hYdraul- haMMare Mb- oCh hb

Сomentários

Transcrição

hYdraul- haMMare Mb- oCh hb
hYdraulhaMMare
Mb- oCh hbserieN
Högeffektiv prestanda,
låg bullernivå och vibration
1
Effektivitet och prestanda att lita på!
Det är 50 år sedan vi lanserade vår innovation hydraulhammaren
Den förändrade både konstruktions- och gruvindustrin. Vi har fortsatt förfina
vårt vinnande koncept, med prioritet på din produktivitet och den totala
ägandekostnaden.
Allt du vill ha ut av en hydraulhammare
Medeltunga och tunga hydraulhammare är effektiva och produktiva. Därför är
de också mycket mångsidiga. De kombinerar överlägsen effektivitet och prestanda med lång livslängd och låg miljöpåverkan.
Vi satsar på hållbar produktivitet – det är vårt varumärkeslöfte.
Med oss vet du vad du får
Atlas Copco Construction Tools är certifierade enligt ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 och OHSAS18001:2007.
Våra hydraulhammare följer bestämmelserna i direktiven 2006/42/EG
(maskindirektivet) och 2000/14/EG (bullerdirektivet).
Oavsett bransch
Välj våra hydraulhammare. De klarar mängder av olika jobb.
Passar för många olika bärare, bland annat hjulgrävare och bandgrävare och får
jobbet gjort – snabbt och ekonomiskt!
Bärarens viktklass
Lämplig hydraulhammare
hb 10000
hb 7000
Denna tabell ger en ungefärlig
vägledning. Kontakta ditt
Atlas Copco kundcenter eller din
lokala återförsäljare för perfekt
passning mellan bärare och
hammare.
hb 5800
hb 4700
hb 4100
hb 3600
hb 3100
hb 2500
hb 2000
MB 1700
MB 1500
MB 1200
MB 1000
MB 750
0
2
10 20
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 t
HYDRAULHAMMARE – MB- och HB-serien
Översikt över användningar
SB
Gruvdrift och stenbrytning
Temporära arbeten
Bearbetning av jordlager
Utjämning av bergpartier, vägar och tillfarter
Skrotningsarbeten
Skutslagning
Krossning av sprängsten
Rensning av stopp vid krossystem
Primär stenbrytning
Selektiv stenbrytning
Sprängningsfri gruvdrift
Murverksstrukturer
Tegelmurverk
Natursten
Gasbetong
MB
HB
—
Rivning och renovering
Betongstrukturer
—
Lättbetong
Standardbetong
Tung betong
—
Stål- och
betongkonstruktioner
Armerad betong
Spännbetong
Fiberförstärkt betong
Gatläggning
Asfalt
Betong
Kompositytor
Jordarbeten
Dikning
Grundarbeten
Utgrävningar
Tunnelarbeten
Tunneldrivning
Skrotning
Utjämning av golv
Muddring
Kanalfördjupning och breddning
Kajfördjupning och breddning
Trädgårdsanläggning
och schaktning
Staketuppsättning
Utgrävningar
Stenbrytning
Grundarbeten
Markutjämning
—
Bygg
Pålslagning
—
Slaggåtervinning
Reducering av slagghögar
Rensning av stopp vid krossystem
Rengöring
Skopor
Mynningar
Ugnar
Bygg
—
Metallurgi
—
Optimal
Lämplig
— Olämplig
3
RIVNING AV
BYGGNADER
Ditt jobb, våra hammare
RIVNING AV hUSGRUNDER
BRODEMOLERING
4
UNDERVATTENSRIVNING
STENBRYTNING
HYDRAULHAMMARE – MB- oCH HB-sERiEn
PRIMÄR STENBRYTNING
PÅLSLAGNING
TUNNELARBETEN
SEKUNDÄR
STENBRYTNING
5
Vår teknik gör skillnad
Mycket mångsidiga
startselect
Luftintag
ContiLube™ ii
Många valfria komponenter
stort urval av tillbehör
›
›
›
›
›
hög effekt och prestanda
EnergyRecovery
Hybridteknik
AutoControl
intern reglerventil
›
›
Låga buller- och vibrationsnivåer
Vibrosilenced Plus
EnergyRecovery
Hybridteknik
›
hög hållbarhet
DustProtector ii
ContiLube™ ii
PowerAdapt
startselect
slagkammarventilation
Vibrationsdämpade sidobultar
Dubbla mejselhållare
HARDoX®-förstärkt hus
stenklor
›
›
›
›
›
›
›
›
›
6
›
›
›
›
HYDRAULHAMMARE – MB- och HB-serien
›EnergyRecovery-system som automatiskt använder ›Atlas Copco har konstruerat den självstartande
kolvens rekylenergi för att dels öka prestandan
utan ytterligare hydraulisk ineffekt, dels ge mindre
vibrationer
›Det automatisk a AutoControl-systemet för slag-
längdsbyte justerar effektbalansen under drift så
att prestandan optimeras
E tt läge med lång slaglängd ger hög slagkraft och
normal slagfrekvens för hård sten
E tt läge med kort slaglängd ger normal slagkraft
och hög slagfrekvens för mjukare material
›
›
›Intern reglerventil för ökad effektivitet
›Med den integrerad StartSelect-ventilen kan ope-
ratören med några få enkla steg anpassa hydraulhammarens funktion vid start efter driftsförhållandena
I AutoStart-läge startar hydraulhammaren utan
utan belastning på mejseln för att förenkla hanteringen
I AutoStop-läge körs hydraulhammaren endast
när mejseln belastas för att förhindra tomslag
›
›
›Det patentskyddade dammskyddssystemet Dust-
Protector II kombinerar två dammavstrykare med
oberoende funktion: en för grövre smuts och en för
fint damm. Det förlänger komponenternas livslängd
och sänker fettförbrukningen
›Aktiv backventil som ventilerar slagkammaren
under kolvens uppåtrörelse gör att mindre mängder
slipande damm kommer in och för ut damminnehållande fett från mejselns styrdel
smörjpumpen ContiLube™ II med justerbar smörjningsvolym som är monterad direkt på hydraulhammaren för avbrottsfri drift och optimerad smörjning.
›Hybridteknik med integrerad kolvackumulator med
kvävgas för konstant hög slagenergi, säker start
och jämn drift
›Den inbyggda övertrycksventilen PowerAdapt
stänger av hydraulhammaren när drifttrycket inte
följer specifikationerna för att undvika kostsamma
stillestånd och reparationer
›Två ovala mejselhållare med ett enkelt men tillför-
litligt låssystem ger snabba verktygsbyten och ökad
hållbarhet
›Helt innesluten hammarkropp för att förhindra slitage på slagmekanismen plus HARDOX®-förstärkning
och stenklor på husets undersida för att förhindra
förtida slitage
›VibroSilenced Plus-system som isolerar slag me-
kanismen och huset genom polyuretandämpningsoch styrelement samt försegling av alla öppningar
för att minska buller- och vibrationsnivåerna
› Vibrationsdämpning av sidobultar med polyure-
tankrage och HeliCoil-låssystem för hög hållbarhet
›Helt utbytbara delar och komponenter för
tillståndsbaserat underhåll och service
›Luftintag för anslutning av försörjning med tryckluft
för undervattens- och tunnelarbeten
7
MB hydraulhammare
Bärare, viktklass 1)
Tekniska data
Arbetsvikt
2)
oljeflöde
MB 1000
t
10 – 17
12 – 21
kg
750
1,000
l/min
80 – 120
85 – 130
Tryck
bar
140 – 170
160 – 180
Max. ingående hydrauleffekt
kW
34
39
slagfrekvens
bpm
370 – 840
350 – 750
mm
100
110
dB(A)
117
119
dB(A)
88
90
EnergyRecovery


ContiLube™ ii


AutoControl
—

Autostart


startselect (Autostart & Autostop)
—
—
Luftintag (för undervattens-/tunnelarbete)


DustProtector ii
O
O
Mejselns diameter
Ljudeffektnivå, garanterad
Ljudtrycksnivå (r=10m)
Översikt över egenskaper
MB 750
3)
3)
Produktionskapaciteter
Produktionskapacitet i BetOnG
Produktionskapaciteterna i tabellen
kan påverkas av många olika faktorer, bland annat:
typ, struktur och hårdhet hos det
material som ska brytas
hur hög grad av materialreduktion
som behövs
arbetsförhållandena och skicket
på bärare och hydraulhammare
operatörens färdighet och
erfarenhet
MB 1000 MB 1200 MB 1500 MB 1700
Oarmerad betong
MB 750
1) Viktangivelserna gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste avtalas med Atlas Copco och/eller tillverkaren av bäraren före monterin
2 MB/HB-hammare och hus med standardadapter plus arbetsverktyg
3) Viktigt: ss-En iso 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG.
Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktion och bruksanvisning till produkten. Denna finns på www.acprintshop.com
= standard
= tillval
 O Oarmerad betong
›
›
›
›
Armerad betong
Oarmerad betong
Armerad betong
Oarmerad betong
Armerad betong
Oarmerad betong
Armerad betong
Armerad betong
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Kubikmeter per åttatimmarsskift
Kapaciteterna är avsedda som vägledning och är inte bindande.
8
450
500
HYDRAULHAMMARE – MB-sERiEn
MB 1200
MB 1500
MB 1700
15 – 26
17 – 29
19 – 32
1,200
1,500
1,700
100 – 140
120 – 155
130 – 170
160 – 180
160 – 180
160 – 180
42
46
51
340 – 680
330 – 680
320 – 640
120
135
140
117
120
121
88
91
91









—
—
—






O
O
O
Skanna koden
och se videon
om hammarinstallation och
operatörsanvisning
ng.
MB 750
MB 1000 MB 1200 MB 1500 MB 1700
Produktionskapacitet i sten
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
0
200
400
600
800
1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
Ton per åttatimmarsskift
Kapaciteterna är avsedda som vägledning och är inte bindande.
9
hB hydraulhammare
hB 2000
hB 2500
t
22 – 38
27 – 46
kg
2,000
2,500
l/min
150 – 190
170 – 220
Tryck
bar
160 – 180
160 – 180
Max. ingående hydrauleffekt
kW
57
66
slagfrekvens
bpm
300 – 625
280 – 580
mm
145
155
dB(A)
120
121
dB(A)
91
92
EnergyRecovery


ContiLube™ ii


AutoControl


startselect (Autostart & Autostop)


Luftintag (för undervattens-/tunnelarbete)


PowerAdapt


DustProtector ii
O
O
Bärare, viktklass 1)
Arbetsvikt
2)
Tekniska data
oljeflöde
Mejselns diameter
Ljudeffektnivå, garanterad
Översikt över egenskaper
Ljudtrycksnivå (r=10m)
3)
3)
1) Viktangivelserna gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste avtalas med Atlas Copco och/eller tillverkaren av bäraren före monterin
2 MB/HB-hammare och hus med standardadapter plus arbetsverktyg
3) Viktigt: ss-En iso 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG.
hB 7000 hB 10000
hB 5800
›
hB 4700
›
Oarmerad betong
Oarmerad betong
hB 4100
›
Oarmerad betong
hB 3600
›
Oarmerad betong
Oarmerad betong
hB 3100
Produktionskapaciteterna i tabellen kan påverkas av många olika
faktorer, bland annat:
typ, struktur och hårdhet hos
det material som ska brytas
hur hög grad av materialreduktion som behövs
arbetsförhållandena och skicket
på bärare och hydraulhammare
operatörens färdighet och erfarenhet
Oarmerad betong
hB 2500
Produktionskapacitet i BetOnG
Oarmerad betong
hB 2000
Produktionskapaciteter
Oarmerad betong
Armerad betong
Oarmerad betong
Armerad betong
Armerad betong
Armerad betong
Armerad betong
Armerad betong
Armerad betong
Armerad betong
Armerad betong
0
200
400
600
800
1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
Kubikmeter per åttatimmarsskift
Kapaciteterna är avsedda som vägledning och är inte bindande.
10
HB 3100
HB 3600
HB 4100
HB 4700
HB 5800
HB 7000
HB 10000
32 – 52
35 – 63
40 – 70
45 – 80
58 – 100
70 – 120
85 – 140
3,100
3,600
4,100
4,700
5,800
7,000
10,000
210 – 270
240 – 300
250 – 320
260 – 360
310 – 390
360 – 450
450 – 530
160 – 180
160 – 180
160 – 180
160 – 180
160 – 180
160 – 180
160 – 180
81
90
96
108
117
135
159
280 – 560
280 – 560
280 – 550
280 – 540
280 – 480
280 – 450
250 – 380
165
170
180
190
200
210
240
120
123
124
126
121
121
123
91
93
94
97
92
92
93










































O
O
O
O
O
O

Detaljuppgifter om mätningarna finns i säkerhetsinstruktion och bruksanvisning till produkten. Finns på: www.acprintshop.com
= standard
= tillval
 O Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
Stenbrytning & stenutvinning
Stenbrytning & stenutvinning
HB 2500
HB 3600
Sönderdelning
HB 3100
HB 4100
HB 4700
HB 5800
HB 7000 HB 10000
Produktionskapacitet i sten
HB 2000
ng.
HYDRAULHAMMARE – HB-serien
Sönderdelning
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
Sönderdelning
Stenbrytning & stenutvinning
0
500
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500
Ton per åttatimmarsskift
Kapaciteterna är avsedda som vägledning och är inte bindande.
11
Mejslar
Det stora utbudet i ClassicLine och silverLine
gör din hydraulhammare till en produktiv enhet i
din dagliga verksamhet.
Pikmejsel (konisk)
Pikmejsel (pyramidformad)
Pikmejsel (X-profil)
Mejsel
Mejsel (X-profil)
slagdon
Vätskor
Vid användning av en hydraulhammare krävs
rätt fett. Vår särskilda mejselpasta för hydraulhammare ger utmärkta egenskaper i ett brett
temperaturintervall.
1 + 2-program = tre års garanti utan extra kostnader
Tre års garanti på alla våra hydraulhammare
utan extra kostnad.
•Skyddad investering och nattsömn
• Frihet att fokusera på verksamheten
• Högre andrahandsvärde
12
HYDRAULHAMMARE – MB- och HB-serien
Modell
MB 750
MB 1000
MB 1200
MB 1500
MB 1700
Verktygstyp
Classic
Line
Silver
Line
Mejselns
bredd
Standardlängd
på mejsel
Standardlängd
på DustProtector
Totallängd
mm
mm
mm
mm
–
550
510
1 000
–
550
510
1 000
100
550
510
1 000
100
550
510
1 000
Pikmejsel (konisk)

Pikmejsel (X-profil)

Mejsel (kors)

Mejsel (X-profil)

Slagdon


–
550
510
1 000
Pikmejsel
(pyramidformad)


–
570
540
1 100
Pikmejsel (X-profil)

–
570
540
1 100
Mejsel (kors)

110
570
540
1 100
Mejsel (X-profil)

110
570
540
1 100
Slagdon

–
570
540
1 100
Pikmejsel
(pyramidformad)

–
550
525
1 090
–
610
585
1 150
Pikmejsel (X-profil)

–
610
585
1 150

120
550
525
1 090
120
610
585
1 150
120
610
585
1 150
–
610
585
1 150
–
525
500
1 070
–
630
605
1 175
-
630
605
1 175
135
525
500
1 070
135
630
605
1 175
135
630
605
1 175
–
630
605
1 175
–
500
470
1 050
–
650
620
1 200
Mejsel (kors)


Mejsel (X-profil)

Slagdon

Pikmejsel
(pyramidformad)

Pikmejsel (X-profil)

Mejsel (kors)












Mejsel (X-profil)

Slagdon

Pikmejsel
(pyramidformad)

Pikmejsel (X-profil)

–
650
620
1 200

140
500
470
1 050
140
650
620
1 200
140
650
620
1 200
–
650
620
1 200
Mejsel (kors)


Mejsel (X-profil)

Slagdon





13
Mejslar
Modell
HB 2000
Verktygstyp
Pikmejsel
(pyramidformad)

Pikmejsel (X-profil)

Mejsel (kors)
Mejsel (X-profil)
Slagdon
Pikmejsel
(pyramidformad)
Pikmejsel (X-profil)
HB 2500
Mejsel (kors)
Mejsel (X-profil)
Slagdon
Pikmejsel
(pyramidformad)
Pikmejsel (X-profil)
HB 3100
Mejsel (kors)
Mejsel (X-profil)
Slagdon
HB 3600

Pikmejsel (X-profil)
Mejsel (kors)
Mejsel (X-profil)
Slagdon

Standardlängd
på mejsel
Standardlängd
på DustProtector
Totallängd
mm
mm
mm
mm
–
515
450
1 080
–
665
600
1 230
–
665
600
1 230
145
515
450
1 080
145
665
600
1 230
145
665
600
1 230

–
515
450
1 080



–
665
600
1 230
–
480
440
1 150
–
680
640
1 350

–
680
640
1 350

155
480
440
1 150





680
640
1 350
680
640
1 350
–
480
440
1 150
–
680
680
1 350
–
595
550
1 300

–
745
700
1 450


155
155




–
745
700
1 450

165
595
550
1 300
165
745
700
1 450

165
745
700
1 450

–
595
550
1 300
–
745
700
1 450
–
570
520
1 300






Pikmejsel
(pyramidformad)

Mejselns
bredd


Mejsel (kors)
Silver
Line

Pikmejsel (X-profil)
Slagdon
14

Pikmejsel
(pyramidformad)
Mejsel (X-profil)
HB 4100
Classic
Line




–
770
720
1 500
–
770
720
1 500
170
570
520
1 300
170
770
720
1 500

170
770
720
1 500

–
570
520
1 300
–
770
720
1 500
–
620
575
1 400
–
820
775
1 600






–
820
775
1 600

180
620
575
1 400






180
820
775
1 600
180
820
775
1 600
–
620
575
1 400
–
820
775
1 600
HYDRAULHAMMARE – MB- och HB-serien
Modell
HB 4700
Verktygstyp

Pikmejsel (X-profil)

Mejsel (kors)
Slagdon
Pikmejsel
(pyramidformad)
Pikmejsel (X-profil)
Mejsel (kors)
Mejsel (X-profil)
Slagdon
Pikmejsel
(pyramidformad)
Pikmejsel (X-profil)
HB 7000
Mejsel (kors)
Mejsel (X-profil)
Slagdon
HB 10000
Silver
Line

Pikmejsel
(pyramidformad)
Mejsel (X-profil)
HB 5800
Classic
Line




Mejselns
bredd
Standardlängd
på mejsel
Standardlängd
på DustProtector
Totallängd
mm
mm
mm
mm
–
660
600
1 450
–
860
800
1 650
–
860
800
1 650
190
660
600
1 450
190
860
800
1 650

190
860
800
1 650

–
660
600
1 450
–
860
800
1 650
–
665
610
1 500



–
865
810
1 700

–
865
810
1 700

200
665
610
1 500





810
1 700
810
1 700
–
665
610
1 500
–
865
810
1 700
–
735
685
1 600

–
935
885
1 800


865
865



200
200

–
935
885
1 800

210
735
685
1 600
210
935
885
1 800

210
935
885
1 800

–
735
685
1 600

–
935
885
1 800

–
–
880
1 900



Pikmejsel
(pyramidformad)

–
–
780
1 800
Pikmejsel (X-profil)

–
–
880
1 900
Mejsel (kors)
Mejsel (X-profil)
Slagdon

240
–
880
1 900

240
–
780
1 800

240
–
880
1 900

–
–
780
1 800

–
–
880
1 900
15
3390 0652 02 – Copyright Construction Tools GmbH, Essen, Tyskland. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. 09,2014
Vi står för hållbar produktivitet
Vi tar ansvar gentemot kunderna, miljön och människorna omkring oss.
Vi skapar varaktiga resultat.
Det är det vi kallar hållbar produktivitet.
www.atlascopco.se

Documentos relacionados

HANDHÅLLEN HYDRAUL UTRUSTNING

HANDHÅLLEN HYDRAUL UTRUSTNING elektriska och pneumatiska verktyg. Men där finns mer än så. När du trycker på avtryckaren får du en rejäl överraskning då hydrauloljan överför kraft på ett mycket effektivt sätt. Ett kraftaggregat...

Leia mais

1.3. Finalalfabetiskt ordnad lista Reverse

1.3. Finalalfabetiskt ordnad lista Reverse ARKA BARKA GUTTAPERKA BOTKYRKA SKA MAKARSKA ERUKA LA SCALA SVEDALA UPPSALA FLA LILA UDDE VALLA KULLA COCACOLA LOYOLA PLA HOPPLA MA SALAMA KULTU • RAMA PALMA SELMA BROMMA MUMMA NA ANA GHANA FÖSTERIANA

Leia mais