Indmeldelsesblanket - Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening eV

Сomentários

Transcrição

Indmeldelsesblanket - Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening eV
Harreslev - Kobbermølle
Ungdomsforening e.V.
HK U
F
1921
HK U
F
1921
BADMINTON – TAEKWONDO – HÅNDBOLD – SVØMNING – PETANQUE – FODBOLD
Indmeldelse i HKUF e.V.
Efternavn:______________________ Fornavn:________________________ Fødselsdag:____________
m
Postnr. / by:______________________ Gade/Nr.:_____________________________ Køn: k
Tlf.-nr.:__________________________ e-mail: ______________________________________________
Medlemskabet ønskes fra den ____________________________ som aktivt
I følgende afdelinger:
Badminton
Håndbold
Minihåndbold
Petanque
Taekwondo
Fodbold
Går du/har du gået i danske skole eller danske børnehave?
ja
eller passivt
medlem
Svømning
Aqua-fit
nej
Opsigelsen af medlemskabet sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen i HKUF e.V.
Postfach 1378, 24952 Harrislee, med en frist på en måned til den 30. juni eller 31. december.
Medlemmet er forpligtet til at meddele alle ændringer af ovennævnte data skriftligt til bestyrelsen.
Jeg anerkender foreningens vedtægter og tillader offentliggørelse af billeder og videoer fra træning og
stævner.
________________________________ ________________ __________________________________
Faderens eller moderens underskrift
dato
ansøgerens underskrift
(For børn under 18 år)
Betalingsaftale (mandat)
Jeg tillader hermed HKUF e.V. halvårligt hver den 1. februar og 1. august, at hæve det på den årlige
generalforsamling fastsætte kontingent på min konto.
Kontoindehaver:_____________________________ BIC-nr.:___________________________________
IBAN-nr.:
_______________________________ ved:______________________________________
Bank eller sparekasse
Dato:______________
Underskrift:_________________________________________________
------- klip her ------------------- (kopi til medlemmet) -----------------------------------------------------------------------Efternavn:______________________ Fornavn: ________________________ Fødselsdag: __________
Medlemskabet ønskes fra den:__________________________________ som aktivt
I følgende afdelinger:
Badminton
Håndbold
Minihåndbold
Petanque
Taekwondo
Fodbold
eller passivt
Svømning
Opsigelsen af medlemskabet sker ved skriftlig meddelsen til bestyrelsen i HKUF e.V. Postfach 1378, 24952 Harrislee,
med en frist på en måned til den 30. juni eller 31. december.
Medlemmet er forpligtet til at meddele alle ændringer af ovenævnte data skriftligt til bestyrelsen.
medlem
Aqua-fit
HK U
F
1921
Harreslev - Kobbermølle
Ungdomsforening e.V.
HK U
F
1921
BADMINTON – TAEKWONDO – HANDBALL – SCHWIMMEN – PETANQUE – FUßBALL
Beitrittserklärung HKUF e.V.
Nachname:______________________ Vorname:____________________ Geburtstag: _______________
PLZ / Ort:_______________________ Straße / Nr.:______________________ Geschlecht: w
m
Tel.-Nr.:_________________________ eMail:________________________________________________
Mitgliedschaft ab dem: (Datum)___________________________ als aktives
In folgenden Abteilungen:
Badminton
Handball
Minihandball
Petanque
Taekwondo
Fußball
oder passives
Schwimmen
Besuchst/besuchtest Du eine dänische Schule oder einen dänischen Kindergarten? Ja
Mitglied
Aqua-fit
Nein
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich, mit einer Frist von einem Monat zum 30.Juni oder 31.
Dezember, an den Vorstand von HKUF e.V. Postfach 1378, 24952 Harrislee erfolgen.
Das Mitglied ist verpflichtet alle Änderungen der oben genannten Daten dem Vorstand schriftlich mitzuteilen.
Hiermit erkenne ich die Satzung des Vereins an und stimme Veröffentlichungen von Fotos und
Videos aus Training und Wettbewerb zu.
________________________________ ________________ ___________________________________
Unterschrift eines Elternteiles
Datum
Unterschrift des Beitretenden
(Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren)
Lastschriftmandat
Ich gestatte hiermit dem HKUF e.V. halbjährlich jeweils am 1. Februar und 1. August, den auf der jährlichen
Generalversammlung festgelegten Beitrag von folgendem Konto einzuziehen:
Kontoinhaber:________________________________ BIC-Nr.:__________________________________
IBAN-Nr.:______________________________
Datum:__________________
bei der: ______________________________________
Bank oder Sparkasse
Unterschrift: _______________________________________________
------- hier abtrennen ------------------- (Kopie für das Mitglied) ---------------------------------------------------------Nachname:_______________________ Vorname:______________________ Geburtstag: ___________
Mitgliedschaft ab dem: (Datum)__________________________ als aktives
In folgenden Abteilungen:
Badminton
Handball
Minihandball
Petanque
Taekwondo
Fußball
oder passives
Schwimmen
Mitglied
Aqua-fit
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich, mit einer Frist von einem Monat zum 30.Juni oder 31. Dezember, an den Vorstand von
HKUF e.V. Postfach 1378, 24952 Harrislee erfolgen.
Das Mitglied ist verpflichtet alle Änderungen der oben genannten Daten dem Vorstand schriftlich mitzuteilen.

Documentos relacionados