Atletas

Сomentários

Transcrição

Atletas
LXXIII COMPETIÇÃO INTERCOLONIAL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras-SP, 25-26 de Julho de 2009 - 09:22h
Inscr.
Atleta
M/F
400
Henrique Morita
M
402
Rafael Lazarini
M
403
Adriano Nishimoto
M
404
Pedro Ishikawa
M
406
Eduardo Koiti Nishimoto
M
407
Bruno Okoti
M
408
Leonardo Shigueo Nishimoto
M
409
Diogo Mori
M
410
Danilo Yuzo Nishimoto
M
411
Alex Sarkiel
M
412
Paulo Guskuma
M
413
Milene Matsunaga
F
414
Tamires Akemi Kobayashi
F
416
Bárbara Okoti
F
417
Daniele Sayuri Kunihira
F
418
Michele Yamada
F
419
Mariana Yoshida
F
420
Bianca Tamashiro
F
421
Tayenne Murata
F
801
Carlos Makoto Isonaka
M
802
Claudio Makoto Ikeda
M
804
Daniel Norio Koga
M
805
Danilo Keiti Yamashita Nakasato M
806
Diego Takeshi Kaburaki
M
807
Eduardo Morita Ishihara
M
808
Enio Massaki Tatsuta
M
809
Fábio Kovach Hayashida
M
810
Guilherme Lopes Yamamoto
M
812
Helio Tsutomu Matayoshi
M
813
João Vinicius Yonezawa
M
814
Jonas Yuiti Ogawa
M
815
Leandro Girardi Shimba
M
816
Magellan Takanori Amanuma
M
817
Marcelo Kina
M
818
Marcelo Yoshihiro Fukumoto
M
819
Maurício Noriaki Shimokawa
M
820
Ricardo Haruo Kawaguchi Nikki
M
821
Rui Lyu Komi
M
823
Victor Akira Noguti
M
824
Victor Ueki Dotta
M
825
Gustavo Inoue
M
826
Marcelo Yudi Akagi
M
827
Ricardo Seiti Yoshizaki
M
828
Alexandre Toshio Mizumoto
M
829
Aurélio Fushiki
M
830
Bruno Ryu Kakishita
M
831
Cássio Hioji Endo
M
832
Daniel da Silva Tengan
M
833
Danilo Tiodi Tomimura
M
834
Diogo Eiji Kuribayashi
M
836
Erick Seiji Fujiwara
M
837
Fabrício Kenji Takahashi
M
839
Felipe Yuiti Saito
M
840
Gustavo Jun Yamamoto
M
841
Hector Hideki Fujiwara
M
842
Henrique Matsutake
M
co_sw01.xla
Nascimento Classe Entidade
Sigla
15/06/88
AD
Alta Araraquarense AA
08/02/89
AD
Alta Araraquarense AA
12/08/92
JU
Alta Araraquarense AA
19/10/91
JU
Alta Araraquarense AA
11/06/93
IM
Alta Araraquarense AA
17/03/95
IM
Alta Araraquarense AA
20/09/95
IM
Alta Araraquarense AA
08/01/94
IM
Alta Araraquarense AA
30/06/93
IM
Alta Araraquarense AA
24/08/95
IM
Alta Araraquarense AA
19/05/93
IM
Alta Araraquarense AA
06/02/90
MO
Alta Araraquarense AA
23/10/92
MO
Alta Araraquarense AA
08/04/93
IF
Alta Araraquarense AA
29/08/93
IF
Alta Araraquarense AA
22/07/94
IF
Alta Araraquarense AA
27/12/95
IF
Alta Araraquarense AA
22/04/96
IF
Alta Araraquarense AA
05/09/94
IF
Alta Araraquarense AA
04/06/65
AD
Anasp
AN
19/05/69
AD
Anasp
AN
22/12/85
AD
Anasp
AN
27/07/88
AD
Anasp
AN
27/10/86
AD
Anasp
AN
08/08/89
AD
Anasp
AN
23/10/84
AD
Anasp
AN
02/10/82
AD
Anasp
AN
29/05/81
AD
Anasp
AN
16/09/85
AD
Anasp
AN
24/12/89
AD
Anasp
AN
24/06/89
AD
Anasp
AN
31/05/89
AD
Anasp
AN
22/12/88
AD
Anasp
AN
25/02/84
AD
Anasp
AN
19/04/85
AD
Anasp
AN
21/12/83
AD
Anasp
AN
14/02/88
AD
Anasp
AN
25/03/70
AD
Anasp
AN
10/08/89
AD
Anasp
AN
15/07/88
AD
Anasp
AN
02/09/91
AD
Anasp
AN
30/05/86
AD
Anasp
AN
07/09/84
AD
Anasp
AN
23/09/92
JU
Anasp
AN
01/10/90
JU
Anasp
AN
06/03/90
JU
Anasp
AN
15/07/92
JU
Anasp
AN
27/08/90
JU
Anasp
AN
13/12/91
JU
Anasp
AN
08/11/91
JU
Anasp
AN
13/06/91
JU
Anasp
AN
26/08/91
JU
Anasp
AN
06/07/91
JU
Anasp
AN
17/02/92
JU
Anasp
AN
13/06/91
JU
Anasp
AN
17/10/92
JU
Anasp
AN
1/9
LXXIII COMPETIÇÃO INTERCOLONIAL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras-SP, 25-26 de Julho de 2009 - 09:22h
Inscr.
Atleta
843
Henrique Teruo Arai
844
Leonardo Rey Yamate
845
Marcel Hideki Ito
846
Rafael Yuske Hidani
847
Ugo Sakai
848
Victor Hideyuki Ogawa
849
William Douglas Montanini
8001 Alef Vinícius Chuha Okuma
8002 Anderson Ken Yabusaki
8003 André Hiroshi Mino
8005 Bruno Akira Baba
8006 Caio Moki Yabiku
8007 Cristian Norio Takinami
8008 Diego Chichinato Yoshihara
8009 Douglas Kiyoshi Hirose
8010 Douglas Yuji Saito
8011 Eduardo Tadao Mizumoto
8012 Fábio Kayano Apolinário
8014 Gabriel Ishikawa dos Santos
8015 Guilherme Koo Yamate
8016 Guilherme Mitsuo Takao
8017 Henrique Sey Yamate
8018 Marcelo Koiti Hotta
8020 Nicholas Mamoru Haneda Goto
8021 Victor Akio Hanhu Furukawa
8022 Vinícius Matsumoto Vicente
8023 Yoshihide Kashiwaba
851
Aline Miwa Endo
852
Aline Yumi Tachibana
853
Bianca Kanamura
854
Camila Miki Tachibana
856
Danieli Yuri Takinami
857
Denise Moral Nakamura
858
Estela Yuri Aramaki
859
Karen Yoshiko Kataoka
860
Larissa Okada
862
Luciana Morita Ishihara
863
Luciene Yumi Kohama
865
Mariana Miyamoto
866
Marina Mayumi Azuma
868
Nathalie Kawano Ito
869
Patricia Natsumi Matsumoto
870
Priscila Kawakami dos Reis
871
Rayane Tiemi Nakahama
872
Renata Junko Miyamoto
874
Tatiana Sanae Mori
875
Thaís Sayuri Yamaguti
877
Thamily Rye Iabmoto
8024 Alessandra Tami Kohama
8025 Amanda Rie Tachibana
8026 Camila Miho Hidani
8027 Carolina Mayumi Nakatsu
8028 Danielle Naomi Nakatsu
8029 Érika Takahashi
8030 Fernanda Miki Honda
8031 Gabriela Satie Nakasato
co_sw01.xla
M/F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Nascimento Classe
17/06/90
JU
29/04/91
JU
15/10/91
JU
23/07/91
JU
29/04/92
JU
28/10/90
JU
24/11/92
JU
29/10/93
IM
09/06/94
IM
25/06/93
IM
03/11/94
IM
08/03/94
IM
10/01/93
IM
24/08/93
IM
26/02/93
IM
06/08/93
IM
19/12/94
IM
09/03/93
IM
28/06/93
IM
09/10/93
IM
07/05/93
IM
09/10/93
IM
11/03/93
IM
23/09/95
IM
07/01/93
IM
12/07/95
IM
23/02/94
IM
18/02/91
MO
30/09/91
MO
06/03/86
MO
06/02/90
MO
02/07/90
MO
05/06/86
MO
20/06/89
MO
29/07/80
MO
22/06/1987 MO
10/01/85
MO
29/08/92
MO
04/08/86
MO
31/05/89
MO
22/09/92
MO
21/01/92
MO
28/11/86
MO
05/05/88
MO
31/07/81
MO
17/05/90
MO
28/02/87
MO
11/12/91
MO
26/04/97
IF
04/07/95
IF
25/07/93
IF
20/02/95
IF
25/05/93
IF
20/05/93
IF
16/04/94
IF
05/12/93
IF
2/9
Entidade
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Anasp
Sigla
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
LXXIII COMPETIÇÃO INTERCOLONIAL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras-SP, 25-26 de Julho de 2009 - 09:22h
Inscr.
Atleta
M/F Nascimento Classe Entidade
Sigla
8032 Gabriela Otsubo dos Santos
F
04/05/95
IF
Anasp
AN
8033 Juliana Lika Makuda
F
12/08/94
IF
Anasp
AN
8034 Karen Lie Fukumoto
F
03/05/94
IF
Anasp
AN
8035 Karina Maebayashi
F
22/09/96
IF
Anasp
AN
8036 Larissa Maki Tachibana
F
11/03/93
IF
Anasp
AN
8037 Liliana Akina Baba
F
08/03/96
IF
Anasp
AN
8038 Luisa Kimie Tagusagawa
F
19/02/94
IF
Anasp
AN
8039 Melina Chiemi Kubota
F
13/07/93
IF
Anasp
AN
8040 Priscila Natsuko Matsumoto
F
09/05/94
IF
Anasp
AN
8041 Renata Saori Shimizu
F
22/09/95
IF
Anasp
AN
8042 Tais Yukie Utida
F
19/01/93
IF
Anasp
AN
8043 Thais Akemi Inaba
F
10/03/93
IF
Anasp
AN
8044 Thais Yukari Goto
F
18/02/93
IF
Anasp
AN
8045 Vanessa Mayumi Okamoto
F
14/02/93
IF
Anasp
AN
600
Rodrigo Tatsuya Ota
M
11/04/90
JU
Ibirapuera
IB
602
Gustavo Sangregório
M
14/08/91
JU
Ibirapuera
IB
603
Rodrigo Kenji Ionafa
M
01/10/91
JU
Ibirapuera
IB
604
Felipe Satoshi Nakazato
M
11/07/91
JU
Ibirapuera
IB
605
Flávio Tamanaha Ota
M
17/06/90
JU
Ibirapuera
IB
607
Anderson China
M
19/12/92
JU
Ibirapuera
IB
608
Cayo Cesar Villa Real Okino
M
15/07/83
AD
Ibirapuera
IB
609
Flavio Henrique Naito
M
24/10/86
AD
Ibirapuera
IB
610
Marcelo Egawa Henriques Dias
M
21/06/87
AD
Ibirapuera
IB
611
Richard Iamazi Ferro
M
24/12/89
AD
Ibirapuera
IB
612
Roberto Massayoshi Uechi
M
07/10/79
AD
Ibirapuera
IB
613
Alexandre Sanada
M
30/05/74
AD
Ibirapuera
IB
614
Mauricio Suzumura
M
01/12/77
AD
Ibirapuera
IB
615
Edson Hisaki China
M
08/05/67
AD
Ibirapuera
IB
616
Nelson Shinjo
M
17/08/65
AD
Ibirapuera
IB
617
Mario Ota
M
20/11/61
AD
Ibirapuera
IB
618
Rubens Massao Uechi
M
02/04/55
AD
Ibirapuera
IB
619
Natalia Sanada
F
25/04/92
MO
Ibirapuera
IB
621
Jéssica Hanae Kanashiro Oseki
F
26/09/92
MO
Ibirapuera
IB
624
Monica Emiko Uechi
F
18/06/85
MO
Ibirapuera
IB
625
Denise Sawatani
F
06/02/81
MO
Ibirapuera
IB
626
Marisa Sawatani
F
09/04/79
MO
Ibirapuera
IB
627
Helena Mitiko Hokama
F
18/10/67
MO
Ibirapuera
IB
629
Satiko Kurioka
F
27/04/47
MO
Ibirapuera
IB
630
Abilio Akamine Jr.
M
24/11/72
AD
Ibirapuera
IB
631
Ryoji Baba
M
26/06/33
AD
Ibirapuera
IB
6000 Flávio Takaaki Hocama
M
15/02/96
IM
Ibirapuera
IB
6001 Leandro Yuji Hocama
M
29/07/94
IM
Ibirapuera
IB
6003 Clayton Kenji Higa
M
14/03/94
IM
Ibirapuera
IB
6004 Rodrigo Tamae Oyagawa
M
03/07/94
IM
Ibirapuera
IB
6005 Bruno Yuji Nishimura
M
15/02/95
IM
Ibirapuera
IB
6006 Willian Tamae Oyagawa
M
12/06/95
IM
Ibirapuera
IB
6007 Felippe Hiroyuki Tomei
M
29/01/93
IM
Ibirapuera
IB
6008 Erick Jun Shinjo
M
06/01/93
IM
Ibirapuera
IB
6009 Bruna Ionafa
F
09/07/96
IF
Ibirapuera
IB
6010 Gabriela Hatsumi Hocama
F
26/02/97
IF
Ibirapuera
IB
6011 Kely Tamanaha Ota
F
19/10/96
IF
Ibirapuera
IB
6013 Daniela Hidemi Oyafuso
F
01/02/94
IF
Ibirapuera
IB
6015 Allana Mineko Okamoto
F
01/05/94
IF
Ibirapuera
IB
6016 Laura Guedes Matsushima
F
20/05/94
IF
Ibirapuera
IB
6017 Paula Emi Oyafuso
F
01/02/97
IF
Ibirapuera
IB
701
Aildo da Silva
M
27/01/63
AD
Leste de São Paulo LE
co_sw01.xla
3/9
LXXIII COMPETIÇÃO INTERCOLONIAL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras-SP, 25-26 de Julho de 2009 - 09:22h
Inscr.
Atleta
M/F
702
Airton Tadashi de Mattos
M
703
Caique Yukio Ueda
M
704
Celso Tooru Anraku
M
705
Diogo Ryoichi Yamashita
M
706
Fabio Kei Yamada
M
707
Fabio Keiiti Oishi
M
708
Hélio Gunji
M
709
Raphael Kensuke de Araújo Nishida
M
710
Ricardo Yokichi Costa Nakamura M
711
Thiago Iki de Santis
M
712
Vinicius Koji Bergamo Sakuda
M
713
Anderson Haguio
M
714
Gustavo da Silva
M
7001 Andre Haguio
M
7002 Andrey Takeshi Noguchi
M
7003 Kevin Issamu Asakura
M
7004 Krystian Hideyuki Usui Asakura M
7005 Rafael Haguio
M
7006 Rodrigo Yamamoto
M
7007 Rogério Shorei Asato
M
7008 Vitor Yamane
M
716
Carolina Rodrigues Missaka
F
717
Juliana Takeishi
F
718
Mariana Okamura
F
719
Mariana Takeishi
F
720
Renata Megumi Yamashita
F
7010 Paula Seguchi
F
7011 Milena Yuki Sato
F
7012 Emilly Lumy Sato Valentin
F
7013 Larissa Naomi Ogata Kawakatsu
F
7014 Krys Aya Usui Asakura
F
7015 Leila Miyuki Anraku
F
101
Airton Kobayase
M
102
Alberto Luis Fukuda
M
103
César Massaharu Yokoyama
M
104
Cleberson Lopes Yamada
M
105
Flavio Takashi Murai Jr.
M
106
Hélio Akihiro Yokoyama
M
107
Juliano Kazuo Kitazwa
M
108
Junzo Iasunaga
M
109
Leandro Teruo Maeda
M
111
Marcel Kuwahara Soares
M
112
Márcio Ozeki
M
113
Márcio Sunao Fujikura
M
115
Takanori Nakasato
M
116
Thiago Miamoto de Campos
M
147
Luiz Shigueo Oda
M
117
Daniel Yuji Kanezawa
M
118
Eduardo Katayama
M
120
Ewerton Yoshiaki A. Nakashima
M
121
Fernando Hisao Aoki
M
123
Ian Saito
M
124
Marcelo Yoshiaki Nishida
M
125
Milton Yoshihiko Haikawa
M
126
Roberto T. Hiroda Saito
M
127
Vinicius Kido Sano
M
co_sw01.xla
Nascimento Classe Entidade
Sigla
10/02/86
AD
Leste de São Paulo LE
15/12/82
AD
Leste de São Paulo LE
26/01/86
AD
Leste de São Paulo LE
18/02/87
AD
Leste de São Paulo LE
31/07/82
AD
Leste de São Paulo LE
26/07/80
AD
Leste de São Paulo LE
19/09/65
AD
Leste de São Paulo LE
22/08/88
AD
Leste de São Paulo LE
18/03/84
AD
Leste de São Paulo LE
03/07/86
AD
Leste de São Paulo LE
29/09/87
AD
Leste de São Paulo LE
31/05/91
JU
Leste de São Paulo LE
19/09/90
JU
Leste de São Paulo LE
13/03/95
IM
Leste de São Paulo LE
09/10/94
IM
Leste de São Paulo LE
24/12/94
IM
Leste de São Paulo LE
29/05/95
IM
Leste de São Paulo LE
11/04/93
IM
Leste de São Paulo LE
17/02/95
IM
Leste de São Paulo LE
27/10/94
IM
Leste de São Paulo LE
15/07/96
IM
Leste de São Paulo LE
08/07/86
MO
Leste de São Paulo LE
08/05/86
MO
Leste de São Paulo LE
02/06/87
MO
Leste de São Paulo LE
08/05/86
MO
Leste de São Paulo LE
19/03/84
MO
Leste de São Paulo LE
16/09/95
IF
Leste de São Paulo LE
28/02/98
IF
Leste de São Paulo LE
20/06/97
IF
Leste de São Paulo LE
31/06/1995
IF
Leste de São Paulo LE
29/03/93
IF
Leste de São Paulo LE
31/05/93
IF
Leste de São Paulo LE
01/09/62
AD
NOROESTE
NO
11/03/85
AD
NOROESTE
NO
11/04/88
AD
NOROESTE
NO
20/08/74
AD
NOROESTE
NO
15/03/88
AD
NOROESTE
NO
28/10/89
AD
NOROESTE
NO
27/08/85
AD
NOROESTE
NO
26/06/65
AD
NOROESTE
NO
01/03/83
AD
NOROESTE
NO
06/03/87
AD
NOROESTE
NO
25/06/77
AD
NOROESTE
NO
06/08/75
AD
NOROESTE
NO
24/10/71
AD
NOROESTE
NO
10/06/84
AD
NOROESTE
NO
31/10/53
AD
NOROESTE
NO
03/02/90
JU
NOROESTE
NO
16/09/90
JU
NOROESTE
NO
25/05/96
JU
NOROESTE
NO
07/04/92
JU
NOROESTE
NO
14/04/93
JU
NOROESTE
NO
25/04/92
JU
NOROESTE
NO
18/03/96
JU
NOROESTE
NO
23/06/90
JU
NOROESTE
NO
18/01/92
JU
NOROESTE
NO
4/9
LXXIII COMPETIÇÃO INTERCOLONIAL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras-SP, 25-26 de Julho de 2009 - 09:22h
Inscr.
Atleta
M/F
148
Marcio Shudi Kanda
M
149
Murilo Motoori Barbi
M
150
Vitor Massayuki A. Nakashima
M
1001 Alex Eiji Kizaki
M
1002 Anderson Yoshikazu Minami
M
1003 Eduardo Tomio Kemura Kumagai
M
1004 Eduardo Villela Lourenço
M
1005 Eric Toshio Murai
M
1006 Fernando Tsuyoshi Nishida
M
1007 Gabriel Tanikawa Torresan
M
1008 Gustavo Sunada
M
1009 Kevin Laita Kumamoto
M
1010 Mario Mitsugo S. Fuzikawa
M
1011 Renan Akira F.Oliveira
M
1013 Yan Inoue
M
1023 Fernando Hiroaki Noda Akiyama
M
128
Bruna Akie Kanezawa
F
129
Camila Sayuri Tokubo
F
130
Cintia Harumi Hattori
F
131
Cristiane Midori Takagui
F
132
Daniela Yuriko Tokubo
F
133
Hissae Nakasato
F
134
Ivone Junko Tsuji
F
135
Izabela Kamijo Fukase
F
136
Luana Midori Sejimo de Ávila
F
137
Marcela Sayuri Mifune
F
138
Marilia Wajima Shirane
F
140
Maysa Aimi Yoshida
F
141
Olivia Mie Yuba
F
142
Patricia Fukuhara Rebello Pinho F
143
Patricia Sumaka Tsuji
F
145
Rita de Cássia Maruyama
F
146
Tochie Marina Fukuara R. Pinho F
1014 Celina Midori Ichikawa
F
1015 Francis Lissa Yuba
F
1016 Karen Lumi Nakasato
F
1017 Laís Lissa Shimazaki
F
1018 Laise Midori Tokubo
F
1019 Luana Lumi Minami
F
1020 Regina Akemi Iwaki
F
1021 Renata Vendrame Katayama
F
1022 Roberta Yoko Kanda
F
1024 Jaqueline Hitomi Funatsu
F
501
Yukio Suzuki
M
502
Mauro Tamura
M
503
Yuiti Katayama
M
504
Norihiko Shimada
M
505
César Kamakawa
M
511
Paulo Sakai
M
512
Yoshiharu Katayama
M
513
Minoru Tamura
M
514
Hideiti Miwa
M
515
Guilherme Shigaki
M
516
Seiti Shigueoka
M
517
Daniel Tamashiro
M
5011 Marcelo Kuroda
M
co_sw01.xla
Nascimento Classe Entidade
22/08/95
JU
NOROESTE
14/12/94
JU
NOROESTE
06/12/93
JU
NOROESTE
25/11/94
IM
NOROESTE
17/02/94
IM
NOROESTE
06/03/93
IM
NOROESTE
17/04/93
IM
NOROESTE
01/06/94
IM
NOROESTE
31/03/95
IM
NOROESTE
15/02/93
IM
NOROESTE
09/10/94
IM
NOROESTE
12/04/93
IM
NOROESTE
23/01/94
IM
NOROESTE
25/10/94
IM
NOROESTE
04/11/94
IM
NOROESTE
28/02/94
IM
NOROESTE
13/05/91
MO
NOROESTE
20/01/91
MO
NOROESTE
18/05/86
MO
NOROESTE
10/07/72
MO
NOROESTE
23/05/97
MO
NOROESTE
03/12/71
MO
NOROESTE
27/03/59
MO
NOROESTE
04/04/92
MO
NOROESTE
25/10/90
MO
NOROESTE
14/09/92
MO
NOROESTE
21/12/92
MO
NOROESTE
14/10/97
MO
NOROESTE
24/11/87
MO
NOROESTE
03/01/84
MO
NOROESTE
14/02/92
MO
NOROESTE
10/04/91
MO
NOROESTE
19/04/56
MO
NOROESTE
07/06/95
IF
NOROESTE
27/03/93
IF
NOROESTE
22/06/95
IF
NOROESTE
23/11/93
IF
NOROESTE
12/11/93
IF
NOROESTE
13/10/96
IF
NOROESTE
12/03/96
IF
NOROESTE
05/05/97
IF
NOROESTE
29/12/93
IF
NOROESTE
24/03/94
IF
NOROESTE
05/11/87
AD
Paraná
05/06/89
AD
Paraná
12/01/89
AD
Paraná
04/10/89
AD
Paraná
17/04/70
AD
Paraná
05/06/92
JU
Paraná
02/01/91
JU
Paraná
26/04/91
JU
Paraná
13/12/91
JU
Paraná
28/10/92
JU
Paraná
01/03/93
JU
Paraná
15/09/90
JU
Paraná
02/08/94
IM
Paraná
5/9
Sigla
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
LXXIII COMPETIÇÃO INTERCOLONIAL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras-SP, 25-26 de Julho de 2009 - 09:22h
Inscr.
Atleta
5012 Maurício Kuroda
5013 Rafael Yuhara
5014 Yoshinari Hamada
5015 Bruno Fukunaga
5016 César Henrique Kamakawa
531
Mieko Oikawa
532
Silvia Sato
533
Jaqueline Santos
534
Daiane Hatada
535
Leila Hirakuri
536
Amanda Fujikawa
537
Larissa Fatori
538
Danieli Hatada
5031 Mutsumi Tamura
5032 Priscila Imoto
5033 Bruna Hayashi
5034 Lika Saiki
5035 Daniela Nishimura
300
Alexandre Takinami
301
Bruno Isoda
302
Carlos Mysuguti
303
Cláudio Hatadani
305
Daniel Kakinoki
306
Diogo Isoda
307
Eduardo Makihara
308
Eiji Yassunaga
309
Fernando Hatadani
310
Fernando Koiti Sako
312
Helton Nojima
313
Hideo Xibuta
314
Hisahiro Watanabe
315
Ian Tagusagawa
316
Jamil Shimizu
317
Jorge Kawazoe
318
Kazuyuki Tateoka
319
Keniti Muramatsu
320
Márcio Takahashi
321
Marcos Kihara
322
Paulo Kiyonaga
323
Reinaldo Itioka
324
Ronaldo Sakai
325
Sérgio Nishioka
326
Tadahiro Takano
327
Tales Kamo
328
Massaki Minowa
329
Fernando Makino de Medeiros
330
Luis Fernando Imanaka Ferreira
331
Kaoru Nakamura
332
Eiji Kawakubo
333
Ricardo Tominaga
334
Bruno Inoue
335
Marcelo Takahashi
336
Thiago Iha
337
Wagner Yonamine Pacheco
338
Alex Yoshida Borghi
340
Sandro Nishio
co_sw01.xla
M/F
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Nascimento Classe Entidade
02/08/94
IM
Paraná
11/09/93
IM
Paraná
16/02/96
IM
Paraná
04/02/96
IM
Paraná
06/03/95
IM
Paraná
18/07/89
MO
Paraná
24/01/92
MO
Paraná
13/10/92
MO
Paraná
03/07/90
MO
Paraná
06/11/92
MO
Paraná
25/03/90
MO
Paraná
27/07/88
MO
Paraná
03/07/90
MO
Paraná
07/07/93
IF
Paraná
23/12/95
IF
Paraná
16/11/96
IF
Paraná
15/06/96
IF
Paraná
28/03/94
IF
Paraná
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
AD
Sudoeste
6/9
Sigla
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LXXIII COMPETIÇÃO INTERCOLONIAL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras-SP, 25-26 de Julho de 2009 - 09:22h
Inscr.
Atleta
341
Fumio Mori
342
Marcio Kawashima
343
William Shiramizu
344
Milton Tominaga
345
Masashi Fujisawa
346
Raphael Suzuki
347
Márcio Takada
348
Alan Mitsuhiko Fraccaroli
349
Anderson Noyori
350
André Lopes
351
Everton Kamo
352
Fernando Okano
353
Gilson Vieira Kamo
354
Gustavo Hashimoto
355
Maurício Hideki Oikawa
356
Hisato Ohara
357
Marcelo Ganaha
358
Masayuki Tateoka
359
Peterson Yanaguihara
360
Rafael Nitatori
361
Rafael Takinami
362
Renato Kaneoya
363
Seishi Nakamura
364
Tiago Suguimoto
365
Toshikazu Kamimura
366
Walter Kudo
367
Erick Sigaki Martins
368
Paulo Nathan Takiuti
369
Marcelo Kichise
370
João Vitor Shirata
371
Douglas Honorato Takiuti
372
Willian Shirakawa
373
Jean Carlos Takiuti
374
Rodrigo Kei Kuromoto
375
Marcelo Yamasaki
376
André Makoto Ono
3015 Atila Katata
3016 Felipe Yuji Morita
3017 Gustavo Hideki Sakae
3018 Hajime Kimura
3019 Vitor Hideki Takaki
3020 Leonardo Jun Nakaoka
3021 Marcelo Tadocoro
3022 Masakatsu Shishido
3023 Felipe Massami Matsuoka
3024 Massao Yoshizumi
3025 Massato Yoshizumi
3026 Maurício Furukawa
3027 Ricardo Hiroshi Hagio
3028 Shizuo Abuno
3029 Sussumu Kozaki
3030 Takashi Shishido
3031 Vitor Taiyo Deyama
3032 Willian Hirakawa
3033 Yoiti Hashida
3034 Keiti Takaki
co_sw01.xla
M/F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Nascimento Classe
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
14/08/90
JU
12/07/90
JU
21/08/93
JU
21/04/91
JU
27/06/91
JU
06/01/90
JU
01/06/91
JU
08/05/92
JU
19/08/90
JU
14/07/92
JU
16/05/92
JU
08/02/91
JU
21/09/95
JU
23/02/90
JU
03/03/90
JU
15/04/92
JU
26/08/92
JU
07/10/91
JU
21/08/92
JU
29/01/90
JU
04/08/92
JU
06/08/94
JU
11/06/94
JU
19/12/94
JU
25/07/91
JU
20/02/90
JU
11/07/92
JU
27/11/90
JU
02/04/92
JU
02/04/93
IM
20/05/93
IM
07/11/94
IM
27/12/93
IM
19/12/95
IM
04/11/95
IM
07/07/94
IM
26/02/93
IM
08/03/94
IM
10/03/95
IM
17/04/93
IM
17/09/94
IM
26/08/95
IM
20/08/95
IM
28/11/94
IM
22/06/94
IM
30/05/95
IM
28/11/93
IM
12/06/93
IM
20/06/93
IM
7/9
Entidade
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sigla
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LXXIII COMPETIÇÃO INTERCOLONIAL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras-SP, 25-26 de Julho de 2009 - 09:22h
Inscr.
Atleta
3035 Khristyan Kawashima
3037 Dener Massanori Kanegawa
3039 Marcio Nakati
377
Akemi Kawabata
378
Akemi Sako
379
Cíntia Kichise
380
Daiane Rodrigues
381
Daniela Sakai
382
Eliane Nishio
383
Elisa Yamasaki
384
Elisabeth Hirakawa
385
Ely Kanegawa
386
Flavia Miyamoto
387
Harumi Nakaoka
388
Juliana Kichise
389
Kaori Kanegawa
390
Kazue Tateoka
391
Kazue Yamanouchi
392
Leila Hashimoto
393
Letícia Kiyonaga
394
Luana Takasaki
395
Marilce Suguiyama
396
Mayra Miyamoto
397
Mika Morita
398
Mika Okuizumi
399
Natalye Kawai
3000 Rosana Takahashi
3001 Satie Yamanouchi
3002 Seikoyume Tateoka
3003 Sílvia Eiko Sako
3004 Yoshiko Kawabata
3005 Yasmin Kawashima
3006 Patricia Kiyonaga
3007 Karina Hirota Mori
3008 Luciana Kawai
3009 Alice Morita
3010 Kelly Kodama
3011 Yumi Makihara
3012 Ayumi Furukawa
3013 Daniela Soares Enta
3014 Paula Emy Matinaga
3042 Caroline Arisa Matsuda
3043 Arissa Okuizumi
3044 Barbara Deyama
3045 Dayane Shimizu Eschiezaro
3046 Fernanda Yamasaki
3047 Hikari Takeyasu
3048 Jaqueline Nakazawa Rodrigues
3049 Joyce Shimizu César
3050 Mayumi Okuizumi
3051 Michele Rodrigues
3052 Naguisa Minami
3053 Nathália Kikuti Tagusagawa
3054 Patrícia Kawazoe
3055 Priscila Kihara
3056 Saori Morioka
co_sw01.xla
M/F
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Nascimento Classe Entidade
18/12/94
IM
Sudoeste
25/05/95
IM
Sudoeste
21/07/94
IM
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
MO
Sudoeste
10/07/93
IF
Sudoeste
05/06/97
IF
Sudoeste
18/10/96
IF
Sudoeste
09/06/95
IF
Sudoeste
12/02/93
IF
Sudoeste
17/05/93
IF
Sudoeste
08/04/97
IF
Sudoeste
08/03/97
IF
Sudoeste
11/01/96
IF
Sudoeste
08/02/93
IF
Sudoeste
14/12/94
IF
Sudoeste
01/06/93
IF
Sudoeste
26/05/96
IF
Sudoeste
20/01/95
IF
Sudoeste
28/06/93
IF
Sudoeste
8/9
Sigla
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LXXIII COMPETIÇÃO INTERCOLONIAL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Caieiras-SP, 25-26 de Julho de 2009 - 09:22h
Inscr.
Atleta
3057 Shizue Shirahata
3058 Tamy Yamashita
3059 Tiemi Okamura
3060 Tiemy Yamanouchi
3061 Tatiane Ayumi Numada
3062 Sabrina Nishioka
3063 Leticia Shirakawa
3065 Midori Watanabe
3066 Celina Mari Otsu
co_sw01.xla
M/F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Nascimento Classe Entidade
01/06/95
IF
Sudoeste
04/02/93
IF
Sudoeste
05/08/94
IF
Sudoeste
27/05/93
IF
Sudoeste
27/07/93
IF
Sudoeste
10/05/95
IF
Sudoeste
04/08/93
IF
Sudoeste
24/07/95
IF
Sudoeste
15/04/94
IF
Sudoeste
9/9
Sigla
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Documentos relacionados

Atletas

Atletas LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:03h

Leia mais

Atletas

Atletas Bruno Ryu Kakishita Carlos Makoto Isonaka Carlos Seikiti Nozaki Eduardo Morita Ishihara Erick Seiji Fugiwara Guilherme Lopes Yamamoto Hector Hideki Fugiwara Helio Tsutomu Matayoshi Henrique Teruo A...

Leia mais

Atletas

Atletas LIV COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA Ibirapuera CV-SP, 10 de Julho de 2011 - 11:53h

Leia mais

Finais

Finais 1126 Rodrigo Yoshikazu Yamamoto BM MC 1127 Rafael Kazuhiro Haguio BM MC 1128 Fernando Tutihashi BM MC

Leia mais

Atletas

Atletas SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC

Leia mais

Geral

Geral LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:02h

Leia mais

Geral

Geral Alan Kei Açakura AM SJT

Leia mais