AC No PART NO Serial No Elector Name Relative Name

Сomentários

Transcrição

AC No PART NO Serial No Elector Name Relative Name
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
sa
Talevar
AHK1599687
SA.MANSA SINGH
SA.SUNDAR SINGH
AHK2060499
SAAADAT ALI KHAN
VIJART ALI KHAN
AHK1825512
SAABREEN
MUSTKIM
AHK1937804
Sab Singh
Om Prakash
AHK1575448
SAB SINGH
KHOOB SINGH
FQL2338333
769
SABA
MO. VASIM
AHK2556389
125
436
SABA
IKRAM
AHK2221505
87
238
688
SABA
MOHMMAD JAVED
AHK2148609
87
109
29
SABA
PARVEJ
AHK2513315
87
273
1230
Saba
Sujaudadin
FQL1434851
87
70
1012
Saba
Rahataali Khan
AHK2333177
87
71
68
SABA
NIAZ MOHAMMAD KHAN
AHK1838879
87
94
493
SABA KHAN
RASHID KHAN
AHK1805548
87
232
22
Saba Alam
Rais Alam
AHK1663384
87
291
1442
SABA ALI
MOH.ZAHID
AHK2647527
87
307
578
Saba Ara
Mau.Mahamud
AHK1232628
87
248
318
SABA ASRAR
KAJI HAIDR HASNAIN
AHK1875509
87
285
992
SABA BEGAM
MAU.JAHID
AHK2739126
87
289
1098
SABA DASTGEER
GULAM DASTGEER
AHK2644227
87
234
917
SABA IRFAN
MOHD. IRFAN
AHK2711240
87
57
648
SABA JOJO
JUBEL JOJO
AHK2092419
87
294
1025
Saba Kamal
Kamal Mustafa
AHK0523456
87
192
579
SABA KHAN
KAMRAN KHAN
AHK1806132
87
238
906
Saba Khanam
Farukh Khann
FQL2382380
87
238
746
SABA MAJEED
SHAN ALI USMANI
AHK2148674
87
249
859
SABA NASIM
NASIN AHAMAD
AHK2636454
87
249
216
Saba Paravin
Yusuf Khan
FQL1097278
87
306
572
SABA PARVEN
MOHD.NASEEM
AHK2080810
87
247
231
Saba Said
Sairad Ahamad
AHK0529529
87
124
202
Sabab Khan
Navab Khan
AHK0062315
87
226
519
Sababuddin
Merajuddin
UP/73/357/0534206
87
93
1264
Sabahat Khan
Himayat Khan
AHK1557164
87
255
90
Sabahiya
Eiim Eii Veg
AHK2334951
87
71
429
Sabakhan
Babu Khan
FQL2482545
87
94
471
Sabakhan
MoAslam
AHK0490581
87
73
421
SABANA
JAHID
AHK2199826
87
9
1030
Sabana
Fahim
AHK1468602
87
9
1040
SABANA
AJIJ
AHK1985290
87
59
306
Sabana
Irashadaali
FQL1957778
87
345
1017
SABANA
TAHIR KHAN
AHK2669422
87
373
1129
SABANA
SAKIR USMANI
AHK2748614
87
259
306
Sabana
Firoj Khan
AHK0369504
87
258
606
Sabana
MuSiraj
AHK2342285
87
246
165
Sabana
Anvar Khan
FQL3023991
87
246
499
Sabana
Hanif
UP/73/357/0558288
87
290
1363
SABANA
WAKIL QURESHI
AHK2644771
87
27
396
Sabana
Sakir
FQL2625523
87
310
775
Sabana
Sambo
AHK2409787
87
311
174
Sabana
Munnavar Khan
AHK2410181
87
311
245
Sabana
Bablu
AHK2410199
87
336
727
SABANA
SHAHJAD KHAN
AHK2685311
87
337
1106
SABANA
FAIM
AHK2686731
87
338
110
Sabana
Nasir
FQL2395671
87
338
655
Sabana
Guddu
AHK2440451
87
338
783
Sabana
Nanhekhan
FQL2091668
87
338
810
Sabana
Imamudadin
FQL2090785
87
338
893
Sabana
Hanif
FQL2092112
87
22
1030
Sabana
Aslam Beg
FQL1095108
87
244
338
Sabana
Momin Kureshi
FQL3060498
87
125
46
Sabana
Rasid Khan
AHK0964601
87
127
256
SABANA
MO.ALI
AHK1818236
87
262
558
87
288
1
87
246
616
87
70
94
87
385
565
87
167
1041
87
18
87
Elector Name
1
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
128
835
Sabana
Elector Name
Minu
CWY3339538
87
128
1258
Sabana
Fajal Kha
AHK0418863
87
137
1069
Sabana
Hanif
UP/73/359/0774274
87
196
291
Sabana
Salim
FQL2593416
87
198
24
Sabana
Muinudadin
FQL2032415
87
187
34
SABANA
SHAKIL
AHK1914639
87
192
426
Sabana
Ajijakuraishi
FQL1535012
87
192
512
Sabana
Salimaakhtar
AHK2316636
87
112
870
SABANA
SAYAD USMANI
AHK2705101
87
114
747
Sabana
Guddu
CWY3128428
87
117
1231
SABANA
BABALU KHAN
AHK2168581
87
119
798
Sabana
Asif
CWY3221587
87
101
42
Sabana
Nisar
AHK0990945
87
107
40
Sabana
Abadul Rasid
CWY1241173
87
117
647
SABANA BANO
NATTHAN KHAN
AHK2483451
87
116
1115
Sabana Bano
Naniga
AHK1352459
87
24
156
Sabana Begam
Sabir Ali
AHK2272961
87
344
251
Sabana Begam
Rafeek Kha
AHK0669135
87
336
180
Sabana Begam
Rafikauddin
AHK0196782
87
273
736
Sabana Begam
Sabir Husain
AHK1222439
87
99
1054
Sabana Begam
Irashad Ali
AHK1414747
87
310
330
SABANA BEGM
MOHMMAD JAHID KHANN
AHK2052785
87
289
470
Sabana Jafri
Sva.Samim Jafri
AHK0104570
87
225
512
SABANA KURAISHI
JAHIR AHAMAD
AHK2513596
87
337
50
Sabanabegam
MauIslam
FQL2522704
87
6
797
Sabanaj
Firasat Ali
AHK2255438
87
67
396
SABANAM
ANSAR
AHK2086320
87
277
801
SABANAM
SHANOO SHAH
AHK2053320
87
121
95
SABANAM
SABIR
AHK1793181
87
254
984
Sabanti
Kalichran
AHK0492157
87
246
1432
Sabanti Devi
Mulchand
FQL2614634
87
132
96
Sabanur
Shamimaahamad
AHK0973198
87
128
258
Sabarabano
Jamil
CWY1248806
87
22
367
Sabarabegam
Ashikaali
UP/73/357/0264718
87
244
194
Sabarabegam
Hajiamiraudadin
FQL1549112
87
109
231
Sabarabegam
Hanif Ahamad
CWY3607397
87
104
428
Sabarabegam
MuSabir
UP/73/359/0711180
87
296
446
Sabarabegam
Valimuhammad
UP/73/357/0666123
87
95
635
Sabarabegam
A Jabbar
CWY1418524
87
272
475
Sabarin
Hasim
AHK0108654
87
280
329
Sabarin
Mo. Ishak
UP/73/357/0621271
87
72
388
Sabarin Naj
Sva.Salim Khann
AHK1566256
87
63
1048
SABBAN
MAJID
AHK2026045
87
26
497
Sabban
Puran
FQL2528602
87
308
555
SABBAN
ABID ALI
AHK1211234
87
4
1055
SABBAN SHAH
EDU SHAH
AHK2551109
87
117
442
SABBAR RAFIK
BABU KHA
AHK2232056
87
134
195
Sabbi
Akil
AHK0843946
87
22
390
Sabbir
Khalil
AHK2271070
87
103
806
Sabbir
Natthikhan
CWY2814986
87
110
991
Sabbir
Babu Usamani
AHK0420927
87
53
201
Sabbir
Nuramohammad
FQL1068832
87
63
1229
SABBIR
SALLAN
AHK2508315
87
61
746
Sabbir
Najim
FQL3106655
87
59
251
Sabbir
Shabbirakhan
FQL1955905
87
374
919
Sabbir
Babu Kha
CPD4403150
87
345
1058
SABBIR
SALIM KHAN
AHK2670115
87
71
483
Sabbir
Sadadik
FQL1964261
87
339
363
Sabbir Hasan
Ale Hasan
AHK1374560
87
303
888
Sabbir Khan
Nasir Khan
AHK0290635
87
100
237
Sabbir Khan
Gaffar Khan
AHK1014018
87
380
316
Sabbir Khan
Munna Khan
AHK1243112
2
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
53
406
Sabbir Khan
Elector Name
Gafafar
AHK0784918
87
246
12
Sabbir Siddqi
Abdul Rehman
FQL3023280
87
93
337
Sabbir Usmani
Allahadin
AHK0450601
87
109
718
Sabbirakhan
Chunna Khan
CWY2362188
87
113
406
Sabbirakhan
Kadirakhan
AHK2288595
87
337
22
Sabbirakhan
Abdulvahab
FQL2089993
87
121
103
SABBO
NASIR KHAN
AHK1812940
87
245
1125
Sabbo
Imamudadin
AHK0674648
87
126
245
Sabbo
Mitthu
AHK0818484
87
366
644
Sabbo
Shivcharan
CPD3283348
87
188
50
SABBO DEVI
RAMCHAND
AHK1835388
87
299
799
SABBO RAYIN
GEELANI
AHK2655686
87
310
818
Sabbu
Jumma
AHK2405421
87
337
797
Sabbu
Gulabahusain
FQL2087930
87
268
476
Sabbu
Jamil
FQL2453223
87
126
58
Sabbu Begam
Akhtar Khan
AHK0817494
87
317
748
Sabd Pyari
Bachchusingh
CPD2506376
87
139
228
Sabeb Ahamad Kha
Sangir Ahamad Kha
AHK0251538
87
103
831
SABEEN
SALEEM
AHK2241495
87
110
275
SABEENA
AMIN KHAN
AHK2132413
87
71
315
SABEENA SEREE KHATOON
MO.SHAHIN
AHK1838929
87
122
403
SABERA VEGAM
YASEAN SHAH
AHK2201028
87
83
1268
Sabha Jit Singh
Sva. Ramlakhan Singh
AHK1369263
87
153
147
Sabha Prakash Singh
Virendrapalasingh
AHK0433359
87
241
468
Sabhash
Sva Raja Babu
AHK0374694
87
20
439
Sabhashchand
Harish Chand Kshivastav
UP/73/357/0261146
87
182
153
Sabhendra Bhatatacharya
Eiim Eiis Bhatatacharya
AHK0552562
87
358
1099
SABHITA
SUBHASH
AHK2658011
87
279
525
Sabhyatamangalik
Govindamangalik
AHK0770727
87
335
171
Sabi
Manoj
AHK0907832
87
128
1218
Sabi Usmani
Naim Udadin
AHK0821363
87
282
714
Sabia Khan
Adil Khan
AHK0100206
87
112
305
Sabiba
Mo Shaki
AHK0731653
87
311
545
Sabid
Yamin
AHK2412898
87
107
1038
Sabid Ali
Shaukat Ali
AHK0323584
87
338
90
Sabida
Ibrahim
UP/73/357/0756415
87
304
442
Sabiha
Javid
FQL1122878
87
284
216
Sabiha
EiimEiisRahaman
FQL2461705
87
247
350
Sabiha
EiimEiimJaidi
AHK1201854
87
70
884
Sabiha
Mumataj Khan
FQL1084193
87
18
554
SABIHA ANJUM
NAUSHAD ALI
AHK1339688
87
63
1393
SABIHA BANO
ABDUL SHKUR KHAN
AHK2127843
87
255
26
SABIHA BEGAM
EMA.E BEG
AHK1848902
87
283
815
SABIHA HAMID
NAVAID UDDIN SIDDIKI
AHK2078772
87
250
612
SABIHA KHAN
ATIYAKUL AALAM KHAN
AHK2075661
87
94
601
Sabihabegam
Ajimaahamad
CWY1239235
87
247
308
Sabihavano
Riyajsafik
FQL1390459
87
254
1191
SABIKA PARVIN
IDRISH ULLAH
AHK2623254
87
37
955
Sabin
MauKasim
AHK2284545
87
366
608
Sabina
Sarafuddin
AHK2472926
87
361
528
Sabina
Pappan Khan
AHK2404762
87
41
126
Sabina
Sharif
FQL2599447
87
72
325
Sabina
Shafik Kuraishi
AHK0043125
87
26
643
SABINA
MUVIN KHAN
AHK2691269
87
246
1177
SABINA
SHARIF
AHK2157881
87
246
1358
SABINA
CHIKOO
AHK1973940
87
246
889
Sabina
Sattar Khan
AHK1290261
87
246
291
Sabina
Nisar Ali
AHK2306561
87
246
363
SABINA
ISHAK KHO
AHK1787910
87
293
909
Sabina
Amin
FQL1345396
87
285
962
SABINA
ANSAR KHAN
AHK2638377
87
296
190
Sabina
Shahajad
FQL1347178
3
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
298
131
Sabina
Elector Name
Babuddin
AHK0653824
87
298
149
Sabina
Mo Idaris
AHK0740555
87
304
112
Sabina
Anavar
AHK2470482
87
306
404
Sabina
Bablu
FQL2110187
87
309
973
Sabina
Gulam Rasul
AHK0112037
87
310
774
Sabina
Nurahusain
FQL1670306
87
311
540
Sabina
Nisar
AHK2412294
87
311
586
Sabina
Paravej
AHK2228799
87
33
227
SABINA
IMDAD KHAN
AHK2493237
87
338
212
Sabina
Taj
FQL2091270
87
345
89
SABINA
SABIR
AHK2165538
87
338
595
Sabina
Mo.Ishak
AHK1609858
87
338
611
Sabina
Akil
AHK1610401
87
22
535
Sabina
Rashid
AHK0973693
87
237
293
Sabina
Faisnavir
AHK0612515
87
238
763
Sabina
Yusuf Ali
FQL2614931
87
244
214
Sabina
Munna
AHK1188630
87
245
353
Sabina
Sadik
AHK0114389
87
245
1124
Sabina
Imamudadin
AHK0674630
87
128
118
Sabina
Hamid
AHK0821280
87
108
357
Sabina
Najim
CWY3533916
87
108
972
SABINA
ASLAM
AHK2179026
87
102
990
Sabina
Nanne Kho
AHK0456533
87
102
1060
Sabina
Farimaahamad
CWY1232388
87
102
1063
Sabina
Ballu
AHK0339085
87
103
268
Sabina
Abasar Ahamad Khan
AHK0326140
87
123
207
SABINA
SHAMSHAD KHAN
AHK2178911
87
123
1069
SABINA
SULEMAN
AHK2601292
87
121
21
SABINA
MUSRATH
AHK1793702
87
121
77
Sabina
Amin Khan
CWY3660941
87
73
118
Sabina B
Sva.Nisar Ahamad
AHK0025965
87
119
1288
Sabina Bano
Riyajuddin
AHK0429134
87
108
260
Sabina Begam
Tipu Sultan Mija
AHK0036335
87
108
1334
Sabina Begam
Shakil Kha
AHK0035832
87
110
149
Sabina Begam
Abdul Gaffar
AHK0420513
87
119
981
Sabina Begam
Sanjay Khann
AHK1413111
87
236
285
Sabina Begam
Jayad Khan
AHK0668467
87
336
264
Sabina Begam
Badru
UP/73/357/0756216
87
303
772
Sabina Begam
Nadim
AHK0290858
87
291
489
Sabina Begam
Mujib Ahamad
FQL2470862
87
246
647
Sabina Begam
Shri Abdul Rajjak
AHK1290311
87
51
828
SABINA BEGAM
ASALAM ALI
AHK2570067
87
94
1241
SABINA BEGUM
SAEED
AHK2754323
87
338
416
Sabina Khatun
Mu Khalil
UP/73/357/0756469
87
45
93
SABINA MINJ
BUDHARAM MINJ
AHK2024032
87
53
24
Sabir
Rafik Khan
AHK2289130
87
360
365
Sabir
Nubaksh
AHK1236322
87
363
325
Sabir
Ulfat
AHK1698588
87
371
240
SABIR
KAMROODDIN
AHK1787449
87
73
782
Sabir
Hanif
FQL2270718
87
70
991
Sabir
Sharafat
FQL2138345
87
85
17
Sabir
Hamid Khan
AHK1510833
87
87
114
Sabir
Munna Khan
AHK1585082
87
94
680
Sabir
MoIliyas
CWY1238823
87
94
1074
Sabir
Sattar
CWY0957159
87
341
419
SABIR
MUNNA KHAN
AHK1880798
87
345
876
Sabir
Allah Baks
AHK1284801
87
344
581
Sabir
Kambo Khan
AHK1724228
87
344
604
Sabir
Nijam
AHK1625805
87
344
613
Sabir
Babudadin
AHK1625581
87
344
675
Sabir
Shakil
AHK1625953
87
344
740
Sabir
Kasim
AHK1596923
4
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
345
224
Sabir
Elector Name
Sharif
AHK1285634
87
338
376
Sabir
Mumataj
AHK2442366
87
338
414
SABIR
MUMTAZ
FQL2088540
87
338
601
Sabir
Salim
AHK1610179
87
337
715
Sabir
Shabudadin
AHK2445518
87
337
738
Sabir
Munna
AHK1190404
87
337
751
Sabir
Salim
AHK0698324
87
304
454
Sabir
Muflo
FQL1431725
87
301
299
Sabir
Sahabudadin
UP/73/357/0702531
87
302
327
SABIR
SAFEEQ MAUHAMMAD
AHK2168136
87
310
225
Sabir
Nijamudadin
AHK0200469
87
320
754
Sabir
Munna
UP/73/357/0711297
87
320
1051
SABIR
RASHID KHAN
AHK1915826
87
332
918
Sabir
Sabu Uddin
AHK1571439
87
333
4
Sabir
Jabbar
AHK0607374
87
333
41
SABIR
YASIN
AHK2153559
87
311
418
Sabir
Kamaruuddin Khan
AHK1245752
87
311
484
Sabir
Jakir
AHK0306001
87
311
539
Sabir
Aladin
AHK0305797
87
246
1038
SABIR
KHAIROONISHA
AHK1853175
87
25
246
SABIR
FAKIR AHAMAD
AHK1826312
87
258
1243
SABIR
ABDUL SATTAR
AHK2624989
87
258
203
SABIR
SURAUDDIN
AHK1291145
87
252
714
Sabir
Habib
AHK1397512
87
254
1053
SABIR
NADAR
AHK2074029
87
293
679
Sabir
Salim
UP/73/357/0651244
87
289
600
Sabir
Ijat Khan
AHK0102392
87
298
988
SABIR
RAHMAN
AHK2180131
87
299
223
Sabir
Nijamudadin
FQL2077691
87
282
569
Sabir
Nuramauhammad
AHK0307520
87
286
361
Sabir
Chhinga
FQL3007838
87
288
13
SABIR
HABIB QURESHI
AHK1351840
87
273
408
Sabir
A. Khalid
FQL2519460
87
273
740
Sabir
Jakir Husain
UP/73/357/0609694
87
27
344
Sabir
Allahabakhsh
FQL2625549
87
27
394
Sabir
Munnakhan
UP/73/357/0279143
87
271
125
Sabir
Rajjak
FQL2074110
87
272
564
Sabir
Asgar
FQL2521276
87
236
576
Sabir
Latif Khan
AHK2390805
87
233
107
Sabir
Munna
AHK0655688
87
232
14
SABIR
NIJAMUDDIN
AHK2117281
87
245
918
Sabir
Nanhekhan
AHK0308197
87
244
782
SABIR
SHAUKAT ALI
AHK2119113
87
244
899
SABIR
BHURE KHAN
AHK2641447
87
245
242
Sabir
Rashid Khan
UP/73/357/0552123
87
245
344
Sabir
A. Said
UP/73/357/0552162
87
245
620
Sabir
Sattar
UP/73/357/0552301
87
245
791
Sabir
Sakhavat
AHK0684977
87
243
99
Sabir
Kunna
AHK1175199
87
243
113
Sabir
Bafati
AHK0502856
87
243
299
Sabir
Mukim Kureshi
FQL2446482
87
127
227
Sabir
Kamaruddin
AHK1412592
87
126
64
Sabir
Salim
AHK0864827
87
136
558
Sabir
Ratna
AHK0066373
87
169
1166
SABIR
MUNNA KHAN
AHK2191831
87
21
980
SABIR
PAPPU
AHK2558187
87
196
226
Sabir
Murad
UP/73/357/0438140
87
108
667
Sabir
Karamtakhan
CWY2365413
87
101
54
Sabir
Yakub Ali
AHK2384337
87
106
765
Sabir
Babu Kha
CWY3656295
87
119
929
Sabir
Munir Khann
AHK1413020
87
122
290
Sabir
Aspak
AHK0065052
5
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
122
364
Sabir
Elector Name
Munna
AHK1008424
87
121
279
Sabir
Nur Mohammad
AHK1616234
87
110
976
Sabir
Alibaks
CWY2823805
87
109
369
Sabir
Khalil
AHK1680826
87
115
17
Sabir
Mauhammad Ramajani
AHK1392299
87
115
857
Sabir
Mo.Salim
AHK1493824
87
116
35
Sabir
Najar Khan
AHK0841924
87
117
156
SABIR
BEDOKHA
AHK2169209
87
117
341
SABIR
SABUDDIN
AHK2168698
87
117
1144
SABIR
RAHISHA
AHK2232171
87
117
1368
SABIR
SHABBIR KHAN
AHK2580736
87
117
1451
SABIR
NOOR MOHAMMAD
AHK2585453
87
100
745
SABIR ABBAS
SHAHVUDDIN
AHK2692028
87
234
574
Sabir Ahamad
Abdul Atik Khan
FQL3090545
87
246
300
SABIR AHAMAD
LATE MUNSHI KHAN
AHK2247161
87
94
28
Sabir Ahamad
Nabab Jilani
AHK1652429
87
99
1052
Sabir Ali
Babuddin
AHK1414754
87
252
586
Sabir Ali
Bhola Vaks
UP\73\357\0579026
87
295
673
Sabir Ali
Rahamat Ali
AHK1520683
87
345
385
SABIR ALI
SHAHID AHAMAD
AHK2181428
87
24
155
Sabir Ali
Nisar Ahamad
AHK2272938
87
194
268
Sabir Ali
Nur Khan
AHK0096966
87
195
808
SABIR ALI
SUBRATI
AHK1790716
87
127
458
Sabir Ali
Bashir Ali
AHK0260489
87
102
266
Sabir Ali
Kadir Bakhsh
AHK1589159
87
103
1246
Sabir Ali
Shahid Ali
CWY3664851
87
108
347
Sabir Ali
Afajal Husain
CWY3198777
87
109
43
Sabir Ali
Abdul Shakur
AHK0770651
87
109
159
SABIR ALI
SHAKIR ALI
AHK2512861
87
110
364
Sabir Ali
Barkat Ali
AHK0839134
87
112
15
Sabir Ali
Kamar Ali
AHK1406651
87
116
1122
SABIR ALI
NASHIR ALI
AHK2178085
87
116
1129
SABIR ALI
ALI HUSSAIN
AHK0841999
87
121
639
Sabir Ali
Munna Khan
CWY3661873
87
120
346
Sabir Ali
Sharif
AHK1385087
87
111
799
SABIR ALI KHAN
ABDUL KADIR KHAN
AHK1990159
87
106
825
SABIR BEG
ISLAM BEG
AHK2219830
87
110
439
Sabir Husain
Bundu Khan
AHK0421073
87
117
612
Sabir Husain
Jalaluddin
AHK0553024
87
284
515
Sabir Husain
Sva.Mubarik Husain
AHK0192294
87
362
930
Sabir Husain
Idu Khan
AHK2409928
87
104
68
SABIR HUSAIN MASUMI MADARI
ABDUL KADIR KHAN KADARI
AHK2092237
87
337
379
Sabir Husavani
Kadar Husavani
AHK1247378
87
361
485
Sabir Jalil
Vanne Khan
CPD3170214
87
346
212
SABIR KHAN
ALLABAKS
AHK2482305
87
346
264
SABIR KHAN
JALALUDDIN
AHK2482222
87
347
515
Sabir Khan
Barkat Ali
CPD1853415
87
364
189
Sabir Khan
Nur Mo. Khan
AHK0697185
87
42
746
SABIR KHAN
SHABBIR AHAMAD
AHK1835842
87
93
135
Sabir Khan
Nasir Khan
AHK1551910
87
93
1348
SABIR KHAN
BABU KHAN
AHK2601847
87
108
1151
Sabir Khan
Sattar Khan
AHK1683226
87
109
312
Sabir Khan
Malua Khan
AHK0770271
87
113
982
SABIR KHAN
NASIM KHAN
AHK2577864
87
119
367
Sabir Khan
Bangali Khan
AHK0569277
87
121
148
Sabir Khan
Chhote Khan
CWY3656964
87
122
379
SABIR KHAN
ID MOHAMMAD KHAN
AHK2200855
87
122
827
SABIR KHAN
RAJJAV KHAN
AHK2600922
87
124
301
Sabir Khan
Bajir Khan
AHK1071828
87
124
594
SABIR KHAN
HAMID KHAN
AHK2607711
87
137
1355
Sabir Khan
Sher Khan
AHK0585802
87
345
201
Sabir Khan
Sakil Ahamad
AHK1284835
6
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
343
166
Sabir Khan
Elector Name
Bundu Khan
FQL2269058
87
296
1072
Sabir Khan
Jabbar Khan
AHK1328509
87
290
617
Sabir Khan
Himayat Khan
AHK0170076
87
251
1107
Sabir Khan
Sva Babu Khan
AHK1278530
87
108
61
SABIR KHAN
HANIF
AHK2506228
87
108
1110
SABIR KHAN
SALEEM
AHK2093003
87
213
345
Sabir Khan
Nasir Khan
AHK0068908
87
20
713
Sabir Khan
Haji Babu Khan
FQL3039757
87
252
1403
SABIR KHAN
MO. GIRRAJ KHAN
AHK2621977
87
271
200
SABIR KHAN
CHUNNA KHAN
AHK2068286
87
278
73
SABIR KHAN
SHABBIR KHA
AHK2122745
87
286
227
Sabir Khan
Amil Khan
FQL3006954
87
288
391
Sabir Khan
Bashir Khan
AHK1635291
87
272
329
Sabir Khann
Rahaman Khan
AHK1430834
87
119
1219
Sabir Khann
Bangali Khann
AHK1369099
87
121
245
Sabir Khon
Tagaraj
AHK0429332
87
296
769
Sabir Kuraishi
Haji Akilaudadin Kuraishi
AHK1366814
87
118
392
Sabir Lamba
Shafi Mo
AHK1693472
87
296
636
SABIR QUREHI
ZAKIR QURESHI
AHK2160612
87
246
90
Sabir Siddiki
Abdul Rahaman
FQL3023298
87
338
618
Sabir Usmani
Nijamuddin Usmani
AHK1246339
87
95
1097
SABIR USMANI
SHABUDDIN USMANI
AHK2602118
87
95
1111
SABIR USMANI
SHABUDDIN
AHK2602266
87
137
996
SABIR USMANI
NASRU USMANI
AHK2546083
87
126
984
Sabir Usmani
Rahimamudadin Usmani
CWY3556602
87
128
1369
SABIR USMANI
RAMJANI
AHK2484509
87
120
685
Sabira
Sokat
CWY2379208
87
100
130
Sabira
Mustafa
CWY1237395
87
86
418
Sabira
Ismail
CWY0954792
87
94
307
Sabira
Gulamajilani
CWY2356462
87
336
329
Sabira
Bhole Khan
UP/73/357/0756068
87
336
498
Sabira
Barkat
UP/73/357/0756176
87
337
59
Sabira
Shahabuddin
UP/73/357/0756275
87
337
926
Sabira
Ajij
AHK1579903
87
344
569
Sabira
Salim
AHK1626373
87
374
489
Sabira
Salim
CPD2038834
87
247
372
Sabira
Guddu
AHK1189349
87
101
255
SABIRA BANO
MOHMMAD AJAHROODDIN KHAN
AHK1985704
87
101
461
Sabira Bano
Muhammd Aslam
CWY2366403
87
102
154
Sabira Bano
Mo. Muslim
AHK1588821
87
102
864
Sabira Bano
Muslim
CWY2846475
87
290
34
Sabira Begam
Gulab Urf Bhura
AHK1401447
87
336
6
Sabira Begam
Munabbar Khan
FQL2573830
87
93
538
Sabiraali
Jaminaali
UP/73/359/0684358
87
93
675
Sabiraali
Abdul Gafur
UP/73/359/0684377
87
95
932
Sabiraali
Shahidaali
AHK0491001
87
61
210
Sabiraali
Gannikhan
FQL1958651
87
111
535
Sabiraali
Kadirbakhsh
CWY1236553
87
111
552
Sabiraali
Sadikaali
CWY2821577
87
108
492
Sabiraali
Ramajani
CWY1385848
87
120
1171
Sabiraali
Ajmataali
AHK2296945
87
196
247
Sabiraali
Farjandaali
UP/73/357/0438150
87
95
311
Sabirabegam
Balimuhammad
UP/73/359/0690412
87
306
1039
Sabirahusain
Jakirahusain
FQL2472272
87
282
601
Sabirakhan
Maratekhan
AHK0647735
87
273
439
Sabirakhan
Shabbir Khan
FQL2072239
87
258
341
Sabirakhan
Yamin Khan
FQL1556331
87
95
195
Sabirakhan
Gulag
UP/73/359/0690409
87
134
545
Sabirakhan
Sherakhan
CWY3532801
87
108
499
Sabirakhan
Mangekhan
CWY2362659
87
110
982
Sabirakhan
Salimakhan
AHK0421164
87
125
383
Sabita
Suresh
AHK1605773
7
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
137
521
SABITA
Elector Name
BAHADUR
AHK2028025
87
183
704
Sabita
Hariom
AHK0733311
87
201
507
Sabita
Devendra Singh
AHK1218130
87
269
824
Sabita
Resham Devi
AHK1171354
87
279
976
Sabita Agraval
Brijendra Kumar Agraval
AHK2417673
87
79
189
SABITA BASU CHOWDHARY
B.K.BASU
AHK2485290
87
179
519
SABITA CHATTERJEE
PRABODH KUMAR CHATTERJEE
FQL2037331
87
144
575
Sabita Devi
Raj Kumar
AHK0554345
87
208
176
Sabita Gupta
Hari Om Gupta
AHK0406264
87
154
1018
SABITA KUMARI
OM KISHOR SINGH
AHK2582617
87
91
707
Sabita Sharma
Manish Kumar
AHK0335984
87
162
973
Sabitadevi
Brijakishor
FQL2464287
87
359
667
Sabitri
Nekaram
CPD3740289
87
388
429
Sabitri
Raju
AHK0699025
87
200
1066
Sabitri Devi
Vijendrasingh
UP/73/357/0450304
87
145
919
Sabitri Devi
Vinod Kumar
AHK0158147
87
146
801
Sabitri Devi
Sva.Radha Charan
CWY3195450
87
171
90
Sabiya
Bangali Khan
UP/73/357/0498461
87
120
270
Sabiya
Mo Rafik
AHK1010479
87
108
1130
Sabiya
Imaran Khan
AHK0769414
87
245
142
Sabiya
Amjad
AHK0501478
87
243
125
Sabiya
Rafikaa
FQL2491678
87
278
128
SABIYA
NUR MOHMMAD
AHK2122877
87
272
360
Sabiya
Yasin Uddin
AHK1466770
87
282
638
Sabiya
Sabir Husain
AHK0868778
87
285
259
Sabiya
Jamir
AHK0676742
87
288
401
Sabiya
Yasin Khan
AHK1363472
87
290
889
Sabiya
Majaharaabbas
FQL1668979
87
294
1244
SABIYA
LATE.MOHD.IQBAL
AHK2651909
87
344
499
Sabiya
Shamasuddin
UP/73/356/0729252
87
94
516
Sabiya
Salim
CWY1238658
87
259
62
Sabiya Bano
Kamaludadin
AHK1290915
87
102
854
Sabiya Bano
Shokat Ali
CWY2870467
87
248
207
SABIYA BEG
MU.SGIR BEG
AHK1874932
87
251
1186
SABIYA BEGAM
RAHAT BEG
AHK2621704
87
306
1162
Sabiya Begam
Kayayum Khan
AHK1214436
87
339
15
Sabiya Begam
Kadir Udadin
AHK1266337
87
360
579
Sabiya Begam
Aslam Ali
AHK1499524
87
109
585
Sabiya Begam
Rafik Khan
CWY3198579
87
238
854
Sabiya Ikabal
Ikabal Veg
FQL2458685
87
246
427
Sabiya Jamal
Khalid Jamal
AHK0674168
87
294
1260
SABIYA KHAN
MAHMOOD KHAN
AHK2741858
87
291
807
SABIYA KHAN
NASIR KHAN
AHK2113900
87
286
878
Sabiya Khan
Chaman Khan
AHK1207505
87
61
713
SABIYA KHAN
JAMAL AHMAD
AHK1808575
87
127
237
SABIYA PARVIN
SAEED KHAN
AHK2198729
87
287
143
SABIYA SULTAN
MOHAMMAD ARIF
AHK2247740
87
95
779
Sabiyabegam
Muhammadasaid
UP/73/359/0690178
87
23
933
SABLOO
VANTOO CHAUDHRI
AHK1842640
87
119
1290
Sabna Begam
Bhunlan Khan
AHK0429076
87
114
1057
SABNAM
JANU MOHAMMAD
AHK2577880
87
116
1428
SABNAM
MO. NAEEM
AHK2705887
87
122
31
SABNAM
SALIM KHAN
AHK2200483
87
122
56
SABNAM
LKTE VB
AHK2536043
87
132
6
Sabnam
Sarvar
CWY1056100
87
192
425
Sabnam
Kale
FQL1535020
87
22
591
Sabnam
Mo Sakil
AHK0338152
87
244
561
Sabnam
Id Khan
AHK0686568
87
27
786
Sabnam
Muhammad Said
AHK0605840
87
302
538
SABNAM
NAVAB KHAN
AHK2168300
87
303
441
Sabnam
Ajijakhan
UP/73/357/0666815
87
304
339
Sabnam
Vasim
FQL2457851
8
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
345
461
SABNAM
Elector Name
ASLAM
AHK2166536
87
337
426
Sabnam
Naim Ahamad
FQL2172989
87
337
25
Sabnam
Sabbirakhan
AHK2443026
87
332
892
Sabnam
Muvin
AHK1571595
87
377
1043
Sabnam
Pappu Khan
AHK1390608
87
121
713
Sabnam Begam
Pintu Khan
AHK0823211
87
110
268
Sabnam Begam
Hasamudadin
AHK0839431
87
238
830
Sabnam Husain
Jabbar Husain
FQL2358737
87
119
289
Sabnam Saifi
Hasamuddin Saifi
AHK1369040
87
101
201
Sabo
Roshan
CWY2366693
87
311
397
Sabo
Shabbir
AHK0664359
87
325
1054
Sabo
Mukash
UP/73/357/0726245
87
370
432
Sabo
Tej Singh
UP/73/356/0603707
87
240
448
Sabo Kushavah
Sva.Rakesh Kushavah
AHK1734037
87
117
409
SABODH KUMAR
YADVIR SINGH
AHK2505295
87
396
913
SABONI THAKUR
MITHUN THAKUR
AHK2687549
87
375
1184
SABOO
LATE.BABOO KHAN
AHK2152239
87
311
636
SABOO
YASI
AHK1856871
87
242
1367
SABOOSINGH RATHAUR
RAMSHAYA
AHK1967215
87
248
402
SABRA
USMAN
AHK2760205
87
250
401
Sabra
Raju
UP/73/357/0564595
87
251
860
Sabra
Nadir
FQL2200251
87
246
191
SABRA
HANIF KHAN
AHK1973866
87
246
490
Sabra
Nisar
UP/73/357/0558289
87
246
980
Sabra
Munna
UP/73/357/0558385
87
245
35
Sabra
Abdul Rahaman
AHK2304582
87
245
387
Sabra
Jabbar
FQL2150043
87
245
1058
Sabra
Sabudin
AHK0115022
87
244
232
Sabra
Rais
AHK0533661
87
22
1
SABRA
KALAM
AHK1811488
87
310
916
Sabra
Shakil
UP/73/357/0690093
87
311
280
Sabra
Abdulvahid
AHK0623520
87
304
447
Sabra
Vali Muhammad
AHK2470581
87
301
294
Sabra
Khalil
FQL2088284
87
288
490
SABRA
SHARIF
AHK1789973
87
293
157
Sabra
Sharif
UP/73/357/0645229
87
332
1362
SABRA
HAMID KHAN
AHK2682854
87
94
1149
Sabra
Tillukhan
AHK0603415
87
72
743
Sabra
Shakil
UP/73/357/0399157
87
73
427
Sabra
Salim
FQL1960061
87
73
472
Sabra
Khalil
UP/73/357/0399370
87
84
355
Sabra
Islam
CWY0954560
87
122
772
SABRA
SALIM KHAN
AHK2171791
87
124
90
Sabra
Nura
AHK1071885
87
107
506
Sabra
Munna
CWY3585833
87
101
871
SABRA
AMIRUDDIN
AHK2574374
87
101
85
Sabra
Nasarudadin
AHK1683077
87
192
428
Sabra
Sharif
FQL1401140
87
137
936
Sabra
Podi
UP/73/359/0774258
87
126
1285
Sabra Baigam
Mohammad Aihasan
AHK0597930
87
304
695
SABRA BAIGAM
ABDUL GANI KHA
AHK2140242
87
196
234
SABRA BANO
MURAD KHAN
AHK0881383
87
212
862
Sabra Bano
Isalam Khan
FQL3092236
87
70
99
Sabra Bano
Mau. Naim
FQL1079433
87
93
1245
Sabra Bano
Nisar Ahamad
AHK0486787
87
362
683
SABRA BANO
KAMROODDIN KHAN
AHK1856905
87
102
643
Sabra Bano
Nashir Kho
AHK0627836
87
110
559
SABRA BANO
SALEEM KHAN
AHK2474302
87
114
556
SABRA BEGAM
ANAVAR KHAN
AHK2029262
87
105
560
SABRA BEGAM
MOHSIM KHAN
AHK2093078
87
124
462
Sabra Begam
Shabuddin
AHK1387232
87
122
235
Sabra Begam
Amar Husain
AHK0062786
9
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
122
266
Sabra Begam
Elector Name
Haidar Ali
AHK0062935
87
117
337
SABRA BEGAM
KALE
AHK2167070
87
119
103
SABRA BEGAM
SABIR
AHK1977495
87
137
597
Sabra Begam
Imamudadin
CWY1247733
87
188
223
Sabra Begam
Mu Ahamad
FQL2570042
87
365
1327
Sabra Begam
Moti Khan
AHK1661438
87
45
56
SABRA BEGAM
KHALIL UDDIN
AHK2196293
87
47
145
Sabra Begam
Khalil
FQL1074905
87
59
595
Sabra Begam
Salim Khan
AHK2309110
87
71
471
Sabra Begam
Islailakhan
AHK2334159
87
236
570
Sabra Begam
Shabir
FQL2197010
87
310
900
SABRA BEGAM
ANVAR
AHK1927557
87
294
282
Sabra Begam
Kadir Khan
UP/73/357/0654832
87
287
213
Sabra Begam
Afsar Khan
FQL2206332
87
333
66
SABRA BEGUM
MEHBOOB ALI
FQL2575678
87
117
216
SABRA BEGUM
SHAHID KHAN
AHK2483378
87
102
987
SABRA BEGUM
NASRUDDIN
AHK0456517
87
238
107
Sabra Khatun
Vakil Ali
FQL2369163
87
379
482
Sabrasingh
Udyasingh
AHK2430825
87
72
764
SABREEN
BANNE KHAN ABBAS
AHK1839513
87
249
825
SABREEN
GULAM SABRI
AHK2635753
87
137
1515
SABREEN AHMED
MOHD. ARIF
AHK2710531
87
238
921
Sabri Begam
Khalil Ahamad
FQL2104487
87
60
641
SABRIN
USMAN KHA
AHK2191153
87
63
72
Sabu
Sallan
UP/73/357/0372317
87
337
703
Sabu
Dinan
AHK2445583
87
344
257
Sabu
Fajlu
CPD3654423
87
356
546
Sabu
Ramaful
AHK1596816
87
304
412
Sabu
Babu
UP/73/357/0666779
87
137
1135
Sabu
Gyasi
AHK0433771
87
102
829
Sabu
Babu Khan
AHK0338848
87
106
673
Sabu
Munshi Khan
CWY0960237
87
118
786
Sabu
Bajir
AHK0093849
87
112
810
Sabu
Alam
CWY3626215
87
121
126
SABU
NANNE KHAN
AHK2124469
87
120
25
Sabu
Garidhri
AHK0418459
87
118
792
Sabu Khan
Seku Khan
AHK0093591
87
103
736
Sabu Khan
Ajameri
CWY3660297
87
338
830
Sabu Khan
A Rahaman
AHK2441160
87
95
1100
SABU KHAN
BABU KHAN
AHK2602142
87
332
917
Sabu Uddin
Saddik Khan
AHK1571504
87
118
848
Sabua
Giradhari
CWY2375678
87
119
237
Sabua Usamani
Husni Usamani
AHK0842922
87
126
114
Sabudaddin
Shaikat Ali
AHK0817817
87
110
624
Sabudadin
Shakuraali
CWY3533833
87
333
631
Sabudadin
Shafi Mohammad
FQL2489680
87
337
304
Sabudadin
Dinan
FQL2091841
87
337
682
Sabudadin
Ismail
AHK2445062
87
356
215
Sabudadin
Sabudadin
AHK1242775
87
356
217
Sabudadin
Babu Khan
AHK1242783
87
41
626
Sabudadin
Babu Khan
UP/73/357/0321646
87
94
912
Sabudadin
Shakur
AHK2377679
87
306
548
Sabudadin
Allaudadin
FQL2472025
87
277
537
Sabudadin
Babu Khan
AHK1181866
87
244
650
Sabudadin
Bavudadin
AHK0686626
87
242
194
Sabudadin
Rahimakhan
FQL2197937
87
258
540
Sabudadin
Navab Uddin
FQL1106525
87
121
454
Sabudadin Khan
Batti Khan
AHK2299055
87
124
451
Sabuddin
Khaju
AHK1387240
87
126
42
Sabuddin
Salim
AHK0817684
87
105
171
Sabuddin
Shakur
CWY3340528
87
106
745
Sabuddin
Itavari
AHK0324913
10
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
233
338
SABUDDIN
Elector Name
SVA.NATTHI KHAN
AHK1868546
87
234
748
Sabuddin
Natthi
FQL3082559
87
297
690
SABUDDIN
LATE BABU KHAN
AHK2500973
87
320
527
SABUDDIN
NATHOO KHAN
AHK2058410
87
85
866
Sabuddin
Sva.Idu Khan
AHK1511021
87
43
860
SABUDDIN
SALIMADDIN
AHK2133957
87
336
55
Sabuddin
Dhanni Khan
AHK0624213
87
124
529
Sabuddin Khan
Jan Mohammad
CWY3657095
87
128
251
SABUDDIN USMANI
SHAHJAD USMANI
AHK2200285
87
333
45
SABUDDIN USMANI
JABBAR USMANI
AHK0206755
87
311
402
Sabudin
Riyajudadin
FQL2115632
87
245
1091
Sabudin
Abdul Rahaman
AHK0115105
87
107
401
Sabukhan
Alimuhammad
UP/73/359/0717101
87
336
578
Sabukta
Banne
AHK2448546
87
299
433
Sabuta
Islamudadin
FQL2082196
87
127
507
Sabuudadin
Kaihari
AHK0865055
87
244
549
SABUUDDIN KURAISHI
BAHAVUDDIN
AHK2149763
87
309
1113
Sabuudin
Kamarudin
UP/73/357/0690621
87
161
511
Sachaindrakumar
Raiksi Prasad
UP/73/357/0507331
87
177
831
Sachan Singh
Ramesh Chand
AHK0267898
87
374
29
Sachchalal
Ramdayal
AHK0518936
87
154
39
Sachchidanand Sahay kulshrestha
Chhotelal Kulshrestha
FQL2608628
87
205
608
Sachchidanand Sharma
Chhedalal Sharma
FQL1976125
87
395
1096
SACHCHIDANND RAI
SVA.BHROSI RAI
AHK2108520
87
265
677
Sachchu Singh
Lakhan Singh
UP/73/357/0600342
87
25
113
Sachchusih
Dashrat
AHK0445064
87
250
527
Sachendra
Shrinivas
AHK0675769
87
241
632
Sachendra
Rameshvar Dayal
AHK0373407
87
227
1488
Sachendra Singh
Mahendra Singh
FQL3081197
87
87
36
Sachendra Soni
Ram G Lal
CWY3325032
87
72
364
Sachendra Varma
Rajendra Prasad Varma
AHK0043232
87
193
60
Sachendrajain
Vimlakumarajain
FQL2276475
87
29
210
Sachendrakumar
Netrapalasingh
AHK2279859
87
343
924
Sachi Upadhyay
Yogesh Kumar Upadhyay
AHK1268127
87
343
909
Sachin
Munna Lal
AHK1694611
87
333
719
Sachin
Munna Lal
AHK0206334
87
35
312
Sachin
Pradip
AHK0620757
87
354
436
Sachin
Gorelal
CPD3852415
87
349
214
Sachin
Raj Kumar
CPD3485216
87
349
844
Sachin
Pappu
AHK1364702
87
352
731
Sachin
Jasvant Singh
AHK1504323
87
37
184
Sachin
Chhote Singh
AHK1483551
87
37
644
Sachin
Vijay Singh
AHK1483650
87
370
175
Sachin
Dhanashyam
AHK1259563
87
363
380
Sachin
Umakant
AHK0889089
87
36
926
Sachin
Mukesh
FQL2586089
87
4
741
Sachin
Bhikam Singh
AHK2253615
87
40
427
Sachin
Arjun Singh
AHK1521046
87
42
349
Sachin
Vinod
AHK2270486
87
42
1204
Sachin
Subhash Jain
FQL1066760
87
389
218
Sachin
Bhagavan Das
AHK1236900
87
381
343
Sachin
Shyam Lal
CPD4336111
87
49
414
Sachin
Subhashchandra
FQL2322154
87
50
707
Sachin
Omaprakash
AHK2286235
87
53
38
Sachin
Dori Lal
FQL3095114
87
53
552
Sachin
Ravi Kumar
AHK1011048
87
64
461
Sachin
Vijay Oshvay
FQL2503571
87
6
836
SACHIN
RAVI
AHK2558864
87
58
460
Sachin
Omaprakash
FQL1953678
87
56
1199
Sachin
Shantisvarup
AHK0482794
87
57
409
Sachin
Amar Babu Bansal
AHK0635052
87
71
211
SACHIN
BALVIR SINGH
AHK2087211
11
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
74
1106
Sachin
Elector Name
Shivcharan
CWY3710290
87
62
125
Sachin
Vijay Obaray
AHK2312965
87
66
84
Sachin
Raju
FQL2331916
87
66
142
Sachin
Harichand
FQL2331528
87
68
332
Sachin
Shankar Lal
AHK0044255
87
69
520
Sachin
Shashi Prakash
FQL2632255
87
77
475
Sachin
Shambhu Dayal
CWY2613289
87
8
708
Sachin
Suresh Chandra
AHK0748962
87
80
723
Sachin
Munesh
CWY2825891
87
81
95
Sachin
Krishn Kant
AHK0016386
87
85
28
SACHIN
NARMDA PRASAD
AHK2195584
87
85
102
Sachin
Puran Chand
AHK0018036
87
81
570
Sachin
Gyanchandra
UP/73/359/0640061
87
91
751
Sachin
Sudarshan
AHK0340109
87
92
1066
Sachin
Krishnamurari
CWY2865988
87
99
842
Sachin
Keval Kishor
CWY3757457
87
290
374
Sachin
Rajesh
AHK0885558
87
285
40
Sachin
Vishambhardayal
AHK0496828
87
295
120
Sachin
Shribhgavan
FQL1885631
87
295
853
SACHIN
TARA CHANDRA
AHK1845338
87
293
191
Sachin
Subhash Chand
FQL2480358
87
266
171
SACHIN
LATE.OM PRAKASH
AHK2154573
87
266
210
Sachin
Narendra Kumar
FQL2068377
87
268
74
Sachin
Hiralal
AHK2368710
87
268
200
Sachin
Babu Lal
AHK1700822
87
269
315
Sachin
Surendra
UP/73/357/0615371
87
272
690
SACHIN
PRAHLAD SINGH
AHK1925213
87
276
321
Sachin
Jagadish
AHK1534791
87
278
1035
SACHIN
RAJENDRA PRASAD
AHK1909183
87
31
262
Sachin
Satish
FQL1930361
87
31
508
Sachin
Anilakumar
FQL1338243
87
31
589
Sachin
Kishor
AHK1568054
87
305
422
Sachin
Kanhaiya Lal
AHK1382266
87
297
58
Sachin
Ummed Prakash
FQL2480820
87
3
258
SACHIN
UDAL SINGH
AHK1016708
87
298
101
Sachin
Rakesh Singh
AHK0654012
87
302
596
Sachin
Dinesh
FQL2390078
87
319
389
Sachin
Hari Charan
FQL3069028
87
319
512
Sachin
Vachchusihan
AHK2429736
87
32
628
Sachin
Virendrakumar
FQL1843010
87
32
658
Sachin
Talevrasingh
AHK2259380
87
314
74
Sachin
Vinod
AHK1170315
87
321
247
Sachin
Chhitramal
FQL2390409
87
322
29
SACHIN
CHHITARMAL
AHK2100444
87
322
840
SACHIN
BIJENDRA SINGH
AHK2100303
87
323
552
Sachin
Uma Shankar
AHK0110957
87
326
560
Sachin
Chandra Shekhar
AHK0201236
87
327
568
Sachin
Biri Singh
AHK1523372
87
33
309
Sachin
Pavnakumar
UP/73/357/0294740
87
330
426
SACHIN
ANIL
AHK2544963
87
330
489
Sachin
Ful Singh
FQL2166577
87
330
600
Sachin
Vinod
FQL2166486
87
331
19
Sachin
Viri Singh
AHK0917534
87
227
168
Sachin
Ashok Kumar
AHK1323500
87
230
298
Sachin
Ramesh
FQL2044022
87
233
205
Sachin
Gopalaprasad
FQL1544444
87
219
771
Sachin
Chandrashekhar
FQL2633493
87
220
548
Sachin
Suresh Chand
AHK0562876
87
223
363
Sachin
Mahendrasih
AHK2366771
87
204
238
Sachin
Gyaprasad
AHK0909515
87
208
564
Sachin
Gitam Singh
AHK0921502
87
209
601
Sachin
Gopal
FQL2606804
12
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
209
926
SACHIN
Elector Name
NATTHI LAL
AHK2612349
87
21
254
Sachin
Pradipakumar
AHK2268969
87
21
395
SACHIN
SONI JATV
AHK1855956
87
214
179
Sachin
Surendra Kumar
AHK0544742
87
214
1210
Sachin
Mohan Svarup
AHK0588707
87
198
420
Sachin
Nihal Singh
FQL1972009
87
198
894
Sachin
Ashok Kumar
AHK0098368
87
2
483
Sachin
Nathuram
AHK2250371
87
2
762
Sachin
Bahadur Singh
FQL2317154
87
20
1160
Sachin
Pradip Kumar
FQL2309094
87
241
813
Sachin
Nand Kishor
AHK0376558
87
241
504
Sachin
Vijay
AHK0374538
87
25
455
Sachin
Hakim
FQL2288116
87
252
647
Sachin
Asharam
AHK1396852
87
254
316
Sachin
Suresh
AHK0851642
87
257
1178
Sachin
Ramajilal
AHK1322254
87
257
1371
Sachin
Suresh Chandra
AHK1571199
87
260
66
Sachin
Javaharalal
FQL1388123
87
260
145
Sachin
Tulsi Ram
FQL2365898
87
260
313
Sachin
Devendra
AHK0784074
87
261
344
Sachin
Manik Chand
AHK0107789
87
262
188
SACHIN
SVA.JITENDRA KUMAR
AHK1780683
87
263
42
SACHIN
KAILASH
AHK2136620
87
193
541
Sachin
Omi
FQL1969302
87
194
165
Sachin
Yogendra
FQL1441062
87
194
518
SACHIN
LATE RAMESHWAR
AHK1582311
87
194
584
SACHIN
KAMAL SINGH
AHK1965466
87
197
420
Sachin
Gulab Singh
AHK0542803
87
195
57
Sachin
Puran Chandra
AHK1301449
87
195
85
Sachin
Hari Singh
FQL1631803
87
195
1123
Sachin
Sva Rameshvar
AHK0270256
87
190
758
SACHIN
ASHOK KUMAR
AHK2210292
87
189
498
SACHIN
SUBHASH
AHK2213064
87
183
818
Sachin
Nagendra
FQL2192474
87
183
1221
Sachin
Nagendra Singh
AHK0266155
87
184
888
Sachin
Prem Kumar
FQL2603090
87
178
548
SACHIN
MUNNA LAL
AHK1850031
87
179
342
Sachin
Munnalal
AHK1070861
87
18
664
Sachin
Vinod Kumar
AHK0005827
87
173
203
Sachin
Vidyaram
AHK0231522
87
17
746
Sachin
Jagadish Singh
AHK0757153
87
172
2
Sachin
Shilenrad Pal
AHK0084764
87
173
101
Sachin
Surendra
AHK0169896
87
144
88
Sachin
Sudhir Saksena
CWY2914323
87
144
383
Sachin
Gopal Singh
CWY2871176
87
157
380
Sachin
Rajendra Singh
FQL1986736
87
146
1489
SACHIN
HARIBABU
AHK2128700
87
148
1017
SACHIN
GIRRAJ SINGH
AHK2619138
87
149
681
Sachin
Pappu
AHK1582022
87
144
687
Sachin
Lallan
UP/73/359/0784174
87
144
856
Sachin
Omaprakash
AHK0735902
87
142
119
Sachin
Kishan Singh
AHK1526995
87
142
560
Sachin
Anil Thakur
CWY3143302
87
143
757
Sachin
Rajakumar
AHK0431197
87
13
591
Sachin
Babu Lal
AHK0003780
87
13
742
Sachin
Shyamvati
AHK1443829
87
13
743
SACHIN
RAMESH CHAND
AHK2176402
87
137
113
SACHIN
LAKSHMINRAIN
AHK1824549
87
134
610
Sachin
Faurnasingh
CWY3532645
87
138
721
SACHIN
RAM PRASAD
AHK1872522
87
14
474
Sachin
Bhupasingh
FQL2280600
87
11
694
sachin
Rakesh
AHK1448208
13
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
111
883
SACHIN
Elector Name
KHAJAN SINGH
AHK2576668
87
104
143
SACHIN
KHAJAN SINGH
AHK2092252
87
103
382
Sachin
Chhagan Lal
CWY2371634
87
1
1162
Sachin
Kamal Kishor
AHK0000596
87
1
1275
Sachin
Surendra
AHK0000356
87
10
1017
Sachin
Kishor Kumar
FQL2313500
87
159
284
SACHIN AGARWAL
HARIBABU AGARWAL
AHK2247336
87
186
1486
SACHIN AGARWAL
PRAMOD AGARWAL
AHK2759215
87
342
229
Sachin Agarwal
Murari Lal Agarwal
FQL2395846
87
3
657
Sachin Agraval
Rameshvar Agraval
FQL3086212
87
306
1042
Sachin Agraval
Mulchand
AHK2472223
87
289
696
Sachin Agraval
Mohanalal Agraval
AHK1334499
87
291
658
Sachin Agraval
Prahalad Kumar Agraval
AHK0502625
87
189
325
Sachin Agraval
Harishchandra
AHK1167824
87
184
883
Sachin Agraval
Akhilesh Chandra
AHK1230317
87
195
918
Sachin Agraval
Omaprakash
FQL2326478
87
182
178
Sachin Agraval
Nerash Agraval
AHK1487313
87
131
630
Sachin Agraval
Vishnasvarup Agraval
AHK1036094
87
197
686
SACHIN AGRVAL
RAMAPRKASH AGRVAL
AHK1814813
87
69
136
SACHIN AGRVAL
RAMESH CHAND AGRVAL
AHK2191534
87
97
893
Sachin Aroda
Da.Desharaj Aroda
AHK2379113
87
387
345
Sachin Babu
Surjabhan
AHK0950329
87
173
988
Sachin Baghel
Gaurishankar Baghel
AHK1671999
87
196
644
Sachin Baghel
Ramesh Kumar Baghel
AHK0097980
87
54
435
Sachin Bansal
Kirodi Mal Bansal
AHK2292027
87
264
405
SACHIN BHARADVAJ
VINOD KUMAR SHARMA
AHK2081271
87
50
539
Sachin Bharti
Omaprakash Bharti
AHK0979898
87
277
700
SACHIN BHARTIYA
VISHAMBHAR DAYAL
AHK2543759
87
267
396
Sachin Chakravarti
Makhan Singh
AHK0620229
87
297
1159
Sachin Chaudhri
Govind Pachauri
AHK0176768
87
54
1107
SACHIN CHAUHAN
RAMPRAKASH CHAUHAN
AHK2570547
87
55
878
Sachin Chauhan
Ram Prakash Chauhan
AHK0039834
87
64
997
SACHIN CHAUHAN
GIRI RAJ
AHK1961523
87
196
37
Sachin Chauhan
Rajakumar Chauhan
AHK1675875
87
230
732
Sachin Datt Joshi
Late. Vishan Datt Joshi
AHK0255448
87
232
17
Sachin Dev
G.D.Sharma
AHK0965905
87
351
850
SACHIN DEV
VIJENDAR SINGH
AHK2654374
87
179
568
SACHIN DHINGRA
HARISH CHANDRA DHINGRA
AHK2727253
87
188
262
Sachin Divakar
Ramesh Divakar
AHK0095778
87
57
833
Sachin Divakar
Vijay Kumar
AHK1039361
87
282
752
Sachin Dube
Pradip Kumar Dube
AHK0647438
87
328
773
SACHIN DUVEY
VINOD KUMAR DUVEY
AHK2680098
87
133
198
SACHIN FAUJDAR
HARI SINGH FAUJDAR
AHK1872878
87
238
473
Sachin Franklin
Sunil Franklin
FQL3050192
87
41
667
SACHIN GOYAL
SURESH CHAND GOYAL
AHK2213130
87
238
542
Sachin Gupt
Harimohan
AHK0186791
87
223
595
SACHIN GUPTA
BRAJ MOHN GUPTA
AHK2478188
87
216
984
Sachin Gupta
Rameshchandra Gupta
AHK1337708
87
197
971
Sachin Gupta
Shyamasundar Gupta
AHK2322972
87
208
177
Sachin Gupta
Hari Om Gupta
AHK0406272
87
304
626
Sachin Gupta
Vinod Gupta
AHK0918268
87
289
699
Sachin Gupta
Jagadish Prasad Gupta
AHK1334515
87
382
779
Sachin Gupta
Jagadish Gupta
AHK1385749
87
340
465
SACHIN GUPTA
RAM KAILASH GUPTA
AHK1896463
87
339
21
SACHIN GUPTA
DINESH KUMAR GUPTA
AHK2501666
87
185
444
Sachin Gupta
Shrimti Nirmala Gupta
FQL2350981
87
186
573
Sachin Gupta
Javahar Lal
AHK2310019
87
181
894
Sachin Gupta
Ramdatt Gupta
FQL3103470
87
18
530
Sachin Jain
Pavan Kumar Jain
AHK0005355
87
19
662
SACHIN JAIN
KOML KUMAR JAIN
AHK1848183
87
19
683
SACHIN JAIN
PREM KUMAR JAIN
AHK1968874
87
34
428
Sachin Jain
Subhash Chand Jain
AHK0760793
14
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
34
528
Sachin Jain
Elector Name
Harish Chandra Jain
AHK0471953
87
35
731
Sachin Jain
Rajendra Kumar Jain
FQL2524510
87
40
344
Sachin Jain
Dalip Kumar
AHK0021543
87
41
1106
SACHIN JAIN
GIRISH CHAND JAIN
AHK2023604
87
46
48
Sachin Jain
Rajendra Jain
FQL1537208
87
291
1014
Sachin Jain
Shri Pradip Kumar Jain
AHK0218099
87
295
62
Sachin Jain
Rajenrad Kumar Jain
AHK0122184
87
295
90
Sachin Jain
Pradip Kumar Jain
AHK0122176
87
273
200
Sachin Jain
Sureshajain
FQL2253235
87
302
494
Sachin Jain
Dinesh Jain
FQL2375145
87
31
101
Sachin Jain
Navin Jain
AHK0020073
87
32
710
Sachin Jain
Ravindra Kumar Jain
AHK1668854
87
20
1035
Sachin Jain
Subhash Chand Jain
FQL2543452
87
236
1224
Sachin Jain
Pradip Kumar Jain
AHK1338771
87
236
1307
Sachin Jain
Rupesh Kumar Jain
AHK0675645
87
232
339
Sachin Jarauliya
Tulsi Prasad Jarauliya
AHK0080119
87
269
106
Sachin Jindal
Subhashchand Jindal
AHK0868018
87
253
781
Sachin Kapur
Sukesh Chand
AHK2325942
87
242
828
Sachin Kapur
KEiisKapur
AHK2298891
87
10
1340
SACHIN KARDAM
RAMESH CHAND
AHK2552651
87
254
856
SACHIN KASHYAP
VIRENDRA PRKASH KASHYAP
AHK1870203
87
238
421
Sachin Kashyap
Jagadish Kashyap
AHK0186544
87
58
513
Sachin Ken
Rup Kishor
AHK1053107
87
180
579
Sachin Ku.
Rambharoselal
FQL2425932
87
86
585
Sachin Kulashreshth
B. R. Kulashreshth
AHK1016302
87
82
1116
Sachin Kulashreshth
Santosh Kulashreshth
AHK0013383
87
85
192
SACHIN KUMAR
RAJENDRA PRASAD
AHK2195774
87
85
214
Sachin Kumar
Gurudayal
CWY1354562
87
85
1031
SACHIN KUMAR
DILIP KUMAR
AHK2594273
87
89
1016
SACHIN KUMAR
OM PRKASH
AHK1828193
87
84
498
Sachin Kumar
Saunchand
CWY1326149
87
99
829
Sachin Kumar
Narayan
CWY0944389
87
99
1209
SACHIN KUMAR
SURAJ SINGH
AHK2604031
87
56
516
SACHIN KUMAR
RATAN LAL
AHK1841154
87
55
644
Sachin Kumar
Ramasvarup
AHK0039743
87
48
3
Sachin Kumar
Gulab Singh
AHK2222636
87
45
382
Sachin Kumar
Nandakishor
FQL1949643
87
43
607
Sachin Kumar
Puran Chand
AHK0608331
87
392
5
SACHIN KUMAR
SURESH CHAND
AHK1916659
87
398
74
SACHIN KUMAR
PAPPU
AHK2249175
87
399
376
Sachin Kumar
Mohan Lal
AHK1602655
87
399
455
Sachin Kumar
Mangal Singh
CPD4352225
87
386
78
SACHIN KUMAR
BACHCHOO SINGH
AHK1908425
87
388
851
Sachin Kumar
Bhikam Singh
AHK1611078
87
389
59
Sachin Kumar
Sanjay
CPD3538162
87
379
1007
Sachin Kumar
Kundan Singh
AHK0965277
87
354
1098
SACHIN KUMAR
PRAKASH CHANDRA
AHK2655876
87
356
1043
SACHIN KUMAR
GOPAL PRASAD
AHK2719219
87
353
637
Sachin Kumar
Jasvant Singh
CPD1540723
87
354
126
Sachin Kumar
Dinesh Chand
AHK1223361
87
349
693
Sachin Kumar
Ram Singh
AHK0503318
87
349
1145
Sachin Kumar
Sobran Singh
AHK0207696
87
365
322
Sachin Kumar
Fauran Singh
AHK0905968
87
365
609
SACHIN KUMAR
KALI CHARAN
AHK1877224
87
363
1341
SACHIN KUMAR
SURESH
AHK2661411
87
373
656
Sachin Kumar
Mahesh Chand
AHK1463215
87
368
96
Sachin Kumar
Gaya Prasad
AHK2414530
87
368
876
Sachin Kumar
Bhagavan Singh
AHK2237014
87
241
303
Sachin Kumar
Vinod Kumar
AHK1286194
87
258
744
Sachin Kumar
Radheshyam
AHK1239029
87
259
351
Sachin Kumar
Ramajilal
AHK0369942
87
26
632
SACHIN KUMAR
SURESH CHANDRA
AHK2691152
15
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
25
933
Sachin Kumar
Elector Name
Rajendra Kumar
AHK1055292
87
252
1130
Sachin Kumar
Natthi Lal
AHK0189712
87
252
1152
SACHIN KUMAR
VIJAY SINGH
AHK2131852
87
235
767
SACHIN KUMAR
RAM FOOL
AHK1971928
87
227
749
Sachin Kumar
Suresh Chandra
AHK0166033
87
218
728
Sachin Kumar
Devendra
FQL1480789
87
221
419
Sachin Kumar
Pramod Kumar
AHK2237881
87
222
1395
Sachin Kumar
Ghan Shyam
AHK1312545
87
2
318
SACHIN KUMAR
BRIJMOHAN
AHK2219335
87
204
1167
SACHIN KUMAR
RAJ KUMAR
AHK0249987
87
215
957
SACHIN KUMAR
OM PRAKASH GOSWAMI
AHK2243079
87
206
984
Sachin Kumar
Satyaprakash
AHK0916775
87
281
484
Sachin Kumar
Vinod Kumar
AHK0100693
87
28
385
Sachin Kumar
Shivshankar
AHK0758466
87
297
1307
SACHIN KUMAR
VED PRAKASH
AHK2654887
87
288
280
Sachin Kumar
Vinod Kumar
AHK0648287
87
319
10
Sachin Kumar
Bachchu Singh
AHK0891010
87
319
663
Sachin Kumar
Hari
AHK0109397
87
313
457
Sachin Kumar
Rajavir Singh
AHK0212290
87
329
730
Sachin Kumar
Munna Lal
AHK1237957
87
331
311
SACHIN KUMAR
VIRI SINGH
AHK2134369
87
31
87
Sachin Kumar
Satish Kumar
AHK0019786
87
302
938
Sachin Kumar
Lakshmi Narayan
AHK1501584
87
301
235
Sachin Kumar
Premchand
AHK0609180
87
304
540
Sachin Kumar
Rajjan Babu
AHK0288449
87
183
408
SACHIN KUMAR
ISHVAR SINGH
AHK1966340
87
174
268
Sachin Kumar
Tilak Chand
AHK1620368
87
175
215
Sachin Kumar
Rameshchandra
FQL2606663
87
171
1098
SACHIN KUMAR
UDAY SINGH
AHK2596500
87
171
72
SACHIN KUMAR
SURESH KUMAR
AHK2007573
87
186
1055
SACHIN KUMAR
MANIK CHANDRA
AHK1964972
87
185
662
SACHIN KUMAR
RAJESH KUMAR
AHK2758597
87
195
71
Sachin Kumar
Rajakumar
AHK0796888
87
194
634
Sachin Kumar
Ramesh Chand
FQL3062676
87
126
1410
Sachin Kumar
Ashok Kumar
AHK0543926
87
140
298
Sachin Kumar
Ashok Kumar
AHK0424226
87
135
630
Sachin Kumar
Ganga Singh
CWY3572393
87
135
675
SACHIN KUMAR
SUBHASH CHANDRA
AHK2486249
87
145
55
Sachin Kumar
Rambalmaray
AHK0157552
87
150
1
SACHIN KUMAR
HARI KISHAN
AHK1868777
87
148
446
Sachin Kumar
Hari Babu
CWY3326105
87
148
604
Sachin Kumar
Shobharam
AHK0803502
87
157
1042
Sachin Kumar
Ravindra Jain
AHK0063396
87
165
503
Sachin Kumar
Meohan Singh
AHK0150995
87
167
775
Sachin Kumar
Vishambhar Singh
AHK1373455
87
167
1088
SACHIN KUMAR
SAHAB SINGH
AHK2716306
87
169
1122
Sachin Kumar
Lokendra Singh
AHK1586999
87
155
468
Sachin Kumar
Rakesh Kumar Gupta
FQL2341535
87
101
302
Sachin Kumar
Om Singh
AHK0034496
87
1
939
Sachin Kumar
Sva Ram Singh
AHK1400530
87
1
1190
SACHIN KUMAR
ASHOK KUMAR
AHK2496966
87
111
391
Sachin Kumar
Dinanath Sharma
AHK1042928
87
121
994
SACHIN KUMAR
HARIDWARI LAL
AHK2043347
87
70
1099
SACHIN KUMAR AGRAVAL
SHASHI PRAKASH AGRAVAL
AHK2571073
87
56
426
Sachin Kumar Bansal
Amar Kumar Bansal
AHK2295418
87
82
954
SACHIN KUMAR DUBEY
KRISHNA GOPAL DUBEY
AHK1821826
87
2
651
Sachin Kumar Duve
Anand Bihari
FQL2316933
87
126
665
SACHIN KUMAR GARG
RAVINDRA KUMAR GARG
AHK0260752
87
216
362
Sachin Kumar Gupta
Rajun Nath Gupta
FQL1401876
87
237
93
Sachin Kumar Gupta
Rajendra Nath Gupta
AHK1385269
87
242
859
Sachin Kumar Gupta
Pratap Narayan Gupta
FQL3033255
87
301
1298
SACHIN KUMAR GUPTA
SATISH CHANDRA GUPTA
AHK2497998
16
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
49
909
Sachin Kumar Jain
Elector Name
Prakash Chandra Jain
AHK0340638
87
41
1009
Sachin Kumar Jain
Naresh Kumar Jain
AHK2263655
87
204
188
Sachin Kumar Kuril
Hansaraj Kuril
FQL3099868
87
106
649
Sachin Kumar Maheshvari
Rajesh Maheshvari
CWY3665197
87
33
6
Sachin Kumar Nirmal
Suresh Kumar
FQL2318913
87
203
902
SACHIN KUMAR PAL
BAIJ NATH
AHK1850734
87
398
414
Sachin Kumar Pal
Mahendra Pal Singh
AHK0314658
87
65
895
SACHIN KUMAR PATHAK
SURESH CHAND PATHAK
AHK2743110
87
196
843
Sachin Kumar Pundhir
Bahadur Singh
AHK1226430
87
236
1120
SACHIN KUMAR PURVAR RAJA
VIJYA KUMAR PURVAR
AHK1929348
87
139
456
Sachin Kumar Shakya
Puran Mal Shakya
AHK1388982
87
210
608
Sachin Kumar Sharma
Dineshababu
AHK0393785
87
214
1321
Sachin Kumar Sharma
Sva Suresh Kumar
AHK1378991
87
33
888
SACHIN KUMAR SHARMA
MUKESH KUMAR SHARMA
AHK2562759
87
306
930
Sachin Kumar Singh
Prabhat Singh
FQL2385169
87
369
1017
Sachin Kumar Singh
Bhagwan Singh
AHK0530634
87
183
1115
Sachin Kumar Singh
Shiv Kumar Singh
FQL3103850
87
173
55
Sachin Kumar Singh
Ramesh Kumar Singh
AHK2409670
87
128
1619
SACHIN KUMAR SONI
RAJKUMAR SONI
AHK2606242
87
196
798
SACHIN KUMAR VARMA
KRISHN KUMAR VARMA
AHK1801562
87
172
725
Sachin Kumar Yadav
Virendra Singh Yadav
FQL2336089
87
353
857
Sachin Kumar Yadav
Satyabhan Singh Yadav
AHK1233360
87
278
775
Sachin Kushavaha
Sva. Chandrabhan
AHK0105742
87
144
498
SACHIN KUSHVAH
POORN SINGH KUSHVAH
AHK1919539
87
143
711
Sachin Kushvaha
Gopal Singh
CWY2871143
87
99
560
Sachin Kushwah
Shri Bhagavan
AHK0743187
87
302
820
Sachin Lal
Jagadish
FQL2216141
87
139
862
Sachin Lamba
Vinod Lamba
AHK0832444
87
172
870
SACHIN MALHOTRA
MAHENDRA MALHOTRA
AHK2192573
87
80
674
Sachin Malhotra
Subhash Chandra
AHK0480665
87
83
1108
Sachin Mangal
Roshan Lal Mangal
AHK0017467
87
182
239
SACHIN MANGAL
HARIOM
AHK1829142
87
184
1199
SACHIN MITTAL
DAUDAYAL MITTAL
AHK2757938
87
153
1210
SACHIN MITTAL
S.D. MITTAL
AHK2714533
87
42
289
Sachin Mittal
Om Prakash Mittal
AHK0645622
87
223
738
Sachin Mittal
Rameshvar Prasad Mittal
AHK1367267
87
64
571
Sachin Mohan Sharma
Dinesh Chand
AHK0329326
87
56
667
SACHIN MUDGAL
MUKESH MUDGAL
AHK1827369
87
343
1444
Sachin Mudgal
Satish Kumar
AHK1267764
87
233
180
Sachin Narayan
Shatrudhan Svarup
FQL2354751
87
269
745
Sachin Nigam
Jagadish Prasad
AHK2387769
87
26
618
Sachin Pal
Shashi Bhushan
FQL2991768
87
260
189
SACHIN PAL
HOTILAL
AHK2134948
87
220
201
Sachin Pal
Satyanarayan Pal
AHK0882936
87
23
370
SACHIN PIPAL
SHAMMI KAPOOR
AHK1842483
87
241
282
Sachin Poddar
Ramesh Chandra
AHK1287234
87
265
503
SACHIN PRATAP SINGH
RANVEER SINGH
AHK2143220
87
83
541
Sachin Pratap Singh
Yashpal Singh
AHK1684216
87
155
714
Sachin Raj
Santosh Kumar Khare
AHK1047976
87
128
867
Sachin Rajaput
Kamal Singh
AHK0820407
87
276
144
Sachin Rajaput
Shri Pramod Kumar
AHK0917666
87
373
671
SACHIN RAWAT
AJMER
AHK0743039
87
50
297
SACHIN RAWAT
RAMAKANT RAWAT
AHK1841907
87
79
749
Sachin Ray
Mohan Ray
AHK1020833
87
194
441
Sachin Sagar
Sushil Kumar Sagar
AHK1582105
87
155
865
Sachin Saksaina
Dinesh Narayan Saksaina
AHK1472448
87
143
970
Sachin Saksaina
Sudhir Saksaina
AHK1340280
87
81
864
Sachin Saksaina
Sva. Ashok Kumar Saksaina
AHK1334796
87
9
937
SACHIN SAKSAINA
RAMESH CHAND SAKSAINA
AHK2507895
87
296
823
Sachin Saksaina
Sva Raghav Das Saksaina
AHK1376011
87
296
104
Sachin Saksaina
Raghav Das
AHK1191535
87
269
281
Sachin Sharma
Ajay Sharma
AHK2386837
17
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
265
293
Sachin Sharma
Elector Name
Devki Nandan Sharma
AHK0306357
87
298
997
SACHIN SHARMA
ATAR SINGH
AHK2742054
87
317
630
Sachin Sharma
Rajendra Prasad Sharma
AHK1261650
87
263
736
Sachin Sharma
Deviram Sharma
AHK2349934
87
232
1102
SACHIN SHARMA
OM NARAYAN SHARMA
AHK2744639
87
223
506
SACHIN SHARMA
GIRISH CHANDRA SHARMA
AHK1863364
87
217
846
Sachin Sharma
Vinod Sharma
FQL3079266
87
204
368
Sachin Sharma
Om Prakash Sharma
FQL3036787
87
214
210
Sachin Sharma
Anil Kumar Sharma
AHK1342690
87
214
1087
SACHIN SHARMA
VISHVNATH SHARMA
AHK1806595
87
74
1208
SACHIN SHARMA
RAMBIHARI SHARMA
AHK1852631
87
54
430
SACHIN SHARMA
MUNNA LAL SHARMA
AHK2231249
87
57
768
Sachin Sharma
Satishchand
AHK0645796
87
363
1331
SACHIN SHARMA
RAMPAL SHARMA
AHK2661254
87
351
50
Sachin Sharma
Mahesh Sharma
AHK0514729
87
343
190
Sachin Sharma
Devendra
AHK0536847
87
339
406
SACHIN SHARMA
JITENDRA SHARMA
AHK1897040
87
318
783
Sachin Sharma
Rajendra Prasad
AHK0127027
87
152
920
Sachin Sharma
Devendra Sharma
AHK1016393
87
153
484
Sachin Sharma
Chhail Bihari Sharma
AHK2345403
87
158
601
Sachin Sharma
Tirath Sharma
AHK1598648
87
159
212
Sachin Sharma
Tirath Ram Sharma
AHK1478858
87
131
961
SACHIN SHARMA
RADHESHYAM SHARMA
AHK2609360
87
126
687
Sachin Sharma
Rajendra Prasad Sharma
AHK0816108
87
137
462
SACHIN SHARMA
RAJ KUMAR SHARMA
AHK1883222
87
184
1100
Sachin Sharma
Suresh Datt Shamar
AHK0237370
87
339
1347
Sachin Shivahare
Vijay Prakash
AHK0503433
87
377
444
Sachin Shri Vastav
Jagadish Prasad
CPD3748704
87
380
547
Sachin Shrivastav
Jagadish Svarup Shrivastav
AHK1490234
87
376
919
Sachin Shrivastav
Jagadish Svarup Shrivastav
CPD3528700
87
181
277
Sachin Sih Rathaur
Rajendra Singh Rathaur
AHK0236935
87
180
282
Sachin Singh
Hakim Singh
AHK1412188
87
152
568
Sachin Singh
Sarvendra Singh
AHK1392356
87
143
1029
SACHIN SINGH BHADAURIYA
KISHAN SINGH BHADAURIYA
AHK2124238
87
394
832
Sachin Singh
Amar Singh
AHK0953307
87
47
855
SACHIN SINGH
RAJENDRA SINGH
AHK2568905
87
218
808
Sachin Singh
Sva. Girraj Singh Dhakre
AHK1203595
87
231
164
Sachin Singh
Vishan Kumar Singh
FQL3068681
87
232
503
SACHIN SINGH
RAMESH CHANDRA SINGH
AHK1788470
87
317
946
SACHIN SINGH
RAJESHWARI
AHK2674513
87
326
880
Sachin Singh
Pitam Singh
AHK0899617
87
326
1052
Sachin Singh
Bhuri Singh
FQL3080363
87
302
1057
Sachin Singh
Lakshmi Narayan
FQL2999621
87
28
629
SACHIN SINGH
MUKESH KUMAR
AHK2560720
87
294
518
Sachin Singh
Rakesh Singh
AHK1254192
87
103
721
Sachin Singh Bhadauriya
Ram Sevak Bhadauriya
AHK0761460
87
180
1340
SACHIN SINGH CHAUHAN
PRAMOD SINGH CHAUHAN
AHK2728418
87
390
697
SACHIN SINGH SAGAR
AMAR SINGH
AHK2747673
87
49
712
Sachin Singh Sisaudiya
Mahendra Shah
AHK0746743
87
295
483
Sachin Singhal
Mahesh Chandra Singhal
AHK0121954
87
22
736
Sachin Singhal
Umesh Chand Singhal
AHK0488460
87
182
543
Sachin Singhal
Rajendra Prasad Singhal
AHK1199793
87
216
1186
SACHIN SINH VARMA
PREM SINGH
AHK1923770
87
84
77
Sachin Soni
Jayagopal
CWY1355189
87
128
437
Sachin Soni
Vinod Soni
AHK1492107
87
34
759
Sachin Sonkar
Suraj Kumar
AHK1484922
87
34
1053
Sachin Sonkar
Ramchandra Sonkar
AHK0021626
87
37
1213
Sachin Sonkar
Ashok Sonkar
AHK1483197
87
8
1130
Sachin Suri
Virendra Kumar Suri
AHK0009613
87
158
320
SACHIN SWAROOP
SHANTI SWAROOP
AHK2526119
87
375
715
SACHIN TAINGURIYA
RAM NIVAS SHARMA
AHK2044220
87
135
261
Sachin Taumar
Sva.Lakshman Singh
CWY3202405
18
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
157
258
Sachin Tivari
Elector Name
Ashok Tivari
FQL2333615
87
216
1796
Sachin Tivari
Shrinivas Tivari
AHK0418202
87
269
356
Sachin Tivari
Shri Nivas
AHK0538892
87
263
383
Sachin Varma
Kanhaiya Lal
FQL3061504
87
288
327
Sachin Varma
Kshatriya Varma
AHK2456176
87
227
347
Sachin Varma
Dhaniram Varma
AHK1656420
87
180
1220
Sachin Varma
Pradip Kumar Varma
AHK0815316
87
186
58
SACHIN VARMA
PREMCHAND
AHK2494458
87
189
648
Sachin Varma
Sva Hariom Varma
AHK0580258
87
214
1374
Sachin Varma
Gulab Singh Varma
AHK1630482
87
141
573
Sachin Varma
Shri Shyamavir Varma
AHK1000405
87
128
575
Sachin Varma
Chhitramal
CWY3311669
87
106
819
SACHIN VARMA
CHHAGAN LAL
AHK2032589
87
91
386
Sachin Varma
Dhurendra Singh Varma
AHK0335992
87
68
439
Sachin Varma
Sovran Singh
AHK1721364
87
69
322
Sachin Varma
Girish Chand Varma
AHK1045590
87
113
314
SACHIN VERMA
JAGAT NARAIN VERMA
AHK1979277
87
82
678
Sachin Vishvash
Kanhaiya Lal Vishbas
AHK0467928
87
41
720
Sachin Yadav
Vinod Yadav
FQL2296523
87
131
103
Sachin Yadav
Ramavir Singh
AHK1679430
87
343
1504
SACHIN YADAV
RAVI YADAV
AHK2680825
87
10
620
SACHIN YADAV
PRAMOD KUMAR YADAV
UP/73/357/0234313
87
353
628
SACHIN YADV AAHIR
RAMCHARAN YADV
AHK1986850
87
69
375
Sachinaagraval
Girarjakishor
FQL1964402
87
283
233
Sachinaaroda
Maheshakumaraaroda
AHK2438752
87
178
458
Sachinadhigra
Haridhigra
AHK0575118
87
283
512
Sachinagupta
Ajadakumaragupta
FQL3062817
87
35
713
Sachinajain
Dayachand
AHK0445981
87
21
950
Sachinajain
Vimlajen
FQL3074325
87
191
497
Sachinakela
Krishnakumar
AHK2315240
87
204
345
Sachinakumar
Omaprakash
FQL2486751
87
339
225
Sachinakumar
Ashokakumar
FQL2094126
87
182
471
Sachinavaishya
U. C .Vaishya
UP/73/357/0477643
87
148
64
Sachindar
Amrasih
CWY2915668
87
148
1004
SACHINDRA SINGH
NARAYAN SINGH
AHK2619005
87
144
691
Sachindranath
K K Shah
UP/73/359/0784025
87
19
390
Sachinkapur
Ashokakumar
FQL2028918
87
56
680
Sachinshamar
Suresh
FQL1954833
87
84
731
Sachit Agraval
Anand Svarup Agraval
CWY2850550
87
229
93
Sachita
Saurabh
AHK0726885
87
132
154
Sachita
Ashokakumar
UP/73/359/0762173
87
186
774
Sachiv Kumar
Chhitramal
AHK2310670
87
7
923
Sachna Sharma
Hitendra Sharma
AHK1453638
87
14
724
Sad Devi
Manna Lal
AHK1496025
87
244
121
Sadab
Ansar
FQL2369767
87
245
824
Sadab
Haji Bholu
AHK1335405
87
245
908
SADAB
ANVAR
AHK2497667
87
309
941
SADAB
SHAKOOR
AHK2056083
87
343
1564
SADAB
ANSAR KHAN
AHK2689065
87
345
384
Sadab
Salim
AHK1285048
87
287
1112
Sadab
Nanne Khan
AHK1298215
87
108
1482
SADAB
CHUNNE KHAN
AHK2702587
87
108
1260
SADAB BARSI
NASEEM AHMED BARSI
CWY3733268
87
291
958
SADAB JAHA
MOHMMAD IDRIS KHAN
AHK2082659
87
94
1052
Sadab Jahan
Shamiulla
CWY0955237
87
306
493
Sadab Khan
Muvin Khan
AHK0118992
87
288
174
Sadab Nur
Ikabal Ahamad Khan
AHK0497792
87
111
183
SADABA
ANAVAR
AHK1990019
87
278
717
Sadabakhan
Eiijajakhan
FQL3057882
87
279
316
Sadabakhan
Akhtarakhan
FQL2096337
87
305
121
Sadabparavin
Vilayataali
FQL2109544
87
308
691
Sadadam
Sikandar Khan
AHK1211341
19
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
338
465
Sadadam
Elector Name
Chod Muhammad
AHK0608745
87
251
1020
Sadadam
Rafik Khan
AHK1635762
87
114
863
Sadadam
Rahisudadin
AHK0152637
87
245
1105
Sadadam
Sabudin
AHK0115048
87
102
627
Sadadam
Kallan
AHK1027515
87
73
272
Sadadam
Said Ahamad
AHK1684760
87
289
27
Sadadam Beg
Sajjad Beg
AHK0881755
87
303
549
Sadadam Husain
Naim Udadin
AHK2470227
87
258
186
Sadadam Husain
Salim
AHK0856161
87
344
80
Sadadam Husain
Nishar Khan
AHK1284264
87
363
1303
Sadadam Husain
Mansur Khan
AHK1313105
87
245
888
Sadadam Husain
Irashad Khan
AHK0849950
87
244
564
Sadadam Husain
Akhalak Husain
AHK0184523
87
112
425
Sadadam Husain
Ajimudadin
AHK0546408
87
116
1128
Sadadam Husain
Naniga
AHK1351964
87
135
431
Sadadam Husain
Shamasher
AHK0845636
87
86
335
Sadadam Husain
Muhammad Safik
AHK0791749
87
222
75
Sadadam Khan
Gaffar
AHK1653203
87
287
348
Sadadam Kuraishi
Jahid Kuraishi
AHK1298892
87
126
793
Sadadau Husain
Amir Udadin
AHK0864280
87
22
545
Sadadik
Shafi
FQL2594869
87
335
223
Sadadik
Bashir
AHK2449593
87
311
452
Sadadik
Nurmu
AHK2411619
87
108
197
Sadadik
Rasul Beg
UP/73/359/0720151
87
252
989
Sadadik Abbas
Najir Abbas
AHK1216068
87
19
141
Sadadik Begam
Nakhikhan
UP/73/357/0255772
87
272
588
Sadadikakhan
Inayat Khan
UP/73/357/0609307
87
25
304
Sadadikan
Hasan
UP/73/357/0270485
87
121
257
Sadadin
Raffo
AHK0429308
87
286
806
Sadaf
Arshad Ahamad
AHK1661974
87
280
615
Sadaf Ahamad
Da.Isarar Ahamad
AHK2464840
87
70
892
SADAF ILYAS
ILYAS MOHD. KHAN
AHK1937648
87
284
659
Sadaf Kausar
Muhammad Sharik
AHK1358605
87
304
912
SADAF KHAN
SHAHBAJ KHAN
AHK2660710
87
280
1143
SADAF MUSHTAQ
MHO.MUSHTAQ
AHK2019750
87
290
887
SADAF SIDDIKI
NAUSHAD SIDDIKI
AHK1932243
87
105
662
Sadafaali
Nijataali
UP/73/359/0711219
87
116
149
Sadak Abdi
Jafar Kajmi
AHK1058999
87
126
246
Sadak Usmani
Mitthu Usmani
AHK0816900
87
26
49
Sadakat
MoRustam
AHK2276293
87
238
458
Sadakat Husain
Sva. Shujat Husain
AHK1392398
87
42
798
SADAKAT KHAN
LIYAKAT KHAN
AHK2023943
87
116
765
Sadam Fatma
Afalal Husain
AHK1059229
87
346
364
Sadam Husain
Bundu Khan
AHK1372333
87
63
230
Sadam Husain
Navav Khan
AHK0038216
87
308
319
Sadamabegam
Akbarakhan
FQL2512820
87
261
549
Sadamini
Ashok Kumar
FQL2366110
87
365
610
SADAMOHAM
SAKIR HUSAIN
AHK1877257
87
101
589
Sadan Kumar
Dharmendra
CWY3202884
87
13
981
SADANA
MANOJ
AHK2553949
87
105
718
Sadanakumari
Rajesh
CWY3750619
87
137
502
Sadanand
Jagadish Prasad
UP/73/359/0774138
87
339
1195
Sadanand Madan
Gangaram Madan
AHK0705871
87
13
900
SADANAND PANDE
KESHAV PANDE
AHK2176527
87
65
310
Sadanand Pande
Tripurari Pande
AHK2323525
87
216
1047
Sadanand Singh
Munna Singh
AHK0560441
87
29
872
Sadananda Tivari
Puttilal Tivari
AHK2279974
87
120
1211
Sadapyari
Rajendra Singh
UP/73/359/0735061
87
170
6
SADAR ALI
BABALU ABBASI
AHK2191609
87
372
576
Sadaram Kushavah
Tej Singh Kushavah
CPD4355657
87
304
286
Sadaruddin
Jahuraudadin
UP/73/357/0666385
87
47
279
Sadarunnisha
Sva Abdul Rauf Khan
UP/73/357/0339075
20
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
90
586
Sadashiv
Elector Name
Ramakishan
AHK0031187
87
348
818
Sadashiv
Chokhe Lal
AHK1715721
87
143
444
Sadashiv
Chokhelal
AHK0799684
87
143
657
Sadashiv
Omaprakash
CWY2872349
87
3
477
Sadashivayadav
Jaiyantasihayadav
FQL2631125
87
254
138
Sadav Anavar Khan
Aishan Ulla Khan
FQL3098282
87
242
644
Sadav Beg
Mirja Basim Beg
AHK0389882
87
244
281
Sadav Husain
Akhlakh Husain
AHK0311514
87
305
550
Sadav Husain
Fajal Husain
AHK0904904
87
128
1050
Sadav Khan
Soharav Khan
AHK0819326
87
336
121
Sadav Singh Yadav
Parashuram
AHK0197533
87
280
1020
Sadavakhan
Akhtar Khan
AHK2465706
87
121
855
Sadayan Ali
Hasmat Ali
AHK2299519
87
346
1096
Saddak Khann
Hakim Beg
AHK1401603
87
345
1204
SADDAM
HASRUDDIN
AHK2756047
87
346
104
SADDAM
RAFIQ KHAN
AHK2539476
87
345
66
SADDAM
BARKAT ALI
AHK2157212
87
345
313
SADDAM
NASEER AHMAD
AHK2142263
87
343
1176
Saddam
Allanuur
AHK0303271
87
274
976
SADDAM
MO. HUSAIN
AHK2631976
87
275
716
SADDAM
LATE.BANNE KHAN
AHK2146520
87
301
1384
SADDAM
WAKIL AHMAD
AHK2248789
87
290
242
SADDAM
SIDDIKI AHMAD
AHK2248441
87
287
961
SADDAM
AKABAR
AHK1965581
87
287
969
SADDAM
AKBAR
AHK2146611
87
122
59
Saddam
Salim
AHK1367572
87
124
494
SADDAM
AMIR BALAS
AHK2084689
87
125
52
SADDAM
JALAUDDIN KHAN
AHK2200574
87
120
41
Saddam
Sampati
CWY2375652
87
117
1414
SADDAM
KALLU
AHK2583359
87
113
140
SADDAM
SAJJUDDIN
AHK2097046
87
113
907
Saddam
Navav Khan
AHK0417949
87
245
1158
SADDAM
IRSHAD AHAMAD
AHK2640407
87
106
597
Saddam
Mohammad Latif
CWY3665643
87
102
82
Saddam
Akil
AHK1589845
87
107
682
Saddam
Raju
AHK0768671
87
94
94
SADDAM
RAHMAN
AHK2242709
87
73
129
SADDAM
SHAHNAJ BEGAM
AHK1795962
87
63
1580
SADDAM
NIZAMUDDIN
AHK2742633
87
70
258
SADDAM
YUSUF KHAN
AHK2198208
87
109
300
SADDAM AHMAD
AHMAD SHAHEED
AHK2093433
87
291
1084
SADDAM ALI
AYUB ALI
AHK2235513
87
290
1509
SADDAM HUSAIN
LATE.TAJ UDDIN
AHK2700912
87
287
524
SADDAM HUSAIN
SAYAD SHAFAT HUSAIN
AHK2146587
87
275
157
Saddam Husain
Mo.Husain
AHK0199562
87
284
678
SADDAM HUSAIN
MAHMUD HUSAIN
AHK2117935
87
364
228
Saddam Husain
Rajjav Khann
AHK1314400
87
343
293
Saddam Husain
Mu. Rafik
AHK1639053
87
338
603
SADDAM HUSAIN
SALIM
AHK1780873
87
246
1010
Saddam Husain
Mohammad Kasim
AHK1479609
87
19
719
SADDAM HUSAIN
CHIRAGUDDIN
AHK2073534
87
116
907
SADDAM HUSAIN
HAIDAR ALI
AHK2178010
87
112
423
Saddam Husain
Ajimuddin
AHK2288736
87
119
157
SADDAM HUSAIN
LIYAKT ALI
AHK2030435
87
124
122
Saddam Husain
Kasim Khan
AHK1072347
87
142
86
Saddam Husain
Mo.Yasin Khan
AHK1522846
87
142
92
SADDAM HUSAIN
SAID KHA
AHK1936939
87
108
974
SADDAM HUSAIN
NIJAMUDDIN
AHK1986884
87
101
170
Saddam Husain
Muhammad Usaman
AHK2384683
87
101
899
SADDAM HUSSAIN
YUSUF ALI
AHK2736809
87
121
736
SADDAM HUSSAIN
SITAB KHAN
AHK0823054
87
311
31
SADDAM HUSSAIN
GAFOOR KHAN
AHK2490530
21
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
225
398
SADDAM ILAHI
Elector Name
SHAN ILAHI
AHK1969930
87
243
760
SADDAM KHAN
HAMID KHAN
AHK2056851
87
121
477
Saddam Khan
Inus Khan
AHK1387562
87
114
520
SADDAM KHAN
ALI HUSAIN
AHK2028801
87
309
1316
SADDAM KHAN
SALEEM KHAN
AHK2664126
87
310
230
SADDAM KHAN
KAMROODDIN KHAN
AHK1927516
87
366
969
Saddam Khan
Badarudadin
AHK0900795
87
346
157
SADDAM KHAN
MUNSHI KHAN
AHK2481869
87
101
893
SADDAM KHAN
RAHMAN KHAN
AHK2736650
87
106
66
Saddam Khan
Sammo
AHK0768283
87
108
1051
SADDAM KHAN
JUMMA KHAN
AHK1797604
87
109
259
Saddam Khan
Isak Khann
CWY2815264
87
110
305
SADDAM KHAN
NAIM KURAISHI
AHK2132488
87
93
782
SADDAM KHAN
MUKIM KHAN
AHK2072791
87
244
550
SADDAM KURAISHI
BAHABUDDIN
AHK2149870
87
10
654
SADDAM QURESHI
RAEES QURESHI
UP/73/357/0234345
87
119
976
Saddam Saifi
Salauddin Saifi
AHK1368950
87
124
571
SADDAM SHAH
AJIMUDDIN SHAH
AHK2124394
87
71
283
SADDAM UDDIN
LATE.NASROODIN
AHK2087369
87
287
1229
SADDAM UL-HAQ
MUSABBIR UL-HAQ
AHK2699445
87
71
22
Saddam Usmani
Savir
AHK0775957
87
288
732
Saddan
Bashir Uddin
AHK1363399
87
59
140
Saddi Begam
Natthi
AHK0470757
87
320
847
Saddik
Aslam
FQL2373645
87
246
220
SADDIK
SVA.SABBIR HUSAIN
AHK1829472
87
286
1101
SADDIK KHAN
ABDUL MAJID KHAN
AHK2698785
87
399
545
Saddik Kho
Shivvo Kho
AHK0681296
87
108
1007
Saddik Umar
Safedar
AHK0769778
87
93
1217
Saddikan
Khvaja Bakhsh
UP/73/359/0684717
87
134
180
Saddim
Jahurudadin
UP/73/359/0768067
87
117
779
Saddo
Haviv
CWY0961243
87
293
175
Saddo
Bhure
AHK2459881
87
346
513
Saddo
Ajad
CPD1629278
87
296
461
Saddo Begam
Rahaisaudadin
UP/73/357/0666142
87
62
178
Saddo Begam
Natthi Kha
FQL3107125
87
343
802
SADDOO KHANN
HAVIV KHANN
AHK2539195
87
111
649
Sadfarijvo
Islamarijvi
CWY2822245
87
205
1158
Sadhan
Shri Nilratn
AHK1299973
87
305
520
Sadhan Pal
Mahanand Pal
AHK0120899
87
297
785
SADHANA
SURAJBHAN
AHK2077642
87
264
186
SADHANA
AJAY KUMAR
AHK2081339
87
155
910
SADHANA
RAVINDRA PRTAP SINGH
AHK2185775
87
106
1039
SADHANA
MURARI LAL
AHK2701605
87
79
971
SADHANA BAGHEL
SARDAR SINGH
AHK2750594
87
140
327
SADHANA KUMARI
RAJESH KUMAR
AHK2184158
87
343
938
SADHANA SHARMA
PREMSHANKAR SHARMA
AHK2084374
87
203
1043
SADHANA YADAV
JITENDRA YADAV
AHK2695591
87
178
98
Sadhanadevi
Ajit Kumar
FQL2038107
87
375
563
Sadhanadevi
Narendrasingh
CPD4002515
87
378
358
Sadhanadevi
Kailashiram
CPD3099454
87
284
34
Sadhanadikshit
Arunakumar
FQL1567536
87
295
67
Sadhanajain
Vipin Kumarajain
UP/73/357/0660074
87
118
343
Sadhanapachori
PCPachori
CWY2848349
87
119
850
Sadhanarijai
EiisCRichai
CWY3629185
87
119
557
Sadhanashamar
Sushilakumarshamara
CWY3101748
87
139
688
Sadhanashamar
Ramakantashmara
CWY2919132
87
302
59
Sadhanasingh
Chandrakeshasingh
UP/73/357/0708089
87
381
181
Sadhanasingh
Jagadish
AHK2431476
87
154
442
Sadhanavamar
Sushilakumar
AHK2350494
87
155
424
Sadhna
Avdhapalasingh
UP/73/357/0519231
87
165
927
SADHNA
BANGALI BABU
AHK2592111
87
160
24
Sadhna
Vijay Singh
AHK0847707
22
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
160
101
Sadhna
Elector Name
Lakhan Sihan
AHK1560002
87
160
502
Sadhna
Ramesh Babu
UP/73/357/0507045
87
160
1070
Sadhna
Manoj Kumar
AHK1560432
87
161
26
Sadhna
Vijay Singh
AHK1688415
87
155
667
Sadhna
Sunil
AHK0094532
87
152
584
Sadhna
Narendra
FQL2632784
87
153
952
SADHNA
LAKSHMAN SINGH
AHK1971175
87
154
245
Sadhna
Umeshchand
UP/73/357/0513914
87
170
454
SADHNA
DAN SINGH
AHK2611770
87
177
34
SADHNA
BABALU BHARTI
AHK2072163
87
173
632
Sadhna
Bikram Singh
AHK0814913
87
135
740
SADHNA
VISHNU KUMAR
AHK2503340
87
144
408
Sadhna
Chaitanya
AHK0766030
87
15
175
Sadhna
Suresh
AHK2263200
87
146
62
Sadhna
Brijaraj
UP/73/359/0789789
87
146
1224
Sadhna
Lalit Prasad
AHK0154963
87
112
254
Sadhna
Rajesh Kumar
AHK0977611
87
112
573
Sadhna
Rajesh Kumar
AHK0546580
87
121
467
Sadhna
Afaroj
AHK1387422
87
129
46
SADHNA
RAJESH KUMAR
AHK1940923
87
13
528
Sadhna
Mukesh
AHK1459064
87
13
902
SADHNA
SHIVRAJ SINGH
AHK2176436
87
126
516
Sadhna
Rajesh
CWY2834547
87
181
334
Sadhna
Govindakumar
FQL1545201
87
181
513
Sadhna
Pradipakumar
FQL1343250
87
182
197
Sadhna
Chandra Mohan
AHK1174580
87
182
408
Sadhna
Sunil Kumar
UP/73/357/0477987
87
183
817
Sadhna
Hakim Singh
AHK0733345
87
183
1038
Sadhna
Chandra Mohan
FQL2190163
87
184
521
Sadhna
Jagadish
UP/73/357/0477154
87
19
225
Sadhna
Trilokinath
UP/73/357/0255887
87
186
95
Sadhna
Bhupendra
FQL2139939
87
195
420
Sadhna
Jalaluddin
FQL1087733
87
198
1073
Sadhna
Jalaludadin
FQL2276350
87
203
897
Sadhna
Sher Singh
AHK2339380
87
204
782
Sadhna
Sunilakumar
AHK0409771
87
204
1244
SADHNA
SHASHI KAPOOR
AHK1999416
87
20
499
Sadhna
Narendra
AHK2268498
87
216
1098
Sadhna
Avnish
AHK2361079
87
216
291
Sadhna
Ashok
AHK1197011
87
211
733
SADHNA
VINOD SHARMA
AHK2048346
87
214
869
Sadhna
Suman Prakash
FQL2992915
87
214
1024
Sadhna
Dina Nath
FQL2992352
87
210
354
Sadhna
Rakesh
AHK0408724
87
210
394
Sadhna
Mahesh Chand
FQL1410430
87
207
604
Sadhna
Gitam Singh
AHK1728229
87
209
794
Sadhna
Shriram Chaudhri
AHK0920488
87
246
919
Sadhna
Narendra Singh
UP/73/357/0558227
87
227
328
Sadhna
Satyaprakash
AHK0550236
87
222
395
Sadhna
Rajeshasihan
FQL2042935
87
220
316
Sadhna
Vijay Mittal
AHK0243600
87
221
14
Sadhna
Manoj Singh
FQL2047330
87
221
470
Sadhna
Dinesh Chandra
FQL2541605
87
218
874
Sadhna
Shivalal
AHK0866863
87
219
398
Sadhna
Anand Dev
AHK0882811
87
235
575
Sadhna
Bahadur Singh
AHK0782649
87
236
87
Sadhna
Yogeshvar Nath Lavaniya
FQL1433457
87
237
170
Sadhna
Pankaj Singh
AHK1292218
87
229
496
Sadhna
R K Bhatatacharya
UP/73/357/0534404
87
230
435
Sadhna
Vijay
UP/73/357/0540003
87
233
779
SADHNA
SONU
AHK2764090
87
235
476
Sadhna
Atul Kumar
AHK0526194
23
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
38
665
Sadhna
Elector Name
Dinesh
AHK1484138
87
38
831
Sadhna
Dharm Singh
AHK1484229
87
376
1083
Sadhna
Raj Kumar
AHK1429497
87
372
641
Sadhna
Dinshachand
CPD2982676
87
383
151
SADHNA
MAN SINGH
AHK2156883
87
370
214
Sadhna
Uttam Singh
AHK1725951
87
370
326
Sadhna
Ramu
CPD4113403
87
371
25
SADHNA
LAXMI NARAYAN LAVANIA
CPD3634078
87
371
567
Sadhna
Devendra
UP/73/356/0603867
87
366
217
Sadhna
Ravikant
CPD3165446
87
365
937
Sadhna
Jhabbu
AHK1673656
87
363
387
Sadhna
Shri Dinesh Kumar
AHK1314103
87
352
473
Sadhna
Kamal Singh
AHK1504661
87
345
377
Sadhna
Ashok
AHK1285360
87
341
625
SADHNA
HAKIM SINGH
AHK2685121
87
342
657
Sadhna
Raju
AHK0674663
87
344
20
Sadhna
Hararat Ali
AHK2423457
87
349
17
SADHNA
SANJIV YADV
AHK1917582
87
358
992
Sadhna
Vedaprakash
CPD3159787
87
36
1113
SADHNA
JALIL KHAN
AHK2097418
87
34
177
Sadhna
Kaushlakishor
UP/73/357/0300095
87
338
213
Sadhna
Shanu
AHK0198416
87
324
1005
Sadhna
Vijay Singh
FQL2390862
87
31
109
Sadhna
Anand
FQL1843739
87
307
133
Sadhna
Omaprakash
AHK1178680
87
319
674
Sadhna
Pradip Kumar
AHK1631621
87
314
992
Sadhna
Nemichand
AHK0505263
87
302
1070
Sadhna
Om Prakash
FQL2213759
87
303
361
Sadhna
Satyadev
UP/73/357/0666949
87
296
477
Sadhna
Gayasuddin
UP/73/357/0666168
87
300
341
SADHNA
SOTILAL
AHK1909589
87
300
777
Sadhna
Rajendraprakash
UP/73/357/0672419
87
301
433
Sadhna
Sudhir
FQL2212777
87
301
1103
Sadhna
Suresh
UP/73/357/0702242
87
297
319
Sadhna
Ashok
UP/73/357/0645387
87
298
736
Sadhna
Bachchu Singh
AHK0292383
87
291
472
Sadhna
Manoj
AHK0502609
87
290
816
Sadhna
Sunil Kumar
UP/73/357/0642176
87
287
334
Sadhna
Akhtarahusain
AHK1195403
87
289
5
SADHNA
PRADEEP KUMAR
AHK2076347
87
277
546
Sadhna
Gapfar Singh
FQL3086816
87
285
677
Sadhna
Kamlasingh
AHK2444875
87
273
1317
SADHNA
RAM LAKHAN RATHAUR
AHK2631695
87
276
104
Sadhna
Sohanalal
FQL2266195
87
272
491
SADHNA
CHANDRABHAN RATHAUR
AHK2118685
87
269
864
Sadhna
Ravindra Kumar
AHK2388122
87
27
237
Sadhna
Rakeshakumar
FQL3044625
87
27
340
Sadhna
Ashok Kumar
FQL1063007
87
264
53
SADHNA SINGH
DHRUVENDRA SINGH RANA
AHK1926757
87
267
172
Sadhna
Balavir
AHK2365112
87
268
73
SADHNA
SUNDAR LAL
AHK1780477
87
260
228
Sadhna
Shailendra Singh
AHK2343887
87
256
1418
SADHNA
VIPAN KUMAR
AHK2697845
87
253
818
Sadhna
Sher Singh
AHK1473487
87
25
449
Sadhna
Raghuraj
FQL2288207
87
25
916
Sadhna
Suresh Babu
FQL2288769
87
102
1177
Sadhna
Ashish
CWY3359759
87
103
532
Sadhna
Rajesh
CWY3373065
87
105
126
SADHNA
RAJENDRA SINGH
AHK1834795
87
11
270
Sadhna
Satishchand
AHK0752774
87
79
359
Sadhna
Vinod Kumar
UP/73/359/0636181
87
8
824
Sadhna
Satish Kumar
AHK0749184
24
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
8
889
Sadhna
Elector Name
Kapil Dev
AHK0972703
87
74
1003
Sadhna
Raghuunath
CWY3229929
87
76
139
Sadhna
Bachchu Singh
CWY2920494
87
77
317
Sadhna
Sandip
AHK0028480
87
83
12
Sadhna
Dal Chandra Sharma
CWY0930529
87
80
975
Sadhna
Devendra
UP/73/359/0639741
87
83
665
Sadhna
Mukesh
CWY3336849
87
83
1190
Sadhna
Govind Kumar Upadhyay
AHK1486802
87
83
1256
Sadhna
Dharmendra
AHK0339473
87
92
1221
Sadhna
Jitendra
AHK2371045
87
85
349
Sadhna
Pappu
AHK1515683
87
86
563
Sadhna
Sudhir
CWY3158912
87
88
732
SADHNA
MAHESH
AHK2595650
87
91
648
Sadhna
Jitendra Lavaniya
CWY2916559
87
90
84
Sadhna
Hemendra
CWY2916815
87
97
742
Sadhna
Nirmal
AHK0484212
87
99
551
Sadhna
Nirmal Kumar
AHK0469726
87
62
726
Sadhna
Girish
UP/73/357/0375290
87
6
806
SADHNA
MANOJ KUMAR
AHK2551232
87
60
658
SADHNA
NISHAR
AHK1845726
87
63
1557
SADHNA
MAHESH
AHK2696102
87
64
162
Sadhna
Rajeshakumar
FQL2579720
87
67
337
Sadhna
Krishnakant
UP/73/357/0393490
87
68
77
Sadhna
Raju
FQL2138691
87
69
27
Sadhna
Rajendra
FQL3020534
87
69
292
SADHNA
KAPTAN SINGH
AHK2191625
87
7
206
Sadhna
Santoshakumar
FQL2495224
87
4
978
SADHNA HARLANI
DURYODHAN HARLANI
AHK1802495
87
40
245
Sadhna
Niraj Kumar
AHK1516640
87
41
917
Sadhna
Dharmachand
UP/73/357/0327151
87
41
268
Sadhna
Pramod Kumar
UP/73/357/0321943
87
388
856
Sadhna
Baburam
AHK1611656
87
395
1015
Sadhna
Rajesh
UP/73/356/0627255
87
55
104
Sadhna
Mohan
UP/73/357/0360163
87
56
687
Sadhna
Ram Kumar
UP/73/357/0351299
87
49
317
Sadhna
Rajiv Kumar
FQL2134807
87
49
730
Sadhna
Naval Kishor
FQL2317972
87
45
741
Sadhna
Jivan Lal
AHK1021179
87
47
419
SADHNA
SURESH CHAND
AHK1839679
87
51
678
Sadhna
Nathi Lal
FQL2993111
87
52
127
Sadhna
Pokhi Ram Lavaniyan
AHK2286490
87
52
336
Sadhna
Kanhaiya
FQL1185586
87
151
389
Sadhna Agarwal
P.K.Agarwal
UP/73/357/0519723
87
189
570
Sadhna Agraval
Uday Agraval
AHK1709385
87
56
522
Sadhna Agraval
Ajyakumar Agraval
AHK1028521
87
98
183
Sadhna Agraval
Akhilesh Agarval
CWY2846970
87
82
1040
Sadhna Agraval
Sanjiv Agraval
AHK0013474
87
74
44
Sadhna Agraval
Tarachand
AHK0776815
87
75
348
SADHNA BAGHEL
AVDHESH KUMAR
AHK2121549
87
371
338
Sadhna Begam
Shakil Khan
AHK1600824
87
45
360
Sadhna Bharadvaj
Padam Bharadvaj
AHK2276558
87
279
367
Sadhna Bhargav
Vijay Bhargav
FQL2470169
87
242
538
Sadhna Bhatanagar
V S Bhatanagar
AHK0643643
87
137
629
Sadhna Bhatiya
Vijay Kumar
AHK0831131
87
49
864
Sadhna Chaturvedi
Sva.Keshav Dev
AHK1492057
87
99
283
Sadhna Chaudhri
Radhavendra Singh
AHK0318592
87
203
862
Sadhna Chauhan
Kaushal Chauhan
AHK0550731
87
212
162
Sadhna Devi
Brijesh Gupta
FQL3091667
87
187
617
Sadhna Devi
Sva Kapur Chandra
FQL2142388
87
216
1576
Sadhna Devi
Harioum Sharma
FQL2352896
87
137
90
Sadhna Devi
Virendra Kumar
AHK0830166
87
140
894
Sadhna Devi
Ravindra Singh
AHK1011287
25
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
172
423
Sadhna Devi
Elector Name
Ramagopal
AHK2410967
87
128
1594
Sadhna Devi
Sanjay
AHK0260141
87
112
640
Sadhna Devi
Rajesh Kumar
AHK1632488
87
297
1267
Sadhna Devi
Manoj Kumar
FQL1443290
87
304
586
Sadhna Devi
Omaprakash
AHK0919001
87
383
495
Sadhna Devi
Anil Kumar
AHK0962100
87
314
1386
Sadhna Devi
Nemichand
AHK1614031
87
317
185
Sadhna Devi
Jayapal Singh
AHK1260157
87
317
377
Sadhna Devi
Netrapal
AHK0895797
87
102
720
Sadhna Devi
Ashok Kumar
AHK0457119
87
91
279
Sadhna Devi
Digambar
UP/73/359/0678573
87
45
416
Sadhna Devi
Rajiv
AHK0047050
87
273
2
Sadhna Faujadar
Amir Singh
AHK1222165
87
139
1038
Sadhna Gautam
Chandrapal Gautam
AHK0832592
87
242
449
Sadhna Gautam
Sanjay Gautam
AHK0389932
87
74
50
SADHNA GAUTAM
SURESH CHANDRA GAUTAM
AHK2231488
87
187
685
Sadhna Goyal
Krishn Mohan Goyal
FQL1451269
87
19
714
Sadhna Gupta
Ajay Kumar Gupta
UP/73/357/0255423
87
219
80
SADHNA GUPTA
SARVESH KUMAR GUPTA
AHK0580084
87
222
34
Sadhna Gupta
Dinesh Chandra Gupta
FQL2442267
87
139
506
Sadhna Gupta
Santosh Kumar Gupta
AHK0568196
87
156
436
Sadhna Gupta
Umashankar Gupta
AHK0774018
87
377
307
SADHNA GUPTA
DEVENDRA KUMAR GUPTA
AHK2111243
87
49
276
Sadhna Gupta
K P Gupta
AHK2283885
87
6
745
SADHNA HARLANI
DURYODHN HARLANI
AHK1846344
87
62
188
Sadhna Jain
Sanjay Jain
FQL3107471
87
56
489
Sadhna Jain
Manoj Kumar Jain
AHK0331801
87
40
110
Sadhna Jain
Mukesh Kumar Jain
AHK0021469
87
41
1131
Sadhna Jain
Dilip Kumar Jain
AHK2261824
87
33
936
SADHNA JAIN
RAJESH KUMAR JAIN
AHK2563237
87
34
27
Sadhna Jain
Mukesh Kumar Jain
AHK0760975
87
34
436
Sadhna Jain
Pravin Jain
FQL2284115
87
236
231
Sadhna Jain
Arivand Jain
FQL2049989
87
21
854
SADHNA JAIN
VIML KUMAR JAIN
AHK1809185
87
280
1105
SADHNA KARMAKAR
RAJESH KARMAKAR
AHK2062545
87
35
932
SADHNA KATARA
KRASHN KANT KATARA
AHK2199891
87
218
487
Sadhna Kulashreshth
Vikas Mohan
AHK0258715
87
91
354
SADHNA KULASHRESHTH
RAMBAHADUR SINGH
AHK2187987
87
85
844
Sadhna Kumari
Brajamohan
AHK1513837
87
9
404
Sadhna Kumari
Suresh Chandra
AHK0752543
87
99
632
Sadhna Kumari
Ramaprasad
AHK0469403
87
390
677
SADHNA KUMARI
RAKESH BABU
AHK2682565
87
59
554
Sadhna Kumari
Vijay Pal Singh
AHK0050435
87
212
248
Sadhna Kumari
Dharmendra
FQL3091519
87
204
191
Sadhna Kumari
Hansaraj Kuril
AHK0248880
87
194
542
Sadhna Kumari
Jagadish Prasad
AHK1582162
87
187
618
SADHNA KUMARI
KAPOOR CHAND
AHK2531747
87
186
589
Sadhna Kumari
Vishnu Prasad
AHK0280206
87
152
905
Sadhna Kumari
Prem Naryan
AHK0060491
87
166
709
SADHNA KUMARI
RINNKU SINGH
AHK2592947
87
169
1180
Sadhna Kumari
Rakesh Babu
AHK1586882
87
175
554
Sadhna Kumari
Hari Mohan
AHK0273870
87
257
291
Sadhna Kumari
Hakim Singh
AHK1321538
87
152
1118
SADHNA KUSHWAH
CHANDRAPRAKASH
AHK2580678
87
1
1500
SADHNA MASHI
BETAL SINGH
AHK2690071
87
236
1148
Sadhna Mathur
Sushil Kumar
FQL3066172
87
304
2
Sadhna Mathur
Dinesh Mathur
AHK1686575
87
75
4
Sadhna Mittal
Ajay Mittal
AHK0985416
87
83
899
Sadhna Mittal
Atay Mittal
CWY0930677
87
97
1117
Sadhna Nigam
Ram Prasad
AHK1545797
87
380
1263
SADHNA PARMAR
RAMESHVAR SINGH PARMAR
AHK2674703
87
142
669
Sadhna Rani
Tikam Singh
AHK0074096
26
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
120
496
Sadhna Rathaur
Elector Name
Dinesh Singh
AHK0829374
87
319
705
SADHNA RATHAUR
SUNHRI LAL RATHAUR
AHK2544518
87
140
631
Sadhna Ravat
Anil Ravat
AHK1017623
87
230
338
Sadhna Ray Chaudhri
Gautam Ray Chaudhri
AHK2374585
87
241
384
SADHNA SAKSAINA
K.C. SAKSAINA
AHK2135952
87
79
175
Sadhna Shamar
Mahesh Kumar
CWY2825727
87
82
1149
Sadhna Sharma
Pradip Kumar Sharma
AHK0013441
87
83
587
Sadhna Sharma
Devendra Sharma
AHK0016857
87
240
53
Sadhna Sharma
Dinesh Chandra
AHK2291466
87
241
335
SADHNA SHARMA
DINESH SHARMA
AHK2006989
87
231
122
Sadhna Sharma
Satiprakash
FQL3068517
87
238
247
SADHNA SHARMA
AJAYA SHARMA
AHK1926773
87
238
522
Sadhna Sharma
Girish Kumar
AHK2393916
87
229
18
SADHNA SHARMA
SATYA PRKASH SHARMA
AHK1881788
87
222
1181
Sadhna Sharma
Hariom
AHK1312107
87
19
256
Sadhna Sharma
Pradip Kumar
UP/73/357/0255260
87
19
501
SADHNA SHARMA
GOPAL MOHN SHARMA
AHK2508349
87
216
708
Sadhna Sharma
Aravind Kumar
AHK1405380
87
216
842
SADHNA SHARMA
PRADEEP SHARMA
UP/73/357/0525717
87
145
649
Sadhna Sharma
Bhagvat Prasad
CWY3598083
87
156
603
SADHNA SHARMA
RAJESH SHARMA
AHK1817964
87
179
269
Sadhna Sharma
Natthilal Sharma
AHK2233542
87
172
905
SADHNA SHARMA
NATTHI LAL
AHK2598712
87
130
161
Sadhna Sharma
Anil Sharma
AHK0429811
87
28
80
Sadhna Sharma
Mohanalal Sharma
FQL1063551
87
300
357
SADHNA SHRIVASTAV
RAJDIP SHRIVASTAV
AHK2130409
87
216
2
Sadhna Shrivastav
Dharmesh Shrivastav
FQL2996064
87
299
232
SADHNA SIDDKI
HAMID SIDDKI
AHK2079705
87
264
203
SADHNA SINGH
KRISHNVIR SINGH
AHK1932953
87
253
588
Sadhna Singh
Kanchan Singh
AHK0116335
87
366
438
SADHNA SINGH
ARVIND SINGH TOMAR
AHK2151371
87
35
27
Sadhna Singh
Balabir Singh
FQL3004090
87
211
169
SADHNA SINGH
87
182
684
Sadhna Singh
Shailendra Singh
FQL1456755
87
232
462
Sadhna Singh
Ratan Chandra Singh
UP/73/357/0543454
87
13
843
Sadhna Singh
Jayavir Singh
AHK0004390
87
140
1011
Sadhna Singh
Rajabir Singh
AHK0407965
87
139
948
Sadhna Singh
Mohit Singh
AHK1406297
87
80
869
SADHNA SINGH
NARENDRA SINGH
AHK1840172
87
99
1115
SADHNA SINGH
HAWALDAR SINGH
AHK2523983
87
64
425
Sadhna Singh
Narendra Kumar
AHK0620153
87
390
630
Sadhna Singh
Ravindra Singh
AHK1708304
87
4
1012
Sadhna Singhal
Sunil Kumar Singhal
AHK1468438
87
55
646
Sadhna Tivari
Guruchran Lal
AHK0443549
87
227
941
Sadhna Tomar
Bhagavan Singh
AHK1322395
87
90
685
SADHNA UPADHYAY
VED PRAKASH UPADHYAY
AHK2492353
87
186
557
Sadhna Varma
Pravin Varma
FQL1963206
87
146
1035
SADHNA VARMA
AMAR SINGH VARMA
AHK2127298
87
207
947
SADHNA VERMA
KALICHRAN VERMA
AHK2037190
87
80
74
SADHNA VERMA
ANIL VERMA
AHK2523009
87
20
1214
Sadhna Yadav
Anil Kumar Yadav
AHK0754770
87
92
516
Sadhnya Batsal
Sagar Batsal
AHK2369601
87
170
1
SADHOORAM
RAMLAKSHMAN
AHK1998483
87
131
185
SADHOORAM
KALI CHARAN
AHK1925767
87
162
1150
SADHU PRASAD
JAGANNATH
AHK2755957
87
152
1021
Sadhu Singh
Ummed Singh
AHK0552455
87
184
1020
Sadhu Singh
Dayal Sih
AHK0237917
87
229
205
Sadhu Singh
P. Eiis. Singh
FQL2048338
87
282
814
Sadhu Singh
Shivaraj Yadav
AHK2437937
87
325
519
Sadhulal
Govindaram
UP/73/357/0726112
87
131
760
Sadhuram
Umakant
UP/73/359/0756478
87
53
222
Sadhuram
Dayal Das
FQL1069970
AHK1831809
27
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
19
533
Sadhya
Elector Name
Avinash
FQL1837640
87
280
220
Sadhya
Ajay
FQL1446988
87
119
1363
SADHYA SHRIVAS
ALOK KUMAR
AHK2595965
87
228
106
SADHYA SINGH
YOGENDRA SINGH
AHK1832484
87
286
823
SADHYA SINGH
RAMVIR SINGH
AHK1893452
87
186
543
Sadhyagupta
Sudhir Kumar
UP/73/357/0402365
87
191
645
Sadik
Mo.Jahiruddin
FQL1400548
87
245
219
Sadik
Liyakat Husain
AHK1685379
87
245
349
Sadik
Mo. Shafi
UP/73/357/0552164
87
118
27
Sadik
Habib
AHK0093336
87
125
705
Sadik
Ramajushah
CWY1246396
87
293
986
Sadik
Bundu
AHK0176040
87
297
211
Sadik
Havivaudin
FQL2163525
87
301
373
Sadik
Sabiraali
UP/73/357/0702612
87
296
198
Sadik
MoSalim
AHK0122689
87
296
305
Sadik
Nasir
UP/73/357/0666616
87
302
551
SADIK
ISMAIL KHAN
AHK2519791
87
302
1167
Sadik
Ismaij
AHK0193722
87
282
645
Sadik
Sabir Husain
AHK0868786
87
271
126
Sadik
Rajjak
AHK0632505
87
337
148
Sadik
Shahabuddin
AHK1641695
87
335
213
Sadik
Kallu Khan
AHK0608851
87
311
419
Sadik
Kamaruddin
AHK1245778
87
309
899
Sadik
Latif
UP/73/357/0690564
87
309
178
Sadik
Jumma
UP/73/357/0690399
87
309
403
Sadik
Latafat
FQL2115350
87
100
751
SADIK
ALI HUSSAIN
AHK2692085
87
70
976
Sadik
Sharafat
UP/73/357/0390532
87
95
485
Sadik Abbasi
Mo. Rafik
AHK1645100
87
115
173
Sadik Ali
Guddu Ali
AHK0995472
87
135
1023
Sadik Ali
Sultan Marahum
AHK0592949
87
111
857
SADIK ALI KHAN
RATAN KHAN
AHK2576403
87
71
71
Sadik Beg
Sarafat Veg
AHK0486993
87
128
157
Sadik Husain
Rashid Ahamad
AHK1003441
87
287
497
SADIK HUSAIN
SARDAR AHAMAD
AHK1965847
87
288
411
Sadik Husain
Saradar Ahamad
AHK1363084
87
287
1172
Sadik Khan
Sabbir Khan
AHK1298355
87
271
188
SADIK KHAN
JAFAR KHAN
AHK2061422
87
346
433
SADIK KHAN
LIYAKAT ALI
AHK2481851
87
365
207
Sadik Khan
Hamid Khan
AHK1287580
87
100
623
Sadik Khan
Sagir
AHK1013978
87
93
186
Sadik Khan
Idaris Khan
AHK1496918
87
93
966
Sadik Khan
Nasir Khan
CWY2904878
87
93
967
Sadik Khann
Nasir Khann
AHK1428101
87
196
625
Sadika Chauhan
Vijay Bahadur Chauhan
FQL2270601
87
117
130
SADIKA USMANI
MO SAGIR USMANI
AHK2524478
87
304
403
Sadikaali
Sahabudadin
AHK2470557
87
59
103
Sadikaali
Nisaraali
UP/73/357/0366120
87
21
561
Sadikaamad
Hajiahamad
UP/73/357/0264396
87
35
990
Sadil Ali
Shamim Ahamad
AHK0027417
87
307
62
Sadilakhan
Bahid
UP/73/357/0675928
87
274
609
Sadima
Anis
FQL1365592
87
346
963
Sadin Paravin
Mo Sadav Khan
AHK0208363
87
207
779
Sadip
Jagadish
FQL1938406
87
199
572
Sadip
Haraprasad
AHK2326403
87
8
810
Sadip Kumar
Banarsi Babu
AHK2257137
87
113
227
Sadip Ravat
Sva Jagadish Ravat
AHK0569988
87
206
19
Sadip Singh
Jagadish Prasad
AHK0734152
87
279
607
Sadipakalra
Mohitakalra
FQL2988806
87
168
41
Sadipakushavah
Jagadishanarayan
FQL2432466
87
288
778
Sadipta
Gyanendra
FQL2209765
87
304
836
Sadiq Qadri
Asim Bakhsh
AHK2470656
28
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
253
1126
Sadir
Elector Name
Manse Ali
AHK0703777
87
66
354
Sadira
Samit Khan
AHK2326445
87
289
761
Sadiya
Enjajuke Hak Faridi
AHK0103879
87
293
902
Sadiya
Rasid
AHK2460236
87
343
1569
SADIYA
SAHID
AHK2718062
87
116
181
Sadiya Alvi
Rashid
AHK0842534
87
27
694
Sadiya Asarar
Asgar Ahamad
AHK0022244
87
128
1198
Sadiya Begam
Rijvan
CWY2834091
87
133
384
Sadiya Begam
Fahim Ulla Khan
AHK1650886
87
248
328
Sadiya Begam
Mobinaudadin
AHK0528729
87
62
310
Sadiya Begam
Mo.Khurram Khan
AHK1349463
87
101
125
Sadiya Fatima
Mo Asraf
AHK0470021
87
62
223
Sadiya Khanam
Mohammad Khuram
FQL3107414
87
287
1012
Sadiya Khatun
Bhura
AHK2455574
87
249
507
SADIYA PARVIN
KHURSHID AHAMAD KHAN
AHK1807890
87
246
426
SADMA
JAMALUDDIN
AHK1788801
87
288
458
Sadma
Nanhekhan
FQL1565035
87
277
83
Sadma
Chandakhan
AHK0653782
87
286
702
Sadma
Ikabal Haidar
AHK1662014
87
41
635
SADMA
KAMMU
AHK2213445
87
246
460
Sadma Begam
Mairajudadin
AHK0317149
87
110
294
Sadma Khan
Rasid Khan
AHK0840413
87
95
520
Sadma Khan
Musarrat Khan
AHK1044122
87
302
423
Sadma Khatun
Shakil
AHK0193052
87
29
115
Sadmandaalikhan
Mustemandaali
AHK2279735
87
272
385
SADNA
SAFIK KHAN
AHK2059285
87
318
515
Sadna
Netrapal
UP/73/356/0741817
87
121
1014
SADNA BEGUM
BASARAT ALI
AHK2600583
87
379
163
Sadna Devi
Chhatrapal
AHK0927103
87
212
899
Sadnamohan Tivari
Astha Devi
FQL2352631
87
108
1397
SADROON KHATOON
ROOJID ANSARI
AHK2512556
87
296
826
SADRUDDIN
GAFRUDDIN
UP/73/357/0666029
87
111
371
Sadrun khatun
Rujid Ansari
AHK1555895
87
25
686
Sadu
Chhote Lal
AHK1732601
87
373
723
Sadu Ram Gupta
Hulla Lal Gupta
CPD3533288
87
302
967
Saduravano
Rahis
UP/73/357/0708238
87
290
662
Sadva Chaudhri
Sanu Chaudhri
AHK1271758
87
126
54
Sadvam Husen
Raju Usmani
AHK0817338
87
175
224
Sadyamitra
Dharmavirasingh
AHK1197771
87
200
295
Sadyasingh
Ratan Singh
FQL2352433
87
248
82
Saeda Begam
Arif Khan
FQL2467447
87
94
499
Saeda Begam
Mohammad Ibrahim
AHK0618082
87
287
146
SAEED
JAHIR
AHK2248250
87
103
71
SAEED AHMAD
BASHIR AHMAD
AHK2091049
87
345
865
SAEED KHAN
IBRAHEEM
AHK2156768
87
244
863
SAEEDA
AKRAM
AHK2150001
87
303
667
SAEEDA BEGAM
FIDAH HUSAIN
AHK2182111
87
246
1016
SAEEMA
ATIKUR RAHMAN
AHK2158095
87
138
814
SAEEN
HAFEEZ
AHK2712297
87
305
238
SAEEN
MOH. AFJAL
AHK2181626
87
170
40
SAEEN ABBASI
BABLOO ABBASI
AHK2191542
87
108
548
SAEMA
KUNWAR VALI SHER
CWY2819456
87
63
1321
Saeva
Said
AHK1037910
87
107
293
Safak Ahamad
Gajala
AHK1017177
87
303
534
Safakat Khan
Shaukat Khan
AHK1346048
87
220
180
SAFALTA DEVI
BABLOO
AHK1887595
87
119
185
SAFAR ALI
KALLU ALI
AHK2174365
87
271
783
Safar Uddin
Kalua
UP/73/357/0609031
87
126
1059
Safaraj
Shamasudin
UP/73/359/0750628
87
339
374
Safaraj Ahamad Shekh
Chhote Khan Shekh
AHK1687094
87
258
455
Safaraudadin
Abdulakhan
FQL1566496
87
246
347
Safarraj Khan
Abdul Rahim
AHK2306694
29
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
120
670
Safarudadin
Elector Name
Mirchu
CWY3629375
87
310
195
Safaruddin
Nasaruddin
AHK1350677
87
303
491
Safaruudadin
Muhammad Khan
FQL2457794
87
303
137
Safat
Jamaludadin
UP/73/357/0666791
87
94
877
SAFAT
GULAM HAIDAR
AHK2523652
87
272
414
Safat Ali
Ashik Ali
AHK0499822
87
192
288
Safaudin
Kamarudin
UP/73/357/0420639
87
248
240
Safayat Ali
Masarrat Ali
AHK0529313
87
247
359
Safdarahusain
Haidrahusain
AHK0311084
87
309
56
Safeda
Jumma
UP/73/357/0690481
87
386
367
Safedi
Puran Singh
CPD3721495
87
291
795
SAFEDI
HUBB LAL
AHK1997766
87
114
313
Safedi
Jagadish
CWY2379745
87
116
319
Safedi
Rajudadin
UP/73/359/0729103
87
122
825
SAFEDI
MUNNA KHAN
AHK2600906
87
176
375
Safedi
Sundar Lal
UP/73/357/0492337
87
139
313
Safedi
Hari Singh
AHK0433102
87
89
576
Safedi
Subhash
UP/73/359/0675223
87
8
611
Safedi
Mahendra
FQL1177740
87
83
989
Safedi
Amrasingh
AHK0645986
87
97
451
Safedi
Chandrabhan
UP/73/359/0699073
87
391
742
Safedi
Sopiram
CPD2994044
87
189
176
Safedi Begam
Hakim Uddin
UP/73/357/0411468
87
285
582
Safedi Begam
Hub Lal
FQL2462265
87
142
540
Safedi Devi
Khubi Ram
CWY3352697
87
145
73
Safedi Devi
REiisPahalavan
AHK0590091
87
104
230
Safedi Devi
Kailashi Ram
UP\73\359\0711138
87
110
921
Safedibegam
Purnakhan
AHK0420760
87
379
652
Safedidevi
Bachchusingh
AHK0659912
87
293
611
Saffan
Ijjan
UP/73/357/0651170
87
117
951
Saffo
Muradi
CWY1050830
87
53
2
Saffo
Sva Shri Rajjo
AHK2288884
87
285
157
Safi
Rafi Uddin
AHK1171560
87
345
798
Safi
Vona
CPD3262235
87
181
330
Safi Devi
Vaijanath
UP/73/357/0474126
87
102
619
SAFI KHAN
SMAIL
AHK2036697
87
61
56
Safi Mau.
MuYunis
AHK2312296
87
122
576
Safi Mauhammad
Nur Mauhammad
AHK1422120
87
63
520
Safi Mo.
Bhikmavaksh
UP/73/357/0372051
87
344
236
Safi Mohamad
Dosh Mohamad
CPD3262441
87
33
881
SAFI MOHAMMAD
BABU KHAN
AHK2562684
87
277
510
Safi Mohammad
Ajamerishah
AHK2398055
87
256
879
SAFI MOHAMMAD
LATE ALLADEEN
AHK0659607
87
258
135
Safi Mohammad
Abdul Satar
FQL3070851
87
293
585
Safi Mohammad
Ajij
UP/73/357/0651148
87
234
769
Safi Mohammad
Chand Mohammad
FQL3002938
87
119
969
SAFI MOHMMAD
CHHINGI RAM
AHK2475242
87
136
114
Safi Mu.
Ravvajbakhsh
UP/73/359/0768229
87
142
775
Safi Muhammad
Shaukat Ali
AHK1340371
87
310
692
Safi Muhammad
Babu Khan
UP/73/357/0690040
87
93
618
Safi Muhammad
Vali Muhammad
UP/73/359/0684311
87
93
1151
Safi Muhammad
Munna
UP/73/359/0684708
87
120
167
Safi Muhmamad
Mushtak Ali
AHK2295491
87
120
138
SAFI MUHMMAD
MUSTAK ALI
AHK2030427
87
246
1017
SAFI UR RAHMAN
ANIS BEGAM
AHK1853480
87
22
366
Safia Khanam
Late.Waheed Khan
FQL2498186
87
344
524
Safiahamad
Sagiraahamad
UP/73/356/0729277
87
344
93
Safik
Bhure Khan
CPD3654316
87
344
686
Safik
Majid
AHK1627553
87
345
1172
SAFIK
RAFIK
AHK2673077
87
345
697
Safik
Rafik
UP/73/356/0729454
87
311
435
Safik
Basurudadin
AHK0305706
30
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
309
45
Safik
Elector Name
Rafik
UP/73/357/0690458
87
309
220
Safik
Nur Mauhammad
UP/73/357/0690258
87
306
387
Safik
Avdul Safatak
AHK1213156
87
33
120
Safik
Mo. Habib
AHK1483858
87
333
635
Safik
Akbar
FQL2387751
87
338
898
Safik
Rafil
AHK2441384
87
294
1160
Safik
Mo. Yunus
UP/73/357/0654880
87
291
497
Safik
Rafikaudadin
FQL2471126
87
288
1002
Safik
Mo. Shakil
AHK0541581
87
304
213
Safik
Chiragaudadin
FQL2161016
87
295
719
Safik
Rafik
UP/73/357/0660368
87
258
317
Safik
Shahabudadin
FQL2362101
87
258
601
Safik
Fattekha
AHK2342251
87
254
890
Safik
ARasid
AHK2329910
87
250
395
Safik
Rafik
FQL2529659
87
277
270
Safik
Nisarudadin
FQL2517209
87
272
383
Safik
Rafik
AHK1204759
87
249
143
Safik
Bajir Khan
FQL1095900
87
246
152
Safik
Suleman Khan
FQL3023454
87
246
467
Safik
A Hamid
AHK0633255
87
246
50
Safik
Alauddin
FQL3094521
87
245
842
Safik
Babbo Khan
AHK0114884
87
199
654
SAFIK
ASAGAR
AHK2039782
87
135
554
Safik
Ibrahim
AHK0423533
87
134
192
Safik
Latif
AHK0843912
87
137
806
Safik
Anvar
AHK0831230
87
100
489
Safik
Rafikamohammad
UP/73/359/0705216
87
110
327
Safik
Tahir Ali
AHK0840165
87
107
536
Safik
Mustak
CWY3606589
87
100
215
Safik
Safiudadin
AHK1013895
87
63
405
Safik
Haviv
UP/73/357/0372240
87
60
548
Safik
Rafik
UP/73/357/0366335
87
72
499
Safik
Shafya
UP/73/357/0399081
87
42
126
Safik
Suravati
FQL1843507
87
53
376
Safik Ahamad
Nur Mohammad
FQL1951128
87
111
714
Safik Ahamad
Khalil Ahamad
CWY3690997
87
123
751
Safik Ahamad
Rafik Ahamad
AHK0573048
87
246
61
Safik Ahamad
Shabir
FQL3022787
87
347
454
Safik Ahamad
Ikaval
AHK0855098
87
111
869
SAFIK AHMAD
SAIF ALI
AHK2576528
87
110
23
Safik Ali
Habib Ali
AHK0420224
87
199
736
Safik Kha
Rafik Kha
AHK0091009
87
124
347
SAFIK KHAN
KASIM KHA
AHK2124642
87
126
131
Safik Khan
Hasina Begam
AHK0729038
87
320
1095
Safik Khan
Majit Khan
AHK0689463
87
249
758
Safik Khan
Khurshid Khan
FQL1096734
87
102
181
Safik Khan
Rafik Khan
CWY3711678
87
100
178
SAFIK KHAN
SVA.ABDUL RASID
AHK1791870
87
222
71
Safik Mohammad
Basiran
AHK1433911
87
338
9
Safik Rain
Bali Mo. Rain
AHK1610195
87
302
253
Safik Uaddin
Sahavudin
UP/73/357/0708241
87
251
795
Safik Ulla
Hasan Ulla Khan
UP/73/357/0570279
87
339
1442
Safik Vano
Avid Husain
AHK0704759
87
237
134
Safika Hasan
Gulam Hasan
AHK0656660
87
339
278
Safikabano
Mahamudaali
FQL2091601
87
107
634
Safikabano
Vashirakhan
CWY1349943
87
110
1002
Safikabeg
Sadadik
CWY2819423
87
243
105
Safikakhan
Rafikaa
AHK0654236
87
136
634
Safikauddin
Mo. Vaks
UP/73/359/0768468
87
107
950
Safikauddin
Azizuddin
CWY3714979
87
110
881
Safila
Bhurekhan
CWY3230919
87
310
642
Safimau
Nasirakhan
FQL2114445
31
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Safimo
Lalmo
FQL2149318
315
Safimohammad
Lula
FQL2574259
53
208
Safimohammad
Babukha
UP/73/357/0348430
87
286
540
SAFINA
SAJID
AHK2077444
87
323
332
Safina
Sheramuhammad
FQL2083228
87
345
281
SAFINA
RAFIK
AHK2481695
87
365
1349
Safina
Allanur
AHK0682161
87
226
537
Safina Bano
Mau. Iliyas Uddin
AHK1385210
87
347
541
Safina Begam
Pappu Khan
CPD1858703
87
286
680
Safinabano
Jafaraali
FQL2105294
87
346
80
SAFIQ KHAN
RAFIQ KHAN
AHK2539450
87
193
263
SAFIRA KHATOON
MD.RAFI UDDIN
AHK2202828
87
346
357
Safiran
Rafik
CPD1853399
87
366
607
Safiuddin
Vashirakhan
AHK2472918
87
23
819
Safiullah
Alimuddin
AHK0985093
87
249
334
Safiya
Nadim Ahamad
AHK0527036
87
197
258
Safiya
Farid Khan
UP/73/357/0444055
87
19
785
SAFIYA
MO. AZIZ
AHK2556660
87
138
396
Safiya
Hasnabeg
CWY1244870
87
120
691
Safiya
Sukha
CWY2910883
87
125
571
Safiya
Ajad Usmani
AHK1367879
87
125
625
Safiya
Chaman Khan
AHK1733948
87
334
30
SAFIYA
ASMAT ALI
AHK1199215
87
339
812
SAFIYA
FIROJ KHAN
AHK2144756
87
341
69
Safiya
Hamsataali
UP/73/357/0750082
87
278
285
Safiya
Mumataj Ahamad
UP/73/357/0594174
87
271
924
SAFIYA
BADRUDDIN
AHK2154193
87
301
1340
SAFIYA
SAMAD
AHK2058774
87
290
480
Safiya
Sva.Najir Khan
AHK1715655
87
236
822
Safiya Ali
Akhtar Ali
AHK0182766
87
338
97
Safiya Bano
Din Muhammad
UP/73/357/0756419
87
286
985
Safiya Begam
Yusuf Kuraishi
AHK2447985
87
238
932
Safiya Begam
Shamashad Khan
FQL2396687
87
246
477
SAFIYA BEGAM
FAIJMOHMMAD
AHK2159598
87
119
442
Safiya Begam
Abdul Ajij
AHK0162495
87
122
187
Safiya Khan
Hamid Khan
AHK0963959
87
360
872
SAFIYA KHAN
GABBAR KHAN
AHK2749919
87
246
684
SAFIYA KHATOON
ABRAR AHAMAD
AHK2065811
87
120
508
Safiya Khatun
Mahabub
AHK0829937
87
127
375
Safiya Shavnam
Safij Khan
AHK0816884
87
287
624
Safiyabegam
Sharafataali
FQL1565084
87
294
93
Safiyabegam
Abdul Majid
UP/73/357/0654934
87
119
727
Safiyan
Ajameri
CWY2831873
87
118
39
Safrudadin
Lakhmi Khan
CWY2865426
87
19
717
SAFSUDDIN
MU.IJRISH
AHK2073542
87
54
470
Safudin
Akvar Ali
AHK0453860
87
346
1064
Safullah Khan
Ahamad Ali Khan
CPD3709458
87
115
48
Safuran Ali
Bholaram Sharma
CWY3767878
87
139
1164
SAGAN PREET KAUR
TRILOCHAN
AHK2745032
87
18
79
Sagar
Ram Prakash
FQL1171552
87
17
683
Sagar
Raj Kumar
AHK0005173
87
125
37
SAGAR
GOPAL
AHK1847698
87
193
210
SAGAR
VIJAYA
AHK1811389
87
193
375
Sagar
Omi
AHK1696053
87
190
970
Sagar
Mukesh
AHK1720077
87
190
1230
SAGAR
SUBHASH DAS
AHK2729549
87
197
22
Sagar
Pancham Lal
AHK0597872
87
195
208
SAGAR
MUKESH
AHK1790864
87
199
663
SAGAR
CHHOTELAL
AHK1832260
87
200
1416
Sagar
Ashok Kumar
AHK0098541
87
201
1157
Sagar
Surendra
AHK0936591
87
365
1258
SAGAR
PRATAP SINGH
AHK2151744
87
243
37
87
302
87
Elector Name
32
AC No
PART NO Serial No
Elector Name
Relative Name
EPIC No
SANTOSH
AHK2661528
87
363
1345
SAGAR
87
369
176
SAGAR
87
37
336
SAGAR
ROOPKUMAR SONKAR
AHK1802594
87
37
623
Sagar
Jagadish
AHK1481480
87
379
340
Sagar
Sundar Lal
AHK0927582
87
375
667
SAGAR
RAMBABOO
AHK2048486
87
341
393
Sagar
Man Singh
AHK0199406
87
34
749
SAGAR
NEMI CHANDRA
AHK1859750
87
331
596
Sagar
Chand Mohan
AHK0299321
87
332
40
Sagar
Vijay Singh
AHK0304485
87
332
592
Sagar
Shekhar
AHK1457555
87
324
1049
Sagar Kapur
Mohan Lal
AHK0499327
87
312
264
SAGAR
INDAR SINGH
AHK2503571
87
320
456
Sagar
Bhagavan Singh
AHK0689539
87
31
260
Sagar
Satish
FQL2498046
87
302
996
SAGAR
MADAN MOHAN
AHK2073674
87
277
784
SAGAR
ASHOK KUMAR
AHK2517944
87
277
246
Sagar
Surajesh
AHK0912683
87
274
68
Sagar
Bachchu Singh
FQL2476661
87
274
895
Sagar
Bhimasain
AHK1477553
87
25
700
Sagar
Pratap
FQL2288272
87
256
377
Sagar
Shammi Kumar
FQL2370831
87
26
660
SAGAR
ASHOK
AHK2691434
87
50
147
SAGAR
SANTOSH
AHK2214328
87
398
269
Sagar
Ram Gopal
AHK1580422
87
39
77
Sagar
Naval Kishor
FQL2428894
87
70
743
Sagar
Satya Prakash
AHK1654599
87
6
86
Sagar
Chhatrapal
AHK1622190
87
6
549
Sagar
Rahis
AHK1007046
87
65
535
Sagar
Mukesh
AHK0773788
87
66
138
SAGAR
RAMESHYA
AHK1989011
87
92
330
Sagar
Ravi Kumar
AHK0049619
87
85
58
SAGAR
BANGALI BABOO
AHK1796697
87
85
354
Sagar
Vedaprakash
CWY1325414
87
81
337
Sagar
Totaram
UP/73/359/0639428
87
128
1334
Sagar Agraval
Prakash Chand
CWY2832327
87
279
995
SAGAR ARORA
MUKESH ARORA
AHK2635126
87
306
602
Sagar Arora
Vraj Mohan Arora
AHK1212976
87
13
20
Sagar Babu
Lalataprasad
UP\73\357\0240087
87
18
280
Sagar Bhakkad
Birbal Bhakkad
AHK0481416
87
60
760
SAGAR CHAUDHARY
SURENDRA
AHK2572527
87
193
850
SAGAR CHAUHAN
SHANKAR
AHK2731198
87
183
697
Sagar Chhetri
Yam Bahadur Chhetri
AHK1307974
87
185
348
Sagar Dham
Arun Kumar
AHK1346923
87
242
512
Sagar Garg
Pratap Garg
AHK2296184
87
198
136
SAGAR GUPTA
MAHESH CHAND GUPTA
AHK2109205
87
293
1306
Sagar Gupta
Mukesh Kumar Gupta
AHK0175794
87
36
897
SAGAR JAIN
PAVAN KUMAR JAIN
AHK1835446
87
48
556
SAGAR JAIN
RAJ KUMAR
AHK2569119
87
80
1006
SAGAR JAIN
RAVI KUMAR JAIN
AHK1840164
87
194
29
SAGAR JASORIA
SAURABH JASORIA
AHK2533610
87
207
1029
Sagar Juyal
H R Juyal
AHK0546309
87
208
624
Sagar Juyal
Harday Juyal
FQL3095601
87
155
1005
SAGAR KHANDUJA
INDRA SEN KHANDUJA
AHK2583235
87
14
97
Sagar Kumar
Rajesh Kumar
AHK1467687
87
137
335
Sagar Kumar
Rameshchand
AHK0076638
87
232
550
SAGAR KUMAR
DEVKI NANDAN
AHK2050508
87
314
1305
Sagar Kumar
Rajesh Kumar
AHK0962837
87
315
193
Sagar Kumar
Rajesh Kumar
AHK1497536
87
330
223
SAGAR KUMAR
KESHAV KUMAR
AHK2544872
87
25
157
Sagar Kumar
Chandra Bhan
AHK0022574
87
339
1577
Sagar Kumar Gautam
Satish Chand Gautam
AHK1191824
AHK1887108
33
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
259
189
SAGAR KUMAR RANGU
Elector Name
SHAMMI KUMAR
AHK0368605
87
191
402
Sagar Maheshvari
Mohan Maheshvari
AHK1247832
87
151
102
Sagar Mal Sharma
Rameshvar Dayal
FQL2633105
87
32
486
SAGAR NIRMAL
RAKESH
AHK2199719
87
269
1145
SAGAR PUROHIT
GIRISH PUROHIT
AHK2628899
87
368
899
SAGAR RANA
CHARANJEET SINGH RANA
AHK2665206
87
262
377
Sagar Rathaur
Raju Rathaur
AHK1599752
87
146
1406
Sagar Saksena
Lakshmi Kant
AHK0582890
87
237
106
Sagar Sehgal
Sunil Sehgal
AHK1667302
87
206
315
Sagar Shamar
Kalaktar Babu Shamara
FQL1979855
87
20
1244
SAGAR SHRIVASTAV
RAVINDRA KUMAR SHRIVASTAV
AHK2557502
87
42
935
SAGAR SHUKLA
AJAY SHUKLA
AHK1810415
87
54
545
SAGAR SINGH
DALVIR SINGH
AHK2037018
87
70
691
Sagar Singh
Krishn Bhagavan
AHK1655091
87
214
242
Sagar Singh
Raja ram
UP/73/357/0525464
87
148
921
Sagar Singh
Narendra Singh
AHK1049014
87
137
1019
Sagar Singh
Ram Prasad
UP/73/359/0774277
87
177
463
Sagar Singh
Mukesh Kumar
AHK0432658
87
26
638
SAGAR SINGH
UTTAM SINGH
AHK2691210
87
320
459
SAGAR SINGH
SHEKHAR
AHK2156644
87
327
482
Sagar Singh
Sva.Babu Lal
AHK1593870
87
230
183
SAGAR SINGH YADAV
LATE RAJPATI SINGH YADAV
FQL1370287
87
207
714
Sagar Soni
Sonelal
AHK0241117
87
360
205
Sagar Soni
Mukesh Soni
AHK1541432
87
37
1137
Sagar Sonkar
Anil Sonkar
AHK0020693
87
37
1165
Sagar Sonkar
Mahesh Sonkar
AHK1481597
87
289
1000
SAGAR SONKAR
SURJIT KUMAR SONKAR
AHK2642239
87
17
1395
SAGAR SONKAR
MAHENDRA SINGH SONKAR
AHK2691061
87
40
812
SAGAR SONKAR
KALU
AHK2200848
87
283
771
SAGAR SONKER
SURENDRA KUMAR SONKER
AHK2228013
87
395
1336
SAGAR UPADHYAY
ASHOK UPADHYAY
AHK2724870
87
55
368
Sagar Varma
Subhash Chand
AHK0473504
87
99
716
Sagar Varma
Rameshvar Dayal
CWY3756061
87
238
391
SAGAR VERMA
RAGHAV KISHOR VERMA
AHK1925742
87
203
1039
SAGAR YADAV
JAGDISH SINGH
AHK2695542
87
64
363
Sagar Yadav
Vishnadas Yadav
AHK1048487
87
246
913
SAGARA BEGAM
ASHFHAK AHEMAD
AHK2518405
87
343
883
SAGARIKA
UTTAMDAS
AHK1782556
87
59
422
Sagauta Vishvas
Milan Kanti Vishvas
FQL2327161
87
117
225
SAGEER
NOOR MOHAMMAD
AHK2240760
87
225
388
Sageer Ahamad
Fakarouddin
FQL2609980
87
63
957
Sageer Ahmad
Abdul Sattar
AHK1603489
87
125
39
SAGEER KHAN
SALIM KHAN
AHK2201986
87
94
1242
SAGEER UDDIN
RAEES UDDIN
AHK2754349
87
245
780
Saggo
Khallo
FQL2148898
87
360
137
Saggo
Shakil
AHK1241173
87
67
269
SAGGO BEGAM
JAHIR KHAN
AHK1988609
87
95
164
Saghana Jutshi
Amranath Jatshi
AHK0996470
87
218
932
Saghna
Viri Singh
FQL1411941
87
11
656
Saghna
Vinod
FQL2313476
87
325
436
Saghnababu
Natthilal
UP/73/357/0726017
87
7
478
Saghyakumari
Akhatyarasingh
FQL2994978
87
71
250
Sagina
Rahis
AHK2333318
87
26
584
Sagina
Sattar Khan
AHK0999706
87
249
240
Sagina
Vakil
FQL1096643
87
53
177
Sagina Bagem
Nasaruddin
AHK2291110
87
258
655
Saginabegam
MauAlam
FQL1566595
87
258
131
Sagir
Nuraudadin
AHK0856179
87
285
196
Sagir
Kabir Ahamad
AHK1412709
87
285
437
Sagir
Rajik
UP/73/357/6361201
87
271
145
Sagir
Hamid
FQL2072726
87
271
311
Sagir
Jahir Vaig
AHK2392520
34
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SAGIR
JAHIR AHAMAD
AHK1963594
121
Sagir
Mirakhan
UP/73/356/0729021
344
162
Sagir
Manjur Khan
UP/73/356/0729055
87
245
1106
Sagir
Abdul Rahaman
AHK0115121
87
243
368
Sagir
Jamalu
UP/73/357/0552478
87
20
348
Sagir
Sahid
AHK0755041
87
197
273
Sagir
Farid
UP/73/357/0444059
87
132
238
Sagir
Nasim
UP/73/359/0762377
87
159
239
Sagir
Kamal Khan
AHK0845073
87
100
617
SAGIR
NASIR KHAN
AHK1791912
87
53
619
Sagir
Sattar
FQL3094919
87
43
218
Sagir
Saddik
FQL1067818
87
73
142
Sagir
Mau Shafik
UP/73/357/0399226
87
73
293
Sagir
Ajij Kuraishi
AHK0026120
87
41
35
Sagir Ahamad
Shubharati
FQL1072255
87
54
9
Sagir Ahamad
Avdal Vahid
FQL1934157
87
109
338
Sagir Ahamad
Mau. Anvar
AHK0036848
87
107
1026
Sagir Ahamad
Chhotai Khan
AHK0322909
87
245
66
Sagir Ahamad
Nasim Ahamad
FQL2147031
87
244
397
Sagir Ahamad
Rafik Ahamad
AHK1479807
87
245
1168
SAGIR AHAMAD
KHALIL
AHK2640639
87
288
621
Sagir Ahamad
Shakila
AHK1363753
87
290
1476
SAGIR AHAMAD
BAHABUDDIN
AHK2646693
87
114
834
SAGIR AHMAD
NAJEER AHMAD
AHK2533107
87
342
332
Sagir Fatma
Shaukat Ali
AHK2427680
87
305
55
Sagir Gani
Abdal Gani
AHK0534495
87
23
998
SAGIR JEHRA
ALIM HASAN
AHK2238905
87
112
69
Sagir Kha
Shabir Khan
AHK0417808
87
246
108
Sagir Khan
Kallu Khan
FQL3094620
87
247
163
Sagir Khan
Khushrid Khan
AHK0851097
87
194
303
Sagir Khan
Rasid Khan
AHK0096719
87
108
1226
Sagir Khan
Makasud
CWY3199163
87
95
443
Sagir Khan
Shahid Khan
AHK2377919
87
251
1056
Sagir Kuraishi
Ajameri
AHK0117317
87
296
637
SAGIR QURESHI
ZAKIR QURESHI
AHK2160638
87
294
165
Sagir Uden
Nuur Udin
FQL1474535
87
285
598
SAGIR UDIN
SABAYUDIN
AHK2142370
87
301
190
Sagira Begam
Shahajad
UP/73/357/0702409
87
30
341
Sagiraahamad
Basiraahamad
FQL2426633
87
285
243
Sagiraahamad
Jamilaahamad
FQL2378156
87
35
1105
Sagiraahamad
Jamilaahamad
AHK0483263
87
21
163
Sagiraahamad
Jamil
UP/73/357/0264100
87
242
771
Sagiraahamad
Abdulrashin
FQL2369189
87
110
650
Sagiraahamad
Nabbiahamad
CWY2373250
87
107
377
Sagiraahamad
Abdulrashid
CWY3196045
87
128
945
Sagirahusain
Riyajudadin
CWY3557055
87
71
435
Sagirakhan
Habibakhan
UP/73/357/0393095
87
63
568
Sagiran
Munna
AHK1026293
87
61
156
Sagiran Begam
Mukhtyar Khan
AHK0038935
87
309
114
Sagiraudadin
Riyajaudin
UP/73/357/0690256
87
226
599
Sagirauddin
Vahabuddin
AHK2372308
87
244
843
Sagirudadin
Amirudadin
AHK2303758
87
294
81
Sagiruddin
Nuruddin
UP/73/357/0654988
87
207
1020
Sagita
Sanjay Kumar
AHK0575670
87
171
760
Sagita Devi
Paravin
AHK0808378
87
150
172
SAGITA KUMARI
BABU JI
AHK2177285
87
217
102
Sagita Poraval
Sudhir Poraval
AHK1344597
87
239
289
Sagita Sharma
Nalinish Kumar
AHK0185439
87
242
506
Sagita Sharma
Kannaiyalal Sharma
AHK0643569
87
210
678
Sagita Yadav
Anil Kumar Yadav
AHK0392217
87
36
1221
SAGIYA
NAJEEM
AHK2564854
87
100
458
Sagiya
Rafik
UP/73/359/0705191
87
346
46
87
344
87
Elector Name
35
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
109
554
Sagor Ahamad
Elector Name
Kabir Ahamad Khan
CWY0952143
87
182
156
Sagorik Bhattacharya
Sanjay Bhatacharya
AHK0277178
87
63
24
Sagota Vishvas
Sudhir Vishvas
AHK2349389
87
290
239
SAGR JAIN
MUKESH JAIN
AHK2477107
87
287
1133
SAGR JAIN
MUKESH JAIN
AHK1965128
87
298
853
SAGR KUMAR
RAMESHVAR
AHK2068070
87
212
1097
SAGR SHIVHARE
LATE ASHOK SHIVHARE
AHK2613164
87
226
741
SAGR THAPA
OM PRKASH THAPA
AHK2513737
87
10
724
Sagrabavu
Bahadurasingh
FQL1337906
87
155
63
Sagraganguli
Subhash
AHK0422469
87
158
140
Sagrapande
Govind
FQL2495372
87
95
1015
Sagrasaksaina
Kameshakumar
CWY1417377
87
92
515
Sagrashamar
Yogendrashmara
CWY3308574
87
281
464
Sagrashrivastav
Ramesh Chand
UP/73/357/0627701
87
213
20
Sagri
Rajesh
AHK2357069
87
8
161
Sagrita
Kalichran
UP/73/357/0228561
87
95
158
Sagufta
Sarfaraj
CWY3653987
87
72
178
Sagufta
Afakaahamad
FQL2137982
87
126
241
Sagufta
Minu
AHK0864702
87
277
249
Sagufta
Muinaudadin
FQL1364934
87
296
383
Sagufta
M.U Farukh
UP/73/357/0666228
87
287
118
SAGUFTA
YUSUF KHAN
AHK2247880
87
275
102
Sagufta Muin
Muin Gasi
AHK0657080
87
290
1095
SAGUFTA NIGAR
MO.NAUSHAD
AHK1921865
87
295
773
Sagun
Harasvarup
AHK2467132
87
13
472
Sagun Chhatrapti
Sandip Chhatrapti
AHK1465293
87
327
359
Sagun Kumari
Sohan Lal
AHK1540087
87
334
133
Sagun Kumari
Sonu
AHK1199231
87
145
1436
SAGUN SHARMA
MAGHVENDRA KUMAR SHARMA
AHK2616563
87
184
596
Sagun Sih
Paramindar Sih
FQL1984657
87
215
739
Saguna
Karnasingh
AHK2359909
87
203
373
Saguna Devi
Jagadish Singh
AHK0435297
87
121
268
Saguna Devi
Chhote Lal
AHK0254987
87
366
854
Saguna Devi
Umeshchand
CPD4098364
87
391
646
Saguna Devi
Bhavasingh
CPD1547496
87
77
561
Saguna Devi
Omaprakash
AHK0992164
87
34
605
Sagunadevi
Jagamohan
UP/73/357/0300391
87
316
761
Sagunadevi
Niranjan
UP/73/356/0741359
87
337
516
Sagupta
Ashlam
AHK0303933
87
336
660
SAGUPTA
BANNE KHA
AHK2147163
87
292
4
Sagvati
Gangadhar Isharani
AHK1282235
87
141
482
Sah Devi
Pyare Lal
CWY3142239
87
17
802
Sah Devi
Munna Lal
FQL2591618
87
245
497
Sahab Jadi
Ramajani
AHK1174952
87
380
796
Sahab Sieh
Ramasvarup
CPD4331047
87
210
35
Sahab Sih
Gyajit
AHK0408328
87
184
347
Sahab Sih
Badnasingh
AHK0558106
87
103
924
Sahab Sih
Nirjann Singh
AHK2387371
87
104
200
Sahab Singh
Ramcharan
UP/73/359/0711130
87
183
733
Sahab Singh
Badan Singh
AHK2304780
87
197
837
SAHAB SINGH
DAYARAM
AHK2489714
87
216
4
Sahab Singh
Sundar Singh
AHK1396068
87
205
593
Sahab Singh
Ramababu Kain
AHK0067710
87
206
577
Sahab Singh
Fusiyaram
FQL2481653
87
206
930
Sahab Singh
Sva Ram Bharosi
AHK0275313
87
207
736
Sahab Singh
Sumer Singh
AHK0859868
87
203
994
Sahab Singh
Badan Singh
FQL1190701
87
246
238
Sahab Singh
Haravilas
AHK0527200
87
231
344
Sahab Singh
Sumedilal
AHK0257584
87
234
223
Sahab Singh
Gumanam
FQL2050987
87
167
647
Sahab Singh
Chhitar Singh
AHK2380582
87
172
674
Sahab Singh
Natthilal
AHK2410306
36
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
176
164
Sahab Singh
Elector Name
Vidsi Ram
AHK2289098
87
176
568
Sahab Singh
Jhangan Lal
FQL3063096
87
179
87
Sahab Singh
Bankelal
AHK1004118
87
158
40
Sahab Singh
Saubiram
AHK1064591
87
158
223
Sahab Singh
Chhotelal
FQL2602704
87
158
927
SAHAB SINGH
SVA.RAM BHAROSI
AHK2028314
87
161
131
Sahab Singh
Ram Bharosi
AHK2368298
87
161
709
SAHAB SINGH
SHOBHIRAM
AHK2526473
87
143
833
Sahab Singh
Natthiram
CWY0934992
87
145
428
Sahab Singh
Rupi Sihan
AHK0158360
87
144
130
Sahab Singh
Soran Singh
AHK0735803
87
146
1408
Sahab Singh
Shiv Charan Singh
AHK0555292
87
147
3
Sahab Singh
Shivcharan
AHK0427518
87
150
189
Sahab Singh
Radhachran
CWY3105160
87
137
1395
Sahab Singh
Ram Svarup Singh
AHK2320349
87
131
255
Sahab Singh
Brijakishor
AHK0837732
87
126
1239
Sahab Singh
Sva Ninua Ram
AHK0815910
87
126
616
Sahab Singh
Indra Singh
AHK0558502
87
382
54
Sahab Singh
Nekasiya Ram
AHK1362706
87
387
277
Sahab Singh
Omaprakash
AHK0949909
87
387
894
Sahab Singh
Kailashi Ram
AHK1611151
87
379
522
Sahab Singh
Kanhilal
UP/73/356/0612708
87
375
548
Sahab Singh
Dhaniram
CPD4002978
87
369
50
Sahab Singh
Urua Ram
CPD3525557
87
363
1077
Sahab Singh
Ramesh Chandra
AHK1697598
87
357
96
Sahab Singh
Vedariya
AHK2399715
87
347
243
SAHAB SINGH
MAUHR SINGH
AHK2102192
87
347
303
Sahab Singh
Ghasiram
UP/73/356/0729974
87
346
848
SAHAB SINGH
DEVI SINGH
AHK2141612
87
331
274
Sahab Singh
Ram Singh
AHK0304568
87
332
157
Sahab Singh
Chhedi Lal
UP/73/357/0741083
87
328
149
Sahab Singh
Ram Singh
FQL1161926
87
328
365
Sahab Singh
Chhedi Lal
FQL1459510
87
328
646
Sahab Singh
Jagadish
AHK1500685
87
325
526
Sahab Singh
Gulab Singh
UP/73/357/0726116
87
343
1290
Sahab Singh
Nihilal
AHK0653469
87
339
433
SAHAB SINGH
RAMCHANDRA SINGH
AHK1944347
87
316
1161
SAHAB SINGH
KALIYAN SINGH
AHK2529238
87
316
1212
Sahab Singh
Sovran Singh
CPD2418770
87
321
488
Sahab Singh
Ratiram
UP/73/357/0717664
87
311
998
Sahab Singh
Ramchandra
AHK0534818
87
306
1107
Sahab Singh
Daulat Singh
FQL2264059
87
295
889
Sahab Singh
Jagadish
FQL1886019
87
3
471
SAHAB SINGH
DATARAM
AHK2498384
87
277
555
Sahab Singh
Balaram
FQL2998615
87
251
1132
SAHAB SINGH
CHANDAN SINGH RATHAUR
AHK2621167
87
254
265
Sahab Singh
Amar Singh
AHK0851576
87
259
338
SAHAB SINGH
LATE SARMAN LAL
AHK2488229
87
257
664
SAHAB SINGH
KALI CHARAN
AHK0116756
87
262
436
Sahab Singh
Narayan Singh
FQL2366441
87
264
936
Sahab Singh
Ramapalasingh
AHK0785097
87
265
925
SAHAB SINGH
SV CHATURI SINGH
AHK2015766
87
266
1123
Sahab Singh
Rajendra Singh
FQL2084960
87
91
678
Sahab Singh
Savaliya
UP/73/359/0678583
87
391
272
Sahab Singh
Antaram
AHK0930495
87
390
108
Sahab Singh
Kishan Singh
AHK0944249
87
396
316
Sahab Singh
Tota Ram
CPD3543303
87
395
170
Sahab Singh
Jhande Singh
UP/73/356/0627324
87
7
301
SAHAB SINGH
CHHIDDA SINGH
AHK1851153
87
376
446
SAHAB SINGH SAGAR
KARAN SINGH SAGAR
AHK0521211
87
394
983
SAHAB SINGH SONI
HARI SINGH SONI
AHK2723369
87
284
486
Sahabaj Ahamad Khan
Rijavan Ahamad Khan
AHK1358696
37
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
309
48
Sahabajadi
Elector Name
Mu. Ishhak
UP/73/357/0690461
87
7
741
Sahabaram
Meghu Prasad
FQL1051309
87
333
8
Sahabasih
Chhedilal
FQL2168961
87
150
694
Sahabasih
Sukharam
CWY0936021
87
226
248
Sahabasih
Vishambarasih
FQL2247187
87
2
436
Sahabasih
Gendalal
FQL2128684
87
221
39
Sahabasihan
Sumediram
FQL1387679
87
219
776
Sahabasingh
Mahavir
AHK0413302
87
230
713
Sahabasingh
Devisingh
UP/73/357/0540148
87
161
756
Sahabasingh
Shogiram
FQL2343713
87
175
195
Sahabasingh
Roshnalal
AHK1239722
87
120
1012
Sahabasingh
Harisingh
CWY2390081
87
316
356
Sahabasingh
Balvant
AHK2423069
87
316
440
Sahabasingh
Ghumeri Lal
UP/73/356/0741181
87
382
410
Sahabasingh
Ramajilal
UP/73/356/0612547
87
361
230
Sahabasingh
Jokhiram
AHK2404507
87
369
704
Sahabasingh
Kishnalal
CPD2981611
87
346
778
Sahabasingh
Jyotiram
CPD3709268
87
254
619
Sahabasingh
Chandanasingh
FQL2201283
87
393
678
Sahabasingh
Vissaram
CPD4365037
87
389
795
Sahabasingh
Vishambhra
CPD1561463
87
112
56
Sahabudadin
Shakur Khae
AHK0977439
87
115
957
Sahabudadin
Munna Khan
AHK0837583
87
142
76
Sahabudadin
Babu Kha
AHK0072603
87
309
411
Sahabudadin Siddaki
Kamarudadin Siddaki
AHK1273523
87
309
920
Sahabudan
Babu Khan
UP/73/357/0690806
87
252
918
Sahabuddin
Niyamat Khan
AHK1540418
87
18
274
Sahabuddin
Sva.Nur Baksh
AHK1708841
87
126
886
Sahabuddin
Fakaruddin
CWY2848984
87
104
73
Sahabuddin
Sherakhae
AHK2387645
87
114
851
Sahabuddin Khan
Ali Mohammad
AHK1601277
87
310
902
Sahabudin
Miththu Khan
UP/73/357/0690099
87
332
259
Sahabudin
Jabbar
UP/73/357/0741143
87
363
904
Sahadat
Sallo
CPD3284759
87
288
597
Sahadataulla
Faridaudadin
AHK2456358
87
264
732
Sahadev
Radheshyam
AHK2352425
87
262
631
Sahadev
Narayan Singh
FQL2611762
87
383
370
Sahadev
Ram Singh
AHK0960963
87
372
677
Sahadev
Nathi
AHK2421386
87
349
92
Sahadev
Haribabu
AHK1364694
87
169
1013
Sahadev
Jagannath
FQL3037090
87
220
181
Sahadev
Satya Narayan
AHK1311190
87
205
196
Sahadev
Bhogiram
FQL1981125
87
195
748
Sahadev
Lakshman Prasad
UP/73/357/0432648
87
108
784
Sahadev
Sva Faurnasingh
CWY3618279
87
399
627
Sahadev
Bholaram
AHK0681239
87
83
95
Sahadev
Nathu Sih
AHK0983510
87
97
1086
Sahadev
Om Prakash
AHK1544634
87
351
426
Sahadev Rajaput
Churaman
AHK0888354
87
317
613
Sahadev Singh
Shri Bhuri Sihan
AHK1259753
87
263
695
Sahadev Singh
Narayan Singh
AHK1558691
87
169
443
Sahadev Singh
Pitam Singh
AHK1586858
87
171
202
Sahadev Singh
Pitam Singh
FQL2000479
87
122
71
Sahadev Singh
Hukam Singh
AHK0567172
87
11
309
Sahadev Singh
Yadivir Singh
AHK0334045
87
65
458
Sahadev Singh
Mangeram
AHK0321182
87
156
919
Sahadev Singh Yadav
Shiv Narayan Singh
FQL2192029
87
183
890
Sahadev Yadav
Ramesh Chand Yadav
FQL2345270
87
349
697
Sahadev Yadav
Mahesh Babu Yadav
AHK0503128
87
349
823
Sahadev Yadav
Mahesh Babu
AHK1364124
87
372
232
Sahadevasingh
Natthisingh
CPD3532694
87
318
206
Sahadevasingh
Hardayal
UP/73/356/0741595
38
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
152
214
Sahadevasingh
Elector Name
Mahendransingh
FQL2343283
87
393
334
Sahadevi
Siyaram
AHK0954321
87
289
320
Sahail
Naim Hasan
AHK0541235
87
299
502
Sahajad
Latifaudadin
UP/73/357/0660493
87
323
286
Sahajad
Salim
AHK2438836
87
124
250
Sahajad
Rosan
AHK0061770
87
115
90
Sahajad
Saukin
CWY3767142
87
72
490
Sahajad
Nisar
AHK2337434
87
366
958
Sahajad Ali
Shakur Ahamad
AHK0900985
87
345
903
Sahajad Khan
Nijar Ahamad
AHK0537225
87
121
208
Sahajad Kho
Faiyajudadin
AHK0429258
87
303
45
Sahajadaali
MuIliyas
FQL2457679
87
360
15
Sahajadi
Mahabuv
AHK0892067
87
122
789
Sahajadi
Babu Khan
AHK0963694
87
110
118
Sahajadi
Salim Khan
AHK0839001
87
244
299
Sahajahan
Hasan Savri
FQL3060761
87
32
24
Sahajavti
Indramohan
FQL1841618
87
63
1099
SAHAJHAN
SVA.BABLOO
AHK1982115
87
236
910
Sahali Khan
Najir Khan
FQL2360238
87
311
391
Sahamit
Majid
AHK2411312
87
298
18
Sahan Ali
Irafan Ali
AHK0291468
87
28
357
Sahan Lal
Munnalal
FQL1910652
87
296
507
Sahana
Jayad
UP/73/357/0666201
87
296
585
Sahana
Harun
UP/73/357/0666302
87
286
596
Sahana
Intajam
FQL2462182
87
31
423
SAHANA
MAUHMMAD HANIF
AHK1826890
87
191
191
Sahana
Chhotamunna
FQL2032431
87
205
950
Sahana
Sikandar
FQL2481059
87
73
490
Sahana
Sagir
AHK0990283
87
132
32
Sahana Begam
Sakil Ahamad
CWY1056639
87
291
941
Sahana Khan
Jahid Khan
AHK1606482
87
95
1083
Sahana Khan
Asif Khan
CWY3621893
87
51
561
Sahana Khatun
Abdul Husain
FQL2133767
87
362
1123
Sahana Paravin
Usaman Ali
AHK2410512
87
116
754
Sahana Paravin
Basir Ahamad
AHK1058569
87
245
584
Sahana Paravin
Rafik Ahamad
AHK0114512
87
124
229
Sahanaj
Salim
AHK0061895
87
136
227
Sahanaj
Munavvar
CWY2878577
87
134
767
Sahanaj
Rahish
CWY1247519
87
366
882
Sahanaj
Abdul Hafij
AHK2473197
87
258
845
Sahanaj
Abidabegam
FQL1566686
87
249
683
Sahanaj
Yatin
AHK2324044
87
362
673
Sahanaj Begam
Abadul Rahaman
AHK0632869
87
339
1476
Sahanaj Begam
Makasud Husain
AHK0812065
87
124
173
Sahanaj Begam
Yusuf Khan
AHK0061317
87
121
442
Sahanaj Begam
Mu.Nijam
AHK1329796
87
242
1043
Sahanaj Begam
Imamuuddin
AHK2299956
87
226
408
Sahanashah
Nurjahan
FQL2348167
87
287
469
Sahanaulla
Rafikaullakhan
FQL2100246
87
287
470
Sahanavav
Rafikaullakhan
FQL1375765
87
139
770
Sahani Vohara
Lekharaj Vohara
AHK0554030
87
117
703
Sahara
Shakil
CWY0959668
87
287
896
Sahara
Allaudadin
UP/73/357/636322
87
90
479
Sahara Bano
Gulam Mohammad
AHK0030031
87
258
1197
Sahara Begam
Shamasuddin
AHK1551357
87
309
213
Sahara Begam
Siidik Khan
AHK1185404
87
60
376
Saharabai
Natthi Lal
UP/73/357/0366920
87
105
440
Saharabegam
MoAli
CWY1234970
87
35
541
Saharoj
Firoj Uddin
FQL2287951
87
119
448
Saharoj Jahan
Makasud Ali
AHK0162198
87
293
424
Saharukh
Nasarudadin
AHK2460707
87
256
951
Sahashahabegam
Asdahusain
FQL1566652
39
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
122
525
SAHAUDDIN
Elector Name
SALIMUDDIN
AHK1963735
87
235
332
Sahav Lal
Shrisitaram
FQL2053726
87
238
1069
Sahav Singh
Sujan Singh
FQL2511392
87
200
360
Sahav Singh
Natthiram
FQL1935048
87
201
707
Sahav Singh
Chandrabhan
FQL1935337
87
120
942
Sahav Singh
Kunvar Sain
CWY1051184
87
125
254
Sahav Singh
SvaBrajalal
AHK0567248
87
128
389
Sahav Singh
Chireji
AHK0820365
87
149
610
Sahav Singh
Shankar Lal
UP/73/359/0789203
87
147
20
Sahav Singh
Hira Lal
CWY3306529
87
159
729
Sahav Singh
Lauhare Ram
UP/73/357/0501472
87
174
11
Sahav Singh
Punnaram
AHK0235556
87
256
237
Sahav Singh
Babu Lal
AHK0659409
87
260
69
Sahav Singh
Kishan Lal
FQL1389832
87
260
1108
Sahav Singh
Shivcharan
AHK2345437
87
365
430
Sahav Singh
Bhagariram
AHK1288182
87
377
197
Sahav Singh
Dhani Ram
CPD4072864
87
314
1084
Sahav Singh
Vavu Lal
UP/73/357/0696311
87
339
850
SAHAV SINGH
KOMAL SINGH
AHK2115350
87
335
444
Sahav Singh
Natthilal
AHK0217166
87
324
324
Sahav Singh
Gajadhar Singh
AHK0129460
87
391
247
Sahav Singh
Jhangoli Ram
CPD4360277
87
389
18
Sahav Singh
Kishan Lal
CPD3538097
87
391
531
Sahavasih
Vishambhar
CPD3538931
87
314
264
Sahavasingh
Virisingh
FQL2464139
87
180
447
Sahavasingh
Bankelal
AHK0581751
87
304
315
Sahaviral
Allavaks
UP/73/357/0666471
87
306
651
Sahavuddin
Baliuddin
UP/73/357/0681250
87
360
47
Sahavuddin
Rahim Khan
AHK0892091
87
302
961
Sahavudin
Nanne
UP/73/357/0708234
87
138
565
Sahavudin
Rahima
CWY1058718
87
388
723
Sahay Singh
Antaram
AHK0677625
87
330
49
Sahayogita
Vahadur Singh
AHK0918144
87
28
546
SAHB SINGH
DAYARAM
AHK2208668
87
173
1156
SAHB SINGH
CHANDAN SINGH
AHK2762912
87
166
24
SAHB SINGH
DAL CHAND
AHK1994045
87
127
25
SAHB SINGH
SUNHRI LAL
AHK1983493
87
209
776
SAHB SINGH
RAM PATI
AHK2007797
87
399
1103
SAHB SINGH UNDHERIYA
RAM SINGH UNDHERIYA
AHK2689230
87
97
1211
SAHB VAHADUR
OM PRKASH
AHK1954650
87
238
251
SAHBA ANIS LODI
MAUHMMAD IJJAT ULLAH
AHK1959196
87
272
316
SAHBUDDIN
KUNVARDIN
AHK2059251
87
332
475
SAHBUDDIN
ASRAF
AHK0309468
87
99
620
SAHDEV
SVA.OM PRKASH
AHK1828540
87
198
659
Sahdev Kumar
Kevalram
UP/73/357/0438907
87
252
1002
SAHDEV KUMAR RATHAUR
KAPOOR CHANDRA RATHAUR
AHK2503100
87
311
1349
SAHDEV SINGH
HIRA SINGH
AHK2665958
87
121
90
Sahed Khan
Babu Khan
AHK1330034
87
126
836
Saheed Khan
Shamsher Khan
UP/73/359/0750539
87
336
759
SAHEEN
KALLU
AHK2753556
87
73
658
SAHEEN
AFJAL
AHK1959568
87
193
18
SAHEEN NISA
LIYAKAT ALI
AHK2233849
87
302
215
SAHEENA
SIRAJUDDIN
AHK2519817
87
92
1454
SAHELI GHOSH
SUBROTO GHOSH
AHK2600245
87
180
154
Sahendra Singh
Digamvar Singh
AHK0276048
87
183
912
Sahendra Yadav
Rohan Yadav
FQL2345577
87
307
229
Sahesuddin
Sharafuddin
AHK1178789
87
191
739
SAHFIQ AHMAD
RASHID AHMAD
AHK1797539
87
112
83
Sahib
Salim
CWY3668308
87
71
77
Sahib Alam
Jafa Ulla
AHK0045807
87
120
208
SAHIB GARG
SAFIYA
AHK2535854
87
7
360
Sahib Ram
Meghu Prasad
FQL2323418
40
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
20
408
Sahib Singh
Elector Name
Indra Jit Singh
FQL3039641
87
246
1333
Sahib Singh
Panchiya Ram
AHK1632934
87
20
944
Sahiba
Surendra Singh
UP/73/357/0255184
87
345
402
SAHIBA
SARDAR KHAN
AHK2164077
87
302
328
SAHIBA
ANWAR
AHK2168086
87
304
94
Sahiba
Avid
FQL2464790
87
102
1117
Sahiba
Ayub Khan
CWY1237361
87
105
618
SAHIBA
HAMEED
AHK2240653
87
73
181
SAHIBA
SHAKIL
AHK2199495
87
107
451
Sahiba Bano
Tahir Husain
AHK0470203
87
238
461
Sahiba Husain
Firasat Husain
AHK1380476
87
236
39
Sahiba Khan
Mudassar Khran
AHK1690221
87
119
159
SAHIBA KHANN
SAMSAD KHANN
AHK2030377
87
238
521
SAHIBA NAJ
MOHMMAD AARIF KHAN
AHK2477891
87
249
300
Sahibasingh
Panchiya
AHK0526996
87
248
352
Sahid
Abdul Hak
AHK0528794
87
249
29
Sahid
Rahil Kha
AHK1190990
87
249
89
Sahid
Nasir
UP/73/357/0558056
87
249
90
Sahid
Hajimo Ali
AHK0503110
87
249
123
Sahid
Dilasad
FQL1096213
87
246
284
Sahid
Rahis
AHK1188432
87
243
389
Sahid
Pathan
AHK1175322
87
244
435
SAHID
RIYAZ MOHAMMAD
AHK2490621
87
244
841
Sahid
Munna Khan
AHK2303741
87
20
337
Sahid
Vahid
AHK0755025
87
199
772
Sahid
Asgar
AHK0090720
87
117
928
Sahid
Salim
CWY1051523
87
112
486
Sahid
Najira
AHK1009976
87
112
801
Sahid
Shaukin
CWY2816965
87
124
174
Sahid
Ismail
AHK0061929
87
134
176
SAHID
SIRAJ
AHK1837541
87
303
499
Sahid
Gafur
AHK2470136
87
303
608
Sahid
Abdul Sattar
AHK0290403
87
304
212
Sahid
Shavir
FQL2480382
87
304
246
Sahid
Anis
AHK2470391
87
299
530
Sahid
Khalil
AHK2467652
87
29
636
Sahid
Alim
FQL1911692
87
291
535
Sahid
Irashad Mohammad
FQL1672625
87
288
631
Sahid
Munna
AHK0498394
87
256
1196
Sahid
Sahid Beg
AHK1403948
87
254
884
Sahid
Valimuhammad
AHK2329886
87
251
399
SAHID
JAHIR KHAN
AHK1920800
87
278
82
Sahid
Dosamauhammad
FQL2094662
87
343
1464
Sahid
Allanur
AHK0853358
87
343
1567
SAHID
RAHIMA
AHK2718047
87
348
41
Sahid
Faiju Khan
CPD3605870
87
346
429
Sahid
Amin
CPD4064614
87
346
1125
SAHID
NIZAM
AHK2666675
87
362
1108
Sahid
Kalua
AHK0598375
87
310
104
SAHID
SHAHID
AHK2147544
87
306
478
Sahid
Shabbir
FQL1363233
87
338
306
Sahid
Bachchan Ali
AHK0198622
87
337
24
Sahid
Sabbirakhan
AHK2442978
87
334
477
Sahid
Nohal
FQL2575850
87
107
1035
Sahid
Rafik Beg
AHK0323550
87
110
265
Sahid
Samasad
AHK0840280
87
110
271
Sahid
Alim Khan
AHK0839191
87
101
144
Sahid
Gulab
AHK1683036
87
107
193
Sahid
Kallukhan
CWY2365588
87
103
492
Sahid
Liyakat
CWY3623717
87
71
847
SAHID
USMAN KHAN
AHK2572162
87
67
510
Sahid
Jafrahusain
AHK0476291
41
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
53
194
Sahid
Elector Name
Jabbar
UP/73/357/0348409
87
59
29
Sahid
Gafura
UP/73/357/0366032
87
93
693
SAHID
IKBAL
AHK2072775
87
336
622
SAHID ABBAS
SHAHID KHAN
AHK1870559
87
119
1186
SAHID ABBAS
SAMMI KHALIYA
AHK2173979
87
111
724
Sahid Ahamad
Khalil Ahamad
CWY3691011
87
118
819
Sahid Ali
Said Kha
AHK0093948
87
110
79
Sahid Ali
Dilashad
AHK0420109
87
60
785
SAHID ALI
LIYAKAT ALI
AHK2572774
87
248
21
SAHID ALI MIRJA
NISAR HUSAI MIRJA
AHK1909878
87
251
930
Sahid Beg
Ahamad Beg
FQL1109172
87
284
677
SAHID HUSAIN
MAHMUD HUSAIN
AHK2117919
87
290
743
Sahid Husain
Ali Husain
AHK0170019
87
346
947
Sahid Husain
Shahid Khan
CPD3654688
87
245
1037
Sahid Husain
Rashid
AHK1335611
87
246
991
Sahid Khan
Salim Khan
UP/73/357/0558394
87
121
82
Sahid Khan
Nasma
AHK2298255
87
121
143
Sahid Khan
Vilal
AHK0569145
87
121
212
Sahid Khan
Riyajul Rahaman
AHK1370899
87
124
27
SAHID KHAN
RASHID KHAN
AHK1973056
87
127
343
Sahid Khan
Islam Khan
AHK0818377
87
136
6
Sahid Khan
Hamid Khan
UP/73/359/0768443
87
136
126
Sahid Khan
Bundu Khan
AHK0423525
87
361
523
Sahid Khan
Jamalu Khan
AHK2404705
87
286
997
Sahid Khan
Alla Nur Khan
AHK1164490
87
251
72
Sahid Khan
Amir Khan
FQL3000643
87
251
818
Sahid Khan
Vahid Khan
UP/73/357/0570292
87
108
813
Sahid Khan
Hamidakhan
CWY1241553
87
107
453
Sahid Khan
Tahir Husain
AHK0470500
87
102
635
Sahid Khan
Bano Khan
CWY2847234
87
59
64
Sahid Khan
Munnu Khan
UP/73/357/0366078
87
50
544
Sahid Khan
Kallan Khan
AHK0979880
87
365
1355
Sahid Kho
Alla Nur
AHK0682179
87
291
174
Sahid Mijar
Shakilabeg
FQL2203297
87
27
845
Sahid Mukarram
Sala Udadin
AHK1030816
87
298
307
Sahid Salamani
Sakir Salamani
AHK0670851
87
121
71
Sahid Usamani
Ramesh Khan
AHK0254961
87
121
1028
SAHIDA
RAFIK KHAN
AHK2600724
87
29
630
Sahida
Saidaahamad
FQL2427318
87
273
1228
Sahida
Shamasuddin
FQL1121219
87
286
595
Sahida
Intajam
FQL2462208
87
258
651
Sahida
Nijam
AHK0301481
87
102
936
Sahida
Nur Mauhammad
CWY1237205
87
105
668
Sahida Ali
Nijat
UP/73/359/0711221
87
294
237
Sahida Begam
Sultan Ahamad
FQL1117597
87
296
398
Sahida Begam
Salimudadin
UP/73/357/0666052
87
302
410
Sahida Begam
Aslam Khan
AHK0193748
87
345
1018
SAHIDA BEGAM
SHER ALI
AHK2669430
87
246
120
Sahida Begam
Meharaj
FQL3041068
87
249
585
Sahida Begam
Arif Khan
FQL2446433
87
251
873
Sahida Begam
Sahid Khan
FQL1108497
87
365
109
Sahida Begam
Munir Khan
AHK0383083
87
117
616
SAHIDA HUSAIN
JALALUDDIN
AHK2167104
87
345
211
Sahida Khatun
Nurullah
AHK1285808
87
248
237
SAHIDA PARVIN
YUSUF KHAN
AHK2066736
87
104
487
Sahida Vegam
Vadarudadin
AHK0619965
87
258
387
Sahidaahamad
Nasiraahamad
FQL2199883
87
60
369
Sahidabano
Sirajudadin
UP/73/357/0366903
87
348
474
Sahidabegam
Nasir Vaks
CPD1537646
87
256
828
Sahidabegam
Ittajaraahamad
FQL2520419
87
27
436
Sahidabegam
Paravej
FQL1910801
87
244
856
Sahidakhae
Nuramohammad Khae
AHK1706423
42
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
151
259
Sahidakhan
Elector Name
Ramajanasaiyad
FQL2017713
87
278
30
Sahidakhan
Chaman
UP/73/357/0594077
87
126
928
Sahidan
Sabir
AHK0254201
87
126
978
Sahidan
Shahabudadin
CWY2391911
87
126
1192
Sahidan
Prabhukhan
CWY1248442
87
128
1296
Sahidan
Amira
CWY2849388
87
128
1481
Sahidan
Rahimuddin
CWY3653706
87
121
767
Sahidan
Ramajuddin
AHK0821728
87
106
555
Sahidan
Ali
CWY3666005
87
108
913
Sahidan
Subarati
CWY3597234
87
100
515
Sahidan
Shakur Khan
UP/73/359/0705247
87
197
296
Sahidan
Hafij
UP/73/357/0444070
87
198
1047
Sahidan
Chhote Khan
AHK2325173
87
198
1075
Sahidan
Nisar Khan
FQL1971019
87
366
717
Sahidan
Gafur Ahamad
AHK2472991
87
106
564
Sahidan Begam
Vasir Ahamad
CWY3665429
87
110
6
Sahidan Begam
Mahatab Kha
AHK0420950
87
124
341
Sahidan Begam
Sultan Khan
AHK0061556
87
94
54
Sahidan Begam
Kallan Khan
AHK1554799
87
101
266
Sahidas Khan
Banne Khae
CWY1339035
87
274
659
Sahidavano
Isar Ahamad
AHK0500991
87
277
321
Sahidavano
Rahisuddin
UP/73/357/0684876
87
113
550
Sahidavegam
Bablu
AHK0404301
87
346
932
Sahidulla
Abdul Latif
UP/73/356/0729381
87
178
56
SAHIL
DAYAPRKASH
AHK2190726
87
37
1370
Sahil
Barkat Kha
FQL3059383
87
353
883
Sahil
Rajavir
AHK0188904
87
56
611
Sahil
Kuladip
AHK0645275
87
4
771
SAHIL
KALI CHARAN
AHK1850502
87
94
208
SAHIL
TAHIR
AHK2241990
87
29
943
SAHIL
IRSHAD
AHK2734747
87
297
1018
Sahil
Sher Mohammad
AHK0177634
87
279
765
Sahil Abbas
Mau Yasin
AHK1216035
87
282
401
Sahil Arif
Arif Husain
FQL2986974
87
196
591
Sahil Arora
Ashok Arora
AHK1431618
87
30
819
SAHIL DANG
ANIL DANG
AHK2691475
87
363
264
Sahil Ilahi
Nur Ilahi
AHK1313600
87
66
232
Sahil Jakab
Raju
AHK1658657
87
242
416
Sahil Jann
Maikal Jann
AHK0774174
87
282
75
SAHIL KADAM
AVADHESH KADAM
AHK1255470
87
62
907
Sahil Kapur
Ramesh Kapur
AHK2313286
87
19
711
SAHIL KHAN
TRILANI KHA
AHK2073385
87
94
1112
Sahil Khan
Nisar Khan
AHK2377786
87
258
248
SAHIL KHAN
MOHAMMAD HANIF KHAN
AHK2488203
87
309
829
SAHIL KHAN
LIYAKAT KHAN
AHK2114809
87
291
697
Sahil Khann
Sadat Utla Khann
AHK1282649
87
192
121
SAHIL KHATTAR
DINESH KHATTAR
AHK1805993
87
19
391
Sahil Kohali
Kuladip
AHK0974378
87
367
324
SAHIL KUMAR
ASHOK KUMAR
AHK2489631
87
195
474
SAHIL KURAISHI
MUHMMAD KAMROODDIN
AHK1887587
87
73
274
SAHIL KURAISHI
SAID
AHK2199743
87
187
371
SAHIL LAWRENCE
LAWRENCE MASSEY
AHK1253525
87
64
1206
SAHIL MATHUR
SATISH BIHARI MATHUR
AHK2577393
87
297
657
SAHIL RAYEEN
SHER MOHMMAD RAYEEN
AHK2077832
87
300
293
SAHIL SHRIVASTAVA
KULDEEP SAHAY
FQL1888817
87
303
701
Sahil Sidadiki
Babvan
AHK1346469
87
309
871
SAHIL SIDDIKI
BABBAN SIDDIKI
AHK2114262
87
162
40
Sahil Singh
Shyodan Singh
AHK0274514
87
109
80
Sahil Usmani
Shabbir Usmani
AHK0769992
87
294
461
Sahil Vavu
Revti Prasad
AHK2466035
87
311
574
Sahima
Sarfaraj
AHK2413128
87
93
1079
Sahima Bano
Shahajad
AHK1556620
43
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
27
825
SAHIMA SIDDKI
Elector Name
ASGAR
AHK2187136
87
94
427
Sahimanaj
Abdul Majid
CWY1234129
87
271
961
Sahimauddin
Babu Khan
FQL2256253
87
111
824
Sahin
Rafik
AHK0835371
87
275
416
Sahin
Isararaahamad
AHK2403566
87
274
690
Sahin
Shahid
FQL1365261
87
225
120
Sahin
Nasibaudadin
FQL2250645
87
249
224
Sahin
Mo Hanif
FQL1409911
87
246
146
Sahin
Iqabal Beg
FQL3023942
87
29
627
Sahin
Saidaahamad
FQL2427300
87
344
1003
SAHIN
HAFIJ
AHK2677300
87
343
1086
Sahin
Mau Hanif
AHK0537027
87
93
86
Sahin Bangam
Abdul Majid
AHK0033407
87
113
212
SAHIN BEGAM
HASIN KHAN
AHK1940808
87
111
310
Sahin Khan
Gulab Khan
CWY3690609
87
103
893
SAHIN KHAN
HASAN KHAN
AHK2091213
87
365
653
Sahin Nisha
Afaroj Khan
AHK0906081
87
105
626
Sahina
Gulamohammad
AHK0324343
87
110
235
Sahina
Ramajan
AHK0839738
87
110
544
Sahina
Salim Khan
AHK1030022
87
102
612
Sahina
Sakil
AHK0458240
87
128
855
SAHINA
KADIR BAKSH
AHK1002914
87
128
856
SAHINA
KADIR BAKHSH
AHK0552034
87
201
88
SAHINA
SUNIL KUMAR
AHK1788165
87
343
1271
Sahina
Salim Usmani
AHK0652198
87
95
332
Sahina
Ikaram
CWY2866150
87
335
761
SAHINA
RASID KHAN
AHK2684678
87
337
382
Sahina
Vakil
AHK2444024
87
255
825
Sahina
Mohammad Sharif
AHK2334787
87
106
203
Sahina Bano
Mau. Vahid Khann
AHK0325225
87
114
930
Sahina Begam
Sanjay Khan
AHK2289072
87
289
783
Sahina Begam
Nasir
AHK0103481
87
246
729
SAHINA KALIM
KALIM UDDIN
AHK1973312
87
116
955
Sahina Khan
M.D. Khan
AHK1380187
87
4
413
Sahinabegam
MauSahib
FQL2419984
87
126
1328
Sahir
Sabuuddin
AHK0863746
87
128
968
Sahir
Navabaahamad
CWY1249168
87
306
993
Sahir
Alimudadin
FQL3105558
87
236
758
Sahir Ali
Shamasher Ali
AHK1389600
87
278
684
Sahir Husain
Munshi Khan
FQL2987832
87
344
50
Sahir Khan
Vakarudin Khan
AHK1283928
87
135
441
Sahira
Salim
AHK0846360
87
117
1264
SAHIRA
PAPPU
AHK2168466
87
113
378
SAHIRA
SHAKIL
AHK2170728
87
198
779
Sahira
Faim
UP/73/357/0438979
87
63
107
Sahira
Rajuddin
UP/73/357/0372351
87
303
323
Sahira
Vakil
UP/73/357/0666800
87
336
478
Sahira
Latif
UP/73/357/0756165
87
331
503
Sahira
Avajal
FQL1187566
87
291
450
Sahira
Khaesahab
AHK0524074
87
121
632
Sahira Bano
Mau Rafik
AHK0822767
87
301
632
Sahira Begam
Rahis Khan
UP/73/357/0702817
87
303
33
Sahira Begam
Mu. Avarar
UP/73/357/0666704
87
254
763
Sahira Begam
Mo Asim
AHK2329407
87
63
483
Sahira Begam
Ahamad Khan
UP/73/357/0372015
87
107
922
Sahira Vano
Chaedamohammad
CWY2923282
87
344
520
Sahira Vano
Mo. Sagir
CPD2725323
87
63
497
Sahirabano
Mu. Rafik
UP/73/357/0372068
87
247
20
Sahirabano
Kurvan Ali
FQL1390772
87
311
417
Sahirabano
Liyakat
AHK2411429
87
253
1168
SAHIRAM
CHHADVAN
AHK1883024
87
196
229
Sahiravano
Alim Khan
UP/73/357/0438143
44
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
303
500
Sahiravano
Elector Name
Sahid
UP/73/357/0666856
87
344
888
Sahisa
Hali Hamid
AHK0209338
87
94
908
Sahishta
Ajij
CWY3584406
87
296
417
Sahishta Begam
A. Rasid
UP/73/357/0666072
87
102
312
Sahista
Imaran
AHK2385870
87
102
981
Sahista
Abid Khan
CWY1237304
87
117
1405
SAHISTA
SARAFAT
AHK2582906
87
294
70
Sahista
Shahajad Husain
UP/73/357/0654947
87
306
848
Sahista
Mo. Basim
FQL1362771
87
311
210
Sahista
Faim
AHK0673038
87
309
1201
SAHISTA
ASFAK
AHK2544120
87
249
3
Sahista
Mohammad Ali
FQL2991883
87
347
460
Sahista
Shabbir Ahamad
AHK0537621
87
72
253
SAHISTA
NAFEES
AHK2085785
87
73
143
Sahista
Shabbir
AHK2338739
87
249
346
SAHISTA BANO
AHAMAD JILANI
AHK1999036
87
102
1276
SAHISTA BEGAM
JAKIR
AHK2737286
87
249
608
Sahista Begam
Ikabakal Ahamad
AHK2323905
87
245
1076
Sahista Begam
Salimudin
AHK0115295
87
41
1167
Sahista Khatun
Jafar Mau
FQL3051349
87
73
345
Sahista Naj
Mo.Salauddin
AHK0026179
87
107
229
Sahistabegam
Shakilaahamad
CWY3195633
87
43
739
SAHIVA
CHAMAN
AHK2125128
87
251
1176
SAHIVA
GUDDU
AHK2621605
87
198
1079
Sahivano
Sahabudin
AHK2325306
87
123
88
Sahjad
Bachchu Khan
AHK2303048
87
244
312
Sahjad
Navab Uddin
FQL3060472
87
123
60
Sahjad Khan
Samanta
CWY3739240
87
25
418
SAHJAMA
KALLOO
AHK1800408
87
302
402
SAHNAJ BEGM
VEDOO KHAN
AHK2058717
87
325
859
Sahodra
Ramchandra
AHK1162221
87
169
36
SAHOOKAR
PANNALAL
AHK1975135
87
120
431
SAHPI
SHAID AARIF
AHK1850239
87
119
89
SAHROON NISHA
NASIR ABBAS
AHK2519387
87
163
772
Sahukar
Ganesi Lal
AHK0163865
87
148
73
Sahukar
Dataram
UP/73/359/0789316
87
312
1262
Sahukar
Karan Singh
AHK1421536
87
254
277
Sahukar
Ramasingh
FQL2061059
87
256
1210
Sahukar
Nain Singh
AHK1536309
87
251
447
Sahukar
Ram Singh Rathaur
AHK0852665
87
365
290
Sahukar
Pratap Singh
AHK1623578
87
391
1071
Sahukar
Chhotelal
AHK0297663
87
391
553
Sahukarasingh
Dataram
AHK2439685
87
188
757
SAHUL KUMAR
HARIOM
AHK2730042
87
120
62
Sahuran
Suvarati
AHK0722454
87
197
874
Sahurvati Devi
Virabhan
FQL2326510
87
306
677
Sai. Faisal Jafri
Saradar Bahadur Jafri
AHK2472058
87
283
698
Sai. Jahid Ali Agai
Sai. Hamid Ali
AHK0189340
87
280
888
Sai. Siron Haidar
Sai. Vasi Ahamad
AHK0672402
87
280
886
Sai. Vasi Haidar
R S Haidar
AHK0672428
87
287
558
SaiAfak
Shafakahusain
FQL2100519
87
111
540
Saibabegam
AHamid
AHK0732461
87
339
1669
SAIBI
MOMIN
AHK2687929
87
386
168
Saibu Khan
Saviya Muhammad
AHK0940734
87
20
685
Saibun Nisha
Saradar
UP/73/357/0261319
87
25
207
Saibuniya
Yamin
AHK1732577
87
22
311
Said
Isarar
FQL1171933
87
197
276
Said
Farid
UP/73/357/0444063
87
114
782
Said
Vassan
AHK0555938
87
109
314
Said
Sattar Khan
AHK0770354
87
109
556
Said
Imami
AHK1680842
87
108
905
Said
Kallanakhan
CWY3533890
45
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
125
126
Said
Elector Name
Mo Sidadik
CWY2848893
87
125
749
Said
Jahur
CWY2390510
87
117
905
Said
Vahid
CWY2392325
87
116
1069
Said
Jumma
CWY2378606
87
116
1370
Said
Sva Shri Basnan
AHK1058924
87
116
415
Said
Munshi
UP/73/359/0729158
87
116
681
Said
Munna
AHK0428839
87
138
326
Said
Sona
UP/73/359/0774434
87
138
346
Said
Karimaudadin
UP/73/359/0774453
87
128
1183
Said
Musatak
UP/73/359/0750225
87
126
976
Said
Desharaj
UP/73/359/0750057
87
245
115
SAID
CHHINGA
AHK2129922
87
243
76
Said
Lalla
FQL2149060
87
243
521
Said
Haji Khankho
FQL1546712
87
244
163
Said
Hakim
FQL1549724
87
273
552
Said
Chhanno Baks
AHK1644202
87
273
864
Said
Abdul Latif
UP/73/357/0609758
87
273
964
Said
Jain Uddin
UP/73/357/0609802
87
273
1175
Said
Gariba
FQL3090024
87
285
288
Said
Vadarudadin
FQL2615698
87
25
346
Said
Nanne
FQL2527331
87
271
748
Said
Kallu Khanan
AHK2401222
87
27
389
Said
Jamilakhan
UP/73/357/0279149
87
272
236
Said
Rahis
AHK2404846
87
272
578
Said
Amid
AHK0658153
87
287
1015
Said
Havib
AHK1195353
87
29
107
Said
Nannu Khan
FQL1909100
87
288
594
Said
Akil
AHK1363795
87
293
472
Said
Mo Ramajan
FQL2480879
87
293
594
Said
Ajij Khan
UP/73/357/0651156
87
303
30
Said
Imami
UP/73/357/0666696
87
303
53
Said
Asikahusain
UP/73/357/0666714
87
301
134
Said
Shamashuddin
UP/73/357/0702370
87
297
1095
Said
Ramajani
AHK1706803
87
296
411
Said
A. Vahid
UP/73/357/0666067
87
296
35
Said
Majid
FQL2465078
87
296
44
Said
Munnekhan
AHK0122788
87
310
89
Said
A. Rasid
UP/73/357/0690019
87
309
579
Said
Nanne
AHK2418432
87
310
670
Said
Ismail
AHK2405066
87
33
127
SAID
RASHD
AHK2126043
87
329
345
Said
A Karim
FQL2394807
87
337
143
Said
Hafij
FQL2089654
87
337
661
Said
Sakur
FQL2094407
87
337
462
Said
Rahim
AHK2444339
87
371
1164
Said
Muradi
AHK1605625
87
338
55
Said
Nurakhan
FQL2090728
87
42
256
Said
Mumataj
UP/73/357/0321775
87
53
4
Said
Saffo
AHK2288918
87
61
657
Said
Sva.Jalaludadin
AHK1002476
87
73
275
Said
Mau Mashe
FQL2533404
87
72
774
Said
Bahid
UP/73/357/0399170
87
73
148
SAID
VILAYT HUSAIN
AHK2199487
87
73
167
SAID
MISIYA
AHK2198620
87
73
266
Said
Vilaytahusain
AHK2339703
87
72
443
Said
Munna
UP/73/357/0399057
87
68
272
Said
Mo Shakur
UP/73/357/0384634
87
93
581
Said
Rasid
UP/73/359/0684258
87
94
63
Said
Salim Khan
CWY3598554
87
94
229
SAID
YAQUB
AHK2242014
87
94
1034
Said
Hamid
CWY3598562
87
94
1156
Said
Najir
UP/73/359/0684972
46
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
335
526
Said Khan
Elector Name
Shabbir Khan
AHK1173426
87
116
452
Said Ahamad
Vashir
UP/73/359/0729166
87
106
570
Said Ahamad
Vasir Ahamad
CWY3665445
87
110
433
Said Ahamad
Shamim Ahamad
AHK0586008
87
290
24
Said Ahamad
Sva. Mau. Abdul Rafik
AHK1351147
87
285
374
Said Ahamad
Mohammad Ahamad
AHK0172858
87
126
875
Said Ahamad Kha
Mushtak Ahamad Kha
CWY2849693
87
116
819
SAID AHAMAD KHAN
MUSTAK AHAMAD KHAN
AHK2177764
87
60
634
SAID AHMAD
HAJI NURVAKSH
AHK2190908
87
226
389
Said Ali
Akil
FQL1099530
87
344
672
Said Anvar
Navibaksh
AHK1626811
87
137
1464
Said Beg
Muhammad Beg
CWY1058890
87
295
466
Said Beg
MoBajir Beg
AHK0121079
87
238
773
SAID FATIMA JAIDI
SAIYD MAUHMMAD SAGIR
AHK1953710
87
112
890
SAID GULFAN
VAHID KHAN GULFAN
AHK2705341
87
285
600
Said Husain
Samir Uddin
AHK0172874
87
108
1406
Said Kha
Chaud Kha
AHK0035691
87
126
869
Said Kha
Bundu Kha
AHK0566620
87
380
828
Said Khae
Rasid Khae
CPD1771922
87
102
898
Said Khan
Nuri Khan
AHK1417179
87
101
661
Said Khan
Aziz Khan
CWY3741527
87
346
6
SAID KHAN
RASID KHAN
AHK2064533
87
338
939
Said Khan
A Rahaman
FQL3003613
87
343
278
Said Khan
Ibrahim Khan
AHK1539402
87
344
337
Said Khan
Yusaf Khan
CPD3703493
87
344
371
Said Khan
Haji Rasid Khan
AHK1724343
87
42
254
Said Khan
Mumataj Ali
AHK1379460
87
66
782
Said Khan
Majid Khan
FQL2139095
87
94
494
Said Khan
Rasid Khan
AHK2377372
87
275
22
Said Khan
Rashid Khan
AHK1439090
87
273
434
Said Khan
Yusuf Khan
UP/73/357/0609574
87
273
487
Said Khan
A. Latif
UP/73/357/0609599
87
273
499
Said Khan
Abdul Rajjak
UP/73/357/0609607
87
236
882
Said Khan
Sagir Khan
AHK1402890
87
249
133
Said Khan
Rustam Khan
FQL1408020
87
335
185
Said Khan
Kalla Khan
AHK0907907
87
336
214
Said Khan
Shabbudin
AHK0197251
87
336
499
Said Khan
Shahajade
FQL2399145
87
310
1061
SAID KHAN
BINDU KHAN
AHK2665404
87
311
197
SAID KHAN
BUNDOO KHON
AHK2013357
87
310
20
Said Khan
Rahaman Khan
UP/73/357/0690009
87
309
1191
Said Khan
Savudadin
AHK1716059
87
309
2
Said Khan
Ajij Khan
AHK0913509
87
232
1030
Said Khanan
Habib Khan
UP/73/357/0543430
87
220
60
Said Khann
Kallu Khann
AHK1680362
87
250
803
SAID KHANN
BASHIR KHANN
AHK2493682
87
106
753
Said Kho
Babu Kho
AHK0324855
87
258
738
Said Kuraishi
Bhura Kuraishi
FQL2370724
87
287
186
SAID KURAISHI
HABIB KURAISHI
AHK2515807
87
273
377
Said Saifi
Garib Muhammad
FQI3090024
87
293
481
Said Shain
Munshi Shain
AHK2460368
87
306
676
Said Tarif Jafri
Saradar Bahadur Jafri
AHK0119537
87
127
355
Said Udadin
Kamaruudadin
AHK0864447
87
304
458
Said Udadin
Vashiraudadin
FQL1123272
87
294
1202
Said Uddin
Sabur Uddin
UP/73/357/0654907
87
240
96
Said Ulla
Khalil Ulla
AHK1287358
87
108
214
Saida
Ikabal
CWY3533668
87
108
317
Saida
Sharafat
CWY2820199
87
225
122
Saida
Misavaudadin
FQL2046589
87
194
296
Saida
Munir Khan
UP/73/357/0433026
87
243
406
Saida
Faruk
UP/73/357/0552516
87
246
1291
SAIDA
MO.SABIR
AHK1829514
47
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
245
682
Saida
Elector Name
AHamid
AHK1196955
87
245
688
Saida
Salaudadin
AHK0635532
87
245
966
Saida
Salim
FQL2368942
87
273
327
Saida
Abdul Javvar
UP/73/357/0609533
87
271
847
Saida
Nijamauddin
UP/73/357/0609326
87
294
1121
Saida
Alimuddin
AHK1254135
87
294
113
Saida
Dilashad Khan
UP/73/357/0654954
87
296
840
Saida
Isalam
AHK1376151
87
296
230
Saida
Nijamuddin
UP/73/357/0666525
87
296
353
Saida
Rasid
UP/73/357/0666866
87
337
679
Saida
Pappu
FQL2170660
87
33
740
Saida
Gulmu
UP/73/357/0295262
87
71
718
Saida
Chandakhan
FQL2142149
87
72
243
Saida
Jalil
UP/73/357/0393878
87
72
723
Saida
Nijamudadin
AHK2337871
87
73
812
Saida
Nijamaudyain
FQL1086206
87
347
355
Saida
Idarish
CPD2086817
87
345
471
Saida
Babu Khan
UP/73/356/0729301
87
294
144
Saida Bano
Hanif Khan
FQL1117241
87
20
1254
SAIDA BEGAM
MO. MUBEEN
AHK2557601
87
108
886
Saida Begam
Asifahusain
CWY3618089
87
108
1071
SAIDA BEGAM
FAIMUDDIN
AHK1986546
87
119
252
Saida Begam
Shamashuddin
AHK0254458
87
294
153
Saida Begam
Nur Uddin
FQL1474071
87
29
325
Saida Begam
Jalalaudadinaakbar
UP/73/357/0291200
87
289
150
Saida Begam
Jahir Udadin
AHK1454677
87
289
289
Saida Begam
Asif Dad Khan
AHK0103200
87
304
484
Saida Begam
Jan Muhammad
FQL1116698
87
273
500
Saida Begam
Avdul Rajjak
UP/73/357/0609608
87
271
519
Saida Begam
Babu Khan
UP/73/357/0609174
87
251
1049
Saida Begam
Said Khan
AHK0117945
87
39
402
Saida Begam
Avarar
AHK0455824
87
369
198
Saida Begam
Irashad Khan
CPD4170403
87
93
1019
Saida Begam
Niyaj Uddin
AHK2375822
87
93
625
Saida Begam
Rashid Khan
CWY2904829
87
93
631
Saida Begam
Ansaraahamad
UP/73/359/0684277
87
346
1144
SAIDA BEGUM
ISLAM UDDIN
AHK2667210
87
271
1001
Saida Khatun
Hajmat Ali
FQL2086551
87
285
462
Saida Khatun
Mukim Uddin
AHK1412675
87
337
725
Saida Paravin
Munna
AHK0669085
87
93
597
Saida Parbi
Rahim Khan
UP/73/359/0684295
87
133
69
Saida Vano
Shakil Ahamad
AHK1051358
87
63
1330
Saida Vano
Nur Muhammad
AHK0779249
87
108
1250
Saida Vegam
Rafik Mo
AHK0769091
87
73
158
Saida Vegam
Rafik
AHK2339414
87
338
444
Saidaa
Farid Khan
FQL2573889
87
221
175
Saidaahamad
Rafik
FQL2437697
87
306
443
Saidaahamad
Chhote
FQL2386399
87
29
558
Saidaahamad
Nuramohammad
FQL2427326
87
251
165
Saidaali
Ismailakhan
AHK0685586
87
110
826
Saidabano
Mufarukh
CWY3231040
87
111
88
Saidabeg
MuLatif
CWY3203908
87
111
101
Saidabegam
MuTufail
CWY2818649
87
273
486
Saidabegam
A. Latif
UP/73/357/0609598
87
71
510
Saidabegam
Salimakhan
FQL2137149
87
128
1180
Saidakhan
Bundukhan
UP/73/359/0750531
87
156
42
Saidakhan
Hami Dulla
UP/73/357/0465654
87
142
62
Saidakhan
Alla Din
UP/73/359/0783348
87
22
368
Saidakhan
Vahidakhan
FQL2027340
87
346
334
Saidakhan
Munnekhan
CPD2725315
87
95
356
Saidakhan
Mahatabakhan
CWY3228293
87
272
233
Saidakhan
Rahimakhan
FQL2255933
48
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
273
780
Saidakhan
Elector Name
Ajimakhan
AHK2227916
87
276
35
Saidakhan
Alalaudadin
AHK2393536
87
244
671
Saidakhan
Ramukhan
AHK2303352
87
291
429
Saidakhan
Babbanakhan
FQL2516748
87
294
1032
Saidakhan
Rasid Khan
UP/73/357/0654755
87
126
738
Saidan
Nijam
UP/73/359/0750038
87
118
461
Saidan
Mo Isamail
AHK0401984
87
118
700
Saidan
Lakhmi Khan
CWY0961375
87
117
1103
Saidan
Manaful
UP/73/359/0738155
87
115
281
Saidan
Sultan
AHK0160598
87
126
173
Saidan
Rahim Udadin
AHK0566166
87
124
3
SAIDAN
SUBRATI KHAN
AHK1793363
87
107
716
Saidan
Gulabaudadin
AHK1023969
87
107
721
Saidan
Murarikhan
CWY2365512
87
103
1329
Saidan
Abdul Kho
AHK0325951
87
101
532
Saidan
Sva. Jan Mauhammad
AHK0034553
87
296
284
Saidan
Majid
UP/73/357/0666609
87
302
962
Saidan
Sahavudin
UP/73/357/0708235
87
289
790
Saidan
Nur Mohammad
AHK0103564
87
309
9
Saidan
Vaido
UP/73/357/0690430
87
309
759
Saidan
Ajameri
FQL2266146
87
310
937
Saidan
Munna
UP/73/357/0690125
87
337
777
Saidan
Jakir
AHK0913970
87
33
736
Saidan
MoHabib
UP/73/357/0295253
87
333
3
Saidan
Alladin
AHK0607382
87
333
581
Saidan
Bundu Khan
AHK2452753
87
25
263
Saidan
Shafimo
FQL2527000
87
278
152
Saidan
Safi Mohammad
UP/73/357/0594126
87
95
42
Saidan
Muhammad Ismail
UP/73/359/0690227
87
338
946
Saidan
Nurja
FQL2092765
87
338
162
Saidan
Nisar
FQL2088441
87
366
80
Saidan
Mu. Rafik
AHK0901157
87
66
502
Saidan
Avdulgafur
AHK0629493
87
41
87
Saidan
Ramajan Khan
UP/73/357/0321631
87
47
168
Saidan
Ramajudyain
FQL1075589
87
118
35
Saidan Baigam
Lakhmi Khan
AHK2292654
87
238
859
SAIDAR RIJVANI
SARDAR ALI
AHK1934496
87
293
545
Saidasiddiki
Alauddin
UP/73/357/0651099
87
304
284
Saidaudadin
Jahuraudadin
FQL2466613
87
285
387
Saidaudadin
Rahimadin
UP/73/357/636168
87
280
341
Saidaulla
AKhalik
AHK2465466
87
126
1068
Saidavegam
Jamilakhan
UP/73/359/0750632
87
326
1064
Saidibegam
MoSavir
AHK0202663
87
120
11
Saido
Vasanta
CWY2382772
87
309
489
Saido
Jamaludin
UP/73/357/0690754
87
238
904
Saidunnisha
Farukh Khan
FQL2357960
87
25
483
SAIDVA
CHHOTE
AHK1830298
87
102
110
Saif
Shahabuddin
AHK1588904
87
296
895
Saif
Ilyas
AHK1634450
87
295
337
Saif
Jamil Uddin
AHK0121699
87
133
128
Saif Akhtar
Sva Akhtar Ali
AHK0973479
87
101
866
SAIF ALI
MOHD IBRAHIM
AHK2574325
87
336
742
SAIF ALI
HAJI AYOOB ALI
AHK2685758
87
24
178
Saif Ali
Mau. Aslam
AHK0001966
87
63
1396
SAIF ALI
ABDUL SHAKUR KHAN
AHK2127959
87
339
1631
SAIF ALI
MUBIN KHAN
AHK2686962
87
345
1090
SAIF ALI
MEHRAJ
AHK2670867
87
238
578
SAIF IKBAL
BAKHTIYAR AHAMAD
AHK1934561
87
280
1021
Saif Khan
Akhtar Khan
AHK2465714
87
298
409
Saif Khan
Rahis Khan
AHK1201078
87
346
1167
SAIF KHAN
ASRAR
AHK2667871
87
111
855
SAIF KURAISHI
SALIM KURAISHI
AHK2576387
49
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
213
654
SAIF MOHAMMAD ABDUL HAMID
Elector Name
SAIF MOHAMMAD MUZAHID ALI
AHK1869734
87
285
539
Saif Rahaman
Mo.Tarik
AHK0172544
87
288
318
Saif Sattar Faridi
Anavar Ajim Faridi
AHK0498535
87
279
317
Saifakhan
Akhtarakhan
FQL2100188
87
108
1188
SAIFALI
ISHARAT KHAN
AHK1812213
87
291
1046
SAIFIN BEGM
SVA. GULAM ALI
AHK2082675
87
283
576
SAIFOODDIN KURAISHI
FAKHROODDIN KURAISHI
AHK2477164
87
254
634
Saifudadin
Khairudadin
FQL1663418
87
245
579
Saifudadin
Sarafudadin
AHK0308387
87
304
902
SAIFUDDIN
SAGIRUDDIN
AHK2660504
87
308
747
SAIFUDDIN
AJIMUDDIN
AHK2139319
87
110
625
Saifurarhaman
SvaUsmankhan
CWY2819829
87
303
640
Saiiyad Ashik Ali
Kubaran Ali
AHK0290346
87
118
473
Saij Mo
Gafur Khan
CWY1246651
87
94
860
Saiji Khan
Inam Ullaha
AHK1556174
87
127
278
SAIJO
LATE.SIKNADAR
AHK2199289
87
43
1083
Saikar
Bachchu Singh
AHK1535806
87
155
638
Saikat Gagunli
Subhash Gagunli
AHK0826933
87
291
390
SaiKhalid Rijvi
Julifakar Rijvi
AHK1164912
87
92
661
Saiki
Pavan Kumar
AHK2369833
87
291
1249
Saikul Hak Saifi
Muin Uddin Saifi
AHK1407592
87
273
417
Saila
Rahamanakhan
AHK2405959
87
285
762
Saila
Lokesh
FQL2378438
87
309
571
SAILA RANI
ASALAM
AHK2114874
87
125
402
Sailani
Natthi Khan
AHK1605807
87
363
1269
SAILANI
LALA SHAH
AHK2039923
87
28
447
Sailavala
Kanhaiya
UP/73/357/0285197
87
289
752
Sailavina Debid
Devid Masih
AHK0103903
87
322
820
Sailesh
Bantu
FQL1647437
87
376
119
Sailesh
Sva. Harishchandra
AHK0518019
87
360
746
Sailesh Devi
Anand Prakash
AHK1541499
87
153
959
SAILESH KUMARI CHAHR
CHHITR SINGH CHAHR
AHK1967983
87
122
423
SAILESTIN MASIH
BABOOLAL MASIH
AHK1847607
87
130
254
Sailet Saimi
Tairimota
AHK0738112
87
187
402
Sailis
R Lal
FQL2294114
87
13
369
Sailu
Santosh Kumar
AHK1443068
87
4
508
Sailvam
K Suvaiya
FQL1053420
87
288
654
Saim
Nurauddin
AHK0113316
87
293
754
Saim
Yusuf
FQL2162840
87
286
426
Saim
Nuruddin
AHK0740969
87
241
212
Saim Ali Khan
Khalid Ali Khan
AHK0674440
87
100
47
Saim Bano
Shakil Usmani
CWY1339225
87
249
137
Saim Khan
Said Khan
FQL1409697
87
298
321
Saim Khan
Dilavar Husain
AHK0291971
87
170
263
Saima
Anish
FQL1636893
87
122
445
SAIMA
RAFIK
AHK2201408
87
221
178
Saima
Tanaviraahamad
FQL2437721
87
293
825
Saima
Naimdadin
AHK2460087
87
291
147
Saima
Jabid
FQL1672088
87
309
1276
SAIMA
IRFAR
AHK2663276
87
304
209
Saima
Iftakharakhan
FQL2465508
87
304
261
Saima
Akil
UP/73/357/0666357
87
244
884
SAIMA
MO. HUSAIN
AHK2641066
87
23
823
Saima
Shahajad
AHK0754465
87
72
415
Saima
Vakilauddin
AHK0043364
87
68
251
Saima
Sultan
FQL1533215
87
93
813
Saima
Iliyas
AHK2375699
87
282
759
SAIMA AKHTAR
AKHTAR ALI
AHK2250108
87
291
642
Saima Bano
Anavar Husain
FQL2470516
87
18
780
SAIMA NAIM
NAIM UDDIN QURESHI
AHK2556496
87
103
660
Saima Paravin
Muin Ahamad
CWY3660081
87
293
434
Saima Varavin
Gulam Mu.
AHK2228153
50
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Saima Vegam
Rashid
AHK1210418
297
SaiMajaharahusain
Ilahamahusain
AHK0636795
33
173
Saimindar
Sunil Pippal
AHK1480094
87
66
355
Saimsan
Jauraj Mesi
AHK0639674
87
187
349
Saimsan Das
Imenul Das
AHK2312544
87
16
852
SAIMSAN KARARNILIYAS
JON VIKTAR KARARNILIYAS
AHK2008951
87
190
203
Saimsan Paul
Prem Paul
UP/73/357/0417027
87
323
924
Saimual
Chiregilal
AHK0902387
87
191
165
Saimual Baks
Husaini
FQL1136217
87
291
668
Saimual Yunas
Elik Jaindar Yunas
AHK1409416
87
246
734
Saimun Nishan
Mo Ifatekhar Alam
AHK0316604
87
305
210
SaiMuTahir
Abduljalil
FQL1673730
87
141
474
Saimvati
Karan Singh
AHK0072744
87
133
34
SAIN
CHAND ANSARI
AHK2182897
87
103
1422
SAIN
AJIJUDDIN
AHK2574721
87
111
820
Sain
Banvi
AHK0835348
87
22
1053
SAIN
ISLAM
AHK2558427
87
311
1250
Sain
Iqabal
FQL3039906
87
323
369
Sain
Nurudadin
UP/73/357/0717214
87
291
542
Sain
Hasin Ahamad
FQL1672435
87
287
246
Sain
Raisuddin
FQL2376937
87
294
208
Sain
Munna Khan
FQL1474469
87
296
467
Sain
Mu Yusuf
UP/73/357/0666155
87
246
874
SAIN
SALIM
AHK1853456
87
23
878
SAIN
ANVAR
AHK1815661
87
236
372
Sain
Jainuddin
AHK0181602
87
243
729
SAIN
ILYAS
AHK1974302
87
27
789
Sain
Asraf Khan
AHK0758326
87
253
1163
Sain
Chiragaudin
AHK0116046
87
251
1086
Sain
Muin
AHK0117762
87
345
935
Sain
Jamaludadin
CPD2441475
87
339
124
Sain
Shakilaahamad
FQL2087740
87
366
636
Sain Bano
Asif Khan
AHK1316355
87
294
26
Sain Begam
Muhammad Aslam
AHK0523431
87
299
653
Sain Begam
MoYushuf
AHK1279041
87
337
745
Sain Begam
Suleman
AHK1247139
87
100
21
Sain Khan
Ulla Khae
CWY1339183
87
311
75
SAIN SIDDIKI
IKBAL SIDDIKI
AHK2013217
87
110
283
Saina
Shafik
AHK0840082
87
126
1188
Saina
Rahim
AHK0817676
87
127
530
Saina
Ikabal
AHK0864991
87
136
106
Saina
Nasarudadin
AHK0599621
87
191
103
SAINA
MAU JAHID
AHK1937028
87
126
36
Saina
Safki
AHK0818922
87
122
759
SAINA
SAKIR KHAN
AHK2030807
87
119
384
Saina
Mo. Nijak
AHK0842955
87
303
321
Saina
Pappu
FQL1119197
87
338
54
Saina
Anvar
AHK2441491
87
329
16
SAINA
SIRAJ
AHK1996982
87
298
156
Saina
Alimuddin
AHK1180561
87
258
660
Saina
Nijamuudadin
AHK1291129
87
243
573
Saina
Ikaval
AHK0875641
87
243
748
SAINA
JAHID
AHK1974385
87
243
751
Saina
Faruk
AHK1683499
87
225
203
Saina
Jamilauddin
AHK0557066
87
346
1157
SAINA
SARAFAT
AHK2667541
87
72
732
SAINA
GUDDU
AHK2085942
87
53
390
Saina
Ashik
AHK1625045
87
140
31
Saina Bano
Yasin Khan
AHK0580936
87
249
202
Saina Bano
Khushid Khae
FQL1096726
87
258
1091
Saina Bano
Mau. Shamid
AHK0856377
87
119
959
Saina Begam
Ashif Ali
AHK0254763
87
301
44
87
294
87
Elector Name
51
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
112
595
Saina Begam
Elector Name
Pappu
AHK0977892
87
191
221
Saina Begam
Mustakim
AHK1247808
87
287
16
Saina Begam
Ansar
AHK2448959
87
249
704
SAINA BEGAM
SHAKIL AHAMAD
AHK2003564
87
245
428
Saina Begam
Salim
UP/73/357/0552205
87
243
603
Saina Begam
Rajudin
AHK0184127
87
296
346
Saina Begam
Ansar
UP/73/357/0666670
87
59
174
Saina Begam
Ansar
AHK0443127
87
245
1172
SAINA BEGUM
VASEEM
AHK2640696
87
278
163
SAINA KHAN
ALI HUSAIN
AHK2014173
87
364
643
SAINA PARVEEN
SALAMAT KHAN
AHK2749372
87
347
586
SAINA PARVIN
NAIM ANSARI
AHK2665578
87
61
162
Sainabegam
Hasnakhan
FQL2504611
87
59
227
Sainabegam
Rahishakhan
FQL2497618
87
110
200
Sainaj
Babudadin
AHK0839274
87
117
1259
SAINAJ
ANVAR KHAN
AHK2169506
87
360
325
Sainaj
Guddu
AHK2403590
87
258
314
Sainaj
Yasmin
AHK1179951
87
337
732
Sainaj
Shakil
AHK0648915
87
309
618
Sainaj
Abdul Rasid
AHK1273069
87
121
531
Sainaj Begam
Munna Khan
AHK0821967
87
107
638
Sainamev
Sikandaramev
CWY1241082
87
244
859
Sainavegam
Shamasherakhae
FQL2152817
87
247
1124
SAINDA
BABU
AHK2080018
87
319
1308
SAINI
SUBHASH CHANDRA
AHK1920156
87
290
1503
SAINI
AJMERI
AHK2700763
87
390
548
SAINI KUMAR
FATEY SINGH
AHK2159994
87
284
684
Saini Malik
Sureshchandra Malik
AHK0874925
87
244
928
SAINIL BEGUM
MO. ASHIF ALI
AHK2642338
87
354
979
Sainki
Vantu Lal
AHK1550243
87
68
227
Sainki
Bhagavan Das
AHK0044164
87
41
696
SAINKI JAIN
UMESH CHAND JAIN
AHK2023703
87
189
865
SAINKI KUMAR
PREMDAS
AHK2730257
87
126
116
Sainku Abbas
Abdul Khan
AHK0863555
87
329
735
Saino Singh
Sushil Singh
FQL2395184
87
91
82
Sainsar Pal
Pataram
AHK0029215
87
245
254
SAINU
SAVIR ALI
AHK2129344
87
73
767
Sair Kuraishi
Safarauddin
FQL2332476
87
220
608
Sair Prasad Mahaur
Natthi Lal Mahaur
AHK1656123
87
140
1319
SAIRA
LATE.BAHADUR KHAN
AHK2750545
87
136
72
Saira
Ibrahim
AHK1332238
87
113
222
Saira Begam
Kuraban Usmani
AHK0570036
87
339
385
SAIRA PARVEEN
ADEEB AHAMAD
AHK2104685
87
309
541
Sairad Beg
Hafij Beg
FQL2260768
87
245
716
SAIRATTA
CHHOTE
AHK2007094
87
249
740
SAIRBANO
BAHAJUDDIN
AHK2081602
87
271
825
Saird Vaks
Hafij Vaks
AHK2401388
87
101
451
Sairdabano
Vasir Khan
CWY1339548
87
124
340
Sairdan
Sulatan
UP/73/359/0735237
87
56
1209
Sairil Paravej
Paravej Husain
AHK0026773
87
107
39
Sairn
Abadul Rasid
CWY1241181
87
105
803
SAIROON
ISLAM
AHK2575652
87
26
714
SAIROON
ASARAF
AHK2761047
87
346
967
Sairudadin
Bhure Khan
CPD1853472
87
102
578
Sairun Nisha
Kadir
AHK1027507
87
303
20
Sais Khan
Ahamad Khan
FQL1887512
87
20
957
Saisa
Muvin Khan
FQL2309003
87
336
544
Saisan Begam
Bundu Khan
UP/73/357/0756210
87
288
521
Saisla Khan
Ibrahim Khan
AHK0113829
87
102
116
Saista
Shaukat Ali
CWY2870160
87
287
342
Saista
Ahamad Husain
AHK2452159
87
301
805
Saista
Alauddin
FQL3003241
52
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
303
922
Saista
Elector Name
Sharif Kho
AHK0288837
87
251
1101
Saista
Ishak
AHK0117424
87
286
589
Saista
Shamim
AHK2446953
87
245
588
Saista
Amirudadin
FQL1390145
87
245
677
Saista
Kale Khan
AHK1489202
87
347
470
SAISTA
AMIN KHA
AHK2099984
87
61
91
SAISTA
MAUHMMAD RAHIS
AHK1958875
87
103
277
Saista Begam
Saukat Ali
AHK1557339
87
245
148
SAISTA BEGAM
SAIT
AHK1822196
87
288
469
Saista Begam
Shadakat Ali
AHK0592113
87
291
391
Saista Paravin
SaiKhalid Rijvi
FQL1672138
87
294
343
Saista Vano
Kallan
FQL1118959
87
285
495
Saistabegam
Raisaalam
FQL2461952
87
286
624
Saistakalam
AKalam
AHK2447027
87
245
147
Sait
Sabir Ahamad
AHK2306215
87
7
111
Saitan Singh
Kharag Singh
FQL3093291
87
252
368
Saitanasingh
Bhuresingh
AHK2339059
87
6
755
Saiudadin
Eiis Husain
UP/73/357/0213800
87
65
858
Saiudadin Khan
Alladin Khan
FQL2592699
87
134
493
Saival
Sunil Kumar
AHK0844100
87
348
834
Saivan Yadav
Harendra Singh Yadav
AHK1661644
87
291
638
SaiVirasat Husain
SaiRahat Husain
AHK0495903
87
136
461
SAIYA
IKBAL
AHK1869825
87
301
380
Saiya Begam
Mo. Arif
AHK0126870
87
288
470
Saiyad
Chiragaudadin
AHK0498550
87
271
177
SAIYAD
VUNDU KHA
AHK2150365
87
294
1114
Saiyad Ahamad Ali
Amjad Ali
AHK0523464
87
24
25
Saiyad Ajahar Husain
Saiyad Majahir Husain
AHK1341163
87
238
834
Saiyad Akil Ali
Saiyad Avid Ali
FQL2446953
87
298
22
Saiyad Ali
Saiyad Savik Ali
AHK0291526
87
111
750
Saiyad Araman Fatma Jaidi
Ikabal Husain
CWY3203346
87
294
1193
Saiyad Ashif Ali
Saiyad Majid Ali
FQL3022068
87
107
896
Saiyad Badarulahasan
Saidulahasan
UP/73/359/0717084
87
234
494
SAIYAD DANISH ALI
LATE.SAIYAD AZAGAR ALI
AHK2042851
87
304
777
Saiyad Faijan Ali
Saiyad Irafan Ali
AHK1345149
87
6
583
Saiyad Faijul Hak
Saiyad Najir Ahamad
AHK0046334
87
304
778
Saiyad Farahan Ali
Saiyad Irafan Ali
AHK1345099
87
111
747
Saiyad Hasin Fatma Jaidi
Saiyad Ikabal Husain Jaidi
CWY2819522
87
111
751
Saiyad Humanaj Fatma
Ikabal Husain Jaydi
CWY2818821
87
273
573
Saiyad Husain
Mustafa
UP/73/357/0609649
87
112
110
Saiyad Ifaran Ali
Saiyad Bashir Ahamad
CWY2369142
87
111
379
Saiyad Ikabal
Asfak
CWY2818839
87
112
439
Saiyad Ikabal
Saiyad Bashir Ahamad
AHK0722322
87
113
631
Saiyad Ikabal
Vasir Ahamad
CWY0953430
87
304
776
Saiyad Irafan Ali
Saiyad Kuraban Ali
AHK1345131
87
234
491
Saiyad Kamarul Hasan
Sva. Saiyad Asgar Ali
AHK0178962
87
111
356
Saiyad Khurshid Fatma
Saif Khairun Nisha
CWY3690203
87
111
355
Saiyad Mahabub Fatma
Saiyad Ashafak Husain
CWY3690211
87
24
22
Saiyad Majahir Husain
Saiyad Yusuf Husain
AHK1341130
87
109
862
Saiyad Mau. Riyaj
Saiyad Nabi Khan
AHK0036616
87
111
816
Saiyad Mau.Islam Rijvi
Sva. Jahid Ali
CWY3691078
87
113
485
Saiyad Mu Ismailarijvi
Jahidaali
CWY0953745
87
249
217
Saiyad Mu.Ali
Rahaman Ali
FQL1409317
87
279
804
Saiyad Muajjam Ali
Saiyad Mu Sabir
FQL2989325
87
18
375
Saiyad Nafis Husain
Saiyad Yusuf Husain
AHK0006163
87
339
1008
Saiyad Najim
Abdul Santar
FQL3043825
87
295
1049
Saiyad Najim Ali
Ummed Ali
AHK0595256
87
295
1053
Saiyad Nasir Ali
Ummed Ali
AHK0595264
87
273
574
Saiyad Nurul N Jaidi
Mustafa Husain Jaidi
FQL1116912
87
63
975
Saiyad Rahat Ali
Rahamat Ali
AHK2316743
87
290
208
Saiyad Rahat Husain
Amit Husain
FQL1111905
87
63
1241
Saiyad Rahataali
Rahamat Ali
AHK1679190
53
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
248
238
Saiyad Sahid Husain
Elector Name
Saiyad Gulam Husain
AHK0529354
87
241
856
Saiyad Shabi
Saiyad Rais Ahamad
AHK0372102
87
304
779
Saiyad Shakeb Ali
Saiyad Irafan Ali
AHK1345107
87
346
1115
Saiyad Shakir Ali
Saiyad Sarfaraj Ali
CPD3703428
87
280
889
Saiyad Shibab Haidar
Saiyad Vasi Haidar
AHK0672386
87
109
859
Saiyad Tajudin
Saiyad Nabi Khan
AHK0036582
87
287
696
Saiyadaadib
Gaffar
FQL1375187
87
109
828
Saiyadaali
Fatejamohammad
CWY1246487
87
110
717
Saiyadaali
Barkat
CWY3607579
87
285
260
Saiyadaijahak
MauAhamashah
AHK2444594
87
290
803
Saiyadausamanaali
Husainaali
UP/73/357/0642156
87
241
858
Saiyai Ruid Ahamad
Rais Ahamad
AHK0372128
87
248
242
SAIYD ARSHI NAJ
SAIYD SHAHID HUSAIN
AHK1875962
87
284
543
SAIYD KAMALUDDIN
SAIYD JAMALUDDIN
AHK1884527
87
238
779
SAIYD MOHMMAD
SAIYD MOHMMAD SAGIR
AHK1953785
87
238
778
SAIYD MOHMMAD MUDSSAR
SAIYD MOHMMAD SAGIR
AHK1953728
87
238
777
SAIYD MOHMMAD SALIM
SAIYD MOHMMAD SAGIR
AHK1953777
87
279
318
SAIYD MUHMMAD JUNAID
SAIYD MUJJAM ALI
AHK1862119
87
304
168
Saiyda
Nasir
FQL1888148
87
244
459
Saiyda Ajra Begam
Saiyad Paravej Ahamad
AHK0184291
87
126
1221
Saiyda Begam
Ansar Kha
AHK0418756
87
299
511
Saiydanajimaali
Ummedaali
UP/73/357/0660497
87
111
460
Saiydavasir
Rahimbakhsh
CWY3203452
87
279
807
SAIYED INTIKHAB AHMED
LATE. SAIYED INAAM AHMED
AHK2533081
87
238
1110
SAIYED MOHAMMED ALI HASHMI
LATE.SAIYED REHMAN ALI HASHMI
AHK2647709
87
306
551
SAIYED MUJAHID HUSSAIN
SAIYED MUMTAJ HUSSAIN
AHK0119362
87
228
362
Saiyyad Afsar Ali
Saiyyad Bakhar Ali Pina
AHK1435890
87
283
77
Saiyyad Ausaf Ahamad Kajmi
Saiyyad Kaum Ullah Kajmi
AHK1264720
87
294
319
Saiyyad Faijanaali
Saiyyad Irafanaali
AHK0702373
87
283
76
Saiyyad Fej Ahamad Kajmi
S.K.U.Kajmi
AHK1264704
87
339
1649
SAIYYAD IFRAH JAIDI
SAIYYAD RASHID AKHTAR JAIDI
AHK2687499
87
306
555
Saiyyad Imtaiyaj Husain
Saiyyad Mumataj Husain
AHK0119354
87
298
965
Saiyyad Jamal
Hokaved
FQL3060365
87
283
527
Saiyyad Kalim Ullah Kajmi
Ansar Ullah Kajmi
AHK1264688
87
298
153
Saiyyad Majid
A Majid
FQL2371938
87
339
1648
SAIYYAD MOHD.JUNAID JAIDI
SAIYYAD RASHID AKHTAR JAIDI
AHK2687457
87
339
1173
Saiyyad Rashid Akhtar Jaidi
Saiyyad Akhtar Ali Jaidi
AHK0705517
87
285
621
Saiyyad Salaman Ali
Gulajar Ali
FQL2375913
87
283
75
Saiyyad Tufel Ahamad Kajmi
Saiyyad Kalim Ullah Kajmi
AHK1264746
87
287
1021
Saiyyadaahamad
Salim
FQL2462851
87
59
16
Saiyyadaali
Husaini
UP/73/357/0366019
87
306
694
Saiyyav Tarif Jafri
Saradar Bahadur
AHK1212729
87
116
1043
SAIYYED
RAFFO
AHK1792969
87
331
102
Sajad
Aslam
FQL2477800
87
293
915
Sajad
Islamudadin
FQL2165322
87
164
608
SAJADA CHAUDHRI
BASIM KHAN
AHK2591089
87
286
217
Sajada Paravin
Abdul Shami Khan
FQL3007507
87
113
529
Sajadavegam
Eiijajakhan
CWY2819084
87
246
1512
SAJAH
CHAND MAUHMMAD
AHK2639417
87
241
449
Sajal
Anil
AHK0374389
87
296
807
SAJAL
PAPPE
AHK2160752
87
212
954
Sajal Gupta
Sanjay Kumar Gupta
AHK0265637
87
296
941
SAJAL QURESHI
PAPPE QURESHI
AHK2161008
87
148
1023
SAJAL VISHVAS
NITAI VISHVAS
AHK2619195
87
7
296
Sajalesh
Hukam Singh
FQL2586295
87
25
465
Sajameri
Dinmo
FQL1911114
87
7
318
Sajamuddin
Mauja Vaks Khan
FQL2323079
87
162
742
Sajan
Devendra
FQL2014322
87
2
769
SAJAN
LAKKHO
AHK2098051
87
59
207
Sajan
Rajendra
AHK0050146
87
4
742
Sajan
Dipchand
AHK0603902
87
363
355
Sajan
Babu Lal
AHK1699024
54
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sajan
Bhajan Lal
AHK1696525
939
Sajan Ahamad
Hafij Sultan Khan
CPD1629211
89
704
Sajan Chauhan
Rakesh
AHK1691781
87
32
547
Sajan Kumar
Vijay Kumar
AHK0020206
87
331
211
Sajan Kumar
Lalaram
AHK0782169
87
67
4
Sajan Lal
Shyam Lal
FQL3038478
87
321
426
Sajan Pathre
Gorelal Pathre
AHK1359678
87
151
847
SAJAN SINGH
GURU BAMAN SINGH
AHK2579415
87
395
56
Sajan Singh
Navratan Singh
AHK1205541
87
34
858
Sajan Sonkar
Indra Lal Sonkar
AHK2266435
87
40
814
SAJAN SONKAR
KALU
AHK2200871
87
148
575
SAJANI DEVI
RAVI KUMAR
AHK2488658
87
34
1179
SAJANI SONKAR
NIRAJ SONKAR
AHK2563450
87
135
876
SAJANIYA
RAMESH
AHK2183796
87
59
394
Sajanya
Pitmasingh
AHK2306868
87
297
323
Sajanya
Shivcharan
AHK0654418
87
301
853
Sajanya
Shyamababu
FQL2079812
87
196
480
Sajanya Bansal
Vijeta Bansal
AHK1226307
87
116
1277
Sajanya Khan
Sampat Khan Usmani
AHK1058866
87
119
1098
Sajanya Khan
Munna Khan
AHK0162297
87
88
617
Sajanya Kumar
Jauhariprasad
UP/73/359/0669542
87
120
127
Sajanya Varma
Jaletan Lal Varma
AHK0088583
87
7
611
Sajapura Devi
Jayaram
FQL3093101
87
311
1340
Sajar Mohammad
Jahangir Khan
AHK1246255
87
261
983
Sajarna
P Pramod Kumar
FQL2524239
87
25
369
Sajarun
Kallu Khan
AHK2275311
87
25
133
Sajarun
Anisuddin
FQL2526770
87
178
625
Sajarun Nisha
Jumadin Ansari
AHK0233767
87
89
142
SAJATA
KESHAV PRASAD
AHK2125755
87
124
291
Sajau
Lauhare
UP/73/359/0735222
87
74
75
Sajay
Rameshchand
CWY3614708
87
50
62
Sajay
Vinodchand
UP/73/357/0339765
87
48
148
Sajay
Ratnasih
AHK2281442
87
48
195
Sajay
Sunahari
UP/73/357/0339871
87
49
155
Sajay
KEiilSaini
FQL1954049
87
140
1152
Sajay Asija
Omaprakash Asija
AHK1054212
87
133
763
Sajay Datt
Raman Lal
AHK1347905
87
221
1072
Sajay Kumar
K.D.N Singh
AHK0876318
87
127
488
Sajay Kuumar
Babbu Singh
CWY2926392
87
89
1168
SAJAY MAISI
SUNNY MAISI
AHK2596229
87
120
98
Sajda
Fakarudadin Usamani
AHK0828830
87
108
1298
Sajda
Mukhtiyar Khan
CWY3733896
87
347
428
SAJDA
ABDUL HAFIJ KHAN
AHK1891795
87
287
28
Sajda
Hashim
FQL2101574
87
281
289
Sajda
Riyajad Khan
UP/73/357/0627251
87
301
119
Sajda
Jahangir
FQL2424620
87
291
1023
Sajda
Hashim Khan
AHK0218149
87
62
152
Sajda Bano
Chaman Khan
FQL3106788
87
113
27
SAJDA BEGAM
ISARAN ALI KHAN
AHK2012219
87
293
623
Sajda Begam
Kallo
UP/73/357/0651183
87
301
1141
Sajda Begam
Sirajauddin
FQL1348044
87
280
233
Sajda Begam
Mu Yusuf
AHK0702217
87
365
1068
Sajda Khan
Salim Khan
AHK0905083
87
343
762
Sajda Pakhin
Abdul Hafij
AHK1328814
87
8
1143
Sajde
Padam Singh
AHK0009860
87
303
631
Sajeb
Shakil Ahamad
AHK0288779
87
337
43
SAJEB KHAN
SHARAFT KHAN
AHK1978345
87
49
812
Sajeev Kumar Agarwal
Suresh Chandra Agarwal
FQL2132678
87
127
181
SAJEEYA
SAHEED
AHK2239937
87
143
904
Sajesh Kumar
Ram Prakash Shakya
UP/73/359/0783738
87
94
1239
SAJI KHAN
INAM ULLA KHAN
AHK2754257
87
4
1039
SAJIA
ANSAR
AHK2550945
87
319
1253
87
346
87
Elector Name
55
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
156
45
Sajid
Elector Name
Majid
FQL1985563
87
127
524
Sajid
Shaukat Ali
AHK0864983
87
113
697
Sajid
Bahadur
AHK1009927
87
108
1031
SAJID
AKIL AHAMAD
AHK2089589
87
20
1286
SAJID
MAU. SAGEER
AHK2557924
87
194
241
SAJID
ABDUL ALI
FQL3080132
87
195
424
Sajid
Naim
AHK1231448
87
195
582
Sajid
Ahamad Khan
UP/73/357/0432485
87
53
415
Sajid
Liakat Ali
AHK1625052
87
60
588
SAJID
MISHKAT
AHK2190114
87
86
333
Sajid
Munna
CWY2850402
87
73
63
Sajid
Hanif
AHK1684703
87
70
901
Sajid
Nur Khan
UP/73/357/0390465
87
70
1089
SAJID
NASRUDDIN
AHK2569861
87
344
1016
SAJID
CHHOTE KHAN
AHK2677805
87
94
632
Sajid
Sabir
CWY0955591
87
94
875
SAJID
GULAM HAIDAR
AHK2523660
87
336
166
Sajid
Shirajauddin
AHK0196741
87
303
799
Sajid
Mo. Ali
AHK0289587
87
304
199
Sajid
Anis
FQL1888437
87
304
489
Sajid
Atiso
FQL3089729
87
304
492
Sajid
Haji Hanif
FQL1431824
87
306
516
Sajid
Rashid
AHK1184019
87
301
327
Sajid
Riyajauddin
UP/73/357/0702545
87
296
1101
SAJID
KALLU
AHK2653509
87
291
533
Sajid
Irashad Mohammad
AHK2459048
87
287
64
Sajid
Kayum Khan
AHK2448561
87
287
567
Sajid
Bunyadabeg
UP/73/357/636233
87
288
481
Sajid
Munna
AHK0498303
87
289
684
SAJID
SULTAN MURTJA
AHK1956358
87
275
597
Sajid
Munna
FQL1421908
87
285
350
SAJID
LATE.FIRASAT
AHK2158996
87
286
436
Sajid
Sabir
AHK2446060
87
27
801
Sajid
Munna Khan
AHK0758409
87
273
235
Sajid
Badaruddin
UP/73/357/0609891
87
25
181
Sajid
Nur Muhammad
AHK2275154
87
249
518
Sajid
Avid Husain
AHK2322998
87
249
523
SAJID
SHAUKT ALI
AHK1998947
87
244
845
Sajid
Salim
AHK0686667
87
238
767
Sajid
Mahamud Ali
FQL2368538
87
286
185
Sajid Ahamad
Nur Mohammad
FQL3007168
87
296
1059
Sajid Ahamad
Mufij Ahamad
FQL1888544
87
286
539
SAJID AHAMAD KURAISHI
MAHRUM USHUP AHAMAD
AHK2077436
87
103
589
Sajid Ali
Shaukat Ali
CWY3659778
87
103
1248
Sajid Ali
Sabir Ali
CWY3664869
87
113
817
Sajid Ali
Savir Ali
AHK0546804
87
109
917
SAJID ALI
RASHID ALI
AHK2703767
87
283
802
Sajid Ali
Vajid Ali
AHK0312249
87
280
1008
Sajid Ali
Vajid Ali
FQL1448026
87
278
405
Sajid Ali
Liyakat Ali
AHK0701672
87
272
398
SAJID ALI
RASHIDA BEGAM
AHK2201713
87
238
78
Sajid Ali
Mukhtar Ali
FQL1367192
87
298
21
Sajid Ali
Saiyad Savik Ali
AHK0291559
87
290
233
SAJID ALI
KAUSAR ALI
AHK2519734
87
95
1133
SAJID ALI
ISHTIYAQ ALI
AHK2602522
87
73
289
SAJID ALI
ZAHID ALI
AHK2535045
87
41
1224
SAJID ALI
LIYAKAT ALI
AHK2735140
87
109
138
Sajid Ali Khan
Ishrat Ali Khan
CWY3198041
87
241
206
Sajid Ali Khan
Ifitakhar Ahamad Khan
AHK0674424
87
132
35
SAJID BABU
SHER MOHAMMAD
CWY1056118
87
52
413
Sajid Beg
Nasim Beg
FQL1075621
87
285
607
SAJID FARIDI
SHAHID KHAN
AHK2158400
56
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
249
478
Sajid Husain
Elector Name
Sva Abdul Majid
AHK1191113
87
271
306
SAJID KHA
HANIF KHA
AHK2154078
87
137
229
Sajid Khan
Nashrat Shekhan
AHK0074872
87
102
1280
SAJID KHAN
HAFIJ KHAN
AHK2738185
87
110
354
Sajid Khan
Rasid Khan
AHK0840439
87
112
155
Sajid Khan
Sami Ulla Khan
AHK0835942
87
102
28
SAJID KHAN
CHAMAN KHAN
AHK1809581
87
193
162
Sajid Khan
Naushad Khan
FQL2033546
87
20
147
SAJID KHAN
SAEED KHAN
AHK1849108
87
20
389
SAJID KHAN
SAJID KHAN
AHK0006890
87
20
693
Sajid Khan
Haji Babu Khan
FQL3039773
87
249
733
Sajid Khan
Chunna Pentar
AHK0494575
87
233
352
SAJID KHAN
MUKIM KHAN
AHK1868553
87
288
220
Sajid Khan
Rashid Khan
AHK0622878
87
287
1097
Sajid Khan
Iliyas
AHK2455640
87
308
417
Sajid Khan
Gulabahusain
FQL2512846
87
51
327
Sajid Khan
Subhan Khan
AHK2286045
87
81
929
SAJID KHAN
JAVED SALIM KHAN
AHK2027779
87
71
819
SAJID KHAN
SHAHID KHAN
AHK2571792
87
339
316
SAJID KHAN
BABU KHAN
AHK1265289
87
99
881
Sajid Khan
Shahabuddin
CWY3756467
87
94
510
SAJID KHAN
RASHIDA BEGAM
AHK2207363
87
94
519
Sajid Khan
Rashid Ahamad Kuraishi
AHK0490607
87
93
1350
SAJID KHAN
MAJAHAR KHAN
AHK2601870
87
63
855
SAJID KHANN
SAMSUDDIN
AHK2502615
87
81
928
Sajid Khann
Javed Salim Khann
AHK1343904
87
288
668
Sajid Kuraishi
Ahamad Husain
AHK0112870
87
281
424
SAJID NISAR
NISAR AHAMAD KHAN
UP/73/357/0627380
87
245
134
Sajid Paravej
Abdul Rafik
AHK1174903
87
191
643
SAJID QURESHI
ZAHIR UDDIN
AHK2046803
87
291
1429
SAJID QURESHI
SHARIF
AHK2647337
87
304
808
Sajid Uddin
Shahajad Uddin
AHK1345305
87
127
238
SAJID USMANI
SALIM USMANI
AHK2199362
87
128
839
SAJID USMANI
NOOR MUHMMAD
AHK2087963
87
47
180
Sajid Veg
Nasim Beg
AHK0463794
87
100
374
SAJIDA
JULFKAR KHAN
AHK2005494
87
308
113
SAJIDA
SAI.IFTIKHA HUSAIN
AHK2133460
87
309
109
Sajida
Chunna
UP/73/357/0690251
87
297
640
Sajida
Gulashad
FQL1345461
87
245
1134
SAJIDA
JABBAR
AHK2639953
87
243
441
Sajida
Irashad
AHK0875708
87
278
732
SAJIDA
ARIF AHAMAD
AHK1908318
87
2
876
Sajida Bano
Sajid Husain
FQL1897958
87
122
43
Sajida Begam
Ibrahim
AHK2302354
87
246
1456
Sajida Begam
Jahid Ali
AHK0527135
87
311
194
Sajida Begam
Mohammad Arif
AHK0305920
87
329
967
Sajida Begam
Munna Khan
AHK1237924
87
309
342
Sajida Khan
Chhoete Khan
UP/73/357/0690536
87
244
288
SAJIDA RASHID
MO RASHID
AHK1832906
87
115
936
SAJIDA RIJVI
AFJAL HUSAIN
AHK2029619
87
196
761
Sajida Vegam
Sunabbar
FQL1973932
87
94
929
Sajidaahamad
Ikhalakaahamad
AHK2377695
87
95
599
Sajidaali
A Rajjak
CWY3585007
87
304
357
Sajidaali
Rahis
FQL2465896
87
27
413
Sajidabegam
Mannakhan
FQL2625556
87
94
748
Sajidabegam
MoIsarail
CWY1234350
87
94
1078
Sajidabegam
Jahirakhan
CWY2865863
87
94
982
Sajidakhan
Kifaytakhan
CWY1233980
87
94
456
Sajidakhan
Abdul Ajij Khan
CWY1238435
87
273
353
Sajidakhan
Rashidakhan
AHK2405918
87
254
744
Sajidakhan
Jamil
AHK2329308
87
303
61
Sajina Begam
Rafik
UP/73/357/0666723
57
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
297
111
Sajinva
Elector Name
Ramanivas
FQL3099124
87
297
462
Sajinva
Mahavir
UP/73/357/0645589
87
39
305
SAJIR
SHABBIR
AHK1794866
87
331
486
Sajir Vegam
Chadan Khan
FQL2479202
87
288
455
Sajit
Nasir
FQL1375930
87
326
583
Sajit Kumar
Daulat Singh
UP/73/357/0732090
87
286
467
Sajita Begam
Meharaj Udadin
AHK2446581
87
26
446
Sajiv
Piru
UP/73/357/0270862
87
355
422
Sajiv
Shiv Charan
CPD3847936
87
238
46
Sajiv Jain
Padam Kumar Jain
FQL2367100
87
204
796
Sajiv Kumar
Dinesh Kumar
AHK0910141
87
216
1084
Sajiv Kumar
Balakrishn
AHK1344571
87
147
422
Sajiv Kumar
Vijendra Singh
UP/73/359/0789966
87
142
238
Sajiv Kumar
Bhagavan Singh
AHK0072769
87
142
404
Sajiv Kumar
Sukharam Singh
AHK0073379
87
236
1077
Sajiv Kumar
Ram Amir
FQL3067204
87
60
740
Sajiv Kumar
Vijay Singh
FQL3085065
87
25
808
Sajivakumar
Kailash
FQL2527836
87
290
951
Sajivan Singh
Girajashankar
FQL2100386
87
137
744
SAJIYA
ISARAT ALI
AHK1883545
87
188
576
SAJIYA
SIRAJUDDIN
AHK2075786
87
101
860
SAJIYA
BUNDU KHAN
AHK2574267
87
102
80
Sajiya
Nasim
AHK1589589
87
102
213
Sajiya
Bundu Khan
AHK1589902
87
109
705
Sajiya
Nijamuddin
AHK1682251
87
109
96
SAJIYA
HAFIJ KHAN
AHK2093474
87
197
119
Sajiya
Rahiv Ahamad
AHK1195726
87
191
786
Sajiya
Mu.Safi
FQL1401504
87
193
782
SAJIYA
MU AAJAD
AHK1858208
87
192
281
Sajiya
Mairajudadin
AHK1226208
87
288
565
Sajiya
Shamim
AHK0112763
87
288
967
Sajiya
Mufis
FQL1375542
87
294
373
Sajiya
Shakilabeg
FQL3060274
87
295
645
SAJIYA
SULEMAN NASIM
AHK2076966
87
338
6
SAJIYA
MAUHMMAD KHAN
AHK1912203
87
249
226
Sajiya
Abdul Bari
FQL1097294
87
23
848
SAJIYA
FAROOKH
AHK1842749
87
226
522
Sajiya
Chandababu
UP/73/357/0534209
87
243
631
Sajiya
Ajad
FQL3078391
87
273
416
Sajiya
Mukhtayar
FQL2072031
87
285
555
SAJIYA
YUSUF KHAN
AHK2142255
87
278
180
Sajiya
Siraj
AHK2407922
87
273
564
Sajiya
Mau.Muin
FQL3090073
87
41
1255
SAJIYA
ISHTIYAK AHMAD
AHK2735454
87
73
376
Sajiya
Mo.Sharif
AHK0026203
87
73
202
Sajiya
Irashad
AHK2339604
87
63
1087
SAJIYA
FAIMAUDDIN
AHK2508224
87
63
1230
Sajiya
Abdul Jabbar
AHK2317618
87
36
221
Sajiya
Alaudin
UP/73/357/0306524
87
363
239
Sajiya
Kamarudadin
AHK0890244
87
339
796
SAJIYA
YASIN
AHK2144988
87
345
842
SAJIYA
KHALID KHAN
AHK2157238
87
94
180
Sajiya
Sattar Khan
AHK1551225
87
93
1307
Sajiya
Paravesh
AHK1652916
87
94
1248
SAJIYA
SHAKEEL KHAN
AHK2754513
87
233
413
Sajiya Abdul
Alimuhammad
FQL2252138
87
309
779
Sajiya Ansari
Vakil Ansari
AHK1272814
87
195
192
SAJIYA BANO
HAJI IMRAN ALI
AHK2082261
87
125
546
SAJIYA BANO
MUSTAK
AHK1964006
87
251
474
Sajiya Bano
Jamil
AHK0852343
87
363
1327
SAJIYA BANO
KAMRUDDIN KHAN
AHK2661171
87
248
310
SAJIYA BEGAM
AJIM KHAN
AHK2066678
58
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
292
305
SAJIYA BEGAM
Elector Name
SAMIN ALI
AHK2649333
87
63
945
Sajiya Khae
Niyaj Ahamad
FQL2269991
87
312
189
Sajiya Khan
Imaran Khan
AHK0210385
87
249
598
Sajiya Khan
Majid Khan
FQL2152460
87
285
978
SAJIYA KHAN
RIYAJ KHAN
AHK2638625
87
286
877
Sajiya Khan
Chaman Khan
AHK1207513
87
344
749
Sajiya Paravin
Namadar Khan
AHK1627710
87
346
948
Sajiya Vegam
Ali Hasan
CPD3654738
87
247
390
Sajiya Yunus
Mohammad Aslam Yunus
AHK2309508
87
19
312
Sajiyaahamad
MuAhamad
FQL1905348
87
287
798
Sajiyabegam
MauSharik
AHK2452126
87
4
513
Sajjad
Garib
FQL1050228
87
275
16
Sajjad Ali
Massat Ali
AHK0199620
87
289
25
Sajjad Beg
Gulab Veg
AHK0881722
87
273
616
Sajjad Haidar
Naim Uddin
UP/73/357/0609645
87
117
88
SAJJAD KHAN
SABIR KHAN
AHK2521292
87
296
622
Sajjak Ahamad
Khalil Ahamad
AHK1366079
87
219
545
Sajjan
Rameshvar Dayal
FQL2454700
87
231
433
Sajjan
Moharasih
AHK1201367
87
6
711
Sajjan
Babban Khan
UP/73/357/0213892
87
77
512
Sajjan Singh
Kalichran
CWY0968750
87
206
698
Sajjan Devi
Virendar Singh
AHK2224509
87
217
1106
Sajjan Singh
Jivan Singh
AHK1603448
87
211
312
SAJJAN SINGH
JIVAN SINGH
AHK2019461
87
152
538
Sajjan Singh
Ran Singh
UP/73/357/0513299
87
60
459
Sajjan Singh
Har Prasad
UP/73/357/0366195
87
371
475
Sajjan Singh
Liladhar
AHK1644012
87
366
974
Sajjan Singh
Amar Singh
CPD4398665
87
368
84
SAJJAN SINGH
BHIKKIRAM
AHK1881085
87
99
1238
SAJJAN SINGH
DINESH CHAND
AHK2604320
87
318
110
SAJJAN SINGH
BHAGVAN SINGH
AHK2101731
87
318
843
SAJJAN SINGH
BIRJMOHAN
AHK2218360
87
251
151
SAJJAN SINGH SATYARTHI
RAMCHARAN
AHK1920107
87
291
661
SAJJAN SINGH TOMR
HAJARI SINGH TOMR
AHK1919059
87
109
555
Sajjat Ali
Vadish
AHK0479642
87
153
1007
Sajjavti
Omaprakash
FQL2638864
87
116
959
Sajjo
Varis
AHK0840660
87
125
311
Sajjo
Kalua
CWY1054006
87
112
807
Sajjo
Sikandar
AHK0731307
87
114
47
SAJJO
BABOOUDDIN
AHK2506061
87
108
1106
Sajjo
Salim
AHK1031749
87
103
179
Sajjo
Nanne
CWY2364225
87
29
600
Sajjo
Shamasher
UP/73/357/0291365
87
293
565
Sajjo
Yunus
AHK2460475
87
293
149
Sajjo
Aklan
UP/73/357/0645225
87
295
665
Sajjo
Shaukat
UP/73/357/0660355
87
247
78
Sajjo
Salim
UP/73/357/0558047
87
246
1392
Sajjo
Kallu
AHK1290089
87
246
748
Sajjo
Nasir Khan
AHK0316521
87
258
646
Sajjo
Sagir
AHK0856187
87
354
791
Sajjo
Kallu
AHK1536671
87
59
26
Sajjo
Khalil
AHK2309318
87
50
650
Sajjo
Salim Khan
AHK2287720
87
63
1103
Sajjo
Khallo
AHK2317469
87
63
1110
SAJJO
KHALIL
AHK2215671
87
246
667
Sajjo Begam
Akhkhan
AHK0312629
87
293
700
Sajjorain
Imamauddin
UP/73/357/0651272
87
181
602
Sajju
Ashok Kumar
AHK1240761
87
23
80
Sajju
Rupasingh
UP/73/357/0270027
87
359
950
Sajjuraj
Govind Raj
AHK1330943
87
121
682
Sajma
Sheru
AHK0823294
87
197
117
Sajma
Ajij Ahamad
AHK1195742
59
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
243
94
Sajma
Elector Name
Rajjak
FQL2491371
87
244
694
Sajma
Vahir
AHK0528489
87
255
709
Sajma
Babu Ddin
AHK1426055
87
323
320
SAJMA
CHIRAGUDDIN
AHK2058097
87
276
420
SAJN
BACHCHOO SINGH
AHK1989250
87
123
1081
SAJNA
SULEMAN
AHK2601417
87
123
913
sajna
Satish Chand
AHK1450519
87
117
57
Sajna
Idakhan
CWY3624228
87
272
289
Sajna
Rakesh
AHK1164813
87
320
1156
Sajna
Rakesh
FQL3042785
87
329
371
Sajna
Sanjay
FQL2474575
87
326
765
Sajna
Dipak
FQL2392074
87
337
812
Sajna
Farukh Usmani
AHK0914044
87
302
417
Sajna
Ikiramaudadin
AHK0192666
87
352
395
Sajna
Vijendar Singh
CPD3727146
87
371
525
Sajna
Jitendra
CPD3318367
87
77
855
Sajna Devi
Satish
AHK0028779
87
312
715
Sajna Devi
Navin Kumar
FQL3013166
87
326
427
Sajnakumar
Lalaram
AHK2446441
87
137
1329
Sajni
Suresh
CWY1340124
87
21
530
Sajni
Ashok
FQL1905637
87
273
5
Sajni
Pramodakumar
FQL3051034
87
269
101
Sajni
Pramodakumar
AHK1171255
87
352
649
Sajni
Mukesh Kumar
AHK1504927
87
354
924
Sajni Devi
Chandra Prakash
AHK1537570
87
276
304
Sajni Devi
Ginna
AHK1534304
87
183
57
SAJNITH PI
SATYNATHN PI
AHK1786078
87
67
688
Sajo
Rafikaahamad
UP/73/357/0393672
87
238
976
Saju Mathew
M.Mathew
AHK1648229
87
346
344
Sajuddin
Fakhrudadin
CPD3649936
87
123
672
Sajun Devi
Jay Prakash
CWY2376113
87
87
285
Sajyan
Charnasingh
CWY2349318
87
88
657
Sajyan
Bahadur
CWY1327279
87
245
916
Saka
Nanhekhan
AHK0308171
87
70
480
Sakalanigam
Pratapasihannigam
FQL2482297
87
303
119
Sakalikhan
Chandakhan
UP/73/357/0666765
87
27
124
SAKAR SHUKLA
ONKAR NATH SHUKLA
AHK2022325
87
288
598
Sakarabegam
Sahadaulla
AHK2456366
87
157
749
Sakat
Suredrapratapasingh
FQL2496685
87
294
786
Sakat
Hakim Singh
UP/73/357/0654619
87
160
240
Sakatuaram
Dalchand
AHK2367126
87
251
506
Sakatuaram
Ram Singh
UP/73/357/0570170
87
271
56
SAKAVAT
ALI
AHK2155497
87
103
821
SAKEEL
NATHTHI LAL
AHK2241669
87
113
377
SAKEEL
FAJULLUDDIN
AHK2171353
87
26
663
SAKEEL
NIJAAM
AHK2734671
87
361
854
SAKEEL KHAN
ASEEN KHAN
AHK2660025
87
190
1190
SAKEELA
MOH. SUHAIL
AHK2112704
87
94
1213
SAKEEN KHAN
SUMED KHAN
AHK2753259
87
220
439
Saket
Shyamdatt
AHK0243766
87
325
119
Saket
Bankelal
AHK1501816
87
204
57
Saket Bhatnagar
Shivaji Bhatnagar
UP/73/357/0450567
87
283
626
Saket Gupta
Shailendra Kumar
AHK0189589
87
361
497
Saket Khan
Roshan Kho
AHK2406486
87
35
923
SAKET KUMAR SINGH
SURESH PRATAP SINGH
AHK0788463
87
178
316
Saket Saurabh
Nar Singh
AHK1702000
87
314
1565
Saket Sharma
Radheshyam Sharma
AHK1221431
87
41
804
Saket Upadhyay
Shyam Sundar Upadhyay
UP/73/357/0327046
87
158
274
Sakhajit Singh
Kuladip Singh
FQL2343259
87
244
22
Sakhalid
Jabbar
FQL1549336
87
142
837
Sakhan Kumar
Keshav Dev
AHK0073932
87
239
28
Sakhan Singh
Ramsanehi Lal
AHK0184861
60
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
122
703
SAKHAR
Elector Name
SUVANI
AHK2171122
87
139
496
Sakharam Dinde
Sva Shri Ramchandra Rav
AHK0832485
87
290
473
Sakhat Rashid
Dilashad Khan
AHK1410745
87
107
1011
Sakhavat
Rustam
AHK0035501
87
301
761
Sakhavat
Yusuf
AHK1711217
87
23
710
Sakhavat
Diladar
UP/73/357/0270323
87
306
155
Sakhavat Ali
Saukat Ali
FQL3105541
87
365
1066
Sakhavat Ali
Salim Khann
AHK1288554
87
265
1033
Sakhesh Kumari
Sanjay Kumar
FQL2613610
87
5
597
Sakhi
Raja
AHK2253912
87
93
1121
Sakhi
Nur Mohammad
UP/73/359/0684691
87
137
157
SAKHI BAI
SUBHASH CHANDRA
AHK2033264
87
130
326
SAKHI BAI
KISHAN GANGU
AHK2219939
87
91
111
Sakhi Sahay
Aravind Sahay
CWY2360662
87
284
149
Sakhilativari
Devendrakumar
AHK2442762
87
169
658
Sakhnasih
Pitmakasih
AHK2291532
87
102
1223
Sakho
Roshan Khan
CWY0943886
87
128
1184
Sakhri
Naim
UP/73/359/0750224
87
53
213
Sakhri
Mo Hanif
UP/73/357/0348434
87
23
781
Sakhvat Ali
Abdul Sattar
AHK2272367
87
115
544
Saki Devi
Ganeshi
CWY0979013
87
371
1221
Saki Devi
Ajay
AHK1451640
87
47
62
Sakib
Yunis Mijara
UP/73/357/0339100
87
248
117
Sakib
Samiudadin
AHK0529719
87
336
357
Sakib
Majid Khan
FQL2092427
87
335
636
Sakib
Majid Khan
FQL2387017
87
285
963
SAKIB AJMI
UNIS MIRJA
AHK2638385
87
288
412
SAKIB HUSSAIN
SARDAR AHAMAD
AHK1363092
87
93
575
SAKIB KHAN
HANIF KHAN
AHK1969377
87
4
417
Sakibaudadin
Rahisaudadin
FQL2420008
87
72
36
Sakida Begam
Mushir Ahamad
AHK0042622
87
115
783
Sakil
Hukma
AHK0160457
87
114
966
Sakil
Ibrahim
AHK1437904
87
115
381
Sakil
Suvva Kho
AHK0160903
87
119
46
SAKIL
SADDI
AHK2519395
87
124
189
Sakil
Pappu
AHK0061986
87
124
213
Sakil
Munna Khan
AHK0061747
87
126
43
Sakil
Banne Khan
AHK0817528
87
132
22
Sakil
Salim
CWY2925824
87
132
25
Sakil
Shokat
CWY1055995
87
132
235
Sakil
Nasim
UP/73/359/0762375
87
134
622
Sakil Ahamad
Salim
AHK0587741
87
186
276
SAKIL
JAMIL
AHK2043636
87
136
635
Sakil
Nasarudin
CWY3621869
87
102
1341
SAKIL
RAFIK KHAN
AHK2740272
87
106
669
Sakil
Holo Kha
CWY3665908
87
112
803
Sakil
Shaukin
CWY2816973
87
110
300
Sakil
Sattar
AHK0838672
87
110
799
Sakil
Amirakhan
CWY3607470
87
102
610
Sakil
Sarif Khan
AHK0458232
87
102
626
Sakil
Kallan
AHK1027523
87
22
589
Sakil
Nur Mohammad
AHK0338145
87
53
5
Sakil
Saffo
AHK2288926
87
50
395
Sakil
Shri Munna
AHK0994491
87
348
726
Sakil
Sadadik
CPD3153970
87
346
301
Sakil
Nuramuhammad
UP/73/356/0729577
87
343
1170
Sakil
Jamil
AHK0686428
87
344
124
Sakil
Vasir
AHK1193960
87
94
228
SAKIL
CHANDRA
AHK2207504
87
294
887
Sakil
Chhotekhan
AHK2463495
87
337
496
Sakil
Nasru
AHK0648683
87
337
612
Sakil
Alimudin
AHK2445096
61
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
320
1127
Sakil
Elector Name
Nanne Khan
AHK0689497
87
332
1097
Sakil
Mohammad Yakuv
AHK0656108
87
311
594
Sakil
Imamudin
FQL2383495
87
286
699
Sakil
Sagir Ahamad
FQL2206274
87
277
111
Sakil
Salimakhan
AHK2395671
87
277
520
SAKIL
NOOR MOHMMD
AHK2053395
87
258
319
Sakil
Shahabudadin
FQL1565761
87
258
644
Sakil
Nuraudadin
AHK0627265
87
249
822
Sakil
Bhura Khan
AHK1466903
87
228
344
Sakil
Basant
AHK1435445
87
243
73
Sakil
Khalil
FQL2147353
87
23
840
Sakil Ahamad
Nisar Ahamad
AHK0754507
87
25
253
SAKIL AHAMAD
BABUDDIN
AHK1800283
87
338
261
Sakil Ahamad
Liyakat Ali
AHK0536821
87
344
931
SAKIL AHAMAD
MOHAMMAD RAFIQ WARSI
AHK2673499
87
119
1014
SAKIL ALI
NIJAM MASTAR
AHK2030492
87
112
61
Sakil Kha
Habib Kha
AHK2288421
87
110
560
SAKIL KHAN
SALEEM KHAN
AHK2474294
87
103
189
Sakil Khan
Asgar
AHK2386811
87
108
939
Sakil Khan
Ajij Khan
UP/73/359/0720334
87
101
278
Sakil Khan
Asgar Khan
AHK1067859
87
116
1105
SAKIL KHAN
SALIM KHAN
AHK1792936
87
116
169
Sakil Khan
Abdul Hamid
AHK1058882
87
122
329
Sakil Khan
Sher Khan
AHK0063099
87
122
661
Sakil Khan
Saradar Khan
AHK0963926
87
128
58
Sakil Khan
Sahid Khan
AHK1499425
87
126
897
Sakil Khan
Aziz Khan
CWY2832293
87
213
302
SAKIL KHAN
BASANT
AHK2516839
87
344
942
SAKIL KHAN
NIWAZ KHAN
AHK2673861
87
50
546
Sakil Khan
Jammo Khan
FQL2134740
87
30
359
Sakil Khan
Majid Khan
AHK0019570
87
383
332
SAKIL KHANN
BADAM KHANN
AHK2530574
87
137
18
Sakil Kho
Kalakhan
AHK0075747
87
286
853
SAKIL KURAISHI
KHALIUDDIN
AHK1984293
87
294
231
Sakil Uden
Mukhtar
FQL1474584
87
334
547
Sakil Usamani
Daulat Usamani
FQL2993848
87
126
854
Sakila
Abarar
CWY2887859
87
124
152
Sakila
Salim
AHK0061374
87
125
572
Sakila
Hanik
AHK0833012
87
122
214
SAKILA
SAUKIN
AHK2201309
87
122
321
Sakila
Sarif
AHK0062836
87
119
844
Sakila
Munnakhan
CWY3603586
87
119
1315
SAKILA
MANGI KHAN
AHK2593309
87
118
247
Sakila
Karimudadin
CWY2850089
87
100
727
Sakila
Roshan
AHK1595859
87
103
1331
Sakila
Safi Muhammad
AHK0325969
87
110
191
Sakila
Tajo
AHK0839753
87
111
65
Sakila
Hamida
AHK0417618
87
109
803
Sakila
Raggo
AHK0036491
87
218
1187
Sakila
Islam
AHK1451772
87
331
256
Sakila
Rahim
AHK0298828
87
311
225
Sakila
Tasalim
AHK0305870
87
302
1051
Sakila
Nijamudin
FQL2999589
87
293
544
Sakila
Nanhekhan
FQL1345305
87
246
69
Sakila
Sarafuddin
FQL3094786
87
236
909
Sakila
Salim Khan
FQL2360246
87
245
77
Sakila
Alihusain
FQL1546365
87
245
138
Sakila
Jamil
AHK2306165
87
346
353
Sakila
Isahak
CPD3651387
87
59
186
Sakila
Munna Khan
AHK0050096
87
63
291
Sakila
Kamaruddin
UP/73/357/0372133
87
132
583
SAKILA BAIGAM FAKIR
VALI MOHMMAD
AHK2182988
62
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
123
249
Sakila Bano
Elector Name
Jamil Ahamad
AHK0572982
87
122
296
Sakila Begam
Mahamud Khan
AHK0062851
87
119
638
SAKILA BEGAM
USMAN ALI
AHK1977438
87
117
172
SAKILA BEGAM
GAFUR KHAN
AHK2178259
87
117
174
SAKILA BEGAM
GAFUR KHA
AHK2232197
87
131
422
Sakila Begam
Munna Salim
AHK0838169
87
126
879
Sakila Begam
Ijarail Siddi Ki
AHK1025667
87
126
898
Sakila Begam
Sakil Khan
CWY2833010
87
105
704
Sakila Begam
Hanif
UP/73/359/0711247
87
107
297
SAKILA BEGAM
KHALIL AHAMAD
AHK2205698
87
343
846
Sakila Begam
Bundu Kureshi
AHK1638964
87
366
138
Sakila Begam
Sakur Ahamad
CPD3739877
87
304
404
Sakila Begam
Sadikaali
UP/73/357/0666922
87
311
1262
Sakila Begam
Imamudin
FQL3039971
87
121
798
SAKILA BEGUM
AMIN ALI
AHK2524866
87
128
1605
Sakila Khan
Samir Khan
AHK0821264
87
125
550
SAKILA VEGAM
AKABAR
AHK1888734
87
299
464
Sakilabano
Saradar Beg
UP/73/357/0660525
87
109
203
Sakilabegam
Badashah
CWY3198090
87
27
328
Sakilabegam
Nuramuhammad
AHK0640615
87
128
1629
SAKILAN
ABDUL LATIF
AHK2606341
87
128
1227
Sakilan
Abdullatif
CWY3500998
87
285
542
Sakilaudadin
Gausudadin
FQL3005576
87
310
13
Sakilo
Rahiso
AHK0636324
87
128
1250
Sakina
Mubin
CWY2375347
87
175
476
Sakina
Rajesh
AHK2385748
87
121
385
Sakina
Kalua
AHK2298859
87
119
459
Sakina
Shabuddin
AHK0734517
87
119
664
Sakina
Sva.Abdul
AHK0161570
87
120
24
Sakina
Sabu
AHK0759555
87
116
1417
SAKINA
ALIMUDIN
AHK2580223
87
117
1400
SAKINA
ANVAR ALI
AHK2582666
87
118
250
Sakina
Asgar
CWY1052034
87
116
586
Sakina
Shahajad
AHK0255067
87
108
1355
Sakina
Nijam Kha
AHK0036178
87
108
984
Sakina
Guddu
AHK0769620
87
103
168
Sakina
Hamid
CWY3581097
87
196
725
Sakina
Nanhe
AHK2321859
87
196
768
Sakina
Habib Khan
AHK0097477
87
304
867
SAKINA
SAID KHAN
AHK2659324
87
303
108
Sakina
Chaman
AHK2469658
87
337
262
Sakina
Nasru
FQL2093078
87
337
377
Sakina
Alisheran
UP/73/357/0756286
87
293
509
Sakina
Babu
AHK2460525
87
29
551
Sakina
Bhura
UP/73/357/0291391
87
252
712
Sakina
Jubaid Ahamad
AHK0191239
87
244
814
SAKINA
JUMMA KHAN
AHK2149839
87
243
28
Sakina
Jamil
FQL2147858
87
233
78
Sakina
Bafati
AHK0178160
87
245
874
Sakina
Yusuf Khan
FQL1105063
87
246
289
Sakina
Nadim
AHK0311274
87
245
913
Sakina
Rafik
FQL2150944
87
25
392
SAKINA
AKIL
AHK1826486
87
25
468
Sakina
Gaurai
FQL2288454
87
249
373
SAKINA
SVA.JIJ KHAN
AHK2003358
87
338
954
Sakina
Chiraguddin
AHK1609940
87
338
962
SAKINA
SVA.SABIR
AHK2083574
87
338
153
Sakina
Nuramuhammad
AHK0683946
87
338
182
Sakina
Sva Jakir Husain
AHK0671115
87
45
1227
Sakina
Jagadish
FQL1068238
87
71
2
Sakina
Isalam Khan
AHK0775965
87
68
273
Sakina
Babu Khan
UP/73/357/0384637
63
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
73
489
Sakina
Elector Name
Abdul Khalik
AHK0026245
87
338
812
Sakina Bano
Mo. Ali
AHK1610039
87
116
924
Sakina Begam
M.D. Khan
AHK1380161
87
116
1280
Sakina Begam
Shahabuddin
AHK1059781
87
119
96
SAKINA BEGAM
GUDDOO ALI
AHK1977503
87
119
1047
Sakina Begam
Pappu Ali
AHK0162370
87
377
1150
Sakina Begam
Salim Khan
AHK0385872
87
369
12
Sakina Khan
Nur Mohammad Khan
CPD4069381
87
71
271
SAKINA KHAN
YUSUF ALI
AHK2541084
87
36
1266
SAKINA KHATUN
KHURSHID AALAM
AHK2691707
87
238
751
Sakina Vegam
Bhure Khan
AHK0533497
87
120
1167
Sakinabegam
Ajmataali
CWY2382861
87
121
312
Sakir
Ajij
AHK1012863
87
125
532
SAKIR
MUSBBAR HUSAIN
AHK1964139
87
122
778
SAKIR
RAJJAV
AHK2201234
87
117
1353
SAKIR
MUNNA KHAN
AHK2167963
87
117
373
SAKIR
NAVAV USMANI
AHK2167823
87
116
1338
Sakir
Sabu
AHK1369388
87
115
489
Sakir
Kalua Khan
AHK0411330
87
137
1373
Sakir
Salim
AHK1049964
87
137
1384
Sakir
Ahamad Kazi
AHK0596809
87
128
1138
SAKIR
SHAHID KHAN
AHK2200152
87
126
1216
Sakir
Nijamudadin
AHK0261297
87
102
1082
Sakir
Saguva
CWY2366099
87
103
606
SAKIR
RASHID KHAN
AHK2070720
87
103
731
Sakir
Musabbir Husain
AHK0340919
87
103
982
Sakir
Shakur Kho
AHK0325886
87
107
27
Sakir
Nijamudadin
AHK0768556
87
109
250
Sakir
Shakil
CWY2373901
87
110
299
Sakir
Alim Khan
AHK0839217
87
101
35
Sakir
Savir
AHK1067842
87
102
223
Sakir
Ajij Khan
AHK1589266
87
225
500
Sakir
Gafur Kureshi
AHK1307404
87
23
719
Sakir
Salamat Khan
AHK0477802
87
245
150
Sakir
Sattar
AHK2306256
87
249
264
Sakir
Bakar
AHK2322030
87
246
1176
Sakir
A Sharif
AHK2308583
87
247
34
Sakir
Mallu Khan
UP/73/357/0558025
87
253
1065
Sakir
Ashik Ali
FQL2361640
87
288
452
Sakir
Babu
FQL2106409
87
298
984
SAKIR
RAHMAN
AHK2180156
87
297
851
Sakir
Aminaudvin
FQL1343979
87
298
271
Sakir
Rasid
AHK0291815
87
301
1471
SAKIR
AJIJ
AHK2744571
87
337
266
Sakir
Najir
AHK0913731
87
337
513
Sakir
Rasid Kho
AHK0648733
87
320
766
Sakir
Sahavuddin
UP/73/357/0711331
87
320
811
Sakir
Chunna Khan
AHK0689190
87
332
283
SAKIR
ABDUL KARIM
AHK2063642
87
311
473
Sakir
Savir
AHK0673178
87
360
145
Sakir
Jahid Ali
AHK0891861
87
373
322
Sakir
Pappu Usmani
AHK0378109
87
338
398
Sakir
Alim
FQL1644814
87
338
745
Sakir
Gafur
FQL2480069
87
346
416
Sakir
Amin
CPD4064606
87
346
950
Sakir
Shahid Khan
CPD3650694
87
344
628
Sakir
Babu Khan
AHK1626589
87
344
980
SAKIR
JAFRUDDIN
AHK2676245
87
71
818
Sakir
Nasirakhan
FQL3073830
87
72
738
Sakir
Sakil
AHK0044040
87
87
865
SAKIR
JAKIR HUSAIN
AHK2762219
87
60
685
SAKIR
MOH. NAJIM
AHK2192425
64
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SAKIR
SABUDDIN
AHK2192144
1303
Sakir
Abdul Majid
AHK1640127
98
458
Sakir
Sabir
AHK1004951
87
252
149
Sakir Abbas
Bali Mohammad
AHK2338861
87
108
287
Sakir Ali
Afjal Khan
CWY2819324
87
127
493
Sakir Ali
Sabir Ali
AHK0815720
87
115
16
SAKIR ALI
SABIR ALI
AHK2172708
87
116
1120
Sakir Ali
Naniga
AHK1351931
87
122
763
SAKIR ALI
NASROODDIN
AHK2030799
87
125
444
Sakir Ali
Alivaks
AHK0833004
87
365
544
Sakir Ali
Shaukat Ali
AHK0613844
87
126
1436
SAKIR HUSAIN
SAMPAT KHAN
AHK2605749
87
346
257
Sakir Husain
Shahid Husain
AHK1401744
87
56
821
Sakir Husain
Rihajudadin
FQL1957083
87
246
161
Sakir Husain
Mohammad Sabir
FQL3023579
87
311
607
Sakir Husain
Hasina Begam
AHK1245018
87
309
950
Sakir Husain
Latif Husain
AHK0674747
87
306
854
Sakir Husain
Jakid Husain
FQL1362730
87
126
873
Sakir Kha
Sahid Kha
CWY2832442
87
127
557
SAKIR KHAN
NIZAMUDDIN
AHK2708295
87
137
1232
Sakir Khan
Nasru Usamani
AHK2320240
87
121
674
Sakir Khan
Munna
AHK0821694
87
118
830
Sakir Khan
Bali Mu.
AHK0093575
87
120
448
Sakir Khan
Kalua Khan
AHK0090324
87
118
244
SAKIR KHAN
BAHID KHAN
AHK1810670
87
119
396
SAKIR KHAN
MOHD.NIJAK
AHK0161182
87
111
250
SAKIR KHAN
JAHANGEER KHAN
CWY2822625
87
111
839
Sakir Khan
Kadir Khan
AHK0835215
87
101
660
Sakir Khan
Aziz Khan
CWY3741550
87
289
292
Sakir Khan
Asif Dad Khan
AHK0103176
87
258
193
Sakir Khan
Yamin Khan
FQL3071875
87
366
260
Sakir Khan
Vashir Khan
AHK2472645
87
94
261
Sakir Khan
As Muhammad
AHK1556000
87
94
659
Sakir Khan
Sharik Khan
AHK1554955
87
293
1120
Sakir Raim
Aminudadin
FQL2164846
87
106
511
Sakir Shah
Salim Shah
CWY3655206
87
128
261
SAKIR USMANI
SABUDDIN USMANI
AHK2200301
87
329
359
SAKIR USMANI
KAMRUDDIN
FQL2393320
87
120
354
Sakira
Gari Khan
AHK0759639
87
61
695
Sakira Bano
Gafur Khan
AHK1002500
87
110
204
Sakira Begam
Mohammad Ali
AHK0419804
87
113
409
Sakiraali
Kadirakhan
UP/73/359/0726035
87
120
437
Sakiraali
Nibbo
AHK1010511
87
61
239
Sakiraali
Rahamat Ali
FQL1931344
87
67
413
Sakiraali
Rahamtakhan
UP/73/357/0393527
87
287
1089
Sakiraali
Javiraali
FQL1375245
87
108
745
Sakirakhan
Firoj
CWY2816155
87
293
965
Sakirarain
Ajmarirain
FQL2159887
87
25
336
Sakish
Vahoran
FQL2527299
87
20
31
Sakiv Ahamad
Tanavir
AHK0006742
87
71
264
Sakki
Samasher
FQL2482115
87
346
756
Sakki
Motiram
UP/73/356/0729782
87
332
123
Sakko Devi
Pauchiram
AHK0308809
87
238
690
Sakla
Harendra Singh
FQL3049012
87
380
1237
SAKLESH TYAGI
KHUTTI LAL TYAGI
AHK2674158
87
135
713
Sakodevi
Salodhi
AHK1332519
87
114
904
SAKOORN USMANI
CHANDA USMANI
AHK2028926
87
60
207
Sakra
Liyakat
AHK1003672
87
249
417
Sakra
Ikabal
AHK1276435
87
128
1584
Sakra Bano
Gulam Rasul
AHK0820696
87
11
733
Saksen Maurya
Rinku
AHK0752972
87
195
1319
SAKSHAM AGARWAL
SANJAY AGARWAL
AHK2731891
87
60
2
87
93
87
Elector Name
65
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
10
540
SAKSHAM KUMAR
Elector Name
VIJAY KUMAR SINGHAL
FQL1902220
87
27
838
Saksham Patni
Satish Kumar
AHK1030675
87
186
1480
SAKSHAM SHARMA
SUNIL KUMAR
AHK2759157
87
184
788
Sakshat Kapur
Pradip Kapur
FQL2344943
87
65
52
Sakshee
Fateh Singh Rathaur
AHK0479733
87
187
862
SAKSHI
JITENDRA KUMAR
AHK2122984
87
19
417
SAKSHI
DINESH
AHK1848068
87
16
380
SAKSHI
SANJAYA KUMAR
AHK2532265
87
146
1337
Sakshi
Vinay Kumar
AHK0804302
87
151
646
Sakshi
Sanjiv
AHK1491778
87
133
207
Sakshi
Sudarshan Lal
AHK0579821
87
1
771
Sakshi
Shyam Sundar
AHK1491141
87
195
859
SAKSHI
DIP SHARMA
AHK1788983
87
195
1208
Sakshi
Sanjay
AHK0398552
87
191
257
SAKSHI
SARVAN KUMAR
AHK2208049
87
196
858
SAKSHI
HIRDESH KUMAR
AHK2732188
87
215
1396
SAKSHI
BHAGWAN SWAROOP
AHK2633253
87
20
1058
Sakshi
Anand
FQL2483949
87
284
598
SAKSHI
ROHIT KUMAR
AHK2059897
87
280
864
Sakshi
Harendra
AHK0651307
87
229
1004
Sakshi
Gopal Narayan
AHK0085753
87
229
187
SAKSHI
SURESH CHANDRA
AHK2144541
87
290
1106
Sakshi
Suresh Chand
FQL2210904
87
67
185
SAKSHI AGARWAL
DHARMENDRA KUMAR AGARWAL
AHK2086130
87
280
1192
Sakshi Arora
Mukesh Arora
AHK0869347
87
167
913
Sakshi Bhandari
Bhanvar Singh
AHK1044643
87
184
912
SAKSHI CHAUHAN
PADAM SINGH CHAUHAN
AHK1866730
87
181
157
Sakshi Chaurasiya
Manish
FQL2627636
87
154
756
Sakshi Gupta
Sanjiv Gupta
AHK0992792
87
145
1443
SAKSHI GUPTA
RAJEEV GUPTA
AHK2616639
87
130
544
Sakshi Gupta
Alok Gupta
AHK0729137
87
291
1329
Sakshi Gupta
Suresh Gupta
FQL2377984
87
34
1194
SAKSHI JAIN
LT. UMESH JAIN
AHK2563609
87
191
629
SAKSHI KHANNA
ARUN KHANNA
AHK2208114
87
207
478
Sakshi Kumari
Yashapal Singh
AHK1340850
87
160
1324
SAKSHI KUMARI
SUBHASH CHANDRA
AHK2715126
87
158
1221
Sakshi Kumari
Subhash Chand
AHK1561687
87
292
246
Sakshi Malik
Amrit Lal Malik
AHK0174102
87
283
105
Sakshi Malik
A. L.Malik
AHK0312280
87
77
306
Sakshi Mishra
Manoj Kumar Mishra
AHK1416288
87
351
43
Sakshi Pal
Hari Shankar
CPD4413621
87
140
194
Sakshi Pavan Bankar
Pavan Bankar
AHK1054345
87
32
788
SAKSHI RAJPOOT
OUM PRKASH
AHK1950468
87
207
1173
SAKSHI RANI
RAKESH KUMAR BHARTI
AHK2708253
87
205
627
Sakshi Rani
Manohar Lal
AHK2343945
87
132
340
Sakshi Sahu
Suresh Chandra Sahu
AHK0723403
87
302
651
Sakshi Sengar
Amit
AHK1468339
87
156
853
SAKSHI SHARMA
RAJESH KUMAR SHARMA
AHK2185916
87
181
787
SAKSHI SHARMA
RADHESHYAM SHARMA
AHK2197283
87
238
544
Sakshi Sharma
Rajiv Narayan
AHK0186908
87
146
1082
SAKSHI SIKRVAR
VINYA KUMAR
AHK1872365
87
164
257
Sakshi Suri
Sanrghash Suri
AHK1688993
87
229
493
SAKSHI TOMAR
AVNISH SINGH TOMAR
AHK2180446
87
91
1089
Sakshi Varma
Amit Varma
AHK1344555
87
54
1111
SAKSHI VARMA
JITENDRA
AHK2570588
87
300
264
Sakshibhatiya
Rishibhatiya
FQL2082410
87
279
120
Sakshimalhotra
Harendramalhotra
FQL2098481
87
145
1361
SAKSI SHUKLA
SHAILENDRA SHUKLA
AHK2223675
87
27
835
Sakti Ali
Lalit Manbali
AHK1030725
87
214
877
Sakulavir
Shyam Singh
FQL3065497
87
209
71
SAKUN
KAPOOR CHAND
AHK2203040
87
253
511
Sakun
Akhilesh
FQL2200111
66
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
7
246
Sakun
Elector Name
Sureshakumar
FQL2421808
87
265
735
Sakun Chandra
Dharm Singh
UP/73/357/0600316
87
119
791
Sakuntala
Bhagavanasvarup
CWY3373495
87
299
453
Sakuntala
Anandasvarup
UP/73/357/0660539
87
182
223
Sakuntala Devi
Jhammanalal
AHK1174515
87
198
881
Sakuntala Devi
Aidal Singh
FQL1827880
87
177
160
SAKUNTLA DEVI
GIRRAJ HISANH
AHK1874213
87
363
42
SAKUNTLA THAPA
K.V.THAPA
AHK2160737
87
134
182
Sakur
Jahurudadin
CWY3201944
87
63
936
Sakur Abbasi
Sadadik Abbasi
FQL1531748
87
366
137
Sakur Ahamad
Nur Mauhammad
CPD3739869
87
116
289
Sakur Khan
Gafur Khan
AHK0842625
87
87
752
Sakura
Narayan
CWY0956466
87
115
262
Sakuran
Bhura Kha
CWY1246354
87
119
195
Sakuran
Alivaks
AHK0843623
87
117
1320
SAKURAN
BABU KHA
AHK2108074
87
119
1233
Sakuran
Hanif Khan
AHK2294064
87
120
59
Sakuran
Mohammad
AHK0829051
87
120
1172
Sakuran
Anis
AHK2296986
87
124
517
Sakuran
Sampatti Khan
AHK1679562
87
136
49
Sakuran
Yaminakhan
UP/73/359/0768449
87
63
70
Sakuran
Rasid
UP/73/357/0372314
87
373
278
Sakuran
Sva Munshi Kho
AHK0377648
87
362
586
Sakuran
Rahimbaksh
CPD1717818
87
345
1108
SAKURAN
IKBAL KHAN
AHK2671352
87
94
103
SAKURAN
NANNE URF NINUA
AHK2242477
87
118
845
Sakuran Vegam
Shari Najir Khaun
CWY2926996
87
244
900
SALA OUDIN
SAMIOUDIN
AHK2641470
87
296
770
Sala Udadin
Chirag Udadin
AHK1366889
87
197
166
Saladdin
Nijamuddin
AHK0581702
87
343
3
SALADDIN FIROJ
NIJAMUDDIN
AHK1913722
87
73
247
Salah Udadin
Chunna
UP/73/357/0399257
87
73
353
Salah Udadin
Alaudadin
UP/73/357/0399296
87
293
484
Salah Uddin
Ulfat
UP/73/357/0651038
87
244
154
Salah Uddin
Amirauddin
UP/73/357/0552697
87
285
563
Salahaudadin
Sirajaudadin
FQL1376011
87
290
35
Salahaudadin
Gulab
AHK1401462
87
301
1116
Salahaudadin
Sabudadin
FQL2424745
87
337
281
Salahaudadin
Jamaluddin
AHK2443273
87
43
1281
Salahaudadin
Aliudadin
AHK0481002
87
37
942
Salahaudadin
Gulajaraahamad
FQL1337252
87
94
1170
Salahaudadin
AGafur
CWY1418425
87
238
654
Salahaudadin Khan
Ejajudadin Khan
AHK0187211
87
293
620
Salahauddin
Kallan
UP/73/357/0651179
87
312
178
SALAHUDDIN
ABDUL SATTAR
AHK2134674
87
361
574
SALAHUDDIN
BABU KHAN
AHK2109213
87
93
271
Salahuddin
Yasin
UP/73/359/0684141
87
330
307
Salaini Devi
Dinesh Kumar
FQL2394377
87
304
88
Salam
Samida
FQL2617686
87
48
44
Salam
Shakur
UP/73/357/0339344
87
41
129
Salam
Alamuddin
UP/73/357/0321713
87
378
77
Salam
Salim
AHK0925974
87
345
146
Salam Barsi
Munshi
AHK1284561
87
124
199
Salam Begam
Rahis Khan
AHK0062125
87
122
652
Salam Begam
Basir Khan
AHK0964304
87
255
792
Salam Begam
Irafan Khan
AHK2336055
87
272
461
Salam Khan
Yasin Khan
UP/73/357/0609299
87
310
694
SALAM UDDIN
JALIL KHAN
AHK1927573
87
122
412
SALAMA
NIJAM
AHK2201739
87
126
842
Salama Begam
Pappu Usmani
CWY3557402
87
94
616
Salamabano
Alimaudadin
CWY1418144
87
128
1014
Salamabegam
Mo Shakil
CWY1055656
67
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
110
867
Salamabegam
Elector Name
Asafakaali
CWY2823011
87
111
516
Salamabegam
Shahajadkho
AHK0732347
87
108
388
Salamabegam
Ajameri
CWY3198629
87
107
231
Salamabegam
Yunusakhan
CWY1240753
87
107
740
Salamabegam
Rafikakhan
CWY2361873
87
95
774
Salamabegam
Muhammadrafik
UP/73/359/0690198
87
345
933
Salamabegam
Fakira
CPD2441798
87
42
763
Salamabegam
Majidaali
FQL1940444
87
42
773
Salamabegam
Nasiraahamad
FQL1941855
87
59
256
Salamabegam
Salimakhan
AHK2307916
87
294
268
Salamabegam
MuChand
AHK2463750
87
251
193
Salamabegam
Asiya
AHK0651968
87
286
587
Salamabegam
Salimaahamad
AHK2446938
87
245
61
Salamabegam
Nasim
FQL1546340
87
247
320
Salamahak
Anavarulahak
FQL1390475
87
108
1050
Salaman
Sultan
AHK1683317
87
109
135
Salaman
Nasir
CWY3533874
87
113
711
Salaman
Mohan
AHK0836387
87
110
342
Salaman
Ayub Khan
AHK0838748
87
100
156
Salaman
Salim
AHK1513514
87
100
409
Salaman
Pappu
AHK1503812
87
100
733
Salaman
Anvari
AHK1595800
87
102
229
Salaman
Hasmat
AHK1589761
87
126
1170
Salaman
Jakir
AHK0818146
87
127
266
Salaman
Hanif
AHK0818666
87
133
38
Salaman
Saradar
AHK1051234
87
142
69
Salaman
Mo.Yamin
AHK0072694
87
138
661
Salaman
Isarail
AHK0070904
87
119
1225
Salaman
Nuramohammad
AHK1368380
87
124
526
Salaman
Mauhammad Khan
AHK1679570
87
126
74
Salaman
Nasarudin
AHK1390376
87
119
143
Salaman
Hafij
AHK0728956
87
119
413
Salaman
Chand Khan
CWY0961474
87
21
775
Salaman
Nasarudadin
AHK1668292
87
245
594
Salaman
Saifuddin Khan
AHK1685239
87
245
1035
Salaman
Shabbir Ahamad
AHK1629864
87
285
403
Salaman
Jahangir
AHK1668607
87
282
16
Salaman
Tafazul
UP/73/357/0633030
87
258
1089
Salaman
Mohammad Savir Ali
FQL3070893
87
273
321
Salaman
Gulam Rasul
AHK0493528
87
302
589
Salaman
Samir Udadin
AHK1226851
87
298
644
Salaman
A. Sharif
AHK0292193
87
298
654
Salaman
Munna
AHK0670984
87
296
1077
Salaman
Said Khan
AHK1328491
87
293
879
Salaman
Jahir
AHK0176487
87
293
1323
Salaman
Shamsudadin
AHK0674945
87
288
720
Salaman
Afar
AHK1636166
87
288
396
Salaman
Abdul Kadir
AHK1630615
87
311
517
Salaman
Rafik
AHK1244805
87
311
284
Salaman
Salim
AHK1245422
87
311
1310
Salaman
Irashad Ali
AHK1245281
87
310
43
Salaman
Nur Mohammad
AHK0912154
87
309
497
Salaman
Chand Khan
AHK1273663
87
309
531
Salaman
Rahis
AHK0913095
87
304
717
Salaman
Abdul Sattar
AHK1345057
87
304
737
Salaman
Sagir Uddin
AHK1345172
87
304
817
Salaman
Makasud
AHK0919159
87
61
420
Salaman
Rafik Mohammad
FQL1956929
87
87
110
Salaman
Munna Khan
AHK0792192
87
73
521
Salaman
Siraj
AHK1031491
87
72
418
Salaman
Shahid
AHK0773499
87
73
177
Salaman
Rafikaudadin
AHK0776484
68
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
73
270
Salaman
Elector Name
Said Ahamad
AHK1684778
87
71
8
Salaman
Muvin Khan
AHK0775817
87
71
252
Salaman
Rahishodin
AHK1702307
87
345
996
Salaman
Abdul Samad
AHK1434729
87
343
826
Salaman
Iliyas
AHK1636760
87
344
738
Salaman
Navi Hasan
AHK1626845
87
344
802
Salaman
Munna Khan
AHK1627439
87
338
30
Salaman
Munna
AHK1632678
87
338
135
Salaman
Ismail
AHK1246347
87
365
1402
Salaman
Amin
AHK0384768
87
93
156
Salaman
Yasin Khan
AHK1551886
87
246
1004
Salaman Ahamad
Mau Shakil Ahamad
AHK1290212
87
290
53
Salaman Akhtar
Mohammad Akhtar
FQL3022167
87
126
1260
Salaman Ali
Jahid Ali
AHK0815613
87
323
266
Salaman Ali
Jakir Ali
AHK1270818
87
304
799
Salaman Alvi Shah
Ajim Alvi Shah
AHK1345404
87
240
554
Salaman Ansari
Ansar Ahamad
AHK1514652
87
273
981
SALAMAN BEG
RAHEES BEG
AHK0493874
87
365
168
Salaman Begam
Jakir
AHK0383257
87
286
704
Salaman Haidar
Ikabal Haidar
AHK1662022
87
111
790
Salaman Haidar Rijvi
Saiyad Mu. Islam Rijvi
AHK0834911
87
288
725
Salaman Husain
Rijavan Husain
AHK1363746
87
62
156
Salaman Kha
Sakil Mohammad
FQL3106838
87
111
779
Salaman Khan
Ejaj Khan
AHK0835025
87
112
115
Salaman Khan
Nabav Khan
AHK1406735
87
112
678
Salaman Khan
Pappu Khan
AHK0978379
87
113
885
Salaman Khan
Pappu Khan
AHK0546465
87
110
358
Salaman Khan
Jalal Ahamad
AHK0838698
87
109
703
Salaman Khan
Salim Khan
AHK0770578
87
108
1462
Salaman Khan
Aslam Khan
AHK0769000
87
108
1171
Salaman Khan
Nasir Khan
AHK1683127
87
108
1185
Salaman Khan
Janab Islamudadin
AHK1725720
87
108
1203
Salaman Khan
Rahis Khan
AHK1424332
87
103
520
Salaman Khan
Nishar Ali
CWY3581246
87
103
292
Salaman Khan
Navva Khan
AHK0450817
87
127
190
Salaman Khan
Hanif Khan
CWY2910933
87
116
1097
Salaman Khan
Vajir Khan
AHK1388396
87
116
624
Salaman Khan
Salim Khan
AHK1058650
87
125
79
Salaman Khan
Usman Khan
AHK0832931
87
121
693
Salaman Khan
Akil Khan
AHK0822171
87
222
76
Salaman Khan
Gaffar
AHK1653252
87
222
1065
Salaman Khan
Intajar Khan
AHK1434018
87
54
514
Salaman Khan
Habib Khan
AHK1030188
87
71
319
Salaman Khan
Saradar Khan
AHK0486969
87
72
26
Salaman Khan
Munna Khan
AHK0042572
87
67
480
Salaman Khan
Saradar Khan
FQL3047180
87
364
352
Salaman Khan
Chhote Lal
AHK1697564
87
365
691
Salaman Khan
Gafur Khan
AHK0905919
87
344
358
Salaman Khan
Shakil Khan
AHK0854521
87
345
356
Salaman Khan
Samina Khan
AHK1285493
87
346
151
Salaman Khan
Sva Arif Khan
AHK1372283
87
346
182
Salaman Khan
Aslam Khan
AHK0700369
87
94
227
Salaman Khan
Pista Begam
AHK1556034
87
294
1038
Salaman Khan
Said Khan
AHK1254093
87
296
750
Salaman Khan
Ikabal Khan
AHK1366780
87
337
227
Salaman Khan
Mustak Ali Usmani
AHK1247386
87
337
885
Salaman Khan
Nur Udadin
AHK0914077
87
286
864
Salaman Khan
Umar Khan
AHK0882308
87
278
318
Salaman Khan
Ehasan Khan
FQL2377893
87
272
336
Salaman Khan
Ahamad Khan
AHK0658237
87
272
347
Salaman Khan
Munna Khan
AHK1204726
87
122
682
Salaman Khann
Saradar Khann
AHK0963934
69
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
117
1146
Salaman Khann
Elector Name
Nijamudadin
AHK1029966
87
303
567
Salaman Khann
Ikaval Khann
AHK1345859
87
309
565
Salaman Khann
Majid Khan
AHK1272962
87
290
498
Salaman Kuraishi
Shamashudadin
AHK1401249
87
273
214
Salaman Majahar
Late.Majhar Uddin Siddiki
UP/73/357/0609459
87
295
905
Salaman Rain
Abdul Gaffar
AHK1200716
87
116
202
Salaman Raja
S. I.H Nakvi
AHK1059401
87
309
1221
Salaman Siddiki
Jahid Ali
AHK1715952
87
73
627
Salaman Siraj
Siraj Mauhammad
AHK0990358
87
287
272
Salaman Tahir
Tahir Husain
AHK1298348
87
109
894
Salaman Varsi
Ikalakh Varsi
AHK0036574
87
126
1251
Salaman Veg
Mauhammad Veg
AHK1412659
87
384
181
Salaman Vegam
Usman Khan
AHK1237494
87
294
372
Salamanshamim
Shamimaudadin
FQL3067790
87
110
1068
SALAMAT
ABDUL RASID
AHK2704468
87
194
252
SALAMAT
JAHOOR
AHK1858323
87
301
339
Salamat
Babu Khan
UP/73/357/0702578
87
271
340
Salamat
Inayat
AHK1162957
87
26
45
Salamat
MoRustam
UP/73/357/0270603
87
252
381
Salamat
Jamaludadin
AHK0649681
87
23
706
Salamat
Gujji Kho
UP/73/357/0270317
87
23
778
SALAMAT
NISAR
AHK1786045
87
47
170
Salamat
Samalaulla
UP/73/357/0339229
87
44
403
SALAMAT
SANNE KHAN
FQL1949114
87
95
70
Salamat
Mubarak Ali
UP/73/359/0690273
87
133
1007
Salamat Ali
Mubarik Ali
AHK1650753
87
132
24
Salamat Khan
Mu Ahamad
CWY1056506
87
109
205
Salamat Khan
Bundu Khan
CWY3198108
87
364
290
Salamat Khan
Vashir Ahamad
AHK0889816
87
258
1064
Salamat Khan
Mohammad Husain
FQL3071149
87
287
1190
SALAMAT KHAN
SHAFAT ALI
AHK2699056
87
126
810
Salamavano
Amir Ahamad
UP/73/359/0750163
87
126
1046
Salamavegam
Mehabub
CWY3311297
87
126
1053
Salamavegam
Sharifudadin
UP/73/359/0750071
87
101
141
Salamavegam
Sattar Khan
AHK2384444
87
277
508
Salamavegam
Munnakhan
AHK2398022
87
345
119
SALAMN
SHAHID AHMAD
AHK2166718
87
345
122
SALAMN KHA
NAGINA
AHK2165744
87
233
320
Salamtakhan
Ismailakhan
FQL2050995
87
116
95
Salamu
Munna Khan
AHK0841411
87
134
595
Salamudadin
Said
AHK0283093
87
117
331
SALAMUDDIN
GAFUR KHAN
AHK2169720
87
295
288
Salanijain
Navinajain
FQL2273068
87
133
23
Salar Khan
Saradar Khan
AHK1051440
87
67
478
Salar Khan
Saradar Khan
FQL3047198
87
198
1083
Salasim
Sakia
FQL1971001
87
136
619
Salatun
Sva. Munna
AHK0593103
87
296
452
Salaudadidan
Alaudadin
AHK2468288
87
119
1063
Salaudadin
Shafi Mauhammad
AHK0162339
87
110
647
Salaudadin
Samasudadin
CWY2818581
87
107
651
Salaudadin
Alladin
CWY1349836
87
296
771
Salaudadin
Chiragudadin
AHK1366525
87
295
654
Salaudadin
Jahur
UP/73/357/0660351
87
244
242
Salaudadin
Amirudadin
FQL1545821
87
245
1121
Salaudadin
Imamudadin
AHK0674606
87
286
614
Salaudadin
Sarafudadin
FQL2204048
87
338
760
Salaudadin
Bundukhan
FQL2091825
87
125
3
Salaudadin Saifi
Sannu Khan
AHK2302461
87
249
755
Salaudadin Siddhiki
Mohajudadin
AHK2323962
87
116
807
Salauddin
Chant Babu
CWY1105014
87
103
226
Salauddin
Jamaluddin
CWY3607199
87
195
1221
Salauddin
Vundu Khan
UP/73/357/0432969
70
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
249
235
Salauddin
Elector Name
Vahavudadin
FQL1408137
87
245
686
Salauddin
Eiijaj
UP/73/357/0552336
87
246
957
Salauddin
Mahamud Khan
UP/73/357/0558238
87
243
351
Salauddin
Chaggo
FQL2451292
87
283
644
Salauddin
Sva.Shri Chiraguddin
AHK1396118
87
294
1241
SALAUDDIN
SHAMSHUDDIN
AHK2651842
87
295
340
Salauddin
Alladin
AHK0121384
87
295
733
Salauddin
Babu Khan
UP/73/357/0660413
87
298
635
Salauddin
Sahavuddin
UP/73/357/0654213
87
29
938
SALAUDDIN
MOHD. AJMERI
AHK2561405
87
290
896
Salauddin
Navavauddin
UP/73/357/0642269
87
290
1261
SALAUDDIN
SARAFAUDDIN
AHK1922491
87
291
1185
SALAUDDIN
ABDUL RAHAN
AHK2114601
87
293
3
Salauddin
Situ
AHK2459717
87
309
1166
SALAUDDIN
NASROODDIN
AHK2544062
87
304
861
SALAUDDIN
ZIYA UDDIN
AHK2374692
87
337
482
Salauddin
Mau Samashuddin
AHK0666362
87
334
101
SALAUDDIN
SALIM
AHK2545051
87
334
696
SALAUDDIN
SALIM
AHK2752863
87
325
923
SALAUDDIN
FAKHROODDIN
AHK2057917
87
66
794
SALAUDDIN
FARIDUDIN
AHK1842954
87
288
970
Salauddin Kuraishi
Mo.Khalil Kuraishi
AHK0113092
87
337
959
Salauddin Usamani
Bundu Khan
AHK1580026
87
135
711
Salaudhi Yadav
Natho Yadav
AHK1332584
87
225
188
Salaudin
Alaudadin
FQL2610285
87
298
506
Salaudin
Nijam
AHK0504696
87
246
70
Salaudin
Sarafuddin
FQL3094794
87
271
597
Salaudvin
Rafikaudvin
AHK2393965
87
190
216
Salaun
Pappu
UP/73/357/0417033
87
318
187
Salauna
Kaptanasingh
CPD2169639
87
378
613
SALAUNA
LATE. RAVINDRA SINGH
AHK2720886
87
157
959
Salauna Devi
Ramababu
AHK0727875
87
45
54
SALAUNI JAIN
ANKUR JAIN
AHK2503761
87
13
289
SALAUNI KUMARI
SUNEHARI LAL
AHK1465814
87
122
492
SALEEM
IDU THEKEDAR
AHK2483667
87
110
725
SALEEM
BUNDU KHA
AHK2132892
87
109
260
SALEEM
IDU KHAN
AHK2093359
87
41
619
SALEEM
NAVI VAKS
UP/73/357/0321123
87
72
241
Saleem
Ramjani
AHK2336501
87
323
360
SALEEM
LATE MOHAMMAD
AHK2439222
87
305
146
SALEEM
BUNDOO VEG
AHK1976141
87
309
298
SALEEM
NASEEM
AHK2487304
87
29
936
SALEEM
KHUDA BAKSH
AHK2561389
87
246
3
SALEEM
LATE MUNSHI KHAN
AHK2247229
87
101
829
SALEEM AHAMAD
SHABUDDIN
AHK2573954
87
337
937
SALEEM AHAMAD
JUMMAN
AHK0635128
87
106
823
SALEEM BEG
ISLAM BEG
AHK1012756
87
116
311
SALEEM BEG
CHHITAR SINGH
CWY0964379
87
117
311
SALEEM BEG
CHHITAR BEG
AHK2240828
87
94
8
SALEEM BEG
HABIB BEG
AHK2242683
87
188
705
SALEEM HUSSAIN
ABDUL RASID
AHK2076073
87
116
966
Saleem Kha
Jabbar Kha
AHK0958587
87
122
559
SALEEM KHAN
HAMID KHAN
AHK2202133
87
108
1042
SALEEM KHAN
ASFAK KHAN
AHK2092922
87
108
1519
SALEEM KHAN
SHAFIK KHAN
AHK2703247
87
94
1222
SALEEM KHAN
ALI MO.
AHK2753697
87
273
1295
SALEEM KHAN
FARMAN KHAN
AHK2631471
87
33
525
SALEEM UDDIN
CHAND KHAN
UP/73/357/0295002
87
339
906
SALEEM UDDIN
NIZAM UDDIN
AHK2545457
87
119
698
SALEEM USMANI
FIROZ USMANI
AHK0724468
87
68
248
SALEEM USMANI
NABBU
UP/73/357/0384616
87
346
51
SALEEMAN
MUNNE KHAN
AHK2481935
71
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
102
1329
SALEENA KHAN
Elector Name
MUEEN KHAN
AHK2739936
87
388
1121
Salegaram
Radhuvir Singh
AHK0678656
87
120
613
SALEKHA SAKSAINA
PRASHANT SAKSAINA
AHK2099398
87
49
274
Salend
Balak Ram
FQL2595338
87
268
484
Salesh
Bhassoram
FQL2259505
87
344
579
Salha Uddin
Gaffar
AHK1627041
87
285
385
SALIEM SHEKH
ANWAR UDDIN SHEKH
AHK2158483
87
199
517
Salif
Nasir
AHK2326155
87
365
837
Salif
Ali Sher
CPD1528439
87
114
353
Salig Ram
Bhura Ram
CWY1052349
87
356
551
Salig Ram
Bhojaraj
AHK1553346
87
227
885
Salig Ram
Bhagavan Singh
FQL1470020
87
16
55
Saligaram
Sahadev
FQL2594489
87
167
132
Saligaram
Mandumal
FQL1991736
87
138
338
Saligaram
Jvaliram
CWY3194354
87
140
1134
Saligaram
Jvali Ram
AHK0997361
87
209
398
Saligaram
Damodar
FQL2481406
87
324
72
Saligaram
Gugatiram
FQL2988079
87
321
441
Saligaram
Chhitariya
FQL2218840
87
316
87
Saligaram
Ramakishan
CPD3799012
87
316
417
Saligaram
Manapalasingh
UP/73/356/0741163
87
316
506
Saligaram
Manapal
CPD3761111
87
359
427
Saligaram
Sanvaliya
CPD3161734
87
354
1
Saligaram
Bhojaraj
AHK0593210
87
397
217
Saligaram
Lokaram
CPD3317286
87
378
471
Saligaram
Sonelal
AHK0633610
87
63
299
Saligaram
Balvant
FQL1541762
87
8
48
Saligaram
Javaharalal
UP/73/357/0228436
87
94
356
Saligaram
Amrakishan
CWY2865798
87
380
669
Saligram
Sva Sonelal
AHK0132159
87
227
1504
Salik Ram
Bhagavan Singh
AHK1449438
87
244
508
SALIKA
IMLAKH
AHK2245231
87
399
812
Salika
Shambhu
CPD2189108
87
346
339
Salikan
Fakrudadin
CPD3650272
87
277
106
Salikhan
Mustafa
AHK1181544
87
18
209
Salil
Ramesh Chand
UP/73/357/0255375
87
45
707
SALIL KUMAR JAIN
MUKESH KUMAR JAIN
AHK1801356
87
35
800
Salil Lalit
C.Lalit
FQL2596344
87
204
1045
Salil Prabhakar
Charan Singh
FQL1980432
87
112
341
Salilakhan
Nanhekhan
AHK0731778
87
205
626
Salilakumar
Charan Singh
AHK2343499
87
214
1066
Salim
Shafi
AHK0426569
87
198
112
Salim
Moinudadin
FQL2276418
87
196
225
Salim
Murad Khan
UP/73/357/0438139
87
196
288
Salim
Kundan
FQL3100047
87
196
771
Salim
Sulaiman
FQL1972850
87
197
312
Salim
Sallu Khan
UP/73/357/0444079
87
190
422
Salim
Bunde Khan
FQL1534411
87
190
516
Salim
Jivnasingh
FQL1820778
87
192
270
Salim
Nababudin
FQL1088095
87
194
306
Salim
Rasid Khan
AHK0096693
87
195
507
Salim
Samashudadin
AHK2318772
87
195
838
Salim
Munne Khan
UP/73/357/0432695
87
195
1166
Salim
Kamaruddin
FQL2601995
87
195
1184
Salim
Majid
UP/73/357/0432961
87
112
125
Salim
Firoz Kha
AHK0417758
87
112
391
Salim
Allavakhs
CWY3606910
87
112
545
Salim
Ashik Ali
AHK1020452
87
112
552
Salim
Badaruddin
AHK0417881
87
112
799
Salim
Shaukin
CWY2817013
87
114
683
Salim
Mahendi
CWY2377179
87
113
131
SALIM
MO.ASLAM
AHK2097236
72
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
113
220
SALIM
Elector Name
NAVI BAKSH
AHK2170678
87
113
614
Salim
Bundu Khan
CWY3657244
87
113
923
Salim
Ali Mo.
AHK0546952
87
109
790
Salim
Sher Khan
AHK0036459
87
109
493
Salim
Munir Khae
UP/73/359/0720112
87
110
611
Salim
Jummakhan
CWY2822526
87
110
660
Salim
Sagiraahamad
CWY3231388
87
110
223
Salim
Shahid Khan
AHK0419754
87
110
989
Salim
Babu Usamani
AHK0421248
87
110
1048
SALIM
ANVAR
AHK2576262
87
110
1051
SALIM
BUNDOO KHAN
AHK2576296
87
111
102
Salim
Alladin
CWY3300175
87
111
692
Salim
Hamida
CWY3691110
87
103
182
Salim
Gafur
CWY2820223
87
103
800
Salim
Naviya
CWY2814663
87
103
826
SALIM
NAZAR MOHAMMAD
AHK2241651
87
103
848
Salim
Rahamat Ulla
AHK0034892
87
106
565
Salim
Badlu
CWY3666195
87
106
760
Salim
Id Baksh
CWY3655941
87
107
307
Salim
Nuramuhammad
CWY2820017
87
103
1072
Salim
Amish
AHK0325688
87
103
1176
Salim
Rafik
AHK0766980
87
108
1300
Salim
Samasuddin
CWY3733193
87
108
1335
Salim
Shakil Ahamad
AHK0035758
87
109
46
Salim
Ninnu Khan
AHK2390839
87
107
738
Salim
Sirajuudadin
AHK1043678
87
108
380
Salim
Alisher
CWY2816593
87
108
400
Salim
Latif
CWY3231198
87
108
645
Salim
Munnaali
CWY0952689
87
108
819
Salim
Kallu
CWY3533882
87
108
1271
Salim
Rahis Kha
CWY3733136
87
108
1293
Salim
Said Khan
CWY3733151
87
101
845
SALIM
HAMID KHAN
AHK2574119
87
102
95
Salim
Nur Mohammad
AHK1589571
87
102
508
Salim
Ismail
AHK0456681
87
102
551
Salim
Sattar
AHK0766691
87
102
569
Salim
Hamid Khan
CWY2366081
87
102
847
Salim
Abdul Majid
CWY2869816
87
102
1066
Salim
Vundu Khan
UP/73/359/0705366
87
100
350
Salim
Said Khan
CWY1237080
87
100
397
Salim
Ikaram
UP/73/359/0705137
87
100
568
Salim
Indu
UP/73/359/0705014
87
100
153
Salim
Nuramohammad
UP/73/359/0705047
87
100
304
Salim
Ismail Khan
AHK0458950
87
169
178
SALIM
LOKAT
AHK2526788
87
190
865
Salim
Nadipaahamad
FQL1820752
87
190
979
Salim
Chhote Lal
UP/73/357/0417376
87
137
1249
Salim
Shahajad
AHK0574939
87
137
1254
Salim
Indu
CWY2397317
87
137
1433
Salim
Nizamuddin
CWY3680634
87
138
23
Salim
Mavasi
CWY2397927
87
138
38
Salim
Asgar
CWY2395436
87
138
43
Salim
Munnabeg
CWY1244987
87
138
421
Salim
Sukha
CWY2878288
87
138
547
Salim
Nanne Khan
CWY1058213
87
138
640
Salim
Rafik
AHK0071019
87
128
1506
Salim
Munna Khan
CWY3653904
87
128
1167
Salim
Islam
UP/73/359/0750024
87
128
1266
Salim
Babukhan
UP/73/359/0750609
87
132
394
Salim
Gultu
AHK0761445
87
132
68
Salim
Munna
AHK0973172
87
132
132
Salim
Vasarat Ali
CWY1056688
73
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
136
158
Salim
Elector Name
Faij Mo.
UP/73/359/0768242
87
135
580
Salim
Munna Khan
CWY3621802
87
135
1013
Salim
Ghure Lal Khan
CWY3685005
87
136
462
Salim
Jumma
CWY3621653
87
136
475
Salim
Vajir
CWY2394206
87
136
509
SALIM
GARIBA
AHK1868561
87
136
521
Salim
Nurmo
CWY1333962
87
134
188
SALIM
RAHAMDULLA
AHK1837574
87
133
781
Salim
Sabu
AHK0849703
87
126
786
Salim
Shakur
AHK0552240
87
126
806
Salim
Jahiudadin
AHK0566422
87
126
946
Salim
Kandu
UP/73/359/0750203
87
126
1031
Salim
Maluachaudhri
UP/73/359/0750061
87
126
1253
Salim
Rahim Vaks
AHK0543884
87
127
302
Salim
Sallu Khan
AHK0863738
87
127
509
Salim
Hamid
AHK0865022
87
127
559
SALIM
ASHIK ALI
AHK2708329
87
128
254
Salim
Daulat
CWY1249267
87
114
1069
SALIM
GARIB KHAN
AHK2578193
87
115
93
Salim
Karamat Ali
CWY3767571
87
115
481
Salim
Firoj
CWY2388968
87
115
498
Salim
Ramajani
CWY3102092
87
115
612
Salim
Munshi
CWY2833606
87
115
626
Salim
Gulkandikhan
CWY3128501
87
115
798
Salim
Havivkho
AHK0160309
87
116
259
Salim
Vafati
CWY1414226
87
116
307
Salim
Munna Khai
CWY2376311
87
116
419
Salim
Vundu Khan
CWY2909901
87
116
425
Salim
Shamasudadin
AHK2289809
87
116
661
Salim
Yusuf
AHK0428987
87
118
834
SALIM
ASAGAR
AHK2173680
87
119
104
SALIM
ANAVAR KHAN
AHK2030062
87
119
234
Salim
Nurvaks
AHK0843482
87
118
818
Salim
Yasin Ali
AHK0093690
87
117
203
Salim
Shaukat Ali
AHK1022920
87
117
1461
SALIM
MUNNA KHAN
AHK2706604
87
117
695
Salim
Jahangir
CWY1413863
87
117
772
Salim
Shakur
AHK1687219
87
120
674
Salim
Pyare
CWY0962142
87
120
703
Salim
Devasingh
CWY3101508
87
120
236
Salim
Asafak
AHK1607274
87
121
908
Salim
Munshi
UP/73/359/0735145
87
121
922
Salim
Roshan
UP/73/359/0735156
87
121
932
Salim
Rahim
CWY0962209
87
121
940
Salim
Vashir Ali
AHK0759837
87
121
949
Salim
Indu
UP/73/359/0735176
87
121
315
Salim
Sabuddin
AHK1413376
87
121
86
SALIM
RASID KHAN
AHK2508687
87
124
536
SALIM
BABOO
AHK2034676
87
123
975
SALIM
ROSHAN KHA
AHK2178861
87
123
1089
SALIM
LATE JAMIL
AHK2601490
87
124
55
Salim
Amru Khann
AHK2300341
87
124
108
Salim
Asgar
AHK1072024
87
124
223
Salim
Janamuhammad
AHK0062026
87
125
158
Salim
Hamid
CWY3627841
87
125
287
Salim
Suvarati
UP/73/359/0744080
87
125
605
Salim
Jamaluddin
AHK1367606
87
125
718
Salim
Allavakhsh
UP/73/359/0744145
87
125
756
SALIM
SHARIF
AHK1889039
87
126
62
Salim
Budda
AHK0864868
87
126
279
Salim
Jalaluuddin
UP/73/359/0750098
87
347
439
Salim
Vilayat Husain
AHK0537613
74
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
348
744
Salim
Elector Name
Muhammad
AHK2421055
87
355
637
Salim
Ajameri Khan
CPD3740487
87
36
592
Salim
Mu Siraj Ahamad
UP/73/357/0306434
87
360
646
Salim
Ajij
AHK1608686
87
361
40
SALIM
JINNA
AHK1241629
87
361
424
Salim
Majni
CPD3170198
87
361
809
Salim
Ajameri
AHK1609106
87
364
127
Salim
Ajameri
AHK1315043
87
364
130
Salim
Ravvani
AHK0890491
87
365
139
Salim
Ajmeri
AHK0906099
87
365
377
Salim
Shhajad
AHK0664953
87
365
850
Salim
Khalil
AHK2412831
87
4
499
Salim
Satvan
FQL1894278
87
378
71
Salim
Ratan
AHK0925966
87
374
839
Salim
Alladin
AHK1334820
87
346
474
Salim
Ajij
UP/73/356/0729660
87
346
503
Salim
Mahabub Khan
UP/73/356/0729685
87
346
1010
Salim
Munnu Khan
AHK0208413
87
344
561
Salim
Anis Mohammad
AHK1627090
87
344
574
Salim
Sva.Gulajar
AHK1626381
87
345
542
Salim
Shabbir
CPD2725265
87
345
690
Salim
Alisher
UP/73/356/0729444
87
343
1262
Salim
Griyasuddin
AHK0652123
87
342
301
Salim
Kayyum
AHK0204149
87
344
175
Salim
Nasir
UP/73/356/0729061
87
344
276
Salim
Vashir
UP/73/356/0729125
87
344
492
Salim
Islam
CPD2441830
87
338
915
Salim
Munna
FQL3003423
87
338
550
Salim
Babukhan
FQL2477701
87
338
246
Salim
Najir
AHK0671149
87
43
281
Salim
Shankur
UP/73/357/0330678
87
43
282
Salim
Nurapentar
UP/73/357/0330683
87
47
513
Salim
Riyajauddin
UP/73/357/0339200
87
51
407
Salim
Shri Yasin Kha
AHK0484550
87
41
430
Salim
Majidaali
UP/73/357/0327515
87
41
38
Salim
Natthi Khan
UP/73/357/0321574
87
42
560
Salim
Avasar
UP/73/357/0327284
87
41
1192
SALIM
BABBU
AHK2213536
87
42
163
Salim
Dolabhai
UP/73/357/0321636
87
56
12
Salim
Jan Mo.
FQL1933779
87
59
66
Salim
Islam
UP/73/357/0366080
87
59
141
Salim
Natthi
AHK0049999
87
59
386
Salim
Haji Najirvaks
FQL2503449
87
59
518
Salim
Hasnamau
FQL1932201
87
60
122
Salim
Ashraf
UP/73/357/0366558
87
60
177
Salim
Gafur Khan
FQL1541333
87
60
428
Salim
Abdul Rahaman
FQL2327955
87
62
306
Salim
Samid
AHK0778324
87
61
559
Salim
Shabudadin
AHK0491266
87
63
64
Salim
Kayyas Kha
AHK1026558
87
63
488
Salim
Shakur Khan
UP/73/357/0372018
87
63
527
Salim
Fayayaj Khan
UP/73/357/0372058
87
60
748
Salim
Isahak
FQL3085156
87
93
51
Salim
Vajir Muhammad
UP/73/359/0684904
87
9
335
Salim
Rajendrasingh
FQL1898444
87
73
183
Salim
Mashe
UP/73/357/0399239
87
72
262
Salim
Majid
UP/73/357/0393893
87
72
627
Salim
Kamaruddin
AHK0043901
87
73
755
Salim
Majid
AHK0606541
87
63
1104
SALIM
MO RASID
AHK2128205
87
66
482
Salim
Hamid Khan
UP/73/357/0384216
87
67
521
Salim
Vasirakhan
AHK2328557
75
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
68
111
Salim
Elector Name
Vali Mohammad
FQL2632057
87
70
266
Salim
Asgar
UP/73/357/0390182
87
71
415
Salim
Hakimaalikhan
AHK0491118
87
71
717
Salim
A Shakur
FQL1960152
87
95
244
Salim
Kallu
CWY2360456
87
95
307
Salim
Ismail
CWY2358773
87
94
586
Salim
ARashid
CWY3308327
87
94
657
Salim
Sharif
CWY0956854
87
94
669
Salim
Najramohammad
CWY1238914
87
94
833
Salim
Majid
UP/73/359/0684760
87
94
1151
Salim
Tillukhan
AHK0603274
87
94
1179
Salim
Farid Khan
UP/73/359/0684977
87
94
85
Salim
Asgar
AHK0603407
87
93
929
Salim
Sharif
AHK2375764
87
93
1145
Salim
Garib Khan
UP/73/359/0684702
87
93
283
Salim
Vahid
CWY1233691
87
93
845
Salim
Sulatan Khan
UP/73/359/0684463
87
95
888
Salim
A Hamid
CWY2358624
87
99
1193
Salim
Abdul Gani
AHK1409176
87
277
288
Salim
Kamarudadin
AHK2397222
87
277
345
Salim
Nisar
AHK2397537
87
277
504
Salim
Ajameri
FQL2264695
87
277
577
Salim
Nannekhan
FQL3058641
87
273
1270
Salim
Usman Beg
FQL1117001
87
274
632
Salim
Ramajani
FQL2264497
87
278
149
Salim
Sher Khan
UP/73/357/0594020
87
28
222
Salim
Nanne Khan
AHK0741413
87
278
771
Salim
Abdul Rasid
FQL2469534
87
285
68
Salim
Abdul Karim
AHK1623479
87
286
193
Salim
Latif
FQL3007275
87
286
203
Salim
Rashid Ahamad
FQL3007382
87
286
1068
SALIM
NIJAMUDDIN
AHK2639573
87
287
96
SALIM
AKIL
AHK2515955
87
268
477
Salim
Jamil
UP/73/357/0603785
87
27
388
Salim
Jamilakhan
UP/73/357/0279147
87
271
501
Salim
Mahamud Khan
FQL2624062
87
271
826
Salim
Karim
UP/73/357/0609240
87
271
1030
Salim
A Gafur Khan
FQL1121615
87
271
97
Salim
Chhote Khan
FQL2073096
87
273
367
Salim
Chand Khan
AHK0622639
87
273
451
Salim
Intijar
UP/73/357/0609595
87
273
509
Salim
Rahimakhan
AHK2406023
87
273
545
Salim
Chhanno Vakhsh
FQL2519353
87
273
601
Salim
Smail
AHK2406114
87
273
738
Salim
A. Salim
FQL2073229
87
272
255
Salim
Habib
AHK0108514
87
26
526
Salim
Nur Mohammad
AHK0758730
87
26
569
Salim
Nabba
UP/73/357/0270884
87
258
589
Salim
Nur Din
FQL1106608
87
258
1207
Salim
Babu Khan
AHK1441146
87
250
474
Salim
Munshi
UP/73/357/0564623
87
255
814
Salim
Bhura
AHK2336170
87
252
1318
SALIM
KADIR
AHK1928365
87
244
370
Salim
Hakim
FQL3094133
87
244
699
Salim
Manjur
FQL2147866
87
244
55
Salim
Bhola
UP/73/357/0552647
87
244
364
Salim
Alladin
FQL3094109
87
245
113
Salim
Asik
AHK2306066
87
245
120
Salim
Ashik Ali
AHK0114967
87
245
289
Salim
Gafafar
FQL2152874
87
245
343
Salim
Vundu Khan
UP/73/357/0552158
87
242
1274
Salim
Muhammad Jalil
AHK1385350
76
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
243
77
Salim
Elector Name
Jamil
FQL2147494
87
243
152
Salim
Fateh Mohammad
UP/73/357/0552029
87
243
191
Salim
Jakar
FQL2152692
87
243
262
Salim
Ajij Uddin
UP/73/357/0552433
87
243
420
Salim
Faruk
UP/73/357/0552528
87
243
548
Salim
Abdul Hafij
UP/73/357/0552048
87
233
453
Salim
Soran Singh
AHK0177980
87
23
748
SALIM
BABOO
AHK1815372
87
23
831
Salim
Nasaruddin
FQL1836303
87
236
653
Salim
Nanne Khan
AHK0181529
87
245
961
SALIM
HUSNOO
AHK1822246
87
245
1068
SALIM
RASHID
AHK2497691
87
245
426
Salim
Sher Jaman
UP/73/357/0552204
87
245
504
Salim
Ramajani
AHK0671214
87
245
681
Salim
Nasir
AHK1404441
87
245
802
Salim
Najaruddin
AHK1629856
87
245
808
Salim
Ajameri
UP/73/357/0552372
87
245
844
Salim
Hakimudadin
AHK1175041
87
246
871
SALIM
SUMAN KHAN
AHK1853449
87
246
1269
SALIM
JANNAT BEGM
AHK1787845
87
246
1289
SALIM
RAMJANI
AHK1788652
87
247
6
Salim
A. Safik
FQL1090273
87
247
22
Salim
Sadadik
FQL1407816
87
247
77
Salim
Natthi Khan
UP/73/357/0558046
87
246
134
Salim
Rashid
FQL3094570
87
246
466
Salim
Basir Khan
AHK2307924
87
249
109
Salim
Ibrahim
FQL1096015
87
248
86
Salim
Haji Nababudadin
AHK0529586
87
248
267
Salim
Alaudadin
AHK0529545
87
25
125
Salim
Bagali
FQL1909530
87
25
360
SALIM
CHHOTE
AHK1826171
87
25
738
SALIM
LALUA
AHK1826155
87
320
878
Salim
Abdul Rahaman
AHK0689224
87
320
1109
Salim
Allanur
FQL1647122
87
323
283
Salim
Khalil
AHK0783605
87
33
532
Salim
Isamail
UP/73/357/0295015
87
326
10
SALIM
BABOO KHAN
AHK1910652
87
325
964
Salim
Sattar Khan
AHK1653864
87
33
707
Salim
Alimudadin
UP/73/357/0295208
87
330
89
Salim
Anvar
FQL2395259
87
337
735
Salim
Munna
AHK2445781
87
337
747
Salim
Shyama
FQL2090702
87
337
761
Salim
Sakko
AHK0666297
87
337
498
Salim
Nasru
AHK2444453
87
337
501
Salim
Nishar
FQL2092526
87
336
161
Salim
Babudin
AHK0197020
87
336
321
Salim
A Hamid
AHK2447803
87
336
428
Salim
Alladin
FQL2173243
87
336
439
Salim
Rafik
FQL2173417
87
309
589
Salim
Nanne Khan
AHK0112110
87
309
823
Salim
Shafimu
FQL2113223
87
311
1
SALIM
JAMMO KHO
AHK1856665
87
311
10
SALIM
JAVID UDDIN
AHK2144806
87
311
186
Salim
Vajira
UP/73/357/0690245
87
310
657
Salim
Ramajani
FQL2113082
87
310
188
Salim
Gulamrasul
UP/73/357/0690031
87
310
290
Salim
Shafik
AHK2407211
87
304
820
Salim
Rafik Khan
AHK0918623
87
305
50
SALIM
MO HANIF
AHK1997618
87
304
519
Salim
Samida
FQL1431105
87
303
536
Salim
Alladin
UP/73/357/0666858
87
303
319
Salim
Safi
UP/73/357/0666797
77
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
305
343
Salim
Elector Name
Jainuddin
AHK1191907
87
305
435
Salim
Kamarudadin
FQL2108363
87
306
34
Salim
Husha Kha
AHK0498683
87
309
25
Salim
Ismalail
UP/73/357/0690446
87
309
112
Salim
Navivaks
UP/73/357/0690252
87
309
193
Salim
Imamaudin
UP/73/357/0690368
87
309
416
Salim
Pirvaks
UP/73/357/0690623
87
309
426
Salim
Mu Husen
UP/73/357/0690642
87
309
445
Salim
Jahurakhan
UP/73/357/0690676
87
309
545
Salim
Shafi Mohammad
AHK2228898
87
29
602
Salim
Muhammadaalijina
FQL1911718
87
288
713
Salim
Akbar
AHK1363936
87
289
8
Salim
Banne Khan
AHK0701805
87
289
363
Salim
Gaffar
FQL2101236
87
287
311
SALIM
YAKUB KHAN
AHK2146983
87
287
612
Salim
Nijamudadin
AHK1195486
87
287
710
SALIM
RAHEEM KHAN
AHK2146959
87
288
242
Salim
Sharif Udadin
AHK0497727
87
288
366
Salim
Riyajuddin
AHK1430263
87
288
393
Salim
Abdul Kadir
AHK1630581
87
288
419
Salim
Chandra
AHK0113787
87
288
476
Salim
Abdulgani
AHK2456283
87
292
309
SALIM
ABID ALI
AHK2649374
87
292
318
SALIM
ABDUL RAHIM
AHK2649481
87
293
179
Salim
Bhure
UP/73/357/0645249
87
293
677
Salim
Ramajani
AHK2460574
87
293
870
Salim
Fajul Udadin
AHK1207125
87
291
96
Salim
Islamaudadin
AHK2459402
87
291
408
Salim
Bholu
AHK0631622
87
291
415
Salim
Gafur Khan
FQL2461929
87
291
666
Salim
Shahanshah
AHK2459246
87
291
962
Salim
Muhammad Shakil
AHK1630847
87
297
571
Salim
Mukhyatiyar
UP/73/357/0645308
87
297
581
Salim
Nattho
UP/73/357/0645320
87
297
1218
SALIM
NATTHU LAL
FQL1888296
87
299
169
Salim
Menghadihasan
FQL2164069
87
298
513
Salim
Turab
UP/73/357/0654251
87
298
518
Salim
Rasid
UP/73/357/0654258
87
298
558
Salim
Munne
FQL2618056
87
301
543
Salim
Soraf Khan
AHK0126698
87
301
1096
Salim
Sorkhakhan
UP/73/357/0702234
87
300
83
Salim
Munna Kha
FQL3082658
87
302
145
Salim
Babuji
AHK0193433
87
294
203
Salim
Sami Ullah
FQL1121995
87
295
393
Salim
Babu G
AHK0121756
87
295
782
Salim
Mehadihasan
AHK2467157
87
295
1018
Salim
Vasir
UP/73/357/0660325
87
296
43
Salim
Munne Khan
AHK0122770
87
296
384
Salim
Muiudadin
UP/73/357/0666032
87
297
49
Salim
Karim
AHK2460889
87
297
50
Salim
Batakabudin
AHK1706779
87
335
646
SALIM ABBAS
PAPPOO ABBAS
AHK2064020
87
109
128
SALIM ABBASI
ABDUL AJIJ
AHK2513356
87
111
840
Salim Adavani
Abdul Ajit
AHK0835165
87
225
196
Salim Adhyasi
Alaudadin
AHK1223254
87
116
815
Salim Ahamad
Kamaruddin
CWY1105279
87
115
389
Salim Ahamad
Kamaruddin
AHK1721752
87
337
205
SALIM AHAMAD
AJIM BAKS
AHK1978006
87
337
207
Salim Ahamad
Sva Ajim Vaks
AHK0913673
87
245
484
Salim Ahamad
Faruk
UP/73/357/0552232
87
235
93
SALIM AHAMAD
HIKMAT ALI
AHK2057586
87
252
983
Salim Ahamad
Vasir Khan
AHK0649715
78
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
272
62
Salim Ahamad
Elector Name
Nuramohammad
AHK0108282
87
284
681
Salim Ahamad
Nisar Ahamad
AHK1386739
87
6
737
Salim Ahamad
Sva.Jamil Ahamad
UP/73/357/0213753
87
346
1204
SALIM AHAMAD
GAFFAR AHAMAD
AHK2668820
87
249
625
SALIM AHAMAD KHAN
MAKSOOD AHAMAD KHAN
AHK2003333
87
289
408
Salim Ahamad Khan
Sva.Makasud Ahamad Khan
AHK0104554
87
101
850
SALIM AHMAD
LATE.SHABUDDIN
AHK2574168
87
117
1239
SALIM AKBAR
BABU KHAN
AHK2169514
87
113
865
Salim Akhtar
Shahadat Khan
AHK0152728
87
192
507
Salim Akhtar
Sva Shri Imamuddin
UP/73/357/0420783
87
94
1240
SALIM AKHTAR
GAUS MOHAMMAD
AHK2754299
87
213
667
Salim Ali
Murad Ali
UP/73/357/0525338
87
121
519
Salim Ali
Maulaali
AHK0823005
87
309
746
Salim Ansari
Nasim Ansari
AHK1272806
87
344
1019
SALIM ATTARI
SHAKIL AHMAD
AHK2755429
87
271
714
Salim Baig
Sharif Baig
UP/73/357/0609338
87
361
468
Salim Bano
Suman
CPD4091427
87
103
745
Salim Beg
Kalua
CWY3660305
87
101
284
Salim Beg
Batto Beg
AHK0034215
87
255
755
Salim Beg
Ramajani Beg
FQL2063022
87
242
769
Salim Beg
Nishar Beg
FQL2445849
87
188
678
Salim Bhai
Ismail
AHK2314292
87
298
627
Salim Husain
Majahar Husain
FQL1891670
87
51
551
Salim Husain
Nisar Husain
AHK2286243
87
289
411
Salim Jafri
Sva.Shamim Jafri
AHK0104562
87
103
881
Salim Kadri
Abdul Ajij
AHK0325597
87
108
110
Salim Kha
Ismail
CWY3732880
87
126
1230
Salim Kha
Babu Khan
AHK0254276
87
126
775
Salim Khan
Nur Mohammad
AHK0864405
87
128
23
Salim Khan
Vedar Vakhsh
AHK0820621
87
128
1182
Salim Khan
Babukhan
CWY2910479
87
136
593
Salim Khan
Sueleman Khan
AHK0066464
87
132
520
Salim Khan
Kamil Khan
AHK0973248
87
19
325
Salim Khan
Kallu Khan
UP/73/357/0255410
87
173
289
SALIM KHAN
ALLAUDDIN KHAN
AHK2116523
87
138
777
Salim Khan
Mau.Sharif Khan
CWY3663747
87
137
342
Salim Khan
Idu Khan
AHK0574442
87
137
1089
Salim Khan
Sattar Khan
AHK0433763
87
137
1225
Salim Khan
Vahid Khan
AHK0831743
87
121
533
Salim Khan
Natthikhan
AHK0821850
87
122
335
Salim Khan
Shamasher Khan
AHK0063131
87
122
393
SALIM KHAN
IEDU KHAN
AHK2200384
87
122
462
SALIM KHAN
LATE NOOR MOHAMMAD
AHK2536050
87
122
11
SALIM KHAN
NOOR MOHAMMAD
AHK2200517
87
120
239
Salim Khan
Ali Muhammad Khan
AHK1607282
87
120
498
Salim Khan
Vedar Vaksh
AHK0829788
87
119
966
Salim Khan
Chhote Khan
AHK2293884
87
119
1044
Salim Khan
Shankar Lal
AHK0161497
87
125
456
SALIM KHAN
AJMERI KHAN
AHK2201101
87
125
9
Salim Khan
Ismail Khan
AHK0594648
87
123
273
SALIM KHAN
EJAJ ALI
AHK2178721
87
117
13
Salim Khan
Shabuddin
CWY3683331
87
118
762
Salim Khan
Jahir Khan
AHK0093534
87
119
52
Salim Khan
Ummed Ali
CWY3658010
87
119
107
Salim Khan
Anvar Khan
CWY1105055
87
116
104
Salim Khan
Islam Khan
AHK0728675
87
116
693
Salim Khan
Sabudin
AHK1059658
87
115
839
Salim Khan
Nuramohammad
AHK1493873
87
109
256
Salim Khan
Hamid Khan
UP/73/359/0720251
87
103
687
Salim Khan
Farid Khan
CWY3660172
87
103
754
Salim Khan
Bundu Khan
CWY3660347
87
103
1336
Salim Khan
Chhote Khan
CWY3665023
79
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
103
1458
SALIM KHAN
Elector Name
LATE HABIB BAKS
AHK2575082
87
113
50
SALIM KHAN
KALLOO KHAN
AHK1940493
87
112
32
Salim Khan
Bundu Kha
AHK0544635
87
111
752
SALIM KHAN
SHAKIR KHAN
AHK1989979
87
111
783
Salim Khan
Rafik Khan
AHK0834945
87
110
193
Salim Khan
Gafur Khan
AHK0838771
87
110
279
Salim Khan
Hakim Khan
AHK0838581
87
110
387
Salim Khan
Munni Lal
AHK0839993
87
101
384
Salim Khan
Vajir
UP/73/359/0705500
87
207
916
Salim Khan
Sibbo Khan
AHK0241349
87
197
260
SALIM KHAN
SVA.NSIR KHAN
AHK1922053
87
287
822
Salim Khan
Habib Khan
AHK0171710
87
286
866
Salim Khan
Munshi Khan
AHK1470855
87
291
1080
Salim Khan
Nanne Khan
AHK0218651
87
291
1083
SALIM KHAN
SVA.BALLO KHAN
AHK1997881
87
291
279
Salim Khan
Sarvar Khan
AHK0706606
87
297
1092
SALIM KHAN
GULAB KHAN
AHK2066421
87
30
563
Salim Khan
Gafar Khan
AHK0640490
87
301
115
Salim Khan
Subarati Khan
AHK2425908
87
310
191
SALIM KHAN
ALENVI
AHK1927284
87
311
25
SALIM KHAN
NASIM KHAN
AHK2503902
87
311
26
SALIM KHAN
NASIM KHA
AHK2543874
87
334
616
Salim Khan
Kallu
FQL1187657
87
242
1014
SALIM KHAN
ANVAR KHAN
AHK2070159
87
245
6
SALIM KHAN
NANHE KHAN
AHK1822295
87
243
651
Salim Khan
Hakim Khan
AHK0184168
87
243
777
SALIM KHAN
HAVIV KHAN
AHK2643203
87
236
907
Salim Khan
Najir Khan
FQL2369668
87
234
581
Salim Khan
Sabbir Khan
FQL3090594
87
238
238
SALIM KHAN
HAJI JAFOOR MUHMMAD KHAN
AHK1959238
87
233
98
Salim Khan
Karim Vakhs
FQL2053197
87
249
649
Salim Khan
Salimi Khan
AHK1240399
87
246
689
Salim Khan
Rahish Khan
AHK1290139
87
251
871
Salim Khan
Bhure Khan
UP/73/357/0570312
87
251
76
Salim Khan
Munna Khan
FQL3000676
87
259
156
Salim Khan
Gafur Khan
AHK0368548
87
273
579
Salim Khan
Alfat Khan
AHK2406080
87
27
852
Salim Khan
Habib Khan
FQL1911163
87
271
323
Salim Khan
Amin Khan
FQL2254712
87
271
628
Salim Khan
Akbar Khan
AHK0300541
87
280
1187
SALIM KHAN
ILIYAS KHAN
AHK2497709
87
50
649
Salim Khan
Sulatan Khan
AHK2287670
87
50
702
Salim Khan
Yasin Khan
AHK2287944
87
53
396
Salim Khan
Gundu Khan
AHK1625086
87
41
1178
Salim Khan
Jamil Ahamad
AHK2262996
87
56
700
Salim Khan
Anvar Khan
AHK2295996
87
61
768
Salim Khan
Nur Mohammad
FQL1078351
87
63
1362
SALIM KHAN
MAJID KHAN
AHK2025732
87
72
848
SALIM KHAN
KALE KHA
AHK2179125
87
88
101
Salim Khan
Rasul Khan
UP/73/359/0669068
87
362
99
Salim Khan
Munshikhan
AHK0893578
87
362
672
Salim Khan
Rasishmau. Kha
CPD4091682
87
363
960
Salim Khan
Pyare Khan
CPD3841574
87
361
588
Salim Khan
Alladin
AHK1241785
87
370
80
Salim Khan
Aslam Khan
AHK1259308
87
377
1137
Salim Khan
Amira Khan
AHK0385658
87
4
589
Salim Khan
Sharif Khan
AHK0478727
87
374
917
Salim Khan
Ajameri Khan
AHK0522102
87
365
1063
SALIM KHAN
NANNOO KHAN
AHK1877703
87
369
115
Salim Khan
Nur Mohammad Khan
CPD4069415
87
344
565
Salim Khan
Bashir Khan
AHK1626993
87
344
566
Salim Khan
Mo.Sher
AHK1625698
80
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
344
575
Salim Khan
Elector Name
Yakub Khan
AHK1626068
87
344
716
Salim Khan
Kallu Khan
AHK1627637
87
347
499
Salim Khan
Vavu Khanu
AHK0854844
87
347
535
Salim Khan
Asgar Khan
CPD3709565
87
346
1122
SALIM KHAN
ASGAR KHAN
AHK2666592
87
346
1056
Salim Khan
Islam Khan
CPD2087120
87
345
1059
SALIM KHAN
BABU KHAN
AHK2670131
87
339
154
Salim Khan
Yamin Khan
AHK1266121
87
344
42
Salim Khan
Farid Khan
AHK1284256
87
344
317
Salim Khan
Shabbir Ahamad
CPD2441723
87
344
491
Salim Khan
Islam Khan
AHK1283969
87
343
287
Salim Khan
Kallu Khan
AHK1638998
87
343
798
Salim Khan
Shahajad Khan
AHK1637008
87
93
799
Salim Khan
Munne Khan
UP/73/359/0684449
87
93
1092
Salim Khan
Abdul Majid
UP/73/359/0684634
87
94
57
Salim Khan
Bajir Khan
AHK0622217
87
94
1195
Salim Khan
Ali Mo.
AHK1652361
87
95
108
Salim Khan
Babu Khan
UP/73/359/0690033
87
113
755
SALIM KHANN
NIRRAJAN BEG
AHK2031011
87
109
411
Salim Khann
Rajjab Khan
CWY2816742
87
119
1130
Salim Khann
Janav Mangala Khann
AHK1368562
87
119
1215
Salim Khann
Bangali Khann
AHK1368414
87
120
132
Salim Khann
Ummed Ali
AHK1689538
87
137
616
Salim Kho
Haviv Kho
AHK0075069
87
316
67
Salim Kho
Ashraf Kho
AHK0606889
87
63
661
Salim Khon
Farayaj Khon
AHK0038695
87
24
663
Salim Khran
Irafan Khran
AHK1690189
87
109
685
Salim Kuraishi
Gullo Kuraishi
AHK0770404
87
111
866
SALIM KURAISHI
HAJI LATIF KURAISHI
AHK2576494
87
238
881
SALIM KURAISHI
MAU. AKABAR KURAISHI
AHK2058923
87
73
756
Salim Kuraishi
Safarauddin
AHK2341907
87
72
319
Salim Kuraishi
Sarafuddin
AHK0043133
87
72
394
Salim Kuraishi
Makadum
AHK0043281
87
57
646
SALIM LAKDA
SOMA LAKDA
AHK2092393
87
133
1049
Salim Mohammad
Sva.Chhidami Baks
UP/73/359/0762318
87
286
653
Salim Muhammad
Mansuraali
FQL2103323
87
289
1092
SALIM QURESHI
MUNNA QURESHI
AHK2644060
87
22
512
Salim Rahaman
Atiyar Rahaman
FQL2995645
87
63
937
Salim Rasik
Abdul Gaffar Khan
FQL2270122
87
110
408
Salim Shah
Sagir Ali
AHK0419762
87
106
508
Salim Shah
Nur Shah
CWY3655172
87
59
468
Salim Udadin
Fakharudadin
FQL1956333
87
291
1396
Salim Udadin
Nijamudadin
AHK1630912
87
112
690
Salim Uddin
Maula Vaksh
AHK0153007
87
122
513
SALIM UDDIN
KAMROODDIN
AHK1963842
87
294
152
Salim Uddin
Mukhyatiyar
FQL1473420
87
285
614
Salim Uddin
Imam Uddin
AHK0496869
87
273
772
Salim Uddin
Ajij Uddin
AHK1222454
87
245
730
Salim Uddin
Nijamudvin
FQL1105634
87
61
534
Salim Uddin
Nijam Uddin
AHK0039024
87
95
865
SALIM UDDIN
LATE MUFIZ UDDIN
AHK2535607
87
36
1141
SALIM UDDIN RAIN
BAHAVUDDIN RAIN
AHK2023216
87
273
587
Salim Udvin
Rahis Udvin
FQL2254316
87
103
1299
Salim Ulla
Shafi Ulla
AHK0326173
87
107
770
Salim Urf Pappu
Inam Ali
AHK0323568
87
347
509
Salim Urf Sallo
Hasan Khan
CPD4064945
87
338
32
Salim Usamani
Chhito Khan
AHK0303610
87
112
251
Salim Usmani
Ali Mohammad
AHK0978429
87
113
793
Salim Usmani
Ali Mo.
AHK0546366
87
122
746
SALIM USMANI
HASNOO USMANI
AHK2030708
87
115
698
Salim Usmani
Munshi Khan
UP/73/359/0729068
87
117
604
Salim Usmani
Hasnu Usmani
AHK0263186
81
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
84
783
SALIM USMANI
Elector Name
ASGAR USMANI
AHK2692697
87
273
988
Salim Veg
Usamanaveg
FQL2073443
87
101
100
Salima
Jafarudin
UP/73/359/0705609
87
258
440
Salima
Munna
FQL1566629
87
119
1020
Salima Begam
Nisar Ali
AHK1411578
87
93
830
Salima Begam
Hamiduddin
UP/73/359/0684450
87
197
955
Salima Dagur
Rajendra Singh
AHK0543454
87
59
31
Salimaahamad
Hafijaahamad
AHK0330456
87
35
1106
Salimaahamad
Jamilaahamad
AHK0483271
87
286
586
Salimaahamad
Mahabubashah
FQL2103760
87
288
590
Salimaahamad
Rafikaa
FQL1565266
87
190
855
Salimaakhtar
Gaus Muhammad
UP/73/357/0417342
87
104
101
Salimabeg
Bundu Khan
AHK0601013
87
308
377
Salimadin
Jainudadin
UP/73/357/0676116
87
117
907
Salimafatma
Uufakhan
AHK0411223
87
119
705
Salimakhan
Faijmau
AHK0569319
87
126
766
Salimakhan
Jamilaahamdakhan
UP/73/359/0750233
87
156
430
Salimakhan
Sherakhan
FQL1985431
87
151
261
Salimakhan
Ramajanasaiyad
FQL2608461
87
126
1065
Salimakhan
Munnekhan
UP/73/359/0750629
87
108
555
Salimakhan
Munshi Khan
CWY2369754
87
108
882
Salimakhan
Vahid Khan
CWY3597119
87
112
385
Salimakhan
Roshnakhan
CWY3301850
87
111
533
Salimakhan
Amira
AHK0732438
87
110
928
Salimakhan
Najirakhan
CWY2363699
87
305
380
Salimakhan
Nannekhan
AHK1191915
87
310
85
Salimakhan
Allahad
UP/73/357/0690016
87
289
377
Salimakhan
Sahabaudadin
FQL2105930
87
288
448
Salimakhan
Vashir
FQL1376276
87
296
432
Salimakhan
Havivakhan
UP/73/357/0666094
87
285
263
Salimakhan
Mukhatar
FQL2204121
87
285
568
Salimakhan
Hamidaullah
FQL2099208
87
283
175
Salimakhan
Asifakhan
AHK2439479
87
258
504
Salimakhan
Munshikhan
FQL2064277
87
371
1084
Salimakhan
Jvalikhan
CPD3303344
87
59
252
Salimakhan
Nurmau
FQL1955848
87
42
637
Salimakhan
Karimudadin
FQL1925718
87
94
614
Salimakhan
Alimaudadin
CWY1418110
87
94
625
Salimakhan
Munshikhan
AHK2377539
87
94
341
Salimakhan
Gafurakhan
CWY2361073
87
95
919
Salimakhan
Majidakhan
AHK0987677
87
71
508
Salimakhane
Shauktakhan
UP/73/357/0393167
87
113
423
Saliman
Shabbir
AHK0731455
87
113
435
Saliman
Gaffar
AHK0977660
87
114
195
Saliman
Munna Khan
CWY1053115
87
113
737
Saliman
Nabu
CWY3326113
87
110
108
Saliman
Khan Muhamammad
AHK0838854
87
109
365
Saliman
Fulvaks
UP/73/359/0720045
87
109
624
Saliman
Shavvir
UP/73/359/0720038
87
109
629
Saliman
Shakil Ahamad
UP/73/359/0720209
87
109
47
Saliman
Najira
AHK2390854
87
104
33
Saliman
Baba Khan
CWY3581063
87
106
663
Saliman
Nabbu Khan
CWY3665247
87
126
1040
Saliman
Rahimaudin
AHK0566455
87
127
532
SALIMAN
SHAHID
AHK2032332
87
135
321
Saliman
Ayub
AHK0845800
87
128
961
Saliman
Gariba
CWY2381279
87
128
1300
Saliman
Sattaran
CWY2392284
87
128
1543
Saliman
Munna
CWY1055110
87
137
409
Saliman
Bhappanakhan
UP/73/359/0774158
87
171
178
Saliman
Pirvaks
UP/73/357/0498522
87
125
677
Saliman
Nurmo
CWY2834679
82
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
125
775
Saliman
Elector Name
Babu Khan
UP/73/359/0744178
87
124
506
Saliman
Ismail
AHK1387067
87
123
192
Saliman
Naik Muhammad
AHK0423152
87
121
925
Saliman
Jamilauddin
CWY0962316
87
121
124
Saliman
Jamil
AHK2298370
87
119
37
Saliman
Moti
AHK0728725
87
116
1152
Saliman
Nek Mohammad
AHK1369339
87
115
657
Saliman
Pappu Khan
CWY2391442
87
115
801
Saliman
Sherjavan
AHK1498617
87
116
797
SALIMAN
RAOOF
AHK1792720
87
116
341
Saliman
Navab
CWY0964460
87
213
695
Saliman
Chunna
UP/73/357/0525346
87
70
265
Saliman
Nasarudadin
UP/73/357/0390181
87
73
362
Saliman
Habibaalla Khan
AHK0990275
87
54
199
Saliman
Muhammad Khan
UP/73/357/0351646
87
61
533
Saliman
Nijamudadin
AHK2311678
87
377
1182
Saliman
Nafis
AHK0386136
87
359
775
Saliman
Nabab
AHK1730340
87
355
618
Saliman
Bulakhi Khan
CPD3283868
87
362
860
Saliman
Munnakhan
CPD3169083
87
362
1066
Saliman
Lakhiyakhan
AHK2410132
87
338
192
Saliman
Paravej
FQL2091080
87
338
891
Saliman
Nijamuddin
UP/73/357/0756395
87
34
129
Saliman
Gulikhan
UP/73/357/0300026
87
97
381
Saliman
Khanmo
AHK0484261
87
247
282
Saliman
Subarati
FQL2612992
87
248
268
Saliman
Salim
AHK0529537
87
230
481
Saliman
Jabbar
AHK1239581
87
295
648
Saliman
Jahur
UP/73/357/0660344
87
297
220
Saliman
Jadur
UP/73/357/0645839
87
303
106
Saliman
Ahamdakhan
UP/73/357/0666755
87
336
294
Saliman
Shakil
UP/73/357/0756038
87
336
469
Saliman
Mehandi Husain
AHK2448405
87
337
504
Saliman
Rasid Kho
AHK2444511
87
116
124
Saliman Begam
Samid Khan
AHK1058619
87
115
34
Saliman Begam
Islam Khan
CWY3767993
87
188
680
Saliman Begam
Salim Bhai
FQL1820927
87
128
80
Saliman Begam
Shaukat Ali
AHK0544122
87
101
7
Saliman Begam
Ismail
UP/73/359/0705442
87
278
59
Saliman Begam
Taju Mohammad
UP/73/357/0594088
87
86
732
Saliman Begam
Muanavar
CWY1325836
87
108
153
SALIMAN BEGUM
MOHD.RAFIQUE
CWY1248962
87
108
741
Salimaudadin
Kausharaali
CWY2364845
87
114
4
Salimaudadin
Munshi Shah
CWY1246222
87
117
742
Salimaudadin
Farvarudadin
CWY2927366
87
72
284
Salimaudadin
Samasuudadin
FQL1961788
87
37
934
Salimaudadin
Bahabudadin
FQL1841956
87
226
509
Salimaudadin
Nijamuddin
UP/73/357/0534183
87
303
892
Salimaudadin
Mukhtaraudadin
AHK0289926
87
295
1066
Salimaudadin
Shamimaudadin
AHK0694653
87
109
505
Salimauddin
Shafik Uddin
CWY2815991
87
306
611
Salimauddin
Vahidauddin
UP/73/357/0681219
87
307
183
Salimauddin
Nijamauddin
AHK2470730
87
308
233
Salimauddin
Shamasuddin
UP/73/357/0675807
87
277
78
Salimauddin
Kamaruddin
AHK2396570
87
252
984
Salimaudin
Imamaudin
AHK0665968
87
108
893
Salimaufr Bhurekhan
Shahajadakhan
AHK0442178
87
128
1286
Salimausmani
Sikandarausmani
UP/73/359/0750143
87
126
989
Salimavegam
Nasarudin
UP/73/359/0750612
87
111
695
Salimen
Salim
CWY3691128
87
338
591
Salimen
Rashid Khan
AHK2440337
87
246
131
Salimen Begam
Sabbir Husain
FQL3023900
83
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Salimkhan
ARasidakhan
CWY2368861
1181
SALIMN BEGAM
NASROODDIN
AHK1976620
335
632
SALIMN BEGAM
SHAKIL KHAN
AHK1875046
87
309
134
Salimnabegam
Nabi Muhammad
FQL1364231
87
107
140
Salimudadin
Hafijudadin
CWY3196326
87
109
777
Salimudadin
Patikhan
AHK0459461
87
289
350
Salimudadin
Riyajudadin
FQL2377430
87
245
994
Salimudadin
Alimudadin
FQL3041324
87
108
1148
SALIMUDDIN
CHIRAKUDDIN
AHK2093029
87
117
1255
SALIMUDDIN
ALIMUDDIN
AHK2292613
87
118
948
SALIMUDDIN
RASID
AHK2592335
87
246
334
Salimuddin
Imamuddin
FQL1090323
87
252
708
Salimuddin
MauIsmail
AHK0191288
87
258
257
Salimuddin
Ismail Khan
FQL2198315
87
291
333
Salimuddin
Kamaruddin
FQL2206563
87
336
654
SALIMUDDIN
NIJAMUDDIN
AHK1869882
87
93
659
Salimuddin
Nur Muhammad
UP/73/359/0684329
87
93
345
Salimuddin Usamani
Mohammad Baks
AHK0450460
87
125
90
SALIMUDEEN
RAMJAN BAKS
AHK2201168
87
198
832
Salimudin
Shafiahamad
UP/73/357/0439015
87
245
1073
Salimudin
Mushtak
AHK0115287
87
95
396
Salimujjama
Nabiujjama
CWY2916773
87
308
541
SALIMULLA
SHAFIULLA
AHK1924398
87
126
709
Salina
Shamashad
AHK0863357
87
277
796
SALINA
SADIK
AHK2053346
87
287
599
Salinfarahat
KeeiiMalik
AHK2450625
87
158
960
Salini
Rikku Bharatiya
FQL2496099
87
221
640
Salini
Rajendrakumar
AHK2225449
87
301
439
Salini
Navin
FQL2081529
87
253
526
Salini
Dinesh
AHK1628130
87
374
601
Salini
Jitendra
AHK1516236
87
79
370
Salini
Sunil Singhal
AHK0467126
87
9
924
Salini
Shaili
AHK1684893
87
260
1273
SALINI DEVI
VINOD
AHK2625218
87
280
599
Salini Garg
Sanjiv Garg
AHK1675933
87
295
122
Salini Goyal
Ashish Goyal
AHK1219153
87
40
298
Salini Jain
Ajay Jain
AHK2285369
87
242
1266
Salini Nath
Anil Nath
AHK0390914
87
167
114
Salini Sarma
Ramesh Chandra Varma
AHK1373463
87
64
927
Salinichdada
Sunilchadda
FQL2593135
87
64
877
Salinimal
Anilmal
AHK2320828
87
198
798
Saliudin
Nijamudin
UP/73/357/0438987
87
148
3
Salla
Rajendra Singh
AHK1049196
87
144
291
Salla
Mahendra
AHK1001684
87
13
121
Salla
Vangali
UP/73/357/0240291
87
245
359
Salla
Fajal
FQL1390210
87
282
93
SALLADDIN
IRSHAD
AHK1898295
87
288
534
Sallahauddin
Abdul Samad
FQL2101657
87
197
602
Sallan
Lalaram
UP/73/357/0444248
87
61
611
Sallan
Munir Kha
UP/73/357/0366274
87
191
601
Sallo
Kallu
UP/73/357/0420334
87
138
538
Sallo
Shahid
CWY1058502
87
116
257
Sallo
Vundu Khan
CWY0961433
87
110
351
Sallo
Vedariya
AHK0838631
87
363
827
Sallo
Nannu
CPD3168267
87
338
738
Sallo
Nijamudadin
AHK2440865
87
344
265
Sallo
Said Khan
UP/73/356/0729114
87
298
507
Sallo
Mustak
UP/73/357/0654245
87
335
455
SALLO
NIZAMUDDIN
AHK2545101
87
266
929
Sallo
Gokulchand
UP/73/357/0603009
87
249
155
Sallo
Alevni
FQL2452316
87
19
843
SALLO BEGAM
MOHD. HAFEZ
AHK2559409
87
108
896
87
309
87
Elector Name
84
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sallo Bengam
Mau. Hafij
AHK2279586
744
Sallo Devi
Hariom
AHK1360551
272
205
Salloram
Kaluaram
AHK0108480
87
88
289
Salloram
Sanni
CWY2319614
87
72
874
SALLU
SAID KHAN
AHK2582377
87
344
210
Sallu
Ishak
UP/73/356/0729086
87
264
499
Sallu Baj
Panchibaj
AHK1713387
87
215
172
Salma
Nasir
AHK1444850
87
207
926
Salma
Sibbo Khan
AHK0241331
87
20
377
SALMA
SAGIR
UP/73/357/0261130
87
20
965
Salma
Munna Khan
FQL2308997
87
222
127
Salma
Intajar Khan
AHK1434133
87
222
866
Salma
Nijamu Uddin
AHK1433994
87
22
717
Salma
Yasin
FQL2028249
87
222
990
Salma
Nijamudadin
AHK0395798
87
194
250
SALMA
ABDUL ALI
AHK1858125
87
196
236
Salma
Munna
AHK0280735
87
195
1193
Salma
Javid
AHK2319135
87
198
148
Salma
Akhtar
UP/73/357/0438588
87
198
222
SALMA
AJIJ AHAMAD KHAN
AHK1843879
87
199
723
Salma
Najir Khan
AHK0562348
87
199
906
Salma
Kishan
UP/73/357/0444923
87
188
212
Salma
Ansar
AHK0095679
87
171
219
Salma
Kasim Khan
UP/73/357/0498451
87
180
861
Salma
Suleman Kha
AHK0078386
87
138
815
SALMA
HAMEED
AHK2712263
87
137
1039
Salma
Vashir
CWY2396236
87
128
954
Salma
Imamudadin
CWY1055813
87
128
1223
Salma
Munna
UP/73/359/0750084
87
128
1317
Salma
Niru
CWY2390669
87
128
1664
SALMA
SHAMSAD KHAN
AHK2606697
87
132
359
Salma
EiisEiimSagir
AHK0568907
87
134
184
SALMA
SAKOOR
AHK2183226
87
134
628
Salma
Mausharif
CWY1414002
87
136
585
Salma
Chandaudadin
AHK0066431
87
137
261
Salma
Nijam
AHK0076356
87
137
348
Salma
Idukho
AHK0075325
87
137
720
Salma
Imamuddin
AHK0075572
87
135
578
Salma
Chhotalli
CWY2395204
87
136
189
Salma
Islam
CWY2394420
87
126
1004
Salma
Shahajad Khan
CWY1248731
87
126
1103
Salma
Shahid
UP/73/359/0750193
87
127
45
SALMA
SADDIK
AHK1983865
87
116
604
Salma
Navab
CWY2392060
87
116
665
Salma
Pappu Khan
AHK0428680
87
116
705
Salma
Araman
AHK1058775
87
116
729
Salma
Hafij Usmani
AHK1059484
87
116
817
SALMA
VARIS ALI
AHK1948397
87
116
850
SALMA
ASALAM
AHK1944032
87
116
1324
Salma
Nisar Khan
AHK1666676
87
115
417
Salma
Abdul Salim
AHK0995498
87
115
835
Salma
Islam
AHK1383793
87
115
940
SALMA
SULEMAN
AHK1794080
87
115
980
SALMA
MUMTAJ ALI
AHK2579258
87
116
18
Salma
Lala
AHK0841858
87
116
69
Salma
Mukim
AHK0842005
87
116
86
Salma
Salim
AHK0841403
87
118
835
SALMA
JAVED ALI
AHK2173581
87
118
861
Salma
Isarar
AHK0093302
87
118
911
SALMA
NASROODDIN
AHK2587921
87
118
794
Salma
Chhote Khan
AHK0093625
87
117
1185
Salma
Bashir
AHK0553073
87
29
49
87
211
87
Elector Name
85
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
117
1253
SALMA
Elector Name
KHALIL
AHK2491363
87
117
55
SALMA
SARAFT ALI
AHK2505378
87
117
396
Salma
Jahid Kha
AHK0264010
87
117
651
Salma
Avid Ali
AHK1029719
87
117
719
Salma
Ramajan Ali
AHK0262824
87
117
863
Salma
Vahabuddin
UP/73/359/0738080
87
117
904
Salma
Vahid
AHK0411215
87
123
977
SALMA
IRFAN
AHK2178846
87
125
652
Salma
Vovi
AHK0567362
87
125
757
SALMA
SAKIL
AHK2302933
87
126
103
Salma
Sva. Nabbu
AHK0817114
87
124
404
Salma
Ismail
UP/73/359/0735253
87
124
467
Salma
Salaman Khan
AHK1679588
87
124
479
SALMA
SALIM
AHK1812411
87
121
595
Salma
Samasher
AHK0822635
87
121
619
Salma
Karimuddin
AHK0823427
87
121
897
Salma
Vavua
AHK2299618
87
122
344
Salma
Paravesh
AHK0062844
87
122
680
Salma
Nijamudin
AHK0964486
87
120
105
Salma
Javid
AHK0828863
87
110
210
Salma
Jagir
AHK0839233
87
109
706
Salma
Nijamuddin
AHK1682269
87
111
382
Salma
Shahajad Khan
CWY2817237
87
111
679
Salma
MoSalim
AHK0732602
87
112
128
Salma
Jahir Khan
AHK0836130
87
112
263
SALMA
FAZAL KHAN
CWY3641859
87
110
602
Salma
Gafafar
CWY1235282
87
111
70
Salma
Yunis
AHK0417576
87
113
786
Salma
Munna Khan
AHK0547133
87
114
600
Salma
Rafik
CWY2910032
87
114
838
Salma
Sitab
AHK1499607
87
113
232
SALMA
MAJID KHAN
AHK1940386
87
108
512
Salma
Maunu
CWY3231180
87
108
821
Salma
Salim
CWY3197647
87
107
1138
Salma
Yasin
CWY3585213
87
108
273
SALMA
IKBAL
AHK2512630
87
108
279
SALMA
SALEEM
AHK2535722
87
108
297
SALMA
RAFIK KHAN
AHK2512747
87
107
535
Salma
Mannu
CWY1349786
87
107
619
Salma
Mahamud
CWY3196201
87
106
954
SALMA
ASLAM
AHK2491520
87
105
674
Salma
Ansar
CWY2816619
87
102
755
Salma
Naim
AHK1691070
87
102
838
Salma
Idaris Khan
CWY2374571
87
102
1147
Salma
Anshar
UP/73/359/0705414
87
103
137
Salma
MuJamil
CWY3302148
87
100
342
Salma
Salim
CWY1237015
87
100
484
Salma
Farukhaahamad
UP/73/359/0705211
87
101
195
Salma
Najim
AHK1599885
87
101
205
Salma
Nabbu
AHK1599992
87
101
388
Salma
Munir Khan
AHK0766410
87
101
683
Salma
Rajjo Khan
CWY3741683
87
101
884
SALMA
SHIRAFUDDIN
AHK2574507
87
102
37
Salma
Mohammd Anavar
AHK1589050
87
27
119
Salma
MauYusufakhan
FQL1063122
87
27
460
Salma
Pappu
AHK0758250
87
271
80
SALMA
SHAKIL KHAN
AHK2227551
87
271
240
Salma
Ibrahim
AHK2392405
87
271
376
Salma
Kale Khan
AHK2392652
87
271
973
Salma
Khalil Khan
FQL1116219
87
272
507
Salma
Mo. Hashim
UP/73/357/0609255
87
272
535
Salma
Vunapad
UP/73/357/0609271
86
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
268
276
Salma
Elector Name
Munna
AHK0528273
87
268
501
SALMA
ADIL
AHK2628113
87
259
415
Salma
Lal Mo.
AHK0369868
87
26
46
Salma
Shenkat
FQL2528818
87
258
328
Salma
Jahir Khan
AHK1179928
87
258
689
Salma
Jaddu Begam
AHK0301507
87
254
1056
SALMA
ASIF
AHK2074052
87
282
499
Salma
Akhrakhan
UP/73/357/0633150
87
278
735
Salma
Rahis
UP/73/357/0594228
87
278
738
Salma
Sheramohammad
UP/73/357/0594232
87
278
121
Salma
Eiijaj Uddin
UP/73/357/0594114
87
278
151
Salma
Shafik
FQL2377216
87
278
608
Salma
Hamir
FQL2095453
87
278
1336
SALMA
MOHD.NAFIS
AHK2633873
87
277
319
Salma
Munna
UP/73/357/0684872
87
277
518
Salma
Mo Rafik
AHK0654186
87
274
713
Salma
Lal Mohammad
FQL2260412
87
275
602
Salma
Safi Mohammad
FQL1131804
87
285
619
Salma
Akil Ahamad
AHK0173344
87
286
233
Salma
Mustakim
FQL3006889
87
286
581
SALMA
MOHAMMAD AKIL
AHK2077279
87
287
106
SALMA
ISRAR QURESHI
AHK2247831
87
287
735
Salma
Naim
AHK0675082
87
249
159
Salma
Gulag
FQL1097534
87
247
270
Salma
Irashadaali
AHK2309961
87
25
371
Salma
Suvarati
AHK2275329
87
251
166
Salma
MoRafik
FQL2061943
87
251
931
Salma
Sahid Veg
FQL1109180
87
246
290
Salma
Rahis
AHK1188424
87
246
393
Salma
Sharif
AHK2306942
87
245
960
Salma
Gulab
FQL2367746
87
246
960
Salma
Gulajar Majid
AHK2307825
87
247
76
Salma
Vedariya
FQL1096346
87
243
324
Salma
Alimuddin
UP/73/357/0552445
87
244
31
Salma
Jabbar
AHK0533562
87
245
98
Salma
Raisudadin
FQL2152205
87
245
361
Salma
Yamin
UP/73/357/0552167
87
245
550
Salma
Majid
AHK0504183
87
245
790
Salma
Saggo
FQL2451342
87
245
863
Salma
Irafan
FQL2152486
87
245
884
Salma
Gafur
AHK1335439
87
23
802
SALMA
USMAN
AHK1842632
87
23
874
SALMA
JAKIR
AHK1815612
87
289
638
Salma
Hamid
FQL2203578
87
288
948
Salma
Jahirakhan
FQL1565019
87
291
496
Salma
Rafikaudadin
FQL2471092
87
291
969
Salma
Gafur Khan
AHK1606797
87
29
556
Salma
Munshi
FQL1911882
87
292
302
SALMA
SHAH MAUHAMMAD
AHK2649309
87
293
177
Salma
Farvaruddin
FQL2164648
87
295
389
Salma
Babu Uddin
AHK0121632
87
293
957
Salma
Mukhtar
AHK1185123
87
296
306
Salma
Rafik
UP/73/357/0666611
87
296
307
Salma
Sadadik
UP/73/357/0666617
87
336
307
Salma
Nisar
FQL2172369
87
336
472
Salma
Sharif
UP/73/357/0756146
87
336
528
Salma
Tajudadin
FQL2397776
87
335
310
Salma
Taj Mohammad
AHK2449684
87
335
641
Salma
Sahid
AHK2450252
87
337
497
Salma
Sakil
AHK2444420
87
336
551
Salma
Vakil
UP/73/357/0756212
87
337
86
Salma
Sultan
AHK2443166
87
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
337
90
SALMA
Elector Name
SULTAN
AHK2512366
87
337
131
Salma
Munna
UP/73/357/0756236
87
337
620
Salma
Ibrahim
FQL2094084
87
337
784
Salma
Chaman
FQL2171221
87
337
910
Salma
Jamil
UP/73/357/0756530
87
337
924
Salma
Rahiso
AHK1579770
87
337
985
Salma
Karim
AHK1580281
87
338
3
SALMA
ISMAIL USMANI
AHK1780881
87
338
99
Salma
Anvar
UP/73/357/0756422
87
338
203
Salma
Alla Baks
FQL2091676
87
323
323
Salma
Chhigga
FQL2083236
87
323
329
Salma
Basir Khan
FQL2271906
87
323
354
Salma
Basir Khan
AHK0111096
87
332
1114
Salma
Banti
AHK0308734
87
33
94
Salma
Riyajudadin
AHK0472019
87
33
489
Salma
Vikar
AHK2262301
87
33
550
Salma
Sultan
UP/73/357/0295034
87
33
715
Salma
Ansar
FQL1065242
87
309
814
Salma
Shahabudin
AHK1185420
87
309
953
Salma
Jan Mohammad
AHK0111955
87
309
986
Salma
Jahur Ali
AHK2228922
87
310
169
SALMA
BASIR
AHK2052686
87
310
596
Salma
Vakil
AHK2404333
87
310
669
Salma
Salim
FQL1377100
87
310
910
Salma
Shafikmu
AHK2405751
87
311
571
Salma
Janamohammad
AHK2413094
87
307
92
Salma
Ikabalaahamad
UP/73/357/0675447
87
306
850
Salma
Rijavan Husain
FQL1362763
87
308
402
Salma
Ummedaali
UP/73/357/0676168
87
304
411
Salma
Sadikaali
AHK0658849
87
344
1007
SALMA
SIRAJ KHAN
AHK2677516
87
344
1008
SALMA
ALAMGIR
AHK2677573
87
345
506
SALMA
ISHRAJ
AHK2481760
87
345
852
SALMA
AMEEN KHAN
CPD2086890
87
345
860
Salma
Rahisuddin
UP/73/356/0729571
87
346
286
Salma
Vakil
CPD3654936
87
344
549
Salma
Javvar
CPD2719417
87
344
638
Salma
Jakir
AHK1627173
87
344
142
Salma
Umar Daraj Khan
AHK0669259
87
344
334
Salma
Buddhu
CPD1629039
87
344
385
Salma
Mohammad Salim
AHK1625896
87
338
789
Salma
Pappu
FQL2092070
87
365
813
Salma
Samashudadin
UP/73/356/0471594
87
370
83
Salma
Nijam Khan
AHK1259282
87
37
1191
SALMA
JALIL
AHK1939511
87
368
174
Salma
Lakhan Singh
AHK0906651
87
374
437
Salma
Lauhare
CPD2717262
87
39
377
Salma
MuYunis
AHK2282770
87
39
381
Salma
Bunda
AHK2282796
87
361
505
SALMA
JINNA KHAN
AHK2042661
87
362
612
Salma
Jakir
AHK0893750
87
362
932
Salma
Sabir
AHK2409951
87
363
901
Salma
Akram
CPD3168390
87
364
465
Salma
Guddu
AHK1313899
87
354
17
Salma
Gulasher Khann
AHK1678952
87
72
469
Salma
Mairaj Udadin
FQL2634764
87
73
750
Salma
China Kuraishi
FQL2138030
87
92
1109
Salma
Mushtak
AHK0451906
87
93
4
Salma
Anabari
AHK1551902
87
93
145
Salma
Karukh
AHK1653039
87
93
583
Salma
Fahimaahamad
UP/73/359/0684283
87
86
322
Salma
Ibrahim
AHK0010090
88
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
63
1397
SALMA
Elector Name
AMIN
AHK2128163
87
66
269
Salma
Hafij
FQL1080001
87
66
443
SALMA
NISAR ALI
AHK1989110
87
70
174
Salma
Habib
UP/73/357/0390097
87
70
967
Salma
Jahir Khan
UP/73/357/0390510
87
71
31
Salma
Sirajudadin
AHK0776047
87
71
289
Salma
Mau. Kayum
AHK1702448
87
68
277
Salma
Navab
AHK0627224
87
62
120
Salma
Fakaruddin
AHK1639293
87
60
175
Salma
Abdul Hamid
FQL1541341
87
60
618
SALMA
KAYOOM KHAN
AHK1845650
87
61
23
SALMA
MEHRAJ UDDIN
AHK1794205
87
61
763
Salma
Isarairla
FQL3107075
87
61
804
SALMA
SALIM AHMAD
AHK2572931
87
58
580
SALMA
MOHSIN KHANN
AHK1794676
87
59
168
Salma
Shamaser
AHK2307312
87
59
303
Salma
Maharajaali
AHK2306769
87
59
437
Salma
Salim
AHK2308518
87
41
163
Salma
Fajal
UP/73/357/0321761
87
41
423
Salma
Vajid Ali
FQL1071802
87
42
192
Salma
Alimuddin
FQL1945591
87
42
709
Salma
Ishahak
FQL1940634
87
43
863
Salma
Mahabub
AHK2273324
87
43
1054
Salma
Chand
AHK2272656
87
44
374
Salma
Ayub Khan
FQL1946482
87
44
492
SALMA
LATIF KHAN
AHK2567857
87
53
423
Salma
Shakil
FQL1951672
87
48
21
Salma
Nashir
UP/73/357/0339322
87
93
1076
Salma
Jahur Kuraishi
UP/73/359/0684731
87
94
432
Salma
Fahimaahamad
CWY1234053
87
94
454
Salma
Jafrakhan
CWY1234178
87
94
1066
Salma
Yasin Khan
AHK0490664
87
95
193
Salma
Jakir
UP/73/359/0690408
87
127
311
SALMA KHATOON
MOHD FARUKH
AHK2199792
87
339
292
SALMA AGA
LATE SHRI SARWAR ALI
AHK1408491
87
128
1038
Salma Bano
Haji Safik Khan
AHK1003219
87
124
540
Salma Bano
Barish Ali
AHK1388172
87
123
256
Salma Bano
Abarar
AHK1349836
87
117
663
Salma Bano
Nadim Ali
AHK0991836
87
118
200
Salma Bano
Navva Khan
AHK0734558
87
114
466
SALMA BANO
SHABBIR AHAMAD
AHK2506095
87
93
1311
Salma Bano
Guddu
AHK1653088
87
287
1244
SALMA BANO
ISRAR QURESHI
AHK2699593
87
249
717
Salma Bano
Abdul Abbas
AHK1447283
87
248
66
SALMA BANO
SVA.VAHID KHAN
AHK2067866
87
102
609
Salma Beg
Sattar Khan
AHK0742338
87
109
766
Salma Begam
Yusuf Khan
CWY3596830
87
110
219
Salma Begam
Rafik Mo.
AHK0839795
87
110
285
Salma Begam
Rafik
AHK1029990
87
103
680
Salma Begam
Varis Ali
CWY3660198
87
103
1079
Salma Begam
Sampat Kho
AHK0326108
87
105
740
Salma Begam
Hamid Kho
AHK0324582
87
105
807
SALMA BEGAM
YUNUS ALI
AHK2575694
87
107
41
Salma Begam
Sarafudadin
CWY3196110
87
107
280
SALMA BEGAM
KUVAR RAUNAK ALI
AHK2205508
87
107
691
Salma Begam
Jahir Ahamad U
AHK0323055
87
107
981
Salma Begam
Mohammad Salim Khan
CWY3638996
87
108
60
Salma Begam
Rafik Khan
CWY3734035
87
108
1044
SALMA BEGAM
SALEEM KHAN
AHK2092930
87
186
278
Salma Begam
Liyakat Ali
AHK0094995
87
190
652
Salma Begam
Lal Babu
FQL1820513
87
190
684
Salma Begam
Nijamuddin
UP/73/357/0417245
89
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
190
1197
SALMA BEGAM
Elector Name
KAMRUDDIN
AHK2210193
87
195
1218
Salma Begam
Salaudadin
AHK0552448
87
225
578
SALMA BEGAM
MO. MURSIL
AHK2648459
87
22
491
Salma Begam
Riyaj Mohammad
AHK1018514
87
247
161
Salma Begam
Ikabal Khan
FQL1409267
87
248
297
SALMA BEGAM
AJIJ KHAN
AHK2066801
87
249
196
Salma Begam
Rafik Khae
FQL1096718
87
251
1066
Salma Begam
Irafan
AHK0117341
87
246
48
Salma Begam
Shahid Paravej Khan
FQL3094497
87
244
420
SALMA BEGAM
MAU IRSHAD ALI
AHK1833268
87
243
568
Salma Begam
Vajid Ali
UP/73/357/0552063
87
256
933
Salma Begam
Ashif
AHK0371823
87
293
165
Salma Begam
Fakharuddin
FQL1119569
87
296
389
Salma Begam
Jahidvaks
UP/73/357/0666038
87
294
1245
SALMA BEGAM
SIRAJUDDIN
AHK2651925
87
299
504
Salma Begam
Meharajaudadin
FQL2161370
87
310
645
Salma Begam
Mo Safik
AHK1351329
87
310
755
SALMA BEGAM
BAKIL KHAN
AHK1927243
87
309
999
Salma Begam
Siraj Khan
AHK0913574
87
338
17
SALMA BEGAM
FATEH MOHMMAD
AHK2083673
87
336
689
Salma Begam
Shri Taj Mohammad
AHK1168681
87
99
202
Salma Begam
Usman Ali
AHK0319228
87
111
776
Salma Begam
Afajal Veg
AHK0834689
87
112
499
Salma Begam
Kadir Kha
AHK2288702
87
112
860
SALMA BEGAM
KADIR KHAN
AHK2704963
87
112
906
SALMA BEGAM
KADIR KHAN
AHK2705622
87
114
868
Salma Begam
Sampat Kha
AHK0239889
87
116
1394
Salma Begam
Munbar Khan
AHK1352590
87
116
1407
Salma Begam
Varis Ali
AHK1352012
87
117
267
Salma Begam
Akbar
AHK1687276
87
117
338
SALMA BEGAM
KALE
AHK2217610
87
115
757
Salma Begam
Nanhe Ali
AHK0160192
87
119
1170
Salma Begam
Ramazan Ali
AHK1022375
87
119
1257
Salma Begam
Munabbar
AHK2294346
87
121
283
Salma Begam
Nahim
AHK1413509
87
122
57
Salma Begam
Ishva Khan
AHK1368034
87
124
62
SALMA BEGAM
RAFIK USMANI
AHK2084630
87
124
107
Salma Begam
Shabir Ali
CWY3661881
87
124
457
Salma Begam
Nanne Khan
AHK1387216
87
123
17
Salma Begam
Bashir Khan
CWY3739265
87
128
304
Salma Begam
Yusuf Usmani
AHK1499441
87
258
449
Salma Begam
Islam
UP/73/357/0579197
87
271
86
SALMA BEGAM
SHARAFAT
AHK2227734
87
273
388
SALMA BEGAM
REHAN UDDIN
AHK2107183
87
273
940
Salma Begam
Mau Raji
AHK1222595
87
287
745
Salma Begam
A.Jahir Khan
AHK0171199
87
287
1136
Salma Begam
Saravar Khan
AHK1298512
87
53
628
Salma Begam
Khan Muhammad
FQL3094927
87
56
1380
SALMA BEGAM
IRSHAD ALI
AHK2571222
87
60
638
SALMA BEGAM
SALIM
AHK2191104
87
72
539
Salma Begam
China Kuraishi
AHK0043620
87
72
844
Salma Begam
Salim Kuraishi
AHK0043570
87
82
864
Salma Begam
Ikabal Kha
CWY3654316
87
344
623
Salma Begam
Rafik Khan
AHK1626191
87
345
909
Salma Begam
Shafiq
AHK0302638
87
364
537
Salma Begam
Rahis Khan
AHK0696211
87
364
569
Salma Begam
Rafufani
AHK0680140
87
361
852
SALMA BEGAM
RIYASAT
AHK2659977
87
363
113
Salma Begam
Suleman
AHK1314962
87
366
356
Salma Begam
Sultan Khan
CPD1521046
87
366
570
Salma Begam
Pappu Khan
CPD4398590
87
366
595
Salma Begam
Manjur Husain
CPD4398517
90
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SALMA BEGAM
SADDAM KHAN
AHK2664100
505
SALMA BEGM
RAHISH KHAN
AHK1878073
121
87
SALMA BEGM
ANBAR KHANN
AHK2508661
87
116
941
Salma Begum
Firoz Ali
CWY1414242
87
128
912
SALMA BEGUM
SARFUDDIN
AHK2241040
87
116
1429
SALMA BEGUM
SALEEM
AHK2706414
87
288
134
SALMA BEGUM
MUBEEN
AHK0498451
87
199
783
Salma Devi
Ramakishan
FQL2484905
87
248
309
Salma Hak
Anavarul Hak
AHK0529651
87
49
1085
Salma Kha
Shamasher
FQL3015724
87
290
302
Salma Khan
Afsar Khan
AHK2457497
87
304
913
SALMA KHAN
DANISH KHAN
AHK2660736
87
249
685
Salma Khan
Abdul Rajjak Khan
AHK0772475
87
236
248
Salma Khatun
Jafarudadin
FQL2196152
87
308
404
Salma Khatun
Paravejaali
FQL2107621
87
290
1300
Salma Khatun
ASamad
FQL2209344
87
93
595
Salma Khatun
Jafar Khan
UP/73/359/0684293
87
188
696
SALMA PARVIN
SYAN ALI
AHK2233724
87
63
843
Salma Shekhar
V K Shekhar
FQL1083369
87
122
536
SALMA USMANI
IQBAL USMANI
AHK2488179
87
125
94
SALMA USMANI
IQBAL USMANI
AHK2525079
87
115
420
Salma Vahav
Avduul Vahav
AHK0160978
87
339
1394
Salma Vahav Khon
Vahav Ali Khon
AHK0704726
87
137
957
Salma Vano
Fariyan Kho
AHK0076471
87
116
486
Salma Vegam
Jakir Husain
AHK0569756
87
108
217
Salma Vegam
Rajaudadin
AHK0970459
87
274
483
Salma Vegam
Lal Mohammad
FQL1365907
87
273
555
SALMAN
MO. KAFIL
AHK1913060
87
285
139
SALMAN
FARUKH
AHK2247526
87
286
642
SALMAN
NAUSHAD
AHK2077485
87
271
153
SALMAN
SAGIR
AHK2227429
87
272
567
SALMAN
JAMIL
AHK2078590
87
290
1446
SALMAN
LT. HAFIJ KHAN
AHK2646065
87
291
798
SALMAN
SABIR KHAN
AHK2217321
87
289
1058
SALMAN
NIJAMUDDIN
AHK2643310
87
29
523
SALMAN
ANVAR
AHK2231181
87
296
1080
SALMAN
MO. IDAN
AHK1897305
87
297
1023
SALMAN
JAINUL
AHK1937812
87
297
1291
SALMAN
ABDUL MAJID
AHK2654481
87
293
970
SALMAN
GULLOO KHAN
AHK1910561
87
288
1123
SALMAN
MOHD. HANIF
AHK2740488
87
287
920
SALMAN
AFASAR
AHK1965300
87
287
1187
SALMAN
ABDUL HANIF
AHK2699023
87
274
631
SALMAN
MO.ISHTYAK
AHK2109486
87
283
869
SALMAN
NASIR
AHK2637353
87
286
1092
SALMAN
SALIM
AHK2640225
87
287
184
SALMAN
RIYAZ UDDIN
AHK2247682
87
343
1532
SALMAN
IKHLAK KHAN
AHK2682185
87
337
1093
SALMAN
CHAMAN
AHK2686418
87
345
288
SALMAN
KAYYUM KHAN
AHK2481323
87
345
884
SALMAN
HAFIZ
AHK2481315
87
345
1064
SALMAN
JABBAR
AHK2670263
87
345
1079
SALMAN
JAMIL
AHK2670644
87
345
1162
SALMAN
JABBAR
AHK2672772
87
346
437
SALMAN
SALIM
AHK2099885
87
301
1133
SALMAN
SARAFRAJ
AHK2140960
87
304
901
SALMAN
SAID KHAN
AHK2660496
87
311
85
SALMAN
SAID
AHK1856616
87
309
1303
SALMAN
JAMEEL
AHK2663649
87
33
126
SALMAN
SALIM UDDIN
AHK2125672
87
335
725
SALMAN
VAHID KHAN
AHK2683134
87
335
748
SALMAN
BEDU KHAN
AHK2684298
87
366
1048
87
365
87
Elector Name
91
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
335
753
SALMAN
Elector Name
SHAHBUDDIN
AHK2684454
87
336
164
SALMAN
SABUDDIN
AHK2147031
87
336
568
SALMAN
SHAHANSHAH
AHK1870427
87
336
585
SALMAN
NOOR MOHMMAD
AHK1870864
87
336
601
SALMAN
AJAD
AHK2062172
87
63
1369
SALMAN
ABDUL AJIJ
AHK2025773
87
60
660
SALMAN
NISAR
AHK2191492
87
60
688
SALMAN
MUHMMAD NAJIM
AHK2192375
87
72
497
SALMAN
NISAR
AHK2085868
87
48
109
SALMAN
RAHIS UDDIN
AHK2011807
87
363
1376
SALMAN
ALLADIN
AHK2662203
87
361
515
SALMAN
SULTAN KHAN
AHK2042695
87
9
1038
SALMAN
MAU.ISMAIL
AHK1985357
87
73
338
SALMAN
IRFAN QURESHI
AHK1959311
87
95
114
Salman
Munna
UP/73/359/0690022
87
111
858
SALMAN
RAHAMAT KHAN
AHK2576411
87
110
1028
SALMAN
SHAHADAT
AHK2576064
87
108
1177
SALMAN
SALEEM KHAN
AHK1986900
87
112
884
SALMAN
MUNNA KHAN
AHK2705283
87
112
894
SALMAN
JAGGO KHAN
AHK2705382
87
100
160
SALMAN
SALIM AHAMAD
AHK2005361
87
100
388
SALMAN
USMAN
AHK2094332
87
100
626
SALMAN
IRSAD KHAN
AHK1987858
87
115
1017
SALMAN
JAHURUDDIN
AHK2706133
87
117
1331
SALMAN
BHAIYE URF TAHIR
AHK2480325
87
117
1465
SALMAN
SALIM
AHK2706646
87
125
556
SALMAN
SHAHJAD
AHK1964311
87
152
847
SALMAN
RAHIS
AHK1804202
87
192
806
SALMAN
SALIM
AHK2730653
87
232
1092
SALMAN
ABBAS
AHK2656734
87
231
651
SALMAN
MUNESH
AHK2654861
87
199
668
SALMAN
AMIN
AHK2000438
87
25
410
SALMAN
UMAR BABOO
AHK1800267
87
251
1137
SALMAN
HAFIJ
AHK2621217
87
245
480
SALMAN
MUNTO KHA
AHK2130144
87
259
271
SALMAN
NIJAM KHAN
AHK2239341
87
248
404
SALMAN
AKIL AHAMAD
AHK2760221
87
244
886
SALMAN
ANVAR HUSAIN
AHK2641090
87
245
202
SALMAN
ANSAR KHAN
AHK2250926
87
246
225
SALMAN
NASROODDIN
AHK1853423
87
246
690
SALMAN
RAHEESH KHAN
AHK2158889
87
246
1300
SALMAN
MOHD.SABIR
AHK1829449
87
246
1489
SALMAN
AJAD
AHK2638740
87
61
542
SALMAN ABBAS
SALIM UDDIN
AHK2213882
87
193
715
Salman Agmad
Shakil Ahamad
AHK1812205
87
345
388
SALMAN AHMAD
NAFEES AHMAD
AHK2481455
87
296
787
Salman Ahmad
Afzal Ahmad
AHK1366483
87
225
391
SALMAN AIHAMD
SAGIR AIHAMD
AHK2197317
87
121
240
SALMAN ALI
SHANE AALAM
AHK2034221
87
105
434
Salman Ali
Nisar Ali
AHK0767624
87
309
1243
SALMAN ALI
JAMIL ALI
AHK2662682
87
356
1001
SALMAN ALI
SAHAVUDDIN
AHK2718799
87
42
234
SALMAN GAUREE
MAJEED
AHK1810522
87
232
446
SALMAN HASAN
IDRISH KHAN
AHK2117497
87
287
927
SALMAN HUSAIN
RIJVAN HUSAIN
AHK1965383
87
133
64
SALMAN KHA
ISLAM KHA
AHK2182798
87
136
103
SALMAN KHA
FAKHROODDIN
AHK1869080
87
339
661
SALMAN KHALID
NABAB ALI
AHK1945617
87
345
409
SALMAN KHAN
RIYAZU UDDIN
AHK2481596
87
346
1131
SALMAN KHAN
ASLAM KHAN
AHK2666881
87
346
1148
SALMAN KHAN
RIYAZ KHAN
AHK2667319
87
345
1070
SALMAN KHAN
NASIM
AHK2670412
92
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
345
1168
SALMAN KHAN
Elector Name
K.N. KHAN
AHK2672988
87
345
1190
SALMAN KHAN
MUNIR KHAN
AHK2755833
87
346
156
SALMAN KHAN
AKTAR KHAN
AHK2482362
87
309
632
SALMAN KHAN
FAKKHO KHAN
AHK1976604
87
308
742
SALMAN KHAN
NASIR KHAN
AHK1211473
87
337
159
SALMAN KHAN
VAKIL
AHK2083582
87
33
885
SALMAN KHAN
ASLAM
AHK2562726
87
289
966
SALMAN KHAN
RIYAJ KHAN
AHK2641454
87
289
1138
SALMAN KHAN
NIZAT KHAN
AHK2740868
87
284
752
SALMAN KHAN
MOH. SALEEM
AHK2637858
87
272
893
SALMAN KHAN
SAKIR KHAN
AHK2629665
87
273
442
SALMAN KHAN
SARFARAZ KHAN
AHK0493049
87
271
553
SALMAN KHAN
MUNNA
AHK2060986
87
272
458
SALMAN KHAN
LATE ASMAT KHAN
AHK2491652
87
258
1240
SALMAN KHAN
JALALUDDIN
AHK2624955
87
282
876
SALMAN KHAN
SABIR KHAN
AHK1898394
87
278
108
SALMAN KHAN
SULTAN KHAN
AHK2063337
87
50
759
SALMAN KHAN
ABDUL HANIF
AHK2569531
87
59
683
SALMAN KHAN
SHAHID ALI
AHK1425263
87
71
880
SALMAN KHAN
RIYAZ KHAN
AHK2581809
87
67
432
SALMAN KHAN
ASHFAK KHAN
AHK1827849
87
63
557
SALMAN KHAN
SHAHID ALI
AHK2511392
87
36
1137
SALMAN KHAN
MAU.ISLAM
AHK2023208
87
362
1180
SALMAN KHAN
MAJID HASAN
AHK2660561
87
366
1038
SALMAN KHAN
SULTAN KHAN
AHK2663896
87
370
27
SALMAN KHAN
HAMID KHAN
AHK2043198
87
73
446
SALMAN KHAN
BABUA
AHK2198919
87
81
739
SALMAN KHAN
SHAMSUDDIN KHAN
AHK2096295
87
136
748
SALMAN KHAN
AMEEN HUSAIN
AHK2709806
87
137
1130
Salman Khan
Lt. yaseen Khan
AHK1049691
87
197
1052
SALMAN KHAN
ANIS KHAN
AHK2732493
87
198
174
SALMAN KHAN
NISAR KHAN
AHK1844018
87
121
1066
SALMAN KHAN
NOSHAD KHAN
AHK2742823
87
116
903
SALMAN KHAN
AJIJ KHAN
AHK2177970
87
116
1245
SALMAN KHAN
WAKIL AHMED
AHK2485597
87
125
267
SALMAN KHAN
MUKHTIYAR ALI
AHK2201853
87
125
470
SALMAN KHAN
ISLAM
AHK2170686
87
238
940
SALMAN KHAN
GAFIR KHAN
AHK2148468
87
241
879
SALMAN KHAN
SHAHID KHAN
AHK2497568
87
248
272
SALMAN KHAN
ABDUL RAJJAK
AHK2066926
87
248
401
SALMAN KHAN
ABDUL SALEEM
AHK2760197
87
246
610
SALMAN KHAN
SHARIF KHAN
AHK1788900
87
246
1523
SALMAN KHAN
BIRASAT ALI
AHK2639813
87
244
895
SALMAN KHAN
KURBAN ALI
AHK2641306
87
245
24
SALMAN KHAN
SALIM KHAN
AHK1822311
87
108
136
SALMAN KHAN
YUNIS KHAN
AHK2535730
87
108
265
SALMAN KHAN
SAFIK KHAN
AHK2205615
87
103
280
SALMAN KHAN
MD.SHAHAJAD KHAN
AHK2221265
87
103
707
SALMAN KHAN
NAVAV KHAN
AHK1980556
87
103
985
SALMAN KHAN
CHAND
AHK2091221
87
103
1193
Salman Khan
Hanif Khan
AHK1557222
87
115
27
SALMAN KHAN
CHHOTE KHAN
AHK1932441
87
113
94
SALMAN KHAN
SVA.PAPPOO KHAN
AHK1939552
87
113
100
SALMAN KHAN
ANSAR KHAN
AHK1938513
87
113
103
SALMAN KHAN
NOOR MOHMMAD
AHK1938620
87
116
1432
SALMAN KHAN
RAMJANI
AHK2706448
87
117
140
SALMAN KHAN
NOOR MAUHMMAD
AHK1985134
87
117
974
SALMAN KHAN
MUNIR KHAN
AHK2108025
87
10
57
SALMAN KHAN
KAREEM KHAN
UP/73/357/0234416
87
128
892
SALMAN KHAN BHISHTI
GAFFAR KHAN
AHK2484319
87
70
954
SALMAN KHANN
MAHFOOJ KHANN
AHK2516177
87
345
69
SALMAN KHANN
BASHIR KHANN
AHK2512994
93
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
302
393
SALMAN KHATUN BEGAM
Elector Name
FAIJ MAUHMMAD
AHK1978634
87
311
377
SALMAN KHO
IKHLAKH KHO
AHK2013183
87
197
692
SALMAN KHON
87
244
815
SALMAN KURAISHI
NASIM UDDIN
AHK2149805
87
245
1144
SALMAN KURAISHI
KADIR
AHK2640092
87
243
742
SALMAN KURAISHI
KHAYAMUDDIN
AHK2007680
87
73
255
SALMAN KURAISHI
SHAKIL KURAISHI
AHK2199651
87
263
365
SALMAN QURESHI
SALEEM QURESHI
UP/73/357/0591084
87
287
1299
SALMAN QURESHI
JALLO QURESHI
AHK2700144
87
264
1057
SALMAN RIYAZ
RIYAZ AHMAD
AHK2217164
87
118
886
SALMAN SAIFI
SHAMSUDDIN SAIFI
AHK2586139
87
122
202
SALMAN SAIFI
MAJAHAR SAIFI
AHK2170884
87
45
1324
SALMAN SALEEM
MOHD.SALEEM
AHK2568244
87
103
157
SALMAN SALMANI
SALIM
AHK1980358
87
113
218
SALMAN SHAH
AMIR SHAH
AHK2097095
87
108
1464
SALMAN UDDIN
AFROJ JAHAN
AHK2575892
87
108
1491
SALMAN UDDIN
AFROJ JAHAN
AHK2702728
87
285
467
SALMAN UDDIN
IKRAM UDDIN
AHK2159028
87
304
670
SALMAN UDDIN
SHAMSHAD UDDIN
AHK2139822
87
337
577
SALMAN USMANI
PAPPOO USMANI
AHK1978485
87
338
985
SALMAN USMANI
SHAUKAT ALI
AHK2717999
87
71
284
SALMAN USMANI
MOHAMMAD SAPPO USMANI
AHK2541118
87
208
269
Salni
Dipak
AHK1248681
87
237
763
SALNI GOYAL
RAKESH CHAND GOYAL
AHK1851559
87
334
10
Salo Usamani
Babu Khan Usamani
FQL2994051
87
269
713
Salochna
Jatipal
FQL2518819
87
299
140
Salon
Vinod
FQL2162881
87
134
502
Salon
Vijay
CWY2394915
87
136
286
Salon
Omaprakash
UP/73/359/0768300
87
190
455
Saloni
Haravir
FQL1134097
87
208
231
Saloni
Surendra Kumar
AHK1234830
87
205
122
Saloni
Manish
AHK0935312
87
241
837
Saloni
Omaprakash
AHK0371922
87
108
91
Saloni
Vakil Kha
CWY3650744
87
332
1110
Saloni
Edal Singh
AHK1212471
87
64
452
Saloni
Mohit
AHK0620237
87
36
525
Saloni
Balakishan
FQL1924786
87
75
251
Saloni
Dipak
CWY2612802
87
376
1187
Saloni Devi
Shyamalal Dagaur
AHK0516237
87
381
327
Saloni Devi
Shyam Lal
CPD4336137
87
221
278
Saloni Kumari
Ashok Kumar
AHK0167395
87
93
962
Saloni Maisi
P. Maisi
UP/73/359/0684628
87
94
713
Saloni Mesi
Pyare Mesi
CWY2903995
87
263
379
SALONI RATHOR
SATYA PRAKASH
AHK2527943
87
265
550
SALONI SHARMA
DEVENDRA KUMAR
AHK2016608
87
265
551
SALONI SHARMA
DEVENDRA KUMAR SHARMA
AHK2207736
87
21
188
SALONI SHARMA
DINESH KUMAR SHARMA
AHK1809250
87
270
242
Salonidevi
Lalasingh
AHK2390375
87
249
553
SALOO
MUSTAK ALI
AHK2001113
87
245
143
SALOO KHAN
JAHIR KHAN
AHK1890193
87
22
845
Salu
Afak Khan
AHK0338517
87
309
255
Salu
Chand Khan
FQL3029154
87
39
107
Salu
Ajay
FQL1929660
87
399
1093
SALUJA
CHETRAM
AHK2689131
87
296
488
Salultana Begam
Salaudadin
UP/73/357/0666322
87
280
1151
Salveena Dean
Trava Dean
AHK1573104
87
125
65
Sam
Amin
AHK0833277
87
238
962
Sam P Pol
Polos P. Chako
AHK0533380
87
278
714
Sam Sulahak
Abdul Vasir
FQL1112077
87
282
388
Sama
Aslam
UP/73/357/0633022
87
286
506
SAMA
MAU.ISHTIYAK
AHK2077352
87
312
228
SAMA
RAJENDRA
AHK1900646
AHK1815075
94
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
329
406
Sama
Elector Name
Ramcharan
FQL2166619
87
337
1101
SAMA
RAHISH
AHK2686616
87
336
168
Sama
Shahid
AHK0196733
87
336
399
Sama
Farid
FQL2397818
87
344
633
Sama
Sabir
AHK1596915
87
344
828
Sama
Guddu Khan
AHK0209676
87
57
561
Sama
Raju
FQL2328508
87
61
418
Sama
Jamilakhan
AHK0491258
87
38
852
SAMA
VINEET
AHK2566040
87
37
1123
SAMA
AYOOB
AHK1802537
87
359
997
Sama
Bhagirath
AHK1666007
87
352
787
Sama
Jasvant Singh
AHK1515089
87
365
783
Sama
Naim Khan
CPD3564705
87
76
291
Sama
Mubarak Ali
CWY2607786
87
77
437
Sama
Ali
AHK0028563
87
244
276
Sama
Ataulla
AHK0533729
87
245
589
Sama
Arif
FQL1390137
87
245
79
Sama
Akbar Husain
AHK1685387
87
258
370
Sama
Ali Muhammad
AHK2341774
87
122
643
Sama
Guddu
AHK0964403
87
123
84
Sama
Guddu
AHK0979419
87
130
585
Sama
Chhote Daud
AHK1069699
87
134
646
Sama Devi
Shyamavir Singh
CWY2394230
87
109
316
Sama
Said
AHK0770362
87
102
611
Sama
Varis Ali
AHK2386480
87
116
142
Sama Begam
Ilyas Ali
AHK0842443
87
94
480
SAMA BEGAM
MUBIN KURAISHI
AHK1805639
87
361
808
Sama Begam
Khalil Khan
AHK1609171
87
41
990
Sama Devi
Svarup Kumar
UP/73/357/0327206
87
142
831
Sama Devi
Mahendra Kumar
AHK0074369
87
102
256
Sama Khaen
Nasir Khan
CWY1237551
87
178
18
Sama Kulashreshth
Ramaprakash
FQL1994060
87
197
180
SAMA MUSLIMAN
AHAMAD KHAN
AHK2542850
87
132
501
Sama Nakvi
Eiis Eiich Nakvi
UP/73/359/0762034
87
102
857
Sama Paravin
Abdul Rashid
CWY2368566
87
117
436
SAMA PARVEEN
MOH. AJEEM
AHK2168458
87
347
464
SAMA PARVIN
FARMAN
AHK2100196
87
278
1320
SAMA PARVIN
MOHd. NISVAT
AHK2633634
87
116
1226
SAMA PRAVEEN
SAMEED AHMED
AHK2485670
87
354
928
Sama Shri Vastav
Sokh Shri Vastav
AHK1536846
87
329
336
Sama Usmani
Rahis Usamani
FQL2393445
87
301
582
Samad
Bhapu
UP/73/357/0702770
87
301
670
Samad
Munavvar Khan
AHK0125690
87
41
436
Samad
Jahidaali
UP/73/357/0327508
87
54
283
Samad
Liyakat Ali
AHK1030147
87
137
1363
Samad
Kallu Khan
AHK1049931
87
19
469
Samad
Ima Vaksh
AHK2267979
87
252
74
SAMAD
MUNBBAR KHA
AHK2131829
87
222
886
Samad
Nijamuddin
AHK1445832
87
100
433
SAMAD
AMIN KHAN
AHK2238855
87
254
469
Samad Ali
Sarpanch Ali
AHK0492306
87
93
1333
SAMAD KHAN
AHMAD KHAN
AHK2601649
87
347
475
Samad Khan
Mohamd Khan
AHK0855015
87
24
695
SAMAINTHA JAIKSAN
ENSLI
AHK2559961
87
155
373
Samajavir Singh
Rajavir Singh
UP/73/357/0513230
87
17
641
Samakant
Ram Svarup
AHK0489534
87
30
812
SAMAKSH AGARWAL
SATISH AGARWAL
AHK2561520
87
52
446
Samal Das
Chunni Lal
FQL1070713
87
167
575
Samal Devi
Sva Bhajori Lal
AHK1663194
87
343
442
Samal Singh
Pop Singh
UP/73/357/0750104
87
228
165
Samal Singh Yadav
Surjapal Singh Yadav
AHK1447564
87
257
881
Samaliya
Sugrasih
FQL2613867
95
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
377
724
Samalua
Elector Name
Gariva
CPD2991289
87
344
477
Saman
Rafik
UP/73/356/0729234
87
288
749
Saman
Rais Uddin
AHK1363696
87
20
217
Saman
Ajay
UP/73/357/0261050
87
242
1158
Saman Katara
Girajashankar Katara
AHK0391177
87
287
1283
SAMAN KHAN
RAHEESH KHAN
AHK2699981
87
282
896
SAMAN MIRZA
JAMIL MIRZA
AHK2636603
87
145
388
Saman Singh
Jasaram Singh
AHK0159459
87
87
107
Samana
Mu. Siddik
AHK0969352
87
87
262
Samanath
Satish
CWY1371913
87
131
631
SAMANDAR SINGH MIN
KALUARAM MINA
AHK1819101
87
43
285
Samann
Khalil
UP/73/357/0330686
87
348
765
Samanshu
Asgar Ali
AHK1528900
87
1
1436
Samant Kapur
Da Mukesh Chandra Kapur
AHK1388792
87
234
285
Samanta
Bhauduram
UP/73/357/0544000
87
350
43
Samanta
Gulab Singh
CPD4332375
87
329
195
Samanta
Hari Singh
UP/73/357/0732291
87
329
319
Samanta
Mavasi Ram
FQL2474369
87
396
306
Samanta
Tej Pal
UP/73/356/0627630
87
358
500
Samanta
Sadhu Singh
UP/73/356/0463066
87
74
68
Samanta
Motiram
UP/73/359/0630413
87
360
263
Samanta Ram
Bidaram
AHK2403368
87
143
244
Samanta Ram
Summer Singh
CWY2870905
87
2
716
Samantaram
Ramsahay
FQL2317204
87
363
720
Samantaram
Chokhelal
UP/73/356/0471394
87
383
176
Samantaram
Bhoptaram
CPD2999738
87
377
586
Samantaram
Nekaram
CPD2999886
87
96
494
Samantaram
Samaliyaram
UP/73/359/0693012
87
325
454
Samantaram
Ghurelal
UP/73/357/0726029
87
328
66
Samanti
Lakshman Singh
AHK0377408
87
351
369
Samanti
Gopi
CPD3969920
87
350
57
Samanti
Mukesh
CPD4332458
87
347
41
Samanti
Chhitariya
UP/73/356/0729858
87
348
663
Samanti
Karan Singh
UP\73\356\0447170
87
374
538
Samanti
Bachchusingh
CPD2981413
87
385
424
Samanti
Ram Babu
AHK1587864
87
359
451
Samanti
Munna Lal
AHK0690412
87
360
571
Samanti
Sobran Singh
CPD4038030
87
70
862
Samanti
Natthi Lal
UP/73/357/0390444
87
254
381
Samanti
Naharasingh
AHK2328359
87
153
366
Samanti
Mahesh
FQL2017622
87
126
284
Samanti
Ful Chandra
UP/73/359/0750318
87
141
16
Samanti Devi
Ninuaram
CWY3352598
87
207
833
Samanti Devi
Summer Singh
FQL3095437
87
229
292
Samanti Devi
Bidaram
FQL1404102
87
396
189
Samanti Devi
Kamal Singh
AHK2451375
87
5
258
Samanti Devi
Doltaram
AHK2254563
87
386
864
Samanti Devi
Ram Bharosi
AHK1594399
87
377
611
Samanti Devi
Ram Singh
CPD2993947
87
397
340
Samantidevi
Ramaprasad
UP/73/356/0633174
87
207
615
Samantidevi
Ram Prasad
UP/73/357/0459215
87
204
906
Samantidevi
Niranjan Singh
UP/73/357/0456184
87
365
1233
Samantodevi
Ajitakumar
CPD3290368
87
190
708
Samantridevi
Raghuvir
FQL1820471
87
139
92
Samapirapal
Vikas Pal
CWY1246974
87
108
942
Samapravin
Aminakhan
CWY3596947
87
321
702
Samaputri
Kali Charan
FQL2374502
87
76
286
Samar Ali
Mukhtyar Ali
UP/73/359/0630810
87
127
226
SAMAR BAHADUR MAURYA
RAJARAM MAURYA
AHK2198901
87
27
657
Samar Bahadur Singh
Ramapratap Singh
FQL2485431
87
353
234
Samar Devi
Hiralal
UP/73/356/0450092
87
184
1079
Samar Dham
Arun Kamar Dham
AHK0237453
96
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
225
575
SAMAR FIRDOUS
Elector Name
MOHSIN AFTAB
AHK2648384
87
286
244
Samar Jahan
Anavar
FQL3007705
87
291
785
Samar Jahan
Anavar
AHK1606656
87
173
1236
SAMAR JEET SINGH
SHER SINGH
AHK2763712
87
43
823
Samar Kole
Vimal Chand
AHK1341452
87
52
555
Samar Kole
Vimal Kole
AHK0025262
87
293
932
Samar Sidviki
Kamaruudadin
FQL3088119
87
277
457
Samar Singh
Khunnilal
FQL2264505
87
392
184
Samar Singh
Ramadas
AHK0932434
87
203
839
Samar Singh
Mahavir Singh
AHK2339299
87
252
1009
Samar Singh
Jagan Singh
AHK1216142
87
1
1062
SAMAR SINGH
DURGA PRASAD
AHK2238640
87
183
974
SAMAR SINGH TAUMAR
ATAR SINGH TAUMAR
AHK1951987
87
373
850
Samar Vir
Vishvas Kumar
AHK1300532
87
261
540
Samarat Gajendrag Vikram Singh
Vijendra Singh
AHK1169051
87
241
149
Samarendra Nath
Sva. Shyama Maji
AHK0525642
87
254
651
Samarin
Aijaj Ahamad
AHK0492462
87
126
1242
Samarin
Rashidauddin
AHK0254235
87
370
19
Samarin
Nasir
AHK2417095
87
67
444
Samarin
Abdulla Khann
AHK1676030
87
278
436
Samarin
Imaran Khann
AHK1263987
87
273
816
Samarin
Mahamud
AHK2406288
87
278
705
Samarin
Shabbir Ahamad
FQL2380897
87
279
442
Samarin
Naved Akhtar
AHK0701839
87
286
723
Samarin
Eiiejaj
AHK2447431
87
269
981
Samarin
Musharraf Kadri
AHK2388932
87
290
281
Samarin
Nausad
AHK0968297
87
287
468
Samarin
Sanaullah Khan
AHK1298967
87
288
532
Samarin
Jahur Uddin
AHK1363183
87
346
1081
Samarin
Mo. Svaleh
CPD3709615
87
345
686
Samarin Fatma
Saiyad Jahur Ali
AHK1284157
87
292
140
Samarita Bakshi
Anand Bakshi
AHK1681212
87
34
70
SAMARJEET
SVA.MOLHOO RAM
AHK1848001
87
279
564
SAMARJEET SINGH
GIRRAJ SINGH
AHK2533438
87
320
970
Samaros
Sarifo
AHK0689315
87
265
764
SAMARPAL SINGH
NAVARATAN SINGH
AHK2015956
87
200
846
Samarth
Rambharosi
FQL2346229
87
34
1197
SAMARTH DIKSHIT
PANKAJ DIKSHIT
AHK2563633
87
116
1342
Samas Ali
Akhaliya Shah
AHK1666684
87
112
570
Samasad
Kallu Khan
AHK0835744
87
25
457
Samasad
Sajameri Gaddi
AHK1069483
87
251
889
Samasad Ali
Faiyaj Ali
UP/73/357/0570321
87
296
287
Samasadabegam
Vakil
UP/73/357/0666602
87
110
618
Samasadakhan
Munnakhan
CWY2822609
87
136
143
Samaser
Babu Khan
UP/73/359/0768240
87
134
594
Samashad
Rais
AHK0422568
87
198
731
Samashad
Ismail
UP/73/357/0438939
87
108
1310
Samashad
Rahamtakhann
CWY3713815
87
336
9
Samasher
Ali Sher
AHK0683441
87
336
351
Samasher
Sanamuhammad
AHK2447456
87
43
1023
Samasher
Makasud
AHK1618065
87
71
262
Samasher Ali
Marte Khan
FQL2482131
87
234
753
Samasher Kha
Vahid Kha
FQL3002979
87
249
751
Samasher Khan
Anavar Khan
AHK0494583
87
249
631
Samasher Khan
Subarati
AHK0494476
87
259
282
Samasher Khan
Sva Din Mo.
AHK0368936
87
183
101
Samasher Singh
Chanan Singh
FQL3104932
87
47
139
Samashudadin
Rajakha
UP/73/357/0339194
87
138
39
Samashuddin
Asgar
AHK0583872
87
101
82
Samashudin
Nijamudin
UP/73/359/0705604
87
134
530
Samashudvin
Jahur Khan
CWY3719465
87
346
1100
Samashul Hasan
Sva Mau Farukh
AHK0208108
97
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
158
114
Samasir
Elector Name
Shrinivas
UP/73/357/0501030
87
70
127
Samasira Begam
Lal Mohammad Khan
FQL2332435
87
249
25
Samasub Kamar
Mohammad Anvar
AHK1191196
87
274
957
Samasudadin
Sannu
AHK1476860
87
304
142
Samasudadin
Kutubudadin
FQL1377860
87
311
557
Samasudadin
Munna
FQL2615607
87
341
43
Samasudadin
Nijamuddin
AHK2430536
87
137
938
Samasudadin
Podi
UP/73/359/0774259
87
136
42
Samasudadin
Salim
AHK1331917
87
136
465
Samasudadin
Shafi Mo
CWY3621588
87
242
191
Samasudadin
SvaRahima Khan
AHK2295038
87
110
629
Samasudadin
Navabakhan
CWY2820694
87
118
416
Samasudadin
Ismal
AHK0569483
87
120
711
Samasudadin
Vedariya
CWY3101649
87
371
237
Samasudadin
Sva Chirag Mudadin
AHK1256767
87
63
123
Samasuddhin
Ram Singh
UP/73/357/0372392
87
367
178
Samasuddin
Fardi
CPD3531423
87
93
1219
Samasuddin
Khvajuddin
UP/73/359/0684720
87
106
308
Samasuddin
Badsaddin
UP/73/359/0711348
87
107
399
Samasuddin
Ali Muhammad
UP/73/359/0717099
87
108
1299
Samasuddin
Rahamattulla
CWY3733185
87
336
645
Samasuddin
Babuddin
AHK0196410
87
304
358
Samasuddin
Alladin
FQL2165173
87
113
421
Samasudin
Hamidakhan
UP/73/359/0726039
87
243
275
Samasudin
Badarudin
AHK0184226
87
102
1254
Samasudin Khan
Navaj Khan
CWY0944801
87
288
1063
Samasul Khan
Muntaj Khan
AHK0634006
87
365
52
Samasuudadin
Kamaruudadin
AHK1287994
87
345
163
Samasuudadin
Rafik Ahamad
AHK1285923
87
345
187
Samasuudadin
Nijamuudadin
AHK1284736
87
171
164
Samatesh Singh Solanki
Rajendra Singh Solanki
AHK0234856
87
118
589
Samauti
Bardhaman Singh
CWY3555950
87
271
151
SAMAYALA
ABDUL RASHID
AHK2155562
87
125
372
Sambau
Nuri Khan
AHK1422252
87
195
666
SAMBHAV JAIN
SUDHEER JAIN
AHK2245884
87
21
576
Sambhunath
Ramagopal
AHK0001529
87
79
343
Sambhunath
Eiim. V. Ghosh
UP/73/359/0636175
87
258
267
Sambhupentar
Nurapentar
AHK2341360
87
389
763
Sambodh
Chandra
CPD3641552
87
288
172
Sambul Khanam
Ikabal Ahamad Khan
AHK0497784
87
53
489
Sambunath Das
Suvodh Das
AHK1625110
87
95
1011
Samdakhan
Ahamdakhan
AHK0485243
87
116
1225
SAMEED AHMED
RAFEEQ AHMED
AHK2485688
87
365
181
Sameed Khan
Ameen Khan
CPD3485877
87
90
946
SAMEEKSHA SHARMA
SANJEEV SHARMA
AHK2597375
87
110
819
Sameem
Late.Sameera
CWY1235365
87
107
1186
SAMEEM AHAMAD
KALLU KHAN
AHK2702215
87
113
78
SAMEEM BANO
JISHAN
AHK2171098
87
121
1056
SAMEEM BEGUM
RAFIK AHAMAD
AHK2707073
87
123
213
SAMEEM KHAN
KAMRUDDIN KHAN
AHK2178903
87
106
37
SAMEEM KHAN
DAULAT KHAN
AHK2484731
87
380
1076
SAMEEM KHAN
HAMEED KHAN
AHK0133108
87
94
230
SAMEENA
SAID
AHK2242022
87
105
780
SAMEENA
TAHIR ALI
AHK2575421
87
117
248
SAMEENA
ANIS
AHK2240802
87
117
252
SAMEENA
MUNNA KHAN
AHK2491355
87
343
1550
SAMEENA
SANU
AHK2682979
87
337
633
SAMEENA
LATE SHARIF
AHK2062685
87
286
1053
SAMEENA
ANSAR
AHK2639359
87
246
1533
SAMEENA
MAU. ISTIYAK MANSOORI
AHK2753838
87
121
1013
SAMEENA BEGAM
SABBIR ALI
AHK2600575
87
106
31
SAMEENA BEGUM
DAULAT KHAN
AHK2484723
98
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SAMEENA BEGUM
SHABBIR KHAN
FQL2380863
547
SAMEER
SALEEM
FQL2082071
288
1118
SAMEER
LATE. SALIM
AHK2740439
87
306
808
SAMEER
SHAKEEL
AHK2081008
87
279
907
SAMEER DUA
TILAK RAJ DUA
AHK0651646
87
111
815
Sameer Husain
Njar Husain
AHK1555960
87
345
1158
SAMEER KASIM
KHALIL AHMAD KHAN
AHK2672590
87
320
1123
SAMEER KHAN
HAMID KHAN
AHK2533297
87
273
915
Sameer Khan
Ayyub Khan
FQL2072312
87
25
731
SAMEER KHAN
BAFATI
AHK1800366
87
292
299
SAMEER KHAN
BABUDIN KHAN
AHK2649267
87
108
1417
SAMEER KHAN
RASEED KHAN
AHK0769372
87
203
1027
SAMEER SINGH RATHAUR
RAM NARESH RATHAUR
FQL1978006
87
103
1111
SAMEER USMANI
FAKRUDDIN
AHK2241545
87
238
1040
Sameera Salah Khan
Mo.Salahuddin Khan
AHK0187336
87
285
554
SAMEM BANO
YUSUF KHAN
AHK2142222
87
211
330
SAMENDRA KUMAR
MUKESH CHAND
AHK2495059
87
7
814
Samendra Kumar
Ramesh Chandra
AHK0008680
87
318
157
Samendra Singh
Divanasingh
CPD2822419
87
340
170
Samer Chaturvedi
Balkishan Chaturvedi
AHK1265073
87
387
690
Sameram
Shriraja Ram
CPD3101383
87
196
866
SAMHITA KHANUJA
ASHOK KUMAR KHANUJA
AHK2732261
87
337
446
Sami Ahamad
Mau Yunis
AHK2444230
87
54
8
Sami Ahamad
Avdul Vahid
AHK0490037
87
63
585
Sami Ahamad
Allavaks
AHK0038547
87
291
137
Sami Alam
Ijahar Husain Khan
FQL2099158
87
131
667
SAMI KUMAR DUBE
SHRI KANT DUBE
AHK2028504
87
188
191
SAMI KUMAR DUBE
KANT DUBE
AHK1896778
87
188
707
SAMI KUMAR DUBEY
SHRIKANT DUBEY
AHK2527042
87
206
580
Sami Kumari
Sahab Singh
FQL2481661
87
244
593
Sami U
Khalil
FQL3078276
87
245
643
Sami Uddin
Munna
UP/73/357/0552310
87
244
255
Sami Uddin
Vona
UP/73/357/0552787
87
278
683
Sami Uddin
Min Uddin
FQL1174481
87
4
1036
SAMI UDDIN
SHAMASH UDDIN
AHK2550911
87
112
897
SAMI UJJMA KHAN
VAHID UJJMA KHAN
AHK2705416
87
294
1198
SAMI ULLAH
SHAFI ULLAH
FQL2158871
87
21
800
Samiba
Munna
FQL1905496
87
23
904
Samid
Dhannu Kho
AHK2272441
87
116
26
Samid
Ninnu
AHK0841270
87
108
126
Samid
Salim Kha
CWY3732898
87
105
686
Samid
Idu
CWY0959890
87
103
738
Samid
Sabu Khan
CWY3660289
87
306
560
Samid
Latifauddin
UP/73/357/0681179
87
328
290
Samid
Vahid
FQL1462134
87
232
541
Samid
Habib Khan
AHK0875583
87
249
403
SAMID
MO SHAHID
AHK2003457
87
25
315
Samid
Sappo
AHK2275238
87
332
285
Samid
Vahid Khan
AHK2453678
87
360
341
Samid
Navav Neru
CPD3288297
87
45
991
Samid
Nurashah
FQL2322295
87
60
176
Samid
Gafur Khan
UP/73/357/0366611
87
60
627
SAMID
GAFOOR KHA
AHK2190932
87
73
454
Samid
Hamid
AHK2340081
87
73
810
Samid
Nanhe
FQL1085638
87
87
93
Samid
Mahamud
UP/73/359/0669041
87
93
328
Samid Abbasi
Sva.Hamid Khon
AHK2375566
87
117
379
Samid Kha
Nanne
AHK0263947
87
116
123
Samid Khan
Najjo Khan
AHK1058312
87
117
1280
Samid Khan
Shakur Khan
AHK1671585
87
336
604
Samid Khan
Ismail Khan
AHK2448587
87
336
667
Samid Khan
Hamid Khan
AHK0196550
87
278
79
87
271
87
Elector Name
99
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
247
12
Samid Khan
Elector Name
Khvajiya
FQL1408913
87
62
305
Samid Khan
Itavari Khan
AHK0778282
87
382
175
SAMID KHAN
MAHABUB KHAN
AHK0520353
87
194
5
SAMID KHANN
SVA.HMID KHAN
AHK1858968
87
116
413
Samida
Anis
UP/73/359/0729157
87
108
805
Samida Begam
Firoj Khan
CWY1236223
87
107
483
Samidabegam
Nisar Ahamad
AHK0459784
87
7
194
Samidabegam
Saminakhan
FQL2321156
87
136
4
Samidakhan
Hamid Khan
UP/73/359/0768441
87
171
181
Samidakhan Abbami
Pir Baks Abbami
AHK0808279
87
122
471
Samidan
Jamil Khan
AHK0832741
87
336
335
Samidan
Nasarudadin
UP/73/357/0756072
87
59
723
Samidan
Muiuddin
AHK0049932
87
43
639
Samidan Begam
Anvar Khann
UP/73/357/0330484
87
62
176
Samidar Kha
Hamid Kha
FQL3107042
87
110
970
Samidashah
Bhikmashah
CWY2362831
87
244
88
Samih Uddin
Vallo
UP/73/357/0552666
87
62
117
Samijan
Mojaudin
AHK1639582
87
83
640
Samiksha
Radharman
AHK1034420
87
92
63
Samiksha
Vijendra Nsih
AHK0029900
87
324
482
Samiksha
Vijay Pal Singh
AHK1453190
87
333
593
Samiksha
Ravindra Singh
AHK1257401
87
240
747
SAMIKSHA KOHLI
ANIL KOHLI
AHK2135846
87
21
734
Samiksha Singh
Vikram Singh
AHK1668235
87
343
1172
Samil
Jamil
AHK0686436
87
254
825
SAMIL KHAN
MUKEEM KHAN
FQL2526549
87
367
273
Samilta
Om Prakash
AHK0130922
87
373
290
Samim
Pappu
AHK0377762
87
373
298
Samim
Nausad Kho
AHK0377598
87
68
239
Samim
Nijamauddin
UP/73/357/0384603
87
6
89
Samim
Jamil
UP/73/357/0213754
87
59
58
Samim
Rahamataali
UP/73/357/0366073
87
70
981
SAMIM
SALIM KHAN
AHK2516185
87
258
600
Samim
Ismail
AHK2342236
87
278
91
SAMIM
ABRAR KHAN
AHK1856400
87
285
287
Samim
Badarudadin
FQL2615706
87
249
156
Samim
Sallo
FQL2452308
87
252
369
Samim
Yasinakhan
AHK2339075
87
254
470
Samim
Samad Ali
AHK0492314
87
295
732
Samim
Islam
UP/73/357/0660412
87
304
350
Samim
Saroj
FQL2627040
87
289
852
Samim
MauUmar
FQL2204063
87
293
410
Samim
Yanis
FQL2162428
87
296
672
SAMIM
BUNDU KHAN
AHK2161909
87
344
226
Samim
Ajad Khan
CPD1629245
87
344
308
Samim
Asgar
UP/73/356/0729155
87
343
1265
Samim
Savir Usmani
AHK0652164
87
344
2
Samim
Firoj Khan
AHK0209171
87
344
667
Samim
Mu.Salim
AHK1723972
87
344
831
Samim
Hanif
AHK0209445
87
346
332
Samim
Rahis
CPD3262185
87
360
54
Samim
Fajal Muhammad
AHK1241074
87
364
89
Samim
Lal Singh
AHK1315134
87
336
468
Samim
Ajad
AHK2448363
87
337
806
Samim
Khalil
AHK2445864
87
338
409
Samim
Shahabuddin Usamani
AHK1610864
87
23
871
Samim
Nasaruudadin
AHK0985119
87
197
263
Samim
Vasir Khan
FQL2600211
87
244
359
Samim
As Mohammad
FQL3060936
87
244
652
Samim
Jahid
FQL1550060
87
246
126
Samim
Yunus
FQL3023496
87
246
387
Samim
Yunis
AHK2306884
100
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
246
606
Samim
Elector Name
Sharif Khan
FQL2368975
87
246
861
Samim
Kadir
AHK0649848
87
124
208
Samim
Aliser
AHK0062257
87
128
1071
SAMIM
SHER MUHMMAD
AHK1940774
87
126
1195
Samim
Sher Muhammad
AHK0818450
87
134
759
Samim
Munna Kha
CWY2918910
87
136
117
Samim
Bundu Khan
UP/73/359/0768226
87
170
177
Samim
Avar Singh
FQL2601086
87
117
887
Samim
Bhura
AHK0263509
87
115
170
Samim
Yajuddin
AHK1021666
87
108
829
Samim
Nijam
CWY3197738
87
109
655
Samim
Jakir Ali
CWY2820322
87
101
739
Samim
Idu
UP/73/359/0705521
87
100
529
Samim
Kale Khan
UP/73/359/0705245
87
102
764
SAMIM
SVA.GULAM RASOOL
AHK2036747
87
61
338
Samim Bano
Shakil
AHK2311462
87
367
305
Samim Abbas
Abdul Rasid
AHK0130138
87
171
105
Samim Abbas
Kasim Abbas
AHK0808519
87
242
167
Samim Ahamad
Himakat Ali
AHK2294858
87
116
454
Samim Ahamad
Vashir Ahamad
UP/73/359/0729168
87
249
204
Samim Ahamad
Abdul Salim
FQL1408798
87
278
1335
SAMIM AHAMAD
RAHIS AHAMAD
AHK2633857
87
63
683
Samim Ahammad
Sami Ahamad
AHK0038554
87
116
1373
SAMIM ALI
MEHBUB SHAH
AHK2029361
87
116
872
SAMIM BANO
VITTOO
AHK1792654
87
112
509
Samim Bano
Irafan
AHK1020429
87
110
547
Samim Bano
Sanjay Khan
AHK0428409
87
108
1011
SAMIM BANO
MUSTFA KHAN
AHK2089746
87
108
356
Samim Bano
Shabbir Ali
CWY3198892
87
245
446
Samim Bano
Irashad Ahamad
AHK1685296
87
122
795
Samim Bano
Vikram Khan
AHK0963611
87
344
830
Samim Bano
Anshar Ali
AHK0209361
87
63
1149
SAMIM BANO
ISRAIL
AHK2215747
87
37
1082
Samim Bano
Mau. Tahir
AHK1405588
87
42
245
Samim Begam
Karimudadin
FQL1928076
87
42
246
Samim Begam
Shakil
FQL1940113
87
291
600
Samim Begam
Naimakhan
FQL1671353
87
271
439
Samim Begam
Jahir Vaig
FQL2623841
87
311
1292
Samim Begam
Rasid Ahamad
AHK1245513
87
126
267
Samim Begam
Sher Singh
AHK0816959
87
126
1157
Samim Begam
Asaget Ali
AHK0567701
87
108
1388
Samim Begam
Kes Mo.
AHK0465773
87
109
715
Samim Begam
Chunnu Khan
CWY2370546
87
118
901
SAMIM BEGAM
GUL MOHAMMAD
AHK2587707
87
119
1146
Samim Begam
Rahimuddin
AHK2293967
87
119
1261
Samim Begam
Rahimuddin Khan
AHK0843771
87
107
422
SAMIM BEGUM
IRFAN
AHK2498160
87
102
98
Samim Khan
Gulasher Khan
AHK1589951
87
108
34
Samim Khan
Bashir Kha
CWY3734076
87
116
687
Samim Khan
Gajudadin
AHK1058478
87
116
125
Samim Khan
Salim Khan
AHK1058841
87
114
136
Samim Khan
Salim Khan
AHK0836692
87
128
810
Samim Khan
Sabuddin
AHK0579029
87
151
683
Samim Khan
Hanif Kuraishi
AHK0427906
87
137
791
Samim Khan
Nanne Khan
AHK2319879
87
21
74
Samim Khan
Sva Babu Khan
AHK0753194
87
287
1317
SAMIM KHAN
KALLU KHAN
AHK2700326
87
344
669
Samim Khan
Salim Khan
AHK1625656
87
335
257
Samim Khan
Mahabub Kha
AHK0908095
87
121
166
Samim Khan Usamani
Bucha Khan
AHK1329457
87
121
186
SAMIM KHAN USMANI
BOOCHA KHAN
AHK2524874
87
119
985
Samim Khann
Sabir Khann
AHK1413160
101
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
112
843
Samim Khann
Elector Name
Vashir Khann
AHK0978072
87
43
848
SAMIM MUHMMAD
SHAKIL
AHK2134013
87
26
656
SAMIM SAMMO
GAFOOR
AHK2691392
87
70
86
Samim Siddaki
Munna
AHK0999201
87
101
137
Samim Usmani
Salim Usmani
AHK0990648
87
103
48
Samim Vano
Vakil Usmani
AHK0325787
87
120
385
Samim Vano
Mo Harun Rasid
CWY3571650
87
245
1093
Samim Vegam
Naim Khan
AHK1478510
87
102
881
Samima
Sakir Ali
CWY1237072
87
6
679
Samima
Salim
UP/73/357/0213873
87
286
588
Samimaahamad
Salimaahamad
FQL2102374
87
247
356
Samimaahamad
ASalim
AHK0652974
87
339
1305
Samimabano
Jamir
FQL2169555
87
108
799
Samimabano
Najim
CWY3597242
87
108
940
Samimabegam
Ajad Khan
CWY3198264
87
251
852
Samimabegam
Salimudadin
FQL1108539
87
287
844
Samimabegam
Laikaahamad
AHK2455384
87
72
289
Samimabegam
Muinaud Din
AHK2336675
87
295
503
Samimun Begam
MoAslam
AHK0121194
87
329
712
Samin
Safiya
AHK1182914
87
297
844
Samin
Yunis
FQL2163962
87
345
91
SAMIN
SAKUR
AHK2236545
87
345
176
SAMIN
SHAKOOR
AHK2248573
87
332
983
Samin
Javahar
AHK1571496
87
337
538
Samin
Ulfat
FQL2088599
87
119
1204
Samin
Lohare
AHK1368752
87
116
1377
Samin
Varis Ali
AHK1352368
87
125
105
SAMIN
IBRAHIM
AHK1784529
87
292
304
SAMIN ALI
ISHAK ALI
AHK2649325
87
120
115
SAMIN BANO
VAJIRA
AHK2127868
87
121
727
Samin Begam
Gaffar
AHK0822601
87
197
314
Samin Begam
Jakir
UP/73/357/0444082
87
115
700
Samin Ismani
Salim
CWY0961490
87
345
214
Samin Khann
Sakil Ahamad
AHK1284843
87
329
707
Samin Mo
Javahar Khan
FQL2510493
87
33
379
Samina
Salim
UP/73/357/0294857
87
33
497
Samina
Guddu
FQL1059013
87
332
223
Samina
Munna Lal
UP/73/357/0741120
87
332
243
Samina
Latif
UP/73/357/0741139
87
309
803
Samina
Nisar
AHK0111898
87
310
595
Samina
Anis
AHK1186519
87
311
593
Samina
Nasarudin
FQL2383487
87
295
328
Samina
Nadim Ahamad
FQL2372480
87
300
111
Samina
Rahisaudvin
AHK1196229
87
345
641
Samina
Faruk
UP/73/356/0729413
87
346
146
Samina
Ajim
AHK1405901
87
346
354
Samina
Sakil
CPD3651395
87
346
1129
SAMINA
SALMAN KHAN
AHK2666816
87
346
1180
SAMINA
SALIM KHAN
AHK2668192
87
344
500
Samina
Nurahasan
CPD3262326
87
344
946
SAMINA
PAPPU
AHK2674794
87
365
529
SAMINA
SAMIR KHANN
AHK2113769
87
365
826
Samina
Jalaludadin
CPD3486412
87
361
2
SAMINA
USMAN
AHK2012128
87
361
431
Samina
Pappu
CPD4091351
87
362
1048
Samina
Munnakhan
AHK2410157
87
364
133
Samina
Rasid
AHK0889048
87
364
473
Samina
Shabbir
AHK1314319
87
348
714
Samina
Nijam
AHK2420602
87
36
841
Samina
Rafik
AHK2274504
87
36
1047
Samina
Kamarudadin
AHK1485069
87
360
130
Samina
Shahid Khan
AHK0891911
102
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
337
222
Samina
Elector Name
Mushtak
AHK2443745
87
337
280
Samina
Moidadin
AHK2443257
87
337
629
Samina
Vakil
AHK2445211
87
337
836
Samina
Ikabal
FQL2169217
87
337
925
Samina
Ikaram
AHK2446151
87
336
215
SAMINA
SAID KHAN
AHK1870773
87
336
629
SAMINA
SV NAJMI
AHK1870906
87
337
115
Samina
Mustak Usamani
AHK1641448
87
332
941
Samina
Hamid
AHK0656132
87
333
602
Samina
Javahar Khan
FQL2387926
87
334
644
Samina
Mahamud Khan
AHK1398221
87
338
835
Samina
Najirbaks
AHK0303735
87
338
912
Samina
Islam
FQL1644590
87
338
988
SAMINA
LATE.SHARIF
AHK2753655
87
341
70
Samina
Taj Mu.
UP/73/357/0750085
87
337
1023
Samina
Islam
AHK1580307
87
338
46
Samina
Arif
AHK1246578
87
338
238
Samina
Chhingga
UP/73/357/0756458
87
338
771
Samina
Nanne Usmani
UP/73/357/0756371
87
195
411
SAMINA
SARDAR KHO
AHK1788934
87
192
781
Samina
Rahisudadin
FQL3088721
87
9
1023
Samina
Kamil
FQL1900653
87
93
441
Samina
Naimuddin
UP/73/359/0684948
87
93
1150
Samina
Munna
AHK0632679
87
93
1208
SAMINA
BHOORA
AHK2475861
87
93
1222
Samina
Rajuddin
UP/73/359/0684722
87
100
234
Samina
Sakir Ali
CWY2870566
87
100
643
Samina
Yusup
CWY2846434
87
100
739
Samina
Masarur Ali
AHK1725829
87
94
333
Samina
Jamilabeg
CWY1233659
87
94
834
Samina
Bablu
AHK2377646
87
94
1008
Samina
Abbas
AHK1554559
87
94
1116
Samina
Bablu
CWY1418268
87
94
1124
Samina
Khalil
CWY2360753
87
95
120
Samina
Salim
UP/73/359/0690023
87
95
578
Samina
Latif
CWY1418599
87
95
743
Samina
Kallukhan
AHK0996629
87
101
114
Samina
Naim
AHK0034058
87
101
244
Samina
Amir
UP/73/359/0705617
87
102
91
Samina
Sammi
AHK1589936
87
102
770
Samina
Irafan Khan
AHK1589316
87
102
899
Samina
Said Khan
AHK1417187
87
103
111
SAMINA
MASROOR ILAHI
AHK1980028
87
103
211
Samina
Jafaruddin
CWY3301769
87
103
651
Samina
Jafar
CWY3660032
87
103
1386
Samina
Mirja Muin Beg
CWY3607157
87
103
1417
SAMINA
AJIJUDDIN
AHK2574671
87
105
6
SAMINA
HAMID KHAN
AHK1834761
87
105
43
Samina
Majit
AHK2388361
87
105
378
Samina
Faij Mohammad
AHK0767533
87
105
693
Samina
Kadar Khan
UP/73/359/0711241
87
105
703
Samina
Nijam
UP/73/359/0711246
87
107
222
Samina
Imaranakhan
CWY2823771
87
107
761
Samina
Habib
CWY1240266
87
107
957
Samina
Aslam
CWY3714912
87
108
365
Samina
Sva Jakir
AHK2390698
87
108
685
Samina
Nuri
CWY2935476
87
108
744
Samina
Hanif
AHK0970525
87
108
1021
Samina
Rahis Umar
AHK0769828
87
108
1072
Samina
Banne Khon
CWY2363516
87
109
570
Samina
Nisar Khan
AHK1715630
87
110
230
Samina
Amin Khan
AHK0838987
103
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
111
73
Samina
Elector Name
Muvinakhan
AHK0417543
87
111
260
Samina
Raju
AHK0732107
87
111
614
Samina
Rajjab
CWY2372541
87
111
630
Samina
Ramajanakhan
CWY1241900
87
112
276
Samina
Mohammad
AHK1010016
87
112
388
Samina
Yamin
AHK0978627
87
112
513
Samina
Hashmat Ali
AHK1020445
87
112
518
Samina
Hasmat Ali
AHK1632306
87
112
567
Samina
Shamasad
AHK0835736
87
112
886
SAMINA
SINDHI
AHK2705309
87
113
280
SAMINA
HASAMAT ALI
AHK1941210
87
113
575
Samina
Salim
CWY3300258
87
115
115
Samina
Rasid Khan
CWY3768124
87
116
229
Samina
Aslam
CWY1414291
87
116
349
Samina
Laturi Khan
CWY1414184
87
116
539
Samina
Pappu
CWY0979583
87
116
553
Samina
Shakul Khan
AHK0841387
87
116
645
Samina
Javahar Ali
AHK0841254
87
116
670
Samina
Nijam Khan
AHK0428722
87
116
709
Samina
Salim
AHK1059609
87
116
715
Samina
Allah Vaksh
AHK1058932
87
116
722
Samina
Tinchu
AHK1059435
87
114
75
Samina
Islam
AHK0836817
87
116
942
Samina
Bhura
AHK1351881
87
116
1290
SAMINA
TAYOOM
AHK2177699
87
117
1395
SAMINA
BADSHAH
AHK2582443
87
117
1460
SAMINA
SALIM
AHK2706596
87
118
443
Samina
Mo Najir
CWY1050731
87
118
893
SAMINA
LALA USMANI
AHK2587301
87
118
916
SAMINA
RAHAMAT ALI
AHK2588036
87
119
713
Samina
Rahimkhan
CWY2847978
87
120
82
Samina
Tinchu
AHK0828848
87
120
710
Samina
Kamarudadin
CWY3101656
87
120
715
Samina
Jahangir
CWY2910107
87
121
614
Samina
Narad Khan
AHK0822445
87
121
709
Samina
Sonu
AHK0823476
87
121
870
SAMINA
JAMIL
AHK1793678
87
122
287
Samina
Karim Baks
AHK0065920
87
121
380
Samina
Mu.Amir Usmani
AHK1329556
87
121
417
Samina
Alibaks
AHK2298925
87
121
583
Samina
Shahid
AHK0822536
87
122
381
SAMINA
ISTAK KHA
AHK2171684
87
122
708
SAMINA
NADSHIHA
AHK2172211
87
124
20
Samina
Shavvir Khan
AHK1330174
87
124
110
Samina
Isamail
AHK1071778
87
124
224
Samina
Jalim
AHK0062018
87
126
474
Samina
Sannu
AHK0816306
87
127
326
SAMINA
ABBAS
AHK1818178
87
128
16
Samina
Kullo
AHK0819847
87
128
343
Samina
Salim
AHK0588913
87
128
1117
Samina
Rahisuddin Usamani
AHK1003078
87
133
186
Samina
Asgar Ali
AHK1050905
87
134
190
SAMINA
SALIM
AHK1837590
87
136
159
Samina
Salim
UP/73/359/0768243
87
136
204
Samina
Shamasher
CWY2878635
87
137
233
Samina
Sajid Khan
AHK0074864
87
137
591
Samina
Anvar
AHK0831255
87
137
1472
Samina
Ali Muhammad
CWY1058882
87
137
1516
SAMINA
JAVID KHAN
AHK2710556
87
22
1109
SAMINA
PAPPU
AHK2734184
87
225
154
Samina
Shahajad
AHK0560029
87
23
935
Samina
Habul
AHK0754549
104
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
233
477
SAMINA
Elector Name
RAMJAN KHAN
AHK2385839
87
243
12
Samina
Shabbir
AHK0502906
87
243
118
Samina
Ramajani
FQL2151587
87
243
121
Samina
Liyakat
FQL2468007
87
245
472
SAMINA
MUNTO KHA
AHK2130102
87
247
334
Samina
Gulajar
UP/73/357/0558010
87
249
392
Samina
Kafil
AHK1276500
87
252
138
Samina
Amir Khan
AHK0311696
87
256
678
Samina
Mo. Basharat
AHK2337517
87
277
601
Samina
Hasin Udadin
AHK1478189
87
285
244
Samina
Sagir Ahamad
AHK1668490
87
288
156
Samina
Tahir
AHK0498345
87
366
871
Samina
Ishak
CPD3166618
87
37
1190
SAMINA
IMRAN
AHK1939545
87
374
850
Samina
Rajukhan
CPD2978153
87
377
97
Samina
Ahamad Khan
AHK2428852
87
377
1183
Samina
Jahangir Khan
AHK0386144
87
380
237
SAMINA
FIROJ KHA
AHK2104032
87
41
117
Samina
Shakir
FQL1945294
87
41
161
Samina
Ibrahim
UP/73/357/0321759
87
60
646
SAMINA
ISHTAK
AHK2191252
87
73
778
Samina
Shafikauddin
FQL1543214
87
73
795
Samina
Ashraf
AHK2341535
87
8
1093
Samina
Puran Chand
AHK1495985
87
284
693
Samina Alam
D B Alam
AHK0874669
87
92
353
Samina Bano
Akbar Khan
AHK0764902
87
337
539
Samina Bano
Hafij Ali
AHK0666339
87
132
438
Samina Bano
Abdul Kadir
AHK0430223
87
120
343
Samina Bano
Kale Khan
AHK1010552
87
120
586
Samina Bano
Nijam Khan
AHK0829432
87
116
780
SAMINA BANO
ISTAK
AHK1792597
87
111
399
Samina Bano
Imaran
AHK0835462
87
110
144
Samina Bano
Kamaruddin
AHK0420653
87
112
41
Samina Banu
Anavar Khan
CWY3656600
87
127
249
Samina Beg
Muin Beg
CWY2887909
87
126
1215
Samina Begam
Avid Ali
AHK0261255
87
128
36
Samina Begam
Pir Mohammad
AHK2301596
87
122
850
SAMINA BEGAM
ANSAR BEG
AHK2601151
87
123
151
Samina Begam
Rahis Khan
AHK2303188
87
124
215
Samina Begam
Bachchu Singh
AHK0062356
87
126
41
Samina Begam
Afatab
AHK0818724
87
137
1493
SAMINA BEGAM
HAIDAR BAKSH
AHK2710200
87
116
164
Samina Begam
Guddu
AHK1058635
87
116
548
Samina Begam
Kariman
AHK1059765
87
117
47
Samina Begam
Salim
AHK0553008
87
120
312
Samina Begam
Alla Baks
AHK0090175
87
121
437
Samina Begam
Nanne Khan
AHK1387521
87
122
74
Samina Begam
Salim
AHK1367747
87
122
244
Samina Begam
Islam Shah
AHK0065698
87
122
313
Samina Begam
Rahish Khan
AHK0062802
87
122
318
Samina Begam
Raju
AHK2302370
87
111
821
Samina Begam
Muvi Nurudadin
AHK0835363
87
110
243
Samina Begam
Badashah
AHK0840488
87
110
554
Samina Begam
Riyasat
AHK0428425
87
110
824
SAMINA BEGAM
MUVIN KHAN
AHK1847169
87
109
548
Samina Begam
Nasir Khan
CWY0952986
87
108
1040
Samina Begam
Gyas Mo
AHK0769745
87
107
955
Samina Begam
Abdul Javvar
CWY3714599
87
104
530
Samina Begam
Nafis
AHK1367200
87
105
639
Samina Begam
Ikabal
CWY0953281
87
337
231
Samina Begam
Moinauddin
AHK1580323
87
335
765
SAMINA BEGAM
LATE.MAUHAMMAD ALI
AHK2684769
105
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
334
65
Samina Begam
Elector Name
Daulat Khann
AHK1428697
87
343
1248
Samina Begam
Usmankho
AHK0302950
87
360
346
Samina Begam
Soman Khan
AHK0690149
87
363
505
Samina Begam
Babbu Khan
AHK1428358
87
363
905
Samina Begam
Farid Khan
AHK2411254
87
60
628
SAMINA BEGAM
NIJAMUDDIN
AHK2190874
87
5
772
Samina Begam
Khatun
FQL2997583
87
4
1038
SAMINA BEGAM
IBRRAHIM
AHK2550937
87
365
547
Samina Begam
Samir Khann
AHK1288562
87
364
145
Samina Begam
Hasan Ali
AHK0889568
87
364
575
Samina Begam
Nijam
AHK0680223
87
95
1088
Samina Begam
Usman Khan
CWY0957324
87
286
108
Samina Begam
Jahid Khan
FQL3008661
87
286
260
Samina Begam
Idaris Beg
FQL3008646
87
286
916
Samina Begam
Mohammad Harun
AHK0174318
87
259
27
Samina Begam
Anish Khan
AHK1290857
87
329
987
SAMINA BEGAM
KAMRUDDIN
AHK2717536
87
249
337
SAMINA BEGAM
AHAMAD JILANI
AHK1999010
87
249
395
SAMINA BEGAM
KAMAR MA.KHAN
AHK1808021
87
249
575
Samina Begam
Isarar
AHK1240373
87
247
263
Samina Begam
Jamil Khan
FQL1409051
87
247
1199
Samina Begam
Kamar Mohammad Kho
AHK2317394
87
248
292
SAMINA BEGAM
GULAM RASOOL
AHK1874171
87
243
311
Samina Begam
Isarar Ahamad
UP/73/357/0552034
87
233
37
Samina Begam
Aslam Khan
AHK0782409
87
171
197
Samina Begam
Mumataj Ahamad
UP/73/357/0498437
87
190
729
Samina Begam
Rafik Khan
FQL1135151
87
125
326
SAMINA BEGM
JAMIL
AHK1784453
87
93
419
SAMINA BEGUM
NAEEMUDDIN
UP/73/359/0684955
87
380
228
SAMINA KHAN
BANNE KHAN
AHK2104115
87
24
424
Samina Khan
Shahavaj Khan
AHK0956128
87
249
533
Samina Khan
Aslam Khan
AHK1603679
87
81
931
SAMINA MUJEEB KHAN
M.A.KHAN
AHK2374643
87
334
62
Samina Usamani
Haji Sabudadin
AHK0205617
87
103
59
Samina Vano
Jamil
CWY2362568
87
61
46
Samina Vegam
Asmat Ali
AHK0778050
87
110
1011
Saminabano
Salim
CWY2817294
87
110
876
Saminabegam
Musfi
CWY2372509
87
111
109
Saminabegam
Salim
CWY1242502
87
107
697
Saminabegam
Amiraahamad
AHK2390383
87
128
1351
Saminabegam
Akbar
AHK0597187
87
95
434
Saminabegam
Mu Ajam
CWY1417773
87
95
596
Saminabegam
Mujahid
CWY1418557
87
95
724
Saminabegam
Jakiraali
CWY3228624
87
98
528
Saminabegam
Najir Husain
AHK0647024
87
311
491
Saminabegam
Abdulkalam
AHK2412385
87
143
528
Samip
Bala Sahay
AHK0587626
87
139
118
Samir
Jagadish
CWY2929958
87
137
981
Samir
Ahamad Khan
AHK0831495
87
127
316
SAMIR
KAMAR
AHK2199107
87
125
338
Samir
Yasin
UP/73/359/0744089
87
125
773
Samir
Gulmachan
CWY2378416
87
122
800
Samir
Salim Khan
AHK0963587
87
117
104
Samir
Abdul Rahaman
CWY3638772
87
116
684
Samir
Yusuf
AHK0428961
87
115
220
Samir
Gulkandi Khan
CWY1050269
87
115
627
Samir
Gulkandi Khan
CWY2910925
87
116
81
Samir
Babu Khan
AHK0841965
87
114
603
Samir
Rafik
AHK0573857
87
109
583
Samir
Jahir Khan
CWY3197498
87
111
722
Samir
Khalil Ahamad
CWY3691003
87
296
1028
Samir
Rashid
AHK1376243
106
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
298
683
Samir
Elector Name
Mubarak Ali
AHK0292318
87
309
881
Samir
Munna
AHK1272673
87
303
718
Samir
Chaman
AHK1346360
87
303
867
Samir
Bundukhan
FQL2998326
87
304
800
SAMIR
HIRAJ UDDIN
AHK2139806
87
258
235
Samir
Yasin
AHK1291525
87
278
74
SAMIR
SAIDKHAN
AHK2122752
87
278
565
Samir
Shamimaahamad
FQL2094530
87
273
382
Samir
Vakil Udvin
FQL2073179
87
285
983
SAMIR
LATE.MAU.SALIM
AHK2739019
87
286
209
Samir
Salim
FQL3007416
87
281
332
Samir
Vishvanath
AHK0307645
87
249
526
SAMIR
SVA.SAID KHAN
AHK1999507
87
253
1056
Samir
Sharafuddin
FQL2198877
87
226
21
Samir
Madan Lal
UP/73/357/0534230
87
220
281
Samir
R S Vainsi
AHK0243873
87
21
627
Samir
Devichran
AHK2269488
87
162
832
Samir
Mukandi Lal
UP/73/357/0507396
87
94
22
Samir
Hanifa
AHK1551167
87
74
153
Samir
Omaprakash
CWY3200789
87
73
194
Samir
Rafik
FQL2137727
87
73
249
Samir
Gafafar
UP/73/357/0399253
87
63
335
Samir
Ramajan Khai
FQL1541788
87
53
402
Samir
Gafafar
AHK0784900
87
53
422
Samir
Gaffar
AHK2290930
87
48
14
Samir
Bhagavan
UP/73/357/0339309
87
41
783
Samir
Harimohan
FQL2325405
87
39
307
SAMIR
SHABBIR
AHK1794858
87
365
527
SAMIR
SHABUDDIN
AHK1878933
87
37
1121
SAMIR
KAMRUDDIN
AHK2097715
87
342
548
Samir
Fulakhaf
AHK0203695
87
36
1145
Samir
Kamarudadin
AHK2275642
87
356
256
Samir
Babu Khan
AHK1242809
87
356
807
Samir
Kunvar Singh
AHK1553429
87
358
693
Samir
Lakshminarayan
AHK0597849
87
359
872
Samir
Natthi Khan
AHK1543289
87
345
243
Samir
Hanif
AHK1285501
87
346
1028
Samir
Abdul Saiyad
AHK0208447
87
335
757
SAMIR ABBAS
ISLAMUDDIN
AHK2684553
87
56
1191
Samir Abbas
Salim Abbas
FQL3048923
87
251
1095
Samir Ahamad
Jamil Ahamad
AHK0118000
87
291
1260
SAMIR AHAMAD
ISRAR AHAMAD
AHK1958057
87
113
858
Samir Ahamad
Vakil Ahamad Khann
AHK0152835
87
114
468
Samir Ahamad
Sagir Ahamad
AHK1057926
87
242
972
Samir Ahamad Khan
Salim Ahamad Khan
FQL2357838
87
25
501
SAMIR AHMAD
MUMTAJ AHMAD
AHK2186799
87
291
1166
SAMIR AHMAD
JAMIL UDDIN
AHK2106656
87
290
718
Samir Ali
Arif Ali
AHK1380542
87
41
1056
Samir Ali
Mukhatyar Ali
AHK1043215
87
356
1003
SAMIR ALI
BABU KHAN
AHK2718815
87
114
881
Samir Ali
Nanna
AHK1499623
87
124
244
Samir Ali
Tunda
AHK0061846
87
344
1017
SAMIR ATTARI
SHAKIL AHMAD
AHK2755395
87
63
626
Samir Bano
Ashakur
FQL1531599
87
109
115
SAMIR BEG
RIYAJ BEG
AHK2512895
87
90
823
SAMIR BHARADVAJ
R.K.BHARADVAJ
AHK2088557
87
20
647
Samir Bhushan
Shashi Bhushan
UP/73/357/0261296
87
154
6
Samir Bhushan Bhattacharya
Shashi Bhushan Bhattacharya
AHK1400183
87
291
103
Samir Chand
Rajanarayan
AHK0502393
87
194
65
Samir Chartuvedi
N.C.Chartuvedi
AHK0096743
87
52
536
Samir De
Nitai De
AHK0025254
87
210
489
Samir Dube
Anil Prakash Dube
AHK2355964
107
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Samir Duve
Surendra Datt Duve
AHK2436301
785
Samir Farukhi
Sami Farukhi
AHK1345552
216
612
Samir Garg
Sanjiv Garg
AHK1384130
87
226
679
Samir Gurung
Lal Bahadur Gurung
AHK0556647
87
109
769
Samir Husain
Ishab Khan
CWY3596822
87
112
116
Samir Husain
Najar Husain
AHK1057629
87
113
721
Samir Husen
Najar Husen
AHK1010123
87
64
434
Samir Jain
J.C.Jain
AHK0040147
87
282
346
Samir Kanchan
Sanjay Kanchan
AHK1255199
87
138
628
Samir Kha
Sharif Kha
AHK0070524
87
140
106
Samir Khan
Sva Naushad Khan
AHK0834002
87
124
23
Samir Khan
Sarup Khan
AHK1330232
87
126
815
Samir Khan
Jannat
AHK1009745
87
112
219
Samir Khan
Rasid Khan
AHK0835876
87
284
508
Samir Khan
Mo. Islam
AHK0642108
87
286
935
Samir Khan
Rahish Khan
AHK0174425
87
273
483
Samir Khan
Habib Khan
AHK0493163
87
258
1230
SAMIR KHAN
NISAR MOHAMMAD KHAN
AHK2624856
87
290
393
Samir Khan
Bundu Khan
AHK2457299
87
290
1409
SAMIR KHAN
SALIM KHAN
AHK2645430
87
33
129
SAMIR KHAN
SIRAJ KHAN
AHK2125730
87
22
492
Samir Khan
Hasan Mauhammad
AHK1725167
87
194
310
Samir Khan
Mummtaj Ali
FQL3098167
87
2
754
Samir Khan
Abdul Latif Khan
AHK1437300
87
20
314
SAMIR KHAN
NAFIS KHAN
AHK2490845
87
335
732
SAMIR KHAN
SHAKIL KHAN
AHK2683480
87
365
130
Samir Khan
Liyakat Ali
AHK0906107
87
286
19
SAMIR KHARANANDA
RAMESH KHARANANDA
AHK1891738
87
100
479
Samir Kho
Rafik Ahamad
AHK2223188
87
132
107
Samir Kumar
Devendra Kumar
AHK0761619
87
261
384
Samir Kumar
Rama Kishan Singh
AHK0107821
87
164
89
Samir Kumar
Rajendra Nath
AHK0258335
87
388
721
Samir Kumar
Rup Singh
AHK0678201
87
99
1108
SAMIR KUMAR BAIN
SAKHA NATH BAIN
AHK1829001
87
217
787
SAMIR KUMAR GUPTA
PRATIMA PAL
AHK2637429
87
392
644
Samir Kumar Mishra
Ramesh Chandra Mishra
AHK1219187
87
75
214
Samir Kumar Singhal
Devi Ram Singhal
CWY3596269
87
73
260
SAMIR KURAISHI
GAFFAR
AHK2199578
87
73
336
Samir Kuraishi
Ajijakuraishi
AHK0776195
87
199
443
SAMIR MAISI
ECH MAISI
AHK1832005
87
295
687
SAMIR MAUHMMAD
LATE.AJEEJ
AHK2077030
87
27
866
SAMIR MENAN
SOMA SUNDARAM
AHK2186815
87
99
305
SAMIR MITTAL
SUBHASH KUMAR MITTAL
AHK1802867
87
271
334
SAMIR MIYA
ACHCHHE MIYA
AHK2218410
87
102
1089
Samir Raja Khan
Ajmarajan Khan
UP/73/359/0705338
87
237
251
SAMIR RANJAN CHAKRAVARTY
SUSHIL CHANDRA CHAKRABORTY
AHK2511681
87
371
270
Samir Saiyad
Sva.Alimudin
AHK1256346
87
355
913
Samir Sansal
Manohar Lal Sansal
AHK1550276
87
324
1333
Samir Sarakar
Jaimas Sarakar
FQL2572097
87
241
87
Samir Sharma
Dvarikanath
FQL1367358
87
143
688
Samir Shukla
Surendra Shukla
CWY3663440
87
309
415
Samir Siddaki
Kamarudadin Siddaki
AHK1273499
87
19
699
SAMIR SINGH
SURESH SINGH
AHK1848258
87
296
861
SAMIR UDDIN
ABDUL RASHID
AHK1897529
87
271
225
SAMIR UDDIN
MUFIJ UDDIN
AHK2061125
87
361
491
Samir Uddin
Nasaruddin
AHK1241959
87
271
91
Samir Udvin
Sharfadaudvin
FQL2620169
87
43
659
Samir Vishvas
Sukumar Vishvas
AHK1341650
87
366
468
Samira Begam
Rahima
AHK0662106
87
111
745
Samira Khan
Farahan
AHK0835116
87
26
525
Samiraa
Omaprakash
AHK2276244
87
285
242
Samiraahamad
Jamilaahamad
FQL2102184
87
339
1289
87
304
87
Elector Name
108
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
94
325
Samirabeg
Elector Name
Jamilabeg
CWY2356777
87
53
742
Samiradas
Vishvanath Das
UP/73/357/0348219
87
95
903
Samirakhan
Salimakhan
AHK0484972
87
336
443
Samiran
Ayubakhan
AHK1168608
87
311
591
Samiran
Imamudin
FQL2383479
87
110
986
Samiran
Fulashah
AHK0420604
87
15
455
Samiran
Vavu Khan
AHK2263846
87
138
341
Samiran
Ajijaveg
UP/73/359/0774452
87
117
1378
SAMIRAN
ALI AHMAD
AHK2581585
87
125
568
Samiran Bano
Nur Mo.
AHK2302792
87
237
806
Samiran Ray
Sharad Chand Ray
AHK1291624
87
242
490
Samirapal Singh
Satyapal Singh
AHK0594424
87
320
1106
Samiraudadin
Kamalaudadin
AHK0698225
87
302
342
Samiraudadin
Fusikhan
AHK0192930
87
303
633
Samiraudadin
Jabiudadin
AHK0288761
87
305
90
Samiraudadin
Nijamaudadin
AHK2471456
87
305
459
Samiraudadin
Babbu
AHK1382357
87
297
662
Samiraudvin
Samashudvin
AHK2461556
87
128
942
Samirausamani
Habib
CWY2379844
87
162
918
Samirde
Girindode
AHK2373090
87
123
202
SAMIRI
MOH.ISLAM
AHK2178937
87
346
961
SAMIRTA
IKBAL KURAISHI
AHK2099893
87
345
148
Samish Khan
Nasir Khan
AHK1285998
87
206
299
Samit Kumar Vaidya
Utpal Kumar Vaidya
FQL1550557
87
157
278
Samita
Gulabasingh
AHK2358547
87
159
515
Samita
Purushottam
AHK0083360
87
72
234
SAMITA
MUKESH
FQL1085893
87
280
477
Samita Agraval
Baleshavar Nath
AHK2465615
87
128
539
Samitadube
Girishaduve
AHK0589093
87
108
700
Samiudadin
Eiijajaudadin
CWY2822310
87
288
217
Samiudadin
Shafik Udadin
AHK2456127
87
225
172
Samiudadin
Atahar Husain
FQL2250629
87
63
1032
Samiudadin
Alladin
FQL1078989
87
73
354
Samiudadin
Alaudadin
UP/73/357/0399298
87
73
248
Samiuddin
Chunna Khan
AHK0026070
87
93
47
Samiuddin
Vashiruddin
UP/73/359/0684969
87
345
975
SAMIUDDIN
IMAMUDDIN
AHK1832708
87
338
758
Samiuddin
Bundu Khan
AHK2440774
87
59
717
Samiuddin
Alladin
AHK1032655
87
47
138
Samiuddin
Rajakha
FQL1946565
87
244
155
Samiuddin
Nizam
FQL2539328
87
249
330
Samiuddin
Sallo Kuraishi
FQL2452282
87
244
433
SAMIUDDIN
SALEEM
FQL3060654
87
195
1176
Samiuddin
Rajjav Ali
FQL2326197
87
296
493
Samiuddin
Saidaudadin
UP/73/357/0666171
87
285
622
Samiuddin
Mo.Hisam Uddin
AHK0173195
87
258
162
Samiuddin
Nijamuddin
FQL2361814
87
272
376
SAMIUDDIN
NIZAMUDDIN
AHK0500009
87
275
687
Samiuddin
Nuraudadin
FQL1421817
87
103
284
Samiuddin
Daulat Ram
UP/73/359/0711001
87
282
466
Samiuddin Ahmar
Lt. Najiruddin
AHK0539403
87
329
56
Samiuddin Usamani
Nijamauddin
FQL2398808
87
337
958
Samiuddin Usamani
Bundu Khan
AHK1580018
87
291
1212
Samiudin
Safiulla
AHK0217646
87
308
50
Samiulla
Nuraulla
AHK0123463
87
93
1278
Samiya
Shabir
AHK1652965
87
90
345
Samiyal
Eiif.D. Salaman
UP/73/359/0678723
87
5
655
Samla
Bundan
UP/73/357/0213604
87
386
868
Samla Devi
Om Prakash
AHK1594357
87
399
89
Samla Vati
Kumar Pal
AHK1297118
87
227
24
Samla Yadav
Sva Surjapal Yadav
AHK1665728
87
257
890
Samladevi
Vijyasingh
AHK2333664
109
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
357
114
Samli
Elector Name
Jagannath
CPD3289121
87
344
748
Samma
Salim
AHK1626241
87
345
11
SAMMA
GOHAR KHAN
AHK2164259
87
344
211
Samma
Pappan
UP/73/356/0729085
87
344
241
Samma
Mauhar Khan
UP/73/356/0729104
87
101
444
Samma
Munnakhan
CWY2869949
87
102
843
Samma
Munna Khan
CWY2366817
87
101
9
Samma
Ibrahim
UP/73/359/0705445
87
121
458
Samma
Abid
AHK1387042
87
115
840
Samma
Jahur Khan
AHK1493865
87
95
1117
SAMMA AARA
MAUHMMAD AJMERI
AHK2602357
87
265
741
Samma Vano
Muhammadaali
AHK2227114
87
347
563
Sammakhan
Pappan Khan
AHK2423234
87
343
1222
SAMMAN
GANI MOHAMMAD
AHK2084200
87
97
551
Sammapatiram
Dharm Singh
UP/73/359/0699169
87
56
74
Sammapti Devi
Mahesh
UP/73/357/0360664
87
204
433
Sammatidevi
Naraynasingh
AHK0409730
87
243
378
Samme
Bhajjo
UP/73/357/0552488
87
244
317
Sammi
Abdul Aziz
FQL3060597
87
160
1268
Sammi
Raju
AHK1560382
87
276
305
Sammi
Ramesh Chand
AHK1523810
87
38
325
Sammi
Gapafar
UP/73/357/0312179
87
365
1034
SAMMI
ABDUL BAHEED
UP/73/356/0471564
87
338
642
Sammi
Batul
FQL2477826
87
338
767
Sammi
Shafariudadin
AHK2440964
87
34
1187
SAMMI
MUKESH JAIN
AHK2563534
87
337
286
Sammi
Aminudadin
FQL1644640
87
138
35
Sammi
Shakur
CWY3360930
87
107
750
Sammi
Shabudin
CWY3585254
87
102
89
Sammi
Alladin
AHK1633791
87
34
567
Sammi Jain
Mukesh Jain
FQL3035086
87
117
1166
SAMMI SHARMA
SUNIL KUMAR SHARMA
AHK2232130
87
73
355
Sammi Udin
Ala Udin
FQL1133610
87
338
766
Sammo
Shahajad
UP/73/357/0756372
87
344
189
Sammo
Ejad
AHK0854737
87
344
529
Sammo
Harun
UP/73/356/0729270
87
337
306
Sammo
Sabudadin
AHK2443802
87
337
445
Sammo
Mau Yunis
AHK0634980
87
336
337
Sammo
Nijamuddin
UP/73/357/0756073
87
336
371
Sammo
Nijamuddin
UP/73/357/0756009
87
337
152
Sammo
Aliya
AHK2443455
87
346
1152
SAMMO
CHIRAG
AHK2667384
87
380
241
SAMMO
MUKTA ALI
AHK2103901
87
59
162
Sammo
Ismail
AHK0050070
87
309
1258
SAMMO
SHAMSHAD
AHK2662930
87
323
363
Sammo
Mohammad
AHK2439230
87
310
695
Sammo
Latif
FQL1430024
87
296
342
Sammo
Nurailahi
UP/73/357/0666663
87
306
124
Sammo
Samasad
AHK0701169
87
196
773
Sammo
Salim
AHK2321966
87
191
105
Sammo
Afajal
FQL1535335
87
247
24
Sammo
Bavu Khan
AHK1189141
87
237
292
Sammo
Santosh
AHK2391399
87
118
806
Sammo
Rafik Khan
AHK0093823
87
121
725
Sammo
Javid
AHK0821678
87
117
722
Sammo
Islam
CWY0958983
87
116
933
Sammo
Ramajani
AHK1352434
87
135
444
Sammo
Dhruv Singh
AHK0252593
87
136
197
Sammo
Karim
UP/73/359/0768269
87
136
438
Sammo
Saran
CWY1414796
87
142
68
Sammo
Rashid
UP/73/359/0783351
87
125
673
Sammo
Shabbir
AHK0283218
110
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
107
649
Sammo
Elector Name
Samiraudadin
CWY1349844
87
106
767
Sammo
Nanhe Khan
AHK0324723
87
110
34
SAMMO
DIN MOHMMAD
AHK1792290
87
112
728
Sammo
Vashir
AHK0978593
87
233
120
SAMMO BEGAM
SVA.SAIYAD ALI
AHK1867571
87
258
591
Sammo Begam
Salim
FQL1103621
87
363
1328
SAMMO BEGAM
AJMERI KHAN
AHK2661197
87
360
41
Sammo Devi
Bhajan Lal
AHK1296490
87
378
13
SAMMOO
BABOO
AHK1930163
87
246
1122
Sammovegam
Sultan
UP/73/357/0558206
87
197
650
Sammu Begam
Shan M.U
UP/73/357/0444294
87
107
838
Samna Begam
Shahabudadin
CWY1239904
87
155
895
Samnaresh
Chhote Lal
FQL2014959
87
350
76
SAMNTA RAM
GULAB SINGH
AHK2166668
87
77
864
SAMNTI
BARAKHANDI
AHK2027233
87
223
13
Samod
Rambharosilal
FQL2041234
87
320
117
Samokilal
Bangaliram
FQL2078814
87
250
498
Samoli
Vijay Singh
AHK2324648
87
269
454
Samoti
Ashoksharma
FQL1569300
87
309
1004
Samoti
Ramakhiladi
UP/73/357/0690977
87
356
44
Samoti
Bahadur Singh
CPD3562980
87
334
245
SAMPAL DEVI
BALRAM
AHK1981083
87
343
930
SAMPANN BILAUNIYA
HARIOM BILAUNIYA
AHK1913243
87
359
564
Sampat
Totaram
CPD3740297
87
176
464
Sampat
Raj Kumar
FQL2007250
87
116
284
Sampat
Shahajad
UP/73/359/0729089
87
118
545
Sampat
Amir Khan
CWY0964312
87
354
272
Sampat Dei
Bhup Singh
UP/73/356/0462135
87
358
2
SAMPAT DEVI
HARI SINGH
AHK2042166
87
379
877
Sampat Devi
Tikaram
AHK0388199
87
395
131
Sampat Devi
Pratap Singh
AHK0617696
87
98
544
Sampat Devi
Garivadas
AHK2380160
87
17
814
Sampat Devi
Tilak Chand
AHK0444745
87
166
39
Sampat Devi
Lachari Ram
AHK0566059
87
156
119
Sampat Devi
Hiralal
UP/73/357/0465716
87
276
590
Sampat Devi
Kapurchandra
UP/73/357/0684179
87
272
841
Sampat Devi
Pratap Singh
AHK0685800
87
148
72
Sampat Devi
Rajapal
UP/73/359/0789315
87
114
867
Sampat Kha
Sva.Ilahi
AHK0239871
87
110
12
Sampat Kha
Salim Kha
CWY3649142
87
127
539
SAMPAT KHAN
SUNDAR KHAN
AHK2708014
87
103
1078
Sampat Kho
Sva Ilahivaksh
AHK0326090
87
169
131
Sampat Kumar
Munnilal
AHK0807222
87
384
73
Sampat Singh
Ratan Singh
AHK0922450
87
157
157
Sampatadevi
Hiralal
AHK0727404
87
171
330
Sampatakumar
Munnilal
UP/73/357/0498208
87
350
1071
Sampatakumari
Premasingh
AHK0660670
87
115
49
Sampataram
Sukharam
CWY3768264
87
144
928
Sampateram Mina
Bir Bal Ram Mina
CWY3683539
87
120
77
Sampati
Shahajada
AHK1023340
87
4
180
Sampati
Ramdayal
FQL2129195
87
174
248
Sampati
Kishan Singh
AHK2384543
87
168
456
Sampati
Ramavir Singh
FQL2524056
87
250
153
Sampati
Vijyasingh
UP/73/357/0564220
87
227
1417
Sampati
Dayal Singh
FQL1191170
87
258
1137
Sampati
Kali Charan
AHK1403575
87
331
258
Sampati
Bhojaraj
AHK0298844
87
332
87
Sampati Devi
Pitam Chand
UP/73/357/0741027
87
329
560
Sampati Devi
Bhoj Raj
AHK1183433
87
247
400
Sampati Devi
Hira Lal
UP/73/357/0558198
87
224
505
SAMPATI DEVI
SUNDAR SINGH
AHK2234441
87
205
130
Sampati Devi
Jasvant Singh
UP/73/357/0456395
111
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
389
363
Sampati Devi
Elector Name
Ratnasingh
UP/73/356/0618590
87
388
1054
Sampati Devi
Gulab Singh
AHK1275171
87
70
413
Sampati Devi
Dayalababu
UP/73/357/0390208
87
148
360
Sampati Devi
Divan Singh
CWY1384924
87
156
35
Sampati Devi
Narottam Singh
UP/73/357/0465004
87
229
955
Sampati Devi Negi
Chandra Singh Negi
UP/73/357/0540017
87
162
630
Sampati Kumari
Dinesh Kumar
FQL1151018
87
240
715
Sampatidas
Nar Singhadas
FQL2458982
87
15
254
Sampatidevi
Ramesh
UP/73/357/0246724
87
170
364
Sampatidevi
Shivdayal
FQL2243145
87
66
536
Sampatidevi
Kalacharan
AHK2326759
87
38
315
Sampatidevi
Kishan
UP/73/357/0312169
87
378
353
Sampatidevi
Bachchusingh
CPD2997690
87
159
754
Sampatikumari
Dineshakumar
AHK2364677
87
122
569
Sampatiram Kushavah
Sukharam Kushavah
AHK1367523
87
120
8
Sampatiya
Buha
AHK0418400
87
393
671
Sampatiya
Sitaram
CPD1561166
87
274
332
Sampatti
Kalyan
FQL2517134
87
399
537
Sampatti Devi
Kapurchand
AHK0680520
87
58
349
Sampatti Devi
Ram Kishan
AHK1676428
87
355
528
Sampattidevi
Yogesh
CPD4171955
87
117
557
Sampt Devi
Dayashanker
AHK0766568
87
150
322
SAMPTI DEVI
SUNDAR SINGH
AHK2177517
87
229
291
Sampurn Nand Dube
Sva. Sureshvar Dube
AHK1331867
87
281
256
Sampurna Dube
Suresh Chand Dube
UP/73/357/0627224
87
306
1163
Samra
Mo.Ikabal Khann
AHK1520519
87
294
1214
SAMRA
IMTYAJ ALI
AHK2651362
87
225
461
Samra
Jainulaavadin
AHK0082792
87
254
630
Samra
Khalil A
FQL1663343
87
138
639
Samra
Ikabal
AHK0070292
87
126
66
Samra
Sabir
AHK0864876
87
70
1093
SAMRA KHAN
AKHLAQ AHMED KHAN
AHK2570885
87
227
1459
Samrabahadur
Ramapratap
FQL3081007
87
293
710
Samrajahan
Khurshidaalam
UP/73/357/0651284
87
28
255
Samrajit Kaur
Davedar
FQL1334309
87
181
364
Samrajit Singh
Harvansh Singh
FQL1545284
87
264
666
Samrapalasingh
Navratnasingh
FQL2518546
87
319
1312
Samrasingh
Chandrahas Singh
AHK0109173
87
59
490
Samrat
Vijendra
AHK2308807
87
116
917
SAMRAT
PRAMOD BHARADVAJ
AHK2177749
87
144
523
Samrat Chakravti
Tike Chakravarti
AHK1050624
87
261
539
SAMRAT G.V. SINGH
SHASHI SINGH
AHK1917673
87
94
69
Samrat Khan
Tasalim Khan
AHK1724897
87
354
931
Samrat Singh
Prakash Singh
AHK1549211
87
318
837
Samrath Singh
Maheshchandra
AHK1261361
87
275
243
Samrati
Rameshchandra
AHK0685891
87
236
60
Samrati
Sumit Bajaj
AHK0668699
87
349
1062
Samrati Pal
Vikasapal
CPD4088217
87
365
296
Samravir
Ram Prasad
AHK1623651
87
336
649
SAMREEN
ARMAN KHAN
AHK2545200
87
190
734
SAMREEN
ASGAR
AHK1719913
87
191
130
SAMREEN
MOHD.SAIEED
AHK1796564
87
279
912
SAMREEN SAEED
ARSHAD KHAN
AHK2137289
87
170
346
Samri
Harnarayan
FQL2432987
87
177
4
SAMRI
SHIVLAL
AHK1845098
87
159
425
Samri
Tula Ram
UP/73/357/0501568
87
385
359
Samri
Puran Chand
UP/73/356/0618288
87
393
879
Samri
Shiv Lal
AHK2448348
87
216
329
Samrididh Jain
Monal Jain
AHK2360444
87
271
551
SAMRIN
AMIR ALI
AHK2217685
87
271
557
SAMRIN
RAHIS
AHK2154599
87
285
349
SAMRIN
LATE.FIRASAT
AHK2158673
112
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
285
616
SAMRIN
Elector Name
IKRAMUDDIN SAIFI
AHK1914464
87
286
1030
SAMRIN
KHALID KHAN
AHK2639045
87
286
1090
SAMRIN
NAUSHAD BEG
AHK2640100
87
287
536
SAMRIN
MOH.JAMIR
AHK2146199
87
308
716
SAMRIN
SHAMIMUDDIN
AHK2139434
87
73
438
SAMRIN
RASOOL
AHK1847219
87
73
845
SAMRIN
IRFAN
AHK2583524
87
102
789
SAMRIN
AKHTAR HUSAIN
AHK2130201
87
278
113
SAMRIN KHAN
ANVAR AHAMAD KHAN
AHK1908094
87
238
939
SAMRIN KHAN
GAFIR KHAN
AHK2148450
87
338
859
SAMRIN NISHA
MOHD.IBRAHIM USMANI
AHK2083434
87
25
258
Samsa Begam
Alauddhin
AHK2275220
87
244
431
SAMSAD
MUNNA KHAN
AHK2245298
87
336
642
SAMSHER
HAJI SHAMSHUDDIN
AHK1870252
87
363
1275
SAMSHER ALI
BASIR ALI
AHK2040061
87
187
338
SAMSON DASS
LATE EMMANUEL DASS
FQL1962653
87
61
530
SAMSON JOHN
PAETOR JOHN
FQL1931583
87
92
1074
Samson Solomon
Frank Solomon
AHK0764753
87
124
476
SAMSOO KHAN
MAU.JMIL KHAN
AHK1812585
87
364
95
Samsu
Ajameri
AHK0889063
87
116
697
Samsu Khan
Kariman
AHK1058726
87
373
1120
SAMSUDDEEN KHAN
ALLADEEN
AHK2720365
87
60
669
SAMSUDDIN
FATEH HUMMAD
AHK2192102
87
345
83
SAMSUDDIN
KALLU KHA
AHK2166163
87
63
1085
SAMSUDDIN
RIYAJUDDIN
AHK2502607
87
117
1441
SAMSUDDIN
SABU KHAN
AHK2585073
87
259
226
SAMSUDDINN
FEZUDDIN
AHK2489557
87
76
151
Samta
Sanjiv
AHK2347227
87
83
1426
Samta
Sanjiv
CWY0930693
87
365
990
SAMTA
Lomal Singh
AHK1853811
87
372
670
Samta
Omaprakash
AHK2421345
87
139
332
Samta
Avinash
CWY1333640
87
280
260
SAMTA GUPTA
DA. KE. SI. GUPTA
AHK1913888
87
92
279
Samta Jain
Atul Jain
CWY3561263
87
288
50
Samta Kumari
Prem Chand
FQL2988251
87
24
515
Samta Rani
Vimal Kumar
UP/73/357/0276202
87
314
1022
Samti
Sonilal
FQL2261410
87
228
90
SAMTOSH KUMAR
MAN BAHADUR
AHK2050359
87
119
62
SAMTRI DEVI
DAUDYAL
AHK1977099
87
128
120
Samuddin
Babu Khan
AHK0254086
87
63
215
Samudin
Sajjan Khan
AHK0038075
87
184
88
Samudra Devi
Virendra Singh Ravat
UP/73/357/0477051
87
74
300
Samudra Gupt
Shivcharan
UP/73/359/0630092
87
183
719
Samudra Singh
Ramji Lal
FQL1989003
87
54
703
SAMUNDRA DEVI
BHAGVAN DAS
AHK1841469
87
338
323
Samundra Devi
Chandrabhan
FQL2388106
87
358
654
Samundra Singh
Om Prakash
AHK0665265
87
394
651
Samundra Singh
Sva Premchand
AHK0691154
87
376
189
Samundra Singh
Ninua Ram
AHK1252105
87
91
824
Samundra Singh
Padam Singh
UP/73/359/0678794
87
79
671
Samundra Singh
Ramajilal
CWY2347023
87
184
207
Samundra Singh
Ramji Lal
AHK2306249
87
116
1343
Samusudadin
Nabiya Khan
AHK1695865
87
149
645
Samut Kumar
Gopal
UP/73/359/0789226
87
71
156
Samvati Devi
Radheshyam
AHK1702505
87
269
496
Samvatti
Rajandra Kushavah
AHK0689612
87
6
603
Samvu
Gauri Shankar
AHK0747006
87
31
801
SAMYAK JAIN
MAHENDRA KUMAR JAIN
AHK2561843
87
309
244
San Ahamad Khan
Nasim Ahamad Khan
AHK0111799
87
380
605
San Dei
Rajendra Singh
AHK0132720
87
102
378
San Dei
Lala Ram
AHK0457622
87
126
613
San Devi
Munni Lal
AHK0566356
113
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
208
345
San Devi
Elector Name
Sone Lal
FQL3026002
87
361
300
San Lal
Dau G Ram
AHK1236454
87
251
1002
San Mauhammad
Jan Mauhammad
AHK1552207
87
248
12
San Mo.
Usman
AHK0529552
87
246
799
SANA
MO RAHIS
AHK1788660
87
251
451
Sana
Pravoj Kureshi
AHK0852525
87
224
543
SANA
JAMIL UDDIN
AHK2084895
87
194
259
Sana
Farukh
AHK0096982
87
298
329
Sana
Mu Habib
AHK0292086
87
310
171
SANA
BASIR
AHK2052702
87
29
918
SANA
MOHD. JAVED
AHK2561207
87
288
103
SANA
DILSHAD
AHK2492213
87
291
1265
Sana
Ansar Ali
AHK1407378
87
271
807
SANA
LIYAKAT
AHK2153419
87
275
18
Sana
Massat Ali
AHK0199638
87
280
241
Sana
Mu Amir
AHK0702241
87
71
340
SANA
NAFIZ KHAN
AHK2541068
87
133
45
Sana
Saradar
AHK1051218
87
101
533
Sana
Shamim
AHK1599976
87
108
1329
Sana
Nasim Ahamad
CWY3733276
87
242
1369
Sana Ahamad
Sagir Ahamad
AHK1292762
87
278
426
SANA ALI
ASLAM ALI
AHK2123206
87
285
310
Sana Asif
Mohammad Asif
AHK0172809
87
280
1137
SANA BANO
JAMIL KHAN
AHK2488013
87
288
115
SANA BANO
GULZAR
AHK2483022
87
190
1192
SANA BANO
MOHD.SHARIF
AHK0269498
87
73
228
Sana Bano
Aslam
FQL1533785
87
308
620
SANA BEG
MAU HAROON BEG
AHK2478519
87
278
371
SANA BEGAM
FAJAL AHAMAD
AHK1781913
87
249
501
Sana Begam
Mau. Akil
AHK1447184
87
285
94
SANA BEGUM
SAMIR
AHK2247427
87
289
52
SANA DASTGEER
GULAM DASTGEER
AHK0104331
87
18
773
SANA FARHEEN
NAUSHAD ALI
AHK2556421
87
242
398
Sana Irafan
Mo. Irafan
AHK1232826
87
294
1024
Sana Kamal
Kamal Mustafa
AHK0106310
87
287
915
Sana Khan
Mo.Salim Khan
AHK0172031
87
278
495
Sana Khan
Tasakin Khan
AHK1622844
87
239
479
Sana Khan
Amanaali
AHK2393650
87
220
65
Sana Khann
Said Khann
AHK1680396
87
298
46
Sana Khann
Sarfaraj Khann
AHK1676717
87
288
583
Sana Khushrid
Khushrid Ahamad Khan
AHK0113209
87
225
581
SANA NAJMI
M.S.NAJMI
AHK2648525
87
109
919
SANA NIGHAT
LATE. ABDUL ZAHID
AHK2703809
87
306
662
Sana Paravin
Vashikhaddin
FQL2382877
87
190
1186
SANA PARVIN
MAHBUB KHA
AHK2139558
87
100
761
SANA TAHSIN
TAHSIN ANJUM
AHK2692184
87
289
987
SANA ULLA KHAN
SIRAZ KHAN
AHK2641934
87
251
633
Sana Umri
Ijahar Ahamad
AHK1278449
87
254
1028
SANA UMRI
IJHAR AHMAD KHAN
AHK2182327
87
42
769
Sana Usmani
Hasin Usmani
AHK0474494
87
71
72
Sana Veg
Nursat Ali
AHK0486985
87
282
908
SANA ZAFAR
ZAFAR MOHD KHAN
AHK2636892
87
216
48
Sanad Kumar Sharma
Hari Om Sharma
FQL3079449
87
175
748
Sanadip Kumar
Soran Singh
AHK1289198
87
123
1063
Sanadiya
Sva.Chandan Singh
AHK1612605
87
145
228
Sanahara Devi
Rahade Lal
CWY3118247
87
148
987
Sanahari Lal Balmiki
Galdu Ram
AHK0402578
87
217
682
Sanaj
Guddu
AHK1376912
87
63
55
Sanajida
Mo.Sarun
AHK1711415
87
388
139
SANAJY CHARAN
MASIH CHARAN
AHK0678409
87
280
623
SANAL MANGALICK
ANKIT MANGALICK
AHK2250975
87
187
439
SANAM
ANURADHA LATJAE
AHK2123149
114
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
89
922
Sanam
Elector Name
Vinod Kumar
AHK1647197
87
291
495
Sanam Nasir
MuNasir
AHK0502682
87
137
200
Sanamil
Brijesh Kumar
AHK2319705
87
1
991
Sanantadas
Badal Das
AHK1023159
87
182
265
Sanaprit Kaur Puri
Indrapal Singh Puri
AHK1390871
87
323
957
SANASANR
SURESH
AHK2103166
87
345
306
SANAT KARMOKR
BALAI CHANDRA KARMOKAR
AHK2166122
87
339
202
Sanat Kumar
Vijay Pal Singh
AHK1480482
87
214
39
Sanat Kumar Gupta
Sva.Brijabhushan Lal
AHK1694942
87
166
219
Sanatoshi
Amar Singh
AHK2379477
87
207
224
Sanatoshilal
Summeraram
FQL1982784
87
307
151
Sanaulla
Ahamadaulla
UP/73/357/0675546
87
278
718
Sanavaj
Eiijajakhan
FQL3057890
87
346
1030
Sanavaj Khan
Idarish Khan
AHK0208017
87
217
1094
Sanavari Devi
Raju Parihar
AHK1445139
87
285
42
Sanavindarasingh
Nirmalasingh
FQL3005386
87
319
326
Sanavir
Vinod Kumar
FQL3069325
87
342
126
Sanavir
Lakhpati
AHK2426799
87
147
366
SANCHAY GUPTA
RAMBABU GUPTA
AHK2127132
87
40
1061
Sanchi Jain
Jitendra Kumar Jain
AHK0021253
87
305
225
Sanchidua
Sanjayadua
FQL2472579
87
152
1158
SANCHIKA
RADHESHYAM
AHK2581346
87
64
1239
SANCHIKA SIKARWAR
SANTOSH SINGH SIKARWAR
AHK2742864
87
241
481
Sanchit
Sva Dinesh Sharma
AHK0375097
87
294
1079
Sanchit Agraval
Navin Agraval
AHK1254358
87
180
1073
SANCHIT KHOKAR
LAUTIS KHOKAR
AHK1889609
87
229
716
SANCHIT PARASHAR
ALOK PARASHAR
AHK1881929
87
80
103
Sanchit Rathore
Virendra Singh Rathore
AHK2354983
87
178
83
Sanchit Suri
Rajendra Suri
AHK0233593
87
4
11
SANCHITA DAN
DEEPAK DAN
AHK2180842
87
53
554
Sanchita Das
Samir Das
AHK1010966
87
164
88
Sanchita Vanarji
Rahul Dev Vanarji
AHK0258368
87
269
901
Sanchita Varma
Vijay Singh
AHK2388221
87
114
664
SANDA
ARIF
AHK2480077
87
29
537
Sandal
Chhote Khan
UP/73/357/0291377
87
80
707
Sandarbh Singh
Dhirendra Singh
AHK1354000
87
68
597
SANDEEP
RAJU
AHK2579696
87
9
1218
SANDEEP
PRADEEP
AHK2559250
87
96
652
SANDEEP
RAJARAM
AHK2602639
87
31
782
SANDEEP
SURESH
AHK2561652
87
332
27
SANDEEP
RAMSIYA
AHK2533727
87
397
854
SANDEEP
NANDRAM
AHK2688810
87
342
816
SANDEEP
MAHENDRA KUMAR
AHK2684405
87
367
880
SANDEEP
NAHAR SINGH
AHK2664548
87
204
980
SANDEEP
BHAGWAN SINGH
FQL3036860
87
204
774
SANDEEP
MUNNALAL
AHK2205094
87
211
193
SANDEEP
HARENDRA BABU
AHK2244366
87
215
1427
SANDEEP
DILEEP
AHK2633782
87
233
797
SANDEEP
GHURE LAL
AHK2764272
87
189
787
SANDEEP AGARWAL
SURESH AGARWAL
AHK2048072
87
42
896
Sandeep Agarwal
Ramanath Agarwal
UP/73/357/0321294
87
339
895
Sandeep Agarwal
Ashok kumar
FQL2478188
87
226
1167
SANDEEP BAGHEL
DHARM SINGH
AHK2648897
87
133
844
SANDEEP BHASKAR
RAM AUTAR BHASKAR
AHK1935493
87
206
171
SANDEEP CHAK
RAJENDRA SINGH CHAK
AHK2178374
87
23
277
SANDEEP CHANDRA
DILIP KUMAR
AHK2021988
87
184
515
SANDEEP GUPTA
KISHAN CHAND
AHK2038917
87
56
1009
SANDEEP KANNOAJIA
SHIV PRASAD
UP/73/357/0351504
87
61
249
SANDEEP KUMAR
RAMESH CHANDRA
AHK2086940
87
87
249
SANDEEP KUMAR
ROOP SINGH
CWY3369873
87
179
544
SANDEEP KUMAR
PRADEEP KUMAR
AHK2727014
87
166
682
SANDEEP KUMAR
DHARAM PAL
AHK2592277
115
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
173
1134
SANDEEP KUMAR
Elector Name
SURESH CHAND
AHK2762698
87
175
904
SANDEEP KUMAR
BANVARI LAL
AHK2630770
87
229
1187
SANDEEP KUMAR
MAHESH CHAND
AHK2050151
87
23
1020
SANDEEP KUMAR
RAKESH KUMAR
AHK2734283
87
252
1217
SANDEEP KUMAR
TRIVENI PRASAD
FQL2456127
87
199
107
SANDEEP KUMAR
AJAY PAL SINGH
AHK0091777
87
285
119
SANDEEP KUMAR
ISHWAR LAL
AHK0172536
87
394
1060
SANDEEP KUMAR
MAHENDRA SINGH
AHK2724136
87
368
761
SANDEEP KUMAR
VIJJO SINGH
AHK2492551
87
350
273
SANDEEP KUMAR
RAJPAL
AHK2539575
87
212
1043
SANDEEP KUMAR SHARMA
BACHCHU SHARMA
AHK2219509
87
101
13
SANDEEP KUMAR SINGH
BHUPENDRA SINGH
AHK2207272
87
179
609
SANDEEP KUMAR YADAV
BIJENDRA SINGH
AHK2727667
87
145
1564
SANDEEP KUMAR YADAV
CHARAN SINGH
AHK2617843
87
190
1238
SANDEEP NIGAM
MUKESH NIGAM
AHK2729630
87
187
952
SANDEEP PACHAURI
SHASHIKANT PACHAURI
AHK2759934
87
39
754
SANDEEP PAL
SHEETAL DEVI
AHK2566388
87
343
1364
SANDEEP SHARMA
HARIOM SHARMA
AHK2084051
87
179
149
SANDEEP SHARMA
BIRENDRA SINGH SHARMA
AHK2190957
87
211
205
SANDEEP SHARMA
RAMNATH SHARMA
AHK2244150
87
211
333
SANDEEP SHARMA
DINESH BABOO SHARMA
AHK2019198
87
255
889
SANDEEP SHARMA
HARIOM SHARMA
AHK2623932
87
257
743
SANDEEP SHARMA
KISHAN KUMAR SHARMA
AHK0116814
87
63
1467
SANDEEP SHARMA
SATISH SHARMA
AHK2239770
87
91
899
Sandeep Sharma
Dinesh Chandra Sharma
AHK1065556
87
340
82
Sandeep Shukla
Rajesh Shukla
AHK1264985
87
30
619
SANDEEP SINGH
JAGJIVN SINGH
AHK1833235
87
395
57
Sandeep Singh
Khetal Singh
AHK1205525
87
253
837
SANDEEP SINGH
OM PRAKASH SINGH
AHK1474113
87
218
512
SANDEEP SINGH
BABU LAL
AHK2537538
87
2
916
SANDEEP SINGH
SUMESH CHAND
AHK2550572
87
173
1133
SANDEEP SINGH
LAKSHMI NARAIN
AHK2762680
87
62
1012
SANDEEP SINGH
SURENDRA SINGH
AHK2219723
87
372
952
SANDEEP SINGH PARMAR
CHHATRPAL SINGH PARMAR
AHK2155596
87
81
1183
SANDEEP SINGH TOMAR
POORAN SINGH TOMAR
AHK2591576
87
343
1543
SANDEEP YADAV
MATAPRASAD YADAV
AHK2682771
87
349
1201
SANDEEP YADAV
YASHVANT KUMAR
AHK2660926
87
338
702
Sandeh Pal Singh
Mahesh Chand
AHK0683870
87
145
640
Sandesh
Ran Singh
UP/73/359/0783756
87
203
634
Sandesh
Ramesh
FQL3100005
87
234
499
Sandesh
Om Prakash
UP/73/357/0543651
87
230
375
Sandesh
Prem Singh
AHK1565431
87
86
232
Sandesh
Lalaram
AHK0476515
87
231
70
SANDESH AGRVAL
SURESH AGRVAL
AHK1821651
87
208
152
SANDESH BABOO
MURARILAL
AHK1783935
87
203
407
Sandesh Kumar
Ramesh Chand
FQL1983766
87
204
968
SANDESH KUMAR
LAKHN SINGH
AHK1969112
87
228
361
Sandesh Kumar
Lallu Singh
AHK0432880
87
158
1025
SANDESH KUMAR
MAHENDRA SINGH
AHK2525996
87
185
365
Sandesh Kumar
Prabhu K.P
AHK1414101
87
13
582
Sandesh Kumar
Anand Kumar
AHK0003905
87
24
12
Sandesh Suryavanshi
Gulab Singh Rajavat
AHK0001727
87
221
142
Sandha
Shivakumar
AHK0167577
87
123
485
Sandha Devi
Shekhar
CWY2382994
87
79
364
Sandhakhachira Bhaskar
Ramavir Bhaskar
AHK2353233
87
23
956
Sandhamitra Kumari
Chandra Prakash
AHK1524909
87
158
1174
Sandhana Devi
Vinod Kumar
AHK1561513
87
147
23
Sandhana Tomar
Manoj Kumar
AHK0804047
87
40
12
Sandhartan Kumar Kardam
Sva.Surendra Kumar Kardam
AHK1512706
87
43
928
Sandhaya
Shyam Lal
AHK0332676
87
321
457
Sandhaya
Mahipal
FQL3062353
87
31
171
Sandhaya
Pavnakumar
FQL1843861
116
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
186
1341
Sandhaya
Elector Name
Krishnakant
FQL2140754
87
260
120
Sandhaya
Pratapasih
FQL2155661
87
260
198
Sandhaya Devi
Mukash
UP/73/357/0585231
87
241
220
SANDHAYA GUPTA
RAM NARAIN GUPTA
AHK2057768
87
99
285
Sandhaya Varma
Chhotelal Varma
AHK0318600
87
68
475
Sandhayadevi
Kishnasingh
FQL2141497
87
29
180
Sandheyaagraval
PKAgraval
UP/73/357/0291069
87
229
209
Sandhpriya
Tivarilal
FQL2250272
87
223
168
Sandhya
Dinesh
UP/73/357/0534040
87
223
185
Sandhya
Rakesh
AHK0586735
87
230
174
Sandhya
Mukesh
FQL1387802
87
229
413
Sandhya
Sarvanakumar
UP/73/357/0534345
87
226
480
Sandhya
Dhamarendrapalasih
AHK2372159
87
233
802
SANDHYA
SUNIL
AHK2764322
87
236
388
SANDHYA
VISHNOO
AHK2532570
87
247
990
Sandhya
Motilal
FQL2147064
87
249
287
Sandhya
Kishnalal
FQL2523900
87
252
668
Sandhya
Chandra Prakash
AHK1427269
87
253
436
Sandhya
Dinesh
AHK2327450
87
26
55
Sandhya
Muktashvar
AHK2326890
87
257
305
Sandhya
Satish
AHK1321645
87
218
875
Sandhya
Umarav Singh
AHK0866723
87
216
1775
Sandhya
Muekesh Kumar
AHK0561308
87
210
317
Sandhya
Bhagavan Svarup
FQL1410307
87
214
189
Sandhya
Vinod
AHK2357747
87
204
257
Sandhya
Gaya Prasad
AHK0909499
87
20
645
Sandhya
Prabhat
FQL1094564
87
199
840
Sandhya
Amar Singh
AHK1681980
87
186
795
SANDHYA
SUKHLAL
AHK2211274
87
185
11
SANDHYA
BALVIR SINGH
AHK2542660
87
184
669
Sandhya
Pradip
UP/73/357/0477265
87
178
535
SANDHYA
POORN SINGH
AHK1900323
87
178
889
Sandhya
Rajesh Chauhan
AHK0405498
87
18
154
Sandhya
Suresh
AHK2267185
87
180
45
Sandhya
Chandrashenkhar
AHK0087221
87
180
1051
Sandhya
Ramapal
AHK0078949
87
173
276
SANDHYA
SANJAY CHAUHAN
AHK2115426
87
176
730
SANDHYA
SATISH CHAND
AHK2631190
87
144
1238
SANDHYA
OMPRAKASH
AHK2615722
87
145
86
Sandhya
Lokendra
CWY1245281
87
141
176
Sandhya
Deves
UP/73/359/0783010
87
143
557
Sandhya
Mahesh
AHK2328862
87
143
1443
SANDHYA
HARPAL SINGH
AHK2613859
87
133
1140
SANDHYA
G.S.SHARMA
AHK2610038
87
135
357
Sandhya
Satish Chand
CWY3572542
87
136
169
Sandhya
Chandraprakash
UP/73/359/0768251
87
160
795
Sandhya
Raghuvir
UP/73/357/0507234
87
148
447
Sandhya
Hari Babu
CWY3306479
87
148
469
Sandhya
Kedar Singh
AHK0577619
87
15
470
Sandhya
Harimohan
FQL1093582
87
151
773
Sandhya
Anil
UP/73/357/0519585
87
152
338
Sandhya
Ram Narayan
UP/73/357/0513808
87
155
399
Sandhya
Rajendra
FQL2343168
87
155
1035
SANDHYA
RAJESH
AHK2583706
87
290
1315
Sandhya
Dinesh Prakash
FQL1565589
87
290
1323
Sandhya
Mukash Kumar
UP/73/357/0642029
87
293
225
Sandhya
Vinod Kumar
UP/73/357/0645181
87
300
312
Sandhya
Omaprakash
AHK2469153
87
298
158
Sandhya
Lakshman Das
AHK0523571
87
299
365
Sandhya
Sanjivasih
FQL2622082
87
274
731
Sandhya
Lal Charan
AHK1476894
87
275
93
Sandhya
Vishambhar Dayal
AHK0915405
117
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
275
618
Sandhya
Elector Name
Om Prakash
FQL1127315
87
276
879
Sandhya
Dharmendra Singh
AHK1534171
87
279
364
Sandhya
Rajesh Pal
FQL2095784
87
279
392
Sandhya
Subhash
AHK2416964
87
279
493
Sandhya
Rajiv
FQL2471035
87
277
715
SANDHYA
KAMAL KISHOR
AHK2533461
87
267
973
SANDHYA
JITENDRA
AHK2627917
87
266
160
Sandhya
Niru Kumar
AHK0858381
87
267
104
Sandhya
Pannilal
AHK2364115
87
31
626
Sandhya
Anil
FQL1840669
87
314
188
Sandhya
Achal Singh
FQL2618908
87
319
842
Sandhya
Vinod
UP/73/357/0723249
87
317
447
Sandhya
Rajendra
AHK0897587
87
320
198
SANDHYA
CHANDRAMOHAN
AHK1781715
87
321
64
Sandhya
Sarvan
FQL2374072
87
321
563
Sandhya
Satyapal
UP/73/357/0717044
87
324
546
Sandhya
Murari
FQL2571925
87
326
479
Sandhya
Makhan Singh
FQL1459858
87
327
159
Sandhya
Rajendra Prasad
AHK1615582
87
327
545
Sandhya
Shyamamohan
AHK0376905
87
339
1515
Sandhya
A.K. Singh
FQL3043916
87
330
460
Sandhya
Shyamalal
FQL2391613
87
41
466
Sandhya
Shiv Lal
UP/73/357/0327566
87
49
10
Sandhya
Akash
AHK1060391
87
49
573
Sandhya
Naresh
FQL2318202
87
54
236
Sandhya
Raviprakash
UP/73/357/0351973
87
50
249
Sandhya
Om Prakash
AHK0994384
87
50
267
Sandhya
Rajendra Singh
AHK2285120
87
50
340
Sandhya
Santosh Kumar
AHK2287449
87
51
822
SANDHYA
JAY PAL
AHK2570000
87
56
634
Sandhya
Shyamnaresh
FQL2624567
87
40
648
Sandhya
Haranaryan
AHK2284420
87
4
168
Sandhya
Mukesh
AHK0490516
87
397
580
Sandhya
Devendra
CPD2189462
87
385
88
Sandhya
Pramod
AHK0939397
87
386
50
SANDHYA
PADAM SINGH
AHK1909381
87
349
58
SANDHYA
SATISH
AHK1917749
87
35
20
Sandhya
Narendar Kumar
FQL3004439
87
343
20
Sandhya
Dinesh
UP/73/357/0750726
87
359
257
Sandhya
Sanjay Kumar
AHK1331057
87
363
221
SANDHYA
SANJAY
AHK2485167
87
371
757
Sandhya
Vrajadhish
CPD3303427
87
369
991
Sandhya
Amar Singh
AHK1250109
87
369
1117
SANDHYA
PAWAN
AHK2667053
87
376
1153
Sandhya
Achal Singh
AHK1430057
87
384
874
Sandhya
Aditya Kumar
AHK0922377
87
128
1094
SANDHYA
BHAGVATI
AHK1940154
87
132
230
Sandhya
Dalip
CWY2396450
87
115
998
SANDHYA
SUNHARI LAL
AHK2705945
87
120
916
SANDHYA
RAGHUVIR SINGH
AHK1849785
87
102
284
Sandhya
Ramasvarup
CWY1232354
87
107
1082
Sandhya
Ramasvarupbaghel
CWY3196524
87
11
950
SANDHYA
BAVLOO
AHK2553394
87
1
732
SANDHYA
RAHUL
AHK1842053
87
1
1029
Sandhya
Ajay Singh
AHK1464809
87
69
455
Sandhya
Rakesh
FQL2140598
87
70
281
Sandhya
Ramababu
FQL2329415
87
63
1567
SANDHYA
RAJESH KISHOR
AHK2742237
87
59
130
Sandhya
Nareshakumar
AHK2307122
87
59
395
Sandhya
Sajanya
AHK0475988
87
77
494
Sandhya
Vimal
CWY2613925
87
79
273
Sandhya
Umesh
CWY2347015
118
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
74
100
Sandhya
Elector Name
Brijeshchand
CWY2354391
87
74
139
Sandhya
Dhamendra Kumar
UP/73/359/0630210
87
76
372
Sandhya
Alok Bhatanagar
CWY3380193
87
85
110
Sandhya
Rajkapur
AHK0790824
87
86
561
Sandhya
Madhusudan
CWY3158904
87
89
353
Sandhya
Sumit Kumar
AHK0442624
87
87
443
Sandhya
Vijay Singh
AHK0793232
87
89
1162
SANDHYA
BANGALIBABU
AHK2596112
87
54
1042
Sandhya Poddar
Amit Podadar
AHK2292118
87
186
1466
SANDHYA AGARWAL
SACHIN AGARWAL
AHK2759017
87
62
1050
SANDHYA AGARWAL
ATESH AGARWAL
AHK2696300
87
64
378
Sandhya Agraval
Atesh Agraval
AHK0040550
87
238
301
Sandhya Agraval
Dinesh Agraval
AHK0186163
87
130
606
Sandhya Agraval
Vishan Svarup Agraval
AHK0550988
87
371
667
Sandhya Baghel
Rakesh Mohan
AHK2419026
87
237
109
Sandhya Bainarji
Niladri Kumar Bainarji
AHK1667344
87
152
15
Sandhya Bansal
Hari Shankar Bunsal
AHK0060046
87
143
479
Sandhya Bhadoriya
Shyamavir
CWY2914273
87
362
224
Sandhya Bharadvaj
Sanjay Bharadvaj
AHK2406817
87
148
1024
SANDHYA CHAHAR
BACHCHU SINGH
AHK2619203
87
237
790
SANDHYA CHATURVEDI
AJAYA CHATURVEDI
AHK1851831
87
91
297
Sandhya Chaudhri
Vijay Singh
AHK1723717
87
398
49
SANDHYA CHAUHAN
ANUJ CHAUHAN
AHK2249571
87
263
547
Sandhya Chauhan
Mahashankar Chauhan
AHK1645472
87
173
614
Sandhya Davei
Rakshapal Singh
AHK0088146
87
188
473
Sandhya Devi
Navanit Kumar
FQL1452168
87
183
997
Sandhya Devi
Javahar Lal
AHK0267153
87
135
548
SANDHYA DEVI
HARENDAR
AHK2031649
87
2
215
Sandhya Devi
Brijamohan
UP/73/357/0207287
87
212
1072
Sandhya Devi
Rajendra Singh
AHK0265041
87
265
1146
SANDHYA DEVI
SATYA PRAKASH GAUTAM
AHK2737500
87
283
97
Sandhya Devi
Ramanarayan Gupta
AHK0657601
87
332
21
SANDHYA DEVI
RAMSIYA
AHK2533685
87
332
980
SANDHYA DEVI
RAVI
AHK1888965
87
341
522
Sandhya Devi
Mukesh Kumar
AHK1215862
87
329
297
Sandhya Devi
Himmat Singh
AHK2449650
87
323
36
Sandhya Devi
Sanjay
AHK0111666
87
306
74
Sandhya Devi
Raj Kumar
AHK2471860
87
398
223
Sandhya Devi
Santosh Kumar Goyal
AHK1432350
87
397
760
Sandhya Devi
Ram Shankar Parihar
AHK1634112
87
384
1179
Sandhya Devi
Shivakumar
AHK1305606
87
388
102
Sandhya Devi
Uttam Singh
AHK0948448
87
392
224
Sandhya Devi
Sunil Kumar
AHK0932079
87
390
415
Sandhya Devi
Hira Lal
AHK0679340
87
45
1314
Sandhya Devi
Narendra Kumar
AHK2277093
87
365
121
Sandhya Devi
Kedar Singh
AHK0383075
87
366
405
Sandhya Devi
Brijabhan Singh
AHK1316140
87
379
968
Sandhya Devi
Tikam Singh
AHK0389213
87
375
35
Sandhya Devi
Tikam Singh
CPD3528569
87
375
771
SANDHYA DEVI
JAYVIR SINGH
AHK2044303
87
172
692
Sandhya Devi Jain
Pankaj Kumar Jain
FQL2339141
87
237
244
Sandhya Dikshit
Prashant Ranjan Dikshit
AHK1292234
87
139
498
Sandhya Dinde
Vinay Kumar Dinde
AHK0832519
87
188
691
SANDHYA DIWAKR
NANDKISHOR DIWAKR
AHK2075976
87
212
256
Sandhya Dube
Madhuvan Dube
FQL3091899
87
53
279
Sandhya Dube
Santosh Kumar
FQL1952589
87
130
285
Sandhya Dube
Brijamohan Dube
AHK0600502
87
162
95
Sandhya Garg
Maheshchand Garg
FQL2145118
87
162
96
SANDHYA GARG
MAHESH CHAND GARG
AHK1919372
87
159
897
SANDHYA GARG
NIRAJ GARG
AHK2587764
87
153
354
Sandhya Gautam
Sunahari Lal
UP/73/357/0519448
87
54
801
Sandhya Gautam
Pratul Gautam
AHK1472091
119
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SANDHYA GOSWAMI
ATUL KRISHNA GOSWAMI
AHK2213676
979
Sandhya Gupta
Santosh Gupta
AHK0040303
339
668
Sandhya Gupta
Rajendra Gupta
AHK0124610
87
261
1035
Sandhya Gupta
Niraj Kumar
FQL1106749
87
156
1084
Sandhya Gupta
Nagendra Gupta
UP/73/357/0465268
87
164
85
Sandhya Gupta
Satish Chandra
AHK0576132
87
184
460
SANDHYA GUPTA
SATYNARAIN GUPTA
AHK1953470
87
21
571
Sandhya Gupta
Mukesh Kumar Gupta
AHK0001511
87
21
928
Sandhya Gupta
Saurabh Gupta
FQL3039161
87
238
672
SANDHYA GUPTA
VIKASH GUPTA
AHK2058998
87
20
4
Sandhya Jain
Rakesh Jain
AHK1359827
87
42
364
SANDHYA JAIN
JAYACHANDRA JAIN
AHK1836097
87
42
843
Sandhya Jain
Anil Kumar
FQL2490852
87
40
632
SANDHYA JAIN
ROHIT JAIN
AHK1798859
87
236
611
SANDHYA JAUN
SVA.PAUNI JAUN
AHK1929611
87
264
1158
SANDHYA JHA
TULSI RAM
AHK2626786
87
242
1269
SANDHYA JHAN
HEMNT JHAN
AHK1879741
87
135
942
Sandhya Joshi
Satyendra Kumar
AHK0846691
87
137
1401
Sandhya Joshi
Satyendra Kumar Joshi
AHK1488808
87
45
36
Sandhya Joshi
Gyanchand
AHK0048595
87
54
633
Sandhya Kashyap
Dharm Singh Kashyap
AHK1535079
87
279
808
Sandhya Khandelaval
Anil Khandelaval
FQL2989341
87
280
228
Sandhya Khandelaval
Vishal Khandelaval
AHK0391805
87
279
438
Sandhya Khandelwal
Vikash Khandelwal
AHK1415538
87
203
1053
SANDHYA KIRMOLIYA
BASANT SINGH KIRMOLIYA
AHK2695732
87
198
914
Sandhya Kumari
Mahesh Chandra Kain
FQL2326460
87
198
963
Sandhya Kumari
Hirasingh
UP/73/357/0439094
87
192
607
Sandhya Kumari
Pannalal
AHK0579961
87
233
138
SANDHYA KUMARI
MUKESH KUMAR
AHK1815463
87
157
203
Sandhya Kumari
Ramavir
AHK0431478
87
186
1078
Sandhya Kumari
Ashok Kumar
AHK0397398
87
185
648
SANDHYA KUMARI
MAN SINGH
AHK2758456
87
170
551
Sandhya Kumari
Ram Prakash
FQL3106549
87
167
945
Sandhya Kumari
Ramesh Chand
AHK1662899
87
392
518
Sandhya Kumari
Satish Kumar
AHK0297507
87
391
369
SANDHYA KUMARI
RAJENDRA KUMAR
AHK2540623
87
387
350
Sandhya Kumari
Sunil Kumar
AHK0950816
87
374
863
Sandhya Kumari
Satish
AHK1419134
87
112
240
Sandhya Kumari
Kishan Singh
AHK0835678
87
9
977
Sandhya Kumari
Kanhaiya Lal
AHK0752055
87
160
1285
Sandhya Kumari Kaim
Anil Kumar Kaim
AHK1602432
87
7
972
Sandhya Kumari
Akhatyar Singh
AHK1665496
87
103
887
Sandhya Kushavah
Ganeshi Lal Kushavah
AHK1041912
87
103
953
Sandhya Kushavah
Narendra Kushavah
AHK1041938
87
142
348
SANDHYA KUSHVAH
SOMNATH
AHK2513828
87
214
1277
SANDHYA KUSHVAH
HARISHCHANDRA KUSHVAH
AHK2121085
87
362
1171
SANDHYA KUSHWAH
PINTU
AHK2660371
87
191
838
Sandhya Lohia
Rahul Lohia
AHK1389303
87
294
893
Sandhya Maheshvari
Ashok Kumar
AHK1254333
87
191
503
Sandhya Maheshvari
Rakesh Kumar
AHK0244467
87
64
968
SANDHYA MAURYA
RAMPRAVESH MAURYA
AHK1847516
87
54
426
Sandhya Mishra
Sanjay Mishra
AHK0782441
87
269
293
Sandhya Parashar
Prakash Datt Parashar
AHK1402122
87
341
469
Sandhya Parashar
Ram Prakash
AHK1215771
87
153
742
Sandhya Pundir
Akhalesh Kumar Singh
AHK2345957
87
43
1323
Sandhya Rajaput
Keshav Chand Patel
AHK0481150
87
243
629
Sandhya Rajavat
Krishn Gopal Rajavat
AHK2301935
87
2
346
SANDHYA RAJPOOT
NIRMAL SINGH RAJPOOT
AHK2502748
87
17
1321
SANDHYA RANI
UTTAM CHAND
AHK2555357
87
318
759
Sandhya Rani
Rajendra Singh
AHK0127589
87
264
332
SANDHYA RANI
RATNESH KUMAR
AHK1928936
87
339
51
Sandhya Rani Chakraborty
Swa.Shailesh Chakraborty
AHK1431535
87
64
93
87
64
87
Elector Name
120
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
345
341
Sandhya Rao
Elector Name
K. Hanumanta Rao
AHK2423861
87
321
153
Sandhya Rathaur
Udal Singh Rathaur
FQL2374585
87
251
93
Sandhya Rathaur
Devendra Kumar Rathaur
FQL3001054
87
319
998
Sandhya Rathor
Chaukhelal
AHK0110148
87
65
268
SANDHYA RAVAT
MAHESH CHAND RAVAT
AHK1860816
87
236
471
Sandhya Sarakar
Santosh Sarakar
FQL1551670
87
172
254
Sandhya Sen
Siddharth Sen
AHK0405753
87
380
1265
SANDHYA SENGAR
RAMVIR SINGH SENGAR
AHK2674745
87
372
24
Sandhya Sharma
Om Prakash Sharma
AHK0703371
87
371
139
Sandhya Sharma
Omaprakash Sharma
CPD2979581
87
373
452
Sandhya Sharma
Mukesh Sharma
CPD3303781
87
349
655
Sandhya Sharma
Chandrabhan Sharma
AHK1364447
87
49
838
Sandhya Sharma
Girajesh Kumar Sharma
AHK0970657
87
56
329
Sandhya Sharma
Akshay Sharma
AHK2298495
87
330
682
Sandhya Sharma
Satyanarayan Sharma
FQL3051687
87
263
28
SANDHYA SHARMA
BHANUPRKASH SHARMA
AHK2136448
87
269
227
Sandhya Sharma
Prakash
AHK0867317
87
299
801
SANDHYA SHARMA
SUSHIL SHARMA
AHK2655710
87
188
329
Sandhya Sharma
G. S. Sharma
FQL3045853
87
156
1149
SANDHYA SHARMA
PIYOOSH GUPTA
AHK2008886
87
16
1019
SANDHYA SHARMA
AJAY SHARMA
AHK2554558
87
140
210
Sandhya Sharma
Manoj
AHK0426502
87
140
1093
Sandhya Sharma
Chanadraprakash Sharma
AHK1054832
87
242
1268
SANDHYA SHARMA
KAPIL SHARMA
AHK1862424
87
26
6
Sandhya Sharma
Bhanu Prakash
AHK1383462
87
203
553
Sandhya Sharma
Ajay Kumar
AHK1270099
87
215
954
Sandhya Sharma
Jegvendra Sharma
AHK0081299
87
214
612
SANDHYA SHARMA
FULST KUMAR SHARMA
AHK2477628
87
212
460
Sandhya Sharma
Ramakumar
AHK2356707
87
216
942
Sandhya Sharma
Da Chandan Singh
AHK0865782
87
131
845
Sandhya Sharma
DKSharma
CWY2395296
87
122
301
Sandhya Sharma
Manoj Sharma
AHK0062828
87
82
1111
Sandhya Sharma
Harish Sharma
AHK0013532
87
273
1324
SANDHYA SHIVHARE
ABHISHEK SHIVHARE
AHK2631760
87
340
294
Sandhya Shrivastav
Ghanashyam Shrivastav
AHK0809913
87
380
551
Sandhya Shrivastav
Shyam Babu Shrivastav
AHK1490275
87
216
746
Sandhya Shrivastav
Mahesh Kumar Shrivastav
FQL2996445
87
216
1002
Sandhya Singh
Bhagavan Svarup Singh
AHK1362284
87
203
458
Sandhya Singh
Devendrapal Singh
AHK2332781
87
200
1361
Sandhya Singh
Devendrra Pal Singh
FQL1142843
87
250
560
Sandhya Singh
Manoj Kumar
FQL2061463
87
228
460
SANDHYA SINGH
GOPAL SINGH
AHK2709368
87
18
416
Sandhya Singh
Avinash Kumar
AHK0006239
87
259
337
SANDHYA SINGH
LATOORI SINGH
AHK2174241
87
280
510
SANDHYA SINGH
RAJESH PAL SINGH
AHK1789700
87
28
493
Sandhya Singh
Vinit Kumar Singh
FQL3102449
87
326
706
Sandhya Singh
Balvant Singh
FQL2391571
87
316
1237
SANDHYA SINGH
DINESH SINGH SISODIYA
AHK2529055
87
119
1119
Sandhya Singh
Lakhan Singh
AHK0254797
87
90
875
Sandhya Singh
Dharmavir Singh
AHK1013234
87
99
209
Sandhya Singh
Amit Kumar Singh
AHK0318303
87
99
431
SANDHYA SINGH
SVA.KAILASH SINGH CHAUHAN
AHK1799782
87
132
222
SANDHYA SINGHAL
B.D.SINGHAL
AHK0253120
87
239
453
Sandhya Singhal
Gyanendra Agraval
FQL2637189
87
128
1650
SANDHYA SONI
ANAND KUMAR VERMA
AHK2606556
87
340
472
Sandhya Tivari
Rajesh Kumar Tivari
AHK0811224
87
74
720
Sandhya Tomar
Sandip Tomar
CWY2824795
87
90
81
Sandhya Upadhyay
Piyush Upadhyay
AHK1647916
87
348
47
Sandhya Upadhyay
Rakesh Upadhyay
CPD4088225
87
281
300
SANDHYA VARMA
VISHNU VARMA
AHK2148989
87
257
33
Sandhya Varma
Satish Varma
FQL1558113
87
137
794
Sandhya Varma
Sumit Narayan Varma
AHK0830992
121
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sandhya Varun
Kishan Singh
AHK1529932
695
SANDHYA VERMA
SURESH CHANDRA
AHK2592541
214
35
Sandhya Vidholiya
Anil Vidholiya
AHK2357440
87
56
570
Sandhya Vyas
Devdatt Vyas
FQL1956390
87
196
108
Sandhyaagraval
Dipkakumar Agraval
AHK2319382
87
186
348
Sandhyaagraval
Navanit
AHK2309367
87
301
509
Sandhyabala
Raghuvirasingh
FQL2618585
87
169
851
Sandhyabhole
Siletisih
FQL2243665
87
178
939
Sandhyade
Arunde
AHK2392330
87
336
513
Sandhyadevi
Rabi
FQL2479525
87
4
394
Sandhyadevi
Rajit
FQL2175537
87
263
584
Sandhyagupta
Nirjagupta
FQL1641018
87
157
137
Sandhyagupta
Rakeshakumaragupta
FQL2190403
87
153
263
Sandhyamaheshvari
Maheshamaheshvari
FQL2017085
87
303
872
Sandhyapa
Govind
FQL2998334
87
104
88
Sandhyaparashar
Vikasaparashar
CWY2362328
87
288
890
Sandhyarani
Premanathayadav
FQL2376556
87
393
743
Sandhyarani
Raju Singh
AHK0955054
87
192
791
Sandhyarani
Arun Kumar
FQL1088293
87
301
1199
Sandhyashamar
Navinakumar
AHK1183797
87
280
982
Sandhyasingh
Shailendrapratapasingh
AHK2465276
87
146
47
Sandhyavamar
Maheshchanushmara
CWY1334705
87
256
59
Sandhyavmara
Satish
FQL1560309
87
255
551
Sandip
Pramod
AHK1426170
87
257
372
Sandip
Bhagavan Das
AHK1321025
87
253
908
Sandip
Munna Lal
AHK1472935
87
26
478
Sandip
Murari Lal
AHK0445270
87
26
85
Sandip
Dalip Kumar
FQL2309722
87
257
771
SANDIP
ASHOK KUMAR
AHK2119485
87
250
624
Sandip
Ramnaresh
AHK1554245
87
249
80
Sandip
Charan Das
FQL2058089
87
247
510
Sandip
Hari Singh
FQL2056562
87
246
218
SANDIP
MAHESH KUMAR
AHK1973635
87
242
692
SANDIP
ASHOK VADHVA
AHK1947613
87
240
11
Sandip
Rakesh
AHK0880351
87
241
836
Sandip
Omaprakash
AHK0371930
87
241
875
Sandip
Subhash
AHK0372300
87
240
219
Sandip
Brijendabihari
UP/73/357/0549175
87
233
193
Sandip
Suresh Chand
AHK0301762
87
223
341
Sandip
Krishn Nand
AHK0726661
87
230
291
Sandip
S S Vamra
FQL2443232
87
232
215
Sandip
Gulab Singh
AHK0583609
87
192
691
SANDIP
DEVI SINGH
AHK2046886
87
193
216
Sandip
Ashok
UP/73/357/0426133
87
195
604
Sandip
Lakshman Singh
UP/73/357/0432497
87
195
679
Sandip
Kalichran
UP/73/357/0432574
87
195
698
Sandip
Jagannath Prasad
UP/73/357/0432593
87
198
529
Sandip
Surjabhan
AHK2324135
87
20
483
Sandip
Raghunath
FQL3039666
87
20
1079
Sandip
Indra Lal
FQL1171032
87
206
524
Sandip
Achal Singh
AHK0916130
87
207
60
Sandip
Rajendra Singh
AHK0858985
87
214
611
SANDIP
BHAGIRTH
AHK2477669
87
214
840
Sandip
Chandra Shekhar
FQL3065646
87
211
69
SANDIP
INDRAJIT
AHK1957729
87
208
101
Sandip
Man Singh
AHK1706266
87
209
323
Sandip
Ramasingh
AHK2353894
87
216
913
Sandip
Sauraj
UP/73/357/0525698
87
219
772
Sandip
Chandrashekhar
FQL2633501
87
220
370
Sandip
Sunil Kumar
AHK0883017
87
146
156
Sandip
R K Kapur
UP/73/359/0789860
87
146
888
Sandip
Radha Kishan
AHK0578153
87
355
72
87
166
87
Elector Name
122
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
143
299
Sandip
Elector Name
Kishan Singh
AHK2328938
87
144
344
SANDIP
GYAN SINGH
AHK1833912
87
142
222
Sandip
Mahendra Singh
AHK1521475
87
142
767
Sandip
B.Pitra Singh Jadaun
AHK1539220
87
157
705
Sandip
Gopalasingh
AHK0549030
87
160
66
Sandip
Lakhendra Singh
AHK0847970
87
163
951
Sandip
Vir Sahay
FQL1991439
87
164
588
Sandip
KCMinocha
FQL2038818
87
162
55
Sandip
Kashiram
AHK2370575
87
156
728
Sandip
Atrasingh
FQL1343748
87
153
734
Sandip
Prem Singh
FQL2343226
87
150
627
Sandip
Kare Singh
CWY0935999
87
15
489
Sandip
Shrikrishn
UP/73/357/0247018
87
15
781
SANDIP
AMAR SINGH
AHK2690832
87
183
419
Sandip
Sivaprasad
AHK2304590
87
182
315
Sandip
Premsarin
UP/73/357/0477561
87
182
360
Sandip
Ramavilas
UP/73/357/0477582
87
184
848
Sandip
Vijendra Singh
UP/73/357/0477373
87
19
35
Sandip
Shriram
UP/73/357/0255607
87
19
85
Sandip
Vdarika
UP/73/357/0255683
87
190
472
Sandip
Ashok
FQL1820869
87
190
895
Sandip
Omaprakash
FQL1534742
87
17
943
Sandip
Narayan Singh
AHK0004739
87
172
663
Sandip
Shri Gopal
FQL2339885
87
177
946
SANDIP
KUVAR SAIN
AHK2726750
87
175
189
Sandip
Kali Charan
AHK1289628
87
280
847
Sandip
Subhash
AHK1392224
87
281
155
Sandip
Arjun Dev
AHK0307116
87
281
405
Sandip
Maharaj Kishor
UP/73/357/0627358
87
280
65
Sandip
Krishnakumar
AHK2465326
87
29
319
SANDIP
HIRALAL
AHK2131662
87
284
243
Sandip
Baladev Raj
UP/73/357/0627704
87
285
41
Sandip
Vishambhardayal
FQL2469484
87
30
391
Sandip
Har Kirat
FQL1058478
87
299
87
Sandip
Shribhgavan
AHK1197888
87
297
1014
Sandip
Jagadish
AHK0176883
87
263
602
Sandip
Subhash
AHK1635028
87
266
58
Sandip
Khemchand
AHK1181254
87
266
1341
Sandip
Bhupal Singh
AHK2360212
87
261
667
Sandip
Subhashchand
AHK0770982
87
277
148
Sandip
Amar Singh
AHK2395804
87
306
191
Sandip
Sharad
AHK0907519
87
31
702
Sandip
Javahar Singh
FQL1840784
87
306
950
Sandip
Dhanendra Singh
FQL2113744
87
306
1266
Sandip
Dhamendra Singh
AHK1213917
87
314
1705
SANDIP
ISHVRI PRASAD
AHK2670339
87
319
957
Sandip
Omaprakash
AHK0891374
87
319
1099
Sandip
Shri Bhragavan
AHK0110684
87
319
1215
Sandip
Shivcharan Raja
AHK0110379
87
32
285
Sandip
Satishchandra
UP/73/357/0294282
87
32
915
SANDIP
SURESH
AHK2562262
87
317
594
Sandip
Mangilal
AHK0894840
87
337
335
Sandip
Ramanivas
FQL2092021
87
333
877
Sandip
Jhammanalal
FQL3079787
87
341
516
Sandip
Santosh
AHK0199182
87
339
1425
Sandip
Surendrakumar
AHK2437291
87
34
579
Sandip
Suraj Sonkar
AHK1395292
87
327
558
Sandip
Sva.Ninua Ram
AHK1529163
87
33
929
SANDIP
CHARAN SINGH
AHK2563161
87
330
249
Sandip
Ramahet
AHK2453439
87
330
570
Sandip
Om Prakash
UP/73/357/0732212
87
322
460
Sandip
Bhagavan
AHK0904466
123
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sandip
Vijay Kumar
FQL2398634
SANDIP
MANOHAR
AHK2679827
918
Sandip
Pappi Devi
AHK1303395
4
198
Sandip
Vijyasih
FQL2430585
87
386
68
SANDIP
RAJJO
AHK1908904
87
392
168
SANDIP
SATYA PRKASH
AHK1916477
87
39
147
SANDIP
OMAPRKASH
AHK1843424
87
39
385
Sandip
Sundar Singh
FQL1339845
87
39
537
Sandip
Ravikumar
FQL1340132
87
56
770
Sandip
Omaprakash
FQL2501864
87
56
909
Sandip
Ashokakumar
AHK2296911
87
50
195
Sandip
Prakash
FQL2136794
87
45
1055
Sandip
Devi Singh
AHK0475806
87
51
623
Sandip
Dugar Singh
FQL1074335
87
45
446
Sandip
Surendra Kumar
AHK1665801
87
45
504
Sandip
Jagan Singh
AHK0047308
87
45
763
Sandip
Nemichand
AHK0048413
87
43
893
Sandip
Subhash
AHK0332585
87
41
501
Sandip
Vishnan Singh
FQL1072552
87
365
552
Sandip
Lakhan Singh
AHK1673664
87
354
990
Sandip
Ramajit
AHK1547637
87
361
738
Sandip
Achal Gotam
AHK2406262
87
347
248
SANDIP
MUNNALAL
AHK2102184
87
351
861
SANDIP
RAMESH
AHK2718518
87
376
1112
Sandip
Mukesh Kumar
AHK1586221
87
373
261
Sandip
Chand Pal Singh
AHK1300409
87
371
721
Sandip
Uma Shankar
CPD3531498
87
371
776
Sandip
Omaprakash
CPD3303054
87
368
601
Sandip
Bhup Singh
UP/73/356/0603285
87
371
970
Sandip
Munshi Lal
CPD1562396
87
363
1008
Sandip
Shri Krishn
CPD3290251
87
37
1337
Sandip
Ravi Kumar
FQL2324705
87
37
1359
Sandip
Dindayal
AHK1486653
87
37
176
Sandip
Shivalal
FQL1665454
87
367
540
Sandip
Dvarika Prasad
AHK1708122
87
102
717
Sandip
Sobran
CWY3711603
87
103
328
Sandip
Dhaniram
CWY2369415
87
11
158
Sandip
Rakesh
AHK0334169
87
113
599
Sandip
Rajendra Pal
CWY0960120
87
116
1251
Sandip
Chandashekhar
CWY1105253
87
116
2
Sandip
Ram Chandra
AHK2289692
87
114
229
Sandip
Radheshyam
CWY3127859
87
13
279
Sandip
Dvarika Prasad
AHK1443290
87
13
474
Sandip
Rakesh Kumar
AHK1459197
87
132
391
Sandip
Eii K Arora
AHK0761478
87
130
466
SANDIP
DAYAL
AHK2139020
87
100
289
Sandip
Dip Chand
AHK1513621
87
1
1460
Sandip
Lakshmi Narayan
FQL3051620
87
9
243
SANDIP
RATAN SINGH
AHK1833854
87
92
1099
Sandip
Ashok Kumar
AHK1672237
87
71
604
Sandip
Kishan
FQL1960376
87
72
64
Sandip
Prahalad
AHK2335602
87
76
330
Sandip
CMMital
CWY2892602
87
77
268
Sandip
V P Kulashraishth
UP/73/359/0630537
87
77
285
Sandip
Krishnanandan
AHK0028456
87
74
363
Sandip
Rajendrakumar
UP/73/359/0630112
87
77
316
Sandip
Munish Chand
AHK0028498
87
77
515
Sandip Tomar
Shankarapal Singh
CWY2608271
87
83
452
Sandip
B.K. Maheshvari
CWY0930602
87
83
1237
Sandip
M S Varma
CWY3336484
87
83
1346
Sandip
Dipak
CWY2355117
87
85
139
SANDIP
SHIVCHARAN
AHK1792159
87
326
831
87
326
1228
87
394
87
Elector Name
124
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
82
339
Sandip
Elector Name
Ashok
CWY0928010
87
82
702
Sandip
Hari Kishan
AHK1416106
87
89
72
Sandip
Harendra Singh
AHK1511336
87
89
573
Sandip
Somanath
CWY2348683
87
89
613
Sandip
Hari Mohan
AHK1691757
87
86
486
Sandip
Raghuvirvahadur
CWY3158821
87
83
47
Sandip
Madho Sih
CWY2607521
87
66
522
Sandip
Anchal Singh
AHK1641281
87
70
223
SANDIP
BANSHI BABOO
AHK2516128
87
70
306
Sandip
Kapurchandra
FQL1962612
87
64
108
Sandip
Jasapalasingh
FQL2605095
87
58
286
Sandip
Ved Prakash
AHK2304491
87
59
492
Sandip
Vishan
FQL2505824
87
6
512
Sandip
Ruparam
AHK1007012
87
56
1035
Sandip
Purnachandra
FQL2500601
87
56
1200
Sandip
Shantisvarup
FQL2500254
87
62
361
Sandip
Bahorilal
UP/73/357/0375450
87
62
668
Sandip
Satish
UP/73/357/0375230
87
68
344
Sandip Garg
Mohan Lal Garg
FQL1452457
87
5
492
Sandip Lal
Lorens Lal
FQL2124444
87
298
90
Sandip S Jain
Surendra Singh Jain
AHK0883421
87
118
880
SANDIP AGARWAL
LAKSHMI NARAYAN
AHK2585909
87
288
283
Sandip Agraval
Ram Mohan Agraval
AHK0497842
87
280
872
Sandip Agraval
Vijay Kumar Agraval
AHK0306845
87
342
616
Sandip Agraval
Surendra Kumar
FQL2091452
87
343
854
Sandip Agraval
Surendra Agraval
AHK2424430
87
197
683
Sandip Agraval
Suraj Bhan
AHK1196039
87
368
220
Sandip Anand
Rajesh Anand
CPD4331179
87
16
622
Sandip Asthana
Abhinendra Asthana
AHK0477307
87
23
252
Sandip Babu
Ram Babu
AHK1031061
87
258
232
Sandip Babu
Shyam Babu
FQL3071826
87
33
894
SANDIP BABU
SATISH CHAND
AHK2562817
87
298
785
Sandip Baghel
Vijay Kumar
AHK1676790
87
204
457
Sandip Baghel
Bhagavan Singh
AHK0281519
87
289
647
Sandip Bansal
Kanhaiya Lal
AHK0102517
87
49
955
SANDIP BHADAURIYA
OM PRAKASH BHADAURIYA
AHK2214161
87
199
280
Sandip Bhaksi
Surendra Kumar Bhaksi
FQL2326122
87
308
420
SANDIP BHARTI
HARIDAS
AHK1923895
87
175
55
Sandip Bhasin
Vijay Kumar
FQL3064987
87
81
979
Sandip Chahar
Rajavir Chahar
AHK0789404
87
135
958
Sandip Chanchal
Girish Chanchal
AHK0252387
87
265
581
Sandip Chandra
Devi Chandra
AHK1714971
87
356
998
Sandip Chaudhri
Ravindra Singh
AHK1673870
87
81
518
SANDIP CHAUDHRI
BALVIR CHAUDHRI
AHK1979640
87
90
918
Sandip Chauhan
Lokendra Singh Chauhan
AHK1013325
87
312
747
Sandip Chauhan
Jagadish Chauhan
FQL3013901
87
180
1208
Sandip Chauhan
Suresh Singh Chauhan
AHK1243823
87
31
7
Sandip Dayal
Ashok Dayal
FQL1845775
87
62
10
Sandip Dhal
Om Prakash Dhal
AHK1422559
87
62
843
Sandip Dhal
Kiran Kumar Dhal
AHK0037234
87
99
295
Sandip Dikshit
Ramashankar Dikshit
AHK2381689
87
154
1021
SANDIP DIVAKAR
RAMDAS
AHK2582690
87
297
1157
SANDIP DIXIT
ASHOK KUMAR DIXIT
AHK2077618
87
67
367
Sandip Dube
Aravind Kumar Dube
FQL2329647
87
221
1037
SANDIP GAUD
NARAYAN SINGH
AHK2527729
87
264
1138
SANDIP GAUTAM
GYANENDRA GAUTAM
AHK2626588
87
294
1042
Sandip Goyal
Vishnu Goyal
AHK1254101
87
397
766
Sandip Goyal
Ratiram
AHK1634039
87
219
404
SANDIP GOYAL
RATIRAM GOYAL
AHK1917426
87
223
592
Sandip Gupta
Dinesh Gupta
AHK1666288
87
240
224
Sandip Gupta
Surya Kumar
AHK0782870
87
242
487
Sandip Gupta
Radheshyam Gapta
AHK2295806
125
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
157
400
Sandip Gupta
Elector Name
Rakesh Kumar
AHK0549386
87
141
636
Sandip Gupta
Vo P Gupta
CWY3352572
87
181
560
Sandip Gupta
Virendrakumar
UP/73/357/0474247
87
184
1069
Sandip Gupta
Anil Kumar Gupta
AHK0237859
87
371
275
Sandip Gupta
Ram Sahas Gupta
AHK1600717
87
28
569
Sandip Gupta
Satish Kumar Gupta
AHK1035955
87
261
66
Sandip Gupta
Subhash
AHK1220813
87
45
78
Sandip Hajra
Ram Hajra
AHK0048686
87
45
318
Sandip Jain
Mahesh Chandra
FQL2318632
87
294
457
Sandip Jain
Surendra Singh Jain
AHK0106674
87
291
1015
Sandip Jain
Shri Pradip Kumar Jain
AHK0218107
87
31
63
Sandip Jain
Munnalal
FQL2324952
87
339
1403
Sandip Jain
Navin Chand Jain
AHK2437739
87
180
899
Sandip Jain
Divakar
AHK2400703
87
241
714
SANDIP JAIN
RADHESHYAM JAIN
AHK1993815
87
64
216
Sandip Jain
Navadipakumar Jain
AHK0040402
87
66
55
Sandip Jon
Godan Jon
AHK0039958
87
145
170
Sandip Kaila
Subhash Chand Kaila
CWY3683679
87
275
183
Sandip Kardam
Sva Ramesh Kardam
AHK0670307
87
40
504
Sandip Kaur
Satanam Singh Kohali
AHK2284222
87
236
1161
SANDIP KAUR
RAMANDIP SINGH
AHK2532612
87
125
222
SANDIP KAUR
GURMIT SINGH
AHK1784172
87
278
1063
Sandip Kulashreshth
Santagopal Kulashreshth
AHK1502145
87
80
349
Sandip Kulashreshth
Virendra Kumar Kulashreshth
CWY3729654
87
79
597
Sandip Kumar
Munna Masih
AHK0467092
87
79
493
SANDIP KUMAR
UTTAM SARKAR
AHK2535250
87
72
84
Sandip Kumar
Vinod Sharma
FQL2330918
87
73
11
Sandip Kumar
Kalichran
AHK2338226
87
82
421
Sandip Kumar
Virendra
CWY0930750
87
87
358
Sandip Kumar
Suresh Chand
AHK1535913
87
88
67
Sandip Kumar
Lok Chand
CWY3734324
87
68
218
Sandip Kumar
Jagat Ram
AHK0486076
87
63
1192
Sandip Kumar
Kamal Kumar
FQL2328227
87
61
492
Sandip Kumar
Gopichand
AHK0778019
87
57
683
Sandip Kumar
Ashok Kumar
AHK2302347
87
57
769
Sandip Kumar
Satish Kumar Sharma
AHK2302495
87
58
328
Sandip Kumar
Puran Chand
AHK0777607
87
98
454
Sandip Kumar
Kedar Singh
AHK2379469
87
99
276
Sandip Kumar
Dilip Kumar
AHK1356609
87
92
111
Sandip Kumar
Brahmeshvar Prasad
CWY3308442
87
89
734
Sandip Kumar
Nahar Singh
CWY2318160
87
89
765
Sandip Kumar
Ashok Kumar
AHK1440437
87
9
1099
Sandip Kumar
Suresh Chand
FQL2412468
87
27
178
Sandip Kumar
Kanhaiyalal
AHK2276632
87
262
579
Sandip Kumar
Shri Vediram
AHK1500180
87
293
46
Sandip Kumar
Mahendra Kumar
FQL2619492
87
297
1039
Sandip Kumar
Ummed Kumar
AHK0177733
87
299
734
Sandip Kumar
Rakesh Singh
AHK0911958
87
280
679
Sandip Kumar
Subhashchand
AHK0869354
87
282
884
SANDIP KUMAR
SVA. PANKAJ
AHK1936491
87
286
337
Sandip Kumar
Mahajan Prasad
FQL3008364
87
284
561
SANDIP KUMAR
SUBHASH CHAND
AHK1885466
87
338
659
SANDIP KUMAR
SVA.SUNIL
AHK2083202
87
34
536
Sandip Kumar
Bhagavan Das
FQL2324465
87
333
451
Sandip Kumar
Pradip Kumar
AHK0206714
87
305
482
Sandip Kumar
Japan Kumar
AHK0120816
87
306
127
Sandip Kumar
Tapan Kumar
AHK0498899
87
30
383
Sandip Kumar
Chandrabhan
AHK0759142
87
302
790
Sandip Kumar
Ramanath Singh
AHK0888958
87
32
554
Sandip Kumar
Ranjit Prasad
AHK0472183
87
314
1310
Sandip Kumar
Hari Singh
AHK1613413
87
318
229
Sandip Kumar
Bachchu Singh
AHK0499947
126
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
40
757
SANDIP KUMAR
Elector Name
MOTI LAL
AHK2201994
87
399
175
Sandip Kumar
Dev Kumar
AHK0914622
87
399
252
Sandip Kumar
Syarup Singh
AHK2454858
87
399
416
Sandip Kumar
Amar Singh
AHK1602614
87
399
1049
SANDIP KUMAR
SON KISHAN
AHK2104982
87
397
839
SANDIP KUMAR
NANDRAM SINGH
AHK2688521
87
394
807
SANDIP KUMAR
TEJVIR SINGH
AHK2112456
87
392
734
Sandip Kumar
Lakshminarayan
AHK0933341
87
386
670
Sandip Kumar
Nanak Chand
AHK1576057
87
388
165
Sandip Kumar
Harishankar
AHK0948364
87
41
951
Sandip Kumar
Natthi Lal
UP/73/357/0327178
87
45
758
Sandip Kumar
Chhito Singh
AHK1021260
87
45
862
Sandip Kumar
Shri Chand
AHK0608414
87
49
903
Sandip Kumar
Ashok Kumar
AHK0970947
87
47
816
Sandip Kumar
Ramesh Babu
AHK1386499
87
49
229
Sandip Kumar
Dugar Singh
FQL1953561
87
45
1194
Sandip Kumar
Ashok Kumar
FQL1950013
87
53
65
Sandip Kumar
Ramesh Chand
FQL3095130
87
55
581
SANDIP KUMAR
PRVIN KUMAR
AHK1952969
87
56
902
Sandip Kumar
Ashok Kumar
AHK0614750
87
57
367
Sandip Kumar
Rajendra Kumar
AHK0449637
87
372
454
Sandip Kumar
Mahendra Kumar
AHK1590496
87
369
259
Sandip Kumar
Babu Lal
AHK0530568
87
379
1057
Sandip Kumar
Bhim Sain
AHK0965608
87
377
524
Sandip Kumar
Amirchand
AHK2428993
87
376
1287
Sandip Kumar
Kishori Lal
AHK1436773
87
382
762
Sandip Kumar
Pohap Singh
AHK1557362
87
382
788
Sandip Kumar
Balavir Singh
AHK0520585
87
355
874
Sandip Kumar
Chandra Prakash
AHK1528660
87
354
103
Sandip Kumar
Dharm Prakash
CPD3492972
87
342
644
Sandip Kumar
Natthilal
AHK1161694
87
35
929
SANDIP KUMAR
KEDARNATH
AHK2200350
87
351
858
SANDIP KUMAR
GODHAN SINGH
AHK2718484
87
351
145
Sandip Kumar
Dilavar Singh
AHK1215664
87
235
359
Sandip Kumar
Rakesh Chandra
AHK2225878
87
227
429
Sandip Kumar
Mahesh Chandra
AHK0165928
87
242
992
SANDIP KUMAR
VINOD KUMAR
AHK2057040
87
251
367
Sandip Kumar
Prabhadevi
FQL2362796
87
223
497
Sandip Kumar
Vijendra Pal Singh
AHK0080671
87
220
649
SANDIP KUMAR
SURENDRA SINGH
AHK1873579
87
217
909
Sandip Kumar
Bharat Singh
AHK0865956
87
209
538
Sandip Kumar
Madan Lal
AHK0587295
87
214
770
Sandip Kumar
Vijendra Pal Singh
AHK1343169
87
200
658
SANDIP KUMAR
RAJENDRA SINGH BAGHEL
AHK1936210
87
200
731
Sandip Kumar
Suresh Chand
AHK2327393
87
197
102
Sandip Kumar
Sva.Puran Chand
AHK1405265
87
190
1038
Sandip Kumar
Hariom Kumar
AHK0795807
87
204
1077
Sandip Kumar
Sunehari Lal
AHK0729814
87
203
106
Sandip Kumar
Ramabalak
AHK1269380
87
20
270
Sandip Kumar
Rajakumar
AHK0006932
87
204
291
SANDIP KUMAR
BALADIN
AHK1823640
87
204
841
Sandip Kumar
Shripti
UP/73/357/0456151
87
146
1508
Sandip Kumar
Balavir
AHK0169631
87
144
1039
SANDIP KUMAR
RAMPAL SINGH
AHK2012607
87
144
122
Sandip Kumar
Ramabir Singh Yadav
AHK2329787
87
144
537
Sandip Kumar
Raghunath Singh
AHK1050509
87
140
959
Sandip Kumar
Rupendra Kumar
AHK0424721
87
135
707
Sandip Kumar
Sitaram
AHK0846089
87
133
736
Sandip Kumar
Suresh Chand
AHK0579847
87
133
889
Sandip Kumar
Mahavir Singh
AHK0579623
87
156
626
Sandip Kumar
Rajendra Prasad
AHK0999045
87
160
678
Sandip Kumar
Prakash Chand
AHK1602408
127
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
160
898
SANDIP KUMAR
Elector Name
KASHI RAM
AHK2002525
87
160
1064
SANDIP KUMAR
PREM SINGH
AHK2476455
87
155
485
Sandip Kumar
Shiv Ratan Singh
AHK0422212
87
152
620
Sandip Kumar
Indrasingh
FQL2334613
87
154
18
Sandip Kumar
Indra Singh Kushavaha
AHK0972901
87
183
85
Sandip Kumar
Mahesh Kumar
FQL3104973
87
176
300
Sandip Kumar
Shri Dayachand
AHK1329796
87
179
131
SANDIP KUMAR
PRBHOODYAL
AHK1897636
87
18
148
Sandip Kumar
Omakareshvaranath
UP/73/357/0255257
87
185
229
Sandip Kumar
Virendra Kumar
AHK0438267
87
184
332
Sandip Kumar
Ramavir Singh Paramar
FQL1989375
87
174
665
SANDIP KUMAR
JAY SINGH
AHK2629830
87
171
2
SANDIP KUMAR
SANTOSH KUMAR
AHK1817758
87
171
660
Sandip Kumar
Shivamohan
FQL2000008
87
173
549
Sandip Kumar
Rambahadur
AHK0231068
87
173
604
SANDIP KUMAR
RAJESHVAR SINGH
AHK2515252
87
17
656
Sandip Kumar
Devendra Singh
AHK0757864
87
169
617
Sandip Kumar
Fralir
AHK0806836
87
169
1123
Sandip Kumar
Santosh
AHK1587559
87
167
478
Sandip Kumar
Nainichand
FQL1991991
87
168
489
SANDIP KUMAR
THAKURDAS
AHK2233492
87
164
46
Sandip Kumar
Bharat Singh
AHK0152512
87
164
170
Sandip Kumar
Pradip Kumar
FQL3043205
87
123
274
Sandip Kumar
Ramchandra
CWY1115948
87
131
401
SANDIP KUMAR
HARPAL SINGH
AHK1924620
87
13
380
Sandip Kumar
Mahesh Chand
AHK1459239
87
120
118
Sandip Kumar
Ramchandra
AHK1010545
87
122
141
Sandip Kumar
Dalip Kumar
AHK0567412
87
117
1210
Sandip Kumar
Sva.Ram Chandra
AHK1566603
87
10
1040
Sandip Kumar
Jagadish
AHK1488428
87
236
765
Sandip Kumar Bandhu
Banavarilal
AHK1338573
87
140
949
Sandip Kumar Grupta
Chandravli Gupta
AHK0834358
87
181
905
Sandip Kumar Gupta
Gulavchandra Gupta
FQL3103397
87
229
551
Sandip Kumar Gupta
Om Prakash
FQL2349538
87
373
622
Sandip Kumar Jain
Omaprakash Jain
CPD4063566
87
14
601
Sandip Kumar Kadam
Jagadish Prasad Kadam
AHK1008309
87
38
728
Sandip Kumar Lauhiya
Anand Kumar
AHK1712629
87
76
460
SANDIP KUMAR PAL BIKKI
SATYNARAYAN PAL
AHK2189389
87
9
556
Sandip Kumar Pippal
Ashok Kumar Pippal
AHK1684992
87
63
255
SANDIP KUMAR RANA
KAMAL KUMAR
AHK1876374
87
217
679
Sandip Kumar Rathaur
Arjun Singh Rathaur
AHK1607985
87
218
247
Sandip Kumar Sharma
Harendra Babu Sharma
AHK0588475
87
203
935
Sandip Kumar Sharma
Virendra Kumar Sharma
AHK0900209
87
240
239
SANDIP KUMAR SHARMA
RAVINDRA KUMAR
AHK1993013
87
138
493
Sandip Kumar Sharma
Jagadish Prasad
CWY3194172
87
153
714
Sandip Kumar Sharma
Satyadev Sharma
AHK2348225
87
28
85
Sandip Kumar Sharma
Shivaprakash Sharma
FQL1057850
87
236
1267
Sandip Kumar Singh
Mahesh Pratap Singh
AHK1657220
87
227
326
Sandip Kumar Singh
Manasingh
AHK2373140
87
227
1030
SANDIP KUMAR SINGH
RAM KHILADI SINGH
AHK1866631
87
130
153
Sandip Kumar Singh
Yogendra Nath Singh
AHK2304566
87
92
986
Sandip Kumar Tevatiya
Sva Amar Singh Tevatiya
AHK2371185
87
85
854
Sandip Kumar Vimal
Sva.Nahar Singh
AHK1510197
87
142
763
Sandip Kumar Yadav
Surat Singh Yadav
AHK1538453
87
265
359
Sandip Kumar Yadav
Shivnandan Singh
AHK1272343
87
292
67
Sandip Kushavah
Rajindra Pal Kushavah
AHK1681014
87
363
212
Sandip Kushavah
Jivaram
AHK0889535
87
186
458
SANDIP KUSHVAH
SOBRAN SINGH KUSHVAH
AHK1964642
87
24
706
SANDIP LAL
GUROOCHRAN LAL
AHK2560076
87
55
612
Sandip Lal
Sva.Ashok Lal
AHK1676212
87
79
578
Sandip Mahajan
Prem Sagar
AHK0451526
87
79
555
Sandip Malik
Purushottam Malik
AHK1019652
128
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
92
1349
Sandip Mishra
Elector Name
Brijabhushan
AHK1408814
87
205
908
Sandip Mishra
Sanjay Mishra
AHK0935254
87
23
695
Sandip Nilam
Ganga Saran
AHK1690783
87
164
198
Sandip Nimesh
Vinod Kumar
FQL3043080
87
290
394
Sandip Notnani
Ishvar Lal
AHK2462349
87
62
818
Sandip Obaray
Sva.Ashok Obaray
AHK0037465
87
91
96
Sandip Pachauri
Ashok Kumar Pachauri
AHK0336123
87
216
1469
Sandip Pachauri
Narendra Kumar Sharma
AHK1337575
87
220
542
Sandip Parasar
Munnalal Parasar
AHK0883306
87
79
428
Sandip Parihar
Amar Singh Parihar
AHK2353373
87
43
710
Sandip Pathak
Anil Kumar
AHK0480897
87
306
133
Sandip Patil
Krishn Patil
FQL3031341
87
312
1463
SANDIP PATIL
LATE.KRISHNA PATIL
AHK2747400
87
284
637
Sandip Paul
B.B.Paul
AHK0192179
87
34
12
Sandip Prakash
Shyamalal
AHK2264042
87
98
490
Sandip Prakash
Satyaprakash
AHK2380475
87
212
824
Sandip Raghuvanshi
D S Raghuvanshi
AHK0970152
87
354
175
Sandip Raj
Balchand
AHK0593426
87
132
419
Sandip Rajaput
Amrit Singh Rajaput
AHK0430330
87
337
901
SANDIP RATHAUR
MANVIR SINGH RATHAUR
AHK1978477
87
325
349
Sandip Rathaur
Om Prakash Rathaur
AHK1652676
87
155
553
Sandip Sabbaraval
Sita Kumari
AHK0826966
87
381
291
SANDIP SAIN
SHRI VADAN SINGH
AHK2530533
87
273
54
Sandip Saini
Kaladhar Saini
FQL2257210
87
155
572
Sandip Saini
Raj Kumar
AHK0262501
87
156
1140
Sandip Saksaina
Nand Lal Saksaina
AHK0557645
87
86
539
Sandip Saksaina
Pradip K. Saksaina
AHK0010249
87
64
404
Sandip Saksaina
Eiim Eiim Saksaina
AHK0488114
87
180
774
Sandip Saksena
Sva. Ravindra Nath Saksena
AHK1365998
87
45
542
Sandip Shakya
Vijay Kumar
AHK1619444
87
48
483
Sandip Sharma
Shailendra Sharma
AHK2280758
87
56
1294
SANDIP SHARMA
SVA.MURARI LAL
AHK2215069
87
373
1062
Sandip Sharma
Ram Nivas Sharma
AHK2423127
87
368
455
Sandip Sharma
Uma Shankar
AHK2415263
87
282
501
Sandip Sharma
Mahesh Chandra Sharma
AHK2437309
87
216
1523
Sandip Sharma
Sva Krishn Murari
AHK0561621
87
217
991
Sandip Sharma
Dinesh Babu
AHK1337062
87
217
1034
SANDIP SHARMA
MUNNA LAL SHARMA
AHK1923465
87
235
505
Sandip Sharma
Sva Satish Chand Sharma
FQL2467645
87
223
469
SANDIP SHARMA
RAMAPRKASH SHARMA
AHK1863307
87
132
167
Sandip Sharma
Kar N Singh
CWY3582236
87
63
1529
SANDIP SHARMA
SATISH CHANDRA SHARMA
AHK2573947
87
7
926
Sandip Sharma
Mahesh Kumar Sharma
AHK1453620
87
86
643
Sandip Sharma
Ramavir Sharma
CWY3685484
87
83
448
Sandip Sharma
Kasturi Lal
CWY2826469
87
83
568
Sandip Sharma
Hari Mohan Sharma
AHK0793596
87
81
1011
Sandip Sharma
Devdatt Sharma
AHK0479279
87
82
934
Sandip Sharma
Devdatt Sharma
AHK1701333
87
293
373
Sandip Shivahare
Chandrabhan Shivahare
AHK0175679
87
90
726
Sandip Shrivastav
Suresh Chand Shrivastav
AHK1673946
87
92
898
Sandip Shrivastav
Suresh Chand
AHK0468652
87
92
588
Sandip Singh
Bani Nsih
AHK0049536
87
7
827
Sandip Singh
Avadhesh Kumar Singh
AHK0008151
87
65
836
Sandip Singh
Surendra Singh
AHK0320416
87
264
551
Sandip Singh
Kishnavir Singh
AHK1713874
87
262
702
Sandip Singh
Chandan Singh
FQL3029865
87
332
633
Sandip Singh
Manohar
AHK1607829
87
311
840
SANDIP SINGH
PITM SINGH
AHK2052835
87
308
530
SANDIP SINGH
VIRENDRA SINGH
AHK1978139
87
320
496
Sandip Singh
Harichandra
AHK0907592
87
377
693
SANDIP SINGH
JAGDISH PRASAD
AHK1869072
87
356
386
Sandip Singh
Vishambhar
CPD3741584
129
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
342
777
Sandip Singh
Elector Name
Sva.Prakash Singh
AHK1421932
87
49
232
Sandip Singh
Suresh Singh
FQL1953025
87
395
99
SANDIP SINGH
CHETRAM
AHK2108462
87
396
625
Sandip Singh
Bhim Sain
AHK2451029
87
223
625
SANDIP SINGH
DHAN SINGH
AHK1861780
87
226
1150
SANDIP SINGH
RAJENDRA SINGH
AHK2111532
87
257
1425
Sandip Singh
Dhanapal Singh
AHK1573575
87
222
784
Sandip Singh
Gyanendra Singh
AHK1601608
87
196
49
Sandip Singh
Rakesh Kumar
AHK2319283
87
180
1213
Sandip Singh
Suresh Singh
AHK2400588
87
188
32
SANDIP SINGH
BHOOP SINGH
AHK1896844
87
165
859
Sandip Singh
Vir Sahay
AHK1012137
87
166
462
Sandip Singh
Vir Sahay
FQL2290971
87
172
237
SANDIP SINGH
RAJN LAL
AHK1886605
87
173
286
Sandip Singh
Vinod Singh Bhadauriya
AHK0814301
87
153
720
Sandip Singh
Nahar Singh
AHK1688191
87
160
820
Sandip Singh
Virendra Singh
AHK2365153
87
160
1253
Sandip Singh
Mahendra Singh
AHK1602374
87
144
531
Sandip Singh
S P Singh
AHK1050814
87
214
1089
SANDIP SINGH CHAUHAN
DANVIR SINGH CHAUHAN
AHK1824010
87
151
872
SANDIP SINGH PARMAR
UMED SINGH PARMAR
AHK2579951
87
227
1077
Sandip Singh Ravat
Kishan Singh Ravat
AHK1656404
87
98
290
SANDIP SINGH SIKRVAR
RAJPAL SINGH SIKRVAR
AHK1791391
87
143
1112
Sandip Singh Tomar
Ranavir Singh Tomar
AHK0737601
87
143
956
Sandip Singh Visayti
Rajendra Singh
AHK1692805
87
145
363
Sandip Sisodiya
Mukesh Kumar
AHK2331080
87
147
166
Sandip Solanki
Kare Singh Solanki
AHK0582809
87
238
234
Sandip Solanki
Dinesh Singh Solanki
AHK1430792
87
41
1107
SANDIP SOLANKI
PAPPOO
AHK1831601
87
47
5
Sandip Tandan
Ashok Kumar Tandan
FQL2588234
87
154
637
Sandip Tivari
Ramayan Tivari
AHK0246967
87
75
918
Sandip Tivari
Uma Shankar Tivari
CWY2825420
87
74
719
Sandip Tomar
Pramod Kumar Tomar
CWY2824159
87
179
407
SANDIP TYAGI
RAGHUVIR PRASAD TYAGI
AHK1908391
87
219
127
Sandip Upadhyay
Brajavasi Lal
AHK0580126
87
395
990
Sandip Upadhyay
Mukesh Upadhyay
CPD3317252
87
395
1026
Sandip Upadhyay
Shatish Upadhyay
AHK1518802
87
33
67
Sandip Vainat
Munnalal Vainat
AHK0446377
87
290
572
Sandip Varma
Motiram Varma
AHK2457778
87
288
844
Sandip Varma
Motiram
AHK0113290
87
370
750
Sandip Varma
Ram Kishor
AHK0523134
87
371
261
Sandip Varma
Dev Lal Varma
CPD4113957
87
355
71
Sandip Varun
Kishan Singh
AHK1529924
87
113
932
Sandip Varun
Kishan Singh
AHK1632496
87
184
82
Sandip Vasadev
Ramamurti Vasadev
FQL2344976
87
233
284
Sandip Vashishth
Girish Kumar Vashishth
FQL1544121
87
239
370
Sandip Yadav
Prem Chand Yadav
AHK0532994
87
207
1009
Sandip Yadav
Bharat Singh
FQL2508679
87
143
1042
Sandip Yadav
Ramesh Yadav
AHK1670066
87
342
406
Sandip Yadav
Rajendra Singh
AHK0853168
87
83
593
Sandip Yadav
Naravir Sih
CWY2613263
87
186
396
Sandipaagraval
Sureshchand
FQL1964733
87
172
523
Sandipadhingara
Sundaralal Dhingara
AHK0404962
87
146
104
Sandipagupta
Rameshchandragupta
CWY1334564
87
35
727
Sandipajain
Ashokajain
FQL1841790
87
64
411
Sandipajain
Vinyakumar
FQL2289486
87
283
177
Sandipakesravani
EiisEiinKesravani
AHK0534396
87
198
339
Sandipakuamar
Santoshakumar
FQL1971407
87
2
794
Sandipakumar
Lakshminarayan
FQL1379767
87
233
156
Sandipakumar
Jamunadas
FQL1543289
87
155
223
Sandipakumar
Permasingh
AHK2352102
87
171
607
Sandipakumar
Kalyanasingh
FQL2006005
130
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
178
43
Sandipakumar
Elector Name
Atrasingh
AHK2382844
87
178
60
Sandipakumar
Kishorakumar
AHK2382901
87
178
727
Sandipakumar
Virendrasingh
FQL1635861
87
301
577
Sandipakumar
Rakeshakumar
FQL2618544
87
270
120
Sandipakumar
Subhash
FQL2072882
87
35
661
Sandipakumar
Bhagavanasvarup
AHK2270155
87
369
353
Sandipakumar
Ddharikaprasad
AHK2416527
87
4
315
Sandipakumar
Surjabhan
AHK2253037
87
56
512
Sandipakumar
Gopal Svarup
AHK0782888
87
109
327
Sandipakumar
Dhaniram
CWY2368944
87
105
544
Sandipakumar
Virasingh
CWY2361833
87
123
809
Sandipakumar
Vijendra
AHK0844357
87
10
919
Sandipakumar
Rakeshakumar
FQL1337393
87
9
659
Sandipakumar
Mahendrasingh
FQL2131464
87
258
391
Sandipakumar Gautam
Ramasvarup
FQL1565860
87
24
562
Sandipalal
Guruchran
UP/73/357/0276222
87
178
286
Sandipalasingh
Svanarsingh
AHK0575092
87
204
1044
Sandipaprabhakar
Charnasingh
AHK2335974
87
7
479
Sandipasaulki
Mahipalasingh
FQL3075777
87
4
208
Sandipasih
Radhelal
FQL1897388
87
152
182
Sandipasingh
Rajbahadur
AHK2340537
87
144
543
Sandipasingh
Gitam Singh
AHK1050251
87
139
573
Sandipkapur
Darshanalal
CWY1340272
87
191
90
Sandipkapur
Amranath
AHK2314755
87
285
76
Sandipmahajan
Ajitmahajan
FQL3005493
87
56
717
Sandipshamar
Rameshshamara
AHK2296051
87
302
682
Sandipvamar
Dineshvamara
FQL2212686
87
206
1145
SANDIYA
DIWAN SINGH
AHK2706927
87
305
551
Sandop Kumar
Hariom Singh
AHK0904896
87
71
79
Sane Alam
Jafa Ulla
AHK0045815
87
148
1062
SANEE
RADHA KISHAN
AHK2619583
87
108
1003
SANEE
SALEEM
AHK2032795
87
279
481
Sanegupta
Rajendra Gupta
AHK2416592
87
199
321
Sanehalta
Vijyapal Singh
UP/73/357/0444670
87
206
782
Sanehiram
Harilal
FQL1550573
87
373
558
Saneshadevi
Damodar
CPD2981785
87
250
458
Sangadev
Omaprakash
FQL2362630
87
140
1039
Sangal Lal Yadav
Indramni Yadav
AHK1054287
87
144
522
Sangalap Chakravarti
Tike Chakravarti
AHK1050632
87
142
622
Sangam
Karan
CWY3311255
87
219
11
SANGAM
JITENDRA SIKRVAR
AHK1871557
87
128
1335
Sangam Agraval
Prakash
CWY2832210
87
384
154
Sangam Devi
Sanjay Singh
AHK0925289
87
203
1022
SANGAM KUMARI
OMPRAKASH
AHK2204667
87
348
599
Sangam Lal
Kallu Ram
CPD3485190
87
171
48
SANGAM PAL
DEVENDRA SINGH PAL
AHK2217677
87
322
5
SANGAM RATHAUR
NAHAR SINGH RATHAUR
AHK2100568
87
172
506
Sangam Saksaina
Virendra Prasad Saksaina
FQL2337137
87
148
307
Sangartan Sagar
Munna Lal
AHK0803395
87
183
216
Sangeea Gupta
Vinod Kumar Gupta
AHK0809251
87
143
1433
SANGEETA
SURESH KUMAR SINGH
AHK2613719
87
145
1546
SANGEETA
RAJESH KUMAR
AHK2617660
87
145
1552
SANGEETA
SUSHEEL SHARMA
AHK2617728
87
219
171
SANGEETA
RAJU JHA
AHK0546002
87
211
216
SANGEETA
RAGHVENDRA SINGH
AHK2243244
87
209
905
SANGEETA
SANJAY KUMAR
AHK2611994
87
261
32
SANGEETA
LATE.RAM PRASAD
AHK2062149
87
256
1246
Sangeeta
Jangjeet
AHK1410695
87
319
1343
SANGEETA
RAMU KOLI
AHK2473452
87
34
5
SANGEETA
JAGDISH SONKER
AHK2534642
87
334
692
SANGEETA
RAJKUMAR
AHK2752731
87
270
506
SANGEETA
JAGDISH SINGH RATHAUR
AHK2628980
131
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
358
1097
SANGEETA
Elector Name
SONU
AHK2657963
87
383
720
SANGEETA
JUGNU
AHK2678423
87
38
881
SANGEETA
VIMAL
AHK2691772
87
392
875
SANGEETA
RAVI
AHK2746733
87
394
934
SANGEETA
LALA PRASAD
AHK2722874
87
55
896
SANGEETA
RAVI KUMAR
AHK2570794
87
68
599
SANGEETA
MAHENDER UPADHYAY
AHK2579746
87
95
1115
SANGEETA
GEETAM SINGH
AHK2602324
87
182
558
SANGEETA AHUJA
ATAM PRAKASH AHUJA
AHK2038610
87
281
626
SANGEETA BAHL
RAJIV BAHL
AHK2738938
87
30
708
SANGEETA BHATNAGAR
PRADIP BHATNAGAR
AHK2511145
87
180
1386
SANGEETA DAS
RAVI DAS
AHK2728871
87
189
904
SANGEETA DHANWE
AMBARAM
AHK2760098
87
81
1136
SANGEETA DOHRE
KUNWAR SINGH DOHRE
AHK2590586
87
7
303
SANGEETA GOYAL
ASHOK KUMAR GOYAL
FQL2323095
87
42
461
SANGEETA JAIN
AKASH JAIN
AHK2023737
87
339
829
SANGEETA JAITPURIYA
P.M.JAITPURIYA
AHK0811661
87
103
815
SANGEETA KASHYAP
RAMAN KUMAR
AHK1980911
87
381
587
SANGEETA KUMARI
VINAY KUMAR
AHK2674968
87
381
591
SANGEETA KUMARI
PINKESH
AHK2675049
87
169
1301
SANGEETA KUMARI
GHANSHYAM
AHK2594653
87
176
789
SANGEETA KUMARI
BHUPENDRA SINGH
AHK2726115
87
80
1078
SANGEETA KUSHWAH
RAJEEV KUSHWAH
AHK2693273
87
78
499
SANGEETA LAVANIYA
BHUPENDRA LAVANIYA
AHK2092856
87
79
937
SANGEETA NOTNANI
ANIL KUMAR NOTNANI
AHK2749109
87
312
1464
SANGEETA PATIL
LATE.KRISHNA PATIL
AHK2749174
87
217
204
SANGEETA RAGHUVANSHI
ASHARAM RAGHUVANSHI
AHK2244630
87
265
552
SANGEETA RATHORE
VIJAY PAL SINGH RATHORE
AHK2207702
87
235
640
SANGEETA ROY
VISHAL ROY
AHK2527745
87
14
738
SANGEETA SANI
RAJENDRA KUMAR
AHK2554137
87
184
168
SANGEETA SHARMA
PRAVEEN KUMAR SHARMA
AHK2038933
87
222
1496
SANGEETA SHARMA
KHUVIRAM SHARMA
AHK2645281
87
301
1285
SANGEETA SHARMA
ASHOK KUMAR
AHK2141091
87
79
992
SANGEETA SHARMA
RAJAN SINGH
AHK2751196
87
152
570
SANGEETA SHUKLA
SUBHASH SHUKLA
UP/73/357/0513943
87
216
1888
SANGEETA SINGH
D.P.SINGH SIKARVAR
AHK2635571
87
265
415
SANGEETA SINGH
BAIJNATH SINGH
AHK2208338
87
169
1304
SANGEETA SONI
RAJEEV SONI
AHK2593721
87
315
314
SANGEETA YADAV
MAHENDRA SINGH YADAV
AHK2138568
87
312
1415
Sangh Mishra
Surjan Singh
FQL2620243
87
42
1106
Sangh Mitra
Damodar Singh
AHK0474387
87
40
258
SANGH MITRA
DILIP KUMAR
AHK2200558
87
179
386
SANGH MITRA
P.L.MITRA
AHK1070507
87
24
112
Sangh Mitra
Rameshchand
AHK0753814
87
247
795
Sangh Mitra
Khemchand
FQL2060010
87
9
66
Sangh Priya
Harishchandra
FQL3094307
87
39
424
Sanghadip
Chhotelal
FQL2292647
87
354
42
Sanghadip
Tarachand
AHK0592824
87
342
704
Sanghamishra Vimal
Shyamalal
FQL2396588
87
178
163
Sanghamitra
PEiilMitra
AHK0435792
87
165
119
Sanghapriya
Padam Singh
AHK1061613
87
36
968
Sanghapriya Gautam
Ninrajan Singh
AHK2275022
87
355
78
SANGHAPRIYA GAUTM
SOVRAN SINGH
AHK1900695
87
271
912
Sanghapriya Singh
Rajendra Singh
AHK0869834
87
164
342
Sangharsasuri
KKSuri
UP/73/357/0489054
87
8
152
Sanghashr
Ashok Kumar
UP/73/357/0228557
87
14
489
Sanghashran Vauddh
Prem Singh
AHK0756841
87
178
1004
Sangheshapuri
Satyapalapuri
AHK2393163
87
25
768
SANGHMITRA
CHANDRAPRAKASH KARDAM
AHK2129211
87
152
546
Sanghya
Ramaprakash
FQL1547736
87
276
285
Sanghya
Dhamarendra
AHK2394450
87
370
243
Sanghya Kumari
Ram Babu
CPD4013835
132
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
119
686
SANGINA
Elector Name
VASIM
AHK1976364
87
119
417
Sangira
Asin Khan
AHK0843748
87
18
78
Sangit
Anand Prakash
UP/73/357/0255148
87
233
146
Sangit
Lekharaj
FQL1543495
87
232
156
Sangit Babu
Lekharaj
AHK0966143
87
20
654
Sangit Bhattacharya
Prabhat Kumar Bhattacharya
AHK0999995
87
227
1542
Sangit Indauliya
Rajakumar
AHK0878892
87
165
18
Sangit Kumar
Shyam Lal
AHK0553768
87
327
115
Sangit Kumar
Ram Babu
AHK1455195
87
76
270
Sangit Kumar
Uttam Chand
CWY2892107
87
220
91
SANGIT SINGH
AMARPAL SINGH
AHK1917327
87
219
516
Sangita
Surendra
AHK0412825
87
219
604
Sangita
Vivek
AHK0413047
87
216
1093
Sangita
Devendra Singh
FQL2194926
87
217
180
Sangita
Jay Prakash
AHK1384262
87
218
60
Sangita
Raju
FQL1662568
87
209
410
Sangita
Vazamohan
AHK2354041
87
21
20
Sangita
Harishankar
FQL2314441
87
21
598
Sangita
Rajendragupta
AHK2269439
87
215
592
SANGITA
DAOO DAYAL
AHK1844125
87
215
670
Sangita
Ravindra Singh
AHK1339589
87
215
805
Sangita
S K Jain
FQL2040764
87
214
672
Sangita
Vinod Kumar
AHK0862227
87
214
711
SANGITA
SVA.SHIV SAHAYA
AHK1804988
87
213
166
Sangita
Jaggi
AHK0968651
87
201
453
SANGITA
RAJOO
AHK2046613
87
201
537
Sangita
Pappu
AHK1218148
87
201
996
Sangita
Raju
AHK0150292
87
201
1296
SANGITA
GHANSHYAM SINGH
AHK2701266
87
203
955
Sangita
Bhagat Singh
AHK2339612
87
205
1224
SANGITA
MANOJ KUMAR
AHK2704765
87
206
842
Sangita
Pavan
FQL2603801
87
204
1324
Sangita
Aditya Kumar
FQL1142504
87
205
186
Sangita
Badnasih
AHK2224442
87
2
629
SANGITA
SUNIL KUMAR
AHK2098036
87
195
1305
Sangita
Rajan Lal
FQL1137124
87
196
692
Sangita
Ashish
AHK0881458
87
197
223
Sangita
Anup
AHK0542639
87
192
786
Sangita
Sunil Kumar
FQL1136480
87
193
454
SANGITA
BANTI
AHK1857630
87
193
706
SANGITA
VINOD
AHK1965854
87
193
846
SANGITA
RISHI
AHK2731156
87
194
23
Sangita
Sorabh
UP/73/357/0432004
87
194
505
Sangita
Mathura Prasad
AHK1258367
87
226
884
Sangita
Hira Singh
AHK0571554
87
227
703
Sangita
Gopal Ram
AHK1323005
87
227
962
Sangita
Mahavirasiharavat
UP/73/357/0534736
87
223
122
Sangita
Rajakumar
AHK2367043
87
223
326
Sangita
Dhamendra
AHK0726612
87
224
68
Sangita
Navlakishor
FQL2355295
87
232
91
SANGITA
DHARMENDRA
AHK1800002
87
230
586
Sangita
Mukesh
AHK1201425
87
231
432
Sangita
Rakesh
FQL2044964
87
231
445
Sangita
Ajay
AHK0877274
87
23
160
Sangita
Raju
AHK2272219
87
23
810
SANGITA
RAJESH KUMAR
AHK1815471
87
233
693
Sangita
Gopal
AHK1248061
87
234
101
Sangita
Pratap
FQL2442499
87
236
808
Sangita
Ashish
AHK0508986
87
234
845
Sangita
Malakhan
FQL3082575
87
235
869
Sangita
Lal Krashn
AHK0180729
87
25
632
Sangita
Rajendra
FQL2288504
133
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sangita
Subhashchand
FQL2152726
408
SANGITA
PAPPOO RATHAUR
AHK1920636
252
350
Sangita
Shelesh Kumar
AHK2338994
87
252
435
Sangita
Shri Kishan
UP/73/357/0579326
87
246
922
Sangita
Devendra
UP/73/357/0558219
87
247
653
Sangita
Manoj
AHK0851022
87
240
797
Sangita
Anil
AHK0373761
87
241
553
Sangita
Dharmendra
AHK0374652
87
241
756
Sangita
Manish Chavla
AHK0376012
87
257
457
Sangita
Sanjay
AHK0116632
87
257
1386
Sangita
Mahendra Chand
AHK1508837
87
253
584
Sangita
Mohan Singh
AHK0116418
87
253
1002
Sangita
Garib Das
AHK1474154
87
254
159
Sangita
Satishchand
AHK0851980
87
254
1137
SANGITA
SOORAT RAM
AHK2622710
87
255
732
Sangita
Munish Kumar
AHK1570597
87
256
49
Sangita
Tilak Singh
FQL1560267
87
256
141
Sangita
Valistar
AHK0855635
87
256
1092
Sangita
Gyasi Ram
AHK1578673
87
256
1138
Sangita
Bhupendra
AHK1578699
87
256
1308
SANGITA
KAUSHAL SINGH
AHK2490936
87
260
1244
Sangita
Bhuvanesh Kumar
FQL2156727
87
26
487
SANGITA
HIRALAL
AHK1823806
87
26
619
Sangita
Pramod Kumar
FQL2991776
87
258
662
Sangita
Mukesh Kumar
AHK0856195
87
258
678
Sangita
Gariba
AHK1179449
87
258
1163
Sangita
Yogesh Kumar
AHK0369751
87
259
81
Sangita
Balakishan
AHK0317859
87
259
153
Sangita
Niraj Kumar
AHK0368373
87
163
1092
SANGITA
BISHAMBAR
AHK2590644
87
164
603
SANGITA
CHANDRA SHEKHAR
AHK2590974
87
167
1019
Sangita
Vanti
AHK0802827
87
167
1111
SANGITA
BHAGVAN SINGH
AHK2716785
87
168
172
Sangita
Shiv Singh
FQL2984623
87
169
132
Sangita
Vijay Kumar
AHK0807305
87
169
770
Sangita
Santosh
AHK0806190
87
167
161
Sangita
Rajakumar
AHK2379840
87
167
171
Sangita
Dilip Kumar
FQL1991389
87
167
176
Sangita
Jagadish
AHK2379907
87
169
938
Sangita
Suraj
AHK0806570
87
17
1108
SANGITA
GOPAL
AHK1970789
87
17
1138
Sangita
Pavan
FQL2313948
87
17
1366
SANGITA
DHARMENDRA
AHK2555803
87
170
313
Sangita
Mahendrasih
AHK2295293
87
170
376
Sangita
Maheshchand
AHK2295699
87
170
542
Sangita
Vraj Kumar Soni
FQL3106598
87
175
565
Sangita
Rajesh Kumar
AHK0813584
87
173
1241
SANGITA
SANDEEP SINGH
AHK2763761
87
174
261
Sangita
Nemi Chand
AHK1597988
87
173
627
Sangita
Raghuraj Singh
AHK0814897
87
18
794
SANGITA
MUKESH KUMAR
AHK2556637
87
178
819
Sangita
Narendrakumar
FQL1997808
87
178
823
Sangita
Rajakumar
AHK2390029
87
182
48
Sangita
Vinod Kumar
AHK1174507
87
190
235
Sangita
Goldan
AHK2314474
87
190
377
Sangita
Rajendra
AHK0563924
87
190
384
Sangita
Dalchand
FQL2140499
87
186
721
Sangita
Jugendrasingh
AHK2310639
87
186
779
Sangita
Raju
FQL1852854
87
187
283
SANGITA
MAHESH CHAND
AHK2476877
87
187
757
Sangita
Kamal Prakash
UP/73/357/0408399
87
187
858
Sangita
Rajendra Kumar
FQL2570570
87
247
1044
87
251
87
Elector Name
134
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
188
532
Sangita
Elector Name
Kishor Kumar
FQL2294080
87
152
421
Sangita
Shyam Lal
FQL1630896
87
15
481
Sangita
Shyamasundar
UP/73/357/0247008
87
15
507
Sangita
Umesh
UP/73/357/0246111
87
15
599
SANGITA
KRANTI KUMAR
AHK2021327
87
150
87
SANGITA
SAMIP KUMAR
AHK2233047
87
161
325
Sangita
Mukhtar Singh
UP/73/357/0507318
87
162
199
Sangita
Mohar Singh
AHK1057777
87
162
492
Sangita
Shyamababu
FQL2445690
87
160
1193
Sangita
Ratan Singh Kardam
FQL3087988
87
161
129
Sangita
Sunil
AHK0823997
87
156
888
Sangita
Daudayal
UP/73/357/0465167
87
157
794
Sangita
Shri Bhagavan
UP/73/357/0465534
87
158
817
Sangita
Kali Charan
AHK1562107
87
16
1022
SANGITA
NARENDRA SINGH
AHK2554582
87
159
692
Sangita
Mukhatyar Singh
AHK1577964
87
16
284
Sangita
Harish Kumar
AHK0443333
87
16
439
Sangita
Jivan
AHK0003657
87
140
269
Sangita
Dipchand
AHK1388917
87
140
279
Sangita
Hari Singh
AHK0407825
87
141
170
Sangita
Kailashchandra
CWY2387780
87
133
717
Sangita
Devki Nandan
AHK0600627
87
134
522
Sangita
Anil Kumar
AHK0430611
87
135
514
Sangita
Subhash
CWY2878585
87
135
820
Sangita
Bhupendra Kushavah
AHK2319598
87
138
2
Sangita
Dilip Kumar
CWY3194578
87
138
213
Sangita
Rajiv Kumar
AHK0730564
87
145
527
Sangita
Deip Kumar
AHK0158204
87
145
552
Sangita
Giriraj
AHK0251348
87
147
201
SANGITA
SONVIR SINGH
AHK1998202
87
148
290
Sangita
Amradip
UP/73/359/0789387
87
143
1376
Sangita
Shri R.S. Bhadauriya
CWY3341740
87
328
386
Sangita
Ramababu
FQL1459445
87
326
698
Sangita
Ramesh Chand
FQL2397347
87
326
885
Sangita
Rajesh
AHK0899203
87
327
429
Sangita
Vijendra Singh
AHK1457308
87
33
944
SANGITA
ACHAL SINGH
AHK2691624
87
330
23
Sangita
Paramesh
AHK2450559
87
329
486
SANGITA
HUKMA
AHK1781046
87
329
688
Sangita
Kailas
AHK1208057
87
33
24
Sangita
Jinendra Kumar
AHK2261105
87
326
79
Sangita
Ravi
AHK0202770
87
326
354
Sangita
Asha
AHK0646059
87
326
512
Sangita
Bhanvarasih
FQL2617256
87
325
481
Sangita
Vishal
UP/73/357/0726065
87
322
104
SANGITA
PANKAJ KUMAR
AHK2101012
87
323
967
Sangita
Bablu
FQL2214658
87
324
437
Sangita
Ajay
AHK0504985
87
339
428
Sangita
Satyendra
AHK2431195
87
341
544
Sangita
Dharmavir
AHK0199265
87
342
296
Sangita
Ramkaran Gupta
AHK1161744
87
330
729
SANGITA
PREM SINGH
AHK2680502
87
330
752
SANGITA
ROSHAN
AHK2680940
87
337
1027
Sangita
Dipak Kumar
AHK1247329
87
338
627
Sangita
Shiv Kumar
AHK1488246
87
337
292
Sangita
Govind
AHK0304055
87
333
516
Sangita
Mahesh Chand
AHK2452621
87
333
534
SANGITA
MUKESH KUMAR
AHK2153294
87
334
546
Sangita
Bishambhar Singh
FQL2994523
87
310
207
Sangita
Rajjo
AHK0200378
87
307
135
Sangita
Jayaprakash
UP/73/357/0675519
87
31
245
Sangita
Bhola
FQL1338805
135
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
302
995
Sangita
Elector Name
Shailendra Kumar
AHK1417583
87
303
522
Sangita
Anil Kumar
AHK2470169
87
304
132
Sangita
Shriram
FQL2465177
87
306
596
Sangita
Dipak Sharma
FQL2107514
87
316
822
Sangita
Prahalad
CPD2175008
87
316
1107
Sangita
Sovran Singh
AHK1454206
87
317
207
Sangita
Ramababu
AHK1260447
87
317
453
Sangita
Rajesh Kumar
AHK0895995
87
314
870
Sangita
Sanjay Kumar
AHK2419828
87
314
1078
Sangita
Vijayendra
FQL1671007
87
314
1266
Sangita
Kishor Kumar
AHK0962969
87
314
69
Sangita
Kishor
AHK1170059
87
319
279
Sangita
Ramu
FQL1646645
87
319
513
Sangita
Sachin Kumar
AHK0891002
87
319
632
Sangita
Manoj
AHK2429835
87
319
961
Sangita
Gyaprasad
AHK0109835
87
320
636
Sangita
Gautam
AHK1710847
87
319
1433
SANGITA
KANHAIYA LAL
AHK2676138
87
32
535
SANGITA
BABLOO
AHK1950419
87
285
912
Sangita
Anilmahajan
AHK0497057
87
286
401
SANGITA
MERAJ UDDIN
AHK2502060
87
287
682
Sangita
MuHasim
AHK2451201
87
29
501
Sangita
Mulchand
FQL3103009
87
301
512
Sangita
Raghuvirasingh
FQL2618601
87
301
822
Sangita
Anup Kumar
AHK0675223
87
3
709
Sangita
Sarman Kumar
FQL2984383
87
30
549
Sangita
Vijay Pal
AHK2255271
87
299
568
Sangita
Brijesh
FQL1125574
87
298
740
SANGITA
VIJAY SINGH
AHK2140069
87
297
1167
Sangita
Manish Kumar
AHK0177261
87
297
1241
Sangita
Munna
AHK2461754
87
293
1173
Sangita
Rakash
UP/73/357/0645037
87
276
963
SANGITA
PUNIT
AHK2632446
87
277
455
Sangita
Vimal
AHK0912725
87
277
725
Sangita
Manoj Kumar
AHK1258979
87
279
475
Sangita
R V Lal
AHK2416568
87
279
567
Sangita
Navin
FQL1112903
87
27
501
Sangita
Kamal
AHK2277481
87
270
449
SANGITA
RAJU
AHK2132983
87
271
19
Sangita
Anil
FQL2521003
87
269
779
Sangita
Dipak Singh
AHK0867630
87
269
859
Sangita
Shyam Singh
AHK0368480
87
269
1109
SANGITA
JAGDISH SINGH
AHK2628535
87
274
740
Sangita
Narendra
UP/73/357/0684560
87
274
864
Sangita
Jayavir
AHK2401677
87
274
886
Sangita
Raj Kumar
AHK1477819
87
274
985
SANGITA
RAJKIRAN
AHK2632065
87
275
734
SANGITA
RAJESH
AHK1907559
87
264
426
SANGITA
DEVENDRA SINGH
AHK1932888
87
262
245
Sangita
Kalichran
FQL2450229
87
265
1043
Sangita
Bal Kishan
AHK2353498
87
266
152
SANGITA
RAKESH KUMAR
AHK2154755
87
266
354
Sangita
Pradip
AHK1624774
87
266
432
SANGITA
JITENDRA RATHAUR
AHK2161693
87
267
829
Sangita
Pappu
AHK1279751
87
268
154
Sangita
Vijay Kumar
AHK1280205
87
269
144
Sangita
Ajay Kumar
UP/73/357/0615326
87
37
279
Sangita
Nareshakumar
FQL2402675
87
37
962
Sangita
Rakesh
AHK2284602
87
37
1033
Sangita
Vijay Singh
AHK2285260
87
37
1045
Sangita
Ashok
AHK2285450
87
37
1406
SANGITA
GHANASHYAM
AHK2097632
136
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
370
564
Sangita
Elector Name
Saurnasingh
AHK2417590
87
380
577
Sangita
Surendra Singh
AHK0132431
87
381
14
SANGITA
AJAYA
AHK1902774
87
381
453
Sangita
Suresh Chand
CPD2990422
87
384
1116
Sangita
Satyapal Singh
AHK1319516
87
383
105
SANGITA
MIRA DEVI
AHK1905819
87
383
106
SANGITA
ROHAN SINGH
AHK2107258
87
379
1092
Sangita
Jayaprakash
AHK0925719
87
377
217
Sangita
Dharm Vir
AHK0665414
87
377
1240
Sangita
Ranjit
AHK0386656
87
375
825
SANGITA
DESHRAJ SINGH
AHK2048833
87
376
989
Sangita
Dinesh Kumar
AHK1460898
87
372
10
SANGITA
DHARMENDRA
AHK2481067
87
372
470
Sangita
Rajakumar
AHK1637479
87
355
795
Sangita
Amar Chand
AHK1547611
87
354
873
Sangita
Son Vir
AHK1538172
87
354
1016
Sangita
Kanhaiya Lal
AHK1549120
87
354
1074
Sangita
Naimi Chand
AHK1549435
87
355
168
Sangita
Karatar Singh
AHK0917237
87
357
609
SANGITA
LAKSHAMAN SINGH
AHK2657625
87
358
34
SANGITA
AMAR CHAND
AHK1987668
87
358
773
Sangita
Chandu
AHK1283506
87
358
977
Sangita
Umesh
CPD3160215
87
358
1028
Sangita
Sonu
AHK2401156
87
359
892
Sangita
Manoj Kumar
AHK1543057
87
359
1055
Sangita
Lalit Kumar
AHK1330851
87
359
1180
SANGITA
RAM KISHAN
AHK1996255
87
359
1224
Sangita
Shiv Ganesh
AHK1410950
87
359
1315
SANGITA
MUKESH KUMAR
AHK1996073
87
360
474
Sangita
Dinesh
AHK0537829
87
360
489
Sangita
Ramakishan
CPD4038006
87
360
657
Sangita
Kedar Singh
AHK1541713
87
362
28
Sangita
Mahesh Singh
CPD3485570
87
362
467
Sangita
Keshav Dev Shamara
AHK2408797
87
362
657
Sangita
Jagannath
AHK0893529
87
365
1405
SANGITA
BHARAT
AHK2662641
87
366
686
Sangita
Vishnu Kumar
CPD1718089
87
343
884
SANGITA
SAUDAN
AHK1913615
87
343
1430
Sangita
Ajay
AHK0854430
87
348
452
Sangita
Ram Avatar
AHK1263581
87
35
182
Sangita
Vinod
FQL1924349
87
35
678
Sangita
Mukund
AHK2270510
87
35
927
SANGITA KUMARI
KEDAR NATH
AHK2011542
87
35
1047
SANGITA
AKHILESH KUMAR
AHK1830934
87
350
1204
Sangita
Krishnakant
AHK1294982
87
352
636
Sangita
Sva.Ramesh Chand
AHK1506740
87
352
735
Sangita
Chandrabhan
AHK1515238
87
390
46
SANGITA
RAMBARAN
AHK2159275
87
391
113
Sangita
Manoj Kumar
AHK0928721
87
391
149
Sangita
Omvi
AHK0929356
87
391
903
Sangita
Amar Singh
AHK0293969
87
392
578
Sangita
Vinod Kumar
AHK1605005
87
389
157
Sangita
Devchand
AHK1190107
87
389
398
Sangita
Vinodakumar
CPD4087920
87
389
577
Sangita
Lallan Lal
AHK1302173
87
389
705
Sangita
Ramvaran
AHK1375229
87
39
274
Sangita
Jagadish
FQL2292704
87
39
480
Sangita
Vinod Kumar
AHK2282978
87
387
397
Sangita
Omaprakash
UP/73/356/0618383
87
387
582
Sangita
Mahendrasingh
CPD2158947
87
388
650
Sangita
Ramji Lal
AHK1628833
87
4
1052
SANGITA
GOPAL DAS
AHK2551075
137
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
395
567
Sangita
Elector Name
Suresh
AHK2448702
87
395
767
Sangita
Pankaj
AHK1198159
87
395
1229
Sangita
Shyam Babu
AHK1398999
87
396
596
Sangita
Niraj Kumar
AHK1660935
87
397
149
Sangita
Ramahet
CPD3543709
87
397
322
Sangita
Sanju
CPD3706157
87
43
569
SANGITA
RAJ KAPUR
AHK2125037
87
43
989
Sangita
Harichand
AHK1493204
87
45
442
SANGITA
JAGAN SINGH
AHK2196558
87
55
673
Sangita
Rajakumar
AHK0784025
87
55
794
Sangita
Rameshchandra
AHK2295178
87
56
538
Sangita
Rajendra Singh
AHK0453357
87
56
656
Sangita
Rajendra
UP/73/357/0351271
87
54
1077
Sangita
R K Singh
UP/73/357/0351321
87
49
802
Sangita
Anup
FQL2135762
87
49
844
Sangita
Satish
FQL2587442
87
119
614
Sangita
Haribabu
AHK1368596
87
115
962
Sangita
Mukesh
AHK0569087
87
115
1035
SANGITA
RAKESH SHARMA
AHK2706315
87
116
398
Sangita
Eiijaj
UP/73/359/0729148
87
104
61
Sangita
Joni
CWY2361560
87
105
228
SANGITA
KAMAL SINGH
AHK1834845
87
11
539
Sangita
Sani Kumar
AHK1465921
87
11
622
Sangita
Lokendra
AHK2260768
87
11
971
SANGITA
VINOD
AHK2553600
87
131
1002
SANGITA
KISHAN KUMAR
AHK2609774
87
130
311
Sangita
Bahiya Lal
CWY3573227
87
131
83
SANGITA
RAJOO
AHK2028603
87
131
269
Sangita
Bhaiyalal
AHK1036425
87
123
712
Sangita
Rakesh
AHK2303238
87
127
87
SANGITA
ASHOK
AHK1818053
87
127
134
Sangita
Atar Singh
AHK1009414
87
128
150
Sangita
Nirottam
CWY1249291
87
129
118
SANGITA
KISHOR KUSHVAH
AHK1785211
87
13
590
Sangita
Naresh
AHK1443191
87
101
423
Sangita
Chandra Prakash
AHK0034314
87
1
661
SANGITA
DINESH KUMAR
AHK2483857
87
1
686
Sangita
Sanjiv
AHK0967331
87
1
1218
Sangita
Jyotiprasad
AHK0479063
87
75
201
Sangita
Ramesh Mahajan
UP/73/359/0630276
87
75
644
Sangita
Ravindra Chaudhri
AHK0951632
87
71
655
Sangita
Gajendra
FQL1849165
87
8
1198
SANGITA
RAHUL
AHK2690410
87
8
1208
SANGITA
KULDIP
AHK2690519
87
81
163
Sangita
Amit
CWY2825974
87
77
521
Sangita Yadav
Shyamababu
CWY1489327
87
77
682
Sangita
Bhupendra Pal Singh
AHK0327445
87
78
32
Sangita
Sanjay
CWY1489434
87
83
1297
SANGITA JHA
KSHETRPAL SINGH
AHK1799329
87
82
31
Sangita
Satish Kumar
CWY2892255
87
86
689
Sangita
Sushil Kumar
CWY1325620
87
89
305
Sangita
Dipak
CWY2853232
87
89
507
Sangita
Rajakumar
AHK1663624
87
89
716
SANGITA
RAHUL BHARTI
AHK2125771
87
7
589
Sangita
Kunjabihari
FQL2498376
87
7
944
SANGITA
DHARMENDRA YADV
AHK1851260
87
7
1058
Sangita
Ramesh Chandra
AHK0619486
87
70
464
Sangita
Virendra
AHK1654094
87
67
529
Sangita
Ravindra
UP/73/357/0393609
87
68
199
Sangita
Rakash
UP/73/357/0384573
87
68
450
Sangita
Ranajit
FQL1963560
87
64
192
Sangita
Sushil Kumar
FQL1956879
138
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
65
38
Sangita
Elector Name
Virendra Singh
AHK1687979
87
65
701
Sangita
Eiilvi Singh
FQL1932565
87
66
337
Sangita
Stifan Pitar
AHK0042333
87
62
600
Sangita
Sant Kumar
AHK0329383
87
62
694
Sangita
Ravindra Kumar
UP/73/357/0375265
87
62
730
Sangita
Rakesh
FQL1079193
87
63
423
Sangita
Tekchand
UP/73/357/0372259
87
63
974
Sangita
Shiv Charan
AHK1631308
87
61
372
Sangita
Anil
FQL1541663
87
57
83
Sangita
Manoj
UP/73/357/0357202
87
57
454
Sangita
Manish Kumar
AHK0449975
87
89
1215
SANGITA
TITU
AHK2596906
87
9
252
Sangita
Bhurisingh
FQL2437044
87
9
529
Sangita
Tejavir
FQL2430189
87
9
583
Sangita
Raju
FQL1829340
87
90
163
Sangita
Hariom
AHK2364420
87
97
747
Sangita
Bhupendra
AHK2378776
87
96
131
Sangita
Jayaprakash
AHK2378123
87
92
1283
Sangita
Jayavir Singh
AHK1686286
87
90
771
Sangita
Ashvani
AHK1673979
87
92
187
Sangita
Virendra
UP/73/359/0678992
87
99
225
Sangita
Guramukh Singh
AHK0973032
87
14
210
Sangita
Rauki
FQL2280808
87
288
798
Sangita
Ramasevak
AHK2456622
87
289
906
Sangita
Jayanarayan
AHK2457125
87
82
47
Sangita
Vijay Kumar
CWY3525656
87
82
359
Sangita
Sushila Kumar
CWY0931592
87
82
1067
Sangita
Gyanendra Kumar
AHK1518463
87
83
237
Sangita
Rakesh Kumar
AHK0467365
87
215
960
SANGITA KATARA
VIVEK KATARA
AHK2477834
87
192
37
Sangita Agraval
Atul Agraval
AHK1226034
87
181
495
Sangita Agraval
Pankaj Agraval
AHK2303410
87
182
594
Sangita Agraval
Manish
FQL1139203
87
184
575
Sangita Agraval
Rakesh Agraval
AHK1230358
87
184
1039
Sangita Agraval
Ramesh Chand
AHK0238089
87
14
553
Sangita Agraval
Sanjay Agraval
AHK0477364
87
156
574
Sangita Agraval
Ashok Kumar
AHK0428201
87
156
846
Sangita Agraval
Hariom
UP/73/357/0471164
87
64
887
Sangita Agraval
Mukul Agraval
FQL1931831
87
56
762
Sangita Agraval
Ramesh Agraval
AHK0331918
87
24
257
Sangita Agraval
Rajiv Agraval
AHK2274165
87
62
679
Sangita Anand
Ram Kumar Anand
FQL1463926
87
181
798
Sangita Baghel
Ajab Kishor
AHK0236778
87
397
855
SANGITA BAGHEL
LAXMAN SINGH
AHK2688836
87
376
794
Sangita Baghel
Mahendra Singh
AHK0911222
87
238
586
Sangita Bajaj
Indrajit Bajaj
FQL2368561
87
292
258
Sangita Bansal
Pramod Kumar Bansal
AHK0181396
87
366
986
Sangita Bansal
Ajay Bansal
AHK1704725
87
117
314
SANGITA BEGAM
KALAMUDDIN
AHK2168979
87
133
613
Sangita Bhargav
Anil Kumar Bhargav
AHK1347145
87
252
1320
SANGITA BHARTI
NAVAL SINGH
AHK1928407
87
147
348
Sangita Chaturvedi
Amit Kumar Chaturvedi
AHK0803742
87
214
87
SANGITA CHAUBE
ROOPESH CHAUBE
AHK1824374
87
370
379
SANGITA CHAUDHRI
DIPK SIH
AHK2042943
87
221
591
Sangita Chauhan
Yatendra Pratap Singh
AHK0403543
87
143
1019
Sangita Chauhan
Rajiv Chauhan
AHK0427039
87
226
816
Sangita Chauhan
Dinesh Singh Chauhan
AHK2372613
87
228
20
Sangita Chauhan
Sanjay Chauhan
AHK1324466
87
382
898
SANGITA CHAUHAN
GAYA SINGH CHAUHAN
AHK2676765
87
55
704
Sangita Chauhan
RPS Rathaur
AHK0443598
87
301
1353
SANGITA CHAURSIYA
AKHIL CHAURSIYA
AHK2150977
87
340
366
Sangita Chavla
Manish Chavla
AHK0810606
139
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SANGITA CHOUDHARY
CHANDRAPAL SINGH
AHK2642981
231
Sangita Dagaur
Devendra Kumar Dagaur
AHK0092643
197
953
Sangita Dagur
Devendra Dagur
AHK1693985
87
221
67
Sangita Davei
Braj Mohan Nsih
AHK0169144
87
17
1333
SANGITA DENVI
BHAGVATI PRASHAD
AHK2555472
87
171
762
Sangita Devi
Dilip
AHK1317361
87
166
658
Sangita Devi
Jagadish
FQL1995869
87
168
545
Sangita Devi
Gyan Singh
AHK1007376
87
158
1144
Sangita Devi
Ramakumar
FQL3087160
87
160
781
Sangita Devi
Rajakumar
FQL2343382
87
165
695
Sangita Devi
Ganpati
AHK0553792
87
165
932
SANGITA DEVI
DEVESH KUMAR
AHK2592178
87
179
497
Sangita Devi
Suresh Chand
AHK1602044
87
175
824
Sangita Devi
Jitu Singh
AHK2385961
87
176
80
Sangita Devi
Kumar Sain
AHK0805937
87
185
13
SANGITA DEVI
RAJESH KUMAR
AHK2542538
87
183
1126
Sangita Devi
Balkaram
AHK0266478
87
186
281
Sangita Devi
Gopal
UP/73/357/0402184
87
186
700
Sangita Devi
Gaya Prasad
UP/73/357/0402444
87
188
109
Sangita Devi
Manoj Kumar
UP/73/357/0411036
87
22
684
Sangita Devi
Uma Shankar
AHK0459248
87
216
1252
Sangita Devi
Krishn Pal Singh
FQL3064243
87
216
1805
Sangita Devi
Ram Babu
AHK1435262
87
217
15
SANGITA DEVI
LATE.NARESH KUMAR
AHK2195022
87
217
611
Sangita Devi
Sukhadev Singh
AHK1361849
87
206
597
SANGITA DEVI
RAMU KUMAR
AHK2178390
87
209
63
Sangita Devi
Sohan Singh
FQL1976562
87
211
151
SANGITA DEVI
RAMNRESH
AHK2244317
87
196
424
Sangita Devi
Shyamamohan
FQL1972926
87
195
527
Sangita Devi
Harimohan
AHK0550160
87
201
1073
Sangita Devi
Sanjay
AHK0938183
87
200
1045
Sangita Devi
Vumalesh Kumar
AHK0872440
87
201
197
Sangita Devi
Bhagavan Singh
AHK0938464
87
203
84
Sangita Devi
Dhamendra Singh
AHK1269125
87
146
1199
Sangita Devi
Kushlapal Singh
AHK0155192
87
147
397
Sangita Devi
Hariom Yadav
AHK1065903
87
148
21
SANGITA DEVI
CHHUTTAN SINGH
AHK1991223
87
140
1084
Sangita Devi
Shribhgavan
AHK0425876
87
152
17
Sangita Devi
Chandrabhan
AHK0826057
87
155
874
Sangita Devi
Ramji Sharma
AHK0827048
87
157
889
SANGITA DEVI
RAJAN
AHK2186120
87
134
747
Sangita Devi
Bhupendrakumar
AHK0430397
87
137
734
Sangita Devi
Arun
AHK0075978
87
102
716
Sangita Devi
Dinesh Gupta
AHK0457069
87
104
517
Sangita Devi
Mukesh
AHK1575158
87
227
725
Sangita Devi
Bachchiram
AHK1323179
87
229
1108
SANGITA DEVI
BAKELAL
AHK2144228
87
350
179
SANGITA DEVI
PRAMOD
AHK2165363
87
317
892
Sangita Devi
Dinesh Singh Rajaput
AHK1709518
87
317
932
SANGITA DEVI
HARVENDRA SINGH
AHK2675031
87
322
359
Sangita Devi
Shrikant
AHK0293274
87
325
64
Sangita Devi
Ajay Singh
AHK0521435
87
327
116
Sangita Devi
Sangit Kumar
AHK1455203
87
382
48
Sangita Devi
Mukesh Chand Sharma
CPD4329702
87
383
446
Sangita Devi
Satish Chand
AHK0961698
87
379
188
Sangita Devi
Satishchand
AHK0927715
87
379
760
SANGITA DEVI
JARMAN SINGH
AHK2479269
87
371
876
Sangita Devi
Satya Prakash
CPD3525979
87
373
91
Sangita Devi
Kamal
CPD3531647
87
373
785
Sangita Devi
Din Dayal
CPD3304748
87
367
759
SANGITA DEVI
MURARI LAL
AHK1894203
87
365
715
Sangita Devi
Manoj Kumar
CPD4098448
87
222
1454
87
199
87
Elector Name
140
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
37
71
Sangita Devi
Elector Name
Kuladip
FQL1841667
87
353
65
Sangita Devi
Ramakumar
AHK0187807
87
359
390
Sangita Devi
Bhagavan Singh
AHK1330455
87
359
1163
Sangita Devi
Ram Kishan
AHK1731124
87
36
1132
SANGITA DEVI
DILIP
AHK2514875
87
360
777
Sangita Devi
Subhash
AHK1541770
87
360
816
Sangita Devi
Shiv Kumar
AHK1540855
87
361
7
SANGITA DEVI
DEVENDRA KUMAR
AHK1950609
87
302
144
Sangita Devi
Raju Vilavar
AHK0888370
87
312
1529
SANGITA DEVI
DHANIRAM
87
314
12
Sangita Devi
Trilok Chand
FQL3014339
87
292
6
Sangita Devi
Omaprakash
AHK0540153
87
289
436
Sangita Devi
Vinod Singh
AHK0104778
87
252
279
Sangita Devi
Subhash Singh
AHK0855734
87
23
398
Sangita Devi
Gajendra
FQL2280980
87
235
712
Sangita Devi
Satyavir
AHK1609486
87
256
395
SANGITA DEVI
KANCHAN SINGH RATHAUR
AHK1843770
87
257
1090
SANGITA DEVI
SANJIV SINGH
AHK1904192
87
256
1251
Sangita Devi
Radha Mohan
AHK1404243
87
263
558
SANGITA DEVI
PRAMOD KUMAR SINGH
AHK2136596
87
266
610
Sangita Devi
Jogendra Kumar Mahaur
AHK0706911
87
49
1141
Sangita Devi
Titu
AHK1422898
87
399
121
Sangita Devi
Bedi Lal
AHK1296813
87
392
267
Sangita Devi
Radheshyam
AHK0932780
87
394
106
Sangita Devi
Rakesh Kumar
AHK1303643
87
394
362
Sangita Devi
Shri Pavan Kumar
AHK1305028
87
386
276
SANGITA DEVI
HARIBABOO
AHK1909373
87
387
937
Sangita Devi
Gautam Singh
AHK1611813
87
390
648
SANGITA DEVI
PAVAN KUMAR
AHK1962133
87
392
730
Sangita Devi
Durgaprasad
AHK0933515
87
392
819
SANGITA DEVI
RAVINDRA
AHK2745529
87
70
206
SANGITA DEVI
SANTOSH KUMAR
AHK1937556
87
74
865
Sangita Devi
Sudhesh Yadav
AHK1004241
87
8
113
Sangita Devi
Rupesh Kumar
UP/73/357/0228508
87
86
645
Sangita Devi
Basant Kumar
AHK0452110
87
89
587
Sangita Devi
Mukesh Kumar
AHK1511443
87
90
950
SANGITA DEVI
PRAMOD KUMAR SHARMA
AHK2597466
87
92
751
SANGITA DEVI
JITENDRA
AHK1836519
87
171
837
SANGITA DEVI CHAUDHRI
UMESH KUMAR CHAUDHRI
AHK2007599
87
181
600
Sangita Devi Divakar
Dinesh Kumar Divakar
AHK2302149
87
48
421
SANGITA DEVI KUSHWAH
MAHEND SINGH
AHK1854108
87
173
787
Sangita Devi Varma
Devendra Kumar Varma
AHK0085027
87
203
913
SANGITA DI
ANIL DIKSHIT
AHK1820000
87
237
152
SANGITA DIKSHIT
ANUPAM DIKSHIT
AHK2137263
87
108
83
Sangita Fatima
Laik Ahamad
CWY3733417
87
153
571
Sangita Garg
Anil Garg
AHK0971457
87
131
669
SANGITA GAUD
SATISH GAUD
AHK2028520
87
144
1080
SANGITA GHOSHAL
RAHUL GHOSHAL
AHK1921279
87
78
245
Sangita Gosvami
Shekhar Gosvami
AHK0997759
87
216
758
Sangita Gupta
Vishvanath Gupta
FQL3064052
87
183
75
Sangita Gupta
Yogendra Gupta
AHK1308543
87
184
1192
SANGITA GUPTA
MANOJ GUPTA
AHK2757862
87
237
784
SANGITA GUPTA
RAJESH KUMAR
AHK1799220
87
290
1423
SANGITA GUPTA
AJAD GUPTA
AHK2645679
87
279
821
SANGITA GUPTA
SVA.BRIJBALLABH GUPTA
AHK1862028
87
281
164
Sangita Gupta
Rajiv Gupta
UP/73/357/0627129
87
297
37
Sangita Gupta
Hari Shankar Gupta
AHK2460822
87
297
1127
Sangita Gupta
Hari Shankar
AHK0177030
87
376
97
Sangita Gupta
Anil Gupta
AHK0517755
87
227
1165
Sangita Jain
Rakesh Jain
AHK0165381
87
37
1361
Sangita Jain
Santosh Kumar Jain
FQL3059136
87
33
247
Sangita Jain
Dilip Kumar Jain
AHK2261345
141
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
31
173
Sangita Jain
Elector Name
Mitendra Kumar Jain
AHK2257418
87
49
319
Sangita Jain
Sanjay Kumar
FQL2136059
87
43
779
Sangita Jain
Anup Kumar Jain
AHK0481077
87
50
288
Sangita Jain
Chakresh Jain
AHK0783373
87
194
22
Sangita Jasoriya
Ajay Jasoriya
FQL3080199
87
180
98
Sangita Jha
Harsh Kumar
AHK1234004
87
279
926
Sangita Khandelaval
Navin Khandelaval
FQL2989473
87
133
146
SANGITA KISHOR
KISHOR KUMAR SHARMA
AHK2500874
87
145
1225
Sangita Kshaitri
Naresh Kumar Kshaitri
AHK1002385
87
84
805
SANGITA KU.
MOHAN SEN
AHK2760494
87
150
171
SANGITA KUMARI
BABU G
AHK2232924
87
133
249
Sangita Kumari
Raj Kumar
AHK0723809
87
133
876
Sangita Kumari
Rahul Kumar
AHK1348184
87
135
549
SANGITA KUMARI
BANARSI SINGH
AHK2031581
87
131
478
Sangita Kumari
Bhure Lal
AHK1649052
87
11
171
Sangita Kumari
Ramasho Prasad
AHK0334284
87
11
220
Sangita Kumari
Sunahari Lal
AHK0455113
87
173
1214
SANGITA KUMARI
DAUJI RAM
AHK2763498
87
167
363
SANGITA KUMARI
JAGDISH PRASAD
AHK2151223
87
158
95
Sangita Kumari
Munna Lal
AHK1063189
87
194
475
Sangita Kumari
Durga Prasad
FQL1971795
87
204
124
Sangita Kumari
Shailendra Singh
AHK0248690
87
209
245
Sangita Kumari
Sunil Kumar
FQL1982818
87
65
797
Sangita Kumari
Raj Kumar
AHK2325280
87
54
787
Sangita Kumari
Vijendra Singh
AHK2291847
87
386
196
Sangita Kumari
Vijendra Singh
AHK0940353
87
393
243
Sangita Kumari
Vijendra Singh
AHK0622969
87
398
131
Sangita Kumari
Megh Singh
AHK1279223
87
98
692
SANGITA KUMARI
RAJENDRA KUMAR
AHK2207082
87
312
1455
SANGITA KUMARI
NAVIN KUMAR
AHK2746980
87
265
587
Sangita Kumari
Vinit Kumar
AHK1720549
87
269
753
Sangita Kumari
Bachchu Singh
AHK0867176
87
35
89
SANGITA KUMARI
SATYPAL
AHK1830637
87
340
392
Sangita Kumari
Dhaniram
AHK0812826
87
328
91
Sangita Kumari
Pradip Kumar
AHK1456961
87
319
294
Sangita Kumari
Rajesh
FQL2217073
87
32
814
SANGITA KUMARI
DEVESH KUMAR
AHK2199594
87
379
1011
Sangita Kumari
Pramod Kumar
AHK0965525
87
383
300
Sangita Kumari
Pramod Kumar
AHK1362672
87
362
817
SANGITA KUMARI
SOORAJ
AHK1890631
87
311
885
Sangita Kumari Chaurasiya
Dhaniram Chaurasiya
FQL2615557
87
88
404
Sangita Kumari Vyas
Surendra Kumar
CWY3734357
87
324
523
SANGITA KUSHVAH
SANJIV KUSHVAH
AHK2498715
87
278
1199
SANGITA KUSHVHA
SHIVCHARAN SINGH
AHK1854884
87
193
245
SANGITA LOOTHRA
SUNIL
AHK1811520
87
88
73
SANGITA MAGAR
HARESH MAGAR
AHK2086536
87
140
45
Sangita Malhotra
Anil Kumar Malhotra
AHK0988907
87
75
413
Sangita Malik
Dipak Kumar Malik
AHK1429000
87
47
593
Sangita Mathur
Ajay Gopal Mathur
AHK0442012
87
182
94
Sangita Mittal
Subodh Nath Mittal
AHK0545509
87
228
257
Sangita Negi
Pratap Singh
AHK1656271
87
375
785
SANGITA OJHA
NASING OJHA
AHK2043925
87
234
815
SANGITA PAL
SHIV KUMAR
AHK1968908
87
172
429
Sangita Pandey
Sanjay Pandey
AHK0815522
87
298
92
Sangita Pathak
Munesh Kumar
AHK2462448
87
306
132
Sangita Patil
Krishn Patil
FQL3031333
87
227
1419
Sangita Pavar
Dayal Singh Pavar
FQL3016466
87
97
1223
Sangita Pavar
Suresh Chand Pavar
AHK0031864
87
134
203
Sangita Rani
Ganesh
AHK1517259
87
58
427
Sangita Rani
Ashvani
AHK2348746
87
80
655
SANGITA RANI
RAJU
AHK2027548
87
299
703
Sangita Rani
Umakant Saingar
FQL1376490
142
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sangita Rani
Shyamasundar
AHK2466456
SANGITA RANI
HRIDYA NARAIN
AHK1830744
646
Sangita Rani
Sureshchand
AHK0852236
212
800
Sangita Rathaur
Harendra
AHK0265496
87
265
618
SANGITA RATHAUR
VIJYPAL
AHK2016574
87
262
578
Sangita Rathaur
Kailash Chand
AHK1599844
87
263
48
SANGITA RATHAUR
JIYALAL
AHK2136331
87
250
631
Sangita Rathaur
Ramji Lal Rathaur
AHK1652635
87
324
893
Sangita Rathaur
Jasvant Rathaur
AHK1510551
87
324
1066
Sangita Rathaur
Ashok Rathaur
AHK1503929
87
323
38
SANGITA RATHAUR
SANJAY RATHAUR
AHK2103547
87
99
804
Sangita Rathaur
Amar Rathaur
CWY3757325
87
227
1729
Sangita Ravat
Prathapal Singh Ravat
AHK0278259
87
227
820
Sangita Ravat
Netra Singh Ravat
AHK1323468
87
362
7
Sangita Ravat
Mukesh Ravat
CPD3485596
87
198
466
Sangita Rupesh
Rupesh Kumar
AHK0098210
87
399
719
SANGITA SAGAR
DEEPU SAGAR
AHK2104743
87
263
152
Sangita Saksena
Shiv Singh Saksena
FQL3076619
87
297
796
Sangita Sengar
Rajiv Sengar
AHK0540310
87
283
494
Sangita Sethi
Narendra Sethi
FQL2101426
87
175
92
Sangita Shakya
Pratap Singh Shakya
AHK1289495
87
184
1091
Sangita Sharma
Pravin Kumar
AHK0237651
87
217
725
SANGITA SHARMA
SANTOSH KUMAR SHARMA
AHK2635696
87
215
1052
Sangita Sharma
Baburam Sharma
AHK1665181
87
221
224
SANGITA SHARMA
ANIL KUMAR SHARMA
AHK2054286
87
217
1153
Sangita Sharma
Mukesh Sharma
AHK1434844
87
139
239
SANGITA SHARMA
RAVI SHARMA
AHK2536324
87
131
180
Sangita Sharma
Kailash Chandra Shastri
AHK1649888
87
154
982
Sangita Sharma
Girish Kumar Sharma
AHK1399757
87
143
520
Sangita Sharma
Hariom Sharma
AHK1068766
87
27
161
Sangita Sharma
Pradip Kumar Sharma
FQL2585339
87
252
495
SANGITA SHARMA
SANTOSH SHARMA
AHK2250835
87
241
621
Sangita Sharma
Sunil Datt Sharma
FQL1467042
87
236
865
Sangita Sharma
Vinod Kumar Sharma
AHK1338318
87
233
287
Sangita Sharma
Pavan Sharma
AHK0692566
87
371
290
SANGITA SHARMA
YOGENDRA SHARMA
AHK2047769
87
351
47
Sangita Sharma
Lokesh Sharma
AHK0514711
87
352
373
SANGITA SHARMA
KRISHN KANT SHARMA
AHK2517662
87
332
19
SANGITA SHARMA
KAILASH PRASAD
AHK2145977
87
80
413
Sangita Sharma
Rajesh Kumar
CWY3695913
87
113
45
SANGITA SINGH
HUKM SINGH
AHK1940899
87
220
147
Sangita Singh
Harbhajan Singh
AHK1310853
87
207
175
Sangita Singh
Premaprakash
FQL2607141
87
193
831
SANGITA SINGH
RAVINDRA SINGH
AHK2731008
87
165
721
Sangita Singh
Ajay Kumar
FQL2290831
87
393
194
Sangita Singh
Tineja Singh
CPD4336384
87
56
1250
SANGITA SINGH
VIKAS KUMAR
AHK1912518
87
35
1066
SANGITA SINGH
BALJITA SINGH
AHK1831122
87
356
184
SANGITA SINGH
LAKSHMAN SINGH
AHK2545622
87
237
335
SANGITA SINGH
JOGENDRA SINGH
AHK1798198
87
272
452
SANGITA SINGH
YOGENDRA PRTAP SINGH
AHK1925270
87
265
414
SANGITA SINGH
BAIJNATH
AHK2016814
87
312
249
Sangita Singh
Prem Pratap Singh
AHK0210559
87
183
915
Sangita Singh Jadaun
Karmavir Singh Jadaun
AHK1307768
87
375
251
Sangita Solanki
Shishupalasingh
CPD3998879
87
241
465
Sangita Sonaval
Rajesh Kumar
AHK0375378
87
167
153
Sangita Soni
Rajiv Soni
AHK2379816
87
112
571
Sangita Soni
Rajesh Kumar Soni
AHK0977462
87
152
605
Sangita Taumar
Narayan Singh Taumar
AHK0427930
87
150
624
Sangita Tivari
K N Tivari
CWY3696739
87
146
538
Sangita Tivari
K. F. Tivari
AHK0582965
87
80
656
SANGITA TOMAR
YOGESH KUMAR
AHK1797067
87
295
97
87
236
1253
87
255
87
Elector Name
143
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
62
884
Sangita Upadhyay
Elector Name
Alok Upadhyay
AHK0037358
87
7
931
Sangita Upadhyay
Om Prakash Upadhyay
AHK2256493
87
49
667
Sangita Upadhyay
Dipak Upadhyay
AHK1689165
87
49
1110
Sangita Upadhyay
Umesh Upadhyay
FQL3015773
87
270
472
Sangita Upadhyay
Niraj Upadhyay
AHK1570852
87
91
105
Sangita Upreti
Krishn Gopal
CWY3643350
87
30
168
Sangita V Singh
Jagajivan Bahadur Singh
AHK1046994
87
108
327
SANGITA VALA
FAYYAJ KHAN
AHK1962562
87
140
1403
SANGITA VERMA
RAJKUMAR VERMA
AHK2752764
87
142
719
SANGITA YADAV
RAVI YADAV
AHK1936780
87
151
162
SANGITA YADAV
NARENDRA SINGH YADAV
AHK2506848
87
139
406
Sangita Yadav
Manoj Kumar
AHK0832642
87
173
563
SANGITA YADAV
RAGHUVIR SINGH YADAV
AHK1889971
87
374
1141
SANGITA YADAV
HARI KRISHNA YADAV
AHK2217578
87
153
1133
SANGITA YADV
OMKAR YADV
AHK1967322
87
339
288
SANGITA YADV
PAUP SINGH YADV
AHK2060150
87
264
238
SANGITA YADV
MANOJ KUMAR
AHK1933241
87
120
758
Sangitadevi
Ramnarayan
AHK0566851
87
120
852
Sangitadevi
Chandanasinghachaudhri
AHK0566976
87
10
761
Sangitadevi
Surendra
FQL1339324
87
160
434
Sangitadevi
Rupakishor
FQL2013324
87
264
795
Sangitadevi
Harbhajnasingh
FQL1561042
87
269
418
Sangitadevi
Santoshasingh
AHK2385227
87
254
536
Sangitadevi
Maheshchand
AHK2328870
87
255
190
Sangitadevi
Sanjivakumar
FQL2614022
87
381
202
Sangitadevi
Sanjayakumar
CPD3642527
87
4
632
Sangitadevi
Saradarasih
AHK2250728
87
299
345
Sangitadikshit
Brijesh
AHK2467975
87
157
682
Sangitagupta
Anandagupta
FQL2346237
87
140
580
Sangitagupta
Virendragupta
AHK0997593
87
64
385
Sangitagupta
Anupakumaragupta
FQL2400075
87
64
560
Sangitajain
Amitajain
FQL2605590
87
61
109
Sangitakumari
Hakim Sih
AHK0460568
87
27
227
Sangitakumari
Gayaprasad
FQL1838143
87
198
48
Sangitarani
Uttam Kumar
UP/73/357/0438519
87
279
514
Sangitasalem
Mauhammadasalem
FQL2098531
87
22
154
Sangitashamar
Mukeshshamara
FQL2028132
87
150
210
Sangiti
Rajendra
UP/73/359/0789620
87
131
780
Sangram Singh
Kripal Singh
CWY3581949
87
10
852
SANGRAM SINGH
MOHAR SINGH
AHK2259893
87
178
668
Sangram Singh
Rajendra Singh
AHK0575167
87
335
317
Sangram Singh
Jangaram
AHK0216135
87
174
511
Sani
Ashok
AHK1567239
87
174
709
SANI
RAM PRAKASH
AHK2630275
87
176
298
Sani
Jivan Lal
AHK1336502
87
186
626
Sani
Rajakumar
AHK0094722
87
186
1329
SANI
OMI
AHK1786896
87
190
126
Sani
Omaprakash
AHK0279307
87
190
800
SANI
CHETRAM
AHK2047496
87
161
57
SANI
NAVAV SINGH
AHK2082188
87
162
621
Sani
Kailash Nath
FQL3009677
87
165
840
SANI
ROSHANLAL
AHK2189173
87
165
935
SANI
SONU
AHK2592210
87
166
136
SANI
SOORJBHAN
AHK1994094
87
158
993
Sani
Soran Singh
AHK1562792
87
159
853
Sani
Gyan Singh
AHK1578384
87
159
888
SANI
KAMAL SINGH
AHK2587517
87
16
738
Sani
Ashok Kumar
FQL2455640
87
16
807
Sani
Surjabhan
AHK1492602
87
160
27
Sani
Mahesh Chandra
AHK0848036
87
171
1050
Sani
Suvesh Chand
AHK1317577
87
170
650
SANI
RAMESH CHAND
AHK1880756
144
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
17
1394
SANI
Elector Name
GULAB SINGH
AHK2691053
87
166
690
SANI
TULSIDAS
AHK2592392
87
167
121
Sani
Suresh Chandra
AHK1373281
87
168
488
SANI
POORANCHAND
AHK2107100
87
169
805
SANI
GOPI CHAND
AHK2003424
87
22
122
Sani
Rahim
AHK0337634
87
215
482
Sani
Lakshay Singh
AHK1726587
87
205
1011
Sani
Lekharaj
AHK2341352
87
207
531
Sani
Indrajit Singh
AHK0241216
87
213
340
SANI
SOM BHAI
AHK2516854
87
214
345
SANI
MATA PRASAD
AHK2527174
87
214
445
Sani
Kunvar Singh
AHK1342864
87
214
485
SANI
LAKSHMAN SINGH
AHK1999937
87
214
527
Sani
Omaprakash
AHK1342955
87
214
598
Sani
Shiv Sahay
AHK0544809
87
197
68
SANI
PREM KANNAUJIYA
AHK1815018
87
192
689
Sani
Rupchand
AHK0096305
87
195
112
Sani
Manikchand
AHK2318434
87
195
337
Sani
Rajendra Kumar
AHK0797175
87
199
664
SANI
MANGAL SINGH
AHK2000420
87
199
867
Sani
Gopal
AHK1681535
87
199
993
SANI
LATE. SURESH KUMAR
AHK2733285
87
20
1227
SANI
CHANDRAPRAKASH
AHK2557338
87
10
1379
SANI
SHIV NARAYAN
AHK2553048
87
100
71
Sani
Motilal
AHK2383909
87
1
630
SANI
DUMBAR SINGH
AHK2096477
87
106
964
SANI
RASIDA
AHK1985779
87
11
586
Sani
Mukesh Pippal
AHK0753087
87
109
35
SANI
OM PRAKASH
AHK2036960
87
13
351
Sani
Hari Babu
AHK1465038
87
13
406
Sani
Saroj
AHK1442581
87
13
536
Sani
Manoj
AHK1443076
87
13
558
Sani
Ramesh Chand
AHK1442672
87
123
1054
Sani
Sva.Pratap Singh
AHK1613017
87
14
190
Sani
Kailash Chandra
FQL2314029
87
14
431
Sani
Shiv Charan
AHK1670603
87
14
445
Sani
Kailash
AHK0756825
87
14
586
Sani
Suresh Kumar
AHK1008564
87
14
619
Sani
Lakshmi Narayan
AHK1008671
87
14
671
Sani
Vavachran Singh
AHK1007723
87
14
725
SANI
MUNNALAL
AHK2554004
87
136
82
SANI
PRDIP
AHK1975887
87
147
48
Sani
Munshi Lal
AHK1724731
87
158
207
Sani
Ram Kishan
AHK1562149
87
148
874
SANI
PAPPOO
AHK1991082
87
148
1019
SANI
HAKIM SINGH
AHK2619153
87
149
335
Sani
Munshilal
AHK0157180
87
222
1283
Sani
Narayan Singh
AHK1511294
87
23
109
SANI
RAMAN
AHK1842418
87
336
467
Sani
Rafik
FQL2386787
87
338
680
Sani
Lakshman Singh
AHK0303701
87
331
37
SANI
RAMNARAIN
AHK1912674
87
332
1050
Sani
Lakhan Singh
AHK1457613
87
334
161
SANI
ASHOK
AHK1981182
87
350
294
SANI
NIRPATI
AHK2246593
87
351
834
SANI
PURUSHOTTAM SINGH
AHK2653871
87
352
178
Sani
Raju
AHK2395945
87
352
756
Sani
Pappu
AHK1515188
87
352
804
Sani
Gulab Singh
AHK1504232
87
352
862
SANI
SURESH
AHK2654879
87
352
872
SANI
PAPPU
AHK2655207
87
343
1156
Sani
Badan Singh
AHK0853598
145
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
343
1374
SANI
Elector Name
PADAM SINGH
AHK1903293
87
319
1153
Sani
Vinod
AHK1209212
87
312
1287
Sani
Bhagavan Singh
AHK1469931
87
316
561
SANI
HOTI LAL
AHK1854272
87
326
452
Sani
Ashok
FQL2393247
87
326
554
Sani
Babulal
FQL2617389
87
326
593
Sani
Jayasih
FQL2085504
87
326
650
Sani
Parasotal
FQL2398865
87
32
667
Sani
Narayan Das
AHK0472282
87
327
718
Sani
Naimi Chand
AHK1540236
87
328
100
Sani
Lakshman Singh
AHK1529106
87
327
119
Sani
Shekhar
AHK1523356
87
327
153
Sani
Pappu
AHK1499896
87
327
319
Sani
Babu Lal
AHK1540111
87
327
362
Sani
Sva.Bavua
AHK1455153
87
327
366
Sani
Bachchu Singh
AHK1615400
87
328
638
Sani
Munni
AHK1455146
87
328
665
Sani
Sona Ram
AHK1530039
87
328
750
Sani
Dori Lal
AHK1615764
87
381
342
Sani
Pande Bharatiya
CPD4346326
87
383
102
SANI
BHAGVATI
AHK1948348
87
383
625
Sani
Bablu
AHK1178524
87
385
522
Sani
Trilok Chand
AHK1576008
87
385
578
Sani
Shyam Babu
AHK1575885
87
385
110
Sani
Chandrabhan
AHK0938589
87
379
1039
Sani
Maharaj Singh
AHK0965558
87
379
1042
Sani
Ashok
AHK0965582
87
379
1056
Sani
Radhunath Singh
AHK0964668
87
379
1138
SANI
MAHARAJ SINGH
AHK2721033
87
38
690
Sani
Shiv Shankar
AHK1713072
87
379
325
Sani
Munnalal
AHK0927749
87
379
367
Sani
Pappu
AHK0926972
87
379
948
Sani
Brandavan
AHK0389007
87
379
195
Sani
Horilal
AHK0927269
87
379
217
Sani
Nahar Singh
AHK1193663
87
377
547
Sani
Ratan Singh
AHK1381466
87
377
566
Sani
Mohar Singh
AHK1381474
87
376
1089
Sani
Kanhaiya Lal
AHK1460823
87
376
1094
Sani
Hori Lal
AHK1586189
87
376
1125
Sani
Niranjan
AHK1429281
87
371
1174
Sani
Pappu
AHK1516095
87
370
776
Sani
Ratan Singh
AHK2417723
87
354
977
Sani
Sva.Dal Chand
AHK1664515
87
354
981
Sani
Om Prakash
AHK1548833
87
355
921
Sani
Rohan Singh
AHK1664887
87
356
956
Sani
Ramji Lal
AHK1447838
87
355
1262
SANI
FAURAN SINGH
AHK2718609
87
357
601
SANI
KALI CHARAN
AHK2657468
87
358
116
Sani
Rohan Singh
AHK0521799
87
362
169
Sani
Rajaram
AHK1354828
87
362
995
Sani
Yadaram
AHK1565183
87
360
758
Sani
Ramesh
AHK1716851
87
359
1228
SANI
GANGA PRASAD
AHK1995539
87
359
1261
SANI
NARAIN SINGH
AHK1995521
87
359
1343
SANI
ROHAN SINGH
AHK2658367
87
359
1356
SANI
LATE.RAMESH CHAND
AHK2658540
87
363
1301
Sani
Shri Lal Singh
AHK1313402
87
363
1343
SANI
MAHAVEER
AHK2661502
87
365
509
SANI
SUBARA
AHK1877265
87
368
188
Sani
Rautan Singh
AHK1250851
87
365
1330
Sani
Narayan Singh
AHK0905703
87
37
1227
Sani
Indar Prasad
AHK1486620
146
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
369
237
Sani
Elector Name
Hari Babu
AHK1250257
87
278
1216
SANI
JAGDISH
AHK2516755
87
274
20
Sani
Mohan Singh
AHK1620129
87
274
240
Sani
Shankar Lal
AHK1477934
87
275
345
Sani
Mohan Lal
AHK0915637
87
283
361
Sani
Vagirs
FQL2207504
87
295
806
Sani
Masakur Ali
FQL2162576
87
295
826
Sani
Raju
FQL2622157
87
290
1058
SANI
PARO DEVI
AHK2105427
87
290
1437
SANI
PURAN CHANDRA
AHK2645927
87
297
1326
SANI
BANVARI
AHK2655314
87
3
333
SANI
BHAGVAN SVAROOP
AHK1802198
87
306
13
Sani
Shahjadaddin
AHK0498840
87
302
617
Sani
Dinesh Kumar
AHK0193151
87
303
933
Sani
Majiudin
AHK0288357
87
301
1363
Sani
Rameshvar
AHK1711084
87
312
120
SANI
RAMPRASAD
AHK2503555
87
312
173
Sani
Maujam Singh
AHK0594788
87
31
741
Sani
Gopi Chandra
AHK1631878
87
310
433
Sani
Chandan Singh
AHK0200865
87
310
441
Sani
Mohanalal
AHK0199976
87
310
986
Sani
Ahamad Ali
AHK1351568
87
313
262
SANI
GANGARAM
AHK1861210
87
314
367
Sani
Shri Mul Chand
AHK0963363
87
314
766
Sani
Vanavari Lal
AHK1614601
87
314
1692
SANI
RAJENDRA PRASAD
AHK2670123
87
271
694
SANI
GHOORELAL
AHK2227221
87
272
155
SANI
VIRPAL SINGH
AHK1925353
87
263
454
SANI
SUSHIL
AHK2136661
87
266
1435
SANI
JAVAHAR LAL
AHK2627842
87
253
713
Sani
Pappu Singh
AHK1472646
87
254
505
Sani
Radhuvir Singh
AHK1659267
87
257
335
Sani
Ramajilal
AHK1321579
87
260
253
SANI
POORAN CHAND
AHK2135598
87
261
594
Sani
Ghasiram
AHK0856575
87
245
967
Sani
Rafik Khan
AHK0657833
87
247
847
SANI
RAKESH
AHK2079929
87
25
16
Sani
Kushal
AHK1055912
87
25
18
Sani
Sunil Kumar
AHK1055805
87
239
50
Sani
Sitaram
AHK0185058
87
232
151
Sani
Karan Singh
AHK1249739
87
232
202
Sani
Suresh
FQL2296168
87
230
131
Sani
Megharaj
AHK1201300
87
23
938
Sani
Vatu Chaudhri
AHK0754580
87
23
1015
SANI
SUNIL KUMAR
AHK2734234
87
59
711
Sani
Jaggo
AHK1425156
87
58
523
Sani
Mukesh Kumar
AHK1053164
87
58
559
SANI
JAGDISH
AHK2089555
87
6
73
Sani
Chandrabhan
AHK1622166
87
6
212
Sani
Santosh
AHK0747782
87
66
843
Sani
Dinesh
AHK1641208
87
68
142
SANI
RAJKUMAR
AHK2071405
87
73
520
Sani
Hanif
AHK0776443
87
73
852
SANI
RAMESH CHANDRA
AHK2583722
87
70
450
Sani
Ram Babu
AHK1581800
87
70
715
Sani
Kamal
AHK1654516
87
70
717
Sani
Dinesh
AHK1654482
87
70
1022
SANI
ABDUL SAID
AHK1937770
87
77
101
Sani
Jayanendar Kumar
AHK2347565
87
93
194
Sani
Dhanaraj Singh
AHK1557156
87
94
572
Sani
Tornasingh
CWY2356719
87
88
650
Sani
Pappu
AHK1512441
147
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
89
427
Sani
Elector Name
Suresh Chandra
AHK1535525
87
89
771
Sani
Niranjan Singh
AHK0790170
87
8
1027
Sani
Jagadish
AHK0749416
87
82
569
Sani
Munni Devi
AHK1015247
87
84
287
SANI
SURESH CHANDRA
AHK2186922
87
85
560
Sani
Sva.Niroti Lal
AHK1510114
87
85
930
Sani
Prakash
AHK1509975
87
86
151
Sani
Pavan Kumar
AHK0791608
87
40
473
Sani
Ashok Kumar
FQL1927458
87
40
841
Sani
Munnalal
AHK1006113
87
40
981
Sani
Dalip
FQL2490548
87
40
1028
Sani
Ashok
AHK1480540
87
42
446
Sani
Rajendra Kumar
FQL2490803
87
49
938
Sani
Pappu
AHK1060185
87
49
1022
Sani
Hari Kishan
FQL3058260
87
48
390
Sani
Rakesh
AHK2280964
87
48
567
SANI
KAILASHI CHANDRA
AHK2736148
87
45
486
Sani
Narayan Singh
AHK0047209
87
57
451
Sani
Ashok
AHK0449942
87
54
700
SANI
DINESH
AHK1827294
87
50
712
Sani
Shri Pappu
AHK0994400
87
39
140
Sani
Kunvarapal
FQL2429108
87
389
187
Sani
Gulav Singh
AHK0943621
87
389
686
Sani
Satish Chandra
AHK1302231
87
39
623
Sani
Mukesh
FQL2428563
87
39
630
Sani
Jagadish Prasad
FQL2292860
87
39
742
Sani
Naval Kishor
FQL3089398
87
387
367
Sani
Triloki
AHK1464965
87
387
805
Sani
Jagadish
AHK1618420
87
388
932
Sani
Murari Lal
AHK1462308
87
388
1027
Sani
Girraj Singh
AHK1274000
87
399
461
Sani
Chhote Lal
CPD4330452
87
394
787
Sani
Anil Singh
AHK0954495
87
393
213
Sani
Sunahari Lal
CPD4364220
87
391
1023
Sani
Ajay Kumar
AHK0296541
87
392
694
Sani
Munna Lal
AHK1623685
87
394
903
Sani
Bahadur Singh
AHK1303346
87
99
577
Sani
Dipak
AHK1356054
87
99
1277
SANI
RAMESH CHAND
AHK2604718
87
97
1260
Sani
Salim Khan
AHK1566876
87
96
290
Sani
Patiram
AHK2378321
87
95
791
Sani
Yashin Khan
AHK2378008
87
160
615
Sani Kumar
Ratiram
AHK0847814
87
79
586
Sani Aroda
S K Aroda
AHK0467241
87
215
109
Sani Baghel
Mohan Singh Baghel
AHK1444892
87
239
11
Sani Bansal
Anil Bansal
AHK1357102
87
327
372
Sani Bhandari
Bachchu Singh
AHK1456227
87
83
1397
Sani Bharadvaj
Raj Kumar
CWY2824043
87
169
1116
Sani Bharatiya
Bachchu Singh
AHK1378587
87
81
1120
SANI BHARDWAJ
RAJKUMAR BHARDWAJ
AHK2590271
87
228
198
Sani Chauhan
Kailas Singh Chauhan
AHK1479583
87
90
919
Sani Chauhan
Lokendra Singh Chauhan
AHK1013309
87
65
91
Sani Chauhan
Jorj Chauhan
FQL3021300
87
14
544
Sani Chaurasiya
Kamal Kishor
AHK1014554
87
53
551
Sani Chopda
Vishvanath Chopda
AHK1011212
87
17
954
SANI DAYAL
DALIP SINGH
AHK2021574
87
349
30
SANI DAYAL YADAV
BRJESH KUMAR YADAV
AHK2509651
87
349
598
Sani Dayal Yadav
Brijesh Kumar Yadav
AHK1365451
87
264
525
Sani Deol
Ram Mohan Singh
AHK1713502
87
394
272
SANI DEV
INSPAIKTAR SINGH
AHK2111102
87
57
828
Sani Divakar
Vijay Kumar
AHK1039353
87
376
1090
Sani Gupta
Mohan Lal
AHK1729144
148
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
21
684
Sani Jain
Elector Name
Vimal Jain
AHK2269967
87
20
982
Sani Jain
Ravindra Kumar Jain
AHK2268233
87
31
163
Sani Jain
Ramasvarup
AHK2257392
87
31
184
Sani Jain
Gyan Chandra Jain
FQL2535292
87
31
390
Sani Jain
Akhilesh Jen
FQL2324820
87
301
783
Sani Jain
Narendra Jain
AHK0125831
87
49
910
Sani Jain
Prakash Chandra Jain
AHK0340646
87
39
452
SANI JARARI
AJAYA JARARI
AHK1843127
87
81
972
SANI JHA
DHARMENDRA JHA
AHK1979426
87
260
375
SANI KAITH
JAGDISH PRASAD KAITH
AHK2135150
87
275
255
Sani Kardam
Indrajit
AHK1277722
87
281
327
SANI KARMACHANDANI
ISHVAR LAL
AHK2149003
87
136
560
Sani Khan
Nisar Ali
AHK0066357
87
122
842
SANI KHAN
SHAUKAT KHAN
AHK2601078
87
238
563
Sani Khan
Yusaf Khan
AHK0879726
87
246
451
Sani Khan
Sharif Khan
AHK0621193
87
292
231
Sani Khanna
Rajakumar Khanna
AHK0173971
87
22
718
Sani Khe
Sarfaraj
AHK0338319
87
74
849
Sani Koriya
Liladhar
CWY2924900
87
51
384
Sani Kulashreshth
Yogesh Kumar
AHK0023358
87
208
92
Sani Kumar
Rajendra Kumar
FQL3095502
87
208
195
Sani Kumar
Narayan Singh
AHK0919357
87
208
358
Sani Kumar
Vijendra Kumar
FQL3025863
87
206
973
Sani Kumar
Asharfilal
AHK0275354
87
206
991
Sani Kumar
Vijay Kumar
AHK0275024
87
207
56
Sani Kumar
Malakhan Singh
AHK0858944
87
200
1081
Sani Kumar
Tara Chandra
AHK0872465
87
200
1460
SANI KUMAR
AMAR SINGH
AHK2693901
87
202
54
Sani Kumar
Lakhan Singh
FQL3069606
87
194
517
Sani Kumar
Rameshvar
AHK1582303
87
199
660
SANI KUMAR
MUNNA LAL
AHK2039675
87
199
839
Sani Kumar
Sorna
AHK1681832
87
199
856
Sani Kumar
Sant Lal
AHK1681907
87
167
1022
Sani Kumar
Babulal
AHK0802520
87
167
1079
SANI KUMAR
SURENDRA SINGH
AHK2716157
87
167
1092
SANI KUMAR
POORAN SINGH
AHK2716397
87
165
890
SANI KUMAR
LATE.DURGAN SINGH
AHK2591295
87
166
7
SANI KUMAR
BANVARI LAL
AHK1975549
87
170
684
Sani Kumar
Rajakumar
AHK0807875
87
173
209
Sani Kumar
Madnalal
AHK0084392
87
171
768
SANI KUMAR
MAHAVIR SINGH
AHK2197358
87
163
790
Sani Kumar
Vijay Kumar
AHK1621150
87
165
110
Sani Kumar
Mauhar Singh
AHK1062017
87
165
123
Sani Kumar
Vishambhar Singh
AHK1062165
87
165
392
Sani Kumar
Vijay Kumar
AHK1061639
87
160
1054
Sani Kumar
Ramesh Chand
AHK1561026
87
160
1273
Sani Kumar
Kamal Singh
AHK1560978
87
160
391
Sani Kumar
Chandrabhan
AHK1603067
87
160
119
Sani Kumar
Sva.Kali Charan
AHK1579242
87
160
155
Sani Kumar
Bhuri Singh
AHK0847244
87
159
870
Sani Kumar
Surjabhan
AHK1578301
87
177
897
Sani Kumar
Shri Tej Singh
AHK1336213
87
175
598
SANI KUMAR
DHARM SINGH
AHK1981638
87
175
674
SANI KUMAR
TEJ SINGH
AHK2095792
87
176
135
Sani Kumar
Mohan Singh
AHK0805523
87
175
115
Sani Kumar
Niranjan Singh
AHK1289073
87
175
121
Sani Kumar
Ishvar Das
AHK0273375
87
176
726
SANI KUMAR
PRATAP SINGH
AHK2631158
87
176
759
SANI KUMAR
KAMAL SINGH
AHK2725810
87
12
217
Sani Kumar
Shakuntala
AHK1446509
87
13
978
SANI KUMAR
PREMCHANDRA
AHK2553915
87
141
322
Sani Kumar
Rup Kishor
AHK1521616
149
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
141
404
Sani Kumar
Elector Name
Kailashi
AHK1529502
87
142
166
SANI KUMAR
RAJESH SINGH
AHK2513760
87
148
451
Sani Kumar
Hajari Lal
AHK0803445
87
15
772
SANI KUMAR
AJIT KUMAR
AHK2690741
87
10
1349
SANI KUMAR
ASHOK KUMAR
AHK2552743
87
51
798
Sani Kumar
Munna Lal
AHK2286185
87
54
596
Sani Kumar
Chandra Prakash
AHK1535384
87
46
280
SANI KUMAR
JANKI PRASAD
AHK2735926
87
389
834
Sani Kumar
Kishan Lal
AHK1375328
87
389
523
Sani Kumar
Vijendra Singh
AHK1374339
87
390
295
Sani Kumar
Shri Sundar Singh
AHK0682344
87
392
632
Sani Kumar
Chandan Singh
AHK0933945
87
392
808
SANI KUMAR
NARSI LAL
AHK2744415
87
391
131
Sani Kumar
Gaurishankar
AHK0928614
87
391
346
Sani Kumar
Pappu Singh
AHK0930339
87
388
1007
Sani Kumar
Harishankar
AHK1275791
87
388
1088
Sani Kumar
Ramanivas
AHK0690735
87
386
215
Sani Kumar
Vishambar Singh
AHK0940882
87
388
643
Sani Kumar
Devi Singh
AHK1586684
87
393
387
Sani Kumar
Chandrabhan
AHK0954933
87
391
1277
SANI KUMAR
HET SINGH
AHK2722346
87
394
141
Sani Kumar
Kamal Singh
AHK0952465
87
394
429
Sani Kumar
Shri Gore Lal
AHK1305184
87
395
275
Sani Kumar
Yashapal
AHK1208669
87
396
545
Sani Kumar
Kaptan Singh
AHK1204049
87
399
711
SANI KUMAR
MASEE CHARAN
AHK2239762
87
70
382
Sani Kumar
Ratan Lal
AHK1655448
87
67
691
Sani Kumar
Omaprakash
AHK0778878
87
8
750
Sani Kumar
Hira Lal
AHK0748996
87
84
384
Sani Kumar
Ravi Kumar
AHK0791210
87
89
956
Sani Kumar
Rup Kumar
AHK2363919
87
89
1144
SANI KUMAR
PRADEEP KUMAR
AHK2595775
87
9
838
SANI KUMAR
PRBHOO DAYAL
AHK2176105
87
97
1158
Sani Kumar
Soran Singh
AHK1544501
87
97
698
Sani Kumar
Pitam Singh
AHK0469379
87
291
850
Sani Kumar
Shyam Karan
AHK0217802
87
288
876
Sani Kumar
Shyam Karan
AHK0113308
87
288
52
Sani Kumar
Prem Chand
FQL2988277
87
274
312
Sani Kumar
Udal Singh
AHK1576446
87
305
423
Sani Kumar
Niranjan Singh
AHK1382324
87
312
218
SANI KUMAR
CHANDRABHAN
AHK2055291
87
314
1321
Sani Kumar
Lal Singh
AHK1614650
87
314
1470
Sani Kumar
Rajendra
AHK2421808
87
247
448
Sani Kumar
Ramaprasad
AHK0530386
87
25
810
Sani Kumar
Satish Kumar
AHK1732569
87
25
874
Sani Kumar
Rajendra Kumar
AHK1056365
87
229
1174
Sani Kumar
Narayan Singh
AHK1331792
87
261
237
Sani Kumar
Ninua Ram Yadav
AHK0693044
87
257
200
Sani Kumar
Shimla Devi
AHK1310358
87
257
1422
Sani Kumar
Ramavilas
AHK1510635
87
265
607
Sani Kumar
Arjun Singh
AHK1720879
87
272
680
Sani Kumar
Gulab Singh
AHK1693563
87
372
479
Sani Kumar
Autar Singh
AHK1590967
87
375
262
Sani Kumar
Suresh Chand
CPD3999109
87
379
307
Sani Kumar
Sampat Devi
AHK0926071
87
379
1116
Sani Kumar
Nemichand
AHK0925537
87
385
945
SANI KUMAR
RAKESH KUMAR
AHK2679744
87
385
117
Sani Kumar
Vijay Singh
AHK0692095
87
384
167
Sani Kumar
Kailas Chand
AHK1237353
87
384
235
Sani Kumar
Bhagirath
AHK0925487
87
368
867
Sani Kumar
Chhitar Singh
AHK2415784
87
369
465
Sani Kumar
Jasvant Singh
CPD4113445
150
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
365
512
Sani Kumar
Elector Name
Dilavar
AHK0613968
87
359
1238
Sani Kumar
Dayal Chand
AHK1731298
87
359
1272
Sani Kumar
Lakshman Singh
AHK1730399
87
359
1292
Sani Kumar
Bane Singh
AHK1730621
87
357
555
Sani Kumar
Garibadas
AHK1413848
87
357
77
Sani Kumar
Bharat Singh
AHK1733708
87
354
1076
Sani Kumar
Bhikam Singh
AHK1664408
87
347
285
SANI KUMAR
RAMSVROOP
AHK2102234
87
352
457
Sani Kumar
Narpat Singh
AHK1503457
87
330
330
Sani Kumar
Sunil Kumar
AHK0672469
87
339
158
Sani Kumar
Suraj Varma
AHK1265214
87
342
189
Sani Kumar
Suraj Varma
AHK1161355
87
324
917
Sani Kumar
Bhagavan Das
AHK0129353
87
312
1439
SANI KUMAR
SURESH CHAND
AHK2746279
87
315
131
Sani Kumar
Chandrabhan
AHK1169853
87
269
79
Sani Kumar Kushavah
Tulasiram
FQL2468536
87
159
891
SANI KUMAR MAURYA
KANHAIYA LAL
AHK2587590
87
18
350
Sani Kumar Sonkar
Ashok Kumar Sonkar
AHK1029156
87
103
950
Sani Kushavah
Bahadur Singh Kushavah
AHK1041706
87
104
255
SANI KUSHVAH
RAMBATI
AHK2092161
87
150
751
SANI KUSHVAH
GOPAL SINGH
AHK2620946
87
51
839
SANI KUSHVAH
RAMVIR
AHK2570174
87
155
899
Sani Lavaniya
Ashok Lavaniya
FQL2341568
87
139
1113
SANI MANACHANDA
SANJIV MANACHANDA
AHK1992320
87
372
436
Sani Maurya
Rajendra Maurya
AHK1597533
87
383
84
SANI NIGAM
PRMOD KUMAR NIGAM
AHK1918366
87
393
283
SANI NIMESH
RADHELAL
AHK2520492
87
392
755
Sani Pippal
Raju Pippal
AHK0297580
87
322
305
Sani Prajapti
Suraj Prajapti
AHK1228964
87
325
405
Sani Prajapti
Narsi
AHK1358241
87
11
679
Sani Raj
Hansaraj
FQL2400513
87
240
750
SANI RAJPAL
EN KE RAJPAL
AHK1943414
87
270
404
Sani Rathaur
Manasingh
FQL2076834
87
266
1394
SANI RATHAUR
HARISHCHANDRA RATHAUR
AHK2627438
87
324
183
Sani Rathaur
Daujaram Rathaur
AHK1599109
87
319
1045
Sani Rathaur
Chandraprakash Rathaur
AHK0110791
87
360
222
Sani Sagar
Padam Singh Sagar
AHK1519578
87
300
303
Sani Saini
Radha Mohan Saini
AHK1196260
87
9
928
Sani Saksaina
Rameshvar Saksaina
AHK0014761
87
182
297
Sani Sauthi
M.S.Sauthi
AHK0234708
87
289
1062
SANI SHALYA
AVINESH SHALYA
AHK2643385
87
137
1008
SANI SHARMA
ROOPKISHOR SHARMA
AHK1883685
87
142
353
SANI SHARMA
RAMGOPAL SHARMA
AHK2184281
87
366
417
SANI SHARMA
RADHESHYAM SHARMA
AHK2012102
87
323
513
SANI SHARMA
ASHOK KUMAR SHARMA
AHK2103216
87
343
1386
Sani Sharma
Jagadish
AHK0536979
87
143
1389
Sani Sihan
Shivapratap Singh
AHK0072462
87
180
1041
SANI SINGH
HAKIM SINGH
AHK1887520
87
335
246
Sani Singh
Baggo Singh
FQL2386811
87
330
120
SANI SINGH
LALIT SINGH
AHK2140671
87
326
810
Sani Singh
Sva Pankaj Singh
AHK1353390
87
365
305
Sani Singh
Jagadish Singh
AHK1288893
87
277
166
Sani Singh
Kishan Singh
AHK0912790
87
16
908
Sani Soni
Rajendra Singh Soni
AHK1492610
87
37
43
Sani Sonkar
Basanta Sonkar
AHK1483031
87
37
1131
Sani Sonkar
Anil Sonkar
AHK0020685
87
37
1333
Sani Sonkar
Indar Lal
FQL2402428
87
40
382
Sani Sonkar
Anup Sonkar
AHK0021576
87
40
652
Sani Sonkar
Omaprakash Sonkar
AHK1692961
87
217
178
Sani Thakur
Pappu Halavai
AHK1361898
87
226
799
Sani Thapa
Dal Bahadur
AHK1710359
87
212
901
Sani Tivari
Dinesh Tivari
AHK1227255
151
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
288
179
Sani Udadin
Elector Name
Jahur Udadin
AHK0498121
87
289
1061
SANI UDDIN
SHAHBUDDIN
AHK2643369
87
290
749
Sani Uddin
Haji Munna
AHK0170027
87
308
587
Sani Uddin
Sva. Shahajad Uddin
AHK1384650
87
142
594
Sani Upadhyay
Shri Pramod Upadhyay
AHK1000835
87
395
1335
SANI UPADHYAY
ASHOK UPADHYAY
AHK2724862
87
45
682
Sani Vails
Vails Jaun
AHK2276970
87
198
617
Sani Varma
Sva Charan Das
AHK0880799
87
99
378
Sani Varma
Girishchand Varma
AHK0319509
87
356
506
Sani Varma
Ram Nivas
AHK0677047
87
92
323
Sani Yadav
Sva.Mahavir Singh Yadav
AHK1686104
87
250
317
Sanibabu
Nemichand
AHK0501627
87
301
317
Sanida
Mumataj Khan
UP/73/357/0702562
87
298
651
Sanida
Munna
AHK0523639
87
294
212
Sanida Vano
Yunisaali
FQL1474857
87
332
610
Sanijaroja
Ramesh Chand
AHK0309948
87
222
1167
Sanik
Munnon Begam
FQL2041028
87
10
777
Sanikmal
Naraynasingh
AHK0015610
87
4
312
Sanikumar
Ashok Kumar
AHK0478578
87
387
491
Sanikumar
Ratnasingh
CPD3721396
87
126
546
Sanikumar Tivari
Gangashankar Tivari
AHK0815928
87
33
90
Sanil
Dinamuhammad
AHK0773739
87
319
938
Sanil
Devajit
AHK0891291
87
20
1129
Sanil Jain
Anand Kumar Jain
FQL1334325
87
20
563
Sanil Kumar
Ramababu
UP/73/357/0261238
87
203
37
Sanil Kumar
Suresh Chand
AHK1269695
87
191
807
Sanilkasi
Indrapalasingh
FQL2602142
87
40
953
Sanin
Ramesh Ray
AHK1037605
87
122
199
Sanip
Nur Mohammad
AHK0833053
87
51
20
Saniram
Matru
AHK2286995
87
109
272
Sanis
Anis
AHK1714310
87
293
161
Sanish
Kafin
FQL2372415
87
37
444
Sanita
Dhirendra
FQL2586097
87
77
149
Sanita
Ramababu
CWY3380557
87
134
411
Sanitomar
Lakshmanasingh
CWY3238300
87
114
128
Saniudadin
Rafik
AHK0836619
87
253
1133
Saniudadin
Shamiudadin
FQL2200178
87
199
607
Sanivilsan
V K Milsan
FQL3061678
87
247
339
Saniya
Munsa Khan
FQL2369700
87
108
1533
SANIYA BEGAM
IKBAL KHAN
AHK2741106
87
294
3
Saniya Khan
Chhote Khan
AHK1648104
87
287
1282
SANIYA KHAN
RAHEESH KHAN
AHK2699973
87
308
640
Saniya Khan
Arif Khan
AHK1210970
87
345
449
Saniya Khan
Nijam Khan
AHK1284751
87
152
924
Saniya Sharma
Vinesh Sharma
AHK1004217
87
141
781
SANJAI KUMAR
LATE MEGH SINGH YADAV
AHK2611358
87
164
270
Sanjajagupta
Eiich R Gupta
FQL1991470
87
74
438
Sanjal
Sva Rameshchandra Sharma
CWY3201282
87
114
612
SANJAM KHAN
BALI MOHMMAD
AHK1968171
87
249
46
Sanjam Singh Kushvaha
Narayan Singh Kushvaha
AHK0781757
87
10
925
Sanjana
Ram Avatar
AHK0751529
87
106
88
Sanjana
Raju Kumar
AHK0324681
87
155
976
Sanjana
Dipak
FQL2633097
87
125
855
SANJANA
DILIP KUMAR
AHK2605434
87
204
281
Sanjana
Ashok Kumar
AHK0909705
87
225
292
Sanjana
Jaldhar
AHK2371318
87
252
963
Sanjana
Sanjay
AHK1397710
87
232
190
Sanjana
Ravi
FQL2295954
87
259
151
Sanjana
Ashok Kumar
AHK0368357
87
253
1098
Sanjana
Abdulgafatar
FQL2063758
87
310
33
Sanjana
Subhash Chandra
AHK0200261
87
299
247
Sanjana
Manoj
FQL2477446
152
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
283
421
Sanjana
Elector Name
Aravind
FQL2204030
87
278
1180
Sanjana
Titu
AHK1263755
87
364
639
SANJANA
GAURAV JHA
AHK2749117
87
361
407
Sanjana
Bhupendra Singh
CPD4376158
87
38
887
SANJANA
KISHOR
AHK2691830
87
66
2
Sanjana
Rakosh
FQL1961192
87
90
103
Sanjana
Upendrasingh
CWY3231594
87
85
1016
SANJANA
VINOD KUMAR
AHK2593952
87
88
631
Sanjana
Vinay Kumar
AHK0969345
87
5
266
Sanjana
Satyaprakash
UP/73/357/0213332
87
386
1056
Sanjana
Virendra
AHK0941724
87
56
381
Sanjana Bharadvaj
Ashutosh Bharadvaj
UP/73/357/0360687
87
136
429
Sanjana Bhautiya
Raju Bhautiya
AHK0252700
87
171
730
Sanjana Devi
Yamuna Prasad
UP/73/357/0498339
87
172
30
Sanjana Devi
Akhalesh Kumar Yadav
AHK2411346
87
169
519
SANJANA DEVI
ANIL KUMAR
AHK2526713
87
399
608
Sanjana Devi
Dinesh Chand
AHK1235613
87
85
883
Sanjana Devi
Kanhaiya
AHK1508225
87
65
503
Sanjana Devi
Ajad
AHK0320952
87
376
1370
SANJANA DEVI
RAJ KUMAR SINGH
AHK2216240
87
356
637
Sanjana Devi
Tejapal Singh
AHK1548650
87
356
685
Sanjana Devi
Sunil
AHK1548494
87
168
98
Sanjana Gautam
Anil Kumar
AHK0553552
87
183
347
Sanjana Handa
Nandan Handa
FQL3104775
87
32
580
Sanjana Jain
Sanjay Jain
AHK1734300
87
40
263
Sanjana Jain Tinkal
Nirmal Kumar Jain
FQL1928993
87
135
501
SANJANA KELLY
SHRI KELLY
CWY3586153
87
177
616
Sanjana Kumari
Pyarelal
AHK1294735
87
257
1284
Sanjana Kumari
Lakshman Singh
AHK1310242
87
79
238
Sanjana Lal
Devid Lal
AHK0466938
87
284
522
Sanjana Sagar
Vipin Sagar
AHK0540807
87
67
66
Sanjana Shama
Rakesh Shamara
FQL2141331
87
184
1104
Sanjana Sharma
Vikas Sharma
AHK0237628
87
130
535
Sanjana Sharma
Anup Kumar Sharma
AHK0550962
87
383
91
SANJANA SIKRVAR
AMRESH SINGH
AHK2107548
87
89
232
Sanjana Singh
Anup Singh
AHK1514272
87
260
616
Sanjana Sutail
Dipak Sutail
AHK0693390
87
214
220
Sanjavti
Sva.Jyoti Prasad
AHK2358083
87
214
459
Sanjay
Bhagirath
AHK1342948
87
216
303
Sanjay
Hari Shankar
AHK2234276
87
216
470
Sanjay
Ramasujan
AHK2360725
87
217
115
Sanjay
Bhagavan Svarup Saksaina
AHK1380294
87
219
530
Sanjay
Ramajilal
AHK0413351
87
219
532
Sanjay
Damodar
AHK0412932
87
22
5
Sanjay
Ramamohan
AHK2270130
87
22
135
Sanjay
Rambharosi
AHK2270601
87
218
254
Sanjay
Satyanarayan
UP/73/357/0525758
87
218
880
Sanjay
Pappu
AHK0867051
87
218
1012
Sanjay
Maujiram
UP/73/357/0525969
87
219
273
Sanjay
Kirodimal
AHK0242354
87
22
411
Sanjay
Sva Bharat Singh
AHK0337840
87
221
522
SANJAY
TARA CHANDRA
FQL2246411
87
221
1021
Sanjay
Krishnagopal
FQL1387190
87
222
615
Sanjay
Chob Singh
UP/73/357/0540284
87
211
704
SANJAY
RAMESH CHAND
AHK2048197
87
211
864
SANJAY
JWALI RAM
AHK2018620
87
210
236
Sanjay
Moti Lal
FQL1411511
87
211
219
SANJAY
NARAIN SINGH
AHK2243566
87
21
83
Sanjay
Yamin Khan
AHK0753178
87
21
117
Sanjay
Shyamalal
AHK2268829
87
21
320
Sanjay
Nanhesingh
FQL1905314
87
21
369
Sanjay
Satishchand
AHK2269082
153
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
212
1079
Sanjay
Elector Name
Ram Sanehi
AHK0264986
87
214
419
Sanjay
Kalua
AHK1342757
87
205
1154
Sanjay
Mulchand
FQL2344828
87
206
305
Sanjay
Purnachand
FQL2603512
87
206
397
Sanjay
Ajit Singh
AHK0916148
87
206
665
Sanjay
Tapeshvar Prasad
FQL3040607
87
207
134
Sanjay
Ramanath
AHK0281253
87
207
820
Sanjay
Ramaavatar
FQL1984236
87
208
266
Sanjay
Vijay Kumar
AHK1706241
87
208
516
Sanjay
Roshan Lal
AHK0407049
87
209
322
Sanjay
Ram Singh
UP/73/357/0459530
87
209
384
Sanjay
Ramilal
UP/73/357/0459555
87
21
3
Sanjay
Prakash Chand
AHK0000729
87
204
1116
Sanjay
Hari Singh
UP/73/357/0456288
87
204
1321
Sanjay
Yashapal
FQL1145390
87
205
78
Sanjay
Shyamalal
AHK0596304
87
205
110
Sanjay
Ramakishan
AHK2341618
87
205
766
Sanjay
Saran Bihari
FQL1981380
87
205
1098
Sanjay
Man Singh
AHK0935767
87
204
110
Sanjay
Panremanath
FQL1979442
87
202
112
Sanjay
Bhagavan Das
FQL3027422
87
204
729
Sanjay
Ram Babu
FQL1936517
87
201
502
SANJAY
RAMJI LAL
AHK2046605
87
201
1043
Sanjay
Ram Singh
AHK0936476
87
2
770
Sanjay
Ramadhvun Ri
AHK0007294
87
20
564
Sanjay
Ramababu
UP/73/357/0261239
87
199
570
Sanjay
Bhagavanasih
AHK2326361
87
199
691
Sanjay
Chhote Lal
AHK2326692
87
199
798
Sanjay
Hetaram
FQL3061736
87
199
887
Sanjay
Rajaram
AHK2326866
87
200
1087
Sanjay
Tarachand
FQL1974567
87
200
1233
Sanjay
Dhaniram
FQL2344158
87
20
1138
Sanjay
Bhudev Singh
FQL2420677
87
200
33
Sanjay
Lallu Singh
AHK1317973
87
200
116
Sanjay
Dharm Singh
AHK0871921
87
200
275
Sanjay
Guniram
FQL1935097
87
200
544
Sanjay
Ramababu
UP/73/357/0450183
87
200
905
Sanjay
Amrasingh
FQL1979764
87
2
68
Sanjay
Dammo
UP/73/357/0207075
87
2
170
Sanjay
Premanarayan
UP/73/357/0207232
87
2
477
Sanjay
Kalyanasih
FQL2598043
87
2
490
Sanjay
Naraynasih
FQL2422566
87
198
693
Sanjay
Sva Pyare Lal
FQL2326296
87
198
972
Sanjay
Sohanalal
UP/73/357/0439105
87
198
1027
Sanjay
Kailash
AHK2325058
87
198
107
Sanjay
Kanhaiya
UP/73/357/0438544
87
198
290
Sanjay
Chokhelal
AHK1175553
87
195
118
Sanjay
Manik Chand
UP/73/357/0429022
87
195
493
Sanjay
Vijay Kumar
UP/73/357/0429301
87
197
148
Sanjay
Amar Singh
FQL3042587
87
197
652
Sanjay
J Piagraval
FQL2593705
87
197
785
Sanjay
Vadri Prasad
FQL1140987
87
192
61
Sanjay
Sundar Lal
FQL1552959
87
192
349
Sanjay
Hiralal
FQL2034312
87
192
452
Sanjay
Chandamohan
UP/73/357/0420749
87
192
596
Sanjay
Horilal
FQL2034676
87
192
658
Sanjay
Lakshman Das
FQL1972348
87
193
122
Sanjay
Tarachandra
FQL2034130
87
193
156
Sanjay
Ratan Lal
UP/73/357/0426091
87
193
322
Sanjay
Bindaprasad
UP/73/357/0426174
87
193
370
Sanjay
Shivcharan
FQL1969203
87
193
430
Sanjay
Ramesh
FQL1969377
154
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
193
450
Sanjay
Elector Name
Omaprakash
UP/73/357/0426245
87
193
594
Sanjay
Kallu
FQL1535731
87
193
609
Sanjay
Chhote Lal
FQL1088491
87
194
332
Sanjay
Prem Singh
FQL3097946
87
195
675
Sanjay
Kalichran
UP/73/357/0432568
87
195
991
Sanjay
Harishankar
UP/73/357/0432809
87
195
1053
Sanjay
Ramji Lal
UP/73/357/0432853
87
195
1207
Sanjay
Dinanath
AHK0398560
87
196
73
Sanjay
Ramakishan
FQL2032977
87
183
991
Sanjay
Vrijakishor
FQL2192060
87
182
585
Sanjay
Lalitamohan
UP/73/357/0477677
87
182
589
Sanjay
Sureshchand
UP/73/357/0477684
87
186
968
Sanjay
Gyanchand
UP/73/357/0402580
87
186
1189
Sanjay
Shivshankar
AHK2311348
87
186
1314
Sanjay
Bhup Singh
AHK0280321
87
186
160
Sanjay
Dinesh
AHK2308948
87
186
370
Sanjay
Sitaram
UP/73/357/0402203
87
186
640
Sanjay
Ramababu
AHK0397539
87
188
640
SANJAY
LATE FENKAL LAL
UP/73/357/0411217
87
190
885
Sanjay
Gulabasingh
FQL2139004
87
190
1071
Sanjay
Kallan
AHK1445667
87
191
83
SANJAY
HARI OM
AHK2046654
87
190
125
Sanjay
Shankar
FQL2329241
87
190
150
Sanjay
Kaluram
FQL2330728
87
190
171
Sanjay
Jogiram
FQL1820059
87
190
253
Sanjay
Ram Autar
FQL1086784
87
190
514
Sanjay
Jivan Singh
AHK1163781
87
190
789
Sanjay
Mangal Singh
UP/73/357/0417315
87
191
247
Sanjay
Kalichran
UP/73/357/0420107
87
191
309
Sanjay
Manik Chand
FQL1973163
87
191
331
Sanjay
Motilal
FQL1461144
87
191
513
Sanjay
Khelchand
UP/73/357/0420279
87
189
401
Sanjay
Rameshvar
AHK1167915
87
189
856
SANJAY
SUBHASH
UP/73/357/0411445
87
178
570
Sanjay
Ram Avatar
FQL1153014
87
176
131
Sanjay
Khemchand
AHK0806042
87
176
230
Sanjay
Shivcharan
AHK2289536
87
174
197
Sanjay
Kanhaiya Lal
AHK1567155
87
174
357
Sanjay
Gulab Singh
UP/73/357/0492194
87
174
509
Sanjay
Sheru
AHK1567171
87
174
575
Sanjay
Shankar Lal
AHK1597863
87
175
291
Sanjay
Kanhaiya Lal
AHK2385300
87
175
521
Sanjay
Chandrabhan
FQL2005304
87
182
69
Sanjay
Ashok Kumar
UP/73/357/0477456
87
181
80
Sanjay
Gaurishankar
UP/73/357/0474036
87
180
476
Sanjay
Sureshkamfart
FQL2336790
87
180
22
Sanjay
Chandra Devi
AHK0087304
87
180
126
Sanjay
Shyamababu
AHK0087205
87
180
252
Sanjay
Late.N.R.Bose
AHK1734607
87
179
503
Sanjay
Sva.Hari Chandra
AHK1602085
87
18
66
Sanjay
Mahesh Datt
UP/73/357/0255142
87
18
77
Sanjay
Ram Prakash
UP/73/357/0255152
87
18
91
Sanjay
Sumnalal
FQL1835628
87
18
193
Sanjay
Javaharalal
AHK0993030
87
167
150
Sanjay
Bhagavan Das
AHK2379808
87
169
768
Sanjay
Jankasingh
AHK2292167
87
167
624
Sanjay
Jagadish Prasad
AHK0551416
87
17
315
Sanjay
Tarachand
UP/73/357/0252194
87
17
515
Sanjay
Premasukh
UP/73/357/0252379
87
17
737
Sanjay
Jagadish
FQL2591279
87
171
748
Sanjay
Amranath
FQL2240976
87
172
850
Sanjay
Balavir Singh
AHK0079632
155
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
173
494
Sanjay
Elector Name
Kallu Singh
AHK0230649
87
172
52
Sanjay
Ramaavadh
AHK0084707
87
169
791
Sanjay
Rajjo
FQL2039501
87
17
1056
Sanjay
Durga Prasad
FQL1901875
87
17
1072
Sanjay
Hira Lal
AHK0444513
87
17
1098
Sanjay
Jugendra
FQL1836907
87
17
1256
Sanjay
Ram Narayan
FQL1093772
87
170
113
Sanjay
Ramasvarup
AHK2294221
87
162
1136
SANJAY
RAMESH
AHK2589943
87
165
142
Sanjay
Bhuri Singh
AHK1061662
87
165
590
Sanjay
Narayan Singh
FQL1632777
87
165
900
SANJAY
VISAMBAR SINGH
AHK2591501
87
160
527
Sanjay
Ashokakumar
AHK2368017
87
160
922
Sanjay
Sudhesh
FQL2143667
87
160
1039
Sanjay
Viri Singh
AHK0401133
87
161
37
Sanjay
Ashok
AHK0824250
87
161
413
Sanjay
Baburamakaushal
FQL2459790
87
161
432
Sanjay
Jamuna Prasad
FQL2603066
87
161
573
Sanjay
Kishnalal
AHK2368785
87
162
63
Sanjay
Fulchand
AHK2370948
87
162
145
Sanjay
Kishnalal
FQL2344026
87
162
451
Sanjay
Ramesh
FQL2342301
87
162
737
Sanjay
Khajanasingh
FQL2464444
87
16
276
Sanjay
Haraprasad
AHK0003335
87
16
298
Sanjay
Murarilal
FQL1334689
87
16
480
Sanjay
Munendra
FQL1902980
87
16
726
Sanjay
Munnalal
FQL2276681
87
16
829
SANJAY
MANGAL SINGH
AHK2128908
87
160
175
Sanjay
Ravindra
FQL2013910
87
121
616
Sanjay
Liladhar
AHK0823278
87
132
146
Sanjay
Suravija
AHK2318343
87
13
345
Sanjay
Fulan Devi
AHK1461672
87
13
491
Sanjay
Suresh Chand
AHK1458959
87
128
1447
Sanjay
Deviram
CWY2378367
87
128
1495
Sanjay
Roshan Lal
CWY1054691
87
128
1593
Sanjay
Parsanath
AHK0260158
87
13
81
Sanjay
Kokamal
UP/73/357/0240194
87
128
475
Sanjay
Narayan Singh
AHK0588947
87
128
608
Sanjay
Padam Chand
AHK0260299
87
128
635
Sanjay
Hakimasihan
CWY2377351
87
125
590
Sanjay
Bedariya
CWY2832384
87
125
816
Sanjay
Kishor
UP/73/359/0744217
87
126
416
Sanjay
Dorilal
AHK0816132
87
126
470
Sanjay
Dolat Ram
AHK0865568
87
126
511
Sanjay
Fateh Singh
AHK0864975
87
126
606
Sanjay
Babu Lal
CWY1113752
87
123
194
Sanjay
Murarilal
CWY2832616
87
123
486
Sanjay
Ghure Lal
CWY2834406
87
123
871
Sanjay
Sushil Kumar
AHK1053800
87
123
965
Sanjay
Shafi Mauhammad
AHK0423285
87
120
633
Sanjay
Bharat
AHK1023415
87
119
1133
Sanjay
Jalethan
AHK1022409
87
119
194
SANJAY
MUNNA
AHK2174209
87
118
290
Sanjay
Padam Singh
AHK2292811
87
135
117
Sanjay
Ram Singh
AHK1332816
87
134
14
Sanjay
Bihari Lal
AHK1517135
87
134
298
Sanjay
Lakshminarayan
AHK1047687
87
137
1453
Sanjay
Ramendra Prakash
CWY1057926
87
138
239
Sanjay
Chiranji Lal
CWY3225802
87
137
55
Sanjay
Bhagavanasvarup
UP/73/359/0774017
87
136
307
Sanjay
Chandababu
UP/73/359/0768312
87
136
333
Sanjay
Sanni
CWY2397250
156
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
137
509
Sanjay
Elector Name
Omaprakash
CWY1333889
87
137
617
Sanjay
Rameshchandra
UP/73/359/0774176
87
14
264
Sanjay
Bhagavan Singh
FQL1919083
87
14
651
Sanjay
Din Dayal
AHK1496702
87
139
290
Sanjay
D.R. Malik
UP/73/359/0780020
87
139
602
Sanjay
Devdatt
CWY2890572
87
139
660
Sanjay
Balakishan
CWY2392648
87
14
124
Sanjay
Raja Ram
AHK1670249
87
154
353
Sanjay
Suraj Pal
UP/73/357/0513246
87
154
751
Sanjay
Dhaniram Singh
AHK1472299
87
154
857
SANJAY
BHOOP SINGH GUPTA
AHK1906759
87
155
464
Sanjay
Premshankar Divakar
AHK0826958
87
156
285
Sanjay
Madan Lal
UP/73/357/0465835
87
156
556
Sanjay
Murari Lal
UP/73/357/0465107
87
156
597
Sanjay
Rajendra Prasad
AHK0827261
87
156
696
Sanjay
Bhagavan Das
AHK2355386
87
156
999
Sanjay
Saligaram
UP/73/357/0465290
87
156
1113
Sanjay
Puran Chand
UP/73/357/0465036
87
157
812
Sanjay
Shribhgavan
FQL2492148
87
158
243
Sanjay
Manasingh
FQL2440683
87
150
434
SANJAY
NAVAL LAL
AHK2232833
87
150
686
Sanjay
Jagat Shankar
CWY1154764
87
151
664
Sanjay
Krishnakirti
FQL2015998
87
152
190
Sanjay
Jagadish
AHK2340735
87
152
270
Sanjay
Mangilal
FQL2144780
87
152
305
Sanjay
Kali Charan
AHK2341923
87
152
328
Sanjay
Sukhalal
AHK0976803
87
142
143
Sanjay
Ram Bharosi
CWY3159456
87
141
468
Sanjay
Ashok Kumar
AHK0073130
87
140
521
Sanjay
Jagannath
UP/73/359/0780392
87
140
594
Sanjay
Revti Prasad
AHK0834614
87
140
884
Sanjay
Subhash Chand
AHK0424531
87
143
298
Sanjay
Kishan Singh
AHK2328920
87
143
1487
SANJAY
SAMANTA RAM
AHK2614733
87
144
49
Sanjay
Antaram
CWY2384059
87
144
186
Sanjay
Bhagavan
CWY3555497
87
144
465
Sanjay
Samant Ram
CWY2872331
87
144
743
Sanjay
Ramasevak
AHK0730408
87
145
70
Sanjay
Ramesh Chand
CWY1245117
87
146
310
Sanjay
Bhartabhushan
UP/73/359/0790008
87
149
114
Sanjay
Vikram
UP/73/359/0790096
87
15
405
Sanjay
Madnalal
UP/73/357/0246925
87
15
411
Sanjay
Harichand
AHK0486662
87
15
650
SANJAY
OMPRAKASH
AHK2098614
87
15
783
SANJAY
MUKESH CHAND
AHK2690857
87
148
97
Sanjay
Chandan Singh
UP/73/359/0789327
87
148
171
Sanjay
Jagadish
AHK0549766
87
148
770
Sanjay
Vijendra
AHK0154427
87
106
140
Sanjay
Nabbon Khan
AHK0035428
87
106
893
Sanjay
Babu Lal Kushavah
AHK1687458
87
103
1364
Sanjay
Ram Chand
CWY3607033
87
104
492
Sanjay
Shiv Prasad
AHK0035170
87
101
564
Sanjay
Manamah
CWY2917243
87
102
76
Sanjay
Har Prasad
AHK1589282
87
102
379
Sanjay
Lalaram
AHK0457630
87
102
484
Sanjay
Bhagavan
CWY2366362
87
102
706
Sanjay
Munnalal
UP/73/359/0705569
87
116
175
Sanjay
Ajameri
AHK0841171
87
116
243
Sanjay
Nanhekhan
UP/73/359/0729082
87
116
854
Sanjay
Babu Khan
AHK1401165
87
116
883
SANJAY
INDRAJIT
AHK2177715
87
113
652
SANJAY
JAGDISH
AHK2097061
157
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
113
715
Sanjay
Elector Name
Baini Prasad
AHK0836460
87
111
172
Sanjay
Sonaram
AHK1052190
87
11
612
Sanjay
Roshan Lal
AHK0752956
87
11
736
Sanjay
Rakesh
FQL2634335
87
11
844
Sanjay
Shekhrababu
FQL2311140
87
109
368
Sanjay
Ramasevak
UP/73/359/0720282
87
11
86
Sanjay
Kalichran
AHK2260461
87
11
215
Sanjay
Sureshchandra
FQL1901370
87
1
381
Sanjay
Mohanalal
UP/73/357/0201225
87
1
545
Sanjay
Ram Prasad
FQL1166008
87
1
803
Sanjay
Jivaram
FQL2429942
87
10
1116
Sanjay
Chakkhan Lal
AHK0751354
87
10
1178
Sanjay
Mahendra Singh
FQL1170307
87
10
1207
SANJAY
MAHESH
AHK2072049
87
1
1255
Sanjay
Sanni
AHK0000117
87
1
1332
Sanjay
Rajesh
AHK0000398
87
10
698
Sanjay
Indrasingh
FQL2620912
87
10
894
Sanjay
Shekhravavu
AHK2259927
87
10
937
Sanjay
Ramagopal
AHK2259976
87
10
985
Sanjay
Javahar
AHK0750190
87
226
127
Sanjay
Mevalal
AHK2371573
87
225
540
SANJAY
BHAKTI
AHK2071280
87
227
606
Sanjay
Navab Singh
UP/73/357/0534850
87
227
906
Sanjay
J.Ek.Mishra
UP/73/357/0534775
87
222
1008
Sanjay
Ramakhiladi
AHK0395749
87
222
1056
Sanjay
Ramajilal
AHK0395608
87
223
220
Sanjay
Hariomshamara
FQL2041390
87
223
366
Sanjay
Munnalalagupta
FQL2044477
87
223
479
Sanjay
Shankaralal
FQL2520237
87
224
405
Sanjay
Ramasih
AHK2370716
87
229
305
Sanjay
Ram Prakash
UP/73/357/0534552
87
229
686
Sanjay
Babulal
BLN0086637
87
229
737
Sanjay
Ramakhiladi
AHK0590323
87
23
351
Sanjay
Lakshminarayan
FQL2281079
87
263
750
Sanjay
Dharmajit
FQL2364909
87
262
52
Sanjay
Ramavavu
FQL2366631
87
262
55
Sanjay
Gulav Singh
FQL2365187
87
262
292
Sanjay
Pratap Singh
AHK1634542
87
262
591
Sanjay
Sva.Tarachand
AHK1500016
87
263
411
Sanjay
Buddhiman
AHK1606102
87
265
959
Sanjay
Tarachand
FQL2468692
87
266
34
Sanjay
Chandrabhan
AHK2358018
87
266
135
Sanjay
Itavarilal
FQL2070985
87
266
144
Sanjay
Kanhaiyalal
FQL2258473
87
266
250
SANJAY
MUNNA LAL DHAKRE
AHK2153856
87
266
378
Sanjay
Santalal
FQL2379873
87
266
691
Sanjay
Jasvant
AHK2359016
87
27
517
Sanjay
Omaprakash
FQL2030567
87
27
91
Sanjay
Mahendrakumar
UP/73/357/0279439
87
269
945
Sanjay
Komal Singh
AHK0867523
87
271
1055
Sanjay
Ramababu
AHK2401768
87
273
690
Sanjay
Purnachand
AHK0870022
87
274
128
Sanjay
Amar Singh
AHK1477355
87
274
183
Sanjay
Raghuvir
FQL2263820
87
274
289
Sanjay
Ram Singh
FQL2471621
87
274
538
Sanjay
Vijendra
AHK2399244
87
269
374
Sanjay
Rajan Lal
UP/73/357/0615431
87
266
1421
SANJAY
LATE.KAILASHI
AHK2627701
87
267
688
Sanjay
Rajpati Singh
AHK2367423
87
267
690
Sanjay
Sva.Jay Kishan
AHK1700608
87
267
757
Sanjay
Harisingh
AHK2367167
87
268
156
Sanjay
Suresh Chandra
AHK1700848
158
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
268
175
Sanjay
Elector Name
Udyavir
FQL2520948
87
268
224
SANJAY
SUMMER SINGH
AHK2064145
87
257
547
Sanjay
Shankaralal
FQL2371169
87
257
861
Sanjay
Hubbalal
FQL1558212
87
257
987
Sanjay
Rambharosi
AHK0116988
87
257
1018
Sanjay
Mathuraprasad
FQL2388924
87
258
622
Sanjay
Ram Bharosi
UP/73/357/0579077
87
260
363
Sanjay
Kishan Babu
FQL2365872
87
260
598
Sanjay
Amirasih
FQL2154136
87
260
1030
Sanjay
Padmasih
FQL1388933
87
260
1169
Sanjay
Ramamutir
AHK2226942
87
261
181
Sanjay
Kanhaiyalal
AHK2346799
87
261
580
Sanjay
Ghasiram
FQL2066017
87
261
689
Sanjay
Narayan Singh
AHK0107227
87
261
814
Sanjay
Ummed Singh
UP/73/357/0585080
87
254
875
Sanjay
Rameshchandra
AHK2329761
87
254
915
Sanjay
Hariom
AHK0492603
87
254
1011
Sanjay
Bangali
AHK0492926
87
255
742
Sanjay
Panjabi Singh
AHK1640234
87
256
270
Sanjay
Chandan Singh
FQL1426972
87
255
113
Sanjay
Tilluram
FQL2199784
87
256
554
Sanjay
Mata Prasad
AHK1569615
87
256
753
Sanjay
Raghuvir
FQL2201309
87
256
1111
Sanjay
Subedar
AHK1426725
87
256
1195
Sanjay
Bhagavan Singh
AHK1404235
87
256
1222
Sanjay
Lakshmi Narayan
AHK1461367
87
257
119
SANJAY
KAPTAN
AHK2119204
87
257
406
Sanjay
Punnuram
FQL2061273
87
257
456
Sanjay
Harapal Singh
AHK0116624
87
232
897
Sanjay
Girish Kumar
UP/73/357/0543328
87
232
1056
Sanjay
Rajendrakumar
AHK1165117
87
233
54
Sanjay
Vishambhar
AHK0655571
87
233
75
Sanjay
Bachchu
FQL1543685
87
233
586
Sanjay
Nekash
FQL2056596
87
233
728
Sanjay
Nihal Chand
AHK0178442
87
233
760
Sanjay
Bhagavan Singh
FQL2349645
87
234
652
Sanjay
Kashiram
FQL2250884
87
231
386
Sanjay
Harishankar
AHK0877209
87
23
651
Sanjay
Rajendra
AHK0975821
87
230
140
Sanjay
Ajab Singh
UP/73/357/0540121
87
230
245
Sanjay
Govindadas
FQL2247203
87
230
423
Sanjay
Ghanashyam
FQL2442135
87
230
643
Sanjay
Om Prakash
AHK1661842
87
230
903
SANJAY
TEJ SINGH
AHK2652352
87
238
444
Sanjay
Sohanasih
FQL2368686
87
239
55
Sanjay
Mohammad Salim
FQL3049756
87
24
176
Sanjay
Daryav Singh
AHK1341221
87
24
445
Sanjay
Javaharalal
FQL1057140
87
24
683
SANJAY
KALYAN SINGH
AHK2559847
87
232
142
Sanjay
Charan Singh
UP/73/357/0543568
87
252
1292
Sanjay
Rajakumar
AHK1427301
87
253
1186
SANJAY
PREM SINGH
AHK2138618
87
254
320
Sanjay
Naimichand
FQL2063428
87
254
382
Sanjay
Sukhalal
FQL2202471
87
253
966
Sanjay
Ram Kishan
AHK1473545
87
253
1037
Sanjay
Divan Singh
AHK1474089
87
253
1040
Sanjay
Suresh Chand
AHK1474030
87
25
407
Sanjay
Nisar
AHK0760157
87
25
445
Sanjay
Bhagvati Prasad
AHK1705748
87
25
641
Sanjay
Rajendrasingh
AHK1026749
87
25
643
Sanjay
Giradhari
FQL2502953
87
25
836
Sanjay
Bhup Singh
FQL1057322
159
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
25
878
Sanjay
Elector Name
Bhajnalal
FQL2503100
87
250
671
Sanjay
Santosh
AHK0851295
87
251
21
Sanjay
Ram Khilari
FQL3000999
87
251
141
Sanjay
Siyaram
AHK1278456
87
251
973
Sanjay
Ramakhiladi
AHK1552256
87
249
296
Sanjay
Dhurelal
AHK2322451
87
25
10
Sanjay
Kushal Kumar
AHK1055938
87
247
701
Sanjay
Hukmachand
AHK0311167
87
246
1186
Sanjay
Bhikaram
AHK0316281
87
243
700
Sanjay
Gya Prasad
AHK1393354
87
240
770
Sanjay
Daudayal
AHK0373837
87
241
171
Sanjay
Vinod Kishan
AHK2292621
87
241
347
Sanjay
Sva Gopal
AHK0374231
87
241
560
Sanjay
Atul
AHK0375519
87
241
770
Sanjay
Sva R P Sharma
AHK0376178
87
241
835
Sanjay
Omaprakash
AHK0371955
87
242
575
Sanjay
Ramesh Chand
AHK0693903
87
285
659
Sanjay
Lakshman
FQL2203719
87
285
710
Sanjay
Jivnalal
AHK2445104
87
284
346
Sanjay
Shri Chand
UP/73/357/0627931
87
288
210
Sanjay
Vishambar
AHK0497404
87
282
224
Sanjay
Kanhaiyalal
AHK0307181
87
283
368
Sanjay
Omaprakash
AHK2440253
87
281
451
Sanjay
EiimPal
UP/73/357/0627681
87
281
551
Sanjay
Daultaram
AHK0101287
87
28
356
Sanjay
Narayan
AHK2278943
87
28
466
Sanjay
Kasturi Lal
AHK0490177
87
280
143
Sanjay
Chaman Lal
AHK0611616
87
280
202
Sanjay
Suresh
AHK2465367
87
280
619
Sanjay
Megharaj
AHK0651356
87
280
910
Sanjay
Omaprakash
FQL2096535
87
278
573
Sanjay
Kishan
FQL2097756
87
276
496
Sanjay
Munnalal
FQL2110559
87
276
657
Sanjay
Bangali
UP/73/357/0684252
87
276
785
Sanjay
Omaprakash
AHK0636704
87
277
36
Sanjay
Bhagavanadas
AHK2396273
87
277
130
Sanjay
Rambharosi
AHK2395739
87
274
852
Sanjay
Om Prakash
AHK1182054
87
274
950
Sanjay
Bhagavan Das
AHK1477736
87
276
73
SANJAY
BHAGVAN DAS
AHK2136562
87
276
169
Sanjay
Mahendra
AHK1658988
87
276
173
Sanjay
Gya Prasad
AHK1693688
87
279
194
Sanjay
Sadhir
AHK2416386
87
279
755
Sanjay
Megharaj
FQL2096394
87
28
156
Sanjay
Hariprakas
AHK0630160
87
294
118
Sanjay
Shyamalal
FQL2617660
87
294
339
Sanjay
P P Mathur
FQL1116375
87
293
170
Sanjay
Biharilal
AHK0654574
87
293
209
Sanjay
Ramasvarup
UP/73/357/0645150
87
293
337
Sanjay
Omaprakash
AHK0654558
87
295
401
Sanjay
Ramratan
FQL2371870
87
295
424
Sanjay
Sahab Singh
FQL2619666
87
290
248
SANJAY
SHANKAR LAL
AHK2533966
87
290
765
Sanjay
Rameshchand
FQL2209542
87
291
623
Sanjay
Subhashchand
FQL1671858
87
290
847
Sanjay
Kailashchand
UP/73/357/0642216
87
299
346
Sanjay
Haribabu
AHK1197912
87
299
554
Sanjay
Hari Babu
FQL1124585
87
298
592
Sanjay
Harichand
FQL2159077
87
295
184
Sanjay
Nemichand
AHK2466563
87
297
666
Sanjay
Rameshchandra
AHK2461770
87
298
279
Sanjay
Nemichand
AHK0740647
160
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
30
167
Sanjay
Elector Name
Rameshchand
AHK2254282
87
30
202
Sanjay
Narayan
UP/73/357/0285293
87
300
120
Sanjay
Babulal
FQL1887702
87
300
232
Sanjay
Vishnasvarup
FQL2608149
87
300
242
Sanjay
Nekaram
FQL1885839
87
300
250
Sanjay
Hariprasad
AHK2469054
87
300
265
Sanjay
Munnalal
FQL2164986
87
300
281
Sanjay
Ratnachand
AHK2469112
87
300
319
Sanjay
Hari Singh
FQL2631588
87
300
335
Sanjay
Surendra Singh
FQL2465342
87
300
655
Sanjay
Harikran
FQL2631620
87
300
682
Sanjay
Mahaviraprasad
UP/73/357/0672230
87
300
841
Sanjay
Kali Charan
FQL1120963
87
301
659
Sanjay
Babulal
AHK1183649
87
301
1105
Sanjay
Rameshvar
UP/73/357/0702243
87
301
1195
Sanjay
Omaprakash
AHK2427557
87
302
162
Sanjay
Ashok
FQL2218808
87
302
768
Sanjay
Rajendra
FQL2217842
87
302
786
Sanjay
Jayaprakash
FQL2213098
87
302
1159
Sanjay
Udyavir Singh
AHK0192542
87
302
1174
Sanjay
Sunahari Lal
FQL2473205
87
303
179
Sanjay
Uday Singh
AHK0290759
87
303
239
Sanjay
Bhuri Singh
AHK0288647
87
31
554
Sanjay
Sumtachand
FQL1840081
87
310
53
Sanjay
Nemichand
AHK2406437
87
311
385
Sanjay
Tanna Khan
AHK1245463
87
312
113
Sanjay
Jasmant Singh
AHK1469212
87
312
253
Sanjay
Vijendra Singh
AHK0210450
87
312
395
Sanjay
Nemichand
FQL2383651
87
312
570
Sanjay
Mahavir Singh
FQL3014297
87
308
301
Sanjay
Ramsaran
UP/73/357/0675994
87
31
176
Sanjay
Rupeshakumar
FQL1843911
87
31
267
Sanjay
Suresh
AHK2257764
87
31
319
Sanjay
Jojaf Saimual
FQL1924760
87
314
1150
Sanjay
Gangadhar
UP/73/357/0696017
87
314
1178
Sanjay
Kailash Gautam
AHK1441773
87
314
1224
Sanjay
Santoshilal
FQL2615318
87
314
1281
Sanjay
Premchand
AHK0958959
87
314
440
Sanjay
Dorilal
FQL2618742
87
314
465
Sanjay
Mijaji Lal
AHK0505289
87
314
501
Sanjay
Kalichran
AHK2420107
87
314
852
Sanjay
Jayvant Singh
FQL2263481
87
314
927
Sanjay
Guddu
AHK2420933
87
313
125
Sanjay
Karan Singh
AHK0210187
87
313
132
Sanjay
Chhedilal
AHK0209973
87
313
517
SANJAY
DALCHAND
AHK2669810
87
314
51
Sanjay
Badrinath G
AHK1169069
87
314
236
Sanjay
Fatehasingh
AHK2419521
87
314
265
Sanjay
Ramababu
AHK2419620
87
312
959
Sanjay
Guddu
AHK0210955
87
312
1225
Sanjay
Kalichran
AHK1421353
87
310
370
Sanjay
Ramajilal
AHK2409191
87
310
381
Sanjay
Hiralal
AHK0637413
87
310
532
Sanjay
Ramasingh
FQL1364116
87
311
951
Sanjay
Giraraj
AHK0534701
87
311
1152
Sanjay
Lakhan
AHK0505370
87
383
460
Sanjay
Ashok
AHK0960658
87
383
53
SANJAY
RAM PRASAD
AHK2107639
87
381
186
Sanjay
Prakash
CPD3006335
87
381
392
Sanjay
Prem Singh
CPD2720076
87
384
519
Sanjay
Mahendra Siah
CPD2997401
87
384
782
Sanjay
Satya Prakash
AHK1458173
161
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
384
927
Sanjay
Elector Name
Gopal Singh
AHK0923136
87
379
1054
Sanjay
Suresh Chand
AHK0965046
87
379
330
Sanjay
Prem Singh
AHK0926162
87
379
531
Sanjay
Revatiram
CPD2997484
87
377
465
Sanjay
Mahesh
AHK1380740
87
377
665
Sanjay
Ramahet
CPD2996890
87
378
587
Sanjay
Vijyasingh
AHK0387738
87
379
179
Sanjay
Baijanti
AHK0927954
87
379
183
Sanjay
Shob Singh
AHK0928432
87
379
209
Sanjay
Brajavasi
AHK0926592
87
379
294
Sanjay
Sva Bachchu Singh
AHK0926220
87
376
761
Sanjay
Ful Singh
AHK2428167
87
377
131
Sanjay
Kali Charan
AHK0665364
87
375
579
Sanjay
Ratnasingh
UP/73/356/0612044
87
375
601
Sanjay
Rameshvar
CPD4003414
87
374
45
Sanjay
Viri Singh
AHK0519017
87
374
574
Sanjay
Fatehasingh
AHK2425502
87
374
638
Sanjay
Vijendra Singh
AHK1463975
87
374
824
Sanjay
Ashok Kumar
AHK1334804
87
374
1050
Sanjay
Gulab Chand
AHK2425866
87
375
250
Sanjay
Ramasvarup
CPD3998929
87
375
400
Sanjay
Subhash Chand
CPD3970506
87
370
125
Sanjay
Karnasingh
CPD3303674
87
370
506
Sanjay
Munshilal
AHK2417533
87
370
560
Sanjay
Niroti Lal
CPD2110765
87
370
585
Sanjay
Nandakishor
AHK2417640
87
371
122
Sanjay
Prem Singh
AHK2418234
87
371
219
Sanjay
Ramswaroop
CPD3304813
87
371
887
Sanjay
Naraynadas
AHK2419760
87
371
485
Sanjay
Hoti Lal
UP/73/356/0603819
87
371
771
Sanjay
Ramalal
CPD3532397
87
372
674
Sanjay
Kishnalal
CPD3631728
87
372
872
Sanjay
Rajaram
CPD2038313
87
356
164
Sanjay
Bahadur Singh
CPD3563038
87
356
619
Sanjay
Ram G Lal Chaudhri
AHK1596840
87
355
524
Sanjay
Mohar Singh
CPD3564671
87
355
576
Sanjay
Vidyaram
AHK0593343
87
352
505
Sanjay
Sva.Pratap Singh
AHK1504703
87
355
333
Sanjay
Ratnalal
CPD3162682
87
355
394
Sanjay
Mohanasingh
CPD3740321
87
358
1057
SANJAY
PANNALAL
CPD2176790
87
359
1197
Sanjay
Savmo
AHK1730316
87
359
1340
Sanjay
Vediram
AHK1731272
87
36
83
Sanjay
Lakhamichand
AHK2273084
87
36
336
Sanjay
Narayan
FQL1061969
87
362
197
Sanjay
Shivshankar
CPD3164019
87
362
229
Sanjay
Bankelal
CPD3166055
87
362
885
Sanjay
Suraj
AHK2409779
87
360
852
SANJAY
OM PRAKASH
AHK2659399
87
36
642
Sanjay
Lakhan
FQL1945963
87
36
1063
SANJAY
ANEK SINGH
UP/73/357/0306455
87
360
155
Sanjay
Mukesh Kumar
AHK1242122
87
360
161
Sanjay
Gayaghar
AHK0892547
87
363
1348
SANJAY
LATE. RAMBABU
AHK2661585
87
365
14
Sanjay
Indrapal
AHK2412336
87
361
469
Sanjay
Salim
AHK2405058
87
363
219
Sanjay
Ramji Lal
AHK1699016
87
363
559
Sanjay
Rajendra Singh
CPD3290897
87
363
861
Sanjay
Govinda
AHK2411197
87
363
923
Sanjay
Vediram
AHK1410356
87
363
1238
Sanjay
Ganeshi
AHK2411890
87
365
731
Sanjay
Govinda
CPD3168804
162
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
365
923
Sanjay
Elector Name
Ashok Kumar
CPD3486206
87
365
988
Sanjay
Vijay Singh
AHK2413110
87
365
1399
Sanjay
Ismail
AHK0384586
87
366
8
Sanjay
Mangalasain
AHK0662114
87
366
72
Sanjay
Ganpati
AHK2413748
87
367
506
Sanjay
Fateh Singh
CPD3304953
87
367
510
Sanjay
Javaharasingh
AHK1168830
87
367
569
Sanjay
Bhup Singh
UP/73/356/0603028
87
367
588
Sanjay
Munni Lal
UP/73/356/0603043
87
367
793
Sanjay
Pratap Singh
AHK0894303
87
37
724
Sanjay
Siyoram
FQL1845197
87
37
172
Sanjay
Shivalal
FQL1940337
87
37
216
Sanjay
Ramasvarup
FQL2402659
87
37
242
Sanjay
Indra
AHK1481589
87
37
245
Sanjay
Vishnu
FQL2598761
87
37
291
Sanjay
Ramababu
FQL1846179
87
37
319
Sanjay
Mohan
AHK2279248
87
37
356
Sanjay
Dhanasingh
FQL1923515
87
37
483
Sanjay
Narendrakumar
AHK2283208
87
368
489
Sanjay
Chakravarti
UP/73/356/0603185
87
368
619
Sanjay
Bhartasingh
AHK1228535
87
369
643
Sanjay
Shankaralal
CPD3306636
87
369
1062
SANJAY
MANIK CHAND
AHK2665867
87
366
160
Sanjay
Devendra Singh
AHK0598623
87
366
398
Sanjay
Bhagavan Svarup
AHK0538199
87
366
850
Sanjay
Bankelal
CPD3166279
87
366
902
Sanjay
Om Prakash
CPD3283157
87
366
904
Sanjay
Sukkha
AHK0662072
87
367
19
Sanjay
Mal Chand
AHK0704452
87
32
829
Sanjay
Tara Chand
AHK1668961
87
320
221
Sanjay
Sarban
AHK1160688
87
320
297
Sanjay
Gopichand
FQL2082352
87
319
1357
Sanjay
Ram Kishan
AHK1714856
87
32
88
Sanjay
Babulal
UP/73/357/0294630
87
32
189
SANJAY
SURAJ SINGH
UP/73/357/0294130
87
32
323
Sanjay
Radheshyam
UP/73/357/0294027
87
32
447
Sanjay
Karnasingh
UP/73/357/0294503
87
322
808
Sanjay
Bangali
AHK2438323
87
323
56
Sanjay
Ummedi Ram
AHK1441252
87
323
218
Sanjay
Ashokakumar
FQL2506053
87
323
393
Sanjay
Bangali
FQL2212116
87
323
617
Sanjay
Sureshchand
AHK2439628
87
323
834
Sanjay
Mahansh
AHK0111518
87
323
949
Sanjay
Mangaladasu
AHK0902874
87
323
962
Sanjay
Shyamalal
FQL2086874
87
323
1186
Sanjay
Ummedi
FQL1428804
87
324
141
Sanjay
Kalichran
FQL2213056
87
320
589
Sanjay
Bholeram
AHK0688911
87
320
747
Sanjay
Jagadish
FQL2213874
87
320
1186
Sanjay
Lakshminarayan
FQL2473536
87
320
1217
SANJAY
DHARMASINGH
AHK2677094
87
321
8
Sanjay
Jagadish
FQL2080695
87
321
319
Sanjay
Raghuvirasingh
AHK2434025
87
322
162
Sanjay
Munna Lal
FQL1647536
87
322
229
Sanjay
Badan Singh
FQL2375251
87
322
597
Sanjay
Om Prakash
AHK1519461
87
319
716
Sanjay
Vannshilal
FQL2217792
87
319
786
Sanjay
Bhagavanasihan
FQL2212181
87
319
1269
Sanjay
Ramaprasad
AHK0109231
87
318
189
Sanjay
Rajendrasingh
UP/73/356/0741581
87
318
363
Sanjay
Tejasingh
CPD4067831
87
318
588
Sanjay
Nemichand
AHK0535823
163
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
319
63
Sanjay
Elector Name
Shyam Sundar
FQL2374437
87
319
103
Sanjay
Lakshman
UP/73/357/0711658
87
319
417
Sanjay
Raghuvirasihan
AHK2429702
87
319
427
Sanjay
Purnasihan
FQL2078202
87
319
536
Sanjay
Man Singh
AHK0110056
87
319
561
Sanjay
Ninrakar
FQL2214187
87
319
684
Sanjay
Pitam Singh
UP/73/357/0723161
87
316
100
Sanjay
Sovranasingh
CPD2498715
87
316
716
Sanjay
Bhullan Singh
CPD2174845
87
317
226
Sanjay
Gangadhar
AHK0897116
87
317
382
Sanjay
Natthilal
AHK0895375
87
327
123
Sanjay
Lokaman Singh
AHK1593821
87
327
320
Sanjay
Kanta Devi
AHK1457175
87
327
356
Sanjay
Vetal Singh
AHK1523182
87
327
507
Sanjay
Jasvant Singh
AHK1530328
87
327
663
Sanjay
Bhuri Singh
AHK1572148
87
328
204
Sanjay
Gulajari
FQL3052800
87
328
485
Sanjay
Roshan Lal
FQL3053238
87
328
499
Sanjay
Niranjan Singh
FQL3053428
87
326
51
Sanjay
Kapuri Devi
FQL1422229
87
329
370
Sanjay
Charan Singh
FQL2474567
87
329
835
Sanjay
Munna Lal
AHK0847749
87
328
612
Sanjay
Patareram
AHK1500701
87
328
617
Sanjay
Dhaniram Singh
AHK1539840
87
328
716
Sanjay
Shivaram
FQL3052362
87
328
721
Sanjay
Maharaj Singh
FQL3052222
87
324
381
Sanjay
Ramnaresh
FQL2087120
87
324
707
Sanjay
Chhaviram
FQL2218634
87
324
774
Sanjay
Baijanath
AHK0505024
87
324
981
Sanjay
Pannalal
AHK0536102
87
324
1107
Sanjay
Ramababu
AHK2443844
87
324
1118
Sanjay
Raumababu
AHK2444057
87
324
1269
Sanjay
Ratnasih
FQL2988202
87
325
133
Sanjay
Vavulal
AHK1162346
87
325
487
Sanjay
Kalyan Singh
UP/73/357/0726071
87
326
1045
Sanjay
Munnalal
FQL2391829
87
346
90
SANJAY
GULAB SINGH
AHK2539526
87
346
648
SANJAY
VIDHARAM
AHK2141638
87
343
455
Sanjay
Magelal
FQL2274405
87
343
484
Sanjay
Khunshiram
FQL2274173
87
343
542
Sanjay
Haribabu
FQL2574978
87
343
1088
Sanjay
Tularam
AHK0624452
87
343
1147
Sanjay
Rajaram
AHK0303339
87
349
981
Sanjay
Chhotelal
CPD4088282
87
349
1016
Sanjay
Jagadish
CPD4165270
87
349
1189
SANJAY
MURARI LAL
AHK2660389
87
35
218
Sanjay
Rajan
FQL1847367
87
35
319
Sanjay
Suresh
FQL1845643
87
349
502
Sanjay
Nekasiya
CPD2707990
87
349
638
Sanjay
Radhunath Sih
CPD3159035
87
349
771
Sanjay
Ramnaresh
AHK1364710
87
349
805
Sanjay
Kalichran
AHK1364462
87
351
855
SANJAY
LATE.HUSHIYAR SINGH
AHK2718450
87
352
454
Sanjay
Nile
AHK1506153
87
352
462
Sanjay
Keshav Singh
AHK1504547
87
353
889
Sanjay
Nsva Mohan
AHK0188888
87
354
237
Sanjay
Pratap Singh
CPD2441103
87
354
350
Sanjay
Banavari Lal
AHK2397842
87
354
568
Sanjay
Achal Singh
CPD3847167
87
354
863
Sanjay
Bahadur Singh
AHK1664630
87
35
746
Sanjay
Madhoprasad
FQL1843119
87
35
777
Sanjay
Rammolal
FQL1846328
164
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
350
494
Sanjay
Elector Name
Surjapal
CPD4393443
87
350
599
Sanjay
Vipti
CPD2029668
87
350
723
Sanjay
Kalichran
AHK1414184
87
350
1180
Sanjay
Dau Dayal
AHK2397420
87
351
593
Sanjay
Bahadur
CPD2025286
87
330
551
Sanjay
Ramnarayan
UP/73/357/0732204
87
330
683
Sanjay
Ramji Lal
FQL3051695
87
332
318
Sanjay
Purnachandra
AHK0914267
87
33
694
Sanjay
Rajendrakumar
AHK2263234
87
33
300
Sanjay
Nirmalakumar
UP/73/357/0294728
87
33
310
Sanjay
Munnalal
FQL1922129
87
33
423
Sanjay
Vrijamohan
FQL1842319
87
33
440
Sanjay
Balloprasad
UP/73/357/0294913
87
332
842
Sanjay
Ratan Kumar
UP/73/357/0741428
87
332
887
Sanjay
Mohanchand
AHK0914473
87
334
434
Sanjay
Hukam Singh
FQL2091635
87
334
468
Sanjay
Ninrajan
FQL2509479
87
334
626
Sanjay
Patareram
FQL3079621
87
335
75
Sanjay
Mangelal
FQL1645852
87
333
85
Sanjay
Charnasih
FQL2091395
87
333
832
Sanjay
Lal Singh
FQL1458405
87
333
852
Sanjay
Hiralal
FQL1458447
87
337
409
Sanjay
Chhatrapal
FQL2172872
87
338
293
SANJAY
ROOP SINGH
AHK2083319
87
336
1
Sanjay
Indra Pal
AHK1248129
87
338
366
Sanjay
Naharasingh
FQL2386878
87
338
509
Sanjay
Hukmasingh
AHK2442606
87
338
632
Sanjay
Ramesh Chand
AHK1610161
87
341
632
SANJAY
RAJENDRA SINGH KUSHWAH
AHK2685360
87
341
637
SANJAY
VIJENDRA SINGH
AHK2685527
87
34
617
Sanjay
Sundaralal
UP\73\357\0300390
87
34
962
Sanjay
Gopi
FQL1056712
87
34
158
Sanjay
Mahaviraprasad
UP/73/357/0300067
87
34
187
Sanjay
Bhupasingh
UP/73/357/0300139
87
89
414
Sanjay
Bangali
CWY1372424
87
89
701
Sanjay
Maurish
CWY2320679
87
89
715
Sanjay
Babu Lal
UP/73/359/0675261
87
89
163
Sanjay
Harichand
UP/73/359/0675048
87
86
485
Sanjay
Raghuvirbahadur
UP/73/359/0660160
87
86
720
Sanjay
Harishchand
CWY1325950
87
87
194
Sanjay
Kishan Chand
AHK1494210
87
87
312
Sanjay
Banavari Lal
AHK0969402
87
87
389
Sanjay
Kailashi Ram
AHK1494277
87
87
711
Sanjay
P.D.Tripathi
UP/73/359/0669374
87
89
1007
Sanjay
Natthi Lal
AHK1647221
87
9
401
Sanjay
Mahipal
AHK0981043
87
9
745
Sanjay
Brajakishor
FQL1900745
87
9
779
Sanjay
Premchand
AHK2258291
87
9
904
Sanjay
Manikchandra
FQL2132108
87
92
472
Sanjay
K Eiin Sharma
CWY2904720
87
92
36
Sanjay
Ram Gopal
AHK0601922
87
90
513
Sanjay
Pokhiram
UP/73/359/0678743
87
90
115
Sanjay
Sureshakumar
CWY2866432
87
90
452
Sanjay
Gangaram
CWY1419621
87
91
509
Sanjay
Atar Singh
AHK1723790
87
94
514
Sanjay
Bishnadayal
CWY1238690
87
94
710
Sanjay
Dhanaraj
CWY0955575
87
95
208
Sanjay
Liyaktakhan
CWY2904019
87
95
540
Sanjay
Lakhmanadas
CWY1417963
87
92
1313
Sanjay
Nihal
UP/73/359/0678781
87
93
221
Sanjay
Pitam Singh
AHK2375442
87
93
438
Sanjay
Shivasvarup
AHK1024793
165
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
93
963
Sanjay
Elector Name
P. Maisi
UP/73/359/0684629
87
85
92
Sanjay
Jayashiv
AHK0018051
87
85
293
Sanjay
Shiv Singh
AHK1513928
87
85
496
Sanjay
Chandrabhan
CWY1355478
87
85
869
Sanjay
Sabuddin
AHK1511963
87
85
932
Sanjay
Gangaram
AHK1509678
87
86
17
Sanjay
Harinarayan
CWY2319697
87
86
387
Sanjay
Rustam Singh
CWY0954743
87
83
191
Sanjay
Vishambhar
CWY2607828
87
83
401
Sanjay
Ramavilas
CWY2354656
87
83
421
Sanjay
Ramababu
UP/73/359/0639258
87
83
494
Sanjay
Om Prakash
CWY3336732
87
83
668
Sanjay
Munna Lal
CWY2355307
87
8
620
Sanjay
Gopalavavu
UP/73/357/0229028
87
8
740
SANJAY
LATE.KARTAR SINGH
AHK2175727
87
8
116
Sanjay
Sher Singh
UP/73/357/0228507
87
80
108
Sanjay
Bhagavan Singh Shashi
UP/73/359/0639463
87
82
51
Sanjay
Jaganath
UP/73/359/0639965
87
82
123
Sanjay
Govind
CWY2891968
87
82
167
Sanjay
Kishan
UP/73/359/0639854
87
82
229
Sanjay
Munnalal
CWY2824878
87
80
827
Sanjay
Veniram
UP/73/359/0639663
87
81
199
Sanjay
Ashok Kumar
CWY2607547
87
81
257
Sanjay
Suresh
UP/73/359/0639723
87
81
493
Sanjay
Ramesh
UP/73/359/0639972
87
81
645
Sanjay
Shyamababu
CWY1396563
87
81
868
Sanjay
Amar Singh
AHK0789420
87
69
47
Sanjay
Mataprasad
UP/73/357/0384761
87
69
429
Sanjay
Gopal Prasad
FQL1850296
87
66
691
Sanjay
Bharat Singh
AHK1641224
87
66
893
SANJAY
MAHESH
AHK2578367
87
67
245
SANJAY
GYAPRASAD
87
67
325
Sanjay
Tarachand
AHK0969808
87
67
649
Sanjay
Premasih
FQL1960202
87
67
735
Sanjay
Shyamalal
FQL2270841
87
64
707
Sanjay
C K Shamar
FQL1850601
87
65
230
Sanjay
Chandan Singh
FQL2532794
87
65
336
Sanjay
Jagadish Prasad
AHK0456137
87
66
172
Sanjay
Gyanchandra
UP/73/357/0384053
87
62
542
Sanjay
Netaram
UP/73/357/0375092
87
62
575
Sanjay
Balaraj
FQL1463918
87
62
614
Sanjay
Haranarayan
AHK2313872
87
62
109
Sanjay
Darshan Lal
AHK1639608
87
62
366
Sanjay
Vishnasvarup
FQL1078641
87
63
1409
SANJAY
RAMESH CHAND
AHK2128221
87
64
127
Sanjay
Har Prasad
FQL1542000
87
63
340
Sanjay
Kishan
UP/73/357/0372180
87
63
438
Sanjay
Rajendra
UP/73/357/0372097
87
59
223
Sanjay
Sundaralal
AHK2307569
87
59
485
Sanjay
Mohanalal
FQL1958339
87
59
568
Sanjay
Shyam Lal
AHK1689975
87
6
174
Sanjay
Rajakumar
AHK0747410
87
6
376
Sanjay
Surjabhan
AHK1617190
87
61
207
Sanjay
Shivnarayan
AHK0448480
87
61
515
Sanjay
Sonapal
AHK2311637
87
61
660
Sanjay
Buddharam
FQL1958875
87
62
3
Sanjay
Radheshyam
AHK1386796
87
79
440
Sanjay
Omaprakash
UP/73/359/0636206
87
77
919
Sanjay
Suresh Chand
AHK1718451
87
77
1149
SANJAY
BHAJJURAM
AHK2693513
87
78
314
Sanjay
Rameshvardayal
CWY2612596
87
78
398
Sanjay
Balakishan
AHK2349553
166
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
77
533
Sanjay
Elector Name
Ramaprasad
AHK0986455
87
77
593
Sanjay
Ashok Kumar
AHK1350396
87
77
854
Sanjay
Bhajjuram
AHK0028654
87
76
418
Sanjay
Kishnalal
UP/73/359/0630679
87
77
81
Sanjay
S M Bhatanagar
CWY2612505
87
77
142
Sanjay
Gangaram
CWY3380417
87
77
249
Sanjay
Manohar Lal
CWY2355967
87
74
123
Sanjay
Omaprakash
UP/73/359/0630047
87
74
651
Sanjay
Mahendra Pratap
CWY2612620
87
74
776
Sanjay
Satyavir Singh
AHK0777110
87
75
525
SANJAY
SUNHRI
AHK2027001
87
75
850
Sanjay
Vanshidhar
CWY2608206
87
76
247
Sanjay
Balavari Lal
UP/73/359/0630834
87
72
228
Sanjay
Premasih
FQL1848753
87
71
149
Sanjay
Horilal
AHK0045898
87
71
727
Sanjay
Sahida
FQL2482123
87
71
815
Sanjay
Babulal
UP/73/357/0393387
87
68
134
Sanjay
Lachari
AHK0486035
87
7
582
Sanjay
K P Singh
AHK1705623
87
70
42
Sanjay
Shribhgavan
UP/73/357/0390005
87
70
150
Sanjay
Rishi Kesh
FQL2331007
87
70
222
Sanjay
Bansi Babu
AHK2332278
87
70
520
Sanjay
Murari Lal
UP/73/357/0390265
87
70
653
Sanjay
Nihal Singh
UP/73/357/0390337
87
70
757
Sanjay
Uttamchandra
FQL2482420
87
43
244
Sanjay
Natholi
FQL2311942
87
41
469
Sanjay
Shibbo
UP/73/357/0327567
87
41
525
Sanjay
Sundar Lal
UP/73/357/0321245
87
43
633
SANJAY
NIHAL SINGH
AHK2024859
87
43
942
Sanjay
Charan Lal
AHK1522184
87
43
946
SANJAY
SHIVCHARAN
AHK2134039
87
45
181
Sanjay
Durga
UP/73/357/0336123
87
45
248
Sanjay
Harishchand
AHK0483511
87
45
409
Sanjay
Badri Prasad
AHK1619469
87
45
811
Sanjay
Nankachandra
AHK0982090
87
45
834
Sanjay
Haragovind
FQL2403160
87
45
844
Sanjay
Hariom
FQL1536135
87
45
987
Sanjay
Bholu
FQL1946136
87
42
948
Sanjay
Rameshchand
FQL1926625
87
45
1009
Sanjay
Chhatar Singh
FQL2134724
87
45
1130
Sanjay
Kailash
AHK2276327
87
45
1253
Sanjay
Indra Chand
FQL1072842
87
46
263
SANJAY
MOHAN URF BIRJU
AHK2735751
87
47
424
Sanjay
Puran Singh
AHK0321489
87
47
486
Sanjay
Haralal
FQL1539105
87
47
637
Sanjay
Ramajilal
FQL1947175
87
48
80
Sanjay
Ramakumar
UP/73/357/0339411
87
49
1043
Sanjay
Bhagvati
FQL3058229
87
49
406
Sanjay
Sitaram
UP/73/357/0339592
87
49
609
Sanjay
Ramashankar
FQL2594984
87
49
657
Sanjay
Aomaprakash
AHK0463307
87
48
170
Sanjay
Satya Narayan
FQL1075795
87
49
73
Sanjay
Shyamalal
UP/73/357/0339623
87
49
161
Sanjay
Rambharosi
FQL2540391
87
57
590
Sanjay
Rakesh Chandra
FQL2327815
87
57
733
Sanjay
Shyam Lal
AHK0450148
87
58
461
Sanjay
Ashok Kumar
AHK1053321
87
58
501
Sanjay
Gopal
FQL1540822
87
56
640
Sanjay
Vimal
AHK2295756
87
56
650
Sanjay
Omaprakash
UP/73/357/0351274
87
56
894
Sanjay
Jagamohan
AHK2298016
87
57
218
Sanjay
Pratapasih
FQL1530716
167
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
55
264
Sanjay
Elector Name
Lakshminarayan
UP/73/357/0360430
87
55
297
Sanjay
Haribabu
UP/73/357/0360507
87
55
437
Sanjay
Rajapal
AHK2294213
87
55
761
Sanjay
Om Prakash
FQL3031457
87
56
350
Sanjay
Suresh Chand
AHK2298644
87
51
725
Sanjay
Mahesh
FQL2135010
87
51
761
Sanjay
Sunahari
FQL2277424
87
52
178
Sanjay
Bhagvati Prasad
AHK0985945
87
54
638
Sanjay
Ashok Kumar
AHK1530617
87
54
927
Sanjay
Eii P Sethi
UP/73/357/0351086
87
53
741
Sanjay
Pratap Singh
UP/73/357/0348222
87
54
88
Sanjay
Narendranath
AHK0645259
87
54
105
Sanjay
Gopaladas
UP/73/357/0351833
87
51
209
Sanjay
Tikam Singh
UP/73/357/0345154
87
51
232
Sanjay
Ramanath
FQL1069210
87
51
280
Sanjay
Tara Chand
AHK2287225
87
51
410
SANJAY
VIRI SINGH
AHK2085728
87
5
128
Sanjay
Padmachand
UP/73/357/0213124
87
5
129
Sanjay
Mulchand
AHK2254274
87
5
300
Sanjay
Yogesh
UP/73/357/0213386
87
5
546
Sanjay
Radhelal
FQL2324358
87
4
830
Sanjay
Suraj Bhan
AHK0746081
87
4
977
SANJAY HARLANI
DURYODHAN HARLANI
AHK1802479
87
399
958
Sanjay
Shitlaprasad
AHK1187327
87
399
1044
Sanjay
Hari Babu
AHK2455525
87
40
333
Sanjay
Kishnalal
AHK2285435
87
40
556
SANJAY
JASAVANT SINGH
AHK2200681
87
40
659
Sanjay
Kailashchand
FQL1942200
87
40
707
Sanjay
Rajakumar
AHK2284487
87
40
870
Sanjay
Natthilal
UP/73/357/0318206
87
40
1036
Sanjay
Muralimanohar
FQL1060623
87
41
200
Sanjay
Brijamohan
AHK2262202
87
41
227
Sanjay
Sureshchand
FQL2296655
87
41
260
Sanjay
Virendra Jain
UP/73/357/0321928
87
41
261
Sanjay
Shribhgavan
UP/73/357/0321932
87
399
1152
SANJAY
VIRENDRA
AHK2689727
87
4
365
Sanjay
Kanta
FQL2419752
87
4
459
Sanjay
Omaprakash
FQL2128759
87
4
506
Sanjay
Bhol
FQL1053289
87
4
617
Sanjay
Ramcharan
FQL1660851
87
395
279
Sanjay
Mahendrasih
CPD2217685
87
397
378
Sanjay
Gulabasingh
CPD3017837
87
397
594
Sanjay
Sornasingh
CPD2187938
87
397
617
Sanjay
Chokhelal
AHK0744177
87
398
252
Sanjay
Kailash
CPD4074977
87
398
301
Sanjay
Bharat
CPD3015112
87
395
494
Sanjay
Natbar
CPD3315454
87
395
512
Sanjay
Rupasih
CPD2732758
87
396
461
Sanjay
Harisih
CPD2732634
87
396
716
Sanjay
Kailashi
AHK1661024
87
385
793
Sanjay
Sukharam
AHK2435063
87
388
116
Sanjay
Mungaram
AHK0948646
87
388
406
Sanjay
Vijyasingh
CPD3538519
87
388
497
Sanjay
Khillanaram
CPD2990737
87
387
648
Sanjay
Ramaprasad
CPD2988780
87
388
880
Sanjay
Rajendra Prasad
AHK1584283
87
388
1003
Sanjay
Totaram
AHK1275544
87
389
10
Sanjay
Paravan Singh
CPD3527280
87
391
508
Sanjay
Purnasingh
CPD2990596
87
391
617
Sanjay
Vetalasingh
CPD2998573
87
391
1291
SANJAY
HARISH CHAND
AHK2722486
87
39
119
Sanjay
Bachchusingh
FQL1927276
168
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
39
255
Sanjay
Elector Name
Bhuri Singh
FQL3084514
87
39
544
Sanjay
Chandrabhan
FQL1339589
87
39
582
Sanjay
Mangalasain
AHK0475574
87
390
244
Sanjay
Jagadishaprasad
AHK1236793
87
98
30
Sanjay
Baburam
CWY2843241
87
98
660
Sanjay
Ramesh
CWY2844009
87
98
773
Sanjay
Ramnarayan
CWY0942326
87
99
980
Sanjay
Bahadur
CWY0943019
87
99
1021
Sanjay
Mohan
CWY1111384
87
99
1132
Sanjay
Ratnalal
CWY0945071
87
99
1290
SANJAY
BANVARI
AHK2604841
87
97
210
Sanjay
Vilayatiram
CWY2846863
87
97
328
Sanjay
Govind
CWY3336021
87
97
444
Sanjay
Hukam Singh
UP/73/359/0699623
87
97
798
Sanjay
Uday Singh
CWY2845899
87
97
808
Sanjay Kumar
Ramesh Chand
AHK0330654
87
343
1138
Sanjay Adavani
Hari Shankar
AHK1328988
87
223
136
SANJAY AGARWAL
KESHAV DEV AGARWAL
UP/73/357/0534017
87
143
717
SANJAY AGARWAL
RAM SEVAK AGARWAL
CWY3530771
87
129
63
Sanjay Agarwal
Brijmohan Agarwal
CWY2831436
87
14
552
Sanjay Agraval
Raj Narayan
FQL3090362
87
15
733
Sanjay Agraval
Rajendra Garg
FQL2990141
87
180
600
Sanjay Agraval
Bhajan Lal
AHK0815100
87
187
633
Sanjay Agraval
Subhashchand
AHK2313385
87
187
730
Sanjay Agraval
Jagadish Prasad
UP/73/357/0408381
87
343
692
Sanjay Agraval
Jagadish
FQL1159078
87
334
550
Sanjay Agraval
Suresh Chand
FQL2994267
87
376
985
Sanjay Agraval
Prem Chand
AHK1729177
87
289
649
Sanjay Agraval
Om Prakash Singhal
AHK0102749
87
289
715
Sanjay Agraval
Tularam
FQL2203867
87
293
360
Sanjay Agraval
Somaagraval
AHK2459774
87
280
1012
Sanjay Agraval
Sudhir Chand Agraval
AHK0650861
87
231
380
Sanjay Agraval
Bhajnalal
AHK0877365
87
51
378
Sanjay Agraval
Sva. Omaprakash
AHK0023408
87
55
506
Sanjay Agraval
Ramagopal Agraval
AHK0039479
87
43
719
Sanjay Agraval
Ramagopal
FQL2317683
87
81
879
Sanjay Agraval
Kedar Chandra Goyal
AHK0018911
87
79
774
Sanjay Agraval
S. P. Jain
AHK1020817
87
24
50
SANJAY AGRAWAL
RAM KRISHN AGRAWAL
AHK1946136
87
19
709
SANJAY AGRVAL
SHARAD NARAYAN
AHK2073013
87
75
493
Sanjay Ahir
Dauji Ahir
AHK2344786
87
213
659
Sanjay Ali Shah
Hakim Mudadin
AHK0969113
87
304
802
Sanjay Areriya
Shyam Lal
AHK1458215
87
191
834
SANJAY ARORA
LAXMAN DASS ARORA
AHK2070027
87
173
1257
SANJAY BABU
DAYA SHANKAR
AHK2763928
87
82
418
Sanjay Babu
Shyamavavu
CWY0930040
87
387
714
Sanjay Babu
Karan Singh
AHK1464981
87
22
574
Sanjay Baghel
Suresh Chand Baghel
AHK1018530
87
215
697
SANJAY BAGHEL
BHIKAM SINGH
AHK1844398
87
226
973
Sanjay Baghel
Bharat Baghel
AHK0571307
87
8
739
Sanjay Baghel
Karatar Singh
AHK0972497
87
266
586
Sanjay Baghel
Ramesh Baghel
AHK0195248
87
376
1389
Sanjay Baghel
Ashok Kumar
AHK1729557
87
376
145
Sanjay Baghel
Ashok Kumar Baghel
AHK0518241
87
183
257
Sanjay Bansal
Shadi Lal Bansal
FQL3104726
87
242
18
Sanjay Bansal
Daudayal Bansal
FQL3033511
87
57
364
Sanjay Bansal
Radhe Lal
AHK1039395
87
142
817
Sanjay Bhadauriya
Avni Singh
AHK0074567
87
362
225
Sanjay Bharadvaj
Omaprakash
CPD3290392
87
359
722
Sanjay Bharti
Radhakishan
AHK0692400
87
252
1392
SANJAY BHARTI
KARTAR SINGH BHARTI
AHK2621860
87
252
1419
SANJAY BHARTI
KARTAR SINGH BHARTI
AHK2736320
169
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sanjay Bhaskar
Khemchandra Bhaskar
AHK1330794
582
Sanjay Bhatanagar
Shanti Svarup Bhatanagar
AHK1047372
182
155
Sanjay Bhatatacharya
Eiim Eiim Bhatatacharya
FQL2190320
87
355
1239
Sanjay Bhole
Amar Singh
AHK1536937
87
136
426
Sanjay Bhotiya
Daya Ram Bhotiya
AHK0252668
87
237
960
SANJAY BILANDANI
RAMESH CHAND BILANDANI
AHK2652634
87
145
21
Sanjay Bisht
Harish Chandra Visht
CWY3670866
87
236
695
Sanjay Chaddha
Parashottam Lal Chaddha
AHK1338714
87
348
557
Sanjay Chahar
Bahadur Singh
AHK0855213
87
151
555
Sanjay Chaturvedi
Ram Kishan Chaturvedi
FQL2144194
87
74
891
Sanjay Chaudhri
Anil Kumar Chodhri
AHK0329045
87
110
276
SANJAY CHAUHAN
RAJAN SINGH
AHK2132595
87
173
275
SANJAY CHAUHAN
RAM AUTAR SINGH
AHK2115442
87
216
1672
Sanjay Chauhan
Gopal Singh
AHK0560631
87
228
16
Sanjay Chauhan
Shyam Kumar Singh
AHK1324458
87
7
1265
SANJAY CHAUHAN
RAJKAMAL SINGH
AHK2558948
87
44
500
SANJAY CHAUHAN
MOHAN
AHK2567931
87
36
1052
Sanjay Chauhan
Surendra Chauhan
AHK2273290
87
297
1300
SANJAY CHAURSIYA
DAMODR CHAURSIYA
AHK2654705
87
284
397
Sanjay Chavla
Kishan Lal
AHK2443646
87
291
826
SANJAY CHAWLA
PREM PRAKASH CHAWLA
AHK2114247
87
42
138
Sanjay Chohan
Svashri Baldev Singh
AHK2266229
87
289
898
Sanjay Das
Nandalal
AHK2457141
87
182
551
Sanjay Datt
Kamaran Datt
FQL3103702
87
11
160
Sanjay Datt
Biri Singh
AHK0604389
87
14
133
Sanjay Devi
Nand Kishor
FQL1919174
87
166
410
Sanjay Devi
Gyan Singh
FQL2985729
87
215
694
SANJAY DEVI
LAKSHMI NARAYAN
AHK2118578
87
312
158
Sanjay Devi
Sunil Shivahare
AHK1226000
87
379
791
Sanjay Devi
Vanavari Lal
AHK1594902
87
391
811
Sanjay Devi
Rohit Kumar
CPD4386223
87
240
121
SANJAY DHAKREY
HARI VILAS DHAKREY
AHK2246304
87
207
159
Sanjay Dhariya
Sitaram Dhariya
AHK0240705
87
10
1107
Sanjay Dip
Vijendra
FQL2313542
87
261
1243
SANJAY DIPAKR
RAMJILAL
AHK2625770
87
139
867
Sanjay Divakar
Harishankar
AHK0832212
87
204
768
Sanjay Divakar
Raju Divakar
AHK0250100
87
189
706
SANJAY DIVAKAR
SHITAL PRASAD DIVAKAR
AHK2047983
87
1
1081
Sanjay Dube
Hiralal Dube
AHK1408723
87
385
188
Sanjay Dube
Brahamdattadube
CPD2996809
87
329
824
Sanjay Dube
Ramnarayan Dube
AHK1199108
87
54
260
Sanjay Duve
Raj Kumar
UP/73/357/0351657
87
1
1078
Sanjay Ekumar
Ram Kishan
AHK0000455
87
178
547
Sanjay Filips
Shri V.N.Filips
AHK2390938
87
371
552
Sanjay Gagr
Kailash Garg
AHK2418903
87
156
1310
Sanjay Garg
Vinod Kumar Garg
AHK1415678
87
144
587
Sanjay Gautam
Sevti Prasad
UP/73/359/0783685
87
242
448
Sanjay Gautam
Kailash Chandra Gautam
AHK0389924
87
137
606
Sanjay Gosvami
Dalchandra Gosvami
CWY2930238
87
101
835
SANJAY GOYAL
MAHESH GOYAL
AHK2574010
87
101
901
SANJAY GOYAL
MAHESH GOYAL
AHK2736841
87
186
309
Sanjay Goyal
Prakash Chand Goyal
FQL3057312
87
197
649
Sanjay Goyal
Suresh Chandra Goyal
UP/73/357/0444287
87
22
482
Sanjay Goyal
Natthi Lal
FQL1095736
87
377
1147
Sanjay Goyal
Kishan Goyal
AHK0385757
87
52
454
SANJAY GOYAL
SURESH CHANDRA AGARWAL
FQL1070580
87
49
244
Sanjay Goyal
Santosh Goyal
FQL2318210
87
82
1307
SANJAY GOYAL
SATYAPRAKASH GOYAL
AHK2593002
87
306
633
Sanjay Gulati
SvaYogaraj
FQL2110450
87
279
227
Sanjay Gulati
Chaman Lal Gulati
AHK1370097
87
218
714
Sanjay Gupta
Paramanand
FQL1405059
87
216
1597
Sanjay Gupta
Ram Kishor Gupta
AHK1591866
87
359
1200
87
76
87
Elector Name
170
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sanjay Gupta
Dvarika Nath
UP/73/357/0420848
1125
SANJAY GUPTA
JAINARAIN GUPTA
AHK0006494
19
440
SANJAY GUPTA
RAMCHARAN GUPTA
AHK2073153
87
19
444
Sanjay Gupta
Ramcharan Lal G
AHK2267920
87
19
615
Sanjay Gupta
Mahesh Datt
AHK2268134
87
157
393
Sanjay Gupta
Satyaprakash
UP/73/357/0471185
87
151
592
Sanjay Gupta
Ramdin Gupta
AHK1692664
87
222
814
Sanjay Gupta
Ramababu Gupta
AHK1188366
87
288
811
Sanjay Gupta
Subhashchand Gupta
AHK0113142
87
288
290
Sanjay Gupta
Radha Mohan Gupta
AHK0498030
87
286
932
Sanjay Gupta
Bhagavan Gupta
AHK0174599
87
289
1144
SANJAY GUPTA
LATE.LAJJARAM GUPTA
AHK2740983
87
290
849
SANJAY GUPTA
K.C.GUPTA
AHK2105161
87
290
983
SANJAY GUPTA
UTTAM CHAND GUPTA
AHK2105245
87
290
446
Sanjay Gupta
Chhedilal
AHK0885871
87
235
489
Sanjay Gupta
Surendra Kumar
AHK0526129
87
237
578
Sanjay Gupta
Harimohan
AHK2391928
87
376
220
Sanjay Gupta
Brijamohan Gupta
AHK0910851
87
74
450
Sanjay Gupta
Suresh Chand
CWY2613966
87
99
1026
Sanjay Gupta
Munna Lal Gupta
AHK1453224
87
227
1640
Sanjay Jadaun
Suresh Chandra
AHK1322874
87
37
127
SANJAY JADON
INDRAJEET SINGH JADON
FQL2637478
87
11
105
Sanjay Jain
Mahavir Prasad
FQL1904093
87
20
163
Sanjay Jain
Bangali Mal Jain
FQL1906726
87
215
1093
Sanjay Jain
Haribabu Jain
AHK0081802
87
34
468
Sanjay Jain
Chandrabhan Jain
AHK1013812
87
32
507
Sanjay Jain
Harishchandra Jain
AHK2259125
87
32
579
Sanjay Jain
Ramababu Jain
UP/73/357/0294108
87
31
151
Sanjay Jain
Shanti Chandra Jain
FQL1843119
87
31
210
Sanjay Jain
Shanti Chandra Jain
FQL2324580
87
62
837
Sanjay Jain
Puran Chand Jain
AHK0037507
87
64
432
Sanjay Jain
Roshnalal Jain
AHK0040162
87
41
894
SANJAY JAIN
RIKHAB CHAND JAIN
AHK2221786
87
42
375
Sanjay Jain
Mahavir Prasad
FQL1940360
87
43
1366
Sanjay Jain
Kailesh Kumar Jain
FQL3080801
87
51
373
SANJAY JAIN
NARENDRA KUMAR JAIN
AHK2534881
87
233
247
Sanjay Jairaliyan
Haraprasad Jairaliyan
FQL2438794
87
36
1021
Sanjay Jaun
Jaun Maisi
AHK2275212
87
214
595
Sanjay Jha
Trimohan Jha
AHK2358729
87
368
443
Sanjay Jha
Sunahari Lal
CPD3633849
87
41
1078
Sanjay Kanaujiya
Sva. Shibbo Kanaujiya
AHK2262012
87
281
548
Sanjay Kanchan
Virendra Kumar Kanchan
AHK0101360
87
282
343
Sanjay Kanchan
Virendra Kumar
AHK1255165
87
18
58
Sanjay Kant Lavaniya
Rama Kant Lavaniya
FQL2320877
87
389
493
Sanjay Kardam
Vissaram
AHK1242304
87
8
933
Sanjay Kardam
Sva.Ratan Singh
AHK1488956
87
281
482
Sanjay Karmachandani
Ishvaralal Karmachandani
AHK0539379
87
56
1258
SANJAY KASHYAP
GANGA RAM KASHYAP
AHK2025138
87
140
600
Sanjay Katara
Ramababu Katara
CWY3661154
87
342
176
Sanjay Katara
Shrinivas Katara
AHK2427029
87
283
537
Sanjay kesarwani
S.N. Kesravani
AHK0312215
87
256
1351
Sanjay Keumar
Liladhar
AHK0371427
87
108
590
Sanjay Khae
Ajij Mohammad
CWY1242411
87
108
359
Sanjay Khan
Nanhen Khan
CWY3597267
87
114
929
Sanjay Khan
An Medi
AHK2289064
87
116
338
Sanjay Khan
Lal Bakhsh
AHK1022730
87
132
69
Sanjay Khan
Abdul Kadir
AHK0973180
87
128
1601
Sanjay Khan
Munna Khan
AHK0821439
87
119
301
Sanjay Khan
Najir Khan
AHK0842815
87
121
640
Sanjay Khan
Alladin Khan
AHK0823120
87
121
658
Sanjay Khan
Jumma Khan
AHK0822742
87
121
689
Sanjay Khan
Nanhe
AHK0821843
87
192
652
87
20
87
Elector Name
171
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
199
132
Sanjay Khan
Elector Name
Imamudadin Khan
AHK0091058
87
258
643
Sanjay Khan
Ahamadaali
AHK2342467
87
244
565
SANJAY KHAN
ABDUL HAMID
AHK2543080
87
320
415
SANJAY KHAN
MULLAJI
AHK2156677
87
37
1187
Sanjay Khan
Jalil
AHK1042407
87
309
963
SANJAY KHAN GAJI
MASUK ALI
AHK2114544
87
290
247
SANJAY KHANCHANDANI
SHANKAR LAL
AHK2519940
87
110
58
Sanjay Khann
Natthi Khann
AHK0420661
87
383
335
SANJAY KHANN
BADAM KHANN
AHK2530582
87
180
1147
Sanjay Khanna
Gandhi Khanna
AHK1431923
87
158
951
Sanjay Khanna
Ramababu
FQL2343523
87
145
1338
Sanjay Khiravar
Shankar Singh Khiravar
UP/73/359/0783844
87
44
369
Sanjay Kole
Murari Kole
AHK2274181
87
293
361
Sanjay Ku
Vinod Ku
FQL2161982
87
64
344
Sanjay Kulashraishth
Shri Bhanuprakash Kulashreshth
AHK1733823
87
146
15
Sanjay Kumar
Lakshman Singh
CWY1110386
87
146
476
Sanjay Kumar
Jagat Kumar
AHK0399642
87
146
1077
Sanjay Kumar
Ranjit Kumar
AHK2333573
87
147
98
Sanjay Kumar
Maharaj Singh
AHK1066133
87
147
165
Sanjay Kumar
Sva Shri Ramasvarup
AHK1066083
87
148
871
Sanjay Kumar
Gopal Kumar
AHK1048610
87
149
472
Sanjay Kumar
Horilal
CWY1110717
87
140
371
Sanjay Kumar
Shiv Kumar
AHK0425587
87
140
755
Sanjay Kumar
Shivcharan
CWY1244375
87
141
617
Sanjay Kumar
Hotilal
AHK1384692
87
151
433
Sanjay Kumar
Bhagavan Singh
AHK0066845
87
152
984
Sanjay Kumar
Eradheshyam
AHK0060707
87
153
900
Sanjay Kumar
Jagannath
FQL2992279
87
150
33
SANJAY KUMAR
VIKRAM SINGH
AHK2185437
87
151
22
Sanjay Kumar
Raghuvir Singh
FQL2608594
87
157
952
Sanjay Kumar
Ramagopal
FQL3044708
87
157
1044
Sanjay Kumar
Prem Singh
AHK0063404
87
158
211
Sanjay Kumar
Balakishan
AHK0742080
87
158
371
Sanjay Kumar
Jagajit Singh
FQL2342905
87
158
464
Sanjay Kumar
Chandra Bhan
AHK0064410
87
158
930
Sanjay Kumar
Rakesh
AHK1561745
87
157
317
Sanjay Kumar
Niranjan Singh
AHK2358588
87
157
589
Sanjay Kumar
Premasingh
FQL2344638
87
126
345
Sanjay Kumar
Roshan Lal
AHK1025501
87
119
1210
Sanjay Kumar
Mathura Prasad
AHK1368687
87
118
344
Sanjay Kumar
Kishan
CWY3560737
87
120
407
Sanjay Kumar
Jvalaprasad
AHK1010735
87
120
590
Sanjay Kumar
Sahav Singh
AHK0829168
87
120
746
Sanjay Kumar
Ramshankar
CWY2910669
87
127
39
SANJAY KUMAR
MANAK CHAND
AHK2181295
87
133
105
Sanjay Kumar
R.R.Pandey
AHK1651462
87
131
510
Sanjay Kumar
Jagadish Prasad
AHK0436279
87
131
907
SANJAY KUMAR
PRABHUNATH JAISWARA
AHK1852409
87
130
16
Sanjay Kumar
Rambahadur
AHK0567800
87
130
24
Sanjay Kumar
Balakishan
AHK0253500
87
135
1205
Sanjay Kumar
Sajjan Singh
AHK0738104
87
136
372
Sanjay Kumar
Raju Kumar
AHK0066209
87
137
1341
SANJAY KUMAR
LATE.BHIKAM SINGH
AHK2028215
87
137
1371
Sanjay Kumar
Sahab Singh
AHK0251793
87
14
251
Sanjay Kumar
Tek Chandra
AHK1670298
87
140
56
Sanjay Kumar
Om Prakash
AHK0581025
87
138
684
SANJAY KUMAR
FOOL SINGH
AHK2184026
87
112
77
Sanjay Kumar
Ram Svarup
AHK2288439
87
112
663
Sanjay Kumar
Ramesh Kumar
CWY2816668
87
114
524
Sanjay Kumar
Nanak Chand
AHK1057884
87
116
217
Sanjay Kumar
Jagadish Kumar
AHK0841726
87
11
213
Sanjay Kumar
Basanta Ram
FQL3053667
172
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
11
874
Sanjay Kumar
Elector Name
Agan Lal
AHK1726272
87
104
484
Sanjay Kumar
Rajendra Prasad
AHK0995662
87
104
523
Sanjay Kumar
Purnamal
AHK0456426
87
105
579
Sanjay Kumar
Mishrilal
AHK0767780
87
103
1141
Sanjay Kumar
Girraj Kishor
AHK1369289
87
103
1184
SANJAY KUMAR
MISHRI LAL
AHK2241644
87
103
375
Sanjay Kumar
Rajakumar
CWY2370223
87
1
753
Sanjay Kumar
Brahamajit
AHK1689678
87
1
1159
Sanjay Kumar
Shyam Sundar
AHK0000489
87
1
1368
Sanjay Kumar
Revati Prasad
AHK0745331
87
158
1006
Sanjay Kumar
Govind Ram
AHK1064658
87
158
1028
Sanjay Kumar
Nemi Chand
AHK1063759
87
158
1045
Sanjay Kumar
Suresh Kumar
AHK1062900
87
158
1244
SANJAY KUMAR
GIRRAJ SINGH
AHK2586337
87
159
314
Sanjay Kumar
Roshan Singh
FQL2010262
87
159
634
SANJAY KUMAR
GIRRAJ SINGH
AHK2363471
87
159
699
Sanjay Kumar
Bhim Sain
AHK1577873
87
16
167
Sanjay Kumar
Ashok Kumar
AHK0985853
87
160
876
Sanjay Kumar
Bhim Sain
AHK2365997
87
160
966
Sanjay Kumar
Sureshchandra
FQL2341733
87
160
214
Sanjay Kumar
Mevaram
FQL1150853
87
162
406
Sanjay Kumar
Vahadur Singh
FQL2335065
87
162
610
Sanjay Kumar
Raja Ram
FQL3009842
87
163
254
SANJAY KUMAR
ANAND KUMAR
AHK2188423
87
163
419
Sanjay Kumar
Nathonli Ram
FQL1633296
87
163
433
Sanjay Kumar
Natholiram
AHK0551655
87
160
1114
Sanjay Kumar
Pritam Singh
AHK1560648
87
161
448
Sanjay Kumar
Shyam Lal
UP/73/357/0507307
87
165
547
Sanjay Kumar
Deviram
FQL1633387
87
167
191
Sanjay Kumar
Viri Singh
FQL2587996
87
166
16
SANJAY KUMAR
BIRI SINGH
AHK2118784
87
166
493
Sanjay Kumar
Lakshman Singh
FQL2290740
87
17
729
Sanjay Kumar
Kishnachand
AHK0757955
87
17
859
Sanjay Kumar
Ratn Singh
AHK2265387
87
17
1386
SANJAY KUMAR
VIJAY
AHK2556009
87
168
85
Sanjay Kumar
Bhojaraj
AHK0556142
87
168
540
Sanjay Kumar
Bhoj Raj
AHK1007459
87
173
454
Sanjay Kumar
Ratanraprakash
AHK0230557
87
171
1118
SANJAY KUMAR
TARACHAND
AHK2597268
87
172
682
Sanjay Kumar
Sahab Singh
AHK2410298
87
172
769
Sanjay Kumar
Krishn Muurari
AHK0079418
87
173
21
Sanjay Kumar
Chhotelal
AHK0169771
87
171
9
Sanjay Kumar
Shivnandan
AHK0736918
87
18
569
Sanjay Kumar
Gangaram Kashyap
AHK2266468
87
180
442
Sanjay Kumar
Sanjayakumar Sharma
FQL1146638
87
183
580
Sanjay Kumar
Shivcharan Lal
FQL2345221
87
181
98
Sanjay Kumar
Mukesh Kumar
AHK0808725
87
175
64
Sanjay Kumar
Mata Prasad
FQL3064623
87
174
470
Sanjay Kumar
Shivcharan
AHK1583459
87
174
573
SANJAY KUMAR
GURUDAYAL SINGH
AHK2224079
87
175
45
Sanjay Kumar
Mung Ram
FQL3065083
87
189
53
Sanjay Kumar
Shivnarayan
UP/73/357/0411326
87
190
1085
Sanjay Kumar
Balamukund
AHK0269738
87
188
106
Sanjay Kumar
Morari Lal
UP/73/357/0411033
87
188
241
Sanjay Kumar
Mohan Lal
UP/73/357/0411135
87
188
471
Sanjay Kumar
Shyam Sundar
FQL3032331
87
188
698
SANJAY KUMAR
MANIK CHAND
AHK2076008
87
186
791
SANJAY KUMAR
LATE.HORI LAL
AHK2211266
87
186
1072
SANJAY KUMAR
SHIVNARAYAN
FQL1086545
87
187
607
SANJAY KUMAR
SHIV LAL
AHK2313351
87
183
868
Sanjay Kumar
Bhagvati Prasad
FQL2602373
87
185
253
Sanjay Kumar
Birapal Singh
AHK0277699
173
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
198
493
Sanjay Kumar
Elector Name
Vanshi Lal
FQL1140227
87
198
547
Sanjay Kumar
Sheetal Prasad
UP/73/357/0438753
87
196
594
Sanjay Kumar
Shankaralal
UP/73/357/0438352
87
195
18
Sanjay Kumar
Devendra Kumar
AHK1231729
87
194
419
Sanjay Kumar
Indra Singh
FQL3080207
87
194
673
Sanjay Kumar
Vanshi Lal
UP/73/357/0432360
87
2
751
Sanjay Kumar
Shri Chandabhan
AHK0478941
87
204
533
Sanjay Kumar
Ramapal Singh
AHK0249136
87
204
950
Sanjay Kumar
Bhagavanadas
UP/73/357/0456209
87
205
539
Sanjay Kumar
Shyam Sundar
FQL2481505
87
205
986
Sanjay Kumar
Shri Pati
FQL2481000
87
205
1020
Sanjay Kumar
Badnasingh
AHK0068254
87
200
1159
SANJAY KUMAR
NANAK CHAND
AHK2611838
87
203
39
Sanjay Kumar
Keshav Chand
AHK1269521
87
203
53
Sanjay Kumar
Bansal Singh
AHK1269174
87
203
413
Sanjay Kumar
Rajavir Singh
AHK1268895
87
203
671
Sanjay Kumar
Hari Singh
AHK1268614
87
203
673
Sanjay Kumar
Shri Surjabhan
AHK1268606
87
215
99
Sanjay Kumar
Mandhati Singh
FQL1403559
87
215
1376
Sanjay Kumar
Ramasevak
AHK1339456
87
216
1593
Sanjay Kumar
Hari Singh
AHK1444967
87
217
585
Sanjay Kumar
Gita Ram
AHK1565084
87
218
1179
Sanjay Kumar
Om Prakash
AHK1451681
87
220
613
Sanjay Kumar
Satyanarayan
AHK0562751
87
206
99
Sanjay Kumar
Tekchand
FQL3047685
87
206
333
Sanjay Kumar
Chhote Lal
AHK0411991
87
206
868
Sanjay Kumar
Rajaram
FQL1984020
87
207
67
Sanjay Kumar
Babulal
AHK0859264
87
207
148
Sanjay Kumar
Sva Beniram
FQL2344653
87
209
875
Sanjay Kumar
Toran Singh
AHK0920561
87
209
904
SANJAY KUMAR
RAMNIWAS
AHK2611986
87
208
437
Sanjay Kumar
Babu Lal
FQL3026119
87
208
486
Sanjay Kumar
Bhikam Singh
AHK0406827
87
209
87
Sanjay Kumar
Gyasiram
AHK1233444
87
207
1019
Sanjay Kumar
Baburam
FQL2607232
87
207
442
Sanjay Kumar
Durgaprasad
AHK0241182
87
214
233
Sanjay Kumar
Dilvar Singh
AHK1721810
87
214
343
Sanjay Kumar
Uday Singh
FQL2040152
87
213
35
Sanjay Kumar
Murarilal
AHK0398305
87
213
60
Sanjay Kumar
Bangali Ram
AHK0068510
87
213
397
Sanjay Kumar
Ram Prasad
AHK0068494
87
214
437
Sanjay Kumar
Sva. Ramasvarup
AHK2358398
87
214
991
Sanjay Kumar
Munna Lal
FQL3065687
87
210
553
Sanjay Kumar
Puran Chand
AHK0584821
87
229
417
Sanjay Kumar
Shamasher Singh Mishra
UP/73/357/0534284
87
222
1138
Sanjay Kumar
Hoti Lal
AHK1312701
87
222
1169
Sanjay Kumar
Surjan Singh
AHK1312222
87
224
470
Sanjay Kumar
Raje Singh Visht
AHK1267194
87
226
637
Sanjay Kumar
Mahesh Chandra
AHK1306521
87
65
50
Sanjay Kumar
Hari Singh
FQL3021276
87
67
344
Sanjay Kumar
Sva Tarachand
AHK2327997
87
69
471
Sanjay Kumar
Om Prakash
FQL1083872
87
68
55
Sanjay Kumar
Munnalal
FQL1961622
87
68
401
Sanjay Kumar
Manikchandra
AHK2330033
87
60
701
SANJAY KUMAR
NATTHI LAL
FQL1082064
87
61
6
SANJAY KUMAR
VEDPRAKASH
AHK2019537
87
63
1416
SANJAY KUMAR
RAM DAS
AHK2025914
87
74
826
Sanjay Kumar
A.S.D Gupta
CWY3710449
87
74
843
Sanjay Kumar
Rameshvar Dayal
CWY3596368
87
77
256
Sanjay Kumar
Sant Prasad
CWY2614204
87
75
108
Sanjay Kumar
Om Prakash
CWY2613842
87
77
607
Sanjay Kumar
Ashok Kumar
AHK0028209
174
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
79
55
Sanjay Kumar
Elector Name
Gulab Singh
CWY1484534
87
79
186
Sanjay Kumar
Nahar Singh
CWY1485275
87
79
217
Sanjay Kumar
Ramajilal
UP/73/359/0636136
87
79
521
Sanjay Kumar
Mukand Murari
CWY2824100
87
70
635
Sanjay Kumar
Ram Singh
AHK1654045
87
70
787
Sanjay Kumar
Sva.Ram G Lal
FQL1533249
87
7
893
Sanjay Kumar
Shri Suresh
AHK0008276
87
66
710
SANJAY KUMAR
HORI LAL
AHK2026300
87
71
848
SANJAY KUMAR
LATE.BHAGWAN DAS
AHK2572170
87
72
593
Sanjay Kumar
Munna Lal
AHK1516533
87
72
836
Sanjay Kumar
Lakshman Singh
AHK2336956
87
73
662
Sanjay Kumar
Yogesh Chand
UP/73/357/0399402
87
7
1219
Sanjay Kumar
Chiranji Lal
AHK2222040
87
74
283
Sanjay Kumar
Ganeshi Lal
CWY2612414
87
80
309
Sanjay Kumar
Lakhan Singh
AHK0442871
87
80
393
SANJAY KUMAR
RAM PRASAD
AHK2027860
87
8
387
Sanjay Kumar
Nemi Singh
UP/73/357/0228810
87
79
721
Sanjay Kumar
Sushil Kumar
AHK0015891
87
81
539
Sanjay Kumar
Raj Kumar
UP/73/359/0640054
87
83
662
Sanjay Kumar
Ramababu
CWY3525516
87
82
800
Sanjay Kumar
Rajavir Singh
AHK0798827
87
83
710
Sanjay Kumar
Navab Sih
CWY2355216
87
86
191
Sanjay Kumar
Sunaharilal
UP/73/359/0660414
87
86
291
Sanjay Kumar
Mahesh Chandra
AHK1016211
87
87
42
Sanjay Kumar
Hari Kishan
AHK1505684
87
94
29
SANJAY KUMAR
BABU LAL
AHK2207587
87
94
144
Sanjay Kumar
Lakshman Das
AHK1554856
87
93
207
Sanjay Kumar
Chandan Singh
UP/73/359/0684094
87
93
494
SANJAY KUMAR
SURESH CHAND
AHK2475762
87
95
20
SANJAY KUMAR
RAM SINGH
AHK2535508
87
91
1159
SANJAY KUMAR
DATA RAM
AHK2599264
87
92
283
Sanjay Kumar
Jagadish Prasad
CWY0957076
87
89
330
Sanjay Kumar
Tek Chand
AHK0442566
87
9
828
Sanjay Kumar
Shivcharan Lal
AHK0014787
87
9
890
Sanjay Kumar
Babulal
FQL1899996
87
9
987
SANJAY KUMAR
RAMDAS
AHK2127660
87
87
489
Sanjay Kumar
Dori Lal
CWY1327048
87
45
291
Sanjay Kumar
Kailash Chandra
FQL2322147
87
45
847
Sanjay Kumar
Shrichandra
FQL2318285
87
41
949
Sanjay Kumar
Natthi Lal
FQL1940451
87
42
1026
Sanjay Kumar
Shantichand Jain
FQL1843952
87
42
1087
Sanjay Kumar
Ashok Kumar
AHK0049106
87
397
310
Sanjay Kumar
Charan Singh
CPD3317344
87
55
524
Sanjay Kumar
Krishn Das
AHK1014430
87
56
1015
Sanjay Kumar
Shyam Lal
UP/73/357/0351515
87
58
200
Sanjay Kumar
Mahesh Chand
AHK2303931
87
51
519
Sanjay Kumar
Ram Dayal
AHK1524545
87
49
1105
Sanjay Kumar
Naval Singh
FQL3015864
87
5
497
Sanjay Kumar
Durga Prasad
AHK2253755
87
389
182
Sanjay Kumar
Bhup Singh
AHK0943894
87
389
446
Sanjay Kumar
Rakesh Kumar
AHK1375492
87
388
794
Sanjay Kumar
Sanjay Kumar
AHK1274638
87
386
592
Sanjay Kumar
Hori Lal
AHK0510545
87
386
1134
SANJAY KUMAR
JOGENDRA BABU
AHK2721926
87
387
148
Sanjay Kumar
Ramagopal
AHK0950402
87
387
179
Sanjay Kumar
Kalichran
AHK0948604
87
392
284
Sanjay Kumar
Vijendra
AHK1220300
87
391
236
Sanjay Kumar
Narayan Singh
CPD4357265
87
392
759
SANJAY KUMAR
SURESH CHAND
AHK2152247
87
394
103
Sanjay Kumar
Puran Singh
AHK0954370
87
390
98
Sanjay Kumar
Harishchand
AHK0942946
87
396
615
Sanjay Kumar
Malakhan Singh
AHK0898734
175
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sanjay Kumar
Ranajit Singh
AHK0382127
SANJAY KUMAR
ASHOK KUMAR
AHK2723922
29
Sanjay Kumar
Bhima
AHK0898999
395
35
Sanjay Kumar
Hoshiyar Singh
AHK0898957
87
398
469
Sanjay Kumar
Sva Prabhudayal
AHK0945501
87
398
584
Sanjay Kumar
Janak Singh
AHK1580455
87
398
744
Sanjay Kumar
Jagadishaprasad
AHK0945972
87
398
772
Sanjay Kumar
Suresh Chand
AHK0316042
87
399
565
Sanjay Kumar
Sva Kanhaiyalal
AHK0680470
87
399
567
Sanjay Kumar
Haranam Singh
AHK0681056
87
399
615
Sanjay Kumar
Dayaram
AHK0682088
87
40
867
SANJAY KUMAR
GULAB SINGH
AHK1005958
87
97
647
Sanjay Kumar
Shivcharan
AHK0469338
87
97
738
Sanjay Kumar
Ramchandra
AHK2378750
87
98
516
Sanjay Kumar
Nanga Ram
AHK1005024
87
95
608
Sanjay Kumar
Mahendra Singh
CWY2865624
87
96
384
Sanjay Kumar
Miththanalal
AHK0460048
87
99
367
SANJAY KUMAR
LATE GULSHAN KUMAR
AHK2524023
87
99
885
Sanjay Kumar
Chimmen Lal
CWY3757986
87
293
340
Sanjay Kumar
Ramasvarup
AHK0175521
87
294
718
Sanjay Kumar
Raghunath
AHK1193325
87
295
34
Sanjay Kumar
Jvala Prasad
UP/73/357/0660046
87
295
213
Sanjay Kumar
Padam Chandra
AHK2466589
87
295
253
Sanjay Kumar
Dharmachand
FQL2465037
87
295
1041
Sanjay Kumar
Mahesh Kumar Saksaina
AHK0707745
87
296
61
Sanjay Kumar
Mahesh Kumar
FQL1888403
87
295
608
Sanjay Kumar
Mohanalal
UP/73/357/0660307
87
295
616
Sanjay Kumar
Javahar Lal
AHK0694380
87
295
813
Sanjay Kumar
Harasvarup
AHK2467264
87
290
835
Sanjay Kumar
Anandaprakash
AHK2458164
87
290
1012
SANJAY KUMAR
RAJKUMAR
AHK2105278
87
281
618
SANJAY KUMAR
PARASRAM
AHK2738839
87
280
720
Sanjay Kumar
Janki Nath
FQL1113539
87
28
370
Sanjay Kumar
Prabhati
AHK1418870
87
28
517
Sanjay Kumar
Dayaram
AHK0022962
87
28
83
Sanjay Kumar
Bangali Mal
FQL1057660
87
279
497
SANJAY KUMAR
KAILASH CHAND
AHK2500411
87
278
516
Sanjay Kumar
Radheshyam
FQL2375608
87
309
686
Sanjay Kumar
Ratan Singh
AHK0913418
87
311
131
Sanjay Kumar
Indra Jit
AHK1245034
87
311
765
Sanjay Kumar
Hotilal
AHK1246016
87
31
692
Sanjay Kumar
Suresh Chand
AHK1631852
87
314
61
Sanjay Kumar
Raghuvir Singh
AHK2419133
87
314
592
SANJAY KUMAR
NAIMI CHAND
AHK2138790
87
314
869
Sanjay Kumar
Rambharosi
AHK0607234
87
314
1512
Sanjay Kumar
Shri Raghuvir Singh
AHK0963207
87
307
488
Sanjay Kumar
Shyamalal
AHK0901561
87
306
78
Sanjay Kumar
Sunil Kundu
AHK2471894
87
304
595
Sanjay Kumar
Bhuri Singh
AHK0918573
87
301
70
Sanjay Kumar
Mevaram
UP/73/357/0702332
87
297
965
Sanjay Kumar
Mahesh Chandra
AHK1230937
87
298
299
Sanjay Kumar
Bhikam Singh
AHK1200971
87
299
260
Sanjay kumar
Madan Lal
FQL2477420
87
299
487
Sanjay Kumar
Mahesh Chand
UP/73/357/0660473
87
3
743
SANJAY KUMAR
SURESH CHAND
AHK2550697
87
30
558
Sanjay Kumar
Kishori Lal
AHK0019711
87
246
601
Sanjay Kumar
Ishvari Prasad
AHK0316638
87
247
249
Sanjay Kumar
Anokhe Lal
AHK0310946
87
247
754
Sanjay Kumar
Gopichand
FQL2150019
87
252
275
SANJAY KUMAR
RAMJI LAL
AHK2488948
87
252
331
Sanjay Kumar
Ram Singh
AHK1424076
87
250
754
Sanjay Kumar
Bhup Singh
AHK0693804
87
394
202
87
394
1039
87
395
87
Elector Name
176
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
231
664
SANJAY KUMAR
Elector Name
TUKMAN SINGH
AHK2655397
87
230
918
SANJAY KUMAR
RAMHET TYAGI
AHK2653079
87
238
246
SANJAY KUMAR
SHRIPAL SINGH
AHK2217123
87
237
699
Sanjay Kumar
PSingh
FQL2637239
87
238
895
Sanjay Kumar
Puran Chandra
FQL2358794
87
258
247
SANJAY KUMAR
BHIM SEN
AHK2489532
87
26
39
Sanjay Kumar
Chandrabhan
AHK0999508
87
26
122
Sanjay Kumar
Omakar
AHK1726488
87
257
1322
Sanjay Kumar
Aravind Kumar
AHK1573625
87
258
130
Sanjay Kumar
Munnalal
FQL2362952
87
26
489
Sanjay Kumar
Murari Lal
AHK0445304
87
26
551
Sanjay Kumar
Ramababu
AHK0758664
87
260
267
Sanjay Kumar
Lakshmi Kant
AHK0676304
87
256
1353
Sanjay Kumar
Sohan Lal
AHK0371294
87
256
1369
Sanjay Kumar
Mavasi Lal
AHK0371518
87
256
701
Sanjay Kumar
Ramanarayan
AHK0371054
87
256
889
Sanjay Kumar
Gangaprasad
AHK0371633
87
254
1131
SANJAY KUMAR
VIJAY SINGH
AHK2622652
87
255
520
Sanjay Kumar
Ram Babu
FQL3011848
87
266
767
Sanjay Kumar
Murari Lal
AHK0194910
87
265
961
Sanjay Kumar
Daya Ram
FQL2257145
87
265
1008
Sanjay Kumar
Ramaprakash
FQL2539161
87
265
1032
Sanjay Kumar
Vishnu
FQL2469054
87
264
628
Sanjay Kumar
Nsjayasingh
FQL2530400
87
269
77
Sanjay Kumar
Vidyaram
AHK0868091
87
269
145
Sanjay Kumar
Ramaprakash
UP/73/357/0615327
87
269
467
Sanjay Kumar
Rajendra
AHK2385482
87
383
440
Sanjay Kumar
Munnalal
AHK0962134
87
385
946
SANJAY KUMAR
RAKESH KUMAR
AHK2679769
87
386
127
Sanjay Kumar
Pannalal
AHK0940510
87
384
718
Sanjay Kumar
Dataram
UP/73/356/0618126
87
384
1027
Sanjay Kumar
Vijay Singh
AHK0924639
87
385
98
Sanjay Kumar
Sukkharam
AHK0939355
87
385
118
Sanjay Kumar
Bachchu Singh
AHK0941849
87
382
124
Sanjay Kumar
Rameshvar Dayal
AHK0957134
87
382
787
Sanjay Kumar
Balavir Singh
AHK0520577
87
382
839
SANJAY KUMAR
LAKSHMAN SINGH
AHK2675239
87
382
22
Sanjay kumar
Jagdish Prasad
CPD2989754
87
379
171
Sanjay Kumar
Rameshchand
AHK0927848
87
379
727
Sanjay Kumar
Janak Singh
AHK1584226
87
376
1244
Sanjay Kumar
Vijendra Svarup
AHK0516781
87
376
101
Sanjay Kumar
Sunahari Lal
AHK2426542
87
376
123
Sanjay Kumar
Premchand Agraval
AHK0520858
87
376
229
Sanjay Kumar
Sva Munna Lal
AHK1252469
87
371
625
Sanjay Kumar
Summerasingh
AHK2418978
87
371
83
Sanjay Kumar
Jayavir Singh
AHK2418028
87
371
223
Sanjay Kumar
Radheshyam Verma
UP/73/356/0603870
87
372
392
Sanjay Kumar
Ramababu
AHK1591395
87
368
301
Sanjay Kumar
Nandakishor
AHK0660852
87
365
546
Sanjay Kumar
Satyapal Singh
AHK1288356
87
369
781
Sanjay Kumar
Suresh Chand
AHK0531178
87
37
299
Sanjay Kumar
Ramesh Babu
AHK1395078
87
37
410
Sanjay Kumar
Brihamajit
AHK1481555
87
37
596
SANJAY KUMAR
LALARAM
AHK2522001
87
367
532
Sanjay Kumar
Udyabhanasingh
AHK0515700
87
365
1384
Sanjay Kumar
Ramajilal
AHK0384487
87
366
375
Sanjay Kumar
Nankachandra
AHK0666545
87
366
492
Sanjay Kumar
Vijay Singh
AHK1166503
87
364
348
Sanjay Kumar
Ganpat Singh
AHK1697473
87
365
55
Sanjay Kumar
Maniram
AHK0905943
87
363
1051
Sanjay Kumar
Sonapal Singh
AHK0890632
87
361
810
Sanjay Kumar
Vidyaram
AHK1609148
177
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
360
754
Sanjay Kumar
Elector Name
Rajendra Singh
AHK1541341
87
360
858
SANJAY KUMAR
JAGAN PRASAD
AHK2659506
87
361
297
Sanjay Kumar
Dharam Singh
AHK2404606
87
355
924
Sanjay Kumar
Pappu Singh
AHK1664671
87
355
964
Sanjay Kumar
Om Prakash
AHK1528009
87
356
293
Sanjay Kumar
Garibadas
AHK1167444
87
352
579
Sanjay Kumar
Bahadur Singh
UP/73/356/0450498
87
359
945
Sanjay Kumar
Mohan Singh
AHK1331040
87
359
1346
SANJAY KUMAR
MOHAN SINGH
AHK2658409
87
36
101
Sanjay Kumar
Khajan Chand
AHK1382498
87
356
737
Sanjay Kumar
Shiv Charan
AHK1555408
87
356
913
Sanjay Kumar
Kailash Chand
AHK1431162
87
357
407
Sanjay Kumar
Brij Kishor
AHK1431345
87
357
545
Sanjay Kumar
Mevaram
AHK0314351
87
320
1137
Sanjay Kumar
Nanak Chandan
AHK0968099
87
320
497
SANJAY KUMAR
BABU LAL
FQL2473684
87
320
181
Sanjay Kumar
Suraj Nsih
AHK2432375
87
32
478
Sanjay Kumar
Shankar Lal
AHK2258945
87
317
550
Sanjay Kumar
Ramavirasingh
AHK0895615
87
318
764
Sanjay Kumar
Mijajilal
AHK0127670
87
318
800
Sanjay Kumar
Kailash Chandra
AHK0127803
87
318
810
Sanjay Kumar
Tej Singh
AHK1259746
87
319
205
Sanjay Kumar
Bansilal
FQL2075596
87
319
218
Sanjay Kumar
Ramababu
FQL2078301
87
325
518
Sanjay Kumar
Sundar Singh
UP/73/357/0726104
87
325
616
Sanjay Kumar
Manikchand
UP/73/357/0726232
87
323
430
Sanjay Kumar
Ram Prasad
UP/73/357/0717231
87
322
280
Sanjay Kumar
Jagadish Prasad
AHK0524975
87
329
348
Sanjay Kumar
Lal Singh
AHK1462605
87
328
701
Sanjay Kumar
Kishan Lal
AHK0916999
87
327
173
Sanjay Kumar
Ramesh Chandra
AHK1456557
87
327
278
Sanjay Kumar
Natthi Lal
AHK1456383
87
328
574
Sanjay Kumar
Shriram
AHK1523547
87
326
835
Sanjay Kumar
Rakeshakumar
FQL1422864
87
326
985
Sanjay Kumar
Jasbant Singh
AHK0201863
87
342
243
Sanjay Kumar
Ramesh Chand
FQL2093417
87
336
142
Sanjay Kumar
Rajaram
AHK0196956
87
331
387
Sanjay Kumar
Dhaniram
AHK0300053
87
330
218
SANJAY KUMAR
KESHAV KUMAR
AHK2544849
87
331
50
Sanjay Kumar
Giraraj Singh
AHK0299925
87
332
976
Sanjay Kumar
Kishan Singh
AHK1172535
87
332
1028
Sanjay Kumar
Satish
AHK1455013
87
334
242
Sanjay Kumar
Pahadi Singh
UP/73/357/0747024
87
354
470
Sanjay Kumar
Mahavir Prasad
AHK1223460
87
355
149
Sanjay Kumar
Dvarika Prasad
UP/73/356/0462412
87
350
1135
Sanjay Kumar
Mulchandra
AHK1295419
87
351
49
Sanjay Kumar
Gopal Singh
AHK0134304
87
351
101
Sanjay Kumar
Man Singh Rajaput
AHK0597575
87
351
151
SANJAY KUMAR
GUMAN SINGH
AHK2151439
87
351
231
Sanjay Kumar
Mulchand
AHK0134601
87
347
120
Sanjay Kumar
Sukharam
AHK0700633
87
347
284
Sanjay Kumar
Ramasvarup
AHK0700492
87
343
984
Sanjay Kumar
Omaprakash
AHK1707991
87
343
1066
SANJAY KUMAR
VIJAY
AHK2509362
87
343
1429
Sanjay Kumar
Netaram
AHK1268028
87
349
382
Sanjay Kumar
Ramvans Singh
CPD3155074
87
348
419
Sanjay Kumar
Rameshchand
AHK2421840
87
348
575
Sanjay Kumar
Ishvari
UP/73/356/0447136
87
348
684
Sanjay Kumar
Mohan Singh
CPD3726726
87
172
547
Sanjay Kumar Agraval
Sushil Kumar Agraval
FQL2340230
87
158
963
Sanjay Kumar Agraval
Fulchand Gupta
AHK2360642
87
301
241
Sanjay Kumar Agraval
Jagadish Prasad
AHK0126623
178
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SANJAY KUMAR BHATNAGAR
LATE SHIVAJI BHATNAGAR
AHK0588129
SANJAY KUMAR CHENTAR
MAKKHAN LAL CHENTAR
AHK2484079
225
Sanjay Kumar Dube
Narendra Vir Singh Dube
FQL2532166
82
591
Sanjay Kumar Garg
Ramesh Chand Garg
CWY3654605
87
72
307
Sanjay Kumar Ghusiya
Ganeshi Lal
AHK1566207
87
212
952
Sanjay Kumar Gupta
Jayaprakash Gupta
AHK0265611
87
212
1025
Sanjay Kumar Gupta
Sva. Mevaram
AHK0738419
87
224
362
Sanjay Kumar Gupta
Subhash Chand Gupta
FQL3034329
87
62
231
Sanjay Kumar Gupta
Satya Prakash Gupta
AHK2313054
87
399
1128
SANJAY KUMAR GUPTA
SHANKAR LAL GUPTA
AHK2689487
87
49
747
Sanjay Kumar Gupta
R Eiis Gupta
AHK0448662
87
49
485
Sanjay Kumar Jain
Sumat Chand Jain
AHK0462242
87
41
757
Sanjay Kumar Jain
Madhav Kumar Jain
FQL2297034
87
64
586
Sanjay Kumar Jain
Virendra Kumar Jain
AHK0040915
87
340
226
Sanjay Kumar Jain
Suresh Chandra Jain
AHK0809558
87
32
676
Sanjay Kumar Jain
Natthi Lal Jain
FQL2989770
87
212
167
Sanjay Kumar Jha
Surendra Kumar Jha
FQL3054871
87
173
832
Sanjay Kumar Jha
Raghuvir Singh Jha
AHK1444637
87
385
942
SANJAY KUMAR KAIM
INDRAJIT SINGH
AHK2679710
87
57
899
Sanjay Kumar Kain
Sva.Bhagavan Das Kain
AHK1732791
87
388
830
Sanjay Kumar Kardam
Kailash Chandra Kardam
AHK1275528
87
385
797
Sanjay Kumar Kardam
Kailash Chand Kardam
AHK0522375
87
57
520
Sanjay Kumar Ken
Bhagavanadas Ken
FQL1081090
87
2
236
SANJAY KUMAR MAHOUR
CHHIDDU LAL
AHK2495471
87
292
128
Sanjay Kumar Mathur
Ramesh Chand Mathur
AHK1681154
87
287
237
Sanjay Kumar Mathur
Ramchandra Nath
FQL2470813
87
131
500
Sanjay Kumar Mina
Hira Lal Mina
AHK0555995
87
64
1073
Sanjay Kumar Mishra
Sharda Devi Mishra
FQL1463298
87
101
575
Sanjay Kumar Mittal
Sva Shivcharan Lal
AHK0469973
87
54
1068
Sanjay Kumar Mudgal
Sva. Ramaprakash
FQL2501021
87
36
979
SANJAY KUMAR NIGAM
AMAR SINGH NIGAM
UP/73/357/0306365
87
164
21
Sanjay Kumar Nivesh
Vinod Kumar Nivesh
AHK0801670
87
65
905
SANJAY KUMAR PATHAK
SURESH CHAND PATHAK
AHK2743417
87
9
555
Sanjay Kumar Pipal
Ashok Kumar
FQL1829548
87
266
153
SANJAY KUMAR RAM
RAM PUKAR RAM
AHK2154664
87
252
310
Sanjay Kumar Rathaur
Raj Kumar Rathaur
AHK2338986
87
321
444
Sanjay Kumar Rathor
Murarilal Rathor
AHK2434405
87
324
987
Sanjay Kumar Rathor
Mahesh Chand Rathor
FQL2473155
87
139
880
Sanjay Kumar Ravat
Brajesh Kumar
AHK0832477
87
399
1054
Sanjay Kumar Sarakar
Sumer Chand Sarakar
AHK1236082
87
103
858
Sanjay Kumar Savita
Ramesh Chand
AHK0325753
87
222
1332
Sanjay Kumar Savita
Hari Singh Savita
AHK1502491
87
318
890
SANJAY KUMAR SHAH
SANTOSH KUMAR SHAH
AHK2218394
87
184
226
Sanjay Kumar Shakla
R Eiin Shukla
FQL1986942
87
203
1033
Sanjay Kumar Sharma
Sva.Kunvar Pal Sharma
AHK2339554
87
216
389
Sanjay Kumar Sharma
Shivdatt Kumar Sharma
AHK1208503
87
135
131
Sanjay Kumar Sharma
Munshilal Sharma
CWY3572468
87
132
205
Sanjay Kumar Sharma
Ramesh Chandra Sharma
AHK0722967
87
150
679
Sanjay Kumar Sharma
Ramadas Sharma
CWY3697208
87
145
119
Sanjay Kumar Sharma
Hari Chandra Sharma
CWY3683729
87
242
7
Sanjay Kumar Sharma
Satyaprakash Sharma
AHK0707711
87
231
669
SANJAY KUMAR SHARMA
TUKMAN SINGH
AHK2744308
87
291
1311
Sanjay Kumar Sharma
Hari Shankar Sharma
AHK1407394
87
304
546
Sanjay Kumar Sharma
Rameshchandra Sharma
AHK1345750
87
92
1185
Sanjay Kumar Sharma
Suresh Kumar
AHK1015775
87
153
1075
Sanjay Kumar Shukla
Gopal Kumar Bhuvla
AHK0433169
87
15
797
SANJAY KUMAR SINGH
BHARAT SINGH
AHK2733996
87
15
801
SANJAY KUMAR SINGH
BHARAT SINGH
AHK2764926
87
140
1140
Sanjay Kumar Singh
Shambhunath Singh
AHK0997429
87
222
306
Sanjay Kumar Singh
Ramyagya Singh
AHK1176064
87
76
323
Sanjay Kumar Singh
Ramavir Singh
AHK0630988
87
4
669
Sanjay Kumar Singh
Shri Tribhuvan Singh
AHK2253425
87
181
500
87
1
1257
87
29
87
Elector Name
179
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
291
278
Sanjay Kumar Singh
Elector Name
M L Singh
AHK0524066
87
182
134
Sanjay Kumar Singhal
Prakash Chandrasinghal
FQL2346328
87
380
327
Sanjay Kumar Singhal
Sva Surendra Singhal
AHK1243195
87
183
833
Sanjay Kumar Solanki
Chhidda Singh Solanki
AHK0277319
87
203
1052
SANJAY KUMAR SOLANKI
CHHIDDA SINGH SOLANKI
AHK2695724
87
361
662
Sanjay Kumar Tivari
Shivkanth Tivari
AHK2405348
87
139
799
SANJAY KUMAR TOMAR
RADHE SHYAM TOMAR
AHK0554089
87
373
199
Sanjay Kumar Tyagi
Rajendra Prasad
CPD4145462
87
74
1308
SANJAY KUMAR TYAGI
JAGDISH PRASAD TYAGI
AHK2748176
87
372
735
Sanjay Kumar Varma
Ramababu
AHK1257765
87
286
1034
SANJAY KUMAR VERMA
LATE.J.P.VERMA
AHK2639110
87
340
34
Sanjay Kumar Visvas
Surendra Nath Visvas
AHK0812008
87
229
31
Sanjay Kumar Yadav
Sva. Amar Singh Yadav
AHK1331404
87
272
870
Sanjay Kumar Yadav
Dev Singh Yadav
AHK1399435
87
267
119
Sanjay Kumara Ram
Ramaprakash Ram
AHK2364222
87
298
139
Sanjay Kumari
Ashok Kumar
FQL2389211
87
142
836
Sanjay Kushavah
Bhavar Singh Kushavah
AHK0073999
87
104
203
Sanjay Kushavah
Daultaram
AHK1688043
87
112
464
Sanjay Kushavah
Dori Lal
AHK1685528
87
205
461
Sanjay Kushavah
Kalichran Kushavah
AHK0067652
87
189
260
Sanjay Kushavah
Khubiram Varma
FQL2329019
87
189
606
Sanjay Kushavah
Khubiram
AHK1172238
87
261
760
Sanjay Kushavah
Bijendra Singh
AHK0692988
87
324
569
Sanjay Kushavah
Narayan Singh
AHK1599216
87
327
570
Sanjay Kushavah
Rajendra Singh
AHK0376996
87
372
842
Sanjay Kushavah
Karan Singh
CPD2035491
87
363
1080
Sanjay Kushavah
Narayan Singh
AHK1314673
87
266
565
Sanjay Kushavaha
Sukharam
AHK0194720
87
266
744
Sanjay Kushavaha
Jayakishan
AHK0194696
87
370
64
Sanjay Kushwah
Gorelal
CPD2111276
87
290
1014
Sanjay Lalavani
Narayan Das Lalavani
AHK1272053
87
198
129
SANJAY LATA
MAHESH
UP/73/357/0438560
87
52
129
Sanjay Lavaniyan
Pokhi Ram Lavaniyan
AHK2286573
87
79
472
Sanjay Mahajan
Rameshchand
UP/73/359/0636196
87
242
1159
Sanjay Malaviya
R N Malaviya
AHK0391045
87
279
722
Sanjay Malik
P L Malik
AHK0869495
87
62
228
Sanjay Manjerkar Singh
Vijay Singh
FQL3107562
87
139
935
Sanjay Manohar
Sva Manohar Rav
AHK0271981
87
67
47
SANJAY MASEEY
GEORGE MASSEY
UP/73/357/0384425
87
298
941
Sanjay Mathur
P.P Mathur
FQL3078888
87
237
237
Sanjay Mathur
Hemchand Mathur
AHK1292440
87
175
50
Sanjay Maurya
Munna Lal
FQL3064912
87
94
714
Sanjay Mesi
Pyare Mesi
CWY2904035
87
139
1018
Sanjay Mina
Moti Lal Mina
AHK1406404
87
205
888
Sanjay Mishra
Subedar Babulal
AHK0935213
87
219
72
Sanjay Mohan
Bhagavan Svarup
FQL3026416
87
19
504
Sanjay Mohan
Mahendamohan Sharma
AHK2268068
87
56
365
Sanjay Mohan
Ramaprasad
FQL2327054
87
139
993
Sanjay Mohan Sharma
Shri Girish Chandra Sharma
AHK0278549
87
137
385
Sanjay Mohan Sharma
Girish Chandra Sharma
AHK2319770
87
279
596
Sanjay Moreshvar Paunikar
Moreshvar Gangaram Paunikar
FQL2989036
87
239
516
SANJAY MUDGAL
RAJNARAYAN MUDGAL
AHK2645737
87
343
634
Sanjay Mugdal
Raj Narayan
UP/73/357/0750400
87
291
554
Sanjay Mukharji
Shankar Mukharji
AHK0495978
87
204
784
Sanjay Nagar
Anil Kumar Nagar
AHK1229921
87
198
60
Sanjay Nagar
Suresh Chand
FQL3017563
87
236
1248
Sanjay Narayan
Hridyanarayan
AHK0873471
87
256
1215
Sanjay Nayar
A.K.Nayar
AHK1404292
87
227
434
Sanjay Negi
Surendra Negi
AHK0166173
87
156
979
Sanjay Nigam
PCNigam
UP/73/357/0465248
87
247
891
SANJAY NIGAM
BRIJMOHAN NIGAM
AHK2067627
87
169
1120
Sanjay Nimesh
Nimesh
AHK1587294
180
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sanjay Notanani
Arjun Das
AHK0792010
201
SANJAY NOTNANI
ARJUN DAS
AHK2485381
92
476
SANJAY NOTWANI
ARJUN DAS NOTWANI
CWY0930826
87
233
666
Sanjay Nsih
Beni Singh
AHK2385730
87
219
144
Sanjay Pachauri
Shashi Kant Pachauri
AHK1407261
87
207
869
SANJAY PACHAURI
MOOLCHAND
AHK0279919
87
170
518
Sanjay Pal
Samidan Pal
AHK2296143
87
144
895
Sanjay Pal
Rajakumar
AHK0571836
87
122
184
Sanjay Pal
Ramesh Chand
CWY3739349
87
315
177
Sanjay Pal
Fateh Singh
AHK0215962
87
385
112
Sanjay Pal
Ramababu
CPD4380754
87
398
409
Sanjay Pal
Ram Prakash
AHK1432434
87
77
993
Sanjay Pal Singh
Bahadur Singh
AHK1524602
87
74
782
Sanjay Palival
Brijamohan
CWY2826196
87
209
744
Sanjay Pande
Indramohan Pande
AHK2355030
87
221
483
Sanjay Pande
Surya Narayan
UP/73/357/0531271
87
289
625
SANJAY PAROI
JAMINI RANJAN PAROI
AHK2076255
87
173
1130
SANJAY PATHAK
KUVR PAL
AHK2762656
87
143
930
Sanjay Pathak
Avadh Kishor
AHK0799627
87
211
881
SANJAY PATHK
TRILOKI NATH
AHK2612513
87
312
737
Sanjay Pipapal
Sitaram
FQL3014479
87
14
626
Sanjay Pippal
Kishan Chand Pippal
AHK1008168
87
293
1348
Sanjay Pippal
Gyaprasad Pippal
AHK1206846
87
237
119
Sanjay Prakash Gupta
Hariom Gupta
AHK1667575
87
237
154
Sanjay Prakash Saksaina
Ved Prakash Saksaina
FQL2057776
87
324
199
Sanjay Prasad
Gautam Prasad
AHK1510379
87
319
1090
Sanjay Raiaur
Amar Singh Rathaur
AHK0110437
87
1
1037
Sanjay Rajaput
Raj Karan Singh
FQL3051661
87
302
1219
SANJAY RAJPUT
JAYPRAKASH
AHK2659241
87
18
159
Sanjay Rasal
Anil Rasal
FQL1091966
87
217
429
Sanjay Rathaur
Chhote Lal Rathaur
AHK1564822
87
196
315
Sanjay Rathaur
Shyam Sundar
FQL1972496
87
300
873
SANJAY RATHAUR
SUNIL RATHAUR
AHK2656304
87
240
507
Sanjay Rathaur
Ram G Lal
AHK1595958
87
256
456
Sanjay Rathaur
Chandan Singh Rathaur
AHK1424753
87
254
878
Sanjay Rathaur
Ramesh Chand
AHK1334234
87
257
1463
SANJAY RATHAUR
SURESH CHANDRA
AHK2624351
87
319
1435
SANJAY RATHAUR
BABULAL RATHAUR
AHK2676203
87
322
43
SANJAY RATHAUR
SATYPRAKASH RATHAUR
AHK2100287
87
323
37
SANJAY RATHAUR
SITARAM
AHK2103117
87
254
162
SANJAY RATHOR
ASHOK RATHOR
AHK0492165
87
7
829
Sanjay Ravat
Gavar Singh Ravat
AHK0008813
87
199
72
Sanjay Ray
B.S.Ray
AHK0587766
87
198
933
Sanjay Sagar
Shrisatish Chand
FQL1828250
87
167
876
Sanjay Sagar
Bhuri Singh
AHK1663236
87
36
824
Sanjay Sagar
Raj Sagar
AHK1053040
87
144
1042
Sanjay Sahani
Megharaj Sahani
AHK0548198
87
223
236
Sanjay Sahani
Jagadish Sahani
FQL2347466
87
360
697
Sanjay Saini
Sva.Mohar Singh
AHK1608819
87
291
682
Sanjay Saksaina
Shiv Shankar Saksaina
AHK1282482
87
137
1459
Sanjay Saksena
Madan Lal Saksena
CWY3668753
87
268
88
Sanjay Sarasvat
Lakshmi Narayan Sharma
AHK0526814
87
183
209
Sanjay Sarin
Prem Sarin
AHK2304541
87
184
1120
SANJAY SATYEDEV
HARISH CHANDER SATYEDEV
AHK2757144
87
220
465
SANJAY SAVITA
DINESH CHAND SAVITA
AHK2195485
87
295
812
Sanjay Shahu
Pratap Singh Shahu
AHK2467256
87
55
199
Sanjay Shama
Dharmarajshamara
UP/73/357/0360333
87
206
824
Sanjay Shamar
Sita Ram Shamara
AHK2350965
87
48
471
SANJAY SHANKAR DIXIT
RAMASHANKAR DIXIT
AHK0025585
87
212
252
Sanjay Sharma
Ram Svarup
FQL3054392
87
212
676
SANJAY SHARMA
KESHAV DEV SHARMA
AHK2049831
87
213
810
SANJAY SHARMA
LATE OM PRAKASH SHARMA
AHK2614337
87
82
1020
87
79
87
Elector Name
181
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
217
904
Sanjay Sharma
Elector Name
Suresh Chand
AHK0562223
87
216
1474
Sanjay Sharma
Padam Chand Sharma
AHK1439587
87
217
756
SANJAY SHARMA
SUNIL SHARMA
AHK2636355
87
216
338
Sanjay Sharma
Lalta Prasad
AHK1208453
87
195
789
SANJAY SHARMA
SUNHARI LAL
FQL2032506
87
199
610
Sanjay Sharma
Shital Sharma
AHK0091082
87
200
21
Sanjay Sharma
Sitaram Sharma
AHK1317700
87
19
259
Sanjay Sharma
Amrit Lal
UP/73/357/0255263
87
181
754
Sanjay Sharma
Shyam Mohan Sharma
FQL3103173
87
178
590
Sanjay Sharma
P N Sharma
FQL2341147
87
138
736
Sanjay Sharma
Satya Prakash Sharma
AHK1035203
87
137
1318
Sanjay Sharma
Virendra Kumar
AHK0734798
87
138
427
SANJAY SHARMA
RAM DAS SHARMA
CWY2878957
87
120
1090
Sanjay Sharma
Omaprakash
CWY1115252
87
157
1015
Sanjay Sharma
Kanti Sharma
AHK0063941
87
153
313
Sanjay Sharma
Maheshdatt Sharma
UP/73/357/0519475
87
152
58
Sanjay Sharma
Jagadish Kumar Sharma
AHK2342244
87
226
429
SANJAY SHARMA
RAMJI LAL SHARMA
FQL2248805
87
229
180
Sanjay Sharma
Vinod Kumar Sharma
FQL2347680
87
92
1129
Sanjay Sharma
Jagadish Sharma
CWY3307980
87
90
469
Sanjay Sharma
Mulchand Sharma
AHK0030841
87
291
1367
Sanjay Sharma
Devdatt Sharma
AHK0884866
87
291
759
SANJAY SHARMA
RAM SHANKAR
AHK2041994
87
29
223
Sanjay Sharma
Rajendra Prasad
UP/73/357/0291161
87
299
484
Sanjay Sharma
U. Eiis. Sharma
UP/73/357/0660470
87
263
422
Sanjay Sharma
Shree Gopal Sharma
UP/73/357/0591192
87
240
32
Sanjay Sharma
Satya Prakash
FQL2195956
87
246
1468
Sanjay Sharma
Sohan Lal
AHK1570381
87
237
742
Sanjay Sharma
Shambhu Shankar Sharma
AHK2391258
87
236
445
Sanjay Sharma
Fal Singh Sharma
AHK1423912
87
378
521
Sanjay Sharma
Babu Ram Sharma
CPD3749678
87
372
58
SANJAY SHARMA
SUNEHERI LAL SHARMA
AHK2288058
87
373
886
Sanjay Sharma
Lakhan Pratap
AHK2422970
87
377
404
Sanjay Sharma
Ram Murti Sharma
AHK1205731
87
324
1224
Sanjay Sharma
Ramnaresh Sharma
FQL2375491
87
328
309
Sanjay Sharma
Murari Lal
FQL1176239
87
317
309
Sanjay Sharma
Somanath Sharma
AHK1260777
87
317
647
Sanjay Sharma
Ramababu Sharma
AHK0606632
87
317
871
Sanjay Sharma
Nemichand Sharma
AHK1710219
87
349
1077
Sanjay Sharma
M.P.Sharma
CPD3606142
87
120
289
Sanjay Shastri
Om Prakash Shastri
AHK1417351
87
342
201
Sanjay Shivahare
Shyam Sundar Shivahare
AHK1401900
87
55
719
Sanjay Shivahare
Vishvanath Shivahare
AHK0489716
87
377
213
Sanjay Shri Vastav
Ram Svarup Shri Vastav
CPD3749462
87
20
482
Sanjay Shrivastav
Ved Prakash Shrivastav
UP/73/357/0261202
87
20
534
Sanjay Shrivastav
Ram Chandra Shrivastav
FQL1905595
87
380
396
Sanjay Shrivastav
Ram Svarup Shrivastav
AHK1490358
87
239
472
Sanjay Shrivastav
Suresh Chandra Shrivastav
AHK0532952
87
153
552
Sanjay Shukla
Ramakant Shukla
AHK0245944
87
342
317
Sanjay Shukla
Kishan Svarup
AHK0303412
87
147
172
Sanjay Sih
Kare Singh
AHK0555094
87
215
676
Sanjay Sikravar
Omaprakash Sikravar
AHK1339381
87
217
346
Sanjay Singh
Natthi Lal
AHK1558410
87
214
1145
SANJAY SINGH
BAHADUR SINGH
AHK2117406
87
218
567
Sanjay Singh
Membar Singh
AHK2361921
87
218
1253
SANJAY SINGH
JANGBAHADUR SINGH
AHK2640944
87
220
339
Sanjay Singh
Maimbar Singh
AHK0546044
87
221
717
Sanjay Singh
Ram Kumar
UP/73/357/0531070
87
208
173
Sanjay Singh
Rajakumar
AHK0919480
87
199
340
Sanjay Singh
Mahendra Singh Rana
AHK0092494
87
200
1027
SANJAY SINGH
BHAGWAN SINGH
AHK0099036
87
20
95
Sanjay Singh
Khajan Chandra
AHK0486217
182
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SANJAY SINGH
RATAN SINGH
AHK0936633
766
Sanjay Singh
Babulal
AHK0268029
174
624
Sanjay Singh
Vachan Singh
AHK0804997
87
174
699
SANJAY SINGH
HUBBLAL
AHK2630176
87
175
100
Sanjay Singh
Vishambhar Dayal
FQL2340909
87
175
128
Sanjay Singh
Hari Singh
AHK0814038
87
183
1127
Sanjay Singh
Sitaram
AHK0266486
87
19
634
SANJAY SINGH
Lt. SHYAM SINGH
AHK2070639
87
189
612
Sanjay Singh
Sahab Singh
AHK0244798
87
189
128
Sanjay Singh
Kalu Ram
UP/73/357/0411407
87
191
68
Sanjay Singh
Surendra Singh
FQL2496420
87
171
951
Sanjay Singh
Suresh Kumar
FQL3057650
87
173
404
Sanjay Singh
Rajendra Singh
AHK0231308
87
173
878
SANJAY SINGH
SVA.ROOP SINGH
AHK2045706
87
169
736
Sanjay Singh
Babulal
FQL2338184
87
158
459
Sanjay Singh
Maheshchand
UP/73/357/0501075
87
158
627
Sanjay Singh
Surendra Nsingh
AHK0064444
87
159
38
Sanjay Singh
Sva. Pahunchi Lal
AHK0737171
87
157
1115
Sanjay Singh
Chimman Kumar
FQL1463959
87
123
434
Sanjay Singh
Ratan Lal
CWY2833051
87
123
1087
SANJAY SINGH
LATE PREM SINGH
AHK2601474
87
123
1106
SANJAY SINGH
DEVENDAR SINGH
AHK2601912
87
137
396
Sanjay Singh
Lakshman Singh
CWY2393925
87
135
333
Sanjay Singh
Udyavir Singh
AHK0271247
87
138
733
Sanjay Singh
Rajesh Singh
AHK1035260
87
139
323
Sanjay Singh
Sva. Dauji Lal
AHK1388933
87
139
512
Sanjay Singh
Rameshvar Dayal
CWY2929792
87
140
328
SANJAY SINGH
RAJESH SINGH
AHK2184166
87
112
64
Sanjay Singh
Ant Ram
CWY0953232
87
104
253
SANJAY SINGH
RAMBATI
AHK2092179
87
10
1248
SANJAY SINGH
SURESH CHAND
AHK2070423
87
229
341
Sanjay Singh
Mainejar Singh
AHK0876664
87
226
806
Sanjay Singh
Niranjan Singh
AHK1306315
87
227
112
Sanjay Singh
Ramji Lal
AHK0165969
87
226
383
SANJAY SINGH
BHUBAN SINGH BISHT
AHK2111862
87
222
1222
Sanjay Singh
Kamla Devi
FQL2041226
87
340
382
Sanjay Singh
Jangabahadur Singh
AHK0810705
87
339
825
SANJAY SINGH
VIJAY SINGH
FQL2478956
87
332
188
Sanjay Singh
Sva.Banshi Lal
AHK0309039
87
350
40
Sanjay Singh
Mohan Singh
CPD4380895
87
350
124
SANJAY SINGH
RAMFOOL
AHK2165173
87
316
1250
Sanjay Singh
Raj Vir Singh
AHK1161157
87
317
55
Sanjay Singh
Udham Singh
AHK2424117
87
317
541
Sanjay Singh
Sumesh Singh
AHK1261106
87
319
787
Sanjay Singh
Vijay Singh
AHK0891119
87
320
234
Sanjay Singh
Dugarprasad
FQL2215960
87
320
612
SANJAY SINGH
RADHE SINGH
AHK2156586
87
329
150
Sanjay Singh
Chhitar Singh
FQL2394682
87
326
1080
Sanjay Singh
Gulajari Lal
FQL3080322
87
325
509
Sanjay Singh
Harichran
UP/73/357/0726096
87
380
330
Sanjay Singh
Bachchu Singh
AHK1281401
87
380
445
Sanjay Singh
Ram Singh
AHK0691402
87
379
579
Sanjay Singh
Ramasvarup
AHK1705094
87
379
63
SANJAY SINGH
KAPTAN SINGH
AHK2020246
87
385
278
Sanjay Singh
Mahendra Singh
AHK2435667
87
382
187
Sanjay Singh
Prahalad Singh
AHK0520429
87
384
139
Sanjay Singh
Nirottam Singh
AHK0925263
87
377
443
Sanjay Singh
Karan Singh
AHK1381342
87
372
874
Sanjay Singh
Bhure Lal
AHK2422020
87
371
1211
SANJAY SINGH
SURESH SINGH
AHK2519148
87
371
1292
SANJAY SINGH
RAMBABU
AHK2719722
87
36
726
Sanjay Singh
Dipti Singh
AHK0454512
87
201
1182
87
177
87
Elector Name
183
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
356
100
Sanjay Singh
Elector Name
Brij Kishor
CPD3741188
87
367
515
Sanjay Singh
Jhammanalal
CPD2111474
87
367
843
Sanjay Singh
Kamal Singh
AHK1704287
87
37
650
Sanjay Singh
Ram Singh
FQL3059078
87
239
414
Sanjay Singh
Chandan Singh
FQL2445906
87
239
519
SANJAY SINGH
LATE.SHRIPAL SINGH
AHK2645554
87
235
464
Sanjay Singh
Amit Nsingh
FQL2358620
87
237
533
Sanjay Singh
Gopal Singh
AHK1292382
87
234
170
Sanjay Singh
Rajendra Singh
AHK0659805
87
236
722
Sanjay Singh
Shanti Svarup Yadav
AHK0532325
87
23
14
Sanjay Singh
Shambhu Nath
FQL1064427
87
247
407
Sanjay Singh
Narayan Singh
UP/73/357/0558193
87
240
109
Sanjay Singh
Daravar Singh
AHK1286111
87
240
170
Sanjay Singh
Ganesh Prasad Singh
AHK1286814
87
241
59
Sanjay Singh
Shripal Singh
UP/73/357/0549282
87
243
687
Sanjay Singh
Haraprasad Singh
AHK2302578
87
252
926
Sanjay Singh
Tej Singh
AHK0190868
87
264
649
Sanjay Singh
Chhotelal
FQL2272722
87
264
874
Sanjay Singh
Danbahadur Singh
AHK1164086
87
269
85
Sanjay Singh
Puran Chand
AHK0311969
87
269
897
Sanjay Singh
Rajvahadur Singh
AHK0966739
87
257
1240
Sanjay Singh
Ramakishan
AHK1309780
87
258
1044
Sanjay Singh
Ram Khiladi
FQL3071388
87
260
75
Sanjay Singh
Kishan Singh
AHK1264266
87
260
845
SANJAY SINGH
DIVAN SINGH
AHK2134963
87
260
944
Sanjay Singh
Yogendra Singh
FQL2364990
87
254
947
Sanjay Singh
Shri Chandra
AHK1427020
87
254
1006
Sanjay Singh
Tilak Singh
AHK0492850
87
254
1100
SANJAY SINGH
RAMRATAN
AHK2073724
87
314
1648
Sanjay Singh
Rajavir Singh
AHK1221399
87
309
1226
Sanjay Singh
Chhitar Singh
AHK1273747
87
289
854
Sanjay Singh
Vishan Singh
FQL2107159
87
29
693
Sanjay Singh
Kishan Singh
AHK0794545
87
295
379
Sanjay Singh
Kamal Singh
AHK0121772
87
28
207
Sanjay Singh
K D Singh
AHK2278497
87
280
1198
Sanjay Singh
Raja Kuladip Singh
AHK0869131
87
281
260
Sanjay Singh
Kunvar Pal Singh
UP/73/357/0627230
87
55
750
Sanjay Singh
Mohan Singh
FQL3031655
87
55
904
SANJAY SINGH
LATE.MOHAN SINGH
AHK2570877
87
56
536
Sanjay Singh
Thakur Trilok Singh
AHK0453332
87
54
736
Sanjay Singh
Mohan Singh
AHK0490060
87
54
1065
Sanjay Singh
Sva. Narendra Pal Singh
AHK1358878
87
57
382
Sanjay Singh
Niranjan Lal
FQL2328557
87
58
6
Sanjay Singh
Desharaj
AHK0044735
87
50
142
Sanjay Singh
Om Prakash
FQL2136190
87
50
580
Sanjay Singh
Radheshyam
FQL1952787
87
53
14
Sanjay Singh
Premakumar
AHK0486506
87
4
37
Sanjay Singh
Satyaprakash
FQL2419885
87
4
39
Sanjay Singh
Balakishan
FQL2127876
87
390
558
SANJAY SINGH
HARI SINGH
AHK2181204
87
391
1005
Sanjay Singh
Vetal Singh
AHK0294652
87
392
664
Sanjay Singh
Puran Singh
AHK1605138
87
392
773
SANJAY SINGH
RIMAN SINGH
AHK2743524
87
393
774
Sanjay Singh
Jogendra Singh
AHK0953950
87
394
277
Sanjay Singh
Mata Prasad
AHK1303965
87
394
419
Sanjay Singh
Kaptan Singh
AHK1304823
87
388
53
Sanjay Singh
Pahunchi Lal Suman
AHK0946327
87
388
113
Sanjay Singh
Sva Pahuchi Lal
AHK0946319
87
388
137
Sanjay Singh
Museram
AHK0949461
87
389
45
Sanjay Singh
Sanehi Ram
CPD3538220
87
386
441
Sanjay Singh
Sva.Pahunchi Lal
AHK0691964
87
386
1092
Sanjay Singh
Puran Singh
CPD4364311
184
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
389
451
Sanjay Singh
Elector Name
Mahendra Singh
CPD1547454
87
9
368
SANJAY SINGH
CHHITARIYA SINGH
FQL2437143
87
81
231
Sanjay Singh
Layak Singh
CWY3339207
87
83
1383
Sanjay Singh
Layak Singh
AHK1034859
87
85
260
Sanjay Singh
Kikamal
AHK1034099
87
7
1261
SANJAY SINGH
HARISHCHANDRA
AHK2551505
87
65
361
Sanjay Singh
Kishan Singh
AHK0773762
87
61
501
SANJAY SINGH
BHAGVAN SINGH
AHK2086791
87
61
796
SANJAY SINGH
BUDDHI SINGH
AHK2572857
87
62
209
Sanjay Singh
Bhagvati Sharan
FQL3107323
87
97
626
Sanjay Singh
Sant Prasad
CWY2367055
87
380
331
Sanjay Singh Baghel
Jagannath Prasad
AHK1392539
87
339
481
Sanjay Singh Bhadauriya
Layak Singh Bhadauriya
FQL3044732
87
147
159
Sanjay Singh Chaudhri
Rishiraj Singh
AHK0803858
87
141
643
Sanjay Singh Chauhan
Amar Singh Chauhan
AHK0074625
87
299
712
SANJAY SINGH CHAUHAN
SHIV RAM SINGH
FQL1376714
87
242
1374
SANJAY SINGH CHAUHAN
VIRENDRA SINGH CHAUHAN
AHK2643534
87
146
1116
SANJAY SINGH GURJAR
AMAR PAL SINGH GURJAR
AHK2525426
87
223
818
Sanjay Singh Kaida
Shankar Sih Kaida
AHK1410778
87
165
489
Sanjay Singh Kardam
T S Kardam
AHK2376614
87
278
1114
Sanjay Singh Kushavah
Mahendra Singh Kushavah
AHK0301697
87
309
1227
SANJAY SINGH LODHI
CHHITAR SINGH
AHK2017234
87
184
331
Sanjay Singh Paramar
Ramavir Singh Paramar
UP/73/357/0477886
87
240
504
Sanjay Singh Prajapti
Kashiram Prajapti
AHK1525021
87
134
748
Sanjay Singh Pundhir
Udyavir Singh Pundhir
AHK0430405
87
223
813
Sanjay Singh Rawat
Soban Singh Rawat
AHK0876821
87
295
895
SANJAY SINGH SISODIYA
RAJENDRA SINGH
AHK2077147
87
227
948
Sanjay Singh Vist
Nandan Singh Vist
AHK0577197
87
342
535
Sanjay Singhal
Brijendra Kumar
UP/73/357/0750620
87
242
651
Sanjay Sinha
Vidha Saran Sinha
AHK0390062
87
6
342
Sanjay Sohan
Sohan
AHK0748640
87
261
9
Sanjay Solanki
Rajendra Singh Solanki
AHK0107573
87
170
736
SANJAY SONI
PREM SINGH SONI
AHK2725489
87
45
1380
SANJAY SONI
POORAN CHANDRA SONI
AHK2735553
87
290
353
Sanjay Sonkar
Rajakumar
AHK0885715
87
37
1211
Sanjay Sonkar
Ashok Sonkar
AHK1483205
87
158
1284
SANJAY SONY
MULAYAM SINGH
AHK2587236
87
3
193
Sanjay Tainaguriya
Ramesh Tainaguriya
FQL1378702
87
307
569
Sanjay Talan
Virendra Singh Talan
FQL3059508
87
396
686
Sanjay Thapa
Chitra Bahadur
CPD4328407
87
311
784
Sanjay Tivari
Munna Lal
AHK0213124
87
311
1360
SANJAY TIWARI
KALI CHARAN TIWARI
AHK2666212
87
252
1341
SANJAY TOMAR
BABULAL TOMAR
AHK2131480
87
372
1067
SANJAY TYAGI
RAJENDRA SINGH TYAGI
AHK2720159
87
213
46
Sanjay Upadhyay
Girdhar Gopal Upadhyay
AHK0969170
87
47
639
Sanjay Upadhyay
Rama Kant Upadhyay
FQL2133825
87
41
803
Sanjay Upadhyay
Shyam Sundar Upadhyay
UP/73/357/0327044
87
49
767
Sanjay Upadhyay
Sva Suresh Chandra Upadhyay
FQL1536697
87
337
1015
SANJAY USMANI
SHAUKAT ALI
AHK1580257
87
91
741
Sanjay Valiya
Subhash Valiya
AHK0490326
87
63
967
Sanjay Vamar
Vijendra Vamar
FQL2503381
87
238
661
Sanjay Varamani
Khairatilal Varamani
AHK0187278
87
45
700
Sanjay Varaudiya
Ramesh Chand
AHK0048223
87
214
1365
Sanjay Varma
Dambar Singh
AHK1630441
87
173
173
SANJAY VARMA
RAM PRAKASH VARMA
AHK2192870
87
184
1151
SANJAY VARMA
SOORAJPAL VARMA
AHK2757458
87
128
678
Sanjay Varma
Om Prakash
CWY3142452
87
131
971
SANJAY VARMA
UTTAM CHANDRA VARMA
AHK2609469
87
67
209
Sanjay Varma
Munesh Chand Varma
AHK0476200
87
9
1081
Sanjay Varma
Munna Lal Varma
FQL2430080
87
229
1128
Sanjay Varma
Shamalal Varma
AHK1331727
87
260
1219
Sanjay Varma
Jagadish Singh Varma
AHK1264233
185
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
293
442
Sanjay Varma
Elector Name
Shri Krishn
AHK2459915
87
335
479
Sanjay Varma
Bachchu Singh
AHK0664292
87
317
464
Sanjay Varma
Bhullan Singh
AHK1260793
87
370
735
Sanjay Varma
Om Prakash
AHK0523258
87
374
735
Sanjay Varma
Roshan Lal Varma
AHK0699843
87
44
78
Sanjay Varman
Raj Kumar Varman
UP/73/357/0330215
87
54
989
Sanjay Varman
Kuvar Singh Varman
AHK1030444
87
69
237
Sanjay Verma
Kapurchandra Verma
UP/73/357/0384867
87
117
240
Sanjay Vimal
Sushil Kumar
AHK2292183
87
83
1249
Sanjay Vir Singh
Rajendra Singh
AHK0339606
87
221
870
SANJAY VISHVAS
SUSHANT VISHVAS
AHK2195808
87
178
578
Sanjay Vos
N.R.Vos
AHK0234245
87
204
71
Sanjay Yadav
Suresh Kumar Yadav
AHK2333789
87
138
820
SANJAY YADAV
CHHOTELAL
AHK2712180
87
145
383
Sanjay Yadav
Sobran Singh Yadav
AHK2331148
87
153
444
Sanjay Yadav
Deviram Singh
AHK0576694
87
10
560
SANJAY YADAV
RANJESH YADAV
UP/73/357/0234252
87
97
58
Sanjay Yadav
Govind Yadav
AHK2378495
87
97
984
SANJAY YADAV
GOVIND SINGH
AHK2121820
87
349
637
Sanjay Yadav
Jagadish Prasad
CPD2171650
87
290
531
Sanjay Yadav
Sva.Sahab Singh Yadav
AHK0170357
87
103
803
SANJAYA
RAMSVROOP
AHK1804285
87
151
74
SANJAYA
ASHOK KUMAR
AHK1917954
87
158
150
SANJAYA
BHARAT SINGH
AHK1825397
87
140
1021
SANJAYA
JAGDISH PRASAD
AHK1796333
87
134
12
SANJAYA
SUBHASHCHANDRA
AHK1837186
87
122
20
SANJAYA
HARIYA CHAUDHRI
AHK1889625
87
201
76
SANJAYA
AMAR SINGH
AHK1944362
87
2
264
SANJAYA
HIRALAL
AHK1855345
87
2
513
SANJAYA
SATYA NARAIN
AHK1825769
87
186
601
SANJAYA
OMI
AHK1787126
87
187
72
SANJAYA
MURARI LAL
AHK1785336
87
191
374
SANJAYA
RAMESH CHANDRA
AHK1937150
87
188
69
SANJAYA
CHHOTELAL
AHK1835578
87
189
575
SANJAYA
HARIHAR
AHK2211050
87
167
129
SANJAYA
KUNVAR SEN
AHK1898659
87
16
823
SANJAYA
SVA.OM PRKASH
AHK2008977
87
275
735
SANJAYA
RAM SINGH
AHK1907591
87
312
1174
SANJAYA
RAMSEVK
AHK2055531
87
313
230
SANJAYA
MANIRAM
AHK1861558
87
301
1410
SANJAYA
BABU LAL
AHK2657146
87
300
190
SANJAYA
JAYRAM
AHK2053999
87
267
453
SANJAYA
SOOKHARAM
AHK1886704
87
264
276
SANJAYA KUMAR
SHIV KUMAR
AHK1929033
87
23
691
SANJAYA
DULICHND
AHK1842582
87
25
152
SANJAYA
BANGALI KHAN
AHK1830074
87
341
467
SANJAYA
MURARI LAL
AHK2056364
87
341
531
SANJAYA
GOPAL
AHK2056281
87
373
128
SANJAYA
SHRI NARAIN SINGH
AHK2517696
87
365
21
SANJAYA
SURENDRA SINGH
AHK2545739
87
83
1145
SANJAYA
PRITM DAS
AHK1850742
87
82
748
SANJAYA
VISHNU DUTT
AHK1986462
87
91
449
SANJAYA
GIRVAR
AHK2523397
87
7
1197
SANJAYA GAUTAM
SVA SIYARAM GAUTAM
AHK1820703
87
55
476
SANJAYA
VIJYA KUMAR
AHK1952845
87
57
781
SANJAYA
MAHESH CHAND TIVARI
AHK1808054
87
43
631
SANJAYA
SANTO
AHK1944693
87
43
1201
SANJAYA
MAHESH DAVAR
AHK1804384
87
390
517
SANJAYA
MUNNALAL
AHK1912641
87
90
623
SANJAYA AGRVAL
SV LAKSHMI NARAIN
AHK1795509
87
197
569
SANJAYA BAGHEL
RAMESH BAGHEL
AHK1814474
87
134
391
SANJAYA BAGHEL
MUNNA LAL BAGHELAN
AHK1838010
186
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
65
373
SANJAYA CHARLS
Elector Name
ENTHONI CHARLS
AHK2497147
87
237
786
SANJAYA CHATURVEDI
SURENDRA PRASAD CHATURVEDI
AHK1851781
87
145
1030
SANJAYA DIVAKAR
SVA.DAUJIRAM DIVAKAR
AHK1882174
87
39
238
SANJAYA DIVAKAR
NIROTI LAL
AHK1794809
87
111
423
SANJAYA DIVAKR
BAINI PRASAD
AHK2493096
87
215
602
SANJAYA GUPTA
RAJ KISHOR
AHK1938919
87
6
726
SANJAYA HARLANI
DURYODHN HARLANI
AHK1846351
87
50
251
SANJAYA JAIN
NARENDRA KUMAR JAIN
AHK2514602
87
230
6
SANJAYA JAIN
MAHAVIR PRASAD JAIN
AHK1995240
87
285
747
SANJAYA KALRA
SHRICHND KALRA
AHK1986223
87
339
1279
SANJAYA KANT
JAGDISH KANT
AHK1895465
87
365
439
SANJAYA KAUMAR
PANNA LAL
AHK1879030
87
119
680
SANJAYA KHAN
HASNU KHAN
AHK1976919
87
365
459
SANJAYA KUMAR
RAMBABOO SINGH
AHK1877398
87
380
196
SANJAYA KUMAR
SVA.GORE LAL
AHK1902311
87
341
434
SANJAYA KUMAR
VISHMBHAR
AHK1949437
87
342
498
SANJAYA KUMAR
OM PRKASH
AHK2064210
87
355
566
SANJAYA KUMAR
SHIVCHARAN
AHK2041457
87
329
72
SANJAYA KUMAR
GIRRAJ SINGH
AHK1958362
87
3
451
SANJAYA KUMAR
ARJUN SINGH
AHK1946763
87
318
73
SANJAYA KUMAR
SV VIRI SINGH
AHK1886274
87
284
665
SANJAYA KUMAR
UTTAM KUMAR
AHK1885037
87
290
1025
SANJAYA KUMAR
KANTA PRASAD
AHK1932037
87
264
253
SANJAYA KUMAR
CHANDRABHAL SINGH
AHK1933209
87
265
595
SANJAYA KUMAR
TARA CHAND
AHK2209203
87
265
596
SANJAYA KUMAR
SV TARA CHAND
AHK2017051
87
217
869
SANJAYA KUMAR
BHAGVATI PRASAD
AHK1829811
87
220
637
SANJAYA KUMAR
JAGDISH PRJAPTI
AHK1916667
87
234
180
SANJAYA KUMAR
BHAGVAN SINGH
AHK2042836
87
247
889
SANJAYA KUMAR
BRAJ MOHAN
AHK1912419
87
386
82
SANJAYA KUMAR
PAPPOO
AHK1880533
87
99
366
SANJAYA KUMAR
GULSHAN KUMAR
AHK2476240
87
158
1093
SANJAYA KUMAR
RAMESH CHANDRA
AHK2476406
87
177
661
SANJAYA KUMAR
INDRA SINGH
AHK2498921
87
201
367
SANJAYA KUMAR
RAMDIN
AHK1952019
87
206
142
SANJAYA KUMAR
SUNHRI DEVI
AHK1905462
87
211
658
SANJAYA KUMAR
RAM GOPAL SHARMA
AHK1960046
87
223
555
SANJAYA KUMAR GUPTA
VIJYA SHANKAR GUPTA
AHK1863067
87
181
646
SANJAYA KUMAR GUPTA
JAGDISH PRASAD GUPTA
AHK1822675
87
35
1042
SANJAYA KUMAR MAURYA
SVA.RAJARAM
AHK1830900
87
264
1194
SANJAYA KUMAR PAL
BECHANPAL
AHK2627149
87
378
23
SANJAYA KUMAR SAVITA
SV LAKSHMAN SINGH
AHK1929785
87
319
1311
SANJAYA KUMAR SHARMA
RAJN LAL SHARMA
AHK2109916
87
236
417
SANJAYA KUMAR SINGH
HARI SINGH
AHK2057255
87
239
22
SANJAYA KUMAR SINGH
KRISHN KUMAR SINGH
AHK1954825
87
200
1473
SANJAYA KUMAR SINGH
D P SINGH
AHK2700888
87
349
39
SANJAYA KUMAR TAUMR
NIHAL SINGH
AHK1981042
87
376
651
SANJAYA KUMAR TYAGI
CHANDRABHAN TYAGI
AHK1859198
87
375
383
SANJAYA KUMAR TYAGI
RAJENDRA PRASAD TYAGI
AHK1883362
87
228
211
SANJAYA KUMARA
MAN SINGH
AHK1950740
87
91
513
SANJAYA KUSHVAH
ROSHN LAL KUSHVAH
AHK1989789
87
201
121
SANJAYA KUSHVAH
HARI SINGH
AHK1944149
87
133
1169
SANJAYA LAWANIYA
MAHESH LAWANIYA
AHK2610327
87
185
43
SANJAYA NEGI
ES ES NEGI
AHK1953512
87
204
290
SANJAYA PRJAPTI
KAMAL SINGH
AHK1968932
87
309
990
SANJAYA RAJPOOT
RAGHUVIR SINGH
AHK1879675
87
154
29
SANJAYA RAVAT
BRAHAM PRKASH
AHK2476299
87
247
994
SANJAYA SAGAR
AKALI RAM
AHK1914241
87
200
949
SANJAYA SAMRE
SURESH SAMRE
AHK1818699
87
66
237
SANJAYA SARVAN
DAMODAR
AHK1842848
87
383
156
SANJAYA SHARMA
LT.BABOO RAM SHARMA
AHK1997899
87
225
432
SANJAYA SHARMA
RAMJILAL SHARMA
AHK1969708
187
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
216
1053
SANJAYA SHARMA
Elector Name
SIYARAM SHARMA
AHK1923309
87
366
419
SANJAYA SHARMA
RADHESHYAM SHARMA
AHK1897297
87
147
431
SANJAYA SHARMA
PREMNATH SHARMA
AHK1871730
87
16
788
SANJAYA SHARMA
RAJVIR SHARMA
AHK2492999
87
19
624
SANJAYA SHRIVASTAV
RAMAPRKASH SHRIVASTAV
AHK2508018
87
369
947
SANJAYA SINGH
INDAR SINGH
AHK2040947
87
350
397
SANJAYA SINGH
MOHAN SINGH
AHK1947951
87
215
579
SANJAYA SINGH
PRITPAL SINGH
AHK2068583
87
222
1090
SANJAYA SINGH
SV POKHILAL
AHK1865401
87
296
15
SANJAYA SINGH
BANIYA RAM
AHK1898287
87
40
155
SANJAYA SINGH
SV MUNNALAL
AHK1847862
87
204
206
SANJAYA SINGH
ROOPKISHOR SINGH
AHK1967553
87
211
30
SANJAYA SINGH
CHANDBHAN
AHK1959741
87
209
489
SANJAYA SINGH
BALVIR SINGH
AHK2014066
87
142
26
SANJAYA SINGH
BHIKM SINGH
AHK1936962
87
133
703
SANJAYA SINGH
MAHARAJ SINGH
AHK1875079
87
139
1096
SANJAYA SINGH
UDAYVIR SINGH
AHK1992254
87
315
335
SANJAYA SINGH CHAHAR
RAJVEER SINGH
AHK2672434
87
7
774
SANJAYA SINGH CHAUHAN
K P SINGH CHAUHAN
AHK2493146
87
140
1042
SANJAYA SINGH PARIHAR
PRAHLAD SINGH
AHK2044998
87
211
71
SANJAYA SINGH SIKRVAR
NARAIN SINGH SIKRVAR
AHK1959162
87
316
1139
SANJAYA VARMA
SURESH CHANDRA
AHK2174878
87
316
1060
SANJAYA VARMA
MUNNALAL
AHK2174928
87
241
380
SANJAYA VARMA
SHYAMJI VARMA
AHK1993468
87
2
323
SANJAYA VARMA
MAHARAJ SINGH
AHK1825686
87
232
457
SANJAYA YADAV
SVA.PREMPAL SINGH YADAV
AHK1866367
87
91
994
SANJAYA YADAV
DEVENDRA SINGH YADAV
AHK1989904
87
280
726
Sanjayaagraval
Omaprakash
AHK0650762
87
280
1061
Sanjayaagraval
Bangalimalaagraval
UP/73/357/0621375
87
186
393
Sanjayaagraval
Rameshchand
FQL1966753
87
108
532
Sanjayaali
Shaukataali
CWY2372327
87
279
645
Sanjayaaroda
Jagadishaaroda
AHK0655282
87
196
190
Sanjayaaroda
Premchand
FQL1969526
87
34
557
Sanjayababu
Dhadhu
FQL1840024
87
389
265
Sanjayababu
Kalichran
UP/73/356/0618546
87
23
177
Sanjayadevgan
Kapurchand
AHK1026921
87
279
223
Sanjayagulathi
REiimRay
FQL2096998
87
184
200
Sanjayagupta
Vrijakishoragupta
UP/73/357/0477809
87
35
726
Sanjayajain
Mahendrakumarajain
AHK2271591
87
19
280
Sanjayajain
Rdshanalalajain
AHK2267771
87
353
472
Sanjayakhan
Bantokhan
CPD4413589
87
27
414
Sanjayakhan
Kalekhan
UP/73/357/0279179
87
16
212
Sanjayakher
VishnuveshkuKher
FQL1904259
87
262
197
Sanjayakishor
Miththan Lal
AHK0683128
87
54
3
Sanjayakrishn
Vimal Krishn
AHK0490045
87
58
333
Sanjayakumar
Rameshchandra
FQL1540020
87
41
908
Sanjayakumar
Svabhgavanadas
FQL1929272
87
381
201
Sanjayakumar
Shankaralal
AHK2431526
87
381
224
Sanjayakumar
Ramahet
AHK1208685
87
382
540
Sanjayakumar
Hotilal
CPD2410462
87
4
161
Sanjayakumar
Gopalababu
AHK2250546
87
90
196
Sanjayakumar
Babulal
CWY3590700
87
94
448
Sanjayakumar
Naraynasingh
AHK0634097
87
95
531
Sanjayakumar
Ramasih
CWY2359193
87
80
241
Sanjayakumar
Ganyaprasad
AHK0485714
87
79
66
Sanjayakumar
Vedilal
CWY2613750
87
69
121
Sanjayakumar
Mitthathnalal
AHK0612226
87
27
123
Sanjayakumar
Narendrapalasingh
FQL2420248
87
295
459
Sanjayakumar
Maheshakumarsaksaina
FQL2466225
87
224
247
Sanjayakumar
Rangajitasih
AHK0413930
87
254
598
Sanjayakumar
Sauprasad
AHK2328987
87
353
790
Sanjayakumar
Harish Kumar
AHK0188524
188
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
376
289
Sanjayakumar
Elector Name
Munnalal
AHK0664904
87
376
578
Sanjayakumar
Karnasingh
CPD3832680
87
377
807
Sanjayakumar
Makkhanalal
CPD3106325
87
378
182
Sanjayakumar
Chamnalal
AHK0659979
87
33
333
Sanjayakumar
Ramagopal
UP/73/357/0294779
87
160
270
Sanjayakumar
Fulasingh
FQL1638311
87
159
731
Sanjayakumar
Masikchand
FQL2014124
87
160
284
Sanjayakumar
Bhupasingh
AHK2367449
87
162
927
Sanjayakumar
Tarachand
FQL2145498
87
169
1023
Sanjayakumar
Kapiladevamishra
FQL3085933
87
148
214
Sanjayakumar
Omaprakash
AHK0402453
87
158
287
Sanjayakumar
Ramcharan
FQL2011153
87
15
492
Sanjayakumar
Surendranath
UP/73/357/0247021
87
193
196
Sanjayakumar
Mohanalal
FQL1970896
87
176
516
Sanjayakumar
Vijendrasingh
FQL2244648
87
178
613
Sanjayakumar
Sarvanalal
FQL1991603
87
178
723
Sanjayakumar
Virendrasingh
FQL1635895
87
181
643
Sanjayakumar
Radheshyam
AHK0432229
87
200
1129
Sanjayakumar
Akhalesh
FQL1935998
87
105
397
Sanjayakumar
Harisingh
CWY1234756
87
134
447
Sanjayakumar
Lakhnasingh
CWY1415074
87
49
318
Sanjayakumar Jain
Murarilal
AHK2283968
87
190
406
Sanjayakumarachauhan
Tarachandachauhan
FQL2142057
87
37
403
Sanjayakumarajain
Bhagchandajain
FQL1845924
87
184
872
Sanjayamaheshvari
R.P.Maheshvari
UP/73/357/0477351
87
279
702
Sanjayamittla
Rajababumittal
FQL2988913
87
182
753
Sanjayanegi
Surendra Singh Negi
FQL1462704
87
58
263
Sanjayapal
Vijendra Singh
FQL1540186
87
180
462
Sanjayapal
Girvarasingh
AHK2396117
87
78
664
Sanjayaprakash
Hariom
UP/73/359/0636077
87
77
510
Sanjayaram
Mohan Lal Ray
CWY2925543
87
178
328
Sanjayarathaur
EiisPEiisRathi
AHK2384139
87
339
1138
Sanjayashivahare
Shyamasundar
FQL2479467
87
144
697
Sanjayashukla
Rupnaraynashukla
UP/73/359/0784027
87
395
636
Sanjayasih
Manasih
CPD2217032
87
196
268
Sanjayasih
KDSih
FQL2593358
87
2
400
Sanjayasih
Rajendraprasad
FQL1660588
87
13
119
Sanjayasih
Gopalasingh
UP/73/357/0240290
87
109
804
Sanjayasih
Khachermal
CWY2815637
87
223
299
Sanjayasihavisht
Nandanasihavisht
AHK0565309
87
288
830
Sanjayasingh
Jasvantasingh
AHK0648386
87
296
29
Sanjayasingh
Maniram
FQL2466118
87
265
993
Sanjayasingh
Chhotelal
AHK2353712
87
316
752
Sanjayasingh
Bijendrasingh
CPD2418903
87
37
262
Sanjayasingh
Saudanasingh
FQL2637486
87
379
474
Sanjayasingh
Harisingh
CPD3099447
87
379
607
Sanjayasingh
Lohareram
AHK0698571
87
373
443
Sanjayasingh
Gopalasingh
CPD2981652
87
387
486
Sanjayasingh
Maheshchand
AHK0520262
87
11
116
Sanjayasingh
Javaharasingh
FQL1835909
87
107
103
Sanjayasingh
Ashokakumar
AHK2389971
87
132
276
Sanjayasingh
Jagadishapalasingh
AHK0973446
87
151
531
Sanjayasingh
Vishambarasingh
AHK0968388
87
158
692
Sanjayasingh
Khubchand
FQL2013795
87
154
438
Sanjayasingh
Munnalal
FQL2144509
87
169
681
Sanjayasingh
Kinnaram
FQL2242634
87
120
983
Sanjayasinghatomar
Satyabhanasingh
CWY3571494
87
205
965
Sanjayavir Singh
Ajit Singh
UP/73/357/0456134
87
353
843
Sanjayayadav
Shrimanasingh
CPD3154762
87
29
496
Sanjaybhatanagar
REiisBhatanagar
FQL1909829
87
282
70
Sanjaykapur
Madhusudan
UP/73/357/0633064
87
279
169
Sanjaykapur
Janakichandra
FQL2097996
189
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
178
395
Sanjaykhanna
Elector Name
Gandhikhanna
FQL2038305
87
76
557
Sanjaykhatija
Liladhar
CWY2607349
87
198
130
SANJAYLATA GUPTA
MAHESH
UP/73/357/0438563
87
281
166
Sanjaymadan
EiichVMadan
UP/73/357/0627133
87
283
293
Sanjayshamar
Vasudev
FQL2205037
87
73
598
Sanjayshamar
Rajendrakumar
AHK2340982
87
134
416
Sanjayshamara
Vipinchand
CWY2899573
87
372
841
Sanjayvarma
Radheshyam
CPD2717312
87
354
545
Sanje
Rustam Singh
CPD3564960
87
383
338
Sanje Devi
Satya Prakash
AHK1416353
87
393
152
Sanje Kumar
Shiv Charan
CPD4346854
87
259
1
Sanjeeb Kumar
Om Narayan
AHK1574136
87
287
101
SANJEEDA
MOHAMMAD ZAHID
AHK2486702
87
285
121
SANJEEDA BANO
VAKEEL AHMED
AHK2518926
87
223
665
SANJEEDA BEGUM
MOHAMMAD MUNEER
AHK2197085
87
288
1071
SANJEEDA KHATOON
MOHAMMAD KASHIF JALIL
AHK2219897
87
221
214
SANJEET SINGH CHAUHAN
SHIV SINGH CHAUHAN
AHK0169177
87
215
1429
SANJEEV
DILEEP
AHK2633840
87
332
1350
SANJEEV
CHAMAN KUMAR
AHK2682557
87
56
358
SANJEEV AGARWAL
MUNNA LAL AGARWAL
FQL1530419
87
86
748
SANJEEV AGARWAL
R K AGARWAL
AHK2594646
87
69
562
SANJEEV AGRAWAL
DAU DAYAL AGRAWAL
AHK2580827
87
41
814
Sanjeev Bansal
Mahaveer Prasad Jain
UP/73/357/0327056
87
67
572
SANJEEV BHARADWAJ
HARI OM BHARADWAJ
UP/73/357/0393627
87
223
763
SANJEEV DOGRA
BRIJ MOHAN
AHK0081158
87
142
731
SANJEEV GHOSH
A. K. GHOSH
AHK2219103
87
31
429
Sanjeev Jain
Gokul Chand Jain
AHK1390152
87
303
407
SANJEEV KUMAR
SH. KANHAIYA LAL
FQL1890755
87
313
538
SANJEEV KUMAR
PRATAP SINGH
AHK2750222
87
334
698
SANJEEV KUMAR
NAWAB SINGH
AHK2752905
87
33
928
SANJEEV KUMAR
ACHAL SINGH
AHK2563153
87
351
545
SANJEEV KUMAR
SANSARI LAL
AHK2395390
87
345
1157
SANJEEV KUMAR
LATE. RAM ASREY
AHK2672541
87
375
1226
SANJEEV KUMAR
PREM SINGH
AHK2669208
87
222
1340
SANJEEV KUMAR
ANTRAM SINGH
AHK2196210
87
237
198
Sanjeev Kumar
Jay Dayal Gupta
AHK1292598
87
296
736
SANJEEV KUMAR
PYARELAL
AHK2161479
87
77
128
SANJEEV KUMAR
MURLIDHAR
CWY2614071
87
78
548
SANJEEV KUMAR
RAM
AHK2027191
87
49
1168
SANJEEV KUMAR
POORAN CHAND
AHK2569424
87
45
852
SANJEEV KUMAR
SHRICHAND
FQL1539816
87
45
1330
SANJEEV KUMAR
HARIPAL SINGH
AHK2568301
87
58
369
SANJEEV KUMAR
PHOOL CHANDRA
UP/73/357/0360750
87
57
827
Sanjeev Kumar
Nand Kishor
AHK0027136
87
394
1058
SANJEEV KUMAR
MAHENDRA SINGH
AHK2724110
87
147
252
SANJEEV KUMAR
MIHI LAL
AHK0155515
87
173
1183
SANJEEV KUMAR
GANESH CHANDRA
AHK2763183
87
211
889
SANJEEV KUMAR
GOKUL SINGH
AHK2612646
87
179
478
SANJEEV KUMAR
KAILASH CHANDRA
AHK2190122
87
291
1434
SANJEEV KUMAR CHAURSIYA
SHYAM LAL CHAURSIYA
AHK2647410
87
149
94
SANJEEV KUMAR JADON
GIRRAJ SINGH JADON
AHK1040344
87
53
110
Sanjeev Kumar Jain
Mahendra Kumar Jain
UP/73/357/0348310
87
82
1300
SANJEEV KUMAR JAIN
ANAND PRAKASH JAIN
AHK2592871
87
184
592
SANJEEV KUMAR JAIN
SURESH CHANDRA JAIN
AHK2074375
87
215
520
SANJEEV KUMAR KAPOOR
RAJKUMAR KAPOOR
AHK0861450
87
189
239
SANJEEV KUMAR NANDA
LATE DEVRAJ NANDA
AHK0795278
87
214
423
SANJEEV KUMAR PINGURIYA
SARNAM SINGH
AHK2249738
87
6
787
SANJEEV KUMAR SHARMA
UJIYARI LAL SHARMA
AHK2534139
87
143
989
SANJEEV KUMAR SINGH
PREM PAL SINGH
AHK2251106
87
70
339
SANJEEV NIGAM
SURAJ
AHK1655695
87
80
330
SANJEEV PARIHAR
B.S.PARIHAR
AHK1797000
87
62
824
Sanjeev Pathak
Hari Prakash Pathak
UP/73/357/0375597
190
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
203
1036
SANJEEV PRATAP SINGH
Elector Name
SHILENDRA SINGH JADAUN
AHK2695500
87
203
1182
SANJEEV PRATAP SINGH JADON
SHILENDRA SINGH JADON
AHK2737542
87
183
41
SANJEEV RATHORE
RAM KISHN SINGH
AHK2513190
87
53
85
SANJEEV SAXENA
Jagadish Chand
FQL3095213
87
178
650
SANJEEV SAXENA
BANWARI LAL SAXENA
AHK2518272
87
231
675
SANJEEV SHARMA
LATE. HARISHANKAR SHARMA
AHK2744431
87
189
716
SANJEEV SHARMA
HARIRAM SHARMA
AHK0245225
87
186
509
SANJEEV SINGH
BABURAM SINGH
AHK2043560
87
106
1050
SANJEEV SINGH
LATE.CHARAN SINGH
AHK2701712
87
41
824
SANJEEV VERMA
ASHOK VERMA
AHK2213387
87
8
764
SANJEEV VERMA
RAJENDRA SINGH VERMA
AHK2011294
87
30
782
SANJEEVAN SINGH
RAM SINGH
AHK1824671
87
278
597
Sanjes
Shivcharan
FQL2098762
87
18
428
Sanjes Kumar
Shri Kailashchanndra Agraval
AHK0755934
87
230
70
SANJESH
MAHESH CHANDRA
AHK2487734
87
253
100
Sanjesh
Mavasilal
FQL1556125
87
32
249
Sanjesh
Premchand
UP/73/357/0294226
87
361
856
SANJESH
DURGESH
AHK2660090
87
42
151
Sanjesh Jain
Chhidammi Lal Jain
FQL1943745
87
264
254
SANJESH KUMAR
ROOV MULAYM SINGH
AHK1932938
87
145
1397
Sanjesh Kumar Pachauri
Kalika Prasad Pachauri
AHK1002112
87
388
1058
Sanjesha Devi
Rohit Kumar
AHK1275189
87
370
495
Sanjeshakumar
Uttamasingh
CPD3303211
87
357
425
Sanji Devi
Mukendra Kumar
AHK1550862
87
390
672
SANJI KUMAR
SHYAMLAL
AHK2682441
87
393
279
SANJI KUMAR
MAHENDRA SINGH
AHK1993757
87
62
982
Sanjib Bharti
Eiis.P.Sinha
UP/73/357/0375617
87
341
376
Sanjib Kumar
Hajari Lal Mudgal
AHK0303602
87
250
261
Sanjib Kumar
Karan Singh
FQL2361954
87
236
680
Sanjib Kumar
Ram Pasad
FQL2358067
87
242
1030
Sanjib Kumar Gupta
Munna Lal Gupta
FQL2360022
87
27
390
Sanjida
Salim
UP/73/357/0279148
87
277
273
Sanjida
Pare
AHK2397123
87
278
126
Sanjida
Alaudin
AHK1263896
87
285
171
Sanjida
Irafan Khan
AHK0882589
87
293
944
SANJIDA
IDRISH MUNNI
AHK2080471
87
295
920
Sanjida
Nurilayi
AHK0694489
87
310
926
SANJIDA
USMAN
AHK1927359
87
309
223
Sanjida
Safik
UP/73/357/0690259
87
70
173
Sanjida
Makasud
UP/73/357/0390095
87
108
467
Sanjida
Shakil
CWY2820058
87
113
231
SANJIDA
SAJID KHAN
AHK1940295
87
103
857
SANJIDA
ASH MOHAMMAD
AHK2241586
87
4
561
Sanjida Bano
Sajid
FQL1898097
87
310
1001
Sanjida Begam
Nur Hasan
AHK0199836
87
311
124
Sanjida Begam
Irasad Ali
AHK0673335
87
306
348
Sanjida Begam
Munnu
AHK2471951
87
276
29
Sanjida Begam
Nasir
AHK0702100
87
288
352
SANJIDA BEGM
MAU. IKBAL KHAN
AHK1903053
87
323
344
SANJIDA GAJI
GUDDOO
AHK1985415
87
71
124
Sanjida Khan
Shamim Ullah Khan
AHK0775726
87
61
706
Sanjidabegam
Vakil Ahamad
FQL1955897
87
95
1008
Sanjidabegam
Ansarakhan
AHK0996546
87
94
1038
Sanjidabegam
Rafikkha
CWY2916906
87
305
48
Sanjidabegam
Shakil
FQL2263556
87
110
613
Sanjidabegam
Gulshanakhan
CWY1235258
87
110
801
Sanjidabegam
Sakil
CWY3607488
87
63
334
Sanjidavan
Rahatam Khan
UP/73/357/0372167
87
270
355
Sanjil
Tajammul
UP/73/357/0615128
87
332
784
Sanjip
Lachari
AHK0310243
87
328
606
Sanjit
Kirodi Lal
AHK1456300
87
311
390
Sanjit
Majid
AHK2411247
191
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
174
484
Sanjit
Elector Name
Hukam Singh
AHK1567395
87
165
96
Sanjit
Dvarika Prasad
AHK1062249
87
161
157
Sanjit
Om Prakash
AHK0233080
87
161
667
Sanjit
Omaprakash
AHK0725267
87
81
470
Sanjit Gupta
Ramababu Gupta
AHK0322586
87
61
674
SANJIT CHAUHAN
VISHNU CHAUHAN
AHK2098382
87
289
828
Sanjit Kumar
Raghunath
FQL2378735
87
132
337
Sanjit Kumar
Ram Pravash Singh
AHK0723460
87
131
31
Sanjit Kumar
Dashrath Lal
AHK1402676
87
122
470
Sanjit Kumar Singh
Ramanand Singh
AHK2302404
87
314
880
SANJIT SAH
LAL DEV SAH
AHK2055689
87
302
883
Sanjit Singh
Ramesh Chandra
FQL2390680
87
147
124
Sanjit Singh
Ramsaran
AHK0233031
87
233
376
Sanjita
Shamashad Khan
FQL1383751
87
7
227
Sanjita
Sanjitshamara
FQL1399682
87
43
1292
SANJITA
RAJU
AHK1919133
87
371
882
Sanjita Devi
Viren Rachan
CPD3525912
87
187
378
Sanjita Masih
Patras Masih
AHK1253483
87
180
1090
Sanjita Surin
Devid Surin
AHK1695402
87
314
978
Sanjitakumar
Rameshchand
AHK1169457
87
234
623
Sanjitakumari
Gangaprasad
FQL2056091
87
240
801
Sanjiv
Sva Kanval Kishan
AHK0373787
87
241
90
Sanjiv
P.H.Pal
AHK1168046
87
24
578
Sanjiv
Surya Prakash
AHK2274702
87
250
672
Sanjiv
Bachchu Singh
AHK0851378
87
247
983
Sanjiv
Rajan Babu
FQL2056463
87
253
151
Sanjiv
Gulabchand
FQL1555846
87
251
524
Sanjiv
Sva.Prakash
AHK1466689
87
255
454
Sanjiv
Bhagavanadas
FQL1560390
87
253
595
Sanjiv
Moharvan Singh
AHK0116509
87
253
822
Sanjiv
Sharda Devi
AHK1473586
87
230
155
Sanjiv
Sohanalal
FQL2250827
87
230
323
Sanjiv
Gitaram
AHK2374528
87
23
525
Sanjiv
Sunil
AHK0984880
87
23
599
Sanjiv
Pritam
AHK2272318
87
23
162
Sanjiv
Tejasingh
AHK0984781
87
226
19
Sanjiv
Madan Lal
UP/73/357/0534229
87
229
349
Sanjiv
Amar Singh
BLN0086892
87
229
510
Sanjiv
Om Prakash
UP/73/357/0534322
87
229
683
Sanjiv
Babulal
BLN0086645
87
227
1460
Sanjiv
Samrabahadur
FQL3081015
87
229
172
Sanjiv
Darshandayalagupta
AHK2373884
87
215
126
Sanjiv
Natthi Lal
FQL1091222
87
218
1085
Sanjiv
Ramanivas
FQL1405216
87
221
603
Sanjiv
Omaprakash
UP/73/357/0531209
87
22
856
Sanjiv
Harishankar
AHK2272045
87
289
499
Sanjiv
Maheshchand
FQL2102200
87
293
1095
Sanjiv
Mahaviraprasad
FQL2389336
87
293
1019
Sanjiv
Ramasevak
AHK0676395
87
293
210
Sanjiv
Ramasvarup
UP/73/357/0645151
87
294
490
Sanjiv
Ramaprakas
AHK1193218
87
298
961
Sanjiv
Mukesh
FQL3079068
87
284
131
Sanjiv
Bhartasingh
FQL2106318
87
282
472
Sanjiv
Radheshyam
FQL2102796
87
281
209
Sanjiv
Puran Lal
FQL1172881
87
270
67
Sanjiv
Vaigaraj
AHK2389724
87
273
72
Sanjiv
Pitar
AHK2407617
87
276
155
Sanjiv
Santoshakumar
AHK2394195
87
274
353
Sanjiv
Devki Nandan
FQL2110369
87
274
440
Sanjiv
Prem Prakash
FQL2110419
87
275
95
Sanjiv
Dayasran
AHK0915223
87
266
117
Sanjiv
Chhavileram
FQL2634889
192
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
269
548
Sanjiv
Elector Name
Kaladhar
FQL1564426
87
267
720
SANJIV
PUNNA BAGHEL
AHK1780030
87
263
730
Sanjiv
Naraynasihan
FQL2449338
87
264
399
SANJIV
JAGAT NARAIN DOHRE
AHK1888932
87
261
869
Sanjiv
Nirakar
FQL2154946
87
262
159
Sanjiv
Nirankar
AHK2348050
87
260
18
Sanjiv
Rajbahadur
FQL2157295
87
260
104
Sanjiv
Bankelal
FQL2155869
87
26
178
Sanjiv
Nahar Singh
AHK0623330
87
258
910
Sanjiv
Arajunasingh
FQL2612125
87
256
81
Sanjiv
Ramnaresh
AHK0659367
87
313
52
Sanjiv
Santoshi Lal
AHK0535450
87
317
641
Sanjiv
Vijay Singh
AHK0895300
87
32
471
Sanjiv
Shantichand
AHK2258515
87
320
333
Sanjiv
Bhagavanadas
AHK0688473
87
319
352
Sanjiv
Rakesh
FQL3069424
87
301
1182
Sanjiv
Rameshchand
FQL2216877
87
303
402
Sanjiv
Kanhaiyalal
AHK2469930
87
300
378
Sanjiv
Mahaviraprasad
AHK2469237
87
311
922
Sanjiv
Munnalal
AHK0534693
87
311
968
Sanjiv
Kedarapal
AHK0780213
87
31
261
Sanjiv
Satish
AHK2257772
87
306
724
Sanjiv
Shital Prasad
FQL1674043
87
306
1130
Sanjiv
Bharat Singh
UP/73/357/0681441
87
329
915
Sanjiv
Jagadish
FQL2083756
87
323
931
Sanjiv
Kailas
AHK0903096
87
324
1191
Sanjiv
Samantaram
FQL2083715
87
333
263
Sanjiv
Chamnakumar
FQL2174779
87
333
455
Sanjiv
Udal Singh
AHK0908749
87
34
782
Sanjiv
Svaminath
AHK0021717
87
338
683
Sanjiv
Vishambar Singh
AHK1610732
87
370
250
Sanjiv
Maujiram
CPD2978401
87
372
101
Sanjiv
Maujiram
CPD1562180
87
373
855
Sanjiv
Raghuvir
CPD2980431
87
379
257
Sanjiv
Shyam Babu
AHK0926758
87
379
1060
Sanjiv
Mohan Singh
AHK0965533
87
38
13
Sanjiv
Hiralal
AHK0787689
87
361
50
Sanjiv
Hiralal
CPD4039053
87
37
831
Sanjiv
Harichand
FQL1842731
87
35
245
Sanjiv
Omaprakash
FQL1847409
87
35
257
Sanjiv
Brijamohan
AHK2269314
87
349
486
Sanjiv
Sansari
AHK1365287
87
348
83
Sanjiv
Mata Prasad
CPD3605706
87
359
129
Sanjiv
Nanak Ram
AHK2401438
87
354
548
Sanjiv
Kailash Chandra
CPD3493533
87
355
910
Sanjiv
Naimichand
AHK1585736
87
353
442
Sanjiv
Bhuri Singh
AHK1233212
87
353
438
Sanjiv
Ashok Kumar
AHK0187948
87
43
984
Sanjiv
Pradip
AHK1493022
87
43
145
Sanjiv
Ramakrishn
UP/73/357/0330466
87
43
271
Sanjiv
Rishiraj
UP/73/357/0330671
87
42
408
Sanjiv
Suresh
FQL1941616
87
42
414
Sanjiv
Suresh Chand
FQL1925726
87
41
329
Sanjiv
Ram Prasad
UP/73/357/0321132
87
41
483
Sanjiv
Kalyanan Singh
UP/73/357/0321178
87
44
191
Sanjiv
Nandaram
UP/73/357/0330308
87
45
220
Sanjiv
Ram Prasad
UP/73/357/0336218
87
48
254
Sanjiv
Ramashankar
AHK2281640
87
49
248
Sanjiv
Ramesh
FQL2587343
87
50
163
Sanjiv
Sohan
FQL2136612
87
5
592
Sanjiv
Viri Singh
AHK2253904
87
53
320
Sanjiv
Fateh Chand
AHK0444208
193
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
56
659
Sanjiv
Elector Name
Ramennadra
UP/73/357/0351293
87
56
818
Sanjiv
Jay Krishn
AHK0332155
87
54
106
Sanjiv
Gopaladas
AHK2293462
87
56
239
Sanjiv
Ramagopal
UP/73/357/0360984
87
56
273
Sanjiv
Radhelal
AHK2298248
87
6
695
Sanjiv
E Lail
FQL2436871
87
57
575
Sanjiv
Raghunath
FQL2327823
87
58
587
Sanjiv
Suresh
FQL1077932
87
395
983
Sanjiv
Harishankar
AHK1198126
87
395
1020
Sanjiv
Satish
UP/73/356/0627252
87
388
124
Sanjiv
Ramanath
AHK0949859
87
384
158
Sanjiv
Kishan Singh
AHK0923623
87
38
824
Sanjiv
Achal Singh
AHK1712447
87
385
964
SANJIV
KAMAL SINGH
AHK2680619
87
386
69
SANJIV
DEVRATN
AHK1908920
87
385
203
Sanjiv
Dinesh
UP/73/356/0618175
87
385
239
Sanjiv
Purnachand
CPD3003779
87
385
304
Sanjiv
Mahendra Singh
AHK2435683
87
68
17
Sanjiv
Govindaagraval
UP/73/357/0384463
87
65
543
Sanjiv
Gulav
AHK0320739
87
62
476
Sanjiv
Eii .V. Nanda
UP/73/357/0375578
87
62
529
Sanjiv
Eiim. Eiin .Bhatiya
UP/73/357/0375632
87
62
734
Sanjiv
Premchand
UP/73/357/0375297
87
70
659
Sanjiv
Vijyasihan
FQL2439826
87
75
190
Sanjiv
Prakash Chandra Jain
CWY3201167
87
78
427
Sanjiv
Paramati
AHK2349322
87
76
97
Sanjiv
R P Sarin
AHK2345791
87
76
329
Sanjiv
C M Mittal
UP/73/359/0630599
87
79
127
Sanjiv
Gyan Singh
CWY1484930
87
79
345
Sanjiv
Rajendra
UP/73/359/0636173
87
79
454
Sanjiv
Vedaprakash
CWY3614773
87
8
397
Sanjiv
Kunvarasen
FQL1829001
87
80
194
Sanjiv
Satyaprakash
UP/73/359/0639556
87
83
940
Sanjiv
Rajiv Singh
CWY1111913
87
82
1039
Sanjiv
Ved Prakash
AHK0013466
87
83
76
Sanjiv
Kulabhushan
UP/73/359/0639032
87
87
660
Sanjiv
Gyaprasad Chaurasiya
UP/73/359/0669361
87
88
446
Sanjiv
Vijay Singh
UP/73/359/0669454
87
86
548
Sanjiv
Hariom
UP/73/359/0660211
87
89
676
Sanjiv
Nandakishor
UP/73/359/0675246
87
91
228
Sanjiv
Kanhaiyalal
UP/73/359/0678382
87
91
366
Sanjiv
S.S. Sharma
AHK1024637
87
90
516
Sanjiv
Shivdayal
UP/73/359/0678619
87
90
529
Sanjiv
Omaprakash
UP/73/359/0678632
87
92
398
Sanjiv
Tularam
UP/73/359/0679118
87
98
828
SANJIV
KISHAN LAL
AHK2603629
87
182
432
Sanjiv
Surendra Mohan Mehata
AHK2304137
87
185
290
Sanjiv
Chandrabhushan
FQL2192680
87
180
511
Sanjiv
Someshvardayal
AHK2464667
87
188
141
Sanjiv
Munni Lal
FQL2570091
87
19
177
Sanjiv
Premchand
FQL2027407
87
19
187
Sanjiv
Narayan Lal
UP/73/357/0255841
87
193
665
Sanjiv
Erik
UP/73/357/0426329
87
195
138
Sanjiv
Prem Singh
UP/73/357/0429065
87
195
309
Sanjiv
Sva Ramji Lal
AHK1300961
87
195
851
Sanjiv
Saudan Singh
AHK2318962
87
192
779
Sanjiv
Suresh Chand
FQL3058401
87
190
969
Sanjiv
Mukesh
FQL2435147
87
194
582
Sanjiv
Mukesh
AHK2318202
87
194
764
Sanjiv
Padmachandra
UP/73/357/0432421
87
203
720
Sanjiv
Ramakishan
FQL1978832
87
204
688
Sanjiv
Uday Singh
FQL1980218
194
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
21
98
Sanjiv
Elector Name
Vijay
FQL2426948
87
21
578
Sanjiv
Shambhunath
AHK2269389
87
210
280
Sanjiv
Naimichandra
UP/73/357/0525264
87
210
429
Sanjiv
Mahesh Chand
FQL1409952
87
208
576
Sanjiv
Lakhan Singh
AHK0921411
87
198
871
Sanjiv
Pratapasih
FQL2270486
87
198
32
Sanjiv
Jesi Khanna
UP/73/357/0438511
87
200
417
Sanjiv
Hisingh
FQL1975069
87
20
827
Sanjiv
Sarendra
UP/73/357/0261387
87
148
149
Sanjiv
Khemchandra
UP/73/359/0789362
87
148
231
Sanjiv
Giraraj
CWY1357185
87
146
135
Sanjiv
Ramasvarup
AHK2332872
87
146
301
Sanjiv
Premanath
CWY1334952
87
146
304
Sanjiv
Eii D Arora
UP/73/359/0790002
87
145
255
Sanjiv
Sundar Lal
CWY2914539
87
144
378
Sanjiv
Amar Singh
AHK0251397
87
148
369
Sanjiv
Narayan Singh
CWY1243310
87
15
276
Sanjiv
Khemchand
UP/73/357/0246748
87
15
567
Sanjiv
Gangaprasad
UP/73/357/0246161
87
152
77
Sanjiv
R. Eiis. Arya
UP/73/357/0513527
87
151
643
Sanjiv
Haraprakash
UP/73/357/0519534
87
151
649
Sanjiv
Balaraj
UP/73/357/0519536
87
152
677
Sanjiv
Shyam Babu
FQL2144319
87
153
96
Sanjiv
Jangabahadur
UP/73/357/0519124
87
153
577
Sanjiv
Pradip Das Gupta
AHK1689793
87
154
330
Sanjiv
Devdatt
UP/73/357/0513240
87
156
798
Sanjiv
Pratapchandra
AHK0410597
87
161
700
Sanjiv
Mahendra Singh
AHK0153221
87
160
301
Sanjiv
Vijay Singh
AHK2367761
87
160
984
Sanjiv
Ramchand
UP/73/357/0507190
87
16
801
Sanjiv
Devakinandan
AHK2264158
87
16
440
Sanjiv
Shivcharan
FQL1337005
87
165
887
Sanjiv
Mukesh Kumar
AHK2377042
87
165
168
Sanjiv
Mukesh
AHK1061670
87
175
277
Sanjiv
Badashah
FQL2008597
87
176
25
Sanjiv
Indra Singh
FQL3099793
87
168
156
Sanjiv
Shiv Ram
FQL1147636
87
17
991
Sanjiv
Kedar
FQL1836758
87
214
962
Sanjiv
Suresh Chand
FQL3065588
87
213
81
Sanjiv
Shyam Lal
UP/73/357/0525116
87
123
81
Sanjiv
Surya Prakash
AHK0979393
87
120
956
Sanjiv
Manohar Singh
CWY0961763
87
13
322
Sanjiv
Om Prakash
AHK1459734
87
13
713
Sanjiv
Sva.Lakshman Singh
AHK1442714
87
13
737
Sanjiv
T.K.Chhatrapti
AHK1462811
87
131
216
SANJIV
GOVINDRAM
AHK1921022
87
131
803
Sanjiv
Brij Mohan
AHK1445410
87
131
804
Sanjiv
Puran
AHK1445378
87
133
1047
SANJIV
RAMVAVOO
AHK1935063
87
132
574
Sanjiv
Rajenad
UP/73/359/0762138
87
139
616
Sanjiv
Ramaprakash
AHK0759167
87
139
842
Sanjiv
Brajamohan
CWY1333517
87
140
434
Sanjiv
Prabhudayal
AHK0407569
87
14
370
Sanjiv
Pritam Singh
AHK1670454
87
14
530
Sanjiv
Harish
AHK0002246
87
137
91
Sanjiv
S P Sharma
AHK0075903
87
11
249
Sanjiv
Khemchand
FQL1903699
87
11
555
Sanjiv
Ashokakumar
AHK1026616
87
119
793
Sanjiv
Bhagavanasvarup
CWY3373511
87
103
868
SANJIV
RAMESH CHAND
AHK1980044
87
1
67
Sanjiv
Krishnagopal
UP/73/357/0201067
87
1
688
Sanjiv
Ramasvarup
AHK1023142
195
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
10
440
Sanjiv
Elector Name
Puran Chandra
UP/73/357/0234147
87
10
867
Sanjiv
Rupchandra
AHK0750919
87
328
534
Sanjiv Kumar
Sahabu
FQL1422781
87
42
889
Sanjiv Agarwal
Ramnath Agarwal
UP/73/357/0321293
87
64
236
Sanjiv Agaval
Gokul Prasad
FQL2328185
87
64
899
Sanjiv Agraval
Mahesh Chand Agraval
FQL1957349
87
57
249
Sanjiv Agraval
Brijamohan
FQL1540376
87
289
619
Sanjiv Agraval
Kanhaiyalal
AHK1334408
87
239
60
Sanjiv Aroda
Vedaprakash Aroda
FQL3024767
87
90
669
Sanjiv Arora
Koshalya Arora
AHK0030635
87
55
567
SANJIV BAGHEL
SVA.NRENDRA SINGH
AHK1952928
87
30
191
Sanjiv Bahadur Singh
Jagajivan Bahadur Singh
AHK1047018
87
373
118
Sanjiv Bansal
Harish Chand
CPD3525516
87
7
613
Sanjiv Bhadauriya
Ravindra Singh Bhadauriya
AHK1390681
87
197
999
Sanjiv Bharadvaj
Virendra Pal Sharma
AHK1468248
87
29
783
Sanjiv Bhatanagar
R.S.Bhatanagar
FQL1909829
87
74
1016
Sanjiv Chahar
S S Chahar
AHK0776948
87
220
270
Sanjiv Charan
Masih Charan
AHK0580142
87
92
1405
SANJIV CHAUDHARI
JAIVEER SINGH CHAUDHARI
AHK2599595
87
152
10
Sanjiv Chaudhri
Shri Bijendra Singh
AHK0570697
87
266
750
Sanjiv Chauhan
Sher Singh
AHK0538801
87
58
259
Sanjiv Dahale
Narendra
FQL2500445
87
140
915
Sanjiv Devi Mathur
Ram Babu Mathur
AHK0736520
87
237
636
Sanjiv Dhaval
Purnalal
FQL2049476
87
242
12
Sanjiv Dikshit
Ramapratap Dikshit
AHK0390146
87
145
499
Sanjiv Ghaush
A K Ghaush
AHK0554774
87
131
647
Sanjiv Gondaval
Pal Singh
AHK1036185
87
78
243
Sanjiv Gosvami
Vishnu Gosvami
AHK0997742
87
83
1321
Sanjiv Gupta
Radha Raman
AHK0641969
87
236
1200
Sanjiv Gupta
Sushil Kumar Gupta
AHK0182170
87
222
1356
SANJIV GUPTA
MUNNA LAL GUPTA
AHK1865344
87
261
608
Sanjiv Gupta
Harishankar
FQL2153724
87
289
260
Sanjiv Gupta
Ramaprasad Gupta
AHK0103044
87
156
1487
SANJIV GUPTA
CHANDRA PRAKASH GUPTA
AHK2754679
87
21
137
Sanjiv Gupta
Sva. Ramesh Chandra Gupta
AHK2269918
87
194
705
Sanjiv Gupta
Ghanashyamadas
UP/73/357/0432382
87
18
319
Sanjiv Gupta
Satish Chandra Gupta
AHK0974295
87
276
429
Sanjiv Jain
Ram Sevak Jain
AHK1461045
87
339
1400
Sanjiv Jain
Navin Chand Jain
AHK2439503
87
34
505
Sanjiv Jain
Udyachand Jain
UP/73/357/0300173
87
64
955
Sanjiv Jain
Padam Chand
AHK0041806
87
42
1030
Sanjiv Jain
Padam Chand
FQL2599199
87
155
811
Sanjiv Jain
PC Jain
FQL2017770
87
47
384
Sanjiv Kakkad
Harvansh Lal
FQL2317642
87
20
639
Sanjiv Kamar
Harishankar
AHK0636985
87
172
81
SANJIV KANAUJIYA
OMPRAKASH KANAUJIYA
AHK2193027
87
239
285
Sanjiv Kanchan
Omaprakash Kanchan
AHK0879460
87
215
519
Sanjiv Kapur
Rajakumar Kapur
AHK0861435
87
64
320
Sanjiv Kapur
Ramesh Kapur
AHK0042002
87
196
307
Sanjiv Khan
Shahajad Khan
AHK1384684
87
21
234
Sanjiv Khandelaval
Rajendra Prasad Khandelaval
AHK1667856
87
269
1136
SANJIV KRISHAN BHARADVAJ
RAJIV KRISHAN
AHK2628808
87
62
235
Sanjiv Ku.Yadav
Ashish Ku.Yadav
AHK2313120
87
61
637
Sanjiv Kumar
Puran Chand
AHK0039073
87
64
196
Sanjiv Kumar
Sundar Das
AHK2321008
87
7
575
Sanjiv Kumar
Harendra Singh
AHK2256410
87
65
129
Sanjiv Kumar
Suresh Kumar Varma
FQL3020872
87
66
732
Sanjiv Kumar
Horilal
AHK1491182
87
67
206
Sanjiv Kumar
Subhashchandra
UP/73/357/0384444
87
67
621
Sanjiv Kumar
Raman Lal
FQL1085448
87
77
374
Sanjiv Kumar
Ram Het
AHK0452474
87
77
965
SANJIV KUMAR
RAMHET
AHK1967801
196
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
75
74
Sanjiv Kumar
Elector Name
Om Prakash
UP/73/359/0630035
87
73
553
Sanjiv Kumar
Kedar Nath
AHK1470988
87
73
695
Sanjiv Kumar
Sva.Om Prakash
AHK0026591
87
71
35
Sanjiv Kumar
Vahadur Singh
AHK0776112
87
83
891
Sanjiv Kumar
Dayashankar
UP/73/359/0639304
87
85
198
Sanjiv Kumar
Kapur Chand
UP/73/359/0666111
87
82
397
Sanjiv Kumar
Kedar Singh
CWY0929851
87
82
946
Sanjiv Kumar
Munna Lal
AHK1701283
87
81
984
Sanjiv Kumar
Munna Lal
AHK0013706
87
84
116
Sanjiv Kumar
Ramesh Kumar
CWY2318111
87
84
577
Sanjiv Kumar
Vijay Singh
CWY2320406
87
89
1083
Sanjiv Kumar
Vijay Singh
AHK1514306
87
9
97
Sanjiv Kumar
Pratap
UP/73/357/0228228
87
9
1172
SANJIV KUMAR
KISHOR KUMAR
AHK2552149
87
90
381
Sanjiv Kumar
Rajendra Prasad
CWY2866341
87
46
37
Sanjiv Kumar
Jagadishchand
FQL1947514
87
51
593
Sanjiv Kumar
Satish
AHK1524495
87
43
472
Sanjiv Kumar
Pappu
AHK1531391
87
42
146
Sanjiv Kumar
Purnachand
AHK2266237
87
58
474
Sanjiv Kumar
Shivasvarup
FQL1849991
87
6
396
Sanjiv Kumar
Sva.Kailash Chand
AHK1630318
87
59
688
Sanjiv Kumar
Dvarika Prasad Saroj
UP/73/357/0366209
87
55
108
Sanjiv Kumar
Jagadish
UP/73/357/0360170
87
55
427
Sanjiv Kumar
Santosh Kumar
AHK0039438
87
54
651
Sanjiv Kumar
Shiv Svarup
AHK1527647
87
51
603
Sanjiv Kumar
Moti Lal
AHK2286110
87
53
645
Sanjiv Kumar
Nathulal
UP/73/357/0348098
87
384
161
Sanjiv Kumar
Mahendra Singh
AHK1237650
87
386
211
Sanjiv Kumar
Mahendra Singh
AHK0939934
87
385
642
Sanjiv Kumar
Om Prakash
AHK0513085
87
385
836
Sanjiv Kumar
Kishan Singh
AHK0601716
87
388
272
Sanjiv Kumar
Mahendra Singh
AHK1274687
87
395
575
Sanjiv Kumar
Bahadur
AHK1660059
87
390
590
SANJIV KUMAR
BALVIR SINGH
AHK1961838
87
399
603
Sanjiv Kumar
Ashok Kumar
AHK0682104
87
395
1205
Sanjiv Kumar
Shyam Babu
AHK1398783
87
396
610
Sanjiv Kumar
Bahadur Singh
AHK1660950
87
398
451
Sanjiv Kumar
Vrihaspati Singh
AHK0632885
87
99
999
SANJIV KUMAR
DAYARAM
AHK2206811
87
266
47
SANJIV KUMAR
KHEM CHAND
AHK2152536
87
265
238
Sanjiv Kumar
Ramratan Singh
AHK0538728
87
274
34
SANJIV KUMAR
RAM GOPAL
AHK2528875
87
264
386
SANJIV KUMAR GAUTAM
ISHVRI PRASAD GAUTAM
AHK1928720
87
264
672
Sanjiv Kumar
Shivshankar
AHK1164359
87
256
704
Sanjiv Kumar
Ramaneresh
AHK0371120
87
257
1175
SANJIV KUMAR
JAYNARAYAN
AHK2119865
87
259
201
Sanjiv Kumar
Ramajilal
AHK0368779
87
289
822
Sanjiv Kumar
Jagadish
FQL2377125
87
29
860
Sanjiv Kumar
Dvarika Prasad
AHK1417278
87
297
939
Sanjiv Kumar
Ramasevak
UP/73/357/0645893
87
28
366
Sanjiv Kumar
Bhagavan Singh Thakur
AHK1418789
87
280
79
Sanjiv Kumar
R K Sharma
AHK0651273
87
288
955
Sanjiv Kumar
Shankaralal
AHK0541474
87
215
1041
Sanjiv Kumar
Balakrishn
AHK1339662
87
216
703
Sanjiv Kumar
Jagganath
FQL2508422
87
216
793
Sanjiv Kumar
Nathi Lal Sharma
FQL3064011
87
218
610
Sanjiv Kumar
Lalataprasad
UP/73/357/0525909
87
222
1428
Sanjiv Kumar
Shyam Babu
FQL2994663
87
222
123
Sanjiv Kumar
Antaram
AHK1433713
87
221
418
Sanjiv Kumar
Pramod Kumar
AHK2237873
87
219
474
SANJIV KUMAR
RAVISH CHANDRA
AHK2053049
87
227
1036
Sanjiv Kumar
Shanti Babu
AHK1447473
197
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
227
1714
Sanjiv Kumar
Elector Name
Ramapal Singh
FQL2347748
87
228
174
Sanjiv Kumar
Om Pratap Singh
AHK1324714
87
225
394
Sanjiv Kumar
Ram Asre
AHK1307495
87
225
529
Sanjiv Kumar
Mala Devi
AHK1307545
87
226
701
Sanjiv Kumar
Kishnaram
AHK1306646
87
226
794
Sanjiv Kumar
Ahibran Singh Chauhan
AHK1704568
87
227
792
Sanjiv Kumar
Jay Chandra
AHK0165480
87
227
926
Sanjiv Kumar
Dhirendra Singh
AHK1323930
87
239
413
Sanjiv Kumar
Dalavir Singh
AHK0687244
87
242
281
Sanjiv Kumar
V Dalavir Singh
FQL2368595
87
253
1020
Sanjiv Kumar
Kanchan Singh
AHK1570167
87
252
492
Sanjiv Kumar
Omnarayan Katara
AHK2340172
87
252
571
Sanjiv Kumar
Ramajilal
AHK2340461
87
253
126
Sanjiv Kumar
Ayodhya Prasad
FQL2363612
87
247
751
SANJIV KUMAR
SUNIL KUMAR
AHK1909605
87
247
1215
SANJIV KUMAR
LT. DURGA PRASAD
AHK2637726
87
25
65
Sanjiv Kumar
Sva.Sher Singh
AHK1618941
87
25
732
Sanjiv Kumar
Badri Prasad
AHK1618636
87
339
1323
Sanjiv Kumar
Devendra Kumar
FQL2477909
87
34
826
Sanjiv Kumar
Prananath
FQL2284644
87
340
113
Sanjiv Kumar
Kamalesh Kumar
FQL3030426
87
340
489
Sanjiv Kumar
Hari Mohan
AHK1459965
87
341
235
Sanjiv Kumar
Chhakori Lal
FQL2268852
87
331
619
Sanjiv Kumar
Chandrapal
AHK0299990
87
328
650
Sanjiv Kumar
Naimi Chandra
AHK1607449
87
328
653
Sanjiv Kumar
Jay Prakash
AHK1455393
87
331
16
Sanjiv Kumar
Jayaprakash
AHK0917583
87
325
398
Sanjiv Kumar
Samanta Ram
AHK2235794
87
325
692
Sanjiv Kumar
Amar Singh
FQL2213155
87
325
811
Sanjiv Kumar
Pannalal
UP/73/357/0726457
87
301
431
Sanjiv Kumar
Vishchand
AHK2426344
87
301
552
Sanjiv Kumar
Shyam Lal
AHK2426450
87
302
12
Sanjiv Kumar
Ashok Kumar
FQL2216927
87
300
775
Sanjiv Kumar
Ashok Kumar
AHK2469484
87
319
267
Sanjiv Kumar
Bulakhidas
AHK2429678
87
319
797
Sanjiv Kumar
Vidyaram
FQL2215143
87
316
961
Sanjiv Kumar
Surendra Kumar
AHK0606905
87
314
955
Sanjiv Kumar
Prem Chand
AHK1614940
87
312
1400
Sanjiv Kumar
Ravi Sharan
AHK0496661
87
373
166
Sanjiv Kumar
Vishan Svarup
CPD3525466
87
37
1240
Sanjiv Kumar
Manohar Sonkar
AHK1042456
87
38
741
Sanjiv Kumar
Ramesh Chand
AHK1481118
87
380
594
Sanjiv Kumar
Shyam Singh
AHK0132621
87
376
1138
Sanjiv Kumar
Suresh
AHK1729136
87
369
287
Sanjiv Kumar
Jugaraj Singh
AHK0887232
87
365
1409
SANJIV KUMAR
PREM SINGH
AHK2662773
87
365
994
Sanjiv Kumar
Kalichran
AHK1288430
87
364
471
Sanjiv Kumar
Rambhajan
AHK1242312
87
352
848
Sanjiv Kumar
Hari Singh
AHK1412923
87
352
13
Sanjiv Kumar
Vijay Pal
CPD3831526
87
36
717
Sanjiv Kumar
Raj Bahadur Singh
AHK1405554
87
36
944
Sanjiv Kumar
Trilok Chandra
AHK1395102
87
358
515
Sanjiv Kumar
Lakhan Singh
AHK0521765
87
356
346
Sanjiv Kumar
Babiga Ram
AHK1554427
87
343
653
Sanjiv Kumar
Hajari Lal
UP/73/357/0750416
87
209
169
Sanjiv Kumar
Prayag Singh
AHK0920801
87
212
151
Sanjiv Kumar
Shiv Charan Singh
AHK0397919
87
206
409
Sanjiv Kumar
Dilip Kumar
AHK0916106
87
206
987
Sanjiv Kumar
Prem Chand
AHK0275396
87
197
657
Sanjiv Kumar
Ashok Kumar
FQL2593630
87
198
878
Sanjiv Kumar
Chhotelal
FQL1967991
87
198
1141
Sanjiv Kumar
Amranath
UP/73/357/0438154
198
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
198
207
Sanjiv Kumar
Elector Name
Chandrabhan
AHK1253046
87
198
510
Sanjiv Kumar
Amar Singh
AHK0880757
87
200
156
Sanjiv Kumar
Raju
AHK0871160
87
200
1049
Sanjiv Kumar
Rameshvar
AHK0872234
87
202
45
Sanjiv Kumar
Hari Singh
FQL3069523
87
202
82
Sanjiv Kumar
Hubbalal
FQL3015401
87
202
189
Sanjiv Kumar
Nathu Ram
FQL3027828
87
18
160
Sanjiv Kumar
Munni Lal
FQL1091909
87
18
227
Sanjiv Kumar
Harish Chand
FQL1095157
87
179
374
SANJIV KUMAR
MADUNATH SINGH
AHK1908706
87
178
784
Sanjiv Kumar
Nankachand
FQL1996511
87
178
197
Sanjiv Kumar
Rammahesh
FQL2339851
87
182
662
Sanjiv Kumar
Omaprakash
UP/73/357/0478039
87
183
959
SANJIV KUMAR
RAMNIVAS
AHK1966233
87
184
50
Sanjiv Kumar
Virendra Kumar
FQL1983980
87
183
504
Sanjiv Kumar
Virendra Kumar
AHK2304715
87
192
471
Sanjiv Kumar
Brij Lal
UP/73/357/0420765
87
193
472
Sanjiv Kumar
Bhuri Singh
FQL2032993
87
189
662
Sanjiv Kumar
Om Prakash
AHK1704071
87
190
1091
Sanjiv Kumar
Pramod Kumar
AHK0269696
87
190
1153
Sanjiv Kumar
Shankar Lal
FQL1820950
87
187
390
Sanjiv Kumar
Ramdatt Gupta
UP/73/357/0408228
87
187
557
Sanjiv Kumar
Mahavir Prasad
UP/73/357/0408298
87
187
855
Sanjiv Kumar
Shri Manohar Lal
AHK0559989
87
186
1181
SANJIV KUMAR
RAJKUMAR
AHK2494243
87
172
159
Sanjiv Kumar
Sunaharilal
AHK0084640
87
172
209
Sanjiv Kumar
Balkaram
AHK2407591
87
173
424
SANJIV KUMAR
YADUNATH SINGH
AHK2116994
87
176
123
Sanjiv Kumar
Shri Rameshvar Dayal
AHK2356616
87
176
262
Sanjiv Kumar
Rameshchandra
AHK0806026
87
177
190
Sanjiv Kumar
Mukandi Lal
UP/73/357/0492008
87
159
773
Sanjiv Kumar
Ram Chand
AHK1577972
87
16
888
Sanjiv Kumar
Pritam Singh
AHK2264240
87
16
989
Sanjiv Kumar
Omaprakash
FQL1093442
87
160
88
Sanjiv Kumar
Kamal Singh
AHK1560697
87
161
427
Sanjiv Kumar
Jamuna Prasad
UP/73/357/0507290
87
161
579
Sanjiv Kumar
Babulal
UP/73/357/0507377
87
162
9
SANJIV KUMAR
CHAMAN SINGH
AHK2187797
87
154
386
Sanjiv Kumar
Purushottam
UP/73/357/0513384
87
154
471
Sanjiv Kumar
Bahadur Singh
AHK0401802
87
153
1029
Sanjiv Kumar
Karatar Singh
FQL2144624
87
156
54
SANJIV KUMAR
CHHATRPAL SINGH
AHK1891308
87
157
792
Sanjiv Kumar
Madan Lal
FQL1985878
87
152
399
Sanjiv Kumar
Narendra Kumar
UP/73/357/0513524
87
149
381
Sanjiv Kumar
Sva.Gangaprasad
AHK0157321
87
145
98
Sanjiv Kumar
Anar Singh
AHK0250993
87
145
1506
SANJIV KUMAR
LATE. GHURELAL
AHK2617264
87
144
121
Sanjiv Kumar
Ramabir Singh Yadav
AHK2329480
87
146
1063
Sanjiv Kumar
Kashi Ram
AHK1724640
87
143
1122
Sanjiv Kumar
Siyaram Rajaput
AHK1068337
87
142
703
Sanjiv Kumar
Mata Prasad
AHK1539006
87
140
1139
Sanjiv Kumar
Lakshaman Das
CWY2393589
87
141
193
Sanjiv Kumar
Ramagopal
CWY2930758
87
214
298
Sanjiv Kumar
Late. Ram Charan
FQL2443828
87
214
984
Sanjiv Kumar
Naimi Chand
FQL3065844
87
214
988
Sanjiv Kumar
Bangali Ram
FQL3065745
87
132
286
Sanjiv Kumar
Varmaji Singh
UP/73/359/0762219
87
132
443
Sanjiv Kumar
Devki Nandan
AHK0761320
87
139
971
Sanjiv Kumar
Satya Pal
CWY2392739
87
137
3
Sanjiv Kumar Handa
Chadnadas Handa
AHK0574301
87
114
812
Sanjiv Kumar
Bhudev Prasad Pathak
CWY3128451
87
110
306
SANJIV KUMAR CHAUHAN
RAJAN SINGH CHAUHAN
AHK2132546
199
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
113
657
Sanjiv Kumar
Elector Name
Kedar Nath
AHK0978254
87
281
623
SANJIV KUMAR BAHL
SANTOSH KUMAR BAHL
AHK2738896
87
326
1209
SANJIV KUMAR BAJPEYI
Y C BAJPEYI
AHK2068575
87
196
276
SANJIV KUMAR BANSAL
AMARNATH BANSAL
AHK1969021
87
219
661
Sanjiv Kumar Bharadvaj
Lalataprasad
AHK0412676
87
64
439
Sanjiv Kumar Bhatat
Mangatarambhatat
AHK0620187
87
49
870
Sanjiv Kumar Chaturvedi
Late.B.S.Chaturvedi
UP/73/357/0339477
87
376
115
Sanjiv Kumar Dagaur
Shyamalal Dagaur
AHK0517995
87
81
738
SANJIV KUMAR DHAKREY
KEDAR SINGH DHAKREY
AHK1956663
87
90
15
Sanjiv Kumar Gupta
Someshvaranath Gupta
AHK0031153
87
214
1081
Sanjiv Kumar Gupta
Bhagavan Gupta
AHK2358984
87
241
16
Sanjiv Kumar Gupta
Rajendra Prasad Gupta
AHK0525857
87
282
424
SANJIV KUMAR GUPTA
SVA.SURESH CHAND GUPTA
AHK2060820
87
152
610
Sanjiv Kumar Gupta
Hari Shankar
FQL2608701
87
157
602
Sanjiv Kumar Gupta
Omaprakash Gupta
AHK0548982
87
307
378
Sanjiv Kumar Jadaun
Pratap Singh Jadaun
FQL2382950
87
317
218
Sanjiv Kumar Jain
Mahavir Prasad Jain
AHK1261718
87
74
372
Sanjiv Kumar Jain
Ballabh Das Jain
AHK0456244
87
218
118
Sanjiv Kumar Jha
Shivcharan Jha
AHK0239418
87
153
590
Sanjiv Kumar Jha
Shyamababu Jha
AHK2348654
87
156
586
Sanjiv Kumar Kushavah
Ramajilal Kushavah
AHK1491000
87
80
420
Sanjiv Kumar Lavaniyan
Om Prakash Lavaniyan
AHK1391218
87
106
648
Sanjiv Kumar Maheshvari
Rajesh Maheshvari
CWY3665189
87
70
417
Sanjiv Kumar Maurya
Sarban Kumar
AHK0772921
87
183
97
Sanjiv Kumar Maurya
Jay Narayan Maurya
AHK0576819
87
131
979
SANJIV KUMAR MISHRA
GYAN PRAKASH MISHRA
AHK2609543
87
81
107
Sanjiv Kumar Notani
Sundar Das
CWY2826501
87
368
57
Sanjiv Kumar Pande
Hemant Kumar Pande
CPD4368304
87
215
48
Sanjiv Kumar Pathak
Ramakant Pathak
FQL3064581
87
359
740
Sanjiv Kumar Pippal
Naniga Ram Pippal
AHK1665942
87
120
430
SANJIV KUMAR SAKSAINA
DILIP SAKSAINA
AHK2029940
87
130
642
SANJIV KUMAR SHAKYA
RAM BHAROSI
AHK2608537
87
334
152
Sanjiv Kumar Sharma
Keshav Dev Sharma
AHK2450393
87
24
213
Sanjiv Kumar Sharma
Vidhadhar Sharma
AHK0001768
87
280
987
Sanjiv Kumar Sharma
Vraj Mohan Sharma
AHK0501817
87
97
659
SANJIV KUMAR SHARMA
R.K.SHARMA
AHK1981778
87
77
623
Sanjiv Kumar Sharma
Sant Kumar Sharma
AHK0466326
87
67
71
Sanjiv Kumar Sharma
Satish Kumar Sharma
AHK0465369
87
45
49
Sanjiv Kumar Sharma
Mahesh Chandra Sharma
FQL1946532
87
78
503
Sanjiv Kumar Shrivastav
Ramasevak
CWY2892750
87
318
793
Sanjiv Kumar Sikravar
Surendra Singh
AHK0127555
87
227
319
Sanjiv Kumar Singh
Manasingh
AHK2373165
87
130
618
SANJIV KUMAR TAMORI
LATE PREM PAL SINGH TAMORI
AHK2608297
87
29
59
Sanjiv Kumar Varma
Mahendra Pal Varma
FQL2988236
87
262
499
Sanjiv Kumar Varma
Omakar Singh Varma
AHK0621995
87
317
628
Sanjiv Kumar Varma
Bhullan Singh Varma
AHK1262385
87
128
534
SANJIV KUMAR VARMA
GULAB SINGH
AHK2003713
87
324
517
SANJIV KUSHVAH
BADRI PRASAD KUSHVAH
AHK2498699
87
188
337
Sanjiv Kushvah
Ramesh Chand
AHK0401489
87
79
240
Sanjiv Masih
Munna Masih
AHK0466912
87
77
405
Sanjiv Mishra
Surendra Kumar Mishra
CWY2614105
87
20
1043
Sanjiv Mittal
Ramanivas Mittal
FQL1904531
87
56
1193
Sanjiv Pal
Ajit Pal
FQL3048949
87
301
1204
Sanjiv Poraval
Ramababu Poraval
AHK1210376
87
227
241
Sanjiv Raj
Balle Ram
AHK0166389
87
322
77
SANJIV RATHAUR
SHANKARLAL RATHAUR
AHK2100782
87
169
752
SANJIV SAGR
SUSHIL
AHK1975119
87
59
677
Sanjiv Santosh
Mangal Singh
AHK1032812
87
164
78
SANJIV SARKAR
ASIM KUMAR SARKAR
AHK1994797
87
285
145
Sanjiv Shalya
Radheshyam Shalya
FQL2462547
87
63
436
Sanjiv Shamara
Rajendra Shamara
UP/73/357/0372096
87
92
726
Sanjiv Sharma
Jagadish Prasad
AHK2369957
200
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
282
313
Sanjiv Sharma
Elector Name
Sva Bhagvat Prasad
AHK0669416
87
290
13
Sanjiv Sharma
Gajendra Prasad Sharma
AHK0668079
87
216
1079
Sanjiv Sharma
Narayan Singh Sharma
AHK0865899
87
323
573
Sanjiv Sharma
Vrihamachari Lal Sharma
AHK0902981
87
329
916
Sanjiv Sharma
Jagadish Prasad
AHK0786129
87
314
1478
SANJIV SHARMA
V L SHARMA
AHK2055606
87
319
922
Sanjiv Sharma
Om Prakash Sharma
AHK1227305
87
341
177
Sanjiv Sharma
Jagadish Prasad
UP/73/357/0750025
87
367
444
Sanjiv Sharma
Bhagavan Das
CPD2112084
87
369
65
Sanjiv Sharma
Devki Nandan Sharma
CPD3531290
87
371
325
Sanjiv Sharma
Janki Prasad
AHK1605641
87
164
417
Sanjiv Sharma
Tilak Raj Sharma
UP/73/357/0489154
87
145
1249
Sanjiv Sharma
Mahabir Prasad
CWY3671583
87
186
651
Sanjiv Sharma
Jagadish Prasad
AHK0435883
87
212
1112
SANJIV SHARMA
SURESH CHANDRA SHARMA
AHK2613370
87
229
1188
SANJIV SHUKLA
LALTA PRASAD SHUKLA
AHK2494730
87
316
953
Sanjiv Sikravar
Arjun Singh
CPD3664984
87
340
159
Sanjiv Singh
Prem Singh
AHK1265115
87
335
114
Sanjiv Singh
Hajari Lal
FQL1438464
87
375
80
SANJIV SINGH
NETRPAL SINGH
AHK1884352
87
227
944
SANJIV SINGH
KISHN SINGH CHAHAR
AHK1951243
87
24
496
Sanjiv Singh
Nanendra Singh
UP/73/357/0276156
87
299
92
Sanjiv Singh
Sahab Singh
FQL1376672
87
77
596
Sanjiv Singh
Surendra Singh
AHK0466375
87
385
518
Sanjiv Singh
Babu Ram G
AHK1594308
87
183
1111
Sanjiv Singh
Ram Kishan
FQL3103991
87
184
642
Sanjiv Singh
Maheshchand
FQL1938240
87
145
803
Sanjiv Singh
Premapal Singh
CWY0935346
87
151
593
Sanjiv Singh
Mahipal Singh
AHK1631092
87
161
4
Sanjiv Singh
Vijay Pal Singh
AHK0824102
87
237
484
SANJIV SINGH CHAUHAN
RANVIR
AHK1797851
87
242
652
Sanjiv Sinha
Vidha Saran Sinha
AHK0390070
87
78
352
Sanjiv Sinha
Bivisinha
AHK1705896
87
302
884
Sanjiv Soni
Ramesh Chand
AHK1462514
87
197
168
SANJIV SONI
SUKLAL
AHK2001832
87
14
720
Sanjiv Soni
Dvarika Nath Soni
AHK1530971
87
183
181
SANJIV SOOD
OM PRKASH SOOD
AHK1873991
87
183
182
Sanjiv Sud
Om Prakash Sud
FQL2192631
87
185
115
Sanjiv Tivari
Janardan Tivari
AHK0796680
87
212
915
Sanjiv Vashishth
Ram Narayan Vashishth
FQL3054129
87
349
734
Sanjiv Yadav
Ashok
CPD4165080
87
349
14
SANJIV YADAV
RADHESHYAM YADV
AHK1881069
87
242
766
Sanjiv Yadav
Jayashiv Yadav
AHK0644047
87
227
808
Sanjiv Yadav
Ranavir Singh
AHK0166496
87
264
494
SANJIV YADV
AJAYPAL SINGH
AHK1887488
87
199
290
Sanjivabharadvaj
B P Shamara
AHK0559070
87
22
922
Sanjivagupta
Chandraprakash
UP/73/357/0264270
87
186
546
Sanjivagupta
Sureshagupta
UP/73/357/0402358
87
196
124
Sanjivakohali
Harvanshalal
UP/73/357/0438024
87
269
469
Sanjivakrishn
Rajivakrishn
FQL1569318
87
260
461
Sanjivakumar
Omaprakash
FQL2156131
87
282
492
Sanjivakumar
Baburam
AHK2437481
87
285
913
Sanjivakumar
Darshanakumar
AHK0497065
87
223
382
Sanjivakumar
Pramodakumar
AHK0726455
87
229
414
Sanjivakumar
Shamasherasihamishra
UP/73/357/0534344
87
230
387
Sanjivakumar
Indrajit
FQL1369644
87
255
188
Sanjivakumar
Raghurajasingh
FQL1560341
87
374
424
Sanjivakumar
Ranavirasingh
AHK0660449
87
319
522
Sanjivakumar
Rajakumar
FQL1649268
87
32
434
Sanjivakumar
Hiralal
UP/73/357/0294466
87
33
770
Sanjivakumar
Gokulchand
AHK2263804
87
9
696
Sanjivakumar
Mohanasingh
AHK2259257
201
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
397
190
Sanjivakumar
Elector Name
Amrasingh
CPD3707338
87
42
945
Sanjivakumar
Vijendra Kumar
UP/73/357/0321405
87
41
827
Sanjivakumar
Ashokakumar
AHK2263374
87
189
451
Sanjivakumar
Ranavir Singh
FQL1452119
87
190
794
Sanjivakumar
Bhagavanasingh
FQL1534395
87
182
43
Sanjivakumar
Vasadev
UP/73/357/0519275
87
178
322
Sanjivakumar
Nankachandra
FQL1994482
87
181
290
Sanjivakumar
Shisharam Singh
UP/73/357/0474143
87
181
419
Sanjivakumar
Badriprasad
UP/73/357/0474133
87
198
574
Sanjivakumar
Dataram
AHK2324192
87
205
863
Sanjivakumar
Anilakumar
UP/73/357/0456100
87
161
426
Sanjivakumar
Bankelal
AHK2368850
87
161
500
Sanjivakumar
Rajendra
AHK0725218
87
162
754
Sanjivakumar
Ashok
FQL2343200
87
13
83
Sanjivakumar
Vavulal
FQL1920818
87
155
79
Sanjivakumaragupta
Harishankar
FQL2144418
87
270
339
Sanjivakumarapathak
Mahavir
UP/73/357/0615122
87
294
792
Sanjivamathur
Krishnakumar
FQL2372431
87
57
259
Sanjivamishra
Lakshminarayan
FQL1933654
87
139
356
Sanjivamohan
Amritamohan
UP/73/359/0780054
87
322
98
SANJIVAN VISHVAKARMA
KANHAIYA VISHVAKARMA
AHK2100949
87
318
245
Sanjivapal
Udyabhan
UP/73/356/0741609
87
384
405
Sanjivasingh
Baburam
CPD3102878
87
69
443
Sanjivasingh
Tapendrasingh
UP/73/357/0384985
87
191
89
Sanjivkapur
Amranath
FQL1971126
87
204
217
Sanjivnachaudhri
Ram Singh
FQL1935485
87
7
539
Sanjivshamar
OPShamara
FQL2508893
87
323
592
Sanjivshamar
Omaprakash
FQL2089266
87
235
502
Sanjivsharma
Sva Satish Chandra Sharma
FQL2467496
87
371
984
Sanjivvansal
Govindavansal
CPD2982148
87
378
12
SANJNA
MADAN
AHK1930106
87
320
1211
SANJNA
ASHOK KUMAR
AHK2676914
87
335
628
SANJNA
ANIL
AHK2145563
87
295
829
SANJNA
MUKESH KUMAR
AHK2077113
87
26
384
SANJNA
SONOO
AHK1823400
87
89
595
SANJNA
MUNNALAL
AHK1871243
87
96
255
SANJNA
SURENDRA
AHK1814011
87
395
104
SANJNA
RAMAPRKASH
AHK1931377
87
21
1
SANJNA
SHRI KISHOR
AHK2011047
87
2
383
SANJNA
DAMMOMAL
AHK1855550
87
163
1087
SANJNA
OMVIR
AHK2590594
87
279
583
SANJNA ARODA
SANJIV ARODA
AHK1789536
87
388
123
SANJNA DEVI
OMVIR
AHK2166791
87
1
1063
SANJNA DEVI
SAMAR SINGH
AHK2238657
87
265
597
SANJNA KUMARI
SANJAYA KUMAR
AHK2017184
87
265
599
SANJNA KUMARI
SANJAY KUMAR
AHK2209930
87
168
525
SANJNA KUMARI
KHEMCHAND
AHK1994375
87
144
1263
SANJNA KUSHWAH
KAMAL KISHOR
AHK2616159
87
311
1363
SANJNA RAJPOOT
OMVEER
AHK2666295
87
146
1440
SANJNA SINGH
OMVIR SINGH
AHK2031219
87
69
333
SANJNA VARMA
SANJAYA VARMA
AHK1828003
87
39
172
Sanjo
Kamal
FQL2429058
87
320
1061
Sanjo Begam
Tamijaali
FQL2218311
87
204
8
Sanjo Bhadoriya
Rakesh Singh Bhadoriya
AHK0411884
87
391
979
Sanjo Devi
Puran Singh
AHK0295352
87
154
322
Sanjodevi
Bhanvar Singh
UP/73/357/0513932
87
387
682
Sanjog
Giraraj Singh
CPD3723251
87
189
869
SANJOG KANAUJIYA
GULAB DAS
AHK2730299
87
190
352
SANJOG KUMAR KANAUJIYA
GULABDAS
AHK2209211
87
158
1111
Sanjogasingh
Ghanashyamasingh
FQL3038163
87
16
202
SANJOGTA
KAPOOR CHANDRA
AHK2498731
87
218
1214
SANJOLI ARORA
ANURAG ARORA
AHK2225332
202
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
217
814
SANJOO
Elector Name
RAMESH CHANDRA
AHK1923788
87
235
55
SANJOO
KARAN SINGH
AHK1829688
87
253
1176
SANJOO
RAM BABOO
AHK1882778
87
316
14
SANJOO
MAHESH CHAND
AHK1892496
87
334
326
SANJOO
BHART
AHK1981265
87
8
1065
SANJOO
PREM SINGH
AHK1951342
87
16
586
SANJOO
GOPAL BABOO
AHK1816768
87
164
473
SANJOO
SUNDAR SINGH
AHK1948215
87
165
22
SANJOO
BHARTI RAM
AHK1823095
87
170
340
SANJOO
ASHOK KUMAR
AHK1875988
87
152
594
SANJOO
RAGHUVR DAYAL
AHK1804301
87
153
384
SANJOO
GIRRAJ SINGH
AHK1970896
87
15
627
SANJOO
GAUTAM
AHK1987999
87
208
550
SANJOO
VINOD
AHK2477552
87
198
400
SANJOO
NIHAL SINGH
AHK2038289
87
100
273
SANJOO
DHARMPAL
AHK2515161
87
105
213
SANJOO
VIJENDRA SINGH
AHK1834639
87
108
1191
SANJOO
IKBAL TAUMAR
AHK1797612
87
123
435
SANJOO
RAMAVTAR
AHK2512416
87
49
871
SANJOO CHATURVEDI
SUDHIR CHATURVEDI
AHK1993807
87
318
47
SANJOO DEVI
JAGDISH
AHK1886142
87
358
625
SANJOO DEVI
BALVIR SINGH
AHK2042182
87
264
250
SANJOO DEVI
ANUJ KUMAR
AHK1933167
87
399
700
SANJOO KUMAR
CHARAN SINGH
AHK2530806
87
165
15
SANJOO KUMAR
BHOORI SINGH
AHK1823228
87
217
51
SANJOO KUMAR JAT
ARJUN SINGH
AHK2169571
87
207
104
SANJOO KUMARI
SHIVCHARAN
AHK2002210
87
212
289
SANJOO KUMARI
BHIMSEN
AHK2049229
87
366
659
SANJOO KUSHVAH
MURARI LAL
AHK1952589
87
148
865
SANJOO KUSHVAH
OODAL SINGH
AHK1904887
87
2
466
SANJOO PAMAR
SANJAYA PAMAR
AHK2502649
87
260
1275
SANJOO RANI
OMPRKASH
AHK2625234
87
220
342
SANJOO SHARMA
SHYAM SUNDAR
AHK1867621
87
237
740
SANJOO SHARMA
RAJKUMAR SHARMA
AHK1799089
87
221
298
SANJOO SHARMA RAJUL
GIRISH SHARMA
AHK1925585
87
253
705
SANJOO SINGH
BIRJU SINGH
AHK1807775
87
63
831
SANJOO VARMA
SANJAYA VARMA
AHK1981877
87
336
226
SANJOO YADAV
PAVAN YADAV
AHK2514412
87
336
270
Sanju
Hajarilal
AHK2447662
87
331
342
Sanju
Vahar Singh
AHK1181031
87
332
1172
Sanju
Dori Lal
AHK1592286
87
332
1365
SANJU
BHARAT
AHK2717791
87
333
81
Sanju
Tulsi Ram
FQL1458264
87
333
361
Sanju
Ram Prasad
AHK2452373
87
323
936
Sanju
Dataram
AHK1271352
87
323
1110
Sanju
Tara Singh
FQL1428549
87
33
805
Sanju
Jagadish
AHK0446435
87
329
439
Sanju
Mukesh Kumar
AHK1278118
87
326
930
Sanju
Keval Singh
AHK0899161
87
328
743
Sanju
Baubi
AHK1615293
87
318
563
Sanju
Surjamal
CPD2175396
87
319
1190
Sanju
Anil
AHK1209022
87
320
158
Sanju
Jagadish
FQL2080000
87
321
140
Sanju
Ramaprakash
FQL2389609
87
321
222
Sanju
Tarasihan
AHK2433886
87
321
549
Sanju
Kailashi
UP/73/357/0717685
87
316
138
Sanju
Mahesh
CPD3760857
87
314
1710
SANJU
MUKESH
AHK2670420
87
317
907
Sanju
Patiram
AHK1431592
87
313
394
Sanju
Nanak Chand
AHK0212027
87
314
608
Sanju
Shripti
AHK2420032
87
312
888
Sanju
Chhailavihari
FQL2260107
203
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
312
962
Sanju
Elector Name
Chiranjilal
AHK0211185
87
312
429
Sanju
Kalichran
FQL2266187
87
311
106
Sanju
Jyoti Singh
AHK1643261
87
31
628
Sanju
Ashok
FQL2427425
87
31
748
Sanju
Sanjay
FQL1331909
87
31
287
Sanju
Kishor
FQL2421360
87
308
514
Sanju
Totaram
FQL2475358
87
301
1177
Sanju
Lalaram
AHK0956136
87
302
247
Sanju
Sunahari Lal
FQL2080430
87
3
398
Sanju
Guddu
AHK0325431
87
3
493
Sanju
Karnasih
AHK2250439
87
366
227
Sanju
Ramesh Chand
CPD3841244
87
367
105
Sanju
Govind Sharan
CPD4014072
87
368
357
Sanju
Raju
AHK0663229
87
369
357
Sanju
Ashok
UP/73/356/0603348
87
369
595
Sanju
Rajesh Kumar
CPD1997154
87
37
270
Sanju
Jugendra
FQL1332857
87
37
425
Sanju
Pitam
FQL1942820
87
363
601
Sanju
Than Singh
AHK2411106
87
363
994
Sanju
Babulal
CPD3283249
87
361
154
Sanju
Sitaram
AHK2404382
87
362
458
Sanju
Samanta Ram
CPD3493525
87
376
1049
Sanju
Kalu
AHK1430008
87
379
1035
Sanju
Rajendra Singh
AHK0965467
87
38
638
Sanju
Tej Singh
AHK1713163
87
372
278
Sanju
V.P.Singh
AHK1625318
87
372
423
Sanju
Om Prakash
AHK1597392
87
374
131
Sanju
Dipu
AHK0906214
87
374
524
Sanju
Nihalasingh
CPD2981264
87
358
202
Sanju
Sonu
AHK1283274
87
356
802
Sanju
Ninua Ram
AHK1548627
87
356
812
Sanju
Lal Singh
AHK1554450
87
356
832
Sanju
Hariom
AHK1214568
87
356
898
Sanju
Shri Makendra
AHK0676973
87
358
973
Sanju
Ram Prakash
CPD3160207
87
359
832
Sanju
Rakesh Kumar
AHK1543214
87
352
289
Sanju
Bhupendra
AHK0888156
87
356
273
Sanju
Raj Kumar
AHK1167345
87
355
222
Sanju
Lakshminarayan
CPD4104402
87
354
841
Sanju
Ravindra
AHK1528207
87
348
591
Sanju
Rajesh
CPD3159183
87
35
358
Sanju
Rajakumar
FQL1847540
87
348
244
Sanju
Manoj Kumar
AHK1263565
87
348
344
Sanju
Narend
CPD2171692
87
35
778
Sanju
Rammolal
FQL1841154
87
350
1225
Sanju
Bhuri Singh
AHK1295245
87
351
492
Sanju
Ishvariprasad
CPD2029403
87
341
558
SANJU
KALLU
AHK2153740
87
342
27
Sanju
Kalichran
AHK2426286
87
342
33
Sanju
Prem
AHK2426328
87
343
964
SANJU
KALLU USMANI
AHK2084358
87
343
102
Sanju
Than Singh
AHK0854315
87
254
402
Sanju
Kishan Babu
AHK0492702
87
255
138
Sanju
Kailasiram
AHK2335255
87
255
283
Sanju
Bhupendra
FQL1558899
87
247
1227
SANJU
PREM SINGH
AHK2638039
87
246
1227
Sanju
Roshan Lal
AHK1678358
87
247
552
Sanju
Vijend
AHK2312452
87
247
745
Sanju
Amali Ram
FQL2152320
87
25
201
SANJU
BHAGVAN SINGH
AHK2129310
87
25
929
Sanju
Mohan Lal
AHK1056852
87
250
396
Sanju
Amin
FQL2529675
204
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
234
861
Sanju
Elector Name
Omaprakash
UP/73/357/0543650
87
235
929
Sanju
Sobran Singh
AHK0670612
87
235
1042
SANJU
RAMSWAROOP
AHK2711760
87
240
36
Sanju
Sohanalal
AHK1382449
87
223
186
Sanju
Shyamavir Singh
AHK0586719
87
223
217
Sanju
Mahendra
UP/73/357/0534055
87
222
335
Sanju
Kuvrabahadur
FQL2043693
87
215
471
Sanju
Fatehasingh
FQL2350304
87
214
1036
Sanju
Sva.Roshan Lal
AHK1722073
87
216
1704
Sanju
Ramesh Chand
AHK1439629
87
230
428
Sanju
Mukesh
FQL1369768
87
230
813
Sanju
Sarvesh
AHK0255240
87
23
489
Sanju
Asif
AHK0975771
87
23
1033
SANJU
BABLU
AHK2734416
87
233
342
Sanju
Roshnalal
AHK2383958
87
260
1280
SANJU
SHAKUNTLA DEVI
AHK2625283
87
262
397
Sanju
Vinod Kumar
AHK2348407
87
262
781
SANJU
VINOD
AHK2737195
87
261
883
Sanju
Omaprakash
AHK2346344
87
261
1250
SANJU
ASHOK
AHK2737096
87
259
97
Sanju
Ramakishan
AHK1290790
87
259
438
Sanju
Alok
AHK0370148
87
26
95
Sanju
Mahendra Singh
FQL2309565
87
258
862
Sanju
Manasingh
AHK2343036
87
266
143
Sanju
Ramakishor
FQL2255990
87
269
1044
Sanju
Santosh Kumar
AHK2389534
87
270
525
SANJU
SURESH CHANDRA
AHK2629178
87
270
144
Sanju
Mulchadan
FQL1568526
87
270
235
Sanju
Ramaprakash
AHK2390227
87
272
60
Sanju
Chhote Lal
AHK2404051
87
272
665
Sanju
Kailashi
FQL2078608
87
274
244
Sanju
Satish
AHK2398725
87
274
433
Sanju
Pannilal
AHK2398923
87
276
817
Sanju
Mukash
AHK2395135
87
276
818
Sanju
Roshnalal
UP/73/357/0684345
87
277
118
Sanju
Virasingh
FQL2262921
87
299
301
Sanju
Bhagvatiprasad
FQL2619682
87
297
865
Sanju
Madnamohan
FQL2480267
87
293
1255
Sanju
Omaprakash
AHK0676346
87
290
1057
SANJU
PARO DEVI
AHK2105419
87
64
1156
Sanju
Hori Lal
AHK1051788
87
69
343
Sanju
Munesh Kumar
FQL1664036
87
69
499
Sanju
Jagadishaprasad
FQL1452382
87
67
802
SANJU
MUNNALAL
AHK2747798
87
66
405
Sanju
Raju
UP/73/357/0384168
87
8
35
Sanju
Fateh Singh
FQL1051085
87
8
821
Sanju
Kamal Singh
FQL2436681
87
8
895
Sanju
Pramod Kumar
AHK0749234
87
8
902
Sanju
Jendar Singh
AHK0749200
87
84
698
Sanju
Rameshchand
CWY3117785
87
85
252
Sanju
Chandrabhan Singh
AHK0473140
87
85
997
Sanju
Bharat Singh
AHK1508381
87
88
554
Sanju
Jitendra Kumar
AHK1512409
87
89
276
Sanju
Khem Chand
AHK1663590
87
89
1041
Sanju
Gyaprasad
CWY1371764
87
9
525
Sanju
Nitu
FQL1829308
87
9
576
Sanju
Lakhnasingh
FQL1829688
87
9
748
Sanju
Brajakishor
AHK2258259
87
9
795
SANJU
LAKHAN SINGH
AHK2521482
87
92
520
Sanju
Govind Prasad
CWY0957530
87
92
984
Sanju
Daultasingh
AHK2371193
87
91
601
Sanju
Kamal Singh
AHK0335489
205
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
4
408
Sanju
Elector Name
Anilakhan
AHK2253201
87
396
465
Sanju
Gavendrar
AHK2451987
87
397
268
Sanju
Mahendrasingh
AHK2230365
87
397
344
Sanju
Ramaprasad
AHK2230407
87
398
680
Sanju
Prabhudayal
AHK1379130
87
399
107
Sanju
Ram Prakash
AHK1297282
87
392
810
SANJU
MUKESH
AHK2745297
87
395
873
Sanju
Prem Singh
CPD3963543
87
394
1043
SANJU
BABLU
AHK2723963
87
387
313
Sanju
Naval Singh
AHK0948083
87
387
319
Sanju
Surendra Singh
AHK0946913
87
388
168
Sanju
Chandan Singh
AHK0949891
87
388
509
Sanju
Padmasingh
AHK2437754
87
39
130
Sanju
Bablu
AHK0787838
87
39
181
Sanju
Shivji
FQL2429173
87
391
260
Sanju
Pappu
AHK1233782
87
391
738
Sanju
Pritam
CPD3000387
87
389
224
SANJU
MAHENDRA
AHK2160265
87
389
226
Sanju
Totaram
AHK2441350
87
389
654
Sanju
Pavan Kumar
AHK1302256
87
389
85
SANJU
RAJKUMAR
AHK2158301
87
385
529
Sanju
Prem Devi
AHK1588656
87
381
318
Sanju
Shyamasundar
CPD3527900
87
381
338
Sanju
Ranjit Kumar
CPD4332862
87
384
1041
Sanju
Kuladip
AHK0923037
87
383
454
Sanju
Bhupendra
AHK0961078
87
383
518
Sanju
Suresh Chand
AHK0961367
87
383
678
Sanju
Shila
AHK0956441
87
49
702
SANJU
ARJUN SINGH
AHK2092815
87
5
778
Sanju
Sovran Singh
AHK2255032
87
45
558
Sanju
Ramesh Chand
AHK0047605
87
42
269
Sanju
Jagadish Vamara
AHK2270056
87
4
869
Sanju
Puran Chand
AHK0481713
87
40
526
Sanju
Gyaprasad
FQL1942465
87
40
619
Sanju
Mohan Kishan
FQL1926989
87
40
855
Sanju
Yogesh
AHK1006154
87
43
944
Sanju
Pappu
AHK1526524
87
56
36
Sanju
Rajendra
UP/73/357/0360630
87
52
383
Sanju
Pramod
FQL1070424
87
50
748
Sanju
Virendra
AHK2287027
87
59
144
Sanju
Vishan
AHK2307171
87
6
322
Sanju
Ram Singh
AHK1617067
87
6
345
Sanju
Sohan Lal
AHK0748491
87
6
368
Sanju
Puran Chand
AHK1617364
87
2
504
Sanju
Vishanukumar
FQL2125441
87
198
293
Sanju
Vinod
AHK2323699
87
197
767
Sanju
Mukesh
FQL1141126
87
201
1030
Sanju
Ajamer Singh
AHK0936088
87
201
1172
Sanju
Pradip
AHK0937920
87
207
767
Sanju
Shiv Kumar
FQL2333458
87
204
1432
SANJU
RAMMOHAN
AHK2703833
87
190
942
Sanju
Rakesh
UP/73/357/0417433
87
197
468
Sanju
Komal Singh
AHK0881169
87
194
116
Sanju
Nand Kumar
AHK2317642
87
178
202
Sanju
Krishnamurari
AHK2383297
87
178
356
Sanju
Jayadipasingh
FQL1994490
87
178
409
Sanju
Shrigopal
AHK2384279
87
182
663
Sanju
Sunil
AHK1174747
87
148
544
Sanju
Amar Singh
UP/73/359/0789472
87
152
714
Sanju
Munna Lal
AHK1451830
87
157
543
Sanju
Tarachand
FQL2487262
87
147
314
Sanju
Avadhesh
AHK0155838
206
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
146
532
Sanju
Elector Name
Niranjan Singh
CWY3195104
87
144
151
Sanju
Ful Singh
CWY3555398
87
142
23
SANJU
RAMNATH
AHK2515310
87
142
168
Sanju
Anand
AHK1534072
87
143
340
Sanju
Man Singh
AHK0799734
87
143
704
Sanju
Samantaram
CWY3718681
87
143
967
Sanju
Ishvar Chandra
AHK1468875
87
163
1030
Sanju
Dharm Singh
AHK0163329
87
165
925
SANJU
MUKESH
AHK2592095
87
166
81
Sanju
Sharad Kant Singh
AHK0258988
87
159
931
SANJU
RUPENDRA
AHK2588416
87
159
863
Sanju
Narayan Singh
AHK1577063
87
161
278
Sanju
Viro
AHK0153650
87
160
1049
Sanju
Mahendra Singh
AHK1560077
87
168
189
Sanju
Haragovind
FQL2984888
87
167
977
Sanju
Suresh
FQL2624740
87
169
155
Sanju
Nirjakumar
FQL2245157
87
177
783
Sanju
Manoj Kuumar
AHK0269050
87
213
69
SANJU
RAVI
AHK2105617
87
213
268
Sanju
Keshav
AHK0968875
87
214
705
Sanju
Dalchand
AHK1342963
87
122
673
Sanju
Gabbu
AHK0963868
87
122
352
Sanju
Satyendra Kumar
AHK0065235
87
120
684
Sanju
Mahabub
CWY2379456
87
121
69
Sanju
Omaprakash
AHK1388297
87
122
124
Sanju
Padam Singh
CWY2834075
87
122
163
Sanju
Dalip Kumar
CWY2831683
87
128
335
Sanju
Lakshmanasih
CWY1249812
87
128
1514
Sanju
Kishor Kumar
CWY3667532
87
124
218
SANJU
RAKESH
AHK2084564
87
127
352
Sanju
Nante
AHK0864231
87
14
172
Sanju
Ramesh
AHK0002402
87
14
211
Sanju
Mukesh
AHK0002550
87
140
739
Sanju
Manoj Kumar
AHK0425553
87
136
688
Sanju
Narendra
AHK1466606
87
138
200
Sanju
Kalua
CWY2393307
87
138
453
Sanju
Bhagavanadas
CWY3194362
87
11
761
Sanju
Kishor
FQL2285724
87
110
46
Sanju
Naurangi Lal
AHK0420794
87
11
69
Sanju
Kishnagoyal
FQL2310522
87
110
264
Sanju
Puran Das
AHK0840132
87
115
141
Sanju
Vinod
CWY3768314
87
115
976
SANJU
VINOD
AHK2579217
87
117
282
SANJU
POORAN SINGH
AHK2491421
87
119
810
Sanju
Vinodakumar
CWY3373636
87
120
241
Sanju
Puran Singh
AHK1607324
87
104
196
Sanju
Pavan
AHK0600999
87
105
610
Sanju
Safik
AHK0328781
87
106
1030
SANJU
JAYPAL
AHK2701472
87
103
547
Sanju
Ahamad
AHK0471391
87
100
453
Sanju
Sukhavir Singh
AHK1503853
87
10
754
Sanju
Ram Prasad
AHK2259455
87
1
1267
Sanju
Mohanalal
FQL1896554
87
1
1447
Sanju
Mohan
FQL3092806
87
211
694
Sanju Kumari
Santosh Upadhyay
AHK1361054
87
127
394
SANJU AGARWAL
RAJ KUMAR AGARWAL
AHK2492429
87
122
274
Sanju Agraval
Sva.Ramesh Chand
AHK0065938
87
255
821
Sanju Babu
Shyam Babu
FQL2065837
87
257
1160
Sanju Babu
Shyam Babu
AHK1391804
87
22
44
Sanju Baghel
Narayan Singh
AHK1018274
87
74
374
Sanju Bharadvaj
Vikas Bharadvaj
CWY2892206
87
7
846
Sanju Devi
Sva Devendra Singh
AHK1382217
207
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
7
1062
Sanju Devi
Elector Name
Devendra Singh
AHK1682095
87
87
41
Sanju Devi
Vinod Kumar
AHK0792739
87
85
158
Sanju Devi
Brajesh Kumar
AHK0018077
87
84
622
Sanju Devi
Kishan
CWY2349805
87
44
406
Sanju Devi
Ratan
FQL2312007
87
4
834
Sanju Devi
Rajendra Kumar
AHK1038579
87
384
108
Sanju Devi
Mahendra Singh
AHK0922013
87
385
483
Sanju Devi
Mukesh Kumar
AHK1587971
87
389
146
Sanju Devi
Sanjay Kumar
AHK0943613
87
387
912
Sanju Devi
Mahesh Chandra
AHK1592674
87
389
70
Sanju Devi
Jay Prakash
CPD3722543
87
395
770
Sanju Devi
Kamal Singh
AHK1518745
87
393
777
Sanju Devi
Jagadish Kumar
AHK0955138
87
391
1017
Sanju Devi
Rajpati Singh
AHK0294918
87
391
1123
Sanju Devi
Jitendar Kumar
AHK0691576
87
392
99
Sanju Devi
Padam Singh
AHK1220227
87
399
448
Sanju Devi
Rajesh
CPD4363545
87
218
82
Sanju Devi
Radhuvir Gosvami
AHK0239277
87
214
1139
Sanju Devi
Kedar Singh
AHK1342567
87
255
523
Sanju Devi
Pratap Singh
FQL3011673
87
257
712
Sanju Devi
Munnalal
AHK2331940
87
257
1220
Sanju Devi
Mukesh
AHK1310218
87
258
236
Sanju Devi
Narayan Singh
AHK1291509
87
262
555
Sanju Devi
Omaprakash
AHK1500206
87
260
662
Sanju Devi
Rajakumar
AHK0102137
87
267
261
Sanju Devi
Mahesh Chandra
FQL2519825
87
265
429
Sanju Devi
Dharmavir Singh
AHK1715226
87
348
840
SANJU DEVI
BIJENDRA SINGH
AHK2663193
87
355
794
Sanju Devi
Chhote Lal
AHK1585959
87
356
126
Sanju Devi
Vinod
CPD3563590
87
358
432
Sanju Devi
Badan Singh
AHK1166875
87
358
900
Sanju Devi
Rahul Singh
AHK1727734
87
376
100
Sanju Devi
Ranjit Kumar
AHK0517862
87
361
676
Sanju Devi
Sunaharilal
AHK2405447
87
360
658
Sanju Devi
Lakshmi Narayan
AHK1540897
87
361
282
Sanju Devi
Shankar Singh
CPD4377131
87
361
332
Sanju Devi
Hori Lal
CPD4376463
87
363
1353
SANJU DEVI
THAN SINGH
AHK2661684
87
367
525
Sanju Devi
Sanjay
CPD3306248
87
312
488
SANJU DEVI
VINOD KUMAR
AHK2134591
87
318
109
SANJU DEVI
DHARMVIR SHARMA
AHK2101780
87
327
573
Sanju Devi
Bahadur Singh
AHK1523612
87
33
35
Sanju Devi
Vijendra
AHK1483791
87
324
1084
Sanju Devi
Ramababu Ray
AHK1240118
87
333
237
Sanju Devi
Vaiju
AHK0206664
87
336
722
Sanju Devi
Santosh
AHK0197855
87
339
620
Sanju Devi
Dinesh Vansal
AHK0124594
87
121
162
Sanju Devi
Narendra Saksena
AHK2298446
87
123
1143
SANJU DEVI
PAWAN KUMAR
AHK2707180
87
105
406
Sanju Devi
Pavnakumar
CWY2364697
87
208
416
Sanju Devi
Ajamer Singh
FQL3095817
87
208
625
SANJU DEVI
VINOD
AHK2738045
87
203
25
Sanju Devi
Chandra Bhan Singh
AHK1269752
87
203
394
Sanju Devi
Rajkamar
AHK0586941
87
201
770
Sanju Devi
Ishvar Prasad
AHK1217298
87
184
1226
SANJU DEVI
SHER SINGH
AHK2758209
87
190
393
Sanju Devi
Jugal
FQL2140358
87
175
144
Sanju Devi
Rajavir
AHK1289222
87
175
168
Sanju Devi
Dipchand
AHK0273771
87
169
1214
Sanju Devi
Rajendra Singh
AHK1223031
87
159
444
Sanju Devi
Lakhnasingh
AHK0084020
87
165
863
Sanju Devi
Rakesh Kumar
AHK0801621
208
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
154
413
Sanju Devi
Elector Name
Upend
UP/73/357/0513404
87
214
562
Sanju Devi
Vasadev Divakar
AHK0069823
87
316
199
Sanju Devi Varma
Mohan Singh
AHK0673921
87
218
1255
SANJU DHAMA
MAHARAJ SINGH DHAMA
AHK2640985
87
38
642
Sanju Divakar
Vijendar Singh
AHK1027028
87
131
454
Sanju Gautam
Avadhesh Kumar
AHK1649797
87
240
692
Sanju Gupta
Hari Gupta
FQL2357317
87
241
6
Sanju Gupta
Hariom
AHK0880237
87
297
1261
Sanju Gupta
Madan Mohan
FQL1443241
87
375
708
SANJU JADAUN
ADAL SINGH JADAUN
AHK2489227
87
373
654
Sanju Jain
Gopi Chand Jain
AHK1300359
87
325
230
Sanju Jain
Tarachand Jain
AHK0204537
87
25
577
Sanju Kant
Satish
AHK0760397
87
214
1180
Sanju Kapoor
Khairati Lal Kapoor
AHK0588699
87
339
640
Sanju Katara
Ramanivas Katara
FQL3016276
87
310
827
Sanju Khan
Muhamad Khan
FQL2260354
87
75
567
Sanju Khandelaval
Shyamababu Khandelaval
CWY3743556
87
87
455
Sanju Kumar
Raghuvir Singh
AHK1585249
87
391
299
Sanju Kumar
Shivdatt
AHK0930438
87
394
930
SANJU KUMAR
ASHOK
AHK2722833
87
57
895
SANJU KUMAR
MAHESH CHANDRA
AHK2214922
87
54
445
Sanju Kumar
Gopal Das
AHK1416676
87
34
1008
SANJU KUMAR
RADHEY SHYAM SONKER
AHK2534584
87
34
1009
Sanju Kumar
Radheshyam
AHK1647304
87
363
56
SANJU KUMAR
SAMNTA RAM
AHK2160562
87
352
54
Sanju Kumar
Nanak Chand
UP/73/356/0450300
87
297
817
Sanju Kumar
Kailash Chandra Gosvami
AHK1231190
87
122
111
Sanju Kumar
Babu Lal
CWY2832350
87
112
616
Sanju Kumar
Gopal Das
AHK0835637
87
217
200
SANJU KUMAR JAT
ARJUN SINGH JAT
AHK2244846
87
359
747
Sanju Kumari
Balavir Singh
AHK2403236
87
368
197
SANJU KUMARI
MUNNA LAL
AHK2150662
87
366
673
Sanju Kumari
Balvant Singh
AHK2472942
87
377
661
Sanju Kumari
Vijendra Singh
AHK2429439
87
332
1261
Sanju Kumari
Bainiram
AHK1494673
87
323
209
Sanju Kumari
Brijesh Kumar
AHK0902890
87
54
443
SANJU KUMARI
SANJU KUMAR
AHK2011823
87
6
278
SANJU KUMARI
RAJENDRA
AHK2089845
87
389
450
Sanju Kumari
Devendra Kumar
AHK1374701
87
389
522
Sanju Kumari
Sunil Kumar
AHK1374313
87
8
1172
SANJU KUMARI
KAMAL SINGH
AHK2551737
87
151
873
SANJU KUMARI
RAMSWROOP
AHK2579969
87
167
507
Sanju Kumari
Hari Kishan
FQL2340560
87
161
105
Sanju Kumari
Shyamcharan
AHK1011774
87
160
835
Sanju Kumari
Shyam Charan
AHK2365286
87
174
333
Sanju Kumari
Hariprakash
AHK0564591
87
175
809
Sanju Kumari
Atar Singh
AHK0813543
87
363
638
Sanju Kushavah
Shri Samanta Ram
AHK1313337
87
233
690
SANJU KUSHVAH
OMPRAKASH KUSHVAH
AHK2137537
87
272
768
Sanju Kushvah
Chandan Singh
FQL3100070
87
272
746
Sanju Kushvah
Ganga Ram
FQL3062148
87
220
376
Sanju Lata
Anil Kumar
AHK0883025
87
184
277
Sanju Lata
Jagaram Singh Chauhan
AHK0558171
87
339
1409
Sanju Lata Gautam
Krishn Kant Gautam
AHK1460013
87
92
311
Sanju Lavaniyan
Uttam Chandra Lavaniyan
AHK1421122
87
258
159
Sanju Nayar
Shashi
AHK1291459
87
217
243
Sanju Ojha
Ishvari Prasad
AHK1563659
87
83
59
Sanju Paramar
Pankaj Paramar
CWY2825677
87
97
723
Sanju Prasad
Rajendra Prasad
AHK0763326
87
102
360
SANJU PRASAD
RAJENDRA PRASAD
AHK2129880
87
249
61
Sanju Rani
Ravi Kumar
AHK0772582
87
123
532
Sanju Rani
Rahul Babu
CWY3587078
209
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
20
166
Sanju Rani
Elector Name
Natthi Lal
UP/73/357/0261024
87
209
293
Sanju Rani
Maheshchandra
FQL1979723
87
205
675
Sanju Rani
Shri Mahesh Chand Kushavah
AHK1299502
87
256
1128
Sanju Rathaur
Gajadhar Rathaur
AHK1420744
87
172
118
Sanju Saksaina
Vijay Bahadur
FQL1997667
87
220
232
Sanju Sen
Hotilal
AHK0244277
87
371
750
Sanju Shamar
Shyamalal Shamara
CPD4069993
87
157
188
Sanju Sharma
Anup Kumar Sharma
AHK0828129
87
183
469
SANJU SHARMA
SANJEEV KUMAR
AHK0576868
87
179
433
SANJU SHARMA
HARIBABU SHARMA
AHK2488252
87
118
158
Sanju Sharma
Om Prakash
AHK2292787
87
64
457
Sanju Sikravar
Santosh Singh Sikravar
AHK2320414
87
77
777
Sanju Singh
Sugriv Singh
AHK0987461
87
7
1199
Sanju Singh
Panakumar Singh
AHK1665603
87
90
815
SANJU SINGH
GANGAPRASAD
AHK2088433
87
340
203
Sanju Singh
Jag Narayan Singh
AHK0809368
87
339
616
Sanju Singh
Akshay Kumar
AHK0124784
87
252
1241
Sanju Singh
Birju
AHK1638550
87
239
275
Sanju Singh
Jaganarayan Singh
AHK0185231
87
200
1405
Sanju Singh
Kalyan Singh
AHK0099242
87
155
995
Sanju Singh
Bhumilal
AHK2355154
87
150
72
SANJU SINGH
MAN SINGH
AHK0155937
87
172
230
Sanju Singh Bhadauriya
Hukam Singh Bhadauriya
AHK2407799
87
173
781
Sanju Solanki
Desharaj Singh Solanki
AHK0087890
87
99
638
Sanju Son
Ramadas Saun
AHK0318931
87
86
348
Sanju Soni
Virendra Soni
AHK0010124
87
224
373
Sanju Tomar
Shyam Vir Singh
FQL3034147
87
317
461
Sanju Varma
Satish Kumar Varma
AHK1260843
87
306
181
Sanju Yadav
Manish Yadav
AHK0907436
87
349
719
Sanju Yadav
Rajendra
CPD3160272
87
349
1127
Sanju Yadav
Yashvant
CPD4115960
87
135
154
Sanju Yadav
Bare Lal
AHK0415158
87
257
694
Sanjudevi
Balavir
FQL1559889
87
389
327
Sanjudevi
Raghuvir
CPD2991198
87
385
379
Sanjudevi
Rajavirasingh
CPD3721255
87
45
1235
Sanjudevi
Rajakumar
FQL1068386
87
174
64
Sanjudevi
Rajavir
FQL2242295
87
170
162
Sanjudevi
Ramenadrasih
AHK2294403
87
157
297
Sanjudevi
Anilakumar
FQL1988237
87
148
337
Sanjudevi
Sundar
CWY1243609
87
200
410
Sanjudevi
Ashok
FQL1975879
87
198
484
Sanjudevi
Joni
FQL1827971
87
283
280
Sanjugupta
Sunildatt
FQL2099091
87
192
634
Sanjukela
Ramakumarakela
FQL1967637
87
42
641
Sanjukhan
Salimakhan
FQL1925874
87
381
445
Sanjukumar
Rajendrasingh
UP/73/356/0612643
87
95
748
Sanjukumari
Dilbahadur
CWY1417245
87
314
768
Sanjukumari
Kripalasingh
FQL2618981
87
34
495
Sanjula
Rajesh
UP/73/357/0300006
87
180
394
Sanjulta
Rajeshasingh
AHK2398048
87
271
138
SANJUM
SARFUUDDIN
AHK2153492
87
233
810
SANJUM
KHAN MOHMMAD
AHK2764405
87
335
198
Sanjum Begam
Anis Khan
AHK1267285
87
184
202
Sanjuporaval
Dayanaryanaporaval
UP/73/357/0477811
87
244
586
Sanjurani Niboriya
Karan Singh
FQL2369866
87
29
137
Sanjushamar
RKShamara
FQL2431716
87
63
860
Sanjushamar
Harishankar Shamar
FQL1958602
87
353
888
Sanjuu
Bhurisingh
AHK0188847
87
158
537
Sanjuvamar
Sunilakumarvamara
FQL2495570
87
202
266
SANJYA
LATE LALLU SINGH
AHK2695310
87
353
841
Sankaj
Hakimasingh
CPD2172021
87
19
669
SANKALP
RAJKUMAR SHARMA
AHK2073237
210
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
295
556
Sankalp Agraval
Elector Name
Vipin Kumar Agraval
AHK1200583
87
6
811
SANKALP MAICHEL LYALL
SANJEEV MAIKAL LYALL
AHK2551281
87
54
957
Sankalp Pandey
Prabhukant
FQL2635399
87
316
410
Sankasingh
Gorishankar
CPD2498293
87
208
620
Sankatesh Tivari
Raghunath Tivari
FQL3025186
87
191
498
SANKET
UMASHANKAR
AHK1797307
87
64
57
Sanket Sethi
Sudhir Kumar Sethi
AHK1387158
87
232
293
Sanket Sharma
Ram Gohan Sharma
AHK0278754
87
217
768
SANKET TIVARI
SUBODH TIVARI
AHK2636777
87
118
456
Sankho
Molaram
AHK0401976
87
211
653
SANKRI PARASAR
BASANT KUMAR PARASAR
AHK2048205
87
120
18
SANKRIYA DEVI
JAVAHR LAL SHARMA
AHK2029841
87
328
754
Sankshi
Munni Singh
AHK1455252
87
257
328
Sankuna Devi
Shankaralal
AHK1309053
87
360
528
Sanmanta
Devi Ram
CPD4091559
87
28
271
SANMEET KAUR
SUKHDEV SINGH
AHK1947050
87
279
188
Sanmidhagupta
Harendragupta
AHK2416378
87
104
450
Sanmina Begam
Nanhe Khan
AHK0322065
87
148
849
Sanmpatti Devi
Divan Singh
CWY2814531
87
246
1055
SANN
ANVAR
AHK1973619
87
386
182
Sanna
Munabbar
AHK0940023
87
174
219
Sanna Devi
Rameshvar
AHK1622505
87
209
730
SANNA KUMAR BHARTI
MUKESH KUMAR BHARTI
AHK1783711
87
232
54
Sanna Vegam
Avarar Khan
AHK0278663
87
61
185
Sannau
Jahir Uddin
AHK1002724
87
326
1098
Sanndhya
Satya Narayan
AHK0202473
87
32
187
Sanndhya
Vijyasingh
UP/73/357/0294127
87
199
641
SANNDHYA
GOVIND
AHK1832179
87
66
827
Sanndhya Ray
Kashinath Ray
AHK1035807
87
138
631
Sanndhya Sharma
Avadhesh
AHK0070607
87
155
975
Sanndip Kumar
Rajendra Singh
AHK2355071
87
34
752
Sanndip Sonkar
Suraj Kumar
AHK2266757
87
60
632
SANNE
NOOR MUHMMAD
AHK2191047
87
43
936
Sanni
Rajan Singh
AHK1522200
87
46
147
Sanni
Jagadish
AHK1627900
87
46
163
Sanni
Mohan Singh
AHK1527803
87
398
458
Sanni
Narayan Singh
AHK0945766
87
397
474
Sanni
Suresh Chaudhri
AHK2230449
87
397
547
Sanni
Bhagirathgya
CPD2188332
87
399
410
Sanni
Charan
AHK1602903
87
61
272
SANNI
RAJKUMAR
AHK2086973
87
70
453
Sanni
Ram Babu
AHK1655232
87
71
292
Sanni
Mau Sharif
AHK2333342
87
97
1193
Sanni
Hari Singh
AHK1544956
87
89
1058
Sanni
Pappu
AHK0011122
87
82
813
SANNI
RAJ KUMAR
AHK1992403
87
34
1070
Sanni
Sva.Rakesh
AHK1484765
87
332
1247
Sanni
Lakshman Singh
AHK1494624
87
333
39
Sanni
Latif
AHK2451961
87
333
346
Sanni
Ram Singh
AHK0205922
87
326
708
Sanni
Lalit
AHK0201467
87
33
139
Sanni
Divan Singh
AHK1481340
87
33
158
Sanni
Kuvar Singh
AHK1484492
87
33
924
SANNI
NIHAL SINGH
AHK2563112
87
324
767
Sanni
Rup Singh
AHK1558600
87
319
587
Sanni
Chhingga
AHK0891028
87
356
700
Sanni
Pratap Singh
AHK1596782
87
356
901
Sanni
Rohan Singh
AHK2399434
87
354
915
Sanni
Achal Singh
AHK1590249
87
348
67
Sanni
Brijesh Yadav
CPD3557774
87
343
829
Sanni
Suban Khan
AHK1636802
87
364
13
Sanni
Achal Singh
CPD4329413
211
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
365
219
Sanni
Elector Name
Pappu
AHK1288083
87
363
266
Sanni
Shivshankar Kushavah
AHK0889493
87
362
166
Sanni
Shivshankar
AHK0893461
87
231
661
SANNI
SV DIN DAYAL SHAKYA
AHK2655249
87
22
1057
SANNI
THAKUR DAS
AHK2558468
87
250
156
SANNI
KISHAN
AHK2494656
87
286
73
Sanni
Pappu
AHK0174896
87
150
562
Sanni
Dip Chand
CWY3697323
87
148
368
Sanni
Munnalal
CWY1243401
87
146
887
Sanni
Radha Kishan
AHK0578237
87
142
247
Sanni
Shekhar Kemya
AHK1000207
87
141
754
Sanni
Ramji Lal
AHK1539162
87
174
290
Sanni
Vijay Singh
AHK1597996
87
174
513
Sanni
Devi Singh
AHK1567163
87
171
1108
SANNI
MAHAVIR SINGH
AHK2596948
87
170
685
Sanni
Gopiram
AHK0807602
87
160
1264
Sanni
Raju
AHK1559798
87
160
1278
Sanni
Vinesh
AHK1602440
87
161
158
SANNI
MAHENDRA KARDAM
AHK2034304
87
159
396
Sanni
Niranjan Singh
AHK0845024
87
158
808
Sanni
Tej Singh
AHK1562354
87
158
1206
Sanni
Chhedi Lal
AHK1562297
87
199
665
SANNI
ASAGAR
AHK2039790
87
199
875
SANNI
SURESH
AHK1832450
87
199
933
Sanni
Bhagavanadas
AHK0091652
87
198
652
Sanni
Anvar Khan
AHK0880815
87
201
1104
Sanni
Kanhaiya Lal
AHK0936740
87
208
571
Sanni
Lakhan Singh
AHK0921429
87
208
573
SANNI
POORAN CHAND
AHK2203032
87
21
897
Sanni
Natthi Lal
AHK1042621
87
207
611
Sanni
Girraj
AHK1728674
87
19
524
SANNI
BHAGAT SINGH
AHK2073138
87
193
406
SANNI
CHANDRABHAN
AHK2202802
87
193
738
Sanni
Vinod
AHK0797605
87
177
917
SANNI
KALYAN SINGH
AHK2726461
87
131
158
SANNI
LAKSHMI
AHK2122539
87
131
181
Sanni
Jagadish
AHK1582014
87
128
1097
Sanni
Bundukhan
AHK0819854
87
107
467
Sanni
Nazir
AHK2389344
87
1
1454
Sanni
Chandu Lal
FQL3092673
87
120
249
Sanni
Riyaj
AHK0090001
87
119
248
Sanni
Shamashad
AHK0828756
87
110
804
Sanni
Natthilal
AHK0421313
87
49
490
Sanni Agraval
Rajesh
AHK0454231
87
365
1052
Sanni Amar
Dilavar Singh
AHK1661446
87
93
242
Sanni Baghel
Lakhan Singh
AHK0971879
87
8
738
Sanni Baghel
Ashok Kumar
AHK1691401
87
258
14
Sanni Begam
Kalpana Kureshi
FQL3071867
87
294
661
Sanni Belani
Ashok Kumar
AHK1254341
87
253
479
Sanni Bharti
Kamal Singh
AHK1270248
87
9
573
SANNI DAYAL
DURGENDRA SINGH
AHK2021160
87
172
813
SANNI DEOL MATHUR
SURESH KUMAR MATHUR
AHK1886258
87
151
703
Sanni Garg
Pramod Kumar Garg
AHK0967448
87
206
523
Sanni Gautam
Dharmadip
AHK0275552
87
76
39
SANNI GOYAL
JAINENDRA KUMAR GOYAL
AHK2541282
87
294
1041
Sanni Goyal
Vishnu Goyal
AHK1254119
87
198
255
Sanni Gupta
Aravind Gupta
AHK0880633
87
42
959
Sanni Jain
Ramesh Jain
FQL2319499
87
42
300
SANNI JAIN
RAKESH KUMAR JAIN
AHK2023844
87
42
301
Sanni Jain
Rakesh Jen
FQL1926476
87
19
650
SANNI JAIN
RAVINDRA KUMAR JAIN
AHK1848324
87
73
504
Sanni Kamfart
Surendra Kampart
AHK0776401
212
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
22
612
Sanni Kashyap
Elector Name
Raj Kumar
FQL2995686
87
363
506
Sanni Khan
Ismail
AHK1313469
87
343
284
Sanni Khan
Usaman Khan
AHK1639145
87
354
993
Sanni Kumar
Viri Singh
AHK1538099
87
356
690
Sanni Kumar
Ranavir Singh
AHK1596626
87
356
734
Sanni Kumar
Padam Singh
AHK1555267
87
313
260
SANNI KUMAR
RAM CHARAN
AHK1860857
87
301
1395
SANNI KUMAR
RAJU SINGH
AHK2151132
87
327
401
Sanni Kumar
Anguri Devi
AHK1455484
87
222
973
Sanni Kumar
Kripal Singh
AHK1601640
87
226
1078
SANNI KUMAR
UDHAM SINGH
AHK2111979
87
223
318
Sanni Kumar
Ratnalal
AHK0876730
87
294
428
Sanni Kumar
Mukesh Kumar
AHK2465953
87
257
1356
Sanni Kumar
Ajad Babu
AHK1509231
87
261
37
Sanni Kumar
Lakshmi Narayan
FQL2153625
87
269
765
Sanni Kumar
Ashok Kumar
AHK0867648
87
4
894
Sanni Kumar
Satya Prakash
FQL1894104
87
43
573
Sanni Kumar
Satish Kumar
AHK1521889
87
43
1160
Sanni Kumar
Dhan Singh
AHK1406792
87
49
585
Sanni Kumar
Lakhan Lal Sharma
AHK1386622
87
49
966
Sanni Kumar
Bablu Singh
AHK0971002
87
399
236
Sanni Kumar
Chandrabhan Singh
AHK1602895
87
394
149
Sanni Kumar
Ramratan
AHK0953422
87
388
1135
Sanni Kumar
Ramavilas
AHK0678185
87
186
1149
Sanni Kumar
Ganesh Kumar
AHK0584979
87
194
430
Sanni Kumar
Satyapal
AHK1582295
87
195
60
Sanni Kumar
Prahalad
AHK1301316
87
195
146
Sanni Kumar
Bhagirath
AHK1301027
87
178
589
Sanni Kumar
Motilal
AHK0234286
87
180
257
Sanni Kumar
Moti Lal
AHK1234087
87
158
505
Sanni Kumar
Jwala Prasad
AHK1598242
87
158
618
Sanni Kumar
Rajendra Singh
AHK1064211
87
158
923
Sanni Kumar
Lakshman Singh
AHK1064740
87
161
34
Sanni Kumar
Jvala Prasad
AHK0824052
87
160
177
Sanni Kumar
Ravindra Singh
AHK0163212
87
166
499
Sanni Kumar
Vinod Kumar
FQL2290542
87
104
28
Sanni Kumar
Rajesh Kumar
AHK0767384
87
122
185
Sanni Kumar
Ravindar Kumar
CWY3739356
87
262
352
SANNI KUMAR RATHAUR
NINUARAM RATHAUR
AHK2137081
87
151
359
Sanni Kumar Tulasani
Jay Kishan Kumar Tulasani
AHK0415901
87
153
699
Sanni Kushavah
Rakesh Kumar Kushavah
AHK0825596
87
157
76
Sanni Kushavah
Gitam Singh
AHK0828160
87
153
875
Sanni Lavaniya
Ashok Lavaniya
AHK0971705
87
83
80
Sanni Motavani
Giradhari Motavani
AHK1425420
87
341
491
Sanni Mudgla
Amit Kumar
AHK0199067
87
327
395
Sanni Nirmal
Anguri Devi
AHK1529130
87
8
868
Sanni Raj
Pirat Raj
AHK0972489
87
139
856
Sanni Sabalok
V M Sabalok
AHK0585703
87
360
678
Sanni Sagar
Thakur Singh
AHK1609049
87
200
950
SANNI SAMREU
SURESH SAMRE
AHK1818475
87
19
721
SANNI SHRIVASTAV
PRADIP KUMAR SHRIVASTAV
AHK2072999
87
252
1112
Sanni Siddaki
Sattar Khan
AHK0190074
87
232
442
Sanni Singh
Udal Singh
AHK0966044
87
326
481
Sanni Singh
Sovran Singh
AHK0202416
87
260
621
SANNI SOOTAIL
LAKSHMI NARAIN SOOTAIL
AHK2004562
87
43
902
Sanni Sudhesh
Subhash
AHK1492974
87
227
191
Sanni Thapa
Dal Vahadur
AHK0151845
87
283
832
Sanni Varamani
Subhash Chand Varamani
AHK1471226
87
289
667
Sanni Varma
Pradip
AHK0102632
87
179
81
Sanni Varma
Rameshchandra Varma
AHK1026103
87
167
68
Sannidayal
Ashok Kumar
AHK1372887
87
116
876
SANNJOO
SVA.RAKESH
AHK2029304
213
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
307
459
Sannju
Elector Name
Chandrashekhar
UP/73/357/0675256
87
314
446
Sannju
Sher Singh
AHK1613603
87
358
919
Sannju
Tara Chand
AHK1633437
87
209
531
Sannju
Ranjit Kumar
AHK2354389
87
87
50
Sannju Devi
Munna Lal
AHK1535939
87
87
160
SANNO
NASIR USMANI
AHK2086650
87
93
1062
Sanno
Muhammad Salim
UP/73/359/0684553
87
94
142
Sanno
Munna Khan
AHK1652353
87
94
1234
SANNO
SANNU KHAN
AHK2754117
87
95
382
Sanno
Irashad
AHK0485193
87
95
658
Sanno
Sannukhan
CWY1416676
87
77
439
Sanno
Shakil
AHK0028530
87
71
290
Sanno
Mau Sharif
FQL2482206
87
71
791
Sanno
Munnekhan
AHK2335370
87
66
486
Sanno
Latif
FQL1962034
87
60
184
Sanno
Ashok
UP/73/357/0366624
87
399
1135
SANNO
BANNE KHAN
AHK2689552
87
359
1065
Sanno
Islam
AHK1729771
87
353
474
Sanno
Sanjayakhan
CPD2105435
87
344
11
Sanno
Samir Khan
AHK0606194
87
344
595
Sanno
Dabbu Khan
AHK1626985
87
344
727
Sanno
Vahid Ahamad
AHK1724178
87
361
465
Sanno
Shafik
AHK2405033
87
365
650
Sanno
Javid
AHK0905836
87
37
630
Sanno
Aminakhan
FQL1332279
87
38
323
Sanno
Kallu
UP/73/357/0312161
87
320
822
Sanno
Dulare
AHK1422351
87
320
955
SANNO
MONI KHAN
AHK1971464
87
306
547
Sanno
Riyajudadin
UP/73/357/0681175
87
311
30
SANNO
MOHJAMMAD ANSAR
AHK2490522
87
311
366
Sanno
Bablu
AHK2412039
87
303
9
Sanno
Shakurakhan
UP/73/357/0666679
87
303
28
Sanno
Rasid
UP/73/357/0666695
87
325
357
SANNO
RAMESHCHAND
AHK2147783
87
323
359
Sanno
Nasro
FQL2271880
87
323
362
Sanno
Nasurudadin
FQL2271898
87
330
363
SANNO
KARAN SINGH
AHK1910355
87
329
713
Sanno
Samin
AHK1198969
87
332
1337
SANNO
GULSHAN
AHK2682201
87
331
632
Sanno
Karan Singh
AHK1196906
87
335
640
Sanno
Sakiv
FQL2387009
87
338
402
Sanno
Natthi
FQL2170298
87
338
405
Sanno
Shahimudadin
AHK2442390
87
336
293
Sanno
Asgar
UP/73/357/0756036
87
336
454
Sanno
Bablu
FQL2174175
87
337
339
Sanno
Mahabub
AHK0914176
87
337
560
SANNO
FIROJKHAN
AHK2083616
87
291
99
Sanno
Salim
AHK2459436
87
296
590
Sanno
Matalun
UP/73/357/0666306
87
285
603
SANNO
TAHIR
AHK2142511
87
278
1341
SANNO
ABDUL MAJID
AHK2633949
87
258
812
Sanno
Kallan
FQL2064707
87
22
1074
SANNO
PAPPU
AHK2558633
87
215
171
Sanno
Babuddin
AHK1450667
87
254
888
Sanno
Vanti
AHK2329845
87
251
107
Sanno
Guddu
FQL3000460
87
249
536
Sanno
Faim Udadin
AHK1276393
87
244
243
Sanno
Salaudadin
FQL1545961
87
245
526
Sanno
Vajid
AHK1685197
87
243
220
Sanno
Saradar
AHK2301364
87
169
846
Sanno
Rajivasauni
FQL2003663
87
116
652
Sanno
Amin
AHK0841445
214
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
117
227
SANNO
Elector Name
BANTI
AHK2240877
87
116
176
Sanno
Sanjay
AHK0841163
87
119
172
SANNO
MANSOOR KHAN
AHK1977412
87
118
679
Sanno
Sher Mohammad
CWY1055367
87
110
261
Sanno
Muvin
AHK0838532
87
111
853
SANNO
MUIM
AHK2576361
87
107
1120
Sanno
Anufahusain
CWY3585338
87
106
724
Sanno
Anim
AHK1012764
87
102
889
Sanno
Jamil
AHK0458117
87
102
944
Sanno
Rafik
AHK0338921
87
102
1277
SANNO
SHARIF
AHK2738011
87
103
1449
SANNO
ATAR
AHK2574994
87
100
448
SANNO
ISLAM
AHK2094415
87
136
11
Sanno
Majid Khan
UP/73/359/0768448
87
136
229
Sanno
Akhtar
CWY2924629
87
133
37
Sanno
Jamalaudadin
AHK1051267
87
121
575
Sanno
Pappu Khan
AHK0822304
87
128
946
Sanno
Sakirahusain
CWY3557063
87
125
511
SANNO
IKBAL
AHK1963990
87
126
1287
Sanno Baigam
Mohammad Rafik
AHK2301331
87
345
1120
SANNO BANO
GABBAR
AHK2671568
87
53
418
SANNO BANO
JONI ALI
AHK2214534
87
98
481
Sanno Bano
Shakil Khan
AHK2380103
87
112
863
SANNO BANO
MUBEEN
AHK2705010
87
120
329
Sanno Bano
Akbar Khan
AHK1682053
87
343
1193
SANNO BEGAM
AMAJAD BEG
AHK2061372
87
343
1229
SANNO BEGAM
RASID
AHK2084192
87
354
786
Sanno Begam
Rahis Khan
AHK1511112
87
245
14
Sanno Begam
Rajakhan
AHK0798553
87
245
169
Sanno Begam
Aslam
FQL1390244
87
246
1000
Sanno Begam
Rahamat
AHK0311233
87
273
996
Sanno Begam
Javid Beg
AHK1222611
87
288
903
Sanno Begam
Chand Babu
AHK0113001
87
288
1029
Sanno Begam
Shakil Ahamad
AHK1402858
87
296
171
Sanno Begam
Mau Hanif
AHK0774646
87
118
543
Sanno Begam
Nijam
AHK0093369
87
119
87
SANNO BEGAM
SAKIL ALI
AHK1977537
87
114
43
Sanno Begam
Ali Husain
CWY1115872
87
126
1258
Sanno Begam
Banti Kha
AHK0544015
87
120
1184
SANNO BEGAM
YAKOOB ALI
AHK2030153
87
121
694
Sanno Begam
Muradi Khan
AHK0823039
87
123
974
Sanno Begam
Mohd. Yunis Khan
CWY3739166
87
190
643
Sanno Begam
A Hamid
FQL1134279
87
190
698
Sanno Begam
Javed
FQL2331254
87
194
264
Sanno Begam
Ansar Khan
AHK0096875
87
301
40
SANNO BEGUM
ASHRAF ALI
AHK0125930
87
116
1217
Sanno Begum
Ali Hussain
AHK1335652
87
332
783
Sanno Devi
Gulshan
AHK0656447
87
329
811
Sanno Devi
Pappu Singh
UP/73/357/0732331
87
56
1385
SANNO DEVI
MANOJ KUMAR
AHK2571289
87
65
271
Sanno Khan
Shakurakhan
AHK2322436
87
253
880
SANNO MISHRA
GHANSHYAM MISHRA
AHK2110229
87
127
348
Sanno Usmani
Ikabal Usmani
AHK1499334
87
290
644
Sanno Varsi
Paravej
AHK1271683
87
20
1109
Sanno Vegam
Nasurudadin
FQL1905744
87
213
682
Sanno Vegam
Alimudadin
AHK1358837
87
95
1010
Sannobano
Atiulla
AHK0485201
87
291
644
Sannobegam
Mauhammad Rajjak
AHK2458727
87
278
571
Sannobegam
Yusuf
FQL2094993
87
22
302
Sannobegam
Alim
FQL2498228
87
190
710
Sannodevi
Ved Prakash
UP/73/357/0417269
87
15
176
Sannodevi
Mukash
UP/73/357/0246609
215
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
253
1178
SANNOO
Elector Name
MANGAL RAM
AHK1883016
87
198
530
SANNOO
HUKAM SINGH
AHK2038347
87
1
1433
SANNOO GOLA
RAM SINGH
AHK2473494
87
355
1029
Sannto Devi
Ram Nivas
AHK0137109
87
369
319
Sannto Devi
Aravind Kumar
AHK0530725
87
15
204
Sanntodevi
Sundaralal
UP/73/357/0246659
87
34
933
Sanntosh
Omaprakash
AHK1395342
87
386
354
Sanntosh
Ramagopal
AHK1171784
87
142
786
Sanntosh
Ram Prakash
AHK1000751
87
269
1035
Sanntosh Kumar
Sohan Singh
AHK2389336
87
210
234
Sanntosh Kumar
Gangaprasad
FQL1405687
87
6
180
Sannu
Vandu
AHK0748442
87
188
579
Sannu
Natthi
UP/73/357/0411186
87
116
39
Sannu
Chhatariya
AHK0840710
87
113
911
Sannu
Bundu
AHK0153130
87
126
472
Sannu
Nanhe Khan
AHK0816298
87
128
1424
Sannu
Munna
UP/73/359/0750016
87
137
468
Sannu
Mohan Lal
AHK0076331
87
94
1210
SANNU KHAN
LATE. AJEEJ
AHK2753184
87
110
139
Sannu Khan
Islam Khan
AHK0839787
87
3
666
Sannu Singh
Ram Lal
FQL1169937
87
306
251
Sannuhusain
Saisahusain
FQL2384113
87
258
654
Sannukhan
Sadikaali
AHK1202167
87
95
657
Sannukhan
Ajijakhan
AHK0996595
87
169
703
Sannukumar
Pravinakumar
AHK1238617
87
41
606
SANNY
RAKESH KUMAR
AHK1831668
87
393
287
SANNY
RAMCHARAN
AHK2112886
87
24
712
SANNY
RAJESH
AHK2760577
87
11
972
SANNY
BRAJLAL
AHK2553618
87
399
1151
SANNY KUMAR
VIKRAM SINGH
AHK2689719
87
242
192
Sano
Samasudadin
FQL2058642
87
261
21
Sano
Maharaj Singh
AHK0856591
87
274
25
Sano
Nurailai
AHK1281005
87
282
91
Sano
Guddu
AHK1255462
87
332
1017
Sano
Afajal
AHK0504704
87
37
879
Sano
Bharosilal
FQL2402485
87
344
138
Sano
Hafij Khan
CPD3655024
87
346
952
Sano
Asin
CPD4064986
87
118
212
Sano Begam
Javed Khan
CWY2848406
87
122
154
Sano Begam
Rahamat
CWY2831865
87
123
76
Sano Begam
Iqabal
AHK0979369
87
234
553
Sanobar
Muhammad Aslam
AHK0508879
87
130
550
Sanod Sharma
Madnalal Sharma
AHK1069657
87
118
7
SANOGYA KUMAR
SURENDRA BABOO
AHK1984319
87
343
994
Sanoj
Vinod
AHK2425130
87
83
816
Sanoj
Nahar Sih
CWY3336831
87
120
451
Sanoj
Shibganesh
AHK1010594
87
256
605
Sanoj Kumar
Bainiram
AHK1628064
87
398
34
SANOJ YADAV
DHANVEER SINGH
AHK2249605
87
389
663
Sanoj Yadav
Ramesh Chandra
AHK1302991
87
63
1280
SANOO
ABDUL SATTAR
AHK2502326
87
249
528
SANOO
SVA.SAID KHAN
AHK1998921
87
114
528
SANOO
SUMMERA
AHK2028884
87
61
744
SANOO KHAN
SHABBIR
AHK2237758
87
20
730
SANOO KHAN
NOORJAHAN
AHK1809870
87
111
177
SANOO KUMARI
BACHCHOO SINGH
AHK1979087
87
95
885
Sanovar
Naim Khan
AHK0987503
87
94
989
Sanovar
Rafik
AHK2377711
87
287
1192
SANOVAR
RAHIS KHAN
AHK2699072
87
100
622
Sanovar
Sagir
AHK1013986
87
18
352
Sanovar
Hamid Ali
AHK0755579
87
290
386
Sanovar Jahan
Salim Udadin
AHK2457364
216
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
294
434
Sanovar Shahin
Elector Name
Rais Ul Hasan
AHK0106625
87
298
15
Sanovar Shahin
Raisul Hasan
AHK0883413
87
280
234
Sanovar Sultana
Mu Suhel
AHK0702274
87
287
664
SANOVR KHAN
KHURRAM MUKARRAM KHAN
AHK2060390
87
249
669
SANOVR KURAISI
ABDUL KADIR
AHK1816388
87
69
358
Sanpdhya
Sachin
AHK0485540
87
1
1235
SANSALESH KUMAR
PREMDAS
AHK1027739
87
293
79
Sansar
Umrafarukh
FQL1344811
87
293
537
Sansar
Anvar
UP/73/357/0651089
87
207
603
Sansar
Gitam Singh
AHK1728336
87
195
641
Sansar Chandra
Gokulchand
UP/73/357/0432534
87
226
120
Sansarasih
Karatarasih
AHK0583468
87
204
84
Sansarchandashmara
SvaShrijgannathshamara
UP/73/357/0450545
87
349
352
Sansari
Ajav Singh
CPD1763119
87
183
56
SANSHITH PI
SATYNATHN PI
AHK1786060
87
7
686
Sanshodhan
Girja Shankar
AHK0989897
87
91
1148
SANSKRITI SHARMA
SANJIV SHARMA
AHK2599108
87
54
520
SANSKRITI SINGH CHANDEL
SATENDRA PAL SINGH
AHK2093771
87
25
313
Sant
Sutua
FQL2527208
87
286
51
Sant Kailashi
Roshan Lal
AHK0175133
87
288
1050
Sant Kailashi
Roshnalal
AHK1363852
87
257
592
Sant Kumar
Bhagavan Singh
AHK2331767
87
265
733
Sant Kumar
Amar Singh
UP/73/357/0600313
87
229
602
Sant Kumar
Subhash Chandra
FQL2347797
87
231
100
Sant Kumar
Subhashchand
AHK0255497
87
369
1065
SANT KUMAR
DESHRAJ SINGH
AHK2665917
87
372
478
Sant Kumar
Pappu
AHK1590710
87
394
176
Sant Kumar
Ashok Kumar
AHK0381855
87
392
131
Sant Kumar
Ramesh Chand
AHK0296897
87
62
598
Sant Kumar
D D Saraf
AHK0329391
87
77
621
Sant Kumar
Labh Chand
AHK0466334
87
179
83
Sant Kumar
Rameshchandra Varma
AHK1026111
87
200
817
Sant Kumar
Ramesh Chand
FQL1975598
87
166
279
Sant Kumar
Ramji Lal
UP/73/357/0483366
87
179
394
Sant Kumar Singh
Sva Shivaraj Singh
AHK1070515
87
175
563
Sant Kumar Urf Santa
Omaprakash
FQL2336667
87
379
897
Sant Kumari
Pratap Singh
AHK0388363
87
261
244
Sant Kumari
Raj Kumar
UP/73/357/0585567
87
165
905
SANT KUMARI
BIRENDRA
AHK2591618
87
166
164
SANT KUMARI
VIRENDRA
AHK2118990
87
399
335
Sant Lal
Brijalal
AHK1722909
87
5
81
Sant Lal
Bhup Singh
UP/73/357/0213101
87
145
1536
SANT PRAKASH YADAV
LATE. BHARAT SINGH YADAV
AHK2617561
87
77
250
Sant Prasad Singh
Markande Singh
CWY2611424
87
222
1298
Sant Saran Sharma
SvaSvami Suraj Sharma
AHK1647064
87
353
389
Sant Singh
Roshan Lal
CPD2177335
87
123
490
Sant Singh
Bhagavanadas
CWY2375404
87
350
1002
Santa
Chhutkanna
CPD4198594
87
312
259
Santa
Indra Singh
FQL2619211
87
262
438
Santa
Ramababu
UP/73/357/0591125
87
298
294
SANTA
BHIKAM SINGH
AHK2528214
87
48
197
Santa
Sanikumar
AHK2281897
87
146
1361
Santa
Ramakishan
AHK1066612
87
142
193
Santa
Nahar Singh
UP/73/359/0783423
87
162
1128
SANTA
RAJU
AHK2589802
87
182
443
SANTA KARMAKAR
NARESH CHAND KARMAKAR
AHK1921832
87
211
648
Santa
Bhudev
AHK1361492
87
57
732
Santa Devi
Shyam
AHK0450155
87
391
962
Santa Devi
Bhimasen
AHK0294785
87
93
256
Santa Devi
Jit Singh
CWY2357676
87
8
478
Santa Devi
Amar Singh
UP/73/357/0228123
87
298
292
Santa Devi
Bhikam Singh
AHK1200997
217
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
233
637
Santa Devi
Elector Name
Sunahari
FQL2250199
87
247
965
Santa Devi
Maheshchand
FQL2152213
87
246
1444
Santa Devi
Bhavar Sihan
FQL2614667
87
356
328
Santa Devi
Jagadish Prasad
AHK1214949
87
362
1159
Santa Devi
Vijendra Kushavah
AHK2236743
87
161
202
Santa Devi
Soran Singh
FQL2991271
87
169
1064
Santa Devi
Sunil Kumar
AHK1587310
87
169
1077
Santa Edavi
Bhim Singh
AHK1586973
87
141
766
Santa Kumari
Murari Singh
AHK1001221
87
279
102
Santabahadur
Him Vahadur
FQL2402451
87
278
821
Santadevi
Motiram
UP/73/357/0594357
87
368
578
Santadevi
Pappu
CPD3305976
87
382
614
Santadevi
Pratapasingh
AHK2433431
87
160
286
Santadevi
Munnalal
AHK2367506
87
278
518
Santagopal
Vrindavan Sahay
FQL2097186
87
324
1326
Santakumar
Kanhaiya
AHK0305128
87
382
287
Santakumar
Lachariram
CPD2719813
87
389
391
Santalal
Ramsaran
CPD2998656
87
399
490
Santalal
Shivalal
AHK0681437
87
215
251
Santalal
Jhuri Lal
FQL1662188
87
142
742
Santama
Rajesh
CWY3718574
87
290
1403
SANTANA SONKAR
ANAND SONKAR
AHK2645323
87
184
1029
Santanam Singh
Dayal Sih
AHK0237982
87
256
764
Santapalasingh
Ramavilash
AHK0533976
87
389
93
Santaprasad
Ramsharan
AHK0942755
87
90
666
Santapyari
Rajendra Prasad Satsangi
AHK2364859
87
124
499
SANTAR
AMIR BALAS
AHK2084671
87
205
393
Santar Ali
Nabbo Shah
AHK0067280
87
375
867
Santar Khan
Babukhan
AHK0506592
87
124
259
Santar Khan
Gutti Khan
AHK0061739
87
100
200
Santara
Fatehamohammad
UP/73/359/0705065
87
91
93
Santara Chaudhri
Mukesh Kumar
CWY2866101
87
95
786
Santaram
Babu Lal
AHK1690320
87
89
916
Santaram
Ramladete
AHK0790279
87
71
609
Santaram
Khubiram
UP/73/357/0393272
87
65
396
Santaram
Jhuri Prasad
FQL2289056
87
369
835
Santaram
Vriddharam
AHK0887307
87
357
319
Santaram
Matadin
UP/73/356/0462896
87
349
548
Santaram
Roshnalal
UP/73/356/0447354
87
307
457
Santaram
Guruprasad
AHK2228476
87
281
341
Santaram
Lajjaram
UP/73/357/0627293
87
253
39
Santaram
Garibadas
AHK1192913
87
133
1053
Santaram
Narayan Singh
AHK0722801
87
199
945
Santaram
Nanhe Singh
FQL1145333
87
146
691
Santaram
Kishan Lal
UP/73/359/0789252
87
150
452
Santaram
Kishnalal
CWY2871036
87
7
321
Santarupa
Hakim Singh
FQL2404226
87
355
1128
Santarvi Das
Shri Bhagvati Prasad
AHK0137356
87
35
179
Sante
Suresh
FQL1944099
87
380
807
Sante
Babukhan
AHK2431971
87
97
380
Santej Devi
Guruvchan
CWY1111566
87
191
611
Santendrakor
Guruminasingh
FQL1973833
87
206
902
Santeo Devi
Rajaram
AHK0275453
87
74
1129
Santeosh Kumar
Shyamalal
AHK0012666
87
259
132
Santeosh Kumar
Bhagavan Das
AHK0318147
87
252
556
Santi
Harisingh
AHK2340396
87
363
971
Santi
Chhataram
CPD3841483
87
9
629
Santi
Manikchandra
AHK2259083
87
217
251
Santi Devi
Mehand Singh
AHK1563741
87
222
867
Santi Devi
Visambhar Nath
AHK1433499
87
123
615
Santi Devi
Vanavari Lalu
CWY2380743
87
123
595
Santi Edavi
Puran Chand
CWY2376971
218
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Santidevi
Munna
FQL2501294
Santita
Yogendra
CWY2614493
628
Santiya Devi
Bhurisingh
FQL2588861
72
589
Santo
Dayal
UP/73/357/0399117
87
63
91
Santo
Savir
UP/73/357/0372329
87
9
164
Santo
Doltaram
UP/73/357/0228226
87
89
724
Santo
Bablu
UP/73/359/0675272
87
97
373
Santo
Ramababu
CWY3335858
87
97
505
Santo
Sundar Singh
UP/73/359/0699125
87
96
525
Santo
Ganpatiram
CWY2847762
87
84
278
Santo
Khem Chand
AHK0017988
87
83
132
Santo
Bhajan
AHK0996959
87
389
337
Santo
Surjabhan
CPD2987717
87
381
358
Santo
Viri Singh
CPD3642006
87
382
270
Santo
Lakhan
UP/73/356/0612772
87
395
1162
Santo
Nekasiya
AHK1399070
87
393
489
Santo
Angad
CPD2729358
87
59
741
SANTO
TULSI RAM
AHK2741379
87
60
179
Santo
Dauji
UP/73/357/0366615
87
52
195
Santo
Ramekishan
AHK2286433
87
45
1021
SANTO
BHAWANI PRASAD
AHK2196483
87
43
630
Santo
Nihal Singh
FQL1948942
87
99
79
Santo
Kishan
UP/73/359/0699242
87
232
585
Santo
Jagadish
UP/73/357/0543012
87
251
708
Santo
Ramanath
FQL1100643
87
253
555
Santo
Gudda
FQL1108059
87
25
173
Santo
Mahavir
AHK0975235
87
246
732
Santo
Ishvariprasad
AHK2460566
87
236
1056
Santo
Munna Lal
AHK0706416
87
260
1051
Santo
Udyasih
FQL2066132
87
267
126
Santo
Rasal Singh
UP/73/357/0603366
87
267
534
Santo
Avadhesh
FQL2070258
87
267
674
Santo
Chokhe Lal
AHK2366995
87
277
101
Santo
Radheshyam
FQL2265940
87
278
847
Santo
Gulabchand
UP/73/357/0594373
87
285
326
Santo
Mavasiram
UP/73/357/636131
87
296
326
Santo
Juglakishor
UP/73/357/0666643
87
363
1082
Santo
Godhan Singh
AHK2411692
87
364
509
Santo
Santaram
AHK0696096
87
368
247
Santo
Motilal
CPD3979622
87
370
404
Santo
Mahendrra
CPD2717494
87
367
500
Santo
Mahendra
CPD3306958
87
367
349
Santo
Suganikhan
CPD3632569
87
380
955
Santo
Narauti
AHK0131284
87
38
404
Santo
Chandrabhan
UP/73/357/0312273
87
373
529
Santo
Pritam
CPD2979086
87
372
562
Santo
Sumani Khan
CPD2111029
87
372
296
Santo
Moti Lal
AHK1637495
87
347
294
Santo
Tej Singh
UP/73/356/0729971
87
341
138
Santo
Padma
FQL1370469
87
342
147
Santo
Hetaram
FQL2575157
87
346
592
Santo
Hakim Singh
UP/73/356/0729732
87
343
1227
Santo
Rasid Kho
AHK0537134
87
355
486
Santo
Pitam
CPD2440931
87
354
281
Santo
Svarup Chand
UP/73/356/0462143
87
352
101
Santo
Jayapal
UP/73/356/0450348
87
352
183
Santo
Harichand
UP/73/356/450452
87
356
877
Santo
Shivcharan
AHK0677161
87
360
481
Santo
Summera
UP/73/356/0468140
87
309
1061
Santo
Bhavar
FQL1131986
87
311
1012
Santo
Shankar Lal
UP/73/357/0690994
87
316
996
SANTO
HARICHNDRA
AHK2175230
87
68
497
87
77
59
87
193
87
Elector Name
219
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
325
718
Santo
Elector Name
Baijanath
UP/73/357/0726390
87
33
635
Santo
Achlasingh
UP/73/357/0295124
87
326
667
Santo
Ganga Sharan
AHK0638122
87
332
879
Santo
Madan Chand
FQL2171635
87
331
283
Santo
Kadar
AHK2454270
87
335
713
SANTO
KULDIP
AHK2064087
87
334
350
Santo
Rajan Khan
FQL2092013
87
337
458
Santo
Jayanti
AHK2444313
87
190
949
Santo
Harilal
UP/73/357/0417359
87
181
110
SANTO
DINESH KUMAR
AHK1822741
87
205
321
Santo
Dalchandadra
UP/73/357/0456045
87
198
475
Santo
Lakhan
FQL1141092
87
200
382
Santo
Yadaram
UP/73/357/0450132
87
201
390
Santo
Sva Chandrapal
FQL1976711
87
149
187
Santo
Babu
CWY3105368
87
15
73
Santo
Rajaram
AHK0443945
87
148
162
Santo
Ramaavatar
CWY2385833
87
143
435
Santo
Prem Singh
CWY3142205
87
143
838
SANTO
VISSARAM
AHK1805928
87
158
821
Santo
Jvalaprasad
UP/73/357/0501212
87
163
206
Santo
Charnasingh
FQL1993260
87
165
37
Santo
Sva. Jagan Singh
AHK1061290
87
166
33
Santo
Hetasingh
AHK2377109
87
166
200
Santo
Faguni Ram
UP/73/357/0483291
87
168
521
Santo
Charan Singh
AHK1007442
87
17
594
SANTO
CHARAN SINGH
AHK1990431
87
176
6
Santo
Gopi
FQL3099801
87
175
191
Santo
Roshan Lal
FQL2432557
87
124
95
Santo
Bantu Khan
AHK1072115
87
124
310
Santo
Navav
AHK0410126
87
125
98
Santo
Mavasi
UP/73/359/0744038
87
128
1202
Santo
Shamasudin
CWY3311826
87
128
931
Santo
Varkat
UP/73/359/0750129
87
13
47
Santo
Shital
AHK0981100
87
1
246
Santo
Hira
UP/73/357/0201596
87
106
443
Santo
Jay Prakash
CWY2372945
87
104
259
Santo
Purnasingh
CWY1412147
87
104
318
Santo
Chhitramal
CWY1412386
87
11
489
Santo
Fateh Sih
UP/73/357/0240069
87
114
672
Santo
Vedo
CWY2378804
87
328
154
Santo Devi
Bahadur Singh
FQL1458629
87
327
540
Santo Devi
Chokhe Lal
AHK1456821
87
329
949
Santo Devi
Tularam
AHK1183375
87
325
760
Santo Devi
Sukharam
UP/73/357/0726434
87
334
66
Santo Devi
Raj Bahadur
AHK0205641
87
332
1268
Santo Devi
Tularam
AHK0310664
87
316
999
SANTO DEVI
BHAMAR SINGH
AHK2175685
87
312
252
Santo Devi
Vijendra Singh
AHK0210443
87
300
746
Santo Devi
Dataram
UP/73/357/0672354
87
359
533
Santo Devi
Dharam Singh
CPD2711513
87
357
221
Santo Devi
Charan Singh
UP/73/356/0462847
87
356
596
Santo Devi
Jagadish
AHK1548262
87
353
18
SANTO DEVI
RAJENDRA KUMAR
AHK0188664
87
354
819
Santo Devi
Ram Nivas
AHK1537141
87
343
348
Santo Devi
Hotam Singh
AHK1694595
87
349
180
Santo Devi
Jit Singh
UP/73/356/0447234
87
350
935
Santo Devi
Shiv Singh
AHK2397016
87
372
179
Santo Devi
Ramaprasad
CPD1549021
87
380
52
SANTO DEVI KUSHVAHA
RAMNATH KUSHVAHA
AHK1903020
87
380
438
SANTO DEVI
BALKISHN BAGHEL
AHK2010817
87
365
248
Santo Devi
Prem Singh
AHK1624030
87
362
177
Santo Devi
Bhagavan Das
AHK2406734
220
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
362
650
SANTO DEVI
Elector Name
SV BABOO LAL
AHK1890235
87
296
727
SANTO DEVI
JUGAL KISHOR
AHK2162311
87
260
793
Santo Devi
Ramvat
FQL2067759
87
261
1143
Santo Devi
Javahar
FQL1110766
87
256
44
Santo Devi
Mahendra Singh
FQL1417708
87
235
329
Santo Devi
Munna Lal
FQL2051142
87
240
412
Santo Devi
Hari Babu
AHK1596022
87
254
379
Santo Devi
Vijay Singh
FQL2448579
87
255
387
Santo Devi
Virendra Singh
FQL3010923
87
252
47
SANTO DEVI
MAHENDRA SINGH
AHK2131399
87
233
696
Santo Devi
Rambharose
FQL2052876
87
218
1150
Santo Devi
Raju Singh
AHK1203603
87
42
1196
Santo Devi
Mahendra Kumar
FQL1066893
87
51
655
Santo Devi
Ramakishan
FQL1071166
87
58
550
Santo Devi
Rajjo
FQL1955376
87
391
886
Santo Devi
Niranjan Singh
AHK0294959
87
391
947
Santo Devi
Bhikam Singh
AHK0295543
87
395
197
Santo Devi
Bhuri Singh
UP/73/356/0627343
87
395
1105
Santo Devi
Bhagavan Singh
AHK1518596
87
398
836
Santo Devi
Mukesh
AHK0945287
87
399
242
SANTO DEVI
AMAR NATH
AHK2104727
87
399
538
Santo Devi
Dinesh Chand
AHK0680447
87
399
539
Santo Devi
Rajevir Singh
AHK0681122
87
383
747
SANTO DEVI
PYARELAL
AHK2721264
87
384
740
Santo Devi
Ramsahay
UP/73/356/0618500
87
386
506
Santo Devi
Dharmavir Nsih
AHK0514315
87
386
1071
Santo Devi
Bhagavan Singh
CPD4385985
87
385
357
Santo Devi
Dayaram
AHK2435915
87
385
419
Santo Devi
Jagannath Prasad
AHK1595511
87
389
829
Santo Devi
Bhikam Singh
AHK1374842
87
387
58
Santo Devi
Kunvarapal
AHK0948737
87
87
515
Santo Devi
Rajendra Prasad
AHK1494996
87
88
233
Santo Devi
Sobran
UP/73/359/0669177
87
89
173
Santo Devi
Pratap Singh
UP/73/359/0675054
87
89
237
Santo Devi
Shital Prasad
UP/73/359/0675084
87
86
160
Santo Devi
Babulal
UP/73/359/0660392
87
64
1140
Santo Devi
Sva. Sher Singh
AHK1051572
87
118
813
Santo Devi
Foran Singh
AHK0093740
87
103
436
Santo Devi
Jyeti Ram
CWY2819662
87
128
680
Santo Devi
Sanjay Varma
CWY3142460
87
123
77
Santo Devi
Raju
AHK0423335
87
122
386
SANTO DEVI
SHRICHANDRA
AHK2202398
87
176
147
Santo Devi
Raju
AHK0432542
87
173
513
SANTO DEVI
SHRIPAT KUMAR
AHK2115681
87
171
457
Santo Devi
Dataram
UP/73/357/0498374
87
171
577
Santo Devi
Kishan Singh
UP/73/357/0498146
87
17
1377
SANTO DEVI
PRITAM SINGH
AHK2555910
87
167
1052
Santo Devi
Mukesh Kumar
FQL2336311
87
167
10
Santo Devi
Sva. Bulaki Das
AHK1372804
87
165
811
Santo Devi
Chandrabhan
FQL3065117
87
163
568
Santo Devi
Kunvar Pal
UP/73/357/0483258
87
163
916
Santo Devi
Virendra
AHK2223980
87
141
353
Santo Devi
Ram Svarup
UP/73/359/0783296
87
150
427
SANTO DEVI
RAJENDRA SINGH
AHK1895507
87
156
992
Santo Devi
Hari Singh
FQL1989441
87
207
377
Santo Devi
Ramavir
UP/73/357/0459263
87
180
620
SANTO DEVI
RAMPAL SINGH
AHK2193522
87
188
445
Santo Devi
Sukharam
AHK1257021
87
213
571
Santo Devi
Hari Singh
AHK0398347
87
218
534
Santo Devi Gosvami
Mukesh Gosvami
AHK1677384
87
291
1275
Santo Jain
Sva Summedi Lal
AHK0667857
87
373
280
Santo Kho
Dholu Kho
AHK0377663
221
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
67
144
Santo Maisi
Elector Name
Gled Vin Maisi
UP/73/357/0384420
87
179
80
Santo Varma
Rahul Varma
AHK1026095
87
8
303
Santodavei
Rup Singh
UP/73/357/0228725
87
97
3
Santodevi
Devidas
CWY2845477
87
66
538
Santodevi
Antaram
UP/73/357/0384244
87
388
250
Santodevi
Bhimasain
CPD2159887
87
394
420
Santodevi
Sva. Soran Singh
AHK1303866
87
4
859
Santodevi
Om Prakash
AHK1038678
87
375
352
Santodevi
Panchamasingh
CPD4000055
87
375
431
Santodevi
Ajarun
CPD3970654
87
372
523
Santodevi
Raju
CPD3531985
87
371
598
Santodevi
Raju
CPD2110880
87
38
268
Santodevi
Kanhaiyalal
FQL1338896
87
347
109
Santodevi
Rajendrasingh
AHK2422624
87
359
86
Santodevi
Gajendra
AHK0661843
87
311
1205
Santodevi
Kamlasingh
AHK2413953
87
339
458
Santodevi
Mahavir
AHK2431260
87
258
262
Santodevi
Vijyasingh
AHK2341329
87
255
310
Santodevi
Hari Shankar
FQL3010626
87
234
703
Santodevi
Shilendra
AHK2386571
87
234
706
Santodevi
Ramasingh
FQL2522746
87
209
40
Santodevi
Rajaram
FQL1979343
87
201
701
Santodevi
Chhaviram
AHK2331593
87
203
223
Santodevi
Chandrapal
FQL2350593
87
15
41
Santodevi
Gorelal
AHK2262970
87
143
70
Santodevi
Hariom
AHK0976514
87
163
740
Santodevi
Rameshchandra
AHK0163519
87
167
887
Santodevi
Shivcharan
AHK2381515
87
176
241
Santodevi
Garib Das
FQL2338432
87
123
585
Santodevi
Ramadas
CWY2390239
87
11
563
Santodevi
Rameshchand
FQL2311181
87
391
568
Santodvi
Suresh
CPD4135893
87
300
321
SANTOESH
MUKESH KUMAR
AHK2069904
87
342
400
Santoesh Kumar
Bhagavan Singh
FQL2396182
87
28
252
SANTOKH SINGH
LASHKAR SINGH
AHK1418938
87
147
425
SANTOKH SINGH ISSAR
S.P.SINGH
AHK2127264
87
79
758
SANTOKH SINGH NIJJAR
TARA SINGH
AHK1988534
87
376
187
Santokh Singh Sahami
Bhagat Singh
AHK0520882
87
383
11
SANTOKHI LAL
MANSUKHA RAM
AHK2107761
87
34
433
Santoki Lal Jain
Narayan Das Jain
AHK1540475
87
174
316
Santokumari
Vanpasingh
AHK0564484
87
260
960
Santola
Revatiram
AHK2345312
87
45
195
Santonsh Kumari
Munna Lal
FQL1074483
87
374
1122
Santos
Ramcharan
AHK0519694
87
201
1174
Santos
Kamla Devi
AHK0937847
87
379
804
Santos Devi
Suneri Lal
AHK1595305
87
371
383
Santos Gupta
Jay Prakash
AHK1636281
87
270
502
SANTOS KUMAR
LATE.MOHAN SINGH
AHK2628949
87
131
75
SANTOS KUMAR SINGH
RAJENDRA PRASAD SINGH
AHK1924794
87
270
305
Santosh
Ramanivas
FQL2272979
87
272
648
Santosh
Chiranji Lal
FQL2257624
87
272
858
Santosh
Shital Prasad
AHK0685784
87
270
78
Santosh
Javahar Lal
UP/73/357/0615081
87
270
141
Santosh
Shivshankar
UP/73/357/0615013
87
276
198
Santosh
Rakesh
AHK1659036
87
274
30
Santosh
Rajakumar
AHK1280445
87
274
202
Santosh
Khrubchand
AHK1181882
87
274
380
Santosh
Dayachran
AHK1477496
87
274
657
Santosh
Shivcharan
AHK0695007
87
266
312
Santosh
Ramsanehi
AHK0195172
87
264
978
Santosh
Ganesh Kumar
AHK0528240
87
27
3
Santosh
Bed Ram
AHK1396019
222
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
27
356
Santosh
Elector Name
Ramagopal
UP/73/357/0279093
87
27
375
Santosh
Dhanaraj
UP/73/357/0279114
87
266
991
Santosh
Shambhu
AHK1181361
87
267
759
Santosh
Raghuvir
AHK2367290
87
260
1100
Santosh
Arbasih
FQL2272417
87
260
1263
SANTOSH
RAJESH KUMARI
AHK2625119
87
261
155
Santosh
Dayal
FQL2156925
87
261
589
Santosh
Ghasiram
AHK0856526
87
262
301
Santosh
Udal Singh
AHK1634740
87
262
365
Santosh
Ramajilal
FQL2364917
87
263
500
Santosh
Kanhaiya
FQL1389402
87
263
622
Santosh
Mahabir
AHK0857037
87
26
20
Santosh
Harendra
UP/73/357/0270430
87
256
1337
Santosh
Vijay Singh
AHK0371344
87
257
34
SANTOSH
OM PRKASH
AHK1903467
87
257
167
Santosh
Chokhelal
AHK1678697
87
256
592
Santosh
Kalichran
AHK1551613
87
256
927
Santosh
Vijyasingh
AHK0659631
87
257
1174
Santosh
Rani
AHK2226306
87
258
29
Santosh
Shri C Shashi
FQL3071503
87
280
163
Santosh
Gordhan
AHK2465342
87
280
855
Santosh
Gurudhan Lal
AHK0495366
87
278
930
Santosh
Chandan Singh
AHK0105924
87
277
453
Santosh
Divanasingh
FQL2111714
87
284
371
Santosh
Prabhakar
UP/73/357/0628135
87
287
1126
Santosh
Lal Singh
AHK1431915
87
288
766
Santosh
Subhashchand
FQL2462059
87
29
843
SANTOSH
NARENDRA SINGH
AHK1859222
87
289
94
SANTOSH
RAMESH CHAND
AHK2485787
87
295
1101
SANTOSH
SUBHASH
AHK2741908
87
297
405
Santosh
Jayaprakash
UP/73/357/0645527
87
295
415
Santosh
Rakesh
FQL2457927
87
298
744
Santosh
Ram Nivas
FQL1445048
87
235
490
Santosh
Sanjay Gupta
FQL2054054
87
235
509
Santosh
Brajesh
FQL2051209
87
236
805
Santosh
Kundan Lal
FQL2381481
87
237
691
Santosh
Polam Singh
AHK2391365
87
238
1012
Santosh
Virendra Kishor Saksena
FQL2368116
87
241
460
Santosh
Desharaj
AHK0375030
87
241
652
Santosh
Surendra
AHK0373159
87
241
769
Santosh
Sva R P Sharma
AHK0376186
87
246
948
Santosh
Raghuvansh Singh
AHK0316497
87
255
198
Santosh
Hiralal
FQL2614063
87
255
385
Santosh
Rajendra Singh
AHK2334845
87
255
648
SANTOSH
KALI CHARAN
AHK2181576
87
253
1262
SANTOSH
SONOO BHAT
AHK2063733
87
254
504
Santosh
Vijay Singh
AHK0492413
87
252
415
Santosh
Panchiram
UP/73/357/0579313
87
252
805
Santosh
Tillu Ram
AHK1396597
87
250
110
Santosh
Saligaram
UP/73/357/0564177
87
250
590
Santosh
Chandrabhan
AHK2324846
87
251
992
Santosh
Giradhari Lal
AHK1554039
87
250
634
Santosh
Ramesh Chandra
AHK1570761
87
251
124
Santosh
Ramasevak
FQL1423565
87
251
244
Santosh
Vijay Singh
AHK1553098
87
249
269
Santosh
Raghuvansh
AHK2322055
87
219
330
Santosh
Muktavihari
AHK2362341
87
218
879
Santosh
Sundar Lal
AHK0866624
87
217
1019
Santosh
Ajav Singh
AHK1197243
87
216
884
Santosh
Mahipal Singh
UP/73/357/0525672
87
216
892
Santosh
Lalchandra
UP/73/357/0525713
87
224
125
Santosh
Subhash
AHK2369650
223
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
223
389
Santosh
Elector Name
Shrichand
FQL1548700
87
22
695
Santosh
Subhash
FQL2027381
87
22
889
Santosh
Natthilal
UP/73/357/0264015
87
22
985
Santosh
SvaShyamadas
FQL2995579
87
221
733
Santosh
Madnalal Lamba
AHK0168906
87
232
689
Santosh
Dori Lal
UP/73/357/0543069
87
233
212
Santosh
Darshasingh
FQL1383496
87
232
285
Santosh
Darshan Singh
FQL2349074
87
229
783
Santosh
Ramesh
FQL2044865
87
229
784
Santosh
Jagadish
FQL2044857
87
229
432
Santosh
Ram Nath
BLN0086074
87
229
590
Santosh
Omakar Singh Baghel
AHK1379239
87
229
651
Santosh
Rajendra
FQL1100049
87
227
1067
Santosh
Charnagiri
AHK0550319
87
228
470
SANTOSH
VALVIR
AHK2743664
87
226
247
Santosh
Surjasih
AHK2371763
87
226
456
Santosh
Rajendra
UP/73/357/0534180
87
226
593
Santosh
Badan Singh
FQL1465137
87
372
109
Santosh
Bachchu Singh
CPD1562503
87
371
798
Santosh
Panna Lal
UP/73/356/0603978
87
372
684
Santosh
Khannomal
AHK1228584
87
373
69
Santosh
Babu Lal
CPD3631546
87
375
778
SANTOSH
RANGI LAL
AHK2048601
87
373
302
Santosh
Rameshchand
AHK0377838
87
373
303
Santosh
Ramji Lal
AHK0377846
87
374
565
Santosh
Gangaram
CPD3303559
87
379
321
Santosh
Amranath
AHK0927558
87
379
368
Santosh
Bahadur Singh
AHK0927855
87
379
846
Santosh
Ramagopal
AHK0387910
87
379
973
Santosh
Balavir
AHK0389270
87
379
1065
Santosh
Ram Sanrahi
AHK0965053
87
380
214
SANTOSH
NATTHI LAL
AHK2530442
87
378
156
Santosh
Balavir
AHK2430247
87
376
621
Santosh
Rangilal
CPD3104007
87
376
822
Santosh
Roeshanalal
CPD3833241
87
362
189
Santosh
Ramchandra
CPD2711588
87
361
119
Santosh
Ramesh
CPD3740552
87
367
111
Santosh
Girvar
CPD3525508
87
368
765
Santosh
Munnalal
AHK0313429
87
370
18
SANTOSH
PREM SINGH
AHK2043032
87
370
212
Santosh
Sanjay Prakash
AHK2417301
87
370
293
Santosh
Rameshchandra
UP/73/356/0603652
87
370
339
Santosh
Bachchusingh
AHK2417467
87
342
120
SANTOSH
LATE RAJ KUMAR SHARMA
UP/73/357/0750621
87
342
122
Santosh
Ramesh
UP/73/357/0750622
87
343
390
Santosh
Vijay
AHK1697960
87
343
1291
Santosh
Haribabu
AHK0653477
87
343
1302
Santosh
Harihar
AHK1198423
87
349
798
Santosh
Vijay
AHK1365469
87
350
654
Santosh
Viri Singh
UP/73/356/0456087
87
35
1129
Santosh
Motilal
AHK1380369
87
349
1046
Santosh
Mahendra Sih
CPD3157849
87
35
59
SANTOSH SINGH
SHRICHAND SINGH
AHK1801026
87
359
312
Santosh
Karan Singh
CPD3162567
87
358
83
Santosh
Maharam
AHK0887810
87
358
215
Santosh
Devaraj
CPD2170496
87
358
324
Santosh
Suresh
AHK1283332
87
356
325
Santosh
Roshan Lal
AHK1470541
87
356
411
SANTOSH
GHAMANDI RAM
CPD3563657
87
36
178
Santosh
Jagadish
FQL1060961
87
354
843
Santosh
Nemi Chand
AHK1590363
87
353
643
Santosh
Kailashi Ram
CPD1540632
224
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
352
512
Santosh
Elector Name
Narayan Singh
AHK1505577
87
351
644
Santosh
Tekchand
CPD2025328
87
352
11
Santosh
Radhe Shyam
AHK2395770
87
352
233
Santosh
Kailashi
CPD3157260
87
355
396
Santosh
Mohanasingh
CPD2485415
87
34
606
Santosh
Brijamohan
FQL1065069
87
34
787
Santosh
Svaminath
AHK0021691
87
34
934
SANTOSH
OM PRKASH SONKAR
AHK2009322
87
34
1176
SANTOSH
RAM BABU
AHK2563427
87
338
294
SANTOSH
ROOP SINGH
AHK2083061
87
337
410
Santosh
Kailashi
AHK0303909
87
332
750
Santosh
Jvala Prasad
UP/73/357/0741377
87
332
1064
Santosh
Ram Prasad
AHK1172600
87
331
337
Santosh
Mitthanalal
UP/73/357/0738086
87
333
459
Santosh
Shanitasvarup
AHK2452563
87
333
584
Santosh
Megh Singh
AHK2452761
87
336
718
Santosh
Shivcharan
AHK0197814
87
326
74
Santosh
Tullaram
FQL2394476
87
326
509
Santosh
Fulasih
FQL2166767
87
321
526
Santosh
Rajakumar
FQL2373835
87
323
885
SANTOSH
SURESH CHAND
AHK2103141
87
323
897
Santosh
V Lakhpat
AHK1271311
87
329
938
Santosh
Shiv Shankar
AHK1521335
87
330
608
Santosh
Val Kishan
AHK0918060
87
326
974
Santosh
Bangali
AHK0899666
87
328
600
Santosh
Kiran Dei
AHK1455781
87
329
148
Santosh
Sundar Singh
FQL2085934
87
329
241
Santosh
Babulal
AHK1198977
87
329
305
Santosh
Chiranji Lal
FQL2086825
87
300
517
Santosh
Gurudayal
FQL2608081
87
300
653
Santosh
Kishori
UP/73/357/0672180
87
300
738
Santosh
Moti
UP/73/357/0672340
87
311
949
Santosh
Girish
FQL2475572
87
310
724
Santosh
Shrikrishn
UP/73/357/0690225
87
308
704
Santosh
Ram Nibas
AHK1211630
87
316
365
Santosh
Nemichand
AHK2423085
87
316
1113
SANTOSH
DAUDYAL
AHK2175081
87
317
427
Santosh
Naval Singh
AHK1259894
87
316
245
Santosh
Har Prasad
UP/73/356/0741083
87
313
370
Santosh
Roshnalal
AHK0211904
87
314
1075
Santosh
Shyamavavu
AHK1497387
87
32
564
Santosh
Rajaraju
AHK2258499
87
319
1148
Santosh
Hajari Lal
UP/73/357/0711670
87
32
394
Santosh
Vijendrasingh
AHK2260255
87
32
492
Santosh
Gulshan Kumar
AHK0472225
87
318
535
Santosh
Shyamababu
CPD2169282
87
319
555
Santosh
Chandaram
FQL2081677
87
44
65
Santosh
Tilkaraj
FQL2277556
87
45
133
Santosh
Pannilal
AHK2277408
87
40
131
Santosh Devi
Raghuvir
AHK0446161
87
40
701
Santosh
Vinod
FQL2311322
87
45
1125
Santosh
Suresh
AHK0491779
87
47
94
Santosh
Amir Chandra
UP/73/357/0339131
87
45
975
Santosh
Pappu
FQL2132371
87
48
233
Santosh
Satyanarayan
FQL2134328
87
50
135
SANTOSH
SHAMBHU
AHK2214286
87
57
702
Santosh
Kishori Lal
UP/73/357/0357058
87
57
891
Santosh
Mishri Lal
AHK0026880
87
58
554
Santosh
Soniram
AHK0977017
87
6
713
Santosh
Sumer
FQL1055300
87
60
519
Santosh
Chhutatara
UP/73/357/0366299
87
61
85
Santosh
Shivcharan
FQL1959170
225
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
51
671
Santosh
Elector Name
Vinod
FQL1073907
87
56
583
Santosh
Badriprasad
FQL1954650
87
56
630
Santosh
Dataram
FQL1955558
87
56
734
Santosh
Ramasvarup
UP/73/357/0351313
87
56
896
Santosh
Shivdayal
FQL1934280
87
54
925
Santosh
V P Sethi
UP/73/357/0351083
87
381
331
Santosh
Babu Lal
CPD4332250
87
384
216
Santosh
Mahendra Singh
AHK0924720
87
384
424
Santosh
Darbasingh
CPD3721735
87
385
195
Santosh
Shankarlala
AHK1171610
87
385
480
Santosh
Prasadi Lal
AHK1575562
87
386
757
Santosh
Javaharalal
AHK0514000
87
389
408
Santosh
Chunnilal
AHK1236611
87
387
337
Santosh
Mahendra Singh
AHK0951400
87
394
766
Santosh
Devi Singh
AHK0381590
87
395
693
Santosh
Natthilal
CPD3955051
87
395
791
Santosh
Sital Prasad
AHK2449080
87
395
929
Santosh
Kamalesh
AHK1518646
87
395
1182
Santosh
Komal Prasad
AHK1398817
87
396
326
Santosh
Tara Chand
UP/73/356/0627649
87
399
962
Santosh
Omaprakash
AHK2455251
87
4
61
Santosh
Natthi
AHK2250678
87
4
465
Santosh
Kishlapal
FQL2418135
87
4
639
Santosh
Ramababu
FQL1398478
87
4
921
SANTOSH
RAM BABOO
AHK1832427
87
398
263
Santosh
Ramagopal
CPD1565761
87
398
837
Santosh
Vishambar
AHK0945063
87
397
119
Santosh
Shrichandra
UP/73/356/0633014
87
8
199
Santosh
Diptiram
UP/73/357/0228609
87
8
935
SANTOSH
SORAN SINGH
AHK2521466
87
76
487
Santosh
Dinesh
AHK2346500
87
74
248
Santosh
Hukam Singh
UP/73/359/0630398
87
72
564
Santosh
Brijapal
AHK0043711
87
70
120
Santosh
Sanjay Kumar
FQL2331015
87
70
755
SANTOSH
UTTAM
AHK2197994
87
66
508
Santosh
Titu
AHK0042432
87
66
652
Santosh
Prem Singh
AHK1658723
87
66
666
Santosh
Sva.Ram Babu
AHK1640994
87
66
676
Santosh
Mulchand
FQL1080191
87
66
276
Santosh
Mahavir Prasad
FQL1079870
87
7
33
Santosh
Sukhalal
FQL2995074
87
7
91
Santosh
Shivnandan
FQL2994796
87
7
391
Santosh
Rajavir Singh
FQL2316412
87
7
404
Santosh
Dosi Pali Bal
FQL2495026
87
65
307
Santosh
Kamla Prasad
FQL2506483
87
62
309
SANTOSH
GOPAL
AHK2501831
87
62
474
Santosh
Eii P Nanda
AHK0617605
87
62
658
Santosh
Lakshmikant
AHK2313989
87
97
1166
Santosh
Sundar
AHK1546134
87
98
76
Santosh
Lahori Prasad
CWY2843860
87
92
1291
Santosh
Om Prakash
CWY3675048
87
93
105
SANTOSH
RAMMURTI
AHK2072932
87
89
723
Santosh
Charan Singh
UP/73/359/0675270
87
9
768
Santosh
Karnansih
FQL1898907
87
9
1231
SANTOSH
DINESH KUMAR
AHK2733723
87
90
67
Santosh
Sovran
UP/73/359/0678805
87
90
102
Santosh
Rajendra
CWY2360315
87
80
474
Santosh
Sarvan
UP/73/359/0640232
87
82
234
Santosh
V Eiil Chor
AHK2360766
87
81
369
Santosh
Dasharnakumar
CWY3526324
87
81
382
Santosh
Tej Singh
UP/73/359/0639603
87
84
387
Santosh
Ghanashyam
UP/73/359/0660626
226
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
82
330
Santosh
Elector Name
Jitendra
CWY3240694
87
85
334
Santosh
Jyoti Prasad
CWY2348071
87
86
632
Santosh
Rameshchandra
UP/73/359/0660266
87
87
73
Santosh
Kishan Chand
CWY2850907
87
88
200
Santosh
Mukesh
UP/73/359/0669143
87
88
8
Santosh
Gajendra Singh
AHK1485960
87
99
1279
SANTOSH
SUNDAR LAL
AHK2604734
87
99
940
Santosh
Gopi Chandra
CWY3756723
87
131
545
Santosh
Than Singh
AHK1036763
87
131
622
SANTOSH
HARINNDAN
AHK1819085
87
131
791
Santosh
Mahilal
AHK1445428
87
131
839
Santosh
Babu Lal
UP/73/359/0756044
87
132
75
Santosh
Ram Avatar
CWY1057140
87
134
73
Santosh
Babusingh
UP/73/359/0768033
87
135
150
Santosh
Mahavir
AHK1332451
87
135
345
Santosh
Chandrabhan
AHK0553909
87
135
1124
Santosh
Ramababu
AHK0270447
87
137
485
Santosh
Gitaram
CWY2930246
87
137
254
Santosh
Amralal
AHK0076612
87
138
513
Santosh
Suresh Chand
AHK0730598
87
140
467
Santosh
Mathura Prasad
UP/73/359/0780397
87
123
167
Santosh
Jagannath
AHK0572941
87
123
1042
Santosh
Hushiyar Singh
AHK1612993
87
122
106
Santosh
Hoshiyar Singh
CWY2832954
87
122
432
SANTOSH
JAGAN NATH
AHK2202240
87
120
892
Santosh
Suresh Chandra
CWY0961771
87
128
271
Santosh
Mohanasihan
CWY3142700
87
129
14
SANTOSH
NARENDRA NATH
AHK2484160
87
13
161
Santosh
Pratap
UP/73/357/0240352
87
118
327
Santosh
Ghamandi
CWY2832665
87
119
775
Santosh
Babulal
AHK0734376
87
101
156
Santosh
Gurunran
UP/73/359/0705507
87
101
559
Santosh
C.Ev. Maivi
CWY3203007
87
104
195
Santosh
Omaprakash
AHK0970038
87
105
517
Santosh
Harioem
CWY2373531
87
106
94
Santosh
Rajendra Singh
AHK0324871
87
10
1067
Santosh
Chandra Singh
AHK0750109
87
1
24
Santosh
Ramaprakash
UP/73/357/0201401
87
1
618
Santosh
Ashokakumar
FQL1900810
87
1
641
Santosh
Bishan
AHK1023118
87
203
289
Santosh
Bhogiram
AHK2337160
87
201
682
Santosh
Ramasvarup
UP/73/357/0450375
87
201
334
SANTOSH
SHRI RAM SAROOP
AHK1960731
87
20
608
Santosh
Pradip
AHK2268548
87
197
630
Santosh
Sureshchandra
UP/73/357/0444285
87
197
744
Santosh
Kundan Lal
AHK0543520
87
198
327
Santosh
Tulasiram
UP/73/357/0438721
87
199
353
Santosh
G. P
AHK1247519
87
199
659
SANTOSH
SUNIL
AHK2039667
87
199
777
Santosh
Shankaralal
AHK0090498
87
199
844
Santosh
Shankar Lal
AHK1681493
87
209
366
Santosh
Hiralal
AHK0565192
87
209
650
Santosh
Ramajilal
FQL1976596
87
211
334
SANTOSH
BIHARILAL
AHK2019206
87
210
66
Santosh
Anokh Lal
FQL1411131
87
206
1139
SANTOSH
KAILASHI
AHK2705713
87
207
825
Santosh
K Eiis Ravat
UP/73/357/0459422
87
204
952
Santosh
Surajit
FQL3036985
87
205
292
Santosh
Vasudev
AHK2340776
87
203
467
Santosh
Suresh
AHK2332823
87
178
787
Santosh
Rameshvar
FQL1998665
87
176
495
Santosh
Radheshyam
AHK2289973
227
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
180
729
Santosh
Elector Name
Omaprakash
AHK0077941
87
180
79
Santosh
Ramratan
AHK0083006
87
180
351
Santosh
Ram Sevak
FQL3083235
87
181
849
Santosh
Jagadishaprasad
FQL1545649
87
185
554
Santosh
Sva.Om Prakash
AHK1230507
87
183
742
Santosh
Ramapratap
AHK2304822
87
188
8
SANTOSH
BABLOO
AHK1896760
87
186
1412
SANTOSH
PRASADI LAL
UP/73/357/0402764
87
19
790
SANTOSH
OM PRAKASH
AHK2556710
87
190
173
Santosh
S P Siddu
FQL2329985
87
190
209
Santosh
Rovinsin I
FQL1534015
87
190
446
Santosh
Villo Ram
FQL1087204
87
193
589
Santosh
Premchand
AHK2317246
87
193
758
SANTOSH
GANESH LAL
AHK1964998
87
193
821
Santosh
Shital Prasad
FQL1534957
87
194
24
Santosh
Ram Prasad
UP/73/357/0432006
87
196
142
Santosh
Rajendra Singh Chauhan
AHK2320471
87
174
498
Santosh
Sher Singh
AHK1567205
87
174
684
SANTOSH
KAILASHI CHAND
AHK2630028
87
172
455
Santosh
Lallu Prasad
AHK2409282
87
169
645
Santosh
Ramasevak
AHK2291615
87
17
626
Santosh
Mangal Singh
AHK0757708
87
166
380
Santosh
Ful Singh
FQL1146794
87
163
560
Santosh
Vishambhar
AHK2375574
87
162
97
Santosh
Bhagavanalal
FQL2145126
87
165
498
Santosh
Mevaram
FQL2601243
87
164
481
Santosh
Uma Shankar
AHK0576215
87
159
99
Santosh
Kalichran
FQL2014298
87
159
652
Santosh
Devi Singh
AHK0083774
87
159
791
Santosh
Vijay Singh
AHK1577741
87
16
4
Santosh
Chhotelal
UP/73/357/0246176
87
16
147
Santosh
Nirjanjalal
UP/73/357/0246381
87
160
130
Santosh
Ram Singh
AHK1467828
87
147
433
Santosh
Rajiv Sharma
AHK0427153
87
148
297
Santosh
Rajnarayan
CWY2386716
87
145
18
Santosh
Hakim Singh
AHK1002310
87
146
162
Santosh
Raj Kumar
UP/73/359/0789867
87
143
339
Santosh
Man Singh
AHK0799726
87
141
390
Santosh
Prabhudayal
UP/73/359/0783313
87
141
483
Santosh
Tthi Lala
CWY3530169
87
141
494
Santosh
Mittan Lal
CWY3530193
87
142
806
Santosh
Ramesh Chand
AHK1415017
87
148
888
Santosh
Shaligram
AHK1048701
87
149
289
Santosh
Pramod
UP/73/359/0789719
87
15
445
Santosh
Ramagopal
AHK2263812
87
15
631
SANTOSH
YADRAM
AHK2521656
87
15
775
SANTOSH
RAKESH BABU
AHK2690774
87
151
346
Santosh
Bangali Babu
AHK2338572
87
151
786
Santosh
Vishnu
FQL2015345
87
152
496
Santosh
Ashokakumar
AHK2343408
87
152
523
Santosh
Daya Shankar
UP/73/357/0513320
87
157
435
Santosh
Govindasingh
FQL1342823
87
157
551
Santosh
Bhagavan Singh
AHK0727628
87
158
410
Santosh
Ram Singh
AHK1562727
87
213
351
Santosh
Pramod
FQL1367945
87
214
653
Santosh
Vidyaram
UP/73/357/0525060
87
214
1018
Santosh
Rajesh
FQL3065265
87
17
935
Santosh Devi
Amrajit
AHK2265296
87
85
1002
Santosh Agarwal
Vinod Agarwal
AHK1376417
87
380
351
Santosh Agraval
Murari Lal
AHK1281690
87
260
672
Santosh Agrawal
Mathura Prasad
FQL2365088
87
186
400
Santosh Agrawal
Suresh chand Agrawal
UP/73/357/0402253
228
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
279
876
Santosh Asthana
Elector Name
Hemant Asthana
AHK0293811
87
189
248
Santosh Avasthi
Shib Shankar
FQL2330025
87
309
691
SANTOSH BABOO
RAM LAKHAN
AHK2056091
87
331
39
SANTOSH BABOO
RAM SANEHI
AHK2063535
87
258
79
Santosh Babu
Sva Panchiyaram
AHK2341279
87
391
98
Santosh Babu
Visharam
AHK0928531
87
387
99
Santosh Babu
Vissaram
AHK0699488
87
196
829
SANTOSH BAGHEL
NEMI CHAND BAGHEL
AHK2205276
87
216
1126
Santosh Bakhshi
Ashok Kumar Bakhshi
UP/73/357/0525675
87
138
636
Santosh Bankar
Sundar Bai
AHK0070979
87
135
957
Santosh Chanchal
Girish Chanchal
AHK0252379
87
32
892
SANTOSH CHANDEL
BAIJU
AHK2562031
87
207
977
Santosh Chaudhri
Bharat Sograval
AHK1340926
87
236
104
Santosh Chavla
Shyamasundar Chavla
AHK0706432
87
235
36
SANTOSH DEVI
MUKESH SEN
AHK2078293
87
247
699
SANTOSH DEVI
JIVN LAL
AHK1910280
87
215
98
Santosh Devi
Rakesh Kumar
FQL1405349
87
224
553
Santosh Devi
Mahendra Kumar
FQL2043891
87
227
1192
Santosh Devi
Ramesh Chand
AHK0278085
87
272
434
SANTOSH DEVI
MUNNALAL RATHAUR
AHK2118776
87
280
869
Santosh Devi
Vijay Kumar Agraval
AHK0306829
87
280
1207
Santosh Devi
Subhash Chand Singhal
AHK0650192
87
305
405
Santosh Devi
Ravindra Singh
AHK0121004
87
332
1200
Santosh Devi
Sona
AHK1457795
87
364
57
Santosh Devi
Pancham Singh
AHK0696047
87
350
1203
Santosh Devi
Hotam Singh
AHK1295062
87
35
290
Santosh Devi
Vrijamohan Sonkar
AHK1689140
87
349
416
Santosh Devi
Rajesh Sih
CPD3492220
87
347
370
Santosh Devi
Guru Prasad
AHK0700310
87
388
684
Santosh Devi
Rameshchand
AHK0677740
87
388
843
Santosh Devi
Yuvaraj
AHK1275999
87
388
1076
Santosh Devi
Sva Jay Singh
AHK0690909
87
394
212
SANTOSH DEVI
HARI KISHAN
AHK2111565
87
397
10
Santosh Devi
Ramesh Chandra
AHK1279280
87
4
222
Santosh Devi
Rajakumar
AHK2252872
87
51
596
Santosh Devi
Munnalal
AHK0023440
87
47
646
Santosh Devi
Juglakishor
FQL1185735
87
84
670
Santosh Devi
Bharat Singh
CWY3117736
87
88
196
Santosh Devi
Rajendra Prasad
UP/73/359/0669136
87
81
1028
Santosh Devi
B.L. Chauhan
AHK1343540
87
66
145
Santosh Devi
Fakir Chandra
FQL1079789
87
72
42
Santosh Devi
Prem Singh
AHK0042721
87
198
199
Santosh Devi
Sva.Haresh Kumar
AHK1719418
87
2
725
Santosh Devi
Chandrabhan
AHK0007401
87
20
1091
Santosh Devi
Satish Babu Shrivastav
FQL3039401
87
183
760
Santosh Devi
Amar Singh
FQL1990373
87
180
9
Santosh Devi
Foran Singh
FQL3083466
87
167
767
Santosh Devi
Pappu
FQL1992148
87
177
444
Santosh Devi
Chandrabhan
FQL1146059
87
165
284
Santosh Devi
Bangali Babu
FQL1993872
87
163
870
Santosh Devi
Jagan Singh
AHK1052976
87
143
945
Santosh Devi
Ramvakil
AHK1068881
87
142
886
SANTOSH DEVI
KISHN VIR SINGH YADAV
AHK2612448
87
144
718
Santosh Devi
Omaprakash
UP/73/359/0784114
87
147
105
Santosh Devi
Chandrapal
CWY1154921
87
140
97
Santosh Devi
Brijamohan Singh
AHK0833426
87
121
1004
SANTOSH DEVI
RAGHURAJ SINGH
AHK2600484
87
118
291
SANTOSH DEVI BAGHEL
CHANDRABHAN BAGHEL
AHK1810704
87
283
238
SANTOSH DHAWAN
S.P. DHAWAN
AHK2438778
87
2
517
SANTOSH DIVAKAR
SVA.KELASH DIVAKAR
AHK1887751
87
204
767
Santosh Divakar
Raju Divakar
AHK0250092
87
45
1287
Santosh Dube
Ashok Dube
FQL1073022
229
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
204
322
Santosh Dube
Elector Name
Shriram Dube
FQL1977347
87
202
246
SANTOSH DUBE
SHRIRAM DUBEY
AHK2513513
87
152
434
Santosh Duve
Avadh Bihari
UP/73/357/0513461
87
47
770
Santosh Faujadar
Anaves Faujadar
AHK2279461
87
235
497
Santosh Giri
Charnagiri
AHK2389104
87
212
990
Santosh Goyal
Ganga Ram Goyal
FQL3091550
87
111
104
Santosh Goyal
Lakhmi Chand
CWY2817260
87
237
936
SANTOSH GUPTA
LATE.BAL KISHAN GUPTA
AHK2652014
87
229
1009
SANTOSH GUPTA
RISHABH KUMAR GUPTA
FQL2249159
87
222
1039
Santosh Gupta
Ramesh Chand
AHK0394932
87
297
1237
Santosh Gupta
Hariom
AHK0177451
87
267
320
Santosh Gupta
Hari Om Gupta
AHK0528323
87
339
864
SANTOSH GUPTA
HARIOM GUPTA
AHK2115962
87
64
241
Santosh Gupta
Bhagavan Gupta
AHK0040337
87
102
743
Santosh Gupta
Ramesh Chandra Gupta
AHK0457184
87
139
1127
Santosh Gupta
Kishan Lal Gupta
AHK0272310
87
213
738
Santosh Gupta
Ramesh Chand Gupta
AHK2357317
87
233
9
Santosh Jaggi
Kishnalal Jaggi
AHK0178277
87
156
1072
SANTOSH JAIN
FOOLCHAND JAIN
AHK1817824
87
18
394
Santosh Jha
Niraj Jha
AHK1029222
87
183
242
Santosh Kakkad
A L Kakkad
FQL3104692
87
20
880
Santosh Kamar
Shrinivas Sharma
UP/73/357/0261162
87
242
827
Santosh Kapur
KEiisKapur
FQL2197945
87
30
15
Santosh Kaushik
Chandrakant Kaushik
AHK1046838
87
92
800
Santosh Kr. Sharma
Hari Shanker Sharma
CWY3675162
87
363
542
Santosh Ku
Badri Prasad
CPD3163714
87
173
886
Santosh Kukreti
Purshottam Kukreti
AHK0087353
87
294
27
Santosh Kuma
Ram Nivas
AHK2463339
87
294
971
Santosh Kumar
Kanhaiya Lal
AHK1648120
87
290
1370
SANTOSH KUMAR
PANNALAL
AHK2644847
87
29
40
Santosh Kumar
Lal G Yadav
AHK0794412
87
29
255
Santosh Kumar
Madan Mohan
UP/73/357/0291037
87
29
483
Santosh Kumar
Puttu Lal
FQL3005071
87
286
119
Santosh Kumar
Natthu Mal
FQL3006145
87
281
486
Santosh Kumar
Bholenath
AHK2437135
87
280
1163
Santosh Kumar
Sukha
AHK1216415
87
28
362
Santosh Kumar
Tinchu Ram
AHK0022780
87
280
600
Santosh Kumar
Prem Kumar
AHK0494856
87
276
506
Santosh Kumar
Mahendrapal Singh
UP/73/357/0684056
87
276
665
Santosh Kumar
Chokhelal
UP/73/357/0684259
87
277
826
Santosh Kumar
Lakhan Singh
AHK1476449
87
267
521
Santosh Kumar
Gayasiram
FQL2257806
87
264
961
SANTOSH KUMAR
CHANDRAVATI DEVI
AHK1933340
87
265
159
Santosh Kumar
Rajendra Singh
AHK0857680
87
265
1155
SANTOSH KUMAR
BABULAL
AHK2737633
87
266
769
SANTOSH KUMAR
MURARI LAL
AHK0194928
87
269
1043
Santosh Kumar
Harishchand Upadhyay
AHK2389385
87
273
1151
Santosh Kumar
Devidas
AHK1222785
87
275
103
Santosh Kumar
Daya Saran
AHK0657056
87
276
142
Santosh Kumar
Rakesh
87
276
273
Santosh Kumar
Faguniram
AHK0502229
87
256
651
Santosh Kumar
Nemi Chand
AHK0370767
87
26
430
Santosh Kumar
Ram Svarup
AHK0445338
87
258
933
Santosh Kumar
Murari Lal
UP/73/357/0579235
87
240
543
Santosh Kumar
Raj Kumar
AHK1503317
87
237
732
SANTOSH KUMAR
RAKESHKUMAR
AHK1799170
87
233
768
Santosh Kumar
Beni Ram
FQL3090461
87
235
641
SANTOSH KUMAR
SHAHVIR SINGH
AHK2057644
87
236
246
Santosh Kumar
Kamataprasad
AHK0668673
87
236
832
Santosh Kumar
Ashek Kumar
AHK0182576
87
247
583
Santosh Kumar
Ramesh Chand
FQL2059509
87
251
383
Santosh Kumar
Ram Sevak
AHK1441211
230
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
251
674
Santosh Kumar
Elector Name
Ramratan
UP/73/357/0570222
87
253
587
Santosh Kumar
Moharvan Singh
AHK0116483
87
254
609
Santosh Kumar
Jagadish
FQL2371102
87
254
220
Santosh Kumar
Moharmani
AHK2327989
87
233
39
Santosh Kumar
Narayan Singh
AHK0178095
87
228
180
Santosh Kumar
Setilal
AHK1324649
87
227
114
Santosh Kumar
87
222
695
SANTOSH KUMAR
RAM DAS SINGH
AHK2053783
87
222
1372
Santosh Kumar
Sohan Lal
AHK0396010
87
220
372
Santosh Kumar
Ramagopal
AHK0883041
87
215
290
Santosh Kumar
Shari RC
AHK0762229
87
215
309
Santosh Kumar
Gangaram
FQL2451649
87
215
1471
SANTOSH KUMAR
RAMGOPAL
AHK2634368
87
216
324
Santosh Kumar
Bhanuprakash
AHK1197359
87
216
893
Santosh Kumar
Champaram
UP/73/357/0525710
87
216
1141
Santosh Kumar
Badan Singh
AHK1336742
87
363
1296
Santosh Kumar
Lachchho
AHK0680108
87
364
98
Santosh Kumar
Ratan Singh
AHK0696682
87
364
172
Santosh Kumar
Amar Singh
AHK0696757
87
366
70
Santosh Kumar
Suraj Prasad
AHK0620716
87
361
766
Santosh Kumar
Imrati Lal
AHK1671403
87
362
856
Santosh Kumar
Maharaj Singh
CPD3841418
87
363
162
Santosh Kumar
Pokhi Ram
AHK1699594
87
363
171
Santosh Kumar
Jivaram
AHK1699602
87
367
445
Santosh Kumar
Bachchu Singh
AHK0666776
87
367
166
SANTOSH KUMAR
RAJENDRA PRASAD
AHK1894872
87
367
278
Santosh Kumar
Ramcharan
AHK0130872
87
366
559
Santosh Kumar
Dauji Ram
CPD4332268
87
380
73
Santosh Kumar
Desh Raj Singh
CPD3641685
87
380
283
Santosh Kumar
Liladhar Singh
AHK1281435
87
377
1113
Santosh Kumar
Nathuram
AHK0385393
87
379
797
SANTOSH KUMAR
HIRA LAL
AHK2050417
87
379
836
Santosh Kumar
Rajendra Singh
AHK1595230
87
373
263
Santosh Kumar
Sva Bhanvar Singh
AHK1300250
87
374
993
Santosh Kumar
Ram Murti
AHK1584648
87
374
996
Santosh Kumar
Sva Shri Ramchandra
AHK1335140
87
374
1111
Santosh Kumar
Kaluaram
CPD2981132
87
375
91
Santosh Kumar
Rajbahadur
AHK0910182
87
348
66
Santosh Kumar
Lakshmi Narayan
CPD4115978
87
350
262
SANTOSH KUMAR
PRAMOD KUMAR
AHK2246650
87
35
983
Santosh Kumar
Bachchu Singh
AHK2268043
87
350
4
Santosh Kumar
Radheshyam
AHK0514869
87
342
714
Santosh Kumar
Mohan Lal
FQL2268324
87
356
686
Santosh Kumar
Suresh Chand
AHK1548544
87
355
791
Santosh Kumar
Kailash Chand
AHK1548783
87
355
997
Santosh Kumar
Megal Sen
AHK0135954
87
354
1109
SANTOSH KUMAR
TARACHANDRA
AHK2656296
87
354
567
Santosh Kumar
Tara Chand
CPD3564689
87
352
478
Santosh Kumar
Karan Sharma
AHK0135376
87
352
846
Santosh Kumar
Sonapal
AHK1412998
87
358
725
Santosh Kumar
Lakhan Singh
AHK0521773
87
360
235
Santosh Kumar
Uttam Singh
CPD4333043
87
360
671
Santosh Kumar
Naimi Chand
AHK1608546
87
359
1189
Santosh Kumar
Nemi Chand
AHK1731108
87
303
206
Santosh Kumar
Harishankar
AHK0289470
87
302
819
Santosh Kumar
Gopal Singh
UP/73/357/0708425
87
301
1354
SANTOSH KUMAR
ROOPBASANT
AHK1931146
87
306
865
Santosh Kumar
Bangali Mal
UP/73/357/0681361
87
32
480
Santosh Kumar
Shankar
FQL3045051
87
319
307
Santosh Kumar
Hira Lal
FQL2079119
87
318
424
Santosh Kumar
Chhedi Lal
AHK0897827
87
318
678
Santosh Kumar
Rameshvar Singh
AHK1262047
AHK0151886
231
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
319
703
Santosh Kumar
Elector Name
Mohan Lal
FQL2572089
87
319
914
Santosh Kumar
Rameshchand
FQL2213353
87
314
715
Santosh Kumar
Hira Lal
FQL1669803
87
314
1482
Santosh Kumar
Sukharam
AHK1169275
87
316
1104
Santosh Kumar
Daudayal
AHK1571082
87
338
720
SANTOSH KUMAR
SVA.SARAVAN
AHK2083269
87
339
1618
SANTOSH KUMAR
KHAGESH DUTT SHARMA
AHK2686467
87
333
165
Santosh Kumar
Jvalaprasad
AHK2453413
87
334
11
Santosh Kumar
Vedariya
FQL2994358
87
334
156
Santosh Kumar
Sita Ram
AHK1199512
87
332
18
SANTOSH KUMAR
SHYAMSUNDAR
AHK2146017
87
330
13
SANTOSH KUMAR
PHOOL SINGH
FQL2391647
87
323
124
SANTOSH KUMAR
LAJJARAM
AHK1985480
87
323
1027
Santosh Kumar
Bhagavan Das
FQL3088895
87
324
955
Santosh Kumar
Prajapti
AHK1510403
87
92
481
Santosh Kumar
Yogesh Chand
CWY3561156
87
92
1170
Santosh Kumar
Munnalal
AHK1015684
87
95
150
Santosh Kumar
Bhumiprakash Sharma
UP/73/359/0690200
87
95
224
Santosh Kumar
Gulabasih
UP/73/359/0690008
87
95
591
Santosh Kumar
Sva. Sopali
AHK0469080
87
95
785
Santosh Kumar
Suresh Chandra
AHK0451419
87
98
331
SANTOSH KUMAR
POORAN CHAND
AHK2036374
87
98
798
Santosh Kumar
Rajkapur
CWY1111079
87
8
1099
Santosh Kumar
Om Prakash
FQL3057486
87
80
335
Santosh Kumar
K.L. Jindal
AHK0987370
87
80
405
Santosh Kumar
Sakadua Ram
CWY3695947
87
82
642
Santosh Kumar
Prem Singh
CWY3338902
87
82
993
Santosh Kumar
Purnachand
CWY0929489
87
82
1198
Santosh Kumar
Ratan Lal
AHK0792077
87
89
367
Santosh Kumar
Giradhari Lal
CWY1371426
87
89
450
Santosh Kumar
Sundaralal
CWY2852507
87
87
866
SANTOSH KUMAR
LATE. OMPRAKASH
AHK2762227
87
85
640
Santosh Kumar
Sohan Lal
CWY2319911
87
64
455
Santosh Kumar
Bangali Babu
AHK2320398
87
63
1420
SANTOSH KUMAR
SHRI PAL
AHK2025724
87
65
144
Santosh Kumar
Shri Kameshvar Prasad
AHK2350619
87
68
300
SANTOSH KUMAR
AKALI SINGH
AHK1849397
87
68
488
SANTOSH KUMAR
VIJAY SINGH
AHK2071561
87
68
542
Santosh Kumar
Om Prakash
AHK0044412
87
7
885
Santosh Kumar
Valaram Sharma
AHK0008250
87
7
990
SANTOSH KUMAR
RAMESH CHANDRA
AHK1949460
87
7
1104
Santosh Kumar
Raghuvir Singh
AHK1665371
87
7
1137
Santosh Kumar
Vishram Singh
AHK0009191
87
7
1209
Santosh Kumar
Ramlakhan
AHK1485440
87
70
201
Santosh Kumar
Shrichand
FQL1084359
87
73
548
Santosh Kumar
Hari Singh
AHK1566439
87
79
549
Santosh Kumar
Tundaram
CWY3608106
87
77
995
Santosh Kumar
Lakhan Singh
AHK1525633
87
51
518
Santosh Kumar
Ram Dayal
AHK1524479
87
49
1052
Santosh Kumar
Indra Man Gupta
FQL3015807
87
49
329
Santosh Kumar
Madan Lal
AHK0330217
87
57
380
Santosh Kumar
Narayan Das
FQL2328631
87
58
86
Santosh Kumar
Rameshvar
FQL1954387
87
60
678
SANTOSH KUMAR
SHIV CHARAN SINGH
AHK1845841
87
55
423
Santosh Kumar
Badri Prasad
AHK0039453
87
399
1118
SANTOSH KUMAR
MAHENDRA SINGH
AHK2689388
87
396
573
Santosh Kumar
Puran Chandra
AHK1204114
87
398
29
Santosh Kumar
Shri Chand
AHK2520286
87
398
81
SANTOSH KUMAR
MAVASI LAL
AHK2163038
87
398
897
Santosh Kumar
Hakim Singh
AHK0315838
87
399
394
Santosh Kumar
Mukesh Kumar
AHK1722768
87
395
209
Santosh Kumar
Mavasiram
CPD2217917
232
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
391
198
Santosh Kumar
Elector Name
Lachari Ram
CPD4364592
87
391
782
Santosh Kumar
Gulab Singh
AHK0930222
87
392
154
SANTOSH KUMAR
DIVARI LAL
AHK1916170
87
388
1000
Santosh Kumar
Mahendra Sih
AHK1274125
87
389
86
SANTOSH KUMAR
AMAR SINGH
AHK2158699
87
389
823
Santosh Kumar
Parasadi Lal
AHK1374933
87
39
149
SANTOSH KUMAR
KUNVAR PAL
AHK2514040
87
384
776
Santosh Kumar
Amar Singh
AHK1319078
87
384
1148
Santosh Kumar
Gokul Prasad
AHK1318674
87
172
886
SANTOSH KUMAR
MAHAVIR SINGH
AHK2598365
87
173
242
SANTOSH KUMAR
SVA.SHIVNARAIN
AHK1888213
87
171
928
Santosh Kumar
Saranam Singh
FQL3092434
87
177
920
SANTOSH KUMAR
LATE.KISHAN LAL
AHK2726495
87
168
25
Santosh Kumar
Ramesh Chandra
AHK1390921
87
168
74
Santosh Kumar
Ram Prasad
AHK0802504
87
169
1149
Santosh Kumar
Munni Lal
AHK1586742
87
169
780
Santosh Kumar
Vishambhardayal
UP/73/357/0498005
87
170
197
Santosh Kumar
Bhagavan Singh
AHK0808121
87
171
265
Santosh Kumar
Harnarayan
UP/73/357/0498418
87
171
452
Santosh Kumar
Kishan Lal
UP/73/357/0498265
87
171
676
Santosh Kumar
Sher Singh
UP/73/357/0498282
87
165
643
Santosh Kumar
Ram Khiladi
FQL2335412
87
164
244
SANTOSH KUMAR
CHETRAM
AHK2233393
87
166
397
Santosh Kumar
Keval Singh
FQL2985612
87
167
57
Santosh Kumar
Shri Ramakhiladi
AHK1373943
87
16
198
Santosh Kumar
Shyamasundar
FQL1336346
87
159
527
Santosh Kumar
Raghunath
AHK1516749
87
160
1137
Santosh Kumar
Narayan Singh
AHK1603133
87
16
910
Santosh Kumar
Yogesh Kumar
FQL2313781
87
156
655
Santosh Kumar
Chhote Lal
UP/73/357/0471056
87
157
877
Santosh Kumar
Badhairam
UP/73/357/0465584
87
157
1188
Santosh Kumar
Rup Kishor
FQL1144252
87
152
390
Santosh Kumar
Satyanarayan
AHK2342756
87
147
204
Santosh Kumar
Suresh Chand
AHK0155473
87
146
1232
Santosh Kumar
Rajapal Singh
AHK0804617
87
145
1233
SANTOSH KUMAR
BHAGVAN DAS
AHK1905546
87
144
406
Santosh Kumar
Mittan Lal
AHK2330389
87
143
1065
SANTOSH KUMAR
BHUPENDRA SINGH YADAV
CWY2872398
87
141
520
Santosh Kumar
Bhikaram
UP/73/359/0783092
87
140
1183
Santosh Kumar
Mishrilal
AHK0424481
87
200
697
Santosh Kumar
Savitri Devi
AHK2327161
87
200
1275
Santosh Kumar
Hiralal
FQL1934587
87
203
630
Santosh Kumar
Ram Sevak
FQL2193589
87
203
841
Santosh Kumar
Shaligram
AHK2339331
87
203
870
SANTOSH KUMAR
RAJAN SINGH
AHK2204493
87
201
551
Santosh Kumar
Bholaram
FQL1979350
87
201
757
Santosh Kumar
Rajan Singh
AHK1217009
87
2
207
Santosh Kumar
Madnalal
FQL1468370
87
210
702
Santosh Kumar
Harinarayan
AHK0394742
87
210
711
Santosh Kumar
Suresh Chandra
AHK0860924
87
210
415
Santosh Kumar
Rajadev
FQL3054988
87
206
1162
SANTOSH KUMAR
LATE. SHRI RAM LAL
AHK2707404
87
209
405
Santosh Kumar
Saligaram
FQL2193233
87
204
266
Santosh Kumar
Sva Ramcharan
AHK0909655
87
204
563
Santosh Kumar
Udal Singh
AHK0279026
87
202
150
Santosh Kumar
Ramji Lal
FQL3028065
87
207
409
Santosh Kumar
Ramnarayan
UP/73/357/0459309
87
207
470
Santosh Kumar
Bahadur Singh
AHK0859694
87
207
694
Santosh Kumar
Gayadin
FQL1981679
87
207
755
Santosh Kumar
Ram Babu
FQL1137520
87
183
1060
Santosh Kumar
Babusingh
FQL2190965
87
185
79
SANTOSH KUMAR
JANAK SINGH
AHK2507499
233
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
184
109
Santosh Kumar
Elector Name
Vishnudev Prasad Singh
AHK0737619
87
184
636
Santosh Kumar
Sva.Babu Lal
AHK1230200
87
178
804
Santosh Kumar
Shivanarayan
AHK0564369
87
213
516
Santosh Kumar
Pitam Chand
AHK0969055
87
213
656
SANTOSH KUMAR
MAUJILAL
AHK1869536
87
213
731
Santosh Kumar
Komal Prasad
AHK0969253
87
213
479
Santosh Kumar
Ghanashyam
UP/73/357/0525376
87
214
645
Santosh Kumar
Rajendra
UP/73/357/0525052
87
214
849
Santosh Kumar
Sita Ram
AHK0588715
87
14
348
SANTOSH KUMAR
OM PRAKASH SINGH
FQL2280287
87
140
782
Santosh Kumar
Sva Triveni Lal
AHK0834549
87
137
658
Santosh Kumar
Maheshchandra
UP/73/359/0774204
87
137
922
Santosh Kumar
Lakshminarayan
CWY2918761
87
137
1343
SANTOSH KUMAR
SHIVCHARAN
AHK2028199
87
134
504
Santosh Kumar
Shiv Charan
AHK0283002
87
133
1072
SANTOSH KUMAR
ROOPSINGH
AHK1934868
87
133
356
Santosh Kumar
Keshav Dev
AHK1650282
87
133
390
Santosh Kumar
Sadhu Sharan Ram
AHK1650548
87
121
270
Santosh Kumar
Ramesh Chand
AHK1616218
87
121
271
Santosh Kumar
Chhote Lal
CWY3623691
87
120
1308
SANTOSH KUMAR
LAKHAN GIR
AHK2599983
87
122
131
Santosh Kumar
Ramesh Chand
CWY3628054
87
122
776
Santosh Kumar
Jagannath
AHK1605823
87
130
63
Santosh Kumar
Babu Lal
AHK2304145
87
130
440
Santosh Kumar
Mihilal
AHK1411826
87
125
828
SANTOSH KUMAR
KHOOBLAL
AHK1963883
87
106
152
Santosh Kumar
Sva.Amar Singh
CWY1413111
87
104
117
Santosh Kumar
Rajenidra Sih
AHK0458869
87
1
555
Santosh Kumar
Sva.Ramasvarup
AHK0744862
87
1
1470
Santosh Kumar
Ashok Kumar Sharma
AHK1491158
87
11
273
Santosh Kumar
Chandra Singh
AHK2260164
87
113
619
Santosh Kumar
Lakshmi Chandra
CWY0953554
87
114
14
Santosh Kumar
Khubchand
CWY1115641
87
115
155
Santosh Kumar
Kamal Singh
CWY3768181
87
115
226
Santosh Kumar
Keval Singh
CWY2927721
87
115
756
Santosh Kumar
Ramesh Chandra
AHK1721687
87
380
110
Santosh Kumar Agraval
Satishchand Agraval
AHK0605139
87
217
361
Santosh Kumar Anjil
Tara Singh Anjil
AHK1564772
87
140
352
Santosh Kumar Bankar
Babu Lal Bankar
AHK0580779
87
63
1075
SANTOSH KUMAR BANSAL
LATE SANTOSH KUMAR BANSAL
FQL3041639
87
135
1056
Santosh Kumar Chandra
Ravi Ram
AHK0252429
87
49
282
SANTOSH KUMAR DATTA
RAMDAYAL DATTA
FQL2133593
87
53
278
Santosh Kumar Dube
Harsaran Lal Dube
FQL1069111
87
72
20
Santosh Kumar Dube
Raja Babu Dube
AHK0042515
87
145
1304
Santosh Kumar Dube
Chandraprakash Dube
AHK0585422
87
179
218
Santosh Kumar Gautam
Sva Maniram Gautam
AHK1371467
87
48
484
Santosh Kumar Goyal
Ballomal Goyal
UP\73\357\0339548
87
398
222
Santosh Kumar Goyal
Baikunth Nath
AHK1432343
87
240
720
SANTOSH KUMAR GOYAL
KAMTA PRASAD GOYAL
AHK1943356
87
242
1037
Santosh Kumar Gupta
Lakshmi Chanad Gupta
AHK0390476
87
238
988
Santosh Kumar Gupta
Krishn Babu
FQL2359438
87
267
861
Santosh Kumar Gupta
Manapal Gupta
AHK2367753
87
269
1113
SANTOSH KUMAR GUPTA
BAL KISHAN GUPTA
AHK2628576
87
298
197
Santosh Kumar Gupta
Sukhnandaran Gupta
AHK1200815
87
153
1093
Santosh Kumar Gupta
Dayashankar Gupta
AHK0589291
87
140
601
SANTOSH KUMAR GUPTA
BHAGWAN DAS GUPTA
UP/73/359/0780334
87
10
1144
SANTOSH KUMAR GUPTA
KAPIL DEV GUPTA
AHK2071934
87
32
930
SANTOSH KUMAR JAIN
KAILASH CHANDRA JAIN
AHK2562411
87
51
352
SANTOSH KUMAR JAIN
BUDDH SINGH JAIN
AHK0461285
87
53
249
Santosh Kumar Jain
Pothiram Jain
AHK1411974
87
217
671
Santosh Kumar Jha
Oumaprakash
AHK1382506
87
56
1006
SANTOSH KUMAR KANNOZIA
SHRI SHIV PRASAD
FQL2635332
234
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Santosh Kumar Katiyar
J N Katiyar
FQL3050333
39
SANTOSH KUMAR KEN
RAMESH CHANDRA KEN
AHK2479285
379
40
SANTOSH KUMAR KEN
RAMESH CHAND KEN
AHK2505055
87
280
494
Santosh Kumar Khandelaval
Sva. Shri Devi Das
AHK2465631
87
240
203
Santosh Kumar Khandelwal
Devi Das Khandelawal
AHK2291623
87
155
709
Santosh Kumar Khare
Rajbahadur Khare
UP/73/357/513616
87
21
371
Santosh Kumar Maheshvari
Satis Maheshvari
AHK2269934
87
8
1184
SANTOSH KUMAR MAHOR
BHAJAN LAL MAHOR
AHK2551851
87
75
537
SANTOSH KUMAR NIMESH
RAJENDRA NIMESH
AHK2515732
87
185
204
SANTOSH KUMAR PARMAR
RAMVARAN SINGH PARMAR
AHK2542587
87
227
1305
SANTOSH KUMAR PATEL
BRAJBHAN PATEL
AHK2484756
87
266
155
SANTOSH KUMAR RAM
RAM PUKAR RAM
AHK2154714
87
279
94
Santosh Kumar Ray
Kishan Kumar Ray
AHK1497205
87
277
746
Santosh Kumar Sagar
Raj Kumar Sagar
AHK1475086
87
142
849
SANTOSH KUMAR SAVITA
RAM PRAKASH SAVITA
AHK1439850
87
262
604
SANTOSH KUMAR SHARMA
K.L.SHARMA
FQL2450724
87
217
727
SANTOSH KUMAR SHARMA
ROSHAN LAL SHARMA
AHK2635720
87
219
829
Santosh Kumar Sharma
Ram Gopal
FQL2354082
87
342
263
Santosh Kumar Sharma
Rajendra Sharma
FQL2986164
87
343
782
Santosh Kumar Sharma
R. K. Sharma
AHK1363027
87
83
471
Santosh Kumar Sharma
Dataram Sharma
AHK1517507
87
153
846
Santosh Kumar Sharma
Satya Narayan Sharma
AHK0262188
87
151
884
SANTOSH KUMAR SHARMA
VISHMBHAR SHARMA
AHK2580256
87
208
368
Santosh Kumar Sharma
Ramji Lal Sharma
FQL3095874
87
214
1179
Santosh Kumar Sharma
Rammurti
AHK1341866
87
132
204
Santosh Kumar Sharma
Ramesh Chand Sharma
AHK0722959
87
64
46
SANTOSH KUMAR SIKRVAR
BANGALI BABOO
AHK1847458
87
101
907
SANTOSH KUMAR SINGH
LATE.RAJDEO SINGH
AHK2737005
87
185
150
Santosh Kumar Singh
Babusingh Kushavah
FQL2481950
87
184
358
Santosh Kumar Singh
Ram Pratap Singh Chauhan
AHK0558221
87
171
128
Santosh Kumar Singh
Bhagavan Singh
FQL1636356
87
345
923
SANTOSH KUMAR SISODIA
DR.VIJAY KUMAR SHASTRI
AHK2218196
87
86
346
Santosh Kumar Soni
Rajesh Kumar Soni
CWY2852887
87
126
544
Santosh Kumar Tivari
Gangashankar Tivari
AHK0815936
87
292
222
Santosh Kumar Tyagi
Sva. Bal Kishan Tyagi
AHK0173880
87
242
767
Santosh Kumar Upadhyay
Jagaram Upadhyay
AHK0688093
87
89
896
Santosh Kumar Vamne
Mahesh Vamne
AHK0010934
87
252
337
Santosh Kumar Varma
Ram Ratan Varma
UP/73/357/0579334
87
227
986
SANTOSH KUMAR YADAV
SONIRAM YADAV
AHK0278143
87
153
788
Santosh Kumar Yadav
Rangalal Singh Yadav
AHK0246264
87
212
87
Santosh Kumar Yadav
Ram Sevak Yadav
FQL3055571
87
232
910
Santosh Kumari
Avinash
UP/73/357/0543361
87
229
102
Santosh Kumari
Mahendra Singh
AHK0403931
87
220
338
Santosh Kumari
Sanjay Singh
AHK0579987
87
222
150
Santosh Kumari
Vishbhar Singh
FQL2349918
87
238
135
Santosh Kumari
Maheshchand
FQL2467579
87
289
926
Santosh Kumari
GEiisChauhan
AHK2457208
87
299
624
Santosh Kumari
Rakesh Singh
FQL1126010
87
298
841
Santosh Kumari
Arjun Singh
FQL1119817
87
295
265
Santosh Kumari
Mahesh Chandra
UP/73/357/0660253
87
260
838
Santosh Kumari
Rakash
UP/73/357/0585392
87
264
673
Santosh Kumari
Kalyan Singh
AHK1164201
87
35
940
Santosh Kumari
Keshapal Singh
AHK2267821
87
348
285
Santosh Kumari
Bhuri Singh
AHK2420479
87
359
511
Santosh Kumari
Atar Singh
CPD3618006
87
352
870
SANTOSH KUMARI
SUNDAR LAL
AHK2655165
87
355
181
Santosh Kumari
Haragyan Singh
UP/73/356/0462437
87
380
988
Santosh Kumari
Vijay Pal Singh
AHK0134288
87
368
351
Santosh Kumari
Munesh
AHK0660969
87
365
939
Santosh Kumari
Sundaralal
UP/73/356/0471688
87
320
472
Santosh Kumari
Amrit Lal
UP/73/357/0711216
87
32
770
Santosh Kumari
Gyan Singh
AHK0472209
87
239
211
87
379
87
Elector Name
235
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
319
683
Santosh Kumari
Elector Name
Manoj Kumar
UP/73/357/0723118
87
300
374
Santosh Kumari
Arun Kumar
UP/73/357/0672239
87
83
1083
Santosh Kumari
Chandiram
UP/73/359/0639111
87
92
288
Santosh Kumari
Jagadish Kumar
AHK0029801
87
63
910
Santosh Kumari
Premchand
FQL1531557
87
78
59
Santosh Kumari
Satya Prakash Singh
CWY2825867
87
79
36
Santosh Kumari
Satyaprakash Singh
AHK0633156
87
76
144
Santosh Kumari
Shyam Sundar Sharma
CWY3380136
87
54
11
Santosh Kumari
Harend Mohan Sharma
UP/73/357/0351775
87
49
327
Santosh Kumari
Raghu Vir Singh
AHK0330191
87
50
679
Santosh Kumari
Rajesh Sutail
FQL1952530
87
4
793
Santosh Kumari
Suraj Singh
AHK1038918
87
41
866
Santosh Kumari
Dinesh
FQL1943372
87
390
12
SANTOSH KUMARI
KISHOR KUMAR
AHK1961630
87
389
636
Santosh Kumari
Satish Chandra
AHK1302157
87
99
626
Santosh Kumari
Ramaprasad
AHK0469411
87
99
674
Santosh Kumari
Raj Kapur
AHK0318998
87
207
434
Santosh Kumari
Suresh
AHK0240838
87
204
842
Santosh Kumari
Sandip Kumar
FQL2270916
87
20
511
SANTOSH KUMARI
TEJ PRAKASH
AHK0475210
87
198
350
Santosh Kumari
Narendra
AHK2323855
87
200
830
Santosh Kumari
Anis
AHK2327815
87
184
951
Santosh Kumari
Darshan Singh
UP/73/357/0477412
87
184
355
Santosh Kumari
Suresh Singh
AHK0558379
87
186
553
Santosh Kumari
Rajendra Kumar
UP/73/357/0402350
87
186
574
Santosh Kumari
Ramesh Chandra
AHK1251354
87
183
779
Santosh Kumari
Shaifali Singh
AHK2304871
87
179
325
Santosh Kumari
Omaprakash
AHK1070846
87
18
152
Santosh Kumari
Ramesh Chand
UP/73/357/0255267
87
196
606
Santosh Kumari
Vedaprakash
AHK2321487
87
196
826
Santosh Kumari
Ashok Vashel
FQL2593861
87
195
461
Santosh Kumari
Suresh Chand
UP/73/357/0429272
87
154
308
Santosh Kumari
Shiv Shankar
AHK0416438
87
156
428
Santosh Kumari
Babulal
UP/73/357/0465938
87
143
1009
Santosh Kumari
Subhash Chandra
AHK1670082
87
143
1232
Santosh Kumari
Om Pal
AHK1669902
87
160
1337
SANTOSH KUMARI
KALLU RAM
AHK2715308
87
165
324
Santosh Kumari
Madan Mohan
FQL2242840
87
126
620
Santosh Kumari
Mukesh Kumar
AHK0566364
87
139
921
Santosh Kumari
Nand Kumar
AHK1046200
87
138
212
Santosh Kumari
Vijendra Singh
AHK0991703
87
106
639
Santosh Kumari
Ramaprasad
CWY0945915
87
10
21
Santosh Kumari
Bhuri Singh
UP/73/357/0234366
87
72
78
Santosh Kumari Bharadvaj
Anil Kumar Bharadvaj
AHK0452581
87
52
85
Santosh Kumari Gosvami
Vinod Kumar Gosvami
AHK1032507
87
280
32
Santosh Kumari Jain
Naimichandra
UP/73/357/0621095
87
240
204
Santosh Kumari Khandelwal
Santosh Kumar Khandelwal
AHK2291631
87
269
918
SANTOSH KUMARI URF USHA
SALONI DEVI
AHK2133049
87
203
785
Santosh Kumari Yadav
Prabhash Chandra Yadav
AHK0281998
87
74
588
SANTOSH KUNAR
KISHAN SINGH
AHK2026953
87
59
608
Santosh Kushavah
Munnalal
AHK0050575
87
278
988
SANTOSH KUSHVAH
NIRANJAN SINGH
AHK2123354
87
157
1306
SANTOSH KUSHWAH
LT. BHAGVAN SINGH
AHK2586022
87
171
820
Santosh Kuumari
Ramsharan
FQL2242493
87
314
1235
Santosh Lal
Lalajit
UP/73/357/0696459
87
242
1103
SANTOSH MAHAJAN
SOORJ PRKASH MAHAJAN
AHK1876648
87
127
508
Santosh Mastar
Shakun
AHK0817296
87
97
586
Santosh Miranda
Aliks Miranda
AHK0469114
87
74
779
SANTOSH MISHRA
NARESH CHANDRA MISHRA
AHK1796523
87
145
124
Santosh Mishra
Rakesh Narayan Mishra
CWY3671054
87
218
1151
Santosh Mittal
Badri Prasad Mittal
AHK1203892
87
373
823
Santosh Mittal
Dvarika Prasad Mittal
CPD4145520
236
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
195
726
Santosh Mohan
Elector Name
Yatendra Singh
AHK0422758
87
149
405
Santosh Mudgal
Mata Prasad Mudgal
AHK0157313
87
307
380
Santosh N.Masih
Nur Masih
FQL2510964
87
82
1266
SANTOSH NANDAN CHAUBEY
ASHOK CHAUBEY
AHK2085199
87
139
839
Santosh Narula
Omaprakash Narula
CWY1057637
87
225
356
Santosh Nath
Dhan Singh
FQL1469725
87
103
535
Santosh Parihar
Hari Om Parihar
AHK0471359
87
375
661
SANTOSH PARMAR
JVALA SINGH PARMAR
AHK1874957
87
218
263
Santosh Pathak
Vinod Pathak
FQL2353134
87
227
1287
Santosh Prakash
Om Prakash
AHK0165258
87
242
954
Santosh Prasad Sharma
Jagadish Prasad Sharma
FQL2359735
87
231
563
Santosh Rani
Kishan Singh
AHK0256677
87
99
363
SANTOSH RANI
LATE SUBHASH CHAND
AHK2523918
87
75
59
Santosh Rani
Diptilal
UP/73/359/0630195
87
235
715
Santosh Rathaur
Pancham Singh
AHK1609643
87
252
65
SANTOSH RATHAUR
TARACHAND RATHAUR
AHK2131753
87
252
1372
Santosh Rathaur
Kali Charan Rathaur
AHK1623024
87
251
246
Santosh Rathaur
Ramesh Chand Rathaur
AHK1552264
87
251
257
Santosh Rathaur
Ram Bharosi
AHK1554120
87
269
653
Santosh Rathaur
Bhagavanadas
AHK1372150
87
266
93
Santosh Rathaur
Rambharosi
AHK0194860
87
256
495
Santosh Rathaur
Ram Bharose
AHK1423573
87
324
633
SANTOSH RATHAUR
HETRAM
AHK1903350
87
324
1343
Santosh Rathaur
Megh Singh
AHK0128603
87
210
602
Santosh Rathaur
Jamunaprasad
AHK0393835
87
335
396
Santosh Rathor
Hari Singh Rathaur
AHK0216796
87
343
1396
Santosh Rathor
Megh Singh
AHK2424679
87
29
689
Santosh Ravat
Pramod Kumar
AHK0794404
87
226
51
Santosh Ravat
P.N Ravat
AHK1159755
87
226
774
SANTOSH RAVAT
KALYAN RAVAT
AHK1895093
87
249
54
Santosh Sagar
Ashok Kumar
AHK0772350
87
284
386
Santosh Sagar
Ashok Sagar
UP/73/357/0627900
87
91
867
Santosh Saksaina
Sushil Saksaina
AHK1672500
87
155
854
Santosh Saksaina
Vasanti Lal Saksaina
UP/73/357/0519002
87
236
670
Santosh Sarakar
PEiinSarakar
FQL1551662
87
280
208
Santosh Sarin
G.S. Sarin
AHK1290659
87
32
830
Santosh Sauni
Jay Singh Sauni
AHK2258903
87
129
52
Santosh Sauni
R P Sauni
AHK0544171
87
135
107
SANTOSH SAVITA
RAM AVTAR
AHK2031417
87
50
108
Santosh Saxena
Jugal Kishor
AHK0475897
87
322
256
Santosh Shamar
Indrajit
AHK2435808
87
317
573
Santosh Sharma
Omaprakash Sharma
AHK1261254
87
343
1580
SANTOSH SHARMA
LATE.MADAN MOHAN SHARMA
AHK2755296
87
377
1220
Santosh Sharma
Shyam Singh Sharma
AHK0386540
87
290
1292
SANTOSH SHARMA
LATE MADAN MOHAN SHARMA
FQL1114586
87
252
494
SANTOSH SHARMA
DAYA SHANKAR SHARMA
AHK2250827
87
218
619
SANTOSH SHARMA
RAMSEVAK SHARMA
FQL2633618
87
380
490
SANTOSH SHARMA
SHYAM SINGH
AHK1281633
87
4
2
Santosh Sharma
Jagdish Prasad Sharma
FQL1660828
87
92
769
Santosh Sharma
Late Jagdish Prasad Sharma
AHK1403104
87
92
106
Santosh Sharma
Rajendra Kumar
UP/73/359/0678955
87
95
12
Santosh Sharma
Om Prakash
AHK1388651
87
82
983
Santosh Sharma
Ramaprakash Shastri
CWY0929661
87
80
300
SANTOSH SHARMA
LATE RADHA RAMAN SHARMA
AHK2522894
87
80
521
SANTOSH SHARMA
RADHA RAMAN
AHK2475077
87
86
586
Santosh Sharma
Late Omaprakash Sharma
UP/73/359/0660239
87
75
51
Santosh Sharma
Niranjan Prasad Sharma
AHK0460709
87
65
514
SANTOSH SHARMA
GAURI SHANKAR SHARMA
AHK2497071
87
132
293
Santosh Sharma
Mahendra Kumar Sharma
AHK0723023
87
143
986
SANTOSH SHARMA
RAJENDAR SHARMA
AHK2184471
87
189
467
Santosh Sharma
Buddharam
AHK0588376
87
198
351
Santosh Sharvar
Narendra Kumar Sharvar
AHK1716554
237
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Santosh Shastri
Dataram Sharma
AHK2292266
Santosh Shrivastav
Kailash Shrivastav
AHK2308088
Santosh Shukla
Dinesh Kumar Shukla
AHK0689638
891
Santosh Sikravar
Krishnavir Sikravar
AHK1431576
265
754
Santosh Singh
Virendra Singh
UP/73/357/0600182
87
271
113
Santosh Singh
Narayan Singh
AHK0300129
87
258
1121
Santosh Singh
Ram Bharosi Singh
AHK1547231
87
299
255
Santosh Singh
Bhagavan Singh
AHK2467892
87
22
329
Santosh Singh
Ramnarayan
FQL2315091
87
254
239
Santosh Singh
Shri Krishn Singh
FQL2199586
87
49
714
Santosh Singh
Mahendra Shah
AHK0746750
87
398
790
SANTOSH SINGH
SUJAN SINGH
AHK2540888
87
392
7
SANTOSH SINGH
RAMNIVAS
AHK1916626
87
380
1043
Santosh Singh
Hakim Singh
AHK0134106
87
79
648
Santosh Singh
Ishar Singh
AHK0456293
87
83
36
Santosh Singh
Eiis V Singh
CWY2607869
87
185
80
Santosh Singh
Janak Singh
AHK1230762
87
180
120
Santosh Singh
Ratan Singh
AHK2386589
87
179
241
Santosh Singh
Kotaval Singh Rathaur
AHK0281188
87
145
11
Santosh Singh
Balvant Singh
AHK0159426
87
155
347
Santosh Singh
Bahadur Singh
FQL2639649
87
169
1278
SANTOSH SINGH
MAHENDRA SINGH
AHK2594331
87
110
444
Santosh Singh
Layak Ram
AHK0419663
87
144
1260
SANTOSH SINGH CHAHAR
JAGVIR SINGH CHAHAR
AHK2616100
87
151
591
Santosh Singh Chauhan
Ramasingh Chauhan
FQL2998201
87
209
488
SANTOSH SINGH CHAUHAN
UDIT PRATAP SINGH
AHK2037687
87
222
1171
Santosh Singh gehloth
Jagdish Singh Gehloth
AHK1312297
87
92
1396
Santosh Singh Khalsa
Vijendra Singh Khalsa
AHK1666585
87
184
292
Santosh Solanki
Amar Singh Solanki
UP/73/357/0477828
87
34
1094
Santosh Sonkar
Dipchand Sonkar
AHK1484955
87
394
712
Santosh Suman
Kalichran
AHK0381988
87
51
325
SANTOSH SUTAIL
RAJESH KUMAR
AHK2049617
87
83
1175
Santosh Upadhyay
Ram Gopal
AHK1486851
87
211
663
Santosh Upadhyay
Harish Chandra Upadhyay
AHK1361047
87
286
10
Santosh Vadhva
Ashok Vadhva
FQL3009214
87
227
1575
Santosh Varma
Mukesh Kumar Varma
AHK0151753
87
63
54
Santosh Varma
Ramesh Chand Varma
AHK1711381
87
382
817
Santosh Varma
Ramchand Varma
AHK0663377
87
199
467
Santosh Varma
Dvarika Prasad
AHK0092734
87
187
15
Santosh Varma
Rajendra Kumar Varma
AHK2311868
87
197
9
SANTOSH VARMA
SHAKUNTLA DEVI
AHK2037976
87
160
480
Santosh Varma
Jivan Lal Varma
AHK1579218
87
205
442
Santosh Ved
Indajit Dev
AHK0067231
87
343
1025
SANTOSH VERMA
LATE SHIVSHANKAR
AHK1913854
87
349
105
Santosh Yadav
Tahasiladar Yadav
AHK1365725
87
349
1222
SANTOSH YADAV
PREM SINGH
AHK2662237
87
349
878
Santosh Yadav
Bhure Singh
AHK0206979
87
317
844
Santosh Yadav
Sultan Singh Yadav
AHK0391847
87
229
559
Santosh Yadav
Amar Singh
AHK0085712
87
83
1486
SANTOSH YADAV
NARVIR SINGH
AHK2761732
87
98
831
SANTOSH YADAV
HARI CHARAN SINGH YADAV
AHK2603652
87
172
17
Santosh Yadav
Vrijesh Kumar Yadav
AHK2410769
87
144
1174
SANTOSH YADAV
TAHSILDAR SINGH YADAV
AHK1917392
87
131
134
SANTOSH YADAV
BHANVAR PAL SINGH
AHK1819374
87
136
623
Santosh Yadav
Ashok Kumar
AHK1333616
87
131
67
SANTOSHA KUMARI
VIJYA SINGH SANT
AHK2028587
87
39
331
Santoshaagraval
Balakishan
FQL1945567
87
322
446
Santoshadevi
Girraj Singh
AHK0904458
87
111
502
Santoshadevi
Madnalal
CWY2890325
87
112
321
Santoshadevi
Radheshyam
UP/73/359/0726118
87
161
746
Santoshadevi
Rajendrasingh
FQL2343929
87
200
904
Santoshadevi
Sunilakumar
FQL1935329
87
54
1024
87
185
555
87
269
47
87
317
87
Elector Name
238
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
132
532
Santoshadikshit
Elector Name
Harivallabhadikshit
AHK0568923
87
155
292
Santoshakrishn
Ram Sevak
AHK0581983
87
333
18
Santoshakumar
Pritmasih
FQL2173789
87
354
694
Santoshakumar
Kailashchand
CPD4104386
87
366
198
Santoshakumar
Vaulal
CPD3493319
87
369
604
Santoshakumar
Pyarelal
CPD1997097
87
253
502
Santoshakumar
Chandrabhan
FQL2364248
87
239
350
Santoshakumar
Shahavir Singh
AHK0532689
87
295
146
Santoshakumar
Ramababugarg
FQL1889427
87
295
219
Santoshakumar
Surjamal
FQL2457893
87
29
514
Santoshakumar
Sohanalal
FQL1911445
87
256
763
Santoshakumar
Meghasingh
AHK2337822
87
261
921
Santoshakumar
Dalchand
FQL2066413
87
260
1171
Santoshakumar
Sureshchand
FQL2449502
87
263
445
Santoshakumar
Dorilal
AHK2348753
87
384
335
Santoshakumar
Ramanath
CPD3721305
87
381
394
Santoshakumar
Gopal Singh
CPD2992808
87
385
809
Santoshakumar
Bhagirath
AHK0511196
87
399
920
Santoshakumar
Sukhavasilal
AHK2455194
87
61
352
Santoshakumar
Jamuna Prasad
UP/73/357/0366917
87
7
205
Santoshakumar
Rameshvardayal
AHK0974808
87
7
520
Santoshakumar
Lalaram
FQL3075892
87
67
291
Santoshakumar
Rajababu
UP/73/357/0393463
87
15
532
Santoshakumar
Omaprakash
UP/73/357/0246131
87
199
424
Santoshakumar
Gyanbahadur
AHK2325975
87
194
164
Santoshakumar
Sarasvatiprasad
FQL1441369
87
178
1055
Santoshakumar
Gyasiram
FQL2240018
87
178
1104
Santoshakumar
Mahaviraprasad
FQL1998574
87
178
343
Santoshakumar
Shivdayal
FQL1992775
87
134
641
Santoshakumar
Kishorilal
CWY1415108
87
130
243
Santoshakumar
Araeiinativari
AHK0399386
87
10
203
Santoshakumar
Bahadur Singh
UP/73/357/0234577
87
65
670
Santoshakumar Shrivastav
Arshafilal Shrivastav
AHK2324663
87
67
638
Santoshakumari
Harendrapal
UP/73/357/0393696
87
7
486
Santoshakumari
Jitendrasingh
FQL2994994
87
70
239
Santoshakumari
Kishor Kumar
UP/73/357/0390127
87
61
506
Santoshakumari
Mahendrasingh
FQL1932862
87
399
883
Santoshakumari
Rakeshakumar
AHK1187301
87
387
600
Santoshakumari
Balavir
CPD2997658
87
352
97
Santoshakumari
Bablu
CPD2026417
87
359
128
Santoshakumari
Anil Kumar
CPD3741592
87
351
540
Santoshakumari
Harisingh
CPD4147880
87
3
501
Santoshakumari
Kishnagopal
FQL2631299
87
342
583
Santoshansih
Sujan Singh
AHK1194463
87
178
732
Santoshapandey
Mohanapandey
AHK2391522
87
2
360
Santoshaprakash
Madnalal
FQL2623395
87
309
123
Santosharam
Bihari
UP/73/357/0690272
87
377
899
Santosharani
Surendrakumar
CPD2998433
87
204
224
Santoshashekhri
Kevlakrishnashekhri
AHK0279091
87
338
336
Santoshasingh
Hakimasingh
FQL2387389
87
269
416
Santoshasingh
Ramavir
FQL2257665
87
101
16
Santoshasingh
Virendra Singh
AHK0329581
87
159
148
Santoshativari
Gopinathativari
AHK2361350
87
94
621
Santoshavimal
Vijyashyamalal
CWY2357270
87
305
280
Santoshbasanla
Harishchadrabansal
FQL2384733
87
374
443
Santoshbhanvar
Murarilal
CPD3304342
87
29
475
Santoshbhatanagar
REiisBhatanagar
FQL3102985
87
261
1113
Santoshi
Jay Kishan
FQL1110345
87
254
937
Santoshi
Hakim Singh
FQL3000809
87
254
994
SANTOSHI
PRAHLAD
AHK2538312
87
218
124
Santoshi
Raju Sih
AHK0258723
87
368
490
Santoshi
Gulab Singh
UP/73/356/0603195
239
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SANTOSHI
GANAPATI
AHK2163673
102
Santoshi
Badri Prasad
AHK2406676
361
566
Santoshi
Malakhan
AHK1415280
87
343
1578
SANTOSHI
VISHNU
AHK2755262
87
343
1116
Santoshi
Devesh
AHK0652073
87
312
364
Santoshi
Bhajari
UP/73/357/0696485
87
3
615
Santoshi
Narendrakumar
FQL2631224
87
319
1289
SANTOSHI
DILIP KUMAR
AHK2058543
87
313
388
Santoshi
Sunil Kumar
AHK0212332
87
314
175
Santoshi
Lathatheram
AHK2419307
87
315
98
Santoshi
Latatheram
AHK1170109
87
333
311
Santoshi
Bedariya
AHK2452316
87
334
253
Santoshi
Vedariya
UP/73/357/0747029
87
329
117
Santoshi
Shanti
UP/73/357/0732257
87
78
265
Santoshi
Siyaram
CWY3682374
87
68
451
Santoshi
Subhash
FQL2501344
87
387
906
Santoshi
Naresh
AHK1464841
87
382
637
Santoshi
Jvala Prasad
CPD3646437
87
397
665
Santoshi
Sher Singh
CPD4197067
87
51
128
Santoshi
Chokhe Lal
UP/73/357/0345089
87
45
1166
Santoshi
Gayaprasad
FQL1538560
87
198
654
Santoshi
Mahesh
AHK2324366
87
201
417
SANTOSHI
VANSHI
AHK1944016
87
1
503
Santoshi
Indar Singh
UP/73/357/0201349
87
112
770
Santoshi
Radheshyam
AHK0730820
87
113
600
Santoshi
Gangadhar
CWY0960633
87
128
172
Santoshi
Jagamohan
AHK1411875
87
123
503
Santoshi
Virendra
CWY2848448
87
93
238
SANTOSHI BAGHEL
SHANKAR LAL
AHK2518348
87
7
861
Santoshi Devi
Ajit Singh
AHK0478420
87
329
39
Santoshi Devi
Surendra Pal
AHK1278035
87
320
646
Santoshi Devi
Gopal Singh
AHK0689018
87
350
1076
Santoshi Devi
Hakim Singh
AHK1646553
87
216
1663
Santoshi Devi
Vishram Singh
AHK0561266
87
228
346
Santoshi Devi
Virendra Singh
AHK0165662
87
252
229
Santoshi Devi
Satish
AHK2338952
87
246
1458
Santoshi Devi
Chunua
FQL2382422
87
3
528
Santoshi Devi
Kishan Gopal
AHK1016534
87
299
727
SANTOSHI DEVI
SVA.VRIJ BIHARI
AHK1911098
87
299
790
SANTOSHI DEVI
RAMVEER
AHK2655512
87
209
265
Santoshi Devi
Anil Kumar
FQL1979731
87
163
543
Santoshi Devi
Prem Babu
AHK0730317
87
216
1045
Santoshi Devi Sharma
Manoj Sharma
AHK1337591
87
374
754
Santoshi Lal
Ramesh Chand
AHK1419282
87
31
158
Santoshi Lal
Naraynadas
UP/73/357/0294702
87
174
119
Santoshi Lal
Devi Dayal
UP/73/357/0492399
87
208
450
Santoshi Lal
Parasadi Lal
AHK0565168
87
206
164
Santoshi Lal
Prasadi Lal
AHK1376722
87
257
1056
Santoshi Pushkar
Hakim Singh Pushkar
AHK1573476
87
328
54
SANTOSHI RAJPUT
LALARAM RAJPUT
AHK2146181
87
358
404
Santoshi Ram
Faguni Ram
UP/73/356/0463021
87
9
879
Santoshi Saxena
Raju Saxena
AHK2258176
87
211
365
SANTOSHI SHARMA
MANOJ SHARMA
AHK2049039
87
173
784
Santoshi Solanki
Rum Singh Solanki
AHK0085068
87
183
581
Santoshi Tamori
Sanjay Kumar
FQL2345213
87
312
483
Santoshi Vyas
Ful Singh Vyas
AHK2422111
87
316
714
Santoshidevi
Dharmavir
CPD4067732
87
34
126
Santoshidevi
Amiradas
UP/73/357/0300022
87
225
306
Santoshidevi
Jamnabahadur
FQL2044717
87
207
182
Santoshilal
Mangalasain
UP/73/357/0459471
87
207
763
Santoshilal
Samariyaram
UP/73/357/0459348
87
171
317
Santoshilal
Munnilal
UP/73/357/0498206
87
363
47
87
362
87
Elector Name
240
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
310
474
Santoshiram
Elector Name
Jahari Lal
AHK0200311
87
170
373
Santoshiram
Deviram
AHK2295673
87
279
86
Santoshku
KrishnakuRay
FQL2096634
87
31
281
Santoshlata
Shekhrababu
UP/73/357/0294093
87
350
444
Santoshsharma
Om Prakash
AHK2396299
87
204
748
Santou
Hakim Singh
AHK0249466
87
147
464
SANTRA DEVI
RADHESHYAM RAJPUT
AHK2618858
87
3
753
SANTRAM
RAJVIR
AHK2550796
87
27
686
SANTRAM
KHYALIRAM
AHK1842244
87
390
673
SANTRAM
KAILASH CHAND
AHK2682474
87
209
697
SANTRAM RATHAUR
BANS GOPAL
AHK2037471
87
39
103
Santu
Surjapal
AHK0977256
87
332
803
Santu
Ramasho
AHK0310250
87
363
606
Santu
Raghuvir
AHK2411155
87
177
591
Santu Kumar
Bhavuti Prasad
AHK1293802
87
197
956
Santun Dagur
Rajendra Singh
AHK0543462
87
322
141
SANTVATI
RAJU RATHAUR
AHK2101095
87
326
674
Sanu
Parash Singh
AHK0201376
87
326
808
Sanu
Shankar Lal
AHK0201541
87
33
89
Sanu
Dinamuhammad
AHK0773713
87
338
157
Sanu
Nurailahi
AHK2442069
87
338
870
Sanu
Mithathukhan
FQL2087880
87
338
656
Sanu
Alla
FQL2173904
87
336
174
Sanu
Pappu Usmani
AHK0196717
87
337
586
Sanu
Alimuddin
AHK2444925
87
304
415
Sanu
Shirajudadin
FQL2165934
87
311
426
Sanu
Basharudadin
AHK1244854
87
377
243
Sanu
Jagti Ram
CPD3748480
87
346
1107
Sanu
Bashir
AHK0700427
87
345
357
Sanu
Mommad Mustafa
AHK1284181
87
346
263
SANU
KAMRUDDIN
AHK2482198
87
344
883
Sanu
Abdul Gafar
AHK0209163
87
271
130
Sanu
Samasuddin
AHK2392090
87
288
922
Sanu
Jagvar Husain
AHK0113050
87
288
49
Sanu
Jasvantasingh
FQL3085230
87
298
163
Sanu
Amir Uddin
AHK1355387
87
298
335
Sanu
Rasid
AHK0292037
87
297
589
Sanu
Hanif
FQL2078582
87
291
100
Sanu
Salim
FQL2521763
87
291
752
Sanu
Sirajuddin
AHK1282375
87
253
1138
Sanu
Kabir
AHK2327708
87
245
1030
Sanu
Khalil Ahamad
AHK1629773
87
245
290
Sanu
Nosekhan
AHK2304939
87
245
793
Sanu
Khallo
FQL2451359
87
42
204
Sanu
Islam Khan
AHK1423078
87
60
645
SANU
MUSTAK
AHK2191302
87
60
589
SANU
SAFIK AHAMAD
AHK2190254
87
85
61
SANU
DEVLAL
AHK2195618
87
70
12
Sanu
Rakesh Kumar
AHK1656065
87
197
267
Sanu
Sarfaraj Khan
AHK0542662
87
133
40
Sanu
Badarudadin Shah
AHK1051283
87
111
825
Sanu
Mu. Shafi
AHK0835272
87
112
618
Sanu
Aliharan
AHK0570531
87
114
852
Sanu
Rasid Khan
AHK1437953
87
100
189
Sanu
Mo. Safik
AHK1013846
87
101
115
Sanu
Kallu
AHK0034009
87
101
715
Sanu
Salim
CWY3741287
87
100
729
Sanu Abbasi
Rashid Abbasi
AHK1595875
87
59
316
Sanu Ahamad
Istiyak Ahadmad
AHK0049809
87
61
19
SANU ALI
NASIR ALI
AHK0956326
87
38
641
Sanu Divakar
Ram Prasad
AHK1712850
87
214
1208
Sanu Jain
Anil Kumar Jain
AHK1170356
241
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
110
394
Sanu Kha
Elector Name
Saukat Kha
CWY3656915
87
344
910
Sanu Khan
Navisher Khan
AHK0537308
87
117
361
SANU KHAN
RASEED KHAN
AHK2483394
87
117
996
Sanu Khan
Ajam Ali
AHK0263541
87
102
1165
Sanu Khan
Nasarudadin
CWY2366073
87
132
581
Sanu Khan
Muhammad Khan
AHK1348218
87
122
848
SANU KHAN
HAIDR ALI
AHK2601136
87
125
411
Sanu Khan
Irashad Khan
AHK1422161
87
86
24
Sanu Kumar
Devalal
AHK1583053
87
24
460
Sanu Kumari
Ramesh
FQL1062512
87
243
661
SANU KURAISHI
MEHRAJ
AHK2121390
87
45
678
Sanu Mariyam
Mariyam Fadirak
AHK0048132
87
252
1243
Sanu Singh
Birju Singh
AHK1638584
87
272
835
SANU SINGH RANA
RUP SINGH RANA
AHK2119030
87
343
1273
Sanu Usmani
Kutubuddhin
AHK0652214
87
337
271
Sanu Usmani
Vavvu Kho
AHK2443232
87
105
359
Sanu Usmani
Kedar Khan
AHK1502301
87
152
426
Sanuchaupda
Ajay
FQL1630870
87
293
862
SANUDDIN
LATE SABUDDIN
AHK2490274
87
286
295
Sanuj Kumar
Jvala Prasad
FQL3009065
87
119
746
Sanukureshi
Jamilakureshi
CWY2848141
87
247
278
Sanuma
Mehamud
AHK0652875
87
384
1161
Sanun Khann
Shankariya
AHK1318609
87
71
175
Sanup Singh
Bankelal
AHK0045922
87
293
963
Sanurain
Imamudadin
AHK1185131
87
74
61
Sanval
Ramajilal
AHK2342533
87
269
633
Sanvaliya Baghel
Bharat Singh
AHK0668228
87
113
477
Sanvaraj
Galukhan
AHK0978304
87
209
809
Sanvare Lal
Chandrapal
AHK0920587
87
276
184
SANY
DILIP
AHK2070597
87
25
647
Sanya
Bhuvaneshvar
UP/73/357/0270585
87
62
556
Sanya
Anil
UP/73/357/0375007
87
144
447
Sanyaj
Hoti Lal
CWY1248038
87
220
471
SANYAJ SHARMA
RAM GOPAL SHARMA
AHK1918804
87
64
465
Sanyam Kulashreshth
Yog Prakash Kulashreshth
FQL2289338
87
59
4
Sanyam Sachdeva
Hari Om Sachdeva
AHK1520451
87
6
168
Sanyasi
Opi
AHK0746875
87
4
648
Sanyasi
Ramababu
FQL2130383
87
64
464
Sanyati Kulashreshth
Yogaprakash Kulashreshth
FQL2289353
87
218
1215
SANYOG JETLI
RAJENDRA NATH JETLI
AHK2225340
87
86
638
Sanyog Yadav
Digvijay Singh Yadav
AHK0010306
87
4
839
Sanyogita
Surendra
AHK0746255
87
326
424
Sanyogita
Gokul Chand
FQL2166601
87
144
669
Sanyogita
Shiv Kumar
CWY3167400
87
11
560
Sanyogita
Rakesh
AHK0752923
87
101
612
Sanyogita
Ramaprakash Lavaniya
AHK0469916
87
133
365
Sanyogita
Nahar Singh
AHK1650308
87
140
510
Sanyogita
Brajakishor
AHK0989087
87
77
432
Sanyogita Devi
Maheshchandagutta
CWY2607638
87
54
1124
SANYOGITA KUSHVAH
HARISH KUMAR KUSHVAH
AHK2570711
87
155
48
Sanyogitasingh
KuBahadurasingh
AHK2352805
87
365
622
SANYOGTA
POP SINGH
AHK1878792
87
64
490
SANYOKTA DEVI
SVA.MHESH CHANDRA KULASHRESHTH
AHK1847532
87
283
261
Sanyukta
Ajyajaisaval
AHK2440576
87
64
35
Sanyukta Devi
Mahesh Chandra Kulashreshth
FQL2289312
87
286
2
Sanyukta Rani
Sushil Kumar
FQL3009149
87
140
284
Sanyukta Rathaur
Sunil Kumar
AHK0834317
87
393
844
Sao
Nemichand
UP/73/356/0624657
87
389
794
Saodevi
Vishambhra
CPD1561448
87
311
1088
Sapadevi
Rajendrasingh
AHK0664417
87
52
293
Sapan
Supanda
AHK2286649
87
139
528
Sapan Bhadra
Eii K Bhadra
CWY1244722
242
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
341
191
Sapan Dube
Elector Name
Ramesh Chandradube
AHK2430411
87
155
253
Sapan Guha
Eiim.P. Guha
UP/73/357/0513116
87
156
936
Sapan Gupta
Lakshmi Narayan Gupta
FQL1464668
87
138
123
Sapan Kumar
Eii K Bhadra
AHK0583963
87
50
575
Sapan Kumar Vishvas
Supando Vishvas
AHK0462432
87
291
1263
Sapan Kundu
Jogendra Nath Kundu
AHK0218925
87
324
408
Sapan Rojariya
Sushil
FQL2988004
87
369
915
Sapan Singh
Mohan Singh
AHK0531939
87
50
207
Sapan Vishvas
Noniba Vishvas
FQL2135085
87
144
829
Sapan Yadav
Anand Rup
AHK0071175
87
369
1072
SAPANA
LOKESH KUMAR
AHK2666055
87
352
867
SAPANA
VIRENDRA
AHK2655082
87
291
1114
SAPANA
KAMAL
AHK2082766
87
165
924
SAPANA
BIJENDRA SINGH
AHK2592087
87
10
1322
SAPANA
PAPPU
AHK2552479
87
11
967
SAPANA
SATYAVIR
AHK2553568
87
32
901
SAPANA JAIN
HEMANT KUMAR
AHK2562122
87
143
1427
SAPANA KUMARI
AJEET SINGH PARMAR
AHK2613594
87
193
272
Sapanabansal
Jitendrabansal
FQL2032555
87
80
968
Sapanachakravti
Shivadas
UP/73/359/0639639
87
128
929
Sapanadaievi
Jagadishaprasad
AHK0597161
87
395
483
Sapanadevi
Ramakant
CPD3011335
87
305
206
Sapanadevi
Rameshchand
FQL2266542
87
269
449
Sapanadevi
Vinodakumar
FQL2075133
87
253
275
Sapanadevi
Shankaralal
AHK1193051
87
280
160
Sapanadhvan
Satyapaldhavan
AHK0650911
87
182
512
Sapanagupta
Pankajagupta
AHK2304285
87
172
634
Sapanapal
Premasingh
FQL2339182
87
196
522
Sapanashamr
Rahulshamara
FQL2593457
87
288
910
Sapanasingh
Vikasasingh
FQL2470300
87
63
1167
Sapanil Sharma
Vrajesh Sharma
AHK1038066
87
309
177
Saparudin
Nasarudin
FQL2615326
87
120
446
Sapeda Begam
Sakir Khan
AHK0090407
87
235
1057
SAPHEDA DEVI
LATE.BHAJNA
AHK2712032
87
337
85
Sapik
Salim
FQL2395580
87
103
1241
Sapik
Yasin
CWY3664802
87
394
636
Sapita Devi
Rakesh
AHK0379669
87
116
781
SAPIYA BEGAM
NATTHI KHAN
AHK1792639
87
366
948
Sapiya Khan
Bhikki Khan
AHK0901223
87
103
1295
Sapiyan Khan
Hamid Khan
AHK1072891
87
313
252
SAPMA
SACHIN
AHK1902840
87
312
1192
Sapna
Akhe Singh
AHK1225135
87
313
300
SAPNA
RAJENDRA SINGH
AHK2135341
87
314
1204
Sapna
Jitendra
AHK1441740
87
314
1359
Sapna
Rajavir Singh
FQL3084878
87
314
1639
Sapna
Jagadish Prasad
AHK0962860
87
314
1744
SAPNA
SAGAR KUMAR
AHK2670990
87
314
448
SAPNA
KUNAL
AHK1855964
87
314
835
Sapna
Munnalal
AHK0534834
87
314
926
Sapna
Sanjay
AHK1637834
87
314
938
Sapna
Lakshman Singh
AHK2420974
87
314
1132
Sapna
Vinod
FQL2619153
87
314
1144
Sapna
Naresh
AHK0213736
87
316
780
Sapna
Divan Singh
CPD3665239
87
315
70
Sapna
Dharmendra Singh
AHK0215780
87
315
123
Sapna
Jagadish
AHK1170166
87
319
1411
SAPNA
ASHOK KUMAR
AHK2675528
87
320
1225
SAPNA
LATE. BHAGVAN SINGH
AHK2677375
87
317
576
Sapna
Jayapal Singh
AHK1260736
87
319
465
SAPNA
SUNIL KUMAR
AHK1920669
87
319
1115
Sapna
Banti
AHK1714773
87
31
671
Sapna
Vijendra Singh
FQL2989572
243
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
310
530
Sapna
Elector Name
Kalichran
FQL1364348
87
301
819
Sapna
Sunil Kumar
AHK1711159
87
301
877
Sapna
Ramchand
AHK2427334
87
302
956
Sapna
Navin
FQL2620557
87
3
178
Sapna
Naresh Babu
AHK0325332
87
335
540
Sapna
Shiv Kumar
FQL1438365
87
335
690
SAPNA
KALU
AHK2145431
87
336
493
Sapna
Shivakumar
FQL1646090
87
334
95
Sapna
Mahendra Singh
AHK0205757
87
333
178
Sapna
Dilip
AHK0909093
87
34
735
Sapna
Lakhan
AHK2266971
87
337
948
Sapna
Kapil Kumar
AHK1579952
87
326
572
Sapna
Banavari
FQL2084382
87
326
591
Sapna
Sanjit Kumar
FQL2472801
87
326
936
Sapna
Gaupal
AHK0899393
87
322
754
Sapna
Shribhgavan
AHK2436640
87
322
863
Sapna
Chandrabhan
AHK0706713
87
323
20
Sapna
Jagadishaprasad
AHK0111591
87
323
898
SAPNA
SANTOSH
AHK2058113
87
324
4
SAPNA
TOTA RAM
AHK1930981
87
33
668
Sapna
Mukash
UP/73/357/0295167
87
33
943
SAPNA
MAHENDRA SINGH
AHK2691616
87
330
253
SAPNA
SANDIP
AHK1911205
87
33
318
Sapna
Navinakumar
UP/73/357/0294760
87
327
140
Sapna
Sva.Banavari Singh
AHK2453850
87
327
158
Sapna
Om Prakash
AHK1615590
87
327
281
Sapna
Vijay Singh
AHK1615756
87
329
742
Sapna
Sunil Kumar
AHK1199009
87
368
687
Sapna
Ramu
AHK0663732
87
369
97
Sapna
Rakesh
CPD3525813
87
369
132
Sapna
Dinesh
CPD3525805
87
368
60
Sapna
Pappu
AHK0774992
87
37
239
Sapna
Gumanasingh
AHK2282655
87
37
1268
Sapna
Munshi Lal
AHK1482637
87
365
295
Sapna
Vijendra Singh
AHK1594621
87
365
554
SAPNA
JAKIR
AHK1877216
87
361
781
Sapna
Rinku
AHK0614453
87
38
860
SAPNA
BHOOP SINGH
AHK2566123
87
380
361
Sapna
Anil
AHK1281203
87
380
674
Sapna
Ramnaresh
AHK0132209
87
38
585
Sapna
Naresh
AHK1027226
87
379
736
Sapna
Mahavir
AHK1583947
87
377
1046
Sapna
Vinod
AHK1682350
87
374
600
Sapna
Navlasingh
AHK0519306
87
370
296
Sapna
Rinku
CPD2035780
87
371
82
Sapna
Vijay Kumar
AHK2418010
87
371
100
Sapna
Premadas
AHK2418143
87
371
198
Sapna
Mahesh Kumar
AHK0599233
87
352
776
Sapna
Dharmendra
AHK1504430
87
353
375
Sapna
Ashok
AHK1233071
87
352
497
Sapna
Gabbar Singh
AHK1504356
87
353
911
Sapna
Omaprakash
AHK0189191
87
354
1129
SAPNA
SANDEEP KUMAR
AHK2656809
87
354
540
Sapna
Vidha Bhushan
CPD4139408
87
354
546
Sapna
Prem Singh
AHK0614388
87
354
549
Sapna
Vinku
CPD4038980
87
356
178
Sapna
Raju
CPD4172094
87
355
606
Sapna
Gopal
CPD3741550
87
357
457
Sapna
Man Singh
AHK1554385
87
358
41
SAPNA
SATISH
AHK1987387
87
356
754
Sapna
Gulab Singh
AHK1546878
87
358
946
Sapna
Man Singh
AHK1636562
244
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
359
529
Sapna
Elector Name
Mataprasad
AHK0699405
87
36
907
Sapna
Mukesh
FQL2312726
87
360
788
Sapna
Ram Ratan
AHK1541598
87
361
121
Sapna
Santosh
CPD3741287
87
350
161
SAPNA
PRAMOD KUMAR
AHK2166106
87
350
240
SAPNA
NAVAL SINGH
AHK2166437
87
35
689
Sapna
Ashvani
AHK2463834
87
236
11
Sapna
Ram Avatar
AHK0873604
87
239
433
Sapna
Rahul Jain
AHK0687194
87
237
731
SAPNA
RAKESH KUMAR
AHK1799154
87
242
985
SAPNA
MANISH KUMAR
AHK2056992
87
253
771
Sapna
Bahadur Singh
AHK1473693
87
252
317
Sapna
Mahavir Prasad
AHK1216225
87
252
828
Sapna
Angad Rathaur
AHK1444728
87
254
1093
SAPNA
MUKESH MOHAN
AHK2073690
87
25
634
Sapna
Monu
FQL2288520
87
25
654
Sapna
Virbal
AHK1055342
87
247
908
SAPNA
PRATAP SINGH
AHK2066140
87
247
1223
SAPNA
RAJKUMAR
AHK2637932
87
223
661
Sapna
Ashok Agraval
AHK1677327
87
222
194
Sapna
Vikas
FQL1385665
87
218
542
Sapna
Dalip Kumar
AHK1677392
87
219
32
Sapna
Lokendra
AHK1380096
87
227
1010
Sapna
Man Singh
AHK0165233
87
23
130
SAPNA
LAKHAN LAL
AHK1785724
87
23
553
SAPNA
RAVI KUMAR
AHK1842509
87
23
624
Sapna
Ashok
FQL2281434
87
232
84
Sapna
Ravi
FQL2296192
87
232
162
Sapna
Ram Gopal
FQL2438869
87
232
264
SAPNA
JANAK SINGH
AHK2486892
87
282
806
Sapna
Bharatendu
FQL2636843
87
28
624
SAPNA
HARI SHANKAR
AHK2560670
87
278
1284
Sapna
Durga Prasad
AHK1497247
87
293
1161
Sapna
Pramod Kumar
UP/73/357/0645027
87
293
1252
Sapna
Rajesh
FQL2477164
87
289
753
Sapna
Devid Masih
AHK0103929
87
297
1232
Sapna
Kalichran
AHK0177402
87
295
347
Sapna
Salauddin
AHK0121434
87
298
780
SAPNA
RAVI KUMAR
AHK1962471
87
268
290
Sapna
Mukash
AHK2368132
87
27
129
Sapna
Omaprakash
FQL2314482
87
266
359
Sapna
Jitendra
AHK1703420
87
276
222
Sapna
Dinesh Kumar
AHK1534437
87
276
373
Sapna
Rajendra Singh
AHK1534395
87
276
412
Sapna
Kamal Singh
AHK1534783
87
276
961
SAPNA
JITENDRA SINGH
AHK2632420
87
277
22
Sapna
Kamal Singh
AHK1656701
87
274
819
Sapna
Brajesh
AHK1182633
87
257
769
SAPNA
VIJYA SINGH
AHK2506988
87
257
977
SAPNA
RAJKUMAR
AHK1903236
87
257
1179
Sapna
Premchandra
AHK1320688
87
257
1369
Sapna
Shashi Kapur
AHK1571181
87
256
1137
Sapna
Sunil
AHK1424605
87
258
607
Sapna
Ashok
AHK1479914
87
26
255
SAPNA
RAVI
AHK1824192
87
261
1139
Sapna
Rajavirasih
FQL2065530
87
261
1245
SAPNA
PAPPU
AHK2625796
87
260
601
Sapna
Navinakumar
AHK2226777
87
262
331
Sapna
Sarvan Singh
AHK1558675
87
264
244
SAPNA
MOTI LAL
AHK1932664
87
394
774
Sapna
Nemi Chand
AHK0380295
87
394
926
SAPNA
RAVI KUMAR
AHK2722791
245
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
394
1026
SAPNA
Elector Name
MAHAVEER SINGH
AHK2723799
87
395
780
Sapna
Hetasih
CPD2217453
87
393
966
SAPNA
VIJAY SINGH
AHK2743136
87
393
968
SAPNA
RINKU
AHK2743219
87
391
976
Sapna
Vijendra
AHK0295345
87
391
1181
SAPNA
SHANKAR
AHK2683878
87
4
453
Sapna
Suraj Bhan
FQL1053206
87
397
591
Sapna
Vijendra Singh
AHK1279199
87
39
558
Sapna
Uttam Chand
AHK0475566
87
386
1142
SAPNA
JITENDRA
AHK2722007
87
387
507
Sapna
Kalichran
AHK1174259
87
387
809
Sapna
Suresh Chandra
AHK1592914
87
388
776
Sapna
Nito Babu
AHK1274778
87
388
857
Sapna
Mahesh
AHK1611839
87
388
877
Sapna
Ravi Kumar
AHK1274588
87
382
869
SAPNA
HARISHCHAND
AHK2676047
87
383
116
SAPNA
SHIVCHARAN
AHK1905512
87
385
560
Sapna
Raja Ram
AHK1575778
87
386
217
Sapna
Purushottam Singh
AHK0940031
87
386
827
Sapna
Vinod Kumar
AHK1256130
87
384
1092
Sapna
Ashok Kumar
AHK0924183
87
385
140
Sapna
Suresh Chand
AHK0938787
87
49
577
Sapna
Sanjay
FQL2595577
87
49
976
Sapna
Bhagvati Prasad
AHK1060177
87
45
742
Sapna
Dalchand
AHK1021138
87
46
149
Sapna
Mohan Singh
AHK1619295
87
47
606
SAPNA
SVA VIDHYA RAM
AHK1839232
87
43
885
SAPNA
DEEPAK KUMAR
AHK2124980
87
43
1048
Sapna
Devi Singh
AHK1531052
87
43
1187
Sapna
Jitu
AHK1406826
87
44
263
Sapna
Horilal
AHK2273969
87
51
272
SAPNA
AMAR
AHK2090918
87
54
564
Sapna
Raki
AHK1532563
87
54
637
Sapna
Ravi Kumar
AHK1533041
87
56
477
Sapna
Vinod Kumar
AHK0782813
87
59
206
Sapna
Rajendra
FQL2497634
87
57
531
Sapna
Hukum Singh
FQL2327203
87
57
701
Sapna
Ramnarayan
FQL1429760
87
63
576
Sapna
Nankachand
AHK0038836
87
62
977
Sapna
Dhanvanti Devi
AHK1378827
87
62
84
SAPNA
RAJIV KUMAR
AHK1977792
87
68
491
Sapna
Lokesh Kumar Paramar
AHK0779066
87
67
308
SAPNA
CHHITO
87
66
181
SAPNA
ASHA DEVI
AHK2094076
87
66
224
Sapna
Rohanasingh
UP/73/357/0384083
87
66
587
Sapna
Brijapal
AHK1640861
87
66
702
Sapna
Dinesh
AHK1641307
87
66
704
Sapna
Kalyan Singh
AHK1640440
87
77
51
Sapna Varma
Bhagavanadas
CWY3563905
87
77
543
Sapna
Surendra
CWY0930917
87
77
820
Sapna
Bahadur Singh
AHK0028092
87
8
104
Sapna
Shankar
FQL2430296
87
77
883
SAPNA
MAHESH
AHK1846963
87
78
36
Sapna
Shyam
CWY2878510
87
78
582
Sapna
Uam Singh
CWY1346311
87
74
96
Sapna
Tarunesh
CWY2613131
87
74
398
Sapna
Om Prakash
CWY3200656
87
74
410
Sapna
Krishn Mohan
CWY3201647
87
72
818
Sapna
Abdul Vasir Khan
FQL2329761
87
75
145
Sapna
Rejineld
CWY2917664
87
75
505
Sapna
Sanjay
AHK0483578
87
76
129
Sapna
Akhil
CWY3380680
246
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
76
305
Sapna
Elector Name
Bujesh
CWY2612273
87
70
1042
Sapna
Ashok
AHK1654862
87
70
1106
SAPNA
AJAY
AHK2695054
87
71
649
Sapna
Ashokakumar
FQL3073947
87
70
195
SAPNA
ANOOP KUMAR
AHK1937531
87
81
792
Sapna
Hari Singh
CWY3567658
87
81
1048
Sapna
Raghavendra
AHK1343383
87
84
479
Sapna
Chandra Pal
CWY3130390
87
83
525
Sapna
Saunavir Sih
AHK2362184
87
85
600
Sapna
Jayaprakash
AHK1510262
87
85
688
Sapna
Titu
CWY1486182
87
89
741
Sapna
Dayal Singh
CWY2320455
87
89
959
Sapna
Ashok Kumar
AHK0644138
87
9
232
SAPNA
SVA.SATYPAL
AHK1833730
87
9
380
SAPNA
CHANDAN SINGH
AHK1807643
87
87
290
SAPNA
ASHOK
AHK2036010
87
87
864
SAPNA
RANJEET
AHK2762201
87
90
61
Sapna
Babu Lal
CWY3663127
87
90
237
Sapna
Rajendra
CWY2866440
87
9
532
Sapna
Gotam
FQL2590511
87
90
826
Sapna
Gajendra Singh
AHK1013101
87
91
319
Sapna
Chandrakant
AHK0765099
87
92
793
Sapna
Yogendra Singh
AHK1015577
87
92
1149
SAPNA
SATISHCHAND
AHK2095008
87
98
606
Sapna
Sudhir
CWY3239639
87
97
1199
Sapna
Viri Singh
AHK1544824
87
96
436
SAPNA
RAJVEER
AHK2091544
87
97
67
Sapna
Padmalal
AHK2378529
87
97
1011
Sapna
Dharmendra
AHK1544089
87
99
1252
SAPNA
SATISH
AHK2604460
87
103
1466
SAPNA
HAMID
AHK2575165
87
102
458
Sapna
Ashok Kumar
AHK0457960
87
105
754
SAPNA
BABOOLAL
AHK1834225
87
100
268
Sapna
Raju
AHK1513381
87
100
282
Sapna
Vikki
AHK1513696
87
10
749
Sapna
Kalyan
AHK0751073
87
10
796
Sapna
Ajay
AHK0015560
87
10
899
Sapna
Pramod
AHK0751826
87
1
1484
SAPNA
RAMESH CHANDRA
AHK2550119
87
10
149
Sapna
Amranath
UP/73/357/0234510
87
115
338
Sapna
Vijay Singh
AHK0995449
87
115
608
Sapna
Sunehari Lal
AHK1721646
87
119
32
SAPNA
TEJ SINGH
AHK1977131
87
11
547
Sapna
Ramesh
AHK1448521
87
11
651
Sapna
Kokamal
FQL2485670
87
121
222
SAPNA
AISAN ALI
AHK2508760
87
12
283
Sapna
Vijendra
FQL2285427
87
122
120
Sapna
Pramod
CWY3627759
87
123
146
Sapna
Ishvari Prasad
AHK1612522
87
123
1046
Sapna
Kanshi Ram
AHK1612720
87
130
455
Sapna
Rajesh
AHK1402072
87
13
317
Sapna
Suresh Chand
AHK1442680
87
13
398
Sapna
Bharat
AHK1466127
87
13
562
SAPNA
RATAN DEVI
AHK1861624
87
13
611
Sapna
Brahamdatt
AHK1682434
87
123
1059
Sapna
Divan Singh
AHK1612670
87
127
88
SAPNA
ACHAL SINGH
AHK1818061
87
126
220
Sapna
Ashok Kumar
AHK0061135
87
126
399
Sapna
Saranam Singh
AHK0816389
87
14
212
Sapna
Purav
AHK0002568
87
140
744
SAPNA
RAMLAL SAKSAINA
AHK1961697
87
133
778
SAPNA
AROON KUMAR
AHK1935154
247
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
193
422
SAPNA
Elector Name
RAJKUMAR
AHK1964816
87
196
260
Sapna
Darabarilal
FQL2032696
87
196
305
Sapna
Krishnakant
FQL2033306
87
195
103
SAPNA
TINCHOO
AHK2001212
87
195
147
Sapna
Prem Singh
AHK1300946
87
194
535
Sapna Denvi
Gautam
FQL1971951
87
193
744
SAPNA
LAKHAN
AHK1965862
87
193
857
SAPNA
HARICHNDRA
AHK2731263
87
193
865
SAPNA
DILIP
AHK2731347
87
186
1057
SAPNA
KAPOOR CHANDRA
AHK1965821
87
190
1037
Sapna
Dipak
AHK0409250
87
183
1141
Sapna
M.V.Thapa
AHK2305456
87
183
484
Sapna
Shrimti Hiradesh
FQL1988591
87
18
660
Sapna
Madan Gopal
AHK0005751
87
21
938
Sapna
Arjun Singh
FQL3038874
87
210
420
Sapna
Alok
AHK0408732
87
211
220
SAPNA
SIYARAM
AHK1831411
87
211
231
SAPNA
SATISH
AHK2244283
87
211
237
SAPNA
MANOJ
AHK2243350
87
211
633
Sapna
Rajendra Sharma
AHK0860668
87
204
624
Sapna
Anilakumar
FQL1341288
87
204
190
Sapna
Hansaraj Kuril
FQL3099884
87
204
1452
SAPNA
OM PRAKASH
AHK2737716
87
205
63
Sapna
Sher Singh
AHK1299395
87
206
158
SAPNA
AJAYA KUMAR
AHK1817535
87
207
389
Sapna
Uttam Singh
UP/73/357/0459289
87
207
593
Sapna
Anjesh
AHK1728252
87
197
481
Sapna
Gyan Singh
AHK0542928
87
2
274
SAPNA
NETRAM
AHK1854850
87
20
472
Sapna
Rajesh
AHK0974485
87
2
523
SAPNA
RAHUL
AHK2020469
87
2
590
Sapna
Satendra
AHK0007609
87
201
358
SAPNA
YOGENDRA SINGH
AHK1952001
87
201
1287
SAPNA
JITENDRA KUMAR
AHK2694990
87
200
507
Sapna
Rituraj
FQL1979194
87
200
848
Sapna
Rambharosi Lal
AHK0870378
87
172
856
Sapna
Vikram
AHK0079517
87
174
478
Sapna
Dinesh Kumar
AHK1620434
87
177
611
Sapna
Suresh
AHK1292978
87
177
679
Sapna
Satyaprakash
AHK2290393
87
178
27
Sapna
Ravi Kumar Singh
AHK1071372
87
171
248
SAPNA
HAKIM SINGH
AHK2007532
87
171
419
Sapna
Bhola
FQL2440584
87
171
602
Sapna
Khemchand
AHK2298008
87
17
1047
Sapna
Sanjay Kumar
AHK1012301
87
170
304
SAPNA
MUKESH KUMAR
AHK2462398
87
17
649
Sapna
Pavan
AHK0757815
87
168
560
Sapna
Rajakumar
AHK0250738
87
166
692
SAPNA
SONU
AHK2592442
87
166
707
SAPNA
SATISH KUMAR
AHK2592905
87
166
712
SAPNA
VIJENDRA SINGH
AHK2715803
87
167
83
Sapna
Dinesh Kumar
AHK1372713
87
166
97
SAPNA
RAVINDRA
AHK1975382
87
166
124
SAPNA
BHART KUMAR
AHK1994284
87
163
1039
Sapna
Dhara Singh
AHK1070002
87
164
219
Sapna
Sonu
AHK1604099
87
158
357
SAPNA
LAKHENDRA
AHK2525889
87
158
1212
Sapna
Sva.Harish Chand
AHK1562529
87
159
60
Sapna
Harish Kumar
FQL2342657
87
159
943
SAPNA
KESHAV CHANDRA
AHK2588564
87
16
581
SAPNA
SVA.GOVIND PRASAD
AHK1816636
87
161
708
SAPNA
RAJESH
AHK2526424
248
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
160
1277
Sapna
Elector Name
Dinesh Kumar Bharatiya
AHK1559723
87
160
1364
SAPNA
GHANSHYAM
AHK2755635
87
143
524
Sapna
Santosh Kumar
AHK1069228
87
140
1041
Sapna
Pankaj Gupta
AHK1054972
87
141
453
Sapna
Khemchand
AHK0799213
87
145
1573
SAPNA
GAURI SHANKAR SHARMA
AHK2753358
87
146
1545
SAPNA
RAJU
AHK2617967
87
146
1585
SAPNA
ANIL KUMAR
AHK2618361
87
147
47
Sapna
Shiv Kumar
AHK1724756
87
147
49
Sapna
Munshi Lal
AHK1724749
87
154
825
Sapna
Dipak
AHK0826651
87
153
849
Sapna
Amit Kumar
AHK1688316
87
157
1310
SAPNA
MOTILAL
AHK2586071
87
15
549
Sapna
Ghanashyam
AHK2262624
87
15
714
Sapna
Jitendra Kumar
FQL2989945
87
148
370
SAPNA
HAKIM SINGH
AHK2223683
87
214
1147
Sapna
Hariom Sharma
AHK1342005
87
213
184
SAPNA
NETRPAL
AHK2105682
87
99
437
SAPNA AGARWAL
ABHISHEK AGARWAL
AHK1841337
87
92
576
SAPNA AGARWAL
SURENDRA AGARWAL
AHK2035475
87
308
724
Sapna Agarwal
Sharad Agarwal
AHK0657346
87
377
1259
Sapna Agraval
Ashok Kumar Agraval
AHK0387027
87
237
59
Sapna Agraval
Anurag Agraval
AHK0183566
87
98
184
Sapna Agraval
Rajesh Singhal
CWY2846830
87
16
688
Sapna Agraval
Dipak Agraval
AHK1492719
87
128
687
Sapna Agraval
Subhash Kumar
CWY3142478
87
144
1178
SAPNA AGRVAL
JITESHA AGRVAL
AHK2126738
87
9
1164
SAPNA BAGHEL
SHIV SHANKAR
AHK2552065
87
75
545
SAPNA BAGHEL
DHARMPAL SINGH
AHK2092781
87
182
317
Sapna Baghel
Gaurav Baghel
AHK1451822
87
83
625
Sapna Bansal
Dipak Bansal
AHK1388479
87
184
741
Sapna Bansal
Rajesh Bansal
FQL2351260
87
212
636
SAPNA BHADAURIYA
Dr. SONI BHADAURIYA
AHK2218766
87
34
1134
Sapna Bharat Sonnakar
Bharat Sonankar
FQL3035482
87
200
729
Sapna Bhashkar
Manish Bhashkar
AHK0411728
87
32
838
Sapna Bhati
Late. Durga Prasad Bhati
FQL1841196
87
191
731
SAPNA BUX
JOHNSON R. BuX
AHK1797513
87
260
534
Sapna Chandra
Satish Chandra
AHK1733211
87
307
417
Sapna Chauhan
Kishor Kumar
AHK1232388
87
31
283
Sapna Chauhan
Kishor Kumar Chauhan
AHK2255693
87
142
449
Sapna Chauhan
Rishi Pal Singh
AHK0982272
87
140
1007
Sapna Chauhan
Ful Singh
AHK0408005
87
284
398
Sapna Chavla
Sanjay Chavla
AHK0633040
87
204
76
Sapna Das
B.B.Das
UP/73/357/0450549
87
204
365
Sapna Das
Malay Kumar Das
FQL3036613
87
261
112
Sapna Devi
Ravi Chauhan
AHK0107664
87
258
1212
SAPNA DEVI
KAMLESH KUMAR
AHK2624674
87
252
1011
Sapna Devi
Shiva Thakur
AHK1216183
87
226
963
Sapna Devi
Ramakant
AHK1660216
87
215
1257
Sapna Devi
Rajendra Sharma
AHK0082362
87
215
322
Sapna Devi
Goli Singh
AHK1498518
87
30
109
Sapna Devi
Ram Babu
AHK0019471
87
320
694
SAPNA DEVI
JITENDRA
AHK2058352
87
332
771
Sapna Devi
Sajiv Kumar
AHK0310201
87
329
459
SAPNA DEVI
RAVI JANME KHA
AHK2147973
87
328
184
Sapna Devi
Sanjiv Kumar
FQL2397362
87
330
97
Sapna Devi
Mahatab Singh
FQL2509735
87
378
161
Sapna Devi
Pratapasingh
AHK2430346
87
361
780
Sapna Devi
Satish Chand
AHK2406346
87
362
67
SAPNA DEVI
SONOO
AHK1890482
87
360
126
Sapna Devi
Chandabhan
AHK1296235
87
37
72
Sapna Devi
Naresh Kumar
FQL1844414
249
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
37
313
Sapna Devi
Elector Name
Ajit Kumar
AHK1480763
87
369
824
Sapna Devi
Sikandar
AHK0887034
87
369
133
Sapna Devi
Ram Nivas
CPD3524295
87
356
702
Sapna Devi
Shashi Kapur
AHK1550433
87
355
1200
Sapna Devi
Vijandra Singh
AHK1616283
87
355
25
SAPNA DEVI
JOGENDAR SINGH
AHK1902071
87
355
310
Sapna Devi
Karatar Singh
AHK0699983
87
87
276
Sapna Devi
Sunil Kumar
AHK1584853
87
88
524
Sapna Devi
Shiv Singh
AHK1512540
87
88
660
Sapna Devi
Sanjay Kumar
AHK1505759
87
9
1122
Sapna Devi
Ved Prakash
AHK0014506
87
90
590
Sapna Devi
Surendra Kumar
AHK0031195
87
70
309
Sapna Devi
Rajesh Kumar
AHK1653971
87
7
92
Sapna Devi
Santosh
FQL2994804
87
59
557
Sapna Devi
Ramaprakash
AHK0050468
87
386
836
Sapna Devi
Mahesh
AHK1255579
87
381
460
Sapna Devi
Sunil Kumar
AHK2432078
87
390
636
Sapna Devi
Rishi Kumar
AHK1498237
87
389
169
Sapna Devi
Manoj Singh
AHK0941955
87
392
651
Sapna Devi
Puran Singh
AHK1605443
87
205
188
SAPNA DEVI
SURESH KUMAR
AHK1975846
87
208
170
Sapna Devi
Dipchandra
AHK0919464
87
200
174
Sapna Devi
Ramavir Singh
AHK0870923
87
183
1122
Sapna Devi
Sanjay Singh
AHK1307776
87
141
292
Sapna Devi
Tulsi Ram
AHK1521772
87
150
336
SAPNA DEVI
RAJKUMAR
AHK1895929
87
160
1301
Sapna Devi
Rakesh Kumar
AHK0162636
87
163
917
Sapna Devi
Vijendra
AHK1052471
87
169
18
SAPNA DEVI
ASHVNI KUMAR
AHK2003754
87
175
871
SAPNA DEVI
BHAGAVAN SINGH
AHK2630440
87
173
1144
SAPNA DEVI
ALOK SINGH
AHK2762797
87
137
1508
SAPNA DEVI
BHAGWAN SINGH
AHK2710390
87
277
742
Sapna Devi Sagar
Raj Kumar Sagar
AHK1475912
87
119
941
Sapna Dikshit
Mukesh Dikshit
AHK1413202
87
21
532
Sapna Dikshit
Mukesh Kumar Dikshit
AHK1042712
87
269
706
SAPNA DIVAKR
RAMVIR
AHK1900216
87
242
667
SAPNA DIVAKR
MALKHAN SINGH
AHK1967207
87
329
881
Sapna Dube
Ramesh Chandradube
FQL2391258
87
141
802
SAPNA DUBE
RAM PRAKASH DUBE
AHK2611564
87
214
178
Sapna Dube
Alok Dube
AHK0861963
87
280
405
Sapna Garg
Omakar Nath Agraval
AHK0306720
87
68
343
Sapna Garg
Radha Ballabh Sharma
AHK1721315
87
68
483
Sapna Goyal
Krishn Kumar
AHK1044080
87
68
572
SAPNA GOYAL
ANOOP GOYAL
AHK1803774
87
237
762
SAPNA GOYAL
RAVI GOYAL
AHK1851658
87
111
139
Sapna Goyal
Bantu Goyal
AHK0974659
87
237
270
SAPNA GUPTA
SUMIT GUPTA
AHK2056786
87
236
428
SAPNA GUPTA
ABHISHEK GUPTA
AHK2511582
87
222
36
Sapna Gupta
Vinod Kumar Gupta
FQL2442275
87
230
924
SAPNA GUPTA
MONU GUPTA
AHK2653335
87
285
959
SAPNA GUPTA
MUKESH KUMAR GUPTA
AHK2638328
87
10
639
SAPNA GUPTA
NITIN GUPTA
UP/73/357/0234335
87
174
567
SAPNA GUPTA
NITIN GUPTA
AHK2121267
87
295
87
Sapna Jain
Ashish Kumar Jain
AHK0121855
87
290
960
Sapna Jain
Pradip Jain
UP/73/357/0642360
87
325
1229
SAPNA JAIN
RAJ KUMAR JAIN
AHK2717007
87
42
927
Sapna Jain
Pravendra Kumar
FQL1843804
87
42
1143
SAPNA JAIN
PRVIN JAIN
AHK2239325
87
41
1134
Sapna Jain
Premchand Jain
AHK0635185
87
359
767
SAPNA KAIM
RATAN KAIM
AHK2511434
87
275
270
Sapna Kain
Devdatt Kain
AHK0915348
87
97
1266
SAPNA KANOJIA
ISHWAR PRAKASH
AHK2602837
250
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
3
259
SAPNA KAPOOR
Elector Name
DILIP KAPOOR
AHK2501385
87
339
806
SAPNA KAPOOR
SHARAD KAPOOR
AHK2174480
87
161
85
SAPNA KARDAM
DEVENDRA SINGH
AHK0823989
87
54
498
Sapna Kaur
Amit Kaur
AHK0979153
87
238
702
Sapna Kaushal
Rajesh Kaushal
FQL2357283
87
288
1017
SAPNA KHAN
MUNNA KHAN
AHK2079432
87
49
393
Sapna Khann
Shakur Khann
AHK1429083
87
28
204
Sapna Khanuja
Daravarilal
AHK2278471
87
375
801
SAPNA KUMAR KUSHVAH
YOGENDRA SINGH
AHK2048049
87
379
381
SAPNA KUMARI
OMPRAKASH
AHK2157253
87
379
47
SAPNA KUMARI
TINKU
AHK2116317
87
368
90
SAPNA KUMARI
PRBHATIRAM
AHK1881390
87
37
1431
SAPNA KUMARI
RAJENDRA KUMAR
AHK2565497
87
359
1350
SAPNA KUMARI
OMPRAKASH PIPPAL
AHK2658466
87
355
1162
Sapna Kumari
Chandrapranrakash
AHK0137489
87
338
331
Sapna Kumari
Virendra Singh
AHK0198663
87
331
358
SAPNA KUMARI
GULAB SINGH
AHK2063469
87
326
829
Sapna Kumari
Amit Kumar
AHK0698209
87
328
748
Sapna Kumari
Sva.Dhan Singh
AHK1615616
87
33
232
Sapna Kumari
Indrajit
AHK1483783
87
312
1514
SAPNA KUMARI
AJAY SINGH
87
312
1309
Sapna Kumari
Layak Kumar
AHK0911586
87
277
731
Sapna Kumari
Bahadur Singh
AHK1475334
87
238
488
Sapna Kumari
Uttam Singh
AHK0879585
87
240
575
Sapna Kumari
Bhup Singh Kushavah
AHK1525120
87
233
754
Sapna Kumari
Sohan Singh
AHK1452044
87
50
697
SAPNA KUMARI
AMAR CHAND
AHK2214229
87
50
784
SAPNA KUMARI
AMAR CHAND
AHK2736239
87
51
433
SAPNA KUMARI
RAMPRAKASH
AHK2085504
87
61
587
SAPNA KUMARI
ROOSTAM SINGH
AHK1843465
87
61
248
SAPNA KUMARI
RAMESH CHANDRA
AHK2086957
87
4
802
SAPNA KUMARI
VEENu
AHK2090199
87
382
843
SAPNA KUMARI
RAMVIR
AHK2675346
87
384
239
SAPNA KUMARI
VEDPRAKASH
AHK2167229
87
74
42
SAPNA KUMARI
RAJOO
AHK1988146
87
78
762
SAPNA KUMARI
PURUSHOTTAM SINGH
AHK2589661
87
8
919
Sapna Kumari
Lakhan Singh
AHK1691427
87
160
651
Sapna Kumari
Lakshmi Kant
AHK1578988
87
163
758
Sapna Kumari
Radheshyam
AHK0164160
87
165
471
Sapna Kumari
Vavulal
AHK0801597
87
166
165
SAPNA KUMARI
VIJENDRA SINGH
AHK2118628
87
175
172
Sapna Kumari
Hari Singh
AHK0813683
87
175
550
Sapna Kumari
Shivakumar
FQL2338887
87
175
603
SAPNA KUMARI
UMMER SINGH
AHK1981372
87
173
197
Sapna Kumari
Omaprakash
AHK1244516
87
169
786
Sapna Kumari
Shishupal
AHK0806737
87
169
961
Sapna Kumari
Shila Devi
AHK1297712
87
167
974
Sapna Kumari
Mukesh Kumar
AHK1663095
87
17
1029
Sapna Kumari
Pramod Kumar
AHK0004499
87
17
1178
Sapna Kumari
Azad Kumar
AHK1487123
87
170
678
Sapna Kumari
Vishambardayal
AHK2296481
87
143
729
Sapna Kumari
Shriram Anurag Singh
AHK0799486
87
146
902
Sapna Kumari
Rajendra Singh
AHK0555144
87
156
1289
Sapna Kumari
Kalua Ram
AHK1415660
87
204
1382
SAPNA KUMARI
SAUHARD KUMAR
AHK2702793
87
204
1429
SAPNA KUMARI
RAMVIR SINGH
AHK2703775
87
205
1178
Sapna Kumari
Jagadish Prasad
AHK1708817
87
200
1470
SAPNA KUMARI
HARI SINGH
AHK2700839
87
105
232
Sapna Kumari
Kaluaram
AHK0995951
87
119
1085
Sapna Kumari
Salim Khan
AHK0161489
87
138
771
Sapna Kumari
Sva. Shri Om Prakash Gola
AHK1035088
87
133
765
Sapna Kumari
Raman Lal
AHK1347921
251
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
172
719
Sapna Kumari Raj
Elector Name
Amar Singh Raj
FQL2340206
87
255
713
Sapna Kushavah
Jitendra Kushavah
AHK1570456
87
141
230
Sapna Kushavah
Rajakumar
AHK1693043
87
127
309
Sapna Kushavah
Keshav Kushavah
AHK0817957
87
111
58
Sapna Kushavah
Bhagavan Kushavah
AHK1051911
87
332
940
Sapna Kushavah
Ajit Kumar Kushavah
AHK0656058
87
325
144
SAPNA KUSHVAH
RADHELAL KUSHVAH
AHK2236032
87
99
580
Sapna Kushwah
Satish Kushwah
AHK1031319
87
102
555
SAPNA KUSHWAH
CHANDRABHA SINGH KUSHWAH
AHK1589720
87
144
1218
SAPNA KUSHWAH
SANJAY KUSHWAH
AHK2615367
87
309
264
SAPNA LODHI
CHHITR SINGH
AHK2056208
87
339
680
Sapna Mahara
Sunil Kumar Mehara
AHK0124636
87
75
439
Sapna Maheshvari
Akhil Maheshvari
AHK2344737
87
79
162
Sapna Maisi
M Maisi
AHK0326892
87
3
304
Sapna Majumadar
Kishan Majumadar
AHK0746008
87
147
481
SAPNA MANGAL
SAURBH MANGAL
AHK2713733
87
228
424
SAPNA MATHUR
ABHITAV MATHUR
AHK2650828
87
185
374
Sapna Maugiya
Ravindra Maugiya
FQL2603165
87
366
432
SAPNA MISHRA
PANKAJ MISHRA
AHK1897966
87
90
332
Sapna Mishra
Brajesh Kumar Mishra
CWY1419670
87
198
189
Sapna Mittal
Dinesh Chand Mittal
FQL3048386
87
190
1142
SAPNA NAILSAN
NAILSAN DOYLE
AHK2112647
87
279
938
Sapna Nandan
Devki Nandan Son
FQL2101228
87
398
406
Sapna Pal
Niraj Pal
AHK1432418
87
156
1519
SAPNA PAL
JAGDISH CHANDRA
AHK2755205
87
298
923
Sapna Pathak
Dipak Pathak
AHK0292581
87
64
966
Sapna Pradhan
Abhay Pradhan
FQL1959345
87
133
268
Sapna Premi
Vishal Kumar Premi
AHK1347194
87
186
375
Sapna Rajaput
Mukesh Rajaput
FQL2328946
87
2
600
Sapna Rajaput
Naresh Babu
AHK0478875
87
65
128
Sapna Rani
Suresh Kumar Varma
FQL3021508
87
63
575
SAPNA RANI
NANK CHAND
AHK2502359
87
57
850
Sapna Rani
Ravindra Kumar Singh
AHK2302677
87
186
1437
Sapna Rani
Gitam Singh
AHK0280461
87
175
643
Sapna Rani
Yogesh Kumar
AHK1289586
87
118
123
Sapna Rani
Gulab Singh
AHK0828624
87
2
597
Sapna Rani Verma
Hem Singh
AHK1068055
87
251
477
SAPNA RATHAUR
RAM SINGH RATHAUR
AHK2120046
87
322
458
Sapna Rathaur
Manoj Rathaur
AHK0904359
87
166
503
Sapna Sagar
Dinesh Sagar
AHK1656941
87
146
1145
SAPNA SAKSAINA
ANIL SAKSAINA
AHK2125342
87
101
598
Sapna Saksaina
Sushil Saksaina
AHK2385599
87
79
495
Sapna Sarakar
Uttam Sarakar
AHK0788778
87
82
609
SAPNA SAXENA
VIJAY KUMAR
AHK2219194
87
82
935
Sapna Sharma
Sandip Sharma
AHK1701341
87
83
1493
SAPNA SHARMA
KRISHN MURARI
AHK2761807
87
81
1012
Sapna Sharma
Sandip Sharma
AHK0479287
87
64
312
Sapna Sharma
Vinod Kumar
FQL2505352
87
52
647
SAPNA SHARMA
BABLU
AHK2697324
87
335
343
Sapna Sharma
Dipak Sharma
AHK0216754
87
372
736
Sapna Sharma
Amit Sharma
AHK1209758
87
373
676
SAPNA SHARMA
RAM NIWAS SHARMA
AHK1643576
87
237
543
Sapna Sharma
Amit Prakash Sharma
AHK1667435
87
230
765
SAPNA SHARMA
RAKESH SHARMA
AHK1995125
87
219
338
SAPNA SHARMA
MAHESH CHAND SHARMA
AHK1872332
87
291
1385
Sapna Sharma
Vrijesh Sharma
AHK1282045
87
281
575
Sapna Sharma
Amit Prakash Sharma
AHK0539130
87
269
1055
Sapna Sharma
Kailashchand Sharma
AHK0868265
87
119
359
Sapna Sharma
Sunil Sharma
AHK0842963
87
133
904
Sapna Sharma
Kunj Bihari Lal Sharma
AHK0722561
87
137
1311
SAPNA SHARMA
VIRENDRA KUMAR
AHK1884790
87
122
542
SAPNA SHARMA
CHANDRAKANT SHARMA
AHK1784081
252
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SAPNA SHARMA
RAMNIVAS SHARMA
AHK2615821
366
Sapna Sharma
Ram Avatar Sharma
AHK0426841
143
560
Sapna Sharma
Kunj Vihari Lal
AHK0072140
87
203
876
SAPNA SHARMA
HARI PRASAD SHARMA
AHK2204600
87
189
471
Sapna Sharma
Anil Sharma
FQL2329167
87
186
44
Sapna Sharma
Krishn Goyal Sharma
FQL2439420
87
212
1154
SAPNA SHARMA
RAM LAKHAN SHARMA
AHK2739068
87
197
357
Sapna Sighal
Sujit Sighal
FQL2600484
87
229
1193
SAPNA SIKARWAR
RAMNIWAS
AHK2709525
87
227
1011
Sapna Singh
Manish Singh
AHK0151464
87
219
468
SAPNA SINGH
RAJENDRA SINGH
AHK1869700
87
285
518
SAPNA SINGH
SARWAN SINGH
AHK2158970
87
355
1126
Sapna Singh
Sundar Singh
AHK1223353
87
355
1164
Sapna Singh
Shri Ravendra Pal Singh
AHK0136614
87
326
736
Sapna Singh
Pavan Kumar Singh
AHK1353150
87
398
68
SAPNA SINGH
UTTAM SINGH
AHK1878305
87
83
1107
Sapna Singh
Yogendra Chahar
AHK1705938
87
187
861
SAPNA SINGH
PUSHKAR LAL
AHK2013506
87
140
1012
Sapna Singh
Rajavir Singh
AHK0425793
87
151
582
Sapna Singh
Rajendra Singh
AHK0994822
87
173
592
SAPNA SINGH
SURVIR SINGH
AHK2192490
87
91
1069
SAPNA SINGH CHAHAR
RAGHUVIR SINGH CHAHAR
AHK1837426
87
167
1082
SAPNA SINGH KARDAM
JAGAN SINGH KARDAM
AHK2716207
87
185
283
SAPNA SINGHAL
RAVIKANT SINGHAL
AHK2000057
87
102
1256
Sapna Singhal
Rajesh Singhal
CWY0942219
87
261
517
Sapna Sisaudiya
Arun Kumar Singh Sisaudiya
AHK0107904
87
48
332
Sapna Solanki
Pramod Kumar Solanki
AHK1450196
87
274
176
Sapna Soni
Pavan Soni
AHK1477892
87
290
1463
SAPNA SONKAR
SANJAYA SONKAR
AHK2646453
87
37
1208
Sapna Sonkar
Govind Sonkar
AHK1481969
87
140
541
Sapna Tamori
Rameshvar Dayal
AHK1643444
87
394
1029
SAPNA TITTAL
PRAKASH CHANDRA TITTAL
AHK2723823
87
80
866
SAPNA TIVARI
KARAN TIVARI
AHK1840115
87
79
940
SAPNA TIVARI
DR. ATUL TIWARI
AHK2749166
87
27
656
Sapna Tripathi
Atul Kumar Tripathi
FQL2485340
87
184
1222
SAPNA TULSANI
MURLI DHAR TULSANI
AHK2758167
87
80
236
SAPNA TURPANI
DURGA DAS
AHK1839844
87
222
1501
SAPNA TYAGI
NAVAL KISHOR TYAGI
AHK2645521
87
215
977
Sapna Upadhyay
Vinod Upadhyay
AHK1339282
87
224
578
Sapna Upadhyay
Virbahadur Upadhyay
AHK2370831
87
300
1
Sapna Upadhyay
Brihamasvarup
AHK0900746
87
142
593
Sapna Upadhyay
Shri Pramod Upanyay
AHK1000843
87
75
446
SAPNA UPADHYAYA
RAM SEVK UPADHYAYA
AHK2012011
87
253
1194
SAPNA VAID
ASHOK KUMAR VAID
AHK2491314
87
259
368
Sapna Varma
Pramod Varma
AHK0630921
87
75
688
Sapna Varma
Suresh Chand Varma
AHK1725654
87
91
1093
SAPNA VARMA
PRADIP KUMAR VARMA
AHK2597979
87
42
1015
Sapna Varma
Shashank
FQL2599421
87
154
524
Sapna Varma
Satish Varma
AHK1046374
87
176
664
Sapna Varma
Shiv Charan Varma
AHK1586452
87
130
445
Sapna Varma
Sundar Lal Varma
AHK1028232
87
53
576
Sapna Vasadhani
Bhagavanadas Vasadhani
AHK1011188
87
141
796
SAPNA VERMA
SACHIN VERMA
AHK2611507
87
61
395
SAPNA YADAV
KAPTAN SINGH YADAV
AHK1843697
87
283
876
SAPNA YADAV
O.P.YADAV
AHK2637478
87
227
1750
SAPNA YADAV
JITENDRA SINGH
AHK2649788
87
222
432
Sapna Yadav
Gita Devi
AHK1645605
87
143
1076
SAPNA YADAV
BIRENDRA SINGH
AHK2493617
87
156
739
Sapna Yadav
Vikas Yadav
FQL1989110
87
195
1278
SAPNA YADAV
VIJAY KUMAR YADAV
FQL2326262
87
203
866
SAPNA YADAV
DHANRAJ YADAV
AHK2204220
87
120
627
SAPNA YADAV
DEVENDRA YADAV
AHK2099489
87
144
1244
87
145
87
Elector Name
253
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
116
542
Sapo
Elector Name
Vashir
CWY3571668
87
118
554
Sappan
Munna
CWY1051614
87
6
96
Sappan Bajaj
Omaprakash
UP/73/357/0213763
87
336
691
SAPPO
BABOOLAL
AHK2062123
87
342
738
Sappo
Sva Rafik
AHK0203984
87
344
259
Sappo
Majid Khan
UP/73/356/0729111
87
119
1271
Sappo
Afjal Khan
AHK0161372
87
351
567
Sappu
Babu Lal
CPD1543255
87
136
524
Sapra Bano
Salim
AHK0066316
87
156
750
Saptanns
Rakeshakumar
AHK2357200
87
204
1383
SAPTANSH KUMAR
RAMESH KUMAR
AHK2702827
87
286
669
Saputidevi
Ashokakumar
FQL2105302
87
116
561
Sapya
Nirola
AHK2289882
87
4
989
Saqib Uddin
Rais Uddin
AHK1468495
87
304
87
Sara
Usman
FQL2465813
87
364
299
Sara Ali
Firadaus Ali
AHK0695999
87
180
1381
SARA KAIN
NAVAL KISHOR
AHK2728822
87
346
1006
Saraafsha
Janav Abdul
AHK0208298
87
221
1206
SARAB JEET SINGH
LATE.SWARAN JEET SINGH
AHK2642775
87
378
3
SARABAN
ASHUJI
AHK1929934
87
231
179
SARABAN KUMAR TRIPATHI
KRIPA SHANKAR
AHK1821602
87
220
71
SARABAN SINGH
RAM BHAROSI
AHK1918929
87
115
209
Sarabar Ali
Shahabudadin
AHK0995605
87
206
915
Sarabesh
Mahesh Kumar
AHK0916122
87
225
560
SARABJEEIT SINGH ARORA
JAGJEET SINGH ARORA
AHK2245181
87
64
1119
SARABJEET KAUR ARORA
AMARJEET SINGH AARORA
AHK2051480
87
18
732
Sarabjeet Singh Bedi
Prakash Singh Bedi
AHK2266591
87
27
710
SARABJEET SINGH KHANUJA
AMARJEET SINGH
AHK2480861
87
96
244
Sarachti
Hakim Singh
CWY2844702
87
293
1078
Sarad Jain
Subhash Jain
AHK2459949
87
169
150
Sarad Mayank
T P Sharma
FQL1153030
87
56
400
SARAD RAJAURIYA
PURAN RAJAURIYA
AHK2215226
87
229
435
Sarad Sharma
Javal Prasad
FQL2348670
87
147
203
Sarad Singh
Vijay Krishn
AHK0428391
87
392
871
SARADA DEVI
RAMJEET SINGH
AHK2746642
87
282
493
Saradaahamad
Mayarajakhan
AHK2437234
87
257
1033
Saradadevi
Hiralal
FQL3010022
87
323
789
Saradadevi
Gopal Singh
AHK0111484
87
161
603
Saradadevi
Babulal
FQL2636108
87
130
123
Saradadevi
Dineshchand
CWY3582582
87
319
168
Saradar
Lalta Prasad
FQL2080737
87
368
16
Saradar
Sukaram
AHK0775114
87
349
513
Saradar
Chhattarasih
CPD4088092
87
257
748
Saradar
Ram Lal
FQL2448850
87
23
413
Saradar
Prem
UP/73/357/0270175
87
251
841
Saradar
Kayamaali
AHK2331197
87
243
242
Saradar
Jakir
AHK2235042
87
4
935
Saradar
Shyam
AHK0746685
87
397
623
Saradar
Balaram
CPD3016482
87
135
617
Saradar
Hukam Singh
CWY1059252
87
133
25
Saradar
Ilataf Ali
AHK1051226
87
110
600
Saradar
Nuramohammad
CWY2819464
87
293
1309
Saradar Ahamad
Faijan Khan
AHK0176255
87
297
19
Saradar Ahamad
Fojan Khan
AHK0676221
87
306
665
Saradar Bahadur Jafri
Imam Husain
UP/73/357/0681261
87
110
7
Saradar Kha
Nur Kha
AHK2288173
87
126
855
Saradar Kha
Anvar Kha
AHK0567594
87
346
183
Saradar Khan
Sattar Khan
AHK1401678
87
125
377
Saradar Khann
Nur Khann
AHK1422195
87
122
633
Saradar Khann
Shakil Khann
AHK0963918
87
20
678
Saradar Mo
Shakur Mo
AHK0489120
87
185
382
Saradar Narendra Singh
Balvant Singh
AHK0796839
254
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
9
1104
Saradar Rajendra Singh
Elector Name
Jay Singh
AHK0749515
87
186
1439
Saradar Rajendra Singh
Radhuvir Singh
AHK0397273
87
397
162
Saradar Singh
Pannilal
CPD2732493
87
4
571
Saradar Singh
Anand Singh
AHK0478586
87
392
529
Saradar Singh
Ramakhiladi
AHK1219724
87
347
46
Saradar Singh
Pokhe Ram
UP/73/356/0729854
87
324
510
Saradar Singh
Ratan Singh
FQL2086940
87
325
637
Saradar Singh
Vipatiram
UP/73/357/0726281
87
298
843
Saradar Singh
Kishori Lal
UP/73/357/0654099
87
233
682
Saradar Singh
Kishan Singh
AHK0619775
87
246
1082
Saradar Singh
Dungar Singh
UP/73/357/0558246
87
234
234
Saradar Singh
Kishan Singh
FQL2054971
87
178
494
Saradar Singh
Prarup Singh
AHK2392025
87
178
602
Saradar Singh
Dhamni Ram
AHK0575134
87
204
775
Saradar Singh
Sitaram
AHK1229962
87
168
17
Saradar Singh
Bhure Singh
AHK2382414
87
167
309
Saradar Singh
Ghamandi Lal
AHK2379998
87
167
930
Saradar Singh
Pratap Singh
FQL1634161
87
174
522
Saradar Singh
Ram Khiladi
AHK1620343
87
153
771
Saradar Singh
Variyam Singh
AHK0825844
87
152
483
Saradar Singh
Pyarelal
UP/73/357/0513734
87
106
284
Saradar Singh
Dugar Singh
UP/73/359/0711330
87
106
805
Saradar Singh
Sva.Bhoparam
AHK1012814
87
82
8
Saradar Singh Chahar
Chhitar Singh
AHK1072776
87
40
1179
Saradar Surajit Singh
Saradar Kishan Singh
FQL3098696
87
287
363
Saradaraahamad
Shamashadaahamad
FQL2100824
87
67
485
Saradarakhan
Altafaalikhan
UP/73/357/0393584
87
128
1000
Saradarakhan
Anvarakhan
CWY1248897
87
132
271
Saradaranirjannasingh
Mahendrasingh
AHK0973404
87
4
631
Saradarasih
Bachnasih
FQL2126779
87
256
187
Saradarasingh
Ghure Lal
FQL1558873
87
316
213
Saradarasingh
Pran Sukh
UP/73/356/0741060
87
131
285
Saradari Devi
Mishri Lal
AHK1649284
87
140
1181
Saradari Devi
Misri Lal
AHK0425330
87
234
256
Saradari Lal
Nekaram
FQL1663061
87
258
271
Saradari Lal
Nekaram
AHK2341428
87
181
377
Saradul Sih
Sva.Labh Singh
FQL1545383
87
221
890
Saradul Singh
Pratap Singh
AHK0168153
87
28
123
Sarafarat Khan
Anvar Khan
UP/73/357/0285052
87
258
442
Sarafat
Nannekhan
FQL1566611
87
26
686
SARAFAT
NATTHU
AHK2760767
87
244
632
Sarafat
Mataluf
AHK0686584
87
245
111
Sarafat
Ashik
AHK0501437
87
245
784
Sarafat
Sakhavat
FQL2147460
87
304
268
Sarafat
Khvaju
UP/73/357/0666367
87
337
35
SARAFAT
AJIM BAKSH
AHK1978071
87
337
203
Sarafat
Idu
AHK2443612
87
343
957
Sarafat
Riyasat
AHK1698208
87
347
550
Sarafat
Barkat
CPD1858430
87
117
1408
SARAFAT
PAPPU KHAN
AHK2583052
87
326
1055
SARAFAT ALI
JAN MOHAMMAD
AHK2506194
87
127
275
Sarafat Ali
Ahasan Khan
AHK0863647
87
121
1018
SARAFAT ALI
NASEER ALI
AHK2600625
87
234
790
Sarafat Begam
H Jafar
FQL3002888
87
245
178
Sarafat Husain
Sakhavat Husain
AHK0504118
87
345
80
SARAFAT KHAN
ROOSTAM KHAN
AHK2165819
87
125
77
Sarafat Khan
Shahabudridin
AHK0832972
87
94
580
Sarafat Khann
Mu.Shami
AHK1556075
87
109
721
Sarafataali
Chunnu Khan
CWY2370603
87
109
472
Sarafataali
Vasidaali
CWY3197837
87
108
1139
SARAFRAJ ALI
SALEEM
AHK1986793
87
109
299
SARAFRAJ ALI KHAN
MUMTAJ ALI KHAN
AHK2208197
255
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
248
351
SARAFRAJ KHAN
Elector Name
MUNNA KHAN
AHK1910025
87
290
694
SARAFRAJ KHANN
ABDUL KARIM
AHK2066041
87
358
33
SARAFT
RAVANI
AHK1987502
87
346
1156
SARAFT ALI
WARQAT ALI
AHK2667509
87
349
661
SARAFT ALI
ALIHASAN
AHK1881275
87
117
52
SARAFT ALI
ALI MOHMMAD
AHK2505386
87
293
446
Sarafudadin
Kalua
FQL1114172
87
95
562
Sarafudadin
Rahim Vaks
UP/73/359/0690028
87
118
265
Sarafudadin
Sannu
AHK0556969
87
109
229
Sarafudadin
Atru
CWY2815520
87
62
205
Sarafuddin
Shabuddin
FQL3107315
87
72
735
Sarafuddin
Fakharuddin
AHK1007574
87
277
280
Sarafuddin
Fakharuddin
UP/73/357/0684804
87
246
68
Sarafuddin
Nijamuddin
FQL3094778
87
246
112
Sarafuddin
Nasarudin
FQL3041092
87
119
1129
Sarafuddin
Basir
AHK0410811
87
121
445
Sarafuddin
Atru
AHK1387638
87
137
61
Sarafuddin
Alivaks
AHK0430835
87
198
1078
Sarafudin
Basir Khan
AHK2325256
87
25
378
SARAJ
MUNNOO
AHK2022143
87
385
825
Saraj Kunvar Singh
Prakash Chand
AHK2435121
87
25
401
Sarajavo
Kalu
FQL2527414
87
286
226
Sarajit Ahamad
Jamil Ahamad
FQL3006913
87
232
999
Sarajit Singh
Gopi Chandra Singh
FQL2248391
87
178
639
Sarajitasingh
Baburamvamara
AHK0405332
87
377
120
SARAJN DEI
DARAB SINGH
AHK1863174
87
6
827
SARAJU
LATE. GAYA PRASAD
AHK2558773
87
153
122
Sarajuagraval
Satyanarayan
UP/73/357/0519249
87
171
471
Sarajukuumar
Ashokakumar
FQL2000610
87
5
221
Sarajundar
Indrajit
AHK2254480
87
338
961
Sarakar Khan
Nisar Khan
AHK1246800
87
140
1299
SARALA SAXENA
BHASKAR SAXENA
AHK2749992
87
222
813
Saraladevi
Ramababu
FQL1445949
87
25
893
Saraladevi
Balasih
FQL1911155
87
279
186
Saraladevi
Surendragupta
AHK2416352
87
261
439
Saraladevi
Navlakishor
AHK2347250
87
265
964
Saraladevi
Ravindrasingh
FQL1554906
87
5
426
Saraladevi
Badriprasad
UP/73/357/0213531
87
381
185
Saraladevi
Purushotam
AHK1209634
87
4
553
Saraladevi
Fulasih
FQL2420115
87
69
226
Saraladevi
Lokapal
UP/73/357/0384862
87
69
231
Saraladevi
Krishnagopal
FQL1663889
87
9
454
Saraladevi
Rakesh
AHK2258838
87
153
1122
Saraladevi
Vijyasingh
FQL2342368
87
160
334
Saraladevi
Mukesh
AHK0998062
87
163
277
Saraladevi
Ramakhiladi
AHK0572545
87
101
291
Saraladevi
Naresh Kumar
AHK0991109
87
186
407
Saralagupta
Sitaramagupta
AHK2309615
87
184
835
Saralakakadiya
K.Eiim.Kakadiya
UP/73/357/0477366
87
191
87
Saralakapur
Amranath
FQL3037611
87
286
771
Saralarani
Satyapal
FQL2104057
87
226
263
Saralesh
Da.S. C. Basanla
AHK0565549
87
8
780
Saralesh
Roshnalal
AHK1676642
87
92
277
Saralesh Jain
Subhash Jain
AHK2369122
87
16
937
Saralesh Ku
Vrijesh Kumar
AHK0443390
87
375
582
Saralesh Kumar Sharma
Krishn Murari Sharma
AHK1206184
87
228
191
Saralesh Kumari
Dharmendra Singh
AHK0151639
87
145
180
Saralesh Kumari
Mahavir Prasad Sharma
CWY3671567
87
217
250
Saralesh Sharma
Jayanti Prasad
AHK1732239
87
380
282
Saralesh Tyagi
Kuver Singh Tyagi
AHK1243302
87
178
850
Saraleshadevi
Gokulchandra
AHK2390508
87
181
244
Saraleshakumari
Rakeshakumar
AHK2302198
256
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Saralodvi
Rameshchand
UP/73/357/0294505
SARAMAN SINGH
JALEB SINGH
AHK2614675
Saramani Devi
Kishor Lal
FQL2992287
403
Saramishtha
R.Eiil.Varma
UP/73/359/0780325
64
761
Saramma
P B Babu
AHK0771345
87
236
1245
Saramma Fensis
N.X Fainsis
AHK0182568
87
34
173
Saran
Virendrakumar
UP/73/357/0300082
87
332
865
Saran
Mahesh
AHK2454031
87
323
1004
Saran
Mangaladas
FQL2215028
87
391
830
Saran
Shankariya
AHK1233923
87
136
436
Saran
Mula
CWY1414770
87
123
431
Saran
Chhitar
CWY3587623
87
205
756
Saran Bihari
Sva.Chandan Lal
FQL1983006
87
253
513
Saran Devi
Hari Singh
UP/73/357/0564012
87
190
773
Saran Jit Kaur
Mahendra Singh
UP/73/357/0417304
87
271
226
SARAN KHAN
PARVEJ KHAN
AHK2060903
87
348
159
Saran Kumar
Tikaram
UP/73/356/0447415
87
348
640
Saran Lal
Sonapal
CPD4088456
87
284
624
SARAN MEET SINGH
DEVENDER PAL SINGH
AHK0192146
87
5
529
Saran Prakash
Ved Prakash
AHK2253813
87
367
616
SARAN PRAKASH UPADHYAY
GANGA PRASAD UPADHYAY
AHK2518041
87
260
1226
SARAN SHARMA
OMPRAKASH SHARMA
AHK0102228
87
260
388
SARAN SINGH
DIP CHAND
AHK2134906
87
354
762
Saran Singh
Chhitar Singh
AHK1532076
87
398
147
Saranam
Nathauli
UP/73/356/0633248
87
388
191
Saranam
Ashok
AHK0949776
87
388
545
Saranam
Varelal
AHK2437960
87
214
989
Saranam
Panna Lal
FQL3065752
87
123
455
Saranam
Ashok Kumar
CWY2380066
87
120
531
Saranam
Man Singh
AHK0830034
87
126
397
Saranam
Sva Narayan Singh
AHK0816363
87
77
771
Saranam Singh
Rup Singh
CWY2924744
87
84
372
Saranam Singh
Kishnachandra
UP/73/359/0660621
87
83
352
Saranam Singh
Tejapal Singh
CWY2610376
87
83
761
Saranam Singh
Rup Singh
AHK1644442
87
365
1117
Saranam Singh
Bhagariram
UP/73/356/0471739
87
312
1142
Saranam Singh
Parsaram
AHK1225457
87
263
128
Saranam Singh
Lakhan Singh
AHK0857516
87
230
344
Saranam Singh
Amrat Singh
FQL2438372
87
128
1500
Saranam Singh
Javal Singh
CWY3653490
87
128
692
Saranam Singh
Motilal
AHK1025048
87
101
501
Saranam Singh
Sva. Dabal Singh
AHK0034546
87
117
1117
Saranam Singh
Durgaprasad
UP/73/359/0738160
87
202
148
Saranam Singh
Lokaman Singh
FQL3027976
87
201
308
Saranam Singh
Lokman Singh
AHK1732882
87
159
740
Saranam Singh
Kundan Lal
UP/73/357/0501487
87
171
284
Saranam Singh
Dharmasingh
UP/73/357/0498006
87
353
524
Saranamakhan
Imam Vaks
CPD2177806
87
153
170
Saranamasingh
Shobharam
FQL2018166
87
319
354
SARANDAS
HAR PRASAD
FQL3068897
87
27
277
Sarang Goyal
Sharad Goyal
FQL2585719
87
275
590
Sarangi
Ram Singh
FQL1129584
87
25
427
Saranjala
Guddu
AHK1732684
87
27
886
SARANSH GUPTA
DHEERENDRA GUPTA
AHK2560167
87
79
478
Saransh Mahajan
Lav Mahajan
AHK0327049
87
283
24
Saransh Sharma
Itrapal Sharma
FQL2378248
87
237
184
Saranya
Shivu Kumar
AHK0674218
87
296
299
Sarapat
Ida
UP/73/357/0666608
87
23
740
SARAPNIYA
CHHINGA
AHK1785914
87
302
420
SARARFUDDIN
MUKHTYAR
AHK2117711
87
291
75
SARAS JAIN
ASHOK KUMAR JAIN
AHK2251486
87
147
357
Sarasmbha
Govind
UP/73/359/0789854
87
32
446
87
143
1484
87
7
68
87
140
87
Elector Name
257
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
325
539
Sarasti
Elector Name
Shivcharan
UP/73/357/0726166
87
324
586
Sarasvati
Munna Lal
AHK0129890
87
324
906
Sarasvati
Mukesh Thakur
AHK1599414
87
332
406
Sarasvati
Premanath
UP/73/357/0741196
87
319
102
Sarasvati
Ramakishan
UP/73/357/0711652
87
316
34
Sarasvati
Ramakhiladi
AHK2422889
87
359
465
Sarasvati
Omakar
CPD3162856
87
36
52
Sarasvati
Ramesh
FQL1056068
87
36
236
Sarasvati
Ramasvarup
UP/73/357/0306080
87
349
913
Sarasvati
Tularam
CPD3606118
87
350
691
Sarasvati
Bhagavan Singh
UP/73/356/0456115
87
350
1034
Sarasvati
Bhagavan Svarup
UP/73/356/0456253
87
351
411
Sarasvati
Devki Nandan
UP/73/356/0456381
87
37
1391
Sarasvati
Hari Lal
AHK2285682
87
369
492
Sarasvati
Kunvaraprasad
CPD1997394
87
297
384
Sarasvati
Lakshman
UP/73/357/0645481
87
277
392
Sarasvati
Omaprakash
UP/73/357/0684758
87
280
294
Sarasvati
Kishn
UP/73/357/0621243
87
266
1331
Sarasvati
Radhe Lal
AHK0707000
87
276
595
Sarasvati
Pannalal
UP/73/357/0684190
87
273
710
Sarasvati
Rameshvar
FQL2539666
87
272
757
Sarasvati
Amar Singh
FQL3061918
87
263
441
Sarasvati
Suresh
AHK2348720
87
264
599
Sarasvati
Ram Nath Singh Thapa
AHK1458306
87
260
639
Sarasvati
Ranavir Singh
AHK2226819
87
261
1178
Sarasvati
Ranavir
FQL1102722
87
257
612
Sarasvati
Siya Ram
FQL1104678
87
257
979
SARASVATI
MAHAVIR
AHK2065530
87
23
8
Sarasvati
Kanhaiya
UP/73/357/0270004
87
229
263
Sarasvati
Ram Singh
FQL2048148
87
227
616
Sarasvati
Joga Singh
FQL2045649
87
227
678
Sarasvati
Raju
FQL1099399
87
22
127
Sarasvati
SvaChhannolal
UP/73/357/0264619
87
241
419
Sarasvati
Gendalal
AHK0374165
87
252
198
Sarasvati
Subedar Ramavir Singh
AHK1160183
87
255
318
Sarasvati
Dvarika Prasad
FQL3010550
87
77
559
Sarasvati
Deviram
CWY0968362
87
72
163
Sarasvati
Sunil Kumar
AHK2336352
87
72
381
Sarasvati
Kundan Lal
UP/73/357/0399038
87
80
181
Sarasvati
Vinod Kumar
CWY0968370
87
80
201
Sarasvati
Gyanasingh
CWY2347354
87
84
411
Sarasvati
Achal Singh
CWY1325513
87
86
410
Sarasvati
Achal Singh
CWY0954321
87
87
362
Sarasvati
Hari Chand
AHK1663905
87
88
381
Sarasvati
Dorilal
UP/73/359/0669314
87
92
151
Sarasvati
Puran
UP/73/359/0679004
87
92
1199
Sarasvati
Jayendra Singh
AHK2372241
87
97
457
Sarasvati
Anand
AHK0635565
87
397
260
Sarasvati
Juglakishor
CPD3706710
87
399
306
Sarasvati
Viru
UP/73/356/0633368
87
394
565
Sarasvati
Kedar Singh
AHK0380204
87
395
730
Sarasvati
Badnasih
CPD3707262
87
395
1258
Sarasvati
Dvarika Prasad
AHK1398494
87
5
338
Sarasvati
Durgaprasad
UP/73/357/0213419
87
50
60
Sarasvati
Danasih
UP/73/357/0339776
87
5
9
Sarasvati
Ratan
UP/73/357/0213069
87
45
231
Sarasvati
Ful Singh
UP/73/357/0336237
87
40
922
Sarasvati
Shyamalal
AHK2284610
87
60
563
Sarasvati
Ramababu
UP/73/357/0366357
87
6
162
Sarasvati
Gabbar
AHK0747543
87
60
727
Sarasvati
Kishan
FQL3084910
87
140
576
Sarasvati
T.P.Gupta
UP/73/359/0780309
258
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
141
646
Sarasvati
Elector Name
Sanjay Singh
AHK0074633
87
153
195
Sarasvati
Hari Singh
AHK0401059
87
150
59
Sarasvati
Nanduyadav
UP/73/359/0790010
87
167
366
Sarasvati
Jvala Prasad
UP/73/357/0483036
87
164
281
Sarasvati
Gopalarav
AHK2376325
87
204
1205
Sarasvati
Suresh Kumar
AHK0250027
87
207
120
Sarasvati
Jagadish
UP/73/357/0459387
87
211
632
Sarasvati
Babu
AHK1361062
87
187
616
Sarasvati
Raghuvir Singh
FQL1452283
87
192
167
Sarasvati
Bhagavanadas
FQL1968924
87
192
231
Sarasvati
Prem Singh
UP/73/357/0420606
87
181
402
SARASVATI
OM PRKASH
AHK2007300
87
186
60
SARASVATI
DIPK
AHK2514990
87
115
667
Sarasvati
Bhuri Singh
CWY0979641
87
11
487
Sarasvati
Lalaram
AHK0753095
87
11
839
Sarasvati
Shekhrababu
FQL2311124
87
10
1265
Sarasvati
Mithun
AHK0985598
87
1
1036
Sarasvati
Kameshvar
AHK1023183
87
128
709
Sarasvati
Hakim Singh
AHK0819912
87
130
338
Sarasvati
Ramadin
CWY3573037
87
126
411
Sarasvati
Babu Lal
UP/73/359/0750422
87
123
1070
SARASVATI
DHARA SINGH
AHK2601300
87
131
836
Sarasvati
Kadadin
UP/73/359/0756004
87
135
693
Sarasvati
Ram Singh
AHK1404904
87
134
216
Sarasvati
Vishan
CWY2395056
87
74
1030
Sarasvati Agnihotri
Sva.Ganesh Prasad
AHK0012328
87
28
582
SARASVATI BISHT
RAM SINGH BISHT
AHK1947035
87
299
472
Sarasvati Devi
Ramnaval
UP/73/357/0660548
87
3
527
Sarasvati Devi
Lakshmi Kant
AHK1016492
87
29
885
Sarasvati Devi
Sva. Padam Ram
AHK2280790
87
258
776
Sarasvati Devi
Shammi Kumar
AHK0301549
87
264
344
SARASVATI DEVI
DINESH KUMAR
AHK1932904
87
25
928
Sarasvati Devi
Rajendra
AHK1055391
87
234
781
Sarasvati Devi
Tarachand
FQL3090685
87
220
466
Sarasvati Devi
Ravendra Kumar
AHK1407105
87
229
549
Sarasvati Devi
Ramesh Chandra
FQL2347854
87
226
921
Sarasvati Devi
Rajendra Prasad
AHK2372845
87
365
1382
Sarasvati Devi
Valavir
AHK0384560
87
319
1139
Sarasvati Devi
Ramnarayan
AHK0110908
87
306
199
Sarasvati Devi
Sahabadin
FQL2384782
87
30
570
Sarasvati Devi
Sva Anandalal
AHK1047083
87
300
299
Sarasvati Devi
Kanhaila Lal
AHK1196161
87
332
1150
Sarasvati Devi
Jamuna Das
AHK1571488
87
334
643
Sarasvati Devi
Jamunadas
AHK1249150
87
323
808
Sarasvati Devi
Uday Singh
AHK0902999
87
323
1209
SARASVATI DEVI
CHANDRABHAN
AHK2678381
87
322
351
Sarasvati Devi
Chandrabhan
AHK1228899
87
74
236
Sarasvati Devi
Svarup Narayan
CWY2611721
87
63
1500
SARASVATI DEVI
KALUA
AHK2573657
87
66
292
Sarasvati Devi
Bhajnalal
UP/73/357/0384108
87
88
64
Sarasvati Devi
Lokchand
CWY2319721
87
55
425
Sarasvati Devi
Om Prakash Shastri
AHK1416460
87
391
894
Sarasvati Devi
Ramavir Singh
AHK0295436
87
387
846
Sarasvati Devi
Sva.Shyam Lal
AHK1638279
87
135
559
Sarasvati Devi
Raghunathaprasadasingh
CWY1414671
87
138
280
Sarasvati Devi
Nageshvar
CWY2919348
87
123
566
Sarasvati Devi
Mannik Chand
CWY2376379
87
207
952
Sarasvati Devi
Netrapal Singh
AHK0240127
87
199
480
Sarasvati Devi
Raghunath Prasad
AHK0091371
87
170
460
Sarasvati Devi
Vinod Kumar
AHK2293736
87
170
739
SARASVATI DEVI
VINOD KUMAR
AHK2756187
87
149
78
Sarasvati Devi
Hari Singh
CWY2871655
259
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SARASVATI DEVI
ASHOK KUMAR
AHK2713394
Sarasvati Devi
Gokul Singh
AHK0410357
1031
Sarasvati Devi Bhatt
Anand Vallabh Bhatt
FQL2349322
194
755
Sarasvati Dhikoniya
Naresh Kumar
AHK1486489
87
18
408
Sarasvati Gupta
Anup Gupta
AHK0005488
87
355
94
SARASVATI KUMARI
RAJABABU
AHK2108223
87
83
561
SARASVATI KUMARI
GOPAL KUMAR
AHK1947456
87
136
677
SARASVATI KUMARI
MANOJ KUMAR
AHK2031508
87
3
330
Sarasvati Kushavah
Bhagavan Svarup
AHK0478800
87
106
100
Sarasvati Kushavah
Ayodhya Prasad
AHK0768127
87
227
401
Sarasvati Negi
Surendra Negi
AHK0166199
87
194
150
Sarasvati Prasad
Raghunandan Lal
UP/73/357/0432104
87
266
512
SARASVATI SAVITA
BABLU SAVITA
AHK2161610
87
267
385
Sarasvati Sharma
Shrinivas Sharma
FQL2258424
87
282
621
Sarasvati Vashishth
Shailendra Vashishth
AHK0868653
87
286
843
Sarasvati Visavas
Amar Visvas
AHK1411057
87
353
270
Sarasvati Yadav
Brij Mohan
AHK2414357
87
74
940
Sarasvati Yadav
Suyash Singh Yadav
AHK0777151
87
376
676
Sarasvatidevi
Raghuvir
UP/73/356/0612170
87
261
833
Sarasvatidevi
Surendrasih
FQL1640176
87
285
997
SARASWATI
KRISHNA KUMAR
AHK2739191
87
399
1169
SARASWATI
RAMHET PRASAD
AHK2689891
87
13
341
SARASWATI
SHASHI BHUSHAN
AHK1459130
87
94
102
SARASWATI DEVI
LALITA PRASAD SHARMA
AHK2242188
87
95
79
SARASWATI DEVI
LATE LALITA PRASAD
CWY1417823
87
278
1116
Saraswati Devi
Radha kishan
UP/73/357/0594368
87
360
702
SARASWATI DEVI
PRAVIN KUMAR
AHK1716828
87
200
447
SARASWATI DEVI
LATE.JAGDISH KANNAUJIYA
AHK2039469
87
345
586
Sarataj
Sattar
AHK1627280
87
301
344
Sarataj
Salamat Khan
FQL2373900
87
298
556
Sarataj
Akil
UP/73/357/0654282
87
107
313
Sarataj
Siraj
UP/73/359/0717041
87
345
928
Sarataj Ali
Irasad Ali
AHK0302604
87
45
386
Sarataj Ali
Abdul Sattar Khan
AHK0046920
87
113
239
Sarataj Begam
Mujahid Khan
AHK0546754
87
112
448
Sarataj Begam
Mujahit Khan
AHK0544577
87
21
165
Sarataj Jaho
Sagir Ahamad
AHK0001164
87
273
1246
Sarataj Khan
Shakur Khan
FQL1117050
87
102
447
Sarataj Khan
Munna Khan
AHK1027424
87
298
121
Sarataj Taskim
Afjal
FQL2466175
87
286
87
Sarataj Udadin
Nasir Udadin
FQL3005790
87
110
849
Saratajaali
Hamidakhan
CWY2823037
87
95
157
Saratajaanju
Sarfaraj
CWY3653961
87
108
679
Saratajahasan
Allavakhsh
CWY1241645
87
319
346
Sarauj
Achal Singh
FQL3046737
87
339
1404
Sarauj
Mukesh Chand
AHK0704668
87
36
1014
Sarauta Devi
Mahesh Chandra
FQL2586204
87
87
376
SARAVAN
SVA.KISHOR PENTAR
AHK1809714
87
77
1103
SARAVAN
DHARAM SINGH
AHK2587574
87
189
539
SARAVAN
BHIMA
AHK2212892
87
63
44
SARAVAN KUMAR
HEATI LAL
AHK2502565
87
105
603
SARAVAN KUMAR
SVA.MUKH RAM
AHK1834449
87
377
717
SARAVAN KUSHVAH
FORN SINGH
AHK1864289
87
395
4
SARAVAN SINGH
RAM BHAROSI
AHK1931724
87
322
45
SARAVAN SINGH BAGHEL
RAJOO BAGHEL
AHK1953041
87
303
57
Saravano
Asikahusain
UP/73/357/0666716
87
346
497
Saravano
Nurahasan
UP/73/356/0729679
87
242
1127
SARAVAR ALI
ISHTYAK ALI
AHK1876945
87
255
575
Saravesh
Ram Avatar
AHK0118414
87
223
85
Saravesh
Hariom
AHK2366953
87
279
298
Saravesh
Vishanudattasharma
FQL2205219
87
258
315
Saravesh
Gopalasingh
AHK2341592
87
140
1258
87
144
8
87
226
87
Elector Name
260
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
353
275
Saravesh
Elector Name
Yogesh
UP/73/356/0450110
87
370
251
Saravesh
Sanjiv
CPD2717106
87
337
894
Saravesh
Manoj
AHK2443323
87
6
283
Saravesh
Virendra
AHK0747683
87
102
245
Saravesh
Surendra Singh
CWY2870236
87
137
559
Saravesh
Rameshchandra
UP/73/359/0774175
87
137
869
Saravesh
Anil Kumar
UP/73/359/0774184
87
171
25
Saravesh
Ram Bahadur
AHK1317544
87
16
25
Saravesh
Raju
UP/73/357/0246208
87
391
1013
Saravesh Devi
Manoj Kumar
AHK0295154
87
53
321
Saravesh Kumar
Vijendra Singh
AHK2290476
87
325
1023
Saravesh Kumar
Bajiram
FQL2572410
87
161
289
Saravesh Kumar
Late.Prabhu Dayal
AHK0153452
87
17
173
Saravesh Kumar
Chandrabhan
UP/73/357/0252639
87
281
458
Saravesh Kumari
Prabhat Chandra
UP/73/357/0627692
87
247
626
Saravesh Kumari
Narendra Singh
AHK0701367
87
143
573
Saravesh Kumari
Shrikrishn
AHK0072165
87
364
361
Saravesh Kumari Agraval
Umesh Agraval
AHK1697705
87
144
821
Saravesh Kumari Rana
Chandrapal Singh Rana
AHK0800433
87
76
513
Saravesh Tivari
S N Tivari
CWY2610087
87
7
317
Saravesh Yadav
Rakesh Yadav
AHK0974832
87
258
1002
Saraveshakumar
Bhagavanadas
FQL1385533
87
94
1126
Saraveshakumari
Surendrasingh
AHK2376747
87
270
105
Saraveshataumar
Rameshvardayal
AHK1171420
87
120
423
Saraveshi Devi
Ajay Gosvami
AHK0088575
87
131
122
Saraveshvar Singh
Vishamvar Dayal
AHK1036904
87
57
698
Saravindu Pal
Shankar Pal
FQL3001146
87
346
507
Saravivegam
Mohammadakhan
CPD2441590
87
40
373
SARAVJEET KAUR
RAJENDRA SINGH
AHK1803378
87
98
71
SARAVJIT SINGH
CHARAN JEET SINGH
AHK1791433
87
233
414
Saravnakumar
Girishchandra
AHK0655662
87
349
660
SARAVRI BEGAM
ALIHASAN
AHK1881333
87
290
1392
SARAYAMIN KHAN
SHAHBUDDIN KHAN
AHK2645109
87
280
542
SARAYASH
ATUL
AHK1893387
87
202
205
Sarayudatt
Vishnu Kant
FQL3070513
87
292
214
Sarbajit Kaur
Malakit Singh
AHK0173823
87
154
561
Sarbajit Singh
Jasavirasingh
AHK0972844
87
80
758
Sarbajit Singh Kohali
S S Kohali
AHK0336925
87
157
330
Sarbajit Valiya
Mit Pal Singh
AHK1019207
87
180
998
Sarbajitakaur
Sarbajit
FQL2006930
87
234
114
Sarban
Ninuaram
AHK2387017
87
234
133
Sarban
Umarav
FQL2252435
87
306
913
Sarban
Maniram
AHK2472140
87
320
215
Sarban
Tunda Ram
AHK1160662
87
125
796
Sarban
Bharosi
UP/73/359/0744203
87
285
162
Sarban Hasan
Ramashul Hasan
AHK0882647
87
251
203
Sarban Lal
Natharam
UP/73/357/0570026
87
149
268
SARBAN LAL
KHACHERARAM
CWY1111194
87
56
651
SARBAN SHARMA
OM PRAKASH SHARMA
AHK2296770
87
278
686
Sarbar
Ikabal
FQL2987303
87
125
382
Sarbar
Subhani
AHK1616051
87
110
445
Sarbar Ali
Saiiyad Ali
AHK0586081
87
109
290
Sarbar Khan
Ishtyak Khan
CWY2817039
87
335
320
Sarbari
Makhtayar
AHK2449155
87
102
571
Sarbari
Sva Rajjak Ali
AHK2386332
87
103
130
Sarbari
Rajjak
AHK2386803
87
365
1078
Sarbari Begum
Shahzad Ali
UP/73/356/0471669
87
289
463
Sarbaribegam
Sirajudadin
FQL2099851
87
398
103
Sarbati Devi
Parasotam Das
UP/73/356/0633237
87
280
431
Sarbesh Gupta
Hari Babu Gupta
AHK1468917
87
253
668
SARBESH KUMAR
GOPAL SINGH BHADAURIYA
AHK1882679
87
238
434
Sarbesh Yadav
Ajay Yadav
FQL2381564
261
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
253
565
Sarda
Elector Name
Haribhan
FQL3014941
87
246
1098
Sarda
Basudev
UP/73/357/0558254
87
258
878
Sarda
Rajakumar
FQL2456101
87
367
509
Sarda
Ramaprakash
AHK2414159
87
334
233
Sarda
Shripti
UP/73/357/0747009
87
322
613
Sarda
Ranajit
AHK0904441
87
320
516
Sarda
Anil
AHK0688655
87
45
1104
Sarda
Damodar
FQL2311819
87
105
318
Sarda
Mahesh
CWY3613098
87
133
77
SARDA YASU
MATIN KHAN
AHK1893106
87
133
470
Sarda
Anish
AHK0723577
87
147
58
Sarda
Bachchu Singh
AHK0232793
87
162
1129
SARDA
AMAR SINGH
AHK2589844
87
166
294
Sarda
Bhuri Singh
FQL2484541
87
186
718
Sarda
Rajeshakumar
FQL2140473
87
206
633
SARDA
THAKUR DAS
AHK1905264
87
116
90
Sarda Bano
Najir Ali
AHK0842146
87
58
433
Sarda Devi
Raghuvirasingh
UP/73/357/0360846
87
302
202
SARDA DEVI
AJAYPAL SINGH
AHK1950195
87
336
66
Sarda Devi
Resham Singh Rathaur
AHK0197277
87
254
860
Sarda Devi
Purushottam
AHK2329704
87
217
33
SARDA DEVI
DIPOO
AHK2053122
87
162
871
Sarda Devi
Kanchan Singh
UP/73/357/0507487
87
17
975
Sarda Devi
Hirendra Kumar Amvesh
AHK0004879
87
174
84
Sarda Devi
Rakeshakumar
UP/73/357/0492412
87
173
904
Sarda Devi
Tara Chand Sharma
AHK1451418
87
148
246
Sarda Devi
Jitendra
CWY2814010
87
184
858
Sarda Devi Sharma
Chetan Sarup Sharma
AHK0796342
87
301
1138
Sarda Kumari
Jayakishan
UP/73/357/0702274
87
7
626
Sarda Rani
Rajagunru
AHK0009316
87
125
120
Sarda Rani
Subhashchand
CWY0963975
87
142
349
Sarda Singh
Ravindra Kumar
AHK0074153
87
319
1205
SARDAR
LALTA PRASAD
AHK2151157
87
238
858
SARDAR ALI
AHAMAD ALI
AHK1934462
87
153
1192
SARDAR JANGJEET SINGH PURI
DIVAN SINGH PURI
AHK2714251
87
79
208
SARDAR SINGH
LATE SALIG RAM
AHK2485241
87
81
1129
SARDAR SINGH CHAHAR
CHHITAR SINGH
AHK2590461
87
173
552
SARDAR SINGH TOMAR
SVA.BHOORE SINGHAN
AHK1892280
87
143
1066
SARDAR SURJIT SINGH
SUNDAR SINGH
AHK2124089
87
94
231
SAREEF
YAQUB
AHK2242030
87
319
1370
SAREEN KUMAR
HARI LAL
FQL2079424
87
23
482
Sarend
Lalaram
UP/73/357/0270227
87
314
971
Sarendra
Vipatiram
AHK0305268
87
97
278
Sarendra
Satendra
AHK2378966
87
157
260
Sarendra
Bholaram
FQL2496586
87
20
507
Sarendra
Balaki
UP/73/357/0261207
87
172
823
Sarendra Babu
Ramadas
AHK0079020
87
76
368
Sarendra Varma
N K Shrivasvatav
UP/73/359/0630700
87
137
415
Sareoj Devi
Ninnumal
AHK0075382
87
20
610
Saresh
Raman Lal
UP/73/357/0261269
87
198
49
Saresh
Banshilal
AHK0098012
87
20
778
Saresh
Deviram
UP/73/357/0261345
87
244
604
Sarfadadin
Badaruddin
AHK2303253
87
277
261
Sarfaddin
Shahabuddin
UP/73/357/0684768
87
63
997
Sarfahin
Sakhavat
FQL2270163
87
95
1059
Sarfaraj
Jaradar Khan
CWY3653946
87
41
439
Sarfaraj
Shabbiraah
UP/73/357/0327519
87
286
676
Sarfaraj
Asararahusain
AHK0631424
87
288
693
Sarfaraj
Sva.Sarataj
AHK1636174
87
293
452
Sarfaraj
Sirajauddin
UP/73/357/0651007
87
271
670
Sarfaraj
Shahadat
UP/73/357/0609221
87
273
430
Sarfaraj
Yusuf
AHK2405967
262
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
24
412
Sarfaraj
Elector Name
Vahabakhan
AHK2274421
87
251
792
Sarfaraj
Sirajaahamad
UP/73/357/0570278
87
320
874
Sarfaraj
Shavu Khan
UP/73/357/0711419
87
306
235
Sarfaraj
Samasad
AHK1212992
87
301
1115
Sarfaraj
Kallan
AHK2427201
87
30
512
Sarfaraj
Jakiahamad
AHK0462895
87
309
351
Sarfaraj
Nijamuddin
UP/73/357/0690490
87
31
325
Sarfaraj
Ikarar
FQL1332089
87
335
234
Sarfaraj
Savir Husain
AHK0908053
87
344
621
Sarfaraj
Gulasher Ali
AHK1596949
87
345
597
Sarfaraj
Umradaraj
UP/73/356/0729377
87
205
314
Sarfaraj
Sattar
AHK0280099
87
193
163
Sarfaraj
Naushad Khan
AHK0423681
87
197
254
Sarfaraj
Vashir Khan
UP/73/357/0444050
87
298
112
Sarfaraj Ahamad
Gulam Ali Khan
FQL2372720
87
278
962
Sarfaraj Ahamad
Jahir Ahamad
FQL1112598
87
102
96
Sarfaraj Ahamad
Siraj Ahamad
AHK1633551
87
284
483
Sarfaraj Ahamad Khan
Rijavan Ahamad Khan
AHK1358670
87
287
750
Sarfaraj Khan
Sarataj Khan
FQL2209518
87
273
1055
Sarfaraj Khan
Ikabal Khan
AHK2407179
87
248
332
Sarfaraj Khan
Rafik Ahamad
AHK1224401
87
333
640
Sarfaraj Khan
Shahajad Khan
FQL2386761
87
304
436
Sarfaraj Khan
Ikabal Khan
FQL1120526
87
249
5
Sarfaraj Navaj Khann
Abbas Ahamad Khann
AHK2317881
87
320
396
Sarfaraj Uddin
Sirajauddin
AHK0500850
87
71
440
Sarfarajakhan
Eiijajamohammad
AHK2333821
87
346
238
SARFARAZ
MOHD.IQBAL
AHK0208249
87
346
534
Sarfasaj Khan
Gulasher
UP/73/356/0729711
87
112
159
Sarfat Ali
Esab Ali
AHK0977629
87
331
425
Sarfat Khan
Majit
AHK2236164
87
338
16
SARFOODDIN
ALIBKS
AHK2062792
87
337
296
Sarfu
Babu Khan
FQL2479152
87
252
596
SARFUDDIN
MOHAMMAD ANWAR
AHK2340487
87
27
693
SARFUDDIN
MOHAMMAD SALEEM
AHK0758227
87
66
52
Sari Tajaun
Gaud Jain
UP/73/357/0384023
87
344
96
Sarid
Bhure Khan
CPD3650660
87
354
895
Sarif
Rahis
AHK1550052
87
360
167
Sarif
Bhura
AHK1241769
87
334
618
Sarif
Kallu
FQL1187756
87
337
763
Sarif
Sakko
FQL2477511
87
329
963
Sarif
Hamid Khan
AHK1237908
87
304
229
Sarif
Eiijajaudadin
FQL2466050
87
311
553
Sarif
Barkat
FQL2383511
87
311
1268
SARIF
AJIJ
AHK2005163
87
296
296
Sarif
Bunradukhan
FQL1346972
87
248
118
Sarif
Samiudadin
AHK0529693
87
63
447
Sarif
Mu. Islam
UP/73/357/0372108
87
42
229
Sarif
Rahimudadin
AHK0622944
87
110
175
Sarif
Basir Khan
AHK0839035
87
108
420
Sarif
Najir
CWY2361312
87
108
86
Sarif
Habbu Kha
CWY3733482
87
119
819
Sarif
Latif
CWY3603552
87
138
331
Sarif
Nabbi
CWY2924538
87
136
484
Sarif
Nur Mo.
UP/73/359/0768376
87
121
363
SARIF
PIRVAKS
AHK2199974
87
122
270
Sarif
Natthi Khan
AHK0065110
87
195
472
Sarif
Kamarudadin
AHK0269829
87
120
497
Sarif Ahamad
Natthi Khan
AHK0829812
87
110
141
Sarif Ahamad
Ali Husain
AHK0838821
87
93
869
Sarif Khan
Khalilaudadin
AHK0468900
87
233
110
Sarif Khan
Salim Khan
FQL2250074
87
271
755
SARIF KHAN
RAJJU KHAN
AHK2154235
263
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
303
948
Sarif Khan
Elector Name
Nasir Khan
AHK0290114
87
335
565
Sarif Khan
Gafor Khan
FQL2986743
87
344
968
SARIF KHAN
NAVAV KHAN
AHK2675858
87
364
288
Sarif Khan
Mahatab Khan
AHK1699586
87
110
870
Sarif Khan
Munir Kha
AHK0421040
87
119
1059
Sarif Khan
Jumma Khan
AHK0162271
87
124
212
Sarif Khan
Munna Khan
AHK0061226
87
364
519
Sarif Khann
Habib Khan
AHK1495506
87
121
862
Sarif Khann Shah
Habiv Khan Shah
AHK2299477
87
242
5
Sarif Kureshi
Kallu Kureshi
FQL3033438
87
334
32
Sarif Usmani
Shahajad
AHK1428747
87
101
197
Sarif Usmani
Ojha
CWY1339480
87
169
54
Sarifa
Jahangir
AHK1316744
87
107
741
Sarifakhan
Murarikhan
CWY2362120
87
121
529
Sarifal
Bangali Khan
AHK0822056
87
337
601
Sarifan
Isarar
FQL2093730
87
304
227
Sarifan
MuSalim
FQL2465102
87
304
712
Sarifan
Abdul Karim
AHK1345347
87
303
131
Sarifan
Ibrahim
FQL1888320
87
363
974
Sarifan
Salim
CPD3285905
87
362
920
Sarifan
Iaidu Khan
UP/73/356/0471177
87
367
740
Sarifan
Indu Khan
AHK0515759
87
371
54
Sarifan
Babbu
AHK2417897
87
348
472
Sarifan
Vashir Khan
CPD2172237
87
259
155
Sarifan
Chunna Khan
AHK0368522
87
63
108
Sarifan
Navvu Khan
UP/73/357/0372348
87
63
180
Sarifan
Ismail
UP/73/357/0372282
87
53
216
Sarifan
Gaffar
UP/73/357/0348436
87
121
360
SARIFAN
SARIF KHAN
AHK2199966
87
120
278
Sarifan
Nur Khan
AHK1607365
87
118
352
Sarifan
Salim Khan
AHK0734582
87
197
616
Sarifan
Chand Khan
UP/73/357/0444291
87
213
344
Sarifan
Nasir Khan
AHK0068916
87
116
695
Sarifan Begam
Jakir Husain
AHK1058387
87
365
125
Sarifan Bregam
Momin Khan
AHK1287861
87
231
574
Sarife
Umajed
AHK0257642
87
320
1116
SARIFN
MUNNA BABOO
AHK1916097
87
296
414
Sarifudadin
A. Vahid
UP/73/357/0666068
87
137
601
Sarifuddin
Kamaruddin
AHK0574525
87
274
320
Sarija
Ashok
FQL2570877
87
278
494
SARIK
SAHIR HUSAIN
AHK1856327
87
244
220
Sarik
Ikabal
FQL2451201
87
245
153
SARIK
SAKIR
AHK1822212
87
249
636
Sarik
Munna
AHK2323558
87
304
211
Sarik
Shavir
AHK2470425
87
47
859
SARIK
YAMIN
AHK2568947
87
73
474
Sarik
Khallo
AHK2340347
87
102
471
Sarik
Nisharakhan
CWY1232578
87
192
833
SARIK
ISRAR AHAMAD
AHK2730927
87
314
1107
Sarik Jamal
Jamaludadin
AHK1221506
87
108
224
SARIK KHAN
TAHIR ALI KHA
AHK2179018
87
63
856
SARIK KHANN
SAMSUDDIN
AHK2508240
87
334
83
Sarik Usmani
Shahajad Usmani
AHK1440577
87
332
268
Sarika
Pramendra Pal Singh
UP/73/357/0741138
87
330
401
SARIKA
SOORJ SINGH
AHK2059707
87
31
433
Sarika
Munnalal
AHK2255792
87
354
997
Sarika
Murari Lal
AHK1537091
87
244
385
Sarika
Jamil Khan
AHK2303154
87
244
519
SARIKA
MANSOOR
AHK1996644
87
245
409
Sarika
Ikaram Khan
AHK1685148
87
241
862
Sarika
Lalit
AHK0372193
87
288
926
SARIKA
ASLAM
AHK2138030
264
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
284
519
SARIKA
Elector Name
RAJIV KUMAR
AHK1949338
87
297
632
Sarika
Pankaj
AHK0883926
87
3
276
Sarika
Aravind
AHK2252740
87
290
1457
SARIKA
MAUHMMAD PARVESH
AHK2646321
87
293
1381
SARIKA
JAHIR
AHK2650588
87
74
1063
SARIKA
SUNIL KUMAR
AHK1852490
87
70
543
Sarika
Parivesh
AHK1654680
87
95
1110
SARIKA
RAJESH
AHK2602258
87
97
904
Sarika
Rajesh
AHK1546456
87
90
336
Sarika
Dipak
CWY2357478
87
49
713
Sarika
Santosh Singh
AHK0746735
87
40
417
Sarika
Shailendra Kumar
AHK0446310
87
58
532
Sarika
Vinod Kumar
FQL1530302
87
61
544
SARIKA
SALAMUDIN
AHK2213890
87
387
670
Sarika
Kishan Kumar
AHK1238211
87
139
199
Sarika
Ashok Kumar
CWY3341609
87
139
275
Sarika
Haresh
AHK0251561
87
131
371
SARIKA
NARESH
AHK2028710
87
193
519
Sarika
Raj Singh
AHK1696152
87
192
406
SARIKA
IMRAN
AHK2006500
87
295
263
Sarika Jain
Pankaj Jain
AHK0524777
87
307
555
SARIKA ADWANI
NARENDRA ADWANI
UP/73/357/0675261
87
340
66
SARIKA ADWANI
NARENDRA ADWANI
AHK0124461
87
193
50
Sarika Agraval
Abhishek Agraval
AHK1329267
87
286
17
SARIKA AGRVAL
ASHOK AGRVAL
AHK2083475
87
121
313
Sarika Begam
Muhammad Hamid
AHK1330059
87
48
453
Sarika Chaturvedi
Vinit Chaturvedi
AHK0781963
87
237
661
Sarika Das
Ajit Das
AHK1694249
87
202
258
SARIKA DEVI
BAHADUR SINGH
AHK2695120
87
21
833
Sarika Dikshit
Anuj Dikshit
AHK0642942
87
111
142
Sarika Goyal
Sarvesh Kumar
CWY3523586
87
242
21
Sarika Gupta
Rajesh Kumar Gupta
AHK2294510
87
301
1450
SARIKA GUPTA
SATISH GUPTA
AHK2658060
87
392
333
Sarika Gupta
Kishan Kumar
AHK1220458
87
20
855
SARIKA GUPTA
NARESH KUMAR GUPTA
AHK1809888
87
4
954
Sarika Jain
Jaunasahab
FQL2419851
87
47
316
Sarika Jain
Satendra
FQL2317998
87
35
1215
Sarika Jain
Devendra Jain
AHK1027986
87
216
1200
Sarika Jain
Ravi Jain
AHK1362300
87
314
1106
Sarika Jamal
Jamaludadin
AHK1221514
87
30
158
Sarika Kukarej
Lalit Kumar
UP/73/357/0285273
87
83
116
Sarika Malik
Jitendra Malik
CWY3525714
87
111
36
Sarika Malik
Jitendra Malik
AHK1052034
87
146
54
Sarika Mishra
Manesh Mishra
CWY2870988
87
151
75
SARIKA PAHUJA
YASHPAL
AHK1917947
87
30
23
Sarika Pandey
Harishankar Pandey
AHK1046820
87
225
590
SARIKA RAJAN
VIJAY KUMAR RAJAN
AHK2648681
87
154
462
Sarika Ravat
Dipak Kumar Ravat
AHK0586453
87
264
118
Sarika Sharma
Pushpendra Kumar
AHK1713999
87
80
434
SARIKA SHARMA
LOKESH KUMAR SHARMA
AHK1839968
87
6
586
Sarika Sharma
Vinay Kumar
AHK0747063
87
152
1016
Sarika Sharma
Arun Kumar
AHK1005610
87
192
450
SARIKA SHRIVASTAV
SANJAY SHRIVASTAV
AHK2046878
87
227
324
SARIKA SINGH
SURJIT SINGH
FQL2438976
87
197
842
Sarika Singh
Rajapal Singh
AHK0543645
87
184
662
Sarika Singhal
Tarun Kumar
FQL1988468
87
66
34
Sarika Sonkar
Jvala Prasad
AHK0778381
87
34
829
SARIKA SONKER
MOHAN SONKER
AHK2534519
87
147
335
SARIKA VAHI
MAHENDRA KUMAR VAHI
AHK1848308
87
156
1515
SARIKA YADAV
RAVI YADAV
AHK2755163
87
131
906
Sarikaahamad
Nasiraahamad
CWY2397672
87
285
481
Sarikaali
Fajulrahaman
FQL2104685
265
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
187
344
Sarikadas
Elector Name
Saimsanadas
FQL2140176
87
169
279
Sarikagupta
Sanjay
UP/73/357/0498153
87
41
934
Sarikajain
Surendrajain
FQL1930387
87
71
337
Sarikakhan
Hasilla
FQL2138758
87
67
504
SARIM KHAN
ASLAM KHAN
87
60
603
SARIN
VAJIR ALI
AHK2189991
87
121
40
Sarin Begam
Nijam Khan
AHK2298156
87
26
631
SARIN KUMAR
SURESH KUMAR
AHK2691145
87
283
324
Sarina
Salimurrahaman
FQL2470334
87
346
368
Sarina
Ayub
UP/73/356/0729594
87
343
797
Sarina
Shahajad Khan
AHK1661214
87
376
184
SARINA
SONI
AHK2509826
87
122
737
Sarina
Savir
AHK1367317
87
169
524
Sarina
Mustak
FQL2337376
87
61
819
SARINA BANO
WASIMUDDIN
AHK2573087
87
73
261
SARINA BEGAM
HANIF
AHK2199545
87
259
258
Sarina Begam
Surajudadin
AHK0369165
87
255
780
Sarina Begam
Mustakim Beg
FQL2199743
87
122
389
SARINA BEGM
HAMID
AHK2171627
87
335
123
Sarina Singh
Mahesh Singh
FQL2386746
87
258
854
Sarinabeg
Mustakinabeg
FQL2064244
87
236
645
SARINDAR KAUR
BALJIT SINGH
AHK1830561
87
374
66
Sarip Khan
Ajameri Khan
AHK0519223
87
172
440
Sarit
Gopal Singh
FQL1992585
87
387
800
Sarit Kunvar
Prakash Chandra
AHK1612167
87
387
242
Sarita
Balavir Singh
AHK0947218
87
39
116
SARITA
CHANDRABHAN
AHK1795087
87
39
555
Sarita
Bablu
FQL2428530
87
390
442
Sarita
Gore Lal
AHK0679720
87
381
416
SARITA
DINESH
AHK2104339
87
383
696
Sarita
Tarachand
AHK0956821
87
385
528
Sarita
Vimal
AHK1576255
87
385
563
Sarita
Tara Chand
AHK1575927
87
385
782
Sarita
Daini
AHK0689778
87
384
1202
Sarita
Sandip
AHK1319458
87
399
706
Sarita
Vanvi
AHK1444215
87
399
1162
SARITA
MATHUR PRASAD
AHK2689826
87
4
239
Sarita
Mohan
AHK2252914
87
397
486
Sarita
Umashankar
AHK0314773
87
392
560
Sarita
Ghure Lal
AHK1605419
87
392
848
SARITA
MAUJIRAM
AHK2746105
87
391
1050
Sarita
Hubbalal
AHK0296434
87
395
680
Sarita
Jagadish Prasad
CPD3955044
87
60
473
Sarita
Anil
FQL1850965
87
60
540
Sarita
Rajesh
FQL1932771
87
59
342
Sarita
Naresh
AHK2308203
87
6
288
Sarita
Rakesh
AHK0747741
87
6
576
Sarita
Manavendrasih
FQL2129336
87
57
458
Sarita
Prakash
FQL2327922
87
52
577
Sarita
Kishor
AHK0984435
87
53
107
Sarita
Mahendra
UP/73/357/0348305
87
53
686
Sarita
Tularam
UP/73/357/0348194
87
56
935
Sarita
Rajendra
UP/73/357/0351468
87
56
1093
Sarita
Ravindra
FQL1955293
87
55
294
Sarita
Sunil
UP/73/357/0360492
87
56
85
Sarita
Vijay
AHK2299535
87
42
1080
Sarita
Avadhesh
AHK2265973
87
43
553
SARITA
MAHAVIR PRASAD
AHK2124972
87
43
935
Sarita
Rajan Singh
AHK1522390
87
43
1240
Sarita
Rameshchand
AHK0333088
87
47
634
Sarita
Gyanesh
UP/73/357/0339427
87
51
89
Sarita
Dayashankar
UP/73/357/0345051
266
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
74
397
Sarita
Elector Name
Sanjiv Kumar
CWY3200664
87
74
812
Sarita
Devendra Singh
CWY3230141
87
74
905
Sarita
Ravi Kant
CWY3229861
87
7
1284
SARITA
CHANDRAPAL SINGH
AHK2733657
87
78
665
Sarita
Sanjayaprakash
CWY2610806
87
79
954
SARITA
KAMAL KUMAR
AHK2750172
87
76
315
Sarita
R K Agraval
CWY3563574
87
77
117
Sarita
Dharamesh Kumar
CWY2610194
87
77
347
Sarita
Dhan Singh
AHK0986281
87
66
679
Sarita
Rajesh
FQL2270817
87
67
39
Sarita
Niraj Maisi
FQL3046901
87
67
114
Sarita
Ashok
AHK2327559
87
7
817
Sarita
Amit Kumar
AHK0008714
87
7
312
Sarita
Harimohan
FQL2498772
87
7
603
Sarita
Santosh
AHK0989905
87
69
33
Sarita
Om Prakash
FQL3020526
87
69
242
SARITA
SUBHASH CHAND
FQL2138790
87
61
675
SARITA
VISHNU CHAUHAN
AHK1843606
87
62
467
Sarita
Upendra
UP/73/357/0375566
87
81
89
Sarita
Arun
AHK0016337
87
83
678
Sarita
Dinesh
CWY3362878
87
84
418
Sarita
Surendra Kumar
AHK0791343
87
82
720
Sarita
Dharmendra Chand
AHK2361277
87
88
594
Sarita
Pratap Singh
AHK1724822
87
87
774
Sarita
Lakhan Singh
CWY3734688
87
88
5
Sarita
Kishnachand
CWY2852531
87
87
8
Sarita
Monu Kumar
AHK1494186
87
84
795
SARITA
SATYA PRAKASH
AHK2692812
87
85
295
SARITA
KISHAN SINGH
AHK2195816
87
90
86
Sarita
Anuj
AHK2364180
87
89
1073
SARITA
GYAN SINGH
AHK2125516
87
89
1076
SARITA
DIPOO
AHK1828102
87
9
283
SARITA
GULAB SINGH
AHK2127694
87
9
802
Sarita
Chandrashekhar Bahawar
AHK2258333
87
92
812
Sarita
Girendrapal Singh
AHK1016062
87
92
1162
Sarita
Shankar
AHK0485862
87
91
804
Sarita
Atar Singh
CWY3683307
87
92
102
Sarita
Anoj Kumar
CWY2866234
87
96
388
Sarita
Rinku
AHK1671692
87
97
443
Sarita
Vijendra
UP/73/359/0699622
87
97
851
Sarita
Shiv Ram
AHK0328138
87
375
781
SARITA
MANOJ KUMAR
AHK2216661
87
37
1433
SARITA
SURESH
AHK2565513
87
371
91
Sarita
Umesh
AHK2418085
87
376
1070
Sarita
Raja Shankar
AHK1429992
87
380
137
SARITA
SHIVRAM
AHK1967058
87
360
724
Sarita
Puran Chand
AHK1541853
87
361
229
Sarita
Santosh Kumar
AHK0613166
87
361
234
Sarita
Mahavirasingh
AHK2404515
87
37
443
Sarita
Badamasingh
AHK2283893
87
37
463
Sarita
Pradip
AHK2283133
87
37
477
Sarita
Dharmendra
FQL1842954
87
342
497
Sarita
Pradip Kumar
FQL2268142
87
349
1125
Sarita
Gopal Krishn
AHK0207829
87
35
57
SARITA
SOORYMOHAN
AHK2022804
87
35
355
Sarita
Jagaram
FQL1944511
87
35
515
Sarita
Ashok
FQL2596260
87
347
600
SARITA
UMA SHANKAR
AHK2666311
87
349
123
SARITA
MUKESH
AHK1918051
87
349
229
Sarita
Ramajilal
CPD2171528
87
354
865
Sarita
Santosh
AHK1590314
87
353
285
Sarita
Avadhesh
AHK2414381
267
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
36
1062
SARITA
Elector Name
AJAY SINGH
AHK2097491
87
36
1215
SARITA
DHARMENDRA
AHK2564797
87
358
1112
SARITA
MUKESH KUMAR
AHK2658318
87
356
688
Sarita
Sonu Kumar
AHK1553577
87
332
985
SARITA
JITENDRA SINGH
AHK1891092
87
330
473
SARITA
JITENDRA SINGH
AHK1910496
87
33
512
Sarita
Hairis
UP/73/357/0294979
87
322
4
SARITA
LAKSHMAN RATHAUR
AHK2100345
87
322
297
Sarita
Pappu Singh
AHK0293548
87
325
974
Sarita
Jasvant
FQL2274652
87
326
49
Sarita
Motiram
FQL1457662
87
326
290
Sarita
Ramasevak
FQL2085140
87
326
1237
SARITA
MANGAL SINGH
AHK2679918
87
300
829
Sarita
Kuladip
AHK2469575
87
301
217
Sarita
Dineshchand
AHK0126466
87
301
1151
Sarita
Brizesh Kumar
UP/73/357/0702013
87
303
926
Sarita
Ramagopal
AHK0288332
87
312
1283
Sarita
Jagadish
AHK1470053
87
312
1509
SARITA
SURESH CHAND
87
314
368
SARITA
SVANYAR SINGH
AHK1856244
87
314
1662
Sarita
Rautan Singh
AHK0958140
87
32
71
Sarita
Mukesh
UP/73/357/0294609
87
319
609
Sarita
Manoj
UP/73/357/0723101
87
319
1286
Sarita
Nand Kishor
AHK1209196
87
238
138
Sarita
Dhanashyam
AHK0533141
87
240
309
Sarita
Ranajit
AHK0372615
87
253
359
Sarita
Pramod
AHK2327021
87
247
451
SARITA
MOHAN SINGH
AHK2067353
87
25
636
Sarita
Rajendar
FQL2288496
87
228
142
Sarita
Dan Singh Karki
FQL2355733
87
228
248
Sarita
Gangadhar
AHK1656537
87
229
158
Sarita
Murarilal
UP/73/357/0534627
87
229
635
Sarita
Pavan
FQL2349603
87
229
827
Sarita
Rajakumar
AHK1358902
87
229
1217
SARITA
GANGA SINGH
AHK2709988
87
23
111
SARITA
KAILASH CHAND
AHK1815067
87
23
367
SARITA PIPPAL
RAJIV PIPPAL
AHK1785765
87
226
911
Sarita
Gangadhar
AHK1306844
87
231
360
Sarita
Shilendra Kumar
AHK0877258
87
232
80
Sarita
Guddan
AHK0080036
87
232
227
SARITA
SUSHIL
AHK1884444
87
215
917
Sarita
Shriprakash Sharma
AHK0081349
87
216
300
Sarita
Yogendra
AHK1197029
87
214
1131
Sarita
Suman Prakash
AHK0069781
87
217
831
Sarita
Rajesh
AHK1389196
87
218
482
Sarita
Satish
AHK1203124
87
218
518
Sarita
Siyaram
AHK1389857
87
222
246
Sarita
Ramashankar
FQL2438000
87
220
314
Sarita
Ajay
AHK0243618
87
220
444
Sarita
Ramaavatar
AHK0243212
87
221
493
Sarita
Pradip Kumar
FQL2247013
87
259
445
SARITA
MAN SINGH
AHK2698488
87
258
802
Sarita
Ravindra Kumar
AHK0370064
87
258
950
Sarita
Ram Gopal
FQL2064988
87
257
1024
Sarita
Rajendra Singh
AHK1678796
87
256
273
Sarita
Pappu
AHK2336923
87
261
1153
Sarita
Kishan Pal
FQL1102763
87
260
1125
Sarita
Govind
FQL2366912
87
261
489
Sarita
Ramnaresh
AHK2347268
87
274
438
Sarita
Sohan
FQL1365550
87
275
786
SARITA
VIJYA
AHK1906965
87
272
903
SARITA
VEERU
AHK2737823
268
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sarita
Vinod
UP/73/357/0615008
869
SARITA
SONU SINGH
AHK2132710
267
582
Sarita
Basant Singh
AHK2366292
87
267
169
Sarita
Viro
AHK2364990
87
267
200
Sarita
Bhagavanadas
FQL2258184
87
267
274
Sarita
Pushpendra Singh
AHK2363281
87
281
253
SARITA JADAUN
MUKESH SINGH JADAUN
AHK1855733
87
278
1166
SARITA
BANTI
AHK1907963
87
298
737
Sarita
Bachchu Singh
AHK0292391
87
291
328
Sarita
Rajiv Kumar
FQL2211183
87
290
761
Sarita
Rameshchandra
UP/73/357/0642070
87
172
580
Sarita
Rajiv Singh
AHK0405670
87
173
40
SARITA
BHARAT SINGH
AHK1888072
87
173
202
Sarita
Vidyaram
AHK0231514
87
169
894
Sarita
Shriram
FQL2007300
87
169
1039
Sarita
Rakesh Chandra
AHK1428564
87
167
608
Sarita
Bhim Prakash
AHK2380566
87
167
816
Sarita
Dineshchandra
AHK2381184
87
165
140
Sarita
Divan Singh
AHK1061472
87
165
871
Sarita
Devaprakash
AHK1012228
87
166
96
SARITA
NETRPAL
AHK1975374
87
159
313
Sarita
Siddharth Kumar
AHK0083303
87
16
423
Sarita
Ranjit Kumar
AHK2264463
87
157
309
Sarita
Anilakumar
FQL1988096
87
157
618
Sarita
Ramcharan
FQL2193043
87
155
275
Sarita
Narendra
FQL1631266
87
155
710
Sarita
Santosh Kumar Khare
UP\73\357\0519001
87
152
514
Sarita
Gaya Prasad
AHK2343622
87
152
865
Sarita
Dharmendra
FQL2016970
87
152
952
Sarita
Kishan Lal Ri
AHK0060624
87
150
678
Sarita
Sanjay Kumar Sharma
CWY3697190
87
149
383
Sarita
Manamohan
AHK0155853
87
15
658
SARITA
RANJIT
AHK1988062
87
145
635
SARITA
MAHANAND
UP/73/359/0783764
87
147
391
Sarita
Harivilas
AHK1724590
87
143
1463
SARITA
SURENDRA
AHK2614261
87
144
103
Sarita
Rakesh
CWY3555059
87
144
989
SARITA
KULDIP SINGH
AHK1919356
87
143
438
Sarita
Hari Singh
AHK0799767
87
143
517
Sarita
Hariom
CWY2930642
87
143
691
Sarita
Sunil Yadav
AHK0799890
87
142
737
Sarita
Sunil Kumar
AHK0074203
87
142
797
Sarita
Pavan
AHK1000967
87
187
403
Sarita
Sailis Lal
FQL2294122
87
187
610
Sarita
Oumaprakash
FQL2570257
87
188
78
SARITA
PANKAJ
AHK1835222
87
188
587
SARITA
ASHOK KUMAR
AHK2004513
87
190
430
Sarita
Baubi
UP/73/357/0417134
87
190
1087
Sarita
Sanjay Kumar
AHK0269746
87
191
502
Sarita
Rakash Kumar
UP/73/357/0420258
87
193
302
Sarita
Mahesh
FQL2034072
87
193
495
Sarita
Sonu
AHK0797530
87
194
122
SARITA
KISHOR KUMAR
AHK1857747
87
194
769
Sarita
Harish Chandra
AHK1258573
87
194
792
Sarita
Ayjavir Singh
UP/73/357/0432443
87
196
856
SARITA
HIRDESH KUMAR
AHK2732162
87
183
1148
Sarita
Bhairo
FQL2190957
87
182
342
Sarita
Narendra
UP/73/357/0477571
87
185
109
Sarita
Suresh chand
UP/73/357/0477801
87
186
127
SARITA
JAGDISH PRASAD
AHK1787332
87
186
488
Sarita
Shrigopal
AHK2309912
87
18
779
SARITA
MANOJ KUMAR JAIN
AHK2556488
87
270
41
87
269
87
Elector Name
269
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
180
834
Sarita
Elector Name
Ram Pal Singh
FQL2508174
87
180
842
Sarita
Satyavir Singh
AHK0078873
87
198
967
Sarita
Rajbahadur
AHK0880880
87
198
1009
Sarita
Svadesh
UP/73/357/0439126
87
2
861
Sarita
Uday Shankar
FQL1166065
87
200
190
Sarita
Niranjan
AHK0870980
87
201
317
Sarita
Bhuri Singh
AHK1727247
87
201
519
SARITA
MUNIM
AHK1944412
87
201
528
Sarita
Niranjan Singh
AHK1727106
87
202
223
Sarita
Dalchand
AHK2224384
87
203
757
Sarita
Bhairo Singh
FQL2295376
87
203
979
Sarita
Avdhanarayan
FQL1473602
87
21
702
SARITA
GAGAN KUMAR
AHK1809102
87
210
391
Sarita
Omaprakash
FQL1406859
87
207
535
Sarita
Mahendra Singh
AHK0241661
87
206
407
Sarita
Mahendra Singh
AHK2350361
87
204
1075
Sarita
Rajesh Kumar
AHK0249813
87
120
904
Sarita
Bhup Singh
AHK0089078
87
120
909
Sarita
Bhupasingh
CWY3629433
87
125
142
Sarita
Rajendrasingh
CWY0964080
87
128
13
Sarita
Om Prakash
AHK0404467
87
13
706
Sarita
Satish
AHK1442649
87
131
150
Sarita
Puran Chand
AHK1649862
87
131
351
SARITA
GANESH PRASAD
AHK1923127
87
133
725
SARITA
KISHOR
AHK1935170
87
134
406
Sarita
Dharmavir Singh
AHK0844076
87
135
1191
Sarita
Manoj Kumar
AHK1408269
87
135
640
Sarita
Guddu Kumar
AHK1067735
87
140
366
Sarita
Udyavir Singh
AHK0834564
87
115
336
SARITA
RAMNARAIN
AHK1934488
87
118
81
Sarita
Jayavir
AHK0093021
87
10
287
Sarita
Ashok
UP/73/357/0234679
87
10
857
Sarita
Vijay
FQL1337583
87
133
252
Sarita Agraval
S.K. Agraval
AHK1033703
87
157
1030
Sarita Devi
Ashaok Kumar
AHK0063271
87
241
642
Sarita Singh
Brajamohan
AHK0373282
87
367
764
SARITA AANAND
AMIR CHAND AANAND
AHK1818327
87
74
975
Sarita Agarwal
Manish Agarwal
AHK0012591
87
47
812
Sarita Agarwal
Lokesh Kumar
AHK1030931
87
69
366
Sarita Agraval
Balakishan
FQL1452549
87
80
548
Sarita Agraval
Saurabh Agraval
AHK1354083
87
342
618
Sarita Agraval
Rahul Agraval
AHK0853028
87
281
571
Sarita Agraval
B C Agraval
AHK0100016
87
189
306
Sarita Agraval
Arun Agraval
FQL3087749
87
189
647
SARITA AGRVAL
AROON KUMAR AGRVAL
AHK2531317
87
192
107
SARITA AGRVAL
ROHIT AGRVAL
AHK1816693
87
307
1
Sarita Anand
Trilokinath
FQL2108934
87
227
1437
Sarita Baghel
Jagadish Baghel
FQL3016805
87
242
91
Sarita Bansal
Vikas Bansal
FQL3033727
87
182
576
Sarita Bansal
Brijesh Bansal
FQL3103744
87
290
66
Sarita Bhadauriya
Atul Bhadauriya
AHK1706621
87
197
1047
SARITA BHADAURIYA
SUNIL KUMAR
AHK2732444
87
173
1076
SARITA BHADAURIYA
SUKHPAL SINGH
AHK2607570
87
264
318
SARITA BHADORIYA
SHIVAJIT SINGH
AHK1887785
87
306
1009
Sarita Bhagat
Dharmadev Bhagat
FQL2619302
87
214
599
Sarita Bharti
Harendra Giri Gosvami
AHK0592683
87
375
685
Sarita Chahar
Raj Kumar Chahar
AHK1206036
87
144
1055
SARITA CHAND
CHHATRPAL
AHK2184695
87
179
170
SARITA CHAUBE
SANTOSH KUMAR
AHK2233609
87
91
1118
SARITA CHAUDHARI
VIJYA SHANKAR CHAUDHRI
AHK2598399
87
81
1030
Sarita Chauhan
Ramesh Chauhan
AHK0789834
87
313
193
Sarita Chauhan
Munnalal
AHK1224468
270
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sarita Chauhan
Dinesh Singh
AHK0271098
543
Sarita Chaurasiya
Sumit Chaurasiya
AHK1439413
340
372
Sarita Chhatrapti
Robin Chhatrapti
AHK0810663
87
343
868
SARITA DEVI
NAND LAL
AHK1782622
87
356
671
Sarita Devi
Chandraprakash
AHK1596683
87
356
1020
SARITA DEVI
JITENDRA KUMAR
AHK2718989
87
375
1214
SARITA DEVI
KHEM KARAN
AHK2669034
87
374
326
Sarita Devi
Purnachand
AHK0514943
87
374
1140
SARITA DEVI
NARENDRA KUMAR
AHK2068492
87
370
744
Sarita Devi
Satya Prakash
AHK0523100
87
377
629
Sarita Devi
Amar Nath
CPD3748159
87
361
807
Sarita Devi
Chandra Prakash
AHK1609098
87
317
31
Sarita Devi
Dharmendra Singh
CPD3799301
87
323
744
SARITA DEVI
GAURAV RATHAUR
AHK2103802
87
329
93
Sarita Devi
Mangal Singh
FQL2616985
87
264
376
SARITA DEVI
CHANDRABHAN SINGH
AHK1928902
87
265
593
SARITA DEVI
SV SHRI TARA CHAND
AHK2017036
87
265
594
SARITA DEVI
TARA CHAND
AHK2209153
87
290
1291
Sarita Devi
Dharmendra Pal Singh
AHK1439751
87
295
167
Sarita Devi
Ajay Kumar
UP/73/357/0660169
87
236
1071
Sarita Devi
Bhim Sen
FQL3067410
87
251
243
Sarita Devi
Raju Rathaur
AHK1642313
87
251
993
Sarita Devi
Chob Singh
AHK1553015
87
247
548
Sarita Devi
Vishan Prasad
AHK0529768
87
247
881
Sarita Devi
Pancham Singh
AHK0530105
87
252
999
Sarita Devi
Ram Naresh
AHK1397082
87
252
1105
Sarita Devi
Ramagopal
AHK0190371
87
253
657
Sarita Devi
Satyavir
AHK0115451
87
227
71
Sarita Devi
Gopal Singh
AHK1324029
87
232
490
SARITA DEVI
RINKOO
AHK2006096
87
233
550
SARITA DEVI
ASHOK
AHK2137602
87
222
1126
Sarita Devi
Pavan Kumar
AHK1312784
87
218
248
Sarita Devi
Pradip Kumar Sharma
FQL2353506
87
217
160
SARITA DEVI
LAXMI KANT RAGHUVANSHI
AHK2244820
87
214
1448
SARITA DEVI
YOGENDRA SINGH
AHK2615136
87
83
1338
SARITA DEVI
SATENDRA SINGH
AHK1850767
87
88
599
Sarita Devi
Pratap Singh
AHK1663939
87
95
215
Sarita Devi
Shyam
CWY1417658
87
77
931
SARITA DEVI
DHARMESH KUMAR
AHK2474757
87
55
336
Sarita Devi
Yogendrasingh
UP/73/357/0360564
87
396
694
Sarita Devi
Uttam Singh
AHK1661198
87
391
334
Sarita Devi
Virendra Singh
AHK0930115
87
385
8
Sarita Devi
Ranjit Kumar
AHK0509554
87
386
728
Sarita Devi
Rajesh Kumar
AHK0512566
87
388
775
Sarita Devi
Satish
AHK1274729
87
140
589
Sarita Devi
Rakeshadube
AHK2326072
87
130
442
Sarita Devi
Anil Kumar Varma
AHK1028190
87
103
1405
Sarita Devi
Shri Shyam
AHK1557347
87
112
825
Sarita Devi
Jagadish Prasad
CWY2365421
87
111
202
SARITA DEVI
GAURI SHANKAR
CWY3690302
87
178
119
Sarita Devi
Gajendra Singh Rathaur
FQL1998822
87
185
381
Sarita Devi
Rajiv Kumar
AHK1414002
87
205
930
Sarita Devi
Vedaprakash
FQL2332955
87
204
255
Sarita Devi
Avadhesh Kumar
AHK0248963
87
204
582
Sarita Devi
Charan Singh
AHK2334324
87
208
193
Sarita Devi
Ravindra Singh
AHK1248889
87
208
335
Sarita Devi
Ravindar Singh Yadav
FQL3025335
87
208
560
Sarita Devi
Subhash Chandra
AHK0921536
87
209
481
Sarita Devi
Prem Singh
AHK1235001
87
209
843
Sarita Devi
Bindu Singh
AHK0920389
87
144
992
SARITA DEVI
PRTAP
AHK1916428
87
145
555
Sarita Devi
Suresh Chandra
AHK0157776
87
135
1114
87
14
87
Elector Name
271
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
146
899
SARITA DEVI
Elector Name
LOCHAN
AHK2130656
87
143
189
Sarita Devi
Shriram Kushavah
AHK0799825
87
157
971
SARITA DEVI
LAKHAN SINGH
AHK0593665
87
156
768
Sarita Devi
Suresh Kumar
AHK0396606
87
150
734
SARITA DEVI
ARVIND KUMAR
AHK2620771
87
173
497
Sarita Devi
Vinod
AHK0231084
87
175
133
SARITA DEVI
SATISH CHANDRA
AHK1981299
87
165
118
Sarita Devi
Monu Sauni
AHK1060938
87
167
6
Sarita Devi
Dev Prakash
AHK1374016
87
212
228
SARITA DEVI
PRTAP SINGH
AHK1899269
87
54
334
Sarita Devi Chauhan
Gulab Singh Chohan
AHK0024059
87
307
592
SARITA DEVI MORYA
KESHV RAI MORYA
AHK1834068
87
306
922
Sarita Dhakre
Balavir Singh
AHK2472165
87
231
215
Sarita Dikshit
Pradip Kumar Dikshita
AHK1327915
87
91
563
Sarita Dikshit
Suraj Prakash
CWY2360224
87
213
524
SARITA DIKSHIT
SANTOSH DIKSHIT
AHK2105716
87
62
1023
SARITA DIXIT
MUKUL KANT DIXIT
AHK2573293
87
297
1156
SARITA DIXIT
ASHOK KUMAR DIXIT
AHK2077600
87
289
433
SARITA DUBE
BAHORN LAL DUBE
AHK2076214
87
221
1107
Sarita Dube
Vivek Kumar
AHK0876003
87
331
239
Sarita Dube
Kapil Dube
AHK1196781
87
7
882
Sarita Dube
Aravindra Kumar Dube
AHK0009084
87
194
804
SARITA DUBEY
PRABHAT SHANKAR DUBEY
AHK2487569
87
35
980
Sarita Gautam
Vishv Raj Gautam
AHK2345940
87
314
1182
Sarita Gotam
Vikram Singh
AHK0213942
87
224
324
Sarita Gupta
Rajesh Gupta
FQL3034188
87
289
724
Sarita Gupta
Pavan Kumar
FQL2207900
87
280
453
SARITA GUPTA
DAYARAM GUPTA
AHK1789601
87
266
563
Sarita Gupta
Pradip Kumar
AHK0858324
87
56
289
Sarita Gupta
Shailendrakumar
AHK2298271
87
50
441
Sarita Jain
Ashish Jain
AHK1430461
87
64
660
Sarita Jain
Abhay Jain
FQL2400059
87
230
7
SARITA JAIN
SANJAYA JAIN
AHK1995265
87
31
78
Sarita Jain
Mukesh Jain
AHK1521301
87
20
1157
Sarita Jain
Manoj
AHK0643940
87
133
533
Sarita Jain
Sureshchand Jain
AHK0723767
87
170
400
Sarita Jayant
S.P.Jayant
FQL2039451
87
385
397
Sarita Kaim
Premchand
AHK2434777
87
282
344
Sarita Kanchan
Sanjay Kanchan
AHK1255173
87
160
1243
Sarita Karosiya
Ram Kumar Karosiya
AHK1602341
87
55
658
Sarita Kashyap
Mahendra Kumar
AHK0482695
87
20
995
Sarita Kulshareshth
Manish Kulshareshth
FQL2309011
87
208
636
SARITA KUMARI
LATE.SUNIL
AHK2738391
87
169
1178
Sarita Kumari
Satish
AHK1587393
87
175
150
Sarita Kumari
Sva.Puran Chand
AHK1289248
87
175
548
SARITA KUMARI
SURESH CHAND
AHK1817238
87
179
466
SARITA KUMARI
VIJENDRA KUMAR
FQL3083417
87
141
196
Sarita Kumari
Brij Bihari Lal
AHK1439918
87
145
1228
SARITA KUMARI
BRIJ BIHARI LAL SHRIVASTAV
AHK1991892
87
147
466
SARITA KUMARI
PRADEEP KUMAR VERMA
AHK2618874
87
148
841
SARITA KUMARI
MUKESH CHANDRA
AHK1990852
87
149
586
Sarita Kumari
Narayan Singh
CWY2387558
87
149
688
SARITA KUMARI
MUKESH CHAND
AHK2619757
87
150
748
SARITA KUMARI
SANJAY
AHK2620912
87
151
548
Sarita Kumari
Makhan Singh
AHK1390780
87
165
391
Sarita Kumari
Vinay Kumar
AHK1061548
87
167
472
Sarita Kumari
Pappu
AHK2380400
87
222
108
Sarita Kumari
Mukesh Kumar
AHK1582451
87
23
208
Sarita Kumari
Raj Kumar
AHK1525336
87
235
533
Sarita Kumari
Chandrapal Singh
AHK0782540
87
246
7
SARITA KUMARI
RAMESH CHAND
AHK2065688
87
26
317
Sarita Kumari
Manish Kumar
AHK0445247
272
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SARITA KUMARI
YOGENDRA SINGH
AHK2625390
364
Sarita Kumari
Omaprakash
AHK0857920
275
783
SARITA KUMARI
SURESH CHANDRA
AHK2053486
87
290
1049
Sarita Kumari
Amar Singh
AHK2457943
87
66
898
SARITA KUMARI
SURESH CHANDRA
AHK2747483
87
83
1294
SARITA KUMARI
BHUPENDRA SHARMA
AHK1799303
87
87
188
Sarita Kumari
Ravi Kumar
AHK1414812
87
89
957
Sarita Kumari
Ashok Kumar
AHK0644146
87
9
1186
SARITA KUMARI
LAKSHMI NARAYAN
AHK2552289
87
327
432
Sarita Kumari
Surendra Singh
AHK1457290
87
328
18
Sarita Kumari
Vijay Singh
AHK1539907
87
331
217
SARITA KUMARI
SOORJBHAN
AHK1912724
87
339
41
SARITA KUMARI
SIYARAM
AHK2221745
87
350
411
Sarita Kumari
Naresh Kumar
AHK1295351
87
356
242
SARITA KUMARI
PREM SINGH
CPD3563160
87
365
222
SARITA KUMARI
RAJKUMAR
AHK2151728
87
371
115
Sarita Kumari
Rajendra Singh
AHK1256536
87
395
54
Sarita Kumari
Khetal Singh
AHK1205558
87
41
12
SARITA KUMARI
LAKSHMI NARAIN
AHK1976125
87
116
1169
SARITA KUMARI YADAV
VINOD KUMAR YADAV
AHK1946425
87
269
649
Sarita Kushavah
Sva Bhola Kushavah
AHK0668202
87
278
947
Sarita Kushavaha
Ramanath
AHK0105940
87
217
717
SARITA KUSHVAH
RAUTAN SINGH
AHK2635613
87
324
300
SARITA KUSHVAHA
MAHENDRA SINGH KUSHVAHA
AHK2151983
87
363
1326
SARITA KUSHWAH
NETRAM
AHK2661155
87
144
1219
SARITA KUSHWAH
VINOD KUSHWAH
AHK2615383
87
6
505
Sarita Lal
Bharat Singh
AHK0747162
87
6
721
Sarita Lal
Kamal Kishor Lal
AHK2255339
87
55
613
SARITA LAL
SANDIP LAL
AHK1795343
87
74
178
SARITA LAMBA
MAN MOHAN LAMBA
AHK2500510
87
83
73
Sarita Lavaniyon
Rahul Lavaniyon
CWY3336260
87
329
156
SARITA LODHI
GOPAL RAJPOOT
AHK2065316
87
138
675
Sarita Mina
Shyamalal Mina
AHK0070268
87
241
275
Sarita Mishra
Krishnagopal Mishra
FQL2367555
87
90
759
Sarita Mishra
Subhash Chandra Mishra
AHK2365054
87
90
951
SARITA MISHRA
JYOTIVANT MISHRA
AHK2597482
87
186
1440
Sarita Nanda
Krishn Kumar Nanda
AHK1405273
87
189
238
Sarita Nanda
Krishn Kumar
AHK0795302
87
290
371
Sarita Nigam
Rajesh Nigam
AHK0885541
87
350
296
SARITA PAL
DEEN DAYAL
AHK2246775
87
314
1577
SARITA PIPPAL
RAJESH PIPPAL
AHK2511921
87
398
507
SARITA RAI
TEJ NARAIN RAI
AHK2481026
87
233
227
Sarita Rajaput
Mukesh Rajaput
AHK2383792
87
2
312
Sarita Rajput
Lokendra Kumar
AHK0745810
87
159
927
SARITA RANI
BHAGWAN SINGH LAVANIYAN
AHK2588325
87
253
888
Sarita Rani
Rinki
AHK1473867
87
257
225
Sarita Rani
Rinku Babu
AHK1310150
87
74
325
Sarita Rani
Suresh Kumar
AHK1528934
87
324
961
Sarita Rathaur
Mukesh Babu Rathor
AHK2443927
87
183
51
Sarita Ravat
Dharam Singh Ravat
AHK1672773
87
117
642
SARITA RICHARD
NATHURAM
AHK2167484
87
119
569
SARITA RICHARD
RICHARD MAIRI
AHK2531788
87
194
168
SARITA SAKSAINA
AMIT SAKSAINA
AHK1857960
87
140
701
Sarita Sarasvat
Anand Kumar
AHK0834218
87
203
309
Sarita Saulanki
Ramesh Singh Solanki
AHK2332195
87
16
220
Sarita Shamar
Sandipshamara
FQL2523447
87
99
1116
Sarita Shamar
Rajesh Kumar
CWY1339357
87
122
541
SARITA SHARMA
YOGENDRA KUMAR
AHK1784073
87
99
1127
Sarita Sharma
Upendra Kumar
AHK0483008
87
76
682
Sarita Sharma
Virendra Kumar Sharma
AHK1478957
87
78
692
Sarita Sharma
Alok Sharma
AHK0997825
87
56
1295
SARITA SHARMA
SANDIP SHARMA
AHK2215085
87
260
1291
87
267
87
Elector Name
273
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
46
72
Sarita Sharma
Elector Name
Mahesh Chandra Sharma
FQL1948041
87
49
688
Sarita Sharma
Krishn Kumar Sharma
AHK0340414
87
7
912
Sarita Sharma
Anil Kumar Sharma
AHK0753111
87
145
1532
SARITA SHARMA
SUBHASH CHANDRA SHARMA
AHK2617520
87
212
1111
SARITA SHARMA
HARENDRA KUMAR SHARMA
AHK2613354
87
20
862
SARITA SHARMA
SATENDRA SHARMA
FQL2028314
87
19
732
SARITA SHARMA
HARENDRA KUMAR SHARMA
AHK1968650
87
231
240
Sarita Sharma
Lokenndra
AHK1326578
87
241
103
Sarita Sharma
Dharmendra Kumar Sharma
FQL2463206
87
216
696
Sarita Sharma
Chandrakant Sharma
AHK1389089
87
238
1061
Sarita Shribastav
Pavnashrivastav
FQL2357978
87
27
156
Sarita Shrivastav
Pramod Kumar Kulshreshth
AHK1709104
87
346
153
Sarita Shrivastav
Ashok Kumar Shrivastav
AHK0690529
87
35
851
Sarita Singh
Vijay Kant Yadav
FQL3088424
87
34
68
SARITA SINGH
DINESH KUMAR
AHK2070514
87
342
733
Sarita Singh
Ramanarayan Siddh
AHK0303453
87
313
404
Sarita Singh
Dharmendra Singh
AHK0212803
87
373
1010
SARITA SINGH
KISHN PAL SINGH
AHK2517530
87
7
464
Sarita Singh
Manish Kumar Singh Chauhan
AHK2256261
87
65
66
SARITA SINGH
MOHAN SINGH
AHK2499630
87
26
312
Sarita Singh
Narendra Pal Nsih
AHK0477752
87
290
1411
SARITA SINGH
VINOD KUMAR SINGH
AHK2645471
87
294
882
Sarita Singh
Surya Pal Singh
AHK2463461
87
254
953
Sarita Singh
Tahasiladar Singh
AHK1573583
87
253
659
Sarita Singh
Tahasiladar Singh
AHK0116178
87
247
814
SARITA SINGH
RAUTAN SINGH
AHK1910124
87
221
960
SARITA SINGH
YOGESH SINGH
AHK2054401
87
183
213
SARITA SINGH
PRMOD KUMAR
AHK1966472
87
178
170
Sarita Singh
Sitaram
FQL1999325
87
282
452
Sarita Singh Chauhan
Krishna kumar Singh
FQL2097673
87
65
746
Sarita Singh Chauhan
Ragovinda Singh
AHK0320218
87
76
461
SARITA SINGH PAL
PRADIP KUMAR PAL
AHK2189397
87
340
188
Sarita Singhavi
Shanti Mal Singhavi
AHK0809426
87
37
1172
Sarita Sonkar
Sarvan Sonkar
AHK1481886
87
66
29
Sarita Sonkar
Murari Lal
AHK0039917
87
172
460
SARITA SUMAN
VINOD KUMAR
AHK1890656
87
341
406
Sarita Taumar
Ashok Kumar Taumar
AHK1421205
87
226
706
SARITA THAPA
OM PRKASH THAPA
AHK1866441
87
299
660
Sarita Tivari
Rajendra Tivari
AHK0694307
87
263
688
Sarita Tivari
Girajesh Tivari
AHK2349793
87
236
1062
Sarita Tomar
B S Tomar
AHK0181099
87
131
419
Sarita Tripathi
Rajesh Tripathi
AHK1649623
87
380
1120
Sarita Tyagi
Ram Nivas Tyagi
AHK0131250
87
82
444
SARITA TYAGI
ASHOK TYAGI
CWY0928374
87
90
700
SARITA UPADHYAYA
SHAILENDRA KUMAR SHARMA
CWY2916823
87
223
28
Sarita Upaghyay
Avadedh Upadhyay
AHK0080614
87
272
165
SARITA VARMA
RAJEEV KUMAR
AHK2078418
87
138
787
Sarita Varma
Rajiv Varma
UP/73/359/0774340
87
65
94
Sarita Varma
Upendra Varma
FQL3021144
87
49
627
Sarita Varma
Rameshchand Varma
AHK2283521
87
50
322
Sarita Varma
Daya Shankar
AHK0454173
87
4
795
Sarita Varma
Munna Lal
AHK0481911
87
151
109
Sarita Vashishth
Dhruv Vashishth
FQL2144442
87
219
102
Sarita Vashishth
N L Sharma
AHK0562587
87
131
916
SARITA VERMA
ARAVIND KUMAR VERMA
AHK2608917
87
131
704
SARITA VILAUTIYAR
HARIKANT VILAUTIYAR
AHK1804723
87
114
968
SARITA YADAV
VINOD YADAV
AHK1983253
87
138
789
SARITA YADAV
HARI SHANKAR YADAV
AHK2712693
87
144
1262
SARITA YADAV
VINAY YADAV
AHK2616134
87
145
1456
SARITA YADAV
ARVIND YADAV
AHK2616761
87
143
1261
Sarita Yadav
Haravir Singh
AHK0071738
87
143
1465
SARITA YADAV
SATPAL YADAV
AHK2614303
274
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sarita Yadav
Kamalesh Singh
AHK0920314
1062
SARITA YADAV
BHUMMIRAJ SINGH YADAV
AHK2695872
205
1146
Sarita Yadav
Shri Suresh Yadav
AHK1299882
87
227
1336
Sarita Yadav
Kamal Singh Yadav
FQL3018231
87
221
393
Sarita Yadav
Pramod Kumar Yadav
AHK1227073
87
313
527
SARITA YADAV
KALAKTAR SINGH
AHK2669927
87
159
294
Saritaagraval
Mohanababu
FQL2495984
87
160
248
Saritadevi
Ravikumar
FQL1638238
87
161
728
Saritadevi
Sunilakumar
FQL3101029
87
134
414
Saritadevi
Sanjay Shamran Sharma
CWY2899565
87
269
383
Saritadevi
Gajendra
AHK2384899
87
269
421
Saritadevi
Jagavir
FQL2080356
87
390
237
Saritadevi
Rajendraprasad
CPD4184495
87
378
154
Saritadevi
Vinodakumar Gupta
CPD3827300
87
376
541
Saritadevi
Khargasingh
AHK2427466
87
66
392
Saritadevi
Ramanath
UP/73/357/0384159
87
95
329
Saritadevi
Dhamarendrasih
CWY1417997
87
160
444
Saritakumari
Sureshchand
FQL1637768
87
178
235
Saritakumari
Ghanashyamasingh
FQL2038685
87
132
479
Saritashamar
Harishshamara
AHK0568980
87
32
590
Sarja
Gulamamauhammad
FQL1925049
87
42
687
Sarjafarullakhan
Shabbiraahamdakhan
FQL1942549
87
295
1005
Sarjahan
Alladin
FQL1888429
87
156
955
Sarjakumari
Dalip
UP/73/357/0465230
87
143
1075
SARJIT SINGH YADAV
BIRENDRA SINGH
AHK2493591
87
211
719
SARJOO DEVI
JOGENDRA SINGH
AHK2018349
87
2
380
SARJU
LATE NAND KISHOR
UP/73/357/0207074
87
17
852
Sarju
Sv.Shyam Lal
AHK1717289
87
154
129
Sarju
Ramesh Kumar
FQL2632941
87
384
511
Sarju
Munnalal
AHK2434256
87
331
623
Sarju
Santosh
AHK0299107
87
327
666
Sarju
Suneri
AHK1572213
87
329
42
Sarju
Sunahari
FQL2084168
87
84
570
Sarju
Chhotelal
UP/73/359/0660294
87
50
550
Sarju
Kalichran
AHK2287696
87
55
28
Sarju
Shivdarshan
UP/73/357/0360037
87
119
947
SARJU CHAUHAN
BRIJ KISHOR
AHK0162065
87
375
3
Sarju Devi
Ramcharan
CPD3528767
87
130
648
SARJU DEVI
RAMA SHANKAR
AHK2608594
87
40
181
Sarju Jain
Nirmal Kumar
FQL1928043
87
339
1655
SARJU KATARA
JUGENDRA SINGH KATARA
AHK2687614
87
125
210
Sarju Mahato
Raghav Mahato
AHK1522952
87
41
474
Sarju Prasad
Babu Lal
UP/73/357/0321149
87
113
29
SARKAR JAHAN
NAYAV KHAN
AHK1938703
87
139
139
Sarku
Pachuaram
CWY3225661
87
109
333
Sarla
Ram Vival
AHK0036855
87
1
281
Sarla
Vijay Kumar
UP/73/357/0201655
87
137
677
Sarla
Ramaprasad
AHK0831032
87
137
1171
Sarla
Ravindra Kumar
AHK0075119
87
140
588
Sarla
Rajaramadube
AHK0760983
87
132
262
Sarla
Dalavir Singh
CWY1056456
87
132
367
Sarla
Lakshman Svarup
UP/73/359/0762291
87
132
376
Sarla
Nishal Ahamad
AHK0761270
87
146
154
Sarla
Eii D Bajaj
UP/73/359/0789856
87
148
67
Sarla
Ashok
AHK0577585
87
143
393
Sarla
Eiin P Singh
CWY3143336
87
153
137
Sarla
Suresh
AHK2347540
87
153
364
Sarla
Dhara
FQL2144582
87
162
782
Sarla
Mahesh
FQL2145308
87
162
893
Sarla
Shankar Lal
UP/73/357/0507389
87
164
528
Sarla
Nilkamal
AHK2376481
87
173
669
Sarla
Bahadur Singh
AHK0594150
87
209
848
87
203
87
Elector Name
275
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
183
1186
Sarla
Elector Name
Kamalesh Babu
AHK0266791
87
182
30
Sarla
V P Goyal
FQL1138692
87
18
71
Sarla
Ram Prakash
UP/73/357/0255151
87
19
317
Sarla
Subhash Chand
UP/73/357/0255445
87
186
905
SARLA
RAVINDAR
AHK2526937
87
2
156
Sarla
Surendra
UP/73/357/0207196
87
2
197
Sarla
Baijanath
UP/73/357/0207258
87
200
149
Sarla
Ramahari
AHK0871657
87
20
655
Sarla
Haridatt
UP/73/357/0261300
87
196
255
Sarla
KDSih
AHK2320901
87
196
457
Sarla
Mahesh
AHK2321255
87
190
32
Sarla
Munna Lal
AHK1231950
87
191
320
Sarla
Rakesh
AHK2315059
87
192
98
Sarla
Hiralal
AHK0796110
87
192
449
Sarla
Chandamohan
UP/73/357/0420745
87
210
180
Sarla
Ramesh Kumar
UP/73/357/0525513
87
294
800
Sarla
P. P. Mathur
UP/73/357/0654622
87
291
364
Sarla
Jayaprakash
FQL2101152
87
280
133
Sarla
Surendra
UP/73/357/0621231
87
28
196
Sarla
K D Singh
AHK2278380
87
282
352
Sarla
Ravindra
AHK0647321
87
30
533
Sarla
Fusdi Lal
UP/73/357/0285426
87
266
1061
Sarla
Omaprakash
UP/73/357/0603355
87
266
712
Sarla
Ranavir
AHK0301275
87
269
662
Sarla
Rameshchandra
FQL1890128
87
272
15
Sarla
Kanchan Singh
AHK0108183
87
275
334
Sarla
Sohanalal
AHK2403004
87
264
1024
Sarla
Vijyapal
FQL2256683
87
262
607
SARLA
VIJENDRA
AHK1780527
87
258
272
Sarla
Uttam Chand
FQL2456812
87
258
521
Sarla
Satilal
AHK2342079
87
220
349
Sarla
Jitendra Singh
AHK0243808
87
221
471
Sarla
Chhote Lal
FQL2541613
87
226
436
Sarla
Vinod
UP/73/357/0534084
87
215
854
Sarla
Maheshagupta
AHK0557819
87
241
160
Sarla
Gopaladas
FQL1466945
87
251
202
Sarla
Om Prakash
FQL1101781
87
250
405
Sarla
Vijay Singh
UP/73/357/0564391
87
252
1021
Sarla
Rupendra
AHK1348309
87
254
333
Sarla
Mahendra Singh
FQL1101179
87
253
189
Sarla
Netaram
FQL2063535
87
256
557
Sarla
Pradip Kumar
AHK1418417
87
41
911
Sarla
Sarnadev
FQL1927078
87
45
76
SARLA
LATE TARUN KUMAR
AHK2240935
87
45
77
SARLA
TARUN KUMAR
AHK2482495
87
4
732
Sarla
Harikrishn
AHK2253573
87
393
874
Sarla
Satish
UP/73/356/0624673
87
377
729
Sarla
Ramababu
AHK2429603
87
37
1311
Sarla
Raju
FQL1332246
87
368
233
Sarla
Rameshchandra
AHK2414548
87
339
1670
SARLA
SURAJPAL
AHK2687952
87
35
550
Sarla
Yogesh
UP/73/357/0300577
87
349
767
Sarla
Ramesh Singh
AHK1364140
87
343
539
Sarla
Sovran
UP/73/357/0750285
87
351
569
Sarla
Chhannoram
CPD1543057
87
359
442
Sarla
Ranajit Singh
UP/73/356/0468225
87
36
443
Sarla
Ramesh
UP/73/357/0306292
87
360
552
Sarla
Vanshi Lal
CPD3847928
87
326
406
Sarla
Guddi
AHK2446433
87
32
555
SARLA
DEVANND
AHK1950302
87
319
635
Sarla
Ramji Lal
UP/73/357/0723122
87
319
1084
Sarla
Viru
AHK1209451
276
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
322
532
Sarla
Elector Name
Siyaram
UP/73/357/0717800
87
55
25
Sarla
Balaram
UP/73/357/0360026
87
55
809
Sarla
Vijay
UP/73/357/0351173
87
49
830
Sarla
Rajendra
FQL2541159
87
45
1193
Sarla
Rameshchand
FQL2175941
87
48
191
Sarla
Sundar
FQL2136976
87
48
257
Sarla
Mahendra Pal Singh
UP/73/357/0339529
87
75
308
Sarla
Anil Kumar
UP/73/359/0630014
87
62
634
Sarla
D.K. Saksena
UP/73/357/0375736
87
83
1030
Sarla
Ful Singh Rana
UP/73/359/0639090
87
83
1255
Sarla
Larens
CWY2354812
87
80
958
Sarla
Bhagvati Prasad
UP/73/359/0639626
87
81
393
Sarla
Shyamavihari
CWY3369634
87
77
539
Sarla
R K Kohali
CWY0930784
87
77
564
Sarla Saksaina
R P Saksaina
CWY1489418
87
92
551
Sarla
Satyaprakash
UP/73/359/0679175
87
90
350
Sarla
Shivanaryan
UP/73/359/0678036
87
82
443
Sarla
Prem Kumar
CWY0930107
87
88
399
Sarla
Devendra
UP/73/359/0669033
87
88
442
Sarla
Surendra Kumar
UP/73/359/0669460
87
18
771
SARLA AGARWAL
SUBHASH CHAND AGARWAL
AHK2556405
87
339
702
Sarla Batra
Sva Baldev Raj Batra
AHK0672790
87
325
223
SARLA BHADAURIYA
RAJENDRA SINGH BHADAURIYA
AHK2147718
87
280
1171
Sarla Bhadauriya
Dalpat Singh Bhadauriya
AHK0495036
87
10
134
Sarla Devi
Mahesh
UP/73/357/0234499
87
106
944
SARLA DEVI
UDAYVIR SINGH
AHK2032555
87
279
273
Sarla Devi
Ddharika Nath
FQL2096105
87
290
196
Sarla Devi
Naresh Chand
FQL1181049
87
29
171
Sarla Devi
Babulal
UP/73/357/0291155
87
301
416
Sarla Devi
Uttamchand
UP/73/357/0702650
87
297
152
Sarla Devi
Harimohan
UP/73/357/0645747
87
31
583
Sarla Devi
Rakesh
FQL2421337
87
311
95
Sarla Devi
Banavari Lal
AHK2410215
87
258
1036
Sarla Devi
Nathu Ram
FQL3071313
87
261
1180
Sarla Devi
Satyavri
FQL1102730
87
262
764
SARLA DEVI
RAKESH KUMAR
AHK2626075
87
264
897
Sarla Devi
Sundaralal
FQL2453892
87
263
731
Sarla Devi
Amar Singh
UP/73/357/0591056
87
275
635
Sarla Devi
Naval Kishor
FQL1127620
87
265
813
Sarla Devi
Vijyapal
UP/73/357/0600258
87
257
229
Sarla Devi
Omaprakash
AHK1321637
87
252
1093
Sarla Devi
Omaprakash
AHK0190033
87
254
336
Sarla Devi
Bholaram
AHK1333970
87
250
189
Sarla Devi
Omaprakash
UP/73/357/0564272
87
249
52
Sarla Devi
Pritam Singh
AHK0772640
87
241
618
Sarla Devi
Gopal Das
AHK0372847
87
230
687
Sarla Devi
Sultan Singh
AHK1327071
87
218
362
Sarla Devi
Jayanti Prasad
AHK1677459
87
216
1046
Sarla Devi
Devendra Kumar
AHK0562090
87
227
177
Sarla Devi
Kaptan Singh Bhadauriya
AHK0165050
87
220
432
Sarla Devi
Shyam Datt
AHK0243758
87
179
164
Sarla Devi
Nilkamal
AHK2389872
87
183
792
Sarla Devi
Shishupal
FQL2486389
87
189
140
Sarla Devi
Ravindra Kumar
UP/73/357/0411424
87
186
22
SARLA DEVI SHARMA
RAMESH CHAND SHARMA
AHK1787068
87
173
537
Sarla Devi
Virendra Singh
AHK2409308
87
175
578
Sarla Devi
Kishan Singh
AHK1714419
87
177
480
Sarla Devi
Kishnasingh
AHK1294131
87
172
561
SARLA DEVI
RAJESH KUMAR
FQL1994904
87
210
89
Sarla Devi
Rajavir Sharma
UP/73/357/0525261
87
208
360
Sarla Devi
Ram Kishan
FQL3014933
87
203
576
Sarla Devi
Sovran Singh
FQL1988153
277
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
203
639
Sarla Devi
Elector Name
Khillo Ram
FQL1138437
87
195
437
Sarla Devi
Munnalal
UP/73/357/0429243
87
194
144
Sarla Devi
Surjadev
UP/73/357/0432095
87
20
69
Sarla Devi
Tarkashvar
FQL2027530
87
152
501
Sarla Devi
Rajesh Ravat
UP/73/357/0513590
87
155
497
Sarla Devi
Jitendra Kumar
AHK0094185
87
156
85
Sarla Devi
Devi Singh
FQL1986462
87
142
907
SARLA DEVI
RAGHUNATH PRASAD
AHK2613081
87
143
514
Sarla Devi
Mahendra Singh
AHK0976506
87
146
359
Sarla Devi
Ashok Kumar
CWY0936088
87
134
320
Sarla Devi
Govind Prasad
AHK1451988
87
13
543
Sarla Devi
Sva.Pappu
AHK1458710
87
141
11
Sarla Devi
Kavi Raj
CWY3352879
87
138
694
SARLA DEVI
SURESH CHAND
AHK2183978
87
325
897
Sarla Devi
Ramakhiladi
UP/73/357/0726527
87
331
55
Sarla Devi
Ratnavavu
AHK1181148
87
333
476
Sarla Devi
Omaprakash
AHK0646679
87
323
590
Sarla Devi
Om Prakash
UP/73/357/0717309
87
323
1156
Sarla Devi
Vinod Kumar
FQL1428259
87
312
1118
Sarla Devi
Munnalal
AHK1224930
87
312
198
Sarla Devi
Pratipal Singh
AHK1225317
87
341
394
Sarla Devi
Suraj Lal
AHK1608439
87
342
97
Sarla Devi
Jagadish
UP/73/357/0750592
87
342
298
Sarla Devi
Sva Devendra
AHK0204115
87
349
313
Sarla Devi
Bhupend Sih
AHK1162619
87
349
752
Sarla Devi
Ramesh Singh
AHK1364629
87
359
1208
SARLA DEVI
PANKAJ SINGH
AHK1996008
87
353
110
Sarla Devi
Rajendra Singh
CPD3286853
87
37
1309
Sarla Devi
Raju
AHK1483221
87
370
116
Sarla Devi
Purnachandra
UP/73/356/0603720
87
366
212
Sarla Devi
Valavir Singh
UP/73/356/0471958
87
377
1093
Sarla Devi
Jayant Prasad
AHK0385195
87
374
1200
Sarla Devi
Maheshchandra
CPD3305042
87
375
874
Sarla Devi
Jegadish Prasad
AHK0506667
87
382
771
Sarla Devi
Jagadish Gupta
AHK1385673
87
386
294
Sarla Devi
Amir Chand
UP/73/356/0618312
87
389
245
Sarla Devi
Udyavir
UP/73/356/0618531
87
398
976
Sarla Devi
Mataprasad
AHK0946293
87
45
286
Sarla Devi
Vedabharat
UP/73/357/0336282
87
41
58
Sarla Devi
Kailashchand
FQL1929793
87
4
754
Sarla Devi
Kamta Prasad
AHK0481630
87
89
940
Sarla Devi
Janki Prasad
CWY2319580
87
98
461
Sarla Devi
Surendra Singh
AHK0611269
87
78
93
Sarla Devi
Rup Chanra
CWY3355377
87
83
29
Sarla Devi
Satyapal Singh
CWY0930511
87
7
313
Sarla Devi
Virapal Singh
FQL2323962
87
7
1036
Sarla Devi
Lakshman Singh
AHK1485465
87
45
1341
SARLA DEVI
VED BHARAT
AHK2568418
87
46
279
SARLA DEVI
VED BHARAT
AHK2735918
87
50
255
Sarla Devi
K.D.Singh
AHK0453993
87
58
95
SARLA DEVI
OM PRKASH DUBE
AHK1794684
87
55
225
Sarla Devi
Ghanashyam
FQL1080985
87
242
202
Sarla Devi Jain
Rajbahadur Singh
FQL2058659
87
9
965
SARLA DEVI KANTA
NAROTTAM SINGH
AHK2487122
87
165
712
SARLA DEVI MORYA
RAM KHILADI MORYA
AHK2001782
87
247
42
SARLA DEVI NIGAM
PEETAM SINGH NIGAM
AHK2069599
87
269
1140
SARLA DEVI PACHAURI
RAMAVTAR
AHK2628840
87
173
1063
SARLA DEVI RATHAUR
OMKAR SINGH
AHK2607448
87
144
1061
Sarla Devi Yadav
Mahendra Singh Yadav
AHK0547562
87
81
1237
SARLA DHAKRE
MANOJ DHAKRE
AHK2692960
87
184
750
Sarla Dharmesh
Girraj Singh Dharmesh
UP/73/357/0477318
87
64
1000
Sarla Gagr
Brijamohanalalgarg
FQL2605392
278
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
370
8
SARLA GOYL
Elector Name
RAJKUMAR GOYL
AHK2043404
87
6
327
SARLA GREY
R.D.GREY
AHK1947498
87
237
792
Sarla Gupta
Rajendra Kumar Gupta
AHK1191675
87
216
763
Sarla Gupta
Mahesh Chand Gupta
FQL3064391
87
276
910
Sarla Jain
Uttam Chand Jain
AHK1251800
87
42
1181
Sarla Jain
Jay Chand
FQL1067313
87
32
929
SARLA JAIN
SANTOSH KUMAR JAIN
AHK2562403
87
33
260
SARLA JAIN
NAVEEN CHANDRA
FQL1843044
87
204
1066
Sarla Jems
Sva Pramod
AHK0909994
87
172
281
Sarla Kumari
Rajesh Kumar
AHK2407773
87
52
616
Sarla Kumari
Hukum Chand
AHK2286797
87
79
341
Sarla Kumari
Bahoran Singh
CWY1356203
87
172
811
SARLA MATHUR
SURESH KUMAR MATHUR
AHK2045946
87
226
1072
Sarla Mehara
Rajendra Singh Mehara
AHK1306935
87
25
720
SARLA NIMAL
DINESH KUMAR NIMAL
AHK1829928
87
26
609
Sarla Nimal
Dinesh Kumar Nimal
FQL2991719
87
80
120
Sarla Pachauri
Surendra Kumar
CWY3696044
87
222
1379
Sarla Parihar
Shri Virendra Singh Parihar
FQL2991495
87
145
749
Sarla Rani
Mahendra Pal
UP/73/359/0783496
87
139
913
Sarla Rathaur
Ashok Kumar Singh
CWY2394115
87
74
1121
Sarla Saksaina
R P Saksaina
CWY2612836
87
28
421
Sarla Sarin
Eiin C Sarin
AHK2279081
87
19
165
Sarla Shamara
Tarkashvar Nath
UP/73/357/0255813
87
242
1181
Sarla Sharma
Vishnu Dattaduve
AHK2300176
87
237
412
Sarla Sharma
V.R.Sharma
FQL2196319
87
237
592
Sarla Sharma
Gyanendra Sharma
FQL2059053
87
231
674
SARLA SHARMA
DINDAYAL SHARMA
AHK2744407
87
93
501
SARLA SHARMA
RAJOO SHARMA
AHK1832302
87
151
549
SARLA SHUKLA
B.K.SHUKLA
AHK2082139
87
159
589
Sarla Singh
Mahendrapratap Singh
FQL2145845
87
180
128
Sarla Singh
Lokendra Singh
FQL3083284
87
283
119
Sarla Singh
Ravindra Singh
AHK1379080
87
290
1410
SARLA SINGH
VINOD KUMAR SINGH
AHK2645448
87
242
97
Sarla Singh Tarkar
R K Tarkar
AHK0527382
87
143
858
Sarla Tivari
Harishkar Tivari
AHK0976100
87
255
828
Sarla Tripathi
Jitendra Kumar Tripathi
AHK0707869
87
367
426
Sarla Tyagi
Sanjay Tyagi
CPD3304904
87
373
82
Sarla Tyagi
Sanjay Kumar
AHK0515924
87
212
1007
SARLA UPADHYAYA
LALIT UPADHYAYA
AHK1899087
87
125
695
SARLA YADAV
ANIL KUMAR YADAV
AHK0556340
87
172
731
Sarla Yadav
Adesh Yadav
FQL2337509
87
154
577
Sarla Yadav
Ramavir Sih
AHK0246462
87
242
481
Sarla Yadav
R S Yadav
AHK0391508
87
349
19
SARLA YADAV
RAJENDRA SINGH
AHK1881200
87
280
760
Sarlesh Gupta
Prakash Chand Gupta
AHK2465011
87
65
675
Sarli Gilet Vin Singh
Gilendra Vin Singh
AHK1041136
87
238
952
Sarli Thamas
Japsan Thamas
FQL3049103
87
311
61
Sarma
Mustak
AHK0673244
87
306
104
Sarman
Maniram
AHK1214261
87
34
1111
Sarman
Ramchand
FQL1059328
87
302
624
Sarman Kumar
Jagadish Prasad
AHK0193862
87
3
707
Sarman Kumar
Chiranji Lal
FQL2984375
87
291
1388
Sarman Lal
Chhakki Lal
AHK1282086
87
173
649
Sarman Singh
Baburam
AHK0814962
87
77
1039
Sarmavti
Chandraprakash
AHK1718485
87
43
855
Sarmila Ghruy
Robin Ghruy
AHK1384346
87
158
1247
SARNA
KAILASH
AHK2586386
87
171
291
Sarna Devi
Bachchusingh
UP/73/357/0498020
87
238
346
Sarnadasi
Sudhir Kumar
AHK0185959
87
41
910
Sarnadev
Gaurishankar
FQL1945732
87
281
243
Sarnajit Kaur
Rupendra Singh
UP/73/357/0627208
87
183
1049
Sarnajit Kaur
Jagajit Singh
AHK0266452
279
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
182
465
Sarnajit Kaur
Elector Name
Harajendra Singh
AHK1489798
87
43
156
Sarnakaur
Jodha Singh
UP/73/357/0330485
87
140
488
Sarnalalsharma
Sonapal
AHK0989046
87
343
910
SARNAM
BADRI PRASAD
AHK2061323
87
270
515
SARNAM SINGH
RAM BHAROSI
AHK2629079
87
220
151
SARNAM SINGH
BANGALI RAM
AHK1886936
87
217
173
SARNAM SINGH RAGHUVANSHI
ASHARAM RAGHUVANSHI
AHK2244838
87
251
411
SARNISH
MAHESH CHAND
AHK1920735
87
278
1007
Sarno
Hari Singh
FQL1112549
87
296
496
Saro
Shauktahusain
AHK1191378
87
297
214
Saro
Taj Mohammad
UP/73/357/0645841
87
362
729
Saroej Kumari
Mukesh Kumar
AHK2409084
87
128
727
Saroj
Harish
CWY3142486
87
128
1062
SAROJ
RAJKAMAL
AHK2004893
87
126
308
Saroj
Gaurishankar
UP/73/359/0750336
87
126
931
Saroj
Jumma
CWY2377541
87
128
169
Saroj
Chetaram
CWY2378763
87
125
228
Saroj
Chandrabhan
CWY1054337
87
122
6
SAROJ
RAMVILAS
AHK2171593
87
122
93
Saroj
Rajendra Singh
CWY2849586
87
122
608
Saroj
Vijendra Singh
AHK1519024
87
123
880
Saroj
Babu Lal
AHK1403286
87
124
142
Saroj
Bare Lal
AHK0062158
87
124
219
SAROJ
SANJU
AHK2124634
87
120
366
Saroj
Haribabu
CWY3603370
87
120
936
Saroj
Padmakant
UP/73/359/0735096
87
120
1116
Saroj
Radheshyam
UP/73/359/0735133
87
121
307
Saroj
Chandrabhan Singh
AHK2298677
87
128
1573
Saroj
Mahendra Singh
AHK0260265
87
13
68
Saroj
Divan
UP/73/357/0240159
87
13
163
Saroj
Chunnilal
UP/73/357/0240354
87
13
203
Saroj
Manoj
FQL2494268
87
13
237
Saroj
Gopi
UP/73/357/0240448
87
13
606
Saroj
Ram Charan
AHK0003830
87
13
834
Saroj
Devendra Kumar
AHK0004226
87
107
1103
Saroj
Devisingh
AHK2389682
87
107
333
Saroj
Suraj
CWY1240035
87
11
292
Saroj
Harisingh
AHK0455147
87
11
494
Saroj
Gopichand
FQL1402262
87
113
450
Saroj
Munesh
AHK0977678
87
114
97
SAROJ
RAMBILAS
AHK2485514
87
114
541
Saroj
Surendra
CWY3629730
87
110
469
SAROJ
SATISH
AHK2029460
87
115
597
Saroj
Bhagavan
AHK2289379
87
115
607
Saroj
Gopal
AHK1721638
87
118
620
Saroj
Bachchu Singh
CWY2383984
87
115
1039
SAROJ
PAPPU
AHK2706356
87
117
937
Saroj
Vinod
UP/73/359/0738107
87
1
1152
Saroj
Shyam Sundar
AHK1674472
87
1
1226
Saroj
Ramababu
FQL1831601
87
10
503
Saroj
Jagadish
FQL1838903
87
10
870
Saroj
Udyavir
FQL2310316
87
103
400
Saroj
Kallu Singh
CWY3623774
87
103
471
Saroj
Shivasingh
CWY2821700
87
105
129
Saroj
Uma Shankar
CWY3340718
87
105
174
Saroj
Raju
CWY3340494
87
100
620
Saroj
Sovran Singh
AHK0611640
87
105
317
Saroj
Vinod
AHK0324467
87
1
130
Saroj
Raju
FQL1834209
87
1
140
Saroj
Jayaprakash
AHK1023282
87
1
617
Saroj
Rakesh
FQL1378447
87
1
647
Saroj
Dilip Kumar
AHK1674274
280
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SAROJ
TEJ SINGH
CPD4139424
144
Saroj
Bhupendrasingh
CPD4091161
361
318
Saroj
Ramavir
AHK0537951
87
361
828
Saroj
Navav Khan
AHK1241181
87
362
237
Saroj
Shyam
CPD3168010
87
36
58
Saroj
Dipchand
FQL1923077
87
36
252
Saroj
Subhash
UP/73/357/0306098
87
36
335
Saroj
Chandabhan
FQL1923358
87
359
448
Saroj
Charan Das
AHK2402410
87
359
560
Saroj
Ganpat
UP/73/356/0468029
87
359
1044
Saroj
Bhuri Singh
AHK1519446
87
36
551
Saroj
Raju
UP/73/357/0306407
87
36
603
Saroj
Dipchand
AHK2277689
87
36
609
Saroj
Anekasih
AHK2277705
87
36
773
Saroj
Kailash Chand
FQL1925213
87
36
877
SAROJ
RAVI
AHK1838457
87
354
81
Saroj
Ramesh Chand
AHK2397545
87
354
528
Saroj
Jayantakumar
CPD2441251
87
355
79
SAROJ
RAJENDRA SINGH
AHK2108306
87
355
246
Saroj
Sunil
UP/73/356/0462484
87
355
808
Saroj
Kishan Singh
AHK1532233
87
352
203
Saroj
Naubat
UP/73/356/0450424
87
352
502
Saroj
Surendra Singh
AHK1515030
87
350
749
Saroj
Ramababu
AHK1646942
87
351
19
Saroj
Prem Bihari
CPD4331567
87
351
584
Saroj
Devdatt
CPD2029205
87
357
159
Saroj
Kaushal Kumar
UP/73/356/0462809
87
357
218
Saroj
Ramahet
CPD2176733
87
357
395
Saroj
Pramod
AHK1623313
87
352
864
SAROJ
ANNU
AHK2654937
87
358
475
Saroj
Ram Vir Singh
AHK1166966
87
358
670
Saroj
Sureshchand
AHK2400620
87
358
997
Saroj
Banabarilal
AHK1283035
87
359
402
Saroj
Suresh
AHK2402287
87
343
1121
SAROJ
PATIRAM
AHK2084473
87
343
64
Saroj
Rameshchandra
AHK0854240
87
343
371
Saroj
Bablu
AHK1328566
87
343
419
Saroj
Nathuram
AHK1328954
87
347
182
Saroj
Shyamasingh
CPD1859503
87
348
340
Saroj
Revti Prasad
CPD4164992
87
348
626
Saroj
Ramavir Singh
CPD2707933
87
348
641
Saroj
Saran Lal
CPD4088480
87
349
471
Saroj
Om Prakash
AHK2418549
87
349
781
Saroj
Suresh Chandra
AHK1364306
87
349
785
Saroj
Raju
AHK1364280
87
350
163
SAROJ
BHAGVAN SINGH
AHK2166486
87
350
510
Saroj
Janral Svarup
UP/73/356/0456027
87
350
618
Saroj
Rajesh
CPD3160652
87
341
176
Saroj
Shri Rajiv Kumar
UP/73/357/0750023
87
34
608
Saroj
Munna
UP/73/357/0300378
87
34
1019
Saroj
Vimal Kumar
FQL1846039
87
339
560
Saroj
Lakshman
FQL3029923
87
339
755
Saroj
Pramod Kumar
AHK0503417
87
34
88
Saroj
Bhartalal
UP/73/357/0300016
87
34
352
Saroj
Lakshmi Singh
FQL2284230
87
342
700
Saroj
Mukesh
AHK2429090
87
342
114
Saroj
Badan Singh
FQL2521169
87
330
192
Saroj
Chande
UP/73/357/0732377
87
330
698
Saroj
Rajiv
FQL3051885
87
331
229
Saroj
Ramu
AHK0298653
87
329
489
Saroj
Mata Prasad
AHK2449973
87
329
495
Saroj
Ganga Singh
FQL2393361
87
361
37
87
361
87
Elector Name
281
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
329
580
Saroj
Elector Name
Bhagavan Singh
FQL2617116
87
331
368
Saroj
Vijendrar
UP/73/357/0738102
87
332
183
Saroj
Rup Chand
UP/73/357/0741102
87
332
815
Saroj
Nilkamal
AHK2453967
87
332
836
Saroj
Ratan Kumar
UP/73/357/0741424
87
332
839
Saroj
Chaman Kumar
UP/73/357/0741427
87
33
13
Saroj
Jay Prakash
AHK0472142
87
33
407
Saroj
Indar
FQL2599975
87
333
5
Saroj
Bishnu
AHK0499426
87
333
599
SAROJ
CHANDRA MOHAN
AHK2153195
87
333
926
Saroj
Lakshmikant
FQL1458173
87
335
65
Saroj
Shivdatt
FQL2094308
87
335
100
Saroj
Mangelal
FQL1645860
87
335
328
Saroj
Omaprakash
AHK1267293
87
336
724
Saroj
Satishchand
AHK0197756
87
337
364
Saroj
Radheshyam
UP/73/357/0756281
87
337
453
Saroj
Vishnu
FQL2171155
87
337
890
Saroj
Manavir Singh
UP/73/357/0756231
87
327
410
Saroj
Vijendra
UP/73/357/0732435
87
325
1047
Saroj
Virendra
UP/73/357/0726252
87
325
1135
Saroj
Hari Singh
FQL1128883
87
325
1153
Saroj
Bhagvati Prasad
UP/73/357/0726146
87
325
1213
SAROJ
MUKESH BABU
AHK2679256
87
326
189
Saroj
Komal Singh
UP/73/357/0732026
87
329
135
Saroj
Gulav Singh
AHK2449437
87
329
214
Saroj
Basant Lal
FQL2394872
87
328
218
Saroj
Gulag Singh
FQL1461912
87
328
460
Saroj
Babu Lal
FQL1161660
87
328
469
Saroj
Vinod Kumar
FQL1161900
87
328
497
Saroj
Vasudev
FQL1155746
87
328
520
Saroj
Chov Singh
FQL1462001
87
320
997
Saroj
Rakesh
AHK0689380
87
322
238
Saroj
Vadan Singh
FQL2375301
87
322
507
Saroj
Kishan
AHK2436608
87
319
419
Saroj
Puran Singh
UP/73/357/0723011
87
319
568
Saroj
Chhigga
UP/73/357/0723078
87
319
629
Saroj
Baiju
AHK2429819
87
32
144
Saroj
Vinay
FQL2525111
87
32
484
SAROJ
SALLORAM
AHK1950310
87
32
778
Saroj
Banvant
AHK0020461
87
324
1024
SAROJ
SHYAM SINGH RATHAUR
AHK1978766
87
324
1109
Saroj
Manish
FQL2087161
87
324
1111
Saroj
Bahadur
AHK2443869
87
325
161
Saroj
Ramshankar
AHK0204719
87
325
214
SAROJ
UTTAM
AHK2147643
87
325
873
Saroj
Omaprakash
FQL2510162
87
322
701
Saroj
Devendra Kumar
UP/73/357/0717781
87
322
765
Saroj
Rajesh
FQL2081883
87
323
429
Saroj
Rup Kishor
FQL1650217
87
324
323
Saroj
Sahab Singh
AHK0128975
87
324
572
Saroj
Hari Singh
AHK0129908
87
324
795
Saroj
Chandra Prakash
AHK0505099
87
312
287
Saroj
Yogesh
FQL2385185
87
312
946
Saroj
Rajesh
AHK0210831
87
312
999
Saroj
Chokhendra Singh
FQL2573004
87
313
408
Saroj
Ramakishor
AHK0212738
87
314
473
Saroj
Yogesh Kumar
AHK0214411
87
314
752
Saroj
Ramesh
UP/73/357/0696205
87
315
312
Saroj
Sunahari Lal
AHK0215558
87
316
7
SAROJ
CHAUKHE
AHK1878529
87
316
48
Saroj
Santosh
AHK1359074
87
316
223
Saroj
Santosh Kumar
AHK1454131
282
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
316
591
Saroj
Elector Name
Gajarajasingh
CPD2823177
87
316
635
Saroj
Dhanapal
UP/73/356/0741286
87
316
807
Saroj
Prakashavir
CPD2506343
87
316
1291
SAROJ
RAVI
AHK2674067
87
317
698
Saroj
Vijeyasingh
UP/73/356/0741464
87
318
192
Saroj
Chokhendra Singh
UP\73\356\0741583
87
318
602
Saroj
Yogesh
AHK0535856
87
319
46
Saroj
Bachchu Singh
UP/73/357/0711615
87
43
792
Saroj
Munnalal
AHK1341478
87
44
14
Saroj
Bholu
FQL1946599
87
44
18
Saroj
Padam Singh
UP/73/357/0330149
87
44
167
Saroj
Gopal
UP/73/357/0330285
87
45
121
Saroj
Vijendra
UP/73/357/0336044
87
45
563
Saroj
Ramavir
FQL2277531
87
45
923
Saroj
Imanavel
FQL1946128
87
46
82
Saroj
Pratap
FQL2134609
87
47
116
Saroj
Hotilal
UP/73/357/0339171
87
42
867
Saroj
Ravindra Kumar Jain
FQL1944958
87
42
1179
Saroj
Mohan Singh
FQL1067487
87
43
340
Saroj
Vinod
FQL1946656
87
399
202
Saroj
Pappu
CPD3016441
87
399
847
Saroj
Masichran
AHK2455012
87
399
855
Saroj
Anandaprakash
AHK2455061
87
399
1055
Saroj
Naran Singh
AHK1236090
87
4
38
Saroj
Balakishan
FQL1895796
87
4
186
Saroj
Dashrath
FQL2418259
87
40
822
Saroj
Harichand
FQL1928092
87
40
897
Saroj
Ashok
UP/73/357/0318218
87
41
213
Saroj
Rakesh
UP/73/357/0321087
87
395
1013
Saroj
Satish
UP/73/356/0627253
87
395
1142
Saroj
Suresh Chand
AHK1431642
87
395
1212
Saroj
Naresh Kumar
AHK1399062
87
396
650
SAROJ
AMAR KUMAR
AHK1897115
87
397
114
Saroj
Amrasingh
CPD3017720
87
397
258
Saroj
Rajesh
CPD3706694
87
397
287
Saroj
Vijendrasingh
CPD1564236
87
397
298
Saroj
Mahendrasingh
CPD1564244
87
397
422
Saroj
Oumaprakash
UP/73/356/0633138
87
397
724
Saroj
Mahesh Sharma
CPD4357364
87
397
739
Saroj
Ratiram Goylri
AHK1634021
87
398
480
Saroj
Bhuri Singh
AHK0314963
87
388
257
Saroj
Munna Lal
UP/73/356/0624386
87
389
395
Saroj
Anand
UP/73/356/0618618
87
389
587
Saroj
Raja
AHK1302603
87
389
721
Saroj
Vimal
UP/73/356/0624395
87
389
755
Saroj
Jagadish
UP/73/356/0624413
87
387
131
Saroj
Vijendra Singh
AHK0950352
87
387
560
Saroj
Babu Lal
UP/73/356/0618475
87
387
634
Saroj
Vijyasingh
UP/73/356/0618516
87
387
774
Saroj
Rajavir
AHK1593102
87
381
147
Saroj
Vijendra
CPD3827250
87
385
309
Saroj
Vijay Kumar
UP/73/356/0618245
87
385
461
Saroj
Ranjit Singh
AHK1595545
87
385
530
Saroj
Jalim Singh
AHK1595669
87
386
95
Saroj
Virendra Singh
AHK0940429
87
392
369
Saroj
Tikam Singh
AHK0297176
87
392
585
Saroj
Shashi Kumuar
AHK0297465
87
393
185
Saroj
Amar Singh
AHK0954461
87
393
330
Saroj
Mukesh
AHK0952101
87
393
350
Saroj
Nekaram
AHK0953828
87
393
584
Saroj
Bahadur
UP/73/356/0624599
87
393
757
Saroj
Raju
AHK0955310
283
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
394
190
SAROJ
Elector Name
PREM SINGH
AHK2110484
87
394
538
Saroj
Gokulchand
AHK0380709
87
395
191
Saroj
Premasih
CPD2217743
87
395
367
Saroj
Omavir
CPD3954906
87
386
680
Saroj
Bahadur Singh
AHK0514406
87
39
273
Saroj
Jagadish
FQL2292712
87
391
606
Saroj
Garibadas
AHK2439966
87
391
638
Saroj
Prakash
CPD4135562
87
391
706
Saroj
Suresh
UP/73/356/0624303
87
391
727
Saroj
Raj Kumar
UP/73/356/0624321
87
391
733
Saroj
Vishambhar
CPD2159960
87
391
997
Saroj
Vikram
AHK0297697
87
373
479
Saroj
Rajakumar
CPD3124435
87
373
597
Saroj
Dalchand
UP/73/356/0609052
87
374
33
Saroj
Vikrim
AHK0518860
87
374
279
Saroj
Ramapratap
AHK0698407
87
374
334
Saroj
Birbalasingh
AHK0515825
87
374
352
Saroj
Haravir
CPD2111466
87
374
442
Saroj
Ashok
CPD2978518
87
375
580
Saroj
Sanjay
CPD3107737
87
376
280
Saroj
Harishchandra
AHK2426591
87
372
666
Saroj
Ramahet
AHK2421311
87
376
1277
Saroj
Chandan Singh
AHK1436831
87
377
132
Saroj
Raj Kumar
CPD4178547
87
377
291
SAROJ
HARICHAND BANSAL
AHK2111425
87
377
359
Saroj
Mahesh
AHK1380732
87
376
829
Saroj
Udyavir
AHK2428274
87
376
870
Saroj
Visambar
AHK2428498
87
376
984
Saroj
Sanjay
AHK1460922
87
376
1041
Saroj
Kamal Singh
AHK1586080
87
377
773
Saroj
Fate Singh
UP/73/356/0612438
87
377
819
Saroj
Rakash
UP/73/356/0612514
87
377
854
Saroj
Maharaj Singh
CPD2999092
87
378
67
Saroj
Hakim
AHK1185891
87
378
505
Saroj
Jagadish Prasad
CPD3538600
87
378
548
Saroj
Danmasih
AHK0387324
87
379
504
Saroj
Rameshvar
CPD2410041
87
38
266
Saroj
Jaychand
FQL1333673
87
38
443
Saroj
Mangalasen
UP/73/357/0312328
87
38
813
Saroj
Raghuvir Singh
FQL3089323
87
383
138
SAROJ
RAKESH
AHK2156925
87
383
248
Saroj
Ramdayal
AHK0506139
87
383
322
Saroj
Holiram
AHK1591742
87
383
375
Saroj
Rajjo
AHK0960716
87
384
55
Saroj
Nirottam Singh
AHK0925297
87
384
275
Saroj
Hotilal
CPD2159457
87
384
690
Saroj
Narayan
UP/73/356/0618097
87
384
695
Saroj
Prakash
AHK2434637
87
367
526
Saroj
Haravir Singh
AHK0689976
87
367
629
Saroj
Navendra
UP/73/356/0603074
87
368
358
Saroj
Radhamohan
UP/73/356/0604051
87
365
1165
Saroj
Sukhiram
CPD4098240
87
366
154
Saroj
Ashok Kumar
AHK0598532
87
365
43
Saroj
Pappu
AHK1287796
87
364
468
Saroj
Salim
AHK1315076
87
363
554
Saroj
Raju
AHK2410991
87
363
690
Saroj
Shilakumar
AHK2411361
87
363
756
Saroj
Ramadas
AHK2411551
87
363
1157
Saroj
Premaraj
CPD2712388
87
370
477
Saroj
Pappu
AHK2230001
87
371
109
Saroj
Sultan Singh
AHK2418200
87
371
480
Saroj
Ramanivas
UP/73/356/0603815
284
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
371
532
Saroj
Elector Name
Surjabhan
UP/73/356/0603848
87
369
1037
Saroj
Vinod Kumar
AHK1429109
87
37
166
Saroj
Sevaram
AHK1482777
87
37
782
Saroj
Nirotam
AHK2280212
87
47
759
Saroj
Ved Prakash
AHK0321810
87
48
406
SAROJ
SANDIP
AHK2095438
87
48
414
Saroj
Suraj Bhan
AHK2281004
87
48
487
Saroj
Rajend
AHK0463653
87
49
19
Saroj
Bablu
AHK1060003
87
51
26
Saroj
Man Singh
UP/73/357/0345002
87
51
28
Saroj
Biri Singh
UP/73/357/0345004
87
53
173
Saroj
Bhupesh
UP/73/357/0348378
87
5
166
Saroj
Ramaprakash
UP/73/357/0213227
87
5
190
Saroj
Rajamohan
FQL1053479
87
50
132
SAROJ
SANDIP
AHK2024446
87
49
568
Saroj
Vijendra Singh
FQL2318251
87
49
674
Saroj
Totaram
AHK0340497
87
56
579
Saroj
Mahesh
AHK0453209
87
56
832
Saroj
Vinod
AHK0637009
87
56
913
Saroj
Tej Singh
UP/73/357/0351448
87
56
1256
Saroj
Vedaprakash
AHK2300390
87
57
167
Saroj
Dineshchand
UP/73/357/0357003
87
57
420
Saroj
Raju
FQL2327625
87
57
570
Saroj
Vasadev
FQL1540897
87
57
626
Saroj
Maheshchand
FQL1540095
87
58
444
Saroj
Vahadur Singh
FQL1077874
87
59
330
Saroj
Lakshman Narayan
AHK0770933
87
54
745
Saroj
Balvant
FQL2292274
87
54
1075
Saroj
Ajendra
UP/73/357/0351318
87
55
282
Saroj
Narendra
UP/73/357/0360479
87
55
318
Saroj
Prakash
UP/73/357/0360532
87
55
349
Saroj
Mahesh
UP/73/357/0351986
87
55
738
Saroj
Raj Kumar
FQL3032018
87
55
740
Saroj
Ganga Prasad
FQL3032059
87
56
9
Saroj
Vijay Kumar
UP/73/357/0360585
87
56
476
Saroj
Vimal
UP/73/357/0360902
87
67
792
SAROJ
AJAY
AHK2578862
87
7
384
Saroj
Ranavir Singh
FQL2495133
87
7
605
Saroj
Maheshchand
FQL2498699
87
70
16
Saroj
Mahesh
AHK0999300
87
70
855
Saroj
Navav Singh
AHK0772970
87
75
47
Saroj
Gyan Chand Kaloya
AHK0483537
87
75
209
Saroj
Hemaraj
CWY2354820
87
75
384
Saroj
Rameshchand Vashishth
AHK1349174
87
72
574
Saroj
Tara Chand
FQL1084938
87
74
545
Saroj
Balavir
CWY1489483
87
62
641
Saroj
Vijay
UP/73/357/0375178
87
62
773
Saroj
Durga Prasad
FQL1082791
87
63
86
Saroj
Jhammanalal
UP/73/357/0372327
87
64
399
Saroj
Eiim Eiim Saksena
UP/73/357/0375739
87
60
233
Saroj
Shivcharan
AHK2310571
87
60
358
Saroj
Brahamshakar
UP/73/357/0366897
87
61
180
Saroj
Shyam Babu
AHK1518257
87
61
204
Saroj
Gulab Singh
AHK1518299
87
62
319
Saroj
Ramakant
UP/73/357/0375406
87
66
397
Saroj
Gopal
UP/73/357/0384163
87
66
515
Saroj
Brij Kishor
AHK1640945
87
66
610
Saroj
Maheshchandra
FQL2270734
87
65
247
Saroj
Navlakishor Gautam
FQL2289205
87
65
338
Saroj
Jayasingh
FQL2592483
87
65
408
Saroj
Prem Singh
FQL1930742
87
65
530
Saroj
Ashok
AHK1003599
285
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Saroj Yadav
Sudhir
CWY2614154
873
Saroj
Prem Singh
AHK0027656
78
273
Saroj
Pankaj
CWY3196870
87
8
201
Saroj
Dipti Ram
FQL1054105
87
8
331
Saroj
Manoj
UP/73/357/0228752
87
8
437
Saroj
Mahesh
UP/73/357/0228848
87
8
454
Saroj
Satish Kumar
UP/73/357/0228874
87
8
606
Saroj
Virjo
UP/73/357/0229012
87
8
614
Saroj
Ramakishan
UP/73/357/0229025
87
8
631
Saroj
Ramesh
AHK2257830
87
81
275
Saroj
Ambechran
CWY1111731
87
81
314
Saroj
Chandramauji
CWY3369501
87
81
402
Saroj
Pratap
CWY3526365
87
81
590
Saroj
Jagadish
CWY3567674
87
81
600
Saroj
Mahavir
CWY3567682
87
81
1023
Saroj
R S Tivari
AHK0789602
87
82
157
Saroj
Jitendra
UP/73/359/0639845
87
82
163
Saroj
Naresh
CWY3338985
87
83
83
Saroj
Dinesh
CWY0929620
87
81
119
Saroj
Rajakumar
AHK0016469
87
82
314
Saroj
Ravindrapratap
AHK0490227
87
82
354
Saroj
Shivanath
CWY0930222
87
82
394
Saroj
Mahavir
CWY0930354
87
82
539
Saroj
Amar
CWY0927798
87
83
161
Saroj
Rameshvar Dayal
CWY3525466
87
83
645
Saroj
Ranavir Sih
CWY2607596
87
84
185
Saroj
Shivcharnalal
CWY3130614
87
84
253
Saroj
Maheshchandra
CWY1325778
87
86
211
Saroj
Gangaram
CWY1354828
87
86
448
Saroj
Omaprakash
UP/73/359/0660131
87
93
1249
Saroj
Ravi Prasad Baghel
AHK0486746
87
93
237
Saroj
Vijay Singh
UP/73/359/0684106
87
95
642
Saroj
Ashaok
CWY2360258
87
96
534
Saroj
Munshilal
UP/73/359/0693050
87
97
54
Saroj
Aravind
UP/73/359/0699551
87
97
433
Saroj
Tarachand
UP/73/359/0699080
87
97
471
Saroj
Nemichand
UP/73/359/0699093
87
97
476
Saroj
Mahesh
UP/73/359/0699098
87
97
1017
Saroj
Tara
AHK1544055
87
98
93
Saroj
Raghuvir
CWY3627593
87
98
196
Saroj
Aravind Duve
CWY2847408
87
93
340
Saroj
Purashottam
CWY2358244
87
99
1119
Saroj
B. L. Singh
UP/73/359/0699691
87
90
38
Saroj
Vinay
CWY2916526
87
91
730
Saroj
Babulal
AHK0028993
87
91
1012
Saroj
Virendra Singh
AHK1065382
87
91
1041
Saroj
Ashvani Kumar Singh
AHK1064997
87
9
877
Saroj
Kishnasvarup
UP/73/357/0228029
87
92
320
Saroj
Sva.Mahavir Singh
AHK1686096
87
87
553
Saroj
Saimual
CWY3609708
87
87
754
Saroj
Keval Singh
CWY0956045
87
88
561
Saroj
Banavarilal
UP/73/359/0669509
87
88
598
Saroj
Tilkaram
UP/73/359/0669534
87
89
454
SAROJ
PREM PRKASH
AHK1810969
87
9
50
Saroj
Virendra
UP/73/357/0228390
87
9
73
Saroj
Autarasingh
FQL3094349
87
9
452
Saroj
Mukesh
FQL2128270
87
9
477
Saroj
Krishnakumar
FQL2419117
87
98
584
Saroj
Sovran Singh
CWY2917029
87
297
71
Saroj
Ashokakumar
AHK0523829
87
297
174
Saroj
Ashok
UP/73/357/0645776
87
297
448
Saroj
Jayaprakash
UP/73/357/0645576
87
77
7
87
77
87
Elector Name
286
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
297
449
Saroj
Elector Name
Shashi Kumar
UP/73/357/0645581
87
297
521
Saroj
Jagadish
UP/73/357/0645658
87
298
390
Saroj
Hakim Singh
FQL2159911
87
298
875
Saroj
Vishv Nath
FQL1885334
87
298
948
Saroj
Manoj
FQL3060126
87
299
205
Saroj
Ram Das
AHK1194158
87
299
352
Saroj
Jadail
AHK2467991
87
3
108
SAROJ
PARSHOTTAM
AHK1945989
87
3
455
SAROJ
SANJAY KUMAR
AHK2069110
87
3
470
SAROJ
RAMJILAL
AHK2175057
87
30
146
Saroj
Vishvanath
UP/73/357/0285262
87
30
151
SAROJ
VIRENDRA SINGH RAVAT
AHK1941350
87
300
833
Saroj
Ballo
FQL1125285
87
300
912
SAROJ
BANVARI
AHK2657088
87
301
500
Saroj
Rameshchandra
UP/73/357/0702706
87
301
806
Saroj
Mulchand
FQL3003134
87
306
604
Saroj
Bhagavan Das
UP/73/357/0681212
87
303
870
Saroj
Anchal
FQL3089653
87
304
27
SAROJ
SURESH CHAND
AHK2135762
87
311
1053
Saroj
Ful Singh
AHK2414340
87
31
595
Saroj
Balvant
FQL1331735
87
310
480
Saroj
Bavlu
AHK1696798
87
306
1110
Saroj
Vijyapal
FQL2110641
87
307
343
Saroj
Omaprakash
UP/73/357/0675357
87
296
576
Saroj
Raju
UP/73/357/0666278
87
294
1099
Saroj
Nablakishor
FQL2466837
87
295
132
Saroj
Shri Bhagavan
UP/73/357/0660117
87
295
224
Saroj
Satish Chandra
FQL1668391
87
293
1040
Saroj
Ajyakumar
FQL2480945
87
293
1178
Saroj
Omaprakash
UP/73/357/0645039
87
290
1028
SAROJ
BABOOLAL
AHK2067635
87
291
722
Saroj
Devendra Singh
AHK1282953
87
291
468
Saroj
Javaharalal
AHK0496281
87
29
658
Saroj
Prem Singh
FQL1062405
87
29
758
SAROJ
RAJENDRA MAHAUR
AHK1983709
87
279
505
Saroj
Svanarlal
AHK2416709
87
280
54
Saroj
Daudayal
UP/73/357/0621113
87
280
173
Saroj
Maheshaupadhyay
FQL2096725
87
280
358
Saroj
Arunakant
UP/73/357/0621323
87
280
392
SAROJ
SV SHANKAR LAL
AHK1891159
87
281
94
Saroj
Bhajnalal
AHK0100636
87
281
142
Saroj
Om Prakash
UP/73/357/0627106
87
282
121
Saroj
Ramajilal
UP/73/357/0633068
87
282
510
Saroj
Vinod
FQL2636819
87
285
33
Saroj
Vishambhardayal
AHK0497347
87
29
215
Saroj
Lakshman Kumar Singh
UP/73/357/0291152
87
29
448
Saroj
Sohanalal
UP/73/357/0291328
87
29
450
Saroj
Harishankar
UP/73/357/0291330
87
274
193
Saroj
Ghurelal
FQL2261105
87
275
313
Saroj
Gopal
AHK0500207
87
276
242
Saroj
Rohit
FQL2262194
87
277
256
Saroj
Rajendra
FQL2517308
87
272
51
Saroj
Gangaram
AHK0108241
87
272
292
Saroj
Pappanalal
AHK1164649
87
272
754
Saroj
Pappan
FQL3061983
87
269
519
Saroj
Jayavir
AHK2386746
87
270
30
Saroj
Bhagavanasingh
FQL1564194
87
271
7
Saroj
Irshvar
AHK1162049
87
266
571
Saroj
Lakhan Singh
AHK0858670
87
266
718
Saroj
Omaprakash Singh
AHK0194480
87
266
771
Saroj
Bahadur
AHK1557974
87
266
775
SAROJ
RAJENDRA
AHK1911775
287
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
266
1043
Saroj
Elector Name
Mohan
UP/73/357/0603570
87
266
1211
Saroj
Lakshman
AHK2359370
87
266
1226
Saroj
Kalua
UP/73/357/0603269
87
266
1294
Saroj
Haresh
AHK2360048
87
266
1311
Saroj
Malakhan Singh
UP/73/357/0603395
87
266
1313
Saroj
Shobharam
UP/73/357/0603392
87
267
219
Saroj
Dashrath
AHK1179191
87
267
302
Saroj
Vishambhar
FQL2254985
87
267
334
Saroj
Ramaprasad
FQL2069029
87
267
707
SAROJ
BAHADUR
AHK1780303
87
267
735
Saroj
Ashok
AHK1179159
87
267
937
Saroj
Dilip
FQL1120617
87
267
948
Saroj
Om Prakash
FQL1113869
87
268
54
Saroj
Jitendra
FQL2256741
87
268
432
Saroj
Suresh
AHK2382646
87
269
331
Saroj
Rajiv
UP/73/357/0615320
87
26
241
Saroj
Mohan
UP/73/357/0270758
87
26
431
Saroj
Satosh
UP/73/357/0270854
87
26
627
Saroj
Santosh Kumar
FQL2991867
87
26
640
SAROJ
LATE.SATYAPRAKASH
AHK2691236
87
260
298
Saroj
Kailash
FQL2155687
87
260
579
Saroj
Shantidevi
UP/73/357/0585370
87
258
1052
Saroj
Rajendra
FQL3071321
87
26
168
Saroj
Suresh
UP/73/357/0270722
87
26
230
SAROJ
MUNNA
AHK2167625
87
257
552
Saroj
Vidyaram
FQL1106269
87
257
652
Saroj
Jagadish
FQL2363190
87
257
822
Saroj
Khunni
FQL1560168
87
258
400
Saroj
Kishnachand
AHK2341899
87
264
385
SAROJ
MAIMBAR SINGH
AHK1927896
87
264
528
Saroj
Shyamavir Singh
AHK1707215
87
261
1039
Saroj
Kali Charan
FQL1176684
87
265
411
SAROJ
BAIJNATH
AHK2209013
87
265
582
Saroj
Devi Chand
AHK1720820
87
266
70
SAROJ
DILIP RATHAUR
AHK2154854
87
262
308
Saroj
Narend
AHK1559145
87
263
523
Saroj
Harivavu
FQL2507010
87
263
524
Saroj
Govind
AHK2227023
87
263
749
Saroj
Radheshyam
UP/73/357/0591130
87
261
221
Saroj
Ninnu Ram
FQL2455251
87
261
388
Saroj
Samir
AHK2347169
87
261
735
Saroj
Rajakumar
AHK2346054
87
260
735
Saroj
Ratnasih
FQL2365443
87
260
1062
Saroj
Mahesh
FQL1388842
87
260
1073
SAROJ
MAHESH CHAND
AHK2135093
87
250
710
Saroj
Jagadish Prasad
FQL2198513
87
250
773
SAROJ
RAMDIN
AHK1871516
87
25
349
SAROJ
HAMID
AHK1830041
87
25
691
Saroj
Bhimasain
FQL1057546
87
25
693
Saroj
Pratap
FQL1057538
87
25
905
Saroj
Hitendra
UP/73/357/0270714
87
250
139
Saroj
Premnandan
FQL1555911
87
250
291
Saroj
Gokulchand
UP/73/357/0564301
87
252
211
Saroj
Ramesh
AHK0855908
87
252
534
Saroj
Yogeshakumar
FQL2456218
87
252
763
Saroj
Arjun Singh
AHK1397611
87
246
295
Saroj
Rakesh
FQL2382794
87
246
1108
Saroj
Narayan Singh
FQL2150340
87
246
1200
Saroj
Gopal Singh
UP/73/357/0558526
87
255
413
Saroj
Ramaprasad
FQL1558832
87
256
213
Saroj
Totaram
FQL1559111
87
256
226
Saroj
Saradarasingh
FQL1417310
288
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
256
672
Saroj
Elector Name
Mohan Singh
AHK0371013
87
256
1012
Saroj
Mahavir
AHK1411735
87
256
1102
Saroj
Divakar
AHK1426840
87
257
375
Saroj
Manik Chand
FQL2370815
87
257
380
Saroj
Pappu
AHK2331510
87
254
226
Saroj
Summer Singh
FQL2362655
87
254
262
Saroj
Vinod
AHK2328151
87
254
746
SAROJ
MANOJ
AHK1870526
87
254
777
SAROJ
VANVARI LAL
AHK1870534
87
252
1150
Saroj
Vijay Singh
AHK1216332
87
253
36
Saroj
Raghuvir
FQL1555440
87
253
232
Saroj
Netrapal
AHK0880997
87
253
328
Saroj
Omaprakash
UP/73/357/0564045
87
253
878
Saroj
Chhingaram
AHK1473685
87
253
937
Saroj
Lakshmi Narayan
AHK1473966
87
253
986
Saroj
Sunil
AHK1474717
87
24
247
Saroj
Shyamababu
FQL1062496
87
24
356
Saroj
Subhash
UP/73/357/0276089
87
236
1190
Saroj
Virendra Kumar
AHK0182360
87
241
842
Saroj
Shashi Sharma
AHK0371997
87
242
700
Saroj
Vishnu Prasad
AHK0527853
87
235
69
Saroj
Ramaprasad
AHK0873695
87
235
782
Saroj
Ful Singh
AHK0180422
87
234
15
Saroj
Govind Singh
AHK0872606
87
234
96
Saroj
Nathua
FQL1097773
87
230
125
Saroj
Megharaj
FQL2048734
87
230
239
Saroj
Vijay
UP/73/357/0540094
87
230
262
Saroj
Shyamapal
UP/73/357/0540056
87
231
97
Saroj
Subhashchand
AHK0255489
87
231
350
Saroj
Nathu Ram
AHK0256214
87
231
405
Saroj
Shiv Singh
FQL3068186
87
231
542
Saroj
Omaprakash
AHK0257683
87
232
651
Saroj
Suresh
UP/73/357/0543562
87
232
655
Saroj
Satyapal
FQL2295970
87
232
661
Saroj
Lekharaj
UP/73/357/0543581
87
232
807
Saroj
Vinod
UP/73/357/0543202
87
232
982
Saroj
Shri Chandra
UP/73/357/0543499
87
216
1452
Saroj
Vishnu Datt
AHK0561985
87
216
1816
Saroj
Chhotelal
FQL2353993
87
216
1858
SAROJ
VISHNU
AHK2634673
87
217
111
SAROJ
NARESH PRJAPTI
AHK1921816
87
218
128
Saroj
Puran
FQL1368588
87
218
147
Saroj
Dinesh Singh
AHK0238741
87
217
504
Saroj
Mukesh Kumar
AHK1564962
87
218
1105
Saroj
Raj Kumar
UP/73/357/0526006
87
218
513
Saroj
Dipak
AHK0866517
87
218
617
Saroj
Jagadish
UP/73/357/0525938
87
216
331
Saroj
Shantanu
FQL1411081
87
216
1240
Saroj
Rajendra
FQL1411172
87
208
626
SAROJ
BANTI
AHK2738078
87
214
436
Saroj
Miththan Lal
AHK0862128
87
214
476
Saroj
Raj Kumar
AHK0426676
87
214
533
Saroj
Prem Chand
AHK0426817
87
214
1512
SAROJ
PRADIP KUMAR
AHK2632651
87
215
87
Saroj
Rajavir
FQL1405299
87
215
304
Saroj
Suresh Kumar
FQL2194769
87
215
359
Saroj
Vidyaram
FQL1662469
87
215
472
Saroj
Pappu
FQL2350296
87
215
852
Saroj
Rajanikanat
FQL2355931
87
221
513
Saroj
Mahendra Singh
UP/73/357/0531304
87
222
520
Saroj
Omi
AHK2365385
87
223
632
Saroj
Niraj Upadhyay
AHK1171206
289
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
224
222
Saroj
Elector Name
Omaprakash
AHK0578963
87
224
315
Saroj
Shyam Lal
AHK2370484
87
224
556
Saroj
Oum Prakash Lodhi
FQL2348621
87
225
44
Saroj
Rakesh
AHK2234524
87
225
215
Saroj
Hakimasih
FQL2247260
87
225
339
Saroj
Naraynasih
AHK0762161
87
222
1163
Saroj
Pihan
AHK2366516
87
222
1366
Saroj
Gyaprasad
AHK0396085
87
226
177
Saroj
Nirjakumar
FQL2248599
87
226
223
Saroj
Kishnasvarup
FQL2249654
87
226
825
Saroj
Mahesh Singh
AHK0571570
87
227
502
Saroj
Mukesh Kuumar
AHK2373256
87
227
524
Saroj
Rohatan Singh
UP/73/357/0534767
87
229
107
Saroj
Ram Nivas
BLN0086926
87
229
142
Saroj
Basant Lal
UP/73/357/0534428
87
229
471
Saroj
Balavir
UP/73/357/0534494
87
229
751
Saroj
Ramakishan
FQL2047579
87
229
833
Saroj
Mataprasad
AHK2374072
87
23
204
Saroj
Rajakumar
FQL1908680
87
140
798
Saroj
Dauji Kashyap
AHK0834416
87
139
435
Saroj
Vikram Singh
AHK1551266
87
137
1021
Saroj
Khem Singh
UP/73/359/0774279
87
137
1041
Saroj
Vasudev
CWY2395775
87
135
420
Saroj
Vijay Kumar
CWY2917680
87
135
603
SAROJ
SUSHIL KUMAR
AHK2503241
87
136
211
Saroj
Vasadev
UP/73/359/0768274
87
138
557
Saroj
Ramavir
CWY1058593
87
138
865
SAROJ
LATE. RAMVIR SINGH
AHK2711232
87
139
115
Saroj
Harimohan
CWY2398258
87
13
991
SAROJ
LATE. KAILASHCHAND
AHK2733889
87
130
165
Saroj
C Eiilasonlaki
UP/73/359/0756373
87
131
102
SAROJ
VRIJMOHN DUBE
AHK1921626
87
132
452
Saroj
Ninnumal
AHK2318129
87
131
509
Saroj
Jagadish Prasad
AHK2309664
87
134
30
Saroj
Giraraj
CWY3201936
87
134
513
Saroj
Devakinandan
AHK0411363
87
134
534
Saroj
Vijyasingh
CWY2899649
87
136
544
Saroj
Gulabasingh
UP/73/359/0768403
87
137
216
Saroj
Eiim Eiil Datta
UP/73/359/0774084
87
137
619
Saroj
Rajakumar
AHK0074914
87
137
650
Saroj
Balavir
CWY3586005
87
137
697
Saroj
Ramaavatar
AHK0585752
87
143
1286
Saroj
Birendra Singh
AHK1069244
87
144
43
Saroj
Devi Singh
AHK0410365
87
144
158
Saroj
Mahesh
AHK0587709
87
144
349
Saroj
Ganga Ram
CWY3118650
87
144
438
Saroj
Raj Kumar
CWY3598315
87
143
314
Saroj
Gyani
UP/73/359/0783229
87
143
672
Saroj
Rajendra Singh
CWY3141868
87
142
648
Saroj
Satyaprakash
CWY3530938
87
143
117
Saroj
Omaprakash
AHK0071969
87
143
234
Saroj
Ashok
UP/73/359/0783176
87
141
454
Saroj
Mithalesh
UP/73/359/0783067
87
141
461
Saroj
Harish
UP/73/359/0783002
87
141
807
SAROJ
SIYARAM
AHK2611614
87
142
134
Saroj
Bachchu Singh
AHK1521434
87
142
178
Saroj
Dayaram
UP/73/359/0783410
87
142
332
Saroj
Mahendra Singh
UP/73/359/0783569
87
145
644
Saroj
Ram Naresh
UP/73/359/0783776
87
145
1354
Saroj
Navab Singh
AHK0982835
87
145
1410
Saroj
Virendra Singh
UP/73/359/0783939
87
145
1463
SAROJ
VIJAYPAL
AHK2616837
290
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
146
460
Saroj
Elector Name
Nemichand
AHK0981274
87
147
69
Saroj
Devendra
AHK0232850
87
148
174
Saroj
Shivakumar
CWY1357946
87
148
177
Saroj
Rakesh
CWY1357987
87
148
365
Saroj
Yogendra
UP/73/359/0789418
87
148
602
SAROJ
JITENDRA
AHK2488633
87
148
630
Saroj
Gopal
AHK0549782
87
148
870
Saroj
Narendra
AHK0549758
87
149
197
Saroj
Ashok
UP/73/359/0789075
87
149
432
Saroj
Rajendra
UP/73/359/0789103
87
15
71
Saroj
Ashok
UP/73/357/0246467
87
15
109
Saroj
Kamlasingh
AHK2263101
87
15
172
Saroj
Bhimaraj
FQL1335389
87
16
78
Saroj
Suraj
AHK2264943
87
16
241
Saroj
Shiv Kumar
FQL1839380
87
16
531
SAROJ
SURENDRA
AHK1816438
87
162
469
Saroj
Chandrabhan
FQL2013381
87
163
196
Saroj
Ramesh
FQL2008175
87
163
397
Saroj
Uttamchandra
AHK2375293
87
163
447
Saroj
Bhikam Singh
AHK0163972
87
163
565
Saroj
Lekharaj
FQL1992312
87
163
595
Saroj
Kapur Chand
AHK2375624
87
160
647
Saroj
Akash Dip
AHK1579317
87
160
669
Saroj
Sva. Hoti Lal
AHK0847178
87
16
789
Saroj
Rajesh
FQL2455806
87
16
848
Saroj
Makhan
FQL1920891
87
16
924
Saroj
Resham Singh
AHK0003285
87
165
412
Saroj
Nirmal Kumar
UP/73/357/0483105
87
165
788
Saroj
Munshi Lal
AHK0542126
87
165
810
Saroj
Umesh
FQL2993517
87
160
1219
Saroj
Sonu
AHK1560028
87
161
321
Saroj
Mulchand
UP/73/357/0507325
87
162
72
Saroj
Mulchandra
UP/73/357/0501500
87
167
173
Saroj
Anil
FQL2624864
87
167
701
Saroj
Chandan Singh
AHK2380863
87
167
727
Saroj
Nekaram
FQL1992114
87
167
748
Saroj
Mohar Singh
AHK2380996
87
168
448
Saroj
Ramesh
FQL1635101
87
169
262
Saroj
Ram Mohan
AHK2293363
87
169
291
Saroj
Mahendra Singh
UP/73/357/0498101
87
169
540
Saroj
Siyaram
AHK2291292
87
155
83
Saroj
Ashokakumar Sharma
FQL2146348
87
156
118
Saroj
Madan Mohan
UP/73/357/0465712
87
156
1352
Saroj
Premapal Singh
AHK0397000
87
157
207
Saroj
Giradhar singh
FQL2191039
87
157
713
Saroj
Punitakumar
FQL1343508
87
157
905
Saroj
Rakesh
UP/73/357/0465597
87
157
989
Saroj
Gita Ram
AHK0063727
87
157
1028
Saroj
Vijendra Singh
AHK0063248
87
158
680
Saroj
Hoti Lal
UP/73/357/0501048
87
158
1136
Saroj
Ramagopal
FQL3038254
87
159
39
Saroj
Jitendra
AHK2361152
87
159
105
Saroj
Mangilal
AHK2361228
87
150
219
Saroj
Suresh
CWY0935643
87
150
288
Saroj
Rakash
CWY3105202
87
150
681
Saroj
Rajavir
CWY1110758
87
15
260
Saroj
Virendra
FQL1901487
87
15
443
Saroj
Omaprakash
FQL1837129
87
151
305
Saroj
Rakesh Sharma
AHK2337186
87
151
731
Saroj
Kuladip
UP/73/357/0519567
87
152
81
Saroj
Gyan Prakash
UP/73/357/0513555
87
152
512
Saroj
Banavarilal
AHK2343473
291
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
153
177
Saroj
Elector Name
Harishchand
UP/73/357/0519317
87
153
536
Saroj
Sunil
AHK0825497
87
154
108
Saroj
Narendra Singh
FQL2632859
87
154
328
Saroj
Devdatt Sharma
UP/73/357/0513239
87
182
390
Saroj
Rakash Kumar
UP/73/357/0477604
87
18
236
Saroj
Mahendra Singh
UP/73/357/0255455
87
181
361
Saroj
Haranathasih
FQL1545367
87
181
719
Saroj
Bhagavan Singh
FQL1990191
87
182
322
Saroj
Jayakishor
UP/73/357/0477569
87
183
990
Saroj
Shailendra
AHK2305050
87
184
345
Saroj Dikshit
Ramdayal Dikshit
AHK0558411
87
18
781
SAROJ
JITENDRA
AHK2556504
87
180
73
SAROJ
MUNSHI LAL
AHK1889070
87
180
193
Saroj
Sachche Singh
AHK0083204
87
180
875
Saroj
Nihal Singh
AHK0815233
87
179
305
Saroj
Dhruv Singh
AHK1440072
87
189
103
Saroj
Ram Svarup
UP/73/357/0411379
87
189
422
Saroj
Kedar Nath
FQL1134402
87
189
437
Saroj
Shiv Shankar
FQL1134600
87
187
777
Saroj
Vinod Kumar
UP/73/357/0408406
87
186
187
SAROJ
MAHESH
AHK0437780
87
186
671
Saroj
Sukhadev
AHK0280263
87
171
973
Saroj
Ranavir Singh
FQL1172105
87
173
111
SAROJ
JAGDISH SINGH
AHK0169821
87
17
312
Saroj
Pavan Kumar
UP/73/357/0252183
87
17
357
Saroj
Satish
UP/73/357/0252236
87
17
377
Saroj
Rajendra
AHK0444471
87
17
577
Saroj
Tejapal
UP/73/357/0252482
87
17
926
Saroj
Kamlasingh
FQL2623007
87
17
940
Saroj
Aravind
AHK0004754
87
163
1093
SAROJ
HARKESH
AHK2590651
87
165
68
Saroj
Meohar Singh
AHK0151035
87
169
833
Saroj
Bankelal
FQL2240026
87
17
15
Saroj
Dhamendra
UP/73/357/0252012
87
17
1148
Saroj
Arun
AHK0757500
87
17
1153
Saroj
Devi Singh
UP/73/357/0252466
87
170
440
Saroj
Harendrakumar
FQL2006088
87
170
668
Saroj
Mahendra Singh
AHK0807719
87
171
126
Saroj
Sureshakumar
FQL1636349
87
171
598
Saroj
Ashok
AHK2297984
87
171
780
Saroj
Ravindra Kumar
AHK0235077
87
173
1006
SAROJ
RAMBARAN SINGH
AHK2531580
87
173
1187
SAROJ
RAM NARAIN
AHK2763225
87
173
1230
SAROJ
LAKSHMI NARAIN
AHK2763654
87
174
146
Saroj
Siyaram
UP/73/357/0492427
87
175
20
Saroj
Viri Singh
FQL3086923
87
175
516
Saroj
Rajendrasingh
FQL2009579
87
176
456
Saroj
Rakeshchandra
UP/73/357/0492330
87
178
112
Saroj
R L Dhingara
FQL1147388
87
178
211
Saroj
J P Eiis
FQL2587061
87
178
560
Saroj
Fundilal
AHK0281162
87
211
483
Saroj
Girdhar Gopal
AHK0392829
87
212
895
Saroj
Shantanu Upadhyay
FQL2352557
87
213
10
SAROJ
DEEP CHAND
AHK2518082
87
213
67
SAROJ
SANJIV KUMAR
AHK2105773
87
213
160
Saroj
Indrapal
FQL1368208
87
213
512
Saroj
Omaprakash
UP/73/357/0525413
87
213
514
Saroj
Sureshchandra
AHK0588640
87
213
615
Saroj
Ravi Kumar
FQL1367903
87
214
144
Saroj
Gyanaprakash
AHK2357960
87
214
296
Saroj
Maujiram
UP/73/357/0525538
87
214
384
Saroj
Dinesh
AHK0862060
292
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
204
801
Saroj
Elector Name
Vijay Kumar
AHK0249656
87
204
1181
Saroj
Ashok
FQL1981232
87
209
475
Saroj
Khubi Singh
FQL1981687
87
21
175
Saroj
Shrikrishn
AHK2268860
87
207
789
Saroj
Dalip
AHK0279844
87
207
803
Saroj
Prabhatilal
FQL1550474
87
208
175
Saroj
Keval Singh
AHK1248277
87
206
401
Saroj
Dilip Kumar
FQL1550094
87
206
435
Saroj
Koran Singh
UP/73/357/0459089
87
206
475
Saroj
Dilip
FQL2603363
87
206
551
Saroj
Nahar Singh
FQL1137793
87
206
910
Saroj
Lakhan Singh
AHK0916924
87
203
468
Saroj
Osapal
FQL1982545
87
203
824
Saroj
Bhajan Lal
FQL1934892
87
203
892
Saroj
Sher Singh
FQL2295350
87
204
70
Saroj
Sureshakumarayadav
UP/73/357/0450551
87
201
1029
Saroj
Vaijanath
AHK0099937
87
201
1175
Saroj
Mukesh
AHK0938241
87
203
392
Saroj
Rajendra
FQL1935147
87
2
809
Saroj
Hari Singh
AHK2252310
87
20
298
Saroj
Hakimasingh
FQL2431229
87
196
459
Saroj
Govind
UP/73/357/0438254
87
198
250
Saroj
Bhupendra
FQL1971258
87
198
332
Saroj Devi
Satosh Kumar
FQL1971555
87
198
390
Saroj
Nihal Singh
FQL1141191
87
198
808
SAROJ
ANIL
AHK1821099
87
199
287
Saroj
Mul Chand
AHK0091165
87
199
911
Saroj
Naimichand
AHK0398628
87
2
22
Saroj
Chhuttan
FQL2631315
87
2
49
Saroj
Rajendra Prasad
FQL1397587
87
2
445
Saroj
Purushottam
FQL1660232
87
20
749
Saroj
Mevaram
UP/73/357/0261328
87
194
525
Saroj
Amar Nath
FQL2032761
87
194
782
Saroj
Brajamohan
UP/73/357/0432436
87
195
134
Saroj
Prem Singh
UP/73/357/0429063
87
195
653
Saroj
R. K. Sharma
UP/73/357/0432545
87
195
982
Saroj
Shantanu Kumar
UP/73/357/0432804
87
197
49
Saroj
Rakesh
FQL1144864
87
197
700
Saroj
Prem Singh
AHK0556704
87
197
795
Saroj
Nemi Chandra
FQL1140367
87
192
735
SAROJ
RAMOO
AHK1806215
87
193
133
Saroj
Indramohan
UP/73/357/0426074
87
193
316
Saroj
Vimal
UP/73/357/0426176
87
193
330
Saroj
Kalichran
FQL1972017
87
193
538
Saroj
Omi
UP/73/357/0426304
87
190
276
Saroj
Solman
UP/73/357/0417068
87
183
157
Saroj Agraval
Madan Chand
FQL1988526
87
235
621
Saroj Agraval
Ishvar Saran Agraval
AHK0874149
87
82
475
Saroj Agraval
Subhash Chandra Agraval
AHK0467837
87
377
1101
Saroj Agraval
Ashok Kumar Agraval
AHK0385302
87
212
935
SAROJ AGRVAL
ISHVAR SHARAN AGRVAL
AHK2203826
87
283
633
SAROJ ARORA
VINOD ARORA
AHK1789809
87
153
467
Saroj Asthana
Shailendra Kumar Asthana
AHK0262121
87
218
351
Saroj Badhel
Charan Sih Badhel
AHK0239210
87
218
475
Saroj Baghel
Brijamohan Baghel
AHK1203223
87
201
336
SAROJ BAI
GORE LAL
AHK1960780
87
242
934
Saroj Baijal
Shyamnarayan
FQL3033115
87
78
249
Saroj Bala
Minesh Kumar
AHK0323782
87
340
154
Saroj Bala Bajaj
Sunil Kumar Bajaj
AHK1265032
87
188
276
Saroj Bala Ravat
Sushil Ravat
AHK0798348
87
396
921
SAROJ BALA YADAV
VIJAY SINGH YADAV
AHK2687705
87
20
626
Saroj Bansal
Suresh
UP/73/357/0261278
293
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
90
113
Saroj Bhadauriya
Elector Name
Harish Kumar Singh
CWY2361221
87
83
461
Saroj Bharadvaj
Panna Lal
CWY3693041
87
19
409
SAROJ CHADDA
BALKISHAN CHADDA
AHK2073419
87
236
1334
SAROJ CHADDA
SURESH KUMAR
AHK2057172
87
80
287
Saroj Chahar
Jagavir Singh
AHK0789198
87
392
677
Saroj Chandra
Suresh Chandra
AHK1219260
87
172
903
SAROJ CHATURVEDI
YOGENDRA NATH
AHK2598662
87
132
253
Saroj Chatuverdi
Dilipchatuvaredi
CWY2919033
87
142
883
SAROJ CHAUDHARY
KAMENDRA SINGH
AHK2612372
87
120
457
SAROJ CHAUHAN
PUROOSHOTTAM SINGH CHAUHAN
AHK1849744
87
173
1197
SAROJ CHAUHAN
INDAL SINGH
AHK2763324
87
230
959
SAROJ CHAUHAN
VIKRANT SINGH
AHK2654036
87
236
853
Saroj Chaurasiya
Rajesh Chaurasiya
AHK1338474
87
35
306
Saroj Denvi
Vimal Kumar
AHK2267300
87
76
92
Saroj Denvi
Chandra Prakash
UP/73/359/0630741
87
123
304
Saroj Devi
Vijendra Singh
AHK1349810
87
126
165
Saroj Devi
Vijendra Kumar
AHK0818278
87
126
443
Saroj Devi
Harishankar
UP/73/359/0750438
87
128
230
Saroj Devi
Keshav Singh
AHK1057470
87
129
132
Saroj Devi
Sovran Singh
AHK0552109
87
1
219
Saroj Devi
Gopal
UP/73/357/0201106
87
104
521
Saroj Devi
Ashok Kumar
AHK0322131
87
10
349
Saroj Devi
Vijay Singh
UP/73/357/0234740
87
1
1389
Saroj Devi
Omaprakash
AHK0000166
87
100
144
Saroj Devi
Munna Singh
AHK1014034
87
117
538
Saroj Devi
Pushparaj
AHK0262857
87
117
550
Saroj Devi
Vinod Kumar
AHK0553503
87
115
829
Saroj Devi
Bachchu Singh
AHK0160036
87
111
682
Saroj Devi
Munnalal
AHK0722173
87
7
1046
Saroj Devi
Mulk Singh
AHK1485507
87
70
20
Saroj Devi
Sva.Mahesh
AHK1654813
87
72
827
Saroj Devi
Vinod Kumar
AHK0462663
87
73
677
SAROJ DEVI
PAWAN KUMAR
AHK2535086
87
70
650
Saroj Devi
Raman Kumar
AHK0773192
87
67
619
Saroj Devi
Narendra
FQL1085430
87
65
165
SAROJ DEVI
LATE.RMESH CHAND SHARMA
AHK2030161
87
65
614
SAROJ DEVI
DAFEDAR SINGH
AHK1861327
87
65
628
Saroj Devi
Dhara Singh
FQL2592814
87
66
528
Saroj Devi
Brij Kishor
UP/73/357/0384258
87
66
214
Saroj Devi
Mahendra Singh
FQL1961580
87
60
156
Saroj Devi
Vijyapal Singh
AHK2311058
87
56
64
Saroj Devi
Raju
FQL1530237
87
57
747
Saroj Devi
Lakshman Prasad
AHK1039122
87
56
585
Saroj Devi
Ram Sevak Sharma
AHK0453407
87
51
290
Saroj Devi
Darshan
UP/73/357/0345026
87
54
615
Saroj Devi
Sva.Vahadur Singh
AHK1533132
87
49
716
Saroj Devi
Jayaprakash
AHK0971093
87
43
1185
SAROJ DEVI
SANJAYA SINGH
AHK1840339
87
45
761
Saroj Devi
Ramesh
UP/73/357/0336304
87
46
143
Saroj Devi
Pavan Singh
AHK1619386
87
84
263
Saroj Devi
Jagadish Prasad
UP/73/359/0660107
87
84
713
Saroj Devi
Udyapal Singh
AHK0017939
87
85
786
Saroj Devi
Keshav Prasad
AHK1508399
87
85
882
Saroj Devi
Sva.Sarvan Singh
AHK1533504
87
87
579
Saroj Devi
Vijay Singh
UP/73/359/0669334
87
87
810
Saroj Devi
Omaprakash
AHK0792275
87
75
163
Saroj Devi
Om Prakash
UP/73/359/0630314
87
79
899
Saroj Devi
Hari Shankar
AHK0451724
87
8
747
Saroj Devi
Manoj
AHK0972539
87
89
1129
Saroj Devi
Hakim Singh
CWY0956508
87
89
135
Saroj Devi
Keshav Prasad
CWY1326933
87
89
910
Saroj Devi
Sarvan Singh
AHK1647205
294
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
99
566
Saroj Devi
Elector Name
Rakesh Kumar
AHK0958546
87
35
967
Saroj Devi
Bachchu Singh
AHK2267995
87
348
99
SAROJ DEVI
SURESH CHAND
AHK1946680
87
343
1075
Saroj Devi
Dhanavir Singh
AHK0853390
87
343
124
Saroj Devi
Jagannath Singh
AHK0854208
87
342
685
Saroj Devi
Dayal Singh
FQL2396158
87
356
909
Saroj Devi
Roshan Lal
AHK2399467
87
358
338
Saroj Devi
Ajay Kumar
AHK0667378
87
355
762
Saroj Devi
Buri Singh
AHK1529817
87
355
775
Saroj Devi
Jitendra
AHK1532290
87
356
268
Saroj Devi
Ajay
CPD3564242
87
353
871
Saroj Devi
Rajendra
AHK0188854
87
354
751
Saroj Devi
Hari Babu
AHK1549526
87
36
814
Saroj Devi
Sohan Singh
AHK0994947
87
358
716
Saroj Devi
Brij Mohan
AHK0667279
87
358
807
Saroj Devi
Hari Babu
CPD3848090
87
359
5
SAROJ DEVI
HAKIM SINGH
AHK1992684
87
359
1135
SAROJ DEVI
MUNSHILAL
AHK2155877
87
360
239
Saroj Devi
Jay Prakash
CPD4377073
87
363
30
SAROJ DEVI
KANHIYA KUSHVAH
AHK2161313
87
316
727
Saroj Devi
Omaprakash
UP/73/356/0741343
87
319
414
Saroj Devi
Rajrandra Prasad
UP/73/357/0723003
87
317
114
Saroj Devi
Rameshvar
AHK0895458
87
318
103
SAROJ DEVI
TEJ SINGH
AHK2101749
87
314
751
Saroj Devi
Ram Singh
AHK1614627
87
314
895
SAROJ DEVI
RAJENDRA SINGH JADAUN
AHK2055929
87
315
215
Saroj Devi
Kalichran
AHK0214965
87
316
72
Saroj Devi
Dinesh Chandra
AHK1359264
87
323
383
SAROJ DEVI
SHYAM RATHAUR
AHK1951383
87
328
172
Saroj Devi
Sitara Devi
FQL2168359
87
328
458
Saroj Devi
Pratap Singh
FQL1156041
87
326
738
Saroj Devi
Gulajari Lal
FQL2510147
87
327
28
Saroj Devi
Ram Kumar
AHK1456342
87
325
283
Saroj Devi
Puran Chand
AHK0204743
87
325
397
Saroj Devi
Raju
AHK2235786
87
326
126
Saroj Devi
Ramakumar
FQL1459387
87
338
701
Saroj Devi
Mahesh Chand Bharti
AHK0683862
87
333
375
Saroj Devi
Mata Prasad
AHK0206078
87
330
678
Saroj Devi
Gulab Singh
FQL3051836
87
331
81
Saroj Devi
Bishnu Kumar
FQL2387819
87
390
594
SAROJ DEVI
SUNDAR SINGH
AHK2159036
87
392
295
SAROJ DEVI
DHARMENDRA SINGH
AHK2540482
87
392
342
Saroj Devi
Vijyapal Singh
AHK0932541
87
392
418
Saroj Devi
Munnalal
AHK0930677
87
392
13
Saroj Devi
Sujan Singh
AHK0931501
87
394
388
SAROJ DEVI
DIVARI LAL
AHK2493294
87
393
219
Saroj Devi
Vimal Kumar
CPD4331203
87
393
755
Saroj Devi
Raju
AHK0691279
87
393
798
Saroj Devi
Pappu Ram
AHK0952192
87
385
897
Saroj Devi
Raju Kardam
AHK0514182
87
386
84
Saroj Devi
Bhagvati Prasad
AHK0939660
87
386
534
Saroj Devi
Sujan Singh
AHK0682617
87
386
547
Saroj Devi
Munna Lal
AHK0689919
87
384
844
Saroj Devi
Pancham Singh
AHK0925404
87
386
1163
SAROJ DEVI
LATE.SURESH CHANDRA
AHK2748127
87
387
72
Saroj Devi
Mahendra Singh
AHK0951244
87
385
91
Saroj Devi
Pallu
CPD4347019
87
385
102
Saroj Devi
Puran Singh
AHK0939421
87
385
315
Saroj Devi
Vishambardayal
UP/73/356/0618250
87
385
435
Saroj Devi
Amar Singh
AHK1588078
87
382
587
Saroj Devi
Kali Charan
AHK1734417
87
41
318
Saroj Devi
Bhagchand
UP/73/357/0321118
295
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
44
363
Saroj Devi
Elector Name
Shri Gopal
FQL1844976
87
42
483
Saroj Devi
Ramababu
UP/73/357/0327227
87
42
965
SAROJ DEVI
SHIV KUMAR
AHK2510691
87
398
69
Saroj Devi
Lakshman Singh
AHK1451095
87
398
464
Saroj Devi
Ranajit Singh
AHK0315994
87
399
79
Saroj Devi
Ram Kishan
AHK0914770
87
399
535
Saroj Devi
Dinesh Chand
AHK0680645
87
399
555
Saroj Devi
Sureshchand
AHK0680686
87
380
1214
SAROJ DEVI
SHIVRAM SINGH
AHK2673739
87
380
1243
SAROJ DEVI
RAKSHPAL SINGH
AHK2674281
87
381
582
Saroj Devi
Rajendra Prasad
AHK0912444
87
379
719
Saroj Devi
Dharm Singh
AHK1704832
87
379
914
Saroj Devi
Vishnu
AHK0388637
87
380
337
Saroj Devi
Vinod Kumar
AHK1281781
87
378
48
Saroj Devi
Dhure Lal
AHK1185826
87
376
1300
Saroj Devi
Ninuaram
AHK1436310
87
375
768
SAROJ DEVI
RAJENDRA SINGH
AHK2044345
87
376
64
Saroj Devi
Gyaniram
AHK0517458
87
376
312
Saroj Devi
Sheru
AHK0521054
87
373
357
Saroj Devi
Vasudev
UP/73/356/0609083
87
373
799
Saroj Devi
Rajavir Singh
AHK0378448
87
374
595
Saroj Devi
Chandra Prakash
AHK1464171
87
375
219
Saroj Devi
Satish Kumar
CPD3998366
87
369
191
Saroj Devi
Komal Singh
AHK1250307
87
369
736
Saroj Devi
Munna Lal
AHK2455962
87
369
1111
SAROJ DEVI
RAJESH BABU
AHK2666949
87
370
502
Saroj Devi
Kishan Singh
CPD2111805
87
371
1140
Saroj Devi
Hari Singh
AHK1516129
87
371
1297
SAROJ DEVI
OMPRAKASH
AHK2719771
87
372
404
Saroj Devi
Jogindar
AHK1590942
87
373
44
Saroj Devi
Prem Chand
CPD3527116
87
373
117
SAROJ DEVI
HUKAM SINGH
AHK1924539
87
371
66
Saroj Devi
Rajavir Singh
AHK0598854
87
371
826
Saroj Devi
Ramaprakash
UP/73/356/0603993
87
363
1108
Saroj Devi
Vishmbhar
UP/73/356/0471524
87
364
184
SAROJ DEVI
SANJAY
AHK2539716
87
364
316
Saroj Devi
Anil Kumar
AHK1556562
87
364
535
Saroj Devi
Gangaram
AHK0696500
87
366
814
Saroj Devi
Satyavir
CPD3286176
87
366
815
Saroj Devi
Ashok
AHK2473122
87
366
1004
Saroj Devi
Satya Prakash Divakar
AHK1704642
87
366
294
Saroj Devi
Rajakishor
UP/73/356/0471987
87
366
344
Saroj Devi
Ramanath Singh
UP/73/356/0472012
87
367
878
SAROJ DEVI
MANVIR SINGH
AHK2664506
87
368
101
Saroj Devi
Babulal
AHK0906784
87
368
810
Saroj Devi
Hari Shankar
CPD4385217
87
236
187
Saroj Devi
Bhamar Singh
UP/73/357/0549015
87
236
983
Saroj Devi
Jamunaprasad
UP/73/357/0549087
87
231
397
Saroj Devi
Suresh Chandra
AHK1327840
87
232
46
Saroj Devi
Sovran Singh
AHK0079905
87
234
171
Saroj Devi
Haresh Kumar
FQL2252583
87
235
18
SAROJ DEVI
NARAIN SINGH
AHK1821933
87
235
46
SAROJ DEVI
DEV KUMAR
AHK2078277
87
235
367
Saroj Devi
Rakesh
FQL3088051
87
233
277
SAROJ DEVI
JAYANTI
AHK1868298
87
233
545
Saroj Devi
Haresh Kumar
AHK2384832
87
247
1145
Saroj Devi
Sva. Kalua
AHK1351253
87
25
665
Saroj Devi
Raju
FQL1911528
87
25
923
Saroj Devi
Munna Lal
AHK1584572
87
25
926
Saroj Devi
Sva Shri Mohan Singh
AHK1369909
87
252
670
Saroj Devi
Umesh Kumar
AHK1427236
87
252
839
Saroj Devi
Sikadar
AHK0191791
296
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
252
1311
Saroj Devi
Elector Name
Arjun Singh
AHK1394717
87
251
966
Saroj Devi
Rukam Pal
AHK1552173
87
257
224
Saroj Devi
Lakshminarayan
AHK1310143
87
254
818
Saroj Devi
Anil Kumar
AHK0851832
87
254
1116
Saroj Devi
Kedar Singh
AHK1427129
87
255
67
Saroj Devi
Rameshvar
FQL1104785
87
228
162
SAROJ DEVI
DANI RAM
AHK1950666
87
23
85
Saroj Devi
Sanju
FQL2281624
87
229
572
SAROJ DEVI
MUKESH
AHK2050243
87
227
243
Saroj Devi
Satyaprakas
FQL3081031
87
223
139
Saroj Devi
Matu Singh
FQL2348035
87
224
570
Saroj Devi
Basantalal
FQL2348613
87
226
623
Saroj Devi
Mahesh Singh
AHK1305887
87
226
630
Saroj Devi
Sva Raghuvir Singh
AHK1307081
87
222
1202
Saroj Devi
Totaram
AHK2366284
87
222
1353
Saroj Devi
Summer Singh
AHK1312016
87
222
1361
Saroj Devi
Sohan Lal
AHK0396002
87
222
1387
Saroj Devi
Gaya Prasad
FQL3083631
87
221
1174
Saroj Devi
Shri Mukesh
AHK1262823
87
219
555
Saroj Devi
Puran Puri
AHK0412627
87
22
167
Saroj Devi
Ramamohan
FQL1906064
87
217
235
Saroj Devi
Rajapal
AHK1583020
87
217
322
Saroj Devi
Kali Charan
AHK1558063
87
218
412
Saroj Devi
Ramsahay
UP/73/357/0525824
87
218
788
SAROJ DEVI
RAMAPRKASH
AHK1806512
87
218
948
Saroj Devi
Bigha Ram
FQL1403526
87
217
1020
Saroj Devi
Chhotelal
AHK2360378
87
217
1032
Saroj Devi
Kailashchand Dikshit
AHK1337534
87
218
47
Saroj Devi
Rajavir
AHK0264317
87
218
137
Saroj Devi
Dinesh Singh
AHK0238790
87
218
170
Saroj Devi
Vinod Kumar Badhel
AHK0238659
87
216
1682
Saroj Devi
Ramesh Chand
FQL2997211
87
217
1
SAROJ DEVI
RAMAPRKASH
AHK1923747
87
214
1112
Saroj Devi
Sva. Subhash Chand
AHK0070144
87
215
1
SAROJ DEVI
RAKESH BABOO SHARMA
AHK2508547
87
215
430
Saroj Devi
Kalichran Kushavah
AHK1498351
87
214
629
Saroj Devi
Sureshchandra
UP/73/357/0525039
87
215
855
Saroj Devi
Suresh Tomar
AHK2360253
87
215
1048
Saroj Devi
Madan Lal Pachauri
AHK0081778
87
215
1141
Saroj Devi
Kamal Singh
AHK1726520
87
216
3
SAROJ DEVI
RAVI KUMAR
AHK1829787
87
216
534
Saroj Devi
Kalashchanadra
AHK1239268
87
285
148
Saroj Devi
Rakesh Dhakre
FQL2378222
87
286
1027
SAROJ DEVI
JAGDISH VERMA
AHK2638997
87
290
784
Saroj Devi
Natthilal
AHK2458578
87
305
197
SAROJ DEVI
CHAND SINGH
AHK1997535
87
306
954
Saroj Devi
Dharmavir Singh
FQL2111920
87
302
1033
Saroj Devi
Shiv Charan
FQL2999613
87
302
836
Saroj Devi
Sva Shivcharan
AHK0888412
87
302
875
Saroj Devi
Ramaprakas
FQL2215788
87
3
9
Saroj Devi
Lalataprasad
UP/73/357/0207315
87
3
334
Saroj Devi
Lakshminarayan
UP/73/357/0207435
87
3
686
Saroj Devi
Shiv Kumar
FQL3086345
87
300
167
Saroj Devi
Anar Singh
AHK0672162
87
261
414
Saroj Devi
Ramaprakash
FQL2614485
87
262
208
Saroj Devi
Jivan Lal
UP/73/357/0591001
87
264
223
SAROJ DEVI
VIRENDRA KUMAR
AHK1932995
87
256
599
Saroj Devi
Narayan Singh
AHK1628049
87
253
1017
Saroj Devi
Jogesh Babu
AHK1570159
87
258
72
Saroj Devi
Nikil Singh
FQL2363083
87
26
69
Saroj Devi
Viri Singh
FQL2309979
87
26
157
Saroj Devi
Jitendra
FQL2288686
297
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
26
436
Saroj Devi
Elector Name
Nar Singh
AHK2276160
87
260
240
Saroj Devi
P Kishan Pal
FQL1389550
87
260
640
Saroj Devi
Shankar Lal
AHK0101642
87
260
1206
Saroj Devi
Ramesh
AHK2226520
87
266
1176
Saroj Devi
Ratan Lal
UP/73/357/0603214
87
267
306
Saroj Devi
Raju
AHK2362226
87
265
1028
Saroj Devi
Banni Singh
FQL1561570
87
265
187
Saroj Devi
Raj Vir Singh
FQL2069557
87
266
326
Saroj Devi
Dashrath Singh
AHK0194431
87
266
536
Saroj Devi
Shankar Lal
AHK1212257
87
266
789
Saroj Devi
Ashok Kumar
FQL2466977
87
269
1042
Saroj Devi
Ramnaresh Upadhyay
AHK2389310
87
269
1022
Saroj Devi
Puran Singh
AHK0311787
87
275
29
SAROJ DEVI
ARAVIND SINGH
AHK2503233
87
276
616
Saroj Devi
Prem Singh
UP/73/357/0684209
87
276
732
Saroj Devi
Vedaprakash
UP/73/357/0684013
87
276
826
Saroj Devi
Sher Singh
UP/73/357/0684350
87
277
116
Saroj Devi
Bhagavan Singh
AHK2395697
87
173
803
Saroj Devi
Narendra Singh
AHK0087866
87
173
845
Saroj Devi
Mohar Singh
AHK1444660
87
174
24
Saroj Devi
Lakhan Singh
AHK0235614
87
174
108
Saroj Devi
Dharm Pal
UP/73/357/0492392
87
175
592
SAROJ DEVI
UMMER SINGH
AHK1981307
87
175
635
Saroj Devi
Narayan Singh
AHK1289487
87
176
47
Saroj Devi
Lakhan Singh
AHK1191949
87
176
113
SAROJ DEVI
PAPPU
UP/73/357/0492314
87
177
500
Saroj Devi
Bhagavan Singh
AHK1294321
87
177
672
Saroj Devi
Vijay Singh
AHK1336478
87
176
692
Saroj Devi
Yokhiram
AHK1191972
87
177
102
Saroj Devi
Nekaram
AHK2290484
87
173
507
Saroj Devi
Lakshman
AHK0230060
87
170
196
Saroj Devi
Suresh Kumar
AHK0808154
87
171
448
Saroj Devi
Itavari Lal
AHK2300689
87
172
168
Saroj Devi
Chandan Singh
AHK1244078
87
172
268
Saroj Devi
Ashok Kumar
AHK0088054
87
189
340
SAROJ DEVI
DEVENDRA KUMAR
FQL1852235
87
187
867
SAROJ DEVI
RAM KHILADI
AHK0559906
87
188
2
Saroj Devi
Ramavir Singh
AHK0798231
87
188
53
SAROJ DEVI
CHHOTELAL
AHK1835701
87
183
1066
Saroj Devi
Dipchand Jha
FQL3103892
87
185
71
Saroj Devi
Bhagvati Prasad
FQL2437408
87
186
87
Saroj Devi
Devakinandan
UP/73/357/0402086
87
186
119
SAROJ DEVI
GAJJO
AHK1787340
87
186
194
Saroj Devi
Kamal Singh
UP/73/357/0402142
87
181
729
Saroj Devi
Bhagvat Prakash
FQL1144450
87
179
71
SAROJ DEVI
NARAIN SINGH
AHK1911726
87
180
645
SAROJ DEVI
DEVENDRA SINGH
AHK2515237
87
200
439
Saroj Devi
Chanadrabhan
FQL2346336
87
200
859
Saroj Devi
Chhatrapti
FQL2344307
87
200
1041
Saroj Devi
Satya Prakash
AHK0098830
87
200
1073
Saroj Devi
Ram Babu
AHK0098871
87
200
1343
Saroj Devi
Naresh
FQL1480839
87
2
217
Saroj Devi
Ayodhyaprasad
UP/73/357/0207294
87
193
107
Saroj Devi
Kailashchandra
UP/73/357/0426038
87
193
598
Saroj Devi
Puran Chand
UP/73/357/0426272
87
194
111
SAROJ DEVI
SVA.VIR KUMAR
AHK1857929
87
203
349
Saroj Devi
Bhajnalal
FQL2190643
87
203
410
Saroj Devi
Surjabhan
AHK2332658
87
204
18
Saroj Devi
Dip Chand Jha
FQL3099975
87
204
711
Saroj Devi
Ramavavu
AHK0909853
87
204
874
Saroj Devi
Keshvakumar
AHK2335107
87
207
55
Saroj Devi
Pappu Singh
AHK0859058
298
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
207
98
Saroj Devi
Elector Name
Satishchand
AHK0279976
87
207
520
Saroj Devi
Bachchu Singh
UP/73/357/0459242
87
207
752
Saroj Devi
Vijendra Singh
UP/73/357/0459238
87
204
1030
Saroj Devi
Kamal Singh
AHK0409649
87
205
1044
Saroj Devi
Kamal Singh
AHK0068486
87
206
486
Saroj Devi
Omaprakash
AHK2350478
87
210
217
Saroj Devi
Rajvahadur
FQL1410869
87
210
396
Saroj Devi
Munna Lal
AHK2355667
87
210
543
Saroj Devi
Harivanshi
AHK1360734
87
201
775
Saroj Devi
Lakshmi Narayan
AHK1216928
87
208
463
Saroj Devi
Bhikam Singh
AHK0406660
87
212
291
SAROJ DEVI
SATISH KUMAR
AHK2049153
87
211
153
SAROJ DEVI
SHYAM BABU
AHK2244275
87
212
164
Saroj Devi
Subhashchand
AHK1163138
87
212
170
Saroj Devi
Dalchand Jha
FQL3090891
87
140
1316
SAROJ DEVI
RAMPAL SINGH
AHK2750453
87
144
503
Saroj Devi
Vidha Ram
AHK1050400
87
144
955
Saroj Devi
Sodan Singh
AHK0730457
87
142
282
Saroj Devi
Mahendra Pal
CWY3159498
87
143
846
Saroj Devi
Ramakant
UP/73/359/0783882
87
144
1235
SAROJ DEVI
KRISHNPAL SINGH
AHK2615672
87
145
141
Saroj Devi
Hari Raj Singh
CWY3670973
87
146
4
Saroj Devi
Chandravir Singh
CWY3194875
87
137
447
Saroj Devi
Niraj
AHK0076224
87
138
497
Saroj Devi
Gitanand
CWY3194206
87
137
211
Saroj Devi
Rameshchandra
UP/73/359/0774081
87
139
889
Saroj Devi
Kali Charan Sharma
AHK1046168
87
14
174
Saroj Devi
Sumer Singh
AHK1496736
87
154
708
Saroj Devi
Nahar Singh
FQL2015527
87
154
897
Saroj Devi
Rajesh Varma
AHK1682541
87
148
752
Saroj Devi
Sva.Shishupal Singh
AHK1685916
87
149
91
Saroj Devi
Girraj Singh
AHK1040336
87
151
728
Saroj Devi
Rajavir Singh
FQL1547082
87
156
1451
SAROJ DEVI
RAMESH CHAND
AHK2584662
87
157
936
Saroj Devi
Vinod
UP/73/357/0465620
87
155
887
Saroj Devi
Naimi Chand
AHK2352698
87
156
224
Saroj Devi
Sarvan Singh
UP/73/357/0465799
87
155
165
Saroj Devi
Satish Kumar
AHK1047992
87
153
981
Saroj Devi
Chandavir Singh
AHK2346302
87
169
755
Saroj Devi
Jagadish Nimesh
AHK1621671
87
167
1114
SAROJ DEVI
OMPRAKASH
AHK2716843
87
168
424
Saroj Devi
Siyaram
FQL1634815
87
167
566
Saroj Devi
Uttam Singh
AHK1662998
87
167
582
Saroj Devi
Ramesh Chandra
AHK1373703
87
161
614
Saroj Devi
Bhuri Singh
AHK0725515
87
162
873
Saroj Devi
Bachchu Singh
UP/73/357/0507495
87
164
549
Saroj Devi
Sultan
FQL2037687
87
165
229
Saroj Devi
Lekharaj
FQL1997469
87
166
26
Saroj Devi
Niroti Lal
AHK1657097
87
166
134
Saroj Devi
Gopal Singh
AHK0258814
87
166
517
Saroj Devi
Premapal Singh
AHK2379311
87
167
30
Saroj Devi
Mukesh Vavu
AHK1025832
87
167
45
Saroj Devi
Mahesh Chandra
AHK1373000
87
160
1044
Saroj Devi
Jay Singh
UP/73/357/0507273
87
163
279
Saroj Devi
Hari Singh
FQL1992361
87
158
548
Saroj Devi
Sonu
UP/73/357/0501402
87
158
1225
Saroj Devi
Girish Babu
AHK0845230
87
158
1272
SAROJ DEVI
GIRRAJ SINGH
AHK2586931
87
159
631
Saroj Devi
Girarajasingh
FQL2010569
87
120
204
Saroj Devi Dhakre
Sonu Singh Dhakre
AHK0088666
87
186
570
Saroj Devi Gupta
Shribhgavanagupta
UP/73/357/0402352
87
35
1212
Saroj Devi Jain
Late. Puttulal Jain
AHK1027994
299
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
371
313
Saroj Devi Mittal
Elector Name
Harichandra Mittal
AHK1663343
87
393
656
SAROJ DEVI NEELAM
BABU LAL
CPD3641891
87
116
686
Saroj Devi Sharma
Thakur Prasad Sharma
AHK1058437
87
137
226
Saroj Devi Sharma
Kishan Gopal Sharma
AHK0982876
87
242
999
SAROJ DEVI SHARMA
CHARAN LAL
FQL3033313
87
289
648
Saroj Devi Singhal
Om Prakash Singhal
AHK0102533
87
173
3
SAROJ DEVI SONY
KISHAN SONY
AHK2193779
87
293
298
SAROJ DEVI VARMA
HARI SHANKAR VARMA
AHK1859818
87
179
558
SAROJ DHINGRA
RAM LAL DHINGRA
AHK2727154
87
242
9
Saroj Dikshit
Ramapratap Dikshit
AHK0390138
87
238
110
Saroj Divakar
Raju Divakar
AHK0687160
87
311
902
Saroj Divakar
Ramababu Divakar
AHK0213157
87
36
1038
Saroj Divakar
Babulal
AHK0995217
87
36
1184
SAROJ DIVAKAR
PRAKASH DIVAKAR
AHK2564482
87
57
723
Saroj Duve
Manoj Duve
AHK0450049
87
280
576
Saroj Gaur
Pradip Krishna Gaur
UP/73/357/0621154
87
219
403
SAROJ GOYAL
RATIRAM GOYAL
AHK1917459
87
119
210
Saroj Gupta
Babulal
AHK1003847
87
229
598
Saroj Gupta
Subhash Chand
FQL2354967
87
212
999
Saroj Gupta
Rakesh Kumar Gupta
AHK0265660
87
30
535
Saroj Gupta
Sureshchandragupta
AHK0463190
87
297
88
Saroj Gupta
Giraraj Kishor
FQL3072873
87
273
62
Saroj Gupta
Ramakumar Gupta
FQL1564384
87
214
45
Saroj Gupta
Dhiraj Gupta
AHK1694900
87
2
575
Saroj Gupta
Dharmendra
FQL2316602
87
20
581
Saroj Gupta
Harishankar Gupta
FQL2320869
87
140
822
Saroj Gupta
Shrikrishn Gupta
AHK1643550
87
145
1465
SAROJ GUPTA
SUNIL KUMAR
AHK2616852
87
140
1158
Saroj Gupta
Ram Lakshman
AHK0580837
87
154
1057
SAROJ GUPTA
VIKASH GUPTA
AHK2754430
87
157
680
Saroj Gupta
Nivas Gupta
AHK1019033
87
65
702
Saroj Gupta
Vinod Kumar Gupta
FQL1532548
87
340
118
Saroj Gupta
Rajendra Prasad
FQL3030442
87
4
973
Saroj Gupta
Munna Gupta
FQL1163021
87
222
420
Saroj Gurjar
Mukesh Gurjar
AHK1645662
87
183
346
Saroj Handa
Nandan Handa
FQL3104759
87
18
526
Saroj Jain
Pavan Kumar Jain
AHK0005363
87
20
585
Saroj Jain
Manoj Jain
FQL3039682
87
20
973
Saroj Jain
Shivakumar Jain
FQL2308922
87
216
435
Saroj Jain
Durga Prasad Jain
AHK0576363
87
219
19
SAROJ JAIN
VIRENDRA JAIN
AHK0242628
87
31
53
Saroj Jain
Vishan Kumar Jain
AHK0020008
87
295
582
Saroj Jain
Raj Kumar Jain
AHK0702761
87
42
149
SAROJ JAIN
BHAGCHAND JAIN
FQL2599439
87
42
298
Saroj Jain
Mukesh Jen
FQL1930072
87
206
209
Saroj Jayant
Ardashakumar Jayant
FQL1938992
87
220
658
SAROJ KATARA
SUBHASH CHAND KATARA
AHK2195279
87
173
397
Saroj Kaushik
Harioum Kaushik
AHK1370055
87
133
402
Saroj Kumar
Shivanand Ray
AHK1650449
87
80
131
Saroj Kumar
Ghanashyam
UP/73/359/0639456
87
139
848
Saroj Kumar Yadav
Tale Singh
UP/73/359/0780279
87
112
45
Saroj Kumari
Narans Kumar Goyal
CWY0959965
87
106
655
Saroj Kumari
Sobran Singh
CWY3665080
87
126
541
Saroj Kumari
Rajesh Singh
AHK0261016
87
139
892
Saroj Kumari
Balchandra Nirala
AHK1045715
87
137
338
Saroj Kumari
Manish Kumar Varma
AHK0251827
87
142
217
Saroj Kumari
Jogendra Singh
CWY3530235
87
143
88
Saroj Kumari
Mullan Singh
AHK2328995
87
145
669
Saroj Kumari
Tarachandra
UP/73/359/0783894
87
148
864
SAROJ KUMARI
PREM CHANDRA
AHK1904812
87
154
809
Saroj Kumari
Kamalesh
AHK0262287
87
158
217
Saroj Kumari
Vijay
UP/73/357/0501287
300
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
158
771
Saroj Kumari
Elector Name
Ashok Kumar
AHK2360030
87
159
71
Saroj Kumari
Kamal Singh
FQL2342749
87
165
202
Saroj Kumari
Jasavir Singh
AHK0979823
87
165
224
Saroj Kumari
Atrasingh
AHK0728204
87
168
51
Saroj Kumari
Amareshakumar
AHK0589887
87
168
554
Saroj Kumari
Siyaram Kardam
AHK0250688
87
170
129
Saroj Kumari
Man Singh
UP/73/357/0498046
87
186
1398
Saroj Kumari
Bhagavan Singh
UP/73/357/0402753
87
185
266
Saroj Kumari
Prem Chandra
AHK1490747
87
186
118
Saroj Kumari
Narayan Singh
UP/73/357/0402105
87
207
540
Saroj Kumari
Shiv Singh
UP/73/357/0459120
87
210
157
Saroj Kumari
Rajenrd Prasad
AHK1227602
87
20
1148
Saroj Kumari
Hari Singh
AHK0636910
87
221
697
Saroj Kumari
Omaprakash
FQL2043917
87
218
940
Saroj Kumari
Vinay Kumar
FQL1405745
87
226
738
SAROJ KUMARI
KISHN SVROOP
AHK2515666
87
232
375
Saroj Kumari
Ravindra Kumar Sharma
UP/73/357/0543316
87
295
321
Saroj Kumari
Javaharalal
AHK0524769
87
295
626
SAROJ KUMARI
AMAR SINGH VARMA
AHK1936467
87
29
241
Saroj Kumari
Kanchan Singh
UP/73/357/0291044
87
303
416
Saroj Kumari
Dinesh Kumar
AHK2469971
87
306
63
Saroj Kumari
Bhagaban Singh
AHK1213305
87
297
365
Saroj Kumari
Ajay Kumar
UP/73/357/0645280
87
3
658
Saroj Kumari
Suraj
FQL1165802
87
266
1041
Saroj Kumari
Raju
UP/73/357/0603568
87
260
813
Saroj Kumari
Jagadish
UP/73/357/0585675
87
262
118
SAROJ KUMARI
RAMPRAKASH
AHK2136059
87
261
261
Saroj Kumari
Nahar Singh
UP/73/357/0585574
87
8
797
Saroj Kumari
Vinod
AHK2257111
87
76
485
Saroj Kumari
Lakshman Svarup
CWY2608230
87
86
495
Saroj Kumari
Surendra Kumar
UP/73/359/0660163
87
84
172
Saroj Kumari
Lakshman Singh
AHK0791111
87
93
492
SAROJ KUMARI
HARISH KUMAR
AHK1969443
87
89
720
Saroj Kumari
Vir Singh
UP/73/359/0675268
87
9
154
Saroj Kumari
Hiradesh
AHK2258325
87
9
687
Saroj Kumari
Manik Chand
AHK0749556
87
64
476
Saroj Kumari
Vinod
UP/73/357/0375121
87
70
479
Saroj Kumari
Pratap Singhanigam
UP/73/357/0390237
87
57
209
Saroj Kumari
Ramalal
UP/73/357/0357079
87
41
575
Saroj Kumari
Shiv Kumar
UP/73/357/0321034
87
395
402
Saroj Kumari
Gopal
UP/73/356/0627032
87
389
114
Saroj Kumari
Shivcharan
AHK0943902
87
371
128
Saroj Kumari
Bhagavan Das
CPD4069951
87
370
232
Saroj Kumari
Lakhnasingh
CPD1562354
87
369
1127
SAROJ KUMARI
CHOKHE LAL
AHK2667228
87
366
292
Saroj Kumari
Gyan Singh
UP/73/356/0471986
87
366
331
Saroj Kumari
Mahesh Kumar
UP/73/356/0472002
87
367
407
Saroj Kumari
Maharaj Singh
CPD1561943
87
367
431
Saroj Kumari
Malakhanasingh
CPD4170270
87
375
96
Saroj Kumari
Santosh Kumar
AHK0910174
87
340
59
SAROJ KUMARI
SANTOSH KUMAR
AHK2112803
87
346
809
SAROJ KUMARI
GULAB SINGH
AHK2141786
87
348
775
SAROJ KUMARI
ANIL KUMAR
CPD4088431
87
361
391
Saroj Kumari
Anil Kumar
AHK2404630
87
354
542
Saroj Kumari
Vijay Kumar
CPD3493582
87
355
558
Saroj Kumari
Hakim Singh
UP/73/356/0462629
87
339
62
Saroj Kumari
Lakhan Singh
FQL3029709
87
325
1146
Saroj Kumari
Vijay Singh
FQL1132489
87
326
90
Saroj Kumari
Munesh Kumar
UP/73/357/0732004
87
192
644
SAROJ KUMARI GUPTA
PANKAJ GUPTA
AHK2123925
87
324
365
Saroj Kumari Kushavah
Rakesh Kumar
AHK1506054
87
140
150
SAROJ KUMARI SHARMA
AVNISH KUMAR SHARMA
AHK1961770
301
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
217
852
Saroj Kumari Sharma
Elector Name
Vinay Kumar Sharma
AHK0866129
87
164
420
Saroj Kumari Shrivastav
Jay Prakash
FQL1999192
87
235
512
Saroj Kumari Varma
Vishnu Prasad Varma
AHK0525931
87
17
261
Saroj Kumaribhargav
Vinodabhargav
UP/73/357/0252141
87
117
591
Saroj Kushavah
Purushauttam Kushavah
AHK0263095
87
240
402
Saroj Kushavah
Komal Singh Kushavah
AHK1513365
87
233
317
SAROJ KUSHVAH
HARI SINGH
AHK1868595
87
380
467
SAROJ KUSHVAH
PANCHAM SINGH
AHK2103943
87
103
450
Saroj Kushvaha
Naresh Kumar
CWY2371220
87
106
994
SAROJ KUSHWAH
LATE.MUNNA LAL
AHK2697795
87
391
1241
SAROJ KUSHWAH
HARENDRA KUSHWAH
AHK2685188
87
384
1103
Saroj Lahari
Ghanashyam Lahari
AHK1583244
87
183
203
Saroj Lata
Ashok Kumar
AHK0808972
87
174
653
SAROJ LATA AGARWAL
RAMA SHANKAR AGARWAL
AHK2216810
87
279
556
Saroj Lawaniya
Arun Kant Lawaniya
FQL2210599
87
190
1213
SAROJ MAHAUR
RAMBABU MAHAUR
AHK2729374
87
190
1241
SAROJ MAHAUR
RAMBABU MAHAUR
AHK2729663
87
44
470
SAROJ MAHOUR
CHHUTTAN LAL
AHK2240315
87
36
1012
SAROJ MAISI
HAIRLD MAISI
AHK1835297
87
98
163
Saroj Mangal
Ram Babu Mangal
CWY2845238
87
339
1384
Saroj Mani Jain
Navin Chand Jain
AHK2439107
87
183
99
Saroj Maurya
Sanjiv Kumar Maurya
AHK0576827
87
131
632
SAROJ MINA
SAMANDAR SINGH MINA
AHK1819119
87
155
5
Saroj Mishra
Shyam Sundar Mishra
FQL1631613
87
216
675
Saroj Mishra
Ramasvarup Mishra
AHK1239425
87
92
450
Saroj Mittal
Gopal Mittal
AHK0641266
87
258
7
Saroj Nayar
Shri Shashi
FQL3071511
87
91
1124
SAROJ PACHAURI
SURENDRA SINGH PACHAURI
AHK2598522
87
99
503
SAROJ PADAM
LATE.B.S.PADAM
AHK2206795
87
153
966
Saroj Pal
Bhupendra Kumar
AHK2346153
87
92
1096
Saroj Pande
Rajendra Pande
CWY2865681
87
90
93
Saroj Pande
Siya Ram Pande
CWY3231891
87
380
12
SAROJ PARIHAR
KUNVARPAL SINGH PARIHAR
AHK1967066
87
263
717
Saroj Pathak
Rajendra Pathak
FQL3061215
87
263
718
Saroj Pathak
Rajendra Kumar Pathak
AHK1635143
87
218
264
Saroj Pathak
Santosh Pathak
FQL2353167
87
89
488
SAROJ PRKASH
PREM PRKASH
AHK1979178
87
218
1206
SAROJ PRKASHA DUBE
BHAGVATI PRASAD DUBE
AHK2225209
87
215
944
Saroj Rajaput
Chhote Lal Rajaput
AHK1726934
87
311
1362
SAROJ RAJPOOT
DEVENDRA SINGH
AHK2666261
87
89
682
Saroj Rani
Anand Kumar
UP/73/359/0675252
87
80
905
Saroj Rani
Bhushan Kumar
AHK0739771
87
340
317
Saroj Rani
Kalyan Svarup
AHK0812925
87
319
1079
Saroj Rathaur
Vinod
AHK0110239
87
322
479
SAROJ RATHAUR
ASHOK KUMAR RATHAUR
AHK2058261
87
304
67
SAROJ RATHAUR
GAJENDRAPAL SINGH
AHK2135721
87
230
161
Saroj Rathi
Indramohan Rathi
AHK1706829
87
82
981
Saroj Ravat
Subodh Ravat
CWY0929505
87
147
370
Saroj Sabbaraval
Ramchandra Sabbaraval
AHK0427120
87
208
533
Saroj Sagar
Baburam Sagar
AHK0272963
87
208
314
Saroj Sajavan
Ravindar Singh Sajavan
AHK0406504
87
150
345
SAROJ SAKSAINA
LAKSHMIKANT
AHK2177616
87
81
859
Saroj Saksaina
Sva. Ashok Kumar Saksaina
AHK1334770
87
356
392
Saroj Sansal
Ramesh Chand Sansal
AHK1657485
87
150
310
SAROJ SAXENA
LAKSHMIKANT SAXENA
AHK2233161
87
193
42
SAROJ SAXENA
LATE.SATISH CHAND SAXENA
AHK1858000
87
126
685
Saroj Sharma
Rajendra Prasad Sharma
AHK0816074
87
121
775
Saroj Sharma
Suresh Chandra Sharma
AHK2299402
87
20
280
Saroj Sharma
Omaprakash Sharma
AHK0474932
87
2
681
Saroj Sharma
Lakshminarayan
FQL2430262
87
188
332
Saroj Sharma
Harihar Sharma
FQL3045879
87
178
550
Saroj Sharma
Shyamalal Sharma
FQL2340164
302
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
SAROJ SHARMA
OMAPRKASH SHARMA
AHK2476166
606
Saroj Sharma
Ram Sevak Sharma
AHK0982538
130
113
Saroj Sharma
Emael Sharma
CWY1137439
87
140
92
Saroj Sharma
Dilip Kumar Sharma
AHK0834101
87
139
677
Saroj Sharma
Vedaprakash Sharma
AHK1017797
87
215
1130
Saroj Sharma
Ramasebak Sharma
AHK1574086
87
215
1139
Saroj Sharma
Harvansh Sharma
AHK1732098
87
218
730
Saroj Sharma
Hari Mohan Sharma
AHK2362275
87
216
1781
Saroj Sharma
Brijakishor Sharma
AHK1370402
87
239
181
Saroj Sharma
Ram Kumar Sharma
FQL3050317
87
235
225
Saroj Sharma
Ram Narayan
FQL1366202
87
242
781
Saroj Sharma
Kamal Kishor Sharma
FQL2369288
87
284
54
Saroj Sharma
Vishambhar Dayal
FQL2206381
87
267
466
SAROJ SHARMA
DHARMENDRA KUMAR SHARMA
AHK1784768
87
34
564
Saroj Sharma
Krishn Mohan Sharma
FQL2991420
87
318
880
Saroj Sharma
Harishankar Sharma
AHK1259787
87
327
626
Saroj Sharma
Manoj Sharma
AHK0377283
87
328
284
Saroj Sharma
Beni Prasad Sharma
FQL1155258
87
329
860
Saroj Sharma
Vaini Prasad
FQL2392025
87
377
200
Saroj Sharma
Vijay Kumar
CPD3646304
87
82
1216
SAROJ SHARMA
HARISH CHANDRA SHARMA
AHK0013755
87
83
600
Saroj Sharma
Rajakumar
CWY2824746
87
79
977
SAROJ SHARMA
BALKISHAN SHARMA
AHK2750750
87
97
622
Saroj Sharma
Jagadish Sharma
AHK0967059
87
99
313
SAROJ SHARMA
SHIV KUMAR SHARMA
CWY0942599
87
98
463
Saroj Sharma
Rakesh Sharma
AHK2379576
87
75
858
Saroj Sharma
Moti Ram Sharma
CWY2824951
87
75
922
Saroj Sharma
Bharat Bhushan Sharma
AHK0011783
87
76
274
Saroj Sharma
Radharman Sharma
AHK2346179
87
75
434
Saroj Sharma
Kanti Sharma
AHK2344760
87
334
187
Saroj Shrivastav
Bulakidas
AHK2450443
87
226
1109
Saroj Shrivastav
Pratap Singh
AHK1306398
87
188
563
Saroj Shrivastav
Shivshankar Lal Shrivastav
FQL2293983
87
185
561
Saroj Shrivastav
Alok Shrivastav
AHK2307999
87
342
530
Saroj Sighal
Vrijendra Kumar
FQL2268605
87
123
97
Saroj Singh
Avadhesh Singh
AHK0572883
87
339
714
Saroj Singh
Abhay Singh
AHK0124719
87
324
1189
Saroj Singh
Premavir Singh
AHK1510502
87
53
89
Saroj Singh
Vivek Singh
FQL3095155
87
186
329
Saroj Singh
Charan Singh
AHK1251222
87
131
292
SAROJ SINGH
BIPIN BIHARI SINGH
AHK1921907
87
147
385
Saroj Singh
Abadhesh Singh
AHK0803817
87
157
628
Saroj Singh
Brijendra Singh
AHK1018985
87
227
724
Saroj Singh
Jalandhar Singh
AHK1323773
87
222
783
Saroj Singh
Gyanendra Singh
AHK1601616
87
242
797
Saroj Singh
Satyaprakash Sini
FQL1551936
87
241
649
Saroj Singh
Satya Prakash
AHK0373043
87
276
750
Saroj Singh
Shiv Kumar
AHK2393767
87
29
746
SAROJ SINGH GAUR
SHIV GOVIND SINGH
AHK2473775
87
90
848
SAROJ SINGHAL
RADHESHYAM SINGHAL
AHK1795632
87
49
324
Saroj Solanki
Keshav Singh Solanki
AHK0330175
87
65
440
Saroj Taumar
Bijendra Singh
AHK0321158
87
162
73
Saroj Tayal
Ratan Prakash Tayal
UP/73/357/0501432
87
221
846
Saroj Tivari
Amit Tivari
AHK0168914
87
375
784
SAROJ TYAGI
RAMVIR TYAGI
AHK2043834
87
83
85
Saroj Upadhyay
Dineshakumar Upadhyay
AHK1034263
87
351
171
Saroj Vala
Hanumant Prasad
AHK1215169
87
178
675
Saroj Vamar
Rajendra
AHK2391324
87
185
354
Saroj Varma
Shri Bhagavan Varma
FQL3034865
87
152
1048
SAROJ VARMA
RAJESH VARMA
AHK1825223
87
137
361
Saroj Varma
Niraj Varma
AHK0596676
87
292
104
Saroj Varma
Amar Singh
AHK1681147
87
152
66
87
141
87
Elector Name
303
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
366
333
Saroj Varma
Elector Name
Bhagavan Das Varma
CPD4402731
87
342
705
Saroj Vimal
Shyamalal
FQL2396570
87
101
816
SAROJ YADAV
BRAHMANND YADAV
AHK2011229
87
349
715
Saroj Yadav
Gajendra Yadav
CPD3158102
87
349
761
Saroj Yadav
Jagaram Singh Yadav
AHK1364561
87
343
765
SAROJ YADAV
BANEE SINGH
AHK2248706
87
353
23
Saroj Yadav
Virendra Singh
AHK2414027
87
226
962
Saroj Yadav
Ashok Yadav
AHK1159656
87
144
1070
Saroj Yadav
Jagaram Singh Yadav
AHK1050756
87
207
1006
Saroj Yadav
Bharat Singh
FQL2508125
87
264
566
SAROJ YADV
NEPAL SINGH
AHK1889880
87
265
243
SAROJ YADV
RAMESHCHAND YADV
AHK2016145
87
329
555
Saroja
Pratap Singh
AHK1199181
87
381
379
Saroja
Surendra
CPD3641982
87
179
471
SAROJA DEVI
PATIRAM
AHK2190486
87
371
752
Sarojaagraval
Kailashchandra
UP/73/356/0603960
87
187
507
Sarojabala
Devakinandan
FQL2141240
87
178
406
Sarojachaudhri
Javaharachaudhri
FQL2038859
87
111
546
Sarojadevi
Pavnashmara
AHK0732511
87
125
244
Sarojadevi
Ramakishan
CWY1054089
87
175
491
Sarojadevi
Bhagavanasingh
AHK2385797
87
180
547
Sarojadevi
Rameshvardayal
FQL1635739
87
203
260
Sarojadevi
Vijyakuumar
AHK1237197
87
191
7
Sarojadevi
Gopalanarayan
UP/73/357/0420004
87
134
450
Sarojadevi
Gulabasingh
CWY2890630
87
14
15
Sarojadevi
Kalash
UP/73/357/0246050
87
16
181
Sarojadevi
Sundaralal
FQL1335009
87
16
253
Sarojadevi
Pappulal
FQL2463602
87
158
470
Sarojadevi
Chandrabhan
FQL2495729
87
260
764
Sarojadevi
Jiyalal
AHK2344588
87
269
502
Sarojadevi
Chandrapal
FQL2257111
87
291
405
Sarojadevi
Krishn Kumar
FQL1671395
87
309
1144
Sarojadevi
Shambhu Nath
FQL2475713
87
22
89
Sarojadevi
Mahipalasingh
AHK0982165
87
255
123
Sarojadevi
Dinesh
FQL1558790
87
255
189
Sarojadevi
Rajeshasingh
FQL1560366
87
371
624
Sarojadevi
Rakesh
CPD3532975
87
370
308
Sarojadevi
Madnalal
AHK1202324
87
368
367
Sarojadevi
Rakesh
CPD4170304
87
376
800
Sarojadevi
Charnasingh
AHK2428357
87
375
293
Sarojadevi
Satishchand
CPD3999455
87
378
361
Sarojadevi
Jagannath
CPD3538964
87
381
236
Sarojadevi
Fatehasingh
AHK2431641
87
381
544
Sarojadevi
Sundaralal
AHK2432185
87
382
209
Sarojadevi
Dipchand
CPD2991313
87
382
630
Sarojadevi
Chandranasingh
CPD2990851
87
393
607
Sarojadevi
Snehiram
CPD2729754
87
4
579
Sarojadevi
Gopaladas
AHK0478693
87
316
673
Sarojadevi
Udyabhan
CPD3760881
87
312
1050
Sarojadevi
Tejasingh
FQL2267201
87
362
850
Sarojadevi
Nambar Singh
AHK2409597
87
35
56
Sarojadevi
Shrichand
AHK2268126
87
280
665
Sarojagupta
Vinodagupta
FQL2377398
87
269
501
Sarojagupta
Ashvanigupta
FQL2258762
87
21
471
Sarojagupta
Mohanababu Gupta
FQL2489953
87
293
1093
Sarojajain
Shashikumarajain
FQL2477305
87
301
555
Sarojakumari
Sanjivakumar
AHK2426484
87
23
237
Sarojakumari
Dinesh
UP/73/357/0270105
87
162
1039
Sarojakumari
Sureshchand
AHK2373587
87
160
637
Sarojakumari
Rajakumar
FQL1637743
87
362
1057
Sarojakumari
Harishankar
AHK2410421
87
352
60
Sarojakumari
Yogeshakumar
CPD4393484
304
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
40
771
Sarojakumari
Elector Name
Roshnalal
UP/73/357/0318171
87
386
324
Sarojakumari
Amar Singh
CPD1546753
87
38
463
Sarojakumari
Bhagavan
FQL1339910
87
369
757
Sarojakumari
Premasingh
AHK2237113
87
71
674
Sarojakumari
Kalichran
FQL1849330
87
68
312
Sarojakumari
Vishnasvarup
UP/73/357/0384671
87
47
46
Sarojakumari
Dugaupasad
UP/73/357/0339015
87
256
454
sarojani devi
Kishan Svarup Singh
AHK1573237
87
178
40
Sarojanidevi
Atrasingh
AHK2382836
87
172
223
Sarojanisharma
Sanjaysharma
FQL1994334
87
16
683
Sarojarani
Bhagavanasvarup
FQL2455574
87
265
849
Sarojarani
Hira Lal
UP/73/357/0600113
87
152
469
Sarojasingh
Ravindrasingh
AHK2339166
87
7
546
Sarojasingh
Jasvantasingh
FQL2498319
87
197
980
Sarojasulkhani
Abdulgani
FQL1973973
87
307
204
Sarojavala Bansal
Eiis. K. Bansal
UP/73/357/0675633
87
226
334
Sarojayadav
Rakeshayadav
FQL2047645
87
139
835
Sarojayadav
Than Singh
AHK0415414
87
90
99
Sarojbansal
Rajendraprasad
AHK2364271
87
79
431
Sarojini Devi
Rajendra Prasad
AHK0451443
87
173
882
SAROJINI DEVI
AMAR SINGH
AHK2045763
87
62
594
Sarojkatara
Ajay Kumar
UP/73/357/0375143
87
182
655
Sarojlata
Radhadas
UP/73/357/0478031
87
114
305
Sarojni
Uday Pal Singh
AHK0555920
87
147
140
Sarojni
Mukesh Yadav G
AHK1466382
87
224
138
Sarojni
Virasih
FQL2348696
87
306
238
Sarojni
Motilal
FQL2265528
87
260
655
Sarojni
Dushasan
AHK0101998
87
56
302
Sarojni
Keshav Prakash
AHK2298388
87
83
417
Sarojni
Ramababu
CWY0931428
87
318
857
Sarojni
Ramalal
AHK1261395
87
314
1000
Sarojni Devi
Balavir Singh
UP/73/357/0696434
87
326
436
Sarojni Devi
Kishor Singh
FQL2393213
87
326
465
SAROJNI DEVI
LATE SHRI RAMESH CHAND
AHK0638130
87
228
52
Sarojni Devi
Rajapal Singh
AHK0736587
87
253
853
Sarojni Devi
Kishan
AHK1628262
87
236
739
Sarojni Devi
La.Chandrapal Singh Bhadauriya
FQL2368496
87
227
262
Sarojni Ravat
Pitambar Singh Ravat
AHK1360221
87
178
1082
Sarojsaksaina
Maheshchandasaksena
AHK0724310
87
269
351
Sarojshamar
Ramasvarupshamara
FQL1568906
87
293
1085
Sarojshamar
Jayaprakash
FQL2477339
87
246
661
Sarojsharma
Ajyavir Singh
FQL2059020
87
184
867
Sarojsharma
Yashapalsharma
UP/73/357/0477348
87
140
489
Sarojsharma
Sarnalal
AHK0989012
87
236
167
Sarojvarma
Kirtiramvarma
FQL2467462
87
203
171
Sarojvati
Giradhari Lal
AHK1237205
87
336
686
SAROOKH
SAUKAT ALI
AHK1871052
87
363
490
SAROOKH KHANN
SABIR SHAH
AHK2039915
87
121
326
SAROOP KHANN ANVI
ALIBKS ALVI
AHK2034502
87
356
527
Saropi Devi
Roshan Singh
AHK1548031
87
60
33
Saror
Bashir
UP/73/357/0366390
87
177
467
Sarpati Devi
Jyoti Ram
AHK1294297
87
119
324
Sarpudadin
Nur Mohammad
AHK0843391
87
119
1217
Sarpuddin
Jalaluddin
AHK1368315
87
93
1286
Sarro Begam
Sharif Khan
AHK1499367
87
327
457
Sarsa Devi
Sva.Arjun Singh
AHK1452226
87
195
725
Sarsabhan
Dashrath Singh
FQL2325959
87
376
765
Sarsakumar
Lalasih
AHK2428175
87
324
490
Sarsati Devi
Satyaprakash
AHK1159904
87
98
198
Sarshata Saiti
Trilok Chand
CWY3627346
87
133
550
Sarshavti
Rajiv Kumar
AHK0723692
87
301
19
Sarshe
Kallu
UP/73/357/0702289
305
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
293
535
Sarso
Elector Name
Rajjak
UP/73/357/0651087
87
11
14
Sarta
Vijay
AHK2260248
87
302
770
Sarta
Sanjay Singh
FQL2390854
87
247
1099
Sarta
Sanjiv
FQL2059582
87
235
826
Sarta Devi
Ghure Lal
AHK0180141
87
265
950
Sarta Devi
Tarachand
FQL2468726
87
264
827
Sarta Devi
Ashok Kumar
FQL1561356
87
125
558
SARTAJ
RAHISUDDIN
AHK2200814
87
288
130
Sartaj Hussain
Javid Hussain
AHK1363688
87
93
888
SARTAJ JHAN
MOHD.HAMID KHAN
AHK2035137
87
249
345
SARTAJ KHANN
AHAMAD JILANI
AHK1999028
87
131
279
Sartha
Mauris
AHK0837823
87
289
994
SARTHAK
DHARMENDRA SHRIVASTAV
AHK2642114
87
31
134
Sarthak Jain
Manindra Jain
AHK1521327
87
62
276
Sarthak Sachadeva
Hariom Sachadeva
AHK2313161
87
241
889
SARTHAK SEHGAL
ANIL SEHGAL
AHK2644516
87
184
459
SARTHAK SHARMA
ASHOK KUMAR SHARMA
AHK2074615
87
159
917
SARTHAK SINGH SIKARWAR
MANOJ KUMAR SIKARWAR
AHK2588150
87
1
1178
SARTHI MENDAL
RADHESHYAM MENDAL
AHK2096659
87
342
532
SARUDDIN
SHRI AIJAZUDDIN
FQL2575165
87
100
435
SARUKH
ISLAM
AHK2094407
87
100
759
SARUKH
JUMMO
AHK2692168
87
23
1007
SARUKH
BANARASI
AHK2559771
87
121
1024
SARUKH KHAN
BHOORA KHAN
AHK2600682
87
365
1356
Sarukh Kho
Jakir Husain
AHK0682203
87
73
322
Sarun
Faruk
FQL2139012
87
243
58
Sarun
Kunna
AHK2301059
87
245
560
Sarun
Nabisher
AHK0501254
87
343
850
Sarun Nisha
Mo. Salim
AHK1638907
87
194
625
Sarun Sagar
Pankaj Kumar Sagar
AHK0097139
87
265
982
Sarunakumari
Janardhanshamara
FQL2071496
87
124
358
Sarup
Alivakhsh
UP/73/359/0735241
87
161
731
Sarup
Sua
AHK2370203
87
258
613
Sarup Chand
Sohan Lal
UP/73/357/0579348
87
204
209
Sarup Singh
Sher Chand
UP/73/357/0450570
87
330
383
Sarup Singh
Bhura Singh
AHK2451508
87
99
504
SARUP SINGH
JOGINDAR SINGH
AHK2206787
87
49
654
Sarupa
Dori Lal
FQL2322402
87
221
555
Sarupa
Rambharose
AHK0169102
87
397
306
Sarupasingh
Liladhar
AHK2452480
87
128
1109
Sarupi
Shahajad Khan
AHK1003086
87
396
187
Sarupi
Pappu
UP/73/356/0627518
87
43
95
Sarupi
Gangadhar
FQL1950245
87
369
19
Sarupi
Bhikam Singh
CPD3634128
87
365
282
Sarupi
Ram Prasad
AHK1623628
87
358
1006
Sarupi
Roshan
AHK1597053
87
359
590
Sarupi
Roshan
CPD3161841
87
269
670
Sarupi
Vasudev
UP/73/357/0615181
87
275
678
Sarupi
Baliram
FQL1129972
87
311
1163
Sarupi
Pitam
UP/73/357/0690945
87
193
199
Sarupi
Santaram
FQL1535699
87
130
149
Sarupi
Natthi Lal
CWY3581972
87
157
418
Sarupi Devi
Vijendra Singh
AHK0431601
87
200
974
Sarupi Devi
Vedaram
FQL1936178
87
356
920
Sarupi Devi
Pappu
AHK1448729
87
49
567
Sarupi Devi
Sohanalal
FQL2317899
87
97
8
Sarupi Devi
Ramadas
CWY2845485
87
89
986
Sarupi Devi
Dhani Ram
CWY2319770
87
27
273
Sarupvati
Premasingh
UP/73/357/0279408
87
7
738
Sarvadanand
Shyamalal
FQL1051002
87
146
308
Sarvajit
Gurumel Singh
CWY3194792
87
202
98
Sarvajit Kaur
Navilang
FQL3070042
306
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
221
924
Sarvajit Kaur
Elector Name
Pitam
AHK0167098
87
98
283
Sarvajit Kaur
Amrajit Singh
CWY2917110
87
40
476
Sarvajit Kaur
Haramindar Singh Kohali
AHK2284156
87
368
856
Sarvajit Singh
Gurudev Singh
AHK0788257
87
375
641
Sarvajit Singh
Gurudev Singh
AHK0508705
87
375
306
Sarvajit Singh
Ramavir Singh
CPD4000147
87
155
127
Sarvajit Singh
Manjit Singh
AHK1680164
87
180
997
Sarvajitasingh
Sva Da G V Singh
FQL1995083
87
128
419
Sarvan
Maharajasihan
AHK0588939
87
1
646
Sarvan
Dilip Kumar
AHK1674290
87
167
376
Sarvan
Chhedilal
FQL2624880
87
229
841
Sarvan
Devisih
AHK2374106
87
213
414
Sarvan
Bhagavan Singh
FQL2354579
87
243
254
Sarvan
Shitab
FQL2491538
87
257
162
Sarvan
Ramaprasad
AHK2331411
87
310
293
Sarvan
Nintoram
AHK2407385
87
303
333
Sarvan
Ramasvarup
UP/73/357/0666935
87
3
608
Sarvan
Hari Singh
UP/73/357/0207470
87
363
739
Sarvan
Natthilal
UP/73/356/0471421
87
37
845
Sarvan
Sitaram
UP/73/357/0306707
87
37
887
Sarvan
Premchand
FQL1842293
87
40
871
Sarvan
Natthilal
UP/73/357/0318207
87
39
599
Sarvan
Pritmasingh
UP/73/357/0312372
87
39
707
Sarvan
Mahendra Singh
FQL3089331
87
356
211
Sarvan
Krishn
AHK1242502
87
332
480
Sarvan
Satyagir
AHK0504803
87
328
324
Sarvan
Sukhavir
FQL1459650
87
321
61
Sarvan
Rambharosi
FQL2218592
87
320
244
Sarvan
Lalaram
UP/73/357/711107
87
80
472
Sarvan
Mohanalal
CWY2354606
87
66
697
Sarvan
Babu Lal
AHK1640432
87
66
736
Sarvan
Babulal
AHK2327203
87
328
152
Sarvan Lal
Nattha Ram
FQL1458611
87
278
1128
SARVAN SINGH
TULSIRAM
UP/73/357/0594377
87
18
420
Sarvan Arora
Purashottam
FQL2314508
87
20
467
Sarvan Devi
Satendra Kumar
FQL1835123
87
11
532
Sarvan Kumar
Bahadur Singh
AHK0478248
87
190
860
Sarvan Kumar
Sva Kishor Kumar
AHK2314581
87
190
1099
Sarvan Kumar
Bhima
AHK0564161
87
191
243
Sarvan Kumar
Kalichran
UP/73/357/0420104
87
186
821
Sarvan Kumar
Munni Lal
UP/73/357/0402505
87
146
1021
Sarvan Kumar
Lakshmi Narayan
AHK0232751
87
140
924
Sarvan Kumar
Subedar Prasad
AHK0988576
87
319
1053
Sarvan Kumar
Krishn Mohan
AHK0110700
87
341
31
Sarvan Kumar
Suttagir
UP/73/357/0750060
87
70
412
Sarvan Kumar
Pyare Lal
FQL1962323
87
84
459
Sarvan Kumar
Govindaram
UP/73/359/0660282
87
98
682
Sarvan Kumar
Suraj Bhan
AHK2380558
87
93
316
Sarvan Kumar
Munnilal
UP/73/359/0684162
87
25
644
Sarvan Kumar Singh
Manik Chand
AHK1732502
87
157
1222
Sarvan Kumari
Atar Singh
FQL2632800
87
324
1423
SARVAN KUSHWAH
LATE. SATYA PRAKASH SINGH
AHK2715894
87
358
415
Sarvan Lal
Vidya Prasad
CPD3288602
87
379
621
Sarvan Lal
Gyasi Ram
UP/73/356/0612748
87
253
24
Sarvan Lal
Sva. Jvala Prasad
AHK1389394
87
221
563
Sarvan Lal
Gaindalal
UP/73/357/0531328
87
301
1073
Sarvan Lal
Bidharam
UP/73/357/0702221
87
132
30
Sarvan Nur
Naviulla
CWY1056092
87
148
248
Sarvan Singh
Dhundhiram
CWY2813665
87
146
1
Sarvan Singh
Dhundhiram
AHK0577957
87
157
1159
Sarvan Singh
Funsiya Ram
FQL1139559
87
159
403
Sarvan Singh
Daulat Ram
UP/73/357/0501553
307
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
174
103
Sarvan Singh
Elector Name
Pritam Singh
FQL2007912
87
207
742
Sarvan Singh
Natthi Lal
AHK1728195
87
264
1083
Sarvan Singh
Sva. Umarav Singh
AHK1164367
87
235
242
Sarvan Singh
Ram Sanehi
AHK0644161
87
372
297
Sarvan Singh
Matre Lal
AHK1184340
87
394
53
Sarvan Singh
Shivaram Singh
AHK0953273
87
386
640
Sarvan Singh
Punna Lal
AHK0510834
87
389
584
Sarvan Singh
Dayaram
AHK1302538
87
350
310
Sarvan Singh
Gaya Prasad
CPD2028397
87
334
493
Sarvan Singh
Shyamalal
UP/73/357/0747102
87
87
721
Sarvan Singh
Kailashiram
UP/73/359/0669379
87
10
631
Sarvanakumar
Summera
UP/73/357/0234326
87
94
347
Sarvanakumar
Munnilal
CWY1233220
87
229
410
Sarvanakumar
Rambharosilal
AHK2373785
87
300
657
Sarvanalal
Kulloram
UP/73/357/0672181
87
154
848
Sarvanand Sahay Kulashreshth
Chhote Lal
FQL2014702
87
261
113
Sarvanasih
Dalchand
AHK2346617
87
260
390
Sarvanasih
Bahadurasih
FQL2450609
87
203
199
Sarvanasingh
Sukharam
AHK0439042
87
397
181
Sarvanasingh
Ramaprasad
CPD3705548
87
218
1102
Sarvaprit
Surendra Singh
FQL1461763
87
345
254
Sarvar
Shahid Ahamad
AHK1284710
87
286
658
Sarvar Husain
Sva Afjal Husain Rijvi
AHK2447159
87
347
442
Sarvar Kha
Sikandar Khan
AHK0855155
87
108
487
Sarvar Khan
Kallukhan
CWY1236439
87
288
993
Sarvarabegam
Rais
FQL2470417
87
104
445
Sarvari
Rajjavaali
AHK0970897
87
284
170
Sarvari
Jamilaahamad
AHK2442846
87
303
26
Sarvari Begam
Mu Jamil
UP/73/357/0666702
87
245
1115
Sarvari Begam
Babu Khan
AHK0593954
87
366
540
Sarvari Begam
Nanhen Khan
CPD4398715
87
95
283
Sarvari Begam
Bholu
AHK0451385
87
110
621
Sarvaribegam
SvaSamira
CWY3607553
87
111
493
Sarvaribegam
Karimakhan
AHK0732297
87
307
34
Sarvaribegam
Hasimaali
UP/73/357/0675889
87
282
373
Sarvaribegam
Jamilaahamad
AHK2438174
87
111
558
Sarvarjahan
Nayabakhan
CWY1236835
87
119
17
Sarvati
Nihal Singh
CWY1106566
87
124
264
Sarvati
Alim Uddin
AHK2300382
87
120
713
Sarvati
Nuri
CWY0962068
87
290
1065
Sarvati
Sva Shiv Charan
AHK1271816
87
295
974
Sarvati
Harisingh
FQL1346121
87
304
322
Sarvati
Kailashi
UP/73/357/0666489
87
310
62
Sarvati
Babu Lal
UP/73/357/0690147
87
310
525
Sarvati
Ramasingh
FQL2115020
87
299
542
Sarvati
Hari Singh
FQL1124957
87
3
53
Sarvati
Ramasevak
UP/73/357/0207376
87
276
505
Sarvati
Mahendrapal
UP/73/357/0684053
87
278
924
Sarvati
Dataram
UP/73/357/0594455
87
269
308
Sarvati
Hajari Lal
UP/73/357/0615363
87
257
45
Sarvati
Puran Singh
FQL1104736
87
255
88
Sarvati
Ramesh
FQL1558360
87
232
469
Sarvati
Tarachandra
AHK0966051
87
232
940
Sarvati
Permasingh
UP/73/357/0543389
87
213
459
Sarvati
Rakash Kumar
UP/73/357/0525259
87
215
151
Sarvati
Mitthan Lal
FQL1410042
87
216
642
Sarvati
Mohar Singh
UP/73/357/0525578
87
176
570
Sarvati
Lachari
FQL3099678
87
154
491
Sarvati
Lakshman Singh
AHK0992750
87
15
383
Sarvati
Ramadas
UP/73/357/0246895
87
150
602
Sarvati
Mahendra
CWY1110212
87
13
146
Sarvati
Tulasiram
FQL2494367
308
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
85
376
Sarvati
Elector Name
Bhavani Singh
UP/73/359/0666211
87
69
459
Sarvati
Shariram
FQL2628048
87
48
297
Sarvati
Jauharilal
AHK0461582
87
50
582
Sarvati
Babulal
AHK2287753
87
56
249
Sarvati
Chhuttanalal
FQL1954437
87
56
1017
Sarvati
Parasadia Lal
UP/73/357/0351532
87
37
808
Sarvati
Rameshababu
AHK2280428
87
37
1140
Sarvati
Radhelal
AHK0020636
87
379
1075
Sarvati
Suresh
AHK0925768
87
375
150
Sarvati
Chandan Singh
CPD3997459
87
41
374
Sarvati
Munna Khan
UP/73/357/0327416
87
385
407
Sarvati
Shyam Lal
AHK1587989
87
347
190
Sarvati
Kharga
UP/73/356/0729926
87
350
479
Sarvati
Pitam Singh
UP/73/356/0456022
87
342
650
Sarvati
Tarachand
AHK2428761
87
359
527
Sarvati
Surendra Singh
UP/73/356/0468237
87
36
196
Sarvati
Banavari
UP/73/357/0306055
87
36
479
Sarvati
Ramasingh
UP/73/357/0306298
87
356
692
Sarvati
Surendra
AHK1547058
87
358
204
Sarvati
Parasadi
AHK2400125
87
353
148
Sarvati
Gyan Singh
CPD2172310
87
353
368
Sarvati
Babu Lal
UP/73/356/0450171
87
354
658
Sarvati
Kirtanababu
UP/73/356/0462324
87
325
553
Sarvati
Khachre Singh
UP/73/357/0726183
87
316
274
Sarvati
Shriram
UP/73/356/0741093
87
128
273
Sarvati Devi
Babulal
CWY3142627
87
348
482
Sarvati Devi
Ramji Lal
UP/73/356/0447094
87
384
1133
Sarvati Devi
Narayan Giri
AHK1318831
87
395
434
Sarvati Devi
Tikam Singh
AHK0618298
87
374
241
Sarvati Devi
Pati Ram
CPD2980498
87
96
516
Sarvati Devi
Hakim
CWY1232693
87
9
248
Sarvati Devi
Fateh Singh
FQL1898550
87
138
137
Sarvati Devi
Narottam Singh
UP/73/359/0774370
87
156
480
Sarvati Devi
Shrikishan
AHK0827741
87
167
980
Sarvati Devi
Sonapal Singh
AHK0802736
87
186
818
Sarvati Devi
Sva Kumrapal
AHK0794891
87
215
827
Sarvati Devi
Sonagiri
FQL1403161
87
212
1057
Sarvati Devi
Shivalal
AHK0264754
87
255
655
Sarvati Devi
Rameshchand
FQL2364081
87
91
83
Sarvati Pal
Sainsar Pal
AHK0029223
87
376
657
Sarvatidevi
Om Prakash
CPD1549385
87
255
121
Sarvatidevi
Purnasingh
FQL1558717
87
77
511
Sarvendra Singh
Gorelal
CWY0968636
87
40
1059
SARVENDRA JAIN
ASHOK KUMAR JAIN
AHK1803279
87
256
6
SARVENDRA SINGH
BABULAL SISODIYA
AHK2138691
87
221
586
Sarvendra Singh Chauhan
Ishvari Singh
AHK0168815
87
83
1038
Sarvendra Yadav
Balavir Singh
CWY0931857
87
216
1502
Sarves
Bangali Babu
AHK2361442
87
117
276
SARVES
YASHVEER
AHK2167682
87
253
616
Sarves
Jayvardhan
AHK0115964
87
343
1148
Sarves
Rajaram
AHK0303347
87
134
245
Sarves Kumar
Haribabu
UP/73/359/0768086
87
135
499
Sarvesh
Prakash
AHK0845826
87
138
8
Sarvesh
Anil Sharma
CWY2878981
87
140
415
Sarvesh
Pavan
UP/73/359/0780333
87
141
9
Sarvesh
Shyam Singh
CWY2914885
87
143
366
Sarvesh
Bhupendra Singh
CWY3718327
87
143
458
Sarvesh
Natthu Singh
CWY3142791
87
153
212
Sarvesh
Sunil
UP/73/357/0519330
87
17
1335
SARVESH
SURESH CHAND
AHK2555498
87
170
110
Sarvesh
Madan Murari
FQL2000081
87
172
425
Sarvesh
Ramapal
FQL1997725
309
AC No
PART NO Serial No
Relative Name
EPIC No
Sarvesh
Munshilal
AHK0231761
SARVESH
SONU
AHK2763746
146
Sarvesh
Kishan Lal
FQL1147016
211
590
Sarvesh
Baburam
AHK0860247
87
211
712
Sarvesh
Shivshankar
AHK0394395
87
220
530
Sarvesh
Kishan Singh
AHK0883249
87
217
911
Sarvesh
Ashok Tivari
FQL2996478
87
202
155
Sarvesh
Gariva Das
FQL3028263
87
204
1220
Sarvesh
Arun Kumar
AHK0910091
87
207
401
Sarvesh
Ratan Singh
AHK2351377
87
208
262
Sarvesh
Ratiram
AHK0406462
87
208
285
Sarvesh
Ramasvarup
AHK0565077
87
21
366
Sarvesh
SvaKaushlaprasad
FQL2031045
87
180
349
Sarvesh
Bachchu Singh
FQL3021847
87
180
978
SARVESH
MAHESH CHAND
AHK1891472
87
183
844
Sarvesh
Sitaram
AHK0733436
87
184
377
Sarvesh
Sitaram
UP/73/357/0477722
87
192
489
Sarvesh
Prem Chand
AHK2316586
87
194
794
Sarvesh
Hansavir Singh
UP/73/357/0432441
87
197
81
Sarvesh
Rajapal
AHK0556688
87
343
365
SARVESH
SONPAL
AHK2084424
87
343
870
SARVESH DIKSHRIT
SVA.RAMDIN DIKSHIT
AHK1782648
87
343
1037
SARVESH
KANHAIYA
AHK2005726
87
339
1675
SARVESH
KANHAIYA
AHK2688083
87
333
340
Sarvesh
Vijendra Singh
AHK1680115
87
338
537
Sarvesh
Ram Prakash
AHK0303883
87
339
584
Sarvesh
Raju
AHK0125187
87
348
297
Sarvesh
Shivcharan
CPD2173433
87
35
904
SARVESH
RAM KRIPAL SINGH
AHK2240190
87
358
1095
SARVESH
PINTU SINGH
AHK2657914
87
289
820
Sarvesh
Ramadas
FQL2616308
87
310
261
Sarvesh
Rajavir Singh
AHK0305599
87
312
894
Sarvesh
Anil Kumar
FQL3014776
87
320
578
SARVESH
KARAN SINGH
AHK0688879
87
321
680
Sarvesh
Ninuaram
FQL2214708
87
322
177
Sarvesh
Raju
FQL2374999
87
322
717
SARVESH
RAMSEVAK RATHAUR
AHK2101426
87
323
1120
Sarvesh
Sanju
FQL1428333
87
324
982
Sarvesh
Sanjiv
AHK2443885
87
325
143
SARVESH
HARIOM
AHK2235992
87
256
265
Sarvesh
Pratap Singh
AHK0659433
87
251
592
Sarvesh
Premasingh
AHK0117622
87
222
940
SARVESH
MATA PRASAD
AHK1601806
87
227
19
SARVESH
DEVENDRA KUMAR
AHK1950534
87
229
328
Sarvesh
Satya Prakash
BLN0086579
87
230
812
Sarvesh
Kayam Singh
AHK0255257
87
235
400
Sarvesh
Pappu
FQL2452167
87
235
854
Sarvesh
Mangal Singh
AHK0180133
87
256
1289
SARVESH
MUNSHILAL
AHK2490951
87
256
1429
SARVESH
POORAN SINGH
AHK2698041
87
256
1441
SARVESH
SEETA RAM
AHK2698264
87
257
68
Sarvesh
Mahendra
AHK0116533
87
254
548
Sarvesh
Premasingh
AHK0703967
87
255
255
SARVESH
TARA CHAND
AHK1848779
87
26
678
SARVESH
UDAL
AHK2760684
87
260
898
Sarvesh
Dinesh
FQL2364883
87
261
154
Sarvesh
Santosh
AHK2346690
87
261
1134
Sarvesh
Rakesh
FQL1110774
87
262
106
Sarvesh
Om Prakash
AHK2348001
87
262
203
Sarvesh
Sushil
AHK1635135
87
264
513
SARVESH KUMAR
RAJENDRA BABOO
AHK1926088
87
268
176
Sarvesh
Vijay Singh
AHK2382372
87
172
593
87
173
1239
87
178
87
Elector Name
310
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
268
238
Sarvesh
Elector Name
Raju
AHK2382703
87
83
798
SARVESH SHARMA
CHANDRAMOHAN SHARMA
AHK1799014
87
87
702
Sarvesh
Kamalendra Singh
AHK1490002
87
88
700
Sarvesh
Harishchandra
AHK0479600
87
9
430
Sarvesh
Bhagavanasingh
FQL2131894
87
74
1237
SARVESH
SUNIL KUMAR
AHK2584142
87
75
932
Sarvesh
Yogesh
CWY3200714
87
7
810
Sarvesh
Kaptan Singh
AHK0008631
87
7
905
Sarvesh
Jitendra Kumar
AHK0008383
87
74
739
Sarvesh
Kamal Kumar
CWY2824837
87
52
359
Sarvesh
Dharmanarayan
FQL1070556
87
62
579
Sarvesh
Shyambahadur
UP/73/357/0375713
87
376
1284
Sarvesh
Hakim Singh
AHK1436385
87
376
211
Sarvesh
Hakim
CPD3963766
87
364
406
Sarvesh
Ramesh
AHK1216613
87
368
675
Sarvesh
Ramratan
AHK0663781
87
369
1058
SARVESH
LAKSHMAN SINGH
AHK2665818
87
371
628
Sarvesh
Niraj
CPD3533007
87
39
426
Sarvesh
Gautam
FQL2292688
87
395
544
Sarvesh
Lakkho
AHK2450591
87
395
1099
Sarvesh
Lakshman
CPD4368361
87
395
1123
Sarvesh
Kishori Lal
AHK1660125
87
265
453
Sarvesh Babu Singh
Ram Prakash Singh
AHK1715499
87
205
714
SARVESH BAGHEL
JITENDRA SINGH BAGHEL
AHK2499770
87
209
659
Sarvesh Baghel
Jitendra Singh Baghel
AHK1715739
87
62
255
SARVESH CHANDRA KULASHRESHTH
SATISH CHANDRA KULASHRESHTH
AHK2025633
87
79
823
SARVESH CHAUDHARY
AVDHESH CHAUDHARY
AHK2511624
87
56
504
Sarvesh Devi
Mukesh
AHK0782854
87
398
867
Sarvesh Devi
Devendra Singh
AHK0315945
87
369
1120
SARVESH DEVI
OMAPRAKASH
AHK2667111
87
375
766
SARVESH DEVI
BHARAT PAL SINGH
AHK2044329
87
220
618
Sarvesh Devi
Puran Singh
AHK0546267
87
210
662
Sarvesh Devi
Puran Singh
AHK0860965
87
208
397
Sarvesh Devi
Ratan Singh
FQL3025590
87
177
846
Sarvesh Devi
Kamal
AHK0268524
87
180
1276
Sarvesh Devi
Shanti Svarup
AHK1434182
87
180
1401
SARVESH DEVI
AVNEESH KUMAR
AHK2729028
87
175
57
Sarvesh Devi
Sundar Lal
FQL3064649
87
164
299
Sarvesh Devi
Sohan Lal
AHK1046804
87
158
1179
Sarvesh Devi
Suresh Kumar
AHK1620913
87
118
890
SARVESH DEVI
BHUPENDRA SINGH
AHK2586980
87
121
991
SARVESH DEVI
HARIDWARI LAL
AHK2043313
87
104
20
SARVESH DEVI
RAJU
AHK2206555
87
263
140
Sarvesh Devi
Vijendra Singh
AHK0857052
87
263
287
Sarvesh Devi
Raj Kumar
FQL3108735
87
264
349
SARVESH DEVI
DALVIR SINGH
AHK1888353
87
262
277
Sarvesh Devi
Kripal Singh
AHK1559038
87
257
1501
SARVESH DEVI
SITARAM
AHK2736551
87
252
1123
Sarvesh Devi
Rajesh Sharma
AHK0189977
87
324
55
Sarvesh Devi
Mahendra Singh
FQL1132661
87
324
390
Sarvesh Devi
Shivaprakash
FQL2087229
87
316
1196
SARVESH DEVI
MUKESH SHARMA
AHK2529188
87
356
236
Sarvesh Devi
Pintu Singh
AHK1242569
87
350
403
Sarvesh Devi
Rajavir Singh
AHK1305754
87
354
790
Sarvesh Devi
Niroti
AHK1537745
87
223
408
SARVESH DHANGAR
DEEWAN SINGH DHANGAR
AHK1861871
87
223
662
Sarvesh Dikshit
Mukesh Dikshit
AHK1170844
87
113
617
Sarvesh Goyal
Brijamohan Goyal
CWY0953588
87
80
379
Sarvesh Jain
Jinendra Kumar Jain
CWY2347972
87
238
515
SARVESH KATIYAR
SANTOSH KATIYAR
AHK1933662
87
24
485
Sarvesh Kulaksheshth
Jay Prakash Kulaksheshth
UP/73/357/0276182
87
238
261
Sarvesh Kulashreshth
Ram Prakash Kulashreshth
AHK1430750
311
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
64
419
Sarvesh Kulrashreshth
Elector Name
Satish Chandra
FQL1463595
87
398
855
SARVESH KUMAR
BADAN SINGH
AHK2163707
87
390
443
Sarvesh Kumar
Sita Ram
AHK0679449
87
394
553
Sarvesh Kumar
Gopinath
AHK0381467
87
97
939
SARVESH KUMAR
BHOODEV SINGH
AHK1804939
87
239
267
Sarvesh Kumar
Ramadas Yadav
AHK0185652
87
252
954
Sarvesh Kumar
Bhagavan Das Varma
AHK1397843
87
246
1020
SARVESH KUMAR
RAMKHILADI
AHK2158525
87
235
956
SARVESH KUMAR
HORI LAL
AHK2078244
87
265
931
SARVESH KUMAR
RAGHUVR SINGH
AHK2015675
87
27
909
SARVESH KUMAR
BALAK RAM YADAV
AHK2560266
87
265
738
Sarvesh Kumar
Rajendra Singh
FQL2539260
87
356
1021
SARVESH KUMAR
BABU RAM
AHK2718997
87
356
60
Sarvesh Kumar
Ghasi Ram
CPD3741600
87
339
185
SARVESH KUMAR
TULSI RAM
AHK1822873
87
339
400
Sarvesh Kumar
Lakhan Singh
AHK1601426
87
329
366
Sarvesh Kumar
Charan Singh
FQL2393452
87
336
144
Sarvesh Kumar
Rajaram
AHK0196931
87
28
547
Sarvesh Kumar
Rajapal Singh
AHK1035906
87
11
201
Sarvesh Kumar
Sva.Rameshvar Dayal
AHK1469055
87
111
83
Sarvesh Kumar
Brij Mohan
AHK0402214
87
122
80
Sarvesh Kumar
Mohan Singh
CWY2833390
87
125
251
Sarvesh Kumar
Sva. Chandrapal Singh
AHK1367465
87
148
763
Sarvesh Kumar
Man Singh
CWY0934711
87
155
100
Sarvesh Kumar
Rajendrakumar
UP/73/357/513340
87
174
430
Sarvesh Kumar
Amar Singh
AHK1620277
87
180
1095
SARVESH KUMAR
RAMVEER SINGH
AHK0815431
87
197
841
Sarvesh Kumar
Rajapal Singh
AHK0543652
87
2
521
SARVESH KUMAR
DIP CHAND
AHK2020477
87
204
528
Sarvesh Kumar
Ramadas
FQL1975317
87
201
254
Sarvesh Kumar
Ganga Prasad
FQL1975150
87
221
1218
SARVESH KUMAR
SHYAM SINGH
AHK2709079
87
211
47
SARVESH KUMAR
NEKRAM
AHK2356004
87
219
85
SARVESH KUMAR GUPTA
LATE OM PRAKASH GUPTA
AHK0580092
87
18
16
Sarvesh Kumar Gupta
Ramadas
FQL1908011
87
95
152
Sarvesh Kumar Sharma
Bhumi Prakash Sharma
UP/73/359/0690202
87
143
1263
Sarvesh Kumar Yadav
Ramchandra Yadav
AHK0071670
87
349
701
Sarvesh Kumar Yadav
Hotilal Yadav
CPD4380846
87
266
238
Sarvesh Kumar Yadav
Maharaj Singh
AHK1439942
87
225
281
Sarvesh Kumar Yadav
Ramnaresh Yadav
AHK1188184
87
254
179
Sarvesh Kumari
Kalichran
AHK2327930
87
268
360
Sarvesh Kumari
Sohan Lal
UP/73/357/0603680
87
261
1068
Sarvesh Kumari
Satish Chand
FQL1102433
87
261
1144
Sarvesh Kumari
Ulfat Singh
FQL1110527
87
333
746
Sarvesh Kumari
Rakesh Kumar
AHK1257302
87
274
413
Sarvesh Kumari
Narendra
UP/73/357/0684540
87
325
293
Sarvesh Kumari
Sanjiv Kumar
AHK0204511
87
143
822
Sarvesh Kumari
Raju Savita
AHK0585620
87
163
739
Sarvesh Kumari
Jasavir Singh
AHK0163436
87
148
900
Sarvesh Kumari
Gya Prasad
AHK1048743
87
205
1114
Sarvesh Kumari
Dalajit Singh
AHK0068445
87
2
547
Sarvesh Kumari
Dalchandra
FQL2483576
87
181
136
Sarvesh Kumari
Rajakumar
FQL1139286
87
380
139
SARVESH KUMARI
RAMGOPAL SINGH
AHK2530384
87
387
358
Sarvesh Kumari
Ramanand Singh
AHK1274307
87
399
551
Sarvesh Kumari
Khushiram
AHK0681924
87
396
440
Sarvesh Kumari
Ramanath
CPD3011020
87
398
564
Sarvesh Kumari
Ram Khiladi
AHK1432673
87
361
750
Sarvesh Kumari
Devi Singh
AHK1241512
87
63
1538
SARVESH KUMARI
OUM PRAKASH
AHK2695609
87
82
364
Sarvesh Kumari
Yogesh Kumar
CWY0929794
87
83
437
Sarvesh Kumari
Vinod
UP/73/359/0639395
312
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
247
196
Sarvesh Kushavah
Elector Name
Sureshchandra
FQL2368629
87
264
367
SARVESH MISHRA
RAM PRKASH MISHRA
AHK2065217
87
19
591
Sarvesh Nath Sharma
Someshvar Nath Sharma
AHK2534311
87
126
639
Sarvesh Paravar
Naubat
CWY1486851
87
143
1322
SARVESH PARIHAR
BACHU SINGH PARIHAR
CWY2813772
87
214
1476
SARVESH PAUROOSH
GAJENDRA SINGH
AHK2615748
87
205
1048
Sarvesh Prabhakar
Charan Singh
FQL2345015
87
208
98
Sarvesh Rana
Yashapal Singh Rana
AHK0406108
87
324
1182
Sarvesh Rathaur
Patiram Rathaur
AHK1662212
87
273
720
Sarvesh Rathaur
Navin Rathaur
AHK0493510
87
339
1605
Sarvesh Rathaur
Ramaprakash Rathaur
AHK0125047
87
342
764
SARVESH SAXENA
DILIP SAXENA
AHK0853143
87
172
575
Sarvesh Shahaj
Naresh Shah
FQL2431963
87
7
1004
SARVESH SHAKYA
KAPTAN SINGH SHAKYA
AHK2020808
87
140
1253
SARVESH SHARMA
PRADEP SHARMA
AHK2713295
87
133
1084
Sarvesh Sharma
Girja Shankar Sharma
AHK1347814
87
211
43
SARVESH SHARMA
AJAYA SHARMA
AHK1959725
87
219
715
Sarvesh Sharma
Brajesh Kumar Sharma
FQL2353662
87
137
710
SARVESH SHRIVASTAV
AYAL SHRIVASTAV
AHK2000776
87
155
918
SARVESH SIKRVAR
ROHN SINGH
AHK1864438
87
179
381
Sarvesh Singh
Muneshvarasingh
AHK0555755
87
349
917
SARVESH SINGH
MATADIN
AHK2509560
87
264
584
Sarvesh Singh
Gaya Singh
AHK1707348
87
259
264
SARVESH SINGH
BIJENDRA SINGH
AHK2136752
87
310
1069
SARVESH SINGH SIKARVAR
BANIYA SINGH SIKARVAR
AHK2665719
87
229
715
Sarvesh Tyagi
Mukesh Kumar Tyagi
FQL2348597
87
377
184
Sarvesh Tyagi
Ram Nivas Tyagi
CPD3538840
87
394
237
Sarvesh Varma
Girishchand Varma
AHK1303692
87
340
72
Sarvesh Vavu
Radheshyam
AHK0124511
87
68
601
SARVESH VERMA
ABHAY SINGH
AHK2579803
87
265
558
Sarvesh Yadav
Aravind Singh
AHK1720911
87
215
1020
Sarvesh Yadav
Ramsanjivan
AHK0082255
87
137
694
SARVESHA
ANIL KUMAR
AHK2183879
87
61
83
Sarvesha
Bhagvatishran
FQL1850932
87
204
730
Sarveshakumari
Hariom
FQL1935899
87
388
634
Sarveshi Devi
Satish Chand
AHK1638329
87
14
518
Sarveshvar
Nanak Chand
AHK0756148
87
69
30
Sarvish
Santosh Singh
FQL3020559
87
227
943
SARVJEET
SHIV SINGH
AHK2076420
87
139
790
SARVJIT SINGH
SURJIT SINGH
AHK1969351
87
184
1200
SARVJIT SINGH
JASVIR SINGH
AHK2757946
87
214
1090
SARVJIT SINGH CHAUHAN
KRISHN KUMAR SINGH
AHK1824036
87
221
867
Sarvon Kaur
Trilochan Singh
AHK0167072
87
194
173
Sarvottam
Shri Krishn
AHK2317717
87
55
334
Sarvottam
Shrikrishn
UP/73/357/0360559
87
131
345
Sarvottam Bhatanagar
Kailash Bhatanagar
AHK0837997
87
287
278
SARWAN SINGH
KALE SINGH
AHK2147015
87
37
1166
SARWAN SONKAR
PREM CHAND SOMKAR
AHK1480912
87
189
264
SARWATI DEVI
MAHAVIR PRASAD
AHK0548321
87
273
228
Saryanarayan
Lakshminarayan
UP/73/357/0609497
87
271
592
Saryu Begam
Kallu Khan
UP/73/357/0609206
87
265
274
Saryu Devi
Minu Prasad
AHK1720432
87
212
911
Saryu Tivari
Sadnamohan
FQL2352805
87
82
305
Sasam Singh
Rup Singh
CWY0931576
87
159
259
Sashanya
Narendra Prasad
AHK0084111
87
17
694
SASHI
PREM PREKASH
AHK1990415
87
355
1232
Sashi Devi
Bijendra
AHK1537760
87
318
19
SASHI JATV
RAMESH
AHK1883974
87
17
1373
SASHI KAPOOR
JOGENDRA SINGH
AHK2555878
87
257
1330
Sashi Kapur
Ashok
AHK1510817
87
345
240
Sashid Khann
Shabbir Ahamad
AHK1285162
87
20
18
Sashila
Hariraj Singh
UP/73/357/0261431
313
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
20
437
Sashila
Elector Name
Kailash
UP/73/357/0261152
87
209
126
Sashiv Kumar
Jagadish
FQL1977958
87
294
1211
SASHTI
ARUN KUMAR GUPTA
AHK2651305
87
317
348
Sasi
Rajesh
AHK0897496
87
179
523
SASMEETA DAS
DILIP KUMAR DAS
AHK2028389
87
116
787
SASMI
DAUDYAL
AHK1792662
87
356
746
Sassi
Ram Charan
AHK1547439
87
231
619
Sassi
Ashok Kumar
AHK0256875
87
125
543
SASTA VANO
RAHISHUDDIN
AHK1964287
87
256
562
Sasvati Devi
Sanjay Kumar
AHK1573146
87
35
435
Sata
Sherasingh
FQL1665140
87
171
1014
Sata
Sunil
AHK0235044
87
280
893
Satabir
Banavari Lal
AHK1392109
87
116
235
Satadevi
Lakshmi Narayan
CWY1414317
87
74
787
SATADL MANDAL
DHRUBA CHARAN MANDAL
AHK1796366
87
236
688
Sataindra Pal Jadaun
Virendra Pal Jadaun
AHK0183012
87
373
901
Sataindraparihar
Subhash
CPD4089686
87
77
324
Satainndra Pal
B P Solki
CWY2610962
87
310
743
Satan Kumari
Pratapasingh
UP/73/357/0690229
87
136
658
SATAN SHRI
VIRI SINGH
AHK1975721
87
28
400
Satanam
Santosh
AHK2279024
87
156
67
Satanam Kaur
Harajendra Singh
UP/73/357/0465671
87
154
177
Satanam Kaur
Jasavir Singh
UP/73/357/0513133
87
183
272
Satanam Kaur
Satanam Kaur
FQL3105012
87
189
295
Satanam Kaur
Guramit Kaur
FQL2329522
87
189
608
Satanam Kaur
Kulvant Singh
AHK0244582
87
74
876
Satanam Kaur
Indravir Singh
AHK0776757
87
374
594
Satanam Singh
Ajit Singh
AHK1464601
87
369
861
Satanam Singh
Mahendra Singh
AHK0531376
87
19
73
Satanam Singh
Jagajit Singh
FQL1908771
87
151
430
Satanam Singh
Harvansh Singh
FQL2341949
87
291
466
Satanam Singh
Jagavir Nsih
FQL1671536
87
225
363
Satanam Singh
Santokh Singh
FQL1465194
87
196
265
Satanamakalra
Trilokasih
FQL2593226
87
198
415
Satanamasih
Manajitasih
AHK0564823
87
224
21
Satanamasih
Santoshasih
AHK0414003
87
40
174
Satanamasihan
Ikabalasingh
AHK2285153
87
90
791
Satanand Shukla
Omaprakash
AHK0030098
87
41
763
Satanish Kumar Jain
Madhav Kumar Jain
FQL2296697
87
186
32
Satantrasingh
Sundarasingh
FQL1966290
87
191
752
Satanvandakaur
Prahalad Singh
UP/73/357/0420393
87
198
768
Satapal
Jamiyalasih
UP/73/357/0438966
87
241
155
Satapal
Mushiram
AHK2292472
87
315
283
Satapal
Jalim Singh
AHK0215442
87
38
63
Satapal
Digambar Singh
AHK2281590
87
183
273
Satapal Kaur
Harajindar Singh
AHK0267336
87
64
1060
Satapal Saudi
Amar Singh
FQL1078526
87
63
1031
Satapal Singh
Arjun Singh
FQL1078682
87
377
238
Satapal Singh
Saudan Singh
CPD3527553
87
94
45
Satapal Singh
Ram Singh
CWY2865806
87
181
716
Satapal Singh
Mahendra Singh
AHK2303436
87
183
36
Satapal Singh
Sohan Singh
AHK0809178
87
123
722
Satapal Singh
Rajakumar
CWY2376220
87
154
790
Satapal Singh
Shri Bhagavan
AHK0972885
87
160
486
Satapal Singh
Balavindar Singh
AHK1560762
87
173
551
Satapal Singh
Kunvar Singh
AHK1444512
87
342
638
Satapal Singh
Mahavir Singh
AHK0203885
87
143
1188
Satapal Yadav
Ramagopal Yadav
AHK1669639
87
311
930
Satapalasingh
Jalimasingh
AHK0779199
87
16
432
Sataprakash
Ramnarayan
FQL1902279
87
184
480
Sataprit Kaur
Guramit Singh Khurana
FQL2360824
87
22
481
Satar
Nuramuhammad
UP/73/357/0264763
314
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
26
519
Satar
Elector Name
Itiyaj
AHK0445379
87
43
210
Satar
Rahim
FQL1951870
87
344
220
Satara
Sanu
CPD3654894
87
345
952
SATARA BANO TARA
ALISHER
AHK2236594
87
285
173
Satarin
Yasin
AHK0882597
87
25
477
Satatar
Goare
FQL1064245
87
163
73
Satau
Manikchand
FQL2039196
87
154
679
Satavendra Kaur
Man Mohan Singh
FQL3088200
87
3
573
Satavendrakaur
Rajendrapal
FQL1895770
87
28
401
Satavindar
Mahendar
UP/73/357/0285171
87
28
402
Satavindar
Aijat Singh
FQL3102597
87
179
307
Satavindar Singh
Dhruv Singh
AHK1440098
87
284
27
Satavindarakaur
Harapritasingh
FQL1563766
87
175
494
Satavir
Shyamalal
FQL2008167
87
195
99
Satavir
Kunvar Singh
AHK1646371
87
386
1073
Satavir
Kalichran
CPD4346458
87
180
784
Satavir Kaur
Svarn Singh
AHK1491422
87
188
555
Satavir Singh
Jasavir Singh
FQL2293926
87
180
78
Satavir Singh
Jasavir Singh
AHK1247444
87
368
695
Satavir Singh Tyagi
Bhagvat Singh
CPD4381190
87
34
1054
Satavir Sonkar
Sachin Sonkar
AHK0021634
87
260
350
Satay Kumari
Niranjan
UP/73/357/0585313
87
256
794
Satcharan
Bhadairam
FQL2065795
87
143
545
Satenadra
Udyavir
CWY2915098
87
217
400
Satend
Puja Ram
AHK1563840
87
53
181
Satend
Saligaram
UP/73/357/0348390
87
200
1314
Satend Kumar
Ramakhiladi
AHK0872366
87
155
240
Satend Singh
Chainasukh Singh
FQL2014413
87
359
1221
Satendar
Munshilal
AHK1729920
87
385
526
Satendar
Ram Khiladi
AHK1556950
87
394
164
SATENDAR KUMAR
OMPRAKASH
AHK2168995
87
76
575
SATENDPAL SINGH SOLANKI
LATE BHAGWATI PRASAD
AHK2541258
87
97
563
Satendra
Bhagavanadas
UP/73/359/0699054
87
103
480
Satendra
Gopal
CWY3571148
87
13
65
Satendra
Makkhanalal
UP/73/357/0240157
87
162
139
Satendra
Ramchandra
FQL2341600
87
172
833
Satendra
T P Singh
AHK0079616
87
175
744
SATENDRA
RADHESHYAM
AHK2095859
87
183
576
Satendra
Rajendrapal
AHK1176262
87
184
925
Satendra
Sitaram
FQL1989276
87
193
81
Satendra
Manohar Lal
UP/73/357/0426021
87
2
314
Satendra
Premasih
FQL2597961
87
210
350
Satendra
Ramakhiladi
FQL2355873
87
217
575
Satendra
Devendra Singh
AHK1574714
87
217
697
Satendra
Jyoti Prasad
AHK1376821
87
219
607
Satendra
Munnilal
AHK0586198
87
297
150
Satendra
Radheshyam
UP/73/357/0645745
87
290
755
Satendra
Raghuvir Prasad
AHK2458669
87
152
168
Satendra
Surendra Pal
AHK2340370
87
146
966
Satendra
Desharaj Singh
AHK0232397
87
229
636
Satendra
Ramaavatar
FQL1464890
87
258
510
Satendra
Ramadulare
FQL2200186
87
261
1156
Satendra
Mahipal Singh
FQL1102565
87
263
518
Satendra
Kailash
AHK2349132
87
266
282
SATENDRA
PREM SINGH
AHK1893809
87
276
391
Satendra
Virasingh
FQL2261394
87
277
575
Satendra
Badriprasad
FQL3058591
87
286
750
Satendra
Javaharalal
FQL2206415
87
31
774
Satendra
Jaychand
FQL2989622
87
317
791
Satendra
Jasapal
CPD2821965
87
318
155
Satendra
Vijay
UP/73/356/0741553
87
339
263
Satendra
Shivnarayan
FQL2399095
315
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
342
701
Satendra
Elector Name
Krishnakant
FQL2268068
87
348
326
Satendra
Tularam
UP/73/356/0447048
87
349
611
Satendra
Raghunath
CPD3155736
87
355
584
Satendra
Rajendra
AHK1187715
87
362
140
Satendra
Daudayal
AHK0893693
87
366
307
Satendra
Omaprakash
CPD3739620
87
371
524
Satendra
Sureshchandra
UP/73/356/0603844
87
374
518
Satendra
Nihalasingh
AHK2425247
87
384
1028
Satendra
Bachchu Singh
AHK0923904
87
385
209
Satendra
Shankaralal
AHK2435238
87
387
673
Satendra
Ram Vir
CPD3642139
87
392
305
SATENDRA
RAKESH BABU
AHK2152841
87
394
773
Satendra
Radheshyam
AHK0381814
87
398
674
Satendra
Harabhanasingh
CPD3317492
87
41
46
Satendra
Angan Lal
FQL2588143
87
76
324
Satendra
Padma Singh
AHK0460337
87
81
910
Satendra Singh
Pitam Ninsangh
CWY2608511
87
81
1046
Satendra
Krishnakumar Dikshit
AHK1343409
87
80
740
Satendra
Bhuresingh
CWY2826600
87
97
929
Satendra
Nanig Ram Chaudhri
AHK1545557
87
99
699
Satendra
Ramajilal
AHK0469759
87
98
799
Satendra
Jogendra Singh
CWY1108687
87
90
194
SATENDRA BHARTI
SHYAM BEHARI
CWY3590734
87
232
335
Satendra Bharti
Tulsi Prasad Jarauliya
AHK0080085
87
113
956
SATENDRA CHAHAR
J. S CHAHAR
AHK2577161
87
149
386
Satendra Chaudhri
Basant Lal
AHK1040112
87
256
1257
Satendra Gosai
Bhagavan Gosai
AHK1643170
87
235
909
SATENDRA KUMAR
BHAGVAN SINGH
AHK2077980
87
217
185
Satendra Kumar
Bhagvati Prasad
AHK1362250
87
239
65
Satendra Kumar
Hari Singh
FQL3049574
87
240
625
Satendra Kumar
Mata Prasad
FQL2458834
87
309
991
SATENDRA KUMAR
SOVRAN SINGH
AHK1879147
87
289
719
Satendra Kumar
Raghuvir Prasad
FQL2207959
87
265
117
SATENDRA KUMAR
BALESHVAR DAYAL
AHK2014538
87
275
11
Satendra Kumar
Sva Chandrapal Singh
AHK2402311
87
371
823
Satendra Kumar
Ramapratap
CPD2978377
87
373
247
Satendra Kumar
Divan Singh
CPD3525458
87
367
285
Satendra Kumar
Divan Singh
AHK0515536
87
358
659
Satendra Kumar
Mohan Lal
AHK0667360
87
355
101
Satendra Kumar
Sundar Lal
UP/73/356/0462399
87
359
1355
SATENDRA KUMAR
LATE.SHRI PATH
AHK2658532
87
342
409
Satendra Kumar
Divan Singh
FQL2396273
87
350
156
SATENDRA KUMAR
GHURELAL
AHK2165256
87
350
225
SATENDRA KUMAR
TALEVAR SINGH
AHK2165454
87
319
81
Satendra Kumar
Mahendra Kumar
FQL2213171
87
335
468
Satendra Kumar
Ramavir Sharma
AHK1267665
87
89
153
Satendra Kumar
Madan Kumar
CWY2851566
87
80
451
Satendra Kumar
Ramanarayan
CWY0931337
87
82
1133
Satendra Kumar
Radheshyam
AHK0464024
87
97
1284
SATENDRA KUMAR
LATE.ROSHAN LAL
AHK2603017
87
91
505
SATENDRA KUMAR
GOPAL SINGH
AHK2365740
87
92
232
Satendra Kumar
Dharmenadra Sih
AHK0029918
87
97
819
Satendra Kumar
Ram G Lal
AHK2378784
87
99
956
Satendra Kumar
Radhe Lal
CWY3756541
87
83
1331
Satendra Kumar
Padam Sih
CWY1397025
87
73
692
Satendra Kumar
Nanak Chand
AHK0026575
87
395
1277
SATENDRA KUMAR
BAHADUR SINGH
AHK2724284
87
399
594
Satendra Kumar
Kumrapal
AHK0681825
87
394
1035
SATENDRA KUMAR
HARI SINGH
AHK2723880
87
388
1091
Satendra Kumar
Rambharosi
AHK1274828
87
158
1029
Satendra Kumar
Nemi Chand
AHK1062876
87
185
464
Satendra Kumar
Jhamman Nsih
FQL2603207
316
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
177
620
Satendra Kumar
Elector Name
Pappu Morya
AHK1293679
87
18
191
Satendra Kumar
Om Prakash Railan
UP/73/357/0255367
87
180
1329
SATENDRA KUMAR
SORAN SINGH
AHK2728301
87
167
212
Satendra Kumar
Rajendra Prasad
AHK1372994
87
167
627
Satendra Kumar
Jagadish Prasad
AHK0802686
87
212
1152
SATENDRA KUMAR
DIVAKAR
AHK2739001
87
214
636
Satendra Kumar
Devi Charan
AHK1722099
87
204
568
Satendra Kumar
Ma.Hajari Lal
AHK0409714
87
192
472
Satendra Kumar
Puran Chand
FQL2496347
87
20
466
Satendra Kumar
Banarsi
UP/73/357/0261174
87
203
779
SATENDRA KUMAR
MAHESH CHANDRA
AHK1819937
87
186
959
SATENDRA KUMAR
BHOLANATH
AHK2211415
87
105
363
Satendra Kumar
Rajapal Singh
AHK0767897
87
118
124
Satendra Kumar
Gulav Singh
AHK0828632
87
123
847
Satendra Kumar
Kamlasingh
AHK0844340
87
123
1159
SATENDRA KUMAR
KAMAL SINGH
AHK2707453
87
1
1066
Satendra Kumar Agraval
Late.Duli Chand Agrawal
FQL2126357
87
240
616
SATENDRA KUMAR GUPTA
MATA PRASAD GUPTA
AHK1992932
87
238
415
Satendra Kumar Jain
Prem Chand Jain
FQL1366913
87
276
62
Satendra Kumar Jain
Ramasevak Jain
AHK1541317
87
41
762
Satendra Kumar Jain
Madhav Kumar Jain
FQL2297026
87
45
313
Satendra Kumar Jain
Gopichand Jain
AHK0046672
87
42
1001
Satendra Kumar Jain
Sva.Sugandhi Lal Jain
AHK1607779
87
171
857
Satendra Kumar Nigam
Jamuna Prasad
FQL2336352
87
316
1245
SATENDRA KUMAR RAJPOOT
SOVRAN SINGH
AHK1893338
87
75
775
Satendra Kumar Singh
Gyani Ram
CWY3743432
87
377
413
Satendra Kumar Tyagi
Nek Ram Tyagi
CPD3527892
87
398
83
SATENDRA KUMAR VARMA
TULARAM VARMA
AHK1877844
87
145
301
Satendra Kumar Yadav
Vishnu Yadav
AHK0589929
87
203
653
SATENDRA KUMARU
JASPAL SINGH
AHK1850601
87
2
589
Satendra Mohan
Hari Mohan
AHK0007666
87
164
535
Satendra Mohan
Shyam Sundar
UP/73/357/0489237
87
141
81
Satendra Pal
Oiim Prakash
AHK0991299
87
6
120
Satendra Pal
Balvant
FQL2430437
87
384
205
Satendra Pal
Vijay Singh
AHK1237536
87
72
157
Satendra Pal Kohali
Satapal Kohali
AHK1431543
87
54
521
Satendra Pal Singh
Gautam Singh
FQL2326817
87
83
35
Satendra Pal Singh
Surendra Singh
CWY3714136
87
317
29
Satendra Pal Singh
Nabab Singh
CPD3664729
87
250
561
SATENDRA PAL SINGH RATHAUR
MAHESH CHAND RATHAUR
AHK2096030
87
142
14
Satendra Pal Singh
C.P.S.Chauhan
AHK1539071
87
157
1270
SATENDRA PAL SINGH
CHHOTE LAL
AHK2585404
87
170
479
Satendra Pal Singh
Suresh Chandra
AHK0410233
87
75
591
Satendra Pal Singh Yadav
Sva Kashiram
CWY1489376
87
35
901
SATENDRA PRATAP
RAJESH KUMAR
AHK2240166
87
142
350
Satendra Pratap
Ravindra Kumar
AHK0074146
87
156
1181
Satendra Pratap Singh
Son Pal Singh
UP/73/357/0465455
87
395
793
SATENDRA RAJPOOT
SV BAHADUR SINGH
AHK1931468
87
323
838
Satendra Rathaur
Ashok
AHK0903187
87
194
609
Satendra Sagar
Banshidhar Sagar
AHK1258391
87
222
189
Satendra Sharma
Chandra Prakash Sharma
AHK1445949
87
215
343
Satendra Sharma
Ramababu Sharma
AHK0559674
87
105
756
SATENDRA SHARMA
ANANDI LAL SHARMA
AHK2541605
87
227
1090
Satendra Sharma
Premdatt Sharma
AHK1323856
87
373
1064
Satendra Sharma
Shri Ram Nivas
AHK1675776
87
83
1343
Satendra Sih
Ramavir
CWY1397181
87
75
527
Satendra Singh
Ramavir
CWY1160084
87
82
214
Satendra Singh
Amar Singh
AHK2360741
87
8
691
Satendra Singh
Divan Singh
AHK0748921
87
7
1031
Satendra Singh
Visheshvar Singh
AHK0008748
87
380
838
Satendra Singh
Mulaymasingh
CPD2999639
87
386
39
SATENDRA SINGH
SV RAMESH CHANDRA
AHK1908037
317
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
388
1079
Satendra Singh
Elector Name
Raghuvir Singh
AHK0690925
87
391
1154
SATENDRA SINGH
PRATAP SINGH
AHK2683357
87
82
1278
Satendra Singh
Pitam Singh
AHK1701127
87
229
307
Satendra Singh
Muharapal Singh
FQL2354736
87
226
856
Satendra Singh
Edal Singh
AHK0571067
87
246
318
SATENDRA SINGH
MUNNA LAL
AHK2247138
87
255
750
Satendra Singh
Lakshminarayan
AHK2335776
87
264
23
Satendra Singh
Milap Singh
FQL1445394
87
317
588
Satendra Singh
Niranjan
AHK0897181
87
317
920
Satendra Singh
Sva.Niranjan Singh
AHK1709765
87
314
888
SATENDRA SINGH
SV VIJV SINGH
AHK1856137
87
306
999
SATENDRA SINGH
RAGHUVEER SINGH
FQL2383818
87
312
596
Satendra Singh
Vijay Singh
FQL1130723
87
297
1244
Satendra Singh
Rajavir Singh
AHK0176818
87
289
222
Satendra Singh
N.S.Kaushal
AHK0102970
87
269
117
Satendra Singh
Sva. Mahendra Singh
AHK0538991
87
27
99
SATENDRA SINGH
PREM SINGH
AHK1842202
87
27
628
Satendra Singh
Haribhan Singh
FQL2625697
87
332
718
Satendra Singh
Kanhaiya Lal
UP/73/357/0741359
87
333
234
Satendra Singh
Kanhaiyalal
AHK0206615
87
333
657
Satendra Singh
Ajit Singh
AHK2452894
87
351
68
Satendra Singh
Babulal
AHK0134445
87
359
940
Satendra Singh
Ram Ratan Singh
AHK1730852
87
360
418
Satendra Singh
Ramratan Singh
AHK1242031
87
377
1266
Satendra Singh
Bachchu Singh
AHK0386896
87
371
727
Satendra Singh
Chandrabhushan Singh
AHK0691618
87
369
758
Satendra Singh
Vijendra Singh
UP/73/356/0603476
87
359
1283
Satendra Singh
Savitri Devi
AHK1730795
87
100
710
Satendra Singh
Shri Suraj Bhan
AHK1012871
87
102
278
Satendra Singh
Jogendra Singh
AHK0457507
87
146
218
Satendra Singh
Mahendra Singh
AHK0555193
87
146
664
Satendra Singh
Buddh Singh
AHK2332971
87
110
195
Satendra Singh
Suraj Man Singh
AHK0839696
87
112
370
Satendra Singh
Jasaram
CWY3301843
87
217
696
Satendra Singh
Jyoti Prasad
AHK1382712
87
203
623
Satendra Singh
Maharaj
FQL1938752
87
209
194
Satendra Singh
Roshnalal
FQL1977917
87
195
552
Satendra Singh
Charan Singh
UP/73/357/0432452
87
144
1026
SATENDRA SINGH
UDAYVEER SINGH YADAV
AHK2238582
87
150
738
SATENDRA SINGH
SHYAMBHADUR SINGH
AHK2620813
87
166
610
SATENDRA SINGH
ASHARAM
AHK2118958
87
174
671
SATENDRA SINGH
HAKIM SINGH
AHK2629897
87
172
712
Satendra Singh
Shivanath Singh
AHK2410173
87
183
824
Satendra Singh
Shiv Singh
AHK0558965
87
183
1172
Satendra Singh
Maharaj Singh
AHK1308642
87
184
94
Satendra Singh
Satyapal Singh
FQL1139146
87
184
248
Satendra Singh
Rajendra Singh
UP/73/357/0477874
87
129
85
SATENDRA SINGH BHAGAUR
MANGELAL BHAGAUR
AHK2033082
87
76
34
Satendra Singh Chahar
Ranavir Singh Chahar
AHK0465849
87
217
451
Satendra Singh Raghuvanshi
Bhagavan Das
AHK1580851
87
147
288
Satendra Singh Rana
Mehatav Singh Rana
AHK1066091
87
199
485
Satendra Singh Sagar
Suresh Babu
FQL3081809
87
173
1114
SATENDRA SINGH TOMAR
MUNESH SINGH TOMAR
AHK2725612
87
241
517
Satendra Singh Tomar
Lakhan Singh
AHK2293140
87
373
870
SATENDRA TYAGI
INDRA SINGH TYAGI
AHK1924901
87
394
815
Satendra Varma
Kalichran
AHK0382283
87
128
1509
Satendra Varma
Anand Kumar Varma
CWY3653789
87
74
823
Satendra Yadav
Vishambar Singh
CWY2609543
87
98
553
Satendra Yadav
Ramanath Yadav
AHK2380285
87
222
160
Satendra Yadav
Bhagavan Singh
FQL2349991
87
300
779
Satendrabhushan
Kishnasvarup
AHK2469526
87
64
272
Satendrajitasinghabakhshi
Jagajitasinghabakhshi
FQL2580348
318
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
3
165
Satendrakumar
Elector Name
Dulichandra
FQL1380021
87
353
265
Satendrakumar
Dangalasingh
CPD2177376
87
153
1128
Satendrakumar
Kalyanasingh
FQL2342962
87
22
334
Satendrakumaradube
Lakshminaraynadube
UP/73/357/0264699
87
265
1060
Satendrapal
Indrapal
FQL1561661
87
79
603
Satendrapal
Jogindar Singh
CWY1355692
87
261
522
Satendrapal Singh
Mahipal
AHK1220623
87
300
432
Satendrapal Singh
Naurgan Singh
UP/73/357/0672259
87
318
820
Satendrapal Singh
Gajendra Pal Singh
AHK1260561
87
159
588
Satendrapratapasingh
Dhyanapalasingh
AHK2364370
87
317
380
Satendrar
Pancharu Singh
AHK0897249
87
181
724
Satendrasih
Chandrasain
AHK1175769
87
263
636
Satendrasihan
Bhagavanasihan
AHK0857458
87
234
644
Satendrasingh
Jayavirasingh
FQL1662774
87
285
681
Satendrasingh
Javaharasingh
AHK2444933
87
7
211
Satendrasingh
Ramendrasingh
FQL2129369
87
41
886
Satendrasingh
Mohanasingh
FQL2599165
87
163
900
Satendrasingh
Vihari Singh
AHK0164087
87
153
275
Satendrasingh
Kirodilal
UP/73/357/0519398
87
280
1208
Satendrasinghal
Subhash Chand Singhal
AHK0650200
87
386
405
Satenndra
Rambharoselal
AHK1711605
87
82
264
Satenrad
Eiis. Eiim. Yadav
UP/73/359/0640157
87
229
447
Sateshvari
Shri Chandrasih
UP/73/357/0534509
87
361
604
Sati
Pappu
AHK2405132
87
370
586
SATI DEVI
JAY PRAKASH
CPD2979219
87
371
382
Sati Devi
Jay Prakash
AHK1636273
87
81
944
Sati Devi
Ramavir Chahar
AHK0789800
87
165
509
Sati Devi
Prem Babu
FQL2625093
87
370
570
SATI GUPTA
JAY PRAKASH GUPTA
AHK2417608
87
101
724
Sati Vati
Beni Singh
CWY3741998
87
234
725
Satia
Pyarelal
AHK2386704
87
141
616
Satim
Sundaralal
AHK0073676
87
199
739
Satim
Rafik Kha
AHK0091017
87
153
1193
SATINDAR KAUR
JANGJEET SINGH
AHK2714269
87
183
342
Satindar Kaur
Gulavir Singh Chhataval
AHK1308097
87
139
658
Satindar Pal Singh
Manamohan
CWY2398159
87
139
911
Satindar Pal Singh
Manamohan Singh
AHK1410968
87
380
686
Satir Khan
Munavvar Khan
AHK0132290
87
376
382
Satiran
Kisnalal
AHK2427284
87
359
908
Satis
Vishambar Singh
AHK1542968
87
326
170
Satis
Javahar Lal
AHK0202168
87
334
421
Satis
Kishnababu
AHK1199413
87
314
1023
Satis
Prabhudayal
UP/73/357/0696083
87
386
926
Satis
Gangaram
AHK1256064
87
45
1000
Satis
Ramadas
FQL1537752
87
89
706
Satis
Shyam Lal
AHK1466721
87
51
836
SATIS
KANHAIYA LAL
AHK2570141
87
121
282
Satis
Tejapal
AHK1413525
87
1
581
Satis
Dulichand
FQL1834415
87
20
1090
Satis Babu Shrivastav
Lat. Ram Babu
FQL3039393
87
16
521
SATIS CHAND
JAMUNA PRASAD
AHK0329961
87
388
629
Satis Chandra
Keran Singh
AHK1638303
87
337
1112
SATIS KUMAR
KALI CHARAN
AHK2686871
87
160
1238
Satis Kumar
Ram Nivas
AHK1602333
87
241
291
Satis Kumar Sharma
Banavari Lal Sharma
AHK2293033
87
34
185
Satischand
Shribhgavan
UP/73/357/0300140
87
341
171
Satish
Bhagavan Das
FQL1370311
87
341
336
Satish
Ramesh
FQL2091148
87
342
39
Satish
Ramababu
UP/73/357/0750544
87
342
124
Satish
Kalichran
AHK2426757
87
338
436
Satish
Kalichran
AHK1246669
87
338
721
Satish
Sarvan
FQL2171080
319
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
339
485
Satish
Elector Name
Ram Singh
AHK2431658
87
339
553
Satish
Divanasingh
FQL1644061
87
334
466
Satish
Shivcharan
FQL2509404
87
334
663
Satish
Lalaram
FQL2092195
87
335
128
Satish
Tukaman
AHK0907816
87
336
510
Satish
Chiranji Lal
FQL2479541
87
354
468
Satish
Mahavir Prasad
AHK1223510
87
354
611
Satish
Omaprakash
UP/73/356/0462294
87
354
851
Satish
Tara Chand
AHK1549609
87
355
243
Satish
Ramarup
UP/73/356/0462482
87
350
41
Satish
Samanta Ram
CPD4336434
87
350
167
SATISH
SHIVSHANKAR
AHK2164424
87
343
206
Satish
Bachchu
UP/73/357/0750703
87
343
1287
Satish
Munna Lal
AHK1694629
87
347
504
Satish
Kayta Prasad
AHK0855080
87
35
234
Satish
Indar
FQL2287779
87
35
298
Satish
Tara
FQL1843655
87
349
366
Satish
Ajav Singh
UP/73/356/0447312
87
327
534
Satish
Ramvaran
AHK0376814
87
327
662
Satish
Ram Prakash
AHK1593383
87
328
12
Satish
Late.Babu Lal
FQL1422732
87
328
52
Satish
Lalaram
AHK1523331
87
328
500
Satish
Shiv Charan Lal
FQL3053410
87
328
623
Satish
Kalichran
AHK1499862
87
329
230
Satish
Nemi Chand
FQL2394716
87
33
603
Satish
Purnachand
FQL1923713
87
33
669
Satish
Lakshminarayan
FQL2635084
87
331
418
Satish
Ramaprakash
AHK2454445
87
331
432
Satish
Babulal
AHK1181098
87
318
821
Satish
Mahendra Pal Singh
AHK1488519
87
319
67
Satish
Ninua Ram
FQL2374817
87
319
242
Satish
Bhagavan Das
UP/73/357/0711762
87
333
313
Satish
Chokhelal
FQL2478931
87
333
717
SATISH
MUNNA LAL
AHK2153328
87
324
526
Satish
Hukam Singh
AHK0129270
87
324
527
Satish
Anokhe Lal
AHK0129296
87
324
1054
Satish
Jhabbulal
AHK2443810
87
325
6
Satish
Horan Singh
AHK1357953
87
325
267
Satish
Chhote Lal
AHK1358167
87
325
892
Satish
Babulal
UP/73/357/0726516
87
325
957
Satish
Raghuvisih
FQL1651025
87
325
1108
Satish
Tulsi Das
FQL2985455
87
319
1065
Satish
Rajaram
AHK0110833
87
319
1386
Satish
Lala Ram
AHK1467513
87
32
428
Satish
Bhagavadas
UP/73/357/0294459
87
32
489
Satish
Chiman Lal
AHK2259091
87
320
113
Satish
Dipchand
AHK0688291
87
320
298
Satish
Chokhelal
FQL1641281
87
321
79
Satish
Bhagavanadas
FQL2085322
87
321
291
Satish
Opi
FQL2389799
87
321
401
Satish
Jaggo
UP/73/357/0717632
87
322
202
Satish
Om Prakash
AHK0904177
87
322
570
Satish
Natthilal
UP/73/357/0717854
87
323
219
Satish
Fulasingh
AHK2439016
87
36
428
Satish
Durgaprasad
AHK2278729
87
36
786
Satish
Vipti Ram
AHK0473256
87
351
654
Satish
Hukumasingh
CPD2025427
87
351
802
Satish
Puran Chand
AHK0697623
87
358
545
Satish
Ramajilal
AHK0521740
87
358
987
Satish
Manik Chand
CPD3161536
87
358
1026
Satish
Banavari Lal
AHK0665208
87
358
1083
Satish
Pyare Lal
AHK1598101
320
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
359
41
Satish
Elector Name
Niranjan
AHK0893354
87
359
429
Satish
Ashok
CPD2738730
87
359
569
Satish
Ram Singh
UP/73/356/0468100
87
359
596
Satish
Bhagavanasingh
CPD3847274
87
361
769
Satish
Shivcharan
AHK2405793
87
362
143
Satish
Nirjan Singh
AHK1300797
87
362
758
Satish
Bhuri Singh
AHK2409415
87
368
72
SATISH
VIJAY SINGH
AHK2519080
87
368
599
Satish
Ninnumal
UP/73/356/0603282
87
369
488
Satish
Ramaprasad
CPD3304144
87
369
514
Satish
Patiram
AHK2237097
87
369
566
Satish
Ramsanehi
CPD4114146
87
363
141
SATISH
VI SHAMBHAR
AHK1781301
87
363
602
Satish
Mahendra Singh
CPD3485463
87
363
884
Satish
Dvarika Prasad
CPD3974763
87
363
896
Satish
Ratan Singh
AHK1242353
87
363
1087
Satish
Deviram
CPD1743095
87
364
149
Satish
Babulal
AHK1315530
87
364
595
Satish
Sundar Lal
CPD4098414
87
365
801
Satish
Gulav Singh
UP/73/356/0471578
87
376
573
Satish
Amrasingh
CPD3832698
87
376
655
Satish
Rameshchand
CPD3963832
87
376
823
Satish
Saranamasih
CPD3002169
87
376
1139
Satish
Om Prakash
AHK1586247
87
376
1427
Satish
Om Prakash
AHK1460492
87
377
1305
SATISH
KAMAL BABU
AHK2671527
87
379
178
Satish
Prasadilal
AHK0926857
87
379
259
Satish
Mahendra Singh
AHK0926097
87
379
911
Satish
Amrasingh
AHK0388603
87
379
1100
Satish
Niranjan Singh
AHK0928184
87
379
1105
Satish
Ashok
AHK0928085
87
38
132
Satish
Ramajilal
UP/73/357/0312494
87
38
530
Satish
Pyarelal
FQL1060227
87
380
365
Satish
Gyadin
AHK1243005
87
370
6
SATISH
VEDRAM
AHK2495851
87
370
504
Satish
Munshilal
CPD3303922
87
370
614
Satish
Gorishankar
CPD2111284
87
371
294
Satish
Charan Singh
AHK1600618
87
371
800
Satish
Panna Lal
UP/73/356/0603980
87
371
1067
Satish
Khaima
CPD4037370
87
372
334
Satish
Karan Singh
AHK1591197
87
372
341
Satish
Amar Singh
AHK1590736
87
372
467
Satish
Sarvan Singh
AHK1597426
87
372
626
Satish
Hariprasad
CPD2717452
87
241
538
Satish
Ramesh
AHK0375402
87
24
442
Satish
Tarachand
FQL2031128
87
240
506
Satish
Batti Ram
AHK1596410
87
240
529
Satish
Pritam Singh
AHK1575034
87
246
805
Satish
Omaprakash
AHK0317313
87
247
670
Satish
Yogesh
AHK2312908
87
247
801
SATISH
KAMAL SINGH
AHK2079770
87
248
363
Satish
Lilaram
AHK1398122
87
25
192
Satish
Manohar
FQL2269678
87
25
576
Satish
Nattthilal
FQL1909597
87
250
147
Satish
Ramesh Chandra
AHK2325215
87
250
239
Satish
Amar Singh
UP/73/357/0564583
87
250
553
Satish
Gopichand
FQL2361871
87
229
48
Satish
Vishnu
UP/73/357/0534607
87
227
483
Satish
Kishorilal
UP/73/357/0534826
87
235
298
Satish
Bainiram
FQL2360162
87
232
1061
Satish
Sarvanasingh
AHK0583583
87
233
279
Satish
Puran
FQL2438604
321
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
229
839
Satish
Elector Name
Shivcharan
FQL2249100
87
23
789
Satish
Hiralal
AHK0994079
87
230
373
Satish
Prem Singh
AHK1565423
87
231
32
Satish
Man Singh
AHK0256297
87
256
1118
Satish
Ramahet
AHK1426774
87
258
980
Satish
Asaram
FQL2456069
87
259
36
Satish
Ramesh
AHK0318006
87
26
338
Satish
Ramaprasad
UP/73/357/0270806
87
26
641
SATISH
RAM PRASAD
AHK2691244
87
260
530
Satish
Ramababu
FQL1640796
87
260
1145
Satish
Ninnumal
FQL2156156
87
261
120
Satish
Ravindra
FQL2153427
87
261
775
Satish
Ramanath
UP/73/357/0585009
87
253
113
Satish
Daultasingh
AHK2326825
87
254
54
Satish
Ramdayal
FQL2610657
87
255
352
Satish
Ram Charan
FQL3010741
87
255
405
Satish
Ramanath
AHK2335545
87
255
846
SATISH
DAULAT RAM
AHK2623502
87
256
41
Satish
Pyarelal
AHK0533869
87
256
42
Satish
Bagali
FQL1418169
87
256
251
Satish
Chetaram
AHK0634246
87
256
276
Satish
Bhagavan Das
AHK2336949
87
257
603
SATISH
HAKIM SINGH
AHK1903608
87
257
831
Satish
Bangali
UP/73/357/0576133
87
257
841
Satish
Rajjomal
FQL2613966
87
257
956
Satish
Jyotiprasad
UP/73/357/0576150
87
257
1216
Satish
Javitri
AHK1309657
87
257
1218
Satish
Gorelal
AHK1321397
87
258
619
Satish
Ram Bharosi
UP/73/357/0579075
87
314
1630
Satish
Ram Charan
AHK0962811
87
315
103
Satish
Ramcharan
AHK1170042
87
315
237
Satish
Rup Singh
AHK0215087
87
317
287
Satish
Puran Singh
AHK0897835
87
312
650
Satish
Nanumal
FQL3012838
87
312
991
Satish
Gangasingh
AHK2422442
87
312
1274
Satish
Nanika Chandra
AHK1469279
87
314
66
Satish
Badri Prasad G
AHK1169606
87
314
130
Satish
Babulal
FQL2267979
87
31
613
Satish
Sundaralal
AHK2256329
87
310
1043
SATISH
VED PRAKASH
AHK2664944
87
301
491
Satish
Gyanchand
FQL2076727
87
301
1325
SATISH
KUSUMA
AHK2141000
87
301
1359
Satish
Manik Chand
AHK1711126
87
304
828
Satish
Vakelal
FQL1889518
87
298
377
Satish
Bhuri Singh
AHK2462554
87
298
837
Satish
Ram Singh
FQL1445063
87
299
147
Satish
Bhajnalal
FQL2622207
87
3
130
Satish
Sherasih
FQL2129146
87
3
433
SATISH
KUMRPAL
AHK1946920
87
293
186
Satish
Suresh
UP/73/357/0645255
87
294
363
Satish
Ratnalal
FQL3078961
87
294
769
Satish
Sovranasingh
FQL2465359
87
297
290
Satish
Rameshvar
UP/73/357/0645369
87
297
360
Satish
Lakshminarayan
FQL1889401
87
265
1054
Satish
Jamunaprasad
AHK0504100
87
266
801
Satish
Vipti Ram
AHK0203471
87
266
837
SATISH
GANGA CHARAN
AHK2154458
87
286
616
Satish
Govardhan Lal
AHK2446995
87
288
787
Satish
Ramchand
AHK2456648
87
277
818
Satish
Rakesh Kumar
AHK1478213
87
279
400
Satish
Madan Lal
FQL2211696
87
276
508
Satish
Mahendrapal
FQL2112043
322
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
277
102
Satish
Elector Name
Radheshyam
FQL2263440
87
272
764
SATISH
RAMESH CHAND
FQL3100203
87
273
1097
Satish
Haravilas
FQL2258002
87
274
134
Satish
Radhe Shyam
AHK1477116
87
274
242
Satish
Kishorilal
UP/73/357/0684507
87
274
556
Satish
Chiranji Lal
AHK1182443
87
274
565
Satish
Sarman
FQL2260719
87
274
820
Satish
Prakash
AHK2401446
87
274
870
Satish
Harishchandra
UP/73/357/0684613
87
274
946
Satish
Sva.Sarvan Lal
AHK1576719
87
275
5
Satish
Bhagavan Das
AHK1278001
87
266
882
Satish
Shankar Lal
AHK2359099
87
266
1137
Satish
Duryodhan
UP/73/357/0603165
87
267
82
Satish
Purnapuri
FQL1562081
87
267
240
Satish
Radhakrishn
AHK2365781
87
267
405
Satish
Nemichand
UP/73/357/0603462
87
267
418
Satish
Sunaharilal
FQL1377464
87
267
632
Satish
Mohar Singh
FQL2257459
87
269
379
Satish
Murari Lal
UP/73/357/0615379
87
388
233
SATISH
RAMBHAROSI
AHK2166825
87
388
319
Satish
Sonapal
CPD3003274
87
388
979
Satish
Ram Bharosi
AHK1274349
87
389
62
Satish
Mohan Singh
CPD3539277
87
389
723
Satish
Chanda
CPD3641586
87
39
20
Satish
Bhole
FQL2428746
87
39
214
Satish
Indrasingh
FQL1339514
87
39
365
Satish
Kishnalal
FQL1339050
87
39
656
Satish
Pyarelal
FQL2428688
87
391
616
Satish
Vetalasingh
AHK2440196
87
391
750
Satish
Bhikam
UP/73/356/0624328
87
392
114
Satish
Sundar Singh
AHK0296780
87
392
608
Satish
Chunnilal
AHK1219369
87
393
276
SATISH
LAKHAN SINGH
AHK2112498
87
393
873
Satish
Dorilal
AHK2448306
87
393
899
Satish
Sundaralal
CPD3722881
87
394
670
Satish
Bhuri Singh
AHK0379032
87
386
842
Satish
Itavari Lal
AHK0684555
87
385
156
Satish
Omaprakash
UP/73/356/0618143
87
385
261
Satish
Gangaram
CPD3099603
87
385
602
Satish
Rakesh
AHK1576073
87
385
660
Satish
Tej Singh
AHK0513176
87
385
756
Satish
Vijay Chand
AHK0511105
87
381
286
Satish
Natthilal
AHK2431773
87
382
362
Satish
Ishvaradas
UP/73/356/0612577
87
384
130
Satish
Balkadas
AHK0922898
87
384
140
Satish
Nekasiya Ram
AHK0923649
87
384
146
Satish
Shivcharan
AHK0922880
87
374
179
Satish
Samoki
CPD3633948
87
374
411
Satish
Lakshminarayan
CPD4063772
87
45
1213
Satish
Nandaram
AHK0982074
87
47
415
Satish
Natthi Lal
FQL2322196
87
47
663
Satish
Ramaprasad
UP/73/357/0339797
87
48
130
Satish
Nidhi
AHK0463612
87
48
369
Satish
Mohan
AHK0644732
87
49
926
Satish
Dharajit
AHK1566066
87
49
994
Satish
Sva Motilal
FQL2595361
87
49
1038
Satish
Ramasvarup
FQL3029279
87
5
54
Satish
Ramasvarup
AHK2254985
87
5
85
Satish
Ramcharan
UP/73/357/0213113
87
5
225
Satish
Ramdayal
UP/73/357/0213280
87
5
251
Satish
Deviram
UP/73/357/0213331
87
5
323
Satish
Kailash
UP/73/357/0213401
323
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
5
442
Satish
Elector Name
Shyamalal
UP/73/357/0213063
87
5
683
Satish
Chhedi Lal
AHK0604058
87
50
173
Satish
Ramesh
AHK2287316
87
50
372
Satish
Harish Chand
AHK0994277
87
51
207
Satish
Tik Singh
UP/73/357/0345155
87
51
796
Satish
Bhagvati Prasad
AHK0484634
87
52
473
Satish
Durga Prasad
FQL1070317
87
397
289
Satish
Bhagavanasingh
CPD2188704
87
399
811
Satish
Fuliram
CPD2189256
87
399
946
Satish
Natthilal
CPD2189314
87
4
657
Satish
Malakhan
FQL2418366
87
395
679
Satish
Ram Singh
CPD3543485
87
395
765
Satish
Shivcharan
CPD3017001
87
395
1077
Satish
Shri Ram
AHK1290014
87
53
129
Satish
Jagadish
UP/73/357/0348329
87
54
81
Satish
Mulchand
FQL1077833
87
54
561
Satish
Sva.Manik Chand
AHK1502012
87
55
232
Satish
Khunnilal
AHK0482711
87
57
61
Satish
Sitaram
AHK2300804
87
57
336
Satish
Karan Singh
AHK2301182
87
6
630
Satish
Jagadish
AHK0007815
87
43
524
Satish
Bahadur Singh
AHK1521863
87
43
890
Satish
Lalaram
AHK0332551
87
43
1143
Satish
Vijay Singh
AHK1341288
87
43
1252
Satish
Surendra
AHK0333195
87
44
71
Satish
Kailasi
FQL1068097
87
44
132
Satish
Kailash
FQL2135770
87
44
205
Satish
Gorelal
FQL1950252
87
44
324
Satish
Premchand
FQL1950849
87
45
159
Satish
Ramakishan
UP/73/357/0336110
87
70
778
SATISH
PREMCHAND
UP/73/357/0390397
87
74
132
Satish
Chand Prasad
UP/73/359/0630215
87
65
533
Satish
Gulab
AHK0773770
87
65
550
Satish
Sanni
AHK0456178
87
66
465
Satish
Maniram
AHK2222933
87
68
11
Satish
Ramcharnalal
UP/73/357/0384462
87
69
372
Satish
Motilal
UP/73/357/0384946
87
69
468
Satish
Shriram
FQL2139673
87
62
669
Satish
Omaprakash
AHK2314011
87
62
710
Satish
Shriram
UP/73/357/0375274
87
63
788
SATISH
NANAK CHANDRA
AHK2215846
87
63
1441
SATISH
BHURI SINGH
AHK2128346
87
63
1556
SATISH
HARISHANKAR
AHK2696094
87
9
121
Satish
Bhima
UP/73/357/0228298
87
9
323
Satish
Mitthanalal
FQL2598258
87
9
602
Satish
Khyaliram
FQL1829696
87
9
669
Satish
Bhupasingh
FQL2509891
87
9
801
Satish
Shri Kumar
AHK2258317
87
9
898
Satish
Itavari Lal
AHK0014605
87
9
1011
Satish
Gaurishankar
AHK0955781
87
84
148
Satish
Biharilal
UP/73/359/0660579
87
84
677
Satish
Bhagavanadas
UP/73/359/0660331
87
85
39
Satish
Govindaram
AHK1509611
87
85
89
Satish
Shyam Bihari
UP/73/359/0666034
87
85
170
Satish
Gangaprasad
AHK0018085
87
85
419
Satish
Mahend Singh
UP/73/359/0666244
87
85
972
Satish
Charan Das
CWY0954396
87
87
307
Satish
Mohan Singh
CWY2851301
87
87
423
Satish
Khem Chand
CWY2850261
87
87
643
Satish
Vadriprasad
CWY3609609
87
88
28
Satish
Buddhi Singh
UP/73/359/0669413
87
88
694
Satish
Manikchand
UP/73/359/0669568
324
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
88
725
Satish
Elector Name
Suresh
CWY0954065
87
82
179
Satish
Jagadish
CWY3369386
87
82
243
Satish
Bhudev
UP/73/359/0640130
87
8
647
Satish
Bhagavanadas
AHK2257905
87
75
318
Satish
Bhavrapal
UP/73/359/0630008
87
77
853
Satish
Bhagavan Singh
AHK0028746
87
78
72
Satish
Bhagavanadas
AHK2348936
87
79
673
Satish
Maharaj Singh
CWY2347073
87
79
914
SATISH
Lt. KITORI LAL
AHK2589950
87
8
165
Satish
Bhagavan Das
UP/73/357/0228566
87
99
532
Satish
Babulal
AHK1356021
87
99
579
Satish
Sva.Durjan Singh
AHK1008408
87
99
1262
SATISH
DUJJAN SINGH
AHK2604569
87
89
363
Satish
Bharosilal
CWY2850543
87
90
293
SATISH
DAULTRAM
AHK2088441
87
96
41
Satish
Harisingh
CWY3590585
87
96
579
Satish
Ratan Lal
CWY3673910
87
91
214
Satish
Ramajilal
UP/73/359/0678345
87
91
521
Satish
Gokul
UP/73/359/0678083
87
98
47
Satish
Shyamalal
UP/73/359/0699020
87
98
248
Satish
Shiv Charan
CWY2869907
87
98
742
Satish
Hari Singh
CWY1237908
87
99
34
Satish
Sukkhi
UP/73/359/0699184
87
161
247
Satish
Kalichran
AHK0233528
87
161
249
Satish
Suraj Bhan
AHK0233304
87
162
198
Satish
Mohar Singh
AHK0274837
87
166
476
Satish
Vishvambar Singh
AHK2464576
87
167
165
Satish
Ramaprasad
FQL1994441
87
16
215
Satish
Amar Singh
FQL1920156
87
16
294
Satish
Chandra Bhan
AHK0003459
87
160
242
Satish
Bed Ram
UP/73/357/0507142
87
160
432
Satish
Hira Lal
UP/73/357/0507079
87
160
620
Satish
Hoti Lal
FQL2605848
87
160
1241
Satish
Fateh Singh
AHK1561034
87
161
110
Satish
Nanik Chandra
AHK0824391
87
15
644
SATISH
POORAN CHAND
AHK2521680
87
148
438
Satish
Ram G Lal
AHK0551879
87
149
141
Satish
Nandakishor
AHK0156588
87
145
727
Satish
Vidyaram
CWY3555810
87
146
286
Satish
Gulavaram
UP/73/359/0789990
87
151
356
Satish
Jayavir
AHK2338697
87
152
238
Satish
Mahavir Prasad
FQL2608578
87
152
909
Satish
Gauri
AHK2345130
87
153
154
Satish
Ful Singh
AHK0553602
87
177
212
Satish
Ram Babu
FQL2339240
87
177
792
Satish
Mavasi Ram
AHK0269068
87
179
508
Satish
Koroi
AHK1602150
87
186
63
SATISH CHAND
SHYAM LAL
AHK1787316
87
163
794
SATISH
HUBBALAL
AHK2542207
87
174
450
Satish
Kali Charan
AHK1583517
87
175
122
Satish
Mukesh Kumar
AHK0273367
87
169
220
Satish
Dharmasingh
FQL2000073
87
169
798
Satish
Sadadeolal
FQL2240794
87
169
1010
Satish
Chandrabhan
FQL3037066
87
17
270
Satish
Shobharam
UP/73/357/0252149
87
17
356
Satish
Daujiram
UP/73/357/0252235
87
17
506
Satish
Narayan Singh
UP/73/357/0252373
87
17
554
Satish
Dulichand
UP/73/357/0252060
87
200
289
Satish
Girraj Singh
AHK1704444
87
200
897
Satish
Ratan Lal
FQL1934769
87
201
629
Satish
Garivadas
FQL1939784
87
201
702
Satish
Ramesh Chandra
UP/73/357/0450414
325
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
204
237
Satish
Elector Name
Kehari Singh
AHK2333730
87
204
761
Satish
Antaram
AHK0279018
87
2
201
Satish
Pancham Singh
UP/73/357/0207270
87
2
447
Satish
Purushottam
FQL1660224
87
2
736
Satish
Kalichran
FQL2430114
87
2
926
SATISH
DULICHAND
AHK2690345
87
195
900
Satish
Veni Prasad N
UP/73/357/0432742
87
195
1077
Satish
Sant Kumar
UP/73/357/0432876
87
198
929
Satish
Natthilal
UP/73/357/0439076
87
199
695
Satish
Kishori
FQL2485035
87
199
881
Satish
Chhote Lal
UP/73/357/0444927
87
193
416
Satish
Shankar Lal
UP/73/357/0426230
87
193
588
SATISH
PREMCHAND
AHK1965078
87
194
540
Satish Chand
Kailash Chand
FQL2032647
87
187
249
Satish
Ramajilal
AHK0095497
87
187
588
Satish
Hanuman Das
AHK2313203
87
187
740
Satish
Govind Singh
UP/73/357/0408394
87
188
724
Satish
Mohan Kumar
AHK1257153
87
189
518
SATISH
PYARELAL
AHK2212389
87
189
812
SATISH
ARJUN
AHK2213213
87
190
128
Satish
Salim
FQL2435139
87
191
319
Satish
Raghuvar Dayal
UP/73/357/0420131
87
220
591
Satish
Surat Ram
AHK1375633
87
222
248
Satish
Manasihan
AHK1190180
87
222
584
Satish
Jagadish
UP/73/357/0540266
87
222
606
Satish
Rambharosi
AHK2365500
87
222
823
Satish
Gopi Chand
FQL2442978
87
222
1430
Satish
Kanchal Singh
FQL3083979
87
223
770
Satish
Bangaliram
AHK0080895
87
226
303
Satish
Gopilal
FQL2047710
87
218
473
Satish
Keshav Puri
AHK1203207
87
219
591
Satish
Lalasingh
FQL2608883
87
216
571
Satish
Jagadish
AHK0765347
87
216
701
Satish
Omakar
UP/73/357/0525630
87
217
413
Satish
Naresh
AHK1716265
87
209
357
Satish
Gangaram
FQL1936459
87
209
387
Satish
Siyaram
AHK2353993
87
210
374
Satish
Gangachran
FQL1404912
87
205
366
Satish
Omaprakash
UP/73/357/0456467
87
205
1143
Satish
Shri Babu Lal
AHK1300078
87
206
377
Satish
Mohanasingh
FQL1550144
87
206
781
Satish
Dugaraprasad
FQL2603579
87
214
1417
Satish
Ramchandra
AHK0544932
87
213
9
SATISH
TEJ SINGH
AHK2105724
87
213
451
Satish
Balakishan
UP/73/357/0525087
87
214
335
SATISH
OMPRAKASH
FQL3065703
87
1
247
Satish
Babulal
UP/73/357/0201598
87
1
480
Satish
Jayaram
UP/73/357/0201048
87
1
619
Satish
Ashokakumar
FQL1900810
87
1
638
SATISH
CHHIDDI
AHK2020378
87
10
290
Satish
Babulal
UP/73/357/0234681
87
10
355
Satish
Bodh Singh
FQL1835917
87
10
468
Satish
Kishorilal
UP/73/357/0234088
87
10
552
Satish
Ramesh
UP/73/357/0234237
87
10
810
Satish
Shyamalal
AHK0749887
87
100
260
Satish
Banavari Lal
AHK1513795
87
101
379
Satish
Purnachandra
UP/73/359/0705525
87
103
316
Satish
Raghuvir
CWY2819357
87
104
313
Satish
Kutaaram
CWY1412360
87
104
471
Satish
Shri Krishn
CWY2820074
87
105
258
Satish
Omaprakash
CWY1413137
87
107
394
Satish
Natthilal
AHK0323188
326
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
11
815
Satish
Elector Name
Mahendra
FQL2400133
87
114
491
Satish
Jagannath
CWY2909778
87
117
1122
Satish
Saranam
UP/73/359/0738161
87
117
1310
SATISH
RAMA
AHK2178150
87
117
1447
SATISH
NATTHILAL
AHK2585297
87
14
276
Satish
Ramakishan
FQL2280451
87
14
421
Satish
Vanshidhar
UP/73/357/0246863
87
14
535
Satish
Munni Devi
AHK2262350
87
140
528
Satish
Jagadish
UP/73/359/0780393
87
146
400
Satish
Sarvan Singh
CWY2385289
87
146
955
Satish
Ramajilal
AHK1067008
87
142
625
Satish
Sangam
CWY2387227
87
144
45
Satish
Gokul
CWY2386493
87
144
641
Satish
Ramakishan Sharma
UP/73/359/0784162
87
13
67
Satish
Makkhan
UP/73/357/0240160
87
13
184
Satish
Ramasingh
UP/73/357/0240399
87
131
365
SATISH
DAYAL SARAN
AHK2028751
87
135
1125
Satish
Ramcharan
AHK0270488
87
137
283
Satish
Kuladip
UP/73/359/0774101
87
123
533
Satish
Munni Lal
CWY3555984
87
118
465
Satish
Puran
CWY2849339
87
119
609
Satish
Kallu
CWY1106574
87
12
241
Satish
Pratap Singh
AHK1446780
87
319
671
Satish Kumar
Achal Singh
AHK1194620
87
341
448
Satish Singh Kushavah
Rajendra Singh Kushavah
AHK1215730
87
99
381
Satish Agrawal
Fhool chand
AHK0319459
87
265
765
SATISH BABOO
SV RAMCHARAN
AHK2015949
87
264
496
SATISH BABOO
SVA.RAMCHARAN
AHK1928704
87
1
1050
Satish Babu
Siyaram
AHK1023191
87
388
977
Satish Babu
Munnalal
AHK1276070
87
390
702
SATISH BABU
LATE.SURAJBHAN
AHK2747731
87
142
123
Satish Babu
Ram Chand
CWY1245703
87
215
1199
Satish Babu
Sundar Singh
AHK1496223
87
175
160
Satish Babu
Mohan Singh
FQL2341360
87
51
724
Satish Babu
Dulichandra
FQL2136075
87
103
1319
Satish Baghel
Ashok Baghel
CWY2820462
87
197
594
SATISH BAGHEL
HARAPRASAD
AHK1814490
87
376
111
Satish Baghel
Ashok Kumar Baghel
AHK0517961
87
74
1235
SATISH BAJAJ
LATE TARA CHAND
AHK2584118
87
77
780
Satish Bajaj
Ashok Kumar
AHK1349976
87
232
301
Satish Bashishth
Jagadish
UP/73/357/0543216
87
156
1155
Satish Bhandari
P. Eiil. Bhandari
UP/73/357/0465434
87
393
934
SATISH BHARATI
INDRAPAL SINGH
AHK2686277
87
64
1200
SATISH BIHARI MATHUR
LATE. UMRAV BIHARI MATHUR
AHK2577302
87
76
688
SATISH CHAHAR
RAJENDRA SINGH CHAHAR
AHK2189819
87
37
1372
Satish Chahar
Saudan Singh
FQL3059102
87
370
765
Satish Chand
Ram Nath Singh
CPD4354924
87
368
697
Satish Chand
Ranavir Singh
AHK0313171
87
375
193
Satish Chand
Lakshmi Narayan
CPD3998036
87
364
263
Satish Chand
Kali Karan
CPD3164811
87
343
306
Satish Chand
Puran Chand
FQL1159938
87
347
406
Satish Chand
Vainiram
AHK0700625
87
348
512
Satish Chand
Gopi Lal
AHK2420883
87
349
441
Satish Chand
Suresh Chand
CPD3286705
87
349
671
Satish Chand
Rup Kishor
CPD3605748
87
354
438
Satish Chand
Dhaniram
AHK2397933
87
354
952
Satish Chand
Sva.Ram Prakash
AHK1547488
87
356
519
Satish Chand
Rambharose
AHK1167543
87
359
9
SATISH CHAND
UTTAM SINGH
AHK1962570
87
394
393
SATISH CHAND
LAKHN SINGH
AHK2493401
87
394
491
Satish Chand
Dujain Singh
AHK0381889
87
399
643
SATISH CHAND
RAMESH CHAND
AHK2480689
327
AC No
Relative Name
EPIC No
87
PART NO Serial No
399
709
SATISH CHAND
Elector Name
RAMESH CHAND
AHK2505139
87
45
799
Satish Chand
Itavari Lal
FQL2132454
87
379

Documentos relacionados

2012016401132192 ABHILASH ARAVINDAKSHAN FYBSc. Sem I

2012016401132192 ABHILASH ARAVINDAKSHAN FYBSc. Sem I Exam Event: October 2015 Course: B.Sc.(with Credits) Course Part: T.Y.B.Sc Course Part Term: Sem V PRN Number

Leia mais