1 Category Sl. No Name of Beneficiries Father`/ Husband name

Сomentários

Transcrição

1 Category Sl. No Name of Beneficiries Father`/ Husband name
1
Sl.
No
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Name of Beneficiries
Father’/ Husband name
Name of para
ST
2
Gainama V.P.
Jamirmoy Chakma
Chandra mn. Chowdhury
Tapan Sarkar
Anil Roy
Nibaran Sarkar
Prafulla Sarkar
Kala Chakma
Jamunabati Chakma
Paresh Sarkar
Vhabatosh Sarkar
Chakradhari Chakma
Pradip Chakma
Subhash Sarkar
Surja kanta Bhowmik
Harimohan Bhowmik
Prantosh Bhowmik
Bineswar Bhowmik
Sainty Chakma
Minamoni Chakma
Santilal Chakma
Raghunath Chakma
Chiranjit Chakma
Prenesh Sarkar
Jubimoy Chakma
Matilal Sarkar
Sudhir Roy
Karadhan Bhowmik
Hamalata Sarkar
Muktahum Rupini
Mohonlal Bhowmik
Sevanta Chakma
Kalparanjan Chakma
Mangal Ranjan Chakma
Sabita Ranjan Chakma
Kalapurna Chakma
Rati Kumar Chakma
Bindulal Chakma
Jugesh Sarkar
Sanaram Chakma
Durga Charan Chakma
Paban Kumar Chakma
Surjamani Chakma
3
Dharmabahan
Yageshan
Chittaranjan
Upendra
Ramesh
Prakash
Subimal
Kalauda
Gobinda
Prafulla
Nagendra
Sudarshan
Nagarbashi
Binendra
Jugendra
Jugendra
Binendra
Lavai
Lefi
Chandra bala
Kali kumar
Birkishore
Gobinda
Kalia
Rajmohan
Rajmohan
Nakul
Dhirendra
Bidda sing
Ramani
Dhanantari
Ashwani
Manik Kishore
Manik kishore
Rajkumar
Nilakanta
Karmashukla
Prakash
Nipullya
Birjamani
Manudhan
Dakbadi
4
Rajkumar Chakma para
Upendra Rai Para
Nishi Chow para
Kaliya Talukdar para
Paresh Sarkar para
Yogendra Biswas para
Bipramohan para
Padma narayan para
Debaprasad para
Chittaranjan para
Bahadur para
Rajkumar para
Upendra Roy para
Nishi Chow para
Kalia talikdar para
Paresh Sarkar para
Jugendra Biswas para
Padma narayan para
Debaprasad para
Chittaranjan para
Bahadur para
Rajkumar para
Paresh Sarkar para
Rajkumar para
Upendra roy para
Kaliatalukdar para
Nishi Chow. Para
Jugendra Biswas para
Bahadur para
Chittaranjan Para
Padma narayan para
Debaprasad para
Rajkumar para
Padma narayan para
Rajkumar para
Upendra para
Chittaranjan para
Paresh Sarkar para
Bipromohan para
Bahadur
Kalia Talukdar para
Padmanarayan para
5
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Category
SC Others
6
7
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
2
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Pryalal Chakma
Chandrabalu Chakma
Digbijoy Chakma
Abutahar Mia
Nirudh Bhowmik
Kunja Kumar Tripura
Dhanachand Tripura
Bidyamanik Rupini
Hari Charan Tripura
Manik kishore Chakma
Rabichandra Rupini
Suprakash Chakma
Anudas Chakma
Santimoy Chakma
Kalapurna Chakma
Kiranjit Chakma
Jayanta Chakma
Ramani mohan Chakma
Ashok Roy
Subhadhan Chakma
Bidhyadhar Chakma
Mahananda Sarkar
Niranjan Roy
Sahad Ali
Birkishore Chakma
Ananram Chakma
Nishidhan Chakma
Anushwar Chakma
Birkumar Chakma
Binanda Sarkar
Naya Chakma
Sandhya Chakma
Dhananjoy Bhowmik
Abdul Mannan
Imanya Chakma
Subrata Chakma
Ratilal Roy
Purna kr. Chakma
Adhok Kr. Chakma
Gouranga Rupini
Ashok Sarkar
Kartik Chakma
Nagendra Rupini
Sarbananda Sarkar
Kaleshya Chakma
Sukraraj Chakma
Tarani sen Chakma
Priyatosh Bhowmik
Kamini
Chandra
Kamilal
Jafar Ali
Debendra
Khandra Kr.
Bahadur
Rabijoy
Dufurmani
Sangraifa
Buddiprasad
Surendra
Lapya
Kalapurna
Indramohan
Sashibhusan
Chandra Kumar
Chandra Kr.
S/o – Amar Chand
S/O- Bhaja
S/O – Jamini
S/O- Mahendra
S/O – jugesh
S/O- Inus
S/O Lapya
S/O Benga
S/O- bangalya
S/O- Thengua
S/O – Burangda
S/O – Thakurdhan
S/O- kamailal
S/O Diraj
S/O – Dinanath
S/O- Mishir Ali
S/O Bhaja
S/O- Sudhir Ranjan
S/O- Debendra
S/O – Srendra
Surendra
S/O- Kartik sing
S/O- Sadhu charan
S/O- larai
S/O- Agunchandra
S/O- Mahendra
S/O- Sadhnya
S/O- Khallia
S/O- Kalabichi
S/O- Jugendra
Nishi Chow para
Debaprasad para
Rajkumar para
Rajkumar para
Upendra roy
Bahadur para
Padma Narayan para
Debaprashad para
Chittaranjan para
Nishi Chow para
Padma Narayan para
Paresh sarkar para
Kalia talukdar para
Rajkumar para
Bipromohan para
Debaprasad para
Padma Narayan
Bahadur para
Bipramohan para
Chittaranjan para
Nishi Chow para
Paresh Sarkar para
Upendra roy par
Kalia Talikdar para
Rajkumar par
Upendra para
Rajkumar para
Upendra Roy para
Kalia talukdar para
Paresh Sarkar par
Bahadur para
Bipra Mohan Para
Nishi Chow para
Debaprasad para
Padma narayan para
Rajkumar para
Upendra Roy para
Debaprasad para
Padma narayan par
Nishi Chow para
Paresh sarkar para
Kalia Talukdar para
Bipramohan para
Paresh Sarkar para
Rajkumar para
Upendra roy para
Bahadur para
Chittaranjan para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
3
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
Thenga Chakma
Nilabashi Chakma
Kalia Chakma
Dhanachan Tripura
Padmacharan Rupini
Harimohan Tripura
Sanatiranjan Chakma
Sashadhar Bhowmik
Narayan Bhowmik
Manmohan Bhowmik
Gyanaranjan Chakma
Pitanbar Sarkar
Samarendra Chakma
Prafulla Bhowmik
Rajkumar Sarkar
Tirabahan Chakma
Matilal Sarkar
Parandar Kalai
Mani Mohan Tripura
Mali Charan Bhowmik
Bijoy Dewan
Gopal Bhowmik
Sarnalata Chakma
Lengura Chakma
Manik Chandra Rupini
Purna Bhowmik
Nilabashi Chakma
Renuka Sahaji
Lalsing CHakma
Thakurchan Sarkar
Jyotshna Baishya
Rabindra Chandra Roy
Dayaranjan Chakma
Sumati ranjan Chakma
Gouranga Rupini
Kartik Chakma
Nagendra Rupini
Nitainanda Rupini
Krishna Bahan Chakma
Satya Chakma
Sarbandhu Sarkar
Nepal Sarkar
Himangshu Sarkar
Rupasen Chakma
Bijoy Chakma
Jabarai Chakma
Piyari mohan Chowdhury
Buddiprasad Rupini
S/O- Nipullya
S/O- Sachimohan
S/O- Chillajoy
S/O- Bahadur
S/O- Kartikjoy
S/O- Dikarmoni
S/O- Kaila
S/O- Jamini
S/O- Rajmohan
S/O- Ramesh
S/O- Rajendra
S/O- Chandi Charan
S/O- kaleshya
S/O- Manindra
S/O- Ananga
S/O- Badramani
S/O- Ramanath
S/O- Bishupada
S/O- Bahadur
S/O- Krishnadhan
S/O- Chittaranjan
S/O- Sachindra
W/O- Sudhamoni
S/O- Sadhuya
S/O- Chandrajoy
S/O- Chandrakanta
S/O- Sachimohan
W/O- Harendra
S/O- Ramchandra
S/O- Manshi
W/O- Gouranga
S/O- Madhusudhan
S/O- Hemendra
S/O- Khaila
S/O- Kartik sing
S/O- Larai
S/O- Agun Chandra
S/O-Chandan Charan
S/O- Badramani
S/O- Bipromohan
S/O- Mahendra
S/O- Huran
S/O- Nagarbasi
S/o- Chikchika
S/O- Pacharmohan
S/O- Gulakchand
S/O- Jageyaswar
S/O- Dashami
Rajkumar para
Chittaranjan Para
Rajkumar para
Bahadur para
Debaprasad para
Padmanarayan para
Rajkumar para
Jugendra Biswas para
Jugendra Biswas para
Paresh Sarkar para
Nishi Chow para
Paresh sarkar para
Rajkumar para
Upendra roy para
Bipramohan para
Bahadur para
Nishi Chow para
Debaprashad para
Bahadur para
Kalia talukdar para
Chittaranjan para
Paresh sarkar para
Padma narayan para
Rajkumar para
Padma narayan para
Paresh Sarkar para
Chittaranjan para
Jugendra Biswas para
Rajkumar sarkar para
Nishi Chow. Para
Bipramohan para
Paresh sarkar para
Bahadur
Rajkumar para
Debaprasad para
Bipramohan para
Debaprasad para
Padma Narayan
Debprasad para
Bipramohan para
Paresh Sarkar para
Paresh Sarkar para
Jugendra Biswas
Bahadur para
Kalia Talikdar para
Bahadur para
Jugendra Biswas para
Padmanarayan para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
Ganga Manik Rupini
Birendra Chowdhury
Narayan Bhowmik
Subhash Das
Gyanaranjan Chakma
Pitambar Sarkar
Satyaban Chakma
Kebal Chowdhury
Purnakumar Chakma
Ashok Kumar Chakma
Jaharlal Chowdhury
Narendra Rupini
Manik Kishori Dewan
Dayabi Chakma
Sashadhar Bhowmik
Narayan Sarkar
Rupchand Bhowmik
Tribanga Bhowmik
Badhichand Chakma
Kshirudh Sarkar
Kumudd basi Bhowmik
Bishubahan Chakma
Haridhan Sarkar
Namendra Chakma
Nipendra Sarkar
Manaranjan Bhowmik
Sachindra Sarkar
Sabhirani Tripura
Dayananda Chakma
Dilip Bhowmik
Pusparanjan Chakma
Ratilal Roy
Lalsing Chakma
Sunapati Chakma
Ajit Sarkar
Bishnupada Bhowmik
Laxmimani Chakma
Jitendra Bhowmik
Subash Sarkar
Amarchan Chakma
Chandradhani Rupini
Shaptasingh Tripura
Kalikanta Sarkar
Manija Khatun
Subash Chakma
Rupchan Bhowmik
Yogesh Sarkar
Lalit Sarkar
4
S/O- Sutamungkurai
S/O- Jagabandu
S/O- Rajmohan
S/O- Ngendra
S/O- Rajendra
S/O- Chandicharan
S/O- Shyamkunja
S/O- Jitendra
S/O- Surendra
S/O- Surendra
S/O- Pyarimohan
S/O- Chandrajoy
W/O- Tridip Dewan
W/O- Harimohan
S/O- Jamini
S/O- Rajmohan
S/O- Brajendra
S/O- Gobinda
S/O- Bhejanga
S/O- Rajbihari
W/O- Birendra
S/O- Harimohan
S/O- Chandicharan
S/O- Kaleshya
S/O- Jitendra
S/O- Mahananda
S/O- Bankubihari
W/O- Jayanta
S/O- Krishna Bahan
S/O- Nakul
S/O- Natun Chandra
S/O- Debendra
S/O- Ramchandra
W/O- Rabi
S/O- Yagadish
S/O- Nabin
S/O- Krishna bahan
S/O- Manaranjan
S/O- Kalikanta
S/O- Nagendra
W/O- Anil
S/O- Chanmohan
S/O- Krishnadhan
W/O- Lalu Mia
S/O- Nilabashi
S/O- Umesh
S/O- Prakash
S/O- Lalmohan
Debaprasad para
Bipramohan para
Jugendra biswas para
Nishi Chow
Debaprasad para
Paresh sarkar para
Chittaranjan para
Bipramohan para
Debaprasad para
Debaprasad para
Jugendra Biswas para
Padmanarayan para
Paresh Sarkar
Debaprasad para
Jugendra Biswas para
Kalia Talukdar para
Jugendra Biswas para
Nishi Chow para
Kaliatalukdar para
Jugendra Biswas para
Bipramohan para
Debaprasad para
Paresh Sarkar para
Rajkumar para
Paresh Sarkar para
Nishi Chow para
Bipramohan para
Bahadur
Debaprasad para
Kalia Talukdar para
Padma narayan para
Upendra roy para
Rajkumar para
Rajkumar chakma para
Upendra roy para
Nishi chow para
Kalia Talukdar para
Paresh sarkar para
Yogendra Biswas para
Bipramohan para
Padmanarayan para
Debaprasad para
Bahadur para
Rajkumar chakma para
Rajkumar chakma para
Nishi chow para
Kalia talukdar para
Paresh sarkar para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
5
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
Jawaharlal Sarkar
Kumar ranjan Tripura
Ratun Chakma
Nirmani Chakma
Manti chakma
Bichitra Chakma
Nabaratan Chakma
Suvadhan Chakma
Khetra mohan Sarkar
Kripananda Sarkar
Radhamani Sarkar
Anitarani Sarkar
Manijoy Rupini
Pakcha Kr. Rupini
Matarsing Tripura
Debaprasad Rupini
Sashigopal Rupini
Kaimulla Mia
Chintakishore Chakma
Pryalal Roy
Bircharan Sarkar
Prasanta Bhowmik
Paritosh Bhowmik
Santosh Roy
Sanjit Chakma
Surjamani Chakma
Gupan Chakma
Fanibushan Sarkar
Joychandra Rupini
Jamini Chakma
Nandaraj Chakma
Sachindra Chowdhury
Roymohan Roy
Kartik Roy
Ramani Sarkar
Nirmal Roy
Chittaranjan Sarkar
Biswajit Chakma
Lalalkanti Chakma
Sukramani Chakma
Satyandra Chakma
Santymoy Chakma
Iajid Ali
Nityananda Bhowmik
Anil roy
Parimal Roy
Rakesh Roy
Madab Sarkar
S/O- Yogesh
S/O- Lalchan
S/O- Nilkamal
S/O- Fhelaram
S/O- Indrakumar
S/o- Vhalu
S/O- Madhab
S/O- Nilmany
S/O- Nibaran
S/O- Mahendra
W/O- Ramhari
W/O- Nanigopal
S/O- Mukta
S/O- Kanta kumar
S/O- Gajai
S/O- Charanjoy
S/O- Sriman
S/O- Alikula
S/O- Subadhan
S/O- Havekrishna
S/O- Bipin
S/O- Rasaraj
S/O- Palai
S/O- Haradhar
S/O- Lalit
S/O- Jitendra
S/O- Jamanya
S/O- Nibaran
S/O- Joykanta
S/O- Gulak
S/O- Sarna
S/O- Subal
S/O- Loknath
S/O- Thakurchand
S/O- Lalmohan
S/O- Thakurchand
S/O- Mahesh
S/O- Tarabahan
S/O- Nagarchandra
S/o- Haridhan
S/O- Apalak
S/O- Surajamani
S/O- Rakmal
S/O- Narayan
S/O- Rakmohan
S/O- Suresh
S/O- Rabindra
S/O- Sanjoy
Jugendra Biswas para
Bipramohan para
Padmanarayan para
Debaprasad para
Chittaranjan para
Bahadur para
Rajkumar para
Rajkumar para
Upendra Roy para
Nishi chow para
Kalia talukdar para
Paresh sarkar para
Bipramohan para
Padmanarayan para
Debaprasad para
Chittaranjan para
Bahadur para
Rajkumar para
Rajkumar par
Upendra roy para
Nishi chow para
Kalia talukdar para
Paresh Sarkar para
Jugendra biswas para
Bipramohan para
Padmanarayan para
Debaprasad para
Chitta ranjan para
Bahadur para
Rajkumar para
Rajkumar para
Upendra roy para
Nishi Chow para
Kalia talukdar para
Paresh sarkar para
Jugendra Biswas para
Bipramohan para
Padmanarayan
Debaprasad para
Chittaranjan para
Bahadur
Rajkumar par a
Rajkumar para
Upendra roy para
Upendra roy para
Kalia talukdar para
Paresh Sarkar para
Jugendra Biswas para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
6
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
Sindhu Kumar Chakma
Hemalata Chakma
Jutish Chakma
Rabindra Bhowmik
Kamini Chakma
Felaram Chakma
Suvaranjan Chakma
Ashutosh Roy
Haripada Roy
Nikhil Roy
Subharani Sarkar
Alpana Chowdhury
Chandralal Chakma
Chandra Chakma
Sureshmani Chakma
Anil Chakma
Ranabrata Chakma
Santimoy Chakma
Pradip Chakma
Yotychandra Chakma
Nirmalendra Chakma
Sadhan Chakma
Patyavana Chakma
Bridda charan Chakma
Kenaroy Tripura
Premoranjan Chakma
Sumatiranjan Chakma
Sabitaranjan Chakma
Mangalranjan Chakma
Usharkanti Chakma
Sukhemoya Chakma
Fulak Chakma
Debaratan Chakma
Makta Charan Rupini
Ajay Kr. Rupini
Satyaban Chakma
Suman Chakma
Kalabeda Chakma
Dilip Tripura
Rameshwar Chakma
Dhanamohan Chakma
Sukhyaranjan Chakma
Sashil Chandra Chakma
Natunmoy Chakma
Prabin Tripura
Braja gopal Rupini
Manuranjan Chakma
Uday manik Rupini
S/O- Anshu mohan
W/O- Madhusudan
S/O- Larai
S/O- Thakurchand
S/O- Ajit Mohan
S/O- Sambudhan
S/O- Bandra
S/O- Avadhan
S/O- Suresh
S/O- Rajmohan
W/O- Jatylal
W/O- Jitendra
S/O- Satya
S/O- Kalabicha
S/O- Dakbadi
S/O- Sindhu
S/O- Raghunath
S/O- Ramani ranjan
S/O- Binuranjan
S/O- Kamini ranjan
S/O- Shyamsundar
S/O- Subimal
S/o- Krishnadhan
S/O- Amulladhan
S/O- Mangkurai
S/O- Yuboraj
S/O- Ramani
S/O- Manik Kishore
S/O- Manikkishore
S/O- Prunakumar
S/O- Roymohan
S/O- Raranisen
S/O- Punangchan
S/O- Lilamoni
S/O- Bidyamanik
S/O- Kamini ranjan
S/O- Lalit
Chagakula
S/O-Shyama Charan
S/O- Padmakumar
S/O- Sebanta
S/o- Rabichandra
S/O- Kala ranjan
S/O- Batul
S/O- Karmadas
S/O- Joy Chandra
S/O- Balendra
S/O- Chandramohan
Bipramohan para
Padmanarayan Para
Debaprasad para
Chittaranjan para
Bahadur para
Rajkumar para
Rajkumar para
Upendra roy para
Nishi Chow para
Kalia talukdar para
Paresh Sarkar para
Jugendra Biswas para
Bipramohan para
Debaprasad para
Chittaranjan para
Bahadur para
Rajkumar para
Chittaranjan para
Debaprasad para
Paresh sarkar para
Rajkumar para
Bipramohan para
Bahadur para
Padmanarayan
Nishi Chow para
Upendra roy para
Jugendra Biswas para
Rajkumar para
Bahadur para
Rajkumar para
Chittaranjan para
Debaprashad para
Bipramohan para
Padmanarayan para
Nahadur para
Nishi Chow para
Upendra roy para
Paresh sarkar para
Bahadur para
Rajkumar para
Rajkumar para
Paresh sarkar para
Debaprasad para
Nishi Chow para
Bipramohan para
Bahadur para
Upendra raoy para
Chittaranjan para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
-
7
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Ratan Chakma
Prabarandan Chakma
Kedarroy Tripura
Krishna Mohan Chakma
Arun Santi Chakma
Kalachan Chakma
Dhanswar Chakma
Bikram Chakma
Jimi Chakma
Indralata Chakma
Jyotirmoy Chakma
Laxmidhan Chakma
Kusumlal Chakma
Birajmoni Chakma
S/ Dhumacherra V.P.
Bidya Talenga
Dhanadarjya Tripura
Chanchala Tripura
Tabiram Tripura
Kunja bihari Tripura
Menja Debbarma
Shila Mohan Tripura
Mohari Tripura
Rashanath Tripura
Annaprabhat Tripura
Sanjit Debbarma
Surendra Tripura
Rampada Debbarma
Mukulesh Tripura
Jahangir Ali
Taranisen Tripura
Mairam Bibi
Malinkaisa Tripura
Padma Kr. Tripura
Chandra badan Tripura
Mahima Tripura
Maniksha Tripura
Samala Bibi
Bidyabushan Tripura
Ananta Debbarma
Ramprasad Tripura
Bhanu Rn. Tripura
Barnati Tripura
Suhag Mia
Annalal Tripura
Babani Charan Tripura
Shyam Debbarma
Birendra Tripura
S/O- Manuranjan
S/O- Balendra
S/O- Guita Kumar
S/O- Sadamoy
S/O- Dhananjoy
S/O- Sindukumar
S/O- Sunaram
S/O- Chandra bahan
W/O- Chikharanjan
W/O- Hridayabandu
S/O- Ratnamohan
S/O- Manudhan
S/O- Surjamoni
S/O- Lapya
Jugendra Biswas para
Padmanarayan para
Kalia talukdar para
Rajkumar para
Rajkumar par a
Chittaranjan para
Kaliatalukdar para
Upendra narayan para
Bipramohan para
Bahadur para
Debaprasad para
Paresh sarkar para
Nishi chow para
Jugendra Biswas para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
S/O- Lakhindhar
S/O- Bidyabhusan
S/O- Sabijoy
Machana
S/O- Hostima Tripura
S/O- Sukurai
S/O-Dabla Kishore
W/O- Nishi Kr.
S/O- Kharania
S/O- Sabhyaram
S/O- Bishu Kr.
S/O- Kartik
S/O- Bhagirat
S/O- Basana
S/O- Akbor
S/O- Karna Kr.
W/O- Latif
S/O- Haruyan
S/O- Krishna
S/O- Ananta
S/O- Pratap
S/O- Katalsha
W/O- Abdul
S/O- Dhandiraj
S/O- Nibaran
S/O- Joyranjan
S/O- Hastina
W/O- Keshab Kr.
S/O- Monuara
S/O- Subhanya
S/O- Watwiram
S/O-Shambu Charan
S/O- Bharai Kr.
Basana para
Madan para
Palania para
Ratan R/J para
K.D. Para
Madan para
Madan para
Mahadeb para
Ratan R/J para
Madan para
Mahadeb para
Ratan R/J para
K.D. para
Basana para
N.K. para
Basana para
N.K. para
Palania para
Madan para
Mahadeb para
K.D. Para
Basana para
N.K. para
Madan para
Mahadeb para
Ratan R.J. para
K.D. para
Palania para
N.K. para
Basana para
Madan para
Mahadeb
Ratan R.J. para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
Others
Others
Others
Others
Others
-
8
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Sanjib Debbarma
Sabita Das
Subinoy Deb
Rana Mohan Tripura
Hamantaswari tripura
Gajendra Tripura
Sanjit Debbarma
Dhananjoy Acharjee
Debasish Saha
Pradip Talukdar
Dharmaram Tripura
Sambalila Tripura
Jiban Kishore Tripura
Dharmadatta Tripura
Kamini Kalai
Gubardhan Tripura
Alin Mn. Tripura
Mangal Ch. Tripura
Utpal Tripura
Keshab basi tripura
Chayarani Kalai
Alfet Jansan
Mukunda kalai
Jagatjiban Tripura
Budhi Debbarma
Pankaj Tripura
Putla Rn. Tripura
Sabita Das
Ratnakar Kalai
Binoy Das
Rani Tripura
Bishwamohan Tripura
Nabadhan Tripura
Rati Barua
Tilimohan Tripura
Malini Tripura
Anilpada Sen
Mahendra Tripura
Bijoy Kr. Debbarma
Ratapriya Tripura
Jibanta Tripura
Jagatmoy Tripura
Kshitish Tripura
Jagatkishore Tripura
Surjoy Tripura
Hemantabijoy Tripura
Kamala Rn. Tripura
Dinabandhu Kalai
S/O- Madai
W/O- Jitendra
W/o- Pratap
S/O- Karna Kr.
W/O- Jarman
S/O- Dijendra
S/O- Lalit Kr.
S/O- Bipin
S/O- Amarendra
S/O- Apurba
S/O- Asharam
W/O- Jiban Kr.
S/O- Simna Kr.
S/O- Ashin Ch.
S/O- Sampat Mani
S/o- Gopinath
S/O- Kusumjala
S/O- Purna Kr.
S/o- Baradas
S/O- Gulakbashi
D/O- Bisha Kr.
S/O- Anadi
S/O- Sanakmoni
S/O- Sumantabasi
S/O- Joy Kr.
S/O- Baradas
S/O- Dhananjoy
S/O- Brajendra
S/O- Sanakmoni
S/O- Mahim
W/O- Dablakishore
S/O- Ramani Mn.
S/O- Namanjoy
S/O- Amarendra
S/O- Surendra
W/O- Gourahari
S/O- Subal
S/O- Ashiya
S/o- Bishu Kr.
W/O- Jiban Kr.
S/O- Anadi Charan
S/O- Kungala
S/O- Sumanta Kr.
S/O- Simna Kr.
S/O- Nishi Kr.
S/O- Rashimohan
S/O- Padma Mohan
S/O- Alindra
K.D. para
Palania para
Palania para
Madan para
Mahadeb Para
Ratan R.J. para
K.D. Para
Basana para
Basana para
Palania para
Mahadeb para
Ratan R.J. para
K.D. para
Basana para
N.K. para
Basana para
Madan para
Mahadeb para
Ratan R.J. para
K.D. para
N.K.para
Basana para
Basana para
Madan para
Mahadeb para
Ratan R.J. para
K.D. Para
Basana para
Basana para
Basana para
Madan para
Mahadeb para
Ratan R.J. para
Ratan R.J. para
Basana para
N.K.para
Basana para
Mahadeb para
Mahadeb para
Ratan R.J. para
K.D. para
N.K. para
Basana para
N.K. para
Madan para
Mahadeb para
K.D. para
Basana para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
9
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Indrajit Tripura
Biramati Rupini
Udaimanik Debbarma
Kutimohan Tripura
Prabir Mn. Tripura
Laxmana Tripura
Sumanjoy Tripura
Kubja Tripura
Parakhalaxmi Tripura
Amulya Debbarma
Birkumar Debbarma
Nalut Sangma
Sabya Kr. Tripura
Gajatjora Tripura
Ashotosh Debabrma
Anjarai Debbarma
Dashamohan Tripura
Sanjit marak
Hirani Tripura
Karna Kr. Tripura
Anantalila Tripura
Pada Mohan Tripura
Premlal Tripura
Subash Tripura
Saptasing Tripura
Murali Mohan Tripura
Samsing Tripura
Maduram Debbarma
Tarun Mohan Tripura
Dhanasingha Tripura
Manbahadur Kalai
Bimal Tripura
Rajesh Debbarma
Abimunya Tripura
Falinsa Tripura
Nalin Mn. Tripura
Dhanakeshab Tripura
Biralal Tripura
Narendra Tripura
Sachi Rn. Tripura
Kunja Mn. Tripura
Ananta Tripura
Ujit Debbarma
Dhirendra Tripura
Falin Mn. Tripura
Purna Barma Tripura
Sabita Tripura
Ratiraman Tripura
S/O- Nimai Chan
W/O- Nilmani
S/O- Shashikanta
S/O- Jarman
S/O- Bajarmani
W/O- Sharat Mn.
S/O- Surendra
S/O- Birmangal
W/O- Bhuban Mn.
S/O- Nibaran
S/O- Nandalal
S/O- Sailendra
S/O- Bijoy
S/O- Priyamohan
S/O- Nibaran
S/O- Bidya
S/O- Kusumjala
S/O- Janesh
D/O- Sachindra
S/O- Harikeshab
S/o- Harikeshab
S/O- Garpamohan
S/O- Hemantabashi
S/o- Teli Mohan
S/O- Chan mohan
S/O- Haridayal
S/O- Tangbala
S/O- Surja Kr.
S/O- Falindra
S/O- Gubardhan
S/o- Chandar pada
S/O- Dashindra
S/O- Krishna Kr.
S/O- Gurucharan
S/O- Rashipurna
S/O- Loke
S/O- Biswamohan
S/O- Bidya Bushan
S/O- Rabindra
S/o- Rabindra
S/O- Dharjya Kr.
S/O- Sudhya Kr.
S/O- Bejal
S/O- Sadhin Mn.
S/O- Anadi
S/O- Rabi Mn.
W/O- Sanjiban
S/O- Rabimohan
N.K. para
Basana para
Madan para
Mahadeb para
Madan Para
N.K. para
Basana para
N.K. para
Madan para
Mahadeb para
K.D. para
Basana para
N.K. para
Madan para
Mahadeb para
K.D. para
N.K. para
Basana para
Basana para
Madan para
Mahadeb para
Basana para
N.K. para
Basana para
Madan para
K.D. para
Madan para
K.D. para
N.K. para
Basana para
Basana para
Madan para
K.D. para
K.D. para
Mahadeb para
Mahadeb para
Madan para
Madan para
Mahadeb para
Madan para
Madan para
Madan para
Mahadeb para
Madan para
Mahadeb para
Mahadeb para
Madan para
Mahadeb para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
10
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
Mrinal Tripura
Malin Mn. Tripura
Bhubanbijoy Tripura
Sailendra Tripura
Bhagya Mn. Tripura
Durjoy Tripura
Tarin Mn. Tripura
Premhari Tripura
Manik Kanti Tripura
Bidut Debbarma
Anjali Tripura
Kahaiti Tripura
Pusparani Kalai
Bishwa mn. Roy
Alindra Tripura
Rajib Debbarma
Budurai Debbarma
Sensu Mn. Tripura
Naba Rn. Tripura
Kalia Mn. Tripura
Bala Kr. Tripura
Nirmal Sangma
Mohitlal Tripura
Ashin Ch. Tripura
Gita rani Tripura
Dhanya Mn. Tripura
Dusmanta Tripura
Matindra Tripura
Shambu Mn. Tripura
Shambu Tripura
Mahendra Tripura
Gahan Rn. Tripura
Thakia Tripura
Kiran Mn. Tripura
Nabin Kishore Tripura
Kiran Tripura
Rajib Tripura
Dijen Kalai
Saptaraman Debbarma
Kishore Acharjee
Katalsa Tripura
Nikhil Rn. Tripura
Karish Chandra Tripura
Mihir Kr. Tripura
Angamohan Tripura
Jogamoy Tripura
Khaja Mn. Tripura
Kasa Mn. Tripura
S/O- Suman
S/O- Subhamati
S/O- Gopinath
S/O- Manikeshab
S?o- Chakra
S/O- Jatindra
S/O- Surjoy
S/O- Ananga
S/O- Padmalochan
S/O- Srihari
D/O- Mohan Kr.
D/O- Tili mn.
W/O- Bisarai
S/O- Udaycharan
S/O- Ratanbashi
S/O- Tarani
S/O- Sukurai
S/O- Dharmaram
S/O- Chandra Mn.
S/O- Anadi
S/O- Dha Mn.
S/O- Phani
S/O- Keshabbashi
S/O- Badan Ch.
W/o-Chandra Badan
S/O- Chandra Mn.
S/O- Debendra
S/O- Krishna Pada
S/O- Tili Mn.
S/O- Sukulal
S/O- Ashini
S/O- Priya Mn.
S/O- Phani Mn.
S/O- Rashindra
S/O- Malin Kishore
S/O- Malin Kishore
S/O- Krishna para
S/O- Sampad mani
S/O- Suran Ch.
S/O- Dhananjoy
S/O- Babu Kr.
S/O- Pratham bashi
S/O- Bhuban Mn.
S/O- Dira Mn.
S/O- Dhani Kr.
S/O- Anantalila
S/O- Ananta
S/O- Brajagopal
Madan para
Mahadeb
Madan para
Mahadeb para
Mahadeb para
Madan para
Madan para
Madan para
K.D. para
K.D. para
N.K. para
Mahadeb para
K.D. para
Basana para
Basana para
Basana Para
Basana para
Mahadeb para
Ratan para
Mahadeb para
Basana para
K.D. para
K.D. para
Madan para
Ratan R/J para
Ratan R.J. para
N.K. para
N.K. para
Basana para
Palania para
Madan para
Madan para
N.K. para
Madan para
N.K. para
N.K. para
N.K. para
N.K. para
Mahadeb para
Basana para
K.D. para
K.D. para
Madan para
Madan para
Madan para
Madan para
Madan para
Madan para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
Others
-
11
178.
179.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Rabi Kr. Debbarma
Malin Mn. Tripura
Naitongcherra V.P.
Bhakti Jamatia
Mangal Debbarma
Amaljoy Tripura
Gajiram Tripura
Dilip Debbarma
Ratan Tripura
Ganesh Debbarma
Gayamani Tripura
Sanjit Tripura
Ramaram Das
Akhil Debnath
Manoj pal
Subal Pal
Binodini Pal
Arjun Tripura
Prasanta Tripura
Hamir Kr. Tripura
Rajidhan Tripura
Saharam Tripura
Gopal Krishna Jamatia
Reddi Kr. Tripura
Sankar Das
Rekha Deb
Birendra Majumdar
Hari Sarkar
Kalendra Tripura
Karmadar Tripura
Durjoy Kishore Tripura
Khudhirung Tripura
Ramshing Debbarma
Paresh Majumdar
Ratan Debbarma
Sudhangshu Pal
Sailendra Das
Prabin kr. Tripura
Sankar Tripura
Subhadhan Tripura
Muktadhan Tripura
Haripad Das
Rabindra Deb
Gangacharan Debbarma
Binanta Jamatia
Daha kr. Tripura
Jagadish Tripura
Hari Mohan Tripura
S/O- Suraj
S/O- Sambharatan
K.D. Para
Mahadeb para
ST
ST
-
-
S/O- Rati Kr.
S/O- Rambhakta
S/O- Puniram
S/O- Bhangshidar
S/O- mangal
S/O- Rojanta
S/o- Wakhirai
S/O- Jumerai
S/O- Pholaydhan
S/O- Gurapad
S/O- Haricharan
S/O- Mohindra
S/O- Sudir
S/O- Manoranjan
S/o- Brajakishore
S/O- Hajadhan
S/O- Jarmajoy
S/O- Bipendra
S/O- Fuladhay
S/O- Golak Mn.
S/O- Dhani Kr.
S/O- Sailendra
W/O- Sataya
S/O- Rajmohan
S/O- Amulya
S/O- Nayansa
S/O- Jamir Kr.
S/O- khagendra
W/o- Dhanarai
S/O- Briksharai
S/O- Sarat
S/o- kartik
S/O- Sudhir
S/o- umesh
S/o- Bidyachan
S/o- Jarmanisen
S/o- Asharam
S/O- Asharam
S/O- Suresh
S/O- Harendra
S/O- Chandradhan
S/o- Bir kr.
S/O- Chandrasen
S/O- Bhagyamani
S/O- Prankrishna
Puran Bazar para
Natun Bazar para
Janmajoy para
Karanta Para
Ashachandra para
Haldaram para
Dayamoypara
Jarmajoy para
Asharam para
B.Block para
B.Block para
Natun Bazar para
Puran Bazar para
B.Block para
Puran Bazar para
Haldaram para
Janmajoy para
Mohini para
Asharam para
Karanta para
Karanta para
Puran bazaar para
B.Block para
B.Block para
B.Block para
Janmajoy Para
Janmajoy para
Mohini para
Mohini para
Natun Bazar para
Natun bazaar para
Puran Bazar para
Puran Bazar para
Puran Bazar para
Haldaram para
Haldaram para
Asharam para
Asharam para
B.Block para
B.block para
Karanta para
Karanta para
Ashachandra para
Ashachandra para
Puran bazaar para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
12
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Bhupen Tripura
Chandan Pal
Kshetri kr. Tripura
Sabhadhan Tripura
Laxmibala Das
Chitta Debbarma
Salin Tripura
Man mohan Reang
Surajit Debbarma
Mukunda Tripura
Khabindra Tripura
Bajana Kr. Tripura
Gitarani Das
Jyotirmoy Pal
Raba kr. Jamatia
Adhir Kr. Tripura
Madhabjoy Tripura
Krian Deb
Nikhil Debnath
Rabi Debbarma
Agindra Tripura
Suddha Kr. Tripura
Sonachandra Jamatia
Khinakti Debbarma
Samiran Tripura
Chanchata Dey
Barin jamatia Tripura
Chandra bahadur Ray
Kalendra Tripura
Abhiram Tripura
Subodh Pal
Datarai Tripura
Durga Tripura
Mayal Tripura
Fuladhan Tripura
Shanti Debbarma
Gouranga Deb
Ganesh Jamatia
Song Kr. Jamatia
Baishak Debbarma
Aouli Tripura
Shukdayal jamatia
Mahendra Debbarma
Jatindra Deb
Sunil Das
Ful Kr. Tripura
Majindra Tripura
Radhakrishna Debnath
S/O- Sunabandhu
S/O- Raicharan
S/O- Badaniya
W/o- Asharam
W/O- Amulya
S/O- Subi
S/O- Sabarson
S/O- Balaram
S/O- Mukunda
S/O- Ananda Mn.
S/o- Paharam
S/O- Mohini
W/O- Premananda
S/O- Jatindra
S/o- Sarat
S/O- Chandrabadan
S/O- Sonabandhu
S/O- Mahim
S/O- Haricharan
S/O- Kartik
S/o- Bangsidar
S/O- Sindhu Kr.
S/O- Nalindra
W/O- Narendra
S/o- Sater
S/O- Sashanka
S/O- Manikhai
S/O- Haribahadur
S/O- Nayansa
S/O- Rashik
S/O- Kumod
S/O- Maimai
S/o- Badaniya
S/O- Dipti Kr.
S/O- Aladya
S/O- Ganesh
S/O-Kunjadhan
S/O- Maniklal
S/O- Lalindra
S/O- Lalit
S/O- Jajram
S/o- Jagyaram
S/O- Budhiram
S/O- Harendra
S/O- Premananda
S/o- Aladya
S/O- Manikchan
S/O- Ananda Ch.
Ashachandra para
Ashachandra Para
Haldaram para
Asharam para
B.Block para
Haldaram para
Janmajoy para
Mohini para
Natun bazaar para
Dhukhiram para
Mohini para
Mohini para
Puran Bazar para
Puran bazaar para
Puran Bazar para
Haldaram para
Haldaram para
B.Block para
B.Block para
Karanta para
Karanta para
Ashachandra para
Ashachandra para
Dhukiram para
Janmajoy para
Puran Bazar para
Puran bazaar para
Puran Bazar para
Janmajoy para
Mohini para
Puran Bazar para
Puran bazaar para
Haldaram para
Ashachandra par
Asharam para
Dayamoy para
B.Block para
Karanta para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Karanta para
B.Block para
B.Block para
Asharam para
Haldaram para
Ashachandra para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
13
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
Gopindra Tripura
Kartik Debbarma
Bichitra Jamatia
Sebarson Tripura
Dasa Kr. Tripura
Ananda Mohan Tripura
Mahendra Tripura
Manikrai Tripura
Sanjib Jamatia
Jatindra Pal
Sebodhan Tripura
Rejanta Tripura
Dhananjoy Poddar
Kshitindra Deb
Gunamani Jamatia
Biswa Kr. Debbarma
Aguniya Debbarma
Sukuldhan Tripura
Shanta Jamatia
Surendra Jamatia
Durlab Jamatia
Ananta Debbarma
Muktisadhan Jamatia
Lalit Jamatia
Mangalhari Jamatia
Biswahari Jamatia
Suchitra Jamatia
Golak Mn. Jamatia
Giribala Debnath
Nibaran Das
Paswaram Tripura
Jitendra Tripura
Rajaram Tripura
Dharma Tripura
Mahesh Das
Anil Pal
Ajit Debbarma
Madhuram Tripura
Kusumla Tripura
Dudiram Tripura
Mritunjoy Reang
Bimal mn. Tripura
Prasanta Debbarma
Agunjoy Tripura
Barsipati Tripura
Sanpradar Tripura
Dudhiram Debbarma
Kartik Debnath
S/O- Dharmasing
S/O- Biswanath
S/O- rajagosi
S/O- Dhanya Kr.
S/O- Mohini
S/O- Nalea Kr.
S/O- Prabhash
S/O- Shyam Kr.
S/O- Subanya
S/O- Dranath
S/O- Nanda Kr.
S/O- Manmohan
S/O- Matilal
S/O- Kshirod
S/O- Bhagya hari
S/O- Mani Chandra
S/O- manichandra
S/O- Harchan
S/O- Surendra
S/O- Lalit
S/O- Girini Mn.
S/O- Khihungrai
S/O- Bishnuparayan
S/O- Maniklal
S/O- Nalini
S/O- Bionadayal
S/O- Bonjagosai
S/O- Bhuban
W/O- Haribandhu
S/O- Nikunja
S/O- Guptasing
S/O- Dharmasing
S/O- Budanaya
S/O- Jamini
S/O- Manuranjan
S/O- Sonatan
S/O- Ramendra
S/O- Birdhan
S/O- Junjamohan
S/O- Birimohan
S/O- Bivison
S/O- madan Mn.
S/O- Narendra
S/O- Purnaram
D/O- Jumarai
S/O- Karanta
S/O- Rambhakta
S/O- Haribandu
Haldaram
Puran bazaar para
Puran Bazar para
Janmajoy para
Mohini para
Dhukhiram para
Janmajoy para
Mohini para
Puran bazaar para
Puran bazaar para
Ashachandra para
Ashachandra para
B.Block para
B.Block para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Karanta para
Karanta para
B.Block para
B.Block para
Haldaram para
Haldaram para
Haldaram para
Puran Bazar para
Puran Bazar para
Puran Bazar para
Puran Bazar para
Mohini para
Mohini para
Mohini para
Mohini para
Janmajoy para
Dhukhiram para
Janmajoy para
Janmajoy para
Karanta para
Karanta para
B.Block para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
14
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Biren Deb
Ratindra Tripura
Birendra Tripura
Fulahari Jamatia
Souni Debbarma
Karnadhan Tripura
Bimal Mn. Tripura
Andalam Tripura
Manoti Tripura
Ashutosh Tripura
Kumati Tripura
Dasarath Tripura
Birendra Tripura
Ralindra Pal
Bijoyhari Jamatia
Nanda Tripura
Manadhan Tripura
Bhagiratha Tripura
Shaymlal Rai
Surangabala Das
Sandyarani Debnath
Jatna Mn. Jamatia
Bishnu Jamatia
Hayswabala Deb
Prafulla Debnath
Samiran Tripura
Tripti Kr. Tripura
Madan Mn. Tripura
Suddahari jamatia
Bhuban Tripura
Punidhan Tripura
Radhacharan Debnath
Susil Debnath
Kalicharan Debnath
Raicharan Debnath
Raman Debbarma
Raman Mn. Tripura
Hari Kr. Jamatia
Rakshit Pal
Hemchan Jamatia
Nandalal Jamatia
Hari Debbarma
Binanda Tripura
RabiChandra Tripura
Budhu Debbarmar
Ramesh Debbarma
Muldi Kr. Jamatia
Kancharai Jamatia
S/O- Harendra
S/O- Dharmasing
S/O- Jarmajoysen
S/O- Shreedan
W/O- Nagar
S/O- Manik rai
S/o- Lal Mn.
S/O- Janmajoy
W/O- Purnaram
S/O- Ananda
W/O- Ananda
S/O- Subanya
S/O- Bajna Kr.
S/O- Manuranjan
S/O- Kunjahari
S/O- Chandiram
S/O- Satindra
S/O- Nirenjan
S/O- Matilal
W/o- Mahendra
W/O- Haricharan
S/O- Golakmoy
S/O- Gangacharan
W/o- Harinarayan
S/O- Haribadhu
S/O- Ashachandra
S/O- Dhari
S/O- Mohan chand
S/O- Sridhan
S/O- Ananda
S/O- Paradhan
S/O- Kshirmohan
S/O- Khirmohan
S/O- Ramcharan
S/O- Ramcharan
S/O- Ananta
S/O- Bhagyamani
S/O- Chandr Kr.
S/O- Manuranjan
S/O- Chandra Kr.
S/O- Halpata
S/O- Sarat
S/O- Pranam Kr.
S/O- Raj Mn.
S/O- Rabi Chandra
S/O- DurgaCharan
S/O- Surendra
S/O- Durlab
B.Block para
Haldaram para
Ashachandra para
Puran Bazar para
Puran bazaar para
Mohini para
Mohini para
Janmajoy para
Janmajoy para
Janmajoy para
Janmajoy para
Mohini para
Mohini para
Puran Bazar para
Puran Bazar para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
B.Block para
B.Block para
B.block para
Karanta para
Karanta para
B.Block Para
B.Block Para
Ashachandra para
Ashachandra para
Janmajoy Para
Janmajoy para
Janmajoy para
Dhukhiram para
B.Block para
B.Block para
B.Block para
B.block para
Asha Chandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Puran bazaar para
Ashachandra para
Ashachandra para
Ashachandra para
Janmajoy para
Ashachandra para
--do-Mohini para
Ashachandra para
--do--
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-ST
ST
ST
Sc
SC
-
Others
Others
Others
-
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
Others
Others
Others
Other
Others
-
15
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
Sunil Pal
Bidya Debbarma
Bardhaman debbarma
Shamburam Debbarma
Bishu Debbarma
Manik Deb
Adhin Debbarma
Budhu Debbarma
Khgendra Tripura
Golak Mn. Tripura
Maidyashree Tripura
Barnajoy Reang
Annada Reang
Itirung Reang
Jagaramani Tripura
Labi Mn. Tripura
Lalindra Tripura
Taktacharan Tripura
Gobinda Tripura
Kakrati Tripura
Kharinsa Tripura
Ratan Kr. Tripura
Jatin Tripura
Paban Kr. Tripura
Prafulla Mn. Tripura
Hartuiya Tripura
Gangaram Debbarma
Aoyan Mn. Debbarma
Jouban Mn. Tripura
Birata mn. Tripura
Kukila Charan Tripura
Malini Tripura
Suichangmani Tripura
Muktadhan Tripura
Berai Kr. Tripura
Listi Kr.
Ranjan Tripura
Mukunda Tripura
Mendra Tripura
Kumar Tripura
Harendra Tripura
Tajiram Tripura
Mahendra Tripura
Pani Mn. Tripura
Utpanna Mn. Tripura
Pimalangti Tripura
Takar Mn. Tripura
Nirabati Tripura
S/O- Suresh
S/O- Nagar
S/O- Nagar
S/O- Nagar
S/O- Buddiram
S/O- Mahim
S/O- Budhurai
S/O- Mangal
S/O- Kukilacharan
S/O- Baideshi Kr.
W/O- Biswaram
S/O- Annada
S/O- Krishnajoy
W/O- Nidhirai
S/O- Biswaram
S/O- Lalindra
S/O- Minungchan
S/O- Biswaram
S/O- Listi Kr.
W/O- Jalshanti
S/O- Kusumjala
S/O- Jalashanti
S/O- Jalshanti
S/O- Minungchar
S/O- Paban Kr.
S/O- Minungchan
S/O- Ramesh
S/O- Gougaram
S/O- Muktadhan
S/O- Behalsing
S/O- Durpachandra
W/O- Tinanjoy
S/O- Rabi
S/O- Aoulamani
S/O- Mahendra
S/O- Brindachan
S/O- Biswaram
S/O- Listi Kr.
S/O- Agni charan
S/O- Ajodyaram
S/O- Nil Kr.
S/O- Harendra
S/O- Khadanga
S/O- Nabahari
S/O- Sumanta
S/O- Biswaram
S/O- Baideshi Kr.
W/O- Babu Kr.
Puran Bazar para
Ashachandra para
--do---do---do-B.Block para
Natun Bazar para
--do-Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
ST
ST
ST
ST
ST
-
Others
Others
-
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
16
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
Sl
No
1
Baideshi Kr.
Bartaram Tripura
Dhanmali Tripura
Fela kr. Tripura
Blok Kr. Tripura
Debi Mn. Tripura
Gopinath Tripura
Dhanaram Tripura
Natunrani Tripura
Gasarai Reang
Mitrajoy Reang
Dharanjoy Reang
Matarjoy Reang
Parendra Reang
Mitraham Reang
Tabiram Reang
Sarada Reang
Karnajoy Reang
Narayan Reang
Krishnajoy Reang
Manuranjan Tripura
Manikya Reang
Patirung Reang
Munkarai Tripuar
Karnajoy Reang
Doganbati Reang
Lal Mohan Reang
Juyarsh Tripura
Debsing Reang
Matyaram Reang
Adhin Chandra Reang
Bijoy Kr. Tripura
Name of Beneficiaries
S/O- Hem Kr.
S/O- Harendra
S/O- Babu Kr.
S/O- Padma Kr.
S/O- Kusumjala
S/O- Pulangya
S/O- Rajendra
S/O- Paban Kr.
W/O- Kusumjala
S/O- Bachyaram
S/O- Bachyarai
S/O- Lasarai
S/O- parendra
S/O- Muktiram
S/O- Langsuha
S/O- Mitraram
S/O- Rabi Kishore
S/O- Ratansing
S/O- krishnajoy
S/O- Joymani
S/O- Indra Kr.
S/O- Puberam
S/O- Mitraham
S/O- Kukilachan
S/O-Muktiram
W/O- Bachyaram
S/O- Sabindra
S/O- Patrabahan
S/O- Silaram
S/O- Janmejoy
S/O- Shilaram
S/O- bikramda
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Re-grouping
Father’s / Husband
Name
Name of Para
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Chailengta V.P.
Jalil mia
Bigyadhan chakma
Thakur chan sarkar
Dushanta Debbarma
Sudip Paul
Narayan Debnath
Gouranga Das
S/O- suban
s/o- manu ranjan
S/O- lt monsi
S/O- Nanda Kumar
S/O- Sokumar
S/O- Suresh
S/O- Krishna Mh,
8.
Nanu Deb
S/O- Chandra Kr
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
Category
SC Others
ST
5
6
S.C coloney
s.t coloney
s.c coloney para
S.T Coloney Para
Officer Para
Bazar Para
Officer Para
s.t
S.T
-
Officer Para
-
S.
C
-
7
Others
Others
Others
Others
Others
17
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Krishna Debbarma
Shafali Shil
Haradhan Debnath
SambhuRam Debbarma
Nirodh Baran Chakma
Ranjit Paul
Laxminarayan Debnath
Kanchan Mala Chakma
Sokumar Debbarma
Subash Majumdar
Narayan Chakrabarty
Chanchala Chakma
Jaihari Datta
Krishnakamal Majumdar
Ramesh Chandra Das
S/O- Khiroudh
W/O- Joy Mangal
S/O- Raj Mohan
S/O- Upakanta
S/O- Lt Narendra
S/O- Laxmikanta
S/O- Ramani
W/O- Kali Charan
S/O- Mungkarai
S/O- Khagendra
S/O- Satyandra
W/O- Paranya
S/O- Gourachand
S/O- Lt Harendra
S/O- Rajaram
S.T Coloney
Fishery Para
Fishery Para
S.T Coloney Para
Bazaar Para
Officer Para
Officer Para
Bazar Para
S.T Coloney Para
Fishery Para
Fishery Para
S.T Coloney Para
Bazaar Para
Officer Para
Officer Para
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
-
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Kanan Bala Deb
Raj Kumar Debbarma
Jitandra Debnath
Sankar Debnath
Sushila Boumik
Durjudhan Bawol
Prabath Chandra Paul
Krishna Sarkar
Dipti Rani Deb
Uttam Chakma
Sushil Das
W/O- Motilal
S/O- Mohim
S/O- Sharath
S/O- Sharath
W/O- Lt Bharat
S/O- Banamali
S/O- Prabin
S/O-Dinabandhu
W/O- Lt Jadu
S/O- Surya Kumar
S/O- Rupchand
Bazar Para
S.T Coloney Para
Fishery Para
Fishery Para
S.T Coloney Para
Bazaar Para
Officer Para
Officer Para
Bazaar Para
S.T Coloney
Fishery Para
S.T
S.T
-
35. Motilal Bowmik
36. Kalapa Chakma
37. Nirmal Das
S/O- Lt Raj Mohan
S/O- Lt Bannak
S/O- Lt Nikhil
Fishery Para
S.T Coloney
Bazaar Para
S.T
-
38. Digandra Das
S/O- Lt Mathur
S.C Coloney Para
-
39. Sukhumay Das
S/O- Lt Sashi
S.C Coloney Para
-
40. Nittananda Das
S/O- Lt Nikhil
Bazaar Para
-
41. Niranjan Chakma
42. Chaya Rani Roy
43. Paresh Chandra Das
S/O- Sarojdhan
W/O- Amarandra
S/O- Lt Pratap
S.T Coloney Para
Fishery Para
Fishery Para
S.T
-
44. Bipin Chakma
45. Amrit Namasudra
S/O- Lt Rajani
S/O- Amar Chan
S.T Coloney Para
Bazaar Para
S.T-
46. Rabindra Das
S/O- Lt Suresh
S.C Coloney Para
-
47. Gopal Sarkar
S/O- Lt Manindra
Bazaar Para
-
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
18
48. Sukumar Chakma
49. Gopal Das
S/O- Bhanu
S/O-Lt Girish
S.T Co0loney Para
Fishery Para
S.T
-
50. Shailesh Chakrabarty
51. Bigyamaye Sarkar
52. Umash Das
S/O- Lt Prabath
W/O- Haridhan
S/O- Uday
Fishery Para
Bazaar Para
S.C Coloney Para
-
53. Iresh Das
S/O- Umash
S.C Coloney Para
-
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Ganubar Sarkar
Nakul Chakma
Dinesh Sutradhar
Bichitra Bala Debnath
Madhan Manjuri Chakma
Hridai Chakima
Kajal Das
S/O- Kanai
S/O- Bijoy
S/O- Churamani
W/O- Rajani
W/O- Manindra
S/O- Lt Ananda
S/O- Lt Akhil
Bazaar Para
S.T Coloney P-Ara
Fishery Para
Fishery Para
S.T Coloney Para
S.T Coloney Para
S.C Coloney Para
S.T
S.T
S.T
-
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Soruchi debnath
Dwaipa Chakma
Sita Rani Sarkar
Swapan Gosh
Biswajit Chakma
Sudarshan Bawol
Aturnasha Bagam
Shribas Das
w/o- lt hamanta
W/O- Bipin
W/O- Chandra Mn.
S/O- Lt Tarak
S/O- Nilbaran
S/O- Mahananda
W/O- Rabaulla
S/O- Lt Ishan
Bazaar para
S.T Coloney Para
Fishery Para
Fishery Para
S.T Coloney Para
Bazaar Para
S.C Coloney Para
S.C Coloney Para
S.T
S.T
-
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Raj Mohan Bawol
Rina Banik
Bhuban Majumdar
Bishnu Kumar Debbarma
Jitendra Sarkar
Akhay Das
S/O- Jamini
W/O- Sokhumay
S/O- Jatindra
S/O- Sokumar
S/O- Lt Gagan
S/O- Lt Adhab
Bazaar Para
Fishery Para
Fishery Para
S.T Coloney Para
Bazar Para
S.C Coloney Para
S.T
-
75. Ramesh Das
S/O- Lt Hridai
S.C Coloney Para
-
76. Pakhi Das
S/O- Lt Pandit
S.C Coloney Para
-
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
S/O- Lt Rajani
S/O- Alanga
S/O- Jojashar
S/O- Lt Abani
S/O- Sangmia
W/O- Paramaswar
S/O- Surendra
S.T Coloney Para
S..T Coloney Para
Fishery Para
Fishery Para
S.T Coloney Para
S.T Coloney Para
S.C Coloney Para
S.T
S.T
S.T
-
84. Nibaran Das
S/O- Netai
S.C Coloney Para
-
85. Abani Das
S/O- Geresh
Bazaar Para
-
Bipin Chakma
Ranjan Debbarma
Haridhan Debnath
Hari Gosh
Man Chandra Chakma
Alladi Sarkar
Abani Das
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Othyers
Othyerss
Others
-
19
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Takherai Debbarma
Sankar Baidya
Dulal Gosh
Subapati Chakma
Ratna Kumar Chakma
Malati Battacarjee
Bidan Roy
Kalasen Chakma
Netai Shil
Dejendra Debnath
Debi Mala Chakma
Pran Nath Chakma
Sukhumoy Das
S/O- Samaram
S/O- Krishnadhan
S/O- Madan Mohan
W/O- Bijoy
S/O- Kinadhan
W/O- Rajendra
S/O- Sudir
S/O-Baja
S/O- Lt Satish
S/O- Lt Nakulaswar
W/O- Lokesh
S/O- Baja
S/O- Sudir
S.T Coloney Para
Fishery Para
Fishery Para
S.T Coloney Para
Bazaar Para
S/C Coloney Para
Bazaar Para
Bazaar Para
Fishery Para
Fishery Para
S/T Coloney Para
Bazaar Para
S/C Coloney Para
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
-
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Sunil Sarkar
Billa Mangal Sarkar
Priti Ranjan Chakma
Babul Debnath
Sudir Sarkar
Kastaa Mani Chakma
Krishna Gopal Deb
Pramodini Das
S/O- Lt Amuilya
S/O- Jitandra
S/O- Ful Mohan
S/O- Lt Harihar
S/O- Rajmohan
S/O- Chandra Mh
S/O- Lt Birendra
W/O- Girendra
S/C Coloneyb Para
Bazaar Para
S.T Coloney Para
Fi9shery Para
Fishery Para
S/T Coloney Para
Bazar Para
S/C Coloney Para
S.T
S.T
-
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
Hamanta Malsam
Baitya Chakma
Nirmal Sarkar
Annath Roy
Dananjoy Chakma
Manju Rani Das
Sujit Sutradar
Harandra Das
S/O- Baganbahadur
S/O- Jaitya
S/O- Anukul
S/O- Lt Amarendra
S/O- Henjutya
W/O- Shymal Kanti
S/O- Amolya
S/O- Durjoy Ram
Bazaar Para
S/T Coloney Para
Officer Para
Fishery Para
S/T Coloney Para
Bazaar Para
Officer Para
S/C Coloney Para
S.T
S.T
S.T
-
115.
116.
117.
118.
Manindra Bowmik
Basanti Roy
Indrajit Sarkar
Sajal Das
S/O- Harishchandra
W/O- Dilip
S/O- Harendra
S/O- Roy Charan
Bazar Para
Fishery Para
Bazar Para
S/C Coloney Para
-
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Gouranga Debnath
Motilal Deb
Nikhil Ranjan Kar
Dipa Majumdar
Parul Sarkar
Ratan Bowmik
Nirmal Gosh
Subrata Chowdary
Narayan Chakraborty
Jwaharlal Roy
Gounendra Das
S/O- Lt Anil
S/O- Jugandra
S/O- Direndra
W/O- Nitai Kamal
W/O- Lt Amrit
S/O- Lt Dananjoy
S/O- Lt Kali Mohan
S/O- Lt Rajendra
S/O- Madusudan
S/O-Harekrishna
S/O- Lt Gurudhan
Bazar Para
Fishery Para
Bazaar Para
S/C Coloney Para
S/C Coloney Para
Bazaar Para
Fishery Para
Fishery Para
Bazaar Para
Officer Para
Officer Para
-
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
20
130. Sashindra Bawol
131. Narayan Debnath
132. Sudir Das
S/O- Annanda
S/O- Sanatan
S/O- Lt Krishna
Bazaar Para
Fishery Para
Officer Para
-
133. Swapna Debnath
134. Sadana Rudrapaul
135. Pradip Das
W/O- Suresh
W/O- Haradhan
S/O- Ashani
Bazaar Para
S.C Coloney Para
S.C Coloney Para
-
136. Swapan Bowmik
137. Sukhumoy Chakma
138. Kuki Rani Das
S/O- Lt Dhananjoy
S/O- Lt Baja
W/O- Lt Pranballab
0bazar Para
Bazaar Para
Officer Para
S.T
-
139. Yubraj Majumdar
140. Prantosh Kar
141. Pradip Das
S/O- Lt Suresh
S/O- Lt Sukumoy
S/O-Lt Paresh
Fishery Para
Bazaar Para
S.C Coloney Para
-
142. Hirendra Sarkar
143. Dinesh Das
S/O- Lt Mahananda
S/O- Lt Paresh
S.C Coloney Para
S.C Coloney Para
-
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
Jyusna Barua
Biraswar Sarkar
Bijoy Rudrapaul
Rajdhan Biswas
Ganga Charan Sarkar
Rajib Paul
Danya Bala Das
W/O- Pranab
S/O- Lt Sarbananda
S/O- Brajendra
S/O- Jugesh
S/O- Krish Mohan
S/O- Harilal
W/O- Lt Rashik
Bazaar Para
Bazaar Para
Fishery Para
Fishery Para
Bazaar Para
Officer Para
S.C Coloney Para
S.T
-
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
Mohanbashi Bawol
Biswajit Paul
Subash Barua
Raj Kumar Bowmik
Jatish Sarkar
Kartik Majumdar
Naresh Rudrapaul
Pannalal Saha
Shyamal Chakma
Sahadeb Sarkar
Anil Sarkar
Paresh Gosh
Paresh Chandra Das
S/O- Ajit
S/O- Brajendra
S/O- Smriti Bushan
S/O- Lt Nagendra
S/O- Lt Bipin
S/O- Lt Madusudan
S/O- Lt Sanathan
S/O- Ananta
S/O- Manakya
S/O- Lt Harendra
S/O- Lt Amulya
S/O- Lt Dabendra
S/O- Lt Prakesh
Bazaar Para
Fishery Para
Bazaar Para
S.C Coloney Para
Bazaar Para
Fishery Para
Fishery Para
Bazaar Para
Officer Para
Bazaar Para
S.C Coloney Para
Bazaar Para
S.C Coloney Para
S.T
S.T
-
164. Aruna Bowmik
165. Dananjoy Das
W/O- Lt Sashindra
S/O- Nikhil
S.C Coloney Para
Bazaar Para
-
166.
167.
168.
169.
S/O- Rajmoahn
S/O- Krishnadhan
S/O- Lt Ramani
S/O- Lt Mahandra
Frishery Para
Bazaar Para
Officer Para
S.C Coloney Para
-
Narayan Sarkar
Sakhi Charan Chowdry
Manmohan Debnath
Khiroda Das
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
Others
Others
Others
Others
Ohters
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
21
170. Sunil Sarkar
171. Pradip Chakrabary
172. Adar Chandra Das
S/O-Lt Bipin
S/O- Lt Pramodh
S/O- Ashini
Bazaar Para
Fishery Para
Officer Para
-
173.
174.
175.
176.
Majaru Ali
Pramila Barua
Ashit Paul
Shital Das
S/O- Dala Mia
W/O- Smriti bushan
S/O- Lt Amardhan
W/O- Sritandra
S.C Coloney Para
Bazaar Para
Officer Para
Officer Para
S.T
-
177.
178.
179.
180.
Sukumar Sarkar
Dilip Bowmik
Tapendra Bowmik
Nityananda Das
S/O- Jogesh
S/O- Sankar
S/O- Manindra
S/O- Ramananda
Fishery Para
Bazaar Para
Bazaar Para
S.C Coloney Para
-
181. Ashini Das
S/O- Lt Adar
Officer Para
-
182. Renu Bala Das
W/O- Lt Pahlad
S.C Coloney Para
-
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
Subha Shil
Upendra Debnath
Ram Prasad Chowdry
Haralal Mallik
Rukheni Sutradar
Balai Shil
Kanulal Sarma
Harikrishna Das
W/O- Litan
S/O- Prakash
S/O- Harish Chandra
S/O- Rajmohan
S/O- Lt Rupchand
S/O- Lt Shyamkunj
S/O- Lt Rajani
S/O- Abani
Bazaar Para
Fishery Para
Bazaar Para
Fishery Para
Fishery Para
Bazaar Para
Bazaar Para
Bazaar Para
-
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
Balaram Debnath
Priyalal Sarkar
Krishnadhan Biswas
Jitendra Sarkar
Nandalal Sarkar
Bidu Sarkar
Ranjit Sarkar
Hiralal Mallik
Tapan Roy
Arjun Roy
Jyuti Ranjan
Bijoy Roy
Ganesh Sarkar
Subrata Gosh
Kamla Bagam
Arun Kanti Chakma
Rakhal Chakma
Bijoy Debnath
Nirmalandu Sarkar
Shital Sarkar
Pradip Sarkar
Naresh Chowdry
S/O- Kamini
S/O- Satish
S/O- Jugesh
S/O- Rashik
S/O- Kamini
S/O- Lt Ramdhan
S/O- Lt Harendra
S/O- Lt Rajmohan
S/O- Lt Harendra
S/O- Indra Bushan
S/O- Sukrasen
S/O- Sushil
S/O- Ganga Charan
S/O- Lt Tarak
W/O- Sahid
S/O- Sindu
S/O- Atul
S/O- Lt Upendra
S/O- Naradmani
S/O- Ramananda
S/O- Madai
S/O- Lt Ram Dayal
Fishery Para
Bazaar Para
Fishery Para
Bazaar Para
Fishery Para
Bazaar Para
Bazaar Para
Fishery Para
Bazaar Para
Fishery Para
Bazaar Para
Bazaar Para
Bazaar Para
Fishery Para
Fishery Para
Bazaar Para
Bazaar Para
Officer Para
Fishery Para
Bazaar Para
Bazaar Para
Fishery Para
S.T
S.T
S.T
-
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
22
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
Narendra Sarkar
Ranjan Debnath
Bishnu Sarkar
Sunil Sutradar
Pradip Gosh
Usha Rani Debnath
Nishi Chakma
Akhil Das
Pabitra Sarkar
Rakhal Sarkar
Rakesh Sutradar
Anil Sutradar
Ashit Roy
S/O- Mahananda
S/O- Raj Mohan
S/O- Lt Ramdhan
S/O- Ramendra
S/O- Paresh
W/O- Rada Mohan
S/O- Baja
S/O- Kailash
S/O- Makhai
S/O- Bir Charan
S/O- Anil
S/O- Lt Krishnadhan
S/O- Lt Narendra
Bazaar Para
Fishery Para
Bazaar Para
Fishery Para
Bazaar Para
Fishery Para
Bazaar Para
Fishery Para
Bazaar Para
Fishery Para
Fishery Para
Fishery Para
Officer Para
S.T
-
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
1. Rama Kanta Das
S/O- Ramani
Kathal Cherra
-
-
2. Nagendra Nama
S/O- Naresh
Durbasakhela
-
3. Sribash Nama
4. Jaharlal Dey
5. Nakul Sarkar
S/O- Prafulla
S/O- Joy Govinda
S/O- Indra
Durbasakhela
Durbasakhela
Garu Para
-
S.
C
S.
C
-
-
6. Mahila Sagma
7. Laxmi Sagma
8. Srimati Nama
W/O- Khokan
W/O- Ramesh
W/O- Rakesh
Garu Para
Garu Para
Mission Tilla
S.T
S.T
-
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
S/O- Dhirendra
S/O- Antoney
S/O- Khopa
S/O- Samrat
S/O- Birendra
S/O- Budhurai
S/O- Jahaka
S/O- Thuama
S/O- Z-Ngara
S/O- Sajou
S/O- Babalook
S/O- Chandra
S/O- Sena
S/O- Maina
S/O- Binoth
S/O- Anil Datta
S/O- Jatindra
S/O- Dinesh
W/O- Sanga
S/O- Roisinga
S/O- Paresh
S/O- Akshay
Mission Tilla
Garu Basti
Old Darlong Basti
Old Darlong Basti
Mission Tilla
Nepal Tilla Market
New Darlong Basti
New Darlong Basti
New Darlong Basti
Bomihin Coloney
Bomihin Coloney
Bomihin Coloney
Bomihin Coloney
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Old Darlong Basti
New Darlong Basti
Madhu Mangal
Durbasha Khela
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
-
E/ Kathalcherra
Ruben Sagma
Rabindra Sagma
Raikhumi Darlong
Rajesh Sagma
Seu Sagma
Nishikanta Debbarma
Dingliama Darlong
Naitua Darlong
Khualdinga Darlong
Barachanba Singha
Samir Singh
Arun Singh
Nil Kanta Singh
Talindra Sagma
Prabath Sagma
Babul Datta
Jems Sagma
Sunil Sagma
Dingpuia Darlong
Ngurdinga Darlong
Parimal Dhar
Sailendra Datta
S.
C
S.
C
-
Others
Others
O.B.C
O.B.C
O.B.C
O.B.C
Others
Others
23
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Badal Deb
Hari Mohan Singha
Snehalata Datta
Remluati Darlong
Mitanjoy Reang
Swapna Malakar
S/O- Kumud
S/O- Chandra
W/O- Manindra
W/O- Muaka
S/O- Rambahadur
W/O- Sudir
Garu Basti
Bomohin Coloney
Nepal Tilla
New Darlong Basti
Madhu Mangal
Durbakhela
S.T
S.T
-
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Nishi Kanta Dhar
Babul Singha
Padha Debbarma
Thuamdingi Darlong
Ramguna Darlong
Nipesh Malakar
S/O- Anil
S/O- Kamini
W/O- Sukuram
W/O- Dinga
W/O- Saityaram reang
S/O- Paresh
Garu Basti
Bumihin Coloney
Nepal Tilla
New Darlong Bastu
Madhu Mangal
Durbasha Khela
S.T
S..T
S.T
-
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Sudir Dhar
Kishor Singha
Chikan Debbarma
Bahadur Darlong
Rangkadar Reang
Manindra Nama
S/O- Thakurmoi
S/O- Kamini
S/O- Haricharan
S/O- Bana Darlong
S/O- Daita Ram
S/O- Rajendra
Garu Basti
Bumihin Coloney
Nepal Tilla Propar
New Darlong Basti
Madhu Mangal
Durbasha Khela
S.T
S.T
S.T
-
49.
50.
51.
52.
53.
Naba Kumar Singha
Snaha Lata Datta
Ngurhela Darlong
Daita Ram Reang
Anakul Sarkar
S/O- Sanatan
W/O- Manindra
W/O- Thuama
S/O- Muja Rai
S/O- Shib Charan
Bumihin Coloney
Garu Basti
New Darlong Basti
Madhu Mangal
Durbasha Khala
S.T
S.T
-
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Braja Singha
Jagadish Dey
Bishu Debbarma
Rosiama Darlong
Mana Joy Reang
Prabath Nama
S/O- Huna
S/O- Jugendra
S/O- Ranando
W/O- Soikanga
S/O- Debandra
S/O- Pubshar
Bumihin Coloney
Garu Basti
Madhu Mangal
New Darlong Basti
Madhu Mangal
Durbasha Khela
S.T
S.T
S.T
-
60.
61.
62.
63.
Manobi Singha
Jan Darlong
Bilata Reang
Surjya Das
W/O- Thakur Chand
S/O- Thangliana
W/O- Ranandra
W/O- Lal Mohan
Garu Basti
New Darlong Basti
Madhumangal
Durbasha Khela
S.T
S.T
-
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Noni Singha
Kamala Singha
Jaqtindra Mh, Singha
Sundamliana Darlong
Charanda Reang
Jiten Nama
W/O- Ningthubabu
W/O- Babul
S/O- Kunjoray
S/O- Nuna
S/O- Rananda
S/O- Aburam
Bomihin Coloney
Garu Basti
Nepaltilla Propar
New Darlong Basti
Madhul Mangal
Durbasha Khela
S.T
S.T
-
70. Bidur Sharkar
S/O- Kamini Mohan
Bomihin Coloney
-
71. Sajal Dhar
S/O- Sudir
Garu Basti
-
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
-
Others
Others
Others
Others
O.B.C
Others
Others
Others
Oters
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
24
72.
73.
74.
75.
76.
Amal Dhar
Anil Dhar
Nisi Kanta Debbarma
Khanag Bati Reang
Kanta Nama
S/O- Amod
S/O- Thakurmani
S/O- Budharai
W/O- Rananda
S/O- Shib Ram
Garu Basti
Garu Basti
Nepal Tilla Propar
Madhu Mangal
Durbasha Khela
S.T
S.T
-
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Dinobandhu Das
Bopul Das
Debo Mala Singha
Ananta Dhar
Chameli Dhar
Damajanti Nama
Gopal Nama
Talpuaiti Raeng
Dingliana Darlong
L.K.Biaka Darlong
Akhai Ram Reang
Prothomrai Reang
Jitendra Malakar
S/O- Debandra
S/O- Birendra
W/O- Surjo Kanto
S/O- Anil Dhar
W/O- Porimal
W/O- Horendra
S/O- Subanka
W/O- Romendra
W/O- Jathangliama
S/O- Thangliana
S/O- Bishkorai
S/O- Tali Ram
S/O- Sudir
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Bomihin Coloney
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Madhu Mangal
New Darlong Basti
New Darlong Basti
Madhumangal
Madhumangal
Durbasha Khala
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
-
90. Porendra Nama
S/O- Noresh
Durbasha Khala
-
91. Annada Sharkar
S/O- Suresh
Durbasha Khala
-
92.
93.
94.
95.
96.
S/O- Dasharat
S/O- Gopi
W/O- Profullo Singha
S/O- Raj Kishor
S/O- Rakesh
Durbasha Khala
Bumihin Coloney
Bumihin Coloney
Bumihin Coloney
Garu Basti
S.T
-
97. Gopesh Nama
S/O- Gagan
Garu Basti
-
98. Sukhamay Namasudra
S/O- Kamini
Garu Basti
-
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
S/O- Khahamjoy
S/O- Sankar
S/O- Dasarath
S/O- Adhar Chan
S/O- Adhar Chan
S/O- Adhar Chan
S/O- Dhan Aena
S/O- Sayou
S/O- Gournatai
S/O- Sanata
S/O- Nishi Kanta
Madhu Mangal
Madhu Mangal
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Bomihin Coloney
Bomihin Coloney
Bomihin Coloney
Bomihin Coloney
Garu Basti
S.T
S.T
S.T
-
110. Kripamoy Nama
S/O- Kriti Ram
Garu Basti
-
111. Satya Bati Debbarma
W/O- Gobinda
Garu Basti
S.T
Asta Mani Debbarma
Joy Kumar Singha
Sochi Rani Singha
Akhu Singha
Kani Nama
Bharat Joy Reang
Karma Debbarma
Dalta Kr, Debbarma
Pran Krishna Datta
Amar Chan Datta
Haridash Datta
Srinibash Singha
Dhansena Singha
Rasaraj Singha
Daibaki Singha
Ananta Nama
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
S.
C
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
25
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
Shyamal Datta
Ketaki Paul
Palit Sagma
Dipa Sagma
Nani Paul
Sudhen Sen
Birendra Sagma
Suresh Sagma
Jagadish Dey
Laxmi Rani Dey
Dhananjoy Biswas
Trinaht Sagma
Hiramani Sagma
Nikesh Sagma
Suba Rani Dey
Susendey
Babul Marak
Radhika Marak
Thahendra Sagma
Thahendra Marak
Dipu Sagma
Prabath Mitra
Porimal Dey
Dipak Datta
Rabindra Dhar
Rathndra Dhar
Kripendra Dey
Amal Datta
Dipu Sagma
Adhir Sagma
Prodip Roy
Dilip Dey
Uttam Dhar
Ajoy Dhar
Laxman Dey
Samar Dhar
Sputa Sagma
Tegedra Sagma
Shantisagma
Naba Kumar Sagma
Hemlod Sagma
Dashu Sagma
Helu Sagma
Mina Reang
Mila Sagma
Damanik Sagma
Tereja Sagma
Ranjit Marak
S/O- Atul
S/O- Hriday
S/O- Anindra
W/O- Birendra
S/O- Bipinpada
S/O- Surendra
S/O- Kunjo
S/O- Sanju
S/O- Jojesh
W/O- Amar Chan
S/O- Direndra
S/O- Braja
S/O- Akhay
S/O- Naba Kumar
W/O- Rama
S/O- Suresh
S/O- Komala
W/O- Pachamaran
S/O- Rajanath
S/O- Rajanath
W/O- Akshay
S/O- Prasanna
S/O- Probindra
S/O- Birendra
S/O- Hriday
S/O-Rabindra
S/O- Kesdar
S/O- Atul
S/O- Akshay
S/O- Malendra
S/O- Khoka
S/O- Gopendra
S/O- Umesh
S/O- Umesh
S/O- Radharaman
S/O- Rakesh
W/O- Gopinath
S/O- Jatindra
S/O- Maikel
S/O- Antaney
S/O- Saran
S/O- Saran
S/O- Saram
S/O- Sukra Moni
W/O-Naresh
S/O- Direndra
W/O- Direndra
S/O- Makhanlal
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Garu Basti
Garu Basti
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Gaur Basti
Garu Basti
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Gaur Basti
Gaur Basti
Gaur Basti
Durbasha Khala
Durbsha Khala
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Garu Basti
Garu Basti
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Durbasha Khala
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
S.T
S..T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Ohthers
Ohthers
Ohthers
Ohthers
Others
Others
-
26
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
Sl.
No.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Sanjoy Sagma
Khami Darlong
Raikhama Darlong
Sanga Darlong
Rema Darlong
Antani Sagma
Abendra Sagma
Sajal Sagma
Name of Beneficaries
2
KANCHANCHERRA V.P
Panbati Tripura
Darukabati Tripura
Khalati Tripura
Asharung Reang
Debong Roy Reang
Malati Tripura
Bina Debbarma
Muktirung Reang
Sabirung Reang
Ajit Singh
Nishi Kanta Mishra
Rammaiya Darlong
Jagat Sadhan Tripura
Bayalti Reang
Ajabati Tripura
Khajendra Tripura
Mulbirung Reang
Jugarung Reang
Briguram Reang
Milanjoy Reang
Najamohan Reang
Kumli Rani Tripura
Nasaidhya Reang
Maityabati Tripura
Jani Darlong
Minamoy Deb
Raj Laxmi Tripura
Dinabandu Tripura
Purna Mala Tripura
Punirung Tripura
Bir Ch.Reang
Jabinrai Reang
Atirani Tripura
Bijoy Tripura
Charandas Tripura
Dharparani Tripura
Purna Laxmi Tripura
Manmari Tripura
S/O- Adhir
W/O- Hopa
W/O- Thuama
S./O- Raia
S/O- Raia
S/O- Gondang
S/O- Degendra
S/O- Chityaroy
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Garu Basti
Father's/Husband's
Name
Name of Para
3
4
W/O.Jaya Mohan
W/O.Dhanudar
W/O Anta Mn.
W/O.Pardihum
S/O.Laxmidhan
W/O Indrajit
W/O.Kriti
W/O.Palanjoy
W/O.Pabitra
S/O.Sundar
S/O.Babasena
S/O.K.Lalminga
S/O.Pulendra
W/O.Ranjani
W/O.Manuram
S/O.Basanroy
W/S.Bir Chandra
W/O.Thangpaiya
S/O.Gayadhar
S/O.Kripajoy
S/O.Bajarai
W/O.Daya Mohan
W/O.Sareham
W/O.Santi Rn.
W/O.Naituya
S/O.Mohendra
W/O.Dhirandra
Madhab Ch.
W/O.Diptirai
W/O.Upendra
S/O.Purbaram
S/O Rupatan
W/O.Natin Mohan
S/O.Thaichukrai
S/O.Jitendra
W/O.Karuna
W/O.Jotirmoy
W/O.Subash
Krishnajoy Para
Dhanichand Para
Krishnajoy Para
Birbahadur Para
Hajradhan Para
Pritimani Para
Debbarma Para
Nandiram Para
Jagat Ch.Para
Manipuri Para
Manipuri Para
Darlong Para
Kanchancherra Proper
Rajdhar Para
Dhani Chand Para
Dharma Kishore Para
Rajdhar Para
Nandiram Para
Pritimani Para
Hajradhan Para
Birbahadur Para
Dhanichand Para
Rajdhar Para
Pritimani Para
Darlong Para
Kanchancherra Proper
Dhani Chand Para
Dharma Kishore Para
Dhanichand Para
Dhanichand Para
Nandiram Para
Rajdhar Para
Krishnajoy Para
Dhanichand Para
Dhanichand Para
Dharma Kishore Para
Pritimani Para
Dhanichand Para
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
ST
5
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
Category
SC
OTHERS
6
8
-
Others
Others
Others
-
27
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Naniram Reang
Matirung Reang
Natu Debbarma
Asakumar Tripura
Babirung Reang
Bivishan Rupini
Arati Tripura
Hiralal Tripura
Irabati Reang
Karasing Tripura
Malirung Debbarma
Rambabati Reang
Renta Bala Tripura
Futi Rani Tripura
Jatiram Tripura
Phati Rani Tripura
Mulyabati Reang
Sambati Reang
Dhaliram Tripura
Bipin Kishore Tripura
Rabi Kannya Tripura
Chandan Kannya Tripura
Bhubanti Reang
Chandra Singh Tripura
Gobinda Tripura
Shakfuiti Reang
Renubala Tripura
Dhurbajoy Reang
Man Mohan Reang
Laxmi Bilash Tripura
Ramchandra Reang
Brajendra Debbarma
Uttam Kr.Reang
Bajaram Tripura
Krishna Mangal D/Barma
Nabani Tripura
Madhu Priya Tripura
Narendra Tripura
Sangamani Tripura
Bidhya Charan Rupini
Ashinsri Tripura
Garindra Tripura
Jaduram Reang
Prem Lal Tripura
Binati Tripura
Brihola Reang
Birajit Tripura
Dasta Ram Reang
Purnabashu Tripura
Bancharung Reang
Punirung Reang
Utanga Tripura
S/O.Briguram
W/O.Santanjoy
S/O.Gyan
S/O.Sumali
W/O.Manarai
S/O.Dhurbasa
W/O.Mata Mn.
S/O.Nabaijan
W/O.Nisparam
S/O.Swarat Ch.
W/O.Krishna Mangal
W/O.Dainyaram
W/O.Purna Rn.
W/O.Jatan Mn.
S/O.Briguram
W/O.Kamal
Gurdharam
W/O.Balaram
S/O.Takendra
S/O.Madhab Ch.
W/O.Fulindra
W/O.Jatiram
W/O.Bir Bahadur
S/O.Asakumar
S/O.Khamba Shing
W/O.Ram Kr.
W/O.Congresh
S/O.Rajdhar
S/O.Satiram
W/O.Bidhan
S/O.Upendra
S/O.Joy Manik
Dulairam
S/O.Manuram
S/O.Surendra
S/O.Nayan Kr.
W/O.Hemanta
S/O.Bhudiham
S/O.Mainakrai
S/O.Biswamani
W/O.Sankar
S/O.Sadindra
S/O.Benurai
S/O.Naja Kr.
W/O.Rashamoy
W/O.Binaram
S/O.Ranjan
S/O.Krishnajoy
W/O.Tarak Ch.
W/O.Gajendra
W/O.Nijadhan
W/O.Chura Mn.
Pritimani Para
Rajdhar Para
Debbarma Para
Dhanichand Para
Rajdhar Para
Hajradhan Para
Dhanichand Para
Pritimani Para
Nandiram Para
Dhanichand Para
Debbarma Para
Jagat Ch.Para
Dhanichand Para
Pritimani Para
Dhanichand Para
Dhanichand Para
Nandiram Para
Rajdhar Para
Pritimani Para
Krishnajoy Para
Dharma Kishore Para
Dhanichand Para
Rajdhar Para
Dhanichand Para
Dharma Kishore Para
Rajdhar Para
Dhanichand Para
Rajdhar Para
Hajradhan Para
Dhanichand Para
Rajdhar Para
Debbarma Para
Nandiram Para
Dhanichand Para
Debbarma Para
Dhanichand Para
Dhanichand Para
Rajdhar Para
Krishnajoy Para
Hajradhan Para
Dharma Kishore Para
Dhanichand Para
Rajdhar Para
Dhanichand Para
Krishnajoy Para
Hajradhan Para
Dharma Kishore Para
Rajdhar Para
Dhanichand Para
Hajradhan Para
Krishnajoy Para
Dharma Kishore Para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
28
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
Tabiram Reang
Lal Biyaka Darlong
Chakraboti Reang
Chand Munda
Khushirung Reang
Rasamoy Malakar
Tarabati Reang
Bigandhar Tripura
Purna Suba Tripura
Andhasri Tripura
Krishnonoti Reang
Provati Nama
Janoki tripura
Sabita Rani Tripura
Saganti reang
Dasirung reang
Khogendra Reang
Bajana Bati reang
Tinsho Laxmi Tripura
Mohonti tripura
Gato rani Tripura
Rakamboti Reang
Jana Singh Tripura
Fulkumari Debbarma
Paribati reang
Merjasri Tripura
Bhupendra Deb
Tapan Mohan tripura
Parimal Paul
Ananta Rupini
Lalmoti Tripura
Biswajit Tripura
Durjadhan reang
Arati Deb
Sudhangsu Paul
Debaprashad Tripura
Bir Mohan Tripura
Mukunda Tripura
Karan Mn. Tripura
Bikram Debbarma
Darasing Debbarma
Akhaybati Tripura
Karati Tripura
Kananprabha Deb
Ruhudas Tripura
Babul Nama
Bijay Debbarma
Sargabati Tripura
Ranibala Tripura
Laxman Munda
Rabindra Tripura
Fulendra Tripura
S/O.Radharam
S/O.Nula
W/O.Bir Bahadur
W/O.Krishna Mangal
W/O.Kaila Ch.
S/O.Mayur
W/O.Gandhiram
S/O.Birjadhar
W/O Biralal
W/O. Bolendra
W/O. Jabin Kumar
W/O.Niranjan
W/O. Jugendra
W/O. Kiranmohan
W/O. Dhaliram
W/O. Jambahadur
S/O.Kaila Chandra
W/O.Janardhan
W/O. Bihari
D/O. Mangal Tripura
W/O.Padoroi
W/O. Horendro
S/O.Dabal Kumar
W/O. Kiran
D/O.Rambabu
W/O.Nani Singh
S/O. Tilak
S/O. Karanmohan
S/O. Pabitra
S/O.Jibanjoy
W/O.Bhudha Mohan
S/O. Bignadhar
S/O. Baniram
W/O Amaresh
S/O Suresh
S/O Gayendra
S/O Manisen
S/O- Ranjan
S/O- Prabin
S/O- Durga
S/O- Hanuman
W/O- Janak Mn.
W/O- Braja Mn.
W/O- Dharandra
S/O- Naska Kr.
S/O- Upendra
S/O- Kamini
W/O- Bajna Kr.
W/O- Uday Mn.
S/O- Chnu
S/O- Rangadhar
S/O- Sachindra
Rajdhar Para
Darlong Para
Jagat Ch.Para
Munda Para
Krishnajoy Para
Malakar Para
Nandiram Para
Kanchancherra Proper
Pritimani Para
DharmaKishore Para
Jagat Ch.Para
Malakar Para
Pritimani Para
DharmaKishore Para
Jagat Ch.Para
Birbahadur Para
Krishnajoy Para
Nandiram Para
Pritimani Para
DharmaKishore Para
DharmaKishore Para
Jagat Ch.Para
Pritimani Para
D/Barma Para
Pritimani Para
DharmaKishore Para
Malakar Para
Kanchancherra Proper
Kanchancherra Proper
Jagat Ch.Para
DharmaKishore Para
Kanchancherra Proper
Jagat Ch.Para
Kanchancherra Proper
Kanchancherra Proper
DharmaKishore Para
DharmaKishore Para
DharmaKishore Para
Kanchancherra Proper
Debbarma Para
Kanchancherra Proper
Pritimani Para
-DoKanchancherra Proper
Pritimani Para
Malakar Para
Debbarma Para
Pritimani Para
Dhwanichan Para
Munda Para
Dhaerma Kishor Para
-Do-
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
S.C.
-
others
Others
others
others
others
Others
-
29
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Hemendra Paul
Dulu Dattaq
Nayan Debbarma
Data Debbarma
Thankirung Reang
Tulotima Tripura
Chandra Chakma
Shanti Kr. Chakma
Krishnamani Singha
Partha Chanda
Ratna Dey
Kishor Debbarma
Thalindra Tripura
Mata Mn. Tripura
Brajari Tripura
Ramcharan Munda
Chan Mn. Debbarma
Suniti Datta
Kakbangti Tripura
Muktarani Tripura
Sabita Ttripura
Satyarani Sing
Subhashini Maslakar
Raj Kr. Ram
Sudarshan Paul
Namita Tripura
Ratnabati Reang
Manjurani Tripura
Urmila Deb
Nabadwip Sharma
Uttarshree Tripura
Swaranbala Debbarma
LONGTHARAI R.F. V.P
Harendra Tripura
Bidya Bhusan Tripura
Pabitra Tripura
Dharmarani Tripura
Anti Ranjan Tripura
Kusumjala Tripura
Kungtreng Tripura
Sachi Mohan Tripura
Agur Kr. Tripura
Narendra Tripura
Kusumjala Tripura
Kumbharam Tripura
Ghagendra Tripura
Anil Mohan Tripura
Ananda Mohan Tripura
Prem Das Tripura
Tukumani Tripura
Purnasari Tripura
Gandherjoy Tripura
S/O- Uday
S/O- Jitendra
S/O- Purnajay
S/O- Brajebdra
W/O- Jibanjay
W/O- Triluchan
S/O- Daikana
S/O- Prankrishna
S/O- Mohan
S/O- Pramaod
W/O- Nikhil
S/O- Kanu
S/O- Hemanta
S/O- Sona Mn.
W/O- Dhabal Mn.
S/O- Prankrishna
S/O- Kriti
W/O- Brajagopal
W/O- Nitjay
W/O- Dayal
W/O- Judu Mn.
W/O- Brajabudu
W/O- Suresh
S/O- Sumdeb
S/O- Suresh
W/O- Banasing
W/O- Sayajaram
W/O- Bhubanjit
W/O- Manik
S/O- Sukhamay
W/O-Tapanhari
W/O- Bakul
Kanchancherra Poroper
-DoDebbarma Para
-DoPritimani Para
-DoDhwanichan Para
-DoManipuri Para
Malakar Para
Kancherra Proper
Debbarma Para
Dhwanichan Para
-Do-DoMunda Para
Debbarma Para
Kanchancherra Proper
Pritimani Para
-Do-DoManipuri Para
Malakar Para
Malakar Para
Kanchancherra Proper
Pritimani Para
-Do-DoMalakar Para
-DoPritimani Para
-Do-
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S.C.
S.C.
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
others
Others
Others
Others
-
S/O Rashi Purna
S/O Behannyala
S/O Kakhayram
W/O Reja Chandra
S/O Hemendra
S/O Debendra
S/O Debendra
S/O Dalgun Kr.
S/O Purnaram
S/O Tirtha Kr.
W/O Binnya Kr.
S/O Ratamani
S/O Gandherjoy
S/O Jayanta Kr.
S/O Tangmani
S/O Tarani
S/O Biradhas
S/O Bilaidhas
S/O Ramani
Padma Kr. Para
Birmani Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Birmani Para
Manibhadra Para
Birmani Para
Padma Kr. Para
Birmani Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Manibhadra Para
Mannya kumar Para
Birmani Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Mannya kumar Para
Manibhadra Para
Birmani Para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
30
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
kachakmala Tripura
Dabaram Tripura
Tulamohan Tripura
Niharbandu Tripura
Mujadhan Tripura
Shanimohan Tripura
Chentak Mohan Tripura
Nandalal Tripura
Tarangcha Tripura
Chenmohan Tripura
Chikannya Tripura
Binay Kr. Tripura
Mani Mohan Tripura
Biralal Tripura
Sandya Kr. Tripura
Harendra Tripura
Bhadra mohan Tripura
Mukunda Tripura
Gajendra Tripura
Kusumjal Tripura
Mikidhan Tripura
Barang Kr. Tripura
Lambarshri Tripura
Mukjelaxmi Tripura
Nalidhan Tripura
Natunrani Tripura
Maniram Tripura
Brajabala Tripura
Anilbhusan Tripura
Panchadhan Tripura
Muruja Tripura
Anil Kr. Tripura
Lali Mohan Tripura
Gahan Kr.Tripura
Purba Kr. Tripura
Kusumjala Tripura
Shadin Kr. Tripura
Ramani Mn. Tripura
Kunjalal Tripura
Parija Mohan Tripura
Narendra Tripura
Sabaimani Tripura
Kantaroy Tripura
Jangmoy Tripura
Biralal Tripura
Natun Kumar Tripura
Bhagya kr. Tripura
Upendra Tripura
Deshantari Tripura
Nayendra Tripura
Nabarshri Tripura
Achilroy Tripura
S/O Debendra
S/O Mrigaram
S/O Tinsa Kr.
S/O Kripananda
S/O Manimohan
S/O Jugendra
S/O Rajendra
S/O Chandrabadan
S/O Mannaya Kr.
S/O Suder Kr.
S/O Kusumjala
S/O Prabhat
S/O Gajendra
S/O Ramani Mohan
S/O Manuj Kr.
S/O Sarat Kr.
S/O Gahan Chandra
S/O Rashi Purna
S/O Suresh
S/O Debendra
S/O Biswa Kr.
S/O Padma Charan
S/O Bakyadhan
S/O Jagat Chandra
S/O Joychandra
S/O Mani Kr.
S/O Jagat Chandra
S/O Jugendra
S/O Muruja
S/O Chinta mohan
S/O Padma Kr.
S/O Muruja
S/O Mahindra
S/O Mahindra
S/O Biswasen
S/O Jiban Kr.
S/O Ashwini
S/O Dhannya Kr.
S/o Birat
S/O Ramani
S/o Binanda
S/O Amarabinda
S/O Birat
S/O Debendra
S/O Kharanmani
S/O Rejachandra
S/o Reja Chandra
S/O Birendra
S/O Hriday
S/O Tirtha Kr.
S/O Jati Kr.
S/O Ben Kr.
Padma Kr. Para
Birmani Para
Birmani Para
Mannya kumar Para
Padma Kr. Para
Birmani Para
Mannya kumar Para
Padma Kr. Para
Birmani Para
Lalkumar Para
Birmani Para
Lalkumar Para
Manibhadra Para
Mannya kumar Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Birmani Para
Chandra Hangsha
Birmani Para
Padma Kr. Para
Birmani Para
Birmani Para
Manibhadra Para
Manibhadra Para
Lalkumar Para
Mannya kumar Para
Lalkumar Para
Chandra Hangsha
Birmani Para
Birmani Para
Padma Kr. Para
Birmani Para
Birmani Para
Manibhadra Para
Manibhadra Para
Chandra Hangsha
Manibhadra Para
Lalkumar Para
Lalkumar Para
Mannya kumar Para
Lalkumar Para
Birmani Para
Chandra Hangsha
Lalkumar Para
Birmani Para
Birmani Para
Mannya kumar Para
Chandra Hangsha
Manibhadra Para
Lalkumar Para
Birmani Para
Padma Kr. Para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
31
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
Amir Tripura
Sachiranjan Tripura
Laxmi mohan Tripura
Banishwar Tripura
Tarala Tripura
Bati Mohan Tripura
Bhadra mohan Tripura
Ruhini Kr. Tripura
Binodjala Tripura
Nakatrama Tripura
Harishchandra Tripura
Bakkuirang Tripura
Rasulmani Tripura
Purnakeshab Tripura
Bijoy Tripura
Lalaiya Tripura
Bipadsari Tripura
Ghagendra Tripura
Sunil Tripura
Rang Mohan Tripura
Ananda Mohan Tripura
Praneshwar Tripura
Feladhan Tripura
Nadipurna Tripura
Sashabala Tripura
Mani Mohan Tripura
Arun mohan Tripura
Dabaram Tripura
Hamir kr. Tripura
Barat Tala Tripura
Jiban Kr. tripura
Dhanadhar Tripura
Harendra Tripura
Narar Ch. Tripura
Shanti bihari Tripura
Hejakrai Tripura
Kunja Mn. Tripura
Mohan Roy Tripura
Biswa Mn. Tripura
Bahadur Tripura
Hirendra Tripura
Malin Kr. Tripura
Binakanti Tripura
Tarani Debbarma
Dayal Tripura
Biraharan Debbarma
Pidu Mn. Tripura
Subha Ch. Tripura
Kalindra Tripura
Kamala Kr. Tripura
Amira Tripura
Bagrabahan Tripura
S/O Chandrahangsha
S/O Subal Kr.
S/O Dharma mh.
S/O Jermohan
S/O Dharmaram
S/O Kumaria
S/O Dhanu Mohan
S/O Sresta kr.
S/o Laxmijoy
S/O Bemengsa
S/O Rajendra
S/O Sresta kr.
S/O Manindra
S/O Sresta kr.
S/O Deberoy
S/o Chakti Kr.
S/O Bisaya
S/O Sresta kr.
S/O Jayanta
S/O Sadhendra
S/O Tangmani
S/O Jestaram
S/O Birendra
S/O Tarendra
S/O Jagat mohan
S/O Murji Mohan
S/O Bidu Kr.
S/O Mrigaram
S/o- Mani Bhadra
S/O- Nabarchand
S/O- Palan Krishna
S/O- Naktangma
S/O- Chakirai
S/O- Chitrasen
S/O- Agur Kr.
S/O- Baidya Kr.
S/O- Tinshakmoy
S/O- Palanjoy
S/O- Ashini
S/O- Tarani
S/O- Hemendra
S/O- Brajendra
S/O- Khamadanta
S/O- Shampri
S/O-Sajai
S/O- Mahendra
S/O- Ramani
S/O- Debabrata
S/O- Rajendra
S/O- Bankusum
S/O- Marji Kr.
S/O- Narendra
Mannya kumar Para
Chandra Hangsha
Chandra Hangsha
Birmani Para
Manibhadra Para
Padma Kr. Para
Mannya kumar Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Lalkumar Para
Birmani Para
Lalkumar Para
Mannya kumar Para
Birmani Para
Mannya kumar Para
Mannya kumar Para
Chandra Hangsha
Chandra Hangsha
Manibhadra Para
Padma Kr. Para
Manibhadra Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Padma Kr. Para
Birmani Para
Lalkumar Para
Lalkumar Para
Birmani Para
Mannya kumar Para
Mannya kumar Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Lalkumar Para
Padma Kr. Para
Manibhadra Para
Birmani Para
Birmani Para
Lalkumar Para
Padma Kr. Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Lalkumar Para
Mannya kumar Para
Lalkumar Para
Birmani Para
Lalkumar Para
Lalkumar Para
Chandra Hangsha
Mannya kumar Para
Mannya kumar Para
Manibhadra Para
Birmani Para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
32
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Premdas Tripura
Adhin Tripura
Padma Rn Tripura
Jatindra Tripura
Brajabala Tripura
Tumbru Sing Tripura
Jesta Kr. Tripura
Kunja Mn. Tripura
Shasi Mn. Tripura
Panindra Tripura
Kinadhan Tripura
Akhil Mn. Tripura
Banathaya Tripura
Bhadra Kr. Tripura
Jugendra Tripura
Pancha Mn. Tripura
Laxmi Mn. Tripura
Samta Mn. Tripura
Ubharai Tripura
Ratna Mn. Tripura
Mangal Chand Tripura
Brishaketu Tripura
Kapila Tripura
Tagumani Tripura
Dharmaray Tripura
Kusum Kumar Tripura
Alamohan Tripura
Abhi Mn. Tripura
Anil Ch. Tripura
Anidharan Tripura
Bidya Mn. Tripura
Saralata Tripura
Rati Rn. Tripura
Atindra Tripura
Kala Chand Tripura
Hemanta Kr. Tripura
Sachiranjan Tripura
Palabati Tripura
Nutan Kr. Tripura
Keshab Mn. Tripura
Abhani Sen Tripura
Japan Kr. Triprua
Bakhrakkalak Tripura
Birbahu Tripura
Tika Ram Tripura
Birbar Tripura
Arun Kr. Tripura
Indrajoy Tripura
Fulati Tripura
Sunindra Tripura
Suki Kr. Tripura
Kalindra Tripura
S/O- Tarani
S/O- Kalpamati
S/O- Ashiwni
S/O- Krishna
W/O- Fulchand
S/O- Gaganchandra
S/O- Reja Kr.
S/O- Khater Kr.
S/O- Falguna
S/O- Falguna
S/O- Jarbamani
S/O- Haripurna
S/O- Sen Kr.
S/O- Mrinram
S/O- Mathasen
S/O- Ashormani
S/O- Gaganchandra
S/O- Joy Kr.
S/O- Bindu Kr.
S/O- Kumar dhan
S/O- Birmani
S/O- Birmani
S/O- Hindu Mani
S/O- Puspabaran
S/O- Khirod
S/O- Binna Kr.
S/O- taranga Mn.
S/O- Matendra
S/O- Sen kumar
S/O- Senkumar
S/O- Behanlya
S/O- Chandra Bahan
S/O- Magnachandra
S/O- Behamani
S/O- Lali Bhusan
S/O- Charan
S/O- Shambhurai
W/O- Ramani
S/O- Reja Chandra
S/O- Sharirbahan
S/O- Ananda Kr.
S/O- Bidya Mn.
S/O- Bhadra Mn.
S/O- Ramani Mn.
S/O- Chowdhury Kr.
S/O- Bhakti Purna
S/O- Chaitra Kr.
S/O- Laxmi Sadhan
W/O- Bidya Mn.
S/O- Giradhan
S/O- Maichak mani
S/O- Rajendra
Birmani Para
Chandra Hangsha
Padma Kr. Para
Birmani Para
Chandra Hangsha
Manibhadra Para
Birmani Para
Birmani Para
Mannya kumar Para
Padma Kr. Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Chandra Hangsha
Mannya kumar Para
Mannya kumar Para
Birmani Para
Lalkumar Para
Manibhadra Para
Birmani Para
Padma Kr. Para
Mannya kumar Para
Chandra Hangsha
Lalkumar Para
Birmani Para
Lalkumar Para
Lalkumar Para
Lalkumar Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Birmani Para
Manibhadra Para
Birmani Para
Mannya kumar Para
Lalkumar Para
Birmani Para
Lalkumar Para
Lalkumar Para
Padma Kr. Para
Mannya kumar Para
Chandra Hangsha
Birmani Para
Birmani Para
Mannya kumar Para
Lalkumar Para
Chandra Hangsha
Lalkumar Para
Lalkumar Para
Mannya kumar Para
Chandra Hangsha
Padma Kr. Para
Birmani Para
Mannya kumar Para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
33
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
Sumanjoy Tripura
Brajednra Tripura
Bahadur Tripura
Basu Rn. Tripura
Pancha Mn. Tripura
Mohansa Tripura
Badan Krishna Triopura
Shyan Mn. Tripura
Shyamkeshb Tripura
Biranga Tripura
Kiran Mn. Tripura
Kamekumar Tripura
Jimuk Tripura
Thakurchand Tripura
Jagatram Tripura
Chitta Kr. Tripura
Prem Chandra Tripura
Nagendra Tripura
Manmohan Tripura
Laxmicharan Tripura
Jubanti Kr. Tripura
Fulang Tripura
Biralal Tripura
Malati Tripura
Supta Kr. Tripura
Chandra Ketu Tripura
Marmalaxmi Tripura
Khamadanta Tripura
Barang Chandra Tripura
Juddya Mn. Tripura
Samprai Tripura
Mani mn. Tripura
Biralal Tripura
Majindra Tripura
Tinsha Kr. Tripura
Umaya Mn. Tripura
Manya Kr. Tripura
Buddyaram Tripura
Renuma Tripura
Pani Mn. Tripura
Arjun Mn. Tripura
Alindra Tripura
Laxmijoy Triprua
Kusumbala Tripura
Rangamala Tripura
Binda keshab Tripura
Bitta Mn. Tripura
Rabisach Tripura
Jitinath Tripura
Binda Kr. Tripura
Chanjak Rai Tripura
Sen Kr, Tripura
S/O- radhan mani
S/O- Anta Kr.
S/O- Mriga Kr.
S/O- Suruja
S/O- Asurmani
S/O-Aswini Kr.
S/O-Sundhanya
S/O- Shambhuram
S/O- Jesta Kr.
S/O- Taranga
S/O- Shyamkumar
S/O- Shyamkumar
S/O- Barja Kr.
S/O- Shasi Kr.
S/O- Joy Kr.
S/O- Jatin Kumar
S/O- Amiya
S/O- ramani Kr.
S/O- Mahindra
S/O- Dalguni
S/O- Chaitra Kr.
S/O- Nakpaiya
S/O- haripurna
W/O- Kripananda
S/O- Dipta Kr.
S/O- Rajani Kr.
W/O- Debendra
S/O- Ananda
S/O- Guptamani
S/O- Prabhatdhan
S/O- Narayan
S/O- Beja Kr.
S/O- Ratanmani
S/O- Ramipurna
S/O- Badyamani
S/O- Debendra
S/O- Dirta Kr.
S/O- Chaitra Kr.
S/O- Baidya Kr.
S/O- Rejamani
S/O- Ananta Dayal
S/O- Sen Kr.
W/O- Palamasa
W/O- Swapna Ch.
W/O- Alindra
S/O- Labsen
S/O- Labsen
S/O- Bankidhan
S/O- Manikr.
S/O- Ajoymani
S/O- Baidya Kr.
S/O- Kumar Krishna
Lalkumar Para
Chandra Hangsha
Lalkumar Para
Mannya kumar Para
Mannya kumar Para
Birmani Para
Birmani Para
Chandra Hangsha
Birmani Para
Birmani Para
Birmani Para
Chandra Hangsha
Mannya kumar Para
Mannya kumar Para
Lalkumar Para
Lalkumar Para
Chandra Hangsha
Birmani Para
Chandra Hangsha
Padma Kr. Para
Padma Kr. Para
Padma Kr. Para
Birmani Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Mannya kumar Para
Mannya kumar Para
Chandra Hangsha
Chandra Hangsha
Mannya kumar Para
Lalkumar Para
Padma Kr. Para
Padma Kr. Para
Birmani Para
Padma Kr. Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Birmani Para
Mannya kumar Para
Padma Kr. Para
Birmani Para
Chandra Hangsha
Chandra Hangsha
Lalkumar Para
Mannya kumar Para
Chandra Hangsha
Birmani Para
Mannya kumar Para
Chandra Hangsha
Lalkumar Para
Padma Kr. Para
Padma Kr. Para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
34
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
Sl. No.
Rabindra Tripura
Padmalaxmi Tripura
Bankhiya Tripura
Kalindra Tripura
Saba Kr. Tripura
Yaituishri Tripura
Dasindra Tripura
Sachi Mn. Tripura
Sajai Kr. Tripura
Binta Kr. Tripura
Sailendra Tripura
Patindra Tripura
Sumanti Tripura
Saitaki Tripura
Thaingshri Tripura
Saral Kanti Tripuar
Jagat Mn. Tripura
Mani Mn. Tripura
Surja Ram Tripura
Shanti Kr. Tripura
Ditiya Tripura
Hemanta Kr. Tripura
Prahallad Mn. Tripura
Kusumbala Tripura
Dhabala mn. Tripura
Sonaranjan Tripura
Arun Mn. Tripura
Bhagrabahan Tripura
Mani Mn. Tripura
Kangjala Tripura
Name of Beneficiaries
S/O- Sachi Kr.
W/O- Kheladhan
S/O- Sen Kr.
S/O- Kumariya
S/O- Charai Chandra
W/O- Lalukumar
S/O- Labachand
S/O- Falguni
S/O- Rajendra
S/O- Labsen
S/O- Hirainya
S/O- Hindu Kr.
W/O- Rabi Kr.
S/O- Biswa Kr.
W/O- Sumanjoy
S/O- Kripananda
S/O- Madan Kr.
S/O- Kumanta Mani
S/O- Madan Kr.
S/O- Lambar mani
W/O- Baneswar
S/O- Padmacharan
S/O- Hari Purna
S/O- Bibinnya Kr.
S/O- Sukdeb
S/O- Shadin Kr.
S/O- Sura Mn.
S/O- kamini Kr.
S/O- Brajendra
S/O- Panchadhan
Father’s/ Husband name
Birmani Para
Chandra Hangsha
Mannya kumar Para
Mannya kumar Para
Lalkumar Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Padma Kr. Para
Birmani Para
Chandra Hangsha
Mannya kumar Para
Chandra Hangsha
Mannya kumar Para
Lalkumar Para
Mannya kumar Para
Lalkumar Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Padma Kr. Para
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Mannya kumar Para
Birmani Para
Chandra Hangsha
Padma Kr. Para
Chandra Hangsha
Chandra Hangsha
Chandra Hangsha
Lalkumar Para
Lalkumar Para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
Name of para
ST
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
2
S.K. para V.P.
Desharai Tripura
Sacin Tripura
Manaharan Tripura
Namanghari Tripura
Rajendra Tripura
Mungkurui Tripura
Nripendra Tripura
Chandi charan Tripura
Sankar Debbarma
Hiramoy Tripura
Ratiranjan Tripura
Dhancha mani Reang
Karnasing Tripura
Alyani Mn. Tripura
Ata Kr. Tripura
Thelamati Tripura
Mungkurui Rupini
Daskinsri Tripura
3
4
Dhanasing
Fugang
Barna
Chaitra siddi
Naithakbi
Sajai
Niranjan
Bhaktidas
Kamini
Laxman
Mani Kr.
Likindra
Sakhichandra
Fardas
Paramini
Bisidhan
Narayan Sing
Malindra
Fardas para
Durjoy R/J para
S.K. para
S.K. para
Gandhi Kr.
Joyram
S.K. para
Chintaharan
Kamini Debbarma para
Chitrasen K/B Para
Fardas para
Dhalashing
Durjoy R.J. para
Dashamani R.J. para
Lalkumar para
Mathura Chakma para
Badyamani para
Badyamanik para
5
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Category
SC
OTHER
S
6
7
-
-
35
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Dhanadhar Tripura
Dhanamohan Tripura
Niladhaja Tripura
Hasir Kr. Tripura
Birmohan Debbarma
Rahulgandhi Chakma
Binay Tripura
Sachiranjan Tripura
Debabrata Tripura
Sabyasachi Tripura
Andhamani Chakma
Bidyachandra Rupini
Sambhu Debbarma
Premkumar Tripura
Bimal Chakma
Dewan Tripura
Anti Ranjan Tripura
Nitai nanda Tripura
Dhasamani Tripura
Gunendra Chakma
Manikdhan Tripura
Gapimohan Tripura
Lahari Tripura
Lalit Tripura
Amarsa Tripura
Atul Chakma
Girichand Debbarma
Budhiram Debbarma
Taranisen Tripura
Suakumar Tripura
Patichandra Tripura
Biparanjan Tripuar
Manuranjan Debbarma
Purnachand Chakma
Homgard Tripura
Nandarai Reang
Kalinsing Tripura
Ranjit Tripura
Dhanachakma
Ranjit Rupini
Badrai Rupini
Judhistir Tripura
Kamalbabu Tripura
Nabal Kr. Tripura
Malindra Tripura
Jatin Tripura
Gopal Debbarma
Shanti Chakma
Lalit Tripura
Ashiram Reang
Mukunda Tripura
Laxmi Mn Tripura
Kalapati Chakma
Mungkurui Rupini
Subicharan Rupini
Guna mn. Tripura
Sachi Rn. Tripura
Alibhusan Tripura
Nripen Kr.
Jala mn.
Ramanjoy
Ramkrishna
Rejendra
Sampati
Manikumar
Jalashanti
Itathari
Shasi Kr.
Mathura
Prabhat
Mohan Kr.
Chantramani
Kalachand
Nikunja
Manik Krishna
Chaitrasiddi
Kamini
Uttara kanta
Uyatairai
Jalashanti
Arjun
Benimadhab
Ramani Mn.
Kalachand
Khelarai
Shambhu
Jayendra
Brata
Joyram
Pancharam
Buddichandra
Uttara Kanta
Kittacharan
Raikarai
Subhachandra
Ramani Mn.
Hadichandra
Pulinchandra
Laxmi Kanta
Jayendra
Krishna Kr.
Baishakiya
Oyatai mini
Padmasen
Narednra
Surja
Jatirai
Matarai
Raibahadur
Dakshin Kr.
Suresh Sen
Indraprashad
Bhaktananda
S/O- Durjadhan
S/O- Rajkumar
S/O- Khudiram
Gunadhar para
Kar Kr. Para
Gandhi kr. para
S.K. para
Kamini D/Barma Para
Chitrasen K/B para
Fardas para
Dhalasing para
Dashamani R/J para
Lal Kumar para
Mathura Chakma para
Baidyamani para
Baidyamanik para
Kar Kumar para
Gunadhar para
Gandi Kr. Para
Joyram para
S.K. Para
Kamini D/Barma para
Chitrasen K/B para
Far Das para
Dhalasing
Durjoy R/J para
Dasamani R/J para
Lalkumar para
Mathura chakma para
Baidyamani para
Baidyamanik para
Gunadhar R/J para
Gandhi Kr. Para
Joyram para
S.K para
Kamini Debbarma
Chitrasen K.B Para
Fasdas para
Dhalashing para
Durjoy R/J para
Lalkumar para
Mathura Chakma para
Baidyamani para
Baidyamanik para
Gunadhar R/J para
Kar kumar par
Gandhi para
Joyram para
S.K. para
Kamini D/Barma para
Chitrasen K.B. para
Fardas para
Dhalasing para
Durjoy R.J para
Lalkr. Para
Mathura Chakma para
Baidyamani para
Baidyamanik
Gandi Kr. Para
Joyram para
S.K. para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
36
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
Surjasen Chakma
Himadri Chakma
Srinanda Tripura
Ubaram Reang
Lalbahadur Tripura
Kalinga Tripura
Birenjoy Tripura
Kartikjoy Rupini
Brahmajoy Rupini
Kartik Mn. Tripura
Jitendra Tripura
Malindra Tripura
Jyotish Kr. Tripura
Subahan Tripura
Kanu Debbarma
Amuly Roy
Sachiram Reang
Samprada Tripura
Laxmi mala Tripura
Rejarai Tripura
Surja Sing Rupini
Bebirani Tripura
Mainya Mn. Tripura
Chandra Mn. Tripura
Gopal Krishna Tripura
Rabindra Tripura
Khakpai Tripura
Mangalaxmi Debbarma
Jatindra Sarkar
Naksapriya Tripura
Khela Mn. Tripura
Bijoy Kr. Rupini
Tarani Mn. Tripura
Shanti Mn. Tripura
Malin Mn. Tripura
Dhadi Kr. Tripura
Belpati Tripura
Prannath Biswas
Kulamni Debbarma
Satrai Mog
Sumitra Rupini
Pradip Debbarma
Jala Mn. Tripura
Jadurai Tripura
Kusuma Tripura
Mani Mn. Tripura
Ananda Kr. Tripura
Pranbandhu Sarkar
Suradhan Tripura
Hemanta Kr. Tripura
Udra Mog
Budya Kannaya Rupini
Narayan Rupini
Chayan Tripura
Pabi Mn. Tripura
Bhagya Kr. Tripura
Badan Tripura
Manuranjan Bhowmik
S/O- Uttarakanta
S/O- Gajendra lal
S/O- Kittacharan
S/O- Nshiram
S/O- Mohanta
S/O- Rashi Mn.
S/O- Rejarai
S/O- Joychandra
S/O- Shankar Prasad
S/O- Kamalababu
S/O- Jayendra
S/O- Badi Kr.
S/O- Bishambar
S/O- Sukuran
S/O- Kuria
S/O- Sashadhar
S/O- Ashiram
S/O- Mahanta
S/O- Rashi Mn.
S/O- Bratadhar
S/O- Mungkurui
W/O- Shankar Prasad
S/O- Jala Mn.
S/O- Kuki Bahadur
S/O- Mahendra
S/O- Kachakjala
S/O- Bilatram
W/O- Gunamani
S/O- Abhinash
W/O- Government
S/O- Pancharam
S/O- Baidyamanik
S/O- Charan Sing
S/o- Asha
S/O- Sumanta
S/O- Magh Kr.
W/O- Suraj
S/O- Dinesh
S/O- Jugendra
S/O- Mangsai
W/O- Suna Chandra
S/O- Suku
S/O- Bilatram
S/O- Souya Kr.
W/O- Magh Kr.
S/O- Rai Mn.
S/O- Mohan Kr.
S/O- Nanda Lal
S/O- Bijoy Kr.
S/- Dakshin Kr.
S/O – Mongfru
W/O- Gantharai
S/O- Jarmani
S/O- Krishna Mani
S/O- Nabar Kr.
S/O- Bijoy
S/O- Hari Mohan
S/O- Rajendra
Kamini Debbarma para
Chitrasen K.B. para
Fardas para
Dhalasing para
Durjoy R.J. para
Lal Kr. Para
Mathura Chakma para
Baidyamani para
Baidyamanik para
Kar Kr. Para
Gunadhar R.J. para
Gandi Kr./ para
Joyram para
S.K. para
Kamini D/Barma para
Chittrasen K.B. para
Dhalasing para
Durjoy R.J. para
Lal Kr.
Mathura Chakma para
Baidyamani para
Baidyamanik para
Kar Kr. Para
Gunadhar para
Gandhi Kr. Para
Joyram para
S.K. para
Kamini D/Barmar para
Chitrasen K.B. para
Durjay R.J. para
Lal Kr. Para
Baidyamani para
Baidyamanik para
Kar Kr. Para
Gandhi Kr. Para
Joyram para
Kamini D/Barma para
Chitrasen K.B. para
Durjaoy R.J. para
Mathura Chakma para
Baidyamani para
Baidyamanik para
Kar Kr. Para
Gandhi Kr. Para
Joyram Para
S.K. para
Kamini D/Barma para
Chitrasen K.B. para
Durjoy R.J para
Lal Kr. Para
Mathura Chakma para
Baidyamani Para
Baidyamanik para
Kar. Kr para
Gandhi Kr.
Joyram para
S.K. para
Chitrasen K.B. para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
Others
Others
Others
-
37
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
Barna Tripura
Mangsa Mog
Sukumar Debbarma
Rabijoy Rupini
Biswa Mn. Tripura
Cikania Tripura
Kachang Dhar Tripura
Chittaranjan Bhowmik
Bajendra Debbarma
Anurai Mog
Manjuri Rupini
Suata Mn. Tripura
Jatindra Tripura
Dhirendra Sarkar
Manuranjan Tripura
Jatindra Tripura
Sabita Debbarma
Suna Mn. Tripura
Amulya Kanti Tripura
Suklal Sarkar
Surendra Tripura
Wayaduksa Tripura
Baski Marak
Rabi kr. Rupini
Pabanjoy Tripura
Ratan Bhowmik
Suna Ranjan Tripura
Dharma Kr. Tripura
Meguram Rupini
Sunaratan Tripura
Susil Sarkar
Nilmani CHakma
Rabi Debbarma
Dhiren Tripura
Matilal Sarkar
Purnamoy Chakma
Mangal Debbarma
Krishna dhar Tripura
Brejendra Sarkar
Jnanranjan Chakma
Tanindra Tripura
Alangalata Tripura
Ashidhar Tripura
Jyotilal Sarkar
Khajendra Tripura
Manildra Tripura
Rupabati Tripura
Laxmibala Sarkar
Karmadhar Tripura
Chintamani Debbarma
Matasing Tripura
Biswajit Roy
Bidyajoy Rupini
Sunil Mn. Tripura
Laxman Sarkar
Pradip Rupini
Dharmalata Triprua
Subodh Sarkar
S/O- Puni
S/O- Mangkrusai
S/O- Girichan
S/O- Bidyamanik
S/O- Rajendra
S/O- kathe Kr.
S/O- Brata Kr.
S/O- Rajendra
S/O- baishakhia
S/O- Mangkrusai
S/O- Bikram
S/O- Shanti Mn.
S/O – Simna Kr.
S/O- Laxmicharan
S/O- Kanudhar
S/O- Biswamani
W/O- Sudnya
S/O- Bilat ram
S/O- Gagendra
S/O- Jugesh
S/O- Yanbuksing
S/O- Bidyamohan
S/O- Ajendra
S/O- Krishna Prasad
S/O- Rudrasen
S/O- Rajendra
S/O- Kanudhar
S/O- Purnasen
S/O- Gangajoy
S/O- Bhabidhar
S/O- Gopal
S/O- Kalachand
S/O- Kalachand
S/O- Mani Mn.
S/O- Jugendra
S/O- Priyalal
S/O- Rajendra
S/O- Bhabidhar
S/O- Laxmicharan
S/O- Phulamani
S/O- Pandab
W/O- Sureshsen
S/O- Hairamani
S/O- Jugendra
S/O- Dhiramani
S/O- Rajendra
W/O- Reja Kr.
W/O- Harimohan
S/O- Baisnab Dhar
S/O- Mangal
S/O- Sunaram
S/O- Amuly
S/O- narad
S/O- Lara
S/O- Abhinash
S?O- Kabijoy
W/O-Ranjit
S/O- Aghur
Durjoy R.J. para
Mathura Chakma para
Baidyamani para
Baidyamanik para
Kar Kr. Para
Joyram para
S.K. para
Chittrasen K.B. para
Durjoy R.J. para
Mathura Chakma para
Baidyamanik para
Kar Kr. Para
S.K. para
Chitrasen k.b. para
Durjay R.J. Para
Mathura chakma para
Baidyamanik para
Kar Kr. Para
S.K. para
Chitrasen K.b. para
Durjoy R.J. para
Mathura Chakma para
Baidyamanik para
Kar kr. Para
S.K. Para
Chitrasen K.B. para
Durjoy R.J. para
Baidyamani Para
Baidyamanik para
S.K. para
Chitrasen K.B. para
Durjoy R.J para
Baidyamanik para
S.K. para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
S/K. para
Chitrasen KB para
Durjoy R.J para
Baidyamanik para
Gandhi Kr. Para
S.K. para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik
S.K. para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
S.K. para
Chitrasen KB para
Baidyamanik Para
S.K. para
Chitrasen KB para
Baidyamanik para
S.K. para
Chitrasen KB para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
Others
Others
Others
38
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
Manuharan Tripura
Utpal Tripura
Arbu Chakma
Rabi Mn. Rupini
Kander Mn. Tripura
Sunil Chakma
Rabinarayan Rupini
Bila Mn. Tripura
Rabi Chandra Chakma
Nitai Rupini
Binadhar Tripura
Meghanath Chakma
Madhab Ratan Tripura
Mukunda Rupini
Dasarat Tripura
Chandra Manik Tripura
Khaja Mn. Tripura
Sandyaram Debbarma
Sudhan Debbarma
Laxman Tripura
Khajaram Tripura
Malay Debbarma
Bikkya Mani Tripura
Rabiram Chakma
Lila Mn. Tripura
Narendra Rupini
Hiralal Tripura
Surja Sen Chakma
Dhanaram Tripura
Abhisanta Marak
Kunja Kr. Debbarma
Anil Sarkar
Joy Mn. Tripura
Patichandra Tripura
Swapna Roy
Ratan Mn. Tripura
Rabimani Rupini
Rikti Mn.Tripura
Lalsing Tripura
Druba Sarkar
Biswa Mn. Tripura
Lali Mn. Tripura
Presenjit Roy
Rupkanya Debbarma
Suku Debbarma
Nabat Ram Tripura
Sanjit Roy
Rabindra Tripura
Sambhuram Debbarma
Karkarani Tripura
Rajlaxmi Tripura
Bikash Rupini
Khajyaram Tripura
Barun Kr. Tripura
Rupachandra Rupini
Rata Kr. Tripura
Manta mn. Tripura
Mani Kr. Debbarma
S/O- Buddichandra
S/O- Krishnamani
S/O- Patal Chan
S/O- Mungkururi
S/O- Yanbaksing
S/O- Nepal
S/O- Baidyamanik
S/O- Nagendra
S/O- Subash
S/O- Joymanik
S/O- Kachandhar
S/O- Patalchand
S/O- Krishna kanta
S/O- Gangamanik
S/O- Birendra
S/O- Padma Kr.
S/O- Khajendra
S/O- Manuharan
S/O- Surja Kr.
S/O- Shasimani
S/O- Priyajaya
S/O- Padma Mn.
S/O- Gajendra
S/O- Surja Chand
S/O- Kirtta Mn.
S/O- Phayamani
S/O- Dilendra
S/O- Uttarakant a
S/O- Palen
S/O- Rajendra
S/O- Surendra
S/O- Hari Mn.
S/O- Subhachandra
S/O- Nagendra
W/O- Amulya
S/O- Manu ranjan
S/O- Baidyacharan
S/O- Bhabidhar
S/O- Madhab
S/O- Laxman
S?o Shakti mani
S/O – Khudiram
S/O- Amulya
W/O- Reja Kr.
S/O- Kartik
S/O- Penya Mn.
S/O- Amulya
S/O- Yanbuksing
S/O- parednra
W/O- Bikash
W/O- Parendra
S/O- Mungkurui
S/O- Majendra
S/O- Girendra
S/O- Chandrajoy
S/O- Kokila
S/O- Baiswnabcharan
S/O- Manuharan
Baidyamani par
S.K. para
Chitrasen KB para
Baidyamanik para
S.K. para
Chitrasen KB para
Baidyamanik para
S.K. para
Chitrasen KB para
Baidyamanik para
S.K. para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
S.K. para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
S.K. para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjay RJ para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Chitrasen KB para
Baidyamanik para
S.K para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidya manik Para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidya Manik para
SK para
Durjay RJ para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Baidyamanik Para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
Others
-
39
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
Madan Mn. Tripura
Mainya Mn. Tripura
Ahalya Tripura
Samendra Tripura
Merna Mn. Tripura
Jayanta Rupini
Milan Debbarma
Nanda Kr. Tripura
Narad mani Rupini
Bhagya Kr. Debbarma
Purba Mn. Tripura
Purna Gopal Rupini
Purnadhan Tripura
Sampati Debbarma
Budhirung Rupini
Katheram Tripura
Charan Laxmi Rupini
Bijay Rupini
Jnanmnai Rupini
Bishu Kr. Debbarma
Rabinarayan Ruoini
Krishna Manik Rupini
Chandra Dhar Rupini
Dilip Debbarma
Kartik Debbarma
Krishnadhan Tripura
Bikram Manik Rupini
Joymani Rupini
Rabi Rupini
Rabi Debbarma
Krishna manik Rupini
Padma Chandra Rupini
Chandramanik Rupini
Gibendra Rupini
Bikash Marak
Pradip Debbarma
Krishna charan Rupini
Buddimani Rupini
Charanmani Rupini
Sukuram Debabrma
Sambhuram Debbarma
Uttam Kr. Debbarma
Puspalaxmi Debbarma
Dhanasing Tripura
Ratnamani Rupini
Bijoy Rupini
Data Kr. Rupini
Gobindra Rupini
Tapas Marak
Chaitramanik Rupini
Bishu Debbarma
Mani Kr. Debbarma
Sabita Debbarma
Garanlaxsmi Debbarma
Lalanjay Reang
Manturai Reang
Birguram Reang
Sanjuram Reang
S/O- Daitya Kr.
S/O- Manta
S/O- Tapan Kr.
S/O- Sumati
S/O- Tarindra
S/O- Joymani
S/O- Sarba Kr.
S/O- Narendra
S/o- Prabhat
S/O- Bijoy
S?O- Bhajan
S/O- Badrai
S/O- Maria Kr.
W/O- Sukichandra
W/O- Adhiram
S/O- Gajendra
S/O- Padmachandra
S/o- Joychandra
S/O- Dhuti Prasad
S/o- Manuharan
S/O- Badrai
S/O- Mangal Chandra
S/O- Mangal Chandra
S/O- Kartik
S/O- Buddichandra
S/O- Patheram
S/O- Baidyacharan
S/O- Indra Prasad
S/O- Joymanik
S/O- Mangal
S/O- Gantenarayan
S/O- Agunjoy
S/O- Gangajoy
S/O- Radhakrishna
S/O- Rajendra
S/O- Kartik
S/O- Joyprasad
S/O- Charan mani
S/O- Khagendra
S/O- Subodh
S/O- Laxmikant a
S/O- Gantenarayan
W/O- Birbahadur
S/O- Kamdeb
S/O- Chaitramanik
S/O- Joymani
S/O- Charan Sing
S/O- Baishakh rai
S/O- Upendra
S/O-Charan mani
S/O- Shambhuram
S/O-Manuharan
W/O – Kalindra
W/O – Sarat Kumar
S/O – Lali Kishor
S/O – Mani Kr.
S/O – Ratanmani
S/O – Nabin Mn.
SK para
Durjoy para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Durja RJ para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Baidyamanik
--do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do---do-Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
40
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
Ashwathama Debbarma
Bharatjay Reang
Shukram Debbarma
Karmajay Reang
Jaliram Reang
Birendra Reang
Rabindra Debbarma
Amal Debbarma
Mangallaxmi Debbarma
Uttarjai Reang
Rajid Reang
Bapsing Reang
Harendra Reang
Sayan Marak
Tiranjay Debbarma
Housirai Reang
Rajendra Reang
Sachindra Tripura
Bijay Debbarma
Kartikjay Tripura
Baren Kr. Debbarma
Gasiram Reang
Rabirai Reang
Tiranjay Reang
Gasiram Reang
Goulikanda Reang
Binakanda Reang
Sundari Debbarma
Dahindra Tripura
Hemanta Tripura
Danopriya Tripura
Prabin Debbarma
Bharat Reang
Sanjay Reang
Kaboram Reang
Nabajay Reang
Biren Debbarma
Kiranjay Debbarma
Sukharam Reang
Kusum Debbarma
Gandha Mn. Tripura
Renu Kr. Debbarma
Kaiak Debbarma
Mungkurai Debbarma
Pritish Tripura
Jatindra Debbarma
Malindra Tripura
Motilal Tripura
Garmanti Kalai
Bratha Mohan Tripura
Alamohan Tripura
Lalana Tripura
Dharma Rathan Tripura
Natun Kumar Tripura
Sukanda Debbarma
Robi Debbarma
Shistya Ram Reang
Mombati Reang
W/O – Milindra
S/O – Choudhuriham
S/O – Choudhuryham
S/O – Mangaldhan
S/O – Masli Kr.
S/O – Sapendra
S/O – Dhabi Ch.
S/O – Bijaymani
S/O – Chenjakmani
S/O – Dhinimani
S/O – Dhananjay
S/O – Jatindra
S/O – Budirram
S/O – Mani Kr.
S/O – Sarat Kr.
S/O – Neherchan
S/O – Gagan
S/O – Luguthum
S/O – Bishairam
S/O – Surendra
S/O – Bidyaratan
S/O – Rabindra
S/O – Bankidhan
S/O – Sudhin Kr.
S/O – Gagan Kr.
S/O – Chandrakishor
S/O – Gagan
S/O – Maishak
S/O – Shambhuram
S/O – Mani Kr.
W/O – Sailendra
S/O – Madahari
S/O – Desharai
S/O – Nabachandra
S/O – Muktadhan
S/O – Shukramani
S/O – Umanjay
S/O – Gandhi Kr.
S/O – Dashamani
S/O – Nalidhan
S/O – Ishwan Ch.
S/O – Bakumber
S/O – Rasta Kr.
S/O – Surendra
S/O – Maniratan
S/O – Ashinmani
S/O – Ram Mohan
S/O – Dukhiram
W/O – Padma Mn.
S/O – Gopal Ch.
S/O – Zari Kr.
S/O – Jagya Ch.
S/O – Kumuisen
S/O – Maniratan
S/O – Sumanta
S/O – Raba Kr.
S/O – Jestarai
S/O – Ananta
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Chitrasen KB para
Baidyamanik para
S.K para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidya manik Para
SK para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Chitrasen KB para
Baidyamanik para
S.K para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidya manik Para
SK para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Chitrasen KB para
Baidyamanik para
S.K para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Chitrasen KB para
Baidyamanik para
S.K para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
-
41
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
Sl.
No
Khatra Moni Tripura
Uttara Mohan Tripura
Khangara Tripura
Birendra Tripura
Saba Mohan Tripura
Datya Ram Tripura
Ranu Kumar Tripura
Chutra Mohan Tripura
Babindra Tripura
Pandit Debbarma
Bhadur Sing Kalai
Motilal Tripura
Bigya Mohan Tripura
Hari Sankar Tripura
Ashi Mohan Tripura
Dharani Tripura
Suna Mohan Tripura
Kumthai Tripura
Braja Laxmi Tripura
Takar Kumar Tripura
Fala Moni Tripura
Thamchi Rai Tripura
Prya Laxmi Tripura
Jayanta Kalai
Bimal Kalai
Pralas Kalai
Jumiya Kalai
Prafulla Sinha
Haradhan Tripura
Arati Tripura
Ranu Debbarma
Kurga Charan Tripura
Budha Kumar Kalai
Anna Kumar Tripura
Sambu Dhan Tripura
Shyama Kanta Marak
S/O – Baranjay
S/O – Krishna Mn.
S/O – Zari Kr.
S/O – Nila Mn.
S/O – Sukti Kr.
S/O – Gobardhan
S/O – Khagendra
S/O – Sumanta
S/O – Sachin
S/O – Baranjay
S/O – Bhaigyaram
S/O:-Birendra
S/O:-Surendra
S/O:-Laxmikanta
S/O:-Bhupendra
S/O:-Sanjit
S/O:-Rajpada
S/O:-Jirakrishna
W/O:-Amrita
S/O:-Malay
S/O:-Chanadramohan
S/O:-Nanimohan
W/O:-Damohan
S/O:-Abilash
S/O:-Gopan
S/O:-Kangalia
S/O:-Sachimani
S/O:-Rajendra
S/O:-Rajpada
W/O:-Niranjan
W/O:-Shanti Kr.
S/O:-Lambarmani
S/O:-Bishurai
S/O:-Swapna Kr.
S/O:-Ashiram
S/O:-Bishu
Name of Beneficiaries with
01
02
DEO R.F. V.P.
1.
Swapan Mn. Tripura
2.
Manoranjan Tripura
3.
Dhaha Kr. Tripura
4.
Kuhabati Tripura
5.
Ashi Mohan Tripura
6.
Sukrutim Tripura
7.
Bhubanjay Tripura
8.
Muktiram Reang
9.
Narendra Reang
10.
Pasha Kr. Tripura
11.
Chaktrasa Tripura
12.
Jana Mohan Tripura
13.
Babaimani Tripura
14.
Baidyalaxmi Tripura
15.
Batta Kr. Tripura
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidya manik Para
SK para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Baidya manik Para
SK para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Durjoy RJ para
Chitrasen KB para
Baidyamanik para
S.K para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
Durjoy RJ para
Baidyamanik para
SK para
Chitrasen KB para
Durjoy RJ para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Name of Para
Father’s/Husband’s name
03
S/O – Dhananjay
S/O – Jatindra
S/O – Budirram
W/O – Mani Kr.
S/O – Sarat Kr.
S/O – Neherchan
S/O – Gagan
S/O – Luguthum
S/O – Bishairam
S/O – Surendra
S/O – Bidyaratan
S/O – Rabindra
S/O – Bankidhan
W/O – Sudhin Kr.
S/O – Gagan Kr.
04
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Company Para
Company Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Shashi Roaja Para
Budhi Ch. Para
Rajdhar Para
Ramani Para
Shashi Roaja Para
Gagan Roaja Para
-
Category
S.T.
S.C.
05
06
Other
s
07
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
-
42
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Shantiranjan Tripura
Kapindra Tripura
Karnadhan Tripura
Gandharaj Tripura
Badhan Mn. Tripura
Nabin Mohan Tripura
Kalparanjan Tripura
Bhaktiram Reang
Chandrabadan Tripura
Subendra Reang
Rajendra Tripura
Lashibati Reang
Ramani Mn. Tripura
Bira Mohan Tripura
Falguni Tripura
Baikunthacharan Tripura
Kamaladhan Tripura
Munkarui Tripura
Kanarai Tripura
Jitarai Reang
Bishwaram Reang
Matta Mohan Tripura
Jala Mohan Tripura
Kakharangti Tripura
Matanjay Tripura
Bhabani Ch. Tripura
Falindra Tripura
Bishwa Mohan Tripura
Rambahadur Reang
Tal Kumari Tripura
Sasinga Reang
Kusumdhan Tripura
Nitya Mohan Tripura
Samindra Tripura
Dhani Mohan Tripura
Pari Mohan Tripura
Girisangka Tripura
Kusumjala Tripura
Uttambati Reang
Budhajay Tripura
Nibaran Tripura
Upa Mohan Tripura
Tirtharam Reang
Chakrita Tripura
Kabri Mohan Tripura
Puranjuay Reang
Chandraketu Tripura
Prabharam Tripura
Kuhamani Tripura
Andaram Tripura
Man Mohan Tripura
Malyapriya Tripura
Nalinjay Tripura
Milanjay Reang
Susil Mohan Tripura
Rahin Kr. Tripura
Dhananjay Tripura
Palanbati Reang
S/O – Chandrakishor
S/O – Gagan
S/O – Maishak
S/O – Shambhuram
S/O – Mani Kr.
S/O – Sailendra
S/O – Madahari
S/O – Desharai
S/O – Nabachandra
S/O – Muktadhan
S/O – Shukramani
W/O – Umanjay
S/O – Gandhi Kr.
S/O – Dashamani
S/O – Nalidhan
S/O – Ishwan Ch.
S/O – Bakumber
S/O – Rasta Kr.
S/O – Surendra
S/O – Jagaram
S/O – Subha Ch.
S/O – Bintarai
S/O – Jagannath
W/O – Lali Kishor
S/O – Kantarai
S/O – Bharatmani
S/O – Dhananjay
S/O – Chenjakdhan
S/O – Shukramani
W/O – Mangalda
S/O – Durjay
S/O – Adhin Kr.
S/O – Chandraketu
S/O – Bichitra
S/O – Padma Charan
S/O – Sanadhan
S/O – Maishak Kr.
S/O – Mohini Kr.
D/O – Subhachandra
S/O – Radhabahllab
S/O – Chaitrasen
S/O – Maniratan
S/O – Tangia
S/O – Bir Kumar
S/O – Fela Kr.
S/O – Chetanjay
S/O – Chandra Kr.
S/O – Kufuljala
S/O – Madhumani
S/O – Sarbashashi
S/O – Kakhairam
W/O – Birendra
S/O – Lake Kr.
S/O – Nazarai
S/O – Karnadhan
S/O – Rabindra
S/O – Bidur Krishna
W/O – Melarai
Ishwan Roaja Para
Gagan Roaja Para
Budhi Ch. Para
Kakhai Roaja Para
Company Para
Rajdhar Para
Haranmani Para
Melarai Para
Ramani Para
Adhikari Para
Krishna Mn. Para
Umanjay Para
Budhi Kr. Para
Shashi Roaja Para
Majdhar Para
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Company Para
Shashi Roaja Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Company Para
Kakhai Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Budhi Ch.
Gagan Roaja Para
Rajdhar
Melarai Reang
Krish Mohan Para
Umanjay Para
Bidhu Ch. Para
Ramani Para
Majdhar Para`
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Kakhai Roaja Para
Compani Para
Adhikari Para
Gagan Roaja Para
Rajdhar Para
Bidhi Chy. Para
Melarai Para
Krishna Mohan Para
Shashi Roaja Para
Umanjay Para
Ramani Para
Majdhar
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Kakhai Roaja Para
Company Para
Shashi Roaja Para
Adhikari Para
Budhi Kr. Para
Rajdhar Para
Gagan Roaja Para
Melarai Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
43
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
Japan Kr. Tripura
Kanyaram Reang
Chanchal Mn. Tripura
Palindra Tripura
jaybahaur Reang
Harendra Tripura
Purnabarma Tripura
Tapan Mohan Tripura
Maniram Tripura
Nila Mohan Tripura
Sunil Kanta Tripura
Kantarai Tripura
Karna Kr. Tripura
Mishairam Reang
Tusaram Reang
Kancha Kr. Tripura
Padma Mn. Tripura
Laxmindra Tripura
Karfurani Tripura
Chukaimani Tripura
Banchari Reang
Rukinibabu Tripura
Faladhan Tripura
Berai Mn. Tripura
Mandaraqm Reang
Dhabarika Tripura
Babaiti Tripura
Goparanjan Tripura
Andasing Tripura
Kusumsa Tripura
Bhriguram Tripura
Parbati Tripura
Prabil Mn. Tripura
Maniranjan Tripura
Dhukhiram Tripura
Purnadhan Tripura
Kartikchan Tripura
Sashi Mohan Tripura
Datta Ch. Tripura
Kalungsa Tripura
Ameli Tripura
Bishairam Reang
Rahimjay Reang
Samanjay Reang
Ranindra Tripura
Hemanta Tripura
Alada Mn. Tripura
Lal Mohan Tripura
Khirodas Tripura
Dhaniram Tripura
Dhana manik Tripura
Sarasa Tripura
Naisakram Tripura
Rata Mohan Tripura
Ananata Ch. Tripura
Dhanaram Tripura
Muker Ch. Tripura
Khargarai Tripura
S/O – Chandradhan
S/O – Debi Charan
S/O – Surjya Kr.
S/O – Nripendra
S/O – Ayaikrai
S/O – Rai Mohan
S/O – Bishwa Kr.
S/O – Chandra Mohan
S/O – Mohini Kr.
S/O – Birendra
S/O – Mati Mohan
S/O – Dharmaram
S/O – Manidhar
S/O – Sangarai
S/O – Sachindra
S/O – Giradhan
S/O – Laxmichand
S/O – Ramani
W/O – Dhana Mn.
S/O – Gopaldhan
S/O – Tirtharai
S/O – Japan Kr.
S/O – Swarna Kr.
S/O – Benumadhab
S/O – Ratansing
W/O – Bhabala
W/O – Chaktharsa
S/O – Chandra Kishor
S/O – Dinamani
S/O – Zari Kr.
S/O – Bhubanjay
W/O – Mati Mn.
S/O – Chandra Mn.
S/O – Khagendra
S/O – Kshirodas
S/O – Melahrai
S/O – Pabitra
S/O – Chandra Kr.
S/O – Manikdhan
S/O – Kuthara
S/O – Mahanya
S/O – Baranjay
S/O – Subhash Ch.
S/O – Sachindra
S/O – Aichukram
S/O – Manik Kishor
S/O – Indra Mn.
S/O – Sudhakar
S/O – Andha Kr.
S/O – Bitanjay
S/O – Padma Kr.
S/O – Kamini
S/O – Belaram
S/O – Anta Mn.
S/O – Ishwan Rn.Tripura
S/O – Ratan Kr.
S/O – Mati Mn.
S/O – Pati Kr.
Krishna Mn. Para
Umanjay Para
Ramani Para
Budhi Ch. Para
Majdhar Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Company Para
Kakhai Roaja Para
Company Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Gagan Roaja Para
Budhi Ch. Para
Rajdhar Para
Melarai Para
Krishna Mn. Para
Ramani Para
Budhi Kr. Para
Umanjay Para
Majdhar Para
Ishwaqn Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Company Para
Company Para
Company Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Adikari Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Rajdhar Para
Budhi Ch. Para
Budhi Ch. Para
Gagan Roaja Para
Krishna Mn. Para
Umanjay Para
Budhi Kr. Para
Ramani Para
Melarai Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Company Para
Company Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
44
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Mandirai Tripura
Bishwaranjan Tripura
Chandra Mohan Tripura
Bharat Bhushan Tripura
Kalaranjan Tripura
Landa Tripura
Samanjay Tripura
Manujay Tripura
Bailya Kr. Reang
Alamani Reang
Kirendra Tripura
Bira Mohan Tripura
Bashisa Tripura
Mandakini Tripura
Dinabandhu Tripura
Kaklai Mn. Tripura
Rati Mohan Tripura
Chandan Mn. Tripura
Balati Reang
Dhabala Mohan Tripura
Sajakrai Reang
Khaja Mn. Tripura
Jaistamani Tripura
Sudhir Kr. Tripura
Sudhir Kr. Tripura
Hetendra Tripura
Budirram Tripura
Brihannala Tripura
Kathe Kr. Tripura
Kanchanmala Tripura
Luichak Tripura
Chaurabati Tripura
Udaram Reang
Aladhan Reang
Purna Mn. Tripura
Chen Kr. Tripura
Dashamani Tripura
Jayanta Mn. Tripura
Dhamak Ranjan Tripura
Rahim Kr. Tripura
Dhainya Mn. Tripura
Tabil Mn. Tripura
Lamajay Reang
Indra Mn. Tripura
Ashrujay Reang
Brindacharan Tripura
Prahallad Kr. Tripura
Chandra Kishor Tripura
Prabir Mn. Tripura
Bishwa Mn. Tripura
Manibhushan Tripura
Basaiti Tripura
Bishu Kr. Tripura
Shashi Bhushan Tripura
Dhan Manik Tripura
Manidhar Tripura
Bishu Kr. Truipura
Bhaigyabati Tripura
S/O – Jaga Ch.
S/O – Khagendra
S/O – Baigun Kr.
S/O – Kula Ch.
S/O – Gopaldhan
S/O – Shanti Kr.
S/O – Ramani Kr.
S/O – Merajay
S/O – Basti rai
S/O – Chowdhuriha
S/O – Swapan Kr.
S/O – Janandra
S/O – kamini Rn.
W/O – Brajendra
S/O – Nishachar
S/O – Bharat Kr.
S/O – Sailendra
S/O – Lal Mn.
W/O – Jaythumrai
S/O – Rabi Mn.
S/O – Jaybahadur
S/O – Laxmidhan
S/O – Manichandra
S/O – Chaitra Kr.
S/O – Buddha Ch.
S/O – Sarbashashi
S/O – Purbaram
S/O – Manikdhn
S/O – Khajendra
W/O – Manikdhar
S/O – Bhadrarai
W/O – Sharat Ch.
S/O – Kastamani
S/O – Chowdhuriha
S/O – Upananda
S/O – Pancha Kr.
S/O – Chandra Kr.
S/O – Chandra Mn.
S/O – Chandraketu
S/O – Rabindra
S/O – Maishakmani
S/O – Bahu Kr.
S/O – Rabanrai
S/O – Bir Kr. Tripuraq
S/O – Bitanjay
S/O – Bahumiya
S/O – Ratan Kr.
S/O – Rabiram
S/O – Chandra Mn.
S/O – Mani Kr.
S/O – Mahini Kr.
W/O – Lali Kr.
S/O – Prabhash Kr.
S/O – Munganang
S/O – Mukta Ch.
S/O – Airamani
S/O – Rajendra
W/O – Gopaldhan
Company Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Adhikari
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Ramani Para
Ramani Para
Gagan Roaja Para
Rajdhar Para
Budhi Ch. Para
Melarai Para
Krishna Mn. Para
Umanjay Para
Budhi Kr. Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Patra
Shashi Roaja Para
Ramani Para
Ramani Para
Rajdhar Para
Budhi Ch. Para
Budhi Kr. Para
Melarai Para
Krishna Mn. Para
Umanjay Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Company Para
Company Para
Company Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Budhi Ch. Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
45
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
Gopaldhan Tripura
Khandaram Reang
Karkasing Tripura
Nandaram Reang
Malindra Reang
Bidyajay Reang
Jatansa Tripura
Nila Mn. Tripura
Bira Mn. Tripura
Shanti Charan Trpura
Tara Mn. Tripura
Jyotibasu Tripura
Shanti Tripura
Chandralata Tripura
Jugendra Tripura
Pradip Mn. Tripura
Pushpa Rn. Tripura
Mungkuruiti Tripura
Ananjay Tripura
Anda Kr. Tripura
Nabin Kr. Tripura
Patha Mn. Tripura
Antiranjan Tripura
Manusa Tripura
Maityaram Tripura
Malindra Tripura
Nirabala Tripura
Kamini Rn. Tripura
Landamani Tripura
Girish Ch. Reang
Chandan Mn. Tripura
Rajendra Reang
Dayajay Reang
Shira Mn. Tripura
Purnajay Reang
Hemabala Tripura
Mahanya Tripura
Prafulla Tripura
Bishuram Tripura
Dhahingsa Tripura
Khajendra Tripura
Khajendra Tripura
Akshayram Reang
Puranjay Reang
Baisparam Reang
Bhaigyabati Reang
Jimukta Tripura
Chan Mn. Tripura
Bazarmani Tripura
Landamani Tripura
Kalisa Tripura
Dharbarai Tripura
Rajendra Tripura
Laxmi Mn. Tripura
Janjal Mn. Tripura
Ramani Kr. Tripura
Girati Tripura
Shushil Mn. Tripura
S/O – Tirtha Kr.
S/O – Ratansing
S/O – Rati Mn. Tripura
S/O – Luguthum
S/O – Bishairam
S/O – Dharenjay
S/O – Chanchal Mn.
S/O – Laxmidhan
S/O – Anda Kr.
S/O – Shakti9 Kr.
S/O – Bazarmani
S/O – Shira Kr.
S/O – Kamdeb
W/O – Jala Mn.
S/O – Sharat Kr.
S/O – Chandra Mn.
S/O – Bhadra Kr.
W/O – Mani Ch.
S/O – Khetra Mn.
S/O – Kitingsa
S/O – Manicharan
S/O – Rabindra
S/O – Mantasing
S/O – Ramani Kr.
S/O – Jyoti Mn.
S/O – Nanda Kr.
W/O – Fala Mn.
S/O – Bhadra Kr.
S/O – Faladhan
S/O – Rabirai
S/O – Kirata Mn.
S/O – Bishairam
S/O – Buddhijay
S/O – Baisairam
S/O – Sharkhirai
W/O – Kishor Rn.
S/O – Chandradhar
S/O – Bhadramani
S/O – Jala Mn.
S/O – Bhubanjay
S/O – Sailendra
S/O – Bidyaratna
S/O – Alamani
S/O – Udaram
S/O – Bikramjay
W/O - Bankidhan
S/O – Sumanta
S/O – Rani Mn.
S/O – Chandra Kr.
S/O – Shyam Kr.
S/O – Khampra
S/O – Fela Kr.
S/O – Chandra Kr.
S/O – Rasta Kr.
S/O – Rambidasi
S/O – Brihannala
W/O – Adhir Mn.
S/O – Laxmi Mn.
Rajdhar Para
Umanjay Para
Krishna Mn. Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Ramani Para
Budhi Kr. Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Company Para
Company Para
Company Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Rajdhar Para
Rajdhar Para
Budhi Ch. Para
Budhi Ch. Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Ramani Para
Umanjay Para
Budhi Kr. Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Rajdhar Para
Budhi Ch. Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Ramani Para
Ramani Para
Budhi Kr. Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Company Para
Company Para
Company Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Company Para
Company Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
46
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
Khajendra Tripura
Dhwani Mn. Tripura
Herendra Tripura
Palisa Tripura
Kartik Kr. Tripura
Raiba Mn. Tripura
Mukta Rn. Tripura
Ishwanrai Reang
Kharendra Reang
Bhaigyaratan Tripura
Rambidasi Tripura
Merioch Mohan Tripura
Haricharan Tripura
Pustakshree Tripura
Marbel Mn. Tripura
Kachaksa Tripura
Nalindhandhan Tripura
Khajendra Tripura
Dhali Mn. Truipura
Nabasa Tripura
Sebaksa Tripura
Janakrai Reang
Satyaram Reang
Purnajay Reang
Kalpana Tripura
Khikarmani Tripura
Harendra Tripura
Mohini Tripura
Lalkishor Tripura
Kulenbihari Tripura
Luikaisa Tripura
Dastaram Reang
Brikurai Reang
Dhansai Reang
Tarala Tripura
Bati Mohan Tripura
Rasulmani Tripura
Binodjala Tripura
Praneshwar Tripura
Nadipurna Tripura
Dabaram Tripura
Arun mohan Tripura
Barat Tala Tripura
Hamir kr. Tripura
Lalaiya Tripura
Hirendra Tripura
Kalindra Tripura
Kamala Kr. Tripura
Amira Tripura
Bagrabahan Tripura
Premdas Tripura
Anidharan Tripura
Bidya Mn. Tripura
Saralata Tripura
Rati Rn. Tripura
Atindra Tripura
Kala Chand Tripura
S/O – Anti Rn.
S/O – Shashipurna
S/O – Manoranjan
S/O – Sarsa
S/O – Bhadra Kr.
S/O – Sudharsan
S/O – Sonaranjan
S/O – Bhriguram
S/O – Aladhan
S/O – Maniratan
S/O – Ashinmani
S/O – Ram Mohan
S/O – Dukhiram
W/O – Padma Mn.
S/O – Gopal Ch.
S/O – Zari Kr.
S/O – Jagya Ch.
S/O – Kumuisen
S/O – Maniratan
S/O – Sumanta
S/O – Raba Kr.
S/O – Jestarai
S/O – Ananta
S/O – Baranjay
W/O – Krishna Mn.
S/O – Zari Kr.
S/O – Nila Mn.
S/O – Sukti Kr.
S/O – Gobardhan
S/O – Khagendra
S/O – Sumanta
S/O – Sachin
S/O – Baranjay
S/O – Bhaigyaram
S/O.Jibanjoy
S/O. Bignadhar
S/O. Baniram
S/O Rupatan
S/O- Amaresh
S/O Suresh
S/O Gayendra
S/O Manisen
S/O- Ranjan
S/O- Prabin
S/O- Durga
S/O- Hanuman
S/O- Janak Mn.
W/O- Braja Mn.
W/O- Dharandra
S/O- Naska Kr.
S/O- Kamini
S/O- Upendra
S/O- Kamini
W/O- Bajna Kr.
S/O- Uday Mn.
S/O- Chnu
S/O- Rangadhar
Rajdhar Para
Haranmani Para
Kakhai Roaja Para
Raani Para
Shashi Roaja Para
Shashi Roaja Para
Budhi Kr. Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Budhi Ch. Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Ishwan Roaja para
Company Para
Company Para
Budhi Ch. Para
Budhi Ch. Para
Ramani Para
Shashi Roaja Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Company Para
Company Para
Budhi Ch. Para
Budhi Ch.
Kakhai Roaja Para
Kakghai Roaja Para
Ramani Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Ishwan Roaja Para
Budhi Ch. Para
Company Para
Rajdhar Para
Haranmani Para
Gagan Roaja Para
Adhikari Para
Shashi Roaja Para
Ramani Para
Krishna Mn. Para
Melarai Para
Umanjay Para
Majdhar Para
Budhi Kr. Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Company Para
Company Para
Kakhai Roaja Para
Shashi Roaja Para
Ramani Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
47
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
Hemanta Kr. Tripura
Sachiranjan Tripura
Palabati Tripura
Nutan Kr. Tripura
Keshab Mn. Tripura
Abhani Sen Tripura
Japan Kr. Triprua
Bakhrakkalak Tripura
Birbahu Tripura
Tika Ram Tripura
Birbar Tripura
Arun Kr. Tripura
Indrajoy Tripura
Fulati Tripura
Sunindra Tripura
Padmalaxmi Tripura
Bankhiya Tripura
Kalindra Tripura
Saba Kr. Tripura
Yaituishri Tripura
Dasindra Tripura
Sachi Mn. Tripura
Sajai Kr. Tripura
Binta Kr. Tripura
Sailendra Tripura
Patindra Tripura
Kusumjala Tripura
Kungtreng Tripura
Sachi Mohan Tripura
Agur Kr. Tripura
Narendra Tripura
Kunal Tripura
Kumbharam Tripura
Ashinsri Tripura
Ghagendra Tripura
Anil Mohan Tripura
Ananda Mohan Tripura
Bagrabahan Tripura
Prem Das Tripura
Tukumani Tripura
Purnasari Tripura
Gandherjoy Tripura
kachakmala Tripura
Dabaram Tripura
Laxminath Tripura
Tulamohan Tripura
Niharbandu Tripura
Mujadhan Tripura
Shanimohan Tripura
Chentak Mohan Tripura
Nandalal Tripura
Tarangcha Tripura
S/O- Kunjoray
S/O- Nuna
S/O- Rananda
S/O- Aburam
S/O- Kamini Mohan
S/O- Sudir
S/O- Amod
S/O- Thakurmani
S/O- Budharai
S/O- Kalkhuma
S/O- Rananda
S/O- Shib Ram
S/O- Debandra
S/O- Birendra
S/O- Surjo Kanto
S/O- Anil Dhar
S/O- Porimal
S/O- Horendra
S/O- Subanka
S/O- Romendra
S/O- Jathangliama
S/O- Dasharat
S/O- Gopi
S/OProfullo
Singha
S/O- Raj Kishor
S/O- Rakesh
W/O Rajendra
S/O Sresta kr.
S/O Manindra
S/O Sresta kr.
S/O Deberoy
S/o Chakti Kr.
S/O Bisaya
S/O Sresta kr.
S/O Jayanta
S/O Sadhendra
S/O Tangmani
S/O Jestaram
S/O Birendra
S/O Tarendra
W/O Jagat mohan
S/O Murji Mohan
S/O Bidu Kr.
S/O Mrigaram
S/o- Mani Bhadra
S/O- Nabarchand
S/O- Palan Krishna
S/O- Naktangma
S/O- Chakirai
S/O- Chitrasen
S/O- Agur Kr.
S/O- Baidya Kr.
Umanjay Para
Budhi Kr. Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Adhikari Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
Budhi Ch. Para
Melarai Para
Krishna Mn. Para
Umanjay Para
Budhi Kr. Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Kakhai Roaja Para
Kakhai Roaja Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
Kakhai Roaja Para
Adhikari Para
Budhi Ch. Para
Company Para
Rajdhar Para
Haranmani Para
Gagan Roaja Para
Adhikari Para
Shashi Roaja Para
Ramani Para
Krishna Mn. Para
Melarai Para
Umanjay Para
Majdhar Para
Budhi Kr. Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Company Para
Company Para
Kakhai Roaja Para
Budhi Ch. Para
Company Para
Rajdhar Para
Haranmani Para
Gagan Roaja Para
Adhikari Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
48
357.
Chenmohan Tripura
358.
Chikannya Tripura
359.
Binay Kr. Tripura
360.
Mani Mohan Tripura
361.
Biralal Tripura
362.
Sandya Kr. Tripura
363.
Harendra Tripura
364.
Bhadra mohan Tripura
365.
Mukunda Tripura
366.
Gajendra Tripura
367.
Kanak Tripura
368.
Mikidhan Tripura
369.
Barang Kr. Tripura
370.
Lambarshri Tripura
371.
Mukjelaxmi Tripura
372.
Nalidhan Tripura
373.
Natunrani Tripura
374.
Maniram Tripura
375.
Brajabala Tripura
376.
Anilbhusan Tripura
377.
Panchadhan Tripura
378.
Muruja Tripura
379.
Anil Kr. Tripura
380.
Lali Mohan Tripura
LABANCHERRA V.P.
1.
Deharbati Reang
2.
Satyaban Chakma
3.
Sudhyabati Reang
4.
Jibanjay Reang
5.
Sahairam Reang
6.
Chakbala Reang
7.
Patasari Reang
8.
Kalasuna Chakma
9.
Rajendra Reang
10.
Bridharai Reang
11.
Raj Mohanjay Reang
12.
Urmila Reang
13.
Pushlati Reang
14.
Khaitasabi Reang
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Gunaram Reang
Kharengla Reang
Balendra Reang
Khagendra Rang
Ananda Mohan Chakma
Panthirung Reang
Raj Kr. Reang
Braja Mohan Reang
Gucharung Reang
Dhanarung Reang
Nishipati Chakma
Tarparai Reang
Gadadhan Reang
Singbangrai Reang
Dabarung Reang
Karmati Reang
Dharmanrai Reang
Raidas Chakma
S/O- Tinshakmoy
S/O- Palanjoy
S/O- Ashini
S/O- Tarani
S/O- Hemendra
S/O- Brajendra
S/O- Khamadanta
S/O- Shampri
S/O-Sajai
S/O- Mahendra
S/O- Ramani
S/O- Debabrata
S/O- Rajendra
W/O- Bankusum
W/O- Marji Kr.
S/O- Narendra
W/O- Tarani
S/O- Kalpamati
W/O- Ashiwni
S/O- Krishna
S/O- Krimaria
W/O- Fulchand
S/O- Gaganchandra
S/O- Reja Kr.
Shashi Roaja Para
Ramani Para
Krishna Mn. Para
Melarai Para
Umanjay Para
Majdhar Para
Budhi Kr. Para
Ishwan Roaja Para
Ishwan Roaja Para
Haranmani Para
Haranmani Para
Company Para
Company Para
Kakhai Roaja Para
Budhi Ch. Para
Company Para
Rajdhar Para
Haranmani Para
Gagan Roaja Para
Adhikari Para
Shashi Roaja Para
Ramani Para
Krishna Mn. Para
Melarai Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
D/O – Thangfirai
S/O – Bidya Mn.
W/O - Brihanjay
S/O – Sambajay
S/O – Mitraham
W/O – Gadadhar
W/O – Naradmani
S/O – Hiralal Chakma
S/O – Harbajay
S/O – Mapaiha
S/O – Gadadhar
W/O – Chitra
D/O - Gangajay
W/O – Bishwaketu
Reang
S/O – Baithumrai
S/O – Sabharam
S/O – Dhanbabu
S/O – Jay Kr.
S/O – Bidyaban
D/O – Kharanjay
S/O – Ranajay
S/O – Basichandra
W/O – Fayarai
W/O – Bipa Kr.
W/O – Jyotibasi
S/O – Bisichandra
S/O – Umesh Lal
S/O – Surjyamani
W/O – Mulyaram
W/O – Rujendra
S/O – Madhuram Reang
S/O – Satyaranjan
Ganga Mohan Para
Ichacherra
Kachari Para
Laldingabari
Lalkum Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushparam Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Ichacherra
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
Laldingabari
Kachari Para
Lalkum Para
Ganga Mohan Para
Ichacherra
Kachari Para
Laldingabari
Lalkum Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Prna Karbari Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
49
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Karnadhan Reang
Mainaram Reang
Salmani Reang
Rangrungha Reang
Birsen Reang
Daharam Reang
Ramani Reang
Udairam Reang
Pantharung
Sampati Chakma
Chandra Mohan Reang
Jaychandra Reang
Purbajay Reang
Brikhyarung Reang
Jagat Bijay Chakma
Durnajay Reang
Balabati Reang
Chandiram Reang
Karanjay Reang
Akhiljay Reang
Subidra Reang
Kabita Reang
Alendra Reang
Dhananjay Reang
Tangsaram Reang
Badnarung Reang
Milan Chakma
Kaisamani Reang
Barta Kr. Reang
Lemsai Reang
Kunjabati Reang
Milanjay Reang
Sajiram Reang
Manratan Chakma
Parindra Reang
Sitaram Reang
Ramani Reang
Sumati Reang
Mathumrai Reang
Dhanirung Reang
Bowarai Reang
Harenjay Reang
Naramjay Reang
Karnajay Reang
Durgabati Chakma
Desharai Reang
Dhernaram Reang
Shambajay Reang
Charanbati Reang
Ratanjay Reang
Sailuha Reang
Labaram Reang
Burbaiti Reang
Rangrungha Reang
Rabalaiti Reang
Raibabu Reang
Manratan Chakma
Sangaram Reang
S/O – Mainaram
S/O – Birbahu
S/O – Nakuljay
S/O – Tularam
S/O – Baithumrai
S/O – Rambabu
S/O – Karaila
S/O – Lal Mohan
W/O – Mainarung
W/O – Gul Mn.
S/O – Naraha
S/O – Napaiha
S/O – Jingaiha
W/O – Jitendra
S/O – Bidyaban
S/O – Ranajay
W/O - Bhubanya
S/O – Kachari
S/O – Bhaktiram
S/O – Jatnajay
W/O – Rai Mohan
W/O – Suddharam
S/O – Sachindra
S/O – Debajay
S/O – Dataram
W/O - Faiarai
D/O – Subhadhan
S/O – Mahendra
S/O – Khagendra
S/O – Ramani
W/O – Rabendra
S/O – Dataram
S/O – Sachin Kr.
S/O – Gopikanta
S/O – Badjarai
S/O – Jamarai
S/O – Baikyaram
W/O – Margaaram
S/O – Surjyamani
W/O - Galkuram
S/O – Dharmajay
S/O – Gamtirai
S/O – Dhenendra
S/O – Jampirai
W/O – Pathadhar
S/O – Parasing
S/O – Ramesh Lal
S/O – Rammani
W/O – Brajendra
S/O – Muktajay
S/O – Birendra
S/O – Khedarai
W/O – Sachindra
S/O – Krishanjay
W/O – Khangad
S/O – Bhaigyabahan
S/O – Duranchan
S/O – Bikramjay
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Ganga Mn. Para
Kachari Para
Laldingabari
Lalkum Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiram Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaaster Para
Ichacherra
Ganga Mn. Para
Bijaymaster Para
Kachari Para
Laldingabari
Lalkum Para
Ganga Mohan Para
Kachari Para
Laldingabari
Lalkum Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Kacharicherra
Laldingabari
Lalkum Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Ganga Mn. Para
Kachari Para
Laldingabari
Lalkum Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Kachari Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
50
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
Manasaram Reang
Jagyaram Reang
Harabati Reang
Arpana Chakma
Jukarai Reang
Durgarai Reang
Niranjay Reang
Satarung Reang
Makradhan Reang
Karmajay Reang
Dhanachandra Reang
Taran Kr. Reang
Baikhajay Reang
Taran Kr. Reang
Jainabati Reang
Bijay Reang
Tarinjay Reang
Banjarai Reang
Lektionbati Reang
Nautunchandra Chakma
Gyanjay Reang
Kufuila Reang
Ananta Reang
Sadhuram Reang
Madhuram Reang
Muktalata Chakma
Taisarai Reang
Hridayram Reang
Abairam Reang
Dhananjay Reang
Mohala Reang
Maifirung Reang
Champabati Reang
Lakhujay Reang
Daluram Reang
Jayram Reang
Pradhyana Reang
Sabirung Reang
Chakin Ch. Chakma
Falenjay Reang
Tularam Reang
Surjyamani Reang
Kalenbati Reang
Ramkunda Reang
Khabiram Reang
Dharmajaqy
Nandamani Chakma
Pabitra Reang
Rambabu Reang
Ananta Reang
Jinerai Reang
Subairam Reang
Khujabati Reang
Nakul Chakma
Talmani Reang
Sailabati Reang
Baranjay Reang
Sonabati Reang
S/O – Tasirai
S/O – Shibajay
W/O – Maisaram
D/O – Mani
S/O – Bandarai
S/O – Daharam
S/O – Ramani Reang
W/O – Nibaran
S/O – Khedarai
S/O – Kapter
S/O – Bipada
S/O – Sayaram
S/O – Bailaiha
S/O – Satya Kr.
D/O – Bidhu Mn.
S/O – Chandiram
S/O – Braja Mn.
S/O – Shibajay
W/O – Kanyaram
S/O – Gopikanta
S/O – Birbahu
S/O – Barindrarai
S/O – Ramani
S/O – Khatrajay
S/O – Mitraham
W/O – Purna Karbari
S/O – Arjun
S/O – Jamarai
S/O – Ramani
S/O – Ramdhan
S/O – Dharan Kr.
W/O – Uttamjay
W/O - Rabendra
S/O – Brihajay
S/O – Abhairam
S/O – Sangaram
S/O – Jagannath
W/O – Pantharai
S/O – Gopikanta
S/O – Jyotiram
S/O – Bahu Mn.
S/O – Golasing
W/O – Harendra
S/O – Surjyamani
S/O – Braja Mn.
S/O – Ulamani
S/O – Narayan
S/O – Kmalajay
S/O – Karjaram Reang
S/O – Galkuram
S/O – Buktiram
S/O – Chanduram
W/O – Raj Prasad
S/O – Ramendra
S/O – Naraha
W/O – Udaram
S/O – Ramsadhu
W/O - Lakhanjay
Laldingabari
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Ganga Mn. Para
Kachari Para
Laldingabari
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Kachari Para
Lalkum Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham
Pushparam Para
Twichandra
Lalkum Para
Padmaram Para
Purna Karbari para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Kachari para
Laldingabari
Lalkum Para
Nityaram para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Kachari Para`
Lalkum Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Ganga Mn. Para
Kachari Para
Laldingabari
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
51
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
Rambahadur Reang
Pabitra Reang
Tirtharam Reang
Thaitakla Reang
Tularam Reang
Sabiram
Bajarai Reang
Malirung Reang
Padmaram Reang
Anil Chakma
Udaram Reang
Nasarung Reang
Bajirath Reang
Khanjaram Reang
Laxmanjay Reang
Labanja Reang
Mitrajay Reang
Rambahadur
Rajeshwar Chakma
Mainaram Reang
Kharjaram Reang
Baliram Reang
Mithingrung Reang
Charanjay Reang
Tharmejay Reang
Ramchandra Reang
Maitirung Reang
Kiranmala Chakma
Tathurai Reang
Khajendra Reang
Kripajay Reang
Langkajay Reang
Kamalabaiti Reang
Adhinrai Reang
Aliram Reang
Badimukhi Chakma
Jugendra Reang
Laxmi Kr. Tripura
Ananta Reang
Samanti Reang
Chapesing Reang
Mathumrai reang
Subanjay Reang
Sahadeb Chakma
Kuckchowla Reang
Bikramsing Tripura
Uttamjay Reang
Kuntirung Reang
Brisajay Reang
Niranjay Reang
Radhubati Reang
Surata Chakma
Ganta Reang
Klowla Reang
Rangthunga Reang
Ganaram Reang
Birendra Reang
Bichendra Reang
S/O – Daharam
S/O – Pusparam
S/O – Balajay
S/O – Fauikhalaiha
S/O – Rmkanta
S/O – Klakla
S/O – Arjunmani
W/O – Klpajay
S/O – Suranja
S/O – Gopikanta
S/O – Kasarai
W/O – Ashar Ch.
S/O – Shibacharan
S/O – Bijaymaster
S/O – Thankfirai
S/O – Petajay
S/O – Udayram
S/O – Janeram
S/O – Bakya
S/O – hanjarai
S/O – Gitarai
S/O – Charanda
W/O - Putrajay
S/O – Birandra
S/O – Kapter
S/O – Subairam
W/O – Pouilarai
W/O – Samudrajit
S/O – Jagal Ch.
S/O – Satarai
S/O – Dhananjay
S/O – Subharai
W/O – Tularam
S/O – Amarjay
S/O – Ananda
W/O - Anil
S/O – Pushiram
S/O – Darpachandra
S/O – Taityaram
W/O – Parikshit
S/O – Chandra Kr.
S/O – Nilasaram
S/O – Pushiram
S/O – Rabandu
S/O – Napaiha
S/O – Nildhar
S/O – Mukunda
W/O – Chaitrada
S/O – Daharam
S/O – Udiram
W/O – Draw Kr.
S/O – Barunjay
S/O – Tarkarai
S/O – Manchandra
S/O – Gajaha
S/O – Kukliram
S/O – Jay Kr.
S/O – Purnirai
Ganga Mn. Para
Kachari Para
Laldingabari
Nityaram Para
Twichandra Para
Pushiham Para
Pushiham Para
Ganga Mn. Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Laldingabari
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Laldingabari
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pusparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna karabari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Pushiham Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pusparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Nityaram Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
52
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
Budharam Reang
Prafulla Chakma
Sandhyaram Reang
Fulkumari Reang
Jarmenjay Reang
Dayaljay Reang
Jatida Tripura
Bichendra Reang
Sambhajay Reang
Ramendra Chakma
Biduram Reang
Bharat Reang
Jambasai Reang
Ananta Reang
Hamsabati Reang
Jiranajay Reang
Ramsadhu Reang
Amulya Chakma
Dantirung Reang
Surjyaram Reang
Asharchandra Reang
Khudurung Reang
Paranjay Reang
Jangthangrung Reang
Januchandra Chakma
Jalabati Reang
Upranjay Reang
Nagendra Reang
Mistirung Reang
kalijay Reang
Bidya Mn. Reang
Hangsadhaj Chakma
Sijaham Reng
Biranjay Reang
Likhindra Reang
Kalamchan Tripura
Patirung Reang
Damansai Reang
Chandrajit Chakma
Jaliram Reang
Jijarung Reang
Sukumar Reang
Raichakha Reang
Karjarai Reang
Bajirai Reang
Jay Kishor Chakma
Samendra Reang
Milanjay Reang
Damaingti Reang
Kundala Reang
Faidengrai Reang
Jirabati Reang
Chandra Mn. Chakma
Manjaljay Reang
Jatendra Reang
Ananta Reang
Khailaibati Reang
Nikhiljay Reang
S/O – Dharasen
S/O – Manchandra
S/O – Jitendra
W/O - Pusparam
S/O – lalit Kr.
S/O – Kharendra
S/O – Bansida
S/O – Lal Mohan
S/O – Dharamjay
S/O – Kalagaichya
S/O – Chandiram
S/O – Umeshha
S/O – Natunchandra
S/O – Jaydratha
W/O – Nibaran
S/O – Bhagirath
S/O – Madhuram
S/O – Jamchandra
S/O – Ranada
S/O – Bilaiha
S/O – Khaila
W/O – Ramsing
S/O – Bichindra
S/O – Bijirath
S/O – Purnajay
W/O – Balaram
S/O – Pancharai
S/O – Asharchandra
S/O – Tanjarai
S/O – Duranjay
S/O – Naradmani
S/O – Khataranajan
S/O – Putrajay
S/O – Taliram
S/O – Sanjaram
S/O – Chatur Kr.
W/O – Khambaram
S/O – Madhuram
S/O – Baishishta
S/O – Muksai
W/O – Janarai
S/O – Gabajay
S/O – Shantilal
S/O – Rastrajay
S/O – Rajendra
S/O – Purna Karbari
S/O – Chandra Mn.
S/O – Bilaiha
W/O - Haiyarai
S/O – Nalani
S/O – Dharenjay
D/O – Suktirai
S/O – Kinaram
S/O – Muksarai
S/O – Birataram
S/O – Bir Kr.
W/O – Sairanjay
S/O – Jagat Ch.
Padmaram Para
Purna karbari Para
Pushiham Para
Pusparam Para
Twichandra
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pusparam Para
Twichandra Para
Bijaymaaster Para
Ganga Mn. Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Twichandra Para
Bijaymaster
Ganga Mn.
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Twichandra
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Nityaram Para
Pusparam Para
Purna Karbairi Para
Pushiham
Twichandra
Bijaymaster Para
Ganga Mn. para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Twichandra para
Bijaymaster Para
Ganga mn. Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Twichandra Pra
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Nityaram Para
Padma Mn. Para
Purna karbari Para
Pushiham Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Nityaram para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
53
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
Salendra Reang
Radaban Reang
Sudharam Reang
Jaynanti Reang
Bajuban Reang
Muktarung Reang
Purnaram Reang
Subharam Reang
Bajajay Reang
Dhananjay Reang
Ram Kr. Reang
Mukunda Reang
Parbajay Reang
Sarjyarai Reang
Dalasing Reang
Mahanjay Reang
Rajendra Reang
Sarat Ch. Reang
Pandirai Reang
Manjajay Reang
Shantajay Reang
Basichandra Reang
Chhabiram Reang
Dinaram Reang
Khulaiham Reang
Nasirai Reang
Benaram Reang
Muktajay Reang
Rajsaiha Reang
Khajanbati Reang
Samirai Reang
Kinaram Reang
Kalarai Reang
Binayram Reang
Khelajay Reang
Khiranjay Reang
Sunjaram Reang
Manjaljay Reang
Tostaram Reang
Baberaj Reang
Bilaiha Reang
Rabijay Reang
Ranjachaiha Reang
Surabi Reang
Nabiram Reang
Bishairam Reang
Rahimjay Reang
Samanjay Reang
Kalangka Mohan Reang
Gurupada Reang
Surendra Reang
Kamaldhan Reang
Dhananjoy Reang
Manmohan Reang
Madhurun Reang
Panbati Reang
Seprajoy Reang
Gandabati Reang
S/O – Rambabu
S/O – Malaiha
S/O – Mukunda
W/O – Mantajay
S/O – Nalini
W/O – Babujay
S/O – Hayanjayarai
S/O – Mukunda
S/O – Nabinjay
S/O – Mohan Ch.
S/O – Haiyarai
S/O – bandurai
S/O – Rabendra
S/O – Karnaram
S/O – Adakumar
S/O – Ramani
S/O – Jay Kr.
S/O – Chandurai
S/O – Gangaram
S/O – Shibcharan
S/O – Rajendra
S/O – Tathairai
S/O – Klowla
S/O – Tulakarna
S/O – Krishnajay
S/O – Nityaram
S/O – Durbajay
S/O – Kalakarna
S/O – Sangaram
W/O – Bahadur
S/O – Jangkharai
S/O – Lalkarna
S/O – Birkunda
S/O – Dadanrai
S/O – Birendra
S/O – Jampirai
S/O – Raibadur
S/O – Banjarai
S/O – Asaniya
S/O – Raji
S/O – Juijaiha
S/O – Rajendra
S/O – Sunjyaram
W/O – Latangsing
S/O – Bir Kumar
S/O – Jagat Ch.
S/O – Rambabu
S/O – Malaiha
S/O:-Saitoram
S/O:-Manikchan
S/O:-Aloyesing
S/O:-Bipindra
S/O:-Getoram
S/O:-Ganjami
S/O:-Gangmani
W/O:-Dukhiram
S/O:-Kalanjoy
S/O:-Kaichandra
Padmaram Para
Pushiham Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Nityaram Para
Pushiham
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Nityaram Para
Pushiham Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Nityaram Para
Pushiham Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Nityaram Para
Pushiham Para
Twichandra Para
Bijaymaster Pasra
Nityaram Para
Pushiham Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Nityaram Para
Pushiham ara
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Nityaram Para
Pushiham Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Nityaram Para
Pushiham Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Nityaram Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Bijaymaster Para
Bijaymaster Para
Bijaymaster
Ganga Mohan Para
Ichacherra Para
Kacharicherra
Laldingabari
Lalkum Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Puchiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Bijaymaster Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
54
323.
Birsen Tripura
324.
Matacharan Reang
325.
Kalaanjoy Reang
326.
Purbalaxmi Reang
327.
Ramchandra Reang
328.
Dhanbabu Reang
329.
Usharanjan Reang
330.
Chita Kr. Reang
331.
Muktiram Reang
332.
Rangthumha Reang
333.
Arun Reang
334.
Dablamohan Reang
335.
Hemanta Mohan Reang
336.
Dhirenjoy Reang
337.
Shilaihum Reang
338.
Lalnikhama Reang
339.
Pabanchand Reang
340.
Adhin Reang
341.
Anil Reang
342.
Chalanjay Reang
343.
Joynarayan Reang
344.
Alendra Reang
345.
Kishore Reang
346.
Pradip Reang
347.
Rammohan Reang
348.
Ujiram Reang
349.
Udaichandra
350.
Bailya Kr. Reang
351.
Tipanna Kr. Reang
352.
Jatanjoy Reang
353.
Birendra Reang
354.
Karanjoy Reang
355.
Jaladhar Reang
356.
Chintaharan Reang
357.
Marma Kr. Reang
358.
Mantrimohan Reang
359.
Karalaxmi Reang
DEMCHERRA V.P.
1.
Brikramjay Reang
2.
Puinyaram Debbarma
3.
Suchitra Reang
4.
Bidhanjay Reang
5.
Sandhyamali Debbarma
6.
Kiranmala Debbarma
7.
Ratanbabu Tripura
8.
Mohanjay Reang
9.
Sayarai Reang
10.
Aisrongbati Reang
11.
Sabita Debbarma
12.
Faranjay Reang
13.
Resanjay Reang
14.
Taniram Reang
15.
Wakhirai Reang
16.
Purnalaxmi Debbarma
17.
Uttarrani Debbarma
18.
Rainyopati Debbarma
19.
Soranjay Reang
20.
Jambarai Reang
S/O:-Surindra
S/O:-Sandhya Kr
S/O:-Jari Kr.
S/O:-Gudarai
S/O:-Rabindra
S/O:-Hamlajoy7
S/O:-Manirai
S/O:-Rejarai
S/O:-Gulmohan
S/O:-Biradhar
S/O:-Uthai
S/O:-Nandijoy
S/O:-Laxmiprasad
S/O:-Kitamohan
S/O:-Raising
S/O:-Marma Kr.
S/O:-Dasharath
S/O:-Mohan
S/O:-Bhupindra
S/O:-Harijoy
S/O:-Harijoy
S/O:-Lobajoy
S/O:-Rabindra
S/O:-Dhumchandra
S/O:-Mangal Mn.
S/O:-Sarath ch.
S/O:-Biradhar
S/O:-Chandijoy
S/O:-Haiyamohan
S/O:-Ugiram
S/O:-Gangaram
W/O:-Taramohan
S/O:-Harijoy
S/O:-Durgajoy
S/O:-Khargamani
S/O:-Maniram
S/O:-Jari Kr.
Nityaram Para
Ganga Mohan Para
Ichacherra
Kachari Para
Laldingabari
Lalkum Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushparam Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Ganga Mn. Para
Ichacherra
Laldingabari
Kachari Para
Lalkum Para
Ganga Mohan Para
Ichacherra
Kachari Para
Laldingabari
Lalkum Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Purna Karbari Para
Pushiham Para
Pushparam Para
Twichandra Para
Bijaymaster Para
Nityaram Para
Padmaram Para
Prna Karbari Para
Pushiham Para
Ichacherra
Kachari Para
Laldingabari
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
S/O – Hemendra
S/O – Rajendra
S/O – Gunnyaram
S/O – Trabanjay
S/O – Sadai
W/O - Shambhu
S/O – Sachiranjan
S/O – Charaham
S/O – Shashanka
W/O – Subirai
W/O - Binay
S/O – Birsiram
S/O – Jadhaha
S/O – jamudar
S/O – Budarai
W/O – Mangalsing
W/O – Birendra
W/O – Radio Mn.
S/O – Taptajay
S/O – Paltanjay
Dilendra Para
Gurudayal Para
Dilendera Para
Dilendra Para
Forest Colony
Forest Colony
Wakhirai Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Maichaha Para
Chandi Para
Gurudayal Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Forest Colony
Forest Colony
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Briksharam Para
Maichaha Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
55
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Dasarath Debbarma
Taliram Reang
Nabindra Reang
Bijayram Reang
Surendra Debbarma
Prabhat Debbarma
Niranjan Debbarma
Dharanjay Reang
Laxmanjay Reang
Pabitra Reang
Duranjay Reang
Sonaram Debbarma
Dukhiram Reang
Bijayram Reang
Goyangrai Reang
Shyama Munda
Savari Munda
Alin Mn. Tripura
Shambhu Debbarma
Dalungsai Reang
Sabendra Reang
Mangaaya Debbarma
Khataram Reang
Gunadhar Reang
Anil Debbarma
Nemola Marak
Muchanbati Reang
Pabitra Reang
Niron Debbarma
Kumari Debbarma
Bimal Debbarma
Manoranjan Tripura
Chandrashekhar Debbarma
Dhaniranajan Tripura
Japanajay Reang
Pramanjay Reang
Abhiram Reang
Astoram Reang
Mali Debbarma
Gunadhar Reangf
Kamaljay Reang
Bishurai Debbarma
Subharam Debbarma
Araiya Debbarma
Brinarai Reang
Barunjay Reang
Barindrajai Reang
Bishnu Ch. Reang
Ratendra Reang
Rabalaxmi Debbarma
Sandhya Debbarma
Lalibhushan Tripura
Madan Debbarma
Mani Ch. Debbarma
Budhurai Debbarma
Daranta Debbarma
Tarijai Reang
Harnoram Reang
S/O – Harendra
S/O – Raanadwip
S/O – Briguram
S/O – Hemendra
S/O – Dhaniram
S/O – Bishwaray
S/O – Binanda
S/O – Jaychandra
S/O – Dhanoram
S/O – Karnajay
S/O – Parbajay
S/O – Harendra
S/O – Ranadwip
S/O – Hemendra
S/O – Kharendraram
S/O – Harong
S/O – Padma
S/O – Rata Kr.
S/O – Mahabir
S/O – Sadajay
S/O – Kolamjay
S/O – Paitoram
S/O – Bathakrai
S/O – Rukheya
S/O – Hari Mn.
S/O – Davit
W/O – Pradip
S/O – Dilendra
S/O – Balin
W/O – Purna Mn.
S/O – Mangal
S/O – Kenjuisa
S/O – Shashi Kr.
S/O – Ratan Kr.
S/O – Salankha
S/O – Parshuram
S/O – jatnaram
S/O – Taptajay
S/O – Uttam
S/O – Thumsarai
S/O – Parbajay
S/O – Bishwa Kr.
S/O – Buddharam
S/O – Hari Mn.
S/O – Pagnarai
S/O – Tarabanjay
S/O – Pagmarai
S/O – Jaliram
S/O – Hanuman
W/O – Shambhu
W/O – Sukuray
S/O – Jata Mn.
S/O – Padma
S/O – Mahendra
S/O – Bishu Kr.
S/O – Tarani
S/O – Briksharam
S/O – Briksharam
Gurudaayal Para
Gurudayal Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Forest Colony
Wakhirai Para
Wakkhirai Para
Briksharam Para
Briksharam
Maichaha Para
Maichaha
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Forest Colony
Forest colony
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Chandi Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Forest Colony
Forest Colony
Forest Colony
Waakhirai Para
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Chandi Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Forest Colony
Forest Colony
Forest Colony
Wakhirai
Wakhireai
Wakhirai Para
Weakhirai Para
Briksharam Para
Briksharam Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
56
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Kakhinjay Reang
Sabita Debbarma
Garanlaxsmi Debbarma
Lalanjay Reang
Manturai Reang
Birguram Reang
Sanjuram Reang
Ashwathama Debbarma
Bharatjay Reang
Shukram Debbarma
Karmajay Reang
Jaliram Reang
Birendra Reang
Rabindra Debbarma
Amal Debbarma
Mangallaxmi Debbarma
Uttarjai Reang
Rajid Reang
Bapsing Reang
Harendra Reang
Sayan Marak
Tiranjay Debbarma
Housirai Reang
Rajendra Reang
Sachindra Tripura
Bijay Debbarma
Kartikjay Tripura
Baren Kr. Debbarma
Gasiram Reang
Rabirai Reang
Tiranjay Reang
Gasiram Reang
Goulikanda Reang
Binakanda Reang
Sundari Debbarma
Dahindra Tripura
Hemanta Tripura
Danopriya Tripura
Prabin Debbarma
Bharat Reang
Sanjay Reang
Kaboram Reang
Nabajay Reang
Biren Debbarma
Kiranjay Debbarma
Sukharam Reang
Kusum Debbarma
Gandha Mn. Tripura
Renu Kr. Debbarma
Kaiak Debbarma
Mungkurai Debbarma
Tharpati Tripura
Maniranjan Debarma
Mangal Debbarma
Sadajai Reang
Radhebari Reang
Pukram Reang
Taptajay Reang
S/O – Tarijay
S/O – Abhiram
W/O – Bijay Debbarma
S/O – Chandra
S/O – Maniram
S/O – Kaideha
S/O – Kulchandra
S/O – Ishwan
S/O – Gopaljay
S/O – Manindra
S/O – Manindra
S/O – Jainthungram
S/O – Jiguram
S/O – Surjya Kr.
S/O – mangal
W/O – Manmohan
S/O – Brikada
S/O – Parbajay
S/O – Biramani
S/O – Chakradhar
S/O – Ananta
S/O – Ananta
S/O – gayaram
S/O – Paltarjay
S/O – Malindra
S/O – Subi
S/O – Khujhadharjay
S/O – Tarun Debbarma
S/O – Ranasai
S/O – Shashanka
S/O – Darbadhan
S/O – Mukunda
S/O – Babulkenda
S/O – Sunilkenda
S/O – Uttam
S/O – Sachiram
S/O – Rata Kr.
D/O – Jagadish
S/O – Dhananjay
S/O – Khusarai
S/O – Bharat
S/O – Bharat
S/O – Parbaram
S/O – Budhu Ch.
S/O – Ananta
S/O – Ranadwip
S/O – Rabi
S/O – Bishwa Mn.
S/O – Baishakh
W/O – Sadai
S/O – Rang Kr.
W/O - Parinlal
S/O – Binenda
S/O – Manichandra
S/O – Darbadan
W/O - Harnaram
S/O – Sukram
S/O – Hantarai Reang
Bvriksharam Para
Chandi Para
Chandi Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Dilendra Paras
Dilendra Para
Dilendra Para
Forest Colony
Forest Colony
Forest Colony
Maichha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Wakhirai Para
Wakhirai
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Chandipara
Chandipara
Chandi Para
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Forest Colony
Forest Colony
Forest Colony
Forest Colony
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Wakhirai
Briksharam ara
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
57
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
Bajendra Reang
Faranjay Reang
Duranjay Reang
Nabin Ch. Reang
Aniljay Reang
Tarindra Sangma
Nirmala Marak
Shambhucharan Debbarma
Ananta Rerang
Khunangti Reang
Lukharam Reang
Harendra Reang
Basanti Reang
Raghuram Reang
Bishwaram Reang
Bijayram Reang
Biromani Reang
Paltanjay Reang
Gandha Mn. Tripura
Budhurani Debbarma
Subaram Ch. Debbarma
Putul Marak
Dhirenjay Reang
Karnajay Reang
Gamanjay Reang
Ranadwip Reang
Chandramani Reang
Balun marak
Mangalxmi Debbarma
Hari Mn. Tripura
Kishor Debbarma
Sabainnya Debbarma
Bishu Kr. Debbarma
Sayani Reang
Kajairam Reang
Mochinjay Reang
Daphalbati Reang
Ramenjay Reang
Annasen Reang
Gamayanti Reang
Dhanabangha Reang
Kangsaram Reang
Purbajay Reang
Purbajay Reang
Prabhat Debbarma
Kulchandra Debbarma
Shambhuram Reang
Faiyarai Reang
Harendra Reang
Sanjit Debbarma
Mongkurui Debbarma
Baisporam Reang
Kiranjay Reang
Somacharan Reang
Subanjay Reang
Priyajay Reang
Jalungiti Debbarma
Manoranjan Debbarma
S/O – Durjay
S/O – Duranjay
S/O – Khadaba
S/O – Ranendra
S/O – Nabinjay
S/O – Rupchan
W/O – Tarindra
S/O – Biyal
S/O – Purbasing
W/O - Sukram
S/O – Sukram
S/O – Mitrajay Reang
W/O – Sumanta
S/O – Khadaban
S/O – Baliram
S/O – Khadaban
S/O – Titojay
S/O – Titojay
S/O – Bisha Mn.
W/O – Upananda
S/O – Budhuram
S/O – Arun
S/O – Sarpamani
S/O – Binojay
S/O – Maitoram
S/O – Guraram
S/O – Rabi
S/O – Birendra
W/O - Bambu
S/O – Ganda Mn.
S/O – Shashi Mn.
S/O – Saroj Kr.
S/O – Baktiyal
W/O – Lakhanya
S/O – Sabendra
S/O – Harnoram
W/O – Brikado
S/O – Nabadwip
S/O – Nabadwip
S/O – Barchagha
S/O – Bharat
S/O – Bijayrai
S/O – Jananrai
S/O – Daranjay
S/O – Rai Mohan
S/O – Purbasing
S/O – Bahadur
S/O – Kelouha
S/O – Dibendra
S/O – Narendra
S/O – Kasiram
S/O – Brigoram
S/O – Karnajay
S/O – Debendra
S/O – Gasiram
S/O – Uttam
W/O – Adin
S/O – Apan Kr.
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Forest Colony
Forest Colony
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Forest Colony
Forest Colony
Forest Colony
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Maichaha para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Forest Colony
Forest Colony
Maichaha Para
Maichaha Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Briksharam Para
Briksharam Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
58
195.
Dukharam Reang
196.
Dhancharan Reang
197.
Purbachan Reang
198.
Shanti Kr. Debbarma
199.
Pradip Debbarma
200.
Narmajay Reang
201.
Sandhyarani Debbarma
202.
Budhuray Debbarma
203.
Dalong Tripura
204.
Balin Debbarma
205.
Shyamacharan Debbarma
206.
Sudhir Debbarma
207.
Singthak Reang
208.
Amenjay Reang
209.
Arunjay Reang
210.
Dandiram Reang
211.
Maniram Reang
212.
Ubajay Reang
213.
Haridhan Reang
214.
Ramjay Reang
215.
Bimanjay Reang
216.
Gulkurai Reang
217.
Nirada Reang
218.
Saisarai Reang
219.
Alenram Reang
220.
Uttam Debbarma
221.
Padmaham Reang
222.
Domonjay Reang
223.
Chaiman Reang
224.
Debiham Reang
225.
Sampari Debbarma
226.
Mangallaxmi Debbarma
227.
Harijuk Debbarma
228.
Moitoram Reang
229.
Sukarmani Reang
230.
Dahanjay Reang
231.
Naniram Reang
232.
Duranjay Reang
233.
Nemala Marak
234.
Shyamacharan Debbarma
235.
Kangsharam Reang
236.
Nibaran Reang
237.
Hekkarai Reang
238.
Jigoram Reang
239.
Renu Kr. Debbarma
240.
Rabimala Debbarma
241.
Agunya Debbarma
242.
Amal Debbarma
243.
Kartik Debbarma
244.
Ajay Debbarma
245.
Babandra Reang
NALAKATA V.P.
1.
Abinash Das
2.
Sonadebi jamatia
3.
Khelarani Dey
4.
5.
Sunita Nama
Pushpalaxmi Jamatia
S/O – Sukharam
S/O – Karnajay
S/O – Karnajay
S/O – Rabiya
S/O – Rabicharan
S/O – Shashiranjan
W/O – Sukumar
S/O – Shashi Kr.
S/O – Kartikjay
S/O – Adhin
S/O – Sarendra
S/O – Krishna
S/O – Birha
S/O – Karnajay
S/O – Dharanjay
S/O – Bijayrai
S/O – Brikada
S/O – Chakrada
S/O – Biramani
S/O – Hanuman
S/O – Chakraram
S/O – Hari
S/O – Keluha
S/O – Dayaram
S/O – Chandiram
S/O – Lalit
S/O – Hairijay
S/O – Briksharam
S/O – Domonjay
W/O – Khirungha
W/O – Mangal
W/O – Chitta
W/O – Prem Kr.
S/O – Kushadhan
S/O – Biromani
S/O – Pagnarai
S/O – Kebaljay
S/O – Resanjay
W/O – Davit Marak
S/O – Sarendra
S/O – Bijayram
S/O – Gopal
W/O – Lemorsa
S/O – Jainthumrai
S/O – Barisak
W/O – Badrai
S/O – Hari
S/O – Mangal
S/O – Wakhirai
S/O – Subi
S/O – Mriguram
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Forest Colony
Forest Colony
Forest Colony
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Brikasharam Para
Briksharam Para
Gurudayal ara
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Briksharam Para
Chandi Para
Chandi Para
Chandi Para
Maichaha Para
Maichaha Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Dilendra Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Gurudayal Para
Forest Colony
Forest Colony
Forest Colony
Forest Colony
Wakhirai Para
Wakhirai Para
Wakhirai Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
S/O – Prahallad
W/O – Anil
W/O – Jyotirmay
82-Mile Proper
Jamatia Para
Kalenjaysing Para
S.T.
-
S.C.
-
W/O – Binay
W/O – hari Mohan
Kalenjaysing Para
Jamatia Para
S.T.
S.C.
-
Other
s
-
59
6.
7.
Phalindra Tripura
Pratibha Gop
S/O – Jatindra
W/O – Gopesh
Tripura Para
82-Mile Proper
S.T.
-
-
8.
Smriti Rani Datta
W/O – Bidhubhushan
82-Mile Proper
-
-
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Gauranga Das
Hamir Debbarma
Bharat Majumdar
Fulmati Majhi
Shanti Sarkar
Subhashini Rupini
Khenta Mohan Tripura
Vhana Darlong
Anjali Dey
S/O – Suresh
S/O – Bindu
S/O – Kshatra
W/O – Kangali
W/O – Sananda
W/O – Karnajay
S/O - Matichandra
S/O – Mangala
W/O – Jatindra
82-Mile Proper
Debbarma Para
Debipur Colony
Debipur Colony
82-Mile Proper
Bhaktasing Para
Gualabasti
Darlongbasti
Kalenjaysing Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
-
18.
Shukla Dey
W/O – Bipul
Kalenjaysing Para
-
-
19.
20.
Subhanga Nama
Basana Paul
S/O – Haradhan
W/O – Benu
Kalemjaysing Para
82-Mile Proper
-
S.C.
-
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Rekha Sarkar
Raktasing Tripura
Nunthara Darlong
Matikanya Jamatia
Railaxmi Debbarma
Shambhalaxmi Jamatia
Harekrishna Sarkar
Sonakainya Tripura
Dipti Deb
W/O – Kamal
S/O – Mansing
S/O – Jakhoma
W/O – Janaka
W/O – Kishor
W/O –Debagusai
S/O – Nityananda
W/O – Kusumlal
W/O – Sunil
Debipur Colony
Debipur Colony
Darlongbasti
Jamatia Para
Debbarma Para
Jamatia Para
Debipur Colony
Tripura Para
82-Mile Proper
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
-
30.
31.
Fularani Sarkar
Minati Bhowmik
W/O – Akhil
W/O – Binay
82-Mile Proper
Kalenjaysing Para
-
S.C.
-
32.
Basanti Deb
W/O – Sajal
Kalenjaysing Para
-
-
33.
34.
Sajal nama
Milan Deb
S/O – Birendra
W/O – Nirmal
Kalenjaysing Para
82-Mile Proper
-
S.C.
-
35.
36.
37.
38.
39.
Mani Das
Jala Mohan Jamatia
Ngursangi Darlong
Kukila Tripura
Jyotsa Deb
W/O – Birendra
S/O - Dayal
W/O – Hersaga
S/O - Thanarai
W/O – Kajal
82-Mile Proper
Jamatia Para
Darlongbasti
Tripura para
82-Mile Proper
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
-
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Shushil Roy
Shipra Majhi
Kausalya Debbarma
Brata ohan Tripura
Pramila Debbarma
Rensangi Darlong
Shibani Dey
S/O - Amulya
W/O – mahadeb
W/O – Prasanya
S/O – Birendra
W/O – Mangal
W/O – Vana
W/O – Jagadish
Debipue Colony
Debipur Colony
Bhaktasing Para
Tripura Para
Bhaktasing Para
Darlongbasti
Kalenjaysing Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
-
47.
48.
49.
50.
Kunjalata Bepari
Radha Mohan Biswas
Ahalladini Nama
Jayanti Paul
W/O – Shambhu
S/O – Shukhamay
W/O – Harmohan
W/O – Ratish
Kalenjaysing Para
Kalenjaysing Para
82-Mile Proper
82-mile Proper
-
S.C.
S.C.
S.C.
-
51.
Mangal Rani jamatia
W/O –Hariprabha
Amatia Para
S.T.
-
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
-
60
52.
53.
54.
55.
56.
Babul Mahajan
Ninaranajan Rajbangshi
Nila Mohan Tripura
Bishu Kr. Debbarma
Purabi Dey
S/O - Gopal
S/O - Harigopal
S/O - Khagendra
S/O - Dinabandhu
W/O –Jay
Debipue Colony
Debipur Colony
Tripura Para
Debbarma Para
Kalenjaysing Para
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
-
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Smriti Rani Dey
Surjya Mohan Jamatia
Bipani Tripura
Sita Rani Debbarma
Pranati nama
Manasa Deb
W/O – Pranesh
S/O – Bangshidhan
W/O – Padmamohan
W/O – Ginoha
W/O – Biresh
W/O – Madan
Kalenjaysing Para
Jamatia Para
Tripura Para
Debbarma Para
Kalenjaysing Para
82-Mile Proper
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
-
63.
64.
Narayan Dewan
Anjana Datta
S/O – Niranjan
W/O – Gauranga
Debipur Colony
Kalenjaysing Para
-
S.C.
-
65.
66.
67.
Arati Kal
Pranati Das
Anita Paul
W/O –Padma
W/O –Kanta
W/O –Jitesh
82-Mile Proper
Debipur Colony
Debipur Colony
S.T.
-
S.C.
-
68.
69.
70.
Mangalswari Debbarma
Rangabali Darlong
Lita Rani Das
W/O – Ranjit
W/O –Baisuaka
W/O – Sunil
Bhaktasing Para
Darlongbasti
82-Muile Proper
S.T.
S.T.
-
-
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Sishila debbarma
Gita Das
Narayan Dewan
Mathurakanya jamatia
Malindra Tripura
Panjalaxmi Jamataia
Nithindra Nama
Prabha Gop
W/O – Sanjay
W/O – Nikhil Das
S/O – Niranjan
W/O – Jagat
S/O – jJtania
W/O – Shambhumani
S/O – Tarani
W/O – Kripasindhu
Bhaktasing Para
Debipur Colony
Debipur Colony
Debbarma Para
Tripura para
Jamatia Para
Kalenjaysing Para
82-Mile Proper
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
S.C.
-
79.
Prabhati Paul
W/O – Nagen
Debipur Colony
-
-
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Dingi Darlong
Sabitri Sarkar
Mani Dewan
Sampati Debbarma
Swarnabhakti Debbarma
Kanta jamatia
Madhuchnadra Tripura
Dipak Deb
W/O – Soma Darlong
W/O – Atul
W/O – Sudhir
W/O – Phalendra
W/O – Manindra
S/O – Bidhu Mn.
S/O – Hari Kr.
S/O – Dinesh
Darlongbasti
Debipur Colony
Debipur Colony
Bhaktasing Para
Debbarma Para
Jamatia Para
Tripura Para
82-Mile Proper
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
-
88.
89.
Arpana Nama
Laxmirani Deb
W/O – Nityananda
W/O – Samarendra
Kalenjaysing Para
82-Mile Proper
-
S.C.
-
90.
Fulaqn Rani Deb
W/O – Nani Gopal
82-Mile Proper
-
-
91.
92.
Mahendra Sarkar
Anjana Deb
S/O – Upendra
W/O – Sudhangsu
82-Mile Proper
82-Mile Proper
-
S.C.
-
93.
94.
95.
Ujjala Chaial
Kanan Kamla
Bina Rani Dey
W/O – Bishwanath
W/O – Nimai
W/O – Gauranga
Debipur Colony
Debipur Colony
82-Mile Proper
-
S.C.
S.C.
-
96.
97.
Sandhya Das
Kattayani Majhi
W/O – Krishnakamal
W/O – Nikhil
Debipur Colony
Debipur Colony
-
S.C.
S.C.
Other
s
others
Other
s
Other
s
=
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
-
61
-
-
S/O- Thankuna
S/O- Shambahu Ram
W/O- Dhananjoy
S/O- Rambahadur
82- Mile Proper
Debipur Colony
Bhaktasing Para
Bhaktasing Para
Bhaktasing Para
Bhaktasing Para
Debipur Coloni
82-Mile Proper
Debipur Coloni
Debipur Colony
Debipur Colony
Darlongbasti
Darlongbasti
Darlongbasti
Darlongbasti
Darlongbasti
Jamatia Para
Jamatia Para
Jamatia Para
Jamatia Para
Jamatia Para
Debbarma Para
82-Mile Proper
Tripuar Para
Tripura Para
Tripura Para
Tripura para
Jamatia Para
Darlongbasti
Darlongbasti
Jamatia Para
Tripura Para
Darlong Basti
Darlongbasti
Debipur Colony
Debipur Colony
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
ST
S.T.
-
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
-
Babul Singha
Padha Debbarma
Thuamdingi Darlong
Ramguna Darlong
Nipesh Malakar
Sudir Dhar
S/O- Soms Chanda
S/O- Machendra Ch,
S/O- Surendra
W/O- Lonesh
S/O- Trinath
S/O- Mahendra
Bhaktasing Para
Debbarma Para
Jamatia Para
Tripura Para
82-Mile Proper
Kalenjaysing Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
SC
-
141.
142.
143.
144.
145.
Kishor Singha
Chikan Debbarma
Bahadur Darlong
Rangkadar Reang
Manindra Nama
S/O- Hriday
S/O- Gagan
S/O- Sudir
S/O- Suresh
S/O- Ramani
82-Mile Proper
82-Mile Proper
82-Mile Proper
82-Mile Proper
Debipur Colony
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
146.
147.
Naba Kumar Singha
Snaha Lata Datta
S/O- Naresh
S/O- Prafulla
Debipur Colony
82-Mile Proper
S.T.
-
-
98.
Niropama Shgha
W/O – Chachajit
Gualabasti
99.
Kananbala Debbarma
100.
Sudhir Sarkar
101.
Tarangini Debbarma
102.
Rabalaxmi Debbarma
103.
Chaktu Rupini
104.
Charpaijam Debbarma
105.
Banadebi Sarkar
106.
Sukumar Tripura
107.
Sankar Mandal
108.
Ruma Dewan
109.
Raiharan Majhi
110.
Remi Darlong
111.
Hmungsanghi Darlong
112.
Beiseu Darlong
113.
Rita Darlong
114.
Nunnema Darlong
115.
Swapan Kr. Jamatia
116.
Mangal Jamatia
117.
Subini Jamatia
118.
Ganga Manik Jamatia
119.
Gaga Ch. Jamatia
120.
Prabhati Debbarma
121. - Shipra Nama
122.
Ratan mohan Tripura
123.
Anantilaxmi Tripura
124.
Tapan Kr. Tripura
125.
Chintadebi Tripura
126.
Padma jamatia
127.
Hmuaka Darlong
128.
Remi Darlong
129.
Dwigendra Jamatia
130.
Budhulaxmi Tripura
131.
Remluati Darlong
132.
Mitanjoy Reang
133.
Swapna Malakar
134.
Nishi Kanta Dhar
W/O – Nepal
S/O – Sunil
W/O –Shambhu
W/O – Mangkarai
W/O – Dasharath
W/O – Chitta
W/O – Nirmal
S/O – Mati Ch.
S/O – Durgacharan
W/O – Shushil
S/O – Hiralal
W/O – Nunmaia
W/O – Engara
W/O –Hualmang
W/O – Thankima
W/O –Thlanga
S/O – Chitta Kr.
S/O – Lalitama
W/O –Gabada
S/O – Ganga Mn.
S/O – Manik Lal
W/O –Sudhir
W/O – Sudhir
S/O – Sabda Mohan
W/O – Darpa Kr.
S/O – Balijay
W/O – Jabindra
S/O – Debagusa i
S/O – Maisia
W/O – Lalhuria
S/O – Gopalmani
W/O – Kapindra
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Mangal Debbarma
Ngurhela Darlong
Daita Ram Reang
Anakul Sarkar
62
S/O- Joy Govinda
S/O- Abaukabihari
S/O- Indra
W/O- Khokan
Debipur Colony
Debipur Colony
Gualabasti
Debipur Colony
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
152.
153.
Braja Singha
Jagadish Dey
W/O- Ramesh
W/O- Rakesh
Darlongbasti
Debipur Colony
S.T.
-
-
154.
155.
156.
157.
Bishu Debbarma
Rosiama Darlong
Mana Joy Reang
Prabath Nama
S/O- Dhirendra
S/O- Antoney
S/O- Khopa
S/O-Kholiana
Debipur Colony
Bhaktasing Para
Debbarma Para
Jamatia Para
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
Sankar Singha
Manobi Singha
Mukunda Kanda
Jan Darlong
Bilata Reang
Surjya Das
Noni Singha
Kamala Singha
Jaqtindra Mh, Singha
Sundamliana Darlong
Charanda Reang
Jiten Nama
S/O- Samrat
S/O- Birendra
S/O- Budhurai
S/O- Jahaka
S/O- Thuama
S/O- Z-Ngara
S/O- Sajou
S/O- Babalook
S/O- Chandra
S/O- Sena
S/O- Maina
S/O- Binoth
Tripura Para
82-Mile Proper
Kalenjaysing Para
82-Mile Proper
82-Mile Proper
82-Mile Proper
82-Mile Proper
Debipur Colony
Debipur Colony
82-Mile Proper
Debipur Colony
Debipur Colony
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
-
170.
Bidur Sharkar
S/O- Anil Datta
Gualabasti
-
-
171.
Sajal Dhar
S/O- Jatindra
82-Mile Proper
-
-
172.
Amal Dhar
S/O- Dinesh
82-Mile Proper
-
-
173.
Anil Dhar
W/O- Sanga
82-Mile Proper
-
-
174.
175.
176.
177.
Nisi Kanta Debbarma
Lalmoya Darlong
Khanag Bati Reang
Kanta Nama
S/O- Roisinga
S/O- Paresh
S/O- Akshay
S/O- Kumud
82-Mile Proper
Debipur Colony
Debipur Colony
82-Mile Proper
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
178.
179.
180.
Dinobandhu Das
Bopul Das
Debo Mala Singha
S/O- Chandra
W/O- Manindra
W/O- Muaka
Debipur Colony
Debipur Colony
Gualabasti
S.T.
S.C.
S.C.
-
S/O – Mukunda
Deb Para
-
-
148.
149.
150.
151.
1.
WEST MASLI V.P.
Kajal Deb
2.
Bela Rani Debnath
W/O – Narayan
13 Card Para
-
-
3.
4.
5.
6.
Chabilal Munda
Basanta Sabar
Matindra Marak
Rakhal Deb
S/O – Mangal Munda
S/O – Narayan
S/O – Gapindra
S/O – Priyabasi Deb
Munda Para
Sabar Para
Marak Para
Deb Para
S.T.
S.T.
-
S.C.
-
7.
Dwijendra Dey
S/O - Dinamani
13Card Para
-
-
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
63
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
S.C.
-
-
-
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
S.C.
-
13 Card Para
-
-
S/O – Aghor
Maslimukh
-
-
Ramani Reang
Laxman Munda
Laxman Sabar
Ranjit Das
Laxmi Roy
S/O –Buddhiham
S/O – Abhiram
S/O – Debichan
S/O – Narendra
W/O – Binay
Reang Para
Munda Para
Sabar Para
Ananda Das Para
Deb Para
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
-
30.
31.
Subhashini Malakar
Gopika Debnath
W/O – Pramod
S/O – Sulaxman
Malakar Para
13 Card Para
-
S.C.
-
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Ranjit Das
Dharen Munda
Kshudiram Sabar
Kanila Marak
Pramod Das
Satish Deb
S/O – Parbananda
S/O – Bhim
S/O – Natun
W/O – Bhupen
S/O – Raman
S/O – Bamacharan
Maslimukh
Munda Para
Sabar Para
Marak Para
Ananda Das Para
Deb Para
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
S.C.
-
38.
Jharna Deb
W/O – Rakhal Deb
13 Card
-
-
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Girajabala Das
Nasiram Reang
Jyotsna Munda
Swapan Sabar
Surendra Marak
Shanti Rani Das
Shyamal Gupta
W/O – Upendra
S/O – Makarai
W/O – Nai
S/O – Rajchandra
S/O – Dinanath
W/O – Gupendra
S/O – Manoranjan
Maslimukh
Reang Para
Munda Para
Sabar Para
Marak Para
Ananda Das Para
Deb Para
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
S.C.
-
46.
Adhir Debnath
S/O – Ganesh
13 Card
-
-
47.
Haricharan Debatrata
S/O – Rasamay
Maslimukh
-
-
48.
49.
50.
51.
Dasiram Reang
Samel Sabar
Fransais Marak
Shishir Datta
S/O – Makarai
S/O – Hemanta
S/O – Eshan
S/O – Sunil Datta
Reang Para
Sabar Para
Marak para
Deb Para
S.T.
S.T.
-
S.C.
-
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nagendra Das
Jemairai Reang
Shambhu Sabar
Aasendra marak
Sonamani Das
Menaka hakma
Chitta Rn Deb
S/O - Upendra
S/O – Radha Kr.
S/O – Hemanta
S/O – Jadu Mn./
S/O – Baikuntha
W/O – Bibhishan
S/O – Surendra
Maslimukh
Reang Para
Sabar Para
Marak Para
Ananda Das Para
Chakma Para
Deb para
15.
Kanu Rn. Deb
S/O – Dhanamani
13 Card
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Jarda Das
Bilajay Reang
Bishu Munda
Basan Sabar
Karjyamani Marak
Khuka Das
Kajal Talukdar
S/O – Jatrabar Das
S/O – Bajaham
S/O – Balai
S/O – Madhab
W/O – Rabindra
S/O – Sukhamay
S/O – Gopindra
Maslimukh
Reang Para
Munda Para
Sabar Para
Marak Para
Ananda Das Para
Deb Para
23.
Kajal Dey
S/O – Kshitish
24.
Bishwajit Talukdar
25.
26.
27.
28.
29.
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
64
-
-
S.T.
S.T.
-
S.C.
-
-
-
S.T.
-
S.C.
S.C.
-
-
-
S.T.
S.T.
-
S.C.
-
-
-
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
-
-
-
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
-
-
-
S.T.
S.T.
-
-
13 Card
-
-
S/O – Sukhamay
13 Card
-
-
Bishu Bhakta
S/O – Janaki
Marak Para
-
-
86.
87.
Laxmibala Das
Shushital Datta
W/O – Sukhamay
S/O – Sunil
Ananda Das Para
Deb Para
-
S.C.
-
88.
Pranesh Dey
S/O – Nripendra
13 Card
-
-
89.
90.
91.
Surani marak
Jugal Das
Nikunja Das
W/O – Pranash
S/O – Chitta Rn.
S/O – Narendra
Marak Para
Nanada Das
Deb Para
S.T.
-
S.C.
S.c.
52.
Ranjit Debnath
S/O – Laxmikanta
13 Card
53.
54.
55.
56.
Rajani Reang
Binod Marak
Prabodh Das
Dhirendra Roy
S/O – Kripa Ch.
S/O – Pranit
S/O – Raman
S/O – Sarat
Reang Para
Marak Para
Ananda Das Para
Deb Para
57.
Panlal Debnath
S/O – Jagabandhu
13 Card
58.
59.
60.
61.
Balaram Das
Prasan Marak
Bhupesh Marak
Chandra Kr. Deb
S/O – Braja Mn.
S/O – Kischunai
S/O – Fulachandra
S/O – Kailash
Maslimukh
Marak Para
Ananda Das Para
Deb para
62.
Sudhangsu Dey
S/O – Surendra
13 Card
63.
64.
65.
66.
Kalinga Das
Rambali Reang
Sujit Marak
Kshitish Deb
S/O – Fulchandra
S/O – Makhanda
S/O – Sadhan
S/O – Hriday Deb
Maslimukh
Reang Para
Marak Para
Deb para
67.
Jayanata Dey
S/O – Subhash
13 Card
68.
69.
70.
71.
72.
Shantibala Das
Kshiboti Reang
Sachindra Marak
Rebati Das
Adhir Deb
S/O – Upendra Das
W/O – Kripachansdra
S/O – Bhuban
S/O – Agyata Ch.
S/O – Shashi Mn.
Maslimukh
Reang Para
Marak Para
Ananda Das Para
Deb Para
73.
Arun Debnath
S/O – Haradhan Debnath
13 Card
74.
75.
76.
77.
78.
Adhir Das
Kunjamani Reang
Prakash marak
Narayan Das
Putul Deb
S/O – Barindra
S/O – Gunamani
S/O – Pranit Marak
S/O – Ramdhan
S/O – Kailash
Maslimukh
Reang Para
Marak Para
Ananda Das Para
Deb Para
79.
Rabindra Deb
S/O – Kamakhya
13 Card
80.
81.
82.
Kharendra Reang
Filip marak
Prabodh Deb
S/O – Makarai
S/O – Dhinendra
S/O – Prakash
Reang Para
Marak Para
Deb Para
83.
Suniti Debnath
W/O – Haridhan
84.
Shyamsundra Majumdar
85.
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
-
65
-
-
Marak Para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
Marak para
Ananda Das Para
Marak para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Paa
Marak Para
Ananda Das Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
-
S/O- Biswamani
W/O- Sudnya
S/O- Bimal
Marak Para
Marak Para
Marak Para
Marak Para
Marak Para
Marak para
Marak Para
Marak Para
Marak Para
Marak Para
Marak Para
Reang Para
Marak Para
Deb Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
SC
SC
-
Ramani Debnath
S/O- Gagendra
13 Card
-
-
133.
134.
Haralal Das
Usharani Das
S/O- Jugesh
W/O- Uttam
13 Card
Marak Para
-
SC
SC
135.
Binapani Chakraborty
S/O- Bidyamohan
Ananda Das Para
-
-
136.
Dipak Chakraborty
S/O- Amal
Deb Para
-
-
137.
Manoj Biswas
S/O- Krishna Prasad
13 Card
-
-
138.
Snehalata Paul
W/O- Rudrasen
Marak Para
-
-
139.
Mayarani Dhar
W/O:-Chitta Rn.
Nanada Das
-
-
92.
Balai Deb
S/O –Kripesh
13 Card
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Atindra Marak
Manindra Das
Birajini Marak
Nani Gopal Das
Upen marak
Surabala Das
Adaitya Das
Abindra Marak
Rabindra Das
Pramesh Sangma
Surjyamani Das
Birendra Marak
Gopal Das
Binod marak
Nepal Das
Bishwajit Marak
Shyamal Das
Dwipen Marak
Pabitra Das
Raj Kr. Marak
Narendra Das
Ilini Marak
Nikunja Das
Sukumar Marak
Nikhil Dey
S/O – Ranjan
S/O – Narendra
W/O – jatindra
S/O – Narendra
S/O – Rahendra
W/O – Rasamay
S/O – Mahananda
S/O – Ram Kr.
S/O – Ranmesh
S/O – Panchannya
S/O – Girish
S/O – Dhirendra
S/O – Nalini
S/O – Rajendra
S/O – Nalini
S/O – Surendra
S/O – Dulal
S/O – Rahendra
S/O – Pramod
S/O – Chyaban
S/O – Choubananda
W/O – Kanilal
S/O – Narendra
S/O – Sachindra
S/O – Upendra
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
Upan marak
Pratish Marak
Sachindra marak
Atendra Marak
Nipen Marak
Satyendra Marak
Khanish Marak
Elina Marak
Shila Marak
Bhupendra marak
Newtan Marak
Pratika Suklabaidya
Chhaya Sabdakar
Tatani Sarkar
S/O – Manindra
S/O – Praman
S/O – Kabindra
S/O – Janan
S/O – Najan
S/O –Rahendra
S/O – Tahil
W/O – Ami
W/O – Suklesh
S/O – Dhirendra
S/O – Protan
132.
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
66
140.
Arun Deb
S/O:-Ragunath
Deb Para
-
-
141.
Naruttam Deb
S/O:-Sadhan
13 Card
-
-
142.
143.
144.
145.
146.
Sukumari Namasudra
Mina Bhowmik
Purnima Malakar
Bani Das
Shyamal Deb
W/O:-Prafulla
W/O:-Ratan
W/O:-Mangal
S/O:-Manik
S/O:-Manik
Marak Para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
Marak Para
-
SC
S.C.
SC
S.C.
-
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Surachi Das
Subadra Das
Kalpana Das
Khukirani Das
Ujjala Das
Anuj Das
Tarini Sarkar
Subodh Das
Sunati Das
Indrajit Sarkar
W/O:-Jatindra
W/O:-Narendra
W/O:-Shyamal
W/O:-Mahendra
W/O:-Krishnalal
W/O:-Kanu
S/O:-Subrata
S/O:-Annada
W/O:- Dwigendra
S/O:-Adaitya
Ananda Das Para
Marak para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
Reang Para
Marak Para
Deb Para
-
S.C.
SC
S.C.
SC
S.C.
SC
S.C.
SC
SC
-
157.
158.
Ratish Das
Krishnalal Das
S/O:-Jogendra
S/O:-Manahari
13 Card
13 Card
-
SC
-
159.
Laxman Shil
S/O- Rabi
Marak Para
-
-
160.
Bimal Deb
S/O- Parimal
Ananda Das Para
-
-
161.
162.
163.
164.
165.
Rabindra Suklabaidya
Ananda Sabdakar
Nidhan Sabdakar
Bhajan Sarkar
Usharani Debath
S/O- Mahendra
S/O- Binanda
S/O- Biswaram
S/O- Litan
W/O- Agni charan
Deb Para
13 Card
Marak Para
Nanada Das
Deb Para
-
SC
SC
SC
S.C.
-
166.
167.
168.
169.
170.
Priyalal Das
Suklal Das
Gourchand Das
Gurupada Das
Bikash Shil
S/O- Babul
S/O- Nilkanta
S/O- Harendra
S/O- Kamal
S/O- Nabahari
13 Card
Marak Para
Ananda Das Para
Marak Para
Ananda Das Para
-
SC
SC
S.C.
SC
-
171.
172.
Kanakanti Das
Arati Datta
W/O- Sumanta
W/O- Biswaram
Marak Para
Ananda Das Para
-
SC
-
173.
Ranjit Basu
S/O- Sumanta
Marak para
-
-
174.
Subhash Acharjee
S/O- Bikash
Ananda Das Para
-
-
175.
Amulya Paul
S/O- Hem Kr.
Marak Para
-
-
176.
Bina Chanda
W/O- Harendra
Ananda Das Para
-
-
177.
Gita Paul
W/O- Subendhu
Marak Para
-
-
178.
Jagabandhu Malakar
S/O- Padma Kr.
Ananda Das Para
-
S.C.
KARATICHERRA V.P.
-
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
Other
s
-
67
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Bharatjay Reang
Ariven Sangma
Damohan Tripura
Swadhin Kr. Tripura
Rajyeshwar Chakma
Mati Debbarma
Tenu Sangma
Sarajani Tripura
Lekanti Reang
Mati Sangma
Lohajani Tripura
Abhiram Reang
Badichand Chakma
Satrugna Debbarma
Grenson Sangma
Falgunti Debbarma
Maj Kr. Debbarma
Rabidhan Reang
Ajush Sangma
Rabendra Sangma
Swetabahan Tripura
Janardhan Debbarma
Kuisaram Reang
Nripendra Marak
Hirendra Sangama
Sahadeb Debbarma
Sumati Das
Puilaram Reang
Tarjan Marak
Arison Sangma
Laxmichan Munda
Faithakrai Reang
Prinesh marak
Samara Sangma
Samani Munda
Ratan Sabar
Teri Chakma
Kamini Marak
Sunil Munda
Kiran Debbarma
Mathujay Reang
Suresh Debbarma
Krinesh Sangma
Nitai Munda
Jagadish Chakma
Banjirai Reang
Sumanta Debbarma
Khaitnya Sangma
Fulmani Munda
Mangaala Rn. Chakma
Baikunta Debbarma
Ramanjay Reang
Hiralal Munda
Laymanjay Reang
Suiyakrai Reang
Bishwajit Debbarma
Nayan Sangma
Ganesh Munda
S/O – Kuharam
S/O – Ronandra
S/O – Harichandra
S/O – Pankai
S/O – Kala Kr.
S/O – Premsing
S/O – Ranu
W/O – Khageshwar
W/O – Abhiram
S/O – Sumanta
W/O – Shankhaha
S/O – Kabindra
S/O – Kandra
S/O – Gunadhar
S/O – Dihendra
W/O – Manchandra
S/O – Budamani
S/O – Adhinrai
S/O – Rjendra
S/O – Makhan
S/O – Ananda
S/O – Sukram
S/O – Mantrijay
S/O – Gajendra
S/O – Jashindra
S/O – Bir Ch.
W/O – Renu
S/O – Tapaliha
S/O – Mukendra
S/O – Tipuren
S/O – Bijay
S/O – Mantrijay
S/O – Panindra
S/O – Binod
W/O – Niro
S/O – Ananda
W/O – Mangalchand
S/O – Jependra
S/O – Budhu
S/O – Haran
S/O – Patirai
S/O – Lalchand
S/O – Bishwanath
S/O – Lalu
S/O – Kandara
S/O – Jamarai
S/O – Lalchandra
S/O – Ranendra
W/O – Biman
S/O – Nil Kr.
S/O – Lalchan
S/O – Sebaram
S/O – alidas
S/O – Barkangya
S/O – Kathirai
S/O – Dhirendra
S/O – Ganindra
S/O – Kalidas
Damodar Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Kashinath Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Kashinath Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Kashinath Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Kaashinath Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Kashinath Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Sashi Sangma Para
Radha Reang Para
Kashinath Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Kashinath para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Radha Reang Para
Kashinath Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.C.
S.C.
-
-
68
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Bimal Chakma
Nandirung Reang
Taban marak
Relson Sangama
Rabi Munda
Debendra Reang
Bikram Marak
Anjali Sangma
Bishwalaxmi Munda
Maitaram Reang
Mainyaram Chakma
Laxmi Kanta marak
Dhanati Sangma
Mangal Mohan Tripura
Paatharung Reang
Paisaram Reang
Chandralaxmi Debbarma
Sara Sangma
Chankrishna Tripura
Basudeb Chakma
Uttamjay Reang
Sujit Marak
Daniyal Sangma
Guna Mn. Tripura
Baliram Reang
Amarchan Chakma
Malendra Debbarma
Prabhati Sangma
Chittaram Munda
Nadajay Reang
Gunamani Chakma
Dilip marak
Bumesh Sangma
Janaki Munda
Dabanjay Reang
Rabidhan Chakma
Bishu Marak
Punki Sangma
Alindra Munda
Ramani Reang
Milanrai Reang
Dwipen Marak
Jagadish Sangma
Dipan Munda
Nilmani Chakma
Bibhishan Marak
Sabijan Sangma
Jugesh Munda
Firanjay Reang
Kukbangrai Reang
Bishnu Debbarma
Rakhi Sangma
Bishu Munda
Guptara Chakma
Jugaram Reang
Sunil Debbarma
Birendra Sangma
Amita Chakma
S/O – Denga Ch.
W/O – Damodar
S/O – Ramcharan
S/O – Birendra
S/O – Niru
S/O – Naradi
S/O – Rashendra
W/O – Putal
W/o – Mantu
S/O – Miliram
S/O – Madhuram
S/O – Senendra
W/O – Khajan
S/O – Gobinda
W/O – Shankar
S/O – Bidyajay
W/O – Anjan
S/O – Pratish
S/O – Gobinda
S/O – Mandata
S/O – Thangfirai
S/O – Janai
S/O – Shaashi Mn.
S/O – Birbahan
S/O – Thumsarai
S/O – Chandra
S/O – Rabiya
W/O – Gobinda
S/O – Niro
S/O – Daharam
S/O – Pechalya
S/O – Kishing
S/O – Bishwanath
W/O – Samrat
S/O – Daharam
S/O – Pradip
S/O – Harendra
W/O – Pratish
S/O – Lagu
S/O – Haladhar
S/O – Jaduham
S/O – Ramcharan
S/O – Garendra
S/O – Kalu
S/O – Arun
S/O – Swapan
W/O – Jharesh
S/O – Budhu
S/O – Nadajay
S/O – Rangmaiha
S/O – Rabindra
W/O – Sahindra
S/O – Budhu
W/O – Naradmani
S/O – Thumsarai
S/O – Rabindra
S/O – Surendra
S/O – Naradmani
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Samgma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanata Chow. Paara
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanata Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Par
Kanata Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Kanata Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Radha Reang Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chwow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
69
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
Bishwaram Reang
Bhagyarai Reang
Ranjit Debbarma
Dilip Sangma
Nitanjay Reang
Pabiram Reang
Uttam Kr. Tripura
Subodh Debbarma
Firogh Sangma
Bimal Mohan Tripura
Bundirung Reang
Charendra Reang
Rabindra Debbarma
Anush Marak
Manikjay Reang
Gopadebi Chakma
Dilip Kr. Debbarma
Ramcharan Sangma
Pramish Sangma
Jitendra Reang
Sureshmani Chakma
Ashim Sangma
Dinesh Sangma
Tamaljay Reang
Ilamjay Reang
Kshetra Mn. Debbarma
Bijuli Sangma
Niranjan Reang
Diliram Reang
Firoj Sangma
Martin Sangma
Rangmaiha Reang
Jitendra Chakma
Sijay Reang
Rajendra Debbarma
Radhika Sangma
Ishwan Ch. Chakma
Nitarung Reang
Prajapati Debbarma
Getish Sangma
Kshiroda Reang
Labaram Reang
Kumanta Debbarma
Bina Sangma
Swapan Debbarma
Rajesh Debbarma
Tamesh Sangma
Dhanachandra Reang
Brajalal Debbarma
Prabhati Sko
Manijay Reang
Manoranjan Debbarma
Arati Sangma
Bijayrai Reang
Manindra marak
Amila Sangma
Kalenjay Reang
Chidul Debbarma
S/O – Rangamaiha
S/O – Muktiram
S/O – Rabindra
S/O – Taren
S/O – Gobinda
S/O – Raibahadur
S/O – Purna kamal
S/O – Rabindra
S/O – Paresh
S/O – Lal Mn.
W/O – Jitendra
S/O – Maheshwar
S/O – Bishusingha
S/O – Harendra
S/O – Surendra
W/O – Dilip
S/O – Rabiya
S/O – Arun
S/O – Panindra
S/O – Mahindra
S/O – Arun Mn.
S/O – Rasendra
S/O – Chakum
S/O – Bicharai
S/O – Laxmiprasad
S/O – Sudhanya
W/O – Swapan
S/O – Meliram
S/O – Kandaram
S/O – Pranesh
S/O –Dwinendra
S/O – Aulirai
S/O – Darmo
S/O – Dahan Ch.
S/O – Biching
W/O – Lipson
S/O – Jalendra
W/O – Dhananjay
W/O – Shambhu
S/O – Japendra
S/O – Tuliram
S/O – Sadhuram
S/O – Raj Kr.
W/O – Filendra
S/O – Majendra
S/O – Raj Kr.
S/O – Prabir
S/O – Jambahadur
S/O – Raj Kr.
W/O – Lokesh
S/O – Hamflaiha
S/O – Halendra
W/O – Sidhir
S/O – Pratuilya
S/O – Sudhanya
W/o – Diresh
S/O – Hamflaiha
S/O – Prasana
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Damodar Para
Damodar Pra
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi sangma Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chwow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Damodar Para
Kanta Chow.
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
70
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
Panendra Sangma
Shashiram Reang
Paresh Saangma
Arup Sangma
Banijay Reang
Rajen Sangma
Bilin Sangma
Dhancharai Reang
Tipen Marak
Japen Sangma
Bicharai Reang
Rana Marak
Rose Sangma
Chairamjay Reang
Natendra marak
Nirman Sangma
Saibaram Reang
Pabitra Sangma
Dhanchandra Debbarma
Alesh Marak
Nihar Debbarma
Padma Marak
Jaybangrai Reang
Dinesh Marak
Rapendra Reang
Sailesh Marak
Kharendra Reang
Prakash Marak
Muktaram Reang
Pradip Marak
Durjudhan Reang
Namila Marak
Dharmajay Reang
Suresh Marak
Balaram Reang
Kamala Marak
Biparam Reang
Pradesh Marak
Gainendra Marak
Kabindra Marak
Rana Marak
Siddhartha Debbarma
Dilu Marak
Kartik Marak
Suresh Marak
Dhaniram Marak
Nayami Marak
Binay Marak
Aten Marak
Namila marak
Utpal Sangma
Dilip Marak
Rupa marak
Apali Marak
Swapan Marak
Paihati Marak
Sachindra Marak
Diroy Marak
S/O – Nirod
S/O – Abhiram
S/O – Jahar
S/O – Mati
S/O – Prahallad
S/O – Binod
S/O – Abar
S/O – Hamflaiha
S/O – Janendra
S/O –Abar
S/O – Gunadhar
S/O – Manju
W/O – Dihendra
S/O – Tarsarai
S/O – Jipendra
S/O – Nihar
S/O – Bishwaram
S/O – Sanendra
S/O – Kshetra Mn.
S/O – Lal Mn.
S/O – Kshetra Mn.
S/O – Ronesh
S/O – Debarai
S/O – Prakash
S/O – Bir Mn.
S/O – Prakash
S/O – Mahindra
S/O – Ranesh
S/O – Kuharam
S/O – Natendra
S/O – Khetarai
W/O – Natendra
S/O – Bhanuram
S/O – Mohan
S/O – Bir Mn.
W/O – Biplab
S/O – Chediram
S/O – Gainendra
S/O – Nayan
S/O – Dashindra
S/O – Shashindra
S/O – Shambhuram
S/O – Dashin Ch.
S/O – Ajendra
S/O – Ramesh
S/O – Shabdaram
W/O – Haru
S/O – matin
S/O – Ajindra
W/O – Ajindra
S/O – Raman
S/O – Baikunta
S/O – Hauru
W/O – Prabal
S/O – Babulal
W/O – Chaitendra
S/O – Mangal
S/O – Sachindra
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow.Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
71
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
Supriya Sangma
Mission Marak
Senendra Sangma
Ketu Marak
Mangati Debbarma
Sukumar Debbarma
Tarai Marak
Kartik Marak
Aleya Sangma
Rajen Kunda
Mana marak
Ajendra Marak
Raj Kr. Debbarma
Bishwajit Marak
Sripad Sabar
Abhirat Tripura
Tharpati Tripura
Lebajoy Reang
Kaminimohan Tripura
Uttaramohan Tripura
Basanti Tripura
Anandaswari Tripura
Rastababu Tripura
Samburam Debbarma
Kakula Reang
Sambucharan Debbarma
Swarnajoy Reang
Srimati Debbarma
Jatindra Reng
Ramani Reang
Laxmansing Tripura
Jitendra Reang
Falindra Tripura
Niramohan Tripura
Nedachand TRipura
Santosh Marak
Kunchimohan Tripura
Rashitlaxmi Tripura
Chitta Debbarma
Thaikumar Tripura
Madi Debbarma
Chaitralaxmi Debbarma
Jugamani Reang
Hakuraisa Tripura
Rabimala Debbarma
Mangal Laxmi Debbarma
Sesarai Reang
Sitaranjan Debbarma
Jibansundar Tripura
Biswajit Marak
Ananda Debbarma
Diraj ch.Reang
Manikya Reang
Sarakanya Debbarma
Singsama Tripura
W/O – Sachi Mn.
S/O – Adision
S/O – Majendra
S/O – Surendra
W/O – Krishna
S/O – Satyaram
W/O – Charai Ch.
S/O – Naren
W/O – Lura
S/O – Birendra
W/O – Rathin
S/O – Jiban
S/O – Laxmising
S/O – Janai
S/O – Manoranjan
S/O:-Jogesh ch,
S/O:-Shyamal
S/O:-Subhachandra
S/O:-Kusharai
S/O:-Birchandra
W/O:-Birendra
S/O:-Surendra
S/O:-Laxmikanta
S/O:-Bhupendra
S/O:-Sanjit
S/O:-Rajpada
S/O:-Jirakrishna
W/O:-Amrita
S/O:-Malay
S/O:-Chanadramohan
S/O:-Nanimohan
S/O:-Damohan
S/O:-Abilash
S/O:-Gopan
S/O:-Kangalia
S/O:-Sachimani
S/O:-Rajendra
W/O:-Rajpada
S/O:-Niranjan
S/O:-Shanti Kr.
S/O- Kamini
W/O- Haricharan
S/O- Bana Darlong
S/O- Daita Ram
W/O- Rajendra
W/O- Sanatan
S/O- Manindra
S/O- Gana Charan
S/O- Thuama
S/O- Muja Rai
S/O- Shib Charan
S/O- Huna
S/O- Jugendra
S/O- Ranando
S/O- Soikanga
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow.Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Shashi Sangma Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.C.
-
-
288.
Chandiram Reang
289.
Rajendra Debbarma
290.
Mujrati Reang
291.
Khagendra REang
292.
Sukuchandra Debbarma
293.
Samanchandra Reang
294.
Pushiram Reang
295.
Balendra Reang
296.
Rabi Debbarma
297.
Ramdusha Reang
LALCHERRA V.P.
1.
Kusum Debbarma
2.
Rupayan Chakma
3.
Makamjay Reang
4.
Jyotiahm Chakma
5.
Bishwalaxmi Debbarma
6.
Nuachasn Chakma
7.
Sandhyalaxmi Debbarma
8.
Falguni Debbarma
9.
Rabendra Chakma
10.
Mangal Debbarma
11.
Swapan Kanti Chakma
12.
Kiranbati Reang
13.
Gobinda Chakma
14.
Budhuray Debaerma
15.
Premmal Debbarma
16.
Chitta Rn Debbarma
17.
Mangallaxmi Debbarma
18.
Bajiram Chakma
19.
Ajchandra Chakma
20.
Gopal Debbarma
21.
Chaitanya Reang
22.
Umacharan Chakma
23.
Bishnupati Reang
24.
Indrajit Chakma
25.
Anjali Reang
26.
Kumari Debbarma
27.
Rajen Debbarma
28.
Dayal Chakma
29.
Shakhisona Chakma
30.
Renu Debbarma
31.
Pitanjay Reang
32.
Indrajit Chakma
33.
Matiram Reang
34.
Maniraj Chakma
35.
Bhagyapati Debbarma
36.
Binayrani Debbarma
37.
Ranjit Debbarma
38.
Sumitra Chakma
39.
Sonaram Reang
40.
Kanyaram Reang
41.
Surendra Reang
42.
Nilkamal Chakma
43.
Arun Debbarma
44.
Shambhuram Debbarma
45.
Suku Ch. Debbarma
72
S/O- Debandra
S/O- Pubshar
S/O- Babalook
S/O- Thakur Chand
S/O- Mangal
S/O- Thangliana
S/O- Ranandra
S/O- Lal Mohan
S/O- Ningthubabu
S/O- Babul
S/O – Jay Kr.
S/O – Dibakar
S/O – Surajay
S/O – Kripendra lala
W/O – Mani Ch.
S/O – Maharaj
W/O – Shambhu
W/O – Kshetra Mn.
S/O – Agunjay
S/O – Budhu Ch.
S/O – Singharaj
W/O – Kangsaray
S/O – Maharaj
S/O – Sonacharan
S/O – Arjun
S/O – Sukuram
W/O – Girendra
S/O – Purna Ch.
S/O – kKripya Mn.
S/O – Mangal
S/O – Pitanjay
S/O – Gobinda
W/O – Panchajay
S/O – Kalamukha
W/O – Dekharai
W/O – Budhi Ch.
S/O – Sonadhan
S/O – Mangaldhan
W/O – Gunadhar
S/O – Chintaharan
S/O – Falgunjay
S/O – Brahma
S/O – Bangsida
S/O – Bishambar
W/O – Bijay
W/O – Pramod
S/O – Malidhar
W/O – Satish Ch.
S/O – Ramjiban
S/O – hari Mn.
S/O – Bhadrai
S/O – manoranjan
S/O – Bahadur
S/O – Barai
S/O – Samprai
Damodar Para
Kanta Chow.Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow. Para
Damodar Para
Kanta Chow Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
Fanguram Para
-DoHari Mn. Para
Hemanta Para
BLK Para
Petua Para
Krishnakanata Para
-DoFanguram Para
Hemantta Dewan Para
BLK Para
Hari Mn. Para
Petua Para
Krishnakanta Para
-DoBirendra Para
-DoFanguram Para
Hemanta Dewan Para
-DoBidyajay Para
BLK Para
Hari Mn. Para
Petua Para
Krishnakanta Para
-Do-DoFanguram para
Hemanta Dewan para
-DoBidyajay Para
BLK Para
Hari M, Para
Petua Para
-DoBirendra Para
-DoHemanta Dewan Para
Hari Mn. Para
Hari mn. Para
Bidyajay Para
Petua Para
Krishnakanta Para
-DoBirendra Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
73
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
Mangal Debbarma
Dharen Debbarma
Guri Ch. Chakma
Amaranjan Chakma
Budhurai Debbarma
Atiram Reang
Ramsadhu Reang
Fulkamal Chakma
Ashinlaxmi Debbarma
Sutali Debbarma
Lilabati Debbarma
Rabindra Debbarma
Dayaram Chakma
Biajymala Chakma
Kalinjay Dewan
Jamenjay Reang
Mithun Reang
Jayarung Reang
Prabharam chakma
Shambhulaxmi Debbarma
Sukumar Debarma
Rabi Kr. Debbarma
Padma Debbarma
Budhu Mn. Debbarma
Raj Kr. Debbarma
Lal Ch. Chakma
Kalekya Chakma
Chandrashekhar
Prabhat Chakma
Pramod Chakma
Buddhiram Debbarma
Beng Kr. Reang
Jestaram Reang
Jiten Debbarma
Raj Kr. Debbarma
Labha Debbarma
Dhwaniram Debbarma
Subal Debbarma
Mohini Debbarma
Satrughan Debbarma
Premaranjan Chakma
Kartik Debbarma
Kupyadhan Chakma
Satyabikash chakma
Shubharani Debbarma
Sabidhan Chakma
Nihar Bindu Chakma
Kaubang Reang
Durbajay Reang
Lalit Kr. Chakma
Sandhyarani Debbarma
Debabrata Debbarma
Puniram Debbarma
Mangalaxmi Debbarma
Sukini Debbarma
Mangalaxmi Debbarma
Sakshikanta Chakma
Mangaldhan Chakma
S/O – Renu
S/O – Sonadhan
S/O – Purna Ch.
S/O – Ajay
S/O – Surendra
S/O – Bangsida
S/O – Gahan Ch.
S/O – Manoranjan
W/O – Nityabashi
W/O – Nath
W/O – Bahadur
S/O – Chandra Kr.
S/O – Hadiye
W/O – Tatya
S/O – Labha
S/O – Arjun
S/O – Bhagyaram
W/O – Kalyaaram
S/O – Prahallad
W/O – Kantamani
S/O – Rabichandra
S/O – Punkhirai
S/O – Sampray
S/O – Sukuram
S/O – Sudhan
S/O – Pruna Ch.
S/O – Andhajay
S/O – Dibakar
S/O – Prahar Ch.
S/O – Kalendra
S/O – Suku Ch.
S/O – Landamani
S/O – Kangsaram
S/O – Ruhichandra
S/O – Bhim Ch.
S/O – Jestaram
S/O – Mangal
S/O – Bishu
W/O – Nakurai
S/O – Jagat
S/O – Dhanakya
S/O – Mahendra
S/O – Giridas
S/O – Sachindra
W/O – Naran
S/O – Shyama
S/O – Hriday
S/O – Bangshida
S/O – Chakmadhan
S/O – Sharat
W/O – Bidyut
S/O – Binay
S/O – Lal Mn.
W/O – Kalu
W/O – Nagendra
W/O – Suresh
S/O – Inrajit
S/O – Fanguram
-Do-DoFanguram Para
Hemanta Dewan Para
-DoHari Mn. Para
-DoPetua Para
Krishnakanta Para
-DoBirendra Para
-DoFanguram Para
Hemanta Dewan Para
-DoHari Mn. Para
-DoBidyajay Para
Petua Para
Krishna Kanta para
-Do-DoBirendra Para
-Do-DoFanguram Para
-DoHemanta Dewan Para
-Do-DoBLK Para
Bidyajay Para
Hari Mn. Para
Kirishnakanta Para
-Do-DoBirendra Para
-Do-Do-DoFanguram Para
-DoHemanta Dewan Para
-Do-Do-Do-DoHari Mn. Para
Bidyajay Para
Petua Para
Krishnakanta Para
-Do-Do-Do-Do-DoFanguram Para
-Do-
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
74
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
Chintadebi Chakma
Bidhumangal dewan
Sandhyasukh Chakma
Rabi Debbarma
Gauranga Reang
Sandhiram Debbarma
Jaybangha Reang
Indrajit Chakma
Mangal Debbarma
Rabi Ch. Debbarma
Shambhu Debbarma
Sukumar Debbarma
Fulkumari Debbarma
Mang Kr. Debbarma
Premachandra Chakma
Nilkamal Chakma
Manekdhar Dewan
Hriday Mn. Chakma
Kishor Debbarma
Parashuram Debbarma
Manglya Debbarma
Krishnajay Reang
Juddhyaram Reang
Ramani kanta Chakma
Lal Mn. Chakma
Sunil Debbarma
Sutesh Debbarma
Sujit Debbarma
Budhulaxmi Debbarma
Bishwapati Debbarma
Shanty Kamal Chakma
Tarangalata Chakma
Chikanbi Chakma
Pradip Chakma
Singhanath Chakma
Budhu Ch. Debbarma
Tarunjay Reang
Ubaram Reang
Baikunta Chakma
Kala Chakma
Surjya Kr. Debbarma
Ranu Debbarma
Dukhyamani Debbarma
Mahamaya Debbarma
Kshirod Debbarma
Rabi Debarma
Chittamani Chakma
Litunga Chakma
Jagadish Chakma
Dhananjay Dewan
W/O – Sadhan
S/O – Dharmasukh
S/O – Shubhamangal
S/O – Budhu Ch.
S/O – Gunaram
S/O – Manichandra
S/O – Bidyajay
S/O – Kalamukha
S/O – Jestaram
S/O – Punkhirai
S/O – Rajaram
S/O – Nagendra
W/O – Suned
S/O –Mukunda
S/O – Purnajay
S/O – Purnalal
S/O – Kalenjay
S/O – Shachindra
S/O – Kusha Ch.
S/O – Budhrai
S/O – Prahar
S/O – Maktajay
S/O – Sabharam
S/O – Jaychandra
S/O – Raj Mn.
S/O – Radhacharan
S/O – Nagarbashi
S/O – Suku Ch.
W/O – Bishu Kr.
W/O – Mangalya
S/O – Purnalal
W/O – Dinamani
W/O – Bidyadhar
S/O – Chikana
S/O – Dagkala
S/O – Mukunda
S/O – Rupachandra
S/O – Nibedan
S/O – Jasna Mn.
S/O – Nuaram
S/O – Sukuchandra
S/O – Bahadur
S/O – Rai Mn.
W/O – Bishu Kr.
S/O – Ram Kr.
S/O – Sukuram
S/O – Mahendra
S/O – Paranya
S/O – Rupa Kr.
S/O – Birendralal
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
Nepal Debarma
Shibcharan Debbarma
Kirishna Debbarma
Gopal Chakma
Sabairam Reang
Pritimay Chakma
Jitendra Chakma
S/O – Mangal
S/O – Mangal
S/O – Baidya
S/O – Nandalal
S/O – Gangacharan
S/O – Nandalal
S/O – Jyoti Mn.
Hemanta Dewan Para
-Do-Do-DoHari Mn. Para
-DoBidyajay Para
Petua Para
Krishnakanta Para
-DoBirendra Para
-Do-Do-DoFanguram Para
-DoHemanta Dewan Para
-Do-Do-DoHari Mn. Para
-DoBidyajay Para
Petua Para
-DoKrishnakanta Para
-Do-DoBirendra Para
-DoFanguram Para
-DoHemanta Dewan Para
-Do-Do-DoHari Mn. Para
-DoPetua Para
-DoKrishnakanta Para
-Do-DoBirendra Para
-Do-DoFanguram Para
-Do-DoHemanata Dewang
Para
Hemanta Dewan Para
-Do-DoAhari Mn. Para
-Do-DoPetua Para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
75
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
Surapati Chakma
Karmacharan Chakma
Mangallaxmi Debbarma
Biramani Debbarma
Ratiraman Debbarma
Apu Debbarma
Sukuram Debbarma
Shambhu Debbarma
Nagendra Debbarma
Birbahan Chakma
Durgaranjan Chakma
Shanty chakma
Shantibala Chakma
Man Mohan Debbarma
Buddhananidi Chakma
Chitrajit Dewan
Hiranmay Chakma
Surendra Debbarma
Sunadhar Reang
Bishwalaxmi Debbarma
Ganagajay Reang
Satyaram Debbarma
Malen Debbarma
Shibcharan Chakma
Ananda Kr. Chakma
Madhu h. Chakma
Suddhadhan Chakma
Rabindra Debbarma
Ranjit Debbarnma
Hemanta Debarma
Rattan Debbarma
Kartikray Debbarma
Munichandra
Ramchandra
Kamal Chakma
Shanty Rn Chakma
Satya Kamal Chakma
Jyotishmay Chakma
Bidhan Ch. Chakma
Laxmimani Chakma
Shantimay Chakma
Bakulrani Chakma
Jyotsnamay Dewan
Anilmay Dewan
Abajit Chakma
Balo Debbarma
Kshumacharan Reang
Subhalal Chakma
Kangsaram Reang
Mahendra Reang
Shantyjiban Cghakma
Arboya Chakma
Jugendra Chakma
Panchajay Chakma
Mangal Debbarma
Surjya Kr. Debarma
Bijay Debbarma
Puniram Debbarma
W/O – Jyoti Mn.
S/O – Ladu
W/O – Mani Kr.
S/O – Dusshashan
S/O – jay Kr.
S/O – Sukumar
S/O – Jagat
S/O – Kartik
S/O – Sonadhan
S/O – Manchan
S/O – Bangalyu
S/O – Bangalyu
W/O – Shatish Ch.
S/O – Chandramani
S/O – Maharchandra
S/O – Labha
S/O – Shashindra
S/O – Shankar
S/O – Chandraray
W/O – Biddhi Mn.
S/O – Hari Mn.
S/O – Suku Ch.
S/O – Surendra
S/O – Madhu Ch.
S/O – Suresh
S/O – Gadaram
S/O – Badangya
S/O – Balendra
S/O – Punkhiray
S/O – Nabin
S/O – Haricharan
S/O – Nagendra
S/O – mangal
S/O – Shambhu
S/O – Manekya
S/O – Jay Kr.
S/O – Jay Kr.
S/O – Prabhat
S/O – Bidyadhar
S/O – Chandra Mn.
S/O – Chandra Mn.
W/O – Rabi
S/O – Nripendralal
S/O – Nripendralal
S/O – Birajmani
S/O – Chandradhan
S/O – Ramkeshab
S/O – Niranjan
S/O – Bijay
S/O – Ramjibaan
S/O – Panchajay
S/O – Jarmani
S/O – Panchajay
S/O – Surendra
S/O – Punkhirai
S/O – Sukuchandra
S/O – Ruhichandra
S/O – Paricharan
-Do-DoKrishnakanta Para
-Do-DoBirendra Para
-Do-Do-DoFanguram ara
-Do-DoHemanta Dewan Para
-Do-Do-Do-Do-DoHari Mn. Para
-Do-DoBLK Para
-DoPetua Para
-Do-Do-DoKrishnakanta Para
-Do-DoBirendra Para
-Do-Do-DoFanguram Para
-Do-DoHemanta Dewan Para
-Do-Do-Do-Do-Do-Do-Do-DoHari Mn. Para
-Do-Do-DoPetua Para
-Do-Do-DoKrishnakanta Para
-Do-Do-Do-
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
76
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
Biraj Debbarma
Nihar Debbarma
Swarnamala Debbarma
Pradip Debbarma
Takkhirai Debbarma
Suresh Debbarma
Rabi Debbarma
Singi Chakma
Sushiban Chakma
Prabhat Chakma
Galendra Chakma
Ratan Debbarma
Sahadeb Dewan
Kalabi Chakma
Ananga Chakma
Ranjit Chakma
Bishwajit Chakma
Nakul Chakma
Pratikami Chakma
Ramkanai Debbarma
Dhananjay Reang
Jitendra Reang
Mukunda Reang
Putrajay Reang
Dinanath Chakma
Sabha Kr. Chakma
Sunil Debbarma
Renubala Debbarma
Pradip Debbarma
Swapan Debbarma
Balendra Debbarma
Raju Debbarma
Budhurai Debbarma
Rian Debbarma
Budhulaxmi Debbarma
Buddhiram Debbarma
Sarmita Chakma
Nandarani Chakma
Manolata Chakma
Mili chakma
Pushpamala Chakma
Sachindra Chakma
Jalanta Kr. Chakma
Jubanashka Chakma
Ratna Kishor chakma
Sonamani Chakma
Ajit Reang
Ramendra Reang
Ramjiban Reang
Chakberai Reang
Ishwarcharan Reang
Asharai Debbarma
Madhab Debbarma
Laxman Debbarma
Sandhyarani Debbarma
Gobinda Debbarma
Budhucharan Debbarma
Bhadray Debbarma
S/O – Ruhichandra
S/O – Birchandra
W/O – Kalyan
S/O – Chandradhan
S/O – Padma
S/O – Kalyan
S/O – Subodh
S/O – Sushen
S/O –Manoranjan
S/O – Ananta
S/O – Purnalal
S/O – Chandramani
S/O – Birendralal
W/O – Rupayan
S/O – Sabhachitta
S/O – Birajmani
S/O – Birajmani
S/O – Sabharanjan
S/O – Jugyasen
S/O – Balo
S/O – Heramba
S/O – Jagat
S/O – Ramkeshab
S/O – Tirtharam
S/O – Kumod
S/O – Sadhu Ch.
S/O – Biraj
W/O – Balai
S/O – Prafulla
S/O – Biraj
S/O – Surendra
S/O – Subodh
S/O – Dhananjay
W/O – manmohan
W/O – Sampray
S/O – Sampray
W/O – Surjya Rn.
W/O – Bishwachandra
W/O – Dhanya
W/O – Ruhini
W/O – Surajit
S/O – Mangal
S/O – Rangacha
S/O – Dhakkala
S/O – Jugendra
S/O – Manoranjan
S/O – Bangshida
S/O – Ramkeshab
S/O – Debaprashad
S/O – Ramjiban
S/O – Ramkeshab
S/O – Shambhu
S/O – Krishna
S/O – Sharat
W/O – Tarani
S/O – Dhirendra
S/O – Meghanad
S/O – Bishu Kr.
-DoBirendra Para
-Do-Do-Do-Do-DoFanguram Para
-Do-Do-DoHemanta Dewan Para
-Do-Do-Do-Do-Do-Do-Do-DoHari Mn. Para
-Do-Do-Do-DoPetua Para
Krishnakanta Para
-Do-Do-Do-DoBirendra Para
-Do-Do-Do-DoFanguram Para
-Do-Do-Do-DoHemanta Dewan Para
-DoHemanta Dewan Para
-Do-DoHari Mn. Para
-Do-Do-Do-DoKrishnakanta Para
-Do-Do-DoBirendra Para
-Do-Do-
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
77
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
Dindaayal Debbarma
Shibakanta Debbarma
Manochandra Chakma
Anadi Chakma
Supriya Chakma
Priya Rn Chakma
Suresh Ch. Chakma
Tarulata Chakma
Maniklal Chakma
Gul Mn. chakma
Bichitra Debbarma
Niranjan Debbarma
Usharani Debbarma
Akhil Debbarma
Hiralal Chakma
Prabhat Chakma
Chitta Rn chakma
Binanjay Reang
Herambha Reang
Prabhat Ch. Chakma
Birasen Chakma
Badichandra Chakma
Bhanye Chakma
Hanuchandra Chakma
Surjaymani Debbarma
Bishnupriya Debbarma
Manchandra Chakma
Bipin Reang
Kartik Debbarma
Manku Debbarma
Sandhyaram Debbarma
Krishna Kr. Chakma
Samodatta Chakma
Dasharath Debbarma
Sukudeb Debbarma
Sahadeb Debbarma
Brajendra Reang
Shyamlal Chakma
Mohanlal Debnath
Chikanya Chakma
Paran Kr.Chakma
Nishiranjan Chakma
Birajmani Chakma
Ratnasen Chakma
Jibana Chakma
Durgadebi Chakma
Hridaybala Chakma
Dasharath Reang
Nabindra Reang
Muktakishore Chakma
Tukkhumani Chakma
Upendra Chakma
Supratim Chakma
Indumala Chakma
Shankarbijoy Chakma
Bhusan Chakma
Bishaketu Chakma
Pancharatan Chakma
S/O – Kalyan
S/O – Mukunda
S/O – Dhanyu
S/O – Dashamani
S/O – Suresh Ch.
S/O – Jay Kr.
S/O – Man Mn.
W/O – Gunendra
S/O – Manoranjan
S/O – Chanamani
S/O – Rammadhu
S/O – Bhuban
W/O – Chandra Kr.
S/O – Rammadhu
S/O – Prabhat
S/O – Jugendra
S/O – Prabhat Ch.
S/O – Ghanaram
S/O – Bishnudas
S/O – Chikana
S/O – Baksa
S/O – Dhanye
S/O – Purnajay
S/O – Purnajay
S/O – Bishurai
W/O – Bishirai
S/O – Dharmacharan
S/O – Ram Kr.
S/O – Buddhichandra
S/O – Buddhichandra
S/O – Surendra
S/O – Pran Mn.
S/O – Manoranjan
S/O – Budhurai
S/O – Kamini
S/O – Kamini
S/O – Mahendra
S/O – Chandrakanta
S/O – Nimai
S/O – Budharam
S/O – Deba Kr.
S/O – Nayanmani
S/O – Soba Rn.
S/O – Ruhidas
S/O – Priya Rn.
W/O – Jugeshwar
W/O – Indur Kr.
S/O – Pahar Ch.
S/O – Bijay Karbari
S/O – Sarat Kr.
S/O – Arenat
S/O – Paranya
S/O – Buddhachandra
W/O – Badra Mn.
S/O – Jerbu
S/O – Jatramani
S/O – Paranya
S/O – Katirai
-Do-DoFanguram Para
-Do-Do-Do–Do-Do-Do-Do-Do-Do-Do-DoHari Mn. Para
-Do-Do-Do-Do-DoFanguram Para
-Do-Do-Do-Do-Do-Do-DoHemanta Dewan ara
-Do-Do-Do-DoBLK Para
-Do-DoHari Mn. Para
BLK Para
Hari Mn. Para
Krishnakanta Para
-Do-Do-DoBirendra Para
-Do-Do-Do-DoFanguram Para
-Do-Do-Do–Do-Do-Do-Do-Do-Do-
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
others
-
78
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Buddha ch.Chakma
Abiram Reang
Samtamjoy Chakma
Bahulya Chakma
Chikanya Chakma
Bimal Chakma
Sobhananda Chakma
Rabidhan Chakma
Baitya Chakma
Bhadrasen Chakma
Alanga Chakma
Sucharu Chakma
Khayarai Reang
Indrabhusan Chakma
Karatijoy Chakma
Rajenmdra Chakma
Arunbikash Chakma
Rahuldeb Chakma
Lalbihari Chakma
Laxmimani Chakma
Dharmaraj Chakma
Dhanabi Chakma
Bhadrabati Reng
Karjabati Reang
Dhanirai Reang
Amarjoy Chakma
Karatichakma
Natunjoy Chakma
Milan Chakma
Rangabichha Chakma
Krishnadhan Chakma
DALUCHERRA V.P.
Baja Mn. Chakma
Kamini Kr. Chakma
Sovamani Chakma
Kantasya Chakma
Kalaudha Chakma
Rajsindhu Chakma
Nilabaran Chakma
Mangalraj Chakma
Kangsabati Reang
Kaladhan Chakma
Gashiram Reang
Radhamohan Chakma
Shukracharjya Chakma
Bijoy Chakma
Suresh Chakma
Mulaswar Chakma
Premaranjan Chakma
Maratimala Chakma
Janardhan Chakma
Harida Reang
Mujarai Reang
Patalla Chakma
Bindu Kr.Chakma
Debaranjan Chakma
Tilottama Chakma
Sukhi Chakma
S/O – Indra Kr.
S/O – Bijay
S/O – Rangauda
S/O – Manikya
S/O –Chandra Kr.
S/O –Turamohan
S/O:-Turamohan
S/O –Rajmohan
S/O –Trikha
S/O –Ratanjoy
S/O:-Kailya
S/O –Sonadhan
S/O –Kriparanjan
S/O:-Hari Kr.
S/O –Dalsing
S/O –Annabihari
S/O –Gajendra
S/O –Deba Kr,.
S/O –Ramchandra
W/O –Trikha
S/O –Purna Kr.
W/O –Nandigopal
W/O –Kriparanjan
W/O –Sangamani
S/O –Buddhakingkar
S/O –Sudhan
S/O –Laxmiprasad
S/O –Lalbahadur
S/O –Adhanrai
S/O –Mahar ch.
S/O –Gira
-Do-DoHari Mn. Para
-Do-DoKrishnakanta Para
-Do-Do-DoBirendra Para
-Do-Do-Do-DoFanguram Para
-Do-Do-Do–Do-Do-Do-Do-Do-Do-Do-DoHari Mn. Para
-Do-DoHari Mn. Para
-Do-
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S/O – Pahar Ch.
S/O – Bijay Karbari
S/O – Sarat Kr.
S/O – Arenat
S/O – Paranya
S/O – Buddhachandra
S/O – Badra Mn.
S/O – Jerbu
W/O – Jatramani
S/O – Paranya
S/O – Katirai
S/O – Indra Kr.
S/O – Bijay
S/O – Rangauda
S/O – Manikya
S/O –Chandra Kr.
S/O –Turamohan
D/O:-Turamohan
S/O –Rajmohan
S/O –Trikha
S/O –Ratanjoy
W/O:-Kailya
S/O –Sonadhan
S/O –Kriparanjan
W/O:-Hari Kr.
S/O –Dalsing
Apanbali Para
Nila Ch. Para
Akshayamoni Chakma
-DoApanbali Para
Kakrumcherra
Nila Ch. Para
-DoDhanyaram Para
Durbajay Para
Bajarai Para
Akshayamoni Para
-Do-doApanbali
Kakrumcherra
Nilachandra
-doDurbajoy para
Dhanyaram
Bajarai
Akshaymani
-doKakrumcherra
-doNilachandra
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
-
-
79
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Hurchandra Chakma
Adhindra Chakma
Bhagatya Chakma
Thandarai Reang
Merjaram Reang
Sulu Chakma
Julu Chakma
Rabiranjan Chakma
Subahu Chakma
Prabirranjan Chakma
Narendra Chakma
Purnajoy Chakma
Daharam Reang
Barmuhaya Reang
Mano Kr.Chakma
Gunadip Chakma
Nirmal Chakma
Dayaranjan Chakma
Sukhamay Chakma
Sonarbarna Chakma
Rajmukhi Chakma
Chikanbujya Chakma
Ratanjoy Reang
Garmenta Reang
Mankumari Chakma
Chikanya Chakma
Paran Kr.Chakma
Nishiranjan Chakma
Birajmani Chakma
Ratnasen Chakma
Jibana Chakma
Durgadebi Chakma
Hridaybala Chakma
Dasharath Reang
Nabindra Reang
Muktakishore Chakma
Tukkhumani Chakma
Upendra Chakma
Supratim Chakma
Indumala Chakma
Shankarbijoy Chakma
Bhusan Chakma
Bishaketu Chakma
Pancharatan Chakma
Buddha ch.Chakma
Abiram Reang
Samtamjoy Chakma
Bahulya Chakma
Chikanya Chakma
Bimal Chakma
Sobhananda Chakma
Rabidhan Chakma
Baitya Chakma
Bhadrasen Chakma
Alanga Chakma
Sucharu Chakma
Khayarai Reang
Indrabhusan Chakma
S/O –Annabihari
S/O –Gajendra
S/O –Deba Kr,.
S/O –Ramchandra
S/O –Trikha
S/O –Purna Kr.
S/O –Nandigopal
S/O –Kriparanjan
S/O –Sangamani
S/O –Buddhakingkar
S/O –Sudhan
S/O –Laxmiprasad
S/O –Lalbahadur
S/O –Adhanrai
S/O –Mahar ch.
S/O –Gira
S/O –Ramani ranjan
S/O –Bibishan
S/O –Ramchandra
S/O –Bhadramohan
W/O:-Jatiban
S/O –Rajmohan
S/O –Ramchandra
S/O –Thangarai
W/O:-Kailya
S/O –Huranath
S/O –Hangshamani
S/O –Kriparanjan
S/O –Bharat
S/O –Halaram
S/O –Shashibhusan
W/O:-Mangaldhan
W/O:-Jamini
S/O –Basanta
S/O –Gayajoy
S/O –Prabhat
S/O –Khadaya
S/O –Baksha
S/O –Satyaranjan
W/O:-Jnanaranjan
S/O –Laxman
S/O –Shashibhusan
S/O –Pusrnabali
S/O –Birasen
S/O –Raymohan
S/O –Muktirai
S/O –Arbo
S/O –Arebo
S/O –Satyamani
S/O –Buddharanjan
S/O –Chandralochan
S/O –Brammanya
S/O –Rupa
S/O –Nishi Kr.
S/O –Sushanta
S/O –Chituyai
S/O –Abhiram
S/O –Kamalakishore
-doApannbali
Dubajoy
Dhanyaram
-doAkshaymani
-doKakrumcherra
Apanbali
Nil ach.
-doDurbajoy
-doBajarai para
Akshaymani
-doKakrumcherra
-doApanballi
Nila Ch.
Nil ach.
Durbajoy
Dhanyaram
Bajarai
Akshaymani
-do-doKakrumcherra
Apanbali
Nilachandra
-do-doDurbajoy
Dhanyaram
Bajarai
Akshaymani
-do-doKakrumcherra
-doApanbali
Nila Ch.
-do-sdoDurbajoy
Dhanyaram
Akshaymani
-do-doKakrumcherra
-doApanbali
Nil ach.
-do-doDurbajoy
Dhanyaram
Akshaymani
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
80
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
Karatijoy Chakma
Rajenmdra Chakma
Arunbikash Chakma
Rahuldeb Chakma
Lalbihari Chakma
Lfaxmimani Chakma
Dharmaraj Chakma
Dhanabi Chakma
Bhadrabati Reng
Karjabati Reang
Dhanirai Reang
Amarjoy Chakma
Karatichakma
Natunjoy Chakma
Milan Chakma
Rangabichha Chakma
Krishnadhan Chakma
Shantibikash Chakma
Dayamay Chakma
Kalparanjan Chakma
Miting Kr.Chakma
Nabadwip Ch,Chakma
Ananta Reang
Kantarai Reang
Beibaha Reang
Chairman Reang
Prayaranjan Chakma
Muktakishore Chakma
Surjakishore Chakma
Uttam Kr.Chakma
Shantimay Chakma
Sushil Chakma
Indra Shachi Chakma
Kinaram Chakma
Dharmasuk Chakma
Chayaha Reang
Kaishyaram Reang
Muhaiya Reang
Mahindra Reang
Rejamani Reang
Ganarung Reang
Anguram Chakma
Hangya Chakma
Anangmani Chakma
Bidyaban Chakma
Mangaljoy Chakma
Arjun Kr,Chakma
Kinaram Chakma
Padmaranjan Chakma
Anandabikash Chakma
Chibachukya Chakma
Pradip Kr.Chakma
Kalobijoy Chakma
Shantiraj Chakma
Padmarani Chakma
Rabi Kr.Chakma
Suramani Chakma
Bhagya Chakma
S/O –Kalakhya
S/O –Namachandra
S/O –Dayamohan
S/O –Rajsindhu
S/O –Dhaniram
S/O –Sukrasen
S/O –Jerbo
W/O:-Binanda Kr.
W/O:-Birkumar
W/O:-Shikirai
S/O –Sonaram
S/O –Durjaymani
S/O –Kala
S/O –Durjoymani
S/O –Ramani Rn
S/O –Biswketu
S/O –Shashibhusan
S/O –Swadhindra
S/O –Biswaketu
S/O –Sureshdhan
S/O –Sushanta
S/O –Birasen
S/O –Tarkarai
S/O –Tarkarai
S/O –Rambahadur
S/O –Mejaram
S/O –Naratmani
S/O –Debanya
S/O –Chulu Chakma
S/O –Bajarmohan
S/O –Laxman
S/O –Buddha Rn.
W/O:-Chandralochan
S/O –Taramohan
S/O –Kamini
S/O –Pabitra
S/O –Rajiban
S/O –Sahadeb
S/O –Pushihum
S/O –Bantoyrai
W/O –Bhagyaram
S/O –Sundarmohan
S/O –Prankumar
S/O –Karatijoy
S/O –Kalo
S/O –Uttarakanta
S/O –Bajamohan
S/O –Chikanya
S/O –Kriparanjan
S/O –Shashibhusand
S/O –Anandamohan
S/O –Subahu
S/O –Laxman
S/O –Mangaldhan
W/O:-Nilabaran
S/O –Suramohan
S/O –Chikanya
S/O –Kalo
-do-doKakrumcherra
-doApanbali
Nil ach.
-do-doDurbajoy
-do
Dhanyaram
Akshaymani
-do-doKakrumcherra
-do-doApanbali
-doNil ach.
-do-doDurbajoy
-doDhanyaram
-doAkshaymani
-doAkshaymani
Apanbali
-doKakrumcherra
-doNilachandra
-doDurbajoy
-do-doDhanyaram
-doDurbajoy para
Akshaymani
-do-do-doApanbali
-doAkshaymani
Kakrumcherra
-do-doApanbali
-doNila Ch.
-do-doAkshaymani
-do-
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
`
81
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
Manikyakishore Chakma
Kantamani Chakma
Swapnalukha Chakma
Buddharanjan
Langdu Kr.Chakma
Agunjoy Chakma
Amulya Chakma
Prafulla Chakma
Satikmani Chakma
Kalabaran Chakma
Babatiranjan Chakma
Pradipranjan Chakma
Chintamay Chakma
Amityaranjan Chakma
Arbo Chakma
Rupamukhi Chakma
Baitya Chakma
Amardip Chakma
Kalaranjan Chakma
Damodar Chakma
Budhu Chakma
Magalya Chakma
Sobapati Chakma
Sumadhar Chakma
Amarsing Chakma
Indrarani Chakma
Prankrishna Chakma
Gunamani Chakma
Arealkaji Chakma
Kalyasing Chakma
Sudhir Chakma
Udangamani Chakma
Dayamay Chakma
Nityaram Chakma
Badralochan Chakma
Chandrakishore
Baguata Chakma
Sukhamay Chakma
Malendra Chakma
Sunmatiranjan Chakma
Ramani Kr.Chakma
Subi Kr.Chakma
Bubanbijoy Chakma
Mangul Ranjan Chakma
Binduloka Chakma
Arbho Chakma
Nonakhagi Chakma
Manasen Chakma
Sudharanjan Chakma
Bujanga Chakma
Kuladhan Chakma
S/O –Lalchandra
S/O –Sundarmani
S/O –Dayamohan
S/O –Bibishan
S/O –Sumatiranjan
S/O –Adhindra
S/O –Kalauda
S/O –Udish Kr.
S/O –Nilabarnya
S/O –Jnanaranjan
S/O –Padmamohan
S/O –Buddhakingkar
S/O –Nayadhan
S/O –Naratmani
S/O –Jogensen
W/O:-Kala
S/O –Debanya
S/O:-Lalbihari
S/O:-Lalbihari
S/O:-Ruhidasi
S/O:-Ram ch.
S/O:-Rabi ch.
W/O:-Bidhyamohan
S/O:-Dhana ch.
S/O:-Kalketu
W/O:-Niranjoy
S/O:-Itukya
S/O:-Rajendra
S/O:-Lal ch.
S/O:-Chulu
S/O:-Pran Kr.
S/O:-Karatijoy
S/O:-Bindu Kr.
W/O:-Shanti Kr.
S/O:-Adhir ch.
S/O:-Chulu
S/O:-Bijoy
S/O:-Noyadhan
S/O:-Baksha ch.
S/O:-Jugan
S/O:-Barpada
S/O:-Mulashar
S/O:-Sashi
S/O:-Bibishan
S/O:-Shisukpal
S/O:- Debara
S/O:-Lalchandra
S/O:-Laikanya
S/O:-Chandra Kr.
S/O:-Gajendra
S/O:-Sarat
SL
No
Name of Beneficary (lay)
Father/Husband
namw
-doKakrumcherra
-do-do-doApanbali
-do-doNilachandra
-do-do-doAkshaymani
-doAkshaymani
-do-doApanbali
-do-do-doNilach.
-do-do-do-do-doAkshaymani
-do-do-do-do-doNilachandra
-doAkshaymani
-do-do-do-doKakrumcherra
-do-do-doAkshaymani
-do-do-doKakrumcherra
-do-do-
Name of para
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
S.T.
Category
ST
1
2
Sri Renogrolal Halam
Sri Budhirram Reang
S/o kasaikthang
S/o mistarai Reang
kukicherra
Ramdaham para
ST
ST
SC
Othe
rs
82
3
4
Smt Hapairung Reang
Sri Salirung Reang
5
6
7
Sri Pridhan Debbarma
Smt Karmala Reang
Sri Sebaram Reang
8
9
10
11
12
Sri Dharmajiy Reang
Sri Purnajoy Reang
Sri Ray mohan sinha
Sri Sularam Reang
Sri Sukumar Debbarma
13
Sri Narendra Reang
14
15
16
17
18
19
Sri Chandiram Reang
Sri Nripan Halam
Smt Rabainti Reang
Garmanrung Reang
Sri Ganga Ram Reang
Sri Sukurai Debbarma
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sri kumbaram Reang
Sri Manohar Reang
Muktaram Reang
Sri Hanakrai Reang
Sri Basanjoy Reang
Sri Saram Sinha
Sri Iswer Chandra Debbarma
Sri Khadendra Reang
Sri Baiserai Reang
Sri Sachi mohan Debbarma
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Sri Pulrajay Reang
Sri Samba Debbarma
Sri Gage Debbarma
Smt Monglaiti Reang
Sri manjoy Reang
Sri Purnajoy Reang
Sri Purendra Reang
Sri Abaram Reang
Sri Katharajoy Reang
Sri Ramprasad Reang
Sri Ful Kumar Reang
Sri Binoy Debbarma
Sri Nakuljoy Reang
Sri Moharam Reang
Gakul Shan Debbarma
Saptyajoyn Reang
Dilip Reang
Niranjoy Reang
Ramsai Reang
Nandiram Reang
W/o Bayendra Reang
w/o Bikramjay
Reang
s/o Akhil Debbarma
w/o Binenjoy Reang
s/o Sobha Ram
Reang
s/o Tablarai Reang
s/o Fatitrai Reang
s/o Babu sinha
s/o kastarai Reang
s/o Manindra
Debbarma
s/o Chandra Nh
Reang
s/o Ratanjoy Reang
s/o Batul Halam
w/o Rabindra
w/o Subandra Reang
s/o Goradhar Reang
s/o Bhirdhan
Debbarma
s/o Tanuram Reang
s/o Hawsaiha Reang
s/o Rananda Reang
s/o Shib Ch. Reang
s/o Pabinjoy Reang
s/o Ashini Sinha
s/o Paki chandra
s/o Ramprasai Reang
s/o Durdajoy Reang
s/o Rajandra
Debbarma
s/o Panditran Reang
s/o Nlats Debbarma
s/o Ashini Debbarma
w/o kungchola
s/o surjaram
s/o Pusparam
s/o Baithumrai
s/o Lal chukha
s/o Muktajoy
s/o Baikharon
s/o Kaidula
s/o Mungkurai
s/o Putrajoj
s/o Rukhi
W/o Narenta
s/o Jagatram
s/o Utaila
s/o Kasfarai
s/o Pumarai
s/o Saiduja
Maniram
Dangacherra
ST
ST
N/kathal cherra
Longtharai cherra
Longtharai cherra
ST
ST
ST
Gayaram
Fulkumar
Indranagar
Baglai cherra
Paki chandra
ST
ST
ST
ST
ST
Ramdaham
ST
kukicherra
kukicherra
Danga cherra
Maniram
Fulkumar
Pakichandra
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Longtharai cherra
kukicherra
Baglai cherra
N/kathal cherra
Indranagar
Indranagar
Gaya Ram para
Ramdaham
Danga cherra
Indra Nagar
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Kukicherra
Khargara para
(N) kathal cherra
Bicharai para
Gayaram para
Baglai cherra
Maniram para
Ramdaham para
Nakuljoy para
Longtharai cherra
Ful kumar para
Indranagar
Kukicherra
Khergada para
(N) Kathal cherra
Bicherai para
Gayaram
Baglai chu
Maniram para
Ramdahum para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
83
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Ramprasad Reang
Monmohan Reang
Naba Chandra Debbarma
Kumanra Reang
Bristi rung Reang
Parsuti Reang
Niranjoy Reang
Bharatjoy Reang
Dhanajoy Reang
Caitanya Reang
Jarmar Rung Reang
Pabindra Reang
Upendra Reang
Mohan joy Reang
Purba Ram Reang
Gara ch Reang
Raman joy Reang
Ashini Debbarma
Alen joy Reang
Rajendra reang
Gawranga Reang
Daha Ram Reang
Ala Ram Reang
Champabati Reang
Laxmisen singha
Lalpriyang Halam
Ranajoy Reang
Januarai Debbarma
Malindra Debbarma
Parsuti Reang
Kaisulhya Reang
Durga Ram Reang
Rabi kr Debbarma
Baithumrai Reang
Harendra Reang
Mangal Debbarma
Naba kr Singha
Alal Halam
Chintani debbarma
Furan joy reang
Tarendra Reang
Nandalal Reang
Jagamai Reang
Kahaila Reang
Gaganjoy Reang
Chenshri Debbarma
Ramen Reang
Bhana mati singh
Anita singh
Lalthanghum halam
Arampa halam
Girindra debbarma
Bejarai Reang
s/o Baikhram
s/o khaidula
s/o charanmani
s/o Dhananjoj
w/o Utfal joy
w/o Birala
s/o Taya Rai
s/o Ashaya
s/o Kelowaha
s/o Rambashadur
w/o Sabendra
s/o Ramdahum
s/o Bukhum rai
s/o Bikramjoy
s/o Biswa Ram
s/o Thanglina
s/o Paithara
s/o Mangala
s/o Jaga Chandra
s/o Subha ram
s/o Nala Ram
s/o Raka Rai
s/o Hantula
w/o Ardharram
s/o Bigug
s/o Seneiton
s/o Sate Ram
s/o chakdrum
s/o Mani cha
w/o Binada
w/o Deba kr
s/o Parsurai
s/o kirodh
s/o Tul cha
s/o man mohan
S/o Mani ch
s/o suna rattan
s/o Garjiroy
w/o para kr
s/o Bicherai
s/o Gaya ram
s/o subudh ram
s/o Bejarai
w/o ylai Ram
s/o Jail ram
w/o Haripad
s/o Jaharlal
w/o Giri
w/o Gakulsen
Lanapui
s/o Purchalen
s/o Akhil ch
s/o kaisa
Longtharai chu
Ful kr para
Indranagar
Kuki charra
Khargara para
(N) Kathal charra
Bicharai parra
Basanta para
Gaya Ram para
Baglai chara
Maniram para
Ramdahum para
Iangtharai chara
Ful Kr para
Indra Nagar
Kukichara
Khergera
(n) kathal chara
Bicharai para
Gaya ram para
Beglai chara
Mani Ram para
Ramdahum para
Longtharai chara
Indra Nagar
Kuki cherra
Khergada para
(N) Kathal cherra
Bichrai para
Gayaram para
Baglai cherra
Maniram para
Ramdahum para
Longtherai cherra
Ful kr para
Ful kr para
Indra nagar
Kuki charra
(N) kathal cherra
(N) kathal cherra
Gaya ram pra
Ramdahum para
Basanta para
Bicherai para
Mani Ram para
(N) kathal charra
Danga charra
Indra nagar
Indra nagar
Kuki charra
Kuki charra
N) kathal charra
Bicherai para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Oth.
Oth.
Oth.
84
123
124
125
Sl.
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Rengu Ram Reang
Ramyakti Reang
Amarendra Reang
Name of beneficiaries
2
MANU V.P.
Chitta Paul
Ratan Das
Rabibahadur Ghatart
Jatindramohan Das
Bijoylaxmi Debbarma
Surendra Debbarma
Amarchand Das
Sadhan Das
Gandhipati Chakma
Pratima Bardhan
Anil Chakma
Daibaki Chakma
Subash Chakma
Nakul Chakraborty
Krishnamukhi Chakma
Kangal Debnath
Ratan ch.Saha
Jyotsna Goswami
Shankar Bhattacherjee
Dinesh Rn.Goswami
Bijoy Goswami
Dinesh Goswami
Arati Rani Das
Jibankrishna Ghosh
Subrata Bhattacherjee
Brajalal Debnath
Joychandra Das
Sunil Debnath
Shantimayee Das
Anil Debbarma
Nikhil Ch.Roy
Bishan Debbarma
Malati Das
Rabicharan D/Barma
Jatindra Chakraborty
Rabi Kr.Debbarma
Nanigopal Datta
Ramendranarayan Dhar
Juthikarani Das
Ajit Sangma
Benjamin Sangma
Ramananda Nag
Ganesh Ch,Nandi
Bashanti Majumder
Laxman Sarkar
s/o Bishnu Ram
w/o Padhura
s/o sula Ram
Gaya Ram para
Gaya ram para
Baglai cherra
ST
ST
ST
IAY permanent waiting list under Manu R.D.Block.
Father’s/Husband name
Name of para
3
S/O:-Narendra
S/O:-Surendra
S/O:-Krishnabahadur
S/O:-Judhistir
W/O:-Birkrishna
S/O:-Kusum
S/O:-Sharat
S/O:-Amarchand
W/O:-Mangal
W/O:-Sukhlal
S/O:-Denga
W/O:-Laxmi
S/O:-Phelakaji
S/O:-Bankabihari
W/O:-Bireshmani
S/O:-Bishambar
S/O:-Rebati Mohan
W/O:-Shailendra
S/O:-Lalit Mohan
S/O:-Debendra
S/O:-Dinesh
S/O:-Rasamay
W/O:-Paresh
S/O:-Sarada
S/O:-Lallit
S/O:-Tarini
S/O:-Kulachandra
S/O:-Madanmohan
W/O:-Manmohan
S/O:-Mahendra
S/O:-Kanai
S/O:-Birendra
W/O:-Girindra
S/O:-Mahendra
S/O:-Jamini
S/O:-Gobinda
S/O:-Haridas
S/O:-Rakesh
W/O:-Radhika
S/O:-Mohan
S/O:-Sadhesh
S/O:-Raidhan
S/O:-Surendra
W/O:-Harendra
S/O:-Dinabandhu
4
AOC Para
Chandmari para
Lambabil
Hospital para
Lambabil
Lambabil
Hospital para
Hospital para
Lambabil
Hospital para
Lambabil
Hospital para
Lambabil
Hospital para
Hospital para
Lambabil
AOC Para
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
AOC Para
AOC Para
Bichitradas para
AOC Para
Jarulcherra
Lambabil
AOC Para
Chanmari
Chanmari
Lambabil
Manu Proper
Lambabil
Bichitradas para
Lambabil
Bichitradas para
Manu Proper
Bichitradas para
AOC Para
AOC Para
Manu Proper
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
ST
5
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
Categories
SC
Others
6
7
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
85
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Prabhat Sarkar
Harikola Thama
Shipra Das
Ranjit Sarkar
Surjalal Das
Anandi Sing
Nikhil Roy
Subal Rudrapaul
Ratan Debbarma
Bimodini Roy
S/O:-Dinabandhu
W/O:-Sukeshbahadur
W/O:-Niranjan
S/O:-Panchakari
S/O:-Hiramohan
W/O:-Umray
S/O:-Nishikanta
S/O:-Rajani
S/O:-Tarapada
W/O:-Ramesh
Bichitradas para
Chanmari
Bichitradas para
AOC Para
Hospital para
Lambabil
Manu proper
Lambabil
Lambabil
Chanmari
ST
-
SC
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Hemanta Debbarma
Naresh Gosh
Dasharath Debbarma
Sujit Das
Sunil Manjumder
Laxmi Marak
Rabi Kr.Debbarma
Babul Deb
Bhagabati Das
Niren Debbarma
Sudhir Rn.Deb
Nibaran Paul
Alangamohan Das
Mahendra Paul
Subash Nandi
Sukumar Das
Santu Rn,Saha
Rajendra Dewan
Kamal Sarkar
Chandmohan Tripura
Dilip Kr.Deb
Rakhal Biswas
Phulmati Das
Hene Das
Arun Das
Alangamohan Das
Dwipchand Das
Chikandhan Chakma
Rasamati Das
Ranjan Das
Bela Rudrapaul
Sudhir Das
Rabilal Das
Gajendra Dewan
Bhajankanti Nandi
Sikandar Ali
Laxmi Goala
Chhayarani Das
Parimal Deb
Bijoylal Saha
Mukunda Paul
Ramendra Ch.Paul
Anita Das
Shambumitra Chakma
Bijoy Debbarma
Tarindra Marak
S/O:-Chandramani
S/O:-Prahallat
S/O:-Debukumar
S/O:-Satish
S/O:-Bhagaban
W/O:-Shachindra
S/O:-Sitaranjan
S/O:-krishna
W/O:-Harendra
S/O:-Krishna
S/O:-Suresh
S/O:-Nirananda
S/O:-Durgacharan
S/O:-Prankrishna
S/O:-Satyaranjan
S/O:-Kumud
S/O:-Indramohan
S/O:-Ramananda
S/O:-Harendra
S/O:-Laxmimohan
S/O:-Gopal
S/O:-Bhajan
W/O:-Lalmohan
W/O:-Kartik
S/O:-Prasanna
S/O:-Durgacharan
S/O:-Bhaskar
S/O:-Meghban
W/O:-Rajdhar
S/O:-Krishna
W/O:-Makhan
S/O:-Shachindra
S/O:-Tarani
S/O:-Ramananda
S/O:-Satyaranjan
S/O:-Siddek Ali
W/O:-Joygobinda
W/O:-Amulya
S/O:-Lalmohan Deb
S/O:-Bhabashankar
S/O:-Bhuban
S/O:-Ramani
W/O:Amulya
S/O:-Sonadhan
S/O:-Rajendra
S/O:-Adu
Bichitradas para
Manu proper
Lambabil
Manu proper
Jarulcherra
Lambabil
Lambabil
Manu Proper
Jarulcherra
Bichitradas para
Bichitradas para
Manu Proper
Bichitradas para
AOC Para
Manu proper
Manu proper
Hospital para
Bichitradas para
Bichitradas para
Hospital para
AOC Para
Manu proper
Jarulcherra
Manu proper
Bichitradas para
Bichitradas para
Jarulcherra
Manu proper
Jarulcherra
Manu proper
Lambabil
Bichitradas para
Hospital para
Bichitradas para
Manu Proper
Chanmari
Chanmari
Bichitradas para
Manu proper
Chanmari
Bichitradas para
Manu proper
Bichitradas para
Hospital para
Lambabil
Lambabil
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
86
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Sikladhan Chakma
Mukul Das
Kamal Debbarma
Sangram Debbarma
Paban Das
Nepal Dey
Gouranga Chakma
Tarakishore Das
Jiban Sarkar
Bishnu Debbarma
Indubala Das
Niyati Paul
Manik Datta
Nanigopal Saha
Swapan Das
S/O:-Janmajoy
S/O:-Rasamay
S/O:-Rajendra
S/O:-Harichandra
S/O:-Basanta
S/O:-Manmohan
S/O:-Kalikumar
S/O:-Tarindra
S/O:-Aswini
S/O:-Kuma
W/O:-Suresh
W/O:-Tarak
S/O:-Gopal
S/O:-Nabnin
S/O:-Amarchand
Manu proper
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
Hospital para
Lambabil
Lambabil
Manu proper
Hospital para
Bichitradas para
Hospital para
Manu Proper
Manu Proper
Manu proper
AOC Para
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
=SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
Others
Others
Others
-
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Suniti Marak
Anjurani Malakar
Nayabdashi Malsom
Jagadish Debbarma
Ramkrishna Acharjee
Haripada Banik
Indrajit Deb
Jhulanrani Das
Mangal Debbarma
Rajendra Chakma
Chinimala Debbarma
Bibek Das
Renubala Debnath
Mani Sutradhar
Surendra Debbarma
Sudhirchandra Paul
Ashutosh Dey
Ranu Paul
Bhagya Chakma
Ratanmani Dey
Shambhu Nandi
Tapan Kr.Kar
Gopal Nandi
Dulal Nandi
Aruna Marak
Asit Goala
Bishnu Goala
Nityananda Das
Satish Kirtama
Subrata Debchoudhury
Pramath Rn. Chakraborty
Budhu Debbarma
Rangabala Das
Jamini Shabdakar
Prabhat Biswas
Anil Purkayastha
Samanbasi Das
Ramesh Marak
Ajendra Marak
Surendra Malakar
Indubala Shil
Narayan Das
W/O:-Jagaran
W/O:-Dhirendra
S/O:-Mulyadhan
S/O:-Birendra
S/O:-Harimohan
S/O:-Kalikumar
S/O:-Rajendra
W/O:-Khagendra
S/O:-Mahim
S/O:-Malsay
W/O:-Bahadur
S/O:-Dhanajoy
W/O:-Durgacharan
S/O:-Radhacharan
S/O:-Kusum
S/O:-Kamini
S/O:-Majoranjan
S/O:-Krishnamohan
S/O:-Kripasindhu
S/O:-Lalitmohan
S/O:-Surendra
S/O:-Narendra ch.
S/O:-Surendra
S/O:-Satyaranjan
S/O:-W/O:-Paridhan
S/O:-Joygobinda
S/O:-Biswanath
S/O:-Prasanna
S/O:-Nilmadan
S/O:-Matilal
S/O:-Shachidananda
S/O:-Bipin
W/O:-Rasakanta
S/O:-Kingkar
S/O:-Paritosh
S/O:-Jaladhar
S/O:-Rohini
S/O:-Manindra
S/O:-Jiran
S/O:-Jamini
S/O:-S/O:-Prabhat
S/O:-Rameshwar
AOC Para
Bichitradas para
AOC Para
Bichitradas para
Bichitradas para
AOC Para
Bichitradas para
Lambabil
Lambil
Lambabil
Lambabil
Hospital para
Lambabil
Manu Proper
Lambabil
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Lambabil
AOC Para
AOC Para
Manu Proper
AOC Para
Manu Proper
AOC Para
Chandmari
Chandmari
Bichitradas para
AOC Para
AOC Para
Manu proper
Bichitradas para
Hospital para
Chanmari
Chandmari
Chandmari
Chandmari
Lambabil
Lambabil
Hospital para
Hospital para
Hospital para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
87
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Nalini Das
Basanti Kar
Ajalal Sarkar
Lalit Marak
Kshirode Marak
Sadananda Marak
Laxmi Marak
Mutuf Marak
Romika Sarma
Khagendra Marak
Jatindra Marak
Mansing Debbarma
Narayan Jashi
Subrata Paul
Jagat Hrishidas
Pijush Kanti Das
Hrishi Suklabaidya
Khalish Marak
Narasingha Chakma
Debu Debbarma
Birendra Debbarma
Kaladewan Chakma
Swapan Bardan
Dulal Sing
`Kanthabala Das
Shankar ch.Saha
Ksharananda Sharma
Nayabsing Limbhu
Satyendra Das
Haradhan Rudrapaul
Annapurna Rudrapaul
Gopesh Banik
Jitendra Das
Thirman Limbhu
Rabindra Marak
Amarchand Das
Nikunja Debbarma
Bijoy Chakma
Denga Chakma
Ambik Das
Matilal Bardan
Nitai Malakar
Sadhan Das
Kajal Das
Gopal Das
Dhirendra Das
Parashmani Das
Rama Thakur
Dilip Kr.Deb
Ram Malakar
Gurbahadur Darji
Jogendra Paul
Dinesh Debbarma
Shankar Dey
Rameswar Sarkar
Aburani Das
Sukhadhan Chakma
Rabindra Debbarma
S/O:-Rameshwar
W/O:-Naresh Ch.
S/O:-Harendra
S/O:-Sadananda
S/O:-Mahim
S/O:-Manindra
W/O:-Jamini
S/O:-Guba
W/O:-Promode
S/O:-Dhirendra
S/O:-Nagendra
S/O:-Bhimchandra
S/O:-Manibhadra
S/O:-Mohini
S/O:-Narayan
S/O:-Pramode
S/O:-Mohan
S/O:-Rajen
S/O:-Arit
S/O:-Mangal
S/O:-Kadaram
S/O:-Janmajoy
S/O:-Shyamlal
S/O:-Dhirendra
W/O:-Jamini
S/O:-Bakul ch.
S/O:-Mahananda
S/O:-Kulbahadur
S/O:-Shyamal Ch.
S/O:-Bhuban
W/O:-Nitai
S/O:-Gopal
S/O:-Haricharan
S/O:-Birbahadur
S/O:-Adumarak
S/O:-Adhir
S/O:-Rati
S/O:-Anil
S/O:-Harendra
S/O:-Abhaycharan
S/O:-Makhan
S/O:-Nibaran
S/O:-Manindra
S/O:-Dhirendra
S/O:-Joydhan
S/O:-Mahadeb
S/O:-Mahadeb
W/O:-Rabichand
S/O:-Dhigendra
S/O:-Arani
S/O:-Ganabahadur
S/O:-Prankrishna
S/O:-Abhiram
S/O:-Manmohan
S/O:-Haradhan
W/.O:-Chandan
S/O:-Balaram Chakma
S/O:-Mangal
Hospital para
Manu Proper
AOC Para
AOC Para
AOC Para
AOC Para
AOC para
AOC Para
Bichitradas para
AOC Para
AOC Para
Lambabil
Lambabil
Manu proper
Manu proper
Chanmari
Manu proper
Lambabil
Lambabil
Bichitradas para
Bichitradas para
Lambabil
Hospital para
Hospital para
Bichitradas para
AOC Para
Bichitradas para
Chandmari
Bichitradas para
AOC Para
Hospital para
Chandmari
Bichitradas para
AOC Para
Lambanil
Manu proper
Lambabil
Lambabil
Lambabil
Lambabil
Hospital para
Hospital para
Manu proper
Manu proper
Chandmari
Hospital para
Hospital para
Bichitradas para
AOC Para
Bichitradas para
Chandmari
AOC para
Bichitradas para
Manu proper
Manu proper
Chandmari
AOC Para
Lambabil
ST
ST
ST
ST
ST
-ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
88
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
Chandan Deb
Kajal Das
Laxmibala Das
Sunati Das
Purnadebi Chakma
Malin Debbarma
Jiten Das
Sailo Marak
Laxmimohan Triopura
Tushar Ghosh
Mangal Debbarma
Brajalal Debbarma
Santosh Das
Hiralal Debbarma
Sukharam Debbarma
Kanchan Paul
Hemendra Das
Chitta Rn.Banik
Satya Das
Bani Deb
Charubala Saha
Ajanadhi Roy
Sukharaj Rai
Pradip Debbarma
Panchalaxmi Debbarma
Padma Debbarma
Dujyodhan Choudhury
Haridhan Das
Nandalal Debnath
Rati Rn.Das
Lalit Marak
Bhagabati Debbarma
Jiten Chakma
Mohanlal Das
Bhubankanya Debbarma
Giten Chakma
Ranjan Debbarma
Jithabadur Rai
Lalit Maya Charki
Ramu Gurung
Mayarani Nama
Kshitish Bakta
Anju Das
Sitesh Bhattacharjee
Girindra Sarkar
Uttam Rai
Sadaychand Das
Ranjit Chakraborty
Dulalkanti Saha
Nithar Ranjan Das
Sukumar Dewan
Kamal Ghosh
Amal Debnath
Balya Marak
Harendra Das
Upananda Debnath
Chandra Sarkar
Babul Shil
S/O:-Lalitmohan
S/O:-Kalachand
W/O:-Ranjit
W/O:-Lalmohan
W/O:-Manindra
S/O:-Nagurai
S/O:-Jamini
S/O:-Jahindra
S/O:-Asharmani
S/O:-Naresh
S/O:-Bahadur
S/O:-Bhubanmohan
S/O:-Ramesh
S/O:-Biralal
S/O:-Biswachandra
S/O:-Kiran
S/O:-Jogendra
S/O:-Haricharan
S/O:-Sachindra
W/O:-Madhab ch.
W/O:-Sukumar
W/O:-Sukharaj
S/O:-Rudrasing
S/O:-Kshirode
W/O:-Badaram
S/O:-Basanta
S/O:-Baikuntha
S/O:-Bhashani
S/O:-Sachindra
S/O:-Rabindra
S/O:-Shachindra
W/O:-Shambhu
S/O:-Ranjan
S/O:-Rukhini
W/O:-Jatindra
S/O:-Ranjan
S/O:-Upendra
S/O:-Sukharaj
W/O:-Shyambahadur
S/O:-Kajim
W/O:-Madanmohan
S/O:-Ramabnimohan
W/O:-Chandramohan
S/O:-Gopika
S/O:-Binod Bihari
S/O:-Upendra
S/O:-Shashimohan
S/O:-Harilal
S/O:-Jyotish
S/O:-Upesh
S/O:-Shyamacharan
S/O:-Brajendra
S/O:-Jogesh
S/O:-Jahindra
S/O:-Harimohan
S/O:-Jogesh
S/O:-Nanda
S/O:-Makhan
AOC para
Chandmari
Manu Proper
Manu proper
Lambabil
Lambabil
Manu Proper
Lambabil
Hospital para
Manu Proper
Lambabil
Lambabil
Hospital para
Bichitradas para
Bichitradas para
Manu proper
Bichitradas para
Chandmari
Bichitradas
AOC para
AOC para
Chandmari
Chandmari
Lambabil
Lambabil
Lambabil
Hospital para
Lambabil
Manu proper
Manu proper
Lambabil
Lalbabil
Manu Proper
Manu proper
Lambabil
Manu proper
Lambabil
Chandmari
Bichitradas para
AOC Para
Bichitradas para
Bichitradas para
AOC Para
Bichitradas para
Chandmari
AOC Para
Manu proper
Lambabil
Manu proper
Manu proper
Lambabil
AOC Para
Lambabil
Lambabil
Chandmari
AOC Para
Hospital para
Manu proper
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
89
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
Makhan Shil
Subhash Banik
Rajeshwar Debnath
Sadhan Biswas
Babul Das
Jogesh Poddar
Abinay Deb
Niyati Deb
Apurba Das
Arani Malakar
Daya Malsom
Manmaya Rai
Haricharan Shil
Jogendra Reang
Rathindra Deb
Ranju Das
Haripada Saha
Sumitra Debbarma
Thakurchand Banik
Puranchand Chakma
Tapanj Bardan
Swapan Chakraborty
Brajendra Debbarma
Kalpana Malakar
Kusum Malakar
Nepal Poddar
Ratan Das
Susen Malakar
Rajendra Debbarmar
Amarchand Das
Khelarani Das
Bidhubhushan Das
Sudhamay Datta
Dhirendra Malakar
Tilamaya Sarma
Sukhamay Sarkar
Angaraj Sarkar
Sanendra Marak
Rabindra Debnath
Dhirendra Das
Usharani Chakma
Ganesh Banik
Mil Marak
Dulal Das
Girendra Das
Upendra Shil
Tapan Paul
Abhinash Yadav
Harishankar Chanda
Upendra Biswas
Barun Purkayastha
Malati Nandi
Mohan Suklabaidya
Bhanumati Das
Upendra Roy
Bhimbahadur Thama
Phulanrani Das
Nripendra Goswami
S/O:-Judhistir
S/O:-Nirod
S/O:-Rajani
S/O:-Brajendra
S/O:-Sushit
S/O:-Brajahari
S/O:-Ashwani Deb
W/O:-Aswani
S/O:-Alangamohan
S/O:-Raman
W/O:-Meghnath
W/O:-Jeta
S/O:-Gakul ch.
S/O:-Nili
S/O:-Harendra
S/O:-Mahim
S/O:-Nakul
W/O:-Mukunda
S/O:-Balaram
S/O:-Meghaban
S/O:-Shyamlal
S/O:-Shasangkha
S/O:-Mangal
W/O:-Budhuranjan
W/O:-Surjay
S/O:-Brajahari
S/O:-Usharanjan
S/O:-Birendra
S/O:-Upendra
S/O:-Sarda
W/O:-Harkurmar
S/O:-Radhacharan
S/O:-Indra Kr.
S/O:-Adhiram
W/O:-Taranidi
S/O:-Tarani
S/O:-Madan
S/O:-Baman
S/O:-Durgacharan
S/O:-Binode Bihari
W/O:-Bishnujoy
S/O:-Shital
S/O:-Jahindra
S/O:-Makhan
S/O:-Dhirendra
S/O:-Mahendra
S/O:-Tarak
S/O:-Harinanda
S/O:-Harekrishna
S/O:-Sarada
S/O:-Janardhan
W/O:-Kartik Nandi
S/O:-Madanran
W/O:-Khuka
S/O:-Narendra
S/O:-Bahadur
W/O:-Hemendra
S/O:-Nirodh
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Chandmari
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
AOC Para
AOC Para
Chandmari para
Lambabil
Manu proper
Manu proper
AOC Para
Lambabil
Manu proper
Manu proper
Hospital para
Hospital para
Lambabil
Hospital para
Manu proper
Manu proper
Hospital para
Manu proper
Chandmari
Bichitradas para
AOC Para
AOC Para
Manu proper
Lambabil
Bichitradas para
AOC Para
Bichitradas para
Manu proper
Hospital para
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Lambabil
Manu proper
Hospital para
Lambabil
Manu proper
Hospital para
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Bichitradas para
Manu proper
AOC Para
AOC Para
Chandmari
Bichitradas para
Chandmari
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SCSC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Otrhers
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
90
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
Mangal laxmi Debbarma
Sachital Das
Shyamal Das
Jogesh Sarkar
Manik Sarkar
Biswalaxmi Debbarma
Manoranjan Chanda
Karnamani Chakma
Kali Kr.Chakma
Bachchudhan Chakma
Dhanantari Chakma
Adhir Das
Jibesh Das
Bisweshar Das
Sunitabala Das
Nagendra Das
Prafulla Paul
Bijoy Kanti Das
Supriti Chakraborty
Ranjit Roy
Birendra Paul
Renubati Debbara
Ratan Das
Ranjit Das
Sabitri Das
Jatindra Debbarma
Usharani Chakraborty
Madhusudhan Chakraborty
Laxmidhan Chakma
Janardhan Chakma
Laxmirani Sarkar
Swapna Roy
Madhusudhan Chakma
Shishadhan Chakma
Rakhal Banik
Babul Saha
Biswapati Debbarma
Basanta Debbarma
Sudhangshu Paul
Adhin Debbarma
Swapan Majumder
Senmani Tripura
Biralal Debbarma
Himadebi Sarma
Gita Banik
Nupur Saha
Manindra Dewan
Atindra Das
Sudhan Debbarma
Prankrishna Das
Kailash Gupta
Parimal Chakraborty
Upendra Das
Sarupananda Das
Nanigopal Chakraborty
Sunil Das
Subharani Das
Sukumar Das
W/O:-Krishna
S/O:-Sarda
S/O:-Shibcharan
S/O:-Sachicharan
S/O:-Jogesh
W/O:-Rabasing
S/O:-Sonamani
S/O:-Birendra
S/O:-Jogendra
S/O:-Kshetranath
W/O:-Parikshit
S/O:-Usha Rn.
S/O:-Jogesh
S/O:-Rameswar
W/O:-Chandramohan
S/O:-Mahim
S/O:-Thakurdhan
S/O:-Bichitramohan
W/O:-Jitish
S/O:-Amarchand
S/O:-Rajbihari
W/O:-Mohan
S/O:-Harendra
S/O:-Rajendra Das
W/O:-Rasamay
S/O:-Kamal Debbarma
W/O:- Bhabataran
S/O:-Bhabataran
S/O:-Bararam
S/O:-Chakka
W/O:-Bircharan
W/O:-Bibhash
S/O:-Kshetranath
S/O:-Janmajoy
S/O:-Achinta
S/O:-Chandramohan
W/O:-Birendra
S/O:-Debendra
S/O:-Sanat
S/O:-Biswanath
S/O:-Sunil
S/O:-Harekrishna
S/O:-Birkumar
W/O:-Jibanath
W/O:-Nirode
S/O:-Baital
S/O:-Ramananda
S/O:-Hemendra
S/O:-Jogendra
S/O:-Promode
S/O:-Jalsai
S/O:-Nagendra
S/O:-Joydhan
S/O:-Sudhir
S/O:-Nityananda
S/O:-Ramesh
S/O:-Anil
S/O:-Jatindra
Bichitradas para
Bichitradas par
Bichitradas
Chandmari
Chandmari
Lambabil
Manu proper
Lambabil
Lambabil
Manu proper
Manu proper
Hospital para
Jarulcherra
Chandmari
Hospital para
Bichitradas para
Manu proper
Bichitradas para
AOC Para
AOC Para
Manu proper
Bichitradas para
Chandmari
Manu Proper
Bichitradas para
Bichitradas para
Chandmari
Chandmari
Manu proper
Manu proper
Jarulcherra
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Lambabil
Lambabil
Manu proper
Bichitradas
Manu proper
Chandmari
Bichitradas para
Bichitradas para
AOC Para
Hospital para
Bichitradas
Bichitradas para
Bichitradas para
Chandmari
Hospital para
Manu proper
Jarulcherra
Jarulcherra
Jarulcherra
Jarulcherra
Jarulcherra
Jarulcherra
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
91
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
Joykumar Dasw
Harisadhan Das
Gitarani Das
Dhananjoy Das
Kali Kr.Debbarma
Biswalaxmi Debbarma
Padma Kr. Debbarma
Nirode Ranjan Sarma
Dali Rudrapaul
Bishnu Prasad Sarma
Bijoybhusan Bhjowmik
Godar Sahu
Arun Dey
Uttam Chetri
Manoranjan Das
Napur Das
Sudam Das
Sankar Das
Jatindra Majumder
Gopal Das
Samiran Das
Haradhan Das
Sadhan Das
Surabala Das
Harisankar Das
Nanigopal Dey
Samiran Chakraborty
Birat Sing
Babul Das
Sanka Chakma
Suresh Sarkar
Bidhu Namasudra
Rajyaram Tripura
Ramkanai Majumder
Indrajit Sarkar
Kanu Sarkar
Hariprasad Sarma
Narayan Majumder
Nikhil Das
Charitra Debbarma
Basumati Chakma
Dilip Malakar
Sajal Rudra Paul
Naba Marak
Kaleswar Chakma
Swarnamani Marak
Niranjan Rudra Paul
Dwigendra Malakar
Biplab Barua
Ramcharan Debbarma
Parikshit Chakma
Amiya Kanti Saha
Bikash Rn.Das
Sahadeb Das
Pramode Rudrapaul
Dharmaraj Roy
Pradip Roy
Nantu Rn.Saha
S/O:-Jatindra
S/O:-Harachandra
W/O:-Arani
S/O:-Ramesh
S/O:-Rajdhar
W/O:-Budhuchandra
S/O:-Brajamohan
S/O:-Rakesh Sarma
W/O:-Nitai
S/O:-Jogesh Prasad
S/O:-Niranjan
S/O:-Darugi
S/O:-Amarchand
S/O:-Dhanbahadur
S/O:-Ramesh
S/O:-Nirode
S/O:-Surendra
S/O:-Nimai
S/O:-Bhagaban
S/O:-Jogesh
S/O:-Narayan
S/O:-Sahadeb
S/O:-Sahadeb
W/O:-Lalmohan
S/O:-Harachandra
S/O:-Manmohan
S/O:-Sudam
S/O:-Anandi
S/O:-Rasamay
S/O:-Janmajoy
S/O:-Mahendra
S/O:-Bipin
S/O:-Jamendra
S/O:-Ananda Ch.
S/O:-Abhinash
S/O:-Tarani
S/O:-Ganesh
S/O:-Ramesh Chandra
S/O:-Basanta
S/O:-Sambhu
W/O:-Jatindra
S/O:-Madhab
S/O:-Rajani
S/O:-Haran
S/O:-Meghaban
S/O:-Sachindra
S/O:-Nitai
S/O:-Jamini
S/O:-Ramani
S/O:-Juyan
S/O:-Ballukya
S/O:-Ashutosh
S/O:-Bankabihari
S/O:-Suresh
S/O:-Prajodh
S/O:-Radha Rn.
S/O:-Amarchand
S/O:-Ruhini
Jarulcherra
Jarulcherra
Jarulcherra
Jarulcherra
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitra Das
Bichigtra Das
AOC Para
AOC Para
AOC Para
Hospital para
AOC para
AOC Para
Jarulcherra
Jarulcherra
Jarulcherra
Chandmari
Jarulcherra
Chandmari
Jarulcherra
Jarulcherra
Jarulcherra
Jarulcherra
Jarulcherra
Manu proper
Manu proper
Lambabil
Bichitradas para
Manu proper
Chandmari
Bichitradas para
AOC Para
Bichitradas para
Chandmari
AOCPara
Bichitradas para
Manu Proper
Manu proper
Lambabil
Hospital para
Lambabil
Lambabil
Lambabil
Manu proper
Lambabil
Hospital para
Hospital para
Lambabil
Lambabil
Manu proper
Manu proper
Manu Proper
Manu Proper
AOC Para
Bichitradas para
AOC para
Manu proper
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
92
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
Bideshi Telenga
Tulamaya Jayosree
Biswjit Das
Kulbahadur Rai
Ramkrishna Roy
Priyabala Debnath
Bimati Marak
Jiban Kanti Chakma
Debendra Das
Ninay Paul
Gouranga Das
Rakhal Das
Pabitra Das
Raiharan Debnath
Parimal Debnath
Suddhadhan Chakma
Jawharlal Das
Koushar Sarma
Harendra Das
Ramani Debbarma
Anjurai Debbarma
Parimal Das
Diman Rai
Mintu Sarkar
Dulal Shil
Madan Sarkar
Sukhbahadur Magar
Girish Das
Mintulal Saha
Mayarani Chetri
Upananda Das
Subashini Paul
Gopal Debbarma
DEharmadhan Chakma
Laxmiranjan Chakma
Mantri Debbarma
Tripuranya Tripura
Bina Chanda
Biplab Das
Dilip Das
Timirbaran Saha
Jagadish Das
Manoranjan Malakar
Manilal Debnath
Nikhil Roy
Ashalata Das
Buddiram Debbarma
Rajani Das
Malati Das
Prajapati Kalai
Ranjit Kr.Bhattacharjee
Paritosh Biswas
Mukta Dey
Magendra Marak
Hiranyabala Suklabaidya
Sachirani Sarkar
Tirajani Marak
Milan Sarkar
S/O:-Ramkrishna
W./O:-Manibhadra
S/O:-Sadrada
S/O:-Baramani
S/O:-Harendra Kr.
S/O:-Chaitanya
W/O:-Salu
S/O:-Shanti
S/O:-Mahadeb
S/O:-Brajendra
S/O:-Rajnarayan
S/O:-Tarakishore
S/O:-Prafulla
S/O:-Girindra
S/O:-Basanta
S/O:-Kshetranath
S/O:-Rajeswar
S/O:-Kesh
S/O:-Baishnab
S/O:-Budharai
S/O:-Bishu
S/O:-Suklal
S/O:-Dhanbahadur
S/O:-Harimohan
S/O:-Makhan
S/O:-Girish
S/O:-Khargabahadur
S/O:-Birkanta
S/O:-Babasankar
W/O:-Ramprasad
S/O:-Umesh Das
W/O:-Amiya
S/O:-Basanta
S/O:-Kshetranath
S/O:-Meghaban
S/O:-Jogendra
S/O:-Mangal
W/O:-Ratan
S/O:-Dinesh
S/O:-Dinesh
S/O:-Pritibhusan
S/O:-Jagadananda
S/O:-Madhab
S/O:-Rajani
S/O:-Sashi
W/O:-Anil
S/O:-Kamaiya
S/O:-Jogendra
W/O:-Manachand
W/O:-Dhaniram
S/O:-Lalit
S/O:-Shyamacharan
W/O:-Gouranga
S/O:-Jiban
W/O:-Dhanuram
W/O:-Sachindra
W/O:-Pulindra
S/O:-Nanigopal
AOC para
Lambabil
Bichitradas para
Chandmari
Manu proper
Manu proper
Lambabil
Lambabil
Hospital para
Manu proper
Hospital para
Manu Proper
Hospital para
Hospital para
Manu proper
Manu proper
Hospital para
Hospital para
Hospital para
Bichitradas para
Lambabil
Manu Proper
Chandmari
Manu proper
AOC para
Bichitradas para
Chandmari
Bichitra das para
Chanmari
Chandmari
AOC para
AOC para
Lambabil
Manu proper
Manu proer
Lambabil
Lambanil
Manu proper
Hospital para
Hospital para
Hospital para
Chandmari
Hospital para
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Lambabil
Manu proper
Manu proper
AOC para
Bichitradas para
Chandmari
Bichitradas
AOC para
Bichitradas para
AOC para
AOC para
Bichitradas para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
-
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
93
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
Nipesh ch.Das
Arun Malakar
Ratan Roy
Raghunanda Tripura
Padmamohan Das
Pradip Das
Nirmal Das
Rabindra Das
Jagat Ch.Das
Surajit Bardhan
Supendra Malakar
Jogendra Chakma
Sandoy Debbarma
Bankim Saha
Gopal Paul
Nagendra Reang
Subhash Das
Narayan Sangma
Swapan Saha
Bedaram Gurung
Chitrabahadur Limbu
Subharani Bhattacharjee
Mohan Debbarma
Muktibahadur Sarma
Manik Debbarma
Naresh Rudra Paul
Kajal Das
Sanjit Debbarma
Jiran Chakma
Tarani Das
Sarajani Das
Jatish Purkayastha
Sambu Debbarma
Sashimohan Chakma
Arun Chakma
Nanigopal Chakraborty
Hemanta Chakma
Nirapada Chakraborty
Niresh Chakraborty
Jubaraj Das
Mantu Das
Brajesh Majumder
Aniruddha Das
Bashi Kr.Debbarma
Buddimaya Gurung
Laxmanrani Sarkar
Paritosh Marak
Surendra Marak
Harendra Sarkar
Sambu Debbarma
Ratan Das
Tiramani Marak
Amit Sangma
Narayan Sangma
Rabindra Das
Anindra Sarkar
Balai Poddar
Malati Reng
S/O:-Girish
S/O:-Jatindra
S/O:-Subhadhan
S/O:-Gourdas
S/O:-Birpaksha
S/O:-Naresh
S/O:-Narendra
S/O:-Narendra
S/O:-Jogesh
S/O:-Shyamlal
S/O:-Sachindra
S/O:-Challi
S/O:-Bishurai
S/O:-Satish
S/O:-Girish
S/O:-Rakairam
S/O:-Bishnupada
S/O:-Nagendra
S/O:-Bakul
S/O:-Padmabahadur
S/O:-Hesiasing
W./O:-Harendra
S/O:-Pushpa Kr.
S/O:-Kashinath
S/O:-Birendra
S/O:-Gobinda
S/O:-Surendra
S/O:-Birendra
S/O:-Sanhti
S/O:-Madhusudhan
S/O:-Dinesh
S/O:-Birjy array
S/O:-Surjyamani
S/O:-Mangal
S/O:-Nagendra
S/O:-Narendra
S/O:-Joychandra
S/O:-Narendra
S/O:-Narendra
S/O:-Jogesh
S/O:-Upendra
S/O:-Rajdeb
S/O:-Alanga
S/O:-Bishnu Kr.
W/O:-Pashuram
W/O:-Rabicharan
S/O:-Tanindra
S/O:-Jiran
S/O:-Sanendra
S/O:-Surjy amani
S/O:-Chaitanya
W/O:-Bagan
S/O:-Ajit
S/O:-Nagendra
S/O:-Ramesh
S/O:-Amulya
S/O:-Malilal
W/O:-Gopal
Bichitradas
Hospital para
Lambabil
Lambanil
Lambabil
Hospital para
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Hospital para
Hospital para
Lambabil
Lambabil
AOC para
Mnu proper
Lambabil
Manu proper
AOC para
AOC para
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
Bichitradas para
AOC para
AOC para
Bichitradas para
Lambabil
Hospital para
Hospital para
Chandmari
Lambabil
Lambabil
Lambanil
Manu proper
Lambabil
Manu proper
Manu proper
Chandmari
Hospital para
Manu proper
Chandmari
Lambabil
AOC para
AOC para
AOC para
AOC para
AOC para
AOC para
Chandmari para
AOC para
AOC para
AOC para
Manu proper
Chandmari
Manu proper
Lambabil
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
-
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
-
94
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
Ranadhir Gupta
Ritupurna Chakma
Hinubala Das
Pandab Poddar
Sankar Deb
Abang Das
Mahendra Saw
Idrish Miah
Bir Kr.Chakma
Sunil Debray
Manjulal Chakma
Dhanaka Debbarma
Manik ch.Das
Shambucharan Debbarma
Jawharlal Sarkar
Harimaya Thapa
Parthasarathi Bhattarjya
Sandip Bhattacharjee
Bijindra Marak
Rabi Marak
Pranesh Marak
Sadhan Majumder
Ropen Banik
Lila Rai
Malilal Das
Mantu Malakar
Niren Debbarma
Kabi Marak
Lalitmohan Das
Benu Malakar
Upendra Debbarma
Nimai Marak
Binay Marak
Susendra Malakar
Anjali Sutradhar
Bimal Das
Adu Marak
Ganesh Das
Haru Miah
Kripesh Deb
Nikunjabihari Das
Thanga Marak
Binode Marak
Dhiraj Sarma
Manjurani Datta
Manoranjan Debnath
Hemendra Paul
Prashna Marak
Mati Deb
Gopal Das
Mohanlal Bardhan
Purnima Dewan
Jyoti Debnath
Bishnu Debbarma
Matilal Das
Belarani Das
Dharmasing Goala
Atindra Rudra Paul
S/O:-Shyamcharan
W/O:-Ram
W/O:-Harendra
S/O:-Malilal
S/O:-Nayanbashi
S/O:-Joycharan
S/O:-Naresh
S/O:-Altar
S/O:-Barungda
S/O:-Shyamacharan
S/O:-Sonadhan
S/O:-Bijkanan
S/O:-Atkaray
S/O:-Aguniya
S/O:-Harendra
W/O:-Tabka
S/O:-Nagendra
S/O:-Nagendra
S/O:-Migendra
S/O:-Nagendra
S/O:-Majendra
S/O:-Gobinda
S/O:-Judhisthir
W/O:-Jitbahadur
S/O:-Rajeswar
S/O:-Madhab
S/O:-Durkhiya
S/O:-Ajendra
S/O:-Gobinda
S/O:-Jatindra
S/O:-Krishnadas
S/O:-Promode
S/O:-Anil
S/O:-Dhirendra
W/O:-Nirmal
S/O:-Bipin
S/O:-Ramnath
S/O:-Bharat
S/O:-Ibrahim
S/O:-Krishna
S/O:-Narendra Kr
S/O:-Bhuthangaa
S/O:-Mahendra
S/O:-Dhirendra
W/O:-Nirmay
S/O:-Tarani
S/O:-Prankrishna
S/O:-Mahim
S/O:-Nipendra
S/O:-Krishnadhan
S/O:-Makhan
W/O:-Haripada
W/O:-Priyalal
S/O:-Mangal
S/O:-Mohanlal
W/O:-Maniklal
S/O:-Bishunath
S/O:-Harendra
Chandmari para
Lambabil
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Manu proper
Hospital para
Lambabil
Lambabil
Lambabil
Manu Proper
Manu proper
Manu proper
AOC para
AOC para
AOC para
Bichitradas para
Bichitradas para
AOC para
AOC para
AOC para
AOC para
AOC para
AOC para
Hospital para
Lambabil
Lambabil
Lambabil
Hospital para
Hospital para
Lambabil
Lambabil
AOC para
Hospital para
Lambabil
Hospital para
Lambabil
Hospital para
Manu proper
Manu proper
AOC para
AOC para
AOC para
Chandmari
Bichitradas para
AOC para
Manu proper
AOC para
AOC para
Hospital para
Hospital para
Manu proper
Manu proper
Lambabil
Chandmari
Bichitradas para
Chandmari
Chandmari
ST
-
Others
SC
-
SC
SC
Others
Others
Others
ST
ST
ST
-
Others
SC
ST
-
Sc
-
Others
Others
Others
ST
ST
ST
SC
Others
Others
SC
SC
-
ST
ST
SC
SC
ST
ST
ST
SC
Others
SC
ST
SC
Others
Others
SC
ST
ST
Others
Others
Others
Others
ST
Others
SC
SC
ST
Others
ST
SC
SC
Others
Others
95
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
Sl.
No
Namita Das
Mantu Debnath
Nani Debbarma
Fulkishore Das
Gita Saarkar
Haralal Das
Thamen Marak
Shachindra Paul
Narendra Das
Ganesh ch.Das
Nibarani Das
Pradip Daschoudhury
Dilip Karmakar
Rabindra Marak
Shashanka Chakraborty
Sukhalaxmi Debbarma
Mahamaya Das
Manoranjan Chakma
Amrit Deb
Priyaranjan Chakma
Rabindra Prasad Tripura
Sudhir Shil
Abala Datta
Saraswati Das
Joydhan Chakma
Mahendra Das
Thanen Marak
Rabikanya Debbarma
Harilal Das
Abhinash Sarkar
Nandarani Debbarma
Kshitish Marak
Fulmati Chakma
Binodelal Das
Giridhari Goswami
Rajendra Das
Subanya Debbarma
Jyotsna Malakar
Pushpa Choudhury
Jyotish Das
Laxminarayan Debbarma
Sandhyalaxmi Debbarma
Name of beneficiaries
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
EAST MASLI
Manjurani Das
Kajali Nama
Rekha Das
Kananbala Das
Jali Das
Jyotsna Giri
Sumitra Shi
Kartiklaxmi Debbarma
W/O:-Bimal
S/O:-Shachindra
S/O:-Shobhachandra
S/O:-Tarini
S/O:-Nirmal
S/O:-Rajeswar
S/O:-Ahendra
S/O:-Shashimohan
S/O:-Surendra
S/O:-Durgacharan
W/O:-Swapan
S/O:-Paresh
S/O:-Krishnadhan
S/O:-Jogendra
S/O:-Satish
W/O:-Budhuchandra
W/O:-Ramesh
S/O:-British
S/O:-Adhar
S/O:-Denga
S/O:-Laxmimohan
S/O:-Surendra
W/O:-Sudhan
W/O:-Prafulla
S/O:-Jagannath
S/O:-Kedar
S/O:-Joydhan
W/O:-Mangal
S/O:-Harachandra
S/O:-Kanai
W/O:-Bisharai
S/O:-Bipin
W/O:-Ranjan
S/O:-Shyamlal
S/O:-Dinesh
S/O:-Ramhari
S/O:-Kusum
W/O:-Jatindra
W/O:-Pijush
S/O:-Joydeb
S/O:-Indra Kr.
W/O:-Rajkumar
Father’s/Husband name
3
W/O:-Promode
W/O:-Hari Sankar
W/O:-Chitta Rn.
W/O:-Ragunath
W/O:-Sadhan
W/O:-Prafulla
W/O:-Ratan
W/O:-Mangal
Bichitradas para
Manu proper
Lambabil
Manu proper
Hospital para
Hospital para
Lambabil
Chandmari
Manu proper
Manu proper
Chandmari
Chandmari
Manu proper
Lambabil
Hospital para
Lambabil
Hospital para
Lambabil
Manu proper
Lambabil
Lambabil
Manu Proper
Manu proper
Hospital para
Manu pro-per
Lambil
Lambabill
Lambabil
Jarulcherra
Chandmari
Bichitradas para
Lambabil
Manu proper
Jarulcherra
Manu; rpoper
AOC para
Lambabil
Hospital para
Manu proper
AOC para
Lambabil
Manu Proper
SC
Others
ST
SC
SC
SC
ST
Others
SC
SC
SC
Others
Others
ST
Others
ST
SC
ST
Others
ST
ST
Others
Others
SC
ST
SC
ST
ST
SC
SC
ST
ST
ST
SC
Others
SC
ST
SC
Others
SC
ST
ST`
Name of para
4
12 Card
34 card para
7-Card para
57-Card
57-Card
57-card
5-Card
90-Kani
Categories
ST
SC
5
6
Others
7
SC
SC
SC
SC
SC
Others
Others
ST
96
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Basabi Das
Ratna Paul
Jitendra Shil
Arun Roy
Balabasi Deb
Jitendra Deb
Arati Das
Sandhyarani Dey
Rupa Chanda
Ajit Biswas
Kanai Chanda
Akhil Deb
Debendra Das
Bani Deb
Kamala Nama
Dipti Das
Babul Deb
Promode Das
Gayaram Das
Sushila Das
Nayantara Sarkar
Indramala Chakma
Pratika Suklabaidya
Chhaya Sabdakar
Tatani Sarkar
Ramani Debnath
Haralal Das
Usharani Das
Binapani Chakraborty
Dipak Chakraborty
Manoj Biswas
Snehalata Paul
Mayarani Dhar
Arun Deb
Naruttam Deb
Sukumari Namasudra
Mina Bhowmik
Purnima Malakar
Bani Das
Shyamal Deb
Surachi Das
Subadra Das
Kalpana Das
Khukirani Das
Ujjala Das
Anuj Das
Tarini Sarkar
Mohanlal Das
Bhusan Roy
Shusil Nama
Tapan Shil
Dhirendra Suklabaidya
Bidhan Sabdakar
Jawharlal Das
Gourchand Das
Ratish Das
Manibala Das
Purnendu Adhikari
W/O:-Manik
W/O:-Manik
S/O:-Jatindra
S/O:-Narendra
W/O:-Shyamal
S/O:-Mahendra
W/O:-Krinalal
W/O:-Kanu
W/O:-Subrata
S/O:-Annada
S/O:- Dwigendra
S/O:-Adaitya
S/O:-Jogendra
W/O:-Manahari
W/O:-Harendra
W/O:-Manoranjan
S/O:-Bishnupada
S/O:-Parameswar
S/O:-Gatu
W/O:-Manmohan
W/O:-Giridhar
W/O:-Kiran
S/O:-Satyendra
W/O:-Sudhir
S/O:-Manmohan
S/O:-Panchanna
S/O:-Chintaharan
W/O:-Dindayal
W/O:-Arjun
S/O:-Karunamay
S./O:-Iresh
W/O:-Manindra
W/O:-Shudhangshu
S/O:-Harinanda
S/O:-Nagendra
W/O:-Nibaran
W/O:-Milan
W/O:-Parimal
W/O:-Himangshu
S/O:-Manahari
W/O:-Kanu
W/O:-Prafulla
W/O:-Niranjan
W/O:-Sunil
W/O:-Karuna
S/O:-Manmohan
S/O:-Manmohan
S/O:-Baikunta
S/O:-Manindra
S/O:-Surendra
S/O:-Jatindra
S/O:-Nikhil
S/O:-Khuka
S./O:-Haralal
S/O:-Shiramani
S/O:-Tarani
W/O:-Basan
S/O:-Jogesh
90-Kani
Puran colony
Puran colony
Sadhamdas para
Malakar para
Deb para
Deb para
34-card para
Puran colony
Puran colony
Puran colony
Deb jpara
Deb para
34-card
34-card
Gosaitila
Gosaitila
57-Card
57-card
5-Card
5-Card
5-card
12-Card
12-Card
Baganbari
Baganbari
7-Card
7-Card
7-Card
Puratan Colony
Puratan colony
Puratan colony
Deb para
Deb para
Deb para
34-card
34-card
34-card
Gosai tila
Gosaitila
57-card
57-card
57-card
57-card
57-card
Gosaitila
Baganbari
5-card
5-card
5-card
5-card
12-card
12-card
7-card
7-Card
7-Card
7-Card
Puran colony
SC
Others
Others
Others
Others
Others
SC
Others
Others
SC
Others
Others
SC
Others
SC
SC
Others
SC
SC
SC
SC
ST
SC
SC
SC
Others
SC
SC
Others
Others
Others
others
Others
Others
Others
SC
SC
SC
SC
Others
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
97
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Matilal Chanda
Bibhash Chanda
Ratindra Datta
Jogendra Das
Parul Dhar
Abala Deb
Matilal Debnath
Amrit Das
Umesh Debnath
Dhirendra Malakar
Satya Sarkar
Rani Deb
Manju Chakraborty
Subha Majumder
Ranjit Malakar
Jadhugopal Bhattacharji
Gopal Majumder
Nandalal Das
Lani Das
Shailesh Das
Sudip Das
Ramendra Das
Shashankar Das
Subodh Das
Sunati Das
Indrajit Sarkar
Ratish Das
Krishnalal Das
Laxman Shil
Bimal Deb
Rabindra Suklabaidya
Ananda Sabdakar
Nidhan Sabdakar
Bhajan Sarkar
Usharani Debath
Priyalal Das
Suklal Das
Gourchand Das
Gurupada Das
Bikash Shil
Kanakanti Das
Arati Datta
Ranjit Basu
Subhash Acharjee
Amulya Paul
Bina Chanda
Gita Paul
Jagabandhu Malakar
Saraswati Sutradhar
Sararani Das
Mira Acharjee
Kalikanta Choudhury
Dhananjoy Das
Niresh Das
Chandra Kr.Das
Bikash Das
Sudhan Das
Haragobinda Das
S/O:-Manmohan
S/O:-Makhan
S/O:-Kshitish
S/O:-Krishnacharan
W/O:-Kshitish
W/O:-Sudhamay
S/O:-Kshirode
S/O:-Jagat
S/O:-Krishnagopal
S/O:-Bhajan
S/O:-Ranjit
W/O:-Swapan
W/O:-Harigiopal
W/O:-Devendra
S/O:-Nirode
S/O:-Sukumar
S/O:-Nakul
S/O:-Umakanta
S/O:-Lalmohan
S/O:-Sanat
S/O:-Suresh
S/O:-Ramesh
S/O:-Ramlal
S/O:-Sukumar
W/O:-Gopal
S/O:-Giridhar
S/O:-Dhirendra
S/O:-Baikunta
S/O:-Jatindra
S/O:-Manahari
S/O:-Rasan
S/O:-Bharat
S/O:-Khuka
W/O:-Amar
W/O:-Nikunja
S/O:-Haralal
S/O:-Samicharan
S/O:-Rasan
S/O:-Ramchandra
S/O:-Harendra
S/O:-Indramohan
S/O:-Nidhuban
S/O:-Rasamay
S/O:-Gouranga
S/O:-Jogendra
W/O:-Malay
W/O:-Nanigopal
S/O:-Naidabashi
W/O:-Anil
W/O:-Sachindra
W/O:-Binay
S/O:-Kiranmay
S/O:-Dwarika
S/O:-Naresh
S/O:-Narendra
S./O:-Anil
S/O:-Sukumar
S/O:-Gourmohan
Purancoly
Purancoly
Purancoly
Purancoly
Purancoly
Purancoly
Sadhandas para
Sadhandas para
Sadhandas para
Malakar para
Malakar para
34-card
34-card
34-card
34-card
34-card
34-card
Gosaitila
Gosaitila
Gosaitila
57-card
Gosaitila
57-card
57-card
57-card
Baganbari
Baganbari
5-card
5-card
5-card
12-card
12-card
12-card
12-card`
12-card
7-card
7-card
7-card
7-card
7-card
7-card
Puran colony
Puran colony
Puran colony
Puran colony
Puran coloy
Puran colony
34-card
34-card
34-card
34-card
34-card
Gosaitila
Gosaitila
57-card
57-card
57-card
57-card
Others
Others
Others
SC
Others
Others
Others
SC
Others
SC
SC
Others
Others
SC
SC
Others
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
SC
SC
SC
SC
Others
SC
SC
SC
SC
Others
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
SC
SC
SC
Others
Others
SC
SC
SC
SC
SC
SC
98
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
Sushital Biswas
Nidhir Biswas
Priyamohan Das
Shukraraj Chakma
Subarat Chakma
Rasamay Das
Kripamay Das
Manik Deb
Rekha Das
Anupam Chakraborty
Bikash Das
Rana Chakraborty
Gouranga Deb
Sujit Deb
Debendra Das
Ratan Deb
Biresh Malakar
Adhir Sarkar
Kripamay Malakar
Dayamay Malakar
Biswajit Deb
Ananta Das
Tapan Dey
Pradip Shil
Hirendra Chanda
Ramshankar Acharji
Gobinda Acharjee
Dwipti Bhattacharjya
Gopal Chakraborty
Chhayarani Malakar
Prabhas Kr.Chakraborty
Bhajan Das
Mandira Roy
Anil Malakar
Uttam Dey
Arati Das
Bikash Acharjya
Laxmi Dey
Anjali Adhikari
Alak Das
Priti Malakar
Bisheswar Das
Renubala Das
Pranati Das
Sanaka Das
Kajalbala Das
Arati Chakma
Maharani Chakma
Dayamanti Chakma
Parimal Roy
Suklal Sarkar
Shambu Sarkar
Ranjit Suklabaidya
Pultu Sutradhar
Laxmi Sarkar
Kalikanta Das
Chandan Sabdakar
Prafulla Giri
S/O:-Abani
S/O:-Abani
S/O:-Kshirmohan
S/O:-Dakbaji
S/O:-Felabaji
S/O:-Sharat
S/O:-Dayamay
S/O:-prish
W/O:-Chitta Rn.
S/O:-Aran
S/O:-Shailesh
S/O:-Rakhesh
S/O:-Gobinda
S/O:-Adwaitya
S/O:-JGopendra
S/O:-Rasik
S/O:-Binode
S/O:-Ajit
S/O:-Kripesh
S/O:-Debendra
S/O:-Bishnupada
S/O:-Ashu
S/O:-Bimal
S/O:-Jatindra
S/O:-Harendra
S/O:-Harimohan
S/O:-Gouranga
W/O:-Damodar
S/O:-Karuna
W/O:-Sudhir
S/O:-Prasanna
S/O:-Sadhan
W/O:-Subodh
S/O:-Jagabandhu
S/O:-Manoranjan
W/O:-Amulya
S/O:-Dhirendra
W/O:-Ratan
W/O:-Radhakrishna
S/O:-Anil
W/O:-Aswini
S/O:-Bipin
W/O:-Girindra
W/O:-Shatrugana
W/O:-Haralal
W/O:-Parimal
W/O:-Uttam
W/O:-Swapan
W/O:-Swadhin
S/O:-Sachindra
S/O:-Manmohan
S/O:-Uday
S/O:-Raman
S/O:-Harekrishna
S/O:-Dhananjoy
S/O:-Iswar
S/O:-Aswini
S/O:-Mohanbashi
57-card
57-card
57-card
57-card
57-card
7-card
7-card
7-card
7-card
7-card
7-card
7-card
Debpara
Deb para
Debpara
Deb para
Malakar para
Malakar para
Malakar para
Malakar para
Malakar para
Malakar lpara
Malakar para
Puran colony
Puran colony
Puran colony
Puran colony
Puran colony
Puran colony
Puran colony
Puran colony
Puran colony
34-card para
34-card para
34-card para
34-card para
34-card para
34-card para
34-card para
57-card para
57-card para
57-card para
57-card para
57-card para
57-card para
57-card para
Baganbari
Baganbari
Baganbari
5-card para
5-card
5-card
12-card
12-card
12-card para
12-card
12-card
12-card
SC
SC
SC
ST
ST
SC
SC
Others
SC
Others
SC
Others
Others
Others
SC
Others
SC
SC
SC
SC
Others
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
SC
Others
SC
Others
SC
Others
SC
Others
Others
Others
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
ST
ST
ST
Others
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
99
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
Sl.
No
Ranjit Giri
Manik Das
Swadesh Das
Nishuk Deb
Madhab Chakraborty
Kajalrani Chakraborty
Nikunja Das
Birajit Das
Sadhan Nama
Gouramga Shil
Ratan Das
Chhayaranjan Das
Abhimunya Sarkar
Sadhan Debbarma
Jyotirani Chakma
Madan Chakraborty
Napur Chakraborty
Kanai Poddar
Anukul Paul
Santosh Deb
Hiralal Das
Arjun Nama
Ratish Dhar
Katan Kar
Anil Malakar
Sanjoy Kar
Bhanu Chanda
Dwijendra Chanda
Kishore Adhikari
Ratan Paul
Droupadi Chakma
Mina Chakma
Rabinath Chakma
Sankar Giri
Nitai Sarkar
Haricharan Sutradhar
Amarchand Das
Krishna Deb
Name of beneficiaries
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
MAINAMA
Raimohan Ghosh
Sumitra Chakma
Gopika Tripura
Sunil Rudra Paul
Amodbasi Biswas
Srimalgal Choudhury
Biswarath Debbarma
Shyamlal Saha
Tarani Sarkar
Sandhyaram Debbarma
Aghor Debbarma
Subi Debbarma
Biswa Kr.Debbarma
S/O:-Ramani
S/O:-Digendra
S/O:-Shailesh
S/O:-Kumud
S/O:-Darpahari
W/O:-Mukul
S/O:-Durgacharan
S/O:-Rabindra
S/O:-Kamini
S/O:-Ram Krishna
S/O:-Rasik
S/O:-Baikunta
S/O:-Jogendra
S/O:-Shukaram
W/O:-Debalaxman
S/O:-Jatindra
S/O:-Prangopal
S/O:-Matilal
S/O:-Harakumar
S/O:-Adwaitya
S/O:-Bhagat
S/O:-Rakesh
S/O:-Satish
S/O:-Subodh
S/O:-Ramesh
S/O:-Subiodh
S/O:-Mahendra
S/O:-Upendra
S/O:-Birendra
S/O:-Harendra
W/O:-Mihirlal
W/O:-Bhagya
S/O:-Shyamsundar
S/O:-Chandramohan
S/O:-Nagendra
S/O:-Adhar
S/O:-Ramdas
S/O:-Narendra
Father’s/Husband name
3
S/O:-Nabin
W/O:-Sureswar
D/O:-Sabu Kr.
S/O:-Panchanan
S/O:-Mukunda
S/O:-Narayan
S/O:-Buddhi ch.
S/O:-Niharranjan
S/O:-Nabadip
S/O:-Rabi
S/O:-Jayendra
S/O:-Nebendra
S/O:-Amarchand
12-card para
7-card para
7-card
7-card
7-card para
7-card para
7-card
7-card para
7-card para
Gosai Tila
Gosai tila
5-card
5-card
90-Kani
57-Card
57-card
34-card
Sadhandas para
Deb para
Deb para
Deb para
Sadhandas para
Malakar para
Malakar pra
Malakar para
Malakar para
Puran colony
Puran colony
Puran colony
Puran colony
57-card
57-card
57-card
12-card
12-card
12-card
7-card para
7-card
SC
SC
SC
Others
Others
Others
SC
SC
SC
Others
SC
SC
SC
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
SC
SC
Others
Others
SC
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
SC
SC
SC
SC
Others
Name of para
4
Madabmaster para
Madabmaster para
Brata Kr.
Brata Kr.
Aghore pra
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Arjun para
Arjun para
Hakrai pra
Duranta para
Categories
ST
SC
5
6
Others
7
Others
ST
ST
Others
Others
Others
ST
Others
Others
ST
ST
ST
ST
100
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Ramesh Debbarma
Purnabasi Chakma
Sunil Debbarma
Ramcharan Debbarma
Satyendra Rudra paul
Manmohan Rudra Paul
Mashadhar Chakma
Sukhsen Chakma
Bipin Debbarma
Sachindra Debbarma
Hemanta Debbarma
Adhin Debbarma
Kumasri Tripura
Ujjal Debbarma
Sarani Debbarma
Rabindra Debbarma
Samprai Debbarma
Budharai Debbarma
Sefali Ghosh
Swapan Rudra Paul
Debarane Chakma
Rajyabardhan Chakma
Radhamohan Rudra Paul
Sunal Rudra Paul
Jiban Rudra Paul
Shantirani Rudra Paul
Harendra Sarkar
Sushilmohan Tripura
Braja Kr..Chakma
Biswajit Chakma
Ranjit Biswas
Amrit Choudhury
Uttam Debbarma
Prabal Debbarma
Sabita Choudhury
Manoranjan Tripura
Uttam Debbarma
Harish Ch.Sarkar
Hachun Dewan
Uttam Rudra Paul
Bumbelal Chakma
Jnanadhar Chakma
Manindra Rudra Paul
Sudhir Rudra Paul
Naroddda Choudhury
Niranjan Bandary
Sunil Rudra Paul
Krishna Rudra Paul
Suresh Rudra Paul
Purnabhusan Chakma
Ritendra Sarkar
Jatindra Debbarma
Rabicharan Debbarma
Kartik Kanya Debbarma
Sahabeb Debbarma
Sanjit Debbarma
Takshirai Debbarma
Budhirai Debbarma
S/O:-Sachindra
S/O:-Saichandra
S/O:-Khemacharan
S/O:-Joykrishna
S/O:-Gnanendra
S/O:-Banamali
S/O:-Batya
S/O:-Surendra
S/O:-Mahendra
S/O:-Rabicharan
S/O:-Basanta
S/O:-Barai
W/O:-Dubai
S/O:-Manindra
W/O:_Radhamohan
S/O:-Rajbihari
S/O:-Rammohan
S/O:-Rabi
W/O:-Nripendra
S/O:-Nagendra
W/O:-Kalikumar
S/O:-Ananta
S/O:-Rajani
S/O:-Rupchand
S/O:-Nirode
S/O:-Shanti
S/O:-Dhananjoy
S/O:-Mangalballab
S/O:-Indradhan
S/O:-Bhusan
S/O:-Nitai
S/O:-Satish
S/O:-Dharmapada
S/O:-Renu
W/O:-Kishjore
S/O:- S/O:-Rabindra
S/O:-Bishu
S/O:-Aswini
S/O:-Dhananjoy
S/O:-Manmohan
S/O:-Adhir
S/O:-Mangaldhan
S/O:-Panchanan
S/O:-Pukan
S/O:-Narendra
S/O:-Nagemdra
S/O:-Chandra
S/O:-Dhirendra
S/O:-Rakhal
S/O:-Kali Kr.
S/O:-Rajani
S/O:-Kumendra
S/O:-Laxmicharan
W/O:-Sambu
S/O:-Brajendra
S/O:-Manoranjan
S/O:-Srihari
S/O:-Manmohan
Bhubandas para
Tilak para
Bangali para
Duranta pra
Bangali para
Brata Kr.
Tilakpara
Madhabmaster para
Bhubandas para
Bhubandas para
Duranta para
Duranta para
Hakrai para
Hakrai para
Dayal para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Brata Kr para
Brata Kr para
Brata Kr para
Lambabil
Aghore pra
Aghore pra
Tilak para
Tilak para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Tilak para
Tilak para
Brata Kr.
Brata Kr.
Brata Kr.
Brata Kr.
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Agore para
Hakrai para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Bhubandas para
Bhubandas para
Duranta para
ST
ST
ST
ST
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
Others
Others
ST
ST
Others
ST
ST
Others
ST
Others
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
101
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Rabicharan Debbarma
Basana Rudra Paul
Nepal Sarkar
Billyamangal Sarkar
Gobindra Rudra Paul
Sitarani Saha
Bhikharani Sarkar
Narayan Sarkar
Mohanlal Chakma
Ranjita Chakma
Goutami Chakma
Purnendu Chakma
Jenu Barua
Ashalata Bandary
Jhuthikarani Saha
Nepal Rudrapaul
Jaatan Rudrapaul
Dasharath Debbarma
Jibanmohan Triopura
Ranaay Debbarma
Parendra Debbarma
Subanya Debbarma
Subal Debbarma
Krishna Debbarma
Malin Debbarma
Sonaram Debbarma
Birkumar Debbarma
Bhudhumani Debbarma
Jaharlal Rudra Paul
Gopal Hajari
Kshirode Sarkar
Ramjkrishna Sarkar
Hemendra Sarkar
Uttam Sarkar
Sadhan Kr.Chakma
Atindra Chakma
Nikhil Bhandary
Kshirod Rudra Paul
Sudhir Rudra paul
Dilip Rudra Paul
Jawharlal Malakar
Gaynabi Chakma
Sandhyamala Chakma
Nepal Sarkar
Rakhal Sarkar
Surendra Debbarma
Katalbi Tripura
Sukumar Debbarma
Sambu Debbarma
Nirmal Debbarma
Dhaniram Debbarma
Bidhan Tripura
Narendra Debbarma
Rebati Debbarma
Bejarai Debbarma
Sajal Debbarma
Ranabir Debbarma
Swarna Kr. Debbarma
S/O:-Basai
W/O:-Nepal
S/O:-Rajmohan
S/O:-Nibaran
S/O:-Jnanendra
W/O:-Chandra
W/O:-Banabash
S/O:-Suresh
S/O:-Upendra
W/O:-Ratnakishore
S/O:-Rupadhan
S/O:-Chandra Kr.
S/O:-Satyaranjan
W/O:-Chitta
W/O:-Mridul
S/O:-Suresh
S/O:-Manmohan
S/O:-Arjun
S/O:-Laxmimohan
S/O:-Prabhat
S/O:-Chandra Kr.
S/O:-Badan
S/O:-Anil
S/O:-Bhubandas
S/O:-Neprai
S/O:-Dasharath
S/O:-Karnamohan
S/O:-Amarchand
S/O:-Pandit
S/O:-Ananta
S/O:-Palai
S/O:-Sarada
S/O:-Sananda
S/O:-Anil
S/O:-Kinadhan
S/O:-Kalachand
S/O:-Nagendra
S/O:-Jatindra
S/O:-Jogendra
S/O:-Manmohaan
S/O:-Sashadhar
W/O:-Chandrasen
W/O:-Kali Kr.
S/O:-Nibaran
S/O:-Joygopal
S/O:-Punkirai
W/O:-Mungkurai
S/O:-Bahadur
S/O:-Bishu
S/O:-Kamini
S/O:-Rajani
S/O:-Munjgkurai
S/O:-Chandranath
S/O:-Wakhirai
S/O:-Bidhi
S/O:-Joykumar
S/O:-Kamaldas
S/O:-Joy Kr.
Duranta para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Aghore para
Aghore para
Tilak para
Tilak para
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Brata Kr.
Brata Kr.
Brata Kr.
Brata Kr.
Hakrai para
Hakrai para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Bhubandas para
Bhubandas para
Duranta para
Duranta para
Duranta para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Tilakpara
Tilakpara
Brata Kr.
Brata Kr.
Brata Kr.
Brata Kr.
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Aghore para
Aghore para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Duranta para
Duranta para
Duranta para
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
Others
Others
Others
Others
SC
ST
ST
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
102
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
Nrinibash Sarkar
Shyamakanta Debbarma
Selim Debbarma
Bhidhurani Roy
Padmarani Sarkar
Tapan Bhowmik
Dhananjoy Rudra Paul
Subash Rudrapaul
Subash Sarkar
Sudhangshu Choudhury
Chitta Rn.Rudrapaul
Rati Rn.Rudrapaul
Ranjit Rudra Paul
Haripada Das
Jagadish Chakma
Barun Chakma
Sukumar Choudhury
Subash Sarkar
Surabala Sarkar
Kumode Debbarma
Parendra Debbarma
Santanu Triopura
Jagadish Debbarma
Joykrishna Debbarma
Haridas Baishnab
Birmohan Debbarma
Nipurai Debbarma
Neheru Chakma
Kinadhan Chakma
Tatun Ch.Chakma
Rabi Chakma
Felu Kr.Tripura
Shantibhusan Chakma
Chintaharan Chakma
Alorani Rudrapaul
Kadami Rudra Paul
Harendra Rudra Paul
Runu Kanta Das
Chitta Rn.Bhowmik
Minatibala Sarkar
Suchitra Sarkar
Sambu Debbarma
Rabiya Debbarma
Krishna Debbarma
Rati Rn Debbarma
Dabalamohan Triopura
Budhichandra Debbarma
Rajkumar Debbarma
Suresh Debbarma
Narayan Chowdhury
Hiralal Dewan
Radharanjan Choudhury
Anjan Banik
Asha Khatun
Budhyaranjan Chakma
Jabakishore Chakma
Birlal Chakma
Nakul Chakma
S/O:-Dhananjoy
S/O:-Samprai
S/O:-Naaagendra
W/O:-Jagadish
W/O:-Purnadhan
S/O:-Harimohan
S/O:-Bancharam
S/O:-Kalicharan
S/O:-Palai
S/O:-Lalmohan
S/O:-Sirish
S/O:-Kunjamohan
S/O:-Dhananjoy
S/O:-Gopendra
S/O:-Premlal
S/O:-Kali
S/O:-Suresh
S/O:-Nirendra
W/O:-Banamali
S/O:-Binay
S/O:-Nagendra
S/O:-Rupmani
S/O:-Kanulal
S/O:-Jamini
S/O:-Premananda
S/O:-Shipcharan
S/O:-Brajadas
S/O:-Debendra
S/O:-Kanyaram
S/O:-Samir
S/O:-Dhirendra
S/O:-Dharja Kr.
S/O:-Kali Kr.
S/O:-Kali Kr.
W/O:-Upendra
W/O:-Pukhan
S/O:-Mano R.
S/O:-Jyotish
S/O:-Kunjamohan
W/O:-Ramananda
S/O:-Rajani
S/O:-Naba Kr.
S/O:-Rajani
S/O:-Rajani
S/O:-Harendra
S/O:-Jiban Kr
S/O:-Binode
S/O:-Sukumar
S/O:-Budhu
S/O:-Sonatan
S/O:-Amarchand
S/O:-Haradhan
S/O:-Nepal
S/O:-Maran
S/O:-Hangsha Kr
S/O:-Baitya
S/O:-Upendra
S/O:-Bishu
Brata Kr.
Arjun para
Arjun para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Brata Kr.
Brata Kr.
Brata Kr.
Bangali para
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Aghore pra
Aghore pra
Aghore pra
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Arjun para
Duranta pra
Duranta pra
Duranta pra
Duranta pra
Titalpara
Titalpara
Titalpara
Titalpara
Arjun para
Madhabmaster para
Madhabmaster para
Brata Kr.
Brata Kr
Brata Kr
Brata Kr
Brata Kr
Aghore para
Aghore para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Others
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
SC
ST
ST
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
SC
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
103
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
Surajit Chakma
Kinachandra Chakma
Nutan Kr.Chakma
Paresh Debbarma
Jharna Tripura
Subakanya Debbarma
Jagamay Tripura
Subalaxmi Debbarma
Sambu Debbarma
Hiranbashi Choudhury
Abdul Miah
Suku Miah
Thakurchand Sarkar
Radharani Baul
Jogendra Roy
Joygopal Sarkar
Basanti Choudhury
Parimal Sarkar
Rakhal Rudra Paul
Dipak Rudra Paul
Nanath Sarkar
Parimal Saha
Birkumar Sarkar
Mohan Chakma
Sibindhu Chakma
Alurani Barua
Babita Chakma
Chikanmani Chakma
Laxmi ch.Chakma
Kanyaram Chakma
Purmohan Chakma
Subimal Chakma
Bichigi Chakma
Subhanandi Chakma
Sukasen Chakma
Jaladhar Chakma
Shaktibhusan Chakma
Gobinda Bhandary
Biswanath Sarkar
Rajendra Rudra Paul
Sudhir Rudra Paul
Bipula Sarkar
Raymohabn Sarkar
Samiran Debbarma
Narayan Sarkar
Amiyarani Saha
Gopal Ch.Paul
Shankar Saha
Malek Miah
Ashok Choudhury
Nandalal Tripura
Bishu Debbarma
Dilip Sarkar
Sebak Dewan
Kusamti Tripura
Madanmohan Sarkar
Pabitra Paul
Nikuldhan Chakma
S/O:-Ramani
S/O:-Denga
S/O:-Parshuram
S/O:-Charitra
W/O:-Manilal
W/O:-Sambu
S/O:-Adharchand
W/O:-Rajchandra
S/O:-Joychandra
W/O:-Jamini
S/O:-Ali Ulla
S/O:-Aliulla
S/O:-Rajani
W/O:-Manohar
S/O:-Prakash
S/O:-Hriday
W/O:-Brajendra
S/O:-Bihari
S/O:-Brajendra
S/O:-Manmohan
S/O:-Sudhan
S/O:-Binodbihari
S/O:-Haricharan
S/O:-Rajkumar
S/O:-Pijush
W/O:-Milan
W/O:-Bishu
S/O:-Mangaldhan
S/O:-Amulyadhan
S/O:-Gulmani
S/O:-Rupchand
S/O:-Chikandhan
W/O:-Hriday
W/O:-Kamal Kanti
S/O:-Jitendra
S/O:-Malendra
S/O:-Kali Kr.
S/O:-Nagendra
S/O:-Haricharan
S/O:-Ramcharan
S/O:-Pratab
W/O:-Nitai
S/O:-Kamini
S/O:-Joychandra
S/O:-Rajmohan
W/O:-Suresh
S/O:-Jogesh
S/O:-Binodbihari
S/O:-Rahim
S/O:-Radharanjan
S/O:-Saba Kr.
S/O:-Budhu
S/O:-Tarani
S/O:-Suklal
W/O:-Kantaram
S/O:-Balaram
S/O:-Pankaj
S/O:-Gargamani
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Aghor para
Aghor para
Aghor para
Brata Kr.para
-do-do-do-doMadhabmaster para
-do-doTilak para
-do-do-do-do-do-do-doMadhabmaster para
-do-doBrata Kr.para
-do-do-doAghor para
-doBangali para
-do-do-do-do-do-do-do-do-do-doBangali para
-do-doTilak para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
Others
Others
ST
Others
Others
ST
104
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
Kanyaram Chakma
Joydhan Chakma
Kinadhan Chakma
Ananta Kr.Chakma
Basanta Chakma
Kala Chakma
Mangal Chakma
Satyendra Chakma
Pradip Sarkar
Harimohan Sarkar
Ranachitra Chakma
Sailendra Chakma
Subhash Chakma
Manmohan Rudra Paul
Sakuntala Bhowmik
Nidhan Rudra Paul
Jiban Rudra Paul
Swapan Sarkar
Puniram Debbarma
Pushparekha Chakma
Debendra Chakma
Rabijoy Chakma
Punyabati Chakma
Sida Chakma
Kamini Ranjan Chakma
Indrakishore Chakma
Birkishore Chakma
Rabi Chakma
Parameswar Choudhury
Manoranjan Majumder
Anil Sarkar
Putulbala Sarkar
Pradip Sarkar
Mana Saha
Rakhal Rudra Paul
Nirmal ch. Paul
Anumal Haq
Ichub Ali
Kamal Choudhury
Parimal Choudhury
Gouranga Roy
Rajyeswar Choudhury
Chandrabati Chakma
Sakhiranjan Chakma
Dhananjoy Rudra Paul
Dhirendra Sarkar
Jogesh Rudra Paul
Dilip Chattaerjee
Pusparani Das
Prabash Kanti Das
Manik Rudra Paul
Sushil Rudra Paul
Narayan Rudra Paul
Manmohini Rudra Paul
Sachindra Rudra Paul
Rasaraj Rudra Paul
Sunil Rudra Paul
Madhusudhan Sarkar
S/O:-Suresh
S/O:-Nilkamal
S/O:-Upendra
S/O:-Dharasing
S/O:-Kandra
S/O:-Noaram
S/O:-Surendra
S/O:-Taranisen
S/O:-Gouranga
S/O:-Nagarbasi
S/O:-Malaydhan
S/O:-Chitrasen
S/O:-Bhupendra
S/O:-Nagendra
S/O:-Birsen
S/O:-Pratap
S/O:-Jogesh
S/O:-Surendra
S/O:-Mangal
S/O:-W/O:-Manindra
S/O:-Bairab
S/O:-Debendra
W/O:-Jyotilal
S/O:-Rabindra
S/O:-Itukya
S/O:-Surendra
S/O:-Surendra
S/O:-Uttara Kanta
S/O:-Lalmohan
S/O:-Nagendra
S/O:-Nibaran
W/O:-Rameswar
S/O:-Kangal
S/O:-Binode
S/O:-Jogesh
S/O:-Niranjan
S/O:-Ali Arjan
S/O:-Ali Ulla
S/O:-Narayan
S/O:-Narayan
S/O:-Jogendra
S/O:-Lalmohan
W/O:-Prabir Ranjan
S/O:-Nilbarna
S/O:-Banamali
S/O:-Sonatan
S/O:-Ananda
S/O:-Jogesh
W/O:-Jyotish
S/O:-Jyotish
S/O:-Panchanan
S/O:-Panchanan
S/O:-Harendra
W/O:-Manmohan
S/O:-Rashikdas
S/O:-Sachindra
S/O:-Jogesh
S/O:-Prabindra
-do-do-do-do-do-do-do-doAghore para
-doMadhabmaster para
-do-doBrata Kr.para
-do-do-do-doTilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Madhabmaster para
-doBrata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Aghor para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
Others
Others
Others
Others
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
105
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
Ratan Debbarma
Ranjan Banik
Charan Debbarma
Ananda Sarkar
Kishri Tripura
Haran ch.Shil
Dhanalaxmi Tripura
Amulya Sarkar
Arun Sarkar
Archana Rudra Paul
Nripendra Karmakar
Harish Ch. Sarkar
Altaj Uddin
Maijal Haq
Karna Sarkar
Manilal Chakma
Bhubanbati Chakma
Prasanya Chakma
Mahendra Chakma
Dhananjoy Chakma
Birkishore Chakma
Kalpataru Chakma
Mangal Debbarma
Nauchand Chakma
Nijendra Chakma
Sunil Rudra Paul
Sashubindra Chakma
Uday chand Chakma
Shanti Kr.Rudra Paul
Haradhan Rudra Paul
Sankar Rudra Paul
Krishnamohan Rudra Paul
Anil Rudra Paul
Sida Chakma
Ramcharan Chakmna
Bairajya Chakma
Nitai ch.Paul
Indrajit Sarkar
Ratan Rudra Paul
Suresh Rudra Paul
Raj Kr.Choudhury
Lalmohan Choudhury
Hiranbasi Choudhury
Chittaranjan Biswas
Krishna Rudra Paul
Renubala Roy
Ashita Bikash Chakma
Fuleswar Chakma
Animesh Chakma
Rasik Ali
Adendra Chakma
Purnajoy Chakma
Abhimunya Chakma
Mayadhan Chakma
Ranga Chakma
Kunjalata Chakma
Subhamukhi Chakma
Rabindra Chakma
S/O:-Khuka
S/O:-Jatindra
S/O:-Sukumar
S/O:-Debeswar
W/O:-Sudharanjan
S/O:-Aswini
W/O:-Binode
S/O:-Sachidas
S/O:-Sachidas
W/O:-Debesh
S/O:-Sonatan
S/O:-Srikanta
S/O:-Ali Ulla
S/O:-Habiz Uddin
S/O:-Parmeswar
S/O:-Ganiya
W/O:-Parshuram
S/O:-Tikendra
S/O:-Baitya
S/O:-Saichandra
S/O:-Baitya
S/O:-Tanuram
S/O:-Birendra
S/O:-Bairab
S/O:-Rukpchand
S/O:-Manmohan
S/O:-Sudarshan
S/O:-Surjyamohan
S/O:-Manmohan
S/O:-Pratap
S/O:-Harendra
S/O:-Sachindra
S/O:-Jogesh
S/O:-Mahendra
S/O:-Tarani
S/O:-Halyadhan
S/O:-Manindra
S/O:-Parameswar
S/O:-Brajendra
S/O:-Naidarchan
S/O:-Suresh
S/O:-Ramdhan
W/O:-Lalmohan
S/O:-Suresh
S/O:-Harendra
W/O:-Jogesh
S/O:-Bishnu Kr.
S/O:-Ananta
S/O:-Sailendra
S/O:-Hosen
S/O:-Sida
S/O:-Sachindra
S/O:-Rabi
S/O:-Kanyaram
S/O:-Noaram
W/O:-Taranisen
W/O:-Upendra
S/O:-Kanyaram
Aghore para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Madhabmaster para
-do`-doBrata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Brata Kr.para
Titak para
-do-doBangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Bangali para
Brata Kr.para
-do-doMadhabmaster para
-do-do-doTilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
ST
Others
ST
Others
ST
Others
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
106
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
Sl.
No
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Satyabrata Chakma
Laxmimohan Chakma
Rupesh Chakma
Samir Kr.Chakma
Tenisan Chakma
Snehalata Chakma
Sanjib Chakma
Priyada Chakma
Rasamohan Chakma
Kritralata Chakma
Gandharaj Chakma
Bishurai Debbarma
Muktadhar Chakma
Ashokmitra Karbari
Sujit Barua
Sailendranarayan Chakma
Shailesh Rudra Paul
Sashimohan Rudra Paul
Jabashanti Chakma
Ripan Chakma
Arun Ch.Rudra Paul
Amal Choudhury
Chandbashi Choudhury
Abhilash Rudra Paul
Manindra Ch.Paul
Bishakha Sarkar
Ganesh Roy
Itukya Chakma
Sunil Dewan
Anidra Sarkar
Arun Chakma
Sashimohan Chakma
Malati Sarkar
Nitai Sarkar
Lalita Sarkar
Sakuntala Choudhury
S/O:-Kalijoy
S/O:-Denga
S/O:-Birasen
S/O:-Pitaiya
S/O:-Jyotilal
W/O:-Rabindra
S/O:-Kamini
S/O:-Kamini
S/O:-Indradhan
W/O:-Saichandra
S/O:-Manoranjan
S/O:-Rajani
S/O:-Chimutya
S/O:-Ramani
S/O:-Ramani
S/O:-Brajendra
S/O:-Sashimohan
S/O:-Jogendra
S/O:-Aniruddha
S/O:-Jabashanti
S/O:-Dhananjoy
S/O:-Krishnadhan
S/O:-Krishnadhan
S/O:-Harishchandra
S/O:-Kalicharan
W/O:-Sarada
S/O:-Jogendra
S/O:-Ratanmani
S/O:-Shyamacharan
S/O:-Amulya
S/O:-Nagendra
S/O:-Mangal
W/O:-Jogesh
S/O:-Nepal
W/O:-Nananda
W/O:-Satish
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Tilak para
Madhabmaster para
-do-do-do-do-do-do-do-do-doBangali para
-do-do-do-do-do-doLambabil
-do-do-do-do-do-do-do-do-
Name of beneficiaries
Father’s/Husband name
Name of para
2
EAST KARAMCHERRA
Kalangka Mohan Tripura
Gurupada Debbarma
Surendra Tripura
Kamaldhan Tripura
Dhananjoy Tripura
Manmohan Reang
Madhurun Reang
Panbati Reang
Seprajoy Reang
Gandabati Debbarma
Birsen Tripura
Matacharan Tripura
Kalaanjoy Tripura
Purbalaxmi Tripura
Ramchandra Debbarma
Dhanbabu Reang
Usharanjan Triprura
3
S/O:-Kcakiri Mohan
S/O:-Rabindra
S/O:-Rabindra
S/O:-Sandhya Kr.
S/O:-Mongkarai
S/O:-Biyarai
S/O:-Rajukha
W/O:-Ramanjoy
S/O:-Ramdayal
W/O:-Pulindra
S/O:-Ranjani
S/O:-Chaitanya
S/O:-Kshetramohan
S/O:-Kshetramohan
S/O:-Rabindra
S/O:-Rajdhar
S/O:-Bagiram
4
Chenjakmani
Jhumia colony
Bagiram para
Bagiram pra
Galachand para
Manik Chow.para
Laxmanjoy para
Ramani para
Ramani para
Badan para
Chenjakmani
Chenjakmani
Rejarai para
Rejarai para
Jhumia colony
Manik chow.para
Bagiram
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
ST
Others
Others
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
Others
Others
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Categories
ST
SC Others
5
6
7
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
107
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Chita Kr.Triopura
Muktiram Reang
Rangthumha Reang
Arun Debbarma
Dablamohan Tripura
Hemanta Mohan Tripura
Dhirenjoy Reang
Shilaihum Reang
Lalnikhama Reang
Pabanchand Triopura
Adhin Debbarma
Anil Debbarma
Afala Mog
Joynarayan Reang
Alendra Mohan Tripura
Kishore Debbarma
Pradip Debbarma
Rammohan Tripura
Ujiram Triopura
Udaichandra
Bailya Kr.Tripura
Tipanna Kr.Triopura
Jatanjoy Reang
Birendra Reang
Karanjoy Reang
Jaladhar Reang
Chintaharan Debbarma
Marma Kr.Tripura
Mantrimohan Tripura
Karalaxmi Tripura
Ranjit Tripura
Saralmani Tripura
Rabirai Reang
Kelodhar Reang
Thirthoram Reang
Dayananda Debbarma
Pradip Debbarma
Gugarai Reang
Samanjoy Reang
Sukhamay Reang
KalpamohanTripura
Haladhar Tripura
Nagendra Debbarma
Mangal Debbarma
Bipindra Tripura
Dabalamohan Tripura
Gangadhar Reang
Raichandra Reang
Jatindra Reang
Khudurung Reang
Jagadish Reang
Bangkarai Reang
Radhacharan Tripura
Nirmaldhan Tripura
Ambalsing Tripura
Rupadhan Tripura
Aghorchandra Debbarma
Mathumjoy Reang
S/O:-Harendra
S/O:-Kharendra
S/O:-Debarai
S/O:-Rohiya
S/O:-Chintamohan
S/O:-Baishnab
S/O:-Gangadhar
S/O:-Chandijoy
S/O:-Lalhila
Dukhiram
S/O:-Banalchandra
S/O:-Jogesh
W/O:-Amra
S/O:-Bhubanjoy
S/O:-Girindramohan
S/O:-Sambu
S/O:-Rakesh
S/O:-Bailya Kr.
S/O:-Kashibali
S/O:-Sabindra
S/O:-Bahadur
S/O:-Durchandra
S/O:-Mithingjoy
S/O:-Subashchandra
S/O:-Ushampai
S/O:-Sabdaram
S/O:-Sadhan
S/O:-Anyaram
S/O:-Chaitanya
S/O:-Lokmohan
S/O:-Bipindra
S/O:-Ujiram
S/O:-Durjudhan
S/O:-Dhainyaram
S/O:-Jaladhar
S/O:-Pulindra
S/O:-Bipin
S/O:-Pitambar
S/O:-Dhani Kr.
S/O:-Siramani
S/O:-Chintamohan
S/O:-Naba Kr.
S/O:-Saitoram
S/O:-Manikchan
S/O:-Aloyesing
S/O:-Bipindra
S/O:-Getoram
S/O:-Ganjami
S/O:-Gangmani
S/O:-Dukhiram
S/O:-Kalanjoy
S/O:-Kaichandra
S/O:-Surindra
S/O:-Sandhya Kr
S/O:-Jari Kr.
S/O:-Gudarai
S/O:-Rabindra
S/O:-Hamlajoy7
Bagiram
Ramani Reang para
Ramani Reang para
Badan para
Galachand para
Galachand para
Manik chow.
Manik Chow.
Ramani Reang para
Ramani Reang para
Badan para
Badan para
Bagiram
Bagiram
Jhumia colony
Jhumia colony
Labyamohan para
Chenjakmani
Bagiram
Bagiram
Galachand
Galachand
Manik Chow para
Manik chow.
Ramani para
Ramani Reang para
Badan para
Jejarai para
Chenjakmani
Bagiram
Bagiram
Bagiram
Ramani Reang para
Ramani Reang
Ramani Reang para
Badan para
Badan para
Manik chow
Mani Chow.para
Manik Chow.
Galachand
Galachand
Badan para
Badan para
Jhumia colony
Jhumia colony
Ramani para
-do-doManik chow
-do-doBagiram
-doGalachand
-doJhumia colony
-do-
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
108
76. Bani Kr.Tripura
77. Mohancha Tripura
78. Kashamani Tripura
79. Santanjoy Reang
80. Labre Mog
81. Suranjoy Reang
82. Chuthakrai Reang
83. Pareshmohan Tripura
84. Karunamohan Tripura
85. Karnel Mohan Tripura
86. Durbajoy Reang
87. Chitrajoy Reang
88. Sankar Debbarma
89. Sukharam Reang
90. Ratanjoy Reang
91. Lamsairai Reang
92. N Nasaidhya Kr.Tripura
93. Malati Tripurar
94. Sonarmohan Tripura
95. Nakuljoy Reang
96. Dhancharai Reang
97. Joygeshar Reang
98. Tulanamohan Tripura
99. Thapadhan Tripura
100. Kamal Krishna Tripura
101. Kalambati Reang
102. Baikharam Reang
103. Ramanjoy Reang
104. Kandamani Tripura
105. Ratheranjan Tripura
106. Purbasing Tripura
107. Subajoy Triopura
108. Sunilmohan Tripura
109. Raji Kr.Triopura
110. Narayan Reang
111. Dhansaiti Reang
112. Purnajoy Reang
113. Parshuram Reang
114. Patajoy Reang
115. Bishnuram Reang
116. Pitarjoy Reang
117. Bagiram Tripura
118. Sambarai Triopura
119. Bipadjoy Tripura
120. Kamaldhan Triopura
121. Diptijoy Reang
122. Aichukrai Tripura
123. Bani Debbarma
124. Hadarai Reang
125. Dangarai Reang
126. Dasananda Reang
127. Ujindra Triopura
128. Rabindra Tripura
129. Tapan Debbarma
130. Ranjit Debbarma
131. Kamalalaxmi Debbarma
132. Dayaram Reang
133. Pabitra Reang
S/O:-Manirai
S/O:-Rejarai
S/O:-Gulmohan
S/O:-Biradhar
S/O:-Uthai
S/O:-Nandijoy
S/O:-Laxmiprasad
S/O:-Kitamohan
S/O:-Raising
S/O:-Marma Kr.
S/O:-Dasharath
S/O:-Mohan
S/O:-Bhupindra
S/O:-Harijoy
S/O:-Harijoy
S/O:-Lobajoy
S/O:-Rabindra
S/O:-Dhumchandra
S/O:-Mangal Mn.
S/O:-Sarath ch.
S/O:-Biradhar
S/O:-Chandijoy
S/O:-Haiyamohan
S/O:-Ugiram
S/O:-Gangaram
W/O:-Taramohan
S/O:-Harijoy
S/O:-Durgajoy
S/O:-Khargamani
S/O:-Maniram
S/O:-Jari Kr.
S/O:-Mankurai
S/O:-Rajendra
S/O:-Reangrai
S/O:-Mathumjoy
W/O:-Bikramani
S/O:-Bakrabahan
S/O:-Puthiram
S/O:-Labajoy
S/O:-Ramdayal
Doyeram
S/O:-Kashibali
S/O:-Bhubanjoy
S/O:-Khedarai
S/O:-Jari Kr.
S/O:-Mathumjoy
S/O:-Sundarmani
S/O:-Manik
S/O:-Pitambar
S/O:-Pitambar
S/O:-Samorai
S/O:-Rupadhanh
S/O:-Sambadha
S/O:-Girindra
S/O:-Girindra
S/O:-Budiya
S/O:-Gopaljjoy
S/O:-Mirthunjoy
Rejarai para
Chenjakmani
-doManik chow.
Manik chow.
-do-doLabyamohan para
Chenjakmani
Rejarai
Ramani Reang para
-doBadan para
Ramani para
-do-doRejarai
Chenjakmani para
-doManik chow.
-do-doChenjakmani para
Bagiram para
-doRamani Para
-do-doChenjakmani
Bagiram
-doGalachand
-doJhumia colony
-doManik chow
-do-doRamani para
-do-doBagiram
Bagiram para
Galachand
-doJhumia colony
-doBadan para
Ramani para
-do-doGalachand
-doBadan para
-doJhu;mia colony
Ramani pra
-do-
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
109
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Sl.
No
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Dasarath Reang
Dhananjoy Reang
Rebai Mog
Ayerai Reang
Rekamohan Tripura
Karanjoy
Padahum Reang
Purbaram Reang
Binode Debbarma
Falguni Reang
S/O:-Laxmiprasad
S/O:-Gangarai
S/O:-Ankri Mog
S/O:-Muktiram
S/O:-Bahadur
S/O:-Saram
S/O:-Maiphirai
S/O:-Jagamay
Pulilndra
S/O:-Jaladhar
-doManik chow.
-do-doGalachand
Ramani
-do-doBadan para
Ramani para
Name of beneficiaries
Father’s/Husband name
Name of para
2
WEST KARAMCHERRA
Karuna Chakma
Surjyalaxmi Tripura
Sitarani Jamatia
Punirung Tripura
Balaram Tripura
Gopendra Debnath
Haronanda Deb
Shailabala Debnath
Sanchita Debnath
Pranati Das
Ranju Malakar
Daitya Kr.Tripura
Sandyarani Das
Gakul Tripura
Rajiban Tripura
Sachindra Tripura
Sonajoy Tripura
Ranabir Tripura
Indrahari Jamatia
Haralal Debnath
Anjan Debnath
Gopal Roy
Pradip Datta
Dipali Deb
Chandan Roy
Lilarani Das
Purnima Das
Subhash Das
Babul Das
Parmeswar Sarkar
Gopendra Sarkar
Fulkumar Tripura
Niranjan Tripura
Sandhya Tripura
Kamini Tripura
Dharmati Tripura
Phupan Tripura
Bhupendra Triopura
Nitai Debnath
Pradip Saha
Dhirendra Paul
Ranjan Debnath
Nirmal Sil
3
S/O:-Kukilmani
W/O:-Kanadhan
W/O:-Sumdayal
W/O:-Chaitanya
S/O:-Abhimunya
S/O:-Surendra
S/O:-Mahanta
W/O:-Surjamani
W/O:-Kalicharan
W/O:-Rathindra
S/O:-Harendra
S/O:-Latila
W/O:-Baidyanath
S/O:-Ananda
S/O:-Chaitra
S/O:-Hari Kr.
S/O:-Bishu Kr.
S/O:-Danab
S/O:-Birendra
S/O:-Joykumar
S/O:-Jaladhar
S/O:-Krishna
S/O:-Sukumar
W/O:-Arun
S/O:-Hemendra
S/O:-Chitta Rn.
W/O:-Anirudra
S/O:-Basanta
S/O:-Ananda
S/O:-Baneswar
S/O:-Rajendra
S/O:-Latila
S/O:-Biswa ch.
W/O:-Danab
S/O:-Danab
W/O:-Ramsundar
S/O:-Gakuldar
S/O:-Suk Kr.
S/O:-Baikanta
S/O:-Promode
S/O:-Amarchand
S/O:-Jaladhar
S/O:-Nikhil
4
Sundarkarbari
Maimai para
Sibkashi
Birmani
Tippanna para
Makhan Deb para
Prafulla Deb para
Raman D/Nath
Jatindra Das para
20-card
Umesh Das
Mangaldhan
Jatindra Das para
Tippanna Rj
Mangaldhan
Mangaldhan
Mangaldhan
Tippanna
Shibkashi
Raman Debnath
-do-doPrafulla De para
-doJastindra Das
-do-do20-card
Jatindra Das
Prafully Das
-doMangaldhan
Mangaldhan
Tippanna
-do-do-doBirmani
Mangaldhan
Ramandas para
-doPrafulla Deb para
-do-
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
5
Categories
SC Others
6
7
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
SC
SC
ST
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
SC
SC
SC
SC
SC
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
110
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Manindra Deb
Dilip Deb
Jitendra Das
Sumesh Malakar
Mohanbasi Das
Bipula Das
Nitai Das
Haribindu Tripura
Burbadhan Tripura
Sataraj Tripura
Desh Kr.Tripura
Manedhan Tripura
Jyotirmay Tripura
Umesh Tripura
Sumitra Debnath
Pradamaya Deb
Gouranga Saha
Prafulla Debnath
Sukumar Dey
Ranjit Deb
Pishush Das
Jitendra Malakar
Prameswar Sarkar
Pradip Das
Arjun Das
Bhubansing Tripura
Susen Tripura
Mangal Debbarma
Bimal Tripura
Swarpamohan Tripura
Binadhan Tripura
Swapan Saha
Hiran Roy
Kshitish Shil
Sankar Saha
Dhirendra Deb
Hemendra Roy
Sumamohan Das
Ashim Das
Arjun Das
Ananda Das
Suresh Malakar
Krishna Das
Putimala Tripura
Khajendra Tripura
Satya Kr.Tripura
Nilmana Tripura
Charjamani Jamatia
Sadhan Kr.Tripura
Sailendra Tripura
Pyurkamohan Tripura
Sanjit Deb
Pryabasi Deb
Khamesh Debnath
Umesh Debnath
Gopal Debnath
Sadeb Debnath
Nanu Deb
S/O:-Girindra
S/O:-Bishnupada
S/O:-Rajkishore
S/O:-Sonadhan
S/O:-Nidhan
W/O:-Sudhangshu
S/O:-Prafulla
S/O:-Dhananjoy
S/O:-Mangaldhan
S/O:-Khagendra
S/O:-Gakuldar
S/O:-Rangajoy
S/O:-Sadhan
S/O:-Bishurai
S/O:-Paresh
S/O:-W/O:-Prafulla
S/O:-Jabandu
S/O:- Rokhini
S/O:-Sachimohan
S/O:-Rokhini
S/O:-Gournga
S/O:-Manoranjan
S/O:-Baneswar
S/O:-Manindra
S/O:-Kingkar
S/O:-Dhananjoy
S/O:-Baslya
S/O:-Dasharath
S/O:-Birsidhan
S/O:-Mangaljoy
S/O:-Sadhan
S/O:-Radharaman
S/O:-Raman
S/O:-Naresh
S/O:-Raimohan
S/O:-Harendra
S/O:-Raman
S/O:-Srinandan
S/O:-Rajkishore
S/O:-Rajkishore
S/O:-Umesh
S/O:-Sonadhan
S/O:-Indra Kr.
W/O:-Hiralal
S/O:-Rajendra
S/O:-Hanajoy
S/O:-San Kumar
S/O:-Madhusudhan
S/O:-Kumaria
S/O:-Suk Kumar
S/O:-Mangalajoy
S/O:-Gouranga
S/O:-Kshetra
S/O:-Dulal
S/O:-Nagendra
S/O:-Nityananda
S/O:-Lab
S/O:-Mantu
-doJatindradas para
20-Card
Prafulla Das para
-doJatindra Das para
-doMangaldhan
-doBirmani
Tippanna
Mangaldhan
Birmani
Maimai
Makhan Deb
Raman Deb
-do-doPrafulla Deb
-do20-card
Prafulla Deb
-do-doJatindra Das
Mangaldhan
-doTippanna
Birmani
-doMaimai
Jatindra Das
-do-do-doJatindra Das
-do20-card
-do-doJatindra Das
Prafulla Deb para
-doMangaldhan
-do-do53-card
Shibkashi para
Maimai para
Maimai
Birmani
Umesh Das para
Umesh Das para
Makhan Deb
Raman Debnath
-doPrafulla
-do-
Others
Others
SC
SC
SC
SC
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
SC
SC
SC
SC
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
SC
SC
SC
SC
SC
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
111
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
Uttam Das
Suklarani Das
Gurupada Das
Nripendra Das
Santosh Das
Ananda Das
Paritosh Tripura
Satyamani Debbarma
Sabalal Tripura
Chand Kr.Tripura
Chikan Tripura
Janadhan Tripura
Janardhan Tripura
Kshirode Das
Radharani Das
Binode Das
Mangal Das
Sudhangshu Das
Khukhan Das
Prafulla Deb
Sarojit Debnath
Sailendra Deb
S/O:-Rasendra Deb
Manoranjan Debnath
Nidhiranjan Roy
Gouranga Deb
Suklati Tripura
Rahim Tripura
Dini Tripura
Khum Kr.Tripura
Binanda Jamatia
Bashidhan Tripura
Muktarai Tripura
Bijan Das
Kananbala Sarkar
Manindra Das
Dipali Das
Prajesh Deb
Ajit Debnath
Harekrishna Debnath
Haridhan Roy
Phanibhusan Debnath
Krishnacharan Debnath
Gouranga Deb
Jitendra Deb
Bibhash Deb
Kalon Deb
Bidhan Bhowmik
Tarendra Tripura
Jawharlal Tripura
Dinabandhu Jamatia
Harigosai Jamatia
Sambhu Kr.Jamatia
Joyram Das
Joychandra Das
Gita Majumder
Sunil Debnath
Joykrishna Debnath
S/O:-Uday
W/O:-Amrit
S/O:-Joychandra
S/O:-Girija
S/O:-Nirmal
S/O:-Haran
S/O:-Sunanjoy
S/O:-Dasharath
S/O:-Karna
S/O:-Chaitanya
S/O:-Sajanu
S/O:-Sadhan Kr.
S/O:-Sadhan Kr.
S/O:-Kumanda
W/O:-Jiban
S/O:-Kumode
S/O:-Ramhari
S/O:-Swadhin
S/O:-Ananda
S/O:-Hriday
S/O:-Sahadeb
S/O:-Girindra
S/O:-Girindra
S/O:-Pandab
S/O:-Harendra
S/O:-Kumode
W/O:-Janedhan
S/O:-Gakula
S/O:-Sadhu Kr.
S/O:-Lalidhan
S/O:-Rugian
S/O:-Karmaprasad
S/O:-Maimai
S/O:-Kumode
W/O:-Ajit
S/O:-Mangal
W/O:-Naren
S/O:-Prafulla Deb
S/O:-Sahadeb
S/O:-Haricharan
S/O:-Harendra
S/O:-Pandab
S/O:-Nabin
S/O:-Harendra
S/O:-Harendra
S/O:-Bishnupada
S/O:-Harendra
S/O:-Bireswar
S/O:-Satarai
S/O:-Karma
S/O:-Amulya
S/O:-Sumadayal
S/O:-Birendra
S/O:-Jogendra
S/O:-Jatindra
W/O:-Sudhir
S/O:-Ramesh
S/O:-Haricharan
20-card
-doPrafulla Deb
-doJatindra Das
-doMangaldhan
53-card
53-card
Birmani
-doMaimai
-doPrafulla Deb
-doPrafulla Deb
Jatindra Das
-do-doPrfulla Deb
-do-do-doJatindra Das
Prafull Deb
Umesh Das
53-card
-doBirmani
-doShibkashi
Birmani
Maimai para
Prafulladeb para
-doJatindra das para
-doPrafulla Deb para
-do-do-doJatindra Das para
-do-do-do-do-doPrafulla Deb para
Birmani pra
-doShibakashi
-do-doJatindradas para
-do-doPrafulladeb para
-do-
SC
SC
SC
SC
SC
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
SC
Others
Others
112
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
Sl.
No
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tenu Deb
Srinibash Roy
Radaraman Saha
Swadesh Saha
Ranjit Saha
Bireswar Bhowmik
Ranjit Jamatia
Amulya Jamatia
Swapan Tripura
Kumasri Tripura
Jagannath Das
Sudangshu Das
Narayan Suklabaidya
Anill Debnath
Sankar Deb
Chandan Saha
Narayan Saha
Nripesh Saha
Nantu Deb
Istamohan Tripura
Bahini Kr.Tripura
Birendra Jamatia
Dharma Tripura
Mani Das
Tejendra Malakar
Srinibash Shil
Radhu Saha
Nanigopal Roy
Subal Debnath
Kingkar Saha
Birganja Tripura
Narendra Tripura
Tejendra Malakar
Ajit Roy
Kshetrabasi Deb
Joygopal Das
Pradanya Tripura
Sonamohan Das
Swapan Debnath
Pranab Deb
S/O:-Mantu
S/O:-Haripada
S/O:-Bharat
S/O:-Nagendra
S/O:-Narayan
S/O:-Biharilal
S/O:-Amulya
S/O:-Rati Kr.
S/O:-Resan Kr.
W/O:-Ballindra
S/O:-Jatindra
S/O:-Basanta
S/O:-Narendra
S/O:-Ramesh
S/O:-Rohini
S/O:-Radharaman
S/O:-Bharat
S/O:-Nagendra
S/O:-Dhananjoy
S/O:-Najani
S/O:-Kumaria
S/O:-Jilan
S/O:-Khagendra
S/O:-Jatindra
S/O:-Manoranjan
S/O:-Nikhil
S/O:-Nagendra
S/O:-Hiran
S/O:-Matilal
S/O:-Raimohan
S/O:-Sambusree
S/O:-Uttam
S/O:-Sachindra
S/O:-Narendra
S/O:-Banka
S/O:-Jatindra
S/O:-Bahini
S/O:-Srinandan
S/O:-Pijush
Prafulla
Name of beneficiaries
Father’s/Husband name
2
CHICHINGCHERRA
Barani Tripura
Bubhan Debbarma
Nailya Chakma
Nabinlaxmi Tripura
Alin Kr.Tripura
Premlal Chakma
Chitta Rn.Chakma
Denu Chakma
Binodebihari Tripura
Harendra Tripura
3
W/O:-Bhushan
S/O:-Bahadur
S/O:-Dhanudhar
W/O:-Lalimohan
S/O:-Bahunala
S/O:-Narat
S/O:-Ramani
S/O:-Nagarchandra
S/O:-Manta Kr.
S/O:-Surata Kr.
-doJatindradas para
-do-do-doPrafulla Deb
Shibkashi para
-doMaimai para
Birmani
Jatindradas para
-do-doPrafulla Deb
-doJatindradas para
-do-doPrafulla Deb
Birmani para
-doShibakashi
Maimai
Jatindra das para
Prafulla Deb para
-doJatindradas para
-do-do-doMaimai para
-doPrafulla deb
Jatindradas para
-do-doBirmani
20-card para
Jatindradas para
Prafulla Deb para
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
SC
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
SC
SC
Others
Others
Others
Others
Others
ST
ST
SC
Others
Others
SC
ST
SC
Others
Others
Name of para
4
ST
5
Barendra Roaja
-doRath Kr.para
-do-doSharat Karbari
-doSubanya Rj.para
-doBailya Kr.
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Categories
SC
Others
6
7
113
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Bishnuram Triopura
Nirmal Das
Kishore Kumar Tripura
Birendra Tripura
Birsha Tripura
Gupalya Chakma
Naba Kr.Tripura
Shanti ranjan Chakma
Shantiram Chakma
Sonati Debbarma
Nipen Das
Antabala Debbarma
Brikshalata Chakma
Janataranjan Chakma
Kukilchand Chakma
Dharamani Tripura
Sadhan Kr.Chakma
Laria Chakma
Khushimohan Tripura
Rupadhan Chakma
Manananda Tripura
Ratanmohan Triopura
Ratanmala Tripura
Prafulla Tripura
Karnasen Tripura
Prabir Chakma
Darinmohan Tripoura
Baksharam Tripura
Sushilmohan Tripura
Purnachand Chakma
Lilamohan Tripura
Prafulla Manik Chakma
Maharaj Chakma
Tirendra Tripura
Bartalal Tripura
Kiranmala Tripura
Ratna Chakma
Putul Kr.Chakma
Ranimohan Tripura
Rupmani Tripura
Ulchan Tripura
Alodhamohan Tripura
Laxmi Kr.Tripura
Jiten Chakma
Jatindra Chakma
Saptaram Tripura
Laxmicharan Tripura
Naruttam Das
Ajit Kr.Chakma
Shantiranjan Chakma
Lalibhusan Tripura
Miklani Tripura
Madan Chakma
Gittamohan Tripura
Manoranjan Chakma
Briharanjan Chakma
Dhagajchandra Chakma
Jasudamohan Tripura
S/O:-Ananta
S/O:-Naresh
S/O:-Sneha Kr.
S/O:-Haripurna
S/O:-Bitta Kr.
S/O:-Dhalasing
S/O:-Nalin Kr.
S/O:-Saptamohan
S/O:-Amarsing
W/O:-Kandra
S/O:-Naresh
W/O:-Pushpa
W/O:-Dhanaram
S/O:-Grittaranjan
S/O:-Kalachand
S/O:-Kalachand
S/O:-Annabhujan
S/O:-Ananta
S/O:-Alin Kr.
S/O:-Lalkumar
S/O:-Gahurdas
S/O:-Abanimohan
W/O:-Rasha
S/O:-Sadhanjoy
S/O:-Jarikumar
S/O:-Dhanaram
S/O:-Manik Kishore
S/O:-Lagan Chandra
S/O:-Sonachand
S/O:-Dhalasing
S/O:-Bitta Kr.
S/O:-Gopikanta
S/O:-Chandicharan
S/O:-Bishu Kr.
S/O:-Mahendra
W/O:-Ranjan
S/O:-Dhanaram
S/O:-Anda
S/O:-Chandramohan
S/O:-Alomani
S/O:-Krishna Kr
S/O:-Khargakeshab
S/O:-Luthan Kr.
S/O:-Shanti
S/O:-Dharmasing
S/O:-Rupadhan
S/O:-Mahendra
S/O:-Narayan
S/O:-Anda
S/O:-Chandramohan
S/O:-Alomani
S/O:-Satyaranjan
S/O:-Manura
S/O:-Chandraketu
S/O:-Mancharan
S/O:-Ratnabihari
S/O:-Rajkumar
S/O:-Brikshadhar
-do-doBarendra Rj.para
-doRatha Kr.para
-do-doSharat Karbari
-doBailya Kr.
-do-doSubanya Rj.
-doBarendra Rj.
-doSharat Karbari
-doRatha Kr.para
-do-doBailya Kr.
`-do-doSubanya Rj.para
-doBarendra Roaja
-doRatha Kr.
-do-doSharat Karbari
-doBailya Kr.para
-do-doSubanya Rj
-doBarendra Roaja
-doRatha Kr,para
-do-doSharat Karbari
-doBailya Kr.
Bailya Kr.
-doSubanya Roaja
-doBarendra
-doRatha Kr.para
-do-doSharatkarbari
-doBailya Kr.para
ST
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
114
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Shashimohan Tripura
Alonga Tripura
Rangachula Chakma
Antamohan Tripura
Bilanmohan Tripura
Kanyadhan Tripura
Chittaranjan Tripura
Sumatiranjan Chakma
Turkimohan Tripura
Kunjabihari Chakma
Ranju Chakma
Putul Das
Maghkumar Tripura
Rabindra Tripura
Ananda Kr.Tripura
Jatra Kr.Chakma
Dhakhalchand Tripura
Membar Kr.Tripura
Shyamsuku Tripura
Mahansa Tripura
Ramanimohan Tripura
Dhanyaram Chakma
Amarsing Chakma
Biramohan Tripura
Badramohan Tripura
Sarbashachi Tripura
Subharanjan Chakma
Dinamukhi Chakma
Falapma Tripura
Birbahu Tripura
Fulamohan Tripura
Ratanmohan Tripura
Fularanjan Tripura
Kamalaranjan Chakma
Krishna Chakma
Swarnabala Tripura
Chandramukhi Tripura
Kishorekumar Tripura
Mili Chakma
Gopinath Chakma
Kishorimohan Tripura
Dhablacharan Tripura
Renubala Tripura
Manbihari Tripura
Laxman Tripura
Narat Chakma
Banabihari Chakma
Kanchilata Tripura
Kmalarani Tripura
Jaribala Tripura
Hridaymohan Tripura
Alati Chakma
Shashiranjan Tripura
Dhabindra Tripura
Alikamohan Tripura
Birabahu Tripura
Sambu Debbarma
Pungiya Chakma
S/O:-Dupachand
S/O:-Harendra
S/O:-Manuram
S/O:-Kantamani
S/O:-Subhadayal
S/O:-Bagrabahan
S/O:-Rajendra
S/O:-Dhancharan
S/O:-Subhadayal
S/O:-Sharat
S/O:-Ramani
S/O:-Paresh
S/O:-Thuichukrai
S/O:-Pabitra
S/O:-Padasing
S/O:-Kandra
S/O:-Kanyadhan
S/O:-Pancha Kr.
S/O:-Gandhi Kr.
S/O:-Nalani
S/O:-Prasanna Kr.
S/O:-Suramohan
S/O:-Kukilmani
S/O:-Shashimohan
S/O:-Harisadhan
S/O:-Parbhamani
S/O:-Shashimohabn
W/O:-Iradhan
W/O:-Chittaranjan
S/O:-Malin Kr.
S/O:-Subadayal
S/O:-Dhilakumar
S/O:-Manuram
S/O:-Ratnabihari
S/O:-Gadaram
W/O:-Narendra
S/O:-Nabin
S/O:-Amindra
W/O:-Manuranjan
S/O:-Dhanuram
S/O:-Bahu Kr.
S/O:-Satyaranjan
S/O:-Dhanamohan
S/O:-Sambakrishna
S/O:-Nalani
S/O:-Iswarchandra
S/O:-Sharat
W/O:-Gajendra
W/O:-Subaram
W/O:-Purnaram
S/O:-Gritaranjan
W/O:-Suchipal
S/O:-Kumaya
S/O:-Sumadhan
S/O:-Dhakhal ch.
S/O:-Bitta Kr.
S/O:-Dinabandhu
S/O:-Ramani
-do-doSubanya Roaja
-doBarendra Roaja
-doRathakumar
-do-doSharat Karbari
-doBailya Kr.
-do-doSubanya Roaja
-doBarendra Roaja
-doRatha Kr.
-do-doSharat Karbari
-doBalya Kr.para
-do-doSubanya Roaja
-doBarendra para
-doRatha Kr.
-do-doSharat Karbari
-doBailya Kr.
-do-doSubanya
-doBarendra para
-doRatha Kr.para
-do-doSharat Karbari
-doBailya Kr.
-do-doSubanya para
-doBarendra para
-doRatha Kr.
-do-doSharat Karbari
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
115
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
Janmajoy Chakma
Redioram Tripura
Haripurna Tripura
Sabirani Kalai
Sukramani Chakma
Prasannanath Sing
Priyasanti Tripura
Suresh Munda
Parijamohan Tripura
Nityaranjan Tripura
Rupkumar Tripura
Madhuchandra Chakma
Mangalchandra Chakma
Ruhidas Tripura
Manoranjan Chakma
Dhanamukhi Chakma
Joydebi Chakma
Sindhadebi Chakma
Tulsi Munda
Lilabati Tripura
Dinabandhu Tripura
Biswaram Tripura
Panimohan Tripura
Tungalal Chakma
Sunati Rn.Chakma
Dharbachi Chakma
Kriparanjan Chakma
Kanaklata Tripura
Mangali Chakma
Susuma Tripura
Aniranjan Tripura
Dhanya Kr.Tripura
Parchand Tripura
Madan Tripura
Tirthakumar Tripura
Burunga Chakma
Fulchand Chakma
Lalukti Tripura
Falguni Tripura
Shyamnali Tripura
Sbhapati Chakma
Krishtaram Tripura
Sonabanu Tripura
Santa Kr.Tripura
Laraichandra Tripura
Debanya Chakma
Felagaji Chakma
Fulamohan Chakma
Petualal Chakma
Kalyasing Chakma
Ketaki Tripura
Binanta Tripura
Judhistir Tripuira
Purnadebi Chakma
Narendra Chakma
Kusumkayang Tripura
Chandramohan Tripura
Kalafa Chakma
S/O:-Jatindra
S/O:-Falguni
S/O:-Fulguni
W/O:-Harinath
S/O:-Noaram
S/O:-Mansing
S/O:-Harinath
S/O:-Laxman
S/O:-Laxmikumar
S/O:-Biswamohan
S/O:-Dinabandhu
S/O:-Purna Kr.
S/O:-Surangia
S/O:-Falguni
S/O:-Nikunju
W/O:-Bhagyadhan
W/O:-Sukhamay
W/O:-Kandra
W/O:-Laxman
W/O:-Kumaiya
S/O:-Ratha Roaja
S/O:-Chenjakdhan
S/O:-Ramani
S/O:-Burungia
S/O:-Surungia
S/O:-Gopalya
S/O:-Nikunja
W/O:-Bishnuram
W/O:-Kinaram
W/O:-Samprai
S/O:-Kumaiya
S/O:-Kanyamohan
S/O:-Chenjakdhan
S/O:-Shyamsuku
S/O:-Rabindra
S/O:-Jagamani
S/O:-Burunga
W/O:-Jagatmohan
S/O:-Ishwan Ch.
W/O:-Sakti Kr.
S/O:-Simendra
S/O:-Dibya Kr.
S/O:-Kanyamoahan
S/O:-Kanyamohan
S/O:-Biswa Kr.
S/O:-Naila
S/O:-Chandi ch.
S/O:-Mandadhar
S/O:-Kalyasing
S/O:-Joymani
W/O:-Maniram
W/O:-Taranisen
S/O:-Jayanta
W/O:-Madan Kr.
S/O:-Kalachand
S/O:-Fela Kr.
S/O:-Shambudhan
S/O:-Hemanta
-doBailya Kr.
-do-doSubanya para
-doBarendra para
-doRatha Kr.para
-do-doSharat Karbari
-doBailya Kr.para
-do-doSubanya Para
-doBarendra para
-doRatha Kr.para
-do-doSharat Karbari
-doBailya Kr.para
-do-doSubanya para
-doBarendra para
-doRatha Kr.para
-do-doSharat Karbari
-doBailya Kr.para
-do-doSubanya
-doBarendra para
-doRatha Kr.
-doSharat Karbari
-do-do-doBailya Kr
-do-doSubanya para
Subanya para
Barendra para
-doSharat Karbari
ST
ST
ST
ST
ST
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
116
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
Sl.
No
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Gunafeda Chakma
Ratua Chakma
Bringunjoy Chakma
Sadhan Chakma
Barasa Tripura
Shashimohan Tripura
Jatanlaxmi Tripura
Churipati Chakma
Snehamala Chakma
Mahan Kr.Tripura
Mungkarrai Tripura
Bharat Chakma
Sukraranjan Chakma
Kanai Chakma
Mainapati Chakma
Purnalal Chakma
Chittaranjan Tripura
Sukumar Debbarma
Ruma Tripura
Brindamohan Tripura
Patiranjan Tripura
Kumarswari Tripura
Purnadhan Chakma
Shantilata Tripura
Rina Tripura
Kanyapati Tripura
Lalukti Tripura
Laxmipuri Tripura
Malati Tripura
Hembrata Tripura
Judhamani Debbarma
Anurupa Das
Banaprabha Tripura
Saptapriya Tripura
Sonabasi Das
Chikanmala Tripura
Pradhan Kr. Tripura
Sachimohan Tripura
Rabilaxmi Debbarma
Sonarkishore Tripura
Prabir Das
Kanakbala Das
S/O:-Kandra
S/O:-Rabimohan
S/O:-Rabimohan
S/O:-Mansing
S/O:-Sharatchandra
S/O:-Barasa
W/O:-Dhanimohan
W/O:-Mankumar
W/O:-Dhaleswar
S/O:-Ajit Kr.
S/O:-Bahannasen
S/O:-Jalindra
S/O:-Prahalad
S/O:-Chandra Kumar
W/O:-Annabhusan
S/O:-Narat
S/O:-Madhusudhan
S/O:-Indrajit
W/O:-Manbehari
S/O:-Dibya Kr.
S/O:-Chandrakishore
W/O:-Lilakrishna
S/O:-Birbahu
W/O:-Kalemani
W/O:-Anna Kr.
W/O:-Surata Kr.
W/O:-Shantimohan
W/O:-Kunjabihari
W/O:-Chakla
S./O:-Maniram
S/O:-Sonatan
W/O:-Rajmohan
W/O:-Bir Kr.
W/O:-Mano Rn.
W/O:-Harishchandra
W/O:-Chandmohan
S/O:-Indramohan
S/O:-Labanyamohan
W/O:-Dasharath
S/O:-Sneha Kr.
S/O:-Upendra
W/O:-Rabindra
Name of beneficiaries
Father’s/Husband name
2
BATTALA
Jatanmohan Tripura
Judsdharai Reang
Mungkarai Tripura
Kangkhimani Marak
Hantarsa Tripura
Nepal Tripura
Amulyaratan Tripura
Erachan Tripura
Dhanyalaxmi Tripura
Juddharam Reang
Budrai Debbarma
3
S/O:-Satar Kr.
S/O:-Annabhati Reng
S/O:-Rangkumar
S/O:-Rohinath
S/O:-Sadhan Kr
S/O:-Lalibhusan
S/O:-Magnachandra
S/O:-Ballabmani
W/O:-Burbadhan
S/O:-Santajoy
S/O:-Narayan
-do-do-do-doBailya Kr.para
-do-doSubanya para
-doBarendra para
-doSharat Karbari
-do-do-do-doBailya Kr.
-do-doSubanya para
-do-doSharat Karbari
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Bailya Kr.para
Barendra para
Bailya Kr.para
-doName of para
4
Anantamohan
Bindu kumar
Jatin kumar
Ramesh Dangshu
Hantarsa para
Swadhin Kr.
Nallini Kr
Baishnabcharan
Burbakrishna
Satarai para
Asta Kr.para
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
ST
ST
SC
ST
ST
ST
ST
ST
SC
ST
Categories
ST
SC
Others
5
6
7
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
117
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Karjarai Reang
Maiphiya Reang
Radhakrishna Debbarma
Aliram Reang
Khuntai Tripura
Fulangti Tripura
Sachin Kumar Tripura
Keshablaxmi Tripura
Khakharangmani Tripura
Matilal Dabngshu
Kungchand Tripura
Malin Kr.Tripura
GangajoyReang
Budurai Debbarma
Prahallad Reang
Gopal Debbarma
Harimohan Reang
Ankharai Reang
Padmamohan Tripura
Petaksa Tripura
Manikrishna Tripura
Jarimohan Tripura
Rathindra Marak
Mahini Tripura
Mohan Kumar
Suren Dangshu
Listikumar Tripura
Chandrasen Tripura
Bishnuram Tripura
Burbamani Tripura
Ubajoy Reang
Dukhini Debbarma
Buddhimani Reang
Sarat Debbarna
Ubaram Reang
Doharam Reang
Bishu Kr.Debbarma
Lebajoy Reang
Bichitra Tripura
Abhirat Tripura
Tharpati Tripura
Lebajoy Reang
Kaminimohan Tripura
Uttaramohan Tripura
Basanti Dangshu
Anandaswari Tripura
Rastababu Tripura
Samburam Debbarma
Kakula Reang
Sambucharan Debbarma
Swarnajoy Reang
Srimati Debbarma
Jatindra Reng
Ramani Reang
Laxmansing Tripura
Jitendra Reang
Falindra Tripura
Niramohan Tripura
S/O:-Bagirath
Surjyamani
S/O:-Astakumar
S/O:-Santajoy
S/O:-Durjyadhan
W/O:-Prafullah
S/O:-Gandhajoy
W/O:-Gulabmani
S/O:-Matamani
S/O:-Dhirendra
S/O:-Birata Kr
S/O:-Surjya Kr.
S/O:-Sukurai
S/O:-Bishuchandra
S/O:-Ramprasad
S/O:-Ramesh
S/O:-Melarai
S/O:-Maheswar
S/O:-Ashinmani
S/O:-Hantarsa
S/O:-Gulapmani
S/O:-Dhanyaratan
S/O:-Lokhendra
W/O:-Subhashanti
S/O:-Masamani
S/O:-Dhirendra
S/O:-Matamani
S/O:-Hantarsa
S/O:-Khirodchand
S/O:-Joysing
S/O:-Melarai
W/O:-Birmani
S/O:-Chuchubraha
S/O:-Narendra
S/O:-Tularai
S/O:-Chuchusraha
S/O:-Kartik Debbarma
S/O:-Bhaktiram
S/O:-Burbadhan
S/O:-Ballabsa
W/O:-Rangkumar
S/O:-Kshirodec harn
S/O:-Mohan Kr
S/O:-Dhanyaratan
W/O:-Dhirendra
W/O:-Rangmani
S/O:-Phani Kr.
S/O:-Manoranjan
S/O:-Baskaram
S/O:-Mano Rn.
S/O:-Dhananjoy
W/O:-Sukumar
S/O:-Maheswar
S/O:-Surjyamani
S/O:-Karna Kr.
S/O:-Sarbajoy
S/O:-Mohan Kr.
S/O:-Abirat
Surendra Reang
-doAstakumar para
Satarai para
Burbakrishna
Baishnabcharan
Swadhin Kr.
Nalini Kr.
Hantarsa
Ramesh Dangshu
Jatin Kumar
Anandamoahn
Bindu Kr.
-doSurendra Reang
Asta Kr,para
Satarai para
Burbakrishna
Baishnabcharan
Hantarsa para
Nalini
Jatin Kr.
Rameshdangshu
Anandamohan
-doRameshdangshu
Jatin Kr.
Hantarsa
Baishnabcharan
Burbakrishna
Satarai
Asta Kr.
Surendra para
Bindu Kr.
Bindu Kr.para
Surendra Reang
Asta Kr.
Satarai
Burbakrishna
Baishnabcharan
Jatin Kr.
Rameshdangshu
Anandamohan
-doRameshdangshu
Jatin Kr.para
Baishnabcharan
Burbakrishna
Satarai
Astakumar
Surendra Reang
Bindu Kr.
-doSurendra Reng
Asta Kr
Satarai
Burbakrishna
Baishnabcharan
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
118
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
Nedachand TRipura
Santosh Marak
Kunchimohan Tripura
Rashitlaxmi Tripura
Chitta Dangshu
Thaikumar Tripura
Maithya Kr. Tripura
Dasharath Debbarma
Niyati Reang
Jaistarai Tripura
Kharendra Reang
Padmalochand Debbarma
Shachiram Debbarma
Ubaram Reang
Laxmanjoy Tripura
Dinesh Reang
Joychandra Debbarma
Kritibhusan Tripura
Sudhamamohan Tripura
Dilo Marak
Mahendra Reang
Kumani Marak
Chitrabhanu Tripura
Haradhan Debbarma
Sarababu Tripura
Sampati Debbarma
Nripendra Reang
Ratandhan Tripura
Megharai REang
Radhika Debbarma
Mungkurai Debbarma
Nandalal Tripura
Annaram Reang
Rabi Debbarma
Chkainya Debbarma
Jaleti Reang
Manoranjan Debbarma
Madayan Tripura
Phulkumari Marak
Ratindra Tripura
Basendra Marak
Saikati Reang
Hapaiti Reang
Madi Debbarma
Chaitralaxmi Debbarma
Jugamani Reang
Hakuraisa Tripura
Rabimala Debbarma
Mangal Laxmi Debbarma
Sesarai Reang
Sitaranjan Debbarma
Jibansundar Tripura
Biswajit Marak
Ananda Debbarma
Diraj ch.Reang
Manikya Reang
Sarakanya Debbarma
Singsama Tripura
S/O:-Reja Kr.
S/O:-Everest
S/O:-Utpata Kr
W/O:-Utpata Kr.
S/O:-Dhirendra
S/O:-Kakhaisen
S/O:-Bandukram
S/O:-Joyendra
W/O:-Sarbajoy
S/O:-Karna Kr.
S/O:-Ubaram
S/O:-Bishuchandra
S/O:-Budhurai
S/O:-Joydhan
S/O:-Karna Kr.
S/O:-Sarbajoy
S/O:-Mukta ch.
S/O:-Juradhan
S/O:-Ananda Kr.
S/O:-Anandra
S/O:-Subalrai
W/O:-Lakhendra
S/O:-Surendra
S/O:-Budhurai
S/O:-Palanjoy
W/O:-Agunia
S/O:-Sarbajoy
S/O:-Ramani Tripura
S/O:-Prahallad
S/O:-Krishna Kr.
S/O:-Kantaram
S/O:-Kshirode
S/O:-Pabitra
S/O:-Bindu Kr
S/O:-Padmamohan
W/O:-Satarai
S/O:-Debendra
S/O:-Magna Kr.
W/O:-Nripendra
S/O:-Harinath
S/O:-Jinku
W/O:-Karnajoy
W/O:-Prahallad
S/O:-Ramsen
S/O:-Bindu Kr.
S/O:-Darajoy
S/O:-Brihannala
W/O:-Badarai
W/O:-Umesh
S/O:-Darunjoy
S/O:-Bishu ch.
S/O:-Anandamoaha
S/O:-Ranjit Marak
S/O:-Kshirode
S/O:-Satarai
S/O:-Abinath
W/O:-Umesh
S/O:-Kasomohan
Jatin Kr.
Rameshdangshu
Anandamohan
-doRameshdangshu
Jatin Kr.
Baishnabcharan
Burbakrishna
Satarai para
Asta Kr.
Surendra Reang
Bindu Kr.
-doSurendra Reang
Asta Kr.
Satarai para
Burba Krishna
Baishnabcharan
Jatin Kr.
Rameshdangshu
Anandamohan
Rameshdangshu
Jatin Kr.
Anandamohan
Baishnabcharan
Burbakrishna
Satarai
Asta Kr.
Surendra
Bindu Kr.
Burbakrishna
Baishnabcharan
Surendra Reang
Bindu Kr.
Asta Kr.
Satarai para
Anandamohan
Jatin Kr.
Ramesh Dangshu
Jatin Kr.
Ramesh Dangshu
Anandamohan
Satarai
Asta Kr.
Bindu Kr.
Surendra Reang
Baishnabcharan
Burbakrishna para
Burbakrishna
Surendra
Bindu Kr.
Anandamohan
Rameshdangshu
Asta Kr.
Satarai
-doAsta Kr.
Rameshdangshu
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
119
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
Chandiram Reang
Rajendra Debbarma
Mujrati Reang
Khagendra REang
Sukuchandra Debbarma
Samanchandra Reang
Pushiram Reang
Balendra Reang
Rabi Debbarma
Ramdusha Reang
Chandra Kr.Debbarma
Birchandra Debbarma
Bipa Kr.Reang
Dhanchandra Reang
Shyamacharan Debbarma
Subal Debbarma
Buda Debbarma
Premaranjan Tripura
Puniram Debbarma
Angkharai Reang
Ramkumar Reang
Mangal Debbarma
Kalibahu Tripura
Subodh Kalai
Ramani Reang
Kritibhusan Tripura
Kunjoy Reang
Sukramani Reang
Subichandra Debbarma
Harish ch.Reang
Budhalaxmi Debbarma
Bahuram Reang
Binanjoy Reang
Ram Kumaar Debbarma
Baishak ch.Debbarma
Jagaat Reang
Gosiram Reang
Brajendra Debbarma
Shankar Debbarma
Surendra Reang
Indul Reang
Rati Rn.Debbarma
Subin Debbarma
Narendra Reang
Punnyaram Reang
Lalswari Tripura
Bim Debbarma
Mitrajoy Reang
Peturam Tripura
Satyaram Debbarma
Daharam Reang
Sukrumani Debbarma
Diptirai Reang
Subash Debbarma
Hemsarai Reang
Ubaram Reang
Rambahadur Reang
Abhayram Reang
S/O:-Annaram
S/O:-Budhurai
W/O:-Ramguna
S/O:-Langkarai
S/O:-Adhir
S/O:-Gagan
S/O:-Kangsharam
S/O:-Rangnangha
S/O:-Baadya
S/O:-Saranjoy
S/O:-Dhanajoy
S/O:-Radhacharan
S/O:-Rangnangha
S/O:-Barana
S/O:-Mahamuni
S/O:-Tarapada
S/O:-Harichandra
S/O:-Faniratan
S/O:-Subichandra
S/O:-Maheswar
S/O:-Mahesh
S/O:-Padmamohan
S/O:-Tamradarja
S/O:-Manoj
S/O:-Bilatan
S/O:-Akni Kr.
S/O:-Debada
S/O:-Lalsing
S/O:-Binaychandra
S/O:-Mahish
W/O:-Labach.
S/O:-Kasoram
S/O:-Godiha
S/O:-Sarat
S/O:-Manichandra
S/O:-Gotheha
S/O:-Kasoram
S/O:-Sukramani
S/O:-Sukramani
S/O:-Hamsarai
S/O:-Gotheha
S/O:-Agni Kr.
S/O:-Chandra Kr.
S/O:-Daharam
S/O:-Harekrishna
W/O:-Swapadhan
S/O:-Bhuban
S/O:-Bathakrai
S/O:-Saraijala
S/O:-Krishna
S/O:-Keshuram
S/O:-Dhana
S/O:-Nainaram
S/O:-Kartik
S/O:-Nainarai
S/O:-Nalaram
S/O:-Aboyram
S/O:-Butukrai
Anandamohan
Bindu Kr.
Surendra Reang
Burbakrishna
Burbakjrishna
Surendra Reang
Bindulal para
Anandamohan
Asta Kr.
Satarai
-doAstakumar
Anandamohan
Surendra Reang
Burbakrishna
-doSurendra Reang
Anandamohan
Asta Kr.
Satarai
Satarai
Asta Kr.
Anandamohan
Surendra
Burbakrishna
Burbakrishna
Surendra Reang
Anandamohan
Asta Kr.
Satarai
Asta Kr.
Anandamohan
Surendra Reang
Burbakrishna
-doSurendra Reang
Anandamohan
Asta Kr.
-doAnandamohan
Surendra Reang
Burbakrishna
Asta Kr.
Anandamohan
Surendra
Burbakrishna
Asta Kr.
Anandamohan
Burbakrishna
-doAnandamohan
Asta Kr.
Anandamohan
Asta Kr.
Anandamohan
-doAnandamohan
-do-`
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
120
186.
Sl.
No
Name of beneficiaries
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
2
N/DHUMACHERRA
Sandhyarani Tripura
Sachindra Debbarma
Sima Saha
Rekha Saha
Nishinanta Deb
Gitarani Sarkar
Subiram Debbarnma
Melarani Kalai
Mira Tripura
Satyaram Debbarma
Jawharlal Debbarma
Agunchandra Debbarma
Rupshree Tripura
Dubanti Debbarma
Jnanasenlaxmi Tripura
Padmabati Tripura
Lambarswari Tripura
Brihalal Tripura
Sabita Tripura
Laxmirani Tripura
Birendra Tripura
Anjali Banik
Alpana Saha
Ranjit Debbarma
Sachindra Debbarma
Bijali Tripura
Ballam Kr.Tripura
Suku Debbarma
Gokulsree Debbarma
Sachibhusan Tripura
Mangal Debbarma
Najani Tripura
Sumpriya Tripura
Manoranjan Tripura
Sarala Tripura
Rajkanya Tripura
Hemendra Triopura
Marjimohan Tripur
Rashimohan Tripura
Nabaratan Tripura
Satyalaxmi Kalai
Haranta Tripura
Sita Saha
Usharani Saha
Sulal Saha
Sudhir Debbarma
Saraswati Debbarma
Abdul Miah
Father’s/Husband name
3
W/O:-Damohan
S/O:-Badan
W/O:-Sadip Saha
W/O:-Suklal
S/O:-Jogesh ch,
W/O:-Shyamal
S/O:-Subhachandra
W/O:-Kusharai
W/O:-Birchandra
S/O:-Birendra
S/O:-Surendra
S/O:-Laxmikanta
W/O:-Bhupendra
W/O:-Sanjit
W/O:-Rajpada
W/O:-Jirakrishna
W/O:-Amrita
S/O:-Malay
S/O:-Chanadramohan
W/O:-Nanimohan
S/O:-Damohan
W/O:-Abilash
W/O:-Gopan
S/O:-Kangalia
S/O:-Sachimani
W/O:-Rajendra
S/O:-Rajpada
S/O:-Niranjan
W/O:-Shanti Kr.
S/O:-Lambarmani
S/O:-Bishurai
W/O:-Swapna Kr.
W/O:-Ashiram
S/O:-Bishu
W/O:-Sanjit Kr,.
W/O:-Hirendra
S/O:-Gunadhar
S/O:-Biratta Kr.
S/O:-Dinamohan
S/IO:-Hiradhan
W/O:-Manikya
S/O:-Anantabehari
W/O:-Dilip
W/O:-Neharendra
S/O:-Prankrishna
S/O:-Binanda
W/O:-Bishnu
S/O:-Jallil Miah
Name of para
4
Badan para
-doBazar para
-do-do-doBinandasadhu
Gopinath
-doKartik para
-doKesharam para
Kitingpurna
-doKukilmani
-doRatan Roaja
-doBadan para
Kukilmani
Badan para
Bazar para
-doBinanda sadhu
-doGopinath
-doKartik para
-doKesharam para
-doKitingpurna
-doKukilmani para
-do-doRatan Roaja
-do-do-doBadan para
-doBazar para
-do-doBinandasadhu
-doGopinath
ST
5
Categories
SC
Others
6
7
ST
ST
Others
Others
Others
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
ST
ST
Others
121
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Keshablal Tripura
Kajal Saha
Jagadish Debbarma
Karati Debbarma
Minati Debbarma
Nandi Kr.Debbarma
Sudhanya Debbarma
Biswalaxmi Tripura
Chenjakti Tripura
Takshiti Tripura
Jashoda Tripura
Subalaxmi Tripura
Subalaxmi Tripura
Malay Tripura
Amarabati Tripura
Sandhyarani Debbarma
Amulya Debbarma
Basir Miah
Lalita Kalai
Debakanya Debbarma
Andaram Debbarma
Debenti Debbarma
Manik Debbarma
Thangchati Debbarma
Pradip Debbarma
Anjali Tripura
Harendra Debbarma
Bindabati Tripura
Budrai Debbarma
Bangsree Tripura
Sundari Tripura
Ajati Tripura
Chikanmala Tripura
Alka Tripura
Malati Tripura
Dabalamohan Tripura
Umakanta Tripura
Dasharath Tripoura
Drupati Deb barma
Asharani Kalai
Ramani Debbarma
Punirai Debbarma
Hariprasad Tripura
Biplab Tripura
Dinesh Debbarma
Manoranjan Debbarma
Sita Debbarma
Sumen Debbarma
Budrai Debbarma
Bishu Debbarma
Newarung Bibi
Samirun Bibi
Kamala Debbarma
Baishakh Debbarma
Sambucharan Debbarma
Gurucharan Debbarma
Shantibala Tripura
Pranayti Tripura
S/O:-Gopinath
S/O:-Banabihari
S/O:-Birendra
W/O:-Binay
W/O:-Ratiranjan
S/O:-Dhananjoy
S/O:-Adhin
W/O:-Shankar
W/O:-Mangalamohan
W/O:-Barendra
W/O:-Kumini
W/O:-Jaladarjya
W/O:-Japancharan
S/O:-Lila Kr.
W/O:-Gandharaj
W/O:-Arani
S/O:-Shyamacharan
W/O:-Idrish Ali
W/O:-Kashipada
W/O:-Madhab
S/O:-Kartik
W/O:-Abhinanda
S/O:-Hari Kr.
W/O:-Ratiranjan
S/O:-Bhadramani
W/O:-Mangalchandra
S/O:-Bhadramani
W/O:-Sukrapada
S/O:-Sudarai
W/O:-Karnasen
W/O:-Upamohan
W/O:-Mangalchandra
W/O:-Restrimohan
W/O:-Mahadeb
W/O:-Ratamohan
S/O:-Biraja
S/O:-Dinasen
S/O:-Dibba Kr.
W/O:-Rashiram
W/O:-Adhin
D/O:-Chaitra
S/O:-Kailash
S/O:-Lila
S/O:-Sebabrata
S/O:-Narendra
S/O:-Bishu
W/O:-Sandhyaram
S/O:-Surendra
S/O:-Surendra
S/O:-Khilongrai
W/O:-Jahir Ali
W/O:-Ayub Ali
W/O:-Amarkrishna
S/O:-Sattur Mani
S/O:-Shyamacharan
S/O:-Mungkurai
W/O:-Pabitra
W/O:-Bidyabhusan
-do-doKartik para
-doKesharam
-do-doKitingpurna
-do-do
Kukilmani
-do-doRatan Roaja
-doBadan para
-doGopinath
-do-doKartik para
-do-doKesharam
-do-do-doKitingpurna
-do-doKukilmani
-do-do-doRatan Roaja
-do-do-doBadan para
-do-do-doGopinath para
-do-do-doKartikpara
-do-do-do-do-doKesharam para
-do-do-doKitingpurna
-do-
ST
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
122
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
Annapriya Tripura
Bhanumati Tripura
Lambarswari Tripura
Neharti Tripura
Gitarani Tripura
Sarala Tripura
Bulupti Tripura
Manilal Tripura
Malin Kr. Tripura
Bidhanjoy Trpura
Binarani Tripura
Sambasree Kalai
Ramananda Kalai
Biswapati Kalai
Mangal Debbarma
Manu Kr.Debbarma
Sukumar Debbarma
Mangalswari Debbarma
Bitta ch.Debbarma
Selen kr.Debbarma
Tarmila Tripura
Kamalapati Tripura
Laxmimanay Debbarma
Mangalpati Kalai
Biswalaxmi Kalai
Shachirani Tripura
Mamita Tripura
Milanti Tripura
Pethabma Triopura
Uttarani Tripura
Kushikrishna Tripura
Jarmen Kr.Tripura
Haricharan Triupura
Gajanath Tripura
Ranati Debbarma
Sunil Debbarma
Mahendra Kalai
Indramani Debbarnma
Ranjan Debbarma
Shanicharan Debbarma
Kadamful Debbarma
Gitarani Debbarma
Guptasree Tripura
Prabhati Tripura
Manalata Tripura
Rabbasree Debbarma
Subanti Debbarma
Bijnani Tripura
Kanyaswari Triopura
Kshishalaxmi Tripura
Subhananda Debbarma
Milan Kr.Debbarma
Sonaram Kalai
Tuphanti Debbarma
Bimal Debbarma
Lambarsree Tripura
Rabilaxmi Tripura
Shantibala Tripura
W/O:-Nabin ch.
W/O:-Lambardhan
W/O:-Binaybhusan
W/O:-Malindra
W/O:-Mashar Kr.
W/O:-Bharatmohan
W/O:-Jibanmohan
S/O:-Dinasen
S/O:-Sabyashachi
S/O:-Dibya Kr.
W/O:-Mahitya
W/O:-Shyamacharan
S/O:-Kunjarai
W/O:-Parashmani
S/O:-Suku Ch.
S/O:-Harirai
S/O:-Gangacharan
W/O:-Bittarai
S/O:-Buddha ch.
S/O:-Bishurai
W/O:-Shantiram
W/O:-Braja Kr.
W/O:-Pradip
W/O:-Shib Ch.
W/O:-Bhpendra
W/O:-Shyamaranjan
W/O:-Lambardhan
W/O:-Jagatmohan
W/O:-Archanamohan
W/O:-Kakhrangjala
S/O:-Dhani Kr.
S/O:-Dhanjala
S/O:_Lambarmani
S/O:-Joyendra
W/O:-Mantri
S/O:-Jagarai
S/O:-Paresh
S/O:-Khayeram
S/O:-Ramkumar
S/O:-Chandramohan
W/O:-Kshirode
W/O:-Arun
W/O:-Bishnu Kr.
W/O:-Kiranmohan
W/O:-Surendra
W/O:-Sekhar
W/O:-Sanjit
W/O:-Shantisen
W/O:-Rangamohan
W/O:-Chaktimohan
S/O:-Shyamadhan
S/O:-Kulendra
S/O:-Paresh
W/O:-Harikumar
S/O:-Pandab
W/O:-Putulkumar
W/O:-Karnasushi
W/O:-Belamohan
-do-doKukilmani
Kukilmani
-do-do-doRatan Roaja para
-do-doKartik para
-do-do-do-doKesharam para
-do-do-do-doKitingpurna
-do-do-do-doKukilmani para
-do-doKukilmani
-doRatan Roaja
-do-do-doKartik para
-do-do-do-doKesharam para
-do-doKitingpurna
-do-do-do-doKukilmani
-do-doKartik para
-do-do-do-doKitingpurna
-do-do-
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
123
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
Durjoy Debbarma
Ratamala Tripura
Chkrakti Tripura
Sefali Tripura
Balati Tripura
Sachikang Tripura
Nayanti Tripura
Ranjit Kalai
Suchitra Debbarma
Basudeb Kalai
Chandrakumar Debbarma
Satyalaxmi Debbarma
Sarun Debbarma
Belarani Tripura
Malati Tripura
Changmala Tripura
Laxmatari Tripura
Chhayanti Tripura
Kalakti Tripura
Jayantisree Tripura
Basanti Debbarma
Kamini Tripura
Buterbala Tripura
Banerm Tripura
Bimsree Tripura
Kunchilata Tripura
Benu Baidya
Nikhil Roy
Ramkrishna Roy
Kusuma Tripura
Khanjani Tripura
Najantibala Tripura
Kali Tripura
Anita Das
Uttam Das
Laxmibilash Tripura
Lalukti Tripura
Kakrati Tripura
Kunjalata Tripura
Dambabu Tripura
Dipalkrishna Roy
Ratanlal Banik
Satyabrata Barua
Kushuma Tripura
Nayantara Tripura
Alangti Tripura
Hemantari Tripura
Jalashaki Tripura
Kantabi Tripura
Arilata Tripura
Shaktapriya Tripura
S/O:-Gangacharan
W/O:-Tarun Kr.
W/O:-Katalmohan
W/O:-Shyamal
W/O:-Sukumoysen
W/O:-Jaladarja
W/O:-Sonamohan
S/O:-Aroplen
W/O:-Kulendra
S/O:-Mangalsing
S/O:-Chandradhan
W/O:-Rabi Kumar
S/O:-Wakhiram
W/O:-Kalin Kr.
W/O:-Phani Kr.
W/O:-Rayakha
W/O:-Muikalak
W/O:-Gakulram
W/O:-Lukumani
W/O:-Manmohan
W/O:-Renu Kr.
S/O:-Dhananjoy
W/O:-Dibaram
W/O:-Alindra
W/O:-Katalsa
W/O:-Durpahari
S/O:-Upendra
S/O:-Nripendra
S/O:-Harendra
W/O:-Amtrita
W/O:-Surjyamohan
W/O:-Bharatmani
W/O:-Mahatta
W/O:-Supriya Das
S/O:-Jitu Das
W/O:-Bir Kr.
W/O:-Purnachandra
W/O:-Bangchur
W/O:-Kaliballab
S/O:-Hetendra
S/O:-Harendra
S/O:-Chitta Rn.
S/O:-Smritidarshan
W/O:-Kushumsa
W/O:-Dhaniranjan
W/O:-Jibanta
W/O:-Ramanimohan
W/O:-Uillamohan
W/O:-Shantimohan
W/O:-Banijya
W/O:-Manoranjan
-do-doKukilmani
-do-do-do-doKartik para
-do-do-do-do-doKukilmani para
-do-do-do-do-do-doKitingpurna
-doKukilmani
Kitingpurna
-do-doBazar para
-do-doKukilmani
-do-do-doBazar para
-doKukilmani
-do-do-do-doBazar para
-do-doKukilmani
-do-do-do-do-do-do-do-
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
Others
Others
ST
ST
ST
ST
SC
SC
ST
ST
ST
ST
ST
Others
Others
Others
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Block Development Officer
124
Manu R.D. Block ; Dhalai Tripura.

Documentos relacionados

jb institute of technology, dehradun

jb institute of technology, dehradun APPEAR IN MAKE UP CLASSES, BUT THEY DID NOT ATTEND THE MAKE UP CLASSES ALSO ON 15.03.14, SO AGAIN WARNED TO APPEAR IN MAKE UP CLASSES ON 18.03.14) 12 B.Tech(Civil)-IV Sem

Leia mais

KENDRIYA VIDYALAYA MALANJKHAND

KENDRIYA VIDYALAYA MALANJKHAND KENDRIYA VIDYALAYA MALANJKHAND CLASS X 2014-15 RESULT Student Name

Leia mais

jbinstitute of technology, dehradun

jbinstitute of technology, dehradun DEBARRED STUDENTS OF B.TECH [CIVIL]-III YEAR THAT WILL REQUIRE TO ATTEND 100% MAKE UP CLASSE AS PER BELOW SCHEDULE W.E.F. 14.03.14 TO 20.03.14 B.Tech(CIVIL)-III YEAR

Leia mais

Terrorism and Political Violence Is Islamist

Terrorism and Political Violence Is Islamist years. It can be empirically substantiated through descriptive statistics that religiouslymotivated terrorist groups are indeed more prone than are secular groups to committing attacks that result ...

Leia mais