aff42 li jji ii m ji jji jjz kj i mj aff42izji iimji jj izj jzk im jj j aM ff42 lllllllll

Сomentários

Transcrição

aff42 li jji ii m ji jji jjz kj i mj aff42izji iimji jj izj jzk im jj j aM ff42 lllllllll
Agnus Dei
William Byrd
Cantus
f l i
a f 42
j j i i i
Ag - nus De - i, qui
f
a f 42 i z j
Altus
Tenor
Bassus
f
a f 42
M
f4
f
a 2
M
Ag - nus De - i,
l
l
l
l
j
j mj j
f i
af j
8
-
se - re - re,
f
a f j j j j iz
re, mi - se - re
f l l
l
af
M
f l l
l
aM f
f
af j j i
15
a
ff
De
l
i i mj i
i
mi - se - re
j
-
i,
tol - lis
tol - lis
l
l
pec - ca - ta mun
j j iz
pec - ca - ta
l
re no
j j i
-
l
l
l
l
l
l
l
l
j j
l
l
l
l
l
l
i
l
mi j
l
i
j j jj
l mj
bis.
l
Ag - nus De
iz
j
i
kk j j j
qui tol - lis pec-ca-ta
i
f j j z k e j j j fj j i
l
f
aM
qui tol-lis pec - ca-ta mun
di,
ff j j i
l j j kk j j j i
aM
i,
qui tol - lis pec-ca-ta mun
m
l
Ag - nus
l
mi-
l
bis.
-
di,
mun - di,
j jz k j i i
no
mj
j j j
mi - se - rel l
j j j z k k k jz k j j j i
-
-
j jz k i
l
re, mi - se - re - re
l
i
-
l
qui
j j i j jz k j i
mj i
mun
l
i
-
l
di,
l
Ag - nus
l
i i
-
i,
j ji
De-
i mj
l
mi-
kk j j j i i
j j
qui tol - lis pec-ca-ta mun-di,
j j
i
-
i
di,
mi j
mi - se-
f j
af j j j
21
-
af
i i
se-re-re
f
no
l
j
i m
jz k k k j
-
l
bis,
l
mi
l
j
j j
-
se-re - re
j
l
2
jz
kkk j jj
no-
l
j j j j j i
f l m j j j j j jz k k
j j i
k
m
f
k
j
jz
a
M
mi - se-re-re no
bis,
mi - se-re - re nof
j j j j j kz k‚ j k z k‚ j
kz k‚ fj k z k‚ k k j j
af j j j j i j j i m
M- re-re no
bis,
mi - se-re-re
no27
f
iz
j jz k k k j j j z k j k k k k i i i
af i i
-
af
bis.
f l
i
Ag - nus
qui
-
i, Ag - nus De
m j
jz k j z k
Ag - nus De
j j jz k
j j jz k k k j i
Ag - nus De
f i i
af
M - bis.
f
aM f i i
- bis.
33
f m j
f
a
De
l
iz
j
Ag - nus
j k k
l
-
i,
Ag - nus
jz
kkkj
De
-
i,
i j j
tol - lis pec - ca - ta
mun
tol - lis pec - ca
a
f m j
f
aM
qui
f
aM f i
- ca
-
De
ta - mun
tol - lis pec - ca
i
-
j
j j i m j k k
De
-
i,
l
i
-
ta
i
-
qui tol - lis pec-
m j
di,
k dk e k j i
kkj j
i
qui
i
k k j kk
jz
-
-
i
qui
di,
i
di,
j j k k
m
di,
qui tol - lis pec-
j j j l
ta,
m j
i
m jz
di,
j k k i
j jz k j
qui
tol - lis pec - ca - ta - mun
j k k iz
j
j m j k k
m j
qui
i,
tol - lis pec - ca - ta - mun
-
m j
-
-
j
i,
i
i i
i,
i
i
kkj
kkkk k kkj
f
j
a f j k k jz
k i j
tol - lis pec - ca - ta mun - di, qui
f j j
jj j j
j j
aM f
tol - lis
pec - ca
ta mun
f
i
i i
aM f i
- ca
ta
mun
37
f j k k i
jz
j
k
f
a
ff l
i
-
k j
j j i
do - na no - bis pa-
di
l
di,
jz k i
m jz k j
i
do - na no-
l
qui tol - lis pec - ca - ta mun - di,
j kj k j
mun
i
-
di,
i
i
do-
i
f
af i
i
-
cem,
42
m jz k j
do - na no - bis pa
f
af j j i
-
bis pa
j j i
-
cem,
f jz
i
af m k j j j
M
do - na no - bis pa
f
j j j j
af i i
M- na no - bis pa
48
f k
i i
af k i j
-
f
af i
-
na no - bis
i
cem,
pa
i
cem,
pa
i
m jz
i
k j j j
do - na no - bis pa i i
m jz k j
i
i
-
i
-
cem,
-
do - na no
-
i
i
-
bis pa
iz
i
-
j
f
i
l m j kk i j
af i i
M
do - na no - bis
pa - cem,
f i i
i i
i
jz k j j i
aM f
pa - cem,
pa
cem,
do - na no- bis pa
54
f j i j jz
ki
f
ei i
a
-
na no - bis
f
a f j jz k j
- cem, do - na no
pa
-
cem.
j dk e k k j k i i
-
bis pa
f
j
j i
aM f j j i
bis pa - cem, pa
f
j i
aM f iz
i
no
bis
pa
-
-
cem.
i i
cem.
i i
cem.
bis pa
m j
do-
bis pa-
i
cem,
kk i
j
do - na no - bis
do - na no
j i
-
-
m jz k j
j
j dj i
cem, do - na no
cem,
cem,
m jz k j
j jz k j
do - na no
i
i
cem,
i
i
mj
l
j j i
jz k j j
-
-
i
3
j j i
-
j
i
bis pa
i
-
jz k j
i
cem, do-
j j i
cem, do - na no - bis pa-
i
-
i
i
cem,
m jz k j
do - na no-
i
i
do - na