popravnih ispita

Transcrição

popravnih ispita
matematika
Ana-Marija Dvoržak
Kata Tomić
Tomislav Herek
Vitomir Jelinek
Hermina Krluk
Miroslav Živković
Povjerenstvo:
Nataša Vacka
Tomislav Brletić
Tatjana Sekereš
1.PT
engleski jezik
PISMENI 30. lipnja 2014. Filip Brajković
(ponedjeljak) 8:00 sati uč. 9 Marko Coloseti
USMENI 2. srpnja 2014.
(srijeda) 9:30 sati uč. 12
Ivana Mlinarić
Hermina Krluk
Miroslav Živković
Povjerenstvo: Nataša Vacka,
Antonia Varat,
Nina Tuček
kemija
PISMENI
1.srpnja 2014. u 8 sati
USMENI
2. srpnja 2014. (srijeda)
8:00 sati, uč. 21
Tomislav Herek
Vitomir Jelinek
2.PT
matematika
Anamarija Antal
Melanija Bačićek
Barbara Bokun
Ivana Idžanović
Dino Kolaček
Povjerenstvo:
Mirela Ajhner
Tomislav Brletić,
Nataša Vacka
engleski jezik
PISMENI 30. lipnja 2014. Ivana Idžanović
(ponedjeljak) 8:00 sati uč. 13
USMENI 2. srpnja 2014.
(srijeda) 11:30 sati uč. 12
Povjerenstvo: Mirela Ajhner
Antonia Varat,
Nina Tuček
PISMENI
1.srpnja 2014. u 8 sati
USMENI
2. srpnja 2014.(srijeda)
9:00 sati, uč. 21
3.PT
matematika
Nikola Ivanovski
Vanesa Bohar
Dejan Hašek
Miroslava Herout
Natalija Kreuzer
Matej Leskovar
Fran Res
Bono Vukadinović
Povjerenstvo: Mirela Brkić
Tomislav Brletić,
Nataša Vacka
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
8:00 sati uč. 13
USMENI 2. srpnja 2014.
(srijeda) 13:30 sati uč. 12
hrvatski
jezik
Nikola Ivanovski
Rudy Klir
Povjerenstvo:
Mirela Brkić
Dobrila Bačić
Anita Cigut
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
10:00 sati uč. 13
USMENI 1. srpnja 2014.
(utorak) 9:00 sati uč.13
Povjerenstvo:
Nataša Vacka,
Romana Filipan
Nasta Kos
2. srpnja 2014.
(srijeda)
8:00 sati uč.12
1.ET
Povjerenstvo:
matematika
Ante Džolić
Ivan Herman
Mihael Ježabek
Antonio Majstorović
Andrej Ontl
Mateo Turčić
Matej Uršan
Borna Anušić
Antonio Michel Stojčević
matematika
Tomislav Biček
Matija Dostal
Stefan Dželajlija
Matej Grgić
Marko Kruljac
Ivan Molnar
Tadija Nikić
Mateo Pejić Petrović
Tomislav Zec
Antonijo Starčević
Povjerenstvo:
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
8:00 sati uč. 12
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak) 8:00 sati uč. 13
USMENI 1. srpnja 2014.
(utorak) 11:00 sati uč. 12
2.ET
engleski jezik
Anita Cigut
Tatjana Sekereš
Nataša Vacka
Tomislav Brletić,
Nataša Vacka,
Tatjana Sekereš
Tomislav Biček
Antun Ožeg
Povjerenstvo:
Anita Cigut,
Antonia Varat,
Nina Tuček
osnove
elektroteh
PISMENI
1.srpnja 2014. u 8 sati
USMENI
2. srpnja 2014.
(srijeda)
9:00 sati uč. 21
USMENI 1. srpnja 2014.
(utorak)
13:00 sati uč. 12
3.ET
Povjerenstvo:
matematika
Davor Bervida
Valentino Karasek
Ivona Kolbaba
Marko Vučković
Maja Martinović
Nataša Vacka,
Tatjana Sekereš
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak) 8:00 sati uč. 9
USMENI 1. srpnja 2014.
(utorak) 9:30 sati uč.12
Povjerenstvo: Anita Cigut
Maja Martinović
Marko Radojčić
Matija Dostal
1. srpnja 2014.
(utorak)
8:00 sati uč. 10
matematika
Ivan Cegledi
Ivan Kožalski
osnove
elektroteh
nike
Lucijana
Bubnjić
Povjerenstvo: Miroslav Tomek
Nataša Vacka
Tatjana Sekereš
1.RT
engleski jezik
PISMENI 30. lipnja 2014. Marko Valečić
(ponedjeljak) 8:00 sati uč. 9
USMENI 1. srpnja 2014.
(utorak) 10:30 sati uč. 12
Povjerenstvo:
Krunoslav Husak,
Maja Martinović
Marko Radojčić
1. srpnja
2014.
(utorak)
8:00 sati uč. 10
engleski
jezik
Ivan Pilat
Povjerenstvo
Krunoslav Husak
Antonia Varat,
Nina Tuček
PISMENI
1.srpnja 2014.
(utorak) u 8 sati
USMENI
2. srpnja 2014.
(srijeda)
9:00 sati, uč. 21
Povjerenstvo: Miroslav Tomek
Antonia Varat,
Nina Tuček
kemija
PISMENI
1.srpnja 2014. u 8 sati
USMENI 2. srpnja 2014.
(srijeda)
8:00 sati, uč. 21
Marko Đukić
hrvatski
jezik
Katarina
Martinović
Povjerenstvo:
Krunoslav Husak
Anita Cigut
Dobrila Bačić
Povjerenstvo:
Miroslav Tomek
Romana Filipan,
Nasta Kos
2. srpnja 2014.
(srijeda)
8:30 sati uč.12
Matemati
ka
PISMENI 30. lipnja Andrea
Pejčin
2014.
(ponedjeljak)
10:00 sati uč. 13
USMENI 1. srpnja
2014.
(utorak)
8:30 sati uč.13
Povjerenstvo
Krunoslav Husak
Nataša Vacka
PISMENI 30.
lipnja 2014.
(ponedjeljak)
8:00 sati uč. 9
USMENI 1.
srpnja 2014.
(utorak)
10:30 sati uč.
12
matematika
Stiven Ilinović
Matea Lovrić
Dino Modrušan
Luka Pavičić
matematika
u struci
Stjepan Barišić
Antun Đorđević
Darijo Išek
Samir Lutvi
Mario Milković
Dominik Moulis
Josip Sandrin
politika i
gospodarstvo
Marijo Jaković
Kristijan Koči
Kristijan Zvježina
Povjerenstvo:
Povjerenstvo:
3.RT
Krunoslav Kulhavi
hrvatski jezik
Tatjana Sekereš
Tomislav Brletić
PISMENI 30. lipnja 2014. Dino Modrušan
(ponedjeljak) 8:00 sati uč. 12 Renato Hubinka
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
10:00 sati uč. 13
USMENI 1. srpnja 2014.
(utorak) 10:00 sati uč.13
USMENI 1. srpnja 2014.
(utorak) 8:00 sati uč.12
Denis Gabor
Tatjana Sekereš
Tomislav Kral
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
10:00 sati uč. 12
2.E
engleski jezik Povjerenstvo:
Antun Đorđević
Marijo Jaković
Danijel Kutjevac
1. srpnja 2014.
(utorak)
8:00 sati uč. 9
hrvatski
jezik
Darijo Išek
Josip Sandrin
Denis Gabor
Antonia Varat,
Nina Tuček
PISMENI
1.srpnja 2014. u 8 sati
njemački
jezik
Povjerenstvo:
Denis Gabor
Anita Cigut,
Dobrila Bačić
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
10:00 sati uč. 13
USMENI 1. srpnja 2014.
(utorak) 9:30 sati uč.13
Povjerenstvo: Denis Gabor
Mirela Brkić
Antonia Varat
Dražen Mateš
Dominik Moulis
USMENI
2. srpnja 2014.
(srijeda)
10:00 sati uč. 21
USMENI 2. srpnja 2014.
(srijeda)
11:00 sati uč. 9
Povjerenstvo: Denis Gabor
Sanja Busić
Dunja Županić
Povjerenstvo: Krunoslav Kulhavi
Dobrila Bačić
Anita Cigut
PISMENI
1.srpnja 2014. u 8 sati
USMENI
2. srpnja 2014.
(srijeda)
12:30 sati uč. 21
električne
instalacije
Povjerenstvo
Denis Gabor
Mario Havranek
Miroslav Tomek
Kristijan Koči
30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
10:00 sati uč. 11
1.P
matematika
Ivan Ivezić
Josip Kozić
Miron Kunješić
Karlo Marić
Mario Pavić
Alen Posavec
Domagoj Tušim
Kristijan Zeljić
engleski jezik
Branko Valentin
Despot
Ivan Ivezić
Miron Kunješić
Kristijan Zeljić
Štefan Židov
Povjerenstvo:
Darko Lapaš
Tomislav Brletić
Nataša Vacka
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak) 10:00 sati uč. 9
geografija
Darko Lapaš
Antonia Varat,
Nina Tuček
PISMENI
1.srpnja 2014. u 8 sati
USMENI 2. srpnja 2014.
(srijeda) 11:00 sati uč.21
Darko Lapaš
Jelka Vranić
Mirela Ajhner
Josip Kozić
2. srpnja 2014.
(srijeda) 8:00 sati uč. 6
USMENI 3. srpnja 2014.
(četvrtak) 8:00 sati uč. 12
Povjerenstvo:
Povjerenstvo:
njemački jezik
Igor Mikeš
Povjerenstvo:
Darko Lapaš
Mirela Brkić
Antonia Varat
PISMENI
1.srpnja 2014. u 8 sati
USMENI 2. srpnja 2014.
(srijeda) 12:00 sati uč.21
2.P
matematika
Ante Brzica
Matej Grgić
Aleksandar Jovanović
Michael Matoušek
Ivica Mlinarić
Valentino Rusan
Slaven Svoboda
Antonio Turković
Matija Vizvar
Povjerenstvo:
Boris Bogdan
Tomislav Brletić
Nataša Vacka
propisi u
cestovnom prometu
Povjerenstvo:
Boris Bogdan
Miroslav Bažant
Darko Lapaš
Ante Brzica
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak) 10:00 sati uč. 9 Matej Grgić
USMENI 3. srpnja 2014.
(četvrtak) 10:00 sati uč. 12
Mijo Jurkić
Ivica Mlinarić
Antonio Nađ
Franjo Saratlija
Matija Vizvar
2. srpnja 2014.
(srijeda) 9:00 sati uč. 6
1.S
matematika
Antonio Butjer
Dario Mijić
Mateo Pejčin
Mato Pejčin
Matija Šafar
Kristijan Žunčić
hrvatski jezik
Dario Mijić
Kristijan Žunčić
Povjerenstvo:
Juraj Horak
Tatjana Sekereš
Zdravko Sikora
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
10:00 sati uč. 12
USMENI 3. srpnja 2014.
(četvrtak) 8:00 sati uč. 9
Povjerenstvo:
Juraj Horak
Anita Cigut
Dobrila Bačić
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
10:00 sati uč. 13
USMENI 1. srpnja 2014.
(utorak) 10:30 sati uč.13
tehničko
crtanje
Povjerenstvo:
Juraj Horak
Milan Kljaić
Libuška Klubičko Palatinuš
Mateo Pejčin
2. srpnja 2014.
(srijeda) 8:00 sati uč. 9
njemački jezik
Mato Pejčin
Povjerenstvo:
Juraj Horak
Mirela Brkić
Antonia Varat
PISMENI
1.srpnja 2014. u 8 sati
USMENI 2. srpnja 2014.
(srijeda) 12:00 sati uč.21
2.S
matematika
u struci
Marin Tomić
politika i
gospodarstvo
Jerko Josipović
Povjerenstvo:
Milan Kljaić
Zdravko Sikora
Tatjana Sekereš
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
10:00 sati uč. 12
USMENI 3. srpnja 2014.
(četvrtak) 10:00 sati uč. 9
Povjerenstvo: Milan Kljaić
Sanja Busić
Dunja Županić
1. srpnja 2014.
(utorak)
8:00 sati uč. 9
hrvatski
jezik
Marko
Janković
engleski jezik
Adriano Giacobi
Povjerenstvo:
Povjerenstvo:
Milan Kljaić
Antonia Varat,
Nina Tuček
PISMENI
1.srpnja 2014. u 8 sati
USMENI 2. srpnja 2014.
(srijeda) 10:00 sati uč. 21
Milan Kljaić
Anita Cigut,
Dobrila Bačić
PISMENI 30. lipnja 2014.
(ponedjeljak)
10:00 sati uč. 13
USMENI 1. srpnja 2014.
(utorak)
11:00 sati uč.13
osnove tehničke
mehanike
Mario Stipić
Dalibor Tepeš
Marin Tomić
Adriano Giacobi
Milan Kljaić
Juraj Horak
Libuška Klubičko Palatinuš
Povjerenstvo
2. srpnja 2014.
(srijeda)
8:30 sati uč. 9

Documentos relacionados

R.br. Prezime studenta Ime studenta Institucija Odgovorna osoba

R.br. Prezime studenta Ime studenta Institucija Odgovorna osoba VELEUČILIŠTE U POŽEGI, DRUŠTVENI ODJEL, Stručni upravni studij: Kolegij: STRUČNA PRAKSA II: Raspored studenata prema institucijama

Leia mais

SP, IV, 1 (6), 2011

SP, IV, 1 (6), 2011 Medicinskog fakulteta gdje ih je primila dekanica prof. dr. sc. Ljerka Ostojić. Naime, Medicinski fakultet u Mostaru će, u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu i uz pomoć specijal...

Leia mais