Celotni stroški poslovanja

Сomentários

Transcrição

Celotni stroški poslovanja
ALTA Skladi,
družba za upravljanje, d.d.
Železna cesta 18
SI - 100 Ljubljana
T: +386 080 10 60
+386 (0)1 3 200 400
F: +386 (0)1 3 200 401
[email protected]
www.alta.si
Celotni stroški poslovanja po skladih
ALTA ABS
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
CSP
2,27%
2,13%
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
CSP
2,66%
2,59%
ALTA ASIA
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
PTR
93,94%
90,81%
99,34%
85,99%
142,99%
400,42%
322,05%
177,00%
244,36%
301,75%
294,93%
269,36%
370,00%
N.P.
TER
2,53%
2,56%
2,53%
2,54%
3,00%
3,33%
3,67%
3,61%
3,33%
3,57%
3,85%
4,27%
N.P.
N.P.
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,
ID za DDV: SI49134949, TRR: SI56 1010 0005 0985 620, odprt pri BANKA KOPER d.d. Osnovni kapital: 609.609,00 EUR. Predsednik UO: Aleš Škerlak.
ALTA BALKAN
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
ALTA BOND
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 30.06.2005
CSP
2,99%
2,95%
PTR
-36,70%
-30,26%
-8,89%
-9,67%
-43,88%
-6,75%
7,57%
1,21%
-13,89%
-28,87%
TER
3,02%
3,03%
2,98%
3,00%
3,01%
3,10%
3,16%
3,13%
3,13%
3,09%
ALTA Skladi,
družba za upravljanje, d.d.
Železna cesta 18
SI - 100 Ljubljana
T: +386 080 10 60
+386 (0)1 3 200 400
F: +386 (0)1 3 200 401
[email protected]
www.alta.si
CSP
1,06%
1,05%
PTR
-19,52%
44,04%
44,34%
15,20%
-116,79%
-88,89%
-73,04%
-80,36%
-95,28%
-136,72%
0,8303
-0,2604
0,1877
0,8299
TER
1,08%
1,16%
1,20%
1,27%
1,34%
1,38%
1,38%
1,33%
1,34%
1,44%
2,24%
1,63%
1,63%
1,63%
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710912000,
ID za DDV: SI49134949, TRR: SI56 1010 0005 0985 620, odprt pri BANKA KOPER d.d. Osnovni kapital: 609.609,00 EUR. Predsednik UO: Aleš Škerlak.
ALTA BrazilRussiaIndiaChina
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
ALTA ENERGY
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
CSP
2,93%
2,64%
PTR
95,98%
113,84%
63,48%
19,86%
-84,95%
22,06%
128,08%
112,68%
57,72%
17,26%
TER
2,67%
2,72%
2,91%
3,24%
3,42%
3,63%
3,66%
3,50%
3,42%
3,24%
CSP
2,73%
2,55%
PTR
14,05%
84,19%
69,61%
100,42%
96,18%
108,59%
84,08%
30,64%
92,39%
151,02%
100,55%
TER
2,52%
2,51%
2,53%
2,60%
2,62%
2,47%
2,41%
2,36%
2,31%
2,42%
2,55%
ALTA EUROPE
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
ALTA GLOBAL
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
CSP
2,59%
1,55%
PTR
27,92%
82,26%
127,30%
172,19%
192,81%
160,77%
213,76%
215,31%
148,04%
114,63%
TER
0,58%
0,59%
0,62%
1,27%
1,07%
1,38%
0,96%
0,74%
0,96%
1,02%
CSP
2,58%
2,53%
PTR
7,34%
21,00%
23,89%
178,40%
374,22%
428,67%
408,43%
151,66%
261,82%
452,96%
486,41%
547,30%
517,92%
N.P.
TER
2,51%
2,55%
2,52%
2,52%
3,18%
3,55%
2,55%
2,87%
2,90%
3,59%
4,02%
4,29%
4,26%
4,07%
ALTA GOLD
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
CSP
2,88%
2,53%
PTR
-17,65%
-14,85%
68,84%
-39,04%
-16,68%
15,49%
-0,64%
-55,35%
11,93%
TER
2,50%
2,51%
2,52%
2,64%
2,28%
1,72%
2,40%
1,90%
2,42%
ALTA GOODS
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
CSP
2,77%
2,68%
PTR
-91,06%
-7,44%
13,49%
39,81%
33,25%
23,79%
71,40%
61,90%
35,47%
TER
2,52%
2,47%
2,55%
2,74%
2,50%
2,08%
1,92%
2,00%
2,06%
ALTA HIGH YIELD BOND
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
CSP
1,44%
1,43%
ALTA INDIA
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
CSP
2,98%
2,72%
PTR
-2,35%
-26,89%
-13,12%
7,20%
81,90%
216,55%
90,28%
20,76%
64,37%
TER
2,61%
2,74%
2,63%
2,60%
3,10%
3,24%
3,02%
2,82%
2,83%
ALTA KOMET
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
CSP
2,62%
2,59%
PTR
54,47%
91,38%
-16,98%
-47,87%
-37,86%
TER
2,65%
2,69%
2,75%
3,24%
4,02%
ALTA MONEY MARKET EUR
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
CSP
0,58%
0,56%
ALTA NEW EUROPE
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
CSP
2,62%
2,63%
PTR
44,36%
71,83%
100,96%
80,32%
38,87%
-0,26%
-0,61%
50,82%
50,44%
-12,88%
TER
2,66%
2,69%
2,89%
3,20%
3,33%
3,40%
3,31%
3,24%
3,26%
3,29%
ALTA PHARMA-TECH
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
CSP
2,65%
2,54%
PTR
41,81%
43,81%
16,17%
2,82%
8,43%
31,77%
48,29%
106,65%
98,44%
167,42%
TER
2,76%
3,14%
3,24%
3,84%
4,42%
4,67%
4,78%
4,25%
3,94%
3,43%
ALTA PRIMUS
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 30.06.2005
CSP
2,31%
2,10%
PTR
14,93%
48,50%
42,40%
-9,54%
-43,58%
-15,40%
8,28%
26,01%
27,40%
-134,64%
0,0498
0,0592
0,0706
0,1809
TER
2,16%
2,23%
2,20%
2,19%
2,19%
2,23%
2,26%
2,23%
2,22%
2,19%
2,21%
2,16%
2,17%
2,17%
ALTA SENIOR
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
CSP
2,17%
1,74%
PTR
38,58%
TER
1,66%
ALTA TURKEY
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
CSP
2,61%
2,61%
PTR
-28,52%
-21,69%
-58,75%
24,93%
55,58%
129,69%
266,65%
TER
2,62%
2,61%
2,61%
2,72%
2,79%
2,75%
2,62%
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2005 - 30.06.2006
454,10%
1527,01%
2537,30%
2,88%
2,98%
4,39%
ALTA USA
OBDOBJE
02.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
OBDOBJE
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 30.06.2007
CSP
2,79%
2,54%
PTR
-2,29%
-12,46%
-33,72%
-32,04%
-176,73%
-147,18%
17,81%
15,70%
98,35%
161,85%
TER
3,56%
3,43%
3,50%
3,90%
4,07%
4,01%
4,06%
3,75%
3,77%
3,83%
LEGENDA:
CSP (Celotni stroški poslovanja) – Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanja,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, razen stroškov plačil tretjim osebam v
zvezi z pridobitvijo oziroma odsvojitvijo premoženja sklada in njim primerljivim stroškom. Izraženi so
v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev sklada.
PTR (Portfolio Turnover Rate) - Stopnja obrata naložb vzajemnega sklada v %
TER (Total Expense Ratio) - Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada v % od povprečne čiste
vrednosti sredstev vzajemnega sklada

Documentos relacionados