Profil vychovatelky: Katharina Reusch

Сomentários

Transcrição

Profil vychovatelky: Katharina Reusch
Profil vychovatelky:
Katharina Reusch
Studium a zaměstnání:
2009 – 2012 Odborná sociálně-pedagogická
škola ve Weinstadt
2012 – 2013 Praktikum Aktivspielplatz
Waiblingen s dětmi od 6 – 13 let
2013 – 2014 Praktikum na základní škole
Deutsche Schule Prag
2014 – 2015 Pedagogický zástup v 18 evangelických školkách v Esslingen
s dětmi od 1 – 6 let
2015 – nyní vychovatelka na ZŠNČP
Cizí jazyky:
Anglicky, česky, mateřský jazyk němčina
Přístup k dětem:
Chci děti motivovat, aby se zajímaly také o jiné
kultury a aby se s nimi seznamovaly. Chtěla bych
pro děti být vnímavou a citlivou osobou, na
kterou se mohou obracet se svými problémy,
osobou, která je bere vážně a podporuje je
v jejich zájmech a potřebách.
Co mě baví:
Fotografování, poslouchání hudby a hraní na
trubku, čtení, pečení, scházení se s kamarády a
moje kočky.
Motto:
„Věnuj dítěti trochu lásky a vrchovatě se ti vrátí“
John Ruskin, evangelický spisovatel, umělecký
kritik a sociální filozof
Beruflicher Werdegang:
2009 – 2012
Fachschule für Sozialpädagogik
Weinstadt
2012 – 2013
Berufspraktikum Aktivspielplatz
Waiblingen mit Kindern im Alter
von 6 – 13 Jahren
2013 – 2014
Praktikum an der Grundschule
der Deutschen Schule Prag
2014 – 2015
Springerin in den 18 Evangelischen Kindertagesstätten in
Esslingen mit Kindern im Alter
von 1 – 6 Jahren
seit 2015
Erzieherin an der ZŠNČP
Fremdsprachenkenntnisse:
Englisch, Tschechisch, Muttersprache Deutsch
Zugang zu den Kindern:
Ich möchte die Kinder motivieren, sich für die
eigene, aber auch für andere Kulturen zu
interessieren und sich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte für die Kinder eine einfühlsame Ansprechperson sein, die die Kinder ernst
nimmt und sie in ihren Bedürfnissen und
Interessen wahrnimmt und unterstützt.
Meine Hobbys:
Fotografieren, Musik hören und selber
Musizieren (Trompete), Lesen, Backen, Freunde
treffen, meine Katzen
Motto:
Schenk einem Kind ein wenig Liebe und du
bekommst eine Menge zurück. (John Ruskin,
englischer Schriftsteller, Kunstkritiker und
Sozialphilosoph)