Atletas

Сomentários

Transcrição

Atletas
XIII COMPETIÇÃO ADULTO JUVENIL INFANTIL NIKKEI DE ATLETISMO - CAJINA
COTP - SP, 27 de Março de 2011 - 15:35h
Inscr.
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1702
1703
1705
1706
1708
1710
1711
1712
1714
1715
1717
1718
1719
1720
1721
1723
1724
1726
1728
1729
1730
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1742
1743
1744
1745
Atleta
Rodrigo Uemura
Emilio Kono
Mauro Sakamoto
Ronaldo Matsuda
Guilherme Theodoro
Vinicius Samezima
Andrey Saiki Pereira
Cezar Fumio Yamamura
Renan Uemura
Willian Saccai
Leda Cristina Watanabe
Arlete Watanabe
Alzira Saccai
Patricia Terassaca
Leticia Watanabe
Gilian Matsuda
Nozomi Ogihara
Karina Watanabe
Larissa Yoshida
Barbara Watanabe
Cinthia Takihara
Bruna Assakawa
Erik Jun Kizaki
Flávio Takashi Murai Júnior
José Jorge Nakano
Márcio Sunao Fujikura
Alex Eiji Kizaki
Fernando Hiroaki Noda Akiyama
Leonardo Hideki Miyashita
Arthur Alex Akihiro Kano
César Makoto Naka
Daniel Eiji Chiyo
Guilherme Kazuo Sakamoto
José Vitor Iwamoto
Marcelo Koiti Makinodan Shirozaki
Rafael Noda Akiyama
Roberto Seiji Katsuki Filho
André Hideo Kizaki
Gustavo Jum Hamamoto Motomatsu
Marcelo Minoru Namba Tanaka
Rafael Shigueo Okamoto
Rodrigo Noda Akiyama
Bruna Akie Kanezawa
Dirce Tieko Sagava Kizaki
Elena Hissae Takahashi Nakasato
Silvia Harumi Kikuti Kanezawa
Laíse Midori Tokubo
Vanessa Sayuri Canetomi
Daniela Yuriko Tokubo
Karen Lumi Nakasato
Luciana Ayumi Suyama Kawamata
Thais Hitomi Canetomi
Larissa Lumi Mada
Cláudio Noboru Ide
Nelson Yoshio Tanaka
Amanda Kaori Hamamoto
M/F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
F
1/10
Nascim.
21/04/87
28/02/91
11/08/94
03/03/93
02/05/96
06/03/96
20/12/97
06/07/97
13/04/90
11/02/63
17/06/94
27/06/95
04/07/95
13/07/97
20/06/97
16/02/96
17/01/97
09/03/98
06/06/97
26/08/91
15/03/88
13/05/65
06/08/75
25/11/94
28/02/94
26/06/94
06/05/96
22/04/96
16/12/97
12/12/95
29/05/97
18/01/09
22/09/96
19/01/95
20/08/99
18/10/99
01/03/99
09/04/99
23/01/00
13/05/91
17/05/62
03/12/71
01/01/62
12/11/93
09/03/94
23/05/97
22/06/95
27/11/97
18/05/95
31/07/98
14/04/95
08/07/67
09/03/98
Classe
AM
AM
AM
AM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
AF
AF
AF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
CM
CM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
AF
AF
AF
AF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
BM
AM
BF
Entidade
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Adamantina
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
Araçatuba
15:35h
Sigla
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
XIII COMPETIÇÃO ADULTO JUVENIL INFANTIL NIKKEI DE ATLETISMO - CAJINA
COTP - SP, 27 de Março de 2011 - 15:35h
Inscr.
1746
1747
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
355
331
332
333
334
335
336
337
338
341
342
348
356
339
340
343
344
345
346
347
349
350
351
352
Atleta
Laura Arcangelo Nakamura
Jaqueline Hitomi Funatsu
Alex Yoshida Borghi
Anderson Noyori
Bruno Isoda
Carlos Mysuguti
Daniel Kakinoki
Edison Suguiyama
Eduardo Makihara
Eiji Yassunaga
Eric Sigaki Martins de Jesus
Fabio Kovach Hayashida
Fabricio Morita
Fernando Makino de Medeiros
Fernando Okano
Fumio Mori
Gelson Yamamoto
Gerson Kumagaia
Gustavo Hashimoto
Hideo Xibuta
Jamil Aparecido Shimizu
Janio Kenji Matsuura
Kazuyuki Tateoka
Lucas Kenji Iqueda
Marcio Kawashima
Massaki Minowa
Nobuyuki Tateoka
Rafael Hideo Takinami
Renato Akio Kaneoya
Ronaldo Sakai
Sérgio Yukio Nishioka
Yudi Hashimoto
Samuel Shitara
Jose Hamilton Kariya
Khristyan Yukio Kawashima
Marcelo Ganaha
Marcelo Yukio Kichise
Masayuki Tateoka
Plymio Nobuyoshi Nishimura
Alessandro Hideyuki Ono
Andre Jun Kussano
Dener Massanori Kanegawa
Fabio Eiji Matsuda
Rafael Eidi Hashimoto
Mauricio Keiti Takaki
Christian Massaaki Oskata
Daniel Sigaki Martins de Jesus
Herbert Horikawa Martins
Leonardo Jun Nakaoka
Matheus Hiroyuki Yamamura
Matheus Komatsu Yoshizane
Rafael Arakaki
Rafael Hideaki Ruivo Yamamura
Rodolfo Ikeda Lima
Rodrigo Takao Kawakami
Vinicius Kiyoshi Melo Oshiro
M/F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
2/10
Nascim.
13/10/95
24/03/94
03.04.1993
18.12.1994
14.07.1992
06.08.1994
16.05.1992
23.06.1994
03.05.1996
31.05.1995
25.05.1995
22.10.1997
07.08.1997
20.06.1993
02.01.1997
24.02.1997
11.03.1997
04.11.1995
11.10.1999
19.05.1996
21.06.1998
16.08.1996
16.12.1997
27.12.1996
23.04.1997
Classe
BF
BF
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Entidade
Araçatuba
Araçatuba
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
15:35h
Sigla
ARA
ARA
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
XIII COMPETIÇÃO ADULTO JUVENIL INFANTIL NIKKEI DE ATLETISMO - CAJINA
COTP - SP, 27 de Março de 2011 - 15:35h
Inscr.
353
354
357
358
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
279
288
289
290
291
292
293
294
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
1661
1663
1664
1665
1666
1668
1669
1670
Atleta
Wilian Mikio Ono
Willian Shinji Numada
Vitor Takao Suganuma
Fernando Kenji Mori
Daniela Sakai
Elisa Kazue Tateoka
Ely Kanegawa
Flavia Miyamoto
Hakue Ikeda Kichise
Harumi Nakaoka
Juliana Kichise
Kaori Kanegawa
Karina Akemi Hirota Mori
Leila Hashimoto
Leticia Uramoto Mysuguti
Luana Takasaki
Luci Chitomi Terakado Hirata
Marcia Sato Kanegawa
Marilce M. K. Suguiyama
Mayra Lie Miyamoto
Mika Matsuyama Okuizumi
Rubiane Mitie Okamoto
Seikoyume Tateoka
Yumi Makihara
Caroline Arisa Matsuda
Jaqueline Tominaga Gouveia
Tatiane Ayumi Numada
Yasmin Sayuri Kawashima
Camila Suemi Kussano
Sabrina Nishioka
Sarah Sasahara de Oliveira
Tiemi Hashimoto
Lilian Litsuko Hashimoto
Caterine Yukari Yamamura
Juliana Namie Yamamoto
Carolina Hirata
Alice Hirata
Aline Yumi Narimoto
Andressa Tami Noyori
Arissa Matsuyama Okuizumi
Elaine Nobue Nishimura
Gabriela Miyuki Hashimoto
Juliana Cristina Shimizu
Karen Mayumi Okuizumi
Mariana Yuri Shimizu
Milene Toshie Nishimura
Monica Nishioka
Paty Ayumi Matsuda
Flávio Tamanaha Ota
Cayo Cesar Villa Real Okino
Cassyo Augusto Villa Real Okino
Flavio Henrique Naito
Marcelo Egawa Henriques Dias
Roberto Massayoshi Uechi
Bruno Fernando Uehara
Alexandre Sanada
M/F
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
3/10
Nascim.
26.02.1998
09.05.1995
22.11.1999
26.12.1999
10.07.1993
15.10.1994
27.07.1993
29.03.1993
26.09.1996
10.05.1995
22.08.1997
17.05.1993
24.06.1993
19.05.2001
22.06.2001
19.04.2002
19.12.1998
02.12.1996
03.02.1997
05.06.1997
06.12.1998
29.10.1999
09.05.1998
11.01.1996
03.02.1999
19.12.2000
12.09.1999
04.10.1995
17/06/90
15/07/83
07/08/84
24/10/86
21/06/87
07/10/79
07/10/86
30/05/74
Classe
CM
CM
CM
CM
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
Entidade
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
15:35h
Sigla
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
XIII COMPETIÇÃO ADULTO JUVENIL INFANTIL NIKKEI DE ATLETISMO - CAJINA
COTP - SP, 27 de Março de 2011 - 15:35h
Inscr.
1673
1674
1675
1676
1656
1657
1658
1659
1651
1652
1653
1654
1684
1685
1682
1677
1678
1681
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
901
902
903
904
905
906
907
908
Atleta
Hiroaki Akashi
Rubens Massao Uechi
Fábio Koji Umehara
Mario Ota
Leandro Yuji Hocama
Clayton Kenji Higa
Rodrigo Tamae Oyagawa
Felippe Hiroyuki Tomei
Kenshin Akashi
Flávio Takaaki Hocama
Lucas Asano
Bruno Yuji Nishimura
Monica Emiko Uechi
Denise Sawatani
Natalia Sanada
Honoka Akashi
Gabriela Hatsumi Hocama
Juliana Tamahe Oyagawa
Adilson Takaoka
Jorge Kawazoe
Hisato Ohara
Atila Katata
Massato Yoshizumi
Yoiti Hashida
Masakatsu Shishido
Takashi Shishido
Massao Yoshizumi
Vitor Taiyo Deyama
Vitor Nomura
Lucas Kobayashi
Rodrigo Nakamura
Mikhael Raitz
Gabriel Esmério
Rodolfo Nakamura
Emerson Watanabe
Rodrigo Sakai
Kazue Yamanouchi
Fernanda Yamasaki
Satie Yamanouchi
Shizue Shirahata
Narumi Miyamoto
Miyuki Osato
Camila Murakami
Tatiana Ukai
Victoria Katata
Yaemi Shirahata
Kaori Miyamoto
Jéssica Yamanouchi
Cláudio Hatadani Junior
Peterson de Oliveira Yanaguihara
Fernando Hatadani
Luis Fernando Imanaka Ferreira
Marcio Kazuhiro Takahashi
Marcelo Sadao Takahashi
Paulo Roberto Kenishi Kiyonaga
Tales Yasuo Kamo
M/F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
4/10
Nascim.
14/04/70
02/04/55
19/08/73
20/11/61
29/07/94
14/03/94
03/07/94
29/01/93
22/10/98
15/02/96
26/08/95
15/02/95
18/06/85
06/02/81
25/04/92
04/09/02
26/02/97
27/05/96
02/04/93
17/04/93
12/06/93
26/02/93
22/06/94
10/03/95
30/05/95
03/04/96
01/07/96
29/07/95
21/10/95
31/07/96
24/07/97
28/03/97
20/05/97
21/09/91
12/02/93
13/04/95
01/06/95
30/08/96
14/05/97
15/12/97
14/09/98
02/12/98
09/04/99
04/06/99
24/05/99
28/08/85
08/02/91
29/10/89
08/04/89
24/03/82
07/08/84
27/05/89
17/02/84
Classe
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
AF
AF
BF
CF
CF
CF
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
AF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
Entidade
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
CASA VERDE
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Ibiuna
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
15:35h
Sigla
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
CVE
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
IBI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
XIII COMPETIÇÃO ADULTO JUVENIL INFANTIL NIKKEI DE ATLETISMO - CAJINA
COTP - SP, 27 de Março de 2011 - 15:35h
Inscr.
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
960
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
605
607
609
610
Atleta
Gilson Vieira Kamo
Fernando Koiti Sako
Daniel Chino
Reinaldo Seiji Itioka
Wagner Pacheco
Sandro Kazumi Nishio
Julio Akira Akatsuka
Everton Kinishi Kamo
Jairo Seiti Maeda
Milton Ken Kiyonaga
Gualter Vinícius Takeshi Matinaga
Eiji Cláudio Kawakubo
Marcos Massayuki Kihara
Jackson Partes
Mauricio Hideki Oikawa
Rafael Bueno Nitatori
Felipe Yudi Morita
André Felipe Anhaia Lopes
Willian Yasuo Hirakawa
Marcelo Kenichi Tadocoro
João Victor Shirata
Bruno Minoru Taguchi
Matheus Toshimitsu Taguchi
Walter Mamoru Tadocoro
Rafael Nagamatsu de Paula
Willian Seiji Hangai
Gabriel Kagohara Barbosa
Rosana Midori Takahashi
Eliane Sayuri Takahashi Nishio
Luciana Tokie Kawai
Elisa Yamasaki
Silvia Eiko Sako
Elisabete Oyakawa Hirakawa
Paula Roberta Emy Matinaga
Mariemi Yochie Kawai
Natalye Sathie Kawai
Patrícia Satie Kiyonaga
Daiane Nakazawa Rodrigues
Karine Mayumi Silva
Letícia Lie Kiyonaga
Alice Gomes Morita
Michele Nakazawa Rodrigues
Daniele Mayumi Hangai
Jéssica Nagamatsu de Paula
Paula Yuki Hirakawa
Jaqueline Nakazawa Rodrigues
Priscila Kihara
Roberta Hitomi Koga
Ingrid Aparecida Partes
Franciele Nagamatsu de Paula
Yoná Hirakawa Huggler
Sofia Maruyama dos Reis
Cleberson Lopes Yamada
Alberto Luís Fukuda
Marcel Kuwahara Soares
Cesar Massaharu Yokoyama
M/F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
5/10
Nascim.
06/01/90
18/11/83
24/02/83
01/11/86
02/08/81
21/05/81
05/03/72
21/04/91
09/11/76
05/08/61
15/03/87
12/12/68
23/05/85
23/02/79
08/05/92
21/09/95
20/05/93
21/08/93
28/11/93
07/07/94
11/06/94
11/05/95
20/10/98
07/07/96
05/09/95
19/01/99
10/05/99
06/09/87
06/05/80
26/07/80
03/11/67
10/01/81
07/11/58
14/09/90
03/05/84
04/07/90
24/10/90
02/04/90
23/10/91
12/08/92
02/01/92
08/02/93
12/02/92
25/11/93
01/02/98
08/04/97
20/01/95
30/03/98
27/09/96
06/09/96
13/06/96
02/01/97
20/08/74
11/03/84
06/03/87
11/04/88
Classe
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
BF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
AM
AM
AM
AM
Entidade
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mairinque
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
15:35h
Sigla
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MIR
MIR
MIR
MIR
XIII COMPETIÇÃO ADULTO JUVENIL INFANTIL NIKKEI DE ATLETISMO - CAJINA
COTP - SP, 27 de Março de 2011 - 15:35h
Inscr.
615
626
616
617
619
620
623
624
625
629
630
631
636
637
638
641
642
643
644
645
646
650
651
659
661
654
655
656
657
658
662
403
404
406
407
408
409
410
411
412
1801
1802
1803
1804
1810
1805
1806
1808
1809
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
Atleta
Nicolas Sejimo de Ávila
Yan Inoue
Rafael Yoiti Kanda
Fernando Hisao Aoki
Gabriel Tanikawa Torresan
Vitor Massayuki Nakashima
Anderson Yoshikazu Minami
Murilo Motoori Barbi
Gustavo Sunada
Marcio Shudi Kanda
Milton Yoshihiko Haikawa
Ewerton Toshiaki A.Nakashima
Ricardo Okayama Nagamatsu
Bruno Shinji Shimada
Felipe Yuiti Nakamura Abe
Maristela Emiko Y. Kanda
Idegênia Tomiko Manjome
Luci Mary Mabuchi
Evelyn Megumi Abe Hamada
Thaís Lumi Sunada
Fernanda Kamijo Fukase
Izabela Kamijo Fukase
Roberta Yoko Kanda
Lena Akane Yuba
Beatriz Mieko Aoki
Celina Midori Ichikawa
Luana Lumi Minami
Regina Akemi Iwaki
Maysa Aimi Yoshida
Renata Vendrame Katayama
Caroline Megumi Hosoya
Kevin Assakura
Rodrigo Yamamoto
Fernando Umeji
Eduardo Haguio
Krystian Assakura
Andre Haguio
Fernando Tutihashi
Krys Assakura
Alicia Tutihashi
Hisahiro Watanabe
Seishi Nakamura
Sussumu Kozaki
Massami Matsuoka
Hajime Kimura
Shizuo Abuno
Yoichi Takeyasu
Akira Ando
Mitsuo Kawatsu
Akemi Kawabata
Yoshiko Kawabata
Tiemi Okamura
Yumi Okamura
Eri Okada
Yukari Kakuda
Lumi Ii
M/F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
6/10
Nascim.
30/01/91
94/11/94
17/08/92
07/04/92
15/02/93
06/12/93
17/02/94
14/12/94
09/10/94
22/08/95
18/03/96
25/05/96
05/05/99
12/02/99
25/02/99
28/08/60
20/05/73
17/11/78
08/01/82
11/06/82
28/11/90
14/04/92
29/12/93
24/03/97
24/10/98
07/06/95
13/10/96
12/03/96
14/10/97
05/05/97
13/07/98
24/12/94
19/12/94
13/04/97
03/09/96
29/05/95
13/03/95
08/03/95
29/03/93
02/09/98
Classe
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
AF
AF
AF
AF
AF
AF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
BF
CF
AM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
AF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
Entidade
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mirandópolis
Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
PILAR DO SUL
15:35h
Sigla
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
MOG
MOG
MOG
MOG
MOG
MOG
MOG
MOG
MOG
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
XIII COMPETIÇÃO ADULTO JUVENIL INFANTIL NIKKEI DE ATLETISMO - CAJINA
COTP - SP, 27 de Março de 2011 - 15:35h
Inscr.
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1410
1411
1412
1414
1415
1416
1417
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1481
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1460
Atleta
Bruno Ryu Kakishita
Carlos Makoto Isonaka
Carlos Seikiti Nozaki
Eduardo Morita Ishihara
Erick Seiji Fugiwara
Guilherme Lopes Yamamoto
Hector Hideki Fugiwara
Helio Tsutomu Matayoshi
Henrique Teruo Arai
Leandro Aragusuku
Leilson Tetsuya Tamashiro
Marcelo Kina
Marcelo Yoshihiro Fukumoto
Mauro Yoshio Yabusaki
Orlando Watanabe Junior
Rui Lyu Komi
Tiago Yuzo Hendo
Victor Akira Noguti
Alexandre Toshio Mizumoto
André Hiroshi Mino
Danillo Kazuya Koga
Diego Chichinato Yoshihara
Douglas Kiyoshi Hirosse
Eduardo Tadao Mizumoto
Gabriel Ishikawa dos Santos
Henrique Matsutake
Henrique Akihiro Toyota
Renato Hikaru Nakamura
Roberto Toshihiro Asano
Rodrigo Yu Yabusaki
Rubens Yuji Shinozaki
Ugo Tomio Sakai
Victor Akio Hanhu Furukawa
William Shinji Fukumoto
William Yoshio Iwamoto
Bruno Hideshima
Dênis Ken Mori
Fabio Nozoie
Felipe Hanesaka
Fernando Takeda
Guilherme Akio Makuda
Gustavo Kazuo Kasahara
Heitor Kenzo Koga
Iago Fukushima
Nicholas Akio Tanigami
Nicolas Jun Miyakawa
Roberto Minoru Tagusagawa
Yuri Nakashima
Danilo Chichinato Yoshihara
Camila Keiko Mizumoto
Dalva Midori Fukumoto
Denise Dainezi Watanabe
Denise Moral Nakamura
Evelyn Kaori Tatsuta
Isabel Moral Nakamura
Luciana Morita Ishihara
M/F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
7/10
Nascim.
06/03/90
04/06/65
22/10/84
08/08/89
13/06/91
29/05/81
13/06/91
16/09/85
17/06/90
09/10/89
24/04/84
25/02/84
19/04/85
02/06/63
10/03/91
25/03/70
24/08/89
10/08/89
23/09/92
25/06/93
10/07/93
24/08/93
26/02/93
19/12/94
28/06/93
17/10/92
05/12/92
19/05/92
07/11/94
01/12/92
16/11/94
29/04/92
01/07/93
03/05/94
13/01/92
11/23/96
17/08/97
24/10/95
26/05/97
08/11/95
16/06/97
23/04/95
12/04/96
15/12/96
08/04/95
18/10/97
29/04/97
03/09/96
01/11/95
02/09/91
20/05/69
14/12/62
05/06/86
30/09/82
09/01/61
10/01/85
Classe
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
Entidade
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
15:35h
Sigla
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
XIII COMPETIÇÃO ADULTO JUVENIL INFANTIL NIKKEI DE ATLETISMO - CAJINA
COTP - SP, 27 de Março de 2011 - 15:35h
Inscr.
1461
1462
1463
1464
1480
1482
1483
1465
1466
1467
1469
1470
1484
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1485
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
Atleta
Marcia Naomi Yabusaki Makuda
Rosana Tagusagawa
Taeko Tagusagawa
Tereza Noriko Yoshizawa Arai
Deise M. K. Kanamori
Celina Izumi Sato
Katsue Handa Iamamoto
Aline Miyuki Kakishita
Fernanda Akemi Kubota
Fernanda Miki Honda
Lidia Jorge Tasima
Mariana Hokamura
Paula Akemi Hasu
Débora Midori Nozoie
Fernanda Mie Kanamori
Gabriela Otsubo dos Santos
Jéssica Rumi Koyama
Karina Midori Tsushima
Paula Rissa Sato
Thamy Miyoshi Takahashi
Vivian Sayuri Miyano
Leila Tiemi Matsuda
Enio Massaki Tatsuta
Magellan Takanori Amanuma
João Vinicius Yonezawa
Felipe Issamu Nishitani
Daniel da Silva Tengan
Aurélio Fushiki
Claudio Makoto Ikeda
Yukinori Yanai
Luis Felipe Tashiro
Marcel Hideki Ito
Diogo Eiji Kuribayashi
Alan Kei Açakura
Eric Hideki Matsumoto
Guilherme Yudji Iwanaga
William Douglas Montanini
Gustavo Noboru Inoue
Leonardo Hajime Kondo
Marcelo Koiti Hotta
Augusto Ossamu Sumida Untem
Ricardo Keniti Ishida
Yoshihide Kashiwaba
Tiago Fumio Akagi
Diogo Saiji Sugimoto
Arthur Kendi Fukuhara
Victor Shigueo Kondo
Bruno Akira Baba
Tiago Shoiti Utida
Cristian Kazuhiro Miyazaki
Nicholas Mamoru Haneda Goto
Felipe Naoki Matsumoto
Victor Yudji Kariatsumari
Eric Yudi Goto
Osvaldo Takashi Matsumoto
Seiryo Kashiwaba
M/F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
8/10
Nascim.
17/08/68
25/10/92
26/09/68
25/12/53
11/08/70
16/08/67
06/03/64
18/08/92
26/01/92
16/04/94
06/11/94
07/10/94
18/08/97
06/09/97
09/08/95
04/05/95
26/06/96
17/01/97
16/07/95
23/05/96
20/08/97
02/02/97
23/10/84
22/12/88
24/12/89
23/08/90
27/08/90
01/10/90
19/05/69
04/04/60
08/09/87
15/10/91
08/11/91
17/02/92
19/03/92
16/06/92
24/11/92
27/09/91
28/02/93
11/03/93
04/09/93
14/11/97
23/02/94
25/03/94
10/04/94
25/04/94
26/10/94
03/11/94
22/01/95
04/02/95
23/09/95
24/02/96
16/04/96
18/12/96
19/06/97
27/10/97
Classe
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
AM
BM
BM
BM
CM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Entidade
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
15:35h
Sigla
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SAU
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
XIII COMPETIÇÃO ADULTO JUVENIL INFANTIL NIKKEI DE ATLETISMO - CAJINA
COTP - SP, 27 de Março de 2011 - 15:35h
Inscr.
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
Atleta
Gabriel Ryo Hioki
Douglas Mitsuo Sugimoto
Daniel Kenji Ogata
Marlon Dyo Fukuda Koga
Diego Takeshi Kaburaki
Leandro Gerardi Shimba
Danilo Yamamoto Nanbu
Daniel Massayuki Yoshino
Eduardo Messias Hirano Padrão
Felipe Kenzo Maezato
Matheus Kawano Ito
Leonardo da Silva Tengan
Daniel Shoske Ichiki
Bryan Shinji Haneda Goto
Fabio Yugi Iwanaga Inaba
Celina Toshiko Tsubamoto
Karen Yoshiko Kataoka
Priscila Kawakami dos Reis
Marina Mayumi Azuma
Iryna Hirata Prist
Bianca Yuki Kanamura
Cintia Ansai Ikeda
Marcia Hiroko Ikeda Hanayama
Renata Junko Miyamoto
Patricia Natsumi Matsumoto
Nathalie Kawano Ito
Agnes Rumi Hanayama
Tais Yukie Utida
Thais Yukari Goto
Susana Sumire Nakasato
Gabriela Satie Nakasato
Priscila Natsuko Matsumoto
Renata Saori Shimizu
Karina Maebayashi
Livia Harumi Hotta
Melissa Tanaka
Larissa Aki Terada
Emili Nakada
Erika Nakada
Julia Miwa Açakura
Fernanda Kaori Shimizu
Kamila Tiemi Honma
Julia Ayume Monobe
Douglas Seiji Shirata
Luiz Kazuo Kobashi
Marcelo Yudi Akagi
Danilo Keiti Yamashita Nakasato
Leonardo Jun Akagi
Alexandre Akira Kariatsumari
Fábio Mikio Y. Nakasato
Maira Kondo
Sharon Kusuke
Luciene Yumi Kohama
Beatriz Celestino Kaneko
Liliana Akina Baba
Alessandra Tami Kohama
M/F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
9/10
Nascim.
08/11/97
07/10/95
13/03/95
20/11/92
27/10/86
31/05/89
23/09/85
06/09/88
09/04/91
17/04/97
26/02/98
18/08/98
23/06/98
25/08/99
20/12/99
05/12/84
29/07/80
28/11/86
31/05/89
13/07/89
06/03/86
18/05/74
06/01/64
31/07/81
21/01/92
22/09/92
14/12/92
19/01/93
18/02/93
24/06/93
05/12/93
09/05/94
22/09/95
22/09/96
10/01/97
25/03/97
14/02/98
27/05/98
27/05/98
29/05/98
15/03/99
29/05/99
03/10/99
17/11/88
17/04/85
30/05/86
27/07/88
16/11/91
28/04/93
02/06/95
18/11/91
02/06/78
29/08/92
23/01/96
08/03/96
26/04/97
Classe
CM
CM
CM
BM
AM
AM
AM
AM
AM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
AM
AM
AM
AM
AM
BM
CM
AF
AF
BF
CF
CF
CF
Entidade
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
15:35h
Sigla
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
SJT
XIII COMPETIÇÃO ADULTO JUVENIL INFANTIL NIKKEI DE ATLETISMO - CAJINA
COTP - SP, 27 de Março de 2011 - 15:35h
Inscr.
1291
1292
1293
1951
1952
2301
2302
2303
2304
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2226
2213
2214
2215
2222
2225
2216
2217
2218
2219
2221
2223
2233
2232
1748
Atleta
Thamily Rye Iabmoto
Francieli Tanji
Aline Yukimi Matsuda
Koiti Nishimoto
Adriano Nishimoto
Andrey Takeshi Noguchi
Caique Yukio Ueda
Rogerio Shohei Asato
Vitor Yamane
Juliana Takeishi
Mariana Takeishi
Renata Megumi Yamashita
Emilly Lumy Sato Valentim
Larissa Naomi Kawakatsu
Milena Yuki Sato
Veronica Akemi Kawakatsu
Ian Kikuti Tagusagawa
André Makoto Ono
Maurício Haruo Furukawa
Ricardo Hiroshi Hagio
Gustavo Hideki Sakae
Rodrigo Kei Kuromoto
Lucas Eiji Otsu
Ricardo Tadashi Ono
Matheus Silvestrin
Rafael Shin-iti Utsumi
Kayo Maruyama Kashiwaya
Rogério Kiyoshi Osaki
Celina Mari Otsu
Angela Naomi Ono
Lucas Yudi Futino Ota
M/F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
10/10
Nascim.
11/12/91
09/12/92
05/06/1996
21/06/93
01/01/92
16/07/94
15/12/92
27/10/94
15/07/96
08/05/86
08/05/86
19/03/84
20/06/97
21/06/95
28/02/98
13/02/97
07/03/89
02/04/92
17/09/94
26/08/94
07/11/94
11/07/92
21/12/97
05/03/97
19/01/98
02/05/98
28/03/99
19/06/95
15/04/94
16/02/95
24/12/97
Classe
AF
BF
CF
BM
BM
BM
BM
BM
CM
AF
AF
AF
CF
CF
CF
CF
AM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
BF
CF
CM
Entidade
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
São Judas Tadeu
Jales
Jales
Suzano
Suzano
Suzano
Suzano
Suzano
Suzano
Suzano
Suzano
Suzano
Suzano
Suzano
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Vargem Grande
Araçatuba
15:35h
Sigla
SJT
SJT
SJT
JAL
JAL
SUZ
SUZ
SUZ
SUZ
SUZ
SUZ
SUZ
SUZ
SUZ
SUZ
SUZ
VGP
VGP
VGP
VGP
VGP
VGP
VGP
VGP
VGP
VGP
VGP
VGP
VGP
VGP
ARA

Documentos relacionados

Finais

Finais BM NC 1708 Yuji Nagata BM NC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Leia mais

Atletas

Atletas 5016 César Henrique Kamakawa

Leia mais

Geral

Geral 1406 Douglas Yuji Saito AM SC 1400 André Hiroshi Mino AM SC

Leia mais

Atletas

Atletas 323 Átila Katata M 324 Keiti Takaki M 325 André Lopes M 326 Massao Yoshizumi M 327 Sussumu Kosaki M 328 Shizuo Abuno M 329 Masakatsu Shishido M 330 Gustavo Hideki Sakae M 331 Hajime Kimura M 332 Ma...

Leia mais

Atletas

Atletas 356 Lucas Nakazawa 359 Noriyuki Nomura 361 Caroline Arisa Matsuda 362 Leticia Kiyonaga 363 Yoshiko Kawabata 364 Celina Mari Otsu 365 Jaqueline Tominaga Gouveia 366 Tiemi Hashimoto 367 Lilian Litsuk...

Leia mais

Relatório: Notas da prova P1 Código Nome P1 6531125

Relatório: Notas da prova P1 Código Nome P1 6531125 Karin Yukie Tanaka Kelly Torres dos Reis Oliveira Kim Hoffmann Laura Cristina Vaniqui de Santana Laura de Sousa Nakel Leandro Ishioka Leire Calvillo Mendoza Leonardo Hideo Okamoto Marroquini

Leia mais

Atletas

Atletas 1715 Kely Tamanaha Ota F 1716 Juliana Tamahe Oyagawa F 1717 Honoka Akashi F 101 Claudio Noboru Ide M 103 Fernando Hiroaki Noda Akiyama M 104 Guilherme Kazuo Sakamoto M 105 Roberto Seiji Katsuki Fil...

Leia mais

Atletas

Atletas Praia Grande-SP, 19 de Outubro de 2010 - 13:27h

Leia mais

Atletas

Atletas Praia Grande-SP, 25 de Abril de 2010 - 10:40h Inscr.

Leia mais

Atletas

Atletas Eduardo Morita Ishihara M

Leia mais

Atleta

Atleta Caieiras-SP, 21 de Junho de 2009 - 14:08h

Leia mais