Indelning i län och landsdelar

Сomentários

Transcrição

Indelning i län och landsdelar
Figur 2
Indelning i län och landsdelar
Swedish counties and regions
Länsgräns
County border
Landsdelsgräns
Region border
Norrbotten
N Norrland
S Norrland
Svealand
Götaland
Västerbotten
AB= 01
C =03
D =04
E =05
F =06
G =07
H =08
I =09
K =10
M =12
N =13
O =14
S =17
T =18
U =19
W =20
X =21
Y =22
Z =23
AC= 24
BD= 25
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Västernorrland
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Uppsala
Västmanland
Värmland
Örebro
Västra
Götaland
Södermanland
Östergötland
Gotland
Jönköping
Kalmar
Halland
Kronoberg
Blekinge
Skåne
Stockholm

Documentos relacionados

Selected school for Web

Selected school for Web SELECTED SCHOOLS – Your Europe, Your Say 2013 SCHOOL BORG Birkfeld KAS Sankt Vith SOU sv. sv. Kiril i Metodii Lykeio a Ethnarchi Makariou Iii Anglicko-české gymnázium Amazon N. Zahles Gymnasieskole...

Leia mais

Program - Norrbottens läns landsting

Program - Norrbottens läns landsting kristna.  Vi  har  också  fördomar  om  varandra.  Går  det  överhuvudtaget  att  kombinera  tro   och  hbtq?  När  river  vi  fördomens  murar  mellan  oc...

Leia mais

Slaget vid Herrevadsbro och hägringar vid Häradsvad

Slaget vid Herrevadsbro och hägringar vid Häradsvad Slaget var viktigt, ty det utgjorde slutet på ett av flera stormannauppror År 1251 utkämpades slaget vid Herrevadsbro i Kolbäcks socken i Västmanland. Slaget innebar, att det för några årtionden fr...

Leia mais

Stämmohandlingar Värmland 2014

Stämmohandlingar Värmland 2014 MODERATERNA I VÄRMLAND FÖRBUNDSSTÄMMA 2014

Leia mais

Hellström Johan Eric Vår mormors mormors far

Hellström Johan Eric Vår mormors mormors far Ingers mormors mormors far: Johan (döpt Jean) Eric Hellström 1808-04-12—1851-07-15 Från födelseboken Vårdinge församling, Sth län

Leia mais

rätten till norrland - Ex Student Archive

rätten till norrland - Ex Student Archive 1805 En skogsordning ..................................................................................................... 90 1805 Förordning om skogarna i riket ......................................

Leia mais