A Virgen, Madre de Nostro Sennor `

Сomentários

Transcrição

A Virgen, Madre de Nostro Sennor `
A Virgen, Madre de Nostro
' Sennor
Cántigas de Santa Maria, n. 41
Ripresa
 43  
-
 
ben
 
a
  

pó

 
o
 
faz
de
san

 

Vir gen,
Ma

 

dre de
tro Se
nnor,
Nós


 

 
dar
séu
si

 
deu,

 

a
Pa
ver

    

  
pois
a
  
  
   
so

 

  

o
pe
dor
ca

    
ra
í

so.
Stanza
 
En
 
A

 

Sei xons
fez

 

Vir
Ma
gen,

  

 
a
rí
Ga

 

cam bia
dor.


  

 

 
dre
Nós
tro
de
Schola Gregoriana Buforum
Se
nnor,

 

tan t'ou
ve
 
que
 
A
 
do
 
del
 
mas
 
e
2

 

Vir
Ma
gen,

  

 

 

de
ti
rar
sa
bor.

  

 

 

dre
Nós
tro
o
de
Se
nnor,

 

   

 

 

po
do
dé
ca
de
vor
der
  

per
de

 
e
la

 
déu
lle
mo,


 

 
ra
o
si

 
to

  
lleu

Pa
ll'a
  
ra
pa
  
   
so;

 

  

ques
ta
or
do

    
í
Schola Gregoriana Buforum

so.
Ripresa
A Virgen, Madre de Nóstro Sennor,
ben póde dar séu siso
ao sandeu, pois ao pecador
faz aver Paraíso.
Stanze
Seixons fez a Garín cambiador
1AEnVirgen,
Madre de Nóstro Sennor
que tant' ouve de o tirar sabor
A Virgen, Madre de Nóstro Sennor
do poder do démo, ca de pavor
del perdera o siso;
mas ela tolleu-ll' aquesta door
e déu-lle Paraíso.
ben lle fez en est' e grand' amor
2AGran
Virgen, Madre de Nóstro Sennor
que o livrou do dém' enganador,
A Virgen, Madre de Nóstro Sennor
que o fillara come traedor
e tollera-ll' o siso;
mas cobrou-llo ela, e por mellor
ar déu-lle Paraíso.
será mentr' o mundo for
3ALoada
Virgen, Madre de Nóstro Sennor
de poder, de bondad' e de valor,
A Virgen, Madre de Nóstro Sennor
porque a sa mercee é mui maior
ca o nósso mal siso,
e sempre a séu Fill' é rogador
que nos dé Paraíso.
Schola Gregoriana Buforum
3

Documentos relacionados