Regenbogen Åhus

Сomentários

Transcrição

Regenbogen Åhus
Regenbogen Åhus
F
4
3
F
2
F
1
HOLLI
5
6

F
Gångstig /
Fußweg /
short walk
Regenbogen Tipi by
Tipi Ferienhäuser/
Tipi holiday homes
Service C
Service B
F
Stugor 10 11 12
7
Stugor 13
6
F
4
5
3 Stugor
2 1
15
F
16 17
F
Stugor 18
20 19
8


Gångstig /
Fußweg / short walk
Täppetleden
Reception / Rezeption / reception
Dansbana / Tanzfläche / dance floor
Parkeringsplatser / Parkplatz / parking area
Grillplats / Grillplatz / barbecue area
Minishop med bageri
Minishop mit Bäckerei / minishop with baker
Container för glas, papper och
metall, hushållsavfall
Postlåda / Briefkasten / letter box
Müllstation für Glas, Papier, Metall und Restmüll/
wastecontainer for glass, paper, metall, waste
Brandskåp / Feuerlöscher / fire extinguisher
Restaurang ‘‘Das Landhaus‘‘
Lekplats / Spielplatz / playground
9
F
F
F
11
10
Restaurant
Spa ‘‘Paradies“
i en nödsituation utanför
öppettiderna kan du nå vårt
team via en ringklocka vid receptionsdörren.
Notfall: in dringenden Fällen außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie unser Team über die Notrufklingel
an der Rezeption.
emergency: in urgent cases outside the opening hours
you will reach our staff via the emergency bell at the
reception
Regenbogen Åhus
Kolonivägen 59 · S 29633 Åhus
Tel +46 (0) 44 - 24 89 69
Fax +46 (0) 44 - 24 35 23
[email protected] • www.regenbogen.se

F
14
15 13
14
12
n
F
Fäd
rifte
9
Kolonivägen
8
7
6
5
4
3
2
1

Documentos relacionados