1st - Facultatea de Automatica si Calculatoare

Transcrição

1st - Facultatea de Automatica si Calculatoare
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATE
FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE
DOMENIU
INGINERIA SISTEMELOR
Listat la : 01/09/2015
SPECIALIZARE INFORMATICA APLICATA
Nivel de studii
CODUL SI
MASTER
DENUMIREA DISCIPLINEI
Pag. 1
2015-2016
PLAN DE INVATAMANT PENTRU ANUL UNIVERSITAR
Anul : I
Nr.ore/disciplina
Forma de verificare
SEM 1
14 sapt
SEM 2 14 sapt
St.
E
C
V
Total
C Apl
ind
C
S
L
P Pr/Ce C S
L
P Pr/Ce
Credite/sem
1
2
Disciplina
cat
tip
1.00
Office and Internet Applications
2
0
1
0
0
Nota
130
28
14
88
5.0
DA
DOB
2.00
Programming Complements
2
0
1
0
0
Nota
130
28
14
88
5.0
DA
DOB
3.10
Programmable Devices
2
0
1
1
0
Nota
130
28
28
74
5.0
DA
DOP
3.20
Computer-Aided Design
2
0
1
1
0
Nota
130
28
28
74
5.0
DA
DOP
Nota
130
28
28
74
5.0
DA
DOB
260
0
42 218
10.0
DS
DOB
4.00
Software Testing
2
0
1
1
0
5.00
Applied Informatics Research 1
0
0
0
0
3
6.00
User Interface Programming
2
0
1
1
0
Nota
130
28
28
74
5.0
DA
DOB
7.00
Web Applications Design
2
0
1
1
0
Nota
130
28
28
74
5.0
DA
DOB
A/R
8.10
Embedded Systems
2
0
1
0
0
Nota
130
28
14
88
5.0
DA
DOP
8.20
Computer Aided Manufacturing
2
0
1
0
0
Nota
130
28
14
88
5.0
DA
DOP
9.00
Basics of Operating Systems and Computer Networks
Nota
130
28
14
88
5.0
DA
DOB
260
0
42 218
10.0
DS
DOB
10.00 Applied Informatics Research 2
TOTAL AN
Rector,
Prof.Dr.Ing. Aurel Vlaicu
8
0
4
2
14.00
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0
3
8
0
4
2
14.00
3
Decan,
Prof. dr. ing. Liviu Cristian Miclea
A/R
sem1
sem2
4
4
0
0
1
1
1560 224 252 1084
30.0
Director departament,
Prof. dr. ing. Honoriu Mugurel Valean
30.0

Documentos relacionados

Lista candidatilor admisi la forma de invatamant cu taxa

Lista candidatilor admisi la forma de invatamant cu taxa TORELLI ZAMFIR ICHIM CORCHE? CHI?U LOVIN CRISTEA BOBÎRNAC DUMITRASCIUC POPESCU SAMOILÃ ABDURAMAN TATARU DAMIAN VÎLCICÃ ION FOTESCU STAN SIMA HARALAMBIE SOARE GALIT DRÃGULIN POP MELIMBAI HÃLÃRESCU N...

Leia mais

Testare psihologica. Evaluarea aptitudinilor si a personalitatii

Testare psihologica. Evaluarea aptitudinilor si a personalitatii FIŞA DISCIPLINEI Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea

Leia mais

Semestrul II Programul de studii universitare de licenţă: Contabilitate

Semestrul II Programul de studii universitare de licenţă: Contabilitate FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREŞTI Programul de studii universitare de licenţă: Contabilitate şi informatică de gestiune Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Leia mais

Program - Universitatea Titu Maiorescu

Program - Universitatea Titu Maiorescu Lector univ. drd. Radu Boriga – Universitatea „Titu Maiorescu” „Rezolvarea reŃelelor de constrângeri folosind limbajul CHOCO” Lector univ. dr. Mariana Sibiceanu – Universitatea „Titu Maiorescu” „Co...

Leia mais

Bibliografie - UAIC - Laboratorul de Mecanica si Acustica

Bibliografie - UAIC - Laboratorul de Mecanica si Acustica 3. A. Arya – Introduction to Classical Mechanics, Prentice Hall, 1990 (ed. I) si 1998 (ed. II). 4. F.W. Sears, M. Zemanski – Fizica generala, Editura didactica si pedagogica, 1983. 5. D. Halliday, ...

Leia mais

ÎN AȘTEPTARE – Toate specializările - Admitere

ÎN AȘTEPTARE – Toate specializările - Admitere Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  Universitatea „Ovidius” Constanţa Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul: Specializarea:

Leia mais