DISPOZITIA NR. 413 din 24 iulie 2013 privind convocarea

Сomentários

Transcrição

DISPOZITIA NR. 413 din 24 iulie 2013 privind convocarea
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
CABINETUL PREŞEDINTELUI
D I S P O Z I Ţ I A NR. 413
din 24 iulie 2013
privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor
În temeiul art. 94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Bihor, în şedinţă ordinară, pe data de 29 iulie 2013,
ora 10,00 în Sala Mare cu următoarea,
ORDINE DE ZI:
1) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 30 iunie 2013.
- Direcţia Generală Economică
2)Proiect privind validarea Dispoziției nr.388 din 11 iulie 2013 privind majorarea bugetului local al
Județului Bihor, pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Județului Bihor pe anul 2013 – rectificat
- Direcţia Generală Economică
4) Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
Administrație al Muzeului ”Tării Crișurilor”.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al domnului Dume Dumitru Adrian,
întocmit pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor pe
perioada 2013-2017
- Direcția Generală Economică (CMIS)
6) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al doamnei Mirişan Ligia-Antonia,
întocmit pentru Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea, pe perioada 2013-2017
- Direcția Generală Economică (CMIS)
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al domnului Moldovan Ioan,
întocmit pentru Revista de Cultură „Familia” pe perioada 2013-2017
- Direcția Generală Economică (CMIS)
8) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, valabile pe anul
2013.
- Direcția Generală Economică (Resurse Umane)
9) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor,
valabile pe anul 2013.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
10) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Camerei Agricole
Judeţene Bihor, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
11) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Muzeului „Ţării Crişurilor”, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
12) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Teatrului „Regina Maria”, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
13) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Teatrului „Szigligeti Színház” valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
14) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Oradea, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
15) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Şincai”, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
16) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Școlii de arte”Francisc Hubic”, valabile pe 2013.
17) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Revistei de Cultură „Familia”, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
18) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Revistei Culturale „Várad”, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
19) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Bihor, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
20) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de Editare al Monitorului Oficial al Judeţului Bihor,
valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
21) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Centrului Medico-Social Popeşti, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
22) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Centrului Medico-Social de Psihiatrie Nucet, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
23) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale serviciului Social-Comunitar Bihor, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
24) Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, valabile pe anul 2013.
- Direcţia Generală Economică (CMIS)
25) Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea remunerației acordate managerilor la încheierea
contractului de management pentru instituțiile publice de cultură subordonate Consiliului Județean
Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
26)Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii avocațiale de consultanță, asistență și
reprezentare în dosar nr.294/35/CA/2012.
- Direcția Administrație Publică Locală ( Serviciul Juridic-Contencios)
27) Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Bihor în
managementul și implementarea proiectului” Îmbunătațirea dotării cu echipamente a bazelor
operaționale pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord – Etapa a – III – a” și a
cheltuielilor Județului Bihor legate de proiect.
- Direcția Tehnică (Compartiment Dezvoltare Regională)
28) Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului de Transport Județean valabil până la
data de 31.12.2013.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Județeană de Transport)
29) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate prin curse regulate speciale pentru S.C. Benevis Stela S.R.L, pe traseul Dijir
– Marghita (S.C Marconf S.A).
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Județeană de Transport)
30) Informare privind activitatea Autorității teritoriale de ordine publică Bihor, pe trimestrul I - 2013.
- Direcția Generală Administrație Publică Locală ( ATOP)
31) Informare privind activitatea Autorității teritoriale de ordine publică Bihor, pe trimestrul II - 2013.
-Direcția Generală Administrație Publică Locală ( ATOP)
PREŞEDINTE,
Cornel Popa
R.J/3 ex.
Avizat de legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel

Documentos relacionados

A Study of ARRY-438162 in Patients With Rheumatoid

A Study of ARRY-438162 in Patients With Rheumatoid Facility: Centrum Leczenia Chorob Cywilizacyjnych Warszawa, Poland Facility: Synexus SCM Sp. z o.o. Wroclaw, Poland Facility: Spitalul Clinic "Sf, Maria" Bucuresti, Romania Facility: Spitalul Clin...

Leia mais

rezultate - olimpiada de limbi romanice gimnaziu și liceu

rezultate - olimpiada de limbi romanice gimnaziu și liceu Sicoe Maria Andreea Moraru Bianca Urdea Andrada Chioţea Andreea Murariu Roberto Popa Gheorghe Toderaş Andrei Popa Diana - Sandra Marton Simina Musteata Cristian Bujoreanu Sabina Radoi Vlad-Stefan B...

Leia mais

descarca aici

descarca aici şi atribuirii numerelor cadastrale, precum şi dezlipirea parcelelor şi înscrierea lor în cartea funciară Consiliul Local al oraşului Aleşd, Având în vedere Expunerea de motive a primarului oraşului...

Leia mais

CURRICULUM VITAE Prof.LIGIA-ANTONIA MIRISAN Stare civila

CURRICULUM VITAE Prof.LIGIA-ANTONIA MIRISAN Stare civila colaborare cu Consiliul Judetean Bihor, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea CulturiiTraditionale Bihor, DJCCPCN Bihor; - Oradea, 17-20 aprilie 2007; Stagii de formare-„Comunicarea in ...

Leia mais