care and maintenance / furniture

Сomentários

Transcrição

care and maintenance / furniture
CARE AND MAINTENANCE / FURNITURE
TEXTILE / Although all the textiles used by
HAY are high-quality, all dyed textiles fade
over time when exposed to direct sunlight
and other light sources. The textile should
be vacuumed regularly using the upholstery nozzle. Stains should be removed
quickly to avoid permanent damage.
Cleaning / Most stains can be removed using the lather from warm water mixed with
a small amount of neutral detergent. First,
mop up any excess liquid from the textile
with a white paper towel. Then remove the
stain by dabbing carefully at the textile
with a clean, lint-free cloth dipped in the
lather or a special textile cleanser. Avoid
rubbing hard on the textile, as that may
damage the fabric.
We recommend following the textile manufacturer Kvadrat’s instructions for cleaning
and maintenance of textiles, which is found
at http://kvadrat.dk/products/care-and-warranty
LEATHER / Always protect leather from
direct sunlight and strong heat sources.
Although all our leather is high-quality, it
will fade over time if exposed to direct
sunlight. If necessary, you can vacuum the
leather using upholstery nozzle. Take care
not to scratch the leather. Stains should
be removed quickly to avoid permanent
damage.
Cleaning / Leather Sierra and Bizon are
corrected leather, which means that it
received a surface-treatment and can be
cleaned as semi-anilin leather.
California leather, semi-aniline type, which
has a light surface coating: Use a clean,
undyed, lint-free cloth to apply the lather
from a solution of water and a mild detergent or a special leather care maintenance
product. Wipe the leather down when it is
dry, and polish gently, using a soft cotton
cloth. Avoid pressing liquid into the pores
of the leather. For furniture that sees daily
use, we recommend applying a protective lotion two to four times annually to
enhance its resistance.
Do not use sharp objects, soap, dishwashing liquid or solvents on the leather.
Silk leather, aniline type, which has an
untreated natural surface: Only attempt
to remove stains when strictly necessary,
as regular use will give the leather patina.
If necessary, use a clean, dry, undyed,
lint-free cloth, as the leather is fragile and
easily damaged by cleaning. Never use
sharp objects, soap, dishwashing liquid or
solvents on the leather.
be removed immediately, using a clean, dry
cloth. Stains can be removed gently with a
clean, damp cloth or a nano-sponge wrung
in warm water with 1 part vinegar to 10
parts water. Finish by wiping the tabletop
with a clean, dry cloth.
LINOLEUM / Avoid using alkaline detergents such as soft soap, soda, lye or scou
ring powder, as they deplete the linoleum.
We also do not recommend using linoleum
in areas where it is exposed to strong
chemicals or large amounts of water. To
avoid permanent stains, use coasters
under damp or coloured items. You should
also avoid placing hot items on the linoleum tabletop.
Cleaning / To clean the surface, use a
clean cloth wrung in mix of water and a
detergent made especially for linoleum.
Afterwards, wipe the surface immediately,
using a clean, dry cloth. Stains may be removed carefully using white spirit (minerals
turpentine) or a damp nano-sponge with
warm water or a linoleum product. Please
note that the nano-sponge should not be
used when dry.
WOOD / Avoid placing wooden furniture
in direct sunlight or close to strong heat
sources. Also avoid placing hot or wet
items directly on the wood. Any stains
should be removed quickly before they
cause permanent damage to the surface
of the wood. We recommend that you
avoid partially covering the furniture with
blankets or skins.
Cleaning - Painted and stained wood / For
everyday maintenance, wipe the wood with
a clean, dry cloth. For cleaning, use a clean
cloth wrung in water, a solution of water
and a universal detergent e.g. soap flakes,
or a special product for painted or stained
wood. Remove soap residue immediately,
using a clean, dry cloth. Stains should be
removed with a damp, clean cloth wrung in
warm water mixed with 1 part vinegar to 10
parts water. Afterwards, wipe down the surface immediately, using a clean, dry cloth.
If the surface is dull or has scratches, you
may use furniture polish. We recommend
that you avoid using products containing
silicone because it seals the surface with
a membrane, which will make any later
repairs or re-finishing more difficult.
Cleaning - Soap-treated wood /
For everyday maintenance, wipe the table
LAMINATE / Avoid using abrasive products
when cleaning laminate. We also recommend that you avoid placing tea candles or
other heat sources directly on the surface.
Cleaning / Clean the surface using a clean
cloth wrung in a solution of water and a
universal detergent or household ammonia.
Soap residue and excess moisture should
PLASTIC / Avoid placing the furniture in
direct sunlight or close to strong heat
sources.
Cleaning / To clean the surface, use a
clean cloth wrung in mix of water and a
neutral detergent. Afterwards, wipe the
surface immediately, using a clean, dry
cloth.
HAY
with a dry, clean cloth. For cleaning, use
a clean cloth wrung in clean water, a
solution of water and a universal detergent fx. white pigmented lye or a special
product for soap-finished wood. Any soap
residue should be removed immediately
with a clean, dry cloth. Remove any stains
by cleaning and scrubbing with a thick
solution of soap flakes allowed to stay on
the wood for no more than two minutes.
After this treatment, remove excess soap
with a damp cloth. If the grain of the wood
has risen after cleaning, sand the surface
gently using fine-grit sandpaper (grit 220),
always sanding with the grain.
Cleaning - Oil-treated wood / For everyday maintenance, wipe the table with a
dry, clean cloth. For cleaning, use a clean
cloth wrung in water, a solution of a water
and a universal detergent e.g. soap flakes
or a special product for oil-treated wood.
Remove any soap residue immediately,
using a clean, dry cloth. For more thorough
cleaning, you may use white spirit (mineral
turpentine) to remove some of the oil
membrane. Do not apply a new coat of oil
until the wood is completely dry.
POWDER-COATED STEEL AND ALUMINIUM /
Clean with a damp cloth wrung in a solution of water and a neutral detergent or
soap flakes. Remove soap residue immediately using a clean, dry cloth. Avoid using
scouring cream or scouring pads, as they
may scratch the surface.
STAINLESS STEEL / Clean the legs using
a firmly wrung cloth and mild soap. Avoid
using scouring cream or scouring pads,
as they may scratch the surface. Stainless
steel can be cleaned using ethanol.
For additional information about care and
maintenance for all products, we refer to
Guardian Protection Products
VEDLIGEHOLDELSE / MØBLER
TEKSTIL / Beskyt tekstilet mod direkte sollys og stærke varmekilder. Bemærk, at alle
stoftyper, der anvendes hos HAY er af høj
kvalitet, men alle farvede tekstiler blegner
med tiden, når de udsættes for direkte
sollys og andre skarpe lyskilder. Tekstilet
bør desuden støvsuges regelmæssigt med
et mundstykke, der er velegnet til møbler.
Ved pletter er det vigtigt, at de hurtigt
fjernes, før de skader møblet permanent.
Rengøring / De fleste pletter kan fjernes
ved hjælp af en skumblanding bestående
af lunkent vand tilsat en anelse neutralt
rengøringsmiddel eller sulfo. Overskydende
væske opsuges dog først fra tekstilet med
et stykke hvidt køkkenrulle. Fjern pletten
ved forsigtigt at duppe tekstilet med en
ren, fnugfri klud tilsat skumblandingen eller
et plejemiddel specielt egnet til tekstiler.
Der må ikke gnides hårdt på stoffet, da det
kan beskadige tekstilet.
handling: Anvend en ren, farve- og fnugfri
klud og påfør skummet fra en mild sæbeopløsning eller et plejemiddel specielt egnet
til læder. Aftør grundigt, når læderet er tørt
og poler læderet forsigtigt med en blød
bomuldsklud. Undgå at presse væsken
ned i læderets porer. Ved daglig brug af
møblet, anbefaler vi at bruge beskyttelsescreme 2-4 gange årligt for at øge slidstyrken. Anvend ikke skarpe genstande, sæbe,
sulfo eller opløsningsmidler på læderet.
Vi anbefaler at følge tekstilvirksomheden
Kvadrats anvisninger for rengøring og vedligeholdelse af tekstiler, som du finder på
http://kvadrat.dk/products/care-and-warranty
LINOLEUM / Undgå brug af alkaliske
rengøringsmidler som brun sæbe, soda,
lud og skurepulver, da disse virker nedbrydende på linoleum. Det frarådes desuden at placere linoleumsfladen på steder,
hvor den udsættes for kraftige kemikalier
og store mængder vand. For at undgå
permanente pletter brug bordskånere
under genstande, der enten er fugtige eller
farvede. Det anbefales desuden, at man
ikke stiller varme genstande på linoleumsbordet.
Rengøring / Rengør møblet med en ren
klud opvredet i vand og et rengøringsmiddel egnet specielt til linoleum. Tør straks
efter med en ren, tør klud. Alternativt kan
pletter fjernes forsigtigt med mineralsk
terpentin eller med en fugtig nano-svamp
tilsat lunkent vand eller linoleumspleje.
Bemærk, at nano-svampen ikke må bruges
tør.
LÆDER / Beskyt altid læder mod direkte
sollys og stærke varmekilder. Bemærk at
alle lædertyper er af høj kvalitet, men hvis
de udsættes for direkte sollys, blegner
farven med tiden. Støvsug om nødvendigt læderet med støvsugerens bløde
mundstykke. Vær forsigtig med ikke at
ridse læderet. Ved pletter er det vigtigt, at
de fjernes hurtigt, før de skader læderet
permanent.
Rengøring / Sierra og Bizon læder er af
typen korrigeret læder, som betyder at den
er overfladebehandlet. Denne type læder
kan rengøres på samme måde som semianilin.
California læder af typen semi-anilin, som
betyder at det har fået en let overfladebe-
Silk læder af typen anilin, som er ubehandlet. Pletter bør kun forsøges fjernet, hvis
det er højst nødvendigt, da almindelig brug
giver læderet sin patinering. Hvis nødvendigt anvend en ren og tør, farve- og fnugfri
klud, da læderet er meget modtageligt og
nemt kan beskadiges ved rengøring. Brug
endelig ikke skarpe genstande, sæbe, sulfo
eller opløsningsmidler på læderet.
LAMINAT / Det frarådes at anvende
slibende rengøringsmidler til rengøring
af laminat ligesom vi fraråder at placere
fyrfadslys eller andre varmekilder direkte
på møblet.
Rengøring / Rengør møblet med en ren
klud opvredet i vand og en sæbeopløsning
bestående af et universalt rengørinsmiddel
eller salmiakspiritus. Sæberester og overskydende væske fjernes straks med en ren,
tør klud. Pletter kan forsigtigt fjernes med
en ren og fugtig klud eller nano-svamp
opvredet i varmt vand tilsat 1/10 eddike.
Afslut med at tørre bordet af med en ren
tør klud.
PLAST / Beskyt møblet mod direkte sollys
og stærke varmekilder.
Rengøring / Rengør møblet med en
ren klud opvredet i vand og et neutralt
rengøringsmiddel. Tør straks efter med en
ren, tør klud.
TRÆ / Placer ikke træmøblet i direkte sollys eller op af stærke varmekilder. Anbring
heller ikke varme eller våde genstande
direkte på træets overflade. Ved pletter
er det vigtigt, at de fjernes hurtigt, før de
skader træoverfladen permanent. Det anbefales, at møbeloverflader ikke tildækkes
delvist af fx. tæpper og skind.
Rengøring - Lakeret træ / For daglig
vedligeholdelse aftørres træet med en tør,
ren klud. Rengør med en ren klud opvredet
i vand eller i en sæbeopløsning bestående
af et universalt rengøringsmiddel (sæbespåner) eller et plejemiddel egnet specielt
til lakeret/bejdset træ. Sæberester fjernes
omgående med en ren, tør klud. Pletter
fjernes med en fugtig, ren klud opvredet
i varmt vand tilsat 1/10 eddike. Tør straks
efter med en ren tør klud. Ved ridser
eller et mat udseende kan der benyttes
lakpleje. Bemærk, at rengøringsmidler, der
indeholder silikone frarådes, da dette vil
HAY
forsegle pletter og vanskeliggøre eventuelle reparationer samt omlakeringer.
Rengøring - Sæbebehandlet træ / For
daglig vedligeholdelse aftørres møblet
med en tør, ren klud. Rengør med en ren
klud opvredet i vand eller i en sæbeopløsning bestående af en hvidpigmenteret ludsæbe eller et plejemiddel egnet
specielt til sæbebehandlet træ.
Sæberester fjernes omgående med en ren,
tør klud. Pletter fjernes ved at rengøre og
skrubbe med en tyk opløsning af sæbespåner, som får lov til at trække i max. 2
minutter. Fjern derefter den resterende
sæbe med en fugtig klud. I tilfælde af at
træets vener er steget efter rengøring,
gives bordpladen en blid polish med fint
sandpapir i årernes retning med sandpapir
nr. 220.
Rengøring - Oliebehandlet træ / For daglig
vedligeholdelse aftørres bordet med en tør,
ren klud. Rengør med en ren klud opvredet
i vand eller i en sæbeopløsning bestående
af et universalt rengøringsmiddel (sæbespåner) eller et plejemiddel egnet specielt
til olie behandlet træ. Sæberester fjernes
straks med en ren tør klud.
Ved grundig rengøring kan man anvende
mineralsk terpentin til at fjerne et mindre
lag af olien. Vent med at påføre et nyt lag
olie indtil møblet er helt tørt. PULVERLAKERET STÅL OG ALUMINIUM /
Rengør med en fugtig klud opvredet i et
neutralt rengøringsmiddel eller sæbespåner. Sæberester fjernes straks med en
ren tør klud. Anvend ikke skurecreme eller
skuresvampe, da de kan give ridser.
RUSTFRIT STÅL / Rengør benene med en
hårdt opvredet klud og mild sæbe. Anvend
ikke skurecreme eller skuresvampe, da de
kan give ridser. Rustfrit stål kan rengøres
med husholdningssprit.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG / MÖBEL
TEXTILIEN / Alle von HAY verwendeten Textilien zeugen von hoher Qualität, dennoch
verblassen gefärbte Textilien mit der Zeit,
wenn sie direkter Sonnenbestrahlung und
anderen Lichtquellen ausgesetzt werden.
Die Textilie sollte mit einer Polsterdüse
regelmäßig abgesaugt werden. Um
bleibende Schäden zu vermeiden, sollten
Flecken schnellstmöglich entfernt werden.
Reinigung / Die meisten Flecken können
mit dem Schaum eines Warmwasser-Reinigungsmittel-Gemischs (bitte verwenden
Sie dazu ein neutrales Reinigungsmittel)
entfernt werden. Wischen Sie dazu zuerst
überschüssige Flüssigkeit mit einem
weißen Papiertuch aus dem Textil. Entfernen Sie den Fleck dann durch Abtupfen
mit einem sauberen, fusselfreien in den
Schaum eingetauchten oder mit speziellem
Textilreinigungsmittel versehenen Tuch.
Vermeiden Sie hartes Reiben auf dem Textil, da sonst Schäden im Gewebe entstehen
können.
Wir empfehlen den Anweisungen des
Textilherstellers Kvadrat zur Reinigung und
Pflege von Textilien zu folgen, die unter folgendem Link zur Verfügung stehen: http://
kvadrat.dk/products/care-and-warranty
LEDER / Schützen Sie Leder immer vor
direkter Sonneneinstrahlung und starken
Wärmequellen. Alle unsere Leder entsprechen einem hohen Qualitätsstandard,
dennoch werden sie bei direkter Ausset
zung von Sonnenlicht mit der Zeit verblassen. Bei Bedarf können Sie das Leder mit
einer Polsterdüse absaugen. Vorsicht: Vermeiden Sie ein Kratzen des Leders. Flecken
sollten schnellstmöglich entfernt werden,
um bleibende Schäden zu vermeiden.
Reinigung / Sierra und Bizon sind korrigierte Leder, deren Oberfläche behandelt
wurde und damit wie Semi-Anilin Leder
gereinigt werden können.
California, Semi- Aniline Typen mit dünner
Oberflächen-beschichtung: Verwenden Sie
ein sauberes, ungefärbtes und fusselfreies
Tuch, um den Schaum einer Lösung aus
Wasser und einem milden Reinigungsmittel
oder eines speziellen Leder Pflegemittels
aufzutragen. Reinigen Sie das Leder nach
unten, wenn es trocken ist und polieren Sie
es sanft mit einem weichen Baumwolltuch.
Vermeiden Sie es, Flüssigkeit in die Poren
des Leders zu pressen. Bei Möbelstücken
des täglichen Gebrauchs empfehlen wir
das Auftragen einer Schutzlotion zwei bis
vier Mal im Jahr, um deren Widerstand zu
verbessern. Verwenden Sie keine scharfen
Gegenstände, Seife, Spül- oder
Lösungsmittel auf dem Leder.
Silk Leder, Anilin-Typ mit einer unbehandelten, natürlichen Oberfläche: Versuchen
Sie Flecken nur zu entfernen, wenn es
unbedingt notwendig ist, da ein
regelmäßiger Gebrauch dem Leder eine
Patina verleiht. Wenn nötig, verwenden Sie
ein sauberes, trockenes, ungefärbtes und
fusselfreies Tuch, da das Leder empfindlich ist und leicht durch die Reinigung
beschädigt werden kann. Verwenden Sie
niemals scharfe Gegenstände, Seife, Spüloder Lösungsmittel auf dem Leder.
LINOLEUM / Vermeiden Sie alkalische Reinigungsmittel wie Schmierseife, Sodawasser (Natriumkarbonat), Lauge oder
Scheuerpulver, da diese das Linoleum
auflösen. Wir empfehlen es nicht, Linoleum
in Bereichen zu verwenden, in denen es
starken Chemikalien oder großen Mengen
HAY
an Wasser ausgesetzt ist. Um bleibende
Flecken zu vermeiden, verwenden Sie
Untersetzer unter feuchten oder farbigen
Gegenständen. Das Abstellen von heißen
Gegenständen auf die Linoleum Tischplatte
sollte außerdem vermieden werden.
Reinigung / Um die Oberfläche zu reinigen,
verwenden Sie ein sauberes ausgewrungenes Tuch und eine Mischung aus
Wasser und einem speziellen Linoleum
Reinigungsmittel. Im Anschluss sollte die
Oberfläche sofort mit einem sauberen
und trockenen Tuch abgewischt werden.
Flecken können vorsichtig mit Spiritus
(Mineralien Terpentin) oder einem feuchten
Nanoschwamm und warmem Wasser
oder einem Linoleum Produkt entfernt
werden. Bitte beachten Sie, dass der
Nanoschwamm nicht in trockenem Zustand
verwendet werden sollte.
LAMINAT / Vermeiden Sie den Gebrauch
von Scheuermitteln zur Reinigung von
Laminat. Zudem sollten Teelichter und
andere Wärmequellen nicht direkt auf der
Oberfläche platziert werden.
Reinigung / Reinigen Sie die Oberfläche
mit einem sauberen, ausgewrungenem
Tuch und einer Lösung aus Wasser und
Universalreiniger oder Haushaltsammoniak.
Seifenreste und überschüssige Feuchtigkeit sollten sofort mit einem trockenen und
sauberen Tuch entfernt werden. Flecken
können vorsichtig mit einem sauberen,
feuchten Tuch oder einem ausgewrungen
Nanoschwamm und einem Warmwasser-Essig-Gemisch (mit 1 Teil Essig und 10 Teilen
Wasser) gereinigt werden. Abschließend
wischen Sie die Tischplatte mit einem
sauberen, trockenen Tuch ab.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG / MÖBEL
PLASTIK / Vermeiden Sie es, Möbel an
Plätze mit direkter Sonneneinstrahlung
oder in die Nähe von starken Wärmequellen zu stellen.
Reinigung / Um die Oberfläche zu reinigen,
verwenden Sie ein sauberes, ausgewrungenes Tuch und eine Mischung aus
Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wischen Sie die Oberfläche anschließend sofort mit einem sauberen und
trockenen Tuch ab.
HOLZ / Vermeiden Sie es Holzmöbel in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe starker
Wärmequellen zu stellen. Vermeiden Sie
außerdem das Abstellen von heißen oder
nassen Gegenständen direkt auf dem Holz.
Alle Flecken sollten schnellstmöglich
entfernt werden, bevor dauerhafte
Schäden auf der Oberfläche des Holzes
entstehen. Wir empfehlen, ein Abdecken der Möbel mit Fellen oder Decken zu
vermeiden.
Reinigung - Lackiertes oder gebeiztes Holz / Zur täglichen Instandhaltung
wischen Sie das Holz mit einem trockenen
und sauberen Tuch ab. Verwenden Sie zum
Reinigen ein sauberes, ausgewrungenes Tuch und eine Lösung aus Wasser und einem Universalreinigungsmittel
wie bspw. Seifenflocken oder einem speziellen Produkt für lackiertes oder gebeiztes
Holz. Entfernen Sie Seifenreste umgehend
mit einem sauberen, trockenen Tuch. Flecken sollten mit einem feuchten, sauberen
Tuch und einem Warmwassergemisch,
bestehend aus 10 Teilen Wasser und 1 Teil
Essig, entfernt werden. Danach wischen Sie
die Oberfläche sofort mit einem sauberen,
trockenen Tuch ab. Wenn die Oberfläche
stumpf oder verkratzt sein sollte, können
Sie Möbelpolitur verwenden. Wir empfehlen, dass Sie den Gebrauch von silikonhaltigen Produkten vermeiden, da diese die
Oberfläche mit einer Membran versiegeln,
die jegliche spätere Reparaturen oder
Nachbearbeitungen schwieriger machen.
Reinigung - geseiftes Holz / Zur täglichen
Instandhaltung wischen Sie den Tisch mit
einem trockenen und sauberen Tuch ab.
Verwenden Sie zur Reinigung ein sauberes
und feuchtes Tuch, versehen mit einer
Lösung aus Wasser und einem Universalreinigungsmittel, weiß pigmentierter
Lauge oder einem speziellem Produkt für
geseiftes Holz. Jegliche Seifenreste sollten
schnellstmöglich mit einem sauberen und
trockenen Tuch entfernt werden. Entfernen Sie Flecken durch das Schrubben mit
einer dicken Lösung aus Seifenflocken, die
nicht länger als zwei Minuten auf dem Holz
bleiben sollte. Nach dieser Behandlung
entfernen Sie überschüssige Seifenreste
mit einem feuchten Tuch. Wenn sich die
Maserung des Holzes nach der Reinigung
gehoben haben sollte, schleifen Sie die
Oberfläche vorsichtig mit einem Schleifpapier (Körnung 220), immer in Richtung
der Maserung, ab.
Reinigung - geöltes Holz / Zur täglichen
Instandhaltung wischen Sie den Tisch mit
einem trockenen und sauberen Tuch ab.
Verwenden Sie zur Reinigung ein
sauberes, feuchtes Tuch und eine Lösung
aus Wasser und einem Universalreinigunsmittel wie beispielsweise Seifenflocken
oder einem speziellen Produkt für geöltes
Holz. Entfernen Sie Seifenreste sofort mit
einem sauberen, trockenen Tuch. Für eine
gründlicherere Reinigung kann Lackbenzin
(Mineralterpentinöl) verwendet werden, um
HAY
etwas von der Ölmembran zu entfernen.
Tragen Sie keine neue Schicht Öl auf, bevor
das Holz nicht vollständig trocken ist.
PULVERBESCHICHTETER STAHL UND
PULVERBESCHICHTETES ALUMINIUM /
Reinigen Sie das Material mit einem feuchten Tuch und einer Lösung aus Wasser und
einem neutralen Reinigungsmittel oder
Seifenflocken. Entfernen Sie überschüssige Seifenreste umgehend mit einem
sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden
Sie die Verwendung von Scheuermilch oder
Scheuerschwämmen, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
EDELSTAHL / Reinigen Sie die Beine mit einem gut ausgewrungenen Tuch und milder
Seife. Vermeiden Sie die Verwendung von
Scheuermilch oder Scheuerschwämmen,
da diese die Oberfläche zerkratzen können.
Rostfreier Stahl kann mit Ethanol gereinigt
werden.
Für weitere Informationen zur Pflege und
Instandhaltung aller Produkte verweisen
wir auf Guardian Protection Produkte.