Forum: Kinh nghiá»⁄m hồc tiếng NhẠt

Сomentários

Transcrição

Forum: Kinh nghiá»⁄m hồc tiếng NhẠt
NgoiLaiBenNhau
Forum: Kinh nghiệm hổc tiếng Nháº-t - 日本語相談室
Topic: Du hổc!!!
Subject: Re: Du hổc!!!
Posted by: nganphan
Posted on: 2009/4/28 12:18:55
Em cảm ơn aka47 nhiổu! Vâng,em cũng đã đổc các trưổng rồi ah,nhưng em
muốn biết rõ hơn chút nữa.ĕợt vừa rồi em có nộp hồ sơ và o trưổng
Hổc viện Tokyo-Sanritsu nhưng năm nay trưổng ko nhân hổc sinh VNam nên
ngưổi phụ trách hồ sÆ¡ of em Ä‘a hÆ°á»›ng em và o trưổng Nháº-t ngữ Ken,em ko
biết trưổng nà y tnao? chất lượng dạy có tốt ko?va sự quan tâm of trưổng
đối với hổc sinh nước mình ra sao?Có le trong NLBN cũng có nhiổu anh chị
đã va Ä‘ang hổc bên Nháº-t, váº-y anh chị có cảm nháº-n j vổ trưổng mình đã
chon vá hiện tại việc hổc của a chị tnao?Mong anh chị sẽ tư vấn giùm
em.Em cám ơn!!!
http://nlbn.net
2016/10/1 19:58:59 / Page 1

Documentos relacionados

Forum: Thông báo

Forum: Thông báo Forum: Thông báo Topic: Thu lại quyổn sá»- dụng chức năng uploadfile Subject: Thu lại quyổn sá»- dụng chức năng uploadfile Posted by: rollingstone Posted on: 2007/2/3 7:35:14 Nh...

Leia mais

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt Forum: Tà i liệu hổc tiếng Nháº-t - 日本語教敕 Topic: Tổng hợp 99 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nháº-t cấp 1 (日本語文法一級㕾㕨ゕ) Subject: A(ã•Ÿ)㕌最後B Posted...

Leia mais

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt 㕊啕㕄啈ゕ㕛㕕㕠㕕㕄 Thông tin liên quan: Thông tin liên hệ từ website: WEB㕋ら 㕊知ら㕛 Cảm Æ¡n bạn đã gá»-i thông tin liên hệ tá»›i công ty: ? KẾT QUẢ TÃŒ...

Leia mais