CHEATS PARA GTA 5

Сomentários

Transcrição

CHEATS PARA GTA 5
CHEATS PARA GTA 5
Invencibilidade
→ A → ← → RB → ← A Y
Armadura, HP e reparação de veículos
B LB Y RT A X B → X LB LB LB
A habilidade especial de recarga
A A X RB LB A → ← A
Skyfall
LB LT RB RT ← → ← → LB LT RB RT ←→ ←→
Bêbado, De Modo
Y→→←→XB←
Queria Subir De Nível
RB RB B RT ← → ← → ← →
Quería Bajar Un Nivel
RB RB B RT → ← → ← → ←
Super velocidade
Y ← → → LT LB X
Super salto
← ← Y Y → → ← → X RB RT
Rápido nadar
← ← LB → → RT ← LT →
Pára-quedas
← → LB LT RB RT RT ← ← → LB
Preto smartphone
1-999-367-3767 (insira através do telemóvel)
Todas as armas
Y RT ← LB A → Y ↓ X LB LB LB
Super soco
→ ← A Y RB B B B LT
Bullet-time (câmera lenta aim)
X LT RB Y ← X LT → A
Fogo, munição
LB RB X RB ← RT RB ← X → LB LB
Munição explosiva
→ X A ← RB RT ← → → LB LB LB
Buzzard Attack Chopper
B B LB B B B LB LT RB Y B Y
Stunt Plane
B → LB LT ← RB LB LB ← ← A Y
Crop Duster
→ ← RB RB RB ← Y Y A B LB LB
Sanchez
B A LB B B LB B RB RT LT LB LB
PCJ-600
RB → ← → RT ← → X → LT LB LB
Trashmaster
B RB B RB ← ← RB LB B →
Comet
RB B RT → LB LT A A X RB
Rapid GT
RT LB B → LB RB → ← B RT
Limousine
RT → LT ← ← RB LB B →
Caddy
B LB ← RB LT A RB LB B A
BMX Bike
← ← → → ← → X B Y RB RT
Tempo de mudança
RT A LB LB LT LT LT X
Slow motion
Y ← → → X RT RB
Lua-gravidade
← ← LB RB LB → ← LB ←
Escorregadio carros (drift mode)
Y RB RB ← RB LB RT LB
Novos códigos de trapaça e milhares dos melhores mods para GTA 5 www.gtaall.com.br