Manual - Trekkinn

Сomentários

Transcrição

Manual - Trekkinn
HEART RATE MONITORS
TOPLINE
G
E
R
M
A
N
Y
NORSK
SUOMI
W W W. S I G M A S P O R T. C O M
HEART
PC 9
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
RATE
WOMAN / MAN
Sisältö
Suomi
1
Uusi PC 9-syketietokoneesi
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Esipuhe ja pakkauksen sisältö
Yleiskatsaus: kello, symbolit ja näytön rakenne
Näppäimet/Katsaus toimintoihin
Päävalikot (Toiminnot)
Asetusten säätäminen
2
Harjoittelu
3
4
5
6
7
2.1 Rintavyön/ohjaustankokiinnikkeen asettaminen
2.2 Harjoittelu PC 9: n avulla
TRAINING MANAGERin kutsuminen
Harjoittelun seuranta TIME MENU (AIKAVALIKOSSA)
Harjoittelun seuranta HEART MENU (SYKEVALIKOSSA)
3
Tietoja
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Hyödyllistä tietoa sydämen syketaajuudesta (HF)
Tärkeitä ohjeita
Usein kysyttyjä kysymyksiä ja asiakaspalvelu
Pariston vaihto
Takuu
18
19
20
21
21
PC 9: n toiminnot
AVG
HEART
RATE
TRAIN
TIME
2
LIMIT
12/24
DATE
ZONE
INDICATOR
SIMPLE
USE
KCAL
HEART
TRAIN
PULSE
ZONES
MANAGER
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
11
12
12
14
16
1. Uusi PC 9-syketietokoneesi
1.1 Esipuhe ja pakkauksen sisältö
Esipuhe
Sydämellinen onnittelumme SIGMA SPORT®
Puls Computer -syketietokoneen valinnasta.
Tämä PC 9 tulee olemaan vuosia uskollinen
kumppanisi urheilussa ja vapaa-aikana.
SUOMI
PC 9 on teknisesti vaativa mittausväline.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi
tutustuaksesi tämän syketietokoneen
toimintoihin.
SIGMA SPORT® toivottaa sinulle miellyttäviä
hetkiä PC 9:n parissa.
Syketietokone PC 9
Elastinen vyö
Sykkeen vastaanottaja ja lähetin
Polkupyöräkiinnike O-renkaalla
3
1.2 Yleiskatsaus: kello, symbolit ja näytön rakenne
4. Menu POINTER
(Valikko-OSOITIN)
1. ZONE-INDICATOR
SET
2. CLOCK format
(KELLO-formaatti)
TIME
3. RUNNING MAN
00:00
TRAIN
0:00:00:00:00
0:00:00:00:00
0:00:00
HEART
1. ZONE-INDICATOR
ZONE-INDICATOR näyttää, missä kolmesta
harjoitteluvyöhykkeestä paraikaa harjoittelet.
2. CLOCK format (KELLO-formaatti)
12 tunnin tilassa näet, näytetäänkö kellonaikaa aamupäivällä
(AM) vai iltapäivällä (PM).
3. RUNNING MAN
RUNNING MAN ilmestyy näyttöön aina silloin, kun TRAINING
MANAGER -harjoitusvalmentaja on aktivoitu.
4. Valikko-OSOITIN
OSOITIN osoittaa sitä valikkoa, jossa paraikaa olet.
4
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
1.3 Näppäimet/Katsaus toimintoihin
Näppäinten toiminnot
Toimintonäppäin 1
Toimintonäppäin 2
Miinus
Valikon
taaksepäinselaus…
… tai näytetyn
lukuarvon alentaminen.
Näppäimen
toiminto
näytetään
näytössä.
TRAIN
TIME
Ei ilmoitusta
näytössä =
EXIT-toiminto
SET
HEART
Plus
Valikon
eteenpäinselaus…
… tai näytetyn
lukuarvon
korottaminen.
T-Managernäppäin
PC 9 siirtyy
suoraan TRAINING
MANAGER
-valikkoon
Toimintojen yleiskatsaus
HEART
HEART
(Sykevalikko)
- Training time
(Harjoitteluaika)
- Average heart rate (HR)
(Sydämen keskimääräinen
syketaajuus (HF))
- Kcal consumption (Kcal-kulutus)
- Total calorie consumption (total kcal)
(Kcal-kokonaiskulutus (Total Kcal))
TRAIN
SET
TIME
TIME
(aikavalikko)
- Clock (Kello)
- Health Zone
- Fitness Zone
- Power Zone
- Total time
(Kokonaisaika)
SUOMI
Näppäimen
toiminto
näytetään
näytössä.
SET (Asetus)
- Language (Kieli)
- Heart Rate zones
(Sykevyöhykkeet)
- Clock (Kello)
- Date (Päiväys)
- Beep (Ääni)
- MY NAME
(“Nimeni”
MANAGER
- Training Manager
5
1.4 Päävalikot (toiminnot)
PC 9 on jaettu viiteen päävalikkoon. Se,
missä päävalikossa kulloinkin olet, näytetään
Menu POINTER (valikon-OSOITTIMEN) ja
näytössä esitetyn kuvauksen avulla.
PC 9:n viisi
päävalikot
TRAINING MANAGER (MANAGER)
SET
TIME
130
TRAINING
TRAIN
OFF START
0:00:00
HEART
Tietoja alk. s. 12
SETTING (SET)
ASETUS
SET
TIME
130
TRAIN
ENTER
SETTING
Tietoja alk. s. 7
HEART
TIME MENU (TIME)
AIKAVALIKKO
SET
TIME
TIME
TRAIN
ENTER
130
Tietoja alk. s. 14
HEART
HEART MENU (HEART)
SYKEVALIKKO
SET
TIME
130
HEART
6
TRAIN
ENTER
HEARTRATE
TRAINING MANAGERissa aloitat, lopetat ja
keskeytät harjoittelun. Painamalla T-Manager –
näppäintä pääset joka valikosta suoraan
TRAINING MANAGERiisi.
Tietoja alk. s. 16
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
1.5 Asetusten säätäminen
Enne harjoittelun aloittamista tulee PC 9
“herättää”.
PC 9:n
aktivointi
Pidä sitä varten haluamaasi näppäintä
painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan.
SUOMI
SET
10:45
TRAIN
17.JAN.09
TIME
Ennen harjoittelua ja sen jälkeen voit käyttää
PC 9: tä tavallisena kellona. Näytössä näkyy
nyt päiväys, kellonaika ja “PC 9”.
PC 9
HEART
SET
10:45
HOLD 3SEC
TRAIN
17.JAN.09
TIME
PC 9:n aktivoimiseksi tulee sinun pitää haluamaasi
näppäintä painettuna vähintään kolmen sekunnin
ajan. Siirryt automaattisesti päävalikkoon
TRAINING MANAGER.
HEART
Syötä ennen harjoittelun alkua henkilökohtaiset
tietosi valikossa ASETUS.
SETTING
MENU
asetus-valikko
Kellonaika, päiväys, hälytys jne. säädetään
myös tässä valikossa.
Tietojesi asetus tapahtuu kuvatun periaatteen
mukaisesti. Plus/miinus –näppäimellä siirryt
edelliseen/seuraavaan alavalikkoon tai säädät
numeroarvoa. Toimintonäppäimellä 2 vahvistat
ja näppäimellä 1 poistut valikosta.
SETTING
princip
asetus-periaate
Esimerkki: Kellonajan asettaminen
SETTING (ASETUS-valikon) esiinkutsuminen?
Painamalla plus/miinus-näppäintä
päävalikossa pääset ASETUS-valikkoon (SET).
SET
TIME
Paina ENTER kutsuaksesi esiin
ASETUS-valikon.
SETTING
TRAIN
ENTER
130
HEART
7
1.5 Asetusten säätäminen
SET
ENTER
TIME
TRAIN
EX
CLOCK
Mitä tulee säätää?
Näppäimillä plus/miinus valitset
asetustoimintojen välillä. Kellonaika
asetetaan valikkokohdassa KELLO (CLOCK).
Paina ENTER kutsuaksesi esiin
asetustoiminnon.
HEART
SET
TIME
10:45
TRAIN
EX CHANGE
CLOCK
Palataksesi takaisin asetustoiminnon
valintaan paina EX.
HEART
SET
TIME
24
TRAIN
OK
HOURS
Ajankohtaisen asetuksen muutos?
Paina CHANGE muuttaaksesi ajankohtaista
asetusta.
Formaatin muutos?
Näppäimillä plus/miinus muutetaan/
asetetaan vilkkuvat arvot.
Paina OK asetuksen vahvistamiseksi.
HEART
SET
TIME
10:46
CLOCK
-
TRAIN
SAVE NEXT
Paina NEXT vaihtaaksesi seuraavaan
kohtaan.
_+
HEART
SET
TIME
10:55
CLOCK
TRAIN
SAVE NEXT
-
Arvon asetus?
Näppäimillä plus/miinus korotetaan/
lasketaan vilkkuvaa arvoa.
Asetuksen tallentaminen?
Paina SAVE asetuksen tallentamiseksi
ja asetuksesta poistumiseksi.
_+
HEART
ASETUS-valikko
yleiskatsaus
8
PC 9:n ASETUS-valikko jakaantuu
seitsemään alavalikkoon.
Seuraavassa säädettävien toimintojen
yleiskatsaus.
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
1.5 Asetusten säätäminen
Alavalikko LANGUAGE
Vaihda kieli painamalla ENTER.
TRAIN
ENTER
LANGUAGE
HEART
SUOMI
SET
ENTER
HR ZONES
TRAIN
EX
TIME
Alavalikko HR ZONES
Paina ENTER sykevyöhykkeiden vaihtamiseksi.
Henkilökohtaisten tietojesi syöttämisen jälkeen
PC 15 laskee automaattisesti maksimisykkeesi
ja kolme harjoitteluvyöhykettäsi. Tarvittaessa
voit muuttaa näitä arvoja manuaalisesti.
EX
TIME
Paina plus/miinus siirtyäksesi
edelliseen/seuraavaan asetettavaan
toimintoon.
SET
HEART
Alavalikko HR ZONES
SET
MALE
TRAIN
EX CHANGE
TIME
Sukupuolen vaihtamiseksi paina CHANGE.
Asetuksesi tallennat painamalla SAVE.
HEART
EX CHANGE
TIME
30
TRAIN
SET
Ikäsi voit asettaa numeroittain. Paina CHANGE
muuttaaksesi – tallenna lopuksi painamalla
SAVE.
AGE
HEART
SET
75
WEIGHT KG
TRAIN
EX CHANGE
TIME
Painosi muuttamiseksi paina CHANGE.
Asetuksesi tallennat painamalla SAVE.
HEART
SET
190
TRAIN
EX CHANGE
TIME
Maksimisykkeesi lasketaan automaattisesti.
Arvoa voit muuttaa painamalla CHANGE.
MAXhRATE
HEART
TIME
EX CHANGE
105
TRAIN
SET
HEALTH-vyöhykkeesi (HZ) alin raja-arvo
lasketaan automaattisesti. Jos haluat
muuttaa tätä arvoa, paina CHANGE.
START HZ
HEART
EX CHANGE
TIME
120
TRAIN
SET
Jos haluat muuttaa automaattisesti lasketun
FITNESS-vyöhykkeesi (FZ) alinta raja-arvoa,
paina CHANGE.
START FZ
HEART
SET
150
TRAIN
EX CHANGE
TIME
Automaattisesti lasketun POWER-vyöhykkeesi
(PZ) alimman raja-arvon vaihdat painamalla
CHANGE.
START PZ
HEART
9
1.5 Asetusten säätäminen
SET
TIME
190
Power-vyöhykkeen (PZ) ylintä raja-arvoa voit
muuttaa painamalla CHANGE. Arvo ei saa
ylittää maksimisykettäsi!
TRAIN
EX CHANGE
END PZ
HEART
Jatkoa asetusvalikko
Alavalikko CLOCK:
Kellonaikaa muutat painamalla ENTER.
SET
ENTER
TIME
CLOCK
TRAIN
EX
HEART
Alavalikko DATE:
Paina ENTER päivämäärää muuttaksesi.
EX
ENTER
TIME
TRAIN
SET
DATE
HEART
SET
ENTER
TIME
BEEP
TRAIN
EX
Alavalikko BEEP:
Paina ENTER akustisen signaalin
kytkemiseksi päälle/pois päältä.
HEART
SET
ENTER
TIME
TRAIN
EX
Alavalikko MY NAME:
Paina ENTER henkilökohtaisen
tervehdyksen asettamiseksi.
MY NAME
HEART
10
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2. Harjoittelu
2.1 Rintavyön/ohjaustankokiinnikkeen asettaminen
Liitä lähetin elastiseen vyöhön.
SUOMI
Kiinnitysmekanismin avulla vyön pituutta
voidaan yksilöllisesti muuttaa. Säädä vyön
pituus niin, että se istuu hyvin, muttei liian
tiukkaan.
Asettakaa vyö paikoilleen niin, että lähetin
sijaitsee miehillä rintalihasten alapuolella ja
naisilla rintojen alapuolella.
SIGMA SPORT®-logon tulee aina näkyä
edestä ja olla oikein päin.
Nosta lähetinvyötä hieman irti ihosta. Kostuta
lähettimen taustapuolen vaotettuja alueita
(elektrodeja) syljellä tai vedellä.
Polkupyöräkiinnikkeen asentaminen.
11
2.2 Harjoittelu PC 9:n avulla
TRAINING MANAGER -harjoitusvalmentajalla
aloitat, lopetat ja keskeytät harjoittelusi.
Kaikki AIKA- ja SYKEVALIKOSSA sijaitsevat
tiedot koskevat sillä hetkellä käytettävää
TRAINING MANAGERia. Pääset TRAINING
MANAGERiin joka valikosta T-MANAGER–
näppäimen avulla.
TRAINING
MANAGER
PC 9 vastaanottaa signaaleja rintavyöltä.
SET
TIME
130
TRAINING
TRAIN
OFF START
Aloita harjoittelu painamalla START.
0:00:00
HEART
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
END PAUSE
Harjoittelu on aloitettu.
Eri harjoittelutiedot (AIKA- ja SYKEVALIKKO)
lasketaan.
RUNNING MAN osoittaa, että
TRAINING MANAGER on aktivoitu.
0:00:10
HEART
Keskeytä harjoittelu painamalla PAUSE.
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
END PAUSE
0:01:10
HEART
Kun haluat jälleen jatkaa harjoittelua,
paina uudelleen START.
SET
TIME
130
TRAINING
TRAIN
END START
0:01:10
HEART
Lopeta harjoittelu painamalla END.
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
END PAUSE
0:01:12
HEART
12
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2.2 Harjoittelu PC 9:n avulla
Vahvista harjoittelun lopettaminen
painamalla uudelleen END.
END
TRAIN
EX
TIME
Jos haluat jatkaa harjoittelua, paina EX.
SET
TRAINING?
Paina RESET harjoittelutietojen (AIKA- ja
SYKEVALIKKO) nollaamiseksi.
Huomio: Harjoittelutietojen nollaus poistaa
viimeisen harjoittelukerran harjoittelutiedot
kokonaan.
TRAINING
0:01:15
HEART
SET
YES
TRAIN
NO
TIME
Katso ensin harjoittelutietosi ennen tietojen
nollaamista uutta harjoittelukertaa
aloittaessasi. Paina YES harjoittelutietojen
nollamiseksi.
130
TRAIN
OFF RESET
TIME
Takaisin lepotilaan palaat painamalla OFF.
SET
RESET?
Näppäimellä NO tämä toiminto keskeytyy.
HEART
Tiedot on nollattu.
Paina OFF lepotilaan päästäksesi.
SET
TIME
130
TRAIN
OFF START
TRAINING
0:00:00
HEART
13
SUOMI
HEART
2.2 Harjoittelu PC 9:n avulla
AIKAVALIKOSSA näet kellonajan ja voit
kutsua esiin kolmen harjoitteluvyöhykkeesi
tiedot ja kokonaisharjoitteluajat. Lisäksi
tämä valikko tarjoaa sekuntikello - ja
hälytystoiminnot.
TIME MENU
(TIME)
aikavalikko
Paina ENTER TIME (AIKAVALIKKOON)
päästäksesi.
SET
TIME
130
TIME
TRAIN
ENTER
HEART
CLOCK (KELLO) näyttää päiväyksen
ja kellonajan.
SET
TIME
130
CLOCK
TRAIN
01.JAN.09
10:45
HEART
SET
TIME
130
HEALTH-Z
TRAIN
15% IN
HEALTH-Z – näyttö näyttää, kauanko olet
harjoitellut tämän vyöhykkeen sykealueella
(minuutit, tunnit ja kokonaisharjoitteluaika-%).
0:08:25
HEART
SET
TIME
130
FITNESS-Z
TRAIN
80% IN
FITNESS-Z – tässä voi nähdä, kauanko olet
harjoitellut tämän vyöhykkeen sykealueella
(minuutit, tunnit ja kokonaisharjoitteluaika-%).
0:35:20
HEART
SET
TIME
130
POWER-Z
TRAIN
0% IN
Näyttö POWER-Z selvittää, kuinka kauan olet
harjoitellut tämän vyöhykkeen sykealueella
(minuutit, tunnit ja kokonaisharjoitteluaika-%).
0:00:00
HEART
14
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2.2 Harjoittelu PC 9:n avulla
SET
RESET
130
TOTALTIME
TRAIN
EX
0:43:45
HEART
SUOMI
TIME
KOKONAISAIKA (TOT.TIME) ilmoittaa
jatkuvasti harjoitteluaikasi Training Managerin
ollessa aktivoituna. Näin voidaan koota
kokonaisharjoitteluaikoja pidemmän
aikavälin (viikkoja, kuukausia) aikana.
Voit itse päättää, koska nollaat tiedot
(RESET-toiminto).
15
2.2 Harjoittelu PC 9:n avulla
Päävalikossa HEART voit kutsua esiin kuluvan
harjoittelun erilaisia harjoittelutietoja.
HEART RATE
MENU
(HEART)
sykevalikko
HEARTRATE MENU
esiinkutsumiseksi painetaan ENTER.
SET
TIME
130
TRAIN
ENTER
HEARTRATE
HEART
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
73% MAX
ZONE INDICATOR näytön yläreunassa
näyttää, missä kolmesta sykevyöhykkeestä
sijaitset. Sen alla näet, monellako prosentilla
maksimisykkeestäsi sillä hetkellä harjoittelet.
0:43:45
HEART
TRAINTIME on ajankohtaisen harjoittelusi
harjoitteluaika.
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
73% MAX
0:43:45
HEART
AVERAGE osoittaa ajankohtaisen
keskiarvosykkeesi.
SET
TIME
130
AVERAGE
TRAIN
73% MAX
_125
HEART
Kohdassa KCAL näytetään ajankohtaisen
harjoitteluyksikön poltetut kalorit.
SET
TIME
130
KCAL
TRAIN
73% MAX
845
HEART
16
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2.2 Harjoittelu PC 9:n avulla
SET
RESET
130
TRAIN
EX
TOTALKCAL
845
HEART
SUOMI
TIME
Kun Tranining Manager on aktivoituna, lasketaan
kulutetut kalorit. TOTAL KCAL näyttää sinulle
kalorikulutuksen pidempänä ajanjaksona (viikot,
kuukaudet). Voit itse päättää, koska haluat
nollata tiedot (RESET-toiminto).
17
3. Tietoja
3.1 Hyödyllistä tietoa sydämen syketaajuudesta
Sydämen syketaajuus (HF), jota myös pulssiksi nimitetään,
ilmoitetaan lyönteinä minuutissa.
Sydämen maksimisyke
Sydämen maksimisyke (HF max.) on sillä hetkellä korkein
mahdollinen syke, jolla sydämesi lyö ruumiillisen suorituskykysi
äärirajalla. Yksilöllinen maksimisyke riippuu iästä, sukupuolesta,
tehovalmiudesta, lajikohtaisesta tehosta ja kunnosta. Paras
tapa selvittää oma maksimisyke on suorittaa rasitustesti.
Suosittelemme rasitustestin suorittamista lääkärin valvonnassa
ja sen uusimista säännöllisin väliajoin.
Maksimisyke voidaan
myös arvioida matemaattisella laskutoimenpiteellä:
Miehet:
210 – “puolet iästä” - (0,11 x oma paino kg) +4
Naiset:
210 – “puolet iästä” – (0,11 x oma paino kg)
Oikea harjoittelusyke
Harjoitteluvyöhyke on se alue, jolla sykkeen tulisi liikkua
tehokkaan ja kohdistetun harjoittelun aikana.
Urheilulääketieteellisestä näkökulmasta voidaan erottaa
kolme harjoitteluvyöhykettä:
18
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
3.1 Hyödyllistä tietoa sydämen syketaajuudesta
HZ (Health-Zone)
Kuntoilu 55 – 70% maksimisykkeestä
Suuntaus: Hyvää oloa (uudelleen-) aloittelijoille.
Tätä vyöhykettä kutsutaan myös ”rasvanpolttovyöhykkeeksi”.
Tässä harjoitetaan aerobista aineenvaihduntaa, eli lihakset
polttavat rasvoja ja hiilihydraatteja tai muuttavat ne energiaksi.
Fitness 70 – 80% maksimisykkeestä
Suuntaus: Kuntoa edistyneemmille.
Fitness-vyöhykkeessä harjoittelet jo huomattavasti intensiivisemmin.
Energia saadaan tässä pääasiassa hiilihydraattien palamisesta.
PZ (Power-Zone)
Teho 80 – 100% maksimisykkeestä
Suuntaus: Harjoittelua kilpaurheilijoille.
Tehovyöhykkeessä harjoittelu on erittäin intensiivistä ja siksi se
sopii ainoastaan kovaan harjoitteluun tottuneille kilpaurheilijoille.
Huomaa, etteivät yleiset harjoitteluohjelmat koskaan kykene
vastaamaan urheilijan henkilökohtaisia tarpeita! Siksi todella
ihanteellisen harjoitusohjelman pystyy laatimaan vain hyvin
koulutettu valmentaja, joka tuntee urheilijan henkilökohtaisesti.
3.2 Tärkeitä ohjeita
Mikäli näytössä ei näytetä sykettä, se saattaa johtua jostakin
seuraavista syistä:
• Sykkeen vastaanottajavyö ei ole asetettu oikein.
• Sykkeen vastaanottajan anturit (elektrodit) ovat likaiset tai
ne eivät ole kosteita.
• Sähköisen häiriölähteen aiheuttamia häiriövaikutuksia
(korkeajännitelinja, junarata jne).
• Lähettimen paristo (CR 2032) on tyhjä (tuote-nro. 00342).
Käänny lääkärisi puoleen ennen harjoittelun aloittamista - etenkin,
jos sinulla on todettu sydän- ja verisuonisairauksia.
19
SUOMI
FZ (Fitness-Zone)
3.3 Usein esitettyjä kysymyksiä ja asiakaspalvelu
Mitä tapahtuu, jos riisun rintavyön harjoittelun aikana?
Kello ei saa enää signaalia, näytössä näytetään “O” – lyhyen
tauon jälkeen PC 9 siirtyy lepotilaan (sekuntikello ei käy).
Mitä vaikutusta on siirtymisellä 24-tunnin näytöstä
12-tunnin näyttöön kellonajan esitystavan lisäksi?
PC 9 vaihtaa automaattisesti kiloista (24h-tila) paunoihin
(12h-tila).
Kytkeytyykö SIGMA SPORT® -syketietokone kokonaan pois
päältä?
Ei. Lepotilassa näytetään vain kellonaika, päiväys ja “PC 9”,
joten voit käyttää syketietokonetta myös tavallisena rannekellona.
Tässä tilassa PC 9 tarvitsee vain erittäin vähän virtaa.
Voinko käyttää rintavyötä juoksuhihnalla?
Kyllä – lähes kaikki vastaavat kardiolaitteet voivat
vastaanottaa ja näyttää signaaleja.
Ovatko SIGMA SPORT® – syketietokoneet vedenpitäviä ja
voidaanko niitä käyttää uidessa?
Kyllä – aina kolmen metrin syvyyteen saakka. Huomio: Älä käytä
näppäimiä veden alla, koska muutoin vesi saattaa tunkeutua
koteloon. Käyttöä merivedessä tulisi välttää, koska se saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Mikä on syynä, kun näyttö reagoi laiskasti tai siinä näkyy
tummia laikkuja?
Saatta olla, että käyttölämpötila on alitettu tai ylitetty.
Syketietokoneesi on suunniteltu lämpötiloihin välille 1°C – 55°C.
Mitä tulee tehdä, kun näyttö on himmeä?
Näytön himmeys saattaa johtua liian heikosta paristosta. Se
tulee vaihtaa uuteen mahdollisimman pian – paristotyyppi
CR 2032 (tuote-nro. 00342)
20
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
3.4 Paristonvaihto
Sykemittarissa ja rintavyössä käytetään paristoa CR 2032
(tuote-nro. 00342).
SIGMA SPORT® -syketietokone on erittäin tekninen mittauslaite.
Jotta sen toiminnot ja vedenpitävyys voitaisiin taata, tulee
paristonvaihto suorittaa erittäin huolellisesti. Väärän
paristonvaihdon seurauksena syketietokone saattaa
vaurioitua, sen myötä raukeaa myös oikeus takuuseen.
SUOMI
Kaikki henkilökohtaiset tiedot tulee syöttää paristonvaihdon
jälkeen uudelleen.
3.5 Takuu
Vastaamme puutteista kulloisellekin sopimuskumppanillemme
lakisääteisten määräysten mukaisesti. Paristot eivät kuulu
takuun piiriin. Takuutapauksessa pyydämme sinua ottamaan
yhteyttä syketietokoneen myyneeseen kauppiaaseen, tai
lähettäkää syketietokone ostokuitteineen ja kaikkine
lisätarvikkeineen postimaksu maksettuna osoitteeseen:
SIGMA Elektro GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Asiakaspalvelupuhelin + 49 (0) 63 21- 9120-118
Sähköposti: [email protected]
Takuuvaatimuksen ollessa oikeuttu vaihdamme laitteen uuteen.
Oikeus rajoittuu vain ajankohtaiseen malliin. Valmistaja pidättää
oikeudet teknisiin muutoksiin.
21
Innhold
Norsk
1
Bli kjent
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Forord og oversikt over innholdet i pakken
Oversikt over klokke, symboler og display
Tastene/funksjonsoversikt
Hovedmenyer (funksjoner)
Foreta innstillinger
2
Trene
23
24
25
26
27
2.1 Ta på brystbeltet, montere holdeinnretningen
2.2 Trene med PC 9
Starte TRAINING MANAGER (treningsmanager)
Kontrollere treningen i TIME MENU (tidsmenyen)
Kontrollere treningen i HEART MENU (pulsmenyen)
3
Informere
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Informasjon om hjertefrekvens (HF)
Viktig
Spørsmål som ofte blir stilt og service
Foreta skifte av batteri
Garanti
31
32
32
34
36
38
39
40
41
41
PC 9’s funksjoner
AVG
HEART
RATE
TRAIN
TIME
22
LIMIT
12/24
DATE
ZONE
INDICATOR
SIMPLE
USE
KCAL
HEART
TRAIN
PULSE
ZONES
MANAGER
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
1. Bli kjent
1.1 Forord og oversikt over innholdet i pakken
Forord
Hjertelig til lykke med valget av en Puls Computer
fra SIGMA SPORT. Din nye PC 9 kommer til
å være din trofaste følgesvenn i sport og
fritid i mange år framover.
PC 9 er et teknisk avansert måleinstrument.
Vennligst les bruksanvisningen nøye for å
gjøre deg kjent med de funksjonene som
denne Puls Computeren har.
SIGMA SPORT håper at du vil ha mye moro
med din nye PC 9.
NORSK
Puls Computer PC 9
Elastisk belte
Pulsmåler med sender
Sykkelholder med o-ring
23
1.2 Oversikt over klokke, symboler, display
4. Menu POINTER
(Meny-POINTER)
1. ZONE INDICATOR
SET
0:00:00:00:00
TIME
3. RUNNING MAN
(løpende mann)
00:00
TRAIN
2. CLOCK format
(KLOKKE-format)
0:00:00:00:00
0:00:00
HEART
1. ZONE-INDICATOR
ZONE-INDICATOR viser deg i hvilken av de tre treningssonene
du befinner seg.
2. KLOKKE-format (klokkeformat)
I 12h-modusen kan du se om klokken viser formiddag (AM)
eller ettermiddag (PM).
3. RUNNING MAN (løpende mann)
RUNNING MAN vises på displayet når TRAINING MANAGER
er aktivert.
4. Meny-POINTER (viser)
Pointeren viser til den menyen som du befinner deg i.
24
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
1.3 Tastene/funksjonsoversikt
Tastene
Funksjonstast 2
Funksjonstast 1
Tastens funksjon
kan sees på
displayet.
TRAIN
SET
TIME
Minus
Bla bakover
i menyene...
...eller redusere
den angitte tallverdien.
Pluss
Bla forover
i menyene...
...eller øke den
angitte tallverdien.
HEART
T-Manager tast
PC 9 går direkte
til TRAINING
MANAGERmenyen
Funksjonsoversikt
HEART
HEART
(Pulsmeny)
- Training time
(Treningstid)
- Average heart rate (HR)
(Gjennomsnittlig hjertefrekvens (HF))
- Kcal consumption (Kcal-forbruk)
- Total calorie consumption (total kcal)
(Totalt Kcal-forbruk (Total Kcal))
TRAIN
SET
TIME
TIME
(Tidsmeny)
- Clock (Klokke)
- Health-Zone
- Fitness-Zone
- Power-Zone
- Total time
(Totaltid)
SET (input)
- Language (Språk)
- Heart Rate zones
(Pulssoner)
- Clock (Klokke)
- Date (Dato)
- Beep (Lyd)
- “MY NAME”
(Mitt navn)
MANAGER
- Training Manager
25
NORSK
Tastens funksjon
kan sees på
displayet.
Hvis displayet
ikke viser noe =
EXIT-funksjon
1.4 Hovedmenyene (funksjoner)
De 4
hovedmenyene
til din PC 9
TRAINING MANAGER (MANAGER)
SET
TIME
TRAIN
OFF START
130
TRAINING
0:00:00
HEART
I TRAINING MANAGER starter, stopper og
pauser du treningen. Gjennom å trykke på
T-Manager-tasten kommer du rett fra alle
menyer og inn i din TRAINING MANAGER.
Informasjon fra s. 32
SETTING (SET)
input
SET
TIME
TRAIN
ENTER
130
Din PC 9 er delt inn i fem hovedmenyer.
I hvilken hovedmeny du befinner deg, blir
vist via meny POINTER en og gjennom
beskrivelsen på displayet.
SETTING
Informasjon fra s. 27
HEART
TIME MENU (TIME)
tidsmeny
SET
TIME
130
TIME
TRAIN
ENTER
Informasjon fra s. 34
HEART
HEART MENU (HEART)
pulsmeny
SET
TIME
130
HEARTRATE
HEART
26
TRAIN
ENTER
Informasjon fra s. 36
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
1.5 Foreta innstillinger
Før du begynner med treningen, må du
“vekke opp” din PC 9.
Aktivere
PC 9
For å gjøre dette, holder du en av tastene
nede i minst tre sekunder.
SET
10:45
PC 9
TRAIN
17.JAN.09
TIME
Før og etter treningen kan du bære PC 9
som en normal klokke. På displayet står
da dato, klokkeslett og “PC 9”.
SET
10:45
HOLD 3SEC
TRAIN
17.JAN.09
TIME
For å aktivere din PC 9 trykker du en av
tastene i tre sekunder. Da kommer du
automatisk til hovedmenyen TRAINING
MANAGER.
HEART
Klokkeslett, dato, vekkeklokke etc. blir
også stilt inn i denne menyen.
SETTING MENU
(input)
Innskriving av dine data skjer etter det
prinsippet som er beskrevet. Med pluss/minus
kommer du til den forrige/neste undermenyen
eller stiller inn en tallverdi. Ved hjelp av
funksjonstast 2 bekrefter du og med
tast 1 forlater du menyen.
SET
ENTER
TIME
Komme seg til SET-menyen?
Ved å trykke tastene pluss/minus
i hovedmenyen kommer du til SET-menyen
(input).
SET
prinsipp
130
SETTING
TRAIN
Før du begynner treningen, skriver du
inn dine personlige data i SET-menyen.
Trykk ENTER for å komme til SET-menyen.
HEART
27
NORSK
HEART
1.5 Foreta innstillinger
SET
ENTER
TIME
CLOCK
TRAIN
EX
Hva skal stilles inn?
Med tastene pluss/minus velger du
mellom SET-funksjonene. Tiden stiller
du inn i menypunktet CLOCK.
Trykk ENTER for å velge en set-funksjon.
HEART
SET
TIME
10:45
TRAIN
EX CHANGE
CLOCK
For å gå tilbake til utvalget av set-funksjoner,
trykk EX.
HEART
SET
TIME
24
TRAIN
OK
HOURS
Forandre den aktuelle innstillingen?
Trykk CHANGE for å forandre den aktuelle
innstillingen.
Forandre format?
Med tastene pluss/minus kan du
forandre/innstille den blinkende verdien.
Trykk OK for å bekrefte innstillingen.
HEART
SET
TIME
10:46
CLOCK
-
TRAIN
SAVE NEXT
Stille inn verdi?
Med tastene pluss/minus kan du øke/
redusere verdien.
For å veksle til neste sted, trykk NEXT.
_+
HEART
SET
TIME
10:55
TRAIN
SAVE NEXT
Lagre innstillingen?
For å lagre og for å forlate innstillingen,
trykk SAVE.
CLOCK
-
_+
HEART
SET-meny
oversikt
28
SET-menyen til din PC 9 er delt inn i sju
undermenyer.
Her følger en oversikt over funksjonene
som kan stilles inn.
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
1.5 Foreta innstillinger
Undermeny LANGUAGE:
For å forandre språk, trykk ENTER.
ENTER
TRAIN
EX
TIME
For å komme tilbake til forrige/neste funksjon
som skal stilles inn, trykk pluss/minus.
SET
LANGUAGE
HEART
SET
ENTER
TRAIN
EX
TIME
Undermeny HR ZONES:
For å forandre pulssonene, trykk ENTER.
Etter at du har skrevet inn dine personlige
data, beregner PC 9 automatisk din maksimale hjertefrekvens og dine tre treningssoner.
Hvis det er ønskelig, kan du forandre disse
verdiene manuelt.
HR ZONES
HEART
SET
TRAIN
EX CHANGE
TIME
For å forandre kjønn, trykk CHANGE.
Lagre innstillingen din med SAVE.
NORSK
Undermeny HR ZONES
MALE
HEART
TIME
EX CHANGE
30
TRAIN
SET
Du kan stille inn alderen din siffer for siffer.
Trykk CHANGE for å forandre - lagre med
SAVE til slutt.
AGE
HEART
SET
75
TRAIN
EX CHANGE
TIME
For å forandre din vekt, trykk CHANGE.
Lagre innstillingen din med SAVE.
WEIGHT KG
HEART
SET
190
TRAIN
EX CHANGE
TIME
Din maks. hjertefrekvens blir regnet ut
automatisk. For å forandre verdien, trykk
CHANGE.
MAXhRATE
HEART
TIME
EX CHANGE
105
TRAIN
SET
Den nedre grenseverdien for din HEALTH-Zone
(HZ) blir regnet ut automatisk. Hvis du vil
forandre denne verdien, trykk CHANGE.
START HZ
HEART
TIME
EX CHANGE
120
TRAIN
SET
Hvis du vil forandre den automatisk
beregnede nedre grenseverdien til din
FITNESS-Zone (FZ), trykk CHANGE.
START FZ
HEART
EX CHANGE
TIME
150
TRAIN
SET
For å forandre den automatisk utregnede
nedre grenseverdien til din POWER-Zone (PZ),
trykk CHANGE.
START PZ
HEART
29
1.5 Foreta innstillinger
SET
190
Du kan forandre den øvre grenseverdien
til Power-Zone (PZ) med CHANGE.
Verdien må ikke overstige maks. HF!
TRAIN
TIME
EX CHANGE
END PZ
HEART
Fortsettelse SET-meny
Undermeny CLOCK:
For å forandre tiden, trykk ENTER.
SET
ENTER
TIME
CLOCK
TRAIN
EX
HEART
Undermeny DATE:
For å forandre datoen, trykk ENTER.
EX
ENTER
TIME
TRAIN
SET
DATE
HEART
SET
ENTER
TIME
BEEP
TRAIN
EX
Undermeny BEEP:
For å slå av/på det akustiske signalet
trykk ENTER.
HEART
SET
ENTER
TIME
TRAIN
EX
Undermeny MY NAME:
For å stille inn personlig hilsen,
trykk ENTER.
MY NAME
HEART
30
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2. Trene
2.1 Ta på brystbeltet/holderen
Forbind senderen med det elastiske beltet.
Ved hjelp av innstillingsmekanismen kan
beltets lengde tilpasses individuelt. Pass
på at lengden på beltet blir innstilt slik at
beltet sitter godt, men ikke strammer for
mye.
NORSK
Ta på beltet slik at senderen ligger
i underkant av brystmuskelen hos
menn og i underkant av brystet hos
kvinner.
SIGMA SPORT-logoen må alltid vise
framover, slik at den kan leses.
Løft beltet litt fra huden i front. Fukt de
ribbede sonene (elektrodene) på baksiden
av senderen med spytt eller vann.
Montasje av sykkelholderen.
31
2.2 Trene med PC 9
Med TRAINING MANAGER starter, stopper
og pauser du treningen din. Alle data som
befinner seg i menyene TIME- og HEART
MENU tar utgangspunkt i den løpende
TRAINING MANAGER. Fra alle menyer
kommer du til TRAINING MANAGER med
T-MANAGER-tasten.
TRAINING
MANAGER
PC 9 tar i mot signaler fra brystbeltet.
SET
TIME
130
TRAINING
TRAIN
OFF START
Trykk START for å begynne treningen.
0:00:00
HEART
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
END PAUSE
Treningen har blitt startet. De forskjellige
treningsdataene (TIME- og HEART MENU)
blir beregnet.
RUNNING MAN viser at TRAINING
MANAGER er aktivert.
0:00:10
HEART
For å avbryte treningen midlertidig,
trykk PAUSE.
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
END PAUSE
0:01:10
HEART
Hvis du vil fortsette treningen, trykk på
START en gang til.
SET
TIME
130
TRAINING
TRAIN
END START
0:01:10
HEART
For å avslutte treningen, trykk END.
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
END PAUSE
0:01:12
HEART
32
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2.2 Trene med PC 9
For å bekrefte at du vil avslutte,
trykk END en gang til.
END
TRAIN
EX
TIME
Hvis du vil fortsette treningen, trykk EX.
SET
TRAINING?
HEART
For å nullstille treningsdataene
(TIME- og HEART MENU), trykk RESET.
130
TRAINING
0:01:15
NB: Hvis du nullstiller treningsdataene, blir
den siste treningsenheten fullstendig slettet.
SET
YES
TIME
TRAIN
NO
RESET?
Avbryt denne prosessen med tasten NO.
HEART
Dataene ble nullstilt.
For å komme til hvilemodus, trykk på OFF.
SET
TIME
130
TRAIN
OFF START
TRAINING
0:00:00
HEART
33
NORSK
HEART
Se først på treningsdataene dine før du
nullstiller dem og begynner på en ny enhet.
Trykk YES for å sette treningsdataene på “0”.
TRAIN
OFF RESET
TIME
Med OFF kommer du tilbake til hvilemodus.
SET
2.2 Trene med PC 9
I TIME-menyen ser du det aktuelle
klokkeslettet og kan hente fram data om
dine tre treningssoner og om din totale
treningstid. Dessuten tilbyr denne menyen
funksjonene stoppe- og vekkeklokke.
TIME MENU
(TIME)
tidsmeny
Trykk på ENTER for å komme til
TIME MENU.
SET
TIME
130
TIME
TRAIN
ENTER
HEART
CLOCK viser dato og klokkeslett.
SET
TIME
130
TRAIN
01.JAN.09
CLOCK
10:45
HEART
SET
TIME
130
HEALTH-Z
TRAIN
15% IN
HEALTH-Z angir hvor lenge du har trent
i denne sonens pulsområde (i min., timer
og % av total treningstid).
0:08:25
HEART
SET
TIME
130
TRAIN
80% IN
FITNESS-Z - her kan du se hvor lenge du
har trent i denne sonens pulsområde
(i min., timer og % av total treningstid).
FITNESS-Z
0:35:20
HEART
SET
TIME
TRAIN
0% IN
130
POWER-Z viser hvor lenge du har trent
i denne sonens pulsområde (i min., timer
og % av total treningstid).
POWER-Z
0:00:00
HEART
34
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2.2 Trene med PC 9
RESET
130
TOTALTIME
TRAIN
EX
0:43:45
HEART
NORSK
Du kan selv bestemme når du vil nullstille
dataene (RESET-funksjon).
SET
TIME
TOTALTIME måler din treningstid fortløpende
når Training Manager er aktivert. Slik er det
mulig å måle totale treningstider over
lengere tidsrom (uker, måneder).
35
2.2 Trene med PC 9
I hovedmenyen HEART (pulsmeny) kan du
finne forskjellige treningsdata til din aktuelle
trening.
HEART RATE
MENU
(HEART)
Pulsmeny
For å velge HEART MENU, trykk ENTER.
SET
TIME
130
TRAIN
ENTER
HEARTRATE
HEART
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
73% MAX
Under ser du hvor mange
prosent av din maksimale hjertefrekvens
du ligger på for øyeblikket.
0:43:45
HEART
TRAINTIME er treningstiden til den
aktuelle treningen.
SET
TIME
130
TRAIN
73% MAX
TRAINTIME
ZONE INDICATORen øverst på displayet
viser deg i hvilken av de tre pulssonene
du befinner deg.
0:43:45
HEART
AVERAGE viser deg din aktuelle
gjennomsnittspuls.
SET
TIME
130
AVERAGE
TRAIN
73% MAX
_125
HEART
Under KCAL vises hvor mange kalorier du
har forbrent i den aktuelle treningsenheten.
SET
TIME
130
KCAL
TRAIN
73% MAX
845
HEART
36
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2.2 Trene med PC 9
RESET
130
TOTALKCAL
TRAIN
EX
845
HEART
NORSK
Du kan selv bestemme når du vil nullstille
dataene (RESET-funksjon).
SET
TIME
Med en gang TRAINING MANAGER er aktivert,
blir de forbrente kaloriene registrert. TOTAL
KCAL viser deg kaloriforbruket over et
lengere tidsrom (uker, måneder).
37
3. Informare
3.1 Informasjon om hjertefrekvens (HF)
Hjertefrekvensen (HF) eller pulsen blir angitt i antall slag
per minutt.
Maksimal hjertefrekvens
Den maksimale hjertefrekvensen (HF maks.) er den for tiden
maksimalt mulige frekvensen som hjertet ditt slår med når
du anstrenger deg maksimalt. Din personlige maks. HF er
avhengig av alder, kjønn, hvor mye du er villig til å yte, hvor
god du er i nettopp denne sporten og av hvilken tilstand
kroppen er i. Den beste muligheten til å finne ut hvilken
HF maks. man har, er å ta en belastningstest.
Vi anbefaler å ta denne testen hos legen og gjenta den med
regelmessige mellomrom.
Man kan også anslå HF maks. ved hjelp av en matematisk
ligning:
Menn:
210 - “halv alder” - (0,11 x personlig vekt i kg.) + 4
Kvinner:
210 - “halv alder” - (0,11 x personlig vekt i kg.)
Den riktige treningspulsen
Treningssonen er det området hjertefrekvensen bør bevege seg
i når man trener effektivt og målrettet. Fra et sportsmedisinsk
ståsted kan man dele inn i tre treningssoner:
38
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
3.1 Informasjon om hjertefrekvens (HF)
HZ (Health-Zone)
Helse 55 - 70% av HF maks.
Retning: Welness for nybegynnere og dem som ikke har trent
på en stund.
Denne sonen blir også kalt “Fettforbrenningssone”. Her blir
det aerobe stoffskiftet trent, dvs. at fett og karbohydrater
blir forbrent eller omvandlet til energi i musklene.
FZ (Fitness-Zone)
Fitness 70 - 80% av HF maks.
Retning: Fitness for viderekomne.
I fitness-sonen trener du betydelig mer intensivt. Energien
kommer her i hovedsak fra forbrenning av karbohydrater.
NORSK
PZ (Power-Zone)
Ytelse 80 - 100% av HF maks.
Retning: Trening for idrettsfolk som vil yte mye.
Treningen i power-sonen er svært intensiv og bør kun
utføres av veltrente idrettsfolk.
NB! Generelle planer kan aldri gå inn på de personlige
interessene til den enkelte. Derfor er en virkelig optimal
treningsplanlegging bare mulig med en godt utdannet trener
som kjenner deg personlig.
3.2 Viktig
Hvis det ikke vises noen hjertefrekvens på displayet,
kan det ha følgende årsaker:
• Beltet med pulstelleren er ikke riktig satt på
• Sensorene (elektrodene) til pulstelleren er skitne
eller ikke fuktige
• Forstyrrelser gjennom elektriske kilder
(høyspenningsledninger, jernbanelinjer etc.)
• Senderbatteriet (CR 2032) er tomt (Art.-nr. 00342)
Snakk med legen din før du starter treningen - særlig hvis du
i utgangspunktet har hjerte- og karsykdommer.
39
3.3 Spørsmål som ofte blir stilt og service
Hva skjer hvis jeg tar av beltet mens jeg trener?
Klokken får ikke noe signal mer, på displayet vises “O” - etter
kort tid går PC 9 i hvilemodus (stoppeklokken går ikke).
Hvilke konsekvenser har omstillingen fra 24h til 12h
bortsett fra for visning av klokkeslett?
PC 9 stilles automatisk fra kg (24h-modus) til Ib (12h-Modus).
Slår SIGMA SPORT Puls Computer seg helt av?
Nei. I hvilemodus blir kun klokkeslett, dato og “PC 9” vist,
slik at du kan bruke Puls Computer som vanlig armbåndsur.
I denne tilstanden bruker PC 9 svært lite strøm.
Kan jeg bruke beltet på en tredemølle?
Ja - signalene kan mottas og vises fra nesten alle
kardioapparater.
Er SIGMA SPORT Puls Computer vanntett slik at man kan
bruke den når man svømmer?
Ja - inntil en vanndybde på tre meter. Vær obs på at tastene
ikke må trykkes inn under vann, ellers kan det komme vann
inn i klokkehuset. Bruk i saltvann bør unngås, ellers kan det
oppstå funksjonsforstyrrelser.
Hva er grunnen til at displayet reagerer tregt eller blir
svart?
Det kan hende at temperaturen er for høy eller for lav.
PC 9 er konstruert for en temperatur fra 1°C til 55°C.
Hva gjør man hvis displayet blir svakt?
Dette kan være en følge av et for svakt batteri. Det bør
skiftes så snart som mulig - batteritype CR 2032
(Art.-nr. 00342)
40
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
3.4 Skifte av batteri
I Puls Computer og brystbelte blir det brukt følgende batteri:
CR 2032 (Art.-nr. 00342) SIGMA SPORT Puls Computer er
et teknisk avansert måleinstrument.
For å sikre funksjon og vanntetthet, må skifte av batteri
foretas svært forsiktig. Puls Computer kan skades hvis
batteriet skiftes på feil måte. Hvis dette skjer, gjelder ikke
garantien.
NORSK
Alle personlige data må stilles inn på nytt etter et
batteriskifte.
3.5 Garanti
Vi har ansvaret for mangler etter de gjeldene forskrifter.
Batterier er unntatt fra garantien. Hvis du må benytte deg
av garantien, kontakt forhandleren hvor du kjøpte din Puls
Computer, eller send den med kvittering og alt tilbehør til
følgende adresse:
SIGMA Elektro GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Servive-Tel. + 49 (0) 63 21- 91 20 -1 18
E-mail: [email protected]
Hvis garantien gjelder, får du et nytt apparat. Du har kun rett
på den modellen som er aktuell på det gjeldende tidspunkt.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta tekniske
forandringer.
41
Conteúdo
1
Português
Conhecer
1.1 Prefácio e conteúdo da embalagem
1.2 Vista geral do relógio, símbolos e
layout do display
1.3 Ocupação de teclas/vista geral de funções
1.4 Os menus principais (funções)
1.5 Ajustes
2
43
44
45
46
47
Treinar
2.1 Aplicar o cinto toráxico,
montagem do suporte do volante
2.2 Treinar com o PC 9
Chamar o TRAINING MANAGER (Administrador de treino)
Controlo do treino no TIME MENU (Menu de tempo)
Controlo do treino no HERT RATE MENU (Menu do pulso)
3
Informar
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Factos úteis sobre a frequência cardíaca (FC)
Indicações importantes
Questões frequêntes e serviço
Substituir a pilha
Garantia
58
59
60
61
61
Funções do PC 9
AVG
HEART
RATE
TRAIN
TIME
42
LIMIT
12/24
DATE
ZONE
INDICATOR
SIMPLE
USE
KCAL
HEART
TRAIN
PULSE
ZONES
MANAGER
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
51
52
52
54
56
1. Conhecer
1.1 Prefácio e conteúdo da embalagem
Prefácio
Parabéns por ter optado por um computador
de pulso da SIGMA SPORT®. O seu novo PC 9
prestará os melhores serviços durante muitos
anos, acompanhando-o nas atividades
desportivas e de lazer.
O PC 9 é um instrumento técnico de medição
da mais alta qualidade. Leia atentamente esta
instrução de serviço, para familiarizar-se com
as funções deste computador de pulso.
F
SIGMA SPORT® deseja-lhe muita alegria e
satisfação com o seu PC 9.
PORTUGUÊS
Computador de pulso PC 9
Cinto elástico
Controlador de pulso com transmissor
Suporte da bicicleta com o-ring
43
1.2 Vista geral do relógio, símbolos, display
4. Menu POINTER
(Apontador)
1. ZONE-INDICATOR
(Indicador de zona)
2. CLOCK format
(Formato
RELÓGIO)
SET
TIME
00:00
TRAIN
0:00:00:00:00
3. RUNNING MAN
(Corredor)
0:00:00:00:00
0:00:00
HEART
1. ZONE-INDICATOR (Indicador de zona)
O ZONE-INDICATOR (Indicador de zona) indica, em qual das
três zonas de treino está a treinar no momento.
2. CLOCK format (Formato RELÓGIO)
No modo de 12 horas, poderá ver se a hora indica manhã
(AM) ou tarde (PM).
3. RUNNING MAN (Corredor)
O RUNNING MAN (Corredor) aparece sempre no display,
quando o TRAINING MANAGER (administrador de treino)
está activado.
4. Menu POINTER (Apontador)
O apontador indica o menu, no qual se encontra no
momento.
44
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
1.3 Ocupação de teclas/vista geral de funções
Ocupação de teclas
Tecla de
função 2
Tecla de
função 1
TRAIN
Positivo
TIME
Negativo
Folhear para trás
nos menus...
...ou reduzir o
valor numérico
indicado.
Folhear para
frente nos
menus...
...ou aumentar
o valor numérico
indicado.
HEART
Tecla T-Manager
PC 9 pula directamente para o menu
T-MANAGER
(Administrador
e treino).
PORTUGUÊS
Sem indicação de
display = função
EXIT (saída).
A ocupação das
teclas é indicada
no display.
SET
A ocupação das
teclas é indicada
no display.
Vista geral de funções
HEART
HEART
(Menu de pulso)
- Training time
(Período de treino)
- Average heart rate (HR)
(Frequência cardíaca média (FC))
- Kcal consumption (Consumo de Kcal)
- Total calorie consumption (total kcal)
(Consumo total de Kcal (total kcal))
TRAIN
SET
TIME
TIME
(Menu de tempo)
- Clock (Relógio)
- Health Zone
- Fitness Zone
- Power Zone
- Total time
(Tempo total)
SET (Digitar)
- Language (Idioma)
- Heart Rate zones
(Zonas de pulso)
- Clock (Relógio)
- Date (Data)
- Beep (Som)
- “MY NAME”
(Meu nome)
MANAGER
- Training Manager
(administrador
de treino)
45
1.4 Os menus principais (funções)
O seu PC 9 possui cinco menus principais.
O menu no qual se encontra, é indicado pelo
menu POINTER (Apontador) e pela descrição no
display.
Os 4 menus
principais do
seu PC 9
OFF START
TIME
130
TRAIN
SET
TRAINING
0:00:00
HEART
SETTING MENU (SET)
digitar
TIME
130
TRAIN
SET
ENTER
TRAINING MANAGER (MANAGER)
Arrancar, parar e interromper o seu treino
no TRAINING MANAGER. Premindo a tecla
T-Manager, chegará directamente ao
TRAINING MANAGER a partir de qualquer
menu.
Informações a partir da pág. 52
SETTING
Informações a partir da pág. 47
HEART
TIME MENU (TIME)
tempo
SET
TIME
130
TRAIN
ENTER
TIME
Informações a partir da pág. 54
SET
HEART MENU (HEART)
coração
SET
TIME
130
TRAIN
ENTER
HEARTRATE
HEART
46
Informações a partir da pág. 56
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
1.5 Ajustes
Antes de iniciar o treino, deverá ajustar
“despertador” no seu PC 9.
Activar o
PC 9
Para tal, deverá manter premida uma tecla
durante no mínimo três segundos.
SET
10:45
PC 9
TRAIN
17.JAN.09
TIME
Antes e após o treino, poderá usar o PC 9
como relógio normal. No display aparece agora
a data, a hora e “PC 9”.
HEART
SET
10:45
HOLD 3SEC
TRAIN
17.JAN.09
TIME
Para activar o seu PC 9, é suficiente premir
qualquer tecla durante três segundos.
Alcançará automaticamente o menu
principal TRAINING MANAGER.
Antes de iniciar o treino, deverá digitar os
seus dados pessoais no menu digitar.
Menu
digitar
A hora, a data, o despertador, etc. também
são ajustados neste menu.
A entrada dos seus dados é realizada de acordo
com o princípio descrito. Com positivo/negativo
alcançará o submenu anterior/a seguir ou
ajustar o valor numérico. Accionar a tecla de
funções 2, para confirmar o menu e sair do
menu com a tecla 1.
Exemplo: Ajuste da hora
Princípio
digitar
Activar o menu SETTING?
Premir a tecla positivo/negativo no menu
principal para alcançar o menu SET.
SET
130
SETTING
TRAIN
ENTER
TIME
Premir ENTER, para chamar o menu
SETTING.
PORTUGUÊS
HEART
HEART
47
1.5 Ajustes
SET
ENTER
TIME
CLOCK
TRAIN
EX
O que deseja ajustar?
Seleccionar entre as funções de digitação
com as teclas positivo/negativo. Ajustar a
hora sob o ponto de menu CLOCK.
Premir ENTER, para chamar a função de
digitação.
HEART
SET
TIME
10:45
CLOCK
TRAIN
EX CHANGE
Para retornar à selecção das funções de
digitação, deverá premir EX.
HEART
SET
TIME
24
TRAIN
OK
HOURS
Alterar o ajuste actual?
Premir CHANGE, para alterar os ajustes
actuais.
Alterar o formato?
Alterar/ajustar o valor piscando com as
teclas positivo/negativo.
Premir OK, para confirmar o ajuste.
HEART
SET
TIME
10:46
CLOCK
-
TRAIN
SAVE NEXT
Premir NEXT para comutar para
a próxima posição.
_+
HEART
SET
TIME
10:55
CLOCK
TRAIN
SAVE NEXT
-
Ajustar o valor?
Aumentar/reduzir o valor piscando com as
teclas positivo/negativo.
Memorizar o ajuste?
Premir SAVE (Memorizar) para memorizar
e sair do ajuste.
_+
HEART
Vista geral do
menu SET
(digitar)
48
O menu SET do seu PC 9 possui sete
submenus.
Em seguida encontra-se uma
vista geral das funções a serem ajustadas.
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
1.5 Ajustes
Submenu LANGUAGE:
Premir ENTER para alterar o idioma.
ENTER
LANGUAGE
TRAIN
EX
TIME
Premir positivo/negativo para chegar ao
próxima/anterior função a ser ajustada.
SET
HEART
SET
ENTER
HR ZONES
TRAIN
EX
TIME
Submenu HR ZONES:
Premir ENTER para alterar as zonas de pulso.
Após a digitação dos seus dados pessoais,
o PC 15 calcula automaticamente a sua máx.
frequência cardíaca e as suas três zonas de
treino. Se possível poderá alterar manualmente
estes valores.
HEART
Submenu HR ZONES
SET
MALE
TRAIN
EX CHANGE
TIME
Premir CHANGE para alterar o sexo.
O ajuste é memorizado com SAVE.
PORTUGUÊS
HEART
EX CHANGE
TIME
30
TRAIN
SET
A sua idade pode ser ajustada com os dígitos.
Premir CHANGE para alterar – no final deverá
memorizar com SAVE.
AGE
HEART
SET
75
WEIGHT KG
TRAIN
EX CHANGE
TIME
Premir CHANGE para alterar o seu peso.
O ajuste é memorizado com SAVE.
HEART
SET
190
TRAIN
EX CHANGE
TIME
A sua máx. frequência cardíaca é calculada
automaticamente. Premir CHANGE para
alterar o valor.
MAXhRATE
HEART
TIME
105
START HZ
HEART
120
TRAIN
SET
EX CHANGE
TIME
Premir CHANGE se desejar alterar o valor
limite inferior da sua zona FITNESS-Zone (FZ)
automaticamente calculado.
EX CHANGE
TRAIN
SET
O valor limite inferior da sua zona HEALTH-Zone
(HZ) é calculada automaticamente. Premir
CHANGE para alterar este valor.
START FZ
HEART
SET
150
TRAIN
EX CHANGE
TIME
Premir CHANGE para alterar o valor limite
inferior da sua zona POWER-Zone (PZ)
automaticamente calculado.
START PZ
HEART
49
1.5 Ajustes
SET
O valor limite superior da zona power (PZ)
pode ser alterado com CHANGE.
O valor não deve ultrapassar a máx. FC!
TIME
190
TRAIN
EX CHANGE
END PZ
HEART
Continuação Menu de digitação
Submenu CLOCK:
Premir ENTER (digitar) para alterar a hora.
SET
ENTER
TIME
CLOCK
TRAIN
EX
HEART
Submenu DATE:
Premir ENTER (digitar) para alterar a data.
ENTER
TIME
TRAIN
SET
EX
DATE
HEART
SET
ENTER
TIME
BEEP
TRAIN
EX
Submenu BEEP:
Premir ENTER para ligar/desligar
o sinal acústico.
HEART
SET
ENTER
TIME
TRAIN
EX
Submenu MY NAME:
Premir ENTER para ajustar a sua saudação
pessoal.
MY NAME
HEART
50
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2. Treinar
2.1 Aplicar o cinto toráxico/suporte do volante
Conectar o transmissor ao cinto elástico.
O comprimento do cinto pode ser ajustado
individualmente através do mecanismo de
fixação. Tomar atenção para que o comprimento do cinto seja ajustado, de modo que
este esteja firme, mas não demasiadamente
apertado.
PORTUGUÊS
Aplicar o cinto, de modo que para homens
o transmissor esteja abaixo do músculo
pectoral e para mulheres, abaixo do busto.
É importante que o logotipo SIGMA SPORT®
sempre indique para frente, de forma legível.
Elevar um pouco o cinto da pele no lado da
frente. Humedecer as zonas nervuradas
(eléctrodos) no lado posterior do transmissor
com saliva ou com água.
Montagem do suporte da bicicleta.
51
2.2 Treinar com o PC 9
Arrancar, parar e interromper com o seu
treino no TRAINING MANAGER. Todos os
dados que se encontram no TIME MENU
e no HEART MENU, referemse ao TRAINING
MANAGER em decurso. Com a tecla
T-MANAGER poderá chegar ao T-MANAGER
a partir de qualquer menu.
TRAINING
MANAGER
O PC 9 recebe sinais do cinto pectoral.
SET
TIME
130
TRAINING
TRAIN
OFF START
Premir START ao iniciar o treino.
0:00:00
HEART
O treino foi iniciado.
Os diversos dados de treino são calculados.
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
END PAUSE
0:00:10
O RUNNING MAN indica, que o
TRAINING MANAGER está activado.
HEART
Premir PAUSE para interromper o
treino.
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
END PAUSE
0:01:10
HEART
Se desejar continuar o treino, deverá
premir novamente START.
SET
TIME
130
TRAINING
TRAIN
END START
0:01:10
HEART
Premir END para encerrar o treino.
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
END PAUSE
0:01:12
HEART
52
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2.2 Treinar com o PC 9
SET
END
TRAINING?
TRAIN
EX
TIME
Premir novamente END para confirmar
o final do treino. Premir EX se desejar
continuar o treino.
HEART
SET
0:01:15
HEART
SET
Interromper este processo com a tecla NO.
SET
TIME
130
TRAINING
TRAIN
OFF START
0:00:00
HEART
53
PORTUGUÊS
HEART
Os dados são repostos a zero.
Premir OFF para chegar ao modo de
repouso.
YES
RESET?
TRAIN
NO
TIME
Antes de repôr a zero os dados de os
dados ao iniciar uma nova unidade, deverá
primeiramente ver os dados de treino.
Premir YES para repôr os dados de treino
em “0”.
130
TRAINING
Atenção: A última unidade de treino é
completamente anulada através da reposição
dos dados de treino.
TRAIN
OFF RESET
TIME
Premir RESET para colocar a zero os dados
de treinamento (TIME MENU e HEART MENU).
Retornar ao modo de repouso com OFF.
2.2 Treinar com o PC 9
No TIME pode ser visualizada a hora actual
e podem ser activados os dados das suas
três zonas de treino e do período total de
treino. Além disso este menu oferece as
funções cronómetro e despertador.
TIME MENU
(TIME)
tempo
Premir ENTER, para chegar ao TIME.
SET
TIME
130
TIME
TRAIN
ENTER
HEART
CLOCK indica a data e a hora.
SET
TIME
130
TRAIN
01.JAN.09
CLOCK
10:45
HEART
SET
TIME
130
HEALTH-Z
TRAIN
15% IN
A indicação HEALTH-Z indica o tempo
treinado nesta zona (em min., horas
e % do tempo total de treino).
0:08:25
HEART
SET
TIME
130
FITNESS-Z
TRAIN
80% IN
FITNESS-Z indica o tempo treinado na
faixa de pulso desta zona (em min.,
horas e % do tempo total de treino).
0:35:20
HEART
SET
TIME
130
POWER-Z
TRAIN
0% IN
POWER-Z indica o tempo treinado na
faixa de pulso desta zona (em min.,
horas e % do tempo total de treino).
0:00:00
HEART
54
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2.2 Treinar com o PC 9
SET
RESET
130
TRAIN
EX
TOTALTIME
0:43:45
HEART
PORTUGUÊS
TIME
TOTALTIME registra continuamente o seu
período de treino, logo que o administrador
de treino estiver activado. Desta forma é possível
registrar durante longos períodos (semanas,
mêses) os períodos totais de treino.
Poderá decidir, quando desejar repôr a zero
os dados (função RESET).
55
2.2 Treinar com o PC 9
No menu principal HEART é possível activar
diversos dados de treino ao seu treino
actual.
HEART RATE
MENU
(HEART)
coração
Premir ENTER para activar
o HEART RATE MENU.
SET
TIME
130
TRAIN
ENTER
HEARTRATE
HEART
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
73% MAX
0:43:45
O ZONE INDICATOR no lado superior do
display indica uma das três zonas na qual
se encontra no momento. Lá poderá ver,
quantos porcentos da sua máxima
frequência cardíaca está a treinar
no momento.
HEART
TRAINTIME é o período de treino do seu
treino actual.
SET
TIME
130
TRAINTIME
TRAIN
73% MAX
0:43:45
HEART
AVERAGE indica o seu pulso médio actual.
SET
TIME
130
AVERAGE
TRAIN
73% MAX
_125
HEART
SET
TIME
130
KCAL
TRAIN
73% MAX
Sob KCAL são indicadas as calorias
queimadas durante a unidade de treino
actual.
845
HEART
56
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
2.2 Treinar com o PC 9
SET
TRAIN
RESET
130
TOTALKCAL
845
HEART
PORTUGUÊS
EX
TIME
Logo que o TRAINING MANAGER estiver
activado, serão registradas as calorias gastas.
TOTAL KCAL indica o consumo de calorias
durante um longo período de tempo (semanas,
mêses). Poderá decidir, quando desejar repôr
a zero os dados (função RESET).
57
3. Informar
3.1 Factos úteis sobre a frequência cardíaca
A frequência cardíaca (FC) ou o pulso, são indicados em
batidas por minuto.
Máxima frequência cardíaca
A máxima frequência cardíaca (FC máx.) é a máxima frequência
possível no momento, com a qual o seu coração bate com a
completa força da sua capacidade física. A FC máx. pessoal
depende da sua idade, do seu sexo, do seu desempenho e do
seu estado físico. A melhor possibilidade de verificar a sua FC
máx. pessoal é um teste de esforço físico.
Recomendamos que este teste seja realizado por um médico e
que seja repetido em intervalos regulares.
A FC máx. também pode ser estimada através de uma
equação matemática.
Homens:
210 – “média idade” – (0,11 x peso pessoal em kg) + 4
Mulheres:
210 – “média idade” – (0,11 x peso pessoal em kg)
O pulso correcto de treino
A zona de treino é a área, na qual a frequência cardíaca
deveria se movimentar durante um treino efectivo e orientado.
A partir do ponto de vista da medicina desportiva, existem
três zonas de treino:
58
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
3.1 Factos úteis sobre a frequência cardíaca
HZ (Health-Zone) ZS
Saúde 55 – 70% da FC máx.
Orientação: Wellness para (re)iniciantes.
Esta zona também é chamada de “Zona de queima de gordura”.
Aqui é treinado o metabolismo aeróbico, ou seja nos músculos
são queimados gordura e carbohidratos ou transformados em
energia.
FZ (Fitness-Zone) ZF
Fitness 70 -80% da FC máx.
Orientação: Fitness para avançados.
Na zona Fitness o treino é bem mais intensivo. A energia
é principalmente gerada pela combustão de carbohidratos.
PZ (Power-Zone) ZP
Desempenho 80 -100% da FC máx.
Orientação: Treino para desportistas com óptimo desempenho.
O treino nesta zona de desempenho é muito intensiva e só
deveria ser exercida por desportistas bem treinados.
PORTUGUÊS
Observe sempre, que planos gerais nunca podem respeitar
as necessidades pessoais do desportista! Portanto um treino
realmente optimizado só é possível com um treinador bem
formado; que conheça pessoalmente o desportista.
3.2 Indicações importantes
Se não for indicada nenhuma frequência cardíaca no display,
isto poderá ter os seguintes motivos:
• O cinto do transmissor de pulso não foi usado correctamente.
• Os sensores (eléctrodos) do transmissor de pulso estão
sujos ou não estão húmidos.
• Interferências devido a interferências eléctricas
(cabos de alta tensão, linhas de trem, etc.)
• Pilha do transmissor (CR 2032) está vazia (N° de art. 00342).
Consultar um médico antes de iniciar o treino – principalmente,
se sofrer de problemas cardiovasculares.
59
3.3 Questões frequêntes e serviço
O que acontece se remover o cinto pectoral durante
o treino?
O relógio não obtém nenhum sinal, no display aparece a
indicação “0” – após um curto tempo, o PC 9 retorna ao
modo de repouso (o cronómetro não funciona).
Quais são os efeitos da comutação da indicação de 24 h
para 12 h, a não ser a indicação da hora?
O PC 9 comuta automaticamente de kg (modo de 24 horas)
para lb (modo de 12 horas).
O computador de pulso SIGMA SPORT desliga-se por
completo?
Não. No modo de repouso só são indicados a hora, a data
e “PC 9”, de modo que o computador de pulso também
poderá ser utilizado como relógio de pulso. Neste modo
o PC 9 só gasta pouca energia.
Também é possível utilizar o cinto pectoral num tapete
rolante?
Sim – os sinais podem ser recebidos e apresentados por
quase todos respectivos aparelhos cardíacos.
Computadores de pulso SIGMA SPORT são a prova de água
e podem ser utilizados para nadar?
Sim – até uma profundidade de três metros. Observe: não
accionar as teclas dentro da água, caso contrário poderá
entrar água na carcaça. Deveria evitar a utilização em água
salgada, pois podem ocorrer avarias.
Qual é o motivo, se a indicação no display reage lentamente
ou tem um nuance preto?
Pode ser que a temperatura de serviço foi ultrapassada ou
ou passada a um nível inferior. O seu computador de pulso
foi elaborado para uma temperatura de 1°C a 55°C.
O que devo fazer se a indicação do display está fraca?
Uma indicação fraca do display pode ser o resultado de uma
pilha fraca. A pilha deve ser substituida o mais rápido possível –
tipo de pilha CR 2032 (n° de art. 00342)
60
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
3.4 Substituição de pilha
No computador de pulso e no cinto pectoral são utilizadas
pilhas do tipo CR 2032 (n° de artig. 00342).
O computador de pulso SIGMA SPORT® é um instrumento de
medição de alta qualidade técnica. A substituição de pilhas deve
ser realizada com muito cuidado para assegurar o funcionamento
e a estanqueidade de água.
O computador de pulso pode ser danificado devido a uma
substituição incorrecta das pilhas; isto eliminaria o direito
a garantia. Todos os seus dados pessoais devem ser
reajustados após a substituição da pilha.
PORTUGUÊS
3.5 Garantia
Nós assumimos a responsabilidade por danos, conforme as
directivas legais, em relação aos nossos respectivos parceiros
contractuais. As pilhas são excluídas da garantia. Num caso de
garantia, deverá entrar em contacto com o revendedor, através
do qual adquiriu o seu computador de pulso, ou enviar o computador
de pulso com comprovante de compra e todos os acessórios,
suficientemente franquiado, para:
SIGMA Elektro GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Servive-Tel. + 49 (0) 63 21- 9120 -118
E-Mail: [email protected]
No caso de direito a garantia, receberá um novo aparelho.
Só há direito a um aparelho do modelo actual no momento
da substituição. O fabricante reserva-se o direito a alterações
técnicas.
61
Notes
62
w w w. s i g m a s p o r t. c o m
Notes
63
HEART RATE MONITOR
PC 9
HEART
RATE
TRAIN
MANAGER
STOP
ZONE
INDICATOR
SIGMA Elektro GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.
+ 49 (0) 63 21-91 20-0
Fax.
+ 49 (0) 63 21-91 20-34
E-mail: [email protected]
SIGMA SPORT ASIA
Asia, Australia, South America, Africa
7F-1, No. 193, Ta-Tun 6 th Street,
Taichung City 408, Taiwan
Tel. +886-4-2475 3577
Fax. +886-4-2475 3563
289128/1
W W W. S I G M A S P O R T. C O M
KCAL
SIGMA SPORT USA
North America
1067 Kingsland Drive
Batavia, IL 60510, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107
Service-Tel. 888-744-6277

Documentos relacionados