afE iz j jj imjij ej jj j dj j ji i afEl iz j jj iji jjij ji j aM fEl l li jjjj il mj i aM fEl

Сomentários

Transcrição

afE iz j jj imjij ej jj j dj j ji i afEl iz j jj iji jjij ji j aM fEl l li jjjj il mj i aM fEl
Agnus Dei
William Byrd
A - gnus
afE
Altus
afE
M
afE
M
Tenor
Quintus
bfE
Bassus
7
af j i
qui tol
l
A - gnus
qui tol - lis
l
l
l
l
l
j ek k i
l i
pec - ca - ta
l iz
bis,
a f j dj i
aM f
aM f
bf
-
l i
mi
l
l
l
-
se-re - re
no
mi - se-re-re
l
l
no
bis.
A
l
l
-
bis,
i i i i
-
l
l
lis
pec - ca
i
-
i,
l
-
-
di,
j j i j
ta
mun-
mj i
qui tol-
l
l
l
mi
l
l
i jj j j j j i
l
di
j j j j j j i i i iz
-
j i
l
l
-
i
gnus
De - i,
j
i
A - gnus
l
l i j j jz k
A - gnus De
iz
se - re - re no - bis,
j
bis.
l
l
-
l
j j j j j j i j i i iz
bis,
l
mun
rni - se - re-re no
ta mun
i
jj j j j j
i jz k j j
di,
mi - se - re - re noj i j ji
k dk di i l i
j
di,
mi - se - re - re noi
i l iz
j j j i i i
-
-
-
j
gnus De
l
i
-
-
l
j
j j j dj j j
aM f e j
lis pec - ca - ta mun
l
l
af
M
l
l
bf
af i
A
l
pec - ca - ta mun
pec - ca
-
j i
j dj j
j j j j
i
l
iz
14
qui tol
l
i
di,
lis
j i
De - i,
j j
-
-
j j i
j
j jz e k j
j
af i
l
De - i,
iz
j ej j j
mj i
j ji
a f E iz j
Cantus
j
A - gnus
i
l
l
l
l
m j jz k
qui tol - lis
j j jz k j j
De - i, qui tol - lis pec-ca-
l
l
e k k e j j j jz k j j
-
i
i, qui tol - lis pec-ca-
i
De - i,
l
2
22
af j i j
pec - ca - ta
mun - di,
af j j j j
-
l j j jz k j j i
i
i
mi - se - re - re no - bis,
-
l
af
M
j ji
af
M - ta mun
l
bf
l
di,
mi - se - re - re no
l
j j i
i
i m
di,
mi - se - re
jz k j i j j i
mj
qui tol - lis pec - ca - ta
a f dj i dj
af
-
l m
j
l
af
M
j
aM f j i
bf i i
-
iz
i j j
kkkki
-
re no
l
i l
mi
35
a f j jz k j
j
-
se - re
-
tol - lis pec - ca - ta mun
tol
l
-
lis,
jz k j
j
-
k k
-
j i
j i
re
j
mun
k k i
j
l
j j i
qui tol - lis pec - ca - ta
jz k j
bis.
i i
j j
re
iz
j
i
A - gnus
iz
j
De
i
-
i,
A - gnus
De
-
i,
De
-
i,
mi j
bis
j j
di,
-
A
A - gnus
j
i
gnus De
De
i
-
A - gnus
i,
qui tol-
i, qui
tol-
tol-
j j
gnus
De
i
-
A
di i
-
j j
gnus
De
-
i, qui
gnus
De
-
i,
-
i, qui
i i
-
qui tol - lis pec - ca - ta mun
-
di, A
-
j dj
gnus
kz k k k
‡
De
i
-
-
di, A
i
i j j
i
i
i,
kz k k k i
‡
De - i,
i
i
j j
-
j
A - gnus
-
i m j
i i
di, A
l i
i
j
iz
i
i
no
iz
no - bis.
tol - lis pec - ca - ta mun
jz k j
i
j i ei
-
j j jz k j j
mi - se - re - re no-
bis.
-
l
bis, mi - se - re - re no-
di,
i
iz
mi - se - re
l i
j i
-
l
i i
bis,
-
j j j dj j j dj i
jji
l
j j j jz k j
re no
-
jj i
l
i
mun
no
bis,
af j
qui
j
f
aM
qui
aM f j
qui
j
bf
-
l
bis,
j i
bis, mi - se - re - re
mi - se - re
-
l
i
28
mi - se - re - re no-
l j j jz k j j k k dk k j m
k
j j i
ta mun
j j jz k j j
i j j
di j j
i m j
i j j
qui
tol-
3
40
af
kk j j j
-
i
lis pec - ca - ta
mun
a f k k j jz k
-
i
lis pec - ca - ta
i mj
-
di,
kk j i
i i
mun
di,
-
kk i
do - na no - bis
kk j j j i
i i i
af
M - lis pec - ca - ta mun - di,
j j j j kk i j i i
f
a
M tol - lis pec - ca - ta mun - di,
k k j j j jz k i i i
bf
-
lis pec - ca - ta
46
af j
-
jz k j
mun
-
l
af i
jz k j
m
do - na no - bis pa-
j
-
j
j j jj
kki
do-na no
l
i
na no - bis
pa - cem,
kkkj
pa
j
j i
-
bis pa
i
j
j j jz k j k k i
j j j
jz
m jz k j
- cem,
m
jz k j
i
pa-
l
do - na no - bis
l
i
do - na no - bis pa-
di, do
i
jj m j kk
cem, do - na no - bis,
i
j
jz k
l
do - na
kk kki
-
cem,
i
-
i
l
cem,
l
i
i
pa-
jz k j j i
do - na no - bis paj k k i dj
j
jz k i j j j j m j k k i j i
af i
M
- cem,
do - na no - bis pa - cem, do - na no - bis pa - cem, pai
l
j j j jz k j k k j jz k i
m jz k j j j i
aM f
no - bis pa
cem,
do - na no - bis pak
j k i
j i i
l
z k i
j
i
i
m
i
f
i
b
do - na no
52
af i
-
cem,
a f di
bis
pa
-
mj kk i
j
iz
i
-
do - na no - bis
j
j j j
cem,
do - na no - bis
y
kk i
i
pa
cem.
y
j k k i j dk k i
pa
cem.
y
i
kk i
j
i
i i jz k i
f
aM
cem,
do - na no - bis pa
cem.
j
k
k
i
i
i
z
aM f i j z k j k
- cem, do - na no - bis pa - cem.
j kk i
j i i i
i
m
f
b
-
-
cem,
cem,
do
-
na no - bis
do - na no - bis
pa
-
cem.
yi
y
i
pa-

Documentos relacionados

aff42 li jji ii m ji jji jjz kj i mj aff42izji iimji jj izj jzk im jj j aM ff42 lllllllll

aff42 li jji ii m ji jji jjz kj i mj aff42izji iimji jj izj jzk im jj j aM ff42 lllllllll af j j j j i j j i m M- re-re no bis, mi - se-re-re no27 f iz j jz k k k j j j z k j k k k k i i i af i i

Leia mais

Agnus Defunctis Pitoni

Agnus Defunctis Pitoni Agnus Dei, A- gnus E;

Leia mais