Buurschap Borghees - Genealogie in de Achterhoek

Сomentários

Transcrição

Buurschap Borghees - Genealogie in de Achterhoek
Huis Bergh - Archieftoegangsnummer 0214 - Inventarisnummer 1833
Kerspel Netterden - Buurschap Borghees
Weerbare manschappen van 18 tot 50 jaar - Jaar 1784
Lijst 1
Lijst 2
► Scannr. 022
Buurschap Borghees
Onder het Rot van Jan Giesbers
1.
► Scannr. 034
De heer Jan Peter van Rijckers, burgermeester
der stad Emmerik, woonachtig op deszelfs
buitengoed Borghees
2.
Johannes Baart
3.
Jan Snijder
4.
Willem Hering
5.
Jan Goossens
6.
Hendrik Hering
7.
Gradus Beenen
8.
Hendrik Winters
9.
Willem Heuvel, knecht van Gerrit Hebing
10.
Jan van Schriek
Heer van Rikkers, borgmeester van Emmerijk
Desselfs knegt Johannes Baart van ...., oud 28 jaer
Desselfs knegt Jan Snijder, van Ossom, out 24 jaar
Knechts van den heer
van J.P. Rijckers
Willem Heerring, geboorte van Speelbarg, out 33 jaar
Desselfs knegt Jan Goosses, out 25 jaar, geborten Asem
Desselfs knegt Henderick Hering, geborten van
Speelbarg, out 25
Desselfs knegt Gradus .... , geborte van Vorst, out 28
Desselfs knegt Henderik Winters, geborte van ...., out 20
jaar
Knechts van Willem
Hering
► Scannr. 023
Gerrit Hebing, geborte van Stokkem, out 53 jaar
Desselfs knegt Willem Huevel, geborte te Stokkem, out ..
jaar
Jan van Schreek, geborte van de Speelbarg, out 40 jaar
Gradus [? Mijer], geborte van Elte, out 50 jaar
Derk Stokman, geborte van Stokkem, out 56 jar
11.
Bart van Westrop, knecht van Jan van Alst
15 december 2013
Jan van Alst, geborte van Beek, out 5? jaar
De knegt van Jan van Alst, Klaas Bruggen, geborte uit ....,
out 55 jaar
Jan van Alst zijn knegt Bart van Westerop, geborte van
Seddem, out 2?
/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-1Transcriptie: © Ben Baneman
Huis Bergh - Archieftoegangsnummer 0214 - Inventarisnummer 1833
Kerspel Netterden - Buurschap Borghees
Weerbare manschappen van 18 tot 50 jaar - Jaar 1784
Lijst 1
Lijst 2
► Scannr. 023
12.
Hendrik Slijpenbeek
Gebroederen .... .... Huis
Albart Slippenbeek, gebortten van Brokhees, out 50 jaar
Henderijk Slijppenbeek, geboorten van Brokhees, out 48
jaar
► Scannr. 034
Derk Jansen, geborte van Angeren, out 77 jaar
Desselfs soon Harremen Jansen, geborten van de
Speelbarg, out 50 jaar
► Scannr. 033
Manes Jansen geborten van Elte out 5? jaar
13.
Derk Slutter, geborten van Lengel, oud 63 jaar
Slutter sijn kinder Jan Slutter 18 jaar
Jan Sluiter, Derks zoon
Rutte Wit, geborte van Vasselde, out 51 jaar
14.
Evert Son
15.
Albartus Hartjes, knecht van Evert Son
Evert Som, geborte van Deem, out 40 jaar
desselfs knegt Albartus Hatijus, geborten van Vasselder,
out 36 jaar
Garret Bernnen, geborten van den Speelbarg, out 60 jaar
Engelbart Emmerig, geborten van Vorst, out 52
16.
Jakobus van Overbeek, geborte van Schutte Steen, out
40 jaar
Jakobus Overbeek
Harmen Kuken, geborten van [? Huetem], out 5? jaar
Daam van Uem, geborten van Stokkem, out 50 jaar
Henderijk Kuken, geborten van Borkken, out 90
17.
Jan Giesebus, rotmester, geborte van Lengel, out 40 jaar,
van Brokhees
Jan Giesbers, rotmeester
15 december 2013
/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-2Transcriptie: © Ben Baneman
Toelichting
Betreffende de bron:
 Archieftitel: Huis Bergh - Toegangsnummer: 0214 - Inventarisnummer: 1833
Het originele register bevindt zich in het muntgebouw bij het kasteel Huis Bergh te 's-Heerenberg. Het complete archief van het Huis
Bergh wordt beheerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem.
 Voor deze bewerking is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen van het register, welke sinds 26 oktober 2013 op de website van
het betreffende erfgoedcentrum zijn te raadplegen.
Update: per 17 december 2014
 Per 28 mei 2014 kregen de in deze transcriptie voorkomende verwijzende scannummers een “404 - Page not found” foutmelding. De
oorzaak was dat de betreffende URL’s ervan op die betreffende datum door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers waren
gewijzigd.
Gevolg: Extra werk voor genealogiedomein.
Genealogiedomein heeft e.e.a. nu aangepast. Rijst tevens de vraag op: “Wat is nu de houdbaarheidsdatum van die URL’s?”
15 december 2013
/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-3Transcriptie: © Ben Baneman
Huis Bergh - Archieftoegangsnummer 0214 - Inventarisnummer 1833
Kerspel Netterden - Buurschap Borghees
Weerbare manschappen van 18 tot 50 jaar - Jaar 1784
- Index A
Alst ................................................. 1
B
Baart ............................................... 1
Beenen ........................................... 1
Bernnen .......................................... 2
Bruggen .......................................... 1
E
Emmerig ......................................... 2
G
Giesbers ..................................... 1, 2
Giesebus ......................................... 2
Goossens ........................................ 1
Goosses .......................................... 1
H
Kuken ............................................. 2
O
Hartjes ............................................ 2
Hatijus ............................................ 2
Hebing ............................................ 1
Heerring ......................................... 1
Hering ............................................ 1
Heuvel ............................................ 1
Huevel ............................................ 1
J
Jansen ............................................. 2
15 december 2013
K
Overbeek ........................................ 2
R
Rijckers .......................................... 1
Rikkers ........................................... 1
S
Schreek ........................................... 1
Schriek ........................................... 1
Slijpenbeek ..................................... 2
Slippenbeek .................................... 2
Sluiter ............................................. 2
Slutter ............................................. 2
Snijder ............................................ 1
Som ................................................ 2
Son ................................................. 2
Stokman ......................................... 1
U
Uem ................................................ 2
W
Westerop ........................................ 1
Westrop .......................................... 1
Winters ........................................... 1
Wit.................................................. 2
/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-4Transcriptie: © Ben Baneman

Documentos relacionados