Słownik polsko-niemiecko-angielski

Сomentários

Transcrição

Słownik polsko-niemiecko-angielski
Tolerance - Our Common Goal
A student exchange as part of a Comenius project between
the German Maria-Ward-Gymnasium Altötting and the Polish Gimnazjum w Lelowie
Language Guide
Spis treści / Inhaltsverzeichnis/ Contents
I. Powitania/ Begrüßungen/ Greetings
II. Pożegnania/ Abschied/ Saying goodbye
III. Zwroty grzecznościowe/ Höflichkeitsformeln/ Polite expressions
IV. Przedstawianie się/ Sich Vorstellen/ Introcucing oneself
V. Zainteresowania/ Hobbys /Interests
VI. Rodzina /Familie /Family
VII.
Szkoła/ Schule/ School
VIII. Jedzenie i picie/ Essen und Trinken/ Food and drink
IX. Zdrowie/ Gesundheit/ Health
X. Czynności codzienne/ Alltagstätigkeiten/ Daily routines
XI. Przydatne zwroty/ Nützliche Sätze/ Useful Phrases
XII.
Dni tygodnia – miesiące/ Wochentage – Monate/ Day of week – months
XIII. Wygląd zewnętrzny – cechy charakteru/ Aussehen – Charakter/
Appearanc – personality
XIV. Środki transportu/ Verkehrsmittel/ Means of transport
XV. Podróże i zwiedzanie/ Reisen und Besichtigen/ Travels und sightseeing
XVI. Polska kuchnia/ Polnische Küche/ Polish cooking
XVII. Święta/ Feste/ Holidays
XVIII. Niemiecka kuchnia/ Deutsche Küche/ German cooking
I. POWITANIA / BEGRÜSSUNGEN / GREETINGS
Dzień dobry! (po południu)
Dzień dobry!/ Szczęść Boże! (w
Bawarii, Austrii)
Cześć! (na powitanie)
Dobry wieczór!
Guten Tag!
Grüß Gott!
Good afternoon!
Hallo!
Guten Abend!
Hello!
Good evening!
II. POŻEGNANIA / ABSCHIED / SAYING GOODBYE
Do widzenia!
Cześć! (na pożegnanie)
Dobranoc!
Do jutra!
Na razie!/ Do zobaczenia
wkrótce!
Auf Wiedersehen!
Tschüs!
Gute Nacht!
Bis morgen!
Bis bald!/ Bis später!
Goodbye!
Bye!
Good night!
See you tomorrow!
See you soon!/ See you later!
III. ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE / HÖFLICHKEITSFORMELN /
POLITE EXPRESSIONS
dziękuję (bardzo)
proszę (bardzo)
przepraszam
Na zdrowie!
Smacznego!
Serdecznie witamy!
Wszystko w porządku!
Jak to miło (z Pani/ Pana/
Państwa strony)!
Wspaniale!
Miło mi cię poznać!
Miło mi Panią/Pana poznać!
Miło mi.
Dziękuję, wzajemnie.
Mnie również.
Jak się masz? Jak się Pani ma?
Dziękuję, dobrze/ świetnie.
danke (sehr)
bitte (sehr)
Entschuldigung! /Verzeihung!
Gesundheit!
Guten Appetit!
Herzlich willkommen!
Alles in Ordnung!
Wie freundlich (von Ihnen)!
thank you
please
Excuse me! Sorry! Pardon!
Bless you!
Bon appetite!
Welcome!
It’s all right!
That’s very kind of you!
Klasse!
Nett dich kennen zu lernen!
Nett Sie kennen zu lernen.
Sehr erfreut.
Danke, ebenfalls.
Freut mich auch.
Ganz meinerseits.
Wie geht’s? Wie geht es Ihnen?
Danke, gut/ prima.
Great!
Nice to meet you!
Nice to meet you too.
How are you?
I’m fine, thank you.
IV. PRZEDSTAWIANIE SIĘ / SICH VORSTELLEN /
INTRODUCING ONESELF
Jak się nazywasz/ masz na imię?
Nazywam się…/ Mam na imię...
Skąd pochodzisz?
Pochodzę z Polski.
Gdzie mieszkasz?
Mieszkam w …
Ile masz lat?
Mam 13/ 14 lat.
Wie heißt du?
Ich heiße …
Woher kommst du?
Ich komme aus Polen.
Wo wohnst du?
Ich wohne in …
Wie alt bist du?
Ich bin dreizehn/ vierzehn Jahre
alt.
Mówisz po niemiecku/ angielsku/ Sprichst du Deutsch/ Englisch/
polsku?
Polnisch?
What is your name?
My name is …
Where are you from?
I am from Poland.
Where do you live?
I live in …
How old are you?
I am thirteen/ fourteen years old.
Do you speak German/ English /
Polish?
V. ZAINTERESOWANIA / HOBBYS / INTERESTS
Czym się interesujesz?
Wofür interessierst du dich?
What are you interested in?
Interesuję się …
Jakie jest twoje hobby?
Moje hobby to …
Lubię …
Czy lubisz …?
ulubione zajęcia
czytać książki
słuchać muzyki
Chętnie słucham techno, rapu,
hip-hopu, rocka, muzyki pop,
jazzu.
Mój ulubiony zespół to …
Mój ulubiony piosenkarz/
piosenkarka to …
jeździć na rowerze
jeździć na snowboardzie/ na
nartach
spotykać się z przyjaciółmi
odwiedzać przyjaciół
serfować po Internecie
rozmawiać na czacie
grać w gry komputerowe
grać na komputerze
iść na spacer
oglądać telewizję
oglądać filmy
śpiewać
grać na gitarze/ pianinie
grać w szachy
grać w nogę/ siatkówkę/ piłkę
ręczną / koszykówkę/ tenisa
pływać
tańczyć
gotować
malować
robić zdjęcia/ fotografować
harcerz/ harcerka
działać aktywnie w harcerstwie
uprawiać sport
chodzić do kina / teatru / na
dyskotekę
Lubię sport/ zwierzęta.
Ich interessiere mich für …
Was ist dein Hobby?
Mein Hobby ist …
Ich mag …
Magst du …?
Lieblingstätigkeiten
Bücher lesen
Musik hören
Ich höre gern Techno, Rap, HipHop, Rock, Pop, Jazz.
I am interested in …
What is your hobby?
My hobby is …
I like …
Do you like …?
favourite activities
read books
listen to music
I like listening to techno, rap, hiphop, rock, pop, jazz.
Meine Lieblingsband ist …
Mein Lieblingssänger/ Meine
Lieblingssängerin ist …
Rad fahren
Snowboard/ Ski fahren
My favourite band is …
My favourite singer is …
sich mit Freunden treffen
Freunde besuchen
im Internet surfen
chatten
Computerspiele spielen
am Computer spielen
spazieren gehen
fernsehen
Filme sehen
singen
Gitarre / Klavier spielen
Schach spielen
Fußball / Volleyball/ Handball/
Basketball/ Tennis spielen
schwimmen
tanzen
kochen
malen
Fotos machen/ fotografieren
der Pfadfinder/ die Pfadfinderin
in der Pfadfinderbewegung aktiv
sein
Sport machen / treiben
ins Kino / ins Theater/ in die
Disco gehen
Ich mag Sport/ Tiere.
meet friends
visit friends
surf the Internet
chat
play computer games
play on my computer
go for a walk
watch TV
watch films
sing
play the guitar/ the piano
play chess
play football/ volleyball/ handball/
basketball/ tennis
swim
dance
cook
paint
take photos
scout/ girlguide
be an active member of scout
movement
do sports
go to the cinema/ to the theatre/ to
the disco
I like sport/ animals.
ride a bike
go snowboarding/ skiing
VI. RODZINA / FAMILIE / FAMILY
mama
tata
rodzice
córka
syn
siostra
die Mutter/ Mutti
der Vater
die Eltern
die Tochter
der Sohn
die Schwester
mother/ mum
father/ dad
parents
daughter
son
sister
brat
babcia
dziadek
dziadkowie
rodzeństwo
bliźnięta
Jestem jedynakiem/ jedynaczką.
Masz rodzeństwo?
Mam rodzeństwo.
Mam siostrę/ brata/ 2 siostry/ 2
braci.
Moja rodzina składa się z …
osób. Są to: mama, tata … i ja.
Moja mama jest gospodynią
domową.
Moja mama/ Mój tata jest z
zawodu …
Moja mama/ Mój tata pracuje w
…
Jaka jest Twoja rodzina?
Mamy psa i kota.
Masz jakieś zwierzę domowe?
der Bruder
die Großmutter/ die Oma
der Großvater/ der Opa
die Großeltern
die Geschwister
die Zwillinge
Ich bin Einzelkind.
Hast du Geschwister?
Ich habe Geschwister.
Ich habe eine Schwester/ einen
Bruder/ 2 Schwestern/ 2 Brüder.
Meine Familie besteht aus …
Personen. Das sind: die Mutter,
der Vater … und ich.
Meine Mutter ist Hausfrau.
brother
grandmother
grandfather
grandparents
siblings
twins
I’m the only child.
Do you have a brother or a sister?
I have siblings.
I’ve got a sister/ a brother/ 2
sisters/ 2 brothers.
There are … people in my family.
These are: a mother (mum), a
father (dad) … and I.
My mum is a housewife.
Meine Mutter/ Mein Vater ist …
von Beruf.
Meine Mutter/ Mein Vater
arbeitet in …
Wie ist Deine Familie?
Wir haben einen Hund und eine
Katze.
Hast du ein Haustier?
My mum/ My dad is a …
My mum/ My dad works in …
What is your family like?
We have got a dog and a cat.
Have you got any pet?
VII. SZKOŁA / SCHULE / SCHOOL
uczeń/ uczennica
nauczyciel/ nauczycielka
wychowawca/ wychowawczyni
dyrektor/ dyrektorka szkoły
samorząd uczniowski
samorząd klasowy
przewodniczący(a) klasy
z-ca przewodniczącego
sekretarz
skarbnik
pokój nauczycielski
sekretariat
sala lekcyjna
hala sportowa
biblioteka
szatnia
przerwa
przerwa obiadowa
akademia
chodzić do szkoły
uczęszczać do gimnazjum
der Schüler/ die Schülerin
der Lehrer/ die Lehrerin
der Klassenlehrer/
die Klassenlehrerin
der Schulleiter/
die Schulleiterin
die Schülermitverwaltung (SMV)
die Klassenvertretung
der Klassensprecher/
die Klassensprecherin
stellvertretender Sprecher
der Schriftführer
der Kassenwart
das Lehrerzimmer
das Sekretariat
das Klassenzimmer
die Sporthalle
die Bibliothek
die Kleiderablage/
die Garderobe
die Pause
die Mittagspause
die Schulfeier
in die Schule gehen
ein Gymnasium besuchen
schoolboy/ schoolgirl
teacher
form teacher
head teacher
student government
class government
class president
deputy chairman of the class
secretary
treasurer
staff room
secretary’s office
classroom
sports hall
library
cloakroom
break
lunch break
academy
go to school
go to middle school
Chodzę do gimnazjum.
Chodzę do I / II … klasy.
Ich gehe aufs Gymnasium.
Ich gehe in die erste/ zweite …
Klasse.
mundurek szkolny
die Schuluniform
Musimy nosić mundurki.
Wir müssen eine Uniform
tragen.
plan lekcji
der Stundenplan
przedmioty szkolne
die Schulfächer
ulubiony przedmiot
das Lieblingsschulfach
język polski
Polnisch
język niemiecki
Deutsch
język angielski
Englisch
historia
Geschichte
geografia
Erdkunde/ Geografie/
Geographie
matematyka
Mathematik/ Mathe
fizyka
Physik
chemia
Chemie
biologia
Biologie/ Bio
wiedza o społeczeństwie
Sozialkunde
plastyka
Kunst
informatyka
Informatik
technika
Handarbeiten
wychowanie fizyczne
Sport
godzina wychowawcza
Klassenstunde
religia
Religionslehre/ Religion
zeszyt
das Heft
zeszyt ćwiczeń
das Übungsbuch
podręcznik
das Lehrbuch
tornister
die Schultasche
plecak
der Rucksack
długopis
der Kugelschreiber
ołówek
der Bleistift
uczyć się
lernen
uczyć się na pamięć
auswendig lernen
Uczę się j. niemieckiego dopiero Ich lerne Deutsch erst seit 2
od 2 miesięcy a j. angielskiego od Monaten und Englisch seit 6
6 lat.
Jahren.
odrabiać pracę domową
Hausaufgaben machen
robić błędy
Fehler machen
opuszczać lekcje
Unterricht verpassen
Nie rozumiem.
Ich verstehe nicht.
Czy możesz powtórzyć?
Kannst du das bitte
wiederholen?
Proszę mówić wolniej/ głośniej!
Sprechen Sis bitte langsamer/
lauter!
Dobrze się uczysz?
Lernst du gut?
wycieczka (szkolna)
der Ausflug/ die Klassenfahrt
Muszę iść do toalety.
Ich muss auf die Toilette gehen.
Mogę iść do toalety?
Darf ich auf die Toilette gehen?
I go to a middle school
I’m in the first/ second … form.
school uniform
We must wear a uniform.
timetable
school subjects
favorite school subject
Polish
German
English
History
Geography
Maths
Physics
Chemistry
Biology
Social Studies
Art
Information Technology
Technology
Physical Education
Weekly class meeting
Religious Education
notebook, exercisebook
workbook
students'| book
schoolbag
rucksack
pen
pencil
learn
learn by heart
I have learned German only for 2
months and English for 6 years.
do homework
make mistakes
miss lessons
I don’t understand.
Can you repeat?
Can you speak more slowly/
louldly please!
Do you do well at school?
school trip
I must go to the toilet.
Can I go to the toilet?
VIII. JEDZENIE I PICIE / ESSEN UND TRINKEN / FOOD AND DRINK
śniadanie
obiad
kolacja
gotować
Jestem głodny.
Chce mi się pić.
Co chciałbyś zjeść/napić się?
Chciałbym zjeść/ napić się …
Co lubisz jeść?
chleb, bułka
ser żółty
twarożek
jajko, jajka
omlet
kiełbasa
szynka
mięso
kurczak pieczony
masło
warzywa
pomidor
ogórek
marchewka
kapusta kiszona
owoce
jabłko
pomarańcza
winogron
makaron
woda mineralna
mleko
sok pomarańczowy
lody
ciasto
das Frühstück
das Mittagessen
das Abendessen
kochen
Ich habe Hunger.
Ich bin hungrig.
Ich habe Durst.
Ich bin durstig.
Was möchtest du essen/ trinken?
Ich möchte … essen/ trinken.
Was magst du gerne essen?
das Brot, das Brötchen
der Käse
der Quark
das Ei, die Eier
der Omelett
die Wurst
der Schinken
das Fleisch
gebratenes Hähnchen
die Butter
das Gemüse
die Tomate
die Gurke
die Karotte/ die Möhre
das Sauerkraut
das Obst
der Apfel
die Orange
die Weintraube
die Nudeln
das Mineralwasser
die Milch
der Orangensaft
das Eis
der Kuchen
breakfast
dinner
supper
cook
I’m hungry.
I am thirsty.
What would you like to eat/ drink?
I would like to eat/ drink …
What do you like eating?
bread, roll
cheese
cottage cheese
egg
an omelette
sausage
ham
meat
roasted chicken
butter
vegetables
tomato
cucumber
carrot
sour cabbage
fruit
apple
orange
grapes
pasta
mineral water
milk
orange juice
ice cream
cake
IX. ZDROWIE / GESUNDHEIT / HEALTH
Źle się czuję.
Ich fühle mich schlecht/ nicht
wohl/ unwohl/ krank.
Boli mnie głowa/ gardło/ brzuch/ Ich habe Kopfschmerzen/
ząb.
Halsschmerzen/
Bauchschmerzen/
Zahnschmerzen.
Jestem zmęczony.
Ich bin müde.
Jestem uczulony na …
Ich bin gegen … allergisch.
Mam gorączkę/ kaszel/ katar.
Ich habe Fieber/ Husten/
Schnupfen.
Jestem przeziębiony.
Ich bin erkältet.
I feel sick.
I have got a headache/ a sore
throat/ stomach-ache/ a toothache.
I’m tired.
I’m allergic to …
I have got a temperature/a cough/ a
runny nose.
I have got a cold.
X. CZYNNOŚCI CODZIENNE / ALLTAGSTÄTIGKEITEN / DAILY
ROUTINES
budzić się
wstawać
brać prysznic/ kapać się
myć zęby
ubierać się
rozbierać się
jeść śniadanie
jeść obiad
jeść kolację
spać
iść spać
Jestem śpiący.
sprzątać
ścielić łóżko
iść do szkoły
robić zakupy
Ile to kosztuje?
pracować
zmywać naczynia
prasować
telefonować
pomagać
Która godzina?
Przepraszam, gdzie jest toaleta?
aufwachen
aufstehen
duschen/ baden
sich die Zähne putzen
sich anziehen
sich ausziehen
frühstücken
zu Mittag essen
zu Abend essen
schlafen
schlafen gehen
Ich bin schläfrig.
aufräumen
das Bett machen
in die Schule gehen
einkaufen/ Einkäufe machen
Wie viel kostet das?
arbeiten
das Geschirr spülen
bügeln
anrufen/ telefonieren
helfen
Wie spät ist es?/ Wie viel Uhr ist
es?
Entschuldigung, wo ist die
Toilette?
wake up
get up
have a shower/ a bath
brush one’s teeth
get dressed
take off one's clothes
have breakfast
have dinner
Have supper
sleep
go to bed
I’m sleepy.
clean up
make the bed
go to school
do the shopping
How much is it?
work
do the washing up
iron
call/ phone
help
What time is it?
Excuse me, where is the toilet?
XI. PRZYDATNE ZWROTY / NÜTZLICHE SÄTZE / USEFUL PHRASES
Przykro mi.
Nie wiem.
Nie rozumiem.
Nie lubię.
To nieprawda.
To jasne.
To jest świetne.
To jest głupie.
Co chcesz robić?
Czy możesz powtórzyć?
Kiedy masz urodziny?
Gdzie jest najbliższy sklep?
Jesteś fajny/ fajna?
Gdzie jest poczta?
znaczek pocztowy
Masz jakiś pomysł?
Lubię cię.
Świetnie wyglądasz.
Przepraszam, gdzie jest ulica…?
Tut mir leid.
Ich weiß nicht.
Ich verstehe nicht.
Ich mag es nicht.
Das ist nicht wahr.
Das ist klar.
Das ist toll/prima/super.
Das ist doof.
Was möchtest du tun/ machen?
Kannst du das wiederholen?
Wann hast du Geburtstag?
Wo ist der nächste Laden?
Du bist cool.
Wo befindet sich die Post?
die Briefmarke
Hast du eine Idee?
Ich mag dich.
Du siehst toll aus.
Entschuldigung, wo ist die ...Straße?
I’m sorry.
I don’t know.
I don’t understand.
I don’t like.
This is not true.
It is clear.
It’s great.
It’s stupid.
What do you want to do?
Can you repeat that, please?
When’s your birthday?
Where is the nearest shop?
You are cool.
Where is the post office?
stamp
Do you have any idea?
I like you.
You look great.
Excuse me, where is … street?
Przepraszam, jak dojść do …?
Czy może mi to Pan/ Pani
pokazać na mapie?
Czy to daleko?
być w dobrym/ złym nastroju
robić przerwę
Wolałbym/ wolałabym zostać w
domu.
Jaki piękny dom!
Jak ci się tu podoba?
Jadę autobusem.
Entschuldigung, wie komme ich
zu …?
Können Sie mir das auf der
Stadtkarte zeigen?
Ist es weit weg?
gute/ schlechte Laune haben
eine Pause machen
Ich würde lieber zu Hause
bleiben.
Was für ein schönes Haus?
Wie gefällt es dir hier?
Ich fahre mit dem Bus.
Excuse me, how can I get to…?
Can you show me it on the map?
Is it far?
be in a good/ bad mood
have a break
I’d rather stay at home.
What a lovely house!
How do you like it here?
I’m going by bus.
XII. DNI TYGODNIA – MIESIĄCE / WOCHENTAGE – MONATE /
DAY OF WEEK - MONTHS
1. poniedziałek
2. wtorek
3. środa
4. czwartek
5. piątek
6. sobota
7. niedziela
przedwczoraj
wczoraj
dzisiaj
jutro
pojutrze
1. styczeń
2. luty
3. marzec
4. kwiecień
5. maj
6. czerwiec
7. lipiec
8. sierpień
9. wrzesień
10. październik
11. listopad
12. grudzień
rano
przed południem
w południe
po południu
w nocy
o północy
nigdy
rzadko
od czasu do czasu/ czasami
często
zawsze
oczywiście
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag/ Sonnabend
Sonntag
vorgestern
gestern
heute
morgen
übermorgen
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
am Morgen
am Vormittag
am Mittag
am Nachmittag
in der Nacht
um Mitternacht
nie
selten
ab und zu/ manchmal
oft
immer
selbstverständlich/ natürlich
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
the day before yesterday
yesterday
today
tomorrow
the day after tomorrow
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
morning
in the morning
at noon
afternoon
at night
at midnight
never
seldom/ rarely/ hardly ever
from time to time
often
always
of course
XIII. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY – CECHY CHARAKTERU /
AUSSEHEN – CHARAKTER / APPEARANCE - PERSONALITY
ładny – brzydki
szczupły – gruby
wysoki – średniego wzrostu –
niski
wysportowany
atrakcyjny
stark
Mam niebieskie/ zielone/
brązowe/ szare oczy.
Mam długie/ krótkie włosy.
hübsch/ schön – hässlich
schlank – dick
groß – mittelgroß – klein
pretty – ugly
thin – fat/ plump
tall – medium height - short
sportlich
attraktiv
silny
Ich habe blaue/ grüne/ braune/
graue Augen.
Ich habe lange/ kurze Haare.
fit/ athletic
attractive
strong
I' ve got blue/ green/ brown/ grey
eyes.
I' ve got long/ short hair.
Mam półdługie włosy.
Ich trage die Haare halblang.
Mam włosy sięgające do ramion.
Mam włosy blond/ ciemne/
czarne/ rude.
miły / sympatyczny /
przyjacielski
pomocny, uczynny
pracowity
tolerancyjny – nietolerancyjny
dowcipny
inteligentny
ciekawy – nudny
leniwy
kapryśny, humorzasty
wesoły
odważny
nerwowy
spokojny
cierpliwy – niecierpliwy
Ich habe schulterlange Haare.
Ich habe blonde/ dunkle/
schwarze/ rote Haare.
nett/ sympathisch/ freundlich
I've got longish hair./ my hair is
medium length.
My hair is shoulder length.
I've got blond/ dark/ black/ red
hair.
kind/ nice / friendly
hilfsbereit
arbeitsam
tolerant – intolerant
witzig
intelligent
interessant - langweilig
faul
launisch
lustig
mutig
nervös
ruhig
geduldig – ungeduldig
helpful
hard-working
tolerant - intolerant
funny/ witty
intelligent
interesting - boring
lazy
moody
merry/ gay/ joyful
brave
nervous
calm
patient/ impatient
XIV. ŚRODKI TRANSPORTU / VERKEHRSMITTEL /
MEANS OF TRANSPORT
samochód
autobus
przystanek autobusowy
autokar
taksówka
pociąg
kolej
dworzec kolejowy
peron
kasa biletowa
przedział
tramwaj
metro
samolot
das Auto / der Wagen
der Bus
die Bushaltestelle
der Reisebus
das Taxi
der Zug
die Bahn
der Bahnhof
der Bahnsteig
der Fahrkartenschalter
das Abteil
die Straßenbahn
die U-Bahn
das Flugzeug
car
bus
bus stop
coach
taxi
train
railway
railway station
platform
ticket office
compartment
tram
underground
plane
lotnisko
statek
motocykl
rower
łódź
żaglówka
motorówka
prom
bilet w jedną stronę
bilet powrotny
bilet na autobus/ kupować bilet
na autobus
bagaż
plecak
informacja
jechać na rowerze
jechać autem/ autobusem /
pociągiem
jechać tramwajem / metrem
prowadzić samochód
iść pieszo
jeździć na rolkach
latać
przyjeżdżać do
odjeżdżać
wsiadać
wysiadać
przesiadać się
Gdzie jest przystanek autobusowy?
O której odjeżdża pociąg?
Jak długo będzie trwała podróż?
der Flughafen
das Schiff
das Motorrad
das Fahrrad
das Boot
das Segelboot
das Motorboot
die Fähre
die Hinfahrkarte
die Rückfahrkarte
das Busticket/ ein Busticket
kaufen
das Gepäck
der Rucksack
die Auskunft
Rad fahren
mit dem Auto / mit dem Bus/
mit dem Zug fahren
mit der Straßenbahn/
mit der U-Bahn fahren
ein Auto fahren
zu Fuß gehen
Inline-Skates fahren
fliegen
ankommen in
abfahren
einsteigen
aussteigen
umsteigen
Wo gibt es eine Bushaltestelle?
Um wieviel Uhr fährt der Zug
ab?
Wie lange wird die Reise
dauern?
airport
ship
motorbike
a bike
boat
sail boat
motorboat
ferry
single ticket
return ticket
a bus ticket/ buy a bus ticket
baggage
backpack
information
ride a bike
go by car/ bus/ train
go by tram/ go by underground
drive a car
walk
to roller blade
fly
arrive
depart/ leave
to get in/ to get on
to get off
to change
Where is a bus stop?
What time does the train leave?
How long will the travel take?
XV. PODRÓŻE I ZWIEDZANIE / REISEN UND BESICHTIEGEN /
TRAVELS UND SIGHTSEEING
podróżować
zwiedzać
wycieczka/ klasowa
wycieczka po mieście
zabytki
starówka
muzeum/ iść do muzeum
wystawa/ oglądać wystawę
zamek/ zwiedzić zamek
pałac
reisen
besichtigen/ besuchen
der Ausflug/ die Klassenfahrt
die Stadtrundfahrt
die Sehenswürdigkeiten
die Altstadt
das Museum/ ins Museum
gehen
die Ausstellung/ eine
Ausstellung besuchen
die Burg, das Schloss/ eine
Burg, ein Schloss besuchen
der Palast/ das Palais/ das
Schloss
travel
do/ go sightseeing, visit
a trip/ a school trip
city tour
monuments
the old town
museum/ go to the museum
exhibition/ to see the exhibition
castle/ to visit the castle
palace
kościół
katedra
sanktuarium
wieża
rynek
pomnik
ratusz
budynek
dworek
park/ iść do parku
jaskinia
rezerwat przyrody
teatr
opera
plan miasta
zoo
jezioro
rzeka
Morze Bałtyckie/ jechać nad
Bałtyk
Morze Północne
góry/ jechać w góry
Alpy/ jechać w Alpy
Tatry
hotel
pensjonat
schronisko młodzieżowe
namiot
camping
nocleg
nocować
przewodnik/
pilot wycieczek
paszport
płacić
kupować
wymieniać pieniądze
kantor wymiany walut
pakować się
zabłądzić/ Zabłądziłam/em.
Jak dojść do…?
Gdzie jest…?
Czy mogę tutaj robić zdjęcia?
Gdzie mogę coś zjeść?
Czyj to pomnik?
Kiedy powstała ta budowla?
Kto mieszkał w tym zamku?
die Kirche
der Dom/ die Kathedrale
das Heiligtum
der Turm
der Marktplatz
das Denkmal
das Rathaus
das Gebäude
das Herrenhaus/ das Landhaus
der Park/ in den Park gehen
die Höhle
das Naturschutzgebiet
das Theater
die Oper/ das Opernhaus
der Stadtplan
das Tiergarten/ der Zoo
der See
der Fluss
die Ostsee/ an die Ostsee fahren
church
cathedral
sanctuary
tower
market
monument
town hall
building
manor hause
park/ go to the park
cave
nature reserve
theatre
opera
city map
zoo
lake
river
The Baltic Sea/ go to the Seaside
die Nordsee
das Gebirge/ die Berge /
ins Gebirge fahren
die Alpen/ in die Alpen fahren
die Tatra
das Hotel
die Pension
die Jugendherberge
das Zelt
das Camping
die Übernachtung
übernachten
der Fremdenführer/
der Reiseleiter
der Pass
bezahlen, zahlen
kaufen
Geld wechseln
die Wechselstube
packen
sich verirren/ Ich habe mich
verirrt.
Wie komme ich zu….?
Wo ist….?
Darf ich hier Fotos machen?
Wo kann ich etwas essen?
Wessen Denkmal ist das?
Wann wurde dieses Gebäude
errichtet?
Wer hat in diesem Schloss
The North Sea
mountains/ go to the mountains
The Alps/ go to the Alps
The Tatra
hotel
guest house
youth hostel
tent
camping
accommodation
spend the night
tour guide
passport
pay
buy
exchange money
bureau de change
pack
to get lost
How do I get to…?
Where is….?
Can I take pictures here?
Where can I eat?
Whose monument is this?
When was this construction built?
Who lived in this castle?
Proszę tego nie dotykać!
Gdzie teraz jesteśmy?
Co to jest?
Podróże kształcą.
gelebt?
Bitte nicht anfassen!
Wo sind wir jetzt?
Was ist das?
Reisen machen klug.
Please do not touch it!
Where are we?
What is that?
Travel broadens the mind.
XVI. POLSKA KUCHNIA/ POLNISCHE KÜCHE /POLISH COOKING
rosół
zupa pomidorowa
zupa jarzynowa
zupa grzybowa
zupa ogórkowa
zupa koperkowa
zupa fasolowa
kapuśniak
grochówka
krupnik
barszcz biały/ żurek
barszcz czerwony /
barszcz ukraiński z uszkami
kotlet schabowy
pieczony kurczak
gulasz
sałatka jarzynowa
placki ziemniaczane
pierogi (z serem)
naleśniki z serem
pyzy z mięsem
krokiety
gołąbki
kluski śląskie
bigos
karp w galarecie
pieczone ziemniaki
frytki
ryż
makaron
jajecznica
jajka sadzone
omlet
paluszki rybne
leczo
pstrąg
łosoś
śledź w śmietanie
(die) Brühe/ Hünersuppe
(die) Tomatensuppe
(die) Gemüsesuppe
(die) Pilzsuppe
(die) Gurkensuppe
(die) Dillsuppe
(die) Bohnensuppe
(die) Kohlsuppe
(die) Erbsensuppe
(die) Graupensuppe
saure Mehlsuppe
(die) Rote-Bete-Suppe/
Rote-Rüben-Suppe/
Borschtsch mit Teigtaschen
(der) Schweinekotelett
gebratenes Hähnchen
(der) Gulasch
(der) Gemüsesalat
Kartoffelpuffer
Teigtaschen / Piroggen
(mit Käse)
Pfannkuchen mit Quark
Knödel mit Fleisch
Kroketten
Kohlrouladen
schlesische Knödel
Bigos – ein traditionelles
Eintopfgericht, besteht aus
gedünstetem Sauerkraut mit
verschiedenen Fleisch- und
Wurstsorten und Pilzen
Karpfen in Aspik
Bratkartoffeln
Pommes frites
(der) Reis
Nudeln
(das) Rührei
Spiegeleier
(das) Omelett/ (der) Eierkuchen
Fischstäbchen
(der/ das) Letscho
(die) Forelle
(der) Lachs
(der) Hering in Sahne
chicken soup
tomato soup
vegetable soup
mushroom soup
cucumber soup
dill soup
bean soup
cabbage soup
pea soup
barley soup
white borsch
red borsch/ borsch with
mushroom dumplings
pork chop
roasted chicken
stew
vegetable salad
potato pancakes
dumplings (with cheese)
pancakes with cheese
dumplings with meat
croquettes
stuffed cabbage
silesian dumplings
bigos – stewed dish made of
sour cabbage and
mushrooms
carp in jelly
roasted potatos
chips
rice
pasta
scrambled eggs
fried eggs
omelette
fish fingers
letcho
trout
salmon
herring in cream
fasolka po bretońsku
ciulim
Bohnen in Tomatensoße
Ziulim – ein regionales Gericht in
Lelów, besteht aus geriebenen
Kartoffeln, Zwibeln und Rippchen,
die mehrere Stunden in einem
Backofen gebacken werden
(der) Quarkkuchen/ Käsekuchen
(der) Mohnkuchen
(der) Apfelkuchen
(der) Napfkuchen
Liebesschleifen
sernik
makowiec
jabłecznik/ szarlotka
babka
faworki / chrust
pączek
woda gazowana
woda mineralna niegazowana
kawa po turecku
kawa rozpuszczalna
kawa czarna / z mlekiem
Smacznego!
Dziękuję, nawzajem!
(der) Pfannkuchen/ Berliner/
Krapfen
(der) Sprudel
stilles Mineralwasser
türkischer Kaffee
(der) Instantkaffee/ löslicher
Kaffee/ Schnellkaffee
Schwarzer Kaffee/ Milchkaffee
Guten Appetit! / Mahlzeit!
Danke, ebenfalls! /
Danke, gleichfalls!
baked beans in tomato sauce
Ciulim – a local dish made
of grated potatoes, ribs,
onions and lard
cheesecake
poppy-seed cake
apple-pie
pound cake
sort of dry biscuit of fried
paste
doughnut
sparkling water
still water
Turkish coffee
instant coffee
black coffee/ coffee with
milk
Bon apetit!
Thank you, the same to you.
XVII. ŚWIĘTA/ FESTE / HOLIDAYS
Boże Narodzenie
adwent
pasterka / iść na pasterkę
Wigilia
kalendarz adwentowy
wieniec adwentowy
choinka
ubierać choinkę
bombki
kolęda, -y
Wesołych świąt!
Mikołajki
Mikołaj
Sylwester
szampan
fajerwerki
Nowy Rok
Święto Trzech Króli
karnawał
Dzień Babci
Dzień Dziadka
Dzień Matki
(das) Weihnachten
der Advent
die Christmette / in die Christmette
gehen
der Heiligabend
der Adventkalender
der Adventskranz
der Weihnachtsbaum
den Weihnachtsbaum schmücken
die Glaskugeln
das Weihnachtslied, -er
Frohe Weihnachten!
der Nikolaustag
Nikolaus, Weihnachtsmann
der Silvesterabend
der Sekt/ der Champagner
das Feuerwerk
das Neujahr
das Dreikönigfest /
Heilige Drei Könige
der Karneval/ der Fasching
der Großmuttertag/ Omatag
der Großvatertag/ Opatag
der Muttertag
Christmas
Advent
Midnight Mass/ go to a
midnight mass
Christmas Eve
Advent calendar
Advent wreath
Christmas tree
decorate a christmas tree
Christmas baubles
Christmas carol,-s
Merry Christmas!
Saint Nicholas' Day
Santa Claus/ St. Nicholas/
Father Christmas
New Year’s Eve
champagne
fireworks
New Year's Day
Epiphany
carnival
Grandmother’s Day
Grandfather’s Day
Mother’s Day
Dzień Ojca
Dzień Dziecka
Dzień Kobiet
Dzień Nauczyciela
Dzień Ziemi
urodziny
imieniny
dostawać prezenty
świętować, obchodzić
Walentynki
miłość
kartka walentynkowa
czerwona róża
Ostatki
Środa Popielcowa
Wielki Post
pościć
Wielki Tydzień
Niedziela Palmowa
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielka Sobota
Wielkanoc
Niedziela Wielkanocna
msza rezurekcyjna
Poniedziałek Wielkanocny /
Lany poniedziałek/ „Śmigusdyngus”
pisanka, pisanki
baranek wielkanocny
chować pisanki/ szukać pisanek
zajączek wielkanocny
bukiet wielkanocny
koszyczek ze święconką
święconka
der Vatertag
der Kindertag
der Frauentag
der Lehrertag
der Tag der Erde
der Geburtstag
der Namenstag
Geschenke bekommen
feiern
der Valentinstag
die Liebe
die Valentinsgrußkarte
die rote Rose
die Fastnacht
der Aschermittwoch
die Fastenzeit/ Fasten
fasten
die Karwoche
der Palmsonntag
der Gründonnerstag
der Karfreitag
der Karsamstag
das Ostern
der Ostersonntag
die Auferstehungsmesse
der Ostermontag/
der Gießmontag
Father’s Day
Children’s Day
Women’s Day
Teacher’s Day
Earth Day
birthday
name day
get presents
celebrate
Valentine’s Day
love
Valentine's card
red rose
Shrovetide
Ash Wednesday
Lent
to fast
Holy Week
Palm Sunday
Maundy Thursday
Good Friday
Holy Saturday
Easter
Easter Sunday
Mass of the Resurrection
Easter Monday
das Osterei, die Ostereier
das Osterlamm
Ostereier verstecken/ suchen
der Osterhase
der Osterstrauß
der Weihe-Korb
die gesegneten Osterspeisen
poświęcić potrawy
Zielone Świątki
Boże Ciało
Wszystkich Świętych
Dzień Zaduszny
znicz / zapalać znicz
die Speisen weihen
das Pfingsten
der Fronleichnam
Allerheiligen
Allerseelen
das Grablicht /
ein Grablicht anzünden
auf den Friedhof gehen
der Nationalfeiertag
(der) Tag der Deutschen Einheit
Easter egg, Easter eggs
Easter lamb
hide Easter eggs
Easter Bunny
Easter bouquet
Easter basket
Food traditionally blessed in
church before Easter
Bless food
Whitsun
Corpus Christi
All Saints’s Day
All Soul’s Day
grave candle/ light a grave
candle
go to the cemetery
national holiday
Day of German Unity
(der) Unabhängigkeitstag
National Independence Day
die Nationalflagge
national flag
iść na cmentarz
święto narodowe
Dzień Zjednoczenia Niemiec
(3.10.)
Narodowe Święto Niepodległości
(11.11. – in Polen)
flaga narodowa
hymn narodowy
dożynki
Święto Pracy (1.05.)
Andrzejki
die Nationalhymne
national anthem
das Erntedankfest
Harvest festival
(der) Tag der Arbeit, Maifeiertag
Labour Day
der Andreastag/
St. Andrew's Day
die Andreasnacht
XVIII. NIEMIECKA KUCHNIA/ DEUTSCHE KÜCHE/ GERMAN COOKING
pieczeń wieprzowa
(der) Schweinebraten
roast pork
golonka
(die) Schweinshaxe
knuckle of pork
sznycel po wiedeńsku
(das) Wiener Schnitzel
Vienna rissole
klopsy/pulpety mięsne
Fleischpflanzerl
meatballs
prosię
Spanferkel
roasted suckling pig
roladki wołowe
Rindsrouladen
beef roll-ups
kiełbaski wieprzowe
Schweinswürstel
pork sausages
biała kiełbasa
(die) Weißwurst
white sausage
knedle (przyrządzane z bułki,
Semmelknödel
dumplings
masła, mąki, jaj i przypraw)
kluski ziemniaczane/ kopytka
Schupfnudeln
potato dumplings
zacierki/kluski serowe
Käsespätzle
noodles/ cheese dumplings
sałatka z kiełbasą
(der) Wurstsalat
sausage salad
sałatka ziemniaczana
(der) Kartoffelsalat
potato salad
kapusta kiszona
(das) Sauerkraut
sauerkraut
bawarska pasta serowa
Obazda
bavarian cheese spread
słodka/ ostra musztarda
süßer/ scharfer Senf
sweet/ spicy mustard
precel
(die) Brezel
pretzel
bułka
(die) Semmel
roll
chleb
(das) Brot
bread
omlet cesarski
Kaiserschmarrn
emperor's omelette
naleśnik, pączek
(der) Pfannkuchen
pancake/ doughnut
kluski na parze/ pampuchy
Dampfnudeln
steamed dumplings
strudel z jabłkami
(der) Apfelstrudel
apple strudel
strudel serowy
(der) Quark- oder Topfenstrudel
cheese strudel
ciasto śliwkowe
Zwetschgendatschi
plum cake
widelec
die Gabel
fork
nóż
das Messer
knife
łyżka
der Suppenlöffel
spoon
łyżeczka
der Teelöffel
teaspoon
talerz
der Teller
plate
filiżanka
die Tasse
cup
szklanka, kieliszek
das Glas
glass
garnek
der Topf
pot
patelnia
die Pfanne
frying pan
kuchenka
der Herd
cooker
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Documentos relacionados