HYDROTOP Hydrosilence

Transcrição

HYDROTOP Hydrosilence
543 ÷ 544 545 ÷ 546 552 554 560 ÷ 564 571 ÷ 573 581 ÷ 583 EN User manual
FR Manuel de l’utilisateur
DE Gebrauchsanweisung
ES Manual del usuario
NL Gebruikshandleiding
PT Manual do usuário
RU Инструкция по эксплуатации
EL Εγχειριδιο χρησης
PL Instrukcja użytkowania
TR Kullanim kilavuzu
HR Priručnik za uporabu
F01 F02 ÷ F03 F04 T03 ÷ T06 T08 382 ÷ 385 Hydrosilence
HYDROTOP
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NL
Deze handleiding maakt integraal deel uit van het product en dient dan ook
bewaard te worden om eventueel later te raadplegen. Deze handleiding
is ook beschikbaar in de downloadsectie van de website www.teuco.it
Aangezien deze handleiding een gebruikersgids vormt voor een veilig gebruik van het product, is het
noodzakelijk deze geheel door te lezen alvorens het product in gebruik te nemen.
Voor een correct gebruik van het product dienen de aanwijzingen uit deze handleiding gevolgd te worden. Dit
product is alleen bestemd voor het gebruik waarvoor het is ontworpen. De producent is niet verantwoordelijk
voor eventuele schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik.
Het apparaat is geschikt voor gebruik binnenshuis, zowel huishoudelijk als in publieke ruimtes als hotels,
wellness-centra etc..
Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen boven de acht en door personen met een geestelijke of
lichamelijke beperking, of met onvoldoende kennis en ervaring, op voorwaarde dat er toezicht is of dat
zij instructies over het veilig gebruiken van het apparaat hebben gekregen en dat zij zich bewust zijn van
de risico’s hiervan. Het is niet toegestaan kinderen met het apparaat te laten spelen of schoonmaak- of
onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren zonder toezicht.
Bij het eerste gebruik dient de hydromassage slechts enkele minuten gebruikt te worden. Bij hierop
volgende sessies kan dit langzaam opgebouwd worden. In bijzondere gevallen (ouderen, personen met
hoge bloeddruk, hartproblemen of pacemakers, zwangere vrouwen) is het noodzakelijk doktersadvies in te
winnen voor het gebruik van het bad.
Bij het gebruiken van de hydromassage mag geen badschuim of ander schuimproduct gebruikt worden, dit
mag slechts als er alleen gebaad wordt.
Bij een hydrosonische massage mag geen cosmetica aan het water worden toegevoegd (als badzout, -olie
of -schuim e.d.), deze mogen alleen gebruikt worden in geval van traditionele hydromassage.
Sluit tijdens de hydromasage de opening van de watercirculatie niet af met voorwerpen of lichaamsdelen en
houd vooral afstand met uw haar.
Sluit bij inbouwbaden de luchtopeningen van het inspectiepaneel niet af, en voor opbouwbaden de ruimte
tussen de zijpanelen en de vloer niet.
Koppel het apparaat, als dit niet in gebruik is, van de stroomtoevoer af via de omnipolaire schakelaar die zich
aan het begin van het apparaat bevindt.
Mocht het nodig zijn de stroomkabel te vervangen dient dit uitsluitend door gespecialiseerde technici te
gebeuren.
Lampen en lichtgroepen mogen slechts door technici van Teuco vervangen worden.
In geval van een storing of slecht functioneren van het product of voor buitengewone onderhoudswerkzaamheden
dient u zich uitsluitend te wenden tot de technici van Teuco. De producent is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die veroorzaakt wordt door gemanipuleerde of oneigenlijk gerepareerde producten.
Voor alle werkzaamheden/ingrepen die niet expliciet in deze handleiding vermeld zijn raden wij aan een door
Teuco bevoegd technisch service center in te schakelen.
Voor het inzamelen van de batterijen uit de afstandbediening dienen de ter plaatse geldende
wettelijke voorschriften te worden opgevolgd.
De gegevens en eigenschappen uit deze handleiding verplichten Teuco Guzzini S.p.A. tot niets, waarbij deze
zich het recht voorbehoudt noodzakelijk geachte wijzigingen hierin aan te brengen zonder verplichting tot het
vooraf melden hiervan of de handleiding te vervangen.
2
HYDROTOP - Hydrosilence
Geachte klant,
Dank u wel voor het kiezen van een Teuco hydromassage Top. De hydromassage zorgt voor heerlijke
ontspannende momenten en is een weldaad voor lichaam en geest door de gecombineerde werking van
water en lucht. Bovendien heeft Teuco de hydromassage nog met talrijke functies verrijkt die het comfort,
de veiligheid en de weldadige effecten ervan verhogen. Dit product is met het exclusieve Hydrosilencesysteem uitgerust, dat de hydromassage geruislozer maakt, wat het gevoel van welzijn en ontspanning
bevordert en versterkt.
NL
INHOUD
ALGEMENE INFORMATIE
- Wat is hydromassage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
- de weldadige effecten van de hydromassage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
- de TEUCO kwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
- nuttige adviezen voor een correct gebruik van de hydromassage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
- Veiligheid en hygiëne van de Teuco hydromassage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
- WAARSCHUWINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
- Details van de hydromassage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- VOORBEREIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- KENMERKEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL (QUICK START - ALARM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
- KENMERKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
- HYDROMASSAGE-FUNCTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
- INSTELLINGEN VAN DE DISPLAY - INFO (KLOK - TAAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
- EXTRA FUNCTIES (CROMOEXPERIENCE - HEATER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- DESINFECTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ONDERHOUD
- SCHOONMAKEN VAN DE OPPERVLAKKEN (Zie de bijgevoegde handleiding INSTRUCTIES VOOR REINIGING) . 19
- BATTERIJEN VAN AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
- SCHOONMAKEN VAN DE HYDROMASSAGEMONDSTUKKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
- AANZUIGMONDSTUK SCHOONMAKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
REPARATIES
- DIAGNOSEMELDINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
LEGENDA SYMBOLEN
Lees voor het gebruik van het product deze handleiding aandachtig door.
Belangrijke waarschuwing die op een gevaarlijke situatie duidt.
HYDROTOP - Hydrosilence
3
NL
Wat is hydromassage
Dit is een moderne techniek die gebaseerd is op een aloud principe: het vermogen van water om met een
mechanische werking een heilzame invloed op het menselijk organisme uit te oefenen. Door middel van
een massage met een mengsel van water en lucht kunnen talloze positieve effecten worden verkregen.
De weldadige effecten van de Teuco hydromassage
De Teuco hydromassage biedt aangename momenten van ontspanning, een unieke gelegenheid om een
gevoel van welbehagen terug te krijgen waardoor u zich als herboren voelt en nieuwe levenslust opdoet.
Teuco heeft functionele principes bestudeerd die bevorderlijk zijn voor het geestelijke en fysieke welzijn
en heeft die op zijn hydromassagebaden toegepast, met in gedachte de levensstijl van de man/vrouw van
vandaag die vaak door stress gekenmerkt wordt, met de bedoeling deze weer zijn volledige vitaliteit terug te
geven. De Teuco hydromassage heeft een belangrijke functie ten aanzien van de esthetische en harmonische
aspecten van het lichaam: zij ontspant de huid en versterkt zijn natuurlijke verdedigingsmechanisme,
en verstevigt de spieren. Bovendien stimuleert zij de bloedsomloop, de stofwisseling en de lymfatische
circulatie; en is zij aangewezen voor de behandeling van reumatische en traumatische aandoeningen.
De uitwerking van de hydromassage kunt u nog doeltreffender maken door specifieke fytocosmetische
hydromassage producten toe te passen. De hydromassage Top is uitgerust met de “Pulsator”-functie, die
ontwikkeld is met het doel het rendement van de hydromassage te verhogen. Door de hoeveelheid lucht
in de straal te variëren oefent de “Pulsator” massage een geleidelijke, aangename en ritmische druk uit op
de huid, wat onmiddellijk een stimulerende werking geeft.
DE TEUCO KWALITEIT
•
•
•
Teuco besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de voor zijn producten gebruikte materialen. Dit
uit zich in een voortdurende technologische verbetering van zowel de gebruikte kunststoffen als in de
verschillende details van het product. Alle baden zijn vervaardigd van gegoten methacrylaat: het frame is
van staal en is uitgerust met antivibratiepootjes; de leidingen zijn bestand tegen een hoge belasting.
De hydromassagebaden van Teuco zijn voorzien van de markering
die aantoont dat ze ontworpen en
gefabriceerd zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Europese richtlijnen.
De veiligheid van hydromassage installaties wordt bovendien officieel gecertificeerd door internationaal
erkende instanties.
NUTTIGE ADVIEZEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN DE
HYDROMASSAGE
•
•
•
4
Een hydromassagebad heeft een ontspannend en regenererend effect, dus het beste moment voor
een hydromassage is zonder twijfel na een sportieve inspanning of aan het einde van een werkdag,
en geruime tijd na de maaltijd, wanneer de spijsvertering is voltooid.
De ideale watertemperatuur voor een effectieve massage is 37°C.
Een hydromassage mag vooral de eerste keren dat u het bad gebruikt, niet langer dan enige minuten
duren. Daarna kunt u de duur van de hydromassage iedere keer iets verlengen tot een maximale duur
van 15/20 minuten, houd echter altijd rekening met uw algemene fysieke gesteldheid.
HYDROTOP - Hydrosilence
NL
VEILIGHEID EN HYGIËNE VAN DE TEUCO HYDROMASSAGE
Alle hydromassagebaden zijn gebaseerd op principes die garant staan voor hoge kwaliteit, optimaal
functioneren, veiligheid en hygiëne.
Hydro Clean systeem
Wanneer u een gewoon bad neemt, treedt dit door Teuco gepatenteerde systeem in werking dat zorgt voor
een automatische afsluiting van de jets, die de water-luchtstromen afgeven, en van het aanzuigmondstuk,
hierdoor wordt de installatie geïsoleerd tegen het binnendringen van zeep en eventuele andere resten.
Drainagesysteem
Deze technische constructie is toegepast om eventueel stilstaand water of watersedimenten uit de installatie
te kunnen verwijderen en zo kalkvorming te verhinderen, zodat het bad na gebruik in een perfect hygiënische
staat achterblijft.
Program van automatische desinfectie
Met behulp van de afstandsbediening kan een desinfectieprogramma van de hydromassageinstallatie
worden geactiveerd, waarmee een ontsmettingsmiddel in circulatie kan worden gebracht, dat de pomp, de
jets en het oppervlak van het bad hygiëniseert.
Stopinrichting
Als het aanzuigmondstuk of de jets van het hydromassagebad door voorwerpen of lichaamsdelen worden
afgesloten, schakelt het beveiligingssysteem onmiddellijk de installatie uit.
Niveaumeter
Dit systeem blokkeert de start van de hydromassage indien het water in het bad zich onder het vereiste
minimumniveau bevindt.
WAARSCHUWINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Volg voor een correcte installatie van het product nauwkeurig de aanwijzingen in de bijgevoegde
installatiehandleiding. Een onjuiste installatie kan letsel, of schade veroorzaken aan personen of dieren
en voorwerpen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verkeerd
uitgevoerde installatie.
Volg voor een correct gebruik van dit product de aanwijzingen in deze handleiding. Dit product mag
uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. De fabrikant is niet aansprakelijk
voor eventuele schade als gevolg van oneigenlijk gebruik.
Dit product mag uitsluitend door personen worden gebruikt. Kinderen en gehandicapten mogen uitsluitend
onder constant toezicht van het hydromassagebad gebruikmaken. In speciale gevallen (bejaarden,
personen met een hoge bloeddruk of hartklachten, zwangere vrouwen) moet vóór het gebruik van het
hydromassagebad een arts worden geraadpleegd.
Het is belangrijk dat u bij het nemen van een hydromassagebad nooit badschuim of andere schuimende
bestanddelen aan het water toevoegt; deze producten mogen wel tijdens het nemen van een gewoon
bad worden gebruikt.
Let er tijdens het gebruik van de hydromassage op dat het aanzuigmondstuk niet door voorwerpen of
lichaamsdelen wordt geblokkeerd en dat u niet met haren in de buurt van het mondstuk komt.
Zorg ervoor dat de luchtopeningen (ruimte tussen de vloer en het paneel van het bad, of de openingen
van het inspectiepaneel bij een inbouwbad) niet geblokkeerd worden.
Deactiveer de voeding aan de hand van de meerpolige schakelaar voor het apparaat als u de
hydromassage niet gebruikt.
Wanneer het product niet goed werkt en nog onder de garantie valt, dient u zich uitsluitend te wenden
tot erkend technisch personeel.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van ondeskundig gewijzigde
of gerepareerde producten.
Voor overige aanwijzingen raadpleeg het document “Algemene installatienormen”.
HYDROTOP - Hydrosilence
5
NL
DETAILS VAN DE HYDROMASSAGE
Kraan
Afstandsbediening
is waterdicht en blijft drijven.
Handdouche
met uittrekbare slang
Dop van dispenser
voor het vloeibare
ontsmettingsmiddel.
Bedieningspaneel
met display dat de activiteiten van de
installatie, de Alarm-toets en de toets Quick
Start (Instant-hydromassage) weergeeft.
Handgreep
van afvoerkolom
Opent en sluit
de afvoerkolom
Jets van hydromassage
De mondstukken van
de jets kunnen naar behoefte
gericht worden.
Aanzuigmondstuk
Zuigt het water in het
bad aan om het naar de
hydromassagejets te brengen
Cromoexperience
(indien aanwezig)
VOORBEREIDING
DE INSTALLATIE STROOM GEVEN
Zet de tijdens de installatie gemonteerde
hoofdschakelaar op “ON”.
De display gaat over op STAND-BY en geeft de
juiste tijd weer.
20:30
Display op STAND-BY
VULLEN VAN HET BAD
Vul het bad totdat het waterniveau boven de jets
uitkomt.
6
HYDROTOP - Hydrosilence
NL
Kenmerken van het bedieningspaneel met display
HYDROMASSAGE
Toets ON/OFF
Display
Geeft de meldingen weer
ALARM
Toets ON/OFF
Infrarode ontvanger
Verlicht LED
Led knippert: ontvangst van impulsen van de
afstandsbediening (zie Afstandsbediening)
QUICK START - INSTANT HYDROMASSAGE
Nadat de stroom naar de installatie ingeschakeld is, kan met een enkele toets op het bedieningspaneel
de hydromassagefunctie worden gestart. De functie slaat de laatste instellingen in het geheugen op (zie
HYDROMASSAGE).
Om de hydromassagefunctie te starten op de
toets “HYDRO” drukken.
De massage wordt gestart en op de display
verschijnen:
• De juiste tijd.
• De temperatuur van het water in het bad.
• De duur (TIMER) in minuten van de
hydromassage.
• De in gang zijnde hydromassage.
De instellingen kunnen met behulp van de
afstandsbediening
gewijzigd
worden
(zie
Afstandsbediening).
Als de hydromassage is beëindigd, schakelt
de installatie zich vanzelf uit en keert de display
terug naar STAND-BY. De DESINFECTIE van de
installatie wordt niet uitgevoerd (zie DESINFECTIE).
15
36o C
20:30
WHIRLPOOL
Display van werkende
hydromassage
20:30
Display op STAND-BY
Om de functie voortijdig uit te schakelen opnieuw op de toets HYDROMASSAGE drukken of de
afstandsbediening gebruiken (zie Afstandsbediening: voorbereiding); de installatie blokkeert zich en
de display keert terug naar STAND-BY.
HYDROTOP - Hydrosilence
7
NL
ALARM
Vanaf het bedieningspaneel kan het ALARM geactiveerd worden.
Het alarm blokkeert de installatie en stopt alle in gang zijnde functies en biedt de mogelijkheid om een bel
te activeren, indien deze eerder is geïnstalleerd (zie de montage-instructies van het bad).
Om het alarm te activeren op de toets “ALARM”
drukken.
A
L
A
R
M
Display in “ALARM”- toestand
Om de installatie te deblokkeren op de toets
HYDRO drukken of op de toets I/O op de
afstandsbediening; de display keert terug naar
STAND-BY en de installatie schakelt zich uit.
20:30
Display op STAND-BY
8
HYDROTOP - Hydrosilence
NL
KENMERKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING
Infrarode zender
O/I - Toets ON/OFF
INSCHAKELEN - UITSCHAKELEN van het bedieningspaneel
FUNCTIES
HYDRO:
ON/OFF-toets Hydromassage-functie
INSTELLINGEN
”▲” en ”▼”:
toetsen voor de selectie/instelling van de functies
ENTER:
toets voor het bevestigen van de selectie/ instelling van de functies
EXTRA FUNCTIES
Deze toetsen zijn alleen op enkele uitvoeringen beschikbaar zie onderaan de pagina
LIGHT:
ON / OFF - toets onderwaterspot
INFO:
toets voor toegang tot de instellingen
- Wijzigt TIJD van display
- Selecteert TAAL van
display
HEATER:
ON/OFF-toets van verwarmingselement
Uitvoering TOP HL
Uitvoeringen HYDROMASSAGE TOP
TOP
HYDROTOP - Hydrosilence
TOP L
TOP H
TOP HL
9
NL
INSTALLATIE MET AFSTANDSBEDIENING INSCHAKELEN
Om de installatie in te schakelen op de “0/I”-toets
drukken; de display van het bedieningspaneel
geeft enkele seconden het welkomstbericht weer.
WELCOME TO
HYDROtop
36OC
20:30
READY
Display op READY
Vervolgens gaat de display over op READY; de
installatie is klaar voor gebruik (zie Hydromassage).
Om het bedieningspaneel weer uit te schakelen
opnieuw op de toets “0/I” drukken:
• Als er geen hydromassagecyclus is uitgevoerd,
schakelt de installatie zich vanzelf uit en keert
de display terug naar STAND-BY.
• Als er wel een hydromassagecyclus is
uitgevoerd wordt op de display gevraagd of
een DESINFECTIE moet worden uitgevoerd
(zie DESINFECTIE).
20:30
Display op READY
START
DISINFECTION?
Op de display verschijnt het
verzoek of Desinfectie moet
worden uitgevoerd
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING: als binnen 30 minuten na de inschakeling of na de laatste
geactiveerde functie (TIMER uit) niet het bedieningspaneel of de afstandsbediening worden gebruikt,
zal de installatie zich automatisch uitschakelen en de display weer naar STAND-BY terugkeren. De
DESINFECTIE-cyclus van de installatie wordt niet uitgevoerd (zie DESINFECTIE).
10
HYDROTOP - Hydrosilence
NL
HYDROMASSAGE-functie
Tijdens de functionering van de hydromassage kunnen specifieke fytocosmetische hydromassage
producten worden benut. Gebruik geen zeep, badoliën of producten die schuim produceren of
alcohol bevatten.
DE HYDROMASSAGE STARTEN
Na de installatie met de “O/I”-toets te hebben
ingeschakeld gaat de display van standby over op
READY.
36OC
20:30
READY
Display op READY
Start de hydromassagefunctie met de toets
“HYDRO”.
De massage wordt gestart en op de display
verschijnen:
• De juiste tijd.
• De temperatuur van het water in het bad.
• De duur (TIMER) in minuten van de
hydromassage (wijzigbaar).
• De in gang zijnde hydromassage.
Als de hydromassage is beëindigd, schakelt de
installatie zich uit en wordt op de display READY
weergegeven.
15 36OC
20:30
WHIRLPOOL
Display van werkende
hydromassage
36OC
20:30
READY
Display op READY
Om de functie HYDROMASSAGE voortijdig uit te schakelen opnieuw op de toets HYDRO drukken;
de installatie blokkeert zich en de display geeft opnieuw READY weer.
de massage start niet!!!
Als op de display het bericht “WATER TOEVOEGEN”
verschijnt, het bad zodanig (verder) met water
vullen dat de gekozen massage kan starten.
HYDROTOP - Hydrosilence
ADD
WATER
Display op DIAGNOSE
11
NL
INSTELLINGEN VAN DE HYDROMASSAGE
Als de HYDROMASSAGE functioneert, is het
mogelijk om:
• Regel de stuwkracht van de jetsHet
PULSATOR-effect te activeren
• De duur van de hydromassage te wijzigen
30
36OC
20:30
WHIRLPOOL
Display van werkende
hydromassage
Druk op de toets “ENTER”
de display toont het menu Hydromassage.
Selecteer met de toetsen ”▲” en ”▼”
de instelling die u wilt wijzigen.
WHIRLPOOL
MYHYDRO
WHIRLPOOL
PULSATOR
N
WHIRLPOOL
TIMER
30M
Menu van hydromassage
AUTOMATISCHE BEVESTIGING: Als in het menu Hydromassage binnen 5 seconden geen selectie
wordt gemaakt, zal de display opnieuw de massage weergeven die op dat moment in gang is.
VOORKEURSINSTELLINGEN
Na in het hydromassagemenu MYHYDRO te
hebben geselecteerd.
Druk op de toets “ENTER”, het display visualiseert
het menu waarin de hydromassage aan uw
persoonlijke wensen kan worden aangepast.
Druk op de toetsen ”▲” en ”▼” om de massagekracht
te verhogen of te verlagen.
Bevestig de instelling met de toets “ENTER” de
display geeft opnieuw het menu Hydromassage
weer.
WHIRLPOOL
MYHYDRO
Menu van Hydromassage
WHIRLPOOL
MYHYDRO
Display instelling LUCHT
WHIRLPOOL
MYHYDRO
Menu van Hydromassage
AUTOMATISCHE BEVESTIGING: Als in het menu MYHYDRO binnen 5 seconden geen enkele
handeling wordt verricht, zal de instelling AUTOMATISCH worden BEVESTIGD en toont het display
opnieuw het menu van de hydromassage.
12
HYDROTOP - Hydrosilence
NL
HET PULSATOR-EFFECT ACTIVEREN
Na in het menu hydromassage PULSATOR N te
hebben gekozen.
Activeer het PULSATOR-effect met de toets
“ENTER”;
de display toont PULSATOR S in het menu
Hydromassage.
Om het PULSATOR-effect te deactiveren in het
menu Hydromassage op de toets “ENTER”
drukken;
de display geeft opnieuw PULSATOR N weer.
WHIRLPOOL
PULSATOR N
Menu van Hydromassage
met PULSATOR uit
WHIRLPOOL
PULSATOR S
Menu van Hydromassage
met PULSATOR aan
WHIRLPOOL
PULSATOR N
Menu van Hydromassage
met PULSATOR uit
AUTOMATISCHE BEVESTIGING: Als in het menu Hydromassage binnen 5 seconden geen selectie
wordt gemaakt, zal de display opnieuw de massage weergeven die op dat moment in werking is.
De duur van de Hydromassage te wijzigen
Na in het menu Hydromassage TIMER te hebben
gekozen.
Druk op de toets “ENTER”
de display toont de Timer.
WHIRLPOOL
TIMER
30M
Menu van
Hydromassage
Druk op de toetsen ”▲” en ”▼” om de waarde te
verhogen of te verlagen, de tijdsduur kan variëren
van 1 tot 30 minuten.
Bevestig de instelling met de toets “ENTER”; de
display geeft opnieuw het menu Hydromassage
weer.
WHIRLPOOL
TIMER
30M
Display van TIMER
WHIRLPOOL
TIMER
30M
Menu van
Hydromassage
AUTOMATISCHE BEVESTIGING: Als in het menu voor het instellen van de Timer binnen 5 seconden
geen andere handelingen worden verricht, zal de instelling zich AUTOMATISCH BEVESTIGEN en
geeft de display opnieuw het menu Hydromassage weer.
HYDROTOP - Hydrosilence
13
NL
Instellingen van de display - INFO
Als een functie is geactiveerd of de installatie in
de wachtstand staat (Display op READY) is het
mogelijk om:
- De tijd van de KLOK in te stellen
- De taal van de display te wijzigen
Druk op de toets “INFO” de display toont het menu
Info.Selecteer met de toetsen ”▲” en ”▼” de
instelling die u wilt wijzigen.
INFO
CLOCK
20:30
INFO
20:30
LANGUAGE NL
INFO
20:30
Menù van INFO
AUTOMATISCHE BEVESTIGING: Als binnen het menu Info binnen 5 seconden geen selectie wordt
gemaakt, zal de display de voorgaande pagina weergegeven.
Klok
Na in het menu Info Uur te hebben gekozen.
INFO
ORA
20:30
Menù INFO
Druk op de toets “ENTER”; de display geeft Uur
wijzigen aan.
Druk op de toetsen ”▲” en ”▼” om het weergegeven
uur te wijzigen. Bevestig de instelling met de toets
“ENTER”; de display geeft Minuten wijzigen aan.
Druk op de toetsen ”▲” en ”▼” om de weergegeven
minuten te wijzigen. Bevestig de instelling met de
toets “ENTER”; de display geeft de Modus van de
uurweergave aan.
Druk op de toetsen ”▲” en ”▼” om de modus van
de uurweergave te wijzigen. Bevestig de instelling
met de toets “ENTER”; de display geeft opnieuw
het menu Info weer.
INFO
20:30
CHANGE HOUR
Display van Clock
INFO
20:30
CHANGE MINUTES
Display van Clock
INFO 20:30P
CHANGE MODE
Display van Clock
INFO
CLOCK
20:30
Menù INFO
AUTOMATISCHE BEVESTIGING: Als binnen het menu voor het wijzigen van ORA binnen 5 seconden
geen andere handelingen worden verricht, zal de instelling zich AUTOMATISCH BEVESTIGEN en
geeft de display opnieuw het menu Info weer.
14
HYDROTOP - Hydrosilence
NL
TAAL
Na in het menu Info Taal te hebben gekozen.
INFO
20:30
LANGUAGE EN
Menu van Info
Druk op de toets “ENTER”
de display geeft de gebruikte taal aan.
Wijzig met de toetsen ”▲” en ”▼” de gebruikte taal.
Bevestig de instelling met de toets “ENTER” de
display geeft opnieuw het menu Info weer.
INFO
20:30
LANGUAGE EN
Display van TAAL
INFO
20:30
LANGUAGE EN
Menu van
Hydromassage
AUTOMATISCHE BEVESTIGING: Als binnen het menu voor het wijzigen van Lingua binnen 5 seconden
geen andere handelingen worden verricht, zal de instelling zich AUTOMATISCH BEVESTIGEN en
geeft de display opnieuw het menu Info weer.
HYDROTOP - Hydrosilence
15
NL
EXTRA functies
Na de installatie met de “O/I”-toets te hebben ingeschakeld, is het mogelijk om enkele extra functies te
activeren die alleen op enkele uitvoeringen beschikbaar zijn (zie voor de uitvoeringen de KENMERKEN VAN
DE AFSTANDSBEDIENING).
CROMOEXPERIENCE
Als een functie is geactiveerd of een installatie in
de wachtstand staat (Display op READY) is het
mogelijk om de spot in het bad aan te zetten.
De Chromoexperience Aanzeten met de toets
“light”. De Chromoexperience gaat aan een een
kleurenrotatie met tussenpauzes van ongeveer
10 secondes. De kleuren zijn: wit, roze, rood,
oranje, geel, groen, cyanoseblauw, blauw, paars.
Het display signaleert enkele secondes de
uitschakeling waarna het voorafgaande dsiplay
wordt weergegeven.
Blokkeer de gewenste kleur met de toets “light”. Druk
twee keer snel achtereenvolgens op de toets “light”.
De Chromoexperience Uitzetten met de toets “light”.
De Chromoexperience gaat uit en het display
signaleert enkele secondes de uitschakeling waarna
het voorafgaande dsiplay wordt weergegeven.
CROMOEXPERIENCE GAAT NIET AAN!!!
s op de display “WATER TOEVOEGEN” verschijnt,
het bad zodanig (verder) vol laten lopen dat de
spot kan gaan branden.
16
15
36OC
20:30
LIGHT ON
Display LIGHT ON
15
36OC
20:30
LIGHT OFF
Display LIGHT OFF
ADD
WATER
Display op DIAGNOSE
HYDROTOP - Hydrosilence
NL
VERWARMINGSELEMENT - HEATER
Als de functie HYDROMASSAGE is geactiveerd, is
het mogelijk om het verwarmingselement van het
badwater aan te zetten om de temperatuur van het
water constant te houden.
Zet het verwarmingselement aan met de toets
“HEATER”. Het verwarmingselement gaat aan
en op de display wordt enkele seconden de
inschakeling gesignaleerd (#-HEATER ON) waarna
de voorgaande display terugkeert.
Zet het verwarmingselement uit met de toets
“HEATER”. Het verwarmingselement gaat uit en de
display signaleert enkele seconden de itschakeling
(HEATER OFF) waarna de voorgaande display
terugkeert.
15
36OC#
20:30
HEATER ON
Display HEATER ON
15
36OC
20:30
HEATER OFF
Display HEATER OFF
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING: Als de in gang zijnde functie zich uitschakelt, zal het
verwarmingselement ook uitgaan.
DESINFECTIE
Wanneer de installatie met de toets “O/I” wordt uitgeschakeld en voordien een hydromassagecyclus is
uitgevoerd, bereidt het bad zich voor op de cyclus van de DESINFECTIE.
Tijdens de desinfectie worden zowel het bedieningspaneel als de afstandsbediening gedeactiveerd
met uitzondering van de toetsen “O/I” en “ALARM” waarmee altijd de desinfectiecyclus onderbroken
kan worden.
UITVOEREN VAN EEN DESINFECTIECYCLUS
Alvorens de Desinfectiecyclus te starten HET BAD
VERLATEN.
START
DISINFECTION?
Op de display verschijnt het verzoek of
desinfectie moet worden uitgevoerd
Om GEEN desinfectiecyclus uit te voeren, op de toets”O/I” drukken, de installatie schakelt zich uit en
de display keert terug naar STAND-BY.
Start de desinfectie met de toets “ENTER”.
De display toont gedurende een paar seconden
een waarschuwingsmelding.
Vervolgens wordt op de display “Desinfectie in
gang” weergegeven.
De desinfectiecyclus voert de volgende fasen
automatisch uit:
- een 1 minuut durende werking van de
hydromassage waarbij het desinfectiemiddel
vanuit de dispenser in de installatie wordt gevoerd;
- een pauze van 10 minuten om het desinfectiemiddel
op de installatie te laten inwerken;
HYDROTOP - Hydrosilence
LEAVE
BATHTUB
DISINFECTION
RUNNING
17
NL
- de sluiting van de aanzuigmondstukken.
Als de desinfectiecyclus is beëindigd, schakelt de
installatie zich uit en keert de display terug naar.
20:30
Display op STAND-BY
De desinfectiecyclus start niet!!!
Als op de display “WATER TOEVOEGEN”
verschijnt, het bad zodanig (verder) vol laten lopen
dat de desinfectiecyclus kan starten.
De desinfectiecyclus start niet!!!!
Als op de display “Ontsmettingsmiddel toe voegen”
verschijnt, dient de speciale dispenser zo ver
te worden gevuld dat de desinfectiecyclus kan
starten.
ADD
WATER
Display op DIAGNOSE
ADD
SANITIZER
Display op DIAGNOSE
Verwijder de dop voor het ontsmettingsmiddel door
deze tegen de klok in te draaien.
Vul de dispenser zo ver met het ontsmettingsmiddel
dat de functie kan starten. Sluit de dispenser met
de eerder verwijderde dop.
Gebruik uitsluitend het door Teuco geleverde ontsmettingsmiddel.
NIET UITVOEREN VAN EEN DESINFECTIECYCLUS
Om geen desinfectiecyclus uit te voeren, op de
toets “O/I” drukken;
de installatie schakelt zich uit en de display gaat
over op STAND-BY.
Leeg het bad door aan de afvoerhendel te draaien.
START
DISINFECTION?
Op de display verschijnt het verzoek of
Desinfectie moet worden uitgevoerd
20:30
Display op STAND-BY
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING: als binnen 5 seconden, terwijl op de display Desinfectie starten?
verschijnt, geen selectie wordt gemaakt, schakelt de installatie zich uit en gaat de display over op
STAND-BY. De desinfectiecyclus van de installatie wordt niet uitgevoerd.
18
HYDROTOP - Hydrosilence
NL
ONDERHOUD
SCHOONMAKEN VAN DE OPPERVLAKKEN
Zie de bijgevoegde handleiding INSTRUCTIES VOOR REINIGING.
DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN
Om de batterijen van de afstandsbediening te
vervangen het beschermdeksel verwijderen door
de vier bevestigingsschroeven los te draaien.
Verwijder de oude batterijen en vervang ze door
twee nieuwe van het type AAA-1,5V.
Let er bij het aanbrengen van de nieuwe batterijen
in de afstandsbediening opletten dat de batterijen
in de juiste polariteitrichting worden geplaatst.
Breng het beschermdeksel weer aan en zorg dat
de waterdichte afdichting goed is geplaatst.
Laat oude batterijen niet in het milieu achter breng ze naar de voorgeschreven inzamelplaats.
SCHOONMAKEN VAN DE HYDROMASSAGEMONDSTUKKEN
Demonteer de afdekking van de jet (5) met
het meegeleverde gereedschap. Demonteer
vervolgens de opening (3) met de speciale sleutel
(4) en verwijder de elementen. Maak schoon met
antikalkmiddel en spoel met water.
Hermonteer de opening (3) en zorg er daarbij
voor dat de pakking (2) in de zitting (1) is
aangebracht.Voor een correcte functionering van
de jet, hermonteer de ring zonder dat u deze te
strak aandraait.
1
2
3
4
5
Hermonteer de afdekking (5) voorzichtig op
de jet. Controleer of het plaatje perfect op de
centreerelementen is aangebracht.
OK
NO
OK
NO
Wend u ingeval van een storing of slecht functioneren (bijv.: afwijkingen, vervanging pomp,
besturingseenheid, voedingseenheid ...) tot het dichtstbijzijnde servicecentrum van Teuco). Teuco
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van ondeskundige reparaties.
HYDROTOP - Hydrosilence
19
NL
REPARATIES
Bij problemen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het dichtstbijzijnde erkende Technische
servicecentrum van Teuco).
DIAGNOSEMELDINGEN
Het apparaat is uitgerust met verschillende veiligheidssystemen die controleren of de installatie op correcte
wijze functioneert. Bij een storing grijpt het systeem in door de in gang zijnde functie uit te schakelen.
De display toont het type storing op de laatste regel van de display. Enkele van deze storingen kunnen
zonder tussenkomst van een technicus worden verholpen; in de tabel wordt aangegeven op welke wijze de
geblokkeerde functie gereactiveerd kan worden.
STORING
OORZAAK
WAT TE DOEN
WATER
TOEVOEGEN
Waterniveau in bad is onvoldoende
voor het functioneren van de
hydromassage.
Laat het bad vollopen totdat de
hydromassage start.
ONTSMETT.
TOEVOEGEN
In de dispenser bevindt zich
onvoldoende
ontsmettingsmiddel,
wat
noodzakelijk
is
om
de
desinfectiecyclus te kunnen starten.
Vul de dispenser met het door Teuco
geleverde ontsmettingsmiddel.
ONDERDRUK
Aanzuigmondstuk verstopt.
Maak het aanzuigmondstuk schoon
(zie de paragraaf Onderhoud).
EEN OF MEER JETS GAAN NIET
AAN
Storingen in het cromoexperience
circuit.
Neem
contact
servicecentrum
op
met
het
Indien op de display storingen worden getoond die niet in deze tabel worden vermeld, dient u op de volgende
wijze een RESET van de installatie uit te voeren:
• maak het apparaat stroomloos
• activeer na enkele seconden weer de stroomtoevoer
• activeer opnieuw de functie die door de storing werd geblokkeerd.
Als de storing niet is verholpen, wend u dan tot het dichtstbijzijnde erkende Technische servicecentrum
van Teuco).
20
HYDROTOP - Hydrosilence
PT
HYDROTOP - Hydrosilence
21
ADVERTÊNCIAS GERAIS- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA
PT
Este manual é parte integrante do produto e , portanto, deve ser conservado para eventuais
consultas futuras. Ele também está disponível na área de download, do site web www.teuco.it
Este manual representa uma guia para uma utilização segura do produto, portanto é necessário lê-lo, em
todas as suas partes, antes de utilizar o produto.
Para um uso correto do produto, respeitar as indicações registradas no presente manual. Este produto pode
ser destinado somente para o uso para o qual foi concebido. O construtor não é responsável por eventuais
danos derivados de usos impróprios.
O aparelho está apto para ser utilizado em ambientes internos e uso doméstico assim como em ambientes
públicos, como hotéis, centros de bem –estar, etc...
Este aparelho pode ser utilizado por crianças maiores de oito anos e por pessoas com reduzidas capacidades
físicas ou mentais ou insuficiente experiência e conhecimento, com a condição de que estejam sob vigilância
ou tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e estejam conscientes dos riscos a ele
ligados. As crianças não devem brincar com o aparelho nem devem realizar
operações de limpeza e
manutenção ordinária sem vigilância.
Na primeira utilização, a duração do banho de hidromassagem é de poucos minutos. Vai aumentando,
gradualmente, com sucessivas utilizações. Em casos particulares, (idosos, hipertensos, cardiopatas,
portadores de marcapasso, mulheres grávidas), para o uso do aparelho é necessário solicitar o parecer do
médico.
Na prática de hidromassagem não utilizar banho de espuma ou outras substâncias vaporizadas pois elas
somente podem ser utilizadas no caso de um banho normal.
Quando se efetuar um massagem hidrossônico não adicionar, à água, nenhum tipo de substância cosmética
(sais, óleos, banhos de espuma, etc...);elas podem ser utilizadas somente no caso de hidromassagem
tradicional.
Durante o uso de hidromassagem, não obstruir o bocal de aspiração da recirculação de água, com objetos
ou partes do corpo; em particular, evitar aproximar os cabelos do local.
Não obstruir as tomadas de ar sobre o painel de inspeção para as banheiras encaixadas nem o espaço
entre pavimento e painéis laterais para as banheiras de apoio.
Quando o aparelho não for utilizado, desligar a alimentação elétrica mediante o interruptor unipolar, posto
acima do aparelho.
Quando for necessária a substituição do cabo de alimentação, ela deve ser efetuada somente por pessoal
técnico especializado.
Lâmpadas e grupos de iluminação devem ser substituídos exclusivamente por pessoal Teuco.
No caso de defeito ou mau funcionamento do produto ou de intervenções de manutenção extraordinária,
dirigir-se exclusivamente ao pessoal Teuco. O construtor não responde por eventuais danos causados por
produtos deteriorados ou reparados de forma imprópria.
Para todas as operações/intervenções não expressamente registradas neste manual, aconselha-se dirigirse aos centros de assistência técnica autorizada Teuco.
Para a eliminação das baterias contidas no controle remoto consultar as disposições legais em
vigor no país de destinação.
Os dados e características registrados no presente manual não responsabilizam a Teuco Guzzini A.p.A que
reserva-se o direito de realizar todas as modificações consideradas oportunas, sem a obrigação de préaviso ou substituição.
22
HYDROTOP - Hydrosilence
Caro cliente,
agradecemos-lhe por ter escolhido uma hidromassagem Top Teuco.
A hidromassagem, através da acção combinada da água e do ar, está em condições de oferecer
momentos agradáveis de relax e bem-estar para o corpo e a mente. Além disso, a Teuco enriqueceu
a hidromassagem com inúmeras funções para tornar a sua utilização ainda mais cómoda, segura e
benéfica.ste produto está equipado com o exclusivo sistema Hydrosilence que, reduzindo o ruído da
hidromassagem, favorece e aumenta as sensações de relaxamento e bem-estar.
PT
INDICE
INFORMAÇÕES GERAIS
-o que é a hidromassagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- os benefícios da hidromassagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- a qualidade TEUCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- conselhos úteis para uma utilização correcta da hidromassagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- Segurança e higiene na hidromassagem teuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
- ADVERTÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Os pormenores da hidromassagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
- Operações preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
- Especificações do painel de CONTROLO (QUICK START - ALARME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
- Especificações do TELEcomando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
- função HIDROMASSAGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
- REGULAÇÕES DO VISOR - INFO (RELÓGIO - LÍNGUA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
- FUNÇÕES ADICIONAIS (CROMOEXEPRIENCE - HEATER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
- DESINFECÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MANUTENÇÕES
- LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES (Ver o manual em anexo INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA) . . . . . . . . . . . . . 39
- SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS DO TELECOMANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
- LIMPEZA dos bocais da HIDROMASSAGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
- LIMPEZA do bocal de aspiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
REPARAÇÕES
-- MENSAGENS DE DIAGNÓSTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
LEGENDA DOS SÍMBOLOS
Ler atentamente o presente Manual antes de utilizar o produto.
Advertência importante que sinaliza situações de perigo.
HYDROTOP - Hydrosilence
23
PT
O que é a hidromassagem
É uma técnica moderna baseada num princípio antigo: a capacidade mecânica da água de induzir
benefícios no organismo. Através de uma massagem de ar e água misturadas, elementos essenciais
para a nossa existência, é possível activar inúmeros efeitos positivos.
os benefícios da hidromassagem Teuco
A hidromassagem Teuco oferece agradáveis momentos de relaxe, ocasiões insubstituíveis para recuperar
vitalidade, bem-estar e alegria de viver. Os princípios funcionais em nome do bem-estar psico-físico foram
estudados e aplicados nas banheiras de hidromassagem Teuco, pensando no homem de hoje e nos seus
estilos de vida, muitas vezes caracterizados por stress, para lhe restituir a sua plena vitalidade.
Em termos de harmonia e beleza corporal, a hidromassagem Teuco desempenha funções importantes:
distende a epiderme e reforça as suas defesas contra agentes externos, fortalece os músculos. Além disso,
é um óptimo estimulante para a circulação sanguínea, o metabolismo e a circulação linfática; indicado na
cura de doenças reumáticas e traumáticas. A ação do banho massageador pode ser ainda mais eficaz,
utilizando substâncias fitocosméticas adequadas para banheiras de hidromassagem. A hidromassagem
Top possui a função “Pulsator”, desenvolvida para aumentar o rendimentoda hidromassagem. Desfrutando
das variações da quantidade de água contida no jacto, a massagem “Pulsator” exerce uma pressão
gradual, agradável e ritmada na pele, com efeitos tonificantes imediatos.
a qualidade TEUCO
•
•
•
A Teuco dedica a máxima atenção aos materiais utilizados nos seus produtos, através de um
constante melhoramento tecnológico quer das matérias plásticas quer dos vários componentes
de construção. Todas as banheiras são fabricadas em metacrilato fundido: a armação é em aço e
possui pés anti-vibrações; as tubagens são de alta resistência.
As banheiras de hidromassagem Teuco são detentoras
de certificação, o que significa que são
projetadas e fabricadas de acordo com as principais exigências das diretrizes em vigor.
A segurança dos sistemas de hidromassagem também é certificada por organismos acreditados e
reconhecidos internacionalmente.
CONSELHOS ÚTEIS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA DA
HIDROMASSAGEM
•
•
•
24
Dado o efeito relaxante e regenerante da hidromassagem, o melhor momento para utilizá-la é, sem
dúvida, após ter praticado uma actividade desportiva ou no final de um dia de trabalho, longe das
refeições e depois da digestão terminar.
Para obter um bom efeito de massagem, a temperatura ideal da água deve ser de 37°C.
A duração das sessões de hidromassagem é de poucos minutos, sobretudo quando se utiliza pelas
primeiras vezes. Nas vezes seguintes, a duração pode ser gradualmente prolongada até 15/20
minutos, mas sempre prestando atenção às condições físicas gerais do utilizador.
HYDROTOP - Hydrosilence
PT
SEGURANÇA E HIGIENE NA hidromassagem TEUCO
Todas as banheiras de hidromassagem baseiam-se em características que garantem um altíssimo nível de
qualidade, funcionalidade, segurança e higiene.
Hydro Clean System
Quando se efectua o banho de limpeza normal, este sistema patenteado da Teuco entra em funcionamento,
fechando automaticamente os jactos de distribuição da mistura ar/água e a saída de aspiração e protegendo
o sistema do sabão ou de outros eventuais resíduos.
Sistema de drenagem
Esta precaução técnica foi adoptada para permitir a eliminação de eventuais inundações ou depósitos de
água no sistema e, evitando a formação de calcário, permite deixar a banheira em perfeitas condições
higiénicas após a utilização.
Programa de desinfecção automática
É possível activar um programa de desinfecção do equipamento de hidromassagem, utilizando o telecomando
com a faculdade de colocar em circulação uma substância higienizante para desinfectar a bomba, os jactos
e a superfície da banheira.
Paragem do equipamento
Se os jactos ou a saída de aspiração da hidromassagem ficarem obstruídos com objectos ou partes do
corpo, o sistema de segurança desactiva imediatamente o equipamento. Controlo do nível É o dispositivo
que impede o funcionamento da hidromassagem se a água na banheira não atingir o nível mínimo exigido.
Advertências
•
•
•
•
•
•
•
•
Para uma correcta instalação do produto, siga atentamente todas as indicações fornecidas no manual de
instalação em anexo. Uma instalação incorrecta pode causar danos pessoais, materiais ou a animais. O
fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma instalação incorrecta.
Para uma correcta utilização do produto, siga as indicações fornecidas no presente manual.
Este produto deve ser utilizado apenas para o fim para o qual foi concebido. O fabricante não se
responsabiliza por eventuais danos resultantes de utilizações impróprias.
A utilização deste produto é reservada às pessoas. As crianças e os inaptos podem utilizar a
hidromassagem apenas sob vigilância constante. Em casos especiais (idosos, indivíduos que sofram
de hipertensão ou cardiopatia, mulheres grávidas), é necessário solicitar previamente o parecer do
médico em relação à utilização da hidromassagem.
Na prática da hidromassagem, é importante não utilizar banho de espuma ou outras substâncias que
produzam espuma; estas podem ser utilizadas quando se efectua um banho de limpeza normal.
Durante a utilização da hidromassagem, não obstrua o bocal de aspiração com objectos ou peças do
corpo e, especialmente, evite aproximar do mesmo os cabelos.
Não obstrua as tomadas de ar (espaço entre o pavimento e o painel da banheira ou as aberturas do
painel de inspecção para a banheira embutida).
Quando a banheira de hidromassagem não está sendo utilizada, desligar a fonte de alimentação por
meio do interruptor omnipolar localizado a montante do equipamento.
No caso de avaria ou mau funcionamento do produto, para poder usufruir da garantia, caso esta não
tenha expirado, contacte exclusivamente pessoal técnico autorizado.
O fabricante não é responsável por eventuais danos causados por produtos alterados ou reparados
inadequadamente.
Para informações mais detalhadas, consultar o documento “Regras gerais para a instalação”.
HYDROTOP - Hydrosilence
25
PT
os pormenores dA HIDROMASSAGEM
Torneiras
Telecomando
Impermeável e flutuante.
Chuveiro de mão
com mangueira extraível
Tampão do
distribuidor
recipiente para líquido
Painel de controlo
aloja o visor que mostra as actividades
do equipamento, a tecla Alarme e a tecla
Quick Start (Hidromassagem nstantânea).
Jacto de hidromassagem
Os bocais dos jactos podem
ser orientados segundo
as suas necessidades.
Pega da coluna
de descarga
Abre e fecha
o tampão de
escoamento
Bocal de aspiração
Aspira a água na banheira
para levá-la aos Jactos de
Hidromassagem
Cromoexperience
(se presente)
OPERAÇÕES PRELIMINARES
LIGAR O SISTEMA
Coloque na posição “ON” o interruptor geral
preparado na fase de instalação.
O visor entra em STAND-BY e mostra a hora
exacta.
20:30
Visor em STAND-BY
ENCHER A BANHEIRA
Encha a banheira até que o nível da água fique
acima dos jactos.
26
HYDROTOP - Hydrosilence
PT
Especificações do Painel de Controlo com Visor
Visor
Visualiza as mensagens
Hidromassagem
Tecla ON/OFF
ALARME
Tecla ON/OFF
Receptor de
Infravermelhos
LED Luminoso
Led intermitente: Recepção
de impulsos do Telecomando (vide
Telecomando)
QUICK START - HIDROMASSAGEM INSTANTÂNEA
Depois de ligar o sistema, é possível activar, a partir do painel de controlo, a função Hidromassagem
premindo uma única tecla. A função mantém as últimas configurações memorizadas (vide
HIDROMASSAGEM).
Para activar a função Hidromassagem, prima a
tecla “HYDRO”.
A massagem é activada e no visor aparece:
• A hora exacta.
• A temperatura da água na banheira.
• A duração (TIMER) em minutos
hidromassagem.
• A Hidromassagem em curso.
da
Para efectuar as regulações, utilize o telecomando
(vide Telecomando).
Terminada a hidromassagem, o sistema desliga-se
e o visor regressa ao modo de STAND-BY.
Não é efectuada a DESINFECÇÃO do sistema
(vide DESINFECÇÃO).
15 36o C
20:30
HIDROMASSAGEM
Visor Hidromassagem
em curso
20:30
Visor em STAND-BY
Para terminar antecipadamente a função, prima novamente a tecla HIDROMASSAGEM ou use
o telecomando (vide Telecomando: Operações Preliminares); o sistema bloqueia e o visor
regressa ao modo de STAND-BY.
HYDROTOP - Hydrosilence
27
PT
ALARME
A partir do painel de controlo, é possível activar o ALARME. O Alarme bloqueia o sistema interrompendo
qualquer função em curso e, além disso, pode activar uma eventual campainha sonora, apenas se esta
tiver sido previamente instalada (vide instruções de montagem da banheira).
Para activar o Alarme, prima a tecla “ALARM”.
A
L
A
R
M
Visor em “ALARME”
Para desbloquear o sistema, prima a tecla HYDRO
ou a tecla I/O no telecomando; o visor regressa ao
modo de STAND-BY e o sistema desliga-se.
20:30
Visor em STAND-BY
28
HYDROTOP - Hydrosilence
PT
ESPECIFICAÇÕES DO TELECOMANDO
Emissor de
Infravermelhos
O/I - Tecla ON/OFF
ACTIVAÇÃO - DESACTIVAÇÃO do painel de controlo
FUNÇÕES
HYDRO: Tecla ON/OFF
Função HIDROMASSAGEM
REGULAÇÕES
”▲” e ”▼”:
Teclas para a selecção/regulação das funções
ENTER:
Tecla para confirmar a selecção/gulação das funções
FUNÇÕES ADICIONAIS
Estas teclas só estão presentes em algumas versões - vide fundo da página
LIGHT:
Tecla ON/OFF Cromoexperience
INFO:
Tecla para acesso às
configurações
- Modificação da HORA do Visor
- Selecção da LÍNGUA do Visor
HEATER:
Tecla ON/OFF do Aquecedor
Versão TOP HL
Versões HIDROMASSAGEM TOP
TOP
HYDROTOP - Hydrosilence
TOP L
TOP H
TOP HL
29
PT
LIGAR O EQUIPAMENTO COM O TELECOMANDO
Para ligar o equipamento, prima a tecla “0/I”; no
visor no painel de controlo aparece durante alguns
segundos a mensagem de boas-vindas.
BEMVINDO A
HYDROtop
36OC
20:30
READY
Visor em READY
De seguida, o visor fica à espera de READY; o
equipamento está pronto para ser utilizado (vide
Hidromassagem ).
Para desligar o painel, prima novamente a tecla
“0/I”:
• se não se tiver efectuado pelo menos um ciclo
deHidromassagem, o equipamento desliga-se
e o visor regressa ao modo de STAND-BY.
• Se se tiver efectuado pelo menos um ciclo
de Hidromassagem, o visor pergunta se se
pretende efectuar a DESINFECÇÃO (vide
DESINFECÇÃO).
20:30
Visor em STAND-BY
EFCTUAR
DESINFECCAO?
O Visor mostra o
pedido de Desinfecção
AUTO-DESACTIVAÇÃO: Se, 30 minutos após a activação ou a última função activa (TIMER terminado),
não se efectuarem pressões no painel de controlo ou no telecomando, o equipamento desliga-se e
o visor regressa ao modo de STAND-BY. Não é efectuado o ciclo de DESINFECÇÃO do equipamento
(vide DESINFECÇÃO).
30
HYDROTOP - Hydrosilence
PT
Função HIDROMASSAGEM
Durante o funcionamento da banheira podem ser usados produtos fitocosméticos adequados para
banhos massageadores. Não usar sabonetes, óleos de banho ou produtos que fazem espuma ou
à base de álcool.
COMO ACTIVAR A HIDROMASSAGEM
Depois de ligar o equipamento com a tecla “O/I”
o visor fica à espera de READY.
36OC
20:30
READY
Visor em READY
Active a função Hidromassagem com a tecla
“HYDRO”.
A massagem é activada e no visor aparece:
• A massagem é activada e no visor aparece:
• A hora exacta.
• A temperatura da água na banheira.
• A duração (TIMER) em minutos da
hidromassagem (modificável).
• A Hidromassagem em curso.
Terminada a hidromassagem, o sistema desligase
e o visor regressa a READY.
15 36OC
20:30
WHIRLPOOL
Visor Hidromassagem
em curso
36OC
20:30
READY
Visor em READY
Para terminar antecipadamente a função HIDROMASSAGEM, prima novamente a tecla HYDRO;
o sistema bloqueia e o visor regressa a READY.
a massagem não é iniciada!!!
Se o visor mostrar “ACRESCENTAR ÁGUA”,
proceda ao enchimento da banheira de modo que
a massagem seleccionada seja iniciada.
HYDROTOP - Hydrosilence
ACRESCENTAR
AGUA
Visor em
DIAGNÓSTICO
31
PT
regulações da Hidromassagem
Durante a função HIDROMASSAGEM, é possível:
- Regular a pressão dos jatos
- Activar o efeito PULSATOR
- Modificar a duração da Hidromassagem
30 36OC
20:30
HIDROMASSAGEM
Visor Hidromassagem
em curso
Prima a tecla “ENTER”
no visor aparece o menu Hidromassagem.
Escolha com as teclas a configuração que pretende
modificar.
HIDROMASSAGEM
MYHYDRO
HIDROMASSAGEM
PULSATOR N
HIDROMASSAGEM
TIMER
30M
Menu Hidromassagem
AUTO-CONFIRMAÇÃO: Se, no interior do menu Hidromassagem, dentro de 5 segundos, não se
efectuar uma escolha, no visor volta a aparecer a massagem em curso.
PERSONALIZAR A HIDROMASSAGEM
Depois de escolher MYHYDRO no menu
Hidromassagem.
Prima a tecla “ENTER”; no visor aparece o menu
de personalização da hidromassagem.
Use as teclas ”▲” e ”▼” para aumentar ou diminuir
a força da massagem.
Confirme a regulação com a tecla “ENTER” no
visor volta a aparecer o menu Hidromassagem.
WHIRLPOOL
MYHYDRO
Menu Hidromassagem
Visor Regulação do AR
WHIRLPOOL
MYHYDRO
Menu Hidromassagem
AUTO-CONFIRMAÇÃO: Se, no interior do menu MYHYDRO, dentro de 5 segundos, não se efectuarem
outras operações, a regulação AUTO-CONFIRMA-SE e o visor regressa ao menu Hidromassagem.
32
HYDROTOP - Hydrosilence
PT
Active O EFEITO PULSATOR
Depois de seleccionar PULSATOR N no menu
Hidromassagem.
Active o efeito PULSATOR com a tecla “ENTER”
WHIRLPOOL
PULSATOR N
No visor aparece PULSATOR S no menu
Hidromassagem.
Para desactivar o efeito PULSATOR a partir do
menu Hidromassagem, volte a premir a tecla
“ENTER”.
Menu Hidromassagem com
PULSATOR apagado
WHIRLPOOL
PULSATOR S
Menu Hidromassagem
com PULSATOR aceso
WHIRLPOOL
PULSATOR N
No visor volta a aparecer PULSATOR N.
Menu Hidromassagem com
PULSATOR apagado
AUTO-CONFIRMAÇÃO: Se, no interior do menu Hidromassagem, dentro de 5 segundos, não se
efectuar uma escolha, no visor volta a aparecer a massagem em curso.
Modificar a duração da Hidromassagem
Depois
de
escolher
Hidromassagem.
TIMER
no
menu
Prima a tecla “ENTER”.
No visor aparece o Timer.
Menu Hidromassagem
Use as teclas ”▲” e ”▼” para aumentar ou diminuir
o tempo de funcionamento entre 1 e 30 minutos.
Confirme a regulação com a tecla “ENTER”
No visor volta a aparecer o menu Hidromassagem.
HYDROMASSAGEM
TIMER
30M
Visor TIMER
HYDROMASSAGEM
TIMER
30M
Menu Hidromassagem
AUTO-CONFIRMAÇÃO: Se, no interior do menu de regulação Timer, dentro de 5 segundos, não
se efectuarem outras operações, a regulação AUTO-CONFIRMA-SE e o visor regressa ao menu
Hidromassagem.
HYDROTOP - Hydrosilence
33
PT
Regulações do visor - INFO
Durante a activação de uma função ou com o
sistema em espera (Visor em READY), é possível:
- Regular o relógio CLOCK
- Modificar a Língua visualizada
Prima a tecla “INFO”
no visor aparece o menu Info.
Escolha com as teclas ”▲” e ”▼” a configuração
que pretende modificar.
INFO
RELOGIO
20:30
INFO
LINGUA
20:30
pt
INFO
20:30
Menu Info
AUTO-CONFIRMAÇÃO: Se, no interior do menu Info, dentro de 5 segundos, não se efectuar uma
escolha, no visor volta a aparecer o menu anterior.
relogio
Depois de escolher a HORA a partir do menu Info.
INFO
hora
20:30
Menu Info
Prima a tecla “ENTER”
no visor aparece a MODIFICAÇÃO da HORA.
Use as teclas ”▲” e ”▼” para mudar a Hora
visualizada. Confirme a regulação com a tecla
“ENTER” no visor aparece a MODIFICAÇÃO dos
MINUTOS.
Use as teclas ”▲” e ”▼” para mudar os Minutos
visualizados.Confirme a regulação com a tecla
“ENTER” no visor aparece a MODIFICAÇÃO do
MODO da Hora.
Use as teclas ”▲” e ”▼” para mudar o MODO da
Hora.Confirme a regulação com a tecla “ENTER”.
No visor volta a aparecer o menu Info.
INFO
20:30
MOD. HORA
Visor Clock
INFO
20:30
MOD. MINUTOS
Visor Clock
INFO 20:30P
MOD. RELOGIO
Visor Clock
INFO
RELOGIO
20:30
Menu Info
AUTO-CONFIRMAÇÃO: Se, no interior do menu de regulação Hora, dentro de 5 segundos, não se
efectuarem outras operações, a regulação AUTO-CONFIRMA-SE e o visor regressa ao menu Info.
34
HYDROTOP - Hydrosilence
PT
LÍNGUA
Depois de escolher a LÍNGUA a partir do menu Info.
INFO
LINGUA
20:30
PT
Menu Info
Prima a tecla “ENTER”
no visor aparece a língua utilizada.
Use as teclas ”▲” e ”▼” para mudar a língua utilizada.
Confirme a regulação com a tecla “ENTER”
No visor volta a aparecer o menu Info.
INFO
LINGUA
20:30
PT
Visor Língua
INFO
LINGUA
20:30
PT
Menu Hidromassagem
AUTO-CONFIRMAÇÃO: Se, no interior do menu de regulação Língua, dentro de 5 segundos, não se
efectuarem outras operações, a regulação AUTO-CONFIRMA-SE e o visor regressa ao menu Info.
HYDROTOP - Hydrosilence
35
PT
Funções ADICIONAIS
Depois de ligar o equipamento com a tecla “O/I”, é possível activar algumas funções adicionais presentes
apenas em algumas versões (vide as versões nas ESPECIFICAÇÕES DO TELECOMANDO).
cromoexperience
Durante a activação de uma função ou com o
equipamento em espera (Visor em READY), é
possível acender o foco na banheira.
36
Ligue a Cromoexperience com a tecla “light”.
A Cromoexperience inicia propondo uma rotação
de cores com intervalos de aproximadamente 10
segundos. As cores são: branco, rosa, vermelho,
laranja, amarelo, verde, verde-água, azul, violeta.
O visor exibe por alguns segundos a efectiva
ligação e depois retorna ao visor anterior.
15
Seleccione a cor desejada bloqueando-a com a tecla
“light”. Prima duas vezes de seguida a tecla “light”.
15
36OC
20:30
luz ON
Visor Light ON
36OC
20:30
luz OFF
Desligue a Cromoexperience com a tecla “light”.
A Cromoexperience desliga-se e o visor exibe por
alguns segundos a efectiva desligação e depois
retorna ao visor anterior.
Visor Light OFF
A CROMOEXPERIENCE NÃO LIGA!!!
Se o visor mostrar “ACRESCENTAR ÁGUA”,
proceda ao enchimento da banheira de modo que
o foco se acenda.
acrescentar
agua
Visor em
DIAGNÓSTICO
HYDROTOP - Hydrosilence
PT
AQUECEDOR - HEATER
Durante a função HIDROMASSAGEM, é possível
ligar o aquecedor da água na banheira para manter
a temperatura da água constante.
Ligue o aquecedor com a tecla “HEATER”. O
aquecedor é ligado e no visor aparece o êxito
da activação (#-HEATER ON) durante alguns
segundos e, de seguida, regressa-se ao visor
anterior.
15
36OC#
20:30
acquecedor ON
Desligue o aquecedor com a tecla “HEATER”. O
aquecedor desliga-se e no visor aparece o êxito
da desactivação (HEATER OFF) durante alguns
segundos e, de seguida, regressa-se ao visor
anterior.
15
36OC
20:30
acquecedor OFF
Visor Heater ON
Visor Heater OFF
AUTO-DESACTIVAÇÃO: Quando a função em curso termina, também o aquecedor se desliga.
DESINECÇÃO
Quando se desliga o equipamento com a tecla “O/I”, se se tiver efectuado pelo menos um ciclo de
Hidromassagem, a banheira prepara-se para o ciclo de DESINFECÇÃO.
Durante a Desinfecção, quer o telecomando quer o painel de controlo são desactivados, à excepção
das teclas “O/I” e “ALARM”, com as quais é sempre possível interromper a Desinfecção.
PARA EFECTUAR O CICLO DE DESINFECÇÃO
Antes de iniciar
BANHEIRA.
a
Desinfecção,
SAIA DA
efctuar
desinfeccao?
O Visor mostra o
pedido de Desinfecção
Para NÃO efectuar a Desinfecção, prima a tecla “O/I”; o equipamento desliga-se e o visor entra em
STAND-BY.
Active a Desinfecção com a tecla “ENTER”.
No visor aparece uma mensagem de atenção
durante alguns segundos. De seguida, o visor
mostra a Desinfecção. O ciclo de Desinfecção
efectua automaticamente:
• funcionamento da hidromassagem durante
cerca de 1 minuto com introdução do
desinfectante no equipamento através do
distribuidor;
• pausa de 10 minutos com acção do
desinfectante no equipamento;
• fecho do bocal de aspiração.
HYDROTOP - Hydrosilence
sair
da banheira
desinfeccao
em curso
37
PT
Terminado o ciclo de Desinfecção, o equipamento
desligase e o visor regressa ao modo de STAND-BY.
Esvazie a banheira rodando o manípulo do
escoamento.
A desinfecção não é iniciada!!!
Se o visor mostrar “ACRESCENTAR ÁGUA”,
proceda ao enchimento da banheira de modo que
a Desinfecção seja iniciada.
A desinfecção não é iniciada!!!
Se il display visualizza “AGGIUNGI SANIFICANTE”
provvedere
al
riempimento
dell’apposito
contenitore in modo che si avvii la Sanificazione.
Retire o tampão para o Desinfectante, rodando-o
para a esquerda.
20:30
Visor em STAND-BY
acresentar
agua
Visor em
DIAGNÓSTICO
acrescentar
desinfectante
Visor em
DIAGNÓSTICO
Encha o recipiente com o Desinfectante de modo
que a função seja iniciada.
Volte a fechar o tampão anteriormente removido.
Use exclusivamente a solução desinfectante fornecida pela Teuco.
PARA NÃO EFECTUAR O CICLO DE DESINFECÇÃO
Para NÃO efectuar a Desinfecção, prima a tecla
“O/I”. o equipamento desliga-se e o visor entra em
STAND-BY.
Esvazie a banheira rodando o manípulo do
escoamento.
efctuar
desinfeccao?
Esvazie a banheira rodando o
manípulo do escoamento.
20:30
Visor em STAND-BY
AUTO-DESACTIVAÇÃO: Se, dentro de 5 segundos, enquanto o visor mostra INICIAR DESINFECÇÃO?,
não se efectuar uma escolha, o equipamento desliga-se e o visor entra em STAND-BY. Não é efectuado
o ciclo de DESINFECÇÃO do equipamento.
38
HYDROTOP - Hydrosilence
PT
MANUTENÇÕES
LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES
Ver o manual em anexo INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA.
LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES
Para substituir as pilhas do Telecomando, retire
a tampa de protecção desapertando os quatro
parafusos de fixação. Retire as pilhas gastas
e substitua-as por duas do tipo AAA-1,5V.
Tenha atenção para inserir as pilhas novas no
Telecomando respeitando a polaridade. Volte a
montar a tampa de protecção, tendo atenção à
junta de vedação da água.
As pilhas substituídas não devem ser deitadas para o meio ambiente mas sim colocadas
noscontentores apropriados.
LIMPEZA DOS BOCAIS DA HIDROMASSAGEM
Remover a tampa do bico de jato (5) usando as
ferramentas fornecidas e, em seguida, utilizando
a chave apropriada (4), desmontar o bico (3) e
extrair todas as peças. Para limpar, utilizar um
produto anti-calcário e enxaguar com água.
Ao remontar o bico de jato (3) certifique-se que
a junta (2) seja bem posicionada no relativo
alojamento (1). Para obter um bom funcionamento
do jato, colocar novamente a porca e apertá-la
sem forçar.
1
2
3
4
5
Reposicionar a tampa (5) cuidadosamente sobre
o bico de jato, certificando-se que a placa encaixa
completamente até à trava dos esguichos.
OK
NO
OK
NO
Em caso de avaria ou mau funcionamento (Por ex.: Anomalia, substituição da lâmpada do foco
subaquático, bomba, unidade de controlo, unidade de potência...), dirija-se ao Centro de Assistência
Técnica Teuco da sua área de residência (vide lista C.A.T. Teuco). A empresa não se responsabiliza
por eventuais danos provocados por aparelhos alterados inadequadamente.
HYDROTOP - Hydrosilence
39
PT
REPARAÇÕES
Se qualquer coisa não funcionar normalmente, pode telefonar directamente para o Centro de
Assistência Técnica Autorizado mais próximo (consulte a lista C.A.T. Teuco).
MENSAGENS DE DIAGNÓSTICO
O aparelho está equipado com diversos sistemas de segurança que controlam o correcto funcionamento
do equipamento. No caso de um mau funcionamento, o sistema intervém desactivando a função em curso.
Na última linha do visor aparece o tipo de erro detectado. Algumas destas anomalias podem ser eliminadas
sem intervenção do técnico; a tabela indica as modalidades a realizar para restabelecer a função bloqueada.
ANOMALIA
CAUSA
O QUE FAZER
ADD WATER
Falta de nível mínimo de água na
banheira para o funcionamento da
hidromassagem.
Acrescente água na banheira até
que a hidromassagem entre em
funcionamento.
ADD SANITIZER
Falta de líquido desinfectante
no distribuidor para o início da
desinfecção.
Acrescente o líquido desinfectante
fornecido pela Teuco no respectivo
distribuidor.
LOW PRESSURE
Bocal de aspiração entupido.
Limpe o bocal de aspiração (vide
parágrafo manutenções).
UM OU MAIS JATOS
NÃO LIGAM
Problemas no
experience.
circuito
Cromo-
Contactar o Centro de Assistência
Se no visor aparecerem anomalias diferentes das indicadas na tabela, faça o RESET do
equipamento do seguinte modo:
• corte a alimentação eléctrica ao aparelho
• volte a ligar após alguns segundos
• active novamente a função bloqueada devido a uma anomalia.
Se a anomalia persistir, dirija-se ao Centro de Assistência Técnica Teuco autorizado (vide lista
C.A.T. Teuco).
40
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
HYDROTOP - Hydrosilence
41
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
EL
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος και για
το λόγο αυτό θα πρέπει να φυλάσσεται για τυχόν μελλοντικές παραπομπές.
Το ίδιο διατίθεται και στην περιοχή download της ιστοσελίδας www.teuco.it
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδηγό ασφαλούς χρήσης για το προϊόν, για το λόγο αυτό θα πρέπει να
διαβάσετε όλα τα σημεία του πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, τηρήστε τις υποδείξεις που αναφέρει το παρόν εγχειρίδιο. Αυτό το προϊόν
προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν από ακατάλληλη χρήση. Η συσκευή
είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικά περιβάλλοντα για οικιακή χρήση, καθώς και σε δημόσιους χώρους
όπως, ξενοδοχεία, κέντρα ευεξίας κλπ.
Αυτή η σίκυες μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των οκτώ ετών και από άτομα με μειωμένες
φυσικές και αισθητηριακές δυνατότητές ή με περιορισμένη εμπειρία ή γνώση, υπό τον όρο ότι θα βρίσκονται
υπό την επιτήρηση ή θα έχουν λάβει οδηγίες για τη ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους
κινδύνους που ενέχονται.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε θα πρέπει πρέπει να την καθαρίζουν ή να την συντηρούν
χωρίς επιτήρηση.Κατά την πρώτη χρήση, το υδρομασάζ θα πρέπει να διαρκέσει μερικά λεπτά.
Ο χρόνος αυξάνεται σταδιακά με τις διαδοχικές χρήσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς,
υπερτασικοί, φορείς pace maker, γυναίκες σε περίοδο κύησης) για τη χρήση της συσκευής θα πρέπει να
ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού. Κατά το υδρομασάζ μη χρησιμοποιείτε αφρόλουτρο ή άλλες αφρώδεις
ουσίες, τις οποίες χρησιμοποιείτε στο κανονικό μπάνιο.
Κατά το μασάζ με χρήση υπέρηχων, δεν θα πρέπει να προστεθεί στο νερό κανένα είδος καλλυντικού (άλατα,
έλαια, αφροντους κλπ). Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο παραδοσιακό
υδρομασάζ. Κατά τη διάρκεια του υδρομασάζ μην παρεμποδίζεται το στόμιο αναρρόφησης επανακυκλοφορίας
αέρα με αντικείμενα ή μέρη του σώματος, ειδικότερα αποφύγετε την προσέγγιση με τα μαλλιά.
Μην εμποδίζετε τις παροχές αέρα του πάνελ επιθεώρησης για τις εντοιχιζόμενες μπανιέρες, ούτε το χώρο
μεταξύ δαπέδου και πλευρικών πάνελ για τις απλές μπανιέρες. Όταν η μπανιέρα δε χρησιμοποιείται
αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία από τον πολυπολικό διακόπτη επάνω στη συσκευή.Αν χρειαστεί
αντικαταστείτε στο καλώδιο τροφοδοσία με τη βοήθεια ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.
Οι λαμπτήρες και τα συστήματα φωτισμού θα πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά από το προσωπικό
της Teuco.
Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προϊόντος ή επεμβάσεων έκτακτης συντήρησης, απευθυνθείτε
αποκλειστικά στο προσωπικό της Teuco.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που έχουν προκύψει από προϊόντα που έχουν υποστεί
αλλαγές ή δεν έχουν επιδιορθωθεί σωστά.
Για όλες τις εργασίες/παρεμβάσεις που δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο, συνιστάται να απευθύνεστε
την εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη της Teuco.
Για την απόρριψη των μπαταριών που περιέχει το τηλεχειριστήριο, τηρήστε τις διατάξεις που
ισχύουν στη χώρα προορισμού.
Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν δεσμεύουν την Teuco Guzzini
Spa η οποία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κάνει όλες τις τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες χωρίς
υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης.
42
HYDROTOP - Hydrosilence
Αξιότιμοι πελάτες,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το υδρομασάζ Top Teuco. Το υδρομασάζ, με τη συνδυασμένη δράση
νερού και αέρα, μπορεί να προσφέρει ευχάριστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας για το σώμα και το νου.
Επιπλέον, η Teuco εμπλούτισε το υδρομασάζ με πάμπολλες λειτουργίες για να κάνει τη χρήση του ακόμα
πιο άνετη, ασφαλή και ευεργετική. Το προϊόν αυτό διαθέτει το αποκλειστικό σύστημα Hydrosilence που
ελαττώνει το θόρυβο του υδρομασάζ, αυξάνοντας την αίσθηση χαλάρωσης και ευεξίας
EL
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γενικές πληροφορίες
-ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
- ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
- Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEUCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Teuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ TEUCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
- ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
-- ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
-- ΠΡΟΚ ΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
-- Σ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUICK START - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
-- Σ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
-- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
-- Ρ ΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ - INFO (ΡΟΛΟΪ - ΓΛΩΣΣΑ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
-- ΠΡΟΣ ΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (CROMOEXPERIENCE - HEATER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
-- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
-- Κ ΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ(Δείτε συνημμένο εγχειρίδιο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
-- αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
-- καθαρισμός του ανοίγματα αναρρόφησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
-- καθαρισμός του στομίου αναρρόφησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
-- ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Σημαντική προειδοποίηση που επισημάνει μια κατάσταση κινδύνου.
HYDROTOP - Hydrosilence
43
EL
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Είναι μια σύγχρονη τεχνική που βασίζεται σε μια πανάρχαια αρχή: τη μηχανική ιδιότητα του νερού που
δημιουργεί οφέλη για τον οργανισμό. Το μασάζ με τη βοήθεια της ανάμιξης νερού και αέρα, ζωτικά στοιχεία
για την ύπαρξή μας, μπορεί να παράγει πολλά θετικά αποτελέσματα.
Τα πλεονεκτήματα του υδρομασάζ Teuco
Το υδρομασάζ Teuco προσφέρει ευχάριστες στιγμές χαλάρωσης, μοναδικές ευκαιρίες ανάκτησης της
φρεσκάδας, της ευεξίας και της χαράς για τη ζωή. Οι λειτουργικές αρχές που υπηρετούν την ψυχοσωματική
ευεξία μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν στις μπανιέρες υδρομασάζ Teuco, λαμβάνοντας υπόψη τον σημερινό
άνθρωπο και τους τρόπους ζωής του, οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζονται από στρες, ώστε αυτός να ανακτά
πλήρως τη ζωτικότητά του. Το υδρομασάζ Teuco έχει σημαντική συνεισφορά στην αρμονία και την ομορφιά
του σώματος: τεντώνει την επιδερμίδα και ενισχύει τις άμυνες από τις εξωτερικές επιθέσεις, συσφίγγει
τους μύες. Επίσης είναι ένα πολύ καλό διεγερτικό της κυκλοφορίας του αίματος, του μεταβολισμού και της
λεμφικής κυκλοφορίας. Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση ρευματικών προβλημάτων και τραυματισμών.
Η δράση του υδρομασάζ μπορεί να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική χρησιμοποιώντας φυτικά προϊόντα
κατάλληλα για το υδρομασάζ. Το υδρομασάζ Top διαθέτει τη λειτουργία “Pulsator”, η οποία αναπτύχθηκε
για να βελτιώνει ακόμα περισσότερο την απόδοση του υδρομασάζ. Αξιοποιώντας τις μεταβολές της
ποσότητας νερού του jet, το μασάζ “Pulsator” ασκεί μια βαθμιαία, ευχάριστη και ρυθμική πίεση στο δέρμα
με άμεσα τονωτικά αποτελέσματα.
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEUCO
•
•
•
H Teuco επικεντρώνει τη μέγιστη προσοχή στα υλικά που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της, μέσω μιας
σταθερής τεχνολογικής βελτίωσης τόσο στις πλαστικές ύλες, όσο και στα διάφορα κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά.
Οι μπανιέρες υδρομασάζ Teuco διαθέτουν σήμανση που πιστοποιεί
ότι έχουν σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί τηρώντας τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούν οι ισχύουσες οδηγίες.
Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων υδρομασάζ είναι επίσημα πιστοποιημένη από αναγνωρισμένα
ινστιτούτα σε διεθνές επίπεδο.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ TEUCO
•
•
•
44
Λόγω της χαλαρωτικής και αναζωογονητικής δράσης του υδρομασάζ, η καλύτερη στιγμή για να το
χρησιμοποιήσετε είναι μετά από αθλητική δραστηριότητα ή στο τέλος μιας ημέρας εργασίας, μακριά
από τα γεύματα και οπωσδήποτε μετά τη χώνευση.
Για σωστά αποτελέσματα του υδρομασάζ, η ιδανική θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι 37°C.
Η διάρκεια του υδρομασάζ πρέπει να περιορίζεται σε λίγα λεπτά, ιδίως όταν το χρησιμοποιείτε τις
πρώτες φορές. Στις επόμενες φορές η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί σταδιακά έως τα 15/20 λεπτά, αλλά
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη γενική φυσική κατάσταση.
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ TEUCO
Όλες οι μπανιέρες υδρομασάζ διαθέτουν χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας,
λειτουργικότητας, ασφάλειας και υγιεινής.
Σύστημα Hydro Clean
Στο συνηθισμένο λουτρό καθαρισμού, τίθεται σε λειτουργία αυτό το πατενταρισμένο σύστημα Teuco, το οποίο
κλείνει αυτόματα τα jet παροχής του μίγματος αέρα-νερού και το στόμιο αναρρόφησης και απομονώνει την
εγκατάσταση από το σαπούνι και από τα άλλα τυχόν υπολείμματα.
Σύστημα εκροής
Αυτή η τεχνική διάταξη ενσωματώθηκε για να επιτρέπει την απομάκρυνση τυχόν λιμνάζοντος νερού ή αποθέσεων
νερού μέσα στην εγκατάσταση και έτσι, καθώς αποφεύγεται ο σχηματισμός αλάτων, η μπανιέρα μένει σε άψογες
συνθήκες υγιεινής μετά τη χρήση.
Πρόγραμμα αυτόματης απολύμανσης
Είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί ένα πρόγραμμα απολύμανσης της εγκατάστασης υδρομασάζ, από τον ηλεκτρονικό
πίνακα με τη δυνατότητα να τεθεί σε κυκλοφορία μια ουσία καθαρισμού για την αποστείρωση της αντλίας, των jet
και της επιφάνειας της μπανιέρας.
Απενεργοποίηση ασφαλείας της εγκατάστασης
Αν εμποδίζονται τα jet ή το στόμιο αναρρόφησης του υδρομασάζ με αντικείμενα ή μέρη του σώματος, το σύστημα
ασφάλειας απενεργοποιεί αμέσως την εγκατάσταση.
Επιπεδόμετρο
Είναι η διάταξη που εμποδίζει την εκκίνηση του υδρομασάζ όταν το νερό στη μπανιέρα δεν έχει φτάσει στην
ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Για τη σωστή εγκατάσταση του προϊόντος, ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που αναφέρονται στο
επισυναπτόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε
ανθρώπους, αντικείμενα ή ζώα. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκλήθηκαν
από εσφαλμένη εγκατάσταση.
Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το
προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη χρήση.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ανθρώπους. Δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
με μειωμένες σωματικές, αντιληπτικές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός
αν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιον υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, υπερτασικοί, καρδιοπαθείς, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης) για τη
χρήση της πισίνας πρέπει να ζητηθεί προληπτικά η γνώμη του θεράποντος ιατρού.
Κατά τη χρήση του υδρομασάζ: - μην καλύπτετε τα στόμια αναρρόφησης ή το skimmer με αντικείμενα ή με
το σώμα και αποφύγετε ειδικότερα την επαφή με τα μαλλιά σας. - μη χρησιμοποιείτε εύθραυστα αντικείμενα
που μπορούν να σπάσουν (π.χ. γυάλινα ποτήρια).Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ραδιόφωνο,
πιστολάκι κλπ.) κοντά στη μίνι πισίνα.
Προσοχή κατά την είσοδο και την έξοδο από τη μίνι πισίνα γιατί το νερό κάνει ολισθηρές όλες τις επιφάνειες.
Μη χρησιμοποιείτε τη μίνι πισίνα όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. κατά τη διάρκεια
καταιγίδας).
Εάν υπάρχει ηχοσύστημα και ενδεχόμενο τηλεχειριστήριο, δεν πρέπει να έρχονται ποτέ σε επαφή με το νερό
της μίνι πισίνας ή να χρησιμοποιούνται με βρεγμένα χέρια ή άλλα μέρη του σώματος. Έχετε πάντοτε κλειστό
το κάλυμμα προστασίας του ηχοσυστήματος για να αποφύγετε πιθανή είσοδο νερού.
Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προϊόντος, για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση, αν αυτή
ισχύει, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκλήθηκαν από προϊόντα που έχουν
τροποποιηθεί ή έχουν επιδιορθωθεί με ανορθόδοξο τρόπο.
Για περαιτέρω προειδοποιήσεις, ανατρέξτε ο έγγραφο “Κανονισμοί για την γενική εγκατάσταση”.
HYDROTOP - Hydrosilence
45
EL
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Τηλεχειριστήριο
Αδιάβροχο και πλωτό
βρύσες
Τηλέφωνο ντους χειρός
με αποσπώμενο λάστιχο
Πώμα Dispenser
Περιέκτης για
υγρό καθαρισμού
Πίνακας ελέγχου
φιλοξενεί την οθόνη που εμφανίζει
τις δραστηριότητες της εγκατάστασης,
το πλήκτρο Συναγερμού (Alarm) και το
πλήκτρο Quick Start Άμεσο Υδρομασάζ.
Jet Υδρομασάζ
Τα στόμια των jet μπορούν
να προσανατολίζονται
ανάλογα με τις ανάγκες.
Χερούλι στην
στήλη εκροής
Ανοίγει και
κλείνει το
σιφόνι εκροής
Στόμιο αναρρόφησης
Αναρροφά το νερό της
μπανιέρας για να το οδηγήσει
στα jet του υδρομασάζ
Cromoexperience
(αν υπάρχει)
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τοποθετήστε στη θέση “ΟΝ” το γενικό διακόπτη
που τοποθετήθηκε στη φάση της εγκατάστασης.
Η οθόνη βρίσκεται στο αναμονης και δείχνει την
ακριβή ώρα.
20:30
οθόνη στο αναμονης
ΓΕΜΊΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΝΙΈΡΑ
Γεμίστε την μπανιέρα έως ότου η στάθμη του
νερού καλύψει τα τζετ.
46
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
SPECIFICHE DEL PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
ΒΑΣΙΚΑ ON/OFF
Οθόνη
Εμφανίζει τα μηνύματα
Συναγερμός
Πλήκτρο ON/OFF
Δέκτης υπέρυθρων
ΦΩΤΕΙΝΌ LED
Led που αναβοσβήνει: Λήψη ερεθισμάτων
από το Τηλεχειριστήριο (βλέπε Τηλεχειριστήριο)
QUICK START – ΑΜΕΣΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Αφού δοθεί τάση στην εγκατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία Υδρομασάζ από τον πίνακα
ελέγχου, πιέζοντας ένα μόνο πλήκτρο. Η λειτουργία διατηρεί τις τελευταίες απομνημονευμένες ρυθμίσεις
(βλέπε ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ).
Για την έναρξη της λειτουργίας Υδρομασάζ,
πιέστε το πλήκτρο “HYDRO”.
Το μασάζ ξεκινά και η οθόνη δείχνει:
• Την ακριβή ώρα.
• Τη θερμοκρασία του νερού μέσα στη
μπανιέρα.
• Τη διάρκεια (TIMER) σε λεπτά του
υδρομασάζ.
• Το Υδρομασάζ σε εξέλιξη.
Για τις ρυθμίσεις χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο
(βλέπε Τηλεχειριστήριο).
Όταν ολοκληρωθεί το υδρομασάζ, το σύστημα
σβήνει και η οθόνη επανέρχεται στο αναμ ονης.
Δεν πραγματοποιείται ΑΠΟΛ ΥΜΑΝΣΗ της
εγκατάστασης (βλέπε ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ).
15
36o C
20:30
WHIRLPOOL
οθόνη Υδρομασάζ σε εξέλιξη
20:30
οθόνη στο αναμονης
Για να τερματίσετε πρόωρα τη λειτουργία, πιέστε εκ νέου το πλήκτρο IDROMASSAGGIO (ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ)
ή δώστε εντολή από το τηλεχειριστήριο (βλέπε Τηλεχειριστήριο:Προκαταρκτικές Ενέργειες): το
σύστημα σταματά και η οθόνη επιστρέφει στο αναμονης .
HYDROTOP - Hydrosilence
47
EL
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον πίνακα ελέγχου. Ο συναγερμός σταματά το σύστημα
διακόπτοντας κάθε λειτουργία που βρίσκεται σε εξέλιξη και επιπλέον μπορεί να ενεργοποιήσει ένα κουδούνι, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτό θα έχει προηγουμένως εγκατασταθεί (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης της μπανιέρας).
Για την ενεργοποίηση του Συναγερμού, πιέστε
τοπλήκτρο “συναγερμού”.
A
L
A
R
M
Display in “ALLARME”
Για την αποδέσμευση του συστήματος πιέστε
το πλήκτρο HYDRO ή το πλήκτρο I/O στο
τηλεχειριστήριο: η οθόνη επιστρέφει στο αναμονης
και το σύστημα σβήνει.
20:30
οθόνη στο αναμονης
48
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Πομπός Υπέρυθρων
O/I - Πλήκτρο ON/OFF
ΑΝΑΜΜΑ – ΣΒΗΣΙΜΟ του πίνακα ελέγχου
λειτουργίες
HYDRO:
Πλήκτρο ON/OFF λειτουργίας Υδρομασάζ
προσαρμογές
”▲” και ”▼”:
Πλήκτρα για την επιλογή/ρύθμιση Cromoexperience
ENTER:
Πλήκτρο για την επιβεβαίωση της επιλογής/ ύθμισης των λειτουργιών.
βοηθητικές λειτουργίες
Τα πλήκτρα αυτά είναι διαθέσιμα μόνο σε ορισμένες εκδόσεις – βλέπε στο
τέλος της σελίδας
LIGHT:
Πλήκτρο ON/OFF Cromoexperience (χρωματοθεραπεία)
INFO:
Πλήκτρο για πρόσβαση στις ρυθμίσεις
- Αλλαγή ΩΡΑΣ στην Οθόνη
- Επιλογή ΓΛΩΣΣΑΣ Οθόνης
HEATER:
Πλήκτρο ON/OFF του Θερμαντήρα
Έκδοση TOP HL
Εκδόσεις Υδρομασαζ TOP
TOP
HYDROTOP - Hydrosilence
TOP L
TOP H
TOP HL
49
EL
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα, πιέστε το πλήκτρο
“0/I”. Η οθόνη στον πίνακα ελέγχου δείχνει για
μερικά δευτερόλεπτα το μήνυμα καλωσορίσματος.
WELCOME TO
HYDROTOP
36OC
20:30
READY
Η οθόνη στο έτοιμο
Στη συνέχεια η οθόνη τίθεται σε αναμονή του READY
και το σύστημα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί
(βλέπε Υδρομασάζ).
Για να σβήσει ο πίνακας πιέστε ξανά το πλήκτρο
“0/I”:
• Αν δεν πραγματοποιηθεί ένας τουλάχιστον
κύκλος
• Υδρομασάζ, το σύστημα σβήνει και η οθόνη
επιστρέφει στο αναμονης.
• Αν πραγματοποιηθεί ένας τουλάχιστον
κύκλος Υδρομασάζ η οθόνη ζητά αν θέλετε
να πραγματοποιήσετε ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (βλέπε
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ).
20:30
οθόνη στο αναμονης
START
DISINFECTION?
Η οθόνη δείχνει
αίτηση για Απολύμανση
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ: Αν μέσα σε 30 λεπτά από το άναμμα ή την τελευταία ενεργή λειτουργία (αφού
τελειώσει τοTIMER) δεν πιεστούν πλήκτρα του πίνακα ελέγχου ή του τηλεχειριστηρίου, το σύστημα
σβήνει και η οθόνη επιστρέφει στο αναμ ονης. Δεν πραγματοποιείται ο κύκλος της ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
της εγκατάστασης (βλέπε ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ).
50
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
Λειτουργία ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του υδρομασάζ μπορείτε να χρησιμοποιήστε ειδικά΄φυτικά προϊόντα
για υδρομασάζ. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνια, έλαια ή προϊόντα που δημιουργούν αφρό με βάση το
αλκοόλ.
ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Αφού ανάψετε το σύστημα με το πλήκτρο “O/I”
Η οθόνη δείχνει αναμονή έτοιμος.
36OC
20:30
READY
Η οθόνη στο έτοιμο
Για την έναρξη της λειτουργίας Υδρομασάζ, πιέστε
το πλήκτρο “HYDRO” .
Το μασάζ ξεκινά και η οθόνη δείχνει:
• Την ακριβή ώρα.
• Τη θερμοκρασία του νερού μέσα στη
μπανιέρα.
• Τη διάρκεια (TIMER) σε λεπτά του
υδρομασάζ.
• Το Υδρομασάζ σε εξέλιξη.
Μετά το μασάζ το εργοστάσιο κλείνει το οθόνη θα
επιστρέψει για να είναι έτοιμη.
15 36OC
20:30
WHIRLPOOL
Εμφάνιση μπανιέρα σε
εξέλιξη
36OC
20:30
READY
Η οθόνη στο έτοιμο
Για να τερματίσετε πρόωρα τη λειτουργία ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, πιέστε εκ νέου το πλήκτρο HYDRO: το
σύστημα σταματά και η οθόνη επιστρέφει στο έτοιμος.
ΤΟ ΜΑΣΑΖ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑ!!!
Αν η οθόνη εμφανίζει «ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΝΕΡΟ»,
γεμίστε τη μπανιέρα έτσι ώστε να ξεκινήσει το
μασάζ που επιλέξατε.
HYDROTOP - Hydrosilence
add
water
οθόνη διάγνωση
51
EL
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Κατά τη λειτουργία του ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ είναι δυνατό:
• Ρυθμίστε την ένταση των μπεκ
• να ενεργοποιηθεί το εφέ PULSATOR
• να τροποποιηθεί η διάρκεια του Υδρομασάζ
30
36OC
20:30
WHIRLPOOL
Εμφάνιση μπανιέρα σε
εξέλιξη
WHIRLPOOL
myhydro
Πιέστε το πλήκτρο “ENTER”: η οθόνη εμφανίζει το
μενού Υδρομασάζ.
WHIRLPOOL
PULSATOR
N
Επιλέξτε με τα πλήκτρα τη ρύθμιση που θέλετε
να τροποποιήσετε.
WHIRLPOOL
TIMER
30M
μενού
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Αν εντός 5 δευτερολέπτων δεν πραγματοποιηθεί μια επιλογή στο μενού
Υδρομασάζ, η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση του μασάζ που βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Αφού επιλέξετε το MYHYDRO από το μενού
Υδρομασάζ .
Πιέστε το πλήκτρο “ENTER”: η οθόνη εμφανίζει τη
ρύθμιση Αέρας.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ”▲” kai ”▼” για να
αυξήσετε ή να μειώσετε τη ροή του αέρα.
Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με το πλήκτρο “ENTER”:
η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση του μενού
Υδρομασάζ.
WHIRLPOOL
MYHYDRO
μενού
WHIRLPOOL
MYHYDRO
Εμφάνιση υδροηλεκτρική μου
WHIRLPOOL
MYHYDRO
μενού
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Αν εντός 5 δευτερολέπτων δεν πραγματοποιηθούν άλλες ενέργειες στο
μενού MYHYDRO, η ρύθμιση ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση
του μενού Υδρομασάζ.
52
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
Ενεργοποιήστε ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PULSATOR
Αφού επιλέξετε τοPULSATOR από το μενού
Υδρομασάζ .
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία PULSATOR με το
Πλήκτρο “ENTER”
η οθόνη εμφανίζει PULSATOR S στο μενού
Υδρομασάζ.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία PULSATOR
από το μενού Υδρομασάζ, πιέστε εκ νέου το
πλήκτρο “ENTER”:
WHIRLPOOL
PULSATOR N
pulsator με μενού από
WHIRLPOOL
PULSATOR S
μενού με pulsator σε
Οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση PULSATOR N.
WHIRLPOOL
PULSATOR N
pulsator με μενού από
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Αν εντός 5 δευτερολέπτων δεν πραγματοποιηθεί μια επιλογή στο μενού
Υδρομασάζ, η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση του μασάζ που βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Αφού επιλέξετε το TIMER από το μενού Υδρομασάζ.
Πιέστε το πλήκτρο “ENTER”.
η οθόνη εμφανίζει το Timer.
WHIRLPOOL
TIMER
30M
μενού
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ”▲” και ”▼” για να
αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο λειτουργίας από
1 έως 30 λεπτά.
Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με το πλήκτρο “ENTER”:
WHIRLPOOL
TIMER
η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση του μενού
Υδρομασάζ.
WHIRLPOOL
TIMER
30M
εμφάνιση TIMER
30M
μενού
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Αν εντός 5 δευτερολέπτων δεν πραγματοποιηθούν άλλες ενέργειες
στο μενού TIMER, η ρύθμιση ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση
του μενού Υδρομασάζ.
HYDROTOP - Hydrosilence
53
EL
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ - INFO
Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης μιας
λειτουργίας ή όταν η εγκατάσταση είναι σε αναμονή
(Οθόνη στο READY) είναι δυνατό:
- να ρυθμιστεί το ρολόι CLOCK
- να τροποποιηθεί η εμφανιζόμενη γλώσσα
Πιέστε το πλήκτρο “INFO”: η οθόνη εμφανίζει το
μενού Υδρομασάζ. Επιλέξτε με τα πλήκτρα ”▲” και
”▼” τη ρύθμιση που θέλετε να τροποποιήσετε.
INFO
CLOCK
20:30
INFO
20:30
LANGUAGE EN
INFO
20:30
μενού info
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Αν εντός 5 δευτερολέπτων δεν πραγματοποιηθεί μια επιλογή στο μενού
Info, η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση του προηγούμενου μενού.
ΡΟΛΟΪ
Αφού επιλεγεί ΩΡΑ από το μενού Info.
INFO
CLOCK
20:30
μενού info
Πιέστε το πλήκτρο “ENTER”: η οθόνη εμφανίζει
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΩΡΑΣ
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ”▲” και ”▼” για να
αλλάξετε την Ώρα που εμφανίζεται. Επιβεβαιώστε
τη ρύθμιση με το πλήκτρο “ENTER”: η οθόνη
εμφανίζει ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των ΛΕΠΤΩΝ.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ”▲” και ”▼” για να
αλλάξετε τα λεπτά που εμφανίζονται. Επιβεβαιώστε
τη ρύθμιση με το πλήκτρο “ENTER”: η οθόνη
εμφανίζει ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΜΟΡΦΗΣ της Ώρας.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ”▲” και ”▼” για να
αλλάξετε τον τη ΜΟΡΦΗ της Ώρας.
Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με το πλήκτρο “ENTER”:
N θόνη επιστρέφει στην εμφάνιση του μενού Info.
INFO
20:30
CHANGE HOUR
οθόνη ρολόι
INFO
20:30
CHANGE MINUTES
οθόνη ρολόι
INFO 20:30P
CHANGE MODE
οθόνη ρολόι
INFO
CLOCK
20:30
μενού info
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Αν εντός 5 δευτερολέπτων δεν πραγματοποιηθούν άλλες ενέργειες στην
αλλαγή Ώρας, η ρύθμιση ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η οθόνη επιστρέφει στο μενού Info.
54
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
ΓΛΩΣΣΑ
Αφού επιλεγεί ΓΛΩΣΣΑ από το μενού Info.
INFO
20:30
LANGUAGE en
μενού Info
Πιέστε το πλήκτρο “ENTER”: η οθόνη εμφανίζει τη
χρησιμοποιούμενη γλώσσα.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ”▲” και ”▼” για να
αλλάξετε τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα.
Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με το πλήκτρο “ENTER”:
N οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση του μενού Info.
INFO
20:30
LANGUAGE en
εμφάνιση ΓΛΩΣΣΑ
INFO
20:30
LANGUAGE en
μενού
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Αν εντός 5 δευτερολέπτων δεν πραγματοποιηθούν άλλες ενέργειες στην
αλλαγή Γλώσσας, η ρύθμιση ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η οθόνη επιστρέφει στο μενού Info.
HYDROTOP - Hydrosilence
55
EL
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ GR
Αφού ενεργοποιηθεί το σύστημα με το πλήκτρο “O/I”, είναι δυνατό να επιλεγούν μερικές πρόσθετες λειτουργίες
που υπάρχουν μόνο σε ορισμένες εκδόσεις (βλέπε τις εκδόσεις στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ).
cromoexperience
Το ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ μπορεί να ενεργοποιηθεί
κατά η διάρκεια μιας λειτουργίας ή με το σύστημα
σε αναμονή (Οθόνη στο έτοιμος).
Ενεργοποιήστε το cromoexperience με το πλήκτρο
“LIGHT”. Η χρωματοθεραπεία αρχίζει να λειτουργεί
με μια εναλλαγή χρωμάτων ανά διαστήματα 10
δευτερολέπτων. Τα χρώματα είναι: λευκό,ροζ,
ερυθρό, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κυανό, μπλε,
ιώδες. Η οθόνη δείχνει για ορισμένα δευτερόλεπτα
το άναμμα και στη συνέχεια επιστρέφει στην
προηγούμενη οθόνη.
Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα με το πλήκτρο
“LIGHT”. Πιέστε γρήγορα δύο συνεχόμενες φορές
το πλήκτρο “LIGHT”.
15
36OC
20:30
LIGHT ON
Εμφάνιση φως ON
15
36OC
20:30
LIGHT OFF
Εμφάνιση φως OFF
Σβήστε το φωτισμό με το πλήκτρο “LIGHT”. Το
φως σβήνει και η οθόνη εμφανίζει για ορισμένα
δευτερόλεπτα το σβήσιμο και στη συνέχεια
επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
Η CROMOEXPERIENCE ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ!!!
Αν η οθόνη δείχνει «ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΝΕΡΟ»,
φροντίστε να γεμίσετε την μπανιέρα έτσι ώστε να
ανάψει ο φωτισμός.
56
ADD
WATER
οθόνη διάγνωση
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ- HEATER
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
μπορείτε να ανάψετε το θερμαντήρα νερού ώστε
να διατηρηθεί σταθερή η θερμοκρασία του νερού
μέσα στην μπανιέρα.
Ανάψτε το θερμαντήρα με το πλήκτρο “HEATER”.
Ο θερμαντήρας ανάβει και η οθόνη εμφανίζει για
ορισμένα δευτερόλεπτα το άναμμα (#-HEATER ON)
και στη συνέχεια επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
Σβήστε το θερμαντήρα με το πλήκτρο “HEATER” .
Ο θερμαντήρας σβήνει, η οθόνη εμφανίζει για ορισμένα
δευτερόλεπτα το σβήσιμο (HEATER OFF) και στη
συνέχεια επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
15
36OC#
20:30
HEATER ON
Εμφάνιση ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ON
15
36OC
20:30
HEATER OFF
Εμφάνιση ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ OFF
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ: Όταν η λειτουργία που βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκληρωθεί, σβήνει και ο
θερμαντήρας.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Όταν σβήνει το σύστημα με το πλήκτρο “O/I”, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας κύκλος
Υδρομασάζ, η μπανιέρα ετοιμάζεται για τον κύκλο ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.
Κατά τη διάρκεια της Απολύμανσης, τόσο το τηλεχειριστήριο όσο και ο πίνακας ελέγχου
απενεργοποιούνται, με εξαίρεση τα πλήκτρα “O/I” και “ALARM” με τα οποία είναι πάντοτε δυνατό να
διακοπεί η Απολύμανση.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Προτού ξεκινήσει η απολύμανση, ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΠΑΝΙΕΡΑ.
START
DISINFECTION?
Η οθόνη σάς ζητά να
Καθαριότητας
Για να ΜΗΝ πραγματοποιήσετε την Απολύμανση πιέστε το πλήκτρο “O/I”: το σύστημα σβήνει και η
οθόνη βρίσκεται στο Αναμονή.
Ξεκινήστε την Απολύμανση με το πλήκτρο
“ENTER”. Η οθόνη δείχνει για μερικά δευτερόλεπτα
ένα μήνυμα προειδοποίησης. Εν συνεχεία η οθόνη
δείχνει Sanificazione (Απολύμανση) και ο κύκλος
της Απολύμανσης πραγματοποιείται αυτόματα:
• λειτουργία του υδρομασάζ επί περίπου 1 λεπτό
με εισαγωγή του απολυμαντικού προϊόντος
στο σύστημα από το dispenser
• παύση 10 λεπτών με τη δράση του
απολυμαντικού στην εγκατάσταση
• κλείσιμο του στομίου αναρρόφησης.
HYDROTOP - Hydrosilence
LEAVE
BATHTUB
DISINFECTION
RUNNING
57
EL
Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος Απολύμανσης,
το σύστημα σβήνει και η οθόνη επιστρέφει στο
Αναμονή. Αδειάστε τη μπανιέρα περιστρέφοντας
το χερούλι εκροής.
Η απολύμανση δεν ξεκινά!!!
Αν η οθόνη δείχνει «ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΝΕΡΟ»,
φροντίστε να γεμίσετε τη μπανιέρα έτσι ώστε να
ξεκινήσει η Απολύμανση.
Η απολύμανση δεν ξεκινά!!!
Αν η οθόνη δείχνει «ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΕ ΑΠΟΛ
ΥΜΑΝΤΙΚΟ» φροντίστε να γεμίσετε τον ειδικό
περιέκτη έτσι ώστε να ξεκινήσει η Απολύμανση.
Αφαιρέστε το πώμα για το Απολυμαντικό
στρέφοντάς τοαριστερόστροφα.
20:30
οθόνη στο αναμονης
ADD
WATER
οθόνη διάγνωση
ADD
SANITIZER
οθόνη διάγνωση
Γεμίστε τον περιέκτη με το Απολυμαντικό ώστε να
ξεκινήσει η λειτουργία. Ξανακλείστε με το πώμα
που αφαιρέθηκε προηγουμένως.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά και μόνο το απολυμαντικό διάλυμα που παρέχεται από την Teuco.
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Για να ΜΗΝ πραγματοποιηθεί η Απολύμανση,
πιέστε το Πλήκτρο “O/I”: το σύστημα σβήνει και η
οθόνη βρίσκεται στο αναμονης.
Αδειάστε τη μπανιέρα περιστρέφοντας το χερούλι
εκροής.
START
DISINFECTION?
Η οθόνη σάς ζητά να
Καθαριότητας
20:30
οθόνη στο αναμονης
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ: Αν εντός 5 δευτερολέπτων, ενόσω η οθόνη δείχνει ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ,
δεν πραγματοποιηθεί μια επιλογή, το σύστημα σβήνει και η οθόνη βρίσκεται στο αναμονης. Δεν
πραγματοποιείται ο κύκλος ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ του συστήματος.
58
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Βλέπε εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ του προϊόντος.
Αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου
Για να αντικατασταθούν οι μπαταρίες του
Τηλεχειριστηρίου,
αφαιρέστε
το
κάλυμμα
προστασίας ξεβιδώνοντας τις τέσσερεις βίδες.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες που εξαντλήθηκαν και
αντικαταστήστε τις με δύο νέες τύπου AAA-1,5V.
Προσέξτε να τοποθετήσετε τις νέες μπαταρίες στο
Τηλεχειριστήριο με τη σωστή πολικότητα.
Ξαναβάλτε το κάλυμμα προστασίας προσέχοντας
τη φλάντζα τεγανοποίησης.
Οι μπαταρίες που αντικαταστάθηκαν δεν απορρίπτονται στο περιβάλλον αλλά σε ειδικούς περιέκτες.
καθαρισμός του ανοίγματα αναρρόφησης
Αφαιρέστε το κάλυμμα των τζετ (5) με το εργαλείο
που παρέχεται και στη συνέχεια με το αντίστοιχο
κλειδί (4), ξεβιδώστε το σύστημα των στομίων (3)
αφαιρώντας τα εξαρτήματα. Για τον καθαρισμό
χρησιμοποιείστε υγρό κατά των αλάτων και
ξεπλύνετε με νερό.
Για να τοποθετήστε και πάλι το σύστημα των
στομίων (3) δώστε προσοχή ώστε η φλάντζα (2)
να έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση (1).
Για την καλύτερη λειτουργία του τζετ τοποθετήστε
το δακτύλιο βιδώνοντας χωρίς ένταση.
1
2
3
4
5
Τοποθετήστε το κάλυμμα (5) πάνω από το τζετ
απαλά και βεβαιωθείτε ότι η πλάκα κάθεται σωστά
μέχρι τέρμα.
OK
NO
OK
NO
Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας (πχ. ανωμαλία αντλίας, μονάδας ελέγχου, μονάδας
ισχύος..) απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Teuco της επαρχίας
σας (βλέπε κατάλογο εξουσιοδοτημένων κέντρων Teuco). Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για
ενδεχόμενες βλάβες που προκληθούν από συσκευές που έχουν τροποποιηθεί ακατάλληλα.
HYDROTOP - Hydrosilence
59
EL
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Εάν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
Σέρβις (βλέπε σχετικό κατάλογο).
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
Η συσκευή διαθέτει ποικίλα συστήματα ασφαλείας που ελέγχουν τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.
Σε περίπτωση κακής λειτουργίας, το σύστημα επεμβαίνει διακόπτοντας την εκτελούμενη λειτουργία και στην
οθόνης εμφανίζεται ο τύπος του σφάλματος που ανιχνεύεται.
ΑΝΩΜΑΛΙΑ
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΝΕΡΟ
Έλλειψη ελάχιστης στάθμης νερού
στην μπανιέρα για τη λειτουργία του
υδρομασάζ
Προσθέστε νερό στην μπανιέρα έως
ότου
τεθεί σε λειτουργία το υδρομασάζ.
ΠΡΟΣ Θ Ε Σ Τ Ε
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
Έλλειψη απολυμαντικού υγρού στο
dispenser για την έναρξη της
απολύμανσης.
Προσθέστε το απολυμαντικό υγρό
που παρέχεται
από την Teuco στο ειδικό dispenser.
ΥΠΟΠΙΕΣΗ
Στόμιο αναρρόφησης βουλωμένο.
Καθαρίστε το στόμιο αναρρόφησης
(βλέπε παράγραφο που αφορά στις
συντηρήσεις).
ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΜΠΕΚ ΔΕΝ
ΑΝΑΒΟΥΝ
Πρόβλημα στο κύκλωμα Cromoexperience.
Καλέστε την Τεχνική Υποστήριξη
Αν η οθόνη δείξει δυσλειτουργίες διαφορετικές από τις αναφερόμενες στον παραπάνω πίνακα, κάντε RESET
της εγκατάστασης με τον ακόλουθο τρόπο:
• αφαιρέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής
• ξαναδώστε τάση μετά από μερικά δευτερόλεπτα
• εκτελέστε ξανά τη λειτουργία που είχε διακοπεί εξαιτίας της δυσλειτουργίας.
Αν η δυσλειτουργία δεν αποκατασταθεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής
Εξυπηρέτησης Teuco (βλέπε κατάλογο Κ.Τ.Ε. Teuco).
60
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
HYDROTOP - Hydrosilence
61
EL
62
HYDROTOP - Hydrosilence
EL
HYDROTOP - Hydrosilence
63
67101201700 (2013.02)
Teuco Guzzini S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italia
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.com
[email protected]

Documentos relacionados

1 - Teuco

1 - Teuco Voor het product wordt alleen garantie gegeven indien het geïnstalleerd wordt zoals het door Teuco is geleverd. Tijdens de installatie moeten de betreffende montage-instructies nauwkeurig worden op...

Leia mais

gebruiksaanwijzing manual de utilização εγχειριδιο χρησης

gebruiksaanwijzing manual de utilização εγχειριδιο χρησης Volg voor een juist gebruik van dit product de aanwijzingen in deze handleiding. Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. De fabrikant is niet aansprake...

Leia mais

S01 - S02

S01 - S02 Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen boven de acht en door personen met een geestelijke of lichamelijke beperking, of met onvoldoende kennis en ervaring, op voorwaarde dat er toezicht is ...

Leia mais

hydrosonic hydrosilence hydroline

hydrosonic hydrosilence hydroline -- DE VIER TYPEN HYDROSONE MASSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 -- WANNEER EN HOE GEBRUIKT U DE TEUCO HYDROSONIC . . ...

Leia mais

641 HA - Teuco

641 HA - Teuco geruime tijd na de maaltijd, wanneer de spijsvertering is voltooid. De ideale watertemperatuur voor een goede massage is 37°C. Een hydromassage mag, vooral de eerste keren dat u het bad gebruikt,...

Leia mais

HYDROSONIC Hydrosilence

HYDROSONIC Hydrosilence Een onjuiste installatie kan letsel, of schade veroorzaken aan personen of dieren en voorwerpen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verkeerd uitgevoerde installa...

Leia mais

HYDRO BASIC Hydroline

HYDRO BASIC Hydroline EN DE GEEST De mix van water en lucht in beweging werkt als een schoonheidsbehandeling: verbeterd de bloedcirculatie, vereenvoudigt de ontspanning en verbeterd de spiertonus, stimuleert het metabol...

Leia mais

SEASIDE T07

SEASIDE T07 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze handleiding maakt integraal deel uit van het product en dient dan ook bewaard te worden om eventueel later te raadplegen. Deze handleiding is...

Leia mais

BLOWER

BLOWER lichamelijke beperking, of met onvoldoende kennis en ervaring, op voorwaarde dat er toezicht is of dat zij instructies over het veilig gebruiken van het apparaat hebben gekregen en dat zij zich bew...

Leia mais