HANDHÅLLEN HYDRAUL UTRUSTNING

Сomentários

Transcrição

HANDHÅLLEN HYDRAUL UTRUSTNING
HANDHÅLLEN
HYDRAUL­
UTRUSTNING
DIN VERKSAMHET ÄR
I GODA HÄNDER
Med hydraulverktyg kan du göra mer på kortare tid, Hydrauliken ger större
slagkraft med mindre vibrationer och buller. Hydraulverktyg är helt enkelt bättre.
Vid första påseendet kan man tro
att det inte är något särskilt med
ett hydraulspett. Det är kompakt,
tyst och verkar vibrera mindre än
elektriska och pneumatiska verktyg.
Men där finns mer än så.
När du trycker på avtryckaren
får du en rejäl överraskning då
hydrauloljan överför kraft på
ett mycket effektivt sätt. Ett
kraftaggregat med nio hästkrafter
2
ger samma kraft vid verktygsspetsen
som en dieselkompressor med tjugo
hästkrafter.
För samma pris som en kombination
av kompressor och pneumatiskt
spett kan du faktiskt köpa två
kompletta uppsättningar hydrauliska
kraftaggregat/spett. Det lönar sig
med hydraulsystem till och med
när de inte används. De effektiva
kraftaggregaten är tillräckligt små
för att rymmas på en hylla eller i en
servicebil, och sparar både utrymme
och bränsle. Två personer kan med
lätthet bära kraftaggregatet.
Om du redan använder
hydraulverktyg vet du vad du får. Om
det är första gången är du och ditt
företag i goda händer och kan känna
er trygga.
SE TILL ATT KUNNA
DIN HYDRAULIK
Viktiga fakta om varför och när hydraulverktyg är det bästa valet för att få
jobbet gjort i tid och inom budget.
De har bara en eller två rörliga
delar, vilket innebär minimalt
slitage och ytterst få komponenter
att byta. Hydraulverktygen kräver
inte mycket underhåll. Eftersom
de arbetar i ett slutet system hålls
smuts och fukt ute. Med de plana
och spillfria kopplingarna är det lätt
att hålla systemet rent. Slangarna
har kopplingar av hög kvalitet
och uppfyller standarderna från
EHTMA (European Hydraulic Tool
Manufacturers Association). Därför
blir kopplingarna lätta, snabba och
säkra att använda även i miljöer
med höga koncentrationer av damm
och smuts. Operatörerna tycker om
hydraulverktyg eftersom de vibrerar
mindre än många andra verktyg på
marknaden. Eftersom hydraulverktyg
inte släpper ut några avgaser hålls
dessutom bullernivån nere. Många
gånger behövs inte ens något
kraftaggregat. Hydraulverktyg kan
anslutas till flera olika kraftkällor,
till exempel grävmaskiner, lastbilar,
hjullastare och traktorer. Därför är
de perfekta för snabba dagsjobb som
stängseluppsättning eller uppbrytning
av vägbeläggning för kablar eller
rörledningar.
HUR
VARFÖR
VAD
Ett slutet system med minimalt slitage och
ytterst få delar som behöver bytas.
Hydraulsystem är praktiskt taget
underhållsfria och har det bästa förhållandet
mellan effekt och vikt av alla kraftsystem.
Hydraulolja tål extrema tryck. Därför överför
den kraft på ett mycket effektivt sätt
VEM
VAR
NÄR
Perfekt för dig som är verksam inom byggoch anläggning eller uthyrning, eller dig som
är ambulerande entreprenör och behöver
massor med kraft till ett verktyg i taget.
Hydraulverktyg passar perfekt på vägen,
i en gruva, på ett jordbruk eller på en
byggarbetsplats. Hög effekt i förhållande till
vikten innebär att kraftaggregatet går in i en
vanlig servicebil.
För att klara alla jobb snabbt med massor av
kraft.
HYDRAULGUIDE
3
DEN OPTIMALA
KRAFTKOMBINATIONEN
Hydraullösningar har det bästa tillgängliga förhållande mellan
kraft och vikt. De många verktygen och de lätta men kraftfulla
kraftaggregaten ger möjlighet att skapa optimala kombinationer
för uppgiften.
6
3
4
7
1
2
STYRKAN MED HYDRAULSYSTEM
Styrkan hos hydraulverktyg är att du lätt kan byta verktyg och köra alla
tillgängliga verktyg med samma hydraulaggregat eller grävmaskin.
PRESTANDA - TILL LÅG KOSTNAD
Köp två kompletta uppsättningar
hydraulkraftaggregat/spett för samma pris som en
kompressor och och ett spett. Mer effekt till lägre
kostnad.
EFFEKT - MED NÄTTA MÅTT
Ett exempel: Ett kraftaggregat med nio hästkrafter
ger samma kraft vid verktygsspetsen som en
dieselkompressor med tjugo hästkrafter.
4
ÖVERALLT - LÄTT ATT KOMMA ÅT PÅ
ARBETSPLATSEN
Tack vare den enastående kraften i förhållande till
vikten kan du bära med dig massor av kraft utan
hjälp. Dessutom är kraftaggregaten tillräckligt små
för att rymmas i en servicebil.
PÅLITLIGA - MER DRIFTTID
Med bara en eller två rörliga delar blir slitaget
minimalt och ytterst få komponenter behöver
bytas.
8
9
5
3
APPLIKATIONER
1. PUMPA SÄKERT
4. FÖLJ FLÖDET
2. STOLPDRIVNING MED
FJÄRRSTYRNING
5. BERGBORRNING
En hydraulpump har färre rörliga delar och kan
hantera både rent och kontaminerat vatten,
lera, slam och partiklar med en diameter upp
till 60 mm.
Vår hydrauldrivna stolpdrivare är lättrörlig
och kan utrustas med en fjärrstyrd ventil. Den
fungerar utmärkt med både långa och korta
stolpar.
3. KRAFT FÖR ALLA TILLFÄLLEN
Arbetar du inomhus? Eller använder du diesel
för andra maskiner och skulle vilja använda
det även för dina hydraulverktyg? Det finns ett
kraftaggregat för varje tillfälle.
Oljeflödesdelarna LFD är idealiska för alla
verktyg som är anslutna till en kraftkälla med
större flöde än verktyget är konstruerat för.
Med en oljeflödesdelare kan HBP-versioner
kopplas till en grävare eller lastare.
Hydraulverktyg har mest kraft och vibrerar
mindre än andra verktyg som är anslutna till
andra kraftkällor. Det betyder att du klarar att
arbeta längre och kan vara mer effektiv.
5. KAPNING
Kapa betong, asfalt och stål. Direktdrivning
och enkla mekanismer ger hög produktivitet
och mindre underhåll.
7. KÄRNBORRNING
Kärnborrar används bl.a. vid installation av
dränerings-, avlopps- och vattenledningsrör
samt kabel och ventilationsledningar där stora
hål behövs.
8. HORISONTELLT ARBETE
LH 11 är idealiskt för arbete på vågrätt
underlag, tegel, murbruk och lättbetong. I
kombination med ett elektriskt kraftaggregat
blir det oslagbart för inomhusjobb.
9. BRYT BÄTTRE
Våra spett finns i tre versioner: Standard,
E och HBP. E-versionerna ger en minskning
av bullernivån med ca 70 procent jämfört
med standardspett. HBP-versionen är
specialkonstruerad för att klara ett högre
backtryck i returledningen. HBP-spetten
kan anslutas till i princip alla typer av
hydrauluttag.
5
HYDRAULSPETT
BRYT ALLT ÖVERALLT
Vi kan hjälpa dig hantera alla situationer där ett spett behövs.
Med rätt verktyg kan man bryta allt, överallt.
SPECIALIST PÅ VÅGRÄTT
PLOCKUNDERLAG
HAMMARE
MEDELTUNG
LH11 är idealisk för
rivningsarbete på vågrätt
underlag, tegel, murbruk och
lättbetong. Verktyget har ett D-format
handtag och dessutom ett borttagbart
fronthandtag som tillval. LH11 är
rätt val för dig som jobbar med
renovering, rivning och strukturellt
ändringsarbete.
LÄTTA UNIVERSALVERKTYG
LÄTTVIKTS
LH180 och LH190 E
används för brytning av
tegel, frusen jord, asfalt, betong och
även för stampning och packning.
De är populära hos entreprenad- och
uthyrningsföretag för renovering och
rivning både inom- och utomhus.
MEDELTUNGA
UNIVERSALVERKTYG
NÄR DET KRÄVS TUFFA TAG
TUNG
LH 390 och LH 400 E
är två av världens mest
kraftfulla handhållna hydraulspett.
De används för krävande uppgifter
i tung asfalt, armerad betong och
husgrunder.
LH 220/230 E är bland
de bästa universalspetten i
klassen 23-28 kg. De används oftast
med en 5-tums asfaltmejsel vid
vägbyggen och underhållsarbeten
men fungerar också bra för tegel,
frusen mark och betong.
Alla HBP-spett har nipplar som gör
att de kan drivas med en annan lpm
än den de är fabriksinställda för.
TUNGA UNIVERSALVERKTYG
TUNGA
Brytning av frusen mark,
asfalt och armerad betong
kräver kraftfulla hydraulspett.
LH 270 och LH 280 E anses vara
bland de bästa i sin klass.
Standard hydraulspett (inkl. HBP)
LH 180
LH 220
LH 220 HBP
LH 270
LH 270 HBP
LH 390
LH 390 HBP
Vikt inkl. slangar 1
Längd 1
Oljeflöde
Arbetstryck
Max backtryck
Slagfrekvens
Vibrationsnivå 3 axlar (ISO 28927-10) 2, 3
kg
mm
l/min
bar
bar
slag/min
m/s²
19,5
650
20
95-110
10
1 400
15,1
22,5
690
20-30
105-125
15
1 500-2 100
17,3
22,5
690
20-30
115-130
35
1 500-2 100
17,4
26,5
765
20-30
110-125
15
1 350-1 750
18,2
26,5
765
20-30
115-130
35
1 350-1 750
18,1
33
765
30-40
110-125
15
1 150-1 600
20,1
33
765
30
115-130
20
1 150-1 600
20,1
Garanterad ljudnivå (2000/14/EG) 3
Lw dB(A)
107
107
107
110
110
106
106
Lp, r=1m dB(A)
93
C
94
C/D
94
C/D
95
C/D
95
C/D
93
D/E
93
D
Ljudtrycksnivå (ISO 11203)
EHTMA-klass
3
Artikelnummer, skaftstorlek:
Sexkant
25x108
28x152
28x160
32x152
32x160
mm
mm
mm
mm
mm
1801 3443 36 1801 3543 46
1801 3546 87
-
-
-
-
1801 3443 37 1801 3543 47
1801 3546 88
1801 3643 56
1801 3646 97
1801 3743 64
1801 3747 05
1801 3443 38 1801 3543 48
1801 3546 89
1801 3643 57
1801 3646 98
1801 3743 65
1801 3747 06
1801 3443 39 1801 3543 49
1801 3546 90
1801 3643 58
1801 3646 99
1801 3743 66
1801 3747 07
1801 3443 40 1801 3543 50
1801 3546 91
1801 3643 59
1801 3647 00
1801 3743 67
1801 3747 08
1) LH 180 och LH 220 mätt med Hex 25, LH 270 och LH 390 mätt med Hex 32 2) LH 180 och LH 220 mätt vid 20 l/min, LH 270 och LH 390 mätt vid 30 l/min.
3) Viktigt: Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen till produkten (artikelnr 3392 5206 01). Denna finns på www.acprintshop.com
6
Plockhammare
Flerfunktionsspett
Greppvänligt handtag
Skonsam mot
kroppen
D-handtaget ger ett bra
grepp Ett borttagbart
fronthandtag finns som
tillval.
Låg vikt
LH11 är idealiskt
för arbete på
vågrätt underlag,
tegel, murbruk och
lättbetong.
Du har kraften
Vad ska brytas
Mycket kraft i
förhållande till vikten
innebär att du får mer
gjort med ett mindre
spett.
LH 230 är perfekt för
medelhårda och hårda
material som asfalt och
betong.
BRA
ERGONOMI
LH
11
E = Ergonomisk
LH
Eftersom LH 11 har
vibrationsreducerande
egenskaper kan du arbeta i
över 8 timmar utan att riskera
skador.
Hammare
230E
LH 11
Vikt (inkl. slangar)
Längd
Oljeflöde
Arbetstryck
Max backtryck
Slagfrekvens
Vibrationsnivå 3 axlar (ISO 28927-10) 1
Garanterad ljudnivå (2000/14/EG) 3
Ljudtrycksnivå (ISO 11203) 3
EHTMA-klass
Artikelnummer, skaftstorlek: Sexkant
Låg vibrationsnivå,
låg bullernivå och
smidig design:
ett spett du kan
använda många år
framåt.
kg
mm
l/min
bar
bar
slag/min
m/s²
Lw dB(A)
15,5
650
20
80-100
10
2 300
16,5
105
93
C
Lp, r=1m dB(A)
22x82,5
mm
1801 1741 18
iktigt: Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen till produkten
V
(artikelnr 9800 0683 90). Dessa finns på www.acprintshop.com
Vibrationsreducerade hydraulspett (inkl.
HBP)
Lätt att lyfta
LH11 är tillräckligt
lätt för att lyftas och
tillräckligt kraftfullt
för att göra ett riktigt
bra jobb.
LH 190 E LH 230 E LH 230 E HBP LH 280 E LH 280 E HBP LH 400 E LH 400 E HBP
Vikt inkl. slangar 1
Längd 1
Oljeflöde
Arbetstryck
Max backtryck
Slagfrekvens
Vibrationsnivå 3 axlar (ISO 28927-10)
kg
mm
l/min
bar
bar
slag/min
25
650
20
95-110
10
1 400
28
690
20-30
105-125
15
1 500-2 100
28
690
20-30
115-130
35
1 500-2 100
32,5
765
20-30
110-125
15
1 350-1 750
32,5
765
20-30
115-130
35
1 350-1 750
39
765
30-40
110-125
15
1 150-1 600
39
765
30
115-130
20
1 150-1 600
m/s²
5
4,8
4,9
6
5,8
5,4
6,4
Garanterad ljudnivå (2000/14/EG) 3
Lw dB(A)
107
107
107
110
110
106
106
Lp, r=1m dB(A)
93
C
94
C/D
94
C/D
95
C/D
95
C/D
93
D/E
93
D
2, 3
Ljudtrycksnivå (ISO 11203) 3
EHTMA-klass
Artikelnummer, skaftstorlek: 25x108
Sexkant
28x152
28x160
32x152
32x160
mm
mm
mm
mm
mm
1801 3443 41 1801 3543 51
1801 3546 92
-
-
-
-
1801 3443 42 1801 3543 52
1801 3546 93
1801 3643 60
1801 3647 01
1801 3743 68
1801 3747 09
1801 3443 43 1801 3543 53
1801 3546 94
1801 3643 61
1801 3647 02
1801 3743 69
1801 3747 10
1801 3443 44 1801 3543 54
1801 3546 95
1801 3643 62
1801 3647 03
1801 3743 70
1801 3747 11
1801 3443 45 1801 3543 17
1801 3546 96
1801 3643 63
1801 3647 04
1801 3743 71
1801 3747 12
1) LH 190 E och LH 230 E mätt med Hex 25, LH 280 E och LH 400 E mätt med Hex 32 2) LH 190 E och LH 230 E mätt vid 20 l/min, LH 280 E och LH 400 E mätt vid 30 l/min.
3) Viktigt: Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen till produkten (artikelnr 3392 5206 01). Denna finns på www.acprintshop.com
7
Bergborrmaskin
HÅRT BERG
HÅRDARE HYDRAULIK
När?
När du vill ha smidig och
effektiv borrning utan
stora kompressorer.
Berg är hårt. Precis som våra
bergborrar.
Detta lätta verktyg är konstruerat
för att borra hål för sprängning,
förankring och stenklyvning. Bergborrer
LHD 23 M används bland annat av
entreprenadföretag, militär och andra som
behöver smidig och effektiv borrning utan
en stor kompressor. Med det inbyggda
standardborrstålet borrar den diametrar
upp till 50 mm och djup ner till ca 6 meter.
LHD 23 M använder hydraulkraft för slag
och rotation. En liten extra kompressor
behövs för spolning.
LHD
23
Till vad?
LHD 23 M borrar ner till sex
meters djup och upp till
50 mm diameter.
M
Du är skyddad
Momentbegränsaren
förhindrar backslag
vid borrning.
Bättre borrning
Det finns en version med
separat drift för slag och
tvåvägsrotation.
FUNKTION 1:
SLAGVERKAN
FUNKTION 2:
MATARKRAFT
FUNKTION 3:
ROTATION
FUNKTION 4:
SPOLNING
Hammarborrning
bryter sönder
bergstenen genom
den slagverkan
som överförs från
bergborren till
borrstålet längst ned
i borrhålet.
Syftet med
matarkraft är att
hålla borrstålet tätt
mot bergstenen. Den
tekniska utmaningen
är att kombinera
hög matarkraft med
effektiv rotation.
Rotationen flyttar
borrstålet till en
ny position för att
göra nästa slag så
effektivt som möjligt.
När borrningen
startar krävs jämn
och stabil rotation.
Borrsystem
med hög effekt
behöver effektiv
spolning för att
avlägsna borrkaxet.
Partikelstorlek,
form och material
påverkar
spolningsmetoden.
Bergborrmaskin
Vikt (inkl. slangar)
Arbetsvikt
Oljeflöde
Arbetstryck
Max backtryck
Slagfrekvens (vid 25 l/min)
Varvtal
Moment
Vibrationsnivå 3 axlar (ISO 28927-10) 1
Garanterad ljudnivå (2000/14/EG) 1
Ljudtrycksnivå (ISO 11203) 1
EHTMA-klass
Skaftstorlek: Sexkant
Artikelnr, medurs rotation
Artikelnr, moturs rotation
LHD 23 M
kg
kg
l/min
bar
bar
slag/min
rpm
Nm
m/s²
Lw dB(A)
Lp, r=1m dB(A)
mm
26
28,5
20-25
100-140
15
2 550
320-400
30
11,7
118
104
C
22x108
1801 3800 01
1801 3800 02
1) Viktigt: Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen till produkten
(artikelnr 3392 5013 01). Denna finns på www.acprintshop.com
8
Dränkbara pumpar
Universalmodeller
LWP 2 är idealisk för räddningstjänst, kommuner samt vid
vatten- och avfallshantering.
HYDRAULIK GÖR
PUMPNINGEN SÄKER
LWP
Den dränkbara tvåtumspumpen klarar små stenar och
skräp upp till 10 mm och är en perfekt allroundpump
för räddningstjänst, kommuner samt vid vatten- och
avfallshantering. Den används också flitigt i samband
med allmän byggverksamhet samt vägunderhållsarbete.
Hydraulmotorn är
gnistsäker och kan köras
torr utan risk för skada.
2
Dränkbara pumpar får helt enkelt inte sluta
fungera. Därför ska du välja en hydraulpump.
Dränkbara pumpar används i många olika applikationer.
De passar utmärkt för kontinuerlig pumpning av rent
eller kontaminerat vatten på byggarbetsplatser. Och
de gör underverk i översvämmade utgrävningar och
källare. Pumparna drivs av en inbyggd hydraulmotor
med specialutvecklad drivaxel, tätning och lager.
Våra pumpar kyls och smörjs av hydrauloljan och kan
därför köras torra utan att skadas. De har imponerande
prestanda i förhållande till sin storlek och vikt. De ger
lyftkrafter på 25 och 32 meter och effekter på 840 och
1 920 l/min.
Säkerheten främst
Låg vikt
LWP 2 väger bara 11 kg
och ryms lätt i trånga
utrymmen.
Lätt att hantera
LWP2 levereras med
en 10 meter slang med
snabbkopplingar.
Klarar alla jobb
Den dränkbara tretums slampumpen kan användas
för liknande uppgifter. Men LPT3 klarar dessutom mer
extrem kontaminering. Den pumpar lera och slam med
stenar och partiklar som är upp till 60 mm i diameter.
Pumpar rent vatten,
smutsvatten och slam.
Gnistsäker
En gnistsäker motor är en viktig
säkerhetsåtgärd vid pumpning
av kontaminerade vätskor.
HÖG
SÄKERHET
Var?
Använd LTP 3 på
byggarbetsplatser, i
översvämmade utgrävningar
amt i källare och brunnar.
LTP
3
Pumpar
Vikt (avrundad)
Bredd
Oljeflöde
Arbetstryck
Max. tryck
Pumphuvud max
Max pumpflöde
Utströmning
Fast material upp till:
EHTMA-klass
Artikelnummer 1
kg
mm
l/min
bar
bar
m
l/min
tum
mm
LWP 2
LTP 3
11
225
18-24
100
172
25
840
2
10
C
13
300
26-38
140
172
32
1 920
3
60
D
1806 1014 34
1806 1014 35
Tuffa pumpjobb
LWP3 klarar extrem smuts,
lera och slam med partiklar
med en diameter på upp till
60 mm.
Lätt att hantera
LWP3 levereras med en
10 meter lång slang med
snabbkopplingar.
Extraslang
Längd
Anslutning
Vikt
Kommentarer
Artikelnummer
2 tum
m
mm
kg
3 tum
10
10
50,8
76,2
3,4
3,8
Snabblås och snabbkoppling
(honkoppling)
3378 0021 00
3378 0021 01
1) 10 m slang ingår.
9
Kapsågar
ENKELHET GER
EFFEKTIV KAPNING
Enkel och bra
LS 16 och LS 14 SPARA TID
har enkel design. OCH PENGAR
Det betyder
mindre underhåll
och mer utfört
arbete.
Kapa betong, asfalt och stål på ett
snabbt och enkelt sätt.
Våra hydraulkapsågar har en enkel
design, men låt dig inte luras.
Direktdrivningen och den enkla
mekanismen ger hög produktivitet och
mindre underhåll, särskilt jämfört med
remdrivna sågar. Den kompakta och
smidiga konstruktionen i kombination
med den öppna sågytan ger god överblick
över arbetet. Med en lätt vagn kan
sågarna användas för arbeten på golv,
vägbanor och andra lättare ytor. Tack
vare hydrauliken och direktdrivningen
fungerar sågarna dessutom perfekt även
under vatten.
Kraft att kapa
Förhållandet mellan kraft och
vikt är högt och direktdrivningen
gör kapningen effektiv.
LS
16
God sikt för god
säkerhet
Sågytan syns tydligt
medan du arbetar.
Vad kan kapas
Sätt sågen i arbete på betong, armerad
betong, asfalt och stål. Använd torra
och våta diamantkapskivor och slipande
stålkapskivor.
Kapsågar
Vikt (inkl. slangar)
Arbetsvikt (inkl. skiva)
Oljeflöde
Max. tryck
Varvtal
Varvtal
Skivstorlek
Håldiameter
Skärdjup
Vibrationsnivå 3 axlar (ISO 28927-8) 20 lpm 1
Garanterad ljudnivå (2000/14/EG) 1
Ljudtrycksnivå (ISO 11203) 1
EHTMA-klass
Artikelnummer
kg
kg
l/min
bar
rpm
m/s
mm
mm
mm
m/s²
Lw dB(A)
Lp, r=1m dB(A)
LS 14
LS 16
12
13,5
20-30
13
15
20-40
172
2 500-4 000
46-75
355
2 000-4 000
42-85
405
Var rörlig!
Med den lätta kärran som finns som
tillval blir det enkelt att såga rakt.
25,4
133
160
4,9
108
94
C/D
116
102
C/D/E
1809 0140 01
1809 0160 00
1) Viktigt: Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen till produkten (artikelnr 3392 5042 01).
Denna finns på www.acprintshop.com
LSC-kärra
Kommentarer
Vikt
Artikelnummer
kg
inkl. vattensats
25
1809 0010 01
Vattenförsörjningssats och diamantkapskivor, se sidan 18 .
10
Kärnborrar
NÄR DU BEHÖVER
KÄRNKONTROLL
Det är bra med vridmoment men du behöver
kontroll för att känna dig säker. Våra
hydraulkärnborrar är både säkra och kraftfulla.
Tack vare hydraulregleringen av borrens vridmoment
ger kärnborrarna mindre kast om borrstålet fastnar.
På så sätt kan du behålla kontrollen även vid arbete
med hål med 200 mm diameter och uppåt. Kärnborrar
används av yrkesmän för många olika tillämpningar,
bland annat ROT-jobb och arbete med el-, gas- och
vattenförsörjning. De används vid installation av
dränerings-, avlopps- och vattenledningsrör samt
kabel och ventilationsledningar där stora hål behövs.
Ett annat perfekt användningsområde för denna
högprestandaborr är kärnprovning av asfaltvägar.
Bli starkare
Väl förberedda
LCD 500 och 1500
kan användas för våt
diamantkärnborrning och
mycket tuffa uppgifter.
Kärnborrarna
är förberedda
för att passa i
standardstativ.
LCD
500
Inga gnistor
Eftersom det inte
finns några elektriska
komponenter är det
säkert att använda
hydraulkärnborrar inomhus
och till och med under
vatten.
Borrarna ger gnistfri drift – det finns inga elektriska
komponenter – för säker användning inne i byggnader, i
riskområden och till och med under vattnet. Med sin 60
mm runda standardfront kan Atlas Copcos kärnborrar
användas tillsammans med de vanligast förekommande
borrstativen.
Enkel transport
För att göra
transporten säker
och enkel levereras
kärnborren i en kraftig
stålväska.
Säkrare med momentkontroll
Eftersom maskinerna har
rekyldämpning kan du på egen
hand borra hål på upp till 200 mm i
diameter.
Kärnborrar
LCD 500 LCD 1500
Vikt (inkl. slangar)
kg
9,5
9
Arbetsvikt (inkl. slangar och verktyg med Ø på 112 mm)
kg
13
Längd (utan borr)
mm
414
406
Oljeflöde
l/min
20-30
Arbetstryck
bar
60-120
Varvtal
rpm
600-900 1 500-2 250
Borrdiameter
mm
50-202
12-75
tum
½ tum BSP ½ tum BSP
Hongänga (drivning) 1
m/s²
3,1
2,7
Vibrationsnivå 3 axlar (ISO 28927-5) 20 lpm 2
Lp, r=1m dB(A)
<70
Ljudtrycksnivå (ISO 11203) 2
EHTMA-klass
C/D
1806 1014 38 1806 1014 39
Artikelnummer
1 1/2 tum BSP hangänga x 1 1/4 tum UNC drivadapter (hane) medföljer för användning av kärnbits med större diameter. 2)
Viktigt: Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen till produkten (artikelnr 3392
5189 01). Den finns på www.acprintshop.com Vattenförsörjningssats, se sidan 22.
Använd valfritt
borrstativ
Den runda
standardfronten
(60 mm) innebär att
de flesta vanligast
förekommande
borrstativen går att
använda.
Borrchuck
Borrchuck
Kommentar
Längd
Vikt
Borrdiameter
Artikelnummer
mm
kg
för borrning i stål och trä
100
0,4
Chuck 1,5-13 mm
Inkl. 1/2 tum x 3/8 tum BSP-adapter
3371 8077 68
Diamantkärnborrstål, se sidan 18 .
11
Stolpdrivare
Korta stolpar
STOLPDRIVNING
MED FJÄRRSTYRNING
Avtryckarfunktionen med knapp är perfekt för
drivning av lätta stängsel, tältpinnar och jordspett.
Den fjärrstyrda ventilen ger extra räckvidd.
Drivaren har en inbyggd på-/
avventil för drivning av korta
stolpar.
Flera
användningsområden
Stolpdrivarna ger stabil,
kraftfull och snabb
nerdrivning för en mängd
olika stolpdimensioner.
Komposit som skyddar
Styrbussningar i PTFEkomposit skyddar den
inre ytan från friktion.
LPD-LD är perfekt som universalstolpdrivare. Den har
inbyggt städ och en front som gör att det går snabbt att
montera adaptrar och bussningar för drivning av smala
stolpar och stänger. Specialstyrbussningar i PTFE skyddar
zink- eller kopparytan från stolpen. Kompositmaterialets
glatta yta ger jämn och friktionsfri drift.
Fjärrstyrd ventil
LPD
LPD-T levereras med en standardslang på 0,5 m med
snabbkoppling. Den har ett inbyggt start-/stoppreglage
som går att aktivera direkt på drivaren.
Med den fjärrstyrda
ventilen går det att köra
stolpdrivaren i både
öppna och slutna system.
HD-RV
LPD-RV levereras med en 2 meter lång slang. Den har
en fjärrstyrd på-/avventil som gör att drivaren kan
aktiveras även när den sitter högst upp på höga stolpar.
Stolpdrivarna klarar ett högt backtryck i returledningen.
Det innebär att de kan anslutas till i princip alla typer av
hydrauluttag – även lastare med retursystem med högt
tryck – eller när extremt långa slangar krävs.
Perfekt för ...
Nerdrivning av stolpar för vägräcken,
profiler, skyltar, stängsel och mängder
av förankringar och stolpar.
LPD
HD-T
Fritt val av hydrauluttag
LPD-adapter
Stolpdrivarna kan
anslutas till i princip alla
typer av hydrauluttag.
Stolpdrivare
Typ av aktivering
Hydraulsystem
Arbetsvikt
Oljeflöde
Arbetstryck
Slagfrekvens
Stolpens/stångens diameter
Vibrationsnivå 3 axlar (ISO 28927-10) 20 lpm 4
Garanterad ljudnivå (2000/14/EG) 4
Ljudtrycksnivå (ISO 11203) 4
EHTMA-klass
Artikelnummer
Det finns flera adaptrar
för våra hydrauldrivare.
LPD-LD-T
LPD-T
LPD-RV
LPD-HD-T
LPD-HD-RV
Med direktstyrningMed direktstyrning Med fjärrstyrd ventil Med direktstyrning Med fjärrstyrd ventil
eller slutet Öppet centrum Öppet eller slutet
Öppet centrum
Öppet centrum Öppetcentrum
centrum
34 2
35 2
45 3
46 3
kg
18 1
l/min
20
20-30
20-30
28-40
28-40
bar
80-100
105-140
105-140
105-125
105-125
slag/min
2 300 (20 l/min) 1 680 (30 l/min)
1 680 (30 l/min)
1 320 (30 l/min)
1 320 (30 l/min)
mm
10-60
40-100
40-100
70-150
70-150
m/s²
17,5
12,8
20,1
Lw dB(A)
116
115
115
118
118
Lp, r=1m dB(A)
102
102
102
105
105
C
C/D
C/D
D/E
D/E
1801 3940 06
1801 4040 02
1801 4050 02
1801 4140 00
1801 4150 00
1) Arbetsvikten beror på adapterstorleken. Mer information finns i användarmanualerna. 2) M
ed rektangulär adapter, 54 mm 3) Med drivare och huvud, 148 mm
4) Viktigt: Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen till produkten (artikelnr 3392 5036 01). Denna finns på www.acprintshop.com
Styrningsadaptrar och fasta adaptrar, se sidan 18 .
12
Hålborrning och uppdragning
LPHB
Klara stenarna
KLARA
DET HÅRDASTE
Tvåvägsrotationen gör LPHB
idealisk för stenig mark.
Stenar och hård mark är inget problem för den här
stolpdrivaren.
Den är ett kompakt och kraftfullt verktyg som borrar
hål i hårdpackad jord och sand med upp till 1,3 m
djup och 90-350 mm diameter. Den har omvänd
rotation och är avsedd att användas av två personer.
Samtliga jordborrar har utbytbara borrstål för längre
livstid. Borren är idealisk för stängselarbete och
trädplantering. Den har tvåvägsdrift och justerbara
momentinställningar. Det betyder att LPHB även
kan användas för många andra uppgifter med
specialadaptrar. Den går till exempel att använda för
att öppna och stänga ventiler på huvudvattenledningar.
Många talanger
Snabbt byte
Byt matarskruven
utan verktyg.
Tack vare justerbar rotationshastighet
och momentbegränsare kan LPHB
användas för många applikationer.
SKAFFA ETT
TIOTONSGREPP
Få kraften
Detta är bästa valet för att ta bort svåråtkomliga
vägräcken och vägskyltar.
Den har härdade gripkäftar och automatisk åtdragning
(med kedja) och är idealisk för uppdragning av alla
slags stolpar i trä eller stål (IPE, HPE och UPE-profiler)
samt runda/rektangulära stålrör. Stolpuppdragaren
utvecklar en hydraulisk dragkraft på sex ton. Med hjälp
av en separat spak (tillval) kan dragkraften ökas med
ytterligare 4 ton. LPHB väger inte mer än ca 60 kg, vilket
gör den till marknadens mest kompakta och flyttbara
dragutrustning. Den är idealisk för vägreparationer där
stora tiotonsmaskiner inte får plats.
Den tillgängliga
dragkraften är
totalt tio ton.
LPP
10
HD
Koppla greppet
Dra upp stolpar, stålbalkar
och rör med en diameter på
upp till 200 mm.
Kom åt överallt
Det viktigaste
användningsområdet är
reparation av räcken.
Den låga vikten gör LPHB
idealisk för svåråtkomliga
platser.
Handhållen stolphålsborr
Vikt
Arbetsvikt (inkl. borr Ø 200 mm)
Oljeflöde
Arbetstryck
Max backtryck
Varvtal
Borrdiameter
Vridmoment (vid 140 bar)
Vibrationsnivå 3 axlar (ISO28927-5) 20 lpm 1
Ljudtrycksnivå (ISO 11203) 1
EHTMA-klass
Artikelnummer
kg
kg
l/min
bar
bar
rpm
mm
Nm
m/s²
Lp, r=1m dB(A)
LPHB
Stolpuppdragare
20
30,5
15-40
80-140
50
90-240
90-350
315
7,4
<70
C/D/E
Arbetsvikt
Oljeflöde
Arbetstryck
Max backtryck
Lyftkapacitet per slag
Dragkraft
Total dragkraft
EHTMA-klass
Artikelnummer
LPP 10 HD
kg
l/min
bar
bar
mm
kg
kg
60
20-40
100-160
30
12-200
6 000
10 000
C/D/E
1801 8100 03
1806 1014 33
1) Viktigt: Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen till produkten
(artikelnr 3392 5115 01). Denna finns på www.acprintshop.com
Stolpuppdragarsats och matarskruv, se sidan 18 .
13
KRAFTAGGREGAT
HÅLL DINA VERKTYG IGÅNG
Bränsle för utomhusbruk och el för inomhusbruk.
Det finns ett kraftaggregat för varje tillfälle och varje behov.
Våra kraftaggregat är
specialanpassade för arbeten som
kräver 20-40 lpm/170 bar. De är
lätta och kompakta och har effektiva
skyddsramar. Två personer kan
med lätthet bära kraftaggregaten.
Dessutom är de så små att de kan
förvaras på en hylla och får plats i en
skåpbil.
Den stora effekten i förhållande till
Kraftaggregat - LP
vikten innebär att du sparar både
mankraft och bränsle vid transporten.
Fällbara handtag och stora hjul gör
det lätt att flytta kraftaggregatet på
arbetsplatsen.
Många av kraftaggregaten är
utrustade med Power On Demand
(POD – effekt vid behov). Detta
hydraulstyrda regleringssystem gör
FÖR UTOMHUSBRUK
Motortillverkare
Bränsle
Effekt
Vikt (inkl. olja)
Mått (L x B x H)
Oljeflöde
Max. tryck
Bränslekapacitet
Slang ingår
Power on Demand (POD)
Oljereglering: motorolja
Elstart
Garanterad ljudnivå (2000/14/EG) 3
Ljudtrycksnivå (ISO 11203) 3
EHTMA-klass
Artikelnummer
9-20 P 1
13-30 P 1, 2
att motorn automatiskt går ner på
tomgång när verktyget inte används
och ökar varvtalet igen när verktyget
aktiveras.
Den termostatreglerade oljekylaren
möjliggör snabb uppvärmning
och hjälper till att skydda
hydrauloljan från överhettning.
Rätt arbetstemperatur nås på några
minuter – även vintertid.
18-30 PE
18-40 PE
18 Twin PE 2 13-20 DEL 2
Honda
Bensin
hp
kg
mm
l/min
bar
l
Lw dB(A)
Lp, r=1m dB(A)
B&S Vanguard
Bensin
9
13
18
18
18
80
91
119
119
123
630x530x640 745x600x705 790x605x745 790x605x745 755x700x720
20
20-30
20-30
20-40
2x20/1x40
150
150
172
145
145
6
6,5
8,5
8,5
8,5
ja
ja
nej
nej
nej
ja
ja
nej
nej
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
nej
ja
ja
ja
101
101
101
101
101
87
89
88
89
89
C
C/D
C/D
C/D/E
C/E
Lombardini
Diesel
10
116
745x600x705
20
150
5
nej
nej
nej
ja
C
1807 0080 50
1807 0110 12
1807 0160 41
1807 0160 38
1807 0160 16
-
Icke-CE-bullergodkända versioner säljs på alla marknader utanför EU
1807 0080 51
Artikelnummer
1807 0110 23
-
1807 0160 40
1807 0160 32
1807 0110 20
Kraftaggregat - LP
Bränsle
Effekt
Vikt (inkl. olja)
Mått (L x B x H)
Oljeflöde
Max. tryck
Elstart
Garanterad ljudnivå (2000/14/EG) 3
Ljudtrycksnivå (ISO 11203) 3
EHTMA-klass
Artikelnummer
FÖR INOMHUSBRUK
9-20 E
18-30 E
18-40 E
18 Twin E
El
kW
kg
mm
l/min
bar
Lw dB(A)
Lp, r=1m dB(A)
5,5 (3x400 V/16A)
73
630x530x640
20
150
ja
96
82
C
11 (3x400 V/32A)
131
815x605x745
30
172
ja
101
87
D
11 (3x400 V/32A)
131
815x605x745
40
155
ja
101
87
E
11 (3x400 V/32A)
135
745x605x705
2x20/1x40
155
ja
101
86
C/E
1807 0080 52
1807 0160 43
1807 0160 42
1807 0160 22
1) 7 m förlängningsslangar medföljer som standard med LP9-20 P och LP13-30 P 2) LP13-30 P, LP13-20 DEL, LP18 Twin PE and + LP18 Twin E med rostfri stålrörsram, se fotot på LP13-20 DELovan. 3) Viktigt:
Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen till produkten. Denna finns på www.acprintshop.com
14
Kraftaggregat
Tjäna och skydda
Snabbt mejselbyte
En robust ram och kraftiga
paneler skyddar alla vitala
delar. Alla servicepunkter
är lättåtkomliga.
På-/avventilen med variabelt flöde
gör det enkelt att byta verktyg och
ger långsam start.
Rätt temperatur ger mycket drifttid
Inbyggd kylning av hydrauloljan
förlänger komponenternas livslängd
och ökar driftsäkerheten vid tuffa
förhållanden med hög temperatur.
Det är bara att åka!
Tack vare det fällbara
handtaget och de stora hjulen
kan en ensam person enkelt
flytta kraftaggregatet på
arbetsplatsen.
Enkel avläsning
Alla kraftaggregat är försedda med
stora och lättavlästa filtermätare
som talar om när det är dags att
byta filter.
LP
9-20 P
Enkelt att kolla oljan
För att det ska bli lättare att kolla och
fylla på hydraulolja sitter synglaset
och påfyllningsproppen bredvid
varandra.
Design för snabbhet
De lätthanterliga reglagen, tydliga
instruktionerna och en frontpanel
med logisk layout gör arbetet
snabbare och säkrare.
Ingen rök
Använd ett elektriskt kraftaggregat
om du vill slippa ångor och avgaser.
Detaljerna avgör drifttiden
Kvalitet lönar sig. Därför använder
vi motorer från Lombardini, B&S
Vanguard och Honda.
LP
18-40 E
Lätt att lyfta
Kraftaggregatet flyttas
enkelt av två personer.
Det ryms dessutom i en
servicebil.
LP
13-20 DEL
15
BEHÖVER DU FART OCH KRAFT
Om du behöver mycket kraft och vill kunna byta verktyg snabbt är hydraulsystem rätt val.
Hydraullösningar passar för både inomhus- och utomhusarbete.
ARBETA MED HYDRAULSYSTEM
UTOMHUS – INGA BEGRÄNSNINGAR!
Vid utomhusarbete med hydraulsystem kan man
använda el, diesel eller bensin. Det går till och med att
använda en hjullastare eller djupgrävare som kraftkälla
för HBP-spett.
ARBETA MED HYDRAULSYSTEM
INOMHUS – VÄLJ EL!
Ett elektriskt kraftaggregat gör att du kan arbeta utan
avgaser. Det är idealiskt för arbete inomhus, i tunnlar
och på andra ställen som kräver en ren arbetsmiljö.
Kan driva alla EHTMA-verktyg som kräver 20 l/m
Låg vikt: 5,5 kW 3x400 v/16 amp industrimotor
Total vikt: 68 kg
Inbyggt termorelä
CE-koppling med fasomkopplare för korrekt
pumprotation
Stora filterindikatorer, termostatreglerad
filterkontroll och filter bypass-ventil
På-/avspak för snabbt verktygsbyte
Fällbart handtag med tvärstag
Helt skyddad motor
Lätt demonterbara hydrauldelar
16
HYDRAULSPETT: GUIDE
Hydraulspett ger bästa möjliga förhållande mellan kraft och vikt.
Så här fungerar det.
E är bra för verksamheten
E-modellerna har handtag med fyra
vibrationsdämpande fjädrar. Det
betyder att du klarar att arbeta längre
utan att riskera hälsan.
Hydraulackumulator
Hydraulackumulatorn i gjutjärn är
laddad med kväve för att spettet
ska fungera vid både låga och höga
temperaturer.
Väldesignad spole
Lätt spole och hylsa av härdad
stållegering. Exakta dimensioner ger
precision i spolfunktionen.
Ventilhus
Ventilhuset av härdat gjutjärn är lätt,
kompakt och har tre ventiler för att ge
lagom flöde.
DET HÄR ÄR HBP
MODELLER MED HÖGT BACKTRYCK (HBP)
HBP-modellerna är konstruerade för att klara höga
backtryck. De passar perfekt exempelvis när en lastare
används som kraftkälla eller om man använder särskilt
långa slangar. Under sådana förhållanden förlorar ett
vanligt spett kraften. Det kan till och med skadas. Höga
backtryck uppstår när hydraulflödet i en returledning
är begränsat. Det begränsade flödet leder till att ett
backtryck byggs upp genom ledningen. Pumpen måste
producera ännu mer kraft för att motverka backtrycket,
vilket i sin tur minskar flödet i systemet.
BRYTA GATLÄGGNING PÅ RÄTT
SÄTT
Asfalt är ett flexibelt slitlager. Ett slitlager av armerad
betong är hårt och klarar tyngre belastning än asfalt.
Det betyder att du ska använda olika spett för olika
gatläggningar.
ASFALT ANVÄND MEDELTUNGA SPETT
Flexibel gatläggning
En del av asfalten ska tas
bort – medeltunga spett
25-30 kg
Tung belastning
Kolv för alla tryck
Kolven klarar ett tungt slag över verktyget.
HBP-versionernas kolvar är konstruerade för
att fungera normalt vid höga backtryck.
Tryck 2,0 MPa
Cylinder
Cylinderns exakta dimensioner
garanterar kolvprecision, drifttid och
högre total effektivitet.
ARMERAD BETONG – ANVÄND TUNGA SPETT
Styv gatläggning
En betongplatta som ska
brytas – tunga spett >
30 kg
Tung belastning
Tillbehör
HPB-spett måste ha en
oljeflödesdelare: OFD 20 eller
OFD 30.
En förlängningsslang ger
extra arbetsbredd.
Tryck < 0,2 MPa
17
VERKTYG FÖR ALLA JOBB
Kapsågar
Diamantkapskivor
Diamantklinga för betong
Skärets storlek
Håldiameter
Vikt
Kommentarer
Artikelnummer
mm
mm
kg
355
405
355
405
25,4
25,4
1,6
2,3
För kapning av betong och armerad betong
1,6
2,6
Brytning av asfalt
3378 0050 57
Diamantkapskiva
för betong
Diamantklinga för asfalt
3371 8097 27
3378 0050 58
Diamantkapskiva
för asfalt
3371 8097 26
Vattenförsörjningssats med trycktank
Vattenvolym
Storlek (B x H x D)
Vikt
Kommentarer
Artikelnummer
l
mm
kg
10
220 x 620 x 250
8
Vattenförsörjning för LCD-kärnborr och LS-kapsåg
Vattenförsörjningssats
med trycktank
Diamantkärnborrstål
3371 8090 02
Kärnborrar
Diamantkärnborrkronor
(Gänga 1 1/4 UNC)
Längd
Vikt
Borrmaterial
Artikelnummer
mm
kg
Ø 62
Ø 82
Ø 102
1,7
2,4
3,2
3378 0050 61
3378 0050 62
3378 0050 63
Ø 112
Ø 132
Ø 152
Ø 162
Ø 200
6
6,3
9,9
3378 0050 66
3378 0050 67
3378 0050 68
450
3,7
4,6
Betong, armerad betong och tegel
3378 0050 64
3378 0050 65
Stolpdrivare
Styrningsadapter
Styrningsadaptrar för LPD HD-T
och LPD HD-RV
Form
Rektangulär
Rektangulär
Rund
Rund
Rund
Rund
Rund
Beskrivning
Fasta adaptrar för LPD HD-T och LPD HD-RV*
Komponent
nummer
För IPE/Sigma/Cbalkar på 100 mm
För IPE/Cbalkar på 120 mm
För 2 1/2-tums rör och
70-75 mm stolpar
För 3-tums rör och
80-85 mm stolpar
För 3 1/2-tums rör och
95-100 mm stolpar
För 4-tums rör och
105-110 mm stolpar
För 5-tums rör och
125-135 mm stolpar
3371 8060 45
3371 8060 46
Artikelnummer
Form
Beskrivning
Rund
Rund
Rund
Rund
För 6-tums rör och 140 mm stolpar
För Ø135-145 mm rör
För Ø105-115 mm rör
För Ø150 mm rör
3371 8060 52
3371 8060 53
3371 8060 54
3371 8060 55
3371 8060 47
3371 8060 48
3371 8060 49
3371 8060 50
3371 8060 51
Stolpuppdragare
Adaptrar för LPD-T och LPD-RV*
Adaptrar för LPD-LD-T*
Stolpens/profi- Komponent
lens mått
nummer
Form
Universal
Rund
Kvadratisk
upp till 96 mm
upp till 54 mm
Fast
adapter
3371 8060 33
3371 8060 34
3371 8060 32
Form
Rund
Rund
Rund
Stolpens/profi- Komponent
lens mått
nummer
upp till 16 mm
upp till 25 mm
upp till 62 mm
3371 8060 56
3371 8060 57
3371 8060 58
Utlösarsats till stolpuppdragare
Utlösarsats till stolpuppdragare
Vikt
Artikelnummer
kg
10
3371 8101 48
Matarskruv
Stolphålsborrar
Matarskruv
Längd
Vikt
Artikelnummer
18
Ø 90
mm
kg
Ø 150
Ø 200
Ø 250
Ø 280
Ø 360
870
7
8,9
10,5
15
17,2
21
3378 0050 45
3378 0050 46
3378 0050 44
3378 0050 47
3378 0050 49
3378 0050 48
Skarvstång till matarskruv
Vikt
Längd
Artikelnummer
kg
mm
5
500
3378 0050 55
VERKTYG FÖR ALLA JOBB
Skaftstorlek sex- Mejselns Totall- Spets- Artikelkant 22 x 82,5 mm längd
ängd bredd nummer
380
1 000
380
1 000
380
380
450
400
430
380
310
-
Pikmejsel
Flatmejsel
Bredmejsel
Asfaltmejsel
Bladmejsel
Spade
Spade (lera)
Kilmejsel
Skaft för stampfot
Stampfot, rund
Stampfot, kvadratisk
Stampfot, rund
475
1 095
475
1 095
475
475
545
495
525
475
405
-
25
25
75
125
75
120
125
35
ø175
ø175
ø100
Skaft
H 28x 160 mm
3083 3242 00
Pikmejsel
3083 3243 00
3083 3244 00
3083 3245 00
Flatmejsel
3083 3246 00
3083 3069 00
Bredmejsel
Asfaltmejsel
Bladmejsel
Spade
Spade (lera)
Kilmejsel
Skaft för stampfot
Stampfot, rund
3083 3247 00
3083 3248 00
3083 3249 00
3083 3250 00
3083 3251 00
3083 3252 10
3083 3239 00
9245 2817 90
Stampfot, kvadratisk
Skaftstorlek sex- Mejselns Totall- Spets- Artikelkant 25 x 108 mm
längd
ängd bredd nummer
Pikmejsel
Flatmejsel
Bredmejsel
Bladmejsel
Spade
Spade (lera)
Kilmejsel
Skaft för stampfot
Stampfot, rund
Stampfot, kvadratisk
Stampfot, rund
Stamp
380
380
380
380
380
430
380
280
570
500
500
500
500
500
550
500
400
-
25
75
75
120
125
35
ø175
ø175
ø100
ø90
Stamp
l
380
450
1 000
390
450
1 000
380
300
380
380
380
400
230
565
546
616
1 166
556
616
1 166
546
466
546
546
546
566
396
-
36
36
36
75
115
75
125
140
40
ø180
ø150
ø200
ø100
3083 3271 00
3083 3272 00
3083 3273 00
3083 3274 00
3083 3275 00
3083 3276 00
3083 3277 00
3083 3278 00
3083 3279 00
3083 3280 00
3083 3281 00
3083 3282 00
3083 3283 01
3083 3301 00
3083 3302 00
3083 3197 00
3083 3319 00
3083 3253 00
3083 3254 00
Skaft
H 32x 160 mm
3083 3255 00
3083 3256 00
Pikmejsel
3083 3257 00
3083 3033 00
3083 3258 00
Flatmejsel
3083 3259 00
3083 3252 10
Bredmejsel
Asfaltmejsel
Bladmejsel
Spade
Spade (lera)
Kilmejsel
Skaft för stampfot
Stampfot, rund
3083 3239 00
9245 2817 90
3083 3320 00
Stampfot, kvadratisk
Kraftaggregat för bioolja
Oljevolym
Artikelnummer
Mejselns Totall- Spets- Artikellängd
ängd bredd nummer
4
Stamp
3371 8077 51
Mejselns Totall- Spets- Artikellängd
ängd bredd nummer
380
450
1 000
380
450
1 000
380
300
380
380
380
400
235
565
745
546
616
1 166
546
616
1 166
546
466
546
546
546
566
401
-
36
36
36
75
115
75
125
140
40
ø180
ø150
ø200
ø100
ø100
3083 3205 00
3083 3206 00
3083 3207 00
3083 3208 00
3083 3209 00
3083 3210 00
3083 3211 00
3083 3212 00
3083 3213 00
3083 3214 00
3083 3215 00
3083 3216 00
3083 3218 01
3083 3301 00
3083 3302 00
3083 3197 00
3083 3217 00
3083 3217 10
Förlängningsslang
Oljeflödesdelare*
Förlängningsslangar
Längd
Slangdiameter 1
EHTMA-klass
Artikelnummer
m
tum
72
1/2
C/D/E
12
1/2
C/D
3371 8010 87
3371 8010 89
Max. oljeflöde
Reglerat oljeflöde
EHTMA-klass
Artikelnummer
Oljeflödesdelare
Flatmejsel
Bredmejsel
Kilmejsel
Skaft för
stampfot
Stampfot,
rund
l/min
l/min
30
60
20 1
C
120
30 2
D
1801 1632 29
1801 1642 32
1) Kan ställas in på 20-25 l/min 2) Kan ställas in på 25-38 l/min
*En förlängningsslang krävs för att ansluta flödesdelaren till verktyget.
1) Utrustade med spillfria snabbkopplingar. 2) 7 m förlängningsslangar
medföljer som standard kraftaggregaten LP9-20 P och LP13-30 P, se
sidan 15.
Pikmejsel
LFD 20
Asfaltmejsel
Stampfot,
kvadratisk
Stampfot,
rund
Bladmejsel
Spade
Spade (lera)
Stamp
19
3392 5235 02 – Copyright Construction Tools GmbH, Essen, Tyskland. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. 08,2015
VI STÅR FÖR HÅLLBAR PRODUKTIVITET
Vi tar ansvar gentemot våra kunder, miljön och människorna omkring oss. Vi skapar
prestanda som ger varaktiga resultat. Det är detta vi kallar hållbar produktivitet.
www.atlascopco.se

Documentos relacionados

OUTILS DE DÉMOLITION SILENCIEUX

OUTILS DE DÉMOLITION SILENCIEUX Des outils de démolition pour les travaux difficiles La fabrication de béton a progressé de façon considérable dans les années 50 pour atteindre son apogée au début des années 70. Sur la base d'un...

Leia mais

WYCISZONE URZĄDZENIA WYBURZENIOWE

WYCISZONE URZĄDZENIA WYBURZENIOWE Duże siły na końcu szczęki, nawet jeśli szczęki są już prawie zamknięte, co przyczynia się do wykonywania prac wyburzeniowych z mniejszą ilością cykli pracy. Wielkowymiarowe szczęki dla wysokiej

Leia mais

hYdraul- haMMare Mb- oCh hb

hYdraul- haMMare Mb- oCh hb vårt vinnande koncept, med prioritet på din produktivitet och den totala ägandekostnaden. Allt du vill ha ut av en hydraulhammare Medeltunga och tunga hydraulhammare är effektiva och produktiva. Dä...

Leia mais

RĘCZNE URZĄDZENIA HYDRAULICZNE

RĘCZNE URZĄDZENIA HYDRAULICZNE wyjściowej wymagają układu przedmuchu do usuwania urobku. Wielkość, kształt i materiał cząstek wpływa na metodę przedmuchu.

Leia mais