w numerze - Saletyni.pl

Сomentários

Transcrição

w numerze - Saletyni.pl
strona 1
AKTUALNOŚCI:
U Maryi z prośbą o nawrócenie i pojednanie
strona 2–7
AKTUALNOŚCI:
Kobylanka: Zmiany w sanktuarium
REJS dobiegł końca
Saletyni pielgrzymowali na Jasną Górę
Dwudniowe uroczystości w La Salette
Młodzi w Łanowicach o niebieskim Ojcu
Młodzież z Anglii na pielgrzymce w Polsce
Uroczystości zakonne w bazylice
Saletyni u swojej Matki
Świeccy o swoim powołaniu i misji
Nowa parafia w Anglii
Uroczystość saletyńska w egzotycznych klimatach
Obchody 168 rocznicy objawienia Matki Bożej
Poświęcenie figur w Trzciance
Uroczystości saletyńskie w Busku
strona 8
Nasi zmarli – biogramy:
Ks. Zdzisław Boguszewski MS (1951–2014)
Ks. Stanisław Wygonik (1932–2014)
Z życia Kościoła:
Prawdziwa troska o rodzinę
Kongres w Łagiewnikach
Nasi zmarli
Kalendarium
strona 9
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ:
VIII Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne
Rekolekcje ewangelizacyjne dla maturzystów
posłuchaj
obejrzyj
przeczytaj
Nr 8(14)/2014 – 5 października 2014
w numerze
AKTUALNOŚCI
U MARYI Z PROŚBĄ O NAWRÓCENIE I POJEDNANIE
– Obserwując gesty Maryi, słuchając Jej słów musimy rozpoznać wezwanie do nawrócenia – przypomniał
biskup rzeszowski Jan Wątroba podczas uroczystości
odpustowych w sanktuarium w Dębowcu.
Odpustową niedzielę rozpoczął w bazylice śpiew
Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, po których pierwszej Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Bryś MS,
dyrektor Saletyńskiego Referatu Misyjnego z Mysłowic.
O godz. 9.00 na ołtarzu
polowym rozpoczęła się Msza
św. której, zgodnie z dawnym
zwyczajem, przewodniczył proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie
ks. Zbigniew Wal. W homilii
zwrócił on uwagę, że Maryja
w objawieniu w La Salette wzywa do nawrócenia, czyli do
życia szczęśliwego z Bogiem. Płacz Maryi, którego świadkami byli Maksymin i Melania, to płacz Matki, która cierpi,
kiedy jej dzieci schodzą na złą drogę.
Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp Jan Wątroba. Razem z nim
1
Eucharystię koncelebrowało 35 kapłanów diecezjalnych
i zakonnych, wśród nich ks. prowincjał Andrzej Zagórski
MS i asystent prowincjalny ks. Bohdan Kadłuczka MS.
Biskup rzeszowski w homilii podkreślił, że widząc gesty
Maryi i słuchając Jej słów musimy rozpoznać wezwanie do
nawrócenia. Wzywał on zgromadzonych pielgrzymów, by
dostrzegali problemy współczesnego świata, poprzez które człowiek często odchodzi od Boga
i czyni swoje życie nieszczęśliwym. Przypomniał też, co jest
powodem łez Maryi w La Salette: – Ukryta twarz w dłoniach
Matki to skutek naszych grzechów, rozdartych rodzin, braku
miłości, gniewnych gestów oraz
pełnych pogardy słów. Nawracajcie się, czcijcie imię Boga,
pamiętajcie o dniu świętym i módlcie się – wołał biskup.
W uroczystej sumie mimo deszczowej pogody uczestniczyło
wielu wiernych, którzy przybyli w pielgrzymkach zorganizowanych oraz indywidualnie. Po raz 22 przyszła pielgrzymka
piesza prowadzona przez rzeszowskich saletynów: ks. Kamila
Pękalskiego i ks. Karola Tomczaka, licząca ok. 230 osób. Razem
AKTUALNOŚCI
z nią do sanktuarium dotarła siedemdziesięcioosobowa pielgrzymka rowerowa, którą prowadził ks. Jakub Pawłowski MS.
110 uczestników liczyła grupa, która od wielu już lat przychodzi na odpust z Gorlic. Obecnych było także 13 pocztów
sztandarowych oraz 35 delegacji z wieńcami dożynkowymi.
Nie brakowało także pielgrzymów podczas Eucharystii
o godz. 15.00, którą odprawiał wikariusz prowincjalny
ks. Bohdan Dutko MS. W homilii zwrócił uwagę na konieczność osobistego nawrócenia i pojednania – z Panem
Bogiem, z bliźnimi i historią swojego życia. Podkreślił, że
takie właśnie powinny być duchowe owocem tegorocznego
odpustu w życiu każdego pielgrzyma.
Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył sekretarz prowincjalny ks. Karol Porczak MS. Po niej o godz. 20.30 zostały
odprawione uroczyste nieszpory. Odpust zakończył się apelem maryjnym z procesją na kalwarię o godz. 21.00.
KOBYLANKA: ZMIANY W SANKTUARIUM
W niedzielę 27 lipca nastąpiło przekazanie funkcji proboszcza parafii i kustosza sanktuarium oraz przełożonego
wspólnoty zakonnej. Urzędy objął ks. Roman Gierek MS.
Przekazanie urzędów dokonało się podczas Eucharystii
o godz. 9.30 w obecności wikariusza prowincjalnego
ks. Bohdana Dutko MS. Przed wejściem do kościoła klucze
do świątyni nowemu proboszczowi i kustoszowi sanktuarium wręczyła delegacja parafian.
Podczas homilii wikariusz prowincjalny podziękował ks. Janowi Potoplakowi MS za jego blisko dziewięcioletnią posługę
w Kobylance. Podkreślił, że przekazanie parafii pod opiekę
kolejnego proboszcza to element przeżywania ślubu ubóstwa,
ponieważ jest pewnego rodzaju ogołoceniem. Nawiązując do
czytań mszalnych, kaznodzieja przypomniał nowemu proboszczowi, że Kościół oczekuje od niego, by miał dar rozeznania
i wierzył, że Bóg da mu dary potrzebne do dobrego wypełnienia obowiązków. Zaznaczył, że posługa proboszcza polega na
tym, by pomóc parafianom odnaleźć skarb zbawienia, nawet
tym, którzy go nie szukają.
REJS DOBIEGŁ KOŃCA
W Mörschwil w Szwajcarii 2 sierpnia zakończyło się
III Europejskie Spotkanie Młodzieży Saletyńskiej (Rencontre Européenne de Jeunes Salettines).
Rozpoczęło się ono 28 lipca. Przez tydzień młodzi ludzie podczas Eucharystii, wspólnej modlitwy, konferencji
i pracy w grupach dawali świadectwo swojej wiary. Konferencje, głoszone przez prowadzących spotkanie saletynów,
miały na celu pogłębienie najważniejszych prawd chrześcijaństwa. Młodzież odkrywała, czym jest Boża miłość,
jakie skutki ma grzech, kim jest Jezus Chrystus oraz jak
otworzyć się na dar zbawienia.
Podczas spotkania nie zabrakło chwil odpoczynku i zabawy: młodzi odbyli rejs statkiem po Jeziorze Bodeńskim,
a także uczestniczyli w biegu na orientację, przygotowanym przez polskich kleryków. Ważnym punktem była
pielgrzymka do katedry w Sankt Gallen.
Tygodniowe święto młodych było okazją, by mimo barier językowych zawrzeć przyjaźnie i odkrywać znaczenie
wspólnoty chrześcijańskiej. Wyrazem tego było gościnne
przyjęcie uczestników przez okoliczne rodziny.
W spotkaniu, które rozpoczęło się 28 lipca uczestniczyło
47 młodych ludzi z Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Pol-
2
ski, Szwajcarii i Włoch. Towarzyszyli im saletyni: ks. Adam
Sowa (Anglia), ks. Jarosław Borucki, ks. Krzysztof Żygadło
(Francja), ks. Roman Wcisło (Hiszpania), ks. Ryszard Kurasiewicz, ks. Łukasz Nowak, ks. Grzegorz Syska, ks. Piotr
Żaba (Szwajcaria), ks. Karol Tomczak (Polska), ks. Celeste
Cerroni, ks. Piotr Jerzykiewicz, ks. Heliodoro Santiago
(Włochy). Obecny był generał zgromadzenia ks. Silvano
Marisa oraz członkowie zarządu polskiej prowincji saletynów: ks. Andrzej Zagórski, ks. Bohdan Dutko, ks. Bogdan
Kadłuczka i ks. Piotr Ciepłak. W spotkaniu uczestniczyli
dwaj klerycy: Tomasz Chodkowski i Rafał Pniok, a także
7 sióstr saletynek. Odpowiedzialnym za organizację spotkania był asystent generalny ks. Henryk Przeździecki.
Następne spotkanie odbędzie się za rok w Salmacie we
Włoszech od 30 lipca do 4 sierpnia.
SALETYNI PIELGRZYMUJĄ
NA JASNĄ GÓRĘ
Sierpień to miesiąc, w którym do sanktuarium Czarnej Madonny rusza najwięcej pielgrzymek z różnych
stron Polski. Wśród nich są także grupy prowadzone
przez saletynów.
W tegorocznej 31. Warmińskiej Pieszej Pielgrzymce na
Jasną Górę (30 lipca –12 sierpnia) wyruszyła saletyńskoNr 8(14)/2014 – 5 października 2014
AKTUALNOŚCI
-kapucyńska grupa specjalna „Klasztor w drodze”. Była to
udana próba przeniesienia stylu życia w domu zakonnym
na warunki pielgrzymkowe. Jej przewodnikami byli br.
Marcin Radomski OFMCap. i ks. Marcin Sitek MS.
Oprócz „Klasztoru w drodze” saletyni prowadzili grupę
z Mrągowa. Jej przewodnikiem był ks. Zbigniew Cybulski
MS, którego wspomagali dwaj klerycy: Konrad Mącior MS
i Jan Strogusz MS. W 32. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na Jasną Górę w grupie VIII – „białej” szli pielgrzymi
z dekanatów Mirosławiec, Trzcianka i Wałcz. Przewodnikami
grupy byli ks. Piotr Stangricki MS i ks. Szymon Data MS,
zaś patronką Matka Boża Saletyńska. Z „ósemką” szli także
dwaj saletyńscy klerycy: Paweł Baran i Jarosław Erhardt oraz
postulanci: Mariusz Adamczyk i Daniel Górka. Pielgrzymi
wyruszyli 31 lipca, a do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej dotarli 13 sierpnia.
Rzeszowscy saletyni już od wielu lat prowadzą liczną grupę
św. Stanisława. W tym roku jej przewodnikami byli ks. Kamil Pękalski MS i ks. Jakub Pawłowski MS. Przez kilka dni
ze „Stanisławem” pielgrzymowali także ks. Marcin Libera MS
i ks. Karol Tomczak MS. W grupie szli też saletyńscy seminarzyści: kl. Tomasz Pękała i kl. Rafał Pniok. 37. Rzeszowska
Piesza Pielgrzymka wyruszyła 4 sierpnia, a na Jasną Górę
dotarła 13 sierpnia.
Pielgrzymi z parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie tradycyjnie szli w grupie 1 – św. Jana Pawła II. Tegoroczna, 34. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę
rozpoczęła się 6 sierpnia, zaś do szczytu jasnogórskiego doszła
11 sierpnia. W tym roku, już po raz kolejny, ekipę medyczną
pielgrzymki wspomagał swoją posługą ks. Paweł Bryś MS.
DWUDNIOWE UROCZYSTOŚCI
W LA SALETTE
W sanktuarium w La Salette 14 i 15 sierpnia odbyły
się obchody uroczystości Wniebowzięcia NMP. Uczestniczył w nich kard. Jean-Pierre Ricard z Bordeaux.
Wieczornej Eucharystii 14 sierpnia w bazylice NMP z La
Salette przewodniczył rektor sanktuarium ks. Manuel dos
Reis Bonfim MS. Po Mszy św. odbyła się tradycyjna procesja z lampionami i z figurą Matki Bożej Saletyńskiej. Dzień
zakończyła prezentacja objawienia Matki Bożej w formie
widowiska „Światło i dźwięk”.
W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej głównej
Mszy św. przewodniczył arcybiskup Bordeaux kard. Jean-Pierre Ricard. W homilii podkreślił on, że Maryja objawiając się w La Salette, mówi nie tylko o swoim cierpieniu
i o męce Jezusa Chrystusa. Kardynał wyjaśniał, że „Piękna
Pani” w swoim orędziu pokazuje drogę radości, na którą
3
składają się 4 elementy: modlitwa, rozważanie słowa Bożego, doświadczenie przebaczenia i zmartwychwstanie.
Arcybiskup Bordeaux w trakcie dwudniowych obchodów
przewodniczył także jutrzni i nieszporom oraz popołudniowej
adoracji i procesji z Najświętszym Sakramentem 15 sierpnia.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to główne
święto maryjne w sanktuarium w La Salette. Tradycja jego
obchodzenia sięga roku 1853, kiedy to na miejscu objawienia Matki Bożej rozpoczęto budowę kamiennej kaplicy
pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Jej projektantem był
architekt bazyliki Alfred Berruyer. Z powodu niszczących
warunków atmosferycznych kaplicę przebudowano 4 lata
później. W 1860 r. na jej szczycie umieszczono figurę Matki
Bożej Saletyńskiej autorstwa Józefa Hugo Fabischa. W 1865
r. kaplicę razem z figurą przeniesiono na cmentarz, znajdujący się powyżej miejsca objawienia Matki Bożej.
MŁODZI W ŁANOWICACH
O NIEBIESKIM OJCU
„Mój ojciec” – to hasło jubileuszowego X Spotkania
Młodzieży w Łanowicach na Ukrainie. Odbywało się
ono w dniach 20–24 sierpnia.
W tegoroczny temat święta młodych wprowadził uczestników film „Most”. Jego projekcja odbyła się w środę –
pierwszy dzień spotkania.
W czwartek tematem przewodnim konferencji i pracy
w grupach było objawienie Matki Bożej w La Salette.
Wieczorem młodzi uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym
i mogli przystąpić do spowiedzi.
Trzeci dzień spotkania upłynął pod znakiem pielgrzymki
z Łanowic do Biskowic. Wieczorem przy kalwarii saletyńskiej w Łanowicach odbyła się droga krzyżowa, w której
uczestniczyli także parafianie, a po niej adoracja krzyża.
Sobotnie przedpołudnie wypełniła konferencja s. Julii
Niżnik FMM na temat kobiety i jej powołania. Po południu zespół KANA zagrał koncert pieśni religijnych, a wieczorem w sanktuarium poprowadził modlitwę uwielbienia.
Nr 8(14)/2014 – 5 października 2014
AKTUALNOŚCI
częliśmy od Zakopanego i ukochanych przez Jana Pawła II gór.
Drugim etapem był Kraków, w którym odkrywaliśmy miejsca
tak ważne dla naszego papieża. Mieliśmy też sposobność, by
udać się do Wadowic. To niezapomniane przeżycie – modlić
się przy chrzcielnicy, przy której „wszystko się zaczęło” oraz
odprawiać Eucharystię w bazylice. Zwiedzanie nowego muzeum w domu Jana Pawła II było nieocenioną lekcją życiorysu
i drogi powołania Karola Wojtyły. Cała pielgrzymka była czasem modlitwy, formacji oraz pogłębiania przyjaźni. Wszyscy
powrócili urzeczeni Polską – podkreśla ks. Tomczak.
Spotkanie zakończyło się w niedzielę 24 sierpnia Mszą
św. w łanowickim sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej.
Ponad 100 uczestnikom pochodzącym z różnych części
Ukrainy towarzyszyli saletyni, pracujący w parafiach w Busku, Łanowicach, Krzywym Rogu, Nikopolu i Zaporożu,
jeden ksiądz diecezjalny i jeden ojciec karmelita, a także siostry franciszkanki misjonarki Maryi, franciszkanki Rodziny
Maryi i siostry służebniczki.
Początkowo saletyni z Ukrainy jeździli z młodzieżą na
MSSM w Dębowcu, ale ze względu na trudności w uzyskaniu wizy do krajów Unii Europejskiej, postanowiono
dla młodzieży ukraińskiej organizować coroczne spotkania
w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Łanowicach.
MŁODZIEŻ Z ANGLII
NA PIELGRZYMCE W POLSCE
Początkiem sierpnia młodzież z parafii pw. św. Cedda
w Goodmayes w Anglii przyjechała do Polski na pielgrzymkę do miejsc związanych z osobą św. Jana Pawła II.
– Możemy nazwać się pielgrzymami, bo sama podróż
autokarem trwająca ponad 24 h wpisała się w trud naszego
pielgrzymowania – mówi ks. Krzysztof Tomczak MS, do
niedawna wikariusz w parafii św. Cedda, obecnie wikariusz
w parafii pw. Matki Bożej z La Salette w Rainham. – Rozpo-
Do wyjazdu młodzież przygotowywała się niemal przez
cały rok, spotykając na modlitwie, a także podejmując różnego rodzaju inicjatywy, by zebrać potrzebne środki finansowe. Razem z ks. Krzysztofem grupie młodzieży towarzyszył
kleryk Dawid Kucaba MS.
UROCZYSTOŚCI ZAKONNE W BAZYLICE
Pięciu saletyńskich nowicjuszy 8 września w Dębowcu
złożyło pierwsze śluby zakonne. Dzień wcześniej 17 młodych saletynów odnowiło profesję, zaś nowicjat rozpoczęło 11 postulantów.
Podczas uroczystej Mszy św. w święto Narodzenia NMP
Marcin Bastek, Ivan Diakiv, Karol Pietrusik, Tomasz Skrzęta
i Wojciech Wicher złożyli na rok profesję zakonną czystości,
4
ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby przyjął przełożony polskiej
prowincji saletynów ks. Andrzej Zagórski MS.
Ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS w homilii zwrócił
uwagę, że dla współczesnego świata pozytywna odpowiedź na
powołanie do życia zakonnego jest niezrozumiała. – Jak to
zrozumieć po ludzku i po światowemu? Nie można, dlatego,
że tu dokonuje się dużo więcej. Co się dokonuje? Tajemnica
wybrania, o której przed chwilą słuchaliśmy w kontekście
Matki Najświętszej – bo i my mamy nasze powołanie. My także
mamy naszą własną drogę, nasze imię jest zapisane w historii
Bożej – mówił ks. Zagórski.
Celebrans zwrócił się także bezpośrednio do składających
pierwsze śluby nowicjuszy. – Matka Najświętsza z La Salette
chce was uczynić swoimi misjonarzami. Za chwilę będziecie
składać pierwsze śluby według Konstytucji Misjonarzy Matki
Bożej z La Salette. To jest orędzie, które bardzo mocno mówi
o obecności Boga w życiu człowieka. Kiedy my składamy
śluby i chcemy być misjonarzami razem z Maryją, u Jej boku,
pod Jej sztandarem, to powinniśmy rozumieć, że wyzwania
związane z historią będą nieustannie uderzać w nasze życie.
Sięgajcie często do orędzia, abyście coraz lepiej je rozumieli
i czerpali z niego mądrość do interpretacji historii, tak byście
wiedzieli, że w tej historii nieustannie jesteśmy wezwani do
uległości Jej Synowi Jezusowi Chrystusowi. Wezwani do wiary, która jest posłuszna; do oddania naszego życia razem z Nią,
aby współcierpieć; do słuchania, patrzenia, aby zrozumieć,
Nr 8(14)/2014 – 5 października 2014
AKTUALNOŚCI
SALETYNI U SWOJEJ MATKI
w jaki sposób Bóg przemawia do nas w historii; do Eucharystii, która jest piękna i wypełnia nasze życie; do modlitwy; do
postu, abyśmy naprawdę byli w służbie Boga, tak jak Maryja
nam to pokazała – zachęcał ksiądz prowincjał.
Eucharystię koncelebrowali proboszczowie nowych profesów, a także księża saletyni, którzy przybyli z wielu placówek. Podczas uroczystości obecni byli saletyńscy klerycy,
nowicjusze i postulanci, siostry zakonne z różnych zgromadzeń oraz rodziny i znajomi składających śluby.
Dzień wcześniej, w niedzielę 7 września podczas Eucharystii
w dębowieckiej bazylice 16 kleryków i 1 brat zakonny ponowiło na rok profesję zakonną, zaś podczas wieczornego apelu
maryjnego 11 postulantów rozpoczęło roczny nowicjat.
W sanktuarium w La Salette od 30 sierpnia do 14 września trwało spotkanie formacyjne saletynów, którzy ukończyli 15 rok od złożenia ślubów wieczystych.
Przebiegało ono pod hasłem: „Trójca Święta w życiu
zakonnym”. Uczestnicy wysłuchali trzech serii konferencji
przybliżających ten temat. Asystent generalny ks. Joseph
Bachand MS mówił o obecności Boga Ojca w wydarzeniu
z La Salette. Profesor Biblicum o. Yves Simoens SJ na podstawie Ewangelii wg św. Jana mówił o centralnym miejscu
Jezusa w życiu człowieka. Profesor UKSW w Warszawie
ks. Janusz Kręcidło MS przedstawił znaczenie Jezusowych
obietnic Ducha Świętego Parakleta dla wierzących.
Referaty dotyczące pewnych kwestii związanych z życiem zakonnym przedstawili ks. generał Silvano Marisa MS, wikariusz
generalny ks. Adilson Schio MS oraz saletyn z Brazylii ks. Edegard Silva Junior. Oprócz konferencji uczestnicy spotykali się
codziennie na Eucharystii, wspólnej modlitwie oraz wymieniali
się doświadczeniem posługi w różnych regionach świata.
W spotkaniu wzięło udział 24 saletynów z regionu Argentyny oraz dziewięciu prowincji: Ameryki Północnej, Brazylii,
Filipin, Francji, Indii, Madagaskaru, Polski i Włoch. Polscy
uczestnicy spotkania to księża: Jan Gierlak, Roman Mazur,
Józef Piela i Stanisław Wal. Towarzyszyło im trzech tłumaczy,
wśród nich ks. Damian Kramarz MS, oraz trzech członków
zarządu generalnego.
5
Okazją do dziękowania Bogu za dar powołania zakonnego była Msza św. w święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, podczas której 9 saletynów odnowiło swoje śluby.
Byli to księża: Jan Gierlak, Damian Kramarz, Tomasz
Krzemiński, Roman Mazur, Józef Piela, Stanisław Wal,
Krzysztof Żygadło, a także André Patenaude z prowincji północnoamerykańskiej, który w tym roku obchodzi
50-lecie złożenia pierwszych ślubów oraz br. Albert Girard
z prowincji francuskiej.
W wolne weekendowe dni nasi współbracia mieli okazję
odwiedzić wspólnoty saletyńskie mieszkające w Grenoble.
ŚWIECCY O SWOIM POWOŁANIU I MISJI
Do wielkiej rodziny saletyńskiej należą nie tylko
zakonnicy i siostry zakonne, lecz także laikat. W Dębowcu zakończyło się III Międzynarodowe Spotkanie
Saletyńskich Świeckich.
Od 11 do 14 września w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbywało się międzynarodowe spotkanie
osób świeckich żyjących duchowością i charyzmatem pojednania. Przebiegało ono pod hasłem: „Powołanie i misja saletyńskiego świeckiego w Europie. Wyzwania i środki”. Trzy dni
spotkania poświęcone były refleksji nad zadaniami i możliwościami współpracy wszystkich, którym bliski jest charyzmat
Nr 8(14)/2014 – 5 października 2014
AKTUALNOŚCI
pojednania w duchu orędzia La Salette. Uczestniczyło w nim
ponad 50 osób z Francji, Hiszpanii, Liechtensteinu, Polski,
Niemiec, Szwajcarii i Włoch.
W czasie spotkania świeccy wraz z duszpasterzami i siostrami saletynkami zastanawiali się, w jaki sposób orędzie
Matki Bożej odpowiada na problem coraz powszechniejszego odchodzenia od wiary. Uczestnicy, pochodzący z różnych
zakątków Europy, odkrywali sposoby realizacji charyzmatu
pojednania w ich krajach i kulturach. Wspólna modlitwa,
konferencje, praca w grupach i chwile odpoczynku dały
wiele okazji do wymiany doświadczeń związanych z odmiennym patrzeniem na Kościół i świat.
W ostatnim dniu spotkania uczestnicy odwiedzili sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance.
Biskup Hopes podkreślił w homilii, że proboszcz powinien
być przede wszystkim człowiekiem modlitwy, Eucharystii
i pojednania. Przypomniał, że doktryna, którą będzie głosił,
ma być zgodna z powszechnym nauczaniem Kościoła.
Oprócz ks. proboszcza Adama Sowy MS duszpasterzami
w parafii w Peterborough będą ks. Waldemar Śmiałek MS
i ks. Damian Kramarz MS.
Polscy saletyni posługę w Anglii rozpoczęli w 1990 r.
Obecnie pracują w parafiach: Dagenham, Goodmayes,
Harlow, Rainham w diecezji Brentwood oraz St. Ives i Peterborough w diecezji East Anglia.
NOWA PARAFIA W ANGLII
Ponad 10 tys. wiernych zgromadziło się 19 września
w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Saint-Leu na
wyspie Réunion, by świętować rocznicę objawienia.
Katoliccy mieszkańcy wyspy od ponad 150 lat uroczyście
celebrują rocznicę objawienia Matki Bożej w La Salette. Jest
to związane z epidemią dżumy i cholery, która nawiedziła
wyspę w 1859 r. Chorobę na Réunion przynieśli imigranci
ze wschodniego wybrzeża Afryki. W wyniku choroby zmarło wówczas około 2700 mieszkańców. Ówczesny proboszcz
Saint-Leu ks. Sayssac 10 kwietnia 1859 r. złożył publiczną
obietnicę, że jeśli zaraza nie dotknie mieszkańców miasta,
to wybuduje kaplicę, w której będzie czczona Maryja z La
Salette. Zaraza faktycznie ustała, a proboszcz i parafianie
Saint-Leu wznieśli na zboczu góry w pobliżu miasta kaplicę
poświęconą Matce Bożej Saletyńskiej. Od tego czasu uroczystości co roku gromadzą tysiące wiernych.
Oprócz uroczystej Mszy św. obchodom towarzyszą liczne
imprezy kulturalne: występy artystów, tańce, koncerty i parady. W związku z tym wrześniowa uroczystość jest jednym
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na wyspie.
Réunion to zajmująca powierzchnię ponad 2,5 tys. km2
wyspa leżąca na Oceanie Indyjskim, 700 km na wschód
od Madagaskaru. Ludność tego zamorskiego departamentu
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września
polscy saletyni objęli parafię pw. St. Peter and All Souls
w Peterborough.
Przekazanie parafii nowemu proboszczowi ks. Adamowi
Sowie MS przez ordynariusza diecezji East Anglia bp Alana
Hopesa odbyło się podczas Mszy św. o 10.40. Władze polskiej
prowincji reprezentowali ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS
i sekretarz prowincjalny ks. Karol Porczak MS.
UROCZYSTOŚĆ SALETYŃSKA
W EGZOTYCZNYCH KLIMATACH
6
Francji (DOM) liczy ok 800 tys. mieszkańców, z czego
blisko 80% stanowią katolicy.
OBCHODY 168 ROCZNICY
OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ
Co roku 19 września do sanktuarium w La Salette
przybywają liczni pielgrzymi z całego świata, chcąc
uczcić Płaczącą Madonnę. Tegoroczne uroczystości miały jak zawsze bogaty program.
Obchod uroczystości rozpoczęły się wieczorem 18 września nieszporami. Mszy św. w wigilię uroczystości Matki Bożej Saletyńskiej przewodniczył kustosz sanktuarium ks. Manuel dos Reis Bonfim MS, zaś homilię wygłosił wikariusz
generalny saletynów ks. Adilson Schio MS. Po Eucharystii
odbyła się procesja z figurą Matki Bożej, podczas której
w kilku językach odmawiano różaniec.
Centralnym punktem uroczystości była Msza św. odprawiona 19 września o 10.30 pod przewodnictwem arcybiskupa Marsylii Georgesa Pontier. Eucharystię koncelebrowali:
wikariusz generalny diecezji Grenoble-Vienne ks. Patrick
Gaso, ks. Adilson Schio, asystent generalny saletynów
ks. Joseph Bachand MS, superior wspólnoty międzynarodowej w La Salette ks. Richard Rakotoarisoa MS, ks. Manuel dos Reis Bonfim MS, księża kapelani z sanktuarium
Nr 8(14)/2014 – 5 października 2014
AKTUALNOŚCI
POŚWIĘCENIE FIGUR W TRZCIANCE
Tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej
w parafii pw. św. Jana Chrzciciela miał wyjątkowy akcent.
W piątek 19 września, w 168 rocznicę objawienia w La
Salette ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS poświęcił figury
przedstawiające rozmowę Maryi ze świadkami objawienia –
Maksyminem i Melanią. Grupa figur została umieszczona
na ozdobnym klombie po prawej stronie wejścia do kościoła
parafialnego. Uzupełnia ją tablica z tekstem orędzia, które
Matka Boża przekazała świadkom objawienia.
oraz księża goście. W uroczystościach uczestniczyła także
przełożona generalna saletynek s. Elisabeth Giboux i wiele
jej współsióstr. Msza św. zakończyła się procesją i krótką
modlitwą na miejscu objawienia Matki Bożej.
Po południu arcybiskup Marsylii przewodniczył także
adoracji Najświętszego Sakramentu i procesji eucharystycznej. Uroczystość zakończyły się nieszporami i czuwaniem
modlitewnym, po którym odbyła się procesją z lampionami z figurą Matki Bożej.
W czasie uroczystości pielgrzymi mogli skorzystać z różnych propozycji duszpasterskich, takich jak: droga krzyżowa,
różaniec, prezentacja orędzia Matki Bożej, koncerty organowe. Wśród nich była także konferencja s. Elisabeth Guiboux
SNDS i ks. Adilsona Schio MS zatytułowana „L’urgence
de la reconciliation dans le monde” – „Pilna konieczność
pojednania w świecie”.
Uroczystości poprzedzone były nowenną, której kolejne
dni były poświęcone modlitwie w intencji poszczególnych
prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Każdego dnia modlitwie przewodniczył przedstawiciel
danej prowincji.
Natomiast 15 września, w święto Matki Bożej Bolesnej
już po raz kolejny sprawowana była Eucharystia w dawnym kościele parafialnym wioski La Salette. Po Mszy została odprawiona droga krzyżowa z przysiółka Les Ablandens
do sanktuarium.
Uroczystość odpustowa rozpoczęła się Mszą św. o godz.
18.00, którą ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS odprawiał
razem z duszpasterzami parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Podczas Eucharystii obecni byli kapłani diecezjalni z dekanatu
trzcianeckiego, siostry zakonne oraz parafianie. Po Mszy św.
ulicami miasta wyruszyła procesja z figurą Matki Bożej, zaś
na jej zakończenie odbyło się poświęcenie figur saletyńskich.
W niedzielę 21 września parafia pw. św. Stanisława w Busku świętowała uroczystość Matki Bożej z La Salette. Mszy św.
odpustowej przewodniczył przełożony saletynów na Ukrainie
ks. Jan Stachura MS.
Na zakończenie Eucharystii ks. Stachura poświęcił pamiątkową tablicę, poświęconą trzem saletynom: ks. Klemensowi
Schleisowi, ks. Ludwikowi Wołkowi i ks. Stanisławowi Zajchowskiemu. Ich tragiczna śmierć nastąpiła 17 września 1939 r. podczas bombardowania Lwowa przez Niemców. Razem z nimi
w gruzach ówczesnego domu prowincjalnego i plebanii zginęła
gospodyni i prawdopodobnie dwoje dzieci, które schroniły się
w piwnicy. Wszyscy pochowani zostali we wspólnym grobie,
przygotowanym naprędce obok ruin w leju po bombie. Z czasem ich szczątki zostały przeniesione do bezimiennej mogiły na
lwowski cmentarz na Starym Zniesieniu.
Poświęcenie tablicy było wydarzeniem symbolicznym, gdyż
jeden ze zmarłych, ks. Klemens Schleis MS, pochodził z Buska.
UROCZYSTOŚCI SALETYŃSKIE W BUSKU
Tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w Busku na Ukrainie był okazją do upamiętnienia tragicznej śmierci trzech saletynów 75 lat temu
we Lwowie.
7
Nr 8(14)/2014 – 5 października 2014
NASI ZMARLI – BIOGRAMY
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
KALENDARIUM
ŚP. KS. ZDZISŁAW BOGUSZEWSKI MS
PRAWDZIWA TROSKA O RODZINĘ
W czwartek 28 sierpnia w Bayerbach (Niemcy) odszedł do Pana ks. Zdzisław Boguszewski MS.
Nasz współbrat urodził się 23 sierpnia 1951 r. Pierwszą
profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1971 r. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1977 r. W Niemczech posługiwał
od 1986 roku. W ostatnich latach był proboszczem w parafii
Bayerbach (diecezja Passau).
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Zdzisława odbyły się 2 i 3
września w Bayerbach, a następnie w rodzinnym mieście –
Trzciance 4 i 5 września. Nasz współbrat został pochowany
w grobowcu zakonnym na cmentarzu komunalnym w Trzciance.
„Pan prosi nas, byśmy zatroszczyli się o rodzinę, która
od samych początków należy integralnie do Jego planu
miłości do rodzaju ludzkiego. Marzenie Boga zawsze
ściera się z hipokryzją niektórych Jego sług. Możemy «zniweczyć» marzenie Boga, jeśli nie pozwalamy się prowadzić
Duchowi Świętemu”.
Papież Franciszek mówił o tym w niedzielę 5 października
podczas Mszy rozoczynającej Synod Biskupów o rodzinie.
W liturgii w bazylice watykańskiej uczestniczyli ojcowie synodalni, audytorzy, eksperci, a także rodziny. Przez najbliższe dwa
tygodnie synod obradować będzie pod hasłem: „Wyzwania
duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”.
Liturgia otwierająca Synod sprawowana była przy ikonie
Świętej Rodziny, a także przy relikwiach błogosławionych
małżonków Zélii i Louisa Martin i ich córki św. Teresy od
Dzieciątka Jezus oraz małżeństwa błogosławionych Luigiego
i Marii Beltrame Quattrocchich. Relikwie zostaną przeniesione
do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie codziennie wieczorem
ojcowie synodalni będą odprawiać Mszę w intencji Synodu.
30 września – 7 października – „Jerycho” różańcowe
w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie
7 października – poświęcenie odrestaurowanego obrazu
Matki Bożej Różańcowej w Busku (Ukraina)
9 października – VIII Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne i inaguracja roku akademickiego
w seminarium w Krakowie
10–12 października – rekolekcje dla maturzystów w Centrum Pojednania w Dębowcu
19 października – wprowadzenie relikwii bł. Jerzego Popiełuszki do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
24–26 października – sesja w Centrum Pojednania: „Pojednanie z własnym lękiem”
ŚP. KS. STANISŁAW WYGONIK MS
W niedzielę 7 września w Warszawie zmarł nasz
współbrat ks. Stanisław Wygonik MS.
Urodził się 9 lutego 1932 r. w Załężu k. Dębowca. Pierwsze
śluby zakonne złożył 8 września 1951 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Studium Generalnym OO. Dominikanów
w Krakowie w latach 1952–1958. W ich trakcie 8 września
1954 r. złożył śluby wieczyste, zaś 20 grudnia 1957 r. przyjął
święcenia kapłańskie z rąk abp. Eugeniusza Baziaka w kościele
pw. św. Norberta w Krakowie.
W latach 1958–1959 był wikariuszem w Trzciance. Przez
kolejne dwa lata uzupełniał wykształcenie w celu podjęcia
studiów specjalistycznych. W 1966 roku ukończył na KUL
polonistykę. W latach 1966–1969 był prefektem, wykładowcą
i redaktorem „Unitasu” w Krakowie. Przez następny rok jako
misjonarz i rekolekcjonista oraz redaktor „Unitasu” przebywał
w Dębowcu. W latach 1970–1973 posługiwał jako wikariusz
w parafii w Warszawie. Był duszpasterzem akademickim w Rzeszowie w latach 1973–1985 i wykładowcą j. polskiego w seminarium duchownym w Przemyślu. Od roku 1985 aż do śmierci
przebywał w Warszawie. Był katechetą i duszpasterzem akademickim (1985–1988), ponownie wikariuszem (1988–1992)
i rezydentem we wspólnocie zakonnej (1992–2014). Pochowany został w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Dębowcu.
KONGRES W ŁAGIEWNIKACH
W Krakowie-Łagiewnikach 5 października zakończył
się IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Jan Paweł
II – Apostoł Bożego Miłosierdzia” i było dziękczynieniem
za kanonizację Karola Wojtyły.
W czasie Mszy dla uczestników kongresu kard. Stanisław
Dziwisz podkreślił, że Miłosierdzie Boże jest światłem dla
świata i dla całej ludzkości: „Miłosierdzie Boże przypomina
nam, że człowiek nie może żyć bez miłosiernej, to znaczy
przebaczającej miłości Boga. Człowiek po prostu nie może
żyć bez Boga, bo gubi siebie samego i dla drugiego człowieka staje się potworem, niebezpieczną bestią” – powiedział
metropolita krakowski.
W kongresie, który zakończył się w niedzielę 5 października wzięło udział ok. 150 osób z 14 krajów świata.
8
NASI ZMARLI
10.10.1971 – ks. Leonard Karpiński MS (w 23 roku
profesji zakonnej)
10.10.1987 – ks. Andrzej Czeluśniak MS (w 57 roku
profesji zakonnej)
14.10.1996 – ks. Hilário Segunda MS (w 13 roku profesji zakonnej)
15.10.1936 – ks. Ludwik Połom MS (w 16 roku profesji
zakonnej)
16.10.1908 – sługa Boży ks. Jean Berthier MS, założyciel
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (w 44 roku
profesji zakonnej)
16.10.1988 – ks. Józef Gurka MS (w 53 roku profesji
zakonnej)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.
Nr 8(14)/2014 – 5 października 2014
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
POSŁUCHAJ
dr Jacek Pulikowski,
„Jak ojciec może budować relację z dziećmi” – audycja dla
małżonków i rodziców; 30 września 2014
audio na stronie www.radiomaryja.pl
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
I SYMPOZJUM NAUKOWE
REKOLEKCJE DLA MATURZYSTÓW
OBEJRZYJ
MMS, czyli Miesiąc Maryi Saletyńskiej,
kolejne odcinki cyklu na kanale YT Misjonarze Saletyni
Witek Wilk – „Wilk o łasce”,
katecheza podczas „Festiwalu wiary” w Rzeszowie, 31 maja 2013
wideo na stronie www.youtube.com
Wiesław Jindraczek – „Byłem na dnie”
katecheza w bazylice Bernardynów w Rzeszowie, 5 lutego 2013
wideo na stronie www.youtube.com
PRZECZYTAJ
Autorka podjęła się próby nakreślenia wielowymiarowej strategii ideologii gender, wierząc że
pozwoli to uświadomić Czytelnikom, o co toczy się cała walka
i co możemy w niej stracić.
W sporze o gender nie chodzi
o równy podział obowiązków
domowych czy parytetowe zatrudnienie kobiet. Chodzi o fundament naszej tożsamości, o to,
kim będziemy, jaką przyszłość
zgotujemy naszym dzieciom.
REDAKCJA
Adres redakcji: Centrum Informacyjne Misjonarzy Saletynów
ul. Sucha 35B, 30–601 Kraków
tel.: 797 907 529; e-mail: [email protected]; [email protected]
9
Redaguje: zespół Centrum Informacyjnego Misjonarzy Saletynów
Współpracownicy: ks. Jakub Dudek MS, ks. Roman Gierek MS, Iwona Józefiak, Marta Kalisz,
ks. Damian Kramarz MS, ks. Tomasz Krzemiński MS, ks. Łukasz Nowak MS, ks. Jakub Pawłowski MS,
ks. Henryk Przeździecki MS, ks. Bartosz Seruga MS, ks. Piotr Żaba MS
Konsultacja: ks. Bohdan Dutko MS (rzecznik prowincji)
Redaktor odpowiedzialny: ks. Grzegorz Zembroń MS
Przygotowanie i skład: ks. Grzegorz Zembroń MS
Fotografie: archiwum CIMS, al. Paweł Baran MS, ks. Bohdan Dutko MS, ks. Roman Gierek MS,
ks. Jakub Dudek MS, ks. Jakub Pawłowski MS, br. Rafał Wutkowski MS
Projekt graficzny: Małgorzata Jankiewicz, Anna Smak-Drewniak
Wydawca: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów
Nr 8(14)/2014 – 5 października 2014

Documentos relacionados

gotartowice rok xiii + grudzień 2004 + nr 135 życzenia na boże na

gotartowice rok xiii + grudzień 2004 + nr 135 życzenia na boże na mnie dzwoni co jakiś czas i mówi: tu dzwoni ksiądz proboszcz, po prośbie, jak zwykle... Ale zresztą nasza parafia jest bardzo fajna, bo tam mieszka trochę dziennikarzy więc tworzymy tak, jak się śm...

Leia mais

Kurytyba, maj – czerwiec 2015, nr 3(35), 3/2015 Jedyne pismo

Kurytyba, maj – czerwiec 2015, nr 3(35), 3/2015 Jedyne pismo swojego bogatego duchowo i pełnego oddania misyjnego życia.

Leia mais

Kurytyba, styczeń - kwiecień 2015, nr 1-2(33-34)

Kurytyba, styczeń - kwiecień 2015, nr 1-2(33-34) Ks. Andrzeja dopiero, kiedy w 1981 r. przyjechałem do Brazylii, wówczas on już miał za sobą 10 lat pracy misyjnej. Przepracował już kilka lat w Adrianopoli i był pierwszym mistrzem naszego nowicjat...

Leia mais