roll cutter - Kompernass

Сomentários

Transcrição

roll cutter - Kompernass
CV_KH4435_LB3_V1
24.06.2008
11:46 Uhr
Seite 1
3
ROLL CUTTER
KH 4435
ROLL CUTTER
Operating instructions
PITUUSLEIKKURI
Käyttöohje
RULLSKÄRARE
Bruksanvisning
RULLESKÆREAPPARAT
Betjeningsvejledning
KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH4435-04/08-V1
ΚYKΛIKH ΣYΣKEYH KOΠHΣ
Οδηγίες χρήσης
ROLLENSCHNEIDEGERÄT
Bedienungsanleitung
CV_KH4435_LB3_V1
24.06.2008
11:46 Uhr
Seite 4
KH 4435
q
i
u
A
w
e
y
B
t
r
C
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
ROLL CUTTER KH 4435
Seite 1
• Remove metal objects, such as staples, from the
paper before cutting it.
• Do not use the appliance to cut textiles, foodstuffs, metal films, materials containing traces of
glass or any other unusual materials.
• Do not carry the paper trimmer by the cutting rail.
• Do not cut more than the given volumes of paper.
• No liability will be accepted for personal injuries
resulting from improper usage.
Intended use
This paper trimmer is intended for the cutting and
cold lamination of paper in domestic environments.
This paper trimmer is not intended for commercial or
industrial applications.
Symbols used in these instructions
and on the appliance
Technical data
Important! Risk of injury!
Cutting capacity:
max. 5 Sheets of paper
(80g/m2) or 1 Photo
Trimming length:
Max. 230 mm
Laminate width:
Max. 120 mm
Foil pocket thickness:
270 mic
Weight of the paper trimmer: approx. 600 g
Read the instructions!
Important safety instructions
• The paper trimmer is not a toy. Incorrect operation
of the appliance could lead to serious physical
injuries, especially of deep cut wounds.
• DO NOT touch the cutting edge!
• Children may only use or be in close vicinity to
the paper trimmer when under supervision!
• This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical,
physiological or intellectual abilities or deficiences
in experience and/or knowledge unless they are
supervised by a person responsible for their safety
or receive from this person instruction in how the
appliance is to be used.
• Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance..
• Always place the paper trimmer on a stable and
level surface.
• Always operate the paper trimmer with both
hands.
Description of the appliance
q Knob
w Cutting rail
e Cutting head
r Locking device
t Covering cap
y Lid for the accessory box
(with measurement table)
u Cutting heads for exchange
(in the accessory box)
i Laminator
Items supplied
Paper Trimmer
3 Cutting heads
3 Cold laminate foils
Operating Manual
-1-
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 2
Cutting
Note:
To exchange the cutting blades the covering cap
must be released.
Using the cutting head
1. Slide the cutting head to the end stop (The
1. To do this, press the locking device in and then
cutting head can be slid to both ends of the
cutting rail).
2. Position the document under the cutting rail.
3. Use the markings on the measurement table
to align the document exactly.
Press the cutting head down and thereby fixate the
paper.
Whilst cutting, firmly hold the paper in position with
your left hand.
4. To cut, slide the cutting head over the paper
in one movement. Ensure that your hand is not
below the rail.
pull the covering cap to the rear.
2. Slide the cutting head to the end of the cutting
rail and remove it from the rail.
3. Now open the accessory box and exchange
the removed cutting head for its replacement.
4. Place the new cutting head on the cutting rail
(The cutting head can be positioned on the rail
in one direction only).
5. Bring the covering cap back into position by
the cutting rail, press the locking device in and
slide the covering cap fully back onto the cutting rail.
Cold laminating
Open the accessory box
• Press the lid lightly down at the arrow marking
and then pull it in the direction of the arrow to
unlatch it. Then lift the lid up by the protruding
edge.
• Reclose the lid by bringing it back into its lowered
position and then pushing it back in until it engages.
1. Open the cold lamination foil and lay the paper
2.
Attention!
The lid must be firmly engaged before you start a
cutting procedure.
3.
Exchange of the cutting blades
4.
With the three cutting head variants you can select
between straight cut, crinkle cut and perforation cut.
On the underside of the appliance there is a locking
device for securing the covering cap, located at the
end of the cutting rail.
5.
6.
-2-
with the viewing side down on the non-adhesive
foil side (Fig. A + B).
Slide the paper in until it abuts the fused end of
the foil envelope.
For this, first crease the protective paper to the
rear and then carefully pull off the pre-stamped
strip of the protective paper (Fig. B).
Secure the paper on the exposed self-adhesive
edge of the foil envelope.
Hold the protective paper in the folded-out
position and guide the foil envelope into the
laminator with the fused end leading (Fig. C).
Turn the knob to the left and continue to hold
the protective paper firmly.
Contine turning the knob until the foil envelope
has passed completely through the laminator.
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 3
Maintenance
Warranty and service
The paper trimmer is maintenance-free, no effort is
required on the part of the user..
• Before taking it into use, always check the paper
trimmer for signs of visible exterior damage.
You receive a 3-year warranty for this device as of
the purchase date. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before
delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make
contact by telephone with our service department.
Only in this way can a post-free despatch for your
goods be assured.
The warranty covers only claims for material and
maufacturing defects, not for wearing parts or for
damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. The appliance is intended for domestic use
only, NOT for commercial purposes.
If this product has been subjected to improper or
inappropriate handling, abuse, or modifications not
carried out by one of our authorised sales and service
outlets, the warranty will be considered void. Your
statutory rights are not restricted in any way by this
warranty.
Disposal
Dispose of the appliance and the packaging
in an environmentally responsible manner.
Importer
KOMPERNASS GMBH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
DES Ltd
Units 14-15
Bilston Industrial Estate
Oxford Street
Bilston
WV14 7EG
Tel.: 0870/787-6177
Fax: 0870/787-6168
e-mail: [email protected]
Irish Connection
Harbour view
Howth
Co. Dublin
Tel: 00353 (0) 87 99 62 077
Fax: 00353 18398056
e-mail: [email protected]
-3-
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
PITUUSLEIKKURI
KH 4435
Seite 4
• Poista paperista metalliosat, kuten paperiliittimet,
ennen leikkaamista.
• Älä leikkaa kankaita, elintarvikkeita, metallikalvoja,
lasihiukkasia sisältäviä materiaaleja tai muita
epätavallisia materiaaleja.
• Älä kanna paperileikkuria leikkauskiskosta.
• Älä leikkaa ilmoitettuja paperimääriä enempää.
• Emme vastaa henkilövahingoista, jotka johtuvat
asiattomasta käytöstä.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä paperileikkuri on tarkoitettu paperin leikkaamiseen ja kylmälaminointiin yksityistalouksissa.
Paperileikkuria ei ole tarkoitettu liike- tai teollisuuskäyttöön.
Tekniset tiedot
Ohjeessa ja laitteessa käytetyt
symbolit
Leikkauskapasiteetti:
Leikkauspituus:
Laminointileveys:
Kalvotaskun paksuus:
Paperileikkurin paino:
Huomio! Loukkaantumisvaara!
Lue käyttöohje!
Tärkeitä turvaohjeita
kork. 5 arkkia paperia
(80g/m2) tai 1 valokuva
kork. 230 mm
kork. 120 mm
270 mic
n. 600 g
Laitteen kuvaus
• Paperileikkuri ei ole leikkikalu. Laitetta asiattomasti
käytettäessä on olemassa huomattavien ruumiinvammojen, erityisesti viiltovammojen vaara.
• Älä koske terään!
• Lapset eivät saa ilman aikuisen valvontaa oleskella
paperileikkurin lähellä tai käyttää sitä!
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden rajoitetut,
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen
ja/tai tiedon puute estävät käytön, lukuun ottamatta tilanteita, joissa heitä valvoo turvallisuudesta
vastaava henkilö tai joissa he ovat saaneet tältä
ohjeita laitteen käytöstä.
• Lapsia on valvottava ja on varmistettava, etteivät
he leiki laitteella.
• Aseta paperileikkuri aina tukevalle ja tasaiselle
alustalle.
• Käytä paperileikkuria aina molemmin käsin.
q Kiertovalitsin
w Leikkuukisko
e Leikkuupää
r Lukitus
t Suojus
y Lisätarvikelaatikon kansi (ja mittataulukko)
u Vaihtoleikkuupäitä (lisätarvikelaatikossa)
i Laminointilaite
Toimituksen piiriin kuuluvat osat
Paperileikkuri
3 leikkuupäätä
3 kylmälaminointikalvoa
Käyttöohje
-4-
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 5
Leikkaaminen
Ohje:
Terän vaihtoa varten suojuksen varmistus on avattava.
Leikkuupään käyttö
1. Paina tätä varten lukitus sisään ja vedä suojus
1. Työnnä leikkuupää paikoilleen vasteeseen
irti taaksepäin.
saakka (Leikkuupää voidaan työntää kumpaankin leikkuukiskon päähän asti).
2. Aseta dokumentit leikkuukiskon alle.
3. Käytä mitta-asteikkolevyn merkintöjä suunnataksesi dokumenttisi tarkkaan.
Paina leikkuupää alas ja kiinnitä paperi näin paikoilleen.
Pidä paperia paikoillaan leikkaamisen aikana
vasemmalla kädelläsi.
4. Leikkaa nyt työntämällä leikkuupäätä yhdellä
vedolla paperin yli. Varmista, etteivät kätesi ole
kiskon alla.
2. Työnnä leikkuupää leikkuukiskon päähän ja
Lisätarvikelaatikon avaaminen
1. Avaa kylmälaminointikalvo ja aseta paperi kalvon
irrota se kiskolta.
3. Avaa nyt lisätarvikelaatikko ja vaihda irrotetun
leikkuupään tilalle yksi laatikossa olevista uusista
leikkuupäistä.
4. Aseta uusi leikkuupää leikkuukiskolle (Leikkuupää
voidaan asettaa kiskolle ainoastaan yhteen suuntaan).
5. Aseta suojus jälleen leikkuukiskolle, paina lukitus
sisään ja työnnä suojus kokonaan leikkuukiskolle.
Kylmälaminointi
• Paina kantta nuolimerkinnän kohdalta kevyesti
alaspäin ja avaa lukitus vetämällä kantta sitten
nuolen suuntaan. Käännä sitten kansi ylöspäin
yli työntyvästä reunasta.
• Sulje kansi jälleen työntämällä kansi lähtöasentoonsa, kunnes se lukittuu paikoilleen.
2.
Huomio!
3.
Kannen on oltava lukittuneena paikoilleen ennen
leikkaustapahtuman aloittamista.
4.
Leikkuuterien vaihtaminen
5.
Voit valita kolmen leikkuupään avulla suoran, aaltomaisen tai rei'itetyn leikkuujäljen välillä.
Laitteen alapuolella on varmistuksen lukitus leikkuukiskon päässä sijaitsevalle suojukselle.
6.
-5-
tarttumattomalle puolelle etupuoli alaspäin
(kuva A + B).
Työnnä paperi kalvotaskun hitsattuun päähän
asti.
Taita tätä varten ensiksi suojapaperia taaksepäin
ja vedä varovasti suojapaperin perforoitu liuska
irti (kuva B).
Kiinnitä paperi kalvotaskun esille tulleeseen,
itseliimautuvaan reunaan.
Pidä suojapaperia aukikäännetyssä asennossa
ja vie kalvotasku laminointilaitteeseen kiinnihitsattu
sivu edellä (kuva C).
Kierrä kiertokytkintä vasemmalle ja pidä edelleen kiinni suojapaperista.
Kierrä kiertokytkintä niin kauan, kunnes kalvotasku
on työntynyt kokonaan laminointilaitteen läpi.
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 6
Huolto
Takuu ja huolto
Paperileikkuri on huoltovapaa, käyttäjän ei tarvitse
suorittaa minkäänlaisia huoltotoimia.
• Tarkista paperileikkuri ennen jokaista käyttöä
ulkoisesti havaittavien vaurioiden varalta.
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on
valmistettu huolellisesti ja tarkistettu perusteellisesti
ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi ostosta.
Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä lähimpään
huoltopisteeseen. Vain näin voidaan taata tuotteesi
maksuton lähettäminen huoltoon.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä, ei kuitenkaan kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim. kytkinten tai akkujen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön.
Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden
kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset
aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei rajoita
kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
Hävittäminen
Hävitä laite ja pakkausmateriaalit
ympäristöystävällisellä tavalla.
Maahantuoja
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Kompernass Service Suomi
Petäjäksentie 19
FIN - 26100 Rauma
Tel.: 02 822 28 87
Fax: 010 293 02 63
e-mail: [email protected]
-6-
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
RULLSKÄRARE KH 4435
Seite 7
• Ta bort all metall, som t ex häftklamrar, från
papperet innan du skär.
• Skär inte i textil, livsmedel, metallfilm, material
med glaspartiklar eller andra ovanliga material.
• Bär inte apparaten i skärskenan.
• Skär inte upp mer papper än den angivna
mängden.
• Tillverkaren tar inget ansvar för personskador
som är ett resultat av att apparaten använts på
felaktigt sätt.
Föreskriven användning
Den här apparaten ska användas för att skära till
och kallaminera papper i privata hushåll.
Den är inte avsedd för yrkesmässigt eller industriellt
bruk.
Symboler i bruksanvisningen
och på apparaten
Tekniska data
OBS! Risk för skärskador!
Skärkapacitet:
Läs bruksanvisningen!
Snittlängd:
Lamineringsbredd:
Folietjocklek:
Vikt:
Viktiga säkerhetsanvisningar
• Apparaten är ingen leksak. Om den används
på fel sätt finns risk för allvarliga personskador,
i synnerhet skärskador.
• Rör inte vid skäret!
• Barn får bara vistas i närheten av och använda
apparaten om någon vuxen håller uppsikt!
• Den här apparaten ska inte användas av personer
(inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller bristande erfarenhet
och kunskap om de inte först övervakats eller instruerats av någon ansvarig person.
• Se noga till så att barnen inte leker med apparaten.
• Ställ alltid apparaten på en plan yta.
• Använd alltid båda händerna när du arbetar
med apparaten.
max. 5 pappersark
(80g/m2) eller 1 foto
max. 230 mm
max. 120 mm
270 mic
ca 600 g
Beskrivning av apparaten
q Skruvknapp
w Skärskena
e Skärhuvud
r Låsanordning
t Skyddskåpa
y Lock med tillbehörsbox (med måttabell)
u Extra skärhuvuden (i tillbehörsboxen)
i Laminator
Leveransens omfattning
Skärmaskin
3 skärhuvuden
3 folieark för kallaminering
Bruksanvisning
-7-
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 8
Skära
Observera:
Skyddskåpan måste lossas för att knivarna ska
kunna bytas.
Använda skärhuvudet
1. För skärhuvudet fram till anslaget (det kan
1. Tryck då in låsanordningen och dra skyddskåpan
skjutas fram till bägge ändarna av skenan).
2. Placera dokumenten under skenan.
3. Använd markeringarna på måttavlan för att
rikta dokumentet exakt.
Tryck ner skärhuvudet så att papperet fixeras.
Håll fast papperet med vänster hand när du skär.
4. För skärhuvudet i en enda rörelse över papperet.
Akta händerna så att de inte hamnar under
skenan.
bakåt tills den kan tas av.
2. För skärhuvudet till slutet av skenan och ta av
det.
3. Öppna tillbehörsboxen och ta upp det skärhuvud
du ska använda istället.
4. Sätt det nya skärhuvudet på skenan (det går
bara att sätta på det från ett håll).
5. Sätt tillbaka skyddskåpan på skenan, tryck in
låsanordningen och för hela kåpan över skenan.
Kallaminering
Öppna tillbehörsboxen
• Tryck lätt på pilen på locket och dra sedan locket
i pilens riktning. Fäll upp locket i den kant som
sticker ut.
• Stäng locket igen genom att föra tillbaka det till
utgångsläget tills det snäpper fast.
1. Öppna kallamineringsfolien och lägg papperet
2.
OBS!
Locket måste låsa fast innan du kan börja skära.
3.
Byta skär
4.
Med de tre olika skärhuvudena kan du skära rakt,
bågformat eller perforerat.
På apparatens undersida finns en låsanordning som
spärrar skyddskåpan i skenans ände.
5.
6.
-8-
med framsidan neråt på den klisterfria sidan av
folien (Bild A + B).
För in papperet till plastfickans svetsade ände.
Vik först tillbaka skyddspapperet och dra försiktigt av den stansade remsan (Bild B).
Fäst papperet på den frilagda, självhäftande
kanten av plastfickan.
Håll upp skyddspapperet och för in plastfickan
i laminatorn med den svetsade sidan framåt
(Bild C).
Vrid knappen åt vänster och håll samtidigt fast
skyddspapperet.
Fortsätt att skruva på knappen tills hela plastfickan gått igenom laminatorn.
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 9
Skötsel
Garanti och service
Apparaten är helt underhållsfri och användaren behöver inte göra några som helst arbeten på den.
• Kontrollera alltid om apparaten har några synliga
skador innan du använder den.
För den här apparaten lämnar vi tre års garanti från
och med inköpsdatum. Den här apparaten har tillverkats med omsorg och genomgått en noggrann
kontroll innan leveransen. Var god bevara kassakvittot som köpbevis. Vi ber dig kontakta vår kundtjänst
per telefon vid garantifall. Bara då kan du skicka in
produkten utan kostnad.
Garantin gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Den täcker inte förslitningsdelar eller skador på
ömtåliga delar, som t ex knappar och batterier.
Produkten är endast avsedd för privat bruk och får
inte användas yrkesmässigt.
Vid missbruk och felaktig behandling, användande
av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial upphör garantin att gälla.
Den lagstadgade garantin begränsas inte av denna
garanti.
Kassering
Lämna in apparaten och förpackningsmaterialet till miljövänlig återvinning.
Importör
KOMPERNASS GMBH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Kompernass Service Sverige
EA Rosengrensgata 22
42131 Västra Frölunda
Tel.: 031-491080
Fax: 031-497490
e-mail: [email protected]
Kompernass Service Suomi
Petäjäksentie 19
FIN - 26100 Rauma
Tel.: 02 822 28 87
Fax: 010 293 02 63
e-mail: [email protected]
-9-
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
RULLESKÆREAPPARAT
KH 4435
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Denne papirskæremaskine er beregnet til at skære
og koldlaminere papir i private husholdninger.
Papirskæremaskinen er ikke beregnet til erhvervsmæssigt eller industrielt brug.
Symboler, der anvendes i vejledningen og på maskinen
Obs! Fare for personskade!
Læs vejledningen!
Vigtige sikkerhedsanvisninger
• Papirskæremaskinen er ikke noget legetøj. Hvis
maskinen ikke betjenes efter forskrifterne, er der
fare for alvorlig tilskadekomst, især for snitsår.
• Rør aldrig ved kniven!
• Børn må kun opholde sig i nærheden af papirskæremaskineneller betjene den, hvis de er under
opsyn!
• Denne maskine må ikke benyttes af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaringer og/eller manglende viden, medmindre
en ansvarlig person holder opsyn med dem og
giver dem anvisninger til, hvordan maskinen anvendes.
• Børn skal være under opsyn, så det sikres, at de
ikke leger med maskinen.
• Stil altid papirskæremaskinen på en stabil og
jævn overflade.
• Betjen altid papirskæremaskinen med begge
hænder.
• Fjern metaldele som hæfteklammer fra papiret,
før du skærer.
Seite 10
• Skær ikke i tekstiler, fødevarer, metalfilm, materialer, der indeholder spor af glas eller andre
usædvanlige materialer.
• Hold ikke i skæreskinnen, når du bærer papirskæremaskinen.
• Skær ikke mere end de angivne papirmængder.
• Der gives ingen garanti for personskader, som
opstår på grund af ikke forskriftsmæssig brug.
Tekniske data
Skærekapacitet:
maks. 5 ark papir
(80g/m2) eller 1 foto
Skærelængde:
maks. 230 mm
Lamineringsbredde:
maks. 120 mm
Folielommetykkelse:
270 mic
Vægt papirskæremaskine: Ca. 600 g
Beskrivelse af maskinen
q Drejehoved
w Skæreskinne
e Skærehoved
r Lås
t Afdækningsklap
y Låg til tilbehørskassen (med måltabel)
u Skærehoveder til udskiftning (i tilbehørskassen)
i Laminator
Medfølger ved køb
Skæremaskine
3 skærehoveder
3 koldlamineringsfolier
Betjeningsvejledning
- 10 -
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 11
Skæring
Bemærk:
For at udskifte kniven skal afdækningsklappen afsikres.
Anvendelse af skærehovedet
1. Flyt skærehovedet indtil anslag (skærehovedet
1. Tryk hertil låsen ind, og træk afdækningsklappen
kan flyttes til begge ender af skæreskinnen).
2. Anbring dokumenterne under skæreskinnen.
3. Brug markeringerne på måletavlen til at justere
dokumentet nøjagtigt med.
Tryk skærehovedet ned, og fastgør papiret med det.
Hold papiret med venstre hånd i en sikker position
under skæringen.
4. Skub nu skærehovedet i et træk over papiret
for at skære. Sørg for, at hænderne ikke befinder sig under skinnen.
Åbning af tilbehørskassen
bagud og af.
2. Flyt skærehovedet til enden af skæreskinnen,
og tag den af skinnen.
3. Åbn nu tilbehørskassen, og udskift det aftagne
skærehoved med et nyt skærehoved.
4. Sæt det nye skærehoved på skæreskinnen
(skærehovedet kan kun sættes på skinnen i
én retning).
5. Anbring afdækningsklappen på skæreskinnen
igen, tryk låsen ind, og skub afdækningsklappen
helt på skæreskinnen.
Koldlaminering
• Pres dækslet en smule ned på pilemarkeringen,
og træk det så i pilens ertning for at låse op.
Klap så dækslet op på kanten.
• Luk dækslet igen ved at skubbe det tilbage til udgangspositionen, indtil det går i hak.
1. Åbn koldlamineringsfolien, og læg papiret
2.
Obs!
Dækslet skal gå i hak, før du begynder at skære.
Udskiftning af skæreknivene
Du kan vælge mellem lige skæring, bølgeskæring
og perforering med de tre forskellige skærehoveder.
På undersiden af maskinen sidder der en lås til sikring
af afdækningsklappen, som sidder på enden af
skæreskinnen.
3.
4.
5.
6.
- 11 -
med ydersiden nedad på den ikke-klæbende
folieside (fig. A + B).
Skub papiret hen til den svejsede ende af folielommen.
Fold først beskyttelsespapiret bagud, og træk
forsigtigt beskyttelsespapirets forstansede strimmel
af (fig. B).
Fastgør papiret på folielommens frie, selvklæbende kant.
Hold beskyttelsespapiret i den opklappede position, og sæt folielommen med den svejsede
side først ind i laminatoren (fig. C).
Drej drejehovedet til venstre, og hold stadig
fast i beskyttelsespapiret.
Drej drejehovedet, indtil folielommen er skubbet
helt gennem laminatoren.
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 12
Vedligeholdelse
Garanti og service
Papirskæremaskinen er vedligeholdelsesfri, og der
skal ikke udføres nogen form for arbejde af brugeren.
• Kontrollér altid papirskæremaskinen før brug for
skader, der kan ses udenpå.
På denne maskine får du 3 års garanti fra købsdatoen.
Maskinen er produceret omhyggeligt og er inden
levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet. Kontakt venligst din serviceafdeling telefonisk, hvis du ønsker at gøre brug af
garantien. Kun på denne måde garanteres det, at
tilsendelsen af varen er gratis.
Garantien gælder kun for materiale- eller fabrikationsfejl, men ikke for sliddele eller ødelæggelse af skrøbelige dele som f.eks. kontakten eller akkumulatorer.
Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssigt brug.
Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget
af vores autoriserede service-afdeling, ophører garantien. Dine juridiske rettigheder indskrænkes ikke
ved denne garanti.
Bortskaffelse
Aflever maskinen og emballagematerialerne til miljørigtig bortskaffelse.
Importør
KOMPERNASS GMBH
Burgstrasse 21
D–44867 Bochum
www.kompernass.com
Kompernass Service Danmark
Hornbækvej 473
DK-3080 Tikøb
Tel.: +45 4975 8454
Fax: +45 4975 8453
e-mail: [email protected]
- 12 -
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
KYKΛIKH ΣYΣKEYH
KOΠHΣ KH 4435
Χρήση σύµφωνη µε τους
κανονισµούς
Αυτός ο κόφτης πολλαπλών χρήσεων προβλέπεται
για την κοπή και ψυχρή πλαστικοποίηση χαρτιού
για οικιακή χρήση.
Ο κόφτης πολλαπλών χρήσεων δεν προορίζεται για
την επαγγελµατική ή βιοµηχανική χρήση.
Σύµβολα που χρησιµοποιούνται
στην οδηγία και επάνω στη
συσκευή
Seite 13
• Χειρίζεστε πάντα τον κόφτη µε τα δύο χέρια.
• Πριν από την κοπή αποµακρύνετε µεταλλικά
τεµάχια όπως συνδετήρες από το χαρτί.
• Μην κόβετε υφάσµατα, τρόφιµα, µεταλλικές
µεµβράνες, υλικά τα οποία περιέχουν ίχνη
γυαλιού ή άλλα ασυνήθιστα υλικά.
• Μη µεταφέρετε τον κόφτη πολλαπλών χρήσεων
από τη γραµµή κοπής.
• Μην κόβετε περισσότερες από τις αναφερόµενες
ποσότητες χαρτιού.
• Για βλάβες σε άτοµα οι οποίες προκαλούνται από
ακατάλληλη χρήση, δεν αναλαµβάνεται καµία
ευθύνη.
Τεχνικές πληροφορίες
Απόδοση κοπής:
Προσοχή! Κίνδυνος τραυµατισµού!
φωτογραφία
Μήκος κοπής:
Πλάτος πλαστικοποίησης:
Πάχος θηκών µεµβρανών:
Βάρος κόφτη πολλαπλών
χρήσεων:
∆ιαβάστε την οδηγία!
Σηµαντικές υποδείξεις
ασφαλείας
• Ο κόφτης πολλαπλών χρήσεων δεν είναι παιχνίδι.
Σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής υπάρχει ο
κίνδυνος σοβαρών σωµατικών τραυµατισµών,
κυρίως τραυµατισµών από κοπή.
• Μην αγγίζετε τη λεπίδα!
• Παιδιά επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά ή να
χειρίζονται τη συσκευή µόνο υπό επιτήρηση!
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών)
µε περιορισµένες, φυσικές, αισθητηριακές ή
πνευµατικές δυνατότητες ή µε έλλειψη εµπειρίας
και/ ή µε έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται
µέσω ενός υπεύθυνου ατόµου για την ασφάλειά
τους ή εάν αυτά τα άτοµα έχουν λάβει υποδείξεις
για το πως χρησιµοποιείται η συσκευή.
• Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
• Τοποθετείτε πάντα τον κόφτη πολλαπλών χρήσεων
σε µια σταθερή και ίσια επιφάνεια.
µέγ. 5 φύλλα χαρτί
(80g/m2) ή 1
µεγ. 230 χιλ.
µεγ. 120 χιλ.
270 mic
περ. 600 γρ.
Περιγραφή συσκευής
q Περιστρεφόµενο κουµπί
w Γραµµή κοπής
e Κεφαλή κοπής
r Ασφάλιση
t Καπάκι επικάλυψης
y Κάλυµµα του κουτιού αξεσουάρ
(µε πίνακα διαστάσεων)
u Κεφαλές κοπής για αλλαγή (στο κουτί αξεσουάρ)
i Πλαστικοποιητής
Σύνολο αποστολής
Μηχάνηµα κοπής
3 κεφαλές κοπής
3 µεµβράνες κρύας πλαστικοποίησης
Οδηγία χρήσης
- 13 -
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 14
Κοπή
Υπόδειξη:
Για την αλλαγή του µαχαιριού πρέπει να
απασφαλιστεί το καπάκι επικάλυψης.
Χρήση της κεφαλής κοπής
1. Ωθήστε την κεφαλή κοπής έως τον αναστολέα
1. Για αυτό πιέστε την ασφάλιση και αποµακρύνετε
(Η κεφαλή κοπής µπορεί να ωθηθεί έως τα δύο
άκρα της γραµµής κοπής).
2. Τοποθετήστε τα έγγραφα κάτω από τη γραµµή
κοπής.
3. Χρησιµοποιείτε τα σηµάδια στον πίνακα διαβάθµισης ώστε να ευθυγραµµίσετε ακριβώς το
έγγραφό σας.
Πιέστε την κεφαλή κοπής προς τα κάτω και στερεώστε
έτσι το χαρτί.
Κρατήστε το χαρτί κατά την κοπή µε το αριστερό χέρι
σε ασφαλή θέση.
4. Για την κοπή ωθήστε τώρα την κεφαλή κοπής σε
µια κίνηση πάνω από το χαρτί. Προσέξτε ώστε
τα χέρια σας να µη βρίσκονται κάτω από τη
γραµµή.
Άνοιγµα του κουτιού αξεσουάρ
το καπάκι επικάλυψης προς τα πίσω.
2. Ωθήστε την κεφαλή κοπής έως το τέλος της
γραµµής κοπής και αποµακρύνετε την από τη
γραµµή.
3. Τώρα ανοίξτε το κουτί αξεσουάρ και αντικαταστήστε
εκεί την κεφαλή κοπής που έχει αποµακρυνθεί,
µε µια νέα κεφαλή κοπής.
4. Τοποθετήστε την νέα κεφαλή κοπής στη γραµµή
κοπής (Η κεφαλή κοπής µπορεί να τεθεί µόνο σε
µια κατεύθυνση στη γραµµή).
5. Θέστε το κάλυµµα επικάλυψης πάλι στη γραµµή
κοπής, πιέστε την ασφάλιση και ωθήστε το
καπάκι επικάλυψης εντελώς στη γραµµή κοπής.
Κρύα πλαστικοποίηση
1. Ανοίξτε τη µεµβράνη κρύας πλαστικοποίησης
• Πιέστε το κάλυµµα στο σηµάδι βέλους ελαφρώς
προς τα κάτω και τραβήξτε το στη συνέχεια για
την απασφάλιση προς την κατεύθυνση βέλους.
Στη συνέχεια ανοίξτε προς τα επάνω το κάλυµµα
στην από πάνω ακµή.
• Κλείστε το κάλυµµα πάλι, ωθώντας το πάλι στην
αρχική θέση έως ότου αυτό κουµπώσει.
2.
Προσοχή!
3.
Το κάλυµµα πρέπει να έχει κουµπώσει πριν ξεκινήσετε
µε µια διαδικασία κοπής.
4.
Αλλαγή της λεπίδας κοπής
Μπορείτε µε τις τρεις διαφορετικές κεφαλές κοπής
να επιλέγετε µεταξύ ίσιας κοπής, κυµατοειδούς
κοπής και κοπής διάτρησης.
Στην κάτω πλευρά της συσκευής υπάρχει µια
ασφάλιση για το κλείδωµα του καπακιού επικάλυψης
το οποίο βρίσκεται στο τέλος της γραµµής κοπής.
5.
6.
- 14 -
και τοποθετήστε το χαρτί µε την πλευρά όψης
προς τα κάτω στην πλευρά µεµβράνης που δεν
κολλάει (Απεικ. A + B).
Ωθήστε το χαρτί έως το συγκολληµένο άκρο της
θήκης µεµβράνης.
Για αυτό λυγίστε πρώτα το χαρτί προστασίας
προς τα πίσω και αφαιρέστε προσεκτικά την
προτρυπηµένη λωρίδα του χαρτιού προστασίας
(Απεικ. B).
Στερεώστε το χαρτί στο ελεύθερο, αυτοκόλλητο
περιθώριο της θήκης µεµβράνης.
Κρατήστε το χαρτί προστασίας στην ανοιγµένη
θέση και εισάγετε τη θήκη µεµβράνης µε την
συγκολληµένη πλευρά προς τα εµπρός στον
πλαστικοποιητή (Απεικ. C).
Περιστρέψτε το περιστρεφόµενο κουµπί προς τα
αριστερά και συνεχίζετε να κρατάτε τότε σφιχτά
το χαρτί προστασίας.
Περιστρέψτε το περιστρεφόµενο κουµπί τόσο έως
ότου η θήκη µεµβράνης έχει ωθηθεί εντελώς
µέσα από τον πλαστικοποιητή.
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 15
Συντήρηση
Εγγύηση και σέρβις
Ο κόφτης πολλαπλών χρήσεων δε χρειάζεται συντήρηση,
δεν απαιτούνται κανενός είδους εργασίες από τον
χρήστη.
• Ελέγχετε τον κόφτη πριν από κάθε χρήση για
εξωτερικές αναγνωρίσιµες ζηµιές.
Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από την
ηµεροµηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε και
ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.
Παρακαλούµε φυλάξτε την απόδειξη ταµείου ως
απόδειξη για την αγορά. Σε περίπτωση εγγύησης
ελάτε σε επικοινωνία µε το τµήµα του σέρβις τηλεφωνικά.
Μόνο έτσι µπορεί να εξασφαλιστεί µια δωρεάν αποστολή
του εµπορεύµατός σας.
Η απόδοση εγγύησης ισχύει µόνο για σφάλµατα υλικού
ή κατασκευής, όχι όµως για εξαρτήµατα φθοράς ή
για βλάβες σε εύθραυστα εξαρτήµατα, π.χ. διακόπτες
ή συσσωρευτές. Το προϊόν προορίζεται µόνο για
την ιδιωτική και όχι για την επαγγελµατική χρήση.
Σε περίπτωση κακής µεταχείρισης και ακατάλληλης
χρήσης, σε χρήση βίας και σε παρεµβάσεις οι οποίες
δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτηµένο µας τµήµα
σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Τα νοµικά σας
δικαιώµατα δεν περιορίζονται µέσω αυτής της
εγγύησης.
Αποµάκρυνση
Αποµακρύνετε τη συσκευή και τα υλικά
συσκευασίας µε έναν φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Εισαγωγέας
KOMPERNASS GMBH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Kompernass Service Eλλάδα
Kalothanassi G. Amalia α 10-12 Thiatiron Str.
14231 N.Ionia Athens
Tel.: 210 2790865
Fax: 210 2796982
e-mail: [email protected]
- 15 -
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
ROLLENSCHNEIDEGERÄT
KH 4435
Bestimmungsgemäßer
Gebrauch
Dieses Rollenschneidegerät ist vorgesehen zum
Schneiden und Kaltlaminieren von Papier im privaten Hausgebrauch vorgesehen.
Das Rollenschneidegerät ist nicht vorgesehen für
den gewerblichen oder industriellen Einsatz.
Seite 16
• Entfernen Sie vor dem Schneiden Metallteile wie
Heftklammern aus dem Papier.
• Schneiden Sie keine Textilien, Lebensmittel,
Metallfilme, Materialien die Glasspuren enthalten oder andere außergewöhnliche Materialien.
• Tragen Sie das Rollenschneidegerät nicht an der
Schneideschiene.
• Schneiden Sie nicht mehr als die angegebenen
Papiermengen.
• Für Personenschäden, die auf unsachgemäßen
Gebrauch zurückzuführen sind, wird keine
Haftung übernommen.
Technische Daten
In der Anleitung und auf dem
Gerät verwendete Symbole
Schnittkapazität:
Schnittlänge:
Laminierbreite:
Folientaschenstärke:
Gewicht
Rollenschneidegerät:
Achtung! Verletzungsgefahr!
Anleitung lesen!
Wichtige Sicherheitshinweise
• Das Rollenschneidegerät ist kein Spielzeug. Bei
unsachgemäßer Bedienung des Gerätes besteht
die Gefahr erheblicher Körperverletzungen,
insbesondere von Schnittverletzungen.
• Die Schneide nicht berühren!
• Kinder dürfen sich nur unter Aufsicht in die Nähe
des Rollenschneidegerätes aufhalten oder dieses
bedienen!
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch
Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten, physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie
das Gerät zu benutzen ist.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Stellen Sie das Rollenschneidegerät immer auf
einer stabile und ebene Fläche auf.
• Bedienen Sie das Rollenschneidegerät immer mit
beiden Händen.
max. 5 Blatt Papier
(80g/m2) oder 1 Foto
max. 230 mm
max. 120 mm
270 mic
ca 600 g
Gerätebeschreibung
q Drehknopf
w Schneideschiene
e Schneidekopf
r Verriegelung
t Abdeckkappe
y Deckel der Zubehörbox (mit Maßtabelle)
u Schneideköpfe zum Auswechseln
(in der Zubehörbox)
i Laminator
Lieferumfang
Rollenschneidegerät
3 Schneideköpfe
3 Kaltlaminierfolien
Bedienungsanleitung
- 16 -
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 17
Schneiden
Hinweis:
Zum Austauschen des Messers muss die Abdeckkappe entsichert werden.
Verwendung des Schneidekopfs
1. Schieben Sie den Schneideknopf bis zum An-
1. Drücken Sie hierzu die Verriegelung ein und
schlag (Der Schneidekopf kann bis zu beiden
Enden der Schneideschiene geschoben werden).
2. Positionieren Sie die Dokumente unter der
Schneideschiene.
3. Benutzen Sie die Markierungen auf der Maßstabtafel, um Ihr Dokument exakt auszurichten.
Drücken Sie den Schneidekopf nach unten und fixieren Sie somit das Papier.
Halten Sie das Papier während des Schneidens mit
der linken Hand in sicherer Position.
4. Zum Schneiden schieben Sie nun den Schneidekopf in einem Zug über das Papier. Achten
Sie darauf, dass sich Ihre Hände nicht unter
der Schiene befinden.
ziehen Sie die Abdeckkappe nach hinten ab.
2. Schieben Sie den Schneidekopf bis an das
Ende der Schneideschiene und nehmen Sie ihn
von der Schiene ab.
3. Öffnen Sie nun die Zubehör-Box und tauschen
Sie dort den entfernten Schneidekopf gegen einen neuen Schneidekopf aus.
4. Setzen Sie den neuen Schneidekopf auf die
Schneideschiene (Der Schneidekopf kann nur in
einer Richtung auf die Schiene gesetzt werden).
5. Bringen Sie die Abdeckappe wieder an der
Schneideschiene an, drücken Sie die Verriegelung ein und schieben Sie die Abdeckkappe
ganz auf die Schneideschiene.
Kaltlaminieren
Öffnen der Zubehör-Box
• Pressen Sie den Deckel an der Pfeilmarkierung
leicht nach unten und ziehen Sie ihn dann zum
Entriegeln in Pfeilrichtung. Klappen Sie dann den
Deckel an der überstehenden Kante nach oben.
• Schließen Sie den Deckel wieder, indem Sie den
Deckel wieder in die Ausgangsposition schieben, bis er einrastet.
Achtung!
Der Deckel muss eingerastet sein, bevor Sie einen
Schneidevorgang beginnen.
1. Öffnen Sie die Kaltlaminierfolie und legen Sie
2.
3.
4.
Austausch der Schneidemesser
Sie können mit den drei verschiedenen Schneideköpfen zwischen geradem Schnitt, Wellenschnitt
und Perforationsschnitt wählen.
Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich eine
Verriegelung zur Sicherung der Abdeckkappe, die
sich am Ende der Schneideschiene befindet.
5.
6.
- 17 -
das Papier mit der Sichtseite nach unten auf
die nichtklebende Folienseite (Abb. A + B).
Schieben Sie das Papier bis an das verschweißte Ende der Folientasche heran.
Knicken Sie hierzu zuerst das Schutzpapier
nach hinten und ziehen Sie vorsichtig den vorgestanzten Streifen des Schutzpapiers ab (Abb. B).
Befestigen Sie das Papier am freigelegten,
selbstklebenden Rand der Folientasche.
Halten Sie das Schutzpapier in der aufgeklappten Position und führen Sie die Folientasche mit der verschweißten Seite voran in den
Laminator ein (Abb. C).
Drehen Sie den Drehknopf nach links und halten Sie dabei weiter das Schutzpapier fest.
Drehen Sie den Drehknopf solange, bis die Folientasche ganz durch den Laminator geschoben ist.
IB_KH4435_Hi4361_LB3
24.06.2008
11:23 Uhr
Seite 18
Wartung
Garantie und Service
Das Rollenschneidegerät ist wartungsfrei, es sind keinerlei Arbeiten durch den Verwender erforderlich.
• Kontrollieren Sie das Rollenschneidegerät vor jedem Gebrauch auf äußerlich erkennbare Schäden.
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den
Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit
Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so
kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware
gewährleistet werden.
Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder
für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B.
Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für
den privaten und nicht für den gewerblichen
Gebrauch bestimmt.
Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die
nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
Entsorgen
Führen Sie das Gerät und die Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.
Importeur
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
Schraven
Service- und Dienstleistungs GmbH
Gewerbering 14
47623 Kevelaer, Germany
Tel.: +49 (0) 180 5 008107
(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz ggf. abweichende Preise
aus dem Mobilfunknetz)
Fax: +49 (0) 2832 3532
e-mail: [email protected]
Kompernaß Service Österreich
Rittenschober KG
Gmundner Strasse 10
A-4816 Gschwandt
Tel.: +43 (0) 7612 6260516
Fax: +43 (0) 7612 626056
e-mail: [email protected]
- 18 -