avance_programa_mci ruta cerdanya 2011

Сomentários

Transcrição

avance_programa_mci ruta cerdanya 2011
2011
Masters del Caballo Ibérico
—
España
AVANCE DE PROGRAMA OFICIAL
L UGA R D E L C ONC UR S O
Club
Club Hípico Cerdanya
Adreça
Equestrian Puigcerdá, carretera N152 s/n
Localitat
Puigcerdá- Girona
Data de celebració
11-13 Julio 2011
C OM IT É OR GA NIZA D OR
Nom o Societat Club Hípico Cerdanya
NIF
Equestrian Puigcerdá, carretera N152 s/n
Adreça
Telèfon
Puigcerdá- Girona
649922406-Guillem
E-mail [email protected].com
Fax
Web
Nº Pòlissa assegurança FCH
Cia Asseguradora Mapfre
President D. José Manuel de Llanza Mañá
Membres MERLEN BRENNINKMEIJER
CARLOTA GUERRA CABALLERO
PERE LLOVERA
MATEU ENRICH
JULIO PEREZ
FRANCISCO GUERRA
Director del Concurs DIAZ
ILONA JOVER DE
Responsable de premsa LLANZA
Contacte
Contacte
650637545
609826423
Masters del Caballo Ibérico — www.MCI-Spain.es
2011
Secretaría Técnica Prohipica sl.
JURAT DE CAMP
Contacte
650637545
CÀRREC
Dña. Dominique Grillot
Presidente Jurado
LDN nº
31625
D. Enrique Guerrero Mayer Von Wittgenstein vocal
Dña. Mª Teresa Alonso-Miñon Agut
vocal
18184
Dña. Marta Condeminas Triggs
vocal
1461
D. Claude David Mugel
vocal
16290
DELEGAT DEL M.C.I.
A DESIGNAR
Metge i/o Ambulància
SENFRAN
Veterinari
MIREIA CASAMITJANA
Ferrador
MODEST
P IS T A
Nº de pistes disponibles
3
Assaig
50 x 80
Interior o exterior
EXTERIOR
Naturalesa del terreny
ARENA
Competició 2- ROJA y BLANCA ( 30 x 70 )
Distancia a la pista d’assaig 50 m.
Distancia a les quadres
100m.
Megafonia
SI
Il—luminació pista concurs
NO
Il—luminació pista assaig
NO
Lloc del Jurat
SI
Masters del Caballo Ibérico — www.MCI-Spain.es
2011
A L OJA M IE NT O D E L OS C A B A L L OS
Tipus de quadres
Boxes Portatiles
Dimensions
3X3
Xifra disponible per inscrits oficials 80
Altres allotjaments oferts
no
El preu dels boxes serà pel concurs 90 Euros Concurso 3 días
de :
Recepció cavalls des del dia
Horari de recepció. De:
9/07/2011
10:00
A
Responsable de quadres: Guillem Sebastía
19:00
Telèfon:
649922406
INS C R IP C IONE S
Es realitzaran via mail , i es registraran per rigorós ordre d’arribada. S’hauran
d’adjuntar les cartes d’origen que certifiquin la seva pertinença al llibre genealògic
del P.R.E. o del P.R. Lusità; de no ser així participaran de forma OPEN.
Entitat: Prohipica sl
Tel.: 649922406
Fax:
e-mail: [email protected]
Data d’obertura 27-06-2011
Import inscripció
Web:
Data de tancament 03-07-2011
90€ POR CONCURSO
Per celebrar una prova es demana mínim de 5
inscrits
Nº màxim de cavalls que es poden admetre al concurs 80
Masters del Caballo Ibérico — www.MCI-Spain.es
2011
P R UE B A S OFIC IA L E S
PROVA nº 1
DENOMINACIÓ PRIMERA
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 2
DENOMINACIÓ NOVILLA
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 3
DENOMINACIÓ MÁLAGA
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 4
DENOMINACIÓ GOLEGA
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 5
DENOMINACIÓ SEVILLA
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 6
DENOMINACIÓ RLM FLAMENCA
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 7
DENOMINACIÓ ÉVORA
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 8
DENOMINACIÓ LISBOA
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
Masters del Caballo Ibérico — www.MCI-Spain.es
2011
PROVA nº 9
DENOMINACIÓ MADRID
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 10
DENOMINACIÓ MAGISTRAL
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 11
DENOMINACIÓ RLM IBÉRICA
Data 11-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 12
DENOMINACIÓ PRIMERA
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 13
DENOMINACIÓ NOVILLA
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 14
DENOMINACIÓ MÁLAGA
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 15
DENOMINACIÓ GOLEGA
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 16
DENOMINACIÓ SEVILLA
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 17
DENOMINACIÓ RLM FLAMENCA
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
Masters del Caballo Ibérico — www.MCI-Spain.es
2011
PROVA nº 18
DENOMINACIÓ ÉVORA
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 19
DENOMINACIÓ LISBOA
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 20
DENOMINACIÓ MADRID
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 21
DENOMINACIÓ MAGISTRAL
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 22
DENOMINACIÓ RLM IBÉRICA
Data 12-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 23
DENOMINACIÓ PRIMERA
Data 13-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 24
DENOMINACIÓ NOVILLA
Data 13-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 25
DENOMINACIÓ MÁLAGA
Data 13-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
Masters del Caballo Ibérico — www.MCI-Spain.es
2011
PROVA nº 26
DENOMINACIÓ GOLEGA
Data 13-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 27
DENOMINACIÓ SEVILLA
Data 13-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 28
DENOMINACIÓ RLM FLAMENCA
Data 13-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 29
DENOMINACIÓ ÉVORA
Data 13-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 30
DENOMINACIÓ LISBOA
Data 13-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 31
DENOMINACIÓ MADRID
Data 13-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
PROVA nº 32
DENOMINACIÓ MAGISTRAL
Data 13-07-2011
Inscripció
Trofeus 3
Masters del Caballo Ibérico — www.MCI-Spain.es
2011
PROVA nº 33
Data 13-07-2011
DENOMINACIÓ RLM IBÉRICA
Inscripció
Trofeus 3
SEGELL M.C.I.
DATA APROVACIÓ
SEGELL C.O.
NOTA:RECORDAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES QUE DESEEN CLASIFICAR EN EL MASTERS DU
CHEVAL IBERIQUE, QUE ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE ORIGEN DEL
CABALLO ACREDITANDO QUE ESTÁN INSCRITOS EN EL LIBRO GENEALOGICO COMO
CABALLO PRE O LUSITANO, EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN..-LOS CABALLOS QUE
CAREZCAN DE ESTE DOCUMENTO, PODRÁN PARTICIPAR SIN CLASIFICAR PARA EL MCI.
LAS REPRISES EVORA Y MALAGA, NO SON PUNTUABLES PARA LA FINAL DEL CTO. DE
EUROPA.
LA FINAL EUROPEA TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE EN :
Horsebridge Club Strada Gallino n. 27 - Frazione Palmero - 10060 None (TO) - Italy
(Región de Torino)
http://www.horsebridge.org/home.html
INFO PARA LOS COMPETIDORES :
En la Final Europea, Cada binomio tendrá que realizar 2 Reprises ( una por día ) :
Caballos Jóvenes :
PRIMERA + NOVILLA
Nivel 1 :
GOLEGA + R.L.M. FLAMENCA
Nivel 2
SEVILLA + RLM FLAMENCA
Nivel 3 :
LISBOA + RLM IBÉRICA
Nivel 4 :
MADRID (=San Jorge) + RLM IBERICA
Nivel 5 :
MAGISTRALE + RLM IBERICA
Masters del Caballo Ibérico — www.MCI-Spain.es
Tel 0119906418

Documentos relacionados