HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 9.SINIFLAR ALMANCA

Сomentários

Transcrição

HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 9.SINIFLAR ALMANCA
HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 9.SINIFLAR ALMANCA DERS NOTU
Die Personalpronomen.(Şahıs Zamirleri)
1.
Person
ich
Ben
Singular (Tekil)
3. Person
2.
Person maskulin feminin neutral
du
Er
sie
es
O
Sen
O (erkek) O (kız)
(cansız)
Plural (Çoğul)
1.
2.
3. Person
Person Person
wir
ihr
Biz
Siz
sie / Sie
Onlar/
Siz(nezaket)
Wer bist du? Sen kimsin?
Ich bin… Ben……
Wer ist er / sie?O kim?
Er / sie ist … O … dır.
Wer sind Sie? Siz kimsiniz? (nezaket) Ich bin… Ben ….
Wie heißt du ? İsmin/adın nedir?
Ich heiße … Benim adım/ismim …..
Wie heißt er / sie? Onun adı/ismi nedir? Er / sie heißt … Onun adı/ismi …..dır.
Wie heißen Sie ? Sizin isminiz nedir? (nezaket) Ich heiße….. Benim İsmim …..
*Wie geht es dir? nasılsın? Danke, es geht mir gut. Teşekkür ederim, iyiyim.
*Wie geht es Ihnen? (nezaket)Nasılsınız? Danke, es geht mir gut. Teşekkür ederim, iyiyim.
*Und wie geht es dir? Ya sen nasılsın?Danke, mir geht es auch gut. Teşekkür ederim, ben
de iyiyim.
Danke gut, und Ihnen? Teşekkürler, iyiyim, ya siz nasılsınız?
Danke, es geht mir auch sehr gut! ..., ben de çok iyiyim!
..., es geht mir prima! ..., çok iyiyim!
..., es geht mir ganz gut! ..., oldukça iyiyim!
..., na ja, es geht so! ..., eh işte, fena değil!
Prima! Çok iyi! Harika! Das freut mich! Sevindim
Ausgezeichnet! Çok iyiyim! Mükemmel
Na ja, es geht so! idare eder, şöyle böyle!
Ganz gut! Oldukça iyiyim!
Danke gut. Teşekkürler, iyiyim.
Begrüßen -Selamlaşmak
Guten Morgen! Günaydın! Guten Tag! iyi günler! Guten Abend! iyi akşamlar!
Gute Nacht! iyi geceler,Hallo merhaba
Grüß dich! Merhaba! (İsviçre,Avusturya ve Güney Almanya)
Grüß Gott! Merhaba! (İsviçre,Avusturya ve Güney Almanya)
Servus! Merhaba! Günaydın! Allaha ısmarladık! (İsviçre,Avusturya ve Güney Almanya)
Grüßt euch! Merhabalar! (Bir kaç kişiyi selamlarken)
Verabschieden - Vedalaşmak
Schlaf gut! iyi uykular!
Tschüs! Hoşçakal!
Bis bald! En kısa zamanda görüşmek üzere!
Bis später!Görüşmek üzere!
Auf Wiedersehen! Allaha ısmarladık! Tschüs, bis bald! Hoşça kal, tekrar görüşmek üzere!
Tschüs! Alles Gute! Hoşça kal! Her şey gönlünce olsun!Danke, für dich auch! Teşekkür
ederim, senin için de!
Bis dann! Görüşmek üzere! Bis gleich! Birazdan görüşmek üzere!
Bis morgen! Yarın görüşmek üzere! Einen schönen Tag noch! Güzel bir gün dilerim!
Danke gleichfalls! / Danke Teşekkür ederim, ben de sana/size aynı şeyleri
Yaşını sorma
Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Ich bin 14 Jahre alt. 14 yaşındayım.
Wie alt ist Elif? Elif kaç yaşındadır? Sie ist …Jahre alt. O … yaşındadır.
Wie alt ist Kemal? Kemal kaç yaşındadır? Er ist …Jahre alt. O … yaşındadır.
wo nerede
wohnen ikamet etmek, oturmak
Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Ich wohne in Nevşehir. Nevşehir’de oturuyorum.
Paul wohnt in der Rosenstraße12. Paul Rosenstraße 12 numarada oturuyor.
Woher? nereden?/nerelisin? kommen/gelmek
Woher kommst du?Nerelisin?nereden geliyorsun?
Ich komme aus Deutschland.Almanya’dan geliyorum.Almanyalıyım.
Woher kommt Ali? Ali nereden geliyor?Er kommt aus der Türkei.O Türkiye’den geliyor.
Woher kommt Oya? Oya nereli? Sie kommt aus Kayseri. O Kayserili/Kayseri’den geliyor.
Kommst du aus …? …’dan mı geliyorsun?Ja, ich komme aus …Evet ….’dan geliyorum.
Nein, ich komme nicht aus … Hayır ……’dan gelmiyorum.
SAYILAR (ORDİNALZAHLEN)
Her dilde olduğu gibi Almanca'da da sayılar önemli bir konudur. Dikkatle öğrenilmesi ve
ezberlenmesi gerekir. Bununla beraber öğrendikten sonra bol bol alıştırma ve tekrarlarla öğrenilen
bilgileri iyice pekiştirmek lazımdır.Bu konuda ne kadar çok alıştırma yapılırsa, istenilen sayı da o kadar
çok çabuk ve doğru şekilde Almanca'ya çevrilebilecektir. İlk etapta göreceğimiz 0-100 arası sayıları
iyice öğrendikten sonra, yüzden sonraki sayıları da kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Fakat bu
verilenleri mutlaka dikkatlice incelemeniz ve ezberlemeniz şarttır.
2 : zwei (svay)
Yukarıda yazılan sayılarda, 16 ve 17 sayılarının yazılışındaki ayrıcalığa
dikkat ediniz.(6 ve 7 sayıları ile karşılaştırınız.Sieben=sieb ve
sechs=sech olduğunu göreceksiniz) Yirmiden sonraki sayılar, birler ile
onlar basamağının arasına "ve" anlamına gelen "und" sözcüğünün
konulmasıyla elde edilir. Fakat burada Türkçe'dekinin aksine birler
basamağı önce gelir.
3 : drei (dray)
21 : ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir ve yirmi=yirmi bir)
4 : vier (fi:ır)
22 : zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki ve yirmi=yirmi iki)
5 : fünf (fünf)
23 : drei und zwanzig (dray und svansig) (üç ve yirmi=yirmi üç )
6 : sechs (zeks)
24 : vier und zwanzig (fi:ır und zwanzig) (dört ve yirmi=yirmi dört)
7: sieben (zi:bın)
25 : fünf und zwanzig (fünf und svansig) (beş ve yirmi=yirmi beş)
8 : acht (aht)
26 : sechs und zwanzig (zeks und svansig) (altı ve yirmi=yirmi altı)
9 : neun (no:yn)
27 : sieben und zwanzig (zi:bın und svansig) (yedi ve yirmi=yirmi yedi)
10 : zehn (seiyn)
28 : acht und zwanzig (aht und svansig) (sekiz ve yirmi=yirmi sekiz)
11 : elf (elf)
29 : neun und zwanzig (noyn und svansig) (dokuz ve yirmi=yirmi
dokuz)
Almanca'da Sayılar
0 : null (nul)
1 : eins (ayns)
12 : zwölf (zvölf)
13 : dreizehn (drayseiyn)
14 : vierzehn (fi:ırseiyn)
15 : fünfzehn (fünfseiyn)
16 : sechzehn (zeksseiyn)
17 : siebzehn (zibseiyn)
18 : achtzehn (ahtseiyn)
19 : neunzehn (noynseiyn)
20 :zwanzig (svansig)
Burada görüldüğü üzere önce birler basamağındaki rakamı yazıyor,
"und" kelimesini ekliyor ve onlar basamağını yazıyoruz.Bu kural yüze
kadar olan sayıların hepsinde (30-40-50-60-70-80-90 için de)
geçerlidir.Yani önce birler basamağı, daha sonra onlar basamağı
söylenir. Bu arada yukarıya daha açık ve anlaşılır olması için sayıları
ayrı ayrı yazdık (örn:neun und zwanzig) fakat aslında bu sayılar birleşik
yazılır. (örn: neunundzwanzig) gibi.Bundan sonraki sayıları genelde
birleşik olarak yazacağız.
Almanca'da şahıs zamirleri şu şekildedir;
ich : ben (ih)
du : sen (du)
er : o (er) (eril cins)
sie : o (zi:) (dişi cins)
es : o (es) (nötr cins)
wir : biz (vir)
ihr : siz (iğr)
sie : onlar (zi:)
Sie : siz (zi:) (nazik hitapta kullanılır)
Yukarıda görüldüğü üzere sie zamiri bir kaç farklı anlam taşır. Bu anlamları cümlenin gidişinden veya
fiil çekimlerinden vs. çıkarmak mümkündür.. Önemli olan şu anda sizin bu kelimeleri iyice belleyip
öğrenmenizdir. Ayrıca yukarıda verilen zamirlerin içinde sadece nazik hitapta kullanılan Sie zamirinin
büyük harfle, diğerlenin ise küçük harfle yazıldığını unutmamanız gerekir. Nazik hitabı genelde
kendimizden büyük kişilere yada tanımadığımız kişilere hitap ederken kullanırız.
ŞİMDİKİ ZAMANDA (PRäSENS) FİİL ÇEKİMLERİ
Şimdi bir fiil alalım ve bu fiili hem Türkçe hem de Almanca olarak çekimleyelim.
Örneğin lernen (öğrenmek) fiilini alalım ve şimdiki zaman için bu fiili çekimleyelim.
Öncelikle fiilin mastar eki olan -en ekini atıyoruz ve geriye fiilin kökü kalmış oluyor.
lernen = öğrenmek
lern = öğren
(Burada konumuzla ilgisi olmayan küçücük bir bilgi verelim.Şimdi biz mastar ekini atınca
geriye kalan öğren kelimesi Türkçe'de emir belirtir yani karşımızdakine öğren! şeklinde bir emir
vermiş oluruz.Bu durum Almanca'da da böyledir ve mastar ekini atınca kalan lern kelimesi de emir
belirtir.)
Şimdi fiilimizi şahıslara göre çekimleyebiliriz.
ich / Ben lern - e öğren - iyor - um
du / Sen lern - st öğren - iyor - sun
er / O (erkek) lern - t öğren - iyor
sie / O (dişi) lern - t öğren - iyor
es / O (nötr) lern - t öğren - iyor
wir / Biz lern - en öğren - iyor - uz
ihr / Siz lern - t öğren - iyor - sunuz
sie / Onlar lern - en öğren - iyor - lar
Sie / Siz (nazik) lern - en öğren - iyor - sunuz
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi fiilin köküne bazı takıları eklemek suretiyle fiilimizi şimdiki zamana
göreçekimlemiş olduk.Şahıs zamirleriyle ilgili bilgiyi zaten daha önce verdiğimiz için burada şahıs
zamirlerine değinmeyeceğiz.
Yukarıdaki tablo şimdiki zamanda hemen hemen tüm fiiller için geçerlidir.
Yukarıdaki tabloda fiilin kökü ve fiile eklenen ekler daha kolay görülebilmesi için birbirinden
ayrılmıştır.Normalde bitişik yazılır ve bu eklerin kesinlikle ezberlenmesi gerekir.
Zaten siz de değişik fiiller üzerinde kendiniz alıştırmalar yaparsanız, oldukça kalıcı olacaktır.
Biz yine de daha iyi anlaşılabilmesi ve kalıcı olması bakımından bir kaç fiili daha şimdiki zamanda
çekimleyelim.
Tabloda her üç O (3. Tekil şahıs) zamirini de aynı satırda verdik çünkü her üçü de aynı şekilde
çekiliyor.
Tabloda da görüldüğü gibi her şahıs için fiile getirilecek ek belli.
Bu ekleri ezberlediğimiz takdirde yapılacak iş oldukça kolay.
Öncelikle fiilin mastar ekini kaldırıyoruz (en) ve fiilin kalan kısmına şahıslara göre eklerimizi
getiriyoruz.
Fiil Çekimleri
Person
şahıs
Sein
olmak
(düzensiz fiil)
Heißen
Kommen
Adı
olmak
gelmek
Wohnen
İkamet
etmek
Sprechen
Konuşmak
Buchstabieren
hecelemek
(düzensiz fiil)
İch -e
bin
heiße
komme
wohne
spreche
buchstabiere
Du -st
bist
heißt
kommst
wohnst
sprichst
buchstabierst
ist
heißt
kommt
wohnt
spricht
buchstabiert
er/sie/es -t
Wir
---
sind
heißen
kommen
wohnen
sprechen
buchstabieren
İhr
-t
seid
heißt
kommt
wohnt
sprecht
buchstabiert
sind
heißen
kommen
wohnen
sprechen
buchstabieren
sie/Sie ---

Documentos relacionados