Combinació d`elements 5.2. Verbos y clíticos

Сomentários

Transcrição

Combinació d`elements 5.2. Verbos y clíticos
5. Combinación de elementos – Combinació d’elements
5.2. Verbos y clíticos – Verbs i clítics
5.2.2. Verbo + Clítico - Verb + Clític
P
escrevo
escreves
escreve
+
escrevemos
escreveis
escrevem
oa
os as
E
C
I
F
--
--
--
--

escrevo-o escrevo-a
escrevo-o escrevo-a
escrevo -o
escreve -lo
escreve -o
escrevemo -lo
escrevei -lo
escrevem -no
--
--
--
--
--
--
--
--
Aprendizaje simultáneo de lenguas románicas - Aprenentatge simultani de llengües romàniques
Enfoque Eurom4 - Enfocament Eurom4
DURSI - © E. Vilaginés 2005
Morfología - Morfologia
5. Combinación de elementos – Combinació d’elements
5.2. Verbos y clíticos – Verbs i clítics
5.2.2. Verbo + Clítico - Verb + Clític
P
E
-canta
cante
cantemos +
cantai
cantem
-canta
cante
cantemos +
cantad
canten
oa
os as
C
lo la
los las
-canta
canti
cantem
canteu
cantin
+
I
(e)l l(a)
(e)ls les
-canta
canti
cantiamo
cantate
cantino
+
F
lo la
li le
-chante
-chantons
chantez
--
+
l(e) l(a)
les

canta-o canta-a
canta-os canta-as
-canta -o
cante -o
cantemo -lo
cantai -o
cantem -no
cántalo cántala
cántalos cántalas
-cánta lo
cánte lo
cantémos lo
cántad lo
cánten lo
canta’l canta-la
canta’ls canta-les
-canta ‘l
canti ‘l
cantem -lo
canteu -lo
cantin -lo
Aprendizaje simultáneo de lenguas románicas - Aprenentatge simultani de llengües romàniques
Enfoque Eurom4 - Enfocament Eurom4
DURSI - © E. Vilaginés 2005
cantalo cantala
cantali cantale
-canta lo
lo
canti
cantiamo lo
cantate lo
lo cantino
chante-le chante-la
chante-les
-chante -le
-chantons -le
chantez -le
--
Morfología - Morfologia
Aprendizaje simultáneo de lenguas románicas - Aprenentatge simultani de llengües romàniques
Enfoque Eurom4 - Enfocament Eurom4
DURSI - © E. Vilaginés 2005
Morfología - Morfologia

Documentos relacionados