689,00
57.853,00
61.356,00
57.853,00
44.874,00
52.883,00
49.288,00
84.431,00
42.264,00
49.257,00
46.374,00
80.190,00
2001
2000
13.795,00
13.812,00
13.812,00
13.794,00
13.794,00
12.812,00
11.653,00
13.281,00
10.973,00
12.811,00
11.649,00
14.466,00
13.823,00
11.997,00
13.267,00
11.155,00
12.082,00
36.311,00
39.489,00
39.490,00
37.092,00
32.404,00
24.872,00
38.213,00
38.412,00
34.367,00
37.195,00
37.195,00
35.920,00
31.159,00
23.660,00
36.725,00
36.755,00
14.544,00
14.196,00
13.496,00
13.496,00
12.177,00
11.608,00
11.430,00
34.437,00
27.121,00
51.000,00
54.702,00
52.940,00
2002
75.867,00
72.103,00
64.783,00
61.173,00
56.359,00
52.979,00
51.889,00
48.995,00
44.477,00
41.558,00
44.382,00
40.957,00
64.498,00
50.054,00
38.079,00
24.571,00
16.317,00
49.893,00
45.400,00
45.481,00
31.569,00
31.620,00
30.192,00
32.168,00
52.253,00
42.344,00
69.098,00
57.127,00
54.731,00
50.117,00
45.896,00
46.198,00
42.884,00
42.848,00
37.820,00
39.155,00
39.158,00
29.345,00
28.108,00
26.000,00
23.633,00
20.781,00
28.857,00
28.853,00
26.076,00
26.073,00
27.829,00
25.160,00
30.322,00
25.481,00
23.451,00
22.839,00
22.800,00
22.800,00
21.795,00
20.938,00
20.124,00
16.086,00
14.535,00
20.062,00
20.062,00
14.648,00
14.648,00
13.634,00
12.513,00
19.336,00
13.977,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
114822
114818
114820
114832
114834
114842
114850
114835
114840
114838
114843
114851
114836
114839
114837
114811
114811
114812
114814
114815
243103
151601
118299
160606
160626
160600
160602
160645
160623
160613
160648
160610
160619
160603
160605
160641
160625
160644
160621
160614
160611
160615
160636
117903
160649
115799
203999
115744
115744
115744
115770
115775
115786
115778
115753
115762
Marca/Modelo do Veiculo
TOYOTA/COROLLA XLI16VVT
TOYOTA/COROLLA XLI18FLEX
TOYOTA/COROLLA XLI18FLEX
TOYOTA/COROLLA XRS FLEX
TOYOTA/ETIOS HB
TOYOTA/ETIOS HB CROSS
TOYOTA/ETIOS HB PLATINUM
TOYOTA/ETIOS HB X
TOYOTA/ETIOS HB XLS
TOYOTA/ETIOS HB XS
TOYOTA/ETIOS HB XS 15
TOYOTA/ETIOS SD PLATINUM
TOYOTA/ETIOS SD X
TOYOTA/ETIOS SD XLS
TOYOTA/ETIOS SD XS
TOYOTA/FIELDER
TOYOTA/FIELDER
TOYOTA/FIELDER S18VVT
TOYOTA/FIELDER SEG18FLEX
TOYOTA/FIELDER XEI18FLEX
TROLLER/PANTANAL LD S4CA
TROLLER/RF SPORT
VW/BUGRE
VW/CROSSFOX
VW/CROSSFOX GII
VW/FOX 1.0
VW/FOX 1.0 PLUS
VW/FOX 1.0 BLUEM. GII
VW/FOX 1.0 GII
VW/FOX 1.0 ROUTE
VW/FOX 1.0 SELECAO
VW/FOX 1.0 SPORTLINE
VW/FOX 1.0 SUNRISE
VW/FOX 1.6
VW/FOX 1.6 PLUS
VW/FOX 1.6 BLUEM GII
VW/FOX 1.6 GII
VW/FOX 1.6 HIGHLINE GII
VW/FOX 1.6 PRIME GII
VW/FOX 1.6 ROUTE
VW/FOX 1.6 SPORTLINE
VW/FOX EXTREME
VW/FOX ROCK IN RIO
VW/FUSCA 1300 L
VW/Fox 1.6 Selecao GII
VW/GOL
VW/GOL
VW/GOL 1.0
VW/GOL 1.0
VW/GOL 1.0
VW/GOL 1.0 CITY
VW/GOL 1.0 COPA
VW/GOL 1.0 ECOMOTION GIV
VW/GOL 1.0 GIV
VW/GOL 1.0 PLUS
VW/GOL 1.0 POWER
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
39.995,00
40.396,00
30.655,00
36.667,00
33.646,00
41.667,00
33.290,00
38.760,00
35.373,00
2013
2012
61.831,00
25.385,00
39.865,00
59.045,00
24.584,00
28.093,00
36.210,00
31.104,00
32.042,00
27.674,00
34.977,00
29.944,00
31.738,00
36.822,00
34.365,00
30.981,00
34.980,00
34.341,00
2011
2010
2009
39.671,00
42.252,00
39.958,00
38.384,00
2008
31.247,00
31.146,00
31.001,00
2007
2005
26.573,00
2004
24.973,00
21.695,00
21.695,00
19.931,00
19.931,00
2003
2002
2001
2000
30.982,00
25.572,00
28.005,00
26.286,00
32.746,00
29.024,00
2006
27.847,00
31.210,00
26.442,00
23.695,00
24.610,00
29.627,00
29.597,00
27.029,00
7.273,00
46.403,00
41.809,00
30.328,00
29.171,00
29.320,00
27.812,00
33.892,00
29.726,00
38.949,00
25.622,00
36.188,00
24.405,00
31.396,00
21.005,00
28.598,00
28.979,00
21.735,00
19.429,00
20.697,00
19.280,00
26.630,00
23.988,00
22.797,00
21.184,00
20.725,00
18.871,00
16.850,00
18.395,00
15.947,00
17.207,00
15.484,00
16.519,00
15.162,00
15.932,00
13.742,00
14.640,00
17.394,00
15.840,00
16.686,00
15.654,00
16.788,00
16.369,00
18.472,00
18.241,00
18.477,00
17.079,00
17.623,00
16.835,00
19.757,00
20.813,00
18.750,00
18.028,00
21.551,00
21.101,00
35.339,00
40.600,00
30.759,00
31.461,00
36.656,00
31.894,00
29.540,00
29.454,00
27.241,00
24.000,00
23.578,00
30.755,00
29.349,00
26.042,00
24.851,00
23.388,00
20.614,00
25.929,00
23.676,00
35.633,00
32.322,00
12.744,00
37.931,00
31.696,00
9.705,00
21.668,00
20.542,00
18.780,00
22.200,00
19.486,00
20.101,00
18.473,00
18.576,00
16.597,00
17.328,00
15.932,00
14.118,00
12.862,00
14.118,00
12.862,00
16.516,00
23.143,00
21.050,00
11.722,00
11.722,00
11.722,00
10.482,00
10.482,00
10.482,00
10.070,00
10.070,00
10.070,00
11.283,00
9.490,00
8.822,00
9.490,00
9.874,00
8.822,00
12.760,00
11.421,00
10.938,00
10.907,00
10.100,00
8.408,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
14.491,00
15.375,00
15.261,00
14.331,00
11.907,00
10.287,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
115785
115783
154851
115745
115769
115776
115779
115733
115765
115792
115780
115772
115777
154829
115746
115746
115746
115774
115766
115781
115773
115718
115740
115739
115758
115763
115752
115752
115752
115747
154847
154844
154850
115709
115734
115717
115731
154846
154840
154838
115755
203901
115710
115732
115748
115757
115757
154839
115726
115705
115737
115749
115750
115706
115760
154834
Marca/Modelo do Veiculo
VW/GOL 1.0 SELECAO
VW/GOL 1.0 TITAN GIV
VW/GOL 1.0 TRENDLIN
VW/GOL 1.6
VW/GOL 1.6 CITY
VW/GOL 1.6 COPA
VW/GOL 1.6 GIV
VW/GOL 1.6 MI
VW/GOL 1.6 POWER
VW/GOL 1.6 POWER
VW/GOL 1.6 POWER GIV
VW/GOL 1.6 RALLYE
VW/GOL 1.6 RALLYE GIV
VW/GOL 1.6 SELECAO
VW/GOL 1.8
VW/GOL 1.8
VW/GOL 1.8
VW/GOL 1.8 COPA
VW/GOL 1.8 POWER
VW/GOL 1.8 POWER GIV
VW/GOL 1.8 RALLYE
VW/GOL 1000
VW/GOL 16V
VW/GOL 16V PLUS
VW/GOL 16V POWER
VW/GOL 16V SPORT
VW/GOL 16V TURBO
VW/GOL 16V TURBO
VW/GOL 16V TURBO
VW/GOL 2.0
VW/GOL CITY MB
VW/GOL CITY MC
VW/GOL CITY SC
VW/GOL CL
VW/GOL CL 1.6 MI
VW/GOL CL 1.8
VW/GOL CL 1.8 MI
VW/GOL CL MB
VW/GOL CL MC
VW/GOL CL SC
VW/GOL FUN
VW/GOL FURGAO
VW/GOL GL
VW/GOL GL 1.8 MI
VW/GOL GTI
VW/GOL HIGHWAY
VW/GOL HIGHWAY
VW/GOL HL MC
VW/GOL I 1.6
VW/GOL LS
VW/GOL MI
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6
VW/GOL PATRULHEIRO 1.8
VW/GOL PLUS
VW/GOL PLUS 1.6
VW/GOL RALLYE MA
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
32.708,00
2013
26.300,00
2012
2011
19.281,00
2010
21.357,00
17.279,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
12.902,00
11.617,00
12.449,00
11.430,00
11.853,00
11.338,00
13.296,00
11.199,00
15.207,00
14.687,00
12.380,00
13.093,00
11.674,00
15.768,00
19.399,00
18.340,00
16.346,00
13.643,00
13.191,00
13.191,00
12.584,00
11.761,00
14.359,00
13.696,00
13.016,00
8.985,00
8.193,00
9.085,00
9.681,00
15.888,00
30.827,00
17.884,00
18.400,00
21.756,00
38.260,00
38.424,00
31.673,00
29.237,00
34.240,00
32.118,00
30.594,00
20.918,00
20.845,00
20.577,00
27.924,00
15.743,00
20.802,00
19.239,00
35.289,00
12.584,00
30.454,00
19.562,00
20.182,00
18.443,00
17.223,00
17.984,00
14.800,00
16.422,00
17.086,00
16.743,00
12.392,00
12.519,00
13.778,00
14.113,00
15.540,00
12.003,00
12.154,00
11.372,00
12.482,00
13.043,00
15.974,00
10.764,00
11.863,00
12.023,00
12.333,00
10.053,00
10.896,00
11.015,00
11.015,00
11.015,00
10.367,00
10.367,00
13.155,00
27.007,00
28.411,00
29.698,00
13.235,00
17.402,00
10.934,00
12.698,00
13.770,00
17.300,00
16.754,00
30.387,00
30.466,00
31.822,00
31.053,00
14.283,00
12.801,00
12.123,00
11.253,00
9.419,00
11.555,00
14.595,00
10.942,00
19.049,00
14.058,00
12.339,00
12.339,00
11.809,00
11.809,00
16.480,00
11.120,00
29.412,00
18.482,00
18.571,00
18.623,00
40.445,00
16.784,00
16.759,00
16.027,00
14.764,00
14.024,00
13.412,00
14.867,00
12.126,00
13.143,00
10.637,00
11.301,00
8.283,00
10.141,00
12.433,00
9.725,00
11.233,00
11.520,00
9.196,00
10.673,00
7.974,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
154835
115789
154849
154841
154845
115754
115751
115743
115743
115743
115761
160660
154848
154842
115756
115787
154803
154803
154809
154814
154815
154801
154801
154819
154812
154816
154810
154818
154806
154820
154813
154804
154804
154817
154802
154807
154805
154808
203300
203300
203300
203399
203305
203301
203301
203301
203317
203302
203312
203472
203474
203473
203471
117773
117769
117768
Marca/Modelo do Veiculo
VW/GOL RALLYE SA
VW/GOL ROCK IN RIO
VW/GOL SELECAO MB
VW/GOL SELECAO MC
VW/GOL SELECAO SC
VW/GOL SERIE OURO
VW/GOL SERIE OURO 2000
VW/GOL SPECIAL
VW/GOL SPECIAL
VW/GOL SPECIAL
VW/GOL SPECIAL 1.6
VW/GOL TL MB S
VW/GOL TL MC
VW/GOL TRACK MB
VW/GOL TREND
VW/GOL VINTAGE
VW/GOLF
VW/GOLF
VW/GOLF 1.6 PLUS
VW/GOLF 1.6 SPORTLINE
VW/GOLF 1.6 TECH
VW/GOLF 2.0
VW/GOLF 2.0
VW/GOLF 2.0 BLACK EDIT.
VW/GOLF 2.0 COMFORTLINE
VW/GOLF 2.0 GT
VW/GOLF 2.0 PLUS
VW/GOLF 2.0 SILVER EDIT.
VW/GOLF 2.0 SPORT
VW/GOLF 2.0 SPORTLINE
VW/GOLF FLASH
VW/GOLF GENERATION
VW/GOLF GENERATION
VW/GOLF GLS
VW/GOLF GTI
VW/GOLF SPORT
VW/GOLF TRIP
VW/GTI VR6
VW/KOMBI
VW/KOMBI
VW/KOMBI
VW/KOMBI
VW/KOMBI AMBULANCIA
VW/KOMBI FURGAO
VW/KOMBI FURGAO
VW/KOMBI FURGAO
VW/KOMBI LAST EDITION
VW/KOMBI PICK UP
VW/KOMBI SERIE PRATA
VW/NOVA SAVEIRO CE
VW/NOVA SAVEIRO CE CROSS
VW/NOVA SAVEIRO CE TROOP
VW/NOVA SAVEIRO CS
VW/NOVO FOX CL MA
VW/NOVO FOX CL MB
VW/NOVO FOX HL MD
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
41.887,00
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
10.007,00
10.007,00
8.434,00
9.024,00
8.130,00
8.434,00
8.130,00
26.470,00
36.797,00
32.376,00
33.967,00
11.141,00
10.403,00
11.141,00
14.732,00
10.403,00
14.045,00
10.055,00
10.055,00
10.055,00
9.304,00
9.304,00
9.304,00
12.288,00
31.051,00
29.391,00
27.401,00
20.863,00
14.743,00
11.177,00
10.671,00
17.379,00
17.379,00
16.608,00
15.810,00
18.370,00
17.389,00
17.379,00
16.645,00
20.947,00
19.243,00
19.064,00
18.325,00
17.657,00
11.776,00
11.187,00
11.776,00
10.365,00
13.052,00
18.143,00
37.280,00
12.198,00
12.073,00
12.198,00
35.535,00
42.131,00
38.223,00
36.759,00
32.868,00
29.584,00
28.931,00
24.590,00
22.906,00
20.611,00
21.590,00
19.762,00
20.521,00
18.279,00
18.939,00
45.076,00
40.895,00
39.328,00
35.402,00
31.563,00
33.635,00
30.339,00
31.519,00
27.353,00
46.470,00
50.263,00
41.871,00
47.269,00
40.233,00
42.676,00
34.775,00
40.248,00
31.656,00
38.292,00
29.745,00
25.126,00
22.571,00
20.798,00
19.798,00
18.368,00
50.005,00
46.881,00
43.519,00
37.567,00
35.676,00
30.222,00
33.448,00
27.182,00
23.516,00
21.538,00
19.940,00
18.569,00
20.764,00
32.273,00
19.717,00
49.945,00
44.756,00
41.931,00
40.402,00
22.392,00
38.277,00
24.482,00
31.262,00
31.262,00
69.928,00
34.350,00
45.786,00
39.198,00
31.216,00
35.075,00
40.335,00
42.990,00
33.207,00
40.389,00
37.894,00
30.179,00
36.328,00
19.832,00
28.039,00
20.690,00
21.021,00
19.989,00
19.989,00
25.661,00
22.349,00
24.101,00
21.074,00
15.406,00
13.758,00
17.849,00
22.331,00
19.873,00
19.793,00
39.546,00
13.052,00
29.774,00
28.356,00
24.482,00
22.032,00
19.832,00
18.035,00
15.406,00
13.758,00
13.263,00
12.936,00
13.263,00
29.267,00
27.782,00
25.444,00
22.820,00
21.316,00
18.374,00
15.693,00
12.348,00
12.198,00
28.356,00
24.482,00
22.032,00
19.832,00
18.035,00
15.406,00
13.461,00
13.263,00
12.936,00
13.263,00
12.947,00
13.052,00
29.774,00
14.278,00
13.758,00
14.577,00
13.758,00
13.052,00
12.198,00
21.987,00
18.340,00
16.988,00
16.424,00
16.283,00
15.520,00
11.722,00
11.776,00
11.187,00
11.776,00
13.706,00
10.365,00
11.024,00
10.758,00
10.365,00
10.365,00
12.515,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
117767
117772
117766
115790
115795
115796
115791
115794
115798
115797
117742
117745
117743
117746
117744
117747
116699
116634
116634
116634
116661
116666
116668
116662
116638
116638
116664
116652
116654
116659
116667
116647
116647
116658
116627
116628
116649
116644
116644
116641
116650
116651
116640
116640
116653
116653
116660
116648
116657
116632
116633
116631
116605
116622
116613
116624
Marca/Modelo do Veiculo
VW/NOVO FOX HL SD
VW/NOVO FOX TL MA
VW/NOVO FOX TL MB
VW/NOVO GOL 1.0
VW/NOVO GOL 1.0 CITY
VW/NOVO GOL 1.0 TRACK
VW/NOVO GOL 1.6
VW/NOVO GOL 1.6 CITY
VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE
VW/NOVO GOL 1.6 RALLYE
VW/NOVO VOYAGE 1.0
VW/NOVO VOYAGE 1.0 CITY
VW/NOVO VOYAGE 1.6
VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY
VW/NOVO VOYAGE 1.6 COMF.
VW/NOVO VOYAGE 1.6 HIGH
VW/PARATI
VW/PARATI 1.6
VW/PARATI 1.6
VW/PARATI 1.6
VW/PARATI 1.6 CITY
VW/PARATI 1.6 SURF
VW/PARATI 1.6 TITAN
VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD
VW/PARATI 1.8
VW/PARATI 1.8
VW/PARATI 1.8 COMFORTL
VW/PARATI 1.8 CROSSOVER
VW/PARATI 1.8 EVIDENCE
VW/PARATI 1.8 PLUS
VW/PARATI 1.8 SURF
VW/PARATI 1.8 TOUR
VW/PARATI 1.8 TOUR
VW/PARATI 1.8 TRACKFIELD
VW/PARATI 16V
VW/PARATI 16V PLUS
VW/PARATI 16V SUNSET
VW/PARATI 16V TOUR
VW/PARATI 16V TOUR
VW/PARATI 16V TURBO
VW/PARATI 16VT CROSSOVER
VW/PARATI 16VT EVIDENCE
VW/PARATI 2.0
VW/PARATI 2.0
VW/PARATI 2.0 CROSSOVER
VW/PARATI 2.0 CROSSOVER
VW/PARATI 2.0 PLUS
VW/PARATI 2.0 TOUR
VW/PARATI 2.0 TRACKFIELD
VW/PARATI AMBULANCIA 1.8
VW/PARATI CELA 1.6
VW/PARATI CELA 1.8
VW/PARATI CL
VW/PARATI CL 1.6 MI
VW/PARATI CL 1.8
VW/PARATI CL 1.8 MI
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
47.631,00
33.779,00
38.345,00
28.411,00
24.041,00
29.399,00
33.034,00
28.491,00
37.224,00
42.204,00
31.554,00
28.133,00
34.190,00
30.911,00
40.294,00
2013
2012
25.025,00
23.241,00
28.422,00
28.449,00
26.167,00
34.186,00
35.804,00
28.636,00
25.838,00
31.393,00
28.390,00
34.625,00
37.006,00
22.777,00
22.509,00
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
16.683,00
14.883,00
14.883,00
14.883,00
14.209,00
2000
26.298,00
25.341,00
26.482,00
25.023,00
29.480,00
27.493,00
32.134,00
19.320,00
17.874,00
19.482,00
16.683,00
17.822,00
22.426,00
20.763,00
18.095,00
17.125,00
16.194,00
21.366,00
22.688,00
21.081,00
21.463,00
19.791,00
18.725,00
21.262,00
18.648,00
17.195,00
13.647,00
17.813,00
16.320,00
16.474,00
14.806,00
15.054,00
17.230,00
17.230,00
15.095,00
15.095,00
11.924,00
12.480,00
11.114,00
11.242,00
15.120,00
16.685,00
16.319,00
12.008,00
12.574,00
13.988,00
15.148,00
15.148,00
12.112,00
14.991,00
14.707,00
13.575,00
11.581,00
11.148,00
16.384,00
15.291,00
14.542,00
14.542,00
30.359,00
27.754,00
25.519,00
23.562,00
20.953,00
20.308,00
32.369,00
31.675,00
25.691,00
28.185,00
23.392,00
23.536,00
20.993,00
25.652,00
23.221,00
20.136,00
23.477,00
24.402,00
22.447,00
19.515,00
24.257,00
23.138,00
21.095,00
12.374,00
20.123,00
22.375,00
21.375,00
14.361,00
19.057,00
19.282,00
23.424,00
22.451,00
13.017,00
13.017,00
14.441,00
15.650,00
25.591,00
14.209,00
14.254,00
21.270,00
21.680,00
25.635,00
11.233,00
13.351,00
13.351,00
13.351,00
15.550,00
15.550,00
15.550,00
16.616,00
17.558,00
17.558,00
18.267,00
19.242,00
17.543,00
17.781,00
16.697,00
16.697,00
17.788,00
16.236,00
18.720,00
16.172,00
15.093,00
15.401,00
14.065,00
15.594,00
14.856,00
14.167,00
21.081,00
13.197,00
15.459,00
17.674,00
16.829,00
16.051,00
14.320,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
116643
116612
116625
116601
116639
116635
116636
116642
116614
160100
160100
160116
160106
160111
160102
160101
160114
160117
160105
160105
160112
160109
160104
160110
116900
116999
116922
117000
117000
117000
117031
117031
117036
117028
117001
117005
117020
117023
117037
117006
117007
117032
117008
203400
203419
203458
203463
203459
203425
203425
203439
203461
203460
203440
203429
203448
Marca/Modelo do Veiculo
VW/PARATI FUN
VW/PARATI GL 1.8
VW/PARATI GL 1.8 MI
VW/PARATI GLS
VW/PARATI GTI
VW/PARATI PATRULH.1.6
VW/PARATI PATRULH.1.8
VW/PARATI SUMMER 16V
VW/PARATI SURF
VW/POLO 1.6
VW/POLO 1.6
VW/POLO 1.6 E-FLEX
VW/POLO 1.6 NEXT
VW/POLO 1.6 SPORTLINE
VW/POLO 16V
VW/POLO 2.0
VW/POLO 2.0 GT
VW/POLO 2.0 SPORTLINE
VW/POLO SEDAN 1.6
VW/POLO SEDAN 1.6
VW/POLO SEDAN 1.6 COMFOR
VW/POLO SEDAN 1.6 EVID
VW/POLO SEDAN 2.0
VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR
VW/QUANTUM
VW/QUANTUM
VW/QUANTUM 2.0
VW/SANTANA
VW/SANTANA
VW/SANTANA
VW/SANTANA 2.0
VW/SANTANA 2.0
VW/SANTANA 2.0 COMFORT
VW/SANTANA 2000 MI
VW/SANTANA CD
VW/SANTANA CL
VW/SANTANA CL 1800
VW/SANTANA CL 1800 I
VW/SANTANA COMFORTLINE
VW/SANTANA GL
VW/SANTANA GLS
VW/SANTANA PATRULHEIRO
VW/SANTANA S
VW/SAVEIRO
VW/SAVEIRO 1.6
VW/SAVEIRO 1.6 CE
VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS
VW/SAVEIRO 1.6 CE TROOP.
VW/SAVEIRO 1.6 CITY
VW/SAVEIRO 1.6 CITY
VW/SAVEIRO 1.6 CROSSOVER
VW/SAVEIRO 1.6 CS
VW/SAVEIRO 1.6 CS TROOP.
VW/SAVEIRO 1.6 SPORTLINE
VW/SAVEIRO 1.6 SUPERSURF
VW/SAVEIRO 1.6 SURF
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
22.447,00
18.950,00
25.595,00
23.415,00
22.450,00
20.710,00
21.086,00
18.054,00
21.365,00
16.852,00
18.653,00
17.189,00
13.653,00
16.595,00
15.670,00
15.670,00
14.267,00
14.267,00
2001
13.017,00
21.361,00
2000
17.465,00
19.104,00
14.352,00
13.021,00
12.781,00
16.552,00
18.047,00
11.844,00
11.044,00
11.042,00
11.833,00
12.124,00
12.124,00
12.124,00
12.374,00
11.979,00
27.844,00
43.140,00
32.844,00
30.226,00
28.569,00
26.109,00
27.876,00
25.653,00
26.717,00
23.167,00
21.740,00
19.699,00
17.607,00
45.205,00
39.169,00
37.108,00
33.037,00
29.397,00
27.121,00
24.611,00
21.871,00
19.344,00
18.077,00
16.567,00
33.637,00
28.634,00
43.500,00
42.195,00
36.443,00
39.822,00
22.874,00
27.460,00
41.405,00
46.090,00
38.027,00
38.960,00
36.217,00
34.893,00
34.493,00
33.432,00
30.501,00
28.984,00
27.646,00
26.853,00
25.639,00
23.968,00
23.740,00
22.501,00
20.305,00
20.358,00
50.258,00
42.746,00
39.136,00
35.273,00
31.249,00
28.726,00
26.825,00
24.028,00
20.494,00
18.722,00
19.227,00
17.204,00
18.745,00
19.792,00
18.903,00
16.117,00
16.483,00
13.443,00
15.253,00
18.120,00
17.662,00
17.662,00
16.455,00
18.059,00
17.580,00
15.512,00
16.868,00
15.903,00
12.771,00
15.903,00
14.443,00
14.443,00
14.443,00
16.868,00
17.140,00
17.330,00
16.492,00
15.224,00
15.041,00
16.153,00
14.915,00
12.771,00
13.754,00
12.706,00
12.706,00
13.724,00
13.724,00
12.431,00
13.442,00
13.565,00
14.661,00
22.098,00
18.627,00
31.923,00
34.411,00
35.457,00
30.008,00
33.008,00
32.689,00
28.358,00
31.707,00
31.441,00
23.422,00
29.944,00
26.971,00
22.844,00
21.668,00
17.684,00
20.559,00
13.849,00
12.940,00
12.939,00
13.103,00
26.884,00
31.087,00
23.725,00
25.503,00
28.816,00
13.953,00
16.786,00
14.651,00
18.300,00
16.038,00
14.378,00
16.579,00
12.714,00
16.200,00
15.299,00
14.852,00
13.820,00
13.755,00
26.123,00
20.436,00
22.008,00
24.369,00
17.351,00
21.659,00
23.440,00
25.471,00
22.498,00
21.677,00
21.061,00
20.329,00
17.924,00
19.414,00
11.928,00
19.480,00
13.805,00
13.805,00
28.665,00
32.218,00
12.368,00
18.253,00
17.564,00
16.377,00
15.606,00
12.644,00
12.545,00
13.144,00
12.069,00
11.601,00
12.566,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
203446
203418
203437
203422
203438
203435
203447
203420
203420
203423
203426
203481
203479
203480
203475
203478
203404
203410
203407
203412
203415
203476
203477
203421
203464
203405
203413
203409
203414
160638
160640
160637
151224
151228
151223
151227
151222
151229
151225
117799
117718
117748
117720
117719
117749
117732
117761
117751
117753
117752
117765
117764
117763
117762
117756
117757
Marca/Modelo do Veiculo
VW/SAVEIRO 1.6 TITAN
VW/SAVEIRO 1.8
VW/SAVEIRO 1.8 CROSSOVER
VW/SAVEIRO 1.8 PLUS
VW/SAVEIRO 1.8 SPORTLINE
VW/SAVEIRO 1.8 SUPERSURF
VW/SAVEIRO 1.8 SURF
VW/SAVEIRO 2.0
VW/SAVEIRO 2.0
VW/SAVEIRO 2.0 PLUS
VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6
VW/SAVEIRO CD CROSS MA
VW/SAVEIRO CD HL MB
VW/SAVEIRO CD TL MB
VW/SAVEIRO CE CROSS MA
VW/SAVEIRO CE TL MB
VW/SAVEIRO CL
VW/SAVEIRO CL 1.6 MI
VW/SAVEIRO CL 1.8
VW/SAVEIRO CL 1.8 MI
VW/SAVEIRO CLI
VW/SAVEIRO CS ST MB
VW/SAVEIRO CS TL MB
VW/SAVEIRO FUN
VW/SAVEIRO FUNERAL ELMAZ
VW/SAVEIRO GL
VW/SAVEIRO GL 1.8 MI
VW/SAVEIRO SUMMER
VW/SAVEIRO SUMMER 1.8
VW/SPACEFOX 1.6 GII
VW/SPACEFOX SPORT. GII
VW/SPACEFOX TREND GII
VW/UP BLACK WHITE RED MA
VW/UP BLACK WHITE RED SA
VW/UP HIGH MA
VW/UP HIGH SA
VW/UP MOVE MA
VW/UP MOVE SA
VW/UP TAKE MA
VW/VOYAGE
VW/VOYAGE 1.0
VW/VOYAGE 1.0 SELECAO
VW/VOYAGE 1.6
VW/VOYAGE 1.6 COMFORTL
VW/VOYAGE 1.6 SELECAO
VW/VOYAGE 1.6 TREND
VW/VOYAGE CITY MA
VW/VOYAGE CITY MB
VW/VOYAGE CITY SB
VW/VOYAGE CL MA
VW/VOYAGE CL MB
VW/VOYAGE CL SB
VW/VOYAGE EVIDENCE MB
VW/VOYAGE EVIDENCE SB
VW/VOYAGE HL MB
VW/VOYAGE HL SB
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
2014
2013
2012
2011
2010
2009
21.048,00
2008
19.322,00
2007
17.391,00
2006
2005
2004
20.832,00
20.047,00
18.067,00
16.590,00
21.334,00
19.678,00
19.275,00
18.173,00
2003
15.748,00
25.237,00
21.270,00
20.041,00
21.602,00
23.342,00
18.682,00
17.216,00
17.111,00
17.228,00
16.076,00
20.387,00
18.404,00
18.409,00
15.683,00
16.160,00
2002
2001
2000
15.474,00
15.060,00
13.873,00
14.501,00
13.783,00
17.228,00
14.521,00
16.532,00
16.531,00
15.449,00
15.449,00
39.917,00
38.393,00
38.393,00
39.361,00
35.477,00
16.088,00
14.579,00
16.253,00
13.014,00
12.175,00
14.723,00
13.477,00
13.567,00
32.092,00
35.077,00
13.067,00
30.649,00
29.191,00
27.802,00
24.350,00
19.901,00
15.895,00
16.148,00
44.597,00
37.162,00
44.597,00
34.146,00
37.350,00
32.101,00
35.031,00
29.947,00
30.386,00
27.401,00
37.254,00
31.296,00
35.802,00
29.321,00
32.953,00
29.006,00
31.206,00
25.721,00
24.619,00
22.369,00
16.928,00
21.200,00
20.571,00
28.619,00
30.788,00
26.622,00
28.452,00
24.184,00
25.931,00
23.097,00
24.048,00
21.409,00
23.486,00
27.353,00
25.604,00
24.738,00
23.322,00
31.282,00
25.766,00
34.036,00
29.446,00
33.551,00
30.813,00
29.698,00
34.190,00
37.350,00
33.041,00
40.205,00
42.325,00
44.980,00
47.300,00
39.916,00
42.537,00
32.209,00
38.263,00
32.289,00
14.631,00
13.555,00
13.314,00
Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Subsecretaria da Receita
Base de Cálculo - IPVA/2015
Codigo
117759
117760
117758
117750
117754
117755
160115
108400
161200
135683
803300
801101
814001
801219
800106
802501
801211
800218
800408
800645
800222
803103
801200
800242
814000
813000
807000
808000
803000
800155
801901
801212
800163
800104
801703
800211
800236
800138
801214
Marca/Modelo do Veiculo
VW/VOYAGE SELECAO MA
VW/VOYAGE SELECAO MB
VW/VOYAGE SELECAO SB
VW/VOYAGE TL MA
VW/VOYAGE TL MB
VW/VOYAGE TL SB
VW/ZILK 1.6
WAKE/WAY
WALK/WALKSPORT LUXO
I/FORD FOCUS SE 1.6 S
FIAT/DUCATO TRAILEMAR.CH
I/FORD350L ANHANGUERA.CH
I/MOTOR-CASA CAMINHAO
IVECO/AUTOM CAMARI CO.CM
IVECO/D SCHEID CONEC.CM
IVECO/SANTO INACIO 70.CM
IVECO/VICTORIA SBEE.CM
IVECOFIAT/DAILYCIRILO.MC
M.BENZ/915 INDUST STAR
M.BENZ/ACCELO815 AU M.CM
M.BENZ/COMIL TCA.ON
MARCOPOLO/SITNEI UM.ON
MARCOPOLO/VO ATHOS MC.ON
MARCOPOLO/VOL REVESC.MO
MOTOR-CASA/CAMINHAO
MOTOR-CASA/CAMIONETA
MOTOR-CASA/MICROONIBUS
MOTOR-CASA/ONIBUS
PEUGEOT/BOXER MAR MC CH
RENAULT/FOZ BR MCASA.CH
RENAULT/M TRAILEMAR.CH
RENAULT/VICTORIA DREW.CH
VOLVO/MPOLO USATEC UM.ON
VW/9.150ODM EL SCHEID DE
VW/COMIL ENGEVEL MOV.ON
VW/KOMBI BUMER GL.CH
VW/MASCA GV REVES MC.ON
VW/RFINDUSCAR FOZ UMT.MC
VW/VICTORIA KOMBIHOME.CT
Comb.
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A/G
D
D
A/G
2014
33.087,00
36.797,00
41.001,00
31.796,00
35.066,00
37.350,00
2013
2012
2011
2010
2009
2008
39.358,00
28.888,00
37.047,00
26.455,00
25.312,00
33.217,00
25.454,00
30.323,00
22.570,00
27.839,00
21.121,00
20.552,00
26.332,00
43.194,00
47.940,00
44.029,00
68.794,00
84.695,00
85.363,00
75.242,00
77.785,00
176.127,00
79.111,00
69.773,00
72.884,00
68.992,00
67.471,00
78.826,00
61.027,00
63.212,00
65.526,00
73.734,00
91.422,00
19.386,00
138.857,00
143.268,00
130.456,00
2006
2005
17.062,00
15.596,00
13.872,00
139.320,00
129.567,00
59.553,00
145.031,00
95.684,00
113.815,00
2003
2002
2001
2000
112.062,00
96.922,00
90.138,00
83.828,00
58.257,00
71.446,00
65.955,00
71.779,00
97.860,00
62.816,00
45.252,00
94.025,00
38.523,00
67.863,00
96.053,00
117.939,00
117.271,00
132.030,00
89.134,00
114.528,00
107.846,00
86.102,00
81.398,00
73.851,00
70.759,00
103.735,00
93.892,00
83.697,00
118.727,00
112.215,00
107.531,00
101.160,00
94.360,00
84.770,00
93.615,00
84.812,00
130.886,00
62.766,00
77.298,00
121.178,00
73.371,00
112.775,00
63.923,00
79.449,00
112.579,00
183.942,00
2004
55.630,00
56.048,00
106.401,00
104.586,00
100.522,00
124.275,00
2007
175.183,00
78.469,00
133.199,00
84.778,00
99.303,00
80.066,00
87.503,00
140.738,00
123.492,00
104.035,00
97.755,00
42.992,00
38.483,00
74.372,00
83.151,00
149.309,00
72.827,00
66.738,00
66.340,00
65.082,00
109.963,00
106.048,00
83.692,00
62.224,00
70.882,00
347.600,00
99.390,00
80.028,00
23.768,00
19.187,00
29.086,00
21.399,00
81.255,00
47.382,00
74.320,00
71.333,00
68.980,00
65.774,00
62.146,00
62.272,00
96.121,00
61.769,00
87.919,00
57.708,00
80.435,00
55.386,00
73.768,00
48.743,00
67.484,00
59.219,00
106.596,00
34.050,00
79.832,00
60.647,00
64.366,00
105.115,00
56.495,00

Documentos relacionados

ipva/2016 - Governo de Brasília

ipva/2016 - Governo de Brasília 309119 IMP/M.BENZ 312D SPRINTERF

Leia mais

anexo i - tabela de valores venais para cálculo do ipva 2013

anexo i - tabela de valores venais para cálculo do ipva 2013 ANEXO I - TABELA DE VALORES VENAIS PARA CÁLCULO DO IPVA 2013 MÊS BASE: SETEMBRO/2012 (EM REAIS)

Leia mais

ANEXO - TABELA DE VALORES VENAIS PARA VEÍCULOS

ANEXO - TABELA DE VALORES VENAIS PARA VEÍCULOS 2843 HONDA/CG 125 FAN ES 2844 HONDA/CG 125 FAN KS 2845 HONDA/CG 125 CARGO KS 2846 HONDA/CG 125 CARGO ES 2847 HONDA/CG150 TITAN MIXESD 2848 HONDA/CG150 TITAN MIX ES 2849 HONDA/CG150 TITAN MIX KS 285...

Leia mais

Tabela de Valores IPVA

Tabela de Valores IPVA IMP/BMW R1100 RT IMP/BMW K1200 RS I/BMW R1200 C IMP/BMW R1100 S I/BMW K1200 LT I/BMW R1150 GS I/BMW F650 GS I/BMW C1 125 I/BMW R1150 R I/BMW F650 GS DAKAR I/BMW R1150 RT I/BMW R1150 RS I/BMW F650 C...

Leia mais

Automóveis

Automóveis I/AUDI TT ROADSTER 180PS

Leia mais

Portaria 585/15 - ANEXO - Sefaz

Portaria 585/15 - ANEXO - Sefaz IBRAMOTO/CICLONE GARELLI IBRAMOTO/GARELLI 3 IBRAMOTO/GARELLI IBRAMOTO/KATIA AGRALE/EXPLORER IBRAMOTO/T50 IMP/AJS I/BENELLI CAFE 1130 RACE I/BENELLI TRE 1130K I/BENELLI TRE 1130K AMAZ I/BENELLI TORN...

Leia mais

governo do estado do paraná decreto n. 6.708

governo do estado do paraná decreto n. 6.708 LUIZ CARLOS HAULY, Secretário de Estado da Fazenda

Leia mais

Visualizar publicação

Visualizar publicação Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Leia mais

anexoii - Sefaz

anexoii - Sefaz TABELA DE VALORES VENAIS BASE DE CÁLCULO IPVA 2015 ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA SUPERINT. DE INF. SOBRE OUTRAS RECEITAS GERÊNCIA DE IN...

Leia mais

anexo i - tabela de valores do ipva para veículos

anexo i - tabela de valores do ipva para veículos CB 600F HORNET CB 450 P CB 450 DX CBR 450 SR CB500 CB 450 CG 125 CARGO CG 125 TODAY CG 125 TITAN CG 125 TITAN ES CG 125 TITAN KS CG 125 TITAN KSE CG 150 TITAN KS CG 150 TITAN ES CG 150 TITAN ESD CG...

Leia mais