Programová brožura MHF 2012 program_brozura_2306

Сomentários

Transcrição

Programová brožura MHF 2012 program_brozura_2306
20 / 7—18 / 8 2012
česky / english / deutsch
Festival se koná pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause,
předsedy vlády ČR Petra Nečase, místopředsedy vlády ČR a ministra
zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga, Ministerstva kultury ČR,
hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, starosty Českého Krumlova
Dalibora Cardy a velvyslanců zemí umělců, kteří se festivalu účastní.
The Festival takes place under the auspices of Václav Klaus,
President of the Czech Republic, Petr Nečas, Prime Minister, Karel
Schwarzenberg, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Ministry of Culture, Jiří Zimola, Governor of South Bohemia, Dalibor
Carda, Mayor of Český Krumlov, and ambassadors of the countries from
which singers and musicians are due to perform in the Festival.
Das Festival findet unter der Schirmherrschaft von Präsident Václav Klaus,
des Ministerpräsidenten Tschechiens Petr Nečas, des stellvertretenden
Ministerpräsidenten und Außenministers Tschechiens Karel
Schwarzenberg, des Kultusministeriums Tschechiens, des Hauptmanns
des Bezirkes Südböhmen Jiří Zimola, des Bürgermeisters von Český
Krumlov Dalibor Carda und der Botschafter der Länder, aus welchen die
beim Festival auftretenden Künstler stammen, statt.
POŘADATELÉ / ORGANIZERES / VERANSTALTER
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov,
občanské sdružení / International Music Festival Český Krumlov,
civil association / Gesellschaft Internationales Musikfestival Český
Krumlov, Bürgervereinigung
Auviex, s.r.o
www.festivalkrumlov.cz
www.auviex.cz
SPOLUPOŘADATEL / CO-ORGANIZER / MITVERANSTALTER
Národní památkový ústav ÚOP České Budějovice /
National Institute for the Preservation of Historical Monuments,
České Budějovice / Nationales Denkmalamt, České Budějovice
Festival se koná za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky,
Jihočeského kraje a města Český Krumlov. / The Festival is held under the
kind support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, The Region
of South Bohemia and the City of Český Krumlov. /
Das Festival findet mit freundlicher Unterstützung
des Kultusministeriums Tschechiens, des Kreises Südböhmen
und der Stadt Český Krumlov statt.
Počet přestávek /
Number of intermissions / Anzahl der Pausen
Vstupné / Entrance fee / Eintritt
A, B, C, D – sektor / Section / Sektor
Bezbariérový přístup / Barrier Free Access /
Barrierefreier Zugang
21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
MHF Český Krumlov je nejdelší letní hudební přehlídkou v ČR, která nabízí
široké spektrum hudby v podání významných umělců. Loni festival završil
své dvacetiletí koncerty tenoristů Ramóna Vargase, Josého Cury, a zejména
legendárního Plácida Dominga. I letošní ročník nabízí lákavý program –
zahajovací koncert s hvězdou MET, barytonistou Dmitrijem Hvorostovským,
vystoupení klavíristy Konstantina Scherbakova, hity skupiny Queen
v monumentální symfonické podobě, jazzový koncert deseti trumpetistů
„Ten of the Best“, virtuózní show polského kvarteta MozART Group či
cyklus komorních koncertů v Maškarním sále a v Zahradě Kooperativy.
Připraven je balkánský hudebně-gastronomický večer s Boban i Marko
Marković Orkestar. Životní jubileum oslaví Václav Hudeček, jemuž přijede
zahrát i Valery Oistrakh. Závěrečný koncert bude patřit čtyřem kanadským
tenoristům. Milovníky opery navíc čeká zážitek: na Otáčivé hlediště se vrátí
José Cura v Leoncavallových Komediantech.
Zažijte spojení krásných melodií s magickou atmosférou! Na setkání s Vámi
se těší MHF Český Krumlov, o.s. a Auviex, s.r.o., pořadatelé festivalu.
The 21st year of the International Music Festival Český Krumlov
IMF Český Krumlov is the longest summer festival in the Czech Republic that
offers a wide spectrum of music interpreted by renowned artists. Last year
the festival celebrated 20 years of its existence by concerts of tenors Ramón
Vargas and José Cura and especially legendary Plácido Domingo. This year
it offers attractive program, too – the opening concert with a star of MET,
baritone Dmitri Hvorostovsky; a performance of pianist Konstantin
Scherbakov; hits by Queen in a monumental symphonic form; a jazz concert
of ten trumpeters “Ten of the Best”; a virtuoso show of Polish quartet
MozART Group and a series of chamber concerts in the Masquerade
Hall as well as in Kooperativa Garden. There will be Balkan music and
gastronomic night with Boban i Marko Marković Orkestar. Václav Hudeček
is to celebrate his life anniversary with Valery Oistrakh as a special guest.
The final concert will introduce four Canadian tenors. Opera lovers will get
an extra experience: José Cura will return to the Revolving Theatre in
Leoncavallo’s Paggliaci.
Enjoy the combination of beautiful melodies and magic atmosphere!
Organizers of the festival, IMF Český Krumlov and Auviex are looking
forward to meeting you.
21. Internationales Musikfestival Český Krumlov
Das IMF Český Krumlov ist das älteste Sommer-Musikfestival Tschechiens,
welches eine breite Musikpalette, dargeboten von herausragenden Künstlern,
präsentiert. Im vergangenen Jahr feierte das Festival sein 20-jähriges
Bestehen mit Auftritten der Tenöre Ramón Vargas, José Cura und vor allem
des legendären Plácido Domingo. Auch die diesjährige Festivalausgabe
bietet ein verlockendes Programm – das Eröffnungskonzert mit dem Star
der „Met“, dem Bariton Dmitri Hvorostovsky, dem Auftritt des Pianisten
Konstantin Scherbakov, Hits der Gruppe Queen auf monumentale
symphonische Weise, ein Jazzkonzert der zehn Trompeter „Ten of the
Best“, die virtuose Show des polnischen Quartetts MozART Group sowie
einen Zyklus von Kammerkonzerten im Maskensaal und im Garten der
Kooperative. Bereits angerührt ist der musikalisch-gastronomische Abend
im Zeichen des Balkans mit dem Boban i Marko Marković Orkestar.
Seinen runden Geburtstag feiert Václav Hudeček, zu welchem Anlass auch
Valery Oistrakh aufspielt. Das Abschlusskonzert wird vier kanadischen
Tenören gehören. Opernliebhaber erwartet zudem noch ein besonderer
Leckerbissen: José Cura kehrt in Leoncavallos Bajazzo auf die Drehbare
Zuschauertribüne zurück.
Erleben Sie die Verschmelzung von herrlichen Melodien und magischer
Atmosphäre! Auf die Begegnung mit Ihnen freuen sich IMF Český Krumlov
und Auviex, Veranstalter des Festivals.
20 / 7 pátek / Friday / Freitag 20:30
Pivovarská zahrada /
Brewery Garden / Brauereigarten
Český Krumlov
0
Dmitri Hvorostovsky
Zahajovací operní galakoncert
Opening operatic gala concert
Eröffnungsoperngalakonzert
Přirozená muzikalita a technická brilance, nad nimiž publikum
svorně tají dech. Pronikavý pohled a sex-appeal. Své charisma
dokáže přenést i do zadních řad velkých operních domů
a usiluje o to, aby intimitu cítil každý divák, který je účasten jeho
vystoupení... Barytonista Dmitri Hvorostovsky, rodák ze sibiřského
Krasnojarsku a světoobčan, schopný vystřídat čtyři země týdně, je
od počátku své kariéry odbornou kritikou ceněn pro svůj kultivovaný hlas
a přirozené legato. Častý host předních operních domů po celém světě
i renomovaných hudebních festivalů je rovněž obdivovaným recitálovým
pěvcem, který je vítán v prestižních koncertních síních od Dálného
východu až po Jižní Ameriku. Jeho třpytivý a přesto temně zabarvený
hlas už si několikrát podmanil i české publikum. Nepropásněte možnost
zažít jeho vystoupení na slavnostním zahájení 21. ročníku festivalu.
Natural musicality and technical brilliance which takes breaths
away of all audiences. Piercing look and sex-appeal. The man is
able to carry his charisma even to the most remote seats of huge
opera theaters and makes sure that each spectator who comes to
his performance feels the intimacy… Baritone Dmitri Hvorostovsky,
born in Krasnoyarsk, Siberia, and a cosmopolitan, able to go to four
countries in one week, has been hailed by critics for his cultivated voice
and natural legato since the beginning of his career. He frequently visits
opera houses and renowned music festivals all around the world and is
also a respected recital singer invited to prestigious concert halls from
Far East to South America. His sparkling yet deep voice has already
charmed Czech audiences before. Do not miss the opportunity to
experience his performance at the official opening of the 21st year of
the Festival.
Natürliche Musikalität und eine technische Brillanz, bei welcher
das Publikum gebannt den Atem anhält. Durchdringender Blick und
Sex-Appeal. Sein Charisma kann er bis in die hintersten Reihen
der großen Opernhäuser übertragen und er bemüht sich darum,
dass jeder Zuschauer bei seinen Auftritten ein Gefühl der Intimität
erhält... Der Bariton Dmitri Hvorostovsky, geboren im sibirischen
Krasnojarsk und Weltbürger, der in der Lage ist, in einer Woche in
vier verschiedenen Ländern aufzutreten, wird seit dem Beginn seiner
Karriere von Kritikern wegen seiner gepflegten Stimme und seinem
natürlichen Legato geschätzt. Er ist ständiger Gast renommierter
internationaler Musikfestivals und ein bewunderter Rezitalinterpret,
welcher in allen renommierten Konzertsälen vom Fernen Osten bis nach
Südamerika gefeiert wird. Seine klare und trotzdem dunkel gefärbte
Stimme hat das tschechische Publikum bereits mehr als einmal im
Sturm erobert. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, seinen
Auftritt zum Eröffnungskonzert des 21. Festivals zu erleben.
Árie a orchestrální hudba z oper G. Verdiho, V. Belliniho, R. Wagnera,
G. Bizeta, M. I. Glinky, A. G. Rubinsteina, P. I. Čajkovského,
A. I. Chačaturjana a písně E. Tagliaferriho, R. Falva a C. A. Bixia /
Arias and orchestral music from operas by G. Verdi, V. Bellini,
R. Wagner, G. Bizet, M. I. Glinka, A. G. Rubinstein, P. I. Tchaikovsky,
A. I. Khachaturian, and songs by E. Tagliaferri, R. Falvo and C. A. Bixio /
Arien und Orchestermusik aus Opern von G. Verdi, V. Bellini, R. Wagner,
G. Bizet, M. I. Glinka, A. G. Rubinstein, P. I. Tschaikowski, A. I.
Chatschaturjan und Lieder von E. Tagliaferri, R. Falvo und C. A. Bixio
Dmitri Hvorostovsky (Rusko / Russia / Russland) –
baryton / baritone / Bariton
Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Prague Radio
Symphony Orchestra / Symphonieorchester
des Tschechischen Rundfunks
Constantine Orbelian (USA) – dirigent / conductor / Dirigent
je rezidenčním orchestrem MHF ČK / The Prague Radio
Symphony Orchestra is the residential orchestra of IMF ČK /
Das Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks ist das
Hausorchester des IMF ČK
PATRON KONCERTU /
PATRON OF THE CONCERT / SCHIRMHERR DES KONZERTS
Kč (€)
• Tribuna 5.940, – (242,–) • A 5.200,– (212,–) • B 4.200,– (171,–)
• C 3.200,– (131,–) • D 2.370,– (97,–) • E 1.650,– (67,–)
• F 990,– (40,–) • Standing 550,– (22,–)
21 / 7 sobota / Saturday / Samstag 19:30
Zámecká jízdárna – gratulační koncert /
Castle Riding Hall – congratulation concert /
Schlossreitschule – Glückwunschkonzert
1
Pocta Václavu Hudečkovi
Homage to Václav Hudeček
Hommage an Václav Hudeček
Stálice naší klasické hudební scény, houslový virtuóz Václav
Hudeček, oslaví v letošním roce významné životní jubileum.
Vedle mladých českých hudebníků mu do Českého Krumlova
přijede gratulovat i houslista Valery Oistrakh, vnuk legendárního
Davida Oistrakha, jehož je Hudeček žákem. Již ve svých patnácti
letech dne 12. listopadu 1967 vystoupil Václav Hudeček na koncertu
v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel
legendární David Oistrakh, předpověděl mu velkou budoucnost
a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrakhovy
smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. Od svého
londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších
pódiích a na světových festivalech. Václav Hudeček se systematicky
stará i o pomoc nastupující české interpretační generaci a pravidelně
na svých koncertech představuje talentované mladé hráče. Kromě
Valeryho Oistrakha proto na tomto koncertě společně s ikonou české
houslové školy vystoupí i ti nejlepší z Hudečkových žáků a další
mladí interpreti, které si Václav Hudeček pro tuto výjimečnou
příležitost pozval.
A long lasting star of the classical music scene, violin virtuoso
Václav Hudeček, is celebrating an important life anniversary
this year. Besides young Czech musicians, a violinist Valery
Oistrakh, the grandson of legendary Hudeček´s teacher
David Oistrakh, will come to wish him happy birthday in
Český Krumlov. When Václav was only fifteen years old, back
on November 12, 1967, he was invited to play with The Royal
Philharmonic Orchestra at a concert in London. Only a day later, the
legendary David Oistrakh listened to him predicting a great future to
the young virtuoso and offering him his pedagogical help. Therefore
Václav became Oistrakh’s student from 1970 until his master´s death
in 1974. Since his London debut, Václav has performed all around
the world, at the most prestigious stages and festivals. He has been
helping a new Czech generation of interpreters, regularly introducing
young talented players at his concerts. Besides Valery Oistrakh,
other musicians will therefore play with Václav Hudeček – be it his
pupils and/or his young colleagues whom the Icon of the Czech
violin school has invited to take part in this event.
Der Stern unserer Klassik-Musikszene, der Violinvirtuose
Václav Hudeček, feiert in diesem Jahr einen besonderen
Geburtstag. Neben jungen tschechischen Musikern kommt
nach Český Krumlov auch der Violinist Valery Oistrakh, Enkel
des legendären David Oistrakh, dessen Schüler Hudeček
war, um ihm zu gratulieren. Bereits im Alter von 15 Jahren trat
er am 12. November 1967 bei einem Konzert in London mit dem
Royal Philharmonic Orchestra auf. Einen Tag später hörte ihn
der legendäre David Oistrakh, sagte ihm eine großartige Zukunft
voraus und bot ihm pädagogische Unterstützung an. Von 1970 bis
zum Tode Oistrakhs im Jahre 1974 war er Schüler dieses großen
Meisters. Seit seinem Londoner Debüt trat er weltweit in den
renommiertesten Konzertsälen und auf Festivals von Weltrang
auf. Hudeček kümmert sich auch systematisch um kommende
tschechische Künstlergenerationen und stellt auf seinen Konzerten
talentierte junge Musiker vor. Deshalb treten neben Valery Oistrakh
zu diesem Konzert neben der Ikone der tschechischen Violinschule
auch Hudečeks beste Schüler und weitere junge Interpreten auf, die
Václav Hudeček aus diesem besonderen Anlass eingeladen hat.
Gabriel Fauré (1845–1924): Elegie pro violoncello a orchestr,
op. 24 / Elegies for violoncello and orchestra, op. 24 / Elegie für
Violoncello und Orchester, op. 24
Antonín Dvořák (1841–1904): Rondo g moll pro violoncello
a orchestr, op. 94 / Rondo for violoncello and orchestra in G minor,
op. 94 / Rondo g-Moll für Violoncello und Orchester, op. 94
Maurice Ravel (1875–1937): Tzigane, koncertní rapsodie pro
housle a orchestr / Tzigane, concert rhapsody for violin and
orchestra / Tzigane, konzertante Rhapsodie für Violine und Orchester
Camille Saint-Saëns (1835–1921): Introdukce a Rondo
capriccioso pro housle a orchestr, op. 28 / Introduction and Rondo
capriccioso for violin and orchestra, op. 28 / Introduction et Rondo
capriccioso für Violine und Orchester, op. 28
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Koncert D dur pro troje
housle a orchestr, BWV 1064 / Concert for three violins and
orchestra in D major, BWV 1064 / Konzert D-Dur für drei Violinen und
Orchester, BWV 1064
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Koncert a moll pro housle
a orchestr, BWV 1041 Concert for violin and orchestra in A minor,
BWV 1041 / Violinkonzert a-Moll, BWV 1041
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Koncert pro dvoje housle
d moll, BWV 1043 / Double violin concert in D minor, BWV 1043 /
Doppelkonzert für zwei Violinen d-Moll, BWV 1043
Pablo de Sarasate (1844–1908): Cikánské melodie pro housle
a orchestr „Zigeunerweisen“, op. 20 / Gipsy melodies for
violin and orchestra – „Zigeunerweisen“, op. 20 / Aires gitanos –
„Zigeunerweisen“, op. 20
Václav Hudeček (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
housle / violin / Violine
Valery Oistrakh (Rusko / Russia / Russland) – housle / violin /
Violine
Jan Mráček (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
housle / violin / Violine
Petr Matěják (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
housle / violin / Violine
Petr Nouzovský (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
violoncello / Violoncello
Alžběta Vlčková-Michalová (ČR / Czech Republic / Tschechische
Republik) – violoncello / Violoncello
Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Prague Radio
Symphony Orchestra / Symphonieorchester des Tschechischen
Rundfunks
Ondrej Lenárd (Slovensko / Slovakia / Slowakei) – dirigent /
conductor / Dirigent
je rezidenčním orchestrem MHF ČK / The Prague Radio
Symphony Orchestra is the residential orchestra of IMF ČK /
Das Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks ist das
Hausorchester des IMF ČK
Kč (€)
• A 590,– (24,–) • B 480,– (20,–) • C 370,– (15,–)
• D 260,– (11,–) • E 150,– (6,–)
26 / 7 čtvrtek / Thursday / Donnerstag 19:30
Maškarní sál /
The Masquerade Hall / Maskensaal
Český Krumlov
1
Miriam Rodriquez Brüllová & Kaprálová Quartet
Spojení smyčcového kvarteta a kytary v ryze ženském obsazení.
Kytaristka Miriam Rodriguez Brüllová je oceňovanou sólistkou
i komorní hráčkou a vítězkou prestižních mezinárodních soutěží.
Iniciovala vznik mezinárodního hudebního festivalu Bratislavská
komorní kytara a zastává i funkci jeho umělecké ředitelky.
Pedagogicky působí na Universität für Musik und darstellende
Kunst ve Vídni. Kaprálová Quartet patří podle odborné kritiky mezi
nejlepší domácí smyčcová tělesa. Koncertuje na předních evropských
i světových pódiích a na svém kontě má řadu nahrávek. Navštivte
první z řady letošních komorních koncertů v Maškarním sále a nechte
se unést kouzelnými tóny!
A combination of a string quartet and a guitar played by women
only. Guitarist Miriam Rodriguez Brüllová is a recognized soloist
and a chamber musician as well as winner of a number of prestigious
international contests. She initiated the birth of an international
music event called The Bratislava´s Chamber Guitar of which she
has become the art director. Miriam Rodriguez Brüllová has taught
at Universität für Musik und darstellende Kunst, Vienna. As far as
the Kaprálová Quartet is concerned, Czech critics have been
appreciated them as one of the best string ensembles in the country.
The four women have been invited to play on the most important
European and world’s stages and have recorded a number of albums.
Do not miss the first in series of chamber concerts in the Masquerade
Hall and let yourself be charmed by magical tones.
Die Kombination von Streichquartett und Gitarren in rein
weiblicher Besetzung. Die Gitarristin Miriam Rodriguez
Brüllová ist preisgekrönte Solistin, Kammermusikerin und Siegerin
prestigeträchtiger internationaler Wettbewerbe. Sie initiierte die
Entstehung des internationalen Musikfestivals „Bratislavská komorní
kytara“ (Pressburger Kammergitarre) und ist gleichzeitig die
künstlerische Leiterin dieses Festivals. Sie lehrt an der Universität
für Musik und darstellende Kunst in Wien. Das Kaprálová-Quartett
gehört, wenn man den Kritikern Glauben schenkt, zu den besten
einheimischen Klangkörpern für Streichinstrumente. Es gibt
Konzerte auf den bekanntesten europäischen und internationalen
Bühnen und kann bereits eine ganze Reihe an Einspielungen
verzeichnen. Besuchen Sie das erste Konzert unserer diesjährigen
Kammermusikreihe im Maskensaal und lassen Sie sich von
zauberhaften Klängen entführen.
František Xaver Richter (1709–1789): Smyčcový kvartet C dur,
op. 5/1 / String quartet in C major, op. 5/1 / Streichquartett C-Dur, op. 5/1
Luigi Boccherini (1743–1805): Kytarový kvintet č. 4 D dur
„Fandango“ / Guitar Quintet No. 4 in D major „Fandango“ /
Gitarrenquintett Nr. 4 D-Dur „Fandango“
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847): Smyčcový kvartet
č. 1 Es dur, op. 12 / String quartet in E flat major, op. 12 /
Streichquartett No. 1 Es-Dur, op. 12
Máximo Diego Pujol (1957): Suita Buenos Aires / Suite Buenos Aires
Miriam Rodriguez Brüllová (Slovensko / Slovakia / Slowakei) –
kytara / guitar / Gitarre
Kaprálová Quartet
Veronika Panochová – 1. housle / 1. violin / 1. Violine
Simona Hurníková – 2. housle / 2. violin / 2. violine
Karolína Strašilová – viola / alto / Viola
Simona Hečová – violoncello / Violoncello
Kč (€)
• A 460,– (19,–) • B 320,– (13,–)
27 / 7 pátek / Friday / Freitag 19:30
Zámecká jízdárna /
Castle Riding Hall / Schlossreitschule
Český Krumlov
1
Konstantin Scherbakov & Sanghee Cheong
Oslnivá škála barev a technické finesy... Jeden
z nejschopnějších, nejsmělejších a nejzajímavějších
hudebníků současnosti... Geniální hra... Bravura
i ve skladbách, které bývají považovány za nehratelné...
Konstantin Scherbakov je jedním z nejvyhledávanějších klavíristů
dnešní doby. Pochází ze sibiřského Barnaulu a již v pěti letech
vystupoval coby „zázračné dítě“. V jedenácti letech debutoval
jako sólista s filharmonií v Beethovenově Prvním klavírním
koncertu, o devět let později zvítězil v Rachmaninově soutěži
a následovala řada dalších soutěžních úspěchů po celé Evropě.
Mezinárodním debutem, který otevřel Scherbakovovu světovou
kariéru, se stalo vystoupení na italském festivalu v Asolu. Od roku
1992, kdy přesídlil do Švýcarska, stoupá jeho hvězda stále výš.
Udivuje šíří svého repertoáru a velmi ceněná je jeho bohatá
diskografie pro EMI, Naxos a další světové labely. Buďte svědky
výjimečné události – koncertu virtuóza, jehož kritika označila
za novodobého Rachmaninova, v dialogu s houslemi korejské
sólistky Sanghee Cheong!
A dazzling palette of colors and technical finesses… One of the
most able, daring and interesting musicians of the present…
Ingenious performance… Virtuosity even in compositions that
are considered unplayable… Konstantin Scherbakov is one of
the most sought pianists of today. He comes from Barnaul, Siberia,
and started performing as a “miraculous child” when he was only
five years old. When reaching eleven, Konstantin premiered as
a soloist with a philharmonic orchestra performing Beethoven’s First
Piano Concert; nine years later he won the Rachmaninov’s contest.
A number of another contest successes all around Europe followed.
His international debut, which opened Scherbakov’s world career,
was a performance at an Italian festival in Asolo. Since 1992, when
he moved to Switzerland, his star has been rising higher and higher.
He surprises by the scope of his repertoire; his rich discography for
EMI, Naxos and other world’s labels is highly appreciated. Witness
this exceptional event – a concert of the virtuoso nicknamed by
critics as Rachmaninov of the Modern Era and enjoying, this time,
a dialog of violins with a Korean soloist Sanghee Cheong!
Eine schillernde Palette an Farben und technischen Finessen…
Einer der fähigsten, mutigsten und interessantesten Musiker
der Gegenwart… Brillantes Spiel… Bravour auch in Werken,
welche als nicht spielbar gelten… Konstantin Scherbakov ist
einer der gefragtesten Pianisten unserer Zeit. Er stammt aus dem
sibirischen Barnaul und trat bereits im Alter von fünf Jahren als
„Wunderkind“ auf. Mit elf Jahren debütierte er als Solist eines
philharmonischen Orchesters mit Beethovens Erstem Klavierkonzert,
neun Jahre später gewann er den Rachmaninoff-Wettbewerb, und
darauf folgten viele weitere Wettbewerbserfolge in ganz Europa. Sein
internationales Debüt, welches der Beginn Scherbakovs Welterfolgs
war, war ein Auftritt auf einem italienischen Festival in Asolo. Seit
1992, als er seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegte, stieg sein
Stern immer höher. Die Breite seines Repertoires ist erstaunlich,
und sehr geschätzt wird auch seine prämierte Diskographie bei
EMI, Naxos und anderen Labels weltweit. Sein Sie Zeugen eines
außergewöhnlichen Ereignisses – des Konzerts eines Virtuosen,
welchen Kritiker als modernen Rachmaninow bezeichnen, im Dialog
mit der Violine der koreanischen Solistin Sanghee Cheong!
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Symfonie č. 35 D dur KV
385 „Haffnerova“ / Haffner Symphony No. 35 in D Major KV 385 /
Haffner-Sinfonie in D-Dur KV 385
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847): Koncert d moll
pro housle, klavír a orchestr / Double concerto for violin, piano
and orchestra in D minor / Doppelkonzert für Violine, Klavier und
Orchester in d-Moll
Petr Iljič Čajkovskij / Pyotr Ilyich Tchaikovsky / Pjotr Iljitsch
Tschaikowski (1840–1893): Koncert č. 1 b moll pro klavír a orchestr,
op. 23 / Concerto for piano and orchestra in B minor Nº 1, op. 23 /
Konzert in b-Moll Nr. 1 für Klavier und Orchester, op. 23
Konstantin Scherbakov (Rusko / Russia / Russland) –
klavír / piano / Piano
Sanghee Cheong (Jižní Korea / South Korea / Südkorea) –
housle / violin / Violine
Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Prague Radio
Symphony Orchestra / Symphonieorchester des Tschechischen
Rundfunks
Manuel Hernández-Silva (Španělsko / Spain / Spanien) –
dirigent / conductor / Dirigent
Kč (€)
• A 930,– (38,–) • B 760,– (31,–) • C 590,– (24,–)
• D 430,– (18,–) • E 260,– (11,–)
je rezidenčním orchestrem MHF ČK / The Prague Radio
Symphony Orchestra is the residential orchestra of IMF ČK /
Das Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks ist das
Hausorchester des IMF ČK
28 / 7 sobota / Saturday / Samstag 20:30
Pivovarská zahrada /
Brewery Garden / Brauereigarten
Český Krumlov
0
The Queen Symphony
První provedení unikátního projektu v České republice... Třináct
melodií legendární rockové kapely Queen přenesených do
symfonického díla... Písně jako „Bohemian Rhapsody“, „Radio
Ga Ga“, „The Show Must Go On“, „We Will Rock You“, „We
Are The Champions“ nebo „Who Wants To Live Forever“. Toto
velkolepé orchestrální dílo o šesti větách se těší zájmu pořadatelů
i publika na celém světě a setrvale se objevuje na programech
významných koncertních sálů, operních domů i prestižních
festivalů. The Queen Symphony byla poprvé provedena Královským
filharmonickým orchestrem 11. listopadu 2002 v Londýně za účasti
bývalých členů Queen, kytaristy Briana Maye a bubeníka Rogera
Taylora, a matky Freddie Mercuryho Jer Bulsary. Skladatel a dirigent
v jedné osobě, Tolga Kashif, sklidil nadšené standing ovations
dvoutisícového publika. Brian May označil Tolgu Kashifa za nejlepšího
pokračovatele romantické tradice, který ovšem boří pravidla
symfonické formy a pozdvihuje odkaz skupiny Queen do zcela jiných
dimenzí. Nahrávka této symfonie získala nominaci na cenu Classical
Brit Awards v kategorii Album roku. Přijďte si vychutnat hity skupiny
Queen v netradiční symfonické úpravě pod taktovkou samotného
autora Tolgy Kashifa!
The premiere of this unique project in the Czech Republic…
Thirteen melodies of the legendary rock band Queen converted
into a symphonic composition… Songs such as “Bohemian
Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “The Show Must Go On”, “We Will
Rock You”, “We Are The Champions”, and “Who Wants To Live
Forever”. This great six-part orchestral piece has been attracting
attention of organizers and audiences all around the world, being
introduced in important concert halls, opera houses and at
prestigious festivals. The Queen Symphony was premiered by the
Royal Philharmonic Orchestra on November 11, 2002 in London,
the event being attended by former members of Queen: guitarist
Brian May and drummer Roger Taylor as well as Freddie Mercury’s
mother, Mrs. Jer Bulsara. The composer and conductor, Tolga
Kashif, earned standing ovations of a crowd of two thousand
spectators. Brian May called Tolga Kashif the best successor of
the romantic tradition who at the same time dares breaking rules
of the symphonic form and raises the legacy of Queen to new
dimensions. The record of this symphony has been nominated for
Classical Brit Awards in the Album of the Year category. Come
enjoy the hits of Queen in an unusual symphonic form conducted
by the author himself!
Erstaufführung eines einzigartiges Projektes in der
Tschechischen Republik… Dreizehn Melodien der legendären
Rockgruppe Queen als Symphonie… Songs wie „Bohemian
Rhapsody“, „Radio Ga Ga“, „The Show Must Go On“, „We Will
Rock You“, „We Are The Champions“ oder „Who Wants To Live
Forever“. Dieses großartige Orchesterwerk in sechs Sätzen erfreut
sich des dramaturgischen Interesses von Veranstaltern aus aller Welt
und findet sich ständig auf den Programmen der bedeutendsten
Konzertsäle, Opernhäuser und renommierten Festivals. The Queen
Symphony wurde erstmals am 11. November 2002 vom Royal
Philharmonic Orchestra in London, begleitet von ehemaligen
Mitgliedern der Gruppe Queen, dem Gitarristen Brian May und dem
Schlagzeuger Roger Taylor, und in Anwesenheit der Mutter Freddie
Mercurys, aufgeführt. Der Komponist und Dirigent in einer Person,
Tolga Kashif, erhielt danach von den zweitausend Menschen im
Publikum begeisterte Standing Ovations. Brian May bezeichnete
Tolga Kashif als besten Fortsetzer einer romantischen Tradition,
welcher wie selbstverständlich die Regeln symphonischer Formen
bricht und das Vermächtnis der Rockgruppe Queen in eine völlig
neue Dimension projiziert. Die Einspielung dieser Symphonie wurde
für die Classical Brit Awards in der Kategorie „Album des Jahres“
nominiert. Kommen Sie und genießen Sie die Hits von Queen in
ungewöhnlicher symphonischer Form unter der Leitung des Autors
Tolga Kashif selbst!
1. věta / Movement I / Satz I: Adagio Misterioso – Allegro Con Brio –
Maestoso – Misterioso – Allegro
Radio Ga Ga, The Show Must Go On, One Vision, I Was Born To Love
You
2. věta / Movement II / Satz II: Allegretto – Allegro Scherzando –
Tranquillo
Love Of My Life, Another One Bites The Dust, Killer Queen
3. věta / Movement III / Satz III: Adagio
Who Wants To Live Forever, Save Me
4. věta / Movement IV / Satz IV: Allegro Vivo – Moderato Cantabile –
Cadenza – A Tempo Primo
Bicycle Race, Save Me
5. věta / Movement V / Satz V: Andante Doloroso – Allegretto – Alla
Marcia – Moderato Risoluto – Pastorale – Maestoso
Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions, Who
Wants To Live Forever
6. věta / Movement VI / Satz VI: Andante Sostenuto
We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Who Wants To Live
Forever
Kühnův dětský sbor / Kühn Children´s Choir / Kühns Kinderchor
Petr Louženský (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
sbormistr / chorus-master / Chorleiter
Kühnův smíšený sbor / Kühn Mixed Choir / Kühn gemischter Chor
Marek Vorlíček (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
sbormistr / chorus-master / Chorleiter
Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Prague Radio
Symphony Orchestra / Symphonieorchester des Tschechischen
Rundfunks
Tolga Kashif (Velká Británie / Great Britain / Vereinigtes Königreich) –
dirigent / conductor / Dirigent
je rezidenčním orchestrem MHF ČK / The Prague Radio
Symphony Orchestra is the residential orchestra of IMF ČK /
Das Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks ist das
Hausorchester des IMF ČK
Kč (€)
• A 930,– (38,–) • B 780,– (32,–) • C 650,– (27,–)
• D 540,– (22,–) • E 430,– (18,–) • F 350,– (14,–)
• G 290,– (12,–) • H 230,– (10,–) • Standing 170,– (7,–)
29 / 7 neděle / Sunday / Sonntag 14:00–18:00
Pivovarská zahrada /
Brewery Garden / Brauereigarten
Český Krumlov
Dětské odpoledne v rytmu energie
Children’s afternoon in the rhythm of energy
Kindernachmittags im Rhythmus der Energie
Dětské odpoledne plné her a písniček. Připraven je písničkový pořad
Magdaleny Reifové s názvem „Majda ze školky“, na programu budou
i soutěže o ceny, vzdělávací program misePlus+, malování na obličej,
třpytivá tetování, výtvarné a hudební workshopy, skákací hrad
a spousta další zábavy. Odpolednem provede a s hudebně zábavnou
show vystoupí dvojice Vanda a Standa.
An afternoon for children full of games and songs. Magdalena
Reifová has prepared a song program called „Majda ze školky“
(Magdalena from a kindergarten). The program includes competitions
for prizes, educational program misePlus+, face painting, shiny tattoos,
art and music workshops, an inflatable castle and much more fun. Duo
Vanda and Standa will guide you through the afternoon and will perform
their entertaining music show.
Ein Kindernachmittag mit Spielen und Liedern. Geplant ist
Magdalena Reifovás Liedersendung namens „Majda ze školky“
(Magdalena aus dem Kindergarten). Auf dem Programm stehen auch
Wettbewerbe mit Gewinnen, das Bildungsprogramm misePlus+,
Schminken, Glitzertattos, Kreativ- und Musikworkshops, eine Hüpfburg
und viele weitere Attraktionen. Durch den Nachmittag führt mit einer
musikalischen Unterhaltungsshow das Paar Vanda und Standa.
Vstup zdarma / Free entry / Eintritt frei
Pořádá MHF Český Krumlov ve spolupráci s hlavním partnerem
festivalu energetickou skupinou E.ON. / Organized by IMF Český
Krumlov in cooperation with the main festival partner, E.ON energy
group. / Veranstaltet vom IMF Český Krumlov in Zusammenarbeit
mit dem Hauptpartner des Festivals, dem Energieversorger E.ON.
2 / 8 čtvrtek / Thursday / Donnerstag 19:30
Maškarní sál /
The Masquerade Hall / Maskensaal
Český Krumlov
1
Jiří Bárta
Svými prsty dovede dát nástroji život... Vřelost a expresivita,
energie, a přitom citlivost a elegance... Hudební inteligence
spojená s vášní... Neuvěřitelná technika... Violoncellista Jiří Bárta patří
nejen podle odborných kritik ke špičce ve svém oboru. Spolupracuje
s předními českými a mezinárodními orchestry, jeho nahrávce Kodályho
sólové sonáty udělil londýnský časopis Gramophone „Editor´s Choice“,
do stejného výběru se dostalo i Bártovo CD s violoncellovými koncerty
B. Martinů, J. B. Foerstera a J. Nováka. Spolupracoval s Magdalenou
Koženou na jejím albu „Songs“ pro Deutsche Grammophon oceněném
Gramophone Award v r. 2004. Je také nadšeným propagátorem soudobé
hudby. Mnoho skladeb, často pro něj napsaných, uvedl v české nebo
světové premiéře. S jazzovým kvartetem Milana Svobody spolupracoval
na klasicko-jazzovém CD Znamení Střelce, které bylo v roce 2007
nominováno na výroční ceny Akademie populární hudby. Zažijte strhující
vystoupení hudebníka, který si vždy spolehlivě podmaní publikum.
His fingers give life to his instrument… Warmth and expression,
energy, yet sensitivity and elegance… Musical intelligence
combined with passion… Unbelievable technique… Violoncellist
Jiří Bárta is one of the best – and it is true not only according
to critics. He cooperates with leading Czech and international
orchestras, his record of Kodály’s solo sonata has been awarded
“Editor’s Choice” by the Gramophone magazine, Bárta’s CD with
violoncello concerts by B. Martinů, J. B. Foerster, and J. Novák has
been included in this selection, too. He participated with Magdalena
Kožená on her album “Songs” for Deutsche Grammophon, which
received a Gramophone Award in 2004. Contemporary music being
high on the list of his priorities, Jiří Bárta has premiered a number of
compositions written exclusively for him at his concerts in this country
or abroad. He cooperated with a jazz quartet of Milan Svoboda on
a classical-jazz CD “Znamení Střelce” (The Sign of Sagittarius), which
was nominated in 2007 for an annual award granted by the Academy
of popular music. Experience a breath-taking performance by
a musician who always knows how to enchant his spectators.
Mit seinen Fingern kann er Instrumente zum Leben erwecken…
Wärme und Ausdruckskraft, Energie und gleichzeitig Sensibilität
und Eleganz… Musikalische Intelligenz kombiniert mit
Leidenschaft… Unglaubliche Technik… Der Violoncellist Jiří Bárta
gehört nicht nur nach Meinung von Fachleuten zu den Besten auf
seinem Gebiet. Bárta arbeitet mit führenden tschechischen und
internationalen Orchestern zusammen und seiner Aufnahme von
Kodálys Solosonaten verlieh die Londoner Zeitschrift Gramophone
den „Editors Choice“ Award. In die gleiche Auswahl kam auch Bártas
CD mit den Cello-Konzerten von B. Martinů, J. B. Foerster und J. Novák.
Er arbeitete mit Magdalena Kožená auf ihrem Album „Songs“ für die
Deutsche Grammophon zusammen, welches im Jahre 2004 mit dem
„Gramophone Award“ ausgezeichnet wurde. Er ist auch ein
begeisterter Förderer zeitgenössischer Musik. Viele Werke führte er
als tschechische oder sogar Weltpremiere auf, darunter häufig auch
solche, welche speziell für ihn geschrieben wurden. Zusammen mit
Milan Svobodas Jazz-Quartett brachte er die Jazz-Klassik-CD
„Znamení Střelce“ (Sternzeichen Schütze) heraus, welche im Jahre
2007 für den Jahrespreis der Akademie für populäre Musik nominiert
wurde. Erleben Sie den beeindruckenden Auftritt eines Musikers,
welcher immer zuverlässig sein Publikum erobert.
Johann Sebastian Bach (1685–1750): výběr ze suit pro sólové
violoncello / selection of suites for solo violoncello / Auswahl aus den
Suiten für Solovioloncello
Suita č. 3 C dur BWV 1009 / Suite No. 3 in C major BWV 1009 /
Suite 3 C-Dur BWV 1009
Suita č. 5 c moll BWV 1011 / Suite No. 5 in C minor BWV 1011 /
Suite 5 c-Moll BWV 1011
Suita č. 6 D dur BWV 1012 / Suite No. 6 in D major BWV 1012 /
Suite 6 D-Dur BWV 1012
Jiří Bárta (ČR /Czech Republic / Tschechische Republik) –
violoncello / Violoncello
• A 490,– (20,–) • B 390,– (16,–)
Kč (€)
3 / 8 pátek / Friday / Freitag 20:30
Zahrada Kooperativy /
Kooperativa Garden / Garten der Kooperativa
Český Krumlov
1
Bohuslav Matoušek & Jakub Junek
„Umělec světového formátu...“ „Hráč, jehož výrazové gesto
vyjadřuje potřebu sdělit krásu a šíři obsahu interpretované
hudby...“ „Matouškův krásný, cudný, ale zároveň dostatečně
energický a obsažný tón...“ „Ekvilibristika techniky, zacházející až
do krajních možností nástroje...“ Takto pějí kritici chválu na předního
představitele českého houslového umění Bohuslava Matouška.
V jednadvaceti letech vystoupil poprvé na festivalu Pražské jaro.
Následovala mezinárodní ocenění a posléze pozvání do Japonska
k tokijskému Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, kde působil jako
sólista a koncertní mistr. Patnáct let byl primáriem Stamicova kvarteta,
které dovedl k řadě významných úspěchů a ocenění. Nyní působí
především jako sólista. Jeho nahrávka kompletního díla B. Martinů
pro koncertantní housle (violu) a orchestr vzbudila mezinárodní ohlas.
Bohuslavu Matouškovi bude v Bachově Dvojkoncertu d moll partnerem
úspěšný a talentovaný mladý houslista Jakub Junek. Zaposlouchejte se
v letním večeru do podmanivých tónů houslí.
“An artist of a world format…” “A musician whose expressive
gesture shows the need to spread the beauty and scope of
content of compositions…” “Matoušek’s beautiful, pure but also
energetic and full tone…” “Equilibristics of his technique reaches
absolute limits of the instrument…” This is how critics praise this
leading representative of Czech violin art. When he was twenty-one, he
performed for the first time at the Prague Spring festival. International
awards followed; then he was invited to Japan to play with the
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra where he became a soloist and
a concertmaster. Bohuslav played the first violin in Stamic’s Quartet
for fifteen years leading it to a number of significant successes and
awards. He is now active mainly as a soloist. His record of the complete
work by B. Martinů for concert violin (viola) and orchestra earned him
international reputation. Bohuslav Matoušek’s partner in Bach’s doubleconcert d minor will be a successful and talented young violinist Jakub
Junek. Listen to the enchanting tones of a violin in a summer evening.
„Ein Künstler von Weltformat…“ „Ein Musiker, dessen
ausdrucksvolle Geste das Bedürfnis ausdrückt, von der
Schönheit und Weite des Inhalts interpretierter Musik zu
erzählen…“ „Matoušeks schöner, keuscher, jedoch gleichzeitig
energiegeladener und voller Klang…“ „Eine Äquilibristik von
Techniken, welche sich an den Grenzen des für das Instrument
möglichen bewegen…“ So tönt das Lob seiner Kritiker für den
führenden Vertreter tschechischer Violinspielkunst, Bohuslav
Matoušek. Mit elf Jahren trat er zum ersten Mal beim Festival „Prager
Frühling“ auf. Es folgten internationale Auszeichnungen und darauf
die Einladung nach Japan zum Yomiuri Nippon Symphony Orchestra
Tokio, wo er als Solist und Konzertmeister tätig war. Fünfzehn
Jahre war er Primarius des Stamic-Quartetts, welches er zu einer
Reihe großer internationaler Erfolge und Auszeichnungen führte.
Heutzutage ist er überwiegend als Solist tätig. Seine Einspielung des
Komplettwerkes B. Martinůs Für Konzertvioline (Viola) und Orchester
fand internationale Anerkennung. Bohuslav Matoušeks Partner in
Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen in d-Moll wird der erfolgreiche
und talentierte junge Violinist Jakub Junek sein. Lauschen Sie an
diesem Sommerabend den faszinierenden Töne der Geigen.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Divertimento D dur /
Divertimento D major / Divertimento D-Dur
Joseph Haydn (1732–1809): Koncert č. 1 C dur pro housle
a smyčcový orchestr Hob. VIIa/1 / Concert No. 1 for violin and
strings in C major Hob. VIIa/1 / Konzert No. 1 C-Dur für Violine und
Streichorchester Hob. VIIa /1
Johann Pachelbel (1653–1706): Canon in C / Canon in C / Kanon in C
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Serenáda G dur „Malá
noční hudba“ KV 525 / Serenade in G major „Eine kleine Nachtmusik“
KV 525 / Serenade G-Dur „Eine kleine Nachtmusik“ KV 525
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Koncert d moll pro dvoje
housle, smyčce a basso continuo BWV 1043 / Double concert for
violin, strings, and basso continuo in D minor, BWV 1043 / Doppelkonzert
d-Moll für zwei Violinen, Streicher und Basso Continuo BWV 1043
Bohuslav Matoušek (ČR / Czech Republic / Tschechische
Republik) – housle / violin / Violine
Jakub Junek (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
housle / violin / Violine
Collegium Symfonického orchestru Českého rozhlasu /
Prague Radio Symphony Orchestra Collegium/ Collegium
des Symphonieorchesters des Tschechischen Rundfunks
• A 370,– (15,–) • B 260,– (11,–) • C 210,– (21,–)
Kč (€)
4 / 8 sobota / Saturday / Samstag 20:30
Pivovarská zahrada /
Brewery Garden / Brauereigarten
Český Krumlov
0
Balkánský večer
Balkan Night
Balkanabend
Tradice národních hudebně-gastronomických večerů pokračuje.
Po loňském programu, který se nesl v duchu slovenské kultury,
se přesuneme o kus jižněji. Připraven je balkánský večer
s gurmánskými požitky a s pravou balkánskou dechovkou!
Boban i Marko Marković Orkestar z jižního Srbska je nejvýznamnějším
hudebním seskupením regionu. Orchestr má za sebou téměř
třicetiletou historii, odehrál stovky strhujících koncertů po celém
světě, získal celou řadu prestižních ocenění, natočil třináct alb
i hudbu k několika filmům. Hlavním sólistou, aranžérem a také
lídrem třináctičlenné kapely se postupem času stal syn Bobana
Markoviće, geniální trumpetista Marko Marković, který jde beze
zbytku v otcových stopách. Alternativou k tradiční balkánské hudbě
bude „Balkan-worldmusic“ česko-polské skupiny Džezvica. Šestice
mladých muzikantů přetváří lidové melodie z oblasti Balkánu pomocí
originálních harmonií a kombinuje je s prvky jazzu a cikánské melodiky.
Připraveny jsou samozřejmě i tradiční kulinářské speciality regionu.
Nenechte si ujít balkánský hudebně-gastronomický nářez!
The tradition of national music and gastronomic nights continues.
After last year’s program focused on Slovak culture, we will travel
a little more southwards. This year a Balkan night is ready for you
including a regional gourmet experience and a real Balkan brass
band! Boban i Marko Marković Orkestar from southern Serbia is the most
important music group of the region. The orchestra boasts of nearly 30
year’s history; it has played hundreds of breathtaking concerts all around
the world, recorded thirteen albums as well as music for several movies.
The main soloist, arranger and leader of the thirteen-member group is
Marko Marković, a great trumpet player and Boban Marković’s son, who
completely follows his father’s trail. “Balkan-world music” of Czech-andPolish band Džezvica will create a special contribution to the event. Six
young musicians transform folk melodies from the Balkan region into
original harmonies and combine them with bits of jazz and gipsy melodies.
And of course, traditional culinary specialties of the region will be also
ready, fresh and fine. Do not miss the Balkan feast of food and music!
Die Tradition musikalisch-gastronomischer Abende wird fortgesetzt.
Nach dem letztjährigen Programm, welches ganz im Geiste
slowakischer Kultur stand, reisen wir in diesem Jahr etwas weiter
nach Süden. Wir haben einen Balkanabend mit kulinarischen
Köstlichkeiten und echter Blasmusik vom Balkan vorbereitet!
Das Boban i Marko Marković Orkestar aus Südserbien ist eine der
bedeutendsten Musikformationen der Region. Das Orchester blickt auf
eine fast dreißigjährige Geschichte zurück, gab hunderte mitreißender
Konzerte auf der ganzen Welt, erhielt eine ganze Reihe prestigeträchtiger
Auszeichnungen, nahm dreizehn Alben auf und drehte mehrere Filme. Zum
Hauptsolisten, Arrangeur und Bandleader der dreizehnköpfigen Kapelle
wurde im Laufe der Zeit der Sohn Boban Markovićs, der geniale Trompeter
Marko Marković, der nahtlos in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Die
Alternative zur traditionellen Balkanmusik stellt die „Balkan-Worldmusic“
der tschechisch-polnischen Gruppe Džezvica dar. Sechs junge Musiker
verfremden Volksmelodien vom Balkan durch originale Harmonien und
verbinden sie mit Jazzelementen und Zigeunermelodien. Natürlich haben
wir auch traditionelle kulinarische Spezialitäten der Region vorbereitet.
Lassen Sie sich diesen musikalisch-gastronomischen Aufschnitt vom
Balkan nicht entgehen!
Boban i Marko Marković Orkestar (Srbsko / Serbia / Serbien)
Džezvica (ČR, Polsko / Czech Republic, Poland / Tschechische
Republik, Polen)
Kč (€)
• A 1100,– (45,–)
Cena zahrnuje 2 alkoholické nápoje a neomezenou
konzumaci jídla a nealkoholických nápojů /
Two alcoholic drinks and unlimited consumption of food
and non-alcoholic beverages included /
Im Preis enthalten sind alle Speisen und alkoholfreien
Getränke sowie zwei alkoholische Getränke
9 / 8 čtvrtek / Thursday / Donnerstag 19:30
Maškarní sál /
The Masquerade Hall / Maskensaal
Český Krumlov
1
Panochovo kvarteto
Panocha’s quartet
Panocha-Quartett
Panochovo kvarteto je jedním z mezinárodně uznávaných
kvartetních souborů, které vycházejí ze skvělé české kvartetní
tradice, založené Českým kvartetem přes Smetanovo, Vlachovo
a Janáčkovo kvarteto až po Kvarteto města Prahy. Založili ho roku
1968 studenti Pražské konzervatoře a – jako jedni z mála – hrají
již více než 40 let ve stejném složení. Soubor klade zvláštní důraz
na českou hudbu, především na díla Dvořákova, Smetanova,
Martinů a Janáčkova. Rozsáhlý repertoár Panochova kvarteta
však obsahuje i mnoho děl vídeňských klasiků, zvláště Josepha
Haydna, a velká romantická díla. Soubor nahrál celé komorní dílo
A. Dvořáka a Z. Fibicha, v roce 1995 získal cenu MIDEM – Cannes
Classical Award za nahrávku kvartetu Es-dur a Cypřiše Antonína
Dvořáka. Nezapomeňte na koncert kvarteta, které kritici označují
za „nezpochybnitelnou jistotu naší kultury“!
Panocha’s quartet is one of internationally recognized quartet
ensembles developping the great Czech quartet tradition raising
from the Czech quartet up to the Smetana’s, Vlach’s, Janáček’s
and Prague quartets. It was established in 1968 by students of
the Prague conservatory who have been playing – which is quite
exceptional – in the same line-up for forty years already. The
ensemble concentrates on Czech music, namely the one by Dvořák,
Smetana, Martinů and Janáček. However, the vast scope of their
repertoire contains many compositions by Viennese classical
authors, particularly Joseph Haydn, as well as great romantic
compositions. The Panocha´s quartet has recorded the entire
chamber repertoire written by A. Dvořák and Z. Fibich and received
a MIDEM – Cannes Classical Award for its record of quartet E-flat
major and Cypress by Antonín Dvořák back in 1999. Do not forget to
visit the concert of the quartet that experts call an “unquestionable
asset of our culture”!
Das Panocha-Quartett ist ein international anerkannter
Klangkörper, der sich der tschechischen Quartetttradition
verpflichtet sieht. Es entstand aus dem Tschechischen Quartett
und entwickelte sich über das Smetana-, Janáček-, Vlach-Quartett
und das Quartett der Stadt Prag zu dem, was es heute ist. Es wurde
im Jahre 1968 von Schülern des Prager Konservatoriums gegründet
und spielt als eines von wenigen bereits seit mehr als 40 Jahren
in der gleichen Besetzung. Das Ensemble legt besonderen
Wert auf tschechische Musik, vor allem auf Werke von Dvořák,
Smetana, Martinů und Janáček. Zum umfangreichen Repertoire
des Panocha-Quartetts gehören auch viele Werke der Wiener
Klassik, insbesondere von Joseph Haydn, sowie große romantische
Werke. Das Ensemble spielte die vollständigen Kammermusikwerke
von A. Dvořák und Z. Fibich ein, und im Jahre 1995 wurde ihm
der Cannes Classical Award MIDEM für die Einspielungen des
Quartetts in Es-Dur und von Antonín Dvořáks „Zypressen“ verliehen.
Vergessen Sie nicht das Konzert des Quartetts, welches Kritiker als
„unverrückbare Größe unserer Kultur“ bezeichnen.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Smyčcový kvartet G dur
KV 80 / Quartet in G major KV 80 / Quartett G-Dur KV 80
Joseph Haydn (1732–1809): Smyčcový kvartet C dur, op. 76
„Císařský” / String quartet in C major, op. 76, „Imperial“ /
Streichquartett C-Dur, op. 76 „Kaiserquartett“
Antonín Dvořák (1841–1904): Smyčcový kvartet č. 12 F dur, op. 96
„Americký“ / String quartet in F major No. 12, op. 96, „American“ /
Streichquartett No. 12 F-Dur „Das Amerikanische“
Panochovo kvarteto / Panocha’s quartet / Panocha-Quartett
Jiří Panocha – 1. housle / 1. violin / 1. Violine
Pavel Zejfart – 2. housle / 2. violin / 2. violine
Miroslav Sehnoutka – viola / alto / Viola
Jaroslav Kulhan – violoncello / Violoncello
Kč (€)
• A 460,– (19,–) • B 320,– (13,–)
10 / 8 pátek / Friday / Freitag 19:30
Maškarní sál /
The Masquerade Hall / Maskensaal
Český Krumlov
1
Musica Florea
Hra na originální historické nástroje nebo jejich kopie, studium
dobových pramenů a estetiky a kreativní oživování zapomenutých
interpretačních stylů i prostředků – to vše je pro autentickou
interpretaci starých děl nezbytností i předpokladem. Právě tyto
atributy jsou zárukou renomé ansámblu Musica Florea. Roku 1992 jej
založil violoncellista a dirigent Marek Štryncl jako jeden z prvních
výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České
republice. Díky iniciativě tohoto souboru bylo objeveno a v novodobých
premiérách uvedeno i množství zapomenutých klenotů staré hudby.
Musica Florea obdržela řadu prestižních ocenění, např. Cannes
Classical Award – MIDEM 2003 za nahrávku korunovační opery Sub
olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenky. Přijďte si vyslechnout výběr
z Bachových Braniborských koncertů v té podobě, v níž byly provozovány
v době svého vzniku!
Playing original historical instruments or their copies, studying
original sources and esthetics as well as creative reviving of
forgotten interpretation styles and methods – all these are
prerequisites of authentic interpretation of old compositions.
And these are the attributes that guarantee the reputation of Musica
Florea. The ensemble was founded by violoncellist and conductor
Marek Štryncl in 1992 as one of the first important contributions to
stylistically-informed music interpretation in the Czech Republic. The
ensemble´s efforts have helped to discover a number of forgotten
gems of old music which they then re-introduced publicly. Musica
Florea has received a number of prestigious awards including
Cannes Classical Award – MIDEM 2003 for a record of J. D. Zelenka’s
crowning opera Sub Olea pacis et palma virtutis. Come and listen to
a selection of Bach’s Brandenburg concerts interpreted the way they
were played when they had just been written.
Das Spielen auf alten Originalinstrumenten oder deren Nachbauten,
das Studium zeitgenössischer Quellen und Ästhetik sowie die
kreative Wiederbelebung von Interpretationsstilen und -mitteln
– das alles ist für die authentische Interpretation alter Werke
unerlässlich und Voraussetzung. Und genau diese Attribute sind
der Garant für das Renommee des Ensembles Musica Florea. Im
Jahre 1992 gründete es der Violoncellist und Dirigent Marek Štryncl
als einen der ersten bedeutenden Versuche auf dem Gebiet stilistisch
aufgeklärter Musikinterpretation in Tschechien. Dank der Initiative
dieses Ensembles wurden viele vergessene Perlen alter Musik
wiederentdeckt und bei neuzeitlichen Premieren aufgeführt. Musica
Florea erhielt eine ganze Reihe prestigeträchtiger Auszeichnungen, so
z. B. den Cannes Classical Award – MIDEM 2003 für die Einspielung
der Krönungsoper Sub olea pacis et palma virtutis von J. D. Zelenka.
Kommen Sie, um eine Auswahl aus Bachs Brandenburgische
Konzerte in der Form zu hören, wie sie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung
gespielt wurden!
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Braniborské koncerty /
Brandenburg concerts / Brandenburgische Konzerte
Braniborský koncert č. 5 D dur, BWV 1050 pro koncertantní cembalo,
příčnou flétnu a housle, smyčce a basso continuo / Brandenburg
concert No. 5 in D major, BWV 1050 for concerto cembalo, cross flute,
and violin, strings, and basso continuo / Brandenburgisches Konzert
Nr. 5 D-Dur, BWV 1050 für Konzertcembalo, Querflöte und Violine,
Streichorchester und basso continuo
Ricercar à 6 z Hudební obětiny, BWV 1079 / Ricercar à 6, Musical
Offering, BWV 1079 / Ricercar à 6 aus Musikalisches Opfer, BWV 1079
Ouvertura g moll, BWV 1070 pro dvoje housle, violu a basso
continuo / Ouvertura G minor, BWV 1070 for two violins, viola, and
basso continuo / Ouvertüre g-Moll, BWV 1070 für zwei Violinen, Viola
und basso continuo
Braniborský koncert č. 4 G dur, BWV 1049 pro sólové housle, dvě
zobcové flétny, smyčce a basso continuo / Brandenburg concert
No. 4, G major, BWV 1049 for solo violin, two fipple flute, strings, and
basso continuo / Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur, BWV 1049
für Solovioline, zwei Blockflöten, Streichorchester und basso continuo
Musica Florea
Marek Štryncl (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
umělecký vedoucí / artistic direction / Künstlerische Leitung
• A 490,– (20,–) • B 390,– (16,–)
Kč (€)
11 / 8 sobota / Saturday / Samstag 20:30
Pivovarská zahrada /
Brewery Garden / Brauereigarten
Český Krumlov
1
Otto Sauter & Ten of the Best & Friends
Deset špičkových trumpetistů z celého světa, jiskřivý tón trubky
v desetinásobném provedení... Cross-overy a neobyčejné aranže
klasické hudby, jazzu a popu... Nechte se unést do světa, kde
technická brilance a krása tónu neznají hranic... Soubor „Ten
of the Best“ založil v roce 1991 přední hráč na piccolo trubku Otto
Sauter a sdružil v něm světovou elitu deseti trumpetistů. Již celou
řadu let brázdí toto uskupení na svých turné Evropu, USA i Japonsko.
Jedno z řady výjimečných vystoupení se odehrálo v roce 2001 při
otevření arény Auf Schalke, kde se „Deset z nejlepších“ zhostilo fanfáry
speciálně složené pro otevření tohoto největšího fotbalového stadionu
světa. Přijďte se podívat na další díl z volného cyklu fenomenálních
světových trumpetistů, které MHF přiváží do Českého Krumlova,
a přesvědčte se sami, co všechno je možné na trubku zahrát!
Ten great trumpeters from all around the world, a sparkling
tone of a trumpet multiplied by ten… Cross-over and unusual
arrangements of classical music, jazz, and pop… Let yourself
be introduced to the world where technical brilliance and
beauty of tones have no limits… The band called “Ten of the
Best” was established in 1991 by a leading piccolo trumpet player
Otto Sauter who invited the world’s elite of ten trumpeters in his
ensemble. For many years they have been touring Europe, the USA
and Japan. One of many exceptional performances took place in
2001 at the occasion of opening of Auf Schalke arena where “Ten of
the Best” performed a fanfare written exclusively for the opening of
this largest soccer stadium in the world. Come and see another part
of the series of phenomenal world-renowned trumpeters brought to
Český Krumlov by IMF and listen to what a trumpet can play!
Zehn Spitzentrompeter aus aller Welt, zehnfacher
spritziger Trompetenklang… Crossover und ungewöhnliche
Arrangements von klassischer Musik, Jazz und Pop… Lassen
Sie sich in eine Welt entführen, in welcher technische Brillanz
und die Schönheit der Klänge keine Grenzen kennen… Die
Formation „Ten of the Best“ wurde im Jahre 1991 vom führenden
Piccolo-Trompetenspieler Otto Sauter gegründet und vereinigt in
sich die zehn der weltbesten Trompeter. Seit vielen Jahren reist
die Gruppe auf ihren Tourneen kreuz und quer durch Europa, die
USA und Japan. Eine der vielen außergewöhnlichen Aufführungen
fand im Jahr 2001 anlässlich der Eröffnung der Arena „Auf
Schalke“ statt, wo die „Besten Zehn“ die speziell zur Eröffnung des
weltgrößten Fußballstadions komponierte Fanfare spielten. Kommen
Sie und erleben Sie den nächsten Teil aus dem freien Zyklus der
phänomenalen weltbesten Trompeter, welche das IMF nach Český
Krumlov geholt hat, und überzeugen Sie sich selbst, was alles auf
einer Trompete gespielt werden kann!
Úpravy skladeb J. S. Bacha, A. Marcella, J. Rodriga, A. Piazzolly,
C. Mangioneho, L. Dally, F. Sullivana, J. Peterika, D. Millera, J. Webba,
P. McCartneyho, J. Lennona, L. Perry, E. Johna, E. Garcii a skladby
M. Lindupa, P. Bauchwitze, O. Sautera a Ten of the Best. / Adapted
compositions by J. S. Bach, A. Marcello, J. Rodrigo, A. Piazzolla,
C. Mangione, L. Dalla, F. Sullivan, J. Peterik, D. Miller, J. Webb, P.
McCartney, J. Lennon, L. Perry, E. John, E. Garcia and pieces by M.
Lindup, P. Bauchwitz, O. Sauter and Ten of the Best. / Bearbeitungen
von Werken J. S. Bachs, A. Marcellos, J. Rodrigos, A. Piazzollas, C.
Mangiones, L. Dallas, F. Sullivans, J. Peteriks, D. Millers, J. Webbs, P.
McCartneys, J. Lennons, L. Perrys, E. Johns, E. Garcias und Werken
von M. Lindup, P. Bauchwitz, O. Sauter und Ten of the Best.
Ten of the Best & Friends
Otto Sauter (Německo / Germany / Deutschland) – trubka, umělecký
vedoucí / trumpet, artistic direction / Trompete, Künstlerische Leitung
Ulrika Danielsson (Švédsko / Sweden / Schweden) – trubka /
trumpet / Trompete
Wolfgang Navratil (Rakousko / Austria / Österreich) – trubka /
trumpet / Trompete
Marek Zvolánek (ČR /Czech Republic / Tschechische Republik) –
trubka / trumpet / Trompete
Bob Lanese (USA) – trubka / trumpet / Trompete
Adam Rapa (USA) – trubka / trumpet / Trompete
Aneel Soomary (Velká Británie / Great Britain / Vereinigtes
Königreich) – trubka / trumpet / Trompete
Frank Greene (USA) – trubka / trumpet / Trompete
Franz Wagnermeyer (Rakousko / Austria / Österreich) – trubka /
trumpet / Trompete
Alfred Gaal (Rakousko / Austria / Österreich) – trubka / trumpet / Trompete
Michael Weiss (Německo / Germany / Deutschland) – klavír / Piano / Piano
Bodo Klingelhöfer (Německo / Germany / Deutschland) – kontrabas /
double-bass / Kontrabass
Robert Walla (Německo / Germany / Deutschland) – bicí / drums /
Schlagzeug
Mike Lindup (Velká Británie / Great Britain / Vereinigtes Königreich) –
klávesy / keyboards / Keyboard
Markus Wienstroer (Německo / Germany / Deutschland) – kytara /
guitar / Gitarre
Pablo Escayola (Uruguay) – perkuse / percussions / Percussion
Kč (€)
• A 980,– (40,–) • B 830,– (34,–) • C 670,– (27,–)
• D 540,– (22,–) • E 430,– (18,–) • F 350,– (14,–)
• G 290,– (12,–) • H 230,– (10,–) • Standing 170,– (7,–)
PATRON KONCERTU /
PATRON OF THE CONCERT / SCHIRMHERR DES KONZERTS
16 / 8 čtvrtek / Thursday / Donnerstag 19:30
Maškarní sál /
The Masquerade Hall / Maskensaal
Český Krumlov
1
Roman Patočka & Praga Camerata
Laureát mnoha prestižních mezinárodních soutěží Roman Patočka
patří mezi výjimečné osobnosti nastupující generace houslistů.
Jako sólista vystupuje s renomovanými orchestry v České republice
i v zahraničí, působil jako koncertní mistr Německého symfonického
orchestru Berlín. Pod taktovkou Sira Charlese Mackerrase provedl
Janáčkovo Putování dušičky se Státní filharmonií Brno a spolupracoval
s Komorním orchestrem Berg na světové premiéře České rapsodie
pro housle a orchestr Bohuslava Martinů. Soubor Praga Camerata je
dalším z českých komorních ansámblů, které dokazují, že naše
země je v oblasti komorní hudby skutečnou velmocí. „Dokonalost
souhry, přesné nasazení tónu, propracovaná dynamika, jasné vedení
hlasů jednotlivých skupin a v neposlední řadě i potěšení ze hry“ –
těmito slovy oceňují kritici soubor pod uměleckým vedením Pavla
Hůly. Vychutnejte si i závěrečný koncert letošního komorního cyklu
v Maškarním sále českokrumlovského zámku.
Winner of many prestigious international contests, Roman
Patočka is one of exceptional personalities among a young
generation of violinists. As a soloist, he has been performing with
renowned orchestras in the Czech Republic and abroad; in Berlin, he
also served as a concert master of the German Symphonic Orchestra.
Under the baton of Sir Charles Mackerras, Roman played Janáček’s
The Wandering of a Little Soul with the State Philharmonics Brno and,
together with the Chamber orchestra Berg, participated on the world’s
premiere of The Czech Rhapsody for violin and orchestra by Bohuslav
Martinů. Praga Camerata is one of Czech chamber ensembles
that prove that this country is a real super power in chamber
music. “Perfection of harmony, exact tones, excellent dynamics, clear
voices of individual groups and, last but not least, joy of playing” –
these are words used by critics to appreciate the ensemble led by
Pavel Hůla. Enjoy the final concert of this year’s chamber series in the
Masquerade Hall of the Český Krumlov Castle.
Der Laureat vieler renommierter internationaler Wettbewerbe,
Roman Patočka, gehört zu den außergewöhnlichen
Persönlichkeiten einer neuen Generation von Violinisten. Als
Solist tritt er mit renommierten Orchestern in der Tschechischen
Republik und im Ausland auf. Er wirkte auch als Konzertmeister
des Deutschen Symphonieorchesters Berlin. Unter der Leitung von
Sir Charles Mackerras spielte er zusammen mit der Staatlichen
Philharmonie Brünn Janáčeks „Putování dušičky“ (Wanderungen
der Seele) und arbeitete mit dem Kammerorchester Berg bei
der Weltpremiere von „Tschechische Rhapsodie für Violine und
Orchester“ von Bohuslav Martinů zusammen. Das Ensemble Praga
Camerata ist eines jener tschechischen Kammerensembles,
welche unter Beweis stellen, dass unser Land auf dem Gebiet
der Kammermusik Weltrang genießt. „Die Perfektion des
Zusammenspiels, das genaue Treffen der Töne, die ausgefeilte
Dynamik, die klare Stimmführung der einzelnen Gruppen und nicht
zuletzt die Freude am Spiel“ – mit diesen Worten loben Kritiker das
Ensemble unter der künstlerischen Leitung Pavel Hůlas. Genießen
Sie auch das Abschlusskonzert des diesjährigen Kammerzyklus im
Maskensaal des Schlosses Český Krumlov.
Antonio Vivaldi (1678–1741): Koncert pro smyčce C dur, RV 114 /
String concert in C major, RV 114 / Konzert für Streichorchester
C-Dur, RV 114
Antonio Vivaldi (1678–1741): Čtvero ročních dob, op. 8 / Four
Seasons, op. 8 / Die vier Jahreszeiten, op. 8
Koncert č. 1 E dur, RV 269 „Jaro“ / Concert No. 1 in E major, RV 269
„Spring“ / Konzert Nr. 1 E-Dur, RV 269 „Frühling“
Koncert č. 2 g moll, RV 315 „Léto“ / Concert No. 2 in G minor, RV 315
„Summer“ / Konzert Nr. 2 g-Moll, RV 315 „Sommer“
Koncert č. 3 F dur, RV 293 „Podzim“ / Concert No. 3 in F major, RV
293 „Autumn“ / Konzert Nr. 3 F-Dur, RV 293 „Herbst“
Koncert č. 4, f moll, RV 297 „Zima“ / Concert No. 4 in F minor, RV 297
„Winter“ / Konzert Nr. 4, f-Moll, RV 297 „Winter“
Antonín Dvořák (1841–1904): Serenáda E dur pro smyčce,
op. 22 / Serenade for strings in E major, op. 22 / Serenade E-Dur für
Streichorchester, op. 22
Béla Bartók (1881–1945): Rumunské tance / Romanian Dances /
Rumänische Volkstänze
Roman Patočka (ČR /Czech Republic / Tschechische Republik) –
housle / violin / Violine
Praga Camerata
Pavel Hůla (ČR /Czech Republic / Tschechische Republik) – umělecký
vedoucí / artistic direction / Künstlerische Leitung
Kč (€)
• A 490– (20,–) • B 390– (16,–)
17 / 8 pátek / Friday / Freitag
Zámecká jízdárna /
Castle Riding Hall / Schlossreitschule
Český Krumlov
19:30
0
MozART Group
„Nebereme ohled na formálnost velkých koncertních sálů, na
nudný život klasických hudebníků, na fanatické milovníky vážné
hudby, na fanoušky rocku, rapu či popu, kteří se bojí klasické
hudby. Ke své Múze přistupujeme s humorem a ironií a jsme si jisti,
že Ona proti tomu nic nemá!“ To o sobě tvrdí kabaretní seskupení
čtyř profesionálních hudebníků z Polska. Smyčcové kvarteto s názvem
MozART Group mění klasickou hudbu v zábavnou show, aniž by přitom
rezignovalo na technickou virtuozitu a kvalitu provedení. Hráči ovládají
široký repertoár od klasiky až po rockové hity, do svých výstupů
vkládají taneční i pěvecké kreace a nesporný je i jejich herecko-komický
talent. Mezi parádní kousky patří třeba pinkání pingpongovou pálkou
během hry. Své diváky neúnavně překvapují a rozesmívají až k slzám.
Mozartovo jméno přitom nemají ve svém názvu náhodou – i jejich patron
byl prý veselá kopa, a navíc žil v době, kdy šly ještě vážná a populární
hudba ruku v ruce. Metodou jejich tvorby je odhalování asociací, které
skladba skýtá, přičemž nejbláznivější nápady jsou vítány a kreativitě se
meze nekladou. Nechte se i Vy vtáhnout do hry!
“We do not pay respect to seriousness of large concert halls, to
boring life of classical musicians; neither we kneel before fanatic
lovers of classical music or fans of rock, rap and pop who are
scared of classical music. We approach the Muse with humor and
irony and we are sure She has nothing against it!” That’s what the
cabaret group of four professional musicians from Poland say about
themselves. The string quartet called MozART Group turns classical
music into an entertaining show without giving up technical virtuosity
and quality of interpretation. The players master a rich repertoire ranging
from classical to rock hits; they insert dancing and singing creations into
their performances. Also, there is no question about their acting and their
comedian talent. The MozART Group´s great pieces include, for example,
ping-pong played during the performance. They keep surprising their
spectators all the time and make them laugh aloud. It is no coincidence
that they use Mozart’s name – their patron is said to have also been a real
jester; on the top of that, he lived at a time when classical and popular
music were one. Their creative work uses a method of finding associations
hidden in compositions; even the craziest ideas are welcomed, their
creativity having no limits. Let them drag you into their playfulness!
„Wir nehmen keine Rücksicht auf die Formalitäten großer
Konzertsäle, auf die Langeweile und fanatische Liebhaber
klassischer Musik noch auf Fans von Rock, Rap oder Pop, welche
Angst vor klassischer Musik haben. Unserer Muse begegnen wir mit
Humor und Ironie und wir sind uns sicher, dass sie nichts dagegen
hat!“ Das behauptet die Kabarettgruppe aus vier professionellen Musikern
aus Polen von sich selbst. Das Streichquartett namens MozART Group
verzaubert klassische Musik zu einer unterhaltsamen Show, ohne dabei
auf technische Virtuosität und vollendetes Spiel zu verzichten. Die Spieler
beherrschen ein breites Repertoire von Klassik bis hin zu Rockhits
und fügen in ihre Auftritte auch tänzerische und sängerische Einlagen
ein. Unbestreitbar jedoch ist dabei ihr schauspielerisch-komisches
Talent. Zu den Sahnestücken gehört zum Beispiel das Spiel auf einem
Tischtennisschläger während des Vortrags. Unermüdlich überraschen
sie ihr Publikum und bringen es zum Lachen bis die Tränen fließen. Den
Namen Mozarts tragen sie jedoch nicht ohne Grund – auch ihr Patron war
angeblich ein „Bruder Lustig“ und lebte zudem zu einer Zeit, als klassische
und populäre Musik quasi noch ein und dasselbe waren. Die Methode
ihres Wirkens besteht im Hervorrufen von Assoziationen, welche ein Werk
bietet, wobei die verrücktesten Ideen willkommen sind und die Kreativität
keine Grenzen kennt. Lassen auch Sie sich ins Spiel einbeziehen!
MozART Group
Filip Jaślar (Polsko / Poland / Polen) – 1. housle / 1. violon /
1. Violine
Michał Sikorski (Polsko / Poland / Polen) – 2. housle / 2. violin /
2. Violine
Paweł Kowaluk (Polsko / Poland / Polen) – viola / alto / Viola
Bolek Błaszczyk (Polsko / Poland / Polen) – violoncello / Violoncello
Kč (€)
• A 930,– (38,–) • B 760,– (31,–) • C 590,– (24,–)
• D 430,– (18,–) • E 260,– (11,–)
PATRON KONCERTU /
PATRON OF THE CONCERT / SCHIRMHERR DES KONZERTS
18 / 8 sobota / Saturday / Samstag
Pivovarská zahrada /
Brewery Garden / Brauereigarten
Český Krumlov
20:30
1
The Canadian Tenors
Čtyři charismatičtí zpěváci, smysl pro humor a krásné hlasy,
jejichž kouzlu podlehne každý posluchač... Vzrušující směs
klasiky a soudobého popu... Čtyři kanadští tenoři si svou neotřelostí
získávají publikum bez rozdílu věku po celém světě. Pochvalné kritiky
i ovace vstoje si tato čtveřice vysloužila od Tel Avivu až po New York
a spolupracovala s řadou dalších hvězd, jako například Andrea Bocelli,
Celine Dion nebo Paul McCartney. Kanadští tenoři vystupovali
například v show Oprah Winfreyové, na zahájení olympiády a dalších
mezinárodních sportovních událostech, ale i na koncertech pro Baracka
Obamu, George W. Bushe, Tonyho Blaira či královnu Alžbětu II.
Nezapomeňte navštívit slavnostní závěrečný koncert 21. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov!
Four charismatic singers, a sense of humor and great voices
charming each and every spectator… An exciting mixture of
classical and pop music… Due to their original concept, four
Canadian tenors attract attention of audiences regardless of their
ages all around the world. The singing quartet has earned positive
critiques and standing ovations from Tel Aviv to New York and
cooperated with a number of super stars such as Andrea Bocelli,
Celine Dion and Paul McCartney. The Canadian Tenors have
performed in The Oprah Winfrey’s show as well as at the opening
of the Olympic Games or at many other international sport events.
They were invited to sing for Barack Obama, George W. Bush, Tony
Blair and Queen Elisabeth II. Do not forget to visit the final gala
concert of the 21st International Music Festival Český Krumlov´s
edition.
Vier charismatische Sänger, Sinn für Humor und schöne
Stimmen, deren Charme jeder Zuhörer erliegt… Eine spannende
Mischung aus Klassik und zeitgenössischem Pop… Die vier
kanadischen Tenöre ziehen mit ihrer Originalität ein Publikum jeden
Alters auf der ganzen Welt an. Von Tel Aviv bis New York hat sich
diese Viererformation das Lob von Kritikern und stehende Ovationen
verdient und arbeitet mit einer ganzen Reihe Stars wie zum Beispiel
Andrea Bocelli, Celine Dion oder Paul McCartney zusammen. Die
kanadischen Tenöre traten zum Beispiel in der Oprah Winfrey Show,
zur Eröffnung der Olympischen Spiele und weiterer internationaler
Sportveranstaltungen auf, aber auch bei Konzerten für Barack Obama,
George W. Bush, Tony Blair oder Queen Elizabeth II. Vergessen
Sie nicht, das feierliche Abschlusskonzert des 21. Internationalen
Musikfestivals Český Krumlov zu besuchen!
Orchestrální hudba a písně těchto autorů / Orchestral music and
songs by these authors / Orchestermusik und Lieder folgender Autoren:
D. Foster, R. MacNeil, S. Moccio, M. Jordan, A. Sky, E. De Curtis,
D. Furnò, A. MacGillivray, E. Morricone, C. Ferraù, B. Dylan,
B. Graham, R. Løvland, R. Giazotto, L. Fabian, R. Diaz, N. Diaz,
R. Musumarra, G. F. Pintus, L. Plamondon, R. Cocciante, E. John,
B. Taupin, P. Sorozábal, E. di Capua, G. Capurro, M. Lindblom,
H. Sommerdahl, A. Wollbeck, A. Boublil, C. M. Schönberg,
C. B. Sager, J. Horner.
The Canadian Tenors
Victor Micallef (Kanada / Canada) – tenor / Tenor
Clifton Murray (Kanada / Canada) – tenor / Tenor
Remigio Pereira (Kanada / Canada) – tenor / Tenor
Fraser Walters (Kanada / Canada) – tenor / Tenor
Pražská komorní filharmonie / Prague Chamber Philharmonic
Orchestra / Prager Kammerphilharmonie
Leoš Svárovský (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
dirigent / conductor / Dirigent
Kč (€)
• Tribuna 5.940, – (242,–) • A 3.960,– (162,–) • B 2.970,– (121,–)
• C 2.090,– (85,–) • D 1.540,– (63,–) • E 990,– (40,–)
• F 550,– (20,–) • Standing 330,– (13,–)
Koncert se koná pod záštitou / The concert is
organized under the auspices of / Das Konzert
findet statt unter der Schirmherrschaft von
PATRON KONCERTU /
PATRON OF THE CONCERT / SCHIRMHERR DES KONZERTS
SPECIÁLNÍ BONUS / SPECIAL BONUS / BESONDERER BONUS
24 / 8 — 26 / 8 20:30
Otáčivé hlediště / The Revolving Theatre /
Bühne mit drehbarem Zuschauerraum
Český Krumlov
0
24/8 pátek / Friday / Freitag
25/8 sobota / Saturday / Samstag
26/8 neděle / Sunday / Sonntag
Ruggiero Leoncavallo: Komedianti /
Pagliacci / Der Bajazzo
Drama o dvou dějstvích. Libreto Ruggiero Leoncavallo.
Operní inscenace ve spolupráci s Jihočeským divadlem. /
A two-act drama. Libretto by Ruggiero Leoncavallo.
Opera-performance in the cooperation with the South Bohemian Theatre. /
Drama in zwei Akten. Libretto von Ruggiero Leoncavallo.
Opernaufführung in Zusammenarbeit mit dem Südböhmischen Theater.
obsazení / cast / Besetzung:
Canio (tenor / Tenor): José Cura (Argentina / Argentinien)
Nedda (soprán / soprano / Sopran): Jana Šrejma Kačírková
(ČR / Czech Republic / Tschechische Republik)
Tonio (baryton / baritone / Bariton): Marco Danieli (Itálie / Italy / Italien)
Peppe (tenor / Tenor): Josef Moravec (ČR / Czech Republic /
Tschechische Republik)
Silvio (baryton / baritone / Bariton): Jiří Brückler (ČR / Czech
Republic / Tschechische Republik) 24/8, 25/8, Svatopluk Sem
(ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) 26/8
José Cura se opět vrací do Českého Krumlova v hlavní roli
jedné z nejslavnějších veristických oper! Divadlo na divadle,
tragický příběh ze života kočujících herců, plný emocí a vášní.
V magických přírodních kulisách zámecké zahrady se znovu
odehraje drama lásky a nenávisti, jehož námětem se stala skutečná
událost z italské Kalábrie z roku 1865. Osudy herců a postav, které
ztvárňují, se prolínají, hranice mezi jevištěm a realitou se stírá
a opera graduje bolestným výstupem hlavního hrdiny s proslulou
árií „Směj se, paňáco!“. Jeden z nejlepších současných tenoristů
José Cura před rokem okouzlil českokrumlovské publikum
v roli city zmítaného principála Cania. Nenechte si ujít reprízu
opery, v níž končí hra a začíná skutečnost a kterou José Cura
charakterizoval slovy „Teprve pod maskou je komediantova pravá
tvář“!
José Cura returns to Český Krumlov in the main role in one
of the most famous verismo operas! Theater in a theater,
tragic story from lives of wandering actors, full of emotions
and passion. One more time, drama of love and hatred inspired
by a real story that happened in Calabria in 1885 is to be seen on
a stage of the Castle Gardens, in the middle of nature. Fates of
actors and characters mingle; distinction in between the stage and
reality disappears and the opera ends with a painful performance
of the main hero and his famous aria “Smile, Pagliaccio!” One of the
best contemporary tenors, Maestro José Cura, charmed audiences
in Český Krumlov a year ago by his interpretation of Canio, the
emotional head of the troupe. Do not miss the return of the opera in
which the game is over and reality begins; the opera characterized
by José Cura´s fitting remark that “The real face of a comedian is
hidden by the mask”!
José Cura kehrt in der Hauptrolle einer der berühmtesten
veristischen Opern erneut nach Český Krumlov zurück! Es ist
ein Theaterstück über das Theater, eine tragische Erzählung
aus dem Leben reisender Schauspieler voller Emotionen und
Leidenschaft. In der magischen Naturkulisse des Schlossgartens
wird erneut das Drama über Liebe und Hass gespielt, dessen
Thema eine tatsächliche Begebenheit aus dem italienischen
Kalabrien des Jahres 1865 ist. Die Schicksale der Schauspieler
und der Figuren, welche sie spielen, verknüpfen sich miteinander,
die Grenze zwischen Bühne und Realität verschwimmt und die
Oper gipfelt im Auftritt der Hauptfigur mit der berühmten Arie
„Ridi, Pagliaccio / Lache, Bajazzo!“. Einer der gegenwärtig besten
Tenöre, José Cura, verzauberte vor einem Jahr in der Rolle des von
Gefühlen hin- und hergerissenen Prinzipals Canio das Publikum in
Český Krumlov. Lassen Sie sich die Wiederaufführung der Oper
nicht entgehen, in welcher das Spiel endet und die Wirklichkeit
beginnt und welche José Cura mit den Worten charakterisierte:
„Unter der Maske steckt das wahre Gesicht eines Komödianten“.
Orchestr a sbor opery Jihočeského divadla / Opera Orchestra
and Choir of the South Bohemian Theater / Orchester und
Opernchor des Südböhmischen Theaters
Balet Jihočeského divadla / Ballet of the South Bohemian
Theater / Ballet des Südböhmischen Theaters
Mario de Rose (Argentina / Argentinien) – dirigent, hudební
nastudování / conductor, musical preparation / Dirigent,
musikalische Einstudierung
Josef Průdek (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
režie / stage director / Regie
Pavel Krejčí (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
scéna / scene / Bühnenbild
Tomáš Kypta (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
kostýmy / costumes / Kostüme
Josef Sychra (ČR / Czech Republic / Tschechische Republik) –
sbormistr / chorus-master / Chorleiter
Kč (€)
• A 2.900,– • B 2.800,– • C 2.700,– • D 1.500,– Kč
Prodej vstupenek zajišťuje Jihočeské divadlo /
The tickets are sold by The South Bohemian Theatre /
Die Eintrittskarten verkauft das Südböhmische Theater
(www.jihoceskedivadlo.cz)
Klub přátel MHF Český Krumlov
Klub přátel MHF ČK je věrnostní program zahrnující celou řadu výhod pro stálé
příznivce festivalu. Každému členovi klubu náleží specifický balíček výhod
zahrnující přednostní informace o festivalu, zvýhodněné vstupné na koncerty
a společenské akce festivalu a rovněž slevy uplatnitelné v síti spolupracujících
subjektů. Členům Klubu přátel MHF Český Krumlov navíc každý rok věnujeme
jeden koncert festivalové řady jako výraz poděkování za jejich přízeň.
Bronzová karta
hodnota karty: 500 Kč
• přednostní poskytnutí informací o dění na festivalu formou čtvrtletního zasílání
informačního zpravodaje Repetice e-mailem;
• přednostní zaslání programové brožury festivalu poštou;
• přednostní rezervace vstupenek na koncerty festivalu 1 týden před zahájením
řádného prodeje;
• sleva 5 % na nákup 2 vstupenek na každý koncert festivalu MHF ČK
• sleva 30 % na 2 vstupenky na koncert přátel MHF Český Krumlov;
• slevy na služby poskytované partnerskými organizacemi (dle aktuálního stavu
např. Pizzerie Latrán 5 % z konečného účtu);
• dárek od MHF Český Krumlov – exkluzivní publikace o festivalu
Stříbrná karta
hodnota karty: 5.000 Kč / nebo nákup vstupenek v kumulované hodnotě
10.000,- Kč
• přednostní poskytnutí informací o dění na festivalu formou čtvrtletního zasílání
informačního zpravodaje Repetice e-mailem;
• přednostní zaslání programové brožury festivalu poštou;
• přednostní rezervace vstupenek na koncerty festivalu 1 týden před zahájením
řádného prodeje;
• sleva 10 % na nákup 2 vstupenek na každý koncert festivalu MHF ČK
• sleva 50 % na 2 vstupenky na koncert přátel MHF Český Krumlov;
• slevy na služby poskytované partnerskými organizacemi (dle aktuálního stavu
např. Pizzerie Latrán 7,5 % z konečného účtu);
• možnost vstupu do VIP stanu v rámci koncertů v Pivovarské zahradě
s občerstvením zdarma;
• možnost získání 2 vstupenek na slavnostní recepci po zahajovacím koncertu
festivalu se slevou 30 %;
• dárek od MHF Český Krumlov – exkluzivní publikace o festivalu.
Zlatá karta
hodnota karty: 10.000 Kč / nebo nákup vstupenek v kumulované hodnotě
20.000,- Kč • přednostní poskytnutí informací o dění na festivalu formou čtvrtletního zasílání
informačního zpravodaje Repetice e-mailem;
• přednostní zaslání programové brožury festivalu poštou;
• přednostní rezervace vstupenek na koncerty festivalu 1 týden před zahájením
řádného prodeje;
• sleva 20 % na nákup 2 vstupenek na každý koncert festivalu MHF ČK
• 2 čestné vstupenky na koncert přátel MHF Český Krumlov;
• slevy na služby poskytované partnerskými organizacemi (dle aktuálního stavu
např. Pizzerie Latrán 10 % z konečného účtu);
• možnost vstupu do VIP stanu v rámci koncertů v Pivovarské zahradě
s občerstvením zdarma;
• možnost získání 1 pozvánky pro 2 osoby na slavnostní akce zahajovacího
dne festivalu se slevou 50 % (pozvánka platí jako vstupenka pro 2 osoby na
slavnostní zahájení festivalu v Hotelu Růže a zároveň na slavnostní recepci po
zahajovacím koncertu festivalu);
• možnost získání 2 vstupenek na slavnostní recepci po zahajovacím koncertu
festivalu se slevou 50 %;
• možnost získání 1 pozvánky na slavnostní zakončení festivalu se slevou 50 %
(pozvánka platí jako vstupenka pro 2 osoby);
• dárek od MHF Český Krumlov – exkluzivní publikace o festivalu.
Jako přídavek k bonusům plynoucím z členství v Klubu Mezinárodního
hudebního festivalu Český Krumlov navíc člen Klubu získává také řadu výhod
Ticketstream Ticketcard. Tato karta může být použita jako vstupenka na vybrané
akce z portfolia Ticketstream a jakožto vlastník Ticketstream Ticketcard člen
Klubu získává možnost nakupovat vstupenky na další akce v síti Ticketstream se
slevou, čímž se Vám otevírá další škála bonusů a úspor. Nabídka těchto akcí se
neustále rozšiřuje. Klubové karty jsou k dostání v e-shopu na stránkách MHF Český Krumlov
(www.festivalkrumlov.cz), zaregistrovat se můžete rovněž v jakékoli pobočce
společnosti Ticketstream.
E-SHOP / Online store / ONLINE-SHOP
Chcete si odnést vzpomínky na MHF Český Krumlov nejen ve své hlavě, ale i v tištěné nebo
audiovizuální podobě? Chcete věnovat netradiční dárek v podobě dárkového poukazu na náš festival?
Pak navštivte náš e-shop, na který se dostanete z našich webových stránek www.festivalkrumlov.cz
Můžete si zakoupit:
• exkluzivní publikaci o historii a současnosti festivalu plnou krásných fotografií koncertních prostor,
výpravných scén, umělců a všeho podstatného, co se v dvacetileté historii festivalu událo: 199 Kč
• dárkové poukazy v hodnotě 300 Kč, 500 Kč, 1000 Kč
Exkluzivní publikaci během konání festivalu můžete zakoupit u prodeje vstupenek před koncertním
místem.
Do you want bring your memories of IMF Český Krumlov home not only in your head but also in a printed
or audiovisual form? Do you want to give an unusual gift to someone – get a gift voucher for the festival.
If so, visit our online store. You can access it from our website at www.festivalkrumlov.cz
You can buy:
• a n exclusive book on the history and present of the festival full of beautiful photographs of concert
venues, magnificent stage sets, artists and everything important that took place in the twenty years of
the history of the festival: CZK 199
• gift vouchers worth CZK 300, 500, and 1000
Möchten Sie Erinnerungen an das IMF Český Krumlov nicht nur im Kopf, sondern auch in gedruckter
oder audiovisueller Form behalten? Oder möchten Sie jemandem ein außergewöhnliches Geschenk
in Form eines Geschenkgutscheins für unser Festival machen? Dann besuchen Sie unseren
Online-Shop, zu welchem Sie über unsere Internetseiten www.festivalkrumlov.cz gelangen können.
• ein exklusive Bildband über Geschichte und Gegenwart des Musikfestivals mit schönen Fotos
der Aufführungsorte, von Szenenbildern, Künstlern und allem anderen, was in der zwanzigjährigen
Geschichte des Festivals geschehen ist: 199 Kronen
• Geschenkgutscheine im Wert von 300, 500 und 1000 Kronen
AUVIEX, s.r.o.
[:auvijeks]
www.auviex.cz
Jsme produkční a cateringová agentura. / We are a production and catering agency. / Wir sind eine
Veranstaltungs- und Catering-Agentur.
Umíme organizovat a produkovat akce různých velikostí a rozsahu, od pětitýdenního hudebního
festivalu přes několikadenní konference až po firemní večírky. Ke všem akcím jsem schopni zajistit
nápaditý a chutný catering. / We can organize and produce events of various sizes and scope, from
a five-week music festival through several-days long conferences to parties of companies. We are
able to provide creative and delicious catering for all events. / Wir organisieren und veranstalten
Veranstaltungen verschiedenster Größe und Umfangs vom fünfwöchigen Musikfestival über mehrtägige
Konferenzen bis hin zu Firmenfeiern. Zu allen Veranstaltungen können wir für phantasievolles und
schmackhaftes Catering sorgen.
Jsme hrdi na své zkušenosti a úspěchy. Od vzniku agentury v roce 1990 jsme zorganizovali
20 ročníků Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, 10 ročníků filmového festivalu
o životním prostředí Ekofilm, 44 konferencí, kongresů a sympózií, 158 firemních večírků, 192 plesů
a bálů, 57 svatebních hostin a naše restaurace a rauty navštívilo nespočet spokojených hostů. /
We are proud of our experiences and successes. Since 1990 when the agency was established,
we have organized 20 years of the International Music Festival Český Krumlov, 10 years of the
environmental film festival Ekofilm, 44 conferences, congresses and symposiums, 158 companies’
parties, 192 balls, 54 wedding receptions, and countless numbers of satisfied guests have visited
our restaurants and buffets. / Wir sind stolz auf unsere Erfahrungen und Erfolge. Seit der Gründung
der Agentur im Jahre 1990 organisierten wir 20 Ausgaben des Internationalen Musikfestivals Český
Krumlov, 10 Ausgaben des Umweltfilmfestivals Ekofilm, 44 Konferenzen, Kongresse und Symposien,
158 Firmenfeiern, 192 Bälle sowie 57 Hochzeitsfeiern, und unsere Restaurants und Bankette
besuchten unzählige zufriedene Gäste.
Spolupracovali s námi: Kooperativa pojišťovna VIG, E.ON, Česká spořitelna, ČSOB, Madeta, ČEPS,
Budějovický Budvar, Energie AG, Oberbank, XEROX, Škoda Auto, Bohemia sekt, RWE transgas,
Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo zemědělství
ČR a mnoho dalších. / Our partners include: Kooperativa pojišťovna VIG, E.ON, Česká spořitelna,
ČSOB, Madeta, ČEPS, Budějovický Budvar, Energie AG, Oberbank, XEROX, Škoda Auto, Bohemia
sekt, RWE transgas, Ministry of Environment of the Czech Republic, Ministry of Foreign Affairs of the
Czech Republic, Ministry of Agriculture of the Czech Republic, and many more. / Wir kooperierten
mit: Kooperativa pojišťovna VIG, E.ON, Česká spořitelna, ČSOB, Madeta, ČEPS, Budějovický
Budvar, Energie AG, Oberbank, XEROX, Škoda Auto, Bohemia Sekt, RWE transgas, Tschechisches
Umweltministerium, Tschechisches Außenministerium, Tschechisches Landwirtschaftsministerium
und vielen mehr.
Sídlíme v Praze a Českém Krumlově, působnost služeb máme však po celé České republice
i v zahraničí. / We are located in Prague and Český Krumlov, our activities however involve the
entire Czech Republic as well as abroad. / Wir haben Büros in Prag und Český Krumlov, unser
Leistungsumfang umfasst jedoch die gesamte Tschechische Republik und auch das Ausland.
Zámecká jízdárna /
Castle Riding Hall /
Schlossreitschule
Zámek / Castle /
Schloss Český Krumlov
48°48‘45.941“N, 14°18‘37.377“E
Otáčivé hlediště /
The Revolving Theatre / Bühne
mit drehbarem Zuschauerraum
Zámek / Castle /
Schloss Český Krumlov
48°48‘37.753“N, 14°18‘27.536“E
Pivovarská zahrada /
Brewery Garden /
Brauereigarten
Český Krumlov
48°48‘44.22“N, 14°19‘9.323“E
Zahrada Kooperativy /
Kooperativa Garden /
Garten der Kooperativa
Český Krumlov
48°48‘42.29“N, 14°19‘3.195“E
Maškarní sál /
The Masquerade Hall /
Maskensaal
Vstup ze IV. nádvoří zámku /
Entry from the 4th court
of the castle /
Eingang aus dem IV. Burghof
Zámek / Castle /
Schloss Český Krumlov
48°48‘45.783“N, 14°18‘48.903“E
mapka – zdroj: www.ckrumlov.cz
Pořadatelské
podmínky
Pořadatelské podmínky
General
terms
and
conditions
General terms and
conditions
Veranstaltungsbedingungen
Veranstaltungsbedingungen
vstupenky
• Vstupenky jsou prodávány v pořadí uskutečněných objednávek do naplnění kapacity hledišť.
• Neprodané vstupenky budou k dostání v místě konání koncertu, hodinu před jeho začátkem.
• Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
• Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší. Nárok na vrácení
vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do jednoho měsíce od data akce. Poštovné
a balné se nevrací.
• Pokud je koncert zahájen a bude přerušen z důvodů nepřízně počasí či důvodů vis major,
z trácí majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného.
• V případě nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo posunout začátek představení až o 120 minut.
• Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu a místo a je platná pouze s kontrolním ústřižkem.
• Vstupenka opravňuje k jednomu vstupu na akci, po opuštění místa konání pozbývá platnosti.
• Prosím, zkontrolujte si údaje na Vaší vstupence, na pozdější reklamace nebude brán ohled.
• Padělání vstupenek je trestné.
SLEVY
• Držitelé průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba + doprovod) - sleva 30 % po předložení příslušného
dokladu.
• Držitelé mezinárodního studentského průkazu ISIC a ITIC - sleva 10 % po předložení příslušného
dokladu.
• Dětské vstupné – děti do 6 let vstup zdarma (bez nároku na místo), děti od 6 do 15ti let mají slevu 50 %
na veškerá představení.
• Jednotlivé slevy nelze sčítat.
PŘÍSTUP NA AKCE FESTIVALU
• Návštěvník představení či koncertu musí respektovat pokyny pořadatelů.
• Do prostor, v nichž se koncerty festivalu konají, není dovoleno vnášet magnetofony, filmové kamery,
fotoaparáty ani videokamery. Je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových,
fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu.
• Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
• Na koncert festivalu nebude vpuštěn návštěvník, který je nevhodně oblečen a ten, který je zjevně pod
vlivem alkoholických nebo psychotropních látek.
• V průběhu představení je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.
• Návštěvník festivalu je povinen zaujmout své místo v hledišti 10 minut před začátkem koncertu či
představení, není-li na vstupence uvedeno jinak. Po zahájení koncertu nebude přístup do hlediště
povolen až do oficiální přestávky.
• Pokud bude návštěvníkem festivalu dítě, které bude narušovat průběh přestavení, musí okamžitě
opustit hlediště.
• Představení a koncerty konané ve venkovním přírodním prostředí mohou být ovlivněné počasím.
Doporučujeme proto návštěvníkům vzít tyto vlivy v úvahu při volbě oblečení.
• Na koncerty, které se konají v interiérech zámku je zakázán vstup v obuvi s jehlovými podpatky.
• Návštěvníkům koncertů je zakázáno přemísťovat židle v hledišti, odnášet deky a pláštěnky. Návštěvník
je povinen akceptovat rezervace učiněné pořadatelem.
• Zakoupením vstupenky návštěvník potvrzuje souhlas s výše uvedenými pořadatelskými podmínkami.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
• Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které
jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv
současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo
prostorového omezení.
• Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo jejich
konání.
• Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
Vážení návštěvníci, věříme, že tyto pořadatelské podmínky přijmete s pochopením a jejich
respektováním napomůžete nerušenému průběhu festivalových představení.
Děkujeme Vám.
TICKETS
• All admission tickets are sold on a first come, first served basis until the total capacity of seats is sold out.
• Remaining tickets will be available at the venue one hour before each event.
• Purchased tickets are non-returnable and non-exchangeable, lost or damaged tickets are not refundable.
•A
ticket owner shall be eligible for compensation of admission fees due to cancellation of event. You have
30 days from the date of the cancelled event to submit your requests for ticket refunds at the place of
purchase. Postage and handling fees are not eligible for a refund.
• If the concert must be canceled after its launch due to bad weather or reasons of force majeure, the ticket
owner has no right to a refund of the tickets price.
•T
he Organiser reserves the right to delay the start of a performance by up to 120 minutes in the event of
bad weather.
• Tickets are only valid for the day, hour and place stated on the ticket and only with counterfoil.
•O
ne admission ticket entitles entrance by one person. Leaving the concert venue may invalidate your
ticket.
• It is the responsibility of the ticket purchaser to check the information carefully on the ticket as soon as it
is purchased.
• Falsifying admission tickets is an offence punishable by Czech Law.
DISCOUNTS
• Disability card holders (1person) and the physically disabled (1 person + assistance) - 30 % discount
with the appropriate identity card.
• ISIC and ITIC holders - 10 % discount with valid card
• Children’s fees – children under 6 years - free (without a right for a seat), children from 6 to 15 years 50-percfent discount for all performances
• Separate discounts for tickets cannot be combined.
INSTRUCTIONS FOR FESTIVAL EVENTS
• All those attending performances or concerts shall follow instructions given by the organisers
• Cassette recorders, digital, film or video cameras, are not allowed on Festival grounds. It is strictly
forbidden to tape, record, film or photograph the Festival for private use.
• No pets allowed.
• Those visibly under the influence of alcohol or drugs, or without proper attire will not be permitted to
attend the event.
• During concert performances, do not use mobile phones or smoke.
• Unless stated otherwise in the admission ticket, all visitors shall take their places in the auditorium at
least 10 minutes before the start of single events. After a concert or performance commences, no one
will be allowed to enter the auditorium until intermission.
• Infants of those attending concerts or performances will be asked to leave the auditorium if they cause
a continual disturbance.
• Changes in weather can influence open-air performances and concerts. Please check the local
weather forecasts and bring suitable clothing.
• Stilettos are forbidden on Český Krumlov Castle grounds.
• Please honour your seat assignments, and do not move chairs around the Festival venue.
• By purchasing the ticket, the purchaser agrees to the above-listed Terms and Conditions.
GENERAL CONDITIONS
• Those attending Festival Events give their consent to any photo, film, or sound recording that bears
their likeness while attending a Festival- or Festival-related event. This recording may be used for
future business purposes.
• The Festival Organizer reserves the right to change the cast or venue of a single performance or
concert.
• The program and performers may be subject to change without notice.
Dear visitors, We hope that the above terms and conditions meet with your kind understanding. Many
thanks for your personal contribution to the success of Český Krumlov International Music Festival !
EINTRITTSKARTEN
• Eintrittskarten werden in der Reihenfolge der eingehenden Bestellungen verkauft, bis die Kapazität der
Zuschauerränge erschöpft ist.
• Restkarten sind 1 Std. vor Konzertbeginn am Veranstaltungsort erhältlich.
• Gekaufte Eintrittskarten können nicht zurückgegeben oder getauscht werden. Für verlorene
Eintrittskarten gibt es keine Erstattung.
• A nspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises hat der Kunde ausschließlich im Falle einer
Veranstaltungsabsage. Der Erstattungsanspruch kann am Ort des Kartenkaufs innerhalb eines Monats
vom Veranstaltungsdatum geltend gemacht werden. Post- und Verpackungskosten werden nicht
zurückerstattet.
• Falls das Konzert bereits begonnen hat und dann wegen Unwetters oder auf Grund höherer Gewalt
abgebrochen wird, verliert der Inhaber der Eintrittskarte das Recht auf Erstattung des Eintrittsgeldes.
• Bei schlechtem Wetter behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Vorstellungsbeginn um bis zu
120 Minuten zu verschieben.
• Die Eintrittskarte gilt nur für den angegebenen Tag, die angegebene Stunde, den angegebenen Ort
und nur zusammen mit dem Kontrollabschnitt.
• Die Eintrittskarte berechtigt zum einmaligen Eintritt zur Veranstaltung. Nach dem Verlassen des
Veranstaltungsortes verliert die Eintrittskarte ihre Gültigkeit.
• Kontrollieren Sie bitte die Angaben auf der Eintrittskarte beim Erhalt derselben. Spätere
Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.
• Die Fälschung von Eintrittskarten ist strafbar.
ERMÄSSIGUNGEN
• Besitzer eines Behindertenausweises (1 Person) und die Besitzer eines Schwerbehindertenausweises (1
Person + Begleitung) erhalten nach Vorlage des entsprechenden Ausweises eine Ermäßigung von 30%.
• Besitzer eines internationalen Studentenausweises ISIC und ITIC erhalten nach Vorlage des
entsprechenden Ausweises eine Ermäßigung von 10 %.
• Kinderermäßigung – Kinder bis 6 Jahren haben freien Eintritt (ohne Sitzplatzanspruch), Kinder von 6
bis 15 Jahren erhalten 50 % Nachlass für alle Veranstaltungen.
• Die einzelnen Ermäßigungen sind nicht kombinierbar.
ZUTRITT ZU DEN VERANSTALLTUNGEN
• Die Besucher von Konzerten oder Vorstellungen sind verpflichtet, den Anweisungen der Veranstalter
Folge zu leisten.
• Das Mitbringen von Tonbandgeräten, Filmkameras, Fotokameras und Videokameras in die
Veranstaltungs- und Konzerträume ist nicht erlaubt. Tonaufnahmen, Filmaufnahmen oder Video- und
Fotoaufnahmen sind auch für Privatzwecke streng untersagt.
• Es ist verboten, Haustiere in den Zuschauerraum mitzuführen.
• Zu den Veranstaltungen werden keine Besucher zugelassen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss
stehen oder unpassend gekleidet sind.
• Während der Veranstaltung ist es verboten, Mobiltelefone oder andere elektronische
Kommunikationsmittel zu benutzen. Das Rauchen ist ebenfalls untersagt.
• Der Besucher ist verpflichtet, seinen Platz im Zuschauerraum 10 Minuten vor Beginn des Konzertes
oder der Veranstaltung einzunehmen, sofern nichts anderes auf der Eintrittskarte steht. Nach
Beginn einer Aufführung oder eines Konzertes ist bis zur offiziellen Pause kein Zutritt zu den
Veranstaltungsräumen möglich.
• Kinder, die die Veranstaltung stören, müssen den Zuschauerraum sofort verlassen.
• Veranstaltungen, die im Freien stattfinden, werden vom Wetter beeinflusst. Wir empfehlen deshalb den
Besuchern, der Witterung entsprechende Kleidung zu tragen.
• Beim Besuch der Konzerte, die im Inneren des Schlosses stattfinden, ist es verboten, Schuhe mit
Pfennigabsätzen zu tragen.
• Es ist verboten, die Stühle im Zuschauerraum umzustellen, Regenmäntel oder Decken wegzunehmen.
Der Besucher ist verpflichtet, die vom Veranstalter reservierten Plätze zu akzeptieren.
• Mit dem Kauf einer Eintrittskarte erklärt sich der Besucher mit den oben genannten
Veranstaltungsbedingungen einverstanden.
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
• Der Besucher erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass alle Fotografien, Filme oder
Videoaufzeichnungen seiner Person, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung
gemacht werden, mit Hilfe beliebiger technischer Methoden verwertet werden dürfen, und zwar ohne
finanzielle Vergütung und ohne zeitliche oder räumliche Begrenzung.
• Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Konzertbesetzungen, Veranstaltungsbesetzungen oder
den Veranstaltungsort zu ändern.
• Ä nderungen im Programm und in der Aufstellung der Mitwirkenden sind vorbehalten.
Liebe Besucher, wir hoffen, dass Sie die Veranstaltungsbedingungen annehmen und so zum
ungestörten Verlauf des Festivals beitragen. Vielen Dank.
Pořadatelské
podmínky /
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
General
terms
and conditions
TICKET RESERVATION
/
Veranstaltungsbedingungen
VORVERKAUF DER EINTRITTSKARTEN
exklusivně v síti
on-line:
www.ticketstream.cz, www.ts1.cz
www.festivalkrumlov.cz/vstupenky
prodejní místa společnosti TICKETSTREAM
(více na www.ticketstream.cz PRODEJNÍ MÍSTA,
např. veškerá knihkupectví KANZELSBERGER,
cestovní kanceláře ČEDOK a FIRO-tour)
ČESKÝ KRUMLOV:
Infocentrum /
Tourist Information Centre /
Informationszentrum Český Krumlov
Náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 621
fax: +420 380 704 619
[email protected]
www.ckrumlov.cz/info
Zámecké informační centrum /
Castle information service /
Informationsdienst im Schloss – UNIOS TOURIST SERVICE
Zámek 57
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 725 110
fax : +420 380 712 424
GSM gate: +420 777 723 270
[email protected]
www.visitceskykrumlov.cz
OFICIÁLNÍ PARTNEŘI / OFFICIAL PARTNERS / OFFIZIELLE PARTNER
PRODUKTOVÝ PARTNER / PRODUCT PARTNER / PRODUKTPARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEI / MEDIA PARTNERS / MEDIENPARTNER
MEDIÁLNÍ PODPORA / MEDIA SUPPORT / Medienförderung
OFICIÁLNÍ DOPRAVCE / OFFICIAL CAR SERVICE / OFFIZIELLER MOBILITÄTSPARTNER
generální partner / General partner / Premiumpartner
hlavní partneři / Main partners / Hauptpartner
hlavní mediální partneři / Main media partners / Hauptmedienpartner

Documentos relacionados