Bekanntmachung und Einladung

Сomentários

Transcrição

Bekanntmachung und Einladung
bab.la Phrasen: Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und
Dänisch-Englisch
Einladung
Bekanntmachung und Einladung : Geburt
Vi er glade for at meddele
fødslen af...
We are happy to announce
the birth of…
Bekanntgabe der Geburt
eines Kindes durch die Eltern
Jeg er glad for at fortælle jer
at... nu har en lille søn/datter.
I'm happy to tell you
that…now have a little
son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt
eines Kindes durch eine dritte
Partei
Vi vil gerne meddele fødslen
af vores nye baby.
We would like to announce
the birth of our new baby
boy/girl.
Bekanntgabe der Geburt
eines Kindes durch die Eltern
Vi er henrykte over at
introducere dig for... vores
nye søn/datter.
We are delighted to introduce
you to...our new
son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt
eines Kindes durch die Eltern,
normalerweise auf einer Karte
mit dem Bild des Kindes
Ti små fingre, ti små tæer, og
med disse nye fingre og tæer
vokser vores familie... og er
henrykt over at meddele
fødslen af...
Ten little fingers, ten little
toes, and with these new
digits our family grows. … and
… are delighted to announce
the birth of…
Gebräuchliche Redewendung
bei der Bekanntgabe der
Geburt eines Kindes durch die
Eltern
Med kærlighed og håb byder
vi... velkommen til verdenen.
With love and hope we
welcome…to the world.
Bekanntgabe der Geburt
eines Kindes durch die Eltern
Vi er stolte over at
præsentere/annoncere det
nyeste medlem af vores
familie...
We're proud to
introduce/announce the
newest member of our
family…
Bekanntgabe der Geburt
eines Kindes durch die Eltern
Vi himmelhenrykt over at
meddele ankomsten af vores
søn/datter.
We are overjoyed to
announce the arrival of our
son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt
eines Kindes durch die Eltern
Bekanntmachung und Einladung : Verlobung
... og... er forlovet.
…and…are engaged.
Bekanntgabe der Verlobung
... er glade for at kunne
meddele deres forlovelse.
…are happy to announce their
engagement.
Bekanntgabe der Verlobung
Vi er glade for at kunne
meddele forlovelsen af... og...
We are happy to announce
the engagement of…and…
Bekanntgabe der Verlobung
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler
deres datters forlovelse,...,
til..., søn af Hr. og Fru....,
(også) af... . Et august bryllup
er planlagt.
Mr and Mrs...of ..., announce
the engagement of their
daughter, ..., to ..., son of Mr
and Mrs..., (also) of… . An
August wedding is planned.
Traditionelle Bekanntgabe der
Verlobung der Tochter durch
die Eltern
Kom og deltag i en fest for...
og... for at fejre deres
forlovelse.
Come and join us at a party
for…and…to celebrate their
engagement.
Einladung zur Verlobungsfeier
I er hjerteligt inviteret til... og...
forlovelsesfest på...
You are cordially invited to …
and … engagement party
on…
Einladung zur Verlobungsfeier
Bekanntgabe der Hochzeit
Frk.... bliver snart Fru. ...
Miss…is soon to become Mrs.
...
Bekanntgabe der Hochzeit
einer Frau
Bekanntmachung und Einladung : Hochzeit
Vi er glade for at meddele
brylluppet/ægteskabet
mellem... og...
We are happy to announce
the wedding/marriage
of…and…
1/2
bab.la Phrasen: Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und
Dänisch-Englisch
Einladung
Frk. ... og Hr. ... anmoder
venligt om jeres
tilstedeværelse ved deres
bryllup. Du er velkommen til at
komme og nyde denne
specielle dag med dem.
Miss…and Mr…kindly request
your presence at their
wedding. You are welcome to
come and enjoy the special
day with them.
Einladung von Gästen zur
Hochzeit durch das
Hochzeitspaar
Fordi I har været meget
vigtige i deres liv, ... og...
anmoder de om jeres
tilstedeværelse ved deres
bryllup den... på...
Because you have been very
important in their lives,
…and…request your
presence at their wedding
on…at…
Einladung von engen
Freunden zur Hochzeit durch
das Hochzeitspaar
Hr. ... Fru. ... anmoder om
jeres tilstedeværelse ved
ægsteskabet mellem deres
søn/datter og... den...
Mr and Mrs…request your
presence at the marriage of
their son/daughter on…at…
Einladung von Gästen zur
Hochzeit durch die Eltern des
Bräutigams/der Braut
Bekanntmachung und Einladung : Besondere Anlässe
Vi ville være henrykte hvis I
kunne deltage sammen med
os den... på... for...
We would be delighted if you
would join us on..at…for…
Einladung von Personen zu
besonderen Anlässen an
einem bestimmten Tag, zu
einer bestimmten Zeit und aus
einem bestimmten Grund
Vi anmoder om fornøjelsen af
jeres selskab ved en middag
for at fejre...
We request the pleasure of
your company at a dinner to
celebrate…
Einladung von Personen zu
einer Abendgesellschaft mit
Begründung
I er hjerteligt inviteret til...
You are cordially invited to…
Formell, Einladung zu einer
förmlichen Veranstaltung.
Gebräuchlich für geschäftliche
Abendveranstaltungen
Vi holder en fest mellem
venner for at fejre... og vi ville
være meget glade hvis du
kunne komme.
We are having a party
amongst friends to
celebrate…and we would be
very glad if you could come.
Einladung von engen
Freunden zu einem wichtigen
Anlass
Vi vil meget gerne have at du
kommer.
We would very much like you
to come.
Einladung zu einem Anlass,
zugleich Betonung der Freude
über die Teilnahme
Kunne du tænke dig at
komme til... til...?
Would you like to come
to…for…?
Informell, Einladung von
Freunden
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Documentos relacionados