descarca aici

Сomentários

Transcrição

descarca aici
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI ALEŞD
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor schite de orientare în vederea obţinerii avizului
şi atribuirii numerelor cadastrale, precum şi dezlipirea
parcelelor şi înscrierea lor în cartea funciară
Consiliul Local al oraşului Aleşd,
Având în vedere Expunerea de motive a primarului oraşului Aleşd, precum şi raportul
compartimentului de specialitate nr. 13.642 din 16.12.2011, prin care se propune Consiliului local
aprobarea unor schite de orientare a unor terenuri în vederea obţinerii avizului şi atribuirii
numerelor cadastrale de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor;
în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară,
cu modificările ulterioare,
în baza art. 36 alin (2) lit.”c”, alin (5) lit.”c”, art. 45 şi art. 115 (1) lit.b, din Legea
nr.215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Schiţele de orientare anexate, pentru dezmembrarea suprafeţei de teren
conform tabelului de mai jos, în vederea obţinerii avizului şi atribuirii numărului cadastral de la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor:
Parcela
Suprafata teren
Suprafata
nr. top./cad. de
C.F.
(mp)
construita (mp)
provenienta
Parcela nr. 1
395/737
187 mp
Top 474/30
902 UAT Alesd
Parcela nr. 2
57/357 mp
- mp
Top 474/28
902 UAT Alesd
Parcela nr. 3
34 mp
- mp
Top 1248/7
2008 UAT Alesd
Parcela nr. 4
2219/239005 mp - mp
Top 935
933 UAT Alesd
Parcela nr. 5
15569/29234 mp - mp
Top 929
933 UAT Alesd
Parcela nr. 6
1099/8301 mp
- mp
Top 873
681 UAT Alesd
Parcela nr. 7
2615/8103 mp
- mp
Top 874/4
865 UAT Alesd
Parcela nr. 8
1087/4150 mp
- mp
Top 874/3
863 UAT Alesd
Parcela nr. 9
1081/4150 mp
- mp
Top 874/1
829 UAT Alesd
Parcela nr. 10
1185/4316 mp
- mp
Top 875/1
784 UAT Alesd
Parcela nr. 11
1726/8631 mp
- mp
Top 875/2
785 UAT Alesd
Parcela nr. 12
3587/8362 mp
- mp
Top 875/3
786 UAT Alesd
Parcela nr. 13
3937/8362 mp
- mp
Top 875/4
787 UAT Alesd
Parcela nr. 14
1138/2158 mp
- mp
Top 875/5
789 UAT Alesd
Parcela nr. 15
1068/2158 mp
- mp
Top 875/6
788 UAT Alesd
Parcela nr. 16
3066/6129 mp
- mp
Top 875/7
507 UAT Alesd
Parcela
Suprafata teren
(mp)
Suprafata
construita (mp)
nr. top./cad. de
provenienta
C.F.
Parcela nr. 17
2171/4446 mp
- mp
Top 876
3618 UAT Alesd
Parcela nr. 18
4086/7427 mp
- mp
Top 880
541 UAT Alesd
Parcela nr. 19
1558/3658 mp
- mp
Top 881/1
1512 UAT Alesd
Parcela nr. 20
2028/3661 mp
- mp
Top 881/2
572 UAT Alesd
Parcela nr. 21
4328/5969 mp
- mp
Top 884
1691 UAT Alesd
Parcela nr. 22
2936/6746 mp
- mp
Top 885/3
859 UAT Alesd
Parcela nr. 23
3542/5588 mp
- mp
Top 888
1686 UAT Alesd
Parcela nr. 24
3104/4570 mp
- mp
Top 889/1
173 UAT Alesd
Parcela nr. 25
3217/5610 mp
- mp
Top 889/7
49 UAT Alesd
Parcela nr. 26
5197/10347 mp
- mp
Top 890/1
1405 UAT Alesd
Parcela nr. 27
313/536 mp
- mp
Top 891
1405 UAT Alesd
Parcela nr. 28
644/1590 mp
- mp
Top 893
1662 UAT Alesd
Parcela nr. 29
2613/6179 mp
- mp
Top 894
130 UAT Alesd
Parcela nr. 30
749/1162 mp
- mp
Top 896
183 UAT Alesd
Parcela nr. 31
2021/3553 mp
- mp
Top 895/2
183 UAT Alesd
Parcela nr. 32
2077/6452 mp
- mp
Top 899/4
1530 UAT Alesd
Parcela nr. 33
1925/2310 mp
- mp
Top 900/4
533 UAT Alesd
Parcela nr. 34
1392/2197 mp
- mp
Top 904/5
1415 UAT Alesd
Parcela nr. 35
3194 mp
- mp
Top 444
296 Tinaud
Parcela nr. 36
2017/2057 mp
- mp
Top 877
1592 UAT Alesd
Parcela nr. 37
3304/5797/6547 - mp
Top 885/2
302 UAT Alesd
mp
Art. 2 Se aprobă totodată dezlipirea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1, conform
schiţelor anexate şi înscrierea lor în Cartea Funciară.
Art. 3 Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
- Primarul oraşului Aleşd
- Compartimentul urbanism
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Olimpia ŞTIZAR
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Nicoleta LAURAN
Aleşd, 29 februarie 2012
Nr. 26
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi pentru din cei 16 consilieri prezenti si 17 in functie

Documentos relacionados

ceica_t3_70 - Ministerul Apărării Naţionale

ceica_t3_70 - Ministerul Apărării Naţionale în calitate de vânzător, şi înregistrată la U.M. 02700 Bucureşti cu nr. CRT 344 din 13.01.2015,  ca  urmare  a  verificării  elementelor  prevăzute  la  art.  4  (2)  din    Anexa  2  din  Normele ...

Leia mais

rezultate - olimpiada de limbi romanice gimnaziu și liceu

rezultate - olimpiada de limbi romanice gimnaziu și liceu Potcoavă Jasmine Micu Ioana Călin Georgiana Bejanaru Ariana Dumitru Maria Alexandra Boicu Andrada Alexoi David Lupsor Ana Frățilă Victor Bejenarul Bianca-Denisa Bărbat Nicoleta Sicoe Maria Andreea ...

Leia mais

DISPOZITIA NR. 413 din 24 iulie 2013 privind convocarea

DISPOZITIA NR. 413 din 24 iulie 2013 privind convocarea ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL

Leia mais

AFACERI ÎN VALEA JIULUI

AFACERI ÎN VALEA JIULUI Bugetul public al municipiului Petroşani a fost aprobat în unanimitate de Consiliul local Administraţia publică locală de la Petroşani este prima din Valea Jiului care a reuşit să valideze, prin vo...

Leia mais

METODOLOGIA

METODOLOGIA În conformitate cu prevederile Legii nr. 288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 60 / 2000 privind ...

Leia mais

Servicii de telefonie fixa

Servicii de telefonie fixa http://www.orange.ro/files/contracte/orange-contract-voce.pdf http://www.orange.ro/files/contracte/tcg-abonamente.pdf

Leia mais